Skip to main content

Full text of "Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum"
1 
1 

jT'5'iiisitijJ«iiS ,' r 
J '-\ ^Se- t,- K, 
Ni y^ •r!>Vi ^>: 


,y ^ J 'A *-^ 
A / -V ^*!^ ***: >4 
A 
K A- 
j*v j :■:% 
,^ Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/actacapitulorumg13donni 


"**»».■■ — j.-^nyS»-''*'*^ MONUMENTA ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM HISTORICA TOMUS XIII. ACTA CAPITULORUM GENERALIUM (VOL. Vffl.) RECENSUIT FR. BENEDICTUS MARIA REICHERT EIUSDEM ORDINIS 'irJi^2^«?^3^2i£.^ir5r*---''=--^ ROMAE j 

IN DOMO GENERALITIA i 

10, via dicta « San Sebastiano», lo j 

ROMAE 

l.X TYPOGRAPIITA POI.YGI.OTTA S. C. DE PROPAGANDA FIDK 

1903 I 

i 

I 

\ 

\ 

1 ACTA 

CAPITULORUM GENERALIUM 

ORDINIS PRAEDICATORUM 
VOL. VIII. 

AB ANNO 1670 USQUE AD ANNUM IJ2I 

lUSSU 

REVERENDISSIMI PATRIS 

FR. ANDREAE FRUHV^IRTH 

MAGISTRI GENERALIS 

RECENSUIT 

FR. BENEDICTQS MARIA REICHERT "^ '' EIUSDEM ORDINIS ROMAE 

IN DOMO GENliRALITIA 
10, via dicta « San Sebastiano », 10 

ROMAE 

liX TYPOGRAPHIA POLYGLOT TA S. C. nii PROPAGANDA FIDE 

1903 \J LECTORI Oeriem capitulorum generalium, quorum acta in 
hoc tomo continentur, sequens schema una cum loco, 
ubi acta typis prodierunt, exhibet: Capitula 


celebrata 


Romae 


a. 1670 


Romae 


a. 1677 


Romae 


a. 1686 Romae Romae a. 1694 Boiioniae a. i 706 a. 172 I Acta typis excusa 

Ibidem, typis Nicolai Angeli Tinassii 
1671. 

Ibidem, typis reverendae Camerae Apo- 

stolicae 1687, 
Bononiae , typis Petri-Mariae Montii 

1706. 
Romae , per Franciscum Gonzagam 

1706. 
Ibidem , ex typographia Tinassia sub 

prope S. Marcelli in Via Cursus. 

I 72 I. Duplex, quod addi consuevit , ImJ)/iniatuy ad- 
ditur actis capitulorum generaHum 

I ) Romae anno 1 686, hoc modo : Imprijnatur, 
si videbitur Reverendiss. P. Mag. sac. Pal. A. Steph. 
loseph Menattus Episc. Cyrenen. Vicesg. VI 

Iinpnmatur. Fr. loscph Clarianiis Sacrae Theo- 
loi^iac Magister, ac Reverendiss. Patris Fratris Do- 
minici Mariae PuteobonclH Sacri ApostoHci Palatii 
Magistri Socius, Ordinis Praedicatorum. 

2) Bononiae anno 1706: Iniprimatnr , si vide- 
bititr Reverendissimo P. Magistro Sac. Pal. Apost. 
Alagist. Dominicus de Zaulis Episcopus Verulanus 
Vicesgerens. 

Impriniatiir. Fr. PauHnus Bernardinius Sac. Ap. 
Palatii Magist. Ordinis Pracdicatorum. 

3) Romac anno 1721: Imprimatnr, si videbitur 
Reverendissinio P. Magistro Sac. Pal. Apost. N. Bec- 
cario Hpiscop. Boianen. Vicesgerens. 

Imprimatur. Fr. Gregorius SeHcri Ordinis Prae- 
dicatorum Sacri ApostoHci Palatii Magister. 

Acta vero capitulorum generaHum Romae cele- 
bratorum anno 1670 et 1694 nuHum prae se ferunt 
Imprimatur. 

Quod attinet denique acta capituH generaHs 
Romac celebrati anno 1677, numquam hucuscque 
typis excusa sunt. Apographum , in tabulario gene- 
raH ordinis asservatum, recensui. 

Gratissimo animo prosequor nomen dilecti so- 
daHs fr. Vincentii Molloy, qui in plaguHs corrigendis 
mecum insudavit. 

Dabam Romac, die festo s. PhiHppi Ncrii 1903. Fr. Benedictus M. Reichert 
Ord. Pracd. m ciPimii (Mmii oiii pmicmi VOL. VIII. 8 ax. 

73/0 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM 

ORDINIS PRAEDICATORUM AGTA GAPITULl GENERALIS 

ROMAE 

5 IN GONVENTU SANGTAE MARIAE SUPER MINERVAM 

ORDINIS PRAEDIGATORUM GELEBRATI 

IN FESTO SS. PENTEGOSTES 

DIE XXV. MAII MDGLXX. 

Sub reverendissimo patre fr. loanne Thoma de Rocaberti (i), sa- 
lo crae theologiae professore, magistro generali eiusdem ordinis, in praedicto 
capitulo electo, diffinientibus pariter reverendis admodum patribus provin- 
cialibus et diffinitoribus, nempe : 

admodum rev. p. magistro fr. Petro Maria Passerino (2) vicario generali, 
adm. rev. p. s. theol. prof. fr. Andrea Faure provinciali Tholosano, 

15 admodum rev. p. magistro fr. Elia Gouraud provinciali Franciae, 

adm. rev. p. m. fr. lulio Vincentio Gentili (3) prov. utriusque Lombardiae, 
admodum rev. p. magistro fr. Hieronymo Victorio provinciali Romano, 
admodum rev. p. magistro fr. Gregorio Saydia provinciali Regni, 
admodum rev. p. magistro fr. Friderico Adriani provinciali Teutoniae, 

20 admodum rev. p. magistro fr. Leonardo Hansen provinciali Angliae, 
admodum rev. p. magistro fr. Gregorio Badowicz provinciali Poloniae, 
admodum rev. p. magistro fr. Bernardino de Venetiis provinciali Graeciae, 
adm. rev. p. mag. fr. Gregorio Arostegui et Areilza prov. Terrae Sanctae, 
admodum rev. p. magistro fr. Francisco de Latas provinciali Aragoniae 

25 alias electo et in eodem capitulo confirmato, 

admodum rev. p. mag. fr. Thoma Elia Ardizzonio (4) prov. Bohemiae, 
admodum rev. p. magistro fr. Ambrosio Garavaneo prov. Dalmatiae, (i) De fr. loanne Thoma de Rocaberti cf. SSOP. II, 630. 

(2) De fr. Petro Maria Passerino cf. 1. c. pag. 827. 

(3) De fr. lulio Vincentio Gentili cf. 1. c. pag. 736. 

(4) De fr. Thoma Elia Ardizzonio cf. 1. c. pag. 696. 

MOPH 13 2 At;TA CAIMTULORUM GKNERALIUM O. 1>. [167O 

admodum rcv. p. magistro fr. Dominico llosa provlnciali rrinacr.iae, 
admodum rcv. p. magistro IV. Ludovico de Espinosa prov. Bethicae, 
admodum rev. p. m. fr. Godefrido Marquis (i) prov. Germaniae infcrioris, 
admodum rev. p. mag. fr. Dominico Cico provinciali Apuliae, 
admodum rev. p. mag. fr. Chrysostomo Gondottiero prov. Calabriac, 5 
admodum rev. p. magistro fr. Bernardo Maerein provinciali Occitaniae, 
adm. rev. p. m. fr. lacobo Maria lannvitio (2) prov. s. Dominici Venetiarum, 
admodum rcv. p. magistro fr. Dominico Bergomi prov. s. Petri Martyris, 
adm. rev. p. m. fr. Reginaldo Puccino prov. s.Catharinae de Senis Aprutii, 
admodum rev. p. mag. fr. Hyacintho Klonski prov. s. Hyacinthi Russiac, 10 
admodum rev. p. magistro fr. Oliverio Richeceur prov. Parisiensi, 
admodum rev. p. magistro fr. Michaele Woynilowicz prov. Lituaniac, 
adm. rev. p. s. theol. prof. fr. Antonino Mousset prov. s. Ludovici, 
admodum rev. p. magistro fr. loanne Correa dilBnitore Hispaniac, 
adm. rcv. p. s. theol. prof. fr. loanne Mahuct (3) diffinitore Tholosano, 15 
admodum rev. p. magistro fr. Stephano Ravenneu diffinitorc Franciac, 
adm. r. p. m. fr. loanne Baptista Petrobelli (4) dif. utriu^quc Lombardiac, 
admodum rev. p. magistro fr. Thoma Camotti diffinitore Romano, 
admodum rev. p. mag. fr. Michaele Fontanarosa diffinitore Regni, 
admodum rcv. p. mag. fr. Matthia Truckmiller diffinitore Teutoniac, 20 
admodum rev. p. baccal. fr. Placido Komunski diffinitore Poloniac, 
admodum rev. p. magistro fr. lulio M. Blanchi (5) difBnitore Graeciae, 
admodum rev. p. magistro fr. Petro Lorent diffinitore Aragoniae, 
admodum rev. p. mag. fr. Seraphino Caparro diffinitore Bohemiac, 
admodum rev. p. mag. fr. Stcphano de Thoro diffinitore Provinciae, 25 
admodum rcv. p. mag. fr. Victorio Maria Morca diffinitore Dalmatiae, 
admodum rev. p. mag. fr. Francisco Bartolino diffinitore Trinacriae, 
adm. rev. p. praed. gen. fr. Antonio Fereira diffinitore Portugalliac, 
admodum rev. p. mag. fr. Ludovico de Messa diffinitore Bethicae, 
adm. rev. p. mag. fr. Ambrosio Nachtegael dif. Germaniae inferioris, 30 
admodum rev. p. mag. fr. Salvo de Vico diffinitorc s. Thomae Apuliac, 
admodum rev. p. mag. fr. Sylvestro a s. Catharina diffinitorc Calabriae, 
adm. rev. p. s. theol. prof. fr. loanne a s. Dominico dif. Hibcrniac, 
admodum rev. p. praesentato fr. Petro de Spinosa diffinitorc Mexicano, 
admodum rev. p. mag. fr. Antonio Gonzalez (6) diOinitore Peruano, 35 (i) De fr. Godefrido Marquis cf". 1. c. pag. 670. 

(2) De fr. lacobo Maria lannvitio cf. 1. c. pag. 699. 

(3) De fr. loannc Mahyet cf. 1. c. pag. 717. 

(4) De fr. loannc Baptista Petrobelii cf. 1. c. pag. 654. 

(5) De fr. lulio M. Blanchi cf. 1. c. pag. 776. 

(6) Dc fr. .\ntonio Gonzalez cf. 1. c. pag. 692. 1670] ROMAE MDCLXX. 3 

adm. r. p. praed. gen. fr. Alonso dc Acosta dif. s. Antonini de Novo Regno, 
admodum rcv. p. mag. fr. Raymundo Labat diffinitore Occitaniae, 
adm. rev. p. mag. fr. Leonoro Rizzardo dif. s. Dominici Venetiarum, 
adm. rev. p. mag. fr. Martino de Cobos dif. s. Catherinae Mart. de Quito, 

5 adm. rev. p. ni. fr. loanne de Castiglio dif. s. Hippolyti Mart. de Oaxaca, 
adm. rcv. p. magistro fr. Hyacintho Falletto dif. s. Petri Martyris, 
adm. rev. p. mag. fr. PeHno Ardentio dif. s. Gatherinae de Senis Aprutii, 
admodum rev. p. mag. fr. Ambrosio Drzilowski diffinitore Russiae, 
adm. rev. p. s. theologiae prof. fr. Petro Martin diffinitore Parisiensi, 

10 admodum rcv. p. mag. fr. Gregorio Derdcrukwicz diffinitore Lituaniae, 
admodum rev. p. praes. fr. Fchce de Gusman diffinitorc Canariarum, 
adm. rev. p. s. theol. prof. fr. Paulo Golefer diffinitore s. Ludovici, 
admodum rcv. p. mag. fr. loanne Thoma Serry et adm. rev. p. sacrae 
theologiae profcssore fr. loanne Lepul ex speciali indulto. 

15 Universis et singulis totius ordinis praedicatorum rcligiosis 

fr. loannes Thomas dc Rocaberti, sacrae thcologiae professor 

eiusdemquc ordinis humilis magister generalis et servus, 

salutem et primaevum sanctac religionis spiritum. 

« Tamquam inundantes aquae, sic rugitus meus ; quia timor quem 

20 timebam evenit mihi , et quod verebar accidit » (i). Quid dicam ? Su- 
premi in ordinc gubcrnaculi pondus mihi ut minime merenti, sic trepide 
moerenti incubuit. Condolete, nam clavus hic molestissimus, cui mode- 
rando, versando, dirigendo iubeor assidere, simul tormentum et iuguni 
est, quo premar ac perimar, ni succuratis : equuleus est iugium vigilia- 

25 rum, honorificus ille quidem, at nonne : « Vigilia honestatis tabefaciet 
carnes et cogitatus illius auferet somnum ? » (2). Forsitan huic non tam 
praelusit quam digitum intendit praesaga optimi patris encyclica , qua 
superiori anno, ut meministis, ad haec generalia totius ordinis comitia 
vocabamur ; signabat illa diem quo emanabat pervigilium esse s. p. n. 

30 Dominici ac inde ad proximam Pentecostes vigiliam pro novi magistri 
generalis electione vocales invitabat, nempe in diem qui translationi 
eiusdem sanctissimi patriarchae hoc anno sacer erat, quasi vaticinans a 
vigiliis ad vigilias protrahendum fore tanti patriarchae legitimum suc- 
cessorem. En ut dies diei hoc verbum eructavit et vigiliae vigiliis indi- 

35 carunt scientiam, ne quisquis ille ad hoc fastigium eligeretur ambigeret, 
sese a vigiliis ad vigilias in supremam religionis speculam elevari. Lassus (i) lob. III, 24, 25, 
(2) Eccli. XXXI, I. 4 AOTA CAPITULORUM GENERAMUM O. I'. ['^70 

crani vigilia quadrienni pro mca Aragoniae provincia, cui indignus pro- 
vincialis excubabam , tempus optatum aderat, quo propediem statione 
decederem quieturus, et ecce capitularibus sutfragiis in solemni pervi- 
gilio ad novas longeque difficiliores compellor vigilias. Inhiabam quieti, 
et dicitur mihi: « Tu vero vigila, in omnibus hibora » (i). Procubui voce 5 
attonitus , ingemui tacite , implorans misericordiam paracleti , et intus 
audio : « Fili hominis, speculatorem dedi te domui Isratil, et audies dc 
ore meo verbum et annuntiabis eis ex me » (2). Porro in his angustiis 
quo me vertere ? Quid restabat humi prostrato , nisi ut dicerem : ergo 
« super custodiam meam stabo, et figam gradum super munitionem, et 'o 
contemplabor, ut videam, quid dicatur mihi » (3). Sic nimirum cui par- 
cendum videbatur, parendum fuit, ad quietem anhelare licuit, pertingerc 
non licuit, soporis indigus in speculam in excubias adigor, vigilare cogor 
et minacem expavesco in me sententiam : « Quod si speculator viderit 
gladium venientem, et non insonuerit buccina, et populus se non cu- 15 
stodierit, veneritque gladius , et tulerit de eis animam , ille quidem in 
iniquitate sua captus est , sanguiiiem autem eius de manu speculatoris 
requiram ».(4). Quid horribilius ? Quid mihi pariter et vobis atrocius 
formidandum ? 

Igitur ex nunc de ofTicii mei praerupta specula ad vos clamitare 20 
incipio, dilectissimi, c sublimi do signum, vociferor ad arma, o cives et 
domestici Dei, ad arma, nam hostis adest: « Induite vos armaturam Dei, 
ut possitis stare adversus insidias diaboli » (5). Quid cunctamur? « Accipite 
armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo et in omnibus perfecti 
stare » (6). Heu quantum in mora periculum ! Hostis in foribus : « State 25 
ergo succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam iustitiae, et cal- 
ceati pedes in praeparatione evangelii pacis. In omnibus sumentes scutum 
fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere, et galeam sa- 
lutis assumite et gladium spiritus, quod est verbum Dei, in ipso vigihintes 
in omni instantia » (7). Ast ubi aut quisnam ille hostis? Aptius dixeritis, 30 
quis hodie non hostis moenia nostra circumdat, suffodit, oppugnat ? Ad- 
moventur scalae, saevit in muros impactus aries, laborant sub iaculorum 
imbre pinnacula, et ubi sit hostis morose quaeritur ? « CoUuctatio nobis 
est non adversus carnem ct sanguinem, sed adversus principes et pote- (i) II. Tim. IV, 5. 

(2) Ezech. III, 17. 

(3) Hab. II, I. 

(4) Ezech. XXXIII, 6. 

(5) Eph. VI, II. 

(6) L. c. 13. 

(7) L. c. 14-18. 1670] ROMAE MDCLXX. 5 

states, adversLis mundi rectores tenehrarum harum, contra spiritualia ne- 
quitiae in coelestibus » (i). Evigilate, surgite, convolate omnes ad re- 
ligionis moenia, quae custodiunt civitatem. Et quaenam haec moenia 
nisi primaevae ordinis leges, vota solemnia, muninienta regulae et con- 
5 stitutionum ? In his firmiter state, in his gradum figite , ex his repellite 
hostem, retroagite assultum, scalas inimicorum subvertite ! Nemo hic sese 
delicatus eximat, nemo a sanctae observantiae fida statione turpiter de- 
clinet, nemo a reHgiosae perfectionis studio, a professionis communi 
tessera, a culmine suae vocationis ad ignava relaxationum latibula di- 

10 vertat ; quisque meminerit pericuH sui, recordetur officii, servet militiae 
suae ordinem ac disciplinam, et eccQ in tuto sunt omnia. 

Interim, prout in hoc actorum libello perspicue agnoscetis, comi- 
tiorum nostrorum generale diffinitorium una nobiscum assumpsit curam, 
qua saluberrimis ordinationibus annosa legum nostrarum moenia validius 

15 firmentur, obducantur, si qui sunt ruinarum hiatus, vallo fossaque mu- 
niantur constitutionum antemuralia, statutorum propugnacula resarcian- 
tur ; quod integrum est consolidetur, quod collapsum robustius instau- 
retur. Proinde modicum istud actorum volumen ceu magnum in hostili 
quam diximus obsidione succursum et amica auxilia ut patulis ubique 

20 portis et animis laeti excipiatis, universim praecipimus ; quippe nonnisi 
in vestrae salutis praesidium tendunt et veniunt, ut alacritatem spiritus 
vestri ardentius excitando sufflaminent, ut irrepentes abusus ceu totidem 
occultos proditores urbe excludant , ut expositam tot armatis hostibus 
rempublicam servata servent ac muniant iuxta illud Ecclesiastici : « Si 

25 volueris mandata servare, conservabunt te » (2). 

Caeterum quia ob multiplicium impedimentorum fere continuos in- 
tercursus haec acta longe tardius, quam sperabamus, e proelo in lucem 
prodeunt, nos interea neutiquam feriantes apud hanc s. sedem aposto- 
licam ea procurare studuimus , quae nobis generale nostrum diffinito- 

30 rium, ut infra § Commissiones invenietis, solicitanda commiserat. Ex 
his vero quaecumque post solutum capitulum successive impetravimus, 
nihilominus una cum reliquis denuntiandis huc inter denuntiationes iu- 
dicavimus apponenda, ut simul cum reliquis actis opportunius toti reli- 
gioni innotescant. 

35 Quod superest, charissimi patres et fratres, viscera mea in domino 

ac pignora mei cordis unice pretiosa, ne tardetis expergefieri ad vocem 
anxii speculatoris vestri, non dissimuletis aure surdastra validum e turri 
clamorem vestri excubitoris, non aspernemini iuges ipsius pro vestra se- (i) L. c. 12. 
(2) XV, i6. 6 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

curitate vigilias, solicitudinum angores, laborum pondus, curas insomnes, 
quin monente s. Augustino « potius ipsius miseremini, qui propter vos 
quanto in loco sublimiori , tanto in periculo maiori versatur » (i), ut- 
pote arctissimam de animabus omnium vestrum , ut audistis, rationem 
domino suo redditurus. Vicissim ergo me in alto fastidiorum fastigio 5 
constitutum potenter adiuvet vestrarum precum frequens commeatus, 
sublevet fatigatum et fatigantem patreni devota filiorum pietas, refocillet 
aridam e specula vociferantis raucedinem alacris vestra obediendi prom- 
ptitudo, ne forsitan hostis aut inermes vos occupet aut soporatos. De- 
nique sic valete, suavissimi lilii, ut de vestra incolumitate valeamus et ■<> 
nos hosiique communi insimul praevaleamus. Haec nostrorum votorum 
summa esto. 

Iterum iterumque valete. 

.\cta capituli generalis Romae in conventu s. Mariae supcr Miner- 
vam ordinis praedicatorum celebrati iii festo Pentecostes dic 2 5. maii '5 
anno 1670 sub reverendissimo p. fr. loanne Thoma de Rocaberti, s. theol. 
prof., magistro generali eiusdem ordinis in dicto capitulo electo. 

In nomine sanctissimae Trinitatis, Patris et Filii ct Spiritus sancti, 
nec non beatae Mariae sempcr viiginis , beati patris nostri Dominici 
omniumque sanctorum. 20 

Denuntiationes. 

1. Denuntiamus, vacante magisterio ordinis per obitum reverendis- 
simi p. mag. fr. loannis Baptistae de Marinis, piae laudatissimaeque me- 
moriae, in generalem totius ordinis magistrum, divina aftiante gratia, rite 25 
et canonice electum fuisse reverendissimum patrem magistrum fr. lo- 
annem Thomam de Rocaberti, provincialem provinciae Aragoniae, sicque 
feliciter electum eodem die publica ac solemni totius capituli processione 
ss. d. n. Glementi X. oblatum atquc ab eodem perbenigne clementibus- 
que suae apostolicae benedictionis auspiciis fuisse exceptum. 

2. Denuntiamus, ad ampHficandum gloriosissimi s. p. n. Dominici 30 
cultum ac venerationem, cuius tot regna auspicatissimo gaudent patro- 
cinio, ab Alexandro VII. fel. rec. emanasse breve, qiio sanctissimum pa- 
trem totius regni Neapolitani patronum eiusque festum solemni ritu tam- 
quam festum de praecepto ab omnibus regni incolis obscrvari et oflicium 
cum octava ab universo clcro ciusdem rcgni recitari praecipit, ut apparet 35 
in brevi sequentis tenoris : (i) S. Augustinus in regula. 1670] ROMAE MDCLXX. 7 

Alexander papa VII. 

Ad perpetuam rei memoriam, Commissi nobis divinitus sacrosancti 
apostolatus officii ratio postulat, ut piis christifidelium votis, quibus san- 
ctorum in coelis regnantium honor et veneratio in terris augentur , pa- 
5 terna benignitate annuamus. Cum itaque ea semper fuerit erga sanctum 
lanuarium dilectorum filiorum populi Neapolitani religio , ut quamvis 
idem populus sanctum Dominicum confessorem in totius regni patro- 
num duxerit assumendum, eum tamen sancto lanuario digniori patrono, 
utpote martyri pontifici, praeferendum nunquam assenserit ; proindeque 

10 congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris 
ritibus praepositorum iterum atque iterum supplicaverit, ut debitas san- 
cto lanuario martyri et pontifici patronatus regni praeeminentias decer- 
neret, et eadem congregatio supplicationibus hisce die 4. augusti i663 
benigne subscripserit, nunc vero ne exinde in eodem regno devotio erga 

15 sanctum Dominicum decrementum aliquod patiatur, populus praedictus 
festum eiusdem sancti Dominici patroni in toto regno Neapolitano pa- 
riter de praecepto servari eiusque officium cum octava ut hactenus ab 
universo clero inibi recitari summopere desideret, Nos memorati populi 
devotionem specialis favore gratiae prosequi cupientes, ipsiusque populi 

20 singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et inter- 
dicti aliisque ecclesiasticis sententiis , censuris et poenis a iure vel ab 
homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet inno- 
datae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, haram 
serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eius no- 

25 mine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de praedictorum car- 
dinalium consilio festum eiusdem sancti Dominici patroni in universo 
regno Neapolitano praedicto ab omnibus christifidelibus illic degentibus 
de praecepto servari , et sicut alia festa de praecepto celebrari , eiusque 
officium cum octava, ut hactenus, ab universo clero eiusdem regni re- 

30 citari, auctoritate apostolica tenore praesentium decernimus, praecipimus 
et mandamus, salva tamen semper in praemissis auctoritate praedictae 
cdngregationis cardinalium. Non obstantibus constitutionibus et ordina- 
tionibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, 
ut earumdem praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam im- 

35 pressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in 
ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides in iudicio 
et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur, si forent exhi- 
bitae vel ostensae. Datum Romae apud sanctam Mariam Maiorem sub 
annulo piscatoris die 28. iunii 1664, pontificatus nostri anno decimo. 

S. Ugolinus. 8 ACTA CAPITULORUM GENERALTUM O. P. [^^JO 

?. Denuntiamus, ad manutenendam firmiter et conservandam nostri 
ordinis inviolabilem unitatcm emanasse breve Alexandri papae VII. sub 
die \6. decembris i658 tenoris sequentis : 

Alexander papa VII. 

Ad futuram rei memoriam. Militantis ecclesiae regimini , meritis 5 
licet imparibus, divina dispositione praesidentes, illis quae pro foelici sa- 
crarum religionum in eadem ecclesia pie sapienterque institutarum, ube- 
resque benedicente domino fructus iugiter proferentium directione et 
gubernio provide constituta sunt, libenter, cum a nobis petitur, aposto- 
lici muniminis adiungimus firmitatem. Exponi siquidem nobis nuper fecit '" 
dilectus filius magister generalis ordinis praedicatorum , quod ad aver- 
tendam eiusdcm ordinis divisionem retinendamque illius unionem, quam 
ab ipsa sui institutione ad haec usque tempora sub unius superioris ge- 
neralis dircctione servavit, factae fuerunt a diversis ipsius ordinis capi- 
tulis generalibus ordinationes tenoris, qui sequitur, videlicet ; in capitulo is 
"encrali Romae i583 sic dicitur : « Ordinamus de communi totius ordinis 
consensu et prohibemus, quod nullus procuret ordinis divisionem sub 
poena excommunicationis latae sententiae ac aliis poenis gravioris cul- 
pae, a quibus non possit absolvi nisi a magistro ordinis, mandamusque 
sub eadem poena, quod nullus procuret institutionem vicarii gencralis Indja- 20 
rum » (i). Quod idem Romae i 58q, Venctiis i5q2, et iterum Romae i(Joi, 
et Parisiis 161 i, et Ulyssiponae 1618 (2) et ultimo Mediolani 1622 his 
verbis confirmatur: « Confirmamus ordinationem Romae, Venetiis, Parisiis 
et Ulyssiponae factam et confirmatam, ne scilicet ullus sub poenis in 
capitulo de graviori culpa contcntis ac etiam sub poena excommunica- 23 
tionis latae scntentiae, hac una pro trina canonica monitione praemissa, 
cuius absolutio reverendissimo magistro ordinis reservatur , directe vel 
indirecte divisionem ordinis vel institutionem vicarii generalis Indiarum 
quovis praetextu audeat vel praesumat procurare » (3). Cum autcm, sicut 
eadem cxpositio subiungebat, dictus magister generalis exponens ordina- 30 
tiones huiusmodi pro firmiori illarum subsistentia et observatione apo- 
stolicae confirmationis nostrae robore communiri summopere desideret, 
nos ipsum magistrum generalcm speciaHbus favoribus et gratiis prosequi 
volentes , et a quibusvis excommunicationis , suspensionis ct interdicti 
aliisque ecclesiasticis scntentiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, 35 
quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus exi- 
stit, ad cffectum praescntium dumtaxat conscquenduni, harum serie ab- 

(1) Cf. MOPH. X, pag. 242, 1. 6 sqq. 

(2) L. c, pag. 271 1. 26 sqq.; pag. 311 1, 24 sqq.; MOPM. XI, pag. 14 1. 12 sqq.; 
pag. 136 1. 1 1 sqq.; pag. 297 1. 6 sqq. 

(3) L. c. pag. 324 1. 39 sqq. 1670] ROMAE MDCLXX. • 9 

solventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis 
super hoc humiliter porrectis incHnati, ordinationes praeinsertas auctori- 
tate apostolica tenore praesentium confirmamus et approbamus, iUisque. 
inviolabilis apostoHcae firmitatis robur adiicimus , ac omnes et singulos 
5 iuris et facti defectus, si quomodoHbet intervenerint in eisdem , supple- 
mus. Decernentes easdem praesentes Htteras et praeinsertas ordinationes 
semper firmas, vaHdas et efficaces existere et fore, ac ab iUis , ad quos 
spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiHter observari, 
sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos et 

10 causarum palatii apostoHci auditores iudicari et definiri debere, ac irri- 
tum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter 
vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et 
ordinationibus apostoHcis necnon, quatenus opus sit, dicti ordinis eius- 
que provinciarum et conventuum quorumvis et aHis quibusHbet etiam 

'5 iuramento, confirmatione apostoHca, vel quavis firmitate aHa roboratis 
statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque induhis et Htteris aposto- 
Hcis in contrarium praemissorum quomodoHbet concessis, confirmatis et 
innovatis. Quibus omnibus et singuHs iUorum tenores praesentibus pro 
plene et sufficienter expressis et insertis habentes, iUis aHas in suo ro- 

2" bore permansuris, ad praemissorum etfectum hac vice dumtaxat specia- 
Hter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum 
Roniae apud s. Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die i6. decem- 
bris i658, pontificatus nostri anno quarto. 

S. UgoHnus. 

25 4. Denuntiamus, eundem summum pontificem Alexandrum VII. pro 

tuendo iure proprii nostri habitus eoque manifesiius a caeteris distin- 
guendo concessisse breve, quo districte prohibet religiosissimis patribus 
ordinis sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum vestiri cappa 
nigri coloris. Tenor huius prohibitionis est iste : 

30 Alexander papa VII. 

Ad perpetuam rei memoriam. Ex iniuncto nobis coelitus aposto- 
licae servitutis officio controversias inter viros religiosos exortas, ne pacis 
fraternaeque charitatis serenitatem obnubilent, opportunis rationibus di- 
rimere satagimus, quemadmodum omnibus mature consideratis arbitra- 

35 mur in domino rationi esse consentaneum. Exponi siquidem nobis nuper 
fecit dilectus filius magister generalis ordinis fratrum praedicatorum, quod 
licet dictus ordo a s. Dominico fundatus proprio et peculiari habitu de- 
coretur, nempe tunica et scapulari albis , cum caputio pariter albo et 
cappa nigra, cum caputio item nigro, eumque habitum sub praescriptis 

40 forma, colore, modo et dispositione pubHce et privatim fratres pracdi- lO ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^J^ 

catores deferre consueverint, illoque ab aliis religionibus distinguantur et 
ex speciali privilegio decem Romani pontifices fel. rec. praedecessores 
nostri severissime praeceperint, ne aliquis, sive sit in ordine sivc extra 
ordinem constitutus, deferat habitum fratrum praedicatorum aut ita con- 
siniilem, quod propter eum frater praedicator credi possit, absque spe- ^ 
ciali apostolicae sedis mandato, addito decreto irritanti, si quid in con- 
trarium factum fuerit, et committendo dioecesanis locorum, ut per cen- 
suras ecclesiasticas, omni appellatione postposita, cum requisiti fuerint, 
compellant quemcumque ad eum deponendum , prout ex eorumdem 
praedecessorum nostrorum litteris apostolicis desupcr expeditis constarc '" 
dicitur ; nihilominus provinciae Castellue, Aragoniae et Bethicae ordinis 
fratrum sanctissimae Trinitatis redemptionis captivorum contra tenorem 
tot constitutionum apostolicarum , imo et contra usum maioris partis 
provinciarum suae religionis cum suo capite ministro generah mutaverc 
habitum album primitivum suae religionis ct deferunt cappas et caputia '5 
nigri coloris in nullo dissimiha ab iUis, quibus utuntur fratres praedica- 
tores, praeterquam in signo Crucis, quod minime aut parum discernit 
eos a fratribus praedicatoribus nec facit, quin habeantur pro fratribus 
praedicatoribus, contendentes usum cappae et caputii nigri coloris sibi 
esse hcitum per modificationem regulae factam a recol. mcm. Clemente -" 
papa IV. praedecessore pariter nostro sub dat. Viterbii 7. idus decemb. 
anni 1267, et per concessionem factam per htteras poenitentiariae apb- 
stohcae sub piae mem. Pio papa IV. etiam praedecessore nostro sub 
dat. Romae 5. nonas iulii pontificatus eius anno primo, in quibus , ut 
asserunt, concedatur color brunus in cappis. Et quoniam hoc est libere 25 
dictum, quia talis permissio non solum non reperitur in praedicta mo- 
dificatione, imo in eadem praecipitur contrarium, quia in illa solummodo 
lcguntur haec verba : « vestimenta sint lanea et alba », ut constat ex regesto 
originah in archivio apostolico Vaticano existcnte et hoc ahas a simihs 
rec. Innocentio papa III. in primitiva regula dispositum erat per eius 3° 
litteras quarum initium « Operante divinae dispositionis clementia », da- 
tas Laterani 6. kal. ianuarii 11 98, pontificatus sui anno primo. Et in 
praecitatis litteris poenitentiariae apostolicae permittitur provinciae tan- 
tum Castellac usus bruni coloris determinati, illius nimirum qui in illis 
partibus vulgo dicitur Duriel ; \n vim cuius assertae permissionis , sivc 35 
proprio arbitratu sive alias praedicti fratres ordinis sanctissimae Trinitatis 
aildiderunt regulae et constitutionibus in locis, ubi tractatur de vesti- 
mcntis fratrum, aliquas clausulas in grave dictorum fratrum praedicato- 
rum praeiudicium et contra dispositionem tot summorum pontificum et 
signanter in reg. num. 6. § Vcstimenta ad illa verba : <*. excepta cappa », et -i" 
in codcm tcxt. rclato cap. 14. titulo Dc vcstitu ct honcstatc habitus, et 1670] ROMAE MDGLX3C. It 

in declaratione eiusdem text. cap. citato § 2. ad illa verba: « sed in mo- 
dificatione», usque ad fin. § et in cap. 16. titulo De signis in habitu po- 
nendis, text. 8. § primo ad illa verba : « sed neque cappa ». Nobis pro- 
pterea memoratus magister generalis tam suo quam totius sui ordinis 
5 praedicatorum nomine humiliter supplicari fecit, ut praemissis opportune 
providere et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. 
Nos igitur ipsum magistrum generalem specialibus favoribus et gratiis 
prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et in- 
terdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab 

10 homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet inno- 
datus existit, ad etfectum praesentium dumtaxat consequendum, harum 
serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus 
inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae 
cardinalium, negotiis et consultationibus episcoporum et regularium prae- 

15 positorum, qui rem de mandato nostro pluries partibus auditis mature 
discusserunt et examinarunt, consilio visisque per eosdem cardinales bre- 
vibus apostolicis et signanter regesto originali litterarum praedicti Gle- 
mentis IV. praedecessoris, quarum initium « In ordine vestro » sub dat. 
Viterbii 7. idus decembris 1267, pontificatus sui anno tertio, necnon 

20 privilegiis, scripturis et instrumentis hinc inde exhibitis, ahisque viden- 
dis, auctoritate apostolica tenore praesentium decernimus et declaramus, 
non licere fratribus Trinitariis tam dictarum quam aliarum quarumcum- 
que provinciarum uti cappa nisi albi coloris, excepta tamen provincia 
Castellae, in qua ad praescriptum litterarum poenitentiariae apostolicae 

25 memorati Pii IV. praedecessoris sub dat. Romae 5. nonas iulii pontifi- 
catus eius anno primo licere uti cappa coloris bruni, eius nimirum qui 
in illis partibus vulgo dicitur Biiriel, non aulem nigri coloris, et ad te- 
norem praeseniium litterarum corrigendas esse regulam et constitutiones 
dicti ordinis sanctissimae Trinitatis respective in locis, textibus, capitulis 

30 et declarationibus, in quibus tractatur de vestimentis fratrum. Ut autem 
earymdem litcerarum executioni firmius consulatur, auctoritate praedicta 
committimus et iniungimus ordinariis locorum, ut quoties pro parte di- 
ctae religionis praedicatorum fuerint respective requisiti, seu quilibet eo- 
rum fuerit requisitus , fratres dicti ordinis sanctissimae Trinitatis , qui 

35 cappam nigri coloris seu alias contra praesentium litterarum formam de- 
ferre praesumpserint , ad ipsam deponendam per censuras ecclesiasticas 
aliaque iuris et facti remedia , omni appellatione postposita , invocato 
etiam, quatenus opus sit, brachii saecularis auxilio, per se vel per alios 
dicta auctoritate cogant et compellant, salva tamen semper in praemissis 

4" auctoritate congregationis praedictorum cardinalium ; decernentes ipsas 
praesentes litteras semper firmas , validas et efficaces existere et fore, 12 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^7<^ 

suosque pleiiarios et iiitegros effectus sortiri et obtinere et ab illis , ad 
quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter ob- 
servari et dicto ordini praedicatorum in omnibus et per omnia plenis- 
sime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios 
et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et de- s 
finiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis 
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus in 
contrarium deductis, etiam speciali expressione dignis, ac constitutioni- 
bus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti ordinis sanctissimae Tri- 
nitatis eiusquc provinciarum etiam iuramento , confirmatione apostolica lo 
vcl quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus , privilegiis 
quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quo- 
modolibet concessis, confirmatis ct innovatis. Quibus omnibus ct singulis 
illorum tenores praesentibus pro plcne et sufficienter expressis ct inseitis 
habentes, illis alias in suo robore permansuris , ad praemissorum effc- 15 
ctum hac vice dumtaxat speciahter et expresse derogamus , ceterisquc 
contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earumdem praesentium Ht- 
terarum transumptis scu exemphs, etiam impressis, manu alicuius notarii 
publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae 
munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur , quae prae- 20 
sentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud s. Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die 
7. februarii 1666, pontificatus nostri anno undecimo. 

S. UgoHnus. 

5. Denuntiamus, iussu ac mandato eiusdem summi pontificis Ale- 25 
xandri VII, fcl. rec. pcr sacram congregationem eminentissimorum san- 
ctae Romanae ecclesiae cardinalium negotiis et consultationibus episco- 
porum et regularium praepositam die 29. iulii i665 cmanasse decretum 
de non convocando capitulo generali in ordine nostro , nisi expeditis 
convocatoriis ad provincias Indiarum eisque assignato competenti termino 30 
ad conveniendum ; quod est sequentis tcnoris: 

Super instantia fratris N. ordinis praedicatorum convocandi capitu- 
him generale dicti ordinis in festo Pentecostes anno proximi 1666. 

Sacra congregatio eminentissimorum sanctae Romanae ecclesiae car- 
dinalium negotiis et consultatio.nibus episcoporum et regularium prac- 35 
posita, re semel atque iterum discussa , eminentissimo Hrancaccio refc- 
rente, censuit nihil esse rescribendum , et sanctissimus Dominus noster, 
cui facta fuit relatio, id approbavit. lussit autem ac mandavit sanctitas 
sua, ut perpetuis futurisque temporibus, quando fuerint celebranda ca- 
pitula gcneralia seu gencralissima eiusdem ordinis, expcdiantur tempore 40 • 1670] ROMAE MDCLXX. l3 

debito convocatoriae ad omnes et singulas provincias Indiarum occiden- 
talium et orientalium etiam Philippinarum cum termino competenti ad 
hoc, ut possint et debeant omnes convenire, quantumvis habeant suos 
procuratores in Europa ; et ita sanctitas sua harum vigore mandat ac 
5 praecipit, contrariis quibuscumque non obstantibus. Romae 29. iuhi i665. 

M. card. Ginettus. 

Loco f sigilh. 

E. ep. Camer. secr. 

Quod decretum die 24. iuhi 1669 fuit per supradicti pontihcis im- 

'o mediatum successorem Glementem IX. fel. rec. explicatum de capituhs 

generalibus in ordine nostro celebrandis, exceptis tamen capitulis gene- 

rahbus electivis, ne ex diuturna religionis viduitate ordo grave damnuni 

patiatur, ut apparet ex subsequenti decreto. 

Die 21. iulii 1669 congregatio nonnuUorum Romanae curiae prae- 
'5 latorum, quos sanctissimus dominus noster ad suprascriptas preces pro- 
curatoris et vicarii generalis ordinis praedicatorum examinandas deputa- 
vit, re mature perpensa decrevit, nisi aliter sanctitati suae placuerit 
praenarratum decretum non esse ita intelligendum, ut comprehendat ca- 
pitulum, in quo magistri generalis electio fit. 

20 F. archiep. Florentin. 

G. de V. archiep. Athen. 
P. Fagnanus. 
M. Albericius. 
S. Augustinus. 

25 Et die 24. iulii i()6q, facta relatione sanctissimo, sanctitas sua con- 

gregationis sententiam approbavit. 

G. de V. archiep. Athen. 

6. Denuntiamus, officium s, Vincentii Ferrerii ordinis nostri ex con- 
cessione summi pontificis Glementis IX. appositum fuisse breviario Ro- 
3° mano, ut ad libitum sub ritu semiduplici a reliquo clero recitetur. Guius 
concessionis tenor est iste : 

Urbis et Orbis. 

Remisso per sanctissimum dominum nostrum Glementem IX. sac. 

rituuni congregationi supplici libello sibi porrecto nomine serenissimae 

35 Hispaniarum reginae ab excellentissimo domino marchione de Astorga, 

catholicae maiestatis oratore, quo supplicabatur pro facultate apponendi 

in breviario Romano officium s. Vincentii Ferrerii ordinis praedicatorum, I^. ACTA CAriTULORUM GENERAMUM O. P. [l6yO 

eadem sac. congregatio, rc maturc pcrpensa, sub die 19. novembris cen- 
suit, si sanctissimo visum fucrit, apponi posse sub ritu scmiJuplici ad 
libitum rccitandum ab omnibus, c]ui ad horas canonicas tenentur, tum 
saecularibus tum regularibus utriusque sexus. De quo facta pcr me sc- 
cretarium sanctissimo rclatione, sanctitas sua bcnignc annuit et pracdi- 5 
ctum decretum promulgari conccssit. Hac die 29. novcmbris 1667. 

M. cp. Portucnsis card. Ginettus. 

Loco j sigilli. 

Bernardinus Gasalius ss. Rit. congreg. secr. 

7. Denuntiamus, sub dic 3i. augusti 1669 sacrorum rituum con- 'o 
grcgationem dccrcvissc in causa b. Margaritac a Sabaudia, monialis or- 
dinis s. p. n. Dominici, constarc ei cultum fuissc cxhibitum et cxhiberi 

cx indulto apostoHco , ac proinde constare de casu cxcepto ct posse pro- 
cedi ad ultcriora, ut patet ex sequenti decreto : 

Albanensis. 15 

Ganonizationis b. Margaritae de Sabaudia tcrtii ordinis s. Dominici. 

Sacra Rituum congrcgatio, referente eminentissimo d. caril. de Ilcio, 
censuit constare cultum praedictac b. Margaritae a Sabaudia fuissc cxhi- 
bitum ct cxhiberi ex indulto apostolico, et propterea constarc dc casu 
cxcepto a decretis sanctissimae Inquisitionis eisdemquc sufficienter satis- 20 
factum fuisse, et posse procedi ad ulteriorain causa canonizationis, si 
sanctissimo visum fuerit. Die 3i.augusti 1669. 

Va facta de praedictis sanctissimo relationc pcr mc sccretarium, san- 
ctitas sua annuit. Dic 8. octobris 1660. 

M. ep. Portuensis card. Ginettus. *5 

Loco f sigilli. 

Bernardinus GasaHus ss. Rit. congreg. sccr. 

8. Denuntiamus, ab eadem sacrorum Rituum congregationc fuissc 
expeditas apostolica auctoritate Htteras remiosoriales, quatenus in regno 
Peruano fabricari possint necessarii processus de vita, miracuHs et san- 3" 
ctitatis fama nostrorum religiosorum fr. loannis Massias , conversi, et 

fr. Martini de Porras, donati seu tertiarii , ad effectum , ut exinde ulte- 
rius in dicta congregationc procedatur ad amborum solemnem canoni- 
zationem. Idem factum pro venerabili p. fr. Francisco Gapillas, filio con- 
ventus Vallisoletani s. Pauli, ac protomartyre in vasto regno Ghinarum. 35 1 670] ROMAE MDCLXX. I 5 

q. Item denuntiamus, in praefata sacrorum Rituum congregatione 
pro validis ac legitimis admissos et declaratos fuissc processus olim fa- 
bricatos circa martyrium, quod religiosi nostri ordinis ab anno 16. usque 
ad annum 3o. seculi currentis, inter quos ven. dei servus p. fr. Angelus 
5 Ursuccius, Lucensis , singularitate passionis praechirus , in laponia glo- 
riosc ac palam pro Ghristi fide tolerarunt, atque decisum, in vi dictorum 
processuum in s. congregatione procedi posse ad ulteriora, quod et pro- 
pediem futurum speramus, ut ex sequenti decreto. 
laponen. 

10 Beatificationis et canonizationis seu declarationis martyrii servorum 

Dei Alphonsi Navarrettae ordinis praedicatorum, Petri de Assumptione 
minorum s. Francisci, Ferdinandi de Ayala seu de s. losepho ordinis ere- 
mitarum s. Augustini et Garoli Spinolae societatis lesu, ac sociorum re- 
spective tam eorum ordinum quam etiam saecularium pro fide catho- 

15 lica in laponia interemptorum. 

Sacra Rituum congregatio, proponente eminentissimo et reverendis- 
simo domino cardinale Azzolino in ipsa sacra congregatione ordinaria 
ex speciali indulto ss. d. n. dubium, an constet de validitate processuum 
super martyrio et causa martyrii dictorum servorum dei apostolica au- 

20 ctoritate peractorum, et testes in eis sint rite et recte examinati, censuit 
constare de validitate processuum Ghinensis, Maniliensis et laponensis, ct 
testes fuisse rite et recte examinatos ; facto tamen verbo cum sanctissimo 
pro sanatione cuiuscumque defectus iurisdictionis, de quo dubitatum fuit 
tam propter obitum episcoporum in remissorialibus deputatorum quam 

25 etiam, quia testes, ut plurimum examinati fuerunt super articulis et no- 
tulis datis per procuratores in partibus, non autem super contentis in 
dd. litteris remissorialibus et ad dictamen notariorum reservatis aliis 
exceptionibus in articulo relevantiae. Hac die 2i.aprilis 1668. 

Et facta de praedictis sanctissimo distincta relatione , sanctitas sua 

30 benigne annuit et sanavit. Die i. maii 1668. 

M. ep. Portuensis card. Ginettus. 
Loco f sigilli. 

Bernardinus Gftsalius ss. Rit. congreg. secr, 

10. Denuntiamus , pro manutenendo firmiter privilegio apostolico 
ib reverendissimi magistri ordinis pro tempore circa facultatem et auctori- 
tatem ei privative quoad omnes extra ordinis obedientiam constitutos 
concessam erigendi confraternitates sanctissimi Rosarii , emanasse decre- 
tum a s. Rituum congregatione in causa Mediolanen . diu agitata, hu- 
ius tenoris, videlicet : l6 ACTA CAPXTUr.ORUM GENERALIUM O. P. [167O 

Mcdiolanen. 

Stanlibiis hinc inde Jeductis, mature discussis, sac. Rituum congre- 
gatio ad relationcm eminentissimi domini cardinalis Astallii censuit, con- 
fraternitatem sanctissimi Rosarii auctoritate ordinaria erectam in colle- 
giata ecclesia sancti l.aurentii Maioris civitatis Mediolanen. omnino erigi 3 
debere a gencrali ordinis praedicatorum. Die 9. aprilis 1661. 

I. ep. Sabinen. card. Sacchettus. 

Cui s. congregationis decreto accessit sententia diffinitiva et iudi- 
cialis illustrissimi ac reverendissimi camerae apostolicae gcneralis audi- 
toris Romanaeque curiae iudicis ordinarii, quam hic apponendam cura- 10 
vimus ad futuram rei memoriam. 

P. Palutius Alberthonius , prothonotarius apostolicus utriusque si- 
gnaturae sanctissimi domini nostri papae referendarius, necnon curiae 
causarum camerae apostoHcae generaHs auditor Romanaeque curiae iu- 
dex ordinarius sententiarum quoque ac causarum tam in eadcm Romana •: 
curia quam extra eam hitarum ac littcrarum apostolicarum quarumcuni- 
que universahs et merus exequutor ab eodem ss. d. n. papa speciahter 
electus et deputatus. Noverint universi et singuH hoc praesens pubHcum 
sententiae instrumentum visuri , lecturi pariter et audituri , quod Hte et 
causa ahas coram nobis introducta pro parte et ad instantiam ven. con- 20 
ventus et rr. patrum s. EAistorgii Mediolanen. ordinis praedicatorum et 
ven. confraternitatis sanctissimi Rosarii in eadem ecclesia ercctae contra 
et adversus rr. priores et confratres societatis sanctissimi Rosarii erectac 
in ecclesia s. Laurentii Maioris Mediolani de et super contentis in infra- 
scripta sententia, decreto a nobis monitorio, ihoque legitimc in partibus 25 
executo et in actis infrascripti nostri notarii reproducto, exhibitisque iu- 
ribus ad causam faciendis servatisque tcrminis et ahis de iure et stylo 
nostri tribunahs in simiHbus servari soHtis et consuetis, et hic in curia 
d. Stephano Menatto, procuratore dictorum dd. prioris et confratrum 
serv. serv. legitime citato. Nos tandem tuHmus et promulgavimus diffiiii- ^o 
tivam sententiam huiusniodi sub tenorc videHcet : Christi nominc invo- 
cato, pro tribunaH sedentes solumquc deum prac ocuHs habcntes per 
hanc nostram diffinitivam sentcntiam, quam de iurisperitorum consiHo in 
his scriptis ferimus in causa et causis coram nobis in prima instantia 
vertentibus intcr rr. fratres s. Kustorgii Mediolanen. ordinis pracdicato- 35 
rum ct ven. confraternitatem sanctissimi Rosarii in cadem ecclesia ere- 
ctam ex una et dd. praepositum et canonicos coHegiatac s. Laurentii 
Maioris eiusdem civitatis, necnon confratres et societatem sub eadem in- 
vocaiionc sanctissimi Rosarii ibi auctoritate ordinaria fundatam partibus 1670] ROMAE MDCLXX. I7 

cx altera, de et super exccutione decreti s. congrcgationis Rituuni sccum 
ferentis dictam confraternitatem sanctissimi Rosarii auctoritate ordinaria 
erectam in dicta ecclesia coUegiata s. Laurentii omnino erigi debere a 
reverendissimo generali ordinis praedicatorum , dicimus , pronuntiamus, 

5 deCernimus, declaramus ac diffinitive sententiamus, ordinarium non po- 
tuisse erigere supradictam societatem in ecclesia s. Laurentii Maioris sub 
invocatione sanctissimi Rosarii , sed illius erectionem et fundationem 
omnino fieri debuisse et debere a reverendissimo generali ordinis prae- 
dicatorum, talemque erectionem ab ordinario factam fuisse et esse nul- 

10 lam et invalidam nuUiusque roboris et momenti, et proinde illius vigore 
non licuisse neque licere confratribus sive dd. praeposito et canonicis 
coUegiatae s. Laurentii peragere functiones fieri solitas per societatem 
sanctissimi Rosarii erectam et fundatam in dicta ecclesia s. Eustorgii, 
mandatumque et mandata quaecumque desuper necessaria decernenda et 

15 relaxanda fore et esse, prout decernimus et relaxamus et pro decretis et 
relaxatis haberi volumus et mandamus , victumque victori in expensis 
condemnamus, quarum taxationem nobis, vel cui de iure in posterum 
reservamus , et ita dicimus , pronuntiamus , decernimus , declaramus ac 
diffinitive sententiamus, non solummodo praedicto, sed etiam omni alio 

20 meliori niodo etc. Ita pronuntiavi ego Azo Areostus locumtenens. Quani 
quidem praeinsertam sententiam omniaque et singula in ea contenta vo- 
bis omnibus et singulis supradictis intimamus, notificamus, insinuamus 
et ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus deducique vo- 
lumus et mandamus per praesentes , ne ullo unquam tempore ignoran- 

25 tium aliquam de praesentibus allegare possitis, seu alter vestrum possit 
et valcat. In quorum fidem etc. Datum Romae ex aedibus nostris anno 
domini 1662, indictione i5, die vero secunda mensis octobris, pontifi- 
catus autem sanctissimi in Christo patris et d. n. d. Alexandri divina 
providentia papae septimi anno eius octavo. 

30 Pro d. Alcidc Octaviano not. 

Lib. mem. fol. i 5. 

Locus f sigilli. 

Franciscus Serantonius connot. 

A. Areostus locumtenens. 

35 II. Denuntiamus, per rev. adm. p. procuratorem ordinis proposita 

fuisse sacrac congregationi eminentissimorum cardinalium sacrosancti con- 
cilii Tridentini interpretum nonnulla dubia resolvenda circa eos, qui prae- 
tendentes, sc iiivalide emisisse professionem , etiam post quinquennium 

MOPH 13 2 IcS ACTA CAPITULORUM GENERALUJM O. P. [167O 

aiidcnt reclamare, fuisseque a praefata s. congregatione determinata in 
hunc modum, ut infra : 

Romana. NuUitatis professionis. 

Procurator generalis ordinis praedicatorum infrascriptas ponit duhi- 
tationes, quas per sacram congregationem diffiniri supplicat ad occurren- 5 
dum inconvenientibus, quae ad praesens in quadam provincia dicti or- 
dinis emergere comperit. 

I. An quinquennium, post cuius lapsum iuxta decretuni s. concilii 
regularcs professi praetendentes reclamare contra suam professionem non 
dcbent audiri, intelligi debeat de quinquennio, numerando a dic profcs- 10 
sionis tacitae vel expressae eorumdem religiosorum. 

II. An habentes impedimentum etiam perpetuum, ex quo professio 
dc iure est nuUa, possint audiri post quinquennium. 

III. An illi, qui intra quinquennium impediti fuerunt reclamare vel 
ignorarunt causam nuUitatis suae professionis, possint similitcr post quin- ,5 
quennium audiri. 

IV. An superiore regulari impedito vel etiam nolente convenire cum 
cpiscopo ad audiendum rcclamantem contra professionem, episcopus so- 
lus possit reclamationis causam cognoscere ac definire. 

V. An episcopus possit superiorem regularem compellerc vcl pcr 20 
censuras vel per alias poenas, ut conveniat cum illo ad audiendum re- 
clamantem contra professioncm et ad causam reclamationis cognoscen- 
dam ac definiendam. 

Dic 1 3. decembris i(')68 sacra congregatio eminentissimorum san- 
ctae Romanae ecclesiae cardinalium concilii Tridentini interprctum re- 25 
spondit : 

Ad primam dubitationem. Quinquennium numerandum esse a die 
professionis tam tacitae quam expressae. 

Ad II. Exprimendos casus particulares. 

Ad III., IV., V. negative. 3° 

A. card. Celsus praefectus. 

Locus f sigilli. 

I. archiep. Adrianapol. secr. 

12. Ad excitandum et augendum nostrorum religiosorum zclum in 
apostolico et sacrosancto ministerio missionum denuntiamus , per eum- 35 
dem sanctissimum pontificem Clementem IX. editum fuisse breve pro mis- 
sionariis, qui tum ipsis tum populis, ad quos missi erunt , apostolicam 
benedictionem plenariamque omnium peccatorum suorum indulgentiam 
et remissionem pro una vice tantum tcmpore cuiuslibct missionis mise- 
ricorditer in domino impertitur. 40 1670] ROMAE MDCLXX, IQ 

Qua in re serio nionemus omnes et singulos nostri ordinis religio- 

sos, quos ad exercendum praefatum apostolicum ministerium destinavi- 

mus et in posterum destinabimus , eos quidem posse et debere praedi- 

ctam benedictionem apostolicam a s. sede concessam populis intimare 

5 ac e suggestu tempore dictae missionis propalare, neutiquam vero con- 

ferre seu tribuere, cum eis huiusmodi facultas concessa non sit , ut ex 

sec[uenti apparet brevi. 

Clemens papa IX. 

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et 

10 apostolicam benedictionem. Goelestium munerum thesauros , quorum 
dispensatores esse nos voluit altissimus , nullis licet nostris meritis , di- 
vina clementia libenter erogamus, cum ad religionis incrementum et ani- 
marum salutem profecturum speramus. Sane cum, sicut accepimus, non- 
nulli fratres ordinis praedicatorum sancti Dominici de ordinariorum lo- 

15 corum et superiorum suorum iicentia in diversas christianae reipublicae 
provincias ad procurandam fidelium salutem mitti soleant , nos eorum- 
dem fratrum pietatem eorumque , ad quos illi mittentur , devotionem 
confovere atque augere cupientes, omnibus et singulis fratribus praedictis 
ac aliis utriusque sexus christifidelibus, ad quos mittendi accesserint, no- 

20 stram et apostolicam benedictionem per praesentes impartimur, eisdem- 
que vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis , qui 
pro sanctae Romanae ecclesiae exaltatione , principum christianorum 
unione, infidelium conversione et haeresum extirpatione, prout unicuique 
suggeret devotio, pias ad deum preces effuderint, una vice tempore di- 

25 ctae missionis plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et 
remissionem misericorditer in domino concedimus. Praesentibus ad sep- 
tennium, quoad Indias vero ad quindecim annos tantum valituris. Vo- 
lumus autem, quod praesentium transumptis, etiam impressis, manu ali- 
cuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesia- 

30 stica constitutae munitis , eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhibe- 
retur praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud 
s. Sabinam die 2. martii 1669, pontificatus nostri anno secundo. 

Gratis pro Deo etiam scriptura. 

I. G. Slusius. 

35 1 3. Denuntiamus, constitisse nobis per litteras patentes reverendis- 

simi p. magistri ordinis venerandae memoriae fr. loannis Baptistae de 
Marinis de data Romae apud s. Sabinam die 4. martii 1669, Clemen- 
tem IX. summum pontificem vivae vocis oraculo ibidem tempore suae 
illic per aliquos dies residentiae concessisse et clenienter indulsisse, rev. 

40 adm. pp. duobus provincialibus, sociis reverendissimorum magistrorum 20 ACTA CAPITULOUUM GENERALIUM O. P. [167O 

ori.liiiis pro temporc c.xistcntium , videlicet provinciali Angliac et pro- 
vinciali Tcrrae sanctae, quod cum ad suas nativas provincias vcl con- 
grcgationes redierint , ipso facto gaudeant loco paternitatis caeterisque 
praerogativis, ac si ante huiusmodi officia magistri in theologia existentes 
insuper iam fuissent re ipsa provinciales aut vicarii suarum provincia- 3 rum aut congregationum. 14. hi memoriam revocamus breve quoddam Bonifacii papae IX. 
incipiens « Licet is de cuius munere » sub dat. Romiie 12. cal. martii, 
quo omnibus visitantibus ecclesias conventuum ordinis , in quibus con- 
tigerit celebrari capitulum provinciale , per totum tempus , quo durat, '» 
concedit easdem indulgentias , quae sunt in ecclesia sanctae Mariae dc 
Portiuncuhi prope Assisium, easdcmque imperlitur opem ferentibus lui- 
iusmodi capituUs et omnibus fratribus nostris cisdem assistentibus , ncc 
non potestatem facit priori provinciah chgendi quatuor ex suis fratribus 
pro audientia confessionum per iUud tempus, qui absque consensu epi- 15 
scopi valeant absolvere a quibuscumque casibus quascumque personas 
causa huiusmodi indulgentiae consequendae, ut ex sequenti. 

Constitutio Bonifacii IX. 

Bonifacius episcopus servus servorum dei. Universis christifidclibus 
praesentes litteras inspecturis salutem et apostoUcam bcnedictionem. Licct 20 
is, de cuius munere venit, ut sibi a suis fidclibus digne et laudabiUter 
serviatur, de abundantia suae pietatis, quae merita supplicum excedit ct 
vota, benc servientibus sibi muUo maiora tribuat quam valeant promo- 
veri, nihilominus tamen desiderantes domino populum reddcre acccpta- 
bilem bonorum operum sectatorem, fideles ipsos ad complacendum sibi 23 
quasi quibusdam allectivis muneribus, indulgentiis scilicet et rcmissioni- 
bus, invitamus, ut exinde reddantur divinae gratiae aptiores. Cupientes 
igitur, ut ecclesia apud quam per dilectos filios priores et fratres ordinis 
praedicatorum provinciale capitulum pro tempore celebrari contigerit, 
congruis honoribus frequentetur et etiam conservetur, ipsique priorcs ct 3° 
fratres benigne pertractentur et congrue sustententur, et ut christifidcles 
co libentius causa devotionis confluant ad eamdem ecclesiam et ad cius 
conservationem necnon priorum et fratrum huiusmodi sustentationem 
manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono coelestis 
gratiae uberius conspexerint se rcfectos, de omnipotentis dei misericordia 35 
et bcatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritatc confisi, omnibus 
vere poenitentibus et confessis, qui, quoticscumque et ubicumque in 
perpctuum huiusmodi capitulum celebrari contigerit, eamdem ecclesiam 
tempore, quo capituUim provinciale huiusmodi celebrabitis, a primis vc- 
speris diei quo capitulum ipsum celebrari inchoabitur, usque ad octo -i" 
dics inclusivc immediate sequentes devote visitavcrint ct ad conscrvatio- 1670] ROMAE MDCLXX. 2t 

nem et sustentationem huiusmodi manus porrexerint adiutrices, singulis 
videlicet octo dierum praedictorum diebus , quibus ecclesiam ipsam vi- 
sitaverint et adiutrices manus porrexerint, ut praefertur, ac etiam prioribus 
et fratribus, qui huiusmodi capitulo interfuerint , illam indulgentiam et 

5 remissionem peccatorum concedimus auctoritate apostolica , quam visi- 
tantes ecclesiam beatae Mariae de Portiuncula, aHcer dictam de Angelis, 
extra muros Assisinat. primo et secundo diebus augusti quomodolibet 
consequuntur. Et insuper ut christifideles huiusmodi ad eamdem eccle- 
siam tempore celebrationis capituH praefati per octo dies praedictos, ut 

'■o praefertur , confluentes conscientiae pacem et animarum salutem , deo 
propitio , consequantur , indulgentiae huiusmodi meUus participes esse 
possint, benignius agere volentes, praesidenti huiusmodi capituh, qui pro 
tempore fuerit, ut quatuor fratres, idoneos presbyteros dicti ordinis pro- 
fessores, in confessores ehgere possit ac etiam deputare , ordinarii loci 

/5 licentia minime requisita seu obtenta , qui confessiones quarumcumque 
personarum ecclesiam praedictam causa huiusmodi indulgentiae conse- 
quendae visitantium per ipsos octo dies dumtaxat audire et, eisdem con- 
fessionibus diHgenter auditis, eisdem personis pro commissis absolutio- 
nem debitam impendere valeant et iniungere poenitentiam salutarem, 

20 nisi forsan taHa fuerint, propter quae sedes apostoHca sit merito consu- 
lenda, auctoritate praedicta concedimus per praesentes. NuHi ergo etc. 
Dat. Romae apud s. Petrum 1 2. kal. martii pontificatus nostri a. 1 2. 

Caeterum facultas praedicta concessa priori provinciaH ehgendi et 
deputandi ad confessiones quatuor ex suis fratribus absque Hcentia epi- 

25 scopi, qui possint absolvere etc, revocata est per conciHum Tridenti- 
num, imo per breve Urbani VIII. incip. « In plenitudinem » dat. Romae 
anno II. sui pontificatus, remanente tamen in suo robore praedicto brevi 
Bonifacii quoad indulgentias s. Mariae de Portiuncula nostris ecclesiis 
communicatas tempore capituli provincialis necnon quoad absolutionem 

30 a reservatis sedis apostolicae ut supra. 

i5. Denuntiamus notificamusque universae nostrae religioni , reve- 
rendissimum p. magistrum ordinis, expleto iam capitulo generali , sup- 
plicasse ss. d. n. Clementi papae X. tum pro apostolica benedictione 
patribus capitularibus abeuntibus ac simul toti ordini nostro clementer 

35 imp'artienda, tum pro Hberali ss. indulgentiarum beneficio in singulos ex 
thesauris ecclesiae largiter distribuendo. Cui perbenigne annuit sanctissi- 
mus pontifex et concessit die 12. mensis iunii ea quae sequuntur: 

I. Toti nostrae religioni singulisque eius alumnis utriusque sexus, 
etiam tertii ordinis , pastoralem suam benedictionem ; et quamquam a 

40 s. sede iampridem indulgentia plenaria specialiter pro mortis articulo 2i ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

iisdem concessa fuerit, attamen pro nostra omnium firmiori consolatione 
denuo illam favore singularissimo impertivit. 

II. Universis fratribus nostris, quotquot nuperrimo generali capitulo 
ex mandato intervenerunt, servata proportione indulgentias extraordina- 
rias donavit sub certo numero, videlicet provincialibus ducentas, diflini- s 
toribus et electoribus centum, cathedraticis, adsistentibus, praedicatoribus 
et reliquis dicti capituli officialibus pariter unicuique centum, cum facul- 
tate illas distribuendi pro cuiusque beneplacito. 

III. Item extraordinariam indulgentiam una cum papali benedictionc 
pro articulo mortis sua sanctitas munificentissimc largita cst praedicto- lo 
rum omnium consanguineis in primo et secundo gradu. 

IV. Reverendissimo magistro ordinis peculiariter harum indulgentia- 
rum concessit tria millia , cum potestate easdem impertiendi quibusvis 
aliis personis aut etiam committendi nostris religiosis earum distributio- 
nem, ita tamen, quod unusquisque nostrum in huius thesauri dispensa- 15 
tione, dono et appHcatione observet decretum a fel. rec. Alexandro VII. 
emanatum die 6. februarii 1657, cuius haec summa est, quod ubicum- 
que semel eiusmodi indulgentiae certo numismati , cruci , imagini etc. 
fuerint applicatae vel alteri personae gratuito communicatae , nequeant 
deinceps transferri eaedem ad aliud quodcumque numisma, crucem, ima- 20 
ginem vel personam, quando contigerit perire, destrui vel quoquomodo 
deperdi aliquod horum , quibus hae indulgentiae semel aut applicatae 
fuerunt aut respective communicatae. 

V. Denique idem beatissimus pater ordini universo et singulis eius 
professoribus utriusque sexus indulsit pro unica vice particulare iubi- 25 
laeum, quo liceat unicuique ex nostris eligere semel idoncum confessa- 
rium, per quem apostolica auctoritate ab omnibus tum casibus tum cen- 
suris quomodocumque reservatis vaHde in interiori foro absolvatur. 

Huc usque ea quae denuntiata fuerunt in diffinitorio capituli. 

Sed quia expleto iam generali capitulo multa et quideni magni pon- 3" 
deris ac pretii pro decore totius nostri ordinis summa cura ct solerti 
sollicitudine per reverendissimum patrem ordinis magistrum a s. sedc 
apostolica obtenta sunt , ut ca universae religioni clarius innotescant et 
opportune perpetuae tradantur memoriae, ex mandato eiusdem reveren- 
dissimi patris hic inter denuntiationes apponuntur. Unde : 35 

i6. Denuntiatur, ss. d. n. Clementem X. in proximo praeterito vere, 
nempe 12. aprilis 1671, nostros beatos Ludovicum Bertrandum Valenti- 
num ct Rosam de sancta Maria Limanam communi totius urbis et orbis 
iubilo ac populorum festivo plausu in Romana principis apostolorum 
basilica solemni canonizationis ritu sanctos pronuntiasse. Primum qui- 4° 1670] ROMAE MDCLXX. 2 3 

dem velut occidentalium Indiarum vere taumaturgum apostolum, secun- 
dam vero ceu primum ex iisdem occiduis Indiis florem seu potius fru- 
ctum amoenae ac prodigiosae sanctitatis. Quam eximiam virginem annis 
praeteritis per multiplicata pontificum diplomata specialibus privilegiis 
5 mirum in modum condecoratam et praesertim a Glemente IX. fel. rec. 
post eius solemnem beatificationem vidimus appositam in martyrologio 
Romano cum officio duplici et octava pro toto clero seculari et regu- 
lari totius Americae, Philippinarum et Indiarum, necnon in universo no- 
stro ordine cum octava solemni, atque eamdem ab eodem pontifice da- 

'° tam, institutam et declaratam in principaliorem et universalem Civitatis 
Regum et totius regni Peruani patronam cum omnibus praerogativis 
principalioribus patronis debitis cumque festo de praecepto ; simulque a 
praefato pontifice illius officium sub ritu duplici datum et concessum in 
toto clero seculari et regulari Hispaniarum et in capella reginae magnae 

'5 Britanniae. Gui deinde accesserat regnantis pontificis Glementis X. pri- 
vilegium peculiare, ut scilicet eiusdem b. Rosae officium et missa etiam 
sub ritu duplici ab universo tam seculari quam regulari clero utriusque 
sexus in omnibus ditionibus, regnis, statibus ac provlnciis augustissimi 
imperatoris, regis catholici ac totius domus Austriacae , necnon in qui- 

2° buscumque dominiis serenissimi regis Poloniae die 26. augusti quotannis 
celebraretur ; simulque quod de praedicta b. Rosa ubique per totum ter- 
rarum orbem in ecclesiis quorumcumque sive regularium sive secula- 
rium possit missa celebrari per anni circulum tum ex voto tum ex li- 
bera devotione. Quam tandem in sanctorum catalogo adscriptam san- 

25 ctitas sua in universalem et principalem patronam omnium et singularum 
provinciarum , regnorum , insularum et regionum terrae firmae totius 
Americae, Philippinarum et Indiarum elegit pariter et declaravit, eiusque 
festum ibidem de praecepto celebrari praecepit, ut ex brevi sequenti: 
Glemens papa X. 

30 Ad perpetuam rei memoriam. Sacrosancti apostolatus cura , quam 

inscrutabilis divinae sapientiae atque bonitatis altitudo humilitati nostrae, 
meritis licet et viribus longe impari , imponere dignata est, nos urget, 
ut piis orthodoxorum regum votis ad augendam in terris sacrarum vir- 
ginum cum coelesti sponso in beata aeternitate regnantium venerationem 

35 tendentibus favorabilem assensum paterno affectu praebeamus. Alias si- 
quidem fel. rec. Glemens papa IX. praedecessor noster beatam Rosam 
de sancta Maria, virginem Limanam tertii ordinis s. Dominici, in patro- 
nam principaliorem Givitatis Regum seu Limanae totiusque regni Pe- 
ruani cum omnibus praerogativis, quae patronis principalioribus deben- 

40 tur, auctoritate apostolica elegit et declaravit et alias, prout uberius con- 24 ACTA CAPITULORUM GENERALlUM O. P. [167O 

tinetur in ipsius Glenientis praedecessoris litteris desuper in simili forma 
brevis expeditis tenoris qui sequitur, Aidelicet : 

Clemens papa IX. 

Ad perpetuam rei memoriam. Orthodoxorum regum de ecclesia dei 
multis nominibus optime meritorum studia, quibus christianorum popu- 3 
lorum erga beatos regni coelestis incolas devotio atque pietas fovetur, 
apostolico favore libenter prosequimur, sicut spirituali eorumdem popu- 
loruni consolationi atque praesidio conducibile in domino arbitramur. 
Guni itaque nos per nostras in simiH forma brevis die 12. februarii pro- 
ximi praeteriti emanatas litteras beatam Rosam de sancta Maria, virginem 10 
Limanam tertii ordinis s. Dominici, multipHci virtutum decore florentem, 
inter beatas apostolica auctoritate iuxta huius sanctae sedis ritum retu- 
lerimus aliaque ad eiusdem beatae Rosae honorem et venerationem sta- 
tuerimus et indulserimus , prout in eisdem htteris continetur , et sicut 
pro parte charissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis ca- 15 
tholici et charissimae in Christo filiae nostrae Mariannac reginae viduac, 
eius genitricis, per dilectum fiHum nobilem virum modernum marchionem 
de Astorga, eiusdem CaroH regis apud nos et sedem praedictam orato- 
rem, nobis nuper expositum fuit, ipsi Carolus rex et Marianna regina, 
ut eidem beatae Rosae, quam coelestis sponsus tot charismatum deco- 20 
ravit moniHbus, tot virtutum ornavit floribus tantaque et tam late sparsa 
de unguentorum suorum odore imbuit fragrantia, ut ex dci servis, quos 
occidentales Indiae protulerunt, prima publici cultus honore per hanc 
sanctam sedem decorari meruerit, venerationis fiat accessio, et ex illius 
intercessione tanto potentius partium illarum populi patrocinium sperent, 25 
quanto populi ipsi illam crebriori interiorique devotione colere atque 
honorare studuerint, ipsam beatam Rosam in patronam principaliorcm 
civitatis Limanae seu Regum totiusque regni Peruani eligi et declarari 
summopere desidcrent, Nos quamvis constitutiones apostolicae et decrcta 
congrcgationis venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae eccle- 30 
siae cardinalium sacris ritibus praepositorum vetent beatorum huiusmodi 
nondum canonizatorum electiones in patronos principaliores, ac requisita 
necessaria pro eiusmodi electione valida desint, nihilominus piis enixis- 
que eorumdem Caroli regis et Mariannae reginae magno in ecclesiam 
dei meritorum splendorc fulgentium precibus nobis super hoc humiliter 35 
porrectis pro praecipuo paternae nostrae in eos charitatis affectu duxi- 
mus annuendum. Itaque memoratam beatam Rosam de sancta Maria in 
patronam principaliorem Civitatis Rcgum seu Limanae et totius regni Pe- 
ruani praedictorum cum omnibus praerogativis, quae patronis principa- 
Horibus debcntur, auctoritatc apostolica tenore praesentium eligimus ct 40 
declaramus, ipsiusque bcatae Rosac festum in univcrso reguo huiusmodi 1670] ROMAE MDCLXX. 2 5 

de patrona principaliori ab omnibus utriusque sexus christitidelibus illic 
degentibus de praecepto servari , et sicut alia festa de praecepto cele- 
brari , eiusque officium ab universo clero tum seculari tum regulari de 
principaliori patrona iuxta rubricas breviarii Romani inibi recitari, au- 
5 ctoritate et tenore praedictis mandamus, non obstantibus quibusvis de- 
cretis ac constitutionibus, ordinationibus apostolicis ceterisque in contra- 
rium facientibus quibuscumque. Volumus autem , ut earumdem prae- 
sentium litterarum transumptis seu exemplis , etiam impressis , manu 
alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica di- 

'° gnitate constitutae munitis eadem prorsus fides ab omnibus et ubique 
tam in iudicio quam extra illud habeatur , quae eisdem praesentibus 
haberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud sanctam 
Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die 2. ianuarii 1669, pontificatus 
nostri anno secundo. Gum autem, sicut praedictus raarchio de Astorga, 

'5 dicti CaroH regis pariter apud nos et sedem apostolicam orator, eorum- 
dem Caroh regis et Mariannae reginae viduae nomine nobis nuper ex- 
poni fecit, ipsi Carolus rex et Marianna regina fovendae et propagandae 
fidehum erga eamdem beatam Rosam devotioni laudabih pietate studen- 
tes, praeinsertas Clementis praedecessoris Htteras ad universa Americae 

20 et Indiarum loca a nobis extendi plurimum desiderent , nos gloriosae 
beatae Rosae praedictae , quae ecclesiam universam bono Christi odore 
longe lateque perfundit, merita magno cum spirituali animi nostri gaudio 
recolentes piisque et devotis dictorum Caroh regis et Mariannae reginae 
supphcationibus nobis super hoc humihter porrectis favorabiHter annuere 

25 cupientes ac memorati Clementis praedecessoris vestigiis inhaerentes, 
eamdem beatam Rosam de sancta Maria in universam et principaUorem 
patronam omnium et singularum provinciarum, regnorum, insularum et 
regionum terrae firmae totius Americae, Philippinarum et Indiarum cum 
eisdem praerogativis dicta auctoritate tenore praesentium ehgimus pa- 

30 riter et declaramus, ipsiusque beatae Rosae festum ibidem taniquam de 
patrona principaliori ab omnibus utriusque sexus christifidelibus ilHc de- 
gentibus de praecepto servari, et sicut alia festa de praecepto celebrari 
eiusque officium et missam ibidem ab universo clero tam seculari quam 
regulari de principaliori patrona iuxta rubricas breviarii et missalis Ro- 

35 mani recitari et celebrari eadem auctoritate harum serie similiter man- 
damus ; firmis tamen simul remanentibus particularibus patronis, si qui 
sint, pro aliqua vel aliquibus civitatibus aut locis praedictarum regionum 
alias legitime constitutis. Non obstantibus omnibus et singulis ilHs, quae 
praedictus Clemens praedecessor in suis litteris praeinsertis concessit non 

40 obstare, ccterisque contrariis quibuscumque. Ceterum volumus pariter, 
ut ipsarum praesentium Htterarum transumptis seu excmplis, ctiam im- 26 ACTA CAPITULORUM GENERAMUM O. P. [167O 

pressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in 
ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus tides ab omni- 
bus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur 
cisdem praescntibus, si forent exhibitae vel ostcnsae. Datum Romae apud 
sanctam Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die ii. augusti 1G70, 5 
pontificatus nostri anno primo. 

