Skip to main content

Full text of "GreenAnarchist71-72"

Ho. 71-72 SPRING 04 £1/$2 
FREETOPRISOHERS 
For the destruction of Civilisation DIRECT ACTION DIARY. PRISONER NEWS. CAMPS ROOND-OP. TWO 
DECADES OF DISODEDIANCE. SURVEIILANCE COLTORE. TRIBAL 
ROUND-UR REVIEWS. LEHERS. ARTICLES. UBIQUITOUS ID TAGS OH THE WAY 
KFIL> ^tiifK jiL- lvm>; i?intv\lLti.'ii m 

brth ^ith iiv ii Vihptc. jfMJ iirc an 
»c«plcJ|ViiM^f civkliH^^lifcllicy jrc 
rclihvcly ncM LiihJ ihrij^iTi,jll> ^rnttiim- 
torcj J \ol i^r ^>pp<>iphthn Till' ivicm 
Uit hJir tiiJcfc ^A^ l^^ocil ill l'>Si? II 

Tnr Kir cmlc^ ^^"^ apf\ioM:^. hui Ihcv 
Mdl Julo'i t"4iUh oti Ten >Trar> hlcr, 
*Hi1) L5jMHt \upplPL:rs Mcrc M^inp l^r 

lVH7^Mnlj thitv K^f* l*iltr'- 

frhdi?^. Sch ^hdt iluii>;cJ m I^Hd.' 

War M:ir| 

Whco WaJ-M-vi i.pUs. Mfppl^i'n In^ 
Icii ^1^ ^bcn Wjl M.in Mul ikti u 
^^ntL^ Iti uv li^i Livh'« 4^ ii Ivlk^r 
^vy u^ fiuna^ iiivrnCivr, tut ^(idc\ 
bxinv Uc ri|!t4ir I! >ou itiJn'i uv 
bv cii^i^ >no lo\i WnlA(fln\ *Hls^ 
nr^^ TK4\ J ik-jiih Lnt?ll Fur iiH^r ipI 
IfhTif MjppllC'^ U'hilili^ul J| Ih-il UUK 

M>VJ TTv i^itJiibkiHsl hcjIiIi uf 1ii« 
hciF> l> hljithnl ^kbiihlt IliJhl uf lUU 
UlAti^vip »n*r VmLl:;^. J [IU \KA\ JIIJ LS hill CMIv^iU^'l^ 
po^CMul iJIIMt^H 

[lie lartie rhm}! h hL^ppL-itiii^ rinljiy. 
Wiilniari 44rL' piuhtn^ Ihc upi^iLc o\ 
iCjidhi Tn^uctKy U» iKMDl U|r^ 
IthU'tMctl in iMfi^ jiihI p.iicntcd m 
i^n} KMU Iti}:^ Arc c^wntLill^ 
iTiicmchip^. >kiHiik.' hkn: iHilj |^^ ot ^ 
iiMllMtH'tcr -tcn^^s. They net n* 
I r^o^|>^ io JijT * 1 1 rfl n^m i1 ii; r v*™ ^p<*n 

iijI vnE b> iruiTWi-^vef^H iir HI'tD 
tTMk^h Whctiiimmf^^rHkT nx■cLvt^. 
Li ccflflin rhIim qvcr>\ il a-^jufOiU (?y 
imrihmiiiiFt^ it% iiniiiui: ID cii^lc. p^^r 
TiFipv a l2K^t?il n^iMiK-r. I^iirk li^ ifhi? 
ir^ii^h^ittf ^t^^^1 KMD fh>^'^ (Inki'i 
^Li^irMlcno^ liiM^^oJ.lfKy arc jh^*- 
cml l>y IIk r>J44t u^ndl ifMl u-Eklt^ ^ 
Uicm up jnd ^.-4|lK^K41^aM^^L'^ Vivi 

chtpji. Thtf^' fnuil »fdv nn iitvi he 

iH^'hifp(ir:ilv'i1 lilli^ cell pVine^ JIhl 

Lithirr clevis t^^ MKht'lmh ^likh wan 

ul9viiirc^KlH»JHHttiTt^4 4|jyTa^ Viii'h}! 
hMiticrt RnDijf^mMir^lVrc^ The 

Lip ^lU ^I0^C tf uniqiiL^ nihiliK-r li»r 

Ciart lifCn a nuir^KJ^ Mtnl ^iM Ih; i>^u^ 

it^ifll ^nh llv t.ir'^ VIK iWhkk 

hlCIIEilkcilTHHI NuhlitMl. 

riic l^iJfMpcjm CVrtlrjl Hjnk m^y 
oiltvJ Khlf) C Mlh in llh-* ciJPit rHfclir 
fhlcriinMt (41 ri i>n4ol (imnEt-rf^Nlcl^ 
uiklnhMxv I.Luntfvicr^^ilmHjUhiuU' 
K tHw^pltlf phm 'iWf^cniob^ni^^Minicl 

lJk?|v\^^rHitc;40ilhpmti^i^lilli^iKi^ 
uhhviiliiAl C'dxii t^ iIk h^l imK 
Aivioyniouh ^^y fLtbuy oJul ^^11 Wuh K1 ID Uf:v. iluf .NnoFh>rnEi} ^^uulil Iv 
e^m^- InkJiik-nUll^^ it i^ bcnijt ^pv-^u- 

l.hk'il Ihjl llltr kj;;Jh-^iluirt t^r {TdiltL^hlV 

uill Iv a pftrcquisML^ Em (jeihnit ihc 

HiP t.N^li I^LMr ihl^ fi^ Pilpnil ^hcn ^thhri 

- - >- NrMk' rlii: mrvJiAhk* 'vic(itr>''- 
' OHni%|y Li}:^inp thW* i^ r>iM if^c 

Tk'iJIjiiLV m) tr^iiT^k^n. 

MLmuldCiiircr^ jiinJ ti.iLiPter\ fciiTn}: 
mi^^iIvaI IjkIuiIc ( PillillL^ l^vlik'h pur 
lIihI^«^I 54H1 milliiin HI ID laj;^ li^r iis 
r.P/4Pr^K IliHiK Dcp^>l. Thi.^ i\.iy 
pTMiM & Cmiljk- rMib. Tit^Ll, 
Tc^^i^ mhI W;iI Mjrt l>pL^ial[v 
W;il N^iiL f)thcn. jrc l^llkjn}; aboLd 
pljLhipRnDlJph mirii4it|sk-i^^ih\Citf 
llU|hl^^M1rlll'^LM1bCfl^ TiiMlltcf w(mK. 
lllMw JiKiioK'nls y^iu'r^^ n7i|uirv-0 Ut 
KiJiVh itui vibii jtvn'i ^lliii^ctl 1m five 
"^llEhiUL Will he (tlrCVcr Ij^liJ. 

.\ppl4v^l flt^itat .%>lul'L^ns Ii4i% 
iFir-HPf^LKil iiii HI ID i;ii:— uiKnl Iht 
Vt?n("hlll-kH" pCiilllc. Ortl> II iwm 
hHip. ir i\ ik-^ip|9EM IM i^Li i^i^kr liK- 
Jiifl. \kihcpc II tin l^^ aski fp^vii fntir 
kvi .luay <wiih (tJtfvni TctlMH'Uijiyl 
They ^h tl A\ *i ^rvjl wjy Tn Iccp 
trxL {>! chililrtn mii^I an^Mnc ^iTli j 
incilpiTil iliuhJhIyH hul hi ujin Iv u^^l 
im nii)iiftO. ^n>'A-tKn.\ In May, Ock^ 
^Mlc^ tm iIiv Chi new Ci>inmuniM 
PiiTts Ch^nfrc^^ Vh^n? mimrcil hiUT^r 
,m HHI> ci|iiT|>|Vit hjtljic ni ^|l ijrm:% 
^M iFKit MH^^t^nKfil^ kt^iU he Ir^ukH 
jihl rctiirikxl. 

Rurvcllbrtcc IV pctlinjz c:A^r. chc;i^ 
h:r. MH^Mcfs and uH«L|mitm^. Vtm cML^y 
rciiliivr lIic tttip Ir^Mii >iHjr ik^un^H^ul 
y^m^J FiH^c liY (MhJ ir fi»t, M^trc nvo 
thinf iMhc pihAihllily nUilUhc di^jh 
)0U ilMiri kni^iih iih^ml. M.iJMr 
k.kiitjii:v jr^' k'MMiMi)!. Thi^ Li^ m' imMi- 
irriUci>l'^> ^iioscitutpuvi^ i\ iilvin k* 
CiKkKtnh^r Miv>k'illktni^LrtkvtLX^ hni:il|- 
vril^nri ilv InM ^i^ 'ii ihc k:iHl nf |hi^ 
^nTkPkc "lit w^\ JEi?iii>i^ Mf i>rjiMiv 

|ltPi>1t^hlPLI| llie 4JP^ *\f^ LitHKIt IM 
hCC4ipik'fi.rjl- 
TERROR EXCUSE FOR ID CARDS ThiT 'lcmln^l ilircif M the UK will 
k+id k^ ID tnnK Ivipiy mln^duarJ 
"mhwv hjUKkly Hum ckh v*c jnhci^ 
p4lJir. iXiTMriliniihi 'l^rpiic Mmracrr' 
Tit^y IHj^r. CippnnKMiv ;ii hi^nxinihly 
hriclmi: Im r(Hjni;tli%K 1o\U^ i^ Tnin^ 
ilw 'Vin^tc mih^p" Im ID c^rJs Un^rtk^l 
bylhL-DK P^^v^piinStrvlK inMinzh 

"] ihink ih:ti i|>c ^li^ilc l^^ac m' idiin- 
|it> citd^ ihnil d (c* yi.Mfv n^n >*T3n: 
niil itTfc jnjtinc^ kifcrrJni ate vcfy 
much on ihc p^iliikiir jpcnjii hcrCr 
pfiibjhly iiHin: i]Liic^ly even ih^ wc 
smrKi[iATnL, And ihfll iv hccau^c »t 
jic living in Ji nctv ^iHld aikI ^iili a 
new ihn:;it lh;ii im? Im^c Im iiilcc 
xc^ijnl Mr"hf uriil, 

It tncjn* Ihc Cabifirt^ il»l Iw ifclEiy 
llic inmiJiiL'hLin nf ID c^> tfcrm ki 
hjivv Iven llmii^n iPti) nf ihe AbifKlM^ 
lui^I lh.il ItLunltIf *ill be iipvcn llic 
^t^ ^FikMil Im r^^l^lrocL the pn>tcvt. 
lttLiir;itvi cfiiiiThTtl iliL^trurrctU cknniTc 
hjJ Wucnifil prLvjcy whctm^ jinil 
Ihiil llicir "l\ ofi liMiccr Lt civil hhct- 
ik^nhjKtiiwi" 

UhviMii^ly IlKf? Wr Mtij(^liun%, jimJ 
h^rih \kJci wdl atfUf jbiKit lhh% Itll 
ihk? n^> cMinc hiMiv. bui vihai 4>n'l bciTif Jv-I^ik-Ll i\ii\\: txi Ih^if the \asI 
majiviiy Mf Wi:umi> e^|pai^ nurEiintn 
lh3lcjJ>]% williJMrMKhmi? tMcnhjiK-c 
*<^on(y. tccauv c^^n v^Atcrri *ti Mr 
iTivcnlcd {hKKl \hu^ jid>y sy^u-ni i|h? 
■pnvcmmcnf (hiMiwil cfln be rA^*ly 
j^rcA-hnl by ocn ihinc ^v|ih i^kkk^t 
Abcb, Tor cliAtiiph? ^> kirjjpnji i4 
^£a|in^ ^tHt alEcjin^ c^rdi 1l thvy 
\^iiA> ^(PiV, ^hdi Eitir ikry t^v' 

The cciocluihkin i^ hard in Aii^kl^ lt> 
Cimlv hifv lor ^uT^eilbn*?!? njiI Ific j*i*|i 
ul.ilKiM ^\ A wliiilc.iHit 111 prevent |Cf 
itmsm. TtTiflhci ^^Mh RMD, Ik^ 
mii^jiitton hikl H^ll Ihc ^ultfi hi kxh 
^wlulkmt' U:rn^ ioe^oJikl^J -LMiniliHri 
ViXJ>ly« wc Arc thh t.ir fnHTi Jlctir^ 
KisvJn^'i dnT'itii nf hc^n^ i^hk' Ui 
nKHiiUr every iihlivkltKil al jII tinkx 

OJ <iiurvr *^U )tiu'ro mniV^iil st^ 
vhinikl haw nulhin^ t*> hut ' Tell 
ituiL to ihc pCM|>)c t^hip licked tk' 
"Jcui^h" htih In ilu- Dui4:h ivn'i^t^ in 
ihecjTiy N30>. 

Tbcir ciivcmttvnt eiI Ihc Imsk AHikl 
Iv truiiol wnh ihU ifllMrm<>l4>ii. but 
whctv Unlet fitViHSnln Ihc Na/u h.bl 
>cvcL\ iu E^ll Uh'ic rEvnnK jnJ cimjIiI 
uwlbcm hvlhciru^niMiTi^iw^, ^ MEWS 

DIARY OF ^^, 
DIRECT ACTION 

_,V)J3,-nic^^">A^S5T02.USA 
PttMBaWttW 

22 HIN.^OALti, ll-l-IN'OI,S.USA 

25 riD^T(»Mn.o^^Al^()^iA. USA 

hfKkni. 
J7 UJLRMS.MARVMVrj.llSA 
AUfrev ( I ^ .:hki.t.ii fnim rati 

ft alKO,CAf-t|UJf^'A.L^A 

ALKjdmkpiniHiivh 

\lolJiwnlct 
rN iroftON, NitWJtRSIiY. USA 

Until A all 111 Pninl imtth K'J" 

dc.ir of nkfkiiFinF i^'ri'ic pniioi- 

IJ.fTn-AlAJMA-CA.llSA 
VVul ilituflitk^'lixiv lorL^hLil. 

ajL<V»MMAt'K,NV,USA 
J-ftt JIl S Pldinp PdihiV xnch» 

1> r.OS AJVtJtULS, rA. USA. 
All' rniUi pn> MLS CnC 

IJV- lliKl'i: ••! t"- I/I..V lr"i rfi;uLO 

(iflvbed. 
;M7 LP.iniTP Dl )RT. ^!'^ -AMIIS 
AlkniliHM li'cth UU> "rUld J 
Vi»Fn.1ihi>t>L-hi UlJ, 

HINE?003 

|^Ju^M'lurliicl.:^|iIlvk:kihiViliit- 

Lh I l^MH^N - l-rilvNur Parly ui^b 

.■'J KOiKMVAV.NJ.USA 

At J hnttMcDrtwIdiJfiivihfu 
(IllNHUKil.TfcVAS.lFSA 
l^pitF^ Htilltr niuF^ a) liN]|itiiip 
IB1T2{I03 IX \ W|\JJSlJk,C I L \% 

(ticni 
MtAII.KN.mVAS.USA 
FiMj:s|ii»«r Jjt( itiiocvcnmiirc 
knui^lnK'lKm pl^ni 
16. MliHtT.DES. n:\AS. USA 
l^rn^i t^Tn^it labels Lil <i\i k:i>t 
lh>f 1 1cvT TikTlJ^ ifiv^hkljliti^ 

Z7t Mi"WION. TEXAS, USA 

1-4 Nu^ l^nis n.'MdijraPcui<» rnrnv 
lll:SONAMAAA.USA 

3l:M:WtiKLtANSsLA.USA 
ALH 'lti4^.Mll^f ll^rnuiu JH IhiiWji 
t^rcuv roil^vjy kJirnaiio^. 

McAllJiN. r»:>;AS.I(SA 

flllCUST2Q03 "" 
ft. SAN ^KA^clscuH^A,U-SA 

«Vll 

IJ: SONOMA. fA.l^SpV 

ilr.^Pii%t:n«wrck-TLlJwrp ]]i^^k.-il 

it ii|;i)MOVT.CA,USA 
irihmforill^ rcl.iiL\1 Urwli 

;4. Slll-TAV.WA.USA 

A(-l- Inv llJJKNi mink Imiii lur 

jKM-\^rjivviiJi:.rA,usA 

Anpin.hl l.plvNJiiiii nnp^cL- 

Imk^iiklU^. 
N, IAmnANKS,A|J\?iKA.USA 

.^ \IOMTil:AI„gUimii<\ 
IILSrcLtLHi SuTiiM9^n}4^u||ict^ 

J ni>i'?rro\.ii,\AsajjiA- 

^.SAN-rAll- .^MjrSA www. flreenanarchlsLore 

tatt^in^illJjKBhilJimiiBe. 
||); ELI- iLiTkjH rw^ 'wnwinp ilc*^^ 

n: FJHSWLIHti-TliVAS.USA 

Trp^ |iu( din mlP cortMJ"tli(in 

c(;ni]iiiiL'4ii 
:i: MFCOSTACO.MM'SA 

WAiers pumping ^isem"!, 
::^: LOUISIANA, US'^ 

ALI- iTflsli ^*Vt4^ciiim ci|Liir»wtB 

InfmlatiPn Tdiicol-u^v KcM?iin:h 

?MIIESSALONlKLGHIiEn: 
Tin: Ml>lvi ihjtiwjit al twnk unj 

2H:McALLHN.TIiKAS-USA 
l^ri^p* poui UiJl (ni» tifcrthirtJViJoi^ 

30:SHAKUiL*CA,USA 

Anii»j1 LlhcniTiufi IJf<B^*i*c |il4in| 
nail bornh lo piiiflt-^t ^fin^ifW 
ll[.S 

DCTDBIft?003 GRIEH ANARCHIST Ha,71 72 PAGE 2 


S SANTAWUMtA.CA.USA 
lliMlhC iiT AmrnEil SiTvke^ 

*;. JI:MtiiNnN.S.NM*USA 
FLr ifiish I'S FoFcsfrj Scrvlirc 
cTinj^lruti[t>n c^iuiprnicnL 
i;:MARllNJ\>USA 

Hunty uuk^ pulktl Jil Wdlmut 

POKTLAND.MAINIUUSA 
A^ftli^m I^ECL-ii llr^iThdilc^ IUhT 
lT^j\h llntvf'LVHUVik'llii^fL'rki 

vthli:lc^ 

HOVIHHEBZDDa ^ 

;l: MU'iL^m TAkhi.l_t)Ml 

tSl-rWJJ, WW- ALMlM^fh 
IhPPih'ipMILS rtldrcLJ M^Uhni 

UcUk^iEtJ Ch^ rtiMiy Himiic- 
5 II WASIIINtil<JN,N>MISA 
ALU intil) IhVhK ol h4^-T4nki44^ 
llUS-fvl^ilcJ Sumihiiih^i^lTlviAl, 
Ahr'lnril ilCiltCiiCc^t Ui li.irry 
1 Lirnf , 
7 AKIirVULI:.NC.USA 

Al.H ^klpJJ11^■ l^^* Link" ^^^i^ 
fliirJI-^LVdcFiVh^ry v^in^. 
27! IIIHGAMOhITALV 

fS|V FhHHUtiiti: Li1 ll.hlOt lH>i:|4My 

pi^^vvr ^HitMMi "Hj>cf k.iVi= thr 
liMa\ nupfki^l -NiHo 

llECEWBlR?nn3 "~ 

7 ^^M I ^^u i;ia>s I -l"\.l SA 
lll.s u-kiK\l ,SiJiiip^>r>hi^ ivj2H"i- 
aI 4tf titr ijlurd 

Ift WILLOW f JHOVL:. I*A, IWA 
SitmitL^i^ii iFttwtnr Mhiii 
rV^Vh^Hii^ Ii^ii^h: li^4^|fe:ll ini^ 
hiffik.' ^|lhl^k^L^^I 

Sl:L<»JU<JS 

K^^li^lL |Hnl .11 prp> (j\1 Limlcr 
i?iK^; T^nh tliN^'^il-krk" |khl|K cj^t 
liv JliiifK- B^ikm^ Ifnj^jikllimil FEBBUnilir7D04 i^ LSIAM^LJL. lUKKLV 

ihivv l1UUtHr4^ i^HiXifp^t l:Pil "If 
^ViKh>l44J^hT^^Wi-^\+l|4lll[UL - 
UiFO-l AtlMWl Ufqtml Ai>pn].pl 

niAll|CPn|vSVlLll:.VA.lJSA 
M.I' iT^sh \\Uui iplhirti jhi c^PM 
slitj^iii^ri MiCnlCbtvin}; \Ti^Ari 

iKHh" MJUteN?DD4 t'l.iiit ir;i^"Nl jiyA Mm|V[Ki[ in 
nifni. 
RUSSIAN NRA TRIAL On ihc M its [}^ I31TVC Kuvsi4iii "Kcw 

kLTViPlution^r} AtlcnUI+Vt^" (NKA( 

;ii^n%]^i^ ^tr^: ^hcn li;ii^'iy pfiv.iii 
M^nicnuc^ ftv EmTi-VF-ar uctiviiic^. A 
Tuuhh UcfcncUrrt, Tfliyqn.i Sokk^l^hvu. 
w^h f^wcfx a iKPn-cuAtLHjj^ ^rttv^Kc 
nflcr ^hc *':K:iK'cly tthipcraEird" v^ttli 
llw nuiFknri^Fu^ and (nfiwnKxJ un her 

The ihrrt t^rni wcft jailirJ an: 
NadcJhdjRat^ttthiE(\-d^til^l>i=^F^ 
4n priwpt, Uirijnii K^^mjiiovA uhn 
nxcivct] 65 j^aT> fi^iKfll a^ S-5 
]hv;lT^ ^>tl appCAll JT14I lll^Ji Nk:v^kjiy.> 
uh^Y r^fci^td b yi^jrs iPii|irj^^nh:iiL 
x\ll ihrcc aif t4iv:nv iJ^it rfjitcnct^ 
"ma crtnipt^l normal n:|iime". 

Th^ NHA tpr>l E^pcAfcd in du^^iht id 
the Aulumn of \Wb when th^y 

caU'Up Jvim^nptiiinl Lvr>ti^' in 
MtKCirth- Itk ^1 rnEpiiiiLjrti(]ii^ [hc NKA 
c:^pLiiiicil ihnl they hkA llifu inPit>n 
in ^4cM Ji!^mst the Oick:>i[:i4 s^^r. 

Ovcrlhcnc^l li:w witr^ ih*? SHAcjr- 
TKil cut J nujiibcr L^T 3t:iELiti\+na,iiiily 
criTiimal iLiii^-ir^" bup jU^^ j Ic^^ i^in- 
brtliH. h::^p|rifMiirL>. Thc \RA Inirtvtv 
Iphrliltk^l CTi^irffinunt^ Tinliury Jix] 
polifc E^nUih^s tnL^lmlm^ jncitkr 
mplii^r>^.p|] hPp|mn%cri[riJ^inlnTtlre. 
TlK:y j1ui d^^liw jIlhI cLp1th^j\cv un^^r 

AHBltlCiklNlllhljh II. 

On IHrtM-'J'^ ihc NHA can^ftl un 

K<p|lp hiii|J»!i: l^ilhhMpii}- iJk m^^^^- 
iJF^lhm irrtpi ljn^44 iiunplvr i^l pLuple^ 
^hcn: aiToiixl k-.Klm^ iti Ihc flrrci^v 
fi' Uiftv;!, Np3hlfrEHl.-> anil OIl^.i Oui iPJ {)M Ihnic. i.>\^-^ Nct^knyj 
JfTin^ hctvtl -L^ ^n ;>naivh4M fllf^i 

1^ jImP API L-ttH+lCriVl*! iiml hji-T iKCJl 

lnvip|vi.-U u]ih RAinlxw Keeper^ in 
1I1C pihIh 1 Jtrlwi Rtirn^nov;! i^j mem- 
ber oi ,1 ll^iKhcviV phHtp ,ihJ \^\ .i[>(P 
been 41 iTH'iiibcr i^f Rjjnfr^w Ktcpfi>- 
>^Mlcii^a K4ik^ i^ n M^^nibi^r ol si 
RMr^vId; bul Iv alM> util lo li^vt 
links Willi (jr-Tiphl ^rmipi^, Tkcauto 

oi lhi\ GA h* mil ^tkri^^'^'JnK 
NaAvhJj H^fcV^ hut ^v Jti PCLLTinlrf 
Thc4ii]if^rii^kTjh.\AnhAS.ir prtuhrk-rs. 

l-m ntorq mRimtftC^dn mduifinji 
iniiiiiitsiFLuq jithput 4»n Jijitvc huppcpn 
i:4inipaiEn Ad iJit Ait cLO-andirchtM 
Oli^cL i4r^sk;4^n <.iin[iih.i i^O. Rnx LV 

1 1IW^J<H Mii\c%tUH Kuv^PH. 

Lariw V^hkrhTvnn^ Rimiai!4>vj. p<a, 
GoNi%mii_ r>0 lOn Ssnlhi^LUiNkiy 
Ka^l^ji, ^Ph>l3 V3jt1iiii4tvl:jiy4 
OLik-nL Hux>ii>. Nc^v Rcvi>lut44Tndn' 
AlEcrii»li^T tjnncd kii lA-m^ ^ytnipj 
.ictlvi^l ^.TSirpp 5S ^L^iiix Tcpr v^/Ttius 
.irvpns+4:rliiiqrul iTjinji^ &. t^[tli>^tun 
jiLlrflft* .n^ainsT G^p^criiiiicnl iuiJ 
Mihtary huiUmf^ Ln^'^j i% an ci:^ 
dt:irvi»l 4iihI locrtivf Trttnihcr of 
RniinSni Kcc|vr^ 

0\fn AlckHuiidMVfij Nc^O^i^yan 

I J/cr/hpn ^Viy, Mfif h^iy i^k I -lOtyH I 
Nt^hM^sknjm iiWflSL Kif^^i^i- New 
RcscilLLNihiiiiryAllcin^ih^LM^inncJlL^ft 
\^hHk; ^tiMpj A^il%'i4 ^^rvlii^ fi >«*hi 
lilt V^nnuv Hirw^ilK, LZTPiiUnLjL lIoju^C 
h^ c\pKi^tMn HiN-ik^hn^ h^dinvl 
CtiivcmnKnl fltiil Mphisirj huitclm^. 
Gll^n W 4IPI KO'iutJ^i^l ;tml ti^rnKr 
itwn^fvr irf Rninl^iv. Ktvjvr^_ MARVELS OF TECHNOLOGY 
The ID SNIPER ritle 

ilw II) SMiaW" rtllt kx uuhJ lii 
mip1;inl j(ll^ micnxhppm Hie hpily 
nl bt Ii^miFirh Ivin^'+Lt^tnc u hi^h fkv^ 
hrrcti ii^rppcf rlDc a\ ihc kPiap iljikiih-c 
injKrrpr 

Thf iiiKTiulii|i %vJM cmcT ifw bt^y 
aiKl ^fjiy there, c.lusIh^ t\o miemal 
dhinid}£^, niKl iinly j very ^^ullt 
;iii}4P^iPki ill ]^kvkn:jl pjtn imlic t-lpj2CL 
ll Will kel hke .1 hhvK^iu^m-^iiK- l^is^ 

At ihf vinic II nw n itipiN caJikHiriler 
wtih ;4 ^h>«^ii liriu iMELd utihpii 1^ 
tet^pc will Iftkt? a rn^h-Tevtluliiiii pit 
viire iJ riv ifli|:c;| Tlii\ pn^furt will tv 
MiUrtI un b nwiTMPfy card fur l^^r A^ the iic^un kLtiklield pfi>tt% cikirt 
c^implcv -^iHl irticiii<-H ik* u,ij> i>f 
itihnii^pn^^-yidciininhltiiiiitrriwdKdic 
m-eJcd 11v j||tctitif:^n nf irn."^ irnMu 
i:hAnge% the tliI^^ hI Ihc tf^tpH 
iHPiiTOlinx?^ 4E i\ dJfn^ull tiH env^J?^' 
ihv'ejiciu> intlir>irj.YhivnhiuiCfiu.^- 
IPIg diillT4i^C Eo lEir [ll] inkpiVtant 
i^u^ p+l llv stiitL: lutlv^kl bMPJKIi 
NOHTII mxj:;ec^i% |o iiuiiV ;i'hI Hlcnei- 
ly J ^^pieli>u\ subject nn ;i idle i.^>- 
LiiKv, CFiaMin^ ihe P^hiiimul law 
ePiforiXpiM^ni-shiNiiLJ) M kcepirtK'Vini 
thp c^it^^cL IheiPtijth it Mihellilc m ihc 
weck^ lo Ciinie IniflimlJirlttrer** 
ilf^4:n|>iiLinj 

\^' ID .SMFTJC'^' iiflt* ^*t^ piV^ttt- 
i.-i]hy llilipLn: n^i^ilh i|i lleijiil^^ ihc 
CI1PIIJ n^tltx MI12 e\hibilkinn PAGE 3 GRIEH ftHJiRCHIST Ko 71-72 

PRISONERS OF WAR 


r . Il r hr -li-H 


U( IS ^KX mnulH 

■ Ml T^-itO I I ■ 1411 IhM k -1.^ Hh. M ... I ^ . 1 

1- Ih 

Vri.- 


mrtfurecnjinafcnttlorg NEWS 


Helen Woodsonne- 
arrested 


frtr. ^IT.'> ^IrhuidrpiMii \44^4iH ■HfT ^ ;? t«v K^AifM Uplh * tl^MJ KlVKTM* W lArV) 1 Jf.v*^! 0-. H ri A 

n. ^44H \Ftkiih rijLid 


t^^nV^A 4dKtpn *lA fWtiuft^ ■X^J "-^^ q LFv f * +4b hhlil f I r AU- 1U H«4tfe^ik||. pM 
4 I^JS 4.T«t-lA'^ 

__t1 \\ Ijiic |h» ■■_i:- ijj j_ -A.J TteAffQW 4 - MfWT >^L4dfM 4 1^ Lf rw ^ ^ * i 


^1 *J'- '1^' 

I . I rL. r r . . r ^ « 

f /■ Oh M (0^ V II l^i'^ ■ + H^ ^ 4nti «vt h-pr 11 I-: .f ^ r"i rH^nt^^<lc.^ H^UA) 


Marco Camen)scTi |i|tp 


Irr h»* ^i-1k.1^k4i^ ** hT> tinlj 

rj 


ih f^t-if ^ 1^- y4 


umUMtJUJST 
^M^n-^i ■ . K^ V ^ 


It.Wn %%«*tw* ^*i'^M>t^ ,^1 
1 1' Ir W ^x ^»> -F» I^K 
MimumiuiiM 


L ■ 


|>4^v Hlmhktnhf^ M- 


.t 
Hirihc^ IU%1» ^^ 


V 


i>Jt v^^HI^ 
1 ^ > "Xi^Vf^ 
ItUlCIHOrSll^l^lUCE U l^vtMltar ^ 


y£ kr« Pi^lvf 1^ i»^ T*t pirti l^ri 4i«4V 

p ^ h p^ 4 ' ^>l TURKCY; bttntiur it lan-rrM-uin 


1 1 41 L 1 1^ ;^i^h^n lOk^ ^T Itdlf (#4Mt4 k*fe ^ I tT?Al 


V '\ LT^ g^ti'^l^V 1.-^ "r^^^^* . tf L|h-*t- t" hk^l-4 l*%lfc' I h4^41 \A^l^^% ^^ rix MM fitCf&l \|.j.' - I Billy CotlrLiI i4l — .-, U irtj 


i»^«4M^^^ ^1 i - niClMumMU ttf**r4 I. ■ ^ ^ . \ 4 H I \|. fi. L A 
■^ T* 


^_ 4<i ^y EWt^li 41H -U.^4 .4>Lf4Ir L.^' NEWS 1MWW4I reeunarcfilsLoro 6nEfHAIttnCHISTK0,71-T2 PAGE 4 PROTEST CAMPS ROUND-UP 
filacbHOOlL 

■«^ ktA|e term jKlivi^t Anil up fnr fi 
hhi-rci«%iL|liibuvh^x4kinrmitr]vi] 

f amnft Peace camp LiiO itH^fHl ^y<tL^ins All i^vWMillC^ 

Kn-vMll^ -1- -.M4-KV t^liuihlr^J^ 

of I \l3 I «hiH hthJ J ra1l> 

44iJ^Lh'hh^K>t4lKp^iiP t>H; r^^lalV 

PiiM ^Mvi 1 itS. r 

L4\^,LiiJHj; Lph i| ipj ItvlihJ Inv d (SiPhhtfv 
lHmj^hihihPk-^4 ^iP^Hi J^utlPlMlj A 

ph|HAf« ^> *J^^^tlfTrt 'hjif |V^*P^ Vjr> 

i^ri^P 1^1 l||i' I 4|" I Eir 'Ii-Mk- hPh^LH, 

^hc^-LhPbi 

W*"^ rP^vlitPhf^tiiih^tiiN^Ttitt Lik.' 

,vf'n'A\\ m* liHp vh-hPi^i f^^Mi; ih,ikthiks. Kh^ 
ivh) «Ni -iiifv *CKt ^Ml it*^ ^^»"* ?|iTij|fh\purcfr — wwi^.trHlcni 

LilPUp IK«^. pltJl^i^ ^ritf iU1^» i^l fLPC 

%^«W rt^1[ine[fCaE:Ct-^:>rtip iMif uk 
f ii ^1 HncpcAc cc^nip ^ 'it^t trt.i p I <4i m 

l-ii^lAtv PwM Camp. .StiHhhhkm. 
|fcIfn^^olf^. ATpyll 44rtJ BuKv tltl 

SI Daulds Woods, Nine 
Ladles 

nv «fi^ 'm* i"mMoJ *lncv I**** H* 
4lP4plEirpliidlV^i|U-4irvinFtkE SlJnCfcf* 
fip^nW t*;>pcr^ lLi^< IW11 ^k-fx^-il ^ 
qf^klHHiomlil lv^irt)<mw.ThriWV4 
^V^hTi: i""! iJit ^ili: hi.iv NVih:riN:il ijn-trry 
4?jp(n4Pn m itv i^A l>tdPKL .hnJ Jifcci ;K~liim fuM:iVcnp[«;qilirtiLjph- 
iiut ihc i^nhpai^n Thk- n.iit. n-.i! ^iiJ 
rcHrrccKC Tur llic ^\U: u ^k247<^U 

htip^//v. V w.iy ncUH] Lc% Aikl inu ^ j>i:l^ 

Bllsion Glen 

Ml-pl^ Hhl hpUi4Pii (iJcpi Anli-Byjid^ 
IVi^t^i ^iic ^4 pel iihtfi: lortfd <iv 
cvcr>~ ^^y '^> pa^^^ Ety Mttttr 
.LHijnccy Hrr ^^iming Up <ffl%>l*rHly 
und ihc ^laiHlsrtt fciT ihc t^unp i^ 
Uciiilil)' impn^^mp Wc lu^c ii new 
liilchcn.anc^ tnlo^-kpacCb swell mph- 

1^1 ;KU] L-il>V iTilflMIIUnLil. n RCH' ^UC^ 

fi^nrV- huiFdm^ ;i hu;c cupippiiuimI 
ij^hT iPL-Li^" .ukI sufThr olhizr irrc-hiui^ 
t^ Arc d|iu qnJ^rvay. For lhr« 
nKUhlh^ i4V'Vi: bcCt^ ttif,ikn'u\nf. 

U-^i ^up^bv cwty nvii>Th. wFui.Ip ^v^ 
irtk-piLl [^1 i.-^HUiniK ^iih Hpfir^f: tp. 
lute, tthc hprJy ^c ^in^jfif jifxl Th: 
fcmft aii:i:«niii|?4iijl. we're hi^iLmp 
Nnwaul irp ik: wnkii^r TV t-J ^kl 

^rccn sriiuvhi^ fjihcrinp h^ iJtH.n^^ 

Icpnp prmiih^c ^lilUx 

TFk-' pljfiriiiTi}; |vfiii4^%P^4Ph fctf ihtf a^ 
Hh^ilMEhrif PI*Ls ihc! cNhm^n) uhh 
iivhcri: F<mpu liniMLV ihc hmJ hit*t 
]ti4tf hu%1lWfl^-H)K)*Ml>ouf|iHh}nk ktolEv ikN^^ tl'^ itp loihc l>xjK'iHjixil 
uy r^y <i>f the fLutl- [fui rn. hAk hcGTi 
bmt^Fil u|> »i> B^yci. Ihc cp^i^ickv 
tH* l«h ^n^^rt.-^wf, s<h [hey mifhl very 
*cll IJPUK4 ihc ruid. Cracp^l ^evcm- 
nKTTt itk-ncj- imF>n alpio vume in b 
T^y A ra NAaru (^ *ct ihc hp^C!(i 
hh>-levFi Lru^icf Jti 1iur(^[tc hciv ntn- 
luilr ipf lE^lpRbLlii^h. hUilI hI puJ IfV ihC 
Itp^lhf^^Th hP anil fmm 4. 

£v wc >li1l lAwil Ami occti nhjf? pco- 
jtk ru i\f!h\ Ai^pnM fhis phifi or Ux 
]i4ifTil^- i^f^irticliHin tdour wTitU. Voa 

very ■pkcti:vj]v iit^^jriiuT 

^M AUff wrltl^fi^r^^ 

hy HoM^^H pnrl of the BilMcm Obn 

L-ollci-iivi? 

NfEp ^Jwwi* hhKPLVt|^-ji.jlKn£-lilL 

Shenvood Green 

Kplk^Mip Pin |n[cn^ive lycat c*m- 
priifn. Mnn^lidd Ph^ricl CnuTxil 
j[mdh4i nn hub nuivh itmlv^. to 
jti hihkiK-ihJjni cnqtiiry inu^ ihe 
Ic^iMlPilay iiJ tlK iH^k^il jiinai4xi, 
An cLictbin k-L^1t1 4ill lupp^rt thiiyh,;h 

tjl( (hi: Soniat Ccfllfv- jp-i l(J«^ J5S 
^iS^'S ti> he pul wrt Ihc ph^pnc irar MEKAMUIS1AND ANTICIUILIZATION GATHERING 'J Mj| a«>JSwltfmtM. 

HI"C. iiTihtfnrbrt hi Kht peKO ajnx- 
th^m *t^ fihH^ jl^.hl ill Ji-'Mfiii iniT 
UpllsiptithUwInhEV^i'l Jjmin|hi;(liC4 
rtmiT (rf ^tf^twimy fcfHH PNik 

h*,un1 v}J ilcitf, Ip^pf^^iKf lor 
|ihHti>in^4tk i^N nHMT h^k lo^ 

4^piW^il i^r the PulgtJt^ I011U 4h7A «^v-A4h 4niiA<v|/nhll' 

rh^ IIHArHii.P&h* ^h^pl iVi^n 

]^^^^'Mlll^^Tl^IW-lnM■tv |i>hw .pkhUkh^i 

fiHih^r^ t LKir ^r^r^li^hJ) hP)ik|xnil 
CP^V n-^K Pi^ C^.p ll ^1 Nf^4^ l^^kl 

*IKf^^ <t t%ui}/ lHrL%|k^k%tH rhf rirhl 

iHlNf tZ^ I . ■ ir|fc t^ irv 

riillFV ^h^ri-mil IMF > -iHnx^ rtl|^NLT| rf 

ik fjTj^ J n^lL'P of ^iftw ivlk^^ ih: 
ftlliV tf i^HV «fk) riJ^lPipfi'lbm h« 
tT^4li1\^l ft^ ftlnl *HJ| Ikt* ^^lU (riVI 

Lpi(i{iiMi ik^«* ^ithl 4t-Tp^i4rvs khir pvliv. weaving a CobWBEi April 3(mi - Mav 3rd w 
TIlK ^l.Lf'^ .Lri1h MillEVlLKin pilh 
oiENhT xuMltl^I ^|LfME> rioni W 
pi^mKrs ihrnin tlK prtMiitJi 
^■wr'^^rfihfnriF.SlpUllWflw^ftrivi^ 

pic rri'i^ J ntil!' i^f r-LirNTlV,->n ^1-Aill 

Lw^ *«vl ^hn^i-rrt jEliH^p^ ^rfcl pnij 
^et% 

IjfiT y^^t'^ jalhcVirlg N>^A^ ■! fl tffr^ 
H|ik3| inlkrJ "XsiTi MrtMkru" in ihr 
Mjhiprh ihI Hi^vhm*. Nil thi* K** 

Ihv iifKJIHH^r^ h*' I^Hl-^I |i*E J i.M111p 

%nu caIViI "SiJell it ^■^ CijJirv^" 
ruilhff niiflh iw^ Mi%nirM4nnis J ^il 
Tjje In iK; An:4^J (h^HMhU^NiVihiil 
CMalunyi. 

i.^red tjLTiipMte. rrlMiiivli chnc k^ h 
Ur^-L ihvkI >aj> mv k|ypit the htd 
v^iut- ii-* Li F^Ehcnn^ rpf^iVhlf/jli^iril- 
iv^^^ton. AiiJ thK itu) hjivr h^l v 
tli-(iiM)cnr4l cnvcl iwi ih^ ifJ"iMr»c, 

lUi-Avvcr ii *™m* prcrctihbk m 

^htVK W^W lii the i1l%pUlO lti4l 
hY\:vnvd Jl Um ^v^tnf^itlwfinf <h*elo 
lS^ MUcnaniTi iff M'fiPf i>r Uv pnMtv 
rivil>uirAnMA4<k^. :i%4iMf ih^iil \h 
rHi4iwu%tNiFll'«1ihoFdi |iiliiii.% isilh 
Nft KAtvvKmif Sijujllrr^ ihciv <cnvJ 
FmPP^ ht rt*i4 ;tnd ftv^l thfirf ihAl 
jtlL-i^k%1 iV H^lpCfffTj. hm cfcH *n 
hj^c ihrm bntSe hiH>V JmJ lnfhjn>e 
^^bYliiicul? AmiUniJi ftW mhkl wa^ in I'llUt ]tvX- |4' iwn iL-ii|Ml Ooc itI iV ^ujFTJrtl niTTh. liF lhi^ 

jViW^ goili^firtt ^-^^ '^^ "^a^^l ^iiifci: 
kind III neUivi^ nr In 'ttkj^e > 

t\i6'P^^^4kfEnm|^ 134^1 mtrp^^lu^Ki^ 
r^n^vinmh^hiAklhciitrf CiMwniJ^ 

ihh^ fjikrJ h- hjppcrt* wl^flc !■" Ihf 

nvdipifv 

Uiw-u^^ii*<i ntbi:^ tn*fli *N™ 
Tc^lndo^ (rf Ci*nnil' lliitpu^h U^ 
ikKlHr^ jtrv^inJ litlKt uvit b^ th^lit 
[pir e^ith jkLnl Hiliiul iilvr^iuin. i&ilh Ji 
vitiaIL ntiTHVii) pn:Mriii lAhAiii 

ju%il Nthidl^ 4i}iirjhMk- i4|V^M^fi- T>itv 
fliiF>HTitv ^ix-iTifJ U* hJ^i: IlllJe inah 
%n N>J 1^1^ i^ rvl**»iio^,ihtr[: Afb4V Ip 
chilt/Jihiih ff\4ull i^piv^cil m be hi 

ft« ilTT Lif^l ^nm ihiTtt- in^n nrpiink. 

^rpftihlr^ vHi^^lvTV 4iijn ^T HM*^" 
lyT 

i^ppi.1^ -il ihtn^ ih^ ^f^k J "vl[ 

^tirU'K'ni' i^jjr ^^' \^^^ AHitfjiil ^^tt-ii 
i/f rthd iKii 1% PMl pPUiUc i^e 4rit 
^ummnhnl. u^vWlhinf TciJ 

K:ifr>?nil ics« ihwtivmil Clthff> 
iAffC KtiUll mn trf Ihc n^qiKmd ■ I lfLi7 '^ilhiJlHtr i*nnn;hia 

.H^ ^Eht l»flC pADKIIpdlri litdlCll 

Ihc Anaieh^i 4JhI Jtrakl ^ AHr» 
Cfii" S^VrfcrilPhnu 1 M^^Wn't ?^n,-c 
HillliT^TCh 

Tlnrrv va-niol hi bd iWRh intrCnj in 
Itv S-Jpajntj" S-wilh I'ltctftc" c^Fn 
F^iPirii, uhkh u^Ttimv Li^^c ii tvrkf 

IkTC^nbrptPfi rthKJl jM ptJopic fiiim 
lUl>lnU"1lT>cJni*M1(Smi^Vi]lih«- 

^tt^^^¥iicnh:flt i>v-TrH**hfTr*.lMm 

llw him "Surpki/^* w4» Jwi^. *n 
fcintj. ^w^umcpi^m hhn* m tw*c 
cOt-nt ^i^nfMlMh: UPlhcCmh^fl* 
k-mhi^iL-n iirini %vTqkh feaium foha 

Allh-^p'^ ifw iwtf infi^ wiff^ ^ ■I'fl^ 
Iurxlti**t3llii* JwHiLK!ki4»4JiM.™r 

vd irf ™-r^^ Ihc Inwi^luh^ ^ ^^ 
^^k\. a **i p^xl 1*1 rt«l up *^t" 
(viipk (hirti JftiA* liunif* **^t ''^ 
Iftli^t Itt IV ^.^ITM^0C *Nf cfcV^ltiMOll 
Ktfni* hi hi? ittikMinB rni« *fld 1™*^ 

^fc'Hh ihf CTL-CTt Ana^v^ly 'n lHc I* 
j:ilfvfirh^ ln^- in t^ l-'K >" July ^ 

*Tll *% -I H^i-kl (-ihiJiLnf m ihf l^ 
bfKr *hk >wjr II »c«Tw hopili' lh*l 
mitv a*l ttv^ pii'p't irc Jh«mi* 
in Irtim^ in «klk tM l#^ «^ Eht 
hi4ulily PAGES EREEH flHABCHIST Ho.71-72 www.g reenanarchlsiom ARTICLES THiBMILLAGAINST BAYER BAY[B:THEEND-.orlStlP 

tnlVS'jHi||,iwftlhw^hrFw>lam^vv(lv^,H^hl. people *rfi(Uc UK ^^^ 
fimplf tiiplil tanw ^i«t^ ^j^^p^ dt j^-opjc ,iy]|,n^ „p |^^ ^-^.^^ jhOT wciT 

n^M raiJ*. wine oihirr ^-S.i<rt^ rrf (IM r,xilii«^ mJ c^nii|Maik-% piMi u kri m» 

Ih^hioiiTvr ^n AL ahEI^^ j^dirwimj:. The ;intJ Baslt cjrn]iji|in iva^^rui^^ 

ihc 1*^1 <*' tSc khpp Iriiilv fli?J fiitm im^^iimcoi bill ihU ilidni irvjii ^ 

Ki litint|v_8jy«AG. moei H^U iJw \l^vl> ^^\^ J.k(Kt pp lurtjcuU iTt 
Wfnlh>n i>l A (Mikinjl i:4iii|^p;:n. 6 li^ut til hikpiM ^uiiv, aikI If^c piuiin* 
rminlM Net ihc Ctivernn^ni gj^vf a c» oftt^^iLir d^iKvi^ IcJI In Ihc u.i> ifHlu>tiy I- . }f^ki GM mhip« 

and t^?1or4Aj)c Jiixl shi^4r K-vi Bivcr 
bitllcrf^ .liHl biiirutt hj ihc^miihiii^ 
tflfiflv ^^1 ilv jott CiM ^fion^ iiwJ 
lohbtlnf ud thanks hilf rUh tltank^ 

And the hiippv fiw!lrtiz kiTiai no(iM 
m^.ifeiotv ruFttriinlithlHiriiinihc 
Idfo^aHc fuiur^ n\A tin ilic K\i 
J)»rv4vl itpiyfihlc 

riiHl *lipKi Uiijfl* (urtiti); LiMiitivrj 

All(lMh%c^1l)l^v^kfKt:^lrOlPlpUlW 
Ct«|H, at i^UJf t itVUl villi %hPCLcTClllit 

IfK" hppjrti rrjflv *^ ki*w ^lilPi:fcn( 

Uk>t ^h;4l MOnI 4M1 tvhtiK) t|l( VCClIC^^ 

*iyct ^f *i:ln*riH 1*1 ^fc t^* nnwiOi^ 

then «|kiiUfi wcw nnne<T-ii4>il in tin: 
pjjfn ^41* Ijupithcd ^Hh NTicV<i^. 

AiHhih All Mnij^^hjlc^llij^dyh.ilvrcn- 
%HT^\ Vhfrv thrti^rtli Mmvn tH^'t\fi i^Kfil lo iKtivhin iVK VHt fnu|twiiy 
Him wiflfr ihcj hii^]lil t]u rcful^r 
jK'hiiET^ lU^I iIkIh^ I Thcfti Sfrfl% jn 
ifk^tiFxlFLiM ii^Hi>l \c^cf;il hivliiPnihuK 
ihtvJ Kncn^i iirinjpi ^luuJi ^cirtcU In 
ni^lihCCiinip,^iVn\^iMy rt>4|tiMr 
ihlfij ta'hu^ WAtn I vir^tl) ki^hnihc 
r»t>l plxx Thfrc *crc, ^rf ojiifv-. 

mt nl PjiiiI Ryh^ii »^ hrjJ ^tf 
Hitpvprncc. at\d Mtwri M^lzEu^I 
CfbTicji fi^nifppiiiny Jir^'x.-irv r IV^Tb'^^^ 
\h^ iniiPfWTf^l froiip^ fiM ^ kiicr (r^nTi 
hL^^i|pk!hh^iclltn^^ii^Hcncvlivc1y. K^ 
luiw k^->t{r hnn ;ilnFM^ [^lo^i^ Uul by 
tlv liEiv ll^>vr ^Fint^tifK^d It 4:tv 

|Sh.LilFy t*(* rtlhl iL^"""/ ^On*C II <ctt f^^ 

imich hkmUM A^^Kinry- 

11v J'rccr a^iUmi miipiifin jft^tnsi 
Havct ^hI^ m«F»*til KvJLi>c ihcff 
hfl4« 44ihJi (I hoitt ;im4^< A1 Itihb)' unit 
hcxri^^i^^ *^r iHc Ji04icMl llic llfill^h 

iif JinriiL];Erajil^ urhl l^ lutnM ol <pM 
i<Cftt to Mfni froifl Uv *riirv vile ^mi^ 
M/fLUthm Jihi) cufntn^mioiif in wcm- 
tfn c^4lL^4tH<n A^ rr \S., fiuA\njf 
urxMh> EfCiHt-'llk^A-^ wtili l>w ^cii 
lIiU^J Alih^ obfVCMVnl- iTv ca>K>p4 
Ol ihtx^i ^fcflmn ithrtcrtvnf ^^ hup 
(vric^l |fcitic*HilT*c wiiTiT^iik? k^onWi iwlcrfv ^ml ii^ c^i'rni<% ^^^iifiin ihc TTh: ilN^ij^i^iHbp iruih uUvcmlt^- 

tcal dinvi ^Hiiii iih»vriH:n1 i^ v^rt 
^lllfMi: fi^iLI^'l i*f I'lN^Mllltkil CniTil^ti 

i^k^a c^lh^n^iM: Tlh: i.i>Mip^i^tk U-1^ 
rn.irni] Ety timLc^ ^iM^}\ ^ rcrhjinl 
^pMik>^ j4h1 wv ^re likLy tM th? 
'<l^l> feu ^^1 ^lucL Ihcit iliXV^ EMIT 
tluNi'l In rmpri: Hm^^i'^ H<iT T'-.'V. ^^V"" ami GM i-*nk> Ihctr i*m jI*** p-imfiil 

In h: ^^tpcstk'tl 4% pci"Hplk" T^cfc rn tlif 
^lllc Inr ifiMirrL^iHi TH^^^^iPtt^- Itmit 
Obf^^MfFVr f^H J .1PIIH |4> jrrivr 

jnurcht^v^H :tml uhv^ttu^ly^ ihc 
irHivo dnd mva^ of 4<k<~h ai-i-k r^f Earth First! 

Summer Gathering 2004 

W^dnestl^iy ^lli - Monday 9lh August 

This year's Earth Firsl! Summer 

Gathering wUl he held somewhere 

in the Hasi MidUnds> 

There will be a fiiU timetable planned 

right through to Monday morning so 

even if you cAn only make ihti weekend 

you'll get a full program of activities. 

Offrrs of workshops ilioiild bt diuci^d lo 
vf(gworkshopi»'clArA-to,uk or 

0845 55?Oin 
www.cartki firs IK'H lii- nn y .o rg.uk 
lit Hyy tii piivrfh aiiJ II »«« ^xMihiil) 
Ihc ric« Ihin^. pMng .i» ,y.tt lilt (aa 

'Wc (lu tspcci CiM a.l*cnl tape u* |^ 
hanOKii Jn the \^\.U of 

Jcv-mIc" 7ulMit Liiilc. jpiJu^prTMHi 
(itf Hi.>tr Ciiip>CKiKc 

lK(»rc [he cii^ uf I lie <l«*Jc. 
UiiMA-riiiitlci^V ■« civiirul <i<i iFv 
limwlK ami i-ipmiT^iLifi ii| ific lii*!!!) 
inj *1n\*\ ilv imtiiiimtTh hiWilc h-i-Nt 
(jlitfn rrti Tlw IktjLiici Ilij>vi pjrr »l 
(Ih: iJii>piij:n 11 kiiir j(,.ing, nihl llww 

hlrtixli liJK' »>" «v bicV Ivic hut 
we're fAmnt h-w iIkhi An.1 tttvlul 
1;/ il< i\«ilu|fh:nl <lkf«i Kimn iw[ 
MurL wML tv iiuil crMiujh .ldiI |i4i] 
CTHiii^li h- *tflk IW ud^k cvhi >u«| idiV 
tlK'^.tlk Sl^m^xj H-m iFk- rinntliic 

Baver AcUons 

29 April l^ -B»)Ct(Vipuritnof tub 
^diItf>H lie SukI, ^ii Mtiial 4U 
ni][hl A iiK^^^^ Q^vfr -SI'AY ^hjI 
tit<lM. VH.iv>pny|tjMiicihinElv ffi^t 
^di1| Thi^ Vhds line nl '^ leu f^nile^ 
i^jitTini£% iiT Eljjct ihJl i» ihcy Jc» 
v*nTc*n"jln^(ht*mFiir(lMOup*lF»* 
wi' ivriir Ijt^ci ihciii ^y^m 

JJ A|!4f| m - Kt^itlHjry lovpn i.-<Tiiic 
%i>ppt4^PTHlir^ llrtjiVr f^lfS LfK hcihJ 
i^ji^piL^t^ ^ji^ rl) ivnitM jthJ ^hchdvil 
^hiN '[>i>ii'i llhpy Ili4%v'r~ tiEc^t4.-r^TE>hl 
ilkvin kriui^ IM i:i^ll>^fh ilf^ wm 
fidiiirn t* cinlniyL ihtj *ic bo*n^ 
Uii^tthnl drij nii]^ liinK'p .ilkinriT^ tw 
^nm GMlnUv UK ^^11 Ivnwl ^iih 

J] nM^r^h iM - Ilii^ day ^w ^i [Hviv 

;intl VnUll bkKk-llJo UtM^TJ Ol l>lMtAp|- 

II \fjrvn iH AL>h i;M itvvu^c^ 
^CJC^firj^Al LW jl ^jiII rf1^ ^I^IM 4ll 1^ 

llhiycf Trop S^icntc u-rtk* i" 
Wiilrtfi- tv-if L*vciii^»*il 

Mi Janwr> IH - The O^jvi 
C'fi^i S^^rih-r tMjilUinf In 
N<^|i Kc-Mh.iUht Nonh 
YLitlithiru. JmJ iU tLsl> 
jnminrd wiih p,ipcrcll|>* 

Uf^lMijX^I^IW. 

^7 l4iiu#f^ l>4 \V'niJ4^i^L 
^^itr hri^kal .^1 HCStiir^i 
in Slik-HL^Ibl 4nLl ;^|m un 
Anii-OM ^lu^LiM iibf 
^(tct'ill^^ of whi^li. Ibi^ 
tri>iri<r ^^rt'l K'Miciihlvfl 
rt.i^ IMinlcd wn «*? *h^fl 
llCir HW' n^Hliil ■^^l|^Jt1^V 
lln^ K\^^ h-"L PIh>i^< '^^ 
|Mn iki ihc 'fl^ILl 4iu1 ««i 

:f I[inLiLn> iM W II 
ll^ivU^y t.^rf«itr%! iliiPiiiif 
(he HI drfj^ -il Ami ll;-w 

hlKlfl \i OffL' ^1 WVCTJil 
^|HKh> Htfjill^l l(«Cf Juf 

tri£ ihtr 111 JiV' *^' ^'^^"^ 
Ilk' frhlkminy ^lu fki^^ 

tlicB^><f fTi*"l*l"*BuHH* 
l»n rrcpl **^ ^i*MtJ A 

^]-*^hcd. I lie 61 1^ Ml A 
^\\ify vrilte VI tH< Ifiv 
^t^lj n^d h? df^ll;^!.^ .i> It 
1^ djiiK^n>i'% ci^ (HiMufif JiMF-- f^fc^ wjiJzr libit iv^>^urc Alto 
i^h\^\ ^ppcO LHJ[ the inlc nl Ihc 

CHOI'S'* hiw ihf pipe ui^pI In rmply 
llv tnnkcr u^i^^ puife.-|ui^ 

II larpkiflTi CM P*t*| k>ttMl. Uip OM 

H^krti*( M ftu^*f ^^up^^ctKC dtfliv^ 
cfol-Mrmnif tp«rgMnihciv^n>tpy,n. 

