Skip to main content

Full text of "Tirmizijina zbirka hadisa 7"

hrmiiiim 


JJiiiI;\ JJ^jJiW PRiJEVOD I KOMENTAR 
PROF. AAAHMUT KARALIC i'-jJJiOA y CIP - Katalogizacija u publikaciji 
Nacionama \ vmiverzitctska bibUoteka 

UDK297.18 

TIRMIZI 

Tirmizijina zbirka hadisa = Tirmizijin 
Dzami'-Sunen / prijevod i komentar Mahmut Karalic. 
- 1. izd. - Travnik : Elci Ibrahim-pasina medresa, 
1999. -Knj. <7>; 24cm 
Prijevod djela: Tinnizijin Dzami'-Sunen. - Tekst 
na bos. i arap. jeziku. - Bibliografske i druge 
biljeske uz tekst. 

Dosadasnji sadrzaj: 
Knj. 7. - 2009. - 598 str.- 

ISBN 9958-9633-0-2 (cjelina) 
ISBN 9958-9633-7-1 (knj. 7.) 

1. Karalic, Mahmut. -1. etTirmizi, Ebu Isa 
Muhammad vidi Tirmizi 

COBISS/BiH-ID 6582278 Na osnovu misljenja Federalnog ministarsrva obrazovanja. nauke, kulture i 

sporta broj: 02-15-231/99 od 14. 05. 1999. godine, a na osnovu clana 19. tacka 

13. Zakona o porezu na promet proizvoda i zsluga, na ovaj proizvod se 

ne placa porez na promet. ISBN 9958-9633-7-1 "U cijem se domu node ova zbirka 
kao daje u njemu Vjerovjesnik koji govori" TIRMIZIJIN DZAMF-SUNEN 

TIRMIZIJINA ZBIRKA HADISA SEDMAKNJIGA 
PRVO IZDANJE Prijevod i komentar 
PROF. MAHMUT KARALIC Travnik, 2009. godine Tirmizijin Dzami'-Sunen 

Naslov original a: 

.cXojJiW /j-^-J i,cXajSS\ sob: 

Prijevod i komentar: 

MAHMUT KARALIC, prof. 

Redaktor prijevoda : 
dr. BILAL HASANOVIC 

Recenzenti: 
dr. SEFIK KURDIC 
dr. SUKIJA RAMIC 

Lektor: 
Prof. dr. Dzemaludin Latic 

Korektor: 
MIDHAT KASAP, prof. 

Kompjuterska obrada arapskog teksta: 
JASIR KARALIC 

Tehnicki urednik: 
MUHAMED CICAK \ 

\ — i LUJ-J : J 13 ?^° w Lfl^3 ^'j^lj p$» & 'j ^jr^J ^yj*HJ yfiji&H j£'j&* 
J ) iU ll liUST OlS" i^jjk jI^aj 'J*\j\ iL^liP OlT 019 lilij iL'liPj 2)j{&j '£'j~as-'j SJjjIS- 
Ijjj fi 3j9 Jh»*i! CHjVSp l>iT l)Jj .dJJ Ujai OlT Jhfcjk Oji j^iljj iL'lif- alS" jjj .iQp 

4_li* AJJl ^U' Ail! Jjl>j Jli3 .Lft^iJ ^e^i J-**3 JJr^Jl ^^3 J 13 .JliaiJl dlU 1^ jflSl 
Jl as ijlil (Upj ^H^ i*^ ^ *^^' (02 ial~aJl jijljii' f-^'j ) A^ 1 ^^ lyiS Ui ilJL-j 

lSjj j — jj Oljjp ^ cj^~')^ •& £->•£- cr" ^! *V" ^ 1^-/ ^> lJ* : L 5~ ^- _*' Jl* 
f * * , i '°'i' r >a ti f - * * » j -• ^ -1. 1 ? ''' «= '^ .-.'i' ***** 

) 4 — !j3j i ^-l 53^ — » aJ^Sj l^- - J^i *^J ( *!*- 1 ^! ) ^y :OUj ,J U| Jai fr[-i ^5 aULjl 

* r^xla "j~^>- d->Jii- l-ii .( lii (•^J^' *^ J^ 
s_»_i Ujv>-i l_jJli Sjb y\} j_j>7 ^ v-'JJ ("^"j ^j)*' OVJIp- jSj Jj-J-c 12Jj- . rV^ T 
jj_^j 4p Jll J^> ill J_^-j fi : Jli ^43p Jl ^ _^ J yL, °j- oCJ^i J 5>U*I ^ 

Ji — ?-jj i^-i *j!j ■^r a, jJ! a^ 1 f»jd i^-^y [>* Jj' :Jtf • a^ 1 j» s, T j! ( !■£& 'J*j «^=*j 
JjSli .'£jm \/Js-\ U igjtf \S dL r i J lis ^l^i ^ Jyli JU-iJl ob ^j Js-'jli ^ 'ja 
j^lip LJ^i cJi ci^ ^^jj CUi j^-s cJo li la^i j^i* cJT} ) jJ^aJi i^Ji Jli US' ijJijj 'J s.u> J^ ■*$ ( $ >& '^j ai ^ •$ W^ *i ^ 4 1P J*" J* — i 

- • J, * - ' . ' I, * . ** *. | . f '".•-' ' * ■* S ' '* , . | . *. ' J * '• S ' ' 1 '£* . ' W fa* fl W 

* X* ■ l ,-•*&, "-' * ?■ ' ' * *i« . 1"*.' > \' ' ' * ' * " " *'. ' 1" J * • r 

Oj?u jUjtdl v o^ooJi ^p i£jjW J^a*- °'Jj_J >r^*^ Cr^^ *--£•*»" i - La ■ *>>«■» 

22. Iz sure El-Enbija 
U line Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3389. ISPRICALI SU NAM Mudzahid b. Musa el-Bagdadi, Fadl b. 
Sehl el-A'redz i drugi i kazali: Obavijestio nas je Abdur-Rahman b. Gazvan 
Ebu Nuh; kaze: Nas je obavijestio Lcjs b. Sa'd prenijevsi od Malika b. 
Enesa, on od Zuhrija, on od Urvea, a on od Aise: "Jednom prilikom neki 
covjek sjede ispred Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i 
rece: Allahov Poslanice! Ja imam robove koji mi lazu, koji me varaju i 
koji su mi neposluSni zbog cega ih (cesto) grdim i tucem, pa kako cu sa 
njima proci (kod Allaha Uzvisenog)? On rece: Oni ce morati poloziti 
racun za ono sto su te lagali, sto su te varali i sto su bili neposlusni 
prema tebi, a ti ces morati poloziti racun za to sto si ih tukao. Ukoliko 
tvoja kazna prema njima bude srazmjerna njihovim grijesima, onda £e 
biti uredu; niti ces ti nesto njima dugovati, a niti ce oni tebi. Ukoliko, 
pak, tvoja kazna prema njima bude manja od njihovih grijeha, to ce za 
tebe biti dobro. Medutim, ukoliko tvoja kazna prema njima bude veca 
od njihovih grijeha, bit ce uzeto od tvojih dobrih djela i dato njima. 
Cuvsi to (doticni) Covjek ode ustranu i poce plakati i vikati, a Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Zar ne ucimo u Allahovoj 
Knjizi: Mi cemo na Sudnjem da nit ispravne terezije postaviti, pa se nikome 
krivo nece uciniti.' Covjek rece: Tako mi Allaha, Allahov Poslanice, i za 
mene i za njih je najbolje da se od njih rastavim! Uzimam te za svjedoka 
da su svi (od danas) slobodni." 

Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo preko Abdur-Rahman b. 
Gazvana. I Ahmed b. Hanbel je od Abdur-Rahmana b. Gazvana prenio ovaj 
hadis. 

3390. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Hasan b. Musa; kaze: Nas je obavijestio Ibn Lehi'a prenijevsi od Derradza, 
on od Ebu Hejsema, on od Ebu Seida, a on od Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem, koji je kazao: "Vejltin je dolina u Dzehennemu. U nju ce ' El-Enbija, 47. ajet, a koji u cijclosti glasi: "Mi cemo na Sudnjem danu ispravne terezije 
postaviti, pa se nikome krivo nece uciniti; ako neSto bude tesko koliko zrno goruSice, Mi 
cemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je sto cemo Mi raCunc ispitivati." nevjernik padati cetrdeset godina dok ne dospije na njeno dno!" Ovaj 
hadis je garibun. Kao merfu'-hadis nam je poznat samo preko Ibn Lehie. 

3391. ISPRICAO NAM JE Scid b. Jahja b. Seid el-Emevi; kaze: 
Ispricao mi je moj otac; kaze: Obavijestio nas je Muhammed b. Ishak 
prenijevsi od Ebu Zinada, on od Abdur-Rahmana el-A'redza, a on od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Ibrahim nije nikada rekao neistinu osim u tri slucaja: Kad je 
rekao: Ja cu se, evo, razboljeti, a nije se razbolio; kad je rekao za Saru: 
Moja sestra, i kad je rekao: To je uradio onaj najveci od njih." 2 Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 

3392. ISPRICAO NAM JE Mahmnd b. Gajlan; kaze: Obavijestili su 
nas Veki', Vehb b. Dzerir i Ebu Davud i kazali: Nas je obavijestio Su'be, 
prenijevsi od Mugirea b. Nu'mana, on od Seida b. Dzubejra, a on od Ibn 
Abbasa, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
jednom prilikom je odrzao govor u kome je (izmedu ostalog) rekao: O, 
ljudi, vi cete pred Allahom biti prozivljeni goli i neobrezani, a onda je 
proucio: Onako kako smo prvi put iz nista stvorili, tako cento ponovo iz 
nista stvoritL 3 On kaze: Prvi koji ce se obuci na Sudnjem danu bit ce 
Ibrahim. Bit ce dovedena jedna skupina od mog ummeta, a potom ce 
biti odvedena u Dzehennem! Ja cu reci: Gospodaru, oni su moji 
sljedbenici, pa ce se reci: Ti ne znas kakve su novotarije uveli poslije 
tebe! Ja cu (tada) reci ono sto ce reci dobri rob (Isa, a.s): I ja sam nad 
nji/na bdio dok sam medtt njima bio, a kad si mi Ti dusu uzeo, Ti si ih 
jedini nadzirao; Ti nad svima bdis. Ako Hi kaznis, robovi su Tvoji, a ako im 
oprostis, silan i mudar Ti si. Redi ce se: Oni su se stalno, od kako si se od 
njih rastao, stopama svojim vracali." " Ibrahim, a.s, je izgovorio tri neistine. Ucinio je to iskljucivo s ciljem odbrane i promocijc 
svoje vjere. Prvu, kad su od njega njegovi savremenici trazili da prisustvuje njihovim 
obrcdima, a on, u zelji da to ne uradi, baci pogled na zvijezde, pa rece: "Ja cu se, evo, 
razboljeti", a nije se razbolio. Drugu, kad je za svoju zenu Saru rekao da mu je sestra. 
Naimc, on je sa njom otisao u jednu zemlju kojom je vladao vladar silnik. Posto je Sara bila 
izuzetno lijepa, on se poboja da mu je silom ne preotme ako sazna da mu je zena, zato joj 
rece da kaze da mu je sestra, misleci na scstru po vjeri. Trecu, kad je porazbijao njihove 
kipovc i okacio sjekiru o vrat najveceg od njih. Na upit: Ko je ovo uradio njima, Ibrahime, 
rece: Ovaj najveci izmedu njih!" 

El-Enbija, 104. ajet, a koji u cijelosti glasi: "Onoga Dana kad smotamo nebesa kao Sto se 
smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz nista stvorili, tako cemo ponovo iz 
nista stvoriti, - to je obecanje NaSe. Mi smo doista kadri to uciniti." 

J "A kada Allah rekne: 0, Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: Prihvatite mene i 
majku moju kao dva boga uz Allaha! - on ce reci: Hvaljen ncka si ti! Meni nije prilicno da 
govorim ono sto nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to vec znaS; Ti znaS sta ja znam, a 
ja ne znam sta Ti znas; samo Ti jedini sve Sto je skriveno znaS. Ja sam im samo ono govorio 
Sto si mi Ti naredio: Klanjajtc se Allahu, i mome i svomc Gospodaru! I ja sam nad njima 
bdio dok sam medu njima bio..." (El-Maida, 1 16., 117. i 118. ajet). 3393. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Dzafer: kaze: Nas je obavijestio Su'be, prenijevsi od 
Mugirea b. Nu'mana, slicno prethodnom hadisu. Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. Prenio ga je Sufjan es-Sevri od Mugirea b. Nu'mana sa slicnim 
znacenjem. 

N 

* * * ~ * * 

yilo jJ }a} kill eJJs aILp tiJjIl :Jl3 .( loi aJJi L>|Jlp j£Jj ) aI^s J\ ( LJap *^i 
&«t dJJl fill «jji JjiJ pj| iJji : Ji5 .jtfpf il'^j till Ijltfi ?£!& $ (ff jjjluf :Jlii 
.iljjl ^J o*-i)j _jU)i ^i OjiLij iiLjj 5j'U *Ls :Jl3 ?_)lili dJJ li) L/j U J\is .jtlJi 
5}j jSS 11 l$fo ijilui} ijj'jla :li_-j aIIp aJJi l? L^> aJJi J^L/> J 1 ^ -^v. OjiXLJji tSJii 
.^jfliliUl j^ C-US" lljj c-ii 013 UaI^Ji ^ a Jill J>p Jl3 .aJaUt I^JjJ jlj Olf dl Jai 

Jl5 p .\/j&& a^Ji Jii dii ijJjk; bi jj»jtl ^1 JiS jii .\j'J& a^Ji Ji( ^jj ijijSo ill 

1j2ji ^ull l^Jl U ) j^Ql jlil^j aj"_P> ILij aIIp aI3i ^Le» AiJl Jj-^3 £*j* -je-J' u* *j^^' 
AjliCtfl CLUi «a1. UJi .( Jj-Li aJJi LjIJlP j^Jj) a3^3 Jl ( j^-JaP s.[3 apCJ\ aJjJ) 0) L5oj 
.lipl aIjIij) aLi IjJli ?iJJi jiV C5l Ojjlu Ji Jlii .a3_^' J^jS Jjs- iS\ \ji'j£j *Jo^\ \£- 
iiJo Uj L)j \J Jy3 jUJi dJJ ^-«ji ^iT U Jj£j ijj AjiLui ^iT aj aIJi i^ilL' ^ £Jli : Jli 
li ^- iyil ^3 .a^Ji Jl 3b-ljj jllll ^ Ojilj) bu-Jj Aj'U ili jR 'jt 'ja j^ii -?_)llll 
Ijj-JJ Ijiiil :Jli Aj£w?b ^iJl IJLij Api aJJi Xu Alii Jj->j lS'j UJi .aSo-U&j Ijjj! 

Ij^iJij IjUpI : J 153 .Ojlb^J i^JJl ^aJJ fjii\ Jt- lsj~& :J^3 .^p-lJ] ,JJJ f^ ic4 j- 4 ^^ flj£ ls* X&)S£ jl j*3l <--£- ^ JilllsJlS' Ul ,yUJl ^J 13! l^> «-U -W*i Ir-ti <£Jl\'jS ' t> * 'k^~a 'jl-S>- li^Jb- Qi .JjUil ^Joi- Jli 3JU3 ^ «i)l -Li IJ^^I l_Jli 0>-l_. J-^j l^->— 'J ^ -U^ LL'jS- . VVS^ 

^jJl j *l)i ^ ^i j-jjJl Ji 5'j> J ul^. ^ ^l^i £jl jp op- J ^-jJl xs. 'ji- ^4Ui 

lii .jl^r 6s. 'jjfiu jj tffl j~iJi o3 ^ Ui; :{&/) *i ill J^ *13i JjS.j Jli :Jli 

* «>j X3 4* «& Jk» JJ" 0* ^j 11 0* S^ o* ^J* ^' '^ ^£- .rr"W 

' * ■ .11 ' i"" J J ' '-''fti'.' * * • ' * ■ \* ft. f' ^-" ' • ,1',' , 't 5 - k«w a 1 

jf- iSjyM ju- ^p tJjjUl ul-jj ^ Jsx—lj ^1 bjj^-i £5 j ji jL^ UjOj- .TT'yh 

4* *Ul Ji» J^l ^>( &' :Jli ^-l* jji j* j^. jj x^ 'ji- j^S\ fLl 'ji- juiffl 

j4& oyjii' jj^JJ Oil ) : J& iii\ j> ! ii . j&Q J»4w* 'A^ jN $ $* "&> Lv jU^j 

. JliJ LijS^Li ill ijjjp ail ijSo jji JU3 .ajIIi ( *jaiJ Ia^cj l5 1p aLi Ojj l^Uk 

23. Iz sure El-Hadzdz 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3394. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan b. Ujejne, prenijevsi od Ibn Dzud'ana, on od Hasana 2 , a on od Imrana 
b. Husajna da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kad je objavljeno: 
"O, Ijudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista ce potres, kada Sniak svijeta 
nastupi, veliki dogadaj bitil - do zato sto ce Allahova kazna strasna biti , 
ajet mu je (veli Imran b. Husajn) objavljen na putu, upitao: Znate li koji 
je to dan? Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju, a on rece: To je 
Dan kada ce Allah reci Ademu 7 : Izdvoji (od tvojih potomaka) one koji su 5 Hasan el-Basri. 

6 Sura El-Hadzdz, 1. i 2. ajet, a koji u cijelosli glase: "0 ljudi, Gospodara svoga se bojte! 
Zaista ce potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki dogadaj biti! Na dan kad ga dozivite 
svaka dojilja ce ono Sto doji zaboraviti, a svaka trudnica ce svoj plod pobaciti, i ti ces vidjeti 
ljude pijane, a oni ncce pijani biti, vec ce tako izgledati zato sto ce Allahova kazna strasna 
biti." 

7 Allah dz.s, ce to traziti od Adema zbog toga sto je on praotac svih ljudi, a svi ce ljudi ili u 
Dzennet ili u Dzehennem. Taj omjer ce biti devetsto devedeset i devet naspram jednoga, sto 
znaci da ce istinskih vjemika biti vrlo mali broj. za Dzehennem. Red ce: Gospdaru. koji broj? On ce reci: De\etst© 
devedeset i devet za Dzehennem, a jednog za Dzennet! Kad su to culi 
muslimani pocese da placu, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
sellem, rece: Budite umjereni i ispravni! Nije poslan nijedan Poslanik. a 
da prije njegova slanja nije bio period neznanja. Uzet ce se, veli on, taj 
broj iz perioda neznanja, pa ako se iz njega popuni, dobro je, a ako ne, 
onda ce se popuniti munaficima. Vi ste, u odnosu na prijasnje narode, 
poput crno-bijele pjege na prvoj nozi zivotinje, ili poput biljega na boku 
kamile. 8 Potom rece: Ja se nadam da cete vi sacinjavati cetvrtinu 
stanovnika Dzenneta, na sto (prisutni) izgovorise tekbir. Potom rece: Ja 
se nadam da cete vi sacinjavati trecinu stanovnika Dzenneta, na sto 
prisutni izgovorise tekbir. Malo zatim on rece. Ja se nadam da dete vi 
sacinjavati poiovinu stanovnika Dzenneta, na sto (prisutni ponovo) 
izgovorise tekbir. Imran re£e: Nisam siguran je li rekao i dvije trecine ili 
nije 9 ." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 10 Prenesen je sa vise seneda od Imrana 
b. Husajna, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

3395. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze:Obavijestio 
nas je Jahja b. Seid"; kaze: Nas je obavijestio Hisam b. Ebu Abdullah, 
prenijevsi od Katadea, on od Hasana 12 , a on od Imrana b. Husajna'\ koji je 
kazao: "Bili smo sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putu. 
Dok su putovali, ashabi su bili razmaknuti jedan od drugoga. Tom 
prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podize glas 
citirajuci ova dva ajeta: "O, ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista ce 
potres, kada Smak svijeta nastiipi, veliki dogadaj bid! - do: "zato sto ce 
Alluhova kazna strasna biti!" Posto to njegovi ashabi cuse, potjerase 
jahace zivotinje znajuci da im on nesto zeli reci. (Posto zavrsi sa 
citiranjem), on upita: Znate li koji je to dan? Allah i Njegov Poslanik to 
najbolje znaju, odgovorise, a on rece: To je dan u kome ce Allah pozvati 
Adema. Njegov Gospodar ce ga pozvati i reci: Ademe, izdvoji (od tvojih 
potomaka) one koji su za Dzehennem! Reci ce: Gospodaru, koji broj? On 
ce reci: Od svake hiljade devetsto devedeset i devet ce za Dzehennem, a s Tj. vi cete, u odnosu na ostale narode, biti malobrojni kao sto je malobrojan broj crnili 
dlaka na prugi prednjc noge zivotinje ili biljegu kamiljeg boka u odnosu na ostale dlake. 

9 U hadisu koji je Et-Tirmizi zabiljezio u ovom djelu u poglavlju: tome koliko cc redova 
(safova) biti stanovnika Dzenneta, od Burejdea stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, kazao: "Stanovnika Dzenneta cc biti sto dvadeset redova; od toga ce osamdeset 
redova biti od mojih sljedbenika, a cctrdeset redova od ostalih naroda." 

10 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 
" Jahja b. Seid el-Kattan. 

Hasan el-Basri. 
13 Imran b. Husajn b. Ubejd b. Halcf el-Huzai Ebu Nudzejd poznati je Vjerovjesnikov, 
sallallahu alejhi ve sellem, ashab.Primio je islam u godini u kojoj se dogodila bitka na 
Hajberu. Bio je kadija Kufc. Umro je u Basri 52. godine po Hidzri. jednoga za Dzennet! 14 Kad to cuse, Ijudi padose u ocaj do te mjere da 
(na njihovim licima) nestade osmijeha. Primijetivsi to, Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: "Radite (dobro) i radujte se, jer tako mi 
Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, vi dete biti sa stvorenjima 
koja, sa kim god budu, bit 6e u vecini: Je'dzudzom i Me'dzudzom i 
onima koji umru od Ademova i Iblisoova potomstva. 15 To malo razvedri 
ljude, a on nastavi: Radite (dobro) i radujte se jer tako mi Onoga u cijoj 
je ruci Muhammedova dusa, vi cete, u odnosu na ostaie ljude, biti poput 
biljega na kamiljem boku Hi poput crnobijele pruge na prednjoj nozi 
zivotinje." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3396. ISPRlCALI SU NAM Muhammed b. Ismail 17 i drugi i kazali: 
Obavijestio nas je Abdullah b. Salih 1 i kazao: Ispricao mi je Lejs 1 , 
prenijevsi od Abdur-Rahmana b. Halida °, on od Ibn Sihaba, on od 
Muhammeda b. Urvea b. Zubcjra" 1 , a on od Abdullaha b. Zubejra koji je 
kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kjaba je 
nazvana Bejtul-Atikom zato sto vi§e njome nece vladati tiranin." 22 14 U predaji koju prenosi Ebu Hurejre stoji: "Od svake stotine devedest i devet za 
Dzchcnnem, a jednoga za Dzennet." Kermani smatra da, i ako postoji razliditost izmedu 
prcdaje Imrana b. Husajna i Ebu Hurejreove, medu njima nema kolizijc s obzirom da sc 
njima ne aludira na decidan broj nego na to da se ukaze da ce broj sianovnika Dzehennema 
u odnosu na stanovnika Dzenneta biti nesrazmjerno veci. Neki ucenjaci smatraju da se 
Imranov hadis odnosi na sve stanovnike Zemljc dok se Ebu Hurejrcov hadis odnosi na 
stanovnike Zemlje izuzevsi narode Je'dzudz i Me'dzudz. Neki, pak, smatraju da sc Imranov 
hadis odnosi na sve stanovnike Zemlje dok se Ebu Hurejreov hadis odnosi na sljedbenike 
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sto znaci da ce od stanovnika Zemlje svaki hiljaditi 
dospjeti u Dzennet, a od Muhammedovih, a.s, sljedbenika svaki stoti. Ostali ce u 
Dzchcnnem. 

15 Taj cc se broj, dakle, popuniti njima. 

16 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, En- Nesai u Sunenu i Hakim u Mustedreku. 

17 Muhammed b. Ismail b. Jusuf es-Sulemi Ebu Ismail et-Tirmizi pouzdan je prenosilac i 
hafiz hadisa. Pripadaoje jedanaestoj generaciji. Zivio je u Bagdadu. 

18 Abdullah b. Salih b. Muhammed b. Muslim el-Dzuheni Ebu Salih el-Masri, pisar Lcjsov, 
iskren je prenosilac hadisa, s tim stoje prilikom prcnosenja hadisa puno grije§io. Pripadaoje 
desetoj generaciji. 

19 Lcjs b. Sa'd b. Abdur-Rahman el-EI-Fehmi Ebu Haris el-Masri pouzdan je i siguran 
prenosilac hadisa, Seri'atski pravnik i poznati imam. Pripadaoje sedmoj generaciji. Umro je 
u mjesecu §abanu 175. godine po Hidzri. 

!0 Abdur-Rahman b. Halid b. Musafir el-Fehmi iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je 
sedmoj generaciji. Bio je namjesnik Egipta. 

21 Muhammed b. Urve b. Zubejr b. Avvam el-Esedi iskren je prenosilac hadisa. Pripadao jc 
cetvrtoj generaciji. 

22 U jednoj predaji stoji: "Kjaba je nazvana Bejtul-Atikom zato stoje oslobodena od tirana, 
glagol a'teka znaci osloboditi. 

7 Ovaj hadis je hasenun-garibun. Prenesen je preko Zuhiija od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao mursel-hadis. 

3397. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je L . 
prenijevsi od Ukajla, on od Zuhrija, a on od Vjerovjesnika. sallallahu alejhi 
ve sellem, slicno prethodnom hadisu. 

3398. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki'; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Ishak b. Jusuf el-Ezrek, prenijevsi od Sufjana es-Sevrija, on od A'm 

on od Muslima el-Betina, on od Seida b. Dzubejra, a on od Ibn Abbasa, koji 
je kazao: "Posto Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi istjeran iz 
Mekke, Ebu Bekr rece: Istjerase svoga Vjerovjesnika da bi bili unisteni! 
Allah Uzviseni objavi: Dopusta se odbrana onima koje drugi napadmi, 
zato sto im se nasilje cini - a Allah je, doista, kadar da ill pomogne , a 
Ebu Bekr rece: Znao sam da ce doci do borbe." 

Ovaj hadis je hasenun. 25 Prenijeli su ga Abdur-rahman b. Mehdi i drugi 
od Sufjana, on od A'mesa, on od Muslima el-Betina, on od Seida b. 
Dzubejra, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u dijem senedu stoji 
od Ibn Abbasa, dok su ga mnogi prenijeli od Sufjana, on od A'mesa, on od 
Muslima el-Betina, a on od Seida b. Dzubejra kao mursel-hadis ne 
spomenuvsi u senedu Ibn Abbasa. 

* . <* <>,* \t -'' f ° ' w / 

Oyj>yJ\ djj~> j*j . T t 
^J\ tftj\ ill ^ 

- * - * 

- f * * * * * * t * 

'** '.< ^'^ 4^ JjJ' fy p&J 4^ *JJ | ^-* *" 1 Jj— 'J ^ '■<})* •-'UaiJl y. y^- -zX^~- 

: JlSj aJjJ iijj iQll J^wll '&■ i/J~i **C U&j UjJ aIJlp JjJu Jkill (^jlS* a^t) &* 
'f—*- ^-^- ( bjitjil'l jJii A3 ) J'J jU S*yi J^3 ^f*tsf ji olTT ^ii ^ip Jjjt : Jii ^j 2j Biljezi ga i Hakim u Mustedreku i kaie da je vjerodostojan prema kriterijima Muslima, i 
El-Bejheki u djelu Suabul-Imcm. 

24 El-Hadzdz. 39. ajel. 

25 Bilje2e ga i Ahmed b. Hanbel u Mitsnedu i En-Nesai u Simenu. 

8 * - - - - * - » 

OlS" jJ rtjjVi- ^p ,^^5 :cJUs lll/j <uip aJJi 1 _ 5 Ls <dli Jj^j 'cils O^p 1^1> iiCsi ,Jiij 

+ * * s r * r 


Ju* 1- ji j^^ 1 £* 'j* Sj** Ji ^J-^ \jj^-\ Jlli^- U^l ^1^ ^1 j^ baS- .Vt • Y 

AiJi ^^ Jj» J_^3 ^^ -<^ r^'j 4^ Jl* J^» ^ l ^jj ^'^ C>1 ^s\jlL^JI (/I ^ij ^ * iii j5w l—^s j»_a) ) :JV5 j^3 .Op aIIi ^ ^III jp ^jlx^i j_«1, ^1 'J- ^\ ^1 ^p ^JJJi ^jjf- -r^>^> j~s~ OjJj^ \\b .Aj^-j O^^ 24. Iz sure El-Mu'minun 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3399. ISPRICALI SU NAM Jahja b. Musa, Abd b. Humejd i dragi, isti 
smisao, i kazali: Obavijestio nas je Abdur-Rezzak, prenijevsi od Junusa b. 
Sulejma, on od Zuhrija, on od Urvea b. Zubejra, a on od Abdur-Rahmana b. 
Abdul-Kari'a, koji je kazao: Cuo sam Omera b. Hattaba kada veli: "Kada bi 
Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, silazila Objava, kraj njegova lica bi se cuo glas poput zujanja pcela." Jednog dana mu side 
Objava. Mi malo sacekasmo, a kad prestade, on se okrenu prema Kibli. 
podize ruke i rece: Allahu, uvecaj nam, a nemoj nam umanjivati! 
Pocasti nas i nemoj nas poniziti! Daj nam, a nemoj nam uskracivati! 
Budi nam naklonjen i ne dozvoli da nas drugi nadvladaju! Ucini nas da 
budemo zadovoljni Tobom i da Ti budes zadovoljan nama! - a onda 
rece: Objavljeno mi je deset ajeta! Ko bude u skladu sa njima postupao, 
uci ce u Dzennet. Potom prouci: Ono sto zele - vjernici ce postici... dok 
ne upotpuni deset ajeta." 7 

3400. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Eban 28 ; kaze: Obavijestio 
nas je Abdur-Rezzak, prenijevsi od Junusa b. Sulejma, on od Junusa b. 
Jezida, a on od Zuhrija po znacenju sIi£no prethodnom hadisu. 

Ovo je pouzdanije od prvog hadisa. Cuo sam Ishaka b. Mensura kada 
kaze: Prenijeli su Ahmed b. Hanbel, Ali el-Medini i Ishak b. Ibrahim od 
Abdur-Rezzaka, on od Junusa b. Sulejma, on od Junusa b. Jezida, a on od 
Zuhrija ovaj hadis. Oni sto su prije prenijeli hadise od Abdur-Rezzaka u 
njihovim sencdima su spomenuli i: od Junusa b. Jezida. Neki u senedu ne 
spominju: od Junusa b. Jezida. Oni sto su u senedu spomenuli: od Junusa b. 
Jezida, njihov hadis je pouzdaniji. Abdur-Rezzak je u senedu ovog hadisa 
nekad spominjao Junusa b. Jezida, a nekad nije. 

3401. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Revh b. Ubade, prenijevsi od Seida 29 , on od Katadea, a on od Enesa b. 
Malika: "DoSla je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, Rubej' bint 
Nadr 30 , nakon pogibije njenog sina Harisea b. Surake na Bedru, koga je 
pogodila zalutala strijela i rekla: Obavijesti me o Hariseu! Ako mu je 
dobro bit cu zadovoljna i (njegov gubitak) cu strpljivo podnijeti 31 , a ako 
mu nije dobro, angazirat cu se (za njega) dovom. Allahov Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: O, Hariseova majko! U Dzennetu ima 
vise deredza, a tvoj sin je dospio u Firdevs, najvisu, najbolju i 
najvredniju deredzu u Dzennetu." Ovaj Enesov hadis je hasenun-sahihun- 
garibun. 33 ~" Kada bi Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, silazila Objava, ashabi bi cesto, 
pored njegova lica, culi nerazumljiv glas poput glasa zujanja pcela, kroz to zujanje bi do 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, dopirao glas Dzibrila koji je samo on cuo. Ovo je 
samo jedan od nacina Objave kojih je bilo vise. 

27 Prvih deset ajeta sure EI-Mu'minun. 

28 Muhammed b. Eban b. Vezir el-Belhi Ebu Bekr b. Ibrahim el-Mustemili pouzdan je 
prenosilac i hafiz hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. 

29 Seid b. Ebu Arube autor jednog od poznatih Musneda. 

Rubej'a bint Nadr el-Ensarija je tetka poznatog ashaba Enesa b. Malika. I ona je ashab. 
31 U Buharijevoj predaji ovoga hadisa stoji: "...ako je u Dzennetu, bit cu zadovoljna i 
strpljivo cu podnositi njegov gubitak..." 

" ,:! U Buharijevoj predaji stoji: "...a ako nije u Dzennetu, angazirat cu se za njega dovom..." 
3 Biljeze ga i El-Buhari i Ibn Huzcjme u Sahihima i En-Nesai u Simenu. 

10 3402. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan; kaze: Nas je obavijestio Malik b. Migavel, prenijevsi od Abdur- 
Rahmana b. Seida b. Vehba, tj. el-Hamdanija 34 da je Aisa, Vjerovjesnikova, 
sallallahu alejhi ve sellem, supruga, kazala: "Upitala sam AHahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za ovaj ajet: / oni koji od onoga sto 
im se daje udjeljuju, i cija su srca puna straha... 35 Ai§a kaze: Da li se on 
odnosi na one sto piju alkohol i sto kradu? Ne, kceri Es-Siddikova, rece, 
nego na one sto poste, klanjaju i dijele zekat, a strahuju da im to nece 
biti primljeno. To su oni koji jedva cekaju da ucine dobrocinstvo i oni u 
njemu prednjace." 

Ovaj hadis je prenesen od Abdur-Rahmana b. Seida, on od Ehu 
Hazima, on od Ebu Hurejrea, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, slicno prethodnom hadisu. 

3403. ISPRICAO NAM JE Suvejd b. Nasr; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah 36 , prenijevsi od Seida b. Jezida Ebu Sudza'a, on od Ebu Semha 37 , 
on od Ebu Hejsema, on od Ebu Seida el-Hudrija, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem, koji je o rijecima: "/ iskesenih zuba ce u njemu 
ostati 38 kazao: Vatra ce mu lice ispeci do te mjere da ce mu se gornja 
usna skupiti do pola glave, a donja otegnuti do pupka." Ovaj hadis je 
hasenun-garibun sahihun. 3 

' jj^ 0j)j~> j*J .TO 

)j^>-\ J\ 9 -^-Ul -jj 4jJl -U-P ^P OLP j^j t- jj \Jj^-\ -A~*^>- y -A-P UjJj^ . V t * I 

J 4^w \ — brj 015 j Jjj* ^1 jj JJy> *U JUL) J^-j 00 : JU e-l*- j& A^l j& v^ CS- j J** 

lliiifi '^J\S"j 3Up UjJ Jli a£w IX i\'j>\ C-JlTj J 13 .o-ull rft 'j\j J&- l£a jj> <j'J«>\}\ 
hi\y- 'ja JajU- JJs> ^J\ 'c£fi\ J^- iC-^3 J 13 .iUkJ *&> ^jU-i j* uirj i*J £>» 'A'j -^ 
.c-3^p ^l! c-^3l Ui3 Ju'Wl uJ^t; v jd? iijli £j'J~oj\2 j Up OtUni J 13 .a^ii SJlJ ^i a£i 
i_Jji f£— *■ jUp U cJi .JDJl Iftip c-i lii Uiij U?-y> cJii3 . xi'jA cjii fjj'y> cJlis 34 Abdur-Rahman b. Vehb je, ustvari, Abdur-rahman b. Seid b. Vejb el-Hemdani cl-Hajrani. 
pouzdan je prcnosilac hadisa. Pripadao je cetvrtoj generaciji. On nije zatekao Aisu. 

35 El-Mu'miinm, 60. ajet. 
35 Abdullah b. Mubarek. 

37 Ebu Semh Deradz b. Sem'an es-Sehmi. 

38 El-Mu'mimm, 104. ajet, a koji u cijelosti glasi: "Vatra ce im lica prziti i iskc§cnih zuba ce 
u njemu ostati." 

38 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu i Hakim it Mustedreku. 

11 ^i_^r, ^'3 ^ ^'>; jii ijjii ^3 Jp \yi J* ijsiy ci>~- jtt , _~ 
/•ipi Jj c-#5i Jfc OLa lU-3 biTj «L^i ^c? Jj cJ^-33 1^3 ^ jfi ^ -^ 

j Me, ,Jji i^> aLi Jj-O c4& &.u!i c-o-ii ^ji?- ,e~«ij <LL*-i c~i*?ii aJCS'i *£ cS£ji 

%'j-i jU* jJLij <o* Jn J> Jji j>-3 &JLJ.S . jy-y Ji& yal Jii jji-3 u (iia jJLj 

(Sip— i ji 013 ill L$kSo d feljJlj iTjii j{ bij J] ^o d ^IjJl ) fciji J^\±s>''Js- 

u L^ijJij s>*J ji b>3 ui ^So li ^$1 > ii> u; -^4*^ J^> *Isi J>*3 Jl& 

* Or^Jl lii ^ Ul Jijlo' U tf+jP jl-i- l^iJ>- 'Ji .Lpi£lj lis ( U_^ii jl Olj U| LjplSo 

. Jj— 31 I « CJji U3 U$L> (Jjfljl jJ.y\ j> ^-fuafi OjUl ^ j^pUs*JI jf- C-Ji-> :JLs _._* 

JbB ( -»US' i-oli JJlS ajI J JJs aIIp cJilsl-ls 'J*s- j\ 4JJ1 4p Jjii Jl ^l£> j* cJUs 
b' oLJi .SJ Ji-3 fefy' ^jii 'j*. \l$ feJMt :Jli .&?■&■ Jl ib frUV U J£il <t.j£ 'j>\ ; J 

^j-ip S_^ii c5'3 b r ^-( at jj ti4f>f 4IJ1 j>-3 ii J^ jJ^j 4* Jji J^ yii ^-i .oui 

^_JJ| ci^-i .*Ja> yi J* ci^- ci^- bjj .*Jap >L ^ jJsS b] ?^Ui HZ K^\i 

J_Jr^Jl \s-j1 Jl5 .OblJl j^ J£- ( il b Olibp £jjl ^a^i sib^-iJ J4^' ^! s - 1 "^ 1 f^' 

ihii i^jji} 1! jiii .ay-lii kjiJlp j* o}*i byjji OiJip of Sj^-ij »yij &£jj <uip j»U3 

^)\JlP j« 0}aI l^jjl iJlJP jl bY^-lj bs^Ti'j bjlaPj} fll^b Jj '^j .bjlip C-jJls U J«Jb 

j I 4 ? J JJb Olibj-i *jjl Ibpj Jjr^b llLJ .iilUs Li J?Jb iiiij' ^JJlj LJbJi fl^TJl 

Olibpj £jjl OJi^ii sl^jb ^ ^i .'jui^ 'jfi OlT 0] aIAp a!]1 iyJ 01 Al~aLvJl'j jiiCflJl 

5 i_,SCp ^Jj- Jli Olio- ^ ^Lios Ujjj>M t^ji ^1 jj J^#- \jj>*-\ jl^j lilii- .T i • "\ 

lit Jjl Jji*3 U : JLU JliS J^ .'^^. J SlS- ifjj idl :j^Lj d^ ^ J^> ^ J^j J^ 12 * S '* .' Q\ : J^ iLj 4Lp AJUt Jl^. aUi J_^3 Ji*i S'aI^Ji ^al? 4iiy.i Ji- 0^-j (&H ^ij 
«J ^ ^J*' ^ y^J ^L-aJ i/l J*^ ^i ^^'J -J^* ^ J** -^j$ s^ ^ J 'lj 

01ST 0) bjLbi dill L>.fc ji S_~alkJl j ) *Ju jl Jj 1^55 ( ^iUaJ! js>H aji «» b OUbp tjji 
*— s^ # w^* flii £&£ U$2l [pjS Ju*j 4* ^ J~* Jp3 ( wSj-sili JlS ( j-iiCail ^ 
1_J ?LjlS CiSo» \*i Oi^ uhu-i 'ji iiw iUl 0] iJjSJ iLj nil* Jjl J^j *_4llj ijii 

I $J IjJls ( ^iCflJi \* OlS* 0] Ljlip .dii L.ap ji ) SJ-^&Ji &p cjIS* lUs c>lbpi cJ»ll 

yl j -»^3 TL-iiii ll cJUiS :«Jr'_^- 01 li& ,jw- C—i>0') oi^B :^Up ^Jl JUs Xp; y> Uji) 

yi> j^iGi yc j^*±\ jstirf aj biuv bi* i*j^-ait :jii-j 4* ^ J^> ^i J^ .fj9'i 

l_» Ujj :lLj 4li- aIJi ^L> fj!i JUS .iUJi? *j o*b*l .jUkUi v dbj^J $ ^StlJl 

■, jl •, f- Ka^J- 'Jf- ^_;-b>Jl ijjs j _...■?;'* jj jlli- ^jj IJ&Aj .viy* _-~^ <£-*•*»■ '-i* 

"1 ^ jl ly^s 6 ! J^ »jj* -: »Li-' ^p J-4L-I _jjl b_^l jLLp ^j Sj^^Ji b>U>- . Vi • V 

^__i IC-j 4^ ■'- 1 - 11 J~= *^ 1 J >-j '- ** c-Ji lij X^ s^-^ 1 J& j* '/i tl! : cJU iiJli 
. lii \yj\ jjUi J *Jp ijj>ii ^*j 1^1 :Jli li Ji*f ^i ll; «!!*■ j$\ iiJi ItJ-} J4-~^ O^ 1 

J ^i b"j Jai «._}!> [/• 4 5* vlJJi- Co "UJlj j^j IjLlj .Jai «.jli [y> i>J JJ»i ^Ai C-Up U *ijlj 

f * * , * + f - " - t> - 

L_i v - ! JJJI : Jlii 3\ii ^J Jju- ^Uli .^iw LjU- Ji jL> ^j c4* ^'j j-^ 1 ^- ^J ^ JaS ,>y 

ilS" ^ JhjSCif v 1 ^ y ^"' t« ^j'lli ^ \y\t 'Ji 01 *IJlj Ui 'cjfjf :JUi jj-ji ^Lli 
j»y_Ji jj — li (.C — i OlT CsJi .aj cJJ* lij ,jj>v~oJI ^s \i r V^J'j ^jul jlJ OjS^J 01 p c-iS^J >il2l ^Lj ^i I51 4] cJii bji^Jii ^isl^ ^ :cilii SiUll &je p .'cJ£-J L_ll il-' C» Jjlj cJlii .dUJl juJ fi ^i Vf! Liii Cjf^ali ^k'.~» ^Jti cJUi iiitJl O^SC 

j 2J 4_Jjij ^ r cJl3 ?lJi* OiS" oi cJij c-iJl^Ji ^1 o^ii LJu v*^ U'\ ^ cJiSS .dlJ 13 L_$f^-U £ 113 Wfu U dL frlir La i^i cJlili .V# c3 JJ ^ J^J J*""^ J -'-- 

.djl) ajIs OuJl dHt ^jia?- &' Li cJls . X> iL' li Ljp £& 1J yo 1315 djJLSJ Cgl b^fi = 
LjL. ^b j^j ^a lili .LjJ Jjj tjjXJ- ill yl^> L$J Lj^J Jsrj J--P $.UL?- 3?y1 cilS" UXiJ 
o^y-'.itj .ji — U cili ? aUi Jj-Oj ^ ■'{% ^J^ ^ *! (^ ^J ^ fciti -v/ j^' £ 
^.LJl Lj*Li cJll Vt$jfe> li :^U Jl& Jj3 r# c42l 3jS }*j ^j-* j& j$ g*~i cXj 
friar ai)j .'cJ&r'jZ ills!? ^! cJwrj ill &' U dHp L-ilii : jlii Sill* C-i>lii Ljjfei j* ^Tj 
l_jj Cp LjIp oUp La Jjf> d LJUS ^il^ J* jfci ^ j&j 4^- ^' j-e ^ J>*J 

:Jl a3 4jL* !U>i j\is m La^jJlj .L$£Ly-_p jl Lji%u.> JiTlsJ 5LSjl J-^--^ ■ £»■ '^'J LJlT LjjI 

C...U'fr La aDIj aJJi jbxlL cJlii *j LjJ IjJailai Ji?- LL>) 4^ *^' i^* A^ 1 J>-J J*"^ 
:'jL_& i_J JJ j;jil JJr^il &Ji ySl ^JLi .ji*-8l i^iJiJl _£ Ji* £J&aJl j^J La Ul Ljit 

t Hi .« Ui J_ 1- ^j la^i Jiij :&JIp cJlS .JaS .jsi LiS" cj&i" U 4JJ13 <LUl OLkL. 

^1 1* LLej LLij iQp <lUi ,^1^ aJJi Jj~>j JJp J^-3 lS »- ,jj^p LHjJ Ja s?-^ s? 1 }'' 1 h?* J 

C. 'ilfe ji Ifrj 1- cJjL? C-a* jj .UJLc iJ jju L»l : JLS i? aJJal ]»i Uj aILp ^Ij iiil lu?-j 

£ iLr ^-»3 jCfllQl > ify\ ^'^ lij cJli .fliL> ji- IjsJl j± Uil OLi Jjl jl ^ 

* ft ft ft»- ^* l*Oj £ 9 .- »'. ■ 

*J 1-j <lUp <UJi v _ ? L^ aJJi Jj_-3 -^ji .Lip- ^TJi jl il'jJl «.& [>a j^-kiLi ill cJis v'^L; 

ViiU Jjii :'cJ»5 .Aj-^t :ciii ^( J] ci3Vi ?Jj5? liUi :jJ .orf :ci^ ^i J\ ci£!ii 

c IS jd aLij Lai :cJJ li ilif j* Uj <d*- k43lj ^' bl»ki bU^ii L_?J 1J Uil :cJlS 

1^'jli cJpi) jUU& ^ -^ J^J^ ^^ 2)6 La iiiL-aJ jil j^iJ iilij Jjii ^J ^Ji ^i3 

La AlJlj ^Ij .tf-iJ Ji Aj CifrlJ »L5 Ljll ^i^ki Jiif ^i ^1 jU«; iLlj ci*3 ILJ ^1 cJS ^Jj 
"J^a i ) Jl i '^jf <jL>y_ U'i ill 41* jjii LJLd Ljj«j llil c.'.~VJlj :'cJL? liii iiOj ^ ^L»-i 

J a 1_L_jj Aji 'l-U 1 l5 J~" '^ , Jj-'J J* Jj^'J : *--^ •( 'Jji-^' La ^ OL«£~Jl <UJlj J-*i>- 

I j ^g^-i Jl : Jjij <«^~r £~~*i i*j *4^"J ij 9 Jjj--*' 1 0^"^ cs*b ,uf ' CfJ* ^^ — J **L-i 

l] c-Ui 41| ^°ji L/lj<l J Jlii Ufl^ C-li - la Juii ci>i :cJ\3 . d&I^J *JUl JjSl llii S^Jl* 

I ii ajisk»l. Ji! .J>s-\y. Jj3» l5-UI aLi lo>i j£!j tiTiii-l li} iluki Uj «ul] fy 1 ' U AJJtj 

LiJ jitf iJi l^j-b aJJi l§.'tt^A«j J^r cJj Lijj US : Jjiii S2JIp cilSj AySjp Uj ojii^'i 
C )Lt j i\ i)C p-'j jwjV„..» aJ li^=i i^JJ 1 OlS"j cUJb j*J '0^43 ii^- Lji^l Lai'j .1^- 14 «jjli U Ji j&j jl\ Lil^i :LJl3 .<u*^-j 'jk Lgi* 4^ ^jj ^JJi y&j ^'i jj aJJi 11* JaLuJij 
_^j' bl ,Ju ( a*LJ|j j*£U Jlsili ijJji Jjt lij ) SjUl si* Jiii iJJi JjJii &f && ikkl~o 
jj^J lj\ ) d'ji J\ &±aL* ,Jm ( 4JJ1 J_l- ^s jjj^^O j^i—Jij ^'^i ^ji ly'V 01 ) 
il Slpj 12 >&' of L«J ill 143 U Jjij Ji* :j£ jjf Jl3 ( J^-j jjtf ilJij j$ SJJl yAi bt 

■**£} cs^ 1 o* u 3 o'" **-*&j s ! ' "" 1 1 J ■wj A* 11 0* ; j^ 0* ^AP 1 0* -^-0 ^j j*"} 

* Ijl j Sjys ^J fCJjs iLjJ*- [v- J^ial d-jj£Jl lii CUli J* 4JJ1 JuP jj 4JJI 

o* A J J ^ -^- 0* J*"! J ■&** 0* tf^* J J? u ^' J 1 ^ l^- -ft • A 

iJJi ^TJi ^Ui\ Jlp iLij <uip Jjl J-0 aAJi Jj1>'_> j»li lijj* JjJ UJ :o~)U &JIp ^p l'J»s- 
oj> ^. Uj lijif U Ljjp j*-*" 1 ^-i J »- '■& • 1 iO" ia * '0*0 0*&0i j- ' J}* ^ OT*_yill Ufj 

25. Iz sure En-Nur 

(J ime Allalui, Milostivog, Scunilosnog: 

3404. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humcjd; kaze: Obavijestio nas je 
Revh b. Ubade, prenijevsi od Ubejdullaha b. Ahncsa 40 , koji je kazao: 
Obavijestio me je Amr b. Suajb, prenijevsi od svoga oca, a on od svoga 
djeda, koji je kazao: "Bijase jedan covjck po imenu Mersed b. Ebu 
Merso-d 41 . On je prebacivao zarobljenike iz Mekke u Medina. U Mekki 
je (tada) zivjela jedna bludnica koja se zvaia Anak, a koja mu bijase 
prijateljica. On je jednom zarobljeniku iz Mekke obecao da ce ga 
prcbaciti. On veli: Posto jedne mjesecinom obasjane noci stigoh 
(njegovoj kuci), sklonih se u sjenu jednog zida u Mekki. Tada dode 
Anak, primijetivsi moj osjen pored zida, poce mi se priblizavati. Kad 
pride, prepoznavsi me, rece: Mersad? Da, Mersad, odgovorih. Dobro 
dosao, rece, dodi i provedi sa mnom ovu noc. Rekoh: Anak, Allah je 
zabranio blud! Ona rece: O, sranovnici satora, ovaj vam covjek 
prebacuje vase zarobljenike. Kad su to culi, veli on, osmerica me pocese 411 Ubcjdullah b. Alines Ebu Malik el-Hazaz iskrenje prcnosilac hadisa. Ibn Hibban za njcga 
kaze da jc prilikom prenosenja hadisa grijcsio. Pripadao jc sedmoj generaciji. 
41 Mersad b. Ebu Mersad e-Gatcvi je Vjcrovjcsnikov, sallallahu alejhi vc scllem, ashab koji 
jc medu prvima primio islam. Pao jc kao schid jos za zivota Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve scllem, 3. ili 4. godinc po Hidzii. 

15 slijediti. Ja krenuh prema brdu Handcme" 12 i sklonih se u spilju. ili u 
pccinu.. Dodose do nje, stadose mi povise glare i pomokrise se. Njihova 
mokraca mi pade po gtavi, a Allah im na oci stavi koprenu te me ne 
vidjese. Oni so \ ratise, a vratih se, veli, i ja do moga prijatelja (koga sain 
obecao prebaciti). Ponesoli ga, bio je izuzetno tezak covjek, do mjesta 
Izhir 43 . Tu mu skidoh okove i krenuh s njim polahko dok ga ne dovedoh 
u Medinu. Otidoli do Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i 
dvaput ga upitah: Allahov Poslanice, mogu li se ozeniti sa Anak? 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, usutje i nista mi ne 
odgovori dok ne hi objavljeno: Bludnik ne treba da se zeni osim 
bludnicom ili mnogoboskinjom, a bludnica ne treba da bude pozeljna osim 
bludniku Hi mnogoboscu 4 , tada Allahos Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rece: Mersadc. bludnik ne treba da se zeni osim bludnicom ili 
mnogoboskinjom, a bludnica ne treba da bude pozeljna osim bludniku 
ili mnogoboscu, za to se tie zeni njom!" Ovaj hadisje hasenun-garibun. 5 
Poznat nam jo samo sa ovim senedom. 

3405. ISPRlCAO NAM Jl Hcnnad; kaze: Naraaje ispricao Abde b. 
Sulejman, prenijcvSi dul-Mclika b. Ebu Sulejmana, a on od Scida b. 

Dzubejra, koji jc kazao: I vrijeme uprave Mus'aba b. Zubejra -16 upitan 
sam o supruznicima koji se zakunu o vlastitoj ne\ inosti i izazovu na sebe 
prokletstvo, lioce li se razvesti? Nisam znao odgovor pa sam odmah 
ustao i otisao Abdullahu b. Omcru. Zatruzio sam dozvolu da udcm, a 
neko mi rece da on spava. Posto me cu, rece: Je li to Ibn Dzubejr? Udi, 
znam da si dosao zbog neke potrebe. Lsao sam, veli, kad on na cebetu 
le/.i. Rckao sam: Ebu Abdur-Rahmane! Iloce li se dvoje supruznika koji 
se zakunu u vlastitu nevinost i izazovu na sebe prokletstvo, razvesti? On 
rece: Subhanallah, hoce! Taj i taj je prvi pitao o tome. Dosao je 
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: Allahov Poslanice! 
Sta mislis da neko od nas vidi svoju suprugu da cini blud, kako bi 
postupio? Ako bi progovorio, progovorio bi o necemu velikom, a ako bi 
presutio, presutio bi nesto \eliko. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, je, veli, zasutio i nije mu odgovorio. Nakon izvjesnog vremena on 3 Handcme jejedno od poznatih brda M 
'' Izhir je mjesto izvan Mckke. Eii-Xur. 3. aje i u cijelosli glasi: "Bludnik ne treba do se ieni osim bludnicom ili 

mnogoboskinjom, .'i bludnica nc tr na osim bludniku ili mnogoboScu, 10 jc 

zabranjcno vjemicima." 0\;ij ajc istitom mladiiu ili odraslom 

muskarcu zabranjcno da se ozeni bludnicom, kao Sto se i Cestitoj djcvojci ili :icni zabranjcno 
udati sc za bludniku. 

45 Biljczc ga i Ebu Davud i En-Nesai i El-Bcjhcki u sunenima, ie Hakim u Musiedreku, 
Hakim ovaj hadis ocijcnjujc vjcrodostojnim, 

I \ rijeme dok jc Mus'ab b. Zubcjr bio emir Iraka. 
'' Abdullah b. Omcrjc tada zivio 

]/■ ponovo dodc Vjerovjesniku, sallallaliu alejhi ve sellem. i rece: Ono o 
ccmu sam te pitao, snaslo me, pa je Allah objavio ajcte iz sure En-Nur 4 *: 
"A oni koji okrive svoje zene za bind, a ne biulii iniiili drugih svjedoka, 
nego su sumo oni svjedoci, potvrdit ce svoje svjedocenje zakletvom 
Allahom, i to cetiri pulu, da zaista, govore istinu, a peti pur da ih pogodi 
Allahovo prokletstvo, ako laze! A ona ce kazne biti postedena, ako se cetiri 
puta Allahom zakune da on, doista, laze, a peti put da je stigne Allahova 
srdzba ako on govori istinu!" 

Pozvao je covjeka i proucio mu ih, a onda ga posavjetovao, 
podsjetivsi ga i obavijestivsi da je ovosvjetska ka/na ninogo blaza od 
ahiretske, na sto on rece: Ne, tako mi Onoga koji tc je s istinom poslao, 
ja na nju nisam slagao! Potom je pozvao zenu, savjetovao je, podsjetivsi 
je i obavijestivsi je da je ovosvjetska ka/na mnogo blaza od ahiretske, na 
sto ona rece: Ne, tako mi Onoga koji te je s istinom poslao. on nije rekao 
istinu! Onda je, veli on. (prvo zatraiio) od covjeka, pa je ovaj svoje 
svjedocenje potvrdio zakletvom Allahom, i to cetiri puta. da, zaista 
govori istinu, a peti put da ga snade Allahovo prokletstvo, ako laze. 
Zatim je pozvao zenu pa je i ona svoje svjedocenje potvrdila zakletvom 
Allahom, i to cetiri puta, da on doista laze, a peti put da je stigne 
Allahova srdzba, ako on govori istinu. Nakon toga ih je razvjencao." 

Na ovu lemu hadisi su preneseni i od Sehla b. Sa'da. Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 

3406. ISPRICAO NAM JE Bundar; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Ebu Adij; kaze: Obavijestio nas je Hisam b. Hassan i kazao; 
fspricao mi jc Ikrime. prenijevsi od Ibn Abbasa: "Optuzio je Hilal b. 
Umejje \ jerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, svoju supru<ju /a hlud 
sa Serikom b. Sahmaom. Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. 
rece: Dovcdi svjedoke iii ce nad tobom biti izvrsena kazna (za potvoru)! 
Hilal ce na to: Allahov Poslanice. kada neko od nas vidi Covjeka na 
svojoj zeni, zar su mu potrebni svjedoci? Allahov Poslanik. sallallahu 
alejhi ve sellem, nastavi: Hi dovcdi s\ jedoke ili ce se nad tobom izvrsiti 
kazna! Hilal rece: Tako mi Onoga koji te je sa istinom poslao. ja sam 
iskren. Allah ce, zaista, u mom slucaju spustiti ono sto ce me zastititi od 
izvrsenja kazne. Pa je objavljcno: "A oni koji okrive svoje zene za hlud, a 
ne budu imuli drugih svjedoka, nego .su sumo oni svjedoci, potvrdit ce sv</jc 
svjedocenje zakletvom Allahom, i to cetiri puta. da, zaista, govore istinu, a 
peti put da ih pogodi Allahovo prokletstvo, ako laze! A ona ce kazne biti 
postedena, ako se cetiri puta Allahom zakune da on, doista laze, a peti put 
da je stigne Allahova srdzba ako on govori istinu!" Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, se uputi i posla po njih dvoje, Njih dvoje 
dodose. Ustade Hilal b. Umejje i poce syjedociti, a Vjerovjesnik, ls Sura En-Nur, 6. 7. 8. ajet. 17 sallallahu alejhi ve sellem, rece: Allah zna da jedno od vas laze pa hoce li 
se koje od vas dvoje pokajati? Potom ustade zena i poce svjedociti: Kad 
je bila kod petog; neka jc na mene Allahova srdzba ako on istinu govori, 
rekose: Pazi, to uzrokuje bolnu patnju! Ona prekide i ponizi se da smo 
pomislili, veli Ibn Abbas, da ce odustati (od prizivanja Allahove srdzbc na 
sebe), medutim, ona rece: Ne, ne zelim da ubuduce osramotim svoju 
familiju. (Cuvsi lo), Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 
Motrite na nju, pa ako dijete koje rodi bude imalo surmelijaste oci, 
debele butove i oble potkoljenice, ono je Serika b. Semha. Kad ona rodi 
takvo dijete, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Da nije 
prcthodnc odredbe iz Allahove knjige, ona bi sa nama imala posla!" 

Ovaj hadis je hascnun-garibun." Tako je ovaj hadis Abbad b. Mensur 
prenio od Ikrimea. on od Ibn Abbasa, a on od Vjcrovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem. Ejub ga je od Ikrimea prenio kao mursel-hadis, ne spomenuvsi u 
njegovu senedu od Ibn Abbasa. 

3407. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Usama, prenijevsi od Hisama b. Urvea, koji je kazao: Obavijestio me 
moj otac, prenijevsi od Aise, kqjaje kazala: Kad je o meni receno ono sto je 
receno. a o cemu nisam nista znala, ustao je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, i u vczi sa mnom odrzao govor. Izgovorio je Sehadet, 
zahvalio Allahu i spomenuo rijeci hvale samo Njemu dostojne, a onda kazao: 
"Neki su ljudi potvorili moju zenu! Tako mi Allaha, ja kod moje zene 
nisam primijetio nikad nista lose. Potvorili su (je) sa covjekom o kome 
ja, tako mi Allaha, nisam znao nikad nista loSe! Nije nikada usao u moju 
kucu, a da ja nisam bio prisutan, niti sam ikada bio na putu a da on nije 
bio sa mnom. Tad ustade Sa'd b. Muaz* 1 i rece: Dozvoli mi, Allahov 
Poslanice, da (one koji su to rekli) pobijemof 2 Tad ustade neki covjek iz 
plemena Hazredz* 3 , iz cijeg je plemena bila majka Hassana b. Sabita' , i 
rece: Neistinu si kazao, (Sa'de)! Tako mi Allaha, ako i budu oni (koji su 
to rekli) iz plemena Evs, ti ih ne zelis pobiti da ne bi izazvao nered 
izmedu Evsa i Hazredza u dzamiji! Ja o tome nisam nista znala. Istog 
dana uvece izasla sam radi neke svoje potrebe. Sa mnom je bila i Ummu 49 Daklc, da nije prethodne odrcdbc po kojoj se zena, koja na sebe nakon Sto se celiri puta 
zakunc Allahom da on ne govori istinu, peti put prizove srdzbu Allahovu ako jc on istinu 
rckao, ne moze kazniti, mi bismo nad njom izvrsili preciziranu kaznu kamenovanja. 

50 Biljeze ga i El-Buhari u Sahiha i Ebu Davud i Ibn Madzc u Sunenima. 

51 Sa'd b. Muaz je bio poglavica plemena Evs. 

52 U Buharijevoj predaji ovog hadisa stoji: "Ukoliko budu iz plemena Evs, mi cemo ih 
pobiti, a ukoliko budu iz plemena Hazredz, ti narcdi Sta da sa njima ucinimo i mi cemo tvoju 
naredbu izvrsiti!" 

53 U Buharijevoj predaji stoji da je ustao Sa'd b. Ubadc, poglavica plemena Hazredz. 

* A Hassan b. Sabit je jedan od onih koji su ucestvovali u potvori na Aisu. Njcgova majka jc 
bila amidzicna Sa'da b. Ubadca, poglavicc Hazredza. 

18 Mistah. 55 Ona posrnu i rece: Jadan bio, Mistahu! Majko, zasto grdis 
svoga sina 56 ? upitah je. Ona usutje. Posrnuvsi i drugi put, rece: Jadan 
bio, Mistahu! Majko, zasto grdis sina? upitah jc. Potoin posrnu i treci 
put i re£e: Jadan bio, Mistahu! Majko, zbog cega grdis svoga sina? 
ponovo je upitah, a ona ce na to: Tako mi Allaha, grdim ga zbog tebe! 57 
Zbog cega? upitah, a ona mi opsirno isprica o cijelom slucaju. Zar se to 
desilo? upitah. Jeste, odgovori ona. Vratila sam se kuci zbunjena (veli 
Aisa) do te mjere da, tako mi Allaha, nisam znala ni zbog cega sam 
izasla. Posto se nisam osjecala dobro, rekla sam: Allahov Poslanice, 
posalji me ocu! On me posla sa jednim djecakom. Kad udoh u kucu, 
zatekoh Ummu Ruman 58 u donjcm, a Ebu Bekra u gornjem spratu, ucio 
jc Kur'an. Majka upita: Sto si dosla kceri? Ja je o svemu obavijestih i 
potanko joj ispricah cijeli slucaj. To je ne pogodi, vec mi rece: Ne zalosti 
se zbog toga! Tako mi Allaha, rijetko kad lijcpa zena budc mcdu 
inocama za covjekom koji je voli, a da joj one ne pozavide i da se o njoj 
ne prifia! Na nju taj dogadaj, ocito, nije uticao kao sto je uticao na 
mene. Da li, o ovome, zna otac? upitah. Zna, rece ona. A Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Zna i on, rece ona. Rastuzih se i 
zaplakah. Ebu Bekr, koji je na spratu ucio Kur'an, cuvsi moj glas, side i 
upita majku: Sta joj je? Pogodilo jc ono sto je o njoj receno, te zbog toga 
place. On rece: Zaklinjem te, kceri, da se vratis svojoj kuci, i ja sam se 
vratila. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dode do moje sobe i 
o meni poce ispitivati moju sluskinju. 60 Ona rece: Tako mi Allaha, 
(otkako sam kod nje), o njoj ne znam nista lose osim to sto je (jcdnom 
prilikom) zaspala pa je usla ovca i pojela njeno ukislo tijesto, ili je 
kazala, tijesto. 61 Ashabi su je otjerali. On ce na to: Istinu kazi Allahovu 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da jc vise zbog toga ne grdc! 
Subhanallah, rece ona. Tako mi Allaha, o njoj znam samo najbolje kao 
sto zlatar zna sve najbolje o zrnu cistog zlata! Slucaj doprije do covjeka s5 Umu Mistah je Sclma bint Ebu Rehm b. Abdulmuttalib b. Abdu Menaf. Njen sin Mistah 
jejedan od ueesnika u potvori na Aisu. 

56 U Buharijcvoj predaji stoji: "Majko. zbog cega grdis svoua sina koji jc uccstvovao u bici 
na Bedru?" 

57 U Buharijevoj predaji stoji: "Zar nisi cula sta je rekao? A sta je rekao? upitah. Ona rece: 
Rekao je to i to, i obavijesti me o onima sto su me potvorili" 

8 Ummu Ruman je AiSina majka kojoj je bilo ime Zejneb. Ummu Ruman joj je bio 
nadimak. 

59 Majka jc mislila da su potvoru na nju iznijelc njene inoCe. 

1,11 AiSina sluskinja se zvala Berira. Ona cc je kasnije, kako tvrdi Tekijudin es-Scbki, kao 
robinju kupiti i osloboditi je. 

61 U predaji koju biljeze Ebu Avane i Et-Taberani od Muksema stoji da jc Aisina sluskinja 
Berira kazala: "Otkako sam kod nje, ne znam o njoj nista ncgativno osim sto sam jednog 
dana skuhala hljeb i rekla joj da ga pripazi dok ja potpalim \atru da ga mogu ispeci. Ona je 
zaspala pa jc usla ovca u kucu i pojela tijesto." 

* 19 (sa kojim su jo potvorili). 6 On rece: Sublianallah! Tako mi Allaha, ja 
nikad nisam (tudoj) zeni skinuo ni vco. Kasnijc je, vcli Aisa, pao ka schid 
u borbi na Allahovu Putu. Moji su roditelji neprestano bili kod menc, 
nastavlja ona, dok kod mcne (jednog dana) ne ude Allahov Poslanik, 
sallallahu alcjhi ve scllem. Klanjao je ikindijski namaz, potom usao kod 
mcne. Pored menc su, sa mojc desne i lijeve strane, bili roditelji. 
Vjcrovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellem, izgovori Sehadet, zahvali 
Allahu i izgovori rijeci hvale koje samo Njemu, prilice. a onda rece: 
Aisa, ako si pocinila grijeb ili pogrijesila, pokaj se Allahu! Uistinu, Allah 
prima pokajanje od Svojih robova! Ranije je dosla jedna ensarijka koja 
sjedase pored vrata. Rekoh: Kako te nije stid ove zone da tako ncsto 
govoris? Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, nastavi da govori. 
Ja se okrenuh OCU i rekoh: Odgovori ma!. Sta da mu odgovorim? upita 
on. Potom sc okrenuh majci i rekoh: Odgovori mu! Sta da mu 
odgovorim? upita ona. PoSto mu njih dvoje nista ne odgovorise, ja 
izgovorih Sehadet, zahvalih Allahu i izgovorih rijeci hvale koje samo 
Njemu, prilice. a onda nastavih: Tako mi Allaha, ako vain kazem da 
nisam ucinila (ono Sto se na mcne iznosi), a Allah je svjedok da govorim 
istinu, sta ce mi to kod vas koristiti kad ste vec to i sami i/rekli i vasa 
srea su u to povjerovala? Ako bib vam rekla da sam to ucinila, a Allah 
zna da nisam, \i biste rckli: Sama je priznala svoju gresku. Tako mi 
Allaha, meni, sa vama, ne preostaje nista drugo ncgo da kazem ono sto 
je Jakub rekao u vezi s Jusufom: i ja se necujadati, od Allaha ja trazim 
pomoc protiv onoga sto vi iznosite. Tog momenta Allahovu Poslaniku, 
sallallahu alcjhi ve sellem. poce silaziti Objava. Mi smo sutjcli. Kad je 
prestala, na lieu mu sc osjeti radost. On obrisa celo i rece: Raduj se, 
Aisa, Allah je potvrdio tvoju nevinost! Bila sam, vcli ona, vcoma ljuta. 
Roditelji mi rekose: Ustani naspram njega! Rekoh. Ne, tako mi Allaha, 
necu ustajati naspram njega, nit i cu mu se zahvaljivati, niti cu sc 
zahvaljivati vama! Samo se zahvaljujem Allahu Koji je pot\rdio moju 
nevinost! Vi stc culi o njoj (pol\ori na mcne) i nista nistc ucinili da je 
opovrgnete ili promijenitc. Sto sc lice Zejnebe bint Dzahs. vcli Aisa, 
Allah ju je sacuvao i zastitio u njenom vjerovanju te je o meni samo 
dobro govorila. Sto se, pak, tice njene sestre llamnc, nad njom je 
izvrsena kazna zajedno sa drugima koji su me potvorili. A potvorili su 
me: Mistah, Hasan b. Sabit i munafik Abdullah b. Ubej, koji se o njoj 
(potvori) raspitivao, sirio je i najvise u njoj ucestvovao, i Hamna.'' 4 Tada '' J On se z\uo Safvan. Pao jo kao schid u bid na Armeniji 19. godinc po Hidzri za vrijeme 

hilafcta Omcra b. Hattaba. 

"' Jusuf, 18. a/el 

'"' Hamna bint Dzalis je sesira Zejnebe bint Dzahs. jedne od Yjerovjesnikin ih. sallallahu 

alcjhi ve sellem. supruga. Ona je uSesCVOvala u potvori na Aisu i nad njom je. skupa sa 

ostalima koji su uCcstvovali u potvori, izvSena kazna biCevanja zbou potvore. sc Ebu Bckr, veli Aisa, zakle da vise Mistahu 65 necc pomagati, pa je 
Allah U/.viseni objavio ovaj ajet: Neka se cestiti i imucni meitu varna tie 
zaklinju tj. Ebu Bckr, da vise note pomagati roctake i siromahe, i one koji 
su na Allahovu Putu rodni kraj svoj napustili, tj. Mistaha, neka im oproste 
i iw zamjere! Zar vania ne bi bilo drago da i varna Allah oprosti? A Allah 
prasta i samilostan je. Kad to cu, Ebu Bekr rece: Da, tako mi Allaha! 
Gospodaru nas, bilo bi nam drago da nam oprostis, i nastavio je da mu 
cini ono sto mu je cinio." 

Ovaj hadis Hisama b. Urveaje hasenun-sahihun-garibun. 66 Prenijeli su 
luiuis b. Jezid, Ma'mer i drugi od Zuhrija, on od Urvea b. Zubejra, Scida b. 
Musejjeba, Alkamea b. Vckkasa el-Lejsija i Ubcjdullaha b. Abdullaha, a oni 
od Aise ovaj hadis u duzem i potpunijem obliku nego sto je hadis Hisama b. 
Urvea. 

3408. ISPRICAO NAM JE Bundar: kaze: Obavijestio nas je Ibn Ebu 
Adij. prenijevsi od Muhammcda b. Ishaka, on od Abdullaha b. Ebu Bekra, 
on od Amrc. a ona od Aise. koja jc kazala: "Posto je objavljeno o mojoj 
nevinosti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, stadc na mimbcr, 
spomenu to i prouci iz Kur'ana (ajete o potvori). Posto je to objavljeno, 
on naredi da se nad dvojicom muskaraca i jednom zenom 67 (radi 
potvorc) izvrsi precizirana kazna." Ovaj hadis je hasenun-garibun. ' 
Poznat nam je samo preko Muhammcda b. Ishaka. 

j* J"j s s^ 1 j* J- 3 '} o* $***• ^j-.^ <4>-£$* y. j^~'s ■*** ^jt 3 ^ j^ 13SS- .T i • ^ 

li_i aIJ Ji^i 01 : Jli ?ltp1 >_jjji ^i Jji JjLj \j cJi :JU ill .i> y\ j^~,^ y. )J** 

? til. ji cii :Jli .ilii yL b? i£> UjJj jaB b» : Jli ? liti 'J> Ilil :ji .iUJ> y.) 1:1 Misiah je bio muhadzir. siromah koga jc Ebu Bckr pomagao. Posio je ucestvovao u 
polvori na Aisu. Ebu Bckr sc zakle da mu vise necc pomagati. Nakon objave spomenutog 
ajeta, on nastavi da ga i daljc pomaze. 
66 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

To su Hassan b. Sabii. Misiah b. Usase i Hamna bint Dzahs. Ovdjc nijc spomenuto da jc 
kazna izvrSena nad Abdullahom b. Ubejom, vodom munafika. all sc to spominje u predaji 
koju jc zabiljezio Hakim u Muslcdrcku od Ebu Uvejsa, on od Hasana b. Zcjda. a on od 
Abdullaha b. Ebu Bckra. 

s Biljczc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, tc Ebu Davud. En-Ncsai i Ibn Madze u 

SlllWIItllhl. 

21 o,.L_i- lii .*k*< ^X-} <#> »ill Ji. ^1 ^ 4iil -lp jp J-^> ji } jJ> j- Jllj ysjl ^p 

* ' * >~ • - «■ 

jl : jLJ ?lkpl i_JJUl ^f jjbj <d* *Ill l _ s Ls Ail I Jjlij cJLi :Jli Jjl jlp ^i J}l) J 'Jf. 

i-JJl ^ ,jJ| jj%\ J_^i Uj ^T i^j'j <Jji ^ OjpoJ U J^jJlj ) i$il 80i lifj :JtS .3jls» 
.( I Jl^i aJ jikjj iiQIl »jj Liliill iJ LiPlJaj lid ^L iUi Ja£j 'jj>'j Ojjjj' iJ) jjsJO lit 

J flj v\ /|JS Ual^j /^P 4_jti j* _/!**■ ^ -U^><-« Uj^l v y^»J' ^J -l»>«> Uj-L>- ."SIT 

xi- 'Jf- Jjlj jI ^p J- 3 '} 0* *^~* ^JJ '-Ixi) .0^*u IJu/j 4^ "dJ 1 ^^ jgjjl jp -dJl .ui- ^_^- 

i • ^ * 

26. Iz sure El-Furkan 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3409. ISPRICAO NAM JE Bundar; kaze: Obavijestio nas je Abdur- 
Rahinan b. Mchdi; kaze: Nas je obavijestio Sufjan 69 , prenijevsi od Vasila 70 , 
on od Ebu Vaila 71 , on od Arnra b. Surahbila 72 , a on od Abdullaha 73 , koji je 
kazao: "Rekao sam: Allahov Poslanice, koji je grijeh najveci? On rece: 
Da Allahu pripises suparnika, a On te stvorio. Rekoh: Koji onda? On 
rece: Da ubijes svoje dijete plaseci se da jede s tobom. Rekoh: A koji 
onda? On rece: Da pocinis blud sa suprugom svoga susjeda." Ovaj hadis 
je hasenun. 

3410. ISPRICAO NAM JE Bundar; kaze: Obavijestio nas je Abdur- 
Rahman 74 ; kaze: Nas je obavijestio Sufjan. prenijevsi od Mensura i A'mesa, 
njih dvojica od Ebu Vaila, on od Arnra b. Surahbila, on od Abdullaha, a on M Sufjan es-Sevri. 

70 Vasil b. Hajjan el-Ahdcb el-Escdi cl-Kufi Bcjja' es-Sabiri pouzdan jc i siguran prcnosilac 
hadisa. Pripadao jc scstoj generaciji. 

71 Ebu Vail Sekik b. Seleme el-Esedi cl-Kufi pouzdan je prcnosilac hadisa. On je muhadrcm, 
a to znaci da jc zivio u Vjcrovjesnikovo, sallallahu alcjhi ve sellem. vrijemc s tim sto se sa 
njim nijc susreo. Umro je za vrijemc hilafeta Omcra b. Abdul-Aziza. 

72 Amr b. Surahbil el-Hamdani. 

73 Abdullah b. Mes'ud poznati Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 
7J Abdur-Rahman b. Mehdi. 

22 od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slicno prethodnom hadisu. 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 7 

3411. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Seid b. Rebi' Ebu Zcjd; kaze: Nas je obavijestio Su'be, prenijevsi od Vasila 
el-Ahdeba, on od Ebu Vaila, a on od Abdullaha, koji je kazao: "Upitao sam 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome koji je grijeh 
najveci. On rece: Da Allahu pripises suparnika, a On te stvorio, da 
ubijes svoje dijete zbog toga sto jede s tobom ili tvoju hranu i da pocinis 
blud sa suprugom svoga susjeda. A onda je, veli 76 , proucio ovaj ajet: / 
oni koji se mimo Allaha dritgom bogu ne klanjaju, i koj, one kojeje Allah 
zabranio ne ubijajii, osim kail pravda zahtijeva, i koji ne bludnice; - ako to 
radii iskusit ce kaznu, patnja ce mu na onom svijetu udvostrucena biti i 
vjecno ce u njoj ponizen ostati '." 

Sufjanov hadis od Mensura i A'mesa je vjerodostojniji od Su'beovog 
hadisa od Vasila jer je on u senedu dodao covjeka vise. 78 

3412. ISPRICAO NAM JE Mu hammed b. Muscnna; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Dzafer, prenijevsi od Su'bea, on od Vasila. on od Ebu 
Vaila, on od Abdullaha, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 
slicno prethodnom hadisu. Tako je Su'be prenio od Vasila, on od Ebu 
Vaila, a on od Abdullaha, i u njegovu senedu nije spomenuo od Amra b. 
Surahbila. 

s-\ja£}\ 5jj~o j*j . YV 
Ujl&h £*?}\ x* 'J( i!U«i \jji*\ fj**Ji ^jiUi 'J Jui-f o-^iiii J isSb- .r t \ r 

l>j — ^ jj flijb ji- Ju.-U-l lij» o»-lj Jpj '^-Tj <^jj liS^ij .t^w> 2™^- ojJj- lai * i 5 ' 75 Biljcic ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

76 Abdullah b. Mcs'ud. 

77 El-Furhm, 68. i 69. ajet. 

' s To je Amr b. Surahbil cl-Hcmdani. 23 dijjw s- jJ_5ij ) C \y UJ ;Jli 5^^ ^jl j* oJt •_• _!» ..■ ^i _,;!* • j tiXl*Jl -up ' s- 

IjJ — fljl JI43S 'pJt. IT : Jlii *pj joSJ CiJ^i L&j Oi -dh ^L> -di 1 Jj~»j £**- (wft$>lJl 

0) I .^ flj li) l^fc dil iiUM U J\i jliJl j* iJLjJj ^AiJi xUJ> c*y xU^li l> .VaOj ijj S'ye 

* - - ' * - 

- J 1 * ' ' " - - I i ' 

* su*«j 8_pu JU-j «j* j!' 1 ^j ^j— 1 j^ »jjy j*' ^-* *>JJ 

• p *_-s « t* j. , j..'t«u ^ jj J^ « c*^>* si' ^-^ V 1 • i ^ -' ! -^ -V ^— : .-^ ^-^- lJ - a 

27. Iz sure Es-Su'aru' 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3413. ISPRICAO NAM JE Ebu Es'as Ahmed b. Mikdam el-Idzli; 
kaze: Obavijestio nas je Muhammed b. Abdur-Raliman et-Tufavi; kazc: Nas 
je obavijestio Hisam b. Urve, prenijevsi od svoga oca, a on od Aise. koja je 
kazala: "Kad je objavljen ovaj ajel: / opominji rodbinu svoju najblizu , 
AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllcm, rece: O, Safija keeri Abdul- 
Muttalibova, 0, Fatima kceri Muhammedova, 0, sinovi Abdul- 
Muttalibovi, ja vam kod Allaha ne mogu nista pomoci, a od imovinc 
moie trazite sto hocete!" 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. Tako su Veki' i dmgi ovaj hadis 
prcnijcli od Hisama b. Urvea, on od svoga oca. a on od Aise slicno hadisu 
Muliammcda b. Abdur-Rahmana et-Tufavija. Neki su ga prenijeli od Hisama 
b. Urvea, on od svoga oca, a on od Vjerovjesnika. sallallahu alejhi ve sellem. " li.su' am', 214. ajet. 
s " Biljczc ga i Ahmed b. Hanbcl u Mtisncdu i Muslim u Sahiku. 

24 kao mursel hadis tie spominjudi u senedu: od Aise. Na ovu temu preneseni su 
liadisi i od Alijc i Ibn Abbasa. 

3414. ISPRICAO NAM JE Abd b. Huraejd i kazao: Obavijestio me jc 
Zekerijja b. Adij: kaze; Obavijestio nas je Ubejdullah b. Amr er-Rekki. 
prenijevsi od Abdul-Melika b. Umejra, on od Musaa b. Talhe, a on od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao: "Kad je objavljcno: / opominji rodbinu svoju 
najblizu, Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, je okupio 
Kurejsije i blize i dalje i rekao: O, skupino Kurejsija, spasavajte se od 
\ aire, jer ja nisam u stanju da od vas, kod AUaha, kakvu stetu 
otklonim niti da nekom od vas neku korist pribavim! O, skupino Benu 
Abdulmenafa, spasavajte se od Vatrc, jer ja nisam u stanju da od vas, 
kod AUaha, kakvu stetu otklonim niti da nekom od vas neku korist 
pribavim! O, skupino Benu Kusajja, spasavajte se od Vatre, jer ja nisam 
ii stanju da od vas, kod AUaha, kakvu stetu otklonim niti da nekom od 
vas neku korist pribavim! O, skupino Benu Abdul-Muttaliba, spasavajte 
se od Vatre, jer ja nisam u stanju da od vas, kod AUaha, kakvu stetu 
otklonim niti da nekom od vas neku korist pribavim! O, Fatima keen 
IYluhammedova, spasavaj se od Vatrc, jer ja nisam u stanju da od tebe, 
kod AUaha, kakvu stetu otklonim niti da ti neku korist pribavim! Ti 
imas rodbinu, sa njom cu odrzavati vezu i pomagat cu joj' ." Ovaj hadis 
je sa ovim senedom hasenun-garibun. 

3415. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Suajb b. Safvan , prenijevsi od Abdul-Melika b. Umejra, on od Musaa b. 
Talhe, on od Ebu Hurejrea, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, slican po znacenju. 

3416. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Ebu Zijad 85 ; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Zejd , prenijevsi od Avfa , on od Kasamea b. Zuhejra, koji je 

o: Ispricao mi je El-ES'ari i kazao: "Kad je objavljcno: / opominji 
rodbinu svoju najblizu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavi Medutim, na budu6cra svijelu nikomc niSta necu moci pomoci. 

8 " Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Muslim u Sahilui i En-Nesai u Simenu. 

Suajb b. Safvan b. Rcbi' es-Sekafi Ebu Jahja el-Kufi cl-Katib kao prenosilac hadisa 
zadovoljava (makbul). Pripadaoje sednaoj generaciji. 

SliC'no prethodnom hadisu. 

1 Abdullah b. Hakcm b. Ebu Zijad cl-Katavani Ebu Abdur-Rahman cl-Kufi iskren je 
prenosilac hadisa. Pripadaoje desetoj generaciji. 

Ebu Zejd Seid b. Evs b. Sabit cl-Ensari cn-Nahvi el-Basri iskren jc prenosilac hadisa. ali 
je prilikom prenoSenja hadisa pravio provide. Pripadao jc devetqj generaciji. Na njega se 
sumnjalo da je kaderija. 

Avl'b. Ebu Dzemile el-A'rabi el-Abdi el-Basri pouzdan jc prenosilac hadisa. Sumnjalo da 
je kaderija i si'ija. Pripadaoje Sestoj generaciji. 

I bu Musa cl-Es'ari jc poznali Vjerovjesnikov. sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 

25 prste u usi i iz sveg glasa povika: O, sinovi Abdul-Menafovi, evo 89 
neprijeteljskog (pljackaskog) upada." 

Ovaj hadis Ebu Musaa je, sa ovim senedom, garibun. Neki su ga 
prenijeli od Avfa, on od Kasamea b. Zuhejra, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem, kao mursel-hadis ne spomcnuvsi u njcgovu 
senedu: od Ebu Musaa, i ovo je pouzdanije. 

\ J^Ji o jj-» jaj . T A 

j» Ji j ^ yj* j» UL. ^ jU*- jp s jLp ^ CJJ b^-l -u^ ^ xp b^ T 1 > V 

Oij *Ji J ii Oj lj _»- *i&Jb jil&i L«ji *w*jj j*}*^ *^"j >£ii3 ^_ji La* j oLlL- 

j ' , '. , ' ' „ , , i : , ' ' „ ' i ,. .' 

. 3o b I JJ5 J i4jj /^a W b IJiA J ti) jXo^yuJ 

j- 4 *-Lj -yp •dJ 1 l X^> -III ji- 8_^a vl /jp ojJjJi l-La (^_"_, Ji_« .j~~*- ^i-j.x>- l-L» 

.x^l v iij.u-j «^L»l ^1 -,p i—>ul J_« .^jUI Sjo ,s **• Jl ijj> j_p 

28. Iz sure En-Neml 
U ijne Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3417. fSPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijcstio nas je 
Revh b. Ubade, prenijevsi od Hammada b. Selemea, on od Alija b. Zejda, on 
od Evsa b. Halida, a on od Ebu Hurejrea da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, kazao: "Pojavit ce se zivotinja (iz zemlje) 90 , sa njom ce Kod Arapa je bio obicaj da ovakvc rijeci izgovaraju kada hoce da izazovu pozomosl. 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio ih je da bi okupio sinove Abdul- 
Mcnafove kako bi ih upozorio da im on kod Uzvisenog Allaha nista nece moci pomoci, 
nego da se sami trude da se sacuvaju dzehennemske vatre. 

90 Po misljcnju ucenjaka, jedan od predznaka Sudnjeg dana je izlazak zivotinje iz zemlje. U 
suri En-Neml, u 82. ajetu Allah Uzviscni kaze: "/ kad chile vrtjeme da oni budu kaznjeni, Mi 
cemo ucinili da iz zemlje izide jedna zivotinja koja ce im reci da Ijudi u dokaze Nuse nisit 
vjerovali." Ona ce, po misljenju nekih ucenjaka. iz zemlje izaci u Mekki. Fahruddin er- 
Razzi u svome Et-Tefsiru veli: O ovoj zivotinji se govori sa vise aspekata. I) o njenoj 
vclicini. U jednom hadisu stoji da ce ona biti dugacka oko sezdeset arsina, da ccjoj glava 
dopirati do oblaka; 2) o njenom opisu. Ibn Dzurcjdz kaze: Imade glavu kao u vola, svinjske 
odi, slonove usi, jelenovc rogove. lavlja prsa, tigrovu boju, govedi struk, braveci rep i 
kamilje papke; 3). o naCinu njena izlaska. Prenosi se od Alije da je kazao da ce ona iz zemlje 
izlaziti tri dana; 4). o mjestu njena izlaska. "Upitan je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, o tome gdje ce ta zivotinja izaci iz zemlje, pa je odgovorio: Izaci cc iz najvece 

26 biti Sulejmanov pecat i Musaov stap, pa ce na lice vjemika staviti bijeli 
biljeg, a pecatom popecatiti nevjernikov nos. Ljudi ce se okupiti pa ce 
jedan drugom govoriti: Vjernice, a onaj drugi njemu: Nevjernice." 

Ovaj hadis je hasenun. 91 Ovaj je hadis, o zivotinji iz zemlje, prenesen 
od Ebu Hurejrea, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i sa 
drugim senedom. Na ovu temu preneseni su hadisi i od Ebu Umamea i 
Huzejfea b. Usejda. 

i - i i " a 

fj\ — '>- j — "\ ^'.\ — '>- : Jli jVllT J \y„ 'Je- Ju«l 'J,. J!>Z U_^t jLu, 13j>- .T t \ A 

U L-j/- jli- ^i_.-b- lii .( *QJ ji ^a^j aJJi j>Jj C-^-l ji ^J^i \i iL'! ) JJr} J* *dJ' 

* ' * i' 

Ol~p j; -*j 'j ii-jJ>^- -j* Uj « j»j 

29. Iz sure El-Kasas 

U hue Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3418. ISPRICAO NAM .JE Bundar; kaze: Obavijestio nas je Jahja b. 
Seid , prenijevsi od Jezida b. Kejsana koji je kazao: Ispricao mi.je Ebu 
Hazim el-Esdze'i, prenijevsi od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, amidzi 93 rekao: "Reci: Samo je Allah 
Bog, ja du ti za to biti svjedok na Sudnjem danu! On rece: Da mi 
Kurejsevici nece prebaciti: Ucinio je to iz straha, ja bih to izgovorio. A 
Allah objavi: Ti, doista, tie motes uputiti na Pravi Put onoga koga ti zelis dzamije, iz Mesdzidul-harama. Ncki smatraju da ce izaci sa Safe i da ce govoriti arapskim 

jezikom; 5) o broju njenih izlazaka. Prenosi se da ce se ona pojaviti tri puta. Prvi put u 

Jemenu, drugi put u-pustinji i trcci put u Mesdzidul-haramu. Kad se pojavi u Mesdzidul- 

Haramu, svijet ce se od straha razbjezati. 

'" Biljeze ga-i Ahmed b. Hanbcl u MusnediM Ibn Madzc u Sunemi. 

' ,: Jahja b. Scid el-Kattan. 

' n Ebu Talibu na samrti rekao. 27 da uputis, - Allah ukazuie na Pravi Put onome koine On hoce . " Ovaj 
hadisje hasenun-garibun. Poznatnamje samo prcko Jezida b. Kcjsana. * . Cj\—>\ £ljl ^J LJjil lJU -li— «-jl ^* ol^u SjL* 'J: ^Ll.' cJ^.^ Jli ■-Jj- y\ iJll— '-i 

^5-^- bij-ji L;^-( J} && j^i.i u Jjij .y\ dii yi :J ^4! j&, ff cliij .a^aS /ai 

HI ^>j) ) 4 TO \ aj a U}iJ lili ij^ti liiji*!aj ji IjSljl lij ijj'l£i : Jli .yi£j ji 'c>y>\ 

* U^> \ls~ l^ai- iii .i#ji ( ,j iip^j £}iai£ ji} £J- ajoJi}) jcjiii 
^ i *ju- ^p ' ^4iJi ^xJ jj «JJi jIs-'j n>U*i _jjl ijjo*! julc- -J j vJ^« i3jb- .Vf T ♦ 

30. Iz sure El-Ankebut 
U iine Allaha, Milostivog, Saini/osnog: 

3419. ISPRICALI SU NAM Muhammed b. Beggar i Mohammed b. 
Musenna i kazali: Obavijestio nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: Nas je 
obavijestio Su'be, prenijevsi od Simaka b. Harba, koji je kazao: Cuo sam 
Mus'aba b. Sa'da kada prica od svoga oca 96 , koji je rekao: "U vezi sa mnom 
su objavljena cetiri ajeta, a onda je spomenuo slucaj. 97 Ummu Sa'd rece: n EI-Kasas, 56. ajet, a koji u cijelosti glasi: "Ti, doista. nc mozes uputiti na Pra\i Put onoga 
koga li zelis da uputis, - Allah ukazuje na Pravi Put onomc kome On hocc, i On dobro zna 
one koji ce Pravim Putcm poci." 

95 Biljezc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Muslim u Sahihu. 

96 Sa'da b. Ebu Vekkasa. 

BiljeJi Muslim u Sahihu u poglavlju "O vrijednosti Sa'da b. Ebu Vekkasa". da je Sa'd 
kazao: "S'adova majka se zaklela da sa Sa'dom nccc govoriti niti ce jesti ni piti sve dotle dok 
Sa'd ne napusti svoju vjeru. Ona kaze: Ti tvrdis da ti je Allah preporucio da budes pokoran 
svojim roditeljima: ja sam ti majka i od tebe to zahtijevam. On kaze: Tako je radila tri dana, 
a kadje pala u komu od gladi, njen drugi sin koji se zvao Umare ju je napojio (mlijekom). 
PoSlo dode k sebi, poce da kune Sa'da. Tim povodom Allah Uzviseni objavi ovaj ajet: "Mi 
smo svakog covjeka zaduzili da budc dobar prema roditeljima svojim. Ali. ako te oni budu 
nagovarali da Meni nekoga ravnim Sinatras, o kome ti nista ne znas, onda in ne slusaj!. Mcni 
cete se svi vratiti, pa cu vas Ja o onome sto ste radili obavijestiti." Jednom prilikom je 

:s Zar Allah nije naredio dobrocinstvo? Tako mi Allaha, ja necu ni jcsti ni 
piti dok ne napustis svoju vjeru ili ne umrem! On kaze: Kad god bi joj 
donijcli da jede, morali su joj otvarati usta (i silom joj gurati hranu), pa je 
objavljen ovaj ajet: Mi smo svakog covjeka zaduzili da bade debar prema 
roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim 
smatras, o koine ti nista ne znus, onda ih ne slnsaj. Meni cete se svi vratiti, 
pa cu vas Ja o onome sto ste radili obavijestiti. " Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 98 

3420. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestili su 
lias Ebu Usama i Abdullah b. Bckr es-Sehmi, prenijevsi od Hatima b. Ebu 
Sagirea , on od Simaka, on od Ebu Saliha, on od Umihane, a ona od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da jc o rijecima Uzvisenog: / na 
skupovima svojim ono sto je najodvratnije finite , kazao: Bacali su 
kamencice na stanovnike Zemlje i izigravali sc sa njima." Ovaj hadis je 
hasenun. 101 Poznat nam je preko Hatima b. Ebu Sagirea od Simaka. Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, osvojio veliki rami plijcn. U njcmu jc bio 
jedan mac. Uzeo sain ga (iz plijena). otisao Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem. i 
rekao: Daj mi ovaj mac, poznata ti je moja situacija. On rece: Vrati ga tamo odakle si ga 
uzeo! Kad sam ga htio ostaviti tamo odakle sam ga uzeo. ncsto me natjera da se vratim. 
Vratih se i rckoh: Daj mi ga! On poviscnim glasom re5e: Vrati ga odakle si ga uzeo! Tim 
povodom Allah Uzviscni objavi: "Pitaju te o plijenu. Rcci: Plijcn pripada Allahu i 
Poslaniku." Razbolio sam se, veli Sa'd, i poslao sam po Vjerovjesnika. sallallahu alejhi ve 
sellem. Posto je dosao, ja mu rckoh: Dozvoli mi da cijeli svoj imctak darujem tamo gdjc 
zelim. On to odbi. Rckoh: Dozvoli mi da to ucinim sa polovinom. On i to odbi. Rckoh: 
Onda mi dozvoli da to ucinim sa trecinom. On usutjc jedno vrijeme, a onda (bi objavljen 
ajet u komc) se to dozvoli. Otisao sam medu jednu skupinu ensarija i muhadzira. Oni mc 
pozvase rckavsi: Dodi da sa nama jcdcS i da sc napojis vina! Bilo jc to prije nego je alkohol 
zabranjen. Otidoh u bascu gdjc oni bijahu. Ispred njihje bila pecena deveca glava i mjesina 
sa vinom. Jeo sam i pio sa njima i govorio o ensarijama i muhadzirima. Rekao sam: 
Muhadziri su bolji od ensarija. Neko mc. od njih, tada udari vilicom i povrijedi mi nos. 
Otidoh Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem. i obavijestili ga o tome. Tim 
povodom Allah Uzviscni objavi: "Vino i kocka i kumiri i strelicc za gatanje su odvratnc 
stvari, scjtanovo djelo..." 

98 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Muslim u Sahihu, tc Ebu Davud i En-Nesai u 
Sunenima. 

9 '' Hatim b. Ebu Sagire Ebu Junus cl-Basri pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao jc sestoj 
generaciji. Ebu Sakire sc zvao Muslim. On je, po misljenju nckih ucenjaka, djed njegove 
majke, a po misljenju drugih njen muz. 

IU " El-Ankebut, 29. ajet, a koji u cijelosti glasi: "S muskarcima opcitc, po drumovima 
prcsrcccte. i na skupovima svojim najodvratnije stvari Smite, - odgovor naroda njegova 
bijasc: Ucini da nas Allahova kazna stignc. ako istinu govoriS!" 
"" Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 29 Ojio^Jl r- JlS : J IS .( <UJl jLaL j_p^Jl r-yj ) *JjS ^\ ( fj^J' C~bi il ) 'cJjii ^jiJl 
ii '& * sf ^f Jt '^ t* L&* .<irjJl <•& 1- U> 1— £*£■ IJi >J^ ^ fj' Jl J-A 

^_s ^i cO* Ji ) : J12 ill Jji ^ ^ Ji ^ ^rjvy 5>i- .J J vs^ > 
>/J\ Js- ^jls Jjsi ^JaJ Oi Oj^u JjTpjJI jlS" : JlS . 'c^is-'j c_Lc : JlS ( je'fi\ ^iii 

.ol^ji jit ^b ^jil j& f jjii ^L; b1 o>»h jpuJi ois'j wJjSi jiS jjtojj j$ti 

lis* ISTi OlS" ^-^> bjj liSj \& 13 blS* ti^ bij LbVi iULj uXi jis-l IjlUS J^J ^ «1 
l_J iJlJS iLj 4* *1JI J^» J^ SUi lj^ 'j^i jU* ^ j^- fct j^i iis*j 

ij, h o^> li Jls .jiJul Oji U> xZiaJlj :Jlju- y\ Jls . jliJJl slji :Jls .Oji ^l isiisr 

Jl5 .(Jji jlsi< 0_p}iJi ^3^' -^JiJ ) d'ji ,J\ ( fj^ 1 ^* jl' ) : J 1 ^ *Jy Ci-U-i3 Jls . juJ 

.. > » H. ' *' '*.- -'I' ' *l 11" '•'.*''!. 1 ''' Il ' * '. i ' J " ' H I- (»-"- 

jf jj-L-Ss j_Jl ^ ili- v *Ul jIp Ji aUi -41*- 1^ 1>>'-' •^-•^ ji 1 ^'^ ^^J 1 J^? 

* ^ ■*' > iIjl -*5* 

• 

^_at ^_s f j> CO*' /I ) :cJ>' 111 : Jli ^LOi (&•&&&&£ '>;> s djll 
4_Jjl Jj-3 dUi ^j ^tT Jit 'pj.% f$ f^* fi^ 1 Ji^ ^>^' OjX^Jl OlS"} »j^l 30 Siiii aiA jia iiii jjji \4ii .^Jy oiij u'j ^is* j*l ijly li^j uft ^a ^ L*i 

J— J» j— * r*J U* , !>»' ^ ^ f Jj" J^ /' ) : *^> yHj* (^ gr«* &^' Jh y) £> 
£j_ ki J_3 £L_Jij .J; : Jli ?SJJ3 Ji £&$ Ujl ^^^ >;ii LJ££- pj^Jl of 

: J\_J .£jj — ^ C j*£l- 'J**"* : <J** ?*Pj sj#^' ^"J ^s*J 1*3 (*--* 0^ ^-^ ^! 0^-" 

: Jli JliJ aJJi Oli Jli j^ c— i <1*U j& ,j! ^ jjlU-Jjl iJlii ^jli ^ ij^ll oj$fe> *^V^J^>-£ 31. Iz Sure Er-Rum 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3421. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Ali el-Dzehdami; kaze: Obavijestio 
nas je Mu'temir b. Sulcjman, prenijevsi od svoga oca, on od Sulejmana el- 
A'mesa, on od Atijjea, a on od Ebu Seida, koji je kazao: "Na dan Bitke na 
Bedru Bizantinci su pobijedeni od Perzijanaca. To zacudi vjernike. Tim 
povodom bi objavljeno: "Elif-lam-mim gulibetir-rum 102 (Elif-lam- mini. 
Bizantinci su pobijedeni) - do - i tada ce se vjernici radovati. I vjernici su 
se radovali pobjedi Bizantinaca nad Perzijancima." Ovaj hadis je sa 
ovim senedom hascnun-garibun. 103 Nasr b. Ali je ucio: Galabeti-Rumu. 

3422. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Hurejs: kaze: Obavijestio nas je 
Muavija b. Ami; prenijevsi od Ebu Ishaka el-Fezarija, on od Sufjana, on od 
Mabiba b. Ebu Anire 10 , on od Seida b. Dzubejra, a on od Ibn Abbasa da je o 
rijecima Uzvisenog: Elif-lam-mim. Gulibetir-Rum fi ednal erdi (Elif-lam- 
mim. Bizantinci su pobijedeni. U susjednoj zemlji), kazao: Mnogobosci su 
zeljeli da Perzijanci pobijedc Bizantince jer su i oni, poput njih, bili ): U ovoni hadisu stoji da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, u 2. ajetu sure 
Er-Rum rijee gulibel ucio u pasivu sa dammom na gajnu. Takojuje udla vecina iniama u 
kiractu. Neki su je, pak, ucili sa feihom u aklivnom znacenju. Prvi nacin ucenja je ispravniji 
i argumentovaniji. 

Hiljezi ga i El-Bezzar u Musnedu. 

Ilabib b. Ebu Amra el-Kassab Ebu Abdullah cl-Hamani el-Kufi pouzdan jc prenosilac 
hadisa. Pripadao jc scsloj generaciji. 

31 mnogobosci. Muslimani su, pak, zeljeli da Bizantici pobijede Perzijance jer 
su oni bili sljcdbenici Knjige. To spomenuse Ebu Bckru, a Ebu Bekr 
spomenu Allahovu Poslaniku. On rece: Sto se tice njih, oni (Perzijanci) ce 
biti pobijedeni. Ebu Bekr to spomenu mnogoboscima, a oni rekose: 
Prcciziraj nam vrijeme! Ako u torn vremenu ne budu pobijedeni, dat ces 
nam to i to, a ako budu pobijedeni, mi cemo tebi dati to i to. Ebu Bekr im 
precizira vrijeme od pet godina. Medutim, u torn vremenu oni ne 
pobijedise. To spomenuse Allahovu Poslaniku, sallallahu alcjhi ve sellem, a 
on rece: Sto im precizira vrijeme, mislim da je kazao, do desct godina. Seid 
veli: Rijec bid'un oznacava broj do deset. U torn roku su Bizantinci 
pobijedili, a on rece: Na to su se odnosile vijcci Uzvisenog: Elif-lam-mim. 
Bizantinci su pobjedeni - do- / tada ce se vjernici radovati ." 

Sufjan veli: Cuo sam da su ih pobijedili na dan Bitke na Bcdru. Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun-garibun. Poznat nam je preko Sufjana es-Sevrija 
od Habiba b. Ebu Amre. Obavijestio nas je Ebu Musa Muhammed b. 
Musenna; kaze: Obavijestio nas je Muhammed b. Halid b. Aseme; kaze: 
Ispricao mi je Abdullah b. Abdur-Rahmaii el-Dzumehi; kaze: Mcne je 
obavijestio Ibn Sihab cz-Zuhri, prenijevsi od Ubejdullaha b. Abdullaha b. 
Utbea, a on od Ibn Abbasa da je Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve 
sellem. nakon njegovog kladcnja (sa mnogoboscima u vczi sa): Elif-lam- 
mim. Bizantinci su pobijedeni. rekao Ebu Bekru: "Ebu Bekre, trcbao si biti 
oprezan! Bid'un oznacava broj od tri do devet." Ovaj hadis je sa ovim 
sencdom preko Zuhrija od Ubejdullaha od Ibn Abbasa garibun-hasenun. 

3423. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail: kaze: Obavijestio 
nas je Ismail b. Ebu Uvejs; kaze: Ispricao mi je Ibn Ebu Zinad, prenijevsi od 
Ebu Zinada, on od Urvea b. Zubejra. a on od Nijara b. Mukrema el- 
Eslemija 107 , koji je kazao: "Kad je objavljeno: Elif-lam-mim. Bizantinci su 
pobijedeni. U susjednoj zeinlji, uli oni ce, poslije porazu svoga, sigurno 
pobijedili za nekoliko godina, Perzijanci su toga dana kada je objavljcn 
ovaj ajet bili pokorili Bizantince. Muslimani su zeljeli da Bizantinci njih 
pobijede jer su i oni bili sljcdbenici Knjige. Na to se odnose rijeci Allaha 
Uzvisenog: / tada ce se vjernici radovati Alluhovoj pomoci, - On poinaze 
koine node, On je silan i samilostan. Kurejsevici su se, pak, radovati 
pobjedi Perzijanaca jer ni oni nisu bili sljcdbenici Knjige, niti su 
vjerovali u prozivljenje poslije smrti. Kad je IJzviseni Allah objavio ovaj 1U5 Er-Rum, od I. do 4. ajcla. a koji glase: "Elif-lam-mim. Bizantinci su pobijedeni. U 
susjednoj zemlji, ali oni ce, poslije poraza svoga. sigurno pobijedili za nekoliko godina - i 
prije. i poslije. Allahova jc odluka - i tada ce se vjernici radovati." 
Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Mttsnedu i En-Ncsai u Simemt, 
107 Vjcrovjcsnikov. sallallahu alcjhi ve sellem, ashab koji je zivio do pocctka Muavijeva 
hilafcta. Ibn Sa'd smatra da on nije hadise slusao od Vjcrovjcsnika. sallallahu alejhi ve 
sellem, ncgo da ih je slusao od Ebu Bekra i da je kao prenosilac bio pouzdan. Ibn Sa'd ga 
spominje u prvoj generaciji medinskih ucenjaka. ajet, izasao je Ebu Bckr i vikao po Mekki: EUf-lam-mim. Bizantinci su 
pobijedeni. V susjednoj zemlji, all oni 6e, poslije poraza svoga, sigurno 
pobijediti za nekoliko godina. Kad cuse Kurejsevici, rekose Ebu Bckru: 
To je izmcdu nas i vas! Tvoj drug smatra da cc Bizantinci pobijediti 
Perzijance za nekoliko godina. Hoces li da se sa tobom, u vezi sa tim, 
opkladimo? Hocu, rece on. Ovo je bilo prije nego je kladcnje 
zabranjeno. Opkladise se Ebu Bckr i mnogobosci i posto se slozise u vezi 
sa iznosom opklade, mnogobosci rekose Ebu Bckru: Na koliko tacno 
preciziras rijec - bid'un koja oznacava broj od tri do devet? Dakle, reci 
nam precizno za koliko ce to godina oni uciniti! On rece za sest godina. 
Posto prode sest godina, a ne pobijedise (Bizantinci), mnogobosci od Ebu 
Bckra uzese opkladu. Kad nastupi sedma godina, Bizantinci pobijedise. 
Muslimani prigovorise Ebu Bekru sto je precizirao na sest godina. On 
rece: (Ucinio sam to) jer je Allah Uzviseni kazao za nekoliko godina. 
Nakon ovog (dogadaja) mnogi, veil on, prihvatise islam." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. Poznat nam je samo preko 
Abdur-Rahmana b. Ebu Zinada. 3 t * OUiJ 5jj-*i j^j . T Y 

\ ij OL-iliil Ij «... I — I :Jli JX-j kSs- *ii\ J^> -IJl Jj-j 'jf- iM J 'Je J^-)\ Ju* J 

sj_i *_i£ fcjjfl \& jL> J'j :>\'f y&X) jf£ Yjifi^ Jt'Jp-tij j*jt& Uj j*}[f~^ 

.• •• - *• *• j y -» ., .• 

^' ( *• . * i >s^ m|,; -! . ^ . 5 - j 

32. Iz sure Lukman 

V ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

2424. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kazc: Obavijestio nas je Bekr b. 

■ ■ • • 1 OS 

Mudar, prenijevSi od Ubejdullaha b. Zuharca, on od Alija b. Jezida ' , on od 

Kasima 109 Ebu Abdur-Rahmana, on od Ebu Umamea. a on od Allahova " s Alija b. Jezid b. Ebu Zijad ed-Dimcski je slab prcnosilac. Pripadaoje Scstoj gcneraciji. 

Kasim b. Abdur-Rahman cd-Dimeski Ebu Abdur-Rahman je iskrcn prcnosilac. ali je 
puno grijesio prilikom prenoscnja hadisa. 

33 Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: "Ne prodajite robinje 
pjevacice, niti ill kupujtc i ne poducavajtc ih (pjesmi)! U trgovini s njima 
nema nikakva dobra! Dobit za njih je haram! O tome slicnom objavljen 
je ovaj ajet"°: u Ima Ijudi koji kiipuju price za razonodu, da bi, ne znajuci 
koliki je to grijeh, s Allahova Pitta odvodili i da bi gu predmetom za 
ismijavanje uzinuili. Njih ceka sramna kazna. " 

Ovaj hadis je garibun. Prcnescn je preko Kasima od Ebu Umamea. 
Kasim je pouzdan, dok je Ali b. Jezid slab prenosilac hadisa. To je kazao 
Muhammed b. Ismail (E]-Buhari). * s- 5«l^wJl ^JJ"* lVJ -^"^ 

J l>ll±- "j. '^-J'jOi ill xj- 'J jjjJi xs- U^i jL'j J 'J *JJi 'xs. l2fc- .r i Y o 

* J/jl lii ^ tfj li i f J .!_.> ^-= ^r-^ — >^- &* .foill ^^ ^ oU^oll jUkJi ^ 

Oil i_j'j L»fj j£ U j^^i C5iU*J biitl : Juf Jill jli :JIS iLj 4* ^ Jk fJ&l 
^> ^ "jj^-i U ^jii li*j' Us ) :aJJi wJliT ^3 iUi ju-CaJj .pj >_i* J* j^ ^J £-**-" 

j iJl j|l 'y> dill! 1 -4^1' -i;.-^ J *-*}** j* 0&i» Vijfj^l ^ o ./ J' 'Jib- .Y"i Y V 

:J_j L Jl-j *-li- -UJl 1_s> _Jl 'J jjJ^j _ / ^l*JI ^Ji "-*-i J^ 'js**^' Oju-, !u>% -a^J' U->— « 

J ai J^J— i Glij ^u Js»-j :Ju ?SljS ^j'i' i^J 1 J*' i£l ^->j Is' JUs ajj JL. ^y. j) 

JuO : J^ Vj^l-i^i IjJbs-fj j^JjUi IjJjJ 'xl'j 'j*-'}\ 'Jl£ : J_jii .J^-il iJ Jui ilkjl S^Jl 

.Jliii i^ItPj lAA iU Ols :i! JliJ .Lij o'i t~J»j -^ J^ .iiL>) iiLi) iiL>3 lii ii) Jla 
.diil^ oiJj iltLii 'c..f-.^i U lia «J> ill 0\3 :iJ JlsJ .Ljj ^5! C-Jsj : J_^0 -' . * 


J^ ,.!_. SjokJI ^ ^jr^-' 1 ^ C-jOjOI LL» _j_i». ^ _._,._. jjj- IJjs 


71^0! & ^*j^' " To jc 6. ajci swre Lukman. 

34 33. Iz sure Es-Sedzde 
V ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3425. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Ebu Zijad; kaze: Obavijestio 
nas jc Abdul-Aziz b. Abdullah el-Uvejsi'", prcnijevsi od Sulejmana b. 
Bilala" 2 , on od Jahjaa b. Seida , a on od Enesa b. Malika. da je u vezi sa 
ovim ajctom: Bokovi njilwvi se postelja lisavaju , kazao: Objavljen jc u 
vezi sa iscekivanjem namaza koji se zove jacija."" 5 Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun-garibun. ' Poznat nam je samo sa ovim senedom. 

3426. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan, prcnijevsi od Ebu Zinada, on od A'redza, a on od Ebu Hurejrea, koji 
ga vezuje za Vjcrovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: 
Uzviseni Allah je rekao: "Za Moje dobre robove sam priprcmio dobrotu 
kakvu nicije oko nije vidjelo, niti je za nju icije uho culo, niti ju je u 
stanju pojmiti Ijudski um. Potvrda tome je u AHahovoj Knjizi: Iniko ne 
zna kakve ih, kao nagrada za ono sto su ciuili, skrivene radosti cekaju." 7 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3427. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan , prcnijevsi od Mutarrifa b. Tarifa i Abdul-Melika, on je Ibn Ebdzcr, 
da su culi Sa'bija kada veli: Cuo sam Mugirea b. Su'bea kada na mimbeai 
vezuje za Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vc sellem, da je kazao: "Upitao je 
Musa svoga Gospodara, rekavsi: Gospodaru! Koji ce stanovnik 
Dzenneta imati najnizu deredzu u Dzennetu? On rcce: Osoba koja ce se 
pojaviti nakon sto svi stanovnici Dzenneta udu u Dzennet. Reci ce joj sc: 
Ulazi! Reci ce: Kako da udem kada su svi zauzeli svoja mjesta i uzeli 
ono sto im pripada? Tad ce joj se, veli on, reci: Da li ces biti zadovoljna 
ukoliko budes imala ono sto je iniao jedan od dunjaluckih kraljeva? 
Hocu, bit cu zadovoljna, Gospodaru, odgovorit ce. Reci ce joj se: Imat "' Abdul-Aziz b. Abdullah cl-Uvejsi Ebu Kasim el-Mcdeni pouzdan jc prenosilac hadisa. 
Pripadao je desetoj gcncraciji. 

112 Sulejman b. Bilal ct-Tejmi Ebu Muhammed ili Ebu Ejub el-Mcdcni pouzdan jc 
prenosilac hadisa. Pripadao je osmoj gcncraciji. 

L Jahja b. Scid b. Kajs cl-Ensari Ebu Seid el-Medeni pouzdan jc i siguran prenosilac 
hadisa. Pripadao jc pctoj gcncraciji. 

" Es-Sedzda, 16. ajet, a koji u cijelosti glasi: "Bokovi njihovi sc postelja lisavaju i oni sc 
Gospodaru svome iz straha i zelje klanjaju, a dio onog sto im Mi dajemo udjcljuju." 

15 U predaji ovog hadisa koj» biljezi Ebu Davud u Sunemi, a u vezi sa spomenutim ajetom, 
stoji da su ashabi ustajali i klanjali nafilu od aksama do jacije. Hasan cl-Basri smatra da se 
ovaj ajet odnosi na nocni namaz, nafile. 
" b Biljezi ga i Ebu Davud u Sunemi. 
117 Es-St'dida. 17. ajet. 

IS Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buhari i Muslim u Sahiliinia. 
119 Sufjan b. Ujcjne. 

35 ccs to i jos toliko i jos toliko i jos toliko! 120 Reci ce: Zadovoljna sam, 
Gospodaru. Reci ce joj se: IniaceS to i jos deset puta toliko! Reci ce: 
Zadovoljna sam, Gospodaru. Tad ce joj se reci: Uz to ces imati i svc 
drugo sto pozeliS i sto ce te ciniti sretnom." Ovaj hadis je hascnun- 
sahihun. Neki su ovaj hadis prenijeli od Sa'bija, a on od Mugirca. ali nc 
kao merfu'-hadis. Mcdutim, merfu'je vjerodostojniji. 

j—. Ji^ iljl j*r ^ ) :Jirj >«■ ^ J> c4ty :^& w 4^ ^ :ju S&- SU» jf jQ ^l 
o 7 _k?- ^i J^fiJ C-'u jjuuj aIIp aLi ^jLa aLi ^J ^13 : jli ?dil.b Js- U ( 44[£- ^3 JJi 
JJur U> ) :*JJl JjJU .1$*-° W^j ^*» C^ j^ ^ J' l5^" ^! *** •Jj^' Jt&\ Jjii£j\ JU3 

•r~s>- Jl^Js- Lu .0 4>lj -a , L -*-* r-l« v -U^i p-L?- -U*j- v -Up b-X>- .ri in 

^i\ jk Aill Jpj £ \'^_ X& 'J *> 'C^L :>Ul 'J, lJ ^ J\5 : Jli ^ > c^li 

*■ * ^ * , > 

,. * # - -■- 

^- jjlii .Jki-I Oji UJj-i S^Jl ~J liij :JlB ?jjt j^ bl U :Jlis ilii ^Jl 1L- &2uili 

:_ ; li — III iC-L JrH^ 1 ^*^ 'cJUi -V*jj ii^j 3j^ £-i j^ jjjUjj ^iaj o-C*^ J i^y J^2 
^ia 3 ji ljU4 Oi- iJJl Ijiali- U IjilUs J^-_j ) :5JTJ» aJJn cJjij ajUj Jl ^\ 'cJ>'jt- Ui 

'A -ij <i lli- i Ul Xo <UJl Jj-ij aJLj\3 Jlii Jji /,* C-P :Jlii jjj Jla V,p L>li- 4li jl 120 U Muslimovoj prcdaji ovog hadisa sloji da je ovo pet puta ponovio. 
Biljczi ga i Muslim u Suhihu. 36 I — i £u*f ji kJaaLi! lii ilii la ciia li ^1 U : Jtf3 Jjuj iJAi itiii IJ .ijbw?! j-ij 5.0'ji 
^ — 9j d — J Jjij ll& . ^g . »; V>jj £*_^ iikbj u> Vm% j iT^ j* JjjUjj xli^ dJ iX?r^3 .*£* 
lLjJ — ^ liS .ajIIi «ii ,>» Ojjj JlS ( ^Sailj ^i (t-S^J 4*« ^P=^ [>• jt $=■» * ) :cJjj fbl^Lsl 

:JlJ .Jfi :cJ& ?i)^i 111 :JtfJ SjjUi Ji- 'cJZs :Jli iklt. jj ^^i [•£ ^JL J ^ 

^ J^f-'j J*y '{/■ J™ J> ~c»&> 'J* Jsl 'J [yJJ. if£.l ^J'r Ji \2jZ- .nrr 

^i^p! — li iJU. 5 .4 ijjL^j j *j'j^ji , <uJC~» ^Js- jjjj&u 'jj'iS'j Vy» 'J* &u ^J&h 'Jcj- 

lit : Jii ?aSJ ^pJ ^ JjiUi ^1 : Jii jJLj 4p Jji J> <0Ji J_^j ^Tj dii ^ uQ 

y—jl (/■ ifj*jP cf ±y. j. ^y. cf s>* y. ^^* \>j?" ■ x ^^ y. -^ ^-^- -TtTi 
*— i : J 1 ^ ^ i^J ^'j'j 1 J^i f^'j 41* *^' ^^ '^ , Jj-*>j y' W :t^Jli tiJli. 'Jc- aIC 
jf ji — Ip JLJj :cil5 .dL;>1 (/j-.kj J* J**LJ \i jf ddi- Ui 'y>i vili ^Tli Jj boU 
^LiT jl ibrl^jO Ji ^l!l l^Ji U ) Jj5j ilji jl : Jii ^j cill .ASlyj ^Ji^b Ujk; li ^Ijjl 
loi ^1 ^ c-Iii .( CJa* lyri j4^ oli-JUiJ ) &J*- ( ^JU3 l^yjj ClliJi 3GJ1 jiy 

jL ^3 aOp 4I11 J^p yn ^f jiij i>iii 3i5aij jjjijj alii i f ji *U'y\ r kJ 
^iii Jip L1I1 oOa '^y ul : jii jJLj 4* Jji J^ y 1 ^ 5ib ^f j >i ^> c ir, ^f 37 1 j (.£. Sy ilis^S $• '*ji&- Ij&J f-^~£> \\^^ti £~^"J lll~?-j ijje\i \i-Ji iUli »\ C~j 

L_J ^ ^J :*&> ff titt -'W^ (**$0 ■Ir^S" f£* S**^ \fi J** *Uj» jU^ 1 : J*5 
tOoi ^-b- ^ *Jr}JI lii ^ L-;> ^Jl>- IJi .jls 1 - Jip cjfj >iiJlSCi Jip cJt : Jl5 .Jjl *J * :-r- f • — * »- ^ Jp Uj^-I i-J— ^> ju> Oj^-i *■ J — • j> J Up u.^ 1 -V>-*- ^ -Up UjJ^ .r i n 

J a! ^yJrj—ll 1$up L-ajJ ill I Jjji WJ ) c4^l JaI U' flLUsJl : Jj* /ruiJl «Ll> ^1 Wj*- 

J—* ^*^ ] 0* ■** y*' if- J J b {j* f*j& Cf. 3 J b b ^' -»**■ J« (>• ^-^ -^i^V 

) :5JTJt sAa j^Stf ,>jil ja lb. UJlT jJLj 4* ^ J^> *&> J>"j i>S* 'j :cJU bilp 

IiL-_J>f ) i ^sp13 jaJb Jo ( .uip cJJuij ) jilL)db yJu ( <d* *^' ♦*' cS-UJ J_j5j ijj 

Jl ( JCiiti 01 ^-? ilJi} J-llii Ji*fj *i4» i^ 1 ^ Si— i* ^ s? i»xjj illi jJij diirjj dJlip 
iL^- r j>" IjJ^ l^rjjj CS 'pLj'j 4ip <dJl ^^ <d)l Jjl»j l>Jj .( Jjiii Jjl y>l 0lS"j ) «*J^3 
.( jt ,:ll ^iLJij rtlll jP'j jSO'j j^J^j lr° ^ ^ J^ 1 ^^ U ) :J\Ju ill I Jjjti dl 

^_J J Jj i3 Jli' Usr3 j 1 - 9 j/* - ^-r^ J^*-5 }a} JlL" jju-j 4 1 * A^ 1 ^~* A^ 1 Jj-^'j ^^J 

jjjJi i l^uljSs-y lis-UT ijiii; 1! jlj <Jji Jle- Jalii }i j^'ulJ ^ijPii ) : aJLJ* JjJla oX?J> 
.ill j^p Jopi -JJ ( aAJi Ilp Jalii }a ) jUi y-i Jilsj DUJ Jy OOi ( iioiy'j 

JlT ^J :oJli iiJlP jp Jj^—^ ^-p ^?*-iJi ^,p ^a jl ^ jjb ^ ^jj oi ojAj- lii 
«_J1p ^— Ul lill g;-ll! JjjS ijj ) :SiBl »ii j^J J^^l 3/ ^ l ^ J ^' r^J *^ ^ J- 3 1^' 

ilj ) :a_JBi «J_A Isisi ^jSl ^« Lui CwlS" ^Lj <dle aJJi ^jLj ,-3.. dlS" ^' :cili iliJLp 

•» + ' a s f ** j? I s-"-' t_- 38 j — a l-gJLTO LajPil ) : jT^iJl J^i j»- .u^i ^J| jj^ ij; ajj£- ^J Ibj jj&! US' li :Jii ^1p * * - * -» ' • ' ■ f • ■»',' • ' '-' '.\' ' « i'T» ' if— f t > A. '--■'->'>■■ \, .-'^ - — , , 

j P XJ* jl j: Jjb jP "UjUp jj *ui_~« b^l c5_^aJ | **-j» JJ J—^ S Li-l>- ■"•'' 

* ' ' ' 

rUj jjo Jj ^i-jJ OlST li :JlS ( j^JUrj j* «£■! ul lU«i £>lf li ) :«!ll J%i ,j *J&Ji y ii 

j & ,>—- (/■ jyS j*- ^^^ ^j-*-* 1 f~> ji -U^* b Jl>- j_.j- y_ -lp b -l»- . f £ £ ^ 

Ui] O JS* ^jf li :fcJUS jjl»j 4*. a^ 1 Jk» ^4" cJ i^i :JijCJfi i^uJ- f' ^ '*i^p 
^jo>}_Jjl3 oUUUjij jyJUjl 0! ) : ajUi ««u 'cJjIs s.[eio O^-b frdil ^3' ^j J^-jJJ 

^pi! 'Jc- ojb' ^p oJj ^ illi- lf^-1 JiwJl ^y! Jli«.« iTlUl jlli- ^J jIp lift*- X 1 £ Y 
cilS\J : Jli ( UjTLrjj l^isj Up> jJj l _ s is3 Ills ) :Jt£wr oL L-Ijj ^j ajUi oi* cJjJ :Jli 
^— - Jy j- aAJi ^tjjj jS"jwi c-^JJ : *JJ" (^-"J "^ ' aJl ls^ ^' ^'Jj' ^ j^ 

<J —>\ j — e- t^a-Ji jt- J-sij-i jt- ^y j. *JJI a~p Ij_^i Oj**- jj -lp Lj^ .r i t V 

4 IJl OjJiPl3 ill/} 4^ ^' ■yU A-^ 1 J>-"J iV^ - :trJlS ^-JUs Jl ol 0^ f' 1^ »J^» 

uU ilL«i eJZfc ii} ji^jri oIji ^"^J! ii^-0^ ^' ^' bf ! ) : J 1 *" *&' J> !i ^' ^j-^ 

(dLJii b^rl_a ^Jlil! iiJlJlat olLj dill?- olli} dblif- ou7} iUi ol2j idt ilil *lii 

^ ill ii> r a .^li- L*jt fa .fiHwi > cjr .>ia( jy ^1i si j^( js*! $ : cJii .# 

cJ^i UJ : Jli ^l ji- ojli °^p aJ j ^ jlli- iTli-' [j^ 1 »-4* jJ -ui-i l3ai- . f £ i £ 

1 — ^3 _pw — i iiJj tUr .jii^- cij i-Ujj il>Ci ^J (•u^li d_Ui li iL«ij ^ ^^jj ) : SJTJl aJla 

iUrjj iQ* ^JL^f ijUl/j 4li- Jji ^jile ^3l Jlii ,»Lj 4* *JJ' ^ i^ 1 >^li l^dL 

* ^^^^ .-^-^ djOa- l-U. .Alii .ill ? 

jjl Jli : Jli «_~^lp- ^ y^i ji fl^jj jJ .l-JJi j!p ^p ^ jj iT^tl alp ll'ii- T £ £ o 

oi_^/£ii ^_« bi_i' L_i ilj jcJji uiuui jp jjbj £&. Jji Ji? Jji J/-3 ^' ^is 

ii^l jJj r»jjt 'j» jQi J'lu 01 IJj 'jju [y. frllill 2JU J?o' J ) : Jli .ol>l^Jl i *-, .«■ 39 ^ « 4^-1 !l ^J 'jk'j Al«i JaJ- Lus OliUu 'j& 'Ja\ ) : Jl5 #1 . ^Ul»lll ^1p jjj oii JT 

ill*; Lifo u'j ^>3^i cJjt ^fUJi iUpijjt iu diM ift ^ i^ii u ) : 'jii'j .( #j-»isii 

vJUloi 'ja i)Ji ^^ U a^J-j .( ^u/«Ji oji [y> ClU *uaJ&- ) :-dy ^l ( HO* iJJi tlsi li» 
•,«. =Jl •, i -U^-i c~*^_~- ,»> -^ v" -t^>Ji -Up c_)ji- -^ 4J jij Uj\ . ', — >- ojai- lii 

jj 1C _J ^Ji ^* jC 'Je ^J \jjpi-'\ .u*_ j, JliJ jj Js**-! jJ 'j~* $*•&■ -TiiW 

* - * *■ , * 4 ' ' ' 

^ r * z , + ~s j i ' * * i t t , , 

Jr-^r'j ^'j—S & 'l* C4i J^ ^iali j^I-.) ill* (^S^ 1 ^s 1 ^ 5 *JJ * J>-'j f^ 'j^^j '^ 

tljki. ^_i-l>Jl lii ^-jl ^ C-jIj v^JjJ ••J^J JU(-l>- 2^* s-i^ !>-*" ^-i- 1 *- '-i* 

jj • >JJi- °\s- olL'lvi- j\^ j^l Ju -Jla- jj ^^i 1 Ijj^l Jr*^ y. ■£*^* &'■£>- .Ti i A 

lil_i l^. 'jf l\'y>\ LjU' j& 'ftLs'j aILp aUi ^^^Ls ^III lu* cJS' : Jii dUd v' ^J\ 'j. j^L- 
Usj «ry *£-£- ^^aii jikJlJ .^jl lilupj j?-j ^j w r~i?-ii a£stG- l _pais jlkJli .^j3 lialp c4*-^ : JiS . aIji Jj1>3 ^ J^ iL> iu iJii j; jj^jj ^uLji iUjii ^»j Ji ill!) ii^. L^u 

. j-Ji ilJ li« »JL» Oj Jj£j jiUtJl iASyJ ^l i>\ ciii j^Xwj 4^ *il' J^> ^ Jj^'j J\ ^ 

^ r , r * , 'I -I ,> * a , , f J * ,- 

'y> cj'jf-Ah : J is .Uiirj ^jiU c~2] jij ilUsj uUij liUs J pili Liil : J is li .Aki : JUs 40 Jj_l/) J Jv3j : Jl5 .JJU d»Ui tlij : Jl5 ?ljj'lS" j^T S'-ap i^ LiS Jl5 .oJJ j£j ^ 
Jl — is .sy^yJlj iiLail oUiil JZ» \j&-AS : J is .jj3l oli ^i b' :j»JUij 4^ *U* ,^Uj ^ 

ijirii :'jii . u; it* l>CJj ji" js*'d) 5^ S>s£ ji^j :{Jbj 4Lp Jji ^L> aB\ jjl.3 

.«_ Sjl ^1 b : J Jlii J is .^iT !jJi"i ^ iiJU? cJ«j 4iiU? ci-^StS :Jls .IjjU* ,/*■ 
JjjjJtu uijljk> l^i« ^~bVj :JlS .C-«SJ £js- ii ^iSi JlS* cJUaj J\?- (£ji. Us C^JiS^S J IS 

XS'y> iirjjj Ij-J^V (•^-"J 4^ ^ 1 ^ 5 *^' J>-OJ rt-Uj 4^* '•-U 1 J^ 5 *0Jt Jj^j c4' ^ 
■Up aJJi ^L> aJJi Jj^ij ~yti j^L.j <Qp aJJl ^j aJJi Jj_-j Jp ijl&s .JaJlkJl J) Uj^r j 

q - a > '* '' o - = ^ a'- 5 * *| "t J a <- 5 " ' "* ' 9*9 

Jl Jg\ Ijifc iirj 03 ^Jl-ij 4^ *U' i^U> *^' J^-»J 'j'j ^ ■fifJ'J (^ dJl -" J c5^ (•"^ (♦^""'J 

j S ■- * * 9 9 . * £J * > * - St* 

p=-j\ __£?- 11-/ j 4L* '^ ,yUs *^ 1 Jj~>j s-^r'j -'rt^ \jh/*2 LjGi Ijjiali .4Jp IjlS 

.Ol jTJl flJlA cJjJSj .^Up r^ ^Jjr \j~~J ill d^ lis S^kiJl ^j ^r-JbV Ijij J^-ij 'JL^\ 

OjL' \j£-°jj \i l_»jiT ^jiJl Ujjl U ) :,ybjl ^Ji jil}3s 1L.) aIIp aJJi ^L> aUi J_^3 j-/^ 
l)j Ij^ASli j^*i» \i$ IjJ^-ill J^i lij ^j alii ^I»li ^ jilib Jl j*& bi>' 01 ill ^Jjl 
1jj_J-i ui :^jt Jii :i»>Jl J 15 .aJO'i /-T Ji ( ^3i ^iji OiT ^i3i 0] c-j.aiJ ^Li 

''' " ' - ******* 

9 *> * 9 9 .» a 

.lilij 4^ *^ 1 J^* ^JJ' Jj-"j ^^ J^"J oiiOi sJl^j ij^c ^bjl 

* * *■ - 

ft. i- ; j IS- ^ ]-jJ / >*t i s * > * *a* * ~ * ? »f-a »C* *'' ^ B " 

SUtJb itlaSi ^jl Sis' i^iJl oJ) ^Jl ill jlp^ c^jCaJGl 4'j Ji 4!l -^ 1-; Jl^ 0't ^JiwlJi -dli 
^^ — b>J> ^ jkJj ^U} XJs- aIJi ^L> aLi JjIij b'b'i : J.Li LI ^jCJul i_jil_i j| ^i «'_^i 
: Jl_5 ?il— lip Jila_J L4^5 iL> Ju^' of illi b : ^( :ai^ jj ^Jj SJ JU5 .8SL* jJ Ju. 
4 — Hi > Jlu? aJJ. Jji-j ^^ i^ •^'-4 *J *j' ^«j ^5^" li- 1 } 4^ *ii' ^J-° 4^1 Jj^-j 'c^li 
JT (J _ LVj j^»Q Ji- c4l> US' x^> JT Jpj j^ki Jip J^) ^i :ijijS :j^ij 4i* 
^ ^*i>J! JT .^ — ii-j 'paQ J* C-Tjl? US' jUki JT ^j a^ki Jifc Ujbj .^»l^l 

.J»sU* as US' ^liUij .\&* '^" '^\ oyJiili 

r — '■ 43} J^ (^ *& ■& J &&>J "''J*** J v-^1' 4^>" ^'j lf^ J* -r-^ 1 y^J 41 * - ' * * 

l *jj li£ ^ji 01} .ijJli ll* *fj^ l>\ alji iUl OJj .SsT Ujj ojil lifj "jf'j lit a.Lb>u l_4* 

i/* J* ^ Jl ^' c^*" J**" i^U* J* 5 " ^ : 4$ J*** ^ Jl V"^ '^ ^">° ■**■" 
LJJJ J^U j^mII plSj : Jli .Ojl'ji; ijj'lT CU tf$j UiU- ^*l3l £i*-f lll^p Sjf^J .JflJI^I 

C ^ ji iJuji jl UUj oUa* j5I 'ja b'lu) _^siJb OJ AJJljJ .ollflio b'^ls _^uJb jikj L~ Jj 

Ol_Tj ijfil CU ill i sly ^^ IjST v_aIiT Ij/jSj (J l_pT j(4l ujJi I* ) : Jtf *lj8 3AU* 

.Jl-_j O^- ••ill 

34. Iz sure El-Ahzab 
U hue Allalut, Milostivog, Samilosnog: 

3428. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman' 22 ; kaze: 
Obavijestio nas je Said el-Harrani 1 " ; kaze: Obavijestio nas je Zuhejr " ; 
kaze: Nas je obavijestio Kabus b. Ebu Zabjan' 2 ""' da rau je ispricao njegov 
otac i kazao: "Upitali smo Ibn Abbasa: Sta mislis na sto se odnose rijeci 
Allaha Uzvi§enog: Allah nijednom covjeku dva srea u njedrima njegovim 
nije dao? 126 On rece: Jednog dana je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, klanjao, nesto je zaboravio, a licemjeri, koji su sa njim 
klanjali, rekose: Zar ne vidite da on ima dva srea, jedno koje je sa vama 
i drugo koje je sa njima? 127 , pa je Allah objavio: Allah nijednom covjeku 
dva srea u njedrima njegovim nije dao. " '" Abdullah b. Abdur-Rahman ed-Darimi poznati jc hadiski ucenjak i autor jednog od 
sunena. 

ni Said b. Ubejd el-Bedzeli Ebu Muhammed ili Ebu Seid el-Harrani kao prenosilac hadisa 
zadovoljava (makbul). Pripadao je desctoj gencraciji. 

m Zuhejr b. Muavija b. Hadidz el-Dzu'fi Ebu Hajsemc el-Kufi pouzdan je i siguran 
prenosilac hadisa. Pripadao je scdmoj gencraciji. 
a Kabus b. Ebu Zabjan el-Dzenbi el-Kufi spada u kategoriju blagih prenosilaca hadisa. 
Pripadao je Sestoj generaciji. 
126 El-Ahzab, 4. ajet. 
12/ Tj. sa njegovim ashabima, 

42 3429. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Ispricao mi je 
Ahmed b. Junus; kaze: Obavijestio nas je Zuhcjr slicno prethodnom 
hadisu. Ovaj hadis je hasenun.'~ s 

3430. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Muhammed 129 ; kaze: 
Obavijestio nas je Abdullah b. Mubarek; kaze: Nas je obavijestio Sulejman 
b. Mugire , prenijevsi od Sabita, a on od Enesa, koji je kazao: "Cuo sam 
da moj amidza Enes b. Nadr nije ucestvovao u Bici na Bedru. To mu 
bijase veoma tesko te je (cesto) govorio: Odsustvovao sam iz prve bitke 
koju je vodio Allahov Posianik, sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi 
Allaha, ako mi Allah omoguci da ucestvujem u nekoj bici sa Allahovim 
Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ce se sta cu uraditi! Bojao 
se kazati nesto drugo (da mozda nece moci izvrsiti). Sljedece godine on je 
sa Allahovim Poslanikom ucestvovao u Bici na Uhudu. (Kad je krenuo 
prema Uhudu), susrete ga Sa'd b. Muaz i upita: Gdje si posao, Ebu 
Amre? On rece: Divan li je miris Dzenneta koji do mene dopire sa 
L'huda! Lavovski se borio (na Uhudu) sve dok ne pade kao sehid. Na 
njegovu tijelu su nasli osamdeset i nckoliko rana sto od maca, sto od 
uboda koplja, a §to od uboda strijele. Moj a amidzicna Rubejji' bint 
Nadr kaze: Svoga brata sam mogala prepoznati samo po jagodicama 
njegovih prstiju! Tim povodom je objavljen ovaj ajet: Ima vjernika koji 
ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima i/i koji su poginuli, i ima ih koji to 
ocekuju - nisu nista izmijenili' l . " Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 132 

3431. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Jezid b. Harun; kaze: Nas je obavijestio Humejd et-Tavil, prenijevsi od 
Enesa b. Malika, "da je njegov amidza odsustvovao iz Bitke na Bedru. 
On kaze: "Odsustvovao sam iz prve bitke u kojoj se Allahov Posianik, 
sallallahu alejhi ve sellem, borio protiv mnogobozaca. Ako mi Allah 
omoguci da ucestvujem u nekoj bici protiv mnogobozaca, Allah ce biti 
svjedok sta cu uraditi." Kad je dosao dan Bitke na Uhudu i kad su se 
muslimani dali u bijeg, on rece: Allahu, ja Te molim ne uzmi mi za zlo 
ono sto oni, tj. njegovi ashabi, napravise, a onda krenu naprijed (prema 
mnogoboscima). Susrete ga Sa'd 13 i rece: Brate moj, i ja cu sa tobom! 
Ali nisam bio u stanju uciniti ono sto je on cinio. Na njemu je bilo 
osamdeset i nckoliko rana sto od maca, sto od uboda koplja, a sto od 
uboda strijele. Govorili smo da je u vezi sa njim i njegovim drugovima Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

29 Ahmed b. Muhammed b. Musa Ebu Abbas es-Scmad, poznat kao Merdivejh, pouzdan je 
prenosilac i hafiz hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. 

'" Sulejman b. Mugire el-Kajsi Ebu Scid el-Basri po misljenju Jahjaa b. Meina pouzdan je 
prenosilac hadisa. Pripadao je scdmoj generaciji. 
131 El-Ahzab. 23. ajet. 

,:: Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Muslim u Sahihu i En-Nesai u Sunenu. 
133 Sa'd b. Muaz. 

43 objavljcn, kaze Jezid, ajet: Ima ih koji su poginult, i ima ih koji to 

ocekuju 134 ." Ovaj hadisje hasenun-sahihun. 3 Njegov amidza so zvao Enes 
b. Nadr. 

3432. ISPRICAO NAM JE Abdul-Kuddus b. Muhammed el-Atar el- 
Basri; kaze: Obavijestio nas je Amr b. Asim 6 , prcnijcvsi od Ishaka b. 
Jahjaa b. Talhe, a on od Musaa b. Talhe 137 , koji je kazao: "Jednom 
prilikom udoh kod Muavije, a on rcce: Hoces li da ti kazem jcdnu 
radosnu vijest? Hocu odgovorih, a on rcce: Cuo sam Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, kada veli: Talha je jedan od onih 
(na koje se odnose Allahove rijeci): lata ih koji su poginult " 

Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je od Muavije samo sa ovim 
senedom. Ovo se prenosi i od Musaa b. Talhe, a on od svoga oca. 

3433. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Junus 
b. Bukejr, prenijevSi od Talhe b. Jahjaa , on od Musaa i Isaa. Talhinih 
sinova, a njih dvojica od svoga oca Talhe: "Ashabi Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekose nekom neukom 
beduinu: Upitaj ga 139 o (rijecima Uzvisenog): Into ih koji su poginuli, ko 
su oni? Oni se, iz postovanja i bojazni, ne usudise da ga o tome pitaju. 
Beduin ga (o tome) upita, a on se okrenu od njega. Potom ga ponovo 
upita, a on se okrenu od njega. Potom ga ponovo upita, a on se okrenu 
od njega. Kad sam se ja, u zelcnoj odjeci, pomolio na dzamijska vrata, 
posto me ugleda, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: Ko je 
onaj §to je pitao za one koji su poginufi? Ja, Affahov Posfanice, odgovori 
beduin, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Ovaj ce biti 
jedan od njih (onih na koje se odnose Allahove rijeci): Ima ih koji su 
poginuli." Ovaj hadisje hasenun-garibun. Poznat nam je samo preko Junusa 
b. Bukejra. 

3434. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Osman b. Omer. prenijevSi od Junusa b. Jczida 1 °, on od Zuhrija, on od Ebu 
Selemea , a on od Aise, koja jc kazala: Kad je Allahovu Poslaniku. 
sallallahu alejhi ve sellem, naredeno da svojim suprugama ponudi izbor. on 
poce od mene, pa rece: "Aisa, ja cu ti nesto spomenuti pa ne zuri sa '- 14 El-Ahzab, 23. ajet 

35 Biljczc ga i El-Buhari u Sahilni i En-Nesai u Suneim. M Amr b. Asim cl-Kilahi cl-Basri. 

\lusa b. Talha b. Ubcjdullah ct-Tcjmi Ebu Isa ili Ebu Muhammed el-Mcdcni pouzdan je 
prenosilac hadisa. Pripadao je drugoj generaciji. Neki tvrde da jc rodcn jos za zivota 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem. Zivio je poslijc u Kutl. 

Talha b. Jahja b. Talha b. Ubcjdullah ct-Tcjmi cl-Mcdcni iskren jc prenosilac hadisa, koji 
je prilikom prenosenja hadisa grijeSio, I'ripadao jc sesloj generaciji. Kasnijcje iivio u Kufi. 

139 Tj. Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 

140 Junus b. Jezid b. Ebu Nedzdzar el-Ejli. 

141 Ebu Selcmc b. Abdur-Rahman b. Avf. 

44 donosenjem odluke, nego o tome konsultuj i svoje roditclje. Znao je, veli 
ona, da moji roditelji neee biti za to da se od njega rastavim. Potoni, veli 
ona, rece: Allah jc kazao: O, Vjerovjesnice, red zenama svojim: Ako zelite 
zivot na ovom svijetu i njegov sjaj, onda se odlucite, dot cu vain pristojnu 
otpremu i lljepo cu vas otpustiti. A ako zelite Allaha, i Poslanika Njegova, i 
onaj svijet, -pa, Allah je, doista, onima medu vama koje cine dobra djela 
pripremio nagradu veliku. Kad to cuh, rekoh: O cemu da konsultujem 
svoje roditelje? Ja zelim Allaha, Njegova Poslanika i onaj svijet. I ostale 
Vjerovjesnikove zene ucinise isto sto i ja." Ovaj hadis jc hascnun- 
sahihun. Ovo je takoder preneseno od Zuhrija, on od Urvea, a on od Aisc. 

3435. 1SPRICAO NAM JE Kutejbe; kazc: Obavijestio nas je 
Muhammcd b. Sulejman b. El-Esbihani 144 , prenijevsi od Jahjaa b. Ubcjda l4 \ 
on od Ataa b. Ebu Rebaha, on od Omera b. Ebu Selemea, Vjerovjesnikova, 
sallallahu alejhi ve sellera, pastorka, koji je kazao: "Kad je Vjerovjesniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, obja\ijen ovaj ajet: Allah zeli da od vas, o 
porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno ocisH, on u 
sobu L'mmu Seleme pozva Fatimu, Hasana i Husejna, prekri ill 
haljinom, Alija bijase iza njih te i njega prekri (drugom) haljinom, a 
onda rece: Allalui. ovo jc raoja porodica, odstrani od njih grijehe i 
potpuno ih ocisti! Na to ce Uninui Selema: I ja sain sa njima, o, Allahov 
Vjerovjesnice! On rece: I ti imas svoje mjesto i dobra si 147 ." Ovaj hadis 
Ataa. od Omera b. Ebu Selemea sa ovim senedom je garibun. 

3436. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kazc: Obavijestio nas je 
Allan b. Muslim; kaze: Nas je obavijestio Hammad b. Seleme; kazc: Nas je 
obavijestio Ali b. Zejd' 4 , prenijevsi od Enesa b. Malika: "Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je, prolazeci pored Fatiminih vrata, 
kada bi isao na sabahski namaz, sest mjeseci govorio: Namaz, o, 
Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, porodico! Allah zeli da od 
vas. Vjerovjesnikove porodice. grijehe odstrani, i da vas potpuno 
ocisti!" 42 El-Ahzab, 28. i 29. ajet. "' Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunenu. 

I Muhammcd b. Sulejman b. Abdullah el-Kufi Ebu Ali b. El-Esbihani iskrenje prenosilac 
hadisa, ali jc prilikom prenosenja hadisa grijeSio. Pripad raciji. 

'" Jahja b. Ubejd el-Mekki sticenik plemcna Benu Noahzum. Ibn Kadzcr el-Askalani za 

njega kazc da jc pouzdan prenosilac hadisa. Pripadao je gestoj generaoiji. 
'"' El-Ahzab, 33. ajet, a koji u cijelosti glasi: "L 1 kucama svojim bora\ ite i Ijepotu svoju. kao 
u davno pagansko doba, ne pokazujte, i namaz obavljajte i zekjat dijclite, i Allaha i 
Poslanika Njegova slusajie! Allah /eh da od vas. o. porodico Poslanikova. grijehe odstrani. i 
da vas potpuno ocisti." 

II lako ne spadaS u moju porodicu. 

Uiljczi ga i Et-Taberani u El-Mu'dzemul-kebiru, 
' 4> ' Ali b. Zejd b. Dzed'an. 

45 Ovaj hadis je sa ovira senedom hasenun-garibon. s Poznat nam je 
preko Hammada b. Selemea. Na ovu icmu preneseni su hadisi i od Ebu 
Hamra Ma'kila b. Jesara i Ummu Seleme. 

3437. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijcstio nas je 
Davud b. Ez-Zibrikan 151 . prenijevsi od Davuda b. Ebu Hiuda, on od Sa'bija, 
a on od Aise, koja je kazala: "Da je Allahov Poslanik. sallallahu alejlii ve 
sellem, (mogao) prikriti ista od Objave prikrio bi ovaj ajet: A kad ti rece 
onome koine je Allah milost darovao - tj. islam -, a koine si ti dobro 
uizinio 152 : - tj. time sto si ga oslobodio - Zudrzi ienu svoju 15 i boj se 
Allaha! - u sebi si skrivao ono sto ce Allah objelodaniti i Ijndi si se bojao, a 
prece je da se Allah a boj is! Ipostoje Zejd s njom zivio i od nje se razveo, 
Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi nstrucavali vise da se zene 
zenama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu - kako Allah odredi, 
onako trebu da bude. 154 Posto se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, ozeni zcnom svoga posinka, Allah objavi: Muhammeil nije 
roditelj ni jednom od vasih Ijndi, nego je Allahov Poslanik i posljednji 
Vjerovjesnik, a Allah sve dobro via. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, ga je posinio kad je bio mali. Kod njega je ostao do 
punoljetnosti. Neki su ga zvali Zejd b. Muhammed, pa je Allah objavio: 
Zovite ih po oeevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije! A ako ne znate 
imenu oceva njihovih, pa vasci su bracapo vjeri i sticenici su vasL Taj je 
sticenik tog i toga, a on je brat toga i toga. To je kod Allaha ispravnije, 
tj. pravednije kod Allaha." Ovaj hadis je prcnesen i od Davuda b. Ebu 
Hinda. on od Sa'bija. on od Mcsmka. a on od Aise. koja je kazala: "Da je 
Vjerovjenik, sallallahu alejhi ve sellem, mogao ista prikriti od Objave, 
prikrio bi ovaj ajet: A kad ti rece onome koine je Allah milost darovao, a 
koine si ti dobro ucinio." Ovo nije preneseno u cijelosti. 

3438. ISPRICAO NAM JE TAKO Abdullah b. Vcddah el-Kufi; ! 
Obavijcstio nas je Abdullah b. Idris. prenijevsi od Davuda b. Ebu Hinda. A 
obavijcslio nas je Muhammed b. Eban; kaze: Nas je obavijcstio Ibn Ebu 
Adij, prenijevsi od Davuda b. Ebu Hinda, on od Sa'bija. on od Mesruka, a on 1511 Bilje/e g;i i Ahmed b. Har.bcl u Musnedu, Et-Taberani u EI-Mu'dSemul-kebiru i Hakim u 

Mustedreku. Hakim smatra da je o\ aj hadis vjerodostqjan. 

151 Davud b. Ez-Zibrikan cr-Rikasi cl-Basri jc ravija koga su 'nadiski uCenjacili odbacili. El- 

Ezdi ga jc smatrao la?.ovom. Pripadaoje eneraciji. Zivio je u Bagdadu, 

" : Zejdu b. Hariscu, koji bijaSc rob pa ga Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, 

oslobodi. aonda posini. 

153 Zejncbu binl Dzahs. 

154 El-Ahzab, 37 

'■■ El-Ahzab, 40. ajet. 

'-Aliziih. 5. ajet. a koji u cijelosti glasi: "Zovite ih po oeevima njihovim. to je kod 
Allaha ispravnije. A ako ne znate imena oce\a njihovih, pa vaSa su braca po vjeri i sticenici 
su vaSi. Nije grijeh ako u ionic pogrijegite, grijehje ako to namjerno ucinite, a Allah prasta i 
samilostan je. 

46 od Aise, koja jc kazala: "Da je Vjerovjenik. sallallahu alejhi ve sellem, 
mogao ista prikriti od Objave, prikrio bi ovaj ajet: A kad ti rece onoine 
home je Allah milost darovao, a koine si ti dobro ucinio." Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 3 

3439. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kafe: Obavijestio nas je Jakub b. 
Abdur-Rahman, prenijevsi od Musaa b. Ukbea, on od Salima, a on od Ibn 
Omera, koji je kazao: "Mi snio Zejda b. Harisea zvali Zejd b. 
Muhammed sve dok nije u Kur'anu objavljeno: Zovite Hi po ocevima 
njihovim, to je kod Allaha ispravnije.'" Ovaj hadis jc hasenun-sahihun. 5 

3440. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Kaz'a el-Basri: kaze: Obavijestio 
nas je Mesleme b. Alkame , prenijevsi od Davuda b. Ebu Hinda, a on od 
Amira es-Sa'bija, da je o rijecima Allaha: Muhammed nije rodilelj ni 
jednom od vasih Ijudi, kazao: Nije mu medu vama (do punoljetnosti) 
zivjelo ni jedno musko dijete." " )0 

3441. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Ispricao nam je 
Muhammed b. Kesir '; kaze: Obavijestio nas je Sulejman b. Kesir , 
prenijevsi od Husajna 163 , on od Ikrimea, a on od Ummu Umare el-Ensarije 4 
da je dosla Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rckla: "Sve sto 
vidim (u Kur'anu) odnosi se na muskarce, ne vidim da su zene igdje 
spomenute?!" Pa je objavljen ovaj ajet: Muslimanima i muslimankama, i 
vjernicima i vjernicama, i posluSnim muskarcima i poslusnim zenama, i 
iskrenim muskarcima i iskrenim zenama, i strpljivim muskarcima i 
strpljivim zenama, i poniznim muskarcima i poniznim zenama, i 
muskarcima koji dijele zekjat i zenama koje dijele zekjat, i muskarcima 
koji paste i zenama koje poste, i muskarcima koji o svojim stidnim 
mjestima rode brigu i zenama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i 
muskarcima koji cesto spominju Allaha i zenama koje cesto spominju Biljczi ga i Muslim u Sahihu. 
158 Bilje/e ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

5 Mcslema b. Alkame cl-Mazini Ebu Muhammed el-Basri pouzdan jc prenosilac hadisa. s 
lim sio je kod prenoseiija hadisa pravio previde. Pripadaoje osmoj generaciji. 

Muhammed, sallallahu alejhi \'e sellem. je od Hatidze, kako istiCe El-Mubarekfori, irnao 
cctiri sina: Kasima. Tajjibu, Tahira i Ibrahima. Kasim. Tajjib i Tahir su bili od Hatidze, 
Ibrahim od Marijc Koplkim'e. Svi su pomrli prije punoljetnosti. Ibn Kajjim el-Dze\zijje u 
djelu Zadul-mead islifie da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. imao ui sina: 
Kasima., Abdullaha i Ibrahima. On smaira da su. po misljcnju koje je po njemu pouzdanije, 
Tajjib i Tahir nadimci za Abdullaha. Hatidia mu je rod i I a i Cx-iiri keen: Zcjnebu, Rukaju, 
Umu Kulsum i Fatimu. Prve tri kcerkc su umrle za iivota Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, samo je Faiima umiia nakon njegove smrli. i lo nakon sesl mjeseci. 
101 Muhammed b. Kesir cl-Abdi el-Basri. 

103 Sulejman b. Kesir el-Abdi Ebu Muhammed, neki vele Ebu Dasucl el-Basri nije los 
prenosilac hadisa, osim u slucajevima kada hadise prenosi od Zuhrija. Pripadaoje sedmoj 
generaciji. 

63 Husajn b. Abdur-Rahman es-Sulemi el-Kufi. 
Ummu Umara Ncsiba bint Ka'b b. Amr el-Ensarija. 

47 .Allaha, - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio ." 

Ovaj.hadis je hasenun-garibun. " Poznui nam je ovaj hadis samo sa ovim 
sencdom. 

3442. ISPRIC'AO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Fadl"' 7 ; kaze: Nas je obavijestio Hammad b. Zejd. prenijevsi 
od Sabiia. a on od Enesa, koji je kazao: "Kad je objavljen ovaj ajet o 
Zejnebi bint Dzahs: / postoje Zejd s njom zivio i od nje se razveo, Mi smo 
je za lebe uda/i, ona se uznosila nad ostalim Vjerovjesnikovim zenama. 
Govorila je: Vas je udala vasa porodica, a mene je udao Allah iznad 
sedam nebesa." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3443. ISPRI.CAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Ubejdullah b. Musa, prenijevsi od Israila. on od Es-Suddijja l(W . on od Edu 
Saliha 170 , a on od' Umihane bint Ebu Talib, koja je kazala: "Zaprosio me 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem. Ja mu se izvinih i on uvazi 
moje izvinjenje. 1 ' 1 Nakon toga Allah objavi: Mi smo ti dozvotili da ti 
hudu zene one kojima si duo vjencane darove njihove, i one u vlasti tvojoj 
'koje ti je Allah dao iz plijcna, i kceri amidza tvojih, i kceri tetaku tvojili po 
OCtt, i kceri daidza tvojih, i kceri tetaka tvojih po materi koje SU se s tobom 
iselile 172 Ona kaze: Nisani mu bila dozvoljena jer se sa njim nisam 
iselila, nego sam spadala medu one (za koje je rckao: Idite, vi ste) "• 5 El-Ahzab, 35. ajct. 

'"' Biljcze ga i Abd b. I lumejd u Musnedu i Et-Taberani u El-Mu'dSemul-kebirti. 

: ' 7 Muhammed b. Fad! cs-Scdusi Ebu Fadl el-Basri poiizdan je i siguran prenosilac hadisa. 
Prcd kraj 2ivotajc poscnilio. Pripadaoje devetoj generaciji. 

'""■ Biljo/.i liu i El-Buhari i\Sahilm. 

''"'' Ismail b. Abdur-Rahman b. Ebu Kerime es-Suddijj L:bu Muhammed el-Kufi iskren je 

prenosilac hadisa s tim Stoje, prilikom prenosenja hadisa. pravio previde. Neki su smatraii 

da je bio si'ija. Pripadao je eeivnoj generaciji. 

1711 Ebu Salih Bazam. neki vele Bazan, Umihanin siieenik, slab je prenosilac hadisa i 

prcvarant. Pripadaoje trccoj generaciji. 

1,1 Zaprosio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. L'mmihanu prije nego je poceo 

primati Objavu. Istovreraeno ju je zaprosio i I lubcjre b. Ebu Vehb. Ebu Talib je dade za 

Ilubcjru. Nakon sio primi islam. Ummiliana sc rasiavi od Hubejrea. Tada jc ponovo zaprosi 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Cuvsi lo. ona mu rede: .la sam le voljcla u 

predislamsko doba, pogotovo le volim sada u islamu. medutim, ja imam dijete sn 1 lubejrom. 

Kad to cu Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. usuije. 

I7: El-Ahzab, 50. ajet, a koji u cijelosii glasi: "O, Vjerovjesnice. Mi smo ti dozvolili da budu 

zene tvoje one kojima si dao vjencane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti jc Allah 

dao iz plijcna, i keeri amidza tvojih, i kceri tetaka tvojih po ocu. i kceri daidza tvojih, i kceri 

tetaka tvojih po materi koje su sc s tobom iselile. i samo tebi. a nc ostalim vjernicima - zenu 

vjernieu koja se pokloni Vjcrovjesniku. ako Vjerovjesnik hoce da se s njome ozeni - da ti ne 

bi bilo tcsko. Mi znamo sta smo propisali vjernicima kada je rijee o zenama njihovim i o 

omnia koje su u vlasnisivu iijiho\ u. - A Allah praSta i samilostan jc." slobodni 173 ." Ovaj hadis je hasenun. 1 '" 1 Poznat nam je preko Es-Suddijja 
samo sa ovim senedom. 

3444. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Ubde cd-Dabbijj; kaze: 
Obavijestio nas je Hammad b. Zejd. prenijevsi od Sabila. a on od Enesa. koji 
je kazao: "Kad je objavljen ovaj ajet: // sebi si skrivao ono sto ce Allah 
objelodaniti' \ u vezi sa Zejneb bint D/alis. dode Zejd i pozali se (na nju) 
i zatrazi razvod. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reee: 
Zadrzi svoju zenu i boj se Allahal" Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3445. ISPRICAO NAM JE Abd 177 ; kaze: Obavijestio nas je Revh 178 , 
prenijevsi od Abdul-Hamida b. Behrama. a on od Sehra b. HavSeba, koji jc 
kazao da je Ibn Abbas rekao: "Allahovu Poslaniku su bile zabranjenc 
druge zene, osini onih koje su vjernice i koje su se sa njim iselile. Allah 
kaze: Od sad a ti nisu dopustene druge zene, iii da umjesto njih neku drugu 
uz.mes, makar te i zadivila Ijepota njihova, osim onih koje postanu rohinje 
tvoje - Allah vamje dozvolio rohinje vase vjernice - i zenu vjernicn koja 
sebe pokloni Vjerovjesniku, a zabranio je svaku onu koja je sljedbenica 
druge vjere, a ne islama. ls " Zatim je (Allah) kazao: A onaj ko olpadne od 
prove vjere - uzalnd ce mu bili djela njegova i on ce, na onom svijetu, 
nastradati. ' Allah kaze: O, Ijerovjesnite, Mi s/no ti dozvolili da hudu 
zene tvoje one kojima si duo vjencane durove njihove, i one u vlasti tvojoj 
koje ti je Allah duo izplijena, i kceri amidza Ivojih, i kceri telaka tvojih po 
ocu, i kceri daidla tvojih, i kceri tetaku tvojih po inaleri koje su se s tobom 
iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima, a zabranio ti je, osim tih, 
druge zene." 

Ovaj hadis je hasenun. Poznat nam je samo preko Abdul-Hamida b. 
Behrama. Cuo sam Ahmeda b. Hasana kada spominje da je Ahmed b. Daklc, ja sam primila islam na dan oslobodcnja Mckke, kada je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, svim Mckkelijama, koji su log dana ocekivali odmazdu. rekao: 
"Idite gdjc hoceie. vi sie danas slobodni!" 

"" Biljezi ga i Et-Taberani u EI-Mu'dzemul-kebiru. 
l75 £/-v4tea&,37.ajet 
1 '' Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Miisnedu i El-Buhari u Saliiliu. 

' Abd b. Humcjd. poznati hadiski ueenjak i aulor jednog od poznatih musneda. 
l7s Rcvhb. Ubade. 

I7 "' El-Ahzuh, 52. ajet. Ovaj njci jc. po misljcnju Ibn Abbasa. Mudzahida, Kaladea i dnigih 
ucenjaka, objavljen kao nagrada poslanikovim zenama. nakon slo mu jc Uzviseni Allah 
naredio da im ponudi izbor izmedu njega i ovosvjctskih uiivanja i nakon sto su sve odabralc 
njega. Nakon toga Allahovu Poslaniku vise nije bilo dozvoljeno da uzima druge zene. 

150 Abdur-Rahman el-Mubarekfori smatra dajc ovim ajetom derogiran prethodni ajet i da se 
njime Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. ponovo dozvoljava da se moze ozeniti sa 
vjcrnicom koja se pokloni Vjerovjesniku. sallallahu alejhi ve sellem. Medutim, on to do 
kraja zivota vise nije ucinio. 

151 El-Maida, 5. ajet. 

49 Hanbcl kazao: Nije los hadis koji je Abdul-Hamid b. Behram prcnio od 
Sehra b. Havseba. 

3446. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omen kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan, prenijevsi od Amra 8 , a on od Ataa, koji je kazao da jc Aisa rekla: 
"Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, su prije smrti (ponovo) 
dopustene sve zene (osim onih sa kojima se, zbog srodstva. nije mogao 
vjencati)." Ovaj hadis je hasenun-sahihim. ls3 

3447. ISPRICAO NAM JE Omer b. Ismail b. Mudzalid b. Seid; kaze: 
Ispricao nam jo moj otac, prenijev§i od Bejana lw , a on od Enesa b. Malika, 
koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se ozenio 1 ^ i 
poslao me da pozovem ljude na gozbu. Posto jedose i odose, Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ude u AiSinu sobu. Tamo zatece 
dvojicu ljudi kako sjede. Ugledavsi ih, on se vrati, a njih dvojica 
ustadose i odose. Tim povodom Allah objavi: O, vjernici, ne ulazite u 
sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dupiisti radijela, ali ne da cekate 
dok se ono zgotovi' 86 !" 

Hadis sadrzi poduze kazivanje. Ovaj Bejanov hadis je hasenun- 
garibun. KS7 Sabit je ovaj hadis prenio od Enesa u duzoj f'ormi. 

3448. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna; kaze: Obavijestio 
nas je Eshed b. Hatim i kazao: Ispricao nam ga jc Ibn Avn, prenijevsi od 
Amra b. Seida, a on od Enesa b. Malika, koji je kazao: "Bio sam sa 
Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem. kad je dosao do vrata zene 
sa kojom se (tek) bio ozenio. Kod nje su sjedili neki ljudi i on se viatio. 
Obavio je neki posao i vratio se. Kod nje su ti ljudi jos sjedili. On se 
ponovo vratio i obavio jos neki posao. Kad je dosao, ljudi su bili otisli. 
On ude i izmedu menc i sebe navuee zastor. To sam, veli, ispricao Ebu 
Talhi, a on rece: Da je to bilo tako kao sto govoris, vec bi nesto u vezi s 182 Amr b. Dinar. 

. liljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i En-Ncsai u Sunenu, 
" <4 Bcjan b. Bisr el-Ahmesi Ebu Bisr el-Kufi pouzdan jc i siguran prcnosilac hadisa. 
Pripadaoje petoj generaciji. 
185 Sa Zejncbom bint Dzahs. 

' s '' El-Ahzab, 53. ajet, a koji u cijelosti glasi: "O, vjernici. ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, 
osim ako vam sc dopusti radi jela, ali ne da cekate dok sc ono zgotovi; tek kad budete 
pozvani. onda udite, i posto jedete, razidite sc ne upustajuci sc jedni s drugima u razgovor. 
To smcta Vjerovjesnilcu, a on sc stidi da vam to rekne. a Allah sc ne stidi istine. A ako od 
njih ncsto trazite. trazite to od njih iza zastora. To jc cistijc i za vasa i za njihova srea. Varna 
nije dopusteno da Allahova Poslanika uznemimjete niti da sc zenama njcgo\im poslije 
smrti njegove ikada ozenite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio vclik grijeh." 
"" Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

>licd b. Hatim el-Dzumehi Lbu Amr, neki vele. Ebu Hatim cl-Basri iskrenje prcnosilac 
hadisa. ali jc prilikom prenosenja hadisa cinio grcskc. Pripadaoje devetoj generaciji. 

50 tim bilo objavljeno. (Malo kasnije) objavljen je ajet o zastoru 189 ." Ovaj 
liadis je sa ovim scnedom hasenun-garibun. Amra b. Scida su zvali El-Asle'. 
3449. ISPRICAO NAM JE Kutejbe b. Scid: kazc: Obavijestio nas je 
Dzafer b. Sulejman ed-Dubei, prcnijcvsi od Dza'da Ebu Osmana , a on od 
Enesa b. Malika, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve 
sellem, se ozenio i usao kod zene. Moja majka Ummu Sulejm spremi jelo 
od hurmi sa inaslom i grusalinom, stavi ga u zdjelu i rece: Enese, odncsi 
ovo Vjerovjesniku, sallallahu alcjhi ve sellem, i red mu: Allahov 
Poslanice, ovo je malo od nas, poslala ti je moja majka i selami te. Odnio 
sam to, veli Enes, Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i 
rekao: Moja majka te selami i ovo malo ti salje od nas. On rece: Ostavi 
to i idi mi zovni tog i tog i tog i svakoga koga usput sretnes! Nabrojao je 
mnogo ljudi. Zovnuo sam, veli Enes, sve one koje je nabrojao i one koje 
sam usput sreo. Upitah Enesa: A koliko ih je bilo? On rece: Oko tri 
stotine. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi (tada) rece: 
Enese, donesi zdjelu! Kad su usli, veli Enes, i sofa i soba bile su 
ispunjene. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Neka se 
okruze po deseterica i neka svako jede ispred sebe! Jeli bi, veli Enes, dok 
se nc zasite, onda bi ta grupa izisla, a druga usla i sve tako dok ne jedose 
svi. Tad mi, veli Enes, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 
Enese, skloni zdjelu! Posto je sklonih, ne znam. veli Enes, da li je bila 
punija kada sam je stavio ili kad sam je podigao. 1 " Nakon sto su jeli, 
ostade jedna grupa, veli Enes, da medusobno razgovaraju u sobi 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, je sjedio, a njegova zena je bila okrenuta 
licem prema zidu. Posto dotuzise Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi 
ve sellem, on izide, poselami ostale supruge i ponovo se vrati. Kad 
vidjesc da se \ ratio, shvatise da su mu dotuzili, ustadose i svi izadose. 
Isprativsi ih, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ude u sobu i 
navuce zastor. Ja sam i dalje sjedio. Malo zatim on izade kod mene. 
Bijahu mu objavljeni ovi ajeti: O, vjemici, ne ulazite u sobe 
Vjerovjesnikove, osim ako vain se dopusti radijela, all ne da cekate dok se 
ono zgotovi; tek kad budete pozvani, onda udite, i posto jedete, vazidite se 
ne iipiistajnci sejedni s drugiina u razgovor. To sineta Vjerovjesniku, a on 
se stidi da vain to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih nesto 
trazite, tvazite to od njih iza zastor a. To je eistije i za vasa i za njih ova srca. 
Vama nije dopusteno da Allahova Poslanika uznemiravatee niti da se 189 To jc 53. ajci sure El-Ahzab. 

,0 Dza'd b. Dinar cl-Jcskeri Ebu Osman es-Sajrafi cl-Basri pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao jc celviioj generadji. 

U ovom hadisuje iznesena jedna od mu'dziza posljcdnjcg Allahovog Poslanika. 
sallallahu alcjhi vc sellem. 

51 zenama njegovim poslije smrti njegove ikada ozsnite. To hi, uistinu, kod 
Allaha, bio velik grijeh, iznosili vi o tome sta ujavnost Hi to u sebi krili, pa, 
Allah sve zna. Allaliov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellcm. potom izido i 
prouci ih ljudima. Dza'd kaze da je Enes rekao: Ja sam prvi koji je 
proveo u djelo ovc ajetc koji sc odnose na zastor naspram 
Vjerovjesnikovih zena." 

Ovaj hadisje hasenun-sahihun. 1 2 Dza'd je Ibn Osman, a neki vele Ibn 
Dinar. Nadimak mu je po djetctu Ebu Osman, iz Basre je. Po misljenju 
hadiskili uccnjaka, on je pouzdan prenosilac hadisa. Od njega su hadise 
prenijeli Junus b. L'bejd, Su'be i Hammad b. Zejd. 

3450. ISPRICAO NAM JE lshak b. Musa el-Ensari; kaze: Obavijestio 
nas je Ma'n: kaze: Nas je obavijestio Malik b. Enes, prcnijevsi od Nuajma b. 
Abdullaha el-Mudzrnira 193 da ga je obavijestio Muhammed b. Abdullah b. 
Zejd el-Ensari. Abdullah b. Zejd je onaj koji je usnio czan za namaz, 
prcnijevsi od Ebu Mes'uda el-Ensarija , koji je kazao: "Dosao nam je 
Allaliov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. dok snio sjedili kod Sa'da 
b. Ubadea. Besir b. Sa'd 1 '^ mu rece: Allah nam jc naredio da na tebe 
donosimo salavat, pa kako da ga, na tebe, donosimo? Allaliov Poslanik, 
sallallahu alejhi vc sellem. veli Ebu Mes'ud, zasutje toliko da smo 
zaboravili da ga je i pitao, a onda Allaliov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rece: Recite: Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali 
Muhammedin kema sallejte ala Ibrahime vc ala ali Ibrahim. Vc barik 
ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala Ibrahime 
ve ala ali Ibrahim fil-alemine inncke hamidun medzid. (Allahu, 
blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao Sto Si blagoslovio Ibrahima 
i njegovu porodicu. ! acini sretnim Muhammeda i njegovu porodicu kao sto 
si iicinio sretnim Ibrahima i njegovu porodicu medu svjetovima. 77 si, 
uistinu, hvale dostojan islavljen), Selam nazivajte onako kao sto ste prijc 
naueili!" 