I. G. Slusius. 

Hanc ergo pretiosissimam Christi sponsam Peruanae provinclae de- 
cus singulare et b. Ludovicum Bertrandum non solum provinciae Ara- 
goniae, verum totius nostri ordinis fulgentissimum sanctitatis iubar in 10 
albo sanctorum relatos notificatur. 

Quare per omnia nostri ordinis coenobia imprimis duplicandae 
erunt preces et sacrificia pro ss. d. n. Clemente X., de cuius paterna 
clcmentia munificentique manu haec gaudia suscepimus, deinde in iis- 
dem utriusque sexus nostrae religionis conventibus seu monasteriis , ea 15 
qua decet magnificentia ac solemnitate, quantum in domino fieri po- 
test, praefatae canonizationis memoria festivo plausu congruoque appa- 
ratu peragatur. 

17. Denuntiatur , ad supplicem instantiam reverendissimi magistri 
ordinis eumdem ss. d. n. Clementem X. ex occasione , qua in fastos 20 
sanctorum retulit quinque sanctos: Caietanum, Franciscum Borgiam, Phi- 
lippum Renitium, Ludovicum Bertrandum ct Rosam Peruanam, thesauros 
particularium indulgentiarum aperuisse nostrisque pro earum amphi par- 
ticipatione ac distributione suppHcantibus concessisse, ut sequitur : 

Ss. d. n. Clemens X. ex occasione universaHori, qua in fastos san- 25 
ctorum retuHt quinque sanctos : Caietanum, F^ranciscum Borgiam, Phi- 
Hppum Benitium, Ludovicum Bertrandum et Rosam Peruanam , denuo 
thesauros novarum indulgentiarum aperuit nobisque earum amphi par- 
ticipatione suppHcantibus concessit, ut sequitur : 

L Magistro ordinis quinquies mille, quas possit distribuere ipse ac 30 
distribuendas committere. 

IL SinguHs nostri ordinis tum provinciaHbus tum vicariis congre- 
gationum quadringentas, quas ipsimet pcr se distribuant. 

IIL Singulis nostrorum conventuum seu prioribus seu vicariis in 
capite ducentas, per ipsos distribuendas. 35 

IV. Unicuique nostri ordinis regulari seu fratri seu sorori, ctiani 
tcrtiae rcgukie, intra ItaHam centum, cxtra Italiam ducentas, paritcr dis- 
tribucndas. 

V. Utriusque sexus consodalibus nostrarum confraternitatum ss. no- 
minis Icsu ct Rosarii unicam singulis. 40 1670] ROMAE MDCLXX. 2^ 

VI. Unicuique nostri ordinis parocho in partibus Indiarum, qui sa- 
cramenta ministrat Indis recenter ad fidem conversis , ut. possit cuilibet 
horum nunc viventi impertire unicam ex istis indulgentiis. 

VII. Apostolicis eiusdem ordinis missionariis, nunc in regione Chi- 
5 narum et laponiarum laborantibus, ut similiter unicam ex his indulgen- 

tiis possint impertire cuilibet per ipsos ad catholicam fidem converso vel 
per cosdem convertendo. 

Tenor vero istarum specialium indulgentiarum est iste : 

I. Quisquis ad minus semel in hebdomada solet recitare coronam 
10 Domini vel b. Virginis aut Rosarium eiusque tertiam partem vel offi- 

cium divinum aut parvum de b. Virgine aut defunctorum aut septem 
psalmos poenitentiales vel graduales aut consuevit invisere carceratos aut 
subvenire pauperibus aut saltim per quadrantem horae vacare orationi 
mentali , si confiteatur alicui confessario per ordinarium approbato et 

15 communicarit in aliqua festivitate Domini vel beatae Virginis solita per 
ecclesiam celebrari videlicet Natalis, Gircumcisionis, Epiphaniae, Resur- 
rectionis , Ascensionis , Pentecostes , Trinitatis , Corporis Christi ; item 
Conceptionis , Nativitatis , Praesentationis , Visitationis , Annuntiationis , 
Purificationis et Assumptionis beatae Virginis aut in Nativitate s. loannis 

20 Raptistae, in die ss. apostolorum Petri et Pauli, vel in festo unius ex 
praedictis quinque sanctis novissime canonizatis aut in die Omnium San- 
ctorum vel in dedicatione propriae ecclesiae seu eiusdem .tituli vel pa- 
troni ac devote oraverit pro exstirpatione haeresum, propagatione catho- 
licae fidei aliisque s. matris ecclesiae necessitatibus, pro qualibet vice con- 

25 sequatur indulgentiam plenariam. 

II. Quisquis ieiunaverit in vigilia cuiuslibet ex supradictis quinque 
sanctis et confessus communicaverit in festo eiusdem oraveritque ut su- 
pra, toties adquirat plenariam indulgentiam. 

III. Qui celebrarit missam vel confessus et communicatus eam au- 
30 dierit ad altare, in quo sit imago vel corpus aut reliquiae alicuius ex 

iisdem sanctis, atque oraverit ut supra, plenariam lucretur indulgentiam 
una cuiuslibet mensis die per ipsuni eligenda. 

IV. Qui poenitens de suis peccatis ac proponens vitae emendatio- 
nem visitarit unica die septem ecclesias suo arbitrio eligendas , aut ubi 

35 non fuerint septem ecclesiae, visitarit quotquot illic sunt, vel si unica 
tantum ibidem fuerit , orania illius altaria visitaverit , orando ut su- 
pra, semel in anno consequatur indulgentias septem ecclesiarum urbis 
Romae. 

V. Qui devote meditatus fuerit aliquod mysterium passionis Do- 
4" mini nostri et in ciusdem passionis reverentiam humiliter terram scpties 28 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

fuerit osculatus, ilhi die ndquirat indulgentiam scalae sanctae, idque una 
dumtaxat vice per annum. 

VI. Quisquis de suis peccatis actum verae poenitudinis elicuerit cum 
tirmo emendutionis proposito, aut ad exemplum praedictorum sanctorum 
aliquod virtutis opus exercuerit, toties lucretur septem annos et totidem 5 
quadragenas indulgentiarum. 

VII. Quicumque legerit aliquod capitulum ex vita eorumdem san- 
ctorum aut ipsorum altare visitaverit vcl eorum imagincm veneratus fue- 
rit, orando pro exaltationc s. ecclesiae et peccatorum conversione , qua- 
libet vicc lucretur centum dies indulgentiarum. •<> 

VIII. Quisquis se exercuerit in devotione erga sanctissimum altaris 
sacramentum aut erga beatam Virginem , meditando illud mysterium et 
beneficia, quae inde in nos profluunt, aut compatiendo doloribus, quos 
scnsit beata Virgo in passione ac morte filii, aut sub alia forma vene- 
rando sanctissimum sacramentum et orando pro necessitatibus s. eccle- '5 
siae, toties consequatur centum dies indulgcntiarum. 

IX. Qui pauperibus eleemosynam dederit aut eos de rcbus fidei vel 
bonorum morum instruxerit, seu id per alios fieri procurarit, toties lu- 
cretur centum dies indulgentiarum. 

X. Qui Romae aut intra 20 milliaria in eius districtu existens , ob 3" 
aliquod legitimum impcdimentum adesse non potuerit benedictioni so- 
lemni, quam summus pontifex dare solet in die Paschatis et Ascensionis, 

si confessus et communicatus oraverit pro extirpatione haeresum etc, 
adquirat indulgentiam, ac si adfuisset, quam pariter adquirat extra Ro- 
mam eumdemque districtum quovis loco existens, ctiamsi impeditus non 25 
sit, dummodo supradicta praestitcrit. 

XI. Quisquis in articulo mortis devote animam suam deo commcn- 
dans simul ad intercessionem pracdictorum sanctorum aut unius cuius- 
libet ex ipsis recurrerit saltim corde, si ore nequeat, praemissa confes- 
sione et communione vel, si non potuerit, adminus contritionc, plcna- 30 
riam suorum peccatorum indulgentiam adquirat. 

XII. Unaquaeque supradictarum indulgentiarum per modum suf- 
fragii applicari possit animabus in purgatorio constitutis. 

Denique pro nostris ubique ecclesiis peculiariter concessa cst in 
singulos annos plenaria indulgentia perpetua pro anniversariis festivita- ^5 
tibus sanctorum nostrorum Ludovici Bertrandi et Rosae de s. Maria. 

18. Denuntiatur, quod ad augendam erga praedictos nostros san- 
ctos Ludovicum Hertrandum et Rosam de sancta Maria fidclium dcvo- 
tioncm sanctitas sua per literas in forma brevis expeditas liberalissime 
indulsit indulgentiam plenariam visitantibus nostras ccclcsias pro die vel 40 1670] ROMAE MDCr.XX. 29 

diebus, quo solemnitatem sea festivitatem canonizationis huiusmodi ibi- 
dem cclebrari contigerit, ut in brcvi tenoris sequentis : 
Clemens papa X. 
Ad futuram rei memoriam. Cum nos nuper ad honorem sanctissi- 

5 mae et individuae Trinitatis, ad exaltationcm catholicae tidei et christianac 
religionis incrementum de venerabilium fratrum nostrorum sanctac Ro- 
manae ecclesiae cardinaHum ac patriarcharum, archiepiscoporum et epi- 
scoporum in alma urbe nostra existentium consilio. b. Ludovicum Ber- 
trandum ord. praed. professorem, ct b. Rosam dc s. Maria, virgincm 

10 Limanam tertii ordinis s. Dominici, auctoritate nobis a domino tradita 
sanctos esse dccrevimus ct definiverimus ac sanctorum catalogo solemni 
ritu adscripscrimus, et, sicut accepimus, dilecti filii fratres convcntuum et 
dilcctac in Christo fiHae moniales monasteriorum ordinis praedicti sole- 
mnitatcm scu festivitatcm canonizationis eorumdcm ss. Ludovici Ber- 

13 trandi ct Rosac de s. Maria in suis respective ecclesiis celebrarc inten- 
dant, nos ad augcndam fideHum rcHgionem et animarum salutem cac- 
lcstibus ecclesiac thesauris pia charitate intcnti , omnibus et singuHs 
utriusque sexus christifideHbus, vere poenitentibus et confessis ac sacra 
communione rcfectis, qui ecclesias quorumcumquc convcntuum , mona- 

20 stcriorum ct domorum regularium tam fratrum quam moniaHum dicti 
ordinis ubicumquc locorum cxistentes die, quo solemnitas scu festivitas 
canonizationis huiusmodi ibidcm respective cclebrabitur, vel aHquo ex 
scptem diebus immcdiate sequentibus devote visitaverint ac ibidem pro 
christianorum principum concordia, haercsum extirpationc ac sanctac 

23 matris ccclcsiae exaltatione pias ad deum preccs effuderint , plenariam 
omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditcr 
in domino concedimus. Praesentibus pro unica vice quoad ecclesias 
praedictas earumque singulas valituris. Volumus autem, ut, si pro impe- 
tratione, praesentatione, admissionc scu pubHcatione praesentium aHquid 

30 vcl minimum dctur aut etiam sponte oblatum recipiatur, praesentes nullae 
sint, utque earumdem pracseniium h'tterarum transumptis seu exempHs, 
etiam imprcssis, manu aHcuius notarii publici subscriptis et sigillo per- 
sonae in ecclcsiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides 
in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis 

35 praesentibus, si forcnt exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud s. Ma- 
riam Maiorcm sub annulo piscatoris die prima iunii 1671, pontificatus 
nostri anno secundo. 

I. G. Slusius. 

19. Item denuntiatur, ex eiusdem ss. d. n. placito fcstum annuum 
4" sanctac virginis Rosac dcinceps 3o. dic mcnsis augusti, fcstum vcro 3o ACTA CAPITULORUM GENERAUUM O. I'. [167O 

s. Ludovici Hortrandi dic lo. mcnsis octobrls forc cclcbrandu , idcoque 
fcstum s. Brunonis confessoris ad diem sextam octobris esse rctra- 
hendum. 

Pro istis ergo diebus, in quibus praedictorum ss. LAidovici ct Rosac 
festa annua in posterum cclcbrabuntur, pcr eumdcm summum pontifi- 5 
cem Glementem X. visitantibus nostras ccclcsias plenaria indulgentia 
pcrpctuis futuris tcmporibus valitura concessa cst. Tenor vcro conces- 
sionis est iste. 

Clemens papa X. 

Ad perpetuam rei mcmoriam. Redemptoris et Doniini nostri Icsu 'o 
Christi, qui gloriosos salubcrrimorum, quae nobis rcliquit, excmplorum 
sectatores altis decoravit honoribus et coelestis beatitudinis consortcs cf- 
fecit, vices licet immeriti gerentes in terris, spirituaUum munerum thc- 
sauros, quorum nobis credita est dispcnsatio, libenter erogamus, sicut ad 
excitandam et fovendam crga eosdem beatos coeli incolas fideHum dc- "5 
votionem salubriter expedire in domino arbitramur. Cum itaque nos nu- 
pcr ad honorem sanctissimae et individuae Trinitatis , ad exaltationem 
catholicac fidei ct christianac rehgionis incrementum de venerabilium 
fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium ac patriarcha- 
rum, archiepiscoporum et episcoporum in ahna urbc nostra tunc exi- 20 
stentium consilio beatum Ludovicum Bertrandum, ordinis praedicatorum 
professorem , et beatam Rosam de s. Maria, virgincm Limanam tertii 
ordinis s. Dominici, auctoritate nobis a domino tradita sanctos esse de- 
creverimus et definivcrimus illosque sanctorum catalogo solemni ritu 
adscripserimus, hinc est quod nos ad augendam fidelium religionem et 2^ 
animarum salutem coelestibus ecclesiae thesauris pia charitate intenti ac 
de omnipotentis Dei misericordia ct bcatorum Petri ct Pauli apostolo- 
rum eius auctoritate confisi omnibus et singuHs utriusque sexus christi- 
fideHbus, vere poenitentibus ct confcssis ac sacra communione rcfcctis, 
qui aUquam ex ccclesiis quorumcumque conventuum, monasteriorum ct 30 
domorum regularium tam fratrum quam moniaHum ordinis praedicti 
hactcnus erectis in postcrum quandocumque erigcndis et ubicumque lo- 
corum existentibus diebus fcstis eorumdcm ss. Ludovici Bertrandi et 
Rosae de s. Maria, nempc s. Ludovici quidcm die 10. octobris, s. Rosae 
vero die ^o. augusti, a primis vesperis usque ad occasum soHs festorum 35 
huiusmodi annis singuHs visitaverint et ibi pro christianorum principum 
concordia, haeresum extirpatione ac sanctae matris ecclesiae exaltatione 
pias ad tieum preces ctfuderint, quo die praefatorum id cgerint, plena- 
riam omnium peccatorum suorum indulgentiam et rcmissionem miseri- 
corditer in domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris tempori- 40 
bus vaHturis. Volumus autem, ut ipsarum praesentium Htterarum tran- 1670] ROMAE MDCLXX. 3l 

sLimptis scLi exemplis , ctiam impressis , manu alicuius notarii publici 
subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae niu- 
nitis eadem prorsus fides habeatur , quae haberetur ipsis praesentibus, 
si forcnt exhibitae vel ostensac. Datum Romae apud sanctam Mariam 
5 Maiorem sub annulo piscatoris die i5. maii 167 1, pontificatus nostri 

anno secundo. 

I. G. Slusius. 

20. Denuntiatur, iuxta commissionem primam inferius suo loco po- 
nendam factas fuisse a reverendissimo magistro ordinis debitas instantias, 

10 ac demum fehciter obtentum a paterna benignitate ss. d. n. Clementis X., 
cuius pastorali providentiae ac propitio in ordinem nostrum affectui hoc 
grande beneficium divinitus reservabatur, quod pro ampliori in ecclesia 
erga b. Albertum Magnum excitanda veneratione deinceps in toto prae- 
dicatorum ordine tam a fratribus quam a monialibus quotannis die i5. 

15 mensis novembris celebretur festum et officium cum missa de tam insignis 
sanctitatis et doctrinae viro, ut constat ex decreto, quod hic apponimus. 
Golonien. 

Beati Alberti Magni ordinis praedicatorum. 
Fehcis recordationis Urbanus papa VIII., suorum praedecessorum 

20 summorum pontificum insistens vestigiis ac indultis, quibus annuum fe- 
stum b. Alberti Magni ex ordine praedicatorum Ratisbonensis episcopi 
successive Goloniae, Ratisbonae ac demum Lauinghae cum officio chori 
missarumque solemniis celebrari concesserant , attentis b. viri in eccle- 
siam praeclaris meritis, demum anno i635. ad fovendam augendamqLie 

25 fideUum devotionem extendit hanc gratiam, concedens ordini s. Dominici 
per universam Germaniam, ut illic anniversario ritu celebrare posset fe- 
stum praememoratum. Exinde fel. itidem mem. Alexander papa VII., 
instante serenissima Venetiarum republica, id ipsum praefato ordini in- 
dulsit per omnia dictae serenissimae reipublicae dominia. Tandem ss. d. n. 

30 Glemens papa X., supplicante praenominati ordinis hodierno magistro 
generali , benigne annuit, quod deinceps in toto praedicatorum ordine 
sub die i5. novembris quotannis atque perpetuis futuris temporibus ab 
utroque sexu privatim et publice in choro officium de b. Alberto Magno 
cum missa de confessore pontifice sub ritu solemni peragatur, non ob- 

35 stantibus in contrarium quibuscumque. Hac die 27. augusti 1670. 

M. ep. Portuensis card. Ginettus. 
Loco f sigilli. 

Bernardinus Gasalius ss. Rit. congreg. secr. 32 ACTA CAPITULORUM UKNERALIUM O. P. [167O 

2 1. Idom ex apostolica s. scdis bcnij^nitate cicnuntiatur indultuni 
ad instantias tum rcgiac celsitudinis ducis Sabaudiac tum c.xccUcntissimi 
d. Pctii dc Aragonia, Segorbiae et Gardonae ducis, Neapolis proregis ct 
ad ss. nomine maiestatis catholicae obedientiae oratoris, pro b. Margarita 
dc Sabaudia ordinis nostri nioniali protessa, cuius officium et missam 5 
die 27. novembris per universum ordinem nostrum celebrari nupcr con- 
ccssum cst, ut apparet ex pracsenti s. congrcgationis dccrcto. 

Ordinis pracdicatorum. 

B. Margaritae a Sabaudia nec virginis ncc martyris ordinis s. Dominici. 

Post indultam a s. mem. Pio V. dc anno i5()5 abbatissac ct mo- i» 
nialibus monastcrii sanctac Mariac Magdalcnae Alben. ordinis s. Bcne- 
dicti, ubi corpus b. Margaritac dc Sabaudia ordinis s. Dominici rcquiescit, 
tacultatem dc iila facicndi commemorationem in die cius lcstivitatis 
ncnipc 22. iulii quotannis, et dic 6. decembris 1670, ad prcces sercnis- 
simi ducis Sabaudiae cxtcnsam ad universum ordincm pracdicatorum i.s 
post declarationem iam factam sub die 8. octobris \66c) a ss. Rituum 
congregatione, referentc eminentissimo d. card. dc llcio , constarc vidc- 
licct dc casu excepto ct cultu cxliibito pracdictac beatae cx indulto apo- 
stolico cxccllcntissimus d. Petrus dc Aragonia , Scgorbiac et Gardonac 
dux, Ncapolis prorex et ad ss. d. n. Clementem papam X. nomine maic- 20 
statis catholicae obcdientiae orator, sanctitatem suam pcr suppliccm li- 
bcUum supplicavit, ut dictuni indultum dignaretur ampliarc, concedendo 
toti ordini pracdicatorum officium et missam praedictae bcatac, ct san- 
ctitas sua tum praedictam instantiam tum ctiam iam factam a scrcnis- 
simo iliice Sabaudiae rcmisit ad ss. Rituum congregationem ct audita in 25 
consistorio relatione sibi facta ab eminentissimo d. card. Brancatio , cui 
ab cadem causa reperiebatur commissa, benigne concessit, ut per uni- 
vcrsum ordinem praedicatorum utriusque sexus quotannis die 27. no- 
vcmbris, quae prima est non impedita post eius obitum, cclebrari possit 
testum dictac b. Margaritae de Sabaudia dc communi unius ncc virginis 30 
nec marlvris iuxta rubricas breviarii et missalis Romani ct usum prac- 
dictae religionis , et praesens decretum expediri niandavit. Hac dic 29. 
aprilis \(')ji. 

Gard. ;\ntonius l^arbcrinus cp. Pracn. 

Loco f sigilli. 35 

Bcrnardinus Gasalius ss. Rit. congrcg. sccr. 

22. Similitcr denuntiatur, instantibus illustrissimo et excellcntissimo 
marchionc dc las Minas apud summum pontificem oratore coronac Por- 
tugalliae ac rcvcrendissimo magistro ordinis obtentum fuisse decrctum 1670] ROMAE MDCLXX. 33 

et brevc apostoIicLun pro officio et missa s. Gundisalvi de Amarantho, 
virtutibus, miraculis ac sanctitate conspicui, in toto ordine nostro cele- 
brandis die lo. ianuarii, ut ex sequenti constat diplomate. 
Clemens papa X. 

5 Ad perpetuam rei memoriam. Sacrosancti apostolatus officium hu- 

militati nostrae divinitus commissum salubriter exequi, adiuvante domino, 
satagentes, pia sublimium rehgiosarumque personarum vota ad augen- 
dam in terris beatorum in coelis cum domino nostro lesu Ghristo re- 
gnantium venerationem laudabili studio tendentia libenter exaudinius, 

•o sicut ad omnipotentis Dei gloriam spiritualemque christifidelium conso- 
lationem atque aedificationem expedire in domino arbitramur. Alias si- 
quidem commisso per fel. rec. Pium papam IV. praedecessorem nostrum 
ad preces clarae memoriae Sebastiani, dum vixit, Portugalliae et Algar- 
biorum regis illustris bonae memoriae Henrico tituli sanctorum quatuor 

"5 coronatorum presbytero cardinali, Portugalliae nuncupato , et Prospero 
episcopo Rossanensi, tunc sedis apostolicae in regno Portugalliae cum 
potestate legati de latere nuntio, quatenus examinato per ipsos processu 
antea confecto de mandato recolendae memoriae lulii papae III. praede- 
cessoris pariter nostri vel alio desuper servata forma sacrorum canonum 

20 de novo conficiendo coniunctim procedentes, constito prius de crebris 
miraculis, quae omnipotens deus intercessione b. Gundisalvi de Ama- 
ranto , sacerdotis expresse professi ordinis praedicatorum, in regno Por- 
tugalliae nati et vita functi tam in illius vita quam post felicem illius 
obdormitionem operari dignatus fuerat , concurrente ad ecclesiam , ubi 

25 requiescit corpus illius , a clarae pariter memoriae loanne rege Portu- 
galliae illustri ipsius Sebastiani regis praedecessore magnifice extructam 
et dotatam ex diversis regnis et provinciis incredibili frequentia christi- 
fidelium eorumque in eumdem b. Gundisalvum devotione in dies magis 
invalescente, concederent, ut in omnibus et singulis ecclesiis tam saecu- 

30 larium quam regularium regnorum ipsi Sebastiano regi subiectorum of- 
ficium, horae canonicae et missa de dicto b. Gundisalvo ad instar alio- 
rum sanctorum confessorum in die obitus ipsius libere et licite recitari 
et celebrari possent, prout in ipsius Pii praedecessoris litteris desuper in 
forma brevis die 3. septembris i56o expeditis latius continetur ; idem 

35 Henricus cardinalis ac Prosper episcopus nuntius in executionem litte- 
rarum huiusmodi constito prius de praemissis iuxta sacrorum canonum 
dispositionem per eorum sententiam latam die i6. septembris sequentis 
anni i56i, auctoritate apostolica, qua fruebantur in hac parte, concesse- 
runt et indulserunt, ut ex tunc in omnibus et quibuscumque ecclesiis 

40 et monasteriis etiam saecularium omnium regnorum et dominiorum Por- 
tugalliae possent libere et licite recitari officium et horae canonicae ac 

MOPH13 3 ?4 ACTA CAVMTULOKUM OENERALUTM O. P. [167O 

missae celebrarl in honoreni dicti gloriosi Gundisalvi de Amaranto eo- 
dem prorsus modo et forma, quo -et qua recitantur et celebrantur in 
honorem aliorum sanctorum confessorum. Gum autem sicut pro parte 
dilectissimi in Ghristo filii nostri Petri , principis Portugalhae et Algar- 
biorum regnorum gubernatoris, per dilectum fiHum nobilem virum mo- 5 
dernum marchionem de las Minas , coronae Portugalliae apud nos et 
sedem apostohcam oratorem ordinarium , nobis nuper expositum fuit, 
crescente in dies popuH erga praefatum b. Gundisalvum devotione, tam 
idem Petrus princeps quam dilectus fiHus loannes Thomas de Roca- 
berti, magister generaHs dicti ordinis, pro singuhiri, quem erga memo- '" 
ratum b. Gundisalvum gerunt devotionis affectu, indultum praefatum ad 
universum ordinem s. Dominici tam fratrum quam moniahum e.xtendi 
summopere desiderent ; nobis propterea iidem Petrus deinceps et loannes 
Thomas magister generalis tam suo quam universi ordinis praefati no- 
mine humiliter supplicari fecerunt, ut praemissis opportune providere et '5 
ut infra indulgere de benignitate apostoHca dignaremur. Nos igitur lau- 
dabili dicti Petri principis pietati favorabilem assensum paterno atfectu 
praebere cupientes ac praefatum loannem Thomam magistrum genera- 
lem specialis favore gratiae prosequi volentes et eorum singulares per- 
sonas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aHisquc 2° 
ccclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis 
occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad 
effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes 
et absolutas fore censentes , huiusmodi supplicationibus inclinati dc ve- 
nerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae card. sacris ri- 25 
tibus praepositorum , qui rem mature perpenderunt , consilio indultum 
recitandi officiuni et horas canonicas ac celebrandi missam de dicto 
b. Gundisalvo tamquam de s. confessore non pontifice concessum , ut 
praefertur, ad universum ordinem tam fratrum quam monialium s. Do- 
minici modo et fornia praemissis auctoritate apostolica tenore pracsen- 3° 
tiuni extendimus et ampliamus, non obstantibus constitutionibus ct ordina- 
tionibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, 
ut earumdem praesentium litterarum transumptis seu exempHs , ctiam 
impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigiUo personae in 
ecclcsiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides in iudicio 35 
ct cxtra illud habeatur, quae haberctur ipsis praesentibus, si forent exhi- 
bitac vcl ostensae. Datum Romae apud sanctam Mariam Maiorem sub 
annulo piscatoris die 10. iulii 1671, pontificatus nostri anno sccundo. 

I. G. Slusius. 1670] ROMAE MDCLXX. 35 

2 3. Denuatiatur, ss. d. n. Clementeni X., cuius in Petri soliuni fausta 
exaltatio ipso s. Petri Martyris festivo die contigit, instante sacro Ro- 
manae et universalis Inquisitionis senatu per decretum apostolicum man- 
dasse, festum eiusdem sancti sub ritu duplici in tota militante ecclesia 
5 celebrari ab omnibus, quotquot in ea ad pensum horarum canonicarum 
ex praecepto obligantur. Huius decreti transumptum hic adiungimus. 

Urbis et orbis. 

Ss. d. n. Glemens X. ad preces sibi porrectas per eminentissimum 
d. cardinalem Barberinum decanum nomine congregationis s. Inquisitionis 
10 benigne indulsit, ut in posterum officium s. Petri Martyris ordinis prae- 
dicatorum, quod hactenus sub ritu semiduplici ab ecclesia universali re- 
citatum est, sub ritu duplici recitetur et sub eodem ritu in breviario 
apponatur ab omnibus, qui ad horas canonicas tenentur, tum saecularibus 
tum regularibus utriusque sexus de praecepto recitandum die 29. apriiis, 
15 et ita servari mandavit. Die 26. iulii 1670. 

M. ep. Portuen. card. Ginettus. 
Loco f sigilli. 

Bernardinus Gasalius ss. Rit. congreg. secr. 

24. Denuntiatur, similiter ex speciali favore eiusdem ss. d. n. Gle- 

20 mentis X. emanasse decretum, quo officium s. Gatharinae Senensis deinceps 

sub ritu duplici ac de praecepto ab omnibus tam regularibus quam saecu- 

laribus, qui ad horas canonicas tenentur, celebrari statuitur sub his verbis. 

Urbis et orbis. 

Ss. d. n. Glemens X., attentis singularibus meritis , quibus sancta 

25 Gatharina de Senis, tertii ordinis sancti Dominici virgo, sanctam sedem 
apostolicam sibi obstrinxit, dum vivebat in terris , necnon eximia cele- 
britate suae sanctimoniae et qua exinde per universum orbem colitur 
mirifica devotione, ad preces sibi porrectas per fr. loannem Thomam de 
Rocaberti, magistrum generalem ordinis praedicatorum, benigne indulsit 

30 et constituit , ut in posterum annuale de praenominata sancta virgine 
officium, quod hactenus sub ritu semiduplici ab ecclesia universali fuit 
celebratum, deinceps sub ritu duplici recitetur et sub eodem ritu in bre- 
viario apponatur ab omnibus, qui ad horas canonicas tenentur, tum sae- 
cularibus tum regularibus utriusque sexus de praecepto rccitandum die 

35 3o. aprilis, et ita servari mandavit. Die 9. octobris 1670. 

M. ep. Portuen. card. Ginettus. 
Loco f sigilli. 

Bcrnardinus Gasalius ss. Rit. congreg. secr. 36 ACTA CAPITULORUM OENKRAI.IUM O. 1\ [167O 

2 5. Denuntiatur, eumdem s. pontificem Clementem X. ad instan- 
tiam excellentissimi d. Petri de Aragonia, ducis Segorbiae et Cardonac, 
proregis Neapolitani atque ex nomine catholicae maiestatis regii oratoris 
obcdientiae, indulsisse, ut officium ec missa s. Raymundi de Pennafort 
apponantur breviario ac missali Romano sub ritu semiduplici de prac- 5 
cepto recitanda die 23. ianuarii, quo die deinceps de eo etiani in ordinc 
nostro celebrari praecipimus. Tenor decreti talis est. 

Urbis et orbis. 

S. Raymundi de Pennafort confessoris non pontificis ord. pracd. 

Dum nuper d. dux Segorbiae et Cardonae, prorex Neapolitanus at- 10 
quc ex nomine catholicae maiestatis regius orator obedientiae, ss. d. n. 
Clementi X. reduxisset in memoriam praeclara merita s. Raymundi dc 
Pennafort, confessoris non pontificis ordinis praedicatorum , quibus hic 
oHm sanctam sedem apostoHcam et universalem ecclesiam affecit, una 
humiliter supplicavit, quatenus dignaretur mandare, quod praenominati 15 
•s. confessoris officium breviario ac missali Romano inseratur tamquam 
ex praecepto deinceps ab universo clero annue recitandum ac celebran- 
dum. Proinde sanctitas sua aequitatem huius petitionis agnoscens et pic 
considerans, quam sit divino obsequio consentaneum, devotionem erga 
hunc sanctum adeo eximium ubique terrarum dilatari, clementer annuit 20 
-praccepitque dictum officium et missam quotannis die 2 3. mensis ia- 
nuarii sub ritu semiduplici cum nona lectione et commemoratione s. Eme- 
rentianae celebrari ab omnibus tum suecularibus tum regularibus, quot- 
quot ad recitandas horas canonicas obligantur , atque ad hunc effectum 
praefatam missam et officium rcspective missali , breviario ct martyro- 25 
logio Romanis apponi et praesens decretum expediri mandavit. Hac dic 
23. martii 1671. 

Card. Antonius Barbcriniis ep. Praen. 
Loco f sigiUi. 

Ikrnardinus (>asalius ss. Rit. congrcg. sccr. 3° 

26. Denuntiatur, cx immensa crga nostram rchgionem munificentia 
ac bcnignitatc ciusdem s. pontificis Clementis X., quem deus pro tot 
tantisque bcneficiis in nos collatis diu incolumem servet ad optimum 
sahctumque cathohcae ecclesiae gubernium , emanasse brcve , quo tum 
recitantes tum audientes tum celebrarc facicntes missam sanctissimi Ro- 33 
sarii, quae incipit « Salve radix sancta », quamplurimis de ecclesiac the- 
sauro indulgentiis ditat, quae distincte una cum brcvi dcsupcr emanato 
hic apponuntur, ut horum omnium memoria sccurius ]"»erennct. 1670] ROMAE MDCLXX. 3j 

Clemens papa X. 

Ad perpetuam rei memoriam. Coelestitim munerum thesauros, quo- 
rum dispensationem liumilitati nostrae commisit deus, fideli prudentique 
liberalitate libenter erogamus, sicut pia sublimium personarum regali fa- 
5 stigio ac multiplici virtutum decore splendentium eximiaque in nos et 
hanc sanctam sedem devotione conspicuarum vota postulant, et nos ad 
augendam fovendamque fidelium pietatem profuturum in domino arbi- 
tramur. Itaque piis et devotis charissimi in Christo filii nostri Caroli 
Hispaniarum regis catholici ac charissimae in Christo filiae nostrae Ma- 

10 riannae earumdem Hispaniarum reginae catholicae viduae, eius genitricis, 
nomine nobis per dilectum fihum nobilem virum Petrum de Aragonia, 
ducem Segorbiae et Cardonae, regni Neapolis proregem ac dicti CaroH 
regis apud nos et sedem apostoHcam oratorem, ad praestandam nobis 
eiusdem Caroli regis nomine obedientiam missum , humihter porrectis 

15 supplicationibus paterno affectu annuere cupientes ac de omnipotentis 
Dei misericordia et bb. Petri et PauH apostolorum eius auctoritate con- 
fisi omnibus et singuHs sacerdotibus saecularibus vel regularibus, quibus 
missam de" sanctissimo Rosario iuxta constitutiones et decreta dictae sedis 
celebrare Hcet, missam huiusmodi de cetero celebraturis necnon omnibus 

20 et singuHs fratribus et moniaHbus, etiam tertiariis ordinis praedicatorum 
seu sancti Dominici ac confratribus et consororibus quarumcumque con- 
fraternitatum eiusdem ss. Rosarii tam hactenus erectarum , quam in fu- 
turum quandocumque erigendarum et ubicumque locorum existentium, 
qui vere poenitentes et confessi vel saltem confitendi propositum ha- 

25 bentes missae de Rosario huiusmodi, ut praefertur, celebrandae devote 
interfuerint, ibique pro christianorum principum concordia , haeresum 
extirpatione ac sanctae niatris ecclesiae exaltatione pias ad deum preces 
effuderint, qua vice id egerint, ut omnes et singulas indulgentias et pec- 
catorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes consequantur , quas 

30 confratres et consorores dictarum confraternitatum totum Rosarium re- 
citando ex concessione dictac sedis consequuntur, auctoritate apostoHca 
tenore praesentium concedimus et indulgemus. Praeterea omnibus et sin- 
guHs praefatis, qui missam de Rosario, sicut praemittitur, celebrare vel 
audire consueverint, si vere poenitentes et confessi ac sacra communione 

35 refecti, ut praefertur, oraverint, ut quoHbet mense easdem pariter indul- 
gentias ac peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes conse- 
quantur, quas consequuntur confratres et consorores praefatarum con- 
fraternitatum, qui processioni ss. Rosarii huiusmodi prima dominica cu- 
iuslibet mensis intersunt, utque omnes et singulae indulgentiae ac pec- 

40 catorum remissiones et poenitentiarum relaxationes huiusmodi animabus 
fideHinn (lcfunctorum, quae Deo in charitatc coniunctae ab hac luce mi- 38 ACTA CAPITULOUUM GENERALIUM O. P. [167O 

graverint, per modum suffragii applicari possint, auctoritate et tenore 
praefatis concedimus pariter et indulgemus. Non obstante nostra et can- 
cellariae apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar 
aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis caeterisque contra- 
riis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. 5 
Volumus autem, ut earumdem praesentium litterarum transumptis seu 
exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et 
sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus 
fides habeatur in iudicio et extra illud, quae ipsis praesentibus haberetur, 
si forent exliibitac vel ostensae. Dat. Romae apud s. Mariam Maiorem 10 
sub annulo piscatoris die 16. febr. 1671, pontificatus nostri anno primo. 

I. G. SlusiuSk 

Indulgentiae conccssae sodalibus utriusque sexus Rosarium totum 
recitantibus, quas etiam deinceps in vi Iniius brevis iidem lucrabuntur, 
si missam de sanctissimo Rosario vel celebraverint vel auscultarint (1). '5 

I. Ex buUa Innocentii VIII. « Splendor paternae gloriae » data 4. 
cal. martii 1488 confratribus et consororibus conscriptis, vere poeniten- 
tibus et confessis , rosarium quinquagenarium dicentibus, toties quoties 
id dixerint , 60 millia annorum et totidem quadragenae indulgentiarum 

de iniunctis sibi poenitentiis misericorditer in domino relaxantur, perpe- 20 
tuis futuris temporibus duraturae. Pag. S-j. bullarii Rosariani Romac per 
eminentissimum card. Albicium ex ordine s. OflBcii Romanae et univer- 
salis inquisitionis recogniti, approbati et ibidem anno 1668 typis apo- 
stolicae camerae excusi. 

II. Alexander VI. in bulla « Illius qui perfecta charitas est » data 25 
id. iunii 1494 supradictas indulgentias non solum approbavit et confir- 
mavit, sed insuper has et omnes indulgentias a praedecessoribus suis 
Romanis pontificibus concessas huic devotissimae confraternitati dupli- 
cavit, perpetuis futuris temporibus duraturas. Bullar. cit. pag. 56. 

III. Clemens VII. in brevi « Considerantes » dato prid. nonas aprilis 30 
1524, et iterum in brevi « Ineffabilia » dat. 10. cal. aprilis i52<), quin- 
quaginta annorum indulgentiam ab Adriano VI. concessam sodalibus 
Rosarium in nostro Victoriensi b. virginis sacello recitantibus ampliavit 

et extendit iisdcm confratribus ad cuiusvis loci ecclcsiam vel oratorium, 
statuens et dcclarans , hanc indulgentiam non comprehendi sub ullis 33 
clausulis revocatoriis etiam in favorem iubilaei, neque sub quibuscumque 
dcrogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, cfficacissimis , insoli- (i) De lioc .irgunicntn c(. Acla s. Sedis J>ro societate ss. Rosarii Lugiidini 1891. 
vol. II, p. III. pag. 685 sqq. 1670] ROMAE MDCLXX. 3g 

tis etc. ; sed ab illis exemptam et exceptam esse ac fore. Bullar. cit. 
pag. 72 et 75. Gonsequenter hanc indulgentiam ubique lucrantur in toto 
orbe sodales in vi brevis Gregorii XIII. « Pastoris aeterni » dat. 5. maii 
i58i, et alterius brevis Sixti V. «: Dum ineffabilia » 3o. ianuarii i586, 
5 quibus omnes indulgentiae confraternitati Rosarii particulariter in uno 
loco concessae extenduntur generaliter ad eamdem, quocumque loco per 
universum mundum canonice erecta sit vel erigetur. Bullar. cit. pag. i i 3 
et pag. I 16. 

IV. Leo X. in brevi « Pastoris aeterni » dato prid. nonas octo- 
10 bris i52o decem annos et totidem quadragenas indulgentiarum largitur 

sodalibus vere poenitentibus et confessis seu confitendi propositum ha- 
bentibus, qui ter in hebdomada dictum Rosarium devote oraverint ; id- 
que pro qualibet vice. Bullar. cit. pag. 63. 

V. Sixtus V. in brevi cit. « Duni ineffabilia >> sodalibus conscriptis 
'5 navigantibus, itinerantibus ac servientibus totum Rosarium, infirmis vero 

aut alias legitime impeditis tertiam eius partem devote recitantibus, nec 
non temporibus debitis et ab ecclesia constitutis confitendi et communi- 
candi firmum propositum habentibus, qui capellam Rosarii nusquam vi- 
sitare nec processioni qualibet prima dominica mensis fieri solitae inter- 
20 esse potuerint, concedit plenariam omnium peccatorum suorum indul- 
gentiam ac remissionem. Bullar. cit. pag. 120. 

VI. Sixtus IV. in brevi « Ea quae ex fidelium ;^ dato 4. idus maii 
1479 pro qualibet Rosarii quinquagena seu tertia parte concedit quin- 
que annos et totidem quadragenas indulgentiarum , quibus deinde Gle- 

25 mens VII. alios duos annos superaddidit in motu proprio « Et si tem- 
poralium » dato 8. idus maii anno sui pontificatus undecimo. BuIIar. cit. 
pag. 5i et pag. 79. 

VII. Pius V. in brevi « Gonsueverunt » dato 1.7. septembris 1 569 
integrum Rosarium qualibet hebdomada devote recitantibus septem an- 

30 nos et totidem quadragenas de iniunctis sibi poenitentiis relaxat. Bullar. 
cit. pag. 97. 

VIII. Glemens VIII. in brevi « Gum sicut » dato 2. februarii iSqS 
sodalibus Rosarium devote recitantibus qualibet vice septem annos de 
iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma ecclesiae 

35 consueta condonat. BuUar. cit. pag. i25. 

IX. Glemens IX. in brevi « Exponi nobis » dato 22. februarii 1668 
refert, Paulum III. omnibus fidelibus in regnis Hispaniarum degentibus 
et Rosarium integrum recitantibus concessisse omnes et singulas indul- 
gentias, quas in iisdem regnis lucrantur christifideles recitahtes coronam 

40 b. Virginis ; porro has indulgentias coronae pariter omnes et singulas 
ibidem praefatus Glemens IX. cxtcndit ad omnes consodales ss. Rosarii 40 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

\n regiiis Indiarum Garolo regi catholico subiectarum degentes integrumque 
Rosarium recitantes ; consequenter iisdem gaudent reliqui per orbem so- 
dales Rosarii, ut ostensum supra num. III. ex Gregorio XIII. et Sixto V. 

X. lidem in mortis articulo constitutl , si ante obitum recitarunt 
totum Rosarium et in agone cereum speciali benedictione Rosarii bene- 5 
dictum manu tenuerint, adquirunt plenariam indulgentiam , ex bulla 
Adriani VI. « Illius qui Dominicum Gregem » i. aprilis i523. Rullar. 
locis cit. 

Aliae indulgentiae vel ad certum numerum 40 aut 100 dierum 
restrictae vel ad certas dumtaxat anni festivitates concessae sodalibus Rosa- '° 
rium devote recitantibus passim occurrunt in eodem autenticato buUario. 

Sequuntur indulgentiae concessae sodalibus Rosarianae processioni 
qualibet prima dominica mensis intervenientibus, quas Iioc novissimum 
breve Clementis X. pariter extendit iisdem sodalibus, si missam ss. Ro- 
sarii celebrarint vel auscultarint. '5 

I. Pius V. in supracitato brevi « Consueverunt » intervcnientibus 
liuic processioni, quae mense quolibejt fieri consuevit , septem annos et 
totidem quadragenas de iniunctis sibi poenitentiis relaxat. Ijullar. cit. 
pag. 97. 

II. Gregorius XIII. in praefata buUa '< Pastoris actcrni » plenariam 2° 
indulgeiitiam omnium pcccatorum impertit sodalibus, qui processionem 
prima cuiuslibet mensis dominica fieri solitam associaverint. P)ullar, cit. 
pag. I 1 4. 

III. Idem pontifex in brevi « Cupientes » dato 24. deccmbris i5c)3 
sodalibus inscriptis , qui infirmitatis aut alio legitimo impedimento de- 25 
tenti processionibus ab ipsa societate Rosarii fieri solitis interesse ne- 
queunt, confessis tamen et sanctissima communione refectis, easdem in- 
dulgentias concedit, dummodo Rosarium devote recitent ac alias preces 
pro sanctae matris ecclesiae exaltatione , haeresum extirpatione ac pace 
inter principes christianos concilianda et conservanda fuderint. BuUar. cit. 3" 
pag. iiG. ; vide etiam supra n. V. 

IV. Idem centum dies indulgentiarum concedit sodalibus, dummodo 
associaverint huiusmodi processiones per eosdcm debitis diebus facien- 
das. F^x brevi « Cum sicut » dato 3. ianuarii iS^c). Bullar. cit. pag, iii. 

V. Omnes supra positae indulgentiae nunc valent pro missa ss. Ro- 35 
sarii proque perpetuis futuris tcmporibus et a quolibet sodali possunt 
applicari per modum sufiVagii fidelibus defunctis, prout Clemens X. con- 
cedit in brevi hic seorsim accluso. 

VI. Notandum, quod missa ss, Rosarii votiva ac propria, cui intel- 
liguntur snpratrictac indulgentiae a Clcmcntc X. applicatae, est illa quae 40 I 670] ROMAE MDCLXX. 4^ 

sic incipit « Salve radix sancta * , ut in niissali ordinis , quia haec est 
approbata Romae a s. Rituum congregatione ; porro has indulgentias, 
favores et gratias apostolicas nostri secure poterunt in popuHs ubique 
praedicare, utpote ex ipso ss. Rosarii buUario legitime hic per s. con- 

5 gregationem supremae et universaHs inquisitionis, Romanae cura nuper 
exactissima recognito iustoque examine approbato excerptas, quibus dc- 
inde accesserunt duo brevia ss. d. n. Glementis X., quorum alterum pro 
sufflaminando studio orationis mentaHs non ita pridem ordini commu- 
nicavimus, alterum hodie pro missa ss. Rosarii communicamus. 

10 27. Denuntiatur, indulgentias confratribus ss. Rosarii a diversis sum- 

mis pontificibus concessas sacrae congregationis s. Oflficii iussu paucis 
abhinc annis recognitas et approbatas fuisse per eminentissimum et re- 
verendissimum cardinalem Albicium, ut plenius constat ex Hbro Romae 
impresso anno 1669, cui titulus « Ordo et modus spirituaHs exercitii ss. Ro- 

15 sarii », et latius in buUario confraternitatum ordinis praedicatorum im- 
presso Romae 1668. 

28. Tandem denuntiatur, ad augendam devotionem praedictam ss. Ro- 
sarii in Indiis per summum pontificem Clementem IX. fel. rec. editum 
fuisse breve, quo omnibus confratribus utriusque sexus ss. Rosarii in 

20 Indiis Garolo regi Hispaniarum subiectis quoties Rosarium integrum re- 
citaverint, easdem et singulas indulgentias concedit, quas consequuntur 
coronam eiusdem beatissimae Virginis recitantes, ut in sequenti. 
Glemens papa IX. 
Ad perpetuam rei memoriam. Exponi nobis nuper fecit dilectus 

25 filius loannes Baptista de Marinis, magister ordinis praedicatorum, quod 
dudum fel. rec. Paulus papa III. praedecessor noster omnibus et singulis 
utriusque sexus christifidelibus in regnis Hispaniarum degentibus , qui 
Rosarium seu psalterium b. Mariae Virginis integrum devote recitassent, 
ut omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poeni- 

3" tentiarum relaxationes coronam eiusdem b. Mariae Virginis recitantibus 
concessas consequerentur, auctoritate apostoHca in perpetuum concessit. 
Gum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praedictus loannes Ba- 
ptista magister generalis easdem indulgentias ad confratres confraterni- 
tatis ss. Rosarii in Indiis charissimo in Ghristo filio nostro Garolo Hi- 

35 spaniarum regi catholico subiectis degentes per nos extendi summopere 
desideret, nos piis ipsius loannis Baptistae, magistri generalis, votis hac 
in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunica- 
tionis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris 
et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si qui- 

40 bus quomodolibet innodatus existit , ad effectum praesentium tantum 
consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, 4'2 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

supplicdtionibus cius noniinc nobis super hoc liurailiter porrectis inclinati 
omnibus et singulis confratribus et consororibus confraternitatum ss. Ro- 
sarii huiusmodi in Indiis dicto Carolo regi subiectis erectarum et in fu- 
turum erigendarum, qui Rosarium seu psalterium b. Mariae Virginis in- 
tegrum recitaverint, ut cas omnes ct singulas indulgentias ct peccatorum s 
remissiones ac poenitentiarum relaxationes consequantur, quas conseque- 
rentur christifideles in rcgnis Hispaniarum degentes, qui coronam ciusdem 
b. Mariae Virginis recitant, apostolica auctoritate tenore praesentium per- 
pctuo concedimus et indulgemus. Non obstante nostra et cancellariac 
apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar aliisque 'o 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibus- 
cumquc. Volumus autcm , ut pracseniium litterarum transumptis seu 
exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis ct 
sigillo pcrsonac in ccclcsiastica dignitatc constitutae munitis cadem prorsus 
fidcs adhibeatur, quae praescntibus adhiberetur, si forent cxhibitac vel i^ 
ostensae. Datum Romae apud sanctam Mariam Maiorem sub annulo pi- 
scatoris dic 22. februarii 1668, pontificatus nostri anno primo 

I. G. Slusius. 

Qua extensione, privilegio vel indulgentiis pro Indiis concessis gau- 
dent et fruuntur etiam ceteri confratres ss. Rosarii cuiuslibet loci , pro- 20 
vinciae aut nationis per breve Gregorii XIII. incip. « Pastoris aeterni », 
sub die 5. maii i58r, confirmatum a Sixto V. per breve « Dum incffa- 
bilia », quo conceditur, quod quaelibet indulgcntia aut privilegium uni 
loco vel aliquibus confratribus Rosarii, ctiam spccialitcr indultum, omnibus 
et singulis aliis confratribus ss. Rosarii pcr omnes mundi partcs distri- ^s 
butis intelligitur per communicationem applicatum. 

Declarationes. 

I. Declaramus, verba illa posita in prologo constitutionum nostra- 
rum num. 10.: « Porro praelati omnes a multitudine pracceptorum ct 
ordinationum abstineant, nc laqueum animabus subditorum iniiciant «, 3° 
admoncre dumtaxat superiores et praelatos nostri ordinis , ne praecepta 
et ordinationes absque urgcnte necessitate multiplicent. Omnia tamcn 
eorum praecepta et ordinationes, etiamsi forte multiplicatas, omnino vim 
habere et obligare decernimus et declaramus. Admoncmus tamcn serio 
ct districte iniungimus singulis nostrae religionis superioribus, ne in im- 35 
ponendis aut fulminandis praeceptis et censuris sint faciles aut praecipi- 
tantcr ct indiscretc se gerant, sed memores eorum, quae circa hanc ma- 
teriam in codem prologo nostrarum constitutionum num. ("). habentur, 
prudenti considcratione ac sufficienti inquisitione praehabita ct cx causa 1670] ROMAE MDCLXX. 48 

urgenti et necessaria huiusmodi praecepta faciant et censuras ferant, sicut 
fuit ordinatum Parisiis 1269, Oxoniae 1280, Ferrariae 1290 et Bono- 
niae 1.564. QLiibus ordinationibus innixi omnino prohibemus, ne deinceps 
praelati sive provinciales sive conventuales audeant vel praesumant sine 
5 praevio maturo patrum consilio ac diligenti deliberatione eorumdem prae- 
cepta illa imponere ac eas censuras fulminare, quae totam communita- 
tem obligare valeant ad mortale. Quod si secus factum fuerit , totum 
fore irritum et inane per praesentes statuimus et declaramus, 

2. Declaramus, quando in constitutionibus nostris de institutione 

10 supprioris vel de quacumque electione dicitur : « Maioris vel sanioris 
partis », particulam illam « vei » non accipi disiunctive, sed magis ex- 
plicativc, ita quod maioris et sanioris simul in eodem sensu coincidant, 
eademque pars intelligatur sanior, quae maior. 

?. Declaramus iuxta constitutiones nostras de electione, si infra tres 

15 menses de priore a provinciali ob defectum vocalium non fuerit provisum, 
omnino quidem electionem devolvi ad magistrum ordinis. Dispensamus 
tamen de consensu speciali reverendissimi p. generalis cum remotissimis 
provinciis hidiarum, in quibus rationabihter protractionis huius consuetudo 
introducta fuit, ut, si provinciales iuxta taxatum in nostris constitutionibus 

20 tempus non elegerint vel instituerint, ius ehgendi iterum ad vocales ipso 
facto revolvatur; eamque consuetudinem tamquam rationi consentaneam, 
imo necessariam intuitu distantiae per praesentes approbamus. 

4. hisistentes textui nostrarum constitutionum uecnon plurium ge- 
nerahum capitulorum decretis et ordinationibus et speciaHter declarationi 

25 capituH generahs Romani i656 num. 12. de sequela chori, declaramus, 

omnes et singulos nostri ordinis patres ac fratres, cuiuscumque sint gra- 

dus aut dignitatis, nullatenus eximi aut dispensari a sequela chori, nisi 

actuaHter officium lecturae aut praedicationis exerceant, circa quos nihi- 

. lominus legitimae provinciarum vel congregationum consuetudines ob- 

30 serventur. PecuHarem vero rationem volumus haberi circa dumtaxat ma- 
gistros iHos a suis provinciis acceptatos , qui fructuose occupantur in 
conscribendis Hbris, habendis ad populum concionibus et in assidua sa- 
cramenti poenitentiae administratione. Hos tamen hortamur , ut iuxta 
praefati capituH dechirationem citatam sui status et professionis memo- 

35 res, ultro dum possunt, satagant choro divinisque laudibus adsistere nec 
unquam ab eo omnimode se exemptos putent. Quam ordinationem ct 
declarationem de obHgatione uniuscuiusque ad chorum in ordine nostro 
omnino observari volumus, mandantes prioribus seu conventuum prae- 
sidentibus, ut eam adamussim observari faciant ; quod si in hoc ncgh- 

40 gentes inventi fuerint, a provinciaHbus in poenam ab officio suspendantur 
ad tempus, iisdcm provinciaHbus pro sua prudentia benevisum. 44 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

5. Declaramus, magistros novitiorum iuxta inchoationem ultimam 
capituli generalis Valentini 1647 per difFinitorium provincialis capituli 
clectos ac designatos, qui per tcmpus in praefato capitulo taxatum of- 
ficium suum cum fructu regularis observantiae et religiosa educatione 
iuventutis laudabiliter excrcuerint, admitti debere, ac si essent pracdica- 5 
tores generales, ad omnes electiones provincialis capituli, non tamen ad 
consilium patrum provinciae ; et iuxta hanc nostram interpretationem 
verba illa praefati capituli « ac si essent praedicatores generales vel pa- 
tres provinciae » sensum habere declaramus. 

6. Declaramus, nomine principalis vel primi lectoris, qui iure pater- to 
nitatis a consihis tamquam doctor conventus ad consilium pertinct iuxta 
declarationem primam Mediolanensis capituli i5o5., intelHgcndum esse 
lcctorem primarium actu in eodem conventu legentem, non vcro lccto- 
res, qui huiusmodi primariae lecturae munus expleverunt. Titulo autcm 
discretorum in constilutionibus nostris pluribus in locis nominatorum '5 
eos inteUigendos esse declaramus, qui de iure ad consilium convcntus 
ratione paternitatis a consiUis spectant. 

7. Dechiramus praetcrea , quod praedicatores generales , qui cxtra 
conventum propriae praedicaturac per magistrum ordinis vel pcr prio- 
rem provincialem assignati remanent, habeant ius paternitatis in consiHis 20 
conventus, in quo sic morantur assignati, iuxta ordinem in nostris con- 
stitutionibus praescriptum. 

8. Declaramus , priores tam provinciales quam conventuales post 
cxpletum vel absolutum sui provincialatus aut prioratus officium ad eos 
conventus pcrtinere, ex quibus tamquam ibidem ultimo simpliciter assi- ^!^ 
gnati fuerunt assumpti, etiam si forte praedictorum conventuum fiHi non 
sint, iuxta dechirationes in ahis capituHs gencraHbus factas, quacumque 
consuetudine in contrarium non obstante. 

g. Dechiramus, in casu, quo ad electiones canonicas antiquiores in 
ordine, quibus de iure competit munus scrutandi , ob aHquod impedi- 3" 
mentum accedere non possint aut noHnt, in locum eorum aHos esse cH- 
gcndos per vota pubHca eo prorsus modo, quo iuxta decretum capituli 
generaHs Romae 1629 declarat. 16. quartus scrutator eHgi debet. At si 
taHa vota aequaha fuerint, antiquiori a professione in ordinc pro clc- 
ctione ad scrutandi officium suffragabuntur. 35 

10. Declaramus, acta capitulorum provinciaHum iuxta decrctum ca- 
pituH gen. Valentini 1647 [ord. 19.] necnon dechirat. (>. capituli Romani 
i65(J omnino ad reverendissimum magistrum ordinis una cum electionis 
decreto transmittenda pro eorum revisione, correctione et approbatione, 
antcquam ab ipso confirmentur, pro primo iUo anno dumtaxat haberc 4° 
suam vim ac robur a sui promuigationc in provinciaH capitulo; quorum 1670] ROMAE MDCLXX. ^5 

si aliqua a reverendissimo magistro ordinis non confirmari aut in melius 
mutari , restringi , ampliari vel omnino cassari contigerit , sic mutata et 
innovata provincialis statim per singulos suae provinciae conventus pro- 
mulgari et accurate observari faciat ; quod totum provincialibus seu con- 
5 gregationum vicariis respective sub poena absolutionis ab officio stricte 
praecipimus et mandamus. Ne autem superiores praefati desides sint in 
huiusmodi actis transmittendis, declaramus, quod, si elapso anno aut ad 
reverendissimum magistrum ordinis transmissa aut ab illo confirmata 
non fuerint , nuUam prorsus habeant vim et firmitatem , quousque ab 
10 eodem confirmentur et approbentur, exceptis tamen provinciis Indiarum 
et insularum Ganariarum, circa quas propter maximam illarum ab Urbe 
distantiam specialem rationem habere volentes huiusmodi tempus con- 
firmationis actorum ad biennium prorogamus ; quod si infra taxatum 
tempus ea transmissa aut confirmata non sint, omni prorsus robore ac 
15 valore carere decernimus. 

II. Inhaerentes textui nostrarum constitutionum in prologo num. 9., 
ubi expresse habetur: « Omnia acta per generale capitulum vel per ma- 
gistrum ordinis exceptis tamen praeceptis et censuris, durare etiam post 
mortem, donec fuerint revocata per similem potestatem » , declaramus, 

20 hoc intelligendum esse etiam de gratiis quibuscumque communitati sive 
personae particulari concessis iuxta declarat. 2. cap. generalis Argenti- 
nae 1296. Qua declaratione volumus comprehendi etiam gratias exem- 
ptorias, non obstante quadam dispositione capituli generalis apud Ca- 
stras i352, quae in contrarium solet allegari , eo quod acta praefati 

25 capituli Gastrensis, quamvis magna diligentia conquisita nec in nostro 
archivio nec alibi reperiri potuere ; ac proinde hac in re tamquam dubia, 
ac etiamsi certa, nuUo modo praeiudicium auctoritati magistri ordinis in- 
ferre posse ac potuisse declaramus, cum ad limitandam auctoritatem 
magistri ordinis nec capitulum generale nec generalissimum sufficiant (i). 

30 Confirmationes. 

I. Gonfirmamus omnia et singula, quae in proximo capitulo gene- 
rali Romae celebrato anno i656 declaratione prima circa auctoritatem 
magistri ordinis adducta et declarata sunt tamquam ad literam intelli- 
genda, nempe magistrum ordinis pro tempore ex vi voti obedientiae sibi 

35 in professione praestiti esse iure nostrarum constitutionum et per privi- 
lcgia apostolica proprium et immediatum praelatum omnium fratrum et 
conventuum totius ordinis, posseque auctoritate propria ligare et absol- 
vere, necnon omnes et singulos fratres , praelatos , priores provinciales (i) Cf. MOPH.IV, 344 1. 16 sqq., quo in loco textus capituli Castrensis in- 
venitur. 46 ACTA CAPITULORUM OKNERAMUM O, P. \^^7'^ 

ct conventuales et alios quoscumque officiales ac priorissas monasterio- 
rum, quoties sibi videbitur, instituere et destituere, eorum officia et au- 
ctoritates limitare, revocare, prorogare et a suis officiis removere et loco 
ipsorum alios vel alias substituere, ac in curia Romana procuratorem 
generalem instituere et institutum ab officio removere , quoties sibi et 5 
suis successoribus videbitur expedire ; eaque demum agere in ordinc, 
quae ipse et diffinitores capituli generalis iuxta constitutiones eiusdem 
ordinis agere possunt. Quae omnia pluries fuerunt decisa a s. congre- 
gatione episcoporum et regularium et signanter per decretum sub dic 
23. septembris 1667. '" 

2. Gonfirmamus declarationem secundam eiusdem capituli pro ma- 
nutentione et incremento exactioris observantiae in congregationibus aut 
conventibus solerti cura ac ferventi zelo reverendissimorum magistrorum 
ordinis praeteritorum feliciter introducta, qua prudenter sancteque cautum 
cst, ne superiores talium congregationum aut conventuum ulla rationc '5 
directe vel indirecte in eis vel in quolibet eorum huiusmodi strictiorem 
observantiam vel in minimo relaxent aut relaxari permiitant , sed. eam 
omnino foveant, promoveant, augeant. Quod si aliter fecerint aut fieri 
consenserint, ipso facto poenam absolutionis a suis officiis irremissibilitcr 
incurrant remaneantque incapaces et inhabiles in posterum ad quaecum- ^" 
que ordinis munia obeunda. 

3. Itcm confirmamus et omnino volumus absque uUa tergiversa- 
tione recipi et admitti declarationem quintam praefati capituli Romani 
1(556 dc valore patentium a magistro ordinis concessarum non dispu- 
tando, scd eas, qua decet erga nostrum supremum caput rcverentia, hu- ^5 
militate ac obedientia agnosci ac executioni mandari debere. Quod si 
secus ab aliquo temere vel contumaciter factum fuerit aut attentatum, 

is tamquam reus violati voti obedientiae et submissionis legitimo totius 
religionis superiori ac magistro dehitac ipso facto poenae gravioris culpac 
subiaceat, a qua nonnisi per generale capitulum aut per expressam 3« 
condonationem magistri ordinis valeat hberari. 

4. Quia per rev. magistrum ordinis piae memoriae fr. loannem Ha- 
ptistam de Marinis , viginti circiter annorum spatio quo praefuit , tum 
intuitu reformationis et rigorosioris observantiae in aliquibus provinciis, 
congregationibus et convencibus introducendae tum ex aliis rationabilibus 35 
causis animum ipsius movcnribus aliquac particularcs ordinationes et 
praecepta pro carumdcm provinciarum, congregationum et convcntuum 
feliciori sanctiorique gubcrnio salubriter ac fructuose sancita sunt , nos 
cius vestigiis inhaercntes, confirmamus sub iisdcm poenis et ceilsuris 
omnes et singulas praefatas ordinationes , praecepta et statuta sivc in 40 
communi facta sivc in particulari , caquc volumus omnino subsistcrc 1670] ROMAE MDCLXX. 47 

omnemque vim habere, quousque modernus rev. magister ordinis aliter 
disposuerit. 

5. Gonfirmamus et simul districte omnibus et singulis nostri ordinis 
patribus ac fratribus inculcamus volumusque omnino observari omnia 
5 ea, quae pro rasurae et vestitus uniformitate ac modestia pluries ordi- 
nata sunt et renovata in capitulis generalibus, praesertim Romae i65o 
conf. I I., et item Romae i656 admonitione secunda liis verbis : « Confir- 
mamus et innovamus quaecunique in variis capitulis generalibus de ra- 
surae et vestitus uniformitate ac modestia sunt constituta , mandantes 

10 provincialibus ac prioribus conventuum sub poena absolutionis ab officio 
ipso facto incurrenda, ut quos invenerint comam vel barbam in labiis 
mentove contra constit. cap. de rasura vane et modo saeculari nutrien- 
tes, vestes in materia, forma , colore, laxitate etc. contra praescriptum 
carunidem constitutionum et capitulorum generalium portantes, indusiis 

i^lineis ad carnem utentes vel, si cum aliquibus titulo infirmitatis dispen- 
satuni fuit, eadem manifeste et cum scandalo gestantes, cappam, scapu- 
lare, tunicam ad terram usque defluam aut a cingulo deorsum patulam 
ac divisam deferentes, habitum ordinis palam ubique deferendum sub 
sago palUove saeculari occultantes , interulas vestes alio quam albo co- 

20 lore aliave materia, quam quae Christi pauperes decet, caligas, pileos et 
quae rehgiosam humilitatem et paupertatem minus sapiunt nostrisque 
constitutionibus atque capitulis generahbus praesertim Mediolan. i5o5, 
Senensi 1462 et Romano 1629 adversantur, cuiuscumque dignitatis, gra- 
dus aut conditionis fuerint, declarent privatos utraque voce, officiis et 

23 gradibus. Ipsas vestes auferant illosque, donec se emendaverint, conventu 
egredi non sinant, prout ex nunc pro tunc eos utraque voce, officiis ac 
gradibus privamus privatosque ad triennium declaramus ; pertinaces vero 
damnamus ad poenas gravioris culpae et carceris; caeteros denique in his 
delinquentes privamus ad idem tempus scapulari et caputio. Proinde man- 

30 damus aggravando superiorum conscientias, quod statim et sine respectu 
procedant ad poenas taxatas, quas etiam respective extendimus ad ipsos 
priores tantae deformitati conniventes ita ut, si apud quemcumque sub- 
ditum aliqua ex supradictis vestibus aut vanitatibus reperiatur , vel in 
coma, barba etc. eiusmodi deformitas appareat, prior seu superior illius 

■<5 sit ipso facto ab officio absolutus ». Quam ordinationem maxime neces- 
sariam iterum omni qua possumus firmitate corroboramus et sub iisdem 
poenis innovamus, addentes pp. provincialibus et congregationum vica- 
riis, quod, si in delinquentes contra praedicta non severe animadverte- 
rint, poenam absolutionis ab officio ipso facto incurrent. 

40 6. Confirmamus id, quod de capitulis culparum statuto tempore ce- 

lebrandis pluries stabilitum fuit, praesertim Mcdiolani i5o5, Romae i65o 48 ACTA CAPirULORUM GENERALIUM O. V. [167O 

et iterLim Romae i656, nempe teneri priores seu conventuum praesi- 
dentes sub poena absolutionis ab officio irremissibiliter per provincialcs 
infligenda capiculum, quod vocamus de culpis, ad minus de quindena 
in quindenam tenere, abolentes abusum, qui in aliquibus provinciis in- 
olevit, habendi huiusmodi capitula a prioribus in refectorio immediate 5 
post prandium , quod sub poena suspensionis ab officio per bimestrc 
prioribus id facientibus omnino a provincialibus infligenda inhibemus. 
Sicque praecipimus peculiari signo in hunc finem convocandam esse 
communitatem ad locum idoneum, ubi commode per choros dici possint 
orationes capitulares, fieri veniae ac prostrationes et singulorum culpac lo 
audiri per ordinem cum impositione poenitentiae salutaris. Et ad hanc 
salutarem frequentiam animare omnes debet Pauli V. pont. max. fel. rec. 
apostolica invitatio huius tenoris : <' Eis, qui vere contrito corde ac poe- 
nitentes eorum culpas et peccata et imperfectiones in cap. culparum ac- 
cusabunt et spirituahter comraunicabunt et exercitium virtutum facient, 15 
tres annos et toiidem quadragenas de poenitentiis sibi debitis misericor- 
diter in domino relaxamus ». Priorum ergo provinciaHum conscientias in 
diem Christi oneramus, quatenus omni diligentia et conatu excquutioni 
huius saluberrimac ordinationis, a qua pendet pravorum morum extir- 
patio fratrumque in melius reformatio, omnino insistant; superioresquc 20 
conventuum, quos in hoc neghgcntes invenerint, omni humano semoto 
respectu, ab officio removeant et absolvant. 

7. Ad coercendos vagos crebrosque fratrum discursus , ex quibus 
gravissima ordini damna et apud saeculares scandala oriuntur, innova- 
mus et confirmamus generaHs capituH Bononiac 14 10 ordinationem 6. 25 
ct Argentinae 1417 ordinationem quintam huius tenoris : « Item vagos 
discursus fratrum coercere volentes volumus et mandamus, quod nullus 
fratrum exeat terminos suae provinciac sine Hcentia sui provinciaHs sub 
poena gravioris culpae, quam quiHbet oppositum faciens ipsjo facto in- 
currat, mandantes praesidentibus provinciaHbus et conventuaHbus priori- 30 
bus universis, quatenus quemHbet fratrem extraneum sine Htera tcstimo- 
niaH sui provinciaHs hinc reccdentcm , venientem vel transcuntcm dc 
praesenti vel in futurum de sua provincia expeUant et ad propriam il- 
Hus , quantum in cis fuerit, redire compeUant. Praesidens autem , qui 
scienter contrafecerit, a suo praesidentiae officio, quousque praedicta ef- 35 
fcctualiter adimpleverit, sit suspensus ». 

8. Et quia intra terminos eiusdem provinciac pluries contingit oc- 
casione assignationum seu Hcentiaruni fratres vagari procrastinando ct 
in longum trahendo scu differendo praesentare se conventibus, in quibus 
sunt assignati vel ad quos accedendi Hccntiam habent, confirmamus or- 40 
dinationcs ahas sacpc rcpHcatas ct inculcatas, tencri ncnipc fratres itinc- 1670] ROMAE Mr)c:i,xx. 49 

rantes, quamprimuni ad conventus, ad quos sunt destinati, recta via ac- 
cedere, superioresque in assignationibus aut licentiis debere taxare et limi- 
tare certum et determinatum itineri tempus, infra quod sub aliqua rigida 
poena, in iisdem literis exprimenda, ad terminum pervenire teneantur, 
5 9. Gonfirniamus ordinationem alias factam et pluries repetitam in 

multis capitulis generalibus, praesertim Romano i58o, item Romano 1601 
■ ct Vallisoletano i6o5, in quibus omnino inhibetur prioribus seu con- 
ventuum praesidentibus sub poena absolutionis a suis officiis, ne audeant 
fratribus licentias concedere vagandi extra proprium conventum vel eundi 

10 ad alios convencus seu oppida extra dietam, etiam praetextu necessitatis ; 
quod si haec urgentissima fuerit et ob gravissimas causas dilationem non 
admittat, facultas praefata detur de consiho patrum et in scriptis, ut ha- 
betur in constitutionibus nostris dist. 2. cap, i 3. in declarat. text. 2,, ubi 
expHcantur casus necessitatis, in quibus priores praevio patrum consilio 

15 possunt praedictas Hcentias concedere. Et insuper ibidem praecipitur, ut 
fratres sic de consilio discretorum Hcentiati teneantur non solum Hcen- 
tiam in scriptis, quam Hmitatam et ad tempus praecisum , quod neces- 
sitas exigit, esse volumus, sed etiam Hteras testimoniales secum deferre 
et praesentare, in quibus et causa ipsius Hcentiae generaHter vel pecu- 

20 Hariter et terminus itineris, ad quem recto tramite pergere tenentur, ex- 
primi debent. Quod si aHquis sinc huiusmodi Hcentia et dimissoriis ultra 
dietam a conventu propriae assignationis repertus fuerit, irremissibiHter 
tamquam fugitivum puniri praecipimus iuxta dispositionem capituli Ro- 
mae 1569 admonit. 4. sub his verbis: « Admonemus omnes priores con- 

25 ventuum, nc facilcs se praebeant ad dandam Hceniiam vagandi et per 
provinciam discurrendi ; et ut aHquod remedium ad tollendos discursus 
adhibeatur, statuimus, ut Hcentiae exeundi extra conventum ultra dietam 
non sit penes priores solos, sed dentur dc patrum consensu et in scri- 
ptis ; et qui sine huiusmodi Hcentia repertus fuerit , tamquam fugitivus 

30 puniatur, prout etiam in s. synodo Tridentina cavetur ». 

10. Tandem confirmamus, acceptamus et approbamus omnia et sin- 
guUi magisteria et gradus quorumcumque promotorum post immediate 
praeteritum generale capitulum per reverendissimum magistrum ordinis 
piae mem. fr. loannem Baptistam de Marinis, necnon per eiusdem ordinis 

35 generalem vicarium p. mugistrum fr. Petrum Mariam Passerinum rite 
coHatos et concessos usque ad praesens generale capitulum , omnesque 
sic promotos impetratls gaudere voUimus et mandamus, servatis tamen 
dc iure servandis. 
Ordinationes. 

40 I. Cum ad cxcitandum ct fovendum divini amoris ignem plurimum 

mcntaHs conducat oratio, tcstantc in psnlmis prophcta : </ In meditatione 

Moriiij 4 5o ACTA CAriTUt.ORUM GENERAT.IUM O. P. [167O 

nica exardescet ignis » (i), ideo insistentes plurium capitulurum genera- 
lium ordinationibus et decretis iterum indispensabiliter ordinamus et sub 
poena absolutionis ab officio a provincialibus omnino infligenda serio 
praecipimus omnibus et singulis nostri ordinis prioribus seu conventuum 
praesidentibus, ut post matutinas vel nonam pro tempore et post com- 5 
pletorium in choro publice praelegatur et proponatur materia orationis 
ex Ludovico Granatcnsi vel ex alio nostrae familiae spirituali scriptore, 
dimidiae horae spatio ad minus meditanda ; in memoriam revocantes, 
quod fel. rec. Paulus V. summus pontifex hoc pium ac saluberrimum 
devotionis exercitium anno i6o() die 2 3. maii speciaU indulgentia ditavit 10 
et his verbis commendavit : « Religiosis, qui per integrum mensem sin- 
guhs diebus spatio mediae horae orationem mcntalem fecerint ac con- 
fcssi et sacra communione ultima dominica huiusmodi mensis refecti 
fuerint, sexaginta annos et totidem c[uadragenas concedimus ». Quod et 
nuper ss. d. n. Clemens papa X. de novo confirmavit atque uberioribus 15 
gratiis et indulgentiis decoravit, ut apparet ex brevi noviter expedito te- 
noris sequentis. 

Clemens papa X. 

Ad futuram rei memoriam. Ad ea, per quae animarum christifide- 
lium salus procuratur , Hbenter intendimus et eorumdem christifidehum 20 
devotionem , ut spirituahbus exercitiis ferventius incumbant , coelestium 
munerum eUirgitione hbenter fovemus et incitamus. Itaque de omnipo- 
tentis Dei misericordia ac bb. Petri ct Pauh apostoiorum eius auctoritate 
confisi, omnibus et singuhs fratribus ct moniahbus ordinis praedicato- 
rum ac tertiariis de mihtia Christi seu de poenitentia nuncupatis ct ahis ?s 
utriusque sexus christifidehbus confratribus et consororibus confratcrni- 
tatum b. Mariae Virginis de Rosario et sanctissimi Nominis lesu tam 
hactenus in ecclesiis eiusdem ordinis canonice erectarum , quam in po- 
sterum ubilibet erigendarum , qui per quadrantem horae orationi mcn- 
tali vacaverint, pro qualibet vice centum dies; qui per duos quadrantes 30 
continuatos. septem annos de iniunctis eis aut alias quomodolibet dcbitis 
poenitentiis in forma ccclesiae consueta relaxamus ; iis vero, qui devo- 
tioni huiusmodi per duos quadrantes continuatos vel saltim per qua- 
drantem horae singulis diebus et per totum mcnsem dabunt opcram, et 
vere poenitentes et confessi sanctissimum eucharistiae sacramentum sum- 35 
pscrint ac pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione 
ac sanctae matris ecclesiae exaltatione pias ad deum preces effuderint, 
plenariam semel quolibet mense omnium peccatorum suorum indulgen- 
tiam et remissionem , quam per modum sulfragii animabus christifide- (i) Ps. XXXVIII, 4. 1670] ROMAE MDCLXX. 5l 

lium, quae Deo in charitate coniunctae ab liac luce migraverint, appli- 
care possint, apostolica auctoritate tenore praesentium misericorditer in 
domino concedimus. Insuper quod dicti fratres et moniales pro oratione 
mentali, ad quam ratione eorum regulae et constitutionum quolibet die 

5 tenentur , praedictas omnes indulgentias et peccatorum remissiones ac 
poenitentiarum reluxationes proportionabiliter lucrari et consequi pos- 
sint et valeant, auctoritate et tenore praesentis indulgemus. In contra- 
rium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus ad septen- 
nium tantum valituris. Volumus autem, quod, si pro impetratione, prae- 
'" sentatione, admissione seu publicatione praesentium aliquid vel minimum 
detur aut sponte oblatum recipiatur, praesentes nullae sint ; quodque 
praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici 
subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae mu- 
nitis eadem prorsus fides adhibeatur , quae adhiberetur praesentibus , si 

'5 forent exhibitae vel ostensac. Ddt. Romae apud s. Mariam Maiorem sub 
annulo piscatoris die 28. ian. 1671, pontificatus nostri anno primo. 