*l'c(-Hi^lii>crTrtpi>-^f 1'^ bh hiA:l^ffiJ. 

t'/Vn »t li i:iv^kmu^ knt Maiiii: mif ->i^ 
Vitdict*ng C'n^n in (he IVknI 
1ntlu%rp> \\ he imV hi^ piftw In iHc 
^L>ciiC Icr idt hulT^i hltniw a pt^lnc 
cjllnr-Mf Ti>lon^|*nufhThJrtt(-ifc 

f^Lll^pHf >Ph| ^*4kl urtcml ^L|h ih? 
^i^«[j (irttitiu VKhai^pcti Kf^Am Aiv) 
thtf JwM 'Tttfit (w OM' Bcr<irt 
like n^^udlti^in p^ny llfi^T vimf 
Icunct^ V :. I .-ip uul lu fbe ^r- 
ptivijMtHliriiii^imliH'iTftn^dMiiljII 

jrrtvvd. Tk? Ijh^ivch lukihy hijfadf 
«VlcJ. 'X<M TkchrHili^i^y P\ 11k' h^tc^r 
nnil^ufhl ol « MajkI jiimJ tctlKiat 
ir^Ju^lnnl Lc^hnfiTi^i^rifdl \iKif|> 

^ ^r t\K pl-i^vr Wc Air i/^tiniL 

nvitiixMllvrc nnO fcir hjnil*vrr^it> 
^MamM Ihc dntiii^M hn^liivn ul {v^^i^ 
lm^I liintlHiiiKl lui ihe^^'ild Ticcc ii hu 
iVLjifdl smjf>d cEver>tNv lb »IM 
i>(^in Jn lIkm^c lKi?ir phiiK:. WIk-ikwi 
Ihcy Uhkc— bf thf^ Kn^<:mM>cnir 

v<^pU*jJinkk* Vf |flWfhW,i^Ii i|tfhin 

fm— ^v wdl MCikc Iwk Iticy tme 

clAlilCd w?r<ltlUillihlinpf pljPHl. ^c 

Urlll iifl^^Cf il 

Jrilhvx'hllH^II'^ -nVrtiM^vrN^lil^^l 

IliiutTM? ft^tf Cv*«t^c iK\^t C*iTi(*ndvt 

C^ppKKm^. Ua>U\% ic^ifi^^i fp^li^t 
piulk(Hilh4$ Ihvf^ viimlil lv ^ h^jirr 
ynlp iLHJTnjitvnv ihefc the n^^i Jjy 

Tup I Vh^% rcii^i^iMl >ijhI ^Iny^im 

ctt^t^^in^ jnii-OSVniaN-ll.tycp m^Ii 

iiK'iii^ ^^TtL- h^ich %|^piy phiok^ 4im) 

vniivr> ihc rtuy^jj;^ 'It.ii. uMA lh<^ 
<£ai^ ihcit IIK (JM pmi^r^MiriKH 
Kj^ -Hiih^o^iMI)^(n^PWi.'if 

Ifl IVV^^T "< Vl*i|4U vi^ilwl 
thctpTTK^M TBI Kri«i^£ GiiinJeiiHi. 
Hii^tf^r 4>wncd c^ipipany in ll€filnid%tiirr. xruch up 4p»|i-GM 
pCp^icf»H jftiic*! rhc kidij [i> iht rrriiy 
dcn>r rtmj tiiicrccpm atid tpmy paiMnI 
"NO liVO" 

12 Iki^cPiiher 0^ (Ivkhirv Ar;ain>l 
l);i>rr[M4d;i Vri^iJlneHiyrtSlT^Mhftlc 
rniniiTA^IvftP^f ttEc m Wulrv^ m 
ptrieti ^AirinL bt>ct\ 4rtvf4vr4vni 
in OM cK^p* 

IJ DccrmtKJ 03 ^ LdcVt *cre 

>iininKd4i1>yiW.sBijf^M)htMl>r^ 
inlluJtlcr^rirld. 

* I>e^frnbcf U5 M(ch*fl O Mill 
rD«^cd jrXUhCr \%\\l Trnm Ciiftk>'rivJ 
in(hitilw«K "p^ rhc cvcninjr n» 
MtHMl^y lit iV^mbCJ- Ai ^^^ti^ 
lUpin. iN[Vn[tlcvil^^4]4l^^l.^-1-1'v 
^ulHPil^pi \Ik^\ c^we Eo Id lipcih 
ka^^i^ \h^i II K^iUr ^nuld b£ j v^HtJ 
4ib4 Jnt Il*>vr h^ (;cl 1^1 t-i c-M^ 
Whilf wiT tiijJc imr pK^nte iLrtuna 
|^>M^h;]cllvphni»h%i,^T^h;il kufuKii h^^ 

iNnulit>VH n more pcntuncnl retni^LL c 

H^ iptjijeJ "A^ih y^'cxd k J tier on hi^ 
fnmr Ui^n Uur iirv i^lth M- ^-1 
^^ bf hI liivJ ilci^ rtcri P1KHV il- 1 
initiubk mr ^nnixlWiirit>ihc mt'^i ^^ 
trirc^i^ (ludt Iht timnd fnck fiv mtr 
<mp (ic iIk ppIk^ ph:ii|i^nhc hhv ^ ji 
ittuUI ^ piilHTJlCt ^rKl t^o ^wO ^^r^ 
»'i:rc *cnl vUtti *i*J %*c*l ^j*il% 
wtin llie tt^ry [ti™^ftl'> UodI --vM 
nnHXfklwl .. 

?K %%irftnhcT 0} Mmyu 

Mfir^rcj^n, furripiinj' icMlM*f> **l 

Ciiyer Cmp^'f'*^^ ^^ vi^it^ 
l-^inylNl A tjn iil |h4hihianE^"l H44^ 
p^buitO nv*T hn J ^m^ m i|k Jmt 
jhnd *N«^ (p\r fiA--^ ^f4ii)f3l nn Ilv 
itnvr JI141 ihc "piiilliulhi^ E^fftfLT 

:n Vusvmhcf lO ^ Villi ^^ tiy^ 
luilvrilHiInf Jk>*JiiM,Vhiv^V^ . 
fljh hu>c ttifi^ftiuripl ct«r*ri«k ^-s^ir. 
Cnv cTirppcrs*, ^t ^iiii4%lt ^v.hS^iI 
■Sh^p Bjyfrt fiM rtvpi" en I'v 
hrivk »j]KirijKJdf lhccii|fjnh,v 

^7 Ni*U'mlh?fCil A/i ercclrif kl> "-np^ 
pl^+n^ «i;tl»on in Bcf^Attiu, |Lil>. <^ i% 
>ulp;i^T til il (ijpc h^wib IiJaU \l«- 
^nnic unctploM iJU^i^infv d^^M 
You havo a choice. To vote o' to act. To sovo ^ "^ 

a life or look tho other wfiy. Which will «l be-^ ^ *^ *i*^" Hunt Saboteurs Assodallon - "^octA^ 
Direci flciiDii Aoalnsi All BloDdspoi'ts ■ savlna lives lop AO vears 
www.liunlsabs.BPB.uH PO ^ 5254, Nortliatnfllnn NNl m ARTICLES greenanafchlsiorg eflEEN AMftCHIST Ha.71-T2 PAGE 6 


h#Vv hrA k^Ad E^ «ilv i^ Ihr ««kj 
■ ipmjfW JjM—y 'IWMrlm* 
ilif <lMO* 4itrkfi V^* to n« iiBH— mjM^ l^h r4f Mir v^ 
lIhuI dILkl iij.itli llh f^^^ -> > 


^hiir to Mjrtm ^vm* Oif^^Wf 

nJ Ifhfp pri^n^^ Im hAJ il^tf h* 
ri h^fthlvt tk5 T>^ toniik duy 

f^ In ifhr viiv V n^if I *<4t iw ^ 

-- s-i^^rri^-f A»u Mf^n 

ff^ a^ i*4* krt ifig utft AfViH 1^ ^f «m^ br « «<cwiif ofAKf calird 

SI o.kAp 01 vUttfm IbiyimK 
lib bnv uiiin*— rty Ufipnul vcv 
ihr pH In vnAk, •«* >mL ivil 

drtjik tktyc who fyy'.-i^mt-iy W^* ■■d an «■ An*fh l^ f*ifei Mvn <># 
»«■>■ Hjfc i^hn v'v"* *wi*«n 

MiHwmnffwi ■■'.1^ 111 


, 


■ JarctiUvhtTC^ 


>«t 


l> lt>k<nvh»» , 


-^h^ 


ttf^ «k trtEr* lr«t*qil 
If ht«itf«< ni A 


^»* m*! 


— pGM na, 


M OV ««)« 


I. i..,'V -. .nC 'ktifl ■- 


1 M-J'tr. to 


Kirj-mcT f.Hi» ■' 


r* fi*'n ^l 


>lv ft'ili^'i !■ 


" <* 


PVhT«t»' 1 


I 1 — 
^ 1 x^P4 


■oidvirtC' 

B*Tft Cfiv^ wu^, M *C^ A* Aui» 
<i <Ptk*Ti^^ «h (hew *i^M (^ « ba^ 

^«' '- - - .' «( ««■« Ilk tf«| ||^ n TK t« 


1 ul tW li^<t "«' Arm. |i^^b «H <»r«tfij ■CK Cft« i* M<fff III I «v4.«vn 

_.i I ^^ % h4b««^ -T. "t ««' K1 rt' -^1 «!*■! fUtrt aHd Mtfl 


^^mt^ 


«4llifAHh< 
!■ ift« bM t »Mt » Ihrtt *. 


HHilltoMBiri v.-n^MV 


<■ ilr^fiHf * 


f.v<kh*f I,, u 
■4 llw 4Hn< aclav ■ 


■*M TVfc-l*l# hA'll l.i'tewA*!. Mid « H,^. 

4fekf>l|UM^t •!— i«to»*^ 
■<■ (At .^■*i *"■*■*( ,>) 4 


ln>Jwih»»*. t«a ClWdvVt 
r 

I III C Af 1 '■fH *1 ^ >k .i^* i^,»^.. 


L^-. ±il K ^-,,^-, 
*** V<*P4tt 4»ti^ A# tipt^ Art trffe^ ^«ktof 4n-l »> 1 *i1 

\wArAH |V«Hi M 


4^ ito> h^ ^. r^ .1-*- 

\4ti n\i Itt IKh «k 4 ^ ^1- L'-. ^^■^iri tf^iwn t^^ f** Ht «4ik Ab^ 


v^l4 mt** Paul Cudencc on tJie Tyrannv al Time TOWARDS THE END OF THE WEEK 14 PMETgRHH anarchist H071-72 www.greenan3rciitsi.Qni ABTICIES 

TWO DECADES OF DISOBEDIENCE 

n retrospectiwe on Gf een Anarchist's first twenty years by John Connor FC1A plna^^l^(^lp^lM^^;-lllm^^l^mvv'^o^hci^al^hvc;l^, tindil^^^ 
kall> %pin1 il hy reioutidJn^ inumphjnr nNiul Ihcir trtlnuwMTr 
'prcjIachjcvcnKnlh' Ar ri^k nfMHinUms pmuv, ji f^ wl cnif uilc 
U Kaolin joniiricv h- hrtliOay from «iliciim^«>Ticclallj &wn(i;i» >cir 
cfilici*Tn-of lo puNish pmjM^ntiJjL %thkh implii^ un ui!onu-il, 
nunipvblivc rdntJfinUitp btztwecn wrJi^f ,^nJ ixMtler r.ikt the 

l>nUk>Kcsofjqrc.^hor(?^rc'VVjlicrMihjVmUicm<*vcnKmi^^^ 
mtr Ihc m-h<>iiMf pitv^ \^tih kI linc-IiKilhcd antitf fnr any |Mii|cnl — 
ho*^v^r liny rif ohrfUrc-nf their immJncm nchtfxcnKnl *fcf hmtvi 
cal ifcMm>\ J k-iKlcwy ikil nsclLially nitly cmphiNiso Uicir mtWt, 
self-dctudcJ met^ilopiiama iind pjllicru- m^igniricuiHV'. Iw dIL ihc ptni* 
Seville m>lh-nu\rn^^ Lcvimlmn's ciicmi4;\ haM? iitlnt^^i^I |i[i]l' \m 
global Ec^m^- vi il i% mure ap|>mpnjlc |li pic^m l^lr^^rlvc^ uitfi n^xl 
bl humihly. 4^ IcjhilTv r^-ilhcr Ui;jn iCiichcrfh, hftUtf^irti- ?i thi: hjiilc (if I he 
Itcj^lidd. when- ThjitfliL^r"* rL>rhhphrr 
MJilud >tLHTl^ IrihPpCK Ir.iLtfvnl mJ 
|ih>^ELjlL> ^^nJ^hckt th^^ iVr^^c 
(\ih^t^y-wjt^ pMtPjhly itnifir rn 
iNixh HiiTi mx^pjI ftali^y I.Kkin|ic(« 
utirkff^^m IWtTK- U-ni^ ;*ll ^Hi^ 
r^jl ctflTccN^h.' ffnut pri>fiiliii:Ti1 
Slimchci^gc {^jfii|jjjj:q ih^i^rjiix, 
(l^fkwd MtHknu kiEbU [he t^l kvj| 

p^paMr bUI tlM\ fCii ^prilft jlT[^r ilOc 

hi> 'm^K iiHHiihpK^'c^' OUR ORIGINS 

IL^iNhhii tlit'H^rrjvjKf pri."vnccil ihc 
tiA^i^ IflMSdjplhcCrtTlSTCt 

^hhahcm %pcii;^lt^ A> J18. Wiih 
hml^if^hlp tlh% 1^ nothing 10 tu^l 

of Fjl^bn4 ir^Fiif ^mc^kc iUk'-l u Flh 
dH" ^^t■^, vclcrjn Fri.vi1i*ni ^«i|ufnni^l 
Hinl iri^-iKr 111 Ih^* Kocr.ih Mm 
t-r^MjiiL itminiunc Ahn Mt^^n Afhl a 
Stmiip (jTtcn CND IictKiIim Miutut 
Om^o Prtct rirt i^ twh^rl^ pvti. L|UL<-il\ 

jF":cinslMlixjnd*"|ifKn"«uahKt ^■^^i!^l^nJ= iw^ PCB^nlt^x Jl h^U^d 

pu[ik-dihmirifF"i'i^^C'rn-n4^^i^n1 CiA\ jlifc'jul; Uxt^lc ^irmblnt^i /rAhr 

>^iifVvml^-lhoM;h ihi.^ InilEk^p h^iN 

L-i4llMik?rjhlc (krnl«k:-AtM^n. W^lh llhC 
Kfl;]jh%riL iK^OFili ihml ItiL' <ntl n| 
Nip^ici piiwc ir^ ^hjthlr iht' pcsHk* 

nnrp jii^iNih^ ih| i.|j^^ ^-iiUKi- ^i.y^ 
hlfipljE pIw' ^iKUUITI rVl ihr^ trill v^riiirihV 

nl I he s^orlcri^i hifh-ujp* ^crif 
uti^^htLntArfy «o(tatun lirlfKl^ jtxl 
nnFlf^^riiiixtv. f^M^Tii^inf rtlvirl ivr^ri 
luih^Hl '^\i kJoJrik^^^ M.tti> i^f tK-IP 

vI^^jI ^liircillt rtLUl pilhfpt ^hth^hl ^it 
iT^lCrihUl^- ^k" llu^ l^li-'|l^'lvi>lPkCtClk-' 
riiiiikhci.ii\^ wnrtLctO ihi: LlriiK l^^llJtl^^lY IriPili 4^nC 1\huipi 

GirU bcrKHE loifr. ihey iJhl m^ The 
Wilt J. UmJ^in (pK*nipf44:c\ I>a^c 

l^cihcr or WA^ ilK^uhMi yi>vih 
rfpunk-r cuhchrrs-hipgih^^ ^rol 

puilh4--lHii ipth»Y^|nlly nhb^JKi^ 

ITuiiL liOMfhl III js (irW iiiUH Mni 

mihfdAcrivf AniN]J4.Mvlrii4nvr irvcn 
Iqr Tmivvnvcm icnn^, lli/nt ^J^I htvn 
^Hfiriiuxl^ .1 SKilVI ifvpjlPVCilufrinp 
h\\ njlkiful *c^kx Ml Ihwi^ Kri-rtp 
ArtJ^hntLin- ^iLTrirhPfi) llw p^^^-lhihifiK- 
c^lAMJ^^^1t'11f ri^^crviihii ihc^r^i)^''). 
hu| FT^Ki r^-kvjnlJy hcTC^ULl^nil l%4\\ 
ihc Ciiix^ P^> »inil Iflhi dr|Pcnli.^'k 
dMrJcni H^hri^^'^i tlr^vn l.irtc, Jnr 
/ailuii.-iriknJ(ppt^lMiticp<^ntniiriHj^l> 

t1CXtilK\l 4^ ~Pn^ Ckiih'ilttK iinjLj- 
^j\^.' Ptc va« mv nt llhc hr\| IriP ]M^h 

riwifi n^rurtl |.<v ■ M^^Juh Sivh1»n\ 

'fHinprilpi^ nFrliH-'n^t' lhC>l%h ihnhl 
S^>hI%| Kiml NVtclK^ 4irc 11|Mri;Hll^ 
OlUiriitmlhl) l>iiri^'. ihcy jJv' IPI3V iii-lh 

rtuwKihh^. tp^ljlLiriJihi lihCfr tV^pH^ 

S4Mpn> ;i|uh mlhii; MiPrbvoHur^ihu^ 
ip^^crc ^iHW iilE riri bill ii:^|\\:tk ih.ii) 
nitAfcr luihU. Kunr'^ mnl l^flu 
patii[>1p1cl 1 he NrftunL Society vf liol 
in tciui\ l>|Hi.Ml \^ ih.kf klci^ilc^ 
Lh^|tkank%ni Uh ihi'ih\'N:r>ln»ti^jlkLfn li1 
mVpl'IJ lii ifv l^vol rijf ^ri^h. tA^lT 
u)l|b:iC4U cMMVrkonilk^ [luo^l> rirn 
JOCriJ » "^pILiv^'^'^}. itrith ^n) bni^"^ 

hi lixhoc^v) -<^' ^"^ ^iiMurv k^hr 

THE HUNT VEflnS ^riJkfti^C' ihr iii:%l ji'iir. klNM%4^4riJ1f 
^4 ITifhii L«iuvlririv^ ^ hK^t.rthii^ mIvp 
riiutk* Hi Jm^jf ii\ Ik- tv^l ujSh-XL iJ 
m-thirjl i-ipi:f*hNiL>iiri^riilK^P Ihjrii ihiPf^ 

ik" i}\^. »trt|l l^irill hlh^^l^, HI C^ 

Jcrii| hli^tllu^riiKKOHiiri^llllhi^ kJtnfr 
ir>f iVifLV \c*V iVniithMlHni ^n 

A^luiM l-^nPvhl-^1 kPi Ilv Kvh^'pjll 
Imtiti hilktwiMf hi^liiiliJtt liicHintMi^h 
\zMih I hi^r hi ihc UKrhk^iiy ivptA<^l 

1^^ iHir riv~Mhk3i4ik<lor ol ^iriipp^iiurb'4 

F»Ut}, ANSLIM* ktvio I^PhP^ 
lAii-Mi^hritl SitiMl I Lk^r.,i|^ri^ 
MFi>rr^h-iilpH ^ipn^'iirh^ Hui^l viHt^'Ollj 
Fh^jilil m.k^tpti^ptrijiEi^U rilmLuihlnf. 

Ihri^il M,i4h|a( hi k^i^^v <riA Iip ihrriPi ^p 

hc'ril tP.it V OH^Pf lOPt iiF h^liVlFHl IW 

Shhlut.l1 '^k.-rchf Int |yPri|L trihi9lh. 
hrvlli ^HjblivTp^^ ji*. n jCxfJi h4 JJ] 
Illk-rh.4h.c rtlHtl hit (intH'hm^l iPhHh 
ipt4 K C^ltCiliC rii^^TTulhwH fed «r ^n I^J^Al ^^ Tn l^rihl h>lk'R> I L li.-'| Hliini ii^ ik'iiunj ihc tFilimhjl 

ay^' jn^l Nr^fi vi>4iv i^Hu M U4^ hp^ 
tvilrriti i^f IS- *»PW'* UM^^ hi fiH« 
llHTUTkcrAlihJf^tvjl^lKniK'y lAhHiU 
rHH l(f l-Mcr (ImttH^I Ik; ^IlLk^PTf 
prHM hv hn N^uht l^iU- mr^ ^^s 
"^mfclWr'*, Ihe |v.kc nm^tPiViii 
clLMiihi^hnK flK i»^«tfc^l vtPilhcu .vphI ih^ 
mitid&iil iJv t^lvf ^Hocdphit^ ^ ihc 
Mpc 1p^ ir>i^. Muni -rteih rn^i 

tTDi^lll1Flhlihi|>h rfhcJ^htC-^-l{lt' « hhhKF dhirin Pihl^htkit iri^ |U<I| ink'rii 
hUn^li^llbwd tl'ilMtl h** Ik' iM^KllPlJ 
ViAY U^ llrihl LfllKl^^ hPl phrill Ikf fK' 
iNikrp Cihitv^- ^hi>hLh1lvi:4irv|V4i^\l 
ly iiiii>iis1 lof wli^i'ly t^r|n^iiiy ikr 
tt;ir TothriiiUj. lluntlrirtCi lU^lH^ 

Fv^pip irriii^l htt Ih' uc^u^J ik irtf^ 
iial c^ihin III' -n^Pii im «o ^nhl i*h»*( 
k hqvil uwlj Iv J mill i^iNka 
iHKi. AhcmilJ^c (laYii. 441 iihh>p 
uJly tiH^tclvki^t. IHE4U.C0L1ECTIVE 

A^ \jimi Wti Itir 4.\iiTt|^uirr tm^j- 
rvhsio Au.^^rihd^Ki'^p^ruilhi 
^ciiiiJllJA^Ui^hth ri>^TihcfoA 
IvPti^ >riTitvtJ h^ fimdh cdrihiOAl eol- 

ICilPK- Thts IMClutlcJ Ll JOUTlff 

rmihctlcj' puriik wktM-* bfiNfhcf M.1% 
nLVh^Kc^l Ml jirtioul fishis, SAvon 
^^'iHiJ. wk* did ihc JtUfrihiMiort, 
ot*w^*l>c At JJ / ttr hil'kMpcr iind 
ciHtLif of K^hk^ifiii AnAtchi^ Tln*^ 

iU'\J, Li4i-r Ko^o^^m In ihc \\iM 
CoyrPlr^H NVkI Moll:md. wk* Jid Ik 
ilrr«i jciAHn Uiifij?^. oi^ c\ KAH 
l4i'lMP[itef fpuMiu^n^Mirf min h^rij^c 
U*^iih. il rmmr JiniP-iHiII ^\i^ WuhU 

^UiJCt 1*IU^ hpUp> k^|||L\l iPhC I JPL-IXlk^ 

H^n4irLhhs| rihthnlnv AH ^ctv h^ 
hL'^^M1w Wiv 'GA' pofliofl of ikr 
(lAtxlAl-P iTcrcfWLiiiH, iHJt ihi^ iviis. 

rindx ihk' LUhnirtiiElPHt ifI h SiipIit 
ihii.-ksTrnfv-i} LDPplj^l^n ipr ^JHh4ct) 
Jpnxk-d hL^'uppi^E C iA Irotll IWJiir Mi- 

Wuh J[.Nnh I..PMV liis rtlhpu NW 
h^ilpir huvKtv Kti> Jlitl .PEkJ rim 
1ftp|l|c. tMh TAM.l%Ivlllfp)rd- 
Sc-mnh£Lf^.Pv^Sh Fkxja^HluiiiKAk 
rtcft ik^n iiukinj: iTnruibmir thH'H> 
^hhiI^tHpI l^liiNrkri^^lit, iMPUetiM 
i^t riir ikwUlMfiil" -lie tiii^jriEihl> 
^iLhT J^hifltHtlh.Lill^H lUfUil'r iltli4Jr;4lH 

m^ hi^iJcoh^lfic^^l r>£hEpt^ - uc t^v^c 

inriHl' Oj^im hi l|^ '(PVC^WPHT T^l^ 

ocn |i«Winoii|; IhU"^ 'Otiitia^^ a 
(^ nil PiHi Fill}' itTUiii Li k Hill riL'jdff^ 
^^rinl^if ri^»4Hk)> hi hvy J S^Pi^EL^h 
lil.irihC ii-^k? ^cTi? liiit-r ImM (v m^% m 

n*'U n- trihkuJtUV, ^-uptCliPrinl I-; 

irfikl»iritfjy mlmtfiAl rnm^Jl m lii« 
4itiK*hh>gp^Ji>} Wpih MuMl\fnlfiu 
(l-Mrin Sr*li.Mi|ihii hyH\ ori* ifccci] iu 
Ipil^hr.ilr Cp^ tNi ^|t> tm li\%: Ihip K'k'ht 
iLpjiirllvi'pi^p^o^ tn liKii. Ml Mociu^ 
Miilf ii^uiMH; *l Ut^ lu rulJll "^mv 
-M ik^ nirL'Ei^b. 

Wiih libjTL" GiHti l^in> >mifu III ihc 
J^wo <k\tiihii^ ;m\a ihA iiriofrfjully 

i.up^^i iri^ ipi^rinii^riiPi ,hihr iniipiifpub 

l^rihl WlhLri) ik^ HNh ItP^llf N^i^bUKll 

riHi lii titi4 ik^jipk'h HiUhmm^n id 
llvrir pn'itpiHU^ Wi?lhJ>j; h^plnKi)! U\ 

i'M\\ I*7<HJ tpk^ pnM^1[^l (pA {hllkh^U it 
hn lud riNi rti\4*it% he ClutPkil "p^^w 
ktitihlvv>l 111 t^im*iii1 "<h ii fff* Vnvi 
tiriv^l (Antf eivpiicfu^lc^^ vn^lnHv^ 
1^1 ciiHl hKfflMvc imNhipiy m 
VH^l1U|r'ri IPtT fLihllthlnV iK'h ni^^il 
Ikl IM^ 4n ItitfVi iTP;NVir/llk\ ViPtV 
IliPihf ITi:pj4e a\m^ biK'^ ^iit|Uri.hKikrj 
h^i int^h >l4Niri NVvdli^i^ lo ioy, ihtv 
u-iwU hiVip^ fvcii ItVi^llr nJtkl plijrM 
^.ill) iLril^rnHm IhLiI ^hjl IV^Hjl VI 

.Pkim Mth nuyhiji ^^v lUvpIr^^ 
±Mhni llLri «M;ilK 4^ binOr.P^lvl^ TilJ 
Iv^H ar|i|NlK^ T^f Cltt IhH hy hilhl Th>I 
hf 4itl n NV hj"iPit- ikTi ppiifiiirk-iil m 
ri|]>^ W.>r tlON S^mr^hh A> ^t'il 
■vm k^ilihri^i; htti.1|2L^ ^iivr lliir lliinh 
VtMffc-' »t KvifW S^tilFill IKiviftjII) 
apkl ikv^ Liriip hirriilirovilhtk Jiivpi^w 
Nhl Viirthh^hti p4tN^I tOPplh?'iTii4idci1 
hv lk~ ^tiitk riJ't^'^tL'J hmiI< lbi«*i«l 
ct»*ffv'vi ljn> (I'llit^inPl i*N!*iilv*i 
iHt^ h^ 11^ k' i^u^ ht^iMi: ftrfpphc^ 1^1 civ- 
ile A tdtVC tt^lj^ MrcVl U^IK Im^vto 
CA.I'W jikf t'li>p j^l tnN irx-hlcji 

|^l> OrftT[|jty\Wjr hrflkit K'^Lf^ 

iiiV ihrif VjTkhtii'ii tiMiiMXvJ 
^i|iiplui4T li^Ti Wi I ni^Ki Aciii^i 
tAIA^ m 4iMiri' utwv ^riPuniIh itt 
I tin* 

Wpph iih|vhi *ri*itP Hk t^lirt^ Kip^p wi 
|h|i, CT]|iH-4 puHlxkrJ iht? Ilpti h>| Li 
%^rpL's riiT t^h^lOphkK N:«pi^Pii/ Ikpplc'x pn>t<icaT^ur Isctii.-^. A Ltc 
Tnol^M^hlchpruvoLfil jumpaPifri 
oT ifiTiithPiijitnn, ^mcfl^l »pkI i^pcju^ of 
violence fmrn ihnu- irhAni on 
&dh:h1PEht\ duhHHi^ Piiiel]ipL-ih.c ro 
mtiniim Lhi:ir |>ii\i|iiin in A I- A/ 
Atidc rrom fr^ni;»Pi.'tii ST^iliniit 
^haf c rikc Terry (jthlk . u hiic c^- 

iVtS III «v ikiuifh ihe Slutc mm 
hardly JriHvuirlhCA 

THE GANOALF TRIAL 

AJjk^U^ll iJkL- !^lP)C.kt ^dlFpPpXl^ b> 
Sh:vv>rit HmncH l-jbun 
l'>nipH^ Hi Ikir f-ifi^ h:p\n 

:>icjrl> li^ l^>^j.^lnh:AVln|(4kll Uh 
Ir^M It"! iimc^onhji here ilui \hcy 
didn*i lH.>pUit hi uv ihc tLrimc Um 
i;ia^' i"k.'iihLri^^t'\cl4:l jl\ jnurrrjlL^it 
1^ oAlk-OA tiriv;m JrirvirlU b} 11b: 
StUi^- Mottle ^KHvl^Lpmn^ hi VrHPi^ 
riific uf Ihcm pc<^opll^). Jjtnr> 
MfnCllo-AnJ ithcn rr^.hrviriiihwj of 

4li'%FCLilc- ?f1iHi|jh+ ht^-k! lALh h; )- 

fiumtvr^H p:rwtul (fa:i4p9o itMi i.i-uW 
only h^\^ tmJi ni^diLiMf ftoni jvlh.~c 
Tun-cilkrKeMnjfLnH 

M;oiii|: c^p^ncil Hcpfrlc larxl m p>r 
IrcitT 1*1 ihc Sldii*"*^ ^lt»ifH> lo 
iTt-iT^imte 1^ inplnsLm <;nvn rtwoc 
niTJil ov 'V\otc^Torl%|^"i diinJ ri'Tu^Ltl 
iFiC nnih JoO t^NrioniiritiiLz^tiiEkv ^\|ipi;t 
nvi4iweiAiti]MptiiKp>i|> h-i^ciKvdcJ 
In viiFVivc iIk %Jmi viiir he w?t 
iii.imiCriiirrinp (lA iPilii .It it Miihiir 
pAhpp, hi^ Ml> tiiA^icrh ^jAHaI oP^tt- 
Ott; Iklt'lljhk^ ^hHtct oh 4in 'V-kiPrirt 
mn^ Ik^iiii; akutt (iA 41111I IJ-' tn 
INc tfUhnslr^^m iPuO^ii hnin Pn^J 
l*W.ViiPhn llBrhmri^MK-Tmk^lEvjid 
rri^ci%truLTMjri ficiv^- -I. for c^dniplL', 

HM^ cJ^mNhjt pn^f^icrv ^hn:^ 
N^hir^ Mt^lcf hj1hhif<rtV' iEi hi% ui^^r 
LP^^ mT tk- Suhhuty Mid .itiJ Mrl 
pnrtoi^ h \t4t picli> i*^hiu^ the 

Ivhf'hn^ i> Jll [i!vi^ist^nll> rcmk-fcxl 
'IiIhH' 4^ 'l^viriiPirT^mLil T-PlM'tJilkHi 
hirtf^r nUlVf Ihjiti Ikr ^PlLlcr. Ic^^ 
m^iJy LtCi:c^i.-il Hki^nncpi rorn>, 
^E»rtMjhcrii[Hio Fronr 

Wiih ihe *iiii til ihc N'cMhurj" hypoth^ 
t,irnpiil|fn m i'jll)^l'f^5A iFv .SliI? 
lurn^d hk^Nf uilo Ktum i^Jth mhiK 
iitT (^1 t%t\^:^ iirnJ Ifvit kirticrf iirkk^r 
IllvrtilFt^ Wj%hpp|?|iKi. L^*ciOu.iM% 
tiicl fLrt> h^pific^, kmk^Vi|^ iinil 
pntwiiiiks u^rc lo i^ Tfiiilcd^ mmr 
rrfVdkk^ll> ^pr^l Mutpc Utt ^g^h tri^i^^l 
tc^Min^ ;ii lu^pny >iTftik.^n fh^iiTHtir 
i.iTi]%h*i>c^rAdjiTiv,jPKluifTv U»UJri 
Itapf?^ 0I "tkHjcfhc" ^irr*l A* GA^ 
^hlOf^. W^ lA^^ ^ijr]in^t| 111 Jt^ti^ 
ti ^^ hhhl 'dhn^pitk^ h* i^Kilf ^^finii 
rih^l iliMtLi].v hv hr^'' taiih Al.r tircv\ 

nrJkTl Hh*NIH WlWi iMiJ hi> ^^^^nflLTn 

^fii}p pciiIl'J LPLk'LkL Siip«toi Hu^vU LvhlctKriT nf 'A^uk^ilkln' irwIudoJ 
MKh noihcti^ 411 !%i\ Vp\rtsd icillinc 
GA HI M mmini Uohn Wchb %pukc 
M \imH A dA..uh: bcEorc Ai fKi itnv 
^14^ ihrfc i^nv ^Uf^^trion ciitiuci 
hcruc^nipny <jA i^^ AI^F uippuding 
'cii^i^hihpci' ^cnt k^ihffd iHvmnl 
CJrfhatijc of jPHiniiihiiPc ififnmuiiaa 
- krrtk^ilinxlWmctf Jphctfricl>lnto(th- 
t^, fkirqiL^tnplc . 

Whjir wa* Oprraihxi \\'A»JiiTifioiT 
ilh^lM ll\ mi[Hip1±j|t m uriLlcpMiirHJ+ 
inn ^ '"J 'fn™ iJui It U^i hccn n*n- 
ppnii J ^tniplc iyi y^Frf^ hcltMu jfi>ui^ 
fkim CiA yyA\ f^tn i^fvc^y^^ 
Opsr^ljiipi W^vhic^lim >Ak. I Ifor 
^3111^11 3 Ivilcrdc^i^-EiAlttMiifcAlurcid 
rilft jlTTJTipl tEi 1r,ui? Wchh hkf pmv:^ 
^KHi id ki mnhppoil >hLi|j;vn ^^xd 
him ;it 4 ^hw4' by h Su^Ki ^nim^l 
L^^ltuty cTAfpcr Da'^c lljiiiinowlf 
^hu Iji^f mjpii^rn^iini tnci1j> 

'C^ptrt^t' rtf iSc \IJ- nnp^Pnl hJhJ 
liirn^riT SljilC Sk^Ul ^'i:l*i\ (Jul M 
[^^n£C>IJJlp^A]^^^;^r^p|ptc^:tuKd 
|li rUiiK' iknt ^lUTL^C^.* 

0|ictj|inn Wiii^ppi|:iiPn MV. II btvlcd 
nui 41* an jkiuoipf (u pLn Hftffy 
MihrTK\ jTvm taa« on ihc Klo irf 
^^'i^lH— -I fonunJinjr ^xiCi-~i:t^ pm^^ 
muthuA 1I hvivil lli^^^ hiL-h^* ihcir 
rhuFjtJLhm v^hAiHin Uh ^o^t nude 
II1CIT \Tlk'IC> Irtc' UhcK Aulhmhcal 
l)> h^nichynrav-lik pcj^inici|: ih^i 
jn>i>tic Ir^n'Apiij: *iTiiitrt if tiw^ hjw 
Jhr4.\tly iif HidiiCkiJj K~^n Tiil^nocd 
^y I'v Ih^ ^Jiiirlc/. MJpr^Ti<ilJ) « V-on^ 
vpj r Alon J » ftU4?Mrn»l\ 

rnPiPrturiultl). Ili^fnc Mj1% o/TV^Cif 
l>1-^4Li|^ Jc^Kk-^ Ml IIpp^liI h^l^irc ^c 
^fpv liP^ ilTH|t|rc^l itg^T ^^>tin, uk «t^ 

Ibf klnJIi-^ jiul tk bfKlcxpdr^ilrillO 
>Mj.'4;i:ni 11 Ml .■■i> TLp^inin|[ ol iIjic^i 
*ii.iiiHn iMi]ik"d pro'<(vlAhIc 'coiHfw- 
jtLiR^I A^^x^jtiH^' Uiih iu unknowtt 

^^ri^ic^ihn.A^R^^mUlfhbdnlGA 
^ihiujfh lit l>j^n.t Atlh'^1 l>iJty) n^re 
Thcp j^^l 4ib4»ut ik unlj |Hjh|PLi4hiin% 
cArr^lnx *iKli rcpon^ih VK hPlkiiK 
AikM >f|ik!C «|ihi'. Ehnh iiiwh thU 
piM %Uif nl Chc SbUc Et\:i U^c-4i|>4irt pH ihf 
fnT|s^ihl» w^r ^.^^|iii.ii> -4tviiiv^H 

niK 1*^ fPtil Ihr ptkv ht ^4H' A Mi>w* 
hy- Mii>4 HituHiPil kij J |iti>^ciiiH>rt 
piLh^v^% |mk:Mprtj 1l|K.-mHvi 
W^jiPnjrhm M ih-l r^n Iohip IWJIh 
l^n^^inilLnkil ihtecntji^vrriAkinJ 
^^iiVJ up v^^ony Ik' htiie Piftrly 

£|[1lTt*llkTm.'>k-'r. Ihl% J>fiil ^CiipiiPI 111 
Ihjphkl^l JCp^T^xiiV)'^ flr>l tPUOPi^ Wj^ 

p]|->Cfvv^ by ^^ Ml^ot^Pic^, .^p'lTi^ 
t'f*S ^tttPHvvliw Akn VcrtiHM In^i^t^ 

lAf Jt ihUI llrM k-A£iii|t M hpf1tpriiXi4Tt 

in f^fcjlj f"'^^ iM hts ik tUM! h4 

Ci^t^r^y Km] l^-n pffhtf cd ^vnJ IlLil 
lljiiilhhiK roiitiHPlmkrY~> "hoprfJ 
^krhnilkni' thttah-rtc^l Itk -^pctfch- 
milil tk' Wji^ hlivirill^ drn^Eiln) muI oI juif ge NoT^ rpttl%l1ki|l|ir^ ItH^^I >CIIUht \VA 

iTifldfc *aL AttCMi-M |i>|lowrn( n 
til|ihl llnK raki iwi hii kuw ^)0 
U^lv^ay ?M Apfll Mi: VhH 
rinlcj^lc^fd Al L^^lkLph jhiIki? 
^l^lpLfii LmLvrrIrp/ llh" |mviA\lpfi 
ol 4rkks.ciil kikri}^ ih| I'hhUfT-n, Ik 
i\ f^i^t OH fioltfc 'HnM^ |XNkfpn^ luf 
IhCT llhfUIPVl. 

Hk" l*riio^oiivlh Xc^v tJ.^ April] 
K'ictt In him bcmj; (mrr>4Til iif 
ffTif* rvlMih? IStfi*.VHiO(h t'nwn 
<\mn Jllcr ^ri!t\ifnciJ^)E thiv^ cdi 
ARTICIES www.gree nana rctrlsLorg GREEN AMA1H!HlSrNo.71-72 PAGES Itdfi try Tbcn Ihc 34.^11^ pniWLUlnr. 

Tamily may ha^ hc*n aufKralcd 
^iihilul^7n:ruin»Unkiio4fi<on- 

hJS k^al iJchniNcirt^ ifui Ihc Jitnlc'v 
pnrrre iai^[, Rohir> Wf6b,had [o be 
ih.4jtLineJ-jiihl the ijhn^iiotMy scared 
SiTT>on Rlin^cII :Lhcukl hnvc hffn Ihcfi 
tfWn flA dn> *Mpi>0^ 'a^wxrtalum' 
wHft GA dc1cnd^L% \^i) ^hmu^h 
Wei*- Of coui>c- 4tpT Ki lei ihc liw 
mEcdctc Willi a tm>d tihow irrflL 
Hotiin^^-tt>l]ir0wnhd£kinla|h(^ea1 
pfoctys rnriKr urt^ufcrVjful 2f*d and 

Btpafr> fcf) mosE Mn^lf fy ^ ii pol'T- 
im! pmw:iitJon nfAJcJ io be Itiuftht 
pcililically (even pf»i;iii:iiLi7:hl[> 
f^dkin^. 'cortipimcy' was luch q 
CHfph nil 11 LYUjy l^nll> bf fuuifhl 

^imngly hy KiMih. The GAnilALF 
(G A and ^ A LP) Ddv ntlsnl* 

CaitipAign WH formed fivcr Simon 
Kti^Kir% lyjiicHilly un>u^^ iJ>icc^ 
ijfM^ lEui hh ixvir, ^ti;k nHMher tni^hi 
r^nd iHii aboui the cjiv in t'Ofiu^ 
yucncc, and Wiu b^Vcd MtminJMi^- 
iiniy bj ihc Slcvcnaftc-bliiLtJ 
N4tiiHi:iTrXnti-Tlunir;imp4lFn.Much 
fif itic (.;i>C\ lunilcO (BltT> ItrvcMt 
rcHHirco wciil mm trying Uy t»ubli- 
clK tlw «« itKludlctf (ip^^^ ^chakHk 
^nd Ul altc^d[^l) tulinnal sv^kin^ 
lciOi>4bUT ihtf inam«n?:im m^lNd L^n 
vittcnily pTcodcil >nh judi^c nal^K-i 
ifion mIjiili fhcir i^n imiit uiniplmiy 
w;iih [Hilitc tcnn^r^hhp hy kkkr^wt^ 
td^Lnl: others untuwifJ hj ii li TixiV 
Ihr ^iBTt o/ ih? Lit CArhJALI' In^l in 
}SirtfrrHhuth,An^u5r JV9T, fiirlhc hb- 
€tn\i Ned- tu *cffJ c^xn ii Ujlcn 

piiFbCiplnl NVDAfP i^nct iuIIaI U^t 

UK'4 On-l tNflU|!hsh:irv* ak:fj^n -ini* 
who kiv^ Rnpcr* pcoiiniHy.W kkk 
upd movifMwnt nn]Lah:DVi3^sEc ai ^kn 

- miil^r^^uitpcr rcii^iicd Ihcy w^« 
W^t. Only Blicf She cihI o1 Ihc ht^ 
hiAl <h[l "A^ ^v A v\iinU ?uri^i^ 
liniu|i liTHivcJ by I j^i(hm Gr^nps-^jcc 
niidMilldAiiLy LKmhn>'l»ni^^pti^'4 
culhnfi more tnHihk ib,Ln rM»< ptAC- 
cutlni;' >ucEi AS ihc t^icLn^i! ^d htikh 
en' slM»[h Lm PuTtwikiuth iftil IJt. 
htaF^nn:! Jiwio' JisfupNon iif 
brhili^V hnU-r\kdlcEulE-lH«ihl r^H 

AfflHhcf hnt|H>tijni ekn^-ni tn hishi 
try tf v^ilitiEfil itfimrc-tiUi^it ih lo lu^c 
liwycK prtpaml m .^^^itf a cdv 
|bcH|iib:d|]^ hLhir^'^tit, fur LilUhi^ }^\'{k 
x\i.^\ nupi^W b> Lhi^ IrflW S^^Kf^ 
the t\mt inLihl tiHimif^ly ufO b> 

^ cut ihl HajkI n^ hftrnry F^if^dnun \^ 

nliLot^ lijJT ihf ^licriuh^c Himtvrf^ 
fvuval alnhml » Kkl flicj- asroni l^t 

ihtct^v 4ij[wn%t ^SlAtc thpir4t% tii ^i^h 
lUhnl libcrtlc^H ip^hkh ^i^uld tii\c n^ 

sCt^ lodrdp ipcir^^. rhcLr J.^^t1« JihJ 
iPHn|yii4iUxO (iHiTiybtl^ uiWy 4incPt, 

tikxH^^ iii;riihaA|, iS: tA^h^ltinlcr^ 
l<UHttKy.^lL, d^^ bp hlfldy c^ii]lv^Tii4^ 
Pikp JmI aFviui I^T^K ci4i^ [>h4^ l^if 

LihfHif jLlniinhanth(tn wai ihinkihf 
Pf bulrlvnni fc^lS\ hHlE^i WIkti 

tjMiii^tx lU %^*i p:i ^ fch^ ihii Kur 
rtfCiwd hbi>ty^h^k 1^1^ lp4ri>lH: It^tf 

Vifif o^Hi Ihcn ilkl Jklt tk.^1 h> pbv 
iVC ^Icndonl irfl «|Aifi^] ihc iitKcn 
«ti1 pel ibi:m in difpkiuiKpT ihc^r i^^ti 
^ilribo fcn hi?u US \||Ml ttunjiBc- 
PhKni' Phuiuv:^. hn iTu hi:^ Ihr tvry 
uiiuld liwl ihffn hi^i dLiutipPcd. kN^cfbi:r. Nii\c <lcfcndant^ — :irtd 
nunc of OA*5 flllior? oihcf Tban 
Rt^irr^ had cvcftwn c«n anrstird 

hH N^vrl MnlNrnd iifrnlilicd "k^ vEn>n^- 
l> utlh ihc Liwyin^ ihal he nllov^cd 
hini'^irutbc^Iftitniycilby pru^ecuiPf 
On.-hltAw on Ihc ^mnd lor cTay^ on his 
r^wycf'"^ ^ihcCn T^n ik» Ih^ni of fpr\[ 
hfnt o( c<^unlcr'dciTKiv ^gjinw ihc 

jvnoTkid - At di>cuincmcd in Gnis^y 
NocL n poM-GAMALF painphlci 
CnJoixAl E^> Rt+m ^^hbl ,^ttd con 
linueJ Its dm reiki ihcir conJkicr t=vi:n 
fp^rn jail! In ihc lonj; Icnn, ihe 
lilwyfr^ di^J mcHv ibm^^ hp liA ih:in 
ihc police^ ihchr tmly npoln^y ctmim^ 
lhi\iuEh wuni of miHJth nrul n ihirJ 
partj 31 die 2tl«> M*y*Liy c^fliU Lr^ 
l^jind^iTi 

Hci-^tiM: RofLTY only in^i^icd ihc 
lawjirrs tVi ^\^i they Hi^rr hired U 
*Pt he ^» pre^rici:*! Jl^ n luninnld 
cnddn^L^rtnp olhcr t)clcild;ipil^ (ihcrty. 
widi h'y^ l:L^>£Tr Ken McE J^>fiHlld QC ' 
H^^hHinp mill trial ralh4:r lh;^n rcprc- 
vcrnhPrti-insmirtp^rdhc^ink-kiYfT' 
foriunninp ihc ^gTvtd Jcfcncc- Whirri 
mjlitdry gud^^e Hjvid Scl^^^kl 
rcfu^dl n^ jIFi^w hiti^ new rciirewnu 
tni«H KciEcr\ ma^k n i|mli? thrar h*.^ 
^ovkl cull every spuak he ^vnrif h-Y a 
ii^tii nn, dthbcraicly piclicd cuti nil ^^nlc up a rcpi^fl on it }£]cai](:i[ fiuiii 
Ihc Ncl- Ci.m*._t^lcnl ^tplh ML^"^ 
"cEjiifcmvi^t'' Mwdr ^tritugy. whal 
naii4>fial pn:^^ ikij!iwt) ip rqxin Ihe 
i|4>ry alal1 (ni^ Irm^tf Mihjudke Fki^ 
i[ MjitL*J (hcmj rjn 'Artjrthi'^ii JflllciT 
ri^BoinbI'liH'k-*Jlinc?Hwnvv!iccn(- 
lycPiiiJtiir»t;aiiy icfcninmoTh^irlrMf 
^CTimc', w^iMkg. anJ pielcndjng il 
\\'x\ ik-ii] iNrrr With the ejjuffc% uiid 
pop bmikv full ^f ptttpl Ihc whole 
linw. 

DciCmLJtvvil GA ^lu^ubt %:MnlijiUc, 
Sieve EkKTih ctirtcinucJ Ta cvmif Hiuic 
article:* und CtininiunJiy Ke^iJ^jincc 
|^|jr> linrin^b IntfPi Ijik-j^cr Cjt^ik. 
hidden in Ihc body fiF hi^ prJion (el^ 
Eer^ K4il^ei> w^^ ;]rTc>icd fotir lime* 
and h»d phoncitp papers ;iikI ei^tiip^icr 
hci/cdfwii^c inllKri»ci.l ihrtc mcNith^, 
alt stfppowJIy "unrcl^Ecd' hum -kih 
MulT, A bdch^up ediMrinil i-ulFevtih-c 
isDs bnflL'dn boi as n u.j%. ihe paper 
i^unhnuef] l*laji>wecv mj4fe ^^ilhiKw 
lawyers if^ainhu^h ik'n^Mlfi diitcUir 
Sielln Rinuns;lihrh .tt a oK'elin^ in 
ItriiLhEnn hy ^^t^e ^^ wril mt her arrd 
KiP^L^t^ f3lh| 0'l[.Lr;i trsLketl Tm\ 
Ifepple— ihcn bvm^ uiiJrr i|w pM?u 
^tonym Tim Maiihew^— Ifl a UHO 
ntectin^ In S4TLiTh|h^n VlIh.^ lie W» 
^ep^uLit^ jzr^und-^ kii lauiiL^h hi% hwk 
iHi ihe MihjtfLi/rbcj c.^pincd ht!^|faW 
ki ulolihpt'-tvH *ho werv ^hrvltJ hj 
ih^ C^-f^ui><S iiTink-^liaLe rvMvt h^ 
-tiTiW); ;imiU:Tii^^.^' Attempt^ m liin:c 

^ distribution 

anti*totality orientated book distribution Otnick Jf min 
"M i^^viM^ «ftf rr^i ^«tt I WH^n >A ^*rt ma ^CH 


1 re" pressed publications 

^yVn^A' Corpv ^U^^H| k A«^*n Rum 
iruhipasUL &^cri^-ihrd ir^rutihrc.^ FC 

^t Dl^di BrrfiPr ihf D'lvn ViKiiA wlh^i 

lr;™;'"^n:;;:™'"'" i»-i« c«<3.g^ Road 

Lcedix IsS ILJ 

r e-pr osM:d<»r i !;cupnet 

wwwxi^-prossp<lorq ult DOHOTmdtA \tl*\ dhipi \n |\■vK'w^^Tf ihc evi. 

itc-XUt^iJiiik^lTvh lUNH^s ' niml Im-J In 
LLNrkfn^l t>iSKl Shniylct. pIv Jis^kK'm 
S1I5 ^hflieef then hhlm^ mjl in ron^. 
irrJl Ihf l>4i(y Mill\ Mark 
rMlinniWAhtth H^r^mLn^h^^iioilthc 
r^llo^mp lu<4^>. KniTcr^ ^-kv 
imihH.'dpiinrly^^^ml rn^PhUv^^M^by 
Sel 414^1^ 0^ iir^p I h.ill^ reijik"^letl 

chhi.-rihjnSiiiv>nR^pvLcli-whii real- 
ly h'Pilln^liJn^ h^ikt wqlh A dPiJdliiUi 
Alt In A-hulK ¥^^m\ .ih^t^l i\w 
^hcr. iifiifen;LtieileiH:h^lanu ^^-l-ycoII 
^LinV44.u-d dtlci Ll thri^ rrh^nlh Vitip 
tfUl Schrtwul iTeLTt:t^Lel> ^p^n ik^l 
Ilk hlaumL^ twilde M^iN^trtin^ up 

scrUeEKCil ihe d*V hehnc il^e pui> 
iKEailtrVndchhCnilKihs ^^^ Wcvd * 
partfih ^^w ^]%:r^^ ^rAJ^^^E i^^l h m 
like p.i|v^ ^m ihe ^rjiM m ^kin ITw^y 
*A'1i p*til *' J yni>h liKly Ji^ iWry 
Mn^iK^ I^ IdhJirh^lilu^oUTtfliplF 
jl) 1 1 h-il e ^ hi-Jtrh ^^ h^-ul [x^hfe a^ tv ^ipp 
lK>kokl> W4% En lihi. itfHLu e^m^iirTy 
1 hie lerm^ ev^ 4T all )^i4J ilid m^ ihPtH^iih I* Jiti( trpjT *iT WcSh jt^l 
Rn^c"- *lt**c^P(>ciJlltf (ip^L l\^linv 
ih^ r^'^l^ ^rihhir^ LXPuld h^L^V^I 
4i«uihU'ietl ^Fvph Rt^vpv' li^^v^^'i. 1fni 
Mui(>li^.tunTi^jli^il 4^*4 hHtieni I.Awycr 
/lief all i\n ikii^^ hum uli .>rk1 r^i 

frttfinliil iTlf p^ili^V . ^thtllkhv h.fil tx.Vn 

Ji>EmikhI h> ih^ l.^v^ StkieLy h^ Ml 
iriiLcn iTfC (Aii^ rcitiirdLe^i E^' t^dy i)' 
i^^enj^lniE TihTi.%ell mi ihL^ 
l^ir.ihll^rTpeni 

Ifl the Ihrtc nK>n1li> ^lanhc^l tki 

m\liU«l ** nr^i. |^|>4-Sv-r thr t^r\HV ^A\ 

pi7i|iFip ktninjina^^le fitf ihe ^^uU\f^ 
Mhe^ wp|h even tt^\^ K\Ak\ IVirc i^ltv 
tier^ iij^taj- ufi f<i ilic Aliep44atP^e 
Medpj * I nihrfi n jj*^ ^rLii^rrt^HPr^Sip 
1^^ L^rilfiki ' r^J^I i'k j.Ttk^l ciltkMT 
^viv releavxtftfl 4 ii:=chnke^1ny fr>t1ii 
uHhinnbipuiry t*i ihc Tn^cilpnui^i ihe 

fcmhLlnWrtlikFk-rfc^^lIun li^if nkintE^v 

hTt^kV llu^l^slo J liieJIIUiHl ikjfipi^ 

i\X UfiL^^+ Ihr tHrlvikUiHi hnkl tfnie 
lviter|K^n4iu^l hee>|kMe4lhipf1 - 

r^ki-fH hh'IIJLkl %v1i4iLi- LhrLll. '^H^lb^r- 
lEk>ri Ihm' auiiuJc hnuLi|;iMn>^liP4her 
ttivt ^)7np#EhvlK- p^ivtjvrs afMj ^hii had hl^ cell Irii^licd by faM:nl> ixr 
mrivalal MMPTMlkv 

Juu hoipv ihln Ihe ceehnleahty u^^ ah 
an chL^^e ici itlej^c ihc E^liii>ri wh\ 
^chM^i\ up hy ihc -Ird main when? ii 
F^oved impc^^vthlc fiv ihc pnywcullon 
111 hnd any irklietniLMK wofeIIii^ thai 
wa&n'E ikiriiK^] ^muhi^MotL-T. tiicaph^ 
in^ bfjth Wchh nind RflpcrTi uim 
Orvjdly stri m wnLk free "nvic fol- 
IfnvcJ :i standoff inln enrly-]?4V 
^vbci? [Ktltec thrcalcr>ed api ^^j^vjI 
hnd wr iKr^^iiiertfJ lo sue They 
timkrd fir^^^iii^lhe pupcf, nfeniifv, 
teptiMi coinpnts nut. 

THE HOME CLONES 

Slci\ard ll^nhc llixkled Liwdon 
\^iih h^\ "Gr^en siul llriTivii 
Annrchi^E' le^flel m miih t^>M, 
nriEuin^ GX% ^upfiiVrfhT ^upT^>n fin 
''Green deaili cztn4]>it" bccnimc ipf 
|Eueh\ fL^uiirrjrimKenKifil-" Moam- 
linLKsl Lhuttiin;: \h\^ cr^tp fitn :it \c;t^ 
uiiIlI IWfL, dehbcpaicly rrypn^ tu blin 
Ihc diHiitxik>ii bdiAWri 'coiii^^M^' 
Iki l^ndnn L^Uxjche-Lit^FK^I lerni htr 
lJk>^e fn^imnnf julhivplaipan envi- 
mnuTCPilJit iiKa.Hue:^H parlieulnrlv r^, 
pci|HiljtinlL umlrikh a^nl \vuimLP[i im 
EHrAm" fascM% (thu^ etmutilhal lu a 
fuhrerprmi^i]) ami mi fel;tfe4 ^Ltprciiia 
ci^m^l^as \l uval GA-a^aiiHrrhp^t-%. 
i:i]jiti:iEetilly AnhMalhl ;i;id ami-las 
tisi— were c^iVr W: w^Jt (taPv^Tj 
incrhncit In iTKihLs^ t>te li^^i oliC iv 
liAiXi lc^||e[^ v^ lTiC44Hl P>f vf^Jid^ikniN 
publicity -^.^LiriF mhialed by |he 
NurrejhLii jpkI ik^ldeilk liivtl trj Ih^' 
Siiu;>ti4fnPMih who l-h^me aff^Uxl in 
ape in ihe hp>jv hl% a^^tnct^lnn wilh 
iTWrif tecl141hk|lJc^ i^nuld dt^reJil 
Iheita, pHkt hin> f\rivi aH+ Ihrfi^c^a 
LlehhcFhitely enp-r.iblh-' ^t^Eci.a^ 11 fpe 
Lnulil IV Ar>y t4|<f kiml— Wa^ %Cvk 
inn Bn'in'liHhceail> I^H^UHnr*- 
ei^ ol llrpi hi ihjl inth^L^eil Irvm^^ 
WcL^i \ Traiii%jkhnin]^ 

Alter iIuTh W'c rc^v^leJ w^ih j 'i^ri 
L'^n^ khHthr hl.'uk ' c^rilnr^l |4ip L4^r7>j>li 
lu^hn^ llnn^e'^ .i^u^littim with 
Salion^l tfiml inen>Evt t^my 
Wokelnrd antllc^d^c lu^e ^i is^f h^l 
lEiree ilplleieni eUtn^ Enpni Ihvik: a> 
Tn^ s^hcn he JFu>M<laiCil hl^1^e1l 
linni hnn j\ ^elF .i^ m^tihij^ntia^ 
urfr ^r^PhpcLtriiVlk^l W^VrEiml ElJ^- 
leM tpll lAstrimi. Cnk^n Ji^jieh^aI h\ a 
^ub^equenlly Jn*n^*i:n:^l tkKimvTiT 
Th*^ wnanJeJ like vmittp^^e wilh 
m^K^lMn)! In hufe H^ u^ Whvn wc 
ktihan^l Mur^'ii ^r^kYi^k'L ^idrktek 
l^un 'ri*etwi("|'i>^iipfcen ^t tpne ^st 
iheu- hini% ik(^'« Ji ibel^^al i^^^^ ^vlit^ 
hmnibi^crupphectuldprtevvii Lk'Titpe 
Tasvp^m*. MKKtmj: it ^-^^ "a mnlkv 
Inr vic^riiUifKK' Thl^ didn'i vttip 
them ilmiwinp ^iiir^kirly iittX^^nt 
iLiud ror^nirihet lull ilErcwICr 

Hy ivv7,ihc^whnuhl wMni Tln^ 
ppuaufAt.^LLJh.'J wntktal W[i^ vi ■v'Wil 
<^tHi>=fj i:nti%LilLiEt-<l Ihal [Vik[Me 

thmifhi IE jIL |kHH kTLh:iP4ipEmp:m ai 
hcit - ^Hh (1 hw tfppiviuni^ic Ipte 
liVe AH t^c^* dlui *ccL^^f ir ^i"* j hu^ 

Mn^rk ajf^in^l .mhttv'hn piirihn^vpxl 
UlpfTW^-U^rh hi] ittfir ^EhEiijix: mknU* 
Bk^. Then llifmc ^^ml hrs 4.Iikh> ^ I 
Akiw'lc^1JlheiMKnnt|i^i\lh?ifhil,r-i>l 
Inii^mf^ Vcnui IhMiiHlk^i 

lL>flATlVfcl_V EC cOSVIiMliVl l\\ 
ikiiuF^MtHtih h4 thi^n aliempf Un iIiv 
iircOpi HeruMti hy appr^tprJ^hLm - 

^r^Pied Pm hfn,ttk' ^^ 1 licit iiirn tuN-L^^t 
luun] ^ (i^iink^itel iknmtrhrpnp ^^hdr 
ehiM ^iTll' StLiJil {'Euiit^'s J %cfcfaJT 
Ellnck bTiip cJplnr xirKi Irktl lii ^m% 
inaie S|l^^h\ ^^itcrjlLi^nf^t FtHUi^h 
Eu a "Id^nl" <nr «d^^J^4|J4l| ^n^rchttj 
mJliiiHta A\ i>pK^I VL-uh iht^ itch^^ir. 
OinvtieX iJiMkictKw hciwe^ rl^^vh 
Mdrwhtu nnbE4.»i pf* S|upih :irkl rvfti^E, 
CliliViim liJi4iL4iiiciilH^h%i ipttcv Ml the 1997 Axi^rchui Kn^^rair. wh^n tligy 
prciiiaiuiely htip«d GA'k eUiti^ 
YKHitd alrLMdy be *jpfely JsrW^ind hc>t 
theie In swwcr tKiclc. Ilrpme and hU 
eh1^K^^ K^ueJ ^ApwPrt-^i/tJ fnTf^iPj/iim, 
a iumplit4^i Eililrnui^aN aiiEirL-ht^t:^ a^ 
tmlnlrd by anl^ScTniik 

"BnkiJtitnism^, ahlKiuph neither ihTt 
iKir *<nlcjLrntisni' \kwe cvei defined- 
Of L^hUP^. the :lli:Ln:hu-[LM:khEj^hnhcm 
wii thert and n^eckTj iw* n^ not 
Vmhump t\\^ 'jfpkc' l^iKh as n \^4ii> 
u^^chn ihcm. 