O ovoj temi prenescni su hadisi i od Alijc. Ebu Humejda, Ka'ba b. 
Udzrea, Talhe b. Ubcjdullaha. Ebu Scida Zejda b. Haridzea. neki kazu Ibn 
Dzarijea. i Burejdea. Ovaj hadisje hasenun-sahihun. ' 

3451. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Rcvh b. Ubade, prcnijevsi od Avfa , on od Hasana lys , Muhammeda' yy i 152 Biljczc ga i Muslim u Sahihu i En-Nesai u Sunenu. 

I9 '' Nuajm b. Abdullah cl-Mudzmir Ebu Abdullah el-Medcni pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadaojc ireeoj gencraciji. 

194 Ebu Mes'ud Ukbe b. Amir el-Ensari poznati Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi vc sellcm. 
ashab. 

" 5 Besir b. Sa'd b. Sa'lebe b. Dzulas el-Ensari el-Hazredzi poznati Vjerovjesnikov. sallallahu 
alejhi ve sellem, ashab. 

Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Muslim u Sahihu i Ebu Davud i En-Nesai u 
Sunenima. 

52 Hilasa" , oni od Ebu Hurejrca, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejlii ve 
sellem: "Musa je bio previse stidan. On bi se prilikom kupanja 
zaklanjao stideci se da mu se vidi nesto od tijcla. Sinovi Israilovi su ga 
vrijedali govoreci: On se ne skriva bez razloga, mora da ima neku 
niahanu ili gubu ili kiln iii kakvu bolest. Allah ga je htio osloboditi 
onoga sto su govorili. Musa se jednog dana osamio. Skinuo odjecu, 
stavio je na kamcn i poceo da se kupa. Kad je zavrsio sa kupanjem, 
dode da uzme odjecu. Medutim, kamen s njegovom odjecom pobjeze. 
Musa uze stap i poce moliti kamen da mu vrati odjecu. Isao je za njim i 
govorio: Kamene, vrati mi odjecu, kamene, vrati mi odjecu! Isao je tako 
sve dok ne dode do glavesina Sinova Israilovih. Oni ga vidjese nagog. 
Bio je najljepseg fizickog izgleda. Tako ga je Allah oslobodio onoga sto 
su govorili. (Posto ga vidjese), kamen stade. 21 " On uze svoju odjecu, 
obuce je, a onda poce kamen udarati stapom. Tako mi Allaha, na 
kamenu su ostala tri, cetiri ili pet oziljaka od udarca §tapom. Na to 
aludiraju Njegove rijeci: O, vjernici, ne biulite kao oni koji su Musaa 
uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga sto su govorili, i on kod 
Allaha ugled uzivu 202 ." Ovaj hadis je hasenun-sahihun." 03 Prenesen je sa 
vise seneda od Ebu Hurejrea od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

u*> «jj~*> j* j .To 

j^J^Ji ^ jliJl ji k.d J\ iT^Ut :UU -Ci- 'J xi-j ^J'/ J lii^ Tier 

4 lie- aJJi ^Jiff "-III c-^i :Jii U^'^ jX^~~' J> ijj 'J* i^*^ 1 'J-* J> j^- :J^ Is*^ 1 

j^JL_3 ^s-i ^-i biti ??£> jii ^h ^'£ j» >>' ji JJll «H AlJl JjL'j u; :cia p£*j 
^^5—3 [pj6 : ji .Lj'j~> JlS J\ 'jj& V^aiiJi J»i U Js- jL tJjs- y> 'c^r'jf- llii .^^'j 

j^J jij • *i* J3li j^» (&** J*^ f J**' t^ 1 : ^ ^^-^ 'j* J^ J jfo **& iffy <4J» 
tj &j *Li Jjli} u' :J^3 Jia .JjjI U p ^ Jjjfj :ji .ddj duM JS- J^i; iii lil* 
3l — . '<*£—* 'j>te */j&\ 'y. i'J&i- oJ) J^j i&J} 5\y.l if} ^jl ^4 :Jl3 ?3?yl y *je} 197 Avf b. Ebu Dicmile el-A'rabi. 

198 Hasan d-Basri. 

99 Muhammed b. Sirin. 
- 011 llilasb. Amr el-Hidzri. 

201 U ovom hadisu se govori jednoj od Musaovih, sallallahu alejhi ve sellem, mu'dziza. 

202 El-Ahzah, 69. ajet 

3 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 53 S')l \\i IjIiC; jjJJl liij .iUlc-'j OC~pj ?'jJr'j *^Ji IjitQj jjiJl Gij .AAjji 1 g,';< «Uii'j 

l£ • OiJJ' : J^ ?jt*J> ^ *JJ' J>-'.} ^ :J*Tj J 1 ^ .jUiij j^-^j 5&S*J ^**-j tljiji-MJlj 

«-.... . " . ./ '; .'. . , ; 
j__>- t-.Jji- kt_j-L>- IJj> .Al^uj j**^ 

^s— 3 s " j— P v^ ^ j* w >f ^ jj** y J W*- k** 1 ^* ^ ^ ba " .ft or 
*_J*jil b'lija> l^Jrl S&iliill c-T£> ^ *^' ^ «&' ^ !i ! :J^ fi-j 4* «M J^ 
^Jfill >ij j^Ji ijja ?j^o Jli lili ijJii J^jli ^* £jJ ) lii .Oiji^j Ji* iLL $&■ 

i Js- 'Jf- Is/*'^ j* „-*^* iJ/^-i J*-^ -V 1 ^j:-^ 1 -4»^jijl ^li ^ _ r L»i bo>- . r t i 

il 4j£J#l *y >' ^ ^JUr j^L.j Os. ^\ J-e Alii J_^j US : jli ^Lp Jl _^ ^J- >■ 

:j^Lj 4Ap 4AII j&> Mill 3j*j JU* .jUa* 3JjS jf ^ t*ji* :Jj& ^ :tj|tt ?«jl^3 lij 
1_J Ji^iJi Ui*- ij k!^ ly>i ^Ja3 li] Jir'j j* iLj ^J} ajGJ j A^-i o^J aj ^y iJ ijli 

jif jL Jj .*uUi aift ji ^Uii ^b ^ ^ Ji jiii p ^sy; jdii *uUi j*l ^4- 

1 ii .j^jCJy j! SjjSJU3 jj^J^J fcUJl j-JsLiJl LiiaS^jj CjJJi tUJJl Jii ^*ll iiL ^- 

Ijii (jjj liij .^-J^ o**^" ^^ ^i* . OjJjjjj *0j3^>u j%4^Jj jV" _^$3 *4^rj ^li 4j ijt^r 
^_4l oIp d- :ijJli fJ& j* J^, Jp ^a Ji ^ ^Jj ^ > > tfj^J* 0* ^^' 

35. Iz sure5e^e' 

U ime A lla ha, Milostivog, Samilosnog: 

3452. ISPRICALI SU NAM Ebu Kurejb i Abd b. Humejd i kazali: 
Obavijestio nas je Ebu Usame 204 , prenijevsi od Hasana b. Hakema en- 
Nehaija 20S , koji je kazao: Ispricao mi je Ebu Sebre en-Nehai 206 , prenijevsi od 
Fervea b. Musejka el-Muradija 2 7 , koji je kazao: "Otisao sam 2U "' Ebu Usamc Hammad b. Usame. 

205 Hasan b. Hakeni cn-Nchai libu Ilakcm el-Kufi iskren je prenosilac hadisa. ali je 

prilikom prenoscnja grijesio. Pripadao je sesioj generaciji. 

: "" Ebu Sebrc Abdullah b. Abis en-Nehai el-Kufi prenosilac je hadisa koji je. od hadiskih 

uccnjaka, ocijenjen kao prenosilac koji zadovoljava (makbul). Pripadao jc trccoj generaciji. 

: " 7 Fervc b. Muscjk cl-Muradi cl-Gutajfi, Vjcrovjesnikov, sallallahu alejhi vc sellcm. ashab, 

koji se kasnijc nastanio u Kufi. 

54 Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: Allahov Poslanice! 
Mogu li se boriti protiv onih, iz moga naroda, koji su se odmetnuli od 
islama, sa onima, od njih, koji vjeruju? On mi dozvoli borbu protiv 
njih i imenova me zapovjednikom. Kad sam otisao od njega, pitao je za 
mene: Sta je uradio El-Gutajfi? Obavijestise ga da sam otisao. On tad 
posla (covjeka) za mnom koji me vrati. Dodoh mu, a on bijase sa 
nekolicinom ashaba. Rece: Pozovi svoj narod, pa koji se od njih povrate 
u islam, ti ga od njih prihvati! Ne zuri sa borbom protiv onih koji se ne 
povrate u islam dok ti ja ne izdam novo naredcnjc. O Sebi" je, veli, 
objavljeno sto je objavljeno. Kad to cuse, neki covjek upita: Allahov 
Poslanice, sta je Sebe? Je li to zemlja ili je zena? On ce na to: Nijc ni 
zemlja ni zena. To je covjek koji je imao deset sinova, od kojih je nastalo 
dcset arapskih plemena, od kojih je sestero ostalo u Jemenu, a cetvcro 
otislo u Sam. U Sam su otisla: Lahm, Dzuzam, Gassan i Amile. U 
Jemenu su ostala: Ezd, Es'aron, Himjer, Kunide, Mezhidz i Enmar. 
Neki covjek upita: Allahov Poslanice, koje je (to pleme) Enmar? On 
rece: To je ono iz koga su proiza§la (plemena) Has'am 2u9 i Bedzila. 210 
Ovaj hadisje garibun-hasenun."" 

3453. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omcr; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan, prenijevsi od Amra 2 '", on od Ikrimea, on od Ebu Hurejrea, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: "Kada Uzviseni 
Allah, na nebesima, nesto odredi, meleci udare svojim krilima poput 
udarca lanca o stijenu u znak pokornosti Njegovim rijecima. A kad 
prode strah iz njihovih srca, jedni druge upitaju: Sta ono rece vas 
Gospodar? Istinu, odgovore ovi drugi, On je uzvisen i velik. Tad su, veli 
on, sejtani jedni na drugima ." Ovaj hadisje hasenun-sahihun." 

3454. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Ali el-Dzehdami; kaze: Obavijestio 
nas je Abdul-Ala"' 3 ; kaze: Nas je obavijestio Ma'mer, prenijevsi od Zuhrija, 
on od Alija b. Husejna , a on od Ibn Abbasa, koji jc kazao: "Dok je 
jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio sa 
nekolicinom svojih ashaba, spusti se zvijezda repatica i osvijetli okolinu. 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: Sta ste u 
predislamskom dobu govorili kad biste ugledali ovako nesto? Govorili " s Sebe jc picnic u Jemenu koje potice od Sebe b. Jesdzeba b. Ja'ruba b. Kahlana b. Huda. A 
Sabe je bila drzava na jugu Arabije, o cemu govori sura Sebe'. Arapsko plcmc u Arabiji. 209 

:| " Bedzila arapsko plcmc u Jemenu. 

211 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl u Mttsnedu i Ebu Davud u Sitnemi. 

212 Amrb. Dinar. 

13 Tad se sejtani penju jedni na druge ne bi li sto culi. 

214 Biljezc ga i El-Buhari u Sahilni i Ebu Davud i Ibn Madzc u Sunenima. 

215 Abdul-A'la b. Abdul-A'la. 

216 Ali b. Husejn b. Ali b. Ebu Talib el-Hasimi el-Mcdcni poznat kao Zcjnul-Abidin. 55 smo, povikase oni: Neko znacajan umrijc, ili: Neko se znacajan rodi. 
Allahov Poslanik rece: Zvjezda repatica se ne spusta ni zbog cije smrti 
niti rodcnja nego kada nas Uzviseni Gospodar nesto odredi, tad Mu 
(meleci), nosioci Arsa, zahvale, potom Mu zahvale oni (meleci) koji su na 
nebesima ispod njih, zatim oni ispod njili dok zahvala ne dopre do 
ovozemaljskog neba. Tada meleci sa sestog neba upitaju one Sto su na 
sedmom nebu: Sta to rece vas Gospodar? Pa, veli, potom (o tonic ) 
stanovnici svakog neba obavijeste one ispod sebe dok vijest ne dopre do 
ovozemaljskog neba. Tada sejtani to prisluskuju i budu pogadani. Oni 
ponesto uspiju cuti i to sto cuju prenesu svojim prijateljima (od ljudi). 
To sto cuju je istina koju oni izokrenu i ponesto joj i od sebe dodaju." 

Ovaj hadis je hasenun-sahilnm. 217 Ovaj hadis je prenesen od Zuhrija, 
on od Alija b. Husejna, on od Ibn Abbasa, a on od nekih ensarija koji su. 
rekli, bili smo kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

'a ' t a t Z- * J . f ,7 ' .5. *>>>>*> - (£> ?, * ft * * ■* t . t if i+l* * **«•«*. 

* * 

, , - . * „ s ' ' r + + * 

aJjI^j 'J$£ (AJjA : J IS (4»l jib Ol^JU JjL* j^pj A ,A : i« j^j A~iiJ ^iSi j4^** ^^ 

* ^Li~ ILj^p oj.ii- lii .AisJl ^ (►4^'j KWj 

36. Iz sure Meleci (Fatir) 

U ime Alluhu, Milostivog, Samilosnog: 

3455. ISPRICALI SU NAM Ebu Musa Muhammcd b. Musenna i 
Muhammed b. Bessar i kazali: Obavijestio nas je Muhammed b. Dialer; 
kaze: Nas je obavijestio Su'be, prenijevsi od Velid b. Ajzara, koji je cuo od 
nekog covjeka iz plemena Sekif kako prica od nekog iz plemena Kinane, on 
od Ebu Seida el-Hudrija, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 
da je ovom ajetu: Mi cento uciniti da Knjigu poslije naslijede oni Nasi 
robovi koje Mi izaberemo; bit ce onih koji ce se prema sebi ogrijesiti, bit ce 
onih cija ce dobra i losa djela podjednako teska biti, i bit ce onih koji ce, 
AHahovom voljom, svojim dobrhn djelima druge nadmasiti - za to ce veliku 217 Biljeii ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu. 
56 nagradu dobiti 218 , ka/.ao: Svi ce ovi imati jedno boraviste, svi ce oni u 
Dzennetu biti!" 219 Ovaj hadis je garibun-hasenun. 220 ;■■ :Jl i ,i . i! '-^ *J '-i 1-aI'jJ '-i il*til -i itf«l*J ul U ios-1 iU* lijoi- .f i oV 

L-aJ " $li : Jls .lipi iljl*jj iXJi cJi :Jli ?«Ji LJuJ jjt ji b'i l£ ^jjji :il*j 4^ 

:Jl5 .l^ijii [y jiiasi c^r >^" i/ k^ 1 $ JJ ^ $^j $' &$£ ij^iji ^ oi£~j3 
* ^^> jLS- uLjji Qji .4JJ1 -lit l»l^i ^J iUij : J\5 .l$J ^isL* iilij \y 1J 

37. Iz sure /asm 
{///we Allaha, Milostivog, Samilostwg: 

3456. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Vezir el-Vasiti; kaze: 
Obavijestio nas je Ishak b. Jusuf cl-Ezrek, prenijevsi od Sufjana es-Sevrija, 
on od Ebu Sufjana, on od Ebu Nadrea"" 1 , a on od Ebu Scida el-Hudrija, koji 
je kazao: "Pleme Benu Selime zivjelo je u predgradu Medine. Zeljeli su 
da se prebace blize dzamiji. Tada bi objavljen ovaj ajet: Mi cento, zaista, 
mrtve ozivjeti i Mi smo zapisali 0110 sto su radili i djela koja su iza sebe h Sura Fatir, 32. ajet. 

''' U spomenutom ajctu UzviSeni Allah jc spomcnuo Iri kalcgorijc vjernika od kojih cc neki 
vise, a neki manjc raditi dobra djela. Samim tim sto su vjcrnici. njihovo krajnje ishodiste bit 
dc Dzennct. 

Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 
m Ebu Nadreel-Abdi el-Vasiti. 57 ostavilf , a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. rece: Yasa 
djcla ce biti zapisana 223 pa se ne prebacujte!" 

Ovaj hadis koji je prenesen preko Sufjana es-Sevrija je hasenun- 
garibun. 2 "' 1 Ebu Sufjan jcTarif es-Sa'di. 

3457. 1SPRICAO NAM JE Hcnnad; kale: Obavijestio nas je Ebu 
Muavija. prenijevsi od A'mesa, on od Ibrahima, on od svoga oca, a on od 
Ebu Zona, koji je kazao: " Jednom prilikom sam usao u dzamiju kad je 
Suncc zaslo. Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, je sjedio. 
Ugledavsi me, on rece: Ebu Zerre! Znas li gdje odlazi ovo (misled] na 
Sunce)? Rekoh: To Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju, a on rece: 
Ono odlazi kako bi zatrazilo dozvoiu da ucini sedzdu pa mu budc 
dozvoljeno. 225 (Medutim, uskoro ce doci vrijeme kada ce zatraziti dozvoiu i 
kad mu nece biti dozvoljeno, nego ce mu se reci): Izadi odande gdje si i 
zaslo, pa ce izici sa zapada. Potom je, veli on, Vjerovjcsnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, proucio: "To je njegova odredena granica." To je, veli 
(Ebu Zerr), kiraet Abdullaha b. Mes'uda. Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

. ~ - <■ 

JiT ill t-'js, J\ \ii y_\'i j* U :lL} 4* «&• J^ ^ Jj"j J^ :J^ ^ y. ^ '&■ A-. 

Iaj i3 j ) :Jirj j£ *JJ» Jj3 \'J J .lurj Jirj tea 0]j .*ijli tf -V UjO SiGJi ^4 I3_j^i 

j ' * , ~ , i , , t < i-j , ' J \ , . < - 2:2 ,/as/n, 12. ajet, a koji u cijclosti glnsi: "Mi cemo. zaista, mrtve ozivjeti i Mi smo zapisali 
ono sto su radili i djcla koja su iza sebc ostavili; svc smo Mi lo u Knjizi jasno pobrojali." 
223 Tj. tragovi vasi i koraci vaJi do dzamijc i nazad cc biti zapisani. pa se ne prcscljavajtc. 
"" J Biljezi ga i Bezzaru Musnedu. 

22S El-Buhari u Sahihu biljezi od Ebu Zerra da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem. jednom prilikom. nakon zalaska Sunca, rekao: "Znas li ti gdje ono odlazi? Rekoh: 
Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju. a on rece: Odlazi kako bi ucinilo sedzdu ispod 
ArSa i zatrazilo dozvoiu za ponovni izlazak pa mu bude dozvoljeno. Medutim. ubrzo ce 
uciniti sedzdu pa mu nece biti primljena i zatrazit cc dozvoiu za ponovni izlazak pa mu nece 
biti dozvoljeno, nego cc mu se reci. Vrati se tamo odakle si doslo, pa cc izadi sa zapada! Na 
to se odnose rijeci UzviSenog Allaha: "I Sunce se krede do svoje odredene grantee, to je 
odredba Silnog i Sveznajudeg. " 
~'~" Biljczc ga u El-Kutubus-sitte svi. osim Ibn Madzca. te Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

58 -■f y.J\-X a-Jj« Jj-S j-* p^»j .d* aji J^ aLi J>-j kit : J^ v^" J y' '(/■ *3& 

* !_;> ii*£- U* .lill Oj^s- :JlS ,( jl> jj ji wAJi SJU ,J) aliL/ji} 

9 - - > a » ^ . a « * - % J a , - > a J i .. * a f i'jf Ja IJ- I /;- 

J £• ^J-tj JjJ J_JL-a U_ r ^-l A^iP ^1 -UU^ ^ .Uj^« '-i^"' ^*-'' ^ J -*- :> ^ '-J-^ • I 4 " • 

* v «» # - 

(• — » &— a^ &*Jr) ) : J^" ^ J^ J f&i «0* ^ ^ l^ 1 ji- S^il. ^p k> l_kJi jp Silii 
liij .o-ii' JU.'j fllllj tllil ^uiW'j ^~»^' JLS/ '-^~s- JJ* J L: -<^£) f^J f^ :J^ •( £^0' 

;. . .'_,,'_.>. t a , a, a. i j . < ,„.a;i ^.f ..**/•> • ■ •»* - <* * . a 

38. Iz sure Es-Safat 
U ime Allaha, Milosdvog, Samilosnog: 

3458. ISPRICAO NAM .IE Ahmed b. Abde ed-Dabi; kaze: Obavijestio 
nas je Mu'temir b. Sulejman; kaze: Nas je obavijestio Lejs b. Ebu Sulejm, 
prenijevsi od Bisra, a on od Encsa b. Malika, koji je kazao da je Ailahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, rekao: "Niko nece pozvati nekoga u 
nesto 2 " 7 , a da na Sudnjem danu nece biti zaustavljen zajedno sa onim 
koga je pozvao (u sirk ili grijeh), nece se od njega moci odvojiti, taman da 
je pozvao (samo jednu) osobu. Potom je proucio rijeci Uzvisenog Allaha: 
/ zaustavite ih, oni ce biti pitanr : Sta vain je, zasto jedni drugima ne 
pomognete." Ovaj hadis je garibun." 

3459. ISPRICAO NAM .IE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Velid b. Muslim, prenijevsi od Zuhejra b. Muhammeda, on od nekog 
covjeka, on od Ebu Alije, a on od Ubejja b. Ka'ba, koji je kazao: "Upitao 
sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellcm, o rijecima Allaha, 
Uzvisenog: I poslasmo ga stotini hiljada Ijudi, i vise'", pa je rekao: i 
dvadeset hiljada." Ovaj hadis je garibun. 

" 7 U silk ili grijeh. 

:!> Tj. zaustavite ih da odgovaraju za rijcCi i postupke na dunjaluku. Tada ce im biti receno: 
Sta vamje, Sta gledatc, zasto jedni drugima sad ne pomognete kao sto ste to cinili na onomc 
svijetu? 
::9 Es-Safat. 24. i 25. ajet. 

' ' U senedu ovog hadisa su Lejs b. Ebu Sulejm koji je pred kraj zivota poscnilio i Bisr koji 
je kao prcnosilac hadisa ncpoznat. 

31 Junusa. a.s. koji je, prema o\om hadisu, poslat narodu koji je brojao oko sto dvadeset 
hiljada osoba. Neki smatraju da ih je bilo oko sto tridcset hiljada. a neki da ih je bilo oko sto 
sedamdeset hiljada, Po misljenju Hazina. najmeritoniije je ovo kako stoji u ovoin hadisu. 

59 3460. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Halid b. Asme; kaze: Nas je obavijestio Seid b. Besir, 
prenijcvsi od Katadea. on od Hasana, on od Semurea, a on od Vjerovjesnika. 
sallallahu alcjhi ve scllem, da je o rijecima Allaha UzviSenog: / Mi smo 
potomke njegove 23 * u -ivotit ostavilf kazao: Hama, Sama i Jafisa." 

Ebu Isa veli: Kaze se Jafit i Jafis sa tuom i saom. Neki vele Jefes. Ovaj 
hadisje hasenun-garibun. Poznat nam je samo preko Seida b. Besira. 

3461. ISPRICAO NAM JE Bisr b. Muaz cI-Akadi; kaze: Obavijestio 
nas je Jczid b. Zurej'. prenijevsi od Seida b. Ebu Arubea, on od Katadea. on 
od Hasana, on od Semurea, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
scllem, koji je rekao: "Sam je prcdak Arapa, Ham je predak Abcsinaca, 
a Jafis je predak Bizantinaca." 

r s * * * 

\ \j&\ lui-l Jl U^l :L'li i>-tj J^\ jZJ>- 'J, olpj JUli- 'J, -jlkJ. l2Ib- .TfVY 

y\ Jej* : J IS y&- y) Jf- jg?r j> ■)&£* j* &■ y} y~ \* :Jli l5 ^j j* i/^**"' y- OCil- 

yj\ iUS .js-3 '^&± vjii. J aip) jJLj 4* *ln Jk ^ &*j >1^ <to ^^ 

jj_ji ,Jj : Jli ?ClL/jS [yi l._j U >i jjl U Jlii y_Jli J J) »jx^j : Jli .&u* \S J4*r 
4_US" : jl_J ?4Jj»-Ij iUS' : Jli .S£js«Jl ^ui]l j^l ^Sjj) L^ill l# ^ Ji-" **^ (4^ 
lii Oj sy-TJt sUi i ijl^j &w li li»-ij L%J} :»jJU8 .till U] SJj J i J J i£ £ : JlS .55^-ij 

) Jli ij sjP ^j Ij^iST jjJJi Jj' _i"-Ui i^j liT^a'lj w u» ) : jTyiJi j^j Jj3 : Jli .3lL^i di 

„i- c-ioi- lii .( jlUs'-l ill lla 0) s^y-Dl Sljl i I-L$j liiw U ) <djj Jj 
I iJLa l_pJ juiul jp jQl ^* -L*l> j| ^J U>*1 jCkL' l3!ii. T i *\r 

,83j_^ j^i ^ JUi} 233CJ ^ irlji ^tff :^L} *i Jji JL, In J_^j jli : jli jfr m EsSqfat, 147. ajet. 

233 Tj. potomke Nuhove, a.s. Prcma misljenju Seida b, Muscjjcba. Null, a.s, jc imao trojicu 
si nova koji su prczivjeli potop. To su Sam. Jafis i Ham. Svaki od njih irojice je iza sebc 
ostavio po trojicu sinova. Od trojice Samovih sinovajedan je predak Arapa, jedanjc predak 
Perzijanaca, a jedanjc predak Rimljana. Od trojice Jafisovih sinova jedan je predak Turaka. 
jedanjc prcdak Slavena. a jedan je predak Jcdzudza i Mcdzud/a. Od trojice Hamovih sinova 
jedanjc prcdak Kopta, jedan jc prcdak Cmaca. a jedan jc prcdak Berbera. 
" 4 Es-Safal, 77. ajet. 

60 ■Cr .ofy—a&l ^ p_JJ :cJS ?^0l UuJl ji-fl^i j»J i£>W J» &^> U JVS .j>'j}\ ^ \i'j 
.LJ>\ SjCUj pj£* AiJa^ [y fcjlSj ._^v oU) _^o ji\p SJUi Jii ^3 .OjiSCji ^ t^&jll 
j»L_ikJi ^UJ?J) j»UUl frUiij olsrjillj :Jl5 .Jjsai ^1p iD ^iiili S3 2bC*i o^f lilj 

«jUS ^jI ^.p oSl3 al_jj Ivij .LU-j v^j-iiJl Qi ,J j-Cp jJI jjljj *jU5 jI j!j IjJ-'i -i*j 

j* **US ^i ^p 53l3 j* ^i ,«&£■ Mi* jj ilii Ujo^i j6j ^J alki ISjJ. Tilt 

Jtii «3P j^i-f ^ J3 ^f : Jii ^\ & Jji J^ y)i j( ^ Ji ^ c UU!i ^ Jli 

£->> .«£>flf U uj :cii ?jkfil full L^&J LJ :Jfi .&$&; t^j £1$ :cii .i!UJ U 

.i«1 SSUj »jj* Ajjii ^i JlS'j ._,^tj oLaj ^u Jilp J^^ Jai^i 

I*- 3 — :?: h ^* J*-" »j_w» j^— »•• ^ ^jjj c-ji^i ^jj ti-ljiT-'ii o— *j j\ :Jlij .aJ_jJ2j LL.j 4^ 
i j > * t » * i -I s - ' s*. Ax . , * 4 .i ' ' a • i - * i '^ ' .*. ^ ^ • > * - * I'** - — , - 

Lij — ii Ujj — ^ r^^, — ?xi ^ , . .V.tJt jIp t^»lj0 IjJi" ^- ^iiaJl sLU* jP sliit Oli ILpj iQp 
LJJ JUS AJ^-flj Ifti j^L-f UJ3 .AJLds ^3 jj^JJ (*-^-j 4^ '^ , ^-^ '^ , Jj^j ^jL-aJ iUlaiU 

cJJ Jf iosll ^ .^-S U jJC'ji-L Ji lit Jii Jj di J&'l ^i j^ii UT j^iUai Jp 61 ^jii I 1 :cii f^lplJl liiJl jUa»« j*-3 :J^ ■t-'j dQ :cJ3 !ii?t» b :JU3 a^j^ j~*-' 

- * 

J S* J ^b^ ^jjj ^ Aloli'i i'J ojjtj J*- 'Ja£ jL «f *^j ii'iji : Jlj .b'Uj LjJiS L>j 

^_i :C: ii ?jkLJl (fell J-aSJ ,»J :JlS .L»3 dL3 :cii !oiki U :JtfJ .ci>j tJfc 

i_Ju Js-C ill l c— 9 ^-j— i*Jl) ,C»VfcUyi j! »lilQl ^lii :cJ3 ?jA U :Jl5 .OfjL&'l 

»- » - - * - - 

oij_JjJ\ Sjfj cil^Jl Jii ClUL.1 ^J j$Ji : c-li ! J- : Jll .fCJ ^-UJlj jilU i&attj 

j *■ I $JJ :^JL_ o j Qs- ajji JuLs <UJ\ J_j-jj J is .^JL»- ^J L>_^i w Up L^-j iL^J ^ Li-j 

o-jj i- lii :JUi >±j^>Jl lii '-i uHj y Ivlki Lit- .!L?— - '~.~- J^-u- lii 

^li- ^ Ibj.' vj jli-jJl ■&* J* £k i- ,--: --/.'.' • -^ -'' J~* *^' ~i~'> ^-**^ :Jl* 

.« Ul IJ ij -U--j *s1p j j- !| L5 )ufl ^-J 1 j* J^l* __j j-^'-' -^ ^ jII-L' 1 li^ c-i-^J' I-** 

39. Iz sure Sad 
t/ i»ic Atlaha, Milostivog, Samilosnog: 

3462. ISPR1CALI SU NAM Mahmud b. Gajlan i Abd b. Humejd, isti 
smisao, i kazali: Obavijestio nasje Ebu Ahmed ; kaze: Nas je obavijcslio 
Suljan, prenijevsi od A'mcsa, on od Jahjaa Abd veli sina Abbada, on od 
Seida b. Dzubejra, a on od Ibn Abbasa. koji jc kazao: "Razbolio se Ebu 
Talib te mu dodose Kurcjsijc. a dode mu i Vjcrovjesnik, saliallahu alejhi 
ve scllcm. (Vjcrovjesnik, saliallahu alejhi ve scllem,) htjede sjesti pored 
Ebu Taliba, ali ga u tome sprijeCi Ebu Dzelil ustavsi i stanuvsi pred 

Muhammed b. Abdullah b. Zubejr b. Amr b. Dirhem el-Esedi Ebu Ahmed ez-Zubejri cl- 
Kufi pouzdan je i siguran prenosilac hadisa, osim Sto je prilikom prenosenja hadisa od Es- 
Sevrija ponekad grijeSio. Pripadao je devetqj gencraciji. 

'" Jahja ibn I mare, ncki vele Ibn Abbad el-Kufi prenosilac je hadisa koji zadovoljava 
(makbul). Pripadao je Setvrtoj gencraciji. 

62 njega. 7 Tada ga, veil on, (Kurejsijc) pocese optuzivati Ebu Talibu. 238 
Cuvsi (njihove optuzbc, Ebu Talib) rece: Braticu moj! Sta ti zelis od tvoga 
naroda? Rece: Zelim da izgovore recenicu zbog koje ce im se pokoriti 
svi Arapi, i zbog koje ce im nearapi davati glavarinu. Zelis (od njih) 
samo jednu recenicu?, upita. Zelim (od njih) samo jednu recenicu, 
odgovori. Amidza, samo izgovorite: Nema drugog Boga osim Allaha. 
Oni ce na to: Zar (sve bogove) svodi samo na jednog Boga?! Za ovo 
nismo culi u vjeri predaka naSih, ovo nije nista drugo vec namjestena 
laz. U vezi sa tim u Kur'anu bi objavljeno sljedece: Sad. Tako Mi 
Kur'ana slavnog, dois'n su bahati i inadzije oni koji nece da vjeruju! 
Koliko sino Mi naroda prije njih unistili. I oni su za pomoc vapili, ali je 
bilo kasnol Oni se dude sto im je jedan od njih dosao da ih opominje, i 
govore nevjernici: Ovo je carobnjak lazov! Zar on da bogove svede na 
Boga jednog? To je, zaista, nesto veoma cudnol I oni ugledni izmedu njih 
krenuse: Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovinia se, uistinu, 
nesto veliko hotel Za ovo nismo culi u vjeri predaka nusih, ovo nije nista 
drugo vec namjestena laz. 23J Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 240 

3463. ISPRICAO NAM JE Bundar; kaze: Obavijcstio nas je Jahja b. 
Seid, prenijev§i od Sufjana, a on od A'mesa slicno prethodnom hadisu. 
Jahja b. Imare kaze: Ispricao namje Abd b. Humejd; kaze: Obavijcstio nas je 
Abdur-Rezzak, prenijevsi od Ma'mera, on od Ejuba, on od Ebu Kilabea, a on 
od Ibn Abbasa, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Ove noci mi dode moj Gospodar u najljepsem liku, 
mislim da je kazao, u snu. 241 i re^e: Muhammede znas li oko cega se 
prepiru meleci uzviseni? Ne znam, odgovorih. Tad On, veli, stavi Svoju 17 U prcdaji koju biljczc Ibn Dzciir i drugi stoji: "Kad se razbolio Ebu Talib. dode mu 
skupina Kurejsija mcdu kojima je i Ebu Dzehl i rekose: Tvoj bratic vrijeda na§c bogove i 
govori tako i tako! PoSalji nckoga po njega i sprijeci ga u tome! On posla nekog Govjeka po 
njega i Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, dode. Posto dode. Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, htjede sjesti pored Ebu Taliba. ali Ebu Dzehl stade ispred njega i sprijeci ga 
u tome. Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. tada sjede pored vrata, " 

Govoreci mu kako njegov bratie vrijeda njihove bogove i to i to o njima govori. 
2y> Sad, od 1.-7. ajeta. 

2 '"' Biljcze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, En-Ncsai u Sunemi. Hakim u Musledreku i El- 
Bejheki u djelu Delailun- nubuweti. 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. je bez sumnje usnio svoga Gospodara u 
najljepsem liku i obliku. To nije bila Java, jer Allaha na ovomc svijetn niko ne mozc stvarno 
vidjeti. Medutim, u predaji koju biljczi Ahmed b. Hanbel u Musnedu stoji da je 
Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "Zadrijcmao sam i zaspao u namazu. kad 
sam se probudio, ugledao sam moga Gospodara u najljepsem Iiku."El-Mubarcktbri smatra 
da su Tirmizijcve predaje u kojima se isticc da je videnje bilo u snu pouzdanije od predaje 
Ahmed b. Hanbelove u kojoj stoji da je videnje bilo na javi. Ibn Hadzer el-Mckki smatra da 
su rijeci: "kad sam sc probudio" ubacene i da su one u torn hadisu greska. Ibn Kesir takodcr 
smatra da su pogrijeSili svi oni koji u hadisu Ahmed b. Hanbelova Musneda prenose da je 
Vjerovjcsnikovo, sallallahu alejhi ve sellem. videnje Allaha. dz. §.. bilo najavi. 

63 ruku medu moja pleca i ja osjctih njenu studen u grudima, ili je kazao u 
grhi, i saznadoh ono sto je na nebesima i na Zemlji. Rece: Muhammede, 
znas li (sad) o cemu se prcpiru nieleci uzviseni? Znam, odgovorih. 
Prcpiru se u vezi sa djelima kojima se iskupljuju grijesi. U djela kojima 
se iskupljuju grijesi spadaju i: zadrzavanje u dzamiji nakon obavljenog 
namaza, pjesacenja (do dzamija) radi zajednickog klanjanja i temeljito 
uzimanje abdesta u nezgodnim okolnostima. Ko to bude radio, zivjet ce 
u dobru i umrijet ce u dobru i bit ce bez grijeha poput novorodenceta na 
dan kad ga jc majka rodila. Zatim rece: Muhammede! Kad zavrSiS 
namaz, reci: Allahu, ja Te molim, omoguci mi cinjcnje dobrih dijela, a 
sprijeci me od cinjenja losih djela i podari mi Ijubav prema siromasima. 
Ako odlucis Svoje robove staviti u iskusenje, Ti mene uzmi k Sebi prije 
nego ih u iskusenje stavis." (Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sollem, dalje) 
kaze: Djela kojima se podizu stcpeni su: sirenje selama, hranjenje 
gladnog i nocni namaz dok svijct spava." 

Kcki su izmedu Ebu Kilabe i Ibn Abbasa u senedu ovog hadisa 
spomenuli nckog covjcka. Ebu Kilabe ga je prenio od Halida b. Ledzladza 
od Ibn Abbasa. 

3464. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kazc: Obavijestio 
nas je Muaz b. Hisam; kaze: Ispricao mi je moj otac. prcnijevsi od Katadea, 
on od Ebu Kilabea, on od Halida b. Ledzladza, a on od Ibn Abbasa, da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Dode mi moj Gospodar u 
najljepsem liku i rece: Muhammede! Rekoh: Odazivam Ti se, moj 
Gospodaru, i pokoravam! O ccmu se prepiru meleci uzviseni? Ne znam, 
Gospodaru, odgovorih. On stavi svoju ruku medu moja pleca, tako da 
osjetih njenu studen u svojim grudima i saznadoh ono sto je izmedu 
ncbesa i Zemlje. Rece: Muhammede! Odazivam Ti se i pokoravam, 
odgovorih. O cemu se prepiru meleci uzviseni?. upita. Rekoh: O 
djelima kojima se podizu stepeni i iskupljuju grijesi kao sto su: 
pjesacenje (do dzaniije) radi zajednickog namaza, temeljito uzimanje 
abdesta u nezgodnim okolnostima i cekanje (drugog) namaza nakon 
obavljenog namaza. Ko to bude redovnO radio zivjet ce u dobru i 
umrijet ce u dobru i bit ce bez grijeha poput novorodenceta na dan kad 
ga je majka rodila." 

Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-garibun." 4! Na ovu temu 
preneseui su hadisi i od Muaza b. Dzebela i Abdur-Rahmana b. Aisa od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u cijelosti. (Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, dalje) veli: "Jedmom prilikom sam zadrijemao i 
zaspao. U snu sam vidio moga Gospodara u najljepsem liku koji me upita: O 
ccmu se prepiru meleci..." 242 Biljczc ga i Abdur-rczzak i Abd b. Humcjd u Musnedima. 
64 3465. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Ispricao nam je 
Muaz b. Hani' Ebu Hani' es-Sukeri; kaze: Ispricao nam je Dzehdam b. 
Abdullah, prenijevsi od Jahjaa b. Ebu Kesira, on od Zejda b. Selama, on od Ebu 
Selama, on od Abdur-Rahmana b. Aisa el-Hadrcmija, da mil je ispricao od 
Malika b. Juhamera es-Seksekija, a on od Muaza b. Dzebela, kqji je kazao: 
"Jednog jutra se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zadrzao u 
vrijeme sabahskog namaza te smo se pobojali da sunce ne izide. Potom 
uzurbano izade (naredi da se) prouci ikaniet za naniaz. Klanja Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naniaz uceci kratko. Posto predadc 
selam, uzviknu: Ostanite u safovima kako i sjedite! Potom se okrenu 
prenia nama i rece: Kazat cu vam sta me je jutros zadrzalo! Ustao sain 
radi nocnog namaza, uzeo sam abdest i klanjao koliko sam bio u 
mogucnosti, a onda sam u namazu zadrijcmao i zaspao. U snu sam vidio 
moga Gospodara, UzviSenog, u najljcpsem liku. Rece: Muhammede! 
Rekoh: Odazivam Ti se, Gospodaru. Rece: O cemu se prepiru meleci 
uzviseni? Ne znam, Gospodaru, odgovorih. To je pitao tri puta. Onda Ga 
vidjeh, veli, kako Svoju ruku stavi medu moja pleca. U grudima osjetih 
hladnocu Njegovih jagodica. Tada mi bi sve otkriveno i sve saznadoh. 
Muhammede, rece. Odazivam Ti se, Gospodaru, odgovorih. O cemu se 
prepiru meleci uzviseni? O djelima kojima se iskupljuju grijesi, odgovorih. 
Koja su to djela?, upita. Pjesacenje (u dzamije) radi klanjanja u dzematu, 
zadrzavanje u dzamiji nakon obavljenog namaza i temcljito uzimanje 
abdesta u nezgodnim okolnostima, odgovorih. O cemu se jos prepiru?, 
upita. O hranjenju gladnog, blagom govoru i nocnom namazu dok svijet 
spava, odgovorih. Rece: Moli! Rekoh: Allah u, ja Te molim, omoguci mi 
cinjcnje dobrih djela, a sprijeci me od cinjenia Iosih djela i podari mi 
Ijubav prema siromasima i oprosti mi i smiluj mi se! Ukoliko odlucis Svoje 
robove staviti u iskusenje, Ti me uzmi k Sebi prije nego me u iskusenje 
stavis! Podari mi Ijubav prema Tebi i ononie koji Tebe voli i podari mi 
Ijubav prema svakom djelu koje vodi ljubavi prema Tebi! Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: On (san) je istina, pa ga upamtite 
i prencsite ga drugima!" 

Ebu Isa kaze: Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 24 Pitao sam 
Muhammeda b. Ismaila (Buhariju) o ovom hadisu pa je rekao da jc sahih i 
dodao: Ovo je vjerodostojnije od hadisa koji je prenio Velid b. Muslim od 
Abdur-Rahmana b. Jezida, a on od Dzabira koji je kazao: kaze: Ispricao nam 
je Halid b. Ledzladz; kaze: Ispricao mi je Abdur-Rahman b. Ais el-Hadremi. 
koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao pa je 
spomcnuo hadis. Medutim, on nijc dobro upamcen. Spomenuo je Velid u 
hadisu koji je prenio od Abdur-Rahmana b. Ajisa da je kazao: Cuo sam 243 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Et-Tabcrani u El-Mu'dzemul-kebiru i Hakim u 
Mustedreku. 

65 Allahova Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis je prenio i Bisr b. 
Bekr od Abdur-Rahmana b. Jezida b. Dzabira sa ovim senedom od Abdur- 
Rahman b. Ajisa, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. i ovo je 
vjcrodostojnije. Abdur-Rahman b. Ajis nije hadise slusao od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem. 

J — s- \i ^H y* *-^l*- y }j**- y ->-»->*> y* Obi~* \j p*-\ j*£- y) y\ bJ-li- . V £ ^ ^ ' '^ls jU- vIjuS- lii .Oju&J lij ^iUI J) : JliS .Liu 
I — ^ j, r^^~) ^j- y jU-L-j Jib, y jU- b_^l Ju^>- ^ j_p b-b- .r£"W 
o-«^ — -- :^r — IIS Jjjj c*j ftUl-i ^s- i_-i^>- ^j ^_^ ^ vi^U ^-t *1L- ^j ;ll> \jj^-\ :l_j!li 
5 i^-j ^ l^kiii b" [,4-ii' ^U- Iji^l jd«Ul Lpb> U ) :f/5 jUl*j «ip -aJLSI Jl* aJJi j_»_3 

\i-*i' — ll jlllL/. jj-a£ lt^*- OO-* tejpd -^»- j.h ,_s^ Uj^f j IJ -h ^'^ • f £ "\ A 
luki U : JU3 'pL>'j &*■ «dLJi l _ s i> *-iJl J] ^ij^i frl^ :Jli Jji -lp ^p ilS 'Jt- '^);_ 'y- 
lS Ji- jJL-^Jl) £*\ Ji- jGjJlj j^l ^ hr*'P'j &*\ J* ol)CJi iLJJ ilii £>1 
lij ) : Jl5 ilrljJ o^; ^- j»Lj 4& Jli ^L. ^ili iUJai J\i .iiUi U'f Jji jU' ^>! 

♦**'t— ;! 0* j^- 2 -^* j* y°^ y Jr-" ^j^' -l*— ^j ^5^*^ '-"^-^ , j 1 -^ H'- 1 ^ .V £ A ^ 

* * 

{ Uai ^* oliT y U^l lil^Jl ^ luiJ b f ^IUi tf*~)\ ■&■ y ^ '•& l3aS- . f £ V « 

^1 ii J lis ILij aILp J)l ^L> ^Jb C5i_^i y> : Jli ^-t* ^1 ^ J>^ y) '(/■ >-JllJl ^ 

OljiL ll ill I »J9j lij *^li]l b'i b Jjij 'ulS" : Jbis !bjJ^- lsi_4i ^- : (•-'-" , ) 4^ "dJ' i^-* 66 * . 1* ll ' i S ' * - 
«_ I ■ "M 'J _U*^t_* '|p 

■As" — ** ^5 — !' J — * i/'y^ "0 s * 0* ^J*^ ji- jCil- U_^i 31* J ^ji G;lb- .f i V ^ 
^■j j^iJi O^Ji Lj>-C? j^isli j5) ^iuf U1T :jX<3 4^ *i l J^ *ili J^j Jii :Jli ^iiji •l<".? Oii> iJ -wJl _>l»J~- iL~ijS- ^j* 4/yti Cjl . j—J- vi-j-li- lii .A-3 jnjiij j*i 

s_J — - jji lijjas-l jj*p j_,; -uJ^4 U^i Ollli— j_J olui Uj^l ^-A-r "' l2i»- .fiVT 
't—i') : Jli .j^l Js- ^y Jkj>\ ^JS\'j j' :SijU*l jjL JpjJJ Jii :J^ iX* J 0* 
Jli ?^L»j 4& aJJi Ju* aUi ^J' UJj Ijjh J_^L" :Jli .i^-j l^ iCai ioJ jCsjOl ^ Jj-j 

j—i ^ Ui Ji ^»'j .iUi ^p£-i ji* jiT jii ^D Lfj ^i ^jM di jtyJl ^'i}i ^ jyu, 
V — <^=-t ^j\i!i iT^-t jij'Ji 'xj. u y ^i :ljJU o»-l) ^3 ^^ c^ ^j***^ ^-^ -fiVf 

oi j^_ S3 o;3 .iiii i_^XJ ui ijk^j ji ^ j;3 .ill ijfjis ul ij^J oi i£j oj :ii^ ^jil' 

^-J\ h*i\ iLL'3 ) : Jli; a)^ dU^3 .til IjLqS Os Ij4i2 01 j^J 013 .ill Iji}^ 04 ij^j 
.tjjjj U 4JJ13 Jsp-I J 19 .0 cii ?1^ iil* \j> gji£ -.^Ct. vj jli :Jli oaU^ ^p 53** ljJ* 67 40. Iz sure Ez-Zumer 

U hue Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3466. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan, prenijevsi od Muhammeda b. Amra b. Alkamea, on od Jahjaa b. 
Abdur-Rahmana b. Hatiba 244 , on od Abdullaha b. Zubejra, a on od svoga 
oca, koji je kazao: "Kad je objavljeno: I poslije, na Sudnjem danu, pred 
Gospodarom svojim cete se jedni s drugima prepirati , Zubcjr rece: 
AHahov Poslanice, zar cemo se ponovo (i pred Gospodarom nasim) 
prepirati nakon Sto to budemo cinili na ovom svijetu? Hocete, rece on i 
dodade: Stanje ce toga dana biti veoma tesko." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 

3467. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestili su nas 
Habban b. Hilal, Sulejman b. Harb i Hadzdzadz b. Minhal i kazali: 
Obavijestio nas je Hammad b. Seleme, prenijevsi od Sabita 247 , on od Sehra 
b. Havseba, a on od Esme bint Jezid, koja je kazala: "Cula sam Allahova 
Poslanika, sallailahu alejhi ve sellem, kada uci: O, robovi moji koji ste se 
prema sebi ogrijesi/i, ne gubite nadu u Alluhovu milostl Allah ce, sigurno, 
sve grijehe oprostiti 24S ne prezuci ni od koga* 4 ." Ovaj hadis je hasenun- 
garibun. 250 Poznat nam je samo preko Sabita od Sehra b. Havseba. 

3468. ISPRICAO NAM JE Bundar; kaze: Obavijestio nas je Jahja b. 
Seid; kaze: Nas je obavijestio Sufjan; kaze: Ispricali su mi Mensur i 
Sulejman el-A'mes, prenijevsi od Ibrahima ', on od Ubejdea 2 " 2 , a on od 
Abdullaha" 5 , koji je kazao: "Dode neki jevrej Vjerovjesniku, sallailahu 
alejhi ve sellem, i rece: Allah ce (na Sudnjem danu) uzeti nebesa na jedan IJ Ebu Muhammed Jahja b. Abdur-Rahman b. Hatib el-Medeni pouzdan jc prcnosilac 
hadisa. Pripadao jc trecoj generaciji. 

z-Zumer, 31.ajct. 
24 '' Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Madze u Sunemi. 

247 Sabit b. Eslcm el-Bunani. 

248 Ez-Zumer, 53. ajct. Ovim ajetom Uzviseni Allah poziva sve gjesnike od vjernika i 
nevjernika na pokajanje i ukazujc da je On u stanju oprostiti svaki grijeh ma koliko bio 
vcliki ukoliko se neko iskreno pokaje. 

249 Prema misljenju Alija el-Karija, postoji mogucnost da su i ovc rijeci bile od Kur'ana pa 
su derogirane. 

2 '" Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Hakim u Mustedreku, 

251 Ibrahim cn-Nchai. 

252 Ubejdc b. Amr cs-Sclmani cl-Muradi Ebu Amr el-Kufi jc muhadrcm. Slovio jc kao 
pouzdan i siguran prcnosilac hadisa. Umro jc 72. godinc po Hidzri. 

, ' ! Abdullah b. Mcs'ud poznati Vjcrovjesnikov, sallailahu alejhi \'c sellem. ashab. 

68 prst, uzet ce brda na jedan prst, uzet ce (svih sedam) Zemalja na jedan 
prst i uzet ce sva stvorenja na jedan prst, a onda ce reci: Ja sam vladar! 
(Cuvsi to), Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se, veli, toliko 
nasmijao da su mu se ocnjaci ugledali' 5 " 4 , a onda rekao 255 : Oni ne 
velicaju Allaha onako kako Ga treba velicati 256 ]" Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 237 

3469. ISPRICAO NAM JE Bundar; kaze: Obavijestio nas je Jahja b. 
Seid; kaze: Nas je obavijestio Fudajl b. Ijad, prenijevsi od Mensura, on od 
Ibrahima, on od Ubejdea, a on od Abdullaha, koji je kazao: "Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, se nasmijao diveci se i potvrdujuci istinitost 
(onoga sto je Jevrej rekao)." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3470. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman; kaze: 
Obavijestio nas je Muhammed b. Salt" ; kaze: Nas je obavijestio Ebu 
Kudejne 259 , prenijevsi od Ataa b. Saiba, on od Ebu Duhaa 260 , a on od Ibn 
Abbasa, koji je kazao: "Jednog dana neki jevrej prode pored 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, mu rece: Jevreju, ispricaj nam stogod! On rece: Sta 
velis, Ebu Kasime, kada Allah nebesa postavi na ovaj, Zemlju na ovaj, 
vodu na ovaj, brda na ovaj, a ostala stvorenja na ovaj prst?! 
Muhammed b. Salt je prvo pokazao na mali prst, a onda po redu dok ne 
dode do palca. Allah, Uzviseni, (tim povodom) objavi: Oni ne velicaju 
Allaha onako kako Ga treba velicati!" 

Ovaj hadis je hasenun-garibun-sahihun." b Poznat nam je samo sa ovim 
senedom. Ebu Kudejne se zvao Jahja b. Muhelleb. Vidio sam da je 
Muhammed b. Ismail ovaj hadis prenio od Hasana b. Sudza'a, a on od 
Muhammeda b. Salta. " U prcdajama ovog hadisa koje biljezc El-Buhari i Muslim u Sahihima na kraju stoji da se 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao diveci se onomc sto je rekao jevrej i 
potvrdujuci istinitost njegovih rijeci. 

U Buharijevoj prcdaji stoji: "...Potom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
proucio spomenuti ajet. 

256 Ez-Zumer, 67. ajet, a koji u cijelosti glasi: "Oni ne velicaju Allaha onako kako Ga treba 
velicati; a citava Zemlja ce na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa ce u moci 
Njegovoj smotana ostati. Hvaljen ncka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju 
ravnim." 

57 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Mitsnedu. El-Buhari i Muslim u Sahihima tc En-Nesai u 
Siineiui. 

258 Muhammed b. Salt b. Hadzdzadz el-Esedi Ebu Dzafer el-Kufi el-Easamm pouzdan je 
prcnosilac hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. 

" 55 Ebu Kudejne Jahja b. Muhelleb cl-Bedzeli cl-Kufi iskren je prcnosilac hadisa. Pripadao 
jc sedmoj generaciji. 

260 Ebu Duha Muslim b. Subejh el-Hemdani cl-Kufi el-Attar pouzdan je i vrijedan prenosilac 
hadisa. Pripadao je cetvrtoj generaciji. 

261 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

69 3471. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan, prenijevsi od Muttarifa 262 , on od Atijjea el-Avfija, a on od Ebu Seida 
cl-Hudrija, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Kako da se radujem kad je melek koji je zaduzcn da puhne u 
rog stavio rog u usta, nagnuo celo i nakrenuo uho ocekujuci da mu se 
naredi da puhne pa da puhne. Muslimani upitase: Allahov Poslanice, sta 
kazemo tada? On rece: Kazite: Hasbunellahu ve ni'mel vekil tevekkclna 
alelluh Dovoljan jc nama Allah i divan je On Gospodar. Mi se oslanjamo na 
Allaha. Sufjan je mozda kazao: Na Allaha se oslanjamo." Ovaj hadis je 
hasenun. 

3472. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas jc 
Ismail b. Ibrahim 263 ; kaze: Nas je obavijestio Sulejman et-Tejmi, prenijevsi 
od Eslema el-Idzlija, on od Bisra b. Segafa, a on od Abdullaha b. Amra, koji 
je kazao: "Dode neki beduin i upita: Allahov Poslanice, sta je to sur? On 
rece: To je rog u koji ce se puhnuti." 264 Ovaj hadis je hasenun. 265 Poznat 
nam je samo preko Sulejmana ct-Tejmija. 

3473. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Abde 
b. Sulejman; kaze: Nas je obavijestio Muhammed b. Amr ; kaze: Nas jc 
obavijestio Ebu Seleme 26 ', prenijevsi od Ebu Hurejrea, koji je kazao: "U 
medinskoj carsiji (odbijajuci da da robu po cijeni koja mu je ponudena), 
jedan jevrej 268 rece: Ne, tako mi Onoga koji je Musaa odabrao nad 
ostalim ljudima! Cuvsi to, jedan ensarija 269 ga udari po lieu rekavsi: Zar 
govoris to, a medu nama je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, (nakon sto prouci): / 
// Rog ce se puhnuti, i umrijet ce oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat ce 
samo oni koje bade Allah odabrao; poslije ce se u Rog po drugi put 262 Muttarif b. Turajf el-Kufi Ebu Bekr, ili Ebu Abdur-Rahman pouzdan je i vrijedan 

prcnosilac hadisa. Pripadao je scstoj gencraciji. 

' ( ' ! Ismail b. Ibrahim b. Ulejjc. 

264 U suri Jasin u 51.. 52. i 53. ajctu Uzvi§cni Allah kaze: "I puhnucc se u Rog, pa ce oni iz 

grobova prema Gospodaru svome pohrliti, govoreci: tesko nama! Ko nas iz nasih grobova 

ozivi?- Eto ostvarujc se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili. Bice to samo jedan 

glas i oni ce se svi pred Nama obreti. 

" 65 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Ebu Davud, En-Ncsai i Ed-Darimi u 

sunenima, Hakim u Mustedreku. Ibn Hibban i Hakim ga takoder smatraju vjcrodostojnim 

hadisom. 

Muhammed b. Amr b. Alkame b. Vekas el-Lejsi. 

267 Ebu Seleme b. Abdur-Rahman. 

268 U predaji ovog hadisa koji biljeze El-Buhari i Muslim u sahihima stoji: "Dok je neki 
Jevrej u medinskoj carsiji prodavao neku robu neko mu ponudi za nju nesto malo a on refic: 
Nc dam tako mi Onoga koji je odabrao Musaa nad ostalim ljudima..." 

269 Ensarija je tako reagovao jer ga je povrijedilo to Sto je Jevrej Musaa smatrao 
najodabranijim covjekom na svijctu i sto ga je uzdigao iznad Muhammcda, sallallahu alejhi 
ve sellem. 

70 puhnuti i oni 6e, odjednom, ustati i cekati' , re£e: Ja cu biti prvi koji cc 
podici glavu 271 . Tada cu uglcdati Musaa kako drzi jedan od stubova 
Arsa, ali necu znati je li on prije mene podigao glavu ili je od onih 
koje je Allah odabrao i izuzeo 273 . A slagao je onaj koji rekne: Ja sain 
bolji od Junusa b. Mettaa." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3474. ISPRICALI SU NAM Mahmud b. Gajlan i drugi i kazali: 
Obavijestio nas je Abdur-Rezzak; kaze: Nas je obavijestio Es-Sevri; kaze: 
Nas je obavijestio Ebu Ishak" " da mu je ispricao El-Egarr Ebu Muslim, 
picnijevsi od Ebu Seida i Ebu Hurejrea, a njih dvojica od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: "Glasnik ce (u Dzennetu) 
povikati: Vjecito cete zivjeti i nikada vise necete umrijeti! Vjecito cete 
biti zdravi i nikada vise necete biti bolesni! Vjecito cete biti mladi i 
nikada vise necete ostariti! Vjecito dete biti sretni i nikada vise necete 
biti nesretni! Na to aludiraju rijeci Uzvisenog: Eto to je Dzennet koji vain 
je darovan kao nagrada za ono sto ste radili' 76 ." Ibn Mubarck i drugi su 
ovaj hadis prenijeli od Es-Sevrija, ali ne kao merfu'-hadis. 7 

3475. ISPRICAO NAM JE Suvejd b. Nasr; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Mubarck, prenijevsi od Anbesea b. Seida 278 , on od Habiba b. 
Ebu Amrea, a on od Mudzahida koji je kazao da ga je Ibn Abbas upitao: 
"Znas li ti sta je to dzehennemsko prostranstvo? Ne /nam, odgovori, a 
on ce na to: Naravno da, tako mi Allaha, ne znas! Ispricala mi je Aisa da 
je pitala Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi sa 
rijecima Uzvisenog: A citava Zemlja ce na Sudnjem danu u vlasti 270 Ez-Zumer, 68. ajct. 

U predaji koju biljcze El-Buhari i Muslim u sahlhima stoji da je Allahov Poslanik. 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ja cu biti prvi koji ce se probuditi. U jcdnom hadisu stoji 
da je rekao: "Ja cu biti prvi sa koga ce sc zcmtja razmaknuti." 

: Nece mi tada biti poznato je li Musa prije mene prozivljen ili je od onih koje je Allah 
odabrao i izuzeo onoga dana kada se puhnc u Rog. Ovaj hadis je malo problematican sto se 
lice njegova znacenja. Naime, poznato je da je Musa. a.s, umro za razliku od Isaa, a.s, i kako 
bi mogao biti onda izuzet od smrti na dan kada sc puhne U Sur. Kadi Ijad, objasnjavajuci 
ovaj hadis, smatra da rijec saika, kad je u pitanju Musa, a.s, ne znaci smrt nego znaci 
nesvijest, sto znaci da cc Musa, a.s, toga dana biti izuzet sa odabranim robovima i da nece 
osjetiti strah i nece pasti u nesvijest od straha nakon prozivljenja. 

Kada melek Isralll puhne prvi put u Sur (Rog) sve sto je na nebesima i na Zemlji ce 
pomrijeti, osim onih koje cc Allah odabrati i od smrti u torn casu izuzcti. A bit ce tada od 
smrti izuzeti kako navodi ES-Sevkani u Tefsiru: Dzibril, Mikail, Israfil, po nckima i Ridvan, 
mcleci nosioci ArSa, i cuvari Dzenneta i Dzehcnnema. 
:7 " 1 Biljezc ga i El-Buhari i Muslim u Sahlhima. 

275 Ebu Ishak es-Subej'i. 

276 Ez-Zuhntf. 72. ajet. 

277 Biljezi ga kao merfu' hadis i Muslim u Sahihu. 

Anbese b. Seid b. Durejs el-Esedi Ebu Bckr el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao je osmoj generaciji. Bio je kadija u Reju. 

71 Njegovoj biti, a nebesa ce u modi Njegovoj smotana ostati 2 ' 9 . Upitala sam, 
veli ona: AUahov Poslanice, gdje ce u tome momentu biti ljudi? Bit ce na 
dzehennemskom mostu 280 , odgovorio je on."Ovaj hadis je, sa ovim 
senedom, hasenun-sahihun-garibun." Hadis sadrzi poduze kazivanje. 

yb ftlpjjl :Jj£[ jUl-j 4-l* *Ul ^jCa j-Jl c_*~l- ijli ji-iJ jj Jllilll jp ^^Jikil *j«-j jp ji 

41. Iz sure £/-Mw '/«/«-" 

£/ line Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3476. ISPRICAO NAM JE Bundar; kaze: Obavijestio nas je Abdur- 
Rahman b. Mehdi; kaze: Nas je obavijestio Sufjan, prenijevsi od Mcnsura i 
A'mcsa, njih dvojica od Zerra, on od Jusej'a el-Hadremija, a on od Nu'mana b. 
Besira, koji jc kazao: Cuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada 
veli: "Dova to je ibadet, a potom prouft: Gospodar vasje rekao: Pozovite Me i 
zamolite, Ja cu vain se oduzvati! Oni koji iz oholosti nede da Mi se klanjaju - 
uci ce, sigurno, u Dzehennem ponizen'f !" Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

Jfc - ' a £ » ,4-- S o -- • m 2?CJ Ez-Zumer, 67. ajet. 

280 U hadisu koji je Et-Tirmizi zabiljezio sa senedom od Mesruka stoji da je Allahov 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Bit ce na Siralu." 

:si Biljczi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

2X2 Ova sura se jos zove i sura Gaj'ir. Objavljena je u Mekki. 

:s -' El-Mu'min, 60. ajet. 

72 .1 - t t * t * * * ' ' J 

^yi iii JJi j^Jjkj '**t2> "j£ j& WUj s.Ls*i iJ<S3l jl^k IjS&Li cJ£" :*L>i jIp Jli :Jli 
aJJi 01 Oj^i :*i^-i Jlii .«u$3' J fUiy l_«J^3 olli^s sU^j ^iii j\ oCjiij ali^j ^-iy 
jLJil .ikUJ J»J l3tj)U»f jly jy lijj ii*^i l2f£»f laij li] b f | :^l!l Jl& ?U» IwUS" ^L* 
jj—^j 4 1p JJi J^ ^IU iJLli b/ii :Jjl i£ Jlii .ils" ii«l. lb. SI* ^» 31 .^til 

) <d}5 ji ( ^Sjk- Jj is jU*1 u'j j,£Ji^ j^Ip '4^; of oj>£J ^sr Uj ) :aJji jJS 

Jli Ji l'j\lS °Jz- Juli-IJI j/- jllL. U y -^! i^j Uj^l Jlilf- Jt iy^* ba*- T £ V H 

) :iy iLij <Qp -dJl ^^jUj aJJi JjLi^ oi :dl!^ jJ ^ ^i- Jul c-jti U^i ^kL'i j»j5- ^1 
■j_£ \Qc oU jii -'**^i 'j& ii ^S. Jli 'ai : Jli .( ijiik-i Ji illi \£j ijflS ^jjfl oi 

•^ OUi- ij'j'j :J_«ij ^jj l? c-«— .torjJl l -L» ^ U[ 4iyu U ,yj/ (j~*" ^- J .- A> 'a* 

42. Iz sure Es-Sedzde 284 
U hue Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3471. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan. prcnijevsi od Mensura, on od Mudzahida, on od Ebu Ma'mera"'^, a 
on od Ibn Mes'uda, koji je kazao: "Pored Kjabe trojica polemisase, 
dvojica Kurejsija i jedan Sekafija 286 . Hi je kazao 287 : Dvojica Sekafija i 
jedan Kurejsija, koji vrlo malo shvataju, a bijahu veoma ugojeni. Jedan 
od njih rece: Sta mislite, da li Allah Suje kad mi razgovaramo? Cuje kad 
razgovaramo glasno, a ne cuje kad razgovaramo tiho, rece drugi. Ako :s ' 1 Jos sc naziva i sura Fussilet, Objavljena je u Mckki. 
283 Ebu Ma'mer Abdullah b. Sahbere el-Ezdi. 
2S " Dvojica iz plemena Sekif. 

Ovdje je Ebu Ma'mer u dilcmi. U predaji koju biljezi Abdur-Rczzak u Musnedu doslovno 
sioji: Sekafi i dvojica Kurej5ija. 

73 cuje kad razgovaramo glasno, onda cuje i kad razgovaramo tiho, rece 
treci. Tim povodom Uzviseni Allah objavi: Vi se niste krili zato da ne bi 
usi vase i oci vase i koze vase protlv vas svjedocile 2SS ." Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun." 

3478. ISPRICAO NAM JE Hennad; kaze: Obavijestio nas je Muavija, 
prenijevsi od A'mesa, on od Umarea b. Umejra, a on od Abdur-Rahmana b. 
Jezida 290 , koji je kazao da je Abdullah 291 rekao: "Bio sam iza zastora Kjabe 
kad dodose trojica veoma ugojenih, koji vrlo malo shvataju, Kurejsija i 
njegovih dvojica surjaka Sekafija - ili je kazao: Sekafija i njegovih 
dvojica surjaka Kurejsija. Razgovarali su nesto sto nisam razumio. 
Jedan od njih rece: Sta mislite, da li Allah cuje ovaj nas razgovor? Ako 
podignemo glas, cuje, a ako ga ne podignemo, onda ne cuje, rece jedan 
od njih. Drugi rec"e: Ako od toga cuje nesto, onda cuje sve. To sam, veli 
Abdullah, spomenuo Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je 
Allah objavio: Vi se niste krili zato da ne bi usi vase i oci vase i koze vase 
protiv vas svjedocile, vec zato sto ste vjerova/i da Allah nece saznati mnogo 
stosta sto ste radili. I to vase uvjerenje, koje ste o Gospodaru svo/ne ima/i, 
upropastilo vasje, i sada ste nastradali' '." Ovaj hadis je hasenun. 

3479. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Veki'; kaze: Nas je obavijestio Sufjan, prenijevsi od A'mesa, on od 
Umarea b. Umejra, on od Vehba b. Rebie" , a on od Abdullaha slicno 
prethodnom hadisu. 

3480. ISPRICAO NAM JE Ebu Hafs Amr b. Ali el-Fellas; kaze: 
Ispricao nam je Ebu Kutejbe Selm b. Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je 
Suhejl b. Ebu Hazm el-Kuta'i; kaze: Nas je obavijestio Sabit el-Bunani, 
prenijevsi od Enesa b. Malika "da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, (nakon sto je) proucio: Omnia koji govore: Gospodar nas je Allah 
pa poslije ostanu pri tome' , kazao: Ljudi (to) govore, a onda se vecina 
vrati u nevjernistvo. Oni koji na tome umru - oni su ostali pri tome." 
Ovaj hadis je garibun." 96 Poznat nam je samo sa ovim senedom. Cuo sam 
Ebu Zur'u kada kaze: Affan je od Amra b. Alija prenio jedan hadis. 8 Es-Sedzde, 22. ajct.a koji u cijclosti glasi: "Vi se niste krili zato da ne bi u§i vase i oci 
vase i koze vase protiv vas svjedocile, vec zato Sto ste vjcrovali da Allah nece saznati 
mnogo stosta sto ste radili." 

Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
290 Abdur-Rahman b. Jezid b. Kajs en-Nehai. 

91 Abdullah b. Mes'ud poznati Vjerovjcsnikov, sallallahu alejhi vc sellem, ashab. 
2 ' n Es-Sedzde. 22. i 23. ajet. 
93 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

294 Vehb b. Rebi'a el-Kufi kao prenosilac hadisa je makbul. Pripadao je trccoj generacije. Ibn 
Hibban ga je spomenuo medu pouzdanim prenosiocima hadisa. 

Es-Sedzde, 30. ajct, a koji u cijclosti glasi: "Onima koji govore: Gospodar nas je Allah pa poslije 
ostanu pri tome - dolaze meleci: Ne bojte se i ne zalostite se. i radujtc se Dzcnnctu koji vam je obecan." 
296 Biljezi ga i En-Nesai u Sunenu u poglavlju "0 Tefsiru" i Ebu Ja'la i El-Bezzar u Musnedima 

74 .- * 

' - # # 

^ SSjiil 01 lj>? aIL*- j£0 ll jj ) :rtjlll oja *jp ^& ^jl JsL :Jti Cjli. c_Ll. : Jli 

01 C-UpI '.ji& jjI J 153 .*&J "4^ 4JJ1 ^-* -U?J> JT ^Ti :J-ir 'Ji 1jU> JliS ( ^Ja\ 

IjLaJ JI ill : Jlii rij£| j^j aJ jlT ill JS} p 2^J j&J [J ,»L} 4p aLi Jb. Jjl 'jj^'j 

,jj!b- : Jli f- ji^l 2J <U' ^C* lijj* 8 -! ,-^li- jj* j^li- U>>4 olli- ^ ilp 121b- . r i A r 
L_§fj l^—giuJ <US jl ciiS «°y' ,-}{ jj* JlL °jf- 'c/j^-% ASj£l cJ>oi : Jli iy J^'ja^ 

.. j - £ j * . , * * , s 

v-jjJa—Ji) v_jIJ — *)i ^> '£6 as aL> t^i. JJ" blj : Jli 1(J £ JlT Ji A\ ajb ^ '^j^t* jij 
jCf- Js- 'j» ila*l ilLJw iL ^ cJlj ilajlj Jii Jli; U a!) "usJl :t-iii .JiCii i }a li)j 
4^- iUi5-f Ui :JUi ,al£ ji 5}i ^ ^ :cJUi VcJi 'J^ : Jiii .*»$ IJla £JJ6- ^ cJij 
a — Ui Jjl>j 01 ^ji ,-ji Agjl ji oijj jj'i ^j! ^"J^- : Jli .oli cis ?*j dliilJ oi aJJi ^^j-i 

i It a Ul yJJ U) uJi. U J l^j'jS jl l^jijs Us XJ>3 iIlp L...,fl? iJ : J is lL.j aIIp aLi ^^1^ 

Ju;.i — ^ IJ — i .( jc? 'ji- j&J'j j^JJi L... V ..i T UJ 3 ;; , /?. « j^> Iv^J'Ol Uj ) :lyj Jli .j\iS"i 

* Z*')\ lii ^ ill lip J Lj/ 

43. Iz sure Es-Sura 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3481. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Su'be, prenijevsi od 
Abdul-Melika b. Mejserea 297 , koji je kazao: Cuo sam Tavusa kada je kazao: 
"Upitan je Ibn Abbas za ovaj ajet: Red: Ne trazim zu ovo nikakvu drugu 
nagradu od vas, osim paznje rodbinske . Seid b. Dzubejr rece: Rodbina Abdul-Mclik b. Mejserc el-Hilali Ebu Zejd el-Amiri el-Kufi pouzdan je prenosilac 
hadisa. Pripadaojccctvrtoj gcncraciji. 

Dio 23. ajeta sure Es-Sura, a koji u cijelosti glasi: "Na ovaj nacin Allah saljc radosne 
vijesti robovima Svojim, onima koji su vjcrovali i dobra djcla cinili. Reci: Ne trazim za ovo 
nikakvu drugu nagradu od vas, osim paznje rodbinske. A umnogostruCit ccmo nagradu 
onome ko ucini dobro djelo, jcr Allah, zaisla, mnogo prasta i blagodaran je." 

75 je porodica Muhammedova, a Ibn Abbas cc na to 299 : Znas li da Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio vezan ni za jedan ogranak 
plemena KurejS a da u njemu nije imao rodbinu? Rekao je: Odrzavajte 
rodbinske veze koje su izmedu mene i vas!" Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 300 Prenesen je sa vise seneda od Ibn Abbasa. 

3482. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Amr b. Asim 301 ; kaze: Nas je obavijestio Ubejdullah b. Vazi' J "~ i kazao: 
Ispricao mi je neki sejh iz plemena Benu Murre i kazao: Stigavsi u Kufu, 
obavijesten sam o Bilalu b. Ebu Burdeu/ 1 ' Rekoh: Uistinu, u njemu imate 
pouku. j04 Otisao sam mu, bio je zatocen u vlastitoj kuci koju je sam gradio. 
Recc (sejh iz plemena Benu Murre): U tome momentu kocl njcga se sve 
promijenilo. Od silnih patnji i udaraca (kojima je mucio druge) sad se i sam 
nasao na slami. Rekoh: Hvala Allahu! Bilale, vidio sam te jcdnom kad si 
pored mene prosao oholo i naprasito, danas si, eto, u torn i torn stanju. Ko si 
ti?. upita. Ja sam iz plemena Benu Murre b. Abbad. Rece: Hoces li da ti 
ispricam jedan hadis, mozda da ti Allah da da se okoristis njime? Ispricaj, 
rekoh, a on nastavi: Ispricao mi je moj otac Ebu Burde, prenijevsi od svoga 
oca Ebu Musaa, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: 
"Kakva god nedaca, veca ili manja, zadesi covjeka, to je zbog grijeha 
koje pocini, a Allah mnoge i oprosti. Potom je, veli, proucio: Kakav god 
vas bijeda zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili, a On mnoge i 
oprosti 305 ." Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo sa ovim senedom. 

* «-*jKP' "dj^ [si • ** 

i i> - a * 9rt > e ,t *■- £ *'(i * > a f £ ' J * »' J ' » J »' .'h"" ' m e > n 

j . r\s^>- jf- -i~f- \J ^J-*i; v-5- 1 -^' r^. Ji - i -°^-• u^ 1 -U.J- Qi -LP tj-b- .T I A" 

,jj » jXi »ji J^i» U :lJLL<j *Jp a]}\ ^JLo aJJi J_j— j J^ :JU *>u\ ,j1 'J* i_JU> ^1 Ji- jlLa 99 U Buharijevoj predaji ovoga hadisa stoji da je Ibn Abbas Seidu b. Dzubcjru rckao:" 
Stani, pozurio si sa tumaccnjem ovog ajeta!" 

300 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buhari u Sahihu. 

301 Amr b. Asim b. Ubejdullah b. Vazi' el-Kilabi el-Kajsi. 

302 Ubejdullah b. Vazi' el-Kilabi cl-Basri je kao prenosilac hadisa je nedovoljno poznal 
(medzhul). Pripadao je osmoj generaciji. 

303 Bilal b. Ebu Burde b. Ebu Musa el-ESari bio je kadija u Basri. Bio nepravedan kadija 
koji je mnogim Ijudima svojim presudama nasilje ucinio. Kasnije je i sam dospio u haps. 

304 Imate u njemu pouku zato slo je, dok je bio kadija, bio silan i mnoge je ljudc hapsio i 
zatvarao da bi na kraju i sam dospio u zatvor. 

305 Es-Sura, 30. ajel. 

7fi JA *i_^ __, . c _. 


44. Iz sure Ez-Zuhruf 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3483. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestili su nas 
Muhammed b. Besir el-Abedi"' 06 i Ja'la b. Ubejd, prenijevsi od Hadzdzadza 
b. Dinara, on od Ebu Galiba, a on od Ebu Umamea, koji jc kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, rekao: "Nijc zalutao ni jcdan 
narod, nakon sto je bio na Pravom Putu, a da nije bio sklon polemici (sa 
vjerovjesnikom). Potom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
proucio ovaj ajet: A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor 
izazvali,jer su oni narod svadalacki "'" 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. Poznat namje preko Hadzdzadza b. 
Dinara, a Hadzdzadz je pouzdan osrednji prenosilac hadisa. Ebu Galib se 
zvao Hazcvvcr. 

* * * 

rJ)\ JZ*J\ Jil ^ 

j — f- v — S> UjjpM (^OaJl *-*Q y. JjJDl 'xs- Ujj^i OUlt- j> i^iiJ. l3o>- Ti Ai 
£>lS 0] :JliS <dJl -&■ J] Jjtj frU* :Jli Jj^~- J* ^^' ^- ijl L '' li ~--' JJ^J ur-*^ 1 
:Jli .flSjll *4$T j^j*Jl •^■yj jl^ 1 £-»C~w Jii-l3 Ol^JJl ^jUi [y t/v *jJ JjSg ,yuy 
. ij 'j&^i :*j££> ji .*< J^ ,Uij lU j^k-i Ji- bj :J'li {U ^Js^J l^ai OlTj L...^i 

Ji*1 tin j^L; o( pii u di j£l> bi j^ji ,J* ^ o^ .pit ilii jjgi j£$ u »iU j& 613 

i — Ul Jj_ 1*3 01 .( [#iI£&»Jl j* l*t lij jsrf j* .0* j^iLi U Ji ) :a11S J la ^US iUi 013 
I*— l«ji ^~S" j£*j j^l* ^f j$Ji : Jli 4* l>fli£*1 l^jy tff^ &' i^J 4*^ J^> 

. j^J aJJi ^ "ili ijSQi lu iliji 01 : JU3 Ollftli jj! JtfU :Jl3 .0&-.UI kl& jisjtll ^v> rj*^ 116 Muhammed b. Bcsir cl-Abcdi Ebu Abdullah el-Kufi pouzdan jc ra\ija i hafiz hadisa. 
Pripadao jc dcvcloj generaciji. Umro je 203. godine po Hidzri. 
307 Ez-Zuhruf. 58. ajct. 

" s Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Ibn Madzc u Sunernt i Hakim u Mustedreku. 11 i- -. - ii Llli ^ i JL_3 .iy-Ul olji La.?JC' J4J ( djLy b f | LjI-UJi lie- Li-iTi Laj - — * •■ - - ila -u'-aj oU :OGU SJj U| jjjJ [y U ijji-'j <§s- <dll j£o *JJi Jjt.j Jli :Jtf jJJU J 
tUIJi ifl' 1 ^ c-Sy Ui ) :J5rj }£• iJjJ dUJi .a^p UxJ oL» tils .JS^j il» JjIj LilTj -L-p 

'I. ••.'•*'■'" -- I, '. . '* • ■ ' 45. Iz Sure Ed-Duhan 
U ime Alluha, Milostivog, Samilosnog: 

3484. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Abdul-Melik b. Ibrahim el-Dzuddi ; kaze: Nas je obavijestio Su'be. 
prenijevsi od A'mesa i Mcnsura koji su culi Ebu Duhaa kada prifia od 
Mesruka da je kazao: "Dode neki covjek Abdullahu 3 " i rece: Jedan prica 
i kaze da ce iz zemlje izici vidljiv dim i da cc zahvatiti uSi nevjernika 
dok ce vjernici osjetiti samo kihavicu. On se, veli, rasrdi. Bio je 
naslonjen, a onda sjede, a potoni rece: Ako neko od vas bude upitan za 
nesto sto zna, neka to kaze - Mcnsur kaze: Ncka to rekne - a ako bude 
upitan za nesto sto ne zna, neka rekne: Allah najbolje zna, jer je jedan 
od znakova ucenosti jednog covjeka i taj da za ono sto ne zna rekne: 
Allah najbolje zna 313 . Uzviseni Allah je rekao Svome Vjerovjesniku: 
Red: Ne trazim ja oil vas za ovo nikakvu nagradu, i Ja nisam 
izvjeittac'en. 314 Posto AHahov Poslanik, sallallahu ale j hi ve sellem, 
primijeti protivljenje KurejSija, rece: Allahu, pomozi me protiv njih sa 
sedam (gladnih godina) kao sto su bile u vrijeme Jusufa, pa ih je 
zahvatila susa koja je unistila sve tako da su jeli skakavce i strv! Jedan m Abdul-Melik b. Ibrahim el-Dzudcli el-Mckki iskrcnje prenosilac hadisa. Pripadaojc 

devetoj generaciji. 

"'"' Ebu Duha Muslim b. Subcjh cl-Hcmdani. 

3 Abdullah b. Mcs'ud poznati Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi vc sellem, ashab. 

512 U Buharijevoj predaji stoji da cc zahvatiti usi i oCi nevjernika i munafika. U Muslimovuj 

predaji stoji da cc zahvatiti disajnc organc nevjernika. 

U Buharijevoj predaji stoji "da je jedan od znakova ucenog covjeka i taj da za ono sto ne 
zna rekne: Nc znam." 
" 4 Sad. 86. ajet. 

7S od njih dvojice (Ames ili Mensur) dodao je: i kosti/" 5 Iz zemlje je tad, 
veli, izla/ilo neslo poput vidljiva dima. 316 Tada mu, veli, dode Ebu 
Sufjan i rece: Narod ti strada pa obrati se Aliahu za njih! Na ovo se, 
veli, odnose Njegove rijeci: Zato sacekaj dan kad ce im sc ciniti da 
prema nebu vide vidl : v dim koji fie ljude prekriti. Ovo jc neizdrzljiva 
patnja. 317 Mensur veli: Na ovo se odnose Njegove rijeci: Gospodaru nas, 
olkloni patnju od nas, mi cento, sigurno, vjerovati! 3 s pa da li ce od njih 
patnja biti otklonjena na buduccm svijetu? 3 Ibn Mes'ud kaze: (Neki su 
se predznaci kao sto su): El-Batsa (sila), El-Lizam (kazna) i Ed-Duhun 
(dim) vec desili. Neki vele, da se desilo (i raspolucenjc) IVIjeseca. Neki 
kazu: Desilo se (i obecanje o pobjcdi) Bizantinaca." 320 Ebu Isa veli: El- 
Lizam (kazna) desila se u Bici na Bedru. Ovaj hadisje hasenun-sahihun, 

3485. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Hurejs; kaze: Obavijestio nas je 
Veki', prenijevsi od Musaa b. Ubejdea, on od Jezida b. Ebana, a on od Enesa 
b. Malika, koji je kazao* da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Svaki vjernik (na nebeshna) posjeduje dvije kapije: jednu kroz 
koju se uzdizu njegova djcla i drugu kroz koju silazi njegova opskrba. 
Kad umre, one placu za njim. Na to aludiraju Njegove rijeci: Ni nebo ih 
ni Zemlja nisu oplukivali, i nisn postedeni bili **." 

Ovaj hadis je garibun. ' kao merfu'-hadis nam je poznat samo sa 
ovim senedom. Musa b. Ubejde i Jezid b. Eban er-Rukasi slabi su prenosioci 
hadisa. 15 U Muslimovoj prcdaji ovog hadisa prcko A'mcSa stoji: "...tako da su jeli i kosti." 
6 U jednoj Buharijevoj prcdaji stoji: "Neki bi od njih stajao, i od gladi bi mu se izmedu 
Zemlje i nebesa prividalo neSto poput dima." 
317 Ed-Duhan, 10. i ll.ajet. 
ils Ed-Duhan, I2.ajet. 

519 Ove rijeci Ibn Abbasa su odgovor onima koji su tvrdili da ce patnja u spomenutim 
ajetima biti na buduccm svijetu, dok Ibn Abbas smatra da cc se obecana kazna dogoditi na 
ovom svijetu. Zato im Ibn Abbas poslavlja ironicno pitanje: Hoce li ta patnja. od njih. biti 
otklonjena na buduccm svijetu i obecavaju li oni da cc tamo vjerovati? 

" Bedrudin el-Ajni, u komentaru Buharijeva Sahiha, veli: "Pet predznaka sc vec dogodilo! 
Prvi: vidljiv dim nagovijestcn u (\Q. ajeru sure Ed-Duhan): "Zato sacekaj dan kad cc im sc 
Ciniti da prema nebu vide vidljiv dim." Drugi: raspolucenjc Mjeseca oagovijeSten u (1. ajctu 
sure El-Kumer): "Bliii se Cas i Mjesec sc raspolutto." Tieci: nagOvjeStaj pobjede 
Bizantinaca. U suri Er-Rnm, I., 2. i 3. ajctu kaze: "Elif'-I.am-Mim. Bizantinci su pobijedeni. 
u susjednoj zcmlji, ali oni cc. poslije poraza svoga, sigurno pobijediti." Cetvrti: El-Bctsa 
(sila), ubojstvo (nevjernika), kojc sc dogodilo u Bici na Bedru. U suri Ed-Duhan u 16. ajctu 
Uzviseni Allah veli: "Ali onoga Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja cemo ih kazniti." 
Peti: El-Lizam (kazna). U suri Ta Ha U 129. ajctu UzviSeni Allah veli: "1 da nije ranije 
izrecene rijeci Gospodara tvoga, kazna bi vec bila neminovna." 

21 Biljczc ga i Ahmed b. Ilanbel u Musnedu, El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u 
Siiiicim. 

'" Ed-Duhan, 29. ajet. 

'"' Biljezi ga i Ebu Ja'la u Musnedu. 

79 * * * * s 

js-I jll jp ^11* jj j..- -''' oIp ^ i\Z** ijI Ijj^' t£^S\Jl -u»l. jj "Ji- boS- .ft A"\ 
: j\_J ?SJL_i s.\sr U :OU*p JJ JUiS j»U_- # ^ ^M 1 «•£ JUii OjjI &' :Jli flL J Jjl xi- 

^U_ — s Ji LJ Dj&bJi ^s ^^i JlS" *7j \-llli %'i : J lis w wli)l J) »lL jj aLi xp ^jks 

j 1 2 sjiLji j\> \£s- iSj*** liLi nil oj .( t«<isS3i lip siup 'jj>'j j3^j ^4' li-fi *iJb 

8^Ul3 jl «dJl)s 9j1»S Ji JJr'jJl Lu ^ *JJ> *Uli j&«5 *s* Jj» L$Jdl l-i* ^-^ ^ jpSjJ 1 * 
IjJUS : Jii .SiCflj'l »jj J] UJ lii 1£p iji*Ul jJji 'j£* j£-slj i&luJl ^>r &£fa3 

»Uli j jjjl -Ci S-l* -yi >■_■_ /jj *Ul Jut -J -Uj-*.* vl -.p ^-fc* 

■ \\ ■ i ii-j 1 -J -ui^ U -^1 li 1^- ■ lis ■_■" s -J '- : — -'-' --U lUii. T f AV 

iii_j yfalj j3i iLsti ^ij ii] lijj 4J* ^^ J^ ^' ^ ■'^ i '&& 'j- *^ o* «!^ 

l_Ji>jlP iji^ Ui ) :JW *i)i Ju US' Alii o'j-5' Uj : Jlii *i vJii :'cJli .ilp ^ b^k. 

:Jli i^iit -i ,jt!^Jl ji- )'h j>- *-*lji] ■-■ [-» — ! - ->-' fa»- - -■*• — '-^>- .Tt AA 

G, i^tj» u : Jij <'l?-i ^la ^jji iO lL,'j ,Q* dJl i _ J Ltf *jiJl '^sCp Ja ;j_jil~- jJU oii 

01 1 ib V-^ LsLi Vaj Ui U VJa.-lii _j! L*i liUi oUv ]jaj ib bii siiliii ai jSCJj i^-i 

iJ Ij^Jki : Jb . i.Vy JJ ^ «. j^J jj 'J*± lij j4-Jl *?- j ^ OlT jl lik_L<»i lij J->- ^ I4. 
}lJTj ^sjUT uVjU jlkJll :Ju .J^Ip blyj '+j£\i jsjjl ^ii ^U'i :JUi *_j IjflS* ^ill 
4i* aJLSI pi \S\L' ^p JT : Jlii ,5>.jy'l ^f ja Ij/lSj aljJl i_»JLj :^JOJl Jli .^(jji 
t — Ui ^^ aJJi JPj Jli3 .^ioijAJ Lii* H'j'j ji syy JT) uk! jlT U ^jl J^ojJi ^j £flj ^-•-b- s() 46. Iz sure El-Ahkaf 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3486. 1SPRICA0 NAM JE Ali b. Seid cl-Kindi: kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Muhajjat 324 , prenijevsi od Abdul-Mclika b. Umejra, a on od bratica 
Abdullaha b. Selama" 2 , koji je kazao: "Kad su htjeli ubiti Osmana 326 , 
dosao je Abdullah b. Selam 327 . Osman ga upita: Sto si dosao? Dosao sara 
da ti pomognem, odgovori on. Onda izidi medu Ijude. rece. i odbij ih od 
mene! Za mene je bolje da si napolju nego da si uniitra. Abdullah b. 
Selam, veli, izide napolje medu Ijude i rede: O, ljudi! Ja sam se u 
predislamsko doba zvao tako i tako , pa me Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, nazvao Abdullahom. O meni su objavljeni 
(neki) ajeti iz Allahove Knjigc. U vezi sa mnom je objavljeno: / akoje 
jedan od sinova hrailovih posvjedocio da je i on od Allaha, pa on ' 2i Ebu Muhajjat Jahja b. Ja'la et-Tcjmi. 

Ibn Ehu Abdullah b. Selam jc kao prenosilac hadisa ncpoznal (medzhul). Pripadao jc 
trccoj gencraciji. 

i: " Trcci halifa Osman b. Affan jc imao adct da svoje rodakc postavlja no fielnc pozicije u 
drzavi. Jcdnom prilikom on islodobno posiavi nckoliku svojih amidzica za namjesnike u 
razne pokrajine. Abdullaha b. Ebu Scrha posiavi za namjesnika Egipta. Njcgovim 
namjesnikovanjem ljudi u Egiptu nisu bili zadovoljni. Jcdna skupina Egipcana dode u 
Mcdinu da sc pozalc halifi na ono 5lo radi njihov namjesnik. Halifa mu po njima posla 
pismo u kome ga ostro ukori i zaprijeti da ce ga, ukoliko tako nastavi, smijeniti. Abdullah b. 
Ebu Scrh nc samo da nc prihvati halifin ukor, ncgo jos i ubi covjeka koji mil jc prcdao to 
pismo. Tada grupa od scdam stotina Egipcana ode u Medinu da traze njcgovu smjenu i 
krvarinu za ubijenog. Halifa, pod pritiskom ashaba. udovolji njihovu zahtjcvu, i izdade 
dekret kojim njega smjenjuje. a za novog namjesnika Egipta imenova Muhammcda b. Ebu 
Bckra. Muhammcd b. Ebu Bekr i njegova pratnja krenu za Egipat i kad su bili na tri dana 
hoda od Mcdinc. ugledaSe nekog crnog mladica kako kasom goni kamilu. Ko si ti i zasto 
toliko juris kamilu?, upitase ga. Ja sam halifin izaslanik namjesniku Egipta. Ovo jc 
namjesnik Egipta, rckosc, a potom ga prctresosc i kod njega pronadoSe haltfino pisinu 
upuceno Abdullahti b. Ebu Scrhu u kome mu nalaze da ubijc Muhammcda b. Ebu Bckra i 
njegova dva pratioca kada mu slignu i da nastavi vladati Egiplom do daljnjeg, Muhammcd 
b. Ebu Bckrse vraii u Mcdinu. okupi nuihadzire i ensarijc i pokaza im pismo. To rasrdi sve 
Mcdinclije koji opkolisc Osmanovu kucu. Talha, Zubcjr i Sa'd udose kod njega i upitase ga: 
Jc li ovo ivoj djecak? Jcstc, odgovori on. Je li ovo tvoja kamila? Jeste, odgovori on. Jcsi li ti 
napisao ovo pismo? Nisam, odgovori on. A jcsi li naredio da se ono napisc? Nisam, 
odgovori on. A jcsi li za njega znao? Nisam. odgovori. A je li 0V0 tvoj pecat? Jcstc. 
odgovori on. Tad ga njih trojica upitase: Kako moze tvoj djecak krenuti u Egipat sa tvojom 
kamilom. sa pismom na kome jc tvoj pceat. a da ti o tome nc znas nista? On im sc zakle da 
tome ne zna nista. Posto prcpoznasc Mcrvanov rukopis. koji se u tome momenta nalazio kod 
njega. zatrazise od Osmana da im izruCi Mcrvana. Posto to on odbi. to jos viSc pojaca gnjev 
ljudi koji navalisc na njcgovu kucu i ubise ga. [Tarilnd-hulefa, 157 - 160 sir). 
3:7 Abdullah b. Selam jc poznati Vjcrovjcsnikov, sallallahu alejhi ve sellem, asliab. Prijc 
prclaska na islam biojc jevrej. 

2ii U prcdaji koju biljezi Ibn Madze stoji da sc on u predislamsko doba zvao Husajn. pa mil 
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao ime Abdullah. povjerovao, a vi se uzoholili. Allah, zaista, nece ukazati na Pravi Put 
narodu koji sebi nepravdu cini. 329 Takoder jc, u vezi sa mnom, 
objavljeno: Meni i vama dovoljan ce biti kao svjedok Allah, i Onaj koji ~.na 
sta je Knjiga. 330 Uistinu je Allah ucinio da mac, od vas, bude sklonjen i 
stavljen u koricc, i uistinu su mclcci vasi susjedi u ovom gradu u komc 
vam jc poslan vas Vjerovjesnik. Bojte se Allaha u pogledu ovog covjeka! 
Ako ga ubijcte, otjcrat cete vase susjede meleke i isukat cete mac, koji je 
Allah od vas uklouio i ucinio da bude u koricama, a koji se vise (sa vas) 
nece povuci do Sudnjeg dana! Na (te rijeci), oni povikase: Ubijte i 
jevreja 3 ' i Osmana!" 

Ovaj hadis jc garibun. Prcnio ga je Suajb b. Safvan od Abdul-Mclika 
b. Urnejra, on od Ibn Muhammeda b. Abdullaha b. Selama, a on od svoga 
djeda Abdullaha b. Selama. 

3487. ISPRICAO NAM JE Abdur-Rahman b. Esved Ebu Amr el- 
Basri; kaze: Obavijestio nas je Muhammed b. Rebi'a, pronijevsi od Ibn 
Dzurejdza, on od Ataa, a on od Aise, koja je kazala: "Kad bi Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, ugledao oblak, ushodao bi se naprijed i 
nazad. Kad bi kisa pocela padati, osjetio bi radost. Jednom prilikom ga, 
vcli ona, upitah o tome (zasto hoda naprijed i nazad), a on rcce: Iz bojazni 
da ne bude kao sto Uzviseni Allah kaze: / kad ugledase oblak na obzorjit, 
koji se prema dolinama njihovim kretuo, povikase: Ovaj nam oblak kisu 
donosil Ne, to je ono sto ste pozitrivali: vjetar koji vam bolnu patnjii 
nosi 333 ." Ovaj hadis je hasenun. 

3488. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ibrahim , prenijevsi od Davuda , on od Sa'bija, a on od 
Alkamea, koji je kazao: "Upitao sam Ibn Mes'uda: Je li iko od vas bio sa 
Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, one nodi kad je imao susret 
sa dzinima? On rcce: Od nas (te noci) sa njim nije bio niko. Jedne El-Ahkqf, 10. ajet, a koji u cijclosti glasi: "Reci: Kaziie vi meni sta ce s vama biti ako jc 
Kur'an od Allaha, a vi u njcg nccctc da vjerujctc. i ako je jedan od sinova Israilovih 
posvjcdocio da je i on od Allaha. pa on povjerovao. a vi se uzoholili. Allah, zaisla, nece 
ukazati na Pravi Put narodu koji sebi nepravdu cini." 

330 Er-Ra'd, 43. ajct, a koji u cijclosti glasi: "Oni koji nc vjeruju govorc: Ti nisi poslan ik! 
Reci: Meni i vama dovoljan ce biti kao svjedok Allah, i Onaj koji zna sta jc Knjiga." 

331 Mislili su na Abdullaha b. Selama. 
Biljezi ga i Ibn Mcrdivejh u Musnedu. 

333 El-Ahkqf. 24. ajet. 

Biljcze ga i El-Buhari u Sahihu i En-Nesai u Sunenu. 
Ismail b. Ibrahim b. Ulejje. 

336 Davud b. Ebu Hind. 

337 En-Nevcvi smatra da ovaj hadis baca sumnju na hadis koji jc zabiljezio Ebu Davud u 
Sunenu u komc je spomcnuto uzimanje abdesta sokom od grozda i prisustvo Abdullaha b. 
Mes'uda sa Vjerovjesnikom one noci kada se susreo sa dzinima. Zato sto je ovaj hadis 
vjerodostojan dok jc hadis u komc je spomenuto uzimanje abdesta sokom od grozda slab, 

82 veceri je, dok je bio jos u Mekki, nestao izmedu nas. Pitali smo se sta bi 
sa njim: Da ga ko nijc kidnapovao ili ubio? Probdjeli smo tesku noc dok 
je ostali svijet spavao. Posto osvanusmo, u ranu zoru, uglcdasmo ga 
kako idc od brda Hira. Ispricali su mu, veli, sta su svc nagadali, a on 
rece: Pozvali su me dzini te sam otisao da im ucim Kur'an. Potom nas, 
veli, odvede i pokaza nam njihove tragove i tragove njihovih vatri. Sa'bi 
kaze: Pitali su ga o hrani (sta mogu jcsti), a radilo se o dzinima sa otoka, 
a on rece: Bit ce vam hrana svaka kost koje se domognete nad kojom 
nije spomenuto Allahovo ime. Na njoj cete naci za sebe mesa.' 1 ' 8 A svaki 
brabonjak i svaka balega ce biti hrana vasim zivotinjama. Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, (je zbog toga) rekao: Ne cistite se 
(nakon obavljenc nuzdc) time jer je to dvoje 339 hrana vase brace dzina." 
Ovaj hadisje hasenun-sahihun/' 1 

-Uj*^ i jj~* j* j . i V 

fi s ' 

^J,\ :'^—^'i &s- aLi J^> ^,1)1 Jlii ( olii)Ulj ^jUJj ^M^ 'J^U'i ) ■ »'£/> J^ 

* S X* ^ J* ^ ^ J* )j** 'J '&** »0j ■•>■ v{a r!^ 1 J ^ '/&& 

CM) ) :5TDi joi Ujj j^L-j <Q* ^ J~*> ^ Jj->j Uj :JlS ;Tj> ^1 ^i oi U- J*>-)\ £*■ 

Jj — 1-j L£iai : Jii ?lL JaXJ jij :ljJll .( L£]&f Ijj^ ij jU LT^ ii^5 J4^i IjJjS 

jib — L-i Jj L^i> <i^a>- lii .iiy'j lii : Jli lj jUvL k__£la ^Ji- i^L/j <uic. aLi Jj= <d!l 

* j^li-^Jl -up J stijJl J. £j-bJl lii Liji ^r ^ ■^ , -4* tSjj j^j Jus posto je u njegovu senedu Zejd, slicenik Amra b. Hurejsa koji jc ncpoznat (mcdzhul) 
prenosilac. 

8 U prcdaji ovog hadisa koju biljczi Muslim u Sahihu sloji da im je Vjerovjesnik. 
sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "Bil ce vam hrana svaka kost kojc se domognete nad 
kojom je spomenuto Allahovo ime. Na njoj cete za sebe naci mesa. Dakle. kost svake 
zivotinjc pri cijem je klanju spomenuto Allahovo ime. 1 ovo je ispravnije. jer jc Muslimova 
prcdaja ovog hadisa vjcrodostojnija. 

39 Koslima i balcgom jer su oni hrana vase brace dzina i njihovih zivotinja. 
J ' 1U Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu i Muslim u Sahihu. 

83 4 — Ul ^JLff Jjl J_^3 v J ^'' J* j»ti J^ : J^ *^ »X* .J 'J* *J> [/■ J**-*^ -^ 0* '^ 
4 Ul ^U* <lUi Jj-Zj L£iiJ :J^ ■*■£"} 4^ *-Ui l _ s I> aJJi J^— .j v_i*j jUX- OlTj : Jli 

*Ul .Li ji iJ- 'J Js. ts'yt ^Sj -'j--^ y. 'J* Jjlj y p^ ji y^ Irf jiH ^j 

•pf" J /"* J J*~*"| ^* Ju;-b»Ji li# ^ iSai- j .^i£l1 ^ J 

47. Iz sure Muhammed ul 
U ime Allalia, Milostivog, Samilosnog: 

3489. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rezzak; kaze: Nas je obavijestio Ma'mer, prcnijevsi od Zuhrija, on od 
Ebu Selemea, a on od Ebu Hurejrea: "(Kad je objavljeno): Trazi oprosta za 
svoje grijehe i za vjernike i vjernice , Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rece: Ja sedamdcset puta dnevno zatrazim oprost od Allaha." 

Ovaj hadisje hasenun-sahihun. 4 Prenosi se od Ebu Hurejrea, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: "Ja stotinu puta 
dnevno zatrazim oprost od Allaha.""'' 44 Prenio ga je Muhammed b. Amr od 
Ebu Selemea, a on od Ebu Hurejrea. 

3490. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rezzak; kaze: Nas je obavijestio neki scjh iz Medine, prcnijevsi od 
Alaa b. Abdur-Rahmana~ ,4 \ on od svoga oca, a on od Ebu Hurejrea, koji je 
kazao: "Jednog dana Allahov Posianik, sallallahu alejhi ve sellem, 
prouci ovaj ajet: A ako glave okrenete, On ce vas dmgim narodom 
zamijentti, koji onda kao sto ste vi nece biti. 34 '' Prisutni upitaSe: A sa kim 3 "" Naziva se i sura EI-Kilol. Objavljena jc u Medini. 

342 Muhammed, 19. ajct. a koji u cijelosti glasi: "Znaj da nema Boga osim Allaha! Trazi 
oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice! Allah zna kud se krecete i gdje boravitc." 

343 Biljezi ga i El-Buhari u Sahihu. 

U Buharijevoj prcdaji ovog hadisa sloji da je Allahov Posianik, sallallahu alejhi ve 
sellem. kazao: "Tako mi Allaha ja od Allaha zatrazim oprost i pokajem Mu se..." 
345 Ala b. Abdur-Rahman b. Jakub el-Hareki. 

34(1 Muhammed, dio 38. ajeta, a koji u cijelosti glasi: "Vi se, eto, pozivate da trosite na 
Allahovu Putu, ali. neki od vas su skrti, - a ko skrtari, na svoju Stent skrtari, jer Allah jc 
bogat. a vi ste siromasni. A ako glave okrenete, On cc vas drugim narodom zamijeniti, koji 
onda kao Sto ste vi nece biti." 

S4 ce nas zamijeniti? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potapsa 
Selmana 347 po ramenu, a onda rece: Sa ovim i njegovim narodom." 

Ovaj hadis je gapbun. O njegovu senedu se polemisalo. Takoder je i 
Abdullah b. Dzafer ovaj hadis prcnio od Alaa b. Abdur-Rahinana. 

3491. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Abdullah b. Dzafer b. Nedzih. 
prenijcvsi od Alaa b. Abdur-Rahmana, on od svoga oca, a on od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao: "Neki ashabi upitase AUahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Poslanice, ko su oni koje je Allah 
spomenuo da ce nas njima zamijeniti, ukoliko mi glavu okrenemo, a koji 
kao sto smo mi nece biti? Pored njega se, u torn momentu, nalazise 
Selman. Allahov. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potapsa Selmana 
po stegnu i rece: Ovaj i njegovi sunarodnjaci. Tako mi Onoga u cijoj je 
ruci moja dusa, kad bi iman bio okacen o zvijezdu, Perzijanci bi ga 
dohvatili." 

Abdullah b. Dzafer b. Nedzih je otac Alija b. El-Medinija. Ali b. Hudzr 
je mnoge hadise prenio od Abdullaha b. Dzafera. Ispricao nam je Ali ovaj 
hadis prenijevsi ga od Ismaila b. Dzafera b. Nedziha. 

. £tLi)l 5jj-> jaj . i A 

a ^ s a * ,t t t * * j j » ' i * , ' t 

^j 11-ij £& <dJl X-p ajjl Jj~/j *J» US' :J_ji' <_jliaiJl 'J> 'J>s- cJu>l< :Jli *jI ji lil-l Ji, 

a zJS" '. 5 .cJ\U ixUS* lj ,C,-C.i IJujj all* <dJl ^jluff aJJI J_pj cJUSo OjUl.1 jiJu 

J_> a!)i Jji*3 t»jj| t^fcJl Jjjl U Sjil CiB& :cii) c£2S ^U-lj LS*J*i .'c&J 

c,.;.jj ui : jii .oi^i iii jji; ol iuiM u .£&% u £jua jr o£s oils j^Lj 4* ^ 

j_jl l_i Jl — is IL-j aIIp aUi ^Jio aUi Jj— »3 i^! '^-^ : ^ -^ C-^ ^j 1 -" cJwl> 01 

ill £*i t?j :^iji 4* c^ u i^l. j af L*4 u i^jli sijji «i» *Jp jjjf jii oiL&li 

>• j C * " * ' ,'■ ' i* > i* *i 

s |-*f ti - ^t 8 , -',--Z * -a-O' -i**ti^ '' I f •* ' J a J »* ^2 * ^ £ a \M 

iJlbJl ^> Aiur^ ( ^-o U) diJi [y f»Jij U. aJJi dJJ yi*3 ) !L.j <ul* *iJl ^^Ln ,-31 ^jii- 3J7 Selman El-Farisi poznati Vjcrovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab porijeklom 

Perzijanac. 

iAi Ovaj hadis je garibun. U njegovu senedu je neki sejh iz Medine koji je kao prenosilac 

hadisa nepoznat (mcdzhul). 

85 liUi ,dL Jii' lili j£U iJJi jS 'A Jji J^Lj U Ujji iLi :!jJl^ ^it LLij a1Lp <dJi ^L> 

JjJli IL-j ill* aUI i X-p '•III Jj~jj •^Jstli lJLSs-1 IjiXi .JjJii 01 OjAj^ lij ^4~aJl 5Uu^ 
: J IS ( cSj^ 1 a^S' jt^jJlj ) : |^--j S^ ^ v j^- : ' o~' ij* *si' ^* s-**" _ J ' J J 1 - Je*^' 0* 

48. Iz sure El-Feth 

U imeAllaha, Milostivog, Samilosnog: 

3492. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Be^sar; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Halid b. Asme; kaze: Nas je obavijestio Malik^b. Enes, 
prenijevsi od Zejda b. Eslema, a on od svoga oca, koji je kazao: "Cuo sam 
Omera b. Hattaba kada veli: Bili smo sa Vjerovjesnikom, saliallahu 
alejhi ve sellem, na jednom putovanju 349 . Obratio sam se Allahovu 
Poslaniku, saliallahu alejhi ve sellem, a on je sutio 350 . Potom sam mu se 
ponovo obratio, a on je sutio. 351 Onda sam se nagnuo naprijed i potjerao 
svoju jahalicu govoreci: Jadan ne bio, sine Hattabov: Tri puta 
zapitkujes Allahova Poslanika, saliallahu alejhi ve sellem, a on ti i ne 
prozbori. Kako bi bilo dobro da u vezi sa tobom bude objavljen Kur'an. 
Rece: Nisam dugo cekao kad zacuh nekoga kako me zove. Otidoh, veli, 
Allahovu Poslaniku, saliallahu alejhi ve sellem, a on re£e: Sine w Iz predaje koju biljezi Et-Tabcrani da se vidjeii da jc to putovanje bilo na umru kada su 

zaustavljeni na Hudejbiji, i kada je potpisan cuveni ugovor na Hudcjbiji izmedu Allahova 

Poslanika, saliallahu alejhi ve sellem, i mekkanskih idolopoklonika. Kurtubi smatra da se 

ovo desilo prilikom povratka sa Hudejbije. 

550 U Buharijevoj predaji stoji: "Sutio je i nijc odgovarao na njegova pitanja." 

M Iz ovoga sc vidi da je Omer vi§c puta postavio pitanje Allahovu Poslaniku, saliallahu 

alejhi ve sellem. ali nije dobio odgovor. Najvjerovatnijc mu nijc odgovarao, kako tvrdi El- 

Mubarekfori, zato Sto je u torn momentu primao Objavu. 

S6 Hattabov, ove noci mi je objavljena sura koja mi je draza od svega 
onoga sto Sunce obasjava. To je: Inna fetahna leke fethan mubina (Mi 

cemo ti dati sigumu pobjedu)." 352 Ovaj hadis je hasenun-garibun-sahihun. 35 

3493. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rezzak, prenijevsi od Ma'mera, on od Katadea, a on od Enesa, koji je 
kazao: "Prilikom povratka sa Hudejbije Vjerovjesniku, sallallahu alejhi 
ve sellem, bi objavljeno: da bi ti Allah range i kasnije krivice oprostio , a 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. rcce: Objavljen mi je jedan ajet 
koji mi je drazi od svega onoga §to je na Zemlji, a onda ga Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, prouci. (Kad ga cuse), prisutni rekose: Nek ti 
je mubarek, Allahov Poslanice! Allah ti je objelodanio sta ce biti s 
tobom, a sta ce biti sa nama? Tim povodom mu bi objavljeno: da bi 
vjernike i vjernice uveo u dzennetske basce kroz koje ce rijeke feci, u 
kojima ce vjecno boraviti, i da bi presao preko hrdavih postupaka njihovih 
- a to je u Allaha veliki uspjeh 355 ." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 356 Na 
ovu temu prenesen je hadis i od Mudzemea b. Dzarijea. 

3494. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd i kazao: Ispricao mi je 
Sulejman b. Harb; kaze: Obavijestio nas je Hammad b. Seleme, prenijevsi od 
Sabita, a on od Enesa: "Njih osamdeset se spustilo sa brda Et-Ten'im u 
vrijeme sabahskog namaza, prema Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi 
ve sellem, i njegovim ashabima zeleci da ga ubiju.' Bijahu zarobljeni, 
a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih oslobodi i oprosti im. 
Tim povodom Uzviseni Allah objavi: Onje zadrzao ruke njihove od vas i 
vase od njih usred Mekke, i to nakon sto vain je pruzio mogucnost da ih 
pobijete, - a Allah dobro vidi ono sto vi radite ." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. j5 ' 

3495. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Kaza'a el-Basri; kaze: Obavijestio 
nas je Sufjan b. Habib, prenijevsi od Su'bea, on od Suvejra, on od svoga 
oca 3WI , on od Tufejla b. Ubejja b. Ka'ba, on od svoga oca, a on od 52 Vecina uccnjaka smatra da je obecana pobjeda stigla za vrijeme pregovora na Hudejbuji, 
a da je potpisani ugovor plod te pobjede. Neki tvrde da je obecana pobjeda stigla u vrijeme 
oslobodenja Mekke. Neki tvrde da se to dogodilo prilikom osvojenja Hajbcra. Prvo 
misljenje je, po misljenju E!-Mubarckforija, najmcritomije. 

353 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, El-Buhari u Sahihu i En-Ncsai u Suncini. 
55J EI-Felh. 2. ajet. 

355 El-Feth, 5. ajet. 

356 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

' 7 U Ahmed b. Hanbelovoj predaji stoji: da se osamdeset naoruzanih ljudi iz Mekke na 
Hudejbiji spustilo niz brdo Et-Tcnim, dok jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, sa 
ashabima bio na sabahskom namazu s ciljem da ga ubiju. 

358 El-Feth. 24. ajet. 

359 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Muslim u Sahihu, te Ebu Davud i En-Ncsai u 
Sunenima. 

360 Otac mu se zvao Seid b. Alafe Ebu Fahite. 

87 Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellcm, (da je o rijecima Uzvisenog): / 
obavezao ih da ispunjavaju ono zbog cega ce postati pravi vjernici 6 , 
kazao: (Tc rijeci su): Samo je Allah Bog.". 

Ovaj hadis je garibun. 362 Kao merfu' hadis nam je poznat samo preko 
Hasana b. Kaza'e. Pitao sam Ebu Zur'u o ovom hadisu pa je i njemu, kao 
merfu' hadis, bio poznat samo sa ovim scncdom. * . „■-■'•» I, -' > « ' , fl 

\_J :^_ ii Jl is .aVjS ^ iLjuld *Li J_>1/) G :jSy y) J lis .lilij *uii- <UJi Lf Ls f-3l 

iJli :jj^ij aIIp 4JJ1 ^L«> ,-31 Jlij .jji ^i tfjj jij ^x^- o] aJJi J_^-»3 b - ^^ J^"3 ?^ ■ ijji. iii .ill* ■— - ^ ,*, jJr^i JiS" :Jii »Ji^aJi J i'jJ* J) 'Je ii>S^ Ir^ 1 c-L-L, :Jli jI* ^i jJ SjiS ^p alki- 3( '' El-Felh, dio 26. ajeta, a koji u cijclosti glasi: "Kad su nevjemici srca svoja punili zarorru 
zaroni paganskim, Allah je spuslio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjcrnikc i 
obavezao ih da ispunjavaju ono zbog Cega ce postati pravi vjernici. - a oni i jesu najprcci i 
najdostojniji za to -, a Allah sve zna." 

362 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl i Ibn Mcrdivcjh u Musnedima, Ed-Darekutni u djclu £/- 
Efrad i El-Bejheki u djelu El-Esmau ves-sifat. 

88 ljj(V3 llj ) : JjUl tJJt £Jj3 : Jli .«^' £>1 ^^-^ l^aiL ^lu SJUiJlj OUl-Ul if bj£i CLo 

i^ja — ; ^ — .1 'Je- OljjJl ^J ^£_Ji ^i ^.Lp ^' ollip U_^>-i _£L>- -j xj- 13jb- . V e « • 

:^1* jfl j* jILj jJ UJl -Lp Ijjvj 1 ! yiijr jj <dJl xs- lT^-1 y*j>- ^J Jl* lilii- .TOO 
li_J i_!)i bj ^.l3l 1^1 £ : Jlii i& ?ci £4 ^$1 Li^- jiJbj dlii- Jji Jb> Jji j^ ji 
^i_i ^-li} <UJl Js- *eji 'Ju 'j rod^-j ^t&li .UpUL Uj^liJ) a^L*^ 1 O *^ 'v*^' 
|y j^Uii^ U f i ^.Gi 1^5 *i ) :^ll Jl5 .^iy ^o piT ill i jiS-j ^iT ^ ^.ilJi) . Jji Ji. ^a 

lis .( yt j^ip an ij j^ii ! ( Jii aip ^.^i oj ijijia jjcij iy& ju'djjr} ^Sfj /i 

;- •'> f ■ - .-! .- * - J it./,..). Hi'. . , 1 i .: . t'.i, I ;, > ',, fci-jj — >- 'y \i\ iiyu U X!~~. c_jjj- ^ r - v^j* 1 **-*-*' c~*^" ^-^ '•** .i^jial jv^O ' J^ 1 * A-JiJ ^(1 V (»U*- V- 49. Iz sure El-Hudzurtit 

V 'ime All aha, Milostivog, Samilosnog: 

3496. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna; kaze: Obavijestio 
nas je Mucmmel b. Ismail; kaze: Nas je obavijestio Nafi' b. Omer b. Dzemil 
el-Dzumehi i kazao: Ispricao nam je Ibn Ebu Mulejke i kazao: "Meni je 
ispricao Abdullah b. Zubejr da je Akre' b. Habis dosao Vjerovjesniku, 89 sallallahu alejhi ve sellem, a Ebu Bekr ce: Allahov Poslanice, imenuj ga 
namjesnikom u njegovu narodu! Nemoj ga imenovati, Allahov 
Poslanice, rece Omer. NastaviSe njih dvojica polemisati prcd 
Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, da su i ton podigii. Tada 
Ebu Bekr rece Omeru: Namjera ti je samo da meni kontriras. Omer na 
to rece: Nije mi namjera da ti kontriram. Tim povodom bi objavljen 
ovaj ajet: O, vjernici, ne diiite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova 
glasa! 363 Omer je, veli, nakon toga tako tiho govorio prcd 
Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, da ccsto ne bi cuo sta je 
rekao nego bi trazio da mu to ponovi. Ibn Zubejr, veli, nije spomenuo i 
djeda Ebu Bekra, da je tako cinio." 

Ovaj hadis je garibun-hasenun.'' 6 '' Neki su ga od Ibn Ebu Mulejkea 
prenijeli kao mursel-hadis ne spomenuvsi u njegovu senedu: od Abdullaha b. 
Zubejra. 

3497. ISPRICAO NAM JE Ebu Aramar Husejn b. Hurejs; kaze: 
Obavijestio nas je Fadl b. Musa, prenijevsi od Husejna b. Vakida, on od Ebu 
Ishaka, a on od Beraa b. Aziba da je o rijecima Uzvisenog: Vecina onih koji 
te dozivaju ispred soba 365 , kazao: Ustade neki covjek i rece: Allahov 
Poslanice, ja (kad) hvalim, hvalim samo ono sto je dobro, a (kad) kudim. 
kudim samo ono sto je lose. Na to ce Vjerovjesnik, sajlallahu alejhi ve 
sellem: Tako (radi) i Uzviseni Allah." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 66 

3498. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Ishak el-Dzevheri el-Basri: 
kaze: Obavijestio nas je Ebu Zejd J , Heravijev ucenik, prenijevsi od Su'bea. 
on od Davuda b. Ebu Hinda koji je kazao: Cuo sam Sa'bija kada prica od 
Dzebirea b. Dahhaka da je rekao: "Medu nama je bilo ljudi koji su imali 
po dva tri naziva. Zvali bi ga nekim od njih, a on to, mozda, nije volio pa 
je, veli, objavljen ovaj ajet: / ne zovitejedni druge minim imdimcima 36 ." 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3499. ISPRICAO NAM JE Ebu Seleme Jahja b. Halef; kaze: 
Obavijestio nas je Bisr b. Mufeddal, prenijevsi od Davuda b. Ebu Hinda, on 363 El-Hudzurat, 2. ajet, a koji u cijclosti glasi: "0 vjernici, ne dizite glasove svoje iznad 
Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao sto glasno jedan s drugim 
razgovarate, da ne bi bila ponistena vasa djela, a da vi ne primijetite!" 

Slican smisao biljezi i El-Buhari u Sahihu. 

El-Hudzurat, 4. ajet, a koji u cijclosti glasi: "Vecina onih koji te dozivaju ispred soba nije 
dovoljno pametna." 
366 Biljezi ga i Ibn Dzerir et-Taberi u Tefsiru. 

7 Ebu Zejd Scid b. Rebi' el-Amiri cl-Haresi el-Hcrevi el-Basri pouzdan je prenosilac 
hadisa. Pripadao jc devetoj generaciji. Bavio se prodajom odjece. 

68 £/.[-{ ll( /f lira i dj ii ajeta, a koji u cijclosti glasi: "O, vjemici. neka se muskarci jedni 
drugima ne rugaju, mozda su oni bolji od njih. a ni zene dmgim zenama, mozda su one bolje od 
njih! I ne kudite jedni druge i ne zovitejedni druge ruznim nadimcima! O, kako je ruzno da se 
vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju - sami scbi cine nepravdu." 
369 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ebu Davud i Ibn Madze u Sanenima. 

90 od Sa'bija, a on od Ebu Dzebirea b. Dahhaka slicno prethodnom hadisu. 
Ebu Dzebire b. Dahhak je brat Sabita b. Dahhaka el-Ensarija. 

3500. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Osman b. Omcr, prenijevsi od Mustemira b. Rejjana 170 , a on od Ebu Nadrea, 
koji je kazao: "Ebu Seid el-Hudri je proucio: / znajte da je medu vatna 
Allahov Poslanik; kada bi vas on u mnogo cemu poslusao, doista biste 
nastradali 571 i rekao: To je bio vas Vjerovjesnik koji, (iako mil) je silazila 
Objava, da je u mnogo cemu poslusao vase prvake (ashabe), stradali bi, 
sta mislite Sta bi tek bilo danas sa vama 372 ?" 

Ovaj hadis je garibun-hasenun-sahihun. Ali b. El-Mcdini veli: Upitao 
sam Jahjaa b. Seida el-Kattana za Mustemira b. Rejjana pa je rekao da je 
pouzdan. 

3501. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Abdullah b. Dinar, prenijevsi od 
Ibn Omera, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan 
oslobodenja Mekke odrzao govor u kome je rekao: "O, ljudi! Allah je od 
vas odstranio dzahilijjetski ponos i njegovo hvalisanje precima! Ljudi se 
dijele na dvije vrste: dobar - bogobojazan, kod Allaha plemenit i los - 
nesretan, kod Allaha beznacajan. Svi su ljudi Ademovi potomci, a Allah 
je Adema stvorio od zemlje. Allah kaze: O, ljudi, Mi vas od jednog 
covjeka ijedne zene stvaramo i na narode iplemena vas dijelimo da biste 
se upoznalL Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najvise boji, Allah, 
uistimt, sve zna i nije Mu skriveno nista 7 ." 

Ovaj hadis je garibun. Svi hadisi koji su dosli preko Abdullaha b. 
Dinara od Ibn Omera poznati su nam samo sa ovim senedom. Abdullah b. 
Dzafer je slab prenosilac hadisa. Slabim su ga smatrali Jahja b. Mein i drugi. 
On je otac Alija b. El-Medinija. O ovoj temu preneseni su hadisi i od Ebu 
Hurejrea i Abdullaha b. Abbasa. 

3502. ISPRICAL1 SU NAM Fadl b. Suhejl el-Bagdadi el-Aredz i drugi 
i kazali: Obavijestio nas je Junus b. Muhammed , prenijevsi od Sellama b. 
Ebu MutiV , on od Katadea, on od Hasana . on od Semurea, a on od 70 Musicmir b. Rcjjan el-Ejadi cz-Zuhri Ebu Abdullah cl-Basri bio je pouzdan prenosilac 
hadisa i pobozan covjck. Pripadao je Sestoj gcneraciji. 

71 El-lhulziirai. 7. ajet, a koji u cijelosti glasi: "I znajlc da je medu vama Allahov Poslanik; 
kada bi vas on u mnogo cemu poslusao, doista biste nastradali; ali Allah je nekima od vas 
pravo vjcrovanjc omilio i u srcima vasim ga lijepim prikazao, a nczahvalnost i neposlusnost 
vam omrzio. Takvi su na Pravom Putu." 

Tj. sta bi tek bilo da se danas, u mnogo cemu, poslusate vi (tabi'ini). 
m El-Hudzurat, 13. ajet. 
1 ' Junus b. Muhammed el-Bagdadi el-Mucddib. 

75 Sellam b. Ebu Muti' cl-Huzai el-Basri pouzdan je prenosilac hadisa i vrstan poznavalac 
sunneta. Pripadao je scdmoj gcneraciji. 
376 Hasan el-Basri. Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: "Ugled se postize 
imetkom, a plemenitost bogobojaznoscu!" 

Semureov hadis je hasenun-garibun-sahihun. 377 Poznat nam je samo 
preko Sellama b. Ebu Muti'a. 

' J djjLi [y>j . ♦ 

' ef . -"• f -- > -- • - '. i ■**■ if" i i . > i > > )>,,„• i. > > , i „ ,:,i , 

l$j £JaJ J£> ( Ojji ^ Ji ) : Jji s f& JljJ :Jl» (X} *„& *iJi ^ *Ul ^ Jl dUC ji 
I-j^p ft-* 1 -- 9 ,>-»" ^-^- '•** -,j«a»V ^! ^■■ ^' ■ ! <£iji} ^j*J -^ -^ : Ji^* .*i^3 8^*^ ^-"j 

50. Iz sure Aa/ 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3503. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Junus b. Muhammed; kaze: Nas je obavijestio Sejban' , prenijevsi od 
Katadea, koji je kazao: Obavijestio nas je Enes b. Malik da je Allahov 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neprcstano ce 
Dzehennem govoriti: Ima li jos? sve dok Uzviseni Gospodar ne stavi 
Svoje stopalo, tad ce reci: Dosta mi je, dosta mi je, tako mi Tvojc 
velicine! i skupit ce se njegovi krajevi jedan uz drugi." 

Ovaj hadis je, sa ovim senedom, hasenun-sahihun-garibun. U njegovu 
scncdu stoji i od Ebu Hurejrea od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

s s s s .- 

'*! li'j i lip rt_Ui i _Xj> iUJi Jj^i'j j& cJ^'Ji iL-uli cJioi :Jis ik/j ^.. ji-j ^p Isij J 

i ui j, '^> *jji Jj->3 J 1 ^ -^ -^0 J^ 4 '-'j 2 ' 1 ^ *^ ^i* -1 °-^ •■ Jl * -^'j °^ P &'£& 7/ Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu. lbn Madze u Sunenu i Hakim u Mustedreku. 
,7s Sejban b. Abdur-Rahman cl-Tcmimi cn-Nchvi Ebu Muavija cl-Basri pouzdan jc prcnosilac 
hadisa. Autor je nekih djcla. Pripadao je sedmoj generaciji. Kasnije je zivio U Kuti. 

TO Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buhari i Muslim Qsahlhima. 

■'2 I — Q CJao '•cJh^lS &j && 0] .cJai'.< Li jJ^\ J* :ciis J IS ?*l* JSl) U) :lLij aIIc- 
ji — $Ul : J Lis .a^i JG»- Oj^j r ^ j*J ofof^Jl Safcj ^AJl eLaU aJjLU j! jSo ^ Jj3 
|^_j ^_Jm 4 — ii jlilj iXJ> cJT U illXlp jllS iolsls jwiil L 1 ) IjjJaB .JajjJ iL'T li i; 
s-li^L — ll JL—s^-li .£&&-] ^-1 :*J JJs &|££m il ksy .aLil Jl ^Jl aJ ^HiJ ,Ajjl*i 
u"! j^ 1 j* j%-4~£ Jlji pJ *j! jS*j • l ^- ) ■>£ j» j-*j ^ Ji-Uj \'*\j>'j fair :i] JJs . j£U 
C — jl s-^i 'jfi jii L» j»-i*ll rtj^i (*-feJ>* liL»ji i) ) :fyj Li .*iL»eJl Ail*- l _ s JJ aiiyJi ox& jlii 

•*f ^ • *h ' .^ O *•>,?■» i • f i' 1 ' ' * ' a ' i . J °* * J 8 J •* i'I* ' m 

j ji ^_>j pxJJi JU-L -jj >U— u^j^i ^W 5 *- /ri -^j u^o^l •***■>■ -j -UP UjJj»- TO » 

* «■ 

d — LxiJl cJ>^3 : Jli k£^^\ iiji 2.H ^Jj^J* j^ Jflj ,ji jP ^_pxl)l ^ji jj «-**& 1*^1 jillJl 
j>\ ill j— ' jjai' iiJw Ol lAjji :>jJls ^L-Jl OLi U :cJJ .1L.J <Qp ajjl ^Ls djjl Jjlj 

51. Iz sure Ez-Zarijat 

U hue Alia ha, Milostivog, Samilosnog: 

3504. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijcstio nas jc 
Sufjan , prenijcvsi od Sellaraa , on od Asima b. Ebu Nedzuda, on od Ebu 
Vaila 382 , a on od nekog covjeka iz plemena Rebi'a 383 , koji je kazao: 
"Stigavsi u Medinu, otidoh kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellcm. U mom prisustvu mu neko spomenu izaslanika Ada' 84 , a ja 
rekoh: Uticem se Allahu da budem kao izaslanik Ada. Na to ce Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: A sta je sa izaslanikom Ada? On 
rcce: Sreo sam covjeka koji mi isprica slucaj sa izaslanikom Ada. Posto 
pleme Ad zadesi susa, oni poslase Covjeka po imenu Kajl Ebu Bekru b. 
Muaviji. 385 On ga napoji vinom i dovede mu dvije (u to vrijeme najboijc) 5S0 Sufjan b.Ujcjnc. 

M Scllam b. Sulejman cl-Muzcni Ibn Munzir el-Kari cn-Nahvi el-Basri iskrcnje prenosilae 
badisa, ali je ponekacl prilikom prenoscnja hadisa pravio provide. Citaoje hadise Asimu b. 
Ebu Ncdzudu. Pripadao jc sedmoj generaciji. 
■ Ebu Vail Sckik b. Selcme el-Esedi. 

" To jc bio Haris b. Jezid el-Bckri. sto ce se vidjcii iz narednog hadisa. 

M Ad je izumrlo arapsko plcmc u juznoj Arabiji. Toje narod kome je dosao Hud, alejhis-selam. 
Bekrb. Muavijcje u to vrijeme zivio u Mekki. 

93 pjevacice (koje ga zabavljasc). Jcdnog dana Kajl izide na brdo Mehre i 
rcce: Boze, nisani dosao ovdje da bih Te molio da mi podaris lijek za 
bolcsnog, niti da mi oslobodiS suznja, nego sam dosao da Te molim da 
napojis Svoga roba 386 kao sto si ga i prije pojio. Uz njcg napoj i Bekra b. 
Muaviju, zeleci mu se na taj nacin zahvaliti sto ga je napojio vinom. 
Iznad njega sc tada podize vise oblaka i bi mu receno: Izaberi jedan od 
njih! On izabra crni. Tada mu bi receno: Uzmi ga, nek li bude propast 
koja necc nikoga iz plemena Ad u zivotu postedjeti! Spomenuo je 
(Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem,) da je na njih poslato vjetra 
samo kao krug prstena, a onda je proucio: / o Adu, kudu na njih vjetar 
poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra, - pored cega god je prosao, nista 
nije postedio, sveje it gnjilez pretvorio ." 

Mnogi su ovaj hadis prcnijeli od Selama Ebu Munzira. on od Asima b. 
Ebu Nedzuda, on od Ebu Vaila, a on od Harisa b. Hassana. Neki velc: Harisa 
b. Jezida. 

3505. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Zejd b. Hubab; kaze: Nas je obavijestio Selam b. Sulejman en-Nehavi Ebu 
Munzir; kaze: Nas je obavijestio Asim b. Ebu Nedzud, prenijev&i od Ebu 
Vaila, a on od Harisa b. Jezida el-Bekrija, koji je kazao: "Stigavsi u 
Medinu, udoh u dzamiju koja je bila puna svijeta sa crnim bajracima 
koji su se njihali. lspred Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
je stajao Bilal s macem objesenim o vrat. Sto ce ti ljudi? upitah. Rekose: 
Hoce (Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem.) da posalje Amra b. Asa 
(sa vojskom), na stranu, a potom spomenu poduzi hadis, koji je po 
smislu slican (prethodnom) hadisu Sufjana b. L'jejnea. Neki za njega kazu: 
Haris b. Hassan. 

Je- *~>\ 'jc- y-Jij> y ji-^j \j- J— 2 -* y. -L*^-« Uj}9t| ^ S *-'J_,- 1 (•L^- 5 y\ llfjki- .fo « 1 

jj^iji 'fob }J^\ jJ j&r\ii ? Jji jGii :jii 'X-'i 4^ -ii J^ y* 1 £ y& y} 

y -llit> CjJJ- 'y *i-^l lii -• U| U- y\j\ iifj U .^-iji- st~i^>- IJi .< r Jjk*}\ Jjy JbiS'^Jl 
C*#yl l^ :JUi lii 'y* y*3-jh -4* y. *^' -^ cJC-j .«-j' '■£*■ -C~^') ^*-£f\ ^ :JU 386 Ovdje je mislio na sebe i svoj narod Ad. Molio jc Allaha da im spusti kisu. 
187 Ez-Zarijat, 41. i 42. ajet. 94 Xt>^ J* T^rJ 1 tjt&JJ -X»»w» y_\ Jlj U J_jJJ'_J iJ^J .L$-^f- U^-^-^ji ^-rifi i>i Ji-^JJ 


52. Iz sure Et-Tur 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3506. ISPRICAO NAM JE Ebu Hisam cr-Rifai; kaze: Obavijestio nas 
je Ibn Fudajl, prenijevsi od Risdina b. Kurcjba, on od svoga oca 388 , on od Ibn 
Abbasa, a on od Vjerovjesnika, sallallahu aleihi ve sellem, koji je kazao: 
"(Rijeci: i velicaj Ga) kad se zvijezde gube 389 , odnose se na dva rekjata 
(sunncta) prije sabahskog farza, dok se (rijeci: i velicaj Ga) poslije 
obavljanja namaza 390 , odnose se na dva rekjata (sunneta) poslije 
aksamskog farza." 

Ovaj hadis je garibun. 391 Kao merfu'-hadis nam je poznat samo sa 
ovim senedom preko Muhammeda b. Fudajla od Risdina b. Kurejba. Pitao 
sam Muhammeda b. Ismaila (El-Buharija) o Muhammedu i Risdinu 
Kurejbovim sinovima koji je od njih dvojice pouzdaniji pa je kazao: 
Muhammed kod mene ima prcdnost. A pitao sam Abdul laha b. Abdur- 
Rahmana 392 o tome pa je kazao: Risdin b. Kurejb kod mene ima prcdnost. 
(Et-Tirmizi) kaze: Rijeci Ebu Muhammeda da Risdin kod njega ima 
prcdnost u odnosu na Muhammeda su, po mome misljenju, mcritornije, jer jc 
Risdin zivio u vrijeme Ibn Abbasa i vidio ga. 

p~>-j\ i y^>~J\ <dJl (t— o 

8 J -i >_* _a> V *^li> ',* J »*• 'J ^JJL" -ji- jCL1» U gjfrl ,+S- jl -jl \m-t- .To • V 

'^'Ju & 0J J$\ : JlS ^SiJl 53IU (J->j -ui* *il> JUu .UJ 1 Jji<3 M* & :J^ «il' -V 1 j* 
alLUJl «ul£- c-i>y :<dli Olf CI j^iaij iU ttUi 1*32* ^-U 1 ilki-U .Jji ^« Jjiw U) ji»jOl ^> 
j_Jl Jl — S .LU — i <dJlj \j/>"s~i *J ^ ^CnJuJl AiiU ^itj SjiJl 5j_jii f^ 1 }^- 'ciai-ij C**^ 
J— ° "j^f •&&> J 1 * .&A&J1 tUiJi ^9 s'jluJl J is ( iS jX li a3- A ~-^ 1 or^- *! ) :*j*--« 388 Kurejb b. Muslim bio je Ibn Abbasov sticcnik. 

89 Et-Tur, 49., a koji u cijelosli glasi: "i nocu Ga velicaj i kad se zvijezde gube." 
j9 " Kaf. 40, ajct, akoji u cijelosti glasi: "i velicaj Ga nocu i poslije obavljanja namaza." 
3 '" Biljczi ga i Hakim u Mustedreku i ocjenjuje ga sahih-hadisom. 

12 Abdullah b. Abdur-Rahmau Ebu Muhammed cd-Darimi poznati je hadiski ucenjak. On jc 
autor jednog od poznatih suncna. 

95 1 — i! Up U jlkJl lit ^ l^Ill : £yu> jj iUU ^1p J 13 j .Uipjl3 aoL Ollal. ^^'j s~*i 

* £^lo Jy-*" ^i-^- ^ -LOJi &J* &i 

^_J jj cJLj- : Jli fjCllI ljj>»=-i fl^ill 'J> 'its- MjfiA «^ ^J aIU! li!b- .r« • A 

iiji j; iLir jiii *jia yj tfj i^iip j5i jus . ju>jt ££•& J!»- ^ ^ °js- JiLi ai^u 

: ^J*r — ° J' — 3 -^-r * Uj * w fll JJ j^y* jr^ t^ 3 -ss^yj ' u?ca ^ ^^ J ^J-) i*— 3 

j a .Jj_^r }a Cjj ib LJsij jji :cJUj .( iij*S3' **j >^^ [>« l5'j ^ ) Lm!^3 1J ijJjj 

iljl OJ ) : J& iLl Jli ^ ^~^Jl liii ji Aj >> &« Up- '^S j? 4y l5>j I^U^ oi iJ^i 
i^'^i iJj ajjj^ ji »jj J ck^" tS'j *^J *ij^' i^**' -^ ( v -4*^ 1 Jj^J a^U^Ji jLU alup 
.lis ^jl ^ ijlS (^jj Jij . JJUI ICi Jl3 r UV &U L— ' *J iUV ^J 9^aj i^^ 1 5j»U« lup l'y> 

,^j JJol jviS" -j_ ^c^H lij>» s -l ^c"-'' Olj*-^ y Ol^Ii v Jj** |ri - 1 ^»->»^ uJ^>- .VO ^ • 

'^i'\ :oi3 .iJj iA?t» ^ij : Jli ^Lp ^1 j_i C_^p jp jbi _j : ^SL-Ji ^i- ^U^i- jj »il- ti^I 

J—* 4^ *J_H ls^"" ^! ^ !i ^*<J : J^ ■( J 1 -^^ 1 ^J*** >*J J 1 -*^' ^J" ' J ) <J-$ ^' 

j ',•.,'" - .'•- •;'- s- ■• * - ' !-' ,s " / 

sj 1p ^ij ^-jti ) ( ^^J 1 sj'- 1 — 1 ^p t5/ ,: -' ^y STj JiJj ) :Jj| J u jj ^Ci- jJi ^i ill! jjj- lj » .4jii »Tj :Jli .( t^lj la irUJl oJ^" li ) :JU j& J>\ jt- K*£s- 'Ji- ^j>- y_ illl_v 96 ^il_3l L»Q Ji Jyj 'Jc- Ojjli J>. Jijjj ^Ls"} U_,^i jUli- jj j_jlk_- 13-b- TO \ T 

. dCJ jU^j aIIp <lUi t? Uo ^Ui c-TjM }3 :jj ^u oJi :Jl5 j^ J <Ui -lp ^i 33& ^p 

jis ( pii 1I1 >^i>ii) $\ >-ur o^ ^ii ) y£ ji > ^ ^ ^ j . > ^ 

jU- ^.ii- lii .Uii iJ ^U .lp i^Ij Uir y&j l^JJl yS; J\ '^'j ^s- ^\ JJ> ,JDl Jli 

'.- • 1 • r i-. , ,: ■ iu '.'. •■ i\ - 1 * - . ,1 J if) ^.ai- ^ UJ «£ U .L,> L.- 53. Iz sure En-Nedzm 

U hue Alia ha, Milostivog, Samilosnog: 

3507. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas jc 
Sufjan, prenijevsi od Malika b. Migvela, on od Talhe b. Musarrifa, on od 
Murrea 3 3 , a on od Ibn Mes'uda. koji je kazao: "Posto Allahov Poslanik. 
sallallahu alejhi ve sellem, stize do Sidretul-muntehaa 39 " 4 , rcce: Kod 
njega zavrsava sve sto se uspinje sa Zemlje i §to silazi odozgo! Kod njega 
mu Allah dade troje koje nije dao nijednom vjerovjesniku prije njega: 
propisa mu pet namaza, dade mu zavrsetak sure El-Bekare i (obeca da 
ce) oprostiti njegovim sljedbenicima velike grijehe ako Allahu ne budu 
nista pridruzivali kao druga. Ibn Mes'ud (tumaccci rijeci Uzviscnog 
Allaha): Kad je Sidru pokrivalo ono sto je pokrivalo , rece: Sidra je na 
sestom nebu/ 96 (Objasnjavajuci sta je Sidru pokrivalo) Sufjan rece: Obruc 
od zlata. Sufjan tada pokaza (na pisten) zavrtivsi ga na svojoj ruci. m Murre b. Serahil el-Hemdani Ebu Ismail cl-Kuf, poznat je kao Murrc ct-Tajjib. Bio je 
pouzdan prenosilac hadisa i pobozan covjek. Pripadao je drugoj generaciji. Umro jc 76. 
godine po Hidzri. 

'''' Sidretul-munteha je, po misljenju lingvista. lotos koji se nalazi na sedmom ncbu. 
m En-Ned£m, 16. ajei. 

396 U nckim hadisima koji su prcneseni od Enesa b. Malika stoji da je Sidretul-munteha na 
sedmom nebu, Sto je, po misljenju vccine ucenjaka, ispravnije. Neki su ucenjaci pokusali 
pomiriti ovc razlicitc predaje tako sto su ustvrdili da Sidretul-munteha zapocinjc na sestom, 
a zavrsava na sedmom ncbu. 

97 Ostali ucenjaci, osim Malika b. Migvela, vele: Do njega dopire spoznaja 
zivih bica, ona ne znaju sta je iznad toga." Ovaj hadis jc hasenun- 
sahihun. 397 

3508. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas jc 
Abbad b. Avvam; kaze: Nas je obavijestio Es-Sejbanf i kazao: "Upitao 
sam Zirra b. Hubejsa o rijecima Uzvisenog: blizu koliko dva luka ili 
blize 399 pa je rekao: Obavijestio me je Ibn Mes'ud da je Vjerovjesnik, 
sallallahu aiejhi ve sellem, tad vidio Dzibrila, irnao je sest stotina 
krila." 400 Ovaj hadis je hascnun-sahihun-garibun.' 

3509. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan 402 , prenijevsi od Mudzalida 403 , a on od Es-Sa'bija, koji je kazao: "Ibn 
Abbas na Arefatu susrete Ka'ba 404 . Upita ga za nesto, a on tako 
gromoglasno izgovori tekbir da su brda odjeknula. Ibn Abbas ce na to: 
Ja sain Hasimovic 405 . (Kad to cu), Ka'b rece: Allah je videnje Njegovo i 
govor sa Njim podijelio izmedu Muhammeda i Musaa. On je sa Musaom 
dva puta govorio, a Muhammed Ga je vidio dva puta. Mesruk kaze: 
Usao sam kod Aise i upitao je: Je li Muhammed vidio svoga Gospodara? 
Ona ce na to: Izgovorio si nesto od cega mi se kosa jezi. Rekoh: Polahko, 
a onda joj proucih: Vidio je najvelicunstveniju znamenja svoga 
Gospodara. 406 Ona rece: Pogresno si to razumio. To se odnosi na 
Dzibrila. Onaj ko te obavijesti da je Muhammed vidio svoga Gospodara, 
ili da je nesto prikrio od onoga sto mu je naredeno, ili da zna pet tajni za 
koje je Allah rekao: Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti, samo 
On spusta kisu'"' 7 , znaj da je najveci lazac. On je vidio Dzibrila i to dva 
puta u njegovom stvarnom obliku: jednom kod Sidretul-muntehaa, a 397 Biljczi ga i Muslim u Sahihu. 
98 Ebu Ishak Sulcjman b. Ebu Sulejman e§-Scjbani. m En-Ncdzm, 9. ajet. 

"""' Poznato je, kako isticc El-Mubarekfori, da jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve 

sellem, dva puta vidio Dzibrila u njegovom stvarnom obliku: jednom sa Zcmlje na obzorju 

najvisem i drugi put na ncbesima kod Sidretul-muntehaa. 

""" Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunemi. 

" ,: Sufjan b. Ujejne. 

403 Mudzalid b. Seid. 

404 Ka'ba b. Mani'a el-Humcjrija Ebu Ishaka koji je vise poznat kao Ka'b el-Ahbar. On je 
muhadrem. sto znaci da je zivio u Vjerovjesnikovo, sallallahu aiejhi ve sellem. vrijeme, ali 
nijc se susreo s njim. Kao prenosilac hadisa je pouzdan. 

4115 Ovim je Ibn Abbas skrenuo paznju Ka'bu da je on iz plcmcna Ha§im i da su Hasimovici 

poznati po uccnosti i ne pitaju za nesto sto jc moglo izazvati toliko cudenje. 

■"'" En-Nedzm, 1 8. ajet. 

4(17 Dio 34. ajeta sure Liikman, a koji u cijelosti glasi: "Samo Allah zna kad ce Smak svijeia 

nastupiti, samo On spuSta kisu On zna sta jc u matericama, a covjek ne zna sta ce sutra 

zaraditi i ne zna covjek u kojoj ce zcmlji umrijeti; Allah, uistinu. sve zna i o svemu je 

obaviicstcn." 

98 drugi put u Dzijadu 408 , imao je sest stotina krila kojima je prekrio 
obzorje." 

Davud b. Ebu Hind jc prenio od Sa'bija, on od Mesruka, on od Aise. a 
ona od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slicno prethodnom hadisu, 
s tim sto jc Davndov hadis kraci od Mudzalidovog. 

3510. ISPRICAO NAM JE Muhammed brAmr b. Nebhan b. Safvan 
es-Sekafi; kaze: Obavijestio nas je Jahja b. K.esir el-Anbcri; kaze: Nas je 
obavijestio Selm b. Dzafcr, prenijevsi od Hakcma b. Ebana, on od Ikrimea, a 
on od Ibn Abbasa, koji je kazao: "Muhammed je vidio svoga Gospodara. 
Rekoh: Zar Allah ne veli: Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do 
pogleda dopire. Tesko tebi, rece on, to je kad se otkrije sa Svojim 
svjetlom, koje je Njegovo svjetlo! Muhammed je svoga Gospodara vidio 
dva puta!" Ovaj hadis je hasenun-garibun. 

3511. ISPRICAO NAM JE Scid b. Jahja b. Seid el-Emcvi: kaze: 
Obavijestio me je moj otac; kaze: Nas je obavijestio Muhammed b. Omer. 
prenijevsi od Ebu Selemea, a on od Ibn Abbasa da je o rijeeima Allaha: On 
ga je drugi put vidio, kod Sidretul-muntehaci"" i objuvio je robu Njegovu 
ono sto je objavio 4 " i blizu koliko dva luka Hi blize Ibn Abbas kaze da 
Ga je Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio." Ovaj hadis je 
hasenun. 

3512. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd: kaze: Obavijeslili su nas 
Abdur-Rezzak, Ibn Ebu Rizme i Ebu Neim, prenijevsi od lsraila, on od 
Simaka b. Harba, on od Ikrimea, a on od Ibn Abbasa. da je o rijeeima 
Uzvisenog: sree nije poreklo ono sto je vidio , kazao: Vidio Ga je 
sreem." Ovaj hadis je hasenun. 

3513. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestili su 
nas Veki' i Jezid b. Harun, prenijevsi od Jezida b. Ibrahima et-Tusterija, on 
od Katadea, a on od Abdullaha b. Sekika. koji je kazao: Rekao sam Ebu 
Zerru: "Da sam zatekao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ja bill 
ga pitao. A o cemu bi ga pitao? Rekoh: Pitao bib ga je li Muhammed 
vidio svoga Gospodara? On ce na to: Ja sam ga (to) pitao pa je rekao: 
(On je) svjetlo, pa kako da Ga vidim?" Ovaj hadis je hasenun. 

3514. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Ubejdullah b. Ebu Rizme, prenijevsi od lsraila, on od Ebu Ishaka, on od 
Abdur-Rahmana b. Jezida, a on od Abdullaha, da je o rijeeima Uzvisenog: 
sree nije poreklo ono sto je vidje/o, kazao: Vidio je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, Dzibrila u ogrtacu od tankog brokata: 408 Dzijad je mjesto koje se nalazilo u donjem dijclu Mekke. 
m El-Eriam, 103. ajct. 
m En-Net&m, 13. i 14. ajet. 
" En-Nedzm, 10. ajet. "" : En-Nedim, 9. ajet. 
m En-Nedzm, 11. ajet. 99 ispunio je prostor izmedu nebesa i Zemlje." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 

3515. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Osman Ebu Osman el-Basri; 
kaze: Obavijestio nas je Ebu Asim, prenijevsi od Zekerijjaa b. Ishaka, on od 
Omera b. Dinara, on od Ataa, a on od Ibn Abbasa koji je rckao da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem o rijecima Uzvisenog: one koji 
se klone velikih grijeha i narocito razvrala , kazao: Ako ces oprostiti, o 
Allahu, onda oprosti velike (grijehe), jer koji se to rob ne razalosti kada 
pogrijesi prema Tebi ." Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. Poznat 
nam je samo preko Zekerijjaa b. Ishaka. 

- s 

% ' -t( -' ■* 3 * z 

' yjij) Ojj-j jflj . a % 

- •* * 

.— **- ^ if ^A if J-*^ if jf~> if. J* ^j?* j**- if- Jf- b -^- ■ ro n 

) l __ Jo ijj^ ii :ii — i>j £&■ *)i\ jlp <uji j_j->3 ^ J^ ■**.}* *^j J-^ 1 «-0j [y *^ 

* %f^= 'j~^- cj> iii .( 'yji\ j~«5ij **^J' c-*j3i 

Jif JL :JU _^jf ^ ;S& ^ ^ ^£ Jij> xs. U^Uf -uli ^ i£ l£b- To w 
jl_ Jij SpC! li cJ/8i ) :'cij3 J?j> &*> 'j*A\ j&ii Ij fa") 4* -M j^> J3i <&* 

4 In J^> y 1 d jia ^Lj aOp aIii JL* a!)i j_^-3 4*- Ji- ^iii [pji :ju i^ji ji 

4* Jj> J><5 aLi Jjtij Jlii j^Lj 4Lp Jjl ^ Jji J^l-'j 0^ Ji. ^iiii jiiJl :Jli r J- 

■j- •..-a.->- -»f- jOS jj ju_L- u_ r >-l jviS ^ j^j>^ U_ /r ^l a_«j- ^j j_p Ui^>- TOT • 

J> j^Lj 4^ a^ 1 .J^ ^ , J>-j ty J* S*^ 1 J-^ 1 ; J y "si 1 'if r*^ iv' ^ if- ■&** 414 En-Nedzm, 32. ajct, a koji u cijelosti glasi: "One koji se klone velikih grijeha i narocito 
razvrala. a one bezazlene On ce oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prasta, - On dobro 
zna svc o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u ulrobama majki 
\ asih; zato se ne hvalisite bczgrjcsnocu svojom - On dobro zna onoga koji se grijeha kloni." 

100 0L_£" 'jxS :lg '/i«j JUs .Hki tiyC* :>jjLflS .Jj*Jl I.U ^j J^Jl lJi ^ :js3^S j 1 -* 
J>. j~* 'jf- J?*>- J* £*&&& l-i* (i-i-i*? i/jj ^} ■(►4^' Ir 1 ^ 1 j***** ^' f-^' * j ^ lJ^i-i 

* >- > - \ > i :> t - • . ; . . '. t * •,> , i , > 

* - **' " - ' * - ' - ' - 

J-jJi — 1-j j* jUj ^i- jQ— ^ '«-Tj iSji- :Uli jioL ^SL' ^!j ^ _ul l3a>. .fo T \ 54. Iz sure El-Kamer 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3516. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas jc Ali 
b. Mushir prenijevsi od A'meSa, on od Ibrahima , on od Ebu Mamera 416 , a 
on od Ibn Mes'uda, koji je kazao: Dok smo jednom prilikom sa Allahovim 
Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, bili na Mini, Mjesec se 
raspolutio na dva djela: jedan dio je bio iza, a drugi ispred brda. 417 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam rece: "Budite 
svjedoci". 418 Na to aludiraju (rijeci Uzvisenog): Blizi se das i Mjesec se 
raspolutio. Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3517. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rezzak prenijevsi od Ma'mera, on od Katadea, a on od Enesa, koji je 
kazao: Stanovnici Mekke su od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 
trazili mu'dzizu 421 pa se Mjesec u Mekki raspolutio dva puta i bi 
objavljeno: Blizi se Cos i Mjesec se raspolutio! a oni uvijek, kaela vide 
cudo, okrecu glare i govore: Carolija neprestana! Oni ne vjeruju i povocle 415 Ibrahim cn-Nchai. 

"" Ebu Ma'mcr Abdullah b. Sahberc cl-Ezdi el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao 
je drugoj generaciji. Umro je u vrijcme vladavine Ubcjdullaha b. Zijada. 
417 Ispred i iza brda Hira u Mekki. 

' Ovdjc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, apeluje na prisulnc ashabe da budu 
svjedoci ove njcgovc mu'dzize. jer je on Mjesec uz Allahovu pomoc raspolutio na dva djela 
na zahtjev mckkanskih idolopoklonika koji su od njega trazili mu'dzizu kako bi dokazao 
svoje poslanstvo. 
■"* El-Kamer, l.ajct. 

420 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

431 U Buharijevoj predaji ovoga hadisa stoji: pa im jc pokazao Mjesec raspolucen na dva 
dijela. 101 se za prohtjevima svojim, a sveje vec odredeno. 422 (Enes) kaze: prolazno." 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun " . 

3518. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan prenijevsi od Ibn Ebu Ncdziha, on od Mudzahida, on od Ebu 
Ma'mera, a on da je Ibn Mes'ud kazao: Raspolutio se Mjesec u vrijeme 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on nam rece: "Budite 
svjedoci!" Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3519. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Davud prenijevsi od Su'bea, on od A'mesa, on od Mudzahida, a on da 
je Ibn Omer rekao: Raspolutio se Mjesec u vrijeme Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem. AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rece: "Budite svjedoci". 425 Ovaj hadis je hasenun-sahihun. ' 

3520. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Kesir 42 '; kaze: Nas je obavijestio Sulejman b. Kesir 42! 
prenijevsi od Husajna 42 , on od Muhammeda b. Dzubejra b. Mut'ima. a on da 
je njegov otac kazao: "Raspolutio se Mjesec u vrijeme Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da je jedan dio bio iznad 
ovoga brda, a drugi iznad onoga brda! (Kad to ugledase musrici), 
povikase: Muhammed nas je opcarao! Drugi ce na to: Ako je opcarao 
nas, ne moze opcarati citav svijet!" 4 ° 

Neki su ovaj hadis 4 ' 1 prenijeli od Husajna, on od Dzubejra b. 
Muhammeda b. Dzubejra b. Mut'ima 4 " 2 , on od svoga oca, a on od njegova 
djeda Dzubejra b. Mut'ima slicno prethodnom hadisu. 422 El-Kamer, od 1. do 3. ajela. 

423 Biljczc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. Ovdje je rijec. po misljenju El- 
Mubarekforija, o murselu ashaba. Enes b. Malik je bio mlad i nije mogao upamtiti laj 
dogadaj. 

24 Biljczc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

425 El-Buhari u Sahihu biljezi od Encsa b. Malika, koji je kazao: "Mckkanski idolopoklonici 
su od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. trafili da im pokaze mu'dzizu. On im 
raspoluti Mjesec na dva dijela, i to tako jasno da su brdo Hira vidjeli izmedu dvijc poultice." 
42h Biljezi ga i Muslim u Sahihu. 

427 Muhammed b. Kcsir el-Abdi el-Basri. 

428 Sulejman b. Kesir el-Abdi el-Basri. 

Husajn b. Abdur-Rahman el-Sulemi Ebu Huzejl el-Kutl pouzdan je prcnosilac hadisa. 
Pripadao je pctoj gencraciji. Pred kraj zivotaje posenilio. 

430 U hadisu koji biljezi El-Bejheki u djclu Delailun-nubuweli od Ibn Mes'uda stoji da su 
Kurejsevici (nakon 5to im je na njihovo traienjc da im pokaze mu'dzizu) raspolutio Mjesec 
rekli ostalim stanovnicima Mckkc: Ovo je darotija. Ibn Ebu Kcbse nas je opCarao, zato 
pilajte prolaznike pa ukoliko to i oni budu vidjeli, onda je to istina, a ukoliko oni ne budu 
niSta vidjeli, onda se radi o caroliji. Upilase prolaznike koji su sa raznih strana stigli u 
Mckku i oni potvrdise da su to i oni vidjeli." 

4 " Ovaj hadis je zabiljezio i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Dzcrir u Te/siru. 
432 Dzubejr b. Muhammed b. Dzubejr b. Mut'im prenosilac je hadisa koji zadovoljava 
(makbul). Pripadao je Sestoj gencraciji. 

102 3521. ISPRICALI SU NAM Ebu Kurejb i Ebu Bekr Bundar 433 i kazali: 
Ispricao nam je Veki' prenijevsi od Sufjana , on od Zijada b. Ismaila, on od 
Muhammeda b. Abbada b. Dzafera el-Mahzumija, a on da je Ebu Hurejre 
kazao: "Dosli su kurejsevicki musrici AUahovome Poslaniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, da sa njim raspravljaju o sudbini, pa je objavljen ovaj 
ajef" 5 : na Dan kudu (grijesnici) budu u Vatru odvuceni, s licima dol/e 
okrenutim: hkusite vatru dlehennemskul Mi sve s mjerom stvaramo". 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

• ja*-J\ «_)>-" J* J .0 
jj ^j j* -X^i jj _u_JI Uj^-I ^jAx-Jl jj--. y jjij jj j.-»^yi -V- UiJb- Tot " 

* , t , S S 3 > * * a 

*j£i !Loi ^^ IJLij £& <dli ^yU* <dJi Jj-jj r}*- :J1* ^l* j* _,-»£LJi •}. x*^> 'jt- xS^> 

l_J :ijJis ( Oba£j US2j tlft ^(J ) ^ji ^i* c-ji UAT cif .^£U 6jiy> jl«*-l I JiSo 

. '',- >■ T *,* ' ,il ,'s- -.' Ii '•' »* J Mi ' ' ' "T i S . Ii ' -' Ml »'>'•'"' *.V^ ,-" 

55. Iz sure Er-Rahmun 

U hue Allafta, Milostivog, Samilosnog: 

3522. ISPRICAO NAM JE Abdur-Rahman b. Vakid Ebu Muslim 437 i 
kazao: Obavijestio nas je Velid b. Muslim ' prenijevsi od Zuhejra b. 4:3 Imc mu je Ebu Bekr Muhammed b. Bessar, Bundar mu jc nadimak. 

4M Sufjan es-Sevri. 

- 1 -' 5 El-Kamer, 48. i 49. ajet. 

436 Biljeie ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Muslim u Sahihu i Ibn Madze u Sunemi. 

437 Abdur-Rahman b. Vakid b. Muslim cl-Bagdadi Ebu Muslim cl-Vakidi iskren je 
prenosilac hadisa koji ponekad prilikom prenoScnja grijesio. Pripadao jc desetoj gencraciji. 

438 Velid b. Muslim el-Kuresi Ebu Abbas ed-Dimeski pouzdan je prenosilac hadisa, ali jc 
mnogo bio sklon varanju. Pripadao jc osmoj gencraciji. 

103 Muhammeda 439 , on od Muhammeda b. Munkedira, aonod Dzabira. koji je 
kazao: Jednom prilikom mcdu svoje ashabe izide Allahov Poslanik. 
sallallahu alcjhi vc scllem, i prouci im cijelu suru Er-Rahman od pocetka 
do kraja. Oni su sutjeli. On (tada) rece: "Proucio sam je dzinima one 
noci kad sam imao susret sa njima pa su bolje od vas reagovali. Kad god 
bih dosao do rijeci: pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?!, oni bi 
uzviknuli: Mi ni jednu Tvoju blagodat, Gospodaru nas, ne poricemo, 
neka Ti je hvala." 

Ovaj hadis je garibun , poznat nam je samo preko Velida b. Muslima 
od Zuhejra b. Muhammeda. Ahmed b. Hanbel veli: kao da Zuhejr b. 
Muhammed, koji je zivio u Samu, nije isti onaj od koga su hadis prenosili u 
Iraku. Kao da se radi o sasvim drugom covjcku cije su ime izvitoperili kad 
su od njega prenijeli neke munker hadise. Cuo sam Muhammeda b. Ismaila 
kada je rekao: Stanovnici Sama su od Zuhejra b. Muhammeda prenijeli 
munker hadis, dok su Iracani od njega prenijeli vjerodostojne hadise. 

^> J^*J\ ill JL, 

1» * * s s 

* * * ** * t * "j i i (, «M I i taxi 

OJ ijfr^-Jl) .j2J uJ3 ^ip 'Js& Oj cJtw Jil \Jj 013 jli- li j^JllaJi Cw£d d&*1 
»^« — ^ 3—»jJl ^j .( OjUJJ IjjIS* lli frijJj- j,*! «y j* ^ ^ i| ^ Ir*' '^" ^ ) : ^- il 

* 3 a t a , a * +* * 

^J — ^> j-Jl ji ^Jl j* »Sl» ^i- ^* ^i JljjJl i£ tf^-i -C^- U ■*** &■*»- -f ° * * 

,l«li ^jl ^i- v_jGi Jj ,Wo»-3 ^r— =*- ki-jJ»- l-ii .( *•— ' y*~-J> tlij ijJA» Ji»j ) :lj*^Sl3 439 Zuhejr b. Muhammed et-Temimi Ebu Munzir cl-Hurasani prilikom prenosenja hadisa jc 
puno grijesio. Pripadao je sedmoj generaciji. Zivio jc u Samu i Hidzazu. Prcdajc kojc su 
stanovnici Sama od njega preuzeli nisu pouzdanc. 

440 Biljeze ga i Hakim u Mustedreku, i smatra ga vjerodostojnim hadisom, tc El-Bejheki u 
Sunenu i El-Bezzar u Musnedu. 

104 US' ^PUJijl Ji: j ( iPji> Jfo ) :</ji ^ jU^3 «& Jjl J^ yii ^ yL. J 'j- ^Jl 

.»l£- 4JU ^j-Up- t^glj li ijj-wij ji'jU'lj tU-Jl jjj 

^i p ^-^ -M- j* M'j~*i ^j-s-*' •^■^ ,jj j~— ^' '-O^' ••-~- 4 Ji -U*-> l3ji- .ffl Y *\ 

jnJ3f ^— &jj 'jj-Ii^} ) :jJl.j 4ii 4Jl Jl. Jii J^j JU : Jli ^p ^ ^> j£ ^f 
. lJLS'3 •-^' *^Hj .l.iS'j ^ s.}L ifj-Jw :0jJ_ji; •S'j^ : J-i .( l>jjJS2 
* iii^i Ijj jL^I lJuS iL*jJ-\ IJla ^iitll -up \p Jllii. <^_jjj -v-i/-- 2-— *■ ■—*••■»- •-*•* 

■>-*' ur-r 1> Jfj U J^ tfJJj*" J^O* 11 ^- -J* 14-^ j^ y5 £1^ .Y"o Y V 

jiUUi fl \j\ ) :<J°_ji ^ LIC-j *Ilp -UJl ^-U* *Ui J_«—j Jli :Jl* ^i Jy- OU ^ Jjjj ^* oIup 

.Caij uii* jA** CJjJi J ''£ jdli oliliii ^ Oi :JlS .( '(.QJi 

Jujj • »J~P v —^ «.* • .0-*~-P V ^— '_«-* O-J-b- V UJ \£-j»jA 'JjXj U ,<^jjf- CjJ> 'JJl 

56. Iz sure El-Vaki'a 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3523. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Ispricali su nam Abde b. 
Sulejman 441 i Abdur-Rahim b. Sulejman 442 prenijevsi od Muhammcda b. " I41 Abdc b. Sulejman cl-Kilabi Ebu Muhammcd el-Kufi pouzdan je i siguran prcnosilac 
hadisa. Pripadao je osmoj generaciji. Neki vele da mu je ime Abdur-Rahman . Umro je 187. 
godine po Hidzri. 

Abdur-Rahim b. Sulejman cl-Kinani ili et-Tai Ebu Ali el-ESel el-Mirvezi pouzdan jc 
prcnosilac hadisa i autor ninogih naucnih djcla. Pripadao je osmoj generaciji. 

105 Amra 443 koji je kazao: Obavijestio nas je Ebu Seleme prenijevsi od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: Uzviseni Allah veli: "Za Soje dobre robove sam pripremio 
dobrotu kakvu nicHje oko nije vidjelo, niti je za nju icije uho culo, niti ju 
je u staiiju pojmiti ijedan ljudski um. Proucite, ako hocete: / nlko ne zna 
kakve ih, kao nagrada za ono sto su cinili, skrivene radosti cekaju. 44 U 
Dzennetu postoji drvo 445 ispod cijeg bi hlada konjanik putovao stotinu 
godina i ne bi ga presao. Proucite ako hocete: / hladovini prostranoj. 446 
"Mjesto koliko zauzima bic u Dzennetu bolje je od cijeloga ovog svijeta i 
svega sto je na njemu! Proucite, ako hocete: / ko bude od Vatre udaljen i 
u Dzennet uveden - taj je postigao sto je zelio; a zivot na ovom svijetu je 
samo varljivo nasladivanje. 7 " Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 448 

3524. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rezzak prenijevsi od Ma'mera, on od Katadea, a on od Enesa, da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: U Dzennetu postoji drvo 449 
ispod cijeg bi hlada konjanik putovao stotinu godina i ne bi ga presao. 
Proucite, ako hocete: / hladovini prostranoj, pored vode tekuce. * Ovaj 
hadis jc hasenun-sahihun. O ovoj temi je preneseno i od Ebu Seida. 

3525. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je 
Risdin b. Sa'd prenijevsi od Amra b. Harisa, on od Derradza, on od Ebu 
Hcjsema, on od Ebu Seida, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, da je o rijecima Uzvisenoga: / na posteljama uzdignutitn, kazao: 
"One ce biti uzdignute toliko kolika je razdaljina izmedu nebcsa i 
Zemlje, a razdaljina izmedu njih je pet stotina godina 4 I" 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. ""'" Poznat nam je samo preko Risdina. 
Ovaj hadis: One ce biti uzdignute toliko kolika je razdaljina izmedu nebcsa i 4-0 Muhammed b. Amr b. Alkame b. Vekkas el-Lejsi el-Medeni iskren je prenosilac hadisa. 

ali je prilikom prenosenja hadisa cinio prcvide. Pripadaoje sestoj generaciji. Umro je 145. 

godine po Hidzri. 

iAi Es-Sedzda, 17. ajet. 

+l5 Po miSljcnju Ibn Dzcvzija, to je Tuba drvo. Hafiz Ibn Hadzer el-Askalani tvrdi da 

potvrda za to ima u hadisu koji su zabiljezili Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Et-Taberani u 

El-Mu'diemul-kebiru i Ibn Hibban u Sahihu od Utbca b. Abdus-Sulcmija. 

*" El-Vaki'a, 30. ajet. 

M1 Dio 185. ajeta sure Alu Imran, a koji u cijelosti glasi: "Svako zivo bice ce smrt okusit! I 

samo na Sudnjcm danu dobit ccic u potpunosti place vase, i ko bude od Vatre udaljen i u 

Dzennet uveden - taj je postigao sto je zelio; a zivot na ovom svijetu jc samo varljivo 

nasladivanje." 

AAS Biljcie ga i Ibn Hibban u Sahihu i Hakim u Mustedreku. 

449 Po misljenju Ibn Dzevzija, to je Tuba drvo. Hafiz Ibn Hadzer el-Askalani tvrdi da 

potvrda za to ima u hadisu koji su zabiljezili Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Et-Taberani u 

El-Mu'dzemul-kebiru i Ibn Hibban u Sahihu od Utbca b. Abdus-Sulcmija. 

,50 B/-Kafa , a,30.i31.ajeL 

451 Najvjerovatnije je da se ovdje misli na svjetlosne godine. 

452 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Ncsai u Sunenu. 

106 Zemljc, vclc ncki ucenjaci, znaci da ce postelje biti uzdignute po deredzama, 
a izmcdu dvije deredze ce biti razmak koliko je razdaljina izmedu nebesa i 
Zemljc. 

3526. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ilusejn b. Muhammed 43 "': kaze: Nasje obavijestio Israil prenijevSi od Abdul- 
A'laa 454 , on od Ebu Abdur-Rahmana 45 ", a on od Alije, koji je kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, (u vezi sa Allahovim rijecima): 
i umjesto zahvalnosti sto vain je hrana darovana - vi u Njega ne 
vjerujete • , kazao: "Umjesto zahvalnosti vi govorite: Spustena nam je 
kisa gasenjem te i te zvijezde ili (blagonaklonoscu) te i te zvijezde." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 457 Sufjan je ovaj hadis prenio od 
Abdul-A'laa sa ovim senedom, ali ga nije vezao za Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem. 

3527. ISPRICAO NAM JE Ebu Ammar Husejn b. Hurejs el-Huzai el- 
Mervezi; kaze: Obavijestio nas ie Veki" 458 prenijevsi od Musaa b. 
Ubejdea 4 " 9 , on od Jezida b. Ebana 60 , a on od Enesa koji jc kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi sa rijecima Uzvisenog: 
Stvaranjem novim Mi cemo hurije stvoriti , kazao: "Neke ce hurije biti 
stvorcne od dun jaluckih slabovidih i krmeljivih zena starica." 462 

Ovaj hadis je garibun. Kao merfu' hadis poznat nam je samo preko 
Musaa b. Ubejdea, a Musaa b. Ubejdea i Jezida b. Ebana er-Rekkasija 
smatraju slabim prenosiocima hadisa. 

3528. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas jc 
Muavija b. Hisam prenijevsi od Sejbana ' , on od Ebu Ishaka , on od J " Husejn b. Muhamracd b. Bchram et-Temimi Ebu Ahmed ili Ebu Ali el-Mirvezi pouzdan 
je prcnosilac hadisa. Pripadao jc devctoj generaciji. 

454 Abdul-A'la b. Amir cs-Sa'lcbi el-Kufi iskren je prcnosilac hadisa, ali je bio sklon 
previdima. Pripadao je scstoj generaciji. 

455 Ebu Abdur-Rahman Abdullah b. Habib b. Rebi'a es-Sulemi el-Kufi el-Mukri Pouzdan je i 
siguran prcnosilac hadisa. Pripadao jc drugoj generaciji. 

* 5r Et-Vaki'a, 82. ajet. 

4:17 Biljczi ga i Alimed b. Hanbcl u Musnedu. 

458 Vcki 1 b. Dzcrah b. Melih er-Ruasi Ebu Sufjan cl-Kufi pouzdan jc prcnosilac i hafiz 

hadisa. Pripadao je devetoj generaciji. Bio jc izuzetno pobozan Covjek. 

458 Musa b. Ubejdc b. Nesit er-Rebzi Ebu Abdul-Aziz el-Medeni slab jc prcnosilac hadisa. 

Pripadao je Sestoj generaciji. 