I. G. Slusius. 

Cum igitur ipsiusmet s. sedis apostolicae pia munificentia nos tantis 
emolumentis ad orationem mentalem invitet, prorsus iani erunt inexcu- 

-" sabiles, quicumque in ordine nostro, ubi alias lege et usu receptum est, 
quotidie bis vacare huic sancto exercitio, se ipsos tot fructibus volue- 
rint defraudare ; quinimo, cum certum sit, quod ex vi status in con- 
scientia obligemur omnes conari et aspirare ad religiosam perfectionem, 
idque non perfunctorie, sed serio, nec minus certum sit ad eam aut ficte 

25 aut frustra conniti eum, qui aliis intentus viam regiam orationis men- 
talis praetermittit, unusquisque cum pavore consideret manifestum ani- 
mae suae periculum, si modum hunc proficiendi tam necessarium irre- 
ligiose neglexerit. Proinde ultra poenam absolutionis ab officio supra 
taxatam, insuper ei, qui tempore meditationis ordinariae praeest in choro, 

3" praecipimus in virtute spiritus sancti , sanctae obedientiae sub formali 
praecepto, ne illud spatium dimidiae horae, quod praefiximus, umquam 
abbreviet, multo minus totam orationem mentalem sive post completo- 
rium sive post nonam aut respective post matutinum, quacumque hora 
id recitari contigerit, aliquando sinat omitti. 

33 Sub eodem formali praecepto statuimus , quod in omnibus nostris 

studiorum collegiis pro quotidiana oratione mentali semel per dieni ab 
oninibus uno in loco insimul peragenda fixe deputetur unius dimidiae 
horae spatium continuum, ibique sub pocna arbitrio p. rectoris taxanda 
et inevitabiliter exequenda intervenire ct adsistere teneantur omnes, quo- 

40 cumque ofFicio, gradu vcl titulo censcantur, uon obstantibus cuiuscum- 5-2 ACTA CArHUI.ORUM GENERAr.lUM O, P. ['^7'^' 

que coUegii propriis statutis, legibus, consuetuciinibus aut stabilitis ho- 
rarum et exercitiorum distributionibus , etiam apostolica constitutione, 
iuramento vel quavis alia firmitate praemunitis ac roboratis , quibus 
quoad hoc speciali auctoritate apostolica et nostra expresse derogamus, 
harumque serie derogatum efficaciter dechiramus , iisdem quoad rehqua 5 
in suo roborc, valore et usu permansuris. 

Porro quicumque in domibus nostris aut functione actuahs lecturae 
aut quovis aho legitimo titulo a continua chori sequela eximuntur, ne- 
quaquam ob hoc reputentur exempti a quotidiana obhgatione orationis 
mentahs, quae post completorium habetur in choro ; quod si ab ea ex m 
quacumque causa legitima vel illegitima intcrdum abfuerint, nihilominus 
teneantur illamet die sahim unius dimidiae horae spatium integrum se- 
positis ahis occupationibus privatim insumerc orationi mcntah, idque his 
praecipimus sub formidabili obtestatione divini iudicii et sub poena ca- 
rendi pro iUa die omissionis communi participatione meritorum ac bo- 15 
norum operum totius ordinis. Excipimus autem sok)s itinerantes ct in- 
firmos actuah aegritudine vere impeditos. 

Similiter sub indispensabih rigore praeccpti formahs in omnibus no- 
stro ordini subiectis moniahuni coenobiis deinceps utraque tam matutina 
quam serotina oratio mentahs in choro ad continuum dimidiae horae 20 
spatium semper extendatur sive post completorium ac matutinum imme- 
diate sive aho tempore commodiori pcr provincialem aut visitatorem 
fixe et immobihter praescribendo, eique tota communitas, inhrmis dum- 
taxat cxceptis, impraetermisse teneatur usque ad finem adsistere. 

2. Itcm ordinamus et stricte iniungimus omnibus ct singuhs nostri 2s 
ordinis rehgiosis , quatenus sedulo amplectantur , si qui forte nondum 
amplcxi sunt , ct devote exequantur id , quod de annua 10 dierum rc- 
coUectione ab omnibus facienda per phu^a capituhi generaha, nempc Va- 
lentinum 1647 '^'"'•^' -•> l^omanum i65o conf. 4., item Romanum i656 
admonit. 9. saluberrime praescriptum fuit. Circa quod unum praecipue 30 
universorum memoriae inculcamus videhcet indulgentiam plenariam a 
Paulo V. fel. rec. pro hoc pio sanctoque exercitio his verbis concessam : 
« Qui de suorum superiorum hcentia a negotiis per dccem dies in ceUa 
aheni commorabuntur aut ab ahorum conversatione scparati in piorum 
hbrorum et aliarum rerum spirituahum animas ad devotionem et spiri- 33 
tum reducentium lectionibus operam suam dederint, addendo saepe con- 
siderationes et meditationes mysterlorum fidei cathohcac, divinorum be- 
ncficiorum, quatuor novissimorum, passionis domini nostri lesu Christi 
et aliorum exercitiorum et orationum iaculatoriarum aut vocalium, sal- 
tem per duas horas in diem et noctem orationibus mentalibus sese exer- 40 
cendo, faciendo codcm tcmporc confessioiicm gencralem aut annualcm l6yo] ROMAE MDc:l,XX. 53 

vel ordinariam, sacratissimum eucharistiae sacramentum sumpserint aut 
celebraverint missam, loties pro quolibet praedictorum exercitiorum ple- 
nariam similiter omnium suorum peccatorum indulgentiam et remissio- 
nem in domino concedimus ». Cui deinde ad maiorem stimulum accessit 

5 novissime apostolica confirmatio ss. d, n. Glementis X., ut apparcat, 
quanta sollicitudine hoc opus urgeatur. 

Hoc ergo sanctum ac saluberrimum exercitium, quo rehgiosi utrius- 
que sexus nostri ordinis annuae lo dierum recoUectioni piis meditatio- 
nibus sacrisque lectionibus insistendo ad perfectiorem vitae puritatem se 

10 disponunt, iam in religiosioribus coenobiis inaestimabili animarum pro- 
fectu introductum, toto virium impendio confirmamus atque in conven- 
tibus, ubi forsan hucusque usum non obtinuit, volumus ac serio prae- 
cipimus prioribus tum provinciahbus tum conventuahbus , ut omnino 
illud satagant quantocyus introducere, utpote ad renovationem et fo- 

15 mentum spiritus apprime necessarium. 

Ad quod, licet omnes et singulos nostri ordinis religiosos utriusque 
sexus, quanto possumus ardore et connixu, in domino hortemur, prae- 
cipue tamen priores sive provinciales sive conventuales, item nostrorum 
monasteriorum priorissas ante susceptionem seu acceptationem provin- 

20 cialatus vel prioratus respective , nec non praedicatores et missionarios 
pro tempore, quo ad munus praedicationis vel missionis accinguntur, ali- 
quos vero peculiari ratione ad id omnino teneri volumus et declaramus, 
scilicet : 

I. Recipiendos ad habitum sive clericorum sive conversorum, post- 
25 quam in capitulo fuerint acceptati, antequam habitum suscipiant. 

II. Novitios simplices in anno probationis, immediate antequam hi 
solemnem professione emittant. 

III. Novitios professos, quotiescumque eos contigerit adaliquem ex 
ordinibus sacris promoveri. 

30 Praecipimus igitur tum provinciarum seu congregationum tum con- 

ventuum praesidentibus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae 
necnon sub poena absolutionis ab officio statim infligenda , ut hic ex- 
pressos et nominatos omnino adstringant pro tempore sic designato ad 
hanc piam sanctamque lo dierum recoUectionem , qua ad ingressum 

33 ordinis, ad professionem emittendam et ad sacros ordines suscipiendos 
ferventius ac fructuosius se disponant. Quam ordinationem etiam pro 
recipiendis inter moniales et ad professionem admittendis intclligi volu- 
mus et sub eodem praecepto et poenis priorissis praecipimus et man- 
damus. 

40 3. Ob specialem reverentiam ac devotionem crga duo praeclara ec- 

clesiae lumina s. Augustinum et b. Albertum Magnum, a quibus tam- 54 ACTA CAriTUI.ORUM GKNERALIUM O. l\ ['^'7" 

quam fontibus iloster angelicus praeceptor d. Thomas Aquinas suae 
sapientiae et doctrinue hausit fluenta, utpote huius auditor et discipulus, 
iUius vero fidelissimus sectator, decernimus ac statuimus, quod, quoties- 
cumque in conventibus, ubi feria 4. non impedita recitatur in choro of- 
hcium de s. Thoma Aquinate iuxta ordinationem capituH generalis Bar- 5 
cinoncnsis 15-4, confirmatam Romae 1608 ord. 2., deinceps addatur in 
vesperis et laudibus memoria de b. Alberto Magno, in missis vero tam 
conventuali quam privatis memoria de s. p. Augustino, sub cuius regula 
mihtamus. 

4. Recolentes iustoque animi sensu ponderantes , quot praeceptis 10 
qualibusque censuris ac poenis, et quidem gravissimis, prohibitus ac sub 
maledictione s. p. n. Dominici omnino damnatus sit in ordine nostro 
non solum per plura capitula generaha, verum etiam per apostoHca de- 
creta recursus ad favores principum, magnatum aHorumque extraneoruni 
pro impetrandis, media eorum intercessione , gradibus , administratione, '5 
officiis seu pro poenitentiis evadendis aut superiorum praeceptis decH- 
nandis ; cx quo anathematizato recursu reHgionis ruina oritur, ut loquitur 
cap. generale Romanum iSSq, eiusdem status atque tranquiUitas sum- 
mopere perturbatur, distributivae iustitiae aditus intercluditur, ambitioni 
via aperitur et demum indigni , utpote audaciores , virtute praeditis ac 20 
benemeritis in sua se humihtate ac modestia continentibus interdum 
praeferuntur ; nos in tantae pestis remedium confirmamus et, quatcnus 
opus sit, omni rigore observandam innovamus ordinationem capituH gc- 
neraHs Romani i65o conf. 8. § « Deniquc ne lcgis tam sanctac ctc. », qua 
praecipitur, ut omnia ea, quae de hac materia vel a summis pontificibus 25 
vel a capituHs generaHbus aut magistris ordinis statuta reperiuntur, sum- 
marie et unitim coUecta alque impressa ad singulos convcntus trans- 
missa, ibidem in omnibus nostris conventibus et reUgiosis communita- 
tibus bis in anno coram omnibus praelegantur. Quapropter in praedictac 
ordinationis cxequutionem praecipimus in virtute Spiritus sancti ct san- 3,, 
ctac obedientiae sub formaU praecepto, necnon sub poena privaiionis 
officii ipso facto incurrenda omnibus et singuHs nostrorum conventuum 
prioribus seu praesidentibus, ut epistola rev. magistri ordinis has prohi- 
bitiones, jiracccpta ac censuras iii unLun comprchendens, quac ad calccm 
actorum pracsentis capituH adnectitur, iu pubHca mcnsa coram conimu- ,3 
nitate bis in anno , sciHcet feria 6. post primam dominicam adventus 
ct fcria 6. post festum Corporis Christi indispensabiHter praelcgatur, ac 
dc huius ordinationis nostrae observantia priores seu convcntuum prae- 
sidcntcs testimonium in scriptis tencantur exhibcrc in actuaH visitationc 
rev. p. provinciaH, qui de hac re scduU) inquirat ac inobedicntcs, si ijuos ^^ 
invcniat, irrcmissibiliccr ab oflicio absolvat. 1670] ROMAE MDCI.XX. 55 

5. Qiiam necessarium sit ordinis nostri instituto ac scopo studium 
divinarum scripturarum, clare praevidit soUiciteque a primis iniciis per- 
pendit ss. p. n. Dominicus, ideoque, ut legimus, fratres assidue hortaba- 
tur, ut praedicationi evangelicae ad eumque finem lectioni sacrarum scri- 
5 pturarum summo studio vacarent, studio, inquam, non qualicumque, sed 
summo. Hinc primum ordinis capitulum generalissimum Parisiis anno 
12 36 hanc in nostris assiduitatem supponens id solum cavit, ne quis- 
quam sacris Hteris obtrudat alium sensum Hteralem, nisi quem sancti ap- 
probant et confirmant ; ita dist. 2. cap. 14. text. 10. Exinde singula fere 

>o capitula generalia perenni serie et cura professoribus nostris praelectiones 
biblicas inculcarunt, praesertim Ferrariense 1290 ord. i i., Patavinum i 3oS 
ord, 14., Metense 1421 ord. 4., Senense anno 1462 ord. 4., lanuense 
i5i3 declar. 11., Sahnantinum i55i ord. 10. His porro anno 1547 gra- 
vissimum pondus adiecit irrefragabilis auctoritas concihi Tridentini, dum 

15 sess. 5. de reform. cap. i. sic praecipit : « Sacrosancta Synodus piis sum- 
morum pontificum et probatorum concihorum constitutionibus inhaerens 
easque complectens et ilhs adiiciens, ne coelestis ille sacrorum librorum 
thesaurus, quem spiritus s. summa liberalitate hominibus tradidit, negle- 
ctus iaceat, statuit et decrevit, quod in illis ecclesiis etc. » moxque ad 

20 regularium coenobia descendendo haec subiungit : « In conventibus vero 
aliorum regularium, in quibus studia commode vigere possunt , sacrae 
scripturae lectio similiter habeatur; quae lectio a capitulis generalibus 
vel provincialibus assignetur dignioribus magistris ». Tanti nimirum fuit, 
nuHibi languere hoc studium apud regulares. Unde et perrexerunt gene- 

25 ralia nostra capitula toti ordini idipsum iugiter commendare, ut patet ex 
Bononiensi 1564 ord. 4., Barcinonensi 1^74 ord. 9., Valentino 1647 
ord. 10.; quibus novissime accedit ss. d. n. Glementis X. paternus atque 
efficax impulsus, quo nobis pro sua benignitate studium hoc sacrae scri- 
pturae in religlone nostra promovere toto virium conatu suadere et 

30 mandare dignatus est. 

Tot igitur tantisque pontificum, conciliorum et generalium capitulo- 
rum decietis firmiter insistentes, quanta possumus districtione, mandamus 
et ordinamus, quod deinceps omnes ubique studentes theologi tamformales 
quam ii, quos alicubi materiales vocant, quatuor annis integris teneantur 

35 vacare quotidianae ac publicae lectioni sacrae scripturae, ita quod numquam 
censebuntur cursum tbeologicum rite complevisse vel a scholis absolvi, 
donec totum quadriennium huic ordinariae lectioni sacrarum scripturarum 
eiusque conferentiis ac circulis assidue impenderlnt, ad eum plane modum, 
quo sese theologiae scholasticae per idem tempus applicuerunt. 

40 Ubicumque vero studiis nostris ad minimum tres actuales praesunt 

moderatores, nempc duo professores theologiae et unus magister stu- 56 ACTA CAPITUI.ORUM GENERAI.IUM O. P. ['^7" 

dcntium, sic distribuantur-niateriae praelectionum, quod primus discipulis 
continuo tradat scholasticos tractatus theologiae speculativae , secundus 
iisdem quotidie praclegat quaestiones et expositiones pure scripturales, 
tertius autem resolutoria methodo illos doceat theologiam moralcm. Et 
unusquisquc horum praesideat ipsemet conferentiis circuhs ct conclusio- 5 
nibus propriac suae matcriae, quam actu legit. 

Similiter ubi sine magistro studii duo tantum existunt lcctores theo- 
logiae, primus eorum uno anno praclegat theologiam spccuhuivam , al- 
tero moralem, quotannis alternando ; secundus vcro invariabilitcr p^rsistat 
in continua praelectionc ct exercitio hterah sacrac scripturac ; ct ambo ,0 
quotidianos circulos alternatim communi disputationi cxponant. 

Porro lcctio ista scripturaHs nequaquam fiat modo rcthorico , sed 
ordine ac stvlo scholastico textuah adhaercndo scnsui hterah absque di- 
gressionibus ac parergis, dissipando pravas intcrprctationes hacrcticorum 
tam veterum quam modernorum , firmando scnsum catholicum , nodos 15 
difficihores accuratius explicando et novarum opinionum argumcnta so- 
hdc ex propriis doctrinac sacrac diluendo. Sensus vcro mysticus, sicubi 
praeteriri vix potest, obiter dumtaxat pcrstringatur. 

hisupcr sicut huiusmodi lectionem scripturalcm sub tah mcthodo 
suis professoribus valere pro gradu ct forma statuimus, ita si camdcm 20 
vel cx praescripta iani rcgula tractare ncglexerint vcl a modo ilHus pro- 
prio ad inutiles speculativarum subtihtatum apiccs rcHcta Htcrac mcdulla 
passim diverterint, nolumus hoc cis studium ad uHam promotionem in 
posterum suffragari. 

Quia vero ante istorum capituUirium actorum promulgaiioncm for- 25 
tasse plerisque in locis secundarii theologiae lectores iam ahos tractatus 
cx summa d. Thomae praelegcre inceperunt, iisdem permittimus, quod 
iUos ad finem proscquantur et, qua potuerint brevitate, absolvant, dum- 
modo post proximum ab hac promulgatione futurum Pascha vel ad sum- 
mum codem anno post festum cxaltationis s. Grucis lectionem sacrac 30 
scripturac toto spiritu ac fervore assumant. hiterca sese privatim ac serio 
ad cam praeparare satagant, commentaria probatorum expositorum un- 
dequaque pro virili conquirant, mehorum scriptorum in sacra bibha lu- 
cubrationes , notas , canones ct prolegomena dihgenter evolvant , matc- 
riam ordincnt ac disponant , ut ad tractandam maicstatcm divinorum .3 
oraculorum ea qua dccct gravitate atquc peritia instructissimi accedant. 

Denique provinciaHbus et congrcgationum vicariis sub gravissimo 
conscientiae onere ac poena irremissibih absolutionis ab ofiicio aliisquc 
magistro ordinis arbitrariis rigidissimc praccipimus, quod suprascripta in 
studiorum conventibus adamussim faciant indihuac cxccutioni maiulari ^,, 
ac stabiHtcr obscrvari, tcneanturquc dc his singuHs ad cffcctum pcrductis 1670] ROMAE MUCI.XX. Sj 

quantocyus magistrum ordinis reddere certiorcm , ut ei secure constet, 
hanc saluberrimam ordinationem debita observantia nullibi frustrari. 

6. Quandoquidem non in unoquoque conventu pro lectore philo- 
sophiae aut theologiae constitutae sunt scholae, et tamen constitutiones 

5 nostrae dist. 2. cap. i. textu 2. nuUum admittant conventum absque 
priore et doctore, utique primitivorum patrum ac legishitorum ea mens 
fuit, quod etiam ubi nuUi scholastici cursus pcraguntur, nihilominus ali- 
qua sahim domestica inter nostros vigeant exercitia litteraria et commu- 
nicatio doctrinae, qua utihter occupcntur ingenia, proscribatur otium et 

'o animi excolantur assidue ad proximorum salutem congrue promoven- 
dam, itaque in conformitate tot capitulorum generahum praesertim Oxo- 
niae i 280, Florentiae 1281, Viennae 1282, Romae i 571, Barcinone 1574, 
iterumque Romae i58o, Salmanticae i55i, Venetiis i5o2, denuo Ro- 
mae 1601, VaUisoleti i6o5 in primis decernimus ac mandamus , quod 

'5 in nuUo conventu, quantumcumque exiguo, desit idoneus pater a pro- 
vinciaU deputandus, qui ter in quahbet hebdomada coram tota commu- 
nitate instituat loco pubhco conferentiam de casibus conscientiae, adminus 
per horae dimidium quahbet vice duraturam. Pater vero ad hoc depu- 
tatus omni die dominico mane affigat valvis refectorii in scheda ex- 

-<> pressos tres casus morales, per iUam hebdomadam suis diebus resolven- 
dos, ut quihbet privato studio parare se possit ad eos ventilandos. hi 
eadem scheda apponatur dies et hora, qua singuh crunt pubhce discu- 
tiendi; quisquis vero seu patrum sacerdotum seu fratrum clericorum se 
ab isto exercitio subduxerit, a praeside conventus infaUibihter sessione 

25 in terra puniatur. Modus autem istius conferentiae tahs erit: Primo de- 
putatus pater casum proponet et, si voluerit, brevissime pro et contra 
ahqua motiva adiiciet, deinde quihbet praesentium sive sponte sive a 
priore vel superiore conventus provocatus suum desuper sensum, discur- 
sum vel dubium proferet ad rera et succincte, denique idem pater de- 

30 putatus casum ex propriis fundamentis resolvet. 

Idem per omnia observetur in conventibus, ubicumque viget stu- 
dium philosophiae aut theologiae, hoc solo dempto, quod actuales studii 
iUius moderatores eorumque discipuh studiis speculativis addicti ad hu- 
iusmodi confereniiam accedere non tenebuntur. Ceteri vero , qui ab ca 

35 se subtraxerint, eidem ut supra poenae irremissibihter subiiciantur. 

7. Renovamus ordinationem iS. capituh generahs Romae anno [629 
celebrati , quae sic habet : « Ordinamus, ut quando in visitatione sive 
provinciahum sive ahorum visitatorum aderit sufficiens causa absolutionis 
priorum conventuahum sive ex culpa in suo regimine sive ex aho, quac 

.)<> non inducat infamiam pcrsonalcm, ad legitimam huiusmodi priorum ab- 
sohitionem suiTiciat, ut dc causa vere constet et capita, quae adversus 38 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. I>. [167O 

priorenl a subdiiis in visitatione proponuntur, sint ab eisdem manu pro- 
pria subscripta et visitatori tradita, ut admoneat priorem, ut ad obiecta 
sibi in scriptis respondeat. Quibus omnibus deinde a provinciali in con- 
silio duodecim vel octo patrum, vel saltem quatuor in provinciis deso- 
latis, in alio conventu examinatis ac discussis, statuatur, quid agendum 3 
luerit. Hanc autem procedendi formam ita a nobis praescriptam suffi- 
cientem ad absolutionem declaramus, ut prior, qui secundum eam fuerit 
absolutus, de sibi denegata iustitia conqueri minime valeat. Si vero de- 
licta prioris, adversus quem agitur, infamiam ordini et personae inurant, 
tunc iuris servato ordine iuridice procedatur. Admonemus tamen patres 10 
provinciales eisdemque praecipimus, ne postremo sui officii anno, prae- 
sertim infra tres menses ante finem absque urgentissima necessitate priores 
a suis officiis absolvant vel fratrum mutationes faciant , praeterquam in 
casibus in nostris constitutionibus expressis ». 

Porro haec verba initio posita « sive ex culpa in suo regimine sive 15 
ex alia, quae non inducat infamiam personalem etc. », pressius ita ex- 
plicamus, ut intelligantur dc illis culpis , quibus absque incursu perso- 
nalis infamiae ex generali lcge vel statuto simpliciter annexa est pocna 
absolutionis ab officio ipso facto incurrenda, ad quam opus non crit 
iuridico testium examine, sed sola facti declaratione in individuo ct exe- 20 
cutione praedictae absolutionis sive per constitutiones sive per capitula 
generalia hactenus taxatac. In reliquis vero excessibus personalem infa- 
miam complectentibus forma legitimi proccssus adhibeatur. 

8. Gum Ulissipone anno 1618 ordinat. 4. benc statutum sit, quod 
unus tantum confessarius ordinarius cuicumque monasterio monialium 2.^ 
deputctur aut duo ad summum , si ob multitudinem monialium id ne- 
cesse fuerit, cumque Venetiis anno i5()2 ord. 8. admoniti fuerint pro- 
vinciales, quod nonnisi personas aetate graves, maturas ac discretas reli- 
giosisque moribus ornatas in monialium confessores praeficiant, ut earum 
saluti spirituali et profectui in via Dei consulere possint, quod pridem jo 
ctiam Senis 1462 ord. 5. et rursus Vallisoleti i()o5 ord. 20. fuerat con- 
stitutum, idcirco nos tot capitulorum vestigiis pari soUicitudine inhae- 
rcntes , primo quidem districte prohibemus , nc in posterum ulhi mo- 
nialis sacramentahter altcri possit confiteri praeterquam confessariis a 
provinciaH de consiho patrum destinatis. Proinde ct ipsos provinciales, 35 
rcnovando praedictam capituli Vencti admonitionem, scrio hortamur, ne 
monialibus sive ordinarios sivc tcr in anno extraordinarios deputent con- 
fessarios nisi viros iudicio patrum consultorum probatissimos ac spiritu 
rcligionis optimc imbutos, quiquc intcr alia orationis mcntalis usum, zc- 
lum et atfectum habeant, ut in hoc salutari exercitio monialcs sibi com- ,,„ 
missas apte dirigere possint ac mcthodice erudire. 1670] ROMAE MDCLXX. Sq 

9. Ordiiiamus et quod toties per complura generalia capitula incul- 
catum fuit, praecipue Romae i656 declar. 19., denuo mandamus distri- 
cteque praecipimus tum provincialibus tum prioribus seu conventuum 
praesidentibus, ne cuiquam suorum fratrum sive domestico sive hospiti 

5 audeant licentiam concedere generalem seu vagam et indeterminatam 
exeundi e domo, etiam si sit magister acceptatus , ut vocant , aut pater 
provinciae, quamcumque in contrarium consuetudinem seu potius abu- 
sum aut corruptelam tenore praesentium abolentes. Quam prohibitionem 
aHas expresse factam per fel. rcc. Clementem VIII. in memoriam revo- 
:o camus et omnino a prioribus seu conventuum praesidentibus observari 
praecipimus sub poena absolutionis ab officio ipso facto incurrenda. 

10. Cum nedum per plura capitula generalia praesertim Perpiniani 
1327 ord. 6., Bononiae 1410 conf. 10., Ferrariae 1498 ord. 4. et Ro- 
mae 1629 ord. 29., sed etiam ex textu espresso nostrarum constitutio- 

'5 num dist. 2. cap. 12. textu 5. diligens sit adhibendd cura in institutione 
seu promotione praedicatorum generalium, ita ut ad huiusmodi titulum 
et gradum ii tantum sint promovendi, qui alias non solum in theologia, 
sed etiam in sacra scriptura sanctisque patribus apprime versati, gloriose 
ac fructuose concionando , praefatum praedicatoris nomen sibi non im- 

20 merito vendicare videntur, harum serie confirmamus et , quatenus opus 
est, innovamus ordinationem undecimam capituli generalis Venetiis ce- 
lebrati anno 1^92, qua decernitur , ut nuUus praedicatoris titulo iiisi- 
gniatur, nisi examinatorum iudicio per vota secreta ad munus praedica- 
tionis idoneus reperiatur. Unde praefatae ordinationi insistendo examen 

25 eorum, qui in posterum promovendi erunt ad gradum praedicaturae ge- 
neralis in provinciis ultra montes committimus quinque examinatoribus 
a patribus provincialibus, citra montes vero a reverendissimo magistro 
ordinis dumtaxat designandis ac deputandis, qui coram provinciali in vi- 
sitatione vel in capitulis provincialibus promovendos seu instituendos in 

3" praedicatores generales rigorose examinare teneantur in sensibus sacrae 
scripturac eiusquc interpretatione ac expositione sanctorum patrum nec 
non in modo et forma componendae concionis. Quorum examinatorum 
conscientias in dicm iudicii oneramus , imo iisdem in virtutc Spiritus 
sancti ct sanctac obcdientiae sub formali praecepto districte mandamus, 

33 ut, scmota omni passione odii aut amoris, solum deum et iustitiam prae 
oculis habentes cos dumtaxat approbent, quos in materiis iam dictis ido- 
neos ac vcrsatos invenerint, ceteris minus aptis et imperitis omnino 
cxclusis. 

Pro provincia autcm Romana spccialitcr, annuentc revercndissimo 

1" niagislro ordinis, on.Iinanuis, ut ii, qui in postcrum creandi crunt prac- 
dicatores generales aut qui iam crcati seu instituti per litteras patentes 6o Ac:TA CAlMrUI.OKUM C.liNEUAMlJM O. I' [1670 pro locis vacaturis, antequam praefata loca opportuno tcmpore obtineant, 
teneantur indispensabiliter praedictum examen subire Romae coram co- 
dem reverendissimo magistro ordinis. Quod si eorum aliquis ad examen 
se cxponere recusaverit, pro non promoto habeatur ac subinde titulo, 
voce aliisque privilegiis praedicatoribus generalibus competentibus sit 5 
absquc alia declaratione exspoliatus, imo prorsus inhabilis, ut deinceps ad 
praedicaturam generalem possit promoveri. 

11. Item in memoriam revocamus id, quod alias sacpius in prae- 
tcritis capitulis gcneralibus fuit expresse ordinatum , ct nos in pracsen- 
tiarum denuo districte iniungimus ct praecipimus , nempe pracdicatorcs 10 
gcnerales residere in conveniibus, pro quibus titulo praedicaturae genc- 
ralis sunt insigniti , ibique officio praedicationis ac praesertim promo- 
tioni sanctissimi Rosarii omni, qua par est, devotione et zclo insistere 
teneantur. Quod si in conveiitu sui tituH pracdicta cxcqui renuerint, nedum 
Yoce in capitulo provinciali, vcrum ctinm ingressu in consilium patrum 15 
conventus siiu ipso facto privati; idquc indispcnsabiliter volumus obscrvari, 
dc cuius cxequutionc conscicntias provincialium in visitationc oneramus. 

12. Ordinamus ad pracstandam exactiorem in officiis dihgcntiam, 
quod hi, qui de iure vel ex superiorum mandato ad ahquod munus, 
nempe tenendi in choro ofTicium, ad quod in tabula notati sunt, vcl 20 
cantandi missam, audiendi confessiones, vcniendi ad consiUum convcntus 
aut ad alias huiusmodi functiones dcstinati, absque urgeiiti impedimcnto 

et causa negh"gentes inventi fucrint aut exequi noluerint , si admoniti 
prius a superiore conventus obedire neglexerint, iure patcrnitatis in con- 
siliis sint ipso facto privati ahisque pocnis arbitrio superiorum scvcrc re- 2> 
spective puniantur. 

1 3. Ordinamus ct districtc omnibus ac singuhs tam provinciarum 
et conventuum praesidentibus quam ccteris nostri ordinis patribus ac 
fratribus serio praecipimus, quod hccntias scu facultatcs obtentas ac con- 
cessas et in posterum obtinendas et concedcndas a reverendissimo patrc 
magistro generah" pro transfcrendis afhhationibus fratrum dc uno con- 
vcntu ad alium cum dcbita reverentia, uti tenciitur, rccipiant , iUacque 
vahdae omnino ac indisputabiles habcantur, non obstantibus quibuscum- 
quc in contrarium. 

14. Item ordinamus ct sub poena absolutionis ab officio praccipi- 
mus omnibus patribus scu convcntuum pracsidentibus, ut hatres pcr rc- 
vcrendissimum magistrum ordinis assignatos ct ad convcntus propriae 
assignationis transmissos debite recipiant ; noii admittcntes vcro aut prac- 
dictis assignationibus quoquo modo rcsistcntcs , ultra absolutionis im)c- 
nam, quam ipso facto incurrcnt, inhabiles ad prioratus officium ad se- 
xennium per praesentes decernimus et declaramus. j.) 35 40 1670] ROMAE MIXXXX. 61 

i5. Ordinamus iVatres convcrsos ad solemnem professionem in reli- 
gione nostra nuUo modo deinceps admitti, nisi prius per duos integros annos 
in habitu tertiariorum, uhi mos est, vel in habitu conversorum conventui 
probe, religiose et charitative inservierint et annum probationis sub cura 
5 magistri conversorum in conventibus designatis laudabiliter expleverint 
iuxta ord. 8. generalis capituli Bononiae i6i5, quam inviolabihter observari 
volentes, dispcnsare provinciales super hoc omnino non posse decernimus. 
i6. Ordinamus circa fratres fugitivos et vagabundos constitutiones 
et ordinationes capitulorum generaHum irrcmissibiliter et punctuaHter ob- 

'o servari, quod videlicet isti a prioribus seu conventuum praesidentibus 
nonnisi ad carceres recipiantur, Romae 1474 ord. 5., sed acriter puniti 
ad proprias remittantur provincias, Luguuni 14^0 ord. 7., nec illos abs- 
que speciaH licentia reverendissimi magistri ordinis possint provincialcs 
aut priores in suis provinciis et conventibus assignare aut detinere sub 

'5 poena absolutionis ab officio, Romae i5i8 ord. 5.; hos autem fugitivos 
et vagos, si qui tales in praesentiarum in aHquo conventu inventi fue- 
rint, cx nunc absque aHa declaratione ad suas remittimus provincias ; 
impensas autem pro eis in carcere detentis conventus, quorum sunt fiHi, 
solvere tenebuntur iuxta ordinationem capituH. 

20 17. Ordinamus , quod , si superiores conventuum aut syndici scu 

procuratores vel semel defecisse.in fidcHtate circa administrationcm bo- 
norum temporaHum conventus eis demandatam reperti vel convicti fue- 
rint, statim ab huiusmodi officiis per superiorem removeantur, cosque 
nuUo pacto possc iterum ulHbi adsumi ad eadem vel simiHa officia abs- 

25 quc spcciali indulto rcvercndissimi magistri ordinis in scriptis exprimcndo 
decernimus. Quod si fortc contingat, iUos absque tali expressa rehabiH- 
tatione iterum ad eadem ministeria assumi, talem electionem seu assum- 
ptionem cx nunc pro tunc annuHamus eamque nuUam et invaHdam esse 
volumus et dcclaramus. 

30 18. Ordinamus, quod magistris in provincia acceptatis ct exprovin- 

ciaHbus assignetur scu deputetur fratcr conversus pro eorum servitiis, 
qui eis charitative et diUgentcr inservire tenebitur, absque tamen exem- 
ptione eiusdem a communi servitio conventus. 

19. Ordinanius, magistros novitiorum a diffinitorio provincialis ca- 

35 pituH electos et designatos, qui per tempus statutum ab ultimo capitulo 
Valcntino digne, laudabiliter et cum fructu regularis observantiac suum 
officium expleverint, gaudere privilegio eiusdem capituH Valentini anno 
1647 inchoatione ultima concesso, verificatis tamen conditionibus pcr 
pracfatum capitulum appositis, ct non alitcr neque alio modo, vidclicet 

40 quod praedicti magistri novitiorum primo sint in capitulo provinciaH pcr 
diffinitorium elccti ac dcsignati ad huiusmodi officium, secundo quod 62 ACTA CAPITULORUM GENERAIJUM O. P. [1670 

pcr sex annos continuos integros functi fuerint pracfato oflFicio , tertio 
quod per diftinitorium capituli provincialis decretum ac declaratum sit, 
eos laudabiliter per huiusmodi tempus dictum oflficium exercuisse. 

20. Insistentes exequutioni eorum, quac in ultimo capitulo Valen- 
tino ord. i 3. et in capitulo Romano i65o conf. 14. de universali nostri 5 
ordinis historia compilanda atque in mcliorem formam redncenda ac ter- 
minanda eflficaciter praescripta et confirmata sunt, omnibus et singulis 
nostri ordinis provinciahbus et congregationum vicariis mandamus, ut si 
adhuc historia propriae provinciae aut congregationis confecta et in lu- 
cem edita non sit, omni studio ac diligentia procurcnt , eam confici ct '" 
compilari ; ac proinde eisdem praecipimus in virtute Spiritus sancti ct 
sanctae obedientiae sub formaH praecepto, imo sub poena nulHtatis acto- 
rum capituli provincialis, ut in futuro proximo uniuscuiusque provinciae 
capitulo provinciaH in communi diffinitorio eHgendum procurcnt ct dc 
facto cHgant virum doctum, prudentem acrisque iudicii, cui committant 15 
propriae provinciae vel congregationis historiam concinnandam ; eidem- 
quc teneantur priores sub poena absolutionis ab oflficio infra trimestre 

a celebratione capituH transmittere c singuHs conventibus , quidquid in 
iis singulare ac memoria dignum fuerit et ad ordinis sanctitatem digni- 
tatemque spectare videbitur, ut ab ipso in corpus historiae provinciae 20 
digeri queat. Cuius tamen historiae excmplar, antequam ea typis man- 
dctur, ad magistrum ordinis pro examinc auctor transmittere tencatur. 

21. Tandem ordinamus ct districtc praecipimus omnibus prioribus 
sive provinciaHbus sivc conventuaHbus, ut omni diHgcntia ac studio sc- 
dulo incumbant in conservatione nostrorum privilcgiorum , praecipue 25 
circa privilegium praccedentiac, qua gaudct ordo nostcr, utpotc antiquior, 
super reliquos ordines mendicantes, etiam clericales regularcs, cx pluribus 
pontificiis decretis et constitutionibus praesertim ex spcciali indulto scu 
declaratione sanctissimi pontificis Pii V. sub dat. Romac 27. augusti i568, 
necnon Clementis VIII. const. i 3. incip. « Inter caetera » sub die 25. sc- 30 
ptembris 1592. Qua in re ad tollcndas omnes et quascumque dubictates 

in futurum novissime emanavit decretum sacrorum Rituum congregatio- 
nis, quo dcclarat, praecedcntiam hierarchicam servatam in uUima cano- 
nizatione quinque sanctorum, nempe Caietani Thienaci , P^rancisci. Bor- 
giae, Philippi Benitii, Ludovici Bertrandi ac Rosae de s. Maria, nuHum 35 
praeiudicium afferre praecedentiae ordini nostro cx privilegiis apostolicis 
super reliquos ordines mcndicantes, etiam clericales, quomodolibct com- 
petenti. Tenor decreti cst istc : 

Ordinis praedicatorum ct scrvorum b. Virginis. 

Cum ss. Rituum congrcgatio dcclaravcrit sub dic 2q. mensis novem- .|o 
bris, ita ctiiim annucntc sanctissimo die 6. mcnsis dcccmbris proximc 1670] RO.MAE .MDCI.XX. 63 

praeteritorum in futiira proxima canonizatione servandum esse ordinem 
hierarchiae ecclesiasticae, nempe antecedere debere primo illos status cle- 
ricalis, secundo illos -status regularis, tertio inter plures eiusdem ordinis 
attendendum esse tempus mortis ; attamen supplicantibus tam patribus 

5 ordinis praedicatorum quam servorum b. Virginis tantum attendi debere 
tempus mortis, quo beati obdormierunt in domino iuxta stylum hactenus 
servatum. Et auditis illis de statu clericali, eadem congregatio ss. Rituum 
stando in decretis declaravit, praedictum decretum intelligi debere sine 
praeiudicio praecedentiae tam patrum praedicatorum quam servorum 

10 b. Virginis quomodolibet in omnibus et quibuscumque actibus ct fun- 
ctionibus publicis et privatis de iure ac ex consuetudine hactenus com- 
petentis. Hac die 24. ianuarii 1671. Et facta de praedictis relatione san- 
ctissimo per me infrascriptum secretarium, sanctitas sua annuit. Die 26. 
eiusdem mensis ianuarii et anni 1671. 15 M. ep. Portuen. card. Ginettus. 
Loco -f sigilli. 

Bernardinus Casalius ss. Rit. congreg. secr. 

Admonitiones. 

I. Cum ex vi propriae ad regularem statum vocationis unusquisque 

20 ordinis nostri religiosus teneatur pro viribus adniti, ut secundum regu- 
lam et constitutiones, quas profitemur, vivat, prout singuh in praeactae 
professionis formula Deo diserte promisimus, admonemus et, quantum 
in domino possumus, hortamur atque evangehca omnes excitamus tuba, 
quatenus universi patres ac fratres nostrae curae subiecti propriae obh- 

^5 gationis memores exactiorem amplectantur observantiam. Ad cuius feU- 
ciorem effectum omnibus et singuhs rehgionis nostrae praesidentibus di- 
stricte praecipimus , quod supremi magistri attendentes methodum, qui 
prius cepit facere quam docere, non solum verbo, sed proprio exemplo 
in provinciis seu conventibus sibi commissis exactissimam observantiani 

3° omni conatu promoveant. Quod cum sit eisdem per plura capitula ge- 
neraha saepius impositum et sub poena absolutionis ab officio deman- 
datum, pracsertim Bononiae 1410 ord. 4., Salmanticae i55i ord. i. et 
Valentiae 1^96 commissione 2., praefata saluberrima decreta sub eadem 
poena confirmamus et, quatenus opus est, ex integro renovamus. 

35 2. Interiorem exterioremque hominem paupertatis spiritu, prout so- 

lemniter professi sumus, form.iri et conformari cupientes, quatenus sint 
nobis omnia conimunia, nec aliquorum peculium sit ipsis in salutis pe- 
riculum, admoncmus serio stricteque iniungimus observare exactissime 
oninia statuta, decrcta ct ortlinationcs gcneralium capitulorum de depo- 64 ACTA CAPITULORUM GKNKRALIUM O. P. [1670 

sito fratrum iii communi arca seu capsa aut saltcm apud dcpositarios 
ad id per consilium patrum conventus specialiter electos asservando, 
conformiter ad ea, quae in capitulis Salmanticensi i55i ord. 3. et Ro- 
mano 1644 ord. 11., salubriter sancteque sancita sunt, humiliter suppli- 
cantes reverendissimo magistro ordinis , ut in liuius observantiae ac re- 5 
ligionis fundamento sedulo invigilet, quantum pro suo zelo in domino 
iudicaverit expedire. 

?. Item admoncmus tum omnes et singulos priores seu conven- 
tuum praesidentes tum syndicos seu procuratores , ne vestiarium seu 
sufficientiam, ut vocant, patribus aut fratribus, cuiuscumque sint gradus, 10 
qualitatis seu conditionis, consignent in pecunia, sed tantum in panno 
seu vestibus iuxta cuiuslibet indigenliam. Proinde renovamus in contra- 
facientes poenam absolutionis ab officio per provinciales omnino intli- 
gendam, quae fuit ordinata Vallisoleti anno i6o5 ord. 28. et Romac 
1644 ord. 12. ,5 

4. Cum ad salutem animarum procurandam et ob id ad evangelicae 
praedicationis officium exercendum ordo noster sit specialiter institutus, 
monemus omnes et singulos praedicatores nostrae religionis, ut, semotis 
vanis ac inutilibus ingenii ostentationibus, summoperc studeant e sug- 
gestu non ad aures, sed ad cor loqui, memores quod supremo omnium ^^ 
iudici exactam rigorosamque de administrato Dei verbo , an digne, an 
fructuose, an efficaciter praedicaverint, reddituri sunt rationem. 

Et quia quam maxime ad salutem populorum conducit sanctae mis- 
sionis exercitium, mandamus omnibus et singulis provinciarum praesi- 
dentibus, ut in proximo uniuscuiusque provinciae capitulo provinciali in 2^ 
publico diffinitorio aliqui patres tum zelo ct religione, tum doctrina ct 
dono praedicationis pracstantes seligantur ct depUtcntur pro missionibus 
inter catholicos, ex quibus reverendissimus mngistcr ordinis ahquos vel 
omnes missionarios instituat, prout in domino iudicaverit expedire. Qui 
ad huiusmodi apostolicum ministerium assumpti solum Dei gloriam et 30 
animarum salutem prae ocuHs habentes , spreto omni temporali lucro, 
per civitates et casteUa contra secuH vitia praedicantes ac Dei verbum 
ex animo evangehzantes, praedicatorum nomen non immerito sibi ven- 
dicare videantur. 

5. Admonemus omnes et singulos nostri ordinis theologiae profes- 35 
sores, quatenus attendentes ad ea, quae habcntur in declaralione nostra- 
rum constitutionum dist. 2. cap. 14. de studentibus i^ i. verbo « circa 
studentes », nedum doctrinam nostri angcHci pracceptoris d. 'rhomac 
Aquinatis fidelissime sequantur, scd etiam a concordi et communiori no- 
strorum thomistarum scntentia, quae communi iudicio crcditur asscrta a ,,0 
sanctissimo praeccptorc vcl cx cius principiis (icdiicta, niiUo pacto au- iGyo] ROMAE MDCI.XX. 65 

deant recedere, praecipue circa materiam de gratia et libero arbitrio seu 
physica praemotione. Quam doctrinam solidam ac inconcussam tum 
d. Thomas tum thomistae insigniores ex limpidissimo et incorrupto san- 
ctorum patrum ecclesiaeque doctorum fonte integerrime hauserunt. Contra 
5 novatores vero , si forte insurgent, poenam privationis cuiusvis gradus 
et scholastici officii respective ipso facto incurrendam irremissibihter pro- 
nuntiamus. 

f). Pro studio sacrarum scripturarum promovendo admonemus tum 
provinciarum tum conventuum praesidentes, ut his, quibus in tam per- 

lo utili pro animarum salute studio desuper datuni fuerit incumbere , sive 
commentaria edendo sive pubHcae lectioni insistendo, habeant specialem 
respectum, eos in domino fovendo ac eisdem dispensationes caeteraque 
religiosa subsidia , quantum fas erit, seu iudicaverint . mereri , non de- 
negando. 
15 7. Admonemus rev. patres sacerdotes ordinis nostri, ne missas, quas 

ex obligatione ad altare privilegiatum celebrare tenentur, in alias praeter 
intentionem obligantis transmutent vel in alio praeter altari privilegiato 
celebrent; imo si forte aliquis alicubi temere contrarium praesumeret, 
quod absit, se praefatae obligationi non satisfacturum agnoscat. 

20 8. Admonemus insuper eosdem patres sacerdotes nostri ordlnis , a 

quibus absolutionem pecuharem, quam vocant sanctissimi Rosarii, con- 
fratribus eiusdem societatis in articulo mortis constitutis impertiri con- 
tigerit, ut omissa omnino formula antiqua praefatae absolutionis utantur 
tantum ea, quae noviter breviariis et officiis beatae Mariae Virginis ab 

.?5 anno 1642 impressis continetur. 

9. Admonemus et districte iniungimus rev. adm. patribus provin- 
cialibus et congregationum vicariis, quod notitias ac testimonia religiosae 
vitae ac pietatis patrum , fratrum ac sororum suarum provinciarum vel 
congregationum, qui vel quae insistendo vestigiis s. p. n. Dominici cum 

30 fama sanctitatis seu integritatis eximiae feHciter in domino decesserunt, 
undequaque diligentius coUigere satagant , sicque collecta rev. magistro 
ordinis transmittant, quatenus inceptum diarium dominicanum compleri 
ac perfici curet et satagat. 

10. Et quia illustrissimus et reverendissimus abbas Michael lusti- 
35 nianus ex suo speciali in ordinem nostrum affectu glorioso pro religione 

nostra actuaHter incumbit labori, opus honorificum conficiendo, quod pro 
dignitate materiae titulo BibHothecae Dominicanae insignitur, omnes pro- 
vinciales totius ordinis nostri monemus et harum serie obHgamus, ut in 
actuaH visitatione suarum provinciarum diHgenter conquirant omnes et 
40 singulos authores nostri ordinis, qui ab initio reHgionis usque ad haec 
nostra tempora iii propria ipsorum provincia floruerunt , corum Hbros 

MOIMIn 66 ACTA CAPITULORUM GENKRAI.IUM O. P. [1670 sive typis editos sivc manuscnptos adnotando, insupcr tum authoris li- 
tulum quam materiam libri, tempus ct locum cum toto libri frontispicio 
et inscriptione , manuscripta vero, cuius sint et in quo loco serventur, 
exacte explicando ; sicque notata atque in ordinem digesta quamprimum 
Romam transmittere procurent ad rev. magistrum ordinis. 5 

I I. Item admonemus omnes provinciarum, congregationum et con- 
ventuum praesidcntes, ut conformiter ad ordinationem capituli Valentini 
1647, exactam diligentiam adhibeant in perquirendis insignium virorum 
nostri ordinis manuscriptis in propriis provinciis, congregationibus seu 
conventibus latentibus. quae ob mortem authorum adhuc in lucem edita 10 
non sunt, illaque rev. magistro ordinis quantocyus transmittere satagant, 
ut communibus ordinis expensis in publicam utilitatem et rcligionis de- 
cus, prout idcm re\'. magister ordinis sua prudentia iudicavcrit, proclo 
data, suo non defraudentur honore. 

12. In memoriam revocamus aequissimam summeque necessariam 15 
admonitionem 4. capituli Romani i()44, qua omnibus et singuhs prio- 
ribus conventuumque praesidentibus efficaciter inculcatur sedula, attenta 
et diligens cura infirmorum sub his verbis merito hic repetendis : 

« Admonemus patres priorcs ac praesidentes conventuum iisque in 
memorium revocamus ea, quae circa curam infirmorum tum in regula 20 
s. p. n. Augustini, tum in constitutionibus nostris dist. i. cap. 7. ^5 i., 
tum in plurium capitulorum generalium ordinationibus, utParisiensi 1286, 
Salmanticensi i55i ctc, toties inculcantur. Proinde volumus, ut in sin- 
gulis conventibus commoda infirmaria habeatur pro fratribus aegrotis 
atque languentibus, caque nulli in privatam habitationem sive tota sive 25 
ex parte concedatur. Itcm deputetur idoneus infirmarius maior, cui pro 
exigentia officii unus aut plures fratres conversi pro ministeriali adiutorio 
adiungantur, teneaturque prior aut praeses conventus una cum medico 
et patre infirmario fratres suos infirmos benigne et crebrius invisere ac 
corum necessitatibus providere. Nec syndicus aut procurator in porri- 30 
gendis cocmendisque his, quae ad infirmorum curam, medicinas aut ne- 
cessarios usus spectant, durus sit aut inexorabilis, sed patri infirmario ca 
petenti charitative omnia secundum facultatem domus subministret. Prio- 
res vero aliique superiorcs, uti ct ipsimet syndici , qui hac in rc ncgli- 
gentes reperti fuerint, in pocnam a suis officiis absolvantur, ncque pos- 35 
sint provinciales quoquomodo talibus parcere aut pocnam constitutam 
relaxare ». 

Quas ordinationes in praefata admonitionc rccensitas hisce renova- 
mus volumusque omnino observari. Similitcr et pocnam absolutionis ab 
officio ncgligentibus hac in rc impositam pcr provincialcs irrcmissibilitcr ,)o 
infligi prnccipimus ac mandamus. 1670] ROMAE MDCLXX. 67 

i3. Admonemus serio, ut capituli generalis Valentini 1647 ordina- 
tio 4. circa trinum examen de triennio in triennium confessorum, alias 
non graduatorum, maxime in conventibus, ubi viget studium s. theolo- 
giae, exacte et rigorose observetur. Goncedimus tamen rev. adm. patribus 
5 provincialibus, quod ex iusta causa vel urgenti necessitate de consilio 
patrum in aliquo ex principalioribus eiusdem provinciae conventibus, 
ubi vigeat studium s. tlieologiae, approbanda cum aliquo vel aliquibus 
dispensare possint super secundum et tertium tantum examen ; hoc ta- 
men de facili non permittatur. 

'o 14. Ad abolendum intolerabilem abusum, qui circa titulum lectoris 

promiscue auc datum aut usurpatum maxime in provinciis Italiae passim 
invaluit, monemus ac districte mandamus in virtute Spiritus sancti et 
sanctae obedientiae sub formah praecepto omnibus tum generahum stu- 
diorum moderatoribus tum eorum coexaminatoribus, ne deinceps in exa- 

'5 mine post expleta studia subeundo quemquam insignire possint titulo 
lectoris, sed tanium dare ilii testimonium compertae habihtatis ad actu 
legendum, si tamen revera ipsum ad eam functionem aptum et suffi- 
cientem invenerint ; aUas vero , si ad actu legendum ineptus aut non 
satis instructus reperiatur , sub eodem praecepto teneantur omnino ab 

20 illius approbatione abstinere. Porro quicumque ab iisdem in examine ad 
legendum habilitate comperta fuerit approbatus et declaratus , nihilomi- 
nus titulo lectoris tamdiu careat, donec a suo provinciali per patentes 
institutionis ad actu legendum in aliquo conventu destinetur et solum 
ex tunc incipiat gaudere titulo lectoris eoque potiatlir, etiam postquam 

25 a legendo cessaverit. Sicque in futurum observari ubique praecipimus. 

Nec ullus in posterum alicui post studium examinando lectoris titulum 

ante ipsius factam pro actuali lectione institutionem privatim aut publice 

dare possit sub poena privationis utriusque vocis ipso facto incurrenda. 

i5, Ad instantiam nonnullarum provinciarum monendo declaramus, 

30 quod. in his aliisque actis capituloruni generalium ea, quae communiter 
pro toto ordine decernuntur, vetantur aut conceduntur , non derogent 
iis, quae ibidem postea specialiter pro singulis provinciis, congregationi- 
bus aut aliquo particulari conventu ordinantur , cum potius e converso 
generi per speciem derogetur. 

35 16. Item declaramus, neque provinciales neque congregationum vi- 

carios, multo minus priores conventuales circa generalium capitulorum 
acta talem habere auctoritatem seu facultatcm, qua possint libere in eo- 
rum seu communibus seu specialibus decretis, statutis vel inhibitionibus 
dispensare, cum istud ad soluni magistrum ordinis pertineat. Quapropter 

4" eos admonitos omnino volumus, quatenus nedum in his dispensare non 
audeant, scd onini cura ac zclo corum cxcquutioni ctlicacitcr insistant. 68 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. P. [ I 67O 

17. Admonemus tum provinciales tum diffinitores, .ut in posterum 
diligeniius meminerint illius decreti , quod in cnpitulo generali Romae 
i656 inchoatione 4. continetur, nempe quod nullac ad capitulum gene- 
rale vel magistrum ordinis defcrantur petitiones nominc alicuius provin- 
ciae, nisi subscriptae sint a toto difilnitorio capituli provincialis ac sigil- 5 
latae sigillo provinciae ; quod quia in praescnti nostro capitulo gencrali 
vidimus a nonnuUis minus observatum, denuo praedictam inchoationem 
onmibus inculcamus ct ex integro renovamus ac confirmamus sub adiecta 
poena, quod deinceps petitiones aliter factae rciicicntur tamquam a forma 
legitima deficientes, prout complures earum- ob huiusmodi defectum iuste 10 
meritoque reiicimus. 

18. Tandem in memoriam revocamus admonitionem 7. capituli ge- 
neralis Ulyssiponensis 1618 huius tenoris : « Admonemus adm. rev. pa- 
tres provinciales ct provinciarum vicarios et quoscumque capitulorum 
diflfinitores conformitcr ad ea , quae in pluribus capitulis generalibus ct 15 
praesertim in capitulo generali Romae celebrato anno i58() sancita ct 
declarata et Parisiis 161 i ad memoriam revocata sunt, non csse vide- 
licet in potestate alicuius provinciae praetextu cuiusvis consuctudinis aut 
privilegii non acceptare acta seu statuta capitulorum generalium , scd 
omnes et singulas provincias decretis et ordinatis in cisdem capituhs ita 2« 
subiectas essc, ut imaquaeque earum teneatur ipsa acta in unoquoque 
conventu publicare, acceptarc ct inviolabihter observarc, utpote pro com- 
muni bono provinciarum , conventuum et fratrum facta , et quatcnus 
opus esset, auctoritate apostohca revocatam ct annuUatam fuisse quam- 
cumque consuctudinem aut quodcumque aHud in contrarium existcns ». 25 
Quam admonitioncm innovamus eique validum ac firmissimum robur 
adiicimus. 

Comtnissiones. 

1. Committimus rev. magistro ordinis cumque enixc rogamus , ut 
instare cfficaciter veht apud ss. d. n. Clementem X. primo pro solemni 30 
canonizatione nostrorum bb. Ludovici Bertrandi et Rosae de sancta Ma- 
ria ; secundo pro apostolica cxtensione officii b. Alberti Magni, ut ilhui 
quotannis a tota nostra rehgione privatim ac pubhce deinceps possit re- 
citari, prout in ahquibus provinciis ex pontificia concessione iampridcm 
rccitatur ; tertio pro expeditione causarum tum sanctissimi pontificis 35 
Pii V. tum ahorum servorum Dei nostrae religionis, quorum causae in 
congregatione sacrorum Rituum inpraesentiarum agitantur. 

2. Committimus eidem rcv. patri magistro generah ipsumque de- 
misse requirimus, ut aliquibus patribus in pcritia nostrarum rubricarum 
maxime versatis imponat revidcnda diligentcr et corrigenda breviaria, 40 
missaha ahaque rituaha ordinis nostri, pro quibus post corrcctionem im- 1670] ROMAE MDCLXX. 69 

primendis impetrare satagat a summo pontifice confirmationem , ut sic 
in bonum ordinem redacta et perfecte emendata neutiquam deinceps im- 
mutari possint ; iisdemque patribus vel aliis, quos idoneos iudicaverit, 
revisionem nostrarum constitutionum pro nova exactiorique impressione 
5 committere velit. 

3. Committimus eidem rev. magistro ordinis eumdemque precamur, 
sua auctoritate deputare unum vel plures patres idoneos, qui officia pro- 
pria de sanctis Raymundo , Hyacintho , Ludovico Bertrando ac Alberto 
ordinis nostri exacte componant , ut et rite approbata breviario nostri 

10 ordinis noviter imprimendo apponantur. 

4. Item supplicamus eidem reverendissimo, quatenus historiam no- 
strae religionis exacte ac diligenti studio componendam alicui patri, quem 
huiusmodi labori idoneum et sufficientem iudicaverit, committat, ut de- 
mum in ordine historia seu chronicon undequaque perfectum et inte- 

15 grum omniuni votis tamdiu desideratum proelo committatur. 

5. Tandem committimus rev. magistro generah, ut pro usu et uni- 
formitate religionis faciat concinnari et imprimi commune caeremoniale 
ordinis ex variis tum priscis' tum modernis exemplaribus ad invicem col- 
latis, adhibitis ad id viris rituum nostrorum peritissimis ; itemque roga- 

20 mus pro impressione buUarii ordinis. 

6. Cum in capitulo generali Romae celebrato 1629 ord. 10. statu- 
tum sit, quod in hac alma urbe instituatur commune ordinis depositum 
ad expensas faciendas pro communi bono ac necessitate religionis, vide- 
licet pro redimendis fratribus captivis, pro mittendis religiosis ad pro- 

25 vincias desolatas, pro causis beatificationis et canonizationis sanctorum 
ordinis promovendis, pro manuscriptis insignium virorum nostrae reli- 
gionis rehctis imprimendis, pro negotiis totius ordinis in hac curia et in 
aliis curiis imperatoris, regum et principum peragendis ac denique pro 
ahis ordinis communibus necessitatibus, committimus rev. magistro or- 

•^o dinis, ut exequutioni praefatae ordinationis insistendo omnino sua pru- 
dentia procuret modum adinvenire, quo tale commune ordinis deposi- 
tum quantocyus absque ulteriori dilatione fiat, cum id exigat tum prae- 
memoratae ordinationis observantia tum totius reH^ionis commune bo- o* 35 ^o num, utihtas ac necessitas. 

Concessiones. 

I. Concedimus , quod festum s. Catberinac virginis et martyris, 
nostri ordinis comprotectricis, imposterum solemniori gaudeat ritu et in 
toto ordine nostro cum octava solemni celebretur. Quod idem statuimus 
dc officio sanctissimae Trinitatis, mandantes deinde celebrari ad instar 
octavarum solemnium pro diebus tantum antecedentibus festum sanctis- 
simi Corporis Christi, nempe feria 2. ?. et 4. yO Af.TA CAPITUI.ORUM GKNEKAI.IUM O. P, [l6yO 

2. Conccdit rcv. pater noster magister ordinis omnibus ct singulis 
patribus ac fratribus suae curae subiectis, quod semel eligere possint ali- 
quem patreni sacerdotem, in ordinc ad audientiam confessionum cxpo- 
situm, cui suam plenariam delegat auctoritatem absolvcndi fratrcs sibi 
sacramentaliter confitcntes pro una vicc tantum ab omnibus pcccatis ct 3 
censuris ante horum actorum evulgationcm contractis, a quibus ipscmct 
rcv. magister ordinis eos possct absolvere, si cidcm coram conlitcrentur. 
Idem absolutionis beneficium cx eiusdem conccssionc monialibus coii- 
fcrre possint earum ordinarii confessarii. 

3. Conccdit idcm rev. ordinis magistcr omnibus rev. patribus pro- 10 
vincialibus et difruiitoribus praescntis capituli generalis, ut possit unus- 
quisque eorum aliquem de sua dumta\at provincia ad poenas gravioris 
culpac antc cclcbrationem huius capituli gcncralis damnatum, si quis 
fuerit, ad omnes gratias ordinis restituerc, si tamcn sua humihtate, rc- 
sipiscentia et rectae vitae exemplo huiusmodi favore sc dignum ostcndcrit. 15 

Pro provincia Hispaniae. 

1. Ad petitionem provinciae conccdimus, ut dcinceps in omnibus 
praefatae provinciae conventibus celebretur dic 10. mcnsis dcccmbris sub 
ritu totius duplicis festum s. Eulahae Emcritcnsis virginis ct martyris, ob 
specialem ipsius provinciac erga tam insigncm cximiamque martvrcm 20 
dcvotionem. 

2. Pro congrua debitaque uniformitatc in recitationc divini oflicii 
in omnibus huius provinciac conventibus omnino servaiula committimus 
adm. r. p. provinciali, ut aliqucm patrem in rubricis nostris bcne peri- 
tuni designet, qui conformitcr ad communcs ordinis nostri brc\iarii ru- 25 
bricas adnotatas sanctis, dc quibus in hac provincia spccialc fic officium, 
redigat res in ordinem uniformem annuahs directorii pro tota provincia. 
Quod tamen, antequam typis mandctur ct in lucem protfcat, tcneatur 

r. a. p. provincialis transmittere ad rev. magistrum ordinis ab ipso ap- 
probandum, prout in domino iudicavcrit expedire. •,„ 

3. Insistentcs promotioni studiorum in hac provincia, auditis ctiam 
ipsius instantiis, designamus ac erigimus convcntum s. Dominici dc Vi- 
ctoria in gcnerale studium ad normam collegii ct univcrsitatis , sicquc 
designatum, institutuni ac erectum declaramus cum omnibus gratiis, pri- 
vilcgiis ac indultis, quibus caetera studia gcneralia, collegia sive univer- 95 
sitates in ordine nostro dc iure vel approbata consuetudine gaudcrc so- 
lent ct consueverunt. 

4. Approbamus concessionem olim factam huic provinciae in capi- 
tulo Romano iGoi concessionc 5. huius tcnoris, videlicet: « Concedimus 
provinciac Hispaniac, ut licentiae fratrum a rcv. p. gcnerali dcrivatac non ,„ 
mandcncur cxcquulioni, doncc provinciali illius pro\inciac iiolificcntLU" ; l6yo] ROMAE MIJCLXX. yl 

prohibemus tamen quamcumque mutationem vel impedimcntum circa 
praedictas licentias intentandas ». Et quia ex parte eiusdem provinciae 
fuit in diffinitorio praesentis capituli quaesitum, quisnam modus servan- 
dus sit in huiusmodi notificatione facienda r. adm. p. provinciali, decla- 
5 ramus, fratres praefatae provinciae, antequam dictas licentias exequutioni 
mandent, teneri, prout nedum urbanitas, sed ipsamet ratio subiectionis 
expostulat sive per literas sive oretenus certiorem reddere de his p. pro- 
vincialem, qui tamen, ut in praefata concessione expresse cavetur, neu- 
tiquam poterit liccntias pracdictas immutarc, innovare vel pro quoquo 

lo modo impedire, scd tcnebitur, ea qua dccet revcrcntia ac submissione 
erga supremum totius religionis caput, illas recognoscere ct admittere 
simulque earum cxequutioni insistere. Quod si aliquod forte circa non- 
nullam ex illis suboriatur dubium subrcptionis vel obreptionis vel cu- 
iuscumque alterius excogitabilis impedimenti, praefati dubii motiva ex- 

15 ponantur rev. magistro ordinis ab ipso iudicanda et discutienda , nulla- 
tenus interim impedita vel retardata exequutione, sub nullitate facti , si 
contrarium attentari contigerit. 
Pro provincia Tholosana. 
I. Confirmamus et exacte observari volumus omnes ordinationes 

20 factas tum a rev. magistris generalibus praedefunctis tum a generalibus 
capitulis pro observantiae regularis manutentione in hac provincia, omnes- 
que ad illam quomodolibet pertinentes tam capita quam membra in vi- 
sceribus lesu Christi hortamur, ut eidem observantiae serio incumbant 
iuxta textum seriemque noslrarum sacrarum constitutionum. 

25 2. Admonemus r. adm. p. provincialem omnesque ac singulos con- 

ventuum priores seu praesidentes pro tempore et, quantum opus est, 
eisdem praecipimus , ut fratres sibi subditos ad eamdem observantiam 
sedulo excitent illosque verbo et exemplo instruant ac in spiritu lenitatis 
ac chariratis zelo ad illam cos omnino compellant. 

30 3. Monemus etiam rev. patres priores seu praesidentes conventuum 

huius provinciae, ut praeter rev. patrem ad confessiones fratrum con- 
versorum excipiendas destinatum, assignent ac deputent alios, qui extra- 
ordinarie in certis ecclesiae seu sanctorum maioribus solemnitatibus eos- 
dem audire possint, prout in domino iudicaverint expedire, illisque super 

S5 hoc facultatcm concedimus pro maiori praefatorum fratrum converso- 
rum quiete. 

Pro provincia Franciae. 

I. Promotioni studiorum in hac provincia insistentes ad instantiam 
eiusdem provinciae designamus, instituimus ac erigimus conventum Gra- 

^o tianopolitanum in studium generale et universitatem taliter, ut deinceps 
in praefato conventu studia tum philosophiae tum theologiae instituan- -2 ACTA C.\PirUI.ORL'M GENERAI.IUM O. P. [167O 

tur, Lit ibi iuniores fratres huius provinciae ea doceantur, nc ad alias 
provincias studiorum causa transmigrare cogantur ; sicque designatum, 
institutum ac erectum dedaramus cum omnibus gratiis , privilegiis ac 
indultis, quibus caetera studia gencralia sive universitatcs in ordine no- 
stro de iure vel approbata consuetudine gaudere solent et consueverunt. 5 

2. Approbamus magisteria rev. patrum ff. Mauritii Gherprenet provin- 
cialis moderni, Eliae Gouraud exprovincialis (i), Thomae Faut, Urbani 
Fronto, Hyacinthi Thatum, Alberti lair huius capituU electoris, Nicohii 
Savecet, loannis Frapier, Ludovici Floriot, lusti de Lauberivicrc, Antonii 
Gavaiard, loannis Spie aliorumque, si qui sint, ab uhimo gencrali capi- 
tulo rite promotorum. 10 

Pro provincia Lombardiae. 

1. Districte prohibemus, ne fratres huius proNJnciac, cuiuscumque 
sint dignitatis aut conditionis, sub quovis colore seu praetextu discur- 
rant soli per civitatem seu terram, ubi marent, inculcantes omnibus et 
singuhs observantiam decreti a fel. rec. Glcmcnte VIII. hac de re ema- 15 
nati, cuius hic est tenor: « NuUus e conventu egrcdi audent nisi cx causa 

et cum socio licentiaque singulis vicibus impetrata ac bencdictione ac- 
cepta a priore, qui non aHter eam concedat, nisi causa probata socium- 
que exituro adiungat non petentis rogatu, scd arbitrio suo, ncque eum- 
dem sacpius». Licentiae vero generales exeundi nulli oninino concedantur, 20 
quacumque consuetudine seu potius corruptcUi et abusu non obstantc ; 
contravenientes autem poena gravi etiam carccris ad supcrioris arbitrium 
severe puniantur. 

2. Ordinamus, quod fratres clerici, nondum sacerdotcs, raro et tan- 
tum urgente gravi necessitate permittantur egredi a con\cniibus pcr ci- 25 
vitatem et tunc nonnisi cum eorum magistro vel sahem cuni ahquo ex 
patribus a consilio, habita ctiam a prioribus scu convcntuLun praesidcn- 
tibus consideratione, cuius prudentiae ct intcgritatis sint illi patres, cum 
quibus egredi permittuntur. 

3. Declaramus ac designamus conventum s. Mariae Gratiarum Me- 30 
diolani in conventum strictioris observantiac, humiliter supplicantes rev. 
magistro ordinis, ut sua diligentia procuret a s. congregatione supcr sta- 
tum regularium obtineri licentiam pro praefato conventu rccipicndi ad 
habitum novitios ibique pro anno probationis permancndi iuxta anti- 
quum eiusdem conventus privilegium ac consuctudincm. ^5 

4. Gonfirmamus ordinationem factam pro hac proviiicia in capitulo 
Valentino 1647, nempc : « Quod nullus promovcri possit ad lcctLnam 
theologiae moralis, qui prius lccturam phih)sophiac infia spatium ad (i) De fr. Elia CoLiraiul cf. supr.i p.ij^ i; SSOP. II, 754. l6yo] ROMAE MDCI.XX. ^3 

minus trium vel ad summum quatuor annorum laudabiliter ac fructuose 
ex integro non absolverit, nec adhuc aliquis ex lectura morali ad pri- 
mam elevari possit, nisi per tres annos moralem docuerit, quacumque 
dispensatione non obstante ; irritantes et annuUantes quascumque dispen- 
5 sationes contra decretum huius ordinationis factas, quas praesenti statuto 
de facto irritas et nullas quantum ad omnia declaramus et haberi vo- 
lumus ». Quam ordinationem pro studiorum felici progressu ac incre- 
mento ex integro renovamus et sub eadem poena nullitatis r. adm. pro- 
vinciali pro tempore huius provinciae omnino observari praecipimus ac 
lo mandamus. 

5. Inhaerendo ordinationi iam factae pro hac provincia in capitulo 
generali Romae 1629, videlicet : « Quod nullus lector assignetur in studio 
Bononlensi, nisi prius in aliquo alio conventu cursum philosophiae ab- 
solverit », praecipimus ac mandamus r. adm. p. provinciali huius pro- 

15 vinciae pro tempore existenti , ne destinet in lectores philosophiae in 
conventu praefato s. Dominici de Bononia nisi illos, quos in aliquo alio 
eiusdem provinciae conventu laudabiliter ac fructuose cursum philoso- 
phiae integrum per triennium ad minus legendo perfecte complevisse 
constiterit. Quod si secus factum fuerit, eorum institutionem nunc pro 

20 tunc declaramus omnino irritam atque inanem. 

6. Approbamus assignationem seu institutionem in studentem for- 
malem conventus Bononiensis religiosi novitii professi fr. Vincentii Mariac 
Ursini (i) ob publicas theses ab eodem in proxime praeterito capitulo 
provinciali Bononiensi egregie defensas ac propugnatas , eumque omni- 

25 bus gratiis, privilegiis ac exemptionibus, quibus caeteri studentes formales 
in praefato generali studio gaudent, frui et gaudere volumus et dcclara- 
nius, quibuscumque in contrarium non obstantibus. 
Pro provincia Romana. 

1 . Goncedimus monialibus monasterii nostri sanctae Mariae Magdalenae 
30 apud Montem Quirinalem de Urbe, quatenus singulis annis die i5. mensis 

maii festum s. F"elicitatis virginis et martyris, cuius venerandum corpus 
a ss. d. n. Clemente X. obtcntum in eadeni ecclesia recondendum est, sub 
ritu totius duplicis cclebretur. 

2. Gonfirmantcs declarationem i 2. capituli Romani i()5b, qua iuxta 
3S textum nostrarum constitutionum decernitur ac declaratur, « omnes fratres 

nostros, cuiuscumque dignitatis, conditionis aut gradus fuerint, nemine 
prorsus cxcepto, teneri ad assiduam chori tam nocturni quam diurni se- 
quelam, demptis dumtaxat lectoribus ct praedicatoribus actualibus ac ma- 
gistris actu docentibus », monemus scrio magistros huius provinciac, quos (1) Dc fr. Vinceniio Maria Ursini cf. 1. c. pag. 81 \. -4 ACTA CAPI rLU.ORUM fiKNKUAI.UiM (1. V. [167O 

titularcs vocaiit, ut suac obligationis memores a pracfata chori assidua 
sequela nuUatenus se eximant, renovantes pro huius ordinationis obser- 
vantia poenani absolutionis ab officio , et privationis vocis tam activae 
quam passivac taxatam in capitulo Venetiis i 5()2 prioribus scu convcn- 
tuum pracsidentibus , qui eos tali indebita cxemptione gaudere pcr- 3 
mittunt. 

?. Itcm confirmamus id, quod pcr pUna capitula gcncralia, pracscrtim 
Romac i(')2o confirm. i. iux.ta tcnorcm nostrarum constitutionum pru- 
denter ac salubriter ordinatum cst his vcrbis: « Confirmamus id, quod 
plurics sancitum est , ut nuUus praetcxtu praclaturac aut lccturae prac- ui 
teritac, praedicaturae generalis sive alterius cuiuscumque officii sivc ctiam 
titulo patcrnitatis a sequehi chori et hebdomadarii die noctuque sc exi- 
stimct exemptum , magistris in theologia et lectoribus actu legentibus 
ac praedicatoribus actu praedicantibus dumtaxat exceptis, circa quos hiu- 
dabilcs provinciarum consuctudines scrvcntur; revocantes omnem usum 15 
scu consuctudinem in contrarium ». Quapropter exequutioni tam sanctae 
ac praenecessariac ordinationis insistendo, districte praecipimus omnibus 
et singuhs huius nostrae provinciae Romanae praedicatoribus generalibus, 
alias non actu praedicantibus, ut nedum chorum dic nocteque sequantur, 
scd ctiam onus hcbdomadariae subeant; qnod si a praekitis admoniti -o 
facere rccusaverint, pro prim.i et secunda vice puniantur a prioribus poe- 
nitentia sedendi in terra in pubhco refectorio, pro tcrtia vero vice decla- 
rcntur ab eisdem prioribus scu convcntuum praesidentibus omnino pri- 
vati paternitate a consiliis ac vocc ad capitulum provinciale, imo ipsa 
praedicatura generali, qua nunc pro tunc ipsos inobedientes et contu- -'h 
maces, si qui fuerint, dcclaramus pracsenti decreto prorsus privatos et 
ad eani in futurum pcrpctuo inhabiles et incapaces; mandantcs sub pocna 
absolutionis ab officio prioribus conventualibus, ut ca, qua par cst, dih- 
gentia ct zclo invigilcnt in cxacta observantia pracfatae nostrac ordin-a- 
tionis eamque exequutioni omnino mandari curcnt, ahas a provinciali 30 
pro tcmporc iii visitationc ab officio prioratus cx vi liuius nostri dccrcti 
dc facto privati declarcntur ct ad illud imposterum remancant perpetuo 
inhabiles. 

4. Insistentes ordinationi i 5. capituh Romani 1629, qua praedicatores 
gcnerales sub poena privationis vocis in capituhs provinciahbus obhgantur .,^ 
ad residentiam propriorum conventuum, pro quibus fuerunt instituti, 
harum seric mandamus in meritum sanctac obcdicntiac ac sub poena 
per praefatum capitulum generale assignata omnibus ct singulis praedi- 
catoribus generalibus huius nostrae Romanac provinciac, impraesentiarum 
extra proprios conventus existentibus , dummodo tamen non sint actua- ^, 
liter in ahquo ex officiis in pracdicta ordinatione taxatis, ut ad praefatos I fiyoj ROMAE MUCF.XX. yS 

conventus se conferant ibique non otiose permaneant , sed in exercitio 
sanctae praedicationis et praesertim in promotione devolionis sanctissimi 
rosarii, si opus fuerit, insinuare non renuant; revocantes omnes et sin- 
gulas licentias sive dispensationes super huiusmodi ordinationeni a quovis 

5 sub quocumque colore seu praetextu quoraodolibet hucusque obtentas. 

5. Et quia in capitulo Romano i656 inchoatione 3. prudenter stabi- 

litum est in solatium debitumquc respectum venerabilium senum , qui 

in rehgione fructuose ac laudabiliter vivendo sexagesimum suae aetatis 

■ annum expleverunt, quod priores specialem erga eos habeant respectum 

10 in dispensando frequentius cum tahbus quoad sequelam chori nocturni 
aHisque oneribus hebdomadariae aut servitii altaris, declaramus specialitcr 
pro hac provincia, non esse in potestate prioris conventualis tales sexa- 
genarios omnino et habitualiter -eximere a sequela chori et hebdomadaria, 
sed tantum ad magistrum ordinis spectare ; cui humiHter suppHcamus, ne 

15 sit faciHs in huiusmodi dispensationibus concedendis , sed solura causa urgente ac necessana. 6. Commendaraus huius provinciae priori provinciaH, quisquis fucrit 
pro tempore, quatenus exactara sacraruni constitutionura nostrarura ob- 
servanliam in nostro conventu s. Dominici de FesuHs iam pridem per 

20 rev. raagistrum ordinis p. fr. loannem Baptistara de Marinis raagno zelo 
summaque cura introductam ac feliciter continuatam orani studio ac in- 
dustria fovere, defendere et promovere satagat, neminemque in iUo con- 
ventu sub quocumque colore vel praetextu, etiara filiationis, degere per- 
raittat, qui non ex anirao sacrae observantiae sit addictus. 