Sumiutided by a fim huic nf e^eiq> 
dcKul ffy^^hancj' and ttupitftly— 
tyitknlly c^dk^ kt4l% ilrEr^xd up a> 
skinheads, a* if ihcy ihiTil fh\\ fnul* 
ant^^rbr— HnptPC t^ u^eii to p^-^inj: 
iiuirafeiHj^ reniurky thLii ^n^^lhetr 
lieaiK nntl, I su>-pei.'l.cfijny>irypnBtCi 
wnnn bhs way nmndcniio^n^ if cart;^ 
Irrml^ilcp^cr :\p.\ nf ihcin. Ke^ hi>ppy 
In uv Ihf tiuEion iln^u ^l^m^ five 
r^aJlt' ' m ipnc irf his A K- pEtNishcd 
hc¥dklcr\, elkiFPnui|i il bi he in unqr^ 
ehiM Ci^il Wiir \lu^}i when t:hal- 
1en|.ed. 1 1 tju^ \te|f h^Si: b^xit, 
JihLKlenlJilIy.Whkh I ihiuhtn eBi? rc:4» 
VIM Hmneu^u^pl.h^rpmNirly.wc knew 
wh4A| tnlei^r^li^itt ih-n^. flfi ^iraiTOMl 
l>Mf^ n^ikm;ilp^E bcher prnnHtlpiTM 
Ep} ihc darling nf the 'pnliltcal ud- 
lJie^'I^^KI^hlas'lllri1^cc;stTct1Pclkm 
Ijkr iNnP/n'. CtKnlieu rndrvanun li^hriT 
nf rlie Kirni^npim Jnm (iujiid ikirinjc 
Wiirld Wjr : We knew ^hut 
"Uaknmuhm^' wj% up^p, au jihcmiiic 
lerm |nr mcaltcrtj n^Hh^MHTarVir^hEsnli 
.plarlth^'^Iaiiffiiitt^tlle^iablisheJEn- 
(K"rii>any ;iiid Rti^via in jNppnppnalc 

.insrvhi^Fii. lui^ch Wk 4l.ilEilnal 

^ll-l^ttevp^ppp ^H'^ 41 lawK alleiEipi In 
rtE^pM^F^i^e.Suliniipnlnllh: mPF up tii 
WufklWjfl. 

Lhpi^iiid wckniPM all ihk^iufl^iklhrr 

ihtneun: hjw^upt the 1^- kijhi iual 

n^ ik vivi\etElK^^^ *** '*^f ipnjntrtg 
j^im-'raiPn^l ^Uh llv trjlll / J.tM.^iJ- 
^|y^k-p|^h r^irry O'll.Lrj ^incc ihc 
llcpplf hiltair? lleshW^: ^e h^l m. 
RaPie^ by [k^iiiK»j| TiiJetrtinu ^i^^m 
anyime ^i M. HichL*nf lluni ftvuwm 
her hprn''! hihl kM hi^ Altetn;mvc 
Gtrcn^ariti] hkmiikll ^iw rftnk with 

[JH-M MO^E^.Oped^inf il>Ci^i]iim!iTo 

>dLiK-^l inhllen' like Puifkk 
Ujtrin^lh^n |a bif chum nl 
\^'.iLrriinl\^. Kk-lMOl UuH^in and 
Tn^y >MiMdiyjn: PreiJj v^ipp. Hum 
hiTTi^lf W4i\ ATf utnp Ihc ^amt h^ i>f 
meAiimslcf^ diMini,|niu% a^ iJicmi 
heLu'cen ^raet^l rutinnalp^li* and 
Nj/a an) elrthiipnf the Sira.v\er 
hr^nlier% "weren'l Sa^t^" it^pilv 
^var^^il hcmji eard-4£arf)iiijt SSI>AP 
tipepiJvi^i :jI'ci( a taJ murcpndctnn- 
an ilkiP^ it^ujl1> ^i-kr^TTeJ inin h^ 
upper rjnls- S^FUth^jPe ts lupfiy 1^* 
Ciill lunt^cll a 'ndtkpnal anar^hiM^hind 
itj^unlfii^' and t% \^\iktt^K^ t^ pn^^ 
^j^^ he klw^n't ^Ltiih'^nit^'^i Ibpnpc 
jikl hiM.<iHieth^*f nH k^PhrvKlciifiP' 
U ^^^h^reml> frifti t^i \Uy — m L<in- 
t^^ ihk ttMh wiy julhrnfie* wn- 
hnfiiy.i^nh stmN hmn nf An^thivn- 
In+n^^i L-^hieil a [Hddk^ilKu^ c^lleJ 
|VF^^^C^.fne^+ UwniE Ot^* iiM Stit^ky 
^tmlj fi^Hip inck *d ^tkkeiinit Tr^ il^ 
imdille ^|4M» hy nnver n^erily u^jap 
^lh: 'F' unrj h^n|--^ime e:%iH^«!d- 
fflfcp ffitvl by *iA— I ii^taMi Ihtn 
ihhh^r^l Mi i^ Alltrn^l^ (ipeei* v 
friiMMeil b> MiflWPttc aullwalKjIly 
tlrcvu Lmd fUir^nu^d (i|i.i>' &w!pj Jrtd 
li^iril If hr* ^J^ml(n^^lm^^ nl M ^n^ 
f^er Nhalk-ciiLL-J Thr fa«i%T iJk.MC Of 
c^mvvipjpkv Phtolfly clann rfp.pt^s^ 
lerm* t''lfreJiift>". '"cv^pkipy^. "mip^ 

Chiii[h"p ftnki hPpe Ekril iIh^m? >Erc-^} 

v«irLj*civinwiJlJrnpihL^ii LhepEH^iq 
lathct iha]i h; piiiw>rv^ b> ^t;^«;tj- 
Mnpt «Mh Ihii^e tM i«-i J^Niipf Tn^npitr 

Ihcppi Thi\ k-ultural u^ t^t pn^plKHt' 
hj* htvn ii>c4i^FHl drink i^^ ihe 'fidn PWiE9 EBEENaNilBCHIST Ko.T1-72 ic4l "ioltlKn' for ar knut i ^^u vtcf rcn 
Eiir>' now. 

We'd t»ccn Ktlvcly iJiKouranmg 

Bui ITunl'k ric^^ <:hiini^ Kth: ^mN. 
IH*A. fffVm^ him fftm a w:nc* ot 

London. A^ shimcsti-t^ for^mc ^j^^it^ 

-fnr ihcni— u^ttihhAdn'if^ct very 
f»f. ftilh vcfliws CLviuwrtlJ) crying 
r4t when [okl ^^Ful vul >hj^ realty 
pbnnm^ fu ^hO'^ Up unJ cv^niutilly 
c^cn ihf nuiniircHim jiJiii-r^bCi^c 
mAsniunl-'AhKhtypK^nyc.infinTy 
ipoi the un fif T-iifiM iFuii H^nn 
jidtbocri^ utf uy^ Vicg heir — unhc 
up (o ^h^l wji( f^Lnj ikfi :in4 ^hocicd 
1 llu^fdlcJ lluiM jrhl htv \IjII L>|f ||il^ 
rwnt of fhc ;iBllt IlottVfrtir, *fln^ 
>lo?t TKcj- hhow^l lo^\ cnihuMAMn 
Tnr movme nn ihoLC prurticHinf Acon- 
\cf);cni,~v B^cnd^ ^ithtn Ihc H[ViLI;irt. 

of the ^AVJiin };jiJl*^ Hottic and 
fhKliip^il fn fj^ln iVdAvk >ho%yrd 
niorrcrflhu>iJjjn tmbc^hn)! u^aGA 
k^ncijrcr jWrhitf Fjit->flVn iciion- 
tCFjfCnCC llLin iMftir^F iknc |>Tim>iiC 
mg it Hum hi% c^^fit l^u.Jly iLzlLny 
iy, othcf :ttlcrHlfc^ h^xc ^Nhwn lypi 
ral fnavfnh:i>i prirKtpk in [tc'cmnp 
\^ Vh^ll ^1 ilv B^HiVfHiu m chatlcn^Lrip 
lU tifj^,ifii^r> n^ct ihl* WjiUnt *tk.j 
Jrni 

Ami whai or llonv tmw'^ VinudlL^ 
^ilcftl, *h«N:f ticxiM*^ Bf*l lir"^ m ir 
Ju^ tA\c^ ^nd ^viihifihi hiinwlf c^di 
Ug^xJ In Ph iJiMh^mi puUi^F^nni^ 

hffi ch''! *K Ixv:hj^ ihc iMiril *>piirf 
df i*vf izcHiwviccr^ Jt iht jiifvi 
BiM^lhir-- th^e hj\i7 hivn ftai m^^- 

'llcrcEicv T'lirv' .^ircnhrriL^il ^idLh.^— 
lihCdfl^ hr lus h^ Tii\ ri^hhii^hllc h> 
cvnC^nuL- tmc^rmj: (SA Vml h? 
ItrNiit^ *c hLiic ?ht Ml 4:^-11 <w 
Wiihcii^ril iinJ he mhw iiHt^ of 
fDonv- -r ThniuflHiul ihi^ lln^tt^- 
iiylftl "fciKT. I here h.^% hccn an 

Limtt'rvkltrtm 4^ <^h||jhJNnhlii^l1 

hc(M<VTi hkm jnJ the StEitc .4^ ^vkl »i^ 

(trfcd fltttr W^^fU War 2, IdVlM^ ^TCU 
HtHvnril h> their Ll1C)nCl.rMV1^ iif 
ImclhrrrKC AS ;* Jirtir ■'■\ s -i-'vinr i*T 

^nEr-(^NnithMjMP\| hruU' tocv^, |l dU^i 

mtl% hHth ihcic j^h^nJ;^! |fn>p.iifjn4li 
whc lif tiililira^i: rnilpr4Jii <jn,vn cir- 
clc\ irx* wi hJU^ rhcii^ (vulfJjrO ,iv 
VHileni mil f JuriUic. 

spins AND SCHISMS 

The rpu] L>f llu: IjhU-IAU' |Hii*C 
CVlphPl^;t|tlTrihjrl«|it>llvA.4KM 
m^uutiu% cfvl 10 (jA'b ftMitlEt eif I 

A^ yflu'** *liTjJy itdJ aUrtc. the 
^*K^^|>^ Nt»c« MnlliijJ -p^hi h^hJ 
nc^ltrr UMil:^^lJlh|L^)t 11I ihr ^ynifulTiy 

iiiir piij^^ ^iPii[i(> li^ ^1 '11^ li^hrt):^ 
(vrntcil m iNc "i*nie nf jinini^l lih 
n^o^vmcnt treil-iiwv«l imh hT imr 
AbM oveti bclnre Um r»ro irtiik 4a^ 
tJi*ncmrtJfti>w|il*jr»rtih*^^S<i*|X'l1 

lAude M K> »)* tn (wMiJiinf hiv 
^1*^lhlJhcnrtlonl^^MK^L-r*^K**lL^(i■r 

A rifhl, irt^her hkotPlieJ iiwIkViJiuk 
Miillwl^ in*hU-if"*rt 1% ok^r ^ippi^ 
L'i^cU hf Mk >niri^jl hh iiu^^etiKnl 

hhuii -in4,-|udiTiE ^ncjlhiitp nfr I" fl 
Mel rtwm Ui irfl3s 1*^ j ><PumjhJ ihj* 
then m\ dm hipn ^nti Al-I* pin 
gnuniTK *ntf uniilhef- Jiir»ft( ihf 
CAixlALF U«J i> * nwncf of fcoipU. 

4ifier dU 

Sm^ Wt^Hl iltti b'tfAl ir »^> 1^' ^^K 
mher th*r* r^t t^TleJ m IcUiTi a ihc 
M OXwlAlJ- (rwl ITii* *** llv ^t»n ur rt WM^e L.a^s^j mu^^ 
EFUK rcfiiwi jil ri.^pfe«n|dliv* 
p^^Kiplc^^ JftcluiipnEltwl Uicrc iii jn 
"[£F*UK" d^ Lipp^>icj iHT a ^cdKtnn^ 
r^* ^^\\Uf\Ll lix^l proiipi-4i>J j^i 
Wowl JiWrtv«d hn WD> flti^i*^ 
Canada In iht AincnlLiin Wc%i L^^«| 
i\\ it^ icl^tjk^t "terTe^flr*iivc~ Ik 
IjtidftJ J pLrti h1I ihc PjijTh r*ir*r! 
Ji^urnjl I hen (w^cd ai liufci^c. 
Orc^rt.lhiMAay h^} lie rirxumercd 
tD^KjAprinkrlmL-f then: Eiv pk4^ 
;il JislnbulKMi-mAFjipnallj thcflrtt 
thjnUK prirtMn^jnuLh^ilcr^Kun. 
ly- irHl di^inhnihifi iruii^M}^ Intrt ihe 
US 100^ ipvl Thcri ifckkk-xl 111 hiek u% 
off aTiet n i.^Hjpk nf ts^ijc^ nn reiih^- ww*.gfEenanarchis[-oro G tV^^q^ri^ 
HIST FUxt fjMfUVWTf L«:kAtCT>" Tilt CQAQT 
pji^ iic MHihl rrtuLc iini^e ri^iTii7| j^ih 
h^Lil^ hi^ i>Urt |TJ[Vt rn»fn liupcrw 
in^h^ad iilui lhF^ ihiuhlLrd «Hir prim 
t^Yiu til UK piKAJH ntiihipL^' kh hptihi 
Miich B^ NTi^I.ipkI ^Liiiaicd ihf he ikki 
Hiiinhrvhixl iik'^pitc yct^r^ (MthhYhnif 
M^TFhctEtnif k;»ilkcl ihe Hni^itt^n 
x\iijrehi>t Tinv^) ^nd tHin^Mikpu N>n 
Uwjen' AlvKe ilufinf; ihc tivrdjLl 
iriji. ^1 ihtf\ h^l Wikxl dream U)i 

UHlV *1lN hl.i rr V rhli^r vre^^ Mrur^~hi«iii 
\y^t ipI ih^- pre-Knlll |^IIP^Mihjl ^m\\ 
an AlhimevpK inA^hjii^^h 4^ ^MhpI 

■nent^ t^nd hiiliK^phhlh piHPlP^tM. 
C^llmp II Grc^n At^irthi \\^ii^lhbtti 
rd hi^ \enhin Ihmi ^<nlbi: b* ^CflUC 

Hirih^iKl il>f ?iLik"^H LlitimmL! 11 111 he 
^'thc Ameikjn ler^i^i+h *tr (ipcen 
Aiuirchp^t' -irkl bimxcll in he ft«. 
Ithfin Tibniuif Kc^le^^ tkv U1-. he jire 
VdPPkXiicd endte^^U itSmi rtllhii^iFip 
dii) erirteitiP Jl* he putli^Fvd Pn it hy 
OA|UK»-p preen Jii:*rvhMjHiMtd^ 
mm iP|ieii In jill i?TLei«l ^rik'r firei^ 
jn.irvhM%H L-^hk-rdv^ lAVIL ii MtiuEtl 
hi^ie Vntilper hliT^ti iHjt Inik ^4m nl 
hl% AT^ itiCU^ t^ ihtd^^L^ wiPtThfillkHh^ 
1^ Sfjiinlile. lrofiH'4ill)H Ihe 
Pufcne htw\l 4.^^^^ lu eAvt^unlly 
mrwied s^ i3>ehhfiir^ t»^ d>^k-\|ji 
niiiifc d imjv^ithk- h^ eiliT ihe puWi- 
eH:ilhinh;>iKtd a-ptmlx nrt hi^n^rt- 
liv^V bim.hl ht^^nrd =iiid lAEtetilhcy, 
ThHi. m^ivtc^ 4H1 ■irMn.lh^niulh^^^l 
A%{ircai like itve IW \ef\Hm. Sh'rtid 
u^vlrd Inrtiiell tp|^ inhf d LufE chnj 
lAjlkeJ iHrt.owMpdmshhnh^ehiNii 
ody IpIIi:^! Nc^~k Ir^^n Ntm litre fnvii 
ihiT Kfl^l (^nU therejilcr A lurlh^r 
ilelk>4^ mmy ^^\ ihhit \tm ^1 h4|T 
|ieiVil h^yI^ niiMiih^ ^ft*Tfl *^1 *lv N ^^ 
jiiipj£}^4kiiiK.i4pnn iH^He^h 4ft he-«tik. 

■tijr\hhM^ Afhi iTv^r tiH^ t(rsA) hf 
■Antkl^Kk ^m^^FiiNrP 

knd (UvKL<^4iNt;L%i hiM [cHnU* nllliift 
ITnivi^i Kiflif All^Kjfh ^V d Uivn 
im^il^ed 11% tl'' n^ct If dcvAie. *■»? 
hnHl i»nly Kt^iflpt^ w^^^' i>ftK' aiw* 
thi^ primilt^i^ |ier^p^i4ve nrt iH«( 
^nf jHN|iny*rfjrTnM-i*^"ne WhtfliJv 
hHMTiA\ Kvep^ed thtf ^^f^r **l a fUM 
nrt^ivh-^ *ith Tt^ Kjt/>rt*Vi. vifcn 
\k»edhH* |7>eM\JWi^iiriorjiili 
h^h lAi^hnillNtijEs jn-l al i^ne Unw 
AnhcPiLa\ *l Mu*l W*nl«l. Kirw/ 
if^hk i^n J" rf^Mifnttwni Ihe inHcr 
hr^k njipeT miiUle f|j" Irfvf^d 
C^lMivi.d rriKij* wantiM] nnthmf En del 
wilh "PW J*>4invjl wnuldnA [^Mi^^ "'^^^ ^>'^ ^fC iii-««iil~niHkaitLpn 

ilic tii^iMc4iec *if riAryl (.TfcTOey, the 
hif m-Miti C'4*ltkitni4n EFi wpretnn 
then Mnnis ihe PHI for (njurm caufccd 
tij llwu Kimtp dunrpp ihe HedwgnJ^ 
Sumt^er e^mipoipo^ ^v»io ^ubn:- 
ipiertly Ud her p"'vei» (rim ttvc edi- 
tHiil ftoup. Kmr? then lelt for ihe 
I'K h-Hh bei^uw GA h^d Apired |d 
P^ri>h ihc bPiiftvifiph ivnhout any of 
Ihe tifruial m^iitic^^ ikji rnjj^hi 
4{:e0fnp4in> Amcrikait puh|ii.-;hhdn 
dJhl hce^uie H ^a\ [^tv^ble lu *nte 
her iSlxp* ot* r^dbul atvhMrotufy vd 
dnarcho [mniimlMh in tht BrLluA 
JCEideihie c^^iih4ie htji nm Jiij- 
Aditfikchn i>4ie dike ip h^c m a ft^ 
i.nuiitry ilicn 1, 

l^hlfpmjfcuidy ^f Icr r ink met * y^ar 
in UK. Kmi^awl my^f dwjhi Lvr? 
O'lljra i^tf lie lici** l^nJlpiid i^hi]a 
Ahrti; tcxtcrkVd» >umiim ^^nk in 
UtmVMi. O'lUrj h^^ KtiLn*^ nrne 
Mihtd jmMtmi fit jn wiih wtunefl. 
rsdtfuljrfy hU d^^f*x^1. adivpied 
nuithcf 14 **iJ PI Jidn* lake lyiixli 
|irhwthplPPk^ fnini 4 |Tljl|CPkiu« nci|{h 

hiivrlwhn Alwhjipfifr^i^liHhhc ALiip- 
pcf^^uhti^lHe i]4ih>fPifd A4tm<4hcf 
%uhMtiule ffv ihtrt^h bi lum ^ery fu%ly 
imlcoit Tliin^^ tni^hl hjvc eMciJ 
wuh tiup iic txin cVKiiitn hi>i 
r* M,irj. never <'i*e h* urvfcr^^ ^m 
4lpctih-eneN.s. Uku crKiPiini^ed Sfc^ 
Eki^Hh 111 betjevc Kmtr wj» rm hix 
n»Ti ^(Prd«l *Uii ipern fKn the 
An^efiv'^n eiiutt^IeN nf Seon-hli^hT" 
A^ihelrr^rniKMlkidehKlirdunFi^rhc 
liAndAlJ- ;vrH^ ik-'PnihihiliLilcd^ 
UiX4h tk f hWFt h^ li]J[i|iiii|Vhi:i|e IJIP,^^^ 

.kchiioj^ lldiMK^nt jPkJ 441 iht^ lime. 
Ijirry O IL-ira w^\ one «" ihau lie 
^^j^hupp) Id believe JT>d/r>riki any 
ihlns 011.^^ inid him. ^hcThCf pi 
kt^iHlf ^rn*e nr t\^ti iV^E^ic leivi^le^l 

IIIpMk ^hphl (Hv^urf tFulkil^r^ ti» |Hr^ 
^hlf i^\ ^M^fK^i^t hi\.kj:k^r#hjttme 
11^, PK^rv ti\t* Ivpnf Fitfllivith^iiif: xMth 
Ibtadip hm«ll uJihhlLihf 1*4 pfintc 

et^te^ih^knee ^hiti hp^ iUhme j^imI 

If4>m nf pai^hiMd ^MpiS^i^e^ ^tL' ^4knl 
[tfihd" Fhl^ ^IfcJpil *.|i>p fliili IkMii rt 
tn%^~ri ^^EhhiJ-ii^n it! urivijHYtfllUi.Nli^+ 
lui^lik iiihi^i[vr\ iiikJ ni^^l miervej^' 
ihvi ici^vn i4tr prreiptliHe iiLn^Cr hi: 
hstl in r^mie ^Hit ii>jiil \^ htPh Miu: 
^"'N^e wv^ Itvtt" nf hi^ *^fvn-NiKHi' 
,iinl uiild hi tiwXT wxvtv dliern.pli^e 
^a^ j>,ikLblJe^. iijiimjicly wilihr up 
Kk imii ^p-iiler puhhedihHi. ii|f»4i 
Ljik'il fhRvn AnnhU^i^F ^h^ v*>v 1^- 
Scxilk^^ t** vi>. It^htJh 0^1 FlI KuMy 
l^pMpeLs .^IniPi iTi<- true rej^ii^i hH hk> 
^^In* mirvimi Jc^r^ed thKiik% hi 
he rir>l |ik'U-t^kil It UhI^ in ik* ^Hh 
Kitll/ tr>lrtf trt «H 1 nenrtd 
Ka/)ii%Li jhkTVK-tt In piVtHi mj>: 
K^nlf^puv luiivl> ^ MsHlei pniiLij^pl 
ly rhclMem TcJ fltxl hi-n in^l llvii 

renkiH*! in tU:*e t^M lemldM |iti<^. 
ekk.nk-J 11 ^ J^ dtK th* "dm^rtote* i^T 

CURRENT ISSUES 

A- H-ift> i^MiMl^^hkMhK4*n 
^^,y ippi^ «ipiherniin4t|iJ0pcii» 
rtT nrt <iA IMW *^iC*i **fniiirf 
Mi.^ik jikii irh^l»^FriHH>miL^rMfeeiM 

Hii^kl roinT fUjn^ifpeJ I efri^iii *^ 

IM wimld ^^Hhllirt^ ik^ ^t-itt-Nii,iU* 

ikreil ihimth mplKAin^-* i^kte Ee4il 

hippc <nr 4 ^mnljrU utiMr^^rtnu* 

lulupelK^ lYij p^cdh<4i^ti«^Hr 

pjimd lflrjel> inK', tmhUiwi (d wtf 

tHintj|[tilIi-MHvirtv'^^Vf'>4-'*^'"**^ 
k* ^wik:wiJe.*rtthd^vp'*lvrchJ*v. 

y^vH- im^irriT^' ilertH* ikit ^Mifd 

tlw nn^re t^Hiipli^eMi i>K ^' l+tw*1 

i^ ittf I'IW>* hpt ij^cn iSen weff 

ju^flvrtte^l h> ^> hjkl fdtt^iit ^ J4indet 

lirv Al-lm Iww J*nlm «[^-lfwt* 

jiiJ »tteei ll*Win( J^llt l*>*:*^^ "'^kv'* 

I'np rclw^oH ti* ^^f 1^ ^iirti|fcl«4.Ti« 

liTvtpil^ d-Jil t JfpiU^C 4*1 I^WJ? Ckrti i^f ejipit/l" mjivmiKh n you 

hi Icep ihcm alive, llui rlw, tK^^r 
p^y fm thcrtiv:|vj>. One ndd oiwe^ 
iVKiKc nl tlPC fnAiillKntlnn of ihe 
mv>vmvfli tK iTdt ncikti^ Tcv ^llenu 
live publHaflnift^ haw pfvmmctfil. 

A Uj reiion f ^t«J f u ^i^rti m Uiftkin 
fmm lummcr 2000- nkJ iTPntJnue in 
i^orli iKtw, np^Jsu ind ^rtf1n%hnefl|| 
ctfHrt^— dcAppie hemp r^ppt^u!!! m 
*oA A> N inoTICT rA Icfnjvjwtienl Am) 
FcncrnI pnricipic ifcj\ diM Ihi^ ujv 
iheimU uj> TCfiuiiimpM|:cnlniiKrtu 
hnoiKt the paiicr_ b^^Kh "i*ho si ih^t 
iHihc h-^ living izf a rMtila\> uv*r|J (if 
an ever cifuniLnic nHAemenl ud 
*lieir i^i^hmp c^er Ful In Iv pjhd 
|of ^%im;ply cmiMrt't umk^uuvj whj 
K^ *as ^val^F J^^kcil 1c» Af nvn flf 
GA\ Adinmn iwkly hAvin^ H+ hnin d 
d&>nhnefire*imcl*>Aik titan I then 
did I h>l pk^ i^icviin^i tn ptimriple In 
htm ediriliy thtf [\4pc:f rulllm^. Icav 
ln|t me lime In wnte oikI ImjTHe GA, 
Imt ivNerilu^^ Ih^ rir%l ;hnd ikilj [irc^ 
IneaV kmk he pmdL>LTd. I knew ihcre 
Ha\]v4nn w;^y he ^thiLikl he idki^ed 
ti> i-^ver {vihd^Pvi: sihHhei under the 
Green An^rehi^ mJl^] hc^ lh?^m? 
4ece:*> to n p:Tf«tl> pvuNj prkniern he 
hid halved iO. wk ahJ d^n-bled »s 
price, rnnkinr; ii eh^^pc^ fiv n:A^lcr^ 
In phdoc^iry ikm kby, wh^iih 1 pje« 
pn^i^fcd Ehml *f Jin:%l turrK'r npidU 
All nKirium nl dihM Bt-ikut Ami c^^i 
priMHietv liUinv^ h^l tvcn dm^^- 
leplKed hi JhLiirihk^ u\ rri|TlbC3ie i^ 
ihe ^^'onh ^d u^ti\ ^nk ^ijiii^i iLr|-,]ni iHisr 
>:■*--«' fM i ti4P p^ d*it '- 1-1 J 11**1^1 
DOHTCVCN 
r- M)HT THE WHOtt 
eAKCRY,W£ WAliT THt 
'CMTIAE WMCATFlCLt'f: wlk^i^ lilri? Ihe (if^iTn h'.iMv li\>uA 
iL^kvn^tac^ilK CL*k»N^ j^fcliimpjH^i f**r 
piHire Cjpvi1> rtvyeled pAjl^fpn^ 4W 
imAtHHphul^Ph nl the Tfltlwiiiy^+HirKJ 
nU-tne-^^lt ovi^ir^y ihew> nfihc 
^ul Ihjt wh ernk-^rvil O'llkiji hi 
Ilih^Th iX^^p^lc Uk level iJEHkN-d. 

^thtP^l^ftV l^al ^nj hutibiHjrle\>| IficVd 
ibe ^ChTkcrhin^ nf en^pJlitVhi «p^ ^o 
ptnm4irKCil l\iM I t^iitxfudcsl rlk^ K^ 
ii\ ^^N erilvi HiTlieit hy # ittrferer^ 
jurum rmti ihju ^Ho'd ^vrvihc^l 

Huff) tajrAf-r« lipase kFV cMm 

4« f Sr4k1> y^Hl \t jd Iv \l^ lltl 

irhc ntifrii^l |vrhj|^ tk';4,4^nth) t^^\ 
(niplk" f"wn IfitJ^PL^ nl iFpf Hndv 
Splptfi-hft^ > <^ n™ kPJ UfcC ptp III # 
^Ttnlnupvl tiVi^l^l dkiL*** lperTi^i(^^ 

itrdftniMn^ld 

|ti luU [ttJk-i^ numle htWh HTiiPhhi'E 
Kulpe jin irx*. ureimhCn mi I h*Jfc* 
iJciiy MFniHve^\W(iA*iML^i^rtnrV* 

}kis jml Jtlirate ihe iiti» * ^i:l u^* 
ohfhirial eiJlcflfcve*ih^« pTrp*4vd in 
cjn ti h*J Ihe enriiv Jih <^tlkvtnv 
(Nw>c *mn *t ft ir^uk id Ihe 
GAnlAIJ iridf S^k^ llu lUh d^>^ 
nf ihid Jllf"l. *^ Iw^t pn^lireed h*H 
Hi iki/er. iv« K^uc^ nf il-re Vifi^in*! 
and hr^r llA-l* -UivweJ irtmra-ki 
H^ far «lkld a^ Hv ItS, lUil> #^ 
Turteyn *«ft AP fJiT«iin(* *" UK. 
Spam JTMl Ibc SW^ mi i^wW ARTICIES BfH4h\ pvujti OA Li^n1v> nnc uil>i 
ftwre frei^ueni puhliealkm. U li i 
totircc nf pirTPCutir Mih^fAcim m me 
ihif I tmw Hndi hji fo jn 10 rh: Iw^ 
er of puMf^hinj- arvj ^ellih^ ^ nuf 
hinisell. hift *^irtofc of Heaven*" have 
been dcalmpt fiim «imc hu^h Thkrwh 
>« riP ei:i>nimpkc jpid iiyiveii^iii reali- 
[<k IFmI be dwukl ftavc been ^iJive to 
torn ycaft Afi>. We (i c- ihe new ^1- 
irev, rMncly invrivnj » Bcmli u pkh) 
were CH>«ulty *miii»uij (o hcv he 
*i^ rnlipirtd in impcfViTdlinj; A *e(^ 
CLuur ho Lai^LJivicr AnPitiil iCiflils 
Gmup wnuM U^c him h^ 1 SUaC 
denw ii> vtreelieM hw ivT[:ieh<d htile 
reffvnid^ ri^ there 

or «Pttne- *hilrt ihK puMienlnn b 
luji pripjuced mtcl) in ^pjie Sieve 
Bcprih. uinf>inj ihodgTi ihil ml^ 
he (iftc oi^hjFiitcr, uhcfi u^wrieph lu hii 
pteiKk^-puNkCH-irKMi. mij-N nnt be the 
tj*e hihwevcfK il\ wc^lfe pfijkny 
^nmc Bhembfin m hpi ''drireirrKe of 
jpprkiKV |ri^ti tfti1lL^tfruie>vhcrc GA 
i>jpnn^ m Euiuce- 

[tle ^-y WkiJ hefiirc, (kwth Uii 
ilLii by -Aeiikenir^GAvckMiteMMil 
iH^nu^kHi^ly ^dcfUay h ^pApoUtnt' 
flCr jtTi^^Mi^ndi^iel ri^rmqt.hc^d wtn 
mvcrc^k'f^ iintl jnllucncc -ciHivcti 
IhMtiil f^UiK-ikpn:Hlci>Aini; ImIk-^. tn 
tKi TliPi^apnxaN^tt n llai^i-il hcv^uic 
\khiUi ibcre ikfET 101 Ttfnriiu^i fubli- 
eiilHnl> iHit fhrrr, aH iT^kre e^akk^K^d 
^ml heticr rcv^Kif^ed ihin ■tomh'i. 
ihcrv i%t^tiTy nrv TiA. :* Unhjuc midv 
inHevummj: HixHh^GA.nrciHHUH 
tNhle>P 11 Unnjite nn[> iu U\ mklM^l 
dernrnied coAtp^rvo ihenritprifT)^ 
RcVdluTmn is no* in^ by hol^ti - 
H^irkfiui Lhalkn^mr the mtaf ily, ndj- 
^M\\ and Intjkj, iVfChini! wilJ tM- 
tTiiicly chanji^, wpmcfhittf M^e a I' 
i^fu^w itecp da^n A 'rvfKJldnW* 
Hippimh-h irm'l cvfji rciULif) iw fhftf 

lUrihljJIK^rJ-ir Vefl^ -ft iTJW IH* jJ^ih 

^Ik h>rti7fc - #rin i^ vn^h^' hi4hci 

1^ B^^nh nnd th4 u^ thai t% ""elnj^r 
ptiAMiiMh n «e d^-f^ianl fulL npcn 
ilp^k^uc lA-hemo^ Lk^rih fech ^mly 
^itih' idc^ oiv rn Uv tK fcJ In hK 
'Ipptiited, ^^^mV minded' te4hlef^ ^\ 
The Am^er Inwi Upnn Mi^h "-vhlM 
ipihcrs iTiuu he iTf^KJl) cefivced ^itd 

l-Lilvtkd fr hhl ]lUhkL:JlhM>. 

nJwprte ^^PcTvnee^ ici "Ifet i-|Vi.\fr nn 
it^ i^i^r>f head Ttv re^iTi r^ ?n imni- 
Ir^etiw. utTintCTT^lmjE nKHMTkffiHTH 
hind uH re4iiltf% heur u iHe ditine ipI a 
tt-imiube bf h^ In 14 iiinn^ foMlpHf it 
met ihem inEflk'i-tiuM^ - a% +n \hc 
ceM n[ itie Le't iiiJ murvih^ Lea 
proa. 

JtniPlh >4uphllj- dr)Etk-4 th^l hIP 
aK^iMf pi>vmcinEkthie^VfriHHhiii|»a% 
if ^e^en^JixMnt^ATjWiy miuiimg 
nVllAer^ OCCfvdJfll Uf O-'Pl-ipn ttik' 
VUrifrhlSnti'vd^^^ 'fcn',ifk+iAed hi d^* 
anyihpppf ^dpIie^H} meai^mnful 
S^ly. (Vrhifiv Hm'ih dn(« n^** *« 
|xdiiik:i ir> *t*th eo*i^eniAPful tcnrn- 
hoi I 1^^ mil Vi"hi%:irF jKt» tip *rt 
uiuMAlute^ W4y jiKthnrciwiil*¥r> 
ihin t^ *m^ 3* 1^ a* l*fl* o^WtPed 

nhil nij 'IKHIV' -•' r^« t^" *** 1""^ 
%cPttirihpn£ Ihj* JiT* n** jnJ sh-i«ld 

m«| e:^l4--l^ the I'^i' HvraliiHrt id 
ri1l,hunuLn,«^^iii-Hl plartianJnvitjy 
Ifiete'iti^ 4kTi*itii<all ^ (VLT-alxvt nrtd 
^Ipfikjiihtn t>rw itfliiiJcnt iir pterc'ni^ 
f)»Jp|uiM^- ^>< **r *!■' »*tf"d<™*M 
jifirep 4i<uwci^h* jny ihpvu^^ |irtl 
iMfT* LiJdieAwd t^ llw w**ie paper 
rui^eit nfthc ^if^^y ^^naerful m faj 
Av Tnl ei*wrri*cd 

Aittriho-prnmh^im* ^^ttupwv tht 
^flfiv p*^€ III *hn<r*i* f*'l ^n 
UiH^h'^m^^v fcvnrk!^*e* aspftt«(* 
Se**vhkj(ht, lirtd-wn IVf^ rf in* 
pec-ffuvcpKni IS4J W«t>^ riKidel ARTICLES iiVWw.yrGcnanarchlsLarg GREEN ANARCHIST ND.7H7 PAGE 10 Comntuni^Finnircclid.FcirEhosc wEhf 
lvi^'[? ^£i:n only ihc 'iVJuiruMc' TjiTc^ 
Booth pL>u on tor publk o^Mump- 
IN». il U inidnicifVf In v^^ hint rim 
ind Tnvc in hii jnli^APpitm^hlcl. Iir 
cnlly nMiETH&Tin^ hiinvir pa^ by 
pafCn fit^vcT niind m^^K trrnirs nF r.ici 
ti ALVu^Jnp John /fr/diK .^iiclHir ini 
The C3iii%[rrii[^f of FSisimoJojiifc«ii* 

Booth donn'i like |ktg-modcmiuii 
cllhcf^ YcHi viirfi know It ro rcjtl 
T^imiuvjmn- An [llit^lc^ uLlh N^i 
Fulure (frer nTf ihc Nrli ihai B*xsih 
mu jiTouml 9.^ cArl> p^ hn Ronc\ 
I9W Aflwchj In Tlic tik fc^fl^l 
^^Ikh Jnhn Mmn: And Lclfth 
SiartrD^ hmj^hc cfui the AP la[rni tn 
HunL\ ddcrptmn of SahLfiS ^prntl- 
ijvc sirnuciKc^ ihe>tK lY hiJ rc^ aekI 
diUnbtJloJ ovcf j ilo/cn i^sim itiicc 
wjih ^(W'^^L' ^^ ^^^ lhclTlc^ ^rtU 
ncn Ihanl for ;i hcnlhii Ikki; BcMhl 
ind A fi^ i>f Ihcm over ifrf v^nH^M 
Wi[1i0ui J Wf^ ol oh|j:cnim vkI 
ihctt^TMng'^n^ KKH1 A\ he htr^ki 
wiftrcviJuhonhmH A(*l^Thc*ofl4*^ 

kipicTjl .fcMiil^^i^ ^hHiU potiNi hHJi here 
lIuL IkAHh Ifca^ nn i^Mlt^ uith AlMirti 
Hilh Mfh^WAVT I hApprn (o ihJvi>3tC 
iHit irur? «uS^AntJ;ilI>, fTrtm hl^ irtir^ 
rcnipcT^pcciitcBtKffhhj^cvwyTC,! 
u^ 10 Ukc t^4ur v^iih ihj^ uho thf 
analy^n. Fimoi o^ mHpoon^ 

CATUIIc'^ i.-nllllbK^ Ol hilcoldSlCAl 

'pinB^t^ And Pcrlni^n't >jUrical 
Manul ffir Ht^iluiiwidfy LmJct^ 

con^f^nlKKt^l lojnipiit^ovc [Ht^i^r 
pohuc^ MiHith h>^ now jdiiprcd. 
jmHtUlti^ '^^ iniM ihc pcoplc\ inhti 
mmtvi fw ^-inibc^diMi t^vcr any 
ih^ chiK^v In 'fi!prc^<4il' fiVwiMi^irl 
ihcm. And. ol Ltnir^c. AV KUt\Ci\c\ 
\hc i^iiahij. ih^ ruiiiliiTTifnuU i^l 
Dvihutljon .ind limptiv, i^E ^^mlHili- j^lfiHi ufid Mrtiardli[H9 LiTtd tln^.li^^. k 

poison lo the r^'^^f^^'^l- tncdi;>li:\J. 
F^UinnhSi ^pprN^hjh Hut t ihmk ^hM 
r^My %KJn:s Boolh *fI hiv ntmroE 
9Uir or nilrnl t^ AP^ cnlKfUC ot 
JiifrH;^|hC^lKm.ApT7 Tnn, thcrr^a^ n 
tirnf whco Htvuh cckjU 'ct hmisctJ 
^a AH ihAi u 1141 m>4cr> lo him. hv 
dll hK pcUi boiir^iNM^^ hxV^iouTHl^ 
n^i vtnT?i^[l^, ;in\ IrK^ of iriT>ltol 
oiifhl TofTc him lo bi^^ iHit ^^r j 
npitl triti^h^ ol >«llJc1u4M>n ami ^f- 
polhztn^ iJi^ t\ keeping trj|il> irHl 
imy odnii^^ion of tmv od ht^ f^^Tt ^ 
bjy - mcllilowii time, hahyl 

Irlthi^. UtH^hi^ liVir ilk.' o^^iTkiI jruif' 

chO'Lch Ai n ^hnlc. which alrOF^y 
linow^ all Ihc prgunK-mH :iMit 'thi; 
inw^^^ [>Folir^Ah:h>'llidl vill kdJto 
ti% Mijjcrv^^jon tvcHLiJiC tlvj" arv 
Applied cvdLj^i^cly Ui ctiTu^iv oihet . 
liVc orp^ini^athhnh jnf iv^rr uwO ti^ 
entu'^scr their mvn. Tht% ^lAtr of 
analr^ ein ofily IK- iruHnUiiiVil hy |hc 
flTO^I tiflll ltk^^|i>^K-^^l ifikubtc tfimk, 
IkHUhS ^ot.iJi^l.in ^\f\\' jiml \iu^^ 
They knt*v^ ihc? orr ah i^^iiK-le w* 
rcvoluiknti hut rtn nc^^^r, OL^t e\en 
whcipcf Uh Bhuuc we c^mM^cnlly 
uy llw unihinV^fi^ jihI cneoiir=i/e 
txhen hi- ""fiMWC ii*^:i4 ih-in iiutdc" 
A^ one M hdJrlou^ly ^nil tl-'CiA Euv 
hem jfiAlheoinliwd tiy «uch pn^ip^ 
ycar^Mi >CArH jinJ ^^v'd 1v divj|>|HiiFii- 
cd if i*e were nin Wc itwi'l oLioer. 
L3rpAnri^k|j^in% diHi't ni^lct- All IJiaI 
motlfrs 1^ tliL^ L^^^c 4tnil n^]^ ol ihe 
pevipk\ A njnv iFhal wiUl ^01 A^iiy 
jdl Ihj^nld mvld. 

\l> luturr vl^Jon.lhco. IS ol j uTiiver- 
saU alVcon^unimF- p-i^^1o^JTt*. hlxf+ 
nTJoE mk'nHT- A* lo m>\cKHl ^ijhH I 
^fvni oiLUc oioe s^a^^t^}: a^A hum- 
ina lih* I once did), less ^hi wnloi^i, 
hul munr even ot ihh^T ihan ni^tun^!- 
WhotcvcT ' OA 1^ siHiictlimf like ^1 i^dl eutititiiic i ^nle lur ht ihe not 
Kt^c^et hfp ^ p^Lri *|\ hern in my 
hlc. i[ t^ 1 ^null thmj: i^klcetl lo ihe 
fnuKi st'hcme 14 ihin^ II t\ a ^rtV 
lilciisure tti nv lo vk ollvr ^n^-AP 
^KHip^ onU leiidrnciFi spfmj!irt|E up 
4ill *^^cl llie Vhnrtd. fIn il maVe^ my"" 
flndUA\^rtdc jII ih? morcdi^pi^nsi^ 
hie. 

Keftdcr>of4h^;A«i|-NJrrfiiMt midiPiJN 
^ oir^tvlCH] by Che w^y GA'^ inieiiul 
fx^Ulies arc c^widuClcO - B if ^^HK 
olKf* OHnc bt^fTJUtnitirtHy 'Jcmii 
trplie\ 'rC|itL.^'t4rtit jl ivc^ ^y^tcm tiM}^ 
^iirh^^itf^r' Ni:putcdl>-.^hcnu^ked 
on hi^ ilc-kihbcd who sh>ijM mhcHl 
hi\ CM)|)4te. AlcAundcE ihe Ore^t't 
dymp w^vds uen? llul ^h^^ilil ^^oti 
^irtcsinifipe^r Eknf HiEh Ihe iniitsp^- 
ent O^^oe ot ei^ihsL'd Uc\^ when hj\ 
thK ever niri heeil ^i - and Cl^l]. 
h^KUly w,;il Ib^l^ 

NOTES 

I H-J-4 Llmt^hnfEri^kJL^sllkWKHWI hi*4 
kv Irtk i^Ht^i>, ^u^rt) 1^4 ^m^fj riHjLi«. 

■f ■ pm*l:l> i^t^lilrilHLf 4nAr l^oi^An 

? Irttfkl.rpAvnflnt hi^FtUT^kr* Iri^y 
ll«^k1ttf4Ad J»tf« T«n[Lt.rjjlh|tfhL^ 

lFVFk|(F^4i^ IK. *^ih iSr, ^^if Uhll rifljl 

|M4m Mf ihj^ttf^i^p^ ^hiik»l Ou4Mf^ 4ri 

nipM ^1 iIvHtt^.I^ h^i ¥ HEl^ 

hhl pnccfl A iisua.1 ^ 1^14* ^4ir iW«i *i^pb- 

tvt^^^Hth h^ ^(^'^ "rtMv^l h£AlNH> 
^3l+ifi| uhnTHZulmr^ 

t^q^hf^qCf. I^Whlif Tk^PllrrrVMl 

>VkcJlpv hiti iif ^rrtufF^ wl'^^nUrMrf- 
tfWi Likh»^:Lli fty iiHPT^rUiWit htlpv^ri 

\|jMT4P-IWp4««Bl»4(rhlS U^lik ^■k L> -rr l»ljl^ iP ^^ hj .' |l I I 

It^FVIK^n 4f^1 U^^l V-, i.iPhf 

^^ ifcvrr Ikrt Ck^^f lpH^ilH \q GA 
*IMkki hrl^ Pi-Y ' M A ^i^t ^ i4 Ihk^ 

1^4^11 n -■-imr r^« ri rtfM^ h*- ' 

tV^'^^^iib hLih 4htf* PViiJ P -^ 

34#frMp|^ Nh^* i^iib^v. n>- 
ih^^^lMi Ji^r^KifiM^tn^ 

IrilM iLtTlhh^b^ 4Pi4%Mhf^.iL I 

^et^H iW W^ Al4 pLp^ 1^4fhh qpilih t ^iH 

^■PN rn^-^hyhP^^ 4( H ■*■ ■i-*h1>n*. hrij 

A^l«^ 1/ ^iKJiiJ N*tf ^« ll^ ElIf ^4 

khhP4T4ihhil.pn<^* HrOcv eoaJ H^ cW^i- 

Hini-Hft^j^ i+^i*ih ii^tp^ ^pvir^jiiJ 

fV|-» PlhC^ ^1 lF>> 4^.- -Tfrfl ^H « ,f 

h^lphH ^lld^F^r '^ilFriJL^- -I - 

rr«(K1t|1i nm— jpfr-lm^lin i.L^T^Ii 
hl^Lr ti^i^.hlv l^v-irMik ' ^N ' ' ^ 

MiWwl4iAfmT\t III . 
tair 4*r«^T L.* fir M^ri^ 

Linf^m - ^ ,H ^ H. - .^^ HN m 

*t|fH 1 1 ■! 1^^ 

*4jll-<^^lt4 > I P.I 

^^t^^f i^ I- .L.^V^I-rHI-H 

? llfficAnrtft'knpvxth'^^mf I'p^fiv 

*if H^lfj ^nJi^ivH T-i^iLj 

Phv fvr>1k4 Mi^ ' p*ikP^ htf^rtib^ a« 

d«T^ *mt nyi^f^WHi v^ntflnnl pMT 

f Hir e«tc7Pi4lta1t4ttrtitf''«tt-P4l«P» 

ctwtfVv f|' ^V KHi^ ^ fWMl N^ll i4h 

wfT^ 4vP^i^ ^ itc n*^ ' '4 

L^ni^4-Ahl^fqhHlp<f ■ ih^ 

■rtl P«» « ^ k^^t Hi II H ti^H Mp<hW<iA^ 

frhbht Iml Pii 4^41 Ltv- -41^41^ 41 

V, ^l#ikm h^rifi Nn ^p^qm^f hJtatt ^b 

4~ui1]« «P 1 .1 ■" ~' I ^JIb^wpm 

Ihr ^PiHl^h +'ri^4r^ 

(t-irvM -4 IV4^ rn^i^^^ I t?tn 4^ 

hJtf iHSrf lUiAlhtf l-i' ^ ' L^ 

fthl^^l I i^> ^1 K^l 

iPrt ^' — bli h^* **i1t*+i ^J^i* #ClhV^ ' ikV ^ F^i4*l|MilK 

frt k , T, I > 1 1 h r \ \ Tip^ d 

^'^ -/*!* 

^iripai*«p| aVff^LrtmjFf ri^i^ vri4dl 

[t» — "^ -L^ ptJik< Hf d^kft i^^k^^ 

II llffv^. bMio^^^t^^hTFi^j fiv4drt 
4|l»n ^^i^hri hji IP it''* id4my |# 

p^^*l.■. .*.„kf .'. ilr^wHipifJfl*,!^ 
Oil r-** 

flmk- Y. .. V I 

l^i* i^>^.IVn^ > M44^* Iw vh^ 

n^Hik^^'lU^ii Vvil/rH' riH<f_Ti-4 
^t Jditf «c M^ ^pW Vri.Lj 4P^ *^ 4PI -.1^ M t? Tb bHl^UhMSfHiH L1v#4^k^ 

•tIfhP i**-i-W Plm^i llw 

I* T'h All4 tPbi^l h/^ h}lV *kdC-C^t4hrJ(Mt 

ii A W hjl VH b^tf jn^^^Hi 4 f It ftiUh- 
4i l«(l^-. p^kPV ^4^ ^hi^lWP^i**^ 

1*** IM "f^^T* 1^4^ li ^^ I iF l^i^f 

^||iHlhJffih4«« 1**^1 lhi-rrtut^>a 
i>' m^ttaf* i^nKr*^ Wrirtjj 

Infill 4i:iT IN4hrr4#t d ^MH f^ ^w dv 

hi iKiP^h - hmv UWhi^^ ituP 

|i^ - I *^»«+ I . - . rrifT I 

4Pi |V4lt| ^>>|tW4 *«*< ^ft#W^lh 

^*4lki-- ^iVh^trtmi i^4«viif t^^ 

iLitlh »|n^44^lihw>*VhAk WNUiiAh 

^Ad^t Hd« ^i^sl 4>V f'n* AbM 

^1k«. , FTF.h «« i4il tok^-tittMir ^et 

*j«iir|JiujiB 41 P< 1^ tFA> ih^ ph^ 'h^tf hrtal 

^lJh<V Ch^^ k--^Ht [^« xJ^fd ^^t HrkJ UHJ 

j»^ ^44 iPul Ah ^hA no^,^ |J^ 'Jif rwtl 
li^i i»k^ wl-Strt^ iHtiiiwv b|wh 

^1 .-wH^-MncM |h|l<Kt4Plh 

hJ ■ _ K-^ 

l*PfVT>ni« ' ■ ■ I 

Ip b*h'^vr^''^i 1^1 t% <\K^t^ Af/McfiY W THE t;K 

f^atWring of tW trites 
FiNter filer Arti-Fypass TtftMl "^ite 

for a life wiM anj free! Ww^ |i«^ nffpif f^iFs g^r^'Ttrr] fc i^i>r gr^^n an>reM$t3 f^ tfir ^^^ »rJ tIsTirllwe l 
c|r?*t tif/fdrturlt^ to ^r^ Tt^rtWr ir<j sr^rr rhdu^hM^ i»as ind Si:|rlA. EVrrsenr 

tivntcr-jirh^trri- 

IJ^ Vai^ r^^ =i|^ ttj ^fl^p Ihc 't^L^r* tr fW -^at^^iii-ii. Or fW ^r^ VW ^tn U 

J^htii 1^^ rrpql^?^*fVf"^^ rVlJ ■« rfl^^Tj'tr, Jr J i-l- |^*# iilti^t 'ort' K»r U ^P 

Ir rK h^Vfprr*.^ Tvl ry^lL ^^ll htil-^^ir ^'' t*" l^rri VaS*^ 1^ pt( <]re^'JrJ 
i^tl irj »*** h^rr} vn^ 1 r^-i^^V rti^^par^ ^1. ^r ri\t Jt uril f^t-^-V v^ Trif 
rft-Vi^/ji^nni ir t|it FiFft lA+'t I'-r 'ti l4,*iifr^r^J ^iiUfV^r^ ^ t*r tN^b^^ ^4T 

Ptd pi't'^lTi"- 1^'" ^-Li^^^^Kps* r'r*^^ r*trarr t^. 

On Wtdtitijsij tliT ^0 tf JitTit i(c\t plinprng !» Iiait t fitp ilifiirtrig Md tft«k 

ftwl vrf Mrcrt*r*J»Mt.r ^v^" 1*^ fi*^. ^Vf^ 'mj !-■" ^w^ (ir^vri, v^qip tr ri/r*iffl*r* 

i.r th* gjwrJ^ Pi^rq fT^^ vtrr^rK Irtfl *fJ kairr^^ Jf yi/n li»tr 'm*' r'^t*^«iwy* 
Ok^f rtn-p If Ti^nf^t} fitf^i^ It r^*. tlTfi^t- ElTjitDn^ UhtK tf CJirthi^^i^ I'tng rfii- 

A70t tirij. Op^t^Tt*- till- VJhw>^lt■^ jiiigr ir filfTl^r* U » pt*- ifri-t wVlf 1^ rU'f 

u ) f>r^ r^Ltt I«Ji rt rS^ et^^p. 

jf ^111 V«^ ^b^^rlfji^ i-r Mrr r^i» Jrfc- u"- *^t rvi-|iel ^* lp^ pKi^ 

fOT^^^tOiSse;, kit^f^it' ripA T ^. ..^. -i t; t., W .ttpir rW 

hfb at Vl 1^: -^ _hni.-l-''n If i^V^' jl^.tih.* t ^ h^^t^* 'Vpi^ ^^irt'i/ tr f ^rt iU^I f^r 
r>Ir'ror^ in^f" t^J tthr#f tinr nr ^f J,*Ji-p wfllf*^^lr ^JifiP^^^ 

See you In t^e wootjs! PttGE 11 GREEH BHflHBHIST Ho.TI-72 SURtfEILlANCE 

NEW YOBK SUBWEIUANCE CflHEHfl PlflYERS - HU E AT ItFJis J'JwwgicenanarcrHsLoni LEEDS ciTv cew-ree a ^^ 3^ lklHHf> 7 an^l 1 1 OizUiUrr ^Vl>. Mill 
Camera I'ld^cii^ ^la^til In Ixai^ 

%\hvi ol ibc LccU^ Ftlin hc^liViil, 

hWt (ihC iiCttl> bulk TjrL VUi^K 
BilE rnditcvJ L^it the Ick-^^^ih i^l Mit 
wkkUwc (ifivrht^ tn^Tj1[L\l kn fithtilh- 
plak~i:% Ih Ihr ktl> xii^lfr. At Itic IipuiI 

mihcr AiTull, dtriwii t^tt^Lk^l mN i* miq^lj Tjricc. hl^Lk finli^t r^nhc^. -^nil 

tind Ifr iri^Lhllnl ;*io[^ pivlf*iH ami 
diM^nilch ^Ntv^jicxl hy the Cit> 
LmuikJ. 