460 Jczid b_ Eban er-Rikasi Ebu Amr el-Basri el-Kass slab jc prenosilac hadisa, ali je bio 

izuzetno pobozan covjek. Pripadao jc petoj generaciji. 

m El-Vaki'a, 35. ajet." 

462 Neki ucenjaci smatraju da ce dzennctske hurije biti posebno stvorenc i da nece biti od 
Adcmova potomstva. Neki ucenjaci, pak, smatraju da ce one biti od Adcmova potomst\ a. tj. 
da ce one biti dunjalucke zene kojc ce Allah dz. s., pomladiti i dati im posebnu ljepotu. Ovo 
misljenje potvrduje i ovaj hadis. 

463 Biljczi ga i El-Bcjhcki u Sunemi i Abd b. Humejd u Musnedu. 

107 Ikrimea, a on da je Ibn Abbas kazao: Ebu Bekr, jcdnom prilikom, rece: 
Allahov Poslanice, ti si osijedio! 1466 On rece: "Osijedile su me sure Hud, 
El-Vaki'u, El-Murselat, Amine jetesaelun i Izes-Semsu kuvviret. " Vfi7 

Ovaj hadis je hascnun-garibun. 6S Prcko Ibn Abbasa nam je poznat 
samo sa ovim senedom. Slican hadis je prcnio i Ali b. Salih od Ebu Ishaka, a 
on od Ebu Dzuhajfea. Nesto slicno, ali kao mursel hadis, preneseno je od 
Ebu Ishaka, a on od Ebu Mejserea. 

\TJZm x^J- 'Ji [jJji ^"J^-> :1_^JlJ Jj-Ij J^ 1 J^-'j js^j ■**•*- y. £? £**»■ .Vo T ^ 

e • * * * 

» * ° ' '''at i a » > ' * ' ' ' ' a i i a t a ' a 

£& Aii\ J^> 4JJ1 ^J U£ :Jli 5'^yb ji ^ j^-J ^^~ : Jli *i& jp j^>-^ -V y t 0U£ 
U Ojjlu Ji ij^Lj a^p ,^1 J-p aDi y JtiJ .L>U\1j j^I* Jl il ijUw>5j ^J£ 'pLt'j 
fji J\ J\tfj '^'j\J ill I lijLJ jp'J}\ ty'fj oii OVaJl iJt» : Jli .ikf tfj^jj ■&* 'j 3 '^ ?'■& 
ij^i l^Ai : jli .Jifet Siji»3j ill l ijJli ?jj3ji li bjjLu Ji : jli f .ajjpLu J'j ijj^ltj U 
.1 — 1*1 ilj — 1>jj iill ijlls ?l££ij j^IL' J^ Ojjlu Ja : J is p .13y&> ^ji} Jijiki Lial 
iij li'j'j aJJi ijJis ?iDi jjs U Jjj^i Ja :Jii 15 .iil Sj'u wr l? : - iT c _^_i$ljj l£y :Jis 

• 3* r ,' i* ' *" •* * ' *■' ■■" •• *. ' * •■' * r t ea* / 3 , ' ' ', l I • r-a • , ,• I .* ' I a f 

jj U OIjU-j *--»> -IP 1 _j^»- <L-rf iOu ^~«J»- flj>— • Uj: ; ; U jj>U~j dili <J_>S OlS : J IS .«J*i 
.li*f iljL'jj iiSi Ijlli Villi J> 6 ijjjllJ Ja : Jli Ji .^jfjlj pUtJl ^ U^ jllUl. JS" 

^J Il li ^jyj J* : J^ p .jitU-Jl Jj U jJu {.U-Ji jLj aLjj jiyJl'tJJi i»j3 jlj : Jli 

Ijltf Viil'i cJ*5 t^JJl U Ojjlu Ja : Jli p .'jt>'$\ ^ : Jli .jipf i/j^jj iill ijlli ?j^»J 

)V 1 ll_t ^^^ Ail Aj'U 1 _ r l? ; - «j>-~« ^' - ' h i£[f-< llsj 1 1^»«j 013 : JlS . «-lf-l ^J-^JJ <l ^ 1 

^L_IJi j^Swf }j 4-U J^ki ^ij t^illj : Jli j»j .All aJU ^^^ 5}w~i jli>'_ji JT jl' ^wsj! '"" 1 Sejban b. Abdur-Rahman et-Temimi cn-Nchavi Ebu Muavija el-Basri pouzdan jc 

prenosilac hadisa. Pripadao jc sedmoj generaciji. 

405 Ebu Ishak Amr b. Abdullah el-Hemdani cs-Subej'i pouzdan je prenosilac hadisa i 

pobozan covjek. Pripadao jc trccoj generaciji. Pred kraj zivota je posenilio. 

""' 6 Et-Tirmizi je zabiljezio od Enesa b. Malika da je kazao: "U glavi i bradi Allahova 

Poslanika, sallallahu alejhi ve scllcm, sam nabrojao samo cetrnaest sijedih dlaka". 

467 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osijedio je zbog strahota o kojima 

navedene sure kazuju. 

4f ' s Biljeze ga i Et-Taberani u Mu'dzemul-kebiru i Hakim u Mustedreku. 108 J— *J jkdlj yslkJlj yiJlj JjOl }i ) :lj li .-Oil Js. k$J j&Jl ^jOl Jj j£u iJV) 

■< J«? y* !& 

• ; f * >- , t . . ,.i , . i i- , if > . . .- -•. . , ; '., < ,• : * - ,'• - 

« l!l « It If- Ja-a Lit :l JUi ii*jJi»Jl IJjs ,_lxJi [ii _i«j y-ij -»yiy* -; 1 ■>-• •~>«- 11 m 'i •■• 57. Iz sure el-Hadid 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3529. ISPRICALI SU NAM Abd b. Humejd i drug] - isti smisao - 
kazavsi: Obavijestio nas je Junus b. Muhammed 469 ; kaze: Nas je obavijestio 
Sejban b. Abdur-Rahman 470 prenijcvsi od Katadea, koji je kazao: Hasan 471 je 
ispricao da je Ebu Hurejre rekao: Dok je jednom prilikom Allahov 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio sa svojim ashabima, 
iznad njih se pojavi oblak. Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, upita: "Znate li sta je ovo? Allah i Njegov Poslanik najbolje 
znaju, odgovorise prisutni. On rece: Ovo je vidljivi dio neba, on je 
donosilac vode na Zemlju! Allah ga upravlja narodu koji Mu je 
nezahvalan i koji Mu sc ne klanja. 472 Potom upita: Znate li sta dalje 
slijedi iznad vas? Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju, odgovorise 
prisutni, a on rece: Iznad vas je prvo nebo, zasticeni svod i zabranjeni 
eter. Potom upita: Znate li kolika je razdaljina izmedu vas i njega? 4 ' 4 
Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju, a on rece: Izmedu vas i njega 
je razdaljina od pet stotina godina. 475 Zatim upita: Znate li sta je iznad 
toga? Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju, odgovorise, a on rece: 
Iznad toga su dva neba, a izmedu njih dva je (takoder) razdaljina od pet 
stotina godina. Tako je nastavio dok ne nabroja sedam nebesa Am Junus b. Muhammed b. Muslim el-Bagdadi Ebu Muhammed el-Mucddib pouzdan je i 
siguran prenosilac hadisa. Pripadaoje devetoj generacjji. 

70 Sejban b. Abdur-Rahman el-Temimi en-Nehavi Ebu Muavija el-Basri pouzdan je 
prcnosilac hadisa i autorjednog od poznaiih djcla. Pripadaoje sedmoj generaciji. Umroje 

164. godine po Hidzri. 

'* 71 Hasan el-Basri. 

47 " Poznato je da Uzviscni Allah daje zivot, zdravlje, opskrbu i brojne drugc blagodaii i 

vjernicima i nevjernicima i zahvalnicima i nezahvalnicima. Spomenuti oblak pun kisc u 

tome sc momentu kretao prcnia predjelima u kojima su zivjeli ljudi koji nisu vjerovali u 

Uzviscnog Allaha. 

3 To je prostor koji je zasticcn od scjtana. Odatle oni ne tnogu prisluskivati Allahov 
razgovor sa melecima. 

m Tj. izmedu vas i prvog neba, log zalticenog prostora. 
475 Da li se ovdjc misli na svjctlosnc ili na obicne godine. nije nam to poznato. 

109 (istaknuvsi) da je izmedu svaka dva neba razdaljina poput razdaljine 
izmcdu nebesa i Zemlje. Potom nastavi: Znate li sta je iznad toga? Allah 
i Njegov Poslanik to najbolje znaju, odgovorise, a on rece: Iznad toga jc 
Ars (Prijestolje). Izmedu njega i (scdmog) neba je razdaljina poput one 
izmedu svaka dva neba. Potom upita: A znate li sta je ispod vas? Allah i 
Njegov Poslanik to najbolje znaju, odgovorise, a on rece: To je Zemlja. 
Potom upita: Znate li sta je ispod nje? Allah i Njegov Poslanik to 
najbolje znaju. a on rece: Ispod nje je druga Zemlja, a izmedu njih je 
razdaljina od pet stotina godina. Tako je nastavio sve dok ne nabroja 
sedam Zemalja. Izmedu svake dvije Zemlje je razdaljina od pet stotina 
godina. Potom rece: Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, 
kada biste spustili uze do najdonje Zemlje, ono bi doprlo do Allaha! 
Nakon toga on prouci: On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On 

1-176 

zna sve! 

Ovaj hadis je sa ovim sencdom garibun." Prenosi se od Ejuba, Junusa 
b. Ubejda i Aiija b. Zejda da su kazali da Hasan nije slusao hadise od Ebu 
Hurejrea. Neki su ucenjaci rijeci u hadisu: ono bi doprlo do Allaha objasnili 
tako da bi uze doprlo do Allahova znanja, i Njegove snage i moci, jcr su 
Allahovo znanje, i Njegova snaga i moc prisutni na svakomc mjestu, dok je 
On iznad Arsa, kako je opisao u Svojoj Knjizi. 

j ; 5 1 1 '., -^ jLL-J -rj jl*lL- ji tUaP ^j */** y* -^*-* j>- J>*~*1 W H -L*-=-*- J ^-r^ 1 ^Jj^ 

* t - * ' ' ' 

JUaij J>i UJi .j;jj- '^'ji jj U *L-Jjl f L*sr j* C-j"jI li UJrj t-IS* :Jli ^j&dtll 's^> 

* Ui J j— -j j! ^ lji&5l :cJii .wSj^- J^r^ii ^j* ^ kji* k**£*> UJi -Ujli* 

Jj aJ "_ji jT^i Ui JjjJ 01 Ji'_pti ! Jiii l! aXIIj li i_jll£i .^yU 8^-B i-lVj <Q* a^ 1 ut 1 "* 

,&U lib li «iUli cJi L-»il ji3j ,l*j& £i# ^^ AJbii llluj <lI* ^JJ 1 v ^~" ""JJ 1 Jj^j Ui 
UI :cii ?2)Uj cJl : JU3 ^_U> if^-8 j^L.j id* aI)I ^Lj aJJi Jjl*3 ^-^ '^r'y^ :J^ 
1<^- *J ^jaili li UI Uj 2Jil b r 5 :cis VlMJu cJt :J\3 .iiiJL. If! :cJJ ?2Jlij cJi :Jll .lii-L. 476 El-Iludid. 3. ajet. 

"" 7 Biljc2c ga i Ahmed b. Hanbcl i El-Bezzar u Musnedima. 110 ■* * rat* * > s * ~ r , j + * ^ ^ , £ 

£1 ■ *•; ^oJlj U :CL5i lS-^ ^^Ip &ii^> cJ^ai : JlS .O^ j^i : Jl5 .CtUJJ ^C? ,J$ dJJi 
^ LJJ ^Of U ^Utff jij Jli Jji/j u' :cii . jj^i ^ :'jl3 .ti£* iUif U j^Ib 

l_J L_i ^p^-j e-ia U£JJ la lui jkJb iliJo ^JJlj :oJj .lL£l~» ^a-i j^J?li : JlS V .^CA\ 

' , , ,,°f,~ -,'■,-''■ , ■ ■ ... j 

15 — p) L_fio iLP **isls iUl bjis-Q* *J J53 ji3j Li 5 ? ^" J ~ e v*"^ J! v** il : J^ •*&* 

^"-t-irj :i: — Us ^j— s j! cJa-ji :JlS .iDb> ^j illip «yi— j '^m\ li iL£L* ^L 
^ y>i as'^'3 **~^' (^j ^ *^ 1 ls^ ^ '-^J ■*■* '-^'/j ^'^ ij-^j (3=-^' (^-^ 

. fjl lijiiJi .fjl lijiiilS LSc&Ca 

',. : ». - -:-;-» ■ , .- - »• '., -•:» --..>-,■ .. . . J . . -.. 

J — i ^r".} 1 °'y*' ^J M*" *^- : i ^y 1 ,j* p-t'V' .e'j ■ j**-" jJ JtJ-- JbLj _^— o y\ *U1- JLJj_j 
* * "... * f 

* C_.lL=J' 

oi :dJ — lli ^J [jJi b r ^i S3l3 jp Ol£i 'Jc- IfSji Is^Ul -4»i- ^J ilp 13j^- .for ^ 
J\ — 5s .£j5Jl 4ii j^s : liCi* •£*)! J 15s ajI?w»ij iLj <Q*- -*JLJ 1 ^L? ' l Ji\ ji- J\ &£> 
.<_Jj| y lj j»L Jltl ifjlijj illl ijJli ?lii JlS li h/jti ji :jj^j «^p Jji Jb» ilJi ^J 
Jjl ^J jli .^ :J|| Jj^rft fVlJi cii :Jli .SjJ^j .yp Jj'ij .IOTj IJS" Jli SS^j J : Jli 
Jli .cii U ddi- iy'^53 ^b^ji Jil [yi JL^-f ^iCip 1JL- lij rvLlJi U1p iLj *d* aLi JL> 
* ^1^ ^_^J- c_ : -xi- lii .( iiji *j ClII?J jU Uj ^j^- ^j*^V lilj ) 
l^jj — iJl Jf- [^xiJiUl -dJi jIIp Uj^l fi^ jj 1 _ s ^ > 4 IS^-I •V^'j Ji jCi— li'jj- .fofY 

.( ii^> (►STpu ^^ j5 Ijiia Jjl.^11 l^e-ll bi i_pT ^jjl i^ ij ) :cijj UJ :Jli ^JlU 
:cii ^Gj LiLai :Jli j&Liaj' U :cii ?ljliii ^> ; li :^L} -dp Jjl J> ^Jl ^ Jli 
L5IG ^ IjJiif oi jU55iil ) :LJ)Is :jli .i^jj ib f l :Jls .fl^*i :cii ?15j : Jli .ii^Lkj' U' 58. Iz sure El-Mudiadele 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3530. ISPRICALI SU NAM Abd b. Humejd i Hasan b. Ali el-Hulvani 
isti smisao - kazavsi: Ispricao nam je Jezid b. Harun; kazc: Nas je 111 obavijcstio Muhammed b. Ishak prcnijevsi od Muhammeda b. Amra b. 
Ataa 4/S , on od Sulejmana b. Jesara, a on od Selemea b. Sahra el-Ensarija 47 '\ 
koji je kazao: Ja sam covjek kome je data takva snaga u pogledu spolnog 
opcenja sa zenama kakva nije data nikomc drugom! Posto nastupi 
mjcsec ramazan, ja, iz bojazni da sa njom nocu ne bi stupio u spolni 
odnos koji ne bih mogao prekinuti ni kad nastupi dan, rekoh svojoj 
zeni: Dok traje ramazan, ti mi nisi dopustena isto kao sto mi nijc 
dopuStena moja majka. 480 Medutim, jcdne veceri dok me posluzivala 
otkri mi se jedan njen dio tijela i ja navalih na nju. Posto je svanulo, ja 
otidoh nckim ljudima iz moga plemena, obavijestih o onome sto mi se 
dogodilo i rekoh: Podite sa mnom Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi 
ve sellem, da ga obavijestim o mome slucaju! Oni ce na to: Ne, tako ti 
Allaha, nemoj da mi idemo s tobom, mi se bojimo da u vezi sa nama 
nesto ne bude objavljeno iz Kur'ana ili da o nama Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, nesto ne kaze sto ce za nas predstavljati 
sramotu. Nego, idi ti sam i cini sta te volja! Ja otidoh Allahovu 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestih ga o mom slucaju, a 
on me upita: Pa zar si to uistinu ucinio? Jesam, ucinio sam to, 
odgovorih. Pa zar si to uistinu ucinio? ponovo ce on. Jesam, ucinio sam 
to, odgovorih. Pa zar si to uistinu uradio? ponovo ce on! Jesam, ucinio 
sam to, pa cvo me, primijeni nada mnom Allahovu odredbu, a ja cu to 
strpljivo podnijeti, odgovorih. On rece: Oslobodi roba! Ja udarih rukom 
po svom vratu i rekoh: Tako mi Onoga koji te je sa Istinom poslao, ja ne 
posjedujem nista drugo osim njega. On rece: Onda posti dva mjeseca! 
Rekoh: Allahov Poslanice, ono sto mi se desilo, desilo mi se posteci. 481 
On rece: Onda nahrani sezdeset siromaha! Rekoh: Tako mi Onoga koji 
te je sa Istinom poslao, mi cemo ovu noc prespavati gladni, jer nemamo 
vecere. On rece: Onda otidi do sakupljaca zekjata u plemenu Benu 
Zurejk i reci mu ncka ti da od zekjata, pa od toga jednim veskom " 
nahrani sezdeset siromaha, a ostatak zadrzi za sebe i svoju porodicu. 
Vratio sam se svom narodu i rekao: Kod vas sam naisao na 
uskogrudnost i lose misljenje, a kod Allahova Poslanika, sallallahu n Muhammed b. Amr b, Ala el-KureSi cl-Aniiri el-Medeni. Pouzdan je prcnosilac hadisa. 
Pripadao jc trecoj gencraciji. 

Sclcmc b. Sahr ei-Ensari el-Hazredzi cl-Bcjadi jc Vjcrovjesnikov. sallallahu alejhi ve 
sellem. ashab koji je poslao poznat po tome stoje ncopozivo puslio zenu na spomenuti nacin 
dok traje ramazan.. 

4i, "Kod predislamskih Arapa jc bio obicaj da ovako reknu zenama onda kada ih namjeravaju 
pustiti neopozivim talakom. Ashab Sclcmc b. Sahr el-Ensari je tim rijecima pustio 2enu 
privremeno dok traje ramazan. Ucinio jc to iz bojazni da ne bi sa zenom stupio u spolni 
oilnos u ramazanskim nocima koji mozda necc biti u stanju okoncaii prijc nastupa dana. 
4SI Dakle. imaoje intimni odnos sa zenom u momentu kad je postin. 
4>,: Vesk je mjera koja sadrzi sezdeset sa'a. 

112 alejhi ve sellem, sam naisao na sirokogrudnost i bereket. Narcdio jc da 
mi date od vaseg zekjata pa mi ga urucite, predajtc mi ga! I oni mi ga 
dadose." 

Ovaj hadis je hasenun. 4S ' Muhammed (El-Buhari) kaze: Po mome 
misljenju, Sulejman b. Jesar nije slusao hadise od Selemea b. Sahra. Neki 
vele da se zvao Seleme b. Salir, a neki da se zvao Selman b. Sahr. ovoj 
temi prenesen je hadis i od Havle bint Sa'lebe, a ona je bila supruga Evsa b. 
Samita. 

3531. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Junus prenijevsi od §ejbana 5 , a on od Katadea. koji je kazao: Obavijestio 
nas je Enes b. Malik da je neki jevrej dosao Allahovome Vjerovjesniku i 
njegovim ashabima i rekao: Es-samu alejkum (Ncka je prijeka smrt na 
vas)! Prisutni mu uzvratise (na selam) 6 , a Allahov Vjcrovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: "Znate li sta je ovaj rekao?" Allah i 
Njegov Poslanik to najbolje znaju, Allahov Vjerovjesnice, odgovorise, a 
on rece: Rekao jc tako i tako, zato mi ga dovedite! Posto ga dovedose, 
Allahov Poslanik mu rece: Rekao si Es-samu alejkum (Ncka je na vas 
prijeka smrt)? Jesani, odgovori on, a Allahov Vjcrovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, torn prilikom rece: Kada vam ncko od sljedbenika 
ranije objavljenih Knjiga nazove selam, vi mu odgovoritc: Ncka je i na 
tebe to sto si rekao. Zatim je proucio: A kada ti dola-e, pozdravljaju te 
onako fcako te Allah nikad nije pozdravio^ Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 4ss 

3532. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki'; kaze: Obavijestio nas je 
Jahja b. Adem; kaze: Nas je obavijestio Ubejdullah el-Esdzei prenijevsi od 
Sufjana es-Sevrija, on od Osmana b. Mugirca es-Sekafija, on od Salima b. 
Ebu Dza'da, on od Alija b. Alkamea el-Enmarija" v . a on od Alije b. Ebu 
Taliba, koji je kazao: Kad je objavljeno: O, vjernici, kad Iwcete da se s 83 Biljc2c ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Ebu Davud i Ibn Madze u Stmenima i Hakim u 
Mustedreku. 

' m Junus b. Muhammed b. Muslim el-Bagdadi Ebu Muhammed el-Muedib pouzdan jc i 
siguran prenosilac hadisa. Pripadao jc devctoj gencraciji. Umro jc 207. godinc po Ilidzri. 
4S " Sejban b. Abdur-Rahman cn-Nehavi. 

so Prisutni ashabi su mu odgovorili onako kako se odgovara na selam jersu mislili da im jc 
on nazvao selam. Oni nisu razumjeli sta je on. uistinu. izgovorio. 

JS/ Dio 8. ajeta sure El-Mudzadele, a koji u cijclosti glasi: "Zar nc vidis one kojima jc 
zabranjeno da sc sasaptavaju kako se vracaju onomc sto im jc zabranjeno i saSaptavaju se o 
grijehu i ncprijatcljstvu i neposlusnosti prema Poslaniku. A kad ti dolazc, pozdravljaju te 
onako kako tc Allah nikad nije pozdravio, i medu sobom govorc: Trcbalo bi da nas Allah 
vec jednom kazni za ono sto govorimo! Dovoljan ce im biti Dzclicnnem! U njemu 6e 
gorjeti, a grozno je on prebivaliste!" 

Biljcze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buhari u Sahihu. 
A>i '' Ali b. Alkame cl-Enmari cl-Kufi je od slranc hadiskih ucenjaka ocijenjen kao prenosilac 
hadisa koji svojim kvalitetom zadovoljava (inakbul). Pripadao jc trecoj gencraciji. 

113 Poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja sadaku udijelitt r , 
Vjcrovjesnik, sallallahu alejhi ve sellcm, me upita: "Sta mislis da li da 

(prije savjetovanja na ime sadake) daju jedan dinar? Nede biti u 
mogucnosti, odgovorih. Rece: Onda pola dinara? Nece biti u 
mogucnosti, odgovorih. Pa koliko onda? upita. Koliko zrno jedma zlata, 
odgovorih, a on rece: Ti (Alija) odredujes iznos sadake prema svome 
imovinskom stanju. 491 Tada je, veli, objavljeno: Zar vasje strah da prije 
savjetovanja svoga sadaku udijelite?.' A ako ne udijelite i Allah vain 
oprosti, onda namaz obavljajte i zekjat dajite i Allaha i Poslanika Njegova 
slusajte! Allah dobro zna ono sto vi radite. 492 Alija kaze: Ja sam uzrocnik 
sto je Uzviseni Allah (u ovom pogledu) spustio olaksicu ovom umnietu." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun." 49 ' Poznat nam je samo sa ovim 
senedom. Njegova rijec seireten ima znacenje: koliko zrno jecma zlata. 

s -• * 

j U\ ( JL^ diJl Jj-jj 'jf- :JU J^ jA ^p *jtf J* ^l^ 1 ^j**\ ^* £-^- Tori* 

* 7~- 

Uii \bj*£"J ji SiJ j» LadaS U ) :illi J)5l3 S^T^Jl ^>j £^j j>^i u£ J£u ^-L-'j 4^ 

* ' - * --, 

* "p^i* "JS~ >Lj.jZ- lii .( jju\j&\ Isy^'j <dJi i>i\J t^Jj-cl ^ii- 

ol .£- ji ,_^i>- Li^l J— • • J> JLiP Uj-as-l ^jfcjh -U^. j> j— j^jl Uj-L>- TOT t 

US'^jj Cikj Uiki lii :<J_^X~iJl JUi .La_)jJ^> ^i liiki Ji>uOl «Jai <j^»'j : Jl3 .^_^ai- 4 ''° EI-Mudzadele, dio 12. ajeta. a koji u cijelosti glasi: "O, vjernici, kad hoccte da se s 

Poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja sadaku udijelite! To je za vas bolje i Cistijc. A 

ako nemate - pa. Allah, zaista, prasta i samilostan je." Ibn Abbas kaze: Ljudi su puno 

zapitkivali Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve scllem, sto ga je zamaralo. Allah, dz.s, 

je, da bi postedio Svoga Poslanika, svima koji zele da se sa njim savjetuju ili da ga nesto 

pitaju propisao prije toga da podijcle milostinju (sadaku). Kad su se odvikli od cestih 

zapitkivanja, uslijedila je olaksica u tom pogledu. 

4 '" Alija, r.a, bio je slabog imovinskog stanja, zato je smatrao da je i dinar ili pola dinara 

mnogo da se izdvaja na ime spomenute sadake, 

492 EI-Mudzadele, 13. ajet. 

; ISiljczi ga i Ebu Ja'la u Musnedu. 

114 ^ y. y-*r o* ^^ oi u^ J* ^-^ *•** p+J"h tfjjj *v*> j^ ^-^- *■& 

. --G- -j* 't* -^ ^Ju -W * Ul- -* — >- v J-*~» -i 3 _*-£- 

&' :i X* y*> o* r^ s^ ! o* Jl -'-^ o* uP** o* efj ^ l -^'^ -" ^ :v ^ ■ ror ^ 

^j jlT ^Jj 1 j , ,. a'\ ^Js- Oj'yjij ) :ij\l\ s-U 'cJ'yi .il&P U ^iliiil .JjSj r l^-Jl ^J^i 

* * --•-■■. - ,-•- ^- ,- -. 

59. Iz sure El-Hasr 

U ime All ah a, Milostivog, Scunilosiwg: 

3533. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas jc Lejs 
prenijevsi od Nafi'a, a on od Ibn Omera, koji jc kazao: "Naredio je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se palme u mjestu Buvejra u 
plemenu Benu Nadir posijeku i basce popalc pa je Allah objavio 494 : To 
sto ste neke palme posjekli Hi da uspravno stoje ostavitt - Allahovom w Dolaskom u Mcdinu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa svim jevrejskim 
plcmenima sklopi ugovor o medusobnoj saradnji i nenapadanju. Nakon sto je Amr b. 
Umcjje ubio dva covjeka iz plcmena Kilab, krenuo je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, da od muslimana i jevreja sakuplja krvarinu. Sajednom grupom ashaba otiSaoje u 
jcvrejsko pleme Benu Nadir. Kad od njih zatrazi da ucestvuju u isplati krvarinc, oni 
odgovorisc: UCinit ccmo to, Ebu Kasime! Ti sjcdi ovdje. a mi odosmo da ti donescmo. 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, sjede pored jednog zida. Medutim. oni se 
dogovorise da ga ubiju i zaduzise Amra b. Dzahsa da mu sa zida na glavu baei stijenu. Posto 
Dzibril obavijesli Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njihovoj namjeri, on 
ustade i vrati se u Mcdinu. Za njim se vralisc i ashabi koji su bili sa njim. Tom prilikom on 
jevrejima plcmena Benu Nadir dadc rok od deset dana da napuste Medinu. Oni su lo 
namjcravali ueiniti. ali ih voda munadka Abdullah b. Ubej b. Sclul nagovori da lo nc cine i 
nagovori ih da mu sc suproislave i obeca da cc im u pomoc poslati dvije hiljade svojih 
prislalica. Osokoljen time, poglavica ovog plcmena Hujej b. Ahtab Allahovu Poslaniku. 
sallallahu alejhi vc sellem. posla sljcdecu poruku: Mi necemo napustaii nase dc-move, a ti 
Cini sta hoces! Tom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. nakon 
konsultacije sa ashabima odluci da vojno iz Mcdine istjera stanovnikc plcmena Benu Nadir. 
PrimijetivSi muslimansku vojsku, oni sc zatvorisc u svoje utvrdc i iz njih strijelama i 
kamenjem poCcSe gadati muslimane. Njihove baJce i u njima palme bijahu im velika zastita. 
Allahov Poslanik. sallallahu alejhi vc sellem, tada narcdi da sc njihove palme posijeku i 
njihove basce spale. Nakon sto to uradise, neke muslimane poce kopkati sumnja da mozda 
time nisu pocinili grijeh. Tim povodom bi objavljen navedeni ajet. 

115 voljom ste ucinili, i zato da On nevjernike ponizi 95 ". Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 

3534. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Muhammed ez-Za'ferani; kaze: 
Obavijestio nas je Affan; kaze: Nasje obavijestio Hafs b. Gijas: kaze: Nas je 
obavijestio Habib b. Ebu Amrc prenijevsi od Seida b. Dziibejra. a on da je 
Ibn Abbas o rijecima Uzvisenog Allaha: To sto ste neke palme posjekli ili 
da uspravno stoje ostavili - Allahovom voljom ste ucinili, i zuto da On 
nevjernike ponizi. kazao: (Rijec): Elline znaci palme. Muslimani su ih 
pozvali da se u svojim utvrdama predaju (i posto to ne ucinise), bi 
naredeno da palme njihove posijeku, Sto ill straSno pogodi. Tada 
muslimani jedni drugima poeese govoriti: Neke smo palme posjekli, a 
neke ostavili da stoje uspravno, hajdemo da pitamo Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellcm, da nismo, mozda, pogrijesili? 496 Tim 
povodom Allah objavi: To sto ste neke palme posjekli Hi da uspravno stoje 
ostavili - Allahovom voljom ste ucinili, i z»to da On nevjernike ponizi" 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 497 Neki su ovaj hadis prenijeli kao 
mursel od Hafsa b. Gijasa, on od Habiba b. Ebu Amrea, a on od Scida b. 
Dzubcjra ne spomenuvsi u njegovu senedu: odlbn Abbasa. 

3535. TAKO NAM JE ISPRICAO Abdullah b. Abdur-Rahman 
prenijevsi od Haruna b. Muavija, on od Hafsa b. Gijasa. on od Habiba b. Ebu 
Amrea, on od Scida b. Dzubcjra. a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellcm, kao mursel hadis. Ebu Isa kaze: Muhammed b. Ismail je ovaj hadis 
cuo od mene. 

3536. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb: kaze: Obavijestio nasje Veki' 
prenijevsi od Fudajla b. Gazvana, on od Ebu Hazima , a on od Ebu 
Hurcjrea: Nekom ensariji 499 dode u goste (neki muhadzir), a on u kuci od 
hrane imase samo toliko koliko je potrebno njemu. (zeni) i djeci. Rece 
zeni: Uspavaj djecu, ugasi svijetiljku i to sto imas hrane iznesi gostu! ■Hair, 5. ajet. 
Ebu Ja'laje zabiljczio u Mitsnedu sencdom od Dzabira da jc kazao: Nakon stoje Allahov 
Poslanik. sallallahu alejhi vc sellem, dozvolio muslimanima da posijeku njihove palme i 
nakon sto neke posjekose a neke ostavise uspravno, poCe ih kopkati da mozda nisu 
pogrijesili. Oni olidose Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitase »a: Allahov 
Poslaniee. ili smo pogrijeSili sto smo neke palme posjekli ili smo pogrijesili sto smo neke 
ostavili da uspravno stoje? Tim povodom Uzviseni Allah objavi: "To sio ste neke palme 
posjekli ili da uspravno stoje ostavili - Allahovom voljom ste ucinili. i zato da On nevjernike 
ponizi. 

'" Biljezi ga i En-Ncsai u Sunemt. 

m Ebu Hazim Selman cl-Esdze'i el-Kufi jc pouzdan prcnosilac hadisa. Pripadao je trccoj 
generaciji. Umro je 100. godine po Hidzri. 
4 '''' U Muslimovoj predaji ovog hadisa sloji da je taj ensarija bio Ebu Talha. 

116 Tim povodom bi objavljeno: / vise vole njima nego sebi, mada im je i 
samima potrebno 500 ." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. * -.'.. J>\ \a -Uiw jj j~^>\ jP jlia y. >y<s- 'Js- Olli~- Ij^-I ^J=- ^-jl J»l l3o>- .TOW 

' S * * I 'It * i 9 * t 8 « a * 9 J s ' ° 

^ ^ * ' " ' ■• ?> ■* ' ' * ' - 

tLsle l$J J is ££- iUbjj IjlB ^ ijilikJl Jl: js . i}L.lii jj iijiji} jstjMj w j»-^j 4^ 
.aIj^Ju ^i»u lils &>'/J\ \Zj'\ Jjt 03- ^ ts^US U?r^x3 ..u iPjS« UjLo sj-L^s oliT l^ii 
: Jl_J .L>£11 ^iii j( L*»sS3l j^->i && .olS" j* ^ U ;*ci\a .C-itSJl ^yM Qii 

- - S , i s s -- «^^ .. j- 

__.i jJ .wJsl?- [yi }i bis j^Lij <Q*- ^ ^* a^ 1 Jj-0 **■! £** : J^ .^~*^ [>• <£r^-te 
IJ I -Li li : J lis .*-^j *~^ *^' ^-^ ls^^ -A 1 c/ 2 *^ (H*^*H *^H jS ji~^^ j» ^Ij ^j a*^j 

i« — ft j— is\ $ js) J li^ii f> ci* ^i Jj« J^3 U ^ j^JJ VJ :J\S ?Lil5- 

[j_* bijjji dj i^ illi ciis U} ,jjl^i l^j jjikJ lib LjJ Jtfxjl t>t L§J v_-~J j* dUi 
L_J ^i :ollakJi ^y* ji* Jlis .31t> :jJl-j aIIp aJJi ^^ ^-ili J lis .jiSou U>_j Uj ^i 
ibjlb Ui ijOj lup. Lu iij jjlij *lip aUi 1>s Ls ,-iJl Jlii . jsUiJi ijii j^ Lj_^?i .UJl JjL^ 

«j a °c IjJl * ij : J 13 .!^J oyit LuJ3 Isti li ljU*l : Jlis . jib Jii ^Ji- «JJ»i aJJi JAJ 

Jli .s^jlJl («ji^. *^-J! OjaJj tGjI lif jipj t5JAP ijJoxij iJ ijiiT ^.jjl Lgjt U ) :«3jlJl 

.^iiJ tylf JIST} ^3\j ^1 'J,\ cjj'j Mj /J** 

Ij a j.CjI ill 24^ j' L<l3ol {jx-jt'A '^y^'i '<~*')-^' ^ \)£*3 tij» 'yJ vi_aiJl lii illlc- 500 El-Hasr, dio 9. ajeta, a koji u cijclosti glasi: "I onima koji su Medinu za zivljenjc izabrali 
i domom pravc vjere jos prije njih je ucinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima 
svojim nikakvu tegobu, zato sto im se dajc, nc osjccaju, i vi§e vole njima ncgo sebi, mada 
im je i samima potrebno. A oni koji se u§£uvaju lakomosli, oni ce sigurno uspjeti." 

501 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Scthihima. 

117 &.LJr lil ) :L_JJl JlJ Ji\ i$h ill j»«^ jJLj 4& *&' J^» ^ J>*j 01S" U :cili 
•t__Ui J>-0 «4 C.."i» U :JU -j-ji \i ^jji jjjl ^^U :_r*i« J 15 . 5JT3i ( dl^ll oLL»jaJi 

* 7^>W> ^ o^oi- Ijjb Jli .l^SU^J 4ly>l 111 5iyl lb j»Uj 'Uii ^ l ^=' 

:Jl_» jL_i )i aUi j-c j., Sly. li^-i ^ jjl u^l -l-j- jj -lp &x» .ror<\ 

Ij a I a :5jUi ^o Sl^il cJli :cJlS SjjCalUl &!» J llL'Iii- :Jli u-ij*- 2 J ! 14- 5, ^~*->-" 

I»_J OUi ^ 0i "UJi J_^]> b' Li* . J*Z : Jli ?«uj illaii ji l3 yjulj li i/aJi Lij^uJi 

gff |Ji ^'Uii ^ J Ji'U ljl> A£fS y* jfi . ^'UsS "^ J % Uj ^p Jp (jijii^ 

.i-j-li- lii .l5^ Ji«9"U J3j Vj J Oly>l 0j~jl ^» Jj L! j APlUl ^9- 9_^P ^ lij J^^O* J*j 

■ - ' ' • V > f - '.'-,■ ;fi, I- r '-{ ,'■ > > ' ','■ "u- ,■" '.\ ■ '■[ • ■ ■' •' '• " - ■ 

60. Iz sure El-Mumtehane 

V ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3537. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan' 02 prenijevsi od Amra b. Dinara, on od Hasana b. Muhammeda, a on 
je sin El-Hanefijjea , a on od Ubejdullaha b. Ebu Rafi'a, koji je kazao da je 
cuo Aliju b. Ebu Taliba kada je rekao: Poslao nas je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellcm, mene, Zubejra i Mikdada b. Esveda, rekavsi: 
Idite do vrta Hahina* 04 , u njemu zivi jedna zena kod koje je jedno 
pismo! 505 Uzmite ga od nje i donesite mi ga! Krenuli smo tjerajuci konje 
dok ne stigosmo do vrta. Pronadosmo tu zenu i rekosmo: Vadi pismo! 
Kod mene nema nikakva pisma, odgovori ona. Rekosmo: Vadi pismo, 
nemoj da ti skidamo odjecu! Ona ga, tada, izvuce iz kose, i mi ga 
odnesosmo Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kad u njemu 
Hatib b. Ebu Beltea* 07 pise nekim musricima u Mekki o nckim 502 Suijan b. Ujejne. 

503 Hasan b. Muhammcd b. Alija b. Ebu Talib el-Hasimi Ebu Muhammed el-Mcdcni, koji jc 
otac Ibn Hanefijjea, pouzdan je prcnosilac hadisa i Seri'alski pravnik. Pripadao je trccoj 
generaciji. 

504 Vrt Hahin se nalazio na udaljenosti trinaest milja od Medine. 

505 U EI-Buharijevoj predaji ovog hadisa stoji: "U njemu cetc naci jcdnu zenu kojoj je Hatib 
dao jedno pismo ." To pismo jc ona vjerovatno trebala proslijediti u Mckku musricima. 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za njcga saznao najvjerovatnije od Dzibrila. 
5< "' Zurili su zalo da pismo ne bi bilo proslijcdcno za Mckku. 

507 Hatib b. Ebu Belica je umro 30. godine po Hidzri. 

118 planovima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 308 Sta je ovo 
Hatibe? upita ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. On rece: 
Ne donosi nabrzinu sud o meni, Allahov Poslanice! Ja sam saveznik 
Kurejsevica, a nisani od njih! Oni sto su ucinili Hidzru sa tobom imaju 
u Mekki svoje bliznje koji se brinu o njihovim porodicama i njihovim 
imccima. Posto tamo nemam roda, ja sam time zelio da steknem njihovu 
naklonost kako bi se brinuli o mojoj porodici 509 , a nisam to ucinio zato 
sto sam se odmetnuo od vjere ili sto sam postao nevjernik. Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: "Istinu je kazao." Kad to cu, Omer b. 
Hattab, rece: Dozvoli mi, Allahov Poslanice, da odrubim glavu ovom 
licemjeru (munafiku)! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: On 
je ucesnik Bitke na Bedru, a otkud ti znas, mozda je Allah pomilovao 
ucesnike Bitke na Bedru (do te mjere da im jc) rekao: Radite sta hocete, 
Ja sam vam vec oprostio. 510 U vezi sa njim je objavljena cijcla ova 
sura 5 ": O, vjernici, ako ste posli da se naputu Mome borite i da naklonost 
moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijoZeljujte i Ijubav im 
ne pokhinjajte... I 512 

Ja sam vidio, veli Amr, Ibn Ebu Rafi'a. Bio je Alijin pisar. Ovaj hadis 
je hasenun-sahihun. 5 Prenescn je i od Omcra i Dzabira b. Abdullaha. Neki 
su ovaj hadis u slicnom znacenju prenijeli od Sufjana b. Ujejnea spomenuvsi 
rijeci: Vadi pismo ili cemo ti svuci odjecu! Ovaj hadis je u slicnom znacenju 
takoder prenesen i od Ebu Abdur-Rahmana es-Sulemija, a on od Alije b. Ebu 
Taliba. Neki su u njemu spomenuli: Vadi pismo ili cemo te skinuti! 

3538. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rezzak prenijevsi od Ma'mera, on od Zuhrija, on od Urvea, a on od 
Aise, koja je kazala: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je 
iskljucivo ispitivao (vjemice na osnovu onoga sto je spomenuto) u ovome 
ajetu u kome Allah kaze: kada ti dodu vjemice da ti poloze prisegu 514 '." QS U murscl-hadisu koji prenosi Urve stoji da je Hatib u torn pismu obavjcstavao mckanske 
idolopoklonikc o Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem. namjcrama i planovima kojc 
sc odnose na njcgove pokrele prcma Mekki i napadima na njih. 

U prcdaji koju biljczi Ibn Ishak stoji: Medu njima su mi ostali sin i i zcna. 

510 U hadisu koji biljczi Ahmed b. Hanbel u Musnedu, a koji je vjcrodostojan prcma 
kriterijima Muslima, od Dzabira b. Abdullaha stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, kazao: "U Vatru nece uci ni jedan od onih koji su uccstvovali u Bici na Bedru!" 

511 Tj. sura El-Mumtehane. 

512 El-Mumtehane, prvi ajet. 

3 Biljeze ga u EI-Kulubus-silte svi osim Ibn Madzca. 

■ Sura El-Mumtehane, dio 12. ajeta, a koji u cijelosti glasi: "O, VjerovjcsniCe, kada ti dodu 
vjemice da ti poloze prisegu: da nece Allahu nikoga ravnim smatrati, i da nccc krasti, i da 
nece bludniciti, i da nece djecu svoju ubijati, i da nece muzevima tudu djecu podmctati i da 
li nece ni u ccmu sto je dobro poslusnost odricati, - ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha 
da im oprosti; Allah, zaista, mnogo prasta, i On je milostiv." 

119 Ma'mer kaze: Obavijestio me je Tavus prcnijevsi od svoga oca da je 
kazao: Ruku Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mogla je dotaci 
samo ruka zene koja je za njega bila udata. 515 Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 5 

3539. ISPRJCAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Nuajm; kaze: Nas je obavijestio Jezid b. Abdullah es-Sejbani ' i kazao: 
Cuo sam Sehra b. Havseba kada je rekao: Ispricala nam je Ummu Selema el- 
Ensarija, koja je kazala: "Jednom prilikom je neka zena upitala: (Allahov 
Poslanice), koje je to dobro u kome ti ne smijemo poslusnost odricati? 
On rece: Nemojte naricati za umrlim!" Ja rekoh: Allahov Poslanice, 
neke su mi zene iz tog i tog plemena pomagale u naricanju za mojim 
amidzom. Red bi bilo da im to vratim. On mi ne dozvoli. Obracala sam 
mu se (u vezi sa tim) vise puta dok mi na kraju ne dozvoli. Medutim, od 
tada pa do danasnjega dana ja vise nisam nikad naricala. Sve druge 
zene su i poslije toga naricale, a ja nisam."' 19 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Prenosi se od Ummu Atijje, koja je 
kazala da je Abd b. Humejd rekao: Ummu Selema el-Ensarijja je Esma bint 
Jezid b. Es-Seken. 

-'- & i- I - J 3 s 

j—>. Jj*i '{/■ fc^j J"' J* j& 'J: ^*-* ^'j^- s £*•£ £f 1h **" -4* ^- ■ ? ° * * 

its * # - * s t *■ i 'I 

•Qi- aJJi Xff <d!l Jj—j ^j^Le>\ 'y A ujj£ :JU »UL. J, JJ\ o1p 'Jc- ilC ,J '^j- j^S" .J 515 Ovo je jasan dokaz da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nikada 
rukovao sa tudim zenama. cak ni onda kada su mu one dale prisegu. 

516 Biljcii ga i El-Buhari u Sahihu. 

517 Jezid b. Abdullah es-§ejbani Ebu Abdullah cl-Kufi je pouzdan prenosilac hadisa. 
Pripadao je sedmoj generaciji. 

518 Biljezi Ibn Merdivejh od Ibn Abbasa, koji je kazao: Kada su zene Allahovu Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, dale prisegu u skladu sa navedenim ajetom, uslala je Havla bin! 
Hakim i rekla: Allahov Poslanice. kad su mi u prcdislamsko doba umrli otac i brat, ta i ta 
zona mi je pomagala u naricanju za njima. Njoj je sada umro otac pa bi bilo red da joj to 
vratim..." 

519 Uccnjaci malikijske pravnc 5kole su, na osnovu ovog hadisa, stali na stanoviste da 
naricanje za umrlim nije zabranjeno. Prema njihovu misljcnju, zabranjeno je nesto drugo sto 
je praktikovano u torn pcriodu, kao Sto je: udaranjc po prsima, izgovor nekih rijeci i si. 
Vccina ucenjaka, pak, stoji na stanovistu da je i naricanje zabranjeno. Oni svoje misljenjc 
temeljc na ovom, i drugim hadisima. 

120 i ' ' ' ' ft ' ' * ' * * * * . ' i," '• » . * J - ' ' 

* "'is* ' £ -of* * * 

^GjM 1 J* £*£Ji & r 1 ^ 'J W 1 tfjjj ■{**- i>i * Ul •# a* ***-• ^* o* V r^- J jsiT ^j xJ^a «?jj }>xJ 61. Iz sure Es-Saff 

U ime Allaha, M/lostivog, Samilosnog: 

3540. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman; kaze: 
Obavijestio nas je Muhammed b. Kesir 320 prenijevsi od El-Evzaija, on od 
Jahjaa b. Ebu Kesira, on od Ebu Selemea , a on da je Abdullah b. Sclam 
kazao: "Sjedila je jedna skupina ashaba Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, i razgovarali smo. Rekli smo: Da nam je znati koje je 
djelo Allahu najdraze, cinili bismo ga. 52 Allah je objavio: Allaha hvali 
ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, On je Silni i Mudri! O, 
vjernici, zasto jedno govorite, a drugo radite ' ." 

Kaze Abdullah b. Selam: Proucio nam ih je Allahov Poslanik. Kazc 
Ebu Seleme: Proucio nam ih je Abdullah b. Scllam. Kaze Jahja: Proucio nam 
ih je Ebu Seleme. Kazc Ibn Kesir: Proucio nam ih je El-Evzai. Abdullah 
kaze: Proucio nam ih je Ibn Kesir. Muhammed b. Kesir je ovaj hadis 
razlicito prenio od El-Evzaija. Ibn Mubarek je prenio od El-Evzaija, on od 
Jahjaa b. Ebu Kesira, on od Hilala b. Ebu Mejmunea, on od Ataa b. Jesara, a 
on od Abdullaha b. Selama ili od Ebu Selemea, a on od Abdullaha b. Muhammed b. Kesir b. Ebu Ata es-Seknfi Ebu Jusuf es-San'ani iskren jc prcnosilac 
hadisa. ali jc prilikom prenosenja hadisa puno grijesio. Pripadao je devctoj gencraciji. 
5:1 Ebu Seleme b. Abdur-Rahman b. Avf cz-Zuhri cl-Mcdcni pouzdan jc prcnosilac hadisa. 
Neki vele da mu je ime Abdullah, a drugi da mu jc ime Ismail. Pripadao je trecoj gencraciji. 
Prenio jc mnogo hadisa. 

522 Ibn Abbas kazc: Neki su vjernici sjedili, prije nego je narcdena borba na Allahovu Putu, i 
razgovarali. Rckosc: Voljeli bismo da nas Allah hocc uputili na djelo koje Mu je najdraze 
kako bismo ga Cinili. Allah obavijesti Svoga Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc sellem. da su 
mu najdraza djela vjerovanje u Njega u komc ncma sumnjc i borba na Njegovu Putu. Kad je 
narcdena borba na Allahovu Putu neki od spomenutih vjcrnika su je prczirali i predstavljala 
im jc potcSkocu, paje tim povodom Allah objavio: 0, vjernici, zasto jedno govorite, a drugo 
radite? 
"- 1 Es-Scrff, 1 . i 2. ajct. 

121 Selama. 524 Velid b. Muslim je ovaj hadis prenio od El-Evzaija slicno 
Muhammed b. Kesirovoj predaji. 

^ ;l s£- ^JjJJl Jjj ^ j_fj ^r 1 - 1 ^- ./***• ji ^ -M 1 ^.r^ 1 y ; ^ J,-! ^ U>-b- .'Oil 

.2 **?Jl s^j - 1 vlJjJ' ^ *-U-j 4^ ""-M' l J^ a ^ Jj— ij -UP US' :JU o^y. jI ^p kl^Jl 

j*J jjiJUI jU)a ^ <OJl Jj-a^ U :Jjtj *J Jli ( j^ >_^Jj UJ J4^> Ji^J ) :£fi ^ ^^ 

1L»j <ti* ^ ^^ *^ Jj-^j £^)3 : Jl3 .LLS ^jUil JUL- j :Jl3 .*u1£j ^id ?U| i_^JJ 

.frUji [5* J^rj 5ljl39 iT^lb jlilli JlT jl a.u ^— is ^JJij : J^3 JjJ jUll> Jli 

f - * ^ * ^ - * f , 3 Z ' ,0,- J * a - ' - a '. .- ^ J 

4*1,1 cJi- 11 ?)} .**'yb l -ii _**■ J-- (U^J *-& ^ ^L^ ,J^ {f *Jj* ^ J* ^jAiJl lii i^jj 
,' -a- '.I .' • - ", I '•*,■* f • * * •* ' , " ' a f J "' * 1" - a f ''»''«''.'>- — . / w 

U-Lj : JU ^U- /^p jL^u- ^jl ^p j..?>- u^i *^^ u^ 1 ' i^ 4 ^ - A ^ J - 1 w-l>- TO t T 

- 1 '3 * : i » * z a j , 

LjI;^ Ui La^lv £l3 iLoiJl ^p c-io5 ij Cjli Sa^JI ^ji LJakJ ^^ *ulp 4JLJ1 ^^ j^Ul 

fcJjO -!r»*j j^' j^ 1 ^ ^j ^ ^ J ! (4^ jrf y J*- j^J 4^ ^' ^» "^> J>*j 

^Lir ^* JiiiJl J ^ JC j* 1-^- ^•? i ' X.---a iJ^ptl «_i jj ol^i 13j>- . V e i T 

J * S * * A „ , 

62. Iz sure El-Dzum'ci 
U hue A llo ha, Milostivog, Sumilosnog: 

3541. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Dzafcr; kaze: Ispricao mi je Sevr b. Zcjd ed-Dejli prenijevsi od 
Ebu Gajsa, a on da je Ebu Hurejre kazao: "Bili smo kod Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je objavljena sura EI-Dzum'a 
pa nam ju je proucio. Kad stize do rijeci: / drugima kojl im se jos nisu 524 Ovo je muselsel hadis. Musclsclom se naziva svaki hadis u cijem senedu ili metnu 
prenosioci ponavljaju jedno te isto svojstvo ili osobinu. Ovdje svi prcnosioci ponavljaju 
rijeci: Proucio nam ihje. 

122 prikljucili' , neki ga covjek upita: Allahov Poslanice, ko su ti koji nam 
se jos nisu prikljucili? On mu ne odgovori. 526 Posto je, veli Ebu Hurejre, 
tada bio sa nama i Sclman, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
stavi svoju ruku na Selmana i re£e: "Tako mi Onoga u cijoj je ruci 
moja dusa, kada bi iman bio na zvijezdi Surejji neki bi ga od till [judi 527 
dohvatili." 

Ovaj hadis jc garibun. ~ L Abdullah b. Dzafer je otac Alije el-Medinija. 
Jahja b. Me'in ga je smatrao slabim prcnosiocem hadisa. Ovaj hadis je i sa 
drngim senedom prenesen od Ebu Hurejrea, a on od Vjcrovjesnika, 
sallallahu alejhi vc sellem. Ebu Gajs se zvao Salim, sticenik je Abdullaha b. 
Muti'a. Sevr b. Zejd je bio iz Medine, a Sevr b. Jezid iz Sama. 

3542. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
HuSejm ; kaze: Nas je obavijestio Husajn 530 prenijevsi od Ebu Sufjana 331 , a 
on da je Dzabir kazao: "Jednog petka, dok je Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, stojcci (na mimberu) govorio, stize trgovacka karavana 
iz Medine. Ashabi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
pohitase prema njoj tako da (sa njim) osta samo dvanaest ljudi medu 
kojima bijahu i Ebu Bekr i Omer. Tim povodom bi objavljen ovaj ajet: 
A kad oni kakvu robu trgovacku Hi veselje ugiedaju, pohrle mu i tebe 
ostave sama da stojis. Red: Ono sto je u A Ha ha bolje je i od veselja i od 
trgovine. A Allah najbolju opskrbu daje* 32 ". Ovaj hadis jc hascnun- 
sahihun. 

3543. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Husejm; kaze: Nas je obavijestio Husajn prenijevsi od Salima b. Ebu Dza'da, 
on od Dzabira, a on od Vjerovjesnika. sallallahu alejhi ve sellem, slicno 
prethodnom hadisu. Ovaj hadis je hasenun-sahihun. " 5 El-Dzum'a. 3. ajct. 0\'aj sc ajet vezuje za prethodni: "On jc ncukima poslao Poslanika. 
jednog izmedu njih, da im ajctc Njegove kazuje i da ih ocisti i da ih Knjizi i mudrosti nauci, 
jer su prijc bili u ocitoj zabludi." Dakle, on je ncukima (to su, po misljenju vecinc, ashabi) i 
drugima koji se jos nisu prikljucili (to su svi oni koji ce doci poslije ashaba do Sudnjeg 
dana) poslao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neki ucenjaci smatraju da su ncuki 
Arapi, a dmgi koji sc jos nisu prikljucili nearapi. 

" U Buharijcvoj prcdaji ovog hadisa stoji da mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, nijc odgovorio na postavljeno pitanje sve dotle dok ga ovaj nije tri puta ponovio. 

17 Tj. od Pcrzijanaca, odnosno nearapa. 
'" :s Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima, 

9 Husejm b. Besir b. Kasim b. Dinar es-Sulcmi Ebu Muavije b. Ebu Hazim el-Vasiti 
pouzdan i sigurn prenosilac hadisa koji je puno prenosio mudelles i mursel hadise. Pripadao 
jc sedmoj gencraciji. 

,u Husajn b. Abdur-Rahman cs-Sulemi Ebu Huzejl el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pred kraj zivota jc posenilio. Pripadao jc petoj gencraciji. 

11 Ebu Sufjan Talha b. Nafi 1 el-Vasiti Ebu Sufjan el-Eskaf iskren je prenosilac hadisa. 
Pripadao jc cetvrtoj gencraciji. Nastanio se u Mekki. 
532 Et-EHum'a, 11. ajct. 
53 "' Zabiljezcn jc u El-Kutubus-silte, 

123 'cfpA i .( JiLJl \£a jpu! jhj*2 ^.-US' j! &rj j^ ) j t>^& ^ aIIi Jjijj jit- 

'fX-^J *—. % ^ J^> f«2l ^^ • ( »i- , 'j 4** ^ J-" gr^ ^ iili '/& J^ && 
.IjJlJj U iyiki Aji^Joi) .Jl jJ aUi xp ^Ji ILpj 41* ^ J^> *^' Jj— »j J-G^ *d&*3 

a_Jji jjjU .iiaij jJL) 4* *iii J^ *w J>-j ^^" ^ u'l fcAjl u ^ jiii cdi 

aI)i 0! :Jli ^i lil^ii j^L} aIL* aLi ^L? *Li J_^j ^'i d-ii ( OjiiiiU'i 2J*.Ur lij ) : Jti 

£3 . t i i , - ' , ,a,a* , f / a f,, J >,> ,~-> i a, f lata,.,'.}. «,.,. 

^il fl Uii jlfTj IJLij aU* - a11* i j~" All' J_j1jj £« Ijjjp : Jli lijl %' jjj Ij^-I i^JjUI -^ 

f«!^Si j^i .ifi^f f^t ^~i 4i tfjti Oi^Oi 2»Bj fruit j^j d$j .oi>Oi ± 

j—» J^-j ^li : Jli .ajI^pI * l ^ t i t/*" a ^* y^ 1 J^ij 5jfe»" *J^" J*^ij J^J^ 1 ^-*^ 

<L : .»i y Mfjl^UI £Jy *UJ> ^Ui f jili ip^J ji ^'li ^^ii! *=3b' »Uj ^-ju 6'j*' j^J^ 1 

. 4j\*Lp'\ 'ja OlTj 8^-ii ijuSJliiJl ^ilj *jl jj 4lJl ili. J\i .'a*i2~2 ^jllaJlil ^Ij l^ '^'j^ai 

lij : *_Jji j_4p JUi .^UWl iie jj^} 4* a^ 1 J^ *JJi Jjl-j dj'Jj^6 \y\£"j .Lil^pQl 
^j U«r3 y '■'u.^fti J^ *j -4-^* [>»} j* J^"^ j»l*isJij llu?ii Ijiii x**u> xs- j» \jja£\ 
cJwJ — i lL>'j Alii- aIJi J~e All I J_pj iJij U : ij : jJj J^ -Ji^' ^ j*"' J^"J^5 ^d-Ul 1 
J^l/j aJIi J^ijli .ILij Alii- aUi Lf Lrf- All 1 Jj—3 j^^ J^^ -J** °!r^"^ (J' ^ *Ul i£ 
. Lf JJi'j LLij aIIp aUi -1^5 aUi Jj-ij Ailuai :Jl3 .'^jtj udixi lllj aIIp aUi _L» aUi 
iL;i_S"j j^— 1) a_J1p aIJi ^yba All I J_jl>3 ^ J ^' ^ ^ ^j' ^ : J 1 ^ ^! s?** tl ^ : J^ 

a_ui Jj— -3 1* J^' ^ **^ '^ -"^"' ts^* t^- r ' ^ i*^ 1 ^° s?^ ^ -^ -<J>UUJij 

jJLj A^Ul ^ AlJl Jji.^ ^b'l il ^Jl ^ ^1^ C^j?- JJ jiJ ^3 jiLj A^P AlJl ^L» 


124 y-Jif a'j—t LJ Jl 1^2. J JlS U 'cJS ?jjLj 4* ^ J^> ^ J>-j iB J^ li : jlii 
f>J &£*! &i .Jw ^t! ^ji jL iJ ciis ^ ^^ p .'jj$ : jui .^j ^ dU^) 

t» .- o .- * + 9 J 

* Jv»^> ^.Li- 0-;-b- IJA .^fcflSliiJl Ojjli lH'j aIIp Ail I ,_yL> Aill Jjlij 

5 lip jJ *iCiJi ji ~<£jum lJUil :J\i t^oi- ^jl jjl lT^-1 _jLiJ ^ oliJi li-li- .fo t "V 

^ — ji jj aJJI .l* ji :lijl ji Jjj j* JjJj^j ii^ Oyvj' -i^ 4 ^y- 1 ' v*^" j! J-^- 4 c.«.«~-» : Jli 
AiJi JLp yji cJili : Jli . Jilii i$L> jpSi ^-jS^ ty&il J! &>rj y :-SjJf «j> ^ jti 

c 13l cliis .si* \Ji oij! li i^lisj ^y (j-^^ . 5JV3 U LiiixJ .ii iJJi 'c/jfji lil>j aIIp 

: jl_J .iiiL_-9 1x3 AiJl 0) : jlii J&$ ji lL-j Alii- Ai)i 1>S L? *-3l ^tfls .llj?- C-iS" fcJwj 
ojaS- Qi .( I_pai!j LS I£- aJJI JjIij Iup ji ^ji* Ijiaj J jjJyi jjJJl J& ) :aj11i «.L» cJjis -•j * : J_^sj aJJi J-i- jj _jli «^_ jllp jj j^li- /j* jQ_- Uj-sil ^^.p ^jji _jjI LiJj>- . Vo £ V 

j— ° ^J JO* 1 **" > J^rj £•«& , J> Vi'/ i^ l ^ «j> l$H 0j>; :d&& Jli ,5>> ^ l2f 

A_Ill Juo ^Jl illi £«_J .jCaifiHJ :^jCaj8l JlSj .^.^rl^JJU :Uy>r\^J\ jlii .jllajtSl 

. jCa Sill ^_* liirj VJ-sT jj^r-l^Jl ^r 4 J^J ^j' 1 * ^'O*^- 1 iS^ J>j ^ : Jl^i j»-^j 4^ 

J_^L. jjI jJi jj ajJi xs. iiJi tftU .iilo l^JlJ La_jto :j«-L-<j *Ii* '^ , ^^ ^ J>-»j Jl^ 

Jj — 1-3 *i : J^ ^ • J^ 1 ^ J*^' J^"^ 1 2 ^-- L * JI j! &*j y ^0 J^jJW '•ij- : J^i 
'ji ^.L-Sl i»LJt» ll ip i j^Lj aUp AiJi j^> J^l Jlii .jMSli l& jit L.y»( ,ja Jli 

'js ^ LJil; iJ aJJIj :a!Ji oli jj aXIi oIp ii'i a) J lis .j_^p ^1p JlSj .Ail^wsi jiij llu^i 

Cr ; il^JuJl ji MS3l ujlSr Jl lT^-1 jU ^ >***• l ^* -^s** - J< ^ &'■&• -V ° t A 

J — iuj lis al^jJi aJ Alii- Lj»J ji a<3 c4i ^- **il' Jl^» *J i>& 'J* :Jl» ^.f-O- jj' J* J**- 1 ^ 
jiiL. : Jll . jlikll iuVjll jL; Ujl aJJI j;I yZs- y\ U :jJrj JUi .OJiJl li* A^r^l JllJ 
J_ii; ^3 aLi jS*i j* ^U'j- tf'j ^'ijif ji^' li IjtiT jjjJl 1^1 b' ) :tf1^j iUi dUip 
jj k-jj J^j Cj°jJ\ '^'xA 'J\j ji Jli 'ja *!>133j U j* ijiijfj . jj^-lsxli j^i dLljli iUi 
L — sj-ji L_»s : Ji_J .( OjLjJ Uj ^ iJJ'j - *Jji j! - jA^ls ^j^s Jjt! j! ^'y-i *i! 
• j*?1j iljJl :Jli ?g*Jl Ljtjj' Ui : ji .lJi*llai ^ji \L'U JUJi iL; lil : jli ?3tSjJl 125 f t A 

J — J • • ■ ■ 

- _ ■ _ 63. Iz sure El-Munafikun 
l ' hue Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3544. ISPRlCAO NAM JE Abd b. Humejd; ka :c; I "ba< 
Ubejdullah b. Musa 53 preniji . on "it [ bu Ishaka 

Zcjd b. Erkam kazao; "Jednom prilikom bijah sa mojim amid/on 
Tada cuh Ahdullaha b. Ubejja b. Selula kada re£e svojim pristalicama: 
Ne udjeljujte niSta onima koji su uz Ailahova Poslanika ne bi 
napustili! 53 I cuh ga kada rec"e: Ako sc vratimo a Medinu, sigurno cc 
jaCi 539 istjerati slabijeg! 54 Ja to rekob amid/i. a on <> tome obavijesti 
Ailahova Poslanika, sallallahu alejhi vc scllem. Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, pozva mc i ja mu sve ispricah. Potom Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve scllem, pozva Mnlullaha b. Ubejja i 
njegove pristalice i upita ih o tome. Oni mu se zakleSc da to oisu rckli. 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, povjerova da sam ja sin: 
a da su oni istinu rckli. To me pogodi kako me do tada nij 
pogodilo i ja se povukoh u kucu. Amid/a mi re£e: Sto ii je to trebalo da 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllem, misli da si slagao i da zbog 
toga osjeea prijezir prema tebi? Tim povodom Allah objavi: Ka 
Ucemjeri dolaze... . Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, po bejdullah b. Musa el- \besi cl-Kufi. 
Israil b. Jm 

■ I Mink es-Sl H 
Ibn Hadzci ilani veli: U prcdajama koje biljeze El-Taberani i Ibn 

in ovdjc, izc: Sa mojim amidzom, misli da 

iviconi plemcna Hazredz, an yd h fc'ika 

amidzaj« bio Sabii b. Ki 

ifikun, u 7, ajetu UzviScni Allah kaze 
onima koji su uz Ailahova Poslanika, da bi ga napustili! A ; 
Ailahova, :ili licemjeri ncce da shvatc " 

" Mislcci m tjcrati i2 nje slabijeg, misleei na Mlah< 

vc scllem. i njegove ashabe, 

U suri El-Munafikun, u 8. ajetu UzviSeni Mlnli veli: "I ini g i 
Medinu, sigurno cc faci istjerati iz nje slabijeg! A snag 
nika. ali licemjeri ncce da znaju. " 

koji u cijclosti glase: "1 
1 imo da si n. zaista, Allahov Poslanik! - I Allah zna da ti, me prouci mi to, a zatim rece: Allah je potvrdio da si li istinu govori 
Ovaj hadisje hasenun-sahihun. 5 2 

3545. ISPR1CAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio n i 
Ubejdullah b. Musa prcnijcvsi od Israila, on od Is Suddijja* . a on 
Seida el-Ezdija, koji je kazao: Obavijestio nas je Zejd b I rkam 
"Bili smo u jcdnom vojnom poliodu sa AUahovim Poslanikom, 
sallallahu alcjhi ve scllem. Sa nanui bijahu i neki beduini. Jednog daua 
pohitasmo prema vodi, ali nas beduini prctekose. Jedan od njih prefect 
svoje drugove i prvi stize do bazena s vodom. Oko njega poreda 
kamenje i po njemu baci kozni tepih kako bi se prvi podmirili njegovi 
drugovi. Medutim, nakon njega stize neki ensarija vodcci za povodac 
dcvu da je napoji. Beduin mu ne dozvoli, a ensarija (skloni prekrivi 
razbaca kamenje. Bedim ga drvctom udari po glavi i lasjcce mu je. 
Ensarija, koji je inace bio njegov pristalica, tada ode Abdullahu I). 
Ubbejju, vodi munafika, i obavijesti ga o tome. Kad to cu, Abdullah b. 
Ubejj se rasrdi i reee: .N'e udjeljujte nista onima koji su uz Allahova 
Poslanika, tj. beduinima, ne bi li ga napustili! Oni bi dolazili Allahovu 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve scllem, u vrijeme objeda. A kada oni od 
Muhammcda odu, rece Abdullah, vi Muhammedu odnesiie hranu nel<a 
jede on i oni sto ostanu sa njim! Potom rece svojim pristalicama: Ako 
se vratimo u Medinu, sigurno ce jaci istjerati slabijeg! Zejd kaze: la 
sam (tad) jahao za lcdima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve scllem, 
i cuo sam kad je to Abdullah b. Ubejj rekao. O tome sam obavijestio 
svog amidzu, a on ode Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve scllem, i 
obavijesti ga o tome. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllem. posla 
po njega i (o tome ga upita), a on zanijeka da je to rekao (i jo§) se na to 
zakle. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllem, mu povjerova 
smatrajuci da sam ja slagao. Tada mi dode moj amidza i reee: Sto !i jc 
to trebalo da te Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, p e/ire 
zbog toga i da ti on i vjernici vise tie vjeruju? To me vcli Zejd, rastuzi 
kako do tada nije nikoga nista rastuzilo. 1 dok sam jcdnom prilikom 
putovao sa AUahovim Poslanikom, sallallahu alcjhi ve sellem, a glava ml Allah tvrdi i da su licemjeri pravi laSci. Oni se iza zaklet\ i svojili al lanjaj , 
Pula odvracaju. Ru2no jc. doista. kako postupaju!" 
M: Biljczc ga i El-Buliari i Muslim u Sahihima. 

Ismail b. Abdur-Raliman b. Ebu Kcrimc es-Suddijj Ebu Muhammcd :I-Kul 
prcnosilac hadisa, ali jc bio sklon previdima. Neki smatraju da je pro 
Pripadao je cctvitoj generaciji. 

Abdullah b. Ubcj b. Selul, voda munaflka, misliojc da su beduni priinili ■ ■ i 
hrane koju je sa njima dijelio Allahov Poslanik. sallallahu alcjhi 
donesu. Zalo jc prcporucio svojim pristalicama da nista od hrane ne nude \ jen 
sallallahu alcjhi ve scllem. dok su oni uz njega, sraatrajudi da lie oni napustiti i 

kada vide da vise ncma hrane. 

127 se tresla od tuge, pride mi AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
povuce me za uho i osmjehnu mi sc. Toliko sam se obradovao njegovu 
osmijehu da sam pozelio da vjecito traje. Potom me susrete Ebu Bekr i 
upita: Sta ti je ono rckao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? 
Rekoh: Nista, samo me povukao za uho i osmjehnuo mi se, a on ce na to: 
Raduj se! Potom me susretnu Omcr pa sam i njemu odgovorio isto sto i 
Ebu Bekru. Kad smo ujutro ustali, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, prouci suru El-Munafikun." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3546. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Ebu Adijj i kazao: Saopcio nam je Su'be prenijevsi od 
Hakema b. Utejbea, koji je kazao: Cuo sam Muhammeda b. Ka'ba el- 
Kurezija prije cetrdeset godina kako prica od Zejda b. Erkama da je 
Abdullah b. Ubejj prilikom pohoda na Tebuk 345 rekao: Ako se vratimo u 
Medinu, sigurno ce jaci istjerati slabijeg! Otisao sam, 
veli,Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestio ga o tome. 
On se zakleo da (to) nije rekao, a mene je moj narod korio zbog toga 
govoreci: Sto ti je to trebalo? Otisao sam kuci skrhan i zalostan zbog 
toga. Jednog dana mi dode Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ili je 
kazao: Jednog dana sam ja otisao kod njega^pa je rekao: Allah je 
potvrdio da si (onda) istinu govorio! Objavljen je ovaj ajet: Oni govore: 
Ne udjeljujte nista onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga 
napustili." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 5A1 

3547. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan prenijevsi od Amra b. Dinara da je cuo Dzabira b. Abdullaha kada 
kaze: "Bili smo u jednom vojnom pohodu, Sufjan veil, neki su smatrali 
da je to bio pohod na Benu Mustalik, kad je jedan muhadzir 348 udario 
jednog ensariju. (Udarivsi ga), muhadzir povika: Upomoc, muhadziri! a 
ensarija povika: Upomoc, ensarije! Kad to cu, Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, upita: Kakve su ono rijeci iz predislamskog doba? 
Rekose: Jedan je muhadzir udario jednog ensariju. Na to ce 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: Neka takve rijeci napuste jer 
su veoma ruzne! Kad je za taj dogadaj cuo Abdullah b. Ubejj b. Selul, 5-15 Ovako stoji u ovoj predaji i u inursel predaji Scida b. Dzubcjra koju je zabiljezio Ibn Ebu 
Hatim. Ibn Kesir smatra da ovo tie mozc biti ovako. Abdullah b. Ubejj b. Selul nije 
uccstvovao u pohodu na Tcbuk. On je krenuo, a onda se sa svojim pristalicama vratio u 
Medinu. Vecina autora koji su pisali o siri i vojnim pohodima smalraju da se ovo dogodilo u 
pohodu na Benu Mustalik. 

Ovdjc se radi o dilemi nckog od prenosilaca ovog hadisa. 
47 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, El-Buhari u Scihilui i En-Ncsai u Sunenu, 
" Taj muhadzir je, po miSljenju El-Mubarekforija, bio Dzehdzah b. Kajs. Neki misle da je 
to bio Ibn Seid cl-GatTari koji je u torn pohudu vodio konja koga je jahao Omcr b. Hatlab. 
Ensarija je bio Sinan b. Vebre el-Dzuhcni. On je bio pristalica Abdullaha b. Ubejja b. 
Sclula. 

I2S upitao je: Jesu li to oni, uistinu, uradili? Tako mi Allaha, ako se vratimo 
u Medinu, sigurno ce jaci istjerati slabijeg! Kad je za to cuo Omer rece: 
Allahov Poslanice, dozvoli mi da torn licemjeru odrubim glavu! 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellcm, rece: Pusti ga! Necu da ljudi 
pricaju kako Muhammed ubija svoje pristalice. Drugi su, osim Amra, 
prenijeli da mu je sin Abdullah b. Abdullah (tada) rekao: Tako mi 
Allaha, neces uci u Medinu dok ne priznas da si ti (taj) slabiji a da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jaci, sto je on i ucinio." 5 " 1 '' 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3548. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Dzafer b. Avn; kaze: Nas je obavijestio Ebu Dzenab el-Kelbi 5M prenijevsi od 
Dahhaka b. Muzahima, a on da je Ibn Abbas kazao: "Ko bude imao toliko 
imetka da moze hodocastiti kucu Svoga Gospodara (Kjabu), ili da je na 
njega duzan dati zekjat pa to ne ucini, na smrtnom casu ce moliti da ga 
Allah jos malo zadrzi (na ovom svijetu) kako bi obavio hadzdz i dao 
zekjat. (Cuvsi to), neki covjek rece: Boj se Allaha, Ibn Abbasu! Samo ce 
nevjernici moliti da ih Allah jos kratko zadrzi (na ovome svijetu)! On 
rece: Ja cu ti kao potvrdu ovome prouciti (sljedece) iz Kur'ana: O, 
vjernici, neka vas imanja vasa i djeca vasa ne zabave od sjecanja na 
Allaha! A oni koji to ncine, bit ce izgubljeni. Od onoga cime vas Mi 
opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dode, pa da oncla 
rekne: Gospodaru moj, da me jos samo kratko vrijeme zadrzis, pa da 
sadaku udjeljujem i da dobur budem! Allah sigurno nece ostaviti u zivotu 
kome smrtni cas njegov dode; a Allah dobro zna ono sto vi raditel ' On 
upita: Ko je duzan dati zekjat? Svako cija imovina dostigne vrijednost 
od dvije stotine dirhema i vise, odgovori on. A ko je duzan obaviti 
hadzdz, ponovo ce: Svako ko ima opskrbu i jahalicu da moze otici tamo 
(do Mekke i nazad), odgovori on." 

3549. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rezzak prenijevsi od Es-Sevrija, on od Jahjaa b. Ebu Hajjea, on od 
Dahhaka, on od Ibn Abbasa, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, slicno prethodnom hadisu. Tako su Ibn Ujejne i drugi ovaj hadis 549 Kad je Abdullah b. Abdullah b. Ubej b. Selul cuo sta jc njegov otac Abdullah b. Ubej b. 
Selul rekao, trazio je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vc sellem, da mu dozvoli da on 
ubije svoga oca. Posto mu to Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ne dozvoli. on ga 
zamoli da mu dozvoli da ga na ulazu u Medinu on doceka. Posto mu je to Allahov Poslanik. 
sallallahu alejhi vc sellem, dozvolio, kad su stigli pred Medinu, on stade pred oca i rece: 
"Tako mi Allaha, neceS uci u Medinu dok ne priznas da si ti (taj) slabiji, a da jc Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jaci" Sto je on i ucinio." 
350 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Ncsai u Sunenu. 

551 Ebu Dzenab Jahja b. Ebu Hajje cl-Kelbi. Hadiski ucanjaci su ga smatrali slabim 
prenosiocem hadisa zbog toga sto je puno varao. Pripadao jc sestoj gencraciji. 

552 El-Munafikun, 9., 10. i \\ . ajct. 

129 od I I'M Dzenaba, on od Dahhaka, a on od Ibn Abbasa kao njegovc 
i a nisii - i ali /a Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i ovo jc 
lijc od Xklui-Rexzakove predaje. Ebu Dzenab el-Kassab zvao sc 
Jahja b. Ebu Hajje On nijejak prenosilac hadisa. 

' .^J if^-l __ s Ik i •_ Juki 13j>- Too . 

* 

«_li* j ill ^L? Jjt Jjlij i Jb ji J»Ajfrjy ji ^iiiy) (i4^0j' ^ r^j *5* *^ 1 v^ 

4,13*1 , *i;j^i3 j£j Iji* j£>lljtj i^'jj' > J! >.p T j*U» ^ % ) :J*J j* & Jj$ 

* j . - . . - . -. . 

64. Iz sure Et-Tegabun 
L ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3550. ISPRlCAO NAM JI: Muhammed b. Jahja 553 ; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Jusuf; kaze: Nas je obavijestio Israil; kaze: Nas je 
obavijestio Simak b. Ilarb prenijevsi od Ikrimea da je neki covjek upitao 
Ibn Abbasa da mu protumafi ovaj ajct: O, vjernici, i medu zenama vasim 
i djecom vaSont, doista, imate neprijatelja, pa ih se pricuvajte! On rece: 
Neki ljudi iz Mekke primise islam i htjedose da Vjerovjesniku hidzru 
ucine, aii ih njihove zenc i djeca sprijecise da ucine hidzru Aliahovu 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Kad su (kasnije) stigli Aliahovu 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i vidjeli koliko su oni sto su ranije 
hidzru ucinili spoznali vjeru, htjedose da ih (zene i djecu) kazne zbog 
. pa je Allah objavio: O, vjernici, i medu zenama vasim i djecom 
vasoiil, doista, imate neprijatelja, pa ih se pricuvajte! A ako preko toga 
prijedete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa - i Allah prasta i samilostan 
je V ( ivaj hadisje hasenun-sahihun, Muhammed b Jahja b Abdullah b. Halid b. Paris b. Zuvcjb ez-Zuheli en-Nejsaburi 
! !i: jc prenosilac i hafiz hadisa. Pripadaojejedanaestoj generaciji. 

ajtc ih se ii smislu da im budete pokorni ako vas budu odvracali od cinjenja dobrih 

borbe na Aliahovu Putu, hidzre i si. 
i ubini, 14. ajet. . ■ - -• .— •*- J -v &> ■ ? ° a ^ 

.Vi U=jy- J)i 'J :. 

jii £»■ ^> ( u&'jls c-fc* Ji» aUi J; bjs jj ):*Ui Jli wr UJi r L-j 4^' J-^ ^-J' 

jlji^di ^ I j^i \J :c-lii [i^jii Sjbiji 'j» -Up cU-l^i i«j cJ>t^u>- j 

L-^tPlj : J Jui (?U^'jli iUu? Oii Jjl J] Ljjsi jl ) :*I)l Jli jtlll iLj 4Lp jJJi 1^ 

I o-uil &Ji Uli *l_JJi L-bu jiJ^ pJw lif : Jlii CjO^Ji ^iJ^J LsJi *3 
sr - --**\J ^j—a &$ l*ji ^V 1 J* ^-^^ ♦ir ;i ~ J _- J J^. ^3^— J^ (k*J^-J ^4^ 

jp jiTj : jj ,'o>£j ^fiUi ciii^i chI> ti ^-ii ,J ciili : jli jjli Ji ftji 

01 J^J-^xj' uTj :Jli ,'di'i Jt<H AJ^ l*je J>'>j »j£j iV-ji' P*! ^rJy lijj JjJJ *-^j 

j^L—j a—Up .01 1 tS L> Jjl jp_) jflfe ,iUi [y ^i J\S V0CJ- OsW :cii .jU^* /' 

I Us JLJ .uilS" l la J»\ ^_'j£ jj b.>j J_i«- cJ\^ lii > _~ii i ciii :Jls .s*lLj 

:C- — lii .j — O ^js bli i_ai»- ^ C-i>-i ^^ C-ilkJl «j j'_J [Up C-'iJ-i n^ail L~Ls 
:jL_j .SfpUJl a-la ^i Jjsii Ij y» ^-jji U .cJU V»L-_j aIIp U 1 ' ^ -^ Jpj j^HLt 
jUi ii 2)?j"i i3 Jli ^| ^-y- p J>Ji : jli .^ Oik-I :LAii YyJ\ uilp c_;ti ciiL'li 
l—i ^U ^i ^lj Il^JiirJ . j/l,; jiJ _UJi Jjp- lili ^tl~Jl Jj ciikJli :Jli .uli Ji 
.uL_^ jij .1J ii ilf^i oi .Jui y'j Yjf- jii j>oi ^UJ Oik*l :clii pliill c_;ii i*ri 

j ii JiL_l.l :Cjii flliJl ojii iapl U ,^4^ p cJ-buJ Ijajl ^lJ\ J| cilkJU :Jli 

^jio-J jil-Jiii lili lilLii cJji : Jli :lili JiJ jji ii ilf^i 'J : jlii ^'j ^ > ^' J>ii 
l_i j-a—>- JU'j Js- .J£> j^Lj 4p aJJ! ^ ^i liii i^Uji .2JJ Jii Itii j^-il : Jlii 

l_j uiij uii ^ii ill i cii .ii :jii ?iifrCj cilt! uii jji*j u :cia .4ir ^ »^i Ljfj 

J ikd LajU^i 1 j,l»" u_ii UJj>-j ii-UJl Uiji Cji il_JJl ^Jju ^Ai^i Uijw US"_j Ull Jj-"j 14 S &Ui 'ci'JZM ^r^'J l/> ty ^'^ J* ^'y. '<-^ax* J^j'CJ j* jUii b ; )Cj Jl_J .J$l Jj |jj| £&£»•) i'Jr^fj *&*rfj j£*j aILp aLi Jl> ^JJi £»$ &1 *JJ'> j^ 

__!l aj 111 U'lJ^-l t'Jr^'i '*m :cJlS 1L»J Alii- aAJI ^U* aJJi Jj-jj jm>t\'J\ ilaikJ cJis 

' g°'a i Ui L-Ja*j t>i jfi&-] jiiji .o^-j jSo> £U3 ciAs ji LJ&- lu ciis .JJJi 

I 1 ;S> »~l cJis J is :1Jl-.j 41* aJJi JLp "Jji 113 ?ciUa ji -» lili aIj— »j u.jw 

t; JlT 01 dtJ$ llj dii iju U ^-Ll) llli aJLJ Jj jjl.} <dp aJJi jio Jji Jjl.3 ,«*!•$ 

l_; cia .^f (U-3 : J^ .(^Iij 4* aIji Jt* aaji J>-3 J\ s-^j ^ r-j' di^-u* 

L_l :ciii .3JUS 51a» ill 0IJ1 ^ cJij Ui ^I'j c^') :ji .^3 : Jt3 ?^jk*f Jji Jjiy 
^gV— '..til .AjjjJJ ll lij fj^'j IrO^ ^ £-»J ^ 2^' Jl* S-'Ji w aJJi £_^ aIJi J_jlj 
.Uij—li 5L-£Jl ^ ^'CS j^J cikp fjS iLd'ji f^lLsJl jll tf cjf lli. ^i :JU4 CJ£ 
Ji_J . jyji JjiiS' aJ JSjtj &Ui gj aLi il-iii 1^ ajCj Ji* J>lu J bi llif btfj : ji 
a_Ui Jle ,JDl ^ip JM Oj^c-j «lj wJai ills :'cJls aUIp ^p 5j^e- ^^-is :«£j»jJl 
^_J :'cilS . JJ>1 i^ykj j£- (^l^iS lii l£& dl! ^Tii ^'i iUii. G jii 1(#! Ii; ,»L) A^i 

^ii^iL; L-ijS^ if ^5>i ot *iiij ^ :*ciii .ajoi ( ^133(1 ji J^Ui ^5 u ) -j$\ t>x» \'} 
,j^-LJ : y^* jii iy-iii jiiJij iiji^j aLi i i Jii ?t?jjt j\»k*f iJi jl :cia .aSi^ 

• ,. - * S » - + f - 

AlLft aIJI JL* Jp3l Jlii .ilfpM ^ i^-l)jt ^' ll aLi J_jl3 U «I :ci^ XS& jl L>j5 
Ir* tijJ ■** -VJj* Cs^*° ^""^ ^-^" '-A* • l ^* i^S (^J 1 *Ali AjJl ^iij' UjJ :^il«J * 65. Iz sure Et-Tahrim 

U ime Allaha, Mllostivog, Samilostwg: 

3551. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rezzak prenijevsi od Ma'mera, on od Zuhrija, a on od Ubejdullaha b. 
Abdullaha b. Ebu Sevra, koji je kazao: Cuo sam Ibn Abbasa kada veli: 
"Stalno sam zelio da upitam Omera 556 o dvjema Vjerovjesnikovim 
zenama za koje je Allah rekao: Ako vas dvlje ucinite pokajanje Allah u, pa 556 U hadisu koji je El-Buhari zabiljezio u Sahihu u poglavlju tefsiru, sloji daje Ibn Abbas 
rekao: Cijclu godinu dana sam vrebao priliku da o spomenutom ajctu upitam Omcra pa jc 
nisam dobio. 

132 - vi ste bile ucinile ono zbog cega je trebalo da se pokajete 5 *'. Kad jc 
(Omcr) bio na hadzdzu, bio sam i ja s njim. Jenom prilikom mu ja 
pripremih vodu za abdcst i posto abdesti, ja ga upitah: Vladaru 
pravovjernih, koje su to dvije Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve 
sellem, zene za koje je Allah rekao: Ako vas dvije ucinite pokajanje 
Allahu, pa - vi ste bile ucinile ono zbog cegaje trebalo da se pokajete? On 
mi rece: Cudno od tebe, sine Abbasov! 558 Zuhri kaze: Tako mi Allaha, 
iako ga je ukorio zbog (nepoznavanja onoga) o cemu ga je pitao, odgovor 
nije zelio presutjeti. Rece: To su Aisa i Hafsa, a zatim nastavi: Mi smo 
KurejSevici imali prevagu nad svojim zenama. Kad smo stigli u Medinu, 
zatekli smo narod nad kojim su njihove zene imale prevagu. Nase zene 
to pocese od njih uciti. Jednog dana se ja nesto rasrdih na svoju zenu, 
kad se ona poce nakladati sa mnom. Ja je poceh koriti (zbog toga), a ona 
rece: Ne kori me zbog ovoga! Tako mi Allaha, i Vjerovjesnikove, 
sallallahu alejhi ve sellem, zene se sa njim nakladaju! Jedna sa njim, 
cijeli dan do noci, nije razgovarala. Ne£e uspjeti i propast ce ta zbog 
toga sto je ucinila, prosaputah u sebi. Moja kuca (tada) bijase u jednom 
od sela u kojima su zivjeli pripadnici plemena Benu Umejje. Imao sam 
jednog susjeda ensariju. 559 Mi bismo naizmjenicno odlazili kod Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jednog dana bi odlazio on i prenio 
mi ono sto bi od Objave ili drugih vijesti cuo. Drugi dan bih odlazio ja i 
to isto cinio. Jednom smo razgovarali o tome da pleme Gassan potkiva 
svoje konje da nas napadnu. Jedne vec'eri mi dode (susjed) i pokuca na 
vrata. Ja mu otvorih, a on rece: Desilo se nesto krupno!. Da nije stiglo 
pleme Gassan upitah, a on rece: Krupnije od toga! Raspustio je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. svoje zene! (Cuvsi za to), ja u sebi 
rekoh: Hafsa, neces uspjeti i propast ces zbog toga, misled da se to, 
uistinu, desilo. Posto klanjah sabah, stegoh na sebi odjecu i krenuh. 
Stigavsi, udoh kod Hafse i zatekoh je kako place. Je li vas rapustio 
Allahov Poslnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitah. Ne znam, odgovori 
ona. Eno ga u ovoj sobi sam! Izidoh (iz Hafsine sobe) i rekoh crnom 
djeclaku' : Pitaj (ga) dozvoljava li Omeru da ude kod njega? Djecak 
ude, a potom izade i rece mi: Ja mu te spomenuh, ali mi on nista ne rece. 57 Et-Tahrim, 4. ajet, koji u cijelosti glasi: "Ako vas dvije ucinite pokajanje Allahu, pa - vi 
ste bile ucinile ono zbog cega je trebalo da se pokajete. A ako se protiv njega udruzitc, pa - 
Allah je zaStitnik njegov, i Dzibril, i cestui vjemici; najposlije, i svi meleci ce mu na pomoci 
biti/' 

58 Cudno od tebe sine Abbasov da ti tako vrstan poznavalac tefsira to ne znas! 

59 Zvao se Evs b. Havli b. Abdullah b. Hars el-Ensari. Ncki vele da se zvao Itban b. Malik, 
medutim prvo misljenje jc ispravnije. 

60 Ovaj crni djecak se zvao Rebbah. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
promijeni mu imc i nazva ga Semmak. On je sluzio Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem. 

133 loh Li dzamiju i Kutekoli in ibcra phi 

Sjedoh i njih. PoSto I lodnoslti. ja port 

otidoh ill- djecaka i i ekoh: Mi ga pitaj dozvoljava ii ' Imci u da kod nj 

DjccaU ude, a poi uuh, aii mi 

hi odgovori. Otidoli ponu\u u dzauiiju i sjcd ie ne mogoh 

podnositi, ponovo otidoli djecaku i rekoh mu; Id ga dozvolja 

Onieru da kod ujcga ude! On ude, im izide i retfe: <;< mu tc 

spomenuh, aii mi niSta ne odgovori. PoSto krcnuh, djecak me zovnu i 
rece: I di, dozvolio ii jc! Usao sam, veli, i zatckao Vjerovjcsnika, 
sallallahu alcjlil ve sellem kako h/i podboccn na sedzadi od hasurc. Na 
tijclu sum mu •- idio ti lasure. Upitah: \llaho> Poslanice, jesi Ii 

raspustio svoje zene? [Sisani Mlahu ekber I Mlali jc naj 

uzviknub, I'i znas, Vila danice, da smu mi Ku i\ijek ii 

/i .1.1111... PoSto stigosmo a Medio u, zatekosmo iiarod 
nad kojim su njihove zene imalt prevagu. NaSe poeek 

ugledati. rako se ja jednog dana nesto rasrdih na svoju zenu kad Ii se 
una poce sa iiiiiuiii nakladati, Ja je poeeh koriti (zbog to na rece: 

Ne kori me zbog ovoga! rako mi Allaha, i Vjerovjesnikove, sallalli 
aiejhi ve sellem, zene se sa njim nakladaju! Jedna Na njim, cijeli dan do 
nod, ni j c- razgovarala. I pitali Hafsu: Da Ii se ti nakladaS sa Allahovim 
Poslanikom, sallallahu aiejhi ve sellem? Nakladam, odgovori ona. Jedna 
od nas jedanput sa njim, cijeli dan do noci, nije razgovarala. Rekoh: 
Nece uspjeti i propast ce od vas ta koja je to ucinila! Zar ta moie biti 
sigurna da se Allah na nju nije rasrdio zbog toga Sto je rasrdila 
AUahova Poslanika, sallallahu aiejhi ve sellem? Ona ce zbog toga 
propasti! Kad to 2u, Allahov Poslanik, sallallahu aiejhi ve sellem, se 
osmjehnu. Ja tad, veli Omer, rekoh Hafsi: Ne nakladaj se sa Vllahovim 
Poslanikom, sallallahu aiejhi ve sellem, i niSta od ujcga ne tra/i! Sve Sto 
zeliS, tia/i od mene! Neka te nipoSto ne pogada to Sto je neka od tvojih 
iuoca IjepSa i Allahovu Poslaniku, sallallahu aiejhi ve sellem. dra/a od 
tebel Tada s< r ;allallahu aiejhi vc sellem), veli, i po di 

put osmjehnu, Hocu li nastaviti pri£u, Allahm Poslanice'; upitah. 
Nastavi, odgovori on. Ja podigoh glavu i poSto (u njet sobi uglcdah 

samo t ii kozc, rekoh: Allahoi l'oslauiee, moli Allaha da tvojini 
sljedbenicima da obilje! Dao ga je Perzijancima i Bizantincima iako Mu 
se oni ne klanjaju! Tada se on podize i sjede, a onda rece: Zar sumujas. 
sine Hattabov? Oni su narod koine je dato obilje (samo) na ovome 
svijetu. | Mlaho nik. sallallahu aiejhi ve sellem) se zakleo, veli Omer, 

da SVOJim zeiiama ueee uei mjesec dana. Allah ga ukori /bog toga i dade 

mu mogucnost iskupa. Zuhri kaze: Mene je obavijestio I rve prcnijevSi 
od *kise, koja je kazala: PoSto pn.de dvadeset i devet noci, Vjerovjesnik, tskog obilja. sallallahu alejhi ve sellem, udc i poce od mene. 5<z Rece: Aisa, ja cu ti 
neSto spomenuti pa ncnioj zuriti sa donoscnjcm odluke dok ne 
konsultujes svoje roditelje, a onda prouci ajet: O, Vjerovjesnic'e, red 
zenama svojim: Ako felite zivot na ovum svijetu i njegov sjaj, onda se 
odlucite, dat cu vain pristojnu otpreiuninu i lijepo cu vas Otpustiti, "' 
Tako mi Allaha, veli ona, on je znao da mi moji roditelji nece dopustiti 
da se od njega razvedem! Ja rekoh: O ovome mi nije potrebna 
konsultacija sa roditeljima, ja zelim Allaha i Njegova Poslanika i buduci 
svijct. Ma'mer kaze: Obavijcstio me je Ejub da inu je Aisa rekla: 
Allahov Poslanice, nemoj reci ostalim tvojim zenama da sam ja tebe 
izabrala! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 6e na to: Mono je 
Allah poslao da dostavljam Objavu, a nije me poslao da (nckomc) 
pravim neprilike." Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. Prenesen je 
sa vise seneda od Ibn Abbasa. 

» 

.jj 5)1 i OjJjij uIup Cbl l>] -U*J> bi U :4l ciii .r l£j ^J 'J> i\kt- C-iii a&> cJ>Jl 

J^e> <d!l Jjlij 'ckt^> : Jli yjjf ,^'fe- : Jvii c~»Csli jJ iiUi- j3 jjji c_iJ :s-lLp Juii 

.jjOi j\ yfc 'ja L*. ^^xi \'Ut\ : ii ju^ .j^ai ilii ji> u jji bj :jjL; j»Lj 4* -m 

66. Iz sure Mm ve/ kalem 363 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3552. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa; kaze: Obavijestio nasje Ebu 
Davud ct-Tajalisi; kaze: Nasje obavijestio Abdul-Vahid b. Sulejm i kazao: 
Dosao sam u Mekku, sreo Ataa b. Ebu Rebaha i rekao: Ebu " c ' : Iako je Svcvisnji Allah dao mogucnost Allahovu Poslaniku da prekrSi zakletvu i da se 

iskupi postom od iri dana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ispoStovao ono na 

sto se zakleo: nije im ulazio mjesec dana. Kad je proslo dvadest i devet noci, on udc prvo 

kod Aise i ponudi joj mogucnost izbora: ili Allaha i Njegova Poslanika ili ovosvjetska 

uzivanja. Njegovc su zene, naime, od njega zahlijevale da im omoguci bolji zivoi. 

$a EI-Ahzab, 28. ajet. 

" ! Biljezc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, EI-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesi u 

Sunenu. 

565 To je ustvari, sura EI-Kalcm. 

135 Muhammede, kod nas neki ljudi negiraju kader (sudbinu). Ata kaze: 
Potom sam sreo Velida b. Ubadea b. Samita koji je kazao: Ispricao mi je 
moj otac i kazao: Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alcjhi ve 
sellem, kada veli: "Prvo Sto je Allah stvorio bilo je pero. Rekao mu je: 
Pisi sve sto ce se dogadati do Sudnjeg dana." Hadis sadrzi poduze 
kazivanje. 566 Ovaj ahdis je hasenun-sahihun-garibun. 367 Prenesen je i od Ibn 
Abbasa. 

«* >■ «* 

i]ll— 'jf- ^jZi jl J> jj*i- 'ji- .ul. y_ l j**-jJ' ■*£ ^j^-< -V°- Ji -V 1 l*»J»- .TOOT 

0\ Sf 4 1 li'\ i^ikLll .up vl X*!l '£ , ,-li y iJu>-UI -i o'IIp -j *JJl -xli- "-i i_/i- -J 

, * a * s 3 s t s a 

j^ — Li- ^3—° *1 (*f?—* i/*"* (*-*~0 4^ a-^ 1 ^-" aAJI Jj-OJ * J ' , - flp ^ t^a^ 1 ^ ^~J£- 

1 «u :ljJli ?«ii 11>I U Ojjlu Jib :lL-0 a1& j*^' ,^' a-U' Jj-0 J^ ^! 'jjk-i* Aj'bx~i 

d_JJl Jj C*j Jli .Ojillj :ljfll jJjiilj :j»Lj 4*- "M j^ aIji J_^j Jli& .Lj&Ui IJA 

j* :jJLj 4* & J^ & J>*j J4 1 ' J^ ^ .oelij .ijfii .oisJij :{JLj 4* ,»# J^ 566 Ovaj hadis u cijclosti glasi: Ispricao nam je Jahja b. Musa: kaze: Obavijcstio nas je Ebu 
Davud et-Tajalisi; kaze: Nas je obavijcstio Abdul-Vahid b. Sulejm SM i kazao: Dosao sam u 
Mckku, sreo Ataa b. Ebu Rebaha i rekao mu: Ebu Muhammede, stanovnici Basre negiraju 
kader (sudbinu). On rece: Sine moj, citaS li ti Kur'an? Citam, odgovorih, a on ce na to: 
Procitaj pocetak sure Ez-Zuhruf. Pa sam, veli on, procitao sljedecc: » Ha- mi m. Tako mi 
Knjige jasne. Mi je objavljujemo kao Kur'an na arapskome jeziku, da biste razumjeli, a on 
je ii Glavnoj Knjizi. u Nas, cijenjen i pun mudrosti.« On me onda upita: Znas li ti Sta jc to 
Glavna Knjiga? Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju, odgovorih. a on rece: To je 
Knjiga koju je Allah ispisao prije nego je stvorio ncbesa i Zemlju. U njoj je napisano da je 
faraon stanovnik Dzehennema i u njoj je napisano: »Neka propadne Ebu Leheb, i propao 
je.« SM Potom sam, veli Ata, sreo Velida b. Ubadea b. Samita, ashaba Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: Kakvu je oporuku tvoj otac ostavio na samrti? On 
rece: Zovnuo me i rekao: Sine moj! Boj se Allaha i znaj da se ncces bojati Allaha sve dotle 
dok ne budeS vjcrovao u Allaha i u kader (sudbinu) tj. da sve Sto se dogada, bilo dobro, bilo 
zlo, biva Njegovom voljom i Njegovom odredbom. Ukoliko preseliS sa ovoga svijeta 
vjemjuci drugacije, dospjet ces u Dzehennem. Ja sam cuo Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, kada je rekao: »Prvo Sto je Allah stvorio bilo je pero. Onda mu je rekao: 
PiSi! Sta cu pisati? upita ono, a On rece: Pisi sudbinu, sve ono Sto se dogadalo" 66 i sve ono 
Sto ce se dogadati do Sudnjeg dana.« 

567 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ebu Davud u Sunenii. 

136 * * s * i- Z j , c a , f a «• a iSi, J •*• J 'iff I -*' *- *» J -t * t a e a«- J .* a > a- * . * 

vlLyi lSjjJ • l * i J3 '.J** 1 •iJ'-*— ' i*^ j^ 1 ,«;' j; -V>" <_S_jj_j ■■~-i/' j~*~ ^-i-^~ ' Jl * .vi-j-^>Ji '-W> *> 

o^Ii-i oUi ji l>ji^Ji -^ jJ -dJi jIp ^' j^')\ ■&■ ^'j? t -\ ^y Ji J^i i3j>- .foot 

4 ^Lp 4JJ1 ,J-J? 4JJ1 Jj-^j ^j^-S' ;Jj5j flSj-» sJ«CLp Alii- j iiJJ Ji t_5jlit-; LU-j ojIj : Jli 

* - f- - 

67. Iz sure El-Hakkct 

U hue Alia ha, Milostivog, Samilosnog: 

3553. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rahman b. Sa'd prenijevsi od Amra b. Kajsa 368 , on od Simaka b. 
Harba, on Abdullaha b. Amirea 569 , on od Ahncfa b. Kajsa 570 , a on od Abbasa 
b. Abdul-Muttaliba, koji tvrdi da je jednom prilikom sjedio u Bethi 371 sa 
jednom skupinom ljudi medu kojima je bio i Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem. Iznad njih se pomolio jcdan oblak. Posto se okrenuse prema 
njemu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih upita: "Znate Ii 
kako se ovo zove? Znamo, odgovorise oni. Ono se zove sehab (oblak). 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Zove se /* muzn (bijeli 
oblak). Zove se i muzn, rekose oni. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, nastavi: A zove se i anan (vidljivi dio neba). I anan, rekoSe oni. 
Potom ih Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: Znate li vi 
kolika je razdaljina izmedu nebesa i Zemlje? Tako nam Allaha, ne 
znamo, odgovorise oni, a on rece: Razdaljina izmedu njih je sedamdeset 368 Amr b. Ebu Kajs er-Razi el-Ezrek iskren je prenosilac hadisa, ali je prilikom prenosenja 
hadisa pravio prcvidc. Pripadao jc osmoj generaciji. Nastanio se u Reju. 

569 Abdullah b. Amirc Kufi jc prenosilac hadisa koji po svojim kvalitetima zadovoljava 
(makbul). Pripadao jetrecoj generaciji. 

570 Ahncf b. Kajs b. Muavije b. Husajn et-Temimi Ebu Bahr es-Sa'di pouzdan je prenosilac 
hadisa. Zvao se Dahak, neki kazu Sahr. Spada u muhadrcminc. 

571 Betha je mjesto u okolini Mckkc. 

572 Ta skupina su, po misljcnju El-Mubarekforija, bili mckkanski idolopoklonici, a nisu bili 
muslimani. Ni Abbas b. Abdul-Muttalib tada nijc bio musliman. 

• - 

137 i jedna, ili scdamdeset i dvije, ili scdamdeset i tri godine. 573 Takodcr jc 
tolika razdaljina izmedu (nania najblizeg) neba i onoga koje slijcdi iznad 
njega. Tolika fe razdaljina izmerfu svakog neba i neba, dok ih ne nahroja 
sedam. I'otom rece: Iznad scdmog neba je more. Raspon izmedu 
njegovog dna i njegove povrsine jc kao sto je razdaljina izmedu dva 
neba. Iznad tog mora je osam melcka u liku divojaraca/ 7 " 4 (Toliko su 
veliki) da je raspon izmedu njihovih papaka i koljena poput razdaljine 
izmedu neba i neba. Na njihovim ledima je Ars (Prijestolje). Razmak 
izmedu njegovog doujeg i njegovog gornjeg dijela je poput razdaljine 
izmedu neba i neba. Allah je iznad toga." 

Abd b, Humejd kazc: C'uo sam Jahja b. Mcina kada kazc: Kao da jc 
Abdur-Rahman b. Sa'd zelio na hadzdz kako bismo od njega culi ovaj hadis. 

hadis je hasenun-garibun. Velid b. Ebu Sevrje od Simaka prenio 
slifino ovom, ali kao merfu' hadis, dok jc Serik od Simaka prenio ncsto od 

! kao mevkuf hadis ne vezuju6i ga za Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vc 
sellem. Abdur-Rahman je sin Abadullaha b. Sa'da er-Razija. 

3554. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa; kazc: Obavijcstio nas jc 
Abdur-Rahman b. Abdullah b. Sa'd er-Razi da ga jc obavijestio njegov otac, 
koji je kazao: "Vidio sam u Buhari covjeka 5 h koji jahase na mazgi. Na 
glavi inn bijase crni turban. Govorio je: Dao mi ga je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem." 

+ - t * * f 

<ii> .cjjIi fJs :JlS ( JfUtf" i .-' -■ j J ^ \~> J* ^- J> 'Jf- Jj*li ^i j* i ukazuju da neki ravija nije tacno upamtio broj. U predajama koje su 
vjcrodostojnijc od ove stoji daje razdaljina izmedu nebesa i Zemljc pet stotina godina, sto jc 
ispravnije rreba imati u vidu da broj scdamdeset u arapskom jeziku najeescc oznacava 
mnoitvo, a ne precizan broj. Omda ncma kolizijc medu spomenutim predajama. 

suri El-Hakka, od 1 2. do 17. ajcta U/viseni Allah veli: "A kad sc jednom u Rog puhne, 
pa sc Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe, tog dana cc sc Smak svijeta dogoditi i 
nebo 6e se razdvojiti - tada ce labavo biti - i mcleci ce na krajevima njegovim stajati, a 
Prijestolje Gospodara tvoga ce tog dana iznad njih osmorica drzati." 
~ Biljezi ga i Ebu Davud ti Stinemi. 
Zvao se Abdullah b. Maxim Ebu Salih es-Sclcmi. Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi vc 
sellem, ashab. U to vrijcmeje bio namjesnik Horasana, 

138 ih'i, Vfilesth 

3555. 

. . ■ 

poptlt r. 

"Popiil izagrijaimg) uljai pi inntkao lieu, 

njcniu." ■■,■•■ 


'■ - roa\ 

■ — J — ** JJ 

• -J' -- . I ^ 

ll j 

■ 

i ! 1 

■ 
pljcne 
Bilji ■ Khmed b. 

li ■■■ ■uli Jy^i wits' sj&'-xi *13l Jup fli ll! ) :*-j->^ ^r^ 1 Jj* ^ v/" • 0*' C/~ ^^P' ^4iJ 

*T i' • f -' i' i " i * " 'n- ' ' ''.'*'■ if* '• i - ' ' "i- • f- ?» ' '•(' ,''\ ' ■.'. ,»-i 

* %~>^o "jLS- ojji- lii .( \j2 <&£■ djjsi \£>\£ SjPJj Jjl ili ili ill ) 1$/JJ I Jli 

j-U l-i y\ If^Ul J-Jl^-J Ijj^i vJu-_jj ^ -tL^-. iT^I ^J ^J -u^> l3ir .ffiflV 

l_jit»_j lils ls^"^' 0_jjui-o tU-Jl -lj Oj-lilaj j^r«Jl 015 : Jli ^Lp j^i ^ j— *■ ^j -UxI- ^i- 
<Jjl J^lij djJ ills .UJsU jjS^J fljilj U lalj lj&- 0_>ScS iU&l Coli .lilj l$J Ijilj £U£il 

J—~e aJJI Jj1»3 Ij^rjS «_pr >i^ • c /*j^ 1 ls* v -'-^" -^ ./' o- V3l \JL» Vi : t ^ r -JJl ^ J lis 
J liiii- i^JJi IJla : J lis sj^-ls s_jils .a£1j J is Sty .jisr ^ J^i & 1 * *^-j 4^- a^ 1 

69. Iz sure El-Dzin 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3556. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Meni je ispricao Ebu 
Velid , kaze: Obavijestio nas je Ebu Avane 8I prenijevsi od Ebu Bisra 582 , 
on od Seida b. Dzubejra da je Ibn Abbas kazao: "Nije AHahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, ucio (Kur'an) dzinima niti ih je vidio. 
Jednog dana AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa grupom 
ashaba krenu na pijacu Ukaz. 584 Vec je izmedu sejtana i vijesti s neba 
bila stavljena zapreka, a na njih su slate svjetlice. Posto se (oni od njih 
koji su otisli da vijesti s neba prisluskuju) vratise svome narodu, oni ih 
upitase: Sta vam je (zasto ste se vratili)? Rekose: Izmedu nas i vijesti s 
neba stavljena je zapreka i na nas je poslata svjetlica. Rekose: Zapreka 
izmedu vas i vijesti s neba stavljena je samo zbog nekog krupnog Ebu Velid Hisam b. Abdul-Melik el-Bahili et-Tajalisi el-Basri pouzdan je i siguran 
prenosilac hadisa. Pripadao je dcvetoj gencraciji. 
"' Ebu Avanc Vedah b. Abdullah el-Jeskeri. 
582 Ebu Bisr Dzafer b. Ebu Vahsijje. 
s3 El-Buhari u Sahihu je zabiljezio ovaj hadis od Ibn Abasa, ali u njegovu hadisu ncma 
ovog dijcla da AHahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, nije ucio Kur'an dzinima i da ih 
nije vidio, Ibn Hadzer el-Askalani smatra da je El-Buhari ove Ibn Abbasovc rijcci namjcrno 
izbacio zbog toga sto je smatrao da je Ibn Mes'udov hadis u kome stoji da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, ucio Kur'an dzinima i da ih je vidio. En-Nevevi veli da vccina 
ucenjaka smatra da ncma kolizije izmedu Ibn Abbasova i Ibn Mcs'udova hadisa. Ibn Abbas 
prifia nesto iz samog pocetka Objave, dok Ibn Mcs'ud prica ono sto se dogodilo kasnije. 
ss4 Ukaz je bila najpoznatija pijaca ili trgovafiki sajam kod predislamskih Atapa. Arapi bi na 
njemu ostajali cijeli mjesec seval i prodavali svoju robu. 

140 dogadaja. Pretrazite Zemlju od istoka do zapada i saznajtc sta jc to 
zbog cega je izmedu vas i vijesti s ncba stavljena zapreka! Krenuse da 
pretrazuju Zemlju od istoka do zapada kako bi saznali zbog cega je 
izmedu njih i vijesti s neba stavljena zapreka. Jedna njihova skupina 
krenu put Tihame' 85 prema Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve 
sellem, koji se tada nalazio u Nahli 586 na putu prema trgovistu Ukaz. 587 
On je tu sa ashabima klanjao sabahski namaz/ 88 Kad su culi Kur'an, 
pridose da ga slusaju rekavsi jedni drugima: Tako nam Allaha, zbog 
ovoga je stavljena zapreka izmedu nas i vijesti s neba! Posto se, veli, 
vratise svome narod", rekose: O, narode nas! Mi smo, doista, Kur'an, 
koji izaziva divljenje, slusali, koji na pravi put upucuje - i mi smo u njeg 
povjerovali i vise nikoga necemo Gospodaru nasem ravnim smatrati! 
Uzviseni Allah torn prilikom objavi Svome Vjerovjesniku, sallallahu 
alejhi ve sellem: Red: Meni je objavljeno da je nekoliko dzina 
prisluskivalo... Objavljen mu je, dakle, medusobni razgovor dzina." 
Sa istim senedom preneseno je da je Ibn Abbas o rijecima dzina 
upucenih njihovu narodu: Kadje Allahov rob itstao da mu se pomoli, onl 
su se u gomilama oko njega tiskati stall 590 , kazao: Kad vidjese kako on i 
njegovi drugovi klanjaju i kako nicice padaju na sedzdu, zadivivsi se, 
veli on, pokornosti njcgovih drugova, rekose: Kad je Allahov rob ustao 
da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali". Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 

3557. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Jahja 591 ; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Jusuf 92 ; kaze: Nas je obavijestio Israil; kaze: Nas je 
obavijestio Ebu Ishak" 1 prenijevsi od Seida b. Dzubejra da je Ibn Abbas 
kazao: "Dzini su se penjali na nebesa i prisluskivali Objavu. Kad god bi 
culi neku rijec, pridodali bi joj devet. Rijec (koju bi culi) bila bi istina, a 
ono sto bi pridodali bila bi laz. Kad je poslat (posljednji) Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjcno im je da se penju do ,s Tihama jc mjcsto sjcvcrno od Mckkc. 
Nahla jc mjcsto izmedu Mckkc i Taifa. ^ Pijaca, ili trziste Ukaz nalazilo sc izmedu Taifa i Nahle u Arabiji. 

ss Neki ucenjaci smalraju da sc ovo desilo u pocetku objavc Kur'ana dvije godinc prijc nego 
jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izisao u Taif. Imajuci u vidu da je pet vakaia 
namaza propisano na Mi'radzu, koji se dogodio nakon njcgovog povraika iz Taifa. ovdjeje 
vjcrovatno rijec o namazima julrom i vecerom koji su propisani prijc Mi'radza. 

K9 El-Dzm, od 1. do 3. ajcla, koji glasc: "Rcci: Meni jc objavljeno da jc nekoliko dzina 
prisluskivalo i reklo: Mi smo. doista, Kur'an, koji izaziva divljenje slusali, koji na Pravi Put 
upucuje - i mi smo u njega povjerovali i vise nikoga necemo Gospodaru nasem ravnim 
smatrati". 

5W EI-Dzin, 19. ajei. 
> '" Muhammed b. Jahja ez-Zuhcli. 
3,2 Muhammed b. Jusuf ed-Dibeji el-Fejrabi. 
593 Ebu Ishak es-Subej'i. 

141 mjesta (odakle su prisluskivali Objavu). Oni to spomenuse Iblisu, jer do 
tada ni nebeskim tijelima nisu gadani, a on im rece: To je samo zbog 
nccega krupnoga sto ce se desavati na Zemlji! On posla svoje pristalice 
da pretraze Zemlju. Posto nadose Allahova Poslanika, sallallahu alejhi 
ve sellem, kako klanja izmedu dva brda, mislim da je rekao u Mekki, i 
obavijestise ga, on rece: To je taj dogadaj na Zemlji zbog koga je 
(stavljena zaprcka izmedu vas i vijesti s neba)." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 


s- S ' * * 

jIp y_ j>& 'js- «1L. ,jl 'Jf- IsXj^ J* ^'j'J [ ■**£ ^'s?~ ] ■£»»■ y. •&■ IS-**- Too A 
^_Jp ^Jl_ir tl^j ^tbV t^JJl lldJl lils ^j 'c*s^ tUUi j* b"jl? cJul. ,^-i^i tfi 
UL_i .5U»a_Jl >>;' Ji jJ ( y^ls" jj-Jjlj ) aJ^ jj ( >'(i {»! /lull bjii \j ) :Jirj j* 

* f * i Ai. •< a ' * % \ i * V \ t m *» * *.* * • t* * ' * * * i 

f&Ji J cf rfj' 3 'J- ^ y> J- J*r Jt 'j~^ &£» ■&■ y. -& ^c • r ° ° * 

^ , * * - * ' ~ ■ 

ib'U^J^I Li& Jl^ b :'jui jJLj 4p Jjl J^ ^1 J\ jJrj *b>J .aJLj Jr tfyti 

?IjJlJ Ui : Jtf .(^r 5S> SO* ^ ^ii j& Ji Sj« ^]'t -. JvS ?lj^ Ujj :Jl5 .0 

_!?- 1 i'ti J i_j)'uB bjilii U dp iyil S'ji Liiii :Jli .CJ Jt-J ^ ^/jj J ijli :Jl3 

S_jy [^ J^IjC ^ f j ,Jji jiji'L ^1p .5^ an b r jf i^lui j4^ i^b^ oi j^&J .Uli j(u 5I)J Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i En-Nesai u Sunenu. 
1 42 <_Jji ^_Ji 'J j£- u>i ^g. ^ i£ u>f jijii ^cji v ^liji i&. .re-u 

■illi -aJLJ V i _ £ Cs -J-Lil J_J~-J j* *Ll!li Jj _~J' ji- C-jIj j* ,»i?--.!i >'■/- J) ■ J '^ f^ t*J " •'•" ;l1 

ji Ji! tf! : Jrj j* iijt Jls : jll ( SyiiJl Jiij tfjSl Ji! }a ) :VJi »aa ,J jli ^ '^L ] 

* c-*ti ^p c_.-ikJi '-U-' »^jd Jjj .^JikJl J j jiJl 

70. Iz sure El-Muddessir 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3558. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obayijestio nas jc 
Abdur-Rczzak prcnijevsi od Zuhrija, on od Ebu Selemea , a on da je 
Dzabir b. Abdullah kazao: Cuo sam Allahova Poslanika. sallallahu alejhi ve 
sellem, kada prica o razdoblju zastoja Objavc i kaze: "Dok sam (jcdnog 
dana) isao, zacuh glas s neba! Podigoh glavu kad melek sto mi je dosao u 
pecinu Hira sjedi na prijcstolju izmedu nebesa i Zemlje!' 96 Ja se od 
njega prepadoh, vratih se (kuci) i rekoh: Umotajte me, umotajte me! 
Posto me umotase, Uzviscni Allah objavi: 0, ti, pokriveni! XJstani i 
opominji! I Gospodara svoga velicaj! I haljine svoje ocisii! I kumira se 
kloni! Ovo bijase prije nego je propisan namaz." Ovaj had is je 
hasenun-sahihun. Takodcr ga je Jahja b. Ebu Kesir prenio od Ebu Selemea 
b. Abdur-Rahmana. 

3559. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Hasan b. Musa prenijcvsi od Ibn Lehi'a, on od Derradza, on od Ebu 
Hejscma, on od Ebu Seida, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve [ " Ebu Selcmejc Abdur-Rahman b. Avfjepoznati Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve 
sellem, ashab. 

*"" Nakon sto sc melek Dzibril Muhammcdu. sallallahu alejhi ve sellem, javio u pecini I lira i 
nakon sto su mu objavljcni prvi ajeti sure El-Allek, jcdan period je doslo do zastoja Objavc. 
Ovo jc bio slucaj kada se Dzibril ponovo javio i kad je nasiavio da mu donosi Kur'an. 

" Toliko se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prepao kad je po prvi pul vidio 
Dzibrila da je drscuci dosao kuci i da jc trazio da ga pokriju i umotaju, U El-Buharijevoj 
prcdaji stoji da je rekao: "Polijte me hladnom vodom i umotajte me!." 
"" s El-Muddesir, od 1. do 5. ajeta. 

'"' Ovc rijcci Uzviscnog Allaha ukazuju na to da jc Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi vc 
sellem, a samim tim i njegovim pristalicama, bilo naredeno cisccnjc tijela i odjece prije nego 
je nareden namaz. 
''"" Biljezc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

143 sellem, kazao: ""Saud je brijeg od vatre u Dzehennemu na koj» ce se 
(nevjcrnik) pcnjati sedamdeset godina! On ce se na njega tako vjec"no 
penjati i padati!" Ovaj hadis je garibun. Kao merfu' hadis poznat nam je 
samo preko Ibn Lehie. Nesto od ovoga je preneseno i od Atijjea, od Ebu 
Seida kao mevkuf hadis. 

3560. 1SPRICAO NAM .IE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan prenijevsi od Mudzalida 6 "', on od Sa'bija, a on da je Dzabir kazao: 
"Neki jevreji upitase Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, 
ashabe: Zna li vas Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, koliko ima 
strazara u Dzehennemu? Rekose: Ne znamo dok ga ne upitamo! Potom 
dode neki covjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rece: 
Muhammede, tvoji ashabi su danas pobijedeni! Cime su pobijedeni? 
upita on. Rece: Jevreji su ih pitali da li vas Vjerovjcsnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, zna koliko ima cuvara u Dzehennemu? I §ta su 
odgovorili? Odgovorili su: Ne znamo dok ne upitamo naseg 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. On rece: Zar mogu biti 
pobijedeni oni koji budu upitani za nesto sto ne znaju pa reknu: Ne 
znamo dok ne upitamo naseg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem? 
Oni su svojim vjerovjesnicima govorili: Pokazi nam Allaha da ga jasno 
vidimo! Dovedite mi te Allahove neprijatelje! Neka mi, izmedu njih, 
dode i onaj sto je pitao za dzennetski prah, a to je bijelo brasno. Posto 
stigose, upitase: Ebu Kasime, koliko ima strazara Dzehennema? On 
rece: Ovoliko i ovoliko, pokazavsi im (rukama) prvo deset, pa devet 
(prstiju). Tako je rekose oni. Potom ih Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi 
ve sellem, upita: Sta je to dzennetski prah? Oni malo, veil on, zasutjese, 
a potom rekose: To je hljcb, Ebu Kasime, a Vjerovjcsnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rece: HIjeb od bijelog brasna." Ovaj nam je hadis poznat 
samo sa ovim senedom preko Mudzalida. 

3561. ISPRJCAO NAM JE Hasan b. Sabbah cl-Bezzar: kaze: Obavijestio 
nas je Zejd b. I lubab ° ; kaze: Nas je obavijestio Suhejl b. Abdullah el-Kuta'i, a 
on je brat Hazma b. Ebu Hazma el-Kuiaija. prenijevsi od Sabita, on od Encsa b. '' 0I Mudzalid b. Scid b. Umejr cl-Hemdani Ebu Omer cl-Kull nijc jak prcnosilac. Prcd kraj 
zivota je poscnilio. Pripadao je sestoj generaciji. 

602 U sum El-Muddesir, od 27. d. 3 1 . ajcta Uzviseni kaze: "A znas li ti sta je Sekar? Nista on 
nece postedjeti. kozc ce ernim uciniti, nad njim su devetnaestorica, - Mi smo cuvarima vaire 
mclcke postavili i odredili broj njihov kao iskuscnje onima koji ne vjcruju, - da se oni 
kojimaje Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanjc ucvrsli. i da oni kojima je 
Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni cija su srea bolesna i oni koji su 
uc\ jernici - kazu: Sta jc Allah htio ovim kao primjerom'.' Tako Allah ostavlja ti zabludi 
onoga koga hocc. i na piavi put ukazuje onome komc hoce. A vojske Gospodara tvoga 
samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena." 

603 Zejd b. Hubab Ebu Huscjn el-Ukli porijcklom jc iz Horasana a 2ivio je u Kutl. Iskrcn jc 
prcnosilac hadisa ali je grijeSio prilikom prenosenja hadisa. Grijcsio jc prcnoseci hadisc od 
Sufiana cs-Sevrija. Pripadao je dc\etoj generaciji. Umro jc 203. godinc po Hidzri. 

144 Malika, a on da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o ovom 
ajetu: On je jedini dostojan da Gu se boje i On jedini prasta , kazao: 
Uzviseni Allah je rekao: Ja sam jedini dostojan da Me se boje, a onaj koji 
Me se bude bojao nece se mimo Mene drugom bogu klanjati i Ja cu mu 
jedini oprostiti." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 60 Suhejl kao prenosilac 
hadisa nije jak, a Suhejl je sam prcnio ovaj hadis od Sabita. 

bi ij i;cj aj u>j oT^iii 4* jjjf ill -^ 4*^ J-*^ J>»j c>is" : jb ^ J> 

Jl.i, ;'./ 'ii'j— 'v'j £-&> 4j ii^J Ol£i : Jis .( 4j J?Jii! dJJUJ 4j SJ^JJ d ) :iJJl JjStt ikikj 

.1 — :/■ c~;J^- IJla .(9^Ss>lJ Ljj'3 ^1) a^»tf -LijJ 4_Jrj ) :'+Li'j <Os- aJJ' ^Ls JJl Jj~-j tyi 
v — "■* J^ J* S-? O* fi^ J.^ -^•^' -V 1 t^JJJ -^ ,-.-* '"** J~" Js"r"! !•* -^'j ^ a 'jJ "Bj 

» * ' ' ' - 

»i«j Uj -JjO^j «Jj ajjj ^^J- ^1 jJ- JJsb*> ^ _jju ^P l)LjL» jS- jWfciOl o_'j_; •■ ui -' J -; ■»-_,' -- - 

71. Iz sure El-Kijame 

LI hue A Huh a. Milostivog, Samilosnog: 

3562. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan' ' prenijev§i od Musaa b. Ebu Ai§e , on od Seida b. Dzubejra. a on 
da je Ibn Abbas kazao: "Kad bi Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve ""' El-Muddesir, 56. ajct. 

15 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl, El-Bezzar i Ebu Ja'la u Musnedima i En-Nesai i Ibn 
Madzc u Sunenima. 
m Sufjan b. Ujcjne. 

607 Musa b. Ebu AiSe el-Hcmdani Ebu Hasan el-Kufi pouzdan jc prenosilac hadisa i 
pobozan Coyjek. Pripadao je petoj gencraciji. 

145 scllem, bilo objavljeno nesto od Kur'ana, on bi to (vise puta) izgovarao 
jezikom svojim da bi ga sto prije zapamtio, pa je Uzviseni Allah objavio: 
\e izgovaraj Kur 'an jezikom svojim da bi ga sto prije zapamtio! " 

(Et-Tirmizi) kaze: Kadje (Ibn Ebu Omcr) prcnio ovaj hadis mrdao je 
usnama pa je i Sutjan (kad ga je prenio) mrdao usnama. Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 61 " Ali b. Medini veli da je Jahja b. Seid el-Kattan kazao: 
Sutjan es-Sevrije o Musau b. Ebu Aisi pohvalno govorio. 

3563. ISPRICAO NAM JE Abd b. Ilumejd i kazao: Ispricao mi je 
Sebabe prenijevsi od Israila, a on od Suvejra, koji je kazao: Cuo sam Ibn 
Omcra kada veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllem, rckao: 
"Najnizi stepen, od stanovnika Dzenneta, imat ce onaj koji ce imati 
tolike vrtove, u njima ce biti smjesten on, njegove supruge, njegove 
singe, i njegove postelje, a koji se nece moei obici za hiljadu godina, dok 
ce, po deredzi, najvisi stepen, od stanovnika Dzencta, imati onaj koji ce i 
jutrom i veceri gledati u svoga Gospodara." Potom je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, proucio: Toga dana ce neka lieu blistava biti, u 
Gospodara svoga ce gledati." 

Ovaj hadis je garibun. Mnogi su od Israila prenijeli slicno kao meiili' 
hadis, dok je Abdul-Melik b. Dzcbr prenio od Suvejra, a on od Ibn Omera 
kao njegove rijeci i nije to vezivao za Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
scllem. El-Esdzei je prenio od Sufjana. on od Suvejra, on od Mudzahida, a 
on od Ibn Omera kao njegove rijefii i nije ga vezao za Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem. Nije nam poznato da je ovaj hadis iko osim Es- 
Sevrija spomenuo od Mudzahida. 

* 'j~s- o'jjL 'jaj . V Y 

^— » -J^— '* f j— ^ f #' \J ( J/j j~? ) J> !| : °^ iu "^* j* *J 'J* >'/}■ J f 1 ^ 
a Ui J.* 4JH1 jj^ij jip} iJtey ^ Jj-0 *J dyb J*** t*^j 4^ ^ l ,J^ ^ J>*0 

.1 _/ ^ i- o-;-ii- IJl* .Jjjl i-w ^ .J : Jyj ?CiU J Ji Uj ^y :Jj£y jSHll Jfe m El-Kijame, 16. ajct. 

''"" Ovdjc sc radi o muselsel hadisu. Musclselom sc naziva svaki hadis u cijem se sencdu ili 
mclnu, prilikom njegova prcnosenja. ponavlja svojstvo ili osobina, kao sto je npr. u ovom 
hadisu svaki ravija, nakon Sto gaje prenio, zamrdao svojim usnama. 
'" Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buliari i Muslim u Sahihima. 
611 Sura El-Kijame, 22. i 23. ajet, 

146 ■J-ioLC- -j* -U3 ^i _l> .^J , 

j_ ri Jib ji- Ojjj jj c~fU Ij'^I J-*"!' ^ J ° -uJ-~> Ij^' -C^" 0* -4* l2i»- .V0"\0 

.( a_JJ j\_i .Lu^i l^l* ^yii JS3 ) iiiia ij J 13 Ijbm ijjp U.!a.«j ^^J ji ^al'i :3i\ii cJlii 72. Iz sure Abese 
U Une Allaha, Milostivog, Samilosnog: 3564. ISPRICAO NAM JE Seid b. Jahja b. Scid el-Emevi i kazao: 
Ispricao mi je moj otac i kazao: Ovo jc ono sto smo procitali Hisamu b. 
Urveu od njegova oca, a on od Aise, koja je kazala: "On se namrstio i 
okrenuo objavljeno je u vezi sa Ibn Ummi Mektumom 613 , koji bijase 
slijep. Dosao je Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je 
kod njega sjedio neki od idolopoklonickih velikodostojnika, i pocco 
govoriti: Allahov Poslanice, ukazi mi na Pravi Put! Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, od njega zakrenu glavu, okrenu se prema 
ovom drugom (tj. idolopokloniku) i nastavi: Da li ti, u onome sto ja 
propovijedam, vidis kakvu stetu? Ne vidim, odgovori on. U vezi sa ovim 
je ovo objavljeno." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 4 Neki su ovaj hadis prenijeli od 
Hisama b. Urvea, a on od svoga oca, koji je kazao: On se namrstio i 
okrenuo, objavljeno je u vezi sa Ibn Ummi Maktumom. U njcgovu senedu 
on nije spomenuo: od Aise. 

3565. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Fadl 615 ; kaze: Nas je obavijestio Sabit b. Jezid 616 prenijevsi 
od Hilala b. Habbaba, on od Ikrimea, on od Ibn Abbasa. da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Bit cete prozivljeni bosonogi, goli i 
neobrezani! Na to ce neka zena: Zar cenio gledati, ili je kazala vidjeti, 
sramotne dijelove tijela jedni drugih? On reee: Hej ti, toga Dana ce se 612 Abese, l.ajcl. 

613 Ibn Ummi Mckium jc jedan od Vjcrovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, muezina. 

Zvao se Amr b. Zaide. Neki vclc da se zvao Amr b. Kajs b. Zaide, dok neki vele da se zvao 

Abdullah. Prvo misljenje je najraSircnije i najprihvatljivije. 

fii "' Biljcze ga i Ibn Hibban u Sahihu i Ebu Ja'la u Mitsnedu. 

6 * Muhammed b. Fadl cs-Sudusi Ebu Fadl cl-Basri pouzdan jc i siguran prenosilac hadisa, 

ali je pred kraj zivota posenilio. Pripadao |e devctoj generaciji. Imao je nadimak Arim. 

616 Sabit b. Jezid el-Ahvel. 

147 f\ I " "fits 

svako samo o sebi brinuti ' . " Ovaj hadis je hasenun-sahihun. ' Prencscn jc 
od Ibn Abbasa sa vise scneda. * »-.'" ^ ' • f - - -- - 73. Iz sure hes-semsu kuvviret 
U ime Aallaha, Milostivog,samilosnog: 

3566. ISPRICAO NAM JE Abbas b. Abdul-Azim el-Anberi; kaze: 
Obavijestio nas je Abdur-Rezzak; kaze: Nas je obavijestio Abdullah b. 
Mudzir prenijevsi od Abdur-Rahmanana'' 19 , a on je sin Jczida es-San'anija, 
koji je kazao: Cuo sam Ibn Omera 620 kada veli da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alcjhi ve sellcm, rekao: "Koga raduje da istinski spozna svoje 
stanje na Sudnjem danu, ncka uci sure: Izes-semsu kuvviret, Izcs-sciiuiun 
fetaret i Izes-semaun sekkat. " 0* 

,|7 /l/)c«'. 37. ajcl. 

IS Biljezi ga i En-Ncsai u Stmenu. Abdur-Raliman b. Jczid cs-San'ani Ebu Muhammcd cl-Kas iskren je prcnosilac hadisa. 
Pripadaoje Cetvrtoj generaciji. 

" : " Ovaj Ibn Omcrov hadis biljcze i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, El-Taberani u El- 
Mu'dzemul-kebiru i Hakim u Mustedreku. Hakim ga Sinatra vjcrodoslojnim hadisom. 
621 U spomenutim surama se opisujc stanje na Sudnjem danu. Kroz spomenuti opis. a na 
osnovu onoga sto radi, svako mozc pronaci sebe. 

148 ,jJS\ JfJl 'j&'j .QS 'jiju ^jj>- l^j Oj) ilf Ojj .AJi Jili LjIj) yijullj p- ^i 'ja lilS .frlijli 
* jj^s ^1^ !lj.b- IJLa .( bjj-i? l^ftS* li ^.^ ^ O13 JJ US' ) il)l '/i 

^_J) £^1 l5* ^A# : J 1 * ( JyJM\ Li'J ^i\3l fji ^ ) \fiy l£llp ^ •^ l *»- J^ -j** 
- — 31 •, — P _*-£• ,vl -,P *ilj ■> j^- -jl ■-*- ,-J u ,v _— c- Ij -^1 illi bjJa- . Vffl^ \ 

O o* -* <-/ ' w' l \~* -* C' 1— ' W ->- w* ^_> " J' 

' ' ' 7-' I * - ' :* '>./* vs' j* Vj .7<-~"-~0 ^-j-vi- !_Li> ,«uJii 74. Iz sure Vejhin lilmutaffifin 
U hue Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3567. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 
prenijevsi od Ibn Adzlana, on od Ka'ka'a b. Hakima, on od Ebu Saliha, on od 
Ebu Hurejrea, a on da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, kazao: 
"Kad neko ucini kakav grijeh 622 , na njegovo srce bude stavljena crna 
mrlja, a kad prestane grijesiti, zatrazi oprost i pokaje se, njegovo srce 
bude ocisceno. Ako se povrati grijesenju, mrlje se uvecavaju sve dotle 
dok njegovo srce u potpunosti ne prekriju. To je prekrivanje koje je 
Allah (u ovom ajetu) 6 3 spomenuo: A nlje tako! Ono sto su radili prekrilo 
je srca njihova. " Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 624 

3568. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Durust el-Basri 625 ; kaze: 
Obavijestio nas je Hammad b. Zejd prenijevsi od Ejuba 626 , on od Nafi'a, a on 
od Ibn Omera. Hammad kaze da je (ovaj hadis), po nasem misljenju, merfu'. 
(U njemu, govorcci o ajetu): na Dan kada ce se Ijudi zbog Gospodara ' U prcdaji koju biljezi Ahmed b. Hanbcl u Musnedu stoji da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Kada vjernik u£ini kakav grijeh..." 
m El-Mutqffifun, 14. ajet. 

u Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, En-Nesai i Ibn Madze u Sunenima, Ibn Hiban 
u Sahihu i Hakim u Mustedreku. Hakim smatra da je vjerodostojan prcma kritcrijima 
M us lima. 

625 Jahja b. Durust b. Zijad el-Basri pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je desetoj 
generaciji. 

(l Ejub b. Ebu Tcmime Kejsan es-Sahtijani Ebu Bekr el-Basri pouzdan je i siguran 
prenosilac i hudzdze u hadisu. Poznati je seri'atski pravnik i veoma pobozan covjek. 
Pripadao je pctoj generaciji. Umrojc 131. godine po Hidzri. 149 svjetova diet 11 (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,) kaze: "Dici 
ce se u znoju do polovine usiju!" 

3569. ISPRICAO NAM JE Hennad; kaze: Obavijesrio tias je Isa b. 
Junus prenijevsi od Ibn Avna , on od Nafi'a, on od Ibn Omera, a on da 
je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, (o rijeCima Uzvisenog): na 
Dan kudu ce se Ijudi zbog Gospoduru svjetova diet, kazao: "Dici ce se u 
znoju do polovine usiju!" Ovaj hadis jc sahihun. O ovoj temi prenesenje 
hadis i od Ebu Hurejrea. 


frU-Jl lij o'jj~> j»j .V© 'Jl <JJl ^ :t IS .ilii LjC-#Ji JJJ 'y :J u, ^Lj «& J)l J^ '^I'i ol~~- :'oJli :^u [y> iS^Ii 

.^yji dUi : JlS .( Ijy-J ) Ai'ji J\ ( *^*j aj^ r«Jjl 'J» lili ) :JjiJ iUi jj aJJi J_^>\ G 

* Or Jl lis 'j.. Ul JX.J -^ ill ^ ^iil ^ ^Jl "j^ 

75. Iz sure Izes-semaun sekkat 
V ime Alluhu, Milostivog, Samilosnog: 

3570. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Ubcjdullah b. Musa prenijex si od Osmana b. Esveda, on od Ibn Ebu 
Mulejkea, a on od Aise, koja je kazala: Cula sam Vjcrovjcsnika. sallallahu 
alejhi ve sellem, kada vcli: ""Ko, prilikom polaganja racuna, bude 1,27 El-Mutqfflfiin, 6. ajet. 

628 Dakle, ljudi ce u veoma icskom stanju iSCekivati sudenje. 13 it de u znoju do polovine 
usiju jer ce im SveviSnji Allah pribliziti Sunce do iznad yla\ a njihovih. 
,,: " Isa b. Junus cs-Subcj'i el-Kufi. 

"'"' Abdullah b. Avn b. Eriiban Ebu Avn cl-Basri pouzdan je, siguran i vrijedan prcnosilac 
hadisa. Pripadao je Sestoj generaciji. Sio se tice znanja, njegove prakticne primjene i zivome 
dobi. bio je popui Ejuba b. Ebu Temimea es-Saluijanija. Pripadao jc scsioj generaciji. 
5 Biljeze ga i Ahmed b. lianbel u Musnedu i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

15U 


detaljno pretrcsan, taj je propao!" Rekoh: Allahov Poslanice, Uzviseni 
Allah kaze: onaj koine bude knjiga njegova u desnu niku njegovu data 
lahko ce racun poloziti . On rece: "To ce biti (formalni) prcgled (onoga 
sto je radio)." Ovaj hadisje hasenun-sabihun. 

3571. ISPRICALI SU NAM Muhammcd b. Eban i drugi i kazali: 
Obavijestio nas je Abdul-Vehhab es-Sekafi prenijevsi od Ejuba, on od Ebu 
Mulejkea, on od Aise, a ona od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellcm, 
slicno prethodnom hadisu. 

3572. ISPR1CAO NAM JE Muhammed b. Ubejd el-Hemdani: kaze: 
Obavijestio nas je Ali b. Ebu Bekr prenijevsi od Hemmama, on od Katadea. 
on od Enesa, a on da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ko 
bude detaljno ispitivan, patit ce!" 

Ovaj hadis je garibun. Od Katadeovih hadisa preko Enesa od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, poznat nam je samo ovim 
senedom. 

'.* a,J a - t 3 * - > f a *..>**>, 1' t 't > => > * ' ,i"t 1 *' > > « t »* .*t* * **.»*«» 

J-L-P jj -*> y /^P *— _•> /fj *"J' -^s-^j 3J>LP /jt r jj \J j~>-' -L*J>- •£ -LP Uj-L- ,T OV" 
* *' " ', "'>,'''''*.! i » . ..*... » 

:J -j 4 Jp jJJi JLs 4Ji J_j-j Jli : JU 5^y» J Jc- «jij j_ H 4J\ Jup jp -Uli- j^ Lj Ji ^ 

* . .J 9+ J «*• ».-J J * - J . _ - a-J a .- J -a i f i ' ' * * 1 1 * •■* 

* ,(U ' ,' '»'*.' - a ft, ... ' i'» >. - ' * -' I. * l'- ' >>>'.' * ** -a ,^' p i. # .. a,.» a , J 

A J— ^ "fJ — -» a^ *»P •_• >j?£-' JUaiJi Jji-- -j i c^i V »X>j ^ii Ji^' -LP ul ^-N! i-S-^y' ^-Lr* - "ri r~" v ' -Oj^u 63: Sura EI-Mikak 1. i 8. ajct. 

633 Biljezc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 151 U iUl :iJ JJis .,U^i «« 4lx£i a^J (»-£•&» Jy ^ ^-^J 1 ) >Lr-** .r^ 1 l?^- 9 '*! '^-'3 

^j aJ ^_J> Jlis *=ib L-?iil JlS* ftCJvJt [y> CJ 01 :Jl3 .c~L~ <J* ^a*Jl cJ^> lil dJJl Jj~*j 

IjjL-^li J»i.jJ — i- j^fclp JaLl J jLj ^ p*fl ° ! J* °?*'P- ^ *?*! & >-J^ WfW 
i^jJ^Jl li# O^s- lil iDlTj J 13 .litf jj«l-i Aji ,i J»4l« OUS O^iJl jl-fei* Jal^i .&Lll 

jiii .ii ^k; "^ diuii iiiij bis") ^jiiii j* SiK otr :jii. jSb-tSi ii*isJi Ug ^j> 

«_kiii oj_J.i bt cii^-i iu \j* .js- SiifcS cui iliai jii jf i^i Co*. ^ ij^aJi jai&i 

dUi ^iakj u>t 4jy>l3 Lajsj I* Js- ii \/jo2 : J IS .iiiSu ji j^iLs l)j£j Jj iLjl lii j*£U 
:^«jw J is X**'^p ^ L-»ij f^ 1 Ji^ J* Olifj a^! LaA^u Jiis ,«lJ] LaI^u Oij [y&l&i 

y. car Lj»$i iuS jtj fdiii u u^J : jii .^*£J» JUi>; ijfts" ^\'^>\ L>ik^f bt L-j-1 

^ ^SaL') vJbl^Jl ii* diCj fli*ji JJejJ :'ji .Sill lii Cm) jlii a^i J»- *j JjJ jji aj 

Li jua .iuju Lj»i^ji fiiiji 3^8 ^^j ii£; u flj *&ii jit Jj ^*ts3i jjjU .^isSi 

liys-LJ c, ■'< 'J\ ill*? dii jii lift .^i 'oIp Jii cJT 'J ja&'i (sJJ jii lil :L_*i> 
',j : '- > li jviT ^131 ^y. apI^u ^ ij iUi ^ j»ll^l C*4? : Jll . j&&\ Xfi cJT ibl 
\_» isVS* bj ^i :JU8 l^«5- fU«il i^S :Jl5 .ilC-t cJlS* L*lSJl iiL" i)l ■'$&. J^ .3?l3 
: ljJl_J ?L_gii 'y> :'j&\ jlis .aj'ijJi Jiii J*'j ii :Jli .Uiisi ji iULli US- LaI^Ii Jji 
:5J jlis ^1 <u ^li : Jii .5iM iUi: jj CUp flUIl l^i ^p IUJ :ljJl5j ^>l3l £_jii .fJill 

di_4i «_jr3 bj cjf,( js^j iJlb ill. iji u :*i jii ?iis"j ilr iiS ^psj i»iij bit bj 

j_b .^apLJi ^ .i^sJ 4ip i\s aUI l*jj : Jii .Iju : jii f^Ds- &'j ^JS\j jfi'yl D^nj' 
'jLJ .LVU* Cjj jii j SIS ^L. j^i^ JS" ^isl'tJ : jlii .^j ^'U j^Jj cJuS J^iyt iiUJi 
5_Jii ^I_Jl J3j .Aisii lifto5-t Jyii ^ip jUiUi j-i>}s ^i OiT ^J3l J*rjJtj s-*'^^ 
iUi Jj *< ijiliiSii . a- .?j ^ SjSJS USj liS* J-r J] aj ijkkJi :jUi f>liiib y.i lj .^'^i 
J—jJl ilJi [y> Ojiiljii \Jier il« 8j2^ bt Ijiljt j^ill OliCjl lUi Jj «o l^'l liii J2jJl 
j_?Ji ^-Ji *—> ijilkj of HUJi i. 'j& .^-3 ^i : jii .f»Uiii ill ^° Jri (^ ts^" "^J^-J 
l_J iL f i :diUil fcUIl jlii .siyfj Hi Ij/lT ^jJJI illi 3> /4l J) *» jiWli .*-» Sljil^ 
jU CJuai *j y.U : Jii .fd«Ji ioa Ljj aAJi ^ 1,^3 !i ! Ji^'J i/?*/J i/&£ J>~ \sr& 
Jlis .oli Ij '-"'^ '^f is-blff J* dlb ili*Jl j^js : J is .^li*Jl \X» Lj'j aAJi j^1~» : JUS sli^ 
:k iL_I«ij J—jSi :'jl-J .AliiJl lii Lj^j j*5* ^ ^ *^ ^ ^ f^ 1 ^* r 1 * "^' : «J*^ N^ J_J^ .jllii sii ^ sU^jf jjjjj jy JjSj iUTy 4qp j* ^rj i> : J^ j&\ g*r p jtihj 

Oli _)> ill ijJ ps-Ul Ljljxlsi JJ ) :a_5 ^lijj iijLy iil Jji' :JlS .AjiS-Bl ilL" ^i lg.iL' 

jJ ^ii j*j ^ r_^-i if' ^5«$ . jjS ills fLL*3l C& : JlS .( XajJi jijJJ! ) aJJ J»> ( j y}jl 
* 1-ij* ^— >- iijJ»- \JJ> . JJ ^- ^4*-<5j US' 4pLUs> ^ ii-^slj ^ilkjjl 

76. Iz sure El-Bur udz 
UimeAllaha, Milostivog, Samilosnog: 

3573. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijcstili su nas 
Revh b. Ubade i Ubcjdullah b. Musa prenijevsi od Musaa b. Ubejdea 634 , on 
od Ejuba b. Halida fi3 \ on od Abdullaha b. Rafi'a, a on od Ebu Hurejrca, koji 
je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, rekao: "Dan vec 
odrcdeni je Sudnji dan. Dan onoga sto ce biti prisutno je Dan Arefata, 
dok je Dan prisutnih 636 petak. Ne izlazi sunce i ne zalazi ni u jednoni 
danu vrednijcm od njega (tj. pctka). U njemu se nalazi jedan trenntak, 
nece u njemu ni jedan vjernik zamoliti Allaha za kakvo dobro, a da mu 
to nece biti uslisano, niti ce u njemu ijedan vjernik zatraziti utociste od 
kakvog zla, a da ga Allah od njeg nece zastititi!" 

Ovaj hadis nam je poznat samo preko Musaa b. Ubejdea, a Musaa b. 
Ubejdea smatraju slabim prenosiocem hadisa. Slabim ga smatraju Jahja b. 
Seid i drugi i to u pogledu njegova pamcenja. Prenijeli su od Musaa b. 
Ubejdea Su'be, Sufjan es-Sevri i dugi imami hadisa. 

3574. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Kurran b. Temmam el-Esedi prenijevsi od Musaa b. Ubejdea slicno 
prethodnom hadisu s ovim sencdom. Musa b. Ubejde er-Rebzi je imao 
nadimak po djetetu Ebu Abdul-Aziz. Jahja b. Seid el-Kattan i drugi ucenjaci 
kritikovali su ga zbog njegova pamcenja. 

3575. ISPRICALI SU NAM Mahmud b. Gajlan i Abd b. Humejd, isti 
smisao, kazavsi: Obavijestio nas je Abdur-Rezzak prenijevsi od Ma'mera, on od 
Sabita el-Bunanija , on od Abdur-Rahmana b. Ebu Lejla, a on da je Suhcjb" 37 
kazao: "Jednom prilikom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, H1 Musab. Ubejde er-Rebzi. 

s Ejub b. Halid b. Safvan b. Evs b. Dzabir cI-Ensari el-Medeni. poznat kao Ibn Ebu Ejub. 
Ibn Hadzer ga smatra blagim prenosiocem hadisa. 

'"' Ovdje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. pojasnjava koji su to dani spomenuti 
u I., 2.. i 3. ajetu sure El-Buntdz: "Tako mi neba sazvijezdima okicenog i Dana vcc 
odredenog i prisutnih i onoga sto ce biii prisutno." 
637 Suhejb b. Sinan cr-Rumi poznati jc Vjcrovjcsnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 

153 nakon sto jc klanjao ikindiju, nesto u sebi govorio. 638 Rijec: El-Hemesu, 
po misljenju nekih ucenjaka, znaci mrdanje usnama, kao da sapuce. Neko 
mu rece: Allahov Poslanice, kad si klanjao ikindijski namaz, nesto si u sebi 
govorio? On rece: "Jedan je od vjerovjesnika, zadivljen brojnoscu svojih 
sljedbenika, rekao: Ko se moze suprotstaviti ovima? Uzviseni Allah mu 
objavi da im ponudi mogucnost izbora izmedu dvoje: da ih kazni ili da na 
njih posalje njihove neprijatelje. (On im ponudi izbor) i oni odabrase kaznu. 
Allah na njih posla smrt od koje, izmedu njih, umrije oko sedamdeset 
hiljada ljudi. (Suhejb) kaze: Kad jc (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc sellem.) 
ispricao ovaj hadis, on je ispricao i drugi. Jednom je ispricao sljedece: 
Nekada davno, prije vas, zivio je jedan vladar koji je imao svoga 
carobnjaka koji mu predskazivase buducnost. Kad je carobnjak ostario, 
rece vladaru: Dajte mi jednog ostroumnog djccaka da ga poucim 
carolijama jer se bojim da cu umrijeti, a mcdu vama vise nema nikoga ko 
ovo poznaje i ko bi nckoga mogao poduciti! Pronadose mu odgovarajuceg 
djccaka i naredise mu da ide kod tog tSarobnjaka. Poce (djecak) odlaziti kod 
njega. Na putu kojim je prolazio djecak, u jednom samostanu, zivio je 
jedan monah. Ma'mer kaze: Mislim da su zitelji tog samostana vjerovali u 
jednog Boga. Kad god bi djecak tuda prolazio, uvijek bi ponesto upitao tog 
monaha. Cinio je tako dok mu ovaj ne rece: Ja vjerujem u Allaha! (Kad mu 
to rece), djecak, vcli Suhejb, nastavi boraviti kod njega, a prestade ici kod 
carobnjaka. Carobnjak obavijesti djecakovu porodicu da djecak vise kod 
njega ne dolazi. Djecak o tome obavijesti monaha, a on mu rece: Kad te 
carobnjak upita gdje si bio? Reci: Bio sam kod porodice, a kad te porodica 
upita gdje si bio, ti im reci da si bio kod carobnjaka. Jednog dana djecak 
naide na jednu ogromnu zivotinju koja se isprijecila pred svijet tako da 
nije mogao prolaziti. Neki vele da je to bio lav. Djecak je uzeo kamen i 
rekao: Allahu, ako je istina ono sto prica svecenik, ja te molim da je ovaj 
kamen ubije! Potom baci kamen i ubi zivotinju. Ko je ubi? upitase neki. 
Djecak, odgovorise drugi. Ljudi se iznenadise i rekose: Ovaj djecak nesto 
zna sto drugi ne znaju. Cuvsi za to, dode mu slijepac (sa vladareva dvora, 
donese obilate darove) i rece: Ako mi vratis vid, dat cu ti sve ovo! Djecak ce 
na to: Ja od tebe ne zelim nista, (jer ja ne lijecim nego Allah lijeci). Ako ti U jcdnoj prcdaji ovog hadisa stoji da je na Hunejnu Allahov Poslanik. sallallahu alejhi vc 
sellein, nakon sto jc klanjao sabah, u sebi nesto govorio, sto ranije nije praktikovao. 
Rekosmo: Primjecujemo da nesto Oinis sto do sada nisi cinio. Sta to u sebi sapuccs? On 
rece: "Jedan je od ranijih vjerovjesnika. zadivivsi se brojnoscu svojih sljedbenika, rekao: 
Ko se ovolikim mojim sljedbcnicima moze suprotstaviti. pa mu jc Uzviscni Allah objavio: 
"Ponudi svojim sljedbcnicima izbor izmedu ttojc: da protiv njih posaljem njihova 
ncprijatelja i da se protiv njega bore, ili da im dam ncstasicu i glad, ili, pak, da ih Ja kaznim? 
On im ponudi mogucnost izbora i oni odabrase kaznu. Allah na njih posla smrt te ih u roku 
od tri dana umrije sedamdeset hiljada. Zato, dok vas gledam tako brojne, ja u sebi sapucem: 
Allahu. ja u ime Tvoje nastojim. u ime Tvoje napadam i ime Tvoje se borim." 

154 bude vracen vid, hoces li povjerovati u Onoga koji ti jc vratio vid? Hocu, 
odgovori on. Djecak zamoli Allaha (da mu povrati vid) i On mu ga povrati. 
Posto progleda, on povjerova u Njega. Kad za to cu kralj, posla ljude da 
mu ih dovcdu. Posto ih dovedose, rece: Svakog cu od vas (trojice) ubiti na 
poseban nacin! Naredi da izvcdu svccenika i covjeka koji bijase slijep. 
Jcdnom od njih dvojice pilom raspolovi glavu po sredini, a drugog ubi na 
drugi nacin. Potom naredi da mu dovedu djecaka. Posto mu ga dovedose, 
rece: Odvedite ga na vrh te i tc planine i odozgo ga bacite! Kad su ga odveli 
i s njim se popeli na planinu odakie su ga trebali baciti, svi se, jcdan po 
jedan, s nje survase, samo je djecak ostao. Nakon toga vladar naredi 
drugoj grupi da ga odvedu i bace u more. Posto ga dovedoSe do mora, 
Allah njih sve potopi, a njega spasi. Nakon toga djecak rece vladaru: Ti me 
ne mozes ubiti dok me ne razapnes na jedno drvo, i kad htjedncs odapeti 
strijelu ne reknes: U ime Allaha, Gospodara ovog djecaka. On, veil, naredi 
te ga razapcse na drvo, a onda odape strijelu govoreci: U ime Allaha, 
Gospodara ovog djecaka. Strijela je djecaka pogodila pravo u slijepocnicu. 
Djecak je, veli, na mjesto gdje ga je pogodila strijela stavio ruku i umro. 
Tada jc svijet povikao: Ovaj je djecak znao nesto sto drugi nisu, mi 
vjerujemo u Gospodara ovog djecaka! Tada je, veli, re£eno vladaru: 
Brinula su te ona trojica, a sad, evo, svi ljudi povjerovase. On je tada, veli 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve scllcm, naredio da se iskopaju rovovi i u 
njima naloze vatre, a onda okupio svijet i rekao: Ko se odrekne svoje vjere, 
ostavit cemo ga, a ko ne, gurnut cemo ga u ovu vatru. A onda ih poce gurati 
u tu vatru. (U vezi sa njima je), veli Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
Uzviseni Allah rekao: Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, i vatrom i 
gorivom ih napunili, kada su oko nje sjedili i hili svjedoci onoga sto su 
vjernicima radilit A svet'di su im se samo zato sto su it Allaha, Silnoga i Hvate 
dostojnog, rjerovali. Sto se tice djecaka, on je, veli Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, tada pokopan." Spominje se da mu je tijelo 
iskopano u vrijeme vladavine Omera b. Hattaba, na sljepocnici mu je bila 
ruka onako kako ju je stavio kad su ga pogodili. Ovaj hadis jc hascnun- 
garibun, '' Upilao jc slijcpca: Ko ti jc vratio vid'.' On je odgovorio: Moj Gospodar! Na to je vladar 
rekao: Je li ja? Ovaj jc odgovorio: Ne. nego Allah, moj i tvoj Gospodar. Vladar jc zatim 
upilao: Zar li imas" drugog gospodara osim mene? Imam, moj i tvoj Gospodar jc Allah, 
odgovorio jc. 
" W ~EI-Buntd:, od 4. do 8. ajeta. 

Biljc2c ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Muslim u Sahihu i En-Nesai u Sunenu. 

155 * &>&)! OjjLi jaj .VV 

..i,, s j , ' ,'.j „ - f » > . j i - . i. . ., -, -. f s , j > i i , > ,;i , »...._ 
j sjjJI jl ^ jLa- L.^1 i/-^ j>. j**-/* ■>-*■ ^s^i j^. y. J^*> ^j^ .roV^ 

.Sii Jj SJj ij ijj'ji J»- ^i3i Jail Oi by! :jJLj dp ill JL> ili Jwj jii :Jli ^u ji 
^".u CJl CwJ) :iy *j , *JJ ) ^ (Hp' 1 --^} ^v ^! (Hr^'j **«-^' s J* \y*&* &jp$ ^ 

* .' ^ ,i ^ - * ^ ". « , a* .» j ».-.:. 

77. Iz sure El-Gasije 
U iitie Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3576. ISPRICAO NAM JE Muhammcd b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas jc Abdur-Rahman b. Mehdi; kaze: Nas jc obavijestio Sufjan prcnijevsi 
od Ebu Zubejra, a on od Dzabira, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Naredeno 642 mi je da se borim protiv 
ljudi sve dotle dok ne izgovore La ilahe Ulellah. Kada to reknu, oni su 
time, od mene, zastitili svoje zivote i svoje imetke osim u slucajevima 
kad je to propisima vjere opravdano 643 , a racun ce Allahu polagati 644 ", a 
zatim je proufro: tvojeje da poucavas. 77 vlasti nad njima nemos!" Ovaj 
hadisje hasenun-sahihun h 

* £jl}\ i^y* jaj .VA 
iT^-l :Uli j_jb «i_j t>-U-- \j j**>-*J\ J_i \j"j&*-\ Ji- ji *j**f- yj»- _*>* \i>J&- .VOW 642 Kada Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. rekne: Naredeno mi je, onda to 

podrazumijeva da mu jc narcdio Allah, dz.s, a kada to kaze ashab, onda to podrazumijeva da 

mu je naredio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 

Mi Po islamu je opravdano osuditi muslimana na smrt samo u tri slucaja: kada bespravno ubije 

dnigog, kada pocini blud ako jc udat ili ozenjen, i kada sc odmetnc od vjcre, dok mu jc, po 

islamu. dozvoljcno konfiskovati imovinu ukoliko ju jc silom od dnigog otco, a uzct cc mu se od 

nje i dati drugom u slucaju odmazde (kisasa) ili u slucaju kada unisti tudu imovinu i si. 

MA Daklc, onaj ko posvjedoci da je samo Allah Bog postajc musliman i time stice sva prava 

koja imaju i svi drugi muslimani. bcz obzira sta u scbi skriva i kako sc ponasa. Za ono sto u 

sebi krije i za svoje ponasanjc cc Allahu. dz.s. racun polagati kao i svi drugi. 

I " 15 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Muslim u Salulm. En-Ncsai u Sunemi i Hakim 

u \ fusledreku. 

156 78. Iz sure El-Fedzr 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3577. ISPRICAO NAM JE Ebu Hafs Amr b. Ali; kaze: Obavijestili su 
nas Abdur-Rahman b. Mehdi i Ebu Davud 646 i kazali: Obavijestio nas jc 
Hcmmam 47 prcnijevsi od Katadea, on od Imrana b. Isama , on od nekog 
covjeka iz Basre, a on od Imrana b. Husajna da je Vjerovjcsnik, sallallahu 
alcjhi ve sellem, upitan oparnim i neparnim, kazao: "To je namaz. Neki 
je paran 649 , a neki neparan 65 "." Ovaj hadis je garibun. 651 Poznat nam je 
samo preko Katadea. Takoder ga je Halid b. Kajs prenio od Katadea. \ — 'a'Jis- t£«iltj 53Ull _^-4 Ujj li-i) <Qp *ill ( _ ? Utf ^_Ill cJuli :Jli oJ-j ^ <JJl oli- 'jc- 4^1 

•Law — 1> lj .Jim} i^' J^ *^*J >j '&* jij* fj 1 * J^J $ £•"?' ( ^^' ki-*2l *\ ) : J^J 
.4 «ji y-T |y l^isrLJaj 01 iliiJj olall iisr ijly>\ ll^3 lai^-l It* ^Jl : Jlii tCill ^S"JJ 

* •■ 

79. Iz sure Ves-semsi ve duhaha 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3578. ISPRICAO NAM JE Harun b. Ishak el-Hcmdani; kaze: 
Obavijestio nas je Abde b. Sulcjman prenijevsi od Hisama b. Urvea, on od ''""' Ebu Davud ct-Tajalisi. 
M1 Hemmam b. Jahja el-Ezdi el-Avczi. • 

""' s Imran b. Isam ed-Dubei Ebu Amarc el-Basri ubijen je 83. godinc po Hidzri. Pripadao jc 
drugoj gencraciji. Neki smatraju daje bio ashab. 
8 Kao stoje sabah. podne, ikindija i jacija. 

Kao Stoje aksam i vitr namaz. 

Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. U njegovu senedu je jcdan ncpoznat prenosilac. 

157 svoga oca, a on od Abdullaha b. Zem'e 5 , koji je kazao: "Jednog dana sam 
cuo Vjerovjesnika, sallallahu alcjhi ve sellem, kako spominje kamilu 653 i 
onoga koji ju jc zaklao. (Uzviseni Allah kaze): kuel se jedan nesretnik 
izmedu njih potligao. 6 v Kaze: "Podigao se izmedu njih zestok i jak, i u 
svome plemenu nepobjediv covjek slican Ebu Zem'i ." Potom sam ga 
cuo kako spominje zene i kaze: "Kako to neko od vas moze istuci svoju 
zenu poput roba, a onda pred kraj dana s njom spavati? Potom im je, 
vcli on, skrenuo paznju na smijeh u vezi sa glasnim pustanjem vjetra, 
rekavsi: Cemu se to neko od vas smije? Smije se onome sto je (ruzno) 
ucinio." 6 * 6 Ovaj hadis je hasenun-saliihun. 657 j t- » -l-U ji. sJJlj li^l s>-4-* CS- J~*~? -^ "7^ y~i ilH - u ^- -'-^- ."«V1 

^_J 3jU> J UT : Jii \ii- 'Js- ^Jlll £>-*)\ as. J > ix£ J -£- > /£*& _; jjlei 
j— *y • j^j^' ^j ^. &*% *j£ '**»'} ■£> £» ^r j J~^ (^-"J 4^ •^ ^-° i«3l ^ 5^' 

' * * • ' ■ 

J^JJ ife *UiJl Jit |y> Olf jjij oililJJ J^JJ aJiS aiULli Ji! [^ j^T jii tiilS* J& j£L r 

L_2fj aiUUl J-^id ^J ito SitiuJl Jif ja JlST ji ill ,^-Ii J*3 lji*Pl J< :JlS .*li2JJ 

il~?Jb ^31C«>j Jflj jaii ji UU ) :iy li .frULSJl J**J ^~j ills sAiiJl Jii [v> OlS" jj 


652 Abdullah b. Zem'a b. Esved b. Muttalib b. Esed el-KureSi el-Esedi poznati jc 
Vjerovjcsnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. Pao jc kao sehid u vrijcmc sukoba sa 
Osmanom, r.a. 

Spomcnuo je kamilu spomcnuiu u suri ES-Sems, 13. i 14 ajct: "Allahov Poslanik im je 
doviknuo: "Brinilc se o Allahovoj kamili i vrcmcnu kad ircba da pije!" all mu oni nisu 
povjcrovali, vec su je zaklali - i Gospodar njihov ih jc zbog grijcha njihovih unisiio i do 
posljednjeg istrijebio." 
'' s ES-Sems, 1 2. ajet. 

55 Ebu Zem'a jc djed Abdullaha b. Zem'e, ashaba koji prenosi ovaj hadis. On je bio izuzelno 
snazan covjek. 

65 '' Arapi su se, u prcdislamsko doba, grohotom smijali kad bi neko od njih u drusivu glasno 
pustio vjetar. Islam jc !o zabranio. 
657 Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunenu. 

158 80. Iz sure Vel-lejli izajagsa 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3579. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bes§ar; kazc: Obavijcsiio 
nas je Abdur-Rahman b. Mehdi; kazc: Nas je obavijestio Zaide b. Kudame 
prcnijevsi od Mensura b. Mu'temira, on od Sa'da b. Ubcjdea <0 \ on od Ebu 
Abdur-Rahmana es-Sulemija 6 "' 9 . a on da jc Alija kazao: "Jedan dan smo 
bili na dzenazi u El-Beki'i. 60 Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je 
sjco te smo i mi sjeli. U ruci je imao drvo kojim je ceprkao po zemlji, a 
onda je podigao glav. prema nebu i rekao: "Svakoj osobi je odredeno 
njeno prebivalistc! 661 Ljudi rekose: Allahov Poslanice, hocemo li se onda 
osloniti na to sto nam je odredeno? pa ko bude predodreden da budc 
sretnik, on ce raditi djela koja rade srctnici, a ko bude predodreden da 
bude nesretnik, on ce raditi djela koja rade nesretnici? On rece: Ne, 
nego se trudite, a svakome ce biti olaksano (ono sto mu je predodredcno). 
Ko bude predodreden da bude sretan, njemu ce biti olaksano cinjenje 
djela koja cine sretnici, a ko bude predodreden da bude nesretnik, 
njemu ce biti olaksano cinjenje djela koja cine nesretnici, a potom 
prouci: onoine koji udjeljuje i ne grijesi i ono najljepse smatra istinitim - 
njemu cento DH.en.net pripremiti; a onoine koji tvrdici i osjeca se neovisnim 
i ono najljepse smatra lafnim - njemu cemo Dfehennem pripremiti'' 62 . " 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

* ' K ti" i" ' * ' k < 

l_p ■ ■ ,„ / w ~ W' > w •*" w' ~ J* J \J>' *-/ ' 

:^L.) £&■ *AJl JL# l^3\ Jlii ii^ei c_.03 jtf. ^s j£-.j <CJLp- aUi J^> ^Jjl £» cJJ" :Jli 
J_J : jjTjIiJji JUs Jj^jf Alit ^j :J^ .C^S! li aAJi J-li ^sj c_o w) \J ] cJl Ji 

Jljj J — ij .£*~-^ j_r-^- «i-i-£- IJ* ■( ^ ^J &0 i&3j li ) :^ll*J ilJl Jj»S .lUui pSj 658 Sa'd b. Ubejdc es-Sulcmi. 

659 Ebu Abdur-Rahman Abdullah b. Habib cs-Sulcmi. 

660 Poznato mczarjc u Medini. 

Trajno prcbivaliSlc, Dzennct ili Dzchcnncrn. 
" ,c l-:i-I,ejl.od5.do lO.ajeta, 
''"' Zabiljezcn je u El-Kutubus-sitte. 159 81. Iz sure Ed-Duha 
U hue Allaha, Milostivog, Samilosnogi 

3580. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan b. Ujejne prenijevsi od Esveda b. Kajsa , a on od Dzunduba el- 
Bedielija , koji je kazao: "Bijah sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve 
sellem, u jednom vojnom pohodu kad bi ranjcn u prst iz koga mu potece 
krv. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Ti si samo prst koji 
krvaris od onoga sto te zadesilo na Allahovu Putu. Izvjesno mu vrijeme, 
veii on, Dzibril prcstade dolaziti, a musrici rekose: Muhammed je 
ostavljen. Tim povodom L'zviseni Allah objavi: Gospodar tvoj nije te 
napustio ni omrznuo 666 !" Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 667 Prenijeli su ga 
Su'be i Es-Sevri od Esveda b. Kajsa. 

£*■,«£•* , s , * , f .» i ■ * i * f 3 t i . i ** -» • * * » a 4 $ * 4 i - **.* «« » i i 

J, - ; 4 4 * * . a^»i e 

bjj i^Jki [y> C.'....k; C-Jli .SjLUI jlj Jlrt :Jjij UJ13 ciw 3) OlMJlj #JUl jj C-3 Itlfr 

JJL.I Jj : Jii ?,-»u li :iAJli J> jjtl cii :3j13 Jli .liSj liS* Ji ^jlu» £pj jijij ^ J* J 82. Iz sure El-Insirah 
U i/ne Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3581. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Beggar; kaze: Obavijestili su 
nas Muhammed b. Dzafer i Ibn Ebu Adijj prenijevsi od Seida , on od 
Katadca, on od Enesa b. Malika. a on od Malika b. Sa'saa , covjeka iz 
njegova plemena, da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ""•' Esved b. Kajs cl-Abdi. 

665 Dzundub b. Abdullah b. Sufjan el-Bcdzeli. 

666 Ed-Duha, 3. njet, 

Biljeze ga i El-Buhari i Muslim n Sahihima i En-Nesai u Sunenu. 
m Seid b. Ebu Arube. 

669 Malik b. Sa'sa cl-Ensari cl-Mazini jedan od Vjcrovjesnikovih. sallallahu alejhi ve sellem, 
ashaba od koga je Encs b. Malik prenio hadis o Mi'radzu. 

160 kazao: "Dok sam (jednom prilikom) bio u sobi 670 izmedu sna i jave, cuh 
nekoga kako rece: Jednog od njih trojice! Potom mi jc doncsen zlatni 
leden u kome je bila zemzem-voda, otvorena su mi prsa ovako dovde. 
Katade veli: Upitao sam Enesa dokle to znaci, a on rece: Do ispod 
trbuha. Potom mi je izvadeno srce i oprano zemzem-vodom, a onda 
vraceno na svoje mjesto, a onda je ispunjeno vjerom i mudroScu." Hadis 
sadrzi poduze kazivanje/' 72 

Ovaj hadis je hascnun-sahihun. Prenijeli su ga Hisam ed-Destevai i 
Hemmam od Katadea. Prenesen je i od Ebu Zerra. 

jd\ djj~* jfij .AT 

L"_.j — I I — lij ^JlJ- :Jli Ci J,, Js«H-i y- dCiL. \!>'jy\ '^j- ^) y\ £x- To AT 

*£?-i i iiJl j-Ji ) \'jii ( iDjSijJlj jcJlj ) l^i °y> :Jji -oj^j o^'y> bi cJuJ- :J <£ U^ii 

Li % 'ji- illLUi ii4; is'/J CJ; c-i^- li* .jjJJiCJi ^> tiUi ^Js- UTj Jl* -.J&i ( j^S^\ 

83. Iz sure Et-Tin 

U ime Alia ha, Milostivog, Samilosnog: 

3582. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan prenijevsi od Ismaila b. UI'ncjjea' ,7 ^ koji je kazao: Cuo sam jednog 
seoskog beduina kada kaze: Cuo sam Ebu Hurejrea kada, prenoseci (ovaj 
hadis), rece: "Ko bude ucio suru Vet-tini vez-zejtuiii (Tako Mi smokve i 
masline) i (kad) prouci: Elejsellahu bi ahkemil-hakimin (zar Allah nije 
sudija najpravedniji?! neka rekne: Jeste. i ja sam jedan od onih koji to 
svjedoce." Ovaj se hadis 6 ' ovim senedom prenosi od ovoga beduina, cije 
ime nije spomenuto, a on od Ebu Hurejrea. 6 U predaji ovog hadisa koju biljezi Et-Tabcrani stoji da jc Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi 
ve scllcm. lada bio u Umihaninqj sobi. 

1 Vjerovjesnik. sallallahu alcjhi vc scllcm, jc loin prilikom spavao u Umihaninoj sobi 
izmedu llamze b. Abdul-Muttaliba i Dzalera b. Ebu Taliba. 

672 El-Buhari u Sahilm biljezi poduze kazivanje o tome kako jc Dzibril oprao srce Allahova 
Poslanika pripremajuci ga za Objavu koju cc kasnije poceti primali. 