25 7. Acceptamus afhliationes ad conventum nostrum sanctae Mariae 

super Minervam rr. pp. tf. Francisci lustiniani mag. , Petri Francisci de 
Benedictis mag., Dominici Bellucci mag., loseph Clarioni mag., loannis 
Alberti Boncambii lectoris, loannis Petri Ganuci lectoris et praedicatoris 
generalis et Dominici Ottomani a rev. magistro ordinis loanne Baptista 

30 de Marinis auctoritate apostolica olim factas ac declaratas. 

8. Habendo respectum ad labores et merita adm. rev. p. raag. fr. 
Vincentii Mariae Fontana, qui in corapilandis atque in unura volumen 
redigendis ordinationibus ac decretis nostrorura capitulorum generaliura, 
nec non in aliis operibus ad religionis decorera et utilitatem edendis non 
parum insudavit, concedimus, ut in hac provincia Romana, cuius ipse est 

33 filius, loco gaudeat debito ex constitutionibus nostris, ac si suae provinciae 
fuisset provincialis, eidemque ad servitia fratrem conversum applicamus. 

9. Daraus in regentera studii nostri generalis Perusini pro primo 
loco proxirao vacaturo adm. r. p. mag. fr. Gregoriura Spennati, baccalau- 
rcatum vcro ct magisterium eiusdcm studii, cum vacaveriiit, rcmittiraus 

^o prutlentiae ac arbitrio rcv. raagistri ordinis providcnda. 76 ACTA CAPITULORUM QENEKALIUM O. P [1670 Pro provincia Regni. 

1. Ad petitionem provinciae declaramus, studentcs tormales extra- 
nearum provinciarum, qui in hac provincia completis studiis peractoque 
examine lectoratus assignantur, non habere vocem in electionibus prio- 
runi conventualium, nisi post sahem maiorem anni partem bona fide 3 
habitaverint in aliquo eiusdem provinciae conventu cum nova assigna- 
tibne. 

2. Admonemus omnes et singulos priores huius provinciae, nec non 
patres a consiliis, praesertim conventuum existentium in civitate Neapo- 
litanu , ut in admittendis ad habitum ac in affiliandis fratribus ad pro- 10 
prios conventus exacte observent ordinationes et decreta circa numerum 
taxatum pro eisdem, quem excedere omnino inhibemus sub poena in 
eisdem decretis contenta. 

■3. Admonemus r. adm. p. provincialem pro tempore , ut in visita- 
tione fratres aliorum conventuum ad se recurrentes cito expediat, ne 15 
conventus ob diuturnam tahum hospitum moram nimis graventur. Item 
prioribus talium conventuum praecipimus, ut huiusmodi fratres advenicn- 
tes causa tractandi cum provinciali benignc recipiant et charitative per- 
tractent, nc necessitentur hospitari in domibus secularium aut in com- 
muni diversorio, abolentes quemcumque abusum, si forte esset introductus 20 
circa solutionem pro hospitio. 

4. Committimus rev. p. procuratori pro tempore rev. magistri ordinis 
cxistenti Neapoli, quatenus omni dihgentiii, zelo ac cura inquirat contra 
fratres vagos seu profugos, cuiuscumque sint provinciae, qui in eadem 
civitate Neapolitana absque debitis hcentiis audent accedere, quos volu- 25 
mus per p. procuratorem praedictum ad carcercs mancipari ad arbitrium 
rev, magistri ordinis puniendos. Item eidem p. procuratori committimus, 

ut sedulo invigilct, ne fratres nostri , cuiuscumquc sint conditionis, pcr 
civitatem Neapolitanam soU incedant, sub poena rcmotionis ac perpetu; 
cxilii a tali civitate , quam per rev. ordinis magistrum transgressoribus 30 
inremissibiliter infligi enixe supplicamus. 

5. Confirmamus omnes et quascumque ordinationes a rev. magistro 
ordinis loannc Baptista de Marinis piae mem. oUm specialiter factas pro 
aedificio iam incepto in conventu s. Dominici de NeapoU , cuius excm- 
plar , architecturam ac formam dc mand.ito eiusdem iam stabiUtam ct 35 
firmatam quoquo modo immutari absque cxpressa liccntia rev. magistri 
ordinis omnino prohibemus. 

f). Committimus rev. magistro ordinis, ut pro sua benignitate sup- 
pUcare velit ss. d. n. Clementi X. pro expeditioiic causae beatificationis et 
canonizationis ven. servi Dei Aloysii de Aquino provinciae Regni, dc cuius ,„ 
vita, virtutibus ac miraculis iani formati fuere processus auctoritate or- 1670] RO.MAi; MDCLXX. 77 

dinarii ante bullam Urbani VIII. fel. rec. et nuper formatus est processus 
de non cultu iuxta formam decretorum eiusdem Urbani. Qui quidem 
processus legalizati atque clausi transmissi iam sunt ad sacrorum Rituum 
congregationem, et ipsis ab eadem apertis, accedente beneplacito apostolico, 

5 fuit designatus in ponentem drctae causae cminentissimus cardinalis Si- 
gismundus Chisius. 

Pro provincia Teutoniae. 

I. Ad supplicem instantiam huius provinciae extcndimus in ea nu- 
merum graduatorum, ita ut deinceps magistri, qui non poterant esse nisi 

10 sexdecim cum voce et loco, possint csse viginti et unus; similiter prae- 
sentati cum loco, qui hactenus plures quam sexdecim esse non poterant, 
imposterum viginti et duo esse possint. Denique praedicatores generales, 
quorum numerus intra viginti sex continebatur, deinceps ad triginta ex- 
tensus intelligatur cum voce ceterisque iuribus annexis. 

15 2. Acceptamus fundationem novi coenobii fratrum in Muntzbach su- 

perioris Austriae factam ab illustrissimo d. comite loachimo de Windhag, 
et quamprimum constiterit eidem domui provisum esse de stabilibiis et 
perpetuis redditibus, qui ad alendos continuo 12 fratres suflficiant, possit 
provincialis pro tempore erigere in formalem conventum primumque ci 

20 priorem praeficere cum omnibus iuribus ac privilegiis ceterorum priorum 
conventualium. 

3. Damus generali studio nostro Coloniensi in regentem r. p. prae- 
sentatum fr. Henricum Hilden (i); similiter generali studio Viennensi pro 
prima vacantia regentiae praeficimus in regentem r. p. praesentatum fr. 

25 Raymundum Orz (2). 

Pro provincia Poloniae. 

I. Gum in conventu nostro Giellensi magnus sit accursus et devotio 

populorum ad thaumaturgam beatissimae virginis Mariae imaginem, quae 

■ ibidem reperca ingentibus dicitur coruscare miraculis et clarere beneficiis, 

30 concedunus dicto conventui , quod in metnoriam inventae illius sacrae 
iconis possit quotannis rccurrente dominica proxima post festum s. Cathe- 
rinae Senensis celebrare solemniter' sub ritu totius duplicis officium de 
gloriosissima domina nostra, prorsus ad eum modum quo alias celebratur 
festum s. Mariae ad Nives, hoc solo dempto, quod lectiones 2. nocturni 

35 sumantur ex officio solemni conceptionis b. Mariae virginis, prout in nostro 
breviario ad diem 8. decembris, utendo nomine solemnitatis, non vero 
inventionis aut quocumque alio. (0 De fr. Henrlco Hildcn cf. SSOP. II, 69,. 
(2) l)e fr. Kaymiinclo Oiz cf. 1. c. pag. 651. jS ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

2. ProhibeaiLis districte, ne quisqiuxm in liac provincia pro se vel 
alio procuret aut postulet quemcumque gradum aliter quam per viam 
ordinariam petitionis capitularis; vicissim autem aggravamus conscientias 
eorum, quorum est in capitulo provinciali activo suflragio concurrcre ad 
postulandos gradus promovendorum , ne'ex affectu privato aut studio s 
cuiuscumque factionis vel humani respcctus quemquam conentur vel pro 
gradu commendare vel suo suffragio adiuvare, sed solum Deum et iu- 
stitiam distributivam singuli prae oculis habeant, cavendo, ne digniores 
minus dignis postponantur, et querelarum iusta detur occasio. 

3. Gum limites inter hanc et Russiae provinciam dudum a capitulis '" 
generahbus praefixi et a s. sede apostolica confirmati fuerint, monemus, 
iidcm ab utraque parte pacifice et inviolabiliter observentur, ita quod 
neutra harum provinciarum in alterius fines sese exporrigere unquam 
contendat. 

4. Confirmamus et ex integro renovamus praeceptum formale olim >;- 
factum a rev. magistro ordinis p. loanne Baptista de Marinis piae me- 
moriae pro hac provincia sub die i6. martii i658, quo sub poena pri- 
vationis utriusque vocis ipso facto incurrenda districte inhibetur omnibus 

et singulis ad praefatam provinciam spectantibus, ne ad privatum et per- 
sonale ministerium seu servitium pueros aut qualiscumque conditionis 20 
famulos secularcs intra conventum contubernaliter seu domestice habent. 
Quam ordinationem cum toto suo tenore harum scrie sub eodem prae- 
cepto formaH ac poena iam taxata expresse confirmamus eique in futurum 
vaHdum ac perpetuum robur adiicimus. 

5. luxta petitionem provinciae concedimus, quod non obstante ord. i. 25 
capituli generalis Romae anno i65o celebrati, qua ad instantiam provin- 
ciae pro celebrandis cipitulis provinciaHbus deputati fuerunt convcntus 
Cracoviensis, Posnaniensis, lAibHncnsis, Praemisliensis, Varsaviensis, Ge- 
danensis et Luceoriensis, possint nihilominus difHnitores capituli provin- 
ciaHs designare alios conventus praetcr istos, quando contigerit aliquem 30 
ex primo deputatis non ita commode accedi possc, quod ipsorum iudicio 

ac determinationi relinquimus. 

6. Damus in generali studio Gracoviensi in rcgentcm pro proxima 
vacuntia dicti officii r. p. praesentatum fr. Bernardum Schlewi/. , et in 
baccalaureum ordinarium itidcm pro prima vacantia r. p. lectorem fr. 35 
fr. Ceslaum Sulicki. 

Pro provincia Aragoniae. 

I. Approbamus omnique industria, zelo ac studio fovcri et conscr- 
vari mandamus strictiorem nostrarum constitutionum observantiani pcr 
rev. magistrum ordinis modernum p. fr. loannem 'IMiomam de Roccabcrti ,0 
temporc sui ]-»rovi:ici ihitiis fcliciter iiitroihiclam in conventibus s. lldcfonsi 1670] RO.MAE iMDCLXX. "9 

Caesaraugustano iu regno Aragoiiiae, Septavitensi in regno Valentiae et 
Gerundensi in principatu Cataloniae, volumusque omnino et adamussim 
observari omnes et quascumque ordinationes, statuta ac leges pro prae- 
fatae observantiae manutentione ac incremento per eundem factas. Vo- 
5 lentes insuper, quod nemo in his conventibus possit assignari seu depu- 
tari , qui habilis ac paratus non sit reguhmi et sacras nostras constitu- 
tiones ad Hteram observare. 

2. Ob singularem devotionem istius provinciae erga ss. Raymundum 
de Pennafort, Vincentium Ferrerium et Ludovicum Bertrandum, eiusdem 

10 provinciae filios ac patronos, concedimus, ut deinceps in quolibet istius 
provinciae conventu celebrentur festa horum sanctorum cum octava so- 
lemni, 

3. Cum conventus nostri sanctae Mariae de Remedio oppidi de 
Ayerva et sanctae Mariae Consolationis de Ghothor ob penuriam ac- 

,5 insufficientiam reddituum non valeant numerum congruum studentium 
alere, et alias provincia remaneat satis abundanterque provisa de suffi- 
cienti numero universitatum, harum serie revocamus concessionem alias 
factam pro huiusmodi conventibus, qua deputati fuere pro universitatibus, 
nolumusque imposterum eos gaudere universitatis forma caeterisque pri- 

20 vilegiis, quibus gaudent vel gaudere solent ceterae religionis nostrae uni- 
versicates. 

4. Volumus et ordinamus, quod indispensabiliter imposterum lectores 
artium in hac provincia teneantur cursum philosophicum perlegere ad- 
minus spatio triennii; quod si minus, eorum lectio non admittatur, usque 

25 dum tempus illis taxatum triennii perfecte ac integre compleverint. 

5. Abolemus intolerabilem abusum, quo in nonnullis conventibus 
huius provinciae seculares famuli assumuntur ad inserviendum aliquibus 
patribus ministerio dumtaxat personali, quod universaliter in ordine nostro 
prohibitum fuit per diversa capitula generalia, nimirum Parisiis i23q 

jo ord. 10., ibidem 1243 ord. 8. et Venetiis 1592 ord. 22. Horum igitur 
vestigiis inhaerentes, universis ac singulis tum patribus magistris, tum 
prioribus et vicariis conventuum, nQC non ceteris quocumque gradu, of- 
ficio vel nomine censeantur, in virtute Spiritus sancti, sanctae obedientiae 
sub formali praecepto ac poena privationis utriusque vocis ipso facto 

„, incurrenda praecipimus, ne deinceps ad privatum seu personale servitiuni 
suum pueros aut qualiscumque conditionis famulos seculares intra con- 
ventum sive suo sive ipsiusnxet conventus aut quocumque alieno sumptu 
contubernaliter seu domestice habeant, sed quicumque nunc illos habent, 
intra primam dierum quindcnAm ab horum actoruni notitia omiiino a 

^o se dimittant, ita quod exinde neque eosdem neque in ipsorum locum 
alios unquam assumant vcl ailmittant. 8o ACTA CAPITUI-ORUM GENERAT.UIM O. P. ['^7^ 

6. Enixe commendamus rev. magistro ordinis pro tcniporc, quatcnus 
imposterum omnino curet, ut non solum in quatuor principalioribus 
conventibus, nempe Barchinonensi, Caesaraugustano, Valentino et Maio- 
ricensi, sed etiam in omnibus aliis, ubi viget studium sacrae theologiac 
ac exercitia schohistica florent, regentes, quoad fieri possit, sint magistri ; 5 
si autem pro omnibus conventibus studiorum generaHum inveniri non 
possint, concedimus, ut dumtaxat assumi possint ad talc munus regentis 
illi praesentati, qui perfecerunt suas lectiones pro gradu et forma magi- 
sterii , cum omnino deceat dari tale caput studii, ut possit resolvere ac 
decidere omniaque alia facere, quae ad dictum regentis officium spectant. 10 

7. Inhaerentes iis, quae pluries pro hac nostra provincia disposita 
sunt, ordinamus, ut de cetero sit solummodo unus praesentatus nume- 
rahs titulo praedicationis pro unoquoque regno, qui gaudeat loco ct ce- 
teris privilegiis praesentatorum numerahum; si autem ex speciaH conces- 
sione ahqui ultra istum fuerint instituti , non gaudeant loco nisi post 15 
omnes praesentatos numerales; et ita pariter ordimimus, ut imposterum 
graduati numerales praecedant graduatos supernumerales, absque praeiu- 
dicio tamen eorum, qui actualiter sunt in possessione suae praecedentiae. 

8. Ut in acceptandis gradibus rccto ordine procedatur , nuUusque 
dcinceps possit conqueri dc sibi denegata iustitia, ordinamus, ut, quando 20 
extra diffinitorium confertur possessio cuicumque graduato per loci aH- 
cuius vacantiam, hoc non fiat a solo provinciaH, sed ab ipsomet provin- 
ciaH cum consiHo congregando in principaH conventu iUius regni, cuius 
cst vacantia. In quo consilio intersint omnes illi magistri provinciae, qui 
ad iUud regnum pertincnt; ct sic acceptatus gaudcat sua possessionc, ita 25 
tamen ut in sequenti capitulo diffinitorium iure suo uti poterit. 

9. Similiter declaramus, quod ilii, qui iam sunt postulati a diffini- 
torio pro gradibus assequendis, cum illos assequuntur in locis vacantibus, 
non indigeant alia provinciae acceptatione, cum iam ab ipsa fucrint iu- 
ridice postulati et idonei iudicati ad tale munus, sicut nec etiam tali ac- 30 
ceptatione indigent illi, qui a magistro ordinis pro temporc fuerint super 
dicta seu postulatione seu acccptationc spccialiter dispensati, prout iam 

a praedefuncto magistro ordinis in ordinationibus pro hac provincia editis 
declaratum fuit. 

10. Ad instantiam patrum istius provinciae spccialiter committimus 35 
rev. magistro ordinis, quod nomine suo ac totius religionis apud ss. Rituum 
congregationem et s. sedcm apostolicam supplcx introducat introductam- 
que sollicitet causam venerabilis matris ac famulae Dei sororis Hippo- 
lytae a lesu de Rocaberti (i), monialis profcssae ord. nostri, quac anno 1 624 .(i) De sorore Hippolyta a lesu cf. SSOP. II, 8.).]. •1670] RO.MAE MDCLXX. 81 

die 6. aiigusti Barcinone in monasterio ss. Angelorum cum insigni fama 
sanctitatis feliciter migravit ad caelestem sponsum, clara prodigiis ac dono 
intelligentiae adeo a Deo illustrata, ut latini idiomatis ignara composuerit 
suaque manu scripserit vigintiquinque volumina in varios distincta libros, 
5 quibus altissimae spiritualium rerum materiae digne pertractantur, dogma- 
tibus in sacro semper eloquio fundatis et sanctorum patrum sententiis 
roboratis, ad insignem profectum et devotarum animarum institutionem. 
Pro provincia Bohemiae. 

1. Ordinamus et districte mandamus tum adm. r. p. provinciali huius 
10 provinciae tum r. p. priori nostri conventus Litomericensis pro tempore, 

quod exactam regularem observantiam, pro qua et pro novitiorum edu- 
catione pridem conventus ille deputatus fuit, omni vigilantia, zelo ac in- 
dustria manuteneant et promoveant, nihilque ibidem seu tolerent seu 
introduci patiantur, quod rigidae nostrarum constitutionum observantiae 
15 repugnet. 

2. Deinceps ad obeunda munia scholastica, ceteris paribus, nativi 
istius provinciae filii quibuscumque ahis exterarum provinciarum prae- 
ponantur, dummodo alias ad ea fuerint idonei; quod etiam attendi vo- 
lumus, quotiescumque sive regentis sive baccalaurei ordinarii Pragensis 

20 institutio, prout de iure, petetur a rev. magistro ordinis, explicando, uter 
concurrentium sit filius provinciae. 

3. Declaramus, non esse in potestate moderatorum generalis studii 
nostri Pragensis ad libitum dispensare in exercitiis scholasticis sive lectio- 
num sive circulorum, conferentiarum ac disputationum extra dies con- 

25 suetos, quibus communiter in aliis floridioribus studiis generalibus huius- 
modi exercitia solent intermitti. 

4. Pro nostro Pragensi monasterio sororum apud s. Annam in me- 
moriam revocamus strictissimam obligationem clausurae a sacrosancto 
concilio Tridentino et Romanis pontificibus rigidissime sub censuris et 

30 poenis praescriptam , eaque in re conscientiam r. adm. p. provincialis et 
priorissae pro tempore in diem domini aggravamus, ne quidquam ad- 
mittant, quod apostolicis clausurae legibus adversetur. 

5. Monemiis adm. r. patrem provincialem , ut quos ex filiis huius 
provinciae repererit prae aliis ingeniosores et ad proficiendum in literis 

35 aptiores, specialiter notificet rev. magistro ordinis, ut, si illis forte locus 
defuerit in generali studio Pragensi , per eundem magistrum ordinis in 
aliis provinciis ac studiis generalibus praesertim Hispaniae, ItaHae et G.d- 
liae possint accommodari. 

6. Concedimus r. p. fr. Paulo Christallinger , praedicatori generali, 
^o quod suam fiUationem, si nondum transhtta est, servatis servandis trans- 

fcrrc possit a provincia nostra Tcutoniae ac nativo suo coiivcntu Vicn- 

MOPII13 6 82 ACTA CAPITULORUM GENERAT.TUM O. P. [167O 

nensi ad provinciam Bohemiac ct conventum s. Crucis Znoymensem vel 
quemcumque aliuni eiusdem provinciae; supposita autem hac translatione 
e.K nunc simul transferimus ipsius praedicaturam generalem a conventu 
Francofurtensi ad praedictum conventum Znovmensem. 

Pro provincia Provinciae sive Angelorum. 5 

1. Recipimus et approbamus reunionem seu reincorporationem huic 
provinciae conventuum Aniciensis, Albernaci , Milliaci , Merologi et Ge- 
novilhici iuxta Hteras patentes rev. patris generaHs praedefuncti, ita ut 
rev. patres illorum conventuum gaudeant privilegiis suorum graduum 
aHisque iuribus in hac provincia iuxta declarationem capituH provinciaHs lo 
ultimo celebrati in conventu Aquensi. 

2. Approbamus magisteria rr. pp. Antonini Fort huius capituH ele- 
ctoris, Alberti Flesche, Pii Montagner, GuiHehni Raynaud (i), Honorati 
Flament, Thomae Tosserand, Thomae de Lueil, Dominici Peirouardi et 
Augustini de losseaud, ab ultimo capitulo generaH rite promotorum, iuxta 15 
Hteras patentes eisdem concessas. 

3. Conventus Valentinum et Diensem huic provinciae restituimus, 
utpote qui nunquam ab illa fuerunt separati , sed dumtaxat ad tempus 
commissi curae r. adm. p. provinciaHs provinciae Tolosanae, iuxta decla- 
rationes in pluribus capitulis generaHbus factas, ac conformiter ad decre- 20 
tum rev. patris Thomae Turci, tunc ordinis magistri generaHs, cum alias 

in hac eadem provincia sit sufficicns numerus conventuum in observantia 
regulari repositorum auctoritate piae mem. rcv, p. loannis Baptistae de 
Marinis. Quare committimus rev. patri nostro generaH magistro, ut quam 
citius et quando ipsi bene visum fuerit, Htcras patentcs expediat, quibus 25 
praefati conventus actu ct de facto sub cura r. adm. p. provincialis huius 
provinciae et r. p. vicarii congregationis Angelorum reponantur, cum Iiac 
tamen conditione, ut observantia regularis in cis semper vigeat. 
Pro provincia Dalmatiae. 

1. Inhaercntcs plurium capitulorum generaHum ordinationibus, prae- 30 
sertim Romae 1629 conf. i. serio admonemus tum lcctores tum pracdi- 
datores gencrales huius nostrae provinciae iisque praecipimus ac manda- 
mus, ne ullo pacto se eximant a continua sequela chori tain diurni quam 
nocturni, scd ncc ctiam ab onere hebdomadariae nisi actu legant aut actu 
praedicent, prout expresse cavetur in nostris sacris constitutionibus. Pro cuius 35 
rei observantia ac debita exequutione conscientias tum r. adm. provincialis 
pro tcmpore tum priorum conventualium in dicm domini aggravamus. 

2. Concedimus, ut vicarii conventuum, videlicct s. Antonii de Pago, 
Nonensis et Torculae, ob penuriam fratrum ad dictos vicariatus mitten- (i) Dc fr. Girillelmo Raynaud cf. SSOP. TT, 763. iGjol ROMAE MDCI.X.K. 83 

doruni possint a provinciali pro tempore, de consilio tamen discretorum 
confirmari ad 2. tantum biennium, si alias in suo munere bene et lau- 
dabiliter se gesserint. 

3. Concedimus r. p. fr. Vincentio Polovineo licentiam transferendi 
5 affiliationcm suam a suo convcntu originali Torculensi ad conventum 

Bolensem de Brachia, scrvatis alias servandis. 

4. Denuntiamus, emanatum fuisse ordinem seu decretum a sac. con- 
gregationc eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium 
negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, quo 

10 prohibeniur patres vel fratrcs huius provinciae extra cam ad conventus 
aliarum provinciarum affihari, eodemque decreto cassas et omnino irritas 
ac nuUas declaratas fuisse huiusmodi affihationes hucusque factas. Qua- 
propter finem ac scopum pracfati decrcti attendentes, ncdum huiusmodi 
transfihationcs omnino prohibemus ac factas, si quae sint, irritas ac nuUas 

:5 declaramus, sed insuper praecipimus in virtute Spiritus sancti et sanctae 
obedientiae sub formah praecepto omnibus huius provinciae fratribus, aHa 
quam studiorum causa extra eam commorantibus, quod infra spatium 
duorum mensium a pubUcatione praescntium actorum ad eandem sese 
recipiant, secus activa et passiva voce sint omnino privati , sicut nunc 

20 pro tunc iUos privatos, quousque obediverint, denuntiamus. 
Pro provincia Trinacriae. 
I. Cum conventus noster s. Hieronymi de Messana aUas fuerit iuxta 
primam sui fundationem pro rigorosiori observantia deputatus, ad pcti- 
tionem provinciae, ut in eo magis impostcrum floreat reguhiris vitae di- 

25 scipUna secundum puritatem textus nostrarum constitutionum, simulquc 
servctur iustitiae distributivae aequaUtas pro omnibus tribus vaUibus huius 
provinciac, transferimus coUegium ex codem convcntu ad conventum 
sanctissiniac Annuntiatae Neti cum eisdem legibus ct statutis. Volumus 
autem , quod modernus regens r. p. fr. Vincentius Chirche baccalaureus 

30 legat in codem conventu s. thcologiam, ct lectura ei pro regentatu com- 
putetur, ac simiUter p. lcctor fr. Dominicus Giannino magistcr studcntium 
legat secundam lectionem theologiae, cique computetur pro magistcrio 
studcntium. 

2. Damus in regentem studii nostri s. Dominici de Messana pro 
35 primo loco vacaturo r. p. baccalaureum fr. Dominicum Vaccaro, in bac- 

calaureum ordinarium r. p. baccalaureum fr. Dominicum CasseUi , et in 
magistrum studii r. p. lectorem fr. Reginaldum Giorgi. 

3. Damus in regcntem s. Dominici de Panormo pro primo loco 
vacaturo r. adm. p. mag. fr. loseph Gigante, in baccnlaurcum ordinarium 

40 r. p. baccahiureum fr. Hyacinthum Schifano, et in magistrum studentium 
r. p. baccalaurcum fr. Hvacinthum Sicaldi. 84 ACTA CAPITULORUM GENEUAI.UIM O. P. [ I 670 

4. Damus iii rcgentem collegii Netini r. p. baccalaureum fr. Thomam 
Landolina , in baccalaureum ordinarium r. p. baccalaurcum fr. lacobum 
Sirugo, in magistrum studentium r. p. lectorem fr. Franciscuni Deodato, 
et in lectorem artiuni r. p. lectorem fr. Paulum Arizzi. 

5. Confirmamus acceptationes praedicatorum generalium factas in 5 
capitulo provinciali huius provinciae Augustae celebrato die i i. maii i66q 
videhcet pro rr. pp. fr. Benedicto Caeh, fr. losepho Chirico, fr. Vincentio 
Seminara, fr. Thoma Florio, fr. Dominico Martiglione, dummodo tamen 
tempore institutionis fuerint actuahter loca praedicta vacantia et non ahter* 

6. Et quoniam r. p. praedicator generalis fr. Thomas Miceh , prior 10 
conventus s. Dominici de Messana, et r. p. Icctor fr. Vincentius Cuscona 
per plures et plures annos laudabihter et fructuose laboraverunt in edu- 
catione novitiorum, mandamus, ut gaudeant privilegiis et favoribus de- 
bitis magistris novitiorum iuxta formam ordinationis capituli Valentini 
1647, servatis alias conditionibus in praefata ordinatione praescriptis, et 15 
non aliter nec alio modo. 

7. Approbamus et confirmamus transfiliationem r. p. mag. fr. loannis 
Andreae Bartolelli a provincia Romana ad conventum s. Dominici de 
Panormo huius nostrae provinciae Siciliae. 

8. Humiliter rogamus rev. magistrum ordinis, ut pro sua bcnignitate 20 
impetrare velit ac procurare apud ss. d. n. Clementem X. ampliorem fa- 
cultatcm huc usque concessa pro hac provincia recipiendi ad habitum 
novitios, ut conventus huius nostrae provinciae, qui his proxime elapsis 
annis propter penuriam fratrum grave incommodum passi sunt et actua- 
liter patiuntur, de numero sufficienti ac proportionato religiosorum va- 25 
leant provideri. 

9. Pro insula Melitae denuntiamus, anno i656, die 3. octobris ad 
instantiam magni magistri hospitalis s. loannis Hierosolymitani a fel. rec. 
Alexundro papa VII. emanasse breve, per quod olim rev. de Marinis, 
nostri ord. generali magistro, dabatur eius vita durante facultas instituendi 30 
propria auctoritate suoque libito priorem conventus s. Mariae Portus Sa- 
lutis civitatis Vallettae , deindc ad novam requisitionem eiusdem magni 
magistri sub die 14. oct. 1662 ab eodem Alexandro VII. huiusmodi breve 
fuit extensum ad decem annos post mortem eiusdem rcv. de Marinis, 
fuitque data facultas magistro ordinis pro tempore aut eius vicario ge- 35 
nerali instituendi infra tcmpus taxatum praefatum priorem Vallettae. Et 
tandem ad instantiam eiusdem magni magistri necnon ipsius provinciae 
Siciliae per ss. d. n. Clementem X. praedicta facultas nuper fuit extensa 
ad aliud decennium, computandum seu incipicndum a terminatione primi 
decennii concessi per literas Alexandri VII., ut constat per breve, quod 40 
incipit « Alias emanariint ctc. », sub dat. Romae 'ii.iulii 1670, idque 1670] ROMAE MDCLXX. 85 

ob eximiam incrcmentum observantiae regularis, quae ex tali dispositione 

ortuni habuit in iila insula. 

10. Pro eadem insula Melitae volumus, quod numerus filiorum trium ' 

conventuum eiusdem non excedat pro singulis numerum taxatum ab olim 
5 rev. de Marinis. 

Insuper quod artium lectores in conventu Vallettae, ubi ad minus 

sint duo ob concursum secularium, gaudeant etiam exemptionibus sicut 

ceteri lectorcs in ordine nostro secundum formam nostraruni constitu- 

tionum. 
«o Quod nullus frater ex reliquis duobus convcntibus possit accedere 

ad civitatem Vallettae absque licentia in scriptis r. p. vicarii pro tem- 

pore, idque sub poena remotionis ab insula indispensabiliter infligenda. 
Denique quod r. p. vicarius pro tempore praefatae insulae teneatur 

adire reliquos duos conventus semel saltem in mense et quoties ei vi- 
15 debitur expedire ad promovendam in eis regularem observantiam, quani 

omni cura, zelo ac diligentia manutencndam, promovendam ac stabilien- 

dam esse eidem r. p. vicario pro tempore commendamus et, quatenus 

opus est, ex animo iniungimus ac praecipimus. 
Pro provincia Portugalliae. 
50 I. Goncedimus provinciae Portugalliae , ut possit rccitare officium 

de s. Gundisalvo de Amarantho ordinis nostri cum octava solemni. 

2. Goncedimus conventui s. Antonii de Montemor, ut deinceps possit 
celebrare officium de s. Mauro abbate sub ritu totius duplicis. 

3. Goncedimus monasterio monialium s. Salvatoris Ulyssiponensi, ut 
25 possit mensc augusti in die s. Ludovici confessoris, episcopi Tholosani, 

rccitarc de eodem sancto sub toto duplici. 

4. luxta ordinationem capituH gcnerahs 1629 pro hac provincia 
factam tenore praesentium praecipimus ac mandamus, quod monasteria 
monialium habeant vicarios scu confessores ibidcm existentes ob multa 

30 inconvenientia, quae ex contrario accidunt, et hoc praecipue obscrvetur 
in monasterio s. Salvatoris Ulyssiponensi et in monastcrio s. Dominici 
Das Donas Santarenensi ; quod si aliqua monasteria praetendant habere 
breve in contrarium, provincialis notitiam praebeat rev. magistro ordinis, 
ut super hoc consulat sanctissimum. 

35 5. Gum collcgium Gonimbricense s. Thomae prematur egestatc, ct 

ob id non possint collegiales perficere integros cursus et cogantur quot- 
annis relinquere collcgium ante tempus consuetum vacationum cum ma- 
ximo studiorum detrimento, praecipimus serio ac mandamus r. adm. p. pro- 
vinciali pro tempore, ut in diffinitorio vel cxtra cum consilio provinciae 

40 subveniat collegio vel ex conventibus pinguioribus vel quacumque alia 
commodiori via. Item ad hunc effectum confirmamus ordinationem iam 86 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. P. ['^^7<^ 

factam a rev. de Marinis piae mem. , quod bona fratruni defunctorum, 
qui fuerunt in pracfato collegio collegiales, partiantur ex aequo inter 
coUegium et conventus, ad quos pertinent, iuxta formam datam in eadem 
ordinatione. Dcmum iniungimus praelatis provinciae pro tempore, ut quaii- 
tocius omni studio ac diligentia curcnt, ut coUegium praedictum quo- 5 
cumque modo in redditibus augumentetur , ad hoc ut ibidcm studia 
tloreant. 

Pro provincia Bethicae. 

1. Quia persaepe contingit in conventibus huius nostrac provinciae 
dari numerum cxcessivum fratrum in eis assignatorum, qui pro tcnuitatc 10 
reddituum absque praefatorum conventuum maximo incommodo ac gra- 
vaminc sufficienter sustentari non possunt, talium convcntuum indemni- 
tati providcre volentes, ordinamus r. adm. p. provinciali, ut in proximo 
provinciali capiiulo vel congrcgatione intcrmcdia dc consiHo diffinitorum 
vel patrum pro tali congregatione convocatorum videat et diUgenter exa- r^ 
minet rcdditus annuales cuiuscumque conventus, et iuxta quantitatem 
reddituum praefigat numerum determinatum patrum et fratrum pro quo- 
Hbet conventu; quem numerum neque per alFiHationcs ncque per assi- 
gnationes seu deputationes in posterum exccdi posse tenore praesentium 
praecipimus ac mandamus. 20 

2. Ne in huius provinciae cocnobiis cx dcfcctu capitis scu directoris 
elangueant fructuosa literarum exercitia, ad pctitioncm ipsius provinciae 
statuimus, ut in quoHbet conventu, ubi viget studium sacrae theologiae, 
in praefectum studiorum seu regentcm deputetur vcl instituatur antiquior 

ex magistris, ex iis videUcet qui titulo lectionis sunt ad huiusmodi gra- 25 
dum promoti ; quod si fortc antiquior sit aHquo rationabiH impedimento 
detentus , regentis munus committatur ei , qui secundum antiquitatem 
magisterii succedit; et si nuUus adsit ex magistris, assumatur ad huius- 
modi officium antiquior ex iHis, qui iam pro gradu et forma magistcrii legerunt. 30 ?. Declaramus , quod lcctores theologiae , qui in conventibus pro 
studiis deputatis per quindecim annos legerunt, duodccim videHcet sacram 
theologiam et tres in philosophia, inteUigantur complevisse suam lectu- 
ram pro gradu ct forma magisterii sintque ipso facto privilegiati, ut pos- 
sint postulari a provincia ad gradus vacantcs , atque interim gaudeant 35 
dispensationibus atque exemptionibus tum ab onere.hebdomadariae tum 
a choro nocturno. 

4. Committimus r. adm. p. provinciaH pro tempore huius provinciae, 
ut, quotiescumque contigerit celebrari cupitulum provinciale, serio ad- 
m:)ncat, imo praccepto compeUat priorem conventus, in quo huiusmodi 
capitulum celcbrabitur, nc vidcHcct audcat insumcrc pro taH cclebrationc 1" 1670] ROMAE MDCI.XX. 87 

ultra duo millia ducata, iii quorum summa comprehendi volumus quas- 
cumque eleemosynas , quae intuitu talis capituli sive a patronis sive ab 
aliis benefactoribus fuerint collatae. Qnod si sumptus praefatam taxam 
excesserint, non teneantur conventus provinciae pro eo, quod excessum 
5 est, aliquid contribuere. 

5, Ad toUendum omnem ambiyuitatem atque ad evitandas lites, quae 
ut in plurimum oriri solent in hac provincia circa bona rehcta fratrum 
defunctorun], qui ex uno ad alium conventum fihationem propriam trans- 
tulerunt, inhaerendo textui nostrarum constitutionum dist. 2. cap. 14. 

10 textu 5., declaramus, quod omnia bona, quae haereditario iure advene- 
runt, pertineant ad conventum originalem, alia vero ad conventum, ad 
quem quis translatus est per affiliationem ; excipiuntur tamen ea bona 
immobiha, quae et si alias talia sint, quae non adveniant iure haeredi- 
tario, sed acquisito, pertinebunt equidem ad conventum originalem , si 

15 alias fuerunt acquisita, dum religiosus, de quo est sermo, illius erat actu 
fiHus, secus vero si post transfiliationem advenerunt; sicque declaramus 
ac statuimus bona immobilia , quae ahas non haereditario iure acqui- 
runtur, pertinere ad illum conventum, cuius erat actualiter filius, quando 
fuerunt acquisita. 

20 6. Destinamus et tenore praesentium instituimus ac deputamus in 

domos novitiorum conventus s. Petri martyris de Ronda et s. Dominici 
de Porta Caeli Hispalensem, dummodo tamen in his conventibus vigeat 
ac floreat rigorosa nostrarum constitutionum observantia, et non aliter 
nec aho modo. 

25 7. Goncedimus huic provinciae, quatenus suppHcare possit ss. d. n. 

Clementi X. pro transhuione fratrum nostrorum a conventu s, Hyacinthi 
sito extra muros civitatis Hispalensis ad locum commodiorem atque ob- 
servantiae regulari magis aptum et idoneum, oblatum alias in praesen- 
tiarum nostrae reHgioni in oppido de Triana iuxta eandem Hispalensem 

30 civitatem, cum bonis ac redditibus praefati conventus s. Hyacinthi reHctis 
a d. Gaspare Brun de Sylveira, eiusdem conventus fundatore, obtinendo 
breve, quo sanctitas sua commutare dignetur ipsius fundatoris volunta- 
tem ac dispensare super omnia, quae praefatam translationetii possint 
impedire. 

33 Pro provincia Germaniae inferioris. 

I. Quandoquidem iUustrissimus ac reverendissimus d. fr. Marius Am- 
brosius CapeUo , ex nostro ordine assumptus Antverpiensis episcopus, 
praeter aUa innumera et grandia in hanc provinciam suumque Antver- 
pienscm conventum effusa beneficia, studium quoque in dicto conventu 

40 a suis consanguineis HberaHter fundatum, sua insuper munificentia plu- 
rimum adauxit et maioribus semper incrcmentis adaugere, dotare atque 88 ACTA CAPITULORUM GENliRAI.UJM O. V [1670 proveherc iiuendit, nos praememoratum studium ad tanti antistitis ho- 
norem et commune istius provinciae commodum, speciahter vero ad 
pauperiorum conventuum sublevamen ac iuge subsidium crigimus ere- 
ctumque decUtramus in studium generale scu literariam ordinis univer- 
sitatem, ad instar gcnerahum studiorum nostroruni Lovaniensis ac Dua- r 
ceni , cum omnibus horum privilegiis, iuribus, lcgibus et praerogativis 
tam quoad studentes quam quoad patres moderatores, quos omnes tam 
praesentes quam futuros debitae ergu tantum bcnefactorem gratitudinis 
serio ac soHcite admonemus, ut saltini rehgiosis obsequiis, devotis sacri- 
ficiis assiduisque ad Deum precibus conentur perpctim agnitionem ac ,0 
memoriam beneficiorum huius ihustrissimi sui patroiii ac promotoris 
sedulo contestari. 

2. Gum omni rigore mandamus r. adm. p. provinciah pro temporc, 
quod exactam et hteralem sacrarum constitutionum observantiam in con- 
ventu nostro Bruxellensi, qui pro ea pridem deputatus est, summa vigi- ,^ 
huitia manuteneat, firmet ac promovcat, nec eam vel in minimo nutare 
aut colUibi patiatur. Quem in finem ex nunc statuimus ac proliibemus, 
ne uHum quantumvis canonice electum in priorem praedicti convcntus 
confirmare possit, nisi ille pecuharicer et sancte ante sui confirmationem 
promiscrit, se sincere et ex animo curaturum, ut rcgularis disciphna ibi- 20 
dem iuxta tenorem sacrarum constitutionum ct ordinationum a magistris 
ordinis huic conventui praescriptarum accuratissime observetur. 

3. Similiter eidem p. provinciaH pro tempore districte iniungimus , 
quod speciales ordinationes a rev. patribus generahbus Rodulphio et Turco 
pro conventu nostro Gandensi factas curct per omnia ibidem ab universis 25 
ct singulis adamussim observari. Idem priori dicti convcntus pro tcmpore 
mandatum esto sub poena absolutionis ab officio irremissibihter incurrenda. 

4. Ut iuniores fratres clerici in cantu chorah peritiores evadant atque 
attentius exerceantur, ordinamus, quod, quando in choro non agitur ofh- 
cium dominicae aut festi duphcis vel supra, iidem fratres clerici professi 30 
suppleant per tornuni vices cantoris et subcantoris, idque iuxta disposi- 
tionem sui magistri et sub assistentia eorundem cantoris et subcantoris, 
qui ipsos iuvabunt et corrigent. (^uandocumque vcro iidcm fratres clerici 

ad suscipiendos sacros ordines fuerint exponendi, semper inter aha etiam 
quoad cantus peritiam examinentur. ^t, 

5. Declaramns, quod quandocumque contigerit ahquem sive gradua- 
tum sive officialem manifeste dehnquere, idem iuxta dehcti quahtatem 
debeat quoque manifeste castigari, ut insinuatur dist. 2. cap. i 3. dc iti- 
neran:ibus textu 2. sub ht. G., ita quod non sit opus eiusmodi dehnquen- 
tem prius absolverc ab officio ac deinde punire, nisi tahs exccssus fucrit, ^o 
cui cxpresse anncxu sit dcpositio ab officio. 1670] ROMAE MDCLXX. 89 

6. Declaramus iuxta constitutiones nostras dist. i. cap. r3.de reci- 
piendis textu i. sub lit. A. in nullo sive fratrum sive sororum conventu 
numerum patrum vel respective matrum a consilio extendi posse ultra 
duodecim, ita quod cum priore aut respective cum priorissa tantum cen- 
5 seantur tredecini cum voto decisivo. Proinde si contigerit alicubi in prio- 
rissam eligi eam, quae ante sui electionem nondum erat mater a consilio, 
tenebitur durante huius gubernio abstinere ab ingressu consilii illa, quae 
postremo intravit, ut sic numerus tredecim dumtaxat consultricum, inclusa 
priorissa, nunquam excedatur. 

,0 7. Declaramus, Ruremundense nostrarum sororum monasterium adm. 

r. p. provinciali pro tempore subiectum esse aequaliter ac eodem prorsus 
modo, quo reliqua huius provinciae monasteria monialium eidem subsunt, 
ita quod prior nostri conventus Mosaetraiectensis respectu dicti monasterii 
pure sit vicarius sui provincialis^ Quorum utrique serio mandamus, quod 

i:, rigidam clausuram huic monasterio, si forte nondum plenarie introducta 
est, omnino introducant et introductam constanter manuteneant, nec ibi- 
dem ullam ad solemnem professionem emittendam admittant vel admitti 
sinant, nisi cum protestatione ab eadem acceptanda, quod illic ad primam 
regulam et strictissimam clausuram perpetuo obligabitur. 

20 8. Renovamus ordinationem secundam pro hac provincia Romae 

anno i656 in capitulo generali factam pro stabilimento ac progressu con- 
fraternitatis sub titulo Militiae Angelicae in conventu nostro Lovaniensi, 
cumque istius piae sodalitatls praecipuum festum soleat quotannis in die 
translationis s. Thomae Aquinatis ibidem in ecclesia nostra ab inclita Lo- 

25 vaniensi universitate celebrari , concedimus, quod illic deinceps officium 
translationis s. Thomae solemniter peragi possit in dominica, quae festum 
purificationis beatissimae virginis immediate antecedet, excepto casu quo 
vel septuagesima in praedictam dominicam incidat vel dles 27. ianuarii 
sit dies dominica; tunc enim festum translationis celebrandum erit pro- 

30 prio suo die, nempe 28. ianuarii. 

9. Ordinamus, quod singuli priores conventuales, quandocumque 
ad capitulum provinciale accesserint, teneantur secum deferre in scriptis 
succinctam informationem de statu oeconomico sui conventus subscriptam 
per patres de consilio , qua distincte exprimantur tuni annui prbventus 

35 sui coenobii et onera tum debita activa et passiva, necnon fratrum nu- 
merus, et si quid aliud notabile ad cognoscendum statum sui conventus 
pertineat, illamque in diffinitorio capituli exhibeant; qui vero in hoc 
defecerint, eiusdcm diffinitorii arbitrio puniantur. 
Pro provincia Apuliae seu s. Thomae. 

4" I. Acceprainus ct approbamus magisteria omnium eorum, qui in hac 

provincia pei" rev. magistrum ordinis p. fr. loannem Baptistam de Marinis gO ACTA CAPITULORUM GENERAMUM O. P. [ 1 67O 

fel. rcc. ad huiusmodi gradum fuerunt ritc promoti , volumusquc eos 
gaudere omnibus gratiis , privilegiis ac exemptionibus, quibus hactenus 
in hac provincia huiusmodi magistri de iure vel approbata consuetudine 
g'Vudere solent et consueverunt. 

2. Cum alias in capitulo gencrali Romano 1629 ord. 2. pro promo- 5 
tione studiorum in hac provincia fuerit facta ordinatio tenoris sequentis: 

« Ordinamus, ut omnes studentcs tam studii generalis, quam cuiuscum- 
que conventus singulis annis super tota lectura annuali praeterita tam 
theologica, quam philosophica respective examinentur a moderatoribus 
studii in studio generali coram provinciali , in aliis vero conventibus ab 'o 
examinatoribus a p. provinciali deputandis ct coram ipso cxaminantibus, 
eosdemque per secreta suflVagia approbantibus vel reprobantibus », prae- 
fatum decretum omnino confirmamus ac, quatenus opus sit, innovamus 
volumusque indispensabihter exequutioixi mandari , quod serio praecipi- 
mus provinciali quidcm sub poena suspensionis ab officio , studentibus '5 
vero sub poena privationis ac cxclusionis a studio ac perpetuae inhabi- 
litatis ad idem. 

3. Inhaerentes dccreto capituli Romani 1644, quo conventus s. Do- 
minici de Foggia et s. Petri Martyris de Tarento in conventus strictioris 
observantiae fuerunt destinati, mandamus rev. adm. p. provinciali pro 20 
tempore huius nostrae provinciae, ut sedulo invigilet, ut in praefatis con- 
ventibus observentur adamussim nostrae sacrae constitutiones ; quod si 
eorum priores invenerit in regulari disciplina promovenda negligentes ac 
remissos, eos oranino a prioratus officio absolvat aliisque suo arbitrio 
poenis severissimc puniat. 25 

Pro provincia Calabriae. 

1. Contirmamus ordinationem alias specialitcr factam pro hac pro- 
vincia a rev. magistro generali de Marinis piac mcm. per literas datas 
die 2 3. martii 1669, scilicet declarandos esse suspensos ab officio omnes 

et singulos priores vel praesidentes conventuum seu locorum , qui in 3° 
eorum conventibus et locis fratres ibidem a r. adm. p. provinciali pro 
tempore assignatos aut deputatos vcl admittcrc rcnucrint vcl sinc cius- 
dem provincialis licentia ab cisdem conventibus et locis cxpcllcre ausi 
fuerint. 

2. Pariter confirmamus aliam ordinationem eiusdem rcv. dc Marinis 35 
factam pro hac provincia ad elfectum facihtandi ingrcssum in nostram 
rehgionem iuvenibus secularibus, alias probac vitae sufficientisque ingenii, 
qui licet ferventi spiritu habitum petant religionis , defraudantur tamen 
aliquoties suo desiderio ob vestimentorum penuriam, ut scilicet fratrum 
defunctorum vestimenta tam interiora quam exteriora ad novitiatus Al- -10 
timontis et s. Georgii spectent et transferantur , Calabriae videhcet cite- 1670I ROMAE MDCLXX. 9I 

rioris ad novitiatum Altimontis, ulterioris vero ad novitiatum s. Georgii 
iuxta repartimentum conventuum et locorum factam in proxime prae- 
terito capitulo generali pro eadem provincia Galabriae. Quam ordinatio- 
nem ex integro confirmamus et, quatenus opus sit, innovamus, praeci- 

1' pientes in meritum sanctae obedientiae omnibus et singulis prioribus vel 
conventuum praesidentibus, in quorum conventibus fratres e vita dece- 
dere contigerit, ut prompte ac fideliter dicta defunctoruni vestimenta ad 
novitiatus praedictos transferri et consignari faciant, alias a suis officiis 
per priorem provincialem suspendantur. 

10 3. Ordinamus ad petitionem provinciae, quod in studio generali 

Gosentino actiones principaliores , ut sunt examina de vita et moribus, 
receptiones studentium formaliuni, examina lectorum et examen annuale, 
fieri debeant, quando omnes patres moderatores in eodem conventu et 
studio actualiter existunt, non vero tempore aestivo, tempore vacationum, 

15 quando ob aeris intemperiem aliqui eorum alio se recipiunt. 

4. Gum conventus noster Laureanae , ut nobis nuper expositum 
est, habeat omnia requisita ad prioratum et alat numerum sufficientem 
fratrum, concedimus , ut in posterum prior praefati conventus habeat 
vocem in capitulo provinciali , instituentes insuper in praedicatorem 

20 generalem eiusdem conventus r. p. lectorem fr. losephum a Laureana. 

5. Approbamus magisteria rr. pp. magistrorum Dominici Passalia, 
de Suriano, Dominici a Polia, Petri Martyris a Glaravalle, loannis Bapti- 
stae a s. Georgio, Raymundi a Stalatti , Hyacinthi Philipponi, lacobi a 
Scigliano , Ludovici a Goriolano , Ludovici a Polistina, Thomae Lauro, 

25 Hyacinthi de Strongoli, Ambrosii a Filogasio, Raymundi Pirrelli et alio- 
rum, si uiii sint, per rev. magistrum ordinis de Marinis ab ultimo capi- 
tulo generali usque ad praesens promotorum. 

6. Instituimus a:d petitionem provinciae in praedicatores generales 
rr. pp. ff. loannem a Sideroni lectorem pro conventu Sideronis, loannem 

30 Baptistam Todesco baccalaureum pro conventu Montisalti, Ignatium Blasio 
baccalaureum pro conventu Balnearae, Sylvestrum a s. Georgio lectorem 
pro conventu Gastriveteris , Hyacinthum ab Amigdalaria lectorem pro 
conventu Amigdalariae , losephum a Verbicario lectorem pro conventu 
Serrarum, Ludovicum a Paula lectoreni pro conventu Tirioli, Antonium 

33 a Ferolito lectorem pro conventu Neocastri et Dominicum a Saracena 
pro conventu Girisani, dummodo tamen sint actu vacantia praefata loca 
ct non aliter nec alio modo. 

7. Transmutamus ac praesentium tenore transferimus praedicaturam 
gcncralem r. p. lcct. fr. Dominici Buongiorno a convcntu Balnearae ad 

,|(. suuni convcntuni oiiginalcm Girifalci, si alias hacc praedicatura sit actua- 
liter vacans. 92 ACTA CAPITULORUM GENKRALIUM O. P. ['^7^ 

8. Licet olim prohibiTiim fuerit fieri affiliationcs m nostro convcntu 
s. Mariae Salutis de Neapoli huius provinciae, quia tamen successu tcm- 
poris ac mature consideratis considerandis compertum est, fore valde 
proticuum et necessarium pro augmento utihtateque tum spirituaH tum 
temporali conventus praedicti ibidem affiHari aliquos patres , et rcligio- s 
sitate morum et doctrina ac prudentia praestantes, ad instantiam eiusdcm 
provinciae concedimus, quod non obstantibus quibuscumque ibidem af- 
filicntur quinque ad summum patres , qui sint naturales et nationales 
eiusdem provinciae Culabriae; quos patres in praesentiarum nominamus 
vidchcet rr. pp. fr. Sylvestrum a s. Catherina, fr. Hyacinthum de Stron- lo 
goli magistros, fr. Thomam Bilot a Castro Monardo, fr. Alanum a Morano 
baccalaureos, et fr. Vincentium a Filogasio lectorem, eosque praesentium 
tenore affiUamus affiliatosque dechiramus in praedicto conventu s. Mariae 
Salutis de Neapoli, quibuscumque in contrarium non obstantibus, dechi- 
rantes insuper, quod, cum pracfatus conventus s, Mariae Salutis de NcapoH 15 
fundatus fuerit pro communi necessitate ct ex communibus impensis 
totius provinciae, ac proindc communitcr pertineat ad utramque Calabriam 
tam ultra quam citra, huiusmodi patres pcr nos praefato convcntui affi- 
Hatos ut supra in concursu provinciac pro alternativa computandos ac 
numerandos esse pro his conventibus originaHbus, a quibus suam trans- 20 
tulerunt affiUationem. 

9. Transferimus affihationes a suis convenlibus originaHbus ad aHos 
infrascriptos rr. pp. fr. Dominici Cuppari a Melicucca baccalaurei ad con- 
ventum Tropeae, fr. Dominici a MeHcucca lectoris ad conventum Giri- 
falci, fr. Leonardi a s. Georgio lectoris ad conventum PoHstinae, fr. Tho- 25 
mae CinvareUae praed, gen. ad conventum Montis Leonis, et ex conversis 
fr. Antonii a Bisiniano ad conventum Cosentinum, ['v. Marci a s. Georgio 
ad conventum Castriveteris, fr. Petri a Serra ad conventum Suriani , fr. 
loscphi a Mendicino ad conventum Zacharesii, fr. Antonii a Pitio ad con- 
ventum Catanzarii , fr. Nicoh\i a Pizzoni ad conventum de Pizzoni, fr. jo 
Dominici de Agroptarea ad conventum Agroptareae et fr. MichaeUs a s. Ni- 
colao ad conventum Sibaris. 

10. Pro manutentione ac incremento studiorum seu universitatum 
huius provinciae, nempe studii generaHs Cosentini ct coUcgii Rhegini, 
enixc rogamus rev. magistrum ordinis, ne sit facihs in concedendis Hcentiis ;'5 
seu assignationibus studentibus huius provinciae, ut rehcta propria ad 
aUas provincias studiorum causa se conferant. Quod si aUquis proprio 
arbitratu et non missus a provincia nec assignatus pro rata istius pro- 
vinciae aUbi studiorum cursum peregerit, nuUatenus ei ncc conventus 
originalis nec provincia teneantur subsidia pro vcstimentis aUisque im- |o 
pendiis subministrare. 1670] ROMAE MDCLXX. 03 

II. GommittimLis rev. magistro ordinis, ut pro sua prudentia desi- 

gnet pro locis vacaturis in regentes, baccalaureos et magistros studen- 

tium tam studii generalis Cosentini quam coUegii Rhegini patres inte- 

gritate morum et literatura praestantes, prout in domino iudicaverit ex- 

5 pedire. 

Pro provincia Hiberniae. 

1. Gonfirmamus et ex integro renovamus omnia et singula, quae 
pro hac nostra provincia Hiberniae ordinata et sancita sunt in proxime 
praeteritis capitulis generahbus Romae celebratis annis i65oet i656, ac 

10 volumus omnino observari. 

2. In memoriam revocamus id, quod in favorem ac conservationem 
huius provinciae in praeterito capitulo Romano efficaciter inculcatum est 
his verbis: « Hortamur ac per viscera lesu Ghristi obtestamur omnes 
provinciales ac priores reliquarum provinciarum, praesertim Hispaniarum, 

15 ut, si qui forte iuvenes Hiberni probae indolis et capacitatis se offerant, 
eos prompta charitate ad habitum sanctamque professionem recipiant in 
conventibus, ubi magis viget observantia regularis ; eosdemque iam pro- 
fessos literarum studiis opportune applicent, ipsorum profectibus specia- 
liter intendant , necessitatibus prospiciant, spiritum foveant ipsosque ad 

20 generosa pro fide certamina formare conentur ». Quam adhortationem 
sub eisdem verbis et quidem efficacissimis merito hic repetere volui- 
mus, ut huic afflictae provinciae , quantum in Domino possumus , suc- 
curramus. 

3. Mandamus ac districte praecipimus universis rr. adm. pp. provin- 
25 cialibus, ad quos deinceps contigerit aliquem vel aliquos huius nationis 

fratres nostros sive sacerdotes sive iuvenes cum legitima suorum supe- 
riorum licentia vel assignatione causa studii divertere, ut eosdem pecu- 
liari charitate ac promptitudine suscipiant, foveant et in suis studiis ge- 
neralibus pro locis exterarum provinciarum coaptare non renuant, ut ibi 
30 sufficienter eruditi, apti reddantur ad fidem catholicam in patria sua 
propugnandam atque propagandam. 

4. Insuper praecipimus in meritum sanctae obedicntiae omnibus et 
singulis studentibus ad hanc provinciam spectantibus, qui in alienis pro- 
vinciis ratione studiorum impraesentiarum commorantur, ut statim com- 

35 pletis studiis absque aliqua mora ad propriam nativam provinciam red- 
eant, memores propriae vocationis ac imminentis necessitatis, quam, ut 
audivimus, non sine gravi animorum nostrorum moerore patitur prae- 
fata provincia ob paucitatcm ministrorum evangelii, ad quod disseminan- 
dum atque propugnandum contra acatholicos prompti ac parati esse 

40 debent. 94 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

Pro provinciis Indiarum in comniuni. 

1. Beatae ac gloriosae Rosae a s. Maria, virginis Limanae, quam 
caelestis sponsus tot cliarismatum decoravit monilibus, tot virtutum or- 
navit floribus tantaque et tam late sparsa miraculorum gloria illustravit, 
merita magno cum animorum nostrorum gaudio recolentes, ordinamus 5 
ad maiorem venerationem ac cultum eiusdem, quae extitit Indiarum Oc- 
cidentalium primus flos s.inctitatis, ut in qualibet ex provinciis Amcricae, 
Philippinarum et Indiarum, quarum per apostolicum breve instituta est 
ac declarata in patronam principaliorem, omni feria sexta vacante debeant 
fratres tani in choro publice quam extra privatim de ea rccitare officium '" 
aut memoriam, si alias dies est impedita, eo prorsus modo ac ordine, 
quo feria 4. non impedita recitatur vcl fit memoria de s. llioma Aquinate, 
doctore angelico, poteruntque ad hunc etfectum distribui iuxta scriem 
mensium lectiones propriae eiusdem virginis adnotatac pro ipsius fcsto 

ac octava, sicut de eodem s. Thoma sancitum est. '5 

2. Gonfirmamus omnes et singulas ordinationes , leges ac statuta 
capitulorum generalium, praesertim Valentini 1647, pro his provinciis 
in communi editas, praecipue ordinationem illam sextam in ordine valde 
utilem ac simpliciter necessariam pro bono regimine istarum provincia- 
rum, quam merito hic sub iisdem verbis repetere operae pretium duxi- ^o 
mus, quae talis est: « Ne fratribus pro cuiuscumque arbitrio liber pateat 
aditus recedendi a provinciis Indiarum et veniendi ad Hispanias, confir- 
niamus ordinationem capituli Valentiae i5qG et Romae 1601 ac pro- 
pterea iii virtute Spiritus sancti et sanctae obedientiae nec non sub poena 
excommunicationis latae sententiae , hac una pro trina canonica admo- "5 
nitione praemissa, mandamus omnibus ac singulis fratribus in dictis pro- 
vinciis existentihus, ne ab ipsis sine magistri ordinis speciali licentia dis- 
cedere sub quovis praetextu vel colorc audeant; procuratoribus vero, ne 
ultra unum socium sibi a diffinitorio consignatum quemlibct alium secum 
ducere praesumant; provincialibus denique, ne vel pcrmittant vel licen- ^" 
tiam aliquam ad hunc effectum fratribus concedant, siquidem nec pos- 
sunt, et quatenus opus esset, talem ab eis auferimus facultatem et simul 
etiam a difFinitorio capituli provincialis. Praeter autem excommunicatio- 
nem latae sentcntiae, quam incurrent contrafacientes, respcctive dabunt 

et poenas omnes in capitulo gravioris culpae contentas. Verumtamen ad 35 
temerarios, si qui crunt, compescendos rr. pp. prioribus pro tempore 
convcntuum s. Pauli Hispalensis, s. Dominici de s. Lucar de Barrameda 
et s. Dominici Ulyssiponensis pcr praesentes mandamus in virtute Spi- 
ritus sancti et sanctae obedientiae ncc non sub poena absolutionis ab 
eorum officiis, ut, ubi navigia ab Indiarum partibus ad praefatorurn 4° 
portus rcspective appulerint, omni cum diligentia pcrquirant, an fratres 1670] ROMAK MDCr.XX, 5 

aliqui cum eisdeni venerint , quive quotque sint; et si repererint, qua 
Hcentia id egerint; quod si non fuerint procuratores a provinciis legitime 
instituti vel rev. p. generalis licentiam non habuerint, omnino in carceres 
illos coniiciant et omnia eorumdem bona sequestrent, praemissoque exa- 
5 mine praefatam censuram ac poenas ipsos incurrisse declarent nostra 
auctoritate, quas et subire cogant nee liberos illos dimittant , nisi prae- 
monito magistro ord. vel eius vicario et per alterius rescriptum intelle- 
xerint, quid de illis agendum sit. Porro adm. rev. patribus provincialibus 
Hispaniarum et rev. pp. prioribus ac praesidentibus conventuum earundem 

10 provinciarum sub eadem virtute et praecepto et poena absolutionis a suis 
officiis mandamus , ne ullum fratrem a praefatis Indiis venientem sine 
approbatione suarum licentiarum ab uno ex tribus patribus prioribus 
praenominatis s. Pauli Hispalensis, s. Dominici Ulyssiponensis et s. Do- 
minici de san Lucar de Barrameda habita et ostensa in suis provinciis, 

15 conventibus aut locis respective recipere aut detinere audeant, in poenas 
alioquin taxatas omnino incursuri ». 

Quam ordinationem ex integro confirmamus ac renovamus, addentes 
[n contravenientes poenam ipso facto incurrendam privationis cuiuscum- 
que gradus, si quem habeant in religione, ac perpetuae inhabih'tatis ad 

20 eosdem. Quapropter mandamus rr. pp. prioribus praedictis, ut scmoto 
omni humano respectu, solum Deum et commune religionis bonum prae 
oculis habentes, exequutioni tam sanctae ac pernecessariae ordinationis 
omni cura ac opere insistant, alias ultra mortalem reatum transgressionis 
praecepti in poenam absolutionis ab officio, ut dictum est, sciant se ir- 

25 remissibiUter incursuros. 

3. Prohibemus ac districte mandamus in virtute Spiritus sancti et 
sanctae obedientiae sub formah praecepto nec non sub poena absolutionis 
ab officio ipso facto incurrenda omnibus et singulis provinciahbus India- 
rum pro tempore existentibus, ne quocumque titulo, colore vel praetextu 

30 audeant onerare doctrinas pensionibus annuis in favorem cuiuscumque 
particularis personae, quocumque officio, gradu vel praeeminentia prae- 
ditae, sed quidquid emolumenti ex moderata impositione colligi potuerit, 
communibus necessitatibus religiose ac fideliter impendatur, ut fabricis 
tuni ecclesiarum tuni conventuum, augmento et decori cultus divini, ve- 

35 stiariae communi fratrum etc. 

4. Recolentes strictissimam obligationem , quam habent doctrinarii 
pascendi tum exemplo tum assidua administrationc sacramentorum oves 
sibi comniissas , omnibus et singulis residentibus in doctrinis districte 
praecipimus ac mandamus sub poena privationis ab eorum officiis ipso 

40 facto incurrenda et perpetuae inhabilitatis ad eadem, quod nullatenus a 
districtu suarum doctrinarum reccdant, etiam per parvum temporis, nisi s 96 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. P. [167O 

Lirgente gravissima et inevitabili necessitatc ; iii quo casu illc , qui tali 
necessitate premitur, aliquem religiosum alias idoneum ct probatum ex 
proximioribus conventibus ante proprium discessum, servatis tamen ser- 
vandis, advocet, cui vices suas in propria absentia committat. 

5. lisdem residentibus in doctrinis committimus ac mandamus et 3 
circa hoc eorum conscientias in diem domini aggravamus, ut per seipsos 
diebus festivis assistant universali doctrinae, quae fieri solet; in hoc enim 
consistere debet eorum cura principalis , officium ac zelus. Quapropter 
eis omnino prohibemus sub poena privationis ab officio praefatam assi- 
stentiam committere fiscalibus sive aliis quibuscumquc. 10 

6. In memoriam revocamus ordinationes plurium capitulorum ge- 
neralium factas contra fratres vagos ac ex una in aliam provinciam trans- 
fugas, quod scilicet nuUatenus recipiantur nisi in carceribus et post debitas 
poenas propriis praelatis remittantur. In cuius ordinationis confirmatio- 
nem praecipimus ac mandamus in virtute Spiritus sancti et sanctae obe- ib 
dientiae sub formali praecepto omnibus et singulis prioribus provincia- 
libus pro tempore nostrarum provinciarum Indiarum et praesertim pro- 
vincialibus s. loaniiis Baptistae del PerCi, s. Antonini de novo Regno et 

s. Catherinae dc Quito, quod scilicet fratres praedictos vagos ac trans- 
fugas nulUitenus in propriis provinciis recipiant, assignent aat aliqua- 20 
liter detineant, sed teneantur sub eodem praecepto graviter punitos ad 
proprias provincias remittere suis superioribus, ut in eos gravius animad- 
vertant. 

Pro provincia s. Crucis Indiarum. 

1. Instante illustrissimo ac reverendissimo d. fr. Antonio Gonzalez, 25 
episcopo de Characas, provinciae Peruanac filio acceptissimo totiusque 
nostrae religionis ob eius praeclare gesta benemerente, erigimus, servatis 
tamen servandis , conventuni nostrum de Characas in studium formalc 

ac universitatem cum omnibus ac singulis privilegiis, quibus caetera re- 
ligionis nostrae formalia studia sive universitates gaudere solent et con- 30 
sueverunt. 

2. Insuper eundem conventum deputamus ac designamus pro con- 
ventu novitiatus ac strictioris observantiae , volumusque, ut non solum 
noviiii, qui ad habitum illic recipientur, sed patres ac fratres quicumque, 
quos ibidem commorari in posterum contigerit , regulam et sacras no- 35 
stras constitutiones cum omni rigore ad literam obscrvent ; circa quod 
conscientiam r. adm. p. provincialis pro tempore in diem domini aggra- 
vamus. 

Pro provincia s. lacobi de Mexico. 

I. Pro bono ac felici gubcrnio huius nostrae provinciac confirma- ^n 
mus ordinationes spccialiter factas pio hac pioviiicia tuni pcr capitulum 1670] RO.MAE .MDCLXX. 97 

generale Romanum i65o tum per rev. magistrum ordinis fr, Thomam 
Turcum fel. rec. in epistola pastorali ad hanc provinciam missa sub da- 
tum 2 5. iunii 1644 ab eaque denuntiata in capitulo provinciali Mexicano 
die 5. maii 1646, et praesertim ordinationem secundam huius tenoris : 
5 « Secundo, quoad gradus in ordine et dignitates nullo modo in poste- 
runi habeatur ratio nationum aut alternativae, vacante loco alicuius na- 
tionis, et alias pro illa tali natione pro illo tunc nuUus fuerit, qui ha- 
beat omnia omnino requisita, sed praecise habeatur ratio meritorum et 
laborum, ita ut absque ulla acceptione nationum aut personarum illi soli 

10 ad gradus proponantur, qui caeteris reperti fuerint magis idonei habue- 
rintque omnia requisita iuxta constitutiones nostras pro gradu et forma 
legendo, ne ex coarctatione ad nationes indigni dignioribus praeferantur, 
ut fieri solet, dum saepe plures, qui multis annis in docendo laborarunt, 
et meritis praevalent, defectu vacantis pro una natione postponantur iis, 

[5 qui sunt alterius nationis, et interdum vix theologiam vel extremis labiis 
delibarunt, quod iustitiae distributivae directe repugnat; dum vero post- 
modum contigerit illam nationera habere personas capaces, illae et non 
aliae supplebunt prima loca vacantia ». 

Quam ordinationem utpote et iustitiae distributivae et constitutionibus 

20 nostris appri-me conformem et ad pacem conservandam in hac provincia 
prorsus necessariam ex integro renovamus et confirmamus ac inviolabi- 
litcr observari volumus et mandamus. 

Pro provincia s. loannis Baptistae de Peru. 

1. Ad petitionem provinciae confirmamus omnes et quascumque 
25 ordinationes, leges ac statuta , quae pro bono ac felici regimine huius 

nostrae provinciae facta fuerunt a rev. magistro ordinis loanne Baptista de 
Marinis piae mem., volumusque, ut integre ac inviolabiliter observentur. 

2. Item confirmamus statuta ac leges per eundem rev. de Marinis 
confectas ac promulgatas pro collegio s. Thomae Aquinatis Limensi, quas 

30 approbatas a s. congregatione negotiis episcoporum et regularium prae- 
posita et per breve pontificium Glementis IX. corroboratas denuntiamus. 

3. Approbamus institutionem rectoris praefati collegii sancti Thomae 
nuper factam a rev. p. fr. PeLro Maria Passerino tempore sui vicariatus 
generalis in personam rev. p. mag. fr. Martini de Pereira, volumusque 

35 omnino suum sortiri effectum. 

Pro provincia s. Antonini de NovoRegno. 

I. Ob specialem devotionem huius provinciae erga s. Ludovicum 

Bertrandum ordinis nostri, qui ibi aliisque in locis adiacentibus plurimum 

insudavit in apostolico ministerio missionum non sine ingenti miraculo- 

40 rum numero nec non maximo fructu animarum , quas in eadem pro- 

viiicia ad fidem convcrtit, conccdimus, ut in omnibus huius nostrae pro- 

■ AlOPIIij 7 C)8 ACTA CAPITUI.ORUM GENERAT.IUM O. P. ['^7^ 

vinciac conventibus festuni ipsius in postcrum celebretur cum octava 
solemni. 

2. Concedimus, ut cathedra theologiae moralis in regia universitate 
sanctissimi Rosarii conventus nostri s. Fidei eius moderatori, dummodo 
pro tempore more scholastico et singulis diebus impraetermisse ac fide- 5 
liter suo satisfaciat muneri, valorem conferat pro gradu et forma magi- 
sterii, servatis tamen alias servandis. 

'3. Ad supplicationem provinciae extendimus numerum denarium 
magistrorum, alias taxatum pro hac provincia, ad numerum duodenarium. 

4. Acceptamus conventum dominae nostrae de his Aquas , nobis m 
donatum a d. licentiato loanne Cottrina. insigni benefactore nostro, eum- 
que erigimus in conventum formalem, ita ut deinceps habeat priorem 
et praedicatorem generalcm , ut aUi conventus, servatis ahas scrvandis. 

Pro provincia Occitana. 

1. Confirmamus, approbamus et acceptamus unionem convcntuum 15 
congregationis Aquitanicae seu antiquae provinciae Tholosanac cum hac 
provincia eiusque conventibus in inferiori Languedocia et Aquitania sitis 
iuxta hteras patentes fev. magistri generahs de Marinis piae mem. sub 
die 12. martii i663. Simihter approbamus et acceptamus unionem con- 
ventuum Perpiniani et Coquihbrii cum hac eadcni provincia ab eodem 20 
rev. p. generah postmodum decUiratam. 

2. Cum praefata provincia sit adaucta et amphficata tum cx con- 
vcntibus congregationis Aquitaniae tum cx conventibus comitatus Russi- 
lionensis ut supra , et modo non habcat nisi quindecim magistros, cx 
gratia speciah ct ad pctitionem eiusdem provinciae extendimus ct auge- 25 
mus praefatum numerum magistrorum usque ad octodenarium, simihter 
etiam numerum baccalaureorum ad eundcm extcndimus. 

3. Cum ahas convcntus Perpiniani ante praefatam unionem huic 
provinciae gauderet privilcgiis studii gcncralis in provincia Aragoniac, a 
qua fuit separatus, concedimus et ordinamus, ut in hac etiam provincia 30 
iisdem privilegiis gaudeat, et, in quantum opus est, praefatum conventum 
Perpinianensem de novo erigimus in studium generale et formale huius 
provinciae, ita ut dcinceps duo sint huius provinciae studia generalia, 
scihcet in conventibus Aginnensi et Perpinianensi. 

Pro provincia s. Dominici Venetiarum. 35 

I. Confirmamus dccretum factum a rr. patribus de consilio convcntus 
ss. loannis et Pauli de claudendis et extoHcndis fenestris super publicam 
viam respicientibus in ultima superioris dormitorii cella eiusque cubiculo 
annexo in omnibus et per omnia, prout fuit in actis capituli provincialis 
huius nostrae provinciac nuper Tarvisii sub dic iq. aprihs 1670 celcbrati ,io 
confirmationc tcrtia confirmatum. l6-o] ROMAE MDCIAX. 99 

2. Confirmamus ordinationem quintam in ordine in huiusmodi actis 
contentam , fundatam in ordinatione capituli generalis Romae i656 ce- 
lebrati circa modum, conditiones et requisita ad habendas et proponendas 
petitiones magistri studentium ct baccalaurei ordinarii nostri studii gene- 

5 ralis Patavini, quae omnia omnino praecipimus in perpetuum observari 
sub poenis in dicta ordinatione capituH provincialis contentis. 

3. Acceptamus praedicaturam generalem r. p. lect. fr. Georgii Mar- 
tuzza, prioris Tarvisini, pro conventu s. Petri Martyris de Utino, irritantes 
et annulhintes, quodcumque in contrarium fuit attentatum, iuxta instan- 

10 tiam huic diffinitorio capituH generaHs factam in actis eiusdem capituH 
provinciaHs acceptatione tertia. 

4. Remittimus arbitrio ac prudcntiae rev. magistri ordinis primam 
huius nostrae provinciae petitionem de succursu rogato propter penuriam 
convcntuum dictae provinciae, ut ipse rev. in sua eiusdem visitatione 

15 pro sua maturitate ac iudicio ipsi provideat, ratificantes ex nunc prout 
ex tunc, quidquid exp"ediens in hac materia iudicaverit ac conveniens, 
quodque ipse reverendissimus determinarit, ac si per praesens diffinito- 
rium capituH generaHs factum ac stabiHtum esset, omnino praecipimus 
ac volumus teneri et inviolabiHter observari. 

20 5. Declaramus, facimus et erigimus in conventum collegiatum coe- 

nobium nostrum s. Mariae Gratiarum de Este cum omnibus gratiis, pri- 
vilegiis, iurisdictionibus ac praerogativis, quibus caeteri conventus nostrae 
dictae provinciae et totius ordinis coHegiati frui et gaudere solent et con- 
sueverunt, dummodo tamen aUu numerum sufficientem fratrum per no- 

25 stras sacras constitutiones taxatum. 

6. Reponimus in pristinum suum ius, a quo pcr non usum negH- 
genter ceciderat, conventum nostrum s. Mariae in Portu de Liniaco, de- 
clarante;, priori pro tempore existenti dicti conventus competere votuni 
in capItuHs provinciaHbus ad formam nostrarum legum pro conventibus 

30 pro eo statu, in quo ipse reperitur, et acta praedicti capituH, provinciaHs 
petitione tertia testantur praescriptam. 

7. Ad evitandas multas in hac provincia dissensiones , scandala ac 
praeiudicia decernimus, nuUius inposterum valoris censendas esse affiHa- 
tiones fratrum a conventu aHenae ad conventum huius nostrae provin- 

35 ciae, nisi prius a capitulo provinciaH eiusdem per maiorem partem pa- 
trum provinciae simul congregatorum fuerint per vota secreta acceptatae; 
indemnitate tamen auctorltatis rev. maglstri ordinis, si voluerit expresse 
supplere huiusmodi requisitum ac dispensare, semper praeservata. 

8. Admittimus, destinamus et, ut in aHIs provlnclis moris est, de- 
40 putamus conventum ss. loannis et PauH Venetiarum pro coUocatione in 

ipso quatuor ad sutnmum cum titulo sludentium formaHum Patavinorum, lOO ACTA CAriTUI.ORUM GENERAI.IUM O. P. [ I (SyO 

sine tameii dispensationibus; qui quidem tam in studentes quam in le- 
ctores Patavii examinari more solito debeant, servata in reliquis norma 
eadem circa ipsos conventus ipsius Patavini. 

