Skip to main content

Full text of "عالم المعرفة"

-^m& m Wi'JIj I'lljtll 
<L»jjall<L«imi illM*.»MM.J 


^t&UJ^p 153 ■ Sigiinll 
sigJunll 


-/— '^-'F-^' *'^' "^ j= ~! U] ■— U^IVWj."^ 


a*, J nn 3jltfJ m ]M »u,Vi ] Ul j!D ji -iibjjl ^li. J. ^ILB y^i. jl_5J „».jSij.- 

,i.^i.iBUJIji. L> .jiu( w ii*.^;ilta.iuj > fliffjL> ^ 


I'viPi- J-=S 1- J!^ r*J^' l J-" 


■»*& 


■ Jlj^.L.J,. r; Wl. ,«.!■■. .-; 


■J-> 
|,LLL 


S.^01^^^^1^,^ . ^ili -K _. Jil i ,^ai J lEjij.j3KIJ-ll ¥ i^ JiJ jj J *i a SllJ.ji 

ii JJ j.iii i . ) ji L m ; ,iiib i ., v; ^iuii t ^i Js ti a j J _; 1 ji 


,^,i'W— , ,,-- i;=v ^,..^1 ^ijii. ^.(JtlS^ii^i^ IWVK/1 (JjjiJI II*. l i . J — .Pijill^iJ 1 ,JUli„i l ^Bliljj : 1l!.!jUlj*Uj.^,ji;i^i HJ l JIH^Ji 


-r:^:- sA*j—~~— -'■-■^-■^ ■■— ■ .J^l^jll Jl.1^1 ^ln.^jaljj^i.^^! jtlyll J, ^ J sji ¥ iiaiij f ji 1 >^ 1 iiii^.L.iiijiii.,,iu^iii 1 .l,ij^ii <isjjUioo....jak*jU! J ,H- ^-> !l t L ^ L, -- 3 ^f i ^f l-'jjS^-. JJ6 ,-i» .i SH iHB,j!i Ji f1 uaiijl wfl ai( > AuV i ^ 

..^jjl.il*. & J,Vl iull jW ji^.-.j i. j/« ^i .«..>^J> ,i,„ji jitw j, jja ji .yp, ijj .^.jSli^jJ^'.^j. 


■iaSlI <jl li^^i, Aj^l jl Ujjij .yjJII l^^ii Jitp. ijlil 

MB lJll>jlb[L-ir,,J, n 4! ^1 jfajll J.U1 jj-pj JJ i. t l3.1U (^] jl ., _> i _L.iS.JM~J-^.. J. fS j^l .-i*,, JA Jl ;,UE*, jl^L. .lij, Jl^W 

ia J .UHicJi.^ [ ji a . P s,. & asmjp^Bo j; ai J i 

"j" f^.- 11 *J= JJ^-^J ^l^-J !^" JJ^- 1 " ^J^ 1 > U, J^^.ML.J| #& J. 

-l e*ai ^* ijuiii uum ^.it. II 13* jjL jLpJL »J,i l. iljaj.^^-in-Sl^jjpioaa^n, 1*W |> «I jJt JJ. j^St ^Jl JiUl li.Ls.ijjaiji jijti t .e«a« ji^Msai jljJH»BI 1,1J.1^II.J^J1^.I,-..-.. 

^ji saw o^t a- .jjjiui ^^i ijun ji jiu>vi ^ai j 
.yjn Si dijaii^. li jiiiy4 JB ujs •JLBH J^JUI ,>Li.. 0"-iJ fl <„«■«> Jil-Ilf fl- 


M j^., . f ^<, .J,? J! ^i , r 


J. pj JJ „i i-lill. i-WI olffill j- tjwtft^-*-^**"" 


Ml „* ijjlll j;j . £, iaJI OjSj ^ 


Lil ivs&i ,.14 ^fli ,«J| iEjj jUl j^Jl ijjSSllj J-i^l jL 


.., .^j511 „s fwSil £rf jMl jjl) iV »Jr-^JWyuv 11 *-'^ ■JU- LAi j"i --J> c*fii Jii v dj .^iaii ji-J 
Vj-" otjii »i -iji jail jLii ^ ^jUi j.. 