673 Ismail b. Umcjjc b. Amr b. Seid b. el-As b. Umcjje el-Emcvi pouzdan jc i siguran 
prcnosilac. Pripadao jc sestoj generaciji. 

67J Et-Tinnizi ovaj hadis biljezi ovako u skradenoj vcrziji, dok jc prcdaja koju biljezi Ebu 
Davud u Sunenu nesto duza i u njoj stoji i ovo: "Ko bude ucio La uksimn bijevmil-kijameti 
(Kunem se Danom kad Smak svijela naslupi) i kad stignc do: zar Taj nije kadar da mitve 

161 - 

j p i^jj aJl c.j £jl -lie- ^p ,ljJ. ^* JljjJl -4* ^jr* - ' -l1>- jj -4^ 131p- .1*0 AT 

J| — aj .4 — alp ^Lp Ou»U (Jbfc! li**«J» cJij jil :J$s» y) J>3 : Jl3 ( S^ilJjJl £l&i ) 

* Li> J^ jli. d^ji. lii .b'Ce S&lijl tt&6 J3 jJ :j&»j 4* *JJ' J^ ^ 

'•. p j L& J v *»£ !•«* 'A^-lJ* 1 -^ ** fi^f ffiul ■*-*- v *^ -lp-I&S- .roAi 

dL_§j( pf :JU8 J^r jjI *U>J ^^Laj' ^Ildj 4is- *i3i J-* ^3l JlT :Jli ^li Ji ^ C/* 

( bUjii £!£* <4iU ^idi ) : Jus j iJjlJ «Li JjSS .^* J21 aU kg £ p&J £1?) :J^r j*l 84. Iz sure Ikre' bisnti Rabbike 
U hue A Ha ha, Milostivog, Samilosnog: 

3583. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rczzak prcnijevsi od Ma'mera 676 , on od Abdul-Kerima el- 
Dzezerija 677 , on od Ikrimea, a on od Ibn Abbasa, koji je (u vczi sa rijecima 
Uzvisenog): Mi cento pozvati zehanije , kazao: Jednom prilikom jc Ebu 
Dzehel izjavio: Ako vidim Muhammeda da klanja, ja cu mu nogom na 
vrat stati, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve scllem, rckao: Da je to 
(pokusao) uraditi, meleci (kazne) bi ga scepali, koje bi on jasno vidio." 
Ovaj hadis je hasenun-garibun-sahihun. 679 

ozivi?, ncka rckne: Jcstc. 1 ko hudc ucio Vel-Murselati (Tako Mi onih koji sc jcdan za 
drugim salju) i kad stigne do: Fe biejji hadis in ba'dehu jit'minun (Pa koji ce govor. ako nc 
Km'an. vjcrovati?!), ncka rekne: Mi vjerujemo u Allaha." Po misljenju El-Mubarekforija. 
ovaj hadis upucuje na to da je ove rijeci, nakon ucenja spomcnuthi ajcta, lijepo izgovoriti 
svejedno da li ih proucio u namazu ili izvan njcga. 

7 ' Ovaj hadis biljcze i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu i Ebu Davud u Simenu. On je slab zbog 
loga slo je beduin spomenut u njcgovu senedu kao ravija nepoznai. 
" " Ma'mer b. Rasid cl-Ezdi. 
677 Abdul-Kerim b. Malik el-Dzezeri. 
,,7li Zebanije su meleci kazne. 

679 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu. El-Buhari a Sahihu i En-Nesai u Sunenu. Ovaj 
sc hadis smatra mursclom ashaba zbog toga sto je Ibn Abbas roden tri godinc prijc Hid/re. a 

162 3584. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Seid el-Esedzdz r " x0 : kazc: 
Obavijestio nas je Ebu Halid el-Ahmer 681 prenijevsi od Davuda b. Ebu 
Hinda, on od Ikrimea, a on od Ibn Abbasa, kojije kazao: "Jednom prilikom 
je Vjerovjesnik, sailallahu alejhi ve sellem, klanjao 682 . Prisao mu je Ebu 
Dzehl i rekao: Zar ti to nismo zabranili? Zar ti to nismo zabranili? Zar 
ti to nismo zabranili? PoSto Vjerovjesnik, sailallahu alejhi ve sellem, 
zavrsi (sa namazom) i prekori ga, Ebu Dzehl rece: Ti dobro znas da 
tvoje drustvo 683 u njoj (Mekki) nije brojnije od moga, pa je Uzviseni 
Allah objavio: pa neka on pozove drustvo svoje - Mi cemo pozvati 
zebanije. 6 " 4 Kaze Ibn Abbas: Tako mi Allaha, da je pozvao svoje 
drustvo, Allahove zebanije bi ih scepale!" Ovaj hadis je hascnun-garibun- 
sahihun. ''^ Prcnesen je i od Ebu Hurcjrea. 4j_Jrj co}__- : Jlii JJjlii ^U U> iii 'js- J,, jLiJi ^Ij Jirj ?^ :Jl5 -ul< J '\jZ*y. j* 
^s-J \*j-4 ^-m ilki G ( '/j&\ 2)l>pI tfl ) :cijiJ ,illi &«CJ s^S Ji &I ^J £>l 

+ - * ' t *• U.H * *i-}Jl lii Ebu Dzehl je poginuo 2. godinc po Hidzri u Bici na Bedru, tako da on taj dogadaj nije 
mogao upamtili. To znaci da mu je o njcmu ispricao Vjerovjesnik, sailallahu alejhi ve 
sellem, ili neko od ashaba, a on nije spomenuo ko muje od njih to ispricao. 
680 Abdullah b. Seid el-Kindi Ebu Seid cl-E5edzdz el-Kufi. 
( ' 81 Ebu Halid Sulcjman b. Hajjan el-Ahmer el-Ezdi. 

S2 U Ibn Dzcrirovoj prcdaji stoji da jc Vjerovjesnik, sailallahu alejhi ve sellem, klanjao 
pored Mekami Ibrahima. 
"""' Rodaci i prijatelji. 
m El-Alak, 17. i 18. ajct. 
' ,!o Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu i En-Ncsai u Simemt. 163 |v> y-ljtl! jiiil ^ #1 j*A* liii ^^Jl alp ^0 JJJi y&j :JUJ .j'oiil aD LwaJ jyJi *i> '■' 

C 5 85. Iz sure El-Kadr 
U hue Alia ha, Milostivog, Samilosnog: 

3585. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Daviid ct-Tajalisi; kaze: Nas je obavijestio Kasim b. Fadl el-Huddani 
prenijevsi od Jusufa b. Sa'da 686 , koji je kazao: "Neki covjek stade prema 
Hasanu sinu Alijinu, nakon sto je dao prisegu Muaviji 687 , i rece: Ocrnio si 
obraz vjernika, ili je kazao: O ti sto ocrni obraz vjernika! On rece: Ne kori 
me, Allah ti se smilovao! Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, su u snu 
pokazani Umejevici kako se (kao halite jedan poslije drugog smjenjuju) na 
njcgovu mimberu, sto mu jako tesko pade, pa je objavljeno: Mi smo ti, 
Muhammede, uistinu, dali Kevser tj. rijeku u Dzennetu. Takoder je 
objavljeno: Mi smo ga objavili u noci Kadr - a sta ti mislis sta je noc Kadi? 
Noc Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, u kojima ce, Muhammede, poslije 
tebe, vladati Umejjevici. Mi smo, veli Kasim 688 , racunali i ustanovili da su 
oni 689 vladali tacno hiljadu mjeseci, ni dan vise ni dan manje." 

Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo sa senedom preko 
Kasima b. Fadla. Receno je i: od Kasima b. Fadla od Jusufa b. Mazina. 
Kasim b. Fadl el-Huddani je pouzdan prcnosilac hadisa. Pouzdanim su ga 
smatrali Jahja b. Seid i Abdur-Rahman b. Mehdi. Jusuf b. Sa'd je nepoznat Jusuf b. Sa'd el-Dzumchi cI-Basri. Ncki kazu Jusuf b. Mazin pouzdan je prcnosilac 
hadisa. Pripadao je trccoj gencraciji. 

" S7 U prcdaji koju je Ibn Dzcrir prenio sa senedom od Kasima b. Fadla stoji da je Isa b. 
Mazin rckao Hasanu b. Aliji b. Ebu Talibu nakon sto je Muaviji b. Ebu Sufjanu b. Harbu 
dao prisegu priznavsi ga time za halifu..." 
" ss Kasim b. Fadl el-Huddani. 

Tj. Umejevici. Njihova vladavina pocenji sa Muavijom b. Ebu Sufjanom b. Harbom i to 
od momenta kada ga je Hasan b. Alija b. Ebu Talib priznao za halifu davSi mu prisegu. 
Nakon njega su to ucinile i sve Hasanovc pristalice. 

"'"' Biljczi ga i Hakim ti Mustedreku. Hafiz cl-Mizzi ga smatra munker hadisom. Ovaj hadis 
je i po ocjeni El-Mubarekforija slab hadis. 

164 prenosilac hadisa. 691 Ovaj nam je hadis sa ovakvim tekstom poznat samo 
ovim senedom. 

3586. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sutjan prenijevsi od Abdea b. Ebu Lubabea 692 i Asima 693 da su culi Zirra b. 
Hubejsa kad kaze: "Rekao sam Ubejju b. Ka'bu! Tvoj brat (po vjeri) 
Abdullah b. Mes'ud veli: Ko bude ibadetio (svake noci) tokom cijele 
godinc, sigurno ce pogoditi noc" Kadr. On rece: Da Allah oprosti Ebu 
Abdur-Rahmanu 694 , on je znao da je ona u posljednjih deset dana 
ramazana i da je u dvadeset i sedmoj noci, ali nije zelio da se ljudi oslone 
na to (i da ibadete samo u toj noci). Potom se zakle da je ona u dvadeset i 
sedmoj noci. A na osnovu cega to tvrdis, Ebu Munzire 69 *? upitah ga, 
(veli Zirr). On rece: Na osnovu znaka ili fenomena o kome nas je 
obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a to je: da se 
Sunce tog dana rodi bez sjaja." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 696 

* j^i ^ 5 j£> j* j • a n 

:JlJ :4j\ '£■ le j&j & <l)i Jb» ^B Jrj Jtf : J £ 4J6 'J 'J\ LLi :Jii Jili 

86. Iz sure Lemjekun 

U hue Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3587. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio nas 
je Abdur-Rahman b. Mehdi; kaze: Nas je obavijestio Sutjan prenijevsi od 
Muhtara b. Fulfela, koji je kazao: Cuo sam Enesa b. Malika kada kaze: "Neki Mnogi se ne slazu sa Et-Tirmizijevom ocjenom da je Jusuf b. Sa'd ncpoznat prenosilac 
hadisa. Od njega su mnogi prenijeli hadisc kao sto su Hammad b. Seleme, Halid el-Huzai i 
Junus b. Ubejd. Za njega Jahja b. Mein kaze da je poznat i pouzdan prenosilac hadisa. 
6 " Abde b. Ebu Lubabc el-Escdi Ebu Kasim el-Bezaz el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao je cetvrtoj gencraciji. Ziviojc u Damasku. 

93 Asim b. Behdclc poznati imam u kiraetu. 

Ebu Abdur-Rahman Abdullah b. Mes'ud poznati Vjero'vjesnikov, sallallahu alejhi ve 
sellem, ashab. 

95 Ebu Munzir Ubej b. Ka'b poznati Vjerovjesnikov. sallallahu alejhi ve sellem. ashab. 
696 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Muslim u Sahihu. 

165 covjek rece Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: O, najboljc st\ r orenjc 
a on ce na to. To je Ibrahim." 697 Ovaj hadis je hasenun-sabihun. 

j p i_jj jl ,->! ^j -La— u^l iJjCJi jj aUI xs- lij^s-l ^ ^. ; -b_j_- bo?- TOAA 

S ' * i ^ * , ' ' t S 4 f ' * -' 1 i 

oigi loTj liT iJlS" ijj w Up : J^i" .li_^i> Js- J^i- Uu Si l ji xs- J5" ^ li^ii 01 L»_,Gm 

*>• '*• - * * . * ^ '. ' i''i''tF 87. Iz sure Iza zulzilet 

U line Allalui, Milostivog, Samilosnog: 

3588. ISPRICAO NAM JE Suvejd b. Nasr; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Mubarck; kaze: Nas jc obavijestio Seid b. Ebu Ejub prcnijcvsi 
od Jahjaa b. Ebu Sulejmana, on od Seida cl-Makburija, a on da je Ebu 
Hurejre kazao: "Jednom prilikom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, proucio ovaj ajet: Taj Dan ce ona vijesti svoje kazivafi" , a potom 
upitao: "Znate li vi sta su to njene vijesti?" Allah i Njegov Poslanik to 
najboljc znaju, odgovori§e prisutni, a on re£e: "Njene vijesti ce biti da ce 
svjedociti za svakog muskarca i zenu o onome sto su radili na njenoj 
povrsini, govoreci: Radio je to i to toga i toga dana! Eto, to su njene 
vijesti!" Ovaj hadis jc hasenun-sahihun-garibun. 97 Ucenjaci smairaju da je ipak Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. najboljc stvorenje, a 
da jc ovo za Ibrahima, a.s, rckao iz skromnosti i iz postovanja prema njcmu kao svom 
prelku. Neki kazu da je ovo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. rckao prije ncgo jc 
saznao da jc poglavar ljudskog roda. 
Biljezi ga i Muslim u Sahihu. 
9 Taj dan cc Zcmlja svoje vijesti kazivaii. Allah ce dati Zcmlji mogucnost govora kako bi 
mogla svjedofiiti za svakog muskarca i zenu koji su zivjeli na njoj sta su kog dana, tokom 
svoga zivota, radili na njenoj povrSini. od dobra i zla. 

7 "" Biljczc ga i Ahmed b. Hanbcl i Abd b. Humcjd u Musnedima, tc El-Nesai u Sunemt, 
Hakim u Mustedreku i El-Bcjheki u djclu Sii'abul-Imcin. Hakim ga smatra vjerodoslojnim 
hadisom. 

106 ji c IlaU c if I ji c.Va'»^ ciluai U U'j iOU [y> ill Ja} JU Jli ^iT j|! Jji : Jl3 

^-iUj'i > ^ ^f ^ j> ^ t>jO jL o! fi& u>f ^ i dfc tm . 

T - - - , . , , . , 

JL41J1 crjsjdy^ jjjj£cr'%> ^'/ fi ^ -^ ^ 


-^xj -^ <UoUP v <) -*-*- V -Uj*-« -.P <U~P v J*— i*- u r^' r*^ e^ V> UjJj>- . 1 ©^ ^ 
,-■; ,*--' " * f i* *■ * -■» J * 

jJC — J j»_j ) :cJjj wJ :Jli a_jI ^ »i^iJi jj jjjjjl ^ aIH -up ^p i_J»ls- o J J^-J\ -^ ^ 
^JjJi £>l3j-JLJSl Ui lifjj ?iip jLi #s«ll ^(i *1H jjl»3 U :^jJl JlS ( *-«3l J. &'£ 

J-h -^^* j^ ^^ ^/Nv'j* ^ji ^ J ^^ 1 b ^' -V*- j< -M- ^-^ .TO H Y 

-• * * * ~ * * 

^Lp jj _,>j jI -^ UjJj>- 7t~al_J jai»-l -^c^- V -W-i~ • 
jj jl^-^Jl J^i J) iilkliJl ^P frUil'l jl Jjl j!p ^p i'Ci lj^i-1 jZJ~ 'J; luc UiOp- . V S V 

i Ip JllJ U Jj! OJ :Ul-3 4p Jii ^L» 4JJ1 J_j^-j Jii : J_Jj »^* ^ ^«*-" 'J^ (^/«^ui ^j'^p 

* cr*' ("jj* JO r3j* J' J^-j ^3!^ J i^-j 11 -^ J 1 j* ^^^0 •'^- j -> 

* * * - ^ 

88. Iz sure Elhakumut-tekasur 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3589. ISPRICAO NAMJE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijcstio nas je 
Vehb b. Dzerir; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijevsi od Katadea, on od 

167 Mutarrifa b. Abdullaha b. Sehira 701 , a on od svoga oca, 7I 2 koji je dosao 
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on uci: Elhakumut-tekasuru 
(Zaokuplja vas nastojanje da sto imucniji budete)' . Rece: Covjek govori: 
Moja imovina, moja imovina! A imas li ti kakve druge koristi od svojc 
imovine, osim onoga sto podijelis i (na taj nacin) ostaviS sebi (za Dan 
obracuna), ili sto pojedcs i tako uniStis, ili sto obuces i poderes?" Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 

3590. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je 
Hakkam b. Selm er-Razi 70 * prenijevsi od Amra b. Ebu Kajsa 706 , on od 
Hadzdzadza, on od Minhala b. Amra. on od Zirra b. Hubejsa, a on od Alije. 
koji je kazao: "Sve smo imali sumnje u kaburski azab dok nije 
objavljena sura Elhakumut-tekasur." 

Jednom je Ebu Kurejb rekao: od Amra b. Ebu Kajsa, on od Ibn Ebu 
Lajla. a on od Minhala. Ovaj hadis je garibun. 

3591. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan prenijevsi od Muhammeda b. Amra b. Alkamea, on od Jahjaa b. 
Abdur-Rahmana b. Hatiba, on od Abdullaha b. Zubejra b. Avvama, a on od 
svoga oca, koji je kazao: "Kad je objavljeno: zatim cete toga dana za 
sladak zivot biti pitani sigurno! 707 Zubejr rece: Allahov Poslanice, za 
kakav sladak zivot cemo biti pitani? To su samo hurme i voda! On rece: 
Bit cete i za to pitani." Ovaj hadis je hasenun. 

3592. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Ahmed b. Junus prenijevsi od Ebu Bekra b. Ajjasa, on od Muhammeda b. 
Amra 710 , on od Ebu Selemea, a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao: "Kad je 
objavljen ovaj ajet: zatim cete toga dana za sladak zivot biti pitani 
sigurno! Ijudi povikaSe: Za kakav sladak zivot cemo biti pitani, Allahov 
Poslanice? To su samo hurme i voda, nerijatelj nam stalno za petama, a 
macevi o ramenima. On rece: I za to cete biti pitani." 701 Mutarrif b. Abdullah b. Sehir el-Amiri el-Dzersi cl-Basri pouzdan je prenosilac hadisa i 

veoma vrijedan i pobozan covjek. Pripadao je drugoj generaciji. 

7 " : Tj. Abdullaha b. Sehira b. Avfa cl-Amirija. On je ashab. Primio je islam na Dan 

oslobodenja Mekke. 

703 Et-Tekasur, 1 . ajet. 

" M Biljezi ga i Muslim u Saliihu. 

705 Ebu Abdur-Rahman Hakkam b. Selm er-Razi el-Kinani pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao je osmoj generaciji. Prcnio je ncke garib hadisc. 

706 Amr b. Ebu Kajs er.Razi el-Ezrek iskren je prenosilac hadisa. Pred kraj zivota je 
poscnilio. Pripadao je osmoj generaciji. ztivio je u Rcjju. 

71,7 Et-Takasur, 8. ajet. 

70S Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Madze u Sunenu. 

709 Ahmed b. Abdullah b. Junus. 

7,u Muhammed b. Amr b. Alkame. 

168 Ibn Ujejneov hadis od Muhammeda b. Amra je, po raome misljenju, 
vjerodostojniji od ovoga. Sufjan b. Ujejne je bolje pamtio i hadisi su mu 
pouzdaniji od hadisa Ebu Bckra b. Ajjasa. 

3593. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Sebabe 7 " prenijevsi od Abdullaha b. Alaa , on od Dahhaka b. Abdur- 
Rahmana b. Arzema el-Es'arija 71 , koji je kazao: Cuo sam Ebu Hurejrea, koji 
veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Prvo zaSto 
ce covjek, od blagodati, na Sudnjem danu biti pitan jesu (zdravlje i 
voda). Reci ce se: Zar ti nismo dali zdravlje i napojili te hladnom 
vodom?" 

Ovaj hadis je garibun. 714 Dahhak je sin Abdur-Rahmana b. Arzeba. 
Neki kazu da je sin Arzema i ovo je ispravnije. 

) : JU; *Jji J ^J'\ 'Jc- SSla 'Jc- ^xj. Je Jlj^ll xs- l3f£- xSJ- 'J xs- l3fe- .T o S i 

J^ J^i juis : jii .asji j > ; > : jii ^Lj 4* *in Jb» yii al ( #s3i ad^i ilj 

iJL-a : JL_1 ?Jj^r l* '■& li :cii .ji)i3i OUs s&£- S^Jl ^ I^J cJi'_> :jiJbj Qs. aLi 
-'.'-*' n't *- ^ ° ' /^' I. i •" '• f • i ' ° A ^ • > " > , — • f * * • ^ * » f i*& " m . a _ 

8JUJ j^c- ^iiUI -Uf- ^ »>^»jI Liy^i JUjiJI j^j w^ "y^' «~" ^ -U*-l LjJj- ,"9t0 

Sl_3i5- $ ^ ,> i i] a^Ji ^ ^J I*! £* :j&.) «& Jji JlU ill J_jlj Jii : Ja ^Ji ^* 

Jp. »- .±-jj£- i-ii .CLiai \'jy \axs- cJiy i^j^J 1 »j1uj jJ C-*ij j^j .l£l~» r^^ " i ~o 

* -f '. . . i -. ; * 

■ - t » -j»^- tf , s r .. » - .t« ^ j * > £' ' ,«^ f *i^* i 't* * M - a M 

»' - ' - - - ... Sebabe b. Suvarel-Medaini, porijeklom iz Horasana, zvao se Mcrvan, pouzdan jc prenosilac i 
hafiz hadisa. Sumnja se da je naginjao murdzijama. Pripadao je devetoj gencraciji. 
712 Abdullah b. Ala b. Zuber ed-DimcSki cr-Rubcj'i pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao 
jc scdmoj gcneraciji. 

" 3 Dahhak b. Abdur-Rahman b. Arzem el-E5ari Ebu Abdur-Rahman, neki vclc Ebu Zur'a. 
ct-Taberani pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je trecoj gcneraciji. 
714 Biljeze ga i Ibn Hibban u Sahihu i Hakim u Mustedreku. 

169 ,'. f J J^a t ■ pj* — i' J-° j&el'J J—^ 1 '<j* <^' *'j&'j viiL-Jl j* C-Jst tej'J .OjiGlj _)IUl ^ »\'J*v>j ■r*~x-~P Cj~-^- l_-J-l>- 'A* 89. Iz sure El-Kevser 
U hue Allaha, Milostivog, Samilosnog; 

3594. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rczzak prenijevsi od Ma'mera, on od Katadea, a on od Enesa, da je 
Vjcrovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, o rijecima Uzvisenog Allaha: 
Inna A 'tajnakel-kevser (Mi srao ti, uistinu. mnogo dobro dali), kazao: To je 
rijeka u Dzennetu. Potom je, veli, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, nastavio: Vidio sam (za vrijeme Mi'radza) rijeku u Dzennetu na 
cijim su obalama brezuljci od biserja. Sta je ovo, Dzibrile? upitah, a on 
rece: To je (rijeka) Kevser koju ti je Allah podario." Ovaj hadis je 
hascnun-sahihun. 

3595. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Surejdz b. Numan; kaze: Nas jc obavijestio Hakcm b. Abdul-Mclik 
prenijevsi od Katadea, a on od Enesa, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dok sam se kretao po Dzennetu 716 , 
pokazana mi je jedna rijeka na cijim obalama bijahu brezuljci od 
biserja. Upitah meleka: Sta je ovo? On rece: To je (rijeka) Kevser koju ti 
je Allah podario. Potom je, veli, udario rukom po zemlji i iz nje izvadio 
mosus. Nakon toga sam uzdignut do Sidretul-muntehaa gdje sam vidio 
ogromnu svjetlost." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. Prenesen je sa vise 
seneda od Enesa. 

3596. ISPRICAO NAM JE Hennad; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Fudajl prenijevsi od Ataa b. Saiba, on od Muhariba b. Disara, 
a on od Abdullaha b, Omera, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Kevser je rijeka u Dzennetu cije su obale od 
zlata 718 , korito od zrna bisera i safira, zemlja joj je mirisnija od mosusa, 
dok joj je voda slada od meda i bjelja od snijega." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 1:1 Biljcic ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
716 Za vrijeme Mi'rad2a. 

717 Biljezc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
1U Nema kontradikotornosli izmedu ovog i prethodna dva hadisa. U ovom hadisu stoji da su 
obalc Kcvsera od zlata, a u preihodnim hadisima je rcccno da su na tim obalama (od zlata) 
brezuljci od biserja. 
715 Biljezc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Madze u Sunemi. 

170 X 


) iaTOi sJla j* iJLi .iiij cJ^" ^r 4 *^! ^t** ^ J^ ^'^ ^J? ^J *'£"«'' :*3jt jj Jr*K^ 

lii * ilL Iigf i3j tftuf Jj* ^3 j**-^i i£ ii jus :Jii ^ u'j «j*j 


90. Iz sure EI-Feth m 
V ime Allalui, Milostivog, Samilosnog: 

3597. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Sulejman b. Davud 7 "' prcnijevsi od Su'bca, on od Ebu Bisra , on od Seida 
b. Dzubejra, a on od Ibn Abbasa, koji je kazao: "Omer 723 me u prisustvu 
(nekih) Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba (nesio) 
upita, a Abdur-Rahman b. Avf mu rece: Zasto da njega pitamo kada i 
mi imamo sinovc poput njega? Omer mu rece: Pitam ga onome sto je i 
tebi poznato 724 , a pitao me znacenju ovog ajeta: Jza cl-ae nasrullahi 
vel-feth (Kada Allahova pomoc i pobjeda dodu). Nakon sto sam mu tu 
suru proucio do kraja, rekao sam: Ja iz nje zakljucujcm da se 
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, priblizava smrt. Kad je to cuo, 
Omer mu je rekao: Tako mi Allaha, i ja iz nje zakljucujem sto i ti." Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun.'" 

3598. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Dzafcr; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijevsi od 
Ebu Bisra ovim senedom slicno prethodnom hadisu, osim sto je rekao: Pa 20 Tj. iz sure En-Near. 

21 Sulejman b. Davud b, Dzarud Ebu Davud et-Tajalisi. 

22 Ebu Bisr Dzefer b. Ijas. 

72 "' Omer b. Hattab. drugi halila. 

72-1 Daklc. i tebi je poznalo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio Allaha 

da Ibn Abbasu podari znanje u pogledu tumacenja Kur'ana. 

725 Biljezi ga i El-Buhari u Sahihu. 

171 mu je Abdur-Rahman b. Avf rekao: Zasto pitas njega, a i mi imamo 
sina poput njega? Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 5 «^ »^ > Uilaii ^Ip ^jj oii iAltj Alii- *dJi ^JLrf? *dJi Jj-/j Jjw» :Jli ^tlp ^l J* ^ J> -l*1- ^p 91. Iz sure Tebbet™ 
U ime Allaha, MHostivog, Samilosnog: 

3599. ISPRICALI SU NAM Hennad i Ahmed b. Meni' i kazali: 
Obavijestio nas je Ebu Muavija; kaze: nas je obavijestio A'mes prenijevsi od 
Amra b. Murrea, on od Seida b. Dzubejra, a on od Ibn Abbasa, koji je kazao: 
"Jednog dana se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pope na 
Safu i povika: Evo neprijateljskog (pljackaskog) upada 7 " 7 ! Posto se oko 
njega iskupise Kurejsije, on rece: Ja vas opominjem da je pred vama 
strasna patnja. Sta velite da vas obavijestim da ce vas neprijatelj napasti 
uvecer ili ujutru, da li biste mi vjerovali? Ebu Leheb ce na to: Propao da 
si, zar si nas zbog toga iskupio? Tim povodom Uzviseni Allah objavi: 
Tebbet jeda Ebu Lehebin ve tebb (Neka propadne Ebu Leheb, i propao 
je) 728 !" Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 729 12, \ Tj. sura El-Leheb, ili sura El-Mesed. 

72 Ove rijeci Arapi su prakiikticirali izgovarati onda kada bi feljeli da okupe ljudc da bi im 
nesto vazno prenijcli. I Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posluzio sc ovim 
rijecima da bi okupio Kurejsije kako bi ih upozorio na ono sto ih ceka ukoliko nc povjeruju 
u ono Sto im se od Allaha objavljujc. 

128 Prvi ajet sure El-Leheb. a koja u cijclosti glasi: "Neka propadne Ebu Leheb. i propao jc! 
Nece mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono sto je stekao, uci ce on sigurno u vatru 
rasplamsanu. i zena njegova koja spletkari; o vratu njcnu bit ce uzc od Heine usukanc!" 
Bilje2c ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunemi. 

172 :'pL-^j &s.&\ JLe&\ JjL'J \Ji jfjjjj\ 'j\ ;J£ J, 'J. '£. gdl ^f > _.. 
tiji pj H; Jj ^JJl IwJlj .( 1^1 illl 26-f till ji ji ) : Jw till Jj$ .ilfj tf L-Ul 

(• — 'j ) '-Oji ^3 ^i*i ^ *^' ^!) '-'JJ** - ^'i ^ji* s 'lr i ^J '^y^> ^! jJji s-^i ^41 til 
.*^2> a^ ^Jj JLtf VJj *~i iJ j&J ^ : J^ •( 1^ Ij^S* iJ j& 

J—jj^r Stfti :Jli .ibj til LUi :ljJUi j^^ '/* qX*j 4* *Jd' J&> ^3l ji itfQ J 
j * ~ lot iJiij .<^ Ji [J) "ji- *J 'J>3j *Jj Sj»u '^Jj ('^-1 iill ji Ji)* :5jj-Jl «J^J 92. Iz sure El-Ihlas 
U hue Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3600. ISPRICAO NAM IE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijcstio nas je 
Ebu Sa'd, a on je Es-San'ani prenijevsi od Ebu Dzafera er-Razija , on od 
Rebi'a b. Enesa, on od Ebu Alijea, a on od Ubcjja b. Ka'ba da su musrici 
rekli Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Opisi nam svoga 
Gospodara, p- je Uzviseni Allah objavio: Red: On je Allah - jeilan! 
Allah je utociste svakome! Es-Samed je onaj koji nije rodio i rodcn nije, 
jcr sve sto je rodeno mora i da umre, a sve sto umire mora iza sebe 
ostaviti nekoga ko ga nasljeduje. Allah, veli, ne umire i iza sebe ne 
ostavlja nasljednika tako da Mu niko ravan nije. Njemu nema niko i 
nista slicno niti je On ikome i icemu slican:" 

3601. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd: kaze: Obavijestio nas je 
Ubejdullah b. Musa' 31 prenijevsi od Ebu Dzafera er-Razija, on od Rebi'a , 
a on od Ebu Alijea: "Jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, spomenu njihova bozanstva, a musrici rekose: Opisi nam 
svoga Gospodara! pa mu je, veli, Dzibril do§ao sa ovom surom Kill 
hiivullahu ehad." Spomenuo je isto sto i u preUiodnom hadisu s tim sio u 730 Ebu Dlafe Isa b. Ebu Isa er-Razi. 

731 Ubejdullah b. Musa el-Abcsi el-Kufi. 
' Rcbi' b. F.ncs. 173 njcgovu sencdu nijc spomcnuo: od Ubeja b. Ka'ba i ovo je vjerodostojnijc 
od Ebu Sa'dova hadisa. Ebu Sa'd se zvao Muhammed b. Mujesser. c s ojlkil j* ^_Ji ,J j|l jp _._^i 'J, viillii oli lT^-1 JilJi y_ xSJ. li'ii- . .T"\ • T 

* * r , r , * * y * * 

\ j :Jlai ^iiJl ^] ^kS IHvj Alii- *JJi ^J-e "Jl <JI :iiJLe- ^ JuJl. ^i j* j^-jl -V" 0* 

* ^_>w^> "-,U- tl^oi- iJii .Li} lil ^lill y> \Xk jls IJJs ^ j^ aJJu <jxjcL*\ X^s- 
^,-Ii LT.1U1 aJli- j! jj J-**!*) j* ■^- ji ^J^i ti'Jj*-\ j&j j> -ui^.« iSluU . V"\ • V 
JpJp till J>'i LJ ;Jli ^Lj 4* aJJI J^ ^11 j* [^|ii ^li J & > fjU- ^f jjl y£ 

^t Jl ( jiiii L^ i>i ji > ) ,83jLji ^t Jj ( ^itn l^ i>l js > j$L ^ jj ouj * " jp ,_Ao j\ jj j**-)* £?■ jj vijjliJl U^l ,<— ^ j; J'_«i~^ lij* 1 ' J~~t j) -ili«^ bJ»- ,T"\ • £ 

— t* ' ' ' * ' * * * * I ' ' * ' ' a- 1 ' 1 - * / ° - f j 

a — j i«__ aij j»iT 4JJ1 j&- CJ :1J1«j *3* aJJi ^^ «Ui Jj-»j JB :JlS 5^y> ^i jp IsJ^ ■**- .J j> Jtf«-" 

iL_^o- aJii 0) : Jlai *Jj j! '& f -^ **^JJ f 1 ^ 1 &y*j ^J 1 ^ >^ f 1 ^ 1 : J^ itT!^ f^P ^° 
jy>j ^jj I5JJ IslTj (jj ^-»j o_p-l : Jli ,Cii C4? 'j^l : iSSfryjb iiJj) il iUl JlS ~J£> iLy £nJj 
'Ljj—&> JCJ) JT ii|3 dl^i tl!u : J(S ?*.0^a U :L>3 c?' J 1 ^ -*C)^j f^ ^ ^ $"-H ^ •^j'S* 

: Jl_J .d — a3 j* ^iT OiSj 1^ JaJsi j^j .iUi t Li U a-jJi ^C<l J : J13 .Slij cJi : Je .aLi ^ (^p 
jjjBrf Sj6 dL'il iJiSr iJ^i} Jj : J\3 . aL> Lili J L»j5" !as ci^i U : *ST SJ JiS .OjiJi ilii ai& 

*. - J - -., <i, ... ,.jA. ... ... : -,,: >a'. . . .: - _..»:, ..,:,..: '.„ 

fuif I[^i iLib- j* Ja L»j li :ljl»5 jC^Jl ali [y> SSC'lUi c^a b^il-li Ljll* Ig Jl2 J^»J! 174 <ur^Jl Ui ^ \Jl U-ji^* *ij»u" U ■•~-ij- vt-j-li- lii .AiU-i [y> ^JJ?*J l *i r «J SiXaj O- 1 -^ 

93. Iz sura Muavezetejnf 33 

U hue Allaha, Milostivog, Samilosnog: 

3602. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna; kaze: Obavijestio 
nas je Abdul-Melik b. Ami" prenijevsi od Ibn Ebu Zi'ba, on od Harisa b. 
Abdur-Rahmana 7 ' 4 , on od Ebu Sclcmea, a on od Aise: Jednom prilikom je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, gledao Mjesec i rekao: "Aisa, 
zatrazi od Allaha utocistc od zla ovoga, jer je i ovo mrkla noc kada 
razastre tmine ." Ovaj hadis je hascnun-sahihun. 37 

3603. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Jahja b. Seid prenijevsi od Ismaila b. Ebu Halida, koji je kazao: 
Obavijestio nas je Kajs, a on je Ibn Ebu Hazim prenijevsi od Ukbea b. Amira 
el-Dzuhcnija, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je 
kazao: "Allah mi je objavio ajete kojima neraa slicnih. To su: Kul euzu 
birabbin-nas, do kraja sure i Kul euzu birabbil-felek, do kraja sure." 738 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3604. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Safvan b. Isa; kaf e: Nas je obavijestio Haris b. Abdur-Rahman b. Ebu 
Zubab 740 prenijevsi od Seida b. Ebu Seida el-Makburija, a on od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Kad je Allah stvorio Adema i udahnuo u njega dusu, on je " To su sure El-Felek i En-Nas, 

7 "" 1 Haris b. Abdur-Rahman cl-Kuresi cl-Amiri, ujak Ibn Ebu Zi'ba, iskren je prenosilac 
hadisa. Pripadao je pcloj generaciji. 
735 Gledao je Mjesec prilikom njegova pomracenja. 

Narcdcno je irazenje ulodiSta od zla mrkle noci zbog loga sto sc u mrkloj noci dcSava 
mnogo toga strasnog i cine mnoga zla, kao Sto su: kradc, razbojnistva, naturanje raznih 
bolesti. spravljanjc cina i inagije i si. 

■ 7 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, En-Ncsai u Sunenu i Hakim u Musledreku. I 
Hakim je ovaj hadis ocijenio sahihom. 

Ove dvijc sure objavljcne su u momentu kada je Muhammedu. sallallahu alejhi ve 
sellem, jedan jevrej napravio sihr. UzviScni Allah poslao je dva meleka. Dzibrila i Azraila. 
da, uceci ove dvije sure, izlijcce Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su 
jedinc dvije sure u Kur'anu ciji se cjclokupni leksi uci radi trazenja spasa i zastite. Zato se i 
nazivaju El-Muavezetejn. 

Biljezc ga i Ahmed b. Hanbcl U Musnedu. Muslim u Sahihu i El-Nesai u Sunenu. 

'"' Haris b. Abdur-Raliman b. Abdullah b. Sa'd b. Ebu Zubab ed-Dcvsi el-Medeni iskren je prenosilac 
hadisa, ali je, prilikom prenosenja hadisa. bio sklon previdima. Pripadao je petoj generaciji. 

175 kihnuo i rekao: El-Hamdu lillahit (Hvala Allahu), dakle, Njegovom se 
voljom zahvalio Allahu. Njegov mu Gospodar rece: Jerhamiikelluli 
(Allah ti se smilovao). A onda rece: Ademe, otidi do onih meleka - do 
skupine njih koji su sjedili 741 - i reci: Es-Selamu alcjkitm (Nekaje na 
mir). (Adem je otisao i to im rckao), a oni su mu odgovorili: Ve alcjkes- 
selainu ve rahmetullahi (Nekaje i na tebe mir i Allahov bercket), a onda sc 
vrati svonie Gospodaru koji rece: Ovo ce biti tvoj pozdrav i pozdrav 
tvojih potomaka medusobno. Allah mu rece, a sake Mu bijahu 
zatvorene, izaberi od njih dvije koju hoces! On rece: Biram desnu saku 
moga Gospodara, iako su obje ruke moga Gospodara i desne i 
blagoslovljene. Allah je otvori kad u njoj Adem i njegovo potomstvo. 74 
Ko su ovi? upita on. To su tvoji potomci, odgovori Allah. Mcdu ocima 
svakog od njih bi ispisana duzina njegova zivota. Medu njima bijase 
jedan covjck najsvjetliji medu njima. Gospodaru, ko je ovaj? upitah. To 
je tvoj potomak Davud. Propisao sam mu da cc zivjeti cetrdcset godina. 
Rekoh: Gospodaru, produzi mu zivot! (Zivjece samo) toliko koliko mu je 
odredeno, odgovori On. Rekoh: Gospodaru, ja mu dajem jos sezdcset 
godina od svoga zivota. Neka bude kako kazcs. Onda je, veli, nastan jen 
u Dzennetu onoliko koliko je Allah htio, a potom iz njega izveden. Adem 
je brojao godine svoga zivota. Kad mu dode melek smrti 74 ", Adem mu 
rece: Malo si poranio, meni je propisano da cu zivjeti hiljadu godina. 
Melek ce na to: Dao si svom potomku Davudu sezdeset godina. On je to 
nijekao te ce (zbog toga) i njegovi potomci biti skloni nijekanju. On je to 
zaboravio te ce (zbog toga) i njegovi potomci biti skloni zaboravu. Od 
toga dana je naredeno: zapisivanje i svjedoci 4 ." 

Ovaj hadis jc sa ovim senedom hasenun-garibun. Medutim, prenesenje sa 
vise seneda preko Ebu Hurejrea od Vjerovjesnika. sallallahu alcjhi ve sellem. 

3605. ISPRICAO NAM .IE Muhammed b. Bessai: kafe: Obavijestio 
nas je Jezid b. Harun; kaze: Nas je uba\ijestio Av\am b. Ha\seb 4 
prenijevsi od Sulejmana b. Ebu Sulejmana , on od Encsa, a on da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. kazao: "Posto Allah stvori Zemlju 
(ravnom), ona se poce klatiti. On tada stvori brda i rece: Ustabilite je! 741 Ove jc rijeci, po misljcnju El-Mubarekforija, izgovorio Allahov Poslanik. sallallahu 
alcjhi ve sellem, da bi objasnio o koji ma jc melecima rijec. 

742 Et-Tibi navodi da jc Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. rckao da je Adem u 
Allahovoj saci vidio sebe i svojc buduce polomkc koji cc izgledaii poput njega. 

743 Nakon 5to je prozivio 960 godina. 

14 Od loga dana je, veli Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem, naredeno da se svaki 
dogovor zapisujc i da se za svaki dogovor uzmu svjedoei. koji ee u slucaju spora svjedotiti 
siajc dogovorcno. 

745 Avvam b. Havseb b. Jezid es-Scjbani Ebu Isa el-Vasiti pouzdan jc. siguran i vrijedan 
prenosilac hadisa. Pripadaoje scsioj generaciji, 

Sulcjman b. Ebu Sulcjman cl-Hasimi prenosilac ja hadisa koji, po misljcnju hadiskih 
ueenjaka. zadovoljava (makbul). Pripadaoje ueeoj generaciji. 

176 Ona se ustabili, a meleci, zacudivsi sc moci brda, upitase: Gospodaru, da 
li ce nesto, od onoga sto si stvorio, biti mocnije od brda? Hoce, gvoz.de, 
odgovori On. Rekose: Gospodaru, da li ce nesto od onoga sto si stvorio 
biti mocnije od gvozda? Hoce, vatra, odgovori On. Rekose: Gospodaru, 
da li ce neSto, od onoga sto si stvorio, biti mocnije od vatre? Hoce, voda, 
odgovori On. Rekose: Gospodaru, da li ce nesto, od onoga sto si stvorio, 
biti mocnije od vode? Hoce, vjctar, odgovori On. Rekose: Gospodaru, da 
li ce nesto, od onoga sto si stvorio, biti mocnije od vjetra? Hoce, covjck 
koji budc dijciio sadaku svojom desnom rukom i sakrio je i od svoje 
lijeve ruke 747 , odgovori On." Ovaj hadis jc garibun. Kao merfu' hadis 
poznat nam jc samo ovim scnedom. , ' 17 Covjck koji u tajnosti dijcli sadaku spomcnut je kao najmocnije Allahovo stvorenje zbog 
loga sto on svojom snagom uspijcva ukrotiti zclju za samoisticanjcm. osim toga dijeljenjcm 
sadakc, iskljucivo u ime Allaha, on cini Allahu ugodno djclo kojc suzbija Allahovu srdzbu, 
a onaj ko uspijeva suzbiti Allahovu srdzbu, smatra se najmocnijim Allahovim stvorenjem.. 

177 * - I- * t * *9 > * f * 

JlkaJl 01^** lT^-1 ' s _JUk!l ijlS ul Ij^lUl £s_^ixJ 1 j,.Ja.kll jit Jl ^Lp iL'lli- . Y"\ • "\ 

fX 1 V^ ur«J :J U i^-j 4^ ^ ^ J& J* ~0-j* J> 0* j-^ 1 * J> J -^ 0* "^ J* 

POGLAVLJA O DOVAMA 
od Allalwva Poslanika, saUallahu alejhi ve sellem 

1. O vrijednosti dove 

£/ hue Alfaha, Milostivog, Sumilosnog: 

3606. ISPRICAO NAM JE Abbas b. Abdul- Azim el-Anberi; kaze: 
Obavijestio nas je Ebu Davud ct-Tajalisi; kaze: Nas je obavijestio Imran el- 
Kattan prenijevsi od Katadea, on od Seida b. Ebu Hasana 74i \ on od Ebu 
Hurejrca, a on da je Vjcrovjesnik, saUallahu alejhi ve sellem, kazao: "Kod 
Allaha 749 nista nije vrednijc od dove." 

Ovaj hadis je garibun. 750 Kao merfu' hadis poznat nam je samo preko 
Imrana el-Kattana, a Imran el-Kattan je Ibn Davir, dok mu je nadimak po 
djetetu Ebu A warn. 

3607. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Abdur-Rahman b. Mehdi prenijevsi od Imrana el-Kattana slicno 
prethodnom hadisu. IS Scid b. Ebu Hasan cl-Basri jc rodeni brat Hasana cI-Basrija. Pouzdan je prenosilac 
hadisa. Pripadaoje srednjoj gencraciji tabi'ina. Ocu mu je bilo ime Jesar. 
74 '' Sto se lice zikra i ibadeta kod Allaha ncma niSta vrednije od dove, jcr je dova odraz 
poniznosli, skromnosti i nemoci roba pred snagom i velicinom Gospodara. 

50 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, El-Buhari u djelu Edebul-mufredi, Ibn Madze 
u Stmenu, Ibn Hibban u Sahihli i Hakim u Mustedreka. Ibn Hibban i Hakim ga smalraju 
vjcrodostojnim hadisom, a sa njima sc slazc i Ez-Zehebi. 

178 


i_>-b- • *~~ ; •,£• _,i •j> Ji.*s-\}\ -i *j_>lJw ^j d^jj* ^ j~^ r-~* '■>. -U>' l3j»- .1*1 • ^ 


* ' ■ . 2. O istoj temi 

3608. ISPRICAO NAM .IE Ali b. Hudzr: kaze: Obavijestio nas je 
Velid b. Muslim prenijevsi od Ibn Lehi'e, on od Ubejdullaha b. Ebu 
Dzafera 751 , on od Ebana b. Saliha, on od Enesa b. Malika, a on da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. kazao: "Dova je srz ibadeta." 
Ovaj hadis je sa ovim scnedom garibun. Poznat nam je samo preko Ibn 
Lehi'e. 

3609. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Mervan b. Muavija prenijevsi od A'mesa, on od Zerra 753 , on od Jusejc'a , 
on od Nu'mana b. Bcsira, a on da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. 
kazao: "Dova je najbolji vid ibadeta." Potom je proucio: Gospodar vasje 
rekao: Pozovite Me i zamolite, Ja cu vain se odazvatil Onl koji iz oholosti 
nece da Mi se klanjaju - uci ce, sigurno, u Dzehennem ponizeni. r " 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 756 Prcnijeli su ga Mcnsur i A'mes od 
Zerra. I nama je poznat samo preko Zerra. " Ubejdullah b. Ebu Dzafer Ebu Bekr el-Masri bio jc Sticcnik plemena Bcni Kinane, ncki 
kazu plcmcna Bcnu Umcjjc. Olac mu se zvao Jesar. On je pouzdan prenosilac hadisa. 
scri'atski pravnik i pobozan covjek. Pripadao je pctoj generaciji. Ebu Matim kaze: slican je 
Jczidu b. Ebu Habibu. 

752 Ovaj hadis je daif. Prcnescn jc preko Ibn Lehi'e, a on jc, po misljenju Jahjaa b. Seida cl- 
Kallana i jos nekih hadiskih ucenjaka, slab prenosilac hadisa. 

753 Zcrr b. Abdullah cl-Murhibi pouzdan jc prenosilac hadisa i pobozan covjek. Pripadao jc 
sestoj generaciji. Sumnjalo se da jc pripadao sckti murdzi'a. 

75-1 Juseje' b. Ma'dan cl-Hadrcmi ci-Kindi cl-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao jc 
trecoj generaciji. Prenio je hadise od Alije b. Ebu Taliba i Nu'mana b. Bcsira. Od njega jc 
hadise prenosio Zerr b. Abdullah el-Murhibi. 
755 Gafu; 60. ajet. 

" Biljczc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madze u 
Siineniina, Ibn Hibban u Sahihti i Hakim u Mtisledreku. 

179 jji-j x^T) ^7, jl*j .4l£ L.'a<j aJJi JCJ ^J 'y> 4JJ i^j *lli 4Ji Jia <UJi J^-j Jli :Ju 

.a^/Ji iJi ^. Ill «yJ U) ^okJi lii 7UJ1 -<i ji Jk»-lj 
j p- TtiCs ji ^i- **_LJi j1 .i_L=- j* »-ali- _jjt iT^i )y^~" y- J^l ^3 J * - .HU 

3. O istoj temi 

3610. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nasje Hatim b. 
Ismail prenijevsi od Ebu Meliha 757 , on od Ebu Saliha 75S , a on od Ebu 
Hurejrea, koji jc kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, 
rekao: "Ko god nc budc molio i trazio od Allaha, On ce se rasrditi na 
njega." 759 Veki' i drugi su ovaj hadis prenijeli od Ebu Meliha, i poznat 
nam je samo ovim senedom. 

3611. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Mensur; kaze: Obavijestio nasje 
Ebu Asim 761 prenijevsi od Humejda Ebu Meliha, on od Ebu Saliha, on od 
Ebu Hurejrea, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slicno 
prcthodnom hadisu. 

s.*J5 j j'j&-^ 'J* '^'jf '■& ^UI-Ul *j*l}i 01 Jit J jl/, L' : Jli iLj 'jl _^J J aLi 4 

* or^Jl L& ^ L^/ £^J- j^.-ii- lii ..UJi jTi j* Q»j iU'CJ Jljj li :JiS .ij c.l.:.i' "' 7 Ebu Melih cl-Farisi el-Medeni el-Huvat, kome jc ime Sabih neki kazu Hamid. pouzdan jc 

prcnosilac hadisa. Pripadao je sedmoj generaciji. Prcnosio jc hadisc od Ebu Saliha el- 

Huvzija, dok su ih od njega prenosili Hatim b. Ismail i dmgi. 

5S Ebu Salih cl-Huvzi bio je blag prcnosilac hadisa. Pripadao jc trccoj generaciji 

59 Allah voli kad mu sc ncko obraca i kad od njega neSto moli i trazi. Na taj nacin osoba 

iskazuje svoju poniznost i ncmoc prcd Allah ovom velicinom. Onaj ko ne moli i ne trazi od 

Allaha taj smatra da je sam scbi dovoljan. On sc na taj nacin oholi , a Allah sc na ohole srdi. 

7 "" Veki' b. Dzcrrah b. Melih cr-Rusi Ebu Sufjan cl-Kufi pouzdan jc prcnosilac, hafiz hadisa 

i pobozan covjek. Pripadao je devctoj generaciji. 

761 Ebu Asim Dahak b. Muhalled cn-Ncbil. 

180 4. O vrijednosti zikra 762 

3612. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Zejd 
b. Hubab prenijevsi od Muavije b. Saiiha 763 , on od Amra b. Kajsa, a on od 
Abdullaha b. Busra 764 da je neki covjek rekao: "Allahov Poslanice, propisi 
islama su mnogobrojni pa mi kazi nesto na ccmu cu posebno 
ustrajavati! On rece: Neka ti jezik bude stalno vlazan od spominjanja 
Allaha!" Ovaj hadis je u ovoj formi hasenun-garibun. 765 

* &• »_>U . 

atrial! :ji ?aic«ii »j* Jji oIp ivji jiif ii>ii c^i j£ jul.j 4* *Ij» ^ *jj> Jj1>j 

v _s a£1*j ^r^ 1 jJ :J^ ^ 1 J~- ^ i^j^ 1 i>*J ^ Jj~ J j *i : ^> .of^ijJi) l^sf aLi 5. O istoj temi 

3613. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Ibn 
Lehi'a prenijevsi od Derradza, on od Ebu Hejsema, a on od Ebu Seida el- 
Hudrija: Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tome 
koji ce robovi imati najvisi stepen kod Allaha na Sudnjem danu, pa je 
kazao: "Oni koji Allaha budu puno spominjali. 766 Allahov Poslanice, zar 
ce oni imati viSi stepen i od ratnika na Allahovu Putu? On rece: Oni koji 
budu puno spominjali Allaha imat ce visi stepen od njega pa makar on 
svojim macem udarao nevjernike i idolopoklonike dotle dok mu se mac 
ne slomi i dok on ne bude sav obojen krvlju 767 ." Ovaj hadis je garibun. 76 
Poznat nam je samo prcko Derradza. 762 Zikrznaci spominjanje i vclicanje Uzviscnog Allaha. 

' 3 Muavija b. Salih b. Hudcjr cl-Hadrcmi Ebu Amr, neki velc Ebu Abdur-Rahman cl- 
Himsi iskrcn jc prcnosilac hadisa, ali jc prilikom prcnoscnja hadisa bio sklon previdima. 
Pripadao je sedmoj generaciji. Bio je neko vrijeme kadija u Endelusu. 
764 Abdullah b. Busr pripada mladoj generaciji Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi vc sellem, 
ashaba. Umro jc u Samu 88. godinc, neki kazu 96. godinc po Hidzri. Zivio je stotinu godina. 
Posljcdnji jc ashab koji je umro u Samu. 

Ss Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Ibn Madzc u Sunemi, Ibn Hibban u Sahihu i 
Hakim u Mustedrekit. Hakim smatra da mu je sened vjerodoslojan. 

766 Tj. oni koji Allaha budu stalno spominjali. 

767 Tj. dok ne padnc kao schid. 

181 ,i y \ y. _u«_ jj Alii -lp j* ^ r jj jw«Ji Uj^m c^.^ jj ^--^i ^-^- .rn ^ t 

lit rjjkj 4^ «1» j^ y> J>i :J15 ftlSjoJl J 'j- tyi J 'cf J& y} Jy at*j '£ -^ 

£i :ji .Jfc :ljJfi Tj£fcfef \J.Ji>ij j^Sl&f Ij*jja3 j^jk lji& of j* |£J ^>j Jjjij 

.Jjl 

Oj.b»Jl lii ,{>; t^jj oSj .aJJi /"i j* «Ul ._jI-U- ^ r 4 L ^Ji e _i l« : JlSr ^ ili. Jli 

* a11-jU aIp ', j ..;-?« . l»jjj .jLiLUl tJLfj lii Ji* -Uw. ^' aL'i -ui- \i- 6. O istoj temi 

3614. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Hurejs; kaze: Obavijestio nas je 
Fadl b. Musa prenijcvsi od Abdullaha b. Seida, on je Ibn Ebu Hind, on od 
Zijada 769 , Ibn Ajjasova sticenika, on od Ebu Bahrijjea 770 , a on od Ebu 
Dcrdaa, koji je kazao da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc sellcm, rekao: 
"Hocete li da vas obavijestim o tome koje je vase djelo najbolje, koje ce 
biti najvise uvecano kod vasega Gospodara, koje ce iniati najvisi stepen, 
koje ce za vas biti bolje od dijeljenja zlata i srebra, i koje ce za vas biti 
bolje od susreta sa vasim neprijateljem koga ste tukli po sijama i koji je 
vas tukao po sijama? Hocemo, odgovorise, a on rece: To je spominjanje 
Allaha." 77 Muaz b. Dzebel kaze: Nista nece bolje spaSavati osobu od 
Allahove kazne od zikrullaha (spominjanja Allaha). 

Neki su ovaj hadis ovim senedom, u istom znaCenju, prenijeli od 
Abdullaha b. Seida, dok su ga drugi od njega prenijeli kao mursel hadis. ,6S Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

Zijad b. Ebu Zijad Mcjsere cl-Mahzumi cl-Mcdcni pouzdan je prenosilac hadisa i 
pobozan covjek. Pripadao je pctoj generaciji. 

70 Ebu Bahrijje Abdullah b. Kajs el-Kindi es-Sekuni Himsi pouzdan je prenosilac hadisa. 
Spada mcdu muhadrcminc. one koji su zivjeli u Vjerovjesnikovo, sallallahu alejhi ve sellcm, 
vrijcmc ali sc sa njim nisu susreli. 

771 Ovaj hadis biljeze i Malik b. Enes n Muvella'u, Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Ibn Madze 
u Sunemt. Hakim u Mustedreku, Et-Taberani u El-Mu'dzemul-kebiru i El-Bcjhcki u djclu 
Suabul-iman. Hakim ga smatra vjerodostojnim hadisom. 182 '&* — -*1 d j*- O&l ljf ^ 1 cS-4-* 'cf. u** - ^' %* ^? t| J^' j/' i*»«^ 13^- .?"\ > © 
J--» ^ J^*j J* ^ &# &J&& -^ tsiti »X* JJ*'a&& JC-2 ,J */& jp 

' ' - - *'"- "- ' *--- 

L: — Ijfj Jii-^Ji (tg : L»fcj i&UUi !# tut?- U| aIJi Oj^S'Jj »ji jj> U :Ju iit lll,j Oi Jji 

jji j* Sulju jjI iT^I jUaiJl jJ_)xil -LP jj ty~J* ^J^' J^ O^ -Uiu* l3-l»- . V "\ > "\ 

:ljJl_5 ?j*£LU*J li : Jl£5 Ji^lvUl Jj SJjUi J-^S- :Ju ^aiJl _u^« ^l ^p ^o^lji jllii- 
(4 l/1 &f :J^ 3i Jj liJ£-f li Jj!} :ljflS ?2Jli lit l&lJM li JjT : Jli .iJJl ^"JJ £i£. 

:ljJls ?l^wLU»J U :Jl5i -oliwM 'jj> iiU- ^ii. r-^- *l-j all* a-^ 1 ^-* ^ Jj1>j o\ .^ 
:ljfli ?'i)li ill *&JM U AilT :JUi .* Qp jlj flLdj tftti UJ eiukjj aI)i ^TJJ IaLIS- 
ilji 0? i/J£$ 'jiJ-T ^\ %\ ,j£l ai^sJ J^^sLif jj ^1 Ui : J 15 .2JI3 ill H-i^-l U aIiIj 

ill. I [jailJl Silii _jjlj ,4arjll lii ^ III lijju U .t-ijt- *J~>- ki-J-l»- 'i* .AXj'Ulil l5y ^Uj 

sis * j » . .■ i.. ii. id . ! . i, ' . ,. '/ <f- - i » i j . 

7. O vrijednosti ljudi koji sjednu radi spominjanja 

Allaha 

3615. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas jc Abdur-Rahman b. Mehdi; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijevsi 
od Ebu Ishaka, on od Egarra Ebu Muslima 772 , koji svjedoci da su Ebu 
Hurejre i Ebu Seid el-Hudri bili prisutni kod Allahova Poslanika, sallallahu 
alcjhi ve sellem, kada je kazao: "Kad god ljudi budu zikr cinli Allaha, 
okruzit ce ih meleci 773 , obavit ce ih milost, na njih cc biti spustena 
smirenost i Allah ce ih spomenuti onima sto su uz Njega. Ovaj hadis 
je hasenun-sahihun. ' Egarr Ebu Muslim el-Mcdini pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je trccoj generaeiji. 
Zivio je u Kufi. Nije ovo Selman Egarr ciji jc nadimak po djctelu Ebu Abdullah. 

' 3 Meleci koji tragaju za ljudi ma koji spominju i vcliCaju Uzvisenog Allaha. 
774 Tj. melccima koji su Mu bliski. U hadisu koji biljezi Muslim u Suhihu stoji da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, kazao: "Nece se ljudi okupiti u nckoj od Allahovih 
kuca kako bi uCili Allahovu Knjigu i proucavaii jc medusobno, a da im ne sidu meleci i nc 
obavije ih Allahova milost." 

' ? Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Muslim u Sahihu i Ibn Madzc u Simenu. 

183 3616. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bcssar; kaze: Obavijcstio 
nas je Medium b. Abdul-Aziz el-Attar 77 ; kaze: Nas jc obavijestio Ebu 
Neame prenijevsi od Ebu Osmana cn-Nehdija, a on od Ebu Scida cl-Hudrija, 
koji je kazao: "Jednom prilikom je Muavija 77 izasao u dzamiju (i 
zatekavsi u njoj ljude kako sjede) upitao: Zasto tu sjedite? Rekose: 
Sjedimo da bismo Allaha spominjali, odgovorise oni. Tako vam Allaha, 
niste tu ni zbog cega drugog? upita on. Tako nam Allaha, nismo ovdje ni 
zbog cega drugog, odgovorise oni. On rece: Nisam od vas trazio zakletvu 
zbog suninje u vas. Niko od vas nije bio blize uz Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellcm, a da je od njega manje prenio hadisa nego ja. 
Jednom prilikom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izasao 
(u dzamiju) i zatekavsi (u njoj) kruzok svojih ashaba, upitao: Zasto tu 
sjedite? Rekose: Da bismo Allaha spominjali, i da bismo Mu zahvaljivali 
sto nas je uputio u islam i sto nas je usrecio njime. Tako vam Allaha, 
niste tu ni radi cega drugog? upita on. Tako nam Allaha, nismo tu ni 
radi cega drugog, odgovorise oni. On rece: Nisam trazio zakletvu zbog 
sumnje u vas. Dosao mi je Dzibril i obavijestio me da se Allah ponosi 
vama pred melecima." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 779 Poznat nam je samo ovim senedom. 
Ebu Neame es-Sa'di zvao se Amr b. Isa. dok se Ebu Osman en-Nehdi zvao 
Abdur-Rahman b. Mull. 

Jfy ?JCs 'Jfi jLiL. ii\IUi [>-& y_ J£-*J\ '■&■ iT£m jl2t4 y. i*>«i i3u>- .f"\ W 

,. „ * - , - » i a - * - - S * 9 * 

"J~ — >■ sZ-t^- Qi .'^ 'jis- tli OJj j^'-ip tCi Ols 5y ^jlli- JVS" iJl j^li ^ l_iLsj LJj 

8. O sjedenju u drustvu u kome se ne spominje Allah 

3617. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Abdur-Rahman b. Mehdi; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijev§i 
od Saliha, Tcvminog Sticenika, on od Ebu Hurejrea, a on da je Vjerovjesnik, 76 Medium b. Abdul-Aziz b. Mehran el-Attar el-Emcvi Ebu Muhammed el-Basri pouzdan 
je prcnosilac hadisa, Pripadao jc osmoj generaciji. 

77 Muavija b. Ebu Sufjan. 

7S Nego da bih se uvjerio da li ste tu iskljucivo radi toga ili stc tu radi ncccga drugog. 
77 '' Biljeze ga i Muslim u Scihihu i En-Ncsai u Sunenu. 

184 sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Kad god ljudi sjednu u drustvu u 
koine se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem, to ce im biti nedostatak. Ukoliko Allah 
htjedne, kaznit ce ih, a ukoliko htjedne, oprostit ce im." 780 Ovaj hadis je 
hasenun. Prenesen je sa vise seneda od Ebu Hurcjrea, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. ti 

* i- 1J U «di« tjUi j* »lp i_aS" jl JCi U <UJi atfi ill tl£.L> jpIl J^-l ^ U :J^ 1H.J alii ^jji 
'-' ' * * * * 

' -. • ■ '- »fi. I*i - ' ' ' - ,— ' f ..- ■» • * •** .*"• f . ■»•* ' » A** ' ■ «& ' —- » a 

f ' f S j ' < i' o * fl'* S * * I ' ' ' ' ' > * a a 

4_J aDl L.j ff T... J 01 e}li ji ijX-j 4^ *Ul ^ ^ J j- j Jl* :Jl* »y> ^' j* -r-^'j^ J-: 
* L^ j-j- i-oi- lii ,*li*jll ^ tlijJl ji^Ji o^Jl'j JJlJJiJl ilfr 
:Jl_i (^jCajUl _ftiT jJ '^Q 'J, J*y if£J ^> J, y^- 'j,. J>h \2%- .rir . 

•» lb- •( Ul Jlo illl J_i— j cju- : Jjij *lll -Li- ^j ^U- c-jc»— :Jli J^j*- Ji *^Jis c .'«■»..■' 

Sijis U .Liji 2-^- ^oi- lii .J) iuiJ tliaJl JjJi} illi Jl ill U jTiJi JiJf :'j k iLj 

Ij — * j*?* 1 ,^! 0^ ^"J^ ill* -k^'j ^J ^-^^ ^H ^c^ tJjj •&} ./►— *ljj' jj ^5* ^-i-k>- (j* uj 

* Jii j> ill-* ^i} .iojij o( j t'f-j 

9. O tome da ce dova muslimana biti uslisana 

3618. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Ibn 
Lehi'a prenijevsi od Ebu Zubejra, a on od Dzabira koji je kazao: Cuo sam "' Iz ovoga se hadisa da zakljuciti da jc musliman duzan izbjegavati sijela u koji ma se vodc 
prazni i besposleni razgovori, odnosno sijela na kojima sc ne spominje i ne velica Allah i ne 
donosi salavat na Njcgova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prisustvo u takvim sijelima za 
njega mozc biti takav nedostatak da budc uzrokom da mu Allah ne oprosti grijehe. 

Sl Biljezi ga i Ebu Davud u Sunenu. 

185 Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellern, kada kaze: "Nece se niko od 
vas obratiti dovom, a da mu Allah nece dati ono sto je trazio, ili ce od 
njega, srazmjerno tome, otkloniti nesrecu ", naravno, ukoliko u dovi ne 
bude molio za grijeh ili za prekid rodbinske veze." 78 ~ O ovoj temi 
preneseni su hadisi i od Ebu Seida i Ubadea b. Samita. 

3619. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Merzuk; kaze: Obavijestio 
nas je Ubejd b. Vakid; kaze: Nas je obavijestio Seid b. Atijjc el-Lejsi 784 
prenijevsi od Sehra b. Havseba, a on od Ebu Hurcjrea, koji je kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellern, rekao: "Ko zcli da mu Allah 
uslisa dovu kad je u nevolji i brizi, neka puno upucuje dove kad je u 
dobru i blagostanju." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 785 

3620. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Habib b. Arebi; kaze: Obavijestio 
nas je Musa b. Ibrahim b. Kesir el-Ensari i kazao: Cuo sam Talhu b. Hirasa 
kada je rekao: Cuo sam Dzabira b. Abdullaha kada veli: Cuo sam Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je kazao: Najvredniji zikr je 
(izgovor) La ilahe illellah, a najvrednija dova je El-hamdulillah ." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 787 Poznat nam je samo prcko Musaa b. 
Ibrahima. I Ali b. El-Medini i drugi su ovaj hadis prenijeli od Musaa b. 
Ibrahima. 

3621. ISPRICALI SU NAM Ebu Kurejb i Muhammed b. Ubejd el- 
Muharibi i kazali: Obavijestio nas je Jahja b. Zekcrijja b. Ebu Zaide 
prenijevsi od svoga oca, on od Halida b. Selcmea 7SS , on od El-Behijja, on od 
Urvea, a on od Aise, koja je kazala: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, spominjao je Allaha u svakom casu." 789 s: Biljczi Ahmed b. Hanbel u Musnedu od Ebu Seida da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Nece niko od vas uputiti dovu ne moleci u njoj za grijeh ili prekid rodbinskih veza, 
a da mu Allah nece dati jedno od troje: Hi ce mu je ubrzo uslisati, ili ce njeno usliSanje odgoditi /a 
Buduci svijet ili ce od njega otkloniti nesrecu srazmjerno onome sto je u njoj molio." 

s " Da bi dova nckomc bila primljena onaj ko upucuje dovu mora ispuniti nckoliko kljucnih 
uvjeta: 1) da dovu upucuje skruseno i ponizno, 2) da u dovi nc moli za grijeh iii prekid 
rodbinskih veza, 3) da njegova opskrba, hrana i odjeca, ne budu haram, i 4) da nc pozuruje 
sa njenim usIiSanjcm. 

8,1 Seid b. Atijje cl-Lejsi Ebu Sclcme prenosilac je hadisa koga su hadiski ufienjaci ocijenili 
oejenom dovoljan (makbul). Pripadao je scstoj generaciji. 
' Biljczi ga i Hakim u Mustedreku i kaze da je vjcrodostojan. 
786 Ucenje Fatihe. 

Biljczc ga i En-Ncsai i Ibn Madzc u Sunenima, Ibn Hibban u Sahihu i Hakim u 
Mustedreku. Hakim kaze da je to vjcrodostojan hadis. 

ss Halid b. Sclcme b. As b. HiSam b. Mugire cl-Mahzumi cl-Kufi, poznatiji kao El-Fafa. iskren je 
prenosilac hadisa. Porijeklom je Medinelija. Sumnja se da je murdzi'a. Pripadao je petoj generaciji. 
El-Mubarekfori kaze: to znaci da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stalno 
spominjao Allaha i kad bi hodao, i kad bi stajao, i kad bi sjedio, i kad bi lezao, i kad bi bio 
Cist, i kad bi bio dzunub i si. Ne bi ga spominjao samo u vrijemc obavljanja fizioloskih 
nuzdi i u vrijeme spolnog odnosa sa zenama. Mckruh je, po migljenju ucenjaka, u ove tri 
siutuacije nazivati selam i odgovarati na njega, i nakon kihanja izgovarati rijeci: El- 

186 Ovaj hadis je hasenun-garibun. 790 Poznat nam je samo preko Jahjaa b. 
Zekerijjaa b. Ebu Zaidea. El-Behijj se zvao Abdullah. oL_IjJl ijli. ^i. JJ J* u'P-f ^ij^Jl t j^-S jl -^ ch ^ : ^*r ■ r " m 

i. i y i j^L, i- ii-jj '>- loi .4~.iL ijJ iJ li'ji l!&-1 ^S"i lil OlT i-Lij ilii. 4JUI 

* '•- n ' ° '" "• i T - 'f- » ./ • J t_ _ 10. Onaj ko moli treba poceti sa sobom 

3622. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Ali el-Kufi; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Katan 701 prenijevsi od Hamze ez-Zejjata 7 2 , on od Ebu Ishaka, on od 
Seida b. Dzubejra, on od Ibn Abbasa, a on od Ubeja b. Ka'ba: "Kada bi 
Allahov Poslanik spomenuo nekoga i htio da se moli za njega, pocinjao 
bi (u dovi) od sebe." 793 Ovaj hadis je hasenun-garibun-sahihun. Ebu 
Katan se zvao Anir b. Hejsem. hamdulillah, ili nckome ko kihne rcci: Jerhamukellah. Drugim rijecima, mckruh je u ovim 
situacijama izgovariti bilo sta gdje se spominje Allahovo ime. 

"' Biljezc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Muslim u Sahihu i Ebu Davud i Ibn Madze u 
Sunenima. 

" Ebu Hatan Amr b. Hejsem b. Katan cl-Kal'i el-Basri pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao je devetoj generaciji. Umro je oko 200. godine po Hidzri. 

71,3 Hamza b. Habib ez-Zejjat el-Kari Ebu [mare el-Kufi et-Tejmi bio je iskren prenosilac 
hadisa i pobozan covjek, ali je prilikom prenosenja hadisa pravio previde. Slovio je kao 
vrstan poznavalac kiracta u vremenu u kome je zivio. 

v U predaji koju je zabiljczio Muslim u Sahihu u vezi sa Musaom i Hidrom stoji: "Kada bi 
Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo nekog od vjerovjesnika i htio da se za 
njega moli, poceo bi od sebe." Mnoge prcdaje, pak, ukazuju na to da on nije pocinjao u dovi 
od sebe kada bi se molio za nekoga ko nije vjerovjesnik. Tako on u jednoj predaji kaze: "Da 
se Allah smilujc Hadzeri: da je pustila Zemzcm onako kako je provrio, bio bi izvor veoma 
obilan vodom." Ebu Hurcjrc kaze da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Allahu, pomozi ga preko Dzibrila!" misled na Hassana b. Sabita. 

4 Biljeze ga i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima. Ibn Hibban u Sahihu i Hakim u 
Mustedreku. 

187 

* * if 'h - ' " *• ' '-'■-■ *.'■*■ * ' ' ii '• i'*-' f ' ' Ml- " ' * l*ll ■**' 

Jl.-j.iil -L>w /,j 1 e~ > v! ■^J_J **> <>«-«-»-!> JUi_* ^l ^j 4iii^-j • > _r-^' •^ t 

^ * * - - 

11. O podizanju ruku prilikom dove 

3623. ISPRICALI SU NAM Ebu Musa Muhammcd b. Musenna, 
Ibrahim b. Jakub i drugi, i kazali: Obavijestio nas je Hammad b. Isa cl- 
Dzuheni 793 prenijevsi od Hanzale b. Ebu Sufjana el-Dzumehija, on od 
Salima b. Abdullaha, on od svoga oca, a on od Omera b. Hattaba, koji je 
kazao: "Kad bi Ailahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podigao 
ruke prilikom dove, ne bi ih spustao dok njima ne bi potrao lice." 

Muhammed b. Musenna u hadisu koji je prenio kaze: "Ne bi ih vratio 
dok njima ne bi potrao lice." Ovaj hadis je garibun. 796 Poznat nam je samo 
preko Hammada b. Isaa, on ga je sam prenio, a spada medu one prenosioce 
koji su prenijeli veoma malo hadisa. Od njcga su ga prenijeli mnogi ljudi. 
Hanzala b. Ebu Sufjan el-Dzumehi je pouzdan, prenosilac. Takvim ga smatra 
Jahja b. Seid el-Kattan. * <o'£i i Jj»JulJ 'j^3 $>cr U i->U . \ Y ^ tf^Jh -V- ^V* }*j ^ L - **--' -4^ j?j -%~^ "j-~^ ^-i-^ ^ -.J L-^-j JJi o^s-i 79:1 Hammad b. Isa cI-Dzuheni nadimak mu je Ulopljcnik Dzuhfe, a dobio ga jc nakon sto sc 
utopio u Dzuhfi 208. godinc po Hidzri. On jc slab prenosilac hadisa. Slabim ga smairaju 
Ebu Davud, Ebu Halim i Ed-Darekutni. 

796 U senedu ovog hadisa je Hammad b. Isa koji je, po ocjeni nekih ucenjaka, slab prenosilac 
hadisa. Mcdulim, Ibn Hadzer cl-Askalani u djclu Bulugiil-meram veil: Mnogi slicni hadisi 
koji su prcneseni, jedan od njih je zabiljezio Ebu Davud u Sunenu od lbn Abbasa, uzdizu ga 
na rang hasen (dobiog) hadisa. 

188 


S: 12. O onome koji u dovi puzuruje uslisanje 

3624. ISPRICAO NAM JE El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je Ma'n; 
kaze: Nas je obavijestio Malik prcnijevsi od Ibn Sihaba, on od Ebu 
Ubejda 797 , Ibn Ezberova sticenika, on od Ebu Hurcjrea, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve scllcm, koji je kazao: "Bit ce primljena 
dova svakom od vas ukoliko ne pozuruje njeno uslisanje, govoreci: 
Molio sam pa mi nije usiisano ". 798 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 795 Ebu Ubejd se zvao Sa'd. On je 
sticenik Abdur-Rahmana b. Ezhera. neki kazu da je sticenik Abdur-Rahmana 
b. Avfa. O ovoj temije hadis prcnio i Enes. 

a — lli rtJJt i _ 5 H> JJl J y/j J 15 ; J^' jlii ^J jlli*- oJu»JL- :Jli Jllip J Ob'l ^i <u,i 'Js- iUjJl 
t^s — i- <ul>l £* jJai li ^JJl <dll j»1j 2JJ JT t.CJ>j f£ JS* ^ C* i J^SJ .up j^> li :1£.j 

L>> x*f id k( oir} .Jy> j^j oi^i ^>ui pai ^*Ui y.3 »u!j. ^ uj ^jtfi ^ 

» * ' ■■ - * » ' ", - ,'• - *- - ; ' % >'■,, - > >, 

•--iji- -k-~x-~3 ^-—*- •^i-k- >J-» .aj-U It- 4JJI »«i-J 

j£j — !-■ jj »s*Q L* -J - 1 ' ■*«* c j " j~ ^ 0^ >-^ ^^ L ' ^} i j ' ^^ ^'-^ -^"\ ^ v 

» - - - V- . 

£-—Jil :J\S ^1 lij ^Lj 4& Jjl J^ ^Jl OlT : Jli *ill ^i ^_i IjJ J jlU^Jl -ui ^ 

i_juii sJj iib'i ii : jis J131 .Si iLjji j Jj^j iLi ii] sij Jj Ji i^Jij Ji IlUi ^ij Ebu Ubejd Sa'd b. b'bcjd ez-Zuhri pouzdan jc prenosilac hadisa. Pripadao jc drugoj 
gcncraciji. Ncki uccnjaci smutraju da jc on imao susret sa Vjerovjcsnikom, sallallahu alejhi 
ve scllcm. 

,s To znaci da cc svaka dova za koju budu ispunjcni trazeni tivjeti biti usliSana kod Allaha. 
dz.s., ukoliko sc ne pozuruje sa njenim uslisanjem. 

"" Biljezc ga u EI-Kulubiis-siite, svi osim -En-Nesai. 

189 i-»U ej ji ill oio£ [y 2Jj ijP'j ,j£Ji tjl) J— & 1 j< ci< fjMj .liiJJ U ^i) ibji 

^,: ;. !L^_^ lis, . Jj i^Ji} Jj &Uji £>fj uk>i :Ciu1 iu'i jii '^cA £& .j$i 

Jti^.j J . j_4* — « jjjl _^p jliL-lJl IJ^j iytJi »ljj -\ij . -^_>w 
a-ssI j* ?J^ vl ji Jrf- lS>' J*»» J* «**•*»* ^ ^^^>U0^ T1YA 

IS* J ?-i ^i?i lij :J^flJ <Gijw>i J* ILij .Qp <d!l ^^^L? aJJi Jj-ij olS" :Jli sT-a ,J j,p 

:J Oi ^l lijj .^aii( iDjj bjiJ iJLj Uki iJj} (£«if £Lj &*£*f SAj ^l :JOi 

*VJ- l^ji- lii . jjiJji idjj bjiJ iLj £J dLj uk>i iJ/j C-ii iJL j^lh 

13. O dovi koja se uci ujutro i uvece 

3625. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Davud, a on je Et-Tajalisi; kaze: Nas je obavijestio Abdur- 
Rahman b. Ebu Zinad prenijevsi od svoga oca, on od Ebana b. Osmana, koji 
je kazao: Cuo sam Osmana b. Affana kada veli da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ni jednom robu, koji tri puta jutrom 
svakog dana i uvede svakc noci, prouci: Bismillahillezi lajedurru meas- 
smihi sej'nn fll-erdi vela fts-semai ve huves-semiun alim (S imenom Allalia 
sa kojim nista ne moze nauditi ni na Zemlji ni na nebesima, On sve cujc i sve 
zna), nista mu nece modi nauditi." 

Jedan dan paraliza zahvati Ebanov ekstremitet, a neki covjek poce 
buljiti u njega. Eban mu rece: Sta je, sta buljis? Hadis glasi onako kako sam 
ti ga ispricao. Tog dana (kad mi se ovo destlo) ja onu dovu nisam ni prouSio 
(valjda) da bi Allah nada mnom izvrsio Svoju odredbu. Ovaj hadis je 
hasenun-garibun-sahihun. 

3626. ISPRICAO NAM JE Ebu Seid el-Esedz; kaze: Obavijestio nas je 
Ukbe b. Halid prenijevsi od Ebu Sa'da Seida b. Murzubana , on od Ebu 
Selemea 802 , a on od Sevbana, koji je kazao daje Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Ko, kad omrknc, rckne: Radiiu billahi rabben ve 
bil islami dinen ve bi Muhammedin nebijjen (Zadovoljan sam da mi je Biljeze ga i Ebu Dvud, En-Ncsai i Ibn Madzc u Sunenima, Ibn Hibban u Sahihii i Hakim 
ii Mustedreku, 

M " Ebu Sa'd Seid b. Murzuban cl-Abcsi cl-Bekal cl-Kufi cl-A'ver slab jc prcnosilac hadisa i 
prevarant. Pripadao jc pctoj gencraciji. 

Ebu Scleme b. Abdur-Rahman b. Avf ez-Zuhri el-Mcdcni; ncki hadiski uccnjaci kazu da 
sc zvao Abdullah, a neki da sc zvao Ismail. Spada medu one prenosiocc koji su prenijcli 
puno hadisa. Pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao jc irecoj gencraciji. Umroje 94. godine 
po Hidzri. 

190 Alllah Gospodar, da mi je vjera islam i da mi je Muhammed vjeroyjesnik), 
zasluzio je da ga Allah ucini zadovoljnim." Ovaj hadis je, sa ovim 
senedom, hasenun-garibun. ' 

3627. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Vcki'; kaze: Obavijestio nas je 
Dzerir 804 prenijevsi od Hasana b. Ubejdullaha 805 , on od Ibrahima b. 
Suvejda , on od Abdur-Rahmana b. Jezida , a on od Abdullaha, koji je 
kazao: "Vjerovjesnlk, sallallahu alejhi ve sellem, bi, kad bi nastupila 
vccer, govorio: Emsejna ve emsel-mulku lillahi vel-hamdu Villain la ilahe 
illellahu vahdehu la serike lehu, mislim da je kazao, lehul-mulku ve 
lehul-hamdu ve huve a'a kulli sej'in kaxlir. Es'eluke hajre ma fi hazihil- 
lejleti ve hajre ma ba'deha ve euzu hike min serri hazihil-lej/eti ve serri ma 
ba'deha ve euzu bike minel-keseli ve suil-kiberi ve euzu bike min azabin- 
nari ve azabil-kabri (Omrkli smo, a omrkla je i vlast Allahu, hvala Allahu, 
samo je Allah Jedini Bog, On noma suvlasnika, Njemu pripada sva vlast i 
hvala, On je nad svim mocan.Trazim od Tebe dobro ove noci i dobro nakon 
nje i uticem ti se od zla ove noci i zla nakon nje. Utjecem Ti sc od lijenosti i 
zle oholosti. Utjecem Ti se od dzehcnnemske vatre i kaburske patnjc), a kad 
bi osvanuo, govorio bi isto tako: Asbalma ve asbehal-mulku lillahi vel- 
hamdu lillahi (Osvanuli smo i osvanula je vlast Allahu, hvala Allahu)." Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 8 Su'be ga je sa ovim senedom prenio od Ibn 
Mes'uda, ali kao mevkuf hadis. 

3628. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Dzafer' w ; kaze: Nas je obavijestio Suhejl b. Ebu Salih prenijevsi 
od svoga oca, a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao: "Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, bi poucavao svoje ashabe. Govorio je: Kada 
neko od vas osvane, neka rekne: Allahumme bike asbahna ve bike 
emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejkel-mesiru (Allahu, s Tvojim 
imenom osvicemo i s Tvojim imenom omrkavamo, s Tvojim imenom zivimo 
i s Tvojim imenom umiremo i Tebi se vracamo), a kada omrkne, neka 
rekne: Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve hike 
nemutu ve ilejken-nusur (Allahu, s Tvojim imenom omrkavamo i s Tvojim m Biljczi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

i Dzerirb. Abdul-Hamid b. Kurt cd-Dubci cl-Kufi pouzdan jc prcnosilac hadisa. Prcd kraj 
zivotajc Cinio prcvide prilikom prenosenja hadisa koje jc pamtio. Umro je 18S. godinc po 
I lidzri. Bio je kadija u Reju. 

Hasan b. Ubejdullah b. Urve en-Nehai Ebu Urve el-Kufi pouzdan je i vrijedan prcnosilac 
hadisa. Pripadao je sestoj gencraeiji. 

S0( ' Ibrahim b. Suvcjd en-Nchai pouzdan je prcnosilac hadisa. Pripadao je sestoj gencraeiji. 
Nijc potvrdeno da ga jc En-Nesai smatrao slabim prcnosioccm hadisa. 
sn7 Abdur-Rahman b. Jczid b. Kajs en-Nchai. 
us Biljeze ga i Muslim u Sohihu i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima. 
m Abdullah b. Dzafer b. Ncdzih es-Sa'di. 191 imenom osviccmo, s Tvojim imcnom zivimo i s Tvojim imenom umiremo, i 

V I ( 1 

Ti ces nas prozivjeti)." Ovaj hadisje hasenun. 

: Jl_S e lLi J_ J^ 'ji- '£& liul : J^ ij'3 ^J iT^Ul jlili- jj i^lki 12j£- . Y"\ T ^ 

t*jS — I Sy «dJl Jj~-j U ',j*j «' Jtf :Jl* i>^y> ^J 'Js- ^-bxj j^ilt'i j_^li- 'J> >^s- viJt-1. 

L-3 j^jtSlj oi}^Ji >ii ai^llij ^i J£ Ijili ji :Jii .c4Lii lift cJ*^>i &] SJjil 

. aT, 5>j oik^._li ^s ^y>j ,jJb ^ ^ Cii. ijM cJi Ji ill J 01 xfi>\ .a£_U} frJJii JS" 

£*~^ *_— =- ■£■**>■ Ij* .iUsjvai oJ>l bfj c4~-i' ^!j cJw>' lit *JL5 : JlS * * 14. O istoj temi 

3629. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
jc Ebu Davud i kazao: Saopcio nam jc Su'be prenijevsi od Ja'laa b. Ataa' , 
koji je kazao: Cuo sam Amra b. Asima es-Sekafija " kada prica od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao da je Ebu Bekr rekao: "Allahov Poslanice, pouci me 
onome sto cu uciti ujutro i uvece! On rece: Reci: Allahumme Alimel- 
gajbi ves-sehadeti fatires-semavati vel-Erdi Rubbe kulli sej'in re Melikehu 
eshedu en la ilahe Ufa Ente. Euzu bike min serri nefsi ve min serris-sejtani 
ve sirkihi (Allahu, Poznavaoce nevidljivog i vidljivog svijeta, Stvaraoce 
nebcsa i Zemlje, Gospodaru i Posjednice svega sto posloji, svjedocim da Si 
samo Ti Bog. Utjecem Ti se od zla moje duse, zla sejtana i onoga cemu se 
on klanja). To uci, veli on, kad god osvanes, kad god omrknes i kad 
legnes da spavas." Ovaj hadisje hasenun-sahihun. 

s 

,>' '■< tf '^ &Uil Ji :iJ J J iLij Alii- <UJl J~p fJsJl Jl :Jk\ J jllui 'y- tkj'j J, jllis- 
'c.'*UL.'.*\ U 21a*jj l}x$e- Js- Ijfj 'iixj- t*fj ^Jstit- cJ Ji iil J J'j cJ? ^l ?jU«aUUl sin Biljezc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Ebu Davud, En-Ncsai i Ibn Madzc u Sunenima 

i lbn Hibban u Sahihu, 

Sl ' Ja'la b. Ata cl-Amiri ct-Taifi. 

xn Amr b. Asim b. Sufjan b. Abdullah b. Rebi'a b. Haris es-sckafi el-Hidzazi pouzdan je 

prcnosilac hadisa. Pripadao je tredoj generaciji. 

x|! Biljezc ga i Ebu Davud, En-Nesai i Ed-Darimi u Sunenima, Ibn Hibban U Sahihu i Hakim 

u Mttsledreku. 

192 .4_J^Ji il c-^rj U j ^L2j' ji ji joi 4* ^ .^-^ 0»" j^k-i $'_£ J .cJf Ui L^JJi 
.i^Ji iJ c4>rj u"! [ff~*i >J' J4* >u 4* J>Q '^4 Jf tyj*t llj 

^ *- Oi-l_^ l-U. .°-Xij>; l5>-> j>); >s*~~> <y}j j** jj\j ijij* ^ j* ljUI ^ij 

15. O istoj temi 

3630. ISPRICAO NAM JE Huscjn b. Hurejs; kaze: Obavijestio nas je 
Abdul-Aziz b. Ebu Hazim prenijevsi od Kcsira b. Zejda 814 , on od Osmana b. 
Rebi'a s , a on od Seddada b. Evsa da ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc 
sellem, upitao: "Hoces Ii da te uputim na najbdlji (i na sveobuhvatniji) 
vid trazenja oprosta? To su rijeci: Allah limine Elite Rabbi la ilahe ilia 
Ente halekteni ve ene abduke ve ene ala alidike ve va'dike inesteta'tn, 
euztt bike min serri ma sana'tu, ve ebu'u leke bini'metike alejje ve a'terifu 
bizunubi fagfirti zunubi innehit la jagfiruz-zuniibe ilia Ente (Allahu, Ti si 
moj Gospodar, nema drugog Boga osim Tebe. Stvorio Si me i ja sam Tvoj 
rob. Izvrsavam obavezu datu Tebi vjerujuci u Tvoje obecanje, onoliko koliko 
mogu. Utjecem Ti se od zla u onome sto cinim i zahvaljujem Ti na 
blagodatima prema meni. Priznajcm svoje grijehe jer samo Ti prastas 
grijehe). Ko god bi od vas uvece izgovorio ove rijeci pa mu, te noci prije 
svanuca, nastupila smrt, neminovno bi bio uveden u Dzennet, i ko god bi 
od vas jutrom izgovorio ove rijeci, pa mu tog dana prije smrknuca 
nastupila smrt, neminovno bi bio uveden u Dzennet." 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Ebu Hurejrea, Ibn Omera, Ibn 
Mes'uda, Ibn Ebzeja i Burejdca. Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun- 
garibun. Abdul-Aziz b. Ebu Hazim je, ustvari, Ibn Ebu Hazim poboznjak. 


KIA Kesir b. Zejd el-Eslcmi Ebu Muhammcd el-Medeni iskren jc prcnosilac hadisa, ali jc 
prilikom prenosenja hadisa grijcsio. Pripadao je scdmoj generaciji. 

'" Osman b. Rebi'a b. Abdullah b. Hudejr ct-Tejmi cl-Mcdcni prcnosilac je hadisa koji, po 
ocjeni hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je eetvrtoj generaciji. 
s "' Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, El-Buhari u Sahihit i En-Nesai u Sunemt. 

193 ll SJJl] ^^ obrJij iG) v»3J *^j ^! <4J" '<-^*j>) i^l ^^rj ^-^"jj &?! ^-^ 
cJii :lijii Jli .'±h°j i^iJl illij cijjt ^Jl iLliSO cJ*T .idi Jj iiio J>£> Oj fs«Ji 
^J_J- lii .cJLijl t5JJl illJj Jl5 jU <£)■&> ^ 8-U ^iiai :JlS .cJLjl (£.Ul iUjiijiJ 
^ : - w ' - "J~ ^- o- ; J^- iJJs .l5j}^ VJj a) ^JlT IJ ' i y>j> 1^3 b r ljTj iJliTj Ulil-j Uiiki ^JJ\ » * 16. O dovi koja se uci prilikom Iijeganja u postelju 

3631. ISPR1CAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan b. Ujcjne prenije\si od Ebu Ishaka el-Hcmdanija. a on od Bcraa b. 
Aziba da mu jc Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, (jednom prilikom) 
rekao: "Hoces li da te poucim rijecima kojc, ako ih izgovoris prilikom 
Iijeganja u postelju pa urn res te nodi, umrijet ces u islamu. a ako 
osvanes, osvanut ces sa mnogobrojnim sevapima? Reci: Allahummme 
eslemtu nefsi ilejke ve vedzdzehtu vedzhi ilejke ve fevvedtu emri ilejke 
ragbeten ve rehbeten ilejke ve eldze'tu zalni ilejke, la meldze'e vela 
mendzea minke ilia ilejke. Amenta bikitabikellezi enzelte ve nebijjikellezi 
erselte (Allahu, predajem Ti se svojom dusom i okrecem prema Tebi lice 
svoje i prepustam svoj slucaj Tebi zudeci za Tobom i strahujuci od Tebe i 
pribjegavam Tebi, jer su i utociste i spas samo kod Tebe. Vjerujcm u Tvoju 
Knjigu koju Si objavio i u Tvog Vjerovjesnika koga Si poslao) - Bera kaze: 

194 Rekao sam - i u Tvog Poslanika koga si poslao, on me, veli, rukom 
potapsa po prsima i rece: Tvog Vjerovjesnika koga si poslao". 

Ovaj hadis jc hascnun-sahihun-garibun. O ovoj temi prenesen je hadis i 
od Rafi'a b. Hadidza. Sa vise seneda je prenesen od Beraa. Mcnsur b. 
Mu'temir ga je prenio od Sa'da b. Ubejdea, on od Beraa, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, isto kao u prethodnom hadisu, s 
tim sto je on rekao: "Kada pod abdestom legnes u postelju". 

3632. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Osman b. Omer 7 ; kaze: Nas je obavijestio Ali b. Mubarek prenijevsi 
od Jahjaa b. Ebu Kesira, on od Jahjaa b. Ishaka b. Ebu Rafi'a b. Hadidza, a 
on od Rafi' b. Hadidza, koji jc kazao da je Vjcrovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Kada neko od vas legne, neka legne na desnu stranu, a 
potom neka rekne: Alhiliumme eslemtu nefsi ilejke ve vedzdzehtu vedzlii 
ilejke ve eldze'tit zahri ilejke vefevvedtu emr'i ilejke la meldze'e minke ilia 
ilejke. Uminu bikitabike ve biresulike (Allahu, predajem Ti se svojom 
dusom i okrecem prema Tebi lice svoje i pribjegavam Tebi i prepustam svoj 
slucaj Tebi. jer su i utociste i spas samo kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu 
i u Tvoga Poslanika), ako umre te noci, uci ce u Dzennet." Ovaj hadis je, 
sa ovim sencdom preko Rafi'a b. Hadidza, hasenun-garibun. 

3633. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Mensur; kaze: Obavijestio nas je 
Affan b. Muslim; kaze: Nas je obavijestio Hammad prenijevsi od Sabita, a 
on od Enesa b. Malika: "Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, legao u postelju, rekao bi: El-hamdu lillihillezi at'amena ve 
sekana ve kefana ve uvana fe kem mimmen la kjafije lelut ve la mu'vije 
(Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio, zastitio i opskrbio. Koliko je 
samo onih koji ncmaju ni zastitnika ni utocista)." Ovaj hadis je hasenun- 
garibun-sahihun. 818 

* &> ^i\j .) V 

'j» Jj iii ii ^jji ' r iaii\ aii 'j&la t£\'j J\ ^jd & jii y :jis ( x'j 4* «!" J^ JJi 
u .Lj/ "j~s>- ojji- il* .tfjJi fi? &* cJis* oi) .«jip jij ft* cJiir oi) .j>&\ jj) 817 Osman b. Omer cl-Abdi cl-Basri. 

818 Biljezc ga i Muslim u Sahilui i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima. 195 17. O istoj temi 

3634. ISPR1CA0 NAM JE Salih b. Abdullah 819 ; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Muavija prenijevsi od El-Vessafija, on od Atijjea , on od Ebu 
Scida, a on od Vjcrovjesnika. sallallahu alejhi ve sellem, koji jc kazao: "Ko, 
kada legnc u postelju, tri puta rekne: Estagfirullahellezi La ilalie ilia 
Huvel-hajjul-Kajjiimu ve etubu ilejhi (Trazim oprost od Allaha - neraa 
drugog Boga osim Njega - Zivog i Vjecnog i njemu se kajem), Allah cc mu 
oprostiti grijehc pa makar ih bilo poput morske pjenc, poput lisca na 
drvccu, poput pijeska u pjescanim brezuljcima i poput broja 
dunjaluckih dana." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Poznat nam je samo ovim senedom 
preko Ubejdullaha b. Velida el-Vessafijja. 

* Za ^U .\ A 

:J| i 'J; <rflj oJ-J »jJ k^>'j ill! ji iiji IS) j\S~ 1JI«j 4^ *^' l ^ 1 -^ '^ x J' ^1*3' ji ^•i*- 

j* J^-> ^»' ^ ili-ji # jI*»t>J 0* JJ"*^ J J**-"! l C*» M viX J? li » J »- .Y"iY"t 

S , i * > > ■ * - * " t £ £ £ 

' ' ? ' ' ' ' 3 *i' 

.iJiCp £-v" f>i £l?tj£ ^ v6 : JjSJ j^ jiUJt Iup aL*j JUjiu 

jr-* J^-^-i ^ j* ^-^ '-i* tf j>" ^'JjJ ■/*? ^ '& vo* cr*- ^^ ,:a 
»ljjj .ftlj — 3i j* ^s.1 J*jj »X^ g^ 1 ji J^! ^s; 1 !•*■ *«"-* b 0jJ • i -^~ i ^4^' X-^' P - l >-' 1 

18. O istoj temi 

3635. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan prenijevSi od Abdul-Mclika b. Umejra, on od Rib'ijja b. HaraSa, a on 
od Huzejfea b. Jemana: "Kad bi Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, Sl " Salih b. Abdullah b. Zckran cl-Bahili. 

S2 ° Atijjc b. Seid b. Dzunadc el-A\ fi el-Dzcdcli Ebu Hasan el-Kufi iskrcn jc prcnosilac 
hadisa. ali jc prilikom prcnoscnja hadisa puno grijesio. Pripadao jc trccoj gcncraciji. Bio je 
siija sklon obmanama. 

196 lijegao u postelju, stavio bi svoju ruku 821 pod glavu, a onda rekao: 
AUahumme kinni azabeke jevme tedzmeu ev teb'usu ibadeke (Allaliu, 
sacuvaj me Tvoje kazne na dan kad iskupis ill prozivis Svoje robove)." 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun. " J 

3636. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurcjb; kaze: Obavijcstio nas je Ishak 
b. Mensur 824 prenijevsi od Ibrahima b. Jusufa b. Ebu Ishaka, on od svoga 
oca, on od Ebu Ishaka 8 " 5 , on od Ebu Burdea , a on od Beraa b. Aziba, koji 
je kazao: "Kad bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, legao da 
spava, stavio bi desnu ruku pod glavu, a onda rekao: Rabbi kinni 
azabeke jevme teb'asu ibadeke (Gospodaru, sacuvaj me Tvoje kazne na dan 
kada prozivis Svoje robove)." 

Ovaj hadis je sa ovim sencdom hasenun-garibun. 827 Es-Sevri je ovaj 
hadis prenio od Ebu Ishaka od Beraa, ne spomenuvsi nikoga izmedu njih 
dvojice. Su'be ga je prenio od Ebu Ishaka od Ebu Ubejdea i jos nekog 
covjcka, a njih dvojica od Beraa. Israil ga je prenio od Ebu Ishaka on od 
Abdullaha b. Jezida, a on od Beraa i od Ebu Ishaka, on od Ubejdea, on od 
Abdullaha, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slicno 
prethodnom hadisu. 

Ua_i-( L_^i lii \S'jk pLjd*^ J^> *AJi J>-j OB" :Jli l'Z^ J > *J 'j- C^ 

JjLJl c — !i .<£>& Ji^T cJi ^5. ^i JT y> ja ib i_^i GT^SJlj J^Jy'lj iljjSl j_pj 
^4-JJ j!»l40 .*^2» 2Jij* lr4^ >»&0 -^ && lyJi j& cJ'j .I^i iU3 [^ ■••:: " 1,21 U predaji koju biljezi Ahmed b. Hanbel u Musnedu stoji: "stavio bi svoju dcsnu ruku pod 
glavu..." 

" Ovdjc je rijec o dilemi nekog od prenosilaca hadisa. 
s:3 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 
824 Ishak b. Mensur cs-Seluli. 
ES Ebu Ishak es-Subej'i. 
m Ebu Burde b. Ebu Musa el-Es'ari. 

1 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i En-Nesai u Sitnenu. Ibn Hadzcrcl-Askalani u 
djclu Fethul-bari smatra da mu je scned pouzdan. 

197 19. O istoj temi 

3637. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman 82 *; kaze: 
Obavijestio nas je Amr b. Avn 829 ; kaze: Nas jc obavijestio Halid b. 
Abdullah 1 * 30 prenijevsi od Suhejla, on od svoga oca, a on od Ebu Hurejrea, 
koji je kazao: "Preporucio nam je Allahov Poslanik, da, kada neko od 
nas legne u postelju da spava, rekne: Allah umme Rabbes-semavati ve 
Rabbel-eredine ve Rabbena ve Rabbe kulli sej'in falikal-habbi ven-nevci ve 
munezilet-Tevrati vel-Indzili vel-Kur'an. Euzu bike inin serri kulli zi serrin 
Ente ahizun binasijetihi. Entel-Evvelu felejse kableke sej'un ve Entel- 
Ahiru felejse ba'deke sej'un ve-Zahiru felejse fevkake sej'un vel-Batinu 
felejse duneke sej'un, ikdi annid-dejne vagnini minel-fakri (Allahu. 
Gospodaru nebcsa i Zemlje. nas Gospodaru i Gospodaru svcga sto postoji, 
Koji cinis da zrnje i kospice prokliju i Koji si objavio Tevrat, Zebur i Kur'an, 
utjecem Ti se od zla svakog bica koje je u vlasti Tvojoj. Ti si Prvi i prije 
Tebc nije nista postojalo, i Ti si Posljednji, sve ce pomrijeti, samo ces Ti 
ostati, i Ti si Vidljivi, nema nista ocitije od Tebe. i Ti si Nevidljivi, osim 
Tebe ne postoji nista drugo tako nevidljivo, pomozi mi da vratim dug i 
sacuvaj me siromastva)." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 831 

<Ua £Si i — 'J\ «r'j li aJj\'j 'ji- 'S^ 'fi lil :Jli [Ul-j U* <JJi J^> «JJ> J_j~^ Jl S^i 

cJuij) Jij iULb : j£Jj «^iajji I i\£ jJJ *Iit iki^ U j;j!xi \i ills oly. oUi ij\'j\ aa^oj 

'£}\ 's- i i Ja a*u I «j ^jjj&-l3 ^iL>ji Ojj l^-jl3 t -~Jj cis~J>l 019 i*3ji iLj ^-i?- 

^ Jiij ^—^/j 'j* ^jj tJJ^r ^ ^Slil* ^JUl *1) oiiJl :Jiij Ja££Ul liji .^jJCaIi 

20. O istoj temi 

3638. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer el-Mekki; kaze: Obavijestio 
nas je Sufjan prenijevsi od Ibn Adzlana, on od Seida el-Makburija, a on od 
Ebu Hurejrea, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: * zs Abdullah b. Abdur-Rahman ed-Darimi. 
s "' ) Avn b. Amr Ebu Osman el-Vasiti. 

830 Halid b. Abdullah el-Muzeni el-Vasiti. 

831 Biljeze ga i Muslim u Sahilut, i Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madze u Sunenima. 

198 "Kada neko od vas ustane iz svoje postelje, potom se ponovo u nju vrati, 
neka je tri puta isprasi rubom svoga ogrtaca jer ne zna, mozda se poslije 
njega nesto u nju uvuklo. 832 A kada legne, neka rekne: Bismike Rabbi 
veda'tu dzenbi ve Bike erfeuhu fein emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha 
fahfezha hi nut tahfezu bihi ibadeke salihin (S Tvojim imenom, moj 
Gospodaru, spustam svoj bok i s Tvojim imenom ga podizem. Ako zadrzis 
moju dusu , budi milostiv prema njoj, a ako je vratis, pripazi je onako kako 
pazis Svoje dobre robove). A kada se probudi, neka rekne: El-Hamdu 
lillahillezi afani fi dzesedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bizikrihi (Hvala 
Allahu koji me ucini zdravim, vrati mi moju dusu 834 i omoguci mi da Ga (i 
dalje) spominjem )." O ovoj temi preneseni su hadisi i od Dzabira i Aise. 
Ebu Hurejreov hadis je hasenun. 835 

;<&JIp ^S- i'jf- jS* '-r J Q-- ^H 1 J* X^ /j& *i\Jsi ji 1..V?. j.oll lijj9=-l i~y L)Jt>- .TIT'S 

[y> f lkl.1 U U^j ^l«*i p .^ul Uy. ij*i J5j jJuiJl Lj^j iji-l Jij JW iUl ^a Ji U^J 
^r— i- >i-j-£- IJlA .Oly> OUJ dlJi Jii SX~S- ja Jjl lij *^rjj <*->lj ^ U$j IJlo S-L-Jr 

* - ■ - '. 

21. O onome koji pred spavanje prouci nesto iz Kur'ana 

3639. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Mufeddal 
b. Fcdale 836 prenijevsi od Ukajla 837 , on od Ibn Sihaba, on od Urvea, a on od 
Aise: "Svake noci bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellcm, kad legne 
u postelju, spojio sake i u njih proucio: Kid huvallahu ehad, Kid euzit 
birabbil-felek i Kid euzu birabbin-nas, zatim bi huknuo u njih, a onda 
njima potrao onoliko koliko bi mogao od svoga tijela. Potiranje bi " Mozda sc, dok je on bio odsutan, u postelju uvukao kakav gmizavac. Naravno, ovo je 
bilo aktuclno u vrijeme kad sc zivjelo u primitivnim, od cerpca ili zemlje napravljenim 
kucama kakvih i danas ima u Aziji i Africi. 

33 Dakle, ako me, dok spavam, usmrtiS, budi milostiv prema meni i mojoj duSi, a ako me i dalje 
ostavis u 2ivoru, sacuvaj me od grijesenja onako kako cuvas ostale Svoje iskrene robove. 
834 Ucenjaci smatraju da dusa prilikom spavanja djclimicno napu§ta tijelo. Onome koga 
Allah zcli na spavanju usmrtiti, On zadrzi dusu, a onome koga zeli i dalje ostaviti u zivotu 
ponovo mu je vrati u tijelo. 

35 Biljeze ga u El-Kutubus-sitte svi, osim Ibn Madzea. 
S3<l Mufeddal b. Fcdale el-Masri Ebu Muavija el-Kutbani. 
s " Ukajl b. Halid b. Ukajl el-Ejli. 

199 pocinjao od glave i lica i nastavio dalje dokle moze dohvatiti. Cinio je to 
po tri puta." Ovaj hadis je hasenun-garibun-sahihun. s 

lij LJjjf lbs 1sS ^Ip aJL3i J^j i; :jUi jJL) 4p ill J^ ^Ji ^ji SJf : Jiy J ;}y ^ 
Jj-Jj UlSi :i^i- jli .iJ^iJi ^ ll\y. I4& Oj'J&\ l#i I* 'J y« :1)15 .^ly Jj cJjf 

- ; /> o* J*^*! Lsi' o* J^r-! o* p ji J~- ^S?*' rO»- ol ^r ^*" ■¥"1*1 

'uJij . 1L3 4* i" J^» y 11 0* «J J* J»jJ 'J o**v" ^* »'}j ^3 ■«*S J| '•** .»* I- 4 
.a#f$ sc^Ui jijL s ^ i>; J^ fii; u' jLj 4* & J^ J^Si btf* :jc 

?^U- ^ aiLI. dJ CJ5 :Jl5 JJ)\ ^j} *j* <j^oiJi lii J^j <s'}ji «*^ p-»j ^ p-*^ 1 ^^ 

ois* :sjwIp ciii : jii L%J y ^p jjj 'J ii^- U^Uf *JJi J^p jj iJC= ii!b- ,rn tr 

: jlJ j^i y ii^i ^>f .>>! ^j >> {>; ^- fU, li ^j 4* Jii J^ J^l 

* ' .,-'»' B I.' •' •' a *a* I' h ' ' .^.' if"' f 9 J >»■*.*• , r-fi ' , , 

jP jlOx^ j^ OJl^ ^f- -ix- jj jj»ri ^ JJ J' j> «-4J U^l y«- jj _J> LjJ^ . "^ i i 

lj SJ ^p- ^£ ll JlT Ul-j Alii- aJJi ^^yUo ,-3l 01 : '4jC J. jA>j>A\ y- JLL ^1 J aL'i jI* K3S Biljczc ga u El-Kutubtts-sitte svi, osim Ibn Madzea. 
200 22. O istoj temi 

3640. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Davud 839 i kazao: Saopcio nam je Su'bc prcnijevsi od Ebu Ishaka" 40 , on 
od nekog covjeka, a on od Fervea b. Nevfela , da je dosao Vjerovjcsniku. 
sallallahu alejhi ve scllem, i rekao: "Allahov Poslanice, pouci me necemu 
sto cu prouciti kad legnem u postclju da spavam! On rece: Prouci Kulja 
ejjuhel-kjafirun jcr (ta sura) sadrzi oslobodenje od sirka." Su'be kaze: 
Nckada bi (Ebu Ishak) govorio jednom M2 , a nekada nc bi. 

3641. ISPRICAO NAM JE Musa b. Hizam 843 ; kaze: Obavijestio nas je 
Jalija b. Adem prcnijevsi od Israila, on od Ebu Ishaka, on od Fervea b. 
Nevfela, a on od svoga oca, da je dosao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve 
sellem, spomenuo je, po znacenju, slicno prethodnom hadisu, i ovo je 
pouzdanije. 

Zuhejr je ovaj hadis prcnio od Ishaka, on od Fervea b. Nevfela, on od 
svoga oca, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. slicno 
prethodnom hadisu, i ovo je potpunijc i pouzdanije od Su'beova hadisa. 
Doslo je do izvjesnog kolebanja medu Ebu Ishakovim ucenicima prilikom 
prenosenja ovog hadisa. Ovaj hadis je prenesen i drugim senedom. Abdur- 
Rahman b. Nevfel ga je prenio od svoga oca, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem, a Abdur-Rahman je brat Fervea b. Nevfela. 

3642. ISPRICAO NAM JE Hisam b. Junus el-Kufi; kaze: Obavijestio 
nas je El-Muharibi S44 prcnijevsi od Lejsa 5 , on od Ebu Zubejra, a on od 
Dzabira, koji je kazao: "Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi 
zaspao dok ne bi proucio Tenziles-Sedzde i Tebarcke."* 46 

Tako su Es-Sevri i drugi ovaj hadis prenijeli od Lejsa, on od Ebu 
Zubejra, on od Dzabira, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 
slicno prethodnom hadisu. Zuhejr je ovaj hadis prenio od Ebu Zubejra, koji 
je kazao: Upitao sam ga: A jesi li ga ti cuo izravno od Dzabira? On rcce: 
Nisam ga cuo od Dzabira nego sam ga cuo od Safvana ili od Ibn Safvana. " Ebu Davud ct-Tajalisi. SJ " Ebu Ishak es-Subej'i. 

1 Fervc b. Ncvfcl cl-E§d2ci; da li je on ashab ili nije, sporno jc medu ucenjacima. 
Meritornije je misljenje onih koji smatraju da mu je otac ashab, a da jc on pripadao drugoj 
gencraciji. 

42 Nckad bi Ebu Ishak prilikom prenosenja ovog hadisa dodao rijee jedanpui nakon Kulja 
ejjuhel-kjafirun, rckavsi: Prouci Kul ja ejjuhel kjajirun jednom, a nekada ne bi, samo bi 
kazao: Prouci Kulja ejjii hel kjafinm. 

843 Musa b. Hizam Ebu Imran ct-Tirmizi pouzdan je prcnosilac i seri'atski pravnik. Pripadao 
je jcdanacsloj generaciji. Bio je veoma pobozan covjek. Zivio jc u Bclhu. 

J4 Abdur-Rahman b. Muhammed b. Zijad el-Muharibi. 

'" Lejs b. Ebu Sulejm b. Zunlcjm. Imc njegova oca je nepoznato. Pripadao je sestoj gencraciji. 
m Sure: Es-Secizde i El-Mulk. 

201 Sebabe je prenio od Mugirea b. Muslima, on od Ebu Zubejra, a on od 
Dzabira slicno Lejsovu hadisu. 

3643. ISPRICAO NAM JE Salih b. Abdullah; kaze: Obavijestio nas je 
Hammad b. Zejd prenijevsi od Ebu Lubabea, koji je kazao da je Aisa rekla: 
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi zaspao dok ne bi proucio 
Ez-Zumer i Benu /s/-«/7". 847 

Obavijestio me je Muhammed b. Ismail, rekavsi: Ebu Lubabe se zvao 
Mervan, sticenik Abdur-Rahmana b. Zijada, on je slusao hadisc od Aise, a 
od njega ih je slusao Hammad b. Zejd. 

3644. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Bekijje b. Velid prenijevsi od Budzejra b. Sa'da, on od Halida b. Ma'dana. on 
od Abdullaha b. Ebu Bilala y4S , a on od Irbada b. Sarijea, koji je rekao: 
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi zaspao dok ne bi proucio 
El-Musebbihaf 49 . On kaze: U njima je jedan ajet koji je bolji od hiljadu 
drugih ajeta 850 ." Ovaj hadis je hascnun-garibun. 3i 

j i- '^j'j3*\\ -f- jCl- ^j^ 1 lSjs>._^ ■*■•■»-' y) ^ j~^ jLLi- ji ii~>^* iL'Ib- .f\ i o 

dUlpi lit :Jia X- j J} 'J Si!ui LL^. : Jli sikli- ,J> 'J> ji-j 'y- ^kl!i J *l£)l Jl 

\\\ '.. I—I*} ^^ ^ SiOj iij'iUf' 'JLJ>-j iisiij 3^ SiltLtfj -&\li Sij* dUL,i3 

.v_jj JJl ill* Cji dL f ! (U«j £■» 21jd£«ij (U«j li ji^- j* '>±}}'&\j IJiJ U 3^> 'y ii; i_j*'3 

ij i> j * li_JJ Cjj iijJi»- Uii .L-a Jj> L4e ^£- ajJjj t^i Ij'jZj Ui t£U> iLi JT3 111 aLi 

_^>«Iijl .-.j <JJl XS- v Jjjj "U_»l tUiul u) • .45r J* 847 Sure: Ez-Zumer i £/-/.vra. s ' ls Abdullah b. Ebu Bilal el-Huzai es-Sami prenosilac je hadisa koji, po misljenju hadiskih 
ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je cetvrtoj generaciji. 

To su one sure koje pocinju rijecima: sebbeha. jusebbihu, subhane i si. To su sljcdccih 
sedam sura: El-Isra, Ei-Hadid, El-Hasr. Es-Saf, El-Dzum'a, El-Tegabun i El-A'la. 
S5 ° Neki ucenjaci smatraju da je to 21. ajet sure El-Hasr. "Da ovaj Kur'an kakvom brdu 
objavimo. ti bi vidio kako je strahopostovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom 
raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili." Ibn Kesir smaira da je lo 3. ajet 
sure El-Hadid: "On je Prvi i Posljednji i Vidljivi i Ncvidljivi: i On zna sve." Et-Tibi. pak, 
smatra daje taj ajet sakriven kao sto je sakrivena 110c Lejlctul-kadr kako bi ljudi ucili sve 
spomenute sure. 
851 Biljczc ga i Ebu Davud i El-Nesai u Sunenima. 

202 23. O istoj temi 

3645. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Ahmed ez-Zubejri; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijevsi od El- 
Dzurejrija, on od Ebul-Alaa b. Sehira, a on od nekog covjeka iz plemena 
Benu Hanzale, koji je kazao: Bio sam sa Seddadom b. Evsom na jednom 
putovanju pa je rekao: "Hoces li da te poducim onome cemu je nas 
poducio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Poducio nas je da 
govorimo: Allahumme inni es'elukes-sebate fil-emri ve es'eluke azimeter- 
rusdi ve es'eluke sukre ni'metike ve husne ibadetike ve es'eluke lisanen 
sadikan ve kalben selinten ve euzu bike inin serri ma ta'lemu ve es'eluke 
min liajri ma ta'lemu ve estugfiruke minima ta'lemu inneke Elite allamul- 
gujub (Allahu, ja od Tebe trazim ustrajnost u vjeri i odlucnost u dobru i 
zahvalnost na Tvojim blagodatima i izvrsnost u ibadetu Tebi, i molim Te da 
mi podaris jczik koji govori samo Istinu i zdravo srce, a utjecem Ti se od zla 
koje samo Ti poznajcS, i molim dobro koje samo Ti poznajes, i trazim oprost 
za grijehe koje samo Ti poznas, jcr samo Ti znas sve tajnc). Potom je, veli 
on, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Koji god 
musliman pred spavanje prouci (makar jednu) suru iz Ku'ana, Allah 
zaduzi melcka da ga cuva tako da mu se nista sto bi ga moglo uzncmiriti 
ne moze pribliziti sve dok se ne probudi." 

Ovaj nam je hadis poznat samo sa ovim senedom. S32 Ebul-Ala zvao se 
Jezid b. Abdullah b. Sihhir. 

* f\ZJ\ Xs> j~^\j jJSlj ^.JlJil J lb U ^ .y i 

aL_ji c — il jJ :c~Ui ^1 j* i^jOj jJ^ ;Ui>iJ ^Ji c£& : ju jj- 'J* VxJ- 'J* y^ 
OLJjfi USU^Jai Uii^-i lij ?fa&jl j* U&J *p- j* £ J* ui&i lit : Jisi ?Coi£ <tJLi 
Li — i, .sl=_J ^,j_JJi J' 3 .jSj'j £~-ij -i~**j 'j* iyUij iSjj'j ifcSUJj ISUij ^JliSj liUJ * ' i- 


852 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu. 

203 24. O izgovoru rijeci: Subhanallah, Allah u 
ekber i El-hamdulillah prije spavanja 

3646. ISPRICAO NAM JE Ebul-Hattab Zijad b. Jahja el-Basri; kazc: 
Obavijestio nas je Ezhcr es-Scmman prenijevsi od Ibn Avna 5j , on od Ibn 
Sirina, on od Abidea , a on od Alije, koji je kazao: "Jednog dana mi se 
Fatima pozali na zuljcve po rukama od mlinskog kamena. 855 Ja joj 
rckoh: Da si otisla ocu i zatrazila od njega da ti da sluzavku. (Kad mu 
otide), on je upita: Hocete li da vas uputim na nesto §to ce za vas dvoje 
biti daleko bolje od sluzavke? Kad legnete u postelju da spavate, recite 
po trideset i tri puta El-hamdulillah, po trideset i tri puta Subhanallah, i 
po trideset i cetiri puta Allah u ekber". 

Hadis sadrzi poduze kazivanje. 856 Ovaj Ibn Avnov hadis je hasenun- 
garibun. Prenesen je sa vise seneda od Alije. 

3647. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Jahja; kaze: Obavijestio nas 
je Ezher es-Semman prenijevsi od Ibn Avna, on od Muhammeda, on od 
Abidea, a on od Alije, koji je kazao: "Otisla je Fatima Vjerovjesniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, da mu se pozali na zuljeve na rukama, a on 
joj preporuci izgovor rijeci: Subhanallah, Allahu ekber i El- 
hamdulillah". L_Sj LC i "jir'j &4~a*4 $ &&>■ :X-J 4* ^ J~= «& J ~j J 1 * -'^ J.A* J ^ ■& 

a'\ 'i'-~'Sj \'Js. p 3UIo IS" yi ^ iiJl £-~~i • J-A* ^f! J-**! J"} Jr~± ^*J b"l .aIsxJ' Js-3 

iL_U Jl_J j-U lAJii; pL} 4* -dJi j^> Jjl Jji>j Cjfj b'S :Jli .£*£ S^jj \'ps- " K^if > f *' L *, \' ' > ' '_"''. ; ,'•.-- .»£> ^i?- Ji^-j Jljj lij <&&£aJ> i }ij «ujtjj . Jiij \J iiiJi Jjij ^^ lii" ^il s " Abdullah b. Avn b. Ertiban. 
* Abide b. Amr cs-Sclmani cl-Muradi. 

855 Fatima je rucno okrclala mlinski kamcn da bi samljela zito i osigurala scbi brasno. Od 
toga su joj zuljevi poskakali po rukama. Ona se jednog dana pozali muzu Aliji. a on joj 
preporuci da ode kod oca i od njega zatrazi slugu da joj mclje zito. 
s5ft El-Buhari i Muslim biljeze ovaj hadis u Sahihima u poduzem obliku. 

204 .£?gl > — 3l laij ,»X->j <Op >dJl Lf l_tf <UJl J_pj C-jfij : J IS j^li jj 4JJ1 -Lp ^p a-jI ^p >_JlIJl 

* ^^-f-L 1 ! lio^i- ^.« i—^P J~~*~ ^—i-^- *•** 

lf£=-l -ui*i ^J JsCl.1 if^Ui ^^-'' ^5 1-i-LSl I'jLl* Ji J^j^-1 y, iliJ UJ^- .VI • 

^Ji_ijj uiis «ii> jr ^'S ^ aIii £4 [$& L^i u' odii : jii j&j 41^ Jj» Jb. ^ist 

>■'■'. >- f. - -■ ' ?, > • ' ' •- '. "'• - > 'i- y" t, - ', » 1. ,'.' '">. ' ■ ■ 


25. O istoj temi 

3648. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ulejje; kaze: Nas je obavijestio Ata b. Saib prenijcvsi od svoga oca, 
a on od Abdullaha b. Amra, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Dvoje nece redovno prakticirati ni jedan 
musliman, a da nece uci u Dzennet. To dvoje je lahko i za onoga ko to 
praktikuje neznatno: izgovaranje po deset puta iza svakog namaza 
Sublumallah, El-hamdulliah i Allaliu ekber. Vidio sam, veli Abdullah, 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ih (desetice) na 
prste svoje rukc broji, a onda rece: To je (dnevno) stotinu i pedeset na 
jeziku, a hiljadu i pet stotina na Vagi" ; i kad lcgnes da spavas da 
izgovoris: Subhanallah, El-hamdulillah i Allahu ekber (sveukupno) 
stotinu puta, a to ti je stotinu na jeziku, a hiljadu na Vagi, pa ko od vas 
u jednom danu i noci moze uraditi dvije hiljade i pet stotina ruznih 
djela? 858 Prisutni ce na to: Kako to dosada ne prakticirasmo? On rece: 
Zato sto sejtan dode nekom od vas, dok je u namazu, i rekne: Sjeti se 
toga, sjeti se onoga, i sve tako dok ne zavrsi namaz, tako mozda od toga 
nista ne izgovori. Takoder, kad neko legne da spava, on mu dode i 
uspavljuje ga sve dotle dok ga ne uspava". Zato Sto sc svako dobro djclo nagradujc dcscterostruko. 
58 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to upitao voden logikom da svako dobro 
djclo ponistava jedno hrdavo djelo kao Sto Uzviseni Allah u suri Hud, u 114. ajem, kaze: "I 
obavljaj namaz pocetkom i krajem dana. i u prvim casovima noci! Dobra djela zaista 
poniStavaju hrdava! To jc pouka za one koji pouku zele". 

205 Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 859 Prenijeli su i Su'be i Es-Sevri ovaj 
hadis od Ataa b. Saiba, a i El-A'mes, ali u nesto skracenom obliku. O ovoj 
temi prcnescni su hadisi i od Zcjda b. Sabita, Enesa i Ibn Abbasa. 

3649. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Abdul-Ala es-San'ani; 
kaze: Obavijestio nas je Gannam b. Ali prenijevsi od A'mesa, on od Ataa b. 
Saiba, on od svoga oca, a on od Abdullaha b. Amra, koji je kazao: "Vidio 
sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako broji 
izgovorene rijeci: Subhunallah, El-hamdulillah i Allahu ekber." Ovaj 
A'mesov hadis je hasenun-garibun. 

3650. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail b. Semure el-Ahmesi 
el-Kufi; kaze: Obavijestio nas je Esbat b. Muhammed; kaze: Nas je 
obavijestio Amr b. Kajs el-Mulai 860 prenijevsi od Hakcma b. Utejbea, on od 
Abdur-Rahmana b. Ebu Lejla, on od Ka'ba b. Udzrea, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: "Postojc rijeci koje se izgovaraju 
poslije namaza. Svaki onaj koji poslije svakog namaza izgovori trideset 
i tri puta Subhanallah, trideset i tri puta El-hamdulillah i trideset i 
Cetirii puta Allahu ekber ne moze propasti." 

Ovaj hadis je hasenun. 8 '' 1 Amr b. Kajs el-Mulai je pouzdan prenosilac i 
hafiz hadisa. Su'be je ovaj hadis prenio od Hakema kao mevkuf, dok ga je 
Mensur b. Mu'temir od Hakema prenio kao raerfu' hadis. 

lJ} iLJiii ij ii iiejS >J aiii-j iiii Ji ifi ii jtai jdii ^ ji*s ji : jii iLj 4*- ^ J^ 

u 'j J> Uj ^1 ill'j iiJi U'l J| Jj J) &Jlj Jli OUC-j .^ol *\i JT Jlp }ij o^Ji 
'<C Li ^L_> p '£z>'j£ Wjf- JlS .i! L^ttaLiI &J Ij J IS jl ,J y£l o^ : JtS jU .aJJU ill 3}s 

J_T X* ^U j, j^ olT :> ^ ^ XJ^ tf>l ^ j, ^ l^ Tier 

* ' * f 

* - * # * w Biljeie ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, El-Buhari u djclu Edebul-mufred, te Ebu 
Davud. En-Nesai i Ibn Madze u Sunenima. Ibn Hibban smatra da je ovaj hadis 
vjerodostojan. 

s, '° Amr b. Kajs cl-Mulai Ebu Abdullah el-Kufi pouzdan jc i prccizan prenosilac hadisa i 
pobozan covjek. Pripadao je Sestoj generaciji. 
'""' Biljeie ga i Muslim u Sahihu i En-Nesai u Surtenu. 

2U6 26. O dovi koja se uci nakon budenja nocu 

3651. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Abdul-Aziz b. Ebu 
Rizme "; kaze: Obavijcstio nas jc Velid b. Muslim ; kaze: Nas je 
obavijestio El-Evzai; kaze: Ispricao mi je Umejr b. Hani i kazao: Ispricao 
mi je Dzunade b. Ebu Umejje 865 i kazao: Ispricao mi je Ubade b. Samit 
prenijevsi da je Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve scllem, rckao: "Ko, 
probudivsi se nocu, rekne: La ilahe tilellahu vahdehu la serike left, leluil- 
mulku ve lehul-hamdu ve have ala kulli sej'in kadir (Nema drugog Boga 
osim Allaha, On nema duiga i Njemu pripada vlast i zahvala. On je aad svim 
mocan) i Subhanallalii vel-Hamdu lillahi ve la ilahe illel/a/iii valla/m 
ekber vela havle vala kuvvete ilia billah (Slava i zahvala pripada Allahu, 
nema drugog Boga osim Allaha, Allah je najveci, nema moci i snage osim u 
Allaha), a potom rekne: Allahu, oprosti mi, Hi je kazao 1 * 66 : a potom uputi 
dovu bit ce mu uslisano. Ukoliko se, pak, odluci i uzme abdest, a potom 
klanja namaz, bit ce mu primljen." Ovaj hadis je hasenun-sahihun- 
garibun. 867 

3652. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Mesleme b. Amr i kazao: "Umejr b. Hani' bi svakog dana klanjao po 
hiljadu rekjata i izgovorio po stotinu hiljada rijeci velicanja (tespiha)." 

*koU.YV 

a— J aPli li Ijj 4_J* aAJI JL# _I!l olJ luc- c-jI <J£ : Jli ^Jl-Ui ^JS~ J, d'j JfS^- 

: Jj — i> J — °J}\ 'ja lf^ aaU-Ij .ilu^- j_AJ iiii £w : Jjij J^JJ 1 j<« d>}£\ iiwU s*_jij * * i_3t_a ^„ " Muhammed b. Abdul-Aziz b. Ebu Rizmc Gazvan Ebu Amr cl-Mir\'czi pouzdan je 
prcnosilac hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. 

43 Vclid b. Muslim el-K.urcsi ed-Dimeski. 

Sf "' Umejr b. Hani' cl-Ancsi Ebu Vclid ed-Dimcski cd-Darani pouzdan jc prcnosilac hadisa. 
Pripadao jc cctvrtoj generaciji. 

'"" Dzunade b. Ebu Umejje el-Ezdi Ebu Abdullah es-Sami. Ebu Umejje zvao se Kesir. 
Hadiski ucenjacu imaju oprecna misljcnje o tome da li jc Ebu Dzunade ashab ili tabi'in. 
Vecina njih smatra da je on ashab, dok El-ldzli smatra da je on tabi'in i da je kao prcnosilac 
hadisa pouzdan. 
866 Ovdjc je rijee o dilcmi Velida b. Muslima. 

1,7 Biljezc ga i El-Buhari u Sahihu i Ebu Davud. En-Ncsai i Ibn Madzc u Sunenima. 

" s Mesleme b. Amr cs-Sami Ebu Amr nedovoljno je poznat kao prcnosilac hadisa. Pripadao 
jc osmoj generaciji. Ibn Hibban ga je svrstao medu pouzdane prenosioce hadisa. 

207 27. O istoj temi 

3653. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Mensur*" 9 ; kaze: Obavijcstili su 
nas Nadr b. Sumejl, Vchb b. Dzerir, Ebu Amir el-Afedi i Abdus-Samed b. 
Abdul-Varis i kazali: Obavijestio nas je Hisam ed-Destevai prenijevsi od 
Jahjaa b. Ebu Kcsira, a on od Ebu Selcmea s7 °, koji je kazao: Ispricao mi je 
Rcbi'a b. Ka'b el-Eslemi s71 i rekao: "Spavao sani ispred Vjerovjesnikovih, 
sallallahu alejhi ve sellem, vrata. Jedne veceri mu donesoh vodu za 
abdest i cuh kako dugo u noci izgovarase: Semiattahu limen humideh 
(Cuo Allah onoga ko Mu zahvaljuje). Takoder ga cuh kako dugo u noci 
izgovarase: El-hamduttllahi rabbil-alemin (Hvala Allahu, Gospodaru 
svijetova)". Ovaj hadisje hasenun-sahihun. 

il Z ji }\'ji \i\ ii\ T li- 1 ) 4^ ^ J~0 *^' Jj-^j W :0O Ji *4«i»- Jp ^Jj 'Jt- J^S 

' -*~^j> j~j» djJb- l-La .JJ&JI 28. O istoj temi 

3654. ISPRICAO NAM JE Omer b. Ismail b. Mudzalid b. Seid el- 
; kaze: Obavijestio nas je moj otac prenijevsi od Abdul-Mclika b. 
Umejra, on od Rib'ijja 874 , a on od Iluzejfe b. Jemana: "Kad bi Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio da spava, rckao bi: Allah nine 
bismike einutit ve alija (Allahu, s Tvojim imenom umirem i ozivijavam)' , Hcmdani' s Isliak b. Mcnsur b. Bchram cl-Kcvsedz Ebu Jakub ol-Temimi cl-Mirvczi pouzdan jc i 
siguran prenosilac hadisa. Pripadao jc jcdanaestoj generaciji. 
Ebu Selcme b. Abdur-Rahman b. Avfez-Zuhri. 

' Rcbi'a b. Ka'b b. Malik cl-Eslcmi Ebu Finis el-Medeni jc Vjerovjesnikov, sallallahu 
alejhi ve sellem, ashab, Jcdan je od onih koji su zivjeli na sofi. 
,s72 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu i En-Nesai u Sunemi. 

873 Omer b. Ismail b. Mudzalid b. Seid el-Hcmdani el-Kufi prenosilac je hadisa koga su 
hadiski ueenjaci odbacivali. Pripadao je desctoj generaciji. 

8 4 Rib'ijj b. Hiras Ebu Merjem el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa i pobozan covjek. 
Spada medu muhadreminc, one koji su zivjeli u Vjerovjesnikovo, sallallahu alejhi ve sellem. 
vrijeme, ali se sa njim nisu susreli. 

5 S Tvojim imenom loncm u san i s Tvojim imenom se ponovo budim. Allahov Poslanik. 
sallallahu alejhi ve sellem. je ovdjc upotrijebio glagolc umirem i ozivijavam iz razloga Sto se 
dusu u snu djclimicno odvaja od tijela. a budenjem se u njega ponovo vraca. 

208 a kad bi se probudio, rekao bi: El-hamdulillahl Ilea ahja nefsi bu'de ma 
emateha ve ilejltin-nusur (Hvala Allahu, Koji me je prozivio nakon sto me 
usmrtio i Njemu pripada prozivljenje na Sudnjem danu)". Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 8 * -:i J-p StCaJl J\ JlUl 'ja ^ lit Jy; U *£■ U uG . r 1 

: Jjii Jli)l JSj?- j* sdlaJl Jl f>£ lil OlS" j*Lj <d* ^ ^» a^' Jj^j 0? '.J& y. *i!l -4 

iL_P)3 c,; >£■ ii»j c4i1 iiiiij iJSjj iri*) c~ut 2J£ ci£*f iii i^Iii. ji- apCJi) 

29. O tome sta ce reci osoba kad 
ustane radi nocnog namaza 

3655. ISPRICAO NAM JE El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je Ma'n; 
kaze: Nas je obavijestio Malik b. Enes prcnijevsi od Ebu Zubejra. on od 
Tavus cl-Jemanija, a on od Abdullaha b. Abbasa. koji je rekao: "Kad bi 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao nocu radi namaza, 
rekao bi: Allah umme lekel-hamdu ente nurus-semavati vel-erdi velekel- 
hamdu Ente kajjamus-semavati vel-erdi velekel-hamdu Ente Rabbas- 
semavati vel-erdi ve men fihinne. Entel-Hakku ve va'dukel-hakku ve 
likauke hakkun vel-Dzennetu hakkun ven-naru hakkun ves-Sa'atn 
hakkun. Allahiimme leke eslemtu ve bike amenta ve alejke tevekkeltu ve 
ilejke enebtu ve bike hasamtu ve ilejke hakemtu fagfirli ma kaddemtn 
vema ehhartu vetna esrertu vema a'lenta. Ente Haiti la italic ilia Ente 
(Allahu, Tebi hvala, Ti si svjctlo nebesa i Zemlje. Tebi hvala, Ti si Onaj koji 
odrzava nebesa i Zemlju. Tebi hvala, Ti si Gospodar nebesa i Zemlje i onoga 
sto je na njima. Ti si istina, Tvoje obecanje je istina, susret sa Tobom je 
istina, Dzennet je istina, Dzehennem je istina i Sudnji dan je istina. Allahu, 
Tebi se predajem, u Tebe vjcrujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se vracam. u 876 Biljezc ga i El-Buhari u Sahihu i Ebu Davud, En-Ncsai i lbn Madzc u Sunenima od 
Huzcjfca b. Jcmana dok ga Muslim u Sahihu biljezi sencdom od Bcraa b. Aziba. Iako jc u 
scnedu ovog hadisa Omer b. Ismail b. Mudzalid, koji je slab prenosilac hadisa, ovaj hadis jc 
vjerodostojan jcr su drugi scnedi koji ma je dosao pouzdani. 

209 ime Tebe se prepirem i Tcbe jcdinog za suca priznam. Oprosti mi grijehe 
koje sam ranije pocinio i one koje sada cinim, one koje sam tajno i one koje 
javno cinim, Ti si rnoj Bog, drugog Boga osim Tebe nema)". 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 7 Prenesen je sa vise seneda preko Ibn 
Abbasa od Vjcrovjesnika, sallallahu alcjhi ve sellem. 

jZs. J\ »!& °j. y) 'Je. JCs- J 4Jl xi 'J} y> 'Jj. J Sjl3 "J>- J3 J* 'J\ J&>- : JU J* 

£UL_L>! ,—Jl j^Ui : *j\Le °j* ^'J 'jf iO Jji ^3 *!& ^ ,^» ^ ^' cJu>_- : Jts 

* 3 • at I s * 

i^iii .sytftj Cjji ^ iiii^s* '<Sji> \# juf Si*-jj .^is* Si* ^4 1^ tfiij .«&*! j#ji 
jjjf Ji j$ii .*o*5i Ji- 'JjA\'j tiiifji ^j ti^sJi j>'3 »uba]i ^ ftiiii idLi ^j 

^Jli U} jjiiii ^jsis Li JJJL.U ,ils*»-j J] b^3l j^Up Liiisj ^13 ^ Ojj ,^a»tS- ilj 

«_S'^ 1 J iP '' CW^J 1 1" ■i.jwxJi (»ji aIs-JIj jl-p]^ 1 ?ji Cr*Ul dUU-i a~i^' y^J Aj . J - ; J | 

^-4^ Ji^if» ^j.dVJb lili^-l j^AJ\ .*AtJ U JiiS cJlj ijij L^j ^! ^i^ 1 ; 0^>^' iji-*J' 

^ \'jy j ji^-i 14I11 .'ju<^ji iJiip) i^Ji iiij l;bvyi idi-j luvjji ijla ^Iji .iy'i^ 

JlJuW' ^i JUW-J!,. .»3— ^ilj j^Ji i^i Ob^l- -(t^'j j^' 1 ^i 01^- .<J III ^-^' 

^33 i_J3 .4»'j\ lii ^. ui ^ J ji i,ji j. lii ji, «>• u L^> o,^ lii .f^yij " Biljczc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai i Ibn Madzc u Sunenlma. 
210 ' * ' I ' * ' ' 

/la - » 

30. O istoj temi 

3656. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman 878 ; kaze: 
Obavijcstio nas je Muhammed b. Imran b. Ebu Leila i kazao: Ispricao mi 
je moj otac i kazao: Ispricao mi je Ibn Ebu Lejla ' prenijevsi od Davuda 
b. Alija, a on je Ibn Abdullah b. Abbas, on od svoga oca' ' , a on od njcgova 
djcda Ibn Abbasa, koji je kazao: "Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, kad se nocu probudio iz sna radi namaza, kako 
izgovara: Allah umme inni es'elake rahmeten min indike tehdi biha kalbi 
ve tedzmeu biha etnri ve telummu biha seasi ve tuslihu biha gaibi ve terfeu 
biha sahidi ve tuzekki biha umeli ve tuthimuni biha rusdi ve teruddu biha 
ulfeti ve ta'simuni biha min kulli suin. Allah amine a'tini imanen ve 
jekinen lejse ba'dehu kufrun ve rahmeten enalu biha serefe kerametike 
ftd-dun'ja vel-ahire. Allahumme inni es'elukel-fevze fil-kadai ve nuzules- 
suhedai ve ajses-suadai ven-nasre alel-a'dai. Allahumme inni nnzi/n bike 
hadzeti ve in kassare re'ji ve daufe ameli iftekartu ila ralunetike fes'eluke 
ja kadijel-umuri ve ja safijes-suduri kema tudziru bejnel-buhuri en 
tudzireni min azabis-seiri ve min da'vetis-suburi ve min fitnetilkuburi 
Allahumme ma kassare anhu re'ji ve lent teblughu nijjeti ve lent teblughu 
mes'eleti min hajrin veadtehu ehaden min halkike ev hajrin Elite mu'tihi 
ehaden min ibadike feinni ergabu ilejke Jihi ve es'elukehu birahmetike 
Rahbel-alemin. Allahumme zel hablis-sedidi vel-emrir-residi es'elukel- 
emne jevmel-veidi vel-Dzennete jevmel-huludi meal-mukarrebines- 
suhudir-rukkeis-sudzudil-mufme bil-uhudi inneke Rahimun Vedudun ve 
inneke tefalu ma turidu. Allahumme-dl'alna hadine muhtedine gajre 
da/line ve la mudilline selmen lievlijaike ve aduvven lia'daike nuhibbu 
bihubike men ehabbeke ve nuadi biadavetike men hale/eke. Allahumme 
hazed-duau ve alejkel-idzabetu ve hazel-dzuhdu ve alejket-tuklanu. 
Allahumme-dz'al li nuren ji kalbi ve nuren fi kabri ve nuren min bejni 
jedejje ve nuren min halfi ve nuren an jemini ve nuren an simali ve nuren 78 Abdullah b. Abdur-Rahman ed-Darimi. 

9 Muhammed b. Imran b. Muhammed b. Abdur-Rahman b. Ebu Lejla cl-Ensari Ebu 
Abdur-Rahman el-Kufi iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je dcsetoj gcneraciji. 

"" Imran b. Muhammed b. Abdur-Rahman b. Ebu Lejla. On je, po ocjeni hadiskih uccnjaka, 
prenosilac koji zadovoljava (makbul). Pripadao je osmoj gcneraciji. 

'' Ibn Ebu Lejla je Muhammed b. Abdur-Rahman b. Ebu Lejla el-Ensari el-Kufi iskren jc 
prenosilac hadisa, ali je vcoma lose pamtio. Pripadao je scdmoj gencraciji. 

s: Alija b. Abdullaha b. Abbasa el-HaSimija. On je bio pouzdan prenosilac hadisa i pobozan 
covjek. Pripadao je trccoj gcneraciji. 

211 min fevki ve nuren min tahti ve miren fi sem'i ve nurenfi besari ve nuren 
fi sa'ri ve nuren fi beseri ve nuren fi lahmi ve nuren fi demi ve nuren fi 
izatni. Allah unnne a'zim It nuren ve A'tini nuren vedz'al li nuren. 
Subhanellezi teattafel-izze ve kale bilii. Subhanellezi lebisel-medzde ve 
tekerreme bihi. Subhanellezi la jenbegit-tesbihu ilia lehu. Subhane zil- 
fadli ven-niami. Subhane zil-medzdi vel-keremi. Subhane zil-dzelali vel- 
ikram (Allahu, molim Te za railost kojom ces uputiti moje srce, objcdiniti 
moje aktivnosti, popraviti moje stanje, popraviti, kod mene, ono skriveno, 
podici na vi§i stepcn ono javno, uvecati moje djelo, inspirisati moju 
spoznaju, povratiti mi intimnost i sacuvati me od svega ruznog. Allahu, 
podari mi takvo vjerovanje i uvjerenje nakon cega vise ne moze biti 
nevjcrnistva i milost kojom cu postici kod Tebe ugled i na ovome i na 
buducem svijetu. Allahu, trazim od Tebe ljubaznost prilikom sudenja, 
deredzu sehida, zivot sretnika i pobjedu nad neprijateljem. Allahu, ja te 
molim, ispuni mi zelje, bez obzira na ogranicenost mojih shvatanja i 
manjkavost mojih aktivnosti. Prijeko mi je potrebna Tvoja milost. Molim 
Tc. Sudijo (svih) sporova, o. Lijecnice (svih) srca, da onako kako si postavio 
branu mcdu morima postavis branu izmedu mene i dzehennemske patnje, 
mene i prizivanja propasti i mene i kaburskog iskusenja. Allahu, ja Te molim 
za ono dobro koje nisam uspio da spoznam, koje nije obuhvatio moj nijjet i 
moja dova, a koje si obecao nekim Svojim stvorenjima, ili dobro koje ces 
podariti nekim Svojim robovima a kome tezim, podari mi ga, Gospodaru 
svjetova, Tvojom miloscu. Allahu, Vlasnice Kur'ana i Ispravne rijcci, trazim 
od Tebe sigurnost na Obecanom danu i Dzennet kao vjeeito boraviste sa 
onima koji su Ti bliski, koji ce gledati u svoga Gospodara, koji su mnogo 
vremena na scdzdi provodili i koji su svoje obaveze izvrsavali. Uistinu si Ti 
samilostan, pun ljubavi i cinis sta hoces. Allahu, ucini da budemo od onih 
koji usmjeravaju na Pravi Put i koji su upuceni, a nemoj da budemo oni koji 
su zalutali i koji dmge zabluduju. Ucini me pomirljivim prema Tvojim 
prijateljima. a neprijateljski raspolozenim prema Tvojim neprijateljima. 
Ucini da budemo oni koji u ime Tebe vole one koji Tebe vole, a u imc Tebe 
preziru one koji Tebe ne vole i koji Ti protivrijece. Allahu, evo ja upucujem 
dovu, a na Tebi je hoces li je uslisati. ja se trudim, a na Tebi je potvrda toga. 
Allahu, podari svjetlo u moje srce. u moj kabur ispred mene, iza mene s 
moje desne strane, s moje 1 i j eve strane, iznad mene, ispod mene, u moj sluh, 
u moj vid, u moju kosu, u moju kozu, u moje meso, u moju krv i moje kosti. 
Allahu. uvecaj mi svjetlo, podari mi ga i ucini me svijctlim. Neka je slavljen 
Onaj koji je snazan i koji to voli! Nekaje slavljen Onaj koji je darezljiv i koji 
to trazi od Svojih robova! Nekaje slavljen Onaj koji je jedini dostojan slave! 
Nekaje slavljen Onaj koji obasipa robove dobrotom i blagodatima! Nekaje 
slavljen onaj koji posjeduje ugled i plemenitost! Nekaje slavljen Uzviseni i 
Plemeniti)". 212 Ovaj hadis je garibun. 883 U ovoj i slicnoj formi nam jc poznat samo 
preko Ibn Ebu Lejle. Su'be i Sufjan es-Sevri su prenijeli od Selemea b. 
Kuhejla, on od Kurejba, on od Ibn Abbasa, a on Od Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellcm, dio ovog hadisa, a nisu ga prenijeli u cijelosti. 

* jJJu s£flji r\fi\ Xfi tipfui ^s^i.ub;.n 

j — j a^^xp U^s-i ,j~jyi <ji j**- ^'y^ 1 : ijJL5 -b-W jJ-j ^y ji ^ l2-A>- . 1**\OV 

Jb» fJ3l olS' Oi ^L J&Jl* cJL : Jli alL Ji 1 Jj£- : Jli ^ ,J ^ t5 £J If^Ut jllp 

/jt-Jii «U^ £&\ jdji j* fii 13) biT :'cJlS ?jii j* fi$ lij ft& £&* jJLj 4& Jji 

rf 1« - * 

i_-i^p O"^" ^-^ ,J - a ■(» ■■ " ^j-p i^l * ■> 31. O dovi prilikom stupanja u nocni namaz 

3657. ISPRICALI SU NAM Jahja b. Musa 884 i drugi i kazali: 
Obavijestio nas jc Omcr b. Junus; kazc: Nas je obavijestio Ikrime b. Ammar; 
kaze: Nas jc obavijestio Jahja b. Ebu Kesir i kazao: Ispricao mi je Ebu 
Selcme 88 "^ rekavsi: "Upitao sam Aisu: Cime bi Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, pocinjao namaz kad bi ustao nocu? Ona odgovori: Kad 
bi ustao nocu, on bi pocinjao namaz rijecima: Allahumme Rabbe Dzibrile 
us? Mikaile ve Israfile Fatires-semavati vel-erdi alimel-gajbi ves-sehadeti 
Ente tahkumu bejne ibadike fima kanu filii jahtelifun. I h dint limehtulife 
fihi minel-hakki bi'iznike inneke ala siratin-mustekim (Allahu, Gospodaru 
Dzibrila, Mikaila i Israfila; Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoce 
nevidljivog i vidljivog svijcta, Ti ces presuditi Tvojim robovima u onome u 
cemu su se razisli, uputi me na istinu kojoj se razilaze s Tvojim 
dopustenjem, jer Ti si Taj koji upucujc na Pravi Put)". Ovaj hadis je 
hasenun-garibun. 1,3 Biljczc ga i Et-Tabcrani u El-Mu'dzemul-kebiru i El-Bejheki u Sunemi. 

M Jahja b. Musa cl-Belhi nadimak mu jc Hatt, porijcklom iz Kufe. On je bio pouzdan 
prcnosilac hadisa. Pripadao jc desctoj gencraciji. 

^ Ebu Selcme b. Abdur-Rahman b. Avf cz-Zuhri el-Mcdcni ncki vele da mu jc imc 
Abdullah, a ncki da mu je imc Ismail. Pouzdan jc prcnosilac hadisa. Spada medu prenosioce 
koji su prenijeli puno hadisa. Pripadao jc trccoj gencraciji. 

SSfi Biljczc ga Muslim i Ibn Hibban u Sahihima, Ic Ebu Davud, En-Ncsai i Ibn Madze u 
Sunenimu. 

213 *il.ob'.rY ill J_^3 01 :vJli» yj! jjl > ^ g£ yjl J «lli -Cp ^p £>6l ^> j£ ^ J J>i 

5 1 iJjj i ll ^-ujlijl Oj <di ^Uij ^L^iij y^-Lij ij^-" ^1 • j^' v - i >*' , j- $ ^J ^r^■ 

c. •«>!» lij ^ Ufj J3 cJ .cJt Jj rfj U iAO fcjf I4JJ1 . -^JUJi > (jfj b>( iUJu} 

iSUJs-UI ^v-i-ll yi-Uij .cJl Ji uJjj'JUI y& U ill l*-»jr yj^'i J Lspli yjjj ci^pij __jjj 

ajL_j c siT .c Si Jj l$£- J& 3J^u U ill LjL yip Li_^> 1) .cJ'i Ji i^-J-6 c5-4i J 

jj_ij c ST iLj iiiSj 2JJ j^JJi :'«Jvl *fj \i\& .idi L>/} 23yi«jl cJliij cijlS 

2J i UTj i^ 1 :J^ i-^j £&j 'il* .y./«nPj jIJspj yj^j (£pKJ ^*~' *— ^ Z~~*~ •^-^■'•■ il 

: Jl 3 JLtw lilj .i*j' s.°y2j j^ L-i-i U> ftjjsj U44i ^ *J-°J tft^J^O Olj*«Jl t^U jJLkil 

t'j-oj) tJU~> 'jZ>'j t'^jLai Otis'- ^JJJ y$Vj ^*— 1 .C-U-il dJJj C-wl dLj OJ^iIj iU l^Ui 


y_,i ^ j, pi ^i lT.il y-JUiJi -vJ> j{! IT^I JiikJi yip ^ ^LkJi l3ai .r "\ <\ 
'-' - ii- f .-" f ' • ' ' '11-' ' ' ' s ' 'ti ' " 'ii- • '. 1* ti ' • ' .' '' '-' \' 

^iiJ — >• :Ju ^1 is'v'* 4 :i — a -* > *i J^J ^5** ^y- 1 -^ 'jij~' "^ J 13 Jj-ioT-UJI ^ ^ji_v_jjj 4^L- 
OlT ILi) 4 1 * aJJ' ^-» *U' J>*J w>l :v_JU^ yjl jj Ji ^p »ilj yj! ^ aUi jIIp ^_i 'r'i'H 1 
. vi'P^'i ^ Ui lij 14»- >j'llij oi}^Ji >i (^JUU y§irj c^r) : J^ i^ 1 J] }& lij 

Ij^Ul^Jl j^> blj O^sl LIlAij il LJjji l) jyJliJ' L-Jj aJJ yjU^J ^CKij y^~)j yjUL? jl 

y_J \apl_i yJJu ci^l} y-i r cJJfc ii'xs- bij ^3 ijt . '^ Jl SJ] J ^LLJ t cJl Uijl 

.c si lJ] Lj..'.~v'o ^4; ij (3us=-6i j^-ti jj^'j .cji Ji lj Jlii y* J *f] ii_*> ^^'1 

^!i !lj .dJJlu y3 ilS' ^Wlj iliJJiL'j ill^l .cJl \J J UjiL. yip lipj lJ UjilLi Js- Li^lj 

il_I ^ glU :JQ j^j biJ .id) Ly Ji) ^&Li liJUSj c-T^ty iOjj iL tfi .iOj ^4 

l^LJl : Jl3 iij lilS .yjlaPj y^llaPj cSpJJ .j**- - CiJJ j~-^" L.'^".-^ jiJj C-UT iLj ClJ^j 214 'jj&\ J^Ill :^L^\j 4^ ! jS J^i ^ ^ T > Jj^ fi .^Jl^Ji j~M till ^d a^j 
»j — iuli cJi .,ji» aj *iPi cJi C»j oij-ii Uj. c.U»i Caj cJj^Ji Uj o^-i Uj i^ilii U J 

j^)\ xi u>( J^j.g. Sjb y jii£. u>( ji&ji ^ ^ £^i i3aS- .vn . 

^' j< «W ^ j* p*" 1 _^> •£ j* J^ 1 J «Dl alp ^p Cap J ^ji ^p illjJl ^J \J 
odlfl_li ^-Ji «i lij oiT SJt iLj 4* aIii J^> Jji JjI-j j* :v_Jii. J J *Jp U **»j 

i-ilj *3j lit AKUtOJj '£'j. L>t iljij A?f.^S ^^j-ai lij i)Ji jilaJj 4~^> J«**" *£i £*j Ajji&Ul 

iUJ — ij il iJbji o^JUJi Lij oil g^j s5^«-»j ^/^-jj ^"^ ^! ■csTr*^ 1 i>* b ^ ^J 
c-JUfe ;9i£ bf, ^j cJf .SL'6<£ cJf Ui jfj d CuulJi fcjf j#li .frjltfi ^ ulj o>( 

Jli^Ol jl^-ll ^iJilj .cJi U'l L»jftll yiSJ U Jj| lL*^ ,jj« ^J ^iPli ,J^ ci^plj ^ — aJ 

Sj~a — ij ,^-w ^^ .^j cJ'j cJJlii illj ciiT dljj c-iTj JiJ l^LJl : JjiJ ji AtjS'j 
:UjiLL' ^ alui- jJ aJJl ^*1. : J 13 ^ jT^Jl ^y. i^ilj «ij tils .^>JUIl Ljj <dJ ^e^-J J**'} 

'J^'j '*£&■ ^iU ^^srj J^> .J'j cjfj cJX-i dlJj c-UT iLj bU^-. SJJ ^1 -.ii^L 
b : l> — it- lii : Jlii ojOjJi lii ^Tij : J_jjj ^_iQJl SjlS 'Jt Ollll— cJt-J- :J_jij ^5-^°/- ,, ^i 215 32. O istoj temi 

3658. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Abdul-Melik b. Ebu 
Sevarib; kaze: Obavijestio nas je Jusuf b. Madzisun" i kazao: Obavijestio 
me je moj otac 888 prenijevsi od Ebu Abdur-Rahmana cl-A'redza, on od 
Ubejdullaha b. Ebu Rafi'a, a on od Alije b. Ebu Taliba: "Kada bi Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stupao u namaz, govorio bi: 
Vedzdzehtu vedzhi lillezi fetares-semavati vel-erda ham fen vein a ene 
minel-musrikin. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve mematl lillahi Rabbil- 
alemin la serike lehu ve bi zalike umirtu ve ene minel-muslimin. 
Allah umme entel-Meliku la ilahe ilia Elite, Ente Rabbi ve ene abditke 
zalemtu nefsi va'tereftu bizenbi fagfirli zunubi diemian innehu lajagjiruz- 
zunube ilia Ente. Vehdini liahsenil-ahlaki la jehdi liahseniha ilia Ente. 
Vasrif anni sejjieha la jasrifu antii sejjieha ilia Ente. Amentu bike 
tebarekte ve tealejte estagfiruke ve etubu ilejke (Ja okrecem lice svoje, kao 
pravi vjemik. prema Onomc koji je nebesa i Zemlju stvorio. ja nisam od onili 
koji Njemu druge ravnim smatraju! Klanjanje moje, i obredi moji, i zivot 
moj, i smrt moj a doista su posveceni Allahu, Gospodaai svjetova, Koji nema 
saucesnika; to mi je naredeno i ja sam musliman. Allahu, Ti si vladar i samo 
si Ti Bog. Ti si moj Gospodar, a ja sam Tvoj rob. Ja sam sebi nasilje ucinio i 
priznajem svoj grijeh pa mi oprosti sve moje grijehe, Ti jedini prastas. Uputi 
me lijepom ponasanju, jer samo Ti upucujes lijepom ponasanju, a otkloni od 
mene lose ponasanje, jer samo Ti mozes od mene otkloniti lose ponasanje. Ja 
vjerujem u Tebe, Ti si blagoslovljen i Uzvisen, od Tebe trazim oprost i Tebi 
se vracam). Kad bi oti§ao na ruku', govorio bi: Allahumme leke reka'tu ve 
bike amentu ve leke eslemtu hasea leke sem'i ve besari ve mu h hi ve azmi 
ve asabi (Allahu, Tebi molitvu obavljam, u Tebe vjerujem i Tebi se 
predajem. Skruseni su i ponizni prema Tebi moj sluh, moj vid. moj a pamet, 
moje kosti i moji zivci). Kada bi se dizao sa ruku'a, govorio bi: 
Allahumme Rabbena lekel-humdu niil'es-semavati vel-eredine ve ma 
bejnehuma ve mil-e ma si'te min sej'in (Allahu, Gospodaru nas, ncka Ti je 
takva hvala kojom bi se mogao ispuniti prostor nebesa i Zemlje, i prostor 
izmedu njih, povrh toga i prostor koji Ti zelis). Na sedzdi bi govorio: 
Allahumme leke sedzedtu ve bike amentu ve leke eslemtu. Sedzede vedzhi 
lillezi halekuhu fesavverehu, ve sekka sem'ahu ve besarehu 
fetebarekel/ahu ahsenul-halikin (Allahu, Tebi nicice padam, u Tebe 
vjerujem i Tebi se predajem. Moje lice nicice pada Onome koji ga je stvorio 
i oblik mu dao i iz njega izveo sluh i vid. Neka je uzvisen Allah, najbolji ss7 Ebu Scleme Jusuf b. Jakub b. Ebu Sclcnic cl-Madzisun el-Mcdcni pouzdan jc prenosilac 
hadisa. Pripadao je osmoj generaciji. 

S8S Jakub b. Ebu Sclcmc el-Madzisun et-Tejmi Ebu Jusuf cl-Medeni iskren je prenosilae 
hadisa. Pripadao je cetvrtoj generaciji. 

216 Stvoritelj). Nakon toga, posljednje Sto bi, izmedu Tesehhuda i Selama 
izgovorio, bilo bi: Allah umme-gfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu vema 
esrertu vema a'lentu vema Ente a'lemu bihi minni, Entel-mukaddimu ve 
Entel-muehhiru la ilahe ilia Ente (Allahu, oprosti mi ono sto sam davno i 
sto sam nedavno (od grijeha) pocinio, i ono sto sam tajno i ono sto sam javno 
pocinio, i ono sto Ti je vise poznato nego meni. Ti si Prvi i Posljednji, i samo 
si Ti Bog)". Ovaj hadis jc hasenun-sahihun. 889 

3659. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Ali el-Hallal; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Velid et-Tajalisi syu ; kaze: Nas su obavijestili Abdul-Aziz b. Ebu 
Seleme^ i Jusuf b. Madzisun, Abdul-Aziz je kazao: Ispricao mi je moj 
amidza' S92 , a Jusuf je kazao: Obavijestio me je moj otac i rckao: Ispricao mi 
jc El-A'redz prcnijevsi od Ubejdullaha b. Ebu Rafi'a, a on od Alijc b. Ebu 
Taliba, koji je rekao: "Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
seilem, stupao u namaz, govorio bi: Vedzehtu vedzhi lillezi fetares- 
semavati vel-erda hanifen vema ene minel-inusrikin. June sala/i ve nusuki 
ve mahjaje ve memati lillahi Rabbil-alemin la serike lehu ve bi zalike 
umirtu ve ene minel-muslimin. Allaluimme Entel-Meliku la ilahe ilia ente, 
Ente Rabbi ve ene abduke zalemtu nefsi va'tereftu bizenbi fagfirli zunnbi 
dzemian innehu la jagfiruz-zunube ilia Ente. Vehdini liahsenil-ahlaki la 
jehdi liahseniha ilia Ente. Vasrif anni sejjieha la jasrifu anni sejjieha ilia 
ente. Lebbejke ve sa'dejke vel-hajru kulluhu ft jedejke ves-senu lejse 
ilejke. Ene bike ve ilejke tebarekte ve tealejte estagfiruke ve etubu ilejke (Ja 
okrecem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju 
stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju! Klanjanje 
moje, i obredi moji, i zivot moj, i smrt moja doista su posveceni Allahu, 
Gospodaru svjetova, Koji nema sauccsnika; to mi je naredeno i ja sam 
musliman. Allahu, Ti si vladar i samo si Ti Bog. Ti si moj Gospodar, a ja 
sam Tvoj rob. Ja sam sebi nasilje ucinio i priznajem svoj grijeh pa oprosti 
sve moje grijehe, Ti jedini prastas. Uputi me lijepom ponasanju, jer samo Ti 
upucujes lijepom ponasanju, a otkloni od mene lose ponasanje, jer samo Ti 
mozes od mcne otkloniti lose ponasanje. Odazivam Ti se i stojim Ti stalno 
na raspolaganju. Sve dobro je u Tvojim rukama, a zlo se ne moze pripisivati 
Tebi. U Tebe vjcrujem i Tebi pripadam, Ti si blaoslovljen i uzvisen. Od 
Tebe trazim oprost i Tebi se vracam). Kada bi otisao na ruku', govorio bi: 
Allah umme leke reka'tu ve bike amenta ve leke es/emtu hasea leke sem'i 
ve besari ve izami ve asabi (Allahu, Tebi ruku' cinim. u Tebe vjerujem i Tebi a '' Biljczc ga i Muslim i Ibn Hibban u Sahihlma, Ebu Davud i En-Nesai u Sunertima. 
SI) " Ebu Vclid Hisam b. Abdul-Mclik el-Bahili ct-Tajalisi el-Basri pouzdan je i siguran 
prenosilac hadisa. Pripadao jc devctoj generaciji. 

Abdul-Aziz b. Abdullah b. Ebu Seleme el-Madzisun cl-Medcni pouzdan je prenosilac 
hadisa i Seri'atski pravnik. Pripadao jc scdmoj generaciji. Napisao jc nckoliko djela. Zivio jc 
u Bagdadu. 
1,92 Jakub el-Madzi5un otac Jusufa b. Madzisuna. 

217 se predajem. Skruseni su i ponizni prema Tebi: moj sluh, moj vid, mojc 
kosti, i moji zivci). Kad bi se dizao (sa ruku'a), govorio bi: Allahumme 
Rabbena lekel-hamdu mi/'es-semavati vel-eredine ve ma bejnehunia ve 
mil'e ma si'te min sej'in (Allahu, Gospodaru nas, neka Ti je takva hvala 
kojom bi se mogao ispuniti prostor nebesa i Zemlje, i prostor izmedu njih, 
povrh toga i prostor koji Ti zelis). Kada bi bio na sedzdi, govorio bi: 
Allahumme leke sedzedtu ve bike anient u ve leke eslemtu. Sedzede vedzhi 
lillezi halekahu fesavverehu, ve sekka sem'ahu ve besarehu fe 
(ebarekellahu uhsenul-halikin (Allahu, Tebi nicice padam, u Tebe vjerujem 
i Tebi se predajem. Moje lice nicice pada Onome koji ga je stvorio i oblik 
mu dao i iz njega izveo sluh i vid. Neka je uzviSen Allah, najbolji Stvoritelj). 
Nakon toga, posljednje sto bi, izmedu Tesehhuda i Selama izgovorio, 
bilo bi: Allahumme-gfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu vema esreriu vema 
a'lentu vema esreftu vema ente a'lemu bihi minni. Entel-mukaddimu ve 
Entel-muehhiru la i/ahe ilia Ente (Allahu, oprosti mi ono sto sam davno i 
sto sam nedavno (od grijeha) pocinio, i ono sto sam tajno i ono sto sam javno 
pocinio, i ono u cemu sam pretjerao i ono sto Ti je vise poznato nego meni. 
Ti si Prvi i Posljednji, i samo si Ti Bog)". Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3660. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Ali el-Hallal; kaze: Obavijestio 
nas je Sulejman b. Davud el-Hasimi^; kazc: Nas je obavijestio Abdur- 
Rahman b. Ebu Zinad prenijevsi od Musaa b. Ukbea. on od Abdullaha b. 
Fadla, on od Abdur-Rahmana el-A'redza, on od Ubejdullaha b. Ebu Rafi'a, a 
on od Alije b. Ebu Taliba, koji je rekao: "Kada bi Allahov Poslanik, 
sallaliahu alejhi ve seilem, stupao u neki od propisanih namaza, podigao 
bi ruke naspram ramena. Isto bi uradio i kad bi zavrsio s ucenjem i htio 
na ruku', i kad bi se vracao sa ruku'a. Takoder bi podigao ruke i 
izgovorio tekbir kada bi se dizao sa dvije sedzde. Dok bi sjedio, ne bi 
podizao ruke. Nakon poSetnog tekbira bi govorio: Vedzdiehtu vedzhi 
lillezi fetares-semavati vel-erda hanifen vema ene minel-musrikin. Inne 
sa/ati ve nusuki ve mahjaje ve memati lillahi Rabbil-alemin la serike lehu 
ve bi zalike umirtu ve ene minel-muslimin. Allahumme Entel-Meliku la 
ilahe ilia Ente, Ente Rabbi ve ene abduke zalemtu nefsi va'tereftu bizenbi 
fagfirli zunubi dzemian innehu la jagfiruz-zunube ilia Ente. Vehdini 
liahsenil-ahlaki lajehdi liahseniha ilia Ente. Vasrifanni sejjieha lajasrifu 
anni sejjieha ilia Ente. Lebbejke ve sa'dejke ve ene bike ve ilejke la 
mendza Minke vela meldze'e ilia ilejke estagfiruke ve etubu ilejke (Ja 
okrecem lice svoje, kao pravi vjcrnik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju 
stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju! Klanjanjc 
moje, i obredi moji, i zivot moj, i smrt moja doista su posveceni Allahu, 93 Sulejman b. Davud b. Davud b. Ali b. Abdullah b. Abbas Ebu Ejub el-Bagdadi cl-Hasimi 
pouzdan je i vrstan prenosilac hadisa i seri'atski pravnik. Pripadao je desetoj generaciji. 
Ahmed b. Hanbel Sinatra da bi bio pogodan za halifu. 

218 Gospodaru svjetova, Koji nema saucesnika; to mi je naredeno i ja sam 
musliman. Allahu, Ti si vladar, samo si Ti Bog. Ti si moj Gospodar, a ja 
sam Tvoj rob. Ja sam sebi nasilje ucinio i priznajem svoj grijeh pa mi oprosti 
sve moje grijehe, Ti jedini prastas. Uputi me lijepom ponasanju, jer samo Ti 
upucujes lijepom ponasanju, a otkloni od mene lose ponasanje, jer samo Ti 
mozes od mene otkloniti lose ponasanje. Odazivam Ti se i stojim Ti stalno 
na raspolaganju. U Tebe vjernjem i Tebi pripadam. Nema spasa niti utocista 
osim kod Tebe. Od Tebe trazim oprost i tebi se vracam). Na ruku'u bi 
govorio: Allahumine leke reka'tu ve bike amentu ve leke eslemtu. Hasea 
lekc sem'i ve besari ve muhhi ve azmi lillahi Rabbil-aleinin (Allahu, Tebi 
ruku' cinim, u Tebe vjerujem i Tebi se prcdajem, i Ti si moj Gospodar. 
Skruseni su: moj sluh, moj vid, moja pamet i moje kosti, Allahu, Gospodaru 
svjetova). Kad bi se dizao sa ruku'a, govorio bi: Semiallahu limen 
hcimideh, a onda bi nastavio: Allahumine Rabbena lekel-hamdu mil'es- 
semavati vel-eredi ve mil'e ma si'te min sej'in (Cuo Allah onoga ko Mu 
zahvaljuje), a potom nastavio: (Allahu, Gospodaru nas, neka Ti je takva 
hvala kojom bi se mogao ispuniti prostor nebesa i Zemlje, i povrh toga 
prostor koji Ti zelis). Kad bi otisao na sedzdu, na sedzdi bi govorio: 
Allahumine leke sedzedtu ve bike amentu ve leke eslemtu ve Ente Rabbi. 
Sedzede vedzhi lillezi halekuhu ve sekka sem'ahu ve besarehn 
tebarekellahu ahsenul-halikin (Allahu, Tebi nicice padam, u Tebe vjerujem 
i Tebi se predajem i Ti si moj Gospodar. Moje lice nicice pada Onome koji 
ga je stvorio i iz njega izveo sluh i vid. Neka je uzvisen Allah, najbolji 
Stvoritelj). ZavrSavajuci namaz, govorio bi: Allah umma-gjirli ma 
kaddemtu ve ma ehhartu vema esrertu vema a' lent u ve Ente iluhi la ilahe 
ilia ente (Allahu, oprosti mi ono sto sam davno i sto sam nedavno (od 
grijeha) pocinio, Ti si moj Bog, drugog Boga osim Tebe nema)". 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. U skladu sa ovim hadisom postupali su 
Safija i neki od nasih ucenika.* 94 Ncki ucenjaci Kufe i drugi vele: Ovo se 
izgovara samo u slucaju dobrovoljnih namaza, a ne izgovara se u slucaju 
obaveznih namaza. ^ Cuo sam Ebu Ismaila tj. Et-Tirmizija^ 96 kada kazc: 
Cuo sam Sulejmana b. Davuda el-Hasimija kada je, spomenuvsi ovaj hadis. 
rekao: Ovo je, po nasem misljenju, poput hadisa koji je prenio Ez-Zuhri od 
Salima, a on od svoga oca. Slav vecinc ucenjaka je da se ono sto je spomenuto u navedenim hadisima izgovara u 
svim nainazima. kako dobrovoljnim. tako i obaveznim. 

'^ Ovo je miSljcnje i uCenjaka hanefij.ske pravne skole. Neki. pak. ucenjaci smatraju da sc 
ovo praktikovalo u samom pocelku kad jc namaz tck propisan, a da jc to kasnijc dokinuto. 
Medutim, oni za ovakvu tvrdnju nemaju valjanog dokaza. 

,6 Ebu Ismail Muhammed b. Ismail b. Jusuf es-Sulemi et-Tirmizi pouzdan je prcnosilac i 
hatlz hadisa. Pripadao je jedanacstoj generaciji. On je jedan od ucitelja Ebu Isaa 
Muhammeda b. Isaa b. Sevrea et-Et-Tirmizija, autora ove zbirke hadisa. 