Q. Gontributiones convcntuum huius nostrae provinciae ad instan- 
tiam eiusdem sic augendo reformamus , ut in subsidium expensarum 5 
r. adm. p. provincialis pro tempore existentis occurrentium , cui iam ta- 
xatae contributiones sufficere non possunt, caeteris immutatis: conventus 
ss. loannis et Pauli se conformando Patavino et Tarvisino 1 2(') libras 
Venetae monetae , conventus s. loannis de Rhodiginio inter collegiatos 
paucis ab hinc annis relatus 40 libras , conventus s. Mariae Gratiarum 10 
de Este inter pariter collegiatos ad praesens adscriptus 40 itidem libras, 
conventus s. loannis Baptistae de Fara tres Venctos ducatos, conventus 
s. Mariae Gratiarum de Valvassono, s. Martini de Goneliano et ss. Rosarii 
Venetiarum, quibus non fuerunt adhuc taxatae contributiones, tres quoque 
ducatos singuli , conventus s. Laurentii de s. Vito , in prioratum annis 15 
proxime elapsis crectus, et conventus s. Rocchi de Marostica tres Venetos 
ducatos, vicariatus Salvaterrae septem Venetas libras, r. adm. p. provin- 
ciali pro suis contributionibus priores praefatorum conventuum pro tem- 
pore existentes teneantur sub poena absolutionis ab officio persolvere; 
praeter quas contributiones modo praedicto taxatas quilibet huius pro- 20 
vinciae conventus teneatur eidem p. provinciali pro tempore pro sua 
visitatione septem ad minus libras, ultra viaticum, in subsidium con- 
ferre. 

10. Getera omnia ab hac provincia petita ct ad eadem spectantia 
remittimus dispositioni rev. magistri ordinis, confirmantes in reliquis 25 
omnia et singula acta pracdicti capituli provincialis novissime cclebrati. 

Pro provincia s. Catharinae virginis et martyris de Quito. 

1. Quia in ercctione huius nostrae provinciae ad ipsam inlcgrandam 
applicati fuerunt cohventus aliqui , nec non doctrinae tum provinciae 
Peruanae tum provinciae s. Antonini de Novo Regno, in quibus s. Ludo- 30 
vicus Bertrandus ordinis nostri pro munere sui apostolatus aliquamdiu 
demoratus fuit, ad instantiam eiusdem provinciae peculiariter huic sancto 
addictae concedimus , ut festum ipsius in hac provincia deinceps valeat 
celebrari cum octava solemni. 

2. Omnibus patribus tum prioribus tum doctrinariis huius nostrae 35 
provinciae pro tempore cxistentibus districte praecipimus ac mandamus 
sub poena absolutionis ab eorum officiis ac perpetuac inhabilitatis ad illa 
inposterum obtinenda, quod nullatenus omittant quotidianam recitationem 
sanctissimi rosarii per choros alternatim. Ec ad hunc effectum per 1*. adm. 

p. provincialem pro tempore in quolibet convcntu designetur religiosus ^,, 
aliquis probatae vitac ct sufficientis litcraturac , ad qucm pcrtincat hora 
'5 1670] ROMAE MUCLXX. lOI 

congrua seculares ad huiusniodi recitationeni convocare quartisque feriis 
et sabbatis de mysteriis nieditandis sermonem habere. Quod idem fa- 
cere teneantur per se ipsos residentes in doctrinis, sed lingua vulgari et 
generali Indorum, nulli etiam ex fiscalibus rei ita gravis curam com- 
mittcntes. 

3. Quia non sine gravi animorum nostrorum moerore intelligimus, 
aliquos ex hac provincia fratres occasione assignationum de uno conventu 
ad alium nianere extra claustra per annos integros, de uno in alium 
locum vastissimae regionis cum non p:\rvo ordinis nostri dedecore ac 
populorum scandalo vagantes, praecipimus in virtute Spiritus sancti et 
sanctae obedientiae sub formali praecepto ncc non sub poena carceris 
omnibus et singulis ita assignatis seu deputatis vel in posterum assi- 
gnandis scu deputandis, ut recto tramite incedant et infra terminum in 
literis seu assignatioiium seu deputationum omnino praefigendum prio- 
ribus aut praesidentibus conventuum, ad quos mittuntur, teneantur quan- 
tocyus sub eadem poena se praesentare, conscientias tum provincialium 
tum priorum conventualium circa exequutionem praefatae nostrae ordi- 
nationis in diem domini specialiter aggravantes, 

4. Indemnitati conventuum huius nostrae provinciae providere vo- 
lentes, ordinamus omnibus et singulis prioribus conventualibus pro tem- 
pore existentibus ac sub poena privationis ab eorum officiis eis mandamus, 
ut, quotiescumque in posterum continget ad favorem alicuius conventus 
imponi censuales redditus sive iam impositos in casu restitutionis seu 
redemptionis iterum reimponere, neutrum fieri possit absque speciali li- 
centia r. adm. p. provincialis in scriptis obtinenda , nec non praevio ri- 
goroso examine de valore et firmitate hypothecarum, in consilio patrum 
ac capitulo conventuali habendo. 

Pro provincia sanctissimi Rosarii Philippinarum, 

1. Confirmamus omnes et quascumque ordinationes factas pro hac 
nostra provincia in proxime praeterito capitulo generali Romae celebrato 
anno i656, volumusque pro felici gubernio eiusdem provinciae ab omnibus 
ad eam quomodolibet spectantibus omnino observari. 

2. Pro manutentione ac incremento strictissimae observantiae regu- 
laris, quam in hac nostra provincia, Deo dante, vigere dignoscinius, de- 
claramus, quod quando in actibus capitulorum generalium fiunt aliquae 
ordinationes, concessiones, dispensationes etc. pro provinciis Indiarum in 
communi, alias repugnantes ordinationibus seu decretis hucusque specia- 
liter factis ac promulgatis vel a capitulis generalibus vel a rev. niagi- 
stris ordinis pro hac provincia particulari , nullatenus ipsam compre- 

40 hendant, in his videlicet, quae eius rigidae observJntiae statui videntur 
contraria. 25 30 33 I02 ACTA CAlTrui.ORUM GKNERAI.IUM O. 1'. I ' ^'7" 

Pro provincia s. Hippolyti martyris de Oaxaca. 

1. Coniiimamus et approbamus numerum octonarium magistrorum 
ad titulum lcctionis pro hac provincia olim taxatum a rev, mag. ordinis dc 
Marinis piae mcm., volumusque pracfatum numerum nullatenus cxcedi. 

2. Itcm ad petitionem provinciae declaramus r. p. praedicatorem ge- 5 
ncralem fr. loannem Mendez, qui, ut asseritur, pcr octo aiinos continuos 
officium magistri novitiorum fructuosc ac laudabiliter cxcrcuit, gaudere 
gratiis ct privilegiis pcr capitulum generale Valentinum \(')-\.y conccssis 
huiusmodi magistris novitiorum, verificatis tamen conditionibus in codem 
capitulo Valentino expressis, ec non aliter nec alio modo. k, 

3. Confirmamus id , quod iuxta textum nostrarum constitutionum 
plurics in aliis capitulis gcncralibus et praesertim Romac 1629, i*^-I4 et 
postrcnio i65(') declaratione 12. sancte ac salubriter statutum fuit his 
verbis: « Declaramus, omnes fratres nostros, cuiuscumquc dignitatis, olFicii 
aut gradus fuerint, nemine prorsus excepto, obligari ad assiduam chori 15 
tam nocturni quam diurni sequelam, demptis solis lectoribus actualibus 

ct magistris actu docentibus ». In cuius rei exequutionem scrio mandamus 
sub poena suspensionis ab officio r. p. priori pro tcmpore conventus 
nostri s. Dominici de Oaxaca, quod nuUatenus pcrmittat, aliqucm cx pa- 
tribus sivc ex fratribus assignatis vcl deputatis in praedicto convcntu 20 
cximi a sequcla chori ct hebdomadaria, nisi ex vi nostrarum constitutio- 
num sit dc iure dispensatus. 

4. Cum alias in capitulo gencrali Romano i65o pro fovcndo ct 
promovendo in hac provincia studio linguarum Zapothecac ct Mistecac 
summe necessario ad promovendam in illis partibus animarum salutem 23 
addita fuerint huic provinciae bina graduum loca, vidclicet unum magi- 
sterium et una praesentatura pro titulo ac Icctionc praedictarum linguarum» 
confirmamus praedictam concessionem cum omnibus ct singulis annexis 

in ca contcntis volumusque inviolabiliter observari. 

5. Rationem habere volentes laborum ac mcritorum r. adm. p. mag. •)" 
fr. Christophori dc Aguero, qui pcr quadraginta annos ministerium apo- 
stolicae missionis inter Indos tam laudabilitcr tamque fructuosc exercuit, 
librosque perutiles pro omnibus evangclii ministris in luccm edidit, nec 
non plura beneficia provinciae contulit tum in officio prioris principalium 
conventuum tum in munere vicarii provinciae, quod pcr tres viccs ob- 33 
tinuit, ad eiusdem provinciae pctitioncm praesentium tcnore pracdictum 

r. adm. p. magistrum coaptamus ac aniiumeramus inter patres provinciac 
ac si extitisset provincialis , conccdcndo ei locum ex spcciali gratia im- 
mcdiatum post omnes illos, qui rcvcra provinciales lucrunt; cjuo Inco 
aliisque pracrogativis patribus provinciac dcbitis frui ac gaudcrc in postc 
rum volumus ac mandamus. .|o 1670] KOMAK MUCI.XX. Io3 

6. Facultateni concedimus r. p. fr. Petro de Covaruvias provinciae 

'Bethicac transferendi suam affiliationem a suo conventu originali Giri- 

censi ad aliquem conventum benevolum huius provinciae s. Hippolyti 

Martyris de Oaxaca. Eandem facultatem concedimus rr. pp. fif. Simoni Pin- 

5 telos et Dominico de Lisardi provinciae Hispaniae, Emanueli de Noriega 

provinciae s. Vincentii de Chiappa , et Idelphonso Gomero provinciae 

s. Crucis, ut scilicet ex eorum provinciis ad hanc possint affiliari; quae 

. facultas his omnibus concessa exequutioni mandetur , servatis de lurc 

servandis, et non aliter nec alio modo. 

10 Pro provincia s. Petri Martyris. 

I. Damus in regentem generahs studii nostri s. Eustorgii Mediolani 
adm. r. p. mag. fr. Carolum Mariam Arconatum , cxpleto tamen triennio 
praesentis regentis; in baccalaureum et magistrum studii eos, quos rev. 
magister ordinis pro sua prudentia idoneos iudicaverit. 
15 2. \n memoriam revocamus ordinationem alias factam pro hac nostra 

provincia in capitulo generaU Romano i65o, qua sub poena absolutionis 
ab officio serio mandatum fuit tam provinciali quam prioribus conven- 
tualibus huius provinciae, ne quemquam ad habitum sive clericalem sive 
conversorum recipiant, antequam ei deputetur ac designetur ccrtus ac 
20 determinatus conventus, pro quo censeatur recipi ; quam ordinationem 
iterum renovamus sub eadem poena absolutionis ac volumus omnino 
observari. 

3. Ordinamus, ut graduandorum petitiones fiant in capitulo provin- 
ciali non a solo diffinitorio , sed a diffinitoribus una cum magistris et 

25 patribus provinciae unitis in consilio, ubi divini iudicii memores , pri- 
vatis affectionibus omnino sepositis, accuratius ex norma iustitiae dis- 
tributivae procedant per vota secreta , ne ulli iuste conquerendi ansa 
praebeatur. 

4. Ordinamus, ut deinceps nullus lector assignetur sive instituatur 
30 in lectorem philosophiae in studio generali s. Eustorgii, qui prius in aliquo 

conventu eiusdem provinciae cursum philosophiae laudabiliter per trien- 
nium non absolverit. 

5. Loca in generali studio s. Eustorgii pro studentibus exteris de- 
stinata a studentibus huius provinciae occupari sub poena nullitatis pro- 

35 iiibemus. 

6. Ordinamus, quod non solum studentes formales studii generalis 
s. Eustorgii, scd etiam studentes materiales, imo etiam novitii in propriis 
materiis illo anno auditis teneantur subire examen annuale, ad quod 
praeter consuelos moderatores convenire debent r. adm. p. provincialis, 

^o si adsit, et magistri provinciae; et qui per vota secreta iudicati fuerint 
non profecisse sive in literis sive in moribus, condignis mortificationibus 104 ACTA CAPHULORUM GKNKKAI.IUM O. V. [ ' ^'7° 

subiaccant ct, si opus fuerit , illos tamquam indignos et loca aliorum 
occupantes eiiciant; quod praesertini circa studentes formales volumus 
irremissibilitcr observari. Hoc autem examen non fiat in interstitiis vaca- 
tionum, sed tempore congruo, ut melius et commodius possint tam mo- 
deratores quam examinatores convenire. 5 

Pro provincia s. Catharinae Senensis seu Aprutina. 

1. Gonfirmamus ordinationes et statuta olim facta pcr rev. magi- 
strum ordinis piae mem. p. fr, loannem Baptistam de Marinis pro col- - 
legio s, Dominici de Aquila , volumusque inviolabiliter ad ungucm ob- 
servari. 10 

2. Ordinamus, quod in generali studio s. Mariac ab Arcu loca alias 
pro cxteris studcntibus destinata nuUatenus possint a studcntibus liuius 
provinciac occupari, quod cxpresse mandamus sub poena nuUitatis cxa- 
minis, si contrarium attentari contigerit, 

3. Cum alias haec provincia ob fratrum paucitatem inpraesentiarum is 
maximum patiatur incommodum, ordinamus et districtc praccipimus, ut 
omnes patres ac fratres ad hc\nc provinciam spectantes et cxtra cam com- 
morantes, excepto casu studii, infra spatium duorum mcnsium ab horum 
actorum promulgatione ac notitia ad hanc suam nativam provinciam 
personalitcr accedere t6neantur sub poena a magistro ordinis sua prudentia 2<, 
ac zclo irremissibilitcr taxanda. 

4. Confirmamus ordinationem Scu dispositionem alias factam in ca- 
pitulo provinciali Penncnsi huius provinciae proximc cclebrato anno iGGK 
quoad illos, qui ad capitulum generale mittuntur, nempe quod pro iu- 
stitiae distributivae aequalitate servanda intcr nationes huius provinciac 25 
nunquam ex eadem sumantur natione provincialis et socius ciusdcm pro 
capitulo gcnerali sivc diffinitor et elector, sed eligantur iuxta partitioncm 
triplicis nationis pro tripHci munere, provincialis scilicet, diilinitoris ct 
clcctoris, ut sic unaquaeque natio suo proprio gaudeat voto. 

Pro provincia s. Hyacinthi de Russia. 30 

r, Ad peiitionem eiusdem provinciae numerum magistrorum ct prac- 

sentatorum extendimus, ut deinceps magistri duodecim, praesentati vcro 

quindecim numerentur, 

2. Concedimus r. adm, p. mag. fr, Hyacintho Klonski, moderno pro- 
vinciah, ut conventibus cx hostico recuperatis ct tcmpore sui provincia- is 
litus recuperandis, praemisso patrum consiHo, providere possit de prio- 
ribus, cum aHas huiusmodi provisio iam dcvoluta fucrit ad rcv, magistrum 
generalem ordinis. 

3. Erigimus studia thcologica materiaHa in convcntibus Camcneccnsis 

s, Nicolai ct Minsccnsi s, Thomac Aquinutis, in quibus lectio thcologica i" 
scholastica ad minus integro tricnnio completa cum defensatis pubHcc thc- 1670] • ROMAE MDCLXX. Io5 

sibus theologicis patribus lectoribus pro magisterio studii valeat, ac si 
illud in studio generali Leopoliensi peregissent. 

4. Patribus lectoribus theologis, qui in cathedra Camenecensi et 
Minscensi praedicaverint laudabiliter, ob concursum magnatuni ad comitia 

5 et iudicia concurrentium, concedimus easdem gratias, quae concessae sunt 
illis, qui in cathedra Leopoliensi simili munere funguntur, ex capitulo 
generali Bononiae 161 5 celebrato, suppositis tamen conditionibus in eo- 
dem capitulo generali Bononiae taxatis. 

5. Goncedimus r. adm. p. mag. fr. Hyacintho Klonski, moderno pro- 
10 vinciali, ut, quando actuaHter visitabic contratam Albae Russiae, assumptis 

sibi quatuor graduatis , possit examinare ad praedicaturam generalcm 
r. p. fr. Benedictum Brodzki et r. p. fr. Beatum Ziolkovski, idque ob cvi- 
tandas expensas pro aditu ad studiura generale pro huiusmodi examine 
necessarias. 

15 6. Damus in regentera studii generalis Leopoliensis r. adm. p. mag. 

fr. Dominicum Hyacinthum Malinovski, idque tunc quando praescns 
regens r. adm. p. mag. fr. Franciscus Bogdanowiz pracscriptum slbi tcm- 
pus expleverit; in baccalaureos autem ordinarios eiusdem studii post 
modernum r. p. fr. Clementem Sokolonski damus rr. pp. Felicianum 

20 Kedziersenski et Antonium Traszka. 

7. Ad petitionem vocalium conventus laslovicensis concediraus eis- 
dera licentiara et opportunam dispensationem, quatenus modernum prio- 
rem r. p. fr. Simonem Niszyska expleto triennio sine requisitis interstitiis 
ad aliud triennium eUgere possint, iustis de causis in diffinitorio propo- 

25 sitis et approbatis. Similem licentiam et facultaterii concedimus vocaH- 
bus conventus Zolkieviensis ad eorundem petitioneni pro reelectione 
raoderni prioris r. p. praed. gen. fr. loannis Daraasceni Oranski, simiHbus 
de causis. 

8. Suppositis supponendis approbamus affiliationera r. p. praed. gen. 
30 fr. CaroH Francho pro conventu Montis sanctissimi Rosarii a patribus dicti 

conventus petitam, cum nativus eius conventus Laticzoviensis consentiat. 

9. Approbamus praedicaturas generales cum conventibus sibi desi- 
gnatis iam examinatorum pp. tf. Humberti Dachonski, F"rancisci Drievz- 
kovski, Matthiae Trygar, Eustachii Bilecki, Petri lurepatrovski , Caroli 

35 Francho, MichaeHs Iskierski, SamueHs Bielavski, Casimiri Gawcrechi, lo- 
annis Baptistae Chocisrevski et Ghristophori Irezvorski lectoris. 

10. Approbamus et acceptamus fundationem conventus Pinscensis ab 
illustrissima domina Lucretia Maria Strozzin , marchionissa Kopciocoa, 
palatina Polocensi factara. 

,40 II. Hrigimus vicariatum Bielicenscm in convcntum formalem, quan- 

doquidem , ut exponitur, est ita sufficienter provisus, ut duodecim fra- io6 ACTA CAl-lTULORUM OENEKAMUM O. 1' [1670 

trcs alere valeat , damusque licentiam moderno provinciali r. adm. 
p. mag. fr. Hyacintlio Klonski providendi ei de primo priore ad men- 
tem fundatricis. 

12. Controversiam dc limitibus cum provincia l.itliuaniae ad visi- 
tationem p. rev. magistri ordinis rcmittimus, et intcrim nihil innovandum 5 
decernimus ac mandamus. 

Pro provincia Parisiensi. 

1. Gonccdimus, quod vicariatus Metensis gaudeat in posterum alio- 
rum conventuum privilegiis, ct ad petitioncm provinciae illum crigimus 

in prioratum. Quantum autcm ad vicariatum nostrac dominac dc Na- 10 
zarelh committimus rcv. magistro ordinis, ut accepta plcniori informa- 
tione supcr iUius erectione in prioratum pro sua prudentia provideat. 

2. Gommittimus rev. patri nostro generali, ut debitas informationes 
ac processus dc sanctitate vitae ac virtutum hcroicitatc vcn. scrvi Dci 
Petri Quintini conventus Montis Rclaxi fieri et pcrfici procurct. 15 

3. Approbamus magisteria rr. pp. tf. Roberti Rogcr, Stephani Go- 
mor, Petri Godot, Renati Burgeaut,^ Vincentii Carron et aliorum ab ul- 
timo capitulo gcnerali usquc ad prncscns rite promotorum. 

Pro provincia Lituaniae s. Angeli Custodis. 

1. Ad dupliccm petitioncm provinciae nostrac s. Angeli Custodis in 20 
magno ducatu Lituaniae concedimus, ut singuHs fcriis 2. non impeditis, 

in e]uibus cx spcciali induUo ct consuetudinc huius provinciac officium 
dc s. Angclo Gustodc cius patrono rccitatur, mcmoria quoquc in vcspcris 
ct in laudibus habcatur dc s. Rosa ordinis nostri, quam hacc provincia 
peculiariter sibi in tutelarcm accivit, ut cxponitur. 25 

2. Volumus ct admonemus, ut in convcntu Seijnensi rcgularis ob- 
servantia vigeat ct in dics augmentetur ; quod spcciahter curae ac dili- 
genti animadversioni et zelo r. adm. provincialis pro tcmporc cfficaciter 
dcmandamus. 

3. Contirmamus erectos provinciae novitiatus vidclicct Vihiensem 30 
s. Spiritus, Seijnensem, Derecinensem et Rosinensem, in quibus rccipi, rc- 
ligiose cducari ct informari fratrcs novitii debcnt, dummodo in illis vi- 
geat regularis observantia. 

4. Acccptamus acta convocationis Grodncnsis sub gcncrah's com- 
missario a. r. p. mag. fr. Geslao liaicr facta, eorumquc omnia statuta ct 35 
decreta in toto singulis suis paragraphis ct apicibus comprehcnsa appro- 
bamus ac pro pacc provinciac inviolabiHter obscrvari ab omnibus dccer- 
nimus et mandamus. 

5. Erigimus conventum Rosostocenscm in prioratum , cum a suis 
fundatoribus et bcnefactoribus ad alcndum iuxta constitutioncs nostras ^o 
fratrum numerum sufficicntissime sit provisus, ut exponitur; primumque 1670J ROMAIi MDCLXX. I 07 

prioreni huius convcntus adm. rev. p. niag. provinciali instituendum con- 
cedimus. 

6. Controversiam de limitibus cuni provincia s. Hyacinthi in Russia 
ad visitationem rev. magistri ordinis remittimus et interim nihil inno- 

5 vandum decernimus ac mandamus. 

7. Decernimus, in posterum numerum magistrorum huius provin- 
ciae fore duodenarium, baccalaureorum octonarium ; praedicatores autem 
generalcs esse poterunt tot, quot conventus habentcs numerum suffi- 
cientem ad eligendum socium pro capitulo provinciali. 

10 8. Damus in regentem generalis studii adm. r. p. mag. fr, Michaclem 

Woynilowicz , provinciaiem modernum , post expletum provincialatus 
officium, cuius vicem in omnibus ad capitulum futurum suppleri pcr 
alium, quem destinaverit, concedimus. In baccalaureum eiusdem studii 
destinamus r. p. Balthassarem Omuchovicz s. theol. baccalaureum, stante 

15 tamen praesente baccalaureo studii r. p. Alphonso Slanka s. theol. prae- 
sentato usque ad futurum immediate capitulum provinciale. Similiter 
approbamus institutum magistrum studii r. p. fr. Ambrosium Puslovski 
s. theol. lectorem, postquam expleverit suum magisterium studentium 
r. p. fr. Hilarion Deltrovicz s. theol. lector et modernus magistcr studii ; 

20 professorem vcro actualem philosophiae in eodem generali studio r. p. 
fr. Raphaelem Politalski s. theol. lectorem providemus. 

Q. Approbamus" institutionem alias factam praedicatorum generalium 
videlicet rr. pp. ff. loachimi Buslovski, Dominici lanoronski , Ludovici 
Sulvatycki , Melchioris Sarnacki, Polydori Skorobohatii et Gabrielis lo- 

25 nokonski, dummodo singulis assignati sint conventus actu carentes alio 
praedicatore generali. 

10. Cum moderni p. provincialis officium in suo hinc regressu ad 
provinciam expiret, volentes, quod commode debito tempore capitulum 
congregetur, prolongamus officium sui provincialatus usque ad anni 1671 

30 dominicam secundam post octavam sanctissimae Trinitatis cum omni 
auctoritate, titulo ac praerogativa ; cui etiam locum inter magistros pro- 
vinciac post expletum provincialatum, ac si iam magister electus fuisset 
in provincialem, assignamus. 

Pro provincia s. Ludovici. 

35 I. Denuntiamus, congregationem s. Ludovici rcgis Francorum apo- 

stolica auctoritate erectam et institutam fuisse in provinciam sub eodem 
titulo per breve pontificium fcl. rec. Clcmentis papac IX., quod incipit: 
« Iniuncti nobis divinitus ctc. », instante procuratore generali ordinis sub 
dic 5. februarii iGGq, a quo tempore iuribus ac privilcgiis aliarum pro- 

^o viiiciarLim gavisa cst, et cx infrascriptis conNcntibus coalescit , scilicct 
ss. Annuntiatioiiis Parisiis, s. lacobi Rothomagensi, s. lacobi Cadomensi, loS ACTA CAPirULORU.M (iKNKRA[,lUM O. P. [167O 

Tullensi ss. Pctri et Pauli, Ambianensi, Blainvillano, s. Thomae de Me- 
nilgarnia, s. Mariae Assumptae Gonessiano, ss. Virginis a Pace Nance- 
iano, ss. Trinitatis Abb.ivillaeo, necnon monasteriis monialium Metensi, 
Abbavillaeo et Vincensi, sicut habctur in bulla eminentissimi d. Luciovici 
cardinalis de Vandosime, tunc sanctae sedis apostolicae apud christianis- 3 
simum regem de latere legati, nonis aprihs anno 1668, postmodum per 
supramemoratum breve confirmatu. 

2. Goncedimus huic nostrae provinciae nuper crcctac, ut in postc- 
rum et in perpetuum iuribus omnibus ct privilegiis aharuni provincia- 
rum nostri ordinis libere ac pacifice potiatur, ita ut r. adm. p. fr. Anto- 10 
ninus Mousset, primus in ea provincialis , ct qui illi in eodem officio 
succedent, expleto provincialatus officio, iurc paternitatis provinciae maxi- 
me quantum ad vocem in capitulis provincialibus et locuni ubicumque su- 
pra alios fratres iuxta seriem constitutionum nostrarum plenarie gaudeant. 

3. Approbamus et confirmamus quaecumque a rev. patribus gene- 15 
ralibus sive etiam in capituHs dictae congrcgationis et in ultimo capitulo 
provinciali sancita et ordinata fuerunt pro manutentione observantiae re- 
gularis, ad quam omnes huius provinciae patres ac fratres tum capita 
tum membra in visceribus lesu Ghristi adhortamur. 

4. Goncedimus huic nostrae provinciae, ut in omnibus et singuhs 20 
eius conventibus celebretur festum s. Ludovici F"rancorum regis, sub cuius 
titulo fundata fuit, cum octava solemni. 

Pro congregatione Ragusina. 

1. Ad petitionem huius nostrae congregationis concedimus, ut dein- 
ccps in conventu s. Dominici de Ragusino recitari possit sub ritu totius 25 
duplicis officium s. Stephani regis Ungariae, cuius insignes rehquias in 
ecclesia praefati conventus conservari nobis nuper cxpositum est. 

2. Gonfirmamus ordinationem primam aHas factam in postremo ca- 
pitulo gcneraH Romano pro hac nostra congrcgatione, vidcHcet quod 
huius congregationis vicarii generales in posterum biennio dumtaxat in ^o 
suo officio perdurare possint, idemque de prioribus statutum dccernitur; 
quam ordinationem, quatenus opus est, innovamus eamque inviolabiHter 
observari mandamus. 

3. Gum haec congrcgatio maximum damnum passa sit ob mortem 
tot patriun ct fratrum occasione praeteriti terraemotus in civitate Ragu- 35 
sina, ordinamus ct in virtute Spiritus sancti et s. obedientiae mandamus 
omnibus et singulis fratribus ad hanc congrcgationcm spectantibus, qui 
ratione studiorum in aHis provinciis commorantur, ut pcractis studiis 
statim ad suam nativam congregationem redire teneantur, ut ibidcm in- 
servire possint pro communi necessitate iuxta vires unicuique a domino ,|o 
praestitas. 1670] ROMAE MDCf.XX. I OO 

4. Et quia ex vi praefati terraemotus ecclesia nostra s. Dominici dc 
RagLisio tecto discooperta remansit, ita ut alibi, usque dum resarciatur, 
fratres praefati conventus cogantur divina officia persolvere, serio com- 
mittimus r. p. vicario congregationis necnon priori Ragusino , ut quan- 

5 tocyus sollicitent huiusmodi reparamentum ecclesiae ad effectum, ut fra- 
tres valeant commodius divinis attendere ac in Dei servitium animarum- 
que salutem decentius applicari. 

5. Committimus eidem r. p. vicario generali huius congregationis, 
ut, si quos inveniat novitios professos praefatae congregationis, ingenio 

10 ac morum honestate praeditos, qui absoluto cursu philosophico ad stu- 
dium s. theologiae in exteris provinciis petant appHcari , eos proponat 
rev. magistro ordinis, ut ipsis de locis proportionatis ad eorum profe- 
ctum opportune sua prudentia provideat. 

Pro congregatione Indiarum Orientalium. 

15 I. Hortamur et per viscera lesu Christi obtestamur r. adm. p. pro- 

vincialem provinciae Portugalliae pro tempore, cui provinciae annexa et 
unita est haec nostra Indiarum Orientalium congregatio, ut ad illam 
missionem, quam pro paucitate ministrorum non sine animorum no- 
strorum gravi maerore intelligimus valde destitutam et deficientem , ef- 

20 ficaci zelo animet, promoveat, impellat religiosos ad id idoneos sibi sub- 
ditos, qui solam Dei gloriam animarumque salutem prae oculis habentes, 
tum proprii instituti tum pretiosissimae mercedis evangelizantibus pro- 
missae memores ad christianam fidem in illis vastissimis regionibus pro- 
pugnandam atque propagandam, spretis quibusvis mundi periculis, cer- 

25 tatim anhelent. Hic enim nostrae religionis principalis scopus, finis atque 
exercitium. 

2. Pro manutentione et augumento huius nostrae congregationis 
ordinamus r. adm. p. provinciali Portugalliae pro tempore, quod fratres 
praedictae congregationis, qui alias legitimam non habebunt a rev. ma- 

30 gistro ordinis facultatem remanendi in provincia, omnino compellat, ut 
statim ab horum actorum promulgatione ad propriam congregationem 
redeant, alias nullis privilegiis, gradibus vel exemptionibus eos gaudere 
sinant iuxta alias ordinatum a rev. p, fr. Thoma Turco, olim magistro 
ordinis. 

35 3. In virtute Spiritus sancti et sanctae obedientiae sub formali prae- 

cepto mandamus r. p. vicario pro tempore, ut procuret quantocyus in 
civitate Ulyssiponensi fundari aliquod capitale fructiferum certum ac sta- 
bile, ex quo habeantur redditus sufficientes pro transmittendis fratribus 
ad huiusmodi missionem, et sub eodem praecepto committimus et man- 

40 damus r. adm. p. provinciali Portugalliae pro tempore, ut scdulo invi- 
gilet, quatenus eleemosina, quac ex rcgia munificentia quotannis pro IIO ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

missionaiiis destinata est, nullatenus in alios sumptus convertatur. Quod 
si recipi ea non possit nisi post profectionem missionariorum , maneat 
servata, custodita ac depositata pro illis, qui anno sequenti proficiscentur 
vel pro solvendis debitis, quae forte contracta sunt pro missionariis iam 
transrnissis. 5 

4. Ordinamus, quod nuUa fiat innovatio circa iiuius nostrae con- 
gregationis gubernium ac statum, sed volumus eam perseverare unitam 
et annexam provinciae Portugalliae illiusque provinciali subiectam, sicut 
usque modo extitit ; ad quem provincialem proinde spectet vicarium 
pracfatae congregationis instituere iuxta formam consuetam, non obstante m 
quacumque alia in contrarium dispositione. 

Pro congregatione s. Mariae Sanitatis. 

1. Confirmamus omnes et singulas ordinationcs pro bono regimine 
et incremento regularis observantiae praescriptas luiic nostrae congrega- 
tioni per rev. p. loannem Baptistam de Marinis piae mcm. magistrum 15 
generalem ordinis easque volumus omnino observari. 

2. Ad fovendam firmandamque exactam observantiam in monasterio 
nostro s. Catherinae Senensis de Neapoli confirmamus tum ordinatio- 
nem 6. capituli generalis Romae celebrati 1656, qua deccrnitur , ut in 
praefato monasterio quaelibet novitia post emissam professionem adhuc 20 
teneatur per triennium remanere intra septa novitiatus sub vigili cura 

et directione suae magistrae, tum ordinationem 7. eiusdem capituli, qua 
statuitur, quod nulla moniaUs monasterii praedicti tempore suae profes- 
sionis sibi reservare possit annuos redditus vitalitios, etiam spontc oblatos 
vel a consanguineis vel ab ahis iUi designatos, sed vel ultro his renuntict 25 
vcl dc facto communibus monasterii usibus appliccntur. Quas ordina- 
tiones, quatenus opus est, innovamus, mandantes sub poena suspensionis 
ab ofTicio r. adm. p. vicario pro tcmpore huius nostrac congregationis 
necnon priori conventus Sanitatis de Neapoli, quatenus eas invioUibiHtcr 
ac indispensabiliter observari faciant. 30 

3. Acceptamus et approbamus magistcria rr. patrum huius congrega- 
tionis, qui iampridem per rev. magistrum ordinis feh rec. p. fr. loannem 
Baptistam de Marinis ad huiusmodi gradum fuerunt ritc promoti , eos- 
que gratiis, privilegiis ac exemptionibus ahas solitis concedi magistris in 
hac congregatione gaudere volumus et mandamus. 35 

4. Ad petitioncm eiusdem congregationis confirmamus ad aUud 
triennium in officio regentis collegii nostri Montis Dei adm. r. p. mag. 
fr. Phihppum de Tarento ; damus in baccalaureum ordinarium eiusdem 
collegii, cum primum vacaverit, r. p. lect. fr. Gabrielem Valentino, et in 
magistrum studcntium r. p. Icct. fr. Thomam Mariam Margarita. 40 1670] ROMAE .MDCI.XX. I ! I 

Pro congregatione Sardiniae. 

Cum monasterium nostrum sanctimonialium s. Catharinae Senensis 
civitatis Callaris debitum ac congruum monialium numerum inpraesen- 
tiarum alat, ut nobis expositum est, concedimus ad instantiam eiusdem 
5 congregationis praefatis monialibus choristis ius eligcndi sibi priorissam, 
iis tantum videlicet, quae sextum suae professionis annum compleverunt 
iuxta tenorem nostrarum constitutionum. 

Pro congregatione Britannicae. 

1. Confirmamus omnia et singula privilegia huic congregationi con- 
10 cessa et confirmata a pluribus rev. magistris generalibus , scilicet Sera- 

phino Sicco, Nicolao Rodulphio, Thoma Turco et b. m. loanne Baptista 
de Marinis, necnon a variis capitulis generalibus acceptata , videlicet a 
capitulo generalissimo Romae 1644, Valentiae 1647, ^^ iterum Romae 
i65o, necnon i656. Quae quidem privilegia cum in favorem observan- 
15 tiae huic congregationi concessa fuerint, ad eamdem observatiam fratres 
ad illam pertinentes hortamur, et, ne ullus contra huiusmodi privilegia 
aliquid attentare audeat, disiricte prohibemus, inconsulto rev. p. magistro 
ordinis generali et absque praevio illius consensu. 

2. Concedimus huic congregationi, ut in omnibus et singulis eius 
20 conventibus festum s. Vincentii Ferrerii , cuius reliquiae asservantur in 

civitate Venetensi cum octava solemni celebretur. 

Pro congregatione s. Marci de Gavotis provinciae Regni. 

1. Confirmamus ac inviolabiliter observari volumus ac mandamus 
ordinationes olim factas a rev. magistro ordinis Thoma Turco et suc- 

25 cessive approbatas et confirmatas ab eius immediato successore rev. lo- 
anne Baptista de Marinis piae mem. pro felici gubernio ac promotione 
et firmitate regularis observantiae huius nostrae congregationis. 

2. Approbamus acceptationem factam conventus s. Dominici de Su- 
riano in terra Solofrae, Salernitanae dioecesis, ex munificentia excellentis- 

30 simae d. principissae Dorotheae Ursinae, Gravinensium ducissae, fundati; 
et quia praefatus conventus inpraesentiarum possidet redditus suflficientes 
ad alendos duodecim fratres et de facto alit, iuxta nostrarum constitu- 
tionum tenorem eumdem conventum in prioratum erigimus; quod idem 
concedimus conventibus ss. Rosarii Ottaviani et s. Dominici de Rocca 

35 Monfina, duodecim fratres etiam ipsis alentibus. 

3. Concedimus fratribus eiusdem conventus s. Dominici de Suriano 
Solofrae , ut in die translationis corporis s. Restitutae virg. et mart. , 
quod in praefata nostra ecclesia conditum iacet, celebrare possint offi- 
cium sub ritu totius duplicis dc eadem sancta. 

40 4. Innovamus et confirmamus atque indispensabiliter observari prae- 

cipimus ordinationem 5. capituli generalis Romac 16 56 celebrati pro 112 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^7" 

hac nostra coiigregatione emanatdm sequentis tenoris : « Ordinamus, 
quod filii huius congregationis non possint assignari extra illam ad alios 
conventus, et si quae tales assignationes iam factae sint, cas annullamus; 
neque priores aliter quam causa hospitalitatis ad triduum hos fratres in 
suis conventibus recipiant moxque ad suam congregationem remittant ». 5 
Quapropter omnibus ac singulis fratribus huius nostrae congregationis, 
extra illam absque speciaU et expressa Hcentia rev. magistri ordinis exi- 
stentibus, in meritum s. obedientiae mandamus, ut ad eamdem statim a 
promulgdtione praesentium actorum personaliter revertantur sub pocnis 
arbitrio rev. magistro ordinis infligendis. lo 

5. Hortamur et, quatenus opus est, praecipimus et mandamus rr. 
pp. prioribus pro tempore conventuum provinciae regni Neapoli exi- 
stcntium, ut, quotiescumque contigerit aliquem vel ahquos cx hac con- 
gregatione s. Marci de Gavotis ob publica vel privata negotia cum de- 
bitis licentiis ad civitatem Neapolitanam accedere ibique per aHquos dies 15 
commorari, illum vel illos benigne recipiant et charitative pertractent, 
eosque tamquam fiHos eiusdem provinciae et ad ipsam pertinentes 
agnoscant. 

Pro congregatione b. lacobi Salomonii. 

1. Denuntiamus, in provincia s. Dominici Venetiarum auctoritatc 20 
rev. p, magistri generaHs fr. loannis Baptistac de Marinis fel. rcc. per 
Htteras speciales datas die 4. augusti 1662 et confirmatas auctoritate apo- 
stoHca per pontificium breve Alexandri papae VII., quod incipit: « In 
subHmi sedis apostolicac spccula etc. », sub dat. Romae 16. ianuarii iGGG 
erectam fuisse ac noviter creatam congregationem sub invocatione ac ti- 25 
tulo b. lacobi Salomonii, ad etTectum ut in ea in dies magis ac magis 
effloreat ct promoveatur nostrarum constitutionum perfetta observantia ; 
cui congregationi addicti fucrunt ac destinati in limine fundationis nostri 
conventus s. Secundi, Givitatensis, Pharensis, Rosatiensis et lustinopoli- 
tanus, et si qui aHi praefatae provinciae Venetiarum eumdem successivo 30 
tempore strictioris observantiae rigorem fuerint amplexati aut pro eadem 
noviter fundati. Quam erectionem tenore praesentium confirmamus et 
acceptamus volumusque praedictam congregationem gaudere omnibus et 
singuHs privilegiis exemptionibus ac praerogativis, quibus ceterae con- 
gregationes aliis provinciis unitae in ordinc nostro gauderc solcnt ac 35 
consueverunt. 

2. Acceptamus trcs conventus noviter praefatae congregationi acqui- 
sitos scilicet conventum s. Martini dc Gorneliano, quem in domum no. 
vitiorum destinamus, conventum s. Mariae Gratiarum de Valvassono, rc- 
Hgioni donatum ab iUustrissimo d. Gesare, comite Valvassoni, Gucca- a» 
niae etc, ct conventuin ss. Rosarii Vcnetiarum. 1670] ROMAK MDCI.XK. Il3 

■3. Approbamus translationcm factam auctoritate rev. p. vicarii ge- 
neralis fr. Petri Mariae Passerini studii seu collegii huius nostrae con- 
gregationis a conventu s. Secundi ad conventum praefatum ss. Rosarii 
Venetiarum, volumusque ibidem observari adamussim omnes et singulas 
5 ordinatione; olim factas per rev. magistrum ordinis fr. loannem Bapti- 
stam de Marinis piae mem. et apostolica auctoritate roboratas pro ma- 
nutentione ac incremento studiorum in hac nostra congregatione. 

4. In casu absentiae vel mortis vicarii huius nostrae congregationis 
deputamus ad regimen ipsius pro interim rectorem collegii pro tempore 

10 ss. Rosarii Vcnetiarum, usque dum rev. magister ordinis, cui de iurc in- 
cumbit, provideat, prout in domino iudicaverit expedire. 

5. Rogamus rev. magistrum ordinis , ut pro manutentione ac in- 
cremento huius novac congregationis non sit facilis ad concedendas li- 
centias patribus ac fratribus alias in conventibus dictae congregationis 

15 affi!iatis ab ea reccdendi, maxime propriis affiliationibus retentis (i). 

Fratres et sorores , qui pretiosa in conspectu domini 
morte obierunt. 

In provincia Franciae. 

Memoratur unus pro mille venerandus pater fr. Nicolaus de la Mare 

20 conventus Senonensis, cuius quidem autumnus uberrimus, quale fuerit 
ver eius, satis repandit, evasit in utroque strenuus, theorica scilicet et 
praxi Martae ac Magdalenae muneribus. Parisiensi laurea insignitus, ex 
cathedris ad sacra sugesta se transtulit. Animarum zelo perfervidus opere 
anteibat concionem, ncc prius « docere coepit quam facere ». Et quia 

25 pcr exempla breve iter arctam regularis observantiae semitam multis pro- 
pagavit in locis , eoque antesignano ipsam calcante « prava in directa, 
aspera in vias planas » conversa sunt. « At ignis non dicit, sufficit »; 
signifer nedum nostratis, scd cxterorum ductor anhelat esse, cupitque 
ardentcr, ubi primum steterit crucis vexillum, non sola meditatione as- 

30 sequi, sed visu frui inde profunda passionis lesu reminiscentia comite, 
devoto sensu, humili gressu ad sancta loca longam peregrinationcm ag- 
greditur. Ibi divini amoris aestu perauctus, palmam concupiscens mar- 
tyrii cum animarum lucro quaerendam, dat vela ventis spiritu domini 
ductus, Franciaeque Novae insulas intrepidus adit. Barbaris ea in regione 

35 Christum et coelorum regnum annuntians, quantuni reportaverit salutis 
fructum, dcus novit, qui effoetum laboribus, fructum itineribus, emeri- 
tum praedicationibus in insula Guadalupe cum ad se vocavit. An vero 
fuerit acceptus, dum viveret, post mortem innotuit. Vir siquidem san- (i) Scquitur Protcstat'o patris sccrctarii cx o;dine capituli, ciusi-ieni tcnoris nc 
MOPII. XII, 3)1. 

MOrH 13 .8 114 ACTA CAPITUr.ORUM GENERAMUM O. P. [ ' ^^7<^ 

ctitatis habitiis quotidie ctiam ab infulelibus invisitur ac colitur , apud 
quos , etsi mortuus, virtutum tamen et miraculorum operatione adhuc 
vivus, christianam fidem iisdem non sine ingenti animarum lucro prae- 
dicat e sepulcro. 

In provincia Lombardiae. 5 

In conventu s. Dominici de Galio die 9. augusti 1671 post gravem 
ac patientissime toleratam infirmitatem placida morte decessit r. adm. p. 
mag. fr. Michael Archangelus Nannius Caliensis (i), aetatis suae anno 78. 
Fuit is , quoad vixit , conspicuum observantiae, probitatis ac virtutum 
omnium exemplar ; humilitatc, innocentia, orationis spiritu, ardore cha- 10 
ritatis omnique religiosae perfectionis charactere notissimus. Romae con- 
ventui s. Sabinae bis praefuit ac profuit vigilantissimus prior, ubi ob eius 
singularem integritatem necnon admirabile ac speciale Dei donum in li- 
berandis energumenis , in sanandis infirmis , in praevidendis ac praedi- 
cendis futuris eventibus tamquam vir sanctus ab omnibus reputabatur, 15 
ac solo hoc nomine seu titulo passim appcllabatur. Nedum apud prin- 
cipes et ecclesiac praelatos etiam eminentissimos, scd a summis pontifi- 
cibus in magno pretio habitus, ab ipsis oblatas quandoque infulas hu- 
millimus pater constantissime abhorruit ac modeste recusavit. Bonitatem, 
disciplinam et scientiam aequali ardore ac studio sectatus, otio perpetuum 20 
bellum indicens , licet vaiiis occupatus lectionibus , ab exercitio tamen 
charitatis nunquam se subtraxit, quam tum in confessionibus assidue 
excipicndis, tum in visitatione frequenti infirmorum, tum in consolandis 
afflictis mirum in modum exercebat. Abstinentia rara, solis herbis atquc 
leguminibus ut in plurimum contentus, carnes nunquam comedit , nisi 25 
praecepto superiorum ratione infirmitatis compulsus. Super nudam ta- 
bulam toto suae vitac decursu pro lecto cubabat. Orationi tum vocali 
tum mentali quam maxime addictus. Beatissimae Virginis eximius cultor, 
ab eadem apparitione ac familiari colloquio creditur quandoque consolatus. 
Fama est, coccum solius suae salivae applicatione illuminasse, innumeros 30 
energumenos liberassc, aegrotos variis infirmitatibus pristinac sanitaii re- 
stituisse, aliaque mirabilia tam in vita quam post mortem perpctrasse. 
In provincia Romana. 

Tametsi huic provinciae numquam defuerint in utroque sexu per- 
sonae singulari exemplo ac vitae sanctimonia illustres, earum tamen ali- 35 
quarum in postremis gcneralibus capitulis nomenclatura omnino decst, 
quam proindc hic pcrmixtis cuni aliis novissimc in domino gloriosc 
defunctis intexere visum est, nc publica ipsarum, qua dignac sunt me- 
moria, tractu longioris temporis obsolescat. (i) De fr. Michaelc Arclmngelo Nannio cf. SSOP. II, 640. 1670] ROMAE MDCLXX. Il5 

1. Florentiae iii insigni conventu s. Mariae Novellae Christi fuit 
bonus odor adm. r. p. mag. fr. Dominicus Gori, ipsa in iuventa simile 
gravitatis quid semper redolens ; durae abstinentiae, diro cilicio , recu- 
bitui duro obduruerat ; at summa teneritudine in alios , pauperum or- 

5 phanorum, carcerum pius visitator, adiutor miseris agnoscebatur ut pa- 
ter. Porro si uno a Litere ignobiles, proceres nobiiiores ab altero tum 
ad monita spiritualia tum ad salubria consilia excipienda ipsum praeme- 
bant , nec id praelati, purpurati aut principes dedignabantur ; non ideo 
factus elatior, imo in dies humilior, sacrum probavit eloquium : « Ubi 

10 humilitas, ibi sapientia ». Cuius quoniam alios est dirigere ac ordinare, 
insignem s. Benedicti societatem per annos rexit viginti tanto profectu, 
ut bis mille reliquerit, quadraginta repertos et quidem devotioni in pa- 
lestra exercitatos. Postqrc aliaque plurima probitatis eximiae argumenta 
ad proemia tot laborum vocatus, mortem laetissime aspexit, charus Deo 

'5 et hominibus, qui laneas demortui vestes pressanti accessu pro venera- 
tione detonsas tamquam reliquias habuere. 

2. Ibidem, quantum proximorum ardore aestuaverit et quantum ad 
apicem christianae ac religiosae excellentiae profecerit r. p. fr. Michael 
Malespina, ex familia marchionum de Freschietto, clare innotescit. Lue 

20 grassante Florentiae , spiritualis sacramentorum pharmaco languentibus 
succurrere statuit ; et quidem posthabitis omnibus sese a baccalaureatus 
niunere abdican^, vitae neglecto discrimine, in s. Mariae Novellae paro- 
chia orsus est beneficentiae ac pietatis eiusmodi exercere opus. Tanto 
erat in pretio apud patres ac etiam laicae de s. Benedicto, cui alias in- 

25 serviebat, societati, ut eum timentes amittere, egerint per rev. patrem 
Nicolaum Rodulphium , generalem tunc ordinis, revocari. Paruit coeca 
obedientia, quae melior victimis. At Deus iterato cor pulsat excitatque 
repetito prodigio ad opus ch.iritatis ; vehementi enim dolore capitis afte- 
ctus tumoreque sub ascella erupto, pestilentiae signis, properans ad s. p. 

3" Dominici imaginem oleoque lampadis post orationem fidenter unctus 
sentit se illico incoluniem. Die sequenti syntomis correptus eisdem, ea- 
dem via sanus, intermissum proponit firmius officium, post quod ad fi- 
nem usque contagionis exhibitum, si convaluisset , iam vovet domino 
missionarium pro rudiorum salute agere et ad montana disciplinae chri- 

35 stianae praeccptis imbuendos sedulo quaererc. Itaque solerti studio bona 
superiorum venia ad lue tactos regreditur, quos interdum sacrae exomo- 
logesis causa appropinquat, ictus et ipse Fesulis i 3. martii i63i magno 
devotionis divinique amoris sensu mortem amplcctitur, postquam dcccm 
et septem annos in religionc integcrrime vixerat. 

40 3. Post hunc tantac praestantiac virum protulit idcm s. Mariac No- 

vellac coeiiobium r. adm. p. mag. (v. Angclum Nuzxa dc Crvptolis plus I i6 ACTA c:apitulorum generai.ium o. p. [1670 re quam noniine angelum. Purissimi ipsius morcs talcm comprobarunt 
in terris novitiatus, bibliothecae, cathedrae, suggesta sacra de coehtibus 
unum ostendere, atque, ut olim angelus praecedebat castra Israel, sic ipse 
regulari observantia , verbo, vita , exemplo praeivit cunctis, nihil de ri- 
gore legis remittens, et si minoratus viribus, grandaevus actate, rcfloruit 3 
quotidie spiritu ad tlores Rosarii, quod impretermisse tenerrime aftectus 
ad virginem praedicavit. Verum dum post speculum innoccntiac , Ma- 
riam cxemphim poenitentiae, hoc est Magdalenae antrum meditatur in- 
visere, navigatquc idcirco, devotionis sohus ergo , MassiHam versus cn 
invidus austri divini aquilo permissus insurgere, en turbulentum mare, 10 
en certum naufragium. At ipse nihil eo territus, secundam post naufra- 
gium tabulam sacramentum videlicet confessionis cunctis administrat et 
memorans fiducialiter illud: « lustus si morte praeoccupatus fuerit, in re- 
frigerio erit », ruens cum p. fr. Nicolao Dalmatiae provinciae de Brazza 
tenacissimae observantiae assecla ipsius socio, revolvens ct cordc ct ore 15 
« In manus tuas dominc commendo spiritum meum ■>■>, e terreno naufragio 
ad « aquas, quae super coelos sunt », felicissimc cnavigat. 

4. Parturiit divi Marci coenobium de Florentia satis numquam com- 
mendatum vere religiosum alumnum r. p. fr. Timotheum Rottilium, di- 
ctum de s. Antonino. Hic postquam non tam aetate quam virtutum :o 
omnium incrementis adolevisset, patrios flores pro animarum salute re- 
linquens, fructus expticos tamquam maiori in pretio quaesivit. Ad ube- 
riorem itaque messem amplissima Sinarum regna peragravit, bis scptem 
annos non cessans barbaras illas provincias ac terras sanctae praedica- 
tionis et sarculo et vomere evolvere et prosulcare. Dedit deus lasso vir- 25 
tutem, ut, quamquam infirma valitudine, fortiter labori insisterct, nec 
ipsum adversantin cxterrerent. Itaque aliquas aedificare potuit ecclesias, 
ct quod maius est, coacdificavit fidelcs, cx barbaris mansuctos, cx ido- 
lolatris deicolas, in spiritu lenitatis plurcs cfilcicns. Postquam igitur apo- 
stolico in ministerio humilis , patiens , fcrvidus zeUitor sudavit et alsit, 30 
virilitcr agens ad rcquiem virilitate maturescit in domino , ut par est 
credere, anno i66i. 

5. In conventu s. Dominici de Perusio post exactum innocentis vitae 
curriculum senex obiit r. adm. p. mag. fr. Antonius Sylvestri Lucensis. 
Cani verumtamen fuere longe ante etiam ipsa in iuventa sensus eius, 35 
eo quod sibi suavissimum religionis iugum ab adolescentia portavit, re- 
gulari sub disciplina perpetuo gradiens. Diurno nocturnoque assiduus 
choro, quamvis ultima aetatc oculis prae coecitate captus, rarissimc ab- 
fuit. Indesinenter ac indefcsse confessioncs audire numquam dcstitit; ibi 
gustu orationis, hic animarum fructu laute rcfectus. Placitis moribus hu- 40 
militatisque studio in ilies auctus, quo ccllae imperturbatae quieti va- ibyoj RO.MAii; muclxx. 117 

caret, honoribus vale dicto, etiam iuri se sponte subtraxit, activae, quod 
inquiunt, vocis atque passivae. Sic expeditior liberiorque in coelum, post- 
quam corporeum visum amiserat, animo intentus, illuc lecto decumbens 
parabat iter, Et quoniam divinas laudes cum angelis se cantaturum spe- 
5 rabat, gestiit ad extremum usque canonicas horas comite religioso socio 
devote persolvere ; et quidem, quod mirum valde, sequentis diei psallens 
matutinas idque sero ante, dicamus, ait, quamquam teneri non credam, 
qui cras obiero ; nec fefellit praenuntians ; siquidem exigui temporis in- 
teriectu placidissime obdormivit in domino. Dokiere fratres, planxit urbs 
10 tota praestantis adeo patris iacturam et reculas eius devotionis ergo 
piaeque recordationis in monimentum, quia vere fuit exemplar probi- 
tatis, virtutum viridarium, expetiere. 

6. Lucae in s. Romani coenobio, theologus communi cognomento 
a concivibus dictus, e vivis sublatus est aetate et ipse grandaevus rev. 

15 adm. p. mag. fr, Franciscus Orsuccius, Non fuit sane in eo , quae non 
eluceret virtus; doctrina undequaque excuhus, probitate ubique clarus, 
omnium rapiebat animos, qui quasi ad oraculum in dubiis , in arduis, 
in gravioribus fori et poli negotiis ad eum recurrebant, Non minus ipse 
occurrere frequens fidehbus satagebat, qua theoricis, qua morah'bus ro- 

2" gatus quaestionibus, qua sponte sua de suggestis atque confessionariis 
charitatis functionibus omnibus omnia factus, Rosarii praesertim sanctis- 
simae Virginis matris encomiastes fuit fervidus. Post quae summo cum 
fructu exantlata munia, plenus bonis operibus, regularis disciplinae studio 
effoetus, urbis totius moerore, moriens in domino, pie creditur germano 

25 suo cum fr. Angelo Orsuccio paucis ante annis in laponia martyre con- 
regnare coelitibus. 

7. Post memoratos viros occurrunt praecelsa sanctitate egregiae foe- 
minae. Mater soror Hyacintha Fabronia in monasterio s, lacobi de Ri- 
polis nostris diebus Florentinam valde illustravit. Proposuerat seculi 

30 elapsi anno q5. parens eius non minus cordis quam uteri dulcissimam 
filiam s. Clarae donare, cum ecce noctu dormitans Christum dominum 
sibi visa videre, deiparam, David regem beatamque de Mantua Osannam, 
auditque filiam deslinatam esse Dominico, qui sancta hac in aemulatione 
Clarae praeponitur ; obedit illico mater et 24, die augusti offert induen- 

35 dam habitu. Recensita inter oves domini, mirum quanto emicuerint in 
illa ovinac dotes, paulaiim communibus ovium pascuis vix nuirita. Hinc 
exactissima legum suarum observantia, in ieiuniis ac cibariis non con- 
tenta, attacto aetatis trigesimo supererogationis tradita augmentis , lacti- 
ciniis pcrpetuo exinde abstinens, quatuor hebdomadarum fixe diebus in 

,,0 pane et aqua, reliquis, et si quadragesimae eduliis, nunquam tamen vino 
usa, ieiunabat. Postremo in morbo dumtaxat, idque medicorum iussu, I iS ACTA CAPITULOHUM GENERAI.IUM O. P. [1670 viiia libavit. Cctcium benc ipsa novcrat utiiusquc salutis lucro magis 
conferre ; uiidc tumore laborans manuum, praedixit solide, tunc fore ut 
detumerent cum pani arcto, cum aquae brcvi assucsccret. Quod rei com- 
probavit eventus. Practer suavissimas divinissimi sacramenti dapes, ora- 
tionis quoque pabulo frequcntius refccta, chori csuricbat frcquentiam, j 
Quod si per quadragenas lioras solemniter exponerctur mystcrium, cas 
metiebatur assidue orando inavulsa ab ecclcsia. (airi monasterium iii- 
grcssa est pro habitu, tres cruces vidisse fertur deprehendissequc ex illis 
iuguni domini terno voto sc humiliter portaturam ; quod cxactissime 
pracstitit per omnes rcligiosac perfectionis gradus ad altissimam cum i" 
sponso suo iiitimam unionem pertingens, a quo divin.ic sapientiac ar- 
cana mirabiliter cdocta libros nonnullos spiritualcs sacrac scripturac sen- 
tentiis undiquc refertos, latinitatis alias ignara, condidit ediditquc. Tanto 
autcm fuit in pretio humilis virgo, ut magna ducissa Victoria sercnis- 
sima saepius ad cam accederet secumque non cxiguo tempore in orato- 13 
rio, secreto quodam recessu , dulcissima ad coUoquia dcmoraretur. At 
dum devotc sic transigit horas, horam ipsa expctit mortis, parata ad lui- 
ptias, quae confessarii testimonio lethahs criminis labcm luimquam scn- 
sit. Qua quidem adveniente i 5. fcbruarii 1647, cxpiata sacramcntis sanctc 
decessit per versiculos passionis domini, quod rogarat, ad ciusdcm glo 20 
rificationem evecta. Laceros artus fiagellis notarunt matres. 

<S. In monasterio s. Dominici Pisarum moritur die 3. martii anni 
1670 mater soror Electa Palma, quae longo annorum scxaginta cursu 
vitam undequaque religiosissimam ac in omnium virtutum generc excul- 
tam peregit. Et quidcm in ciliciis, in catcnis, quibus flagcllabatur, cruen- 
tabatur. leiuniorum consuetudo cum ciborum ut plurinuim abstincnlia 
praeter legumina et olera lcvem rcddidcrat laborcm ac disciplinam. Pa- 
rum somni, vigiliarum in oratione multum. Sacrum altaris convivium, 
ad quod lacrymis ubertim profluentibus avidissimc acccdebat , maiorem 
illi proritabat csuriem ; ex quo iciuna aliquotics confessarii ad luitum 
languebat. Sic ad lacticiniorum esum aliquando obedientiae impulsu pcr- 
tracta est ; ad carnes nunquam, nisi fortc infirma, idque mcdicorum sen- 
tentia et maiorum iussu. Si quando comedissct ova, amaris concondicbat 
herbis voluptati infcnsa ; et palearum stramentis per quadraginta annos 
afflictim iacens ; quanto aegrotarum erat compatiens, tanto sui ipsius im- 53 
misericors. Viliori vcste, laceris indumcntis, quae apud alias veterassent, 
sategit semper amiciri. At non ita pannosa crat anima , qiiae puritate 
antecellens poenitentiae sacramento toties non habuit, quam suppeditaret 
materiam. Non inde contritionis amorisque divini defuerc actus, quibus 
acta spiritu, leto animo, constanti pectore, cordis suavitalc aeternac rc- 
tributionis initium, placidissimc obiens, rclicta fama sanctitatis cxpcrta est. 23 30 40 1670] , ROMAE MDCI.XX. IIQ 

9. In monasterio s. Petrl Martyrls Florentiac pusilla distortaque cor- 
pore, recta ac procera virtutibus, conversarum munia valide ac prompte, 
non sine favore speciali Del, implevlt soror Marla Benedicta Scolari. 
Haec vere in sudore vultus sul vescebatur pane , sed ut plurlmum eo 

5 solo et aqua. Quod si quld aliquando obsonii, aut non sale conditum 
aut alia via Insulsum. Credita at Deo acceptlssima In operibus suis, dum 
miranda per eam patravit et gratia sanitatum donavit ; adhlbita qulppe 
olel ardentis ante patrem sanctum suum Dominicum unctlone, mulleris 
rusticanae de pede aculenta eruplt spina, unde per artis medicamenta 

10 extrahl nequlverat ; aliique terrae cultori, febri laboranti, ardentissima po- 
tuit eadem fide mederi. Cum cullnarlam humiliter, charitatis igne per- 
ageret, dignatus est dominus interdum ancIUae suae et In officlo opem 
ferre ; puta olivarum benedicto folio peregrinum saporem pulmenta red- 
dere , ollasque sine opercuHs fuligine circumquaque focum tegente non 

15 temerari. Pro mirabilium eius coronide sat slt referre , quod monialis 
quaedam adhuc vlvens olim mortl proxlma, oleo , ut supra, priorissae 
iussu Benedictae manu peruncta, nedum allevlarl statim coeplt et con- 
valescere, sed incolumis omnino de lecto surgere et proccssioni pro gra- 
tiarum actlone cum aliis interesse, adeo ut medicl ab ore obstupentls 

20 auditum sit palam : « Mlrabilis Deus In sanctls suis *. Ipsa quae ahis im- 
pertivit sanltatem, septem dumtaxat horas lacuit infirma , et aetatis 63. 
salutls i65?, februarii 14. coelum petlit. Quo etlam in conventu per- 
sancte vixere mater soror Maria Prudentia Vernaccini , materque soror 
Maria Catharina Tedaldi , ambae In spirltu summae mortificationis, ca- 

25 tenis ac cilicils et id genus famlllarlssimae. Prlor 5. iulil anno 1640, ae- 
tatls 42., altera 11. aprilis i665, senlor annorum 77 oblere. 
In provincia Regni et congregatlone Sanitatis. 

I. Neapoli apud Conventum ss. Rosaril obiit et in illius ecclesia se- 
pulta iacet soror Felix de Sirignano , tertii ordlnis dicti de poenltentla 

30 s. Dominlci, vidua, abstlnentia, vlgilils et charitate consplcua. Per i 5 an- 
nos continuos In pane et aqua lelunavit; numquam carnes nec lacticinia 
usque ad ultlmam senectutem comedlt. Ferrea catena ad renes acclncta, 
altera slngulis noctibus proprlum corpus usque ad sanguinis effusionem 
cedebat. Super nudas tabulas cubabat, noctes pene Insomnes in oratlone 

35 ducens. Obedlentlac ita addicta, ut non solum ad superloris nutum dif- 
fieilia exequeretur, sed etiam fere Impossibilia. Amoris divlnl igne Ita 
eius cor ardebat, ut inter fines suos se continere non valens elevatis co- 
stulis mlrabiliter illius slnum ad instar s. Philippi Nerei domlnus am- 
pliaverit. Charitate erga proximos IUorum aerumnas ac peccata amare 

,0 dcflebat. Prophetiae dono Illustrls 85. aetatis suae anno feliclssime ob- 
dormivit in domino kal. 11. aprilis anno 1654. Ad eius exequlas ma- 1 20 ACTA CAPITUI.ORL-.M GENERAI.IU.M O. V. [1670 giiLis factus est cop.cursus populorum, eius vestes et capillos tamquam 
reliquias decerpentium ; nec desunt, qui per illam divina beneficia se 
recepisse testati sunt. 

2. Ante ipsam in eodem convcntu sepulta fuit ciusdem venerabilis 
matris filia spiritualis ac discipula soror Gratia Turtura, virgo purissima, 3 
quae brevi cursu, sed velocissimo, poenitentiis, ieiuniis et infirmitatibus 
patientissime superatis, ad bravium supernae felicitatis evocata 19. ac- 
tacis suae anno defuncta est ; cuius obedientiam dominus in morte ma- 
nifestare voluit, cum animam non posset efflare , nisi post acceptam a 
suo patre spirituali benedictionem, ut ipse mandaverat ; qua data statim 10 
felicissime obdormivit. Eius corpus, quamvis nudLim sub terra , quam 
sanctam vocant, et quae cadavera in 24 horarum spatio in pulvcrem 
redigit, humatum fuerit, post plures menses integrum et incorruptum 
repertum est. 

3. In monasterio monialium s. loannis eiusdem civitatis obiit soror 15 
Eufrosina de Baucio, quae fuit dilecta in Christo filia vcn. p. fr. loannis 
Leonardi de Fusco, a quo plura ei post mortem fuere revelata ; et intcr 
alia ab ipso in visione accepit et antc quindecim annos contestata est, . 
populares tumultus, qui in eadem Neapolitana civitate ct regno fuerunt 
anno 1647, necnon plura alia prophetico spiritu praedi.Kit; virtutibus 20 
omnibus ornata et sacra virginitatis aureol.i redimita migravit ad spon- 
sum 25. aprilis 1654, aetatis suae 67. 

4. Apud conventum s. Dominici Maioris ciusdem civitatis defuncta 
est soror Tcresia Benucii, tertii ordinis, c|uac a sc.xto actatis suae anno 
orationibus aliisque spiritualibus exercitiis vacans die noctuque , sepulto 25 
voluntatis arbitrio a nutu superiorum pendens, carnes numquam edit, 
nec lineis ad carnes usa, ferrea catcna ad renes accincta, puritatem tum 
corporis tum animae perpetuo serva\it. \ divino sponso aurca in an- 
nulo fide visibiliter desponsata, a Icsu infante pluribus favoribus ditata. 
Prophetiae spiritu aliisque donis ct charismatibus clara actatis suae 33. 30 
migravit ad sponsum anno i656, ipso dic transfigurationis dominicae. 
Post mortcm ad praeceptum suac matris spiritualis maiuis ct brachia, 
quac extensa prius supra corpus tcncbat, ad modum crucis supra pcctus 
modestissime composuisse, fama est. 

5. In eadem civitate obiit soror Angela dc Pacc, ciusdcm tcrlii or- 
dinis soror professa, quae a primaeva aetatc votis on:nibus domino scr- 
vierat, ab ipso miris favoribus, familiaritatibus et amoris expressionibus 
fuit decorata. A bcatissimd virginc aliisqtic sanctis jilurics visitata , vul- 
ncrc apparcnti a coelesti amore in latcre transverberata, omnibus virtLi- 
tibus absoluta, pracnuntiato ante fcrc intcgrum annum sluic inortis dic, 
ipsoque adveniente, accepta prius, ut promiscrat, a suo patre spirituali M 1670] UOMAK MDCLXX. 121 

in spiritu ter benedictione, felicissime obdorniivit in domino, et non sine 
populorum concursu, quamvis clani in ecclesia matris Dei Garmelitarum 
Discalceatorum sepulturae tradita. Multi ob eius merita gratias a Deo 
obtinuisse testati sunt. Obiit mense octobris anno 1661. 
5 6. In ecclesia s. Dominici sepulta est soror Maria Quaranta , tertii 

ordinis professa, mirae puritatis et charitatis virgo, orationibus , ieiuniis 
aliisque spiritualibus exercitiis per totam vitam vacans, praenuntiato suae 
mortis die, devotissime imaginem crucifixi, per quam plures favores ac- 
ceperat, amplexata, expiravit. Ab eius corpore suavissimus odor efflavit 

10 ec ad eius exequias maximus factus est populorum concursus. Eius ca- 

daver post plures annos integrum ac oranino incorruptum repertum est. 

7. In monasterio monialium sanctae Mariae divini Araoris die 26. 

martii praesentis anni 1670 mortua est ven. mater soror Maria Villana (i), 

illius clausurae fundatrix, quam ex propria domo, in qua anno i 584 ex 

15 illustrissimo marchione de la Polla nata erat, domino consecravit ; virgo 
omniura virtutura genere ornatissima, et quae a 4. aetatis anno usque 
ad 86. fidelissime domino deservivit; etenim a prima illa illustratione, 
qua Spiritus sanctus in aetate tara tenera eara totara ad se traxit, ita 
fortiter ac constanter illi se devovit, ut totis viribus deum amare ac ei 

•-•0 solura tamquara dilectissimo sponso placere illius perpetuum studium 
fuerit. Sensuum non experta adhuc rebellionem, utpote quae nondum 
quintum attigerat annum, urticarura raanipulis, funiura flagellis, cilicino 
cingulo aliisque corpusculi mortificationibus illud spiritui servire coge- 
bat. In oratione pernoctans breve somnum fessis merabris vel nuda in 

25 hurao vel, ob doraesticos et parentes, in lectulo, sed lignorura inaequa- 
litate, tcstarura fragmentis ac spinis magis ad torquendura quara ad quie- 
scendura composito, cilicio ad carnem vestita tribuebat. Orationis raen- 
talis nesciens usum a divino sponso in altissiraas conteraplationes, etiara 
reluctans , per plures horas quotidie elevata ecstatica perraanebat. Sui 

30 adhuc nescia, et iara proxiraorum salutis sollicita, suis persuasionibus et 
orationibus plures raulieres a vitiorura praecipitiis ad meliorera frugem 
reduxit, earumque necessitatibus miris raodis succurrit, non solura pro- 
pria raoniha, sed ctiara cibura in eius raanibus rairabiliter crescentem 
cis aHisque pauperibus distribuens. His ac aliis spiritualibus exercitiis a 

33 4. usque ad 12. aetatis suae annuni frequentatis , ad robustiora vocata 
prius in raonasterio s. loannis Baptistae Neapoli, in quo habitura dorai- 
nicanae religionis professa cst , deinde in monasterio s. Mariae divini 
Amoris, quod incredibilibus laboribus et persequutionibus, humanis omni- 
bus mullotics destitnta auxiliis,- imo quampluribus tam seculi quam cc- (i) Dc sororc Maria Villana cf. SSOP. II, 847. 122 ACTA CArilUl.ORUM GENERAI.IUM O. P. [1670 clesiae advcrsantibus principibus a fundamentis ercxit, ad virtutis expe- 
rimentum exercctur tum ab hominibus tum a daemoniis, semper con- 
stans, semper invicta , derclicta multoties intus inter tenebras, foris intcr 
asperrimos dolores per quatuor supra quinquaginta annos attracta, cru- 
ciatibus plena in lectulo iacuit. Quac omnia non solum summa patientia, 5 
sed maxima mentis et cordis laetitia paticntissime pcrtulit, ita ut pro 
summa gratia pati pro Christo existimarct. Intimam cum Icsu spoiiso 
familiaritatem habuit, talitcr ut ab illo visibilitcr apparente annulo aureo 
dcsponsata, sua spinca corona dccorata ct propria manu ignca lancca 
in latcre transverberata est, ita ut ab co vulncre sanguis multoties ma- lu 
naret, quod tcstes oculati ac omni cxceptionc maiorcs ingenue fassi sunt. 
Plurimis aliis favoribus a bcatissima Virgine, a sanctissimo patriarcha 
Dominico aliisquc sanctis cumuhita, spiritu prophetiae ac mirabili san- 
ctorum scientia illustris, potuit idiota virgo undccim magna volumina 
de altissimis mysteriis eruditissimc, adversa licet scmper valetudinc, pro- 15 
prio calamo scribere. Deniquc hoc anno iG-jo dic 26. martii, aetatis suae 
86., cx vulncre supra rccensito novis pcr totum corpus cxortis doloribus 
placidissime obdormivit in domiiio. In ipso mortis articulo ingcns lux 
totam ccllam, in qua iaccbat, illustravit ciusque corpus novo quasi fu- 
turac rcsurrcctionis fulgorc rcnovatum et coelcsti odorc pcrfusum non 2< 
sine maximo totius civitatis concursu intra clausurani praedicti mona- 
sterii in loco particulari a rcv. vicario gcncrali cmincntissimi archiepi- 
scopi deputato tumulatum cst. Interim fabricatur proccssus auctoritatc 
ordinarii de eius vita, virtutibus ac miraculis. 
In provincia Aragoniac. 

1. Constantis patientiac, quac numquam cxciderc j^ossit, mcmoriam 
conventui Gaesaraugustano rcliquit trcmula sua paralysi r. p. fr. Michacl 
Franccs ; quadraginta ct octo annis cam pertulit. Porro ct si membro- 
rum usum laesio consuctuilinaria intirmavcrat, non ita animac, non ita 
mentis munera ac cxcrcitia. Fixa e rcgionc crat lectio spiritualis, im- 30 
mota oratio, qua soli Deo vacans anacliorctam vcluti agcbat, «; loquc- 
batur in solitudine dominus ati cor cius ». At monasticam huiusmodi 
vitam, virtutibus omnibus ornatam, coronavit Dcus intcr populos; quippc 
qui ad cius funus turmatim coiiHuentes dcvotionis ergo vcl admotis ro- 
sariis vel manus deosculati vel vestimentorum particulas pic furati san- ;<5 
ctam de tanto viro auxerc opinionem. 

2. Valentiae Hieronyma Ganebusa, tertii ordinis nostri soror, qua- 
draginta annis cantatissimum poenitcntiae tempus sorori dictae item de 
poenitentia, quarta quaque die febrim pertulit, sed ea humilitate , pro- 
inde patientia, ut ad corporis languorcm vircsceret animus, adeo ut 
numquam orationem remittens visa sit aliquando, socia fideli teste, in 25 'i" iGyol ROMAE MlJCLXX.. 12? 

aera rolli ; quod tandem confessario ipsamet fassa est. Quid mirum cru- 
cifixum in sacrosancta imagine eidem loquutum ? Quae quidem miracu- 
losa imago nostra in ecclesia coepit propterea cultu maiori honorari. 
Obiit, prout vixerat, Deo. 

5 3. Hieronyma altera de Aybar, ut nomine et habitu, sic spiritu et 

mcritis vere sanctimoniaHs in monasterio b. Mariae Virginis de la Espe- 
ranza fuit servandae regulae norma. In dies subinde profecit ; Christi 
bonus odor effecta, coehtibus suavissime olens per orationum aromata 
in deum elata ; tunc potissime cum sub eucharistico velo lesum suum 

lo cor exciperet, extra se rapi visa raptura coelum, inenarrabilis letitiae il- 
lius particeps. Sic mundi oblcctamentis bellum indixit, ut flexanimi hor- 
tatu nonnullos ad Dei partes, ad Dei amorem , contempto seculo , ille- 
xerit. De lesu aut cum lesu mixtis sermonibus insonabat auditorum ani- 
mis melos numquam dulcedinis memoria intermoritura. Porro mortis 

15 suae longe ante praescia, spiritum creatori devotissime reddidit et in fu- 
nere, populis certatim confluentibus, pro singulari munere frustula ve- 
stium reliquit. 

4. Suppar huic fuit in praenuntiando sui transitus die, confessario 
prius, sororibus postea cunctis in monasterio b. Mariae Virginis de Ro- 

20 sario de Baroca soror loanna Baptista Martel, et quidem versiculum re- 
petens: « In manus tuas commendo spiritum meum », nuUi sibi curae 
fuisse corpus conclusit; quippe quae ipsum tcrno ieiunii rigore hebdo- 
madis singulis diebusque multis in pane et aqua et quotidie duro fla- 
gello domuerat, odio habuerat. Obdormivit itaque in domino virtutibus 

25 ac meritis cumulata atque, dum dormit, quod pie creditur in somno pa- 
cis, vivet in aevum eximiac probitatis memoria, 

5. In praefato coenobio de la Esperanza mire duxit vitam ad 60. 
usque aetatis annum praeclara soror Francisca Perez de Monzon, omni 
virtuium genere et sanctitatis insigniis excultissima ; ieiunia, cilicia, flagra, 

30 vigiliae contubernalia ilH erant solatia. Quidquid eiusmodi exercitiis et 
sedulac dominicae passionis contemplationi supererat temporis, laborum 
manuum suarum hauriebat occupatio, ad quam interdum ei ministrasse 
et angelos pcrhibctur. Id unum illi lucrum, sacram augeri supellectilem, 
iuvari mortuos, paupercs, multiplicatis inter erogandum aliquando pa- 

33 nibkis, recreari ; sed quae aestu charitatis ardebat in proximum , in sc- 
ipsam gelu rigebat , pavida semper regiminis obeundi animarum , quod 
constantissime pluries recusavit ; formidolosa et aliis suo suffragio tam 
grave onus imponere. Foris pugnae, humili sensu dum praefici rclu- 
ccarur, intiis timores, socios habuere ad cxemplum patientiae dolores, qui 

40 accita culparinn , ctsi levium , recordatione ad deum suspiria ct lacry- 
mas convertebant. Sic moesto corde et vultu coelesti inhiabat risui, de 124 ACTA CAPITULORUM GENEUALIUM O. I'. [167O 

quo domiiuis : « Beati qui nunc fletis, quia ridebitis ». Cuius quidem 
praesngium merito fuerint florum manipuli, qui deiparae imagini oblati, 
postquam extabuerant flacidi , reviruere ; glorificationis ipsius apprime 
symbolum, qua, ut mentis ne dum, scd et corporis fulgere candore, in 
oratione non raro superno circumdata lumine visa cst. Hinc lucis pro- , 
pheticac consors obitum suum ante annum pracscivit et insomnis expe- 
ctans sponsum introivit cum co ad nuptias. 