Iih nffh-^r i^^HfiK ik^ Lix^U ^\\^ ventre 

1^ l4 itijH't iiii'KrtUvff pWiT. tinf kn 
whti^h iMk imiyn^hbU' |0 M.llk Hlfuml 

T LrjtPKTi^t \\-f tMV t4q.L IPI 1K tih>i| 
h^^M^ ^irif^-friJk^l hc^ph^pt^BP^Iv III 
S'c^ V^*4L [>tv iwvl t'lili^.lfi^. Hhlch 
vr+iT civltf rinui'A Urt^-f 4llK> WnK |j^r> luiu-ilLifx-c t:anvf^, 

TlvviuaihNin UliIjt b(P|tBlc4if)c mkntl 
HiC (>uli« c^mcTdv uiMi^llnl <«i liip 
ul |irivkh arvr>i cn^J^^unl viii^m 
lllohc*. j^ ilw> att in Ni!w V(rt t'nj- 
A> * rt^uJL nil uf ilitir jr^ric^uL- 
AWVmml^ — »^¥«p4n£ Nek wmj 
iunh^ ^iL^inil m in^kh ^ipimra^ m 
pifl^CUlAti folta^inf^ MHrPNrLiiac 
artmthlh cic. — jrc- irk^irly ^uibV in 
fverynoc. TJw^^ih ibc^c ^.uiKfat arc 
alnknralw;i)b«inKi^[ianicdtiy ^ip'^^^ 
ihCu^lfn^LtmLUnapl^aFtFni^lilfcf 
llw> %*v -(YTV m-iwJ t^KuitTV) 
in Opcrilliiv>;' khtin the i^diKra^ 
ihcv ^i]in^ KOHnpAfiy jifc m fiKl 
wtrclo* Of OCTV ItljPcn CHruit 
TV|- The pLiihc vinTXTiiv thjt art 

ClWlrhvJ, JiTC crvh>^Al WilhiJl flnlv^ 

laTBcr thrio *ny llill tLi% ^^^ wn 
I'unlvrmnn-jhci^hu^bhijV jck^Ev^ 
ariT iKicr JK'tnmpanicJ l*j ^ipn^h 
ifthkh nu^kc^ their lU^v pttvalv ^^i 
PtPc% nih) Ibc r^lCTinr^ ul LCfl^im 
builhbpii:^ ci^iT iwvi." nvn^-wm^H A^ i| 
iiU ihti "Aj^m't fmnjph 1^1+ ilv |Vi|ivc 
alur ii>c hiEhly si\tblt Viilco N^h^. 
whk'h MiiMr> cnitki.^ :ljiu«iiU ^i pti^hi 
JFhl ,jiih:pfi^i4N> c^u^piiaI ujthiiiEra 

h\iAnfihni]finp ikil.^liiHi^l ^ilF^M 
lufxirill^hx ^JiiicTB In LcoJk hx^ j 

wnqll ^Ipn iKl il Iftar linvl;ilm^ Ik" 

lunic ipl llir iTiiin [XAPi% tiMt r^k^MuTAW' 
IlirciJ p| Afitl ^t.<hcry iiiiv iH^- ^-c^ 
d^^.knvnipiirv jWi vi£t ihc tujih: iiI a 

Synuiil«-_SAiirkiit^Pli^ cui U\ a 

li4|IM |h| JlK L'^liM?^. Thri% th'-^P|> Ml|!- 

iiiftifT^ ik'^tptml 11* ii***c ivn #n^i 
nmuV'ni it^ifrhrih^h Li i^^^lf UnkiT^+^t t|Uik- hLL^n Ai IM^ jin, ^ ^pjrt »n 
fiuiif -hing prtH'nutih^pn dtubi iIil: SCP 
W Art "Kvylulkin' audlcttcc, Mofr 
ihin UU peottb ^cje kn aiicFHiwc 
"n^re i^cTc J pnrjt many (|ucsl4inv; 
tKit, thi\ idTT>c. uhqi^H hair ^if ihcm 
Wrc'~prJfnhnik-'^ir>TiaiMrciJc«kit% 
qut^tiim^lbtn itntily ch^ui^ Lihjec- 
tH^ml, One mwipan bftU the ncnc Ui 
a^Lf Hill b>J ever htfChlhi7 ^KlTrnof 
crime: qwib^ uhl mhc w^t ''Ji^ 
furhnl" b^ ibc f#hl bf 1.^A ucarpTij- A 
4Jh jinril ikk". vhJ tiot ilrcvfcti ihc wny 
^h*- iniarinnl iKoph Ul^ IJill UuHtU 
FuiJicuci). 

Aoil >*{[. Ounvrtpji^lv afii'j hit pn^ 

CliUllMiPl^-ATviilUllihlliTcO a Mailing 
hwf iJ 4ur\i!illjpPM: luiki^^ in ihc 
c^^y i.^nlJr- ifpcr? ^crc m illcnd^ncc 
irtv*f VI pL-nrkTH ^11 ^*' utann Vfccre 
ck-4ily uipft^tii^e of BiTIS unfrkni 
irhf LMihkp^ 111 sur^cpllikficc. j^ikc 
kk?iurtmcni« Alhl l1v Sf^tc 71c ^nmr 
iltdn^l h*vc kp i^jlfc l4if kh siv ihc 
rhtH i)[K-k ipf ^jn^riv hill hml 

4TI.Ll>pC\l tlHlCird. ihc fftPLil^ iJhJfl'l 

hih%4^ hh dii wn ^.^Ikirtf: M nil, Jill II 
hjj b^il^^ HHh iIjA4] Mill ,4 ikv t^irth- 
cail QMiKT i^f Alhhm ^nJ ihc 
llfaJmiAH A ^i^^t Imm Hh^tb Ihc 
(TtL^Mp omkl vc - ;ini1 (v *«ti Ijy— 
Eitl lhrL^ir~^iivn-ly[c^r 

Hhlirulc^^TcdihiHibcrcHuhldbc 
|ifN^1cm4 ^ilb lh< p^ftHiL: hcriifc 
^fxinkii^ fw LcCil%. Iv'il IxcFi fc^m 
radCdbyarfihkficrfiirThf tki-HfNlMn. 
Hhf^'41 t4J bpm ihal the Imh <'ie> 
Ci^ivil- <irv nf rhc ^piHUiM^ ipT ihf 

^j^nlt'l i^Plh the pfii(kbK^ lAHlkpiif 
tfnir In pjnitiJLirH \fK Omttil «jii 

UfKi^nKf^l^k U4th I|1C iClCttrkW tn 
"iFp^MHiJituws uri44Ur ^Jh4^h Hv ^ JlU 
ctiL% ilii ikP4 vnnV" tn Hkh* 4k^-nLi 
liiPfi cnI ulh^ Ihf |M%^iV4l i*^l^inf 

liiUr vi^HiM hlfliliEhl- TTnh <lc«1V 
MiBiTcJv iKil ihc^ <^iiurk.|l i^^ ir^|H?it 
CHLinj^ pfubk-Tii* Willi it^ vymrrfl.jinJ Avsn'l wmi [hrif JAci puhltclKO^iv 
ih«i Ihc CnuTxril II all^m^.ijWAfc th^i 
4i\ svwnY vjn c-mly tc PiiitffrnAl 
»h>T Jn nny cvcnl. (bcic wvtt t^p.^ 
pndikm^ jC ilL Tb« pnliizo >itnpl> 
bWtllhc nc^rcit pilc-ftKHinlAl OCW 

c^mcP lit "aa^fi^ E^tomhf ^im-n 
til t«p * canltd "cjt" « Ihc mlk 
irtg fvur ihc <nlnic Hfw pi wj:^ ukini^ 
place 

TTwfc wah hullKicnl inlrtt^E f** a 
plKCAi^ \lpin Meeting bl the umc 

^PT ^% bi;/'iitT,lha tiWr WA JliCmJf J 

hy jiKml |(l p^Tptc. ill t4 whscti kml 
bctrn al ihtf Eiru cprit. Am) lu^ nlli^ 
lS:irt oilier iIk-^^wk pniicnima v^irnl 
Ipmc. Hill nKhinI i41 III i^lnrr. nyav 
iiU^jncoJ ^Uh>.^t1\ iMilurruk^kl UJT 

^ cil f iiiiA , taifcic^ ikuji^i I ruiavi^, imt 
UAVk). Kh bcfvic, thi: ^t^mp w^i^ 
^^ttm^^^ bcinf waklKd by Ibc 
OCTV c3nicTiiiKTi« iht Mmi^ 

Drvchc^^Jc^itWliKlnlhU p^mjkfVmttnl 
vn^VLCTdd pft^k'^ L|bc^M-nv. HllFlcil 
lFv pr^iupamvid thf Livncr hiM it^p 
heavily ^iJAcilkJ D^wtiiiMiHl SipiATc 
AfWr c^pTainHt^; ^hll b? Vna^ ahu 
lih lb" 4>rta1 ift\ ihnp i^hfT^ Il> |4nn hlih 
Bill bffdin pcrlonflmf GixJ'^ Ej^ 
llhTT i>n l^Fih ^rt Inml iW ww cf U*c 
poke- iiKiunlCkJ piiliL^ vanwras K^r 
^a^tchnciJby hutlv't T^cupk. pfkIuO 
inr J homclCv^ TlMn ii]^t "pr^^ctl"' Im 
ibc h jfiviht b> i^h^litn^ tfiunlcmAlM^P 
M} fccivniKii jotutu fiif fu^i^ ffMp 
Whtn like waUhcr lumc^l ihc caintf r^ 

4UAy iin^l [Y^nlnJ Jl tf> ihc tifpLr^itC 
JlKi^lkkt - a^ if tclthinj^ In jf^^r Ihc 
pCJr^maik'fi the u1ri^l;k^[Hn i^i IlAmM 

iJrtf rh^it thcif t't-JiJf(^ luJ h«fl mw n 
^ ilii')rrMipp4H:LFJup,fmtvhJti^lbr 
V^X lo \khKlt Ibc C*mcr;i »ai k«>l 
Op^. Ji^l ^Ijrti^tl ihf ivifivinAr^^ 
Aialn iJnvcatfiin.ihc hUTTKffltvmL-a 

«aA d^Eiatcdn^M ihc: ipuup wurtL4.ili 
t^i Ihoti a imiy 
ifrwwtH4hii^^9rE'|Tv wpTflitil i< I CAN SEE THE FUTURE VI 10 predlGUons concerniug ccll-phDnes "M^ |2PC^^ 1^ iklLlI the T^.il i^>Hi|iili->il 

U U^ cnloKctivrri vt^pkbjjli \^Jl 
VC^K Ir^n iIp^iuI tJdHit. mhft ihan 
fnvii vKkri cartbCHK ^ Amihl Khi*jf* 

Jl <vn*Kr;ntJj 

truithc ihc K"^"> p^'wt^ i^rt* I*) 

UMliyS pHlutc pUvirt iIk \iiIij 
Oh\cr>atnrfiOppKtj^rtjpyhi(li ks*i 
Imiivh inu^cK 1^1 b*l l^> 4Mk pt^d^ 
Tlll^ nn^ariv i| JjMCV p^ rit *%tnt^ill-PifciC 
f.>4tcnT uiH»cf llriM^h at^l lupinvaih 
law, H\ fpt^vl^ hujmi; t^rw wtll Iwie 
h> rcfiMcr *hTl the dn^i ppiJk'^ihin 
auiboMticL .^^ J t**TV iiKT. ^*^* 
briUln'% CHlKf i^f ibi^ lr>ltirtii*lhwi 
CiiHnmiuninn "II ihh^ tk-^iic 4.^1 
lurc^ iin KWnlilMh)c ioi-iin. it -Atll he 
cla^vil jix a <X1 V iV%uc: M>i Ibc 
iitlkcc'^ t^mphjrKV lUhiiUffr l^a> 
SperiLvr "Artj«w i^bti i^+^rt ckCOifH 

■mil havv |uiv|i*tct ji*jif<T\' tfvt" 
IJi^^t tbo *Ki, jn>tHie fpiii jivi Jl rcy 
kvtE!rtil uvf tiT Hv tatwi thc> h*ivc 
tcciifitcJ >V4li.hinfl| fi^ir (-*f *p) >i»4Jf 
iSri^c or Lin i«r tJiwi ^^i^hk- yiuf 
hiiiPK^ 4iHiTJ he cu^pi Bui ^*ith 
kptf 4«lbci [vi»pJcHlhfpr h*wiv^i"i-^#rt 
uiiuM 1^-4 T^r Eu*Jin)f ptv^iplc ** 

lannt^^. itllir^t pdi^lc bt^^ llv irjiti 
er»ihhciJi|;u^J«Oi^h, thitV*li> 
^P|%i h^%C AiHKVi ^;ifillJ1|F <tLi 
twiKii ihot ihi^v arcimt^iivra "^^i 

I In i>lA.Viirihf vHU»^umkll«« 

vcimctii^ vtJTTVnlts Ih^tallcJ i*» tV ^ S|t'l4l"l ^ L b^FllI^ ^ I -rid L ll ^ khl|4nL~ll 

^•iuh a'hl n* nilp^i |ii4hl-i; i^^\:c\, llv 
tAvnlf ifhTtt^P^ mil m^LT'Kl 4ih%tall 
ccIIipIj' KlCl^^Vti^« t 'ditsili^l ™^i^"l 
linlilr MiV^i i.-in*t^Pil* C^rn lh*tH' 
ilMt fIU^ i^i^iiiiN^tE ^^th iTAnttiiilk'f^ 
u^iiiMi'^l ^^H (i^uiL-n' AW tuhl^ ink 
rr4ic>}. riiHilit i«4npmc ^te^KX^ 1W) 
s^n l\^|Ut1MU^1 ■rthihtiTi) il^ifii lit Clint 
U4^ iJi-M v4ii lipLt^ bhvlii|ii>M;i oihU 
lu iihPiPPif ii^mit^. ^ Jrt IV LtitilLnlk^ 
Fn ntihHC uliJlh^ JhL out IfiMiintl 
ltiu^k*« b^ '-*P Jft.l^ |tiCDlhm> jll^nl 
imnvOPiiik'tv Li(tk'f laltpk^ Ihcm 

J AtK4^lll^^nr*i^'klliT4nvHh|hli^i^ 
ryiViiilr^jlh *ft ^tiniillj'^Vltii.lin* 
rit:vb-c\' |P^ii|^4i4k'r^ lhj| <ii^llMMin 
K.^c Ufili the I ^ nnh^n>\ ^Piii 
a^ntiKixiahf^ *l*ltfni ArkI fflUhi 
nr^ucni) Mcnhlic^ihvf iHI1l»ki|fs 

rn|ilM> piii^rnniciH afKl tl^r p#1ij4tc 
%^u^ lit kh'Milli l'^~ iv«i>^ k^rrfkM^ 
ani ir»Hi llv rf%*^t itunfmcnifc **T 
*ji;h jihl c*YF> i^JI l*i« WW- hit 
tpPtlU'f KtH^iv Ibcj- pi- 

1 rdl pl^iK u^'^ »kll K KNv«l> 
cc^cp4t^*tfri1 iri^. ll*lP ^4**C bitiL* idl 
fhitv^ (M vurrtf^nv^ly lJ*f phtntc* 
i>t |«i>^' ^fchhlli^il ^u*pMmiv"*nJ 
Ih^ ^pj \hc^' pfctufiT* in ihe U*l 
H**^JnJi»th IhLttUi *ill u*tf 
v«npu«rtH»*« iih<> nvj^hans It! 

Ith pMutL% 1^*1 »*C ^iNL^I HI U^if 

Tn^c 4inJ ali^4>* |^|*^^^( ^U^ban-^ \Vjihhi^p^ hn tJiL^ f.ukw L1I iFtti^h ^ til K' 
1|n;irbLlHplt> tC^4ulv^l ^^^1^1 lumcJ inhJ 
'hf nV>^ hV '^ iihL-ilid (J^cc '^ 
Ivhiwi 

J ?bC^UJp||) IVpfT^V^I -IJWI CirHknllly 

ciwniLit prtTpJc - Ahif rhf jin ttulc*- 

Hhll |J*C lt>riMTll phi^PPC^ 111 Ittlf "lir 

Ihc ikipi" Ji^-Hi 1^1 III i^r fiiU ditii 

ui^Kn h|iip ihm'l LjkiiA jfhI l^ *lK'h 
-*lV^i^.bhk^ r^iJiiiHi I hl% uJtqUI|\ 
t| hciwno m ftal iw^il^lcti^, tnuth 
4iirv^ titjii ^t 1^ vytA tf kl r^tnv^ 
alr^'Al| l,hlc hdiL-f pkiuiv'« iNjpm npt^i 
^Mk?ocapn^r.n,»ll [tricn-fafct Txliti 
tlv oiiVncc t%4?nJ 41 MinKt*hfrv- 
cU-1. Mhcf thim ^i^^pir II "^l^c M 

t^h ^.'aiilv rv hPVPHl, nr^lil^ VlJvih 

niFtfcfJv t.cllr'ninc^ ifcmt ^T4L^^^c 
Ji^iTitK^ iif fUMW^ HI be hfl«ifhl 
mm *Ui-h liCtiMfi^it ,HV«% a% wbi^Js. 
lE^m^- lilt let initfli*. hilhn^inii, 
bL^jthk^.ck' 

y Rc^lM) TV ^Ki^Ai^UHic^lri^^PCj 
44LI jfc^t^-illnJi^ list -|hrtvl(>" ul fwi 
pn|[ ^ yp***p t^i iviyk vi^pt^O up 
fitj^lM k^ J ^«jfc pUc l^ii * l*i-ij[ 
]i(FV jpiJ uiMilh-d h> hnUcn c^JI 

|i|H»-iHni4liHV«tn%H>^thiamcrab 

^ A* tcN |^«c* hcvimiir in^tca^tni: 

is rclKJM(*^l-irik^v*-l*^*^hl*^"i** 
iJirr^tM^ltcttl**"^"**"*^"" ti^** 
^Piyknf pKMIItft. IrtJnf failV* 
iFricittci i^wniMMm. pciy-ttMl Ji(iijl iih-rciJ^trrl> .-1^1.'. T^C In ihff^C^. 
hHh i^iII h4 ihc value 1^ ^^h the 
iV^W^ltM-lt #nJ t»Vlllft1fttNll*^lnM^■ 
"Hlcflll|>"l cnnuinvtl Hithtn Ti* 
^4h^nl a^Airpu Sith Lirxi^ i>i then Mf 
tvll |ilni*H^ kiH^i* ^ill l^u- t+» pTmf 
11^^ Ificy &fc whIlvJ ttlwt they kaj- 
ihcy III* c*hc cpfhifiil u^nirO hchwv^ 
tlk^y <Lifl iiic ihc" i»^TT itfuno 

T Die iiT^rtl piHHilar nurtliinl iif 
.ni1h^pLrK»lH><i rh-ftflnf Itjri U+^n*1 
k«' tv|Hn|i m 4 "* JpjtPl |ia^^i4i4il iKuA 
hi n. iTi^-nihcj I iit pt^-ltil ^ Jifil im-fc 
J^^tcc tlul LTwi fc*l aihJ rtii»>i*ci 
hnf^fj^nl^ jhNt «-niiiiixccnl nt *h^ 
iht^Mkc lit* 1*1 1^*1 lv^H*'**'*^n(tfcc:v 
H^rrcillbcfnk. i" *i w ill Jt MliTtr iHc 
tut^ htllf crU phntv lake »» ph.hirc 
Thit pKluihf lid trv ui^t^^ Ja^'C ni 
c^L'MKkwiH tv^i^U^^lhf ibc^^dl 
plh«^\ wtiifch ^^iiUl *nn"t Jii^J J 
nijuh ("Il4.1v lly air^kui'l nr Will 
Itivl a thiriih 4hkI ^^ily IhcfP ^k^vt 
jk^cu r'Viiu'iv p4 nuil''^. 

K |t'«[^n^tfikihiiiTux4iflMfap^ti^ 
hif ^m ahcr > irtc* iiiJi> ki"*! i>y»i ht^ 
pv ^f^ N?rtic< hrt^ hcvn tcni|*T^cpl> 
%a%f^-ikk>l wbik iV vi^»\%- pnitTJLt 
thc^ t^ Mcicnniti^ ihc puimr i^T the 
(viiMcm * U kl |hi.iMh(iriovT ii* lUr 
[uii tit jn tc#itiiit,iif uvtHiM tiff rc^tili 
til ^tbEk.t4ti: ^1*^NV^ 1^ *r> tllirgtU 

lr*^*^lPijMlwa^nmiMlilhichrfa |lij^u.^n^H uhiticiui^ cl^ tmthr HuUi 
AJntlntMr^rhJo'^ "rtciuMrp (VX^viid'' 
hO^CVci^vFTflcMkrrqPllokt^iinlti 
J ^rll pfc^nc tull-u^my Ihc ^crj 
^inc b^acm itcvuttcJ m 'J 
{atvi^id'hc **n¥wikHTJ'' hj 
\Vn/iM^'r\U» TiPPK^ W*nwr/thc 

fHitbeCIA. 

9. TiK Khhli iJclcnv W^n have 
alrr^l^ Okiurt thM Jtkpc^l i^rtipf 
la^ ulK-thcf the* Mwt lci(i(ikh»tcl> 

U^mu iFvif iL^n VC 1 1 - pbf ifK"^ IPf JIPT 

«%injrthcrs*iih4VH^i1lejihm*icl> - 
fan tK ^^M^^n^cd tnpm * Mfc^ l**- 
■IV* av ili^unLC h> »yp«ni> lihwh 
fiUe ^-ilk III Ihc jlkflCil xrnttiUs^ 
l^\M^ iclcpfcirv nimhtcm Jihl ihco 
fifr ^kr-ht jihtufuJ nitp^^iVi 4i the 
k^aPhm^l^^ivlJcd h> Itic ^^lrE<^^"t 
P^m^K' MMj iiwli trll plu^p^f^. ihril T*, 
hllhcv fliv wph*tt> em*(t(h In riFi^Tfcvr 
CM- "picl up'' It'^ ™i> t irutlcT llf 
kfW Ivltvc Ihc ^4\tK ^y^ris^ t^ u^cd 
hy the L'ntktil Sitiicv i;n>Lrtiwfijnl. 
whicbha^ulrcitah n^^l ihui %4^nkfpur 
Hi tf^^tflC tu^pc^hSl "hpr^ni^" ttt 

VcPivn inwt n «'Ch »aia»^ *i*fc- 
ij4v« 

|fj OwncCtfp||Milak-cJltllli¥iC»LlHV 
nk^biUhyy A fr« v^ll p^-nv wlH ho 
jn^nntc^hiAlovT> t^cf^^Hi.M^H 
11)^ jihnih 

« Sur^f tlUncf tVtwTi lijiyen. SURVEIILANCE wwwjre enanarchistjirg GAEEHANARCfllSTN0.T1-T2 PAGE 12 HOW CnN YOU THINK FBEEIY IN THE SHnPOW OF A CHUBCHP jn Grimalkin 

D'^miriHiru kli^cnur>cs Itrad \i^ ut iKlecve^ Ih^^l wc urc living (he bc=^ 
\i(c ilmi llicn:hDSL-vcrhccnL:i[ ^iJI oilu^t limu Jn all oihcr places 
ihmgiXvcTehEisly.bruEtsliandshQn. Vou nmy be h^ncJ Jihiilc>,s— 
bill rlicn Ihcre mtiM be Minwihrni; svron^ wilTi ^ou— work ti^utler. 
tlnnknrakc! Pni/Ac.fqke upac^tuscr.H. Btii ih\\ tujcLrnnu"- liTc t^ fmgtTc, 
and others arc JchIolis^ Lhcy are nni prrpaTnl lo woilc Tor IL like ynu do, 
Ihcy jutlx^'an! lATa^ciMtmls^iad y<iti lolhc pl^c llicy nn: mm'. 
ViHJ mhisi tc un yciur fiuud ai eiII 
oiiK-^ Hrt^r bi \mi^ ifl yi^t bc:k|\ 
*"^iit the Inicmcc *py mro yrtur 
lnnnf, i^cn^hrfc fc* ^flTCfc vttn^' j/o^t 

H'll. ihc hcnouhlcni pnl of tirchni^iP 
f^ \\ then: li^ hirlp ^Viu nrr dunic^t' 
t^lcd.>^ki jit rk[Yn4]anl -yiiuilmri 
H.irmhhjLaik(Vin|ijKriPO>i^jr>cilf^»^ 
ik» yvHi -tup^n ii id ihc c%^ii\ 
Ihcy diip^bi K: inju^^. 

Ill 4^ 'dciTiKnihi:' %iKhciy Vih^rc 
.miTHH-My i\ kK^ctriMKd in 4Ui JnvTrkc 
kl4tJfN>ioM4CtcnLv,d«frv%ikriin>it 

^hH^ipliAtTv^. ihhHlilh vlrdk^LJplitic 

iMp ^iJtTIciTiKr' C>ul HionihiLitinjc #n> 
jirihin^riTiy ilhK^U|[li i illvhic ^ui^l nilc 

Li^Micpl ol hcKC«ik}r>T — iSc idc4* thai 
Ehi ^inif or iiivul ^trwrtuiv L^m t\<>i 
114 Dh^ihhn^E hul ttbricl |mK^ hy t^icr 

Si^r>ic^llAnw»hil> k>ft)r«cc hIcnoJ 
ihtftnaljis dPkl Jevinnt*r-cii mnAU 
1>. Lhit unhOTidlUiii| iiMirjIPly pfvi 
4lihV4 ^i^ilK^ Sur^vtlLn^c 4av il^ 
CiXitMc Enlr of llv uiF^r, h-LbEmr; 
li^hiiltvcptiHff Eurth^ hkiovvJtcaiih^ 
oi rcfum fu* 'prtHKUon' In 

t^i hilci^httijr IS lo tiuif^cam rhc >^^il 
whvli Lccps jKOpLc liiini t«inj; |h«| 
dwpr o^n *;ltvi|m it^Miidkh.? ihc 
litfPM -Jl irwir 4l^ri|> rife: iht u*l Ntf 
^riticdl Lhcoj^ 4^ In un^ciL the bKii^i 
I4C^ of d*ilj ItUi, \Q Fflfhtef llwiti |r^n> |un:n|. in in^\c ihe r^tm^luh^ik^i nr 
thf KiVKil finmi ti" 4>niJliM .Miviiy 
^lohk wtihiM ihL- ]vo|ik\ lUlv 

Dhv-hbti^K 4Pi imp^^rtLiriii Eci.'liiih|M^r tpr 
klorPtnpl IS kli.ih nT ifw n%^Jlrt. oikC o^ify 
ikpl .itl^cltihCTs inllkMiiH h* fvr«L4iKc 
^mr dcPitm Ufihhn ihc %ynp|Htrisin <kt 
c^)4}\ufihLY yni^Js, ui ili^r llMtMlph iJiv^i 
tKtr^^hmMtTT Lhiru^Hi^niKlarh)^HjL 

riiit<I;»n^ot,%ll^ jhc lO^pi^ nl|k?r^ a 
f.hHCh> ihu^^tisc ^Mh ilv ^vmr^il 
n^ut'^thr^trt u|P for ih^rlivipim 

The lovt of iih^i iphjv c'uii^inunK'-^PiHP 
41 Kimrimumty .iml «^ wfxj kv^K ^ 

kp^K^ll^L- 4^1 4hc- tk^llhlK^O ol ^^ 
(Id »y ^ I pii^t ni0i^ irnMlMI tUS H 1^*^ 
ImtiVkfiuK Arc IphLaI ^irin MiMxIhiti}! 
mbchCcssUpifitlcHilmsuv tjiifcvld 
vnv uf Miloii^S ^4lPi pvMk fiyijfcs 
ukitli y^^ \uy^ nc^cr ^tvrt ki ^I^wk' 
nWr fruM (^{viu jjhI ^LpFPtntn ixdl^^ 
ycl ^e jifc iuli]i\r in ^^hi^tpL-ii up 
ffflf^ h^Smi iNur ^^ifhhiMiT^ Thi^ 
[tfCK^v^H^it^rtiNT^iL^plv ilh: hiHitJcc\r lev, 
|jii.ilhl:kic^ itv lc^hriiNLp|^PL,h| pjik^p^i 
C^MT Alkfrtm)! OirhlifMirif m1 it-> jUlny 
ih^rh^jtulAeN.^iiN>\i:iixnl ^hPHUorrfiottmr 
AcVKm^ -14* prevent Us lo Mil iMtn; on 
i*ur(ks4rc».iv Ai h-nU pcrvt7iop|! diur 
dCsoo.f'^^Fiiijiit hiUullKon^^iK- 

t^^ i^f Lfl|TllHll 

Addl|bfW.-tllv, whvn i*ll oihef^ in 4 
^k? ^irh-* h^luvh^f 'ft^ipftiprtjicly'. 
ilh: uiHliiobo^lKjU'd tv^lv lictOFnn 
PhAfVv-tl AiiA A^.hitiftrpb- thi ihc iilfCT^llnn 
iir kur^cLrliiiKcsj^U'ms. K^iidciki^iJ cilJ4:% ^Fc trvaloJ like loijn^l>. ^4:J- 
comc Ui spcijtntc nr^l i.-i}n^um?. bul 
noE c<» dcL on Lhrtr dl^o- Local rcfi- 
dcialit c^inmTl approprinlc a dumc^ti- 
cutccl fpjcc: ii ha^ iilnrniily been 
rtUuccd m 3 MTi^fc niCfinFn^. 
llniiKdtitcd cnnvcfMilifm ^iih iho^: 
AfPunJ you inipht ju^l hfcuk ihc ffar^ 
yt^u might iJir^nvcr thai you h-iv? 
Nten Itn) to. ymi mighE jusl hc^m Eo 

Mf ihc diM^Mirv: iv omr-w-iy, n^* 
coiiinmnLLiiliiin es pu^ihlc, [f 
viiTKonc fEo^ I he power lo 
nnpim: iUc ieucMigvl^. [ht^ ^n- 
lenl ijf lEic Inocj- will be direcHy 
lunL-Moniil ro I his (and ihc 
^jhm-ci^ wiJI com a! n subject kin > 
Suh|eh:Lsc:kni]iily tic.iikedi|Lti:^- 
lto^>^ ^hoM: ^mwcrs conttrni 
their ndcA ii^ such, urnj in^ni 
ufiith iJie bosvA u-ill drau- ihe 
qLk^lMHiwtFlhcfutvor.Tlic^lAV-- 
■;r>" he* m e^intioiJinf lo reply' 
(ATDap;flet\[Jrai,srJ. 

Thi\ Lv rcfcvani in All Afvn^of llri^. fur 
ci:imptc the poM WW2 ivcJlJCLr pju- 
^T^mnic^ an: gcncn]l> jhcccpfcd a> m 
IcftaI hcnc^ulcnt, ycl they hj%^ miy 
^-r^ed th>jrvrca-^thr intcnsU> olcmr 

LOtlEOll. 

Shmi cV^itancv kif In a lojy oritwin 
lounol ^pjKc Jiml tKiJvjiy. an 
iticrc^^v^T F^hjiHc ^>it ilK" tiiuiCrjr 
hmily.ihe m^r.itu^o oI~uoii^ei withui 
the hoithr, ij lo*^ ol ih^' livMip likhen 
.iiilI iKrL^phbCk'UKnl ivilhihe mediated 
k"n>irikiuitciu ihrihe '^iv^rij; ownn' We 
^^cpl kvsitip AUkPEhPin) m onkrr in 
rvX'vtvr ^^.iliTi thf hrnlth Ivivlit^. uc 
have hcciwv ili:>enTi0^t.-J 10 Ik^mjf 
r>hiii>lvu\l ^rul If.iLrlLeil.lpi^ro thchi^^ 
ol |T«it>|pi. /i^oUe^risi; vpokv. wlioit jfv 
ifv plih.\-^ t" light from Ihc ihjisuIc^ 
'hi*w enn y\iu <h>Fik frevly in llic p^had- 
iiw t>l jtLhurch'^' 

Tlv ditiitiojilkiit of wctftEJMitum t^ 
harkl u^ rir^tsl. it i\ miTKifiin^ \*t arc 
TMtnicr^d m .irul dbuvb ^Li^nEtiiLknis 
ly^ ^^C t^^ rhX livUiVICi^l.iE IV every r 
wlicfC .Vkl Ori>^-hCn^ "llm* i\ KH ju^l 
rvfcvjhiil lo u^al ^hhill^. Kf^n> pc^hgpjf 
M^iit til hjie ihc iJcj ih:^ it i* ^vpt-m^ 
tf^eiliK'.LTc ktiU OLlE^i4Ie ol n^diimke^uM 
ediK Jiton, i.tm^i\krpn); Tht^ t\^«ftAlls 

«'>PKI UU>1cIhiW fL-dllvUlj lllCit lUlUtC 

ilhOKv! 

We KtVC L-h4>%£:i1 PIEU UV fUTlKip^lli*, 

4IihI i| i4 Tell untA\f nut 10 (f^vc- Ihcpti 
Ihe opihMi trt i>p( iri— Ihk vhoivs a 
ni.ivit^e liK^ ol uiNVmljif^Hi^ ^^f 
Kt^LkT uH^flhPLiiiHiOH -in J or The 
tnctht^^opy of tvfllm*. Scl^sucvtif- 
bm--e U kJtfncJ Injflt chlldkHhl 
Chilklrv^n iki hiJi>:er h^^-e ilv Ifecnloui 
e^ch Ei^ pb) uTHhb^47ivril. ki c^pUue 
thnr vc^iP.4lily. h^ cfcalc ihclr 4^wd 
^pjcev Irt^tCihl they irniw tipcipect- 
oi(; t^^he M-.ieh:rk.i!,iohcpMccl^. to 
he itpchKkini, to tv TrjrfuT ^Vi»o 
ncv^l lo ebpfricnLf lirefl^vti in i^nfcr 
to he Ipet- Ytm oc^ in lire ^o«f*u:lf 
In <*nfaf m esper^tiwc iiv\^dtini 
WilTufl the p^^vcIll Mvial ocdcr llitv 
amlsp^^c present ev(v-rij?teiiuiinn o| 
I^K^V^ni bc\,l^l^e Ihcj vulTiViiEL: the 
frcctkuH Ui ^xflcnnuiM' (Al D^gfCfv 
Iff^i^nl 

Wilhm rTk.- mharvhrvi mJ^u theft: li 
thc^ fciKFqf vcciririncc ihjrt ^l- m: 
n^^rct^f Hincillan^e, we kfkiw niKmt 
EchchHi. Mil CtTV— we lAc ewe 
^hcrc Hc ulV about ■4h.it. shr ll>thi 
|li|l Hoiirk-r ^^hcn: ^r c^n etc Hut 
ihU \M ikniy Ihc ovt^^bl tnrm til ^ur 
veilUm; miely do *^ vecptt W\ lool 
*l Ihc wiy Ihe wit iTii-ei[Thnc ol mj/ ^ETifhPiL^' mnf^tltty hu ctq|>i oleo iput 
us^n ^uh-culoin.^. Wlitizh ruJc^ arr 
iiucstioiwd. .^pilI htw Mc Ideii aboin 
momJIty irul dcviAnee defined otij 
enlofvcd u^iihin our^i^ups? 

Wc flU-u Hxin 10 hnvc KcetHcd the 
wmTufi /<K>c of vuheuhtirat ftemu- 
oencc-hnuiiii^ c<iop%. ^ictH ccn- 
ijw, jiciivJM ^Toup^— the^ jft hull]; 
ofil<! pio iTiJiEer Ihiw dtMfutllvc* f¥i 
imitwr how doEiiesTJciiiCil kcDUv of 
EKat ^iiniifr^ tit w;tsiA^ rhe ^ofi pm 
in— chuv we percelif work ai a 

mcati^ ELf phr> end. Mlvr thjn Jii eitjoj- 
at-lc. JmlfMymp ottivfly ^Eh ilwll. Vfll 
%ure|y IT is the ^-i^tiin;; to^clhef on a 
pni|Lnc ihjt t^ P]wii im;iori^ni^ahfl 
le^jrnm^s jnij cinfnniuiULj.itin^^nni 
^^'hflrK^lhclHJtLonvi^1h?projccl t\ 
'povniVnriic|4iilvc" V.;- h;trt|i imHo 
^rotpp> Ivc^mvc Ihey hdtfi uocVcd i|t 
the pAM, :illov^mi: mLH* to hnxiHK 
ccfTK-nieil. I^TKiw ledge (Obectin he pnv 
EC^teil-hi Lfccprnp ^pcCiitltv^lPipn 

uhi^rine;:;>lcvLlie|V^MbdjEyi^rspiin- 
lajiciiyrWftftMte sjiJteMlut sreilhl- 

fcTcmmrliitt Wider rTHirjNlybectinici% 
^kc^ed. bul remnm E^irnted by cimIi^ 

llm^ niUri^Tt jtni> wc viciitiji^ \paecs for 
iXiFNcKo tkii ;ilh>u^ u^ to "^rvive". 
hut pff^eitt u> Ipvioi Tiuly Ininp. 
,Siir\-Fvm>; opi th^ dernius of capital 
i>tn ts^lilldL-pefKkr>cyoti i|. H^ivirv^ 
hei-oiTh; civil isjitior^\ ^c;iv'engcr^ 
rathef thau tlv iwrii^ttes"^ Suielv ^c 
i^tc |tui Av depirndcrni ^% it uc wy!Te 
^'ttMll> pjTlK-i]Viilm^ Tlnri^ppimltod 
th^i k^iiLmhws die ^tF^0l^^uOH 

tt^iw juv wc ^k'xelL^ipi^f 4 rctiiliitkin- 
ah^ pni^Oh' Are Wccvcn puduii^ iiup 

^t%Lr> h\ H\S^\i\V>^\ III Ml HC i'Ut^C ^\^t\ 

taught Over Ihc t^^l icn ycaj*^ ihetv* 
bm bci7fi Ptigch ^ipviEy. hut 'u-c £Lny 
thini; wl" have khpow' itmlkjigeil or 
slowed ihe n^hiL^tm^ of ihc mtoi^ ^i^ 
arty way" Surely \kv h*ve luii 
U^-Onw tthife Aih1 iT>LHr ^h^uri»] 
into riv syvEk'fit iH> all leivtv-d^i wf 
e^cn untlcr^iA^I ouy niLwt wh*i wi' 
nre rifhifit): Aiv ^r ihjoush otic 
^vCplHun-C nf iiUr ViV«l:lhv^E|iVL OUl 

M>4Viitph.4H>r^-ir-sMtivdlaiK:e,Jtti^v 
aeci^ntphi.cs 10 our im|^utnoicliU 
di^ltPiL'kl ntier IL* civMie the ^|xice \o bc^uFiie ^mrvelvejj? There tv a lon£ 
jntiHj[vi]isuiH>n InAurrevEjivi^ hls- 
iwy-pimte^, >|avt revofu, lud- 
tlttcv.. Pcijpic .^(Puld rcTiKmbej that 
thert u^vd to be other » ayi of bcine, 
Ejjid knew Almorvt irritinctively w?m| 
Ihc eneniy wa\- Yet we appear tii Nav* 
liMl n^cAOiEi^ful claw Brtaly*p*— 
allawpn^ it t*i be uitytunKd even m 
lhii*anarchpMwwU into unguis, fcd^ 
i!rhiJort%, and lApfVPHR tlavn reiishi^m. 
Acccptrni; pi^ cjih^htenment idcj* 
of ptvliicss.siiththedLuihsEK ^^^^^a^ 
Ity thai Thi>crtuil^jhLi^3EtempilJ3^io 
f^^ht the ztyitcm from wnhin (he 
coniintv of m (h«j^h[ cmlroJ.'niii h 
rttJi emhr^einp fnxtlon] ArKi Cin only 
be Jt^iistrousn pi i\ superric4ii| »^ 
tip[fos:rd 10 FurKJaniental thunge—thc 
iHuMriKf o( Idredoni whplsi sub^ci lo 
thcbureatKnUicnioQhtyoftlienmv 

'llMothc wa> jti which v^-« cm 
eoiiK- tt^elhcr in iraiHccnd iIkt 
crkvimnpnent of the rechmilogy 
i^r i^i^ljiiini ihal we rtion apply 
our cO^Ms, 4im] ^itU-nlKm llow- 
w-eorEamK:rolhLvcndiMir|.an- 
ie^ It Will |< rvilher fonnnl mr 
pcoikJuwoE, anJ ii cnrtrKii be pAr- 
tctam/rtt'd or plitfonited. We vtm 
by Ck/iEinLUiSiH^stinj^ 1^11 e<ju»i| 
|enn.s^wJthN>4iC iJie iiPEnlutmu of 
reehnnlogy, specifltivnt und rcp- 
Tc-icnii^iEoo—WJih ihohe uhrr 
surfer the ijpiie aliej^atcd c:mLi^ 
tcnee.Wiigmw itr^ppi^tr jv hbc- 
itiPiitWJ pciipfc w'otk liiTclhcr 
hrnou^Iy |athTpM}^4j||y tin cunt- 
inon pm;cctv ol selrdeLfrminn- 
tuin Uua <h,M\]^z cst4lilisl^ed 
^KkilivlaiKtns 'The hcan ui thr 
Slate' i\ f^nifiil .icni ileinolishcil 
m oor owti i^ldliun^ }x\ j^Hir 
desprc be afmed\ |T«| Card tX 

When? do we draw the ljr>e. i\ arty 
cc^^tpmiopvf pL^phk? TTwte i^ no 
MH.I1 thii4i± AS pjrli.1l Irix^vn tpniy 
lugger pjisunsn liHiger chaxrt^'- To 
^hinu III «err-diH:ip1irte, [o repfm 
dt-urc^fo alTihw nwruhly aiid n^t.v 
iiortn is (o euibnife atKln^Pil euFture^ 
Sclf-stm-irillJikv iiikl ctiTitfnl Lv to 
MiMil UP the lopic ol Ifw techi^iikigo 
sMi pari^^pilin>n anil A^rcpi our uhi- 
irpateikinholPki.tlHUi. SUBWEIUANCE CAMERAS OH STRIKE 

In Ehet-Hirwot Ehe mghl ol ^VeoJkt Italy Alou^ w^th Ihe jv:tiort.a huinof- 
22 2i^ tor suru'^dan^ v.40iierai mn Untctnctir w;is reic^^^cd In the 
wereFiU.KVi.-dL^ridputoufolcivtuiiLs- sup|>o^d soive of (he cnmerTii, 
v+iui ihnKJirh^Hit Ihf cUv kyi Mjfau vUrinlng that they Were on %tnkc' 

and 'niP hiij;ci w.nii to vei^e 
Llu\iiunpa f4.n ^ecurpty' 

TW sLiicPiKnTeJiiS' "We will 
^' "-^ j(ui rhjough nuf 
.hb^ncc fkiw rttueh our pres- 
cncev wetffhs m ntJer lo 
irpvpte >i>u to EeJlcd iv? him 
n^u^h i^vuie We MC'-al fnjm 
you. Ijsj n-ishi we turned 
oup^hcs off, we bni^e oc^ 
w<re\. We *iajned ouj ^reer^ 
With iwinl, bflAc il^c kme*: 
We h^ve self-dalnhlJ.>l, H>d 
MiJf-d4rJtened... or we have 
tiinply )iMncaW4ty. II we hjvc 
not f^pfAinciJ (Tur^cKcv 
=- = > WH AKH ON 
STRlKE'Jr 

pL-rh^pv^ursetli^ntiefiiunerj^ 
ua Liihet^itiefc-m^ytv where 
w4 tovc— ^x^ukf dppreeuie 
^ihitic aunurhre iM tffgani/in|E 
pi ^tmlJar i^-iUcii( sioVc-- 
PAGE 13 GRnNAHAIICHISTNo.T1-72 www,Q re eri3narDnLst.org SURVEILLANCE SURVEILLANCE AND DOMESTICATION John Connor oiitlia rise of surveiJiance and our acqulesGence In It Surveillance is sold En us c>n ihc ^ruundv iFiji '\hc inm)«nL tinvc 
nolhm^ En hld^'. hiil ihc tfliaciaiicc of the wutcho^ Ei> ii]m) 
b«"mt Ilk." u^^iT^jhcd-'Lhc police will plead \)pcniiiniul ^cmily^ 
loc^tw: dicm^he^ rn^niiiiMzluMug even Ihc mml Ifi^i.il piy\ty\s of 
Uci^il sihoiil themseUe^H ^uch as cjniccii ^}c^lu^. elc~^Tio\^'S Xh\^ a^ 
both a 1r4in»p4rviit cxcxim: loenlend ^un<:il[ai]Cc wjy bc^oiul ihe p(>inl 
where \t dHHilJ he wxially ii4:i:cpi-LMe and u disgUF^inir ^^f ^Kai is in 
Ihc inlerc^U al she powciful with rctcrcntc lo whai i^ Hipp4>:(edl>' 'U 
Ihc mlcrpiiof ull'- 

THE WORM IN ADAM'S "^i— i- -fc^ic^b. ii.,-.u:ih r. 

APPLE e^Jn^plf^. MiLl U-lchJTCj A< nrifjiu] 

Br ^Ay i^f ciajMn^LuncT^ Ic^cl* p* in F'AliibhJimcrt »piv^k urelr^ hAJfl>. 
>urs^ilbrnv. *TwK ihrtL- 1^ nuw iw Tlwy *™l-l m*«»^ii JtsWul vwnmcur cdincf^ici U prcppk in ihc UKiil^ifle* 
it i^ro^^jhjc lip rfeseni ihc hnt h»m1 
fOCKlTC^ 'inhere cvfri~L^i>c kfw. 

fUtvcilkfl HK~inH:^orjJ1 I7;p«fnlj1l^ 
rnj^\C-h ihc i^iinf. hiPiVi^irf. a% |VOf]e 
then ttU (licy ^vfx c^c(y+inL- cl^X 
buunc^^'. AhhiHjyl^ ^a inJivKliurii 
Vifhl' lO'diP Ihctrii^^Tt liilf^f' iM iV^ 
luim^ ^i\h the EunJ TL^i^dkr^llc^h oT 
ir^jUL^hhil cuMotn ^^ >H};hU 
fpijWlE^r' llvrc n^k^rc ^H iFhr Uuw 

nlmtin w^l kiM bfc»j*<r ivtvmmI vJ 

intfTffUAl- t^Artof j4itJnJi=rtlil> ^M 
jxfcUT Tvl^thiti^aCt UP iIk fc^ or (Ih: 
bMTiJ H-inJ Jiju *™ij ihri hr tofiiplck- 
wpllhpuf thi^. rvvr Ehliik ut i^il^hohJin^ 
viiucthrhr frtmi Ihtfifl ji^ >wi WiHiW 
flVmjtblKVll lltCTC V^TfC Ircc.ciiiijI 
uckiic* where ur uiwcrincu ii1 

krKM'lHlLfk ii^lkt? il M^l^ hi^rklcd til 

cnhrclT .ili<-ti. ^ivOi^fil LOrtL4rpl 

l^'n n^ir ^Ih^^yt In fi*^r ciMiU H U^ hu « 
sJurrnt: mC IV1AS Jrtil ^ilU ^Cli: ^^ 
rmnh juii ^f ilw^ r^tvf l ni1 OjiI> Fi'irm 
huiucrjwlhtfmwcKtii:^ ci^ ihe*h*f- 
iRf i>f Uh^t^iLitiirruktl sn^l ft^mrvn. 

WiihiliLrnM?i>f(lAy^M\^hci>.uhi?teii 
h?i.4mw in Ihc hPhtk^fk^^l^ ol ihc Ehitiriiur- 
itif LtU}i4ily liiL^^puc-tl rfiA^lrv?^ »i>tl 

IJirfHUUtHN^ ihNPUl tK-^l. ^OEi ILllf^ 

I^VTf^eeiFtitthirnfc rit^ijii.iHyfvv^n^Mn 
1hc4nlercit^o[iTvl.^lkf lotr> b^t\vd 
fpUl-WfW w-P* hc-nj^ LiHh^jUil Itntll 
ihcm. T>hLs, m tnith. -rtdi ihc hpPlli ^J 

Ihc Uine^ll^nLV wki^h ^i'^ IOti^iaI 

tire<ui^twv «hii r<^"y ^^^^t^ 

tCtlfictcO UP '^^M ^iHpIiI he ^f<Pl 
dWMl> h> Lt^rrv^f^ ^ihl rcuihul 
pipuji lhi4iL' ih>i kJ ^1(1^4; h^ Jl^^ 
ch>v InrnntuiPOfi they rvi^lly vimld 

h'l Ii4 pnnJcllh. LPklh^hJi^ilMh. m^p 

A1virci^% Oentunt* ol <li4h1>pix^ u 
wrj ^KkJ Ln pMiiimf hhu 0|i tp ihf 

■tUCfrwl JultPfUs- mi% (^ p-i^tVptf 

hlf J fllv'^ie l1V>rL^llK Hip 11^ 

llllHr% v,iP%jh] ^> TfthJil^y thuifthL 

Ih^u Mfft^tHin hcin* lK»n^>t u\ iV 

prcwc nJ oihcf* ^suh Mh^i^PP ri 

cvttlil be hHdft^i i^xKWUh p^iihnr 

FtwV hi the <-4it hih U-ii^4l \^^ 

rotivcrr% *h1 ut tnlkvtort IIil^ 

miMl tml^r^l ^ifMiThHir^c ^*f ihif l^v'L 

mii?iiti^iJfcft*f>iii|P Iht^ fHiini*(p|i\^vV' 

«^> Ikui Pi Jl^Ph^^■J pfn*W Jlhmi^rpis 

iMmI (^^pfcukvt In ilu'iTiiC'HtM «ihiv 

ljplhcfc|i|hkiiihp[m r«PiiiivlujliJi Itv 

^■f t*pn^ff*Jl*wi '*! "^'lli >^" i^lH^ 
^vhr^4■fMltaS tt,m.^tl^ iiLiPridiol 

^piniufll tfhfrvi^o^ P> flniiit'ivJ 
dhvim^ 4rrlhvi^S1ofk>il 

Theid(«Kk»M*P*ikiU*,ihilhy*fH 
if^ k4, or nihj^ cLflt^ nsmtH>. to 
tlv cbhif Atpivt 44 riiu4in u^}hririhilcd 
tKbnktjm uf iLii^v^lLiFiLV (he 4(^r thnhkiftih piifrillriimE^I tcchnh|uc^p pfc- 
tL^niliny U^ be ^ho ihcy ^cn? ihM lo 
Mj^pCiiL-H.. dh- virll j^ jrhiJ^nljillv 
en^jyinj; (nvny ct*fiii^4v^hrr^SFVrlr m 

PTVIpI IT^h'IV^I^HVl Ihtl Lll k'lTl ^^143^ 1^1 

\T3cl Ciiunlcr-mcJ^uri:* wxh ** CfK;- 

fCflfTKfil tfr^ ciirhcj They »rre ^iplt 
l^inrvly dcpcnivi i^n ihc ^At^kl. h^hw 
cvLT, iJfccn ^M1ul^ imirtrrJ hj J^tv*^^ 
(Unurr) *in(l mtmrTWC^illoElun (lofr 

h^i>fii:\puppLkrx\"l tM ^imn<. ihtt «,iv 
mXmj the Cr? ill fhv 4Pk^ huiilv «i|Tp 
ihcJr ^pC\lrjE ^viOi:ri.V' Khf Ic^mi^i 
ny oI'VKiiffivH wih-k-r.ill^hU(iritv 
Jepemkfvf rr-HlipJ 4Es jpc^ pii ihu 
a-(fLi ol C>i.hPlc> 11 ^'nt iPh: h»j^"K"^y 
k^iif^p4rKiiiti^ ot ihr 
l'ti»t^itbjni fJ*u^l^ 
Tiluk Sii^W^ Liiht Ithi- 
ri>|ti%h ni4 

Simply nn the ^ji^h 
ii| iLidiiml ~Li-ihli> 
\\im* ^nd gtjhlt ti) 
av^vulUWrnm imli 

C4t|hii|hk suHpropn 

Ihtui^h iK iKply 4Pik~ 
^khh^ijiiNC- Hii^ 

l4iihlin> c\^n kf rciAl c4>nimuniiy-l^p4L-jl1} 
nhnr? retiipfW^I, Imv judgmcui^l ol 
\hPi' ^^iTS^Lne>t'n m^a^ ucnfKv^ h^ 
%M<fp ^n unrcoiiiliiitE iiHVjIulJtr i^ixle 
in Lvhnicijucnei:. As n^rll j^ iii^i^iiig 
thjt Ihc mtriihrippeT S: hard-wi^inf 
JitJ ihftn^. Ihe Pruleujnl f^Mlh vll- 
tnipinctl hnnh ^UndAnlj. o| pen<m^4 
Tvh^viiKLr wben a emiv to ihc body 
andlMHEily tJilcrKikKlui^tKhcn.A^ 
Smlvtt ¥Ma\ vIm^il: oiidj iiT the riw 
ol pioii mdiitietV. The CivhJptpnj: 
l^ivsc^^rTf^t^'i'L-.iriir kl^^unienlitp f utxl 

tHX^lIK pf|ihklht,klw. i^Y U'^fCI to be 
iFklul^^h.^] in ^Uiiii^iiiiil> rb< p^^ 
frcmi mrhuih in mmih ktl r?ihcr. hLc 

w^^hl nr r^^Tflnty ruiKltt^i^, lO K" 

veci x\ J] iturntrul f^vncckskm tii 
jp^y^iLrtlJly lo be e^wltolleil and 
bmnlcd hr |dboa%, b»t a pnvjie 
thinf the hctl^t lo iv^rnl publit: 
ihjiinc SiiL'h eln|Liclk v^^v fiierjlly 

|}| ■nPL'\[ik nd 1 1 1^^ klHlfllK^I Uh ihc 1x^1 V. 

jnJ |Khhiv> I04> b«4iiiK owrr cI^Ut- 

f4lh:. Kith [UTtiL-Hdrar ionecvi^hn^ h^ 

tFK hhJyu^^iTiMk'-d lihfUETuiuMr ny^ni 

;i dining U^m^ Itbf iT^ tPHi; . Jl li^hkt liV 

e\i;r?titui Ohr t<-*ncr% ol pnim^ hiv- 
ing (HCi inutljr Cvm iWlWml.cven ^ 
Louo XI V-h \trvip]te>' ^«h] ibc bed- 
iKHun Ti^r ^t hchii>d eutUined, 
Ldih4|3ied l^v The [kAzYi *>] i^JI Ihi^ THE All-SEE- 

IHGEVE 

nuy lu^^' ^hcvn ihV^ 

||lhhEk' Ax .in iii^Uhh 

nwiir 4"! Ih-^roH hchi 

hH/ th^ ITKP^^y ^^t 

J»^>lUl^' ll^i^^_ Nil 

inLik'iAM'vl rjPhi«Jinh| 

ri^m jirkl ^ntlhpJuhil 

mm jiAj^Mk'J wilh 

<hv' a*eenJh*iKT ol 

Po^^Mjirii^n. *Mth iK aiJin^ol Ihc 

Evlie%ep * ijiuihdpJk^l rv'iMi^«i^h>|* 
^hiA the ^^h>lrte. t^Ki^lM liHivifM^^II 
PF<n-4«<i| fk|1i4^*Hli hip r^^^icnd civl- 
A-Pkv A^ ^1 hiV.iV nil llv JlhilWiy 
pii>Aer itl i^iPUil^ i|«i4lh %^»\y p^^ 
^iftlKuh e^|vviiiir> in iiM4h:r% i^m^ 
hH^emlnr iIm: 'Mn^lkl/^4 pfl^^fc pt^^ 
enj 

L'iHJiVi^kL»ilh. A* v^cH '>* iknup^lrtf 
Ihc lH4*Fr^>ih^*tf\ iXi lellft^hn nl**i 

^knMP^kvlpitJiiaKJt leiruUiHpn.ik' 
tf IP rtirti tupnjr >«i^nikh< by LTonllnTil 
iMd l441ihVi4iLrfi«'iHVV^Pi>^ Mllvrlluii 

inl+iimii' ^tHi4l telMnm^hiin ITiLik 
ifrt' Piiive Ihc oMknH>n(tlM:e 
^ifV^hPi-rh^ Hlh^ilh^hK khllvcniv 
iiv", .1^ ^Xfp piii^r.bWi dev-iUjOli!,' 
ht^-O-kAi hiriTici imJ ihd^li bh thpn 
di>. ** ■•fh j> iiHT*^ *h^ Mrtuwfc 

|t>T4ifiikJ Wj^hhrtftitn MhJ lelTniin 
itunwl^ffihk'i! f"i*ii iV ifc^lCn iJ fV^^r> 
Jiillskrhll lliit hkdiif llv L^«i»^eei 

^1 nvdiU fhjl rtfO Ihc hP^U^idiiaki 

Ik rtm^^uot ^knjri^nm tUt tetfir^ 

i^r LOIiHnhnii>.til pkiblK 1^ PPhp.tPl tl^: 
ifftkC 4^1 hrifl^ in J 4.^^iiiihllPtf i>f 
^JV^P.llfc^i>l ^uliiri.'^liirr mI 1*41^ LhJ - 

wfi* ^^Jl flv i^w i^ipk ij^ n ^n fK^ 
^fjpk ^^1>l( ^p h"*e n^i^Ht Tof inmc 
(■nc vt^ri(ipclull> injulfin): theit hiJ^. 
.ih if *e [i!l»%in^ h WjiMTi-ihPpl> *fimt^ 
lllirir IVl^W^T ^ 4^^'iililTI JfVl ihf aII' 
i^iit^ livd 

SEEING BV NUMBERS 

% itMulTMi k[ih4h ^Hi i.-Afi^i-'l X\htfiu]j 
liHwt U'LiJieJ by fC^ullant Ji^rJ. 

.^hapHi L»^x jivi iKth tvPTtiPi) m^* 
inriiitn^ In h>4d (mJiKth¥i 4r«1 iPrtn^ 
purTiPEriiW nuik th' iTVE#<MK^ Ih-il 
iib'inkt^rpvO Ihc liHlii^tfii*! 