i „* US ^.IjJ I cA Jl J.j S Jjlll Jl j;-Sl ^ J.. !l u :j:Q -Hill ,_, I j .J jji ii, _Lk .„w ijjS, ij .-,'■■ 

.^,ji jUjii j, .^su ^iian j^di ^j jj. 
«ij ut ^ atjii ^i ^juan ^jsii Jt > > ,jsii a>, ui 

,yi ^1 jjhll Ijj^i ^U. U,li jjj .J»ii jiJL. ,Cil -J jS jj 

i»jJI iljl . E UJi. o- S-ii .ts" ^iia (u! £V-1 ,1 *UBK 

■ _ li -■■-li... lUV. .j.-M. - ■^■'-'. '.. M .j.-IL^L-l.^ 
Jlj .,^-jSn .^Jl :UjS Jl^UJl _|1^a Ui .4UL11I ^,JI ^Uoll 


JiV AJ> "jH *» *^=» Jwi 4^ il^J-J^, J^J^Jlii i s .^i.iauib^is:.^ ! !ii> l, 1 ^ > JIL„ 1 .i^ll_ p i ; _, J ll,.i^ /I liL^_Ji-,^ HJJ ]IJAUI, 1jtjll^j J ilJUli. !? l-, JS jiljl ^n,^£ w »«£r 1 ai^lt; J ^L., & 3ai ¥ J f U1£lB1 J .l 
,LJ^iUl J j 1 Jiri* jJlj ^ vi lj»* p LJI 1< S a jt Ji , . j.1,. ;h. Ji-j- ou rA^-" >-^ ^ U«" J«- J-J 
^ j-l. ^jui ^juja . jjjii u.L.1 iiuj » .p. j^a ■« .j .^Vl flW yjil i| .UJ1 ^J f lj- US|.L J -..aL. J .,-tfiVl jjtl jUJI ijjjl jj, .^iljl .ij. ^ ^Mq JS, ..1)1 jjil ^..jj^. J! i^li. L^i UjLiili^LJ. 
Uj'j ■»> f ^Bjli, JSU. j. jUiSI ,1 il»ill „i Bjli. ill! 


^ySllill^L 


~I:,UJ., 


illl£ 1 >.l«i.^ll!JI J ^„ i J ] , 1 
^&,^»iijUi 1 > I L»;viii.ja J 


"V'i 


l sii.jluj.i i ^^.*fc r M^ 


^^JISjUl 
^j.^l^.plj.H.jll^jB 


-At» Jv »i 
JLSll^U., 


"^'^ 


•^i-^^ruJ'y"!' i&Ui'JIISZSjl 
\ ( r—T- V 'JbQdto 
iigiil > Lri>-" fcU MI J! J^ H* „u-H ^gdl jSljll j. JtlHIj ijj,. 

:*ajin*t^ij-. J J^ V] UU 1 ^! J 5i.lLJ ia K,.l K . B ■ .- --■: ■ ■■'!; ■■■ " ■■•i I _-l^_ ._ 

-~..^-.^ ? va -• ... .^ : .^J■:-^L^';- J ^au-^-1US J ^■ 
— .. * ■ — ---^'..^^-."^^l^.-^j^ll-l-l^ 

t ^^, ^, .,1* J! .^Sll. ,.IKII jij- J. 1^^! „■ 


[_ 


,—■„»,■"' ra- 

i. J i. a eii^na^a,a, .u 1J ii(i i !u_-n^ J > e D u kiii„ w i t a ja f c i s J -^\j'* , fa 1 v\,S,^ 


_ .- jH l^B aa*il i, ., .^IJLJJI ft. iLfij.Lp™ Ijs^, I ■Hi^l^^l,. 