6. In sanctae Mariae de Belen Valentiae monialium sacro coenobio 
diem clausit extremum mater soror Agnes a Spiritu sancto ex nobili fa- 
milia Cisternes dc Oblites. Haec a primo limine sui ingressus perfe- lo 
ctionis metae inhiavit, asperrimis cuiusque generis supra religionis votum 
arreptis, nec umquam intermissis tyrociniis. Arctioris observantiae foe- 
cunda parens, profecto non sine peculiari Dei manu humanis destituta 
opibus , mundo obsistente , tres ordinis fundavit conventus , Corporis 
Christi de Villareal, Corporis Christi de Carcaxent et s. Mariae de Beth- 15 
lehem. In iis soli Deo vacans, nunc novitiorum magistra, nunc priorissa, 
iuvenculas Deo sacras ad omnem verbo et exemplo sanctimoniam effor- 
mavit , salutis propriae , aliarum spiritualis profectus anxia , corpoream 
curam posthabuit. Hinc septem ultra viginti annos, subiecta morbis fe- 
bribusque interdum ardore summo correpta , inter acerbissimos dolores 20 
nihil de tranquillitate remisit, nihil de hilaritate, de eloquii suavitate ab- 
legavit. Celandarum virtutum studiosa, tegere patientiae documenta ne- 
quivit : at ex humilitatis silcntio altius erumpunt laudes et plausus, quos 
apud dynastas ct viros cxceptione omni maiorcs vcl invita promeruit. 
Dies decembris ultima anni i6(58 fuit illi vitac huius suprema , in qua, 23 
pie creditur, ad coeli gaudia evolasse. Et quidem de lacrymarum valle 
sororibus circumquaque flentibus, scd hymnos s. Spiritus concinentibus, 

ut morienti esset febriii in aestu temperies, sibi ipsis in fletu solatium. - 
Catcrvatim ruit populus ad iusta funeris, de vestimentorum reliquiis 
devote cupidus. 30 

7. In monasterio s. Agnetis Caesaraugustae soror Maria dc Arrahis 
ad christianae poenitentiae castra transiens, iu\cniles annos simili morum 
gravitate correxit. Orationi assidua, disciplinis indeficiens, catena fcrrea, 
ciliciis, crucibus pcr prominentes clavorum aculeos, asperrimis ad ine- 
diam usque ieiuniis, frequenti morborum placida tolerantia aliisque plu- 33 
rimis dolorum mortificationisque lesu, excogitatis ardcue patiendi modis 

et instrumentis, facta sponte sua martyr in domino occubuit, cunctis ad- 
mirantibus fragili in corpore robora spiritus, cui vivere Christus esset 
et mori lucrum. 

8. In conventu Settabensi animi corporisque puritati iunxit soror ^o 
Thomasia Carbonel spiritualis aedificii ceu basim atque coementum glu- 1670] ROMAE MDCLXX. 125 

tinuni charitatis et humilitatis profundum ; ubi haec praeextiterint , cc- 

tera virtutum latera facile surgunt. Divinissimo sacramento quotidie re- 

fecta, potuit in fortitudine illius viam Dei inambulare usque ad montem 

scilicet altissimae perfectionis. Et quia augmento dilectionis attingitur, 

5 tota in sanctissimi parentis ac in seraphicae Catharinae tamquam matris 

amorem ardentissimum effundebatur. Dolore forsan propterea tacta cor- 

dis languescens, se brevi credidit testataque est confessario morituram ; 

et poenis, quibus cruciantur in inferno spiritus, sibi Dei iudicio ostensis, 

ut quam magnum interiectum sit chaos ad gloriam dignosceret, post re- 

'o cepta emigraturae animae ecclesiastica praesidia et quidem felicem in 

sortem, desponsationis Senensis virginis festo , duos post dies ad eius 

societatem transmigrans, ad sponsum meruit pertingere anno salutis i665. 

In provincia Trinacriae. 

1. Integerrimus vita ac moribus r. p. fr. Thomas Landi de Longe, 
<5 s. theologiae mag., exoculata in obedientia et aestuanti in charitate vir- 

tutes omnes collegit. Huiusmodi dilectionis flammam inter domesticos 
solum ferri non sustinens, bona superiorum venia ad plagas iter arripuit 
orientales ; inter Turcas primum, deinde Tartaris praedicans et evangeli- 
zans regnum Dei. Quo in apostolico ministerio septemdecim consumpsit 

20 annos ; plura ibi et quidem asperrima usque ad internecionis discrimen 
hilariter perpessus. Paupertatem admirabili quodam studio sectatus est ; 
obedientiae icidem fuit obstrictissime addictus, et candidum virginitatis 
lilium pudicissime usque ad mortem excoluit, ut in ultima sua confes- 
sione ad imperium confessarii eidem testatus est. Ad carnis stimulos re- 

25 froenandos catena ferrea est usus, asperrimoque cilicio, quod annis fere 
quindecim numquam a suo corpore removit. Hiberno tempore excepto, 
super tabulas et saepe saepius humi cubare solitus. Otii infensissimus ho- 
stis, totus vel orationi vel proximorum saluti studiis vacabat. Eximiae 
humilitatis vir Nixiensem episcopatum renuit. Mirabili quodam lumine 

30 fulgidam ac micantem eius frontem plurimi conspexere, et Messanae exi- 
stens, cuidam in longinqua regione commoranti apparuit, instruxit et ad 
viriHter agendum iustitiae negotium commonuit. Demum septuagenarius 
acuta febri correptus, acceptis devotissime ecclesiae sacramentis, placide 
in domino obdormivit. Innumera ad eius funus accessit cadaver vene- 

35 ratura pia fidelium turba, nec impediri potuit, quin vestium fragmina 
praescinderent , quibus , collata infirniis sanitate , tanti patris merita et 
gloriam testari beneplacitum fuit Deo. 

2. R. adm,- p. fr. Antoninus Mazzone Netinus(i), s. thcol. magisterio 
decoratus, magis addictum choro aliisque communitatis observantiis as- (i) Dc fr. Antoiiino Ma/.zonc cf. SSOP. II, 592. I 26 ACTA CArniir.ORTIM GKNERAT.IUM O. P. [1670 suluuin sc fccit; et quideni magno devotionis niagnoque huinilitatis cxcni- 
plo, nec sine pigritantium excitamento, ubi postremus abibat, et aderat 
primus. Vigiliis et orationibus proinde sumnie addictus totius vitae de- 
cursu ad intempestam usque noctem ante crucifixi pientissimi imaginem 
copioso lacrymarum suspiriorumque complexu consuevit orare ; utque 5 
corpus arctius in servitutem redigeret, assidue poenitentiis ac laboribus 
exercebat. Quid mirum virginitatis aureolana promcruisse credatur ? Anno 
1660 in Netino conventu, relicta fama sanctitatis, diem clausit extremum. 

3. Fr. Vincentius a Carleone conversus, filius conventus s. Domi- 
nici de Panormo, devotissime semper vixit a iuventute sua, infirmis in- 10 
serviens, quos tali charitate prosequebatur taHque adsistentia , ut etiam 
noctu, ne eos desolatos rehnqueret, in eorum ceUis humi cubaret. Abs- 
tinentia peculiariter insignis omnes fere quadragesimas in pane et aqua 
ieiunabat ; pictantiam numquam edit, sed illam pauperibus reservans, 
ipse oleribus rcficiebatur, Longaevus moritur longa probatus infirmitate, 15 
multa sed auctus patientia. Religiosi habitus insignia in sepulcro pauca 
secum tulit, fidehbus ipsum certatim pia devotione spoliantibus, quibus 
pari gratitudine multas impctravit sanitates. 

In provincia Portugalliac. 

1. In conventu strictioris observantiae Bonficano dimissus est seiiex, 20 
Simeonis instar, vcnerabilis p, Franciscus, dictus de sancto Dominico, in 

se ipsum pauper et humilis, in proximum charitate dives. Hinc ut egenis 
ab extra, rcligiosis intra claustra pro viribus inops succurreret , oppida 
circuibat et urbes, opportune importune petens, quod aliorum necessitas 
expetivisset. Bos senex firmius figit pcdem. Franciscus ipsa in decrepita ^s 
pedes adhuc itincia conficiebat. Dominus qui dat lasso virtutcm , indc- 
fessos labores illius allevians promptiorem choro, matutiiiis prccibus, pcr- 
noctationi in ccclesia validum magis reddebat. Quoniam vcro variis aniTni 
corporisque piis excrcitiis lactus ac T-nitis crucem fcrebat suam, thauma- 
turgi illius signi sanctissimi devotissimus, eiusdcm propagare cultum in- 30 
sculpere fideliuTii cordibus satagebat, ut congloriari darctur in cruce do- 
mini, Ex huiusTiiodi veri servi Dei caracteribus invaluit sanctitatis eius 
opinio. Intermissis prae senio , prae aegritudine proximorum ofificiis ac 
beneficiis, lecto decumbens, mentcm ad Dcum pcr orationcTn extollere, 
divinas cantare laudes numquaTTi destitit. Vultu subinde liihTri ac iucundo, 35 
acerbissimos inter dolores, melos illud promebat : « Configc tiTTTorc tuo 
carnes meas ». Sicque relicto in terris Tiiagno sui desiderio, ad coelestem 
desideriorum metam pervenit. Post obitUTTi visa est facies eius coelesti 
splendore refulgens. 

2. R. adm. p. mag. fr. F"erdinandus ab Incarnationc, clarus natahbus, 40 
at clarior virtutibus, iugum doTiiini in rchgionc portavit, iiiquc iioit scro, 1670] ROMAE MDCI.XX. I27 

sed ab aJolcscciitia sua. Bonitatem , humilitatem, disciplinara et scieii- 
tiam aec]uali ardore ac studio sectatus brevi , sed arduo compeiidio ad 
summa quaeque pcrvenit. Factus primum famosus verbi Dei praedicator, 
fervidus animarum zelator, nominatus deinde episcopus Cochinensis et 
5 successive Algarbiensis, ab humili regularis observantiae statu divelli non 
potuit. Orationi quam maxime addictus, noctes in ecclesia saepe ducebat 
insomnes. Tandem meritis plenus cum opinione sanctitatis in eodem 
conventu Bonficano sancto fine quievit. 

3. In eodem Bonficano conventu in domino quieverunt rr. pp. 
10 fr. Hyacinthus a Spiritu sancto et fr. Laurentius de Plagis , uterque di- 

sciplinae regularis severissimus custos ac propagator. Pluries magisterio 
novitiorum addicti eosdem ad omnem vitae sanctimoniam verbo et exem- 
plo efformabant. Tandem incedentes in omnibus mandatis domini sine 
querela, non sine clara eximiae probitatis ac integritatis fama maximum 
15 de se desiderium reliquerunt. 

4. In conventu Ulyssiponensi r. p. praesentatus fr. Christophorus de 
Aguiar, a iuventute usque ad extremam senectutem religiosissimus, sin- 
gulari modestia, mansuetudine, humilitate ceterisque virtuiibus mirum in 
modum enituit. Praelaturas et dignitates, quamvis sponte oblatas, quam 

20 maxime fugiebat, etiam praesentaturae gradu semel atque iterum recu- 
sato. A triginta fere annis ante obitum ferunt, divino spiritu revelante, 
eum praevidisse suae vitae terminum futurum in festo Omnium Sancto- 
rum, atque ob id praedictae solemnitatis apprime devotus post expletas 
dietim horas canonicas, matutinas preces cum laudibus illius festi im- 

25 praetermisse recitabat. Sicque non sine prodigio ultra medicorum opi- 
nionem, qui eum multo ante iam morti proximum breviter moriturum 
affirmabant, supervivens usque ad statutum diem Omnium Sanctorum ; 
quos specialiter coluerat, hos sui transitus meruit habere et spectatores 
et patronos. 

„0 5. In conventu Eborensi obiit r. p. Gasparus de Rosario, constitu- 

tionum nostrarum tenacissimus observator ; continuis ieiuniis et asperri- 
mis poenitentiis macerabat corpus. Magistri novitiorum officio per plures 
annos pracclare functus, omnibus seipsum bonorum operum praebuit 
exemplum. 

-r 6. In monasterio s. loannis de Setuval soror Ursula de Virginibus 

virginum potuit ducere choros suae vitae exemplo, in ieiuniis et casti- 
tate, ut aiebat apostolus ; ubi illa praeeunt, certa est puritatis custodia ; 
ubi vcro multifarie mactatur corpus , ut ab Ursula fiebat , illustrior est 
carnis triumphus. Tabulatum erat ci calcitra, cervical saxum ; ut victus 

40 vi.ictusque traheretur in trophaeum hostis , ferrea praecincta vixit ca- 
tena ; constricta lumbis, voto adstrictior crcdeiida fuic ; utpote quae ferrei 128 ACTA CAPITULORUM GENKRALIUM O. P. [167O 

excursu demis cla\em, qiia icseraii possct, proicclam \iJir. Hacc post 
ipsius mortem patuere. Dum viveret ignorari cupida, corde humilis, pe- 
regrina poenitentiae suae studia ignota esse voluit. At scrvos suos Dcus 
glorificabat. Sicque divinitus percipiebat sponsi largitare solatia , er qui- 
dem crcbro illapsu , vix prodidit uUi ; verumtamen cordium etiam in- 5 
abscondita ab eo , qui lux est , proferuntur ad lucem. Nequivit mortis 
horam silere, quae quidem non sine prodigiis sccuta est. Repcntino cor- 
repta morbo ac sensibus destituta, deliquii excusso sopore, dcvotissime 
sacramentis receptis, obdormivit fehcius in domino, quae ahorum nutu 
pendens ceu mortua vixit. 10 

7. In eodcm monasterio soror Beatrix de s. loseph, Portugalliac rc- 
gum sanguine procreata ct excellentissimorum ducum dc Averio filia, 
maximo virtutum odore ct religionis exemplo vixit. Praefatum s. loannis 
monasterium ad perfectae observantiae normam rcduxit. Choro scmper 
assistens et sanctissimi sacramcnti devotione quam maxime acccnsa, re- 15 
liquas moniales exemplo suo ad omnem sanctimoniam efformabat. le- 
iuniis atque poenitentiis brevi consumpta felicissime obdormivit in domino. 

8. In monasterio s. Dominici Das Donnas de Santaren venerabilis 
soror Francisca Henriquez, poenitentiae chirum spccimcn, crcbris a Deo 
specialissimis favoribus consolata, totius observantiae et religiosae perfc- 20 
ctionis, quoad vixit, exemplar extitit. Tandem fama sanctitatis clara in 
osculo domini felicissime animam reddidit crcatori. 

(). Magna est virtus, Bernardi ex sententia, humilitas honorata. Haec 
summoperc in sororc Maria de Evangelista in monasterio beatissimae 
Virginis de Montemor circumquaque enituit ; tametsi illustrissimo pro- 25 
creata sanguine, ubicctissima quaequc lubcns pracstabat ofTicia, dcmissis- 
sima ut factis, vcrbis ac vultu. l^orro si <'. Ubi humilitas, ibi sapientia », 
debuit sapientis exercere munia aliarum Bcatrix. Bis priorissac onus sub- 
ivit ; nihilominus posito et oncrc, alias in observantia exactissima legum 
praecurrebat. Sic potior meritis fuit ac prior in donis, prophctiac prae- ^o 
sertim a Dco decorata. Divinas proinde meruit revelationes , iuturaque 
multa praedixit, inter quae diem mortis. Si unquam, quod in adversis, 
Deo totaliter commissa, tunc plenius divinis beneplacitis obsequens pla- 
cidissime quievit in pace. 

10. FJodem in monasterio soror PhiHppa de s. Thoma, vivum poe- 35 
nitentiae exemplar, novitiabus praefecta potuit tenellas plantas gigantaco 
gressu ad omnem perfectionis formam provehcre. Tcrram profusissimis 
lacrymarum imbribus irrigabat. Passioni Christi addictissima concupivit, 
petiit, obtinuit particeps ficri dolorum pocnarumque eius. Cruciaribus 
ergo probata, patientiac argumcnra hcroica rcliquit ; post mortem siqui- 40 
tlem in eius capirc ct corporc spiiiaium , vuhicruni signa rcpcrta snnr. [670] ROMAE MDCI.XX. I29 

I I. Huic affiiiis iii eodcm coenobio soror Catharina de Sanctis post 

dire vexatum atque usque ad sanguinis effusionem saepissime coesum 

corpus, morti proxima, idipsum negligens, solam animam ea per verba : 

« In manus tuas commendo spiritum meum » Deo legavit, praescia diei 

5 et horae transitus, qucm meruit ad vitam. 

12. In eodem monasterio soror Magdalena de Horto in meditatione 
assidua, choro veluti agglutinata, charitate et misericordia praecipue elu- 
xit. Daemonis artes eiusque turbationes ac molestias aspernatrix eius evi- 
cit. Recreata ante obitum gloriosae virginis matris apparitione, de die 

10 mortis certior facta deque acerbissimis doloribus erepta, laetissime in 
manu creatoris deposuit animam. 

I 3. Ibidem soror Antonia de lesu ad culmen virtutum conscendens 
habuit aureo pro calcari observantiam chorumque, ubi in meditatione 
exardescit ignis, quandoque etiam convalescens et aegra pro Eliae curru. 

15 Charitate flagrans, quia fortis est dilectio, condescendebat infirmis, amanter 
ac indefesse eis ministrans, iis potissimum, quae inopia ac derehctione 
malori eius manu egerent. Amentis etiam monialis ultro, non iussa, per 
multos annos mira pietate egit curam. Quietis amorisque mutui sororum 
conciliatrix se dcum pacis corde concepisse ostendebat. Sibi etiam deus 

20 totius consolationis amaras tribulationum aquas vertebat in dulces. Dlvi 
Bonaventurae, cuius devotionem colebat, apparitionem fertur promeruisse, 
nQc mortem expavit , quae in coelis conversabatur , dum viveret. 

14. In eodem monasterio soror Maria de sancto loseph, soror Ma- 
riana de s. Michaele, soror Anna de Evangelista et soror Hieronyma de 

25 s. Antonio in vita singularibus ornatae virtutibus, non mediocrem de se 
sanctitatis opinionem reliquere. 

I 5. Non absimiliter soror Elconora de s. Ursula et soror Dominica de 
Conceptione, conversae in praefato coenobio, persanctam duxere vitam, 
virtutum omnium contentione pie aemulatrices. Post asperrimas poeniten- 

30 tias, sanctorum apparitionibus confortatae, praenuntiato suae mortis die, ad 

diem illam, quae una melior est supcr millia, perrexerunt in atriis domini. 

Brevis appendix aliquarum monialium, quae in monasterio ss. Sa- 

cramenti Ulyssiponensi strictissimae observantiae singulariter cum san- 

ctitatis opinione floruere, et [quarum] in superiorum capitulorum gene- 

35 ralium actis mentio facta non fuit. 

I. Soror Elisabeth de lesu, prima huius monasterii priorissa, ab in- 
fantia Ghristi crucifixi meditatione continua , a professione divina con- 
templatione singularique erga proximos charitate sic enituit, quod plu- 
ribus a Deo revelationibus et beneficiis decorata , per ignem et aquam, 

40 ut ipsa aiebat , comprobata , suae mortis diei salutisque certitudinem 
ostendens migravit ad dominum 21. septembris 161 i. 

MOPH 13 9 l3o ACTA CAPITULORUM GKNERAMUM O. P. [167O 

2. Soror Catharina de Martyribus paupertate, humilitate, obedientia 
ac rosarii devotione insignis, ad crucifixi pedes in afflictione provoluta, 
corporalem domini meruit amplcxum ; quo magis ad perfectionem anhe- 
lans, die quo se a beatissima Virgine evocatam .dicebat , meruit ad ae- 
ternam vitam migrare 14. septembris 1620. 5 

3. Soror Philippa de Sacramento, prima huius monasterii professa, 
oratione assidua, humilitatis ac paupertatis amatrix , cum propter infir- 
mam semper valetudinem a poenitentiae rigoribus retardaretur, a cruci- 
fixi effigie dulcissimam ambrosiam veluti de latere manantem accepit, 
qua omnes poenalitates sibi suavissimas reddidit ; ab eiusdemque am- 10 
plexu mortem suam intelligens, in ardcntrssimo videndi Deum desidcrio 
obiit 3o. novembris 1621. 

4. Soror Maria Magdalena ab infaniia solo pane et fructibus con- 
tenta, proprium prandium pauperibus erogabat ; tantum deinde in ora- 
tione ac contemplatione profecit, quod saepe in extasim raperetur. Re- 15 
ligionem ingressa, votoque facto de continuando novitiatu per septen- 
nium, biennio poenitentiis et cordis afflictionibus transacto, divinae lucis 
radio percussa, in intimos actus contritionis ac ferventissimi amoris Dei 

se se effudit ; quibus per tres menses perseverantibus, die ante obitum 
sororis, quae in extremis erat, sanitatem et propriam mortem praedicens :o 
obdormivit in domino die 24. maii 1626. 

5. Soror F"rancisca de Incarnatione, fiHa comitum de Basto , mor- 
borum, quibus assidue vexabatur, intercapedinem, cihciis, disciplinis ac 
vigihis compensabat. Obedicntia ct mansuetudine insignis, de fine suo 
per annum ante in somnis -admonita , secura, ut dicebat, de periculo, 2s 
hieta mortem aspexit 9. aprihs i63o. 

6. Soror Maria de Pietate in matrimonio, cui parentum obedientia se 
subdidit, quasi in monachatu vixit, omnibus virtutibus ita ornata, quod 
saepe post eUxrgitam eleemosinam vidit elegantissimam rosani in mani- 
bus imaginis Christi crucifixi , quam secum assidue gcstabat. Dumque 30 
mortuo marito, orationi ardentius incumberet, Christi crucem baiulantis 
visione incitata, ut crucem suam toUeret, rehgioni per professionem se 
devovit ; ubi oratione, patientia ac poenitentiis ita profecit, quod supe- 
ratis in extrema hora daemonis visibihter sibi apparentis tentationibus, 
perceptisque devotissime ecclesiae sacramentis, secura decantans: « Post 35 
tenebras spero lucem », e mundi tenebris ad lucem evolavit sempiter- 
nam die 8. decembris i633. 

7. Soror Phihppa de lesu, monasterii Eborensis s. Catharinac Se- 
nensis professa, ex illo ob eius singulares virtutes ad fundandum mo- 
nasterium ss. Sacramenti Ulyssiponense adducta, tantum mansuetudine ^o 
ac liumilitate profccit, quod humilioribus ofTiciis occupata, numquam, ut 1670] ROMAE MDCr.XX. l3l 

priorissa fieret, acquievit. De germanae suae vitae periculo solicita a bea- 
tissima Virgine audivit, illico sanandam; et eventus probavit. Recuperatis 
dcnique a longissimo lethargo quasi per miraculum sensibus, divinis sa- 
cramentis munita, relictti fama sanctitatis, quievit in pace 9. augusti 1646. 

5 8. Soror Catharina de Incarnatione, a prima aetate domum paren- 

tum suorum comitum de Basto pro observantissimo habuit monasterio, 
ubi orationi, ieiuniis, flagellis, ciliciis apprime addicta aliisque virtutibus 
insignita, non solum voto castitatis emisso, parentibus, qui eam matri- 
monio coUocare conabantur, fortiter ac viriliter restitit, sed sui tandem 
:o voti compos effecta, religionem professa , vitae innocentiam , quam sine 
lcthali culpa usque ad obitum, suorum confessorum testimonio, conser- 
vavit summae asperitati coniungens ; cum dissolvi cuperet et esse cum 
Christo, suaviter repetebat : « Flores apparuerunt in terra nostra » recita- 
lisque horis canonicis maximo spiritus fervore, Christi crucifixi imaginem, 

15 quam manu tenebat, dulciter alloquens, inter coelestis sponsi amplexus 
fclicissirae eflflavit animam die i. iulii 1647. 

9. Soror Magdalena de Spiritu sancto , omnibus mundi illecebris 
spretis, Christi se iugo in religione subdidit, ubi sepulto propriae volun- 
tatis arbitrio, ad omnem perfectionem in dies augebatur ; patientia insi- 

:o gnis, oratione assidua , saepeque divinis favoribus recreata , cognovit ac 
multo ante praedixit, vitam brevi ac inopinate araissuram. Biennio ante 
mortem in insolitum ac medicis ignotum mentis stuporem incidit, quo 
ad omnia temporalia inutilis, ad spiritualia aptissima. In se disponendo 
ad ultimam horam, repetitis saepius sacramentis, tota seraper erat, eam- 

25 que iam proxime prospiciens, sorori germanae, consanguineis ac ceteris 
monialibus vale dicens, omnibusque pro officio sepulturae necessariis ad 
cellam asportatis, dum eam relinquunt paululum quieturam, in aeternum 
quietura raigravit in coelum i3. ianuarii 1648. 

10. Soror Leonora de Assumptione eiusque filia soror Caecilia de 
so Angelis, conversae, quarum prima in seculo singulare pietatis exemplum, 

in religione omnium fuit speciraen virtutura ; secunda vero piissirae edu- 
cata, tantum in religione profecit, quod oraniura virtutum raeritis cu- 
mulata a puero lesu , quem ardentissime diligebat, in ipsius iraagine 
saepe farailiaribus colloquiis recreata pluribusque aliis beneficiis ac favo- 

35 ribus, quae omnia humilis virgo, sicut et virtutes diligcntissime occul- 
tabat, a Deo visitata, raagno tara praelatorura quara raonialiura, qui 
omnes illam tamquara oraculum venerabantur, desiderio i5. novembris 
i65i animam coelo reddidit. Mater vero simili pene discessu i. raartii 
i653 in domino obdorraivit. 

40 II. Soror Maria de s. losepho a prima pueritia tanto erga puerum 

lesum beatissimamque Virginem amore flagravit, quod sexennis desiderio I 32 ACTA CAPITUI.ORUM GENERALTUM O. P. [167O 

inartyrii, ncc dum duodennis ipsuni coelestem puerulum in brachiis suis 
meruerit recipere ; quo favore pluribusque aliis a Deo acceptis, religionis 
statum tanto fervore amplexa est, tamque raris abstinentiae, patientiae et 
orationis cxemplis in ea vitam transegit, quod mortis suae die cognito, 
beataeque Virginis apparitionc recreata, inter divina coUoquia purissimam 5 
animam reddidit creatori 12. ianuarii i658. 

12. Soror Glara de sanctissimo Sacramento cruccm, qua Deus illam 
continua aegritudine comprobavit, mira patientia sustinuit , spirituque 
vincens naturam, rarum poenitentiac exemplar, adluic exspirans obediens, 
ad coclum evolavit anno domini i65() dic 5. septembris. Qua hora de- 10 
cessit, fulgentissimam in oculis luccm vultumque undique radiantcm 
ostentavit. 

1 3. Soror Leonora de Evangelista humilioribus scmper officiis oc- 
cupata, erga beatissimam Virginem mira devotione atTccta, tanta inno- 
centia, quoad vixit, chuaiit, ut meruerit tcmpus suae mortis divina reve- 15 
latione agnoscere ciusque singulas circumstantias praedicerc. Obiit in do- 
mino, reUcta fama sanctitatis, die 2. iunii 166?. 

14. Soror Paula de Spiritu sancto adhuc in sccuh^ orationi, ieiuniis 
ac mortificationibus apprime dedita, plura a Deo recepit bcncficia, inter 
quae illud refertur, quod infra octavas sanctissimae Pentecostes se san- 10 
guinea pluvia perfusam videns , partemque in corde deponere iussa , a 
Deo postulavit sibi significari divinae voluntatis bcnephKitum; auditaquc 
voce, quod in monasterio sacramenti rehgiosam vitam capesscrct, obc- 
dienti promptitudinc rcligionis statu ibi assumpto , itcrum audivit ibi 
martyrii merituni recepturam ; quod diuturna et poenosissima infirmitate, 25 
heroica patientia perpcssa, adcpta est. Sicque virtutibus omnibus ornata, 
iam coelo matura, intra paucos rehgionis annos fchcissimc obdormivit 

in domino dic 5. iunii i6(ji). 

1 5. Soror Magdalena dc PUigis, illustri sanguinc nata ct a prima 
pueritia in rehgione educata, ibique pluribus ac gravissimis infirmitatibus 30 
comprobata, tanto Christi lesu amore aestuabat, quod in signum scrvi- 
tutis ct obedientiac , qua illum , ab ipso edocta , nihil ihi gratius csse 
posse, colcbat , supcr cor ardcnti igne stigmata scrvitutis impresserit, 
ubi etiam ceUam intcriorcm formavit, in qua cum divino sponso dul- 
cissime conversabatur. Obiit in osculo domini dic 9. novembris i6(k). 

Plurcs ahac, quarum nomina sunt in hbro vitae, odorcm sanctitatis 
rchqucrunt insigni co in ascetcrio, in quo coclestis bcncdictio afUucnter 
dcpluit. 

In provincia Bcthicae. 

I. In provincia de Ztui obiit vcn. p. fr. Bcrnardus Zciudo , filius ^^ 
conventus Dominae nostrae del Rosario de Almagro provinciae Bcthica- 1670] ROMAE .MDCr.XX. I?3 

nae, in cuius vitae puritate, velut in speculo, refulsit profunda liumilitas, 
regularis observaniiae rigor, assiduae poenitentiae tenor, adeo ut etiam 
in concionibus, in quibus fervore spiritus ac zelo charitatis nedum verbo, 
sed aspectu ipso summe poenitenti cordu audientium ad pietatem effica- 
5 citer inflammaret. In maximo domini timore persistens, vere factus obe- 
dientiae acdivinae charitatis victima, suos inter Indos, quos verbis et exem- 
plis coeperat efformare, in domino obdormiyit cum sanctitatis opinione. 
2. In monasterio Giennensi s. Mariae Angelorum obiit virtutum ac 
dierum plena ven. mater soror Francisca a Sotomayor, quae licet ad- 

10 versa fere semper valetudine infirma , divinae tamen gratiae adiutorio 
fortior facta, per sexaginta trium annorum curricula nostrarum consti- 
tutionum rigorem tam quoad vestitum quam quoad victum et ieiunia 
exactissime observavit, prorsus a secularium, etiam consanguineorum col- 
loquio remota, soli Deo in choro ac cellae secessu vacans. Erga sacro- 

15 sanctae eucharistiae sacramentum tenerrime affecta , numquam absque 
uberrimo lacrymarum profluvio sacrae mensae cibanda assidebat. Guius 
funus amantissimus sponsus numeroso utriusque status tam ecclesiastici 
quam secularis coetu nobilitavit, atque a fratribus et sororibus aliisque 
ex populo, dum corpus terrae mandaretur, eius vestes, ambitioso devo- 

30 tionis affectu, certatim sunt discissac atque pia veneratione apud singulos 
conservatae. 

In provincia Germaniae inferioris. 

I. In conventu Bruxellensi ven. vir Dei p. fr. Ambrosius Druve (i) 
filius conventus Gandensis, celeberrimam apud omnis generis homines 

25 sanctitatis opinionem de se reliquit. Admirabili fervore et admirabiliori 
fervoris constantia ab exordio iuventutis usque ad obituni religiosae di- 
sciplinae rigorem perpetuo sectatus, suavissimi illius odoris, quem con- 
ventus Bruxellensis per exactam sacrarum constitutionum observantiam 
late diffudit, grande fuit incrementum. Varios conventus ea , qua erat 

30 apud principes gratia, impetravit, inchoavit, auxit. Insigne poenitentium 
puellarum asceterium Bruxellis incredibili labore fundavit ac perfecit. 
Numquam non fervidus ; in carccribus, ergastulis, nosocomiis, xenodo- 
chiis saepe per diem animos corporaque miserorum curabat, omnium 
unus pater pauperum. Sacrum Deiparae Virginis Rosarium ceteraque 

35 efficacissima quaevis ad veram pietatem adminicula ita promovit, quan- 
tum alii mulii simul non possent. Eum quotidie plurima impedire sce- 
lera, dissidia nonnunquam et principum componerc, flagitiosas conver- 
tere, ncmini novum crat. Omnis generis, sicut et oportuit illum pati, 

(i) De fr. A. Druve (Dnuvc) c[. SSOP. II, 614; De Ionghe Bclgium Domini- 
canum p.ng. 92 sqq. I ?4 ACTA CAnrui.ORUM GKNERAMUM O. P. [ ' ^7° 

persecutiones ita per divinac subsidium gratiae suaviter tulit, ut perspi- 
cuum fieret, illum atrocissima martyria, si darctur occasio, pene ridendo 
consummaturum. Corporis sui vclut carnifex ciliciis, flagellis aliisque 
christianae mortificationis remediis acerrime in se desaevire solebat; vultu 
interim suavissimo scmper serenus. In sumcndo cibo videbatur gustu 3 
carere ; cum somno ita dimicabat, ut quandoque in gradibus et angulis 
dormiens reperiretur. Laboribus crescere videbatur. In extrema aegritu- 
dinc cum chirurgi magna carnis frusta vivacissimo illi doloris scnsu ex- 
scinderent, immotus se ipse tencbat. Quod sc ipsum minime quaereret, 
etiam aemuli fatebantur. Titulum praedicatoris generalis nonnisi diu re- 10 
luctatus admisit. Tandem sexagenarius, summa cum pietate susceptis 
morientium sacramentis, placidissime obdormivit i(')(')5 die 9. maii , in- 
explicabili omnium pauperum luctu. A dcfuncti vestibus pia veneratione 
discerpendis, insolito plane per Belgarum climata, populorum fervore vix 
potuerunt obicibus et custodibus opportune appositis amoveri ; a rosa- 15 
riis vero et aliis, qua licuit, admovendis floribusque corporis inspersis 
expetendis, ne vix quidem amoveri potuerunt fideles, uno velut ore san- 
ctum acclamantes, et plurimi tum intra tum extra Bruxellas pietate in- 
signes pro insigni munere quidquid a patre Ambrosio esset, expetiere. 
Etiam coelestis eius gloria revelata pracdicatur, et impressa de eo ho- 20 
minuni mentibus opinio sanctitatis cum tempore crescit. 

2. Ibidem iCi5j, 17, novcmbris laetissime mortem expectavit et aspe- 
xit r. adm. p. fr. Franciscus Antonii, filius conventus Antverpiensis, cuius 
apud omnes memoria in benedictione est. Septemdecim annos in com- 
muni provinciae novitiatu , ad haec supprior ac prior, quo se munere 25 
sponte abdicavit, ita incredibili spiritus fervorc se primum ac suos reli- 
gionis tyrones ad christianae perfectionis apicem exercuit, ut ccu pcrfecta 
magistri novitiorum idaea passim celebraretin\ Omni austeritatum genere 
in seipsum severus, suis omnibus suavissimus, in charitate Dei et pa- 
tientia Christi vere pater. Carnem suam non tantum neglexisse, sed ct 30 
odio habuisse visus est. Ex abstincntia carnium quod tandcm lethalem 
morbum contraxerit, ncmini dubium fuit. Paupertatis humilitatisque stu- 
diosissimus, regularis observantiae ac sacrae communitatis primus semper 
ct ultimus noctu diuque sectator. Contemplationi addictissimus , puram 
defaecati animi devotionem suaviter ac fortiter omnibus inculcabat. Obe- ..^ 
dientiam ceu pretiosissimam , conterrfptum commoditatum corporis ct 
existimationis inter homines atque imprimis abnegationem propriae vo- 
luntatis singulis cum energia persuadebat. Probatione ac discretione spi- 
rituum admirabilis fuit. 

?. In conventu Bergis s. Winoci anno iGhH, 27, augusti felici com- ,,„ 
mcrcio pro pcrituris actcrna commutavit, maximo sui apud mortales ct 1670] ROMAE MDCI.XX. l35 

desiderio et suavissimo sanctae conversationis relicto odore, r. p. fr. Ca- 
rolus de Claeijs, quem saepius igne nimirum in meditatione illius inar- 
descente in ecstasim fuisse raptum, fugasse nonnu.nquam ab aegrorum 
corporibus crucis signo febres ac scivisse secreta et abscondita cordium, 

5 personae fide dignae testantur. Fuit is vir eximiae charitatis in Deum ac 
proximum, castitatis integerrimae, maximae abstinentiae et taciturnitatis 
ac regularis observantiae zelator mirificus. Orationi mentali, qua nihil ei 
famiharius, adeo afificiebatur , ut saepius in ea a media nocte post ma- 
tutinas decantatas, a quibus numquam nisi gravissima detentus infirmi- 

10 tate se absentabat, usque mane perseverasse a fratribus ad primam can- 
tandam chorum intrantibus repertus fuerit. Mariani rosarii eximius cultor 
et praeco fuit indefessus ; famih'are ei erat ad praedicandum verbum Dei 
in pagis, etiam dum oflficio prioris fungeretur, dominicis et festis diebus 
ad 6 vel 7 leucas pedes excurrere et eodem die ieiunus redire. In cor- 

13 pore suo diram in dies exercebat carnificinam. Testantur hoc parietes 
tum cellae eius tum templi, ubi aculeata ferreis ungulis disciphna corpus 
suum in servitutem redigere solebat, qui etiam nunc muito apparent 
respersi sanguine. Visus aliquando fuit, dum priorem ageret sui conven- 
tus, chim lavare habitum suum ac indusia hmea multo sanguine ma- 

20 dentia et hoc in media hyeme, dum omnia gelu essent concreta. Tan- 
dem viribus omnino exhaustis, sibi mortuus et carni Deo totus adhae- 
rens vivere coepit, uti speramus, in perpetuas aeternitates. 

4. In eodem conventu vivere desiit r. p. fr. Raymundus Coppeus, 
vir simplex et rectus ac timens Deum. Maximus is erat obedientiae, ca- 

23 stitatis et paupertatis amator. In ceUa demortui nil nisi catena ferrea, 
cilicium et breviarium reperta sunt. Hic sacro refectus viatico coram ad- 
stantibus fratribus, dando Deo laudem, humiliter declaravit : Non testari 
sibi conscientiam suam, quod umquam per totam vitam Deum morta- 
liter offendisset aut fregerit charitatis fraternae praecepta ; addebatque, 

30 se nunquam in fratres suos, a quibus tamen ob summam simplicitatem 
cordis ac vitae innocentiam non raro exsibilabatur, vere fuisse offensum 
aut exacerbatum, adeo ut de illo dici potuerit: « Hic vere israelita, in 
quo dolus non est » . 

5. Antverpiae anno 1657 cum non vulgari sanctitatis opinione quoad 
j3 apparitiones, raptus extra se et ecstases obiit soror Maria de Puis, ordinis 

tertiaria, de qua mira a fide dignis testibus relata fuere, Tanta eximiae 
integritatis eius fama increbuit, ut nedum seculares, sed etiam rehgiosi 
ac sacerdotes in magno numero ad eam concurrerint, dum usque ad 
mortcm, ad quam anhelabat cupiens esse cum sponso suo, infirmaretur, 
^o tum ut prccibus cius se commendarent , tum ut ab eadem impetrarcnt 
benedictioncp."!. Ad cadaver eius tanta fuit populorum multitudo, ut ne- 136 Ai:TA CAITIUI.ORUM GICXKKAI.IU.M O. l>. [ ' ^7" cessariutn fuerit, duni in ccclesia nostra sepeliretur, portas chori clau- 
Jere, ut officium sepulturae eius per religiosos decantandum rite posset 
persolvi. 

In provincia Calabriae. 

Celebris valde ac recens est Calabriac in civitate Rhegiensi menioria 3 
rcligiosissimae virginis tertii ordinis nostri sororis Annae, filiae Francisci 
Labruto. Puerulae innocentia, simplicitas, puritas ac modcstia adullam 
perduxere ad aetatem , cum decimo septimo circiter anno habitum su- 
scepit. Momento aucta virtutibus post vigesimum sanctissime moritur- 
Brevi eo curriculo nihii illaudatae indolis gessit, nihil desidcrandum pcr- d 
fectionis omisit. Vota exactissimc implevit, iciunia ac cuiuscumquc gc- 
neris mortificationes adauxit, sanctorum devotionem, praesertim deiparac 
sub rosarii titulo percoluit. Fcrme singulis diebus communicabat tanto 
animae corporisque sensu, ut tota, hostiam libans, contremeret. Ad haec 
humiliationem sui, proximi dilectionem in ore scmper habuit et cordel 13 
de Deo autem tam alte sentiebat, ut csset incapax, qui auderet creatura 
mortali culpa crcatorem offcndcrc. Mortuorum poenis, aerumnis vivorum 
compatiens, propriis nescicbat condolere malis, aegritudinem suam plurcs 
ad menses patientissime tolerans. Altae sapientiae, divini amoris, contcm- 
ptus mundi non raro prompsit scntcntias , quarum sensa perpauci iii ^o 
anima iusta, quac itidem non scmel praesciisse mortis suae tempus sat 
indicavit. Novembris dic 23. anno i(j(u) c vivis discessit hora 21. Vix 
sciri potuit, ct tamcn concursus magnus populi adfuit ipsam unitim san- 
ctam acclamantis. Hausit haec cuni lactc sanctimoniam, quam mirc gc- 
nitor eius professus est ; cuius etiani concors ct particeps germana fuit .3 
eius vix medio lustro minor Catharina nominc, ct ipsa secum sub ha- 
bitu de poenitentia, quae pariter eximiae probitatis communi opinione 
et argumentis succedentis anni 1661 sacro dic cpiphaniac ad Christum 
cum sanctis Magis creditur propcrasse. 

In provincia s. Dominici Venetiarum. -^o 

I. In conventu ss. loannis et Pauli dc Vcneliis anno 16(10 sub li- 
ncm aprilis apoplexia correptus octogenario maior animam reddidit crea- 
tori r. adm. p, mag. Xantcs Mariales (i), nationc Vcnetus, eiusdemque 
conventus filius, aetate, virtutc, mcritis ct cxcmplo provinciae parcns. Vita 
cius a tcneris annis ad scniuni usquc pancgyrim mererctur in laudem, 33 
nec satis est arcta pagina tanti viri encomiis. Ilispania fuit ci theoricarum 
potissimum magistra, quo iunior perrcxerat. Inde reversus ad patriam 
gratitudinis ergo agnatum Hispaiio idiomati cognomcntum rclicto familiae 
Pinardi, vocandus Xantcs Marialcs, dcvotissimus Mariae nomini, assum- (i) Dc fr. X. Mariales cf. SSOP. II, 600. 1670] RO.MAE MDCLXX. I Sy 

psit, illius ope contemplativa ac activa cupiens proficere. Gaput propterea 
regiuiinis ac studiorum effectus , miruni quam solerter, quam solicite, 
quanto cum alumnorum profectu niunia compleverit. Post quae cellae 
recessum ambiens, curis vale dicto ac oneribus, surdus oblatis honoribus, 

5 soli sapientiae, soli Deo vacare fuere sua vota. Vorare libros , orationi 
instare, atramenta scribendo insumere, animi quotidiana solatia. Et qui- 
dem tenaci adeo studio, adeo indefesso labore, ut praeter sacristiam pro 
missa, praeter chorum pro officio, coenobium urbemque ignoraret, suetus 
invisentibus promere, duo religiosum decere , aut laborare aut orare. 

10 Testes sunt, quos edidit quosque edendos reUquit hbros, acutissimi in- 
genii partus , controversiarum disputatarum , bibliothecae auctorum in 
d. Thomam. Quocirca sculpta post obitum veneranda eius effigie, disticho 
fuit ei plausum : 

In placido vultu, studii claustrique severura 

15 Et cano in calamo, florida scripta virent. 

Quam solitarie sic vivens, apud proceres praesertim sibi concihavit 
aestimationem, credi vix potest. Eehx cui ad ipsura hceret doctrinae, 
conscientiae, consihi, coUoquii causa obtinere accessum; faciei serenitas, 
hngua mehea, profunda rerum intelhgentia rapiebant animos. Unde ad 

20 confessionaha pertractus, ne fraudaretur poenitentiae fructibus pietas, as- 
sidue promiscue omnibus praesto erat. At zelo non contentus salutis, 
pro immunitate ecclesiastica zelatus est calamo, ex quo sic occahuit ad- 
versis, ut hilariter extorris abierit semel et iterum. Gum Ferrariae mo- 
raretur, moti eius fama sacruni eius quotidie affecti devotione turmatim 

25 opperiebantur ad meridiem popuh, Bononiaeque ad tempus degens uno 
ore in fihorum numerum ambitioso suffragio est cooptatus. Tandem 
redux ad propria, patriae mansionem caelestis et cupere et expectare 
tantum constituit. Itaque symptoma illud passus passusque h*nguae pro- 
pterea impedimentum, hberrimus mente, quo culpas fateri posset, Zacha- 

30 riae illius memor, pugiharem poposcit; sed dextera languente parte, prout 
ci datum est, coramissa sua balbutivit; commemoratoque ab uno adstan- 
tium s. Thoma, cui tam devotus fuisset, tam addictus, quera propediera 
usurus esset in gloria , novus Abrahara oris cordisque motu gestiens 
subrisit. Mortem crgo laetus aspiciens, laborura, vigiliarura, abstinentia- 

35 rum praemia reccpturus migravit, uti spcraraus, ad superos. Solemniter 
sepulturae traditus urbis concursu, funcbri oratione, planctu, plausu per- 
celebris prae aliis in virtutis testiraonium curiara habuit ac personara 
Hispaniarura excellentissimi oratoris funeris comitem, quem dixisse ferunt, 
tacta blande defuncti patris maxiila, fuit vir sanctus. 

40 2. Venetiis in conventu s. Secundi 9. octobris 1664 ohiit r. adm. 

p. mag. fr. Basilius Pica. Quis ipse natione fuerit, quae naturae ac vir- I 38 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^?" 

tutis indoles, qiiae probitatis ac religionis in ipsius adolesccntia emicue- 
rint praesagia, Neapolis , Senensis Gatharinae provincia sanctique Severi 
cocnobium gloriabunda in aevuni forte loquentur, sed patrio non sistunt 
jn littore fructuosae merces. Praga moderatorem asciscit suorum gymna- 
siorum, meretur Bruna priorem. Porro iis summa cum laude exantlatis 5 
muneribus, sibi ut aliquantulum cum sapientia quiesceret, alio vocatur; 
at non bene sub modio. Quamquam anachoretae depereat vitam, cogitur 
suavi obedientiae stimulo chuistris impertiri seipsum. Sic civitatis Fori 
luhi observantia eximias arctioris disciphnae dotes in eo suspexit, ubi e 
limine egresso pede propc Gradiscam stcrili in agro foecundat novo coc- 10 
nobio institutum; inde fama quaque versus elata ad prima Italiac sug- 
gesta verbi Dei prudens iuxta ct fidchs vere sator certatim raptus, quam 
coUegerit messem, scit Deus, scit homo. Interea inscium omnino, reque 
sibi delata, reluctantem vuh Aprutina provincia pastorem et caput, sed, 
et ibi optimis ad meliorem frugem et relictis praeceptis et datis exem- 15 
plis, novam repetit patriam Venetias. Hic ne inquilinus salutis animarum 
zclus ultcrius esset ultroneus senatus cousultus civem suum amantcr 
atque munifice vix exoratus pronuntiat; quo, si prius perfunctorie, exin- 
ccps ferventioris conatus iure, Adriatico in mari piscator esset. Sancti 
Secundi ad insulam , ut nassas retiaque tcnderet a superioribus vectus, 20 
socios aliis ex navibus plures, ut adiuvarent, vocavit, sed ipse instar Petri 
ascendit prae ceteris in terram et traxit rete plenum magnis piscibus. Sic 
terra marique clarus pergit visitator Bononiae, redit praeses factus Vene- 
tiis; domi forisque, privato ac publico plausu tandem acceptus. Labo- 
ribus, studiis, vigiliis, macerationibus , itinerum incommodis , immatura 25 
obvenit illi senectus ; quare cum apostolo consummato cursu post un- 
decim dierum decubitum acuta victus febre decessit. Qualis viri vere apo- 
stolici fuerit transitus , quam transegit eo usque, vita compertum facit; 
ad annos siquidem tres supra quinquaginta honestatem undique spirans, 
morum et operum bonorum ckirura exemplar , severioris observantiac 30 
tenorem sic se expressit, ut supra, non contra legis praescriptum , quo 
perfectionem attingeret, plura impleret, Paupertatis propemodum extremae 
constantissime amator , locupletem virtutum animam eo plus ditavit; 
semper studiosus talenta, quae gratis acceperat, dandi gratis. Sic ab hu- 
manis libcrrimus libere declamarc potuit in scelera, ncc praedicatio eius (c, 
aut sermo « in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostcn- 
sione spiritus et virtutis » ; quod nedum concione publica, sed et privatis 
coUoquiis tam munifice Dci dono adeptus est, ut nemo dici queat, quod 
ad ipsum accesserit, qui non mclior abierit. Sic pracdicator gratiac nec 
syllabam, quin referretur ad finem gloriae, promcre sucvit; ncc nisi fcrme ,,0 
de Deo colloquebatur. At debuit rivos claudere, postquam fluenta super 1670] ROMAE MDCI.XX. 1 ?0 

aridam fuderat, ad flumeii, « cuius impetus laetificat civitatem Dei », illuc 
saliendo. Qbmutuit itaque supremis diebus duobus, exsiccatis faucibus, 
lingLia; fuitque pacis internae, qua placide mortem aspexit, silentium 
index. Viguit tamen in eo mens vigil semper, nec aegre tulit, quas sponte 
5 subierat sanus corporeas 'passiones. Quid, nisi cupio dissolvi, corde repe- 
teret, qui vitam nihili fecit pro Deo, pro proximo? Solicito ante haec 
desiderio, exomologesi expiatus, synaxi munitus, sacra denique vegetior 
factus unctione praecinctusque, haud potuit ultra extra patriam morari. 
Nocte igitur, quae magni Dionysii praecessit festum, qui et ipse praedi- 

10 cator divinus, vallem lacrymarum rehquit ad Thabor, quod pie crcditur, 
perventurus. Urbi Venetiarum omnique populo spirituahter proficuus et 
charus, legatum diuturni moeroris dolentisque memoriae vel nolens si- 
gnavit. 

In provincia s. Catharinae Martyris de Quito. 

15 I. In conventu Torrivii civitatis Pastensis ad perennem transivit 

vitam r. p. fr. Ghristophorus de Escobar, senex dierum, adhuc puerilem 
retinens innocentiam sanctamque simplicitatem. In alios flagrantissime 
ardens charitate, sibi soli fiebat iratus pieque crudelis; oleribus contentus, 
parce ad modum refectus, pauperibus summo amore servabat, quidquid 

20 sui victus supererat ex communitate ; nec tamen ideo pedem e conventu 
efferebat, perpetuo quasi clausura arctaretur intra claustra manens. Itaque 
velut compedibus detentus in chamo et fraeno mnxillas, ut Deo appro- 
pinquaret, constrinxit. Sic, quamvis auream pravitatis dolisque nesciam 
reveheret aetatem, bellum corpori suo indixerat ferroque dimicabat, ipsum- 

25 que singulis noctibus ad cruoris effusionem dire caedebat. Saxo pectus 
tundebat; cuius quidera crebro percussu occalluerat caro, mirumque costis 
infractis. Petras forte iterum scindi cupiebat passionis memor; post quae 
et si abrupto somno paululum nixus altari sanctissimi crucifixi acceptis 
ad indusias lapidibus quiescebat. Assuetus nocte, die quoque erat cultor 

30 silentii, nisi sancte frangens in choro horis omnibus psallens. Hilarem 
vultum, cum pervenisset ad mortem, laetus obiecit. Sane ubi vehemens 
imber ceciderit, apparet serenitas ; igitur post sacramentorum solatia ad 
coelum, ad pendentis servatoris imaginem, ad Deiparam virginem erectis, 
altcrnatione quadam, fixisque oculis, relictis ciliciis, catenis et ex his solita 

35 apud omnes sanctitatis suae memoria Deo animam reddidit. 

2. In monasterio divae Catharinae Senensis resplenduit sanctae vitae 
studio soror Maria de s. Paulo. Haec ad apicem legum nostrarum cultrix, 
evasit religionis exemplum, observantiae norma. Cella vere illi coelum, 
qua nunquani nisi chori gratia aut communitatis ergo exivit. In ea ora- 

^o tioni tota, tota librorum spiritualium documentis intenta, magno focnore 
animae commercia exercebat. Sanctum eiusmodi otium magnum illi erat I4<1 ACTA CAPHULORUM GENKRALIUM O. P. [167O 

negotium, cui ad societatem, si mavis, ad satieratem esurientis sui spi- 
ritus una erat domus negotiationis domus Dei. Ibi sacerdotis ad pedes, 
ad gradus altaris non festivis dumtaxat, sed ferialibus quoque diebus ab 
omni aliarum rerum cura feriata saluti profectuique in via Dei vacabat. 
Sacram deferens aram , ad aream spiritualis agonis congrediebatur cum 5 
corpore , devictis mundo ac daemone, lucratura. Quod si ad arma ve- 
niendum ieiunii scuto, ciliciorum thorace, vigiliarum galea, orationum 
iaculis, flagellorum ictibus hostem terrebat non solum , sed ausum per 
tentamenta accedere caedebat ac protiigabat. Hisce triumphis famae mul- 
tum, laudis, commendationis moriens devotissime in domino adepta est. 10 

3. In conventu sancti Pauli civitatis Guaiaquilensis vitam cum morte 
commutavit r. p. fr. Franciscus de a Ponte cum magna opinione sancti- 
tatis, nostrarum legum ad unguem observantissimus ac religiosae perfe- 
ctionis norma ac exemplar. Corpus suum qualibet nocte acribus flagellis 
caedebat usque ad sanguinem, et post eius mortem asperrimum cilicium 15 
aliaque permulta mortificationis instrumcnta, undequaque corpori circum- 
ligata, repcrta fuere, 

In provincia ss. Rosarii Philippinarum. 

I. In magno Sinarum regno ven. p. fr. P^-anciscus Fernandez de 
Capillas, Hispanus, filius conventus s. Pauli Vallisoletani, vir orationi et 20 
contemplationi maxime deditus, in abnegatione propriae voluntatis et 
obscquio superioris admirabilis, in paupertate singularis, in abstinentia 
rarus, in animarum salute procuranda ferventissimus; ob id fidei zelo 
ductus usque ad insulas Philippinas penetravit , ubi maxima sanccitatis 
opinione magnoque animarum fructu novem annis in provincia Novae 25 
Segoviae Indorum ministrum egit exemplarem , exindc Dei providentia 
ad amplissimum Sinarum regnum a superioribus missus praedicandi evan- 
gelii causa, ubi scx annos in apostolico ministerio consumpsit, multis 
matris ecclesiac gremio filiis aggregatis , a Tartaris per vim rcgnum Si- 
narum occupantibus deprehenditur ac carcerali custodiae mancipatur. At ;„ 
inde extractus bis durissime fiagcllis caeditur, moxquc carnificcs, qui mal- 
Icolis tabulas comprimebant, quibus pedcs martyris cingcbantur, tamdiu 
tabulas torqucbant, doncc ossa malleorum vi cxpresso sanguinc fracta 
complanarentur. Quam torturam tanta animi constantia ac heroica pa- 
ticntia perpessus csc fortis athleta , ut non solum vox gemcntis non sit 75 
audita, sed nec motus quidem naturalis, quasi dolorem fugicns pcrcipc- 
retur , ita ut putares alterius corpus , ct non corpus marcyris torqucri. 
Sed ct tyrannus ct qui cum ipso erant, mirabantur ct martyris animum 
ct vultus hilaritatcm in tot tantisque cruciatibus; unde iudex non solum 
verbis hortabatur, scd ct alTirmabat, divitem se illum et beatum facturum ^o 
et se amicum habiturum, si Christi lege derelicta converterctur ad idola. 1670] . ROMAE MnCLXX, I4I 

At ille gloriosissimam mortem magis, quam odibilcm vitam complectens, 
destinavit non admittere illicita propter vitae amorem. Tunc tyrannus 
iubet, ut insuperabilis confessor toto corpore nudatus immanissime a car- 
nificibus raptaretur; post quae in carcerem denuo truditur fame suffocan- 
5 dus; sed inde postea extractus pro illibata, quam semper professus est 
fide, capite truncatus, primus omnium in amplissimo illo regno coronam 
martyrii adeptus est anno 1648, i 5. ianuarii. Guius postea corpus a chri- 
stianis illius regni inventum magna cum devotione ac spirituali gaudio 
sepulturae traditum est. Plura de eo in processibus auctoritate ordinaria 
10 iam fabricatis et ss. rituum congregationi praesentatis, a qua remissoria- 
les litterae expectantur pro processibus auctoritate apostolica conficiendis. 

2. In eodem amplissimo Sinarum imperio obiic venerabilis et devo- 
tus p. fr. Franciscus Diez , Hispanus, sacerdos , filius conventus Valliso- 
letani, non minus in religione quam in illius gentis lingua, litteris et mi- 

15 nisterio insigniter instructus, cuius pretiosa mors anteactae vitae mirabi- 
liter congruit; sed biennio ante obitum ingenti desuper lumine decoratus 
tantam Dei misericordiam expertus est talemque propriae vilitatis agni- 
tionem, ut impetu spiritus coactus, in faciem suam procidens cum cla- 
more valido et lacrymis piissimum dominum obnixe efflagitaret, ne eum 

20 tanto benignitatis suae pondere confunderet, quem ita noverat imperfe- 
ctionis infirmum. Hic igitur vir plane apostolicus, animarum zelo prae- 
fulgens, lacrymarum dono mirabilis, humilitaie ac patientia conspicuus, 
pro Ghristo carceribus multoties mancipatus , quater flageUis caesus et 
bis exilio relegatus , qui et multa et magna pro fide operatus est, ut 

25 longiori vitae suae relatione patebunt, fracta laboribus valetudine felicem 
cursum consummavit et laetus mortem praeclare gestis simillimam aspexit. 

3. In conventu s. p. n. Dominici de Manihi obiit r. p. fr. loannes 
Ludovicus de Guete, conventus Valentini in Hispania filius, qui ad hanc 
provinciam veniens , pro Ghristo eiusque evangeUo sanguinem fundere 

30 meruit, ab Indis insulae de Guadalupe sagitta percussus ad mortem, licet 
Dei gratia convaluerit, in hac provincia quandiu vixit , semper zelo sa- 
lutis animarum ac regulari observantia excelluit, vere pauper pauperibus- 
que compatiens. 

4. In conventu s. Hyacinthi de Mexico obiit anno domini i65i 
35 r. p. fr. Sebastianus de Oquendo, Hispanus, vicarius eiusdem domus et 

quondam prior conventus nostri s. Dominici de Manila atque in collegio 
s. Thomae artium et theologiae professor ac regens , ingenii acumine, 
docendi magisterio dicendique subtilitate inter illustriores theologos iure 
computandus. Fuit etiam in concionibus celebris et verbis praedicationis 
40 suae vitam religiosissimam adiungens, proprii corporis doniitor acerrimus, 
cum singulari sanctitatis opinione dccessit. Eius corpus post octo annos 14- ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [167O 

incorruptum repertum est in convcntu s. Dominici de Mexico, licet alias 
in loco humido sepultum. 

5. In provincia Novae Segoviae obiere cum fama sanctitntis ven. 
pp. fr. loseph de s. Maria , alias loseph Navarro, sacerdos ex provincia 
Bethica , filius conventus s. Petri Martyris de Marchena , qui in odium 5 
christianae fidei a barbaris et apostatis gladio percussus, martyrio coro- 
natus est ; et fr. Petrus de Ansa, filius conventus s. Dominici de Mexico, 
qui diu in conversione ilHus gentis non sine ingenti lucro animarum 
laborans, fidelis ac fervidus apostolicus minister, tantorum laborum in 
coelo mercedem recepturus in pacc quievit, relicta in tcrris apud illas 10 
nationes non mediocri suae sanctimoniae opinione. 

6. Fonincheii, quae magni Sinarum imperii Fokienae provinciae est 
civitas , viam universae carnis ingressus est ven. p. fr. loannes Baptista 
de Morales, Bethicae provinciae, qui propagandae fidei studio ardentis- 
simo accensus, primo ad rcgnum Camboxiae, deinde ad Sinarum impc- is 
rium ex obedientia destinatus apostolicus missionarius, ibidem post lon- 
gani caeteris macerationem, tabularum torturam, flagellis durissime caesus 
ac pugnis contusus, semelque mortaliter vulneratus, mulcos tandem con- 
stantissimus vir genuit ecclesiae filios, novasque vidit ac erexit in illis 
regionibus christianorum ecclesias. Quibus in laboribus usque ad an- 20 
num 1664 fidelissime perseverans, fulgentissimas sibi comparavit in coelo 
coronas. Eius funus nedum religiosi, verum et fideles omnes tali orbati 
parente uberrimis lacrymis celebrarunt. Scripsit currenti calamo historiam 
evangelicam Sinarum ac de fidei controversiis alia opuscula, dictionarium 
quoque composuit Sinense ac linguae illius, in qua peritissimus fuit, 25 
grammaticalem artem. 

7. In eodem Sinarum regno apud Moyang, Fokienae provinciae op- 
pidum, diem clausit extremum ven. p. fr. loannes Garzia, provinciae Be- 
thicae, Alcobricensis collegii alumnus, qui fere per 3o annos in praefato 
imperio apostolice laborans, doctrina admirabilis, oratione assiduus, dono 30 
mansuetudinis et patientiae singularis, multa in variis persecutionibus pro 
Christi fide passus, nunc latitans, nunc insecutus, nunc comprehensus, 
demum in postrema ilHus imperii persecutione cum e latibulo ad eccle- 
siam celebrandi causa in die s. Crucis 14. scptembris adventasset, a mi- 

litibus ob christianam religionem catenis ferreis vinctus, pugnis contusus 35 
variisque ludibriis vexatus, his omnibus patientissime tolcratis, cum haud 
multo post in febrim incidisset, in lectulo suo, coelo iam maturus, prope 
sexagenarius animam reddidit creatori anno i665. 

8. Die 2. decembris 1671 obiit in conventu s. Pauli Hispalensis illu- 
strissimus ac reverendissimus d. fr. loannes Polancus , episcopus electus ^o 
Novae Caccres, filius conventus s. Pauli Valisoletani. Vir omnino apo- 1670] ROMAE MDCLXX. 14^ 

stolicLis, qui post multos annos lecturae in sua nativa provincia ad Piii- 
lippinas missus, et praesertim ad regnuni Sinense pro christiana fide in 
illis vastissimis regionibus propaganda, strenue laborans, fructuose mini- 
sterium suum implevit. Multa fecit sustinuitque patiens ac fervidus evan- 

5 gelii minister, ita ut meruit pro fide Christi ter crudeliter verberari to- 
tidemque vicibus vuhierari lethaliter. Obedientia, humihtate, regulari ob- 
servantia ac fidei christianae zelo apprime singularis. Tandem post tot 
tantosque labores gravi morbo oppressus, cupiens dissolvi et esse cum 
Ghristo, totus in actibus contritionis , humilitatis , patientiae ac heroicae 

10 charitatis se dedit; post quos ecclesiasticis sacramentis munitus felicissime 
obdormivit in domino, non mediocri insignis probitatis ac sanctitaiis opi- 
nione in terris relicta. 

In provincia s. Petri Martyris. 

1. In conventu s. Mariae Magdalenae de Ast adm. r. p. lector fr. Do- 
13 minicus Castus, inquisitoris munere decoratus, florenti in aetate, nimirum 

triginta quinque annorum supremam diem vidit; raptus, fas sit credere, 
ne malitia mutaret intellectum eius. Sane tenerioris puriorisque subinde 
adolescentiae specimen, et si provectior, prae se tulit; et castitatis, quam 
praesagiebat cognomentum , apprims studiosus, aureolam promeruisse 

20 virginum , non levi coniectura, sed indiciis gravioribus probatum est. 
Antesignana hac virtute, qualiter ceteras animi passiones domuerit, liceat 
divinare. Illinc devotio, humihtas, -modestia, charitas facile manant. Ve- 
rum, ut haec sequuntur, comitantur alia, oratio nimirum, ieiunia, vigi- 
liae, quae sub regulari disciplina indicit dominicana religio; quorum pro- 

25 fecto fuit severus cultor et observator. In eiusmodi meritorum agone ad 
bravium aeternae felicitatis placida morte perrexit anno salutis 1667. 

2. Post biennium amisit conventus s. Dominici de Cherio r. adm. 
p. mag. fr. Reginaldum Rubeum, at, dum amisit in terris, tutelarem, iuvat 
opinari, est adeptus in coelo. Quibus meritorum remigiis ad certae salutis 

30 portum credatur appulisse, mox fiet palam. Cur non sibi eam lucratus 
fuerit, quam pro aliis ardenter sitiebat felicitatem? Ad poenitentiam de 
sacro animarum tribunali nunquam destiterit peccatores accire, quorum 
medendi languoribus divina quadam dexteritate et arte pollebat. Hisce 
privatis ministeriis publica adiecit munia, semel etiterum provinciae 

35 datus regens, bis etiam delectus in caput, impraetermisse alias scholae 
et morali cathedrae addictus. Verum praeter haec Marthae officia, quae 
pervigil ac zelotes obivit, haud quaquam Magdalenae partes oblitus est. 
Choro et orationi solicitus, media etiam nocte, quamvis secus suaderent 
morbi, laetus surgebat, ubi, ut mentali suavius vacaret, longas consuevit 

40 trahere moras. Meditabundus verumtamen quocumque discurreret , ad 
passionis dulcem simul ac amaram redibat recordationem ; in qua totis 144 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. P. [167O 

fixLis praecordiis crucifixi imaginem vel manu tractare vcl cordi secretius 
admovere , in morem traduxerat vere illius assccla factus; paupertatis 
amantissimus et in suimet abnegatioue tranquillus. Quid ei supererat nisi 
itidem Christo emori? Sic ergo ad eum, postquam toties meditatione petie- 
rat vivens, moriens migravit. Ad eius funus fama permoti plurimi conve- 5 
nere, promiscue acclamatione devota eximiae probitatis virum vicissim te- 
stari. Et ad praecipuorum instantiam post mensem ex communi loco corpus 
eius pro decentiori sublatum, mire est inventum, ac si recenter obiisset. 
In provincia s. Catharinae Senensis seu Aprutina. 

1. Neapoli in conventu s. Severi Maioris obiit r. p. lector fr. loannes lo 
Raptista Maturantius, Neapolitanus, eiusdem conventus filius, qui regu- 
lari observantia ac continua die noctuque sequela chori ac evangelicae 
praedicationis officio vixit per annos viginti duos in dicta provincia, ita 
perpetuus otii inimicus, ut tcmpus itineris nec perdere studuit, hymnos, 
psalmos, antiphonas cantando; quod habituale exercitium ad obitum us- 15 
que retinuit; nam dum tempore contagii i656 ab archiepiscopo eminen- 
tissimo cardinali Phylomarino parochi officium sibi commissum exerceret 

in parochia s. Georgii maioris, post uberes fructus in administrandis sa- 
cramentis, cantando psalmum « Laudate Dominum omnes gentes », obiit 
in suburbiis dictae civitatis ; cuius animam ad paradisum ascendere eadem i-o 
hora ac momento a nonnulHs per visum conspectam fuisse, fama est. 
Eius corpus non sine piorum lacrvmis ac totius civitatis moerore sepul- 
tum fuit in ecclesia s. Mariae Montium. 

2. Obierunt eodem anno Neapoli rr. pp. fr. Dominicus a sancto An- 
gelo, fr. Bernardus de Robetto et fr. Angelus de Caserta, omnes tres filii 25 
conventus s. Mariae ab Arcu, qui temporc pestis in civitate Neapolitana 
curati munus exercentes, indcfesse sacramenta administrando animas suas 
pro ovibus sibi commissis alacriter posuere. 

3. Obiit etiam cum singulari sanctitatis opinione r. p. fr. Franciscus 
Gavarracinus (i), fihus conventus s. Severi Maioris dc Neapoli, qui fuit .^„ 
humilitatis, paupertatis ac studiorum eximius cultor. Rigidiorem observan- 
tiam regularem sequens, die noctuque quamquam decrepitus, post ma- 
tutinas preces studiis vacans , libros valde utiles ac eruditos composuit 
super primam d. Thomae , qui asservantur in bibliotheca ciusdem con- 
ventus. Tandem ardenti charitate motus, remedia procurando ab aroma- ^5 
taria dicti conventus pro communi bono ac salute illorum, qui anno i656 
erant contagio affecti, eodem contagio afflictus ct ipse, omnibus munitus 
sacramentis, obiit mcnse iulii eiusdem anni sepultusque fuit in ccclcsia 
eiusdem conventus omnium patrum lacrymis associatus. (1) De fr. I-rancisco Gavarraclno cf. SSOP. II, 5S3. 1670] ROMAE MDCLXX. I^S 

4. Romae iri conventu s. Mariae super Minervam post diutinam cor- 
poris macerationem ac dolores continuos ex liabituali infirmitate renum 
ohiit r. p. fr. Goelestinus de Isernia, provinciae Aprutinae filius, qui toto 
suae vitae cursu rigidus nostrarum constitutionum fuit observator. Nun- 
5 quam carnes, etiam infirmus, comedit, super nudas tabulas cubabat, in 
audiendis confessionibus assiduus, eximius paupertatis, humilitatis ac sim- 
plicita.tis cultor ad coelum evolavit non sine singulari integritatis ac san- 
ctimoniae fama apud nos relicta (i). 

Suffragia pro vivis. 

Pro ss. d. n. Clemente papa X. et felici statu sanctae Romanac ec- 
10 clesiae quilibet sacerdos unam missam. 

Pro augustissimo imperatore Leopoldo II. et tranquillo statu sacri 
Romani imperii quilibet sacerdos unam missam. 

Pro christianissimo Galliarum rege Ludovico XIV. q. s. u. m. 

Pro catholico Hispaniarum rege Garolo II. et regnante regina qui- 
15 libet sacerdos unam missam. 

Pro eminentissimo ac reverendissimo d. card. protcctore nostri or- 
dinis quilibet sacerdos unam missam. 

Pro universo sacro collegio eminentissimorum et reverendissimorum 
dominorum cardinalium quilibet sacerdos unam missam. 
20 Pro excellentissimo d. Petro de Aragonia, duce Segorbiae et Gar- 

donae, regni Neapolitani prorege, munificentissimo nostri ordinis bene- 
factore, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro omnibus praelatis ex ordine 'nostro assumptis q. s. u. m. 

Pro omnibus nostris benefactoribus, qui huic generali capitulo pias 
25 elecmosynas contulerunt, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro bono statu totius nostrae religionis eiusque capite reverendis- 
simo p. magistro generali ac sociis eidem collaborantibus q. s. u. m. 

Ubi patribus sacerdotibus missa, fratribus clericis litaniac omnium san- 
ctorum, conversis una decas orationum dominicalium cum totidcm salu- 
30 tationibus angelicis iniunguntur. 

Suffragia pro defunctis. 

Pro animabus cminentissimorum ac revcrendissimorum douMnorum 
cardinalium Ursini et lustiniani, ex ordine nostro assumptorum, qui per- 
pctuam elecmosynam capitulis nostris generalibus ex testamento legarunt, 
35 quilibct saccrdos unam missam. 

Pro rcverendissimo p. fr. loaniie P>aptista de Marinis, nuper gene- 
rali totius ordinis magistro , intcr gravissimos pro religione labores pic 
'sanctcquc vita functo, quilibet saccrdos uiiam missam. (i) SeqLiitur protcstatio p. sccrctarii cx ordinc cnpituli, ut MOPH XII, 372. 
MOPH13 10 146 acta capitulorum generalium o. p. [1670 

Pro animabus fratruni ac sororum ordinis nostri, quotquot a temporc 
postremi capituli generalis Romae celebrati in Domino obierunt, q. s. u. m. 

Pro animabus omnium benefactorum ordinis nostri q. s. u. m. 

Ubi sacerdotibus missa, clericis officium defunctorum unici nocturni, 
conversis tertia pars psalterii rosariani iniungitur. 5 

Damus reverendissimo patri nostro generali magistro totam npstrum 
auctoritatem circa omnia et singula praemissa , ut ea declarare possit, 
quemadmoduni cetera, quae declaratione opus habent, eis addere, demere, 
immutare, omnia denique facere , quae nosipsi facere possemus, iuxta 
quod eius discretioni ac prudentiae visum fuerit. 10 

Denique universis ac singulis provinciarum, congregationum et vica- 
riatuum praesidentibus praecipimus in virtute Spiritus sancti et sanctae 
obedientiae sub formali praeccpto, ut huius capituU acta in singulis sibi 
subiectis conventibus ac domibus, statim ac quando fuerint impressa et 
eis transmissa, coram communitate legi et pubHcari faciant, et sedulo ,3 
accurent, quatenus ab omnibus observentur, atque ea quae ad ordinem 
nostrum in communi spectant et quae specialiter ad propriam uniuscu- 
iusque provinciam attinent, adminus quater in anno in quoHbet conventu 
ad mensam in communi refectorio praelegantur. Volentes, quod exem- 
plaribus impressis ac sigillo rev. magistri ordinis munitis eadem ubique 20 
adhibeatur fides, quae debetur originali. In nomine Patris et Fihi et Spi- 
ritus sancti. Amen. 

Gapitulum generalc sequens , 'quod erit diffinitorum primum, cele- 
brabicur post sexennium in festo sanctissimae pentecostes anno i(')7(), 
nisi ahcer magistro ordinis iuxta temporis contingcntias et circumstan- 23 
tias visum fuerit opportunius. Locus vero huiusmodi capituh celebrandi 
crit, qui suo tcmporc ab codem rev. magistro ordinis destinabitur. 

Fr. loannes Thomas de Rocaberti magister ordinis. 

Epistola omnino legenda in omnibus conventibus coram tota com- 
munitatc bis annuc, scihcct prima dominica adventus ct prima hcbdomada 30 
post octavas trinitatis, sub poena absolutionis ab olhcio priori vcl supc- 
riori hoc negligenti. 

Fr. loannes Thomas de Rocaberti, sacrac theologiac professor, or- 
dinis pracdicatorum humilis magister gcncralis et servus, omnibus nostrac 
curae subiectis salutem et obedientiae spiricum. xj 

Semper non ab ipso tantum ordinc, sed ct a Romanis pontificibus 
ccu publica regularis instituti pestis habita fuit illa multorum pracpostera 1670] ROMAE MDCLXX. I47 

ambiendi ac sollicitandi ratio, qua per emendicatos personarum a nostro 
ordine extranearum favores, opem, intercessionem non verecundantur a 
superioribus ordinis promotionem, impunitatem, gratias extorquere, unde 
nil nisi iustitiae distributivae interitus, aequi regiminis enervatio , auda- 
5 ciae, ambitionis, insolentiae perpetuus fomes, bene meritorum iugis de- 
pressio totiusque religiosae oeconomiae ruina ac dissolutio redundare 
potest. 

Hinc est, quod tantae perniciei non solum primi legum et consti- 
tutionum nostrarum conditores mox initio, |sed et subsequutis inde se- 

10 culis pleraque ferme generalia ordinis nostri capitula, demum et ipsi in 
terris Christi vicarii repetitis decretis, fulminatis censuris ac taxatis gra- 
vissimis poenis occurrere sategerunt. 

Nec tamen, quod summo cordis nostri dolore referimus, tot ac tanta 
hactenus successerunt repagula, quin adhuc nonnulli curae nostrae sub- 

15 iecti sacrarum legum contemptores, poenarumque et censurarum inibi 
contentarum vel suimet potius obliti, malum hoc atrocissimum reduccre 
studeant ac fovere, procurantes non minus importunas quam quotidianas 
utriusque sexus personarum extra ordinem nostrum preces, instantias, 
interpositiones, ut his mediis tam ahenis et iUicitis assignationes factas 

20 vel faciendas intervertant, iustas correctiones effugiant, officia, administra- 
tiones, honores ac praelaturas tam a nobis quam ab aUis praelatis ordinis 
non tam obtineant, quam extundant. 

Quod non sine universaU patrum gemitu considerans nostrum ge- 
nerale capitulum Romae anno iubilaeo celebratum in actis suis confir- 

25 matione 8. § « Denique ne legis », sakibriter constituit, ut in unum 
coUigantur ac seorsim imprimantur ea, quae adversus hanc pestem vel 
a summis pontificibus vel a capituhs generaUbus aut magistris ordinis 
statuta reperiuntur, ut, iis simul omnibus unicuique religiosae commu- 
nitati ob oculos positis et palam ac saepius inculcatis, singuU conscien- 

30 tiis suis consuhint, omnisque praetextus ignorantiae, obUvionis aut cuius- 
cumque frivolae excusationis penitus auferatur. 