219 — J J 

Li— 15s- JLjpf J& jL-*b r tffj iQJi ^4fe Jll JjLj G : JUt (LLY) 4* *In J^ ill J^-j 

2Jj Ip I £j J L-al "ig 1 * 1 : djJlJ f«*J 1^,711 q'.ij ^Jj^t-J »'yjJj\ OJi>L»J OJi*Li 0^i2> 

ji_J .i'y'i 2J£i. j, Lgi^j uir Jj> i$afj i>i 2ftj* ^ i^iiS-ij O'jj ^ ^ £*j ^ 
jjl jli .J^L- ^ S^i jJL-j 4* a^ 1 J~" ^ t^* J -1 ** o? 1 ^ ^ ^ ^ : e££" #' 

^j—^rj A?^L- :JlAJb jT^aJl iy^ ^ JjiJ jLL>j <ul£ a* 11 .^ ^ ^ :cJ* '&&* o* 

* ^>»I^ ><o- *i-j-£- iJi -ti'jbj djX-i *_^Jj *>JU^ J^J *££■ cS-W 

33. Sta se izgovara na Kur'anskim sedzdama 

3661. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas jc 
Muhammed b. Jezid b. Hunejs; kaze: Nas je obavijestio Hasan b. 
Muhammed b. Ubejdullah b. Ebu Jezid i kazao: Rekao mi je Ibn Dzurejdz: 
Obavijestio me je Ubejdullah b. Ebu Jezid prenijevsi od Ibn Abbasa, koji je 
kazao: "DoSao je neki covjek 897 kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, i rekao: AHahov Poslanice! Sinoc sam, dok sam spavao, u snu 
vidio gdje klanjam iza nekog drveta. Ucinio sam sedzdu 898 , a i drvo je, 
povodeci se za mnoni, ucinilo sedzdu. Cuo sam ga (kako na sedzdi) 
govori: AHahu! Upisi mi je kod Tebe u dobra djela! Skini sa mene 
pomocu nje (grijeh) teret, ucini mi je kod Tebe riznicom i primi je od 
mene kao sto Si je primio od Tvoga roba Davuda. Hasan veli: Kazao mi 
je Ibn Dzurejdz: Meni je kazao tvoj djed 899 da je Ibn Abbas rekao: 
Proucio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ajet (sedzde), a potom 
ucinio sedzdu: Cuo sam ga kako na njoj izgovara isto ono kako ga je 
obavijestio onaj covjek, sto je izgovaralo (ono) drvo." s '"TojebioEbuScidcl-Hudri. 

s ' ,s El-Mubarekfori veli: Postoji mogucnosl da se ovo odnosi na namasku sedzdu, ali je veca 
\jcrovalnoca da jc ovdje rijec o sedzdi-iilavc kojujc ucinio nakon sto jc proucio ajct sedzde 
iz sure Sad. 

894 ' Komeje bilo imc Abdullah b. Ebu Zejd. 
220 O ovoj tcmi je hadis prenesen i od Ebu Seida. Ebu Isa veli: Ovaj 
hadis je garib. Mi ga od Ibn Abbasa poznajemo samo u ovoj formi. 

3662. ISPRICAO NAM JE Muhammcd b. Bcssar; kaze: Obavijestio 
nas je Abdul-Vchhab es-Sekafi; kaze: Nas je obavijestio Halid el-Hazza, on 
je prenio od Ebu Alijea, a on od Aise, koja je kazala: "Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi vc sellcm, bi na kur'anskoj scdzdi nocu govorio: Moje 
lice je nicice pulo Onome Koji gaje stvorio i Koji inn je, Svojom snagom i 
Svojoin moci, slnli i vid duo. " Ebu Isa kaze: Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 901 * * ' ' - - - - - 

^>ujj c~ijj c-flr :i! Jli .<d!u li| 3j3 l!j Jj9- \J <UJi ^ cJS"}i <UJl J~»>, :*4i °>* r^ - 
* ^'} \Xk ^ J; iip li L,> ^L, ^ £+»*■ & -^to 1 & 34. Sta se uci prilikom izlaska iz kuce 

3663. ISPRICAO NAM JE Seid b. Jahja b. Seid el-Emevi; kaze: 
Obavijestio nas je moj otac; kaze: Nas je obavijestio Ibn Dzurejdz prcnijevsi 
od Ishaka b. Abdullaha b. Ebu Talhe, a on od Enesa b. Malika, koji je kazao 
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko rekne 
prilikom iziaska (tj. iz svoje kuce) 902 : Bismillahi tevekkeltu alellahi la 
havle vela knvvete ilia billahi (S Allahovim imenom, oslanjam sc na Allaha, 
snaga i moc su samo u Allaha), rekne mu se 1 " 1 "': Zastieen si, sacuvan si, i 
od njega se sejtan udalji ". Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 905 
Poznai nam je samo sa ovim senedom. lHI Zabiljezili su ga jos i Ibn Hibban u Sahilni, Hakim u Mustedreku i Ibn Madzc u Sunenu. 
Zehcbi ga smatra vjerodoslojnim, ciok ga Ukajli smatra slabim hadisom. jer se u njegovu 
senedu nalazi ravija Hasan b. Muhammcd b. Ubcjdullah b. Ebu Zcjd. cijc stanje nije 
dovoljno poznato (mcdzhul). 

" Zabiljezili su ga jos i Ebu Davud. Ett-Nesai i Ibn Madzc i El-Bejheki u Sunenima ic 
Hakim u Mustedreku. Ibn Scken ga ocjenjuje vjerodostqjnim hadisom. 

'' U prcdaji ovog hadisa koju biljezi Ebu Davud u Sunenu stoji da je Allahov Poslanik. 
sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "Kada osoba, izlazeci iz svoje kuce. rekne: Bismillahi..." 
m Jedan od melcka ga zovne i rekne mu: "Allahov robe, zastieen si. sacuvan si, i od njega 
se Sejtan udalji." 

14 U Ebu Davudovoj predaji stoji da drugi Jejuni rekne ovome: "Sta hoccs sa osoboni koja 
je upuccna na Pravi Put, koja je zasticcna i koja jc osigurana". 

'' Biljeze ga i Ebu Davud i En-Ncsai u Sunenima i Ibn Hibban u Sahihtt. 

221 * £L» uG .To 

L-l^ lL_* .Op J$h j( j^J jf j^L' jf f&f '} [pai jf J> 'J > iL i_^ l?| j$ll 

* " '■ - ■ 

35. O istoj temi 

3664. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Vcki'; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijevsi od Mensura, on od Amira 
es-Sa'bija, a on od Ummu Seleme, koja je rekla: "Kad hi Vjerovjesnik. 
sallallahu alejhi ve sellem, izlazio iz svoje kuce, govorio bi: Bismillahi 
tevekkeltu alelhihi. AUahumme imia neuzu bike min en nezille ev nedille 
ev nazlime ev nuzleme ev nedzhele ev judlhele alejna (Trazim zaStitu od 
Allaha i na Allaha se oslanjam. Allahu, utjecemo Ti se da ne pogrijeSimo ili 
zalutamo ili nekome nasilje ucinimo ili da neko nasilje ucini naraa ili da se 
prema nekome nerazumno ponesemo ili da se neko prema nama nerazumno 
ponese) 906 ". Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 907 

»jjr 'j£ oi j* ^'-^ /& y *3J' >4* # r*^ (V s- ' »c4^ *£* cJiai : Jli wlj 'Ji 1CSJ- 

iJ A3 iLtj2. J »i*-j *I)l Uj Uj U Jlii JjtJt JW ji :JlS j&j 4* ^ jLls *Ijl j_p_, "ji 

iijl LiT ,y,J3 t^i JT v _ s i* }i'j jIWl 9-Ui ^j>*j J jv- }*j t-s*4j .-wit iukJi i3j dlJUIl 

,3j»-ja ,Ji3i LaJi aJ «ijj ii-- - «-i3i Lili Ai* ^»-«j 21L?- »_aJ' LaI' *J * S'^J ^,A>Jl ' l " 6 U predaji ovog hadisa koju jc zabiljezio Ebu Davud u Sunenu stoji sljedede: Ne bi 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc sellem, nikada izasao iz knee, a da ne bi podigao svoje 
ruke prema ncbu i rckao: "Allahu, utjeccm Ti se da ne zalutam ili da nekoga u zabludu ne 
odvedem. ili da ne pogrijeSim ili da nekoga ne navedem na grijeh, ili da nekome nasilje ne 
ueinim, ili da neko prema meni nasilje ne uiini, ili da prema nekome nerazumno postupim. 
ili da neko prema meni nerazumno postupi". 

907 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Ebu Davud. En-Nesai i Ibn Madze u Sunenima 
i Hakim u Mustedreku. .\ !l» OllX- 'J, 'jj£}\'j oJj 'J> il!U- IT^-I jer-Jl S-& j| ^-' iU-ij iSjki- .f\M 

j^ ji »& ^* «J ^p ^ j *jji x± j, ^jc. ^* j^jji jt jc^4j '^i; jiyj ^; ^ ir£.l 

S-Jj iJ — LU* iS i) il^ U sii-j *Ll if] aJJ J jjiji ^ Jvi ^i :Jli jJLj 4i in J^ Jji 

Li — li il ilJl LiS" *£& t[J!i JS' ^ }aj _[^Jl a.6 Oj^J ^ ^V* i*j ^Wj l e£«i ^J 1 

* iSjJl J Isj iJ ^j A4- 1 uiJi wii' ^£ \*<Jj 2Z~>- »_iJ! 

36. Sta se izgovara prilikom ulaska u pijacu 

3665. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas jc 
Jezid b. Harun i kazao: Obavijestio nas je Ezher b. Sinan ; kaze: Nas je 
obavijestio Muhammed b. Vasi' i kazao: Posto stigoh u Mekku, susrete me 
moj brat 909 Salim b. Abdullah b. Omer i isprica mi od svoga oca, a on od 
njegova djeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: 
"Ko prilikom ulaska u pijacu rekne: La ilahe illellahu vahdehu la Serike 
leh, tehul-mulku ve lehul-hamdu juhji vejumitu ve have hajjun lajemutu 
bijedihil-hajru ve have a/a kulli sej'in kadir (Nema drugog Boga osim 
Allaha, On je Jedini i ncma druga. Njemu pripada sva vlast i hvala, On 
ozivljava i umrtvljuje. On jc ziv i nece nikada umrijcti. U Njega je svako 
dobro i On je nad svim mocan), Allah ce mu upisati milion sevapa i od 
njega izbrisati milion grijeha, i podici ce mu deredzu za milion stepeni". 

Ovaj hadis je garibun. Prenio ga je Amr b. Dinar, sticenik Zubejrove 
porodice. od Salima b. Abdullaha slicno prethodnom hadisu. 

3666. TAKO NAM JE ISPRICAO Ahmed b. Abde ed-Dubeji; kaze: 
Obavijestili su nas Hammad b. Zejd i Mu'tcmir b. Sulejman i kazali: 
Obavijestio nas je Amr b. Dinar, a on je sticenik Zubejrove porodice, 
prcnijcvsi od Salima b. Abdullaha b. Omera, on od svoga oca, a on od 
njegova djeda da jc Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. kazao: 
"Ko prilikom ulaska u pijacu rekne: La ilahe illellahu vahdehu la serike 
leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu juhji ve j limit u ve huve hajjun lajemutu 
bijedihil-hajru ve huve a/a kulli sej'in kadir (Nema drugog Boga osim 
Allaha, On jc Jedini i ncma druga. Njemu pripada sva \ last i hvala, On 
ozivljava i umrtvljuje. On je ziv i nece nikada umrijeti. U Njega je svako as Ezhcr b. Sinan cl-Basri Ebu llalid cl-KurcSi jc, po ocjcni nckih hadiskih ucenjaka, slab 
prcnosilac hadisa. Pripadao je scdmoj gcneraciji. 
""" Bral po vjcri, a oe rodeni brat. 

""' Hi-Tirmizi smatra da je sened ovoga hadisa spojcn, da je dobar. i da su svi prenosioci u 
njemu pouzdani, osim Ezheni b. Sin. ma koga su hadiski ucenjaei razlicito ocijcnili. 

223 dobro i On je nad svim mocan), Allah ce mu upisati milion sevapa i 
izbrisati milion grijeha i sagradit ce mu kucu u Dzennctu"." 1 

* 'j>j> li) 2#jl Jji li u§ TV 

^_jp Gji 0^1 >3J> ^fj -L*l ^'i Ji. 'j&\ : Jli pJli ^ >&i pp jk^J ^1 & J& 
lit Jj ilj J :JUi iT, iitu» .^S*1 ill ij ill 1 J) ilj li Jli ji : jii Jii jLj <Q* Jji Jb> "-3 1 
LJj ill IJ Jli lijj ■•£■&■':> Ui u'j ill :iJJi Jji :Jl3 .SC£-j illi J] *J| li Jli lijj .'J$\ uij 

i_J i_ln Jj sij ii jii lijj .^j iiiji li ^j bi J] si] li :iln jii .ii iLps J sas-j illi 

J> Jj illi Jj ill li jli I'ijj .&ji ^Jj &&!i y uf J] SJ] J :illl jii .&ji Sij iiUii 
Ji -u>> ^ I4I1S y : J_$ Otfj .^ J] S^i IT) Jj5- ll) iff Jj ill li :aIh jii .aBu Jj 5j5 Jj 

jji ^i jUl jjl ^Ul ji J^~\ ,J J*- V 1 - 1 aljj Jij .jl»- c~-Jj- IJi .jl3< ililaj 11 bli 
'* ij^j sILi ^p _r"i- v -u*<-^ b',-^- 1 : sJVJ jUij •„ _u*t* >fJJJj l51b- . V"\"\A 

37. Sta ce izgovarati osoba kada se razboli 

3667. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Vcki'; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Muhammed b. DZuhade ; kaze: Nas je obavijestio Abdul-Dzebbar 
b. Abbas 913 prenijevsi od Ebu Ishaka 4 . on od El-Egarra Ebu Muslima, koji 
je kazao: Svjedocim da su Ebu Seid i Ebu Hurejre bili prisutni kod 
Vjerovjesnika, sallallahu alcjhi ve sellem, kadje kazao: "Ko rckne: La ilahe 
illellahu vallahu ekber (Noma dragog Boga osim Allaha i Allah je najveci), 
to mu Njcgov Gospodar potvrdi rijecima: La ilahe ilia Ene, ve Ene 
ekberu (Nema drugog Boga osim Mcne i Ja sam najveci). A kada rckne: La 
ilahe illellahu vahdehu (Nema drugog Boga osim Allaha, On je Jedini). 
Allah, veli on, rekne: La ilahe ilia Ene, ve Ene vahcli (Nema drugog Boga 
osim Mcne, i Ja sam Jedini). A kada rekne: La ilahe illellahu vahdehu la 
serike leh (Nema dmgog Boga osim Allaha, On je jedini i nema druga). 011 Ovaj hadis su zabiljezili i Ibn Madze li Siinenu i Hakim u Mustedreku. Hakim ga smalra 
vjerodostojnim (sahih) hadisora. 

* Ismail b. Muhammed b. Dzuhade el-Attar el-Kufi iskren je prenosilac hadisa, ali je 
prilikom prenosenja hadisa pravio provide. Pripadaoje devcioj gencraciji. 
13 Abdul-Dzebbar b. Abbas eS-Sanii iskren je prenosilac hadisa. Protczirao je si'i/am. 
Pripadaoje sedmqj gencraciji. Zivioje u Kufi. 
Ebu Ishak cs-Subcj'i. 

224 Allah rekne: La ilahe ilia Ene vahdi, la serike li (Ncma drugog Boga osim 
Mene, i Jedini sam i nemam daiga). A kada rekne: La ilahe illellahu lehul- 
mulku ve lehul-hamdu (Ncma drugog Boga osim Allaha i samo Njemu 
pripada apsulutna vlast i hvala), Allah rekne: La ilahe ilia Eene lijel-mulku 
ve lijel-humdu (Nema drugog Boga osim Mene i samo Meni pripada 
apsulutna vlast i hvala). A kada rekne: La ilahe illellahu vela havle vela 
kuvvete ilia billahi (Nema drugog Boga osim Allaha i moc i snaga su samo u 
Njega), Allah rekne: La ilahe ilia Ene vela havle vela kuvvete ilia hi 
(Nema drugog Boga osim Mene, i snaga i mod su samo u Mene). Ko ove 
rijeci u bolesti bude izgovarao, a potom umre, Vatra ga nece prziti." 

Ovaj hadis je hasenun. Prenio ga jc Su'bc od Ebu Ishaka, on od El- 
Egaira Ebu Muslima, a on od Ebu Hurcjrea i Ebu Seida, po znacenju, slicno 
prethodnom hadisu, ali kao mevkuf. 

3668. TAKO NAM JE ISPRICAO Muhammed b. Beggar i kazao: 
Obavijestio nas je Muhammed b. Dzafcr prenijevsi ovo od Su'bea. f < * f t ij-Us- j* XjU 'J>. o_,fJi Is- \j'j£-\ :JlS «jj jJ Jji xj. 'J 1UJ. l3iS- .Y"nV 

Js. J&*\ *> iJlii'i ll. j\i\i- ^j}\ 4J iliJi : Jul c lL; ^La ,jfj 'J* :JlS j^Lj Os- iili 

.j& C jisr a iSir f iiji iUi if. 'j^ tfi ,\\^ ji^ jL : k 

Li_Jj .^—4* jj aJJi »lp jJ JC [^ cjjG-u i^tf Lis) .c-a^Ji i ^ Jib y. ^JJj ^ Ixu 
<i— — 4j ^ iUi Jji a!» ijiii $.UJ L^-Cfl ,^1) li] : Jli <ui ^l* jj .ukJ> yaor ^} 'J*- Is/j 

* frdJi ^C yj IT, 

^y.j-JJi Jji -lp jj 3^ki iT^-i :ljJli -l»-1j ^>) ^iUUJi )&r y\ $£■ ,r\-\/\ 

Jj—l.} Jli : Jli i'JLJx Ji'JtiJ'Je- ^JC* J\ J ££, jfc J^jjSl 'j& # 4Jl i£ tf£fcf 

Lr Jp ,/&»ij ** SUal ll* ^Jlilp c^Ui -0J iukJi :Jlii Jua JCj 'j* :lL.j Ali* aAJi .J^ aLi 

* astjJi iaa [y. LijP j^5> u-jO?- lii .fddi iUi il^J li .ILiif jfc. "^ jcT 5 Biljeze ga i En-Nesai i Ibn Mad2e u Simenima, lbn Hibban u Sahihu i Hakim u 
Mustedreku. Ibn Hibban i Hakim smatraju ga vjcrodostojnim hadisom. 

225 38. Sta treba reci onaj koji vidi nekog 
ko je u nekom iskusenju 

3669. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Abdullah b. Bezig i kazao: 
Obavijestio nas jc Abdul-Varis b. Scid prcnijevsi od Amra b. Dinara 
slicenika Zubejrove porodice, on od Sal i ma b. Abdullaha b. Omera, on od 
Ibn Omera, a on od Omera da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem. kazao: "Ko, kad vidi osobu koja je u kakvom iskusenju, rekne: 
El-Hanulu lillahillezi afani minima ibtelake bihi ve feddaleni alu kesirin 
mintmen haleka tefdila (Hvala Allahu koji me je sacuvao od iskuscnja kojc 
jc tebi dao i odlikovao me nad mnogima koje je stvorio), bit ce sacuvan od 
takvog iskuscnja ma koliko dugo zivio". 

Ovaj hadis je garibun. ovoj temi preneseni su hadisi i od Ebu 
Hurejrea i Amra b. Dinara, sticenika Zubejrove porodice. On je sejh iz 
Basre, ali nijejak prenosilac liadisa. Sam jc prenio mnoge hadise od Salima 
b. Abdullaha b. Omera. Prenescno je od Ebu Dzafera Muhammeda b. Alija 
da je rekao: Kada neko ugleda osobu koja je u kakvom iskusenju. zatrazit ce 
utociste od Allaha, ali u scbi - kako to osoba koja je a iskusenju ne bi cula. 

3670. 1SPR1CALI SU NAM Ebu Dzafer es-Simnani i drugi i kazali: 
Obavijestio nas je Mutarrif b. Abdullah el-Medini 91 ": kazc: Nas je 
obavijestio Abdullah b. Omer el-Umeri prenijevsi od Suhejla b. Ebu Saliha, 
on od svoga oca, a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko, kad vidi osobu koja je u kakvom 
iskusenju, rekne: El-Hamdu lillahillezi afani minima ibtelake bihi ve 
feddaleni ala kesirin mimmen haleka tefdila ((Hvala Allahu koji me je 
sacuvao od iskusenja koje je tebi dao i odlikovao me nad mnogima kojc jc 
stvorio), nece ga zadesiti takvo iskusenje". Ovaj hadis je sa ovim senedom 
hasenun-garibun. I7 

* jJ^J\ ja all lij J jib' U uG T^ 

i r^-i ^ixL^Jl -JJi xi- 'J> ilp-l ill-ij 'j/Ji jL±\ J 'J,_ Y£s- £\ l2fc- ,Y"\ V \ 

'J* <J 'J- pJC^ ^t J j^l 'J* Cifi J J*y j'J+l :«£* J ] J u :Jl* ■**>«* 'J. '^^ 

.ItAJj A_Jki jj 61S* li Jj' 'jifi ill 914 Mutarrif b. Abdullah b. Mutarrif el-Jcsavi Ebu Mus'ab cl-Mcdcni, Malikov seslric, 
pouzdanje prenosilac hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. 
'' Biljczc ga i El-Bezzar u Musnedu i Et-Taberani u El-Mu'dzemus-sagiru. 

226 jiiJ ^ j> j ^uu ^i J^ji^Ji if>f ^p\ £^)\ & y. 'J^\2%- .rwt 

a^IjJi i _ r d*Ji ^ 1L>j 4Ji *lh L? U» 4Ji jp^i Jm oiT :Jli '^ £\ Jt- oU ^£ yj- J 

jl- i- iloJ i- IJJi .ji*^ 1 'r'^ja' ^ SJLj ^ii- v^j J y^ 1 ^j '>PJ*i t>' J-3 J- 6 5ji &U 

V 

39. Sta ce reci onaj koji ustane iz sijela 

3671. ISPRICAO NAM JE Ebu Ubejde b. Ebu Sefer el-Kufi, koji se 
zove Ahmed b. Abdullah el-Hcmdani; kaze: Obavijcstio nasje Hadzdzadz b. 
Muhammed 918 i kazao: Ibn Dzurejdz je rekao: Obavijesto me je Musa b. 
Ukbc prcnijevsi od Suhcjla b. Ebu Saliha. on od svoga oca. a on od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm. 
rekao: "Ko budc prisutan u nckom sijelu u kome se puno cega izgovorilo 
ruznog, pa prije nego ustane iz tog sijela, rekne: Subhaneke-llahumme 
ve bihatndike esbedu en la ilahe ilia Enle estagfiruke ve etubu ilejke (Neka 
Ti je slava i hvala. Allahu. Svjedocim da si samo Ti Bog, od Tcbe trazim 
oprost i Tebi se kajem), bit ce mu oprostcno ono sto se na torn sijelu 
pogrijesilo". 

ovoj temi preneseni su hadisi i od Berzea i Aise. Ovaj hadis je sa 
ovim senedom hasenun-sahihun- garibun. Poznat nam je od Suhcjla samo 
ovim senedom. 

3672. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Abdur-Rahman el-Kufi; kaze: 
Obavijcstio nas je EI-Muharibi 9 " 1 prcnijevsi od Malika b. Migvcla, on od 
Muhammcda b. Suvake, on od Nafi'a, a on od Ibn Omera. koji je kazao: 
"Jednom prilikom su izbrojali da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellcm, samo u jednom sijelu, prije nego je ustao, stotinu puta rekao: 
Rabigfhii ve tub alejje inneke Entet-Tevvabul-Gafur (Gospodaru, oprosti " Hadzdzadz b. Muhammed el-Musisi cl-A'vcr Ebu Muhammed et-Tirmizi bio jc pouzdan 
i siguran prcnosiiac hadisa sve dok se nijc nastanio u Bagdad, lad jc poscnilio. Pripadao jc 
devetoj generaciji. Umro jc u Bagdadu 206. godine po Hidzri.. 

9 Potvrda za ovo moze sc uzcti iz 48. ajcta sure Et-Tur, koji glasi: "I strpljivo cekaj 
presudu Gospodara svoga, Mi lebe i vidimo i Stitimo: i velicaj i hvali Gospodara svoga kad 
ustajes": 

9:0 Biljeze ga i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima, Hakim u Mustedreku i Ibn Hibban u 
Sahihu. 

' ;:i Abdur-Rahman b. Muhammed b. Zijad cl-Muharibi Ebu Muhammed el-Kufi kao 
prenosilac hadisa nijc bio loS. Po misljenju Ahmeda b. Hanbela, bio je sklon prijevari. 
Pripadao jc devetoj generaciji. 

227 mi i primi od menc pokajanje, uistinu samo Ti primas pokajanje i prastas)". 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 922 

J_Jjt UJj 3_JJ J :>*Sj&\ lie jpii OlS - iLj 4* *AJl J^» Jll ^J of i^-lf* Ji ^ tpuJt 

Li'jj ^jt-iij oij^ ii L>j Jin Jj *Jj ii .LhjJi jfyJi vj Jin Jj *ij J .l^?Ji IJmIi 

■f-p /j& 

* J^ ^J- 1,^ ui y* > ^di ^3 .*£«* j&j «& «iii j^ y.H ^ ^& ^ 

jj—Il tf^Ul :ljJli Ja-lj ^i-j rA-^Jl ^•JJ*^ 1 •j*"*" 0* ^s^' *^** J*' ^-'-^ •"'"^ Vo 

U ^ lJ :J1i s.IpjJi i i^a-l lijj .*JaiJi «UJi iMkJii :Jlis tUlJi ^1 &lj kj^ j*" 1 *•*' 


40. Sta treba uciti onaj koji je tuzan 
ili koji ima kakvu brigu 

3673. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijcstio 
nas je Muaz b. Hisam i kazao: Ispricao mi je moj otac 923 prenijevsi od 
Katadea, on od Ebu Alijea, a on od Ibn Abbasa. koji je rekao: "Kad bi 
Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve scllem, imao kakvu brigu ili 
kad bi bio tuzan, ucio bi: La ilahe Ulellahul-Halimul-Hakiimt. La ilahe 
ittellahu Rabbtil-Arsil-Keriiui. La ilahe illellahu Rabus-semavati vel-erdi 
ve Rabbul-Arsil-Azimi (Nema drugog Boga osim Allaha, Blagog i Mudrog. 
Nema drugog Boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema 
drugog Boga osim Allaha, Gospodara nebesa i Zemlje i Gospodara 
Prijestolja plemenitog)". 

3674. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ibn Ebu Adij prenijevsi od HiSama, on od Katadea, on od Ebu Alijea, 
on od Ibn Abbasa, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slicno Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl U Musnedu, Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madzc u Sunenima 
i Ibn Hibban u Sahihu. 
923 Hi§am cd-Deslivai. 

228 prethodnom hadisu. O ovoj temi prenesenje hadis i od Alije. Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 24 

3675. ISPRICALI SU NAM Ebu Seleme Jahja b. Mugire el-Mahzumi 
el-Medini i drugi i kazali: Obavijestio nas je Ibn Ebu Fudejk prenijevsi od 
Ibrahima b. Fadla 925 , on od El-Makburija 926 , a on od Ebu Hurejrea: "Kad bi 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nesto zaokupilo, podigao bi 
glavu prema nebu i izgovarao: Subhanallahil-Azim (Slava Allahu, 
Velicanstvenom), a kad bi sc udubio u dovi, izgovarao bi: Ja Hajju ja 
Kajjuni (0 Zivi, o Vjccni)". Ovaj hadis je garibun. 

* lip Jjj iii Jji' U l\* \a oU . t y 

L-» ^i j* £i££l a1)i oUK, ijil :J»i ^J Up J)S ji : jii iLj *£■ Jli JL, aLi JjLj 

.dJJi *J_p 'ja J*fJ Jr n^i i^aJ j^ jl^ 

^ ^— >^a*j J* '^ *!' <-t-j-^**3' '-^* ^pj" ^jj JJJl* kSjjJ .-**>*■** <-r±/' j~~*~ ^i-J-^"- *-L* 

^~ - * * - * *— 

* *■ * if*' " -«*' '' 41. Sta treba reci onaj koji se useljava 
u stan (ili oclsjeda u nekom prostoru) 

3676. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 92S 
prenijevsi od Jezida b. Ebu Habiba, on od Harisa b. Jakuba 929 , on od Jakuba 
b. Abdullaha b. Esedzdza 93 , on od Busra b. Seida, on od Sa'da b. Ebu 
Vekkasa, on od Havle bint Hakim es-Sulemijje, a ona da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ko, uselivsi se u stan (ili neki 
prostor), rekne: Euzu bikelimatittahit-tamati min serri ma haleka (Utjecem 24 Biljczc ga u El-Kutubus-silte svi, osim Ebu Davuda. 

925 Ibrahim b. Fadl, ncki kazu Ibrahim b. Ishakcl-Mahzumi Ebu Ishak cl-Mcdeni, prcnosilac 
je hadisa koga su hadiski ufienjaci odbacili. Pripadao je osmoj generaciji. 

ieid b. Ebu Seid cl-Makburi. 
9:7 Ovaj hadis jc slab jcr jc u njegovu sencdu Ibrahim b. Fadl el-Mahzumi el-Medcni, 
prenosilac hadisa koga su hadiski ucenjaci odbacili. 
™ Lejs b. Sa'd. 

29 Hans b. Jakub cl-Ensari pouzdaii je prenosilac hadisa i pobozan co\jek. Pripadao je petoj generaciji. 
930 Jakub b. Abdullah b. ESedzdz Ebu Jusuf cl-Medcni. sticcnik plcmena Kurejs. Pouzdan je 
prcnosilac hadisa. Pripadao je petoj generaciji. 

229 se Allahovim savrsenim rijecima od zla koje je stvorio), nece mu nista 
nauditi sve dok se, iz tog stana (odnosno prostora), ne iscli". 

Ovaj hadis je hasenun-garibun-sahihun. 931 Prenio je Malik b. Erics' 
da je do njega doprlo slicno ovom hadisu od Jakuba b. Esscdzdza. Prenosi se 
ovaj hadis od Ibn Adzlana. on od Jakuba b. Abdullaha b. Esedzdza, on od 
Seida b. Musejjeba, a on od Havle, medutim, Lejsova predaja je pouzdanija 
od Ibn Adzlanove. 

f , », J- ' ., I t , 1 . f f l M «M f J t\$\. 1 .* « - - •» *•'?' J .<*£$' WH |„i 

■dll -Up ji- tj_i jp ^-Lp .jI y} Ijyj^l ^JU-JI J^ ^1 _ / «* jj -U^>w U.-b- T'VV 

yd lil ILij aIJ* ^ j-" *^ <J>~6 ^ : J^ Co* lj!' J* **JJ i/ J* Ir*-^"-' 1 .r** 0? 

Jj j; fr .3&J1 d* Oj*j >j(ji d jji j$ii ,i5A{ osij iu^ o^i j$Ji .ji8i 

.wlaUl SjITj jCJI s-lipj >o SJL i^i-i 
«}_JJ iO L-J. tj^j Ck \rjA iljClii yi <JJi & U> : ^i3 v jJ}L l&- .nVA 

* V^ ^ t£J& S 1 i,^ ^-i-^- j.-" U| «/" ^ -*jO* l«! ^-i-^- 'j* •~r J -/' J~-*~ ^—:-^~ '•** .*&<H 

j ( -dJI JuP jP J>>u l t~=>^ ^ -*jj Ji • sL ^ > - "jf* 1 .j— 2 - 1 «•*{* Ji - Uj - 1 L: - , - a> - • " V^ 

siysJij _^ji ^ Lo-iiaji cJi ^jji : jji; >c iii j&j 4p Jsi jb, yn oir : jii ^."p 

4_j1Tj 'Jl. ll di&j 'ja 'dj. ijfti ^ ? ! ^iJl .UJLaI J ly&Mj b r _^- ^ li^l ^Ji . jilil ^ 

. JUJlj JiUl ^ _^aUl «.jli [vj ?_jjia*Jl i'jf-'i jaj jj$3l Om j^pjl jfi'j ^iiUjl 
_jl OjSol Ibu j yd* aJ_J ^y*-*^ .U=j' j_»SJl Jju j^*^-' 1 'JjjiJ •■^~^-~o J~»- fci-i-*>- l -^i * '*. 42. Sta ce reci onaj ko krece na put 3677. ISPRICAO NAM JE Muhammcd b. Omcr b. Ali el-Mukaddcmi; 
kaze: Obavijestio nas je Ibn Ebu Adij prenijevsi od Su'bea, on od Biljezc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Muslim i Ibn Huzejme u Sahihimct, te En- 
Nesai i Ibn Madzc u Sunenima. 

932 Prenio je Malik b. Enes u Muvetlau od nckog prcnosioca, koji je po njcgovom miSljenju 
pouzdan, on od Jakuba b. Abdullaha b. Esedzdza, a on od Busra b. Seida. 

Muhammcd b. Ibrahim b. Ebu Adij. 

230 Abdullah b. Bisra el-Has'amija 34 , on od Ebu Zur'aa 35 , a on od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao: "Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, krctao na put, nakon Sto bi uzjahao svoju zivotinju i pokazao 
prstom (Allah jc jedan), sto jc ucinio i Sube, rckao bi: Allahumme Ente 
sahibu fis-seferi vel-halifetu fil-ehli, Allah umme-shabna binushike 
vaklibna bizimmetin. Allah ume-zvi lenal-enla ve hevvin alejnas-sefere, 
Allahumme inni euzu bike min va'sais-seferi ve keabetil-muukalebi 
(Allahu, budi mi cuvar i pomagac na putovanju i zastupnik u porodici. Pazi 
nas na putu i vrati nas sigurne nasim domovima. Allahu, skupljaj pred nama 
Zemlju i ucini nam putovanje ugodnim. Utjecem Ti sc od napomog puta i od 
tuznog povratka)". 

3678. ISPRICAO NAM JE Suvejd b. Nasr; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Mubarek; kaze: Nas je obavijestio Su'be ovim scncdom, po 
smislu slicno prethodnom hadisu. Ovaj Ebu Hurejreov hadis je hasenun- 
garibun. ' J Poznat nam jc samo prcko lbn Ebu Adija od Su'bca. 

3679. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Abde ed-Dabij; kaze: 
Obavijestio nas je Hammad b. Zcjd prenijevsi od Asima el-Ahvela, a on od 
Abdullaha b. Serdzisa koji je kazao: "Kad bi Vjcrovjesnik. sallallahu alejhi 
ve sellem, krctao na put, govorio bi: Allahumme Ente sahibu fis-seferi vel- 
halifetu fil-ehli. Allahumme-shabna fi seferina vahlufna fi eh Una. 
Allahumme inni euzu bike min va'sais-seferi ve keabetil-muukalebi ve 
minel-havri ba'del-kevri ve min davetil-mazlumi ve min suil-menzari fil- 
ehli vel-mali (Allahu, budi mi cuvar i pomagac na putovanju i zastupnik u 
porodici. Pazi nas na putu i vrati nas sigurne nasim domovima. Utjecem Ti 
se od napornog puta i od tuznog povratka, i od smanjenja nakon 
povecanja 7 . i od dove onoga kome je nasilje ucinjeno, i od zla pogleda 93s u 
porodicu i imetak)". 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 939 Prenosi se takodcr: i od smanjenja 
nakon postojanja. Smanjenje nakon postojanja ili nakon povecanja, a obojc 
je ispravno, moze imati viSe znacenja. Po misljenju nekih, moze znacili i 
povratak, povratak iz vjerovanja u nevjemistvo, ili povratak iz pokornosti u Abdullah b. Bisr el-Has'ami Ebu Umejr el-Katib el-Kufi iskren je prenosilac hadisa. 
Pripadao jc celvrtoj gencraciji. 
'''" Ebu Zur'a b. Amr b. Dzcrir. 

M Biljezc ga i Ebu Davud i En-Ncsai u Sunenima i Hakim u Mustedreku. 

17 Ovo moze imati viSc znacenja: da sc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 
utjecao Allahu od smanjenja vjerovanja nakon sto je bilo povecano, od smanjenja imctka 
nakon sto je bio uvecan, od smanjenja cinjenja dobrih djela nakon sto ih je puno cinio i si. 

!S Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, puno se utjecao Allahu od zla poglcda. To 
je pogled onih koji su puni mrznje i zavisti. Takav pogled moze prouzrokovati bolest ljudi i 
propast njihove imovine. 
" y) Biljeze ga i Muslim u Sahihu i En-Nesai i lbn Madze u Sunenima. 

231 grijesenje. Uglavnom, (smanjenje nakon povecanja) oznacava povratak iz 
necega boljeg nccemu losijem. * . :* :J|_J ji. 1.1 <J —A °Jc- ili \f\2'\ :Jli S'.ii ul lf^-1 jUjS j| i^lki l3o5- .f "\A < 


*UI 43. Sta govori onaj koji se vraca s putovanja 

3680. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
jo Ebu Davud 40 i kazao: Saopcio nam je Su'be prenijevsi od Ebu Ishaka. 
koji je kazao: Cuo sam Rcbi'a b. Bera b. Aziba 941 kada prica od svoga oca : 
"Kad bi se Vjerovijcsnik, sallallahu alejhi ve sellem. vraeao sa 
putovanja, govorio bi: Aibune, taibune, abidune, lirabbina hamidune (Mi 
se vracamo, Tebi se kajemo, Tebi robujemo, nasem se Gospodaru 
zahvaljujemo)". 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 943 Es-Sevri je ovaj hadis prenio od Ebu 
Ishaka od Beraa, a u njegovu senedu nije spomenuo: od Rebi'a b. Beraa, 
medutim, Su'beova predaja je vjerodostojnija. ovoj temi preneseni su 
hadisi i od Ibn Omera. Enesa i Dzabira b. Abdullaha. 

5j13 js- £>IS" Jij .iaiU-lj *>ji aL-uJi JijUr J\ 'p& jLt 'ja ^oi \'s\ JlT iL.) <Q* ^ 

1_ ; > k->^ *JLS- ^_ : a^ lii ,t£- ja \fi*f- * » 940 Ebu Davud ct-Tajalisi. 

'"' Rcbi' b. Bcra b. Azib cl-Ensari el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je trecoj 

generaciji. 

Beraa b. Aziba el-Ensarija. 
943 Biljczi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 232 44. O istoj temi 

3681. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. D2afer prenijevsi od Humejda, a on od Enesa: "Kad bi 
Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve scllem, vracajuci se s puta, uglcdao 
zidine Medinc, on bi potjerao svoju jahacu devu, a ako bi bio na 
zivotinji (poput mazge ili konja), pojurio bi s njom posto se Medine 
uzelio 94 ^." Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 946 * UCJj £i} lij J^ liubMfl 
t*J !i ! jfo *^ jdjl u£" ip 1 ^ : ^ j** o? o* £ u i* $ oi ^ J a**-^ :^ ~ j 

# — > », - • - •'• • '. - I, 

4_4* Jli Jb» Jji Jji.j OtS* US' ilPijf ,Io Oil :l'/-. iiyi Til JJr^j Jji fltf ^i ^i 
IJii .diU* ^'j^-j SJsftiij dlli ill I \s>fJi : J_^3 l£*ji j»i-3 «_- jjli- 45. Sta izgovara osoba koja se od nekoga oprasta 

3682. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Ebu Ubejdullah es-Selimi el- 
Basri; kaze: Obavijestio nas je Ebu Kutejbe Selm b. Kutejbe prenijevsi od 
Ibrahima b. Abdur-Rahmana b. Jezida b. Umejjea , on od Nafi'a, a on od 
ibn Omera, koji je kazao: "Kad bi se Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve 
sellem, oprastao od nekoga (ko krece na put) uzeo bi ga za ruku i ne bi 
mu je pustao sve dok ovaj ne bi pustio Vjerovjesnikovu, sallallahu alejhi 
ve sellem, ruku, i govorio bi: Estevdiullahe dineke ve emaneteke ve ahire 
amelike (Molim Allaha da ti sacuva tvojc vjerovanje i tvoje povjerenje i da ti JJ Ismail b. Dzafer el-Ensari ez-Zirki. 

' L'zclio sc Medinc i njenili stanovnika. 

948 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buhari u Sahihu. 

' Ibrahim b. Abdur-Rahman b. Jezid b. Umcjje el-Mcdeni kao prenosilac hadisa je 
ncdovoljno poznai (medzhul). Pripadao je sedmoj gencraciji. 

233 podari lijep zavrsetak djela)". Ovaj hadis je sa ovim senedom, garibun. 948 
Ovaj hadis je sa vise seneda prenesen i od Ibn Omera. 

3683. ISPR1CAO NAM JE Ismail b. Musa el-Fezari; kaze: Obavijestio 
nas je Seid b. Husajm prenijevsi od Hanzale 950 , a on od Salima: Ibn Omcr 
bi covjeku koji bi htio da krcne na put rekao: "Priblizi mi se da se s tobom 
oprostim onako kako bi se sa nania oprastao Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, govoreci: "Estevdlullahe dineke ve emaneteke 
ve havatime amelike (Molim Allaha da sacuva tvoje vjerovanje i tvojc 
povjerenje i da ti podari lijep zavrsetak djela)". 

Ovaj hadis Salima b. Abdullaha je sa ovim senedom hasenun-sahihun- 

:i_ 951 

garibun. 

* . i ' ~ - •• 

- — j :Jt2 .^ij JJl ^ ,/aj : J\i .£$ >pj :Jl5 yij :JV5 .tjj&l AXJ* 3Sjj 

■f It 3 

^j^p ,j— >• ki-j-ti- IJ& .ciS - Ui^"" _p^!' 46. O istoj temi 

3684. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Ebu Zijad 952 ; kaze: Obavijestio 
nas je Sejjar ; kaze: Nas je obavijestio Dzafcr b. Sulejman^ 4 prenijevSi od 
Sabita. a on od Encsa, koji je kazao: "Dode neki covjek Allahovu 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rece: Allahov Poslanice, hocu na 
put pa uputi dovu za mene! On rece: Da ti Allah poveca bogobojaznost. 
On ce na to: Dodaj mi jos! On rece: I da ti oprosti grijeh! Ti si mi 948 Biljezi ga i Ibn Madzc u Sunenu. 

8 Scid b. Husajm b. Rusd cl-Hilali Ebu Ma'mer cl-Kufi iskrcn je prenosilac hadisa. U njega 
se sumnjalo da je si'ija. a pravio je i grcske prilikom prenosenja hadisa. Pripadao jc 
devetoj gcneraciji. 
'*" Hanzala b. Ebu Sufjan cl-Dzumchi. 

Biljczc ga i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima, Hakim u Mustedreku i Ibn Hiban u 
Sahihu. 

932 Abdullah b. Hakem b. Ebu Zijad el-Katavani Ebu Abdur-Rahman el-Kufi iskrcn je 
prenosilac hadisa. Pripadao je deseloj gcneraciji. 

53 Sejjar b. Hatim cl-Anezi Ebu Sclcme el-Basri pouzdan jc prenosilac hadisa, ali je 
prilikom prenosenja hadisa pravio previde. Pripadao jc devetoj generaciji. 
" ,A Dzaferb. Sulejman ed-Dubei. 

234 umjesto oca i majke, dodaj mi jos, ponovo ce on. Rece: I neka ti olaksa 
put dobra ma gdje bio". Ovaj hadis je hasenun-garibun. 955 4i« Ub . t V 

' • * f It - , ** * • ' •■* i«"« M ■ /""l - 'Su * * ' U •«* ' » - * ,<& " hilt- I 

^—i^l : Jl* ,_.L>- ^ Jbj QjoM y»_pJl i/a3Jl j**-^ -up ^ vJ -_^ Lj-j*- .f\Ae 

yi — Lil ji J — jji ^ij Jji Jjli^ iJ : Ji3 Ui-j *!>' :«^iy" .J j* ^'^X-' 1 -u*- o* -4'j *J>. **£.l 

47. O istoj temi 

3685. ISPRICAO NAM JE Musa b. Abdur-Rahman el-Kindi el-Kufi; 
kaze: Obavijestio nas jc Zejd b. Hubab 956 i kazao: Obavijestio me jc Usama 
b. Zejd prenijevsi od Seida el-Makburija, a on od Ebu Hurejrea, da je ncki 
covjek rekao: "Allahov Poslanice, hocu da putujem pa me posavjetuj! 
"Budi bogobojazan i izgovaraj Allahu ekber na svakoj uzvisini!" Kad je 
covjek otisao, on rece: Allahu, skrati mu razdaljinu i ucini mu 
putovanje ugodnim". Ovaj hadis je hasenun. 

a f 

oij — pi iiil — li :li H.j 4 lli aI'i i _ s 11=> Jji Jj^j JV5 :JU »^i jI \i- _ / i«- ^1 ji jjiS" " Biljcze ga i En-Ncsai u Sunenu i Hakim u Mustedreku. 
m Zejd b. Hubab Ebu Huscjn cl-Ukli. 
957 Usama b. Zejd el-Lejsi. 

,s Biljeze ga i En-Nesai i Ibn Madzc u Svnenima, 235 48. O dovi putnika 

3686. ISPRICAO NAM JE Muhammcd b. Bcssar; kazc: Obavijesiio 
nasje Ebu Asim ; kaze: Nasje obavijcstio Hadzdzadz cs-Sawaf prenijevsi 
od Jahjaa b. Kesira, on od Ebu Dzafcra, a on od Ebu Hurejrea. koji je kazao 
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rckao: "Tri dove de biti 
primljene: dova onoga kome je ucinjcno nasilje i nepravda, dova 
putnika (musafira) i dova koju uputi roditeij protiv svoga djeteta." 

3687. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kazc: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ibrahim 9 ''" prenijevsi od Hisama ed-Destevaija, on od Jahjaa b. Ebu 
Kesira, sa ovim scncdom, slicno prethodnom hadisu s tim sto je u njcmu 
dodao: "bez sumnje biti primljene". 961 

Ovaj hadis je hasenun. Ebu Dzafer je onaj sto je od njega prenosio 
(hadise) Jahja b. Ebu Kesir, koga zovu Ebu Dzafer el-Muezzin, a ime mu 
nije poznato. l^jl :Jli U^ Ji- <s£*\ uUs Jjl J-j :Jli ^)\ J &j '^'. CJ1 \gfJ2 S?ll J\ 

:'jlj li .( jj;>i'Vi £) J\ \S\j '^jj& ii <k li) iJi* d 'JtL, ^jji &&£• ) :jii ji .Jj 

LJ] L>jUll 'jn U ilii ^ yii-ii ^, cJUt. li ^] itfSw tfili ^J1 iLi) fill* Jj lukji 
4 — Lit JLo *JJl Jjl<j cJij : Jli ?ifti«j*Jl 'j/>\ \j 'cJ**C& t^i y 'jj> :iliS .£J**J» p cJl 

j Ji VS t-»Gi ^j .23^1* C->jj'jJi ^J d ill ,-jjj'j .J ^ipl Lj} J is iji txs- 'ja LJ^jJ &bj 


.( bj „.ii'»i or, ji u f ;} ^jjii ii or Uj ii* ii jk-, ^jtfi b\*£> ) ■. juj buj ^r iau-ij bu Asim Dahak b. Muhalled b. Dahak b. Dahak b. Muslim es-Sejbani cn-Nebil cl-Basri 
pouzdanje i siguran prenosilac hadisa. Pripadao je devetoj generaciji. Umro je 212. godinc 
po Hidzii. 

>iail b. Ibrahim b. Miksem el-Esedi Ebu Bisr el-Basri poznai kao Ibn Ulje pouzdanje 
prenosilac i hafiz hadisa. Pripadao je osmoj generaciji. Umro je 193. godinc po Hidzri. 

Ovaj hadis glasi: "Tri dove tic. bez sumnje, biti primljene: dova onoga kome je ucinjcno 
nasilje i nepravda, dova putnika (musafira) i dova koju uputi roditelj protiv svoga djeteta". 
(Vidi: Tirmizijeva zbirka hadisa, V/ 156.) 

236 £i* <l>j* ^1 .J*'j U JiiJl j/j i5}«0 ^1 j* l-i» cSy^ ^ SUW i/l ^1 : d& f* 

* ' t 'ft 9 ' ' ' J - *(' ' * * ** * * ** ' 

1 — L'^J OjOjIp OjJli *dlt *.& 0] 0_^.l :<dai ^il i^-j li) Jj* JtS^ .iHii i iLU^-ij tiJC*> 

«' * - 

V 

49. Ste ce prouciti osoba kada uzjase zivotinju 
(Hi sjedne u prijevozno sredstvo) 

3688. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Ahves 962 prenijevsi od Ebu Ishaka 963 , a on od Alija b. Rebi'a 964 koji je kazao: 
"Bio sam prisutan kad je Aliji dovedena zivotinja da je uzjase. On, 
posto stavi nogu u uzengiju, rece: Bismillah (S Allahovim imenom), a kad 
se usparavi na njenim ledinia, rece: El-hamdulillahi (Hvala Allahu), a 
potom prouCi: Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu 
mukrinin. Ve inna ila Rabbina lemunkulibun (Hvaljen neka je Onaj koji je 
dao da nam one sluze, mi to sami ne bismo mogli postici, i mi cemo se 
sigurno Gospodaru svome vratiti! ), potom, tri puta rece: El- 
hamdulillahi (Hvala Allahu), tri puta Allahu ekber (Allah je najveci) i 
(jedanput) Subhaneke inni kad zulemtu nefsi fagfirli innehu la jagfiruz- 
zunube ilia Ente (Hvaljen neka Si, ja sam sebi nasilje ucinio pa mi oprosti 
jer samo Ti prastas grijehe), a onda se nasmijao. Zasto si se nasmijao, 
vladaru pravovjernih?upitah, a on rece: Vidio sam Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, kada je uradio ovo sto sam ja uradio, a onda 
se nasmijao. Upitao sam ga: Zasto si se nasmijao Allahov Poslanice? a 
on je odgovorio: Tvoj Gospodar se zadivi Svome robu koji rekne: 
Gospodaru, oprosti mi moje grijehe jer niko drugi osim Tebe grijehe nc 
moze oprostiti." O ovoj temi prenesen je hadis i od Ibn Omera. Ovaj hadis 
je hasenun-sahihun. 9b6 

3689. ISPRICAO NAM JE Suvejd b. Nasr; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Mubarek; kaze: Nas je obavijestio Hammad b. Seleme prenijevsi 
od Ebu Zubejra, on od Alija b. Abdullaha el-Barikija, a on od Ibn Omera: 
Kada bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kretao na put i uzjahao na 
jahalicu, tri puta bi izgovorio tekbir (Allahu ekber), potom proucio: 962 Ebu Ahves Sclam b. Selim cl-Hancfi cl-Kufi pouzdan je i prccizan prenosilac i vrstan 
poznavalac hadisa. Pripadao je sedmoj generaciji. 
te3 Ebu Ishak es-Subej'i. 

964 Ali b. Rebi'a el-Vali e!-Esedi el-Kufi. 

965 Ez-Zuhruf, 13. i 14. ajet. 

966 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. Ebu Davud i En-Ncsai ;/ Sunenima, Hakim u 
Mustedrekit i Ibn Hiban u Sahihu. 

237 Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinin. Ve inna ila 
Rabbina lemunkalibun (Hvaljen neka jc Onaj koji je dao da nam one sluze, 
mi to sami ne bismo mogli postici, i mi cemo se sigurno Gospodaru svome 
vratili!), a onda rekao: Allahumme inni es'eluke fi seferi haza minel-birri 
vet-takva ve minel-ameli ma tenia. Allahumme hevvin alejnal-mesire vetvi 
anna bu'del-erdi. Allahumme ente sahibu jis-seferi vel-halifetu fil-ehli. 
Allahumme-shabna fi seferina vahlufna fi ehlina (Allahu, ja od Tcbe na 
ovome mom putovanju trazim od dobrocinstva, od bogobojaznosti i od 
dobrih djela onoliko sa koliko ces Ti biti zadovoljan. Allahu, ucini nam 
putovanje ugodnim i skrati nam razdaljinu zemlje. Allahumme Ente sahibu 
fis-seferi vel-halifetu Jil-ehli. Allahumme-shabna fi seferina vehlufna fi 
ehlina (Allahu, budi cuvar i pomagac na putovanju i zastupnik u porodici. 
Pazi nas tokom naseg pulovanja i budi nam zastupnik u nasim porodicama). 
Kada bi se vracao svojoj porodici govorio bi: Aibune insaellahu taibune 
abidune lirabbina hamidun (Mi se, ako Allah da, vracamo. Tebi se kajemo, 
Tebi robujemo i nasem se Gospodaru zahvaljujemo )." Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 967 


50. Sta se uci kad puse jak vjetar 

3690. ISPRICAO NAM JE Abdur-Rahman b. Esved Ebu Amr el- 
Basri; kaze: Obavijestio nas je Muhammed b. Rebi'a 96S prenijevsi od Ibn 
Dzurejdza, on od Ataa, a on od Aise , koja je kazala: "Kad bi Vjerovjesnik, 
sallallahu ale j hi ve sellem, primijetio da puse vjetar, rekao bi: 
Allahumme inni es'eluke min hajriha ve hajri mafiha ve hajri ma ursilet 
bihi, ve euzu bike min serriha ve serri ma film ve serri ma ursilet bihi 
(Allahu, podari nam hajirli vjetar, dobro u njemu i dobro u onome zbog cega 
je poslat, a utjecem ti se od njegova zla, zla koje je u njemu i zla u onome Biljezc ga i Muslim u Saliilm i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenu. 
"" s Muhammed b. Rebi'a cl-Kilabi. 238 zbog cega je poslat)." O ovoj temi prenesen je hadis i od Ubeja b. Ka'ba. 
Ovaj hadis je hasenun. 969 

* * * 

JC 'ji- )^a J '£■ l\L'j\ J, 7-lki- 'J. jI'j 'J. j*-ty\ xs- \TJ2» a3 l3o»- .T"\ S \ 

J Lj> 1*j£. lii .&Ui ji l3l*j iLlii U&# llj iLJaiu d4 : d j^l : JlS jel^lj 

* -J*'Jl lii '•_. U» ii J£ 

V 

51. Sta se uci kad se cuje grmljavina 

3691. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Abdul- 
Vahid b. Zijad 970 prenijevsi od Hadzdzadza b. Ertatea, on od Ebu Metara 971 , 
on od Salima b. Abdullaha b. Omera, a on od svoga oca: "Kad bi 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, cuo zvuk grmljavine i groma, 
rekao bi: Allahumme la taktulna bigadabike vela tuhlikna biazabike ve 
ajina kable zallke (Allahu, ne ubijaj nas Svojom srdzbom i ne unistavaj nas 
Svojom kaznom, oprosti nam prije toga)." Ovaj hadis je garibun. 972 Poznat 
nam je samo sa ovim senedom. 

- > > 

"j^-uJi jOL. 'J,, jillL. If^-Ul lfX£i\ y\s- y\ iT^Ul J&u 'J> 'xSS l3f£- .T"\^T 

^Ls \j}\ 01 :Jjl -lllf- jj iiJJa 8 oi- ^i 4-jl ^ Jjl ollp jj iklla ^ ^UJ ^J JlL ,-£li- .JlS 

.^u-j-iji) iidLii) oiidi) jUu iiUp iiiif j4^i : j\i jii^ii ^3 61 ovs* ^3 41* #^iii 

■—ij* !>"*■ '^-- J ^ '-^ • A ^ 1 ^Jj ^J Biljezi ga i Muslim u Sahihu u znatno duzem obliku. 
970 Abdul- Vahid b. Zijad cl-Abdi el-Basri. 
" Ebu Mctar je ucitelj Hadzdzadza b. Ertatea koji je kao prenosilac hadisa nedovo.jno 
poznat (mcdzhul). Pripadao je sestoj generaciji. 

9 2 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, El-Buhari u djclu Edebul-mufredi, En-Nesai u 
djclu Amelul-jevmi vel-lejleti i Hakim u Mustedreku. 

239 52. Sta se izgovara kada se ugleda mladak 

3692. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Amir el-Akadi: kaze: Nas je obavijestio Sulejman b. Sufjan el- 
Medini i kazao: Ispricao mi je Bilal b. Jahja b. Talha b Ubejdullah' 73 
prenijevsi od svoga oca 974 , a on od njegova djcda Talhe b. Ubejdullaha: " 
Kad bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ugledao mladak, 
govorio bi: Allahummme ehlilhu alejna bil-jumni vel-iman ives-selameti 
vel-islami Rabbi ve Rabbukellahu (Allahu, ucini da kad god nam se on 
pojavi, budemo sigurni. u imanu. zdravi i u islamu. Moj i tvoj Gospodar je 
Allah 97 "")." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 976 

o > > 

J e- j-»s- j, dlO -V- c/~ J ^ A -" "-*"•' <ua =^ ^J** 8 "' J - 0< ^.J**"" ^ -^ • ' « " ' 

J*- 'pL>'j Alii- aJJi JLp *^\ oIp JUl^-3 v^ 1 : J^ J** 0* il ~* o* J£ ij 1 y- Cr^) 1 ~^ 
LJso! i^'ii jJ iUT ^IpO ,Ji :{*L>j 4i* *^i J^» 'J$ s J 1 ** Uaa?-! *ir j ^ LJaSJl 3_^ 

lj£i .tftU- C— - jjl »Up ^i ,*»' J> /j*»"jN -4*J ^^iaiJ 1 ,V f**- y*> •-r 'UaJJl jj ^-P <iU>- 

v 

53. Sta se izgovara prilikom srdzbe 

3693. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Kabisa; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijevsi od Abdul-Melika b. 
Umejra, on od Abdur-Rahmana b. Ebu Lejla, a on od Muaza b. Dzebela. koji 973 Bilal b. Jahja b. Talha b. Ubejdullah et-Tcjmi cI-Mcdcni blag jc prenosilac hadisa. 
Pripadao je sedmoj generaciji. 

*' A To je Jahja b. Talha b. Ubejdullah et-Tcjmi el-Medeni. Pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao jc trecoj generaciji. 

975 Moj i tvoj Gospodar, mladace, je Allah. 

976 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Ed-Darimi u Sunenu, Hakim u Mustedreku i 
Ibn Hiban u Sahihit. 

240 je kazao: "Jednom prilikom se pocese medusobno svadati dva covjeka u 
prisustvu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Primijetivsi srdzbu 
na lieu jednog od njih dvojice, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rece: "Ja /nam jednu recenicu; ukoliko je izgovori onaj koji osjeca 
srdzbu, ona ce otici od njega. To je: Euzu billahi mines-sejtanir-radzim 
(Utjecem se Allahu od prokletog sejtana)." 977 ovoj temi prenesen je hadis 
i od Sulejmana b. Sureda.' s 

3694. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Abdur-Rahman 979 prenijevsi od Sufjana slicno prethodnom hadisu. 

Ovaj hadis je mursel. Abdur-Rahman b. Ebu Lejla nije slusao hadise 
od Muaza b. Dzebela. Muaz b. Dzebcl umro je u vrijeme hilafeta Omera b. 
Hattab, a kad je Omer b. Hattab ubijen, Abdur-Rahman b. Ebu Lejla je bio 
djecak, imao je sest godina. Ovako je prenio Su'be od Hakema, a on od 
Abdur-Rahmana b. Ebu Lejle. Abdur-Rahman b. Ebu Lejle je vidio Omera 
b. Hattaba i od njega prenio hadise. Abdur-rahman b. Ebu Lejle je imao 
nadimak po djetetu Ebu Isa. Ebu Ja'la se zvao Jesar. On je prenio hadise od 
Abdur-Rahmana b. Ebu Lejla, kazavsi: Ja sam zatekao sto dvadeset ensarija, 
Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba. 

• .- .5* . .i o* a ' I'd *, ' ~ * J t a J s~* — '* f ' '•- "'- . 't* - i ■ 1 1 -, 

ji- wiUs. ji AJJl XS- jf- jLjjl Jl} jf- j^l* J) J>^i Uj^>-\ -Ux_. Jt t^Si UOj- . r " T 

I _» Ulli \^9u \QJ\ 'S'x?-\ ^ij lij :J_Jj lll<j A^li <dJi Js J>\ '^L. Jl i^jokJi XjL- j) 

£, — a [—Ja 1 — iJVS ti>'j>J £>J> liii 'Js- t^Tj Ijlj .iS\) Uj OJiJj l^lip ill I -Ukllj aJJ 1 ja 

.ijz& u' ^ j£-ti li^rjj ll} tfjZ, 'ja iUij xkL~& jikliJi 

Aa_»I jUjjl Jj\j .AJr_J' l-Un J> -n^-^jS L-J_^- ■ ^~S- ki-J-li- 'ijS .«Sl5 jl -jP i—O J'« 

* j-UIj £JJ£ ili- ts'}'j .ki-jO>Jl Jii Iup iij y»j .^,-uJl il^Jl jj 5>Ci j> Jjl alp ^ lijj 

V 

54. Sta ce reci onaj kousnije ruzan san 

3695. ISPRICAO NAM JE Kutejbe b. Seid; kaze: Obavijestio nas je 
Bekr b. Mudar 9S0 prenijevsi od Ibn Hada, on od Abdullaha b. Habbaba 981 , a 77 Ovaj hadis biljeze i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima. 

78 Biljeze ga EI-Buhari i Muslim u Sahihima i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima. 
979 Abdur-Rahman b. Mehdi. 

m Bekr b. Mudar b. Muhammed b. Hakim Ebu Muhammed, ili Ebu Abdul-Mclik el-Masri 
pouzdan je i siguran prenosilac hadisa. Pripadao je osmoj generaciji. 

1 Abdullah b. Habbab cl-Ensari el-Medeni el-Buhari pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao je trccoj generaciji. 

241 on od Ebu Scida el-Hudrija, koji je cuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, kada je kazao: "Kada neko od vas usnije lijep san koji voli, to je 
od Allaha, ncka se zahvali Allahu i neka ga prica 982 , a kada usnije ruzan 
san koji ne voli, to je od sejtana, neka (u torn slucaju) zatrazi utociste kod 
Allaha od njegova zla i neka ga nikome ne prica, nece mu nauditi." 

O ovoj temi prenesen je hadis i od Ebu Katadea. Ovaj hadis je, sa ovim 
scnedom, hasenun-garibun-sahihun. Ibn Had se zvao Jezid b. Abdullah b. 
Usame b. Had el-Medini. On je, po misljenju hadiskih ucenjaka, pouzdan 
prenosilac hadisa. Od njega su prenijeli hadise Malik i drugi ljudi. 

,lJjUj j d sjjij Ul)i : jii jiLj 4* Jh Jk *iii J>-j fi*J ^i? ^3 4*&>\ J^> 

^-Jjj .Jjiij ilL>3 23o> j^jbQ J! j$Jl .iftij UpI^j ^i 13 SSjbj ,£tytf ^ 13 Sjly * * 55. Sta se izgovara kad se ugledaju prvi plodovi 

3696. ISPRICAO NAM JE El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je Ma'n; 
kaze: Nas je obavijestio Malik. A obavijestio nas je Kutejbe prenijevsi od 
Malika, on od Suhejla b. Ebu Saliha, on od svoga oca, a on od Ebu Hurejrea, 
koji je kazao: "Kad bi ljudi ubrali prvi plod donijeli bi ga Allahovu 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi ga Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, uzeo, rekao bi: Allahumme barik lena fi 
simarina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi saina ve mudina. 
Allahumme inne Ibrahime abduke ve lialiluke ve nebijjuke ve inni abduke 
ve nebijjuke ve innehu deake li Mekkete ve ene ed'uke Li Mediae ti bimisli 
ma de'ake bihi li Mekkete ve misluhu meahu (Allahu, blagoslovi nam nase 982 U slucaju lijepog sna dobro je uraditi troje: zahvalili Allahu, obradovati se i pricati ga 
samo prijatcljima koji znaju ispravno tumadti snove, dok je u slucaju ruznog sna lijcpo 
uraditi sljedece: cim se probudi iri puia pljucnuti na lijevu stranu. zatraziti utociste kod 
Allaha od njegova zla i zla sejtana, ne pricati ga nikome, izgovoriti salavat, okrenuti se na 
drugu stranu. 

983 Biljcze ga i El-Buhari u Sahihu i En-Ncsai u Sunenu. 

242 plodove i nas grad, nas sa i nas mudd l . Allahu, Ibrahim je bio Tvoj rob, 
prijatelj i vjerovjesnik, a i ja sam Tvoj rob i vjerovjesnik. On Te molio za 
Mekku, aja Te molim za Medinu. Podari joj isto ono sto je od Tebe Ibrahim 
trazio za Mekku, i jos toliko). Potom bi, veli, pozvao prvo dijetc koje bi 
ugledao i dao mu taj plod." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 985 iS -Js- 'jj cJT U :ci& .lilS- i# c/pT cli jij 2JJ Jf^Jl :J Jlii .aJU-s ^ 111?-) 
aIJi Jjl.} JlSj .*L> U'ijj aJ G SJjlJ LgJJi :Ji-l3 id iUl Jl£- jij .iL. l^- Ui*t>!j aJ d 

* J 'if- If"* »« >' ■ •''.•''[,'- -\'" 

56. Sta ce reci onaj ko hoce da jede 

3697. ISPRCAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ibrahim 986 ; kaze: Nas je obavijestio Ali b. Zejd 987 prenijevsi od 
Omera b. Ebu Harmalea, a on od Ibn Abbasa, koji je kazao: "Usli smo sa 
Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ja i Halid b. Vclid 
kod Mejmune. Ona nam je donijela posudu sa mlijekom. Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se napi, a onda dodade meni i refer 
Ti imas prednost 988 , ali, ako hoces, ukazi pocast Halidu. Ja sam tada 
sjedio sa njegove desne, a Halid sa njegove lijeve strane. Rekoh: Necu 9M Sa i mudd su posude koje su u to vrijeme u Mcdini koristene za mjcrcnje. Sa, po 
misljcnju Ebu Hanife, sadrzi osam litara, a mudd sadrzi dva litra. Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, moli SveviSnjeg Allaha da im podari bercket u njihovim 
plodovima i prilikom njegovog mjerenja. 
ms Biljeze ga i Muslim u Stihihu i Ibn Madze u Sunemi. 
fi6 Ismail b. Ibrahim, poznat kao Ibn Ulejje. 
987 Ali b. Zejd b.Dzed'an. 

' itiS Ibn Abbas jc imao prednost zbog toga sto je sjedio sa desne strane Allahovog Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem. Po islamskom bontonu, prednost ima uvijek onaj koji sjedi na 
desnoj strani, pa makar se radilo i djefiaku. 

243 ukazati pocast nikome kad je rijec o ostatku iza tebe 8 . Potom Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Koga Allah pocasti hranom, 
neka rekne: Allahumme barik lena fihi ve et'imna hajren minhu (Allahu, 
podari nam bereket u njoj i pocasti nas hranom boljom od ove), a koga 
Allah pocasti mlijekom, neka rekne: Allahumme barik lena fihi ve zidna 
minhu (Allahu, podari nam bereket u njemu i uvecaj nam od njega). Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao i ovo: Samo mlijeko moze 
nadomjestiti hranu i pice." 

Ovaj hadis je hasenun. 990 Neki su ovaj hadis prenijeli od Alije b. Zejda 
i kazali: od Omera b. Harmalea, dok su neki rekli: od Amra b. Harmalea, i to 
je pogresno. 

ft," \" '* \ "* * ' a ' * ft I •""* i * * ° '* ' 1 '' " a i 1^* "*'**. I **"* * fc* *> 3 A. 

t - S f fi 5 it " r ' * * l i 

<uJj Jj. '& iliUJl c«3j li] j»Jl>j ■&* A ^ 1 i^-*' *^ 1 Jj-o ^ ; J^ 2 -■ l -• , v «i l o* j'- 1 ^* vji 

* * 
*j__j ?rliti- /jP J~^-\i\ jJli- _o;lj oli -^j u fA-a>- U^^l 7^Ul A-*-* _jjl U?Jj>- ,Y"IHH 

&&i ,£.Ul J) iukll : JlJ Cjji jf JSl lil (Jj} 4& J]l Jb» J^Jll OVS - : Jli XjC J 'js- 

* j^^«i_~o Ui»?-j Uli-jj 
|J .1 j I lotl. lL'!ii- cS^J' ^iji ^ *^' •*£ iT^Ss-i J-**-*! j! il>— 13^>- TV • • 

'jifi , i'ji \}j ,Jj> Sy- Js- 'ja M'jjJ '-^ S 5 i »^ : ' 1 ~S^ *JJ -U^Jl : Jlfli Ulifc Jfl ji :lil. j 

' f ' t ' ' ' * ' " ' ,s9 Ashabi su toliko zcljcli da prvi piju ili jedu ono sto ostanc iza Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, da Ibn Abbas, iako je mnogo cijenio Halida b. Velida, nije 
mogao njemu prepustiti takvai cast. 

10 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Ebu Davud i Ibn Madze u Simeninui i El- 
Bejheki u djelu Su'abul-iman. 

244 57. Sta se izgovara nakon jela 

3698. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Beggar; kaze: Obavijestio 
nas je Jahja b. Seid 991 ; kaze: Nas je obavijestio Sevr b. Jezid ; kaze: Nas je 
obavijestio Halid b. Ma'dan prenijevsi od Ebu Umamea, koji je kazao: 
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi, kad bi ispred njega 
bila sklonjena hrana, rekao: El-hamdulillahi hamden kesiren tajjiben 
mubareken fihi gajre muveddein vela mustagnen anhu Rabbena (Hvala 
Allahu, brojnom i ugodnom zahvalom, u kojoj je bereket, koja nece biti 
posljednja, koja mi je neophodna (bez koje ne mogu nag Gospodaru)." Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 

3699. ISPRICAO NAM JE Ebu Seid el-Egedzdz; kaze: Obavijestili su 
nas Hafs b. Gijas i Ebu Halid el-Ahmer prenijevsi od Hadzdzadza b. Ertatea, 
on od Rijaha b. Ubejdea 994 , Hafs je kazao: od sina mog brata Seida, a Ebu 
Halid je kazao: od Ebu Seidova sticenika, a on od Ebu Seida, koji je kazao: 
"Kad bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zavrsio sa jelom ili 
picem, rekao bi: El-Hamdu lillahil-lezi et'amena ve sekana ve dzealena 
muslimin (Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio i ucinio nas 
muslimanima)." 995 

3700. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail; kaze: Obavijestio 
nas je Abdullah b. Jezid el-Mukri 995 ; kaze: Ispricao nam je Seid b. Ebu 
Ejub 997 i kazao: Ispricao mi je Ebu Merhum prenijevgi od Sehla b. Muaza b. 
Enesa, a on od svoga oca koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Ko, nakon sto jede, rekne: El-hamud lillahil-lezi 
et'ameni haza ve rezekanihi min gajri havlin minni vela kuvvetin (Hvala 
Allahu koji me je, bez napora i snage, ovim nahranio i opskrbio), bit ce mu 
oprosteni grijesi koje je prije pocinio". Ovaj hadis je hasenun-garibun. 998 
Ebu Merhum se zvao Abdur-Rahim b. Mejmun. 991 Jahja b. Seid el-Kattan. 

992 Sevr b. Jezid Ebu Halid el-Himsi. 

Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, El-Buhari u Sahihu, i Ebu Davud, En-Nesai i 
Ibn Madze u Sunenima. 

994 Rijah b. Ubejde el-Kufi es-Selemi pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je cetvrtoj 
generaciji. 

5 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madze u 
Sunenima, a spomenuo ga je i El-Buhari u djelu El-Tarihul-kebiv. 

995 Abdullah b. Jezid cl-Mukri Ebu Abdur-Rahman el-Mekki. 

997 Seid b. Ebu Ejub el-Huzai. 

998 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Madze u Sunenu. 

245 ,a ' * t a s i * * '' oij I <$j f lS *ilia_i ^y> illl IjJLLjIs i&jJl ^Cjj lauil. lil :Jtf it.} -dp ,-$JJl ( _ s il» ^Jjl ji * * 58. Sta ce reci onaj koji cuje revanje magarca 

3701. ISPRICAO NAM JE Kutejbe b. Seid; kaze: Obavijestio nas je 
Lejs 999 prenijevsi od Dzafera b. Rebi'a 1000 , on od A'redza, a on od Ebu 
Hurejrea da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Kad c"ujete 
kukurikanje pijetlova, 1001 molite Allaha da vam podari od Svoje dobrote 
jer su oni uglcdali meleka, a kad cujete revanje magarca, 1002 trazite od 
Allaha utociste od sejtana jer je on ugledao sejtana." Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 

* x^\' 3 jj^o j^O e^ 1 S^J^^ ^ ■**> 

9 " * a * * I ' ' * * - » * s-i- * e s $ * f , , 

Li : 111* j <1^ *^ ^5^ ^ J>^j J^ : J^ 3j*-^ J* ^ "^ il^ *■*>**■ C H J>** o^ £^ ^ l 0^ 
ab>>- ilfc by£ ill .Jjb Jj 8)3 Uj jy- Jj ^STi Jjjij ilii Uj ill \I :JjJj 3£-t j>j(jl Ji 

r * r r ' ' * 

S - * r t 

*— J) o)_>*j illL-Ol \X& tJj ^j! /ji- li^Jb-Jl *1a Itti L$jJ* •S*0* J~~*~ £**•&" '-*-* 999 Lejs b.Sa'd. 

1000 Dzafcr b. Rebi'a b. Surahbil b. Hascne el-Kindi Ebu Surahbil el-Misri pouzdan je 
prenosilac hadisa. Pripadao je pctoj generaciji. 

" U hadisu koji su zabiljezili Ibn Hibban u Sahilm, Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ebu 
Davud U Sunenu od Zejda b. Halida stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
kazao: "Nc grditc pijctla, on poziva na namaz!" 

1002 U predaji koju su zabiljezili Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima, te Hakim u Mustedreku 
od Dzabira stoji dodatak: "i lavez pasa". Biljezi Et-Taberani 11 El-Mu'dzemul-kebiru od Ibn 
Rafi'a da je Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Magarac ne revc dok ne ugleda 
Sejtana, pa kad to Cujete, spomenite Allaha, izgovorite salavat i zatrazitc uto&Ste od 
sejtana". 

1003 Biljcze ga Ahmed b. Hanbel u Musnedu i u El-kulubus-silte svi osim Ibn Madzea. 

246 tUS^j *Jj d^?u *Jj ji ^P ^uci ^p ji«r jj -U>«> lii-b- jUio v -U^-» L>A>- TV * t 

JL? <dii J_jl.'_j J lis U^)^ l# 'j"*3j °j^ Ir 1 ^ 1 j& *^i-uJ' ^ l3j^l 1^5 UJi ai}p 

* <;. > ', J- '. I,,',, i~. . ' I . ,,. , J--.. , I .. ; .,*. - III,, 

59. Vrijednosti izgovora rijeci: Subhancillah, 
Allah u ekber. La ilahe i/lellah i El-hamdulillah 

3702. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Ebu Zijad; kaze: Obavijestio 
nas je Abdullah b. Bekr es-Sehmi prenijevsi od Hatima b. Ebu Sagirea, on od 
Ebu Bcldza, on od Amra b. Mejmuna, a on od Abdullaha b. Amra, koji je 
kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nece 
nijedan stanovnik Zemlje reci: La ilahe iltellah vail aim ekber vela havle 
vela kuvvette ilia billahi (Nema drugog Boga osim Allaha, Allah je najveci, 
snaga i mod su samo u Allaha), a da mu nece biti izbrisani grijesi njegovi, 
pa makar ih imao poput morske pjene." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1004 Su'be je ovaj hadis sa istim 
senedom i u istom znacenju prenio od Ebu Beldza, ali kao mevkuf. Ebu 
Beldz se zvao Jahja b. Ebu Sulejm, a neki kazu i Ibn Sulejm. 

3703. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ibn Ebu Adij prenijevsi od Hatima b. Ebu Sagirea, on od Ebu Beldza, 
on od Amra b. Mejmuna, on od Abdullaha b. Amra, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem, slicno prethodnom hadisu. 

3704. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Ispricao nam 
je Muhammed b. Dzafer prenijevsi od Su'bea, a on od Ebu Beldza, slicno 
prethodnom hadisu, ali kao mevkuf hadis. 

3705. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Medium b. Abdul-Aziz el-Attar; kaze: Nas je obavijestio Ebu Neame 
es-Sa'di prenijevsi od Ebu Osmana en-Nehdija, a on od Ebu Musaa el- Biljczc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, En-Nesai u Sunenu i Hakim u Musiedreku. 

247 Es'arija, koji je kazao: "Bijasmo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 
alejhi ve sellem, u jednom vojnom pohodu. Kad smo se vracali i ugledali 
Medinu, neki ljudi gromoglasno izgovorise tekbir, a Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, im rece: "Allah nije ni gluh ni odsutan, On je 
tu izmedu vas i vaseg prtljaga!" a onda povika: O, Abdullahu b. Kajse, 
hoces Ii da te poucim riznici dzennetskih riznica? To su rijeci: La havle 
vela kuvvete ilia billah (Snaga i moc su samo u Allaha)". 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1005 Ebu Osman en-Nehdi zvao se 
Abdur-Rahman b. Mull, a Ebu Neame Amr b. Isa. On je tu izmedu vas i 
vaseg prtljaga znaci: Svojim znanjem i Svojom moci. 

J£-J\ Ju* 'Jc- iU'j y -l»-i}3i xj- iT^-i j£. if^-i ilTj _jl jj <dJi ili. \£%- TV « "\ 

d Ulj a Ul Ul aJi Uj <dJ .UsJfj JJi 0£t~- 1^-1^ 01 j .Olii V^Iij .frCJl 5jO# aj'_^Ji O 

,pU_^ : JU ^£J| ^ r \ijgA *+* v ^ tf>l jL, ^ .u~ Lu^ TV . V 
Liu IS'fe-f j4^-e : J^ ?*£«»■ u»^ tf^"' S — % *■#" :**&& J* J- 51 - '^> -*^" 'd& 


60. O istoj temi 

3706. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Ebu Zijad; kaze: Pbavijestio 
nas je Sejjar 10 6 ; kaze: Nas je obavijestio Abdul-Vahid b. Zijad 1007 prenijevsi 
od Abdur-Rahmana b. Ishaka , on od Kasima b. Abdur-Rahmana , on 
od svoga oca, a on od Ibn Mesuda, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sreo sam Ibrahima za vrijeme boravka 
na Mi'radzu koji mi je rekao: Muhammede, prenesi svojim 
sljedbenicima od mene selam i obavijesti ih da je u Dzennetu zemlja 1005 Zabiljezen je u El-Kutubus-sitte. 

1006 Sejjar b. Hatim el-Anezi. 

1007 Abdul-Vahid b. Zijad el-Abdi el-Basri. 

1008 Abdur-Rahman b. Ishak Ebu Sejbe el-Vasiti el-Kufi. 
I00 ' Kaim b. Abdur-Rahman b. Abdullah b. Mesud. 248 mirisljava, a voda pitka, da je on ravnica, a da su njegove sadnice rijeci: 
Subhanallahi vel-hamdu Villain vela ilahe illellahu vallahu ekber mo (Slava 
i hvala Allahu, Nema drugog Boga osim Allaha, Allah je najveci)". 

O ovoj temi prenesen je hadis i od Ebu Ejuba. Ovaj Ibn Mesudov hadis 
je, sa ovim senedom, hasenun-garibun. 101 ' 

3707. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Jahja b. Seid 1 ' ; kaze: Nas je obavijestio Musa el-Dzuheni 10 ' 3 i kazao: 
Ispricao mi je Mus'ab b. Sa'd prenijevsl od svoga oca' 014 da je jednom 
prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao one koji su u 
njegovu drustvu sjedili: "Zar je neko od vas nemocan da zaradi hiljadu 
sevapa? Neko od prsutnih ce na to: Kako moze neko od nas zaraditi 
hiljadu sevapa? On rece: Ko od vas stotinu puta izgovori rijeci tesbiha, 
bit ce mu za to upisano hiljadu sevapa i izbrisano hiljadu grijeha". Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 101 

J — P- wJl^laJl r-l«- jf- I'iCf- J> y-'/j iT^i :' Jii -^>-i} ^-'$ *+• J> -ui-i iL'ji- T V < A 

f * 3 ^ ' - • ^° S * , o; ~t - a ** ' * a' * *-- B .J f 

jc- jfc 'Js- £-)\ 1'^-CL. J, illi 'Js- jijS lT.il *ilj y ilki lifo- TV . ^ 

~ + * , - - .... ^> 

tf* J **» J ' » ' s ° * ' »J ' ' * " ' * ' * * * * 

X — l?Jl ^ ilixJ iJ C— >jP ,4A^*jj j»JuJl aJJi J£v-i Jli ji :Jli ICj *Iip -dJt ^lU ^Jl 

* - ''-"*, - ,-• - 

• -> l_l - 

^ — - J* o^ 1 0* ^^ O* l^J^^'j^ '^^ o^y •£ D* /•** ^^*- TV ^ « 

* £^U "jLS- ^jji- IJjb ._^Jl Jjj Jia Lilts' OJj AJjfc rtJ Cj'jOfi »y> 4JU ^5 — i 1 u — * f- Laii-'l ^ ijlli- jf- J~ii jj ^li»^ ^^ l L «r-r p O^ i-i— ^i ^ jJ » - TV ^ ^ 10 Dakle, kad god neko izgovori ove rijeci, bude mu u Dzennetu posadeno onoliko slabalaa 
koliko ih je puta izgovorio. 

" Biljezi ga i Et-Taberani i u El-Mu'diemul-vesitu i u El-Mu'dzemus-sagiru. 
1012 Jahja b. Seid el-Kattan. 

13 Musa b. Abdullah, neki vele b. Abdur-Rahman, el-Dzuheni Ebu Sclcme el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa i pobozan covjek. Pripadao je sestoj generaciji. 

I0N Sa'da b. Ebu Vekkasa. 

1015 Biljezc ga i Muslim i Ibn Hiban u Sahihima i En-Nesai u Simenu. 

249 * - '. - 

i_J tf iL.p J fc»-j till ilj SI] U Jli y> : Jii jX-j «!& Jll Jk *i!l J^/, of i£i J '£ 

_^i — «• Jj — * aJ olf 5y> SJU ^ ^ ,^_Ji t^i JS" Ji- }*} c~Jj l eJ»u iukJi i!j iLuli 

Jj^. *-3l ^ jLH-Ui U^/. .iiiii [y> }»l J^e i»-l Oj 4j frlsr U* J^ib 2£m oU IJj ;_ r JJ 

61. O istoj temi 

3708. ISPRICALI SU NAM Ahmed b. Meni' i drgi i kazali: 
Obavijestio nas je Revh b. Ubade prenijevsi od Hadzdzadza es-Savvafa, on 
od Ebu Zubejra, on od Dzabira, a on da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc 
sellem, kazao: "Ko rekne: Sitbhanallahil-Azim ve bihamdihi (Slava 
Allahu, Velicanstvenom, i Njemu hvala) bude mu (za svaki izgovor) 
posadena po jedna palma u Dzennetu". Ovaj hadis je hasenun-garibun- 
sahihun. 1010 Poznat nam je samo preko Ebu Zubejra od Dzabira. 

3709. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Rafi' 1017 ; kaze: Obavijestio 
nas je Muemmel & prenijevsi od Hammada b. Selemea, on od Ebu Zubejra, 
on od Dzabira, a on da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: 
"Ko rekne: Subhaiuillahil-Aziin ve bihamdihi (Slava Allahu, 
Velicanstvenom, i Njemu hvala) bude mu (za svaki izgovor) posadena po 
jedna palma u Dzennetu". Ovaj hadis je hasenun-garibun. 

3710. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Abdur-Rahman el-Kufi; kaze: 
Obavijestio nas je El-Muharibi 1019 prenijevSi od Malika b. Enesa, on od 
Sumejja 1 2 , on od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea da je Allahov Poslanik, [ " Biljeze ga i En-Nesai u Siinemi, Ibn Hiban u Sahihu i Hakim u Mustedreku i to sa dva 
scneda i na dva mjcsta. Jcdan od njih vjerodostojan prcma kriterijima El-Buharija, a drugi 
prema kriterijima Muslima. 

Muhammed b. Rafi' el-Ku$ejri en-Nejsaburi. 
1018 Muemmel b. Ismail Ebu Abdur-Rahman iskren je prenosilac hadisa. ali je lose pamtio. 
Pripadao je devetoj generaciji. Zivio je u Mckki. L'mro je 206. godine po Hidzri. 
' Ul9 Abdur-Rahman b. Muhammed b. Zijad el-Muharibi. 

1020 Sumejj sticenik Ebu Bekra b. Abdur-Rahman b. Harisa b. Hisama pouzdan je prenosilac 
hadisa. Pripadao je Sestoj generaciji. Ubijen je u Kadidu 130. godine po Hidzri. 

250 sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ko 1021 stotinu puta rekne: 
Subhanallahi ve bihamdihi (Slava Allahu i Njemu hvala), biti ce mu 
oprosteni grijesi kada bi ih imao poput morske pjcne." Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. I022 

3711. ISPRICAO NAM JE Jusuf b. Isa 1023 ; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Fudajl 1024 prenijevSi od Umarea b. Ka'ka'a, on od Ebu Zuraa, 
a on od Ebu Hurejrea, koji jc kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rekao: "Dvije rijeci lahke na jeziku, teske na Vagi, a drage 
Milostivom. To su: Subhanallahil-Azim, Subhanallahi ve bihamdihi 
(Slava Allahu, Velicanstvenom, slava Allahu, Velicanstvenom, i Njemu 
hvala)". Ovaj hadis je hascnun-sahihun-garibun. 1025 

3712. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Musa el-Ensari; kaze: Obavijestio 
nas je Ma'mer; kaze: Nas je obavijestio Malik prcnijcvsi od Sumejja, on od 
Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, kazao: "Ko dnevno stotinu puta rekne: La ilahe illellahu 
vahdehu la serike leh, lehul-mulku velehid-hamdu juhji vejumitu ve have 
ala kulli sej'in kadir (Nema drugog Boga osim Allaha, On je Jcdini i nema 
druga, Njemu pripada sva vlast i zahvala. On ozivljava i usmrcuje i On je 
nad svim mocan), imat 6e nagradu kao da je oslobodio deset robova, a uz 
to ce mu biti upisano i jos stotinu sevapa i izbrisano stotinu grijeha; 
osim toga, to ce mu bit stit od sejtana toga dana sve do smrknuca. Niko 
(na Sudnji Dan) nece doci sa necim vrednijim od njega, osim onaj koji to 
jos viSe puta od njega bude izgovorao." Istim senedom je preneseno od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao: "Ko stotinu puta 
rekne: Subhanallahi ve bihamdihi (Slava Allahu i Njemu hvala), biti ce 
mu izbrisani grijesi kada bi ih bilo vise od morske pjcne". Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 026 21 Ko, dnevno, rekne stotinu puta, kao sto stoji u predajama koje biljeze EI-Buhari i 
Muslim u Sahihima. 

1022 BiljeJe ga i Ahmed b. Hanbe! u Musnedu, EI-Buhari i Muslim u Sahihima i Ibn Madze u 
Sunenu. 

IU " 3 Jusuf b. Isa b. Dinar ez-Zuhri Ebu Jakub el-Mirvezi Pouzdan i vrijedan prenosilac 
hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. Umro je 249. godine po Hidzri. 
1024 Muhammed b. Fudajl b. Gazvan ed-Dubeji Ebu Abdur-Rahman el-Kufi iskren 
prenosilac i veliki poirnavalac hadisa. Pripadao je devetoj generacij. Sumnjalo se da Si'ija. 

25 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, EI-Buhari i Muslim i Ibn Hiban u Sahihima, 
En-Nesai i Ibn Madze u Sunenima. 
Wlb Biljeze ga u El-Kulubu.s-sitte svi osim Ebu Davuda. 

251 I i' Lia_3b SiCail »ji J^-i oU LJ a^o »UU tx&uj <dil Ol^tL-> ^-Ju 0^"j T^r^i i^" J^ 
* L^ U^= "j^>- IjJb- lii .<d* Slj ji JlS li jL ji SJ-1 ill <u *£■ 

.1 aJi *J Jl^sS" iJU l^JlS jij .4j'U iJ c-iT I^Si I^Jli jij .Ipti JJ C-i^ «y> ^^ Cr° ■ t ./° 

* ~L~iji- j^->- ■t-i-^*- lii .aJ ^J* dJU t ^iiul^l jij .<dJl bilj jlj jij 

62. O istoj temi 

3713. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Abdul-Melik b. Ebu 
Sevarib; kaze: Nas je obavijestio Abdul-Aziz b. Muhatar prenijevsi od 
Suhejla b. Ebu Saliha, on od Sumejja, on od Ebu Saliha, on od Ebu Hurejrea, 
a on da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ko, kad osvice i 
kad omrkava, stotinu puta 1027 rekne: Subhanallahi ve bihamdihi (Slava 
Allahu i Njemu hvala), niko na Sudnji Dan nece doci sa necim vrednijim 
od njega, osim neko ko je to isto ili vise puta od njega izgovorio." Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun-garibun. 1028 

3714. ISPRICAO NAM JE Ismail b. Musa 1029 ; kaze: Obavijestio nas je 
Davud b. Zibrekan prenijevsi od Metara el-Verraka 1 , on od Nafi'a, a on 
od Ibn Omera, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, jednom prilikom rekao svojim ashabima: "Izgovarajte (dnevno) po 
stotinu puta Subhanallahi ve bihamdihi (Slava Allahu i Njemu hvala), jer 
ko to izgovori jedanput, upi§e mu se kao da je izgovorio deset puta, a ko 
izgovori deset puta, upise mu se kao da je izgovorio stotinu puta, a ko to 
izgovori stotinu puta, upise mu se kao da je izgovorio hiljadu puta. Ko 
jos poveca, i Allah njemu poveca, a ko od Allaha zatrazi oprost, On mu 
oprosti." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1027 Aiii el-Kari smatra da se ovo moze shvatiti na dva naCina: 1) ko jutrom i vcccrim 

stotinu puta izgovori Subhanallahi ve bi hamdihi. i 2) ko to jutrom i vccerim izgovori 

pcdeset puta, Sto dnevno iznosi ukupno stotinu puta. U svakom slucaju, ono prvo je i 

ispravnije i efdalnije. 

IU " 5 Biljezi ga i Muslim u Sahilui. 

1029 Ismail b. Musa el-Fezari. 

30 Davud b. Zibrekan er-Rikasi cl-Basri prenosilac je hadisa koga su hadiski ucenjaci 
odbacivali. El-Ezdi gaje cak smatrao i lascem. Pripadao je osmoj generaciji. Zivioje u 
Bagdadu. 

1031 Metar b. Tuhman el-Verrak Ebu redza es-Sulemi el-Hurasani iskrenje prenosilac hadisa, 
ali je prilikom prcnosenuja hadisa puno grijesio. Zato su hadisi koje je prenio od Ataa slabi. 
Pripadao je sestoj generaciji. Zivioje u Basri. 

252 «u* ub AT 

a — i'U aJJi rtLi ji :U^-j 4li ^' ^* *^' Jj-"j J^ : J^ aJ ** 0* ***' 1^ v '• ■ " ^' jA* (ii* 
'jj£ OlT [A^b &Uj OlJ*!b Aj'U Alii 1«^- [^ij .0^* Aj'U k>- ^5" OlT [,-iJJb AJUj SlluJb 
^5-iJJb 4JUj SlJJJb AJU aAJi Jli 'jj'j .i'Jjt- aJU l^t Jl5 jl aAJi J_~> .3 ^^3 AJU ^jip Ji?- 

i n ' * ' e * ' * * * ''a ' a 'a " *•* » f * "* ** "* 

^ 9 CI j 11 ,,-iJiJb AjUj fllUJb AJU aJJI 'jS Jfij .J-JU--! Alj j* aJJ aJU jipl ^iS* jlS" 

^ >- !La_J- u* .Jii u J& ii) j! jii u jL j i ^ ill aj ^-i it. jiirl i»-t pjji iui * - . 63. O istoj temi * tjs- J ik-lJ ,JJl j* Jjail OlJai} ^ a^-IJ : jli ^->jji ^ ^ ^i 'Ji. «IC 3715. ISPRICAO NAM JE Muharamed b. Vezir el-Vasiti; kaze: 
Obavijestio nas je Ebu Sufjan el-Humejri 1032 prenijevsi od Dahhaka b. 
Humrea 1033 , on od Amra b. Suajba, on od svoga oca, a on od njegova djeda, 
koji je kazao daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko 
po stotinu puta, jutrom i vecerom, izgovori: Subhanallah (Slava Allahu) 
ima nagradu kao da je stotinu puta obavio hadzdz 1034 , a ko po stotinu 
puta, jutrom i vecerom, izgovori: El-hamdulillah (Hvala Allahu), ima 
nagradu kao da je stotinu konja dao u borbu na Allahovu Putu, ili kao 
da je ucestvovao u stotinu bitki, a ko po stotinu puta, jutrom i vecerom, 
izgovori: La ilahe illellah (Nema drugog Boga osim Allaha) ima nagradu 
kao da je oslobodio stotinu robova od Ismailova, a.s, potomstva, a ko 
stotinu puta, jutrom i ve£erim, rekne: Allahu ekber (Allah je najveci), 
niko od njega toga dana (na Sudnji Dan) nece doci sa viSe sevapa, osim 
onoga koji je to izgovorio kao i on, ili onoga koji je to vise puta od njega 
izgovorio." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1 5 1032 Ebu Sufjan Seid b. Jahja b. Mehdi b. Abdur-Rahman cl-Humjcri el-Huzai el-Vasiti je 
srednje iskren prcnosilac hadisa. Pripadao je devetoj generaciji. 

" Dahhak b. Humrc cl-Emluki el-Vasiti slab je prcnosilac hadisa, Pripadao je sestoj generaciji. 
Ko iskreno stotinu puta, jutrom i vccerim, (svakog dana) rekne: Subhanallah (Slava 
Allahu), ima nagradu kao da je stotinu puta formalno obavio dobrovljni hadzdz. Obavezni 
hadzdz ne moze se ni sa cim porediti. 

i5 U senedu ovog hadisa je Dahhak b. Humre koji je, po ocjcni hadiskih ucenjaka, slab 
prcnosilac. Et-Tirmizi ovaj hadis smatra hasenom (dobrim) zbog toga Sto je on dosao preko 
vise sencda koji ga uzdizu na rang hascn hadisa. 

253 3716. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Esved el-Idzli el-Bagdadi 1036 ; 
kaze: Obavijestio nas je Jahja b. Adem prenijevsi od Hasana b. Saliha 1037 , on 
od Ebu Bisra, a on od Ez-Zuhrija, koji je kazao: "Jcdan tesbih 1 " u 
ramazanu, vricdniji je od od hiljadu tesbiha izvan ramazana." 1( 

p~J 'jf- «JJl X* J>. y>y 'ji- ly Ji JikJl ^p- ^-IL" 1*3^' -^*~" L* **** ^"-^" -^"V N V 
iL^ U JoVj iljl ill SJj U b? i^f J\i ji : Jli iff j£»3 4* ^ J^ ^ <J_rO o* U/^ 
aJJi LiSf oly ^* ,^-' 'jiS* a! j£> jjj ilUj J) a>-Cs i^i jj llLw> ll^-f ik-lj l$Jl iJ 

* * - j* 

4—Ul J^ aUI Jji.j jl *ji J> 'jt- »le J ^^11 j!p V> v^'> J Ji^J* **■*" s/; 1 O* /& 

I) aj^-'j iiji ill Sil li illSsJ bf jli 4^rj ^ 'j»j j*^' 1 ^ ^ ij J^ Jr 8 : Jli j^-j 4* 

_^P a! c4=^ ^V /** -ji"U »yi Js j^ J* J C-*Jj ^>u -U#iJI AJj dUJl A) AJ wlL^S 

J S" j* j^* - ^J aIT £JJi iiji OlTj O^-ji 3--* ^ £^JJ £t\ir* 'p^ '&■ c4^J OIaL5- 

iii .aLl. ^^iJl Ul {^1)1 dJJi ^ ttjii ol uJJU ApJ 'Jj ollalliJi ^ lr"^j a j!^ 

^.y=- J^-^ ^^->- "* "i"*" , v , ? " ' -V" 1 "'', 64. O istoj temi 

3717. ISPRICAO NAM JE Kutejbe b. Seid; kaze: Obavijestio nas je 
Lejs 1040 prenijevsi od Halila b. Murrea, on od Ezhera b. Abdullaha, on od 
Temima ed-Darija, a on da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
kazao: "Ko deset puta rekne: Eshedu en la i/alie illellahu vahdehu la 
serike lehu ilahen vahiden ehaden sameden lew jettehiz sahibeten vela mb Husejn b. Ali b. Esvcd el-Idzli Ebu Abdullah el-Kufi iskren jc prenosilac hadisa. ali je 
prilikom prcnosenja hadisa puno grijesio. Pripadao je jcdanaestoj generaciji. Zivio je u 
Bagdadu. Nije tacno ustanovljeno da je Ebu Davud es-Sidzistani od njcga prenosio hadise. 

1037 Hasan b. Salih b. Salih b. Hajj el-Hemdani. 

1038 Izgovor tridcset i tri puta rijeci: Subhanallahi (Slava Allahu). Elhamdu iilkihi (Hvala 
Allahu) i Allahu ekber (Allah jc najveci). 

1039 To su Ez-Zuhrijeve rijeci. Nije utvrdeno da je to rekao Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi vc sellem. 

1040 Lejs b. Sa'd. 

254 veleden ve lemjekun lehu kufuven ehadun (Svjedocim Nema drugog Boga 
osim Allaha, On je Jedan i nema ortaka u vlasti. On je Jedan i Jedini, On je 
utociste svakom, nije Sebi uzeo ni saputnice ni djeteta i niko Mu ravan nije), 
bit ce mu upisano cetrdeset miliona sevapa." 

Ovaj hadis je garibun. 1041 Poznat nam je samo sa ovim senedom. Halil 
b. Murre, po misljenju hadiskih ucenjaka, nije jak prenosilac hadisa. 
Muhammed b. Ismail za njega kaze da je prenosio munker-hadise. 

3718. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Mensur; kaze: Obavijestio nas je 
Ali b. Ma'bed 1042 ; kaze: Nas je obavijestio Ubejdullah b. Amr er-Rekki 
prenijevsi od Zejda b. Ebu Unejsea, on od Sehra b. Havseba, on od Abdur- 
Rahmana b. Ganma, a on od Ebu Zerra, da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi vc sellem, kazao: "Ko, poslije sabahskog namaza, dok jos sjedi 
povijenih nogu, a prije nego progovori, deset puta rekne: La ilahe 
illcllahu validehu la serike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu juhji ve 
jumitu vehuve a/a kulli sej'in kadir (Nema drugog Boga osim Allaha, On je 
jedan i nema druga, Njemu pripada sva vlast i hvala, On ozivljava i 
umrtvljuje i On je nad svim mocan), bit ce mu upisano deset sevapa i 
izbrisano deset grijeha i bit ce mu podignuta deredza za deset stepeni. 
Cijeli taj dan bit ce zasticen od svake neugodnosti i od sejtana i nece mu 
nijedan grijeh ucinjen toga dana moci pokvariti njegova dobra djela, 
osim pridruzivanje Allahu druga." Ovaj hadis je hasenun-sahihun- 
garibun.' 043 

* j^Lj Alt Jil JLp f— ill jP ol}c-jJl £o£ ^^liU.lo 
Ji vliJU 'Jp >J&. 'J Ij \Tjtf J^ij^Il J^l d£* J a!UJ 'J '£* $&. TVH 

'jj>j jf-'jj Ujtj j*JLij &*- ^ j-*> fc^ 1 ^-» : J^ *J 'cf- *s*£-Ul '*'£). •}. JJl -LP 'Jf- $yw 

^_jj j_l; jj csili jl^ji is-Gi cJf dj sj'j d tin cJt ajjf i#f JL iuLi J\ ^in : j>; 

lij i^j il Jafi'\S\ .ulib iill J Li JiJ fl-U t ~~jj iS^J :J^ JlS . J^-l \'j^ JJ jSo Ll'j 'j}y_ 

:jL_is j^ju. — . il — b jJJ aj'jUJ. jJ j!*jJ ij^STii :Oj°'j J Is . i J&'\ <o jL. lijj LjUVi aj \pS 1041 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. Ovaj hadis je slab jer je u njegovu sencdu 
Halil b. Murre ed-Dubei el-Basri slab prenosilac hadisa. Osim toga, postoji i prekid u 
njegovu senedu. 

1042 Ali b. Ma'bed b. Sidad er-Rekki pouzdan je prenosilac hadisa i seri'atski pravnik. 
Pripadao je desetoj gencraciji. 

1043 Biljeze ga i En-Ncsai u Sunenu i Et-Taberani u El-Mu'dzemul-vesitu. 

255 }i lJj ill U iiii (II > ol^ JT i^jii) ( j^Jl ££j|i }* 111 aJi U k-lj tfl J^'lj ) :J%!h 

65. O sveobuhvatnim dovama Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem 

3719. ISPRICAO NAM JE Dzafer b. Muhammed b. Imran es-Sa'lebi 
el-Kufi; kaze: Obavijestio nas je Zejd b. Hubab prenijevsi od Malika b. 
Migvela, on od Abdullaha b. Burcjdea el-Eslcmija, a on od svoga oca, koji je 
kazao: "Cuo je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nekog covjeka 
kako moli rijeclma: Allahumme iimi es'eluke bienni eshedu ertneke 
Entellahu la ilahe ilia Ente el-ehadu es-samedu llezi lemjelid ve lemjuled 
ve lemjekun lehu kufuven ehadun (Allahu, ja od Tebe trazim na temelju 
toga sto svjcdocim da si samo Ti Bog i da drugog boga osim Tebe nema. Ti 
si jedan,Ti si utociste svakom, Ti si onaj koji nije rodio niti je roden i kome 
nema niko ravan), pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vcli 
Burejde, kazao: Tako mi Onoga u cijoj je ruei moja dusa, ovaj se Allahu 
obratio Njegovim najuzvisenijim imenom, kojim, ako Mu se neko 
obrati, bude mu uslisano, a ako od Njega nesto zatrazi, bude mu to 
dato." 

Zejd kaze: to sam nakon nekoliko godina spomenuo Zuhejru b. 
Muaviji pa je kazao: Ispricao mi je Ebu Ishak prenijevsi od Malika b. 
Migvela. Potom sam to, veli Zejd, spomenuo Suljanu pa mi je i on ispricao 
od Malika. Ovaj hadis je hasenun-garibun. " Serik je ovaj hadis prcnio od 
Ebu Ishaka, on od Ibn Burejdea, a on od svoga oca, koji ga je preuzeo 
(takoder) od Ebu Ishaka, a on od Malika b. Migvela. 

3720. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hasrcm; kaze: Obavijestio nas je Isa 
b. Junus prenijevsi od Ubejdullaha b. Ebu Zijada el-Kaddaha 10 6 , on od 
Sehra b. Havseba, a on od Esme bint Jezid, da je Vjerovjesnik, sallallahu " u ' ! Ovdjc sc nc spominjc sta je doticni covjek od Allalia trazio. 

IMS Biljezc ga Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madze u Sunenima, lbn Hiban u Sahihu i Hakim 

u Mustedreku. Po misljenju Hakima, ovaj hadis je vjerodostojan prcma kriicrijima -El- 

Buharja i Muslima. 

1046 Ubejdullah b, Ebu Zijad el-Kaddah Ebu Husajn el-Mekki nije jak prenosilac hadisa. 

Pripadao je pcioj gcneraciji. Umro je 150. godine po Hidzri. 

256 alejhi ve sellem, kazao: "Allahovo najuzvisenije ime sadrzano je u ova 
dva ajeta: A vas Bog - Jedanje Bog! nema Boga osim Njega, Milostivog, 
Samilosnog! 104 ' i prvi ajet sure AH Imram Elif-lam-minu Allah je - nema 
Boga osim Njega, Zivi i Vjednil" Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1049 

d^> ub ."1*1 
ji— $' :jutf .^Lai Jir j j>i ij ^ ^j 4* a^ 1 J^" a^ 1 J>-j £< :J^' -C* o* *^ 

yi : Jk_iii i_«3 :pl_y, 4* «iu J^ ^i Jlii .j£,j ^%1JI J^ ^ I J* jkj 

• »^ > >> ■ *■ ji. * iiT a ** !i -i' f * ' •* '* * * -" *' •*,-• ' ■ -- ••* ' ' J ' .'• - ' * ' £ 

* - ■ ' - * • 

^_. Ji lijiJ li Lj> !*£■ iJla .all Jili kJJ [y. t&S LyyL.1 2ULJ1 Ji ijilpi) . 5JGrUb 

-- ■- t t ' » ' * * * 

** lip a}}\ J-^ 3 .er-^ .«-*—' • Jt^i -^*^ *ri SJwai *»«- AJi o-^^ 15?^^' jJJC* V « J>-P- jl « Jt-» ajl 

4_Iii ^_Ul J^, \3\ jLu .jX>j 4 1 * *& J~* 'J& Ji- Jlaj jUi 4j"IG> ^ jPJJ LU-j jX-3 
. 4-_Up frlill} Jji J-ttksj li^i ^!b-i ^ IS) :»JjS ji :iJ jlii .alii jU' '^> j^* :ji-t-j 
tl;^^ j___^- oj-ii- lii .(.Li Ui OjJ s 1U lj .IJLldj <Q* aJJi X<5 ^iil Ji- Laj 1j * ■■ IW7 El-Bckiira, 163. ajet. 

48 Ovaj i hadis prije njega su, po misljcnju El-Mubarekforija, jasni dokazi da postojc neka 
Allahova imena koja su uzvisenija od ostalih, a koja, ukoliko sc spomenu u dovi, Allah 
uslisava takvu dovu. Ovako Sinatra vecina islamskih ucenjaka. Neki, pak, ucenjaci smatraju 
da nije dopustcno vrednovati Allahova imena jedna nad drugima. Po njihovome misljcnju, 
koje god se Allahovo ime spomene u dovi, ukoliko je spomenuto iskreno, Uzviseni Allah cc 
uslisati takvu dovu. naravno ukoliko ona ispunjava sve trazene uvjete. Ovakvo misljenje, po 
misljenju El-Askalanija. zastupaju: Ebu Diafer et-Taberi, Ebu Hasan el-Es'ari Ebu Hatim b. 
Hiban i Ebu Bekr el-Bakilani. 
104 Bj]j ezc g a i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ebu Davud i Ibn Madze u Sunenima. 

257 66. O istoj temi 

3721. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Risdin b. 
Sa'd 1050 prenijevsi od Ebu Hani'a el-Havlanija, on od Ebu Alija el-Dzembija, 
a on od Fedale b. Ubejda, koji je kazao: "Dok je jednom prilikom Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio (u dzamiji), ude neki covjek, 
klanja, a onda rece: Allahu, oprosti mi i smiluj mi se! a Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ce na to: Pozurio si, klanjacu! Kad 
klanjas i sjednes, zahvali Allahu onako kako Mu prilici, potom donesi 
salavat na mene, a onda uputi dovu! Potom, veli, klanja drugi covjek, 
zahvali Allahu, donese salavat na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, (i krenu), a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, mu rece: 
Klanjacu, uputi dovu Allahu, bit £e ti uslisano." 

Ovaj hadis je hasenun. 1051 Prenio ga je Hajve b. Surejh od Ebu Hani'a 
el-Havlanija. Ebu Hani' zvao se Humejd b. Hani', a Ebu Ali el-Dzenbi zvao 
se Amr b. Malik. 

"3722. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Muavija el-Dzumehi; kaze: 
Obavijestio nas je Salih el-Murri prenijevsi od Hisama b. Hassana, on od 
Muhammeda b. Sirina, a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Molite Allaha uvjereni da ce 
vam biti uslisano, i znajte da Allah nece uslisati dovu koja potekne iz 
nemarna i nepazljiva srca." Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo 
sa ovim senedom. 

3723. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je El-Mukri 1054 ; kaze: Nas je obavijestio Hajve 10 ' 5 i kazao: Ispricao mi je 
Ebu Hani' da ga je obavijestio Amr b. Malik el-Dzenbi da je cuo Fedalea b. 
Ubejda kada kaze: "Jednom prilikom je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, cuo nekog covjeka kako u namazu uci dovu, a nije proucio 
salavat na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ovaj je pozurio! a onda ga je zovnuo 
i rekao njemu, ili nekom drugom: Kada neko od vas klanja, neka pocne 
sa zahvalom Allahu i pohvalom na Njega, potom neka prouci salavat na 1050 Risdejn b. Sa'd b. Mufiih cl-Mchri Ebu Hadzdzadz el-Masri slab je prcnosilac hadisa. 
Pripadao jc sedmoj generaciji. 

1051 Biljeze ga i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima. 

1052 Salih b. Besir b. Veda' el-Murri Ebu Bisr el-Basri el-Kas bio je poboznjak, ali je slab 
prcnosilac hadisa. Pripadao je sedmoj generaciji. 

1053 Biljezi ga i Hakim u Mustedreku. 

1054 Abdullah b. Jezid el-Mcki Ebu Abdur-Rahman cl-Mukri pouzdan je i vrijedan 
prenosilac hadisa. Pripadao jc sedmoj generaciji. 

'° 55 Hajve b. Serih b. Safvan et-Tudzejbi Ebu Zur'a cl-Masri pouzdan je i siguran prenosilac 
hadisa, seri'atski pravnik i pobozan covjek. Pripadao je sedmoj generaciji. 

258 Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a nakon toga neka trazi §ta 
hoce." Ovaj hadis je hascnun-sahihun. 


.iS^Sr ^ ^s\* '^ii\ : J^i' jJJj «Qp *JJl ^IL* <dJl Jjl.3 OlT :cJU <&J& '■/■ Zjf 'Je 
J>'j-&\ t/j 4— U' &£4*. ftj§5l ^Jl iil I?! *3i IJ .,/• ^oty 1 «i*rlj «£P4 ^ ^lij 

= ;, . j . 1-' ..; .t ; ' > ' - '1 '- .*« - < = - j '•■--''. -,'•- 

• *■ ': ■'■*' f^f -^ 

67. O istoj temi 

3724. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je 
Muavija b. Hisam prcnijevsi od Hamze ez-Zejjata, on od Habiba b. Ebu 
Sabita, on od Urvea, a on od Ai§e, koja je kazala: "Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, bi (cesto) govorio: Allahumme afinifi dzesedi 
ve afmi fi besari vedz'alhul-varise minni la ilahe illellahul-Halimul- 
Kerimu, Subhanallahi Rabbil-arsil-azitni vel-Hamdu lillahi Rabbil-alemin 
(Allahu, u£ini mi zdravim tijelo moje i vid moj i ucini mi ga zdravim do 
smrti ' . Nema drugog Boga osim Allaha, Blagog i Plemenitog, neka je 
slava Allahu, Gospodaru Vclikog Prijestolja, i hvala Allahu Gospodaru 
svjetova)." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 105 Cuo sam Muhammeda (El- 
Buharija) kada je rekao: Habib b. Ebu Sabit nije cuo nista od Urvea b. 
Zubejra. 

<Ua t-Jb A A 
:'JlJ i'J?j> J, '£ JC* J\ '£ jZj&\ J> cct y\ If^Uf ^Z'/ y\ \2jZ- . rv t y ill fcjfj .t^i iil3 ^ JjOi cJi .as>iL JLss-T cjf s-^i JS" ^i 'ja ili ijpf .i* j3ij ,ft Tj. ucini mi vid zdravim i u starosti da dobro vidim sve do moje smrti. 
1057 Biljezi ga i Hakim u Musledreku. 259 ^Js- j&\ .tip, dJjji ^4ii jkdi cJfj .6^ iii*j3 ^4ij ysUaJi cJ?) .I^s. a^i; ^4ii 

o'jjj .lai _j>ti ^JLpUI j^p- ^j^pUl ,_jLi1si ^/"j c£_)j lj£*j ■^-rij' Cj~*~ *-***" '•** 

68. O istoj temi 

3725. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurcjb; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Usama 1 05S prenijevsi od A'mesa, on od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea, 
koji je kazao: "Jednog dana dode Fatima Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve 
sellem, da od njega zatrazi sluskinju, a on joj rece: "Reci: Allahumme 
Rabbes-semavatis-seb'i ve Rabel-arsil-azim ve Rabbena ve Rabbe kulli 
sej'in, Munezilet-Tevrati vel-Indzili vel-Kur'ani Falikal-habbi ven-neva 
Euzu bike min serri kulli sej'in Elite ahizun binasijetihi. Entel-Evvelu 
felejse kableke sej'un ve Entel-Ahiru felejse ba'deke sej'un ve entez-Zahiru 
felejse fevkake sej'un ve Entel-batinu felejse duneke sej'un, ikdi annid- 
dejne vagnini minel-fakri (Allahu, Gospodaru sedam ncbesa, nas Gospodaru 
i Gospodaru svega sto postoji, Koji si objavio Tevrat, Zebur i Kur'an i koji 
cinis da zrnje i kospice proklijaju, utjecem Ti se od zla svakog bica koje je u 
vlasti Tvojoj. Ti si Prvi i prije Tebe nije nista postojalo, Posljednji, sve ce 
pomrijeti samo ces Ti ostati, i Ti si Vidljivi, nema nista ocitije od Tebe, i Ti 
si Nevidljivi, osim Tebe ne postoji nista drugo tako nevidljivo, pomozi mi 
da vratim dug i sacuvaj me siromastva)." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Slicno su ovome prenijeli ncki 
A'mesovi ucenici od A'mesa. Neki su ga prenijeli od A'mesa, a on od Ebu 
Saliha kao mursel-hadis ne spominjuci u njegovu senedu: od Ebu Hurejrea. 

is* '£■ j^pUi £ j& J & J 'Je 'fi\ 'J J^. ir^Uf <£f J\ i&- .rvr\ 

^J-a <UJl Jj-ij JlT :JU jj*i- J> 4Jl Jup 'ye- _^SUl J, Jj>j Je- ojliJl J, *ii\ Xs- 'Jf- iy. J! 
I — 1 ^jJu 'ja'j .^UJ \i iSs-'i j*j .*~jy iJ <-J3 'y dL i^fri J\ j^l :Jj2j ^j aJlc- Jjl 

u — * 0* s-o* £f~0 j~*- vi-j-ii- \jj>j .ijx~~> j>u i/j» ^Ij j>& js- ^Q\ jj Ebu Usama Hammad b. Usama. 
260 69. O istoj temi 

3726. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Jahja 
b. Adem prenijevsi od Ebu Bekra b. Ajjasa, on od A'mesa, on od Amra b. 
Murrea, on od Abdullaha b. Harisa 1059 , on od Zuhejra b. Akmera 1060 , a on od 
Abdullaha b. Amra, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sell cm, bi govorio: "Allahumme iimi euzu bike min kalbin la jaliseu ve 
min duain lajusmeu ve min nefsin la tesbeu ve min ilmin la jenfe'u, euzu 
bike min haulail-erbe'i (Allahu, utjecem Ti se od srea koje se ne boji, od 
dove koja se ne usliSava, od duse koja se ne moze zasititi i od znanja koje ne 
koristi. Utjecem Ti se od to cetvero)." 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Dzabira, Ebu Hurejrea i Ibn 
Mes'uda. Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-sahihun-garibun. 1061 

«U* <-^b .V » 

:^f Jl5 ?#j 0\ xii fi 'JZ* I* :Ji_ -<X,\ l& ^ J^ y» ja :Jli £± J j«> 
^—i ^j — ll : JlJ ?iL4ajj \il&'J Jja 'p$i : Jli ,*UlJl ^ »ju»-1jj ^jUI ^ SL. :a*L. 
jli 2r^" «& ^ :J^ .SJUViiaS k ^£JS' ilsili c.U'J ^ &l?j lit ^ai- U : Jvl . t UlJi 

^_i ^_. ^iufj cs^j ^'f $ji ji : jui >s ^pj c 4^> pSu^Ii ^ *Iji J>-3 b - * 
Or 70. O istoj temi 

3727. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Muavija prenijevsi od Sebiba b. Sejbea 1062 , on od Hasana el-Basrija, a 
on od Imrana b. Husajna koji je kazao da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, upitao moga oca: "Husajne, koliko bogova danas obozavas? 
Sedam, odgovori on, §est na Zemlji i jednog na nebesima. A kojeg od 
njih obozavas dragovoljno i iz straha? upita Vjerovjesnik, sallallahu 1059 Abdullah b. Maris cz-Zubejdi en-Nedzrani el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao je trecoj generaciji. Poznat je po nadimku El-Mukcttcb. 

1060 Zuhcjr b. Akmer ez-Zubcjdi Ebu Kesir el-Kufi prenosilac je hadisa koji, po misljcnju 
hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je trecoj genctraciji. 

1061 Biljcze ga Muslim u Sahihu i En-Ncsai u Sunemi. 

1062 Sebib b. Sejbe b. Abdullah et-Temimi el-Munkiri Ebu Ma'mcr cl-Basri iskren je 
prenosilac hadisa, ali je, prilikom prenosenja hadisa, bio sklon previdima. Pripadao je 
sedmoj generaciji. 

261 alejhi ve sellem. Onoga na nebesima, odgovori on. Na to ce Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem: Husajne, kad bi primio islam, ja bih te 
naucio dvije rijeci koje bi ti od koristi bile. PoSto, veli on, Husajn primi 
islam, rece: Allahov Poslanice, naufii me one dvije rijeci koje si mi 
obecao! On re£e: Reci: Allahu, uputi me na Pravi Put i saciuvaj me od 
zla moje duse." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Ovaj hadis je prenesen od Imrana b. 
Husajna i drugim senedom. 

« - c A ■, )j~S- ■£■ ■_•'•• y\ \Jj->-\ f\i- y) "j-*-' jUSj ,SJ -UjiJ Lj-U- TV" A 

ft u% £'4 jJLj 4* Jh jk y ' i^ ci' U l^iT : J is ^ Jt ^J 'j- v-lkji Jy 
kJ&j jJj-Ji ^b^ Jjdf, J^lij j^JJij i)>Jlj $» > iL i>l Jj $Jl : ol*&3l 

J_> yil £>f :,pf ^ x^- 'j- /£* y. J^L| iT^f >J- jj '^- £!^ TV Y ^ 
;LJ^j J-Jd0 y^O KrfJ'j J-^' 1 > iij i>i (/! $!' :Jji /lb £>IS* jiLj .Op aIu 71. O istoj temi 

3728. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Amir 1063 ; kaze: Nas je obavijestio Ebu Mus'ab 1064 prenijevsi od 
Ainra b. Ebu Amra, Muttalibova sticenika, a on od Enesa b. Malika, koji je 
kazao: "Cesto sam slusao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako 
(Allaha) moli ovim rijecima: Allah umme irmi euzu bikke minel-hemmi 
vel-huzni vel-adzzi vel-keseli vel-buhli ve daleid-dejni ve kahrir-ridzuli 
(Allahu, utjecem Ti se od brige, tuge, nemoci. lijenosti, skrtosti, 
prezaduzenosti i ljudskog ugnjetavanja)." Ovaj hadis Amra b. Ebu Amra je, 
sa ovim senedom, hasenun-garibun. 

3729. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Dzafer prenijevsi od Humejda, a on od Enesa: "Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, bi se molio govoreci: "Allahumine irmi euzu 
bike minel-keseli vel-heremi vel-dzubni vel-buhli ve fitnetil- Mesihi ve 1063 Ebu Amir el-Akadi. 

1064 Ebu Mus'ab Abdus-Sellam b. Hafs, neki kazu b. Mus'ab, el-Lejsi ili cs-Sulcmi cl- 
Medeni. Ibn Mein ga smatra pouzdanim prenosiocem hadisa. Pripadao jc scdmoj generaciji. 

1065 Biljeze ga u El-Kutubus-sitte svi osim Ibn Madzea. 

262 azabil-kabri (Allahu, utjecem Ti se od lijenosti, oronulosti, kukavicluka, 
skrtosti, iskusenja Mesiha (Dedzdzala) i kaburskog azaba)." Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 

v_JO Jl tUai ^P ^^liUl ^P Ip 'J, ilip lf^-1 ^jlplil J^i jj Jilki l3o>- .fVT 1 • 

.»& £_UJl ii«j jii^j <lIp aIJi ^^ ?«3l c4lj : J 15 j_^i jj Jll oli- ^i- *J ^i 

^'^ S * *" - a * •• a ?* .-a o - a '. - a J r * * 

e£jjj .uJU. — Jl j — ; ftUaP j^ Ju^pIII i±-iJb- ^t ^-^Jl |Ju ^ S-ij* ^r~*" ^-^~ *•& 

if ' * * -l''(l ,*«**»-',*"■ f'.-» '"'," ,•"• f ,*, ''«li, ; r# 'i- Ml*. J ft* 4 

cr*' 0^ ^^ ^-J b 0^ -*-<•■>- u^- 1 ol^jj jj j4*- u^oM jLio ^j .Uj>^ UjJ^ TVr 1 

jpLl_j cJS" lil :iJ J lis .r^' ji» j£*> J»- i^r 1)3 U^-^ ^^ *J£*J &■ ^ <J^> f«2l Ol 
,^-a J ii*is 5^13*1 ^ a, ^lii cJa U j^i :Jjsf cJT :Jl5 ?odi £l£ jLj ciS* lif 
:Jjlb cJS* Oif MjiK.A II jl illai ll (iAfj Jji £>lk£i :j&j 4* a^ 1 ^ (J3 ' J^ .l^Sjl 

yr-^ 1 a* ur* if ^'a jf- °<y '^/j ,Ji '} -j*^ '•& 0^ s-i> *£~^ j~^- £*•>*■ '-J* 

72. O brojanju rijeci tesbiha na prste ruke 

3730. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Abdul-Ala; kaze: 
Obavijestio nas je Assam b. Ali 1066 prenijevsi od A'mesa, on od Ataa b. 
Saiba, on od svoga oca, a on od Abdullaha b. Amra, koji je kazao: "Vidio 
sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako rijeci tesbiha 1067 
izgovara brojeci ih na (prste) svoje ruke 1068 ." 1066 Assam b. Ali b. Hudzejr el-Amiri cl-Kilabi Ebu Ali el-Kufi iskren je prenosilac hadisa. 
Pripadao jc devetoj generaciji. 

1067 Rijeci slave su: Subhanallahi, El-hamdulillahi i Allahu ekber, koje se poslijc svakog 
namaza izgovaraju po trideset i tri puta. 

1068 U Ebu Davudovoj predaji ovog hadisa stoji: "Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem, kako rijeci tesbiha izgovara brojeci ih na prste svoje desne ruke." Biljcze Ebu 
Davud i Et-Tirmizi u Sunenima od Sa'da b. Ebu Vekkasa da je usao sa Allahovim 
Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kod neke zene prcd kojom su bile sjemenke i sitni 
kamencici kojima je brojala rijeCi tesbiha koje je izgovarala. Vidjevsi to, Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, joj rece: Hoces Ii da te uputim na nesto sto ce za tebe biti laksc i 

263 Ovaj hadis A'mesa od Ataa b. Saiba je sa ovim scncdom hascnun- 
garibun. 1069 Su'be i Es-Sevri su ovaj hadis u duzem obliku prenijeli od Ataa 
b. Saiba. O ovoj temi prenescn je hadis i od Jusejre bint Jasir. 

3731. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. BeSsar; kaze: Obavijestio 
nas je Sehl b. Jusuf; kaze: Nas je obavijestio Humejd prenijevsi od Sabita el- 
Bunanija od Enesa b. Malika. A obavijestio nas je Muhammed b. Musenna; 
kaze: Obavijestio nas je Halid b. Maris prenijevsi od Humejda, on od Sabita. 
a on od Enesa b. Malika: "Obisao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, nekog covjeka koji je bio toliko bolestan i isrcpljen da je izgledao 
poput pileta. Upita ga: Jesi li ti svoga Gospodara molio i od Njega trazio 
ozdravljenje? Jesam, veli on. Govorio sani: Allahu, sve ono cime me 
zelis kazniti na buducem svijetu ubrzaj mi to na ovome svijetu. Na to ce 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: Subhanallah, ti to neces moci 
izdrzati i podnijeti! Bolje bi bilo da si rekao: Allahu, podaj nam dobro i 
na ovom i na onom svijetu, i sacuvaj nas patnje u Ognju." 

Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-sahihun-garibun. Prenescn 
je sa vise seneda preko Enesa od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. L_j j* -I ^—ji js- i-«-i ULJl : Jli ijla y \ U^l jlLp j, >y^. Ljj^- TVrT 

^J p \h\ -.jf-'Xi OlS* j&J «ul* ijl J^> ^4il Oi :«i!l xs- 'Js- &%4, ,j>'£$A 4 c-L &~>C jjj>- ili .JjA\' 3 LiUiJij Jai) ^'x£\ di)U jednostavnije? Reci: Subhanallah onoliko puta koliki jc broj bica koja je Allah stvorio na 
nebu..." U prcdaji koju biljczi Et-Tirmizi u Dzami'u od Safije stoji da je ona kazala: 
"Jcdnom prilikom jc kod mcnc uSao Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, i ispred 
mene zatekao cetiri hiljade sjcmenki kojima sam brojala rijeci tesbiha koje sam izgovarala. 
VldjevSi lo ispred mene upita: Na ovo brojis rijeCi tesbiha koje izgovoras? HoccS li da te 
uputim na veci broj od toga? Hocu. odgovorih. a on rcee: Reci: Neka jc slava Allahu 
onoliko puta koliko ima Njegovih stvorcnja." 

Na temelju ova dva hadise E§-Sevkani smatra da je dopuSteno rijeci tesbiha: 
Subhannatlahi, El-Hamdullillahi i Allahu Ekber, koje izgovaramo, brojati na prstc, 
sjemenke, sitne kamenCicc i tespih." Upotreba tesbiha ne moze se smatrati novotarijom kako 
to neki ncupuccni misle, posto tespih, kako vidimo ima utemeljenje u ova dva hadisa. ( Vidi: 
ES-Sevkani, Nejlul-eviar, II, str. 352 i 353., egipatsko izdanje). 

1069 Biljeze ga i En-Nesai u Sunemi i Hakim u Mustedreku. Hakim smatra da je ovaj hadis 
vjerodostojan. 

1070 Biljczi ga i Muslim u Sahihu. 264 


73. O istoj temi 

3732. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijcstio nas 
je Ebu Davud 1071 i kazao: saopcio nam je Su'be prenijevsi od Ebu Ishaka 1 " 7 ", 
koji je kazao: Cuo sam Ebu Ahvesa 1073 kada prica od Abdullaha da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, molio: "Allahumme inni es'e/ukel- 
huda vet-tuka vel-afafe vel-gina (Allahu, ja od Tebe trazim uputu na Pravi 
Put, bogobojaznost, cednost i zadovoljstvo)." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 1074 ' 

lU •*•-*? -> of. a * o i> - > * * . 9' , f o J -> ■- t !«"• * *'*•*" *i i "-^ ' Mk i MW 

«d)l Jl^P -S- t^jUAjUl -Lx~« -j) -Uj>w qP UJai jj X*j*-* {jj^-\ V^-T ^ «•*>• TV" l 

J_Uii) i£j j^ Li-j £J$- dJj'Lf j\ j^lll : jy; ijla frlpi j» JlS" :jJLj 4£ «JJi J^> 
OL-Sj :J\S .jjdi »U!l >3 ^'j ^ r j* ^1 Ifd &#■ J^r 1 ($' -^ ^ tff*' 

d-jj i- Ij i .^~i | J^*' i)V> : J^ aIp o'j^u ijls \fi lij i*L>j Alii *JJi L? U«> -sUJi J_^"3 • * . * ■ 74. O istoj temi 3733. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Fadl prenijevsi od Muhammeda b. Sa'da el-Ensarija 1075 , on od 
Abdullaha b. Rcbi'a ed-Dimeskija 1076 , koji je kazao: Ispricao mi je Aizullah 
Ebu Idris el-Havlani prenijevsi od Ebu Derdaa, koji je kazao da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Jedna od dova Davuda, a.s, 
bila je: Allahumme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men juliibbiike vel- 
amelellezi jubelliguni hubbeke. Allah umme-dzal hubbeke ehabbe ilejje 
min nefsi ve ehli ve minel-mail-burid (Allahu, ja Te molim, podari mi 
ljubav prcma Tebi i onome koji Tebe voli i uputi me na djelo kojc ce mi 
proizvesti ljubav prema Tebi. Allahu, ucini da moja ljubav prema Tebi bude 1071 Ebu Davud et-Tajalisi. 
11172 Ebu Ishak cs-Sebej'i. 

1(173 Ebu Ahves Avf b. Malik b. Nadle el-DzuSemi Ebu Ahmes el-Kufi pouzdan je 
prenosilac hadisa. Pripadao jc trecoj gcneraciji. Ubijen je za vrijeme Hadzdzadzove 
vladavinc u Iraku. 
1U7 '' Biljczi ga i Muslim u Sahihu i Ibn Madze u Simenu. 

1075 Muhammed b. Sa'd el-Ensari es-Sami iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je sestoj 
gcneraciji. 

1076 Abdullah b. Rebi'a b. Jezid ed-DimeSki, neki vele Ibn Jczid b. Rebi'a, nedovoljno je 
poznat prenosilac hadisa (medzhul). Pripadao je sestoj gcneraciji. 

265 veca od moje ljubavi prema sebi, prema mojoj porodici i ljubavi prema 
hladnoj vodi). Kad god bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
spomenuo Davuda, a.s, rekao bi: On je bio najpobozniji u ljudskom 
rodu." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1077 

I — a ji^i .'iJlup i^- ^Juilj ji Li-j 2JS" ^jjI j*4^> :*ft*a ^ J>C OlT LI jUL.j *lli *JJi 75. O istoj temi 

3734. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki'; kaze: Obavijestio nas je 
Ibn Ebu Adij prenijevsi od Hammada b. Selemea, on od Ebu Dzafera el- 
Hatmija 1 7 , on od Muhammed b. Ka'ba el-Kurezija, on od Abdullaha b. 
Jczida el-Hatmija el-Ensarija, kojije rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, bi u dovi govorio: Allahumme-rzukni hubbeke ve hubbe 
men jenfeuni hubbuhu indeke. Allah umme ma rezakteni minima uhibbu 
fedz'alhu kuvveten li funa tuhibbu. Allahiimme ma zevejte anni minima 
uhibbu fedz'alhu feragan liftma tuhibbu (Allahu, podari mi ljubav prema 
Tebi i ljubav prema onome prema kome ce mi ljubav kod Tebe koristiti. 
Allahu, sto Si mi podario od onoga sto volim, ucini mi to snagom da 
ustrajem u onome sto Ti volis. Allahu, uskratio Si mi ono sto bih volio pa mi 
podari ono sto Ti volis)." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Ebu Dzaferu el-Hatmiju je ime Umejr 
b. Jezid b. Humase. 

I b jf- ^y ^y_ -U~- -j-L»- :Jvi lSjJS' -1*>i y.' "y^- 1 f^ y. -Uj>-I UjJj- .rVvo 

j*l_^<j 41* *iJi JLt> ^3l L$ :JV3 xSS- J j£i y\ °jf- j£i J, JS^'Jt. '^2\ ^J J 1077 Biljezi ga i Hakim u Mustedreku. 

' 07S Ebu Dzafer Umejr b. Jezid b. Umejr b. Habib b. Hamase el-Hatmi el-Ensari el-Medeni 

iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je §cstoj generaciji. Nastanio se u Basri. 

266 J Jl L ji ^ji _jj OjJ- ^i-jJj- ^y A*-\!l lijl ^ Ul AJyii U k-J^ ij"^*" ^-i-^- '«** * -> - 76. O istoj temi 3735. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Ahmed ez-Zubejri i kazao: Tspricao mi je Sa'd b. Evs prenijevsi od 
Bilala b. Jahjaa el-Absija, on od Sutejra b. Sekela 1080 , a on od svoga oca 
Sekela b. Humejda 1081 , koji je kazao: "Dosao sam Vjerovjesniku, 
sallallahu alcjhi ve sellcm i rekao: Allahov Poslanice, poduci me 
rijecima kojima cu traziti utociSte. On me, veli, uze za ruku i rece: Reci: 
Allahumme inni euzu bike min serri sem'i ve min serri besari ve min serri 
lisani ve min serri kalbi ve min serri menijji ja'ni ferdzehu (Allahu, ja Ti se 
utjecem od zla mog sluha, zla mog vida, zla mog jezika, zla mog srea i zla 
moje sperme tj. njenog spolnog organa)." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 10, ! Poznat nam je samo sa ovim 
senedom preko Sa'da b. Evsa od Bilala b. Jahjaa. 

*i* Ob .VV 

* ^Uij US' s-IpjJi \ja 1 gaU? 015T iL.} aIIp aJJi ^Ue aJUi J_^j 0! i^-Lp jl *IJi -lp ^* 

^ ^ * — - ^ 

5 — ^i [j__« dL i_^lj _^aJl v_jlji 'jaj '^>r i_*U# j* dL 5j»l ,ij ^\ rdT^ill ^» h'jjLl\ 
* Lj_^- ?*->*1s> ^-^ c-j-i^- Ui .oUUJlj UwUJl a3 'ja Cil> i_^pij Jl?-jJl *.....'jl 
£) — * >/j* Ji fU^> °js- jUlL. ^ sjli- \jj^-\ "jIjI^Ji J>^-! jj ^JjL* &**»■ -WW 

j — iili Ails ^s [^»j ( y«Jl ilsj 'pi j^>) jlaJi k-jlOPj jliJl i3j jllJl ol^Pj jGi a3 'ja dL 1079 Sa'd b. Evs el-Absi Ebu Muhammed el-Katib el-Kufi pouzdan je prcnosilac hadisa. 

Pripadao je sedmoj generaciji. Ibn Hadzer el-Askalani smatra da je pogrijesio El-Ezdi kada 

ga je ocijenio slabim prenosioccm. 

losn Sutejr b. Sekcl el-Absi cl-Kufi pouzdan je prcnosilac hadisa. Pripadao jc trecoj 

generaciji. 

" Sekel b. Humejd el-Absi el-Kufi, Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 
Ius:: Biljcze ga i Ebu Davud i En-Nesai u Svnenima. 267 •Jj^ ^ ^ lii . ?J uio p&O frfO J-^ 1 > ^ i> ? J\ ^ 

j p ^--ojJi ^ «uJi Xs- ^j jLp /jP Q'jt' jj fLi-* ^p a-Up by^i ^j"- 5 * Uj-\j>- TVTA 

^ ^"j'j ,J y** 1 i*-^' lAJldj ■*■* Ji^i I^J *^* *^' •J*" *^' <Jj-"0 ^-**~» :cJl» '^tSd- 

* £^ ^- 1^ lii .(JUsSl jJ^Jb yJbJl) 

77. O istoj temi 

3736. ISPRICAO NAM JE El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je Ma'n; 
kaze: Nas je obavijestio Malik prenijevsi od Ebu Zubejra el-Mckkija, on od 
Tavusa el-Jemanija, a on od Abdullaha b. Abbasa da ih je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleni, poducavao ovoj dovi kao sto ih je 
poducavao nekoj suri iz Kur'ana: Allahumme inni euzu bike min azabi 
Dzehenneme ve min azabil-kabri ve euzu bike min fitnetil-Mesihid- 
Dedzdzal ve euzu bike min fitnetil-mahja vel-memat (Allahu, utjecem Ti se 
od dzehennemske patnje i patnje u kaburu, utjecem Ti se od iskusenja 
Mesiha-Dedzdzala, i utjecem Ti se od iskusenja zivota i smrti)." 1 Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun-garibun. 

3737. ISPRICAO NAM JE Harun b. Ishak el-Hemdani; kaze: 
Obavijestio nas je Abde b. Sulcjman prenijevsi od Hisama b. Urvea, on od 
Svoga oca, a on od Aise, koja je kazala: "Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve selleni, molio se ovim rijecima: Allahumme inni euzu bike min 
fitnetin-nar ve azabin-nari ve fitnetil-kabri ve azabil-kabri ve min serri 
fitnetil-gina ve min serri fitnetil-fakri ve min serril-Mesihid-Dedzal. 
Allahumme-gsil hatajaje bi mais-seldzi vel-berdi ve enki kalbi minel-hataju 
kema enkajtes-sevbel-ebjeda mined-denesi ve baid bejni ve bejne hatajaje 
kema ba'adte bejnel-mesriki vel-magribi. Allahumme inni euzu bike minel- 
keseli vel-heremi vel-me'semi vel-magremi (Allahu, ja Ti se utjecem od 
dzehennemskog iskusenja i dzehennemske patnje i kaburskog iskusenja i 
kaburske patnje, i od zla iskusenja bogatstva' 0i i od zla iskusenja 
siromastva 0Sf> i zla Mesihad-Dedzdzala. Allahu, operi moje grijehe vodom 
od snijega i leda i ocisti moje srce od grijeha kao sto si ucinio da se cisti l0!U Prcma misljenju vecine islamskih ucenjaka, mustehab je uciti ovu dovu. Neki, pak, 
uecnjaci smatraju da je ucenje ove dove obavezno (vadzib). En-Ncvevi kaze da je Tavus 
zaluijcvao od sina da obnovi namaz ukoliko u namazu ne bi proucio ovu dovu. 

84 Biljeze ga i Muslim u Sahilm i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima. 
1085 To moze da znaci: Sacuvaj me zla koje moze da proizide iz pohlcpe za bogatstvom i 
bogatstva koje ce biti troscno u ono Sto nije dozvoljeno. 

mt Zla koje moze proizici iz siromastva tako sto osoba moze podlcci i nc odoljcti 
siromastvu i poceti sticati imovinu ne birajuci sredstva kako ce do njc doci. 

268 bijela odjeca od prljavstine. Udalji me od grijeha kao sto si udaljio istok od 
zapada. Allahu, ja Ti se utjecem od lijenosti, iznemoglosti, grijesenja i 
zaduzenosti)." Ovaj hadis je hasenun-sahihun 1087 

3738. ISPRICAO NAM JE Harun 1088 ; kaze: Obavijestio nas je 
Abde 1089 prenijevsi od Hisama b. Urvea, on od Abbada b. Abdullaha b. 
Zubejra, a on od Aise, koja je kazala: "Cula sam Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, gdje na samrti govori: "Allahumme-gfirli 
verhamni ve elhikni bi refikil-a'la (Allahu, oprosti mi, smiluj mi se i 
pridruzi me ostalim vjerovjesnicima)." Ovaj hadis je hasen-sahih. 1 9 

«Uo ub .VA 
J_4JJl 'j—a !&£& iiiij aj£ *ili j^> ^ J>"j v-^ J\ ^ '^ ■'*& Cute if ^3 

.&J& ^P tor} j^ ^ 

78. O istoj temi 

3739. ISPRICAO NAM JE El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je Ma'n; 
kaze: Nas je obavijestio Malik prenijevsi od Jahjaa b. Seida, on od 
Muhammeda b. Ibrahima et-Tejmija, da je Aisa kazala: "Spavaia sam 
pored Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Izgubio se nocu od 
mene, i ja sam ga, probudivsi se, u mraku trazila. Moja ruka dotaknu 
njegova stopala dok je bio na scd/di i dok je izgovarao: Euzu biridake 
min sahatike ve bimuafatike milt ukubetike la uhsi senaen alejke Ente 
kema esnejte ala nefsike (Utjecem se Tvojim zadovoljstvom od Tvoje 
srdzbe i Tvojim izbavljanjem od Tvoje kazne, ja ne umijem da Te pohvalim, 1087 Biljeze ga u El-Kutubus-sitte svi, osim Ebu Davuda. 

1088 Harun b. Ishak b. Muhammed b. Malik el-Hemdani Ebu Kasim cl-Kufi iskrcn jc 
prenosilac hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. Umro je 258. godine po Hidzri. 

089 Abde b. Sulejman cl-Kilabi Ebu Muhammed el-Kufi neki vcle da mu je ime Abdur- 
Rahman. On je pouzdan i siguran prenosilac hadisa. Pripadao je osmoj generaciji. Umro je 
187. godine po Hidzri. 
'" 90 Biljeze ga El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

269 Ti si onakakv kako Si sam o Sebi pohvalu izrekao)." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 1091 Prenesen je sa vise seneda od Aise. 

3740. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 
prenijevsi od Jahjaa b. Seida sa ovim senedom slicno prethodnom hadisu, 
s tim sto je u njemu dodao: Ve euzu bike minke la uhsi senaen alejke 
(Utjecem se Tobom od Tebe, ne mogu pobrojati pohvale na Tebe)." 

79. O istoj temi 

3741. ISPRICAO NAM JE El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je Ma'n: 
kaze: Nas je obavijestio Malik prenijevsi od Ebu Zinada, on od A'redza, a on 
od Ebu Hurejrea, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: 
"Neka ne govori nijedan izmedu vas : Allah uma-gflr li in si'te, 
Allahumme-rhamnl in si'te (Allahu, oprosti mi ako hoces, Allahu, srailuj mi 
se ako hoces), nego neka Ga odlucno mole i od Njega uporno traze, od 
toga On nece prijezir osjetiti." 1092 Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 10 

<Ua *_;b .A ♦ 

iUJ JT bj Jja : JA1 jU^j -lii- «Ul ^^ *JJl Sj~-'j ^ •jt/> (J J* 0**-'J\ •*** tf *^- l£' 
^jfc I 4-Jij ,«LJ L-*£-S ^>lu ji : Jyi >!Jl J#l lii Jb #- UjJi frCJl ji *.,*. I0 '" Biljezi ga i Muslim u Sahihu. 

m2 Allah dz. §., voli kada Ga njcgovi robovi odluCno mole i kad uporno od Njega traze. Ne 

voli Allah one robove koji prilikom dove govore: Daj mi ako hoceS, Oprosti mi ako hoccS, 

Smiluj mi se ako hoces, i si., jer to ukazuje na njihovu drskost i na to da im nije stalo do 

toga hocc li im On dovu uslisati ili ncce. 

I "' lj Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i Ebu Davud u Sunenu. 

270 ?£LI«I *&fUl ^f iLij «l!p <jjl J^> 4JJI Jj1»3 b - J^ : J^ **£> ■ / o* -^ o? O^^ 1 -£■ 

.otu&Jl oljIUll >'S) ,ytfl JJLUi ijf£- :JlS 
: Jl_J iff j£.j «£. aUi Jl, yji ^ 'p- Jij jS J ^ ^jj oS} .^- o^ lii 

80. O istoj temi 

3742. ISPRICAO NAM JE El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je Ma'n; 
kaze: Nas je obavijestio Malik prenijevsi od Ibn Sihaba, on od Ebu 
Abdullaha cl-Egarra, on od Ebu Selemea b. Abdur-Rahmana, a on od Ebu 
Hurejrca da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve scllem, kazao: "Svake 
noci Nas Gospodar silazi na ovozemaljsko nebo i tu ostaje posljednju 
tredinu noci govoreci: Ko zeli da Me za nesto zamoli pa da mu uslisam. 
Ko zeli da od Mene nesto zatrazi pa da mu dam. Ko zeli da od Mene 
zatrazi oprost pa da mu oprostim." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. Ebu Abdullah el-Egarr se zvao Selman. 
O ovoj temi su prcncseni hadisi i od Alije, Abdullaha b. Mes'uda, Ebu Seida, 
Dzubejra b. Mut'ima, Rifae el-Dzuhenija, Ebu Derdaa i Osman b. Ebu Asa. 

3743. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Jahja es-Sekafi el- 
Mirvezi ; kaze: Obavijestio nas je Hafs b. Gijas prenijevsi od Ibn 
Dzurejdza, on od Abdur-Rahmana b. Sabita, a on od Ebu Umamea, koji je 
kazao: "Neko upita: Allahov Poslanice, koje se dove najcesce usliSavaju? 
On rece: One koje se upute u posljednjem dijelu noci i one koje se 
upucuju nakon propisanih namaza." 

Ovaj hadis je hasenun. Preneseno je od Ebu Zerra i Ibn Omera da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "U posljednjem dijelu noci 
dova je najvrednija i najcesce je primljena." I slicno ovome. 

«Ua ub .A \ 

&-'t}$'J* : J^ j&J 4* *il J^> *AN Jji»j 0J :J k llif L-U- :Jli Mjj J> JLS 'y- 
LJl rtjl I) tfll ilft jiib- y^-'j 2)&S\fcj ib> iUi- 'j^sJ'j 2&£J Uk>! ^AJl '^Lal Muhammed b. Jahja b. Ejub b. Ibrahim es-Sckafi el-Mirvezi el-Kasri el-Muallim 
pouzdan je prenosilac i hafiz liadisa. Pripadao je deseloj generaciji. 

271 .ii_ii i*y. ^ LjO>\ u is iBi ''Jis- ilj ,'dSjSyj && lolki ofj iii kip ii sJ'j^j cJf 

.L_>y- li^oi- Lii .4_Ji [y iQJi £IJB ^j L»Ctfi U aJ Jjjl y& —4; j^- l$!li Olj 

81. O istoj temi 

3744. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman; kaze: 
Obavijestio nas je Hajvc b. Surejh el-Himsi 10 ' 5 prenijevsi od Bekijjea b. 
Velida, a on od Muslima b. Zijada 1096 , koji je kazao: Cuo sam Encsa kada 
veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllem, kazao: "Ko, kad 
osvane, rekne: Allah umme asbahna nushiduke ve nushidu hamelete 
arsike ve melaiketeke ve dzemi'a halkike bi ennekellahu la ilalie ilia Elite 
vahdeke la serike leke, ve enne Muhainmeden abduke ve resuluke (Allahu. 
uzimam Te za svjedoka i uzimam za svjedoke nosioce Tvoga Prijestolja, i 
Tvojc mclcke i sva Tvoja stvorenja da si samo Ti Bog, da si Jedini i da 
nomas druga, i da je Muhammed Tvoj rob i poslanik), Allah ce mu oprostiti 
svaki grijeh koji pocini taj dan. Ko to rekne kad omrkne, Allah ce mu 
oprostiti svaki grijeh koji pocini te noci." 1097 Ovaj hadisje garibun. 

*jj* ob .AT 
U/^ J^&x^tf l J^ '^ 'J -L~Jl & lT>f >i- 'J, *J* l£k TVie 
j^3 ^JJl Ol£i Ol 2)»&& cJttli ,J)i Jji-j b :'jli uXj 'J :£yy» J 'y- JjLjl J\ "y- 

j— ^ :Jv5 .^33 oj ^ a>j ltf jis ^ ^ £33 ,^'a j >i J4L1 : j is aifl & yj 

* v^y* ^-^- Uij ■js*' J^5ij • j4^' ji viS* **- jl bi~^' y'j •^=-» 1 jS'y 1 J* S 'J 

82. O istoj temi 

3745. ISPRICAO NAM JE AH b. Hudzr: kaze: Obavijestio nas je 
Abdul-Hamid b. Omer el-Hilali prenijevsi od Seida b. Ijasa el-Dzurejrija. on 10,5 Surejh b. Hajve b. Jezid el-Hadremi Ebu Abbas el-Himsi pouzdan jc prcnosilac hadisa. 
Pripadao je desetoj generaciji. 

Muslim b. Zijad el-Himsi prcnosilac je hadisa, koji, po ocjcni hadiskih ucenjaka, 
zadovoljava (makbul). Pripadao jc cetvrtoj generaciji. 

1097 Ovo se, dakako, odnosi na male grijehe koje osoba pocini prema Allahu. Za velike 
grijehc prema Allahu potrebno jc iskreno pokajanje (tcoba), a za grijehe prema drugim 
ljudima potreban je njihov halal. 
m * Biljeze ga i Ebu Davud u Sunenii i En-Nesai u djelu Amelul-jevmi vel-lejleli. 

272 od Ebu Selila 1 , a on od Ebu Hurejrea: "Neki covjek rece: Allahov 
Poslanice, cuo sam tvoju dovu koju si ucio nocas. Ono sto je do mene, od 
nje, doprlo jeste: Allahumma-gfir li zenbi ve vessV li fi dart, ve batik li 
flma rezakteni (Allahu, oprosti mi moj grijeh, ucini mi moju kucu 
prostranom, blagoslovi me u onome cime si me opskrbio). Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, upita: Da nesto u njoj, mo/da. nije 
ispusteno."""" Ebu Selil se zvao Durejb b. Nukajr, neki kazu Nufejr. Ovaj 
hadisje garibun." 01 

j_a ^j — aj lilij aILp dJJl ^Lo .dJl Jj-ij ilJlS" UJJ :Jli ^lt 2rf' ^i ^'S** u^ 1 O"' -^ !•*" 

^1 jj I ill' ^yu U vjl.-.."^ j-» ^ *— j' jt-fU 1 :*<£*^J Oljpajl s-Ujf; jilb ^j^- ,_.~b>u> 

I iiuij .USj l\ oLiu UIXp- <u Oj^j U jJLh j-°j .SJasr <o b*Ly U CLLpli j*j .liL-obw 

Ujla ?lj .L-iUb [ji ^ Uj8 jj^-lj .& ^Lijljll iiv-lj .l££-i U l£fjSj tfjUfljfj &liltt 
!kL_; U'j .iIUp ijb J) I&a ^1 GoJi Jiiiii Jj llya ^ iS^ai Ji^- ilj .tfialp ji Ji 

^j ^Jl„« llJlii- ;Jli »b>wJl jl^U- b"^-i »--9Lp y) lij-s 1 ' jlij ,%j -ui*-« LL'-ii- . VViV 

■dp <dJi ,J^> «dJi J>-j cJul. ^ ? IJ j£y\ : Jli .j^j^" dlawlj :cii ?iJL» c-i-w j^ fj 

* - '.*,.* - ,-.. / M ' '.. '.'.. . 

<r-ij* J~^ ^-i-Ls~ 1-U* .J^Jji; (►J-- J 

83. O istoj temi 

3746. ISPRICAO NAM JE AH b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je Ibn 
Mubarek; kaze: Nas je obavijestio Jahja b. Ejub" 02 prenijevsi od '" Ebu Selil Durejb b. Nukajr cl-Kajsi cl-Dzurejri pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao 
je irecoj generaciji. 

Tj. da mozda nesto, od dobra ovoga i buduceg svijeta, u ovoj dovi nije ispusteno i da 
njomc nije obuhvaccno. Ona jeste kratka, ali jc u njoj sve sadrzano. 
"'" Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Et-Tabcrani u El-Mu'dzemul-kebiru. 
11112 Jahja b. Ejub el-Gafiki Ebu Abbas el-Masri iskren je prenosilac hadisa, ali jc ponckad 
prilikom prenosenja hadisa grijesio. Pripadao je sedmoj generaciji. 

273 Ubejdullaha b. Zehara, a on od Halida b. Ebu Imrana, 1 da je Ibn Omer 
kazao: "Rijetko bi kad Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
ustao iz sijela (medzlisa), a da se ne bi molio za svoje ashabe ovim 
rijecima: Allah umme-ksim lena win hasjetike majehulu bejnena ve bejne 
me'asijetike ve min ta'atike ma tubelliguna bihi dzenneteke ve minel-jekini 
ma tuhevvinu bihi alejna musibatid-dun'ja ve metti'na biesmaina ve 
ebsarina ve kuvvetina ma ahjejte/ia vedzalhul-varise minna vedz'al 
se'rena ala men zalemena vensurna ala men adana vela tedi'al musibetena 
fi dinina vela tedi'al ed-dun'ja ekbere hemmina vela meblega ilmina vela 
tusellit alejna men la jerhamnnal (Allahu, podari nam toliko 
bogobojaznosti prema Tebi sto ce biti dovoljno da nas sprijeci od grijcscnja 
prema Tebi, i pokornost prema Tebi sto ce biti dovoljno da njome dospijemo 
u Tvoj Dzennet, i toliko uvjerenja kako cemo lakse podnijeti ovosvjetska 
iskusenja. Ucini da nas sluh, nas vid i svu nasu snagu iskoristimo u 
pokornost prema Tebi, i to sve dok smo zivi i dok nas smrt ne zatekne. Ucini 
da nasa odmazda bude prema onima koji nam budu nasilje cinili i pomozi 
nas protiv onih koji nas budu napadali. Sacuvaj nas iskusenja u nasoj vjeri i 
ne dozvoli da nam ovaj svijet bude najveca preokupacija i cilj nasih 
saznanja. Ne daj vlast nad nama onima koji nece imati milosti prema 
nama)!" 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. ' Neki su ovaj hadis prenijeli od 
Halida b. Ebu Imrana, on od Nafi'a, a on od Ibn Omera. 

3747. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Asim" (b ; kaze: Nas je obavijestio Osman es-Sehham" 06 i kazao: 
Ispricao nam je Muslim b. Ebu Bekre" 07 i kazao: "Moj me otac cuo kad 
sarn rekao: Allahumme inni euzu bike minel-hemmi vel-keseli ve azabil- 
kabri (Allahu, utjecem Ti se od brige i tuge, od lijenosti i od kaburske 
patnje), pa me upitao: Sine, od koga si to c"uo? Cuo sam te, veil on, kad si 
te i te rijeci izgovorio. On rece: Redovno ih prakticiraj jer sam cuo od 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ih izgovara." Ovaj 
hadis je hasenun-garibun. I0S " Halid b. Ebu Imran ct-Tudzejbi Ebu Amr bio je iskren pernosilac hadisa i Seri'atski 

pravnik. Pripadao je petoj gencraciji. Bio je kadija u Africi. Umro je 125., neki vele, 129. 

godine po Hidzri. 

1104 Biljeze ga i En-Nisai u Sunenii i Hakim u Mitstedreku. Hakim smatra da je ovaj hadis 

vjerodostojan prema kriterijima -El-Buharija. 

1 ° 5 Ebu Asim Dahhak b. Muhalled b. Dahhak b. Dahhak b. Muslim en-Nebil es-Sejbani el- 

Basri pouzdan je i siguran prenosilac hadisa. Pripadao je devetoj gencraciji. 

1106 Osman es-§ehham el-Adcvi Ebu Seleme el-Basri. Neki velc da se njcgov otac zvao 
Mcjmun, a neki da se zvao Abdullah. Kao prenosilac hadisa nije los. Pripadao je sestoj 
gencraciji. 

1107 Muslim b. Ebu Bekre b. Haris es-Sekafi el-Basri iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je 
irccoj gencraciji. 

1 m Biljczi ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu. 

274 <uo ob .At 

^5 lij oUiT viUlpi ill :j^Lj 41p Jji Jl^. Jli J_^'j J JlS :Jli ^i ^i ojiiJi jp 

,.. i nil lJji ill all u' ^jkjji J^uii ilii J| ai ii :ji jii ?&i '1^ ^ °°!j ^ & >^ 

.^1 j>>ii Lj Jji b^. 4I11 ill aIi d .ij^'i 

84. O istoj temi 

3748. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hasrem; kaze: Obavijestio nas je 
Fadl b. Musa prenijevsi od Husejna b. Vakida, on od Ebu Ishaka, on od 
Harisa" 09 , a on od Alije, koji je kazao: "Jednom prilikom mi Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Hoces li da te poducim 
rijecima koje, ako ih budcs" izgovarao, Allah ce ti oprostiti grijehe, a 
ukoliko ti budu oprosteni grijesi, On ce ti njinia podici stepen? Reci: La 
ilci/ie illellahul-Alijul-Aziniu. La ilahe illellahid-Halimul-Kerimu. La ilahe 
Hlellahu subhanallahi Rabbil-arsil-azim (Nema drugog Boga osim Allaha. 
On je Svevisnji, Velicanstveni. Nema drugog Boga osim Allaha, On je 
Blagi, Plemeniti. Nema drugog Boga osim Allaha, neka je slava Allahu, 
Gospodaru Velikog Prijestolja)." 

Ali b. Hasrem kaze: Obavijestio nas je Ali b. Husejn b. Vakid prenijevsi 
od svoga oca isto to, osim sto je na kraju kazao: El-Hamdu lillahi Rabbil-alemin 
(Hvala Allahu Gospodaru svjetova). Ovaj hadis je garibun. Poznatnam je samo 
ovim senedom preko Ebu Ishaka od Harisa, a on od Alije. 

<Ua ub .A© 

■ .... \ ' ' ' !',<■" \ ■■ > I >>> i '>;-■* * - .1.1!. 1 ^. „.., . 

j — p J*"-*! ^' {?• ^r'y. h j~*- ] <-*-**i j 1 . -^=^- ^^ l5 ~>«j j> -u^ u,.b- .rvtn 

iSi I'j—s-'i :li — l»j <uIp 4JJ1 ^JLo *iJi J_j-»j Jli : Jli Jul. 'Je- -^i 'jc- XiL. jj alk-. J,_ 1^*1^1 w Haris b. Abdullah el-A'ver cl-Hemdani Ebu Zuhejr el-Huti el-Kufi u hadisima koje on 
prcnosi ima slabosti. En-Ncsai je od njcga zabiljczio samo dva hadisa. Po misljenju Sa'bija, 
on je lazac. Sumnjalo se da je rafidija. Umro je za vrijeme Ibn Zubejrova hilafeta. 

275 £_J_J ^J ifo .jyJUaJl 'ja oif J\ db r lkl. cJi Ul aJj U :0_pJl JaJ ^ 'ytj iM Sj 0j3l 

.aJ aJJi '^j^La Jj JaJ t"Ji ^ lil~» A?-j l# 

a *■ i a *■ ' a * » i - * a * * a a * i ti ' ' ' f t a * & a*l ... * + • t & - > * at* » - * * * 

* 

85. O istoj temi .1110. 3749. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Jahja' ' 1U ; kaze: Obavijestio nas 
je Muhammed b. Jusuf 1 ' "; kaze: Nas je obavijestio Junus b. Ebu Ishak prenijevsi 
od Ibrahima b. Muhammeda b. Sa'da "\ a on od svoga oca Sa'da, koji je kazao 
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zennunova" 13 , a.s, 
dova kojom je molio, dok je bio u utrobi ribe, bila je: La ilahe ilia Elite 
subhaneke inni kuntu minez-zalimin (Nema drugog Boga osim Tebe, hvaljen 
neka Si, a ja sam se, zaista, ogrijesio prema sebi!). Nece se njome nikada 
obratiti jedan musliman za nesto a da mu Allah to nece uslisati."" 14 

Muhammed b. Jusuf jedanput kaze: Od Ibrahima b. Muhammeda b. 
Sa'da, a on od Sa'da. Mnogi su ovaj hadis prenijeli od Junusa b. Ebu Ishaka, 
on od Ibrahima b. Muhammeda b. Sa'da, a on od Sa'da, a u njemu nisu 
spomenuli: od njegova oca. Neki, medu kojima je i Ebu Ahmed ez-Zubejri 
od Junusa i kazu: od Ibrahima b. Muhammeda b. Sa'da, on od njegova oca, a 
on od Sa'da slicno predaji Muhammeda b. Jusufa. 

4w i-jb .A"\ 

j_a -L_?-lj 'Js- AJl» U-J J?-~j'j A*~J aJJ Oj :Jli liX-j *lli «dJl ^lla l gJl ji- »jd!/* ^ -l tj* '"" Muhammed b. Jahja ez-Zuhcli je poznati imam u hadisu. 

"" Muhammed b. Jusuf ed-Dubei el-Ferjabi. 

1 ' 13 Ibraliim b. Muhammed b. Sa'd b. Ebu Vckkas el-Medeni el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. 

Za njega Ibn Hiban kaze da nije hadise skusao od ashaba. Pripadao je Sestoj gcncraciji. 

Zennun je Junus. a.s. 
" 4 Ovaj hadis su zabiljezili i En-Nesai u Siinenu i Hakim u Mustedreku. Hakim vcli da je 
sened ovog hadisa vjerodostojan. 

276 »J— ij* y*l & Jiji~~ y. ^^ Cf jUj - CH ^ J* L5^ UI "^ ^' J : '- a --> J - J U 

•»il»j 4_Ii- «JJl JJU .-III /jP »ji3* 

86. O istoj temi 

3750. ISPRICAO NAM JE Jusuf b. Hammad el-Basri; kaze: 
Obavijestio nas je Abdul-A'la" 15 prenijevsi od Seida" 16 , on od Katadea, on 
od Ebu Rafi'a 1 " 7 , on od Ebu Hurejrea, a on da je Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, kazao: "Allah ima devedeset i devet imena, stotinu 
manje jedno, ko ih zapamti, uci ce u Dzennet." 1118 

Jusuf kaze: Obavijestio nas je Abdul-A'la prenijevsi od Hisama b. 
Hassana, on od Muhammeda b. Sirina, on od Ebu Hurejrea, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. slicno. Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 1 " Prenesen je sa vise seneda od Ebu Hurejrea, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

<Uo ub .AV 
IsjuJi jJ&Ji ^ji j£ji jijjjl j*^Ji ^.p'l pllLlI ^.jiai iLUJi L»-^l ^^Ji ^» 

J.l—'j'l j*iJl £»fyl ^JiJlSJl ia-odl jaj$\ Lliil £&J°I jl$l Lilijll jl^iil jUiSl j^&iJl 

ks-j&ii ^Ji ^uii jjkUi jjkii jjaiJi ^£Ji y=Ji ujJji juJi j&ji ^ii y*li\ 
i£ji d^g'i i*y» ijSjji j^ji ^rji L^iii L^n j^Ji jj^Ji L-^Ji cJuii 
f>j_3i J^Ji c-Jji .^Ji jgiuii k4U'i ,^«ii» i*^ji Jjijii u^ii ^jiii j/ji* JMi 1 Abdul-A'la b. Abdul-A'la el-Basri Ebu Muhammed b. es-Sami pouzdan jc prcnosilac 
hadisa. Pripadao jc osmoj gcneraciji. Umro je 189. godine po Hidzri. 
""' Seid b. Ebu Arube autor jednog od poznatih musneda. 

1117 Ebu Rafi' Nufej' es-Saig el-Medeni pouzdan je i siguran prcnosilac hadisa. Pripadao je 
drugoj generaciji. Vise je poznat po nadimku Ebu Rafi' nego po imcnu. Zivio je u Basri. 

1118 Islamski ucenjaci su jednoglasni u misljenju da broj Allahovih imena koji je spomenut u 
ovom hadisu nije decidan. To ne znaCi da ih nema i vi§c, ncgo znaci da je devedeset i devet 
imena koja su vise poznata. 

1119 Biljeze ga u El-Kutubus-sitte svi osim Ebu Davuda, te Hakim u Musledreku i Ibn Hiban 
u Sahiliu. 

277 yijJi >di >4ji >tii jjtSi 'J^\ fiiiji ja&ji ^liii iwJi i^>Si o^uii iri^i 
.jj^aji Ia^ji liji^*i ^di «i?i tjii^ii j^i £JiiH 5&ii JjtJi sS jJi J^'i 

s at* - b j " "' a ' ** 

ij i»j •» lip aI^ i _ 5 La ^3i j* OS* ls*' ij* '■** -•=■*■ i k-*k ^-i-^ 1 '•** l j^3 .J ^ f^ is'/j 

£* '»* - f * £ 

^__^ 1,^ \Xk .'j$\ iiH) SLt 11) aJ} Jj aL i^Jlj ill Ol5v- :Jli ?Jjl Jjl-j U JJjJl * - o j * i i - J - :Jl_i ^1 JTjZ- :Jli OjQi x* J ullaJi -lp J o^rji Jup l2& TVo i 
■^ Lj^p &**• vij-ii- lii .jTJJi ^jJb- : Jl5 ?Ais?Ji j^^ij ^J ^^ .'j«i'jl5 aI^i ji»U^ *jjji 87. O istoj temi 

3751. ISPRICAO NAM JE Ibrahim b. Jakub 1120 ; kaze: Obavijestio nas 
je Safvan b. Salih; kaze: Nas je obavijestio Velid b. Muslim"" 1 ; kaze: Nas je 
obavijestio Suajb b. Ebu Hamza prenijevsi od Ebu Zinada, on od A'redza, a " :u Ibrahim b. Jakub b. Ishak el-Dzuzudzani pouzdan je prenosilac i hafiz hadisa. Pripadao 
jc jedanaestoj gencraciji. Nastanio se u Damasku. 
" :i Velid b. Muslim el-KureSi ed-Dimc§ki. 

278 on od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Allah ima devedeset i devet imena, stotinu manje jedno, 
ko ih spozna, uei ce u Dzennet. 1122 On Allah je Onaj osim koga drugog 
Boga nema, On je: Er-Rahman (Milostivi), Er-Rahim (Samilosni). El- 
Melik (Vladar), El-Kuddus (Sveti), Es-Selam (Onaj koji je bez nedostatka). 
El-Mu'min (Onaj koji svakog cini sigurnim), El-Muliejmin (Onaj koji nad 
svakim bdi), El-Aziz (Silni), El-Dzebbar (Uzviseni), El-Mutekebbir 
(Gordi), El-Halik (Tvorac), El-Bari'u (Onaj koji iz niceg stvara), El- 
Musavvir (Onaj koji svemu oblik daje), El-Gaffar (Onaj koji puno prasta), 
El-Kuhhar (Svemocni), El-Vehhab (Darezljivi), Er-Rezzak (Onaj koji 
opskrbu daje), El-Fettah (Sudac pravedni) El-Alim (Svcznajuci), El-Kubid 
(Onaj koji uskracuje), El-Bash (Onaj koji obilato daje), El-Hafid (Onaj koji 
ponizuje), Er-Rafi' (Onaj koji uzdize), El-Muizz (Onaj koji uzvisuje), El- 
Muzill (Onaj koji unizuje), Es-Semi' (Onaj koji sve cuje), El-Basir (Onaj 
koji sve vidi), El-Hakem (Sudac), El-Adl (Pravedni) El-Latif (Milostivi), 
El-Habir (Onaj koji je upucen u sve), El-Halim (Blagi), El-Azim 
(Velicanstveni), El-Gafur (Onaj koji prasta) Es-Sekur (Vrlo zahvalan), El- 
Alij (Uzviseni), El-Kebir (Veliki), El-Hafiz (Cuvaran), El-Mukit (Onaj koji 
cuva), El-Hasib (Onaj pred kojim ce se racun polagati), El-Dzelil (Velik), 
El-Kerim (Plemenit), Er-Rekib (Onaj koji stalno bdi), El-Mudzib (Onaj koji 
se odaziva), El-VasV (Onaj koji je neizmjemo dobar), El-Hakim (Mudri), 
El-Vedud (Onaj koji je pun ljubavi), El-Medzid (Plemeniti). El-Bais (Onaj 
koji ozivljava), Es-Sehid (Onaj koji nad svim bdi), El-Hakk (Istina), El- 
Vekil (Cuvar), El-Kavijj (Snazni), El-Metin (Mocni), El-Velijj (Zastitnik), 
El-Hamid (Onaj koji je hvale dostojan), El-Muhsi (Onaj koji obuhvata sve 
sto postoji), El-Mubdiu (Onaj koji iz nicega stvara), El-Muid (Onaj koji 
ponovo u zivot vraca), El-Muhji (Onaj koji prozivljuje), El-Mumit (Onaj 
koji usmrcuje), El-Hajju (Zivi), El-Kajjum (Vjecni), El-Vadzid (Bogati), El- 
Madzid (Slavni), El-Vahid (Jedini) Es-Samed (Onaj koji je utociste 
svakom), El-Kadir (Onaj koji je u stanju) El-Mnktedir (Mocni), El- 
Mukaddim (Onaj koji je bio prije svega), El-Muehhir (Onaj koji ce biti 
poslije svega) El-Evvel (Prvi), El-Ahir (Posljednji), Ez-Zahir (Vidljivi), El- 
Batin (Nevidljivi), El-Vali (Onaj koji svim upravlja), El-Muteali (Uzviseni), 
El-Berru (Dobrocinitelj), Et-Tevvab (Onaj koji prasta), El-Muntekim 
(Strogi), El-Afuvv (Onaj koji grijehe ponistava), Er-Reuf (Blagi), Malik 
(Onaj koji ima vlast), El-Mulk (Onaj koji vlast daje kome hoce), Zul-Dzelal 
(Velicanstveni), El-lkram (Plemeniti), El-Muksit (Pravedni), El-Dzami' 
(Onaj koji skuplja), El-Ganijj (Bogat), El-Mugni (Onaj koji bogatstvo daje), "" Imajuci u vidu da su sva Allahova imena sadrzana u Kur'anu, najvjerovatnije se ovdje 
misli na onoga ko zapamti Kur'an, shvati njegov smisao i postupa po njemu da ce uei u 
Dzcnnct. Hi se, pak, misli na onoga ko upozna sva Allahova imena i i pokuSa se okititi 
svojstvima koja su sadrzana u njima, da ce uei u Dzennet. 

279 El-ManV (Onaj koji odbija), Ed-Darr (Onaj koji daje stetu kome hoce), En- 
Naj'i' (Onaj koji dajc korist), En-Nur (Svijetli), El-Hadi (Onaj koji upucuje 
na Pravi Put), El-Bedi' (Stvoritelj), El-Baki (Vjecni), El-Varis (Onaj koji 
ostaje), Er-Resid (Razuman) i Es-Sabur (Onaj koji je mnogo strpljiv)." 

Ovaj hadis je garibun." * Tspricali su nam ga mnogi od Safvana b. 
Saliha i samo nam je preko njega poznat. Safvan b. Salih je, po misljenju 
hadiskih ucenjaka, pouzdan prenosilac. Ovaj hadis je prenesen i sa vise 
seneda od Ebu Hurejrea, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a 
samo su u ovoj predaji spomenuta i (Allahova mena). Adem b. Ebu Ijas je 
ovaj hadis prenio sa sasvim drugim senedom od Ebu Hurejera od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i spomenuo je u njemu (Allahova) 
imena, ali taj hadis nema ispravan sened. 

3752. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan prenijevsi od Ebu Zinada, on od A'redza, on od Ebu Hurejrea, a on da 
je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Allah ima devedeset i 
devet imena , ko ih spozna, uci ce u Dzennet." 

U ovom hadisu nisu nabrojana imena, a on je hasenun-sahihun. Prenio 
ga je i Ebul-Jeman od Suajba b. Ebu Hamze, a on od Ebu Zinada i u njemu 
nije nabrojao (Allahova) imena. 