<^u%3 jiU^\ iS->*iA "' /tf'ViV ■■;^1' dlW) I a i _JL,Ll nc j4 u ^ 13 l^,.LLL: _J^.>I_- 


.'''.(.kJtijlK^Hflaill 
J»Jk,ji)L^ J UI_i*JL| J .j!,^a W/ Sll 

Ik— J-u ^.j-. t^jJU-Vl ti sjll.1 n^ j, 

.IbjJI ilUilt jjUl 111 ^ .Us l^Si UJ ^Ul^a ujLi: L« ^j_"u _L_2__il ^ ^Jlj^^,...^! 3J »-? 

j. Vu^> jjiii ijuJi pjaii jt t. 


^JUffll i^M (Mjl >^jl I „',l.-,'l ,_IL»! I ^4, L.J, VI ~~^ ^i.^.^! ?^' ■ 

^, ^J J.IZ _,» u, .,j£ UfJ^Z., Li^fi*^ jj£, ; .i, 


l^i»,J, J Uill J .J^JlJ.SiJ ! ^. i „£lii a/ . 1? a Ul ^ iJLiiJI ij^.'it ^.1 .^ eiKj ..jlj^l jA. jj!il 
j,^ jj, ,., .„ I A I, jjj| I, mans ^a.,11 1J J T J I ,p iC^, 


& jis ji, ,am ^jii .- JW-WjA^llAlJSU .<-~.-."-^-' J-^^^-" -— ;."^ ■.— --.— -- :-^"_' 


Ml^ill |li Si .1»U1 JJ ^J IJljSi., y*, ^iS. jhj. jfi -JljfcJWI) t«ill ^u. ta„!il ^ i^, 


tt jjasjij t^iUI pJ^ii ^jji'i *— -i- r^ »*•> 

i^ji jji_ji m l„i J^n. ^ jsa 1^ i*. :'■■- ■:"-. .-'•' -.-■' ''■" j"-''i' --~'-j i J ! -;j:' 

- <u« jiii yKB ji i_m ,^,^1 ajian-wj 


ai v ^.y\ ra a\siji^7 UjAlflnld.jUII,! 41 jii ^ jt v ^>i itjiiaaa ^ ^sik, ^ ^ ■ 


j.Ljj-i^ai i.ji j.jti-1 j ay-iii l. : ! !jlltl«.«CjCd M v.i.jSi v i 

_,. ^ .L^i^SII ilil U£»j.J JL J^SH luaJBI [)H .i-i iljtilljjj^^-jlijj 


.^^U^M^^IU. *.]L.)UJIJ*1U a .! > ]l t L 1 4 B «a 4 l. 


^jjl -LI 3 JI-u 11 ^^ ti 'JI ^-j^-JL .^i-li ^^11 JSJI ^ pj^l 1 l_.l_' ; ^ r ..„ ; l 1 l.. L i' J l^lt_ r; ■l_li : _ F _^ : ,l_i t Jj .^ -_-.." 0£_JL^'..'-^l L >. 


-i i J^ ? ij^.ii > .i»l»J11i* s jj v „ 1 ]i.^.jfl i a.i^ J i. aT ^j^ ( j **.«*> 


^JtSU"" 


*»***|W^j" 
i-Lyli^illglJl 


a.*ij)^jSiVJi-i>.j 
-t-^i^i-Ua 


JjXIjljSi.^W^ 
IjUiU g^dl VSU < U^i. gi.lsWl Ja,^! ^.l_ill ^ J|j 
i "" U " ) " i>LjJ 


j ^»ji „,_; .i_ 


„J1UI<=#*. 


ui-usw*-" ■**■-* 
.l~l „i T^ ^hu^lkJI^^I i-s^o^l pj „y^i IjHUBK 


$0 li« , ., -u-i^JI; ^.iill ,^j l-j ^>llj ^. .-L.LI_:^=iJLJ^ .LU_1.-^|I| _ H L_ i'.^l ;!_!.: ,_^_l^I _ 
„ = jlS11^ h -4cj^*: >m ]ljjj n l_lli 1 ii: £ .l J ]l^ i^i J^V*.* 1 ^'^ =-■,-» *=/ ! » ill i t »i,J 1 -ui*» !l >^ 


iL»^.jii,j£11 J! JulJI jlUBI JJ 111 ^jay i-^. ji.1 1.1 

■^V- J»j ■ JJj» id!* W -u£jW j ja^ i v& ^-3 .liJl lu» . 

iuum,jia 


. . jix^i , 4,1a;' . .»ji j. |Ji« J! jJta'j J 


JB^^jl 


, <jn ^sin jjui ^ k^__ ^ iu>j^i ^ 


i«_^. 