KiTudkiihit^ IhH^iUe F^i*.Hh:rt, »ji 
»rwn Mir^tilUwc t»mc ill Hire IJo 
%ifvkvel. futx'tl 4pih cilfe^ liikaNiiTil 
hv inilhtvn i^.M^^ h*4ll JinJ <AiM>l 
wn^hShinis-ptri.-d i.i| nei^|> hpiiinifm^ 
tnmi Ihrf t^tinlrj^tdr ^nj t^niPnit 
tP|M vlHi^r ' |hcfh> mrtw^iii^tet 

l-h^xhlMtMUl hl^fil^f^hW) h^ 4Ut 

^hkT«+ il 44^ hhij^n%ii4c hi ^ui><i1 
Ihcviiutlnv Ihc iiU mlHthJiJk^of ftw- 

lif* v-«llk^Ptpki Oviihf irihp hwJnihit 
Pnfi^blcd llv ncfO Fprf kcM lut^c^l 
LuKC hit J tvrb i^ Ihif %f«^pni>NJ^. 
rhphHih Mft4ltTH47h!lwiti«'4^|nvh tHH CTfttUiiL^ A% ihc V[Jy j>I.ikI.x j| 

(mraj^lijr ur uiCi^l onk^H 

Un A jicfvnUr^cl.lhr pnoileitPtfl of 
1 %eir ikn)m}[ iiion>l 4,1^ inlip the 
poor wds Ih^ fei[Hm^ibiht> of thari^ 
otdlic Meihii4]J\m -AV in iht mllrtf 
ul**^ dilemma of the CHirly-lTtfXK^ 
AVc%k)-EvM Of rcx\>lijti0fl7-antl IjicT 
'di>-};iKHlerh^ dnpcnunp umitinted 
Adnec «bqvl ihnfl, Icoipcrmec #nd 
lather ^uppcivnTly |tih>J d(i|T}c^lir 
luac'tice Ttw ih(»c *hr> Monlilrt^ 
ni^^epi ^tckffl iiieijuariiy a% n |irot44:fn 
lo be rwhed hy hchiivhik^r Adjuu- 
mcriun Ibeir |urE. there woMhc hcfo 
of bcpur^^cvit ralinful >ocral eilcuh 
i4oct4Jercoif BefHhini.nndhP^puRijj- 
tkaii, * pnufihnuve dc^ijrjv^] [ii ih> 
thi% jifizhMcnnilly/ h's t^o ley Trt- 
miC^Si^reihindjv-iJuiJcellii.ii nJc 
tp| vicnec nnd ihe l^ujOin); ^tf iniruk* 
ovl^pde rheJe cetU lo enrtmre con- 
[4e*e i^plariiHi fnwi ihcpr c^ntimunii) 
and lorec Ihcm m I^H bxK ^w ihc 
Ptnieitjnt "trfd irtkl r VimLniitnlly' 
iit^md Aod lH Ji ccivnl hp^cr lomi 
uhkh ^Hurd^ L-i^ld wir^h e#;h <.ell 
un^itncnvd, niuc^h hiLe the l^itcUAnt 

GiiJ Whelhdf iX-nuJIy lvih|k:hcd or 
IKH, llhC ^Ni%4»f4rr hjj kP ^^^Mfnc ihe 
iLttr\t r^ff fcjr id hur>heT punp^nKfilH 
alio pneuknllnp 
J Eecltr>( offer- 
iii-PM^-ii( iunell- 
l^r\^^: Ll^^h} Ihuv 
^^11 rf|:ur»iiuii 
NtedlfftA in uy, 
I IT pnK-ficc IhF^ 
hfUlJl. unnilijn^ 
E c e J I rth e ii t 
jii>i>unlc^| lo 

PnHk^nd wtum vt 
ohade %unw ui)E 

fe:^iblt fONiu^h 
to be cfleeli^ely 
liriitn^Aihci}^ 
hfoLe olhei^ 
i:n|irelyH yiehJ^ 
o^F luMTilyiflp 

kjtluMiuthiini 
jiij ^ll hjfpp^ 
A^ rA.nJi^ts|s 
Liudd eipet:! 
nunj more 

icAn in ^tPch J 

-dkrHk+r^. ihcre 
■-^^^ r>jtunJf> An 
3ilrnir4 M f Je: "ik'h riC4i'iWEPi bj 
Ml^rv^urd nnnfifTnOy anil iRL|vmKI 
jlH^n E-t hJenOkf i| 4iniiiA^ ihc ur^n 

(JI covnc. MitScI h4iC4ll dCdh with 
ihpi Clk'n^l^t[> Irl hit Ilp^hpli^V CirtI 

J^m^. hilt rt 4* i^lien It^fiHico iKai 
ihe fiort CiPi^Tfn fif the IK* fcfvni^ 
IbnnoT wfvciMsnl^ W$n nut tucvmlipil 
^linK" bul rjityv Ih! tiN^Liin dit^JH'n it 
inikh nuife MPLk^fTCjJ >nd df^dl> 
ihivdi lo Ihe fkh Ihfinf inflr>4 fco 
ynpfaw |iroXitnHx lo Ihc r«T. Ih^ 
w^^lk. \lunJ> lootmcil ttr bstiy dhJ a 
PIUktlFI wwU ThT ifrLij knr|i C^PiblCfl4 

Tirm HvkTiHnwvt^h hv ^oJ #4 ciiriy 
n.t ilv ID-^K Ihc fini c{wlcfnHilO|Shtfr 
ik^e^di^F piiio ihe tutrix mtied 
ikpiht id ilulcti l4¥«k4i' t^h hViriiti 
HWt^^ itE divrtfrtc And 4h futwn. 
T^nt *i* rii^htij i«n *h *«:uJ ff* 
tnit bnnp iiTi|^Ffc<j Hifi 4rrd^ lU ispp 

^^iiy rnVfd ri:rnie ddmitOF^ t^iih 
line »i Hi^^^ iSx'V^ hr^li IT1411IA* 
Wuc ifc*d*' Ipiikcl JtK p*iilcfc*nil 
l^^phatl^ fef*jwdhi^kn*«*lcdirc Ihc 
i^iivly ^il ejinkm*; tt^i^d di^airt 
*AJ^^ «. ^ihikr^ luAhjuely dc»Hy m 
Lhc cjiily i«(AVT*diw* *M t^c j hey {:hech«lhdlTdevrk>;vncnl) and 
10 dciiroy chdcrA LnUlt inlrudjiij4nb> 
IhCJr t|kK=c nn ;i ^i^vprney lo ciHrinp 
Ihe poor |o txHav^ (d dt Jtk la% ihty 
reckoned h4>h|nUK, wil i^i^houi |uili^ 
llnE^un} fkV the lAdl^ic Amuif nient 
ol ^UTgAim, durlnit dixJ ill^r LiTt.* 
And.f^e^mirv, Ihe pwf on)/ huf to 
liKpL ki Ihc panofPtlcan lo ue ^ith 
vplut itcrpoc 1^ hcmuniiy It^f ^uiikl 
be Irealal by Ihe neti^ rm^fHifuI 
toi^l jjitOlulHmt lAc u«n !«> dti- 
mitpph^ly Kccfttin}! oltiidjy. 

A 4.^inhuulHin oT 2 bure^^racy niM 
Mb^jhi^iCdled eti^High lor iml^vhdujl 
da:umenlaiii]i^ 11' entire ;h>[Pij[,tiHPfn 
hdi^e thbl developed 4iui of tep;'- 
nv^kiL ifllliLkf> (mKl4cc dLJnnp the 
AmCntJ'l Civil Wnr. nixl n hJetpre*J 
ilhtcrii^y iii^ r^ti^jnch^ tsy iLi intend- 
tit LVB«E pi^iKjI.iiiim mr^oE lh,il ihe 
Luuing nf idnhliTiualKNn iktrumenE.1 to 
|he pCrtf far V^lunUry ^icntltKIO 
vr»« m4 pr:icik:AE Ifi Im:i, it 4» ^g 
impm^rK^d i^mhc thj^+il i>l cv^deoi^ 
tc diWAve i^jtfl'l reiolvi^ by w*y of 
idcniilytnjc ud <oiiriniT^ mlpviduiil 
eiincn fljpfi^^il I y hiur^ut nuYutt^- 
iK "blaminf ihvMfEimihu] ndherby 
dnonvfiHiu^ ^^niljifHin TntJLsuivt tuch 
fls Ihe building ttf IjwKkm'h icwcf^ in 
rcA'vi^ifl lo Ihc tircAi ^^mL' ^i' lhc 
IH^H. e^crt ihnuph die kIca of Ihff 
iLaieji^^un9irh£nf'-[^inihhihl> l<^ Uich 

iiiAM^ve. uk cflPHE puM^^ H^orki 

^^vuld fu^c [la'V iiHJ il J Ivcn J^rtni^hC" 
niAhh tiiuJ^ecH^ irn^phdrEic4+ 

The brcAlrfTfuufh c*nie pn /***oi u 
Idle At IMTii ifrhtn d SuiTlc cInL 
AlphiHiu' ricrlillnn Jctc't^fnl bJi^ 
nMttct Inifn a Hlh ircrUun "OiinCK 
ppkidel 1^0 dhpnaH c ^iwtitalcTVil oi ^ 
ilhilh^kliia^l^ titcnthl>lltl ^ih^iymom 
kbdhVbduAH by J ^l minuK etamlfU- 
tKin lihcn pnjny Vcj Ic4liuvt itI ihcir 
S>Jy Ihcir h(irh4. lhc Icrtflhol their 
hrrtth^.thc 4V^>np ipf ihcrl 1a;u] Icj- 
iuies-wetr ijtieniaTkiiJly incouiml 
jirid then recivdc^ hi ^^d indciev. 
I'^picniul rcviilivjALt ^irete t^rcjlly 
kiPKh^i^r^p^c during ihew iz^dPiiiiU' 
ItnnK btcf t1^>?^ juiitvnicd by 
'tmif vhntK', w nfk\l by Ihe tubfcd 
'meuhrtiE' Ipulhnp fjcn) dt Ihecpm- 
er4 In j^n 4nJk^ jiili^Mhfl) ^utkC^iFulL 
cfl^n rr>iiultc IIpciii^cUc^ k^« idi'nii 
Finihk" pn Mure El iN^hl ^e T]iA^ 
lh4t Ifcftdfavi w^\ hc4vll> pnfluciKcd 
Uy iftH im^njd iinlh#ol4>l(t|:y ol ih 
div. ip^^th Ui {^tnphdtoim tik? phfi4C^ 
cl*tMfH-#lih^PT ol ^pe*V LUc lhc 
dh^urd firfhjirt crrPTiittoLi^i^t 

IjrinbrOH^p he ;tflnbbt4rd Pticti^jT >r»t1 
pn^Pf^I vhjTAclcflttiL. I hp ihew ph>-u 
trdj tl(n^. |ypk#ll}/ kn J tUttitl ,hikj 

rKid nunn^r ih^fTf r^> ^ened b 
rcinloeev *MCh n>p*ic*c^ in luiuir 

Hciklh^fVl^ctirul|>fAllE^Ul^fclllHM 

0>pnlKC4J^C PHPC t^\JUV *t M^ nCLM 

riif ipn^ieU) tv ci^rii h'vjitic ^ MAt 
felt m be -40 c4i:ci»oc inttv^i^ffh on 
i4Kli>iJiul iHiViHy I'tpr. my Oidlii^cm 
arc in> cpwpi'I hui rmhcr beCiUiw 11 
c^^ldnl do it\ ^it> In IWVl, B mM 
caIIaI Wilt Wen iA«t conftwd m 
i^ii^coH^inh fhl Jd nmnlcf i»n the 
bjAi« of b^^nh'fr^e niejk(ircfnenLt 
4LtMiilly dfpTViV^iriir ht jn^^hcr niin. 
m>kLKh)eni«]]j jIm^ tdlkV WilhAm 
WVki, JtifW A uift^Hed J4_1ni-h»^ 
nne Chuhv JC^hiiit ihu hj|^cniaf 
{P^4 ViHinlnHt JiPf tlf^** ol Iht |hd4LT 

up- ii***kireT|- B»kJt^, hy iheti chcy 
hdid «t^iethi4£ qb^L^r Up i^Olecl «Jtal 
cj4c!Ktii Thk uEiPchiTklhl if^uprc ihe 
^pt ph>^^^l ptcMfKC h» hknhfy 
h4jn |l Lt pfobjiNy %» Mrifviv ihil 
finfcqxintmr ^hw frfwn 1 ti4kini4l SURVEIllANCE WWM .g re e n 3 na re Ji I si.org GREEN ANARCHIST N0.7t-72 PAGE 14 
niMss' ihat cuiwd ihc VtL;iondii chtc 
Mjch V^FTy. A chhcf nusl^lnlc m 
Jt^upwH. Sir W(||i3ni Kci^licl TirM 

IIIL[trJlcc]rnl1)cnvlvunfdmilt;ir Wriqii 

Ihumb pnnK iri>[c^|l of wticin^^ ^n 
jdniiniMnli^C [^j^tccdunr fm unique 
icIcnErin^^jcn he mlnpicJ liiiMu:]f. 
Firm iJicre. ^i w^s & ^hon Mcp fd 
DlLTU^hV pdl Sir Fnlncis CaWiin wnt- 
big ihtf Up Hi ihc "iticnCifiC (otimal 

Ilctiiy Inbodwiup fln^^cipriniiTi]: u^ 
Si-Citland VflfJ't ix^niTirr of crime 

lEARNINGTOLOVERIG 
BROTHER 

f^r ilallnjiuikihrtit; ^^nc 4iniiii>nM]u^ 

iKllvUtrlil from another uiili uiwrTtPli( 
jct^urar^/ thi^ ^4^^ Taiily iiwlr^v if 
th4l IndkiJtuil ixtuFd tliv(Tjh"4ir UhU^ 
llK AJ^iHiyniwti urE>drt ^p|{l^^ A^ fur- 

uimiL iHuliculjtr iiuJividiul> i^ i^\k\ 
(he v^hfllc wciciy In ^hich ihcj 
nii;>i| concc;il ihi:iiisch^^ Koi lobe 

tyA^lnlCTLMVClj 4^ ilK jfudi/ Iciv. 

PVih^r^ rT}orc lurprklntlyH hy Iht 
flmc rifit^iSrpriniinf" wii* uiitiBlcd, (he 
i^mMuIc R\l>(iincc Ki clii%»ini-»tun ol 
ihe c^rly44th tcftttiry wi* cTum- 
hlifle, Then? ttcn.- :i n^nihcf ftif ric^ 
iiir^ dLUHinLMht Uh thib. hi^i key ^tiv 
(Ik Inducfnuj^u hTllcrd llif ituj^riiy 
nof iniTiTulii riuxiuyrrtuuh. Mp^hIu- 

like lluL juJopriZil hj NA|hh(con\ 

OtAwI Armec^ iIk ba^K i^T UcnEKjinrk- 
paiiQptkafi'-rHMon1yprtN>iiMlL4 nK»r^" 
iHcrjd^H icclinicLilly Mi^hiMii-^U^] 

w.ccf4 ^hKh tieH^lMKnl m nc^rmol-- 

behaviour In cU*i (no lAlLini:. nn 
fitfpcltnij'j HirtJ niLiW he v^UfiEki^Ei 
ull) diitunicnti:J^}^i.'npmihjn hy ^--.-m 
^niMHL Thu i|VJk Au^mcntcil bv tbc 
CcnUnhMiKiw i^T nift^kn of biith^n 
dCflll^^ AnJ ^lunMfC^ in p\m:c^ (ilv 

ihnHJiTlh iTLLihinik piVn^hc^. iht Ukuij! 
of ctti%u%7^|i? TK^rndlt ihd[hui:il ^,%n 
fl(np. 4^J ihe i,TTniH^ ol Ginph^y 
mrtn Saiied ui^^ilnn whkd mc4ini 
biHh t>o^^c^ dnJ wnrkcr* (dnlf<^ 
hiicnr)n]itYfniiJ>hadlodc^(jrr tTifIr 

tfify ^i:ii: ii> ruLc 3 h^ijif d[ j1| 
l^tfn 4}>lcniAfk^ rruppmg^H mjcIi n^ 
HFTlcfl uui InHially Tor in^li(^y fv;i- 
>i4b hy Ihc <)hTnjtvc ^r\i?y, inuni 
ihAt ^[wc hn VHTi]k:h[Niipk nioU cti^i 
drwnyox^u^l^ ^4ipiH7iml ('pwijifli.^ 
in Ihcir pl4ec'| TlLkp'OtiXv^ika^anly Ptcizl^rHciJ by tJlf 
1-FlH.^fnl u-clfatu n^fr^iim 
HL| i^L- crdrly-(9llh un^ 
Ihc poti-WoffJ Wjr 3 
LTTTdicinn iif ihe ^elldn.^ 
STalcr. bo[N 4 if ^bjth llnd 
(fthclceiurc nf itkfiltEy ;^ 
prerrtiulslrr Tci|uirr- 
nwn[!i (hf rccdvin^ Ihecr 
"^rviecs. U ^"jt a L'ili- 

?mS "nftM (itw 'cam^n 
^jij 'il^kE^ {Xhc IcrjLOdEivr- 

ly-cnrprcnl ^jitlck'} lo 
cn[er fif[» kill ihK_ wiih- 

out re;ili^ini; Lhi^c tiy ^or- 
rcmJcFlny ihcimnunynth 
Ey lOlhc^liitCHthcy were 
aIsii surTi>iJiklirT^ .i iey 
chnk on H^ ixhcnvlse 
unhfiiilL^ ^A^cr 

I cimlil relKhiTV J>1 srp.'it lert£(h ihe 
clnbon)tii>n M lAjhrrUl^^lqal niC:inv 
ihiii iv>K cKbt lii Mrip u^ of any pov- 
hihi^LiyiifciRtinjTnJiy. ^uT ibi-t is Uanc 
cPs4:^%hi:rc ihfi JV^UC jtiJ b£4lJC^+ 
ihcn; L^ ,ilii^4ij> PnvfKj ln(rmalU>fi3l 
ioi.^aiii]EJivH]niMeihjhiivbctia(i;X1 
lik^ The Teehnolii^y Ml l^iLitlcsl 
Cor^Tnfcl Was 4fi[lert in Ihf Mjppc^cd- 
ly p;iri4n4i[l riTlhjhcMif^tMii^i ih^i 
^ efinipivbiTfisnc diEahLvc c-fmlJ he 
ImLed ^vlth Ijm reto^nilinn pF^>^ 
^^tlh11T1c^ and c;imcn^ hLsnhcting 
eiery public -lpkc J mhceoLiri(^ wji^ 
rep^irUctl a^ pure ^eJtnL'c r>i-'tkm. 
Tjiiiicihirtg (lui nf fjcittfsi! UntvH's 
dyi^inpipn ViM. iLui hvUy (hit jn^qf 
c-aiir^. 4i n."jlii> ;ieiiI □uirn^'f^li.'^l by 
4 yrt^Kn pihtit^ cuiU nnon^il ^tijuri 
ly a^iicK>« pofullel wtvLt^ like 
focifll w<irktn< nnti niartc^i 
n^vjrchi^nn ibai %%jhni In know c^ery- 
iNiEL^ atuni ihc Villus o( jixir home 
iFiroui^b io ymf cTi'ihlren'K tAiin^; Jml 
TV "-^nuhinp hahtu llic bcEicr lo pre 

ilkl 41IilI IrhniiipulrllC >4KJk kM&l(y M^T- 
Vk'JlL-lJ e 4:ihrtF fllL-atlOh^ {hCHb- 

I.ONMntlednl (rnnoiTiiiifi^. ^prnTii: 

ilv^ d^lAbji^^ HhFhil rif iFhl mjf ^ ii^ ririiy 
lithe r qvTMHJrit \y\ Ec^hdhr^l inlelthr 
pi:iwif. Niv-itK point or LttL>KVikhii^» 

^1 c^pkire -Ahy pA^>V hflW oimc to 
*xcp< ^>iAt Jkt|L£firtfrol AiTi-'ninry ,hp(> 
^■wlU'vc b«r> Ehhiufhi lutnTphLtun 
rhke ku^^1o'lJlnLl iTPj-Mnvr^jt 

We\t slFtndy hnd Ihe liipjtm 
l:C(Uh^mki:Uv ^^nniiin af^n-f J ihat |mv 
pler^'fi'K^ irt(tnYiMiT4J«f^vioedfci- 
eaiK^n. einplFa>itvnt ^ml hcjJiKftre 
by brlnifaJij; (fiernM;hL*i. to iIk" 4*nen- 
tiFanMr(rur AtjiEc aiHl kt^l IP icnmoF 
pmnxutK^rr it ihry (mUii lo iJo w 
Utuftevcrn I ihiiiL ihere i\ Jixifc ro it 
ihjii iriis x\ pfbcrttuncmm like o^Ax 
i^^ortjiicHi ir (he kntn Vp^ir fc^f^ 
^4^ [ii>poliij(y .^ml e-tfk^ly sLipprdLiI 
m 11^ ilcEdtkd dik-mnenmlon tif 

e^ei^hljy life .iMuMihiyihunkate 
or the OdlFflg nthtaU in ttiiTe whc^. 
EfcHcr >raf\ iif *laJe ur^hi.^^nciial wir- 
^eilhnt-c iti ibe ni\hcvt "f eml^, 
fk^itFtm^ apup1c» no^i trniil twitch (NilKrr 

I^HrnO ^ilh Vilk-lt CJtHA'lJX. 'llflllJMlp- 
ejillybiiililiii^ Cri^^ hill l-.h:K III hi-f^' 

Thv ihhIfK i^ ih:4i wnh .ill tlv ou^v 
Ln^iitollfin^ iTi;il tAiiir nut ol 
Itrritlhrdmx |Kkrti^i{-in. ihc friKhhm.il 
ruk iif ilh: Liiiiiimmhiy ii] riiiiklitip 
cdiK-nlLiMT. ciii[i]o>iiic^i 3n™1 nciph- 
Spiitb enrc hiis bi?en p^plaetO hy 
ik:^ d^iiiiijipM> biv Iwii K'|iIl1l t\] 
t>>' MP^hEuri4injhlit<il^pc\iAh'^riiNFh;ini] 
wp»pkrih:lllmljtulijrj1ihil^ik.]i 
ipcKi^lkli^ kvk DOE hif ihen* niiv 
there hi iKntiedmiHi^nhK-iF^htnunity lo 
rbt^j hj^c Iven FiViTii ii^i n^vm in 

liClElpkn^tH |ll|llTpnH[ik^Jh|^^hLl%L7 

1H1 HMMin ftp rnJti ihfflY »™ Inwr ol 
ai. MfLuHy all1rihM^et' an^imceJOlVd 

f^Ep nl lUHkr Oic tuIiiil: ttf ^urveil 

Idftce ariil Ukinp ^ny ^ihcbl IceKnj; 
except Icnr i^t punKhubCnt umfcf tht 
cjr i*( ihf e4iiivt.:i iTjily cni.Tkjraj:f^ 
^-l^i^h Evhii^ rour (irMninv.ihijeH^m 
h!n^ jre mpIJ on rhc^ |:ThiuniT^ n^ti lh:Jt ^e anrilw N-TrrFiini^^i^irituE ilicy are 
lli^ti liP pniEiri;! u^ ( rwiE everjivieeK' 
^hO [^Tlt!n[iEll|y IsE^ 

The nil] ^^t^lty:i|H^ vi*JV fijjh( thnl 
fi^i: VinwoiK j |vnny jn (heir pochd 
Ihraj lhc\li^hlj^t ivFliirof a th^inW oT 
Jkl^JbnCiiincnl pnc( tluy'l F >c£ ev^rj one 
et^ Eitiiund iJit^ni a^ j (Ipirjl U\ ihiii, 
eiibcr^i.^polcininliTiict^^or Jhi(enEp^ 
utionsEobdrrputd.TTeEl kvi(b the /cut 
of Ehi^ tcrmpieJ, Htminstt' :itr ctir- 
reiillj Haupur lit phi2 imnnlh thnrji. 
Hcfort rbdl ii w^i^ 'p^vJnphil^^V, 
Ehic^tiiii}; kiil% hiid M tc mp^rochjpfuil 
niKlcan^T^i&in^iQllcJ jneveiyrfimlly 
hiHi^e i^bilt ji j:rncrjtiriM ot kn]% 
iLimeil inlowfjmlp^hinyefiuuli prhU- 
itKc^ jloFPif-iiJe Ehfir juKL:Eiih. ^vriM 
iii.-iny ^Q^f\ ;>jo n wju iviti^hcs^ fur 
rihrkvoluc^. Eih^ofd MPti^hl workeri *m- 
InverALLnaf^lhc hhr^kip^cothf'viLtFP- 
je LihOMTt^' 3LV Ih^-'ir Jie:^l Kicp up |]ie 
CiinreJ^ LiJikr. lElbiviliPCHiii'icfsnvPiivt 
yiKj whnht MiKiM^n%c U^Uh, |('s4ij;nxtl 
th^i nchi^^^ur^tllljincc k %4t ubiijM lUhii 
rl tian'i dJipLiee erinw iiiiy^hcre cIh' 
(itwif surely sin e>4:rei^ in l01po;b^J 
l^ilkm^K \\\ m)i -leiuullj ml^rinK 
enme ni(e^. OlTeiiLict of virpEon^e 
pc^hple Ic'AT nit>:ki-'irTdiltnai;rl1y. u\ 
ihey'rc ^ii|l rirc--diiL^ L-iPFnnnnetl ^^ixtn- 
loriank^ly by fkiM\^lK loci fIntnV ir 
^n^ry lo be Joltrr^^ by n iran^xn ol 
loi>eutitiini:UP^t niPiH^J by iPfv^ 

WhyUo|K^^ple ^lill ^lefiMinc^ur^ril- 
|:irK\- Je^plk- 0^^■^' ^VfJLrrv rek^riiic 
iine^P^'pt>.LnLli|L'lhEhiiHMi E^E iPursehiT^ 
(fi'Jl ^orn^A tbihi^j^h 4i{cniifie;jEi(kti 
w|ib \hwit iiikhiLiil^His hirKl iheirt^pre- 
iErfltsiifiu^ oi U'---4UJllfle.iHLH>^, 
l^^:lbn1e. hkrtb iiw5 r^kjupE^^iEe eertili 
ihiitr^^ctTflfciroiiiy to cutvuini^ tivnU%. 
pn^l ull eIkt reiil ortFtJhl LnATitr kit ^ml 
i:ihhiviJ(r- ^ir^Erhtoally ^rve^ eo 
cinpFuMShT imr E(i-^i^in|jk^drke, i^n 
eiphT iliypE nuoiber Jn ihelr irt-cj- 

If L^ |hi^ lEhHl tcMl^ tNtfO|^4? PiH IriAe iJIrt 
E1ji-4lwrh4>k^iO:ilJy ji ^iw wEicfu^^v 

p.1!^^ Edihiokl-Uke JtlllyL'lTX^nE Olt PhFlCrii 

iNkrIy MEFveplleil ^^nruhc miKn|i|i^'\ 
uffllerfLotrh):iiHiiitrtiipr^Mi^UitMr^ 

iNHIIIlMhelh^^VLlI }-CllPEL)> E^rilihe^ltll 

Jrept^* TV picienlK^^ ar ihe eihL 
I-^niTeEiint^ t^crr Eijirrr ^ir^hlcr 
SbrtrPfreil ivhcTU (ViYfik lAtPt subject 
tJ til vtpJi]]ii,tr> ^lecp iljprii-aiPLkn rrp 
Ebe ttPiiEPEKr lEl v-iciioi% ol 1iu\in\ 
(Tn:^. jml ^vni biw^r ipn Elk* tnteiai 
fH^k, ^.-irchiiiy Nif (fK-m^-lie^ pn 
eripwd ^hntv ihc a hip ^pfPriinf 

f leElE^ . pvcUkln -:^F^■ b-TI^^ ^|h:cli^rCV 
l>TP|ea1ly riNLlie^tiiiiktl by e|ic Eip^fiU, 

orflllir(!'emui|miPndr^iaK[irri'in.irh;h- 

Cvl tir ^ ^UHhiv] ^NhCs Lipp elip ^h'l^s 

|j>ip^^ KL iKMiift i»ic Jhibkv Of tthiT- 
ever h^ti^ ct>htpteil i^^L:ihef H'^ mi 
eiLlm cjhmcT. 

ONEIHTHEHECTRONIC 
EVEl 

H-H^^ iti^i- |Hit rin^-lhl tii fIbC reipii iH| 

tLpniTilJiiiikic -1^'^uiiiJiif \fFti itpii'r 
wf>ni lo Il'aiI o\rr-i.-ipriiKprk-Ll [pie^llVt 
^hAbiKA nnfll yuii drc iff hKi-tlotiT 
jikl in^i^tilficii^Kwilvi wf 

Well, lirMly iliHt'l t^ihi: JHlvk-e \uh\^ 
hiv^iJhij^Hihin^Eai^ rtir>iihtnWl.lK(r 

'I ftw AUVJ^'^hlNtH EFKlmk. 

* PlnJ fVJillsihv Ibnl ibtrc i^ noi it 
i]iiiJ pm ipiLi h'l'AL-e^i yiHA .^ihI ihiii^ 
MiiveilhntH jNKt. ih»i ihcj aie ihH 
jiL^thjji|:(MeliE y^pUnElniE |hcY fl.%V^J«i 
TJ|fh| |i+ a,^ h> yi¥u ivlbil llv> ^lipLI 
IWl hpfef^hPt: iliine lo IhiM fih"J ifl^, piOiI 
|Hitcnii^lkylhc^^ ViiycMn^t4tpjirjTrrif4 
Iw^v Ifv ^Nvrtvr 111 punViT hj^hiie J ux^K 
■H >our hk rrtHtP Ji^ lurk liiolivHihHI 
j^Fhifeik^tt^ NKluectl-ArLiEM Tb^y nn? 
Ihc f dKi]iic% <El n trrff ^Kklyh iwl (i^ 
iru jF/fii-«x. A fuTilirt h^iEk-eniriiintn nf 
^tiiLc ptti*ej Eli.li ptc^ent^ 4pty ifjjux- 
Inx ftetrlg ri^Ecd. *^ l-'opbiej^lnc yi>ofwlf fmrrt ?ri iht 
HS inM^es ^t^nnhuniltni y^Eu-^Ebe 
cJ{pwiix In the B|^ Onribpr Fk>u>c, the 
cnille?:^ly haTi;il b^oJf^ til ihe li^e^ ot 
Ihc nch And hniou&, llu^ Tim; d.-ty 
fA\hKhrLi,;i(r ih.hL ineVi^int cmp-ajij 
k.imint Eo IflUj^lp .l1 rhcm ^jsd (*vllh 
i:ofttt?iLLicnt lTii:rc4tiCtl *clf-E:tinfi- 
ijencelyouru^ll Jtid yi^ut p^^i folly 

* Unplu^^in^ iHhep^ lhmuf.h irrcvw 
cnl Mlcft^ diid <heer ImrpfterVnet: (o 
ihe PPiii n u( at I u fi-'iJ iln::i!ii> ihey 
Mii^outptcdl) hnid ^o deor You'll 
pFobablj ^.irE wilh Ihe peopfi; >ou 
knm*' bcfll ftypk-Tilly h liny number 
ms¥ peippk(t.iite4in^:r^.rupt |^k-11cl^> 
tpui bir^i Ery lo hn^klert n vuE fi bii 
oKhre ih^in llihiin ^^ ti kk^> f^ici^r for 
^tiiialilJni! q >orveilbEbec MKlcEy li 
inuiknioet und fcnr o| anyone 44 all 
JiricrunlrTliL^peiAr ^ildyriHi ^'ikl hn^tj 
l^lk-r Ebin^^ \o iIli Lind i:ilk alhmEp 
Eiuiyrh? cvvii ihe rvc:t^;ilio4] cPf :i|iihcii^ 
l|L\ liu^hn^ huimn A. i HiniXtirioy av Flh+ 
<ut eipnMjiP^l iiumif^ieiijred elimUonic 
tKihbk iJid di^TniL;oonH ol hj>^lcvi 
pininoiLih 

*r:»i^itiiKretEDppjin(1dpn:ct.iefiE?n[]r4 
iTHffv liooUi on' U im'^ J «cfu.^l bP fpl^ 
Jr> bx n^tunis Einil \f\iKr thnleisil or 
tpiEi^P4^iricifir Tvijvc^iEs fnr inftinpkji- 
liE^n--lhe frfrnyir^H pnarkeE re^Jik^h. 
J:?jd i1]>p1lL'jlhP0.%" or iVipcmij^Ji^ Eo 
lliCnt EH ah^Ei}. itiiiilE!;k1ln|; w^n in 
f/;tLELUh||i.' tilJ ihtiir djptjhft^o wilfi 
If^en tlH^et ixu:k^^^ijf ftelmi: toe. 

wliirn hip ii];,iins) if, jtiull rlnj it\ 
rrhiFlv |hhVhPbl[r In fivt^ i^iihi^]| tfupi 
^rvilii L'4irLl 4ind lilt Ihe forttt tilling 
tKirCJkKune IIS, e>|iiXMlly <t\h .p 
IC^ OViktif\ ^hl UiLUlJ l^Oh yiHF USE. 

ke(hirnphsh ptd^iu n^iie dcoyinE 
p4>[vru^irL anj oppiKttinitk^ t<i wti^ 
^■eil 11m Itlibli-^ t-urt iH^ iFfcbh^^l nl 
(hf tkt/cn^ u1 fi^'iwik:^ Lhal c-^E>t prtrt 
e^pull^ Eof thm |HtnvH7. v% Ehey L-nn 
>Eiiri Iwini: liihl hill ui Irrckvam (m. 
ArK[EhL!4;i»jiijvFr/iJnii:»qjii^ hpenlejio- 
i?raj, Piiftjy l^h^TlLht4i(( (FltnrtTvciW- 
iehKnhrKe diiKt n±Li|h^r rreiml-t, Ihc c/r- ;ibi^ 1^ f^ujne unnkiriitEPrcLJ spec 
c^ht FJ^^ or^^nrndirrf Kt^il^. Ih^Hrf^nrd 
TiYK^^i artj Ihc ri:<um ^1 the ij¥^fci>. 
tkpm^ratnmc-il IHih irrntury Klnj; 

Ineonelu^pon, TiThke EE>My EJiut loin 
nol tvreuir; for ^privA,-y\ a iboiouj^i^ 
tj' hcpur^JToi^ copcepl bav*? ihi ^*.^ir 
ilh^ttvi jnl ihnimc. Nl^h k( yuir^cJE 
£9 iuWdiP VhhjiE e^iEH^ rtittupally-TucV 
in Ihc hinrcEs, I uiy^ ! am iU]iiJ3~Ti^ for 
the rcSdluirorlaiy r^-irn^dEtonofiinfl- 
fUtln ^nhPlne t^jrtrrrtunlcy wh<;rt ihcrc 
ure T\tt v^rcLSh nc^ shanie ^rul n^p ^b> 
Vcrilbf}i:(! ol the powerful as a k^fl lo 
nik ovcrr The pnwerltv^r 

NOTES 

I 1 n |ik^ Jltam^i^ C^L k iTFnctniqTKb I'^f L 

Cfttid turB|iij]l cpv^ d MkHu Ipf finj t Ul 
Idl44 ■ hu4^ pHt^iki^'uriEE'.^riTii^Bf 
hn hhhl Tt^ttit<rt ^FMYurifc ffe^m Ui itto 
t«ifnif Lif ri^h^^L >^jHjnt ial#i hj^^tm 

hno^ ^^hLrl^l }i^ Ftrlfltff i|^i n ihn 

ti^^ I fc^cf h^Hf ^hiiVf, rtPThpi ite uiMti- 
ItiM vdt LWHhii]j M ht^vO^!.^ J ibnv>^ 

liCdrfL] YIII44 iBiiul.lPh^ Jur^nritcnny 

ni' tvf i^nv^ i4H ri h^ ^Lvi^NfF} h^tWip 
h^li iH rJ Im^u t]p^ sr4%riu I j|iicdll> { iKi^ 

q^f mxjE 1»f O^ JMJrhlK^ tclnra* ^df V^l 
■4f^T El^ Ih jP l^Eifr^^ hWiUI dAl JN J IE MJ Kl rijf^F^ HI iJi^ Cmtt) ilivWVtEpiW 

nhn<Jik rn*ny ifcft Ihnuih iV^rurv:^ 

'nh^Pi^Ti ^E%i Nr^tU^i Mv^ rhttu^lfi 

finnvTulhirip [;v Ui]^ ^whjiif ^Hk« iif 
_l tht nr^lihrii pif^ic^ |fc»IWf^ 

UiqrpTKil N IMVl 

(tli^Thi^v^tfkU-EdriulhLL Att i^H^itl? 
? lpiUlt1vr>Un4 Ai-khlkiiJllw«f?. 

iketw ■* "1 «*iH^k ttiflrtiliJ^I i-kv«« i4 

rirthnVL^ iJAiii^tll HiLT«JkAr>-«il il^TT 
tuH-i lifVN t^k iHIVnldi] nitH,u-ki#|n j pf u. 

tiCt ■■ tLlntf I »i«4 lbT^-r#HHl h^ ^^ iht«4 B^l 

fUh C 4iVMk ^ I^^I^hM^ Ak4k£KAii 

^LiFVi ^ ^f p 1 rt \ jl T*fil hU^^Ji^-iiJi^ 
mJninHviP^ PrtlnaP ^j^^ f^ 1^ pta^r^u f^ 

4ipt pr^-idufn 
PAGE 15 GREEN ANARCHIST No.71-72 Vfww.gm e n a n ti rclil sro rg TRIBALROUNDUP ARTICLES LAST FREE AYOREO 
AnACHED 
The Av^iHt htimc II m Uic Cffc*iL^>ni 

^vhokr>1 tlw ^kr-^fm kill i^r J^lf Dfiuy 
The) ^n: ^ luwi^-kbLH Hubert ^jihcrcr 

hhhtc ^■^'L: ^nv m l^c l9Jlh drhl 
*K. *hi?n \tfiu*inMc l4UMVf^ tf^i^ 
N J> .1 ^olhinkr^ un Iht'ir l4inj 
%ibt--^^4ji;irflj Mi4^^h4iurK^v ^Ui}U>l<U 
hh ^tHi[^4 jnd vfLl^ irh.'4tt AllliA^tijh 
Ihc ^i^M^t tm%J«l Liifiliki ^ J ^irc 
Ij ivkilc4 IN; iHh^HiPiLifk.-^. iVv Jhl 
hr|C4iTt<i c^riiriiic ^m\ M tth: Il^^i. Fl^tc 
4k »!■* iitkly 4^Pi4j'l prN^]|>ih' flt'ifuJiL 
Tfit^i^NC^H^k: liv^nf uPhi~itf^li4LTcil in 

ihr l4tf|'^l, MihJ \>4ifl|1^ ULPkI 4^ IKN^^ 

iMhpvil hj (Pfn^Jt- UitJiPMPfUf^ wh*^ 
hlff 1^1 Vt ICJkhU IhPklc-^ iht UVPil Lif 

tvMTc ?nuiv ih 44ll ^t>4f^l hy ifK 
MK^JimlNrM 5cttiAwt*J3 

^ %[K'r k;ov ?il 4'HifrtTn^ niK^kMMf^> 
jirhi hiy. 4\ fly STM t^^mM ^fftftv^is^ 
4f4iiiL4^inovh^ciii>^if lhc> ^NwiiJ 
H:rv.iiijfjj;t (tn^p* n( inh**Mmi^^ 

thcit IffhMh^njt (Iifi9i4v^r ^ni| htti^i 
Ihcni I^L h> (Iv VTfcl h«C nil* 
r^Hi^lli?^! ip^ ^hhVnl ^kih^i 1^ ViVf 
>lik.il1t* rt^lhtf InJhVYi'-Artt C^pnftt 
hi i1iW4V^ h> ulihh ll^f hdJ fhP 
inifiiM^il) Jl iHf PPPN4i^LPiii«ip 

In mcni ^«4i hitlt^kj^^n fcn^c 
tnM^ ifv hfikrtltf4Hl n4 u4H^4ii^Il>I 

htKfrh thTV04i^r%^ Iht ^4d-yt^d til iNc 
hul I^JllAl fp^JhUt^ ^^S Vf 1^ 
Anhi^hHi Ivim 

TW^H taill Almini vcfUMit) aItvm^ 
tu\^ lk>t U^Tf oinifli4ifMl hvtfi^ 4*^1 
pmJrhi- #4l Iv t^ki^t tivikK^ h* tfv 

T-r4i4vfLi«u^ iiurtiAhiiLEUiicnrfNit 

4hlL|fr '.^«ih t«<^i^j] 

^ppnvfchirii ^V iNvthi Itv htU 

lnjlUwt \J^^ 1*4 f^MhMt Alhl vW 
il> Ml ^V4 lTff**t*^ *Hi Imil- MMi 

W i» »vJ> ' r'iAfiVMt^ vitr IKvT- 
4lJ?J, V^V bn AH itf iKpi^c^ ivkiv%4 
U4#diii^JAlfJH~S>niC- l*H irivf^ 
luVi£ tWH ^ Irt^l f^ftii Ip:^h* I^ h<t fr 
Miitn »Kii h»lUAKn *ivXh»f Uw 

4n4iPi *<W kt<f%^ iJ tk" hi*TM In UNCOHTAGTED INDIANS 
IN DANGER 

lit wc^lcm PaniL^iiir arc llbc Iz^i 
Afii#/c^ humify. The) ikNu TfIcc a rc^l 

T^c UphI fttfpfifi cUimflt ^ia (he- 
Imli^nv bch^ir b\ \up[K%mr\ \n 
I'^r^FUjy ^A upiiil rr^iul> hmmIv 

t^rr^i^lurthCil l^bfcil Ah^l pnii^ljfi4S. m 
4lpf ii^Hit. L-l 141^^ LnlihiN^iunf ccirih 
fuiix:* fekvni]> (*ip LiiiJvHnen' 

WjIJ [miticnv^ M* Bni/lllJJI HHTip* 

im^h. tntL-iii iHi <-\fil4TrtH^j; IV ^tl 

■Aihi^l^ dn I^V l'Vi>t. jmJ ^k^nilQ llx 
vruh liM ViiKlcrMK'hiii^ Sc^irrjl iii 
ihr mjiPfKi^bnt hji>r reccmly hccn 
Mu-il h> J lik.jl 4^wl the M^d^n 
ujj^nvicp^ juc HipiVhiFmjE jit^trist rhc 
ikM^i^hO Hi^^^h^t^ ih^h^tili^hi^ h»l tU- 

«inc-i •J)nW hu^ lr^h^ 4iglUi/cJ hn|h^ 

(0' hy in)uEii!ikir^ 

TTv l^nJ ^utfiHiPhlinir the cUim i% 
KiFPi; tJ|mM> livp^l.iaPKl<hnv4>rcjl 
tNin^VfFl ±KA LiPhk^^ fKli^n i^ lAcft 
p|hriF>iinj4 4l| Iv m^hhtnJhiT^^ltPUCil 
Jnj ihrtv ^^ll tv ri v^hVtil uhU t1hu% 

lE^hC^Vr pci^k- l^hiPiitKT mh^hlkV 
A va«J drv^ nf fiiff m TtviJ 4ji«I kU^ 

ijirKil Lonijfct hiiti uhrirr ih^^iIc 
^■UK in ifw rWlk 40J l"*H. Whfii 
Mcf^miPHK^ Ijmvr^ f^MhliUt^l 

mi^^hWlUTH-* h4tlfllPh|4:il Itl h^kCLlA-l ^hl 
wMlc*hptfl 

hthh4Mif;h IIk A>^'n^'^LUo1 LiWi^t 

Ik) Jtil^VVI'* hhi.i4ISMH|l itflhhC li^ 
^'kf l^'rc f^ Phh-A 4H^U ^ ^nulF UlT^|l 

Jnl^^^ (JlV^^^ti-'J imlv <m~f^l MlKI 

^flVClh U^bll It P^iM fillri^ t^^ [Vhl»Ml 
L«ii^*«iniM\. ii^h^ hirih^ Mi4^ (fbUitv ^1 
ikhV Ihc Ki4V«4 ^>( ihcn pnlhP^hKk 
iHhllk N^Hik- f% >4nIJ hthEVhl t-^ ilv 
SL^llMMk:^ JtfUl iht ILS KtW^ \o^ 
Tntw^Mui^wuMMi 

'Hwpi Ih^Jrh yiHh ih^T IrtiipH L^. 
Hc ntV^I 4^r H^IpIviyuI Unl I'Iip^ 

SfMAINDKVIQtEHTBn 
WIUflGHT 

~PV &C^tk)l |VlV^ i^^N h%c ii> 4hf 

JfjtC^^O^Mfr^^ 'iii^4X0^^4i^ t1l*CT 
(VfV^hil 4M-li^nW iA Jrti limf 
I iM^h^i^l ^ Jl* i^li K~.h| lf^ P^ f^ 4^ C^- fhtt 
pdTL-ni* ikrti ^tiiLhvn 4^4kbTtt+kl n4 

4 pri^kuJ^^-*^ ih1 trtfeiMbfV^ Ctfhrnrf^ 
h%4if«nl mpM id >wtKjLi \^h^ 

Jvs4lhrfH P^T"Vl - t1u4 J*) 

HhHl \l*Lt|* oitP*if Ih^ll ffcf 
htaiv 

IrtLv^ lite Jh^«Ad4^^of Ihl^inf* 
IH^J M% «^Jil^PCJ ^-^^Vf^ Ift iW Blirtlui. CimhLkJij. I.hNu^, .lc:J 
Vpcirum T»vw jwc*^. he\?uv lht> 
u^rc iiiaUPH4l Afy] on^uhUO ht ^cl 

TKV ljrtnrine.iiii^rv<hriMlt ititifie^ U^ 
Ik- pi:tPiPk iif iJw hhiilanJfr iPHhl 

rKni] J Bui ihr u^ui^hmi k uJunf ^n^ 
nptdly 

In mUcr hi ^^riw^itUic ihc i^hiK^il 
h^cittuny 4^ ilKir m^ic^. a^ in 
ctpl-Hj* ih? ijTkJ, tin^t ^nJ wihcr 
ruhc^ tir Th<- ram fiin^t^, njiM^iul 
H^h^tmmrtiu Uvcbttihoul ihtf rc^nn 
Afcf^iwnukPPir rtcuxfftcdd^ivi h^ 
bnng ihcm ijrkkt ^mc c^'^^mil 

Cnnvfjui:iil3> ihtf |f>Jit^^njl nfc^irt 
ijiii^ultk>ic^.hpkl UA>^ ntI Ipfr irc riip 
4^1) iTt^a^ifvjrpn^ u hirxl^ bn: "rEM<l 
ilnl." Vivtlwftir fltiJ cNfhcrui^ 

rLH\nl 4F4ik llv tUthmut pqtllKjl >rkf 

ihc AivhIljj^^ hj>4nj; phi Ic^l ^Iknu 
h^c. hdVL' HP-mkfn.uM raiMjiy.uVmf 
"P **4X t^Ufcf, liuj-injt lhtPtnrv>ckT. 
aIhJ JUlPHihiKlc^. ^nilvi]E ihfkr chil- 
JttPl lo iifchlirill #ikI or*T hi OilVfC 

LK'^|H(f ^Ik* iillf n^ cx^inql ivTk-MJTc^ 
hi rilH^h'ffi^^V. pE^iu^ IhMirif ip} iIk 

jcihhHir tiMtiAFLijjfi^ Aiih] tlnp itirca\ 
«hll piii>bc tlviT IrMTi^nifu^ y^jiy% td 
Iilf Thi:) hj%f: omllJlUCJ hunlhtij. 
lrj|>r»itiif PiuXmv licUv, hi4^ Mim- 
ll)Liriir>j;tlk;4f ^[^ifil Lh^i Ci+ rK'I^T m thK 
^^f In^rihh, jhhPNPu^h ih^T rwi^ippiv 
full vcit llut Ibiiv lk4h wiJU^^mrpwI^i 
bti ^4^tH lilh^llPi7 rrukLrh uivhl 

" \l ptc-n™ Mvliv« i*n"| 4 rtnhk'm 
Tv "Jh^^vliifiAl AihtuhhdrvJi/t^lJ ihE" 

llkiiitirii% JSi^i^t uitl ptT9(iiihl> h' 

h^V4¥J^ Mf'ik: will |MhPii^tit V^ %lJl 
'mvt |ilikT« hi ll^ t^h thnt. IW ti> thcM 

^L-ll K- ^Uil 1^1 iij *|( ikPV |4.^q^^ 

^v I . I ' I I ^hrii u-^ hj^f ™t jlkrri.Hiki:. rrh pljic to ncc 
to. WtJI he I^Pf^^ !,> ' ShflFfMtl. Itl* 

1^^IA^ 

hip R«f:rug|PiTvirtPi Arca% tkEV^l h^c 
Td* Kniit mMy bf ijqi^ till IV 
OfhXI i* Ihjl ihiT^'K Euil riw cHJr w,i> 
of life WlwPi pii^k ja irrcH^hkO 
ii«'iN» hLf iImL >i>u h^\c let hkvc 
privoir pnipf ti) hiK^ qrpj thjj ffiJtr^ 
(V^ipk uLv tkin Ah** h;«i^ |-i^^ 
Hu^^ ui pTdrrc, li\f ivhhdr uii> jhI 
l4lnRH inmr?*%c* tltpcrdaw} sh«iI ih 
Ihr lon|t ivp ^firl^ AfalA^ [VifilcS 
hKuftiitij pKifimiAr in Dwv ihl^k- 

UuHt. Seotfi leWcr 

BRAZri: TRIBE FIGHTS 
BACK 

In tfLVill wccLf Ot^rc Ad^c IWPh ^4o 
LfjiLniilPiniLiUprix l<:i>Acvft|herPF4j 

IdUjTJ Iritv £1^1 ^LMII>inLJ IFLPPVT* %thril 

hj>c ihlctf^Lk m^P^kJ lSi;priTWT>L' in 
ihc ifrcvlirrpt Ahihx/^MI Mirrs^P^ rc^[Vv> 
^inlc flir kpHpP^F WVOimI Cinlj l^ffj 
\a\\ i«r rclymcd m iJv loJun 

IhCir Ijiht. C^inCKl tfi4.tf mil md 4t 

BIGOTRY TEST 

"Hltp^L Sn^TT fVTkT ihdh Jl3 IhkW 

rii^^t t^LLKJOAJHC^* Tl> Ihl^ ItJ Vt^ 

Tfcc p«v*f nf Ri^vithNPn TilVhl 4n ilv 
TfuL irniujf^iMivhlL-^ ^PhUliL^U^^^itl 

dClivMj ilfiiTrflhlc III ti^tf tiili^t 
<Vhi.Y ftif hHh ^ic^ Th.-eni(j* fUAle^ 

In 1K l^i^tu \h4frlrti in tht 
lhnm]4i>»i^ ti> Aftf M i4f 1^ iiHvt^i 
^tv^^CiffMiB |IP1illcA.XVtV4tth4Jub 
Pmk^ |fi^ 44hpa| <vLVftciKT« <hA>jr 

.1 . i. , ■, , 'n ifif (ritbriAhd lildf^ilv New fiuineA. 
TThcrrn^irli j^^iun^ A^hjnjJtitiyvfir 
II ha^t (hcrf lir^ i-^mal i^*ip:ncn« 
wiih K*hci >£hiMreh uAdc^ i^luli tuTe^ 
|ji|D. Chi1dtc£> or the Mfln]4icu^ 
l>bniK Ih ?l>JfPlow *rfl fp^cn VCTJ" 
wpht^lhciitctJ Kxuil in^inhiiF^n b\ 
iiilull^ id jfl f vir ^(t The h^itK^I^Lo 
rtU\lvirKpl4h|^ n| l««iliMhfHyf.tfidld 
dixl cnFHijTC in ffoup limUhmp hy jfe 
ll^f liT ^1^ vfjr\ tiifU h1I^> c^i^n- 
CmrC kII ^tiriiiu3:iTiLitk ntrxl Sipl^^^iu^l 
CliMhUffiitii ;knfjrl> Apti. 

The 4honKiD£i of Arnhcm [jirtJ 
(if<Ti|} ai.4,cpt CtlmmtfiTal uk r-DT 
^Ih hli^hjiriKh SX>d WlVC%. OhUf 

Icmnkv um>;timct i^Vc U^y^ For 
ItiviT^ In the Sjmtn^n ^iiPCL) iiri^v 
rthPtfiUin^ lit Nc** Gyinc« ihf mtn 
bclhftc llut J jt^nc hj? hKimic^ a 
iilmtif ^jtTKPf mil hui^rh> dtinlLtn^ 
j»i miiLh vnicn \k'k pinMbk IhPfn pi^- 
(luthriliil S^ % p:fltM:>. 

d>ibv1 M^^mmtr^^ v^tut df^riiK- 
iKinJiMly nu^ih:r.^4 ai fpciltltc^l 
ct:^rTcvincfL¥fT ^rnonl^' ll lui'i ^i^ai 

mi>Wi«tic% who aic j lfTrn>t, ^y 
wh mindfdiA?ttcnher^HhpiHcr til 

^^Uith1> rt^t^her oillun:^ ii j nbf^r 
h^trn Eiiin^ PA*|>kr 

I1u4 ^ rih4n);t,^ 

'Til lAicnllTC 4f>lVrVd Inil M^\CiH 

imlpfttKr^ , he C^ho:ird prnjlc 

indivkbiAti jio in^r^M iJKl helped 
cWMTHtnpik^ huihl leinp^ |tp 
h^viun tlnibi^^ nwrt^-iilKB^ fiinil 
jvnnork^nt KivrunM^kl h^AA- 
Wf-jfinj our i)^^hrifi|- Iw^iTif dtn 
hvxv. t^fti ^if#i J M ill ihc Ipnv 
tffU^El^lK- jlh? rulpv^ I tULwhit^ kf 
tAn >iL«^ 4^n4 to itwi ihc cmr- 

liiHt^' vhKlh PA^ ^I^jUj ^hl 4lld 
l^ivfl til iV-M rrHb^fivfil fTKtlu^ 

«Ah vh it I ?.l*Kl>1r . HEALING OURSELVES \ -I Jh-_ .uFi^i Mi^-^ 

Miiidtn) A li*wid hi^v Ittii^ A 
ins i«f t^ltHI ^if n^utttitlhh L^t 
PL^htPrthh^^^ In lt% sIC^J Is 
ciiipW^I 4 ti4HCfn|il h^ scit 
;uh1 h4hEY> Tl \^^\\- tvcn purt 
i^wJ Tiv Ouivppif jurtmpvn^. 
HiulivCht* inki^vAk-Y^v-ndler > 

4hfW ^^Hi'rc nv4 lh^*^a 1*1 ^Vk"* 

Tfi ih£ Jrkfv^^lll^ i4 ihii ^w ot 

h«thP4lpi^nV. iKtLpi^ hjif- « 
pM k1r>l ^-f JinuiPli? Pjhini 
h^THP«qjrtp|p|) f(4 4in 

h^oi TV) <cm M rvK*^^ #^ 
iKvifh iVj re ^>I1 vi^kr iKt 
iVfpr^rrfpV • oiflWwlt o*n 

fhVAv lu> hem niitfivilivsl-" 
hiikY^«W mvth iMhih tM-vtart l« ^4 

\fu4\i«faf iv^l ibii^tas JK pm jis 

<hAi*mr« t« r«.i«rt^" lluUi S^ 4AII 
iiw i^si ^ %:bf*ff ih^Sfcj. |if4 L^ 
klrfctfWfh^v M rt« «*»n ih^v 

fet ^^V ahk fr^K- ^41 si^L K M 

JCfl^ Ihr f^^V^ 111 4HfT#C*^** L'^fclf* 

\tid j«hl ^^ <*My «hnAf ,h4^1rk4p^i 

IV^ tfv hb4^ *p *t F^iUjitf ihc 
Ivn^T^H ■it sc Ivi4 "^ ir*MAJ*itfJ. Pl iivkc vnw It^ b~*A X iw* oiftH 

i4Vi Jiin*rMK-4J. It^lumlH'vnT 
It^ia iLi wc fii AmjI Ihh^^ I'm i^i 

*f fT *^U i?*tf«l^^^^ 1 J1T^ but^ hi 
iFpiTCfA) ttAjliiPhLlh ^141 h%>Ht4 Ibci 

tlm I ITM* Jjttf into Ihf Unfiuf? | tt 
tntt l^wnCtl Ipf IJhK ^Vhl*H^ Ifln- 
fiH|v t%x*in'l tu^v ihc nr^ ^it^K 
tNif po^wvc-% Ih^l fn^kr AnJ 
VsM*c^. my »Tij» ihi^^l tMl Tnu 
» ^iW fh^t^r^n iHI w^*^IJ imU 

4ll itrt* hrjlm/ m iSrtt * «i4 muk 

(a^flt in fnc ^IhAf f W tKA Uii^kl 
iwh ifv^l >Y%Hfhr wn'y Hd I «^iL 
ft*i tnlhr * A% ^^«4 4C\il h+fi« 

Sii i^htf u*s Itv |m4«f ^4 ihfr Jitl^k 

frf »nh«r l-H ii*nM>| iVPTfr n • 
l*iiN^-fl> Kifh f^nxlii^ ic^^ ** 
rnlpf^it^^^ iw-^* (f PTwlM^ h^ 
t^ttk 4C kf^tvi Ah4*^thv~^t js^^k if*d 

It^fl tr>i^ III ^rAfv 'nvtp I ib Jl ihm 
II h ^tlliNj hiiTdtfefL 4hJl-it;\ rF^ 
iHnn «>£ |irf 4 In V b4^ 

^i:v«i liMfTi h* the k^MA* ilw •ibl 
K^^~^ Uf ^-» ItvtalhPllV «i4sh i' 
*t4h I'pliliv^-^'lWlPillj Thco-F* ^,L4J ,1.im I r^x*l hi fc H^^" ir** VlkhfUn 

r ^th4tMt^flhl^lH0 

^ijltc it * hft-iU^ wf T<tl iftV *M^ 
hrtiv «ny kT-o^Wi^ Ituc ^f IccI tlv 
hf^ hi tli^Fipl ^hpf^ Ml4V dITItl 

nhwrlnnhjolinf ihe*tfivtvpi p^juh 
4iP^tjlvr *fr#v 4pr ip^lppii^ 4n Jhdl 
Kin.-* %>iArM p*ihrT ihM idf s-iittuul 

7W M^^^gtfK^ lUhJ 4|x4iT^iL-4 hH 
luinp^iij Irt hunjrf<li ii| Jillemi 
itiTv^ Pvt I ihhFil ihcf? hj> nwiy 
^ptTilutitiiTN hi^nrn ihr F'^^qt^l tn 
Mi^^rcJ hi Irh^^T *"? w*> thpj" i*wn 
«hpA Ihri rff^' tutnc^ TTbfy itP? PhH 
fch^^tKil fivr ^ASMig tUMt^lH^ Jib 
hc^p^ fr^r^n fi" thf^nhinf Nhbrwi 
rWv *it rftVTwrtJh^f%ptt»> Mny^fiVb- 
iplltt, Mt} twitnj Ita-i f«^t U> phr 
4M«4 4hcv 4F7 Iri^lilkn ihc^ hdit: 
fni^HOUl It' Ihpfc vK t-VP^iAl iMAft 
llktvh^ikivr tt^ViriU ffKHMPaicd b> 
hTTV^^^ih^ «iirtvJi, TKiA h.'^ixl k 
hr cnM( 4TV^ Hvn ktfnt iM «c ^1 

4it tfv- ulciy jnj hnt- i*! Ihtf ^i«vi- 
vfhtmlt ^itf fvufh^ aiumtK. ^nil^. 
fniivnh,n:Jlwr tk* ■*« act t^'^^anl 

^VuWr «bJ I^i^V tif ihf i.urhcTitin4)r 

iWt i^r^ d^ hi>^ M^ etPT^i^hiaJ 

vs^ tJ I tff lhil\ r^ft pfrvm m ihp 
Vlikl Mf^^t ^ hc^'^it i-Ait i^iV 

M^jttf if pc^^ f«n ^ liiiu Ihth 
£«rT[i ih*^i fii4A) 4^ ^fa#bfhn| ARTICLES WWW preo na narcTtlsi o rti GREEN ANARCHIST Nd.71 72 PAGE 16 ANIMAI ANTICS 
SfDlMacninetaDiers 

When Bill l>iufhcrtj dp>^.iucrL-J fti% 

w^^ ^Miiiiiij ujt ^crscnl humTrcJ (kil- 
Irin Om per w«l(, he itiiti:i1l> ^Mi- 
kcj^hjIcxiMtvmiKhiiv Whcnhctrcl 
it^i a Mii^dll*TVc ^rarncra Iff ci*(t'» ihc 
Utirve^ irt Ktlnn he dij tmktii nun- 
jfC Til ui*!^ [*H,ture^ 4^t ihc pcrptira- 
ii4Kil Ik ^iT\tfil. riiik unlj «tfc ihc 
iNrvr^" ^hii wf iv ^l^ali^p fhe i||ibf- <^-(^ nf she -i^i-in vafKtjn ihcy %^cjt 
ii^prLiii|t in tHMJcm ^J Ju ^t>j oiif b<rJ 
^lmIJ fi> up JHMJf Ih^ m.x-hinc Ut 
(uniMT ^"liu ItMVfic, jnJ Ihc t«her 
DtnJ^ uouki ^n4^ them and ;ly niT 
^iih llicfn, 

Bennancoplieaieiiup 
Enrdwan kangaroo 

\ Cj.-rriun pMlik:cia^n li:i^ bctfo 
tnjur^d dllcr ht ^^^ kjct^cd aiitf 
puihjhcd hy Ji d-iijirf kdn^dr^v) TV 
in^r^uii4j|. ^hKh h^ cm^pcd from a 
vm tn \trL Sonh Hhnw \*tt|(*ii»a, 
w» ipott[:d hopiiifij; on o nurbj 
juiobahri hy lTKri<1^l^l^ li wjis rr^itt^ 
mg jincu- Anunov J 

No Parole 

Orik^i uy II jtimdiri^ ni In^JJ^iS 
iFTtly mofikcy jml vc unlikely Ifi cvci 
he n:lc:i%cd. TTii^ mcmli^ys Jiir hfliT lo 
dj^^hnp izandHJL^rT^ and |hc priwo 
iJiriHJid bc^h^JEilown 

Jtw pf4M»ft m I^i^imIi rHiu^^riHinkc>-i- 
zippfvrkcnilcd U\ kMit^ ^jrdcns in 
l^jni-iti siLiii- r^i thic^mtE jih1 iiUcL' 
vn^ people llir^lu bcUci\ In 
Manuinjrt. (hs? rivviUy t^xJ, in«m 
cv^n min^^irti: ii>4HiVcy\ *rc noi 
dc^ni)nl h> the ^lulhiitiEm. 