3753. ISPRICAO NAM JE Ibrahim b. Jakub; kaze: Obavijestio nas je 
Zejd b. Hubab" 24 da mu je Humejd el-Mekki, Alkamin sticenik, ispricao da 
je njemu ispricao Ata b. Ebu Rebah prenijevsi od Ebu Hurejrea, koji je kazao 
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada prodete 
pored dzennetskih vrtova, nasladite se (u njima). A sta su to dzennetski 
vrtovi, Allahov Poslanice? upitah. On rece: To su dzamije. A u cemu se 
ogleda to nasladivanje? ponovo upitah: On rece: U izgovoru: 
Subhanallahi vel-Hamdu IMahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber (Neka je 
slava i hvala Allahu, samo je Allah Bog, Allah je najvcci)." Ovaj hadis je 
hasenun-garibun. ' l2 " 

3754. ISPRICAO NAM JE Abdul-Varis b. Abdus-Samed b. Abdul- 
Varis i kazao: Ispricao mi je moj otac i rekao: Ispricao mi je Muhammed b. 
Sabit, a on je EI-Bunani; kaze: Meni je ispricao moj otac prenijevsi od Enesa 
b. Malika daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Kada 
prodete pored dzennetskih vrtova, nasladite se (u njima). A sta su to 
dzennetski vrtovi? upitase prisutni, a on rece: To su kruzoci u kojima se 


u ' } Biljcze ga i Ibn Madze u Stmenu, Ibn Hiban u Sahihu, Hakim u Mustedreku i El-Bejheki 

u djclu Ed-Da'vatul-kebir. 

U2A Zejd b. Hubab Ebu Husejn el-Ukli iskren je prenosilac hadisa, ali je pri prenoscnju 

hadisa od Es-Scvrija grijesio. Pripadao je develoj gencraciji. Porijeklom jc iz Horasana, a 

zivioje u Kufi. 

1125 U senedu ovoga hadisa je Humejd el-Mekki, koji je kao prenosilac hadiskim ucenjacima 

nedovoljno poznat (mcdzhul). 

280 spominje Allah."" 26 Ovaj hadis sa ovim senedom preko Sabita od Enesa je 
hasenun-fiaribun. I27 ' 4jj» k-Jb .AA 

\S jIj jt- "CJ^ jj i'CJ>- U ^1 «_ alp jy" _J_^-f- liy^-i --r'^S! ^ (•■«*' J<l ^-^" .TV©© 

\ $J ,v^r^ s e"4"^* c~>~ : ^-' Sile l^JJi .Jj«?-ij a!)i U'Jj aAJ \jj Ji_Ai iL^i '£'&-\ '•-j'CjA 

.l$J ./^-li t e-.fj^-» c.y..- : .»l *iJi ii* . Oj«rij *IJ! b f i) *L b f i :&Li ^i 

~£SL* A 'jf- fti-_Jl 1-ii jj- ja Oj-X>JI iJii IS J j} .*>rjJl '-ii ^ VO* J™*" "-"i***" '■** 

* JU.UI j£ jJ ai]l Alp *H-I Cil- ulj -i»^-"J 4^- *£" J^> *ff^' J*" 88. O istoj temi 

3755. ISPRICAO NAM JE Ibrahim b. Jakub; kaze: Obavijestio nas je 
Amr b. Asim ; kaze: Nas je obavijestio Haminad b. Seleme prenijevsi od 
Sabita" 29 , on od Omera b. Ebu Selemea , on od svoje majke Ummu 
Seleme, a ona od Ebu Selemea, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc 
sellem, kazao: "Kada nekog od vas zadesi kakva nevolja, neka rekne: 
Imui lillahi ve inna ilejhi radziun. Allahumme indeke ahtesibu musibeti 
fe'dzurni fiha ve ebdilui minha hajren (Mi smo Allahovi i mi cemo se 
Njemu vratiti! Allahu, ja se kod Tebe nadam nagradi za moju nevolju pa me 
nagradi za nju i zamijeni mi je onim sto je bolje). Kad se Ebu Selemi 
prikuci smrt on rece: Allahu, ucini da brigu o mojoj porodici, nakon 
moje smrti, preuzme neko ko je bolji od mene. Posto Ebu Seleme 
umrije, Ummu Selema rece: Mi smo Allahovi i mi cemo se Njemu ""'' Kruzoci ili halke zikra imaju sire znacenjc od toga da u njih sjednu ljudi i samo 
izgovaraju Allahova imena i drugc Allahu mile rijeci. Pored toga, oni podrazumijevaju i 
ucenje Kur'ana te izucavanje akaida, tefsira, hadisa, fikha i drugih disciplina. 
:7 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Bejheki u djelu Su'abul-iman. 

1128 Amrb. Asim b. Ubejdullah el-Kilabi. 

1129 Sabit b. Eslcm cl-Bunani Ebu Muhammcd el-Basri pouzdan je prenosilac hadisa i 
pobozan covjek. Pripadao je cetvrtoj generaciji. 

1130 Omer b. Ebu Seleme je bio Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi vc sellem, pastorak. 

281 vratiti! Allahu, ja se kod Tebe nadam nagradi za moju nevolju pa me 
nagradi za nju ." 

Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-garibun." 32 Ovaj hadis je i 
drugim senedom prenesen od Ummu Seleme od Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem. Ebu Selema se zvao Abdullah b. Abdulesed." 33 

» rf »''..-» -■"»'- J- ,---' f - > > ' ','. '.!, •{"• f ' ' ' > . ' > ,-l* - „ ,, . „ 

jjj __~ji jf- Jbj_j ji •lU— Ujt>-\ lS ~">* j 1 . J-* 2 ^' "v^ 1 ^ — s* 1 j^ ^- a — 'ji UjA?- tvo^ 
:Jl_J ?JiaJl »&&]1 y <OJl J^ \i : Jlii iLj aILp -Jjl ^> '-ill J\ 'tsh- d^-3 01 :JJ£ 

- - - „ - 

y d AJl Jj—l.^ LJ : Jli* ^jiliii p*#l ^ olff ^i .sy-lii} C5jJi ^ Sliliiifj bliil &l% JJ 

c Jopi bU : Jli .iUi jL> iJ Jui cJuJi pj^l ^ fltff ^i .iAJi jL> iJ Jlil ?JSait aiOJi 

i £jj .-tep^Jl lii "y. LijP jli- .i^ji- Uii .'cJ-Ji! Jii oy-Ui ,j l^sJaPlj iJuJl ^J i3l*Jl 


, . i ^ ,, ' ., .', , , , ■ t t j P ^r-xJI .v ,_i~>^S jj- -»..--a.)l JU-L. j^j y"^ - "^» i ' -V 1 -" Ji "-—* ^-^- TveV 

jjii u jiiiii axi ib' y cJj* bi cJiyi Jji j>-j >* £JS :cis ^i* o* &£* jj «JJ' ■*£ 

* y>C *JJ>- !*£. lii .^Se LiPli jfiil L*i jc/ jii CiL f ! j$Ji i^jS : Jli ?^J 

-, i aJLJi -up -s- ibj ji jjj ojjj ^p -u»_>- -j 3-i—p Liyp 1 ! ,v~* ^ -A-k>-i LL'-vi- .T'VoA 

illl JL. : Jli .*Ijl «Lf lii ^jji- Jjl Jji.j U cii : Jli ^jLiJi jJi ^ ^C<Ji ji iijlijl 
LJ ^li. \j :J Jlii .aLi ijU lili ^-uip Jli Jjt»j U' :Ciiii i^>- ii C»\? wi^Xs .S-JUJi 

^ > ^ - + 

j o_,iiJi jj _^ Jii lu^} .^^ ^j^- iii .sy-iiij i^jJi ^j ouji iiii ji. aLi j_^3 ^* 1131 Nakon Ebu Seleminc smrti njcgovom suprugom Ummu Selemom ozcnio se Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lako da je njegova dova koju je na samrti uputio Allahu 
bila uslisana. 

1132 Biljczi ga i Ibn Madzc u Simemi. 

"" Ebu Sclcme Abdullah b. Abdulesed b. Hilal b. Abdullah b. Omer b. Mahzum el- 
Mahzumi je Vjerovjcsnikov, sallallahu alejhi ve sellem, brat po mlijeku i tecic. On je sin 
Vjerovjcsnikove, sallallahu alejhi ve sellem, tctke Burre. kcerkc Abdul-Mutallibove. Ebu 
Sclcme je jedan od onih koji su u samom pocetku primili islam. UCestvovao je u Bici na 
Bedru. Ebu Seleme je umro 6. godine po Hidzri, za zivota Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se nakon njegove smrti, 
ozenio njegovom zenom Ummu Selemom. 

282 89. O istoj temi 

3756. ISPRICAO NAM JE Jusuf b. Isa" 34 ; kaze: Obavijestio nas jc 
Fadl b. Musa" 35 ; kaze: Nas je obavijestio Seleme b. Verdan" 36 prenijevsi od 
Enesa b. Malika da je neki covjek dosao Allahovii Poslaniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, i rekao: "Allahov Poslanice, koja je dova najvrednija? 
On rece: Trazi od Allaha zdravlje i trazi da te sacuva od nevolja i na 
ovom i na onom svijetu. Potom mu dode drugi dan i rece: Allahov 
Poslanice, koja je dova najvrednija? On mu rece isto ono sto mu je 
(ranije) rekao. Zatim mu dode i treci dan i upita ga isto ono sto ga je 
ranije pitao, a on mu rec"e: Ukoliko budes zdrav i zasticen od nevolja 
ovoga i onoga svijeta, ti si uspio." Ovaj je hadis sa ovim senedom hasenun- 
garibun." 37 Poznat nam je samo preko Selemea b. Verdana. 

3757. ISPRICAO NAM JE Kutejbe b. Seid; kaze: Obavijestio nas je 
Dzafer b. Sulejman ed-Dubei prenijevsi od Kehmesa b. Hasana, on od 
Abdullaha b. Burejdea" 38 , a on od Aise, koja je kazala: "Jednom prilikom 
upitah Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov 
Poslanice, ako bill saznaia koja je noc Lejletul-kadr, sta bih u njoj 
(najvise) izgovarala? On rece: Izgovaraj: Allahumme inneke Afuvvim 
luhibbul-afve, fa'fu anni (Allahu, Ti si Onaj koji mnogo prasta i Kkoji voli 
da oprosti, pa mi oprosti)." Ovaj hadis jc hasemin-sahihun. 

3758. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ubejde b. Humejd prenijevSi od Jezida b. Ebu Zijada ' , on od Abdullaha b. 
Harisa, a on od Abbasa b. Abdul-Muttaliba, koji je kazao: "Jednom 
prilikom rekoh Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov 
Poslanice, poduci me sta da trazim od Allaha! On rece: Trazi od Allaha 
zdravlje i zastitu od nevolja. Prode nekoliko dana, a ja mu ponovo 
otidoh i rekoh: Allahov Poslanice, poduci me sta da trazim od Allaha! 
On mi rece: Abbasu, amidzo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, trazi od Allaha zdravlje i zastitu od nevolja ovoga i onoga 
svijeta!" Ovaj hadis je sahihun." ' Abdullah je sin Harisa b. Nevfela. On je 
slusao hadise od Abbasa b. Abdul-Muttaliba. Il3 * 1 Jusuf b. Isab. Dinar el-Mirvezi. 

I3s Fadl b. Musa es-Sinani el-Mirvezi. 

136 Seleme b. Verdan el-Lejsi Ebu Ja'la el-Medeni slab je prenosilac hadisa. Pripadao je 
petoj generaciji. 

37 Biljczi ga i Ibn Madze u Sunenu. 
8 Abdullah b. Burcjdc cl-Eslemi el-Mirvczi. 
1139 Biljezc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnec/u, En-Nesai i lbn Madze u Sunenima i Hakim u 
Mustedreku. 

' IJ " Jezid b. Ebu Zijad cl-Kuresi el-Hasimi el-Kufi. 
Biljezi ga i Et-Taberani u El-Mu'diemul-kebiru. 

283 4ie Ub . ^ ♦ 
JJi ^ y _ >j U>1 ^jjll ^T y. j** # ^1 Uj-J jLi, jt .u~ bd^ .rvo^ 

OlS" ill/) <Q* •*^ 1 ^j^-- 9 fe^ 1 £» :ji4-»Jl j% ,J 1^- &■*£ O* *^i* ^! Ji 1 {J* ^ -4* y\ * £p ££ U'j ^j£Jl 90. O istoj temi 3759. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ibrahim b. Omer b. Ebul-Vezir; kaze: Nas je obavijestio Zenfcl b. 
Abdullah Ebu Abdullah prenijevsi od Ibn Ebu Mulejkea, on od Aise, a ona 
od Ebu Bekra es-Siddika: "Kad bi Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve 
sellem, naumio uraditi nesto, rekao bi: "Allahu, uputi me na ono sto je 
dobro i odaberi mi ono §to je dobro." 

Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo preko Zenfela, a on je, po 
misljenju hadiskih ucenjaka, slab prenosilac hadisa. Neki vele da se zvao 
Zenfel b. Abdullah el-Arefi. Stanovao je na Arefatu. On je jedini u svojoj 
generaciji prenio ovaj hadis. 

Ij^S-I jUaxJl Ojjj jJl 'y. jLl iT^-i JUa 'j> jC>- lT^-1 jy£* Jt J^-"\ bO»- TV\ • 

« - * 

dJ 1 aSv j'^)lj .tO» J~^i\'j • d&jj *3JiaJlj .jjj iUuflJlj -^j^O OljiUl ^4i ^ ^w 

* ^Jj 2—^- ^-.-"j- IJi .^uy> ji ffirJuJ aIjJj jjC3 jJm ^Ull Jif .iilii j' 91. O istoj temi 

3760. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Mensur; kaze: Obavijestio nas je 
Hibban b. Hilal; kaze: Nas je obavijestio Eban b. Jezid el-Attar; kaze: Nas je 
obavijestio Jahja" 42 da mu je ispricao Zejd b. Sellam 1 143 da je njemu ispricao 1 M: Jahja b. Ebu Kesiret-Tai. 

"•'- , Zejd b. Selam b. Ebu Selam cl-Habesi. 284 Ebu Sellam" 44 prcnijevsi od Ebu Malika el-Es'arija" 45 , koji je kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellera, rekao: "Abdest je polovina 
imana (vjerovanja)." 46 El-hamdulillahi (Hvala Allahu) su rijeci koje 
ispunjavaju Vagu, a rijeci: Subhanalluhi vel-Hamdu lillahi (Slava i hvala 
Allahu), ispunjavaju ili ispunjava" 47 prostor izmedu nebesa i Zemlje. 
Namaz je svjetlo, zekjat je jasan znak, l4S strpljivost je sjaj, a Kur'an je u-iy dokaz u korist tebe ili protiv tebe. ' Svaki covjek osvane kao 
prodavalac svoje duse, pa je neki otkupc, a neki je upropaste."" 50 Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 5 

'jia i kJL. sJl :'.\ './j 4^ oil J^> *JJl [}J-'j JL* :Jli j^li- J, JJi JLp ji \y_ J, «lll 

U_i .4_4!j 'jr k< J&- CjIs**- *13i h/t $' JJ iAJl ill if) Jj .iji^J aL x^Jl) .Oij-Ji 

i^^iJlj sjlL-J ^/"Jj .**jll \JJ> y ■—-If <t~i-^~ 

. jlj jjl u»laJ n...L^ll .fl^J J ji i^Jj V IJdj Alii AiJl X* «UJl Jj->j ^r*^ :Jli -4^ 11+1 Ebu Sclam Memiur el-Esved el-Habesi pouzdan jc prenosilac hadisa. Pripadao je trccoj 
gencraciji. Puno jc prenosio murscl hadise. 

45 Ebu M3lik Haris b. Haris cl-Es'ari Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 
"""' U prcdaji ovog hadisa koju biljezi Muslim u Sahihu sloji da jc Allahov Poslanik. 
sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Cistoca je polovina vjerovanja." Neki ucenjaci smatraju 
da ovdje rijee iman znaci namaz. L'zviseni Allah u suri El-Bekare n 143. ajetu kaze: "Allah 
nece dopustiti da propadnu molitve vaSe." 

47 U pitanju je dilema nckog od prenosilaca ovog hadisa. 

4S Dakle, tvojc dijcljenjc zekjata bit cc jasan dokaz tvoga vjerovanja. 
" 4 " Ukoliko ga budcS ucio i postupao u skladu sa njim, to ce biti dokaz u tvoju korist. U 
protivnom bit ce dokaz protiv tebe. 

150 Neki ljudi svoju du§u prodaju Allahu. iskreno Mu robujuci, i na laj nafiin je spasu, dok 
neki svoju dusu prodaju sejtanu te je na taj nacin upropaste. Uzviscni Allah u suri Et-Tevba, 
u 1 1 1, ajetu veli: "Allah je od vjemika kupio zivote njihove i imctke njihovc u zamjenu za 
Dzcnnct koji ce im dati ..." 

51 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Muslim u Sahihu i En-Nesai u Siinenii. 

285 92. O istoj temi 

3761. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Arefe; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ajias prenijevsi od Abdur-Rahmana b. Zijada"" 12 , on od Abdullaha 
b. Jezida 115 , a on od Abdullaha b. Anira, koji je kazao da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Izgovor rijeci: Subhanallah 
(Slava Allahu) ispuni polovinu Vage" 54 , a izgovor rijeci: El-hamdulillah 
(Hvala Allahu) ispuni je cijelu. Izmedu izgovora rijeci: La ilahe illellah 
(Noma drugog Boga osim Allaha) i AHalia nema nikakve prepreke. One 
direktno do Njega dopiru" 55 ." Ovaj hadis sa ovim senedom je garibun."'"''' 
Njegov sened nije cvrst. 

3762. ISPRICAO NAM JE Hennad; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Ahves" 57 prenijevsi od Ebu Ishaka 1158 , on od Dzurejja en-Nchdija 1 , a on 
od nekog covjeka iz plemena Benu Sulejm, koji je kazao: "Brojao ih je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na prste moje, ili je kazao: na 
prste svoje ruke. Rekao je: Izgovor rijeci: Subhanallahi (Slava Allahu) 
ispuni polovinu Vage, a izgovor rijeci: El-hamdulillaht (Hvala Allahu), 
ispuni je cijelu, dok izgovor rijeci: Allahu ekber (Allah je najveci) ispuni 
prostor izmedu nebesa i Zemlje. Post je polovina strplienja, a cistoca je 
polovina imana (vjerovanja)." Ovaj hadis je hasenun. 1 ' D Prenijeli su ga 
Su'be i Es-Sevri od Ebu Ishaka. 

4 \ir> U '£\ :Jii ,_Jik J. J\ ''Ji- °J* JU>- J uj* 'J* $£*& J y& & ,-^ ! J. 'y> 

j ^ui .^\'J wij iiij .^"c iipjj .^iiij t$£*ij ^£-0 ^'^ iu ^ -Jj 25 &• 


1152 Abdur-Rahman b. Zijad b. En'um el-Ifriki. 

1 Abdullah b. Jezid Ebu Abdur-Rahman el-Dzebeli el-Masri el-Muafiri. 

" 5 " 1 To zna£i da osoba za izgovor rijeci Subhanallah, dobije toliko sevapa koji mogu 

ispuniti jcdan tas Vage. Isto toliko dobije i za izgovor rijeci: El-hamdulillah koji mogu 

ispuniti i drugi tas Vage. 

1 Dakle, izgovor kelimei-sehadeta Uzviseni Allah izravno prima i za to nagraduje. 

1156 Ovaj hadis je slab postoje u njegovu senedu Abdur-Rahman b. Zijad el-lt'riki, koji je, po 
ocjeni hadiskih ucenjaka, slab prcnosilac hadisa. 

1157 Ebu Ahves Sclam b. Sulejm el-Hanefi. 
" 5S Ebu Ishak es-Subej'i. 

1159 Dzurejj b. Kulejb en-Nehdi el-Kufi prcnosilac ja hadisa koji. po misljcnju hadiskih 
ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je trecoj gencraciji. 
Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

286 i_J_ja)Ij ojlil-J ,_ r Jj ^f 5- ^ '■** J/* S-O* vi-!-l»- 1JJ> •7 t ijJ' *i 

93. O istoj temi 

3763. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Hatim el-Mueddeb; kaze: 
Obavijestio nas je Ali b. Sabit" 61 ; kaze: Ispricao mi je Kajs b. Rebi', a bio jc 
iz plemena Benu Esed, on od Egarra b. Sabbaha" 62 , on od Halifea b. 
Husajna, a on od Alije b. Ebu Taliba, koji je kazao: "Najvise se Allahov 
Poslanik, sallallahu alejlii ve sellem, uvecer. za vrijeme stajanja na 
Arefatu, obracao rijecima: Allahumme lekel-hamdu kellezi tekulu ve 
hajren minima nekulu. Allahumme leke salati ve misuki ve mahjaje ve 
metnatl ve ilejke meabi, veleke rabbi turasi. Allahumme inni euzu bike min 
azabil-kabri ve vesvesetis-sadri ve setatil-emri. Allahumme inni euzu bike 
min serri ma tedziu bihir-rihu (Allahu, neka Ti je hvala onako kako si Ti 
rekao" 63 ili bolje od onoga kako Ti mi zahvaljujemo. Allahu, Tebi pripada 
moja molitva, moj kurban, moj zivot i moja smrt, Tebi se vracam i Tebi. 
Gospodaru, pripada moja ostavstina. Allahu, utjecem Ti se od kaburske 
patnje, od sumnje i razjedinjenosti. Allahu, utjecem ti se od zla koje donosi 
vjetar)." Ovaj hadis je sa ovim senedom garibun." 64 Njegov sened nije cvrst." 65 «Uo ub .\ i ft * ' f V ,' t » f i ' > a-'^ i * iff a - , i 

a — L> Ja — flki 11 j^T ftltjj o\£i *dli Jj~/> \j Ui3 .Uli &a Jaiki 11 j$£ tlPJj IL*} Alii 

aii 41* diib u j± j» &ifcj \S\ ^ ■. jjs ?ils" iu* j^j u J^ i&ii? tit : jii .ilh, 

.LUj -4^ *^' ^-" ^Wii djlj *^> dtiuLtl U ji j* ib ijiij •*J L - , J *~i* *^' .e^ ^Uki 

* Lj> 2—^ ^--^- '-^ -*^ ^*! 5j5 llj Jy- llj £_ib*i iQp'j 0U£L*ii £jfj 161 Ali b. Sabit el-Dzezeri el-Hasimi. 

52 Egarr b. Sabbah et-Temimi cl-Munkiri. 1163 Ncka ti jc hvala onako kako si narcdio da Ti trcba zahvaljivati. 
Biljczi ga i El-Bejheki u djelu Suabul-iman. 
' s Sencd ovoga hadisa nije cvrst zato sto je U njemu Kajs b. Rebi', koji je iako jc iskren 
prcnosilac hadisa, kad je ostario posenilio. Osim toga njegov sin mu je pripisao nckc hadisc 
koje on uopcc nije prenio. 

287 94. O istoj temi 

3764. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Hatim el-Mueddib; ka/e: 
Obavijestio nas je Ammar b. Muhammed b. Uhti Sufjan es-Sevri; kaze: Nas 
jc obavijestio Lejs b. Ebu Sulejm prenijevSi od Abdur-Rahmana b. Sabita. a 
on od Ebu Umamea, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, se obracao (Allahu) mnogim dovama od kojih nista nismo mogli 
upamtiti. Jednom prilikotn mu rekosmo: Allahov Poslanice, ti se 
(Allahu) obra£as mnogim dovama od kojih ne mozemo nista upamtiti. 
On recc: Hocete li da vas poducim dovi koja to svc sadizi? Recite: 
Allahumme inna nes'eluke min hajrin ma se'eleke minhu nebijjuke 
Muhammedun, sallallahu alejhi ve sellem, ve neuzu bike min Serri 
mesteazeke minhu nebijjuke Muhammedun, sallallahu alejhi ve sellem, ve 
Entel-Musteanu ve alejkel-belagu ve la havle vela kuvvete ilia billahi. 
(Allahu, mi od Tebe trazimo svako dobro koje je od Tebe trazio Tvoj 
vjci'ovjesnik Muhammed. sallallahu alejhi ve sellem, i utjecemo se od 
svakog zla od koga je od Tebe utociste trazio Tvoj vjerovjesnik Muhammed, 
sallallahu alejhi ve sellem, Ti si Onaj od koga treba traziti pomoc i do koga 
molba doslize. Sva snaga i moc su u Allaha)." Ovaj hadis je hasenun- garibun. 1166 <U* Ub . ^0 Jjl Jie> Jjl JjlTj frlpS 'j£'\ iSlS" U> ir~«jih fl IJ :iX. >li c_!i :Jli \Jt>'f- 'J '£> jfti- 
:cJl3 .iba Ji. J& c4 VJ&' 1 S-& $ $& j2^ Stf" tcJlS ?i3ii* 0IS - li] ^Lj 4^ 

S_l| siJL »f ii :jii ?ibi J* ^i L4i ^jiaii Liai i; &&S _^si ^ •^ il Ji-G b - ^^ 

l_J iLj ) Mii 03 .£jjf tli jij pljf ili jii Ail I ^vG?! j» JJle\ '£ Uij llj j^ST ^4 
jj aJJi a^pj _^£-j ^pJlj oiii^i jJ j-ljJij *-^£ j* kjQl ^Jj ,( liSii a] &i lyjla ^ji 

95. O istoj temi 

3765. ISPRICAO NAM JE Ebu Musa el-Ensari" 67 ; kaze: Obavijestio 
nas je Muaz b. Muaz" 68 prenijevsi od Ebu Kaba, prodavaca svile" 69 , koji je '"''' Biljezi ga i El-Taberani u El-Mu'dzemul-kebiru. 

1167 Ebu Musa Ishak b. Musa cl-Ensari. 

1168 Muaz b. Muaz cl-Anbcri et-Temimi el-Basri. 

288 kazao: Ispricao mi je Sehr b. Havseb i kazao: "Upitao sam Ummu Selemu: 
Majko pravovjernih, koju bi dovu Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi vc 
sellem, kad bi boravio kod tebe, najcesce ucio? Ona recc: Najcesce je 
ucio ovu dovu: J a mukallibel-kidubi sebbit kalbi ala dinike (O, Ti okoji 
okreccs srca. ucvrsti moje sice u Tvojoj vjeri). Jednom prilikom sam ga, 
veli ona, upitala: AUahov Poslanice, zbog cega najcesce ucis ovu dovu: 
Ju miikullibel-kulubi sebbit kalbi ala dinike (O, Ti koji okreces srca, ucvrsti 
moje sice u Tvojoj vjeri)? On rece: Ummu Selema, sree svakog covjeka 
je izmedu dva Allahova prsta, pa cijc sree hoce, On ucvrsti (u vjeri), a 
cije hoce skrene (sa prave vjerc). Muaz tada prouci: Gospoduru mis, tie 
dopusti sreima nasiin da skrenu, kad si nam vec na Pravi Put ukazao. 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Aise, Nevvasa b. jm'ana, Enesa, 
Dzabira, Abdullaha b. Amra i Nuajma b. Himara. Ovaj hadis je hasenun." 71 

jJLj-j 4_4U Jji J^ yii J\ ^j'y^\ x}')\ 'J. tit- l& :J15 of 'j. lXy_ J jCL 

^J\ c — jjf bj :iL} 4ip aIji ^L? in *J jiii . J381 'j» jiii Jut u aIji jjlj u : 'ji& 

j— * .^— *s -j' y j4^ ^ ^ ^^ ^ l *=^ r i**^ ^^ ^ i>* ^ s? 1 ^ •^- i> ' ^j 

.cjf Ji aJj l) a^i Si] U'j 2)jt3 J^-j gjl* 

,.±jU»Jl jil jiuu AiO>- Hiy Oi ^Ji ji ^kJlj .l$j*Jb aillLl ^J -iJ-*>- >ii 

* *Vjl lJu> jIp j> UL.y it*} vip ->Jo\ ^^ *Jil jp J^i^-Jl Qi 

... ** 

:J — idi ? j3l ^3 ^T^-i £_jj lil :jVi |&.) 4* ^ j^» «W J^j ^ ■& o* «J j* v^ 

j lL» ^ ^T ^p ^Uj J^J jij .s-dj j^ ^L' ji l^iJJj )ii jll aJJi ^p jlT) yjiaS 'J 

',-.-■' . ;.. .» . ,.;\. * * Ebu Kab Abdur-Rabbih b. L'bcjd cl-Ezdi, poznat kao prodavac svile, pouzdan je 
prenosilac hadisa. Pripadao je sedmoj generaciji. Ibn Hadzer el-Askalani veli da je od njega 
Et-Tirmizi zabiljeiio samo jedan hadis, i to ovaj. 
"™ Alit [inmn. S. ajct. 
" ' Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, 289 96. O istoj temi 

3766. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Hatim el-Mueddib; kaze: 
Obavijestio nas je Hakem b. Zuhejr" 72 ; kaze: Nas je obavijestio Alkama b. 
Mersed prenijevsi od Sulejmana b. Burejdea, a on od svoga oca" 73 , koji je 
kazao: "Jednom prilikom se Halid b. Velid el-Mahzumi pozali 
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekavsi: Allahov Poslanice, ja 
nocu ne mogu da spavam, a Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rece: "Kad Iegnes u postelju, reci: Allahumme Rabbes-semavaris- 
seb 7 ve ma ezallet ve Rabbel-eredin vema ekallet ve Rabbes-sejatini ve ma 
edallet htm li dzaren min serri halkike kullihim dzemi'an en jefruta alejje 
ehadun minhnm ev en jebga. Azze dzaruke ve dzelle senauke ve la ilahe 
gajruke la ilahe ilia Ente (Allahu, Gospodaru sedam nebesa i onoga sto one 
pokrivaju, i Gospodaru sedam kata Zemlje i onoga sto oni nose, i Gospodaru 
sejtana i onoga sto oni na stranputicu zavode" 74 , budi mi zastitnik od zla 
svih Tvojih stvorenja kako me nijedno od njih ne bi uznemiravalo i kakvo mi 
nasilje ne bi ucinilo. Tvoj sticenik je siguran, Tvoj spomen je uzvisen, nema 
dmgog Boga osim Tebe, samo si Ti Bog)." 

Sened ovog hadisa nije cvrst. 1175 Neki su ucenjaci ostavili hadise koje 
je prenio Hakem b. Zuhejr. Ovaj hadis se sa drugim senedom od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi kao mursel-hadis. 

3767. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ajjas prenijevsi od Muhammeda b. Ishaka, on od Amra b. Suajba, 
on od svoga oca, a on od njegova djeda, da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, kazao: "Kada se neko od vas prepadne u snu, neka 
rekne: Euzu bikelimatillahit-tamme min gadabihi ve ikabihi ve serri 
ibadihi ve min hemezads-sejatin ve en jahdurun (Utjecem se Allahovim 
savrsenim rijecima od Njegove srdzbe, od Njegove kazne, od zla Njegovih 
stvorenja, od sejtanskih nagovaranja i od njihova prisustva), to mu nece 
nauditi." 

Abdullah b. Amr bi ovim rijecima poducio odrasliju djecu, a onima 
manjim bi ovo napisao na papir i stavio na vrat. Ovaj hadis je hasenun- 
garibun." 76 1172 Hakem b. Zuhejr Ebu Muhammed, neki vele Ebu Halid, el-Fezari prenosilac je hadisa 
koga su hadiski ucenjaci odbacili. Ibn Mein ga je smatrao rafidijom. Pripadao je osmoj 
generaciji. 

1173 Burejde b. Hasib el-Eslcmi. 

" 74 Sejtani zavode na stranputicu i sa Pravog Puta skrecu Ijude i dzine. 

1175 Biljczi ga i Et-Taberani u EI-Mu'dzeimtl-kebiru. 

" 7( ' Biljeze ga i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima i Hakim u Mustedreku. Hakim smatra da 

je sened ovoga hadisa vjerodostojan. 

290 I, '- C* * " ' ' a ' _'* '. \" '" \ '•" ' * * f & * * !#"* f 1*4 " "* * A* " ' l'' 5 * %• W "I A 

;Jl * a^ *j Jj*-*' /r^ *-*-Z» Lj^ 1 ! jjuip=- Ctf " 1 - < * J>X- * ^yr* 1 ' J*— ^ ,*ri X***a UjJj- . V V v A 

..**) :JIj Y-dll -Up j^ 4^o— cJ\ *J ii-ls :J_jii :>_,*_. jj <oji j_p u_>t«_- :Jb Jjij bi c-»— 

97. O istoj temi 

3768. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas jc Muhammed b. Dzafer" 77 ; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijevsi od 
Amra b. Murrea" 78 , koji je kazao: Cuo sam Ebu Vaila kada je kazao: Cuo 
sam Abdullaha b. Mes'uda kada kaze: Ti si cuo od Abdullaha? upitah ga. 
Jesam, odgovori on. On ga vezuje za Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, koji je kazao: "Ni jedan od vas ljubomornije ne pazi na (vjemika) 
kao Allah, zbog toga je i zabranio nevaljal§tine, bile javne ili tajne. I 
nijednom od vas nije draga hvala kao Allaiiu, zbog toga On i hvali 
Sebe." Ovaj hadis je hasenun-sahihun." 7 

jJS J aJJI Xj. 'J* J£*}\ ,jl Je ^-i- ,jl J \y„ 'Je ui-Ilil If^l O &»»■ TVA ". 

^ — ?J ''f> — gAJl :J5 ji .^\Le ^ aj Je'i\ s&s ^Ji <dJl J_^3 b - :J U & &&*& £>. J> 'J* 

£ if SJl] t/^-'/j &&> j* ~*'J& ^ '&& cJf l?l kr»jUll >&[ U J ^ ^ yr~^ ^^ 

■' h ^i' jn , c f. ^ o- • . *T .» *> ^ * '»• ' * " ' *t 'i'"' 

98. O istoj temi 

3769. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 
prenijevsi od Jezida b. Ebu Habiba, on od Ebul-Hajra, on od Abdullaha b. 1177 Muhammed b. Dzafer el-Medeni el-Basri, poznat po nadimku Gunder, pouzdan je 
prenosilac hadisa, s tim sto je ponekad bivao nemaran. Pripadao je devetoj generaciji. 

8 Amr b. Murre el-Dzumcli cl-Muradi. 
1179 Biljcze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

291 Amra , a on od Ebu Bekra es-Siddika, koji je rekao: "Allahov Poslanice, 
poduci me dovi koju cu uciti u namazu! 1181 On rece: Reci: Allahumme 
inni zalemtu nefsi zulmen kesiren vela jagfiruz-zunube ilia Elite fagfirli 
magfireten mill indike ver hamni itineke Entel-gafurur-rahim (Allahu, ja 
sam sebi mnogo nasilja ucinio, a srao Ti prastas grijehe pa mi oprosti i 
smiluj mi se. Ti si taj koji prasta i koji je milostiv)." 

Ovaj hadis Lejsa b. Sa'da je hasenun-sahihun-garibun. 1182 Ebul-Hajr 
se zvao Merse b. Abdullah el-Jezeni. 

.a^STJlj JUSsJl l'i G 

.. - > * - -* 

jl - \\ j p -u*j- J* »-Jl. ^ ju> ^ J-^v* u^-^-l ~>-Lp ^ ->_*-*^>t-* Lo-b^ . rVV 1 

7 : "1 , * s , 

.f^Ol) JUS-J1 15 £ IjlaJl :J\i lil-j 4^ ^ J^ _— -=Jl 

*, t -A ™*^- *-£- 3l!LL- -j iL*i- -.P 1-Wj l£5j2 ^lj .~&y&**+s r-T^J ^r^J* ^~~i-^~ '-^ 

_Ji V* -ul^ Vi JUi *J JaU- ^ j .'--—-' liij ,*-£-} 4^* *^ 1 t^- 3 l^ 1 0* ^r^ 1 6 - ~*^ 1 

* aj y^ ii j 

^i- jj^jJl jl ^p IsX^ (/■ y^X- ^'s^' ] **—'} ti'J?t-\ OUIp '_j i_»lkJ. l34>- TVVT 
iu'U Jl ^1 : j k ji-X: U^j jX-j 4* ^ J*> y> t- 1 - :JU J^ J ilii > jr^ 1 

j 3 : Jl a3 .Afi'yij JU^Jl li Ij : J^J 'ja'j UJrj >»-') -j 1 ^ 1 ^r° JJ^J *^' Ji 5 *" 15 ^* i ' , 1180 Abdullah b. Amr b. As es-Sehmi poznati je Vjerovjesnikov, sallallahu alcjhi ve scllem, 
ashab. 

" Sl Dova ii namazu uci se nakon TcSchhuda, a prije predaje sclama. §to sc moze zakljuciti 
na osnovu onoga kako je El-Buhari formulisao jedno poglavlje u Saliilm. On ga je 
fbrmulisao ovako: Poglavlje o dovi prije predaje sclama. Ibn Dekik el-Id, pak, Sinatra da u 
hadisu nije precizirano u kom dijelu namaza se uce dove, ali je najvjerovatnije da se ucc na 
scdzdi, ili nakon Te5ehhuda, a prije predaje selama. 
"" Biljcze ga u El-Kutubus-sitte svi osim, Ebu Davuda. 

292 .3 t f £-1 .iJliil iLi tO ill I oiL : jtfi 

.s3_Jxj a£«yi Ui< ^jI^Ji jp j^»Q v! j-ll] if£? -tfi jj iii-l £-£- .rvvr * -• • - - , • - 99. O istoj temi 

3770. ISPRICAO NAM JE Muhammcd b. Hatim; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Bedr Sudza' b. Velid prenijevsi od Ruhajjila b. Muavije , brata 
Zuhejra b. Muavije, on od Er-Rikasija , a on od Enesa b. Malika, koji je 
kazao: "Kada bi Vjerovjesnika, sallaliahu alojhi ve sellem, ne§to 
zabrinulo, govorio bi: Ja Hajjuja Kajjum birahmetike estegisu (0, Zivi, 0, 
Vjccni, Tvojom miloscu trazim pomoc)." Preneseno je istim sendom da je 
Allahov Poslanik, sallaliahu alejhi ve sellem, rekao: "Stalno i: (vasim 
dovama) koristite rijeci: Ja Zel-dzelali vel-lkram (O, Uzviseni i 
Plemeniti!)" Ovaj hadis je garibun. Ovaj hadis je od Enesa prencsen i 
drugim senedom. 

3771. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Muemmil prenijevsi od Hammada b. Selemea , on od Humejda, a on 
od Enesa da je Vjerovjesnik, sallaliahu alejhi ve sellem. kazao: "Stalno u 
(vasim dovama) koristite rijeci: Ja Zel-dzelali vel-lkram (0, Uzviseni i 
Plemeniti!) " 

Ovaj hadis je garibun i nije dobro zapamcen. Prcnesen je od 
Hammada b. Selemea, on od Humejda, od Hasana el-Basrija, a on od 
Vjerovjesnika. sallaliahu alejhi ve sellem, i ovo je najvjerodostojnije. 
Muemmil je, prenoseci ga, pogrijesio rekavsi: od Humejda, a on od Enesa, i 
ne postoje druge predaje poput ove. 

3772. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas je 
Veki'; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijevsi od El-Dzurejrija" 1 '", on od " K Ruhajjil b. Muavija b. Hudejdz cl-Dzu'fi el-Kufi iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je 
scdmoj generaciji. 

Im Jczid b. Eban er-Rikasi Ebu Anir el-Basri el-Kass bio je pobozan Covjek, all slab 
prenosilac hadisa. Pripadao je peioj generaciji. 

Ili:i Ovaj hadis je slab. U njcgovu seneduje Er-Rikasi koji jc. po ocjeni hadiskih ucenjaka. 
slab prenosilac hadisa. 

lucmmil b. Ismail el-Adcvi, 

87 Hammad b. Sclemc b. Dinar el-Basri. 
[m Biljcze ga i Ahmed b. Hanbel u Musncdn. En-Nesai u Sunenu i Hakim u Mustedreku od 
Rebi'a b. Amira et-Tavila. 
"*" Sufjan es-Sevri. 
'""Seidb.Ijasel-Dzinvjri. 

293 .1191 ix.1192 Ebul-Verda , on od Ledzladza , a on od Muaza b. Dzebela, koji je kazao: 
"Cuo je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve scllcm, nekog dovjeka kako u 
dovi moleci kaze: Allahumme inni es 'el like temamen-ni'meti (Allahu, ja od 
Tebe trazim potpunu blagodat), pa upita: A sta je to potpuna blagodat? On 
rece: To je primljena dova kojom cu postici ono sto zelim. On ce na to: 
Savrsena blagodat je ulazak u Dzennet i spas od Vatre." 93 Potom je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, cuo drugog covjeka kako kaze: Ja 
zel-dlelali vel-ikram (O, UzviSeni, i o, Plemeniti!) pa je rekao: Tebi ce biti 
usliSano" 94 pa trazi sto zelis! Onda je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, cuo i treceg covjeka kako veli: Allahumme inni es'elukes-sabre 
(Allahu, ja od Tebe trazim strpljenje), pa je rekao: Zatrazio si od Allaha jos 
iskusenja" 9? , trazi od Njega zastitu od neugodnosti." 

3773. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ibrahim prenijevsi od El-Dzurejriia sa ovim senedom slicno 
prethodnom hadisu. Ovaj hadis je hasenun. 1 «U» Ub . \ » » 
. -- -» ( * ' * * * ' J » "'* * * t t | « - a ., a- t 

'{L-l*'j «_J1p a)i JL* <JJl Jj^'j cJ^L. :JU ^Ul olii ^1 J> 4-^^- y. j^ J* Crr-*" 
illl jLj JOJi 'j» &£> L-UL: jj ^iliill &_$ J£- SJJl '/ii i>& tMTJ J\ tfjf 'J» :jju 

.iti Sliapl ill 9^-131) l$u*l p-'jA^2, Oj-L>- Ijjl 1 + A * , * 100. Oistoj temi 

3774. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Arefe; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ajjas prenijevsi od Abdullaha b. Abdur-Rahmana b. Ebu Husejna, "" Ebul-Verd b. Simame b. Hazen el-Ku5ejri el-Basri prenosilac ja hadisa koji, po 
misljcnju hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je sestoj generaciji. 

1192 Lcdzladz el-Amiri Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab, koji je kasnijc 
zivio u Damasku. 

1193 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je iz ovih njegovih rijeii zakljucio da bi on 
volio da mu Allah podari dovu koja ce biti uslisana kako bi u njoj od Njega trazio imetak, tc mu 
je zbog toga rekao da je potpuna blagodat ulazak u Dzennet tc spas od Vatre, kako bi to trazio. 
"'' 4 Bit ce mu uslisano zato sto se u dovi Allahu obratio rijccima: O, Uzviseni. i o, Plemeniti! 

1195 Tj. ti si zatrazio da Ti Allah podari strpljivost, a to podrazumijeva da trazis i ocekujcS 
jos iskusenja. Umjesto toga, trebao si Allaha moliti da te zastiti od nedaca. 
' l% Biljezi ga i Ahmed b. Hanbcl u Mii.inedu. 294 on od Sehra b. Havseba, a on od Ebu Umamea el-Bahilija, koji je kazao: Cuo 
sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kaze: "Ko legavsi 
u postelju s abdestom bude spominjao Allaha dok ga san ne savlada, 
nece se ni u jednom casu noci probuditi i zatraziti neko dunjalucko ili 
ahiretsko dobro, a da mu ga Allah nece dati." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Takoder je ovaj hadis prenesen od 
Sehra b. Havseba, on od Ebu Zabjea" 7 , on od Amra b. Abesea, a on od 
Vjerovjesnika. sallallahu alejhi ve sellem. 

«Ua Ob . ) • ) 

, , , , * , - 

•till Xa aJJI J_?— j j^ Cji»-- U-* UjJj>- :«J oiii ^bol J^ ij*** l»* *^ "^ '-"^ '"^ ^j 1 '^^ 1 

O Jali :Jl5 .JU~<) *~^ ^ i?'- 3 *^' J_J-"J J L-.y U lii :JUi Si^^w "Jl jiJLs .*-£"_) *^i- 

t'—i J_f Lij cjf Jl SIl U sitjiJi} t-^Jl JlP jJ»j6lj oi^Ui >li j^l : ji JsJ bl 

*»r)Jl lii -^ i iji- ^~J>- c^iJj- lii .*J-~» ji] 

^_, ^jf ^ j^iOi ^ J*J> 'j jjJli 0>f ^ji> j£i- ^ ilki d!^ tvvi 

* - - # 

3j) jJu — - US' ojJi o^i ^ iasci ^rl iiii) aIii Ji si] iij J)i b^4-j *ii &ji oj 

* <Jjl ^J&*j »T, Ji ijl Ul ^Jl '<y, lilll- Juliil) Lijlo U) '^ri/- ■l~i^- lii . si* Sj^UtJl 

^_^ ^_ liJi ^^i ■&■ J\'js> jk J\ t-lLUi ^ liii ir^-f l^i i^ii. .rvvv 

i_J 9A^) aIJi Ji SJj J jii ji :jJLj *i Jii JL Jli J^3 Jli :Ju ^Llji ^-3 ^ s^C* 

jjj j_ii oi^j >p y.oi *^i ji- jIp » t,Hj l^"' ^ *Jj iuiii *J iJ ikP CJU ^—j- djji- lii .OliaJ* V'^J j-i* J-l*i *! CjIS"j OUiij^ OUlli "Uii •»!* b>tij ObVw 
,-C_« aIIp «1H Jla jjl j^ U-Lllv SjCJJ i_>jiu U) Axl- -j >j_J ^jji- •_• Ul ij^iJ I) .■~ r i/- " Ebu Zabje es-Sulfi el-Kelai prcnosilac je hadisa koji, po misljenju hadiskih uccnjaka, 
zadovoljava (makbul). Pripadao je osmoj generaciji. 2ivio je u Himsu. 

295 101. O istoj temi 

3775. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Arefe; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Ajjas prenijevsi od Muhammeda b. Zijada 1 , on od Ebu Rasida el- 
Hubranija' ", koji je kazao: Otisao sam kod Abdullaha b. Amra b. Asa i 
rekao rau: Ispricaj nam ono sto si duo od Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellcm. On mi baci list i rece: Ovo je to sto mi je dao napisati 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pogledah, vcli on, kad u njemu 
stoji da je Ebu Bekr es-Siddik rekao: "Allahov Poslanice, poduci me 
onome sto cu uciti jutrom i vecerim! On rece: Ebu Bekre, uci: 
Allah limine fatires-semavati vel-erdi alimel-gajbi ves-sehadeti la ila/ie ilia 
Ente Rabbe kulli sej'in ve melikehu euzu bike mill serri nefsi ve inin serris- 
sejtani ve sirkihi ve en akterife ala nefsi suen ev edzurrehu ila muslimin, 
(Allahu, Stvoritelju nebesa i Zcmljc, Poznavaoce nevidljivog i vidljivog 
svijeta, Gospodaru i Posjednice svega sto postoji, utjecem Ti se od zla mojc 
duse, od zla sejtana i onoga cemu se on klanja i da sebi ucinim kakvo zlo ili 
ga ucinim nekom muslimanu)." Ovaj hadis je sa ovim sencdom hascnun- 
garibun. 

3776. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Humejd er-Razi; kaze: 
Obavijestio nas je Fadl b. Musa prenijevsi od A'mesa, a on od Enesa b. 
Malika: "Jednom prilikom je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
prosao pored nekog drveta cije je Usee bilo suho. On udari stapom po 
njegovim granama i Usee poce spadati, a on rece: "Od rijecK El-Hamdu 
lillahi, Siibhanallahi ve la ilabe illellahu vallahu ekber (Hvala Allahu, 
Slava Allahu i Samo je Allah Bog, On je najveci) spadat ce grijesi, sa 
onoga ko in bude izgovarao, kao sto Usee spada sa ovoga drveta." Ovaj 
hadis je garibun. 120 " Nije nam poznato je li A'mes slusao hadise od Enesa. 
Jedino sto nam je poznato je to da ga je on vidio i sa njim se susreo. 

3777. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 
prenijevsi od Dzulaha Ebu Kesira 1201 , on od Ebu Abdur-Rahmana el- 
Hubulija, a on od Umarea b. Sebiba es-Sebeijja 120 ", koji je kazao da je 1198 Muhammed b. Zijad el-Elhani Ebu Sufjan cl-Himsi pouzdan jc prenosilac hadisa. 

Pripadao jc cctvrtoj gencraciji. 

" w Ebu Rasid cl-Hubrani cs-Sami, ncki vele da mu je ime Ahdar, a drugi da se zvao 

Nu'niun. Pouzdan je prcnosilae hadisa. Pripadao je trecoj generaciji. 

'" 00 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu sa senedom u kome su prenosioci svi 

pouzdan i. 

1201 Dzulah Ebu Kesir el-Masri, sticenik Emcvija. iskren je prcnosilae hadisa. Pripadao je 
sestoj generaciji. 

1202 Umare b. Sebib es-Sebcijj - neki smatraju da jc on Vjcrovjesnikov, sallallahu alejhi vc 
sellem, ashab, medutim, Ibn Hiban u djelu Es-Sikal veli: Ko god bude mislio da je Umare 
ashab, cini prcvid. Prenio je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. samojedan hadis, 

296 Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, rekao: "Ko nakon aksamskog 
namaza deset puta rekne: La ilahe illellahu vahdehu la Serike lelui; 
leh iil-m ulku ve lehiil-hamclii jithji ve jumitii ve have a/a kalli sej'in kadir 
(Nana drugog Boga osim Allaha, On je Jedini i nema druga; Njemu pripada 
sva vlast i hvala, On je Onaj koji ozivljava i usmrcuje, i On je nad svim 
mocan), Allah ce mu poslati strazare 1203 koji ce ga sve do svanuca cuvati 
od sejtana, i upisat ce mu za to deset sevapa koji uvode u Dzennet i 
izbrisati desel velikih grijeha, i imat ce (za to) nagradu kao da je 
oslobodio deset robova vjernika." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1 '"" 1 Poznat nam je samo preko Lejsa b. 
Sa'da i nije nam poznalo je li Umare b. Sebib slusao hadise od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

' ' ' - 

: Jli J^s~ J> jj 'Ji- j_j»I1i ^1 Jl ^j\s- 'Jc jCiL lf^i-1 'jLi- J y\ Gii- TWA 

^-3 &£• ill :ci^ .L-UaJ Uj &>■, ,J*il ^JlkJ l^kJri *^i ii&lUJl 01 : jli5 .^Lil *UJl 

^ LLc- a_Ui ^b» jjl o^*-^ [>• 0* 1 ^-S'j J^'j -k^ 1 ■**! J-^ 1 ^ ^-— *J' ^/• A - rf ' 

jf I^L^ \-k lij l_Jyt; JlT .^J : jli ?\b> iUi J ^'jJ &w_ JJj. iJUL.1 oUi ^3 
Ji :cJi3 .»/} Jjjj JuU j» j£J i.'t£- j^ ill ^J^j ftf SJUJ UiU^ \ £ U ji ji^UJ 

j^J — ^.j <Q^ aJJ' ^^ -*JUi J_jl-3 *?*?« .i**«i li s^jj^r *J o^l. ^ly^i stetf a] «Jip jki 

J-p ^j\ j\j ^ jkL; di^ .pjaii L?J y i :^i>2i ji .^A^i u Jiij :jui .iii ^ 

i—Ui iS& j>l!tJl jj OCal- J 15 .Clp ^«Li jf jyuji A^.yi ^ LTi^Jl ^-J jt ajsjP I'j^J, 

*■■• i to ovaj. Ncki vclc da ga je prenio od nckog cnsaiije. a on od Vjerovjesnika, sallallahu 
alcjhi ve sellem. 

°' Meleke kao strazare koji ce ga sve do svanuca stititi od sejtana. 
,: " J Biljczi ga i En-Nesai u Sunenu. 

297 ^__« «.!_Jfc y-Jtf -s &&■ ji 23£- '& :SJ cis : JtS . Jii> Uj C*>j jJbJt ^JlLJ l^Jr! ^ai 
bi US' .li' :Jli ?Ups <us j»Lj 4& J)i JLe Jdi JjV> °>« cJoio- j# j^Ji Jip j^~Ji 
.(0—0 Jjij && 'j» jS3'j *j£r j* u> isuj &liU «£ti J bf iTyf #jJCJ '$ )l> j<k 
£i liS* .'jjSJ :Jti ?u£ ,/$! ^ ^L'j <uip <dJi ^L» Jji Jjlij °ja c-ki>- J$i :£J& : Jvl 
iSjj^r ^'y&>. f^ 1 j»"' i*9 OlS' J^rj oliUs sjIaLjI ^^aSJ ^i ♦^j 4^ '^ , j^-*? *^' <Jj-*G 
4_Jl^ .lii jp c...,gi Ji dL f ] <u :ijiJl il JliJ .iJUii l£ ,jJUJ> IJ J lis tJUr LaW ^'y 1 -' 
.Lgj [»?Jj UJj »jill Lj*J Jjr^il : JlaS .ajli AJ^> j* IjiJ llwj <Q* *^' ^^^ *^' Jj— 'j 
^— =>■ ^J^J W Us :3j J is -v-^- 1 [y> £*> t^ 1 :*A-"J 41* *JJ | ,J~* ^ Jj-0 J 1 * 3 : <y& 

«_JJai 1 I li jJJo U iTjxJJ lilP irjul- 9j>~* ^^ ^' v'y 1 *'^ J«r J^J }* *^' Ol ie&£" 

( I ^j'lil C ai «ij J dLj OUT ^SaiJ jvvj ijJ ) : Jsrj jp *i)l JjS ilii} .aJJ ^ ^.Jj^l 

102. O vrijednosti pokajanja i trazenja oprosta i 
Allahovoj milosti prema Njegovim robovima 

3778. ISPRlCAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan prenijevsi od Asima b. Ebu Nedzuda, a on od Zirra b. Hubejsa, koji je 
kazao: "Dosao sam Safvanu b. Assalu el-Muradiju da ga pitam u vezi sa 
meshom po obuci. Ugledavsi me, on upita: Zasto si dosao, Zirre? Rekoh: 
Dosao sam zudeci za znanjem. On ce na to: Meleci podbacuju svoja 
krila pod onoga koji trazi nauku zadovoljni onim sto trazi. Rekoh: 
Nesto me kopka u vezi sa meshom po mestvama nakon velike i male 
nuzde, a ti si Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab pa sam 
dosao da te pitam da ti sta nisi od njega upamtio u vezi s tim? Jesam, 
odgovori on. Kada bismo bili na putu, on bi nam naredio da ne skidamo 
mestve tri dana i tri noci, zbog velike i male nuzde i zbog spavanja, a da 
ih skinemo ukoliko postanemo necisti (dzunub). A jesi li ga cuo da je 
nesto spomenuo u vezi sa ljubavlju? upitah. Jesam, odgovori on. Bili 
smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na jednom 
putovanju. I dok smo tako jedanput bili sa njim, neki ga beduin zovnu: 
Muhammede! visokim tonom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, mu se odazva isto tako visokim tonom. Mi mu rekosmo: Spusti 
ton, ti si kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjeno ti je 

298 da (u njegovu prisustvii) podizes ton! On rece: Tako mi Allaha, necu ga 
spustiti, potom beduin nastavi: Covjek nekoga zavoli, a nije u 
mogucnosti da ga (u potpunosti) slijedi? (Cuvsi to), Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve scllcni. rece: "Covjek ce na Sudnjem danu biti s 
onim koga je volio. Potom nastavi da nam prica sve dok ne spomcnu 
kapiju na zapadnoj strani, po cijoj bi sirini putovanje iznosilo ili je 
kazao: po cijoj bi sirini konjanik putovao cetrdeset, ili sedamdeset 
godina 1205 ." Sufjan kaze: Ona 1206 se nalazi prema Samu. Allah ju je 
stvorio onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju i ucinio je 
otvorenom za pokajanje (tj. za teobu), i nece se zatvoriti sve dok se 
Sunce ne rodi sa te strane! 1207 " Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 120X 

3779. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Abde ed-Dabijj; kaze: 
Obavijestio nas je Hammad b. Zejd prenijevsi od Asima, a on od Zirra b. 
Hubcjsa, koji je kazao: "DoSao sam Safvanu b. Assalu el-Muradiju. On 
me upita: Zasto si dosao? Dosao sam zudeci za znanjem. On rece: 
Saznao sam da meleci podmccu svoja krila ispod onoga koji trazi nauku 
zadovoljni onim sto cini. Rekoh mu: Nesto me kopka u vezi sa meshom 
po obuci, pa jesi li ti sta o tome upamtio od Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem? Jesam, rece on. Kada bismo putovali, ili bili 
putnici, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi nam naredio da 
ne skidamo mestve tri dana, zbog velike i male nuzde i zbog spavanja, a 
da ih skinemo ukoliko postanemo necisti (dzunub). A jesi li sta od 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upamtio u vezi sa 
ljubavlju, upitah. Jesam, odgovori on. Bijasmo sa Allahovim 
Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na jednom putovanju kad ga iz 
zadnjeg dijela kolone visokim tonom zovnu neki neotesani i grubi 
beduin, uzviknuvsi: O, Muhammede, o, Muhammede! Polahko, rekose 
mu ljudi, to ti je zabranjeno! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, mu se odazva istim tonom, a on nastavi: Covjek nekoga zavoli, a 
nije u mogucnosti da ga (u potpunosti) slijedi? (Kad to cu), Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Covjek ce biti sa onim koga je 
volio. Potom nastavi da mi prica, veli Zirr, i isprica mi da je Uzviseni 
Allah na zapadu stvorio kapiju pokajanja, po cijoj bi sirini putovanje 
iznosilo sedamdeset godina, a nede se zatvoriti sve dok se Sunce ne rodi 
sa te strane. Na to aludiraju rijeci Uzvisenog Allaha: Onoga dana kada 
neki predznaci od Gospodara tvoga doclu nijednom covjeku nece biti od 
koristi to sto ce tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao l2U: ' Ovdje se radi o dilemama nekili prcnosilaca ovog hadisa. 

16 Ta kapija nalazi se prema Samu, a Sam je zapadno od Mcdinc. 

07 Dakle. la kapija zovc se Kapija pokajanja, tcobc, i nece se zatvoriti sve do Sudnjeg dana. 
1208 Biljezc ga i Ibn Madzc u Sunenu, Ibn Hiban u Sahihu i Hakim u Mustedreku, 299 vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: Samo vi cekajte, i mi cemo, doista, 
dekati ." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

' • ■ • ' ii ' " if- " f ' • i. .I s - ' * ' i- if-* f - .'- 1 ' > .-». . -i- - — ., , 

| U— - j <— 1^ «JJ> J^> J™ j* j** ^ ^ js* jJ j** d* J^^ cfyj'i^ ^'f y- f^ 

.!_;> 2—^ ^-"^ '^ ->!A' ^ U ^ ^ JS ^ ^! = J« 

* Jlii^J 8j?J ,-L- j tJs- aS)1 ^Ls ^jJl j_.P ^-^P jjI jjP pii j>. jy^r jl- J_p^« Jf- *«{' J* 103. O istoj temi 

3780. ISPRICAO NAM JE Ibrahim b. Jakub 121 "; kaze: Obavijestio nas 
je AH b. Ajjas el-Himsi 2H ; kaze: Nas je obavijestio Abdur-Rahman b. Sabit 
b. Sevban prenijevsi od svoga oca, on od Mekhula, on od Dzubejra b. 
Nufejra, on od Ibn Omera, a on da je Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, kazao: "Allah prima pokajanje roba 1212 sve dotle dok (rau) dusa 
ne dode do grkljana." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 

3781. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Amir el-Akadi prenijevSi od Abdur-Ralimana b. Sabita b. 
Sevbana, on od svoga oca, on od Mekhula, on od Dzubejra b. Nufejra, on od 
Ibn Omera, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po smislu 
slicno prethodnom hadisu. I: "" El-En'am, 158. ajet. 

12,0 Ibrahim b. Jakub b. Ishak el-Dzuvzudzani pouzdan je prenosilac i hafiz hadisa. Pripadao 

jejedanaestoj generaciji. Zivio jc u Damasku. 

1 Ali b. AjjaS el-Himsi cl-Elhani pouzdan je i siguran prenosilac hadisa. Pripadao je 

devetoj generaciji. 

Po misljcnju vecine islamskih ucenjaka ovaj hadis ima opcenit smisao. To znaci da 
Allah prima pokajanje svakog roba ukoliko ga upuli prije tiego mu se priblizi smrl. Neki, 
pak, hanefijski uccnjaci smalraju da se ovo odnosi iskljucivo na nevjernike. Allah cc primiii 
od njih pokajanje ukoliko se pokaju prije nego im se prikuci smrt. Ukoliko se, pak, pokaju 
na samrli. Allah nece primiii pokajanje njihovo, sto potvrduje slucaj faraona. Prvo misljenje 
jc, pak, ispravnije i prihvatljivije. Ono ima utemeljenjc i u rijecima Uzviscnog Allaha: 
"Uzaludno jc kajanje onih koji cine hrdava djela, a koji, kad se nekom od njih priblizi smrl, 
govorc: Sad se. zaisia, kajem! a i onima koji umru kao nevjeniici. Njima smo bolnu painju 
priprcmili." (En-Nisa, IS. ajet), 

Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u tvfusnedu, Ibn Madze u Sunenu, Ibn Hiban u Sahihn, 
Hakim u Mustedreku i El-Bejhcki u djelu Su'abut-iman. 

300 «U» Ob . ) * i 

104. O istoj temi 

3782. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas jc Mugire b. 
Abdur-Rahman prenijevsi od Ebu Zinada, on od A'redza, a on od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Allah se obraduje pokajanju nekog od vas vise nego sto se neki 
od vas obraduje kada nade ono sto je izgubio." 

O ovoj temi prcneseni su hadisi i od Ibn Mes'uda, Nu'mana b. Besira i 
Enesa. Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-sahihun-garibun. 1 " 14 

<U* ub .1 «0 
'*** , .. * ■• -* - * ' > . . .. >. . 

»i' it. i' ii. 1 ^ ' 9 >>>, a, a ,s>' >' ',,.*....' u f Z" ' ' ti- '*f ' *f f 3 ' 

*J* "1)1 ^^La <UJI Jj--j ^ ou- u_i jf>^P c«.-S -is :ali_jJI aj^Ji^ Jv>. Jli *JI i_JjjI jI -js 
Djjj-J L-aU ill I jkj OjiJJ j^Sul ity :J_^L' iLj «i Jll JL Jli J//) cJ,X< .iL^ 

* >l, - ' ^ f » - > > ' Z.J,.'.., I ' '.- ■> '.**** . '. . >>',!.,.. 

105. O istoj temi 

3783. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 
prenijevsi od Muhamineda b. Kajsa El-Kasa 12b , on od Omera b. Abdul- 
Aziza, on od Sinnea 1216 , a on od Ebu Ejuba 1217 , koji, posto mu se priblizi 4 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
' 5 Muhammed b, Kajs cl-Medeni el-Kas pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao jc sestoj 
gencraciji. Svi su hadisi, kojc jc on prenio od ashaba, mursel. 
1216 Sirme el-Ensari. 

301 smrt, rece: Skrivao sam od vas nesto sto sam cuo od Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem. Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, kada veli: "Da vi ne grijesite, Allah bi stvorio Ijude koji ce 
grijesiti kako bi im prastao." 1218 

Ovaj hadis je hascnun-garibun. 1219 Ovo je preneseno od Muhammeda 
b. Kaba, on od Ebu Ejuba, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 
poput prethodnog hadisa. 

3784. TAKO NAM JE ISPRICAO Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je 
Abdur-Rahman b. Ebur-Ridzal l22u prenijevsi od Omera, Gufreova 
sticenika 1221 , on od Muhammeda b. Ka'ba el-Kurezija, on od Ebu Ejuba, a on 
od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slicno prethodnom hadisu. 

J^j Ll~ :Jli dJUii y. [J lS>f :J>: J^iS f j£ & % ^~ :Jli -Ci^ 1~ 
Oy£ ^>3j ^"">i 6 'JS\ pST jjl U : Jtffj ll^lJ 4JJ1 Jli :J_^; JvL; 4^ «Ill Jt* 4I11 

ill 'c/j& ,JJ&i\ ji »Oi o& ii«j^ fcjfij jj f*T #1 u .^bj u'j iy bis* u ^ &u 

14^ &M lb. ^ JJ^j li ^^ ji t[lfc£ ^j(li Ljl^i ^1 jJ SJJ) fiT jjl i* .jd il j 

a, t I * * *• - * 

* «i-^Jl IJla [v Uj *»j3J U Li^p ^li- o->ji- lii .8^i*i 106. O istoj temi 

3785. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Ishak el-Dzevheri 1222 ; kaze: 
Obavijestio nas je Ebu Asim 1223 ; kaze: Nas je obavijestio Kesir b. Faid; kaze: 
Nas je obavijestio Seid b. Ubejd i kazao: Cuo sam Bekra b. Abdullaha el- 

1:17 Ebu Ejub el-Ensari poznali je Vjerovjcsnikov. saliallaliu alejhi ve sellem, ashab kod koga je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odsjeo po dolaslai u Medinu. Ukopan je u Istanbulu. 

1218 Ebu Ejub el-Ensari je skrivao ovaj hadis iz bojazni da ga ljudi bukvalno ne shvate i nc 
pocnu se oslanjati iskljucivo na Allahovu milost, a zapostavljati vjerske aktivnosti. 

1219 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbel u Mnsnedii i Muslim u Sahihu. 

1220 Puno mu je ime Muhammcd b. Abdur-Rahman b. Abdullah b. Ilarise b. Nu'man el- 
Ensari el-Medeni, iskren je prcnosilac hadisa s tim sto je ponekad prilikom prenosenja 
hadisa grijcSio. Pripadao je osmoj generaciji. 

1221 Omer b. Abdullah Ebu Hafs el-Mcdini. Gufreov sticenik. slab je prenosilac hadisa. On je 
puno prenio mursel-hadisa. Pripadao je petoj generaciji. 

Abdullah b. Ishak el-Dzevheri Ebu Asim el-Basri, nadimak mu je Dua, pouzdan je 
prenosilac i hafiz hadisa. Pripadao je jedanaestoj generaciji. 

1223 Ebu Asim Dahak b. Muhalcd b. Dahak en-Nebil es-Sejbani pouzdan je i siguran ravija. 
Pripadao je devetoj generaciji. 

302 Muzenija kada veli: Obavijestio nas je Enes b. Malik i kazao: Cuo sam 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kazc: Rekao je 
Uzviseni Allah: "Covjece, dokle god me budes molio i dok se budes 
nadao, Ja cu ti prasati grijchc ma koliki oni bili, necu se obazirati ni na 
§ta! Covjece, kada bi tvoji grijesi doprli do nebeskog horizonta, a potom 
ti od Mene zatrazis oprost, Ja cu ti oprostiti, i necu se obazirati ni na 
sta! CovjeCe, uistinu, da Mi dodes sa kolicinom grijeha koja bi ispunila 
prostor na Zemlji, i sretnes Me, a nisi Mi nista smatrao ravnim, Ja cu ti 
doci sa tolikom kolicinom oprosta!" Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1224 
Poznat nam je samo sa ovim senedom. 

* 4i» otf . S % V 

_ — ,\ 'ji- a_jI 'jt- rU*-J>\ ■&■ j>. tLli 1 J& -ui*^ J>. y. ill ■&■ l?^' ~"^£ &'■£- .VVA'\ 

a — i&- jli sll^-ij i«^-j '£?£ &*-j aj\* ^ '<$>" :Jli '(X"'j 4^ ^ J>~° *^ 1 Jj—j J 1 ""'jir' 

2 -a e 4 , 3 , 

j — \ A — Ul XS- jj i_jlU?-j OUil) 'Jfi •— jGl Jj .Aji*-'j djjC~3j «Lo aL\\ lllpj l# jj*j-\'Jj 

107. O istoj temi 

3786. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Abdul- 
Aziz b. Muhammed prenijevsi od Alaa b. Abdur-Rahmana, on od svoga oca, 
a on od Ebu Hurejrea da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
kazao: "Allah je odredio da bude stotinu stepeni milosti. Jcdan stepen je 
spustio medu Svoja stvorenja da njime osjecaju samilost medusobno, 
dok je devedeset i devet stepeni Allah zadrzao kod Sebe." 1223 O ovoj temi 
prenescni su hadisi i od Selmana i Dzunduba b. Abdullaha b. Sufjana el- 
Bedzelija. Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1226 '"'' Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnerfu i Ed-Darimi u Sunenu. 

Onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju Allah je odredio da postoji ukupno stotinu 
stepeni milosii. Jcdan ststcpen On je spustio medu Svoja stvorenja i na temelju njega oni 
osjecaju medusobnu ljubav i samilost, dok je devedeset i devet stepeni On zadrzao kod 
Scbe kako bi im ukazivao Svoju milost na ovom, a posebno na buduccm svijetu. 
1226 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

303 _i ^J? U> SJjiiJi j» 4JJ1 Iup li j*^ 1 (U*i jJ :J^ iUlj ■0* *^' ^-^ ^ l J.r-3 *>' »jiS* 

* 0^^* ,-jl ji *aJl ji £j*»-^l' -4* ^ s^*-' 1 >i-i«^> J,r* Uj «t*yu U .J1S- *^j-lj- IJlA 

108. O istoj temi 

3787. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Abdul- 
Aziz b. Muhammed prenijev§i od Alaa b. Abdur-Rahmana, on od svoga oca, 
a on od Ebu Hurejrea, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllcm, 
kazao: "Kada bi vjernici znali kakva je kazna kod Allaha, niko se od 
njih ne bi ponadao Dzennetu, a kada bi nevjernici znali kolika je milost 
kod Allaha, niko od njih ne bi izgubio nadu u Dzennet!" Ovaj hadisje 
hasenun. 1227 Poznat nam je samo preko Alaa b. Abdur-Rahmana od njegova 
oca od Ebu Hurejrea. 

iJ i .jwis* v-& ^r^j ^! *—*' ^ 4 -4i s-*S" ^IsxJi 'j& '^f ill 1 JJ : Jla X*j «!i* ^ 

* >■ - •• - • 

J — *o : JU ^1 ^ c^uj J^ui ^U- ^p ^jjj ^ x>w u^i -u^> ^ w ^jj uj-X>- ,J^>- - !t 1227 Biljcic ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
304 109. O istoj temi 

3788. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 
prenijevsi od Ibn Adzlana "" , on od svoga oca, on od Ebu Hurejrea, a on da 
je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Kad je Allah 
stvorio bica, Svojom rukom je Sebi napisao: "Moja milost nadvladava 
Moju srdzbu." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1229 

3789. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ebu Seldz Ebu Abdullah, iz 
Bagdada ucenik Ahmeda b. Hanbela; kaze: Ispricao nam je Junus b. 
Muhammed 12 '' ; kaze: Obavijestio nas je Seid b. Zerbijj 1231 prenijevsi od 
Asima el-Ahvela i Sabita, a njih dvojica od Enesa, koji je kazao: "Jednom 
prilikom je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, usao u dzamiju i 
zatekao nekog covjeka koji je, nakon sto je zavrisio sa namazom, ucio 
dovu rijecima: Allahumme la ilahe Illellahu Entel-mennanu, bedias- 
semavati vel-erdi zel-dzelali vel-ikram (Allahu, samo si Ti Bog, Ti si 
dobrocinitclj, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Uzviseni i Plemeniti). (Posto je 
zavrsio), Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, upita: Znate li vi cime 
je on dozivao Allaha? Dozivao Ga je Njegovim najvecim imenom, kojim, 
kada Mu se neko obrati, bude uslisano, a kada nesto trazi, bude mu 
dato." Ovaj hadis je sa ovim senedom garibun. 1232 Prenesen je od Enesa i sa 
drugim senedom. J»— 1 cf- O— > y- tf f^A C* \£J H**' !#**" r^M jj -***- 1 ^u»- TV". » 
Ju\ '^s>') :lil*j ZSs- «JJi Jio 4JJ1 Jj— j JU :Jli i'^y ,J 'ji- t^jJuJl J-»^ J\ J> j^ j* 
.*] 'Jm Oi J3 ^i- ' 1 P ^^i»j 4^ J&S J^rj 'J& '**'jj .[J* JJaj JU* «^* k^Sa Jrj 
ji : Jl_J i-Jti} ■. l y**- i J\ X* J^ && o^-'-k jU* ]^J> «'jji «^p £lj2>l Jsrj Liii ^jj " s Muhammed b. Adzlan el-Medeni iskrcn je prenosilac hadisa s tim sto je napravio zbrku 
u hadisima kojc je prenio od Ebu Hurejrea. Pripadao je pcloj gcneraciji. 
1229 Biljezc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihlma. 

Junus b. Muhammed el-Mucddib. 
1231 Seid b. Zerbijj el-Huzai Ebu Ubejde. neki kazu Ebu Muavija, cl-Basri prenosio je 
munker hadise. Pripadao je sedmoj generaciji. 

: Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madzee u 
Sunenima, te Ibn Hiban u Sahihu i Hakim u Mitstedreku. 

305 lis silt o^fi ji c5JJ> J-^ 1 :jX>j 4 1 * *^' (^ ^ Jj-j J^ :J*J» v- 11 ^ i*r ct <J* 0* 

110. O istoj temi 

3790. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Ibrahim ed-Devreki; kaze: 
Obavijeslio nas je Rib'ij b. Ibrahim 1233 prenijevsi od Abdur-Rahmana b. 
Ishaka 1234 , on od Seida b. Ebu Seida el-Makburija, a on od Ebu Hurejrea, 
koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllem, rekao: 
"Neka je ponizen onaj u cijem se prisustvu ja spomenem, a on ne prouci 
salavat na mene! Neka je ponizen onaj koji doceka ramazan pa prode, a 
on u njemu ne zasluzi oprost grijeha, i neka je ponizen onaj kod koga 
roditelji dozive starost, a ne uvedu ga u Dzennet! 1235 Abdur-Rahman 
kaze: Mislim da je kazao: Hi jedno od njih dvoje." 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Dzabira i Enesa. Ovaj hadis sa 
ovim senedom je hasenun-garibun. 12,56 Rib'ij b. Ibrahim je brat Ismaila b. 
Ibrahima b. Ulejjea. On je pouzdan prenosilac hadisa. Prenosi se od nekih 
ucenjaka da su kazali: Ako u jcdnom sijelu covjek donese samo jednom 
salavat na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, dovoljno mu je dok je u 
torn sijelu. 

3791. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Amir el-Akadi prenijevsi od Sulejmana b. Bilala, on od Umarca b. Gazijjea, 
on od Abdullaha b. Alija b. Husejna b. Alije b. Ebu Taliba 12j7 , on od svoga 1:33 Rib'ij b. Ibrahim b. Muksim cl-Escdi Ebu Hasan cI-Basri, mladi brat Ismaila b. Ibrahima 

b. Ulejjea, bio jc pouzdan prenosilac hadisa i dobar covjek. Pripadao je devetoj generaciji 

prenosilaca. 

I23 "' Abdur-Rahman b. Ishak el-Kuresi el-Medeni. 

1:35 Tj. a on svojim hizmetom, dobrocinstvom i poniznoscu prema njima ne uspije zasluziti 

Dzennet. 

1236 Biljeze ga i Ibn Hiban u Sahilni, EI-Bezzar u Musnedu i Hakim u Mustedreku. Hakim 

smatra da je ovaj hadis vjerodostojan. 

1:37 Abdullah b. Ali b. Husejn b. Alija b. Ebu Talib prenosilac je hadisa koji, po misljenju 

hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je petoj generaciji. 

306 oca 1238 , on od Husejna b. Alije b. Ebu Taliba, a on od Alije b. Ebu Taliba, 
koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Pravi skrtica je onaj u ciieni prisustvu ja budeni spomenut, a on ne 
prouci salavat na mene." 123 Ovaj hadis je hasenun-garibun-sahihun. 12 " 40 

Jjl JL* *l)i Jjl-3 JlS* : Jli J\\ Jt j\ ill Xp- 'ji. uJllJl J clizi ^ Jji ^ J jl^Ji 

l_»t L_;ikJi ^ ^ ji j^Li .ijdi *uii3 a^iij gisiu ^ fy j^bi : j^L; j»Lj 41* 

111. O istoj temi 

3792. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Ibrahim ed-Devreki; kaze: 
Obavijestio nas je Omer b. Hafs b. Gijas: kaze: Nas je obavijestio moj otac 
prenijevsi od Hasana b. Ubejdullaha'" 41 , on od Ataa b. Saiba, a on od 
Abdullaha b. Ebu Evfaa, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, bi govorio: "AUahumme berrid kalbi bis-seldzi vel-beredi vel- 
mail-baridi. AUahumme nekki kalbi minel-hataja kema nekajtes-sevbel- 
ebjeda mined-denesi (Allahu, ohladi moje srce snijegom, ledom i hladnom 
vodom. Allahu, ocisti moje srce od grijeha kao sto si ucinio da se bijela 
odjeca Cisti odprljavstine)." Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 1242 3 * Ali b. Husejn b. Alija b. Ebu Talib, poznat kao Zejnul-Abidin. 

''' Na temelju ovog i jos nekih hadisa Et-Tahavi i jos ncki islamski uCenjaci smatraju da jc 
osoba duzna koliko god se puta u njegovu prisustvu spomcnc Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, prouciti salavat na njega. Vecina ucenjaka smatra da je u jednom sijclu 
osoba duzna samo jedanput prouciti salavat na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, bcz obzira koliko se puta u torn sijelu njegovo ime spomenulo. 
uw Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, En-Nesai u Simenu, Ibn Hiban u Sahihu i 
Hakim u Mitstedreku. 

Hasan b. Ubcjdullah b. Urve en-Nchai. 

Biljezi ga, u slicnom znaccnju, i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

307 Ij i LSI], -I lSjj 4*j .<dii>- Lis -^ *JjJl jil ^f^V <**^> .-J^J-bJl ,i jjtjx-i \*j %xlUJl 

Isi^j ^ Jji^i jj^j; jj jkL; if£.f JjJcj'i &* 'j L-iili ail iSai- .rv«\ t 

? Oj j^i* : Jii jjLj 4i Jji J^ Jjl j/,j ol JLL ^ ^U^Jl ^.jSl yg.1 ^> j^jj j> -^ 

.OU^ll jP {.ill! fli^kij 

_j .sill L; Lj -^ W_=J Uj .nat-^ll loi ^ Uj JLL c-jjj- ^ «ijjj U .<-~ijf- -L~i±>- IJl» 

■ O-s— « S 5— i 1 O^ 1 >*J -^ ^ ^ ,U *^ >* v/f 1 ^ 1 • A * J ^* : J -!^ J^*-J ^ • Uj ^* ^^ 

^ - •_' ' * " u" * * -* i* * ' 'iii'' --''- * ' * \ £ * •' '•I 5 '' >»'i'J--*-' 

tJI L» ^J i^jlil jcJOa- tJU« jJ Jjl JU> Ij^tl J-xll.1 v' ^^-* dJUJ4 iSjii. TV^ "\ 

""'* ' as *'i **''-aia ' 

: Jl — 5 IX. j Oi *JJi i _ 5 L= <JJl J_.-3 J* *-* L * 1 oi 1 0* ls'^j^' Ir^-J- 5 ! c^ 1 0* -^ji j^ ^j J^ 112. Oistoj temi 

3793. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Arefe; kaze: Obavijestio nas je 
Jezid b. Harun prenijevsi od Abdur-Rahmana b. Ebu Bekra el-Kuresija, on 
od Musaa b. Ukbea, on od Nafi'a, a on od Ibn Omera, koji je kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kome od vas budu 
otvorena vrata dove, otvorena su mu vrata milosti. 1243 Nece od Allaha 
biti zatrazeno nista Njemu draze od zdravlja." Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, kaze: "Uistinu, dova koristi i u onome sto vas 1243 U nekim predajama stoji: "...otvorena su mu vrata Dzenneta." 
308 je (od iskusenja) snaslo i u onome sto vas nije snaslo, zato, Allahovi 
robovi, prakticirajte ucenje dova." 

Ovaj hadis je garibun. 1244 Poznat nam je samo preko Abdur-Rahmana 
b. Ebu Bekra el-Kuresija el-Mekija el-Mulejkija, a on je slab prenosilac 
hadisa. Neki su hadiski ucenjaci diskutirali o njemu u vezi sa njegvom 
memorijom. I Israil je ovaj hadis prenio od Abdur-Rahmana b. Ebu Bekra, 
on od Musaa b. Ukbea, on od Nafi'a, on od Ibn Omera, a on da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Nece od Allaha biti 
zatrazeno Njemu nista draze od zdravlja." 

3794. TAKO NAM JE ISPRICAO Kasim b. Dinar el-Kufi; kaze: 
Obavijestio nas je Ishak b. Mensur el-Kufi prenijevsi od Israila 1343 ovo. 

3795. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Nadr 1246 ; kaze: Nas je obavijestio Bekr b. Hunejs prenijevsi od 
Muhammeda el-Kuresija, on od Rebi'a b. Jezida, on od Ebu Idrisa el- 
Havlanija, a on od Bilala, 1247 da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, kazao: "Preporucujem vam nocni namaz; on je osobenost dobrih 
ljudi koji su zivjeli prije vas. Nocni namaz priblizava Allahu, sputava 
grijesenje, potire grijehe i udaljava bolest od tijela." 

Ovaj hadis je garibun. 1248 Poznat nam je, sa ovim senedom, samo 
preko Bilala. Hadis nije pouzdan sa stanovista njegova seneda. Cuo sam 
Muhammeda b. Ismaila 124 kada kaze: Muhammed el-Kuresi je Muhammed 
b. Seid es-Sami, on je sin Ebu Kajsa Muhammeda b. Hasana £iji su hadisi 
odbacivani. Ovaj hadis je prenio i Muavija b. Salih od Rebie b. Jezida, on od 
Ebu Idrisa el-Havlanija, on od Ebu Umamea, a on od Vjerovjcsnika. 
sallallahu alejhi ve sellem. 

3796. TAKO NAM JE ISPRICAO Muhammed b. Ismail; kaze: 
Obavijestio nas je Abdullah b. Salih 1230 ; kaze: Ispricao mi je Muavija b. 
Salih 1 " 5 ' prenijevsi od Rebi'e b. Jezida, on od Ebu Idrisa el-Havlanija, on od 
Ebu Umamea, a on da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
kazao: "Preporucujem vam nocni namaz; on je osobenost dobrih ljudi 
koji su zivjeli prije vas, njime se priblizavate svome Gospodaru, on Biljezi ga i Hakim u Musiedreku. Hakim smatra da jc scncd ovog hadisa vjcrodostojan. 

1245 Israil b. Junus. 

1246 Ebu Nadr Hasim b. Kasim el-Bagdadi. 

' 247 Bilal b. Rebah Ebu Abdullah el-Habesi, Ebu Bekrov oslobodeni rob. On je bio 

Vjerovjesnikov. sallallahu alejhi vc sellem, muczin. Majka mu se zvala Hamama. 

Ucestvovao je u Bici na Bedru i u drugim bitkama. Umro je u Samu 17,, neki kazu 18., a 

neki 20. godinc po Hidzri. Kad je umro, imao je sezdeset i nekoliko godina. 

I24S Biljezc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Hakim u Musiedreku i El-Bejheki u Es- 

Sunemtl-kubra. 

1:49 Muhammed b. Ismail b. Ibrahim el-Dzufi el-Buhari poznati hadiski ucenjak i autor 

cuvenog El-Dzamhts-sahiha. 

1250 Ubejdullah b. Salih el-Dzuheni. 

1251 Muavija b. Salih el-Hadrcmi. 

309 potire grijehe i sputava grijesenje." 1252 Ovo je pouzdanije od Ebu Idrisova 
hadisa od Bilala. 

^ a , , fff J .• • f « *' .• a'- * ** * J t*'''''-a>> it*'.'* t a a * 

jj-li J. ■&£ ■t-,^ \y jli- L^> ^Ai Ui .CLUi jj*J [y> f^'j -O^ 1 jj Cj^ 1 

113. O istoj temi 

3797. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Arefe i kazao: Ispricao mi je 
Abdur-Rahman b. Muhammed el-Muharibi 1253 prenijevsi od Muhammeda b. 
Amra 1254 , on od Ebu Selemea, a on od Ebu Hurejrea,^ koji je kazao da je 
Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zivotni vijek vecine 
mojih sljedbenika bit ce izmedu sezdcset i sedamdeset godina. Malo ce 
ihzivjetiviSeodtoga." 1255 

Ovaj hadis Muhammeda b. Amra od Ebu Selemea, od Ebu Hurejrea, 
od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, je garibun-hasenun. 1256 Poznat 
nam je samo sa ovim senedom. Neki su ga od Ebu Hurejrea prenijeli i sa 
drugim senedom. 

■ , , , , t •".'.',>,. I ;,'.->. rf -, .a f ' .,',•'. 1 a I > a - /.i . . , 

iLj 4p -Ul. J-p ! -j1\ JlT :J15 j&. J\ j- J* J 6^ '£ Ojlkil J *JJi Xs- 'y- fj> |: " 2 0\aj su hadis zabiljezili i Ibn Huzejme u Sahihit i Hakim u Musleclreku. Hakim smatra 
da jc ovaj hadis vjerodostojan prema kriierijima -El-Buharija. 

1253 Abdur-Rahman b. Muhammed b. Zijad el-Muharibi Ebu Muhammed el-Kufi nije lo5 
prenosilac hadisa, osim §to je, po miSljenju Ahmeda b. Hanbela, bio sklon obmani. Pripadao 
je devetoj generaciji. 

1254 Muhammed b. Amr b. Alkama b. Vekas el-Lejsi. 

1255 Ali el-Kari veli: Koliko mi je poznato, najduze su od ashaba zivjeli Enes b. Malik 130, 
Esma bint Ebu Bekr 100, Hassan b. Sabit 120 godina. Bez sumnje, najduze je od njih zivio 
Sclman el-Farisi koji je, po miSljenju nekih, zivio 250, a po miSljenju drugih 350 godina. 
Ispravnijeje misljenje da je zivio 250 godina. 

I2 ' 6 Biljezi ga i Ibn Madze u Sunenu. 

310 ( _^w- C-jJj jffa S~^"'j s5^J*" J~~^'j >J S 0' lP^ ^J 'W* ^J 1 >^yi ^*^ ,v-^ lp\jk« 

.iSyCa X*~*L> Jiloij ,_— -JL5 oil} ^^J blU-j 

,'• ' ■*' • r ', ■* (i .'" ' i'*' " ' ^ B 'ti '• ' * ' s •* ' *''-' ' * '. i T a ' ' s ' ' a ' 'i.- 


114. O istoj temi 

3798. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Davud el-Hafri prenijevsi od Sufjana es-Sevrija, on od Amra b. 
Murrea 1257 , on od Abdullaha b. Harisa 1258 , on od Tulejka b. Kajsa, a on od 
Ibn Abbasa, koji je kazao: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi 
molio rijecima: Rabbi einni vela turn alejje, vensurnl vela tensur a/ejje, 
vemkur li vela temkur alejje vehdini ve jessir lijel-huda vensurni ala men 
bega alejje. Rabbi-dzalni leke sekkaren, leke zekkaren, leke rehhaben, leke 
mitvaan, leke muhbiten, ilejke evvahan muniben. Rabbi tekabbel tevbeti 
vagsil havbeti ve edlib da'veti ve sebbit hudzzeti ve seddid lisani vehdi kalbi 
veslul sehimete sadri (Gospodaru, podupri me (protiv mojih neprijatelja), a 
nemoj njih podupirati protiv mene, pomozi me (protiv njih), a nemoj njih 
potpomagati protiv mene, pomozi mi u razotkrivanju njihovih zamki i ometi 
njihove zamke prema meni, uputi me na dobro i olaksaj mi da cinim dobro i 
pomozi me protiv onih koji me ugnjetavaju. Gospodaru, ucini me da budem 
od onih koji Ti puno zahvaljuju, koji Te se puno sjecaju, koji Te se puno 
boje, koji su Ti puno pokorni, koji su Ti puno ponizni, koji Te cesto dozivaju 
i koji Ti se vracaju. Gospodaru, primi mojc pokajanje, izbrisi moje grijehe, 
primi moju dovu, ucini moje dokaze uvjerljivim, ucini moj jezik ispravnim, 
uputi moje srce i izbaci iz mojih prsa mrznju i podlost)." 

Mahmud b. Gajlan kaze: Ispricao mi je Muhammed Besr el-Abdi 
prenijevsi od Sufjana es-Sevrija, sa ovim senedom, slicno prethodnom 
hadisu. Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1259 1257 Amr b. Murre b. Abdullah b. Tarik cl-Dzcmeli el-Muradi Ebu Abdullah el-Kufi el-A'ma 
pouzdan je prenosilac hadisa i pobozan covjek, ali je bio sklon tedlisu. Pripadao je petoj 
gencraciji. Neki su na njega sumnjali da je murdzija. 

s Abdullah b. Haris ez-Zubejdi en-Nedzrani el-Kufl, pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao je trecoj gencraciji. Poznat je po nadimku El-Mekteb. 

59 Biljeze ga i Ebu Davud, En-Ncsai i Ibn Madze u Sunenima, Ibn Hiban u Sahihu i Hakim 
u Mustedreku. 

311 115. O istoj temi 

3799. ISPRICAO NAM JE Hennad; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Ahves 1260 prenijevsi od Ebu Hamze 1261 , on od Ibrahima, on od Esveda, a on 
od Aise, koja je kazala da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Ko se obrati (Allahu) dovom protiv onoga koji mu je nasilje 
ucinio, bit ce potpomognut." 

Ovaj hadis je garibun. 1262 Poznat nam je samo preko Ebu Hamze, a 
neki su ucenjaci polemisali Ebu Hamzi u vezi sa njegovom memorijom, a 
on je Mejmun el-A'ver. 

3800. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Humejd 
b. Abdur-Rahman er-Ruasi prenijevSi od Ebu Ahvesa, a on od Ebu Hamze s 
ovim senedom, slicno prethodnom hadisu. 

"> *' ' 1.- ,' f * • * •" .-v* f & , i"?. - b /*'i. ' ' i t. •** ' ° ' > ,'i' - M , . 

^Jj^-^j : Ju ■—'\~>- ji -Xij u^i <j*^ i_s-l>oi y**~/\ -^ y. ^5* ^ jJ ^- ."A « 1 

jj t ii cJiiT ,*j»jii f.'p- JS" ^ }ij v^-Jj ,J~' !u^li iij dJJlli *J ,ii dLji U aa^-j Ebu Ahves Selam b. Sulejm cl-Hanefi el-Kufi pouzdan je i savrsen prenosilac hadisa i 
hadiski ucenjak. Pripadao je sedmoj generaciji. 

1261 Ebu Hamza Mejmun el-A'ver el-Kasab slab je prenosilac hadisa. Pripadao je sestoj 
generaciji. 

1262 Ovaj hadis je slab jer je u njegovu senedu Ebu Hamza Mejmun el-A'ver koga su hadiski 
ucenjaci smatrali slabim prenosiocem hadisa. 

312 116. O istoj temi 

3801. ISPRICAO NAM JE Musa b. Abdur-Rahman el-Kindi el-Kufi; 
kaze: Obavijestio nas je Zejd b. Hubab 1263 i kazao: Obavijestio me je Sufjan 
es-Sevri prenijevsi od Muhammeda b. Abdur-Rahmana, on od Sa'bija, on od 
Abdur-Rahmana b. Ebu Lejla, a on od Ebu Ejuba el-Ensarija, koji je kazao 
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko deset puta 
rekne: La ilahe illellahu vahdehu la serike leh, lehul-mulku ve lehul- 
hamdu vehuve ala kulli sej'in kadir (Nema drugog Boga osim Allaha, On je 
Jedan Jedini i nema druga niti suvlasnika, Njemu pripada sva vlast i hvala i 
On je nad svim mocan), imat ce nagradu kao da je oslobodio cetiri roba 
od Ismailovih potomaka." 1264 Ovaj hadis je prenesen od Ebu Ejuba i kao 
mcvkuf. 

J_x- j>\ y» _iU l_^l ^j'y -V 1 # -U-aJI -Up b_^l jLSo jj -U^. Uj-b- .T A • T 

i lit 4 Ui ^JLp <0Ji Jj-O i^* J^ : J^ *5^ '■ : -' u, -" : J^ M* 9 ^y *»«" Llji -^- l/j^ 1 

cjxL; ll« 'yS'l dUipi vX% ?a-L^ c-kL idi : jls .l# t4^i Sly JsUT JSJjt ^oj ^L'j ^j 
^ . i ,JZ U L^y- oooi- OS . <ul?- iJ* «UJl ol^l- :Jy : Jlii .^Ate ^L' :ciii ?4j 

, j » .^ i . sow O^ul-I —J » . J ftSJl -L*-^ •_) <•-£•& vj^jJ^- V <*r ^ IJ-A --* UI KJ^jP \S~J-k>~ * o"£ J 1 > vQ 1 :l^ Jlis jV^Jl JLa, 'ja £>J fy ^iiij .Op -Oil ^ ^3l > ^ .lia^li ^ ^} l^ y. 
,< g'^ ia_J^ aJJi 01^41. :^IjS olUT dilpi 111 :J& .j»ii :ciui ?^UG- ^Ip cJj li 

.4 &\p SJj aJJi OGtlli .A-iy; SJj aIji J\jnlL .iSjz SJj »dil Jl^wi .<ujj Q»j aJJ I 0\^w 

.AjQT illu Jjl Olklli . AjUiS" ills .Jji OlklL .ajlUS" il'-u aJJi Ol^l' 121,3 Zejd b. Hubab Ebu Husejn el-Ukli iskren jc prcnosilac hadisa, s tim Sto je grijcsio 
prilikom prenosenja hadisa od Sufjana es-Sevrija. On jc porijeklom iz Horasana. a zivio je u 
Kufi. Pripadao jc dcvctoj gcneraciji. Umro je 203. godinc po Hidzri. 
Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Scihihiina. 

313 117. Oistojtemi 

3802. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Abdus-Samed b. Abdul-Varis; kaze: Nas je obavijestio Hasim b. Seid 
el-Kufi; kaze: Ispricao nam je Kinana 1265 , Safijin sticenik i kazao: Cuo sam 
Safiju 1266 kada kaze: "Jednom prilikom je usao kod mene Allahov 
Poslanik, sailallahu alejhi ve sellem, i ispred mene zatekao cetiri hiljade 
kospica (od hunni) kojima sam brojala rijeci tesbiha 1267 , (koje sam 
izgovarala). On me upita: Zar pomocu ovih (kospica) brojis rijeci tesbiha 
koje zgovoris? Hoces li da te poucim necemu sto je vise od toga? Hocu, 
odgovori ona, a on rece: Reci: Subhanallahi (Slava Allahu) sukladno 
broju Njegovih stvorenja!" 

Ovaj hadis je garibun. 1268 Poznat nam je preko Hasima b. Seida el- 
Kufija od Safije samo ovim senedom, a njegov sened nijc dovoljno poznat. 
ovoj temi prenesen je hadis i od Ibn Abbasa. 

3803. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio nas 
je Muhammed b. Dzafer prenijevsi od Subea, on od Muhammeda b. Abdur- 
Rahmana 1269 , koji je kazao: Cuo sam Kurejba kada prica od Ibn Abbasa, a on od 
Dzuvejrije bint Hans' 270 : "Jednom prilikom je Vjerovjesnik, sailallahu 
alejhi ve sellem, prosao pored nje dok je sjedila na mjestu gdje je klanjala. 
Nakon, otprilike, pola dana, on ponovo prode tuda i (zatekavsi je na istom 
mjestu) rece: Ti si jos tu gdje sam te ostavio? 1271 Da, odgovori ona, a on 1265 Kinana b. Nebih, Safijin sticenik. kao prcnosilac hadisa, po misljcnju hadiskih ucenjaka, 

zadovoljava (makbul). Pripadao je trecoj gencraciji. El-Ezdi ga je, bez navodenja razloga, 

smatrao slabim prcnosiocem hadisa. 

i: "" Safija bint Hajj b. Ahtab, majka pravovjeniih, jedna je od Vjcrovjesnikovih, sailallahu 

alejhi ve sellem, supruga. Allahov Poslanik, sailallahu alejhi ve sellem, ozenio sc njom 

nakon Bitke u Hajberu. Neki vele da je umrla 35. godine po Hidzri, a neki da je umrla u 

vrijemc Muavijina hilafeta. 

126 To su rijeci; Sublumallah, El-hamdu lillah i Allahu ekber. 

I2 " s Biljezi ga i Hakim u Mitsledreku. 

1269 Muhammed b. Abdur-Rahman b. Ubejd cl-KureSi et-Tcjmi. 

I2 '° Dzuvejrija bint Maris b. Ebu Dirar el-Huzaije iz plemena Benu Mustalik, majka 

pravovjeniih. jedna je od supruga Allahova Poslanika. sailallahu alejhi ve sellem. U bici El- 

Mcrisia (Mustalek) pala je muslimanima u ropstvo te sc s njom ozenio Allahov Poslanik. 

sailallahu alejhi ve sellem. Umrla jc 50. godine po Hidzri. 

1271 Nakon sto je klanjala namaz, Dzuvejrija jc nastavila da zikr cini Allaha. dz.s. Iz hadisa se da 

vidjeti da je ona na tome mjestu provela oko polovinu dana zikr cincci Allaha, dz.s. Tom 

prilikom je Allahov Poslanik. sailallahu alejhi ve sellem, produci rijecima kojima ce ubuduce 

zikr Ciniti, a koje su daleko vrcdnijc od onoga sto je ona do tada, cineci zikr, izgovarala. 

314 rece: Hoces H da te poucim rijecima koje ces izgovarati? Reci: 
"Subhanallahi adede halkihi (Slava Allahu siikladno broju Njegovih 
stvorenja), Subhanallahi adede halkihi (Slava Allahu sukladno broju Njegovih 
stvorenja), Subhanallahi adede halkihi (Slava Allahu sukladno broju Njegovih 
stvorenja), Subhanallahi rida nefsihi (Slava Allahu toliko puta s koliko ce On 
biti zadovoljan), Subhanallahi rida nefsihi (Slava Allahu toliko puta s koliko 
ce On biti zadovoljan), Subhanallahi rida nefsihi (Slava Allahu toliko puta s 
koliko ce On biti zadovoljan), Subhanallahi zinete arsihi (Slava Allahu 
sukladno tezini Njegova Prijestolja), Subhanallahi zinete arsihi (Slava Allahu 
sukladno tezini Njegova Prijestolja), Subhanallahi zinete arsihi (Slava Allahu 
sukladno tezini Njegova Prijestolja), Subhanallahi midade kelimatihi (Slava 
Allahu sukladno broju Njegovih rijeci), Subhanallahi midade kelimatihi (Slava 
Allahu sukladno broju Njegovih rijeci), Subhanallahi midade kelimatihi (Slava 
Allahu sukladno broju Njegovih rijeci)." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 127 Muhammed b. Abdur-Rahman je 
Talhin sticenik. On je medinski sejh i pouzdan prenosilac hadisa. Od njega 
su El-Mes'udi i Es-Sevri prenijeli ovaj hadis. 

> , > a* » » j'o , ■'f-af 'l.- * - f * °. ,*"* f i*. * *»>*"> . &+ m . , 

•OSj "--riA J~-^- ^-l-^- '-^ -J&& fjt-P Uii^J tl>i 4JJU 4Jj Jarj)' jij '^1 iS^~-i "f-f* 

', c- f- u*a)I ■£■ JLUwP -,j i*« 1^1 _ — -P .-,; JUx~s> u^^l jl — j -j J^s>^> UiA>- . T l\ • O 

tli-J ll J «.yw»k J*S^ J^* 1 '*) ^i- 1 ^ 1 '•** ,y^*} ■'-ri^ f^-*^" j-^- ^i-i-li- lii 

118. O istoj temi 

3804. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. BesSar; kaze: Obavijestio 
nas je Ibn Ebu Adij i kazao: Saopcio nam je Dzafer b. Mejmun, prodavac 
vunenih pokrivaca, prenijevsi od Ebu Osmana en-Nehdija, on od Selmana el- 
Farisija, a on da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Allah 
je, uistinu, puno stidljiv i plemenit i stidi se kad mu neko pruzi ruke da 1:72 Biljeze ga i Muslim u Scihihu, i En-Nesai i Ibn MadJe u Sunenima. 

315 ih vrati prazne i da mu nista ne da." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1273 
Neki su ga prenijeli kao mevkuf-hadis. 

3805. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Safvan b. Isa; kaze: Nas je obavijestio Muhammed b. Adzlan 
prenijevsi od Ka'kaa 1274 , on od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea. "Neki je 
covjek uceci dovu (pri izgovoru Sehadeta) podizao dva prsta, a Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu rece: Po jedan, po jedan." 127 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. Ovaj hadis ukazuje na to da, 
prilikom izgovora Sehadeta u dovi, osoba ne treba dizati dva prsta nego 
jedan. 

if e 

B^ ,- i r f » f». *■>- +•+ i , . f I '-'\, .' % \<' " \ i . J< II. < /i- ^ . 

i_Ill Ijftl : JUii JZ ji j2Jl Jp JjOl f£ jJLj 4i$JJl J^ Jji Jji-j fli : Jlii . Jb 

j/jl lii [y. Li_,i "jLS- c-joi- U> .OUJl j* \'J?- juIJl IUj iaij' JJ llH Oli OliJlj }i*Jl 

* <" f " 

* " 

RAZLICITI HADISI IZ POGLAVLJA O DOVAMA 

3806. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Amir el-Akadi; kaze: Nas je obavijestio Zuhejr b. Muhammed 
prenijevsi od Abdullaha b. Muhammeda b. Ukajla, da ga je Muaz b. Rifaa 
obavijestio prenijevsi od svoga oca 1276 , koji je kazao: "Jednom prilikom je 
Ebu Bekr es-Siddik stao na mimber, potom zaplakao i rekao: Prve 
godine 1277 je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stao na 
mimber, potom zaplakao 1278 i rekao: "Trazite od Allaha oprost, zdravlje 
i zastitu od nedaca, jer nikome, nakon uvjerenja 1279 , nece biti dato vece 1:73 Biljcze ga i Ebu Davud i lbn Madze u Sunenima, El-Bejhcki u djelu Ed-Da'vatul-kebir i 
Hakim u Mustedreku. Hakim ga smatra vjcrodostojnim hadisom. 

1274 Ka'ka b. Hakim el-Kinani cl-Mcdcni pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao jc cctvrtoj 
generaciji. Od njega su hadise preuzimali i El-Buhari i Muslim. 

7:1 Biljeze ga i En-Nesai u Sunenu i El-Bejhcki u djelu Ed-Da'vatul-kebir, 
1:76 Rifaa b. Rafi' b. Malik b. Adzlan Ebu Muaz el-Ensari je Vjerovjesnikov. sallallahu alejhi 
ve sellem, ashab. On je jedan od ucesnika Bitke na Bedru. Umro je u pocetku Muavijina 
hilafeta. 

1277 Prve godine po Hidzri. 

I27!i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaplakao je zbog toga sto je znao kakva 
sve iskusenja kroz zivot o£ekuju njegove sljcdbenike. 
Tj. iskrenog vjcrovanja. 

316 dobro od zdravlja i zastite od nedaca!" Ovaj Ebu Bekrov hadis je, sa 
ovim senedom, hasenun-garibun. 1280 

j_i 'p>\ U :jX<j ^li- *Ui J^. 4U1 Jj-.j Jli : JU >J ^1 "^ £> ^U Jy ^ •£* ^l 

: Jl—iti 0*1? £jS v_JikJi ^ 'yi- ^J :Jli iid ^1 ^ e i£ji ^1 lT^{ ajj ^ ^UtJl tf^i-f 
^ij aUi ui^ ^ o€ Aj t 31u2ii jISm ^oJ. vj^ 1 J\ '•&* Jh •</£" ^ ** J**"0 -(iOj^ 

^J **^"J ?. J* - ^' ^'j ^° : C^ P I/^ J^J ^^ -^rjJ 1 , j*j-*'j Sjs^* ♦ J ' 1 ^ 'ja^s J^ 
5_L* Jisii j»°ji ^i* j»iOS( Ji :lLij aIIp JJi ^ji^- ^3l Jili .dJJi loi [y X^s. JiJi 

.4^p J-ai'j *«rj Pj-*' i^J 1 ■Uw .js J_»j»- . ^1 ^ illi-j .o-jjl IJjs. ^ L)J aijAJ U >_, jji- ^AJ- IJJsj si-ijjjl ^j i_ju>u^> y>j ^i- 1 -^ 1 (^jCfliUl ,»^- !! 'y'! y) j*i '' su Bilje^c ga i Ahmed b. Hanbel u Mitsnedu, En-Nesai i Ibn Madic u Stmenima, Ibn Hiban 
u Sahihu i Hakim u Mustedreku. Hakim ga smatra vjerodostojnim hadisom. 

317 JC {S- »>JJt Jule- y +~s\j- Jf- jCil -i jj' U^oM ."^"j (j* - J ^~" ^-C . VA ^ J_L iLJip bcf ji ?{£*j *^i aIj* Jls. 4l3i Jjtij ^,^^ ^WS* it&f lH :<J^ .^f* 

j— ** dlUiij ^lj ,£i»ljS- j* ^Udkj ^j&\ j^JJl JJ :Jli .dJJi ill I Slat £i jwj J^- 

>-~lj& {r~>- •L-i±>- IJla .2Jlj^i 

1. Poglavlje o istoj temi 

3807. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Jezid el-Kufi; kaze: Obavijeslio 
nas je Ebu Jahja el-Himmani 1281 ; kaze: Nas je obavijeslio Osman b. 
Vakid 1282 prenijevsi od Ebu Nusajrea , on od Ebu Bekrova §ti6enika' , a 
on od Ebu Bekra, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Ne smatra se ustrajnim u grijesenju onaj koji se kaje i 
trazi oprost, pa makar u jednom danu pocinio grijeh sedamdeset puta!" 
Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo preko Ebu Nusajrea. Njegov 
sencd nije jak. 

3808. ISPRICALI SU NAM Jahja b. Musa 1286 i Sufjan b. Veki, isti 
smisao, i kazali: Obavijestio nas je Jezid b. Harun: kaze: Nas je obavijestio 
Asbeg b. Zejd l2S7 ; kaze: Nas je obavijestio Ebul-Ala i:!S prenijevsi od Ebu 1281 Ebu Jahja Abdul-Humejd b. Abdur-Rahman el-Himani el-Kufi, nadimak mu jc BcSmin 
iskrenje prenosilac hadisa, koji je prilikom prenosenja ponekad grijesio. Pripadaoje devetoj 
generaciji. Sumnjalo se da je murdzija. 

12x2 Osman b. Vakid b. Muhammcd b. Zejd b. Abdullah b. Omcr el-Umeri el-Medeni iskren 
jc prenosilac hadisa, s tim sto jc ponekad. prilikom prenosenja hadisa, cinio provide. 
Pripadaoje scdmoj generaciji. 

Ebu Nusajre Muslim b. Ubcjd el-Vasiti pouzdan jc prenosilac hadisa. Pripadaoje pctoj 
generaciji. 

■ ; Ebu Rcdza. Ebu Bekrov sticenik, kao prenosilac hadisa ncdovoljno jc poznat (mcdzhul). 
Pripadaoje drugoj generaciji. 
1285 Biljezi ga i Ebu Davud u Simenu. 
I2M Jahja b. Musa el-Belhi. 

1287 Asbeg b. Zejd b. Ali cl-Dzuhcni el-Verak Ebu Abdullah el-Vasiti, jedan od pisara 
Mushafa. iskrenje prenosilac hadisa. Pripadaoje Sestoj generaciji. Cesto bi iz svoje 
gencracije sam prenosio hadise. 

r '" x Ebul-A'la es-§ami je kao prenosilac hadisa nedovoljno poznat (mcdzhul). Pripadao jc 
petoj generaciji. 

318 


Umamea'" 89 , koji je kazao: "Jednom prilikom je Omer, obukavsi novu 
odjecu, rekao: El-Hamdu Ullahi-llezi kesani ma uvarije bihi avreti ve 
etedzemmelu bihiji hajati (Hvala Allahu koji mi je podario odjecu kojom cu 
pokriti svoja sramotna mjesta i kojom cu se nagizdati u zivotu), a onda 
rekao: Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je 
rekao: "Ko obuce novu odjecu pa rekne: El-Hamdu Ullahi-llezi kesani 
ma uvarije bihi avreti ve etedzemmelu bihi fi hajati (Hvala Allahu koji mi 
je podario odjecu kojom cu pokriti svoja sramotna mjesta i kojom cu se 
nagizdati u zivotu), a potom staru odjecu nekome da kao sadaku, bit ce 
pod Allahovim okriljom, Allahovom zastitom i Allahovim zaklonom bio 
ziv ili mrtav 12 '' ." 

Ovaj hadis je garibun. 1 " ' Prenio ga je i Jahja b. Ejub od Ubejdullah b. 
Zehara, on od Alija b. Jezida, on od Kasima, a on od Ebu Umamea. 

3809. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Hasan 1292 ; kaze: Obavijestio nas 
je Abdullah b. NatT es-Sajig, metodom citanja, prenijevsi od Hammada b. 
Ebu Humejda, on od Zejda b. Eslema, on od svoga oca, a on od Omera b. 
Hattaba: "Poslao je Vjerovjesnuk, sallallahu alejhi ve sellem, vojsku 
prema Nedzdu, koja se brzo vrati i dode sa velikim ratnim plijenom. 
Neki covjek koji nije bio sa njima, rece: Nismo vidjeli da se ijedna 
vojska brze vratila, a donijela veci ratni plijen od ove! Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, ce na to: Hocete li da vam kazem koji se Ijudi 
brze vracaju sa vrednijim plijenom? To su oni koji prisustvuju 
sabahskom nama/.u i nakon toga sjednu da zikr cine Allaha dok sunce 
ne izide. Oni se brze vracaju, a sa vrednijim plijenom." 

Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo sa ovim senedom. Hammad 
b. Ebu Humejd je, ustvari, Muhammed b. Ebu Humejd. On je otac Ebu 
Ibrahima cl-Ensarija el-Mcdcnija i slab je prenosilac hadisa. 

3810. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki; kaze: Obavijestio nas je 
moj otac prenijevsi od Sufjana, on od Asima b. Ubejdullaha, on od Salima, 
on od Ibn Omera, a on od Omera da je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem, zatrazio dozvolu da ide na umru. On mu dozvoli i rece: Braco, 
spomcni i nas u tvojim dovama i nemoj nas zaboravljati." ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 1293 

3811. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman; kaze: 
Obavijestio nas je Jahja b. Hassan; kaze: Nas je obavijestio Ebu Muavija 
prenijevsi od Abdur-Rahmana b. Ishaka, on od Sejjara, on od Ebu Vaila, a 89 Ebu Umame el-Bahili poznati jc Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 

1290 Tj. i na ovom i na onom svijetu. 

1291 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Ibn Madze u Simemi i Hakim u Mustedreku. 
Hakim ga smatra vjerodostojnim hadisom. 

292 Ahmed b. Hasan b. Dzunejdib Ebu Hasan et-Tirmizi pouzdan je prenosilac i hafiz 
hadisa. Pripadaojcjedanaestoj generaciji. 
1293 Biljczi ga i Ebu Davud u Sunenu. 

319 on od Alije: "Dosao mu je neki rob, koji je imao ugovor o oslobadanju 
uz otkup, i rekao: Nisam u stanju skupiti (novae za otkup) pa mi pomozi! 
On rece: Hoces li da te poducim rijecima kojima je mene poducio 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc selleni? Ako ih budeS izgovarao, 
Allah ce ti pomoci da vratis dug kada bi bio poput brda Sir. Reci: 
Allah itmme ekfini bi ha /alike an haramike vagnini bifadlike an sivake 
(Allahu, pokrij moje potrebe halal imetkom da ne posezem za haram 
imetkora i ucini me, Tvojom dobrotom, bogatim lako da nemam potrebe 
traziti od nekoga drugog)." Ovaj hadis je hasenun-garibun. ~ 

(J — e °-r* CH )j** ti* *"?^ ^j^ J*** Cf- - u - > ^* ^y^' iS^^ Cfi J -*- > *-'* u-*-^- • V A l T 

- t 

> >s + i i 2 * > - i * ' * 1 ' * * 

: Jj— si tiij LLTj .Q* *JJ> ^> *JJ' Jj-'j ;ei y& v& £& :Jli Js- °Js- 5lC J *JJi &■ 
:JUi Ai^-^ iJ^ai : JlS .Jl3 U <d* S»pS :ji ?cii LAjS* :jJLij 4* ^ Jk" ^ 1 J>"j 

^jikji ^ jkLi ^i ^ j^o 'jc y 3 ] 'j, jk; if^-f pTj ^ jCl. isii. .r a \ r 

tif &\ Lij 'jJd\ L-Jfc'if j$Jl : ji ijuji StP li) iLj 4* aJJi Jb> J^l JlT :jLi *Ji ^ » •• 2. O dovi za bolesnika 

3812. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna; kaze: Obavijesiio 
nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijevsi od 
Amra b. Murrea, on od Abdullaha b. Selemea, a on od Alije, koji je kazao: 
"Bijah bolestan. Dode mi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleni, 
(u momentu) dok sam ucio: Allahuinme in kane edieli kad hadare feerihni 
in kane mute'ehhiren ferfegni ve in kane belaen fesabbimi (Allahu, ako mi 
se primakao cas smrti, olaksaj mi, a ako nije, uljcpSaj mi zivot, a ako je 
iskusenje, Ti mi podari strpljenje). Na to ce Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem: Kako to ti rece? Posto mu ponovi ono sto je prije rekao, 
vcli Abdullah b. Seleme, on ga kucnu nogom i rece: Allahu, podari mu 1294 BiljcJe ga i El-Bejheki u djclu Ed-Da'vatul-kebir i Hakim u Mustedreku. Hakim smatra 

daje ovo vjcrodostojan hadis. 

320 ozdravljenje ili podari mu lijck ovdje se radi o dilemi Su'bea nakon toga 
vise nisam osjecao bolove." Ovaj hadisje hascnun-sahihun. l2y5 

3813. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Vcki'; kaze: Obavijestio nas je 
Jahja b. Adem prenijevsi od Israila, on od Ebu Ishaka, on od Harisa , a on 
od Alije, koji je kazao: "Kad bi Allahov Poslanik obisao bolesnika, 
govorio bi: Ezhebil-be'se rabbennasi vesfi Entes-safi la sifaen ilia sifauke 
sifaen la jugadiru sekamen (Otkloni zestinu bolesti, o, Gospodaru ljudi, i 
podari lijek. Ti si Taj koji lijccis i nema drugog lijeka osim onoga koji Ti 
podarts, podari takav lijek iza koga vise ncce ostati bolesti)." Ovaj hadis je 
hasenun. 1297 

•jjjli ft iP^ou: .r 

j — i ^Lij!> ^p C-L- ji :U> Li^^i ^>j.A* i*H My. ^jf 1 -' a~* ,"ji -A-j-l UJoi- .TA } i 

3. O dovi u vitr namazu 

3814. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Jezid b. Harun; kaze: Nas je obavijestio Hammad b. Selemc prenijevsi od 
Hisama b. Amra el-Fezarija' 29S , on od Abdur-Rahmana b. Haris b. Hisama, a 
on od Alije b. Ebu Taliba, koji je rekao: "Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve 
sellem, bi u vitru " govorio: Allah limine inni euzti biridake niin sahatike 
ve euzu binuiafatike in in ukubetike ve euzu bike minke la ithsi senaen 
alejke, ente kema esnejte ala nefsike (Allahu, utjecem se Tvojim 
zadovoljstvom od Tvoje srdzbe, utjecem se Tvojim oprostom od Tvoje 
kazne, utjecem se Tvojim biccm od Tebe. Ma koliko se trudio, ja ne umijem 
iskazati pohvale o Tebi, Ti zasluzujes pohvale onakve kako si ih Ti o sebi 
izrekao)." 95 Bilje2c ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Hakim u Mustedreku i Ibn Hiban u Sahihu, 
1296 Haris el-AVer je slab prenosilac hadisa. 

97 Ovaj hadis su zabiljeiili i El-Buhari i Muslim u Sahihima od AiSe. 

18 Hisam b. Amr el-Fczari prenosilac je hadisa koji, po miSljcnju hadiskih ucenjaka. 
zadovoljava (makbul). Pripadao je petoj generaciji. 

U predajama koje biljezc Ebu Davud i Ibn Madze u Sunenima stoji: "Vjerovjesnik, 
sallallahu alcjhi ve sellem, bi na kraju vitr- namaza govorio". Ali el-Kari veli: Govorio bi 
nakon predaje selama u vitr-namazu. U jednoj od prcdaja koju biljezi En-Nesai u Sunenu 
stoji: Govorio bi nakon sto bi zavrsio sa vitr-namazom i legao u postclju. 

321 Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1 '' 00 Poznat nam je sarao ovim senedom 
preko Hammada b. Selemea V S V .- ^ 

o^Lp JT ys J o'iys j ^Ju-j £&> <UJi JLp r«Jl s-lPi jub.i 

jy^ jjI y» -M -A^ UjiM i^-Xp jSJ Lj^Tj ^jr^ J^s -^ Ji ^ -^ ^-^- ■ T A 1 

$.\ ij& A yj *-Uj Jjuj Ou :Uli Jy^» j^j _*y*-*-_* - Aj *~' ^ >_ «..i* /^ ^^P ^j »JJ-UJi -Up ^.p 

j^j i^isJ trtir iii»j <u!p ♦^jji ^^^L^ aJJi J>-j oj J^i} jUJjJi LJxiJi ii* US' oui&i 

J_5 *1* Ji Js** J* : J>"£j ^Uj-^>J* U£ y ^j^kjaj ^G1^J ( J^- - ! .**' : *^' -^ J^* 

# ' ' '' •* -■ * '*• 

3 * - - , I > 

* ' "* li 1 ' " * ** * + ' * ' 1 ' ' • * \ " " ».*' 1 ," ' - ' s ' 

D - J ^ * ' '0 I I. ' a * .* *-0 < * ,1, J • *• fi**' a f r'.tttrat t'-* 1 ' \M 1 1. ■ 

Tb^J «Cs^- JU jl 5ljJ l^Jlb jljj eiyl Js- 'pL*j Qs. Aii\ J-e <dJi Jj-j^ t* J^"^ *•' : ^ £ , ,a*< . •* + + 

C' »-■» » - ' • ' ,'■' *•#■**■ " ' ' * , (. ■• •* ,f" S f *"" ' * • I'". ' I 'i* ' M 1 4 II 

- * S ^J '*•***■ aa' -a" 1 'a- ^- fa- Ta'>a- 

Oi 4Ji Xa «Ul J_)~-j Jl* :JU fljiJl JJ ^JjJl J* jj^l J^ (t-^*- ^' J* C~»C J_H -ui^. j_^ 

' * ' ' ' t ' ' ' 

* v-j/- ^-j-ii- lii .^jiiil (iiUJl OlklL ^^Uj iliij Ol aj iliJl p^i r ^ Cr* ^ : i^**J 

4. O Vjerovjesnikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, 
dovi i trazenju utocista poslije svakog namaza 

3815. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman; kaze: 
Obavijestio nas je Zekerijja b. Adij; kaze: Nas je obavijestio Ubejdullah b. 1300 Biljcze ga i Ebu Davud, En-Ncsai i Ibn Mad2e u Sunenima i Et-Taberani u EI- 
Mu'dzemul-evsatu, 

322 Amr 1 prenijevsi od Abdul-Melika b. Umejra, a on od Mus'aba b. Sa'da i 
Amra b. Mejmuna , koji su kazali: "Sa'd 3 je poducavao svoju djecu 
ovim rijecima, kao Sto (ucitclj) poducava djecu pisanju, kazavsi da se 
Allahov Poslanik, sallaliahu alejhi ve sellem, utjecao ovim rijecima 
poslije namaza: Alia hum me inni euzu bike minel-dzubni, ve euzu bike 
tninel-buhli, ve euzu bike min enelil-umuri, ve euzu bike mitt fitnetid- 
dttn'ja ve azabil-kabri (Allahu, utjecem Ti se od plasljivosti, utjecem Ti se 
od skrtosti. utjecem Ti se od duboke starosti, i utjecem Ti se od iskusenja 
ovoga svijeta i kaburske patnje)." 

Abdullah 1304 kaze: Ebu Ishak el-Hemdani pravio je zbrku u sencdu 
ovog hadisa. Nekada bi govorio: od Amra b. Mejmuna od Omcra, a nekada 
bi prenio od nekoga drugog. Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun- sahihun.' 31 .1306. 3816. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Hasan'"" ; kaze: Obavijestio nas 
je Asbug b. Ferdz 1307 ; kaze: Mene je obavijestio Abdullah b. Vehb 1308 
prenijevsi od Amra b. Harisa da ga je obavijestio prenijevsi od Scida b. 
Ebu Hilala, on od Huzejmea 1310 , on od Aise bint Sa'd b. Ebu Vckkas 13 ", a 
ona od svoga oca, koji je rekao da je on sa Allahovim Poslanikom 
sallaliahu alejhi ve sellem, usao kod neke zone pred kojom su bile 
kospice od hurmi ili kamencici kojima je brojala rijeci tesbiha koje je 
izgovarala. On joj rece: "Hoces li da te obavijestim o necemu sto je 
dalcko vrednije i za tebe lakse od toga? Reci: Subhanallahi adede ma 
haleka fis-setttai, ve subhanallahi adede ma haleka ftl-erdi, ve 
subhanallahi adede ma bejne zalike, ve subhanallahi ma have halikun 
vallahu ekberu misle zalike vel-hamdu Villain misle zalike ve la havle vela 
kuvvete ilia billahi misle zalike (Slava Allahu sukladno onome sto je stvorio 1301 Ubejdullah b. Amr cr-Rekki. 
XMl Amr b. Mejmun cl-Evdi el-Kufl. 

1303 Sa'd b, Ebu Vekkas poznati je Vjerovjesnikov, sallaliahu alejhi ve sellem, ashab. On je, 
kako iznosi Muhammcd b. Sa'd u djclu Et-Tabekatul-kubra, imao trideset i jedno dijete, 
eetrnacst sinova i scdamnacst kceri. Petero njih su od njega prenijcli hadise i to: Amir, 
Muhammcd, Mus'ab, Omer i Aisa. 

114 Abdullah b, Abdur-Rahman ed-Darimi jedan od Tinnizijevih ucitelja i autor jednog od 
poznatih suncna. 

j05 Biljeze ga i El-Buhari u Sahihu i En-Nesai u Sunenu. 
1306 Ahmed b. Hasan b. Dzuncjdib Ebu Hasan ct-Tirmizi. 

' Usbug b. Ferdz b. Seid el-Emevi Ebu Abdullah el-Masri pouzdan je prenosilac i 
seri'atski pravnik. Pripadao je desetoj generaciji. Umro jc 225. godinc po Hidzri. 
I30S Abdullah b. Vehb b. Muslim cl-Kurcsl 
1 •"'" Amr b. Haris el-Ensari. 

3111 ovom prenosiocu se nialo zna. Ibn Hadzer el-Askalani u djelu Takribut-takrib za 
njega kaze: "Huzcjme, koji jc prenosio hadise od Aise bint Sa'd, pripadao je scdmoj generaciji." Ibn Hibban ga je svrstao medu pouzdane prcnosioce hadisa. 

1 Aisa bint Sa'd b. Ebu Vckkas cz-Zehrijje el-Mcdenijje pouzdana je kao prenosilac 
hadisa. Pripadala jc cctvrtoj generaciji. Zatckao ju jc zivu imam Malik b. Encs. 

323 na nebesima! Slava Allahu sukladno onome sto je stvorio na Zemlji! Slava 
Allahu sukladno onome sto je izmedu njih. Slava Allahu sukladno onome sto 
je stvorio! Isto tako (reci) i Allah je najveci, i hvala Allahu, i moc i snaga su 
samo u Allaha)!" Ovaj Sa'dov hadis je hasenun-garibun. 1312 

3817. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki"; kaze: Obavijestili su nas 
Abdullah b. Numejr i Zejd b. Hubab prenijevsi od Musaa b. Ubejdea, on od 
Muhammeda b. Sabita, on od Ebu Hakima, Zubejrovog sticenika, a on od 
Zubejra b. Avvama, koji je kazao da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Covjek ne osvane ni jedno jutro a da melek ne poviknc: 
Slavite Vladara, Svetog!" Ovaj hadis je garibun. 

J_Jp '£u U£j : Jli Jit ^U J,) £ jZf jji' Jr ^J^fJ p b 'J y*' J *^ 0* pJ* J 1 b '^' 

j js- ** 4 t ii'"' ' * t * >' a * ' ' s s 

jVj—£\ ijj» c~UJ ^ij cJi ^U : Jlis v_Jlt ^1 j) 'ip «*bV ij j^Lij aLLp *Ui JLe> 4JJ1 Jj_/j 
il_jjp( Oil j^Jl bl G :iLj 4p ill Jb> Jji Jji*3 juii ..dp j-i> ^iV? Ui ^jlus j» 

5ij^_i i&L— $li jss-lJl J$)l dil ^ pjtf ji cJiLul Oli &*li ib' jlT lij : jli .J+& 

I — luJ 'jIj J£- Jji ( jjj 1x1 y&Ll Lijlj ) :*uli wJjiJJ ^1 Jl5 lij .jI^Lj l^i sApjJIj 
SiS^ll ^j \'Jj OlSSj ££,» JLai Upjl ^ ^Ji jiaiLi ^1 015 UljJa^j ^ jUJ ^a£-J ^J 019 .Ji^Jl 

2 ills! I 5iS"^Jt ^j 0£-jJl -j-j >_jbi3l iiuUL SiUll iiT^lt ^j ^j i'jj^'j ^-- l ^ , A^JUL J j\Jl 

'ja C^.y lilj . jlaiUl SJj^j <_j^ 1 ^"^ ^'ji 1 **^^' l«*J 4J^-J' JijS (llj *--»t=SCll i^jli. 

ja>°j-Jjl 'j&L>\j jnLUi _^C- Jfej jS-Vj '^Ji- J^p'j aIJi J* s.&Jl j-^-fj ill 1 -ui-ii j^^ 1 
li ill ^lijl i)^. ^^ji j$li :^Ui y-T ^5 jj ^i OLcJb a^P jjafl dLi>^!) Olw^lj 
gj_j J_4Ui .yj-J* iLi>y UJ jkill ^LJ- ^jjij .^w U Li&f of ^'/j .^M 

iLjir) j/j iUdk; ^-3 ij ill! u ilfbl \K} i (Ji 5j)Jij MXlJO <-! l ■^ J ' , '* u^J^O •^ , i^-! 1 1312 Biljeze ga i Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Mad2e u Sunenima. Ibn Hibban u Sahihu i 
Hakim u Mustedreku. Hakim smatra da mu je sened pouzdan. 

324 la^i Ua^.1 li j^JU ^jij ^5 JJlj .4JJI jib °s_J^j l*~" j' ll~*£- ji £■<*■ £>& iJJi liutf j^Jl 

i5s- aLi J^ Jji jjl»3 *£■ J»" £*■* y i-** 8- ^*! !s^ 't-4 ^ *^'j* : w wl ^ j* ^ **£ J^ --^ 

jij?J ji obT £_,( if] j£T ll U> Uj cJT ,Jl Jji J^l/, G juS ..jJkJl iUi ji» ^ IJLj 
Lila? Ufi& ,-Jj Ji l^J lift \a'J*1 j\ iS\ o^jf i'j-il llicl tffj j&S v j-l I Jfr *J$'J \l(j 
1$ 'cJ!&j I ili i£j£l»-Sl kilii £jlll iflj cltf iiiS^ li\J d-Okll j*^J C~£ Jilj . ^1* £sS ^ 

* jX-i J jJ^Jl vi-j-b- ^ ill iiju* U L*> ^_i- ijji- lii .^1-jJl 

5. O dovi za (bolje) pamcenje 

3818. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Hasan; kaze: Obavijesho nas je 
Sulcjman b. Abdur-Rahman ed-Dimeski 1313 ; kaze: Nas je obavijestio Velid 
b. Muslim 1314 ; kaze: Nas je obavijestio Ibn Dzurejdz prenijevsi od Ataa b. 
Ebu Rebaha i Ikrimea, Ibn Abbasova sticenika, a njih dvojica od Ibn Abbasa, 
koji je kazao: "Dok smo jednom bili kod Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, dode mu Alija b. Ebu Talib i rece: Ti si mi umjesto oca i 
majke, ovaj mi Kur'an izmice iz grudi i to nisam u stanju sprijeciti! 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu rece: Ebu Hasane , 
hoces li da te poducim rijecima koje ce biti od koristi i za tebe i za ono 
§to si naucio i ucvrstit ce ti u grudima ono sto si naucio? Hocu, Allahov 
Poslanice, rece on, podu£i me! On rece: Kada bude uoci petka, ako 
mozes, ustani u posljednjoj trecini noci, u njoj je jedan trenutak u kome 
se primaju dove. Moj brat Jakub je rekao svojim sinovima: Kada bude 
uoci petka, ja cu vam, od moga Gospodara, zatraziti oprosta. Ako nc 
mozes u posljednjoj trecini, onda ustani polovinom noci, a ako ne mozes 
ni polovinom noci, onda na pocetku noci klanjaj cetiri rekjata. Na 
prvom rekjatu prouci Fatihu i suru Jasin, na drugom Fatihu i suru Ha 
mini, Ed-Duhan, na tredem Fatihu i suru ElifLam Mint, Es-Sedzde, i na 
cetvrtom Fatihu i suru Tebareke, koja spadu u sure koje sacinjavaju 
izrastavljani dio Kur'ana. Kada zavrsis Tesehhud, zahvali Allahu, 
izgovori najljepse pohvale o Njemu i prouci salavat na mene i na ostale 
vjerovjesnike i zatrazi oprost za vjernike i vjernice i sve one koji su prije 313 Sulcjman b. Abdur-Rahman b. Isa et-Tejmi ed-Dimcski iskrcnjc prcnosilac hadisa. all je 
prilikom prcnosenja hadisa grijesio. Pripadao je deseioj gcncraciji. 

Velid b. Muslim el-KureSi ed-Dimeski. 
1315 Ebu Hasan je Alijin nadimak po djetetu. 

325 tebe primili islam, a onda na kraju svega toga, reci: AUahumme-rhamnl 
biterkil-measi ebeden ma ebkajteni verhamni en etekellefe ma la ja 'nini 
verzukni hnsnen-nezari jhna jurdike aiuii. Allahumme bedi'as-semavati 
vel-erdi zel-dzelali vel-ikram vel-izzetilleti la turamu, es'eluke ja Allahu ja 
rahmanu bi dfelalike ve nini vedzhike en tulzime kalbi hifza Kitabike 
kema allemteni verzukni en etluveha alen-nahvil-lez't jurdike anni. 
Allahumme bedi'as-semavati vel-erdi zel-dzelali vel-ikram vel-izzetilleti la 
turamu, es'eluke ja Allahu ja Rahmanu bidzelalike ve nuri vedzhike en 
tunevvire bikitabike besari ve en tutlika bihi lisani ve en tuferridze bihi an 
kalbi ve en tesreha bihi sadri ve en tagsile bihi bedeni feinnehu la juinuni 
alel-hakki gajruke ve laju'tihi ilia Ente vela havle vela kuvvete ilia billahi- 
alijil-azim. (Allahu, smiluj mi se da, dok sam ziv, ostavim grijeSenje. Smiluj 
mi se da se ne mijesam u ono sto me se ne lice i podari mi lijep pogled na 
ono cime ces od mene biti zadovoljan. Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, 
Uzviseni i Plemeniti, Mocni i Nepobjedivi, trazim od Tebe, o, Allahu, o, 
Milostivi, Tvojom velicinom i Tvojim svjetlim licem, da ucvrstis moje srce u 
pamcenjenju Tvoje Knjige onako kako si me i naucio, i podari mi da je ucim 
onako kako ces Ti biti od mene zadovoljan. Allahu, Stvoritelju nebesa i 
zemlje, Uzviseni i Plemeniti, Mocni i Nepobjedivi, trazim od Tebe, o, 
Allahu, o Milostivi, Tvojom velicinom i svjetlom Tvoga lica, da Tvojom 
Knjigom osvijctlis moj pogled, razvezes moj jezik, raspolozis moje srce, 
rasiris moje grudi, ocistis moje tijelo, jer me niko osim Tebe ne moze 
potpomoci na istini, niti mi je moze iko drugi, osim Tebe, dati. Snaga i moc 
su samo kod Allaha, SveviSnjeg i Velicanstvenog)! Ebu Hasane, cini tako 
tri, ili pet, ili sedam (uoci) petaka, Allahovom voljom, bit ce ti uslisano! 
Tako mi Onoga koji me je sa Istinom poslao, ova dova vjemiku nije 
nikada odbijena." Ibn Abbas kaze: Tako mi Allaha, Alija je ustrajao 
samo pet ili sedam petaka, a onda dode Allahovu Poslaniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, pred isti kruzok (medzlis) i rece: Allahov Poslanice, ja 
bih ranije naucio oko cetiri ajeta, i kada bill ill htio ponoviti ja bih ill vec 
zaboravio. Sada naucim oko cetrdeset ajeta i kada ill podeni ponavljati, 
ja ih znam kao da je ispred mene Kur'an. Ranije bill cuo hadis i kada 
bih htio da ga ponovim, ja bih ga vec zaboravio. Sada cujeni vise hadisa 
i kada ih pricam drugom, ne ispustim ni jednog slova. Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, mu rece: "Tako mi Gospodara Kjabe to, je 
zbog toga, Ebu Hasane, sto si vjerovao u to." Ovaj hadis je hasenun- 
garibun. Poznat nam je samo preko Velida b. Muslima. 1316 Biljczi ga i Hakim u MusteJreku i kaze da je vjerodostojan prema kritcrijima El- 
Buharija i Muslima. 

326 •d^al ja ilJMjL :jJLj «& aJJ\ Ju aLi J_^j Jli : Ju Jji V > ^>Ui ^i ^p jk^J 

^« - ft J •£ ,•> f ' ' t * - » Z ^ 

.rjaJi jViaai SiGJi J-^'j • J^~i £>' v-=^' J*"J j* -aJJ i jli 
JZd ,J d-jji-j .X.j <1p <Ul J^ yil ^i- ji-^ ^p ^ J **£- ^p JJIjL-j °^p oj-ikJl p-~o\ j »Xj ji A-j.1 -Aj) jp Ollie- ^1 ji- Jo-Ul *-^Ip iT^Ui 'Jjl*-* _ji' b^i-i fs 5 -* J. ■**»■* l2.A»- .Y"AY * 

j-^iiij jl_so'i ^_* ib i>f ^j J4L1 : j^L; j&,j 4* Jji j^ ^3i bis* : j« £f j 

.j — lai\ >_jij_ pj ^l 'ja 'iyu jli" iff ^j Qs- dJJl Ji^> ^Jil jp ililAll iJL^jj* JjOIj 

* ■' ' * ' ' '1 ,' iV 

ii — fr **)' j.-* ^.y Cf- a* '-*-*)'- O 1 - - u -=~-* b^l j^-J* -V- ^ *JJ' -^ l^- 1 ^- TAT 1 

^b ^lb jj li l^iL. tjljl ^ aIp Li^> ji lib'l iill alii ill a'^Jj ili! _»pa; j^li j^jSl Js- 

.'jk\ JLlSl : Jli ?^S0' ill :^ jail 'y J^-j Jl^ .^j SiJaS j! 

* J^iiji idi 'jb'jf 

6. O ocekivanju olaksanja i drugog 

3819. ISPRICAO NAM JE Bisr b. Muaz el-Akadi el-Basri; kaze: 
Obavijestio nas je Hammad b. Vakid prenijevsi od Israila, on od Ebu Ishaka, 
on od Ebu Ahvesa, a on od Abdullaha, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Trazite od Allalia (nesto) od Njegove 
dobrote jer on voli kad neko od Njega trazi, a najvrjedniji je ibadet 
ocekivati olaksanjc." 

Ovako je Hammad b. Vakid prenio ovaj hadis, a Hammad b. 
Vakid ga nije upamtio. Ebu Nuajm je ovaj hadis prenio od Israila, on od 1317 Hammad b. Vakicl el-Abesi Ebu Amr cs-Safar el-Basri je, po misljenju Ibnul- Mcina, 
slab prenosilac hadisa. El-Buhari kaze da je on slab prenosilac hadisa i uz to je, prilikom 
prenosenja hadisa, protivurjecio pouzdanim prenosiocima hadisa. 

327 Hakima b. Dzubejra, on od nekog covjeka, a on od Vjerovjesnika, sallallahu 
alcjhi ve sellem. Ebu Nuajmov hadis je blizi vjerodostojnosti. 

3820. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Muavija; kaze: Nas je obavijestio Asim el-Ahvel prenijevSi od Ebu 
Osmana ,jls , a on od Zcjda b. Erkama, koji je kazao: "Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, bi govorio: "Allahu, utjecem ti sc od lijenosti, 
nemoci i skrtosti." Preneseno je ovim senedom od Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem, da se utjecao od iznemoglosti i kaburske patnje. Ovaj 
hadis je hasemin-sahihun. 

3821. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman; ka2e: 
Obavijestio nas je Muhammed b. Jusuf 1 "" 10 prenijevSi od Ibn Sevbana , on 
od svoga oca 1322 , on od Mckhula. on od Dzubejra b. Nufejra, da im je 
ispricao Ubade b. Sabit kazavsi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Nece se nijedan musliman na Zemlji obratiti Allahu 
dovom, a da mu Allah nece dati ono sto je trazio ili ce od njega otkloniti 
zlo sukladno onome sto je trazio, pod uvjetom da ne trazi nesto sto jc 
grijeh ili nesto sto vodi prekidu rodbinskih veza. (Cuvsi to) neki covjek 
rece: Onda cemo mnogo upucivati dove, a on rece: I Allah ce (in) ninogo 
uslisavati." 1323 

Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-garibun-sahibun. Ibn 
Sevban je Abdur-Rahman b. Sabit b. Sevban el-Abid es-Sami. 

<U« ^b .V 

^i>J >■ :J! } 3->~>- ji -U-- •S- _)]-"•-* jS- jjjSr Li^^l «_S j ji jLi_- LjJj- .TAT 1 18 Ebu Osman Abdur-Rahman b. Mull cn-Nehdi. poziiat vise po nadimku nego po imenu. 
pouzdan je i siguran prcnosilac hadisa i pobozan covjek. Pnpadao je dmgqj generaciji. Neki vele 
da je on zivio u Vjerovjesnikovo, sallallahu alejhi ve sellem. vrijemc. ali sc sa njim nijc sureo, 
'"'' Biljczi ga i En-Nesai u Sunenu. 

1320 Muhammed b. Jusuf cd-Dubci. 

1321 Abdur-Rahman b. Sabit b. Sevban el-Abid es-Sami. 

1322 Sabit b. Sevban el-Anesi c-S-Sami pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je sestoj 
generaciji. 

1323 Biljezi Ahmed b. Hanbel u Musnedu od Ebu Scida da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, kazao: "Nece nijedan uputiti dovu u kojoj ne moli za nesto Sto je grijeh ili 
za nesto sto remeti rodbinske vezc a da mu Allah nece dati jedno od trojc: ili ce mu odmah 
uslisati dovu, ili cc mu je ostaviti za (buduci svijet). ili ce od njega otkloniti zlo shodno 
onome stoje trazio." 

niA Biljezi ga i Hakim u Mustedreku i kaze da mu je sened vjcrodostojan. 

328 .cXijI ^JJi il,rt ciii Ji : Jlis .cXfji ^aJi lb. J5f jji :JS JtfJ .SSjifi :Jli .d J^ ^j 4* Jii J^ *fo Jj*j LJL' K&& 
^^ jJBj-JuIlj 36-1 iiJi )& JJ :J5 Jvi ?Jj$t U \'cM :ji JlS lib Ji( JU» J5 Jl5 Jj 

' - * ' * - 


-j Jj V -,>■ •%*«-- u >^-l -«i*J>r V J-*->»-* U -j^l ^aj\ -j -W>»-* -*- «-■ ol Uj-b^- TAT t 

I il*k aIJi UJ^aJ ji it 1X-.J aLI* AJUt ^L^j aUi Jj~>j Jjj :Jli ^1~ ji ^ •& 'J* J-**- 

j— a j :V«^ J is ,JaLt'jj.\j h£j>\ *^r &Ze\> ^'p\ ^JJj'j JTU ol& ^ "ji 1j il» jTls 
Jl3 .«u-»j j* (^JJl SJjU li aJj-SJ wJl^io rji IS jlw' ji' t5>3l ^'ij ,^ 1 4li Jj *J ^ JU'J^- lj-a c*^ — ^' j — *^ /H i 1 * 33 "* - ^ _/t^" l^*-«— •' *j ^-^ v* u rt^l U*.*— "I jj J_*^i-* Uj-X>-. "ATe 

j-- 'J^ '^- ^ 'cf- J J^ ^J J J 1 ^' J J°J ^^ : -^ V Ir' r^ ^ ^*-^ 

o^'jJl IJii ^ lil AijiJ U il_ ; / ojJJ- IJi .»_i?-}ll j* }3 JlT 01) ii 
sjL** jp y^>r ji\ ji- *jti b^i ^.^p ^_j ju» Uj-s'i Jli-p ^ j _j-^> Ljo^ . r AT ^ 
jj_^} 4_4* Alii J-e yjl j! pJi ji> L^r'j jl :^- J 0£& ji c^ll J ^4>- J 

.S Pi^s :Jl5 .iJJ ^- ^i o^c cJ-i OJj O^Pi c-ii Oj : J Is .^-431* 01 iJJi f_ii : J lis 

&_lL iDl Alryij 'dSU J\ ^lii :»(^Jl li^i 'js-'^'j a*>j j-»4 ^^i M 9>6 :ji ^ J ^L^ 329 ^j — i- J^> ifjJj- :JU J^y Ji j>—| tf^-i <y°^-'J^ ■*£ & *^' **«* ^"" -f AYV 

Ijii ^. C^^p '^_>^ ^U- oj-li- Ui .j&S JplLjl iiii ,J AjJi ^T-ij ji* &j&i 01 c.JtJar.l.il 

* • ' ii 

•u <il jU*> jj ^lic- ,-i»-i>- J-~> ji -U Jl U^l Jli^Jjl oJyl _^l L>Jj>- TAY A 7. O istoj temi 

3822. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki'; kaze: Obavijestio nas je 
Dzerir 1325 prenijevsi od Mensura 1326 , on od Sa'da b. Ubejdea 1327 , koji je 
kazao: Ispricao mi je Bera da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Kada hoces da spavas, uzmi abdest kao sto ga uzimas za namaz, 
lezi na desnu stranu, a onda reci: Allcihumme eslemtu vedzhi ilejke ve 
veda'tu emri ilejk ve eldze'tu zahri ilejk ragbeten ve rehbeten ilejk la 
meldle'e ve la mendza minke ilia ilejke. Amentu bikitabikel-lezi enzelte ve 
binebijjikel-lezi erselte (Allahu. okrecem prema Tebi lice svoje i prepustam 
svoj slucaj Tebi i pribjegavam Tebi zudeci za Tobom i strahujuci od Tebe, 
jer su i utociste i spas samo kod Tcbe. Vjerujcm u Tvoju Knjigu koju si 
objavio i Tvog Vjerovjesnika koga si poslao), ukoliko bi umro te noci 
umro bi u vjeri islamu." - Bera kaze: Ponavljajuci to u zelji da zapamtim ja 
rekoh: I Tvog Poslanika koga si poslao, a on rece: Reci: I Tvog 
Vjerovjesnika koga si poslao." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1328 Prenesen je sa vise seneda od 
Beraa, ali nije nam poznato da je i u jednoj predaji spomenut abdest osim u 
ovom hadisu. 

3823. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Ismail b. Ebu Fudejk; kaze: Nas je obavijestio Ibn Ebu Zi'b '^Dzerirb. Abdul-Hamid. 
Mcnsur b. cl-Mu'tcmir. 
13:7 Sa'd b. Ubejde es-Sulcmi. 
:,s Biljeze ga u El-Kulubiis-silte svi osim Ibn Madzea. 

330 prenijevsi od Ebu Seida el-Berrada 1329 , on od Muaza b. Abdullaha b. 
Hubejba " , a on od svoga oca " , koji je kazao: "Izisli smo jedne kisovite 
i mracne noci da trazimo Alia nova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
kako bi nam klanjao. Nasavsi ga, on mi rece: "Prouci!" Ja nc proucih 
nista. On opet rece: "Prouci!" Ja ne proucih nista! "Prouci!" ponovo ce 
on: Sta da proucim? upitah, a on rece: Kad god omrknes i osvanes, 
prouci: Kill huvallahu ehad i El-Muavezetejni po tri puta, bit ce ti 
dovoljna zastita od svega." Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun- 
sahihun-garibun. 1332 Ebu Seid el-Berrad je Esid b. Ebu Esid. 

3824. ISPRICAO NAM JE Ebu Musa Muhammed b. Musenna; kaze: 
Obavijcstio nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Su'be 
prenijevsi od Jezida b. Humejra, a on od Abdullaha b. Busra, koji je kazao: 
"Jednom prilikom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dosao 
mome ocu. Mi pred njega iznesosmo hranu i on jede. Potom pred njega 
iznesosmo hurme. On ih poce jesti bacajuci kospice sa dva prsta - 
sastavivsi kaziprst i srednji prst. - Su'be kaze: Mislim da je (i to je), ako 
Allah da, ispravno, on kospice bacao (hvatajuci ih spomenutim) prstima. - 
Potom mu je donesen napitak. On se napi, a onda dodade onome sto mu 
je bio na desnoj strani. Posto krenu, moj otac uze za uzdu njegove 
zivotinje i rece: Uputi za nas dovu! On rece: Allah limine barik leliuin 
Jima rezaktehum vagfir lehum verhamhum (Allahu, blagoslovi ih u onome 
cime si ih opskrbio i oprosti im i smiluj im se)." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 1333 

3825. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail 1334 ; kaze: Obavijestio 
nas je Musa b. Ismail; kaze: Nas je obavijestio Hafs b. Omer es-Senni " ,J "; 
kaze: Ispricao mi je Ebu Omer b. Murre 1336 i kazao: Cuo sam Bilala b. 
Jesara b. Zejda, koji kaze: Ispricao mi je moj otac 13 '" prenijevsi od moga 2 " Ebu Seid Esid b. Ebu Esid el-Bcrrad el-Medcni iskren jc prcnosilac hadisa. Olac mu se 
zvao Jczid. Pripadaoje petoj generaciji. Umro je u vrijeme Mensurova hilafcta. 

30 Muaz b. Abdullah b. Hubejb el-Dzuhcni el-Mcdeni iskren je prenosilac hadisa, 
mcdutim, ponckad jc, prilikom prenosenja hadisa, pravio previde. Pripadao je cetvrtoj 
generaciji. 

' 1I Abdullaha b. Hubejba el-Dzuhenija. On je Vjerovjesnikov , sallallahu alejhi ve sellem, 
ashab. Bio je, prije nego je primio islam, saveznik ensarija. 
iii2 Biljezc ga i Ebu Davud i En-Nesai u Simenima. 

Biljeze ga i Muslim u Sahihu i En-Nesai u Sunenu. 
'" 34 Muhammed b. Ismail cl-Buhari. 

1335 Hafs b. Omer b. Muire es-Senni el-Basri prenosilac je hadisa koji, po misljenju hadiskih 
ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadaoje sestoj generaciji. 

1336 Ebu Omer b. Murre es-Senni el-Basri takoder je prenosilac hadisa, koji , po misljenju 
hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadaoje cetvrtoj generaciji. 

17 Jesar b. Zejd prenosilac je hadisa koji, po misljenju hadiskih ucenjaka. zadovoljava 
(makbul). Pripadao je cetvrtoj generaciji. 

331 djeda 1338 da je cuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je 
kazao: "Ko rekne: Estagfirullahel-lezi la ilahe ilia huvel-hajjul-kajjumu 
ve etubu ilejhi (Trazim oprost od Allaha - Nema drugog Boga osim Njcga - 
Zivog i Vjecnog, i Njemu se kajem), Allah ce mu oprostiti pa taman da je 
pobjegao i sa bojnog polja." Ovaj hadis je garibun. 1 " 1 Poznat nam je samo 
sa ovim senedom. 

3826. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijcstio nas 
je Osman b. Omer; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijevsi od Ebu Dzafera, 
on od Umarea b. Huzejmea b. Sabita lj40 , a on od Osmana b. Hunejfa 1 : 
"DoSao je neki slijep covjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i 
rekao: Zamoli Allaha da mi da da ozdravim! On rcce: Ako hoces, ja cu 
Ga zamoliti, a ako hoces, strpi se, to je za tebe bolje. Zamoli Ga! rece on. 
On mu, veli, re£e da lijepo uzme abdest i da uci ovu dovu: Allah limine 
inni es'eluke ve etevedzdzehu ilejke binebijjike Muhammedin nebijjir- 
Rahmeti inni leveddzzehtu bike ila Rabbi fi hadzeti hazihi li iukda 11 
Allahumme feseffi'hu Jijje. (Allahu, ja od Tebe trazim i obracam Ti se 
Tvojim vjerovjesnikom Muhammedom, vjerovjesnikom milosti, Ja se tobom 
obracam mome Gospodaru u vezi sa ovom mojom zeljom da mi je ispuni. 
Allahu. podari mi lijek njegovim sefa'atom)." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 1342 Poznat nam je samo ovim 
senedom preko Ebu Dzafera, koji nije El-Hatmi. 

3827. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman; kaze: 
Obavijestio nas je Ishak b. Musa i kazao: Ispricao mi je Ma'n; kaze: Meni je 
ispricao Muavija b. Salih prenijevsi od Dumrea b. Habiba, koji je kazao: Cuo 
sam Ebu Umamea 1343 kada veli: Ispricao mi je Amr b. Abse da je cuo 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. kad je rekao: "Gospodar je 
najblizi robu u posljednjoj trecini nodi, pa ako si u stanju biti od onih 
koji u torn dijelu noci velicaju Allaha, budi!" Ovaj hadis je sa ovim 
senedom hasenun-sahihun-garibun. 

3828. ISPRICAO NAM JE Ebu Velid ed-Dimiski' 345 ; kaze: 
Obavijestio nas je Velid b. Muslim 1346 ; kaze: Ispricao mi je Ufejr b. 3N Zcjda b. Bevla, koji je bio Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, sticenik. 
1 "'"''' Biljezi ga i Ebu Davud u Sunenu. 

1 ""' Umare b. Huzejme b. Sabit el-Ensari cl-Evsi el-Medeni pouzdan je prenosilac hadisa. 
Pripadao je trecoj generaciji. 

11 Osman b. Huncjf b. Vahib el-Ensari el-Evsi el-Medeni poznati je Vjerovjesnikov, 
sallallahu alejhi ve sellem. ashab. Umro je u vrijeme Muavijcva hilafcia. 

2 Biljezi ga i En-Ncsai u Sunenu, 
Ebu Umame Suda' b. Adzlan el-Bahili poznati je Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve 
sellem. ashab. Zivio je u Samu. Tu je i umro 86. godine po Hidzri. 

m4 Biljczc ga i En-Ncsai u Sunenu, Ibn Huzejme u Salrihu i Hakim u Mustedreku. Hakim 
smatra da je ovaj hadis vjcrodostojan. 

'■ •'■ Ebu Velid Ahmed b. Abdur-Rahman b. Bekar ed-Dime5ki. 
1346 Velid b. Muslim el-KureSi ed-Dimcski. 

332 ,'347 .„ • *,.,. cu„ r» „ „i t„i u::„l348 Ma'dan da je cuo Ebu Devsa el-Jahsubija kada prica od Ibn Aiza el- 
Jahsubija 1349 , koji je prenio od Imarca b. Za'kerea 1350 , koji je kazao: Cuo sam 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kaze: Uzviseni Allah 
veli: "Moj istinski rob je svaki onaj koji Me spominje prilikom susreta 
sa neprijateljem, (tj. prilikom borbe)." Ovaj hadis je j^ribun. Poznat 
nam je samo sa ovim senedom, a sened mu nije cvrst. 

* aLu Jj 3y Jj J>- l) J^ai J ob; .A 

' * * U- f ** ' ' ' ' ' ' ' i'"° f K* U * * *i* ' ' ' ' *f \'- i ' w * w a 

«■!■»»■•" :ju ^i ^-^ y.j-' y. v~*j "y^' v ^*- )l j! -*-»*«-* ^y y) i^-i>- ."ATI 

^ — Ij d — ii'i eb'l 01 :»illp ^Jl oil. ^ ^j-Ii j* ___ _i ^i ^ J J>Ii 0* oakj J'ilj ^1 jj"'* 

lii .aLu Jj 5}i Jj Jj?- J :J\i .Jij :oii ?ia^Jl oi^i [>• ^ ^ 2tllAt Ji :Jtij aJJt^ 

•Jj»rjJI 1J.A v* i, J £> *t->t_^? l >*- ;> " wJ-*->" 

a J a t i- * * i f '* f ■ (■ - ,- ' ■*• ' •** ■■ * a t »* * .- * * * * , 'I* - ^ . ^ 

^i — j j — i -L*j>^4 b^i :\j}\i J^~\j j^j -U*j>- v^j -Lpj ^ij^- ^ -w j> Uj_b- TAv » 
,ol^»rl — '^i\ '-y oJbfj ,5^-.' I4U* 'Jp jJil ol Calli- ol 'jf- jllii- ^' ^Jli ii_Ll. :Jli 

j_c jjbjjf- Ojfc- ^ ^iiJl jp ^1 ^^i :Jb i<f ^prJi ^p^y, j^i \jjAs~ .TAT) 
iL_!j t?jHs— J fcJfj s5^^ cJt J4^l : Jli i> lij iLj 4* aIJi JLfi ^lii OlST :Jli ^Ji 

* Lj^ 2--^ ^-^- ,Jli •tP™ 
°j — i- «ib : jj 4JJ1 Xs- ^A*- :Jli ^^lii pliSJl j^li jj ',.1'.^ jjl* Jl b-l>- TAfT 
^-4^- : Jli 'f&j <&■ ail Jl= '^iii ji bSi. ^ oi '■}■ ^.^i, J j^li- ^ xli ^,1 J jll^ 1347 Ufejr b. Ma'dan el-Himsi el-Muezzinu slab je prenosilac hadisa. Pripadao je sedmoj 
gcncraciji. 

Ebu Devs Osman b. Ubejd cl-Jahsubi es-Sami prenosilac je hadisa koji, po misljenju 
hadiskih uccnjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao jc sedmoj generaciji. 
'"'' 9 Abdur-Rahman b. Aiz el-Jahsubi es-Simali el-Kindi el-Himsi pouzdan je prenosilac 
hadisa. Pripadao jc trccoj generaciji. 

Imare b. Za'kere el-Kindi Ebu Adij el-Himsi jc Vjerovjcsnikov. sallallahu alejhi ve 
sellem, ashab. 

I3SI Ovaj hadis je slab jcr je u njegovu senedu Ufejr b. Ma'dan, koji je, po ocjcni hadiskih 
uccnjaka, slab prenosilac hadisa. 

333 - ^ X * * 4 * * 

• ' - » * c?. , > - >\. i .\ i - .<; . -.. >f , ■ . ,, i « i ■ / i , i , • ... , 

8. Viijednosti rijeci: La havle vela kuvvete ilia billah 

3829. ISPRICAO NAM JE Ebu Musa Muhammed b. Musenna; kaze: 
Obavijestio nas je Vehb b. Dzerir; kaze: Ispricao mi jc moj otac i kazao: Cuo 
sam Mensura b. Zazana kada prica od Mcjmuna b. Ebu Sebiba. prenijevsi od 
Kajsa b. Sa'da b. Ubadea, 13 da ga je njegov otac 3 predao 
Vjerovjcsniku, sallallahu alcjhi ve sellem, kako bi ga sluzio. Jednog 
dana, posto klanjah, naide, veli Kajs, pored mene Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, kucnu me nogom i upita: Hoces li da te 
uputim na kapiju od dzennetskih kapija? Hocu, odgovorih, a on recc: 
To su rijeci: La havle vela kuvvete ilia billah (Moc i snaga su samo u 
Allaha)." Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-sahihun-garibun. 

3830. ISPRICALI SU NAM Musa b. Hizam l35S , Abd b. Humejd i 
drugi i kazali: Obavijestio nas je Muhammed b. Bisr ' i kazao: Cuo sam 
Hani'a b. Osmana 1337 , koji je prenio od svoje majke Humejde bint Jasir 
ona od svoje nane Jusejre, jedne od zena ashaba koje su Hidzru ucinile, a 
koja je kazala: Jednom prilikom nam je Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi 
ve sellem, rekao: "Prakticirajte izgovaranje rijeci: SubhanaUahi (Slava 
Allahu), La ilahe illellah (Samo je Allah Bog) Subhanel-Melikil-Kuddusl 
(Slava Vladaru, Svetom) i Subbuhun Kuddusun Rabbul-melaiketi ver-ruhi 
(Slavljen je i Svet Gospodar mcleka i Dzibrila). Brojite ih na jagodice 
prstiju jer ce i one biti pitane (na Sudnujem danu u sto su koristene) i I 1352 Kajs b. Sa'd b. Ubade el-Hazredzi el-Ensari je znameniti Vjerovjcsnikov, sallallahu 

alcjhi ve sellem. ashab. Umro jc oko 60. godinc po Hidzri. 

135 Sa'd b. Ubade b. Dcjlem b. Harise el-Ensari el-Hazredzi, poznali Vjerovjesnikov 

sallallahu alejhi ve sellem, ashab, jedanje od ucesnika dogovora na Akabi. Umroje u Samu 

15. godinc po Hidzri. 

I3: "' Biljcze ga i Ahmed b. Hanbel u Miisncdu i Hakim u Musledreku. Hakim smatra da je 

ovaj hadis vjerodostojan prcma kriterijima El-Buharija i Muslima. 

1353 Musab. Hizam Ebu Imran ct-Tirmizi. 

1356 Muhammed b. BiSr el-Abdi. 

1357 Hani' b. Osman el-Dzuheni Ebu Osman el-Kufi prcnosilac je hadisa. koji. po misljenju 
hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadaoje Sestoj generaciji. 

Humejda bint Jasir kao prcnosilac hadisa, po misljenju hadiskih u2e idovoljava 

(makbul). Pripadala je eelvrtoj generaciji. 

334 svjedoclt ce (u korist ili protiv svog vlasnika)! 1359 Zato ne budite nemarne 
prema zikru da vam ne bi bila uskracena milost!" 

Ovaj nam je hadis poznat samo preko Hani' b. Osman. 1360 I 
Muhammed b. Rebi'a ga je prenio od Hani' b. Osman. 

3831. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Ali el-Dzehdami i kazao: 
Obavijestio me je moj otac 1361 prenijevsi od Musennaa b. Seida 1362 , on od 
Katadea, a on od Enesa, koji je kazao: "Kad bi Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, kretao u vojni pohod, govorio bi: Allah umme Ente adudi 
ve Ente nasiri ve bike ukatilu (Allahu. Ti si moj oslonac i pomagac i ja se u 
Tvoje ime borim)." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1 "'" 

3832. ISPRICAO NAM JE Ebu Amr Muslim b. Amr el-Hazzai el- 
Medini i kazao: Ispricao mi je Abdullah b. Nafi' 1364 prenijevsi od Hammada 
b. Ebu Humejda, on od Amra b. Suajba, on od svoga oca, a on od njegova 
djeda, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Najbolja je 
dova ona koja se uci na Dan Arefata, a najbolje sto smo ja i 
vjerovjesnici prije mene izgovorili su rijeci: La ilahe illellahu vahdehu la 
serike left, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve have ala kulli sej'in kadir 
(Nema drugog Boga osim Allaha, On je jedan i nema druga. Njemu pripada 
sva vlast i zahvala, i On je nad svim mocan)." 

Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-garibun. " Hammad b. Ebu 
Humejd je, ustvari, Muhammed b. Ebu Humejd, brat Ebu Ibrahima el- 
Ensarija cl-Medinija. Po misljenju hadiskih ucenjaka, on nije jak prenosilac. 

'jf- ifjj£i\ iJvkiaJi J, t rfj*i\ J* &. J y. 'Xt- lT^-1 xSJ>- 'J, ilki l3a>. TAVT 
j»Lj aILp Jjl J^ Jji Jj^3 ^Js- : Jli v&A J 'p. '£ ^ J & & 'cf- O J 
gjC* > dlj'Lf J\ $}\ .KJCp yglfe Jmb-Ij J3&- > l> Jjj* Ji^l J41JI jj : Jli UzviScni Allah u suri En-Nur, u njcnom 24. ajetu . kazc: "Na dan kada proliv njih budu 
svjcdoeili jczici njihovi, i rukc njihove, i noge njihovc za ono sto su radili." U suri Fusilet, 22. 
ajclu Uzviseni Allah veli: "Vi sc niste krili zato da nc bi usi vase i oci vase i kozc vase protiv 
vas svjcdocile, vec zato Sto ste vjcrovali da Allah nccc saznati miiogo stosta sto ste radili." 
1360 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu, Ebu Davud i En-Nisai u Sunenlma i Hakim u 
Mustedreku, 
l3< '| Ali b. Nasrb. Ali cl-Dzehdami. 

' 2 Musenna b. Seid ed-Dubei el-Basri pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je sestoj 
gcneraciji. 

63 Biljeze ga Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima i Ibn Hiban u Sahihu. 
13 Abdullah b. Nafi' es-Saig, sticenik plemena Benu Mahzum. 
1 65 Biljeze ga i Malik b. Encs u Muveiia'u i Et-Taberani u El-Ma'dSemul-kebiru. 

335 i_5_«iJlj ajlil.1 ' l r^J .**^Jl IJi 

9. O istoj temi 

3833. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Humejd 1366 ; kaze: 
Obavijestio nas je Ali b. Ebu Bekr prenijevsi od Dzerraha b. Dahhaka el- 
Kindija 1367 , on od Ebu Sejbea, on od Abdullaha b. Ukejma, a on od Omera b. 
Hattaba, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallaliahu alejhi ve sellem, me 
poducio dovi. Rekao je: Reci: Allah ume-dz'al serireti hajreii min 
alanijjeti vedz'al alanijjeti salihaten. Allahumme inni es'eluke min salihi 
ma tu'tin-nase minel-mali vet-ehli vel-veledi gajred-dalli velel-mudilli 
(Allahu, ucini da ono sto radim tajno bude bolje od onoga sto radim javno, a 
ucini i ono sto radim javno da bude dobro. Allahu, ja od Tcbe trazim dobro 
u onome sto dajes ljudima, u imetku, zenama i djeci kako ne bi bili od onih 
koji su zalutali i onih koji druge u zabludu vode)." Ovaj hadis je garibun. 
Poznat nam je samo sa ovim senedom, njegov sened nije cvrst. 

jU ** jj *UJI O-P \Jj4*\ iJjJ^^rJ^ JLa~- jj -La~- \Jj^\ ^J^» j> <UiP L.A>- .r/\ri 

a-4* a— 111 Jb» yji Js- ci^i :Jli olii 'J. ^t '•/■ J'}J\ J$Z 'J,, jU»£ J^-~ 
«j — *i c5 _ Is- JU%\ t'JJ £&'Sj .i^j-Ji *>i><i Js- >j'J~li\ SjJ j^j 'jij J^/4. y>'j {X*j 

lj i .dJ ui Js- jjii L-j v 1 ^ 1 L«iiu ^ : Jj^i j*J ^'C-Jl -Sa-4j &C01 'ja3j .jji^l 

Jji 5j(u i_^i Jji »Lj :ji f ^ti 'cJ± ttx, juai c-^ii \l\ 1UJ> (J : J Jii :Jli ^dl 

e - «■ ., " i '•* * - s 5 s .- s, 

* Or^Jl Qi ^ Lj^P jli- >i^Jb- lii .diSJii 4J05- 1JL.J 4^* ''JJ 1 ^j^ *^ 1 J.A; £>' 

^ a 5 l, a* * * .*/ . J i > i - J ,"i j i -o -■?, - » f i, • * i* ' » ' " > i -1' ' „, i t- «_ 

i _^l ^s "dll J_*-jj ic^*^ :^J^ ^-^- .»' J* i*£ ^ *4^' j* ;~ j} £-*. '£*£- Jf- J>^l y. 1366 Muhammed b. Humejd b. Hajjan cr-Razi. 

'"" Dzemtli b. Dahhak b. Kajs el-Kindi el-Kufi iskren je prenosilac hadisa. Pripadao jc 

sedmoj gcncraciji. 

336 jj^'j .sjjipS bij^fj .2,$ jUi^-13 .iid jck-i ii« j^Iji jji : ja ,»Lj 41* Jji 

jjif ^il O-o J_2jb-_« .•Ur^jJl lii -^ ai^jo lljl ->~rtjZ- <L~>,-^- IJi ..J y& jl jJJiljl .iiJjI^Lfl 
US .^'USO'l LJwrl li ji^Jl J] j-fci; J»- s-UiJl L»fj»t il ci*i ifl Calki Jai iLl llj SJ] iJ 

3 - * »• 

* J ' li i ■ ' ° ** .*■•-■* * 

«to-yi ijjs ^ <~-j^ ^ r «j- v±~>i>- 

oi^_S^. j — &| — , ijti ^ f ; j^Ui : jy; ^j Cs. -UJt ^L? ,J3l J if :Jli w- ^p au* 
y>lj viJJli jj CLi y> iilip jJ atfj -ij .'L~iJ- JLS- sjuj-ii- lii .tl^illlj JUilJlj Jlly-UI 

^f y J-lUll U>( ^i ^ j^i IT>( j££li ^*Q y iU-f dfc. TAf ^ 

*ui Jl> aUi jjl.3 ^ y^ ^kj uii; : jii ^ii j\ cf-&Ji d 'j* j* j*jb J] 'cf- ol ^ 
.u. A j i'p. aIsi 01^41.3 1^* J) ii^iij i^r 'jk'\ iii : «jaii ^. j^-j jis ij ^3 4* 
jj_ Ijj u; at :»ja"i > jJrj Jui ?tisj ijls" jiiiii ji :^Lj *> aIii JL* Jii jji-3 jui 

i + 9 a 10. O istoj temi 

3834. ISPRICAO NAM JE Ukbe b. Mukrem; kaze: Obavijestio nas je 
Seid b. Sufjan el-D2ahderi ; kaze: Nas je obavijestio Abdullah b. 
Ma'dan 13 '''' i kazao: Obavijestio me je Asim b. Kulejb el-Dzenni prenijevsi 
od svoga oca 137 , a on od njegova djeda 1371 , koji je kazao: "Usao sam kod IU ' S Scid b. Sufjan el-Dzahdcri cl-Basri iskren je prenosilac hadisa. ali je prilikoin 

prenosenja hadisa grijesio. Pripadao je dcvetoj generaciji. 

LW ' Abdullah b. Ma'dan Ebu Ma'dan cl-Mckki prenosilac je hadisa koji, po misljcnju 

hadiskih uc'enjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je sedmoj generaciji. 

" 7 " Kulejba b. Sihaba koji je iskren prenosilac hadisa. Pripadao je drugoj generaciji. 

337 Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je klanjao. Stavio je svoju 
lijevu ruku na svoje lijevo, a desnu ruku na svoje desno stegno, skupio je 
prste i, ispruzivsi samo kaziprst, izgovarao je: Ja mukallibel-kulubi 
sebbit kalbi a/a clinike. (O Ti koji okreces srca, ucvrsti moje srce u Tvojoj 
vjeri)." Ovaj hadis je sa ovim senedom garibun. 

3835. ISPRICAO NAM JE Abdul-Varis b. Abdus-Samed; kaze: 
Ispricao mi je moj otac; kaze: Obavijestio nas je Muhammed b. Salim ; 
kaze: Ispricao nam je Sabit el-Bunani rekavsi mi: "Muhammede, ako 
negdje osjetis bol, stavi svoju ruku na bolno mjesto i reci: Bismillahi 
euzu bi'izzetillahi ve kudretihi min seiri ma edzidu mm vedze'i haza. (S 
Allahovim imenom se utjecem Allahovom velicinom i modi od zla ovog 
bola koji osjecam). potom podigni ruku, i to ponovi nekoliko puta, ali da 
bude neparan broj. 1373 Enes b. Malik mi je ispricao da mu je tako rekao 
AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem." Ovaj hadis je, sa ovim 
senedom, hasenun-garibun. ' 37 ' 

3836. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Ali b. Esved el-Bagdadi; kaze: 
Obavijestio nas je Muhammed b. Fudajl prenijevsi od Abdur-Rahmana b. 
Ishaka 1375 , on od Hafse bint Ebu Kesira, ona od svoga oca Ebu Kesira, a on 
od Ummu Seleme, koja je kazala: "AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, me naucio (ovu dovu), rekavsi mi: Reci: Allah limine hazes-tikbalu 
lejlike vestidbaru neharike ve esvatu duaike ve huduru salavatike es'eluke 
en tagfire li. (Allahu, ovo je (vrijeme) nastupa Tvoje noci, a odlaska Tvoga 
dana, (vrijeme) onih koji pozivaju i (vrijeme) nastupa tvoje molitve), pa Te 
molim da mi oprostis." 

Ovaj hadis je garibun. 1376 Poznat nam je samo ovim senedom. A nije 
nam dovoljno poznata ni Hafsa bint Ebu Kesir ni njen otac. 

3837. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Ali b. Jezid es-Sudai el- 
Bagdadi 1377 ; kaze: Obavijestio nas je Velid b. Kasim el-Hemdani 137 1371 Sihaba b. Mcdznuna. Neki vele da sc zvao Sihab b. Kulejb b. Sihab, a neki da se zvao 
Sihab b. Ebu Scjbc. On je Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 

1372 Muhammed b. Salim er-Rube'i el-Basri prenosilac je hadisa, koji, po miSljenju hadiskih 
ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadaoje sedmoj gencraciji. 