1 AuLa un ^shOI tlrUi mlf-y- o" r 1 
J-J ** tfjiSI i^H ^U-*!,** 


jSJl^^i 
.JV^OH. 


"\ uJ 1vKiuJ.o. J >l.^li. L) H. 


jil—n ^21 ilUjJI ,1 ^iijll ;» fi^i ^jiytl .IJ-, jit 
.aoSiMoitaWl,, 
'■^.^'l^^^-IVj- ,^-^ij^t.^-i 
• A. .-j—H T^^JS^II ^Ul ili!^ i~!-j=- 


j-J J-,^. J -A- r jl.ijn^lldl 4 J.kj-^]l l.i»,.f£]l 1-1* , 


^"^'s 


^Ifll fiHI ^. Sji( tjgU JjlUW i„mi a in JjLjii uaj i4»>ai jj; igiHiuaui-i 

awa-w-jiijut^f) .VijdUHll^,* 

J _:i , ^__:-. J :-:-,_^iL.-' J i„_i J __i :J ji_i ; i_Ji_i J L^, I , J UiMnic-y^jiiia, u. .>.;i J; — ii „^ i«wl i>mi. ^ jj 

„SI„ m^iW^SI -M— VI itl— 


^ l,^J Ull, 


U_ll 


**,*. Ij^yH 


-*-'i ^' 


-«!l ...(Pj-! 
M*iJI»?* 
Jj%c 


^^-r- Uj 
..f^&fjiX 


li.j!il,.i 8 liffl u Jj. 


Jlt-^J,I 


iu^ i^«, . iu.1 iiu= .it* 4sjuua.it.-Wuj jj*. 

i"VJ! 6M a* ^' -.jijii l^ uua i- jj> . *J|-i-JI Jj jj-JI JpM ^UdJ U^JI U-Pj (jttjj J-jiJ L. .„.*_?! vUl.J^I ^ J!^,J^>l.^ ! ^lli..l».^a! J ,UX *W t^sijiiV . , jsbil\ dlW] 5 


j--,jS,^iij^ji|,jh„,fti J j,ii, f i J uWj J !i y imijL-tii J i Jyi/s-tfir'i^" M ^ ^ijjli j>i jUil ^t . j, . Jin ji ,j_ii in ^ a., ji» aj i^slji jii,i> j 


, ,jl,J djl^ ^ .y^jl feu*!. Jj. J. .„iai1 ; 
iaijiis^u i »» J jjijii ".^iaii j-*.^.^' 


'■X-^^Mi-GW-J Jl,ji' .iljp-l jl| jjLS o*-f I* ,, 


if^lj IjJj. fJi Jull gtUg a* ^ L. li] i^ll U,jU jffiill fl ! U, ,i,,lL4l UjJI ,^1 .^Ijl jLjJj .mjJI uljl y^ai^jljUil^i^jv jiu ! i 1 , i si,. J ji.ioj! ! ,w .JIIi,lli J . li JH»L».^_JL,l!!iajilJI,J.L.I.^JI^i Jlj j,-~JL, pC-L]; .L;-^, .^^j£II .-i*^ ^ ,^^^1 
Sj-fV'** I..L1 ^ ^^ ^L ,1 ; IAi.1l jjgjj]' ,,. 51,11. ..il,.JIillj Uc*it ( ^»»jl--IHji> J f.»aUiSSII. u J|Ji»*»l»*IjS 