Igitur ante omnia in memoriam reducimus atque universis et singulis 
utriusque sexus religiosis nostro regimini subiectis, cuiuscumque status, 
gradus aut conditionis fuerint , in conspectu ponimus textum sacrarum 

35 constitutionum nostrarum dist. 2. cap. i 3. num. 9. litt. N., qui sic habet : 
« Si quis frater nostri ordinis per se vel per alium pro se vel pro alio 
ordinationem de se vel dc alio factam, vel obedientiam sibi vel alii fratri 
iniunctam per quamcumque personam extra obedientiam nostri ordinis 
constitutam quocumquc modo procuraverit revocari , vel in aliqua pro- 

40 vincia aut conventu . aut ofhcio sive etiam in studio generali poni vcl 
rcmancrc vcl indc amoveri, ipso facto cx vi pracsentis statuli in puenam 14^ AcTA caMtuloruM generalium o. p. [1670 

incidat gravioris culpae, in qua vel a qua cum tali dispensari non possit 
nisi per magistruni ordinis vel capitulum generale, et omnibus gratiis 
ordinis sit privatus ». Quae constitutio inclioata in Montepessulano 
anno 1271 et confirmata apud Pestum i2-3, ut esset ex fundamenta- 
libus nostri instituti munimentis, ipsaque velut summe necessaria omnium 5 
pene sequentium capitulorum generalium curam ac diligentiam in ea 
corroboranda , declaranda novarumque poenarum adiectu communienda 
exercuit, ut Coloniae 1 3o i et 1428, Lugduni i3i8, Cadurci iSig, 
Rothomagi i32o, in Montepessulano i35o, Virduni i356 etc. 

Porro censurae ac poenae, quas idem noslrum generale capitulum i<> 
Romanum in ista materia innovando confirmavit, praecipue istae sunt : 
Prima : Privatio, magistro ordinis reservata, vocis activae et passivae; 
item omnium gratiarum, beneficiorum et officiorum ordinis, graduum et 
bonorum ad usum concessorum. 

Secunda: Perpetua inhabilitas ad huiusmodi seu recuperanda scu in n 
posterum obtinenda. 

Tertia: Inhibitio exequendi quamcumque functionem ecclesiasticam 
sive altaris sive pulpiti aut confessionalis. 

Quarta : Publica nota seu titulus destructoris ordinis. 
Quinta : Privatio suffragiorum ordinis tam in vita quam in morte. 2« 
Sexta : Excommunicatio latae sententiae, pluries a diversis tum pri- 
scis tum recentibus capitulis fulminata , iterata ac specialitcr supremo 
ordinis tribunali reservata. 

Septima: Denique maledictio omnipotentis Dei ac divaeVirginis Mariae 
sanctique Dominici patris nostri in eos, qui animo pertinaci et indurato 25 
tales sentcntias et poenas non horruerint, destructoribus ordinis taxatas. 
Ceterum ne qua in terris superesset tam cxcelsa auctoritas, quae 
huic corruptelae sanandae manum non apponeret, ipse apostolicus thronus 
non semel ad eam validioribus ac perpetuo tluraturis remediis compc- 
scendam sese inclinavit. 30 

In primis Gregorius XIII. constitutione, quae incipit « Nihil magis » 
data Romae apud sanctum Petrum die i. iunii i 58o et acceptata in ca- 
pitulo generali Romae i58() universos ac singulos nostri ordinis religiosos 
contra decreta constitutionum his inediis, nempe conquisitis extranearum 
personarum favoribus aut sullVagiis, sibi vel poenarum relaxationcm vcl 33 
gratiarum concessionem procurantes, ad similia et maiora quacvis in 
ordinc perpetuo inhabiles dcclarat, nec per ullum nisi per ipsammet sedem 
apostolicam deinceps rehabilitari posse, statuit ac decernit. 

Idem constitutione citata omnibus nostri ordinis praelatis in virtute 
sanctae obedientiae mandat, « ne ad instantiam ct requisitionem quarum- 40 
cumque personarum tam laic.irum quam ecclesiasticarum, cxtra eundem 1670] RO.MAE MDCLXX. 149 

ordinem constitutarum, etiam cardinalatus lionore ac quacumque seculari 
dignitate et excellentia, etiam ducali, regali et imperiali fulgentium, cuivis 
dicti ordinis religioso ullam gratiam concedere vel poenas aliquas remit- 
tere audeant seu praesumant ». 

5 Hanc Gregorii XIII. constitutionem capitulum generale Romanum 

anno i58q celebratum toto ordini insinuavit, addita insuper poena ex- 
communicationis latae sententiae in eos, qui directe vel indirecte, per se 
vel per alium, pro se vel pro aliis eiusdem ordinis extranei favoris opem 
adhibuerint vel munera aliqua secularibus hac de causa promiserint aut 

10 exhibuerint. 

Clemens deinde VIII. constitutione, quae incipit « Religiosos viros » 
data Romae apud sanctum Petrum die 25. maii 1592 tam istud capituli 
Romani decretum ac censuram, quam illam Gregorii constitutionem de 
integro ex plenitudine apostolicae auctoritatis confirmavit et perpetuae 

'5 firmitatis adiecto robore communivit, utrumque ad quoslibet gradus, ho- 
nores, dignitates, officia , administrationes , functiones ac praelaturas or- 
dinis extendi declarans, insuper in virtute sanctae obedientiae et sub poe- 
nis in dicta Gregoriana constitutione contentis expresse prohibuit non 
tantum favoris secularium ad huiusmodi obtinenda procurationem , sed 

'o et sponte oblati acceptationem, neve hoc intuitu munera secularibus of- 
ferantur vel exhibeantur. 

Ne vero transgressores his censuris ac poenis sive per facti negatio- 
nem sive per alias processuum vel exceptionum ambages ac diverticula 
sese tam facile eximant aut subducant, idem pontifex subdit : « Statuen- 

25 tes, quod omnes et singuli in praemissis delinquentes, nulla alia moni- 
tione praecedente et absque processu desuper habendo, sententias et 
poenas praemissas irremissibiliter ipso facto incurrant; quodque ad illos 
sententias et poenas huiusmodi damnabiliter incurrisse legitime proban- 
dum et omnino convincendum solae praemissarum personarum instan- 

3" tiae, favores et preces , etiam oretenus porrectae , plenam , indubiam et 
sufficientem in iudicio et extra fidem faciant , nec ad id probationis al- 
terius adminiculum requiratur ». 

Demum Paulus V. constitutione, quae incipit « Admonemur » edita 
Romae apud sanctum Petrum die 7. ianuarii 1608 motu proprio et ex 

3^ certa scientia dictas tum Gregorii tum Clementis litteras singulaque in 
iis contenta denuo approbavit ac perpetui valoris robore firmavit; quod 
Pauli V, decretum eodem anno publicis actis capituli generalis Romani 
insertum fuit. Exinde capitulum Ulyssiponense 16 18 admonitione 2. et 
Mediolanense 1622 admonitione 4. omnia et singula supradicta universis 

'^" nostri ordinis fratribus accurate perpendenda suarumque conscientiarum 
securitati prospiciendum soUicite commonuit. I 5o ACTA CAPITULORUM GENERAUUM O. P. [167O 

Qiiod et factum in ultimo Valentino confirmatione 8. et in allegato 
Romano confirmatione itidem 8., ubi CLim § « Rogamus autem » serio 
nos ipsi admoneamur, ut pro nostra parte omnem huiiis apostolicae 
constitntionis rigorem exacte servare, aliosque nobis subordinatos supe- 
riores ad eiusdem observantiam iusta severitate compellere velimus, ideo 3 
nos tenore praesentium sub iisdcm poenis ac censuris indispensabiliter 
ipso facto et absque nova declaratione incurrendis, nec non de plano et 
absque forma iudicii exequendis, post hanc unicam et ultimam pro trina 
canonica monitione ex superabundanti praemissam, universis ac singulis 
fratribus nostrae curae subiectis tam capitibus quam membris ista omnia "o 
districte in posterum observanda praecipimus. 

Quia vero casdem respective rationes constat miHtare in moniahbus 
nostrae curae subiectis, ideo easdem inhibitiones seu constitutiones cum 
iisdem suis praeceptis, censuris ac pocnis rcspective ad omnes et singulas 
nobis subditas moniales, cuiuscumque sint conditionis aut status, exten- 15 
dimus ct extensas esse decernimus ac declaramus. Ttem omnibus et sin- 
gulis adm. rr. pp. provincialibus in virtute Spiritus sancti et sanctae obc- 
dientiac sub formaH pracccpto mandamus, ut contra deUnquentes omni 
humano respectu seposito sine dilatione aut conniventia procedant, eos- 
que in poenas ac censuras praefatas incidisse iuxta citatam Glementis VIII. ;o 
dispositionem ac formulam declarent. 

Et quia hoc deHctum in illorum numero ccnsetur, quae solent essc 
difficiUimac probationis, declaramus ac volumus, quod ad inquirendum 
ct procedendum contra huiusmodi transgressores et ad cosdem in etlcctu 
puniendos sufficiant ca indicia, quae pro similibus criminibus sufFiciunt, 25 
et talia esse, graviores patres consulti iudicaverint. 

Demum sub eodemformali praecepto mandamus singulis nostrorum 
conventuum ac locorum superioribus, ut haec omnia bis quotannis coram 
tota sua religiosa communitate publice ac integre praelegi faciant illis 
hebdomadibus, quas dictum capitulum generale Romanum in actis con- 30 
firmatione 8. § « Denique ne legis » constituit ac dcsignavit. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti amen. In fidcm his no- 
stro sigillo munitis propria manu subscripsimus. Romae in conventu 
nostro s. Mariae super Minervam. Die 17. aprilis 1672. 

Fr. loannes Thomas de Rocaberti magister ordinis. 33 

Reg. f. 20, 5 1677] ROMAE MDCLXXVri. t5i 

In nomine domlni nostri lesu Christi et beatae Virginis Mariae ma- 
tris eius et beati patris nostri Dominici. Amen. 

ACTA CAPITULI GENERALIS 

ROMAE CELEBRATI 

IN CONVENTU SANCTAE MARIAE SUPER MINERVAM 

IN FESTO SS. PENTECOSTES 

DIE V. lUNII ANNI DOMINI MDCLXXVII. Sub reverendissimo p. fr. Antonio de Monroy (i), in eodem capitulo 
canonice electo magistro generali, diffinientibus pariter adm. rev. prio- 
10 ribus provinciarum atque earum diffinitoribus, videlicet : 

admodum rev. p. fr. Vincentio de Bariac magistro prov.. Tholosano, 

admodum rev. p. fr. Ludovico Floriot magistro provinciali Franciae, 

admodum rev. p. fr. Angelo Clemena mag. prov. utriusque Lombardiae, 

admodum rev. p. fr. Michaele Rubinotti magistro provinciali Romano, 

,5 admodum rev. p. fr. Vincentio de Magistris magistro provinciali Regni, 

admodum rev. p. fr. Matthia Trukmiler magistro provinciali Teutoniae, 

admodum rev. p. fr. Leonardo Hansen magistro provinciali Angliae, 

admodum rev. p. fr. Martino Borovio magistro provinciali Poloniae, 

admodum rev. p. fr. Henrico de Guzman mag. prov. Terrae Sanctae, 

admodum rev. p. fr. Severo Thoma Auther magistro prov. Aragoniae, 

admodum rev. p. fr. Antonino Myssenio magistro prov. Bohemiae, 

admodum rev. p. fr. loanne Thoma Serri magistro prov. Provinciae, 

admodum rev. p. fr. Laurentio de Trau magistro prov. Dalmatiae, 

admodum rev. p. fr. Basilio Bonaiuto magistro provinciali Trinacriae, 

admodum rev. p. fr. Georgio de Castro magistro prov. Portugalliae, 

admodum rev. p. fr. loanne de Castello magistro provinciali Bethicae, 

admodum rev. p. fr. Thoma Aloysio Francavilla mag. prov. Apuliae, 

admodum rev. p. fr. Hyacintho Rossetti magistro prov. Calabriae, 

adm. rev. p. fr. Laurentio Munoz mag. prov. s. Antonini de Novo Regno, 

admodum rev. p. fr. Thoma Maucler mag. provinciali Occitaniae, 

admodum rev. p. fr. Petro Lobo magistro provinciali de Oaxaca, 

admodum rev. p. fr. luliano Invitiato magistro prov. s. Petri Martyris, 
adm. rev. p. fr. Seraphino Seraphini mag. prov. s. Catharinae de Senis, 

admodum rev. p. fr. Francisco Guillori magistro provinciali Parisiensi, 20 25 30 (i) De fr. Antonio de Monroy cf. SSOP. II, 688. l52 ACTA CArrTUI.ORUM GENKRALIUM O. P. ['^77 

admodum rev. p. fr. Raymuiuio Gallecki magistro prov. Lithuaniae, 
admodum rev. p. fr. Francisco Penon (i) magistro prov. s. Ludovici. 

Diffinitoribus vero : 
aJmodum rcv. p. fr. Antonio Mendo mag. diffinitore Hispaniae, 
admodum rev. p. fr. loannc Raptista Maderan (2) mag. dif. Tholosano, 5 
admodum rev. p. fr. Laurcntio Vallier magistro diffinitore Franciae, 
admodum rev. p. fr. Thoma Masza (3) mag. dif. utriusque Lombardiae, 
adm. rev. p. fr. Seraphino Bertohnio (4) magistro diffinitore Romano, 
admodum rcv. p. fr. Ignatio Genutio magistro diffinitore Regni, 
admodum rev. p. fr. loannc Gesncro (5) mag. diffinitore Teutoniae, "> 
admodum rev. p. fr. Guinando Winans mag. diffinitore Angliae, 
admodum rev. p. fr. Thoma Schmit mag. diffinitore Poloniae, 
admodum rcv. p. fr. Dominico Alegre mag. diffinitore Aragoniae, 
admodum rev. p. fr. Alberto Mussick mag. diffinitore Bohemiae, 
admodum rcv. p. fr. Antonino Fort mag. diffinitore Provinciae, i.s 

admodum rev. p. fr. Felice Possedaria mag. diffinitore Dalmatiae, 
admodum rcv. p. fr. Mattheo Fatio (6) mag. diffinitore Trinacriae, 
admodum rcv. p. fr. Ignatio dc Corta mag. diffinitore PortugaUiae, 
admodum rev. p. fr. Ludovico de la Vella mag. diffinitore Bcthicae, 
admodum rev. p. fr. Martino Harney (7) mag. dif. Gcrmaniae infcrioris, 20 
admodum rev. p. fr. Augustino de Suriano mag. diffinitore Calabriae, 
adm. rev. p. fr. l<"rancisco dc Sylva praesentato dif. s. Crucis Indiarum, 
admodum rev. p. fr. Augustino Davila mag. diffinitorc Peruano, 
admodum rev. p. fr. loanne. Suarcz mag. dif. s. Vincentii dc Chiapa, 
admodum rev. p. fr. Antonino Cloclic (8) mag. diffinitore Occitaniae, 55 
adm. rev. p. fr. Francisco Landi praed. gen. dif. s. Dominici Venetiarum, 
admodum rev. p. fr. luliano Garcia magistro diffinitore de Oaxaca, 
admodum rev. p. fr. Thoma Luvioni mag. dif. s. Pctri Martyris, 
adm. rev. p. fr. Petro Martyre de Assaro mag. dif. s. Catherinae Sencnsis, 
admodum rev. p. fr. Hyacintho Klonski mag. diffinitore Russiae, 30 

aihn. rev. p. fr. Paulo Landri mag. diffinitore Parisiensi, 
adm. rev. p. fr. Michaele Woynilowicz mag. diffinitore Lithuaniac, 
adm. rcv. p. fr. .'\ndrca del Castillo praesentato diffinitore Canariarum, (i) De fr. Francisco Penon cf. I. c. pag. 748. 

(2) Dc fr. loannc Baptista Mndcran cf. 1. c. pag. 774. 

(3) De fr. Thoma Mazzi cf. 1. c. pag. 71H, 827. 

(4) De fr. Scraphino BertoHnio cf. 1. c. pag. 619. 

(5) De fr. loanne Gcsnero cf. I. c. pag. 621. 

(6) De fr. Matthaeo Fatio cf. 1. c. png. 734. 

(7) De fr. Martino Harncy cf. I. c. png. 765. 

(8) Dc fr. .Antonino Cloche cf. I. c. pag. 706, 1677I ROMAE MDCLXXVII. l5? 

adm. rev. p. fr. losepho Salgado mag, diffinitore s. Michaelis Archangeli 

et ss. Angelorum, 
adm. rev. p. fr. Daniele Antonino Mousset mag. dif. s. Ludovici. 

Universis et singulis totius ordinis praedicatorum religiosis 
5 fr. Antonius de Monroy, sacrae theologiae professor 

eiusdemque ordinis humilis magister generalis et servus, 
salutem et pristinum regularis observantiae rigorem. 

En a longinquis vocatus, dilectissimi, iussit divina providentia hu- 
meros impares excelso magistri ordinis oneri et honori supponere , et 

10 quantumvis non dubitem , proportionata auxilia muneri benignissime 
elargiri, attamen ex altera parte non mediocriter me terret, si speculator, 
cum sim in religionis specula constitutus, si custos vineae domini posi- 
tus, illam non custodiam, non insonem prompte buccina, dum pericula 
adsunt. 

15 Igitur , filii , ex alto clamito , levate signum , augete custodiam , le- 

vate custodes, praeparate insidias , hostis est in ianuis ; sed quomodo 
inimicus praeforibus inquietis ? Nonne gentium doctor carnem adversus 
spiritum concupiscere et spiritum adversus carnem, scribens ad Galatas 
asserit?(i). Numquid spiritu nos ambulare praecipit, ut desideria carnis 

20 non perficiamus ? Qui cnim secundum carnem sunt, quae carnis sunt 
sapiunt. Nonne, inquam, debitores nos esse carni et sanguini, et qui filii 
carnis, hos filios dei non esse, diserte indigitat ? Eheu quot sunt, qui, 
postquam in professione crucifixerunt carnem cum concupiscentiis suis, 
bonorum suorum propositorum obliti, dereliquerunt vias rectas et diver- 

25 terunt in viam pravam, qui posita manu ad aratrum maluerunt respi- 
cere retro, quam per perfectionis semitam, per regulae et sacrarum 110- 
strarum constitutionum saluberrimam observantiam perfectae perseveran- 
tiae sulcos producere ; quot denique, dicam, sunt, qui nomine non omine 
pauperum Christi gloriantur, rem ipsam angue peius odeant, an non 

30 hoc est inimicum insidiari, hostem propriis adesse ? 

Merito ergo exalto ut tuba vocem meam ; charissima animae meae 
pignora, iam tandem tempus est , nos de somno surgere ; surgite, qui 
dormitis. Has paucas statutorum pagellas inspicite, respicite, quae gene- 
ralis capituH diffinitorium una nobiscum concepit et vobis observanda 

Vj proposuit. Hisce etenim mysticum in spirituali animae vestrae vinea 
suave torcular extruxit, dum alias sub gravibus interminationibus prae- 
ceptam singulis meditationem divinam longe dulciorem reddidit, et sig 

(I) V, 17. l54 ACTA CAPITULORUM GENERALTUM O. P. ['^77 

m ea magis inardescentes consideratione vestra tanquam torculari expri- 
meretis aestimabilem illum et desideratissimum bonorum operum lucrum 
et succum. Hisce ultra ordinaria ab adversantium insidiis vineae nostrae 
munimenta sepem circumdedit, dum scilicet ad pristinum ordini decorcm 
restituendum vitam apostolicam sanctissimi patriarchae nostri Dominici 5 
et primaevorum religionis nostrae patrum conversationis vestrae normam 
voluit, ordinando nempe, ut huius vitae et terrenarum rerum sollicitu- 
dine perfecte deposita, soli Deo litaretis solumque caelestibus inhiaretis, 
videhcet ut in ea ex communi viventes, nuUus vestrum suum aliquid 
diceret, q^iid in hac ratione vere sepem circumdedit a praetereuntium ^" 
hostium huius mundi plus munientem. Si enim haec paucula persancte 
solveritis, longe erit a vobis praecipua rcHgiosac vitae columina convel- 
lere et temerare. 

Eia igitur, nullus sit, qui hanc nostram admonitionem non magni 
aestimet, haec ordinata serio considerando ad efTectum deducat, hoc me- '5 
dio daemonis artcs eludat, mundi gcnerose spernat illecebras et dome- 
sticum hostem aggrediatur, conculcet ct vincat. NuUus denique invenia- 
tur, qui precibus suis anxias nostras curas et iuges pro salute vestra 
vigilias non conetur sublcvare. Intcrim prosperrimi valete ! 

Acta capituli generalis Romac in convcntu s. Mariac supcr Mincr- 20 
vam celebrati in festo Pentecostes die 5. iunii anno iCyy sub rcv. p. 
fr. Antonio de Monroy, sacrae thcologiae professore, magistro gencraU 
eiusdem ordinis in dicto capitulo electo. 

\n nomine sanctissimac Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti 
nec non beatae Mariae scmper virginis , beati patris nostri Dominici ^b 
omniumquc sanctorum. 

Denuntiationes. 

I. Dcnuntiamus, post assumptionem illustrissimi ac rcverendissimi 
domini domini fr. loannis Thomae de Rocabcrti, praetcriti magistri ge- 
neralis ordinis, ad insignem archicpiscopatum Valcntinum emanassc brcve 3" 
ss. d. n. Innocentii papac XI. illi dirccto , quo prorogavit tandcm illu- 
strissimum dominum in officio generalatus usque ad clectioncm novi 
magistri ordinis, ut apparet in brevi scqucntis tcnoris : 

Dilecto filio loanni Thomae de Rocaberti, magistro generali ordinis 
pracdicatorum. 35 

Innocentius papa XI. 

Dilecte fili, salutem ct apostolicam bencdictionem. Religionis zclus, 
litterarum scientia, vita ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis 
et virtutum merita, super quibus apud nos fide digno commendaris te- 1677] ROMAE MDCLXXVri. l55 

stimonio, nos inducunt, ut te specialibus favoribus et gratiis prosequa- 
mur. Gum itaque nos te, qui magister generalis ordinis praedicatorum 
existis, propter egregia tua merita metropolitanae ecclesiae Valentinae, 
pastoris solatio destitutae, in arcliiepiscopum et pastorem propediem be- 
5 nedicente domino praeficere intendamus, et sicut accepimus , tu eidem 
ordini summa fide, prudentia atque integritate hactenus praefueris, hinc 
est, quod nos feUci prosperoque ordinis regimini et gubernio interim, 
donec tuus in generalatu ordinis huiusmodi successor in proxime futuro 
ipsius ordinis capitulo generali eligatur, quantum nobis ex alto conce- 

'o ditur, providere cupientes ac de spectata tua fide, probitate, charitate, 
doctrina, vigiUmtia, sapientia ac reUgionis zelo plenam habentes in do- 
mino fiduciam, teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et in- 
terdicti, aUisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure et ab 
homine quavis occasione vel causa latis , si quibus quomodoUbet inno- 

<5 datus existis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum 
serie absolventes et absolutum fore censentes, motu proprio ac ex certa 
scientia et matura deUberatione nostris deque apostoUcae potestatis ple- 
nitudine tibi, ut, Ucet memoratae ecclesiae Valentinae in archiepiscopum 
et pastorem a nobis praeficiaris ac possessionem seu quasi possessionem 

20 regiminis et administrationis ipsius ecclesiae iUiusque mensae archiepi- 
scopalis bonorum adipiscaris et munus consecrationis suscipias , nihilo- 
minus officium generalatus praedicti ordinis cum omnibus et singuUs 
facultatibus, auctoritate, iurisdictione, praeeminentiis, praerogativis , gra- 
tiis et indultis ac honoribus et oneribus soUtis et consuetis, ut prius, 

25 usque ad electionem novi magistri generaUs ordinis huiusmodi in tuum 
locum, sicut praemitcitur, faciendam retinere, iUudque interea gerere et 
exercere Ubere, licite et valide possis et valeas, tenore praesentium con- 
cedimus et indulgemus ; mandantes propterea in virtute sanctae obe- 
dientiae ac sub indignationis nostrae aUisque arbitrii nostri poenis omni- 

30 bus et singulis praefati ordinis superioribus , fratribus et personis caete- 
risque , ad quos spectat et spectabit in futurum , ut te in praefato 
generalatus officio eiusque Ubero exercitio iuxta earumdem tenorem 
praesentium continuare et perseverare sinant et faciant, tibique respe- 
ctive faveant et assistant ac tua sakibria monita et mandata humiUter 

3S suscipiant, et efficaciter adimplere procurent ; aUoquin sententiam sive 
poenam, quam rite tuleris seu statueris in rebeUes ratam habebimus 
et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inviola- 
biUter observari. Decernentes ipsas Utteras praesentes firmas, validas et 
efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et 

40 obtinere, ac tibi in omnibus et per omnia plenissime suffragari. Sicque 
in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos causarum l56 ACTA CAPITUI.ORUM GENERALIUM O. P. [^^77 

pahuii apostolici auditores iudicari et diffiniri debere, ac initum et iiiane, 

si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, 

contigerit attentari. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et or- 

dinationibus apostoHcis, nec non dicti ordinis etiam iuramento , confir- 

matione apostolica vel quavis firmitate aha roboratis, statutis et consue- 5 

tudinibus, privilegiis quoque, induUis et htteris apostohcis in contrarium 

praemissoruni quomodohbet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus 

omnibus et singuhs ihorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter 

expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, ihis ahas in suo ro- 

bore permansuris, ad praemissorum etfectum hac vice dumtaxat specia- 10 

hter expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum 

Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die 6. februarii anno 1677, 

pontificatus nostri anno primo. 

^ . I. G. SUisius. 

2. Denuntiamus, die 5. iunii currentis anni in vigiha Pentecostes, 15 
divina ahlante gratia, fuisse ritc et canonice electum in magiscrum ge- 
neralem totius ordinis rev. p. magistrum fr. Antonium de Monroy, dif- 
finitorem provinciae s. lacobi de Mexico, sicque fehciter electum die se- 
qucnti pubhca et solemni totius cnpituh processione ss. d. n. hinocentio XI. 
oblatum atque ab eodem perbenigne ac piis suae apostolicac benedictionis ?„ 
auspiciis fuisse exceptum. 

3. Denuntiamus, die 4. iunii currentis anni transmissas fuisse ali- 
quas ordinationes ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinah 
de Alteriis. nostro protectore, quae approbata fucrunt a ss. domino nostro, 

et earum tenor est sequens : 2=, 

Ordinationes et statuta facienda in capitulo generali ordinis praedi- 
catorum, antequam deveniatur ad electionem magistri ordinis, et ab ipso 
magistro statim electo iuramento promittenda coram capitulo electorum, 
priusquam in ecclesiam ad recipiendam obedientiam descendat ; idemque 
a successoribus in futuris electionibus praestandum. 30 

1. Statuendum est, quod observentur constitutiones apostolicae ac 
illae religionis supcr celebratione capituli generalis quolibet triennio, non 
autem ultra absque licentia summi pontificis ; quodque in fine cuiuslibct 
capituli generalis statuatur tempus et locus cuiuslibet capituli futuri. 

2. Est statuendum, quod generalis teneatur personaliter et per se- 35 
ipsum peragrari universam Europam ac visitare religioncm eiusque con- 
ventus, ita ut id sequatur de omnibus conventibus vel maiori eorum 
parte, non autcm dc magis conspicuis tantum vcl in locis Iransitus. 
Quodque id agat cum ca maiori modcstia et parsimonia, quam religiosa 
humilitas exigit tam circa numerum sociorum aliorumquc comitum ct 40 
familiarium , ut non excedatur numerus scx vel octo , quam circa victum 1677] ROMAE MDCLJCXVd. iSy 

aliasque expensas, ne conventus nimium graventur; ideoque omnes ex- 
pensae non possint excedere scuta quatuor quolibct die ; quodque mora 
sit brevis, adeo ut in parvis vel mediocribus conventibus sufficiat illa 
unius vel duorum dierum , vel in magnis quatuor , nisi ex aliqua iusta 
5 causa, quae concernat visitationem et correctionem eiusdem conventus et 
non alias, ei videatur necessarium moram aliquam habere longiorem; super 
quo eius conscientia graviter onerata sit; neque super hac obligatione ca- 
pitulum generale visitandi dispensare valeat absque apostolica auctoritate. 

3. Quod circa gradus magisterii debeat servare constitutionem omnino 
10 Bonifacii IX., quae incipit : « Dilectos fih'os » sub data Romae apud s. Pe- 
trum 5; kal. maii , pontificatus sui anno i 3., impressam inter constitu- 
tiones ordinis dist. 2. cap. 18.; neque illi derogari valeat. 

Et 4. quod non possit aherare praesentia statuta vel alias constitu- 

tiones vel acta et decreta capitularia ; quodque acta et decreta capitu- 

15 laria debeant subscribi ab eminentissimo protectore et a tribus quahfi- 

catis rehgiosis a capitulo generah deputandis , atque ahas non possunt 

imprimi vel pubhcari , nuhamque faciant fidem vel robur habeant. 

Ordinationes et statuta facienda in capitulo generah ordinis praedi- 
catorum post sequutam electionem generahs : 

20 Ehgantur quatuor vel sex rehgiosi ex doctioribus et proveciioribus 

magisque informatis, quibus committatur cura revidendi constitutiones 
earumque glossas et adnotationes, ac referendi capitulo generah, quaenam 
exigant correctionem vel emendationem sive declarationem ac aham pro- 
visionem in omnibus his , quae concernant statum et conditionem re- 

25 hgionis, commodum ac observantiam et disciphnam regularem. Atque 
desuper a capitulo statuatur, ad formam consticutionum tamen , ut in 
posterum omnes tollantur occasiones quaestionum et dubitationum et 
praesertim circa institutionem et remoiionem superiorum et simihum ; 
et ubicumque in glossis constitutionum citantur htterae pontificiae aut 

30 decreta congregationum, vel aha simiha auctoritatis, ad authenticos co- 
dices et posteriores derogationes, si quae sint, recurratur , et cum his 
corrigantur et ad htteram recitentur ; et haec omnia fiant a praedictis 
rehgiosis, eminentissimo protectore consulto et approbante. 

Et suprascripta omnia seryentur in posterum semper , ac constitu- 

3j^ tiones imprimendae sint cum ahqua mutatione sive in ipsis sive in glossis. 

Unde pro hoc etiectu destinainus rev. patrem magistrum procura- 

torem ordinis, adm. rev. patres magistros fr. Vincentium Fontana et 

fr. Raymundum Maihit, electores Hispaniae et Bethicae, et rev. p. bac- 

calaureum fr. Andream Trono , quibus curam committimus rcvidendi 

40 constitutioncs carumquc glossas ct adnotationes, ut supra. l58 ACTA CAPITULORUM GENERALlUM O. P. ['^77 

4. Denuntlamus, intimatum fuisse huic diffinitorio capituli gene- 
ralis decretum s. congregationis super statu regularium tenoris ut se- 
quitur : 

Sacra congregatio super statu regularium etc. mandavit intimari dif- 
finitoribus capituli generalis, in conventu s. Mariae super Minervam con- 5 
gregatis, ut una cum magistro generali ordinis deliberent et inveniant 
modum introducendi cum effectu in conventibus totius ordinis vitam 
communem ad praescriptum regulae et decretorum sacri concilii Triden- 
tini ac s. mem. Clementis papae VIII.; iussitque, ut interea minime ex- 
pediantur licentiae recipiendi in dicto ordine novitios ad habitum et 10 
professionem, nisi in conventibus observantiae et in quibus eadem vita 
communis exacte observetur. Datum Romae die 3. iunii 1677. 

Card. Carpineus. 
Locus f sigilli. 

P. Fagnanus secr. .t, 

Pro huius decreti inviolabili observantia admonemus omnes et sin- 
gulos patres et fratres, cuiuscumque sint status, gradus et conditionis, 
mcminerint religiosum in statu damnationis esse et poenis proprietariis 
debitis puniendum, qui omnia, etiam quae de licentia sui praelati ex- 
pressa habet, non est ex animo paratus ad pedes sui superioris ponere. 20 
Praecipimus proinde omnibus adm. rev. patribus provincialibus, ut totis 
viribus conentur in suis conventibus perfectam communitatcm , ubi in- 
troducta cst , fovere et manutenere ; ubi vero introducta non cst , cum 
omni efficacia introducere, ita ut in nuUo conventu permittant ulli patri 
aut fratri, cuiuscumque sit dignitatis aut praeeminentiae, depositum ha- ^b 
bere, nisi iuxta ordinationes et statuta nostrorum capitulorum genera- 
lium, praesertim Romae ifioi, conf. ?., item Romae i6o8, Vallisoleti 
i6o5 et Parisiis 161 i, in quibus statutum fuit, ut omnes pecuniae, un- 
dequaque acceptae , praclato praesententur spatio 24 horarum. 

Renovamus insuper quatuor conditiones observandas in deposito : -^o 
Prima , quod depositum uniuscuiusquc sit in quantitate moderata iuxta 
personae qualitatem, et deposita exccssiva et improportionata statui pau- 
pertatis, quam professi sumus, infra mensem ab harum intimatione vel 
ecclesiae vel sacristiac vcl convcntui originario npplicentur. (^uod si non 
fuerint infra dictum tcmpus applicata, a superioribus cum aliis conventus 35 
bonis ct pecuniis commisccantur et confundantur, Romae 1601. Sccunda, 
quod dcpositum sit ad usum detcrminatum , superioribus iiisiiuiandum, 
ibidem. Tertia, quod dcpositum sii ad bic^c tcmpus, attenta deponentis 1677] ROMAE MDCLXXVII. iSq 

indigentia et necessitate. Et quarta, quod deposita particularia fratruni 
serventur in communi deposito conventus. 

Hortamur patres priores, ut singulis annis, praesertim in principio 
sui regiminis cogant suos subditos quoscumque sub poenis opportunis 
5 exhibere in scriptis, non quidem sigillatis, sed apertis, statum suum circa 
omnia, quae ad usum tenent ; et adm. rev. patres provinciales in suis 
visitationibus diligenter inquirant , an in hac parte a prioribus sit satis- 
factum, et negligentes castigent. 

Mandamus omnibus adm. rr. patribus pro.vincialibus, ut in suis vi- 
io sitationibus non negligant omnium patrum et fratrum in particulari cellas 
visitare, in quibus si quid superflui invenerint tam in supellectilibus, 
quam picturis , quod statui paupertatis adversatur, omnia tollant et sa- 
cristiae, ecclesiae vel conventui in communem usum applicent, imo in 
hoc dictorum patrum provincialium conscientias aggravamus. 
,5 Revocamus et revocatas declaramus omnes quascumque licentias 

datas de pecuniis apud se retinendis vel expendendis, de largiendis mu- 
neribus , de successione in cameris vel mobilibus pro primo loco vaca- 
turis, quippe has nulli volumus suffragari. 

Praecipimus in virtute Spiritus sancti et sanctae obedientiae, nec 
20 non sub formali praecepto omnibus et singulis patribus depositariis seu 
curam depositorum habentibus, ne saecularibus audeant pecunias in com- 
muni deposito repositas revehire. 
De novitiis recipiendis. 

1. Renovamus et confirmamus ordinationes plurium capitulorum 
25 generalium Romae 1608 scilicet, Parisiis 161 i et rursus Romae 16 12, 

quod novitii, etiam post emissam professionem, maneant sub eodem ri- 
gore in domo novitiorum et sub cura magistri usque ad sacerdotium ; 
imo si contingat aUquem iam sacerdotem ad ordinem recipi, nihilominus 
ante quatuor annos completos post emissam professionem extra novi- 
.0 tiatum non ponatur, sed ibi sub cura magistri remaneat, a quo de spe- 
ctantibus ad ordinem instruatur, ut fuit ordinatum Romae i656. 

2. NuUi novitiorum permittatur, nisi urgente gravissima necessitate, 
breve dispensationis super aetate detcrminata a concilio Tridentino in 
ordine ad sacerdotium procurare ; quod si ahquis id praesumpserit sine 
expressa sui provincialis licentia, ipso facto sit inhabihs et incapax ad 
saccrdotium per triennium. 

3. hi iUis conventibus, in quibus loca distincta sunt pro novitiis 
simpHcibus et professis, hi non minus clausi sub cura magistri et cius 
disciplina permaneant ; non loquantur cum patribus aut fratribus con- 

_^Q vcrsis, associati incedant per conventum et ex conventu nonnisi omnes l6o ACTA CAIHTULORUM GENERaLIUM O. P. ['^77 

simul et cum magistro ad campos eant, prout stabilivit in sua constitu- 
tione Clemens VIII. 

4. In magistros non eligantur nisi patres graves, prudentes, zelum 
religiosae observantiae habentes, prout ordinatum fuit in capitulo Valen- 
tino 1647; mandamusque ordinationem illam inviolabiliter observari non ^ 
quoad substantiam tantum, sed etiam quoad eius apices et conditiones. 

Atque ut eorumdem labores praemio non careant, concedimus ma- 
gistris iiovitiorum simplicium, qui per sexennium continuatum laudabi- 
liter et fructuose id muuus exercuerunt, sint ab hebdomadaria facienda 
exempti, et patres a consiliis in conventibus, ubi cum dictis conditionibus m 
officium obierunt; si vero per integrum duodennium fuerint in mini- 
sterio hoc continui, ultra supradicta cisdem vocem in provinciaHbus ca- 
pitulis damus tamquam provinciae patribus; quod si contingat aliquem 
baccalaureum in theologia vel magistrum titularem ad officium magistri 
novitiorum eligi , idque munus per sexennium exercuisse, declaramus, ^ 
sexennio expleto in capitulis provincialibus vocem in electione provin- 
cialis ipsis competere. Unde expresse aliis ordinationibus et statutis alio- 
rum capitulorum generalium , maxime Valentini anno 1647, quatenus 
huic nostrae determinationi contrariantur, derogamus. 

5. In Christi lesu visceribus cxoramus hortamurque patres graves, 20 
prudentes , observantes et zelosos , etiam magistros vcl qui priorcs aut 
provinciales fuerunt, aptos videlicct ad munus magistri novitiorum ob- 
eundum, ut pro communi religionis et suae provinciae bono, quod per- 
maxime in cxacta novitiorum educatione consistit, simiie onus non dc- 
treclent, imo sponce sese offerant ; qui vero demandatum hoc sibi offi- 2;, 
cium recusaveric , per triennium ad prioratum vel munus C(Mifcssarii 
monialium inhabilis ipso facto existat ; et hoc a patribus provincialibus 
indispensabihter volumus et praecipimus observari. 

Declarationes. 

1. Declaramus, quod si celebrato in provincia capitulo provinciali, jo 
in quo elcctus fucrat diffinicor ct socius pro proximo capitulo gcnc- 
rali , contigcrit magistrum ordinis mori vci ab ollicio amovcri , provin- 
ciam, si voluerit ct tcmpus suppeiat, cligerc posse novum tlidinitorcm ct 
electorcm, ad id vcro minime teneri ; pro^inci.dcs tamcn in hoc nihil 
possunt determinare per seipsos, sed statuatur de consilio graviorum ma- .,5 
gistrorum provinciac per pluritatcm vocorum, an facicnda sit nova clc- 
ctio vcl antcrior retinenda. 

2. Declaramus, non esse in potcstatc cuiuscumquc nostrac provin- 
ciae conferrc vocem activam aHci.ii suorum rcligiosorum, qui non fucrit 
magister provinciae vcl cxercucrit officium magistri novitiorum iuxta con- ^^ 
ditiones supra appositas. 1677] ROMAE MDCLXXVII. 161 

3. Declaramus, nomine magnorum conventuum eos intelligendos 
esse, in quibus sunt lectores philosophiae et theolojiae cum studentibus, 
vel novitiatus provinciae cum novitiis. 

4. Insistentes textui nostrarum constitutionum, necnon plurium ca- 
5 pitulorum generalium decretis et ordinationibus , et specialiter declara- 

tioni capituli generalis Romae i656 num. 12. de sequela chori, declara- 
mus, omnes et singulos nostri ordinis fratres ac patres , cuiuscumque 
sint gradus aut dignitatis, nullatenus eximi aut dispensari a sequela chori, 
nisi actualiter officium lecturae aut praedicaturae generalis exerceant ; 

'o circa quos nihilominus legitime provinciarum aut congregationum con- 
suetudines observentur. Peculiarem vero rationem volumus haberi circa 
dumtaxat magistros illos a suis provinciis acceptatos, qui fructuose oc- 
cupantur in conscribendis libris, habendis ad populum concionibus et in 
assidua sacramenti poenitentiae administratione ; hos tamen hortamur, 

'3 ut iuxta praefati capituli declarationem citatam sui status et professionis 
memores, ultro dum possunt, satagant choro divinisque laudibus assi- 
stere, nec unquam ab eo se omnimode exemptos putent. Quam ordi- 
nationem et declarationem de obligatione uniuscuiusque ad chorum in 
ordine nostro omnino observari volumus, mandantes prioribus, ut eam 

20 adamussim observari faciant. Quod si in hoc negligentes fuerint, a pro- 
vincialibus in poenam ab officio suspendantur ad tempus iisdem pro- 
vincialibus pro sua prudentia benevisum. 

5. Declaramus, petitiones provinciarum pro graduandis, quae ob le- 
gitima impedimenta non potuerunt capitulum provinciale celebrare, ac- 

■^b ceptandas esse, dummodo factae fuerint de consilio discretorum patrum 
provinciae commissumque fuisse rev. patri generali , cuius conscien- 
tiam in hoc aggravamus, ut pro zelo et prudentia sua iuxta tcnorem 
nostrarum constitutionum et statutorum apostolicorum promoveat ad 
gradus tantum illos, in quibus cum vicac integritate noverit scientias cae- 

30 terasque qualitates et merita necessaria coniuncta, dummodo actualiter 
loca vacantia sint, et habeant petitionem provinciae. 

6. Ad toUendas omnes fraudes et dissentiones in electionibus prio- 
rum declaramus, quod, qui non potest eligi prior, non potcst postu- 
lari , ct si fiant huiusmodi postulationes , nullas esse volumus et man- 

35 damus. 

7. Ul omnibus innotescat specialis muneris diffinitoris capituli ge- 
ncralis praerogativa, declaramus et statuimus, ut in postcrum ad locum 
vacantem magisterii in omnibus respective provinciis occupandum, vcl 
vacaturum subintrandum ille praefcratur caeteris, si dumtaxat adsint me- 

40 rita ct alia rcquisita, qui in aliquo generali capitulo diffinitorem egif. 

Moi'Hi3 11 l62 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^77 

Confirmationes. 

1. Confirmamus omnia et singula, quae in ultimo generali capitulo 
ordinata ct statuta fuerunt, auferentes nihilominus pro securitate con- 
scientiarum omnia et singula praecepta formalia ac censuras in iis con- 
tenta, uti etiam interminationem divini iudicii ac privationem bonorum -5 
operum ea die, qua aliquis orationem mentalem intermitteret. Mandamus 
tamen omnibus conventuum praelatis sub poena suspensionis a suis of- 
ficiis ad arbitrium rev. patris generalis, ut omnia in dicto generali ca- 
pitulo, et vel maxime circa orationem mentalem ordinata et statuta in- 
violabiliter faciant in suis respectivis conventibus observari ; atque ut ad 10 
orationem mentalem, quae religionis praecipuum fomentum est, religiosos 
excitemus, annectimus huic nostrae confirmationi tenorem indulgentia- 
rum a ss. d. n. Clemente papa X. in favorem orationis mentahs conces- 
sarum, ut sequitur (i). 

2. Confirmamus lectionem sacrae scripturac in omnibus et singuHs '5 
studiis generahbus nostrarum provinciarum ; et ubi ea ad effcctum de- 
ducta non est, volumus eam sine dilatione executioni mandari. Provincia- 
les vero de idoneis lectoribus provideant ac de tempore ct convenienti 
hora disponant compellantque omnes theologiae studentes, ut lectionem 
ilhmi sacrae scripturae continuo frequentent eique sedulo incumbant. 20 

3. Ad coercendos crebrosos vagosque fratrum discursus, cx quibus 
gravissima ordinis damna et apud saecuUires scandaU\ oriuntur, innova- 
mus et confirmamus capituH generalis Bononiae 1410 ordihationem 6. 
et Argentinae 141 7 ordinationem 5. huius tcnoris (2). 

Ordinationes. 25 

1. Ne sanctorum nostrorum memoria oblivione tandem deleatur, 
ordinamus, ut in omnibus urbium ahcuius nominis, ubi est frequentia 
populorum , conventibus in die festi ipsorum, praecipue sanctae Rosae 
virginis et b. Pii V., fiat de eis concio vel sahem in dominica praece- 
dentc ; et in omnibus his diebus in ecclesia fiat solemnitas speciahs, quae 3° 
populorum devotionem vel augeat vel sahem nutriat et foveat erga san- 
ctos ordinis nostri. 

2. Statuimus et ordinamus, ut more UiudabiH omnium sacerdotum 
saecularium fratres iii toto ordine inchncnt caput reverenter ad iha vcrba : 

« Gloria Patri ct Fiho et Spiritui sancto * sive in officio b. Mariae Virginis, 33 
quando recitatur in dormitorio, sive cum fratres rccitant privatim ofTi- 
cium divinum, ut solet fieri, quando pronuntiatur nomcn domini nostri 
lesu vcl b. Mariae Virginis vcl b. Dominici patris nostri. (i) Cf. supra pag. 50 I. 18 sqq. 
(2) Cf. supra pag. 18 1. 26-36. 1677] UOMAE MDCLXXVII. l()3 

3. Ordinamus et mandamus praedicatoribus ordinariis nostrarum ec- 
clesiarum, ut primis dominicis cuiuslibet mensis concionem habeant de 
rosario, vel totam vel saltem ex parte, ad hoc ut haec devotio magis 

■ ac magis ferveat ; et ab adm. rev. patribus provincialibus nominentur et 
5 deputentur aliqui ex devotioribus patribus, qui promoveant ex officio 
hanc devotionem ordini nostro adeo praecipuam et utilitati publicae adeo 
proficuam. 

4. Ordinamus, ne ullus sit conventus vel vicariatus, in . quo non 
observetur clausura religiosa seu monastica, ita ut personae alterius sexus 

10 nequeant conventum vel vicariatum sine infractione clausurae religiosae 
et incursu apostolicarum censurarum ingredi sub cxcommunicationis ipso 
facto incurrendae poena ; etiam sub auctoritate capituH nostri generalis 
prohibentes, ne quisquam , cuiuscumque conditionis existat, huiusmodi 
ingressum intra clausuram conventus vel vicariatus alicui personae fe- 

15 minei sexus permittat. Dechiramus autem sub clausura comprehendi etiam 
ea loca seu cameras, quae, etsi extra commune dormitorium existant, 
inhabitantur nihilominus ab ahcjuo vel ahquibus rehgiosis , vel usibus 
ipsorum inserviunt. 

5. Renovamus, secluso praecepto formah, ordinationem 18. capituh 
20 Romae 1629 et mandamus, ut postuUuiones graduandorum solum fiant 

in ipso capitulo provinciah ab adm. rev. patre provinciah una cum dif- 
finitoribus et patribus magistris seu patribus provinciae in ipso diffini- 
torio simul congregatis ; quod si extra ab eis disiunctim et privatim clam 
huiusmodi petitiones fiant, sint omnino irritae et nullae. 

i5 6. Ut uniformitas, quam in observantiis canonicae rehgionis iubemur 

tenere, etiam in exteriori forma seu habitu se prodat, ordinamus et man- 
damus omnibus et singuhs tam provinciarum quam congregationum re- 
hgiosis, ut tani in rasura quam habitu et in omnibus uniformes sint ; 
praecipientes provinciahbus, vicariis congregationum ac omnium conven- 

30 tuum respective prioribus sub poena suspensionis ab officio, quatenus 
tam excessum quam defectus, qui apud plures reperitur in vestibus, et 
praesertim in caputiis, ad eam mediocritatem et formam reducant, quam 
capituhi generaha sub rev. fr. loanne Baptista de Marinis Romae iGSo 
et i656 celebrata praescripserunt sub hoc verborum tenore(i). Quam 

35 ordinationem maxime necessariam iterum, omni qua possumus firmitate, 
corroboramus et sub ii dem poenis innovamus. 

7. Ordinamus simihter, ut uniformitas in celebratione missarum et 
caeremoniis ecclesiasticis servetur, et ut rehgiosi rubricis novi missahs sc 
conforment, ac nemo sine caputio et calccamentis celebrare praesumat. (i) Ct". siipra pag. 47 1. 7-27. 164 ACTA CAPlTULORUM GENERALIUM O. T. [^^?? 

8. Quoad alia, quae concernunt chorum, refectorium , augmentum 
studiorum, observentur ea, quae circa illa in nostris constitutionibus et 
in praccedentibus capitulis generalibus statuta sunt. 

9. Item in memoriam revocamus et renovamus id, quod alias sae- 
pius in praeteritis capitulis generalibus fuit expresse ordinatum , et nos s 
in praesentiarum denuo districte iniungimus et praecipimus, nempe prae- 
dicatores generales residere in conventibus, pro quibus titulo praedica- 
turae generalis sunt insigniti, ibique officio praedicationis ac praesertim 
promotioni sanctissimi rosarii, omni qua par est devotione ac zelo, in- 
sistere teneantur. Quod si in conventu sui tituli praedicta exequi renue- 10 
rint, nedum voce in capitulo provinciali , verum etiam in ingressu in 
consilium patrum conventus ipso facto sint privati nullisque privilegiis 
praedicatorum generalium gaudeant ; idque indispensabiliter volumus ob- 
servari ; de cuius executione conscientias provincialium aggravamus. 

10. Mandamus omnibus et singulis adm. rev. patribus provincialibus, k 
vicariis, prioribus aliisque praelatis sub poena privationis ab officio, re- 
liquis vero patribus ac fratribus sub poena gravis culpae , ut inviolabi- 
liter observent et observari faciant omnia et singula in his capituli ge- 
neralis actis contenta. 

Admonitiones. 20 

1. Cum ex vi propriae ad regularem statum vocationis unusquisque 
ordinis nostri religiosus teneatur pro viribus adniti, ut secundum regu- 
lam et constitutiones, quas profitemur, vivat, prout singuli in praeactae 
professionis formula Deo disertc promisimus, admonemus et, quantum 

in domino possumus, hortamur, quatenus universi patres ac fratres no- 25 
strae curae subiecti propriae obligationis mernores exactiorem amplc- 
ctantur observantiam ; ad cuius feliciorem effectum omnibus et singulis 
religionis nostrae praesidentibus districte praecipimus, quod supremi ma- 
gistri attendentes methodum, qui prius cepit facere quam docere, non 
solum verbo, sed proprio exemplo in provinciis seu conventibus sibi com- y, 
missis regularem observantiam omni conatu promoveant. Quod cum sit 
eisdem pcr generalia capitula saepius impositum et sub pocna absolu- 
tionis ab officio demandatum, praesertim Bononiae 1410 ord. 4., Salma- 
ticae i55i ord. i. et Valentiae 1596 commissione 2., praefata salubcr- 
rima decreta sub eadem poena confirmamus ct, quatenus opus cst , cx 3^ 
integro renovamus. 

2. Cum maxime ad salutem populorum conducat sanctac missionis 
exercitium, mandamus omnibus ct singulis provinciarum j^raesidcntibus, 
ut dc consilio discretorum aliqui patres tum zelo ct religione, tum do. 
ctrina et dono praedicationis praestantes scligantur et deputcntur pro ,^„ 
missionibus , non tamcn exire possint a suis provinciis , nisi ultra li- 1677] ROMAE MDCLXXVir. t65 

centiam ordinis habeant consensum et approbationem illustrissimi et re- 
verendissimi domini episcopi cuiuslibet dioecesis, in qua ad huiusmodi 
opus mittuntur. Qui ad tale ministerium apostoli cum fuerint assumpti, 
solum Dei gloriam et animarum salutem prae oculis habentes, spreto 

5 omni temporali lucro, per civitates et castella contra saeculi vitia prae- 
dicantes ac Dei verbum ex animo evangelizantes non immerito praedi- 
catorum nomen sibi vindicare videantur. 

3. Admonemus et districte iniungimus adm. rev. patribus provin- 
cialibus et vicariis, quod notitias ac testimonia reh"giosae vitae ac pie- 

10 tatis patrum, fratrum et sororum suarum provinciarum vel congregatio- 
num, qui vel quae insistendo vestigiis s. p. n. Dominici cum fama sancti- 
tatis seu integritatis eximiae fehciter in domino decesserunt, undequaque 
coUigere dihgenter satagant sicque collecta rev. magistro ordinis transmit- 
tant, quatenus inceptum diarium dominicanum compleri ac perfici curet et satagat. 4. Et quia illustrissimus et rev. dominus abbas Michael lustinianus 
ex suo speciali in ordinem nostrum affectu glorioso pro rehgione nostra 
actuahter incumbit labore, opus honorificum conficiendo, quod pro di- 
gnitate materiae titulo bibhothecae dominicanae insignitur , omnes pro- 

2" vinciales et vicarios totius ordinis nostri monemus et harum serie obli- 
gamus, ut in actuah visitatione suarum provinciarum et congregationum 
dihgenter conquirant omnes et singulos auctores nostri ordinis eorumque 
vitas et praecipue iUos, qui conciho Tridentino interfnerunt, eorumque 
libros sive typis editos sive manuscriptos adnotando ; insuper tam auctoris 

25 tltulum, quam materiam hbri, tempus et locum cum toto frontispicio 
hbri et inscriptione; manuscripta vero, cuius sint et in quo loco serven- 
tur, exacte exphcando; sicque notata atque in ordinem digesta quampri- 
mum Romam transmittere procurent ad rev. magistrum ordinis. 

5. In memoriam revocamus aequissimam summeque necessariam 
30 admonitionem 4. capituli Romae 1644, qua omnibus et singulis prioribus 

conventuumque praesidentibus efficaciter inculcatur sedula , attenta et 
dihgens cura infirmorum sub his verbis , merito hic repetendis et in- 
novandis (i). 

6. Admonemus serio, ut capituli generalis Valentini 1647 ordinatio 4. 
circa trinum examen de triennio in triennium confessorum , alias non 
graduatorum, maxime in conventibus, ubi viget studium sacrae theolo- 
giae, exacte et rigorose observetur. Goncedimus tamen adm. rev. patribus 
provincialibus , quod ex iusta causa vel urgenti necessitate de consilio 
patrum in aliquo ex principalioribus eiusdem provinciae conventibus, ubi 35 (i) Cf. supra pag. 66 1. 19-41. l66 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^77 

viget studium sacrae thcologiae, approb-Anda cum aliquo vel aliquibus 
dispensare possint stmDer secundum et tertium tantum examen; hoc tamen 
de faciH non permittatur. 
Commissiones. 

1. (^ommittimus rev. patri magistro ordinis, ut a sanctissimo pro- ^ 
curct expeditionem causarum martyrum lapponensium aHorumque nostri 
ordinis, qui cum nota sanctitatis obierunt, quorum processus iam fuerunt 
congregationi sacrorum rituum remissi. 

2. Gum bullae summorum pontificum ad ordinem spectantes iam 
maximo labore coHectac sint et non mediocrem utiHtatem afferant tot 'o 
ordini, si typis vulgarentur, committimus rcvcrcndissimo , ut quam pri- 
mum commode fieri potcrit, cas imprimi curet. 

'3. Committimus adm. rcv. patribus magistris Tacobo Ricci (i), se- 
cretario Indicis, fr. Raymundo Mailat ct fr. Antonino Gloche, ut denuo 
missaHa et breviaria ordinis corrigant ct ab erroribus, qui vel vitio typo- i^ 
graphi vel aHorum irrepserint, expurgent. 

4. Itcm committimus rev. magistro ordinis , cum bullae sanctissimi 
rosarii satis mcndosc et dimidiate impressae inveniantur, quod easdem 
ad originaHa correctas, rursus integre imprimi faciat. 

5. Gommittimus eidem, ut a sanctissimo indultum petat, quo pres- 20 
byteri saeculares ordinis nostri tertiarii possint sanctorum ordinis nostri 
officia suis diebus rccitarc ct rccitando pcnso divino satisfacerc , prout 
aliorum ordinum tertiarii a sancta sede impetraverunt. 

6. Gommittimus eidem, ut magis magisque augeatur devotio fide- 
Hnm ci-ga angeHcum nostrum doctorem s. Thomam Aquinatem, ut pro- 25 
curet extensionem confraternitatis cinguli s. Thomae erectae quondam 

in conventu nostro Lovaniensi cum annexis indulgentiis pro toto ordine, 

7. Quoniam multos ilkistrium scriptorum ordinis codices manuscri- 
ptos delitescere novimus, qui, si in lucem edantur, futurum est, ut ci 
maximus honor accrcscat, plurimos etiam impressos vel tempore con- 30 
sumptos deperiisse vel ad alienas manus devenisse in diesque devenire 

et aliorum fetus supposititios fieri, ut tanto religionis decori consulamus 
tantoque malo occurramus, adm. rev. p. mag. fr. Nicolaum Arnu (2) in 
collegio s. Thomae de Urbe regentem, a rev. p. fr. loanne Thoma de Ro- 
caberti, olim generali ordinis magistro, nunc vero archiepiscopo Valen- ^^ 
tino, procuratorem pro imprimendis huiusmodi codicibus sive impressis 
sive manuscriptis institutum, acceptamus ct confirmamus ct, in quantum 
opus est, de novo facimus ct instituimus cum potestate substituendi (i) De fr. lacobo Ricci cf. SSOP. II, 762. 
(2) De fr. Nicolao Arnu cf. 1. c. pa^. 705. 1677] ROMAE MDCLXXVII. 167 

unum vel plures procuratores suos, prout expediens fuerit, et alia quae- 
cumque agendi , quae ad huiusmodi negotium spectarint et necessaria 
fuerint, prout latius in dicto procurationis instrumento continetur. Insu- 
per omnibus prioribus, vicariis ac principalibus praesidentibus conventuum 

5 ordinis nostri sub poena absolutionis ab oflficio mandamus, ut infra duos 
menses a notitia praesentium omnes huiusmodi codices manuscriptos in 
tuto loco reponant et sub clavibus custodiant de hisque praefatum pro- 
curatorem admoneant exprimendo auctorum nomina. Itemsub eadem poena 
eis iniungimus, ut per se vel per aHos a se deputandos vicinas exterorum 

10 bibliothecas invisant et sedulo exquirant, an huiusmodi codices manu- 
scripti in eis extent aut reperiantur et de his simiH modo praefatum 
procuratorem institutum certiorem reddant; iniungentes omnibus provin- 
cialibus aut vicariis provinciarum et congregationum, ut hanc ordinatio- 
nem exacte observari curent. 

15 8. Gum maxima corruptela et deformitas in ordine ex hoc praecipue 

oriatur, quod quilibet pro nutu et particulari genio constitutiones nostras 
interpretetur et plus velit sapere, quam oportet, ut huic malo opportu- 
num adhibeamus remedium, committimus rev. patri magistro generali, ut, 
postquam correctae fuerint constitutiones, iubeat et textum et glossam 

20 seu declarationes imprimi , inliibeatque sub poenis sibi bene visis, ne 
ullus ahquid de caetero immutare aut interpretari aliter audeat , quam 
vel declarationes patiuntur, vel certe communis praecipuarum provincia- 
rum usus docet; et si qui fuerint, qui zelo indiscreto ducti contrarium 
quidpiam moliantur, efficaciter reprimat, supplicetque sanctissimo, si opus 

25 fuerit, ut dignetur hac in parte, ordine inconsulto, nihil statuere. 

Decor etiam nostri ordinis in uniformitate non solum animorum, 
habitus et moruni, sed et in nomine consistit. Quapropter strictissime 
prohibemus, ne ahquis vel ahqui hoc nomine strictioris observantiae vel 
reformatorum in conversatione aut subscriptione literarum aut quavis 

3.-, occasione utantur; et hoc vel in aliorum contemptum vel ut singulares 
habeantur et ab aliis diversi, cum ad manutenendam conservandamque 
unitatem nostri ordinis emanavit breve Alexandri VII. fel. rec. sub die 
16. decembris i658 tenoris sequentis (i). 

Aboleantur ergo huiusmodi strictioris observantiae et reformatoruni 

S5 nomina, quae ad scissuram nostri ordinis et ad destruendam eius unita- 

tem insensibiliter tendunt; et committimus rev. patri magistro generali, ut 

consimiles novitatum inventores ad aliorum exemplum severissime puniat. 

g. Committimus adm. rev. pp. magistris fr. Paulino Bernardini, 

fr. Seraphino Bertolinio , fr. Antonino Gloche et fr. losepho Salgado, ut (i) Cf. supra pag. 8 1. 4 - pag. 9 1. 24. I08 ACTA CAriTULORUM gknkralium o. p. ['^77 

nomine totius ordinis agant apud suam sanctltatem, quatenus auctoritas, 
potestas et iurisdictio rev. patribus generalibus ordinis alias concessa 
ctiam in moderno rev. nostro generali manuteneantur , cum ad Iiunc 
etlectum a pleno difiuiitorio per vota secreta fuerint electi. 

Concessiones. 5 

1. Goncedit rev. pater noster magister ordinis omnibus et singulis 
patribus ac fratribus suae curae subiectis, quod semel eligere possint 
aliquem patrem sacerdotem , in ordine ad audientiam confessionum ex- 
positum, cui suam plenariam delegat auctoritatem absolvendi fratres, sibi 
sacramentaliter confitentes, pro una vice tantum ab omnibus peccatis et <" 
censuris antc horum actorum evulgationem contractis, a quibus ipsemet 
rev. magister ordinis cos possit absolvere, si coram eodem confiterentur. 
Idem absolutionis beneficium ex eiusdcm concessione monialibus conferre 
possint earum ordinarii confessarii. 

2. Concedit idcm rev. ordinis magister omnibus adm. rev. patribus is 
provincialibus et diffinitoribus praesentis capituli generalis, ut possit unus- 
quisque eorum aliquem dc sua dumtaxat provincia ad poenas gravioris 
culpae ante celebrationem huius capituli generalis damnatum, si quis 
fucrit, ad omnes gratias ordinis restituere , si tamen sua Juimilitate, re- 
sipiscentia et rectae vitae exemplo huiusmodi favorc se dignum ostcnderit. 20 

Pro provincia Hispaniae. 

1. Ad instantiam provinciae concedimus et committimus adm. rcv. 
patri magistro provinciali eiusdem, ut in conventu nostro sanctissimae 
virginis de Rosario in curia Madritensi introducat cum elTcctu eum vi- 
vendi modum, quem principaliores dictae provinciae conventus actualiter 2s 
observant, et in omnibus cum ipsis conformetur; praecipientes, ne ullus 
pro hoc conventu ad habitum ordinis recipiatur, sed in eo assignentur 
patres graduati , graves et docti , qui ad confessiones audicndas vel ad 
danda consilia magis censentur idonei. 

2. Item concedimus monialibus nostris tertiae regulae, ut ofiicium ■^a 
prioratus ipsarum etiam pcr triennium duret, uti de facto triennale est 
hoc officium apud moniales primac regulae. 

3. Confirmamus in studium generale et litterariam nostri ordinis 
universitatem studium nostri conventus s. Ildephonsi Regalis Taurensis, 
quod ab illustrissimo et reverendissimo domino nunc archicpiscopo Va- 35 
lentino pro tali declaratum fuit, cum omnibus gratiis, privilegiis et prae- 
eminentiis , quibus aliae univcrsitates huius provinciac potiri solent et 
consueverunt. 

Pro provincia Tholosana. 

I. Confirmamus et exacte observari volumus omnes ordinationes .,0 
factas tum a rcv, magistris generalibus praedefunctis tum a capitulis ge- 1677] ROMAR MDCLXXVir. I (jQ 

neralibus pro observantiae regularis manutentione in hac provincia, omnes- 
que ad illam quomodolibet pertinentes, tam capita quam membra , in 
visceribus lesu Ghristi hortamur, ut eidem observantiae serio incumbant 
iuxta textum seriemque nostrarum sacrarum constitutionum. 

5 2. Admonemus adm. rev. patrem provincialem omnesque ac singulos 

conventuum priores seu praesidentes pro tempore et, quantum opus est, 
eisdem praecipimus , ut fratres sibi subditos ad eamdem observantiam 
sedulo excitent illosque verbo et exemplo instruant ac in spiritu lcnitatis 
ac charitatis zelo ad illani eos omnino compellant. 

10 3. Praecipimus adm. rev. patri fr. magistro loanni Baptistae Gonet (i) 

ut, quamprimum commode poterit, in lucem edat medullam theologiae 
ab ipso compositam, committimusque patri provinciali, ut revisores dicti 
operis deputet. 

Pro provincia Franciae. 

15 I. Gonfirmamus institutionem et erectionem conventus Gratianopo- 

litani in studium generale et universitatem, sicque confirmatum declara- 
nius cum omnibus gratiis, privilegiis et indultis, quibus huiusmodi studia 
generalia et universitates in ordine nostro de iure vel approbata consue- 
tudine gaudere solent et consueverunt, dummodo in eo vigeat regularis 

20 observantia iuxta tenorem sacrarum constitutionum et capitulorum gene- 
rahum ordinationes pro studiis generalibus praefixas. 

2. Gum graduum multiplicitas in ordine in destructionem potius 
quam aedificationem regularis observantiae vergat, volumus omnino, ut 
nuUus in posterum possit ad baccalaureatum nominari vel ad legendum 

25 sententias pro forma et gradu magistri exponi, multo minus ad magiste- 
lium promoveri , nisi fuerit a patre provinciali vel capitulo provinciali 
praesentatus ; et si secus factum fuerit, tam nominationem quam expo- 
sitionem aliter factam nullam et irritam declaramus. 

3. Goncedimus adm. rev. patri provinciali huius provinciae gravibus 
y, de causis, ut possit proximum capitulum provinciale, indictum in con- 

ventu Thuarcensi, transferre ad conventum Gratianopolitanum aut alium 
sibi bene visum et commodum. 

4. Approbamus et admittimus magisteria adm. rev. patrum fr. Do- 
minici Pescheur, fr. Petri Bergouin, fr. Laurentii Vallier, fr. loannis Lan- 

3^, sii, fr. Alphonsi Videl, doctorum Parisiensium. Item fr. Vincentii Rathier, 
fr. lacobi Baiou, fr. lacobi Pre, fr. Raymundi Marston, Augustini Poirie, 
fr. Petri Vache, fr. lacobi Bernier, fr. Petri Brillouet, fr. Vincentii Disse- 
lin, fr. loannis Prudent, fr. Amati du Vernay, fr. Ludovici La Lande et (i) De fr, loanne Baptista Gonet cf. SSOP. II, 692, 170 ACTA CAPITULOBUM GENERALIUM O. P. ['^77 

fr. Glaudii Hardi aliorumque legitime promotorum, quorum magisteria 
in ultimo capitulo provinciali fuerunt admissa. 

5. Approbamus affiliationem patris Mauritii Vincent pro conventu 
s. loannis de Angelis ab illustrissimo et rev. domino archiepiscopo Va- 
lentino concessam. s 

6. Renovamus ordinationcm quondam factam in capitulo Valen- 
tino 1647 huius tenoris: «Praecipimus rev. patri magistro priori caeterisque 
magistris, patribus ac fratribus conventus Gratianopolitani, ut collegium 
humanarum litterarum philosophiae, quod hucusque felicitcr rexcrunt 

in praedicta civitate, ardentiori desiderio deinceps prosequantur , eisdem >" 
sub formali praecepto prohibemus, ne dictum collegium derelinquant, sed 
in procuranda gloria ordinis saeculariumque educatione invigilent diligen- 
ter. Quod ut fructuosius fiat, ordinamus, quod in bacchalaureorum pro- 
motione habeatur ratio eorum, caeteris paribus, qui in dicto collegio cur- 
sum suum perfecerunt, ita ut nuUus filius dicti conventus ad gradum 15 
bacchalaureatus promoveatur, nisi prius cursum philosophicum ac per 
aliquot annos theologiam fructuose perlegerit ». 

7. Denique mandamus patri magistro de Gorge, ut suas composi- 
tiones in lucem communem exponat, provideatque eidem pater provin- 
cialis de revisoribus talium lucubrationum. 20 

Pro provincia utriusque Lombardiae. 

1. Instituimus in prioratum vicariatum nostrum s. loseph P^ontancl- 
latae, qui debitum numerum rehgiosorum alere potest. 

2. Ordinamus , ut nuUus in posterum studens aut lector actualis 
mittatur ad celebrandas missas in ecclesiis nostrarum monialium , sed 25 
tantum sacerdotes, qui quadragesimum annum expleverint, praeterquam 

in exequiis defunctarum et in festis diebus ccclesiae earum. 

?. Prohibemus, ne uUae moniales officiales, etiam priorissa, unquam, 
etiam festorum occasione, monasterii aliquid vel pecuniae vcl cuiuscum- 
que alterius rei, etiam cibariae, dent aut conventibus aut uUis particula- 30 
ribus religiosis, etiam confessariis et superior-ibus, de earum particularibus 
depositis seu rebus proprio usu concessis. Contrafacientes etiam prae- 
textu licentiarum, quas dari prohibemus et irritamus, vitium proprieta- 
tis incurrant; intactas relinquentcs alias restrictiones et prohibitiones, 
quae in simili materia donorum a quibuscumque supcrioribus essenl 35 
factae. 

4. Facultatem concedimus acdificandi in civitate Lauretana in pro- 
vincia Lonibardiae vicariatum , qui inservire possit pro hospitio rcligio- 
sorum, illuc devotioni gratia confluentium, et expensis pro eius aedificio 
faciendis applicamus tertiam partem bonorum fratrum, qui in dicta pro- .)o 
vincia morientur usque ad dicti acdificii complcmentum ; remittentes ca- 1677] ROMAE MDCLXXVII. I7I 

pitLilo provinciali eiusdem provinciae alia determinandi, quae ad dictum 
vicariatum perficiendum necessaria sunt. 

5. Damus facultatem rev. patri magistro generali renuntiandi col- 
legium Alarsii in Liguria , si ei bene visum fuerit et iudicaverit ex- 

5 pedire. 

6. Ne numerus magistrorum et graduatorum oneri sit huic provin- 
ciae, numerum eorumdem taxamus ad triginta, ut ii subintrent dumtaxat, 
qui post debitas lecturas officium regentis inceperint vel bacchalaurei 
munus expleverint, aut denique qui, licet habiles et approbati, non po- 

10 tuerint alterutrum exercere ob munus inquisitoris haereticae pravitatis, 
nisi adsit privilegium, quod huic taxationi et designationi numeri obesse 
possit. Et committimus patri provinciali, ut coram sanctissimo agat, ne 
in posterum numerus praefatus magistrorum augeatur. Interim acceptati 
a provincia vel auctoritatc apostolica instituti vel promoti gaudeant iu- 

15 ribus et praerogativis magistrorum provinciae, serveturque ius studii ge- 
neralis conventus Bononiensis, quod omnino intactum esse volumus. 

7. Ordinamus, ut confessarii monialium post duos expletos annos 
ad minus per biennium immediatum ab hoc munere cessent. 

8. Item quando pater provincialis recipiendos ad habitum ob distan- 
20 tiam non potest examinare , volumus, ut ad id peragendum idoneos et 

graves patres deputet, qui recipiendos iuxta ea, quae in nostris constitu- 
tionibus praescripta sunt, interrogent et examinent, salvis tamen iuribus 
conventuum et patrum a consiliis. 

9. Studentes aliarum provinciarum, postquam fuerint pro habilitate 
2s ad legendum examinati, ipso facto pro licentiatis a provincia habeantur 

et sine mora ad propria reverti compellantur. 

10. Declaramus, nullum sacerdotem in ordine nostro habere facul- 
tatem absolvendi in sacramento poenitentiae nec fratres nec moniales 
ordini nostro subiectas, nisi habuerit expressam licentiam a superioribus 

3" ordinis nostri aut a summo pontifice vel sacra congregatione cardinalium 
secundum tempus tantum, quod taxatum fuerit in talibus licentiis, et non 
ultra, etiam si talis licentia petita pro una aut pluribus vicibus et obtenta 
non fuerit. Declarantes nullas quascumque absolutiones, quae ultra prae- 
dictas licentias dari possent. 

35 ij. Renovamus, quod saepe alias inculcatum est, ne priores aliorum 

conventuum audeant detinere fratres alibi assignatos; contrarium facientes 
a patre provinciali puniantur; nec possint detineri a prioribus plus quam 
duos dies. 

12. Satis indecorum est, religiosos ordinis nostri alienas artes a fine 

40 nostro publice profiteri ; unde districte prohibemus, ne quis audeat pu- 
blice in nostra vel in aliorum ecclesiis musicam canere. ly? ACTA CAPITULORUM GRNERALIUM O. P. ['^77 

i3. Approbamus et acceptamus magisterium p. fr. Seraphini Scotti 
cum voceetc. ; confirmamusque patentes regentatus eidem concessas ab 
illustrissimo archiepiscopo Valentino pro primo loco vacaturo in studio 
nostro generali Bononiensi. 

14. Goncedimus Hcentiam, ut in deputatis conventibus a Clemente VIII. 5 
et sacra congregatione pro novitiis vestiendis, nempe conventibus Faven- 
tino, Gremonensi, Brixiano et Boschensi , recipiantur et induantur, ser- 
vatis servandis. 

i5. Gonfirmamus affillationem p. fr. lordanis a Bisuntio ad conven- 
tum Ariminensem. lo 

i6. Renovamus ordinationem capituli Valentini circa matutinas di- 
cendas in hac provincia hortamurque patrem provincialem, ut illam faciat 
infaUibiliter observari. 

17. Actuulis lectio biblica habeatur in studio Bononiensi ct in con- 
ventibus Papiensi, Gremonensi, Faventino, Neapolitano, Mediolanensi, 15 
Brixiensi primo, Veronensi et in utroque lanuensi ; in reliquis instituatur 
lector sacrae scripturae, qui in ecclesia post vesperas diebus festivis sa- 
cram exponat scripturam populo et casum conscientiae resolvat. 

18. Ad instantiam eminentissimi et rev. domini cardinalis Ludovisii 
erga religionem nostram nostrumque sanctissimum patrem apprime af- 30 
fecti conceditur et ordinatur, ut cellula, in qua obiit s. patriarcha Domi- 
nicus, in claustro cxistens, ad ecclesiam deferatur clariori loco locanda, 
cum ad hoc opus perficiendum absque gravamine istius convcntus dcvo- 
torum piae eleemosynae non sint defuturae. 

Pro provincia Romana. 25 

1. Committimus rev. patri magistro generali, ut causam beatificatio- 
nis et canonizationis venerabilis matris Gatharinae de Ricciis ordinis nostri 
promovere omni studio dignetur, cum ad hunc effectum iani literae re- 
missoriales a sacra congregatione sint obtentae super non cultu ; unde 
etiam confirmamus in procuratorem adm. rev. p. magistrum fr. Paulinum 30 
Bernardini et, quantum opus est, de novo instituimus. 

2. Cum experientia constet, ob deficientiam novitiorum in conventibus 
graviter praeiudicari Dei servitio in ecclesiis, regulari observantiae et con- 
servationi conventuum, ultro consentimus, ut, servatis servandis, in con- 
ventibus ilHs, qui alias designati fuerunt, novitii recipiantur et induantur. 3.s 

3. Gum vocalium numerus in hac provincia supra modum excreve- 
rit, et alias ex sociorum priorum electione ad provinciale capitulum eun- 
tium non raro dissensiones oriantur, permittimus, ut provincia supplicet 
sanctissimum pro electione hac sociorum priorum ad provinciale capitu- 
lum, prout in aliis provinciis fieri consuevit, omittenda et in posterum ^o 
prohibenda. 1677] ROMAE MDCLXXVII. I7'3 

4. Iiistituimus in regentem generalis studii Perusini pro loco primo 
vacaturo adm. rev. p. magistrum fr. Thomam Bandinelli, munere baccha- 
laurei ordinarii ad praesens fungentem. 

5. Damus in bacchalaureum eiusdem studii generalis ordinarium, 
5 cum vacaverit locus, adm. rev. p. lectorem fr. loannem Dominicum Dalli, 

servatis de iure servandis, qui iam ab aliquot annis magisterium studen- 
tium cum non ordinario fructu exercuit. 

6. Deinde in eodem studio generali instituimus magistrum studen- 
tium eum , cui ratione antiquitatis professionis et diuturnioris lecturae 

10 de iure competere potest, servatis servandis. 

7. Gonfirmamus affiliationem p. lectoris fr. loannis Caccini a con- 
ventu s. Dominici de Fesulis ad conventum s. Mariae de Florentia, au- 
ctoritate rev. patris generalis, nunc archiepiscopi Valentini, factam. 

Pro provincia Regni. 

15 I. Committimus rev. patri generali, ut enixe supplicet sanctissimo, 

quatenus dignetur confirmare erectionem congregationis s. Mariae Sani- 
tatis de Neapoli in provinciam iuxta ordinatum et dispositum in ca- 
pitulo generali antecedenti anno 1670, idque ut pax concilietur inter pro- 
vinciam Regni et dictam congregationem, maxime cum eadem congregatio 

20 habeat duodecim conventus et duo monasteria. 

2. Committrnius rev. patri , ut in sua visitatione congregationem 
s. Marci de Cavotis ad quatuor maiores conventus restringat, in quibus 
exactior regularis disciplina observetur, cum id in conventibus minoribus 
actualiter non fiat et difficile fieri possit, ordinetque, ut dicta congregatio 

25 a communibus contributionibus provinciae exempta non sit. 

3. Damus in regentem studii generalis s. Dominici de Neapoli pro 
primo loco vacaturo rev. p. mag. fr. Ignatium de Balneolo. 