1373 U predaji koju je zabiljczio Et-Tirmizi u ovoj zbirci u Poglavlju O Medicini, od Osmana 
b. Ebu Asa, stoji: "...i to ponovi sedam puta." 

1374 Biljczi ga i Hakim u Mtistedreku. 

1375 Abdur-Rahman b. Ishak Ebu Sejbc el-Vasiti. 

1376 Biljeze ga i Ebu Davud u Sunemt, El-Bejheki u djelu Ed-Da'vatul-kebir i Hakim u 
Mustedreku, Hakim smatra da mu je sened vjerodostojan. 

' 377 Husejn b. Ali b. Jezid cs-Sudai el-Bagdadi iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je 
jedanaestoj generaciji. 

1378 Velid b. Kasim el-Hemdani el-Kufi iskren je prenosilac hadisa, ali je prilikom 
prenosenja hadisa ponekad grijeSio. Pripadaoje osmoj generaciji. 338 prenijevsi od Jezida b. Kejsana, on od Hazima , a on od Ebu Hurejrea, 
koji je kazao da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rckao: 
"Nece rob nikada izgovoriti iskreno La ilahe illellah, a da mu se nece 
otvoriti nebeske kapije tako da dopire do Prijestolja, ukoliko se klonio 
velikih grijeha 138 "." Ovaj hadis je, sa ovim scnedom. hasenun-garibun.' 3SI 

3838. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki; kaze: Obavijestili su nas 
Ahmed b. Besir i Ebu Usama prenijevsi od Mis'ara, on od Zijada b. 
llakaa. a on od svoga amidze, koji je kazao: "Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, bi govorio: AUahumme inni euzu bike mitt munkeratil- 
ahlaki vel-a'mali vel-ehvai (Allahu, ja Ti se utjecem od ruznog ponasanja i 
ruznih djela, i strasti )." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 13,3 Amidza Zijada b. Ilaka je Kutbe b. 
Malik, Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 

3839. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Ibrahim ed-Devreki; kaze: 
Obavijestio nas je Ismail b. Ibrahim 1384 ; kaze: Nas je obavijestio Hadzdzadz 
b. Ebu Osman prenijevsi od Ebu Zubejra, on od Avna b. Abda, a on od Ibn 
Omera. koji jc kazao: "Dok smo jednom prilikom klanjali sa Allahovim 
Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, neki covjek uzviknu: Allahu 
ekberu kebiren vel-hamdu lillahi kesiren ve subhanallalu bukreten ve esila 
(Allah je najveci velicinom! Neka je hvala Allahu mnogo puta i neka Mu je 
slava jutrom i veceri). (Poslo zavrsismo sa namazom), Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, upita: Ko je ono rekao tako i tako? Ja, 
Allahov Poslanice, odgovori neki covjek., a on rece: Zadivio sam se tim 
rijecima pred kojima su se otvorile nebeske kapije. Ibn Omer Kaze: 
Nisam ih (tj. ove rijeci) propustio nikad otkako sam ovo cuo od Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." 

1 1 V^ 

Ovaj hadis je, sa ovim senedom, garibun-hasenun-sahihun. 
Hadzdzadz b. Ebu Osman je Hadzdzadz b. Mejsere es-Savvaf. Nadimak po 
djetetu mu je Ebu Salt. On je. po misljenju hadiskih ucenjaka, pouzdan 
prenosilac hadisa. ' 9 Ebu Hazim Selman el-F.sdzci el-Kufi pouzdan jc prenosilac hadisa. Pripadao je trccoj 
gcneraciji. Umro je oko 100. godine po Hidzri. 

Daklc, UzviSeni Allah taj vid ibadeta izravno prima ukoliko osoba koja jc to izgovorila 
iskreno nije od onih koji cine teske grijehe. 
L '' sl Biljezc ga i En-Nesai u Sunenu i Ibn Hiban u Sahihu. 

Ebu Usamc Hammad b. Seleme. 
■ ,s3 Biljcze ga i Ibn Hiban u Sahihu i Hakim u Mustedreku. Hakim smatra da je 
vjcrodostojan prema kriterijima Muslima. 
lfe Ismail b. Ibrahim b. Ulejje. 
1385 Biljczi ga i Muslim u Sahihu. 

339 ipj— ij*& jj^-' :JU ji^Q jj Js»*-} *j^1 'J'jj^ j***Q i* ^*^ l ^5b- .TAi • 

lilij <Qp aJJI tf tjs <JJl Jj~-»j ol : ji ,J jp c-«uaJi ^ aJJ\ o!p ^p Cs^UJl 4WI alp J ^p 
y 4_U! Jj^j lj ^fj cJt ^L : Jiai ,*Lj 4* Jjl JL* Jjl Jji-j ilP j'i bl £>f ji oil* 
.«.U^/j ^'3 0&£ «ui»j J3 £>&£ *&Uil till ilik^l li : Jtfi ?Jjl J\ Li-( fl&'i "Li- Li-.oi- lii l_- *Jji JL= 4JJ1 J^j Jii :JU 4j£ # J& 'j- v J *ij^ u-Q ^ : f > ^ ;fO 0* ^£- 

i_Jji ij,L_:.. : ji ?Jji j//> u j^ 1 iiui :ijfa .<uii\jij oiiOi ^ s'j_ d »\piii :iLj 4* 

* 5>tilj l$Jl ^ ililiJi ail IjL :Jli ?J if ISQ ijJli 
ijCfa* °-.p »^u jjTj jJLi-i ulj JljjJl alpj jLs'j Ij^ 4 ' ^UIp y_ iy^-u> lliaj- .fAi T ^ -■ < 

11. O tome koje su rijeci Allahu najdraze 

3840. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Ibrahim ed-Devreki; kaze: 
Obavijestio nas je Ismail b. Ibrahim i kazao: Obavijestio me je El-Dzurejri 
prenijevsi od Ebu Abdullaha el-Dzesrija 1386 , on od Abdullaha b. Samita, a on 
od Ebu Zerra da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obisao 
ili da je Ebu Zerr obisao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem i da je rekao: "Allahov Poslanice, ti si mi umjesto oca i majke, 
koje su rijeci Allahu najdraze? On re£e: One koje je Allah odabrao iz 
zikra Njegovih meleka: Subhane Rabbi ve bihamdihi, Subhane Rabbi ve 


1384 Ebu Abdullah Humcjra b. Besir el-Dzcsri pouzdan jc prenosilac hadisa, ali je prenosio 
mursel hadisc. Pripadao je trecoj gencraciji. 

I3S7 Ovdje jc rijec o dilemi nekog od prcnosilaca hadisa. Nije bio siguran da li je Ebu Zerr, u 
momenta kadaje ovo receno, obiiao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obisao njega. 

340 bihamdihi liSS (Neka je slava i hvala mome Gospodaru, neka je slava i hvala 
mome Gospodaru)!" Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1389 

3841. ISPRICAO NAM JE Ebu Hisam er-Rifai Muhammed b. Jezid 
el-Kufi; kaze: Obavijestio nas je Jahja b. Jeman; kaze: Nas je obavijestio 
Sufjan prenijevsi od Zejda el-Ammija, on od Ebu Ijasa Muavije b. 
Kurrea, a on od Enesa b. Malika, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne odbija se dova izmedu ezana i 
ikameta!" A sta da u njoj trazimo, Allahov Poslanice? upitase prisutni! 
On rec"e: Trazite spas od nedaca ovog i buduceg svijeta!" 

Ovaj hadis je hasenun. Jahja b. Jeman je u ovom hadisu dodao rijeci: 
"Sta da u njoj trazimo? upitase prisutni! On re£e: Trazite spas od nedaca 
ovog i buduceg svijeta!" 

3842. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestili su 
nas Veki, Abdur-Rezzak, Ebu Ahmed i Ebu Nuajm prenijevsi od Sufjana. on 
od Zejda el-Ammija, on od Muavije b. Kurrea, on od Enesa, a on da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ne odbija se dova izmedu 
ezana i ikameta!" 

Slicno ovome je i Ebu Ishak el-Hemdani prenio ovaj hadis od Burejda 
b. Ebu Merjema el-Kufija, on od Enesa, a on od Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem, i ovo je pouzdanije. 3 

j$l_J$ '{£—*■ '/M '£*>. .4111/3^ Jj^jji ;ji ?Jji Jji/) G ijSjiU'l Uj :lj)i 

* LjjP ^U- iL*a»- lii .liUL*- XiGJi ^ OjjLj 13 U Muslimovoj predaji ovoga hadisa stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem. kazao: "Allahu su najdraze rijeCi: Subhanallahi ve bihamdihi (Neka je Allahu slava i 
hvala)!" En-Nevevi smatra da su ovc rijeCi Allahu najdraze kad je rijec o ljudskim rijecima. 
medutim, Njemu su najdraze Njcgove rijeCi. To znaci da Mu je ucenje Kur'ana drazc od 
izgovaranja rijeci tesbiha. U hadisu koji biljezi Muslim u Sahihu od Semurca stoji da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Allahu su najdraze cetiri rijeci i nije bitno 
koju ces od njih prvo izgovoriti! Te su: Subhanallahi, vel-hamdu lillahi, ve la ilahc illcllahu. 
vallahu ekber." 
S ' J Biljezc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musiiedit. Muslim u Sahihu i En-Nesai u Sunenu. 

1390 Sufjan es-Sevri. 

1391 Zabiljezio ga je i En-Ncsai u Sunenu preko Jezida b. Ebu Merjema od Enesa i 
pouzdaniji je od hadisa Muavije b. Ebu Kurrea. I Katade ga je prenio od Enesa, ali kao 
mevkuf hadis. 

341 ^__ri iijtj iiii Jj sj] u) Jj &Jij Jji 01^41 j^i i>8 :iLj 4* J* 1 Jk J" J A 

^.J*- Li£& !i :'Jtf'j£i i'J ^ ajVJj :lllj «5* ^ J~* '-^ Jj**j J'- ; "• J- »X* ^' o* *^ 

Jj fljj «.lll !l i-JljJi l^J £^ij fUAJl &ji aJL1» l^ii^i a Jiilll 'j^J .J^ 1 fotyj ,'^i 

<i*T '■&>■ J 1 J iljjiaJU (^jpj :L>^Jl 
a - / > » . - > ;- ,, ,,'.,..>>.,>' >.,..*.. *. 

>i Ji\ * '} a 5 Lu jjIj .,j»Uall H^ y -l*1=r> u'j .^akJl Jil jUT %* .i>-ij ^j -_-s>li 

- *' - - * " - " * * #' 

* Iji j U* 'j* JjW C-j-lkJl lii Hi- tSjXJ .oj-U-Ji lJ4> «yu lllVj .iiile. [^jljl 

r a s * > » * C' »-' * - ' • ■» ** t * • '.si**"*' i*'^. & Si . — , 

C ;L ^j Xa/ ^f- a-A^J ^J vj—^ C. - * ^' ; ^ J 0^ "^* -^ '^ J -^ ^ Uj^j- ."At " 

* a * * ,' - ,>**.». ,-^.- 

1 i> ^ li-ii- lii . jlli! Jif JG- ^. aLl. ijPl} JU- JT J* Jl &jl .III* ^ijj 

?"- ■ - # 

a ^ Ojikj 0jv?4* {t*4*»! ^! *j*^* 'j*® *^ ( b)jf&. C-i'jji \jji- j iiii .^ilii oUS" jp 

dL r jl»k; laUTy" : OjfjiJ ^OjilLaJ ^iUp l^S t^i ^ ^ic- :Jjl Jjii l^Sjl tUUl Jj 

fr^_i Csi) : Jj—iJ ji .I^S*i ill Ail j ltU!«ij &fj llu*ki ii.! Ijj'lSJ iijlj ^' : JjJ^a-S 
:Jj_Ji JlJ .lJ ibjJjii J\5 ?lAj^ Jij : J^ki Jli .iaijl ijilLi :o_ji'jii JlS ?0_^lk 

^;^-^^ j -^ 'fiSi V * ******* * * * 

^^ ******** * * ***** ' > * > ' ' ' * „; 

:Jj£s Jli .li^J Lglo iuilj lij^ Ljl» !uiij b'y. l^l« Ail ijj'lkl Ujij }J : j^l^ii ^lijij ^ 
.A_Jrl?J ^ie.lir UJ) liijj 11 «.UwxJl VjUj l^J 01 :0_ji_j53 .1JJ o^ip Us Jli li"l^ii ^ 342 b_$Ji Jjb ill 5y U'j J> J> > >Ti :j&j aO* Jji J^ aLi J_^3 ^ Jii : Jii s£i 
«_4j l—Jl Jll ^o I^m llj Jjb Ul 5^ Uj jy- li JlS jiJ : J_p«& JlS .aSgJl jji" ^ jS" 


: JL_» s£* ^i °Jc ~]C ^i ^ jumJI ^ <jlii ^1 if^t ^JT Ji i-lfe- .r A i *\ 

^1 — I aibii ,j'j*s OlJSM ^|j X>S?sL~j> a^Pi ^J JSJ :LL,j 4 1 * *JJ> J*» *JJi J J-; Ju 

* ^u ^ !*£■ lii .th. aIju iip* d j^L. oii ji aI)i *& ai iins >) 

L_i» uf} ^ g,.b> y* jIp of : ju; Slii j>: :r L; # Jji jb Jji j^j jii : ju r;> 
■r&p-ti*^ &?* f> J J/> <j!j -^ J &/* ^ J> igfi ty -J/% '& 

.AJjjA A~j\ 

»Uju« LLjJ :l_jJli o-j-i>Jl lii JjJl Ul ^j*i JLj I-1$vaJ .il^^Jlj jyiiUb jjJ U-Iji o« c -■",»' 
:Jl — i »3iS* (^' 0* H 1 ^ ^' D* J^**^ 1 ^ ^J 1 ** y* L ''^-* S-iX ?> ^25b- TAB ^ 

._jii_c [^ <lUu IjIjuLi} .j,^- i«iU£ j* *JJb ijJu«sLii :liI-3 4^ --U 1 J^> oil 1 J^j Jb* 
U — « .Ol — iiJlj LkiJl iisi j^> 4jJb IjJujisLl} . JbVoJl £_~»Jl 3 ^> Ailb Iji-xilul ._,ISJl 


12. O istoj temi 

3843. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb Muhammed b. Ala; kaze: 
Obavijestio nas je Ebu Muavija 13 " 2 prenijevsi od Omera b. Rasida, on od 
Jahjaa b. Ebu Kesira, on od Ebu Selemea, a on od Ebu Hurejrea, koji je 
kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pretckli su 
(vas) osamljeni 1393 !" Ko su osamljeni, Allahov Poslanice? upitase 1392 Ebu Muavija Muhammed b. Hazim cd-Darir el-Kufi. 

1393 Osamljeni su oni koji se izoluju od svijeta radi ibadeta i zikra. 

343 prisutni. On rece: To su oni koji se i/oluju od svijeta radi velicanja 
Allaha. Velicanje Allaha sa njih skida teret njihovih grijeha te ce doci na 
Sudnji dan olaksani." Ovaj hadisje hasenun-garibun. 1 

3844. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijcstio nasje Ebu 
Muavija prenijevsi A'mesa, on od Ebu Saliha. a on od Ebu Hurcjrea, koji je 
kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, rekao: "Da 
izgovorim: Subhanallahi vet-hamdu lillahi ve la ilahe Ulellahu vallahu 
ekber (Neka je slava i hvala Allahu. ncma drugog Boga osim Allaha i Allah 
je najveci), draze mi je od onoga Sto Sunce obasjava." 1395 Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. ' ""' 

3845. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijcstio nas je 
Abdullah b. Numejr prenijevsi od^ Sa'dana el-Kummija , on od Ebu 
Mudzahida L, ' )S , on od Ebu Mudillea' 399 , a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao 
da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: " Trima osobama 
dova nece biti odbijena: postacu dok ne iftari, pravednu vladaru i dova 
onoga koine je nepravda ucinjena. Nju Allah podigne iznad oblaka i 
otvori joj nebeske kapije. Uzviseni Gospodar rekne: Tako mi Moje 
velicine, pomoci cu te pa makar nakon izvjesnog vremena!" 

Ovaj hadis je hasenun. Sa'dan el-Kummij je Sa'dan b. Bisr. Od njega 
su hadise prenijeli Isa b. Junus, Ebu Asim i drugi poznati hadiski ucenjaci. 
Ebu Mudzahid je Sa'd et-Tai. Ebu Mudille je sticcnik Aise, majke 
pravovjernih. On nam je poznat samo kroz ovaj hadis, a ovaj hadis je od 
njega prenesen i u nesto duzoj i potpunijoj formi od ove. 

3846. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Numejr prenijevsi od Musaa b. Ubejdea 1400 , on od Muhammeda 
b. Sabita 1401 , a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao: Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, bi govorio: "Allahume-n-fa'ni buna allemteni ve 
allimni ma jenfeuni ve zidnl ilmen. El-Hamdu lillahi ala kulli halin ve ''"''' Biljeze ga i Muslim u Sahihu, Hakim u Mitstedreku i Et-Taberani u El-Mu'dzemul- 
kebiru. 

'"'"' Tj. draze mi je od cijelog ovog svijela i svcga Sto je na njemu. 

'"''"' Biljeze ga i Muslim U Sahihu i En-Nesai u Simcnu. 

'""" Sa'dan b. Bisr, neki vele Ibn Besir el-Kummi el-Dzuheni cl-Kufi iskren je prenosilac 

hadisa. Pripadao je osmoj generaciji. Neki ucenjaci kazu da rau je ime Seid, a da mu je 

Sa'dan nadimak. 

I:bu Mudzahid Sa'd et-Tai e!-Kufi prenosilac je hadisa. koji, po ocjeni hadiskih 
uCcnjaka, nije los. Pripadao je sestoj generaciji. 

Ebu Mudille, Aisin sticcnik, kome je ime Abdullah, prenosilac je hadisa, koji, po 
misljenju hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je trecoj generaciji, 
H0U Musa b. Ubcjdc b. Ncsit cr-Rebezi Ebu Abdul-Aziz el-Mcdcni slab je prenosilac hadisa. 
Pripadao je sestoj generaciji. 

'""" Muhammcd b. Sabit, koji je hadise prenio od Ebu Hurejrea nedovoljno je poznat 
prenosilac (mcdzhul). Pripadao je sestoj generaciji. Neki kazu da je on Muhammcd b. Sabit 
b. Surahbil. 

344 eiiztt billahi min hali ehlin-nari (Allahu, ucini mi od koristi ono cemu Si me 
poducio i poduci me onome sto ce mi koristiti i povecaj mi znanje. Hvala 
Allahu na svakom stanju i utjecem se Allahu od stanja stanovnika 
Dzehennema)." Ovaj hadis je sa oviin senedom garibun. 1402 

3847. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Muavija prenijevsi od A'mcsa, on od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea ili 
Ebu Seida koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "U Allaha postoje meleci, osim onih koji pisu ljudska djela, a koji 
putuju po Zemlji 1403 . Kad naidu na ljude koji spominju Allaha, pocnu 
dozivati jedni druge: Dodite ovamo, evo vam onoga sto ste trazili! Potoni 
ih okruzuju penjuci se jedan iznad drugoga dok ne dostignu 
ovozemaljsko nebo. Allah ih tada upita: U kom ste stanju ostavili Moje 
robove? Oni odgovaraju: Ostavili smo ih, a oni Ti zahvaljuju, veli£aju 
Te i spominju Te. A jesu Ii Me vidjeli? pita On. Ne, nisu Te vidjeli, 
odgovaraju oni. A kako bi se ponasali da su Me vidjeli? ponovo ce On. 
Jos bi Ti vise zahvaljivali, i jos bi Te vise velicali i jos bi Te vise 
spominjali, odgovaraju oni. A sta traze od Mene? pita ih On. Traze od 
Tebe Dzennet, odgovaraju oni. A jesu li njega vidjeli? ponovo ce On. Ne, 
nisu ga vidjeli, odgovaraju oni. A kako bi se ponasali da su ga vidjeli, 
pita On. Da su ga vidjeli, jos bi ga vise trazili i jos bi mu vise tezili, 
odgovaraju oni. A od cega se utjecu? pita ih Allah. Od Dzehennema, 
odgovaraju oni. A jesu li njega vidjeli? ponovo pita On. Ne, nisu ga 
vidjeli, odgovaraju oni. A kako bi se ponasali da su ga vidjeli? pita ih 
On. Da su ga vidjeli, jos bi vi§e od njega bjezali, jos bi ga se vise plasili i 
jos bi se vise utjecali od njega, odgovaraju oni. Tad Allah rekne: 
Uzimam vas za svjedoke da sam im vec oprostio. Oni reknu: Ima medu 
njima jedan koji je greskom medu njima, koji nije zelio da bude sa 
njima nego je medu njih dosao zbog neke svoje potrebe. On tad rekne: 
Oni su jedna druzina i ja ih necu razdvajati." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 14 " 4 Prenesenjeod Ebu Hurejrea i sa drugim senedom. 

3848. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Halid el-Ahmer prenijevsi od Hisama b. Gaza l40 \ on od Mekhula, a on od 
Ebu Hurejrea, koji je kazao: Jednom prikom mi Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rece: "Povecaj izgovor rijeci: La havle vela kuvvete ilia 
billah (Noma moci i snage osim u Allaha) jer su one dzennetska riznica!" 
Mekliul kaze: Ko rekne: La havle vela kuvvete ilia billah vela mendza 
minellahi ilia ilejh (Nema moci i snage osim u Allaha i nema spasa od Biljeze ga En-Nesai i Ibn Madze u Sunenima i Hakim u Mustedreku. 1402 
1403 

MW Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
05 Hisam b. Gaz b. Rebi'a el-Dzuresi ed-Dimeski pouzdan jc prcnosilac hadisa. Pripadaojc U nekim prcdajama stoji koji obilaze Zemlju i traze one koji Allaha vclicaju i spominju. 
Biljczc ga i Ahmed b. Hanbel u Mm 
Hisam b. Gaz b. Rebi'a el-Dzurcsi e 
scdmoj gencraciji. Zivio je u Bagdadu. 345 Allaha osim u Allaha) Allah ce od njega odagnati sedamdeset kapija od 
nevolja, najmanja od njih je siromastvo 1406 ." Sened ovoga hadisa nijc 
spojen. Mekhul nije slusao (hadise) od Ebu Hrejrea. 7 

3849. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Muavija prenijevsi od A'mesa, on od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea, koji 
je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Svakom 
vjerovjesniku je data jedna dova koja ce sigurno biti primljena, ja sam 
svoju dovu ostavio kao zagovor mojim sljedbenicima (na Sudnjem danu). 
Njen efekat ce, ako Allah da, osjetiti svaki od njih koji je umro, a Allahu 
nije nista pridruzio kao druga." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1408 

3850. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestili su nas Ebu 
Muavija i Ibn Numejr 1409 prenijevsi od A'mesa, on od Ebu Saliha, a on od 
Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: Rekao je Uzviseni Allah: "Ja £u se odnositi prema Mome 
robu onako kakvu on predodzbu bude imao o Meni 1410 i bit cu uz 
njega 14 " kad god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja cu njega 
spomenuti u sebi, a ako Me spomene u drustvu (ljudi), i Ja cu njega 
spomenuti u drustvu (meleka) koji su bolji od njih. Ako se on Meni bude 
priblizio za jedan pedalj, Ja cu se njemu pribliziti za jednu podlakticu, a 
ako se on Meni priblizi za jednu podlakticu, Ja cu se njemu pribliziti za 
razmak rasirenih ruku. Ako on prema Meni krene iduci, Ja cu prema 
njemu krenuti zureci!" 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1412 Prenosi se od A'mesa u vezi sa 
pojasnjenjem (rijeci) ovog hadisa: "Ko se meni priblizi pedalj, Ja cu se 
njemu pribliziti podlakticu", tj. oprostom i miloscu. Ncki ucenjaci su ovaj 
hadis protumacili tako sto su kazali da ovo znaci: Kad god se rob Meni 
priblizi svojom pokornoscu i izvrsenjem onoga sto sam mu naredio, Ja cu 
pozuriti prema njemu Svojim oprostom i Svojom miloscu. 

3851. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Muavija prenijevsi od A'mesa, on od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea, koji je 
kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Utjecite se 
Allahu od dzehennemske patnje i od kaburske patnje i od iskusenja Mesiha 
Dcdzdzala i od iskuScnja zivota i smrti!" Ovaj hadis je sahihun. 3 06 Ali el-Kan smatra da se pod siromastvom misli na siromastvo duha. 
Ovaj hadis su zabiljezili i En-Nesai u Sunemi i El-Bezzar u Musnedu u nesto duzem obliku. 
M08 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

19 Abdullah b. Numejr Hcmdani Ebu Hisam el-Kufi pouzdan je prenosilac i hadiski 
ucenjak. Pripadao je devctoj generaciji. 

'"" Ako Me bude smatrao Miloslivim. Ja cu prema njemu i biti milostiv. Ako, pak, bude 
smatrao da Ja kaznjavam i da velike grijehe tesko prastam, Ja cu prema njemu i bili takav. 
" Prisutan Svojim oprostom i Svojom miloScu kad god Me spomene. 
Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
Biljezi ga i Muslim u Sahihu. 

346 ol^» ^Uj ^Jj_ 'jf J\3 [y> :J15 jX-j 4^' ^ ^ j* »X* ^' o* -Sri 1 [/> £^ ^' 

L_d*f ol_& :ji^- jii .inji ill- k^i- Vyeu p ji^ u ^ ^ owlii aLi otu& iy-i 

jl^. *y> >ij-bJl lii -b-lj ^1p'_j ^1* J> *W\ J>!^c- oJ3} ■J^'J ^H^ J-*° '^ Cf' '"'£/' ^ 

13. O istoj temi 

3852. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa 1414 ; kaze: Obavijestio nas je 
Jezid b. Harun l5 ; kaze: Nas je obavijestio Hisam b. Hassan 14 6 prenijevsi 
od Suhejla b. Ebu Saliha, on od svoga oca, on od Ebu Hurejrea, a on da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ko, kad omrkne, tri puta 
rekne: Euzu bikelimatillahit-tammati mm Herri ma haleka (Utjeccm se 
Allahovim savrsenim rijecima od zla koje je stvorio), nece mu te noci 
nauditi otrovni gmizavci." 

Suhejl kaze: Nase porodice su ovo naucile i izgovarale svake noci. 
Skorpion je, jedne veceri, ubo jednu djevojku izmedu njih, JA\ ona nije 
osjctila nikakva bola. Ovaj hadis je hascnun. 1417 I Malik b. Enes je ovaj 
hadis prenio od Suhejla b. Ebu Saliha, on od svoga oca, on od Ebu Hurejrea, 
a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Ubejdullah b. Omer i 
drugi su ovaj hadis prenijcli od Suhejla, ali u njegovu senedu nisu 
spomenuli: od Ebu Hurejrea. 

tf Jis«-l LgJJl :'ts-'i\ IJ Jl^j 4^ *^ 1 ij~0 ^ dj-*'j J* **&&■ fr'^fl :J^ "«,£/> ^ ->' <4>Ji**^ 

* *■ ' ' * ' i t'f " ' f ' * > 

* LjjP ii^-b- lii .SJ^nPJ Jai^-lj il^-aJ Ljl} iJ^Ti ^ifij ^J^Jl llapi MM Jahja b. Musa el-Belhi. 
IS Jczid b. Harun cl-Vasiti es-Sulemi. 
Hisam b. Hassan el-Ezdi el-Kurdusi. 

1417 Slican smisao je i Muslim zabiljezio u Sahihu. 

347 14. O istoj temi 

3853. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa; kaze: Obavijestio nas je 
Veki'; kaze: Nas je obavijestio Ebu Fedale Ferdz b. Fedale prenijevsi od Ebu 
Seida el-Makburija da je Ebu Hurejre kazao: "Dova koju sam zapamtio od 
AUahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a koju ne propuStam je: 
Allah ummedz-alni ea'zimu sukreke ve uksiru zjkrike ve ettebiu nasihateke 
ve ahfezu vasijjeteke (Allahu, ucini me od onih koji ti se najvise zahvaljuju, 
koji Te puno spominju, koji slijede Tvoje preporuke i cuvaju Tvoje 
zapovijedi)." Ovaj hadis je garibun.' 415 

I i-'i U j'-Lii toy 1 '} 'ja aIp 'j&j jl Ujj ,5^-Ul i iJ ]^-Ju 01 &j ,UjJJI J iJ jJ^ij t)l \j>\& 

A °-j- 4^1 "-i «JJl -ule- -j ,5^: Ij^i :Jli -ul^ j_,j ^Jju liy^l 1 cr > ^ U»J*- . VAoo 

i Ul JCJ Akil 'j-U j&- toito AJ'ji JiIp ^ li :llu-j <d* <JJl ^jLj aD» J^j Jli :Jli o^y> 

cibj ciL 'J :jjL; jJ ?*&*£• l^j aLi jji*5 i* :ijfii .j^ 'j' u itf i*tfr ill siL; 

15. O istoj temi 

3854. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Muavija; kaze: Nas je obavijestio Lejs b. Ebu Sulejm prenijevgi od 
Zijada , a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nece nijedna osoba Allahu uputiti 
dovu, a da mu ona necc biti primljena, pa Hi ce mu biti uslisana na ovom 
svijetu, ili ce biti pohranjena za buduci svijet, ili ce mu njome biti Ovaj hadis je slab poSto je u njcgovn senedu Ferdz b. Fedale, koji je po ocjeni hadiskih 
ucenjaka, slab prcnosilac hadisa. 

'"" 9 Abdur-Rahman el-Mubarekfori kaze: U Tirmizijevu Dzami'u ima nekoliko predaja od 
tabiina koji se zovu Zijad, ja nisam mogao ustanoviti o kojem je Zijadu rijec u ovoj predaji. 

348 izbrisano grijeha sukladno onome sto je molio, ukoliko nije molio za 
nesto sto je grijeh ili sto kida rodbinske veze, i ako je nije pozurivao! 
Allahov Poslanice, a kako je moze pozurivati? upitase prisutni, a on 
rece: To je kad govori: Molio sam moga Gospodara pa mi dovu nije 
uslisao." Ovaj hadis je sa ovim senedom garibun. 

3855. ISPRICAO NAM JE Jahja 14 *; kaze: Obavijestio nas je Ja'la b. 
Ubejd i kazao: Obavijestio nas je Jahja b. Ubejdullah 1421 prenijevsi od svoga 
oca, a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Nece nijedna osoba podici ruke, kako se vide 
njena pazuha, i traziti nesto od Allaha a da joj to nece biti dato, po 
uvjetom da to ne pozuruje. A kako moze pozurivati, Allahov Poslanice? 
upitase prisutni, a on rece: Da govori: Molio sam i molio, ali mi nista 
nije dato." Ovaj hadis je prenio i Ez-Zuhri od Ebu Ubejda, Ibn Ezherova 
sticenika, on od Ebu Hurejrea, a on da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Bit ce uslisano svakom od vas ukoliko ne pozuruje 
govoreci: Molio sam pa mi nije uslisano." 

\ i -L*j>«-* iJ-^-l --y -j <J-Uj u ->■« ^ J ^ «' ^j^"' ^ *■* v ^cr^J UiJl>- TAO" 16. O istoj temi. 

3856. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa; kaze: Obavijestio nas je Ebu 
Davud 14 "; kaze: Nas je obavijestio Sadeka b. Musa ; kaze: Nas je 
obavijestio Muhammed b. Vasi' 1424 prenijevSi od Sumejra b. Nehara el- 
Abdija 1425 , a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 1420 Jahja b. Musa el-Belhi. 

14:1 Jahja b. Ubejdullah b. Abdullah b. Muvehib. Ebu Davud et-Tajalisi. 

1423 Sadeka b. Musa ed-Dckiki el-Basri. 

1424 Muhammed b. Vasi' b. Dzabir b. Ahnes el-Ezdi Ebu Bckr, ili Ebu Abdullah el-Basri, 
pouzdan je prcnosilac hadisa i pobozan covjek. Pripadao je petoj generaciji. 

1425 Sumejr b. Nehar cl-Abdi el-Basri iskren je prcnosilac hadisa. Pripadao je trccoj 
generaciji. Neki ucenjaci kazu da se zvao Selir.- — 

349 sallallahu alejhi ve scllem, rekao: "Lijepo misljenje o Allahu je jedan od 
najboljih vidova ibadeta." 1 " 126 Ovaj hadis je sa ovim sencdom garibun. 142 

«Lw <-Jb . S V 

*uJ~* j I -yj «+S- -^ Jjl *P wl ^j^"' J ftp V *j**- "_>• c -- M -J . ,-J-uj Uj-Aj- TAOY 

i— i ^jlb U JJii ^i' i^JJl li j^J^i J^kl-J :jJt-3 d* ^ !l J^ ^ Jj^j Jli :Jli *. 

1 7. O istoj temi 

3857. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa; kaze: Obavijestio nas je 
Amr b. Avn; kaze: Nas je obavijestio Ebu Avane prcnijevsi od Omera b. Ebu 
Selemea 1428 , a on od svoga oca, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve scllem. rekao: "Neka covjek razmisli o onomc Sto zeli 
jer on ne zna koja ce mu zelja biti ispunjena!" Ovaj hadis je hasenun. 14 

JUk~J ^J"^ 1 *4^' "• Jjij* J*^i fi^J *^* ^ ij^ *^ 1 Jj~0 ^ : J U »X* LS* 1 1"*' 

* 4*-_>Jl I.U. ^ .__; Ji 

18. O istoj temi 

3858. ISPRICAO NAM JE Jahja b. Musa; kaze: Obavijestio nas je 
Dzabir b. Nuh i kazao: Ispricao nam je Muhammed b. Amr 1 "' 11 ' prenijevsi od 1 Lijcpa predodzba Allahu oglcda sc u tome da covjek shvati da je Uzviseni Allah 
milosiiv, ali da se Njegova milost moze postici iskljucivo pokomoscu i dobnm dijelima, a 
da jc ne mogu zasluziti oni koji svjesno grijese, a uzdaju se u Njegovu milost. 
142 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Ebu Davud u Sunertu i I iakiin u Mustedreku. 

Omcr b. Ebu Seleme b. Abdur-Rahman b. Avf ez-Zuhri iskren jc prenosilac hadisa, s 
lim sto je grijeSio priiikom prenoScnja hadisa. Pripadaoje sestoj generaciji. Bio je kadija u 
Medini. 

I ako je ovo hasen-hadis. on jc u isto vrijeme i mursel jer je Ebu Seleme b. Abdur- 
Rahman tabiin. a kada tabiin izravno prcnosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
scllem, onda je to murscl-hadis. 
1430 Muhammed b. Amr b. Alkama b, As. 

350 Ebu Selemea 1431 , a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao: "Molio je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreci: Allahumme metti'ni 
bisem'i ve besari vedzalhumel-varise minni, vensurni ala men ja-limuni ve 
huz minhu bise'ri (Allahu, podari mi da se koristim svojim sluhom i svojim 
vidom i ucini mi ih zdravim do smrti. Pomozi me protiv onoga koji mi 
nepravdu i nasilje cini, i uzmi od njega ono sto meni pripada)!" Ovaj hadis 
je, sa ovim senedom, hasenun-garibun. 1432 

^_; 'j^r \rjtf U^ lii liii- l t£y*Ls\ ^Si y. oiiil Sjis Jf u;:^ tao<\ 

l^Ir iSfG- i£ j^k-l JLJ ij&j «£■ -051 J^ «1Ji J wj JU :Jli ^Ji ^i oilf > 011& 

-,p ^llJl c_ilj -,i- 01.'<..°.l-. -ji Juvr ■£■ ^-jJjxJ' l-ii -^>-'j _^ ^'iJi »Vij* «£■***■ '•** 

i Ul J_wj 01 "jlLJl c-;lJ 'Jt- Jl',.'l'- jj ^w* ^j?*-' ^ -M- JJ t^ 1 ^' !■£*>- TA"\ • 

\}\ i — l*j' i!Li aJ'Lj ^'j kijl il'Lj J£- ££■£• iTj J^W JC-J : jLi lL»j *£p <lli (J L> 19. O istoj temi 

3859. ISPRICAO NAM JE Ebu Davud Sulejman b. Es'ases-Sidzzi 1433 ; 
kaze: Ispricao nam je Katan ei-Basri 1434 ; kaze: Obavijestio nas je Dzafer b. 
Sulejman 4 5 prenijevsi od Enesa, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neka se svaki od vas obrati svome 
Gospodaru za svaku potrebu koju ima, cak i onda kad se prckine kais 
na njegovoj nanuli." 1431 Ebu Selerae b. Abdur-Rahman b. Avf. 

Biljeze ga i Hakim u Mustedreku i El-Bczzar u Musnedu. 
'"' Ebu Davud Sulejman b. Es'as b. Ishak el-Ezdi-es-Sidzistani je poznati hadiski ucenjak i 
hafiz hadisa. On je autor poznatog suncna, koji se ubraja medu sest najpoznatijih zbirki El- 
Kutubus-sitte. Pripadaojejedanacstoj generaciji. 

434 Katan b. Nusejr Ebu Abad el-Basri el-Gabcri iskren jc prenosilac hadisa, ali je prilikom 
prcnosenja hadisa grijeSio. Pripadao je deseloj generaciji. 
' 43S Dzafer b. Sulejman ed-Dubci. 

351 Ovaj hadis je garibun. 1436 Mnogi su ovaj hadis prenijeli od Dzafera b. 
Sulejmana, on od Sabita el-Bunanija, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem, ali nisu u njegovu senedu spomenuli: od Enesa. 

3860. ISPRICAO NAM JE Salih b. Abdullah 1437 : kaze: Obavijestio nas 
je Dzafer b. Sulcjman prenijevsi od Sabita el-Bunanija da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Neka se svaki od vas obrati 
svome Gospodaru za svaku potrebu cak i za so (ako mu trcba). i onda 
kad mu se prekine kais na njegovoj nanuli." Ovo je pouzdanije od 
hadisa koji je Katan prenio od Dzafera b. Sulejmana. I43 " Biljczi ga i Ibn Hiban u Sahihu. 

1437 Salih b. Abdullah b. Zckvan el-Bahili Ebu Abdullah et-Tinnizi pouzdanje prenosilac 

hadisa. Pripadao je dcsctoj gcncraciji. Zivioje u Bagdadu. Umroje 231. godinc po Hidzri. 

Spomenuti hadisi ukazuju na to da bi rob trcbao biti u stalnom kontaktu sa svojim 
Gospodarom i da se za svako potrebu i zelju, od najsitnijc do najkrupnije, prvo obraca 
Njemu za pomoc pa tek nakon toga da se obrati za pomoc ljudima. Nc trcba izgubiti iz vida 
da Uzviseni Allah Svojc pomoci. uglavnom. realizuje prcko ljudi. 

352 

* 1JL»j 4^ ^ ij^? ^ Jj^j j* v*^' ^y) * 'f&j & A\ j^ '^\ jte j ^..\ 

* 'l ' • I * * ' ' ■* » M. ' fl '' , '"» f ^ ,' ° '1, . 1 I. -I, ' * > » > . ' * , 'fc* - fc* 1 M fcri 

ji J-*-<_*l ^ ^_g-> y JJ 4JJI O—P Li^^l ^jlJjtJI Jliral) ^y Ji 0>~»ji bi> . vA" T Ji : Jtf ^ikJt oIp ^i ^-£Ji ^i ^jbJi J -dJi xi- ^p ib'; ^1 J lu J ^i Jl^ ^1 

j—^} ^l>J j-^r 'ja J&*± jkll ji^ m 01 :(V L} 4«- <^> J^ ^' J^ .ji»jOl 

$ |fl/ J> 'J I ' I, ' a III ' '' ' * * * ' '• ' ,*B- »>J»^. » '.-»>>*- 

j — c J ^'j ^' ji -^ji ,j* j^i-- Ijj-^I -lU-1 _^l IT^-I jLLp ^ j_j^J^ IIj1=- .va^v 

c — if :ijfia ?uf j; :j\iS j2ji J* jj^j 4* Ai" J^» Jp3« pia .^ ^- 1163 ^) 
kijai. £j jUj j! jj 1.;; 'jf. ijj'jii\ oQi. ^p t^jjj .Li> 7^w» ^li- ^..ii- iii 

* v-JklJi jup jJ ^CJi ^i ojbJi ^ <d!l alp ^p ib'j ^,1 jj lj^' ^i -Uli ji jj J-*ll-; 
^ -U Jl b_^i ^ij^aJl ^j-j-yi -v^p ^ jU_L- L_„s-\ Ji*-—! ji -^»- Lo- 1 ^ TA^ i 

4_Ui J^ Jjl J_^-j Jis :Jii jJLfii ^J iiJij ^!b- jd* ^j1 Siai iT^-f *-pijjtii U^! jU. 

* X,> ^^> jli o^-i^ lii .^U ^ j» ^lik^l'j . w iJy 

353 POGLAVLJA O VRLINAMA 

od Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve seltem 

1. O vrlinama Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem 

3861. ISPRICAO NAM JE Hallad b. Eslem el-Bagdadi 1439 ; kaze: 
Obavijestio nas je Muhammed b. Mus'ab 1440 ; kaze: Nas je obavijestio El- 
Evzai prenijevsi od Ebu Ammara , a on od Vasilea b. Eska'a, koji je kazao 
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah je od 
potomaka Ibrahimovih odabrao Ismaila, od Ismailovih potomaka 
odabaro je pleme, potomke Kinane, od potomaka Kinane potomke 
Kurejs 1442 , od potomaka Kurejs potomke Benu HaSim, a od potomaka 
Benu Hasim odabrao je mene 1 43 ." Ovaj hadisje hasenun-sahihun. 1444 

3862. ISPRICAO NAM JE Jusuf b. Musa el-Kattan el-Bagdadi; kaze: 
Obavijestio nas je Ubejdullah b. Musa prenijevsi od Ismaila b. Ebu Halida, 
on od Jezida b. Ebu Zijada, on od Abdullaha b. Harisa, a on od Abbasa b. 
Abdul-Muttaliba, koji je kazao: "Allahov Poslanice, Kurejsevici su jednog 
dana sjedili i medusobno razgovarali o svom plemickom porijeklu. Tebe 
su usporedili sa palmom koja ponikne na smetljistu. (Cuvsi to), 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rec"e: Allah je stvorio ziva Hallad b. Eslem es-Sefar Ebu Bckr el-Bagdadi pouzdanje prenosilac hadisa. Pripadaoje 
desetoj gencraciji. Porijcklom je izMerva. 

1440 Muhammed b. Mus'ab b. Sadeka el-Kurkusani iskren je prenosilac hadisa, ali je 
prilikom prcnosenja hadisa mnogo grijesio. Pripadaoje devetoj gencraciji. 

Ebu Ammar Scddad b. Abdullah el-Kuresi ed-Dimeski pouzdanje prenosilac hadisa, 
medutim. prcnosio je mursel-hadisc. Pripadaoje cetvrtoj generaciji. 
m: Pleme Kurejs nastalo jc od Nadra b. Kenane. Njegovi potomci su se razasuli po svijetu 
pa ih je Kusaj b. Kilab sabrao u Mekki. Posto su se okupili u Mekki uzeli su sebi naziv 
Kurejs. sto zanci okupljeni. Nadr b. Kinane je imao jo5 djece, ali se oni ne nazivaju 
Kurcjsijama jer se oni lada nisu sa ovima okupili u Mekki. 

"'" Puno ime posljednjeg Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jc Ebu Kasim 
Muhammed b. Abdullah b. Abdul-Muttalib b. Hasim b. Abdumenaf b. Kusaj b. Kilab b. 
Murre b. Ka'b b. Luj b. Galib b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzejme b. Mudrike b. 
Iljas b. Nadr b. Nezar b. Ma'd b. Adnan. El-Mubarekfori kaze da njegovu lozu ne treba 
pamtiti dalje od Adnana. 
M44 Biljezi ga i Muslim u Sahihu. 

IJ45 Kurcjski prvaci su svjesno napadali na porijeklo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, poredeci njegove dalcke potomke sa smctljistcm iako su znali da su svi njegovi 
potomci, skupa sa njim. bili najcasniji i najugledniji ljudi. 

354 bica i ucinio ih skupinama. Mene je ucinio da budem iz najbolje od till 
skupina ili iz one bolje od dviju skupina, 1446 potom iz najboljeg plemena, 
pa iz najbolje kuce, tako da sam ja od njih najbolji, i po dusi i po 
porijeklu." Ovaj hadis je hasenun. Abdullah b. Haris je Ibn Nevfel. 

4863. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je F.bu Ahmed; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijcvsi od Jezida b. Ebu 
Zijada, on od Abdullaha b. Harisa, a on od Muttaliba b. Ebu Vedaa, koji je 
kazao: "Jednog dana dode Abbas Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi 
ve sellem, kao da je nesto (ruzno) c"uo 1447 . Tad Vjerovjesnik, stade na 
mimber i (prisulne) upita: Ko sam ja? Ti si Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, odgovorise oni, a on rece: Ja sam Muhammed b. 
Abdullah b. Abdul-Muttalib. Allah je stvorio sva ziva bica i ucinio me 
najboljim od njih. Potom ih je ucinio dvjema skupinama, a mene ucinio 
da budem iz bolje. Potom ih je ucinio plemenima i ucinio da ja budem iz 
najboljeg plemena. Zatim ih je razdijelio po kucama, a mene ucinio da 
budem iz naboljc kuce i ucinio da ja budem najbolje duse." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 1 4X Preneseno je od Sufjana es- 
Sevrija, a on od Jezida b. Ebu Zijada slicno hadisu koji je Ismail b. Ebu 
Halid prenio od Jezida b. Ebu Zijada, on od Abdullaha b. Harisa, a on od 
Abbasa b. Abdul-Muttaliba. 

3864. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail; kaze: Obavijestio 
nas je Sulejman b. Abdur-Rahman ed-Dimeski; kaze: Nas je obavijestio 
Velid b. Muslim; kaze: Nas je obavijestio El-Evzai; kaze: Nas je obavijestio 
Seddad Ebu Ammar ; kaze: Ispricao mi je Vasile b. Eska', koji je kazao da 
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah je odabrao 
potomke Kinane od Ismailova potomstva, odabrao je pleme Kurejs iz 
potomaka Kinane, odabrao je porodicu Hasim iz plemena Kurejs, a 
mene je odabrao iz porodice Hasim." Ovaj hadis je hasenun-sahihun- 
garibun. 1450 

3865. ISPRICAO NAM JE Ebu Hemmam Velid b. Sudza' b. Velid el- 
Bagdadi; kaze: Obavijestio nas je Velid b. Muslim prenijevsi od El-Evzaija, 
on od Jahjaa b. Ebu Kesira, on od Ebu Selemea, a on od Ebu Hurejrea, koji 
je rekao: "Allahov Poslanice, kad je odredeno da ti budes Poslanik? On Ncki komplctan ljudski rod dijclc na dvijc skupine: Arape i ncarape. 
M " 17 Abbas je bio srdit zbog toga jer je £uo ncke KurejSije kako vrijcdaju i omalovazavaju 
Vjerovjcsnikovo, sallallahu alejhi vc sellem, porijcklo. Govorili su: Trebalo je da ovaj 
Kur'an bude objavljen nekom uglednom covjeku iz jednog od ova dva grada! (Ez-Zuhmf, 
3 1 . ajet), kao Sto su Velid b. Mugire ili Urve b. Mes'ud es-Sekafi. 
'"''" Biljezi ga i Ahmed u Musnedu. 
1449 Seddad b. Abdullah Ebu Ammar. 
I45n Biljezi ga i Et-Taberani u El-Mu'dzemul-kebiru. 

355 rece: Odredeno je dok je Adem jos bio izmedu duse i tijela." 1451 Ovaj 
Ebu Hurcjreov hadis je hasenun-sahihun-garibun. Poznat nam je samo sa 
ovim senedom. J *#*J\ Je cJ 'Je -J^ y, ^Ol XJ> \2fe- [Jj&\ \y. 'j j^-iJl l35b- . TA"\ "\ 

i»' iii £^- ^iSli jj? b1 :j^Lj 4£ Jji J^ ill J_^j Jli :Jli dJJ£ ^ ^jf V£ ^i 

* v*> 1^- ^^ U* ■>* iJj J J 

, ,« ,. . * ■ ^ j 

t_^ Lj^p jli. oa> lii .^^ f Uui< iUi f>i * - 2. O istoj temi 

3866. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Jezid el-Kufi; kaze: Obavijestio 
nas je Abdus-Sellam b. Harb prenijevsi od Lejsa 1452 , on od Rebi'a b. Enesa, a 
on od Enesa b. Malika, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi 
ve sellem, rekao: "Ja cu se prvi pojaviti kad ljudi budu prozivljeni. Ja cu 
se ispred njih obratiti (Allahu) kad se okupe. Donijet cu im radosnu 
vijest kad pocnu padati u ocaj. Taj dan ce zastava hvale biti u mojoj 
ruci. Ja cu, ne hvaleci se, kod moga Gospodara biti najplemenitiji." Ovaj 
hadis je hasenun-garibun. 14 

3867. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Jezid; kaze: Obavijestio nas je 
Abdus-Sellam b. Harb prenijevsi od Jezida Ebu Halida 1434 , on od Minhala b. 
Amra, on od Abdullaha b. Harisa 1455 , a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao da 
jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja cu biti prvi nad 1,151 Daklc, Allah dz.s. je odredio da ce Muhammcd, sallallahu alejhi ve sellem, biti 

posljcdnji Njcgov poslanik prije i nego je stvorio prvog covjeka, Adema. a.s. 

to Lejs'b. Ebu Sulcjm. 

1453 Biljezi ga i Ed-Darimi u Sunenu. 

I4M Jezid b. Abdur-Rahman ed-Dalani Ebu Halid el-Esedi el-Kufi iskren je prenosilac 

hadisa, ali je, prilikom prenosenja hadisa, puno grijesio i bio sklon tedlisu. Pripadao je 

scdmoj generaciji. 

1455 Abdullah b. Haris el-Basri. 

356 kim ce raspuknuti zemlja! 1456 i kome ce biti obucen dzennetski ogrta£. 
Onda £u stati na desnu stranu Prijestolja, i niko drugi, osim mene, nece 
moci stati na to mjesto." Ovaj hadis je hasenun-garibun-sahihun. 

^_J iAJi \jL> ijJL-j Up aUi J1x> *1Ji Jj-j Jli :Jli S^jy _^i ^ai- ^-J^ ,^-b- ^IL- ^1 
jsrjf S*-lj Jirj U*! $£ U S^Jl ^ JsrjS Jfct :JlS ?aL/jii U) <dJi Jji*3 |J ijJli .iL-}3i 

* *T* f ■ 

* •- * ' « •- * 

;J| S ^J 1*J Alii- Ai3l ^JLs Aii\ J w^ ll)l 4^1 ^P ^ r ..«5" JJ jJi J{ J.laig-ll JP J*** JJ -Uiw* ^ 

J—i^i .S_^J £j>ji U$L> a^j U^f} If^'j l**-*^ lj fi o£ J*" J J***" te^ 1 ^ J^ 

* v-e> ^-^ 1—^- "i-i-^ iii .j>j y 1 p#^ai L^-Uoj ^ijh^ -j 

: Jli o-xl- ^1 ^i- opaJ ,j| ^i jlioi- jJl jp Jllil- U^l ^li ,jl jjl ISJp- TAV • 

Jj Xkkii frijj ^^} .}ki Uj iiOJi fjj ^iT Jifj i^« bl :j£-3 4^ Jji J^> Jji J^j j j 

.^Sti U} ^sjQi .Up ,pJj ji Jj! b'ij .jJljI ciri Ui ,«ij-- j^i ^iT ,lu^ ^J [>• lij .^i 

* . , * . ""i. • 

^JtS' b ; ^S ;^!>- b'jil l5_^-«-1' JijJ jj "JJi j4* iT^-l Jj^-! ^ jJI^ 13ji>- . f AV ^ 

" * - ' * ^> w 

J_^j ilLs ^ip JLe> "J* '&$ 'J* \J&> jU J^«i li j^ 4 'jJjS* hyyi\ ,U^ lij : J Jy' ^Lj 
_p-j»j Jli it> j* a^J Ji j^' U' i^Jl ^ iljli L^Jii iL^jil 'J «jL li .i^ii bjj .dp illi 

.APliliJl aIIp cJ*- it_-}3l \! JL ^3 .jft U'i o_jS"l ji l4M Prilikom prozivljenja nakon smrti i prvi koji ce biti prozi\ Ijcn. 

357 or* 1 - J** 1 i>! jm* CJ. j^-r 

' ' t ' ' «■ 

lit « :^-T JUj .lLI> ^ly!) JbWl li^ *^ j* ■&*' J*rj j* ^ <^J M?* :[>^.A«.; JUi 

}ij <UJi J-&- • s »l3<! ^! -(^^J *£°US' cJiw lv5 : JlSj j*Li J*$1U r^«i .aJJi sUJalsl 

sjir ^i *ji ^ »iL. jJ *Ui -ili- jj ljt—_jj ^ -u-^.« ji- Ji^xliJi ^_j jUJ* Ij^i '/-^ ^i^y 

\\-Je\ iLU'l lL»j 4p Jjl ^jL* Jjl J/-J A-i Jas-i (^JUl ?J\ 015T UJ : Jli dU^ J ^J 

i Ul Jj /j 'js- £&ij Uj .s.'Ji> Jf l^L. j^lfel o C"U ^.Ui ^}Ji jlT lUi ,f.[_i JT l^l» 

* Lj> ^>^ l^ai iji .Ujjii U^S3i Ji- *ia ^ b f !3 ^oJ'di j^lij *> ill' Jt* 3. O istoj temi 

3868. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Asim ; kaze: Nas je obavijestio Sufjan es-Sevri prenijevsi od 
Lejsa b. Ebu Sulejma, koji je kazao: Ispricao mi je Ka'b; kaze: Meni je 
ispricao Ebu Hurejre, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ^-^ Ebu Asim Dahak b. Muhallcd en-Ncbil. 
358 ve sellem, rekao: "Molite Allaha da meni podari El-Vasile! 1438 Sta je to 
EI-Vasile?upitase prisutni, a on rece: To je najvisa deredza u Dzennetu, 
koja ce biti data samo jednoj osobi. Molim Allaha da ja budcm ta 
osoba." 

Ovaj hadis je garibun. Njegov sened nije cvrst, a i Ka'b 1459 nije poznat, 
koliko nam je poznato od njega je samo Lejs b. Ebu Sulejm prenio hadise. 

3869. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Amir el-Akadi; kaze: Nas je obavijestio Zuhejr b. Muhammed 
prenijevsi od Abdullaha b. Muhammeda b. Ukajla, on od Tufejla b. Ubejja b. 
Ka'ba, a on od svoga oca da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
kazao: "Ja sam, u odnosu na ostale vjerovjesnike, slican covjeku koji 
sagradi kucu pa je ukrasi, uljepsa i upotpuni, ali (u njoj) ostavi supljinu 
za jednu ciglu. Ljudi obilaze gradevinu, dive joj se govoreci: Da ju je 
upotpunio i da je i tu ciglu postavio! Ja sam medu vjerovjesnicima 
mjestotecigle." 1460 

Preneseno je, sa ovim senedom, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, da je kazao: "Ja cu, ne hvaleci se, na Sudnjem danu biti imam i 
hatib ostalim vjerovjesnicima i zagovornik njihovim sljedbenicima." 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 1461 

3870. ISPRICAO NAM JE Ibn Ebu Omer; kaze: Obavijestio nas je 
Sufjan 1462 prenijevsi od Ibn Dzed'ana 1463 , on od Ebu Nadrea 1464 , a on od Ebu 
Seida, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Ja cu, ne hvaleci se, na Sudnjem danu biti predvodnik Ademova 
potomstva. U mojoj de ruci, ne hvaleci se, biti bajrak hvale. Taj dan ce 
svaki vjerovjesnik, Adem i ostali, biti pod mojom zastavom. Ja cu, ne 
hvaledi se, biti prvi nad kim ce raspuknuti zemlja! 1465 Hadis sadrzi 
poduze kazivanje. 46 Ovaj hadis je hasenun. 1 UiV El-Vcsile se spominje u dovi koju ucimo poslije ezana. U toj dovi mi od Allaha trazimo 
Allahovu Poslaniku. sallallahu alejhi ve sellem, ovo mjesto. 

Ibn Hadzcr el-Askalani za njega u djelu Takribut-tehzib, kaze: Ka'b Ebu Amir el-Medeni 
je ncdovoljno poznat prenosilac hadisa (mcdzhul). Pripadao je cetvrtoj generaciji. 
M6U Kao §to bi kuca bila nepotpuna ukoliko bi u njoj bila ostavljena supljina za jednu ciglu. i 
Poslanstvo, samim tim i Objava, bili bi nepotpuni bcz mog dolaska. 
1461 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
MK Sufjan b. Ujejne. 
1463 Ali b. Zejd b. Dzed'an. 

UM Ebu Nadrc Munzir b. Malik b. Kit'a el-Abdi el-Avfi. 
1,165 Bit cu prvi prozivljen od svih Allahovih, dz.s, stvorenja. 

1466 Et-Tinnizi ga je u cijelosti zabiljezio u poglavlju: Tumacenju sure El-Isra. 

1467 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Madze u Sunenu. 

359 3871. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail: kaze: Obavijestio 
nas jc Abdullah b. Jezid el-Mukri ; kaze: nas je obavijestio Hajve 146 '*; 
kaze: Nas je obavijestio Ka'b b. Alkame, koji je cuo Abdur-Rahmana b. 
Dzubejra da je cuo Abdullaha b. Ainra, koji je cuo Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi vc scllem, kada kaze: "Kad cujete muezina (da uci ezan), 
izgovarajte isto sto i on izgovara, potom izgovorite salavat na mene, jer 
ko na mene izgovori jedan salavat, Allah ce mu dati nagradu kao da ih 
je izgovorio deset, potom mi trazite El-Vesile, mjesto u Dzennetu, koje 
ce biti dato samo jednom Allahovom robu, a ja zelim da taj rob budem 
ja. Ko meni bude trazio El-Vcsile, zasluzit ce (moj) sefa'at.." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. Muhammed ' kaze: Ovaj Abdur- 
Rahman b. Dzubejr Kuresi je Egipcanin, dok je Abdur-Rahman b. Dzubejr b. 
Nufejr iz Sama. 

3872. ISPRICAO NAM JE Ali b. Nasr b. Ali el-Dzehdami: kaze: 
Obavijestio nas je Ubejdullah b. Abdul-Medzid 14 '-; kaze: Nas je obavijestio 
Zem'a b. Salih prenijcvsi od Selemea b. Vehrama, on od Ikrimea, a on od 
Ibn Abbasa, koji je kazao: "Jedan dan su ashabi sjedili i cekali 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. On izide (iz kuee) i, posto im 
se priblizi cu o cemu razgovaraju. Jedan od njih je rekao: Zacudno je da 
je Allah od svih Svojih stvorenja za prijatelja uzeo Ibrahima. 1474 (Drugi) 
je rekao: Nije to cudnije od toga da je On izravno razgovarao sa 
Musaom. 1475 (Treci) je kazao: Isa je Rijec Njegova i Dull od Njega. 1476 
(Cetvrti) je rekao: Adem je (jedan od onih) koje je Allah odabrao. 1477 On 
se tad pojavi pred njima i, nazvavsi im selam, rece: Cuo sam vaS 
razgovor i ono cemu se cudite. Ibrahim je Allahov prijatelj, i to je tako. 
Musa je taj koga je Allah spasio, i to je tako. Isa je Allahov duh i Abdullah b. Jezid el-Mekki Ebu Abdur-Rahman el-Mukri, porijeklom iz Basre, pouzdan 
jc i vrijcdan prenosilac hadisa. Pripadaoje dcvetoj generaciji. Ucio je Kur'an scdamdescl i 
nekoliko godina. 
'"'' Ilajve b. Surejh b. Safvan ei-Tudzejbi el-Masri, 

70 Biljcze ga i Muslim u Sahihu i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenima. 
41 Muhammed b. Ismail b. Ibrahim el-Dzu'fi cl-Buliari. 
1472 Ubejdullah b. Abdul-Medzid el-Hanefi cl-Basri. 

* Zem'a b. Salih el-Dzenedi Ebu Vehb el-Jemani slab je prenosilac hadisa. Pripadaoje 
sestoj generaciji. 

14 U suri En-Nisa, 125. ajei. Uzviseni Allah kaze: "A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja." 
IJ75 U suri En-Nisa, 164. Ajct, Uzviseni Allah veli: "A Allah je sigurno s Musaom 
razgovarao." 

u ' f ' U suri En-Nisa. 171. ajel, Uzviseni Allah kaze: "Mesih. Isa sin Merjemin, samo jc 
Allahov Poslanik. i Rijec Njegova koju je Merjemi dostavio. i Duh od Njega; zato vjemjte u 
Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: Trojica su! Prestanile, bolje vain je! Allah je samo 
jedan Bog, hvaljen neka je On! zar On da ima dijete?! Njegovo je ono sto je na nebesima i 
ono sloje na Zemlji. i Allah je dovoljan kao zastitnik." 

IJ77 U suri Alii ltnran, 33. ajct, UzviScni Allah kaze: "Allah je odabrao Adcma, i Nuha. i 
Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom." 

360 Njegova I'ijec, i to jc tako. Adcm je (jedan od onih) koje je Allah odabrao, 
i to je tako. Ja sam, ne hvaleci se, Allahov miljcnik. Ja cu, ne hvaleci se, 
nositi zastavu hvale na Sudnjem danu. Ja cu, ne hvaleci se, biti prvi 
zagovornik i prva osoba ciji ce zagovor biti primljen na Sudnjem danu. 
Ja cu, ne hvaleci se, biti prvi koji ce pokucati halkom na dzennetskim 
vratima pa ce mi ih Allah otvoriti i uvesti me kroz njih (u Dzennet). Sa 
mnom ce u njeg uvesti i vjernike siromahe. I ja cu, ne hvaleci se, biti 
najpostovaniji i medu prvima i medu posljednjima." Ovaj hadis je 
ganbun. 

3873. ISPRICAO NAM JE Zejd b. Ahzem et-Tai el-Basri; kazc. 
Ispricao nam je Ebu Kutcjbc Selm b. Kutejbe i kazao: Ispricao mi jc Ebu 
Mevdud el-Medeni 7 ; kaze: Obavijestio nasje Osman b. Dahhak prenijevsi 
od Muhammeda b. Jusufa b. Abdullaha b. Sclama' 4xn , on od svoga oca 14M , a 
on od njegova djeda l4s2 , koji je kazao: "U Tevratu je stajao opis 
Muhammeda i da ce Isa biti ukopan pored njega."' 483 

Ebu Mevdud veli: U (Aisinoj) sobi (u kojoj je ukopan Muhammcd, 
sallallahu alejhi ve sellem.) ima mjesto za kabur. Ovaj hadis je hasenun- 
garibun. Tako kaze Osman b. Dahhak poznat kao Dalihak b. Osman el- 
Medcni. 

3874. ISPRICAO NAM JE Bisr b. Hilal es-Sawaf el-Basri; kaze: 
Obavijestio nasje Dzafer b. Sulejman ed-Dubei prenijevsi od Sabita, a on od 
Enesa b. Malika, koji je kazao: "Dan u kome je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, usao u Medinu obasjavao je sve u njoj, dole je 
dan u kome je umro Allahov Poslanik zatamnio sve u njoj. Nismo ni 
ruke otresli nakon ukopa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
a nasa srea su bila vec drugacija." 1484 Ovaj hadis jc saliihun-garibun. l4Sr 7 Biljezi ga i Ed-Darimi u Sunemi. 

ui Mevdud Abdul-Aziz b. Ebu Sulejman el-Medeni. 
s " Muhammcd b. Jusuf b. Abdullah b. Sclam cl-Israili cl-Mcdcni prenosilac je hadisa. koji. 
po miSljenju hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je ceMloj generaciji. 

Jusufa b. Abdullaha b. Selama. On jc. po nekim misljcnjima. mladi Vjcrovjcsnikov. 
sallallahu alejhi ve sellem. ashab. Idi>li ga je. pak, svrstao medu pouzdane labi'ine. 

iegov djedje Abdullah b. Selam. poznaii Vjeroyjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem. 
ashab. 

"' v ' Biljezi cl-Dzevzi u Kilabul-vefa od Abdullaha b. Amra, koji je kazao da jc Allahov 
Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "Kada se Isa vrati na Zemlju. ozenil 6e se i imaii 
djecu. Zisjei ce na njoj Cetrdeset i pel godina, a onda ce umrijeti i biti pokopan pored menc 
u raoj mezar. .la i Isa eemo bin ujednom mezaru iztnedu Ebu Bekra i Omera." Spomenuo je 
ovaj hadis i scjh Velijucl-din u djelu El-MiSkal. El-Mubarekfori kaze da ovaj hadis nijc 
mogao naci u izvomim hadiskim /birkama. 

' 4 NaSa srea su, odmah nakon sio smo ukopali Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, vec postala labilnija u odnosu na vrijeme kad jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
jllem, bio zi\' medu vama. Ona vise nisu bila tako sigurna kao kad jc on bio medu nama. 
1485 Biljezi ga i Ed-Darimi U Sltnemi, 

361 , i - > X * ;Lj 4* Jji J^ *^\ A* ^ l\* 6 ub; . t 

c_«— JU j.1 IJ^*I y._^- jj v-*J ^j^- 1 l5-^*J 1 .Mi # -L**— ^-^ TAVfi 
L_ji OJ_lj :J\i a-li- ■,* «_jl j^i- 'Ck'j^A \i ^-S ji iii\ J-i- ^i >_JJiJl ^ o^ju Jj>«— 'J ^ 

jJL^j 4* aji J^ Jji j^j : ju» ?^Ii-3 4* Jii Jb> aLi j_^3 •>? ^rf cJ di # 

* 3**-"] o3 Ju*v* ki-jJii- j^ Uj «yJ U <—j_^ j-~*~ ^-i-^- loi 

4. O Vjerovjesnikovu, sallallahu alejhi ve sellem, rodenju 

3875. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar el-Abdi; kaze: 
Obavijestio nas je Vehb b. Dzerir; kaze: Nas je obavijestio moj otac i kazao: 
Cuo sam Muhammeda b. Ishaka kada prica od Muttaliba b. Abdullaha b. 
Kajsa b. Mahremea' 486 , on od svoga oca, a on od njegova djeda' 4S7 , koji je 
kazao: "Rodeni smo ja i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u 
godini slona. 1488 Osman b. Affan je upitao Kubasu b. Esjema 148 brata 
Benu Ja'mera b. Lejsa: Jesi li stariji ti Hi Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem? On je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, je od mene veci, a ja sam od njega stariji. Ja sam, veli on, vidio 
svjez izmet price 1490 ." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1491 Poznat nam je 
samo preko Muhammeda b. Ishaka. 1486 Muttalib b. Abdullah b. Kajs b. Mahreme b. Muttalib b. Abdumenaf cl-Matlebi 
prenosilac je hadisa, koji, po misljcnju hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je 
sestoj generaciji. 

Njegov djed se zvao Kajs b. Mahreme, On je Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, 
ashab. 

,s Vjcrovjesnikovi biografi se slazu u tome da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, roden u mjcsccu rebiul-cvclu u Godini slona, dakle u godini u kojoj Ebreha sa 
sczdeset hiljada vojnika, a uz pomoc slonova, dosao u Mekku da srusi Kjabu, a razilaze se u 
tome kojeg rcbiul-evela roden. Vccina smatra da je roden 12. rebiul-evela. Taj datum 
odgovara 20. ili 22. aprilu 571. godine po Isau, a.s. 

I4S " Kubasa b. Esjem b. Amir el-Kindi cl-Lejsi, Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, 
ashab koji je zivio sve do vremcna vladavine Abdul-Melika b. Mervana. 
1490 Svjez izmet ptica koje je Allah poslao na vojsku Ebrehinu. U nekim primjercima 
Tirmizijeve zbirke stoji: "Vidio sam svjezizmct slonova." Ovim se zcli kazati da je Kubas 
bio stariji od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 
14,1 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbcl u Musneclii. 

362 


.'cJeli ilj j^j r^pv lis *j Oj^iJ diJi Jls 'j^j v-* 1 ^ 1 ^! &J** j^^j 'j^ 'iK* 

4 lip *JJl ^^Jw? aJJI Jj-jj -U -&-IS s.bV ^»- s-* 1 ^ 1 (H^*^i J*^ (*v^"J 0_^U»tj lg* : J IS 

.i^ri__- ^ J) *j& vjj ^ $ jJ duii j* i£^>f #- L&fj :jia ?&lUp u ij^^s > 

£— ^rj j. J .3^li3l ji» «sT ^Jj'J^s- °j* JJL-i 5*£ll J6u as^pI ,Jjj .*_3 ill tjli^J iJj 

3 «U* *— 1J*J J3la 41 ! 'j^-O 1 : J is .J-!^ 23j ^-S 'yt> OlTj aj LaIjI Uis .UUSs ^ £^ 

.Alii- a^JlJl «.\s JU ^-U- bUs .»'j*2J\ s-U ^1 «_ji^i Ji JJ»A«rj j»^sJi j* to tUs .iiiaj 
a. IjjsJy U Oi lililj 3* j ^i* *J^ ^ft U^S J is .<Qp JU S^c^Jl «.^s ^Jl \/ji>j\ : Jlis 
\jK° : '•''* ?Jj— '' ^ 'i^ 1 "^ **^*"* '^^ ^-^^ .AjjilflJ aiLsJb 8_jSyi aj^Jl 0^ Aj^Jl ^Jl 

i iu ill ji_^ jL' jji _^Jl lii ^ J£j& ^Jjl llu 01 liW :lj3ll ?j^j frl*r U : Jlii Jj_J [, \l ^Jli. ^1 :1jlfl ?^j j^ii *iib ^liJi :Jli .iii Ijitifj ijiJli :Jli .0 :ljfli 

* AW^Il Qi tf ill lijiT J LijS ^Li- HaJ^ 5. O Vjerovjesnikovu, sallallahu 
alejhi ve sellem, poslanstvu 

3876. ISPRICAO NAM JE Fadl b. Sehl Ebu Abbas el-A'redz el- 
Bagdadi; kaze: Obavijestio nas je Abdur-Rahman b. Gazvan; kaze: Nas je 
obavijestio Junus b. Ebu Ishak prenijevsi od Ebu Bekra b. Ebu Musaa cl- 
Es'arija, a on od svoga oca, koji je kazao: "Jednom prilikom je Ebu Talib 
izisao u Sam. Sa iijim i drugim kurejskim prvacima izisao je i 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Posto naidose pored nekog Junus b. Ebu Ishak es-Subcj'i. 

363 monaha 1493 , on izide pred njih. Oni su i prije tuda prolazili, ali on nije 
nikada izlazio pred njih niti je na njih obracao paznju. Posto stigose i 
pocese da istovaraju svoj prtljag, monah poc"e hodati izmedu njih. Kad 
dode do Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uze ga za ruku i 
rece: Ovo ce bid prvak svjetova i ovo ce biti poslanik Gospodara 
svjetova! Allah 6e ga poslati iz milosti prema svjetovima. Otkud ti znas? 
upitase ga kurejsevi^ki prvaci. On rece: Kad ste se pojavili od Akabe, 
svaki kamen i svako drvo su pali nicice pred njim, a oni nicice padaju 
samo pred vjerovjesnikom. Ja ga prepoznajem i po pecatu poslanstva 
poput jabuke, koji jc ispod hrskavice medu njegovim plecima. Potom se 
vrati da im pripremi hranu. Kad im je donese, on bijase sa cuvarima 
deva. Zovnite ga! rece on. Dok je isao prema njima, iznad njega bijase 
oblak koji mu pravise hlad. Posto stize do ljudi, oni su vec bili zauzeli 
hlad drveta. On sjede, a hlad se nagnu prema njemu. Monah rece: 
Pogledajte hlad drveta se nagnuo prema njemu! On ih tada poce 
prcklinjati da ga ne vode medu Bizantince jer bi ga Bizantinci mogli, 
kad ga vide, prepoznati i ubiti. On se tada okrenu i ugleda sedam 
Bizantinaca kako idu prema njima. Stade ispred njih i upita: Zasto ste 
dosli? Dosli smo jer smo obavijesteni da bi (osoba koja ce biti posljednji) 
vjerovjesnik jos u ovom mjesecu moao proci ovuda. Na sve puteve su 
vec upuceni ljudi. Mi smo obavijesteni da bi on mogao naici ba§ ovim 
putem i zato krenusmo ovuda. Ima li joS neko ko o tome zna? Mi smo 
jedini obavijesteni da bi on mogao proci ovim putem. A §ta mislite? 
upita ih monah, ako Allah hoce da se nesto dogodi, da li to neko od ljudi 
moze sprijeciti? Ne, odgovorise oni. Oni mu se tad zaklese i ostadose kod 
njega, a monah povika: Zaklinjem vas Bogom, ko je od vas njegov 
starateij? Ebu Talib, odgovorise prisutni. On ga nastavi prcklinjati da 
ga vrati, sve dok ga Ebu Talib ne vrati (u Mekku). Ebu Bckr sa njim 
posla Bilala, a monah im dade hranu za puta; hljeb i (maslinovo) 
ulje." 1494 Ovaj hadis je hasenun-garibun. Poznat nam je samo s ovim 
senedom. I4 '' 3 Monah se zvao Bchira. 

14 Po misljenju El-Dzezerija sened ovoga hadisa je vjerodostojan jer su svi prenosioci u 
njemu pouzdani. Jcdino sto je u ovom hadisu diskutabilna jeste posljednja rccenica u kojoj 
stoji da je, posto je Ebu Talib vratio Muhammeda, sallallahu alejhi vc sellem, u Mekku, 
Ebu Bckr jc sa njim poslao Bilala. Zasto je diskutabilna? Diskutabilna je zbog toga sto je 
Muhammcd, sallallahu alejhi ve sellem, kada se sve ovo zbilo, po misljenju vccine 
hisioricara i njegovih biografa, imao dvanaest godina, a s obzirom da je Ebu Bekr dvijc 
godine mladi od njega, on je imao tada deset godina i kako je mogao poslati sa njim Bilala 
kad Bilal u to vrijeme, mozda, nije bio ni roden. Ncki ucenjaci zbog ove recenice ovaj hadis 
smatraju slabim. Medutim, imajuci u vidu da jc ovaj hadis El-Bezzar u Musnedu zabiljezio 
bez ove recenice, ocito je da je neko od prenosilaca hadisa dodao u Tirmizijevoj predaji ove 
rijeci. 

364 * iiju "jf jit ^ j|ij jUj) 4^ a^ 1 ^^ iJ' £>**> ji oU .n 

ji *Li* jp ^ap J ^1 b^i jL^j ^ a**** L^i J-*i- J jj -u^_- u,-v>. TAW 

Ci— *Tj #' >»j ji^-j 4* *Ui J^>^i J>-G ^ I)jJI :Jii ,j-iS> J\ £ '-^'fs- '£■ aili- 

u* 1 — r* j — !' o* ^*j^ o* ^-^ '{/■ £■& id' 0? lj '^ i| J^' O'- jLk ^" &*»■ -fAVA 

.jLt — ; jj L,xi Lj-L>- U3v-a .*U*i u^J j^ 1 ^' jAj *J-^J 'V^' ^ ^-^ ^Jl j£L& :Ju 

4_4ii 4 — ill ^L> *Ul J_^'_> ^ jj : J^L' ^JUU ^ [jj ^i iff £>-*)\ x* J J tkf, 'J* 

,.kX..iij dj hh'aii Akkib ^Jj .^u'b ii) j^itii ^"Ob if) . jwiiib ijj jjdi JjjLju iLj 

'&-* J^'i ^* *^' «^JJJ .Iji* aL-UJL/j ^u«i ^lii aSC^j aliU 2Hj J^'ji <_^j ^ iijl iiii 

* r * * ' \ r I 

6. Koliko je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
imao godina kad je poceo primati Objavu 

3877. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail 1495 ; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Bessar; kaze: Nas je obavijestio Ibn Ebu Adij 1496 
prenijevsi od Hisama b. Hassana, on od Ikrimea, a on od Ibn Abbasa, koji je 
kazao: "Pocela je Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, silaziti 
Objava kad je imao Cetrdeset godina. U Mekki je (nakon toga) zivio 
trinaest, a u Medini deset godina. Umro je kad je imao Sezdeset i tri 
godine." Ovaj hadis je hasenun-sahilrun. 1497 

3878. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ibn Ebu Adij prenijevsi od Hisama, on od Ikrimea, a on od Ibn 
Abbasa, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je 
umro kad je imao §ezdeset i pet godina." (Et-Tirmizi kaze): Ovako nam je 
ispricao Muhammed b. Bessar, a isto ovako je od njega prenio i Muhammed 
b. Ismail. 

3879. ISPRICAO NAM JE Kutejbe prenijevsi od Malika b. Encsa. A 
ispricao nam je El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je Ma'n; kaze: Nas je i495 Muhammed b. Ismail b. Ibrahim el-Dzu'fi el-Buhari poznati hadiski ucenjak, autor 
poznatog El-DSami'ussahiha. On je jedan od Tirmizijevih ucitelja. 
496 Muhammed b. Ibrahim b. Ebu Adij. 
1497 Biljeze ga i EI-Buhari i Muslim u Sahihima. 

365 obavijestio Malik b. Enes prenijevSi od Rebi'a b. Ebu Abdur-Rahmana 14 '' da 
je cuo Encsa b. Malika kada kaze: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, bio je osrednjeg rasta, ni previsok ni prcnizak, ni previSe bijel, ni 
previse smed. Kosa mu je bila ni previse kovrdzava a ni previse glatka. 
Allah mu je poceo slati Objavu kad je napunio cetrdeset godina. Zivio je 
(nakon toga) u Mekki deset, a u Medini deset godina. Allah ga je uzeo 
Sebi nakon sezdesete godine. Kad je umro, u glavi i u bradi nije imao ni 
dvadeset sijedih dlaka." 1499 Ovaj hadis jc hasenun-sahihun. 15 ' s* 


*!_,/ ^J- j^oi- lii .Jill AijPO ^J .Oi<o ^1U ^1p jUW OlT \'j?<j>- *£w JJ :jX>} 

f \ Liji ji ^* ^4^' jiVJ- 1 ^j? 1 ' ^jj^ ^-1 -Ajji ij^i-' jLtJ ^ -ui«^ Uioj- .^AA^ 

j;ui ^ fljiu- [y. &Lai ^ jjiisJ j»L) .a* aDi ^ ^1 ^i ^r : ju ^:j^ j r.i_- u 
i_ji lui 'cJtf u LirJu- *^i. j;i > : ji ?i»i fcjtf" 1U di .532* iia£j i'p^ f^i 

* * * - r * - - - 1498 Rebi'a b. Ebu Abdur-Rahman et-Tejmi Ebu Osman cl-Mcdcni. poznat vise kao Rebi'a. 
Njegov otac se zvao Feruh. On jc bio pouzdan prcnosilac hadisa i seri'atski pravnik. 
Pripadao je pctoj gencraciji. 

U spomcnuta Iri hadisa, koje je i Muslim zabiljezio U Scihihu, postoji izvjesna razlicitost 
u pogledu Vjcrovjcsnikove, sallallahu alejhi ve sellem, duzine zivoia. U pr\'om hadisu stoji 
da je umro kad jc imao Sczdesct i iri, u daigom da je umro kad jc imao sezdesei i pel. a u 
trcccm da jc umro kad jc imao Sezdeset godina. §to se ti£e pr\'og hadisa, on je najpouzdaniji 
i na tcmelju njega se vecina ucenjaka i biografa slaze da je Allahov Poslanik. sallallahu 
alejhi ve sellem, zivio sezdeset i tri godine. Sto se tice drugog hadisa. Urvc smatra da je lbn 
Abbas pogrijesio kada je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem. zivio 
sezdeset i pet godina. Sto se. pak, tice tieccg hadisa, En-Nevevi smatra da su se prcnosioci, 
prilikom prcnoSenja ovog hadisa, ogranifiili samo na desetice ne spominjuci godine iznad 
desetica. Ovo potvrdujc i sam smisao treccga hadisa u kome stoji da je Vjeroyjesniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, poccla silaziti objava kad jc napunio cetrdeset godina, da jc 
nakon pocetka Objave jos zivio u Mekki trinacst, a u Medini deset godina, a sto ukupno 
iznosi sezdeset i tri godine. 
I5 °" Biljczc ga El-Buhari i Muslim u Scihihima i En-Ncsai u Siinenu. 

366 7. O znacima Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, 
poslanstva i onome cime ga je Allah posebno odlikovao 

3880. ISPR1CALI SU NAM Muhammed b. Bessar i Mahmud b. 
Gajlan i kazali: Obavijestio nas je Ebu Davud et-Tajalisi; kaze: Nas je 
obavijestio Sulejman b. Muaz ed-Dabij prenijevsi od Simaka b. Harba, a on 
od Dzabira b. Semurea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rekao: "U Mekki postoji kamen, koji me je selamio 15 " 1 u 
nocima dok sam primao Objavu. 1502 On mi je i sada poznat." 1503 Ovaj 
hadis je hasenun-gari'uun. ' 5<M 

3881. ISPR1CAO NAM JE Muhammed b. BeSsar; kaze: Obavijestio 
nas je Jezid b. Harun; kaze: Nas je obavijestio Sulejman et-Tejmi prenijevsi 
od Ebul-A'laa, a on od Semurea b. Dzunduba, koji je kazao: "Jednog dana 
smo bili kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i svi smo se 
nahranili iz jednog canka hrane. Smjenjivali smo se po deseterica. Kad 
bi se deseterica najela, oni bi ustali, a sjela bi druga deseterica i tako 
cijeli dan od jutra do noci. Otkud je (u njega) stizala tolika hrana? 
upitasmo (s cudenjem Semurea). On rece: Zasto se toliko cudite, dolazila 
je odozgo! i pokaza rukom u nebo." 1505 Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1506 
Ebul-A'la se zvao Jezid b. Abdullah b. Sehir. 1501 U jcdnoj pvcdaji stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "U 
Mekki postoji jedan kamen koji me je selamio dok sam primao Objavu. Govorio bi: Es- 
selamu alejke, Ja Rcsulallah. On mi je i sada poznat." 

" 2 U predaji koju biljezi Muslim u Sahihu stoji da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve 
sellem, kazao: "Ja u Mekki poznajem jedan kamen koji me je selamio prije ncgo mi je 
poccla silaziti Objava. Ja ga i sada poznajem." 

1 En-Nevcvi smatra da se ovdje radi o Vjerovjesnikovoj, sallallahu alejhi ve sellem. 
mu'dzizi. Uzviseni Allah u suri El-Bekare, u 74. ajetu kaze: Ali srea vasa su poslijc toga 
postala tvrda, kao kamen su ili jo§ tvrda, a ima kamenja iz kojcg rijeke izbijaju, a ima, 
zaista, i kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pied 
Allahom rusi. A Allah motri na ono sto radite." U suri El-Isra, 44. ajet Uzviseni Allah veli: 
"Njega velicaju sedmcra nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji niSta Sto Ga ne velica, 
hvalcci Ga; ali vi ne razumijete vclicanjc njihovo. On je doista blag i mnogo praSta." 
1504 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Muslim u Sahihu. 

'** I ovdje je rijec o Vjerovjesnikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, mu'dzizi. Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao samo jedan canak harane, a trebala je jesti cijela 
vojska. Dovom Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allah je dao toliki bereket 
da su se svi zasitili, a bilo ih je toliko da su se cijeli dan po deseterica smjenjivali za 
eankom. 
LM "' Biljezi ga i Ed-Darimi u Sunenu. 

367 AJJ> Ub .A 

.aLi Jji*j U dill* fUlJi : J^i }i) \J] ^rwi. IJ) J4^r aJ_££1.i Ui ^~>-*>' 

*'> JI ^> if- ";? r*^ -- J - 
8. O istoj temi 

3882. ISPRICAO NAM JE Abbad b. Jakub el-Kufi; kaze: Obavijestio 
nas je Velid b. Ebu Sevr 1507 prenijevsi od Es-Suddija l50S , on od Abbada b. 
Ebu Jezida 1509 , a on od Alije b. Ebu Taliba, koji je kazao: "Jednom 
prilikom sam sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, bio u 
Mekki. Izisli smo u jedno njeno predgrade. Nisu se pied njim pojavilli 
ni jedno drvo niti kamen, a da nisu rekli: Es-selamu alejkc, Ja 
ResuIIallah!" 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1510 Mnogi su prenijeli od Velida b. 
Ebu Sevra i kazali: od Abbada b. Ebu Jezida. Jedan od njih je i Ferve b. 
Ebul-Magra. 

a * r a a- i * a ' * *f* » * * f t >» t '>"*»* * %'. fat * a * *'_$ - tm k t *t 

j — > J*-^\ ye jus- jj Ia^s- jp ^y. ^ j»* \*j&\ jLLp J* iy**x^ IjJs* ." AA" 

p- Xsr J^i ^J\ LJi^ i-Lij .Qp <Uji ^Jie *iS\ Jj~>j <l>i :jJJU J> ^J\ 'Jc- iiJJ* ^i Ji -dli -lit 

'iL. *j li ^ij k& ^ J-e ^' Sj^ *i^' Jy^~ '? -^' i^*i *~i* Li"*^ '^ iJ ijA^Jij 

« * ' r t' 

It ' '\\ •'" ' ** '■' ' * ' * 1507 Velid b. Abdullah b. Ebu Sevr el-Hemdani el-Kufi slab je prenosilac hadisa. Pripadao je 
osmoj generaciji. Umro je 272. godine po Hidzri. 

]5W Ismail b. Abdui-Rahman b. Ebu Kerime cs-Suddij Ebu Muhammed el-Kufi iskren je 
prenosilac hadisa, alije bio sklon previdima. Pripadao jc cetvrtoj generaciji. Neki ucenjaci 
smatrali su da jc on siija. Umro je 227. godine po Hidzri. 

1509 Abbad b. Ebu Jezid, neku ucenjaci kazu Abbad b. Jezid el-Kufi, nije dovoljno poznal 
prenosilac hadisa (medzhul). Pripadao je irecoj generaciji. 

1510 Biljcii ga i Ed-Darimi u Sunenu. 

368 V^I— ' *j *I1* j^Ll ^yUiJ Jjl Jjl>3 ,Jl Aflii ii^lJl aJiA [y> iii*ll lAa b/i 01 : Jl3 ?|-J' 

■» <# ^ '9 

* ^~^_a yj_^ Cr™'" •-i-i J ^- '>** •isi'j*'^' 

9. O istoj temi 

3883. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Omer b. Junus prenijevsi od Ikrimea b. Ammara, on od Ishaka b. 
Abdullaha b. Ebu Talhe, a on od Enesa b. Malika, koji je rekao: "U pocetku 
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, drzao hutbu uz stablo 
(palmina) drveta. Kad su mu napravili mimber i kad poc"e drzati hutbu 
na njcmu, stablo zacvilje poput deve. 15 " Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, side sa mimbera, pomilova ga i ono usutje." 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Ubejja, Dzabira, Ibn Omera, Sehla 
b. Sa'da, Ibn Abbasa i Urarau Seleme. Ovaj Enesov hadis je sa ovim 
senedom hasenun-sahihun-garibun. 151- 

3884. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Seid 1513 ; kaze: Nas je obavijestio Scrik 1514 prenijevsi od 
Simaka , on od Ebu Zabjana 5 6 , a on od Ibn Abbasa, koji je kazao: "Dode 
neki beduin Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rece: Po cemu ja 
mogu znati da si ti Vjerovjesnik? On rece: Ako pozovem ovaj grozd 
hurmi sa ove palme, (pa mi dode) hoces li posvjedociti da sam ja Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? On ga pozva, a grozd se poce 
spustati sa palme dok se ne spusti pred Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem. On mu potom rece da se vrati (na mjesto gdje je bio) i on se 
vrati. Beduin tad primi islam." Ovaj hadis je hasenun-garibun sahihun. 1511 U hadisu koji biljezi El-Buhari u Sahihu Dzabira b. Abdullaha, stoji: " palma jc vikala 

poput djcteta kada place. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, side, zagrli je i ona 

usutje." 

'" 2 Biljezi ga i Ibn Huzcjmc u Sahihu. 

1513 Muhammed b. Seid b. Sulejman el-Kufi Ebu Dzafer el-Asbihani, ciji jc nadimak 

Hamdan, pouzdan jc i siguran prcnosilac hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. 

Serik b. Abdullah en-Nehai Ebu Abdullah el-Kufi iskren je prenosilac hadisa ali je, 
prilikom prenoSenja hadisa, puno grijesio i posenilio je nakon sto je postao kadija Kufe. 
Pripadao je osmoj generaciji. Bio je veoma pravedan, vrijedan, pobozan i veliki borac protiv 
novotarija. 
l5,s Simakb. Harb. 
3 Ebu Zabjan Husajn b. Dzundub b. Haris. 

369 y\ lT^-1 ^*£-i jj tOi- iT-^-l c-jU ^j ojji Ijj^-i »-"£ jj! ^^•' j&L &■*»■ . fAAo 
:«3j* Jl* .J l*ij ^rj Js- t'jj 'pU'j Os- <dJl Ji# «dli J^ kLi : Jli L-kUl ^ jJj 

J Jj J} 3 X-Hji- jlo- ii-i^»- Id* -l^hi Ol^ii ill 4-jIj J j^3 '£"> JiJte'J *J^ j* 1 * **! 

10. O istoj temi 

3885. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Asim' 3 ' 7 ; kaze: Nas je obavijestio Azre b. Sabit ; kaze: Nas je 
obavijestio Ilba b. Ahmer 1519 ; kaze: Nas je obavijestio Ebu Zejd b. Ahtab 52 
i kazao: "Potrao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojom 
rukom po mom lieu i uputio za mene dovu. Azre kaze da je (Ebu Zejd b. 
Ahtab) zivio stotinu i dvadeset godina 1521 , a u glavi je imao svega 
nekoliko sijedih dlaka." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1 z Ebu Zejd se 
zvao Amr b. Ahtab. :'c I lis ".tji j* iJil* J^i f j^Ji *-» *-^jPi U-*i> Jl-j aILp -dJi L? U? *UJ» J_^-3 ^i-" 

^J j v e_J £: «iS li **»;! jl?Ji cJls l$J ljU> 'c-r^-l IS jj*i j^ £t>\'j&\ l^jr'j>-\i .li" 

v , * - 3 . 3 i I ^ - - x .* 

oil rjs a_JJi aj c-I^is :J^ •{U-'J 4 1 * dJi ^s^ dJi Jj~o ^! ij^j 1 (H <l -^4i lj&jj 

JjIjj J Us L^Ip c-Us : Jli .^-UJi iiij o^UJi J CJl*- ii^j 4^ "dl' (J^ ^JJ> Jj^j 
j_P3 jljjj . 1* :cijij ?j»UL. : jli .1SJ :ciis V^Ji- y\ 2jLj1 i^j *!«■ -dl 1 Jk» *JJ> 1517 Ebu Asim Dahak b. Muhalled b. Dahak b. Dahak b. Muslim es-§ejbani en-Nebil cl- 

Basri pouzdan je i siguran prenosilac hadisa. Pripadaojc devetoj gencraciji, 

IS1S Azre b. Sabit el-Ensari el-Basri. 

15,9 Ilba b. Ahmer el-Jeskuri iskrenje prenosilac hadisa i ucac Kur'ana. Pripadao je cetvrtoj 

gencraciji. 

1520 Ebu Zejd Amr b. Ahtab Ebu Zejd el-Ensari poznati Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve 
sellem, ashab. Zivio je u Basri. ViSe je poznat po nadimku Ebu Zejd nego po imenu. 

1521 Zivio je stotinu i dvadeset godina, veli EI-Mubarekfori, bereketom dove Allahova 
Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, koju je za njega uputio Allahu dz.s. 

" :: Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

370 L_Ji c — Lr J£- '^4 &. ciliu'li .ijiiioJti :Jl5 .ijijS :iii ^J iLj aOp aLi JLp Jli 

JUS .USo Js- A*i A?JJ? _jjTj lL>3 Alii *iJl J^" ^ Jj^j Jjts .lllaj <c!p- aLi ^I> aLi 
aI]I [)_£} a. y& pj\ diJJj iMJ .i3alp & j^L fi tf JSa :'pLj tis- aISi J^ aLi j_^3 
A — Ul J — 'j> AjJl Jj-ij A_3 JlS IS toOlS l$! A&U *JLU »l O^laij CJJJ LLij Alii aJJi l5 Ls 

IJ — % .1 — Lsrj 0_JUj ji jjiLi ^jiJ'j 'ji^-j *4iS' '»'jH\ JfU ■''yr'j* '*> \j*~2 J*- 'jaSTU 

« - - <■ C_>b- 11. O istoj temi 

3886. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Musa el-Ensari; kaze: Obavijestio 
nas je Ma'n i kazao: Citao sam (ovaj hadis) Maliku b. Enesu prenijevsi ga od 
Ishaka b. Abdullaha b. Ebu Talhe, koji je cuo Enesa b. Malika kada kaze da 
je Ebu Talha ' rckao Ummi Sulejm: "Cuo sam AHahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, glas mu je slabasan, ocito je gladan, pa da li 
kod tebe ima nesto od hrane? Ima, rece ona i izvadi jecmeni hljcb, 
umota ga u dio svog prekrivaca i stavi mi ga u ruku, a drugim dijelom 
me ogrnu, veli Enes, i posla me da ga odnescm Allahovu Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem. Ja ga odnesoh Allahovu Poslaniku, sallallahu 
alejhi ve sellem. Zatekavsi ga u dzamiji kako sjedi s Ijudima, pridoh mu, 
a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me upita: Je li te to 
poslao Ebu Talha? Jeste, odgovorih. A je li zbog jela? upita on. Jeste, 
odgovorih. Ustanite i podite! rece Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, onima sto bijahu oko njega. Ja krenuh ispred njih i obavijestih 
Ebu Talhu (o njihovu dolasku). 152 Ebu Talha rece Ummi Sulejm: Dolazi 1333 Ebu Talha Zejd b. Sehl el-Ensari je ocuh Enesa b. Malika. On je muz Ummu Sulejm, 
Enesovc majke. 

4 Ibn Hadzer el-Askalani smatra da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
razumio da ga Ebu Talha poziva kuci na jelo. Posto je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc 
sellem, prczirao da sam jede, on pozva i sve one koji bijahu sa njim. Medutim Ummu 
Sulejm, Encsova Majka, a Ebu Talhina supruga, poslala je hljcb Allahovu Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, da tamo jede. Posto je Enes vidio mnogo ljudi oko njega, on sc 
postidi i nc dade hljcb Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Zato ga je Allahov 
Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, upitao je li te to poslao Ebu Talha radi jela. 

371 AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s ljudima, a mi nemamo 
toliko hrane da ih mozemo sve pocastiti! A Ummu Sulejm ce na to: 
Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju. 1525 Tada, veli Enes, Ebu Talha 
izide pred Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, krenu sa njim i Ebu Talha, i kad 
stigose (Ebu Talhinoj kuci) i udose, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rece Ummu Sulejm: Hajde, iznesi §to imas (od hrane)! Ona mu 
iznese onaj hljeb i posudu u kojoj bijase malo masla. Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, naredi da se hljeb izlomi u tu posudu, a onda 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na nju prouci ono sto je 
Allah htio da prouci, i posto zavrSi, rece (Ebu Talhi): Dozvoli (da ulaze i 
jedu po) deseterica! On dozvoli i posto se (prva deseterica) najedose i 
izidose, (a udose druga deseterica, i sve tako) dok svi ne jedose, a bilo ih je 
oko sedamdeset ill osamdeset ljudi." 1526 Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1527 

frdl cJi> : Jli .SI* Ij&jg Oi >$l >!} ttftfl dJJi ^ ft* jJLj -dp Jll JL J)l J_^3 

,lj»y-T -LP j^ IjiJsjj ^^ ^Ul CsjsS 4*iC^I C«?w j^ j-^i 

# *• »• ' - ' fif , ' .- ' >• ' V *- f *'.,-■» a ' I'll .' 

12. O istoj temi 

3887. ISPR1CAO NAM JE Ishak b. Musa el-Ensari; kaze: Obavijestio 
nas je Ma'n; kaze: Nas je obavijestio Malik b. Enes prenijevsi od Ishaka b. 
Abdullaha b. Ebu Talhe, a on od Enesa b. Malika, koji je kazao: "Jednom 
prilikom sam vidio Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a 
priblizilo se vrijeme ikindijskog namaza. Ljudi su trazili vodu za 
abdcsta, ali je nisu nalazili. Neko Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi 1525 Kao da je Ummu Sulejm bila uvjcrcna da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc 
sellem, znao da u njcnoj kuci nema dovoljno hrane, ali je pozvao sve ljude sa sobom kako bi 
im svima pokazao jos jednu od svojih mu'dziza. 

1526 U Muslimovoj predaji ovoga hadisa stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc 
sellem, posto su svi jeli na ostatak hrane ponovo neSto proucio zamolivsi Allaha za bereket, 
le sc u posudi naSlo ponovo onoliko hrane koliko je bilo na pocetku, prije nego Sto su jeli,." 

1527 Biljcze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunenu, 

372 ve sellem, donese posudu s vodom, a Alia ho v Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, stavi svoju ruku u tu posudu i naredi ljudima da se iz nje 
abdeste. Tada sam (veli Enes) vidio kako voda izvire izmedu njcgovih 
prsta da su svi ljudi abdest uzeli." 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Imrana b. Husajna, Ibn Mes'uda i 
Dzabira. Enesov hadis je hasenun-sahihun. I528 

Ha ob .\r 

• \ ' ' \*" ' |"-.f '>>'•• ! ' ,:■'•. I '' ,- tfl, - '"'.■', i-' s - -AAA 
Cr* "1 y. ■J-*^-' Vj?-\ j^j ji ^u ^J^-l ^jUajUl ^ y ji_ ,_c*»— I uj^>- ."AAA 

,£~a — li jiif &*1? Uj lips ij'jj \1 ii\ ai iGJi usr'j'j '£A'/ *Iji i\j jy s^Ul 'ja LL.J 
.}__^J ji 'ja *IJj Li- 1 s Li ^£ jUi S^il Oj Li^j *i£L' Cii ilii »Q- U diii ^ d-SLi 

13. O istoj temi 

3888. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Musa el-Ensari; kaze: Obavijestio 
nas je Junus b. Bukejr; kaze: Nas je obavijestio Muhammcd b. Ishak i kazao: 
Ispricao mi je Ez-Zuhri prenijevsi od Urvea, a on od Aise, koja je kazala: 
"Prvo sto je Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pocelo od 
poslanstva, onda kada mu je Allah htio ukazati pocast, a njime milost 
robovima, bili su (istiniti snovi). Sto god bi u snu vidio, to bi se i 
obistinilo poput jutamje zore. 1529 To je potrajalo onoliko koliko je Allah 
htio da potraje, a onda je poceo da se povlaci u samocu. Najvise je volio 
samocu." Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 1530 

«Uo ob . S i 

Jli JjL'j ojp Js. uiii lis" b f !) CiJlp oli\Jl bjiii L&) : Ja «Li .a ££. && ^ L»Q 
jJ ja ^1' tUJi Jis^i aJ aa; ^>}s t b r b jju) 4^* -*JJi JLj> ^Ji ^j\j : Jia .^likJi ^_li :s Biljcze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunemi. 

19 U Buharijevoj predaji ovog hadisa stoji: "Prvo Sto je pocelo od Objave Allahovu 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bili su istiniti snovi." 
1530 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunemi. 373 ^ aT^JIJ £'jiS>}\ f.j!i>'J\ Js- 'J>- :^J--j 4Lp aJJi 4 _ ff Uo ^iil JUi .a*jL?i -?s ,, c^-^- ^LjJj- \Jj> .lUS" ifLiSjS 


14. O istoj temi 

3889. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar i kazao: Obavijestio 
nas je Ebu Ahmed ez-Zubejri; kaze: Nas je obavijestio Israil prenijevsi od 
Mensura , on od Ibrahima' 532 , on od Alkamea 13 "' 3 , a on od Abdullaha'^ 4 , 
koji je kazao: "Vi nadnaravne pojave smatrate prijetnjom, a mi smo in u 
vrijeme Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatrali 
blagodatima. Mi smo znali jesti hranu sa Allahovim Poslanikom, 
sallallahu alejhi ve sellem, i (jeduci je), slusati kako hrana slavi Allaha. 
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, je, veli on, donesena posuda u 
koju je on stavio svoju ruku, a izmedu njegovih prsta je izvirala voda. 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, povika: Hajte, evo mubarek 
vode i bereketa s neba! I tako, sve dok svi abdest ne uzesmo." 1 " 05 Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 536 * ^3 4* Jii J^> yji js. ^ii j^; jit *jg & u . so 

'S JIj Li 'S *A-'j 4^ *JJ' ,J-^ i*^' J 1 -* ?^~ A J>. ^j^ 1 01 :3_iJLc- ^i cjl ^p ij^p jJ 

«J i! }ij ^/Jl a.L'aL> Ji« ^i .jJvj U ; Lj>-i :i-L«j Alii 1 *Ul ^J-p aAJ' Jj-<j J^ '^"Jr 

, , 5 o - » s ; , i A - 5 3 i * * 1531 Mensurb. Mu'tcmir. 
1332 Ibrahim cn-Nchai. 
1533 Alkama b. Kajs. 
'"- 1 Abdullah b. Mes'ud. 

1535 U Buharijevoj predaji ovog hadisa stoji: "Bili smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 
alejhi vc sellem, na jednom putovanju pa nam je nestalo vode, Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rece: Pretraiite je li imalo vode ostalo!" Posto mu donesose jednu posudu s 
vodom on stavi svoju ruku u posudu, a onda povika: Hajte, evo vam Ciste vode!" 

1536 Biljczi ga i El-Buhari u Sahihu. 374 15. Kako je Vjerovjesniku, sallallahu 
alejhi veselem, silazila Objava 

3890. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Musa el-Ensari; kaze: Obavijestio 
nas jc Ma'n b. Isa; kaze: Nas je obavijestio Malik prenijevsi od Hisama b. 
Urvea, on od svoga oca, a on od Aise: "Jednom prilikom Haris b. 
Hisam 1537 upita AUahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Kako ti 
dolazi Objava? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 
Nekad mi dolazi poput glasa zvona, i taj oblik je za mene najtezi, a 
nekad mi se melek pojavi u liku covjeka i saopci mi je, a ja 
zapamtim ono sto mi je kazao. Aisa kaze: Jedanput sam vidjela 
AUahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad mu silazi Objava. 
Bijase izuzetno hladan dan, i posto prestade, celo mu bijase obliveno 
znojem." Ovaj hadis jc hasenun-sahihun. 1539 

* ^j <C& aJJi JL> ^Jdl ILp ^3 «.l?r \j> ub' . \ "\ 
U :Ju *Qi J* j^-! re* 1 J*- '•&"■ ^'j?-* "r^'} ^j^' ^? y- *>•*** 13^*- .VA^ > 

16. O opisu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem 

3891. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Veki'; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijevsi od Ebu Ishaka, a on od 
Beraa, koji jc kazao: "Nisam vidio nikoga Ijepseg od AUahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, u crvenom ogrtacu' 340 , kosa mu je padala na ' Haris b. Hisam b. Mugirc el-Malizumi, Ebu Dzehlov rodeni brat, istaknuti 
Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. Pao je kao schid u §amu za vrijemc 
Omcrova hilafcla. 
1538 Diibrili-Emin. 

39 Biljczc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

w Ibn Kajjim cI-Dzevzije smatra da grijcsi onaj ko misli da jc to bio cisto crvcni ogrtac. To 
jc bio ogrtac iz Jemcna koji je protkan crveno-cmim nitima. Sa njim se u tome ne slaze Es- 
Scvkani. On smatra da je, ako ga ashab opisuje crvenim, onda erven, jcr su ashabi vrlo 
dobro poznavali jezik. Na tcmelju ovog i drugih hadisa su Es-Safi i Malik stali na stanoviste 
da jc muskarcima dozvoljeno oblaiiti crvenu odjccu. Ebu Hanife smatra da im je mekruh 
oblaciti crvenu odjccu. Svoj stav on temelji na hadisu koji biljeze Ebu Davud i Et-Tirmizi 
od Abdullaha b. Amra koji je kazao: "Pored Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vc sellem, 
prosao jc neki covjck koji je na sebi imao dvije crvcne tkaniuc. Nazvao mu je sclam, ali mu 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc sellem, na sclam nijc uzvratio." Po miSljenju Ibn Hadzera 
el-Askalanija, scned ovog hadisa jc slab, iako ga Et-Tirmizi u nckim primjercima svojc 
zbirkc ocjenjuje dobrim. Munziri vcli da sc a njegovu sencdu nalazi Ebu Jahja el-Kattat. o 

375 ramena, sirokih pleca, osrednjeg rasta, ni nizak ni visok." Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. ' 54 ' 

«U* ^>\j . \ V 

jk — -J J 'Jf- "J^'j iT^M j^-'J>^ -V- 'cf. •&>■ ^j^ *~"; y. ^C^ li**^ -TA^ T 
J_X> ,l_J : Jll ?cAltJl jL ibj aIAp 4Jl ^jL* «UJl Jjl/j A^-j btsl (.\'J\ Jjrj jt< :Jli 

17. O istoj temi 

3892. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki'; kaze: Obavijestio nas je 
Humejd b. Abdur-Rahman; kaze: Nas je obavijestio Zuhejr prenijevsi od 
Ebu Ishaka, koji je kazao: "Neki covjek upita Beraa 1543 : Je li lice Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilo poput maca? a on odgovori: 
Nije, nego poput Mjeseca 15 4 ." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. ' 

Aia Ub . \ A 

•j *-L— * -j *jU>-iP *,£• ^j «a^JI li ->l f*-r^ *r "tt* 1 lc*-*~ - >' -^-*- > *-* Lj-^ T Air 

LJ&f ^^pJ. lij .i£L*ll Jjjt> .^.ii^i *20> • 1 y , ^ , j»^9 • l >°^ , j j^ 1 j^a -j*-^^. 

lii .Jl-ij <l1* *^' .c^ *k* *•**' Vij iiii jt 1J i^Zfi 'ja Ja^Jl UJlT IjiSo cijem su se pravom imenu uccnjaci razisli, tako da se hadisi kojc on prcnosi nc mogu 
uzimati kao argument. 

1541 Zabiljezen je u EI-Kutitbits-sitte. 

1542 Zuhejr b. Muavija b. Hadidz. 

1543 Bera b. Azib b. Haris b. Adij el-Ensari cl-Evsi, poznati Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi 
ve sellem, ashab. Zivioje u Kufi. Umro je 72. godine po Hidzri. 

1544 El-Mubarekfori smatra da je ovaj Covjek pilao Beraa da li je Poslanikovo, sallallahu 
alejhi ve sellem, lice bilo duguljasto poput maca, a on mu je odgovorio da nije bilo 
duguljasto nego je bilo okruglo poput Mjeseca. A moze i da znacl, vcli El-Mubarekfori. da 
ga je pitao da li je lice Allahova Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, blistalo poput maca. a 
on mu je odgovorio da mu je lice bilo blistavije, poput Mjeseca. Biljezi Muslim u Sahihu od 
Dzabira b. Semurea da ga je neki Covjek upitao: Da li je lice Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, bilo poput maca, a on mu je odgovorio: Nije, bilo je okruglo poput Sunca i 
Mjeseca." 

1545 Biljezi ga i El-Buhari u Sahihu. 

376 18. O istoj temi 

3893. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail; kaze: Obavijestio 
nas jc Ebu Nuajm; kaze: Nas je obavijestio El-Mes'udi 1546 prenijevsi od 
Osmana b. Muslima b. Hurmuza, on od Nafi'a b. Dzubejra b. Mut'ima, a on 
od Alije, koji je kazao: "Bio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ni 
visok ni nizak, hrapavih dlanova i tabana, krupne glave, krupnih 
kostiju, dugackih dlaka na prsima; kada bi isao, nagnuo bi se naprijed 
kao kad ide nizbrdo. Ja njemu slicnog ni prijc ni poslijc nisam vidio." 
Ovaj hadis je hasemin-sahihun. 7 

3894. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki'; kaze: Obavijestio nas je 
moj otac prenijevsi od El-Mes'udija sa ovim senedom slicno prethodnom 
hadisu. 

if - '.-'.'■ ',' - fi. •- ' • >- ' ,;-■' f - > ' ' ' - .;■" f . [.'. • > dJi" /», i, '.■ " 

JjA>- ijis- ^J y •UJ 1 3~s- jj j**£- ^ij**-' J^ y. Ji jt-^ " j~*-' '.<y\* jx±>- jj .c^j -ill oA-f- 

L&j <Q* ^ J^ ^4^ '<-***! fy ^V* && :J^ s-^ esi 1 (J y* -^j L^ ■ A -^-' J'" i***Q 

^aL_lf jjU 4-Jrjil ^ btf" j .jtii^JL. Uj /gUJb j& II j .iLrj ll«j- blS* Ja-L^ ll) 
jl— i&l J^-^ •* J 'j~^ J- 5 ■*/!"■ •«*2*I'j jM2jjl J-LV .jUitjl LjJla! .jXiJl rtPii .v0^-» 

«^_u)l lib;- <ubT ^J .bw cial C-isJl I3jj .vh» ,j »c^ l*^ £& ^pj> IS] .jliaiJlj 
j— • -s^ j^jST'J -J* r^'3 -^4^ k/^ 1 3-^'j ■ O'*-* tr'^ 1 ^' -i^ 1 $$&■ '£>'} 

A — ll* 4 — Ul ^ — Iff ilia OOij llj ili jl 1J AiPl) Jjjjj .il?-i 5i_£o ikJl?- jij .Aj'lA S^jAj «Tj 

' '\ -' ' ' • f ti " • " '•" ^f 'h- i ; ' "i' J i "' "f * '.^^^ vl - '., 

^ — « J_jJj jt*_j3U\ Cju-- :yiJ«- _«jI Jli . \ ..- ;: .>.; oJU^J ^-J .v-:,-^ _— *■ »i«i«l»" '-^ 

?. ' '/ 5 ^«f » • # # * ' > * * S f ' **, , a", * *, t ' " ' . 

Js — >loJ : J_«ij ^;l_^-i C-jl«— -j .U_jla ^Wl h».» « II ijji !»-L- « -uU- «lll ^~" >sr^' ii~a j-_- jj 

lb-Li lli Ja kiJl Ulj .l^ai jjflju J ^iuo b^-ljJli ii^xlll Ulj .llb-Li Ix. lilC. ^5! Sj'Lii J 

I — 'J'j ,. — UUl jjiS^Jl jiGlJ , j!t->H dij .LLLi J^i [f\ '<>y*J>- s>s^* ^j t^JJl J»y^ .oSjiiJl 
.jl — *1\ i\j — I- Jj-LiJl i^JOlj .Tli- -ultf^ ^5* vJ"^ 1 ^ ^j^^ 1 ^*J .<tor^' )fi^ (Ui^Jl IM * Abdur-Rahman b. Abdullah el-Mes'udi cl-Kufi. 
47 Biljezi ga i En-Nesai u Sunernt. 2,11 }_* ^JJi ^ioJi ^iJi y» j?JJ3\j .>t£3i yij ^isO'i ilS^ iiO'ij jUitli jjji Lu 
^jlJJ y JJuSij .JZ&tj J&\ & «C»Gi kiiSi 'j^s\\ .s%ji j; jiuoji > : U-^ 25* 

, * , ' t * ' 1 - 

jjlisi tj\ y\j OkjJ JLL ili-UlJl 5^jjl!l_j . ^_-3-l_aJl _j_ioiJlj .5_>tlaJ\ SjJ^dlj 19. O istoj temi 

3895. ISPRICALI SU NAM Ebu Dzafer Muhammed b. Husejn b. Ebu 
Halima 1548 , iz plemena Ahnef, Ahmed b. Abde ed-Dabbij i Ali b. Hudzr i 
kazali: Obavijestio nas je Isa b. Junus; kaze: Nas je obavijestio Omer b. 
Abdullah, Gufreov sticenik, i kazao: Ispricao mi je Ibrahim b. Muhammed, 
unuk. Alije b. Ebu Taliba, koji je kazao: "Kad bi Alija opisivao 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao bi: Bio je osrednjeg 
rasta, ni previsok ni prcnizak. Kosa mu bijase ni previse kovrdzava, a ni 
previse opruzena. Nije bio ni previse gojazan, a ni previse mrsav. Lice 
mu bijase okruglo, bijelo i rumeno. Oci su mu bile erne sa dugackim 
trepavicama. Bio je krupnih ramena i krupnih kostiju. Po tijelu nije 
imao dlaka, osim na prsima. Bio je grubih saka i stopala. Kada bi isao, 
isao bi zustro kao da silazi niz strminu. Kad bi se okretao, okretao bi se 
cijelim svojim tijelom. Medu plecima je imao pecat poslanstva koga su 
imali svi vjerovjesnici. Bio je najplemenitiji i najiskreniji covjek. Bio je 
blagog temperamenta i plemenit u komunikacijama (sa svijetom). Ko 
god bi ga prvi put vidio, osjecao bi postovanje prema njemu, a ko god bi 
se sa njim druzio i bolje ga upoznao, zavolio bi ga. Njegov opisivac kaze: 
Ja ni prije, a ni poslije njemu slicnog nisam vidio." 

Scned ovog hadisa nije spojen. lD49 Ebu Dzafer kaze: Cuo sam El- 
Esmeija 5 ° kada, pojasnjavajuci pojedine pojmove koji su koristeni prilikom 
opisivanja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: El-Mumeggit 
znaci visok. Cuo sam nekog beduina kada kaze: Zategnuo je strijelu, tj. jako 
ju je zategnuo. EI-Mutereddid znaci zdepast, El-Katii znaci kovrdzav. 
Covjek koji ima glatku kosu ona pada naprijed. El-Muttahem znaci debeo. 
El-Mukelsem znaci butrasto, okruglo lice. El-Musreb bijeli ten iz koga izbija 
rumenilo. EI-Ed'adz znaci izrazito crnih oSiju. El-Ehdeb znaci dugih w Ebu Dzafer Muhammed b. Husejn b. Ebu Halime el-Kasri prenosilac je hadisa, koji, po 
misljenju hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je jedanaestoj generaciji. 

1549 Posto ovaj hadis Ibrahim b. Muhammed nije izravno duo od svoga djeda Alije b. Ebu 
Taliba. 

1550 Abdul-Melik b. Kurejb b. Abdul-Melik b. Ali b. Esme' el-Esme'i Ebu Seid el-Bahili el- 
Basri iskren je prenosilac i poznavalac hadisa i vrstan filolog. Pripadao je devetoj 
generaciji. 

378 trcpavica. El-Keted znaci onaj koji ima isturena pleca, gornji dio leda. El- 
Mesmbe zneci dlake po prsuima i stomaku do pupka. Es-Sesmi znaci debeli 
prsti u ruku i nogu. Et-tekallu' znaci snazan hod. Es-sabebitl-haditnt znaci 
spustanje niz strminu. Dzelilul-musas znaci vrliovi ramena. El-Isretu znaci 
druzenje, a El-Asiir znaci drug. EI-Bedihetu-mufadze'e znaci iznenadenje. 
Neko rekne: Bedehtuhu biemrin, sto znaci: Inenadio sam ga u necemu. 

* AlA Ol* . Y « 

j — p cS^jJi J* -kj J^ 4 - 1 -^ 1 c^ J >- u ' 6^ • X ** J " ^^i oJj *~~* oW •*?•■>• ^-^- .»An^ 

20. O istoj temi 

3896. ISPRICAO NAM JE Humejd b. Mes'ade 1551 ; kaze: Obavijcstio 
nas je Humejd b. Esved 15 ' 2 prenijevsi od Usamea b. Zejda 1553 , on od Ez- 
Zuhrija, on od Urvea, a on od Aise, koja je kazala: "Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve seliem, prilikom govora nije samo nizao rijeci kao sto 
to vi cinite, nego je lagahno izlagao i objasnjavao tako da bi ga mogao 
zapamtiti svako ko bi sa njim sjedio." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. lx Poznat nam je samo preko Ez- 
Zuhrija. I Junus b. Jezid ga je prenio od Ez-Zuhrija. 

<U» Ub . Y \ 
JtLll J> Jil Ju* ^p *I5 'J,. ill. £s$ Jt if^-f J!>Z 'J>_ jHJ> HJjb- TA^V lii.Si* Ji«! b'di ijidi iuJ iLj Alii- J) 1 ^L? Jji J_^-j 1>VS" : Jli jiJU J ^J U siljj 

+ + * + t - s - *~- - v " Humejd b. Mes'ade b. Mubarek es-Sami el-Bahili el-Basri iskren je prenosilac hadisa. 
Pripadao jc desetoj generaciji. Umro je 244. godine po Hidzri. 

52 Humejd b. Esved b. Eskar el-Basri Ebu Esved el-Kerabisi iskren je prenosilac hadisa. ali 
je prilikom prenosenja hadisa ponekad cinio prcvide. Pripadao jc osmoj generaciji. 

Usame b, Zcjd el-Lcjsi Ebu Zejd el-Mcdeni iskren jc prenosilac hadisa, ali jc prilikom 
prenosenja hadisa ponekad pravio prcvide. Pripadao je scdmoj generaciji. Umro jc 153. 
godine po Hidzri. 

54 Biljeze ga i Ebu Davud i En-Nesai u Sunenlma, a spomenuo ga je i El-Buhari u Sahihu, 
ali kao muallak hadis. 

379 21. O istoj temi 

3897. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Jahja 1555 ; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Kutejbe Selm b. Kutejbe prenijevsi od Abdul laha b. Musennaa, 
on od Sumamea 15 '"' 6 , a on od Enesa b. Malika, koji je kazao: "(Prilikom 
govora bi) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, neke rijeci 
ponavljao i po tri puta kako bi bile shvacene od njega." Ovaj liadis je 
hasenun-sahihun-garibun. 1557 Poznat nam je preko Abdullaha b. Musennaa. 

* aw ^i\j . y y 

[£ J&. ^ lift tf^f rfJi] # J~ tf£*f SuftA oI& y ^ SiUj uSc- T A^ 

* ' t ' * ■" 

— » S ? *~ *- * * a5 £ 

* * * * ******* 4 - ~ * * * 

* Or^Jl Ula j* 111 Jui* jj si-1 1 ki~!"*>- lr* **fS ^ ■S-iy ; ^H"-^ £**»■ IJ* .U-~J lij *J-->j 

22. O istoj temi 

3898. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Ibn 
Lehi'a prenijevsi od Ubejdullaha b. Mugirea 1558 , a on od Abdullaha b. Harisa 
b. Dzez'a 1559 , koji je kazao: "Nisam vidio nikoga da je bio vise nasmijan 
od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." 

Ovaj hadis je garibun. 1560 Preneseno je i od Jezida b. Ebu Habiba, a on 
od Abdullaha b. Harisa b, Dzez'a slicno ovome hadisu. 

3899. TAKO NAM JE ISPRICAO Ahmed b. Halid el-Hallal 1561 ; kaze: 
Obavijestio nas je Jahja b. Ishak; kaze: Nas je obavijestio Lejs b. Sa'd 1555 Muhammed b. Jahja cz-Zuheli. 

1556 Surname b. Abdullah b. Enes b. Malik el-Ensari. 

1557 Biljezi ga i Hakim u Mustedreku. 

s Ubejdullah b. Mugire b. Muajkib Ebu Mugire es-Sebei iskren je prenosilac hadisa. 
Pripadao je cetvrtoj gcneraciji. 

1559 Abdullah b. Haris b. Dzez'a Ebu Haris ez-Zubejdi je Vjcrovjcsnikov, sallallahu alejhi ve 
sellem, ashab. Zivioje u Egiptu. On jeposljednji ashab koji jczivio u Egiptu. 

Biljezi ga i Ahmed u Musnedu. 
1561 Ahmed b. Halid el-Hallal Ebu Dzafer el-Bagdadi bio je pouzdan prenosilac hadisa i 
seri'atski pravnik. Pripadao je desetoj generaciji. 

380 prenijevsi od Jezida b. Ebu Habiba 1 * 62 , a on od Abdullaha b. Harisa b. 
Dzez'a, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije 
se smijao nego se samo osmjehivao 1563 ." Ovaj hadis je sahihun-garibun. Od 
hadisa koje je prenio Lejs b. Sa'd poznat nam je samo sa ovim senedom. 3 r * * t& * * i ' t 

Oj — $k> Lii^ C~*i3 -AJjJpj j* CJj23 Ci9jJj «&*^?^ »J &ij S5^^ ?uLJ>i .«"J ^e^ 1 J,4 l 

^i'^Jl ^J jj 5^ij OCX. ji i^Gl jJj .5A**Jl jj Ji* ji blS 4^ jlj *JlSJl ^Jj O^kls 

i*rj)\ IX» ^ ^J^P ^->r^> i _ r -_^ CJ-l> 
I , t , r i 9 * 5 S * , , , , 

23. O Pecatu poslanstva 

3900. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Hatim b. 
Ismail prenijevsi od Dza'da b. Abdur-Rahmana, koji je kazao: Cuo sam 
Saiba b. Jezida kada kaze: "Moja me tetka odvela Vjerovjesniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: Allahov Poslanice, moj sestric je 
bolestan. On me pomilova po glavi, zamoli Allaha da me blagoslovi, a 
potom uze abdest. Ja se napih vode kojom je uzeo abdest 1564 i stadoh iza 
njega i poceh gledati pecat medu njegovim plecima koji bijase poput 
jajeta jarebice." 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Selmana, Kurrea b. Ijasa el- 
Muzenija, Dzabira b. Semurea, Ebu Remsea, Burejdea el-Eslemija, 1562 Jezid b. Ebu Habib Ebu Rcdza cl-Masri. Otac mu se zvao Suvcjd. On je bio pouzdan 
prenosilac hadisa i seri'alski pravnik. Pripadaoje petoj gencraciji. Puno je prenosio mursel- 
hadise. Umro je 128. godinc po Hidzri. Zivio je blizu osamdcsct godina. 

1563 Neki vele da je razlika izmedu smijcha i osmijeha u tome Sto se u slucaju smijeha cujc 
glas, a u slucaju osmijeha ncma glasa. 

i5M Ovdjc ireba razumjeti da je djccak popio vode kojaje padala sa udova Allahova 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga Sto je komplctno tijelo Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem. bilo blagoslovljeno te je time i voda kojaje doticala njegovo 
tijelo postala lijekom za dusevnc tcgobc koje je osjecao. 

381 Abdul laha b. Serdzisa, Omera b. Ahtaba i Ebu Seida. Ovaj hadis je sa ovim 
senedom hasenun-sahihun-garibun. 565 

3901. ISPRICAO NAM JE Seid b. Jakub et-Talikani; I; 
Obavijestio nas je Ejub b. Dzabir prenijevsi od Simaka b. Ilarba, a on od 
Dzabira b. Semurea, koji je kazao: "Pecat koji je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, imao mcdu plecima bilo je crvenilo (ispod 
koze) poput golubijeg jajeta." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 15 ' * * * = * * * - * . * t 

a-4* a_Jji jip j^rl ^Jj jXaii jjifl Lis 4\ &M &l fc^Sj .&2-3 u'l &*-*i il 

. -j - 

,. ... ... ... 24. O istoj temi 

3902. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni': kaze: Obavijestio nas je 
Abbad b. Avvam; kaze: nas je obavijestio I ladzdzadz b. Ertate prenijevgi od 
Simaka b. Harba, a on od Dzabira b. Semurea. koji je kazao: "Potkoljeniee 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bile su srazmjerne 
ostalim dijelovima (njegova) tijela. On se (nikad) nije glasno smijao nego 
bi se samo osmjehivao, a kad (god) bih ga pogledao, (u sebi bill) rekao: 
Oci mu surmelijaste, a surmu ne koristi." Ovaj hadis je hasenun-sahihun- 

■i 1567 

ganbun, 

J 9 * + ' * + 3 S • .'- , * * - 

Ij i .«_~a*Jl ^j-jf^ 1 ji4*^ tP*- 1 ' (t^ 1 frJ"^ jt-l-'j 4^ '"-'J 1 k ^- s ' ^' Ji-^j ^ :J^ C*~" 

-£)U »- ^P 4^*^ U^>-i _,-***■ ^J -UjH-« Uj-9^1 ^j^J 1 Ji -U-**-- ,£"5* y- «-^J^" - V ™ • t 1565 Biljcze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunenu. 

1566 Biljezi ga i Muslim u SaWAK. 

1567 Biljcze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Hakim u Mustedreku, 

382 ?Jgji\ j£ii li :cii .Jill *-ilj :Jt5 ?-iil ^Ls U .-iJU-J cii :b«i Jli , v 2»ll 'J-&» 

- * * * * + - , * - 25. O istoj temi 

3903. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni; kaze: Obavijestio nas je 
Ebu Katan ; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijevsi od Simaka b. Harba, 
a on od Dzabira b. Scmurea, koji je kazao: "Imao je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, velika usta, crvenkastobijele oci i mrsave 
pete." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

3904. ISPRICAO NAM JE Ebu Musa Muhammed b. Musenna; kaze: 
Obavijestio nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Su'be 
prenijevsi od Simaka b. Harba, a on od Dzabira b. Semurea, koji je kazao: 
"Imao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, velika usta 1569 , 
crvenkastobijele oci i mrsave pete. Upitao sam, veli Su'be, Simaka: A sta 
znaci velika usta? On odgovori: Obimna usta. A Sta znaci 
crvenkastobijele oci? upitah. On rece: Veliki razmak izmedu ocnih 
kapaka. A sta znaci mrsave pete? On rece: Malo mesa na njima." Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 1570 ^_4*) j — ?j3 iiisiJi i$kis u f i .ij i^jLf ^i»jtJi uJir iLij a& aJji J^ aLi jjl^ !>■ ^^ 


•VO* 26. O istoj temi 

3905. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Ibn 
Lehi'a prenijevsi od Ebu Junusa 1571 , a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao: 
"Nisam vidio nista ljepse od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve ' 5< ' s Ebu Katan Amr b. Hejsem b. Katan el-Kat'i el-Basri pouzdan jc prenosilac hadisa. 

Pripadaojc mladoj generaciji tabi'ina. 

I5 "" Arapi su se u to vrijeme ponosili velikim ustima, dok im sc mala usta nisu dopadala. 

1570 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Muslim u Sahihu. 

'' ' Ebu Junus Sulcjin b. Dzubcjr ed-Devsi cl-Masri pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao 

jc trecoj generaciji. 

383 scllcm. Izgledao je kao da Suncc sija iz njegova lica! Niti sam vidio 
nikoga brzeg u hodu od Allaliova Poslanika, saliallahu alejhi ve scllem. 
Isao je (tako brzo) kao da se pred njim zemlja skupljala. Mi bismo se 
morali dobro napregnuti (da ga stignemo), medutim, on na to nije 
obracao paznju." Ovaj hadis jc garibun. 3 " 

ijj» ob . Y V 

X.} <& ^ J^ ^ J_^-j ^ /* 'J* fy J* 'J* ^4 Ll1 '^ i O tf^- .M • *\ 

j — »' J-~* fc-i'jj .5*.j& J^rj j* tfo J^"j5' j* v 1 ^ 9 lt^ '*!? *Q™ *\j* J /- :J U 

k-i'j o* Vj*' ^\* j»s*G<! ^4'JJ .*j"i-i ji *j!^ ,^ ^ ^-?j [/ , u *^ 1 ^j*' ty j*o* » <■ . •■ - # ■ 27. O istoj temi 

3906. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 1S73 
prenijevsi od Ebu Zubejra'^ 74 , a on od Dzabira, da jc Allahov Poslanik, 
saliallahu alejhi ve sellem, kazao: "Pokazani su mi vjerovjesnici 5 5 , i vidio 
sam Musaa kao da je iz plemena Senue; vidio sam Isaa sina Merjemina, 
on je, od Ijudi koje sam vidio najslicniji Urveu b. Mes'udu; vidio sam 
Ibrahima, on, od ljudi koje sam vidio, bijase najslicniji vasem prijatelju, 
tj. meni; vidio sam i Dzibrila, on je, od ljudi koje sam vidio, najslicniji 
Dihjeu." Ovaj hadis je hasenun-sabihun-garibun. 5 

oU j&- Olf °p£ jjIj ^j &s- *^ J-* ^ j-i ^ tir U . t A 

JLp aJJi Jj-^j ^jji ; Jjjy ^Lp ^,1 oi^l- : Jli j^ili jj JV« _,Ui J^i- : Jli elikll _Uli- 1572 Biljczc ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnetlu i Ibn Hibban u Sahihu. 

1573 Lcjs b. Sa'd. 

Ebu Zubcjr Muhammed b. Muslim b. Tedris. 
1575 Vjerovjesnici su pokazani Muhammedu, saliallahu alejhi ve sellem, ili u Mesdzidul- 
Aksau ili na nebesima za vrijeme njegova Mi'radza. 
I57 " Riljczi ga i Muslim u Sahihu. 

384 


28. O Vjerovjesnikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, zivotnoj 
dobi i koliko je imao godina kada je preselio na ahiret 

3907. ISPRICALI SU NAM Ahmed b. Meni' i Jakub b. Ibrahim ed- 
Dcvreki i kazali: Obavijestio nas je Ismail b. Ulejje prenijevSi od Halida el- 
Hazzaiia, koji je kazao: Ispricao mi je Ammar, sticenik plemena Benu 
HaSim , koji je kazao: Cuo sam Ibn Abbasa kada kaze: "Preselio je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na ahiret kad je imao 
sezdeset i pet godina." 

3908. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Ali el-Dzehdami; kaze: Obavijestio 
nas je Bisr b. Mufeddal; kaze: Nas je obavijestio Halid el-Hazzai; kaze: Nas 
je obavijestio Ammar, sticenik plemena Benu Hasim; kaze: Nas je 
obavijestio Ibn Abbas: "Preselio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, na ahiret kad je imao sezdeset i pet godina." Ovaj hadis ciji je 
sened sahihunje dobar. 1 7S 

pj y. >f* ^^ J»H y. kfj I'jr*' •&* y. £jj 1>j?H £*• y. -^< ^-^ -T°i • ^ 
^j— *j .aj! J^jt ^i <&■» sj^* li'UJ a£w ^j <Qi- *U)i JJ> ^Ji\ >^Sj> :Jl5 ^O- jjl j}> 

******** *t * * - * 

29. O istoj temi 

3909. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Revh b. Ubade; kaze: Nas je obavijestio Zekerijja b. Ishak; kaze: Nas je 
obavijestio Amr b. Dinar prenijevsi od Ibn Abbasa, koji je kazao: "Ostao je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki, tj. nakon pocetka 
Objave, trinaest godina, a preselio je na Ahiret kad je imao Sezdeset i tri 
godine." " Ammaru, sticeniku plemena Benu Hasim, puno jc ime Ammar b. Ebu Ammar cl-Mckki. 
Biljezi ga i Muslim u Scihihu. 385 O ovoj temi prcneseni su hadisi i od Aisc, Enesa b. Malika i Dagfcla b. 
Hanzale' 579 . Nema pouzdanijih predaja koje potvrduju da je Dagle slusao 
hadise od Vjerovjcsnika, sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Abbasov hadis 
prcko Amra b. Dinaraje hasenun-garibun. 

,»**.* f * + _+• i .** +* t \* * t a t 5 - I .**■ ** * .Z * t a * Z * t .^Z * ^ fl * 

30. O istoj temi 

3910. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijcstio 
nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijcvsi od 
Ebu Ishaka. on od Amira b. Sa'da , on od Dzerira, a on od Muavijc b. Ebu 
Sufjana koga sam cuo kada je. drzeci govor, kazao: "Preselio je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Ahiret kada je imao sezdeset i tri 
godine, i Ebu Bekr i Omer preselili su na Ahiret kada su imali sezdeset i 
tri godine. I ja predvidam da cu umrijeti kad budem imao sezdeset i tri 
godine ' ." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

•Ui 1579 Dagle b. Hanzale b. Zejd es-Sudusi bio je muhadrem. To znaci da jc zivio u 
Vjerovjesnikovo, sallallahu alejhi ve sellem, vrijeme, ali se sa njim nije susreo. Neki 
smatraju da jc bio ashab, tj. da je imao susret sa Allahovim Poslanikom. sallallahu alejhi ve 
sellem, medutim, to nije potvrdeno. Zivio je u Basri. 

1580 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Scihihima. 

1,81 Amir b. Sa'd el-Bedzeli el-Kufi prcnosilac je hadisa koji, po misljenju hadiskih 

ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je trecoj generaciji. 

|4f,: Njegovo sc predvidanje nije ostvarilo: Muavija je umro kad je imao blizu osamdeset 

godina. 

386 31. O istoj temi 

3911. ISPRICALI SU NAM Abbas el-Amberi i Husejn b. Mehdi el- 
Basri i kazali: Obavijestio nas je Abdur-Rezzak prenijevsi od Ibn Dzurejdza, 
koji je kazao: Obavijesten sam od Ibn Sihaba ez-Zuhrija, on od Urvea, a on 
od Aise. Husejn b. Mehdi je, u hadisu koji je on prenio, kazao: Prenio je Ibn 
Dzurejdz od Ez-Zuhrija, on od Urvea, a on od Aise, koja je kazala: "Preselio 
je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na ahirct kad je imao 
sezdeset i tri godine." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1583 Prenio je sin moga brata Ez-Zuhrija 
od Ez-Zuhrija, on od Urvea, a on od Aise slicno ovome hadisu. ,. — »l 'Jc- ji«l<j ygjl jp <£jj& Ij^I tS^Jjii -M» tf^-l jUi J, iJJ>J &%• ,f ^ \ Y 

j_J) aU j* j-i^ jr j'i r^l .-jX.; <£ <Ul J^ Jji J ~j JU :Jli JJi -4* > u*j^S 
^ — '>■ lo-i_^ lii .dljl JJ^- JA>U OJj .LL£- isliJ ,J y>\ *£>'&& LLl^ llfcM cJS" 

^s — '! £*■'} ^jb^J ^JrH j^i j? :J^ ^U^ 1 ,>; S** 0* ^'^ j/- Si' 'J* '<>')/■ Jt r^ 1 ^* 

* "i^ji- *~y>^~= ijaJ- lii .iJLj 4i* Jjl JL* Jjl JjL'j 

^J] t, — J-f OlT jJLj 4* -dJi J^> *Iji J>-j ^^^> y :«2trtii cJ :Jli 3^ J Jji 
j_J 5j_4£ Ji p :cJlS ?ji $ :'cJi .'j& :cili ?ji ji :cJl .jfcj jjf :cJli ?Jji J_£j 

^ aLi J^ ill JjL'j JU : JU o^ J '^ ^ki ^i j^Ir e i^I!i ^ J3 ^j JJj jiV^ 
b1 Dlj .tUUl jif J ^IlLli j^»3l Oj> : US' j^£J [^ JJki^J Jill olirj^i jii' 01 ^j s '' Biljezi ga i El-Buhari u Suhihu. 387 32. O vrlinama Ebu Bekra es-Siddika, radijellahu anhu. 
cije je ime Abdullah b. Osman, a nadimak Atik 1584 

3912. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan: kaze: Obavijestio nas 
je Abdur-Rezzak; kaze: Nas je obavijestio Es-Sevri prenijevsi od Ebu 
Ishaka, on od Ebu Ahvesa 1585 , a on od Abdullaha 15 ' 6 , koji je kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja nemam pravo 
uzeti nikoga za prijatelja' 587 , a da imam pravo, uzeo bill sebi za 
prijatelja Ibn Ebu Kuhafu 1588 . Vas drug 1589 je Allahov Prijatelj." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1590 ovoj temi preneseni su hadisi i od 
Ebu Seida, Ebu Hurejrea, Ibn Abbasa i Ibn Zubejra. 

3913. ISPRICAO NAM JE Ibrahim b. Seid el-Dzevheri; kaze: 
Obavijestio nas je Ismail b. Ebu Uvejs prenijevsi od Sulejmana b. Bilala, on 
od Hisama b. Urvea, on od svoga oca, on od Aise, a ona od Omera b. 
Hattaba, koji je kazao: "Ebu Bekr je nas predvodnik, on je najbolji i 
Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, od nas najdrazi." Ovaj 
hadis je sahihun-garibun. 

3914. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Ibrahim ed-Devreki; kaze: 
Obavijestio nas je Ismail b. Ibrahim prenijevsi od El-Dzurejrija , a on od 
Abdullaha b. Sekika, koji je kazao: "Upitao sam Aisu koji je od 
Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba bio najdrazi 
Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem? Ebu Bekr, odgovori 
ona. Rekoh: Ko onda? Omer, odgovori ona. Rekoh: Ko onda? Ebu 
Ubejde b. Dzerrah. Rekoh: A ko onda? Tada je zasutjela, veli on." Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. ]i9 

3915. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Fudajl prenijevsi od Salima b. Ebu Hafse, A'mesa, Abdullaha l5S ' 1 Jcdan od Ebu Bekrovih nadimaka je i Atik (oslobodeni). Neki ucenjaci smatraju da mu 
je ovaj nadimak da!a njegova majka. Posto su je sva djeca koja su rodena prije Ebu Bekra 
pomrla, kad se rodio Ebu Bekr, ona ga odncse do Kjabe i rece: Allahu, ovo je taj koga ces Ti 
osloboditi od smrti. Neki, pak. ucenjaci smatraju da je Ebu Bekr dobio ovaj nadimak onda 
kada mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, saopcio radosnu vijcst da ga je 
Allah oslobodio od Vatre. 
1585 Ebu Ahves Avf b. Malik el-Dzusemi. 
I5S6 Abdullah b. Mes'ud. 

1587 Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nije bilo dopusteno da nekoga posebno 
izdvoji izmcdu ostalih ashaba sa kirn bi prijatcljevao. On se morao odnositi prema svim 
ashabima podjednako. 

1588 Tj. Ebu Bekra es-Siddika Cije je puno ime Ebu Bekr Abdullah b. Osman Ebu Kuhafe es- 
Siddik Atik el-Kuresi el-Hasimi el-Mckki. 

1589 Tj. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 
1: "'" Biljeze ga i Muslim u Sahilm i Ibn Madze u Sunemt. 

1591 Seid b. Ijas el-Dzurejri. 

1592 Biljezi ga i Ibn Madze u Sunenu. 

388 b. Suhbana, Ibn Ebu Lejla i Kesira cn-Nevaa 1593 , svi oni od Atijjea 1594 , a on 
od Ebu Seida, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc 
sellem, rekao: "One §to su na visokim deredzama gledat ce oni sto su 
ispod njih kao sto vi gledate u zvijezdu Danicu koja se pojavi na 
nebeskom svodu. Ebu Bekr i Omer ce biti od njih i uzivat ce u 
blagodatima 1595 ." Ovaj hadis je hasenun. 1596 Prenesen je sa vise seneda od 
Atijjea, a on od Ebu Seida. 

«U* ub .rr 

I — Ur3 «>J : J^* \*°ji <-r a * m p-^J ^ ^ J^ ^ Jj"-"j v\ ',*J 'Je- J^J>\ ,J ,^*l ji- J^s- 
0_^~u- Ui ;lbj «dp aAJi ^jL. ^iJl Li£J*f Jia .j£ ^1 ^io : jli .J'_, tli) jl^li 

jL_a3 .^JLl-j <lAp *JJl J-s aJUi Jj-m, Jli Ly J^UpI j^' J* 1 ^^ : J^ -*0 frl ^ fe~^ *0 
jil •£■! ^Ull 'ja U :j*L/> Alii aJJi JLe aJJi Jj_jj J lis .tfJljilj UiGL ibaii j; :j£j jjl 

' * > j I s -'* ■" 'i i ' ' " ' < " 

I — SlsO l __it j|t ClJ&lU UU^- IJipw* cJS' j]} ■'&** ^ ^ y aJl i &Wj isZnLe i Ul)l 

. Jji JJ£ ji^C* at) .1$ '} j£i ,oi£j t&J) ij j£l) .UJ^ 

j— ; . ' .J' ^ ^Jir j»JLj aIAp aJJi Jl^ <dll J_^-3 ^' :^jJ^l V- >dl 'y=- J£* Ji £* 'J* 
Jl — as .alup U 'j&-ti JjIc U jjj tli U UJjJl oysj [y ii'jj ji jj il)l s^- iIlp 01 : Jlii 

j a) "J Ul Iup \j> jLj tCi li iL'jJl syij j^ iijj Ol ^JJ Jill t'JZ- -LP ^p <dil Jjl>j ^u 1593 Kesir b. Ismail, ili b. Nafi' cn-Nevai Ebu Ismail ct-Tcjmi cl-Kufl slab je prenosilac 
hadisa. Pripadao jc sestoj gcneraciji. 

594 Atijje b. Seid b. Dzunadc cl-Avfi el-Dzedeli Ebu Hasan el-Kufi iskren jc prenosilac 
hadisa s tim sto je prilikom prenosenja hadisa puno grijesio. Pripadao je trecoj generaciji. 
Bio je Siija i sklon tcdlisu. 
95 Ebu Bekr i Omer ce biti od onih Sto ce biti na visokim deredzama. 
Biljeze ga i Ebu Davud i Ibn Madzc u Sunenima. 

389 33. O istoj temi 

3916. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Abdul-Melik b. Ebu 
Sevarib; kaze: Obavijestio nas je Ebu Avane prenijevSi od Abdul-Melika b. 
Umejra, on od Ibn Ebu Muallaa, a on od svoga oca: "Jcdnog dana Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dried govor rece: Allah je jcdnom 
covjeku ponudio mogucnost da bira izmedu toga da na ovome svijetu 
zivi koliko hoce i na njemu jede sta hoce i susreta sa svojim Gospodarem 
pa je odabrao susret sa svojim Gospodarem. (Kad to cu), veil Ebu 
Mualla, Ebu Bekr zaplaka. Vjerovjesnikovi ashabi rekose: Zar vam nije 
cudo sto ovaj sejh place zbog toga §to je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, spomenuo nekog dobrog covjeka kome je njegov 
Gospodar ponudio mogucnost izbora izmedu ovoga svijeta i susreta sa 
njegovim Gospodarem, i koji je odabrao susret sa svojim Gospodarem? 
Ebu Bekr je, veli on, najbolje shvatio sta je kazao Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr rece: Mi smo u zamjenu za tebe 
spremni zrtvovati i svoje roditelje i svoje imetke, a Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: Niko nam nije odaniji drug i za nas 
spremniji vise zrtvovati od Ibn Ebu Kuhafe. Da mi je dopusteno da 
nekoga uzmem za prijatelja, ja bih Ibn Ebu Kuhafu uzeo za prijatelja, 
nego mi je samo dopusteno da (vas) volim i smatram bracom po vjeri. 
Ovo je ponovio dva ili tri puta. Vas drug 1597 je Allahov prijatelj." O ovoj 
temi prenesen je hadis i od Ebu Scida. Ovaj hadis je hasenun-garibun. 
Prenesen je od Ebu Avane, a on od Abdul-Melika b. Umejra i sa drugim 
senedima. Einenne ilejna znaci emenne alejna. 

3917. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Hasan 1599 ; kaze: Obavijestio nas 
je Abdullah b. Mesleme prenijevsi od Malika b. Enesa, on od Ebu Nadra , 
on od Ubejda b. Hunejna"' 01 , a on od Ebu Seida cl-Hudrija: "Jednog dana . i. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 
1598 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel i Ebu Ja'la u Musnedima. 
IMS Ahmed b. Hasan b. Hunejdib et-Tirmizi. 
"'"" Ebu Nadr Salim b. Ebu Uracjje. 

' Ubejd b. Hunejn Ebu Abdullah el-Medeni pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je 
trecoj generaciji. Spada medu one prenosioce koji su prenijeli malo hadisa. 

390 je Ailahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo na number 16 " 2 i 
rekao: Jednom robu je Allah ponudio da bira izmedu toga da mu od 
ovosvjetskih blagodati da sto hoce i onoga sto je kod Njega pa je rob 
izabrao ono sto je kod Njega. (Cuvsi to), Ebu Bekr rece: Spremni smo u 
zamjenu za tebe, Ailahov Poslanice, zrtvovati naSe oceve i nase majke. 
Mi se zacudismo. Ljudi povikase: Pogledajte ovog sejha, Ailahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas obavijesti da je Allah nekom 
robu ponudio mogucnost da bira izmedu toga da mu od blagodati ovog 
svijeta da sto zeli i onoga sto je kod Allaha, a on veli: Spremni smo u 
zamjenu za tebe zrtvovati i svoje oceve i svojc majke. Taj kome je Allah 
ponudio mogucnost izbora bio je, ustvari, Ailahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, a Ebu Bekr je to od nas najbolje shvatio. Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, (tada) rece: Niko mi nije odaniji drug i za 
mene spremniji vise zrtvovati od Ebu Bekra. Da mi je dopusteno da sebi 
uzmcm prijatelja, ja bih za prijatelja uzeo Ebu Bekra, nego mi je samo 
dopusteno da (vas) smatram bracom u islamu. Zato, neka se zatvore sva 
vratasca u dzamiji, samo neka ostanu vratasca Ebu Bekrova 160j ." Ovaj 
hadis je hasenun-sahih. 

'■**£■ y- '*}** J* '^ji/^ jj^' S<" '^j^' ^'j^ i/j^ 1 cr-*^ '<£ J* ^" -f ^ a 

J 5j J] aj uIlp oi-tl U :'^\ & 41I Jk 4il J_^j Jli : Jii s£* J '£ «J 'y- ^jtfl 

LJ. Ja_J Js-\ JU Jik U^ .iiCail 'fji l# rtili AJl^J lib b r alp iS 'jli .£ bl U£ U St^lS" 

.i—li\ JJ£ 'ffe-C? DJj lif .iLlst £> bl &J&fiI LU£- liAsi cJT ^ .jjy ^f JU .ii' 

■ - * <* * 

. . > . tx. { 1602 U hadisu koji biljezi El-Buhari u Sahihu stoji: "Ailahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, se ispeo na mimbcr i sjeo povezane glave kad je bio smrtno bolestan..." U 
Muslimovoj predaji ovog hadisa stoji da se ovo zbilo pet dana prijc nego je Ailahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. preselio na Ahirct. 

1603 Svi su ashabi cije su kuce bile uz dzamiju imali vratasca \z kuca u dzamiju kako bi 
direktno iz kuca mogli ulaziti u dzamiju. Ovom prilikom je Ailahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, naredio da svi zatvore vrata iz kuca u dzamiju, osim Ebu Bekra. On jc ovim 
geslom zelio Ebu Bekru ukazati pocast u odnosu na ostale ashabc. 

i6w gj]j e ^ e g a j Ei-Buhari i Muslim u Sahihihima, 

391 J — s- Js- iL-jJJ>J\ \Jj> iSj^ jUi~- iS'j'j* -j~->- ^-j-1>- IJla .iuu_i j,\ Jc i_jO Jj 

>- • r - ' 

^pfj—Ul tUiH ^J JC *Je %S'j li^jSJ C>jilii :l*1- jj ^«J j^J !ul- Uloi- T^ T ^ 
jU— } «Jp «JJi ^ ^1 li^ L-jI* lIT :Jli Xkii*- j- JA'j>- j> ^j jt- >> jf jj-i ji 

* >*) Js ^ J! j£>j £•& > ol^w ijisi* ;^4 ^li; u ^jil J ^ ? i : jui 

34. O istoj temi 

3918. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hasan el-Kufi: kazc: Obavijestio nas 
je Mahbub b. Mihriz el-Kavariri ' prenijevsi od Davuda b. Jczida el- 
Evdija, on od svoga oca 1606 , a on od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nicije nam 
dobrocinstvo nije bilo takvo kao Ebu Bekrovo, niti nam je iciji imetak 
bio toliko od koristi kao Ebu Bekrov. Za njegovo dobrocinstvo prema 
nama Allah ce ga nagraditi na Sudnjem danu. Zato, da mi je dopusteno 
da sebi uzmem nekoga za prijatelja, ja bih za prijatelja uzeo Ebu Bekra, 
ali vas drug je prijatelj Allahov." Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun- 
garibun. 1607 

3919. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Sabbah el-Bezzar; kaze: 
Obavijestio nas je Sufjan b. Ujejne prenijevsi od Zaidea' 60S , on od Abdul- 
Melika b. Umejra, on od Rib'ija b. Hirasa, a on od Huzejfea, koji je kazao da 
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Poslije mene se 
ugledajte na Ebu Bekra i Omera!" 

O ovoj temi prenesen je hadis i od Ibn Mes'uda. Ovaj hadis je 
hasenun. Sufjan es-Sevri je ovaj hadis prenio od Abdul-Melika b. Umejra, on 1605 Mahbub b. Mihriz el-Kavariri et-Tejmi el-Attar Ebu Mihriz el-Kufi bio je blag u 
prenosenju hadisa. Pripadao je devetoj generaciji. 1606 Jezida b, Abdur-Rahmana b. Esveda. 

1607 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Madze u Sunenu. 1608 Zaide b. Kudame. 392 od Rib'ijova sticenika, on od Rib'ija, on od Huzejfea, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem. 

3920. ISPRICALI SU NAM Ahmed b. Mcni' i drugi i kazali: 
Obavijestio nas je Sufjan b. Ujcjnc prenijevsi od Abdul-Melika b. Umcjra 
slicno prethodnom hadisu. 

Sufjan b. Ujejne je cinio tedlis prenoseci ovaj hadis. Nekad ga je 
spominjao od Zaidea, a on od Abdul-Melika b. Umejra, a nekad u njegovu 
senedu ne bi uopce spominjao Zaidea. Ibrahim b. Sa'd je ovaj hadis prenio 
od Sufjana es-Sevrija, on od Abdul-Melika b. Umejra, on od Hilala, 
Rib'ijeva sticenika, on od Rib'ija, on od Huzejfea, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis je takoder i drugim senedima prenesen 
od Rib'ija, on od Huzejfea, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

3921. ISPRICAO NAM JE Seid b. Jahja b. Seid el-Emevi; kaze: 
Obavijestio nas je Veki' prenijevsi od Salima Ebul-A'laa el-Muradija 1609 , on 
od Amra b. Herema 1610 , on od Rib'ija b. Hirasa, a on od Huzejfea, koji je 
kazao: "Jednom prilikom smo sjedili kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem, pa je rekao: Ja ne znam koliko cu jos ostati medu vania, zato 
se od onih koji ce ostati poslije menc ugledajte! - i pokaza (rukom) na 
Ebu Bekra i Omera." 

«U» Ob .To 

i * ,+ a * t a i i, - I -' ' i, P * * * * ' |*h ,*-*» f • * * • ^ I* ■•■*** m a w w 

j — \ ^ — LP J* (-SAP 1 j* s>- J ^ -U>«-« j> JJy\ U^> J***- j> ^Js- UjOj- TH T t 

a -• J ., - * - B S t * • * 

J J '* 'J, . > i' t & *- ' I i - ' * » ' ,' J ,- * - ? . ,*. ' B * ' - ,*- 

^J ( _kj ■> .tiuJjiJI -3 QU> ..'^2 Or 3 *^' -U^» 'rf JL-J *J» » .Or aJi '-LA '^* v J -£ <i^J_L>- U-A 

* j& jo A 'J* ^ Ji ■**$ & ^ 1-* ^ > ^--^ & 

» - * ,' - f !« ' > ' « ' S * J ■ » f * »*-"li . ss I, ' fl - 1 ' * 1, ,' I s * ^ rt - — 

\'jL-L, OlL_a :>-—i'j ^ ^ti |X-'j 4^ -^J' ^ «X)1 J^j Jli :Jli ^f ^ «l3 OpjJl l-W> ^ Vij* ilr**" ^-i- 1 ^" '" r "' Ebul-A'la Salim b. Abdul-Valiid el-Muradi el-En'umi cl-Kufi prcnosilac je hadisa koji. 

po misljenju hadiskih ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao jc Sestoj gencraciji. Bio jc 

siija. 

"'"' Ami" b. Herein el-Ezdi el-Basri pouzdan je prcnosilac hadisa. Pripadao je trecoj 

gencraciji. 

393 > &ii jit jj*r i'aL » ^ j|l : jb .x.) <£ «Iii jfc. ^i ^ ^ > o ,GJ ^ 

* J^ u; tj^$j u .cftL.^lij i^3i list u ^u'ij ^(ji 

35. O istoj temi 

3922. ISPRICAO NAM JE Ali b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Velid b. Muhammedel-Muvekari ' prenijevsi od Ez-Zuhrija, on od Alija b. 
Husejna 16 z , a on od Alije b. Ebu Taliba, koji je kazao: "Bio sam sa 
Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kad se pomolise Ebu 
Bekr i Omer. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Ova 
dvojica ce biti predvodnici svih punoljetnih stanovnika Dzenneta, prvih 
i posljednjih, osim vjerovjesnika i poslanika. Ne obavjestavaj ih o 
ovome, Alija 1613 !" Ovaj badis je sa ovim senedom garibun. ' Velid b. 
Muhammed el-Muvekari je slab prenosilac hadisa. Ovaj hadisje prenesen i 
sa drugim senedom od Alije. O ovoj temi preneseni su hadisi i od Enesa i Ibn 
Abbasa. 

2923. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Sabbah el-Bezzar; kaze: 
Obavijestio nas je Muhammed b. Kesir' 61 " prenijevsi od El-Evzaija, on od 
Katadea, a on od Enesa, koji je kazao: "Rekao je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, za Ebu Bekra i Omera: Ova dvojica ce biti 
predvodnici svih punoljetnih stanovnika Dzenneta od prvih i 
posljednjih, osim vjerovjesnika i poslanika. Ne obavjestavaj ih (o 
ovome), Alija!" Ovaj hadisje sa ovim senedom hascnun-garibun. 16 "' 

3924. ISPRICAO NAM JE Jakub b. Ibrahim ed-Devreki; kaze: 
Obavijestio nas je Sufjan b. Ujejne i kazao: Spomenuo ga je Davud 1617 od 
Sa'bija, on od Harisa , on od Alije, a on da je Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rckao: "Ebu Bekr i Omer ce biti poglavari svim 
punoljetnim stanovnicima Dzenneta, prvim i posljednjim, osim 
vjerovjesnicima i poslanicima. Ne obavjestavaj ih (o ovome), Alija!" " Velid b. Muhammed el-Muvekari Ebu Bisr el-Belkavi, sticenik plemcna Benu Umcjjc, 
prenosilac je hadisa koga su hadiski ucenjaci odbacili. Pripadao je osmoj generaciji. Ali b. Husejn poznai kao Zejnul-abidin. 1612 

"' ' (J Ibn Madzinoj predaji stoji: "Ne obavjestavaj ih (o ovome) Alija dok su zivi!" 
u Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Madzc u Sunenu, 
'" Muhammed b. Kesir es-Sekafi es-San'ani, 

"' Biljczc ga i Ebu Ja'la u Musnedu i Dija cl-Makdesi u djelu El-Muhtare, 
lavud b. Ebu Hind. 

; " ' Haris b. Abdullah el-AVer. 

394 --". : f • ■ * »-' Ti --"'., :■ ■' f I,- J ■ i--' ,---> f ' -. ft. - 4 ,4?' — - - . 

?US* i_^U* c-Ul ?l£J ji Jji oUl .U ^Lll j*-i c-U'f :_£; Ji Jli :Jli -l*L ,J V* 

?*' *• '\i- 'ii- -- '. : f ' ' * "* ti ' i"\ • ' • "■ *' c'" - "* ' ,'■' 


o" _j_,*Jl ^ -_w ji- ^fJ^> j,, j**-j* -Lp li^l jLio ^ .u^. jJJJij b-b- T S Y % 

^vlal LiJsj . ,Xjw ^jI jp 4-S ^TJj IJj iliSuj tyv 'jiJi J>S y) Ju : Jli I'J^ ^jl ^i- 

36. O istoj temi 

3925. ISPRICAO NAM .IE Ebu Scid el-Esedzdz; kaze: Obavijcstio nas 
je Ukbe b. Halid; kaze: Nas je obavijcstio Su'be prenijevsi od El-Dzurejrija. 
on od Ebu Nadrea, a on od Ebu Seida el-Hudrija, koji je kazao da je Ebu 
Bekr rekao: "Zar ja nemam najvece pravo na njega (hilafet)? Zar ja 
nisam taj koji je prvi primio islam? Zar nisam uradio tako? Zar nisam 
ucinio tako?" 

Neki su ovaj Iiadis prenijeli od Su'bea, on od El-Dzurejrija, a on od 
Ebu Nadea, koji je kazao daje Ebu Bekr rekao, i ovo je vjerodostojnijc. 

3926. TAKO NAM JE ISPRICAO Muhammed b. Bessar; kaze: 
Obavijestio nas je Abdur-Rahman b. Mehdi prenijevsi od Su'bea, on od El- 
Dzurejrija, a on od Ebu Nadrea. koji je kazao da je Ebu Bekr rekao, 
spomenuo je po znacenju sliSan hadis, ali u njegovu senedu nije 
spomenuo; od Ebu Seida, i ovo je pouzdanije. 

iSJ> ub TV 

:^J '^ ^ 'J. ^ 'J, ^i U>' sjb 3 tf>f 0U> 'J, ip- £a>. t^tv 395 37. O istoj temi 

3927. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Davud 1619 ; kaze: Nas je obavijestio Hakem b. Atijje 1620 prenijevsi od 
Sabita, a on od Enesa: "Jednog dana je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, izisao medu svoje ashabe, muhadzire i ensarije, medu kojima 
bijahu i Ebu Bekr i Omer. Niko od njih ne pogleda prema njemu osim 
Ebu Bekra i Omera. Njih dvojica ga gledase, a i on gleda u njih dvojicu. 
Njih dvojica mu se osmijehnuse, a i on se osmijehnu njima dvojici 6 '." 
Ovaj hadis je garibun. 1622 Poznat nam je samo preko Hakcma b. Atijjea, a o 
Hakemu b. Atijjeu su neki ucenjaci polemisali. 

«Ua <— >b TA 

JjxL. iJl Ji-J i ?y, Cj\} r^ jt-L-'j *s^* *^' \J~* ^ J J"" 1 J ^ 'j^ j^ 1 j* £*^' 0* "^* 

»'y_ iUu 1-iijs : Jlij U^j-bl Ji^T ^ij ,<dU,_i ^ ^-llij k~*J j& UiiH, ^i-j j& jj}j 

'■j. Cijl vi-iJjJl iJii t£_;_, oij .ijjjil: «j»Jj* wP ~J 5-«i-~« ^j -lit-'j ■•- r ~lj& ^H<i»- IJi .4iGl!l 

,. . . .- , , . . . i , * * -s-' * J - < .J 38. O istoj temi 

3928. ISPRICAO NAM JE Omer b. Ismail b. Mudzalid b. Seid; kaze: 
Ispricao nam je Seid b. Mesleme 1623 prenijevsi od Ismaila b. Umejjea 1624 , on 1619 Ebu Davud et-Tajalisi. 

'" : " Hakem b. Atijje el-Ajsi el-Basri iskren je prcnosilac hadisa, ali je bio sklon previdima. 

Pripadaojesedmoj generaciji. 

16:1 Ovaj hadis je jos jedan od dokaza da su Ebu Bekr i Omer spadali medu one ashabe koji 

su najvise voljeli Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Svaki su moment koristili 

da gledaju u njegovo mubarck lice i od srece i zadovoljsiva Sto ga vide su mu se smijesili, a 

i on se smijesio njima. 

"'" Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

Seid b. Mesleme b. Hisam b. Abdul-Melik b. Mervan slab je prenosilac hadisa. Pripadao 
je osmoj generaciji, 

396 od Nafi'a, a on od Ibn Omera: "Jednog dana Allahov Poslanik, sallallahu 
alcjhi ve sellem, izide iz kuce i sa Ebu Bekrom i Omcrom ude u dzamiju. 
Jedan mu bijase sa njegove desne, a drugi sa njegove lijeve strane. On ih 
uze za ruke i rece: Ovako cemo biti prozivljeni na Sudnjcm danu!" 

Ovaj hadis je garibun. Seid b. Mesleme, po misljenju hadiskih 
ucenjaka, nije jak. Ovaj hadis je takoder prenesen i drugim senedom od 
Nafi'a, a on od Ibn Omera. 

3929. ISPRICAO NAM JE Jusuf b. Musa el-Kattan el-Bagdadi; kaze: 
Obavijestio nas je Malik b. Ismail"' 16 prenijevsi od Mensura b. Ebu Esveda, 
koji je kazao: Ispricao mi je Kesir Ebu Ismail 1627 prenijevsi od Dzumej'a b. 
Umejra et-Tejinija 162 *, a on od Ibn Omera da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao Ebu Bekru: "Ti ces biti sa mnom na Havdu (Vrelu) 
kao §to si bio sa mnom i u pecini." Ovaj hadis je hascnun-garibun-sahihun. 

i *LL !l oU a : J\ as f^'i £>. fy tS'j fX^'j Q* aJJ' Jj> «UJl Jj~0 ^' : ---' ? ^ J 1 . ■^ 

* - - # 

,. III ijLu LI ^Jali- 'J_ 4l)l oli-j . t jL-Li ^_>.b- lii .j^Lc- jj aLi -Li- 'Je k_^Dl jjj -LjaJlj 

39. O istoj temi 

3930. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Ibn Ebu 
Fudejk prenijevsi od Abdul-Aziza b. Muttaliba, on od svoga oca 1 29 , on od 
njagova djeda, a on od Abdullaha b. Hantaba 1630 : "Jednom prilikom je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ugledavsi Ebu Bekra i Omera, 
kazao: "Ova dvojica su (za muslimane i vjeru) 1631 kao sluh i vid (za 
covjeka)." "' 2 ' 1 Ismail b. Umejje b. Amr b. Seid el-Emevi. 

"'" 5 Biljczi ga i Ibn Madze u Sunenu. 

' fi:6 Malik b. Ismail Ebu Gasan el-Hindi. 

'"* 7 Ebu Ismail Kesir b. Ismail en-Nevai. 

1628 Dzumej' b. Umejr et-Tejmi Ebu Esvcd el-Kufi iskrenje prcnosilac hadisa, ali je prilikom 

prenosenja hadisa grijcsio. Pripadao je trccoj gcneraciji. Bio je sklon siizmu. 

t629 Muttaliba b. Abdullaha b. Hantaba. 

I6 "'° Abdullah b. Hantab b. Haris b. Ubejd b. Omcr b. Mahzum je osoba u pogledu kojc sc 

razilaze islamski uccnjaci. Ncki smatraju da je on ashab, dok drugi smatraju da on nije 

zatckao Allahova Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. 

"' 3I Es-Sujuti u EI-Dzamius-sagiru navodi hadis u kome stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu 

alejhi ve sellem, rekao: "Ebu Bekr i Omcr su za mene kao sto su sluh i vid za glavu." 

397 O ovoj temi prenesen je hadis i od Abdul laha b. Amra. Ovaj hadis je 
mursel posto Abdullah b. Hantab nije zatekao Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem. 

<Ua cJb . t * 
^Sy Ui Ijjrf ;Jli *-Ll-j O-* "JJ' .J-* fjH' C>T S-iilp ^i- <uj! ji- ejjP y »li-s V r^ v 

piixdi ^ 'j&\ ^ftij jj iiiiai ^ iSi _^; rf jj Jji jjl/, 1; .&& tjui .^iliu [pd* 

A^aiitJ ciij :X£jt* cili ..j-Ulb J',ff;U jiy lit Ij^i :JUS cJlS .,_wUJb J^fl-'Ji ^i y>li 

' * * * t 

ciiis .j-i3ij J.X.U }ii y(i *t£ji ^ ^.\3i g>LS jJ ££•& f^ 6, j&J $ 01 Ji ^ 

Jf) .~U~>^> jLS- oj-ii- lii .1^" '^ v-=~"^ k^ ^ :*-^l*l ~£a&- LJliii .^lilb JlaJiJ 40. O istoj temi 

3931. ISPRICAO NAM JE Ebu Musa Ishak b. Musa el-Ensari; kaze: 
Obavijestio nas je Ma'n b. Isa; kaze: Nas je obavijestio Malik b. Enes 
prenijevsi od Hisama b. Urvea, on od svoga oca, a on od Aise da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Recite Ebu Bekru neka 
(kao imam) klanja ljudima. 1632 Aisa ce na to: Allahov Poslanice, kada 
Ebu Bekr stane na tvoje mjesto, ljudi ga nece cuti od placa 1633 , ncgo 
naredi Omeru neka klanja ljudima. On ponovo, veli ona, rece: Recite 
Ebu Bekru neka klanja ljudima! Ja, veli Aisa. rekoh Hafsi: Reci mu ti 
kad Ebu Bekr stane na tvoje mjesto, ljudi ga nece cuti od placa, nego 
naredi Omeru da klanja ljudima! Hafsa to uradi, a Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem. rece: Vi ste poput onih sto su pokusale zavesti 
Jusufa 1634 ! Recite Ebu Bekru neka klanja ljudima. Tad Hafsa rece Aisi: 
Nisam dobro uradila Sto sam te poslusala." 1632 U hadisu koji biljezi El-Buhari u Sahihu stoji: "Kad je Allahov Poslanik. sallallahu 
alejhi ve sellem, bio smrtno bolestan, posto nastupi vrijeme namaza i bi prouccn ezan, 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ne mogavsi da klanja, rece: Recite Ebu Bekru 
neka mjesto mene klanja kao imam ljudima!" 

1633 Tj. kad Ebu Bekr stane na tvoje mjesto i pocne ucili u namazu, imajuci u vidu koliko tc 
voli i da je puno zalovit. on ce zajecati tako da ga ljudi od jecanja nece cuti. 

1634 Vi ste poput onih zena koje su pokusale zavesti Jusufa. a.s, jedno mislite, a drugo 
govorite. Naime, Aisa sc bojala da, kad ljudi vide da Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 

398 Ovaj hadis je hasenun-sahihun. O ovoj temi preneseni su hadisi i od 
Abdullaha b. Mes'uda, Ebu Musaa, Ibn Abbasa i Salima b. Ubejda. 


j, o^ j — j ,^-jP 'jc- p£J j 0*»-l \!ij>-\ ^jij^Jl j*^~'J^ -^ Ji s^" ^*- .fSVY 

* V-i> 0~^ ^-^ '•& *j£ r*4* Ji &' jN J? (►&» 

41. O istoj temi 

3932. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Abdur-Rahman cl-Kufi: kaze; 
Obavijcstio nasje Ahmed b. Besir prenijevsi od Isaa b. Mejmuna el-Ensarija, 
on od Kasima b. Muhammeda ' 6 , a on od Aise, koja jc kazala da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije pozeljno da Ijudima 
medu kojima je Ebu Bekr neko drugi klanja kao imam." 1637 Ovaj hadis 
jegaribun. 1638 

.«LUfl_Jl uiU j* ^P-i SLUaJl J*i [y OlS' 'j*£ .^- 10* 4AJl 0> U 4-kJl ^ £AjJ Jjl J„i» sellem, nema i da je Ebu Bckr stao na njegovo umjesto. nc napadnu Ebu Bckra to jc zbog 
toga trazila da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. naredi Omcru da mjesto njega 
klanja Ijudima po5to jc Omer bio snazniji i izdrzljiviji od Ebu Bekra ic ce lakse podnijeii 
napade i uvredc. a nije to trazila iz bojazni ce ce Ebu Bekr zaplakati i da ljudi od placa ncce 
moci da ga cuju kada budc ucio Kur'an u namazu. 

3:1 Biljeze ga i Malik b. Enes u Muvattau, El-Buhari u Sahihu i En-Nesai u Sunenu. 
I63 '' Kasim b. Muhammed b. Ebu Bekr es-Siddik jc unuk Ebu Bekrov. 

1637 Ovaj hadis spada u one hadise iz kojih se da vidjeti da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, kad jc u pitanju vjcra dao prednost Ebu Bekru nad svim ostalim ashabima. 
Logicno je da to ukazuje da mu treba dati prednost i pri izboru halite nakon 
Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, preseljenja na ahiret, sto je kasnije i ufiinjeno. 

1638 Ovaj hadis je hasenun-ligajrihi. Naime. on je u osnovi, kao sto veli Ed-Darekutni, slab 
hadis, ali je dosao u toliko prcdaja da ga one uzdizu na stepen hasen hadisa. Osim toga, 
njegov smisao ima potpom i u vjcrodostojnim hadisima. Nekc od njih smo prije ovoga 
hadisa spomenuli. 

399 * -* - - - - ". 
^_J Jli* if£&f jk'> 'J, jiflili if^-f ^ftidt jijii *iii -4^ v; jjjis i£t£ .r'm 

'r 'r' :Jl3 .^jj a^P o) J>y l? (J^i f j3i ^~^i ^ 1^-^* i-Ui J* 1 / .iJJ^aij ji lL/j 

42. O istoj temi 

3933. ISPRICAO NAM JE Ishak b. Musa el-Ensari; kaze: Obavijestio 
nas je Ma'n; kaze: Nas je obavijestio Malik b. Enes prenijcvsi od Ez-Zuhrija, 
on od Humejda b. Abdui'-Rahmana l6j ' ; , a on od Ebu Hurejrea. da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ko (od jednc vrste imovine) 
podijeli dva komada 164 " na Allahovu Putu bit ce pozvan u Dzennet 1641 : O 
robe Allahov, evo tvoga dobra! Ko bude od onih koji su redovno namaz 
obavljali bit ce pozvan na kapiju namaza; ko bude od onih koji su se 
borili na Allahovu Putu, bit ce pozvan na kapiju dzihada; ko bude od 
onih koji su dijelili zekjat, bit ce pozvan na kapiju zekjata (milostinjc); 
ko bude od onih koji su redovno postili, bit ce pozvan na kapiju posta, 
Er-Rejjan. Ebu Bekr ce na to: Ti si mi umjesto oca i majke, (Allahov 
Poslanice), ovo i nije toliko bitno za onoga koji bude pozvan na bilo koju 
od tih kapija, ali da li ce biti onih koji ce biti pozvani na sve kapije? On 16 Humejd b. Abdur-Rahman b. Avf ez-Zuhri el-Medeni. 