■ ri^ij^-^sii^Jv^ ^ll B » a u^U 1 Jt^a. ¥ M ) J 

w-UJJVs-fSJli-a*^ ^^,^ J _n lttt BHjiny. p u^in^ii_j| J ijBoi u iij J — .^.i_L^i!iijs j - u V-- Ki:l ■^f-k jv&ii) li-v jsi 
ill ^W ^IM jR-jil —^ ,. u/» t^i v> -J' 1 " *n" d 


K^an^Wj-iuJ/f £>\ j& 6 

ji iB i,.4!i«i* 1 , u ji;M 


; _jii^_L:iL,l_^:i- > l^^ ; »^jil1 4*^11-2 


^saii^ljjl w »ii vu ji & «li e ii, i|p. j il^., w( ij i j x &fn t e*.&i J ?.4l ™j J l 1 ]1,l 1 » J _ 1 ^..i,i*Jijuj J a 


Jllyl,J ( JU!b ¥ Ulj ] z, l> . ^--^1,^:1 .U^-,' ^^LL^'j^i^^L^ 


J if J *aS a *mi,l 1 18, iS tj f » J a .^jSB f JliS I J] Ska i' . jL^l J! jji «^l -j-II. "J" 
^.l^jp r J'^ r A|-., L ^' jJ i:i.^,L J , i.yi wr ^Lj n JL.lj5^1l AS1 

jji-ii 1I JJ- uiajai ^ jj-ji i^ii. ,> ^ j^t jl „* ,.-£ 
J] cc^fil\ jjli uga fJ . j^i &£![ e^4I ykiffll ,.. .««,j 

J^-.'i _L_^ __|l .LJ-l-^^l -^__|i-' 

>S11(IMS) ijjjt^i IjUl( mi) jiiill LiLb ;p iji jsSjM I ° > iH- .il ijtJlj -^^; J-l—fi* jj-^11 ^L-^-l. ^a 

j ¥ j.^ u SL'i ! aiaiiiii_ > 'i f -,-.^ l |iji.i^jji j*. 


SaS^ -a*. e jt^ii fi-aif afe^ai s^u ^j ifL, 
m ^ VJ iii. „!,.,, ,^ij j^a jil. jit, .j=.yi u-ai .^JSIIi^w 


1J1 _ i : -1- _-h 43JU!I _J .'"IhLLj^JI UJ^I ^iz. 


: i S J i-/.,.yi^SlXSb l l: cil ilt^L 


. J\£il zp^l -i_- t ,!!l_uc jpSjII 

Jj^ll J^ Igl^zt*- jjj!l ^^^ 4jj ^toii ^|1 jS-Jj ^J fi\ f£ j^ ^1-^.jJ.j. i- i is?. i^iaLj-^s &,, i*.i>) (lujji ijjj-ii «. ■yi ,-. jj^'.'i .'Jj. ..h 1 . ■■-i- 1 ' j j- ,^J ^^i^jijiui'^ji:.^! j^j' ^.[/■J'^^u^ jj 
i«L !J ait. a V*iljU!1 t »r*, 


«tljSllJ-JJMl» w ii, 1 >il J jij).ilil--!l, jijiilj. j«U -BUM) J«JI JU1 iUI IMC 

J i*i J .^Uii(yiila!Llj..tii.. 1 


■^' ,-* ^ ^>' -— J-^j ^i o* J « u -i W ,j i i-tt»Miu*,js,(d)'»a> JI 

mjii ^jji iai^^.pjii^ij CJ ii,,i L Usi j,m,„. ,. jj^iJI JjuJI iiuai | | j ug ^i ^>l_?1 hfS JI iljUl j; j .jdj , Jljifcllj ^4!| ytj, ^a,!! j m J t]im )i i-.ȣii v0 jiai^i^. M Ji^iii!u, al-sijiijOiim n^jjii, t H iii_yvL HJ »ji i-ijjji j. i^iui njuy. ,^i ^. ■ _ > ^l.i K iJl fc ™j.: J ,_J1. Tj ^; 1 J.L» iv K]li:i.