An Indian Dc^^'^T^apcrrcprKl^ how Hv 
uKvikcy^ j| lIilt pfiH^ti m Mofib^j^S 
flir ^iKilo^icjl Pjrk vujI aful gUtt Jii 
vitllon Irtini ihcir hcjvLly turred 

Ijilcr Rdin Tinlh viid ihc rrLT^ni 
lunuifi^ Mif re Nvi ivild |o he rck^^il 
"All II HMmfccj^ pjT fk^rd i:a>4."^ hI^i 
hnvo hccn apprcrvndc^dh^ fT^tihc ^jr 
dcnv fsir |hh:%iitg. TcaLirt^m^ nn^l hil 
InjE pcviplc. [t\ Unlikely »ny i^t thai 
jny III I hem ^^ill fvct be i>iiii1aI "^ t>nf m>iikcy 1-^i^s recently '*arTc^lftr' 
r^q- nrLK'kinp >ludcnt% titl lhc cunipuit 
Li] Kinj^b Ah^rKur[unil Vnk^'CTMly in 
Lud]ir;inH>. dm^h^ f^ir Vhuixr cMii^hi 
arTrr MC^Im^ h;JlHl[li4f^ Irom «itn}cn 
ajii] a rTKittke> IS hcin^ hunl[:d fnr 
AllKkmp cl^ht chirjtvn ever ihc U\t 
fnnr^ih m^i Sc^ Hchh ^uhwtr TiLi^^ 
ot nHKtL^yi hii^c »l%o c^iuu^d trhi^i^ 
filler ^itrt'A^inp info lEovL^mncnl 
bukl-Jins^ in Nc* iJchkc^cn ihc UQ 
i>[ihe [ndJAn Air hjrec. 

SlaughierhousB 
Escapes 

An.4h^^ c^jpcd fFimn vlAU[:htcJt>4Hi'fee 
hy jLiinpEn^ a 6-lnot IcniJi.- iit Kcri 
Mcjcr McAt^ tn C^jmjr \L^[i^rnf;Mii 
Rb. 15 She oadcJ pi>hvc jnd 
offlclfllii fftrtn llrt SK'A \^hdr i;ht\% 
iii}i Ccninl lVirVttJ> ,->iid coicnn^- 
Mounl SI4VTT1 I'^krk m Clifiori. uhcrc 
*hc wi> h^l %pi^lcJ hy iitv "IV «3^ 
iKin'* hcltCTkpt[!T "Ci^w Cflfn ." 

"The iTohktn i%.lhik j% ^i fnx f^w^c 
COM ihiii F^n'l ^nin^ In k.iiiik: lo Jhy 
liunun."' Mtid SWA ^eni!n1 nunj^r 
llji^kl Djlc^ ""Artd whco >ou wcifh 
IJ^Ki pciundv ypiw vflJ3 prrtiy n^iicft 
Ijo jii)Hhciv>im wjinltht^itr A) Ctlj 
MM] dirtj fmni rtfia>r ui c^uvi, whcfc 
CNN jnd iMha hc^t^ ouilcfs hiiic 
thnmiLlcJ Ihc f[^u^KcWl:d tu^irive^ 
Rin iiK hcedtu^iH Ihc vi^^'s f^tnic 
ffn^^iJady. Ilflwlwhcii Ihc tunj^^iy 
7>c:ir-olJ crtw t« oi^uiv-Oh Mji>i>t^ 
Hurlie Lukcd p]^n> m f iv-c ir the kc> 
In Ihc city. 

Au^HhcrL^^^' hAd Icv^liKk in Aii^ini, 
^Mf LrM!3piTi|: a ^kiu^hfcfhiNUW in 
Gr^^, 4hc rsT^ m^> ;i cai pLl^k.i:ru^Cll 
^h^^l^Vt^ v\Uii I'icn jhlTt'iMplcd fkh lii,Mi| 
fml Lfn lii the riU4]^ }\^k'C m:I pp 9 tciw tlctTh^hshed Uffh nf Tlwni- hul 
Wn%cau^l wilhdft^pf f»%lv Wtlcd 
tkr^ADnnhtjififcinp.^nd^j^ led Kick 
lo ihe iN^JUfhiethitu V 

Sedfdous Seagulls 

fhwicsmhnKfMnnuy l9S9d u;.i|luEI 
>h« a dun^ pcllcf nnlo rhr clcclfr^me 
eye pf 41 Mcu H^v^n^ hnd^re in 
Yarmouih, T>fe of SVi^ht. ^-tfuvitt^ 
cifUi liniji^tfriMlTtcchm» 

A BlAcknul in NfMrhrldfLc, G^tjiL in 
April l'>/4 i^iis L:4iu%<:d hy n bird 
ilmppmf^ 4 iic^thNn btnb onin nn 
cJeelkLiy ^hihMiiiiEin.^fi^eihri^.Hliipi- 
cd a nKinlh fjt^r hy ^ htrd in 
t*flliltrfTiia\ Mc^mn^ih Tu^jn.thtf^ mt^ 
^ih:bL-4nf Aiifi) belli shaJlc. 

Buffalo Atfacfts Caps 

Cnn^l.ihlc CUky il^nm mid hnw l^ 
^iA^ M dj>lire,ik Fch 12 in llrhl hit 
lvMiwshjL:jii|H Ik^^lkcillntlicKitL 
^rrandjrt>hci^inln>nlrdh> Al>iilbhh 
h;Mi|:rrir mid nihhin^ ju hc;id a^Jii^i 
Ihc tmr^^dc L|jir\v?y, I le inwJ in th-t^^ 
It a«^y tml tlv h(i^fAh> MixhI it^ 
jEEiHind und v^^nlmifol skkk^n^ the 
htntse- Me hutlcd s ih-*f*|; I'^f J* ik- 
AnlnifiL hmlnf ii mi ihi^ hciid The? 
tulLIn h^ded up, ^t^u^jr i|\ hnm^ 
a^din^ Ihe vuin^iiy 4i:mj]t[c ^y! titricx 
-ihcniun^ jtidlniEtcOnff 

TNJicc hchtfvc n ttmlit k* ilic ^4ml: 
btiTr^lc^ ih^ii roUc^\ hvei- «*Kv^c-nnt 
f+b^vJn Kemvdy's i,"w ni J4nhi.ir>r 
Kcnnoly lj> in hi^ nsenuri}^ ivhi- 
tfc fnt tikiui 15 niinuT^'^uinil n ^^ 
mi; nmliM-i^l ^Inpfved in lulp. - 
Nttf ihcTTl n L"Trtlnr> \e** 

Millipedes slop train 

A iiriii] ^-is i-iNHi^hr til A hJilc In ihc 
i^Mwnnim^ i*f Jap*iri hy n* k^;mil pI indhpcdct. Mhllipcclcs up Cn ^m cen- 
iirricri^ hW£ cottrcd A 44X3 melf? 
iiieich nl trxk twaf Ch^a. iAe^iern 
JipdAn 

The >inp)c<iim4cc Utio^ onylDf 
iinly l■lVnp#^^cn>:e^>,rtilfdC(|lt■ I h^b 
jfCc^r crushing It^ nf ihc m^eeti 
Millipc^lch rnVDut Jflrk enndiEioai 
AAd the incident cvcurred nn q ^had* 
o*y upward *h}pc, on n IkoI tram 
Itnc in H>cij;n pfrfceture- -Tht A^ 
OcU«L J 2003 

Police Dog sacked (or 
Iftflurooldutv 

OSE-(J, Nniwfl> (AP} - When Wf^ 
irK^ police dcif wu^ vnt into J L-^mJy 
fiKtOfy ID irvk A»n im^ inin*dcr«, 
ht\ H<rt*c 1 J lauc pH the bc«[^ of hiv 
icnH' nf Jbly^ 

Tlic Gennjn Jirtephetd ticj/ly m 
h^nivJr jnickr J^if tier^^ttfkl. n pidicc 
ytJilcMnjn III iBe culr^r SK^r\ktp^n 
City i^f T^tf^i^lhi^nn uij ih^ finhLC 
were»lreif inik: N'l Ji^^r c^ndy fatlu- 
ry ^her %oi;f^ thloeci^ m ftl4«n^ 
icjf nidi tttre fpvnd hcfprnj; Ihtm- 
vlic^ In Cindy *lT<f ibey hftJw In^ 

Tite ^urrcndctcd ^1 ciHV. hit two nn 
A^vsiy, Sn ptihcc vnl V^r^ in fiJIow 
IhcirinnI Whjl he fiuml ^^1 the tml 
nl L^tuly Ihcy tctl Evhind, u wcK u 
n^nrc e^Ldy u\ iiK huitditi^. 

■^Jlf hctpe^l hirm^ir tfftcdjiy." uld 
(tcrfhllKl He ^^id he WA^ u^ full irf 
tjihdy ''that ifrc hfld m imriKdjaicly 
tr^iti^fpT htni 10 4 nwre myeni Emij^n^ 
mepr nn llkr li^n nulMdc ihe hvild^ ^ 
tf^-TlV *^'^^i=hhk|r^ K^ d^-^y At? 
IC jeiif^ nl i}^L\ Vj]^ 1^ vt 111-' fLNfcfe 
irienf. Hi.i^iHiUnl tnoe Hiy diwiplh PATHOIOGICAI SOCIAUSING 

Ransu on im^, sBJt-obsessed hippies and ineir appropriation ol radical thinking Pctiptc Ho^r [+t\c>-! llii^ w^ vvlinl ^iiv urremnetl :it me wIkii I 
criiici^ people^ 4]tlJluilcs unU vntniniltiunl ltii^:irij% atavism It 
wto fCA-cAleJ |(^ nic th.il there are ciiciitcs uhkh ;irc lohiHi^— 
itt^cr lalVeJ uhwi tH cliallciiEcd Ttic^ CJictivo inclixlc yirl^^y 
friMd*. [>ut^^c^. alcolinlMmF*. chddfen, jnh%H elc. The p^imful irulh i\ 
Ih^lbourmnvenict^E lacVs tCMiurte^, manpcmTTH hupptwi of .ill kinti\ 
iiin1ftfi«Jnfl>viJiV.Hin<lihc liElt hnpc thai j% lefl j^^^iiMctl hy pft>[>V 
S^^llEif Iheit linic Eind energy on MKuluin^ wilh IfEctkli. gninp In 
pjtiK* flnd fsUiriK pTv%ciJ. U|l^;iiKld*rtfrihat*uiyhi1f^wee**- noituc^u^h mlhix^c^utiuy fm pc^iple^ 

lul nwjicnwnt -ri le^iilunjn w« luhy^ beinn kiLkd |j> the fn^em 

fchnf^eJmEy hy certain lulrt *hkh iwni diwty v^nh Jwitn, [lunfhle 

Ml m«( efl^e^ <i^1a1c>I t.inii4tiKinA tin Rsn. rte hi« <mt yiv nmvtnce iiKurhil^mldli^ iLM^^ I'm rw.H *Ihv 
%j|iM) ' bati nn ^kolkiL iw druj;^ - ihr 
*tll muti c%ihbc frtnrt in^hde ^ ^ 
piFff^mf ^ viltv irwy of ki^iHC^ kEcnih 
i^inf lUt /^puliUAi^ uhile itiM^tig ilhc ihev pcupk? t>n y^ ha^ |ti hjve 
pcr^^nh itiiTLhl^nu inin ihcn ^p^n- 
iiKtilv ^huutinf ifn: tk^k cmi ^>f thfir 
kHlikn'mntiiliNein^^hilc we4in[>^i 
thiniWLch-lllKSTATI/wtiUfnno tKtth*ith*:ifhcnv.hflWi« pk: ihcm hchwe they StliT T^ftc^m i^ 

rt-k^^b^hcil£r>l.nnlliC^kil*nf,T-: nH j cnn.unvr |lcm nne .4-n t^r 

iMiipttdmit hj/*p«M« iloLiI L]ij^tKM»lhc-fl<.mi.^j>h.K> llM 

twL nh J-jnhnI ^i>d rthff iitist%. the i»ult nl a jtni^Hle ^ Hh ^nnnTiii 

T*ciy thcy<ollHietaheflhim4iLnn "^**'' "^'^^ rc*Jtcl jnj ili^h 

iV*ynI'teU iln^ipline' >t* wh^i *^ P"*'*^ 

*twit ^iih MmvniM TitittAhrnnj Why un I inpyt He^auw I kive 

iVm^^^r* hw ALUiic hcvrtu%r llwy h«n pivwd nn a^l luufc^l ^^p hy p™ 

tfl^Pl^^ ihelr httn^l^ m i»*^ tiki^enviit p»c tV>tri|[ ciA^tly Ihr ihin^^ I Imvc 

hjinol In IM ihcni iJc\cnbeOhcn^HLiuiii}-myiiiTKiiihl 

ithhi iinpf>njnny M^mn^ Ok iitiEe 

Kwiht-ehliihtewO *Mi^k!*uUi>I f"^«"**^"t«^t^iiHf*hi^.tJ^j. 

^mi nb^mM iwin unton^lnLftJ by "* "^** •"*"'' 

i*ir i:tirTtM i^tMlM-'i u^ lh*r world [I ^'Pftipk Hj^v Llye*^- Sh r iJ«i*| 

WrttL ihAt iwily jf> i^njiiirirt %%kre ha^e » hfc '^ I h^vt chi>«n n^^ m 

pwpl*>k*hy *jjcBfitm«iHlftl|Vn hji^c h** nl Irterel* In fu li> p^i^ s 

tk htwily te*l-v wtwi the ™i of wnh. or » ih^he my^lf *Hh akiOwl 

<iw*jrii m It veTn> tn iw thai ii u Md dtvB«, <x i full lUK jobn * ch Md iih-hiuki tv 

d^ii"? .and *nhcr n^nl tuft^. u^V^% hifl*ie* 
L^ic Tl^'^ t^ uniiclhinf I h:ivc vhc^wii 
m I a^ llr;hi (nr iht^ de^rnKiiiM^ nl 
clvdl^3tlnn If (he** [vupkS 'life' 
rAjuirv^ ^uth (nvij m lie ^MxUn^hde, 
I ihm'i hcc dikKh En r^-imimctKl tin 

Simx- ytaft n^n I vnk-eJ tlv^e *deii* 
In tf^hvm^ dt iSc P.t^ fMh^itnf. I okJ 
l^Lji I itiniifilil Finding enlefUthmenl. 
ic ^tknkfl^hHhd rmiMcele.;ii jfJih 
CMiiK ihiiL ^^M Iv priin.3rrl> :iU^t 
wntiii^r^^iie%i>n'i »vccpi.di1c ThiMv 
tiriX^Li^ iKtIy niv Ihinp vhh) he 4 pf» 
nmy ^ nne tiinc 

7lv rj=* HJilhirrtnE e^hibtlnl uwnc nl 
the nxhi ^rucuHnc hyprx'fili:! V\^ 
wen Inr j Inn).' liiiKr ThcfT w^TC a h^ 
*'r penplk: ihere i*hi/* prhifily *n^n"c 
itv lerfjius K^Lie^ ^T luftJ hul Ka\inp 
A ^iiriid nmc );i'Pict4i]Ly H^n^l enlcft^m 
mcnt p^iK-iiliirl> UnMttv nl tlv^ 
pci^ledK- ^Ihcrhnf m:^\ ni.k|e Inln j 
fij^i^Alnji hiiptviMnE\ 4*ntl llie Fjtth 
WM All lirn hot hht^ 

TW enti^rtiinnicrrt ihki^ k-c.ipik' a pT> 
ttfity iiixl tTpxpKc the Lmti^tfaipis hi| 
IllTK- dnd ^pAttf 4ipplied tn 4i^ 
(H^in^Hjlbpc II h> piuifd thf H^HkU^ 
t^nict *t iFMHikl hjvv been u^rkinf 
nfl T>>k^ phent4l>eRCi^ ih llt^cLv Limine 
ti* Cirth Fif^iet^ ami ei>niribu[eA 
Ipe^ly M llv Ijdure nt emhiwi^n- 
1^1 nriJirti/jii k^nv Amf nhiiemcnt^ bi 
hrmK {iboui feit raikr ihsn 
Auiicriicind thmp:- If *v aic vrn^n 
jkiuiUhkhntEc^viliutiLVi wc lutein 
be ulietly ^Ud-htp+iEwd ind fiK-used. Aktiht>K (frwp^.^cx- wvlrthx- 
mi^,(tcilisEnt£iu% Jink»re-dcpk>>' tujr 
eni:r)3yHVhVAk(nin|i;iHir inleni ^nd dn^ 
vpaltnil wr d^^lhHH 

"My ciHintrymcnn ^hJ^I Elv flillennj: 
Intdc^^nf lhiMKhinan.hu dv^iTillhl 
dnnV ih>E o^etnm>e^ iH;r min^L %kiL| 
(hrv thlnF^ Icinpi m li* (i%t? up 4Wf 
hi^rne^.iHiv hunting EM^nth. ^n^l ihc 
h^PFVifdhle |cAehtii]r k^l iwr ki<i1 twn? 
SkilJ ^e pcnml t^tiTM^^Kir* (n Iv dri*'- 
Crt In Hind fm-in he hctilcd hte ihc 
eitik nr Ihc i^hhc nunr - 0|rlj|j 
Ket} Cloud 

Nn|[i^ily ihi^A.sk^iMHdfUHkHiiin^ 
puiec v=^nte^, iv. clc^ ^p enprity =tnd 
(nne ^hteh iweU^ in he ile^i'4c<T It* 
nther nuit^iPTiEMn^Nni thtP^Ex.Riiiihoy 
nukf n^ulhimlulf Filt 'inJ ^kivndcrrtl 
nrt ihc ihinf wr ha^e in ile^m^ ?m> 
why lih Iherr ^ui.h » disM;^>inliiif; 
Imium f^r ^iib^iiiuie AtiEitiTtir^ lurMKi}^ 
wKjt\ tl^i^x^l A^ 'juli^i^iT^ i\rtj 
Mh> ,111^ acllvist^ VI M:lf-ihdirilKenl 
And iin^M^II diHk|i[ifwd'^ 

Ti-nn UedtnlT. jn *^lhe CTiPfiltnuum 
Omeepl'' dcfcknhe^ the diricfCFvei. 
hcii^rch ei^illwiJ ehdihcn jnit the 
Indiana ^he litei) «ilh nr «Hiuih 
Aiwtica She ™^ied Ihi? hdfnwrinj: 
c&|il4fut(nf> ti»T why Ihe ImlNMi thil 
then wr*e %n hjppy. wll iTmh^Jinf 
ekkJ ciHiriiJkni tnttipiated In Mb? MtiTkip- 
py ilepcrtden i , ^f f devinicl i^ c 
Ctviliii^d kklv 

*lTTkfl(Cd1l) , (he re^^wi Jf \ j^ixMhlf m 
nMkellic^,Ht^fi>*wdlyi^vulBnl»wU bAd or :itUk-stKlAl 1^ bccu^^ >*c Mt 
tOMYlAl Our p*renti,\i«rtnb^:MHn» 
iur lulkv^ly hj^urc^H ekvly eipc^l 
ii^ ii> he bjd «t jinn-«vi*t <H pfecdy 
nr urlH^ iV dirty nr deanii,-iL%c nr 
^f'Ui^rueitve. Oor ihku1 noiute if 
MPth Ih-ii *c lefld tit mccE the c^pce- 
Ei^Eiotii 111 nur eltlen." 
- Lnlenic^ fcn 'Tnuth iV Ffltui^' 
hiip/;vp^Y4:n^hwuinH;tneeptnrj[ 

ScTl-dednKiivduhaiiute xElvht* 
areexpei-tcdnliJh And even xiin^ti 
and n lutd ?■> ipi>nre Mother CuSiure, 
ow rmkni eljcr Wc *<Jfeatn h* tpof 
*ngh|' (n ffl drunV^ ^kuTk. cEi: x^ 
ttHpJly Ei^ My pdmpcrai bnin m'ly 
tml km^^iti}; how Ween^ live mlh^ 
out ntir lub^Flttfti^^ 

-The MiHkl'i ME nf ih^ KjUhV 
undcj^l mn* >Tni wjni ht p^ly"*" - 
Uhiliy the \'-tnipirc ^Ijytr 

ir ;KL(^Ki:h nCTvrneiped thctf altkci 
En be i^»hcr uhE ^elf-UtHiplicPcdnthcn 
we onRhl hj^e p p^J chj^ec f* 
ehmihJlin^ nra itclUxnued JnJul- 
fiCn* behaviour If ^'c t*^(V e^peeEed 
f^tjiet wJihdcteminuiKPn^tnd^kd^- 
tion ihen nuybe we ^nuW *iin *cl* 
*nj! ihJl wjiy, t iKinlL i f^yJ **y ^ 
tiAii ehjnsin); thi\ ii to cTrtnple*dy 
elift^inoie trnvccoA^rivi like Uiv^» 
*knhol, p^rtKK iv, etc #flid hiKwrp*" 
nilf Ehc iUc4 nl i^n diwi^phnc n^^^ 
uurh^> ILutHKl%i^kJ,lhe wi1t^>>^ 
i"iv Irmn iiHtdCn ^ hen *c've Jcci* 
ft! wt'« lejily iftHbu^ *hiKil Lm^^nf 
ei^ihu4k>pi MGEI? GREEN ANARCHIST No 71-72 www Jir ee nanarGhlsicry CgiNTHICUlTURE? VIEWS FROM NOWHERE Boll Black reviews "flesrgn Your Own uloDia'livCliaz Bute n>-SH;N YOUR OWN lt^opia. tt\ chaz avvr, « un^riKKSs 

NEirmPrA.TlTtSnN,x\/ESKK SHARP PH1CSS2IW2. 20 PK 

The miclltcl cjm bittc^y mun mim: easily Ihjii ll^^ Loit^cnriici:'' 
- PiK*l*> Solcri 

Cha/_ Ilufc [S art jnarclijsi wriicr wicCcly piiWihltifd by Cfij/. Buk. Iii> 
ittlf-puMtshitig hirilory (as Sec Stmrp I^tcm) is tgnommious. 

h UT^f^a, Afwi^'AwJ/ 1 1 9S6) IJutc is^imJ whnT ihc H/^^^ 
liy^lcriul punxly i>r pulhonlarian DfiiirLhkm" — exn^pi ih^i it ^%a^neii 
]i parody. In lE he preached a liicnil Ten Conim:iiidinenis ol' msniL t^c- 
liiuilc rti atiarcht?^s — ut ihc ^m? lime ihui Ik dcfoMileil /^^^r>Ar^/ 
l^fWf/, 11 vinlcrl c^>■plo-Ma^^i^T cull, which ain^picuciusiy vjolali^ 
ncfirly all nf hUpiL>tt^prescriplionv H^fc^ t simplciaiinJctI ulHciM, %h n 
juclrer for colt*, aod niW iu^t 
/'mrw-vrJ Hl^^/J. In /I Fururr "Vjf^^j 

Gi:njiPn tult i:onimuri^H ^/iKjGt 
rtiu4i<k'J 1^1 ihc strXUi^l c:ip^ii]iJlh[ii^ ot 
^mi^iCrt lit reivjhh the CEKl^ir^nuiit 
hcrr- ( xu^jsxlcd tht\i hik rHitnknal lm- 
aulhiir. "DiMitnr^^ N^culopia/' w.i^ n 
fjcrnion ufi ikldcJwl ^r\'k-c Invii 
ZnOO. ILuL fnurt 7I-O0\ ^i:+hUe j( 
nem^ \hu h^r pij^iil? t^ Libby 
llubbjiiJ, ^Jihough her C>cLnj; Ihcth: 

Hiifcr\kio< forjy iTiCi^udipMnii^ii Wh1% 
thus nia rMitMifUi^tn^ thdurci- Wc 
UuEl ODSV Dike a U^iik m hi^ hicst 
;iticmpl. 

UDttih^hiL-iicd ajiJ ULklcKfredH Bulc 
i\ hf^k T^ks iiiTV. Iluli^'^ iih:^ t« iHul 
jl ^mij^l fiiL-Jliu^ii: uTcif>i,iit thirhlhini; if* 

iKip u-iiiilil-bc uU^[?i=kiK Uf^Vi: 4Khi 
evxily Mh^iitu)'U'3nLAlllHtu^hli\ 
a vlly iilc^, Jl^ i^ Ivllcr itlcj l^ti I 
utiultl [rx|>cel inim DiJle^ Aiul ^urv 

AsUrwJs\1«mf(iti|piHlM-ineljnji^t 
tferiKTi linvc ufh^rted, ihc cliiw^ml 
Uln}>4n^ vrt^*-' ^1w^1lJf eltjw?d, »itiHc. 
and ,^Lrtliorrt.iri,in Tjpit^pLly - llfli" 
aiid a. ThiimLi^ M-^re. Inr in*i[iji« - 
ihcy e^mbiiicrd pitIhfl^iI ^i^a^hL^rituri 

Ni>uv ihi^ Li^mhinajiort i^ m^i tcsilli 
rj:a^ihle-liuiil«<ikti|o^>.intli^Kvinl 

JiV^i^iiT t^ i"il jTtJlly l*ir ii;THL>vhl 
from iM %if Hi^ MjniM Udini^t 
rejfJTticLi *lnth hiillM^I tht :Mih «n^ 
lury JoJ OmI hi mfcwh [i> c^iliijEUi^t 
jintiiLihLti imJ uliipiiiM iciiLkiKiCT i* 
Iinii}ri4:i^1l> oirL'-LUvv^ 

A*iiMl» irnpiti^ni ^^ Insecure pun 
dii.Hurj:l«Kthcrjtv*lh^[nvtlf\hhn 

If It U'lfcydr^ipnji ^t|oi>iit'lhffi?^iic 

"wvtr:*! rLfl%tJrt%.' hui tii^k ii n^lj 

ihink ilf rtw: *ulopFAn (hi^a^M i^ 
cv^cfliiBl !i> ^ocliil iihfliis^ "* ReuKyT K 

ft ii*>t^meJ ihai vkL-^I tlfupn;*^ "^ 
ji1^-;jys iM ihc bcriiff* WIh^^ Lm+pjLin 

|THwiHhi^^^^^":rtTi=*H«'li^'l"J*J^'"'^1 
' l^cvuhitiunV Or (tK NeuHihlc 

R«vo|u«fli*i l"f Ihfll rtifliter? Tho 
HiEhlMd cleirartcc^, ihc TiAup.i^.i 
Hixii[mlLHlH 1^2 i-^il)«UvPJHhihn i^T 

^wtncn^ here were juimL Lit rt^iLh 
ln;| tocifti chnrhJC* ru>t mfbtniKil hy 
any ihipu|:hi ih^n e^tf^ Tial^- wiHitJ 

BliTc nc^vlAkltiM^ LLh^4i^ 

Bbfe Tr^iiArirtH encTioRpinelj'. *hiii 
"uUk^lJpn llHMIj:hl ll^v* rrfU h:*Vv' lo Iv 
;iivplicJ un n »:^^1 **.jle lo be ol 
vB»uc/ If li in^plfc* *^null wjIc 
tfipmiTPenh iwKkl^ "whiih flirt 
Jiihl ^HPWUniv"^ J*> bi:ti»nt ilw mj! 
(.;f% Thf iTw jKliTihiii \\\ (dcttt ^hPLik 
4;^u:tK ii^c ihe nnnIeK w^mlJ Mxcr 
fun l?ecii iidupl^=J s^h^ikwlc.*' lV:rhdip> they ^siTmiztiini^ di>r hul I 
am rmi swarc cf d ^Enplt e^ofliplr- 
Tlieir jiT^iy Iv ukt;TtQiT ideuv which 
haw won vmv l^encntl M>ciLihicci?pt- 
srnce. ot hod ^une Lrtllrtcri^v- Uui 
BuEc 11^ (IfuniLiig iniich mofc^ ihal 
iheit knllLifm:!: w^^ medlaih^l hy 
cu^mrlAnp' ir^tcnliupial cun^murtitic^ 
which suctvy^rulfv implciT>c^ilci1 
ihnse J^Ich^. Hue f nm tvhik[ unfnir h> 
Uulc. I am Liking *vh3l hr oyi v.^- 
fiii^Ey jis ir he Lna^^ uh^i hc> xaty^ 

Bulc! ^ a Jj^^iik:! »iEonK'>' lT;it^>l hi 
Ih? biH]y {if a hLt^Pihc^MHim — a'«k>a 
luUttk^idmFilMfilh^na.To whkh tna 
lawyer M^y: "ub^UhmP 

ILV Wprtld imlividLmU cIuum^ lfn?(r 
i>w[i fflifi\ Liml vjUw^.^^r wMuld Ihcir 
RL\iU urtd tulifo tv llnxur ul jwr 
ulppibin idcoEvpey'* 

Hf[Ehl uir llw I1.4E. Ruk i^E^i lakeK Ithr 
fnmicd a f2unlliei and i^L^parrtlion 
kicjWccn niili^iJuLd iiiul ^idlciihvc 

^fintt, .hllk^ujih lllc ver> ilIl;!! tiF it 
UEitJ^PLiikltilr^mweFkl |h k Jpl: hiihnliyl 
lli;;il*oiaU-fcfi^r|trflnW*J thepcmM- 
cnrenrJLhH^ki^y.whkhi^^^h.'thiii^ 
elw* b urnpiii mi^Ki ^iri%h: lo M^r^v^ys^ 
Ami h^^ l.iko* fitf tirJnuM di^it lh<* 
uithpmn^ arc MjIjpJcCI In "n|±hh" luKl 
"dnitf^*" 1111^4. SJ - in flitter wcmj*, 
lnw - sihith ^1 M^nvihinj." c[%e th-ti 
slliMkld Iv mi iipcrt i^iiollihFi. twi| H 
Icadlrty^iueNiunn 

r^ir^hclu^ reuJcr ii tc:wlmi*{|ncWihwi 
IV n tpi^sii^m y^hwh ^u^iic^is n^ die 
^itnc>^ ^h-tt inL^^^r i^ dc^nci*- A 
really gmni !i:&^iii^ i(ueni™^ If the 
juilfie ki^ jou ^ei j^^-iy ^(di lE. p™;^ 
iwslly ftmx> llii: %^ill*cv% lo viy whiiT 
y^Mi ^ortlluh^ur. HcfCitrc ("Asieum 

V.2. Whjii Min i>l ^fptial ninl ix^rilkj^l 
iMjLwni/iUM^rt^mihl>urtrUiLii>r:ilw^v'^ 

A. \ViwilJ ii be iMNrtt (HI it-ilJtkj1 

flnilinhrr^flbcyniK Hw?^ rt vemcat 

hirtari:Me,J ^iniijtuiv. ii% al prr^ent 
[finphn^i^ajjllctll? 

K,<;rmKil*li|tv>*i'^'Jun^^phitil«t> 
^impcMlifKi Prt H lhiri;^ns|^lr rnKW^-pct- 
Dive^ruLlure'' 

Tlw bLl> or Ihe li^cr' Hvfn d 
PljttUK^nhiU liciiiw% wM htf"*i ^p 
p^nt J to ^iy. The "Ctt fli p<wr>r|Art 
yu^^ .htii43C 1^ k^tihil^ ^nnil iTlP^kjid- 
Inpl, Mrtt-e It arirt|vN di^^rtl Ir^m 
(Aj4i]H(^^*^:nr ti^uIlP Irt tirctt-HLpIc 
t^ iiOtirtf- uiop^art^ hi ilic> -ni? uri^ri- 
,irtA llo^*" wiitilj - tK^w ™uM iirerii 
LUivtaHA hVe PIfllo tri- N»04v apt^^ti 
ilieie HucvJiOiv*'' 'Vh^y wcie ittinniu^ 
ninv wlb) ^np^hl Li^HVtFillh^^i i^llhm 
jrti^l hijiwccn Inrtvlion^dK Jelmcsl 
uici^il rftlcps r*^^^^^'''^^ o^lHplClUCTl^ 
kt> wrvicc*miey w^KtlJ proi^M iNai 
Ihe hUrjl -nih^crs 1^1 llvw i|WMtim^ 
IndwdMawtviiilHukA^rteMiim vLtiulLlr-iitiinK Jnum[hck viMmi^iii 
ilfMifs bul ^uf^-^i rni};mcnlEuL[iii 
wJiL ic tlwy Mjuf hi hfirmonkibs uniiyn 

llic wntlnp orHurcAvol^omeiiihcr 
scK'ixjbHAhetl wiiicr^, thLiner\ (nm a 
lack t)] L^iini]- Eaijh ^lJc^tioi1 E% rid- 
dlctl WMh r^iJumJjney. In ^A). ;v>thp^ 
c^J Jtiihh^rliy ih- cxi^ro^lv ctinuicd 
wilfi iPTdcririvhijE JttU oAkr-Ulkinil. 

Rnl Ihjn rmp||c^~*n vcrtiral hkntrchi^ 
eiil Mruchnv,^ surely? Bc^[[Ic%h 4iit 
ihc[V nny huriH^cTilul hierarchlE:-i] 
^iniciurcs^ 1 suppv^e ZliDG tthd 
/'mirj^rf/ l^^^W mlghi iiualify^ lo 
iBUf^Vi^lLnUry^i^rtH ^^ntin^^KHi^ 
with "nbiiiv\KJti\t" wh^ic* iho div 
ijntli^ui'' h Ihdc unf? Hav Bufe 
ffeVolcd t«cr a Trtde ihou^m lb Ihe 
mi^niniis i>f ihc^c Wi^U'^ Even Ihc 
use i>f the rcel-poffl w^^rd ^^cmpcfn- 
tion" in iBj i^ tcndcprtious. Why noL, 
in (A>* 10 be fair^ refer li> hlcfan:hic 
C1vxti^ccullV^^tlni^.^';I^Jlt prevznl''? 

Hijiir' Kiwr^Js out |V>T ■*iP(iwcr A 
MhJc^rb^iUikinjj^h^Lt dKuLnpinV 
ileci^itm- making prcH:eT^e\ nre« 
whtiihcrr rhcrc i« ;> cvrt^l^iuiioti. qtiil - 
"llipw wiHilil ^>rhcir3K and coiPrdinA^ 
(cir* be >el«iedT iV^^-Sl OflWwl*? 
Bhfc ncs-er A>kFd jf Ihcfr ^xtulil be 
i^Oki^iSr ^(e r.ikir\ aU[h4Kiiy fi^ eotiI- 
vils Am I ;1TPll-L^ ifi IJeiitJIyrti^ ih]:V 
"uflic^Al^'' ^iTh Hk orJcr-yaeri* ihe 
"pxplilicflt jnlhoiily^ iitrcody dcnurd? 
i[tJ^e lueiltIihIl^v the %^lLcHi "]lo^ 
T^indil vHi ^U"h4 wrth Ephuie erf jjHj/wpr- 
ifv hy iPlH^Jal^ or tiMirJinoliw^'^' 
4V.hP. OlfikiPrtK could nol ^h^J^ 
hiurlnifiiy Lfrtk^s ihey h^ il, 

hy iTmPS'-iurt -iFiJ liLilh IJntc h^^ 
alreoUy c^^rlvLlnl fmm nrty ^w^lbtc 
kiin^i^n upk'mlii Ihc iTbiiitM^ ^hfittoflit- 
py\ l^e enip^ine iif iJ^. anJ ihc cri- 
ipL|i}e i^l |H>|iui=Nl :tLiihorp[y. N^^iurHilly 
h&1ieMeiik.hddc=f i1ic(mK;MeEi[ wi^k 

in ihe wnv ^*^y. He a^ks '1ltiw 
^'riuhl WT^rk hcciipn;»cn%,rti:tl7*'cVI!l^- 
WlttV Lirtilp-iy Lire |ki^rtktJ.Tvnti|Vqtio 
ULk-^hmh N n cH^'-Ll^^^'tapi^n'xiinprpEor 
jIL in" inorc i^nnpcPi^ilKjn Ihp" llni^c 
dnjnj cLihF^tnLL^ tir Lniplc^Mi^t ^ojk, 
OP esen kjurtsrriuiii^ni, lo eHii:h Jkt^pnl- 
uifi In his oecd^■' 

f M-bis K^prrift^cil lbjl UufcV ]p^t even 
4n^lnik>t ihe -jrtirtKho cuiPlnhMtiiM 
4i|i|i^iji ,iMLT=ill.ic\Jhbri mdK^iL Qui 
I ttjtt reavNUK'd ihsi li w;iv ihc Mrtic 
i^Td jliinlj »ufc %^bcn he v^cot on 10 
hi^k ^ \[\bL\itL^i\\.fU ^hbniti Ihi^ irLre^lioli 
^Ikji niH jh^nc ihe hf-J two. tW wi^k- 
lil]^nnlt^F iiui^hlMs^ which pfdrtin- 
LihLj iue ihhl piTil^lepnaSicV "V J»0^ 
l^itvn i^^^m s^K"tat ti^inlPOoninp. 
IhiVh wnitkl J-™ r»^vcnl |\jrii*nt>rn'*" 
|V).,i.CjMiP4Hhh:p wunl-iJuwuiHiUI 
yiiu force ^Iflckcfviti work? llKJdcrt- 
tmcAtLh^o flf Ihc unciTLpltij L]d Jrt 
-«icijl pHimsLie*'* ilcfpvcs IroPrt 
MdhnN fhetoHr, hul ll^ chcf i^lh?J lo 
IhK ila^ by llv Wiml "f Ihc ►i^flcM 
4niaFeh4:^h. mctkitlin]i ihe lA^^t ip| ihe 
I^UI boUt^etH^ 3rvirt;hohr Kuk- jnd 

W^fltJwiVlh 

SiiiTV Vfilti^w:^ <>f ««k - nWEW, for 
iiiUni^iCi? 1-Ae r^wie iviih Ihe insiim 

Tmt^l>^■^ioh*H-''^^h:li(eil^rtcr^MrKl^on 

Ol .iHiVkcf io«iei>* uiprtcbrtifri^* 
|jf Lxlutlive iJi^fc^ Iti^ been dcuiwnccd 
h> uiopi^n^ 4il fe^i^l *-inc< Chnirlc^ 
I^HirTciLJ<Hl':^^tibyllwloureM™n:. 

^|H> w.i^ ttnp^h miprc itf rth fliiaFvlpi^i 
nh iNl' IKhWK ihJrt nul.; U now. M) 
[HNhil h PhM Bh4*t iHiirli*nvorflrtHNhp>t* 
,11V t*li^lrd ht einlHKC u chTiqui: ol 

Y*nu O^rt Uiopi*'' EiucnliiKtrtnite ^^^ulllll triEL^riMin, ji rtie sciy IcasIh j 

pcF^pcctlve wMcli einl>ft>cei a >vclh 
known pnint til vicvf wifh mnjiv pa^l 
dnJ pn^urni iAilhcfdnu Tnilc^ h wa^ 
KUed upoo by ncmcrein^ ^t4J^tl?ri^ 
Aincrit!&n canimuF<i in ihe JHJlh 
cintl 1H40^4 Zero-wcrV wa^, t[ftp]y 

IruplkDtird^nlhcorijEm^^^Atncri^n 
s<Kt«]ptnl. 
BrtE kcrr's li^fe: "How would pct^ple 
dcleniinie wkit jl^i^ ihwy driT" i VM) 
Wh.u pcopk-p Wk.rt pJt\^ Why Jnbi'' 

I ^i^Upp^lSC it W ^[^Tlln^Ut Uh lHH^tf 

iplcMmrt^ IJk^ "H^w nin'iny bour^ per 
ikty vrthuld j^^ur uuipi^ns workT" 
iVLBl* When did ^xm v^ip bc^iiirtB 
yLiurwirc'*"Whn\%injlJ^L>ecnnoink 
pl.-innm|;T[VI5Hlv 'Would y[HJ Ml 
fi^lde lime U^ play :iphI c^cjiivc pur^ 
\uii\r {Vl.int - ^-c^rtjmly /ir4, in 
my dreappo\i>fLr. Mr tlnidKrindV 
u-rivfj. ^hrchrUnblhC jD uvpl^k:^ pdsl 

^rki pEv^iii. IS aH wiieL jrtd iiF^ rUy+ 

anil nbiYK alL rti* CninliVityl Wh^ti a 
im^n^k niitstii>f^. P.^tTi Kim U Jlmib 
umjhl art:b^^ef ycv. 

Burn predicrably bunf^ks HiL:b lopk^ 
as v!^ ^rtd ^\ mle^ Iwhni ^iih 
;UE(i(j'H ha^i:ifdi/nliort uf WiEhclrti 
Kept:h1« -viL'nct.^ :iiul icehnolopy 
E^in^^^Kiw bis cronnTiLiru^ wi^ijkl >n^- 
Irtin H^ ^r^wc pTu^f^lml. rt:hfii>nh I^ikIh 
cit, I wiH ^i^nt m; p,nTicnp ftr^dcr^ Ihf 
deh'ilH- They lt>ivc endniciJ much. Iti 
cvL3fy flre,l. Ihc qoet^don^ an: foocbd, 
rtrtJ rfinw f njcJFil mciu aih-' riirt itrtcr- 
lofphxl at ndt - tueli u^ ebc nic^mhsni 
whkh niruiu^v l1u-« .tnd M vi\^r Bk^fe 
^rtHlUL~lit4rt.%. And flufe 1^» C^'ctt for^ 
fotlen Ui ii^k iihcinl ihe nde of Ibe 
mvkeir 

Wheihcr BTiy qne>liunFfaln: could 
th:nclhuh^L>i;:<4ixMnukmedo4]bl The 
vrr>' hirm 4^1 ith: ihin^ athjJjtiu. 
niiiaTTi^iCH ^edueiii^ni^ - inditaie^ 
;i}tiprtkt the knjliifinj^. h.imi-prtJnif 
^pifil of m&^i mopJtu- Lowt* 
MinnlUJ wMkicib^tC^yJuueAif utp|N^ 
{Ul ihoii^bl p:^ ifui Ihe ijllwiCftl utflpi^ 
M VhSidtshtvl rtll iMiedMfcCicty*vii 
whi^le, artd h^d. m tnu^^LEUhort al 
k-^Jn dmif inslJN.^? hv ik" inlcrairtn^n 
1^1 wtLrk-[wiTle.;*rtdpLk:eHHUHlbiLlfce 
iiileirelLhhun^hip o| JuMc^tioth^ ;4nd 
in^ituiioii^ nrtd hupnjufc iNaiiw^o,*' 
Whch« ouf siikilcij. whKh 1^ ii^»f 
ouj;bLy ajilp^blnfrjapi^h^i ''divkle^hf^ 
Fnio *Linni.trtiiicn(v cckiiMirtiK*. pdi 
ho* fi:h>lionH wjr. c^ucMinnL irul 
wiilunlke»cliiri!c:d]vixiiirt»clhT«J<Ai" 
rfUHiOiLfhllnlpfiv^fnKnMif n'^n^iirt 
iHPn 4ind ffe.rtKny. went imi m wcfi 
^n^irtcr t«T^pJrlI1>Cnll, *vrth -Ul Uki 
rink Ktcfeiiee lo ibc wkik in whith 
Iky pl^vcd fl |ttn. Billed i;iae>OcMi 
rwiiT K inuL;b briler MJthsl lo U*^ct 
krtc rt wM-ikty of ^^VliJhJah■^4^ iind 
jhcnjlH^n Ikjji .1 ubT>Mii ktpriuiiuiuty- 
li^hrtinn>k4lLy^ilh uhifi^rt [ ^L^Lik] K: wiTlinf to Ke ihe ijuh- 
iKUriiiJJX kdc4i Iflirly ArhJ iirtcillige^ily 
trpcil - b^f thqt wniild hive tc^ be done 
by ^>rrtcbody elw;. It ctnjU dc [w 
hArrn But it'« hard lo imA^im: Ihu 
this u>lcn^thly praclkaltexiwuulJbe 
of Ufc'ln iinyboJy except \iA author^ 
The imcl is designed, nol to ai^t^t the 
reader in cLanfj^fnf her own idenii, 
\Hii [t> rtKlticc her T[3 cmbniLid Bufe^ 
ideiu. wbiL'h -ire ^i fnnh c^phcilly 
lou^fdthe cnti oftlie pftphphkc^^Our 
ViEJonrTheu*re mrxly the idea^oF 
rite j^ECG CfmunuTiEi/p^irtarifb^ ^\ 

dik IhiTpJMwWi/ctK-d^ - ^« f^r 
ytiurielf)- 

Amntmgly, Bufe, m celling Cnr;h hi> 
"Vp%njttr tjdc% noi c^cfl wnwcr ibc 
yueUi™^ he hn preyed upgn the resi 
of lis - bct-iusc "anK^cfA loflll of ihe 
above ((ne^Kpii^ i^ouEd take up e^ii^ 
thdcTtibly mere ^p^l:c ihan the (|Lie!^i 
thinx thenuclvetr Kfi d^Jbt* Bu| if 
that'f a }^lxhI n^u^n Inr Bul^ ncrt tci 
jmwer llES fiwji quc^ti^^^^ |l'> fln 
tvcrt beticr rca.Horp Itjrc^^fybixly cl^tf 
n« hinnvwer thcni. Il jiIh Mi^^ieits 
ihMhe hu:^ujine[hini^t[» hiiti! "U>t^d 
liwc w htsr fptim ihOK of yon" he 
*iAy^.*'*ho ba^c timiUr %i^icm%" He 
doc^'t wanl lo he^r IronitlK^^l ti^ 
wbodM^l. Buff (Itv ^eithe* "A Smnll-iH^k 
fJt^pi^tr sui hnh^lHmil c'orrnithnrly 
i£jentie;i| lo I^E^GG. Afthw^ these 
[Ki]^ jirc replele wllb Isc^hs, J iihall 
mme cin !{■ the nuaFe. ^A Clobll 
UiiHprj.""^htL^h wpfuld In iniiny wayk 
mlrnriKtr cii^npphtrpiiy iK^^pi j-" A.Mhf 
{lue^HmiijUh: hn^ iifixleremrij^ed, 

Bule\ fLuh-d Ulnpun hkiz kis Mrtol^ 
^ulc ulupk4i. E^ 1^1 ikni^hV^t, -11 
irtvolvi:^ imposliiif; cn IYk v^hulc 
wnf hi "dctitoettlic deelnlnn-n wkm^r 
QccordliiE lo ihe "dciniv-t^ie. cjl^ii^ 
Uvfmx :kystenr wi fnnh i^^ Miehi^t 
Alben"^ l^ioAj/ifl Aiu-Wfin/. Even » 
iJoiipiiMHj^^ an oppiNtfcFT^t^t as M^hxl 
Albert doc V ni>C ptclcinl lh-il ifc-hitl ht'i 
pcddting hs anarchist. Ir> L:icL h? 
poEeirtieiKet pSJ^'*^^^ jrrnfchiH** 
auf^\ Uftdemc^* Inward Alhcrt 
niJpbt S^\i^ MfcrihrlJiing lod^i wilh ibc 
laci thii Albrrt"^ 7^ Sf(}g*^cxfrr plth^ 
Iwhed.wcflrdiiiploMurehuHiclTjbe 
onJ) la^anibk re^few of hiii CH- 
CTuble WrnrJfH-^ H^imUHfok of 
Gj^>Jnrrofl;MlW2-3(IO|j. 

Mo^i mthk-m titnpijjvt — no( only 
art»Jv^hl>t^^ t«rt v,irfLHi^ widhllsti and 
Mar^lu^ (e\ci:pl Murr^j^ B(x4k:hJn^ - 
ha>te^>ed fuf the th*;pcnol nf urban 
^K|r|^iiii^^i4Liri\ ajiJ the eiuur? of the 
lI^llefcnke bct-Aecn city nnd t^Mirrtry. 
liven M-v:^ did- Bu| n^rt Bijtc- Our 
enw^ vi-LiuM be vcty dillcreni Uk^ 
ifKnc jt pr&cnrV ihcy will involve 
m^r ""iiish-dcnihiiy living-*' Th4*t 
dneui'tmukethcihhVodl^lcn;nir 

Ucn: Biife loHow^ ihr quvk urtrtnT*! 
l^do&pkri, whim- ^Wrofcjp> lIMftyi 
\\ J doerxtJly oe^leeted mi^tripicce 
oT 60ii waliiaiiurt inyMklim. Soltfl 
fnuhv (be modem ttly ^tt ix4[ bcirtg 
{.ruHAk-d r^ifJir^ftpMnte**liitX oltom- 
paetne^* i:i loek ol emcicitey." He 
ijalU lur wlijil he luditJOUTly lutcU 
ibe "niinTJilno/aiion ' ol ihe city. "Art 
nrbjiri wilidolMJjicrdcowartJhuttwrt 
viTJjIlty" Stderi iUlfer*- nnc irnKki 
^fiy* fnwu r/JPiJirm;^Jpp/ip. H^ ciij 
w^iild be A dosed s)!>terti. Hkfl ■ 
^poi-c ^lalnw. wlllurtijjb ily "i:Jo*e\l 
unee^lur" Ip^. be ^^ys. a pa^^^nge^ 
hrtcr - hiirdly lui jn^rL-bk of cvco a 
dtrtwefkitu^ model lrc^.^11 (he tbw- 
^indlhed PrtiflJf where llhc w^^i king- COUNTERCUITURE? Hniiniv.g reenanarcltisloro GREEN ANARCHIST N0,71'72 PAGE 18 The f^nly ihtnn Solflji >oy* 

lUft Tit ifl two murh^ pDrLif;nipli\ 
which ?^i^ni to ^y tl»i ilie p^^l4rk-jil 
burden uf the p^^ w^ili impcOc the 

cilyn Wi> JdubtT Let'* ftofw m>' The 
|[oVtf mJiiiK oi the :iiv<ilo>Tit:iil tily 
will HppnEcnEly IsJtc CJTC of <WcIf 
v^mclMW. ir* Thf pnwintc nf Wnc 
wn uf Kmiip Tt^ilrt. ^ ^^pcnffBflnisiH 
of ailKMiuml inliulsrluii wlllc^lof- 
tcflliy cradle such pcrion^.*' I VAn^t 
I'm mir nwtm^ iha* upl Tlih iv 
Dufc'^gumlfllfcm*;! 

"The o^p^»1"^iy^^jpn flf msn'^ llfcn^ 
*]U4.nhfhc^i^H">uh(lydin:crcilhyihc 

mftr'HTWH which is oq;fltii;jltWiH *v 

piirtjr Eo reftih )'L^fn3^ unlwflnl oF.'^ 

JiiciiL^ri i-llul nndJohn Zcraan iwvtt 

pal ll Bcty hcncT, SUj\ '^ill jubitiit in 

tMfwr w«ii^ ici a silufliiofl ihpf csrrits ciKrcii^Ei %tjL]iiYLU hi [irJ^NPn K^Tkir>il ik JE 
cMir cxi!tuJc^ tlic noii<m ^il rmulLini- 
ocst." Sotijn alM> cjH|»uwjh, in inipcn- 
clnblc glbtH^Hsh. Ehc ctTSnatc cvi^fu- 
lion^ niyMicisni of the Jcsuil Pierre 
T*iilhrtn1 Jijrfuirdin.whjilSiplerit-HilU 

"the L"5ihL^rii."v^ftcm:*ii't iM mciitcj" It 
mjiy IH^ be Iw^ ih:v\ ;ill m^^ Iml iii 
komiT. h^i ihi>fflic Lirtrt: ''li there any 
iliffcn."n4:e t-L^L^-^cmii l3ii= uini of ihcchy 
alHl thtf :Lim i>f ihf Konuni luFiiVrr^LiI} 
Church? Tht-^y ar^ nr>c flJuJ ihc kuik."' 
Bulc IhE? »e1i«m i"^ iFtcInd 'Supcr- 
dctiM?" if this kchn^f-Caiholic 
Qr\^clhan mndnc!^^ \h hfs idc^i of 
tiiupjnj 

IL^^ctly, OP even mt^xncily* how 
BLtlL]^ ^p:irtn:ipbii^iry ik?intH:r;iLT" ii 
Et^ Ev imiilcirtcnk-tl in higlvri^ "h^i^h- 
dcri?ily"vElie^ wlEhlm1ltLmhllfi^hJlh- 
itanl^, he tloM rwH \ay, (The bc^E Tt=-il ■ 
Ufc nppmiiiinidiiiou of Sf^ti:ri^ hi^^li- 
nv." ejEy t:* iIh^ juihtirEUiriam cuy-stEiEc 
or Ssn^j^ixjrc^ who^i^ rc^inu: herded 
the cruirc pi>)iubL]Oii hnio high-ri>c l^jvc ayciif. 41 vtsjl fruin a policvuuin 
rciVIni: u iJioroLigh ^utvcyn) Stolen, ft^ 
wc lutw^ ii(. ii> iti iwCiilcSs AEid niueh 
che+ Vacumlif, Im^uhertni nml nbnVfi 
dll ImlirTcrvni. tl\i:^ MurETiy 
Elookehin nohLcd ihil ihcrc u^an- a 
prphlcoi here, ^lihoi>ghhjE^ solution ts 
prrptsvlcffiu^. Bufc ilocr^ ndi even 
seem Eo be owarc \U'M (licrr is Lt proh^ 

This iruolEibk c^^ruinilnJEo iJoneliE- 
Aivcly rirruii:'^ RuTc* noiion (hoi n 
fV^LfTfinli n4itiiionl or inlcniaiKPntil 
Wctcry could he modcredr in miyst 
imporTsnl ru%pck:tSH tm :i fcvi^l ti^m- 
munCr lli)fhci^ k-vcrls of c^hhrdui^uihTn 
mua ln^)(vr niirn^^iiL-iEmn iuid/tv 
hurc4iucnicy. Nunc u( Hi*f^?\ c^ul^- 
lion^ :kldru^iic^ enir^locj] rcpn^ciiln^ 
iLtm. Nt>nc of hiv ans^tr^ d[> eitltCFr 
VCi Htifc .sncLifi(;4tlh tJElK fm ^ 
rrfumcil ;inJ txp^mdcd prii^ruu or 
hput^ CKplurailon, Thii wmilJ 
i?ijuirc lubor^ rcwun.Vk niEtl coorcivi! e^HPt^pn^Mmn un Ltn c^-ci] ^^idcr ^:ilr 
fhm uc^uUl I he LKlEninisLMiKPFi ol 
Ti]ji]or titled ITiopinn? Mnyl>c? Ayn 
TUtnl {T Robcfl llcoilcln miglal hJhve 
(hDfivht PhD, Bui jitTjirehl^' 
Tmpt>jLilbto. What u^c h,^vc htit !* 
hi^h density dk>|!m4i. 