IMU Kao napr. da od kamila da dvije kamile, od brava dva brava ili od dirhema dva dirhcma 

ili od dinara dva dinara, 

1641 U El-Buharijcvoj prcdaji ovog hadisa stoji: "...bitce pozvan na jednu od dzcnnetskih kapija." 400 refer Ho£e, i ja zelim da ti budes jedan od njih." 1642 Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun. 1643 

3934. ISPRICAO NAM JE Harun b. Abdullah el-Bezzaz el-Bagdadi; 
kaze: Obavijestio nas je Fadl b. Dukejn; kaze: Nas je obavijestio Hisam b. 
Sa'd prenijevsi od Zejda b. Eslema, a on od svoga oca, koji je kazao: Cuo 
sam Omera b. Hattaba kada kaze: "Jednom prilikom nam Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredi da (od imovine) damo u 
dobrotvorne svrhe. Ja sam tada imao veliki imetak. Rekoh (u sebi): E, 
danas cu preteci Ebu Bekra koga do tada nisam nikad uspio preteci. Ja 
tad (u dobrotvorne svrhe) dadoh polovinu svoje ukupne imovine. Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me upita: A sta si ostavio svojoj 
porodici? Rekoh: Ostavio sam im isto toliko. Tad dodc Ebu Bekr (i u 
dobrotvorne svre) dade sve sto je imao. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, ga upita: Ebu Bekre sta si ostavio svojoj porodici? a on rece: 
Ostavio sam im Allaha i Njegova Poslanika. Rekoh: (Eto vidite), nikada 
ga, ni u Cemu, necu preteci!" Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1644 

«U> ^b .it 

A 111 ^Jlfi dJJl J_^>J 'C-ii i\Jl>\ d'\ \Vjft\ -jJai J; J^r 4bj jl j^xki Ji JS^- 'Ji xS^ j' ^ 

43. O istoj temi 

3935. ISPRICAO NAM JE Abd b. Humejd; kaze: Obavijestio me je 
Jakub b. Ibrahim b. Sa'd; kaze: Nas je obavijestio moj otac prenijevsi od 
svoga oca 1643 , koji je kazao: Obavijestio me je Muhammed b. Dzubejr b. 
Mut'am da ga je obavijestio njegov otac Dzubejr b. Mut'am: "Dosla je neka 
zena Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i sa njim o nec'em Abdur-Rahman cl-Mubarekfori kaze: Poznato je da Dzennct ima osani kapija. Za svaku 
od tcmeljnih duznosti islama odredena je po jedna. Na svaku od njih ce biti pozivani oni koji 
su obavljali tu duznost. U ovom hadisu su spomenute cetiri. Bez sumnje, postoji i kapija na 
koju ce biti pozvani oni koji su hadzdz obavili. Sto se tice preostalc tri, od njih su dvije 
kapije na koje ce uci oni koji srdzbu savladuju i koji prastaju ljudima." Neki kazu da je osma 
ona na koju ce uci oni koji su se iskreno na Allaha oslanjali, dok neki tvrdc da ce na osmu 
kapiju uci oni koji su puno zikr Cinili, itd. 
IM Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima i En-Nesai u Sunenu. 

Biljczi ga i Ebu Davud u Sunenu. 
1645 Sa'da b. Ibrahima. 

401 razgovarala. On joj naredi da ponovo dode k njemu (ukoliko to svoje 
pravo ne ostvari). Ona ce na to: A ako tebe ne nadem? On rece: Ako ne 
nades mene, onda dodi kod Ebu Bekra!" 1646 Ovaj hadis jc sahihun. 1647 

oub .it 

*->J*S J* "^'J J* J^-^! ^ J^"*-*^ £ji f-^Vl "j^ -W>- ^jJ -A^j>«_* UjO^- Tlr" 

ljUI J. .£j ^i iJU ill i^ljjul ICj y>i j^Lij iQp <d!i ^^ ^Ui ji :£iSl£ 'Je i'/^- 'Jt- 

44. O istoj temi 

3936. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Humejd l64s ; kaze: 
Obavijestio nas je Ibrahim b. Muhtar 1649 prenijevsi od Ishaka b. Rasida, on 
od Ez-Zuhrija, on od Urvea, a on od Aise: "Naredio je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, zatvaranje svih vrata, osim Ebu Bekrovih." O 

ovoj temi prenesen je hadis i od Ebu Seida. Ovaj hadis sa ovim senedom je 
garibun. 

«U« ^U .to 

'ja aJJi j~* cJI :Jlis IL-j <Q* ^ i^-* ^ Jj~0 ^ J« j^J $ £>< :«2tf& j* ikUa 
l-_^> ^i Jlij -j^ '-S- vLjJ^JI l-ii ^-f-ai) tj'/j) ■■-rij t - ^i-j-ij- '-li .U~P lj*— 1 ■^•Js* J^' 

.I ^i A^i 'Ji> J>£Jdt J ^ JllX- 'J> oJf lT^-1 ki'Ul -l>J- S\ l3o». T^VA 

a « o tt t * i - * s' " *. * * t ' ' ' ' * j > ° 1646 Ovaj nam hadis ukazuje na vrijednost Ebu Bekrovu. Takoder nam ukazuje da jc Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ipak, na izvjestan nacin sugerisao da, nakon njegova 
preseljenja na ahiret, za halifu trcba izabrati Ebu Bekra. 
! " 17 Biljezc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

IM8 Muhammed b. Humejd b. Hajjan er-Razi je kao prenosilac slab, ali je bio vcliki 
poznavalac hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. Ibn Mein je o njemu povoljno mislio. 
'* 4 ' Ibrahim b. Muhtar et-Tejmi Ebu Ismail er-Razi iskren je prenosilac hadisa, ali jc lo§e 
pamtio. Pripadao je scdmoj generaciji. 

402 4 III J—^> Jli Jji-3 JtfJ .<i#Jj ci£ UJi iJ^J ji>f jj citi ij 5>; C^STj J^rj &£ 

. jjiijj j»jflil ,J Ua \j>j :<ui~.i y\ JlS . t**j _^j jj'j itf liJJJj oliT :*iljj aIIp c_.a^- 45. O istoj temi 

3937. ISPRICAO NAM JE El-Ensari; kaze: Obavijestio nas je 
Ma'n 1650 ; kaze: Nas je obavijestio Ishak b. Jahja b. Talha 1631 prenijevsi od 
svoga amidze Ishaka b. Talhe 1652 , a on od Aise: "Jednoni prilkom Ebu 
Bekr ude kod Allahova Poslanik, sallallahu alejhi ve scllem, a on mu 
rece: Ti si onaj koga je Allah oslobodio od Vatre! Taj dan on je dobio 
nadimak Atik (oslobodeni)." Ovaj hadis je garibun. Neki su ovaj hadis 
prenijeli od Ma'na, koji je kazao: od Musaa b. Talhe, od Aise. 

3938. ISPRICAO NAM JE Ebu Seid el-Esedzdz; kaze: Obavijestio nas 
je Teiid b. Sulejman 16 " 5 prenijevsi od Ebu Dzihafa, on od Atijjea 1654 , a on od 
Ebu Seida el-Hudrija, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rekao: "Svaki je vjerovjesnik imao po dva pomagaca od 
stanovnika nebesa i po dva pomagaca od stanovnika Zemlje. Sto se tice 
mojih pomagaca od stanovnika nebesa, to su Dzebrail i Mikail, a sto se 
tice mojih pomagac'a od stanovnika Zemlje, to su Ebu Bekr i Omer." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1633 Ebu Dzehaf se zvao Davud b. Ebu 
Avf. Prenosi se od Sufjana es-Sevrija da je kazao: Obavijestio nas je Ebu 
Dzehaf, on bijase prijatan. 1650 Ma'n b. Isa c!-Kazzaz. 1651 Ishak b. Jahja b. Talha b. Ubejdullah et-Tcjmi slab je prenosilac hadisa. Pripadao je 
petoj gencraciji. 

1652 Ishak b. Talha b. Ubejdullah et-Tejmi prenosilac je hadisa koji, po misljenju hadiskih 
ucenjaka, zadovoljava (makbul). Pripadao je trecoj gencraciji. 

1653 Telid b. Sulejman el-Muharibi el-Kutl el-A'redz slab je prenosilac hadisa. Pripadao je 
osmoj gencraciji. Bioje rafidija. 

I6M Atijjc el-Avfi. 

16:15 Biljezi ga i Hakim u Mustedreku i smatra ga vjerodostojnim hadisom. 

403 3939. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Davud; kaze: Saopcio nam je Su'be prenijevgi od Sa'da b. Ibrahima, 
koji je kazao: Cuo sam Ebu Selemu b. Abdur-Rahmana kada prica od Ebu 
Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Dok je jednom prilikom neki covjek jahao kravu, ona rece: Ja 
nisam stvorena za ovo, ja sam stvorena za oranje 1 5 , a Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: U to vjerujemo i ja, Ebu Bekr i Omer. 
Ebu Seleme kaze: Kad je ovo receno, njih dvojica nisu bili tu prisutni." 

3940. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Su'be, sa ovim 
senedom slicno prethodnom hadisu. Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1657 9 S a 

* <*£s- «QJl ^'j oUa^Jl J> 'j^S- J2X» y\ v_J& . i n 
si-jli- lT^>-i ^jiiiJi j>\s- y\ Uj^t-1 :Uli *i\j ji x^>^j j\juj_ /jj x*j>^ l3jj>- . V^ i \ 

J Pi jU-fW I JL-J j£»j 4* «lil JL "Jjl J_^j 'J 'JS J\ £ A»tf '-j- ^jCaJtll Jjl -L* 'J 

+ * > Jl* 46. Vrline Ebu Hafsa Omera b. Hattaba, radijellahu 

anhu. 

3941. ISPRICALI SU NAM Muhammed b. Bessar i Muhammed b. 
Rati' i kazali: Obavijestio nas je Ebu Amir el-Akadi; kaze: Nas je obavijestio 
Haridze b. Abdullah el-Ensari prenijevgi od Nafi'a, a on od Ibn Omera, da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Allahu, pomozi islam 
jednim od ove dvojice ljudi, koji je Tebi miliji: Ebu Dzehlom Hi 
Omerom b. Hattabom! Rece: Omer mu je, od njih dvojice, ipak bio 
miliji." Ovaj Ibn Omerov hadis je hasenun-sahihun-garibun. 16 8 1656 Govor krava je neuobicajena pojava. To znaci da se ovdje radi mu'dzizi. Na to upucuje 
i cinjenica da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao sta tome misle i Ebu 
Bekr i Omer, koji tada tu nisu bili prisutni. 
u * 7 Biljezc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 
Ifoli Ibn Hiban smatra ovaj hadis sahihom. 

404 j_^» a_Jii jl_£ 'J &p- tf>f ^o^ii y& J if£.f jii; ^ ilk; ii:o- .r* t y 

yjJ* J-^Jl JS* till 01 : Jli jUL.3 4^ -Jli J^ «Li Jji-j of ^i jli ji «M7 Vi g^UA'i 

^-Ji jis jf ^i *j jilj aj ijj'u^ Jai y.f ^oju jjj u :^i ^1 jii _, ji» . Ji} 3^ ocj 

•*~jJl IJ* ££ Vi> £^ lr~^ *t*£- L&J .iX* yfi J* yA u"&1 

47. O istoj temi 

3942. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Amir el-Akadi; kaze: Nas je obavijestio Haridze b. Abdullah el- 
Ensari prenijevsi od Nafi'a, a on od Ibn Omera, da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Allah je ucinio da se istina manifestuje 
na jeziku Omer^j* i u njegovu srcu." 

Nafi' veli da je Ibn Omer rekao: Ne bi se nikad pred ljude postavio 
problem o kome bi ljudi zauzeli stav i o kome bi Omer, ili je kazao: Ibn 
Hattab, dilema kod Haridzea - zauzeo stav, a da ne bi Kur'an potvrdio 
ispravnost Omerova stava. O ovoj temi preneseni su hadisi i od Fadala b. 
Abbasa, Ebu Zerra i Ebu Hurejrea. Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun- 
sahihun-garibun. 1659 

tl» — s* Cj—* «-*>*■ J- j** J" r^ 0* j^i a 1 , u^y- b ^' "-n? y> ^-^ -TMT 
3_JI >J^ jf ^-a J>\ J^r ^t. flLy'l >l $1 : JU £} «fr «W JC. ^Jl of ^ 

'•• * ""*'* ^ e s s - , ,, , + so 

48. O istoj temi 

3943. ISPRICAO NAM JE Ebu Kurejb; kaze: Obavijestio nas je Junus 
b. Bukejr prenijevsi od Nadra Ebu Omera 1660 , on od Ikrimea, a on od Ibn 1660 Ebu Omer Nadr b. Abdur-Rahman el-Hazzaz prenosilac je hadisa koga su hadiski 59 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musneciu. 
Ebu Omer Nadr b. Abdur-Rahman el-Haz: 
uccnjaci odbacili. Pripadao je sestoj generaciji. 

405 Abbasa, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Allahu, 
pomozi islam Ebu Dzehlom b. Hisamom 1661 ili Omerom b. Hattabom!" 
pa je, veli Ibn Abbas, Omer ujutro dosao AHahovu Poslaniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, i primio islam." 

Ovaj hadis je sa ovim senedom garibun.' 662 Neki ucenjaci su 
polemisali o Nadru Ebu Omeru. On je prenosio munker-hadise. 

^(l ^p JlS : Jli J)i o£ J jjli. ^ jjSoUl ^ -uUJ '£ jj^lL]\ J, ^ ^i y\ -p>?)\ 
d XJi J jL>'j cJt*^ JiJi 2Jli cii OJ ClL-i lit :j£ j$ Jiii .aLi Jji.3 i* ^1 ^ li ij&f 

«. .. t + & * «■ * g 

* ftiijjji .J jp wil^l ^Jj .2Jlu SS&] ^JJj .-£-jll i-u [y Uj 

ij__a .iliij 4Lp aJJi ^^jLtf ^iJi L^J ^j jiy bl ^flteJ llsrj j^! & : J^ jiji- jj -^ki 

* «- - '/ '. \ - 49. O istoj temi 

3944. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna; kaze: Obavijestio 
nas je Abdullah b. Davud el-Vasiti Ebu Muhammed' ; kaze: Ispricao mi je 
Ahdur-Rahman, sin moga brata, Muhammeda b. Munkedira, prenijevsi od 
Muhammeda b. Munkedira, a on od Dzabira b. Abdullaha, koji je kazao: 
"Jednom prilikom Omer rece Ebu Bekru: O, najbolji covjece nakon 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Ebu Bekr ce na to: Ti 
tako velis, a ja sam cuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
kada kaze: Sunce nije obasjalo covjeka boljeg od Omera!" 

Ovaj hadis je garibun. 1664 Poznat nam je samo sa ovim senedom koji 
nije toliko cvrst. O ovoj temi prenesen je hadis i od Ebu Derdaa. 1661 Ebu Diehl Amr b. Hisam je zaklcti neprijatelj Allahova Poslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem. Poginuo je na Bedru kao idolopoklonik. 

l ** 2 Bilje^i ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

1663 Abdullah b. Davud el-Vasiti Ebu Muhammed et-Temar slab je prenosilac hadisa. 

Pripadao je develoj generaciji. 

I6M Biljezi ga i Hakim u Musledreku. 

406 3945. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna; kaze: Obavijestio 
nas je Abdullah b. Davud prenijevSi od Hammada b. Zejda, on od Ejuba 1665 , 
a on od Muhammeda b. Sirina, koji je kazao: "Ne mislim da onaj koji 
napada Ebu Bekra i Omera voli Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem." Ovaj hadis je garibun-hasenun. 

<U« ub .0 « 

* Olili jj r^« oj-Jj- 'y Ul 1»_^J" U L-j/^ jl^- £•**»■ ^ . *_->Ua^tJl jj ^>i- 0^3 

50. O istoj temi 

3946. ISPRICAO NAM JE Seleme b. Sebib; kaze: Obavijestio nas je 
El-Mukri 1666 prenijevsi od Hajvea b. Surejha, on od Bekra b. Amra, on od 
Misreha b. Ha'ana, a on od Ukbea b. Amira, koji je kazao da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kad bi bio vjerovjesnik 
poslije mene, bio bi to Omer b. Hattab." Ovaj hadis je hasenun- 
garibun. Poznat nam je samo preko Misrea b. Ha'ana. 

«u« ub .0 \ 

i * a a ' # a J ' » - * S i * * ". 

4 — L> c->j-i — s jl) 'jj> r 'XL C-Jl jJlS' c4'j iji^-j 4^ 4 ^ 1 ^5^ "^' J^-O J^ : J^ ^** i>*' 

* . •■ 

j_. L*£J :Ij)G ?^aij! IJLa jJ :cJui .i^ii ^ ^^L bi li£ £*jl c~£-i :Jli iLj aIp 1665 Ejub b. Ebu Temime Kejsan es-Sahtijani Ebu Bckr el-Basri pouzdan je i siguran 

prenosilac i hudzdze u hadisu. On je, uz to, i poznati seri'atski pravnik i pobozan covjek. 

Pripadao je petoj generaciji. Umro je 131. godine po Hidzri, 

l66ef Abdullah b. Jezid el-Mukri Ebu Abdur-Rahman cl-Mckki. 

[6bl Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Hakim u Mitstedreku, Ibn Hiban n Sahihu i 

Et-Taberani u EI-Mii'dzemul-vesitu. 

407 51. O istoj temi 

3947. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 
prenijevsi od Ukajla, on od Ez-Zuhrija, on od Hamze b. Abdullaha b. Omcra, 
a on od Ibn Omera, koji je kazao da je Allahov Poslaniok, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "U snu sam vidio kao da mi je data posuda sa mlijekom. 
Napio sam se, a potom ostatak dao Omeru b. Hattabu. Kako to 
objasnjavas, Allahov Poslanlce? upitase prisutni. On rece: Kao znanje." 
Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun. 1 

3948. ISPRICAO NAM JE AH b. Hudzr; kaze: Obavijestio nas je 
Ismail b. Dzafer prenijevsi od Humejda, a on od Enesa da je Vjerovjesnik. 
sallallahu alejhi ve sellem. kazao: "Usao sam (za vrijeme Mi'radza) u 
Dzennet i u njemu vidio dvorac od zlata. Za koga je ovaj dvorac? upitao 
sam. Reko§e: On za jednog mladica iz plemena Kurejs. Pomislih da sam 
ja taj mladic. A ko je on? upitah. Rekose: To je Omer b. Hattab." Ovaj 
hadis je hasenun-sahihun. 1 

lJi Ja_J ]%Jl cfe-i U f&!i J] ^-8". i jh JiL U :'jtfi UUb £14 jJLj 4* 


*_J^ _^_i ^JIp ii^a ^ui di£i^i> cJnii s^ji as-jgi L&o .^ui ;i£i>Ji> 

# «< <» «■ * ■* 

U a [^J V^ bl :c-U3 .*->j*' [y J^r'J :*j)bsi ?_^ai)l ljj» [^J :clai .^Jij [^> u$_p^ 

1_J cJ'M U Jli Jji-j l* JiL Jii» .kjlkJi jj >iJ :ljJ\S f£rft lii jJ i!U»i u! :cJs 

.U^j :i-Uj <Q£ *^ 1 ^^ aJJ' Jj-*j 

( _» Oj"j :Jli ^II"J 4^ ^ J^ 1 ^ 01 i'y'j* ^Jj ^J ili*j jjlSr ^ .-jGI _yj 1668 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

1669 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Hiban u Sahihu. 408 52. O istoj temi 

3949. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Hurejs Ebu Ammar el-Mervezi; 
kaze: Obavijestio nas je Ali b. Husejn b. Vakid i kazao: Ispricao mi je moj 
otac i kazao: Ispricao mi je Abdullah b. Burejde i kazao: Meni je ispricao 
Ebu Burejede i rekao: "Jednog jutra Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, (nakon sabahskog namaza) zovnu Bilala i upita: Cime si me 
pretekao u Dzennetu? Kad god mi je pokazan Dzennet, 1670 u njemu sam 
ispred sebe cuo tvoje zveckanje. Ju£er sam (u snu vidio kao da sam) usao 
u Dzennet i ispred sebe cuo tvoje zveckanje. Potom sam stigao do dvorca 
ciji je cetverokutni balkon od zlata. Za koga je ovaj dvorac? upitao sam. 
Rekli su: Za jednog Arapa. Rekao sam: Ja sam Arap, za koga je ovaj 
dvorac? Rekli su: Za jednog covjeka iz plemena Kurejs. Rekao sam: Ja 
sam iz plemena Kurejs, za koga je ovaj dvorac? Rekli su: Za jednog iz 
Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, ummeta. Rekao sam: Ja sam 
Muhammed, za koga je ovaj dvorac? Rekli su: Za Omera b. Hattaba. 
Bilal (tad) rece: Allahov Poslanice! Ja nisam nikada proucio ezan, a da 
nakon toga nisam klanjao dva rekjata, niti sam ikada izgubio abdest i 
ponovo ga uzeo, a da nisam, iz zahvalnosti prema Allahu, klanjao dva 
rekjata. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Tim dvoma si 
to i postigao." 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Dzabira, Muaza, Enesa i Ebu 
Hurejrea (u kojima stoji) da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "U Dzennetu sam vidio dvorac od zlata. Za koga je ovaj dvorac? 
upitao sam, pa mi je receno da je za Omera b. Hattaba." Ovaj hadis je 
hasenun-sahihun-garibun. 1671 Rijeci u ovom hadisu: "Jucer sam usao u 
Dzennet, znace : Jucer sam u snu vidio kao da sam usao u Dzennet." Ovako 
je preneseno u nekim hadisima. A prenosi se od Ibn Abbasa da je kazao: 
"Snovi Vjerovjesnika su Objava." 

ifi * i - f 1& * -i' a ■' * It ' • * 1" if* f • -* f * » f >' f I. , "tfi ' - - - 

^j_^- :^L^i ^j^ o»ij j, J^*i\ # J* \jj^\ ^^ j. Jt ^)\ L,o>- .VKo. 
.iujl*i jvu ,j IL-j <uIp «UJl <JLp <d)l Ji-^j r/ : J_**j I'-hj c-**^» : Jt5 iX'J 'J,, Jji ali- 
bi &l— 1 ill! 2iSj °d\ bjJJ cjt J\ 4JJ1 J^-3 U :tilii lAif* KjZ> 'cttSs? 'J>'^ju\ £>& 70 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za vrijeme Mi'radza uveden u Dzennet 
da bi mu bile pokazane njegove Ijepote. Pored toga, on je vise puta sanjao kao da je u 
Dzennetu i da mu se pokazuju odredene stvari. A poznato je da su snovi vjerovjesnika, kako 
kaze lbn Abbas, Objava, i sve Sto oni u snu vide, to je susta istina. 
1671 Biljczi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

409 CijJLJ c — ST OJ :lLj 4* *AJi ^ *iJi J>-j $ juil . JSBTj 0&)l< gift £3 oy»i 
f— J -^>— * j^j J^ JM p) .Jroirf ^»j >h j«f J>^ i^jiaS cii*i .Ui Jjj ^>ti 
<dii Jjl*j Ji2s .<Qp oiii j^J i^uji cJ^i £3oJl cilu yf JM 1} .u^ ^a} ouli- J£S 

&$l*j jL& 'Ji- i^Gl jjj .fij^i oj-ii- j*. vO* f c ^ > *-^ i>"*" £->■&• '•** .*>&tfl C— ail ^*i 

■Si--.-.... -■ - , , , 

jiJ — 1/j aIA* •'-'J 1 ^" <>JUl J>"j f^i .oC^> c/p>j lk£J Uk*l-j CJlsr jti^j -uli- aJJi Jie> 
^g-Js- ^—^ Cj«Js>}s cu*J .<jJoj\& l^lliS OJIp li :jUi .l^Tp- OCIaJlj jjjj *li^ Mp 

d -.j jiai .4J3 jj s- sSiii jS u 0i 'j$ cii^i j^L} 4* <m Ju» <Ij» jji.3 v^» 

ijy li ^yij ^Jl ^Q. jj ^L'8 Jj :lLj 4* *iJi J^ aIji Jj^-3 jia :Ud .UI* 53. O istoj temi 

3950. ISPRICAO NAM JE Husejn b. Hurejs; kaze: Obavijestio nas je 
Ali b. Husejn b. Vakid; kaze: Ispricao mi je moj otac i kazao: Ispricao mi je 
Abdullah b. Burejde i kazao: Cuo sam Burejdea kada kaze: "Bio je AHahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom vojnom pohodu. Posto se 
vrati, pride mu jedna crna djevojka i rece: AHahov Poslanice, ja sam se 
zavjetovala da cu, ako te Allah vrati (ziva) i zdrava, pred tobom 
zasvirati def i zapjevati. AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj 
rece: Ako si se zavjetovala, onda sviraj, a inace nemoj! 1672 I ona poce 
svirati def. Usao je Ebu Bekr, a ona je svirala. Zatim je usao Alija, a ona 
je svirala. Zatim je usao Osman, a ona je svirala. Kad ude Omer, ona 
spusti def i sjede na njega, a AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rece: Uistinu se sejtan plasi tebe, Omere! Ja sam sjedio, a ona je 
svirala. Potom je usao Ebu Bekr, a ona je svirala. Potom je usao Alija, a 1672 Abdur-Rahman el-Mubarekfori smatra da su ove rijeci dokaz da je def dozvoljeno 
svirati samo u odredenim prilikama kao 5tu su zavjet, svadba, bajramsko veselje i si. On 
naglasava da je vrlo mzno lo Sto rade ncki scjhovi iz Jemena, koji def sviraju uz zikr. 410 ona je svirala. Potom je u§ao Osman, a ona je i dalje svirala. Kad si usao 
ti, ona je sklonila def (i prestala da svira)." Ovaj Burejdeov hadis je 
hasenun-sahihun-garibun. ovoj temi preneseni su hadisi i od Omera i 
Aise. 

3951. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Sabbah el-Bezzar; kaze: 
Obavijestio nas je Zejd b. Hubab prenijevsi od Haridzea b. Abdullaha b. 
Sulejmana b. Zejda b. Sabita, koji je kazao: Obavijestio nas je Jezid b. 
Ruman prenijevsi od Urvca, a on od Aise, koja je kazala: "Jednom 
prilikom, dok je AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio, 
zacusmo neku galamu i djeciju vrisku. AHahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, ustade, kad neka robinja porijeklom iz Etiopije igra, a 
oko nje djeca. VidjevSi to on rece: Aisa, dodi da vidis! Ja pridoh, 
naslonih bradu na rame Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i 
nastavih da je gledam izmedu njegova ramena i glave. On mi rece: 
Hajde, je li ti dosta? Je li ti dosta? Nije, govorila sam, kako bih se (jos 
jednom) uvjerila kakvo je moje mjesto kod njega. Tad se pojavi Omer i 
svijet se rasprSi. AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli ona, 
rece: Gledam u sejtane, od dzina i ljudi, kako pobjegose od Omera! 16 
Tad sam se, veli ona, vratila (na svoje mjesto)." Ovaj hadis je, sa ovim 
senedom, hasenun-sahihun-garibun. 

c>^l 'j^i- 'J> (L^li iT^-f £>£aJl «iti 'J> *JJl *Xs- lf£-t ^-ssi 'J> iX- l2:b- . f ^ Y 

4 — ■£■ jU Ja Jji ill ;l£,j Ui *JJl JLe aIIi Jj-j J 15 : JL5 '^s. ^1 Je jllj j> aDi jIp 'ji- 

s + * - j * .- .. 

54. O istoj temi 

3952. ISPRICAO NAM JE Seleme b. Sebib; kaze: Obavijestio nas je 
Abdullah b. Nafi' es-Sani'; kaze: Nas je obavijestio Asim b. Omer el-Umeri 
prenijevsi od Abdullaha b. Dinara, a on od Ibn Omera, koji je kazao da je 
AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja cu biti prvi od 73 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedu. 1674 Sama cinjcnica da je AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, gledao u robinju kaja 
je igrala, a oko kojc su sc iskupila djeca i zene, kao cinjcnica da jc pozvao i Aisu da to vidi, 
a da to nije zabranio, ukazuju da igre i zabave ove vrste nisu zabranjcnc pod uvjetom da se 
tu ne mijcsaju ljudi i 2enc i da se nc cini drugo sto nije dopusteno. Tako smatra i El- 
Mubarekfori. 

411 koga ce se odvojiti zemlja, potom Ebu Bekr, pa Omer. Potom ce doci oni 
koji su ukopani u El-Bekijji i bit ce zajedno sa mnom. Potom cu saCekati 
stanovnike Mekke (i drugih mjesta) izmedu dva harema da budu 
okupljeni sa mnom." ' 75 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1576 Asim b. Omer nije pouzdan ravija 
po misljenju hadiskih ucenjaka. 1677 

<U« ub .0 

' » '.!»*.-' I-'-' ' =, i- • f ' '- ;--• f J - *. ' ,'• - il '. Ii * ' '* 't *.' f *i 

j i J Li...- ^ .U-f- ^ ,_jb««_^>l ^^sju ^y^-lj .**~>i_s >i_i-k»- I.AA .^_JUa?OI jj j**3 Jf\ ^1 

* '. >*'.' •- '. '- ' ' I,- '-■'■' 

J_j^-f^ ^*j JuJj^a :ju ■u~c- 

55. O istoj temi 

3953. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Lejs 
prenijevsi od Ibn Adzlana, on od Sa'da b. Ibrahima, on od Ebu Selemea, a on 
od Aise, koja je kazala da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Medu prijasnjim narodima bilo je nadahnutih ljudi. Ako takav 
postoji medu mojim sljedbenicima, onda je to Omer b. Hattab." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 167 ' Obavijestili su me neki Ibn 
Ujejneovi ucenici koji su prenijeli da je Sufjan b. Ujejne kazao: Nadahnuti, 
tj. oni koji dobro shvacaju. 1675 Dakle, od svih stvorenja, ja cu biti prvi prozivljen na Sudnjem danu. Potom ce biti 
prozivljen Ebu Bekr, pa Omer, pa onda oni koji cc biti pokopani u El-Bekiji, pa onda 
vjcmici iz Mekke, pa vjcrnici iz Medine i ostalih mjesta izmedu dva Harema. i tako rcdom. 

1676 Biljezi ga i Hakim u Mustedreku. 

1677 Ibn Hadzer cl-Askalani u djelu Takribul-iehzib kaze: Asim b. Umer b. Hafs b. Asim b. 
Omer b. Hattab el-Umeri Ebu Omer el-Medcni slab je prcnosilac hadisa. Pripadao je scdmoj 
generaciji. On je brat Ubejdullaha el-Umerija. 

1678 U merfu' hadisu koji je prcnio Ebu Seid el-Hudri stoji da je neko upitao Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahov Poslanice, a kako neko postaje nadahnut?" 
On rece: Tako sto melek govori njegovimjezikom." 

1679 Biljeze ga Muslim u Sahilni i En-Nesai u Sunenu od Aise i El-Buhari u Sahihu od Ebu 
Hurejrea. 

412 j_£ j^iOi lf^-1 ^jliJi -4*. ^ Jji 'x^ \T^J ^j\J\ jZJ>- 'J xSJ, l2fe. .T<\oi 

« — Lit ^JL& J3i jl *j*~j> ^j aJJi ~Cp jp JUl-Ji o-ui ^i- 1U1- -J *li\ alp Vp S^* -J jj*i- 

j_. j^3 ^ip ^jk : ji ji .£; ^1 g&ii $Ji j»{ ^ j^ ^ yL; : jj :&,) & 

£. — ii j.lsr Sj *J &p ^ji j£-j Uili : Jtf LC.J 4^ ^ Jt* *J& &* »X* ,J j* *^- J 

* * -* " ' 

.'• - *' > ( • ' t * A \ . j « f ' t * »< 'J- J ^-/t f $ * > t ) $ * > /j ~ _. 


JI — iiPj ^rf-j jXj jjIj llL?-l iiw> 1L-J 4 1 * ,| JJ | (j^" ^ J>-j J' If*- 1 ^- ^L' & ^ 


56. O istoj temi 3954. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Huraejd er-Razi: kaze: 
Obavijestio nas je Abdullah b. Abdul-Kuddus; kaze: Nas je obavijestio 
A'mes prenijevsi od Amra b. Murrea 168 ", on od Abdullaha b. Selemea , on 
od Ubejdea es-Selmanija, a on od Abdullaha b. Mes'uda, da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Sad ce sc pred vama pojaviti covjck od 
stanovnika Dzenneta!" pa se pojavio Ebu Bekr. Zatim rece: Sad ce se 
pred vama pojaviti (jos jedan) covjek od stanovnika Dzenneta!" pa se 
pojavio Omer." 

O ovoj temi preneseni su hadisi i od Ebu Musaa i Dzabira. Ovaj hadis 
Ibn Mes'uda je garibun. 1682 "' 80 Amr b. Mun-e cl-Dzumeli el-Muradi. 

1681 Abdullah b. Selcme el-Muradi. 

1682 Ovaj hadis je slab. U njegovu scnedu su Muhammed b. Humejd er-Razi. koji je po 
ocjeni hadiskih ucenjaka. slab prenosilac, i Abdullah b. Selemc el-Muradi, koji je bio iskren 
prcnosilac ali je pred kraj zivota poscnilio 

413 3955. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
jc Ebu Davud ci-Tajalisi prenijcvsi od Su'bea, on od Sa'da b. Ibrahima' (,s \ on 
od Ebu Selemca, on od Ebu Hurejrea, a on da jc Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, kazao: "Dok je jednom prilikom neki covjek cuvao svoje 
ovce, dode vuk i uze mu jednu ovcu. Pride mu njen vlasnik i istrgnu je 
od njega. Vuk rece: Sta ces raditi onnga dana ' kada ona nece imati 
drugoga euvara do niene? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rece: .la u to vjerujem, a vjeruju i Ebu Bekr i Omer. 1685 Kaze Ebu 
Seleme: Njih dvojica tog momenta tu nisu bili prisutni." 

3956. ISPRICAO NAM JE Muhammcd b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammcd b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijcvsi od 
Sa'da'" 1 "', isto kao i prcthodni hadis. Ovaj hadis jc hasenun-sahihun. 16 

3957. ISPRICAO NAM JE Muhammcd b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Jahja b. Seid prenijevsi od Seida b. Ebu Arubea, a on od Katadca 
da im je Enes b. Malik ispricao: "Jednom prilikom se Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer i Osman ispese na brdo 
Uhud 1689 , a ono se pod njima poce tresti. Allahov Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: Smiri se, na tebi su Vjerovjesnik, 
Iskrcni i dva Sehida !" Ovaj hadis jc hasenun-sahihun. ' '" Sa'd b. Ibrahim b. Abdur-Rahni.m b. Avf. 

ln,J Tj, Sta cos raditi onoga dana kada nastupi Smak svijeta kada cc ljudi. od silnog straha, 

ira\ id na sve drugo, samo cc brinuti kako da spase sebc. 

I ovojejedan od Itadisa u kojima se manifestuje mu'dziza data Allahovom Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve scllcm. Ona se ovdje manifestuje kroz cinjonicu da jc vuk, Allahovom 
voljom, progovorio i saopcio cobaninu istinu kojaje cesto naglaSavana u svim objavljcnim 
vjerama, a toje da ce Smak svijeta neminovno doci i da cc ljudi sve dobrotc ovoga svijeta 
jednog dana morati ostaviti. 
"""' Sa'd b. Ibrahim b. Abdur-Rahman b. Avf. 

Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

Jahja b. Seid el-Kattan. 
'" V Muslimovoj predaji ovoga hadisa stoji da su sc ispcli na brdo Hira pored Mckkc, u 
prcihodnom hadisu stoji da su sc ispcli na brdo Uhud pored Mcdine. dok u irecoj predaji. o 
kojoj cc kasnijc biti rijeCi, stoji da su sc ispcli na brdo Scbiru pored Mckkc. lako II- 
Mubarckfori smatra da je najvjcrodostojnija prcdaja u kojoj stoji da su sc ispcli na brdo 
l hud pored Mcdine. ja mislim da se spomenuto viSc puta dogodilo na razlieitim mjestima i 
-a razlieitim osoboma medu kojima su uvijck bili Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. 
Ebu Bekr. Omer i Osman. 

'" Iskrcni jc Ebu Bekr poSto muje Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve scllcm. nakon 
Mi'radza dao nadimak Es-Siddik (Iskrcni), a dva sehida su Omer i Osman jcrsu obojica 
bespnivno ubijeni i lako poslali schidi. 

Biljcie ga i Ahmed b. I ■lanbcl u Musnedu, El-Buhari u Sahihu i Ebu Davud i En-Ncsai u 

* pgs> 4JJI ^^ ^^ lH ^^ V*& -°V 
4UI.LP jjIj jj^P jjI JUL Ol^iS* «*Jj 

- - - * 

jl ^_J Vj dl lip Ui'i'jLAi :^JLij Oi Jj\ Ju*> ^3l Jii& S^SCoJl ci - ^ ^SjJlj ik&j 

# ■* « t , , * - , , 

* * ' ' '" i iff t" " *' 

57. Vrline Osmana b. Affana, r.a, 1692 koji je imao dva 
nadimka po djeci: Ebu Amr i Ebu Abdullah 

3958. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Abdul- 
Aziz b. Muhammed prenijcvsi od Suhejla b. Ebu Saliha, on od svoga oca, a 
on od Ebu Hurejrea: "Jednom bijahu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
vc sellem, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Talha i Zubejr na brdu Hira. 
Stijena se poce tresti, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 
Smiri se na tebi su Vjerovjesnik ili Iskreni ili sehid 169 ." 

O ovoj temi preneseni su hadisi ili od Osmana, Seida b. Zejda, Ibn 
Abbasa, Sehla b. Sa'da, Enesa b. Malika i Burejdea el-Eslemija. Ovaj hadis 
je sahihun. 1694 '" Osman b. Affan je treci halifa iz reda Hulefair-rasidina. Primio je islam prijc ncgo se 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pocco tajno sastajati sa svojim pristalicama u 
kuci Erkamovoj. On je u predislamsko doba imao nadimak po djetetu Ebu Amr. Kad muje 
supraga Rukajja rodila sina, dao mu je ime Abdullah i sebi uzeo nadimak po njemu: Ebu 
Abdullah. Dva puta je hidzru cinio u Etiopiju. Kad je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi vc 
sellem, odlucio da izide s vojskom na Bedr, Osmana je ostavio kod kuce da budc pri ruci 
svojoj supruzi, a Vjerovjesnikovoj kcerki Rukajji, koja je bila bolcsna. Kad je Rukajja 
umrla, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, za njega udadc i drugu svoju kecrku 
Ummu Kulsum. Osman jc po Vjcrovjesnikovim kcerkama koje su bile za njim dobio 
nadimak Zu-Nurejn (Posjcdnik dvije svjetlosti). 

1693 Ovaj hadis sadrzi jednu od Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, mu'dziza. On jc 
tada znao da ce Omer, Osman, Alija, Talha i Zubejr pasti kao Sehidi, sto se i dogodilo. Prva 
trojica su, kao Sto jc poznato, ubijeni kao halifc, dok su Talha i Zubejr ubijeni kod Basre 
nakon sto su odbili da ucestvuju u borbi protiv muslimana prilikom nereda. 
"' 9J Biljczi ga i Muslim u Sahihu. 

415 58. O istoj temi 

3959. ISPRICAO NAM JE Ebu Hisam er-Rifai 1695 ; kaze: Obavijestio 
nas je Jahja b. Jeman prenijevsi od nekog sejha iz plemena Benu Zuhra, on 
od Harisa b. Abdur-Rahmana b. Ebu Zubaba, a on od Talhe b. 
Ubejdullaha 1696 , koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Svaki vjerovjesnik je imao licnog druga, a moj licni drug 
(tj. u Dzennetu) bit ce Osman 1697 ." Ovaj hadis je garibun. Njegov sened je 
prekinut i nije cvrst. 

«U> ub .M 

j—, aUi _l_* U^-l ^1 yU^ ^ aUI j^s- U^l j^-^ 1 -M 1 ^ ^ -V- ^-^ -^ ^ • 
0L_lii '_^w- CJ -.Jli '^yilJl jl^ll .&• J 'ji- jill ^.1 ' L i- C-JI ^1 ^Ji 'J> 4j j* ^ 

: JLJ .1_3 :IjJlJ ?l^i jl ji!u? jl J^J \Jj iQp ^4ii li> cJ> :^J 4p Jji Jl? 

J__i aLu ll'^'af :Jli *fi ,'fi :\ji fJ+& '<i& '^&& ^j'j~X> Oja^J ^Ij U^i 

( __jl e-JJb- ^.. 4^-^Jl IJli ^y. L.;/ fH^ J~*- ^-i-^- lii .liiiAf. ftCilj .Jtf l^Ui :ljJli 
J «^^ bl ^ySvjj o^joJI jj j,^— J' "_-r Al •ij'- 3 ♦*' "j^-' jl—H ji J*»^ LjJj- .it" i 1695 Ebu Hisam Muhammed b. Jczid b. Muhammed b. Kesir cr-Rifai. 

1696 j a j| ia 5 Ubcjdullah b. Osman et-Tejmi Ebu Muhammed poznati je Vjerovjcsnikov. 
sallallahu alejhi ve sellem, ashab. On je jedan od deseterice kojima je Allahov Poslanik. 
sallallahu alejhi ve sellem, obecao Dzcnnci. Pao je kao sehid u Bici za devu 36. godine po 
Hidzri u 63. godini zivota. 

1697 Xy \z.$os\ od w\oj\\\ dvui^ova koj)\ cc s,a wwwsm bili u Dtenuetu je i Osman b . Affan, r.a. 

416 j_J OUiP ^lis j4^> ^ 'jo*- j»J ••dJ | jW^" yj ^l3ij i^-U^-L jv* 3JU ^1* aJJi JijLj 
j«4— £Jl js- ja*- Jh .<dJi J~l- ^3 ^^ij IfpUs-L jyJ isJU [Jp aIIi J_^/> U :Jlii olip 
tflS .<d)l Jw ,i l#l3.j l^-jlli-U jyy ilU oQj [Up d-Ut Jj->j U : JliJ OUlP jJ OUiP iiii 
J — jJ J — »p li JUiP jJp li : JyJ }a) _^Jl jp Jjy jUJj .ulp <*-Ul ^i^a 4JU1 Jji*} cJij 
J — Ip j — p i^il — 3l ^j'j ,4»-}Jl lii [y L-j^p ojJi- lii .ala jJJ J*p li oUiP ^ li .flii « -"- • - • *i, "j-*-" J 1 - Cr * • ' u iV * * '. * ' * 

^ — p SSla ^p diUJi -4p ^5 t5^J' ini-1 _^j 'Ji jP^J 1 Ij'^- 1 *^jj Jl Ll>jls> . V^ M" 
OL—iiP ^ OUiP OlT iMjVpi a«h ^L.j 4^ dJl JL» 4JJI Jj--} ^>l Uj :Jli ^Ul^ J ^J 

cJl>i ^^"^ , <^ *i**i c5^-^ Lj]^a3 aJj^ij 5irl>j <dJl Slsf-fr ^J OUiP 0] :U1jj *Q^ ^-^J 1 


S^J i/jj-^ 1 -A***^ Iri u* 1 *^ 0^^' "4* 1^' A ^ 1 ^ l33kS- . V ^ "\ i r-l — a*iJl ^^ — il J> i _ 5 ^J jP y\i- Ji JUiL L.^i-1 : Jjl ilp Jli ^li VI l«li li'oi- :l_jilj ,i>-lj 

i^ip 'J>'p\ fa 3i"jji ini^i : jii Ujj^>\ iji- J SiiU ^* kX*Ji j^- 1 ^> o* !« JliJi 

lists' jf Olii^- U^jISj i^j t^ :Jli .'^ip j^"di jjiXll ^j-llai ^_p'i :jUi .Oi^ip 
Juj -dJl J_^3 ^' ^i*^" J-» fdl-Ulj aAIU lS*lijf ;Jia £&& ^1p Li^iti : Jli ,OljU»- 
aIIp dJl ,^Uff <dJi Jj— .3 J 1 ^ ^**jj j^ j£ «r , «i«s-^ fr^ 1 ^ j-4Jj iL-uil ioi LLj} .Q*' dJi 

: jLJis .^_«J ^l :ljJli .J*2\ fr li [yi Li^si ^ Lt'Jb* jl ^jii^i fjJJl ^U ^U ^-Ls 417 4 ' * * S ' J ' " . * a ° * < ' f *a ° 'a ° * a ' > t a* 

LL.) aIXp aAJi ( _ 5 Le <dJl Jj-/> Jlis ,<dab 3^ lb*UJl 01 OjUaj Ja flL>lJi) aJJu j^T-UJi 
IL'is JU i_-U> j* l^j^Iili iisJl ^J Ijp _^o AsxUJl ^s UfOjjlJ OUi JT && iSy^J 'Jf 
J\ hj&i ji flLUlj Jjb ITHSi Jii. lii l^Iji :1jJl3 ?j£T> i$J ^L=i b( ^ji^i frjl 
Oi jj « Uf Jis j»ULlJlj AiJb ITiiJl : Jls 15 .^ r ^l :i_jil3 V^li [>* s^LJji ^ilir Oj^r 
^_J?- JjJl 2iy^9 Ulj 'J**') j£ jj'i A*ij 4Xi jJ> js- JlT jU-ij Alii. iUl ^jLs *ijl J_Pj 

JjJ oj " J d.1 , Mfr UjIS ^vJ ^>1iI : JbiS "LbVjJ AJary J IS jfr.A^Jlj iijbV»- cJaiCJ 

ljU_J- lii .li'lii' i,fi Jl #£jl L>jj ^ IjV 5, J*^ *^ : *J* ■(►** (►$' :, J^ ^'^^J 

j| '-^ 2u'Ui jl '•,£• ■— 'jj' b r ^IUl * tii.ll i_jCs. Jl Xs- li^^-l jLio ^ -UJk^ li'jj- .r^"\0 
.il—^J 4* A^ 1 J^> ^ <->£C»f 'j* J£) pfc»J f&i*i °^^ *^ 01 : J^UiUl liiitJl 

.L^ ^li. d_iOi. iii .13 :JlS ?li* :ciis A^r^; aIIp C-Liii OUp jj OUiP j* li^ «JJj 

59. O istoj temi 

3960. ISPRlCAO NAM JE Abdullah b. Abdur-Rahman; kaze: 
Obavijestio nas je Abdullah b. Dzafer er-Rekki 6 ; kaze: Nas je obavijcstio 
Ubejdullah b. Amr prenijevsi od Zejda b. Ebu Unejsea, on od Ebu Ishaka, a 
on od Ebu Abdur-Rahmana es-Sulemija, koji je kazao: "Posto je Osman 
opkoljen (u svojoj kuci), 1699 on se s krova kuce obrati ljudim rekavsi: 1698 Abdullah b. Dzafer b. Gajlan er-Reki Ebu Abdur-Rahman el-Kuresi pouzdan je 
prenosilac hadisa, ali je pred kraj zivota poscnilio. Pripadao je desctoj gcneraciji. 
um Razlog zbog koga su ljudi opkolili Osmanovu kucu bio je sljcdeci: Kad je Osman b. 
AtTan izabran za halifu, on je svoje rodake postavljao na Celnc pozicije u drzavi. Jcdnom 
prilikom on islodobno postavi nekoliko svojih amidzica za namjesnike u razne pokrajine. 
Abdullaha b. Ebu Serha postavio je za namjcsnika Egipta. Njegovim namjesnikovanjem 
Egipcani ne bijahu zadovoljni. Jcdna skupina njih ode u Mcdinu da se pozalc halifi na to sto 
on radi. Halifa mu po njima posla pismo u komc ga ostro ukori i zaprijeti da cc ga smijeniti 
ukoliko tako nastavi. Medutim, on ne samo da ne uvazi halifin ukor, nego jos i ubi covjcka 
koji mu je prcdao to pismo. Tada grupa od sedam stotina Egipcana ode u Medinu da trazc 
njcgovu smjenu i krvarinu za ubijenog. Halifa, pod pritiskom ashaba, udovolji njihovu 
zahtjevu. Napisa dekret u kome njega smjenjujc, a za novog namjesnika Egipta imenuje 
Muhammcda b. Ebu Bekra. Kad su Muhammed b. Ebu Bekr i njegova pratnja krcnuli za 
i :ipat i kad su bili na tri dana hoda od Medine, ugledase nekog cmog mladica kako kasom 

41 S Podsjecam vas, tako vain Allaha, da li znate za slucaj brda Hira kada se 
zatreslo i kada je Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, rekao: 
Smiri se, Hira, na tebi su Vjerovjesnik. ill Iskreni. ili sehid? Znamo. 
odgovorise prisutni. Podsjecam vas, tako vam Allaha. da li znate da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u vezi sa kriticnim 
vojnim pohodom 1700 ashabima: Ko od vas zeli dali za opremanje vojske. 
a to je bilo u vrijeme tcgoba i oskudice, i da sam ja opremio tu vojsku? 
Znamo, odgovorise oni. Potom rece: Podsjecam vas, tako vam Allaha, je 
li vam poznato da se voda iz bunara Ruma 1701 mogla koristiti samo uz 
naknadu pa sam ga ja otkupio i stavio ga na raspolaganje i bogatom i 
siromahu i putniku? Poznato nam je to, tako nam Allaha! Tom prilikom 
je nabrojao jos neke stvari." 

Ovaj hadis koga jc prenio Ebu Abdur-Rahman es-Sulemi od Osmana 
je, sa ovim senedom, hasenun-sahihun-garibun. 1703 

3961. ISPRICAO NAM JE Mohammed b. Bessar: kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Davud Seken b. Mugirc, ciji je nadimak po djetetu Ebu 
Muhammed sticenik Osmanove familijc, i kazao: Obavijestio nas je Veiid b. 
Ebu Hisam prenijevsi od Ferkada Ebu Talhe, a on od Abdur-Rahmana b. goni kamilu. Ko si ti i zasto toliko juris kamilu? upitaSe ga oni. Ja sam halifin izaslanik 
namjesniku Egipta, recc on. Ovo jc namjesnik Egipia. rckosc oni. a poiom ga pretresoSe i 
kod njega pronadose halifino pismu upuccno Abdullahu b. Ebu Serhu u komc inn nalaSc da 
ubije Muhammcda b. Ebu Bckra i njegova dva pratioca kada siignu i da nastavi vladaii 
Egiptom do daljnjcg. Muhammed b. Ebu Bekr sc vrati u Mcdinu. okupi muhadzirc i 
ensarije i pokaza im pismo. To rasrdi sve Medinelijc koji opkolisc Osmanovu kucu. Talha. 
Zubcjr i Sa'd udosc kod njega i upitasc ga: Jc li ovo tvoj djeeak? Jeste, odgovori Osman. Sc 
li ovo tvoja kamila? Jeste, odgovori on. Jcsi li li napisao OVO pismo? Nisam, odgovori on. A 
jesi li naredio da sc ono napise? Nisam, odgovori on. A jcsi li za njega znao? Nisam. 
odgovori on. A je li ovo tvoj pecat? Jeste, odgovori on. Tad ga njih trojica upitasc: Kako 
moze tvoj djeeak krenuti u Egipat sa tvojom kamilom. sa pismom na komc jc tvoj pecat. a 
da ti o tome ne zna5 nista? On im se zakle da o tome nc zna nista. Posto prcpoznase 
Mervanov rukopis, koji jc radio kod njega, zatrazisc od Osmana da im izruci Mervana. 
Posto to on odbi, to jos vise pojaca gnjcv ljudi koji na\'aliSc na njcgovu kucu i ubise ga. 
(Taiilwl-hulefu, 157.- 160.). 

11 To jc bio pohod na Tcbuk koji sc desio u ljcto, u vrijeme najvece zege, i u momentu 
kada vecina vojske nije imala vojnu oprcmu, niti jahalice. Zbog toga jc i nazvan Kriticnim 
pohodom. 

I7UI Bunar Ruma je bio u to vrijeme jedini izvor slatke vode. Nalazio sc nckoliko stotina 
mctara sjeverno od Mcsdzidul-kiblctcjna u dolini Akik. Bio jc u posjedu jednog zidova, koji 
jc iz njega vodu prodavao muslimanima za pice. Osman ga je kupio za dvadeset hiljada 
dirhema i stavio ga na raspolaganje muslimanima. 

3 " Sve to je Osman b. Affan nabrajao s ciljem da bi ublazio gnjcv ljudi koji jc eskalirao 
nakon Sto jc Osman odbio da im izruci svoga rodaka Mervana koji je radio kod njega. a koji 
jc patvorio dekret upucen Abdullahu b. Serhu u Egiptu u komc je stajalo da ubije 
Muhammcda b. Ebu Bckra i nastavi vladati Egiptom, a o ccmu Osman nije nista znao. 
,7( '' , Zabiljezili su ga i En-Ncsai i Ed-Darckutni u Sunenima i El-Buhari u Sahlhu kao 
muallak hadis. 

419 Habbaba, koji je kazao: "Bio sara prisutan kad je Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, agitovao da se daje za opremanje vojske u vrijeme 
kriticnog pohoda. Tada je ustao Osman b. Affan i rekao: AHahov 
Poslanice, ja dajem stotinu kamila sa pokrovcima i samarima za borbu 
na Allahovu Putu. AHahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nastavi i 
dalje agitovati da se jos da za opremanje vojske. Ponovo ustade Osman i 
rece: AHahov Poslanice, ja dajem dvije stotine kamila sa pokrovcima i 
samarima za borbu na Allahovu Putu. On nastavi i dalje agitovati da se 
jos da za opremanje vojske. Tada ponovo ustade Osman b. Affan i rece: 
Ja dajem tri stotine kamila sa pokrovcima i samarima za borbu na 
Allahovu Putu. Tada sam vidio Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, kako, silazeci sa mimbera (u sebi), govori: Osmanu nece skoditi 
sto god, nakon ovoga, bude radiol Osmanu vise nece skoditi sto god, 
nakon ovoga, bude radio!" 

Ovaj hadis je sa ovim senedom garibun. 1704 ovoj temi prenesen je 
hadis i od Abdur-Rahmana b. Semurea. 

3962. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ismail; kaze: Obavijestio 
nas je Hasan b. Vaki' er-Remli 1705 ; kaze: Nas je obavijestio Damre 1706 
prcnijevsi od Ibn Sevzeba 1707 , on od Abdullaha b. Kasima, on od Kesira, 
sticenika Abdur-Rahmana b. Semurea, a on od Abdur-Rahmana b. Semurea, 
koji je kazao: "Osman je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, donio 
hiljadu dinara. Hasan b. Vaki', na drugom mjestu, u svojoj knjizi kaze: 
Donio mu ih je u rukavu da bi za vrijeme "Kriticnog pohoda" opremio 
vojsku. Razastro mu ih je po sobi. Tada sam vidio, veli Abdur-Rahman, 
kako ih Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pretura po sobi i (u 
sebi) govori: Osmanu vi§e nece stetiti sto god, nakon ovoga, bude radio! 
Ponovio je to dva puta." Ovaj hadis je, sa ovim senedom, hasenun- 
garibun. 1788 

3963. ISPRICAO NAM JE Ebu Zur'a 1709 ; kaze: Obavijestio nas je 
Hasan b. Bisr; kaze: nas je obavijestio Hakem b. Abdul-Melik prenijevsi od 
Katadea, a on od Enesa b. Malika, koji je kazao: "Kada je AHahov 1704 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbcl u Musneclu. 

1705 Hasan b. Vaki' b. Kasim Ebu Ali er-Rumcli pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao jc 
desetoj generaciji. Porijeklom je iz Horasana. 

1706 Damre b. Rcbi'a Ebu Abdullah cl-Felestini iskrcn je prenosilac hadisa koji je ponekad 
prilikom prcnosenja hadisa previo previde. Pripadao je devctoj generaciji. Porijeklom je iz 
Damaska. 

Abdullah b. Sevzeb Ebu Abdur-Rahman cl-Hurasani iskren je prenosilac hadisa i 
pobozan covjek. Pripadao je sedmoj generaciji. Stanovao je u Basri, a potom u Samu. Umro 
je 156. godine po Hidzri. 

1708 Biljezi ga i Ahmed u Musnedu. 

1709 Ebu Zur'a Ubcjdullah b. Abdul-Kerim er-Razi. 

420 Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao na prisegu zadovoljstva, 1710 
Osman je u tome momenta bio izaslanik AUahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, stanovnicima Mekke. Posto ljudi, veli Enes, obavise 
prisegu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: "Osman je 
otiSao da obavi neke potrebe radi Allaha i Njegova Poslanika!" potom 
jednu svoju ruku stavi u drugu i za njega obavi prisegu. Za Osmana je 
ruka AUahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila voce dobro 
nego sto su ruke (ostalih ashaba) bile za njih." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun-garibun. 171 ' 

3964. ISPRICALI SU NAM Abdullah b. Abdur-Rahman, Abbas b. 
Muhammed ed-Devri i drugi, isti smisao, i kazali: Nama je ispricao Seid b. 
Amir; Abdullah kaze: Obavijestio nas je Seid b. Amir prenijevsi od Jahjaa 
b. Hadzdzadza el-Minkarija, on od Ebu Mes'uda el-Dzurejrija, a on od 
Sumamea b. Hazna el-Kusejrija, koji je kazao: "Bio sam prisutan kada (su 
opkolili Osmanovu ) kucu i kada im se on obratio rekavsi: Dovedite mi 
onu dvojicu koji vas nahuskase protiv mene! Doveli su ih, veli on, poput 
dvije kamile ili dva magarca. Tada im se Osman obrati rijecima: 
Zaklinjem vas Allahom i islamom, znate li, kad je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, stigao u Medinu, da nije bilo drugog izvora 
pitke vode osim bunara Rume pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rekao: "Ko bi kupio bunar Rumu i stavio ga na raspolaganje 
muslimanima za nagradu koju ce za to dobiti u Dzennetu?" Ja sam ga 
kupio svojim imetkom, a vi mi danas zabranjujete da iz njega pijem, 
nego moram piti morsku vodu. Znamo, odgovorise prisutni. Rece: 
Zaklinjem vas Allahom i islamom, znate li da je dzamija postala 
pretijesna za klanjace pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Ko bi kupio zemlju te porodice i darovao je za dzamiju da se 
pro§iri, za nagradu koju de za to dobiti u Dzennetu? Ja sam je kupio 
svojom imovinom, a vi mi danas zabranjujete da u njoj klanjam dva 
rekjata. Znamo, tako nam Allaha! odgovorise prisutni. Rece: Zaklinjem 
vas Allahom i islamom, da li znate da sam ja, svojom imovinom, 
opremio vojsku u vrijeme "Kriticnog pohoda?" Znamo, odgovorise 
prisutni. Rece: Zaklinjem vas Allahom i islamom, da li znate da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na brdu Sebir kod 
Mekke, a sa njim smo bili i Ebu Bekr, Omer i ja, kad se brdo poslo tresti 
i sa njega padati kamenje i kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, udario svojom nogom po njemu i rekao: Smiri se, Sebiru, na tebi 1710 To je priscga koju su ashabi pod drvetom na Hudejbiji dali Allahovom Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem. Neki je uCenjaci nazivaju Prisegom zadovoljstva zbog 18. ajcta 
sure El-Feth u kome Uzviseni Allah kaze: "Allah je zadovoljan onim vjemicima koji su ti se 
pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao sta je u sreima njihovim, pa je spustio smirenost 
na njih, i nagradice ih skorom pobjedom." 

1711 Biljezi ga i El-Bejheki u Siinenu. 

421 su Vjerovjesnik, Iskreni i dva sehida? Znamo, odgovorise prisutni, a on 
uzviknu: Allahu ekber (Allah je najveci)! i rece: Tako vam Gospodara 
Kjabe, budite mi svjedoci da sam pao kao §ehid! To je ponovio tri 
puta." Ovaj hadis je hasenun. 1712 Prenesen je i sa drugim senedoin od 
Osmana. 

3965. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Abdul-Vehhab es-Sekafi; kaze: Nas je obavijestio Ejub l71j prenijevsi 
od Ebu Kilabea, a on od Ebu Es'asa es-San'anija 1714 : "(Posto je ubijen 
Osman), digose se hatibi po Samu da o njemu drze govore, a medu njima 
i Vjerovjesnikovi, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi. Posljcdnji medu 
njima odrza govor fovjek po imenu Murre b. Ka'b. On rece: Da nije 
hadisa koji sam cuo od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ja 
ne bih govorio. "On (Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem.) je jednom 
prilikom govorio o neredima, rekavsi da su oni veoma blizu. Tog 
momenta, dok je on govorio, naisao je neki covjek umotan u ogrtac. 
Ugledavsi ga, on rece: Toga dana ce ovaj covjek biti na Pravom Putu. Ja 
ustadoh da vidim ko je, kad Osman b. Affan. Ja okrenuh njegovo lice 
prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitah: Je li to ovaj 
(covjek sto ce toga dana biti na Pravom Putu)?, a on rece: Jeste, to je taj!" 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1715 O ovoj temi preneseni su hadisi i od 
Ibn Omera, Abdullaha b. Havle i Ka'ba b. Udzrea. 

5 \AJw i- -ul» -j »jL_liJl iT^i ^*^ y. .je***" ^j-^ 1 ju~^ ui }**->*^ Uj-A>- .T^'\ > \ 

* , i i * e ' , * 9 , -a - a' - * a ' a. a-^-a'-^a- . * a 

* * 4- * at a 60. O istoj temi 

3966. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Hudzejn b. Musenna; kaze: Nas je obavijestio Lejs b. Sa'd prenijevsi od 
Muavije b. Saliha, on od Rebi'a b. Jezida, on od Abdullaha b. Amira, on od 1712 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbcl u Musnedit i Ed-Darckutni u Sunemi. 

1713 Ejub es-Sahtijani. 

1714 Ebu Es'as Surahbil b. Edeh es-San'ani pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je drugoj 
gcncraciji. 

1715 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

422 Nu'mana b. Besira, a on od Aise da je Vjcrovjesnik, sallallahu alcjhi ve 
sellcm, kazao: "Osmane, mozda da te Allah zaogrne odjecom (hiiafeta), 
pa ukoliko od tebe budu zahtijevali da je skines, ti je nemoj skidati!" 1716 

Hadis sadrzi poduze kazivanje. Ovaj hadis je hasenun-garibun. 7I7 

d^jiiJi ir^f jUa*j? jC^ 1 -£* j. s-OumIi \Tj2e-* l/j'/-ii\ U^'Jl 'J 3ui.f 1&- .r*,'\v 

a^ ** * \ \\\ "' ' " >'*"•> * *\\ \" * *" ' * * * ' " * t '1" 

-lij . r**-^ /h' * 5 -^' -^*^' C-jA>- *-* ^ .x^ — J .Or jJI l -L*> v* | J -£- ?t-J>s-^3 'h^P- C-J-^"- '-X^> 

****** «■ * * ^" - - 

l_4J J£i : JUJ 3 j^iij a^p 4U1 ^ aUi Jj-Tj /i :JU '_> J\ j. Jjlj J ^^iT ^ 


61. O istoj temi 3967. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Ibrahim ed-Devreki; kaze: 
Obavijestio nas je Ala b. Abdul-Dzebbar el-Attar 718 ; kaze: Nas je 
obavijestio Haris b. Umejr prenijevsi od Ubejdullaha b. Omera, on od Nafi'a, 
a on od Ibn Omera, koji je kazao: "Mi smo jos za zivota Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govorili: Ebu Bekr, pa Omer, pa 
Osman." 7I Ovaj hadis je, sa ovim senedom, hasenun-sahihun-garibun. Iz 
svoje generacije ga je prenio samo Ubejdullah b. Omer. Ovaj hadis je sa vise 
seneda prenesen od Ibn Omera. 1716 U liadisu koji jc zabiljezio Ibn Madze u Sunenu stoji dajc Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellcm, rekao: "Ako ti jednog dana Allah da upravu nad muslimanima pa licemjeri 
htjcdnu da skines odjecu (hiiafeta) kojom te Allah zaogrnuo, ne skidaj je!" Iz ovih hadisa sc 
vidi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao da ce Osman biti halifa, kao sto 
je znao i da ce biti ubijen, i da ce licemjeri nahuskati ljude protiv njega kako bi ga skinuli sa 
polozaja halife i sugeriSc mu da se tada, kada do toga dodc, ne povlaci sa polozaja 
potvrdujuci da ce on tada biti u pravu i na Pravoni Putu, a ne oni koji to budu od njega 
trazili. Zbog toga Osman i nijc pristao da se povuee sa polozaja halife. 

17 Biljezi ga i Ibn Madze u Sunenu. 
1718 Ala b. Abdul-Dzebbar el-Attar el-Ensari el-Basri pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao 
je devctoj generaciji. 2ivi je u Mekki. 

71 Dakle, mi smo jos za zivota Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po 
vrijednosti spominjali prvo Ebu Bekra, pa Omera pa Osmana. 

423 3968. ISPRICAO NAM JE Ibrahim b. Seid el-Dzevheri; kaze: 
Obavijestio nas je Sazan Esved b. Amir prenijevsi od Sinana b. Haruna, on 
od Kulejba b. Vaila, a on od Ibn Omera, koji je kazao: "Jednom prilikom je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuvsi nered, rekao: 
U njemu ce bespravno biti ubijen ovaj covjek (tj.) Osman b. Affan, r.a!" 
Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-garibun. 17 "" 

li — a °J»i :Jl| .^iJy :lj)l5 ?*llj* [y> :Jtfl C^- 1*^3 ^ly c-3 "pf- P** J-*^ °y &rj 
.c3 iJLa 5i^o Sill 2Ji&f ^sfc&i *^ [>«■ Sllfli Jl :!)& «i& .^ ^Jl :lj?tf ?^£jl 
:Jl3 ?Vajl^J lis o\'yfi)\ a*1' ^ L4«j" iXi ^-UJi : Jli .1*1 : Jli ?j^-i »^J ''j, JUii oi lliii 

ji—i; :j** 'j\ is jia .^srf & jus .j^j ; jii ^41; ^ /a; $ l^- $ liat : jii .^ f 

jjj ^jJ A^*J Glj .aJ ^iPj a2p lip Lu aJJi jl J^Iili j&-\ f'ji ijly 1*1 :a1* cJLi li dil [jSi 

* 9 + 9 * r + ++ t J * 5 > - ^ ^ 

aIIp *JJi ^y^ <*JJ» Jj~-j *J J lis .jt-^j 41* ^-U 1 ^j^ *-U' Jj-o *3l *»^ j' «^Lt cio iTls 
a*j j* 4-jo uij aLIp ojITj I^jp i_ibtj jl syiij ,«u^-ij ijJu o^i Jirj /r' *^JJ .*-L-'j 

Ol — xi 'A — Ijj aIIp aDI ( _ ? LJ5 Alii Jj^j Ai*3 jUiP [y» i£i jjoi jpl J^-i OlT ^IJ d\~yi>~J\ 
L*i li jJu b\'ye)\ A*L' Cio J AXi ^J 0UiP Ulij All* aUi (>s IJj <tUl Jjlij di< .jUiP 
i— »j — i»j OUhiP Jj «Ji ^y-Ji «J^ (t-^J *sl* '^ , ^~* ^JJ' J J- - J J^ : <J^ -^ j! "J 1 -*^ 

62. O istoj temi 

3969. ISPRICAO NAM JE Salih b. Abdullah 1721 ; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Avane prenijevsi od Osmana b. Abdullaha b. Mcvhiba: "Neki je 
covjek iz Egipta dosao da hodocasti Kjabu. Vidjevsi neke Ijude kako 
sjede, upita: Ko su ovi ljudi? Kurejsije, odgovorise mu prisutni. A ko je 
ovaj sejh? Upita! Po§to mu rekose da je to Ibn Omer, on mu pride i 
rece: Pitat cu te nesto pa mi odgovori, tako ti svetosti ove kuce. Je li ti 
poznato da se Osman povukao iz Bitke na Uhudu? Jeste, odgovori on. A 
je li ti poznato da je bio odsutan kad je davana prisega zadovoljstva? 20 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. Ibn Hadzer el-Askalani veli da je sened ovoga 
hadisa vjerodostojan. 
1721 Salih b. Abdullah b. Zekvan el-Bahili. 

424 Jeste, odgovori on. A je li ti poznato da je bio odsutan i da nije 
ucestvovao u Bid na Bedru? Jeste, odgovori on. Cuvsi to, uzviknu: 
Allahu ekber (Allah je najveci) 1722 ! a Ibn Omer mu rece: Dodi da ti 
pojasnim to o cemu si pitao. Sto se tice njegova povlacenja iz Bitke na 
Uhudu, ja svjedocim da mu je Allah to oprostio. Sto se tice njegova 
odsustvovanja iz Bitke na Bedru, za njim je bila udata kcerka Allahova 
Poslanika, saliallahu alejhi ve sellem, koja je u to vrijeme bila bolesna 
pa mu je Allahov Poslanik, saliallahu alejhi ve sellem, rekao da se vrati 
k njoj i da pripazi na nju imat ce i nagradu i udio u plijenu kao i svaki 
ucesnik Bitke na Bedru. Sto se tice njegova odsustvovanja u vrijeme 
davanja Prisege zadovoljstva, da je iko u mekkanskoj dolini bio 
pogodniji od Osmana za izvr§enje onoga radi cega ga je Allahov 
Poslanik, saliallahu alejhi ve sellem, poslao, poslao bi njega umjesto 
Osmana. Allahov Poslanik, saliallahu alejhi ve sellem, je poslao Osmana 
u vrijeme davanja Prisege zadovoljstva u Mekku. Posto je Osman otisao 
u Mekku, Allahov Poslanik, saliallahu alejhi ve sellem, podize svoju 
desnu ruku i rece. Ovo je Osmanova ruka! i stavi je u svoju lijevu ruku, 
a potom re£e: Ovo je (prisega) umjesto Osmana. Eto tako je to bilo, sada 
mozes ici, rece mu Ibn Omer." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 

<Ua ljU AT 

\rp$ >j 'J oii& if£-f :ijju ju-»3 'jkj J^jiodi ^Jii J\ 'j jsJii iSoi- .fw . 
a_>( Js. 5diji csy ai^fj u Jji jji*j a :jji .& *£4 li* 4* 'J^> J^-j «j£w 

.SJJI &»'{$ 'b\£s- ja& OlT ill : Jli ?»J& Jll 

» . '" * i- i • ,- >=>''■>■ .-','..» ,*n ''■ " \'\ ■> '• * ' ■ '•' 
^-* jlli_- Lit ^. '-•li i SiJ 2^C«i ^j) i__>-Ca ^Jl^JUl jljj ^ -uJ^-_j .OjliJl ' :: Ocito je da je doticni Egipcanin bio protiv Osmana b. Affana, sto potvrduje tekbir 
zadovoljsva koji je izgovorio nakon sto mu je Ibn Omer potvrdio istinitost onoga Sto je o 
Osmanu navodno negativno 5uo. Da bi ga uvjerio da u tome nema niSta negativno Sto je 
Osman ucinio osim njegova povlacenja iz Bitke na Uhudu, a Sto mu je Allah oprostio, Ibn 
Omer mu je to podrobno pojasnio. 
1723 Biljezi ga i El-Buhari u Sahifiu. 

425 63. O istoj temi 

3970. ISPRICALI SU NAM JE Fadl b. Ebu Talib el-Bagdadi 1724 i 
drugi i kazali: Obavijestio nas je Osman b. Zufer , kaze: Nas je obavijestio 
Muhammed b. Zijad prenijevsi od Muhammeda b. Adzlana, on od Ebu 
Zubejra, a on od Dzabira, koji je kazao: "Donesen je umrli pred 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da mu klanja dzenazu namaz 
pa mu je nije htio klanjati. Neko ga upita: Allahov Poslanice, prije 
ovoga te nismo vidjeli da si nekome odbio klanjati dzenazu? a on rece: 
Ovaj je mrzio Osmana pa je Allah zamrzio njega." 

Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo sa ovim senedom. Ovaj 
Muhammed b. Zijad, ucenik Mejmuna b. Mehrana, je veoma slab prenosilac 
hadisa, Muhammed b. Zijad, Ebu Hurejreov ucenik iz Basre, pouzdan je 
prenosilac. Njegov nadimak po djetetu je Ebu Haris, dok je Muhammed b. 
Zijad el-Ilhani, Ebu Umamin ucenik iz Sama takoder pouzdan. Njegov 
nadimak po djetetu je Ebu Sufjan. 

,_j-^Ji oUop jl jp ljjjI jz- -bj y. ^U>- b^oil jj-JaJI sJ-p j> -Uj-I bJj- Tt V \ 
^ji& jCaJlil iL'li- j>ai jJLj 4ip Jll Jb» *^\ g ciilaJl : jli ^>i.0l J»y J jp 
L>J& jJrl> tl*i .oib ill 3l*-f "Js- 'j&'xj. ill L>di 'Js. [JIM J*,y> 4 U : ^J jlii *&-&■ 

t I 0JJ1 : ji ?JilslJ ^Cj jji iJJs <dJl J_Pj U ciis . J>y jj! : jLfii ?lii ji :ciis .L/di 

: Jl — as ?lj — a ji :cJl53 .L>CJi s^jiai Jf-\ Jrj ^J -*^^ * J j-" J J J^"-^ .SjuqJIj a^iJj 
J — ^ij LjCJi i^Jtais .a!?JIj i^j iJ Uisi : J is ?£>ils~4 'y,s- iju» <dJl J_^>j Ij ciis .^>£ 
Jli Jjl.j U ciii .OUsp : Jli ?lii ji :ciii .LjQi L£jai >T Ji-j »l*i .i^Ju if^oj 

* 'P- JO £& 'cf ^ J'i .^-43' 0&* yjj 1> «S*j > j> i^jj 
^'j*J&^f jj^l^a^. t ££Z i J>V$& £}#'$&,&&■ -™VT 
ii^p ^! l^i lis ,»Lj .Qp *ili ^jLj <JJi Jj1>3 Gj : jlSJl f jj JUi^ J jli : jli si^- / ,Jfe- 

-dli- jl J> J^«— ! vi-l-li- ^ U| «j_,*j' U >-~lji- 7yw> j-^~ li-J-l»- Ui .<4LP jjC(5 Uli ' 724 Fadl b. Dzafcr b. Abdullah el-Bagdadi Ebu Sehl b. Ebu Talib brat Jahjaa b. Ebu Taliba 
pouzdan jc prenosilac hadisa. Pripadao je jedanaestoj generaciji. Porijeklom je iz Vasita. 
Umroje 252. godine po Hidzri. 

1725 Osman b. Zufer b. Muzahim et-Tejmi Ebu Zufer ili Ebu Omer el-Kufi iskren je 
prenosilac hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. 

426 64. O istoj temi 

3971. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Abde ed-Dabij:; kaze: 
Obavijestio nas jc Hammad b. Zejd prenijevsi od Ejuba, on od Ebu Osmana 
cn-Nehdija, a on od Ebu Musaa el-Es'arija, koji je kazao: "Jednom 
prilikom sam sa Vjerovjesnikom, sailallahu alejhi ve sellem, otisao do 
vrta nekog cnsarije da on obavi nuzdu. Posto obavi nuzdu (i \ rati sc) 
rece: Ebu Musa, cuvaj vrata i neka mi niko ne ulazi bez dozvole! Neko 
dode i pokuca na vrata. Ko jc? upitah. Ebu Bckr, odgovori on. Rekoh: 
Allahov Poslanice, ovo je Ebu Bekr, trazi dozvolu da ude! Rece: Dozvoli 
njemu neka ude i obraduj ga Dzennetom! On ude, a ovaj ga obradova 
Dzennetom. Potom dode drugi i pokuca na vrata. Ko je? upitah. Oiner! 
odgovori. Rekoh: Allahov Poslanice, ovo je Omer, trazi dozvolu da ude! 
Rece: Otvori i njemu i obraduj ga Dzennetom! I ja mu otvorih i 
obradovah ga Dzennetom. Potom dode treci i pokuca na vrata. Ko je? 
upitah. Osman! odgovori. Rekoh: Allahov Poslanice, ovo je Osman, 
trazi dozvolu da ude! Rece: Otvori i njemu i obraduj ga Dzennetom 
zbog onoga Sto ce ga snaci 1726 !" 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. Prencsen je sa vise seneda od Ebu 
Osmana en-Nehdija. O ovoj temi preneseni su hadisi i od Dzabira i Ibn 
Omera. 

3972. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki'; kaze: Obavijestio nas je 
moj otac i Jahja b. Scid prenijevsi od Ismaila b. Ebu Halida, on od Kajsa, 
koji je kazao: Ispricao mi je Ebu Sehle i rekao: "Osman mi je, onoga dana 
kada mu jc kuca bila opkoljena, rekao: Oporucio mi je Allahov 
Poslanik, sailallahu alejhi ve sellem, da se ne povlacim 1727 i, evo, ja 
strpljivo podnosim." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. "' Poznat nam je 
samo prcko Ismaila b. Ebu Halida. I7: " I u ovome hadisu Allahov Poslanik. sailallahu alejhi ve sellem. nagovjestava Osmanu da 
ce bili ubijen. 

17 U icdnom od ranije spomenutih hadisa imali smo prilku cuti da je Allahov Poslanik, 
sailallahu alejhi ve sellem, rekao Osmanu. r.a: "Ako te Allah zaogrne ogrtacom vlasti pa 
licemjeri budu od tebe trazili da sc povuecS sa polozaja, ti to nemoj uciniti!" U ovom hadisu 
Osman se sjeca tc Vjerovjcsnikovc, sailallahu alejhi ve sellem, oporuke i strpljivo podnosi 
iskusenja da bi je ispunio, ne odstupajuci sa polozaja. 
1728 Biljezi ga i Ibn Madzc u Sunenu. 

All - - 

aUi Jle aDi Jjl>j oI^wj! ja 5iT)I lulitfj .aIIp lj^3li aj_j£- sjC^u aj_>1Ji i ,--3*3 .i_Jli» 

jj-X. Jl 0l5"j .^Jp »Z<5 Uj slT^-i ill* j aIIp aDi ^jLs aJJi Jyj U«2) 01 :l^!lis ILjj aIIc- 

.LgJl ?-_) Jj \ji'jjs!>\ li aII* *_j^JLl— * ILij aIAp aJJI Jls *iJi Jj-*^ 'j'"^ y^ 1 j>° 'j^J '*! 

y IJi aIJi Jj1*3 Ij : Jlfl* **oui &■' fli* *il*j 4^ ^ ^1" ^c^ 1 ^ \yd»> Sjz-Jl ^-^ W* 
^lJ]i -.i ji .lL} a^p aIIi Ju* a1!i Jjiy & ;>y& .lis') lis* k£* Uifc uf&'Ji* J\ 

Ji. Jli gljll fi jU .aIp jS»^* ,<Jlli Ji» Jlii iiJ\5l A-ii ^li jU .aIp j>^" •* J ' 1 ^ J*" ^ 
j « Ojly" U :JU3 A^rj i Liyo L-Js*Jl) lllo) aIIp aLi Jilo 4JJI Jjl-) aJ! J3ts .l^lli U 

& .^^' o*r ix !^j i*3 -^ u 1j >/• ^* ^! ^ j* ^AJ ^ ?y* j* ^AJ ^ ? ^* 

t , _ . " S* * m*" \" '* -*"*'(. 1 f ' *** f •*' t * f i * >«-•< ,fi K * } • f & * t . - t 5 ^ M • . . , 

:Jb J*^5 ^j d-o-L- ^p <*ju- Ij^-^-i yi**- ji -u^-* ljj-^1 jUv; y. -U^-* bo> .r^Vt 

jX-j *ll* aUI ^ ^jJl ji ,Ali Jii- ,pji ^ jjj jl a^P ^1 ^P Olliu Jlikil Ul oi*l- 

X, -I jj AA.O>- y A*:^ ulj .«j>u ,^1-j Ai* AJJI J^> ^\ jf- pjjl Jj Jij ^ 4JI o^ ^1 

* _;L; 4lp aJJI Jfc, *Jl L^C 

# * ' ' * 

:1J — l»j «ll* aUi ( _ s 1Lj aUI Jj—3 J^ : J^ ^ O* "^h 1 1^- ^4^' j 1 ?- y) ^'J^ ^ J> jlStJl 
Jji ^i aLi j>5 .aJU 'ja UlL j^f) 4^1 ji'i J\ tf&j is$\ ^-j3 ,j<^ 4 ilii ^3 
,Q* iijl Ip-j .SSOlUJi A 9 J^al.J OUii Aiil ls-j .jjJlo aJ Uj jiJl aS^j .l^i OlT Oj) jkJl 

I — iJUJl j__« ^ib : iilJi r^ 1 <>JJ | J>*j >i :i_j3Ui ^^^iJji «.C*3j j* ^lii) j_^p ^ Jl^l. 
.1 llij liiijis ilpili>j illijii j» iji^j ^yr'J^ Ujjj . jjjJi ,j «s l^J Cr^J ^'^j'j ^'^Jj 

428 y$& j%)> '^* U :^L»j Op «OJi ^ ^Ui Juis ^agca-' , . juJi ^ Sis ^ [^ j»J O^j 

.0L_c.y°i Jp ,4;yi iisi ^£ii A .J^\ js. c£a j^tij l>j^ ^ ^i* iLi ^d y 
jj — 1»3 ^ j* !>° ■'?*■ <J^j ^ Jj~G *± >* [>• : j^' j$ ^ <J^ ^' Jj-O £ j* 'J* ^ 

J j -3 •■>! J^ 'ij* Q\ ^-^ , P •^*-««i *J* 0* l ^ 1 OlS"j J*^ cA^£- >» J IS ?^l 

2 -- '■>■ ii*£- lii .jlill 'j» Joiii i^Zis ijJUw fi* L»if ^5 : Jli lL-3 a!^ ^ J^- 9 ^ 

65. Vrline Alije b. Ebu Taliba, radijellahu anhu, 
koji ima dva nadimka: Ebu Turab i Ebul-Hasan 

3973. ISPRICAO NAM JE Kutejbe b. Seid; kaze: Obavijestio nas je 
Dzafer b. Sulejman ed-Dube'i prenijevsi od Jezida er-Riska, on od Muttarifa 
b. Abdullaha, a on od Imrana b. Husajna, koji je kazao: " Jednom prilikom 
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao odred vojske 1729 i 
za njena zapovjednika odredio Aliju b. Ebu Taliba. On je, prodrjevsi sa 
odredom duboko (u neprijateljsku teritoriju), stupio u spolni odnos sa 
jednom robinjom. To ljudi prezrese 1730 , a cetverica se ashaba Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obavezase: Kad sretnemo 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mi cemo ga obavijestiti o 
onome sto je Alija ucinio. Ljudi su, mace, praktikovali kad se vrate s 
puta da prvo svrate do Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
da ga selame pa bi tek onda isli svojim porodicama. Kad se vojska 
vratila i posto poselamise Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
ustade jedan od one cetverice i rec"e: Sta velis, Alija b. Ebu Talib je 
ucinio to i to?! CuvSi to, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
okrenu se od njega. Potom ustade drugi i rece isto sto je prvi rekao pa je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i od njega okrenuo glavu. 
Zatim ustade i treci i re£e isto sto prvi, pa je i od njega okrenuo glavu, a 
onda ustade i cetvrti i rece isto sto su prethodnici rekli. Tada se Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenu prema njemu, a srdzba se 
vidjela na njegovu lieu, i re£e: Sta vi hocete od Alije? Sta hocete od 
Alije? Sta vi (zapravo) hocete od Alije? 1731 Alija je moj i ja sam njegov! 1,29 Odred je u to vrijeme brojao do cetiri stotine vojnika. 

1730 Spolni odnos sa robinjom koja je u njegovu posjeduje muslimanu dozvoljen. Neki ashabi su 
prezrcli taj Alijin posvupak jer su smatrali da je Alija iz ratnog plijena uzeo sebi robinju koja mu ne 
pripada te da ih jc na taj nacin prevario. Kasnije ce se ispostaviti da oni nisu bili u pravu. 
73 U predaji ovoga hadisa koju biljezi Ahmed b. Hanbel u Musnedu sloji da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon slo ih je saslusao rekao: "Pustite vi Aliju! Pustite 
vi Aliju! Ja sam Alijin, a Alija je moj!" 

429 1 1732 On ce poslije mene biti miljenik svakog vjernika!" Ovaj hadis je 
garibun. 733 Poznat nam je samo preko Dzafera b. Sulejmana. 

3974. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: Nas je obavijestio Su'be prenijevsi od 
Selemea b. Kuhejla, koji je kazao: Cuo sam Ebu Tufejla 173,4 kada prica od 
Ebu Seriha 1735 ili Zejda b. Erkama - dilcma kod Su'bea - koji je prenio od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao: "Koine god sam ja 
prijatelj, prijatelj mu je i Alija." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1736 Su'be je ovaj hadis prenio od 
Mejmuna Ebu Abdullaha, on od Zejda b. Erkama, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem, slicno prcthodnom hadisu. Ebu Seriha je Huzejfe 
b. Usejd, Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 

3975. ISPRICAO NAM JE Ebu Hattab Zijad b. Jahja el-Basri; kaze: 
Obavijestio nas je Ebu Attab Sehl b. Hammad; kaze: Nas je obavijestio 
Muhtar b. Naff; kaze: Nas je obavijestio Ebu Hajjan et-Tejmi prenijevsi 
od svoga oca 1738 , a on od Alije, koji je kazao da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Smilovao se Allah Ebu Bekru: on je za 
mene udao svoju kcerku i poveo me do Medine i svojim imetkom 
oslobodio Bilala! Smilovao se Allah Omeru koji govori istinu pa makar 
bila i gorka; on govori istinu i postupa po njoj pa makar (zbog toga) i ne 
imao prijatelja! Smilovao se Allah Osinanu koga se stide meleci! 
Smilovao se Allah Aliji! Allahu, ucini da istina bude uz njega ma gdje se 
kretao." Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je samo sa ovim senedom. 

3976. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki': kaze: Obavijestio nas je moj 
otac prenijevsi od Serika 17 ^ 9 , on od Mensura 1740 , a on od Rib'ijja b. Hirasa, koji je e 1732 "Siije ovaj hadis uzimaju kao dokaz da je Alija vredniji od svih ostalih ashaba. Oni tvrd 
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, samo za Aliju rekao: "Alija je moj. a ja 
sam njegov" i da lo ni za jednog drugog ashaba nije rekao, sto apsulutno ne stoji. On je to 
isto rekao i za ashaba Dzulejbiba. Prica Ebu Berze da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, nakon jedne bilke, u kojoj je osvojio veliki ratni plijen. rekao: "Pogledajte jesmo li 
mi koga izgubili u ovoj bici!" Jesmo, Allahov Poslanice, toga i toga i toga i toga i toga i 
toga, odgovorise ashabi. U istoj predaji stoji: Izgubili smo Dzulejbiba pa ga pronaditc! 
Pronasli su ga medu scdmcricom mrtvih ncprijatelja koje je on pobio, a onda je na kraju 
neko ubio njega. Vjerovjesnik dode. stadc iznad njega i rcce: Ubio je sedmericu, onda su 
ubili njega. On je moj, aja sam njegov!" 

1733 Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

1734 Ebu Tufejl Amr b. Vasilc b. Abdullah el-Lejsi. 

m * Ebu Seriha Huzejfe b. Usejd el-Gafari jedan od Vjcrovjesnikovih, sallallahu alejhi ve 
sellem. ashaba koji su dali prisegu pod drvctom na Hudejbijji. 

Biljezc ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i E-Nesai u Sunenu. 
1737 Ebu Hajjan Jahja b. Seid b. Hajjan et-Tejmi. 

38 Seida b. Hajjana et-Tejmija el-Kufija. On je, po misljenju El-Idzlija, pouzdan prcnosilac 
hadisa. Pripadao je trccoj gencraciji. 
1739 Serik b. Abdullah cn-Nehai el-Kadi. 
I7 ""' Mensur b. Mu'temir. 

430 kazao: Obavijestio nas je Alija b. Ebu Talib u predvorju (u Kufi) rekavsi: "Kad 
smo bili na Hudejbiji, dosla je grupa musrika medu kojima je bio Suhejl b. 
Amr i drugi musricki prvaci i rekli: Allahov Posianice! 1741 Kod tebe su se 
sklonili neki nasi sinovi, braca i robovi. Nisu se sklonili zbog toga sto su 
razumjeli (tvoju) vjeru nego su pobjegli od nasih imanja i nasih nekretnina 
pa nam ih vrati! On rece: Ako ne razumiju vjeru, mi cemo ih poduciti, a 
zatim Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: O, skupino Kurejsija, ili 
cete vi prestati tako govoriti ili 6e vam Allah poslati onoga koji vam je, zbog 
vjere, spreman macem glave odrubiti, a Allah samo vjerom kusa vasa srca. 
Ko je taj, Allahov Poslani£e, (koji im je zbog vjere spreman macem glave 
odrubiti)? upitase prisutni. Ko je taj, Allahov Posianice? upita i Ebu Bekr. Ko 
je taj, Allahov Posianice? upita i Omer. On rece: Onaj sto je krpio sandalu. 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je jednom prilikom dao svoju 
sandalu Aliji da mu je zakrpi. Tad se, veli Rib'ijj, Alija okrenu prema nama 
i rece da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko na mene 
slaze namjerno neka priprcmi sebi mjesto u Dzehennemu." Ovaj hadis je 
hascnun-sahihun-garibun. Poznat nam je samo sa ovim senedom preko Rib'ijja 
od Alije. 

1 ,> 1^j£- lie #v Jlfc j! ^ ''^s- j^_a& jC«l6l '^f 'J*l Cft«iliiil iJjd & b f l : Jii 

66. O istoj temi 

3977. ISPR1CAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Dzafer b. 
Sulejman prenijevsi od Ebu Haruna el-Abdija, a on od Ebu Seida el-Hudrija, 
koji je kazao: "Mi, ensarije, prepoznavali smo licemjere (munafike) i po 
tome sto su mrzili Aliju b. Ebu Taliba." 

Ovaj hadis je garibun. Su'be je diskutirao o Ebu Harunu el-Abdiju 1742 . 
Ovo je preneseno i od A'mesa, on od Ebu Saliha, a on od Ebu Seida. 1741 Najvjerovatnije da su musrici Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oslovili sa 
Muhammede, ali ga je Alija, pricajuci o spomenutom dogadaju, iz poStovanja oslovio sa 
Allahov Posianice. 

1742 Ebu Harun Umare b. Dzuvcjn el-Abdi je, po misljenju Ibn Hadzcra el-Askalanija. 
prenosilac hadisa koga su hadiski ucenjaci odbacili. Neki su ga udenjaci smatrali i lascem. 
Pripadao jc cetvrtoj generaciji. 

431 Aio t»Jb ."\V 

jP jlaf ^1 J^-^Jl ■^O 1 ' ^ "^O* Jr-^jJ ^~' tf? 6 ' j** 1 ' 1 -C^O* J-"0 ^-^" -V^VA 

.Os-^il Ui [v« S-i/' £">*■ ^-i-**" *■** -^ 0* '^'^ , t^J • J^i* 4 - a *?i ^J jP^* ^ '—•"i ^ : Jj*i 

67. O istoj temi 

3978. ISPRICAO NAM JE Vasil b. Abdul-A'la; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Fudajl prenijevsi od Abdullaha b. Abdur-Rahmana Ebu 
Nasra 1743 , on od Musavira cl-Himjerija 1744 , a on od svoje majke, koja je kazala: 
" Jednom prilikom sam usla kod Ummu Seleme i cula je kada je rekla da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: "Licemjer nece 
voljeti Aliju niti ce ga vjernik mrziti!" O ovoj temi prenesen je hadis i od 
Alije. Ovaj hadis je, sa ovim senedom, hasenun-garibun. 

■j-l\ £ '&i'j J 'j* dL> ir>i ^Siii ^l 'j,\ \§fjk j*j, 'j, j^i-i \ih~ .r w 
^l_k. ^— i^ij .ouLj iijijt) ji jjfj ,uuj iJUi Jji ,j4^ ^u. :jii .ui j^- aIji Jji*3 i* 

* ^Lji cj-b- \* Ui Siyu li Lj> 2^- "£*»»- Li* -(t-^' ^ ■Jj^'i 

68. O istoj temi 

3979. ISPRICAO NAM JE Ismail b. Musa el-Fezari Ibn Bint es- 
Suddij; kaze: Obavijestio nas je Serik prenijevsi od Ebu Rebi'a, on od Ibn 
Burejdea, a on od svoga oca, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Naredio mi je Allah da posebno volim cetvericu i 
obavijestio me da ih i On voli. Allahov Poslanice, kazi nam njihova 1743 Abdullah b. Abdur-Rahman Ebu Nasr ed-Dabij el-Kufi pouzdan je prenosilac hadisa. 

Pripadao je pctoj gencraciji. Od njega je Et-Tirmizi prcnio dva hadisa, ovaj i jedan u 

poglavlju: Kad zena umre a njen muz sa njome zadovoljan. 

' 74J Musavir el-Himjeri jc ncdovoljno poznat prenosilac hadisa. Pripadao je sesloj generaciji. 

I7 '" Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedit. 

m6 Scrik b. Abdullah en-Nehai Ebu Abdullah el-Kufi iskren je prenosilac hadisa, alije prilikom 

prcnoscnja hadisa puno grijcsio. Pripadao jc osmoj generaciji. Bio je kadija u Vasitu i Kuti. 

Sloviojc kao pobozan, vrijedan i pravcdan covjek. Umroje 187. godine po Hidzri. 

432 imena! rekose prisutni 1747 , a on rece: Alija je jedan od njih! to je 
ponovio tri puta 1748 i Ebu Zerr, Mikdad i Selman! 1749 Naredio mi je da 
ih volim i obavijestio me da ih i On voli!" Ovaj hadis je hasenun- 
garibun. Poznat mi je samo preko Serika. 

: Ji * OJU*- JJ ^^>- J* J^— ! ^' {j* ki*ij-* Li^' (J**^ ^rf Jc*-*-*- ! ^-^ • v "A * 

*il i ^ AiJi J_^3 ^T :Jli ^i ^i ^ V*l3i ^ jj x^J, ^p ^ J ._£- ^i [l. J 

f}'j—J *lj dJj^W>i JJ £4^ ^ Jj-'O *i J 1 ^ *^ £-* -J J fe^ *W AJ&tltft jli lilij aIIp 

IJLJ. .5>LJlj U&-JI ^ j>f cif :iLj aUp aJlIi Jj> aLi J_^3 a! J 154 .J#-\ 'JJ 3 J£ 69. O istoj temi 

3980. ISPRICAO NAM JE Ismail b. Musa; kaze: Obavijestio nas je 
Serik, prenijevsi od Ebu Ishaka, a on od Hubsija b. Dzunadea, koji je kazao 
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Alija je moj, a ja 
sam Alijin. Neku moju obavezu mogu ispuniti samo ja ili Alija." Ovaj 
hadis je hasenun-garibun-sahihun. 17 ' 

3981. ISPRICAO NAM JE Jusuf b. Musa el-Kattan el-Bagdadi; kaze: 
Obavijestio nas je Ali b. Kadim; kaze: Nas je obavijestio AH b. Salih b. Hajj 
prenijevsi od Hakima b. Dzubejra 1752 , on od Dzemi'a b. Umejra et-Tejmija, a 
on od Ibn Omera, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, je obavio bratimljenje medu svojim ashabima. Tada dode Alija 
suznih ociju i rece: Allahov Poslanice, obavio si bratimljenje medu 
tvojim ashabima, a mene nisi ni s kim pobratio. On mu rece: Ti si moj 17-17 
I7JS Kako bismo ih i mi voljcli. 

Ovo je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, ponovio tri puta kako bi prisutnima dao do znanja da je Alija izmedu njih cetverice ipak najvredniji. 

i9 Ebu Zerr el-Gifari, Mikdad b. Amr b. Sa'lcbe el-Kindi i Selman cl-Farisi. 
1730 Biljeze ga i Ibn Madze u Sunenu i Hakim u Musiedreku. 

51 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Miisnedu, En-Nesai i Ibn Madze u Sunenima. 
1752 Hakim b. Dzubejr je slab prenosilac hadisa. 433 1753 brat i na ovom i na ononi svijetu." Ovaj hadis je hasenun-garibun. 
ovoj temi je prenesen hadis i od Zejda b. Ebu Evfaa. *-o ub .V* 
SMSs- ^i-L ^'! j^Ul :JUi .jib ^L-'j 4 1 * a^ 1 u^ ^ ^* Olf :Jli di!C ^ ^Jl *^p 

3£->Ji csOJ -^^ 1-i Ir^ '&$ -^j o-**-^ 1 -^ o< J*"***! ^-"' "j'^0 ■a-'' o* «*j ^ 

j— j. 4i\ xs- J* ^i^f- lij-si) J~Ls ^ ^aJi If^-i v/jloiJl jX-i ^j jU*- Ua^.VHAr 

^1 lail 11 1/j 4& aJJI ^L<j aUI Jj-jj cJll> lit C~a \'Js- JlS :Jli ^jUiJ' ->!» £» j li- 

* ta-^Jl lii ^ vo* ^1-i- ii^o>- lii .,_i!aiJi c-i£-> bjj 

» , * , * 

70. O istoj temi 

3982. ISPRICAO NAM JE Sufjan b. Veki'; kale: Obavijestio nas je 
Ubejdullah b. Musa 1754 prenijevsi od Isaa b. Omera 1755 , on od Es-Suddijja, a 
on od Enesa b. Malika, koji je kazao: "Neko Vjerovjesniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, darova (pecenu ili skuhnu) pticu 17 ' , a on rece: Allahu, 
posalji mi onoga koji Ti je (jedno) od najdrazih stvorenja da jede sa 
mnora ovu pticu. Tada se pomolio Alija koji je jeo sa njim." 

Ovaj hadis je garibun. 17 7 Poznat mi je samo sa ovim senedom preko 
Es-Suddijja. Ovaj hadis je prenesen i sa drugim senedom od Enesa. Es- 
Suddijj se zvao Ismail b. Abdur-Rahman: On je zatekao Enesa b. Malika, a 
vidio je i Husejna b. Alija. 

3983. ISPRICAO NAM JE Hallad b. Eslem el-Bagdadi; kaze: 
Obavijestio nas je Nadr b. Sumejl; kaze: Nas je obavijestio Avf prenijevsi 1753 Biljczi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

1754 Ubejdullah b. Musa cl-Abesi el-Kufi autor je jednog od poznatih musneda. 

1755 Isa b. Omcr cl-Esedi el-Hemdani Ebu Omer el-Kufi el-Kari pouzdan je prenosilac 
hadisa. Pripadao je sedmoj generaciji. 

1756 To mozc podrazumijevati kokos, a moze podrazumijevali i neku drugu pticu. 

1757 Ovaj hadis je dosao u vise verzija. Sve su one, po misljenju vecine ucenjaka, slabe. Ibn 
Dzevzi, koji je poznat kao stroziji kriticar ovaj hadis ubraja medu apokrifne hadisc. Hakim 
ga pak biljezi u Mustedreku i smatra ga vjcrodostojnim. 

' 7S8 Avfb. EbuDzemile. 

434 od Abdullaha b. Amra b. Hinda el-Dzemelija 1739 , koji je kazao: "Alija kaze: 
Ukoliko bih nesto upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
on bi mi odgovorio, a ukoliko bih sutio, on bi prvi otpoceo razgovor." 

Ovaj hadis je sa ovim senedom hasenun-garibun. 176 

' *',* o ' «• , .* if** f * & i» • -■*#*•/#* * if* f ' ' * * 'i ''it'* 5 ' Mfl , , 

•u-Lw ^ ^-Wr^ ^v^"' ^.5 -r 0* -^ O^ -*••*" ^.rT^' ^5*"^* £H J=**~*« .r HAS 

J P * ^ 'jX-' 1 i pj ^ji ^* li*i*Jl Iji l, frA»i l$JJJ -"-^ H-/ ^-^- IJ* 

, — i) (j. -U-- y. yfe ,y> ji**^ y jSj ^ J-k^I j> -Jib- U__^-I i_a UJOj- . fS AO 
U lil :Jl5 ?0$ $ S-~*^ *■>' l ^ Jti * ^ ; J^ 1 - 1 *-*' ^^-' Lsi' i>! Ajjlii }i' :Jtf «-»' ^i- ^tij 

* - - ' - » 

1 ?-i ^L. aCb-ij j ujSC" j(j i^i jii .1-L-s.j Alii aiji l>s i^> *JJi J>^3 [>^^ tf& oj^j 

.4 — jjUi ^^ai; jJ AA&-J ^-UJ Jji ail-'J All* aJJI ,^- < ' All 1 J J- 1 J CJw— ' -f**^ 1 j** - j- ^! 
:'J^>j aIIp aJJI JLp <dl! Jj--3 J^i ^OC-flJ'j s- 1 ^ 1 >* l^^" a ^ 1 Jj-'j *i : iV* aJ Jlij 
: j .. ^ iji J_^5j >ukwj .l^- 1 *! 8_^j ^ All IJl ^y {j* Ojjli aJj—w -u l)j>J ji k ^p y & 
.Op J ijpil :jUi i^J djlki :JlS ,ilji>jj aLi S^uj aJ^'j aJJi L~ uU-^ I'i^Ii ^ki6' 
UtUjl f lu ) :5jTJ| aJii LJ_jiij 4lii iLl kifli a^! ~^}') s M-^ a4^ ^ jlaJ Si} aj) sliU : JlS 
\L. — ?■} 3 — UsiSj Qp Ulij aII* aUi JJ> aUi Jwj Ipj .aj13i ( li'tCj) b^Loj jU'fr^i) 
* a^-^i iJi ^_. %^>^o Lr-iJ- j~s~ li-iOp- lii .^jIa' tlljA l^Li : Jlii C-~^-j 

71. O istoj temi 

3984. ISPRICAO NAM JE Ismail b. Musa; kaze: Obavijestio nas je 
Muhammed b. Omer b. Er-Rumi , kaze: Nas je obavijestio Serik 
prenijevsi od Selcmca b. Kuhejla, on od Suvejda b. Gaflea, on od Es- ' 9 Abdullah b. Amr b. Hind el-Dzumeli el-Muradi el-Kufi iskren je prcnosilac hadisa. 
Pripadao je trecoj generaciji. Nije tacno utvrdcno da li je on hadise slusao od Alije. 
'''" Biljeze ga i En-Nesai u djclu El-Hasais, Ibn Huzejme u Sahihu i Hakim u Mustedreku. 
,7 ''' Muhammed b. Omer b. Abdullah b. Fejruz b. Er-Rumi el-Bahili cl-Basri je blag 
prcnosilac hadisa. Pripadao je desetoj generaciji. 

435 Sunabihija, a on od Alije, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Ja sam kuca mudrosti, a Alija njena vrata." 

Ovaj hadis je garibun-munkerun. " Neki su ovaj hadis prenijeli od 
Serika ne spominjuci u njegovu senedu od Es-Sunabihija. Nije nam poznat 
ovaj hadis ni preko ijednog pouzdanoga prenosioca osim Serika. ovoj temi 
prenesen je hadis i od Ibn Abbasa. 

3985. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Hatim b. 
Ismail 1763 prenijevsi od Bukejra b. Mismara 176 ', on od Amira b. Sa'da b. Ebu 
Vekkasa, a on od svoga ooca, koji je kazao: "Jednog dana Muavija b. Ebu 
Sufjan pozva Sa'da i rece: Zbog cega ti ne grdis Ebu Turaba? 1765 On rece: 
SjecaS se sta je troje (o Aliji) kazao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem? Zbog to (troje) ga ja ne grdim. Da mi je jedno od njih troje, vise bih 
volio nego da je crveno blago moje. 1766 Cuo sam AUahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao Aliji, nakon sto ga je izostavio iz 
jednog vojnog pohoda 1767 i nakon sto ga je Alija upitao: Allahov Poslanice, 
zasto me ostavljas sa zenama i djecom? Tada je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao Aliji: Radujete li da mi budeS ono sto je 
Harun bio Musau, s tim sto nakon mene viSe poslanstva nema? I cuo sam 
ga kada je na dan Bitke u Hajberu rekao: Danas cu zastavu dati covjeku 
koji voli Allaha i Njegova Poslanika i koga voli Allah i Njegov Poslanik. Mi 
smo se, veli Sa'd, svi propinjali prema zastavi, (svako je od nas prizeljkivao 
da bude taj), a on rece: Pozovite mi Aliju. Alija mu, veli Sa'd, dode, i posto 
je imao upalu ociju, on mu svojom pljuvackom potra oci , a potom mu 
predade zastavu i Allah mu dade pobjedu. Kad bi objavljen ovaj ajet: A 
omnia koji se s tobom o njeinu (Kur'anu) budu raspravljali, posto si vecpravu 
istimi saznao, ti red: Hodite, pozvat cento sinove nase i sinove vase, i zene 
nase i zene vase, a doci cento i mi, pa cento se svesrdno pomoliti i Allaltovo 
prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati! 176 , Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, pozva Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna i rece: 1/62 Hadiski uCenjaci se razilaze u pogledu stepena ovoga hadisa. Ibn Dzevzi smatra da je 

apokrifan. Hakim smatra da je vjerodostojan. Ibn Hadzer el-Askalani, kako stoji u djelu El- 

Fevaidul-medzmaa ES-Es-Sevkani, smatra da je dobar (hascn). Et-Tirmizi ga smatra 

munker-hadisom, a munker hadis spada u kategoriju izuzetno slabih hadisa. 

1763 Hatim b. Ismail el-Medcni. 

I7M Bukejr b. Mismar ez-Zuhri el-Mcdeni. 

' 765 Ebu Turab je Alija b. Ebu Talib. Muavija b. Ebu Sufjan je ovo pitao Sa'da b. Ebu 

Vekkasa zbog toga sto je mislio da Sa'd ne grdi Aliju iz bojazni od nekoga. 

1766 Crvenim blagom su u to vrijeme nazivane najbolje vrste kamila. 

1767 To je bio Pohod na Tebuk. 

I76S y Ei_Buharijevoj i Muslimovoj predaji stoji da su mu nakon toga oci ozdravilc kao da 
nikada nije ni imao upalu. 
1749 Alulmran, 61. ajet. 

436 Allahu, oni su moja porodica." Ovaj hadis je, sa ovim senedom, hasenun- 
garibun-sahihun. ' 770 

<U« ub .VY 
yjt # ^ U*^f Jk yfj j^r jJLj d* *Il> J^ ijSfi di? :JVi *Ql j> j*Lj ^f 

iL. j£§ ii^- J^ g3ii :ju .^ua j&ii bis* iii :jij .u^i # jj^ >"di J&j ^jiL 
^_Ui ts -j* cJ.aii : j\i .aj ^aj jJLj 4* «^i J^ ysi j! #2" jJi>- ^ Lio s^i* 

L_j»uj ii_pjj ill I i_tf*j Jjtj ^ t5^' U : J\3 1j aTj! ^«5 LjI^Oi Syj j»L/j all* Jill ^jLj 

U a .ciC-i Jjlij IjI UjJj aJj^j c...'jtPj «dJi i.-'jap jp <dib ijPi :cis Jl3 ?aJ_^L>jj iLi 

* or})l IJu ^, ill ii^J U .C-iji |>-i- ii-iJ*- 

72. O istoj temi 

3986. ISPRICAO NAM JE Abdullah b. Ebu Zijad; kaze: Obavijestio 
nas je Ahves b. Dzevab prenijevsi od Junusa b. Ebu Ishaka, on od Ebu 
Ishaka, a on od Beraa 1771 , koji je kazao: "Poslao je Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, dvije vojske. 1772 Jednoj je za zapovjednika odredio Aliju 
b. Ebi Taliba, a drugoj Halida b. Velida i rekao: Ukoliko dode do borbe, 
Alija je glavni zapovjednik. Posto Alija, veli (Bera), osvoji jednu utvrdu i 
uze za sebe jednu robinju, Halid napisa Vjerovjesniku, sallallahu alejhi 
ve sellem, pismo u koine okleveta Aliju i posla ga po meni. Kad sam 
Vjerovjesniku predao pismo i on ga poce citati, sav pocrvenje, a potom 
rece: Sta vidi§ (lose u tome) sto je uradio covjek koji voli Allaha i 
Njegova Poslanika i koga voli Allah i Njegov Poslanik? Rekoh: Utjecem 
se Allahu od Allahove srdzbe i srdzbe Njegova Poslanika, ja sam samo 
izaslanik. On (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,) tada usuti. Ovaj 
hadis je hasenun-garibun. 1773 . Poznat nam je samo sa ovim senedom. 17711 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Muslim u Sahihu. 

71 Bera b. Azib, poznati Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. 
1772 U prcdaji ovog hadisa koju biljezi Ahmed od Burejdea stoji da je Vjerovjesnik poslao 
dvije vojske u Jemen. Na cclo jedne je postavio Aliju b. Ebu Taliba, a na celo druge Halida 
b. Velida pa je kazao: Ukoliko dode do borbe, Alija ce biti zapovijednik objema 
vojskama..." 

773 EI-Mubarekfori smatra da je Ebu Ishak koji se nalazi u senedu ovog hadisa bio 
prevarant. 

437 «Ua ^_jb .VV 

> p J -j. jJ^Gi > j^J 'j. ilk; ir>! ^i jiilli i; ^ d^ .r«uv 

jt_J, oij : ^,i3i Jul .oi^SU ,_iiiLi 'fy_ ds- ILij 41* Jli Jb> Jji Jj1»j tea :Jli />r 

- - - ' -• 

* lii ^*2f of ^S*f illi :Jj5j .SlkSl iiJi ^Jj :<J> J^} . JUSt 73. O istoj temi 

3987. ISPRICAO NAM JE Ali b. Munzir el-Kufi; kaze: Obavijestio 
nas je Muhammed b. Fudajl prenijevsi od Edzleha 1774 , on od Ebu Zubejra, a 
on od Dzabira, koji je kazao: "Pozvao je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, Aliju onoga dana kada ga je spremao (za pohod) na Taif 
i sa njim nesto sapatom razgovarao. Neki ljudi 1775 rekose: Dugo potraja 
njegovo saptanje sa amidzicem, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rece: Ja sa njim ne sapucem nego mu samo prenosim ono sto mi 
je Allah naredio da mu prenesem 1776 ." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Poznat nam je samo preko Edzleha. I drugi 
su ga, osim Ibn Fudajla, prenijeli od Edzleha. Njegove rijeci: Velakjnellahe 
intedzahu znace: Allah mi je naredio da ovo sa njim tajno govorim. 

ua .Vi 

iJLJb ^_J L £& bt J*-fl j«i U J^Lp \J :'j£J '^j 4& *JJ' J^> & Jj*'j Jli :Jli -\^ 

-,i o' - a', .*>* J- | '» / ' ft ". 

.iJj^-j ^5^ Lap 43_,i2=_~i J&-\S Jj>u 

U a ^J> Lx^~ -j -^ -Ujx-. x-_ JlM .Or_j3l >-La J^ UJ ■Uyu U vi^" j*""*" ^- t> " ' J - ft 1774 Edzleh b. Abdullah b. Hudzdzcjjc Ebu Hudzdzejje el-Kindi, neki vele da se zvao Jahja, iskren 
jc prenosilac hadisa. Bio jc siija. Pripadao je sedmoj generaciji. Umroje 145. godine po Hidzri. 

1775 Tj. neki munafici rekose... 

1776 Ali el-Kari smatra da se ovdje, najvjerovatnije, radilo o nekim vojnim tajnama koje je 
Uzviseni Allah saopcio Svomc Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi ih prcnio Aliji 
pred polazak u 'ohod na Taif. 

438 74. O istoj temi 

3988. ISPRICAO NAM JE Ali b. Munzir; kaze: Obavijestio nas je Ibn 
Fudajl prenijevsi od Salima b. Ebu Hafse, on od Atijjea 1777 , a on od Ebu 
Seida, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao 
Aliji: "Nije nikome dopusteno da kroz ovu dzamiju 1778 prolazi necist 
(dzunub), osim meni i tebi." 

Upitao sam Dirara b. Sureda, veli Ali b. Munzir, o znacenju ovoga 
hadisa pa je rekao: Nije dozvoljeno nikome ko je dzunub da prode kroz 
njega, osim meni i tebi. Ovaj hadis je hasenun-garibun. 1779 Poznat nam je 
samo sa ovim senedom. Muhammed b. Ismail je ovaj hadis cuo od mene i 
smatrao ga garibom. 

.frU'liill $ ^ JLe' 3 j30l jijj j*Lj 6* &\ J^> yi\ djJ :JU 

dJJi — i l-A^U- [j~^ j^Ul f*-^J -j! 4 ^ jl~* tJ^jji- 'ja Uj A*j6 U .t-~ijf- ^-j-b- lii 

I.U _j>cJ ^lp jf. i^f- jS- jO~. jP 1J-S (£jj JJ_; .(£^UI 

. 'U.' '-i <_/i -J »Uljl -Up '•,* ,Jii v 1 iTJSfcl ' J»£Jl AiO 'j L-lill i2j£- .T"^ ^ • 

O --(_> ■> w*\ • w ) - >* -/• o> -^ -* ** t> •' \ 

t' $ s ' ' • *,• a* * * 3 S * * * * ■* * ° 1777 Atijjc b. Sa'd. 

Tj. Vjcrovjesnikovu, sallallahu alejhi ve sellem, dzamiju u Mcdini. Nema sumnje da sc 
ovdje radi posebnosti Alijc b. Ebu Taliba. Medutim, moze da znaci i to da su, vjerovatno, 
Vjcrovjenik, sallallahu alejhi ve sellem, i Alija imali izlaze iz svojih soba napolje kroz 
dzamiju pa im je bilo dopuSteno, u nuzdi, kada su dzunubi a ncmaju vode, da produ kroz 
dzamiju i s polja donesu vode da bi se okupali, a opet Allah najbolje zna. 

Ibn Dzcvzi je ovaj hadis uvrslio u svoju zbirku apokrifnih hadisa. Ucinio je to zbog 
Atijje cl-Avfija koji je slab prenosilac. Es-Sujuti ga je u tome pobio istakavsi da su ovaj 
hadis zailjezili Et-Tirmizi i El-Bejheki u Sunenima i da ga je Et-Tirmizi ocijenio, na osnovu 
drugih predaja ovog hadisa, hascnom. 

439 J 4_l]l xs- 'Js- &iji> \Tj£t-\ 1/jH.jJi il^-f jjI li^-l JUli- ^J S_jlkJl IL'jJ- . f ^ ^ •I 1 M >-H yr- *• r- '( . - i' .^•uu ^_i J *Jl iJj ^y ,y> JjjIa * , ilC 75. O istoj temi 

3989. ISPRICAO NAM JE Ismail b. Musa; kaze: Obavijestio nas je 
Ali b. Abis 1780 prenijevsi od Muslima el-Mulaija' 7M , a on od Enesa b. 
Malika, koji je kazao: "Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, je sisla 
prva objava u ponedjeljak, a vec u utorak je Alija primio islam." 

Ovaj hadis je garibun. l7S3 Poznat nam je samo preko Muslima el- 
A'vera. Muslim el-A'ver, po misljenju hadiskih ucenjaka, nije tako jak 
prenosilac hadisa. Ovaj hadis je u slicnom znacenju prenesen od Muslima, 
on od Habbea, a on od Alije. 

3990. ISPRICAO NAM JE Kasim b. Dinar el-Kufi; kaze: Obavijestio 
nas je Ebu Nuajm prenijevsi od Abdus-Selama b. Harba, on od Jahjaa b. 
Seida, on od Seida b. Musejjeba, a on od Sa'da b. Ebu Vekkasa da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Aliji: "Ti si za mene ono sto 
je Harun za Musaa." 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1784 Prenesen je sa vise seneda preko 
Sa'da od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis neki smatraju 
garibom sto se tice generacije Jahjaa b. Seida el-Ensarija. 

3991. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Ahmed ez-Zubejri prenijevsi od Serika, on od Abdullaha b. 
Muhammeda b. Akila, a on od Dzabira b. Abdullaha da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao Aliji: "Ti si za mene ono sto je Harun za 
Musaa, s tim sto poslije mene vise nema vjerovjesnika." 1780 Ali b. Abis el-Esedi cl-Kufi je, po misljenju hadiskih ucenjaka, slab prenosilac hadisa. 
Pripadao je devetoj gencraciji. 

1781 Muslim b. Kejsan ed-Dubei e!-Mulai el-Berrad el-Aver Ebu Abdullah el-Kufi slab je 
prenosilac hadisa. Pripadao je petoj gencraciji. 

1782 Ovaj hadis je dokaz da je Alija b. Ebu Talib prvi muskarac koji je primio islam. Hatidza 
je, opcenito, prva osoba koja je primila islam, a Alija je drugi. 

1783 Ovaj hadis je po stepenu slab hadis jer su u njegovu senedu Ali b. Abis el-Esedi i 
Muslim b. Kejsan el-Mulai koji su. po misljenju hadiskih ucenjaka, slabi prenosioci hadisa. 
I7S "' Biljezc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

440 Ovaj hadis je, sa ovim senedom, hasenun-garibun. O ovoj temi 
preneseni su hadisi i od Sa'da, Zejda b. Erkama, Ebu Hurejrea i Ummu 
Seleme. 

•ff- tJj ji -.p- A_>i-i ^ jU>t*ji -J j»_a1 _j[ 'j^h' 1 ' l5jv' -V^ - (V -L^>*^ bj-L>- Ti" 

lii .Js- Lib' 111 oIjjUI Jlo 'y>\ 1L.} Op <0Jl (>? l> ^3l 01 i^lS ^,1 ^p jj*Z. Jl jj*i- 
' ' ' ' ' ' , , t * , 

i>— 1 1 ^— ^* y}'J*- Jf y. J ^~ y) "J* • u ^- 4 u< f** y} 'J* J ~^ cs- J*°* y- ^**y ^ 

* - ** " f * * * * * , * 

^li- Ju>oi- IJii .iiQJl ajj ic^J^ («* .«*• •"■>^ Ujilj Uiblj j^JlA L-Mj le^' ji : JlflS 76. O istoj temi 

3992. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Humejd er-Razi; kaze: 
Obavijestio nas je Ibrahim b. Muhtar prenijevsi od Su'bea, on od Ebu 
Beldza l7S6 , on od Amra b. Mejmuna 1787 , a on od Ibn Abbasa: "Naredio je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zatvaranje svih vrata (iz soba u 
dzamiju), osim Alijinih." 

Ovaj hadis je garibun. 17 '* 8 Poznat nam je u ovoj formi samo sa senedom 
samo preko Su'bea. 83 Ibrahim b. Muhatar cr-Razi. 
1786 Ebu Beldz Jahja b. Selim, ili b. Ebu Selim ili b. Ebu Esved, el-Fezari cl-Kufi el-Vasiti 
el-Kebir iskren jc prenosilac hadisa, s tim sto je ponekad prilikom prenosenja hadisa 
grijesio. Pripadao je petoj generaciji. 
17X7 Amr b. Mejmun el-Evdi. 

17 Ibn Dzevzi je ovaj hadis smatrao apokrifnim. Po njcgovome misljenju, izmislile ga 
rafidije da bi oponirale hadisu Ebu Bckra u kome Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, narcduje da se zatvore sva vrata osim Ebu Bckrovih. Ibn Hadzer el-Askalani pobija 
tn Ibn Dzevzijevu tezu i kaze: "Ovaj hadis je doSao u vise predaja od kojih su neke 
vjerodostojne, a neke dobre. Po meni, veli on, nema kolizije izmedu ovog hadisa i hadisa 
Ebu Bekra. U samom pocctku jc Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio zatvaranje 
svih vrata (iz soba u dzamiju) osim Alijinih vrata, dok je naredio zatvaranja svih vrata pa i 
Alijinih, a otvaranje Ebu Bckrovih tri dana prije svoje smrti." I ovo sc moze uzeti kao jedan 
od dokaza da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, indircktno preporucio da se za 

441 3993. ISPRICAO NAM JE Nasr b. Ali el-Dzehdami; kaze: Obavijestio 
nas je Ali b. Dzafer b. Muhammed b. Ali 1789 i kazao: Obavijestio me je moj 
brat Musa b. Dzafer b. Muhammed 1790 prenijevsi od svoga oca Dzafera b. 
Muhammeda 1791 , on od svoga oca Muhammeda b. Alija' 792 , on od svoga oca 
Alija b. Husejna 1793 , on od svoga oca, a on od njegova djeda Alije b. Ebu 
Taliba: "Vjerovjenik, sallallahu alejhi ve scllem, je jednom prilikom 
uzeo Hasana i Husejna za ruku i kazao: Ko me bude volio i volio ovu 
dvojicu i njihova oca i majku, 1794 bit ce sa mnom na Sudnjem danu." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. 17 ' Poznat nam je od Dzafera b. 
Muhammeda samo sa ovim senedom. 

«Uo v-Jb .VV 
ij-^e- 'J* *£ ^1 'ji- v<i 'js- jliklJl 'J, j^Q i%Ui ££. 'J, ^U«J life- .T\M 

i ' * t 

j — !N J? J^^ 1 O"" (i-^- 1 lr* Jj 1 -i*-^ 1 J* 1 ,_r=*J Jlij .(4^- ClJ ^5^ "-*--'' p^' ^b •-***»■ {?. 

* 1* ' * 7"" * ' 

A^ji- *L*Jl j* jtil-l ja Jjlj j -JU~" t)UJ ^1 flip jij ^Jp [4*-!j , Jj-CaJl 
?.*•*,,*•"»$ '»> *«j6..ji ,,*>*#? . C ' z'^ '. t a j $ * j, ,i , ; . j;, ; ,/;, *-. • - 

.^-j* j&l ji Jj' : J^ pjf j? % J* J&™ S^ J^J ^ »>*• «£' 0* "^ y. 3s^ °u* 

.JjIUflJl jXj' jjI li- 1 ' [>» Jj' ! J 1 ^ »^^ sS*^ 1 j*** 1 ^ ^^ O^jj :0^i jj j^£ JlS 

„ - , I , ;, '- tl a '., - rf- J -,..., J - '.- halifu, nakon njegove smrti, bira Ebu Bekr, posto je samo halifi potreban dircktani ulaz iz 

sobc u dzamiju. 

1789 Ali b. Dzafer b. Muhammed b. Ali b. Husejn b. Ali el-Alevi brat Musaa b. Dzafera el- 

Alevija. On je, po miSljenju hadiskih ucenjaka, prenosilac koji zadovoljava (makbul). 

Pripadao jc desetoj generaciji. Umro je 210. godine po Hidzri. 

1 90 Musa b. Dzafer b. Muhammed b. Ali b. Husejn b. Ali Ebu Husejn el-Hasimi, poznat je 

kao El-Kjazim, iskren je prenosilac hadisa i pobozan covjek. Pripadao je scdmoj generaciji. 

Umro je 183. godine po Hidzri, 

1 ' 9I Dzafer b. Muhammed poznat kao Es-Sadik. 

1 '' ;2 Muhammed b. Ali b. Husejn b. Ali b. Ebu Talib Ebu Dzafer el-Bakir pouzdan je i 

vrijcdan prenosilac hadisa. Pripadao jc cetvrtoj generaciji. 

xl ' n Ali b. Husejn poznat kao Zejnul-Abidin. 

94 Aliju b. Ebu Taliba i Fatimu Vjerovjesnikovu, sallallahu alejhi ve sellem, kcerku. 
I79: ' Biljezi ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 442 77. O istoj temi 

3994. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Humejd; kaze: Obavijestio 
nas je Ibrahim b. Muhtar prenijevsi od Su'bea, on od Ebu Beldza, on od 
Amra b. Mcjmuna, a on od Ibn Abbasa, koji je kazao: "Prvi je (od djecaka) 
primio islam Alija." 

Ovaj je hadis, sa ovim senedom, garibun. Od hadisa koje je Su'be 
prenio od Ebu Beldza poznat nam je samo preko Muhammeda b. Humejda, a 
Ebu Beldz se zvao Jahja b. Ebu Sulejm. Neki ucenjaci vele: Od odraslih 
muskaraca prvi je islam primio Ebu Bekr. Alija je primio islam kao djecak. 
Imao je osam godina. A od zenaje prva islam primila Hatidza. 

3995. ISPRICALI SU NAM Muhammed b. Bessar i Muhammed b. 
Musenna i kazali: Obavijestio nas je Muhammed b. Dzafer; kaze: nas je 
obavijestio Su'be prenijevsi od Amra b. Murrea 1796 , on od Ebu Hamze, on od 
nekog ensarije, a on od Zejda b. Erkama, koji je kazao: "Prvi je islam 
primio Alija. Kaze Amr b. Murre: Ja sam to spomenuo Ibrahimu en- 
Nehaiju, a on to demantova rekavsi: Prvi je islam primio Ebu Bekr es- 
Siddik." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1 ' 9 Ebu Hamza se zvao Talha b. 
Jezid. 

4w ub .VA J— ■* cj->. Jr-i is>i 'J^7 J-* J J*i ^ o? &£*» J. J-* i^b- .rann 

j_o Ljf :Ojb' jj Ujs- Jli .jiUi Ul &&&£ Jj *tf'y> Ul il^J J JJl iLj <dp Jji Jb> 

*,, i * r * ' * s > ' ' '* 

j — e- »_ali _jjl if^-l :I_jJU .x?-\\ jL&> *-*l^l J>. vjJkyj jU-J J> _u^« lUIii- .f ^ S V 
:c — iu 4 — jas- »\ 1 _ s ^-^>- :oju J-j-i^ »i ^ii-is- :jb 7*~^ ^j ^U- ^-^ :Ju ;-'_r^i .^i 
4_J* Jit Jb» in Jj-.j c~U-i :cJli .*yp j^J £J£- j»^-j 4* 4i!i J^. J^l 'cjC 
lift ^ «i_^ lljl .'j~^- c_.A>- lii .Qp ^jjy ^>- je^*J ^ jt^' '-djH *i**i £*0 ^*J (•^•"J 

* ^'Jl 

78. O istoj temi 

3996. ISPRICAO NAM JE Isa b. Osman b. Ehu Jahja b. Isa er-Remli; 
kaze: Obavijestio nas je Jahja b. Isa er-Remli prenijevsi od A'mesa, on od % Amr b. Murre cI-Dzcmcli el-Muradi. 
97 Biljezi ga i Ahmed b. Ilanbel u Musnedu. 443 Adijja b. Sabita, on od Zirra b. Hubejsa, a on od Alije, koji je kazao: 
"Vjerovjenik, sallallahu alejhi ve sellem, koji nije znao Sitati ni pisati, u 
povjerenju mi je rekao: "Tebe istinski moze voljeti samo vjernik, a 
mrziti te moze samo munafik." 

Adij b. Sabit kaze: Ja pripadam onima za koje je Allahov Poslanik. 
sallallahu alejhi ve sellem, uputio dovu. 179 Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 1799 

3997. ISPRICALI SU NAM Muhammed b. Bessar, Jakub b. 
Ibrahim 1800 i drugi i kazali: Obavijestio nas je Ebu Asim 1801 prenijevsi od 
Ebu Dzerraha 1802 , koji je kazao: Ispricao mi je Dzabir b. Subejh 1803 i kazao: 
Ispricala mi je Ummu Serahil 1804 i kazala: Meni je ispricala Ummu Atijje 1805 . 
koja je kazala: "Jednom prilikom je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, otpremio vojsku u kojoj je bio i Alija. Ona dalje kaze: Tada sam 
ga cula kako je, podigavsi ruke, govorio: Allahu, nemoj me usmrtiti dok 
ne vidim da se Alija ziv i zdrav vratio." Ovaj hadis je hasenun. Poznat 
nam je samo sa ovim senedom. 

* 4* Jjl ^3 J)» -Cp J> ikiL JU* y\ villi .V* 

a ******** a 5 - t * * OS t > b > t f >" -» f * '. f U ** ^f I *J- 5 " WA A A 

j— >. ^~~. U* t5»*-! o 1 . -^^ {/■ js*>. j>. u^y- h j^ x g-' 13 ' •***-" y- ^-^ ■ ' ^ n A 
<-lli J>-j J* Q& :J« j5j» ,j* jSj* J ^ V 1 &. o* *f o* jSj" J ^ ^ a* *& 

r>w'<7 * . A^tJi 4i?J iiSlS XSa£J Ui i/i> ^1 ^a$d jliji AH j»jj LL/j -OP ^ (^" 

'—~i/- f^r*-^ J/-°- <i-i-l»- 'JJ> .A^tJJ? S-^J • Jj*i Jednom prilikom je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreci o Aliji b. Ebu 
Talibu, rekao: "Allahu, pomozi onoga ko njega bude pomagao." Ovaj hadis biljezi Ahmed b. 
Hanbel u Musnedu sa senedom od Beraa, a on od Zejda b. Erkama. 
|7< "' Biljezi ga i Muslim u Sahihu. 

1800 Jakub b. Ibrahim ed-Devreki. 

1801 Ebu Asim Dahak b. Muhalled b. Dahak b. Dahak b. Muslim en-Nebil cs-Sejbani el- 
Basri pouzdan je i siguran prenosilac hadisa. Pripadao je devetoj generaciji. Umro je 212. 
godine po Hidzri. 

lsu: Ebu Dzcrrah cl-Bchzi nije dovoljno poznat prenosilac hadisa. Pripadao je scdmoj 
generaciji. 

1803 Dzabir b. Subejh Rasi Basri iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je sedmoj generaciji. 

1804 Ummu Serahil spada medu one prenosioce hadisa cije stanje nije dovoljno poznato. 
Pripadala je trecoj generaciji. 

Ummu Atijja el-Ensarija je cuvena Vjerovjcsnikova, sallallahu alejhi ve sellem, 
sahabijka. Zivjela je u Basri. Zvala se Nesibe bint Ka'b, neki kazu bint Haris. 

444 1| I I - -' J , f ' - l ' • I-* h " ' f • ■" It" . — -» f . ■->*_ . 't' ■• -„ a a a 

Jl — s :jl — ! OjJoj ^jl ^ jbi ^ klXaJi ^js ^j- jj JLs If^sil A_3 l2o>- T^ ^ 

** * ■ * t ts ' ' * a * ' > i * 

^JUi a-fi ^\ ^I«j i>l o^ [ji :Jy£ X-j *3* -^ -^ J ->- 1 ' J>-j >^-**^ :<U3i -L* J yli- 

cXa ll Oj_b- ^ Ul SijU J Lj^p c-jJ^- liO .*jjl .Ci J> A^JS? Jl ^lylS jfcjUl ASTJ ^.5^ 

;»*!» >;-'.< > - i ~f. > >- ' > '» *n ■• 1' ft, - £■»»*- « 

■wiU- ^ «_«*• jji eS.pu' jy"^ ^ Cj"^~ ) "^ .# "yr^"' p"* 1 "' -^i**" _#' uiJj- . t • » • 

*«i/Ji lii 2.-' ^! **/" - -vo^ ^-^ l-i* .lagJl ^ v^O^" jeij^J *&&> :J ji y» ■ 

■jj ^~-*-_ ,'•: J-^""— "! J.-* - ->— ; '^ : ' ,j! Jj** L'^_>-l jU2*jl -Ujx^ v f-t-LiJl -Lji Uloj- . i « » \ 

* £*')\ lii ^ Ul 

79. Vrline Ebu Muhammeda Talhe b. Ubejdullaha, r. a. 

3998. ISPRICAO NAM JE Ebu Seid el-Esedzd2; kaze: Obavijestio nas 
je Junus b. Bukejr prenijcvsi od Muhammeda b. Ishaka, on od Jahjaa b. 
Abbada b. Abdullaha b. Zubejra, on od svoga oca, on od njegova djeda 
Abdullaha b. Zubejra. a on od Zubejra, koji je kazao: "Na Vjerovjesniku, 
sallallahu ale j hi ve sellem. na dan Bitke na Uhudu, bila su dva pancira. 
(Prilikom povlacenja) on se pokusa ispeti na jednu stijenu i ne mogase, te 
se Talha postavi ispod njega i Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellem, 
se uspe na stijenu i ispravi se na njoj. (Tad) sam veli (Zubejr) cuo 
Vjerovjesnika, sallallahu alcjhi ve sellem. kada je rekao: Talha je 
zasluzio (Dzennet)." fi Ovaj hadisje hasenun-sahihun-garibun. 1807 

3999. ISPRICAO NAM JE Kutejl Obavijestio nas je Salih b. 
Musa 1808 prenijcvsi od Salta b. Dinara 1809 , a on od Ebu Nadrea lsl °, koji je Im " Kada sc Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, sa ashabima povlacio u planinu. 

pred njim se isprijeeila jedna stijena. On je pokusao da je prijede. ati se ne mogase ispeti na 

nju, jcr su ga rane jako boljele. Tada Talha podmetnu svoja leda, on se pope na njih, pa na 

stijenu, i tako prijede preko prepreke, Tom prilikom Vjerovjesnik. sallallahu alcjhi xc 

sellem. reee: "Talha b. Ubejdullah je zaradio Dzcnnci." 

" s "' Biljezi ga i Ahmed b. Hanbcl u Musn 

l80s Salih b. Musa b. Ishak b. Talha b. Ubejdullah et-Tejmi el-Kufi prenosilae je hadisa koga 

su hadiski ueenjaci odbacili. Pripad nqj geneiaciji. 

"'""' Salt b. Dinar el-Ezdi el-Hinai el-Basri Ebu Suajb el-Mcd2nun prenosilae je hadisa koga 

su hadiski ueenjaci odbacili. Pripadao je sesloj generaciji. Vise je poznal po nadimku Ebu 

Suajb nego po imenu. 

445 kazao da je Dzabir b. Abdullah rekao: Cuo sam Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, kada kaze: "Koga raduje da vidi schida koji 
hoda po zemljinoj povrsini, neka pogleda u Talhu b. Ubcjdullaha. " I8U 

Ovaj hadis je garibun. 1812 Poznat nam je samo preko Salta b. Dinara. a 
neki su ucenjaci polemisali o Saltu b. Dinaru i smatrali ga slabim 
prenosiocem. Takoder su polemisali i o Salihu b. Musau. 

4000. ISPRICAO NAM JE Ebu Seid el-Esedzdz; kaze: Obavijestio nas 
je Ebu Abdur-Rahman b. Mensur el-Anezi 1813 prenijevsi od Ukbea b. 
Alkamea el-Jeskurija 1814 , koji je kazao: Cuo sam Aliju b. Ebu Taliba kada 
kaze: Moje usi su cule iz usta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, kada rece: "Talha i Zubejr ce biti moji susjedi u Dzennetu." Ovaj 
hadis je garibun. 1815 Poznat nam je samo sa ovim senedom. 

4001. ISPRICAO NAM JE Abdul-Kuddus b. Muhammed el-Attar; 
kaze: Obavijestio nas je Amr b. Asim 1816 prenijevsi od Ishaka b. Jahjaa b. 
Talhe, on od svoga amidze Musaa b. Talhe, koji je kazao: "Jednom 
prilikom udoh kod Muavije, a on reie: HoceS li da ti kazem jednu 
radosnu vijest? Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
kada veli: Talha je jedan od onih (na koje se odnose Allahove rijeci): I ma 
ih koji su pogimdi." Ovaj hadis je garibun. Poznat nam je od Muavije samo 
sa ovim senedom. 

<U« ob .A » 

'j* Kj^i Cf- *^ > *-"' "yr^"' j~y Cjt ^r j y- "j?*' cUnJI ji. X^>^ ~-riy y) Uj-1>- . t • « T 

i* 4 1810 Ebu Nadre el-Abdi. 

IS " Ovaj hadis spada medu one u kojima do izrazaja dolaze neke od Vjerovjesnikovih, 

sallallahu alejhi ve sellem, mu'dziza. On je u ovom hadisu nagovijestio da ce Talha b. 

Ubejdullah pasti kao Sehid. To se i dogodilo nakon Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve 

sellem, smrti u Bici za devu. 

IS|: Biljeze ga i Ibn Madze u Sunenu i Hakim u Mustedreku. 

1813 Ebu Abdur-Rahman Nadrb. Mensur el-Anezi el-Bahili cl-Kufi slabje prcnosilac hadisa. 

Pripadao je devetoj generaciji. 

18 Ukbc b. Alkame el-Jeskuri Ebu Dzenub slab je prenosilac hadisa. Pripadao je trecoj 

generaciji. 

iR " Biljczi ga i Hakim u Mustedreku i smatra ga vjerodostojnim hadisom, medutim, ostali 

hadiski ucenjaci su ga pobili u tome. 

1816 Amr b. Asim el-Kilabi el-Kajsi. 446 .i^J ^jaS j!U lift : Jli .Jll Jji»3 u; tff rfjI^Qi ji ?i£J ^Jsi 

,,, , ;. ,-,, .,,,,, ,.' i . . ,1, >'■•■,'< * ;■>..* - ,'•' 
°'jj J — > j -jy* c- <j-y- c/- i-rir \g lL * As> " ■y U S **/" u -vo* j~^ ******* '-^ 

o-b^j . i^*^— 'J jSj x*s*w c-Jt»_« • .kL-jjiJl l-L» v__ j^ ji -j* ki_;-t>Jl Lai jLs V* -A>-U ,-P 

» .-' I. . . . ,.' • . , '. . 

^'lyjl ^LS" ^j 4«J»jj v^ ^' j*- '-4i 

80. O istoj temi 

4002. ISPRICAO NAM JE Muhammed b. Ala; kaze: Obavijestio nas 
je Junus b. Bukejr; kaze: Nas je obavijestio Talha b. Jahja prenijev§i od 
Musaa i Isaa Talhinih sinova, a njih dvojica od svoga oca Talhe: "Ashabi 
Allahova Poslanika, sallallaiiu alcjhi ve scllem, jednom prilikom reko§e 
nekom neukom beduinu: Upitaj ga 1817 o (rijecima UzviSenog): Ima ih koji 
su poginuli, ko su oni! Oni se, iz postovanja i bojazni ne usudise da ga o 
tome pitaju. Bcduin ga (o tome) upita, a on se okrenu od njega. Potom 
ga ponovo upita, a on se okrenu od njega. Potom ga ponovo upita , a on 
se ukrenu od njega. Kad sam se ja, u zelenoj odjeci, pomolio na 
dzamijska vrata, posto me ugleda Vjerovjesnik, sallallaiiu alejhi ve 
sellem, upita: Ko je onaj sto je pitao za one koji su poginuli? Ja, Allahov 
Poslanice, odgovori bedun, a Allahov Poslanik, sallallaiiu alejhi ve 
sellem, rece: Ovaj ce biti jedan od njih (onih na koje se odnose Allahove 
rijeci): Ima ih koji su poginuli." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Poznat nam je samo preko Ebu Kurejba 
od Junusa b. Bukejra. Mnogi su vrhunski hadiski ucenjaci prenijeli ovaj 
hadis od Ebu Kurejba. Cuo sam Muhammeda b. Ismaila kada ovo prica od 
Ebu Kurejba. On ga je zabiljezio u djelu El-Fevaid. 

* <LP ill ^ aljiil j jfj\ ^JG . A \ 

^'■)S j£- JJji\ Ji <)Jl XS- 'J- 4-jl 'J- i'jjf- J f CtjS °Jt- Soli- \5'j^-'\ }&. Ljia- . t • « T 

JJ- liooi- lii .^Ij ^b JliJ .UaJ^S '^y\ ijy\ j*JJ-») «Qp *JJl [ JLp <dil Jj~*j ^J '^sr :JU 

» * Tj. Allahova Poslanika, sallallaiiu alejhi ve sellem. 

447 81. Vrline Zubejra b. Avvama, r.a. 1818 

4003. ISPRICAO NAM JE Hennad; kaze: Obavijestio nas je Abdc my 
prenijevsi od Hisama b. Urvea, on od svoga oca, on od Abdullaha b. Zubejra. 
a on od Zubejra, koji je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellcm, mi je, na Dan Kurejze' 8:u , rekao: Ti si mi umjesto oca i majke." 
1821 Ovaj hadisje hasenun-sahihun. 

<>jj> ub .AY 

82. O istoj temi 

4004. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio n: 
Muavija b. Amr 1823 ; kaze: Nas je obavijestio Zaide 18, prenijevsi oci 
Asima , on od Zirra 1826 , a on od Alije b. Ebu Taliba. koji je kazao da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Svaki je vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, imao ekskluzivnog pomagaca, a moj w * Zubejr b. Avvamjc ubijen nakon sto jc odbio da se bori ni bilo cijoj strani u Bit 

devu. Sustigao ga je Amr b. Dzurmuz i pogubio ga. Nakon Sto ga je ubio, doSao je Aliji da 

mu kaze tu radosnu vijest, a Alija mu za to navijesti Dzehenncm. 

m9 Abde b. Sulejman el-KHabi. 

ls: " To je. usivari, dan kada se zavrSila Bi;ka na Hendeku. Imajuci u vidu da je 2ido 

pleme Benu Kurejza iz predgrada Medine prckrSilo ugovor o medusobnom nenapadariju 

koje je imalo sa Muhammcdom, sallallahu alejhi ve sellem, i prikljucilo se musricima u 

borbi protiv muslimana. Muhammed. sallallahu alejhi ve sellem, je nakon 7&\ bitke 

ashabima naredio da idu na pleme Benu Kurejza. 

Is:i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je obicaj da nekomc rekne: Ti i 

umjesto oca, ili da rekne: Ti si mi umjesto majke. Medutim. rijetki su oni kojima je Allahov 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da mu je umjesto oba rodilelja. To je ueinio Sa'du b. 

Ebu Vekkasu za vrijeme Bitke na Uhudu, rekavsi mu: Udri, ti si mi umjesto i oca i majke. i 

Zubejni za vrijeme Bitke na Hendeku. kako biljeze El-Buhari i Muslim. Njih dvojica u Sahlhima 

biljeze od Zubejra, koji je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, (nakon Bitke na 

Hendeku). reee: "Ko bi otisao do plemcna Benu Kurejza da mi izvidi situaeiju?" Ja sam oti 

kad sam se vratio, on zadovoljan, reee: "Ti si mi umjesto i oca i majl 

!s:: Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima u ncsto duzem obliku. 

IS23 Muavija b. Amr cI-Muhelleb. 

1824 Zaide b. Kudame. 

,s:5 Asimb. EbuNedzud. 

"*Zinb. HubejS. 

448 ckskluzivni pomagac je Zubejr b. Avvam." Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. ' "" El-Havarij < a*1 . '"A jL^ ^ /iV-m* Jjj^S^^jlL iL** ^i=j a . »*<.-. Jiu. Jjj \ — jjrp- - — J JSJ 01 :J_*iJ jX-j 4^- ^ ^^ ^ J^-*j cJuJ* :Jli ^li. ^p jj£!lJ\ 

83. O istoj temi 

4005. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestili su 
nas Ebu Davud el-Hadari i Ebu Nuajm 1 s ' s prenijevsi od Sufjana , on od 
Muhammeda b. Munkcdira, a on od Dzabira, koji je kazao: Cuo sam 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada veli: "Svaki je 
vjerovjcsnik imao svog posebnog pomagaca, a moj posebni pomagac je 
Zubejr. Ebu Nuajm je (u predaji koju je prenio) dodao: "Na dan Bitke na 
Hendeku 1830 (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,) je upitao: Ko ce 
nam prikupiti obavjestajne podatke o neprijatelju? Ja cu, rekao je 
Zubejr. To je (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.) pitao tri puta, a 
svaki put je Zubejr odgovarao: Ja cu." 1831 Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. " Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima, 

Ebu Nuajm Kadi b. Dekin el-Kufi el-Mulai pouzdan je i siguran prcnosilac hadisa. 
Pripadaoje devetoj generaciji. Uraroje 218. godinc po Hidzri. 
m<i Sufjan es-Sevri. 

'" U hadisu koji biljezi El-Buhari u Sahihu sa senedom prcko Ebu Nuajma od Sufjana, on 
od Muhammeda b. Munkedira. a on od Dzabira, stoji da je je Allahov Poslanik. na dan 
Bitke na Hendeku, upitao: Ko ce mi prikupiti rclevantne obavjestajne podatke o 
neprijatelju? Ja cu, rekao je Zubejr. Nakon toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem. rekao: "Svaki je vjerovjcsnik imao svog posebnog pomagaca, a moj posebni 
pomagafije Zubejr." 

1 Svi su Vjerovjesnikovi. sallallahu alejhi ve sellem, ashabi. u to ncma sttmnjc, bib' 
njegovi iskreni pomagaci. Epitct posebnog pomagaca Zubejr b. Avvam je dobio na dan 
Bitke na Hendeku. Neposredno pred tu bitku medu ashabima je vladao veliki strah. Tadaje 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, trazio dobrovoljca koji ce otici u izvidanjc i 
prikupiti rclevantne podatke o neprijatelju. Svi su ashabi sutjeli, a javio se Zubejr b. Avvam. 
|s '~ Biljczc ga u EI-Kutubussitte svi, osim Ebu Davuda. 

449 <u* ub .At 

-^Jt ! Jl* a i^P v fUX* -^P Ajjjyr -J y***0 -^P Jjj -^ ^Uj>- b^^l <UJJ UjJj>- . t * * A 

4__Lh J— ^> aJJi J^l/j v r/r ,Jl *j ^! J^ J^° ^ : <-^ J*^ 1 A*_W> Alii £*■ *4' ^! jijJ' 

* , + ' , * * i 

* 4'j J jlli- ^Ji- ^ 'Li/- JLS- ^,j^ Qi .4^-ji Jj SMi ^l ^p- jU-j <Op 

84. O istoj temi 

4006. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Hammad 
b. Zejd prenijevsi od Sahra b. Dzuvejrije, a on od Hisama b. Urvea, koji je 
kazao: "Ujutro, pred pocetak Bitke za devu , Zubejr je izdiktirao 
oporuku svome sinu Abdullahu i rekao: Nema nijednog dijela na mom 
tijelu a da nije ranjen (u bitkama) sa Allahovim Poslanikom, sailallahu 
alejhi ve sellem. Cak je spomenuo i spolni organ." Ovaj hadis Hammada 
b. Zejda je hasenun-garibun. 

* <up aI]I ^j !/j*jll ^f ±~* ji >J°jZ J>. J**-*J\ & S-^^° -A© 

J-P ^p *Uil ^p -U*j- jj j*^j\ -U^ ^ Jla>*-* j* je j*3» -UP "jr* 1 ' V 3 Uj~^>- - 1 ♦ * V 

i_I?j! v __s ^j ii^Ji ^J jSJ _jji :l)Cj aILp- .JJi ^^G. *JJi J w'j Jli :ju J>\p ^ j^-^ 1 

* Jj'Ul ^aiJl J, '*CJ lii} .lii 
1833 Bitka za devu dogodila sc pred Basrom. To je bio sukob izmedu pristalica Alijc b. Ebu 
Taliba i Aise bint Ebu Bekr es-Siddik, Vjerovjesnikove, sailallahu alejhi ve sellem, suprugc. 

450 


85. Vrline Abdur-Rahmana b. Avfa 
b. Abdu Avfa ez-Zuhrija, r.a. 1834 

4007. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Abdul- 
Aziz b. Muhammed ISj5 prenijevsi od Abdur-Rahmana b. Humejda 1836 , on od 
svoga oca, a on od Abdur-Rahmana b. Avfa, koji je kazao da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ebu Bekr, Omer, Osman, 
Alija, Talha, Zubejr, Abdur-Rahman b. Avf, Sa'd b. Ebu Vekkas, Seid 
b. Zejd i Ebu Ubejde b. Dzerrah ce biti u Dzennetu." 183 

4008. OBAVIJESTIO NAS JE Ebu Mus'ab IS3S , citajuci, od Abdul- 
Aziza b. Muhammeda, on od Abdur-Rahmana b. Humejda, on od svoga oca, 
on od Seida b. Zejda, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 
slicno prethodnom hadisu, s tim sto u sencdu ovog hadisa nije spomenuo: od 
Abdur.Rahmana b. Avfa. Prenesen je ovaj hadis od Abdur-Rahmana b. 
Humejda, on od svoga oca, on od Seida b. Zejda, a on od Vjerovjesnika, 
slicno prethodnom hadisu, i ovo je vjerodostojnije od prvoga hadisa. 

4009. ISPRICAO NAM "jE Salih b. Mismar el-Mirvezi IK39 ; kaze: 
Obavijestio nas je Ibn Ebu Fudejk prenijevsi od Musaa b. Jakuba, on od 
Omera b. Seida 1 4 , on od Abdur-Rahmana b. Humejda, on od svoga oca da 1834 Abdur-Rahman b. Avf b. Abdu Avf b. Abdul-Haris b. Zchre el-Kurcsi ez-Zuhri poznati 
je Vjerovjesnikov ashab. Jcdan je od deseterice ashaba kojima je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem. za zivota obccao Dzennct. Ucestvovao je u svim bitkama sa 
Vjcrovjcsnikom, sallallahu alejhi ve sellem. Primio je islam prije nego se Allahov Poslanik 
poceo sastajati sa ashabima u Erkamovoj kuci. Ucinio je dvije hidzre u Abesiniju i trecu u 
Mcdinu. Prilikom pohoda na Tebuk Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za njim 
klanjao kao muktcdija. Naime, olisao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da 
uzme abdcst, kad se vratio, a Abdu-Rahman b. Avf vec je kao imam ljudima klanjao jedan 
rekjat. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. pristupi za njim i nakon sto on predade 
selam. doklanja onaj rek.at, a zatim rece: "Ni jedan vjerovjesnik nije presclio sa ovogn 
svijeta dok nije klanjao za jednim dobrim covjekom od svoga ummeta." Abdur-Rahman b. 
Avf je umro 32. godine po Hidzri. Ukopan je u Bekiji. 
1X35 Abdul- Aziz b. Muhammed ed-Deraverdi. 

l836 Abdur-Rahman b. Humejd b. Abdur-Rahman b. Avf ez-Zuhri el-Medeni pouzdan je 
prenosilac hadisa. Pripadao je Sestoj generaciji. 

1837 Ovaj hadis je zabiljczio i Ahmed b. Hanbel u Musnedu. 

1838 Ebu Mus'ab Ahmed b. Ebu Bekr ez-Zuhri el-Medeni. 

1839 Salih b. Mismar es-Sulcmi Ebu Fadl, ncki kazu Ebu Abbas el-Mirvezi el-KeSmihcni 
iskren je prenosilac hadisa. Pripadao je desctoj generaciji. 

iS ' lu Omer b. Seid b. Ebu Husejn el-Kufi el-Mekki pouzdan je prenosilac hadisa. Pripadao je 
sestoj generaciji. 

451 mu je Scid b. Zejd Lspricao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, u vezi sa pojedincima kazao: "Deseterica ce biti u Dzennetu: Ebu 
Bekr, Omer, Alija, Osman, Zubejr, Talha, Abdur-Rahman, Ebu Ubejde 
i Sa'd b. Ebu Vekkas. Nabrojao je (Scid b. Zejd), veil Humejd, 
devetericu, a onda je kod desetog uSutio. Ljudi povikase: Zaklinjcmo te 
AHahom, Ebu A'vere, reci nam ko je deseti! On re<!e: Zakleli ste me 
Allahom. e pa (deseti ce) u Dzennetu biti Ebu A'ver 1841 ." 

Kaze (Ebu Isa): To je Seid b. Zejd b. Amr b. Nufejl. Cuo sam 
Muhammeda (El-Buharija) kada kaze da je ovaj hadis 1842 vjcrodostojniji od 
pi-voga hadisa. 

Jl «JJl* j£- <L«J_- jil jS- aJJI Xs- ji f^~= ji- -?-' w, j>j u_^l 4-~J UjJj- . t • 1 • 

: s -S ,1 » / , J * - ^ 

2^-i ijji- lii .bill O^'jU cJu JUL JUj jJLLjj <Q* iii\ i JLe '^3\ g-ljjl J-sj OlS* 03 j * " > [_- ou^U Ai.ak; ^ji J^ 'J J£-*J\ xs- l>1 :*X ,J ^ .p- J .uki '£ ^S\ 'J 

^i/- J*~>- ii~>J»- LU .uAJ' <>jU JHjV CJU l jUaJ*J> 

86. O istoj temi 

4010. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas je Bekr b. 
Mudar 184 '' prenijevsi od Sahra b. Abdul laha. on od Ebu Selemea , a on od 
Aise da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. govorio: "Zaista me 
brine va§e stanje nakon mene. Na opskrbi koju vi posjedujete mogu se 
strpiti samo oni koji su uistinu strpljivi. Potom je, veli Ebu Seleme, 18 '" Ebu AVerje nadimak Seida b. Zcjda. 

" I42 Ovaj hadis biljeze i Ahmed b. Hanbel u Musnedu i Ibn Madzc u Sunemt. 

,MJ Bekr b. Mudar el-Masri. 

IS ' IJ Ebu Seleme b. Abdur-Rahman b. Avf ez-Zuhri el-Medcni. Neki ucenjaci kazu da mu jc 

bilo ime Abdullah, a neki da mu je bilo ime Ismail. On je pouzdan prenosilac hadisa. Prenio 

jc mnogo hadisa. Pripadao je trccoj generaciji. 

I84S Poznato je da Allahovi poslanici nisu mogli svoju iinovinu oslavljati svojiffl 

nasljcdnieima. Bilo im jc narcdeno da svu svoju imovinu oporuce nakon smrli u 

dobrotvorne svrhe. Zbog toga Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, izraiava svoju 

452 Aisa kazala: Allah je tvoga oca napojio sa dzennetskog izvora 
Sclsebil 1846 aludirajuci time na Abdur-Rahmana b. Avfa. On je 
Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, suprugama poklonin 
imovinu koja je prodata za cetrdeset hiljada." 1847 Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun-garibun. 

4011. ISPRICALI SU NAM Ishak b. Ibrahim b. Habib b. Sehid cl- 
Basri i Ahmed b. Osman i kazali: Obavijestio nas je Kurejs b. Enes 
prenijevsi od Muhammeda b. Amra, a on od Ebu Selemea: "Oporucio je 
Abdur-Rahman b. Avf majkama pravovjemih bascu koja je prodata za 
cetiri stotine hiljada." 1848 Ovaj hadis je hasenun-garibun. 

{S^'j j^^'j ^ tlH **■*■*•' <3^**~>i y} ^&> .AV 

lil .1*1. i Lj»ci 1-1 j^iil :Jli 'J^'j <&■ -JJl lS L» j\Jil jl ^^-j ^ ^U^i jp oj-b-Jl lii * * - 87. Vrline Ebu Ishaka Sa'da b. Ebu Vekkasa, radijellahu 
anhu 1849 ; Ebu Vekkas se zvao Malik b. Vehib 

4012. ISPRICAO NAM JE Redza b. Muhammed el-Uzri; ka/o. 
Obavijestio nas je Dzafer b. Avn prenijevsi od Ismaila b. Ebu Halida. on od zabrinutost za suprugama nakon njegove smrti. Posebno zbog toga sto one i za zivota 
Allahova Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, nisu imale gotovo niita. Jos lada su 
neimaStinu morale slrpljivo podnosiii. 
46 Ovc rijcci jc Aisa upulila Ebu Selemi sinu Abdur-Rahmana b. Avfa. 

Biljezi Ahmed b. Hanbcl u Miisnedu od Ummu Seleme da je kazala: "Cula sum 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. kada je rekao svojim zenama: Onaj koji vas. 
nakon mene, bude pomagao i druge podsticao na lo istinski je dobrocinilelj. Allahu. napoji 
Abdur-Rahmana b, Avfa sa dzennetskog izvora Selsebil." 

Postoji izvjesno nesuglasje izmedu broja koji je spomenut u ovom i broja koji je 
spomenut u prethodnom hadisu. Ucenjaci kazii da je vrijednost prodate bascc u prethodnom 
hadisu izrazena u dinarima, dok je u ovom hadisu izrazena u dirhemima, a dinar jc, u to 
vrijeme, bio desel puta vredniji od dirhema. 

1 Ebu Ishak Sa'd b. Ebu Vekkas b. Abdu Menaf b. Zehre b. Kilab b. Murrc poznati je 
Vjcrovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab. Jedan je od deseterice ashaba kojima je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za zivota obecao Dzennct. Umro je u Akiku 
55. godine po Hidzri. 

453 Kajsa ISM) , a on od Sa'da da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
kazao: "Allahu, uslisaj dovu Sa'du kad god Te bude raolio." 1851 

Prenesen je ovaj hadis od Ismaila, a on od Kajsa da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allahu, uslisaj dovu Sa'du kada te bude 
molio", i ovo je pouzdanije. 

Ait t->b .AA .ife )yl ^Ji J& \'Xk :j&j tfc Jll Jb> *yfi\ JtfJ Du. jii :JU «dll a£ J ^ 

^ cJlS^j -O^j ,<*J Ar* J ** - *^^J ,jJUi> i^-j-U- j-« 111 *iyu U ^j^P ^— ^- ^-^- '-J^* 

■*■"•* «« ' *■ ■* ' ' -* ' * 

- 2 * * * J £. ' * .. - , * ' * * Sf tf 

88. O istoj temi 

4013. ISPRICALI SU NAM Ebu Kurejb i Ebu Seid el-Esedzdz i 
kazali: Obavijestio nas je Ebu Usame 1852 prenijevsi od Mudzalida l85j , on od 
Amira 1854 , a on od Dzabira b. Abdullaha, koji je kazao: "Jednom prilikom 
se pomoli Sa'd, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: Ovo je 
moj rodak po majci. Neka mi neko pokaze svoga rodaka po majci (koji 
je ravan njemu)." 

Ovaj hadis je hasenun-garibun. Poznat nam je samo preko Mudzalida. 
Sa'd je bio iz plemena Zuhra a i Vjerovjenikova, sallallahu alejhi ve sellem, 
majka je bila iz plemena Zuhra. Zbog toga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rekao: Ovo je moj rodak po majci. 

<Uo ub .AS 

j''ifi* ' a s s * > 4 ' * ■* ■* *j° 

Ailj flbl lilij Os- dJJl t JLp <dJl Jjlij 'mt Co :'^s. J IS :J_«ij' ,_4— -J' £h ^ x "" ^ l ~~~' -^*~* 


,S5 ° Kajs b. Ebu Hazim. 
51 Ovaj hadis biljeze i Ibn Hiban u Scihilm i Hakim u Mustedreku. 

1852 Ebu Usamc Hammad b. Usamc. 

1853 Mudzalid b. Seid. 

1854 Amir es-Sa'bij. 

454 .L*. * «• 


fji *!>'• j»-^»j *s& "dJ> ^ 4Ul Jj-j ^J £^r :Jli ^iT. ^.1 ^ £L. °Jz ^-LJi J _l*1- 
j — s- '^<j>\ Jl J*— ^ OlIi_- Ij^ 1 ' f^j Ij^-I jLL°^ £* SjlUi 2JJ Jj l3oi- . £ • ^ % 

89. O istoj temi 

4014. ISPRICAO NAM JE Hasan b. Sabbah el-Bezzar; kaze: 
Obavijestio nas je Sufjan b. Ujejne prenijevsi od Alija b. Zejda i Jahjaa b. 
Seida, koji su culi Seida b. Musejjeba da je Alija rekao: "Allahov Poslanik, 
sallallahu alcjhi ve sellem, nije nikome rekao: Ti si mi umjesto oca i 
majke, osim Sa'du. Na dan Bitke na Uhudu mu rece: "Udri, ti si mi 
umjesto oca i majke udri (ih), porasli djecace!" Ovaj hadis je hasenun- 
sahihun. 

Ovaj hadis je hasenun-sahihun. O ovoj temi prenesen je hadis i od 
Sa'da. Mnog° su ovaj hadis prenijeli od Jahjaa b. eida, on od Seida b. 
Musejjeba, a on od Sa'da. 

4015. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestili su nas Lejs b. 
Sa'd i Abdul-Aziz b. Muhammed prenijevsi od Jahjaa b. Seida, on od Seida 
b. Musejjeba, a on od Sa'da b. Ebu Vekkasa, koji je kazao: "Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi je, na Dan Uhuda, rekao: Ti si 
mi umjesto oca i majke." 

Ovaj hadis je sahihun. Ovaj hadis je prenesen i od Abdullaha b. 
Seddada b. Hada, on od Alije, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem. 

4016. TAKO NAM JE ISPRICAO Mahmud b. Gajlan; kaze: 
Obavijestio nas je Veki'; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijevsi od Sa'da 
b. Ibrahima, on od Abdullaha b. Seddada, a on od Alije b. Ebu Taliba, koji je 
kazao: "Nisam cuo da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ikome 
rekao: Ti si mi umjesto oca i majke osim Sa'du. 1835 Cuo sam ga kada 1855 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, cesto je imao obicaj da nekome rekne: Ti 
si mi umjesto oca, ili da rekne: Ti si mi umjesto majke. Mcdutim, rijetki su oni kojima je 
Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, rekao da mu je umjesto oba roditelja. To je 
ucinio Sa'du b. Ebu Vekkasu za vrijeme Bitke na Uhudu, rekavsi mu: Udri, ti si mi umjesto i 
oca i majke, i Zubejm za vrijeme Bitke na Hendeku, kako biljeze El-Buhari i Muslim. Njih 

455 mu, na dan Bitke na Uhudu, rece: "Udri, Sa'de, ti si mi umjesto oca i 
majke." Ovaj hadis je sahihun. 

jt s — Li'i -i — ' -*& v. *W jlp 3 -i jljcI- -J -JJ "*i ^JJJi iTJii *3 l3aS- . £ * ) V 
ikJl — ^ U^-j cJ : Jlii 5JuJ Siojl iiJJii *Ljj a!^ 4 *JJ' ll? l^ , ^ Jj^j [rJ- 1 : ^-^ siJl* 
JX* : Jlis ?lli ji :Jlii j-UUl biC^ &>!. SI iLUis' jpj Ui£ :cjti .iliji ^£>^ 
^ ftf ^J *3j ;Jju- JUS ?il frlSr £ :U^j *Ci* -M ^^ *JJl Jj^j ^ ^ -c^J ^ # 

• *■ ' •' ' ' ''. ' ,'■' ' I- 

90. O istoj temi 

4017. ISPRICAO NAM JE Kutejbe; kaze: Obavijestio nas jc Lejs 1857 

1 ^^ft 

prenijevSi od Jahjaa b. Seida , on od Abdullaha b. Amira b. Rebi'e da je 
Aisa kazala: "Kada se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
vratio u Medinu iz jedne od bitki, nekoliko noci nije mogao spavati. On 
rece: Da mi je kakvog dobRog covjeka da me nocu cuva. 1 dok smo tako 
jedne no6i sjedili, za£usmo zveket oruzja. (Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem,) upita: Ko je to? Sa'd b. Ebu Vekkas odgovori. A zasto 
si dosao? upita ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Sa'd 
rece: Osjetih u sebi nekakavu bojazan za Allahova Poslanika pa sam 
dosao da ga cuvam. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za 
njega uputi dovu, a potom zaspa." Ovaj hadis je hasenun-sahihun. 1859 

4 — Ul XJ. 'js> ^JC~ : jj JLU 'y- "J~^- li^SJ t~~* J^ ; ■—■ y, !ui-l li'oi- . t • \ A dvojica u Sahihima biljczc od Zubcjra, koji jc rckao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem, (nakon Vitke na Hcndeku) rece: "Ko bi otisao do plemcna Bcnu Kurcjza da mi izvidi 

situaciju?" Ja sam otiSao i kad sam se vratio on. (zadovoljan) rede: "Ti si mi umjesto i oca i 

majke." 

" i:i6 Biljeze ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

1857 Lejs b. Sa'd. 

l8SB Jahjab, Seid el-Ensari. 

IX: '' , Biljczc ga i El-Buhari i Muslim u Sahihima. 

456 Jj — L^ :JlS ?Lo jij :J^ .a-p ji |jjju> jf fj U) dLU ^ ifo fr »y- cJii :JtfJ s.i>u 

.lit :Jli f^iUBl j^l :JJ .»Jj* 

■ 

CI,.,-; -i 4yiJ^ .c^- 1 -'" -L«j«^ v p*U«»*»Jl li _^l ...... _— 1 llj-b>- . i • ^ 

U * .3t at«J 4j?tj _Uij "Uic iiiJl J_o ^31 -,15 _bj -ji j_ju- -^p ^^>-Ul y /t-ij^^i -Up y; 

91. Vrline Ebul-A'vera cije je ime Seid b. Zejd b. Amr b. Nufejl, radijellahu anhu. I860 4018. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kale: Obavijestio nas je 
rluSejm ; kazc: Nas je obavijestio Husajn ' ' prenijevSi od Hilala b. 
Jesafa, on od Abdullaha b. Zalima el-Mazinija . a on od Seida b. Zejda b. 
Amra b. Nufejla da je kazao: "Svjedo&m za devetericu da ce biti u 
Dzennetu, a kad bih posvjedocio i za desetog, ne bih pogrijesio. Kako 
to? upita neko. On rece: Jednom prilikom bijasmo sa Allahovim 
Poslanikom na brdu Hira (ono se poce tresti), a Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: Smiri se, Hira, 11a tebi su samo ili 
Vjerovjesnik ili Iskreni ili sehid. A ko su H? upita neko. On rece: 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer, Osman, 
Alija, Talha, Zubejr, Sa'd i Abdur-Rahman b. Avf. A ko je deseti? 
ponovo ce neko, a on rece: Ja." 

Ovaj hadis je hasenun-sabihun. 18 Prenesen je preko vise seneda od 
Seida b. Zejda od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. . Scid b. Zcjd b, Amr b. Nufejl et-Adevi poznati jc Vjerovjesnikov, sallallahu 
alejhi ve sellem, ashab. Jcdan je od desctcricc ashaba kojimaje Allahov Poslanik. sallallahu 
alejhi ve sellem, za zivota obecao Dzennct. Primio jc islam veom rano. Scbehom njegove 
I atime him Hattab Omerje pi'imio islam. I on i zena ufiinili su bidzru u Medinu. Umro 
jc u mjestu Akik pa je donesen u Medinu i ukopan u njoj 51. godine po Hidzri. 
m Husejm b. Besir'b. Kasim. 
62 Husajn b. Abdur-Rahman es-Sulemi. 

'"' Abdullah b. Zalim el-Mazini et-Temimi iskren je prenosilac hadisa. El-Buhari ga \c 
smatrao blagim prenosiocem hadisa. Pripadao je trecoj generaciji. 

Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, '.e Ebu Davud, En-Nesai i lbn Madze u 
Sunenima. 

457 4019. ISPRICAO NAM JE Ahmed b. Meni'; kaze: Obavijestio nas je 
Hadzdzadz b. Muhammed; kaze: Ispricao mi je Su'be prenijevsi od Hurra b. 
Sabbaha, on od Abdur-Rahmana b. Ahnesa, on od Seida b. Zejda, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po smislu slicno prethodnom 
hadisu. Ovaj hadis je hasenun. 1865 

.'^XLa\ Lii Ju*l :^i& ,»Lj Qs- Jjl Jils ^-1)1 Jl lUl) Li&l s-Ur :Jli OUJl ^ *A;JU- 

* - «* 

ijJs- j>\ iity «-u ^f j £r-oi Sii ji3 :Jli S3! Ulj 4 1 * Jjl Jl«> ^ill ,/jij^p #1 

, , * * * * * ' - (6 

'if. '-T f ■ ' »** ' - ' ' i ' f ' -""- * ' I' if* f I s - -'»'*- ' ,-i* - y v . 

1 J^ jl»w J ,4' /i-C- V^ "'*' 3 ) 3 *<' J **■::?"* iji (•-'"* "n^'J^-*; i"rt -^ => «- i Ui-1»- .I'll 

cii ._£; jjl :ci'i ?4l £-*■' ^ir Xij Ail* Jji ^L> [-Si ^'u^ 1 (?! :^'^J cis :ju 

92. Vrline Ebu Ubejdea Amira b. 
Dzerraha, radijellahu anhu. 1866 

4020. ISPRICAO NAM JE Mahmud b. Gajlan; kaze: Obavijestio nas 
je Veki'; kaze: Nas je obavijestio Sufjan prenijevsi od Ebu Ishaka' 67 , on od 65 Biljeze ga i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, te Ebu Davud, En-Nesai u Sunenima. 
mb Ebu Ubejdc Amir b. Dzerrah b. Hilal b. Uhejb b. Dabbe b. Haris b. Fihr b. Malik. Primio 
je islam zajedno sa Osmanom b. Maz'unom. Jedan je od deseterice ashaba kojima jc Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za zivota obecao Dzennet. Bio je namjesnik u Samu. 
Umro je u Samu 18. godine po Hidzri. 
1867 Ebu Ishak es-Subej'i. 

458 Silea b. Zufera 1868 , a on od Huzejfea b. Jemana, koji je kazao: "Dodose 
zamjenik i poglavica (Nedzrana) Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve 
sellem, i rekose: Posalji sa nania tvog povjerenika! 1869 On rece: Poslat 
cu sa vama povjernika koji istinski zasluzuje taj epitet. Podigose se Ijudi 
(da cuju koga ce poslati), a on posla Ebu Ubejdea." 

Kada bi Ebu Ishak pricao ovaj hadis od Silea govorio bi: Cuo sam ga 
prije se