The ans utid (lie media, Bufc sn>>. 
^juM tpn Imycr l>e tlic pnpvincc ul 
eorpL^ral]c^n^ nnd (he "j^illed (irw/' 
llufc ul^jIJ n.iiurAlly cipJUM; Ihi^ 
opinion, jiiiiec iKibdtly ever ihnughl 
for it monicMi ihnf Etitfc wui^ ^nc dI 
(he gtflLHi tc^. I'fPF hins. llit <miIv 
iiptinnv hci^e fllwii>> been >e(r-pijhlf' 
enikTFtornopuhltedih^n. I thmk U^ \% 
EniJti"^ up (ISO tlilfcrcriE EiurEcrs. Ofic 
\i u mtkldltd mtwd rpf rr^nlmcjil *>f 
hp^ inEcUcetual nndL-rvJlEsCAUitericir\. 
The ifthcr is^ lOLijbc. ^i copnpl.iinE 
about Mic<lTa raPEeer^tfjilki^n jmd 
mono^i^^Ly Uui e^ch it ihi^y tvjjie 
ikccnlr.tli^cd, hE> med^ocfily wnuld 
perSisiH In hp?t [ire^iims pHprnithFel, Rule 
tibscfved thill nu^^l people "dnn'r 
ihinV Very weir' In certjui ijiphjn, 
^ixh as h'i\ own, Ehai^^nn ur}di;fMj[c, 
inotil. n is |?nhhjhly nc^t ju^t hi^ {leni]« 
ly whkh mkkH M 4o refrrltEibre (h'il 
BuEc ucnl in Tor r^dieal (iub4E^in|H 
in^te:id ctf ^^Kthin^ Eimn; %M]TabJt+ 
like the Army trr ihe inrnnHfrv {| 
Li|iTK«E jddcd "E.ihloid jifcurnfllpsmr 
huE Ihen I TCCflt^ed Kptl KuxiK\ 
ileljuitirpn of i^ jokfrnallu; ''Nfi \^}^^ 
andlhcahilily lEienpfc^dhen?." [ItJfc 
raekffiiheabflliiyEDciiptmlhfin.fU^b 
raihcT hh comhEAJticMi l^I ckn^Hy 

wflfh U Plc4r-pdlhDto]£Jcdl irtLiipaL^H^ 
fipnrtKi) uml hupnor i^luch ^c^vcjh Ehc 
lhu% drpiiMy divibled Hufc bcwi^dcr^d 
hy Ehe wtTr|d";i^stt pre^nr^mdincs- 
p:ible of KpmgPfitng aJternQtivci. And 
sE^.rtTiecurii.y, he clings (OL^ LI lu^nd 
[!Um^ -iml iitrnki^ies ifh *truc(ure hii 
conTu^HiEE. He F^^d the wmrtg booKi 
Uy Wilhclin Htfcch. The iprc for him, 
■^Jld nhtujl hnn. i? /Jr/m, ^H/c- A/aw/ BQOKS TtlE WHITE HHAt>III]Mr;«llV 
Mf;EL RAMJEIhL £14,9^ FROM 
CONSTABLE & HCJHISSON, 3 
THE I^NCTfE-STFHS. Ifr2 m.- 
HAM PAI^CE RUAl>. E*)-NUgS 
WftSTH- M R^■ ■■'r-- 

K:hiidc1l uwhilpi. Ml NhVrLZ^klTil tJfc-idian Mlplor Jak:k Hetihtn* Mr.ind- 
1^ nu MqlL^iEii I8M(- IK7fh, 1^ e^pU^rc 
ClvlUkH-UHm's cncnTichriieiU on the 
Sukpmun Khmd^^ A^ ^ehn pi\a!nio« 
a diU(\.\ nf Adrinin Miwireliejd's phuv- 
Ing Taiol ItT^pjiiit, nfihuu^h cctrpsidct- 
4b|y (cti- tyrnpnihcEte lo the 
c^iJciniKcdh Pm exiiEnptc. Ripndell 
keeiK trying Eo ^putpniqkr> h;^']0t|»rc 
Kcnioirh expenence t^^ [hnPl vi Joseph 
CrofiridV Kurt/, ihtsu^ ht ^Mtn never 
lonK jM'lJkc (OB^ier i>vfj the 
tsUndtr^ and CflylJi>^^(on\ tri^onem 
pflhem mi;^-^a> iilway-s— fflr uioic 
^VJ^^ th^n IIiciF (ETJtEwnt ^W cflch 

Curiottslyn ilw Melflno%iiins p^I iK- 
SAlp>n]ons ^eTC ornotijt^t Ihe Itr^l 
l^^-ihv ^^lEiW'^ I*' Iv eopUitited b) 
fAhn^.^n^- even lliou^h (hc> tvcpt 
qIm> ^n^rrh^i ih^ Up^ to uthmil tct 
Lheir ho^^cm^my t'onmu^iw^pr^ hurtE- 
m^ niyihk ihul lujr^-v-^iMcEin ^old 
Undul in M^^, unlc^hin^ iin cpE- 
dt:uiK ihaE liAil Jill Vilults liy'tpi^ Id 
LiEid Ehctc^ltcr ircaU'd ns [h^ujin^su^i^ 
Cplrt^UC eqrncri'l^ kilfed ou si^ht- 
KentEjfi sur^Eved vtjiIj beCiuJ^ the 
Ma1:4iELin>th^tUehltK t|M^tuhL1vcu^e 
ful J^ilLs, After Ihrcc is"cckA qnar^tn^ 
dried uipih ihe vjlTiija- piE*^. l4e tmi 
made fibvc lo dw loctiE hc^nlnaan. He 
WHO ht\ ivxdi>m hy pnnin^ a head^ 
hunEUi^ uid r>n hh huvE vrllu^'s 
nci^liNKiii. hh^l h:^ slun^hltPtr^l hr:^ 
p4u|}(Ti.ilfi> ^hcn Ihcy wa^IicJ asV-rv- 
Durifh|t itu^. Ihc MdlaiUtit li>und 
RerhEon v*a\ irKlccd i^idkil m uar. 
Ibj. Vptled iKrec irPEd (li^t luif^u. thtzu 
n;»tftEfudly Er}MftEM*hyorchc\irnnn^ 
nu^HMcrc^ prfsJkJLi^ly beyond h]i hoslS Tlnapinin^^, hnally insiJ^tin^cKT 
Jounieyin}^ to h1 di^t^nL p^l^nij ^heitr 
Wcsient lire;irns> were .drv^uly being 
iMdcd tk p^urncjctl ^^ih feik^v 
i^^hrri^pr Kuji^ulr^, who uliimaicCy 
n^ed hU experiences i^ei the periplieiy 
of Ehe WesE Ei^ bciiiui^ n warlc^ rul- 
iPij; iTver all ihe lot^aF Jhl.hpids ^nd ihc 
H.^^rmiialt&K'^ pmxy. 

Ju^ u KtVnii^iiliD Wc^terEEtH:d. 
Reoion 'M^ni n^UP^cMoiiially fi>rpet- 
lEr^l^ ho^s io nuklrcvs hU rescEJerc in 
tEL^lKh U'hen El>e ll^iail Nagarrtsed 
m 1^7^- In hoih Ausirah^i and 
Schptl^nd. he hid }\\^ p^npelpurliin ^n 
Ipirq^-hundn^ Unm* tl>c wiir iw^phy 
necklace of belel-^litti^cd leelh 
Renkm kept as a iricEiKnEo. he tujiy 
have killed up Eo -'id men), cannibril- 
pvn Lind— even ntPic dtMfet%la): for 
ViijinrEin^-n.UEiL^ nTjETTE:ijje. Nl hif 

WJscMccrpicd cinJrepiqenibemd by (ht^ 
MnE4fl(ttl1^ 1o :4ueli .in v-xEent ihat 
RandcK foujuE fiOE ihu (uLE. iom^ hi<hr> 
fnsm (liclr Ueurendant ontF hEMorinin"^ 
|JU+ yQQf\ later. 1l:iviUf tfonhlc 
keL-pinp hi^ h?ir-ir"uth"< %trtilplit, 
ReiUf^n relunieiltrp llv SoIopit^^pe^ ^^s 'a 
u rM E oroied t'>*^emi uen t tn% pceithr 
HiekLiiE lo tc^LiEa(e hfnekbirdiEii: ntm\ 
Was nnibiE^e<l nnd finPhtll_^' caEcu prt 
l»7iE on Aboa, the only Pttl^neni^W' 
' p^hpubied pdaiKl lu Ibe Sojonmns 
Euchipela^^. 

lU ^eniKiitlid ircuoncnl of the 
Alx^rhpJnes a'^Jde, Au^tE.ihii i\ nflcn 
>ecn a*^ a nH:flally KalcraiU. ?Ehiipciilly 
dlvvr^ CL-iur^iry. iruftirmrinEcly for <A\ 
concerned, Eheon^inst^f (his dpvctsj^ 
r\ h,.iiiic IniFU h1;icklHrdin^*the l*HVcd 
pecr^ilniL'Rit of plLinLLliL^o Libour Inun 
ncti^sv (he l*:u:*lje principtilly o| 
Melanc^PhhEp--. Shi|^ t^'ould itrnve m 
ifilnnd!! pretend rpi]f lo be Jnhd^f^ 'ir 
m]ssJi3n:ir]es, oihty to Irklnap arty 
Inlanders that innicd out to ^rcct 
ifieni I |oae^~er^ Ihts wea-^ ncPi %Td^eryH 
ihefi pmtipttPlciL Ku dckj^le^. AlEer 
ihree >vaE%, d^e EniE>n>^^l labour ^^4i^ 
alffiwed In reium fropo Ehec:Lue heklv 
ol OueensLnkI unU even (ukl Iti kind 
■ ptiymctu ihut typi^'^illy (ULluikd an 
p^ld 1owrr mu^kel for ihe Inliono'r 
^nd antuher Itir hi\ Olncf. SS^ku ihe 
Sulou^incsc warfiiir\ [carivd ^uns 
is^n; (o he liadsteerujimeni tii^UhU^icr 
h^l Eo be coen:(vc. ihnu^h Ehis m^' 
yer«l aE4 ann^T^Ki^ ^ifmI hI 'fcnocV ouE' 
ciPEUcsE 4ivpii^ve^ Thtpidlv ^iinctiniriUeil 
in Lite h.^nd.-^ ofn tew tr^hler uj^r|p.^Ts 
re^p^rii^phli: \m revruimichi pnil iTic 
i^isinhuEiou of lotjilani pou^Lets. A 
%ie4eran oftheQuecli>1flTHl ^huil-itPoDs 
and pn fip^^h^h speaker himserr, 
R^ihpn'^cuuirade-iik anus Kl^;lP^uha 
uhi^Fitely priP^'ed m^iM otkpE at Ihi^r 

The warfare wu^n'i wJiai ilcali a 
dtf^lh bltP^ In ,S^h|iPPiupne^ j^uk^K^pid- citcc. hoi^-eveTH U -wa-s mlvvkmane^ 
who lypieally (K.Hi^cly <>ppmed it— 
cv^^n ^eltfnp nrms i ni pan ei lion 

>iLtppedin(hecnd^fhaid'dtliaiHThc 
CArly-l8Ii(>'^ s^i^a^c^ cpf hvo ini^iiin 
shiiw. III? nproodcJIc (rpT die 
Ccilhchlie^) and ihe :^^Edihern Ctoa 
(fur Pn>]E:slanl .seebt) spreail llu .ppuI 
OKra'^te'^ tntm isIeifhI [o isfiirPEL epir 
pkmicv WLiT\ep»«l hy i.onvcns beinj: 
packed in^cther in niis^Eon halU. 
^vberc chMPlce^ nf inrecliiui wcK 
gn?a(e^Ip The lan^Eie mthsli^nario 
wct« indflffcrtnT Eo lite ilfimj^e ihcy 
^^CTT dniii^:, Eiupp^ even the Usi-ptJ<T 
iijhn Cc^ldEu rcjtecicd; 

It i» fcmarkablc lh:ii ik* deatltv 
Hijpt h;ive t^entred lor voint' 
nu^Filh^ p^Lsl tiave l^een ani<^nj;Sl 
tlie ChritHTiari Pnriy only, lie, 
wlHi thtclh idl iliings m:IL hus 

wi^^'- E IhH^^lj n^yh^^ri'Ui^LCPhf^ pei 

Vt'CW. 

WEifti rhey fEnafly reaTiscd iliey'd 
kilk^l oicr a Ihpn) uf Ihc 4rchp|x;l- 
aj;o\inliabilanls— pirtil in ^fu]>c nteus 
in svah mlieh wnr^c, churehes cim 
verts hijplE comIlI It^ Jd the epidemic'^ 
MdrviV4Us ir>ree Oim^s o^r— ifii^y fell 
Itjiek iMT e^olnlEOEinri^ r.ilioEEalisniPEhiPs 
Eor Emj^rial ^cnt^eEtle^ dtsoEiSMU^ 
Ehoih: the dtibpotjs, Thot l-TeytdEthL 
called "Ihc Ar^Ewiniuls nf the Pacilic" 
as "'deChideur* "w^akeriLzd by llhe] 
fct■klc^s ease'* u| ahtirKl.^m psi.itijliv 
iP4]:^u^d theieftueMPh)Kliow4kM:t\in£ 

C40iiclt(>n. 

The mp»-ioPihirtes were ^ecn p^ffpeii* 
laTly as 'brpjigery nl Ucniih, hut ihe' 
cullural di-^nLpiFno Ihcy c^iused ^liEiiuh 
([hniniLisly weakeiieJ lahu^ ini:rca;tmj; 
the scateand rcEpvhy of warfarc+apid 
EMa^nilfL'd itte titiraj-tivcj^^s pif n^^^ 
tLumiry a|T^-aK fm an end Eo i^lil^Ii 
wjirlarc (lU leasi itp jL^rcDk^iD. \\\vn 
when the imp.uji nl the epEdeE1ue^ 
wa\ hhrEUed. it^^uliupon^^ cfiEiliniiejl 
to tlechnc. fn a prurn^nil PNlS p.Tudy 
tin Ilk' pvl^imls iiF .^lEEihii :iiilE Velhu 
iintliiih|Hiln^psl WItH Kpvers Eouiid 
ihc Lip|trppial pmhthitioPE t^f headhiinE^ 
in^ had fettiove^l ihs- imduioriiit ceti- 
iraloieanht};lrnpuihci?HFj(n^lCT>'hvc.s^ 

Why should uc brui^ chEldEcn 
IjiTe> the wt>f|d junf lo wt^ for 
Ihe WhtEeoPEin? 

Ultini.^Eely^ iht tui^vU^-uecs wvto tuii 
wheEi (^L'cnsljEud\ closer |>t>|iiiehil 
jnlei^rali^ui wilh die rc>l i\i Auslralia 
JCi! to El ktPE \.M\ hLiLVturdEii^ iiEi die 
r^icEsi grounds EhaE J was eomp^'tition 
with oalkvc ri.c. ^VhiEel labtHu 
Traduuuud war 'cadcr^ hke 
Kw:nsuh:k wen; ihen fvplqi;cd hy 
rhrij^ilan e<inver|s *^\ nihMlcMiciK 
Kw^Lsulia h1nl^e]f CfKhu^ hi^ life 
dynaniilc Ashing in lii:i I^^liitpi |u lyp- ically 'nnbdcrn' Enr^(Tv:4iiEfn, wuh its 
wMie and eice^i force) in l*>iV.p(H^ 
iiSbfy dehberaiclyH 

Whai ol u>c does Rnndclt lelf us in 
White He^lhuTicer? The StiliminneMr 
wciv a ■hcmEC" %^]3rTior^orknlaled 
siH!icly. hicrnahical and rigidly 
p>rdL^rcd h\ lithu. w hardty EiPEfrchisE, 
RaEideJE s de^cripiiL^ti of (he \fai4nra'h 
ealciilaled vf,m|£hlcr ol pisrp<iiy?i lo 
tiMMhcirtCdh avpri/ed FevhI cnrren^ 
cy nt^frTtphliJUlly dfiMfiue^^Mi^iil 
sy^lcn1 dedieatciJ h* il>e EhuPurMdnn 
fif NaiiiEc Obv]oush, R^ndcll shi^^ 
hi^w rualle^blc human identity is. 
beih in the ujty Renioti filf^f^iLy 
:id^pted to ^olnruEinTsc lu^sIoeii ^irid 
how ihe .Sohkiuonc^e ulhtn.pkly hiul 
to mlaE^ Eo ili-u ol lii^ piircnt cukiucc- 
?EUiknilar1y ititctcsimg ^n hW intl^ 
ikm\ skerclurs (i| ilif IJYt:^ ufbta^li- 
<:ciop|jep^— lyprejpllj' hnjiEhhwcd \ailnf\ 
thdP Mt^l OvrlJs^PlPi^n C'r^^iE.PPi-i^tyli! — 
to Usv a FfEe uf ea>e aphl n:s|vct aii 
npereenarit^ i^r leehnieian:^ Ut [^u:iEiv 
chiefdom^. Molty Diek ^ulbor 
llcrinF^n Melville nienlimis ilfem li^i 
in his enrlJrr scJ ih^vcls. ,iphI iiIpIh>^ 
hccanv or>e Mcue irEi|H»rlhmEJy» ll 
dhLMruk^> lc^|pl1liEltL:^ tivc^l Tit iiUc- 
^r^ie Ttec hunuiu cL>itiPiiunlEje% rnio 
Clvtlpshition dinii ^^r^vl; Iweu quielJy 
s^rlueEE fiui ol Weslem p^^|>ulnr hlsio 
f)-— try Li^kpn^ an^ Auslra1l;>n abiiiit 
h|AL'kbitdm[!^a]ul jev ililYcFeni imls 
hn tkt^El Eoday. hlitaf Iv, luo^t mEere^t^ 
pn^ly. by c\po^lE]y Eins hiildcn JnsEors 
ol exploimrion. iE c^pktiit^ tlie n^u^ 
tif Mclanc^ian fc^i^lJEm.'c in d^ 
P^Ectfk -'or enamplc^ in 

5r^ugiiiovl|le— ihjEt arc oit^oinf 
tffltiy- 

I'li: ANY MEANS SirniSSARV 

Tin; 11 [OTIC iiAKiNt; 

FIHK;\IJK L'OOKIIOtJK. 

AK/HhlLCldEULKPK]:SS*2tUM, 

WhaiEiyTcal sn>Tek! The 4J1EICS of Ic tlfi^pior, Ihenun. 

EhcUniEandoiher |}4e[ViEc^ares^eJI 
if^ied, Ihe plioto on tFpe cover l\ ■ 
r^fiE^kslkc tupplnj:, jfid nvemll ihp 
laste fs quEEc i^tEt^fyin^. Shilc, t havd 
been r^idinifilEE^.tEV Jon^l 

Si jtiu'se prtibnMy heard of mirtl nf 
the famous rmc*— fldi Gaic^* Miltoti 
FriedmjEE. KoEvrl NFtapinK cl jF. But 
whui i^kiii Ehc PecsKeTL wh^re yim 

cf^pld hire an agenl Eo pie your 
cneuiy.^ When Picopn vias hired by 
rwi^rEitholieM'hcf^^Lgirls tEi E^Je ilieir 
nirky hiraElmi^in^s^ nun7Cixilr 

tIJ eiAjr^c Pt wiiuFd have h^xn hcHct 
t{» heEp Lheni do It thenivls-cs+ And I 
54ipp^-r^- th.FL\ ihi^ only pn>bkni I 
Ipve Wilh pielnjr K^erjtMM; lov« \o 
«e Ihc ritb ^inO p^w^rtul tci t^K^i 
tomi:upiirti;c— a!^ km^ iii ihi^y tlnu't 

have lo tin Ehip) ihpU}: And jll^I hlethc 
cjitilvnl tw^hpeh i^ nienlroncO ipr the 
bonk ^^ bef^iE I^Fvniii^') ;^cf>w r^^ 
im\y dilftt^ llie itn^ :End dJseivttenE 
tn a laErly vjlen iknEi EhEc^Ti^ninj^ wity. 
Tlie rich and piiwcrfrjt have always 
dEliiwcdtlie pleh-hhTEias^t4riiLvaEstn 
oitkr tf^ veni fnpsinaion an<] lc| ih:ni 
iluhk They are Iree. Ilfcjkl uud cheu*.- 
e^. BEeiid aEid eiKrtl^c:^. 

So Tm nmbtiEuc^v about ih^ vlufT 
w^w. 'Hriaij^h ihe adkle nn lk'li"t:ih 
pie iHmwjn^ atiah:hi%t l^<;hiupiei i> 
*ery htfniy niml dt sluff on the Pic* 
Kill era in 1*172"s CubJiwtiia is inlcr- 
c^tpnf Itift. Tilts pieivcl isiion Rr\>up 
"advin^iLitl inih/lnp sp^injiuwii> and 
churts To c^mln^iii jK^wer in like sjni^ 
hohe Eircn.ir Tliry were highly sinli- 
C3il til ihv 'Pakff Movutncni' ■^fw 
Ihcy likened itt ihc '|)ctttiicr:iiie 
LcjhjEUe^ in the novel "^A^nt^ of 
fbaos'' *The nppn^^h mI umr 
IXNiKVP^itic League w^s tu hj^hi dial 
f)F^leF in ur> onlcu^d niauncr Sun^ 
tlie llertcpih^ny 1^ ljr eihitc utdtivd 
tluin die Le^^Lte cuutd i^^ct hc^ yotJ 
soLdd iwter i>hlapn ilh? skjcul encijiy 
PAGE 19 GREEN ANMCRIST Ho.71-72 greenanarchlstorg rKcJcrd U> ^ulnlilutc y^tr Orvlcr Kt 
ihc »iMm;; OrJcr In fadn ihc 
Exdjjtif, u the *di«ln)q1 ojPpo>ilion^ 
abwxhnlTrtWhi^riSifr.iciJomhcJnlHi- 
\y ID Ihc Jlcgtm«i> ;in<j cunverni^l 

^WK\ liFi^l thi2s :k:tu^lty contnNtirc t» 
l)tf Onlcr nflhc Ifcfcttv^nir ' M.i>tv 
ihc pic ?i^^ Ii3cl hb il.^y'^ Nc>^ n?npc^ 

AIkp cAn^i help nuicrdp Ihr o>mplcte 
bck of iHiitirtivlvr hx■k^ m i^; aK 

Vf^\ iillc^ ll^lCil M iJif h*KV 
Allhmifh lilt) pfrfcriKl (hcy^vc ^4i< n 
f*."^ Zcr7v bmik^* ^then yoM girder 
thcni chc) tay ihcy're 4Hi( tM mxk 
amJ ^f nsl wu wmw Ic'ijr tnurchn irufT 
hiuk-^J lihhv ^PUriilly Eu^vik'il ti> ^ 
rrlcntl^t Si^ihwt I far|]i!i AK pn?s^ i* 
no hcTlcr iKjin C.'i>thn^ - nn wnrscnttui 
rvh l>f net cilhcr. MOHt- OK IS ni\N VOll 
MIINK »V I-HILJJV lfOSK\]p\\ 
A STASLi:V TARKKM. CIO 
>KC>M 51 CLAi'llAM IIICH 
MKI:LT.W>NI)0NSW4 7UN. 

This kxibslJlif AM jcAlcmic iFioisput 
hcli^iTcn iv^i^ k^i>ci> iLi rticci inOi[u 

ittf! (Ht ;iiUi-rl4plv(ltsilH>n niiltcij iiilu 
Ihc t^^> lx"Anktl. ^nior siulEKm' 3pc- 

'imkly ^Kar' nDvUl fhCMf Ei^i>, ku. 

11)trc UTV J iHiii^ticrf ol Uiiny^l fiMind 
imUlinn AThHit Afivr c^f t^ fhort ih? 
imn>cdF»ld> t*^tiHit fh-iwj:Ti riMl>* 
ihcrc ^niiKil in Ik |*fkVn^us l-LiL' 
rffM?jrvh J^wK* ifih> ik* 4ik^liipi1l> CSM 
in£ jinll-)(l^^l^!^i^HKi iiiiliiru ^lUb^LI)- 
lui ihcrc iHTv^nJ 1^ '^^'^ liiWiTi^ 

firnr ^Mi' -Turpcpilinp ll^vwE^uii ihihi 

hi! llwrc^ iK* ni.^i™ni of Ihc mfivc- 

itKiM. Ilv hi^^y ur rii IiU'iiihirc jihL 
I^Linf Ihi^ iTMiiciL iftr'rr jukt iclufii 
tin »iMthi^^^ 4rtwi Knnb Ttif II ii« h> 
VhhulS 'jrt^44ml ^hJ^ jvk 

!k\^nJ^\.MInwiiT|;iMifnNmiTvliiM. 
ihcy WiMVil h> Iv Uv^^ii iln*n piT- 
KniviipiiH hti^icaJ 1^1 dcwnpMt>n^+ 
lumll) Uv tfhrE^tiVc xki^l M:KnkC 
nwir ^hcnu-^himilLihr^ Th?>vfC4if ^ 
oHiltPiuuii^ ht'iMc^n uhnii I'^cv l^ilvl 
SUlLi^ Qv4» MNtimjincv^ OfK^iUitily 
MfiHijiiUvil c^cr ^IVr A^ 'SQM') 
v^hiiiuc vH4cnii^4ivr^^h>'^irP^up 
i\fht 4hLH>i vfc. riwe mJ tnxc^ 
th]nM|cli 141 fchc i^TTovy. Ii« ^ifiifll 
iruunli^kits oi ^kihiI lu^rki.^. iV Ha^Ic 
tTMitfCAtliiiU^rilLAM 1 iketvj. 
whh-h an: ^<4i- hJhJc'^ Y*>u ^M^tu. he 

nww uUi h^tJ T* a tM's"*?*^ ^*' ^*^'*^' * 
l^ty hifj Ut «t- i*hkfi h*" v^HfiC 

ttitilcJltft^^i^iiv" -ntnj*>HMpi 
ihnHifh tdU*tiK> Hilki ijre(iH>. 

i\ flw4icO ^ nil (vO-uUv iciklUMiH kti ' 

tc4jl^mi|t4nWniitH>iAUn'irc^l 
ly i^nimlcil *Hh Hk mnvcflwoi 
OhaiIv Itfv'iiiwilw) J^Mi^l luvc Lh: 
ivii>^3fv utHlrt^tMt*!fcnir-Hh" rti^f" 
idu4inFbi>0 |±n nil itK h:hi1c as Ijt as 
Ihtv fc c^wKt^rncJ Tt^ lU A^iJhiiiin, 
4h4s jfiwniTiiii^ t^ t^jfrtjfhiiis Ihc 
■HflSh.i"tlJnc^\kf(Usls'-nphl7>^U|» 
povilJ> ihii^fc hxliF^^U^) shield be 
^^ui^hiRK "l^^kplc use - twi |«io] 
uKiHiinJkO ^> II" i^**lU it^^^mt 
crilhlMC^ jH^lrtpUiJiinp ICihrnilitiJ^ 
fnm* Itfrt u>c *J^ ■iH.vil hv MkfMull 
ktm^r^ Aiwrwan sitiil hhjIW* ^^ 
l^c^ix MunifLird f>tn hilt 4 ccmur^ 

iM -HUulLy ALlsi^fvo] hi \)^ in*M 
nllhiAiil itill flu/uhnr^ A4 jtt ^rvu 

tlh'lH U*# «IC ik^llWlKUt ii» ill Kth 
AtbNtI) A^LMSJjhiOjt. Il iHll> LFW U|C 
(Uir^^illhl he MIktcO Millie t iL^f^l 
lid iNnii ihcm rjihcf ih^n usinjf 'ihc 
nupsfrthcm' iit *hiij^k:i *s j mincu in Tiupcnc rtrurthi^v (c:m^it^l>ki.^rcd- 
itL-da^UiC ApcionlieUf-rinilJvc Ajdi- 
glrihahv:djihn ^nnfrvfiiiurinn in %cniilc 
wtrt hvdk- on jitr j^nd j fil 'Vcwiilici 
re^H>|Lilii^n .. (>cxc .-ind ju^lkc'' .is 
miich as s^tv^ini: Ihc nwrvipvly t^t 
sKiEcntic rr^MTi ihc hjiKlml chc Suic. 
n ivrspcclivc' ihtf (cim\cn<rily atvJ 
un^urpn^in^ly) llh niii^hcirifivvcilt^ 
BusCMi^ ?ihI Pjrkcf\h:lh:tiu. 

CifjrTcIy f^H m bnok cmiiLnf Mlh^ dT 
li>Hun ^tm TfiinV— Imi m Itnc mth 
IlkCkvHit wnlunnis imKiik Ihc prnvc^ 
i>r h-AUcrnc— Ihcrt li ih» prcM cltmi 
iTuidc [n ghunhfy how mitny uf ^nv' 
ihcrc arc ikiI iNcfv in ihc tciiI ^ivhS 
The nearest j^iv j^-cl is pcrk.cnu^csi^ 
^dlCr^hcis^cSk Mhii.K 1^ rtj|[> iln^n In 
how ihcy^rv ^cIcclcJ Jiml quciv^ 
rtonctl^iit i^hcr s^i^ih ttisisn m the 
iiMrid-nunihin}^ c^i^crK^ of rcKAKh 
tL^thnhiuc -mhcr ihLin rtlUxHn^ ons 

In Ihis bc^'s favour. I wkjl uy ihM 
Jllhitu^ KO ITl^I dll Ih^^ ps4.'L>Jn objn:' 
I JVC nM>ri;ili^in^ ifi^ii fhamcccnw^ 
i^-jinnAbcUhcnil t(V^t|vrBhirA> 4il Icisl 
^f^rc ^|iAn:i} ihc unmicfiEitiiuilly 
lunii) hj^^-|LiumHiVw ilt'M:tip<4iHis 
thql vhJFKUfisCil CJfhcf ulPff+ii«^ 
sut't-'T^ McKAs'kcnlTvY iihhlchluHuTs 
puidc. Scnsckss AcK ^>l hvJuL>. 
Whaicvcr ha|>|vncil f L* linir I Icy. yiMi 
c\cn rcnvrtihcf him "^ Well. Ni|K'- 
rull) ihc 'oic \}t Mi his ki^ ^inJ h1 
MUiV nt Ihc mic eOfflhi or ihcir 
HillwfKC WhAi mrrt^ nctfl I Jn^y? ^TAk^^ M\N. 

I)1SINFQKM\IU>S LUM^ANV. 

20a4,S4.«5. 

liSiJcTOJin^ TVDuVintiCndc^hy 
IXin Un^^Ti. n rwfni lx!sisfllcT ili^i 
\jtiH%l 'I hii iJ ru\s (iv hcm^ -inii 
CtfihiilH'^ Vnu is^-Piiklnl rtccO lo K^f 

IVu^k^M^ll I *4^pt^^M; l^■ IpC.xK In 
iiuiUiin^ Ili^va ts;|ii:f rhd4i I ilii 

The nulcrknl o^t iLi Vntct iv inl^roiil 
in|f 11ns jiciiitis' iisikLcJ inr t't>JTc 
Ifihi^M ftw yc#nn Tlw |l*»iv*'-i's wcnr 
IcfctkbTy Uk ihcir cwihlc^sivss iho 
Hii^fiiHiiUnlihcMhUlcAfCik-Mit 
mwtriHJhi D^^iFKk yinl All hccnulftvn 
l^lj* hi^ cm|ili*%s'i^ in lH:ir w^^r m*mi 
dCfiny lie wi^^cil tiif sc^cnicvn 
>4Nifs liH l-uilnsHV S*nr/j. Vs^W nl 
MJjrt .i^ fcs:htiKMl -Hl^siit m 
Mltr^Mtinn^ jnJ imtun niiiilrt%. 
h%ilp.>kili^ rtFul iT»%MliflnH.jl cnj^iiKvr- 
piM i*"*-*! jcsict " Il wd^ ^ (his hMV 
he 4)cscFc«|iCil hi^ unncfsjl fcnhiv 
thhi^r lLp||> ". ^-v^TtifM^r hi I unn 

N*i Pa Vifk* Jfi^w -I 1^^ jxiiiiinijr^. 
tk%aFivO A fc* c*^lpccs riACkk. hf kii> 
Ifr. et.) A(iil JiJsM *fHl Jvfkxl Ik- 

ITMWJ nnhk^^ lU^'l^ nl hisil.i> ll ki'^ij 

ihii^mF iJ I wis K-^inmis nf^nd 
Lhvt ih^ the Jscrn^^ i^hAJ ixt^m h*, 
ijir nn^-^VNlMhAiMhooseftjji^l^fCfl- 
^is^jnrtmnnMThctya^noIi^Vnkiv 
m Ehiv h^^ K bnrMiif he rsih^ik\l 
A4K11C Juo LiiTkrcmmf hi?rL-xie^ inui 
*rivlj%tSupivf" h*Cf icius 1*tii 
hfrthef. "Phhiws \nlinf aI IK- l^*fc 
^hksnk^skt*njllVMia*ui #llcjs 

TVsc aik>x hjsc ill h«i> nnvfttl 
cKcvLhCfT* fl*nf fHiiCiN> h^ llrnn 
I *KiJn. SKhcal H jip?fll aflJ Rh*A*il 
Uiith ^n "VMi /l/c*V. ''h*^ iVmir 
jrnl *^her SniU. wluiJh cs|*«xi1 ihf 
u"4l in^> nl K'^v- f**s^- rtivl '^h^ Ihc 
OmsikwiChuieh puTKJ ifwtr l*jylHic 
rchf^vi ^mt tkiw >iihius ^Aicl v^l 
eifc-* histf iFKxl t^ ivevfsv ificicftt 
kihwkJfc Oi^ti lhniii|[h Ihc s^hU^ 
T^is h ihc wtiKnUWin puK" ^^ ■*** 
hMiiTh Ihtf l'H>p<Miiv Ts-mplar*- 
Pni ry dc Sfcwi. Sti**^is Itw kta^to 
jjilrtlixlsnu'ci^fcli*Ji*"fr^ COUNTERCULTUREP Thcst uiutcn;um;fih jil >[Ul TthF a-*^} 
^ii]iTi:iVAndi[ip( ol Ci^rlimlJun iml 
uc'll eoscr ii m monr iVfHh nci^i 
™tW- Iw iKiw iJhHJi^h, Ihi^ biXhL's 

«s flf Vtin^vus ihfVsitH uf Ihc pir/^ic- 
h\ a {(Ktclw ^er^H>n ei1 n^M o] ihe 
M^in i^lnlA und i\ FKlnunMy clear 
4int1 MrufhiltiPiirArd. ThJ?., ja h (cilrt 

ihdl JilTr.xt^ «i FliI}:? ahTi4^hn| nf h^ 
WTticnjUKi Evnoiity, ikfhi mcqn fcJi^ 

SKK\M Ii HI M\HTINJWALK- 

tH. ciZhIh) khom SMM;siinT 
n'lu.H AT IONS, n.^L^^>\ kju. > h[iS IB Btt^ 
K^I + t'^Ll^l 

xpfLP I'l 4«fr 

I il4tC4| 1 ikvi'l iv^dll uhci sjhJ 'yiHl^vp p4 hi 
he ctu) t\^ hir ^ f\ych^^t\\\ hut 
tlvy'll rrl±iihh|4e luc^h^i pri^ifi^f ihks 
Infill t^^fiy \fcil4irnt' jiillHir M-irt4tt 
Witllccr s Iju-^I i]-(Fnn3 ?s|SiM?. 
Mc*eO ^^^-rJ^^5 ^utihe.iJcil 

»\v(hliiUk hcTcmonj aihI ihe 
niHiiiulcKliitC i^P riiTciaMl ilFnrss \n 
timllJpk s'K'tiiii-Al sensii4iii>+ 
(il^ll Wnif \yiklnmir. myalpK^ 
CneCphpVHtijc1iM« Ami clinmh 
rrti*eiv>>tJn**ih.^ 

iy^hcy^ ift^t hlU hdlr Ihc UNinu-vsi^K 

AJilUn' C^^^nCs Ihn^ ^^lltjUC 111 |ta)r 

tliiAithl^ feJ h> Ihc hiifJiw^ im^ 
SmMtn Wes*i^kv rtrc tt*Hinn( ^il 
iik-m^sinh p^s>h.A| S4ikhvrs44^ '|ii«l m 
iFik^ inirhj' Aifrih:i]lv li^c Mi ^CK 
fMsl Irv^hkM 411 Ih^' I^MK AS Mmplj 
ph>iHK-Air^ ocifcn*l*T;r^ in ^nks^n jfwl 
9fv^ sitll ^vTcipinlCil by Uk World 
Ik.ilih Oi^jniwlMl. l\-^|iilc Ihiv 
lAV^wlcy jthI Ins ^uHiic^ hrfse Ivcn 
l.-1U^sl^hrnl^ Mil^^Lin; i^i^, c^i^mi! 
MV N^nh tlx- \'j^^K Wtwt^ii jstlri. 
Chun cii.hljiLr> 1*1 oewTTTillvni^Th Jlfl 
■|hr i^i^mrs' 'im ^iih h>s*cfii*. Tlrts 
^hhh in '^tlh ii loiif hhe iJ c^Ai1i|>li^* 
w^H^iC F^-mnivlf ill fMkHts h.ise 

IvVfl 4h»r"'^*^'<"^ Jlsmit^«.Hl AS 

iiuhn^viiTii Aivil iilu>Ut4Mi ^^kmB 
iuh1tn\,e^C^ihiht" Irntitlheitisn^i^sJ 

ol iill dlh^vy tn ihc i-^Nkhmj: i^ 
MjriiTiN4is~ snTTiMvt^ »V*ni thrfiwc- 
Irll^^l ^^ Art^niLS lti^4^ Ih^'i' sij|if^ts^l 
liw^tml^l ilf^ffC In mAitMtlitllc 

IW n^jm ihllv^viwc iSh i^I OH*ftC- 
whn fvis f^f IrNTA* tMlli^nl* *f|iJ luv* 
I'lHkr J i-*^Oi*^k^hAl FC^inim, Ihe 
^HHJ>kio j^ HV LiulKM rt« Ihf inslfl 
Ibr ^tkc^L^n^t^^lHitniHAtinf ihcii K\t) 

Ricy -if.^ ir^iJicJ hy Iwnji li*J h^ >kll 
IhUHStflsc-i injcihcr AtfcJ iiiuii 

u^iU hv\^ ijEn>bvi ihi \hKl IhL'ni 

11411 irt ikH 'l-*W il1cV\l Kl*C'* 

Tln> ucAinicrl is ;i,«i*iuU*> ^mUM 
^t^ius m 1^ kiw Ml *hiMfVfl. wh^^ 
liA^el^ni^/icJlnwiilWitni^.^hi^ 
care IS ni4^c|HkT^riirtl a* iccJni; Ihi? 
*hihlv JehivM^tk i« csvn hfh^v 
hvunl ■ \hnfc hiMowji ^ -^nddMffcc h* 
im^>\ A CiwsJjihHi lirU l^^s^n j^ 
ilMinlv«N.al in Ihe n>Mt nsikKkrknf 

ilUTW lklCfl> Allin A hAlV*tsgitf 

snuAlh^i^ *ii»ic* ifchc^t msifAJ nl 

hrnv i»«Jcsl Jful hfjW>» li> ih*^ *W4i^ 
^rtcit eJM'iJl^tiksshin. llw jxjl^frt lhro^inF,i|T3t;ilyiolL-hil4l^hln^pivi] 
lo '^nk 1^ *inm* irt ihc siylc nl a 
McJlev^ "wiTch sujmiinnn'j by 
ihcm whilsl vl i^ cvinjE pdrrnK thai 
aFtf^ htutulc^ AbuM^n and h.^rLiv>cif hy 
Ihc hfcoU-il <cichj1<cnlcc%.cvcr ivill- 
inp t?t>nirtinVhii^k> Mrr>c AuUHjtiLy. 

Sn *hy AIT Uwy doinj ihk? h pm 
hc)ntxl iifnply dtt^mj AFhJ mcdKal 
oiLhc-carvinf Wtsscky (\ a nKmbcr 
nf Walhct's nhJ Ailsctury hluElh- 
Wdlch, hiird cure rAlmnahit^ ^nJ in- 
4.:ilL-.<1 'i|kLh:khuMci^' linkcil f£i ihc 
hujjc phAimiKcuticaL eiirp^hrdimn 
Wrftajmc uhl ihc food .kkhtnc ji^ 
tnsuTiinccLnJii^ric^.AllvbiMjiopin 
fiy ifi^ntivsmi; a ^iivv inI nci^ clufili 
jnsiTif In mi i.ondiltons hVc ME cu>J 
miilii]}k hhciu^ol tcTonivhy.conv' 
t|vcnCGv lay ihclr ^v^ymlch m dmi- 
kiiil cvulogy- nf an iticmuniily ihxh- 
Ik-J jfkI ^rTiFi^ul inJu-Lijul cn^inn^ 
rin-iK IIpic us invuiMTkC Limi(U1%>« 
(NVSt, syMcti^AiH^llj rcjcslciL 
. M.r> in^urwc claim fix irhtufiic 
l;ili^4ic syrnlf^HTic. h.^vd <^] ihn hvI 
fil linh ■nil h^ in hi; suFh^i iocTa^v 
uclkm suns |o TiuUj ^cH^yh up Uicn 
^lobcthdni; AS otlSK4«^ a^ Ol* f*jis*in- 
mj; ih ilmniv^il a\ Jelu^imij] srul 
n>^iniip A^cTHHm ihcTApy ^ p^yvho- 
hi$h(dEcocrcii)n,dcviic whAi il ki>i 
Lin Ihcliii Inihc vATchrkirAldll li^wk 
iNhphmi CPU hnki b^-'irtcvn pui.siinin|: 
aikI civiKqhicnl syMr^i^mk^ nnc nf 
ihciK- liMJfls cscn elJiiTkcil |vo|Jc 
ihinVini: ihcir fMi\*incJ kJ m ihcm 
Aclinp iii>l 41 'rs>iv^iJih|E sPkinn n^k' 
shhkh in4|;h1 TiHTiilcM in iciins n| 
Iih>^d| iHynVTlHll^- WalfcLT tcs|^inik 
ki iht^ svilh jusibfuibk iknsMwi. ^op- 
f^tinp b) ihn aI^iitJ 'tn^ic' i*TvU 
hunj^ cnuk) h? ijtI^'cJ by trc^iitnf 
c^Cfyiific m ihc v^nUT lo nnc g^md 
iivrnl HihJ ihi-n juo hA^ in^ rhcin sm^ll 
iw vc (ihijfiH Id ji csct iil*cr In c**:jfv 
sEantfkfn by fchPip 4mjI j tidH led 
dmcr* fole^ Chcekih i^trtcniinp fom 
iJniriHiy fUlL^nlx jjhl nlMn^ivc iIkI' 
^it^i^ ^v 'jPNii \4.icrx.~c'. ihc psychiito* 
fiV'iffl\ Anr m IalI iIv mwh ^lotply 'uH 
iFricir^lAl m Ktci^lilkahv invc^ifji 
lit J fJis^kiiK-ifisc^s in <^tihtfitr««i 
njlk 1^ in pfTscpM *^iith m^^iBJklufcn 
jnd dii4-it^lil J tiipjwtvs ihji ^iriidjr 
c4iAhh«hcd 

With Guir W;ir s^ndfivikc. [^hhih-j| 
Ijch^v^ ^hHn;\ilimkd Kilh piyvholi>^ 
giMFif nhriiKavKsn nPkl Mnl? ivnny^ 
plnchir^^- in deny ^at veicnKis (|hc 
\m"'*^ "hcfiict" ni u-jiiinic] ifrJiitidii 
jnd ^vnctjlls MfCk'lk lK:tl hi^ NipI 
drifinf III Lffc-kcnt ifpfnl As i-^hingcTp. 
v'n^^rhfcts jrnl hksiinmK**, the ^efcr 
jih were tuc^'Miot as nunipuUcd b> 
LjnitAl AhC'tuli^e thclHpi^l^ And 
ciitii|Vrtvjiinrii himyry lA*scfi- 
uLkH ^.lt |vvliy niMsh luinmji ihe 
liulhonilshe^l 

This ii A dr^fTMvlul cpti^xk Ami 
W+ilkcr hnV* Ihc l^^us hcAllh rrjud" 

mtncittfnl m wuh iht torpiK*!*- 
b,Kle^l (fCCMMA^h (aih[siiEris ihai 
i.hdlA%IClisLtl iK' I'/^K. csm Jppn> 
pfuimp Ihc k-rm mr\\. uicnec' ihaf 
bc^i chArvktethH:^ Ihc urccn »cihcn 
oiLnnhru^vacttHi J(ed^s:^n'l hcvilAlc 
hi BAtiK hanw^. in* IwJit^F ^'^ ""^N"" 
tiH4s I md S^llKhufy 11^^ kiMlTHi|:N.^lHii' 
ly fsf^h^^ Ihc Bfiydl C^^lkpc n' 
SiiijEcxms AS «t ^flld hi>yi ^h** niA* 
ffyf ji nhvlf*^ nl p«r rcs*eVH *n ihc^r 
pailcni|4 hi defend lian*|»-i''^"''> 
lUhcsl nKHl*v-J» rinh*nh*iy Oct ihit Nwriuns A NK\* sn'kiJ.vni m a^i- 

MM- HUilll> ACTIVISM ElV 

AMJHis rvM»>i:ii>:* 

A^Ll^:^^^vM^:.^M■Ll:»VAlICMK 

A4^tkM^*) »ilhlhcsi^lhinjsJh*J 
a LiTi nl ihi^ pamphlcl umiiwr^hifl idly ihrui^ Jn Fity dirKlion ii Lm 
ycAt\ VcjTjn l^fihlival in J-cMklor On 
IC«Jm|tlllk«rmCdlhcirTtprci>lonthc 
aiithnt ^A's nicHC wnmcd nbuul 
uKrAciin£ the AiicntiDnpr^ilhcr ftsii- 
vDT-piicr^ ikin ihu «^1 tlH Jbthdritici. 

UMn^ Lhc »rt nf ufLJii^nqTi C4ku]m- 
irtHi all (ipc^ ewnrnnit tn lhc ammal 
rtfhts inihcu. th4t led one bti|lii 
spwir In i^mlvdc Ihc ALF %hduldn'l 
Njrti d(wn ]j)hs jftcf raids u 11 m^uld 
till ITVMV ^kkrt. li^iXKhi^Tmn, ctc^ 
than cXpcnmcfiMl AmmAls Libcnteil, 
Andrrs cunk'luileh Ihc bc^t ^a^ to 
«asc lhc ma^hmuni number nl snh 
inaU is h^ jnek in diicci alh™ vnd 
NivcrsKiftaty" CiirnpAi^rtinf And for 
csrr>'iinc In I-ieu^ all ihck jiicniKin 
CHI »iiccL hialU ^ennvcTiing'^ ciihcn m 
vcipanKm- He a^vciu Ihn aplrrj |he 
aulhontalivcconeanlJcduclnc Infk 
iirK^ter Jiin^^pnd is mHltnkUfi^ht 
nldnyooc hA^iiif lhc tcoKniy to dii- 
^tJ^v \silh him. L piH lhc irnpti^s\iofi 
he Lhoughi ih^s wi>uU ma)(c hwn 
wund ctrnviiKin^ And impnrtAnt, 
njcher iTun jit>i iml^linjcly ncfdikh. 

1-scrt tt *C KTCpl AnJre*" ai^umrni, 

L-rfE^pjj^nmf kh lun Fly ijv^y iv c%«n 

jv»t hk eniiivr^jK nthct^ Hi ^IMmh 

frntn uung il Tmll up, roll up— (Lgn 

Ihc RMi-li^fCClKKtaJ HcdKc, bn^thcn 

Ai^ ^iitcn'1 s^uulddYG innnc anhul 

hses ihjn pm^lciy^tnj diflry cfiitisc 

ttFRl ^sin^ld lively pnisi: nwrc *vK- 

Lc^sluT in \enn\ nl >heer number^ 

^>iiiiiTiiiiiiv In rt 4* Il mvolsts «^ 

niEkih Icsi h^^sk in lernvs tit Me^ylc 

^hiii|;c^ Ml litilc fcal CLHTinmnicnl- 

MiirenVtT. Tic is ile;trfy fuH lhc deep 

ihink^er he presents hpm^^M as^ ii^al- 

hi^m^ ihe m>th ihir Jliete'^ a 'kvd 

pbjiTif fkhr t^hcn Ir cofiKt ID (he 

H AT nridejs |s|icctt \Jjlk V. mulii-niil' 
Imri j^mrhl TV .il) k^n^NlIgn*: JUd 

hkJ> Ihc Li^^ 1'^^ iMa fVia's wili^ 
iik'hHt ^^|^>^;vFhLi h^ Already hcen 
buiNHcd Immi Lhe lutic ^s ' up^^inn^") 

KHI ihni LaII 11 U^^ \VK i,tuA^ IS Klf 

cnmifh fic4^i1c lii Ttc fq^MiUdcO hi 
nuVc It. l'#r Uoin funOtntctiLiUy 
k.lvlkn|:lrt^ iFk avMjniplmns i^l th4 
i|K<KfKl >m:icl)H AnJres nalvcl> 
iVftWTb and w mervly- temfwLni ti^ 
ppuersir\Kiured 

Anniul Atx^if ciiniinvcs bccu^ H 
|}ri^r» lhc ptwerlLL] fewn aod it vrill 
cmttnue Si^iievef nuiy pcv-pplc ilit^ 
pn^iv ^iT ihis unrrl n l^ flopped This 
ui]| ukc d4TeL-i ALih«). pnxtNcI) uhftT 
Aikbc^JupAfJiZK^ \\hiieihcy ft#<iT, 
thcv d)rii^M ct^mc In renhv aII pnurf 
relAiHHis need oscnhrii*iitp by the 
v*riic re^ ciluthnufy nicjrt^. ^i^nvthing 
A'wlrrs uxH>M ^iw i>i4 Kcc;rtH t^^^t^ 
ht^ Ph^i^inve thil joarvhius havr 
""infhllrjLcd" jnirtMl n^tht* wid "put 
p^^ipk ofT As f« ^ I'm L^imriiHl^ 
the 'ittjn*' nl Jircvr *cthMi a^k) cflni- 
inf in see thtnp^ in le^nluiinnary 
rcmis W 1 t^i nmfc imT^rtjnl iTun the 
^Mv^ nijoihcn <)/ animah lilvrakd 
rntm ^y pJMipcvtar jdKMi. Ulhnkjiely 
this <-rejie^ a i^mie ^Uvijt ^hH:h nil 
willivlitcrjkiJ.^hefeisAnJrcs'sijll 

smk^y hill iu^ rcr^u.hU AmmAl 
Abin< lat^ i^iikr Sierjrchyl 
indehiuiclj Ihinufh insuiwfi>:ii*lHy- 

i^yt nKM <aA rciikr^, I tiiiATitiC nkM 
III the Ahne i^ pvtily nikk-h a fiA- 
hf^irvf lTv4ly. I iTiink thu Aiidre4 
im^ tnictesjitti ihan hx\ [Uiiiphki. 
The ik Icii^i vertex nf his UTiltngsiyW 

lm^lhc^ S^ ihni 111 ht ha^ already 
iTCII kJJ lhc HhDSV Jf am und Af am 
by AK pw^lc hf '* presiotiJj incJ Mi 
linTilef>M:hi,#rtdl?jhc*fl™idlhoH: 
people ih^i nppcAl U> lhc ^deni 
n^hitits^ hil i^rtjUnl in IaI hafdW 
^jis sfcctAini.^ hf them as ihAi nujthi 
insi>lsc SI41V dc^a^ iJ dialiifuc ar^ 
umknnLnr hi* srf« nl pmr tlc^tHJOn 
J 's(Xvul rifhloeti' itv^c lh** ol the 
L-LHnnhVi herd ijc*, nwiy iMflidcdl- GOUNTERCULTUREP www.g reenanarctiTsf.org GflEEK ANARCHIST NO,7i-7Z PAGE 20 AntiJC* prcMJmnbfj dev^iiis his ijmc 
IP dnm£ dtill^ pfDniuiJti£ ^cgiihiMi), 
he Tech ihii i^ ihc bc^l thlnj; In the 
^v^divdoSx^uu ii ii^liAthc docs. 

TiiTlnf. IP ctA IS he fl«$. und ihai he 

die tiilLil hu not thuYn rfco^LM:tl by 
the movcmcnl and pcfii^ il^c ^cm in 
tefin^ of some wirtflf move(tKiil«lcb 
^Ulb^ Havc no4 ji:conJcd him, 

[ have my i»ApFcicim AtHU& tfr one oT 
ihow iypc& ihAt d«p doU'n don^l ^Lvc 
lwo^hhS;ibt9u[lhoAniin^^[h4l liohoi 

4-tlltTlC h^C ffV llhcll) Av he ElDCM34hCr 

pcoplcn ;inU ih^E hcS jhiill^II^ i^iijU 4 
dniTUi^ son (^pi:r«Kihinwir.W: Jill 
knawihti fpn— ihcAR cjpe ihal v-ihnL\ 
lxMliin£lodn whh im1rn4b, nMlovi;il4J- 

ihc inaJicrenl *p:t fn^crt' ihni ilnj! 
ihdr Icflg-iiMncnnii ujhittiutc children 
cVcTjnvhtre, lypicallj' UntWr cvci^poc 
f T^^fr 1^1 U his cvciU^H 

I tu^p«[ A[N!ri:?h i^ aur:u:[L'J lo ihc AR 
iwivciii^ni bccdui^ ii pfE^vittc^ jui 
<nfi!tiMl bu rijld ^tniccurt ht tan u« 
tn vtin Unit A li>' hjin^ seen u^ crmfL^rm 
Tn ihc: 'rtilt^' nnil lou^:rrc p«>inb ngAln.M 
Ohcf^ VK^tiiiiTi]: thciti (iih^tlid hiWTiU (rf 
llh The ;iruncfil rri-JHifl i^l brukcn 
L-rtw^^^H ^'ilh<^t iTmninj^fnlly cnp~4ip^ 
injt ^nvitH>r^hly UfhiH pnjiiih^ - l>c>Liekl 
pcrhd]K rcclm? pogcr v^hon hit tlrlw 
f(v |>rhti:r fcb fruiirated, » L^ncnily 
IhnMij^h llh TTijyrUcrprcl;iti™ iif aforc- 
mt^niMirtl ^rvl^^' Mi.^ uv uf l<]^k-iF 
>nOFKhh& hui fiiHi>ciHly %pyrK^u> fund 
|JVcl> ^cir^rvLngk AtpufF^nlolton 
r^lhi^T £vve!^ him JWBi>\^ ImikicTfcc on 
^upcrlicullr) nik-bLXirtJ. fprcdkt^kbk 
linpcnonat Rcoiioo. 

Any ^Irtnl.irly iJiuctun:^ 'owv ' uoikl 
itfrve hi\ nTV|hri^kn.il rwcdv is wtll ' 
M^ pfububly tknn in tului^= ^1 inyflh- 

Oia tnwl^ ^Uwikvy^ kiqtMi^ffy f Any. 
djiy oW kjmdaj^y?'^ Ih^ pr'llV J""**^ 
*tnrt iirt bniMkr foticHrot LTom^n^^^ 
bt Its n^ixti liuit^-rijtWs^ inliLinian 4tniJ 
uuiKlniuTH ii-rtlc>>[iiu ts [fU^n}!;. An 

^VhC4 ^ f«+ vhJciii hum ^LkpprcT^n 
(^kri Tffc (ht ^ikks, ihcy hnvt^ tin iKn 
Vft>T (C[Bchcnh-i^k ind irrck^iiriT, 
^Tic^Lnh^ly "^rtiH .-iii4iii.il Mi-M^ ai);^^ 
nvnti'^ pc<MdLtL|I lo hu >4:lvniA UK. 
^ii'^hiri He M cjiLI i^k^wr wnb "^fAi" - 
iHrt iftvi'i ihcj ju^t bc( \vt li? Oh^ bis 
[k,iirK - w whpifi W?iai dtK^ thi^ nhmt 
P[wl lnwi A IfcV trf huniLHit. ihui hc\ 
never Ivtn up A^amn these people 
ilinxily himnilf. an*l hit fsifUft ti* Kc 
the bnndcr "nrt ar'inal ri^ifib'^ pic- 

tLlTC? 

On ihti oihcr band^ you get ihc 
EmLTC^^>[3n thi? rc}ectii>n tifhis ■fic^' 
approach by the hro^^kr AH inovc^ 
HKni if [[TiST m cki u-irh I^^k^iI c^^ihr 
Qlik^ orhL^^c^nul Ldcgln^lcJil varlanl 
uih 'grouplhink' loyally to thai of o[h^ 
cr\ higher in the ntrtvcFncftr* ^tar 
^y^icin'. whji:h ti cuffcntly very flri- 
enuilcd around DA, And alsu hlunl^- 
tk displays of DnE^r ("evil^) that 
prolvbly an: iHiclically inconM.^|ucn^ 
till tl bc^i. hoi^cvcr satJAfyinF ihcy 
feel lopartti:ipiint>. 

OIcovn-(t snchrcdJciiE^iir^liben^- 
tjc^n ^Cnigplc In cctoh-run frouplhirtic 
arulirontomil^t rn^^il tvcnip+anif ^lu^ 

pidcnpji ihTii ^ h4Jt ihcn^alslCFal- 
t^tlt libcnl 'n^ht%' ifkcrpn' a ti Pelcr 
Sin^cr^ ^hich impTic^ n l^iaic io 
hTnfiiiri:? It and K^prodi^ctoflhc^nac 
Enlij^htcnmcnl that v^xv ^ c:^phv^ion 
in Qirtc^ian dtj:hli^ni, thi? Icllin^ly 
tilled 'St<ia[ Ct>nttacf models iuid 
bourt^:oii viii:ieial a[iMnivniicsn fencr- 
ally+ mcchaniciiin and vivty«tion- 
Unrh ArKlrcv qnd his AR criTiv> miuld 
do i^cll lo con\'dcr ihal unimnt larnl 
all) hhcta[4on ^Jll he bc[lcr Achtnfd 
not lu iL^i^L.icNiii: iiFJ IdmLi^y with 
'nc^'i>iiiiin|>.hu| ndihcr hy tlh: ncp J- 
iLf^n ol mlc^-- and cn^c^cmc ^tMim;- 
iKNitv ihnHj^han unk'^diin^ €if fi^llo^' 
ltclln};.a tK^nuinccntpjilhy \vjth oth- 
ers, wlicihcr human or ™t. ON VKH MKK Kt'.KI./KlllfSlI 
HV l-ORi) [IlktI. nnt'K VMM 
26 KALC'tJN tiRlJVK. SHE-H- 

wodii KiSF-:, MirriNtiiiryM. 

TV^ hiifii^ owJijIj' ilrjwn im \tK Hush 
hcMJ«louEnflhCr^pi.TSpcNthcTiPrw 
fuf tln^ VLifj" thm Ltilkvnim ol jHvnijh 
Jir^ A^-n^ RPhi icchnk^liy f^rciy 

ly hmpA^inflP^I hoM 4Ptwn prtu ty funnvL 

GEORGli WASillNOmN lU-SU 
h Wnt^ I wh*> ciKCtMictI ^ ih*: C-iKn>' 
Trcv ^n ^4t^|t]^i EOf^Vd^igitf^iK^ 't'^'^n' 
Tv-e nploeed It / mth a Nul Tfh Ar\ 
more >uhlcit ' to my tcnai^ 

fh^iry iRTf^ are pml>ahly *';u\l tbki ' 
ibo^tmc 'Ted'^ loo, AfVi^ially i\k 
chcmei. hil 1 euc^i Thjil Juvl wiuld- 

GlwwT>cn?. l.jKly Mriud Hif^^ (pn:- 
stjnlably Kl-ildltti the editor) inEcmu 
u^ "l^d ll^e Eo vrt-w Rehekflh ' Jn a 
btocHly KhaLI 
^Wealcr'MhC'-t 
hnct are eei 
tainly wiKlh} i^f 
%fanin Amn 
^nd hi\ Velki^ 
huL' iFioth]:h 
Hjfb\-i i\\,\.n vLjf- 
vrm^ 1plmni Ihk' 
dit^ihihly or 
hcpn^; fcalt^rcil 
cm thL" Ininl 
papt flf 

MuTdiwh':^Surf, 
sw: kdrn no 

r V of Ih^h 

^\ Ia^sp?, 

3....L Uipj 

t'hLni^ to b? 

H^rchtph^ hiip tyf 

Iw C^iupth rnl 

r-l^h^ MdhUnt. 

eputiyrTK^JK 

x\ihu-nViJn lvt*n 

-i^par tn t| y 
\kvd^ ali^i; uyJ 

_ llw /jp4U^,i* 

* A^ rth> pcnoiiLV 

lor Fun i^i 

AapulwL JuH STANLEY'S EXPLOITS, OK, 
ClVi[.TSTNC AFBECA THIRD 

ktjitiOjN, Mcori.. nj. ksl 

2UU1.ISJ1N l-H7Jl-U5-V7-a.n3U 

Livmg In fiineteealh ^jenlury 
ShqllicJiT, Nlai]| usc% Siart1cy\ ty^n 
djiinninp unrdsto illu^lnile atntiqiic 
of EhccJvphMnf juggcmoLPi Allhouj^h 
locking In IhcoitHtiil Afi^ly^ps. his 
urHJcrMandm^ &f Ehc proceu <if cck^ 
nl7U)lion,and rcll^ian a^ ihcpircunor 
toclvjtlutlHin t^n-ialn^ rclcv^inl l^iday, 
J^ ue wllncstlhfi l.titaicra-«ol Vh'j^dE!r- 
ncNS bL'\r\s mbju^aicd by Ihc like* of 
NTM arvd H^iyer. 

Lihc olhcT pionccr> of civlhhaEJivi, 
Stjuilcy a ppiuKhcv tlfct prabkm wiih 
A m\K of Flcefal diiplicEiy and mas> 
sldu^hur ^|H|i^ ulTinioir aint is thi^ 
C^ICrbloq of iT^idc artj ^.i^illul [op - 
ihiit JiS.thc eMTi;nsion oT shoddy coni^ 
iivr^iflltuii', lnt:luding the 'impfi^vc- 
iix-dir ^^f ihe ^;tvv^ oft Ihc face i^lhe 
earth by Elic MsLrtlnl-n^nry liUCh ihc 
GaEhn^ bUHn ihc ^^ hEsky ttoElle.andOu 
wDr?.l di^c^u^ ih-iE our civ>l|uluin 
bitcd^. Wc ctin kce In AfncH, and nil 
over Ihc w«U wEvrc VWilisUwo' 
ipTf^-v. Hut Ihc [lOfLr T^ai-jEc pcriihr* 
It^ni ihc fiicc tt( Ihc earthy af^ Al dh: 
bcM. sink^ doWD InUt a hopeless, 
dc|,"ndA] hehi}!,a^ urctehcd apid mn- 
r!r-iblc ii^ |l>c uultist-^ k>f {lur j^jI 
fltlo'^. UnJ'nnuhslE^ly Ihi- attPh^JtS nf 
ihc inrai<1u<.iinii lo ihc |Uinpli([:t 
k'lHi(i^i;Mi^ifnikn:;i!llhi^>LUiniirt£ c^l- 
tn^oee> tip 'eivih^uijon' lo be i|uATm, 
htndpL-tnij^ijit: NicoJrMvntiiita^coO' 

Stpjinilng peoples from nalunr by 
viiifi;n4rr jncl dif Allelic reli^iipn^ 
enUircirTK J lvlh=f vjiicm thai M:e** 
Pe^ a^ ^^vflVncsi. pn^n &s ^ln^1^a^1ctd 
ilwcwihfl-^incii.hihdhfc AitooutLi; 
ripc foF dt^lh^llalM^n^ The *loiy 
jlEhLinj.^h fciUI jcni-ifn^ i>rrti]ietiE. eo 
c^P'^tk^nLi^ P* not piwublcn iht- En^l 

fJi^nhi^tlr^tcd -Ebe lOhPlh p^mini;, 
Aljs>cnH t>NA. eIk^ dAf ivr^n. outer 
spice— fcH- now al le»l thc«c ale 

p1.>l.C^ IH^I C^linpliCCft^ ^LlbjU^.nAl h> 

bctrtf: mtV>rpiv4tL"d t^> ihc p^ of 
pfiipn^w- ''IjM^t uponyN^pr'coJ' Utile 
ciiii». and bchokl a inurdcuHJ^ EPion 
Met. i^'ho^e harbi^rou^ ^rutltle% 
^hkutJipuLee^CTi Ihcniunkr fiend ipf 
Wh^tKhapel ^InkkktH a]^ Et^r ^^liimi 
fln%Eol ih( ffjt^il^H biinqu^E^. jppljuvc. 
iiid hMn^HtE%, ii ^liiui ivpc i3nd a ^iTtp 
dci^p would he Jill m)i rctvard " 

MUSIC 
nxnvirii; m.ium. nv kkmi b 

(,C1|). hnt.HSH V^ AKKKNSlLUKt; 

llnhEnp ^ell whfn 1 «tw iMv CD my 
ifiinK^|ri,ile lenKlh-in frinn the en vet 
w;uiliai ihiv phy fjiKte^hPinwIf o^a 
hit Lh| ^ J nil Mthrrj^hfo lo^^kkiiliVe 
MLj^K-4i||y vejj ftH:kjTir> pnnL I >J* 
iJWinF lo say Jt\ iiLiHc (lenvah^T o| 
c^i^hinjf ln^n ihc StnN^pcv io The 
HLillmifSuHK^.rhUEha^iiif; opened itp 

Ihc NlcL-ve dEht ImcI [lEvller fiml.lhtuT 

tfKljr afc in tiKt i-mvr* ol wnj;^ by 
ihotf iMnl^-Ni'ptrcAlly pn^ eupiif fe4 
Too hcAvy ipn the 'oi^^k' ^rde of 
things, diHl I cdn't pti nvtr ile kIc^ 
ihai ihcy air Irtftcy dwrnulvt^L a bn 
1D(P mi^h. Thlji w^\ tfinly hninr^nol 

*hi?fi [rralLu^ tluElhenih[L^ wilhitv 
Mldre\% nr *P^-ie lo Vnd the rfvi^w 
Ih^iAj^iHiflK- liihhol ic( iiih^Ivr pk 

iijrcEjiho|uycm ihc front i^ the CO. 
ila^mp ijjri] M ihh> ilV IKK ihc ntosi 
^-LxlauEul rtiuw Vvc e^er hctrd f 

wiAWEihji^tiirMwideoim. \i\ very 

Et.l^h}, lu^ pKElilC^ hit lEie nijy frr^m 
(he rmnt hT^nh^ra^T^in -irxJ the i^^v^ 
lUT1^l> ich p>HT Ihc inlCfTVlninjI Ian 
cluh* TT^kx doc^n'i appear lo be *oiii.s ]o \^mici[in\ i[V 

DANTE^L IIAIhFJy. PHICF. KKOM 
SEE jVilSON f;S W F I O ]"M A i L ACJM 

No IdeA how lo dcbedbe thn Tr'^ till 
over Ihd place rrjjly. E^ra mnR "Ode 
tn AnibtRtJiEy' |fw v^xith reminded 
n^ flf Dylan, ncsi track, 'let youf 
light thlnc before jEKn" w;\^ reiiiEniv- 
ecnt of Roydn 'S^vepi E>>itJbJte4ni' 
rcniEndit me of US EFi Camplire 
wngi. Wherculbc rte^t one In ju^o 
^m ek'eEn^u: inurumcpn^il. I ijUiEe 
lilc hals uf ihpi. It's alw> ihomu^ly 
DEV, the slip Inside the esse cfleour- 
jjit^ u^ lo bcirrow ;ukl burn eorporale 
CD%, noihrng partlc^Jhrty unusual 
dhourih^Tofc^Jur^e. BuElt lecnulllc 
evcti ETiore iPn|X^rbnt jidvici^ ai ihe 
TPkCiiiient^lth van4>at corporate labcU 
aEicmptin^ lo Mit indpvidtjak for Elh: 
^hiinn^ nn Ihe Inlccnei- The lEibd Ji 
'alj;<prilhni nfct"onJ^**lhcit' ^^ebsllc ts 

lii[p '■"!* hv-w ^^rt-|i 1^ i.iijn 'nth |1^J^^ '^1 1'l^ h nnl 

lines 

}N VA KACK - JOllHNAL OF 
1tARKI<;AJ>h: IHfllKS. SJ. PO 
llO\ 1911, KAST UHirNSW'lCK* 
VEC-3U51.AL'iiJRAHA. 

Thi^ 7ine Tjt fUlI Qf,An)i1y^i% i>f e^^fitn 
and pipNlPul i&AH]iribint out of llbc 
nVjijJI^Himc Anqrehi^'Autotkinhriis' 
>cencib. I'herc i% itn article if^^ 
appca^^ lk> hdve eAu^d ^lilEe: a dirl^irL: 
on Mi:JthJuiTK\ End>niCift;iLM>iiic W 
pattern entitled 'Rc^nr^ofKkhng phu 
Temtn^ ^ hich ^ hin inaly^ts ol rhe 
Sri Xlu^h In Melh^^urne dind ihe 
^iutLin^mukii ncl^^irk^ ihat nrfc 9 
dr^vm^: Iofcl^ ht^hlnd il. AltliLHU^h 
naive inpTow^^i ihcan^Ec Hzemviobc 
ijuplr fr^hh ci^rnp^n.'d hkiiI til Ihe 
Ftn^teho siuri I'm^ Wen eiPTTu.^ uul %^ 
Au%tnilrii:i AHIu^u^ll lhe:^[^ 'New 
AuCp^nnniotP* Nci^opVs" Iwrc an 

idrwannj sJniilantJ lo IPH? 'AnM- 
CTppl^^lM' mo>Tf'iK^ni_ thU =^tHL7le 
ihv^ M Ie44ri x'^ eivJit tLt Li i^lmk 
hoM iif finiupi f[ir lh'Tili:fcElnn. and 
don't jn>i vr aiHp^-^pitaliir vaifK- 
jnce l!iC}!Lntiin^ in Scyltle SotPW? of 

the (iFi^tipv enjdrtL'^l ip^ ith m^ploflf 

Thc^ Tlctt iKti*iirLs an? Eiaclli hiJ^V., 
RT^. aiKl ihc UKS anti-nxkl^ nwvc- 
ribcnl sikm^ ^Jlh punk ami tirvhiw ctil 
tnie. Andth^ i^ ii here oEKt"! ihe lP^I- 

PiZJ^ni^ Nil IhiT artiN-lc pfiJiled In a en- 
tiiioc Lnihcfcdloik-ic^pni^MsupnKtJh 
In 'RttK^ilk^pni; ihc Trrram^ Aft 
Ananhri^T Pe^^pcc^^ve' the aullhir 
Evn^Mi?^ Il>e lack ol el^^ anaLyiii^ 
E^d heavy nrlhuice t^n ^hat he 
dcwnhcs a> 'yut^tiltur^r pKiupv lEc 
hir^i i'nticmr> tlkc lAek nf eniphi.'^K 
lh.iE 'Ansir^Pti^pir ^^cl^ TTie niLitKit 
\tWy U\ iiUkv il Cl^'-jr lh;tE itLrs u tni^th 

in^lodo^Mhuleolu^K'al brFtndln^^Pr 
wbinfc^n^ atmtPl ni'pt jeltlpip any 
'trLilii' ^^i^rk'^it hill ih.Li thr^' ne^ 
'auk4Hi01kiu% rPHi^einL'flls' an; jjluays 
K^^i^f: t^ abf^t ho^^ mipi^rfAnt 
'.-^uE^nhiiny' \\ |kOt At noE ^niEi ta 
haVv aiK OEht'r |Hd4tK-n| ohpCefivc^ 
^nuh ki^ milITlKp^i rc%oliiPK>n AfA\rt 
shThtliUitie^ h^'rc ir^n be ^Ir^itn uiib 
the 'jnti-^H-tpiTah^^ ^mcnvnl- 
Ih^M^eier Irooi the? Ui\W I in^^i^ ol 
Melbourne'* attJKhM wx-^i*-^. o i^ 
sleeps in jiikaiehif-HiwlLefi^TLi and 
pelty Ln li£h|kng^ ^J I e^n ite Hhy 
ihf^ *ncw ^tiiLiFHhmtH£% nci^ivL^' are 
|:rcii*jn(^ jjhI whj phe> Prt*iy w#ril to 

kev'p Mf [hnutne'^ JriihiTtht^t %CCPW 4il 
amis tn^lh. Pn iPv *4rTK Way ihc 
UK'idptWf -VtM^fi niriiiVOPCnC did. 'hipL^rlrbcralt^m'arc^Ercnw uidlvid^ 

ip^h^m. Therein a M^r 01 Fhfr^Etriftn 
EhlpH Kpne Including art^^lc^ FPn pris^ 
ons. planning actinn^ agam^i <hc 
VfTO and nn anarehi^i criiiijtjc nf 
Abon£lnal Soveret|;niyH VEGi^NARSI. PBICK iKtJM 
V RG A NA RSieM AlL,COM. 

AEicr^flnarchiMZtnc frottiTnrbcy. U 
appaitnEly ineludc* ^^en tinan:httE^ 
pnmttKi^ antl ^-efun apidrehni arti- 
cles And hoA hod four Es^uezi ^jm it 
WA^ ^lArtfhl in 2(P(K>. However I don't 
^pcoL Turkp^ M^ you wdl have t^i be 
uttivhed wilh ibc dc?^nplion n| {hiP. 

>[lnc (u fcikJy chunky etn'n'p.i^Ecrpb 
jam pocked full of p^phln nrhJ attr- 
ck\ Tlv^uibiHrErhin^laicva l^or^iuJT 
fi^in Rn^h^h liin^Uni^e duli-cp^ pl|;Ur 
I tun ^^ehM^c^ aiid Jtsirpholc^ ihem 
ihi^m^h ih|N Zine. Ji i:eAaltdy *axn^ 
wiprth ?.npF^pr|En^ and mayhc yomnnc 
iHJl Ehcn; can even transUle the ckU 
tiriKk Jrom Tuj^Uh"^ C>t ir> tfMJeh al 

EhcCFItai] iHkfrr^MJXIl'C. M^wiiR ^K\^R-^K^^sPAn?» 

OF VORWJCH ASARtHESTN. 
rSSUK NOJ.JJMKKOM P() EK>\ 
JH7.;VOHWIC li.^H2-VlL- 

Now LvNt^vcr&a labkPid >mc pcnqil' 
k'dil veiy much in tlie M)]e i^f TAjjv 
HSf/. Jt's full i>l anti-v^ar :Ltid 1iunt-\^ 
^^\^ h^ a [KiVutcr Ipm and rc^^i^ 
■*ec»lnn- flud 4 wft^c of humoiir. 
I htue^cT ihcmelul o^nlocti nc^thm at 
fhr bacV hi/^rrely InePudcv the 
'5i>:~tali%t hirty of Ore-jl Elntiin^ and 
Olhcr \cJhC^ lik^lhc.S^VPrmrrt 'SEirp 
the W.U rE>3ltt|0n\ lhi% i^ ^hm^^ldL^ 
llic IlkiT^ of ilv Al-F KG. HF! riV-itiHi 
Update .^nd Cpn:en AnnrhihisE. h(iE 
tnflLidi^lhc^Sbne Ito^h vemcpn' nod 
■l^aul ftujccn- vertk3n\ nuyVic thu 
H^njld hcapMpJ Ejn]i:tiPpmhEoL>] i>vi 
^X^m^ EPtilE thv par^ryiiu ureft^vd^ncl^ 
.ifziillcvo^e tffiiff jwid that mujy pen- 
l>le L-ckrtEtihrc atikFo n^f^f hhk to hS 

l^hlui-lMPn ATiyiinc<^3 civJnliulc ^EP 
^JIk'Il! ^h^ ediELHul in LiM is^i^l and 
ir\ ntH Lv\t .1 rnHilhpPkVC liiT an pphtl^ 
vidu^i LitihVc M^nc iriliL^r pule in^JUi^ 
tinfL<, . rARr iimsf:. 

CARI>l\t;AN, 
^VAl.KS. CATjVLOCUE- 
TARC TKlli, 
SAJ3 IKW, Thtt l^ottL'ofthc n^oftf bj^aiie ihjnf^ 
I'vec^cr hid lo PtvpL-w- U\ bLli-lC4l^J' 
a eliKhu^ cuf^lttgue^ Howtc*! air 
appiirvnily Cjpdi^an Uay\ thinl 
^t|!.]2c^^ hrlLiihiii^ ^^ntpaaj i^ ihcy 
ptipudjj- jPr^PL'JJlpn LnMdc Ibl^ tull 
oddUr high pnOihUK^o value v^/l^' 
h^tic. Th(tc IV a peiv^na] rnur in:pm 
iinc h>f i'pc ekT fiKiiKkr^ ij^%hlL" KJhnjr 
u% hniv~ iliCFP nij>Mun i« to 'hu^~e a 
nltc company doinj: nice Lhinn*' 
(firoon!) 

iVeniblkPfUc IS lull nf 'en^tMmtnen^ 
t^tlly^ If lendPie^ ek^dH-.^ Thc^nt*it 
tpwiiHi vii^ll ^iHJrtfe litt^ni^hthncJie 
mi ehemifal tlntvhcf^ Ihr l >h(rtv im 
oryank! e|e> ele. Bui cT cuiWe thr 
aVcfaRe price ipf a p;^l7 tif >flHW ti 
tktj ijukI and Tihprt* .^ir ii^eaiy^ 
PlveqxiiJ KtH f\pcn%i^erti|upJtedtO 

some Lk^tpncr hifh ^nc«t ^ii<e* 
maJft,^KfMtll.-^lK^e jialwiahw 

iif 'branp It-jJ". s^ hbr.ity that Ihtj 

pn^ett in ci^r^ yt^r plur ^4* tjn a^t 

lor J K'i* 'tinoand lJi^> ^*fll **^ '* 
Th: vcjy iwxi aiiJizle ^A l^opitul fur t^p >ixj Endl v«m^ m Ev Aiuk-^ ^< ll^~ 

^Ulcfn UMX / MiP4JJ^l^tLii bikct niv- A rrfjtkmjl Ati:fctthpM E'e^lcFiilion' 
TiTiifliniTi my vjl-w ij ih,* McLEiovtik 
wMKhni scene uv bcm^t h'>pfk^4y 
ICEli^l Thi\ jrlKlc I* 4 IkirrvthfOii^ 
r^.iuLp^Pc ihP m^iMfujiiitn, otK^ni^ 
lhvkah\4n and p3;Ft|onni\m Im ti«\ii It 
m*te* rfory rpAJttijr, jnul ^■flth:hJ^-. 
*ny dclnKt[^r^ foini th|% paih as kn MS ci^njinly i^i^ nl *ht mme 

untt^Pril ^kfclfWfc i^jLhllPf^LjC^ Tw tHT 
llptVed EhrotJiih^ jkiKl ha* ^^^^' 
knipfCMi^T ^hiPU oE ^hc C^Jidm^ ll*J 
jie-1 Ithi a ilothrn^ turnpflny iv ^ 
4-h^thmjr eun)p.tn> iione the k^>- 
MaLc>i4jn^i^^ WGE21 GREEN ANARCHIST Hi).7VT2 wwB.grcE nana rcrNsurn NEKT ISSUE: BATHE ZINE MmTABISMftANTI-MlliTiiBiSM Grc^n Apuafn.l i.r([tMUEaJ m the IVWK |lmlcM mihcw do iikJ 
jnii mitiMmi umhrclh yjcnip ihar numhcird mLlh^m.^ i^t mcin* 
ben. Al my Ici^i irwciin^ with (he FuEc John M^^'ft. he ^ujii^c^tcJ OA 
nm uiri militJn>m av j a>ra ihcn>c. CivtrM llw: ccoTX>my\ domitulMti 
by mJlMJry pnHlmziJOM ftiitl ihc Luncni bolhv^p^ iPicnianoail silujlmn. 
Iihinkitlhcfcrorci^ilj hinpivT>rijtc OA72'ics« ^lunilil Ix: MiInjinHiMi 
& Anu-MUhUrikm\ ci^ntnbiifHMirrntMtv4]cr^iMf\i^^lxiji.h 
Ihcma, I *hinl< M jjppmpn.Tfc (^* ^^ly 
loirwthinf ^hcwTtjASrthnhcttrWc 
■« fiTH hcrt lo *ti((? ;«iY[up.inJj ^nJ 

*Hhc™tV kll >CHJ uh^hl hP IhiJll - J 

csrt ^If jrtl Jchjilc >^*r i*wn ^ipiti 

jPDur Muni. ii4it Hivf^' h the cdMni^ 
And ii rr>i>^ ofilKPr tiidtc^ t^rc Uv tifil> 

prPC^i.-i>f1lTphulinpib|M4^J4Vl. M Xllf^fol^ 

iKiU Due »rt(k^(^r iiij siHi^vc%tii 

phJ, iM i^V'^f fH 4ll lh£ .^^Y^LT^ 

Ihdi ^r'rc hciitr Hnu+r- tiun v^^u A^ 
ynu can kv rii^^^h ny\ ^k^likrv^ inthv 

hilv ^im )L]Ni ikA\c UY IlxI MrNiMy 

Ctmif l| flIxKJl HwrvtEhpi^i- Im I4kf irp 

ihc pen— ^Hnr^hiiiff ^^nv Tiihl^^trn 

II^Ul' riTitpniiitLl^rrf l|k>in l^hn^ up |]k 
tVil>-lii^-i imil Upr |il-^^ ^' flhcJIh -1^ 

ifiMkJlc«% 4iy / Lir f huiii^lii^l hr ^^^^^ 

bil) 4Viklp]uli: IHC Arcn'l Wi« 
vKc^'l- pa^^lT'n-l^^ .^rlil ikfli^m.^l 
»iU iVh Or> iSc ^tmJ^K ivr nr^ki^ 

(PCP|p( tif ptthti^hPtltf |HLi4> hi^)l 

pkic HiiTi) tdilriib llt^itv) villi) K' 
Krmcti hy Hk hpirhlv liicnriv hui \i i^ 

IHh llv l1l.Lr]:L[l«tliH:il 4ih| ulli^lLklfl) 
1>H nrpit^ki^ injiimiy liipi^hnf 4Hi> 

Wiili^htjt tvmf pPfWPi|^i%-Cxl Lji^ vc 

^t Ic-Pi1 fnMjr jitiii nf |ur1bt^l^r tP^Ti ■ MrilTARISATION AND 
CIVILISATION: 

1h iTppcttf nkPlJr^riim. uc nnril io 

I fUHK MiJpP^/tMd pnfitfd ii^H thi) |J< 

iwlKiil ■A^L.rv^ |m4\»h-l> t\K jr^iCfVl 

MpuPpiM^fhUn and KiPih'dull lili^r 
|>iiink\l Hbiii iTui elhc MnM|ML" «ipr\t'pl- 

liUK« i»tVf'iJpMLirvan<utii44ithf PihkU 

rup^Uccbtt I (intJil: Arr>hiv. a k-%> irf 
i>nprhXhdk^i1lcd ^hfk^ 4ind rLNprilnnp fK^ 

Clfjr;iiN4«ritpL^iif r^tfpi^l Il1 vlNiirlPflf tlv 

h^^vhihk bi pf f uc ihal Ll 4% inlftn^K' t^i 
CivJl^i^m^ «h||l Hh^vHib^ ttrPplfnl 
tiii4i% Fiv lU fuliik' ^4:>Nhl> Jibd UlM^ 
nulf thMnfiiLI' (h £iii^ >^k" hiiiv' J 
'iloPl^lllLiHKd' ^l^lNulkHi JriMdHk^l 
Kjt prcWt^irtN ihc nkl ^xp;inKithMu1 

iT-fPcPN?1^l Ir.TCT ^jy, SIlniiI (fm^V ^ 
nlpVi^fi^ mplitj>^ [n^lTt.im * 

MILITARfSATIOHAKD 
THE MOVEMENT: 

MTh>— lUPPM [E^ E\i| i^{ LritV'11 HVT^ vli 

^flv^lriicK ibm^nv iTv ^li^tL' Pt hy pfihh 
Mk pl ill jvo^ r^^(C4.i ci4Vf4 rhh-^ii^ 

IK. Midi f^k'n Ih^-ii (k-X^U iuPi.iii4iliu|K 
ikin*ti ik^iliPi^ htih^H +HHotVitiHlo| 

li4th4nAtk\1 ^li:^ttv \ljLhitii m'll laTin 
rf .s .. y^ .. iiL-ri'ihL'^f ^\ War iM>li ^O, ht pf^'^^^.l iW 
ruir<hnn', hoiilvvik e^uiJ-^htiiflMKnj 
mp^tUhn fi-Pf unnhmtr Ihfr }4iui- 
■kh^lhifl Uii^ iJ^^ unv ^^ ifk? 
BtilktvkiiittWilliPOiru^llyiFlL^Ht 

lit S)%tCtlMflk- IjrttFlirj J.IH] bfLltflltlj 

Kvc^^r> iMerhc Af^nui \>iiinurT 
Pf^^ilmhupu^v^' Tlrcrtr A'fl fv* ipi^ 
thai MtH.ki Mhiiulv tdit ih^nitclkfi 

'pTAlliiTiTi^ir hit iTh^If [irjh*^-irf '4ifg4dp|. 

J«ivup> i^riii.i^cj «r^ tv> ^rr nlCiAt 
piM ri*rtiS \iii^ 4ttiiiELHphi^ k ihc 
tPvM inik'O kti clif rJhi riif ^^ Vi]iv 
JcrT> Kl^hPrt'^fiLkfr^phj ^<f .i Vif^*^ 
tfTUJjPlliUptr |«th^l1 vU rViPVftMlPhJI 

(Wjk i.hihi-rfrkulmrf iH^pf4<d *ipilp 
pJifpm^ ^l^k^~- j|k ti4iMf llli^p ^v 
pmI^ 4pO MiilpiAJi^^kC f-inji^H ytKy 
im '*iMm^ M '*Ai , LAvir ^*Hil 
dn^t^' ■Aitf.^piir 'ipftcpv^^o"" ^lihH 
"IcfkUniiiU i^if*-h*Hcn~ IJfhi«^itpi 
n^l AfilLpk^l I1i4 MiiP>. Aj^^irt^l 
r-tvkilli.iii. TtaIy kViliiMi> d^MPT at^l 
ih^LrHllu^ln^C^Uvi^ Phliil4P^itiA^lf J 
/oEti|««Ll ri Jri|4^n^ . II hJ-H^ P^ttl. U^ll 
4.'ht>k|hj|l||tl iL-IS'thrtt f^l'ihlnPiE 

OppfC^^KV fiyJtirflUM bl^li|1>k~ 

ctlciUslhi^iMbiM^Mir^'hhciHui 
IlKHhhh^V^ h^^^^t^rTi- #ifcniEifctn..if tJfti 
%iiHlktt 4^ i+v +i*ffiFipil tivartitip, pff 
•cntOff^fliiily ^H^lv miik^l j> AiiiJitL 
cpI lit^rihk hi llta hTL^|\>li><n tkTHfkft. 
Ihhi rik lilMi Jii«rt ii4 ifh: ntilMAri^i)i>f> 
II r Ih^' nM^b'iik'Pil ih^l ^iiv ihlJ 
'dfU^^ iilrk\i£^^rif¥' Amv%^il|ilMNi 
4*H^ ^f f^^^l ■ ^^ itfr^ vniii4% 
lS%j^)'l II^ I kiPiJp Ptrn-h 

iP^fciTitil i^pf it^.. -I ^ lirallrPV mp*"* 
nl irifi.lPl^lj hPn^npriiy tt^riu hi ^11^ 
fi'v^iliilkin h ^-htii|t 1'^ hf im^#tMnrhil 

MILITARISATION AND 
NQMUIOUMCE: 
U^4< '-J j^ -^pnf rth f^^l^c jnJ nrk^^lt^li^ I «'lliyl Jiri'mplL 
i#i^' '|iil^^ii t 'liI iitki^ k^'^rik^O^J^M iilH« |\t JiErtjfch *bfivi(cJ Ihc 
^uh>fhin of fulufT Mil ukphturim 
u^Ht)- ulut hcifltf ji ^tiKtty hMn^hv 
tiM wv n^\^i ti K: dts^us^cJ U^ 

lhl> Piiiply xmiic^ Att hriur^i nnd 

PPPkT^lUMc'^} - tm\ .^t^ i^lvflvt pp^bfrP 

»tv%iH_ihi(i^vaiviV^t«nhiit4hh 
fuvi^KOc^KT n ui tfiJ The l^xl^ 

v-hctrby h^dj.wifrvJriPVTfi^ t^^ 
*4t iPiinvh^niAl mhi uhll k'^t Aifti 
hir* iTiili^Hly uij lr3hhlhi4M)H but 
iiK-i^h4nk:/||y IkMliMf x jHlfKTd 
lhi|rau-hjA Ivcrt lita^hfd llpUft 
rikP^F- hi| I ftp PH4 1^ HitpU HiFK Uy 
txVk^ rhP^ j|ifiJkr« f^^.pMv (hi llv 
h«t\lk^vv dfiifcr^^ir^ i-] rPip hk^JiifV b*^ 

wiiMilriKv tVi*Trf l>t¥ivJf ftr^h 

^n4^t flphlHI^ lli4iK>4%t fimii/ll 4n 

?^|trf4 ri . ca^kxJ tPhiii '4P\TpJJpf Jc-oi^^l 

iFhiil ^hHili> ^ll im^h 4ifl hih.1 io 

h 'ihf AqNULvr Hi v^Cf>lhin)' ik-i^^ih: 
ytt ihil^^'A '(Lnilltfl ^(hriT-^ .in.ih^i^ 
4pO ri>dei\l4C<h iAPllt>XTti11C^VAk||f 

0iid iffif^^'^^'y iki^rtviwji^iH^^t) 

^iqil^^H^-'l lI ftul4ju:'^hiii>lK') tic oti# 
k.-4(uippftl lu jfl^ikvf Min.h cwfi'mtv 
Ik iMi^x^ im f ivifi^nkm^ hi l*i|thkrf 

|Ptif4^tfepfllV ^ixlf ^ ^d p^TSiifuf t^'hdl 

phhirir iri^llAlhn|7 tk: r^HL--i1ii.> +l>t^^P|PhU ^ hil khd^^nt' jiTL^IlXE* - -'- il 
UThy IlkU inT<^ A4-lit^^lkNlf nrHVn: 

FlWflll4CT3ftqW«4|||M tjIkHHlHllI' 

bCJ'nrtd II c^ddpk-llfeltil kf 41 ifi the 

hrtf* irf **klftj" ft ff« ptHA Ic^hCP 

nunAiTt' Tu ilnr, I*ip* ^Jf pi^k^hui ■ 

*fl# 'rprc^>4i>4i wciii^k^rrcfH^iuwtt 
til ud itulr ^lolr^f pfl 4* Pt»m4 pff 
vrtii-J fpmii tfPPt&tp fipnf than SfM 
^p^kkTlYpc-i. tS,i^| IcrMt ik.tflim|^ 
f^llFf T*f IF 4V4tfnK hul II P* Mrfi-ly « 
^*^J!J^^ i4w*Jhvp rviw **t «^i>td hoth 

jpttj iHr nh.iKtfri> i^ tdiTpVhj;tar twr^ 
ihilfntr 

AHirMIUTAiltSM NOW; 

r fcti ill riiDf^fUinr Ihit Ifti* rtPTllh^viP 
i^f l^uir 1^ 41 PiilPL-pk P*n SLn^Lkl 
ittimr^V 4* 4f IN # Kkfu^n iuf thnKclJ- 
1^1 Ji«iUiMff^ iiru d^nJdunj^lj Md 

.tftfFrtt*t *V Htfhcr KL-tnif^ iLviL 

Ihcn^rirtf Ji^l ihlhdjff iH^bttirnt Lrikl^ 
kfp i^iirtxl I K>ihrtHliiA]rihcti^ii %.y^ m 
I^Kl h^ ti \^t V^ SpMllUl iFhUtni^^ 
jirJpi-|lriU^T^Pt^*A fth.^f^licr^p, tt4tf- 
*rf-ia> i^i^r hTi^rf^ticii LtWSiLU Uf ill 
L'llj^^rtf vCk^HPHSl 

rrtftwtf nNj pMy lllln^ll^^c*cf>1Hh^l 
jM tM\K rh'Hly P^ak' I'l *j> i^r\ i 
4-irt i^4flk tPl ^ri]dr civf^hullcitVk ta 
<iA7?i-Wl('M r(^.|jj-*»iWClS 

^^\ ■" .-i-l ^r' ^^M pf.-Lw^ HOW HARD IT IS TO BE ALONE IN CIVILISATION In tlir tbTTi^P itn«v<?pt hfjf irnw KFT=iTn A* ii ^Ih^IJ k: ^ki* 
(vcrjvncA ft*rtl"nj! fliiJ julr^pr J'l^J ^«JHW iVpiiwK^ Prt 
ihciik. h^l^tf In Ihl irt+bc IlU riirry^iPVfhc Unwl^, h^l Pk^lnpv 
iH ip*.cii> he i™f> *i"At ( rfwf Tt^H h(fH^ j™J m*Hti^* u" *p«v - 

5*1 wftcnTi>*Hrp>**ph* i*^-' WhLTt pw^i*ir ptft<^i^ **f*i*ii 
pf) ^hcnii0r(M»4iiihlii4KkLVh:pik p&j\lk. pn^hiHtipr A>tafh ^11 nf 

blOWTTiWtt^^in^l,! lUl JidLl?^rf^»4lM|hfcn^ 

Amlhi^vpditwf iv^kkmrwhlhMHvlw^MPhrlhrTCJfi) pJ^^^M* 
tMIt u^ t^likh ^tfPi'i in^fird ^1 ikH.iP.PPL«t -ilr«-MJ> ' A^ ^r'tr 
EHlLllHUUiMhr vIh^iI liltll thf t^inJs hl^ill.ttv ^ihI nYill Nf« 
dit weOTf^rvt LHir iiriPPiPiH^c ^I^l^'. ^4^1 ip^u ^ui upigirifi mU *7V^ Ji i^^ ^J'MHk fii^A #nr I^Liirhlf ftrpl ku^ 4ip- ^TPi ' HIJI 4tf .*W*n. ^ r ^ i^iMi \^iP.O kn I^Wl ^nhlfUhlN L'.-> UP KilbTk' 
%^mw twik'n hrtJi t^M^ t^WAiTh 4^ fuuiT 

»1, .1 wfcrtlihf *i*rtlki4imT*r-Ii(*iiH^i t(p 

AiJiw^hi-Art ii'^ip»^*^'^p^l«»"*^** J*j' 

^Ivn I ->■ ^Kij1F >Ji^^ iittnk AhilrMjl 

AnJliJIl'iWC^M*^'^*^'*'*^*'*™^* 

Ulr. ^*1«. 

Tit l|| - r^^K 1^ik kl^hHJ^ 

^ViiJlff H^vih ■K)ApFtf nil ihrir L*^n 

Hkjt hv^th^ Ptuli^ 4|b' ill! kf^fiiX 

(ktC^wivMhi(4HilvMhhihtl4k«n» 
{{i'Ab^rtj Nri4lr4n kk£)p, 

Hi vhttf in) |tu(* hr tartrd^ 

ArtO tlttPPtiflf tcJ if txwi^ ftf 

Til he Ptt>t^r 
til tK m hm 

l.'rtiil ihffl I t.4-tfpi4fnMhn|, 

kiMfTrirhj 

Nf^k^firiJijI. 

S*iihN 111 fc--*! 

f4k hitmc ^hcn j4L ^ dkiitn«>Aj 

AHlhcklKriv Nc^^uif. 

ilnLTil^ili^riP4i4 h^khd ilWiy 

T Vii I i-JP' ^^ 1i^ wulli 
t tr- H4 kIkJtPlI* tirt(lk.ht^+ 

All GATHEZINE fc/fm grccnanarchlsiori] GRE!H ANARCHIST Ho.71-72 PAGE 22 CBEEN ANARCHIST SAYS 

INTERVrEW WITH A VAMPIRE USEFUl ADDRESSES t»4t« - I >» r*' M mtoJ- vt^ran* Aim 

r '» Via Ital i-v littvd uui ol m h— «>. •V «>*T ■-at 
i.HB .MO >^- -fcfrTiBg P lMUll^ iWfcWoKhrtfWUlic \*»'ml 

. - I' 'ilh Al '*■ *" •«'*J"I tPWib'^- 

4 I.. Ml >*<^' 1"H*n ^ ^«B ^•^ c>' * 
4d phwu hM4ik it/at b nW <v 
ftpUjAH^nc* 4aI1 »CKV« Id kv 

w*T lilt. u> i-M IK* 1 Ha trf ltft> 
.11. ««* « Ml M> «itfT |«^ -lb «ttt i^urr. 

--» '■ "*»*'*** !■■ witfdih. Ml* 

T^. " - -J - /-•<- 

' f< fcqftl ft«f<ig— 


■ 1. .Milfoil 


*it 


l<M44C«iA«Mltc«J 


'Aninln «^v^ 


<4 Jnx^xM^, 


ln<K 


r \L hnn 
U* HJ, l> 


VIA b.4 l-Ui. 
«n fr pC^fd jiri nL^ 


r^fciiiiihi \ui 
HflT^Wl* OMfl .1* 


41X0 1*M 
• ha^ - - - Murtiifnir fri iil 


■ ■■ ^ifcj^j^l 


*r 


Vafaflc «■»* Avi«v Afrlkt« 


<R* l^llkAB* 
' * Vk jBl— TllPI k-mtf 


A|«k* IV41 
■ — » — ■WHwrtMi nw 


txm'^:^v^/t. 
-U-'AiT** 


iSfiafnkitfdfl 
H kw ifltkHlMB MttadgpHT 


tf*«tiAK«v*ll 


■■Hflv^ 


^Pi^H^ AV HIHtkM f^ 


■ UttfiW* 
* Tl^bUM A^AM Co AU.d 


tT(m £d^«(pA) 
fi-l lk.« ftH 


\VM.wi>r 1 
bCHtHg. Ml^WJ Veu 


t^imruA itaki 

feu 


<^ 411 I •*> H<lll 1 — ■- liriU HALL OF SHAME 
^1 ^^ nH^^.tert k ^Hq^l F 


44 « mc^XV 41 *«v«iJiW 


i 1^*1114 L44f k« k 4^^* * 


ilT - 


«kv II GREEN ANARCHY HOW AAMllt^UIUIilMUniMt » at 


H«A(s«.i 


-'* 1nm^t4tm Utt\few«« "\* irtt -^ 


rt. fc__^ 
IJIX 


»ri\t\x l'^ PAGE 23 GREEhAMARCHIST 110.71-72 wwwj red nana rchtsLorg Send >Dur kUvn* lu lUnird (irwn Anarc*iMs. BC'M n|t, 
l^ndnn WCJN J\\. bul ri^int^nibtr:- 

• Vfr prim all kticrs re^-i'iu-J iji a ^noctntOnJiip, rxi cihkirvii?n(' bau*. 

Vjiuf IcEicrt iiTc ><]iir ic^pKnsihplny, nnl iiue« Wc itiinV iTJik-ri m .- 

!-;> cih'u^ lo rtiinV rcrihcniwl^t*. v* -(lo'i uiuiUy romincni li„ Iljiu^ 
wc pnm - t^tn thibc ^c Atn'i apirc ^^i[h - unices ai,ltJ 7^ y.,>ij 

1.1^ cf%. These will be Sinned, (huuf^h^c! w|ir noic UwJr jrnvjJ 

- ttt wrll niihlc«ly whc aU Iciicf* »t iMn^ |«i lim^nr fymnf: S.*kccp 'em 
ihiui ^ncvcr>uiict:^nFuvc their uy i™ Cut EciHnamiiAikn] ^iih a | 
^ hiirt ihe unginnl number of mtrdtinildoUvbfarkn, 

- ir >iHi don't svani jciuf teller. >iiuf name >■ >iHir jdJmi ponlcd. Iti ir^ lEHERS EMPTINESS 

mllir^ inlF^iml tinmthc hwifiL: tiu^i til 
Otfton I nni iinfLTiiiir}' frwn n *fr) 
lu<h fiTiJ ^EccJi roiT^ci! nri^.ij hut ^oltf the tfrirjiTcr^t [tEi'4]ikw JhU Ilk: Lipn 
linLid] ^lir%n i| .-1 nur ^^rf^ JJlJ ilLLF 

pljBot, A\ r Ml here- M^rrtKiiKkiJ bj 
itohfNilLjjy\ pmmiviNl :p lu[ipH?f iVhJ 
li^rh^cT c^ikicjivv. \ L.inl help but 
rfi(iik-L- lU* cmpij^TL^ in ihc 4 iNi 5 
Hi^rLmj! nua\ cyc^ TTliI ^lai^:. indt- 
c^im^ IM ric 1^ [VrTTV4iL-4 ti; the 
lA^NiLcT tvcnvntd1ht> it1 l>v iii^|KnJl- 
ui lii\^ Arnl ^lilly. Ihc iHiocjftWh 
^injuurc- Ihc hh^c^ iK fAlhn^ :i|wi |lviiu|;h ihc fcrtcc for miki in cAcry hAhiutf <tt I^c u^'^^n hcc'^ c^^4U^hlc 
dirniHin Vc?*. ihc^c pan* i>f Ihc US 
4TC Vffy in^ii^c^l in ihc nuv^cuhtvA- 
iMtiofpi^ijit^ii^rHlniilmwhdv. 

A phlirinl pn^ticr who h.ipfviv^ in 
Iv ^ ^1i>sc -HTtL^i^ccocc^ iir tiling hj^ 
hlttVrill^ VJk-j\^H|Cil ih.ll I IjILc i(HlW 

ditK tHil M m> dnhjj* rurvvi^ntrhil^ lo 
icaI Hiirtc tif ihc puhlitoikio^ th^L 
>ou pul lii}!clhc' I Iuvl" hccn ^l-x) 

he Hitv ^^c^c^Kil iti ihc |ia^l, m^ i 
r«l tlfcl^lKknt Ihjif f» s-H^J (KiflWm *il 
^htlcrct )i^ inHi> iUm^I t.l*^^rtdrtK■ 
U^llhc KM^ l^ilh'irpiZti'L-Vi'-. ^ntl %cn 
guvl> o>Jt*hkTn] dmi t:unWOi]>lJ^'il 

Enik«4cnlljr «pnk|tip. j tifwh imtfc 

'fuLuFC p^hM^atl^C' MfSllIc *^CI1t* til 
S4-I MOMMyi ^OOT ir« 
HOTmi ffCAl JOtJ Ihc ^lL^^1t1ftllhr^lhr^h nl T^r 
iHlvi^ir%. 

I ^itK-cttl) Fftrpc ih;il )^pu itc^ktc 1n> 

A^PiAirini: A reply, 

777 Sunlh*ii UKJ, OnUKiu, OR 
*>7«|4hLISA 

CRITICUMASS 

Irt Ihc tiircn Aiwh-hM N^^M/O-rtt 
ihc fvik* revif^ Pl^^^ Uicrc w^j* 
iiicniiiin 111 ilh: pru^p ViKwri j^ 
<'n4hj| M;i>^- t cjn o^rirtn llw 

rurumK'MliL-^l M»i\T^luf+n|f flx^^Mni- 
iiKl iif MM5 ift KEiiiuv^kv 
KchI >hTjr^'|,hjI- sec ^2('riiiiin.tl l^|^^ -V,,! 
WTT, a ili^LTvmhrijkhfy |j^ fhcrc 
^civ mjny cKht-r i)iW f«|4;rc% o1 (tcf 
<'4kH* She ^riL refitted hdiL denJcJ 
cfcctmiic UM*ng, atkJ hKl her tjwl 
inrcffcrej mih by *(rij| bj n^iu" 
^mJjlc >iio*( whii conipucd lu per 
^cn juMki^ j|Uilniihcr^Hi.^iinvi^-tKi4^ 
4rK\ If F^Lcncc. 

\nw ihpy hnpi: vOhKud hcf ami pub- 
hsh her #h1rr^>.ubcri^ 11. Kle^mxT 
Th.^ prr** hJMi rxN rcf-^rJ fcir Mfilly 
k- ]k 4 J^^^iiM Ch^pmnn A% hkc 
Lki:,i; nufprt* they (Wcy nfl ihtr* 
i.xwiKc* mH pi^iti^ 41 pcniTT Ilt thciT 
f^nnlhr^d v^L^h^^K m lpa ihc chihj 
piifr>«jj;f4»[rikK- Tcjliii^ i^\ flk'ir tiLur- 
kkr^. Why ik«o'i |iihnuiJiii> ||iij iMlmil 
llicy i.^;intihcpr]hikAfr 

AnJ J>4 ^iNti kihji* Marine hav m^de 
rricmJ^ mih u man *lvi uirkivcil i^irji 
ch4ll mur^la & nH^kniiikrut* 

ViwrvJAYMt-Bnghltwi 

PS~ Jtnintalntt are lying Kmn ^^ 

unerfromAyoreo- 1^ 
Totoblegasode leailers 
iQlrieiids overseas. 

<7fKul~lhcht miV4| ^khi^O^ 
ul^lhL4l% i« J^4hi: ^4|tUtOl 

H^bsirnlL 1 1 v^l hu^lihi^iEi hn* 

hNV^il^fl^l ll'c^ pli^Til i>r 

flifcfFvlLrv^ p«t^dt>. 1 M^>^^ll 

^■^11 M^fthT rmv rtl ihk- 
sijujtc Tttr K^Jll^pAlc 

( Hlhljl M.hS^ M*^^ ^lUb 

E|N4(fJfClI 1lH« ^ll^Lh.! .1 'CW 

Lt.-Hhl ^iMJthlMlhelr Ixiffncr 

Mif^t iiTtfi.1i i^Plh ih: }Lri^p 

^1 illir(ni^ ^'^'fc JthJ hit^C rKH 

^^licjuJ hiNUN iltfi" ^irKc I 
^ihJJ Iv trjclul ha ■iii> 
mhi f «rt Ihc «H I j^njl aroi>p. 

Ic%hc S^flh Iplcdv Fcply 
ilii*iAAUrcvMiitii*ia*K 

SUPPORT SOME- 
ONE 

I «<" *-n vwrt n?*ti^ ki 
Mipp^ifl uPfih-t^K imtil^tO 
in M c<HTi|Hr^"i ^11^, 1^* 

^lJ El^V^h tii-MIKkJ hi Nil 
H^MkV. *hf VnMihl iMri 
h^^c (lit rNw* -*n<1 J fwl' JH?e p 15 ihi* i^uirl Tlv Ic^irr^ ruic 
PKl Ui ^\iWc ihcjr ti_NrKCfn ,itinn I'lc 

GjiblhTe Lt^h^ri^> o[iiiipriti Al ihfl 
lwjhrhrtiTif;s>^hfT> Uh-^tcpjM iiireifUiin 

t^NirlnirMj. ac-4*kiei]i]vi p^ipk ihiHil4 
nirt ciner *nE*i itv l^n^l *Jili l^ulliliv 
t:fv tnlkl r>i^ ia^ ^^c i^^l allhi^cil 
ihettiiimFt'f iihiLKmlhtf uhitiI. 

I JihrtL4^iit^l |VitphMneii|ef ItMfitiktr 
liimll h>4.i]i iikV^'irHlVill vt>jhi u-e^^i^H 
bccjuw rfh," fiifv^i i* Tipr tfN lunJ ihc 

UrK^^lf^lfil inilhAn^. 

J^HPi hiAoiri\ iipinPyi ^^t iittl whh 
itv iKc^hlizhhi i-^l Ih^DI |lW4):u^i>.in f 
Ihihlulc **( Injmii Afl^h^^. wc ' 
requc^nMlui ;K-^4plv *th>LiU™iicnl(!r 
1 H^hlththsA k^ricriHJi .irKCilL4^' kr- 
nii^j bCtJil^ ^>irw jrtj^ hrt^r 
hLlrC^kf^ Kvii ^Uhlcfq lri4PhiJ%,4iHlt]"hV^ 
h^^f IVCtih Lilt Ji^Vlrt MlJ |irt\%l.ii ' 

b«vc Ivcfi ciujieil W^ ^ft hdippy ik> 

he v-nhtmjT *hi* ft^ ii* ^^ fiieoi* 
uvcrv^ 

(Tufi ri;hL«n\ opfrihim I aM ikiI 11 
li^iiLkrH ^t t ^m j^^4fV h^ jclw my 
ippihi*knliPiH J liA^f the ^mclThnijEhh 
jh IMF h^tth^. t ^itii ^vi'r lil^e iPit 

fdcr Ilt^ hulljjii/f«^ ii4ik' |i Invaisc 

£1^ I lU^q tuppT ll>^ iNiif Irichkl^ mil 
tvwIlW^MC I ^LMi|t«rihlchlthal 

[tci^lt: Micr wiih HikLl^^Kn . t vC4u«e 
ih^- fcrfii.bTin^tL-J iii-li " ^ -^ -n'' 'iL: i.^ mv U4tiK Mtl. *w ihc uhrtc mdn'h Ihn^. 

I lucpr RlKivi\ iV^i^iitT ] hive Ihc 
«jjTK~ llHiu^hu Lt* ihe k-hlcr^ hiVlli^ 
tIbC h>re^t fL^C^ M^ life \^^ ^C UbC ll 

far tWAirpF ^M c^hci Umf^ I tbn^i 
n>tfcf the wciAl% i4 nur IcsJcr^ Hho 
-Jill, 'DwT^I flWHh'rP Ihf JijfM fiir Ihc 
|jn4l/Thalih*h> rdnDumt^jjibl 
m| hit Ihc ^ml 

hSiRnt-J 

4.iAhi)e r^^-^m 
Fjiii t-t^fvi 
Chin V-U^l 

|:4||1C|*^ Vl^im DECIARATION FROM TURKISH LIBERTARIAN 
COOROINATION AGAINST NATO ^ r. r J., xrih^af^ iftthtii; lUiVc' klj^ ■'? 
tiiv. Wt rfcl b t[ ttKtt n rHr hiif*?. 
S^uiip (viiplc Wfcim |]* Kit teel iM **j 

11%, *ti ihiJ MFinf ivople VixhjIi* fpfcjle 
IhciT L^Pl^il Hb^ dnJ Ww^r "Hie 
h(i^^ 1^ c^pKuri-n^ the ^^'\t\xr. ^-Appul 
44>iwt l^ cipliHipn]: the p^^it. rf^h 
4i-p|inlT]Ct;iFc c^ph^bntf Ihc re^i f^l eft 
uivM rhh^ihilkiifkkf itf ihcnlAV). 

Sum rwij »cjri- niwJi^ni mji>- 
pm* H*th **tlh iPfJJni^jtwm ^th rik^ 
(Ml ji^lVATT) NATfJic*^oh^Lj> 
j^ ih%- bijr(c^i Jtns> fil IV ^>^fm 
11,1. iirtt. the NATO tFKXtiFifih.PC Ihc 

Iflic tKskihm Jn i«f iMiTxr. ^(*vhl I*" 
^■^V^Pl^ p'ft^-e m KrHinh^jl VATu 
lAhPth II tiHPw^* by itw l'?iA -ir^ lU 

H>ll»o.i**i;ii*ulfcnJ>n*'*i^»^'^'**'>**' 
^Lwfhiti cvei>ihn*f IP ^i»t>*^ ^>< 
finwncr W J-iip-trtll^nl irSAl*4'n the iiwjti pi^ifit 0I ihe v*^L''^'^*f^*'*^ 
it^tw h-imlH ll *^ inV ill iNc cnuntnc^ 
ifi ^*Fih-*h non^ hppiirtc*^ jikI |*k^ 
pv^tpL^ L^i? nhi*r A ^tJic Jios iMit 
fcifc^rrt u^ bulimy ihr mjuert i^'*^ 
M^Hc\iithefjipii=i|i4%^biiwr^iet 
^t^eplv fK'ed^ liM us Ihc^lrvukJu 
^iirtie ti»jciJhr jthI tii ^irpjjiLPV n the 
ilnifilV h^ NiiU u Hivti) mth^ 
tf^phHiMPcm 1h^ utv^fk >P^m>U be 

fhnirtfto^ tti^W*'^ 4t k4kJ>^^ ihdl fh« 
me^it^J ^iNluith^iEkifnt^irlielunJ 

III l^idLiser^iTprnsi^ Tht^i^hcvAUV 

4 ^KKlt whH-h rkTi^i^hhe^ ^ei- <k^^ 

ItlMt h> \i*^»i4uniiv ihc ^ThpVl^ tn 

wli4^h the c^r*^«*l»*"n t> «i^Lcil i*pi 

«^Ptbcrr<v^ 

UV ih^'J thic^h ihM T>v wJiHkni I^ u^ 
h^K^Afc thr i*i*rwi *rf ihi" livifK i*f 
Hi4i|tB.n1t H>1ia wci^^lill^Jttiirklin 
vhiLh there *ec r»i dut>Hipi|FC^ IV 
1^^^!^ iht ri.limp||v1i^^p^. ilx- k-HkinH tl^ hu%bJrxl^ Alhl Ihi' 'Jdcn JiLiit |ik 
helKt? chit Ihfy CLvU nul^c bdicf 
dpciixttt^ m iSc MHie rf u^ Ulj h* 
h^rpevc iTi4t FiibiKh ha^ ih? juiIk^4> 
lorTuli?iJceMkK>iJi \h^ umrt^'tJ^hcT 
rrLfl^ ^'^ >^^^^^ ^^ '^^^ rKcet^iry 
w^ >TdAte c^hlktii^e hiVie* in ^^h^^Ti 
pri^pic niriLc rhc^r tfir^i^p^in^ 4^11 
ti^lClFkcr. arnl IN^ wj>pijn pck^ptt wFv 
IF] tncrcjdf ihi^nekifdrlt^fflici-Thc 
^4V iu build J *iifW wiihou Jvihnr- 
iiy jrtl c\[tkiwnin " t^y p^uiWe 
thtiMgh ihc ^nif F*^ uh^h i^^LiirtheJ 
bj ihc pciJpli.' whi-pv tibi^r n 
c%p^M. Mhw* eviiurt iihl I«d- 
ftU^C -^PC pljUlAcJ U> be nJeUin^, 
^hujrv m^utlnl hArJUW^lftnf hc^- 

»| ukrilrty <«r imcnUHin 

LIBHKTAKIAE^ CtlOkmNATrOS 

Ad A I VST NATO 

hit;t r.pLi^Jr(inJl]l>IC3bFirt 

illllL^ vifcT^IUfl-yWnt c^VU STREnSELl GA I 
I 

||-*>icnjiiw 

iCunlhcL AUdrc 

I 
I 
I 

I ■•*■* 1 I 
f I 

• ! 

"I SUBSCRIBE! I I 
I 
I 

t 

I 

■I 1 
.1 " I lls^(,Jlf.TirHnt?.L..n.l..nWriN'n\.L^K I 
—I 
I 
— I 
I 
I 
I Jscnd.n.n.1lT|V«™l.._^U-|N;XX,^K_ _ , j^... n. .,_.^.^^^^^ _ _^^_ € JT ' i • . 


^r^. 

M 1^ rs9 y ft 
PRTginaiandbis 
No. 71 SPRING 04 

£1/$2 

FREE TO PRISONERS 
For tlie destruction of Ciwilisatlon 

SURVEILLANCE. GA S FIRST 20 YEARS. DIRECT ACTION DIARY. PRISONER 
NEWS. REVIEWS. BAULE AGAINST BAYER. CAMPS ROUND-UP 
^ tv« K n-'-^ J/^ ^'^^ ^'^^ ^'^ • • •