4. Confirmamus litteras patentes rev. p. bacchalaurei fr. Vincentii 
Scotti pro bacchalaureatu ordinario, et rev. p. bacchalaurei fr. Alberti Plan- 

30 tamura pro magistro studentium iam dicti conventus. 

5. Cum processus beatificationis et canonizationis venerabilis servi 
Dei Aloysii de Aquino, auctoritate ordinaria firmatus, praesentatus sit in 
sacra rituum congregatione, committimus rev. patri generali, ut pro cx- 
pcditione et sollicitatione huius causae apud sanctissimum agat. 

35 6. Gonfirmamus in procuratorem causarum tam dicti Aloysii quam 

ven. p. fr. Andreae de s. Severino adm. rev. p. mag. fr. Dominicum Ma- 
riam Marchesium (i), alias ad has ct similcs causas in provincia Rcgni 
institutura. (i) Dc fr. Dominico Maria Marcliesio cf. SSOP. II, 730. 1^4 ACTA CAMTULORUM GENERAlJUM O. P. ['^77 

7. Confirniamus omnes et singulas ordinationes ab illustrissimo et 
reverendissimo domino archiepiscopo Valentino factas, sicut et ea, quae 
a consilio patrum conventus s. Dominici de Neapoli pro nova fahrica 
stabihta fuere sub die i8. iuHi 1672, eaque inviolabiliter observari man- 
damus. 5 

8. Acceptamus et approbamus magisterium adm. rev. p. fr. Thomae 
Mariae CapeUi, huius nostri capituli generaHs secretarii, ad quem gradum 
rite ab illustrissimo et rev. archiepiscopo Valentino sub die 24. maii anni 
elapsi ibjG fuit promotus et a sua provincia acceptatus post publicum 

et solitum examen in generali studio eiusdem. 10 

Pro provincia Teutoniae. 

1. Cum vicariatus Medhnganus in Suevia pro cducatione novitiorum 
specialiter deputatus sufikientia media habeat ad duodecim fratres alen- 
dos et de facto pluribus annis ultra octodecim substentarit, eundem in 
prioratum erigimus, committimusque patri provinciah , ut vel primum 15 
priorem instituat vel patribus vocaHbus ibi degentibus permittat, ut ipsi 
caput et pastorem cHgant, prout in visitatione magis in domino expedire 
iudicaverit. 

2. Permittinnis provinciae et patribus provinciahhus pro tempore, 

ut in domo quadam cum suis pcrtinentiis sitis in civitate Soproniensi in 20 
Ungaria liberaliter ab illustrissima domina comitissa ab Erdodia ordini 
donata, residentia reHgiosa formari possit, ut successu temporis crescen- 
tibus bonis possit in conventum erigi. 

3. Ad omnem dubietatem toUendam in hac provincia ordinamus, 

ut diffinitores capituH provincialis eHgantur iuxta constitutiones pridie 25 
electionis provinciaHs. Ordinamiis praeterea, ut scrutatoribus tribus vo- 
cum in capitulo generaU superaddatur quartus nationis Germaniae, prout 
expressc determinatur in formulario constitutionis BandeUi. 

4. Item confirmamus Hteras patentes a rev. patre generaH fr. loannc 
Baptista de Marinis s. m. concessas ad instantiam ilkistris.simi tl. comitis 30 
de Windthag, insignis ordinis nostri bcnefactoris die (). iuhi ilWi^, nimi- 
rum quod conventus Viennensis possit acceptare copiosissimam eius bi- 
bUothecam destinatam in usum pubhcuni iuxta conditioncs ibidem po- 
sitas ct mentem dicii iUustrissimi domini comitis; itcm ut provinciaHs et 
prior Vienncnsis possint esse cxecutores testamcnti, ac dcnuim iit possit 35 
erigi ac stabiHri monasterium moniaHiun ordiiiis nostri sub eiusdcni or- 
dinis iurisdictione Windthagii. 

Pro provincia Angliae. 

1. Acceptamus et incorporamus ordini nostro cum omnibus iuribus 
et pertinentiis modo spectantibus et posthac spectaturis conventum ss. lo- ^o 
aniiis et Pauli dc Urbc, cx nuinificcntia cinincntissimi ct rcv. domini l6jy] ROMAE MDCr-XXVII. lyS 

cardinalis lacobi Rospigliosii donatuni, et generositate eminentissimi et 
rev, domini cardinalis Philippi Thomae Howardi de Norfolcia, ex ordine 
nostro assumpto, largiter dotandum, declarantes eundem conventum pleno 
iure ad provinciam Anghae pertinere et ordinariae auctoritati vicarii ge- 
5 neralis eius provinciae subesse. 

2. Ut assidue in vinea domini laborantibus non desit praemium, 
et aequa sit manubiarum portio, descendentium cum heterodoxis ad prae- 
lium ac remanentium ad sarcinas, committimus reverendissimo, ut iuxta 
provinciae ac vicarii generalis petitiones promeritos quosque secundum 
'0 antiquum florentissimae provinciae morem sibi convenientibus respective 
gradibus honoret digneturque desolatae omni solaminis adminiculo, quan- 
tum possibile est, provenire. 
Pro provincia Poloniae. 

1. Acceptamus sub ordinis cura locum Dzilioviensem cum miracu- 
15 losa imagine beatissimae Virginis, fundatum et dotatum ab illustrissimo 

domino loanne comite in Tarnow, particularissimo nostro benefactore. 

2. Approbamus et acceptamus magisteria adm. rev. patrum fr. Mar- 
tini Borovii, moderni huius provinciae provincialis, fr. Thomae Schmith, 
prioris Cracoviensis et huius capituli generalis diffinitoris, et fr. Vincentii 

20 Szaszkiewicz pro locis actu vacantibus, ab illustrissimo et rev. nunc ar- 
chiepiscopo Valentino collata , sicut et praesentaturam rev. p. fr. lusti 
Slowikovski, cuius etiam institutionem in ordinarium baccalaureum studii 
generalis Gracoviensis pro loco mox vacaturo, cum expiret tempus rev. 
p. lectoris fr. Casimiri Lezynski, confirmamus et acceptamus. 

25 3. Declaramus per rev. patrem magistrum ordinis in hoc capitulo 

generali rite promotos ad gradum baccalaureatus pro locis actu vacantibus 
rev. patres lectores fr. Casimirum Lezynscki , fr. Sebastianum Loziecki, 
fr. Franciscum Czarnckovium et fr. Antoninum Korczewski. 
Pro provincia Aragoniae. 

30 I. Confirmamus ordinationes quondam pro bono regimine conventus 

nostri s. Ildephonsi factas a rev. patre magistro generali fr„ loanne Baptista 
de Marinis piae mem., cumque in eodem regularis observantia floreat et 
sit locus aptus ad studia, erigimus dictum conventum in litterariam nostri 
ordinis universitatem cum omnibus gratiis et privilegiis, solitis consimi- 

35 libus in ordine universitatibus concedi. 

2. Item cum habeat requisita vicariatus villae de Magalon, erigimus 
eundem in prioratum. 

3. Ordinamus, ut praedicatores generales in suis conventibus com- 
morentur, quorum sunt praedicatores , nisi in aliquo deforis officio oc- 

40 cupentur; si secus, constringantur, ad praedicaturae generalis rcnuntia- 
tionem. 176 ACTA CAPITULORUM GENERAMUM O. 1\ ['^77 

4. In posterum in capitulis generalibus quoad conclusiones defen- 
dcndas ordinamus, ut hic servetur ordo , nempe: In capitulo generali 
proxime celebrando conclusiones defendens sit ex regno Cataloniae , in 
sequenti ex regno Aragoniae et in tertio ex regno Valentiae, et sic dein- 
ceps ; hac tamen conditione, quod si regnum aliquod quacumque ex 5 
causa non miserit conclusionarium tempore statuto , non possit postca 
mittere in sequenti capitulo, nisi quando rursus per turnum ad eius 
redierit vices. 

5. Confirmamus insuper statuta coUegii nostri s. Vincentii civitatis 
Caesaraugustanae. 10 

6. Committimus rev. patri generali, ut expeditionem causac bcatifi- 
cationis et canonizationis venerabilis sororis Martinae de .^ngelis et 
Arilla, fundatricis monasterii villae de Benavarre procuret, cuius proces- 
sus fuerunt remissi sacrae rituum congregationi , auctoritate ordinaria 
formati. 15 

Pro provincia Bohemiae. 

1. Approbamus et acceptamus magisterium pro rata studii adm. rev. 
p. fr. Alberti Mussyck , studii nostri generalis Pragensis regentis, eidem 
cum laurea collatum ab illustrissimo et rev. domino nunc archiepiscopo 
Valentino. ^,, 

2. Acceptamus erectionem novi conventus cum omnibus gratiis et 
privilegiis ex munificentia illustrissimae dominae Susannae Catharinac 
baronissae de Zastryz, servatis dumtaxat servandis, et ex nunc pro tunc 
provinciae nostrae Bohemiae incorporamus. 

3. Declaramus , in hoc generali capitulo provinciae Bohemiac con- ;,- 
ccssa fuisse octo loca magistrorum in provincia, octo praesentatorum et 
praedicatorum generalium duodecim, hac lege et conditionc, ut scx sci- 
licet magisteria solummodo titulo scholae occupari possint , duo autem 
rcliqua titulo praedicationis ab eximiis praedicatoribus, qui longa anno- 
rum serie post habitam praedicaturam generalem in praeclarissimis civi- ,„ 
tatibus aut ex famosissimis pulpitis verbuni Dei annuntiarunt. 

4. Confirmamus , expirato currcnte quadriennio, ad novuni tlcnuo 
quadriennium regentatum primarium in studio gciicrali nostro 1'ragcnsi 
praefato adm. rev. p. magistrum fr. Albertum Mussyck, ut hac rationc 
paulatim provincia pristino restituatur vigori. 35 

Pro provincia Provinciae. 

I. Committimus rcv. patri generali , ut in siia visitalionc circa nu- 
merum magistrorum ct baccalaureorum disponat, piout quicti ct paci 
huius provinciae maxime iudicaverit expedire, ct in numerum doctorum 
Hinc dctei minandum sratuat nullum intraturum bi;ccahuireum, nisi actus ^o 
suos scholasticos in gcncrali noslro stuJio Aquciisi pcrlcccrit. 1677] ROMAE MDCLXXVIr. 1 77 

2. GeterLini volumus, ut doctores ct magistri omnes nunc existentes 
sive de numero sive extra numerum loco, voce et omnibus privilegiis et 
praerogativis gaudeant, quae magistris rite promotis debentur. 

3. Ordinamus, ne in posterum affiliationes concedantur cum dispcn- 
3 satione super assensu filiorum conventus ad quem, cum ex huiusmodi 

concessionibus non raro lites et contentiones oriantur, et concessae in 
dicta provincia ad terminos constitutionum et capitulorum generalium 
reducantur. 

4. Renovamus ordinationes toties repetitas et , quantum opus est, 
10 de novo statuimus , ne ulli vel ullus nostrae curae subiecti audeant ad 

tribunalia saecularia recursum liabere sub poenis alias stabilitis et insuper 
rev. patris generalis arbitrio infligendis. 

5. Deinde conformiter ad nostras constitutiones concedimus huic pro- 
vinciae Provinciae privilegium nominandi et acceptandi gradus proraoven- 

15 dorum, ita ut altero horum deficiente promotio nulla sit et irrita, nisi spe- 
cialis rev. patris consensus vel voluntas accedat, qua contrarium decernatur. 

6. Approbamus et acceptamns magisterium rev. p. fr. Caroli Bouquin 
in praeterito generali capitulo alias acceptati et approbati et errore typo- 
graphi in actis omissi. 

20 7. Denique specialiter pro hac provincia confirmamus declarationes, 

ordinationes et concessiones factas in praecedenti capitulo generali. 
Pro provincia Dalmatiae. 

1. Ut electio provinciaHs rursus tempore debito celebrari possit, pro- 
rogamus tempus adm. rev. p. mag. fr. Laurentii de Trau, moderni pro- 

25 vincialis, usque ad sabatum ante dominicam « Deus qui errantibus » 
anni 1677, idque sub titulo vicarii generalis; volumus tamen, ne isto 
medio tempore, stante nova electione, aliquae mutationes fratrum fiant 
in conventibus. 

2. Ad quoscumque defectus tollendos ordinamus, ut priores ad suf- 
30 fragium ferendum in provincialis electione non admittantur, nisi secuni 

deferant et ostendant attestationes subscriptas a fratribus sui conventus, 
quod maxima anni parte sex religiosos aluerint. 

3. Committimus pairi provinciali , ut conventus de praedicatoribus 
provideat, qui idonei sint et approbati, ut in absentia praedicatorum ge- 

35 neralium aliqui inveniantur, qui devotioncm sacratissimi rosarii promo- 
vere sint capaces, ut id ab ignaris cum religionis dedecore non praestetur. 

4. Confirmamus patentes concessas ab illustrissimo et rev. archiepi- 
scopo Valentino translationis affihationis a conventu suo originali ad 
conventum Spalatensem in favorem p. fr. Xisti Polovinei. 

40 5. Declaramus nullam affiliationem rcv. p. mag. fr. losephi Raphaelis 

de Cattaro ad convcntum s. Dominici de Sebenico. 

MOl>H 13 12 lyS ACTA CAflTULORUM GENERALIUM O. P. ['^77 

Pro provincia Trinacriae. 

1. Gommittimus reverendissimo, ut iuxta suum zelum ct prudentiam 
provideat huic nostrae provinciae de capite sub nomine vicarii generalis, 
cuni triennium provincialis expirarit et regulanda sit electio proxima iuxta 
consuetum ordinis dominica « Deus qui errantibus » anni sequentis. 5 

2. Renovamus et confirmamus omnia et singula in antecedenti capi- 
tulo generali stabilita pro bono huius provinciae regimine, atque in primis 
denuntiaiiones concernentes insulam Melitensem, deinde circa conditiones 
requisitas in graduandis gradu baccahiureatus ordinarii et magisterii. 

3. Ordinamus, ut secundum antiquum huius provinciae morem re- 10 
gentes et baccalaurei ordinarii praelegant discipuhs suis summam angelici 
nostri praeceptoris; lector morahs vero , qui nonnisi tribus diebus in 
hebdomada legere solebat, adiungat alios tres et lectorem tunc bibli- cum agat. 4. Reponimus inter novitiatus provinciae conventum s. Zitae Panormi, 15 
quondam ab Alexandro VII. inter conventus pro novitiatibus deputatum, 
non obstantibus quibuscumque. 

5. Gommittimus p. provinciali vel vicario generali pro tempore, ut 
iuxta decretum sacrae congregationis Urbani VIII., Glementis VIII. et In- 
nocentii X. studeat numerum fratrum conventus nostri s. Dominici dc 20 
Panormo regulare, cum huius conventus redditus non sunt ferendo tanto 
religiosorum numero, et alias maximis debitis sit gravatus. Volumus 
proindc, ut ultra triduum ibidem hospites non permaneant, et quod, si 
necessitas illorum diuturniorem moram exegerit, si sunt sacerdotes, cum 
missa solvant quotidie tres carlinos, si non sunt sacerdotes, quinque car- 25 
linos pro expensis persolvant. 

6. Gommittimus reverendissimo , ut suo tempore providcat studiis 
generalibus de moderatoribus, prout magis in domino iudicaverit expedire, 

Pro provincia Portugalliae. 

1. Gommittimus reverendissimo , ut apud sanctissimum debita in- ^o 
stantia procuret beatificationem solemnem venerabilis archiepiscopi Bra- 
carensis, Pjartholomaei de Martyribus, et sororis loannae, serenissimi Por- 
tugalliae regis Alphonsi V. filiae ordinis nostri. 

2. Goncedimus ad populi augendam devotionem , ut officium dc 

s. Ildephonso, quod solebat dic 2?. ianuarii celebrari, dcinceps 24. eius- .^^ 
dem mensis celebretur; officia de s. Laureano die 5. iulii; dc protectionc 
b. Mariae die 14. novembris; de s. Geraldo die i i". dcccmbris; dc nominc 
deniquc b. V. Mariae die 16. septembris post Iiacc cclebrentur, cum pro- 
prii dies istis festivitatibus determinati sint impediti. 

3. luxta concessionem alias, nunc ab illustrissimo et rev, archiepi- 
scopo Valcntino cmanatam quoad cclcbrationcm ct solcmnitatcm fcstivi- 40 1677J ROMAE MDCLXXVir. I79 

tatis sanctorum martyrura Ulyssiponensium, Virissimi, Maximi et luliae, 
declaramus, solemnitatem in ordine nostro opportune proportionandam 
cum illa, qua matrix ecclesia actualiter sanctorum illorum memoriam 
quotannis veneratur. 
5 4. Gonfirmamus et inviolabiliter observari praecipimus ordinationem 

in pluribus provincialibus capitulis saepius repetitam, scilicet, quod in 
singulis provinciae academiis habeantur quotannis sex publicae conclu- 
siones hoc modo : mense octobris et februarii duae artium; mensibus 
novembris ct aprilis duae theologiae a lectore vespertino; mensibus maii 

10 et ianuarii aliae duae a lectore primario; declarantes, defectuosos in hoc 
ipso facto ad graduum praetensionem existere inhabiles. SimiHter, si illi, 
qui ad cathedram provinciae promoti vel mutati principaliter illam regalis 
collegii d. Thomae Gonimbricensis et eam non acceptaverint vel recusa- 
verint, ad omnes gradus incapaces pronuntiamus volumusque, ne ampHus 

15 ad scholastica officia admittantur. 

5. Gonfirmamu.s laudabile statutum, aHas in capituHs provinciaHbus 
repetitum , ne ulH lectoratus artium conferantur nisi per oppositionem 
in publico generaH concursu, id est per quinque iudices ad hoc designatos, 
nempe regentem et lectorem primarium conventus s. Dominici Ulyssipo- 

20 nensis, item tres aHos magistros in theologia de vocc ct loco designan- 
dos ab adm. rev, patre provinciali, praestito prius iuramento solemni dc 
praeferendis dignioribus. 

Pro provincia Bethicae. 

1. Gonfirmamus omnes gratias et favores concessos ab illustrissimo 
^5 et rev. archiepiscopo Valentino conventibus regaHbus s. PauH Gordubensis 

et s. PauH Hispalensis, nempe ut ibidem lectio sacrae paginae, quae valet 
lectoribus pro gradu et forma, commutetur in lectionem theologiae mo- 
raHs ; id ipsum concedimus regaH conventui s. Gatharinae martyris Gien- 
nensis, cum hic conventus sit ex antiquioribus provinciae in constitutio- 
30 nibus nostris pro studio generaH designatus, tum etiam quia per specia- 
lem buHam Urbani VIII. eidem concessa fuerunt privilegia amplissima 
universitatis ; nolumus praeterea, quod in hoc conventu lector assumatur, 
qui non sit filius conventus. 

2. Damus in lectorem primarium s. theologiae pro primo loco vaca- 
35 turo in conventu s. Grucis Granatensis rev. praes. fr. Petrum de Salazar. 

3. Ut in dies in cordibus fidelium devotio erga s. patrem nostrum 
Dominicum augeatur, ordinamus, quod per octavam ss. Rosarii antiphona 
« Salve regina » cantetur, et fiat commemoratio eiusdem ss. patriarchae. 

4. Acceptamus designationem loci vacantis magisterii ob mortem 
40 adm. rev. p. fr. Dominici de los Reyes , magistri numeralis, factam ab 

adm. rev. patre provinciali dictae provinciae in favorem adm. rev. p. fr. l8o ACTA CAPITULORUM GENEtlALlUM O. P. [^^77 

Ludovici de la VcUa , huius capituli diffinitoris, alias instituti in magi- 
strum pro primo loco vacaturo, eumque per talem dcsignationem ma- 
gistrum numeralem declaramus. 

Pro provincia Germaniae inferioris. 

1. Renovanius ordinationem capituli generalis Romae 1629 et omnino j 
prohibemus, ne in hac provincia, ex diversis nationibus constante, quis- 
quam in posterum nationum divisiones tentare audeat; qui secus fecerit, 
ipso facto utraque voce et quocumque gradu ac officio privatus sit et per 
adm. rev. patrem provincialem ita privatus declaretur. 

2. Concedimu"s, ut provincialis huius provinciae pro secundo et "> 
tertio examine ad confessiones possit differre tempus ad annum, et ipsemet 
assumptis aliis idoneis examinatoribus pro secunda et tertia vice admit- 
tere ctiam extra conventum studii, cum necessitas exegerit. 

3. Declaramus, monasterium s. Catharinae nostrarum monialium Ant- 
verpiae fuisse alias legitime ordini nostro incorporatum et dc novo , 15 
quantum opus est, incorporamus et acceptamus. 

4. Confirmamus et acceptamus studia et novitiatus, prout in ultimo 
capitulo provinciali Vilvordensi distributa fuerunt. 

5. Ordinationem circa patres a consilio factam , ne ad illud assu- 
mantur iuxta antiquitatem professionis , sed morum et iudicii maturita- 20 
tem, declaramus et ordinamus , etiam ad sanctimoniales extendi deberi, 

ut nimirum non admittantur ad consilium praecise iuxta antiquitatem in 
ordine, sed praeferantur illae, quibus maior videbitur esse capacitas, v. g. 
quae in regimine suppriorissae vel magistrae novitiarum probatae fuerunt- 

6. Concedimus, ut ordini nostro et huic provinciae incorporetur 25 
monasterium oppidi Chastellaneti in dioecesi Leodiensi , si consensus 
ordinarii accesserit et, suppositis supponendis, illud ordini nostro et huic 
provinciae ex nunc pro tunc incorporamus et acceptamus. 

7. Ordinationem de lectoribus in studio generali Lovaniensi factam 
die 7. niartii 1676 extendimus, ut etiam fieri possint per concursum. 30 

8. Acceptamus et approbamus pro locis, quae actu vacabant, pro- 
motiones ad gradus, iuxta quod partim in duobus ultimis capitulis pro- 
vincialibus publicatae, partim a patribus provinciae petitae fuerunt, sci- 
licet adm. rev. patrum fr. Petri Mutinx pro nationc Brabantica, fr. Hya- 
cinthi Bonssemar pro natione Vallonica, fr. Antonini Orman pro eadem, ,5 
fr. Martini Harney, in hoc capitulo generali diffinitoris, pro natione Bra- 
bantica , fr. Gregorii Remond pro Flandrica , fr. Angcli HennotcIIc (1) 
pro Vallonica, fr. Francisci lansens Elinga(2), in hoc capitulo electoris (i) De fr. Angelo Hcnnoiellc cf. SSOP. II, 675. 

(2) De fr. Francisco lanscns Elinga cf. I. c. pag. 789. 1677] ROMAE MDCLXXVri. 181 

pro Flandrica, fr. Dominici Branean pro Vallonica et fr. Guinandi Wi- 
nans , in hoc capitulo generali diffinitoris pro provincia Angliae, pro 
prinio loco vacaturo in natione Brabantica, iuxta quod rev. mag. ordinis 
fr. loannes Thomas de Roccaberti, nunc illustrissimus archiepiscopus 

5 Valentinus, concessit in litteris datis 7. martii 167(3, et insertis in actis 
ultimi capituU provincialis Vilvordiae , dispensantes expresse cum illo 
super gradu licentiae, qui alias in hac provincia intercedere solet ad ma- 
gisterium, concedentesque eidem ex nunc omnia privilegia, gratias et 
praerogativas magistris in provincia debitas et illi gradui quomodolibet 

10 annexas. 

9. Ad gradum licentiae promotiones adm. rev. patrum fr. Georgii 
de Neckere, fr. Francisci Craye pro natione Flandrica, fr. Godefridi Souny, 
fr. Henrici Collins pro natione Rrabantica, fr. Hieronymi Henneguier (i), 
fr. Pauli Fasseau (2), fr. Philippi Durand, fr. Cornelii Miellet pro natione 

15 Wallonica. Denique ad praesentaturam promotiones rev, patrum fr. Al- 
berti Kleynen, fr. Thomae Vangodsnoven, fr. Hieronymi Mauritii (3) pro 
nationc Brabantica, fr. lacobi de Meyere pro Flandrica, fr. Alberti Enlardt 
et fr. Michaelis Carmoys pro Wallonica, fr. Raymundi Matthys (4) et 
fr. Vincentii Smit pro Flandrica. 

20 10. Item praedicaturas generales rev. patrum fr. Raymundi a Campo 

pro conventu Tongrensi, fr. Nicolai Questii pro Lovaniensi, fr. Maximi- 
liani Montaigne pro Insulensi, fr. loannis Lens pro Burgensi, fr. Chryso- 
stomi Wonters pro Bergensi, fr. Augustini Lemaire pro conventu s. cru- 
cis Duaci, fr. Caroli Kerckoven pro Audomarensi, fr. Michaelis de Men- 

25 semakere pro Bruxellensi, fr. Hyacinthi du Jardin pro conventu s. Tho- 
mae Duaci et fr. Alani Stam pro Sittardiensi acceptamus. 

I I. Volentes, ut fundatio studii generalis Antverpiensis per illustris- 
simum et rev. d. episcopum Antverpiensem, fr. Ambrosium Capello, in 
commune nostrae provinciae inferioris Germaniae subsidium tam pie ac 

30 munifice facta , et nunc eius morte interveniente firmata, in conventu 
Antverpiensi iuxta ultimam voluntatem fundatoris iugiter perseveret et 
omnibus et singulis iuribus et praerogativis, cum quibus in ultimo ge- 
nerali capitulo anno 1670 in generale studium erectum est, libere et ple- 
narie gaudeat ; fundationem istam grato animo laudamus et , quantum 

35 in nobis est, in conventu Antverpiensi in perpetuum acceptamus, dictam- 
que erectionem a praefato generali capitulo factam cum omnibus suis (i) De fr. Hieronymo Henneguier cf. I. c. pag. 781. 

(2) De fr. Pciulo Fasseau cf. 1. c. pag. 728. 

(3) De fr. Hieronymo Mauritio cf. 1. c. pag. 689. 

(4) De fr. Raymundo Matthys cf. 1. c. pag. 727. l82 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^?? 

clausulis confirmamus et innovamus; declarances proinde, quod praefatum' 
studium Antverpiense annumerari debeat studiis generalibus Lovaniensi 
ac Duacensi tamquara litteraria ordinis universitas, in qua non minus ac 
Lovanii et Duaci doceatur pro forma et gradu magisterii ; idemque ius 
habeat examinandi lectores, praedicatores generales et promovendos ad 5 
gradus cum studiis generalibus praefatis, derogantes in contrarium facien- 
tibus quibuscumque. 

Pro provincia s. Thomae de Apulia. 

1. Gum conventus noster s. Dominici de Vigiliis capax sit, ut duo- 
decim fratres alat, declaramus, prioratum esse et eiusdem conven.tus prio- '<> 
rem in posterum vocem in electione provincialium habere. 

2. Concedimus specialiter conventui s. Dominici de Bario faculta- 
tem, ut, mortuo, amoto vel finieiite priore, possint iUius vocales prio- 
rem elegere, quamvis in actuali alterius conventus regimine existat. 

3. Ut eo melius et convenientius conventibus de annualibus prae- '5 
dicatoribus sit provisum , volumus et mandamus patri provinciali pro 
tempore, ut iuxta laudabilem aliarum provinciarum consuetudinem pro- 
videat conventibus de proportionatis praedicatoribus illosque mutet secun- 
dum prudentiam suam, non obstante quod in illis conventibus proprii 
praedicatores annualcs resideant. 20 

4. Mandamus insuper omnibus conventuum prioribus seu praesiden- 
tibus , ut sine dilatione cum patrum consilio decentiorem conventus 
cameram pro patre provinciali, commissario aut vicario generalis vel pro- 
vincialis determinent, in qua tempore visitationis commorentur; commit- 
timusque patri provinciali, ut in hoc negligentes constringat et in refra- 25 
ctarios, cuiuscumque sint gradus, status aut conditionis , serio animad- 
verta^ 

5. Praeterea decLiramus ad vacantia numeraria magisteria implenda, 
illi caeteris, etiam professione antiquioribus, praeferantur, qui in genera- 
libus studiis functiones suas perfecerunt, secundum quod bene visum 30 
fuerit patri reverendissimo. 

(j. Mandamus et praecipimus etiam , ut in proximo provinciali ca- 
pitulo secundum cuiuscumque conventus possibilitatem moderentur coL 
lecta et ad redditus annuales reales proportionentur, adhibito discreto- 
rum et peritorum consilio. 35 

7. Renovamus ordinationes capituli gcneralis proximc praecedentis 
hanc provinciam concernentes. 

8. Confirmamus denique omnia et singula statuta rev. patris gene- 
ralis fr. loannis Baptistae dc Marinis ad bonum regimen collegii Barulc- 
tani ordinata, mandamusquc, ut ad apicem observentur. 40 1677] ROMAE MDCLXXVrr. l83 

Pro provincia utriusque Calabriae. 

1. Confirmamus omnia , quae in bonum huius provinciae in prae- 
cedenti capitulo generali et insuper ab illustrissimo et rev. nunc archie- 
piscopo Valentino sancita et ordinata fuere, eaque inviolabiliter observari 

s mandamus. 

2. Acceptamus et approbamus magisteria patrum magistrorum fr. Ga- 
roli de Paula, fr. Ludovici de Celico, fr. loseph de Polistina, fr. loseph 
de Squillacio , fr. Vincentii de Cerclario, fr. Hyacinthi Rossetti , fr. Do- 
minici Spezzaferro, fr. Antonii lovino , fr. Pauli Guerrera, fr. Petri de 

'o s. Georgio et fr. Hyacinthi Soria. 

3. Designamus in regentem pro primo loco vacaturo in studio ge- 
nerali Cosentino rev. patrem magistrum fr. Antoninum a Castro villarum 
post absolutum baccalaureatum ordinarium in coUegio nostro Rhegino. 

Pro provincia Hiberniae. 

'3 Ut aliquatenus patribus et fratribus undequaque dispersis huius no- 

strae provinciae et a patriae extorribus ob heterodoxorum saevitiam de- 
mus refugium, sicut etiam ut aliquem locum habeant, ubi novitios in 
vita regulari educare et studiorum auxilio fidem nostram contra impu- 
gnantes defendere catholicosque in ea confirmare et corroborare queant, 

20 cum rev. patris generalis consensu eisdem Hiberniae nationis patribus 
conventus nostros ss. Xisti et Clementis de Urbe cum omnibus iuribus 
et redditibus, sicut et oneribus quomodolibet ad dictos conventus spe- 
ctantibus ad hos fines dumtaxat determinamus. Hortantes eosdem, ut 
ea religiositate et morum puritate ordinis hoc praecipuum sanctuarium 

25 sanctissimi patris nostri Dominici vestigiis, persona et miraculis illustre 
incolant, sicut tanti patriarchae asseclas decet, et nostra de huius ange- 
licae provinciae viris expectatio merito praesumit. 
Pro provinciis Indiarum in communi. 
I. Confirmamus omnes et singulas ordinationes, leges ac statuta 

30 tum rev. generalium praedecessorum tum capitulorum generalium, prae- 
sertim Valentini 1647, P'"" ^'^ provinciis in communi editas , praecipue 
ordinationem illam sextam in ordine valde utilem ac semper necessariam 
pro bono regimine istarum provinciarum, quam merito hic sub iisdem 
verbis repetere operis pretium duximus; quae talis est (i). 

35 2. Prohibemus ac districte mandamus in virtute Spiritus sancti et 

sanctae obedientiae sub formali praecepto nec non sub poena absolutionis 
ab officio ipso facto incurrenda omnibus et singulis provincialibus India- 
rum pro tempore existentibus, ne quocunque titulo, colore vel praetextu 
audeant onerare doctrinas pensionibus annuis in favorem cuiuscunque (i) Cf. supra pag. 94 1. 21 - 95 1. 25. 184 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^77 

particLiLiris personae quocumque officio, gradu vel praeemiiientia prae- 
ditae, sed quidquid emolumenti ex moderata impositione coUigi potuerit, 
communibus necessitatibus religiose ac fideliter impendatur , ut fabricis 
tum ecclesiarum tum conventuum augmento et decori cultus divini, ve- 
stiariae commuiii fratrum etc. 5 

3. Recolentes strictissimam obligationem , quam habent doctrinarii 
pascendi tum exemplo tum assidua administratione sacramentorum oves 
sibi commissas, omnibus et singulis residentibus in suis doctrinis districte 
praecipimus et mandamus sub poena privationis a suis officiis ipso facto 
incurrenda et perpetuae inhabilitatis ad eadem, quod nuUatenus a districtu lo 
suarum doctrinarum recedant, etiara per parvum temporis, nisi urgente 
gravissima et inevitabili necessitate, in quo casu ille, qui tali necessitate 
premitur, aliquem reh'giosum, ahas idoneum et probatum, ex proximio- 
ribus conventibus ante proprium discessum , servatis tamen servandis, 
advocet, cui vices suas in propria absentia committat. 15 

4. lisdem residentibus in doctrinis committimus et mandamus, et 
circa hoc conscientias corum aggravamus, ut per seipsos diebus festivis 
assistant uiiiversaH doctrinae , quae fieri solet ; in hoc enim consistere 
debet corum cura principahs, officium ac zelus. Quapropter eis omnino 
prohibemus sub pocna privationis ab officio praefatam assistentiam com- 20 
mittere fiscahbus sive ahis quibuscunque, 

5. hi memoriam revocamus ordinationes plurium capitulorum gene- 
raUum factas contra fratres vagos ac ex una provincia ad aham trans- 
fugas, quod scihcet nuUatenus recipiantur nisi in carceribus et post de- 
bitas pocnas propriis praelatis remittantur. hi cuius ordinationis confir- 23 
maiionem praecipimus ac mandamus in virtute Spiritus sancti et san- 
ctae obedientiae sub formali praecepto omnibus et singuhs prioribus et 
provincialibus pro tempore nostrarum provinciarum Indiarum et prae- 
sertim provinciahbus s. loannis Baptistae del Peru, s. Antonini de Novo 
Regno et s. Catharinae de Quito, quod scihcet fratres praedictos vagos 30 
ac transfugas nuUatenus in propriis provinciis recipiant, assignent aut 
aliquaUter detineant, sed teneantur sub eodem praecepto graviter punitos 

ad proprias provincias remittere suis superioribus , ut in eos gravius 
animadvertant. 

6. Cum experientia docuerit, niulta sequi inconvenientia ex eo, quod 35 
priores conventuum harum provinciarum nonnisi per biennium durent 

in eorum officiis, statuimus et ordinamus, ut deinceps quilibet prioratus 
cuiuscumque provinciae Indiarum sit triennalis cum omni auctoritate, 
potestate ac iurisdictione in spirituaUbus et temporahbus per totum 
triennium, quibus huiusmodi priores gaudere debent et solent in ordine ^n 
nostro, 1677] ROMAE MDCLXXVir. l85 

Pro provincia s. Crucis Indiarum. 

!. Erigimus in prioratuni domum dominae nostrae de Candelaria 
de Truxillo, cum habeat omnia requisita, et pro futuro triennio damus 
in priorem rev. p. fr. Franciscum Gomez. 
5 2. Acceptamus conventum de novo erigendum in civitate s. Seba- 

stiani Lacunae de Malacayo et provinciae incorporamus cum omnibus 
gratiis et privilegiis solitis. 

3. Pro hospitum advenientium religioso commodo erigimus in ho- 
spitium domum sitam in oppido de la Guaira permittimusque, ut cre- 

10 scente fidelium charitate in vicariatum et conventum erigatur. 

4. Gonfirmamus in conventu nostro s. loannis Lateranensis de la 
Havana domum novitiorum et studium, aUas inibi per reverendissimos 
generales stabilita. 

5. Iniungimus patri provinciali vel illi, qui habet bona provinciae, 
13 ut de provinciae collatis communibus solvat expensas adm. rev. patris 

praesentati fr. Francisci de Sylva, huius capituli diffinitoris. 
Pro provincia s. lacobi de Mexico. 

1. Cum haec provincia dederit nobis modernum rev. patrem gene- 
ralem nostrum, non confirmamus modo ea omnia, quae in bonum pro- 

20 vinciae gubernium in antecedentibus capitulis ordinata et statuta fuere, 
sed dicto reverendissimo nostro relinquimus, ut pro zelo et innata pru- 
dentia sua ea statuat, corroboret ac imrnutet, quae iudicaverit huic suae 
originariae provinciae secundum Deum utilius et convenientius. 

2. Volumus tamen, si ei reverendissimo visum fuerit, ut priores 
25 huius provinciae in posterum sint triennales, huiusque decreti efficaciam 

non ante censemus habiturum effectum, nisi dum legitirae provinciae 
constiterit, ac proinde ante legitimam notitiam officio prioris defungentes 
nolumus nullo modo comprehensos. 

3. Cum denique per assumptionem rev. patris fr. Antonii de Monroy 
30 ad generalatum totius ordinis vacet actualiter in provincia locus magi- 

sterii, insinuante sic eodem patre reverendissimo, utpote qui huius capi- 
tuli generalis diffinitoris munus pro sua provincia obibat, illud cum omni- 
bus gratiis, privilegiis ac praerogativis solitis conferimus adm. rev. p. mag. 
fr. Augustino Dorantes. 
35 Pro provincia s. loannis Baptistae del Perii. 

1. Confirmamus et acceptamus ordinationes pro dicta provincia san- 
citas ab illustrissimo et rev. nunc archiepiscopo Valentino sub die 27. de- 
cembris 1675 easque inviolabiliter observari mandamus. 

2. Confirmamus conventum, qui fuit domus s. Rosae, dum vixit in 
40 civitatc Limana, et pro hac prima vice instituimus et creamus in prio- 

rem adm, rev. p. mag. fr. Antonium de Morales; in casu vero mortis vel l86 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. P. ['^77 

amotionis eiusdem, adm. rev, p. mag. fr. Bernardum Carrazco. Pro prae- 
dicatura vero generali eiusdem conventus designamus rev. patrem prae- 
sentatum et praedicatorem generalem fr. Michaelem de Arevalo, cuius 
praesentaturam et praedicaturam generalem arceptamus. 

?. Ad toUendam omnem dubietatcm circa electiones, declaramus, 5 
gaudere voce in capitulo provinciali illos priores, qui instante tempore 
electionis provincialis commodius non possunt possessionem assumere 
sui prioratus ob maximam distantiam a domo capitulari. 

4. Concedimus adm. rev. patribus magistris fr. Petro Lobo provin- 
ciali de Oaxaca et fr. Augustinus Davila, huius capiculi diffinitoris pro 10 
sua provincia, duo loca de numero provinciae primo vacatura, ita ut 
primus subintret primum et secundus secundum locum. 

5. Iterum confirmamus statuta et leges pcr rev. patrem generalem 
fr. loannem Baptistam de Marinis confectas et promulgatas pro collegio 

s. Thomae Aquinatis Limensi , quas approbatas a s. congregatione nc- 15 
gotiis episcoporum et regularium praeposita et per breve pontificium 
Clementis IX. fel. rec. corroboratas iterato denuntiamus. 

6. Approbamus institutionem rectoris praefati collegii s. Thomae, 
nuper factam ab illustrissimo et rev. nunc archiepiscopo Valentino in 
personam adm. rev. p. mag. fr. Alvari de Francia, revocantes aliam quam- 20 
cumque institutionem dicti rectoratus. 

Pro provincia s. Vincentii de Chiapa. 

1. Pro communi pace conservanda , a qua omne bonum pendet, 
ordinamus, ut alternativae stabilitac et acceptatae inter natos in Hispania 

et natos in Indiis inviolabiliter observentur. 25 

2. Quod etiam de affiliatis per rev. patris generalis patentes intel- 
ligendum declaramus, ad quem effectum ordinationes ct statuta haec con- 
cernentia ab illustrissimo et rev. archiepiscopo Valentino confirmamus et 
novum firmitatis robur adiicimus. 

Pro provincia s. Antonini de Novo Regno. 3" 

1. Confirmamus ordinationes pro hac provincia ab illustrissimo et 
rev. nunc archiepiscopo Valentino factas , praecipue tamen illam , quae 
priores in antiqua sua possessione manutenent , ut nihilominus in pro- 
vincialibus capitulis vocem habeant, quamvis sex fratres alere nequeant. 

2. Confirmamus alternativam ad petitionem provinciae factam et sta- 33 
bilitam ab eodem illustrissimo et reverendissimo eamque inviolabilitcr 
observari iubemus. 

Pro provincia Occitana. 

I. Confirmamus ordinationem alias factam in capitulo generali praete- 
rito circa numerum graduatorum, ut magistri, qui non sunt de numero, ncc ^o 
voce nec loco gaudeant; quod ct ad supernumerarios baccalaureos cxtcndimus. 1677] ROMAE MDCLXXVII. I 87 

2. Concedimus, quantum in nobis est, conventui Condomiensi, ut 
possit lapides, ligna aliaque materialia, quae ex ecclesia ab haereticis iam 
a centum annis destructa supersunt, vendere et pretio vel novam eccle- 
siam aedificare vel conventum reparare valeat. 
5 3. Committimus rev. patri generali, ut in visitatione huius provin- 

ciae pro bono pacis, prout in domino ipsi videbitur expedire, iudicet in 
causa alternativae introducendae provincialatus et diffinitoris; interim in 
hac parte scihcet contra decretum unionis emanatum a rev. patre loanne 
Baptista de Marinis mag. ordinis s. m. die 12. martii i663 nihil innovetur. 
'° 4. Acceptamus et incorporamus ordini nostro monasterium monia- 

lium fundatum in oppido Morlasensi, dioecesis Lascarensis, et approba- 
mus et confirmamus omnes cohtractus cum monialibus initos per com- 
missarios ad hoc institutos et deputatos in capitulo uhimo provinciali 
huius provinciae Auscis celebrato , omnesque litteras patentes huius in- 
'5 stitutionis confirmatorias ab illustrissimo et rev. d. fr. loanne Baptista de 
Rocaberti, archiepiscopo Valentino et pro tunc generali magistro, ema- 
natas, quas ut iacent, executioni demandari praecipimus. 

Pro provincia s. Dominici Venetiarum. 

1. Confirmamus omnia et singula, quae in capitulo generali prae- 
20 cedenti pro bono regimine huius provinciae ordinata et statuta fuerunt. 

2. Acceptamus translationes affiliationum p. fr. Petri Martyris de 
Braida a conventu s. Dominici de Civitate ad conventum s. Augustini de 
Padua et p. lect. fr. Petri Antonii Lazari a conventu s. Mariae de Ateste 
ad eundem, item p. fr. Dominici Mattiazzi a conventu s. Rochi de Ma- 

25 rostica ad dictum conventum s. Augustini. 

3. Confirmamus taxationem numeri graduatorum in hac provincia 
factam in praeteritis capitulis generalibus eamque inviolabiliter observari 
mandamus, ita ut talis numerus augeri non possit. 

Pro provincia s. Hippolyti Martyris de Oaxaca. 

30 I. Mandamus et inviolabiliter observari volumus ordinationem quan- 

dam in capitulo Ulyssiponensi factam , qua admonebatur pater provin- 
cialis pro tempore, ut in conventu magno s. Dominici tanquam princi- 
paliori et in quo vigent studia , curaret duos magistros in theologia et 
duos baccalaureos continuo assistere , quorum nullum posset removere 

35 nisi urgentissima de causa, et alio in locum subrogato. Quibus provincia 
vel conventus, in quo commorantur, teneatur de victu et vestitu ceterisque 
necessariis providere. 

2. Confirmamus alternativam eamque observari praecipimus ad te- 
norem et modum praescriptum a rev. magistro ordinis Seraphino Sicco 

40 et iuxta decreta Neapoli anno 1600, nempe quod provincialis una vice 
eligatur de filiis provinciae, altera de filiis aliarum provinciarum, et casu l88 ACTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. ['^77 

quo electio alicuius filii provinciae annulletur et auctoritatc rev. pa- 
tris generalis alius instituatur, ut modo contigit, ex filiis provinciae, 
declaramus , electionem proximam esse debere de aliarum provincia- 
rum filio. 

3. Gum ordo noster ad animarum salutem procurandam sit insti- 5 
tutus et animarum salus praecipue in sacramenti poenitentiae debita ad- 
ministratione procuretur, ordinamus ad dispositionem Valentini capituli 
1647, '-^^ ^'■^^ poena suspensionis ab officiis per sex menses praelati con- 
ventuales curent ad excelsum hoc munus adhibere non iuvenes ac in- 
expertos, sed probatae vitae, prudentes et animarum zelum habentes, >" 
volentes, ut ad hoc munus etiam magistri in theologia cum discretione 
compelli possint. 

4. Confirmamus omnes et singulas affiliationes concessas ab illustris- 
simo et rev. nunc archicpiscopo Valentino ad petitionem provinciae, ni- 
mirum affiUationem p. fr. loseph de Salas a suo conventu provinciae >f> 
s. lacobi de Mexico, p. fr. Francisci Melendez a suo conventu s. Thomae 
de Porturico provinciae s. Grucis, p. fr. loannis de Reyna a suo conventu 

s. loannis de hi Havana provinciae s. Grucis ad conventum s. Dominici 
de Oaxaca. 

Pro provincia s. Petri Martyris. aoj 

1. Damus in regentem studii gcneralis s. Eustorgii Mediolanensis 
post expletum tempus rev. p. fr. Hyacinthi de Vescovis rev. p. mag. fr. 
Hieronymum Hyacinthum Battianum et, absoluto huius triennio , rev. 
p. mag. fr. Garolum Hyacinthum Grippa iuxta pctitionem provinciae in 
capitulo provinciali celebrato anno currenti Alexandriae. 25 

2. Damus iterum in baccalaureum eiusdem studii iuxta ordinem pro- 
fessionis post terminatum tempus rev. p. mag. fr. Vincentii Morelli rev. 
p. mag. fr. Franciscum Mariam Gherberium, quemadmodum ct in magi- 
strum studii, finito tempore rev. p. mag. fr. Thomae Masini, rev. p. lect. 

fr. Aegidium Russonum. 30 

?. Ut suppleatur defectus lectorum, qui sunt in provincia, conce- 
dimus pro hac vice , ut pro habilitate ad legendum examincntur patres 
studentes formales fr. loannes Alexander Saletta , fr. Hyacinthus Rulfus 
et fr. Antonius Maria Parodius, cum thcses publicas in capitulo provin- 
ciali laudabiliter defenderint. 33 

4. Damus praeterea in lectorem artium in studio generali Mediola- 
nensi ad s. Eustorgium post expletum cursum p. fr. Angeli Mariae Bat- 
tiani fr. Thomam Mariam Fonticelli. 

5. Inliibemus, nc in posterum novitii sub uno lectore philosophiae 
incumbentcs sine magna necessitateremoveantur, non expleto cursu, cum ,,0 
ex hoc non raro discipulorum ruina ct lcctorum indignatio oriatur. 1677] ROMAE MDCLXXVlt. l8q 

(). Omnibus deiiiquc prioribus et praesidentibus conventuum districtc 
mandamus, ut circa infirmos particularem adhibeant curam et in poenam 
negligentes hac in parte a suis officiis absolvantur. 

Pro provincia s, Catharinae Senensis seu Aprutina. 
5 I. Confirmamus omnia, quae pro utilitate, bono ac pace huius pro- 

vinciae in ultimo generali capitulo statuta et ordinata sunt. 

2. Committimus rev. patri generali , ut acta capituli provincialis , 
nuperrime celebrati in conventu s. Severi de Neapoli, revideat et, si sibi 
visum fuerit, approbet vel annullet. 
'o 3. Districte prohibemus, ne ullus sub quocumque praetcxtu etiam 

actualis regentatus audeat sibi in conventu vel extra locum contra con- 
stitutiones nostras arrogare ; qui contrufecerint, severe a superioribus pu- 
. niantur. 

Pro provincia s. Hyacinthi de Russia. 
15 I. Ad petitionem provinciae vicariatum Pinscensem erigimus in con- 

ventum formalem, cum sit tam bene provisus, ut praescriptum numerum 
fratrum alere possit ; et primuni priorem damus designandum a diffini- 
torio capituli provincialis proxime futuri. 

2. Celebrationem capituli provincialis ad tempus hiemale reducimus, 
20 ita ut deinceps electio provincialis in vigilia purificationis b. virginis ab- 

solvatur. 

3. Electioncm sociorum ex conventibus ad capitulum electionis pro- 
vincialis ad solitos constitutionum terminos reducimus. 

4. Cum conventus Cammenecensis, in quo erat studium theologicum 
25 privilegiatum pro consecutione graduum , per Ottomanicam expugnatio- 

nem sublatus sit, ideo praenominatum studium cum iisdem gratiis, pri- 
vilegiis et praerogativis transferimus ad regalem conventum Zolchovien- 
sem; cathedram autem ecclesiasticam Cammenecensem transferimus cum 
iisdem gratiis ad conventum Novogrodensem. 

30 5. Declaramus, rev. p. praesentatum fr. Ludovicum Andrierewicz, qui 

officium magistri novitiorum in conventu generali I.eopoliensi integro 
absolvit sexennio, debere gaudere voce in capitulo provinciali ; siquidem 
a provincia hoc habet testimonium, quod illud religiose , laudabiHter et 
fructuose in educatione iuventutis ad nostrarum tenorem constitutionum 

35 exegerit. 

6. Ordinamus, ut in posterum studentes ex hac provincia missi tam 
in ingressu collegii Minervitani quam in reditu ex illo ad provinciam 
reexaminentur. 

7. Strictissimc ordinando inhibemus, ne amplius patrcs huius pro- 
40 vinciae famulis secularibus ad servitium utantur, sed pro qualitate pcr- 

sonarum fratrcs conversi illis assignentur. U)0 ACTA CAflTULORUM GENERAt.IUM O. P. [1677 

8. Conccdimus facultatem transfcrcndi suas affiliationes, servatis scr- 
vandis, p. praed. gen. fr. loanni Damasceno Oranski, p. lcct. Nicolao So- 
kolowski a convcntu Cammenecensi et Kiovcensi, e]ui sunt in manihus 
infidelium, ad Leopolicnsem ss. Corporis Christi; ab hoc autem p. lect. 
Thomae Nargielewicz ad conventum Montis ss. Rosarii. b 

9. Studio generali Leopoliensi , cum primum vacavcrit, damus in 
regentem rev. p. praescntatum fr. Fehcianum Kedzierzowski, in haccalau- 
reos ordinarios successive rev. patres pracsentatos fr. Michaelcm Patria- 
lowicz et Deodatum Ostrovski , in magistros studentium patres lcctorcs 

fr. Hyacinthum Morcski et fr. Lactantium Ruta; circa quorum omnium '" 
durationem in officiis ordinationem a fel. rec. rcv. p. fr. loanne Baptista 
de Marinis in anno i()68 factam ohservari volumus, sub nuUitatc actuum 
ad altiores promotiones. 

10. Controversiam de limitibus cum provincia Lithuaniae ad visita- 
tionem p. rev. magistri ordinis rcmittimus, et interim nihil innovandum is 
decernimus ac mandamus, 

11. Licentiam ad cxotica studia passim mittendi strictissime inhihe- 
mus, sed, si id aliquando necessum fuerit, potcrit provincia rev. magistro 
ordinis supplicare, qui, hahita circa subicctorum qualitatcs informationc, 
illa in studiis formalihus coUocahit. •-:<' 

I 2. Confirmamus concessionem ah illustrissimo ct rev. archiepiscopo 
Valentino circa acceptationem novarum fundationum in Alba Russia sub 
data die 22. septemhris 1674 datam , iuxta quam loca eidem provinciae 
ohlata acceptamus, videlicet: Ulcnsem, Czasnicenscm, Malaticcnsem, Nic- 
stanovicensem, Zastavicensem, Rachoviensem, Buchalovicensem et in Vol- ■-■2 
hinia Brodensem. 

i3. Circa conventum Polocensem, quoniam utraquc pars , vidclicet 
Russiae et Lithuaniae, pro sc iura adducere videntur, ideo ad praesens 
de illo nihil cuinam illam pertinere deccrnimus, donec rcv. p. gcncralis 
melius informetur. 30 

Pro provincia Parisiensi. 

1. Concedimus conventui nostro MontismcUiancnsi in Sahaudia, ut 
eremum s. Annae supra Villetam possit, servatis servandis, archiepiscopo 
Tarantasiensi renuntiare, dummodo proventus et compensatio huius re- 
nuntiationis in bonum evidens conventus expendantur, iuxta quod maiori 35 
parti patrum a consilio dicti convcntus cum voto [ atris provincialis vi- 
dchitur expedire; et contrarium facientes prior et syndicus ipso facto ah 
officiis ahsoluti censeantur. 

2. Confirmamus novitiatum, alias stahilitum ah illustrissimo nunc 
archiepiscopo Valentino ad instantiam regiae celsitudinis ducissae Sahau- ^o 
diae, nunc rcgentis, iii conveiitu iiostio Canihcriensi , cundcm ibidcm 1677] ROMAK MlJCt.XXVII. 1^1 

permanere volentes, quousque rev. magistro ordinis sic expedire vi- 
sum fuerit. 

3. Acceptamus affiliationem p. mag. fr. loannis Ivona a conventu 
Rhedonensi ad conventum Blesensem iuxta litteras patentes rev. p. ge- 

5 neralis fr. loannis Baptistae de Marinis, acceptatas etiam, servatis servan- 
dis, a dicto conventu Blesensi. 

4. Approbamus magisterium adm. rev. fr. Antonii du Prato dc 
Gliassagni (i). 

Pro provincia Lithuaniae s. Angeli Custodis. 
10 I. Acceptamus et approbamus ea omnia, quae pro bono et augmento 

huius provinciae illustrissimus et rev. nunc archiepiscopus Valentinus 
statuerat ac determinaverat. 

2. Erigimus conventum lehiensem in prioratum , cum ad alen- 
dum iuxta constitutiones nostras fratrum numerum sufficientissime sit 

15 provisus. 

3. Acceptamus acta et decreta praeteriti huius provinciae capituli 
provincialis ab illustrissimo et rev. praeterito magistro generali confir- 
mata, nec non promotiones factas praedicatorum generalium p. fr. Wen- 
ceslai Kozlovski, p. fr. Prothasii Szlubovski et p. fr. Placidi Brozyna. 

20 4. Acceptamus pro magisterio studii rev. p. fr. Stanislai Hintz s. theol. 

lect. labores, tum Derecini in legendo et praedicando tum nunc Vilnae 
in novitiorum magisterio exantlatos et exantlandos. 

5. Damus in regentem generalis studii adm. rev. p. mag. fr. Raymun- 
dum Galecki, modernum provincialem, in baccalaureum p. fr. Raphaelem 

'-i Politalski, cui succedet p. fr. Franciscus Iwaszkiewicz; in magistros stu- 
dentium successive rev. patres lectores fr. Ghrysologum Westerman , fr. 
Alphonsum Konavzewski et fr. Michaelem Woynilowicz, ita ut uno anno 
duret illorum officium. 

6. Ordinamus sub nullitate examinis, ne intrent in quodcumque 
30 examen magistri, qui regentes, baccalaurei vel saltem magistri studentium 

non fuerunt in generali studio provinciae. 

7. Goncedimus licentiam adm. rev. p. mag. fr. Marino Miednicki im- 
primendi librum quendam a se compositum super « Magnificat », idque 
servatis servandis. 

35 8. Goncedimus licentiam patribus fr. Gabrieli Polubinski, Ludovico 

lesman , Servatio Szczerbicki, Stanislao Bukuki, Raphaeli Klarovski, ut 

assignari possint ad extera studia de consensu adm. rev. p. provincialis. 

q. Acceptamus conventus a provincia acceptatos, scilicet Polavien- 

seni, Leypunensem et Dalnoviensem ac Kniazicensem. (i) Dc fr. Antonio du Prato Je Chassagni cf. SSOP. II, 761. '9- ACTA CAPriaLORUiM QENERALIUM O. P. ['677 10. Coiitroversiam de limitibus cum provincia s. Hyacinthi in Russia, 
iterato ad visitationem rev. p. mag. generalis orciinis remittimus, et inte- 
rim iterum atque iterum nihil innovandum declaramus ct mandamus. 

Pro provincia Canariarum s. Mariae de Candelaria. 

1. Gonfirmamus omnia et singula privilegia, gratias ct praerogativas 5 
huic provinciae in sua erectione concessa, quemadmodum etiam omnia 
statuta ct ordinationes, quae pro fclici regimine eiusdem sancita fuerunt. 

2. Confirmamus generale studium in conventu nostro s. Dominici 
de Laguna et coUegium domesticum ibidem, auctoritate fcl. rec. loannis 
Baptistae de Marinis erecti. '« 

■3. Confirmamus, quemadmodum etiam in provinciac augmentum, 
studium generale in conventu s. Petri Martyris magnae Canariae fundatum 
a rev. p. generali fr. loanne Raptista de Marinis. 

4. Ad omnes in posterum tam abusus tam contentiones tollendas 
declaramus, in hac provincia congregatis ad electionem novi provincialis 13 
patribus vocaUbus provincialis expirantis officium hora nona tcrminare, 
dum pulsatur campanula ad novam electionem faciendam. 

5. Confirmamus praeterea ius patronatus factum in favorcm iUu- 
strissimi domini marchionis de Adixe cum omnibus clausulis et condi- 
tionibus in instrumento publico expressis, cum dictus illustrissimus do- -° 
minus sit insignis nostri ordinis bcnefactor. 

(3. Cum a perito et excmplari magistro praecipuus novitiorum fru- 
ctus in vita regulari dependeat, ordinamus, ne uUus ad hoc oOlcium as- 
sumatur, nisi sit aetatis dcbitae et a sacris nostris constitutionibus et 
capitulis generalibus praescriptac, nisi duntaxat ex urgenti necessisatc ct =5 
quando iudicio graviorum patrum dubitari non potest, maturitatcm, zc- 
lum, prudcntiam et vitac religiosae amorcm defectum aetatis abundc 
supplere. 

7. Ad toUendas quascunque dubietatcs et dissentioncs in hac pro- 
vincia dech\ramus, patrcs a consiHis non solum haberc votum consulti- 3° 
vum, sed decisivum; ct causas, quae ante Iioram clectioiiis non fuerunt 
dccisac, manere in eodem statu, in quo antca erant. 

Pro proviicia s. Michaelis Archangeli et ss. Angelorum 
in Indiis. 

1. Acceptamus divisionem huius provinciae a provincia Mexicana, 35 
factam auctoritate rev. p. generaHs fr. loannis B..ptistae de Marinis et 
buUa pontificia Alexandri VII. roboratam cum omnibus gratiis, privilegiis 

et praeeminentiis, quibus aUae provinciae in ordinc potiuntur. 

2. Committimus rcv. p. generali, ut ipse pro sua prudentia contri- 
butioncs ab hac nnw proviiicia solvcn las inxta aliarum provinciarum 'i" 
morcm ct possibiHtatem iUius ilctcnninct. 1677] ROMAE MDGLXX.V1I. 1^3 

3. Gonfirmamus omnia et singula statuta et ordinationes tam a rev. 
p. generali fr. loanne Baptista de Marinis quani ab illustrissimo et rev. 
nunc archiepiscopo Valentino pro felici huius provinciae regimine stabi- 
htas, mandamusque easdeni ab omnibus observari secundum earum 

s sensum et tenorem, praecipue tamen eas , quae minorationeni praedica- 
torum generalium vel verificationem litterarum patentium concernunt. 

4. Ordinamus et statuimus in hac provincia , ut magistri graduati 
tam titulo scholae quam praedicationis nonnisi iuxta datam suarum lit- 
terarum patentium loca occupent, si dumtaxat numerarii sint; sin autem 

10 praeternumerarii , hac praerogativa non fruantur, etiam si habeant in 
patentibus expressam clausulam, interim gaudeant loco, usquedum nu- 
merarii sint effecti. Verum antequam sint numerales, habeant locum inter 
ipsos a die datae, inter numerarios vero a die, quo occupant loca. 

5. Declaramus, lectionem thelogiae moralis a rev. p, generaU fr. lo- 
15 anne Baptista de Marinis in conventu s. Pauli Angelopolitano stabilitam 

etiam pro gradu et forma magisterii valere, dummodo tres anni similis 
lecturae pro duobus in studio generali perfectis computentur. 

6. Declaramus adm. rev. p. mag. fr. loseph Salgado, huius generalis 
capituli diffinitorem suae provinciae, magistrum numerarium cum omnibus 

20 gratiis, privilegiis et praerogativis huic gradui ciuomodolibet annexis ob 
mortem adm. rev. p, mag. fr. Nicolai de Pantoxa. 
Pro provincia s. Ludovici. 

1. Gonfirmamus provinciam hanc, ut modo stat et perseverat, cum 
omnibus iuribus, privilegiis et praerogativis aliarum provinciarum ordinis, 

23 sicut et omnia , quae in ultimo generali capitulo pro bono huius pro- 
vinciae regimine sancita et stabilita fuerunt. 

2. Prorogamus tempus regiminis moderni adm. rev. p. provincialis 
usque ad sabbatum ante dominicam « Deus qui errantibus » anni pro- 
xime sequentis, sub nomine dumtaxat vicarii generalis illius provinciae. 

30 3. Girca conventum, in quo capitulum provinciale sit celebrandum, 

observentur ea, quae ab illustrissimo et rev. nunc archiepiscopo Valentino 
statuta fuere. 

4. Gum ab eodem illustrissimo et rev. commissum fuerit adm. rev. 
p. fr. lacobo Quetif (i) conventus Parisiensis s. Mariae Annuntiatae, ut bi- 

35 bliothecam auctorum ordinis tandem compleat, quippe qui a multis annis 
huic operi incumbit, iniungimus tum adm. rev. p. provinciali praefatae 
provinciae tum rev. p. priori eiusdem convcntus, ut, quantum in eis est, 
agant, ut diu opus desideratum perficiatur, uti spes nobis est. (i) De i"r. lacobo Q.uetif cf. SSOP. II, 746. 
MOPH 13 li 104 ACTA CAPITOLORUM QENERALIUM O. P. [^^?? • 

Pro congregatione Indiarum Orientalium. 

1. Renovamus ordinationem a rev. p. fr. Nicolao Rodulphio emanatam 
pro hac congregatione, et denuo in virtute Spiritus sancti et sanctae obedien- 
tiae mandamus sub formali praecepto rev. p. vicario generali pro tempore 
dictae congregationis incipienti suum in congregatione gubernium, ut exa- ^ 
ctam rationem a praeterito vicario sui regiminis excipiat, praecipue an or- 
dinationes magistrorum ordinis servaverit, charitative cum fratribus egerit, 
iusticiae distributivae leges illaesas custodierit, simulque receptorum et ex- 
pensorum computa excipiat, et inter caetera an fidem catholicam pro viri- 
bus promoverit in ecclesiis, praecipue nostro ordini affectis, ut in regnis ,o 
dc Solor, de Seilam. Quod si tunc eum in aliquo de praedictis vcl aliis 
defecisse invenerit, vel in discursu regiminis, in visitatione conventuum 

et auditione fratrum eum deliquisse cognoverit, nos et p. provincialem 
provinciae, prima data opportunitate, moneat, ut a nobis severe puniatur. 

2. Item omnibus et singulis iam dictae congregationis patribus et fra- i- 
tibus sub poena carceris ad tres menses inhibemus , ne uUus audeat sine 
expressa magistri ordinis licentia, et in scriptis, vel patris provincialis pro 
tempore, etiam in scriptis, regnum Portugalliae accedere; cuius poenae 
executionem strictissime p. provinciali iniungimus, et poenitentia absoluta, 
recte iterum ad congregationem remittantur. 20 

Pro congregatione s. Mariae Sanitatis. 

1. Confirmamus patentes litteras baccalaureatus pro studio generali 
s. Mariae Sanitatis pro loco iam vacaturo concessas ab illustrissimo et 
rev. nunc archiepiscopo Valentino in favorem rev. p. fr. Bernardi Romani; 
item litteras patentes ab eodem illustrissimo emanatas pro p. lect. fr. lo- 25 
anne Maria Annone ad magisterium studii mox vacaturum; sicut pariter 
confirmamus litteras patentes pro lectione secundaria concessas ab eodem 
illustrissimo et reverendissimo p. lect. fr. Hyacintho Anfora pro conventu 
Montis Dei de Neapoli. 

2. Gonfirmamus ad aliud triennium, ob excellentia de re litteraria 30 
in scholis nostris merita, regentem dicti studii generalis adm. rev. p. mag. 

fr. Philippum Tarentinum, quem unice hortamur, ut post tot annos in 
lecturis consummatos non patiatur aliquo suo foetu ordinem privari. 

3. luxta breve apostolicum ordinamus, ne quis sine omnium filio- 
rum convcntus s. Mariae Sanitatis de Neapoli consensu post affiliecur, sed .5 
rcducantur filii ad competentem numerum, quem, matura discussionc 
rcddituum praemissa, conventus alere possit. 

4. Cum, ut fide dignorum testimonio nobis constct , nulli potiori 
iure competat lectio secundaria iheologiac in conventu nostro s. Spiritus 
de Neapoli nisi rev. p. bac. fr. Ambrosio de Vivo , illam dicto p. bacca- ^,„ 
laureo pro anno sequenti concedimus. 1677] ROMAE MDCLXXVir. IqS 

Pro congregatione s. Vincentii Ferrerii in Britannia. 

1. Gonfirmamus omnia et singula in favorem regularis observantiae 
liuic congregationi a magistris generalibus et capitulis generalibus con- 
cessa, iis dumtaxat exceptis, quae separationem a provincia nostra Pari- 

-' siensi redolere possent. 

2. Ordinamus , ut nulli novitii recipiantur in conventibus, nisi ubi 
secundum breve apostolicum Urbani VIII. viget observantia, cuius tenorem 
mandamus observari. 

3. Ut nonnullorum morositati ad commune congregationis nostrae 
'0 bonum obviemus, statuimus et inviolabiliter observari mandamus, ut nul- 

lus iure praedicatoris generalis gaudeat, nisi postulatus et a quinque exa- 
minatoribus, ad hoc deputatis, rigorose examinatus et approbatus fuerit; 
quibus respective sub poena excomraunicationis latae sententiae iniun- 
gimus, ne ullum minus dignum approbent; quod et de confessoribus 

'5 intelligendum in exponendo declaramus. Volumus insuper, quod vicarii 
generales pro tempore , cum iudicaverint in domino expedire , possint 
quemcunque praedicatorem generalem a suo conventu amovere et alio 
assignare. Insuper nolumus, ut praedicatores generales de concionibus in 
ecclesiis nostris habendis disponant, sed hoc iuris vicariorum esse denun- 

20 tiamus, et iussi a praelato sive praesidente conventus praedicare tencantur. 

4. luxta laudabilem huius congregationis consuetudinem volumus, 
ut nullus ad magisterium promoveatur, nisi a vicario generali et patribus 
congregationis postulatus , et promotus a sequela chori non censeatur 
exemptus, nisi ahter rev. p. generali visum fuerit. 

25 5. Ordinamus, ut observantiae desertores, si sui miserti redierint, saltem 

per annum ad nullum officium admoveantur, nullaque eisdem negotiorum 
cura committatur iuxta ordinationem rev. p. Thomae Turci ; qui vero ra- 
tione alicuius commissi criminis aufugerint, prohibemus, ne eodem loco 
recipiantur, sed alio emandentur, usque dum omnis noxae idea tollatur. 

30 6. Concedimus, ut festum s. Emerentianae, quod ab hac congrega- 

tione sub ritu totius duplicis ex concessione capituli generalis i656 cele- 
bratur, ob festum s. Raymundi ad diem 24. ianuarii transferatur. 

Pro congregatione s. Marci de Cavotis provinciae Regni. 

1. Ordinamus, ut huic congregationi affiliati nullatenus in aliis pro- 
35 vinciis recipiantur, reverendissimo inconsulto. 

2. Item ordinamus, ut, quando contigerit vicarium dictae congrega- 
tionis mori, ne sine capite et pastore maneat, ipso facto sit provicarius 
pro vacantia pater prior pro tempore conventus s. Mariae Gratiarum 
s. Marci ; declarantes ^hoc casu dictum provicarium ius mutandi fratres 

40 de conventu in conventum nullum habere , tenerique suppriorem dicti 
conventus statim p, rcv. generalem dc morte facerc certiorcm. 196 ACTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [^^77 

3. Confirmamus omnia et singula in favorem regularis observantiac 
huic congregationi quomodolibet a magistris ordinis et capitulis genera- 
libus concessa, volumusque inviolabiliter ea observari, non autem ea quae 
sunt in praeiudicium p. provincialis Regni. 

Pro congregatione b. lacobi Salomonii Venetiarum. 5 

1. Acceptamus locum et ecclesiam terrae s. Danielis huic congrega- 
tioni ab habitatoribus et incolis concessum pro novo conventu cum tem- 
pore fabricando , cum accedat Ucentia ordinarii, ab illustrissimo et rev. 
nunc archiepiscopo Valentino nuper ordini incorporatum et aggregatum. 

2. Confirmamus omnia et singula, quae in uhimo capitulo generali '<j 
pro bono regimine et incremento regularis observantiae huius congrega- 
tionis sancita et ordinata fuere. (i) 

Fratres et sorores , qui pretiosa in conspectu domini 
morte obierunt. 

In provincia Regni. 15 

1. In regali conventu s, Dominici de Neapoli obiit die 4. iulii a. d. 
1672 ven. Dei servus fr. Andreas de s. Severino lector, filius eiusdem con- 
ventus, vir potens in opere et sermone, qui fere per 5o annos sacras 
missiones raagno cum spiritus fervore exercuit, in quibus pene infinitam 
hominum multitudinem ad meliorem frugem reduxit. Prophetiae dono 20 
insignis et miraculorum gloria; inter quae , ut aiunt iurati et probati 
testes, signo crucis in coelo facto, sub pluvia vehementissima cum sociis, 
absque eo quod madefierent, per plura milliaria deambulavit; et mortuum 

ac lacerum canem ad vitam et incolumitatem sua voce restituit. Regu- 
laris observantiae ac humilitatis caeterarumque virtutum tenacissimus, 25 
deiparae praesentia et colloquio frequenti consolatus, transivit, sanctissimis 
sacramentis munitus , placidissime ad patriam non sine totius civitatis 
moerore. Ad eius funus maximus fuit tam populorum quani nobilium, 
procerum et religiosorum concursus, ita ut principes strictis gladiis eius 
cadaver a devotorum pia rapina magno labore defenderent; ncc potue- 30 
runt celebrari cius exequiae, nisi media nocte et clausis foribus ecclesiae. 
Non desunt, qui fatentur , eius meritis plura ab eius obitu miracula et 
gratias recepisse. Formatur iam in archiepiscopali curia de eius vita, vir- 
tutibus et miraculis processus auctoritate ordinarii. 

2. In eodem conventu obiit adm. rcv. p. fr. loannes Ricciardi ab Alta- 35 
mura (2), s. theol. mag., praefati conventus filius et olim suae provinciac 
prior provincialis, ss. eucharistiae et rosario b. virginis addictissimus, novo (i) Sequitur Protestatio patris secretarii ex ordine capituli, eiusdem tcnoris ac 
MOPH. XII, 351. 

(2) Dc fr. loanne Ricciardi ab Altannira cf. SSOP. II, 659. 1677] ROMAE MDCLXXVir. I 97 

modo hanc devotioneni propagavit , nedum per fere 40 annos quolibet 
sabbato eius virtutes concionando, verum etiam, quia rosarii perpetui, 
quem vocant pro agonizantibus , auctor fuit, qui postea modus orandi 
fuit a summis pontificibus indulgentiis acceptatus et condecoratus. Plures 

5 libros iam praelo mandatos concionum, aliarum asceticarum materiarum 
conscripsit. Dono prophetiae, ecstasum raptorumque dotatus, inter tot 
delicias spirituales incrassatus non recalcitravit, imo potius se cum lesu 
crucifixum videre cupiens, dominum rogavit, ut divinis istis charismati- 
bus, quibus tantum abundabat, modo imposito ipsum cum suo domino 
>o crucifigeret ; quod et impertivit; nam per plures annos ante suum obitum 
inter tenebras et tentationum agones, inter corporales et dolorosas infir- 
mitates quasi videbatur a domino derelictus, semper tamen fortis et hilari 
vultu omnia patientissime sustinuit, atque dum in fornace tot externarum 
et internarum tribulationum tanquam aurum probatus, praenuntiato multo 

15 ante suae mortis die , transivit ad praemium die i5. octobris 1675; ad 
cuius funus maximus fuit populi , procerum et religiosorum concursus. 
In provincia Trinacriae. 

1. Soror Elisabeth Purpura, tertiaria nostri ordinis, Collessani cum 
dentibus orta, ieiunia a fascibus incepit, nam semel in die et post me- 

20 ridiem ad ubera matris accedebat et extra illam horam nunquam lac 
sumpsit. Post tres menses suae nativitatis semper a lacte abstinuit, unde 
ab uberibus matris suae secum amor abstinentiae ita crevit, ut per totius 
vitae cursum fuerit mirabilis. Triennis oratoria quaerebat et ad orationem 
se dedit. Duodecimo aetatis anno habitum sororum ardentissime suscepit. 

25 Garnes nunquam comedit, at, si medicorum praeceptis obtemperare co- 
gebatur, illas statim vomebat. Quadraginta annis adventus et quadrage- 
simas solo pane et aqua contenta transegit. Patientiam invictam in diu- 
turnis, imo perpetuis et laboriosissimis infirmitatibus ostendit. Charitate 
erga Deum et proximos exarsit; ad meliorem frugem mulieres deductas 

30 conquisitis eleemosynis et manuum suarum laboribus sustentabat. In 
orationibus perpetua, ab hora 22. diei usque ad 5. noctis amantissimo 
animarum sponso adhaerens, cum ipso colloquebatur. Frequentissimas et 
quotidianas ecstases patiens, etiam rev. magistro generali ordinis Rodul- 
phio piae mem. fuit admirationi. Spiritu prophetico claruit, et gratiarum 

35 dono vivens, et post mortem decorata coelum petiit die 10. novem- 
bris 1673, et niagno populi concursu in ss. Annuntiationis templo nostri 
ordinis tumulata, vestibus pro devotione fidelium pia rapacitate abscissis. 

2. In conventu s. Dominici de Panormo obiit p. lect. fr. loannes Ba- 
ptista Franchi et Spinula (i); surdus quidem auribus, sed qui ingenio et (i) De fr. loanne Baptista Franchi et Spinula cf. SSOP. II, 597. iq8 acta capitulorum qeneralium o. p. ['^77 

incredibili poUens menioria longe quam sensibilia perciperet. Ita devo- 
tioni addictus erat, ut practer consuetas oraiiones missarumque assisten- 
tiam, officium divinum flexis genibus recitaret. Vigilias deiparae virginis,- 
s. loannis Chrysostomi diemque natalem suum solo pane et aqua trans- 
igebat; parcus in cibo, parcior in vino, a quo multum cavebat. Suarum 5 
constitutionum observantissimus nonnisi in laneis decumbere, etiam in 
ultima infirmitate, voluit, in quibus occubuit et in quibus vixerat. S. in- 
quisitionis minister per longissimam annorum scriem librorum expurgan- 
dorum diuturnis laboribus occupatus bibliothecam pro centro sibi dele- 
gerat ; ita in voluminibus omnium scriptorum et maxime ss. patrum ver- 10 
satus erat, ut refugio omnibus studiosis non solum nostrae, scd exter- 
narum religionum in Siciliae regno degentium esset, qui non absque ratione 
bibliothecam vivam patrum ct iudicem omnium librorum anthonomastice 
appellabant; incessanter enim ab illo notitias arcanas conceptusque re- 
conditos excipiebant, in quibus declarandis, quid mirabilius , tot produ- 15 
cebat patrum libros, donec illi dicerent , satis est. Admirandum erat in 
homine pusillo imbecillisque corporis nocturnum studium, in quo noctes 
consumebat insomnes, nisi quando super ipsa ss. patrum aperta volumina 
dormitabat. Multa edidit opcra et praecipue illud laboriosum super loannis 
evangelium, in quo tres mille conceptus praedicabiles collocavit. Tandem 20 
post alia plurima probitatis eximiae argumenta ad praemia tot laborum vo- 
catus, mortem laetus aspexit, carus Deo et hominibus, qui laneas demortui 
vestes ingenti accessu pro devotione decerpentes tanquam reliquias habuere; 
nec dcsunt, qui per illum divina beneficia se recepisse promulgaverunt. 

■3. Illustrissimus et rev. dominus fr. Vincentius Maffia Panormitanus, 25 
conventus s. Dominici filius, non minus scientia, quam virtutibus per 
totam Siciliam claruit. Ad regimen studiorum et conventuum natus, spi- 
ritum sapientiae et regularis observantiae indefesse promovit. Regens et 
iterum prior in conventu s. Doniinici ct s. Zitae de Panormo et totius 
provinciae Trinacriae moderator, zelum caritate permixtum et mirabilem 3" 
religiosae oeconomiae prudentiam semper ostendit. Nostrarum legum 
observantissimus custos, omnium fuit magister et regula. In tribunali 
s. inquisitionis qualificator, consultor et ordinarius, hoc est cum illustris- 
simis inquisitoribus vice episcoporum coniudicare, pro catholica fide tuenda 
per multos annos infatigabili constantia laboravit. Ad insulam Pattensem, 35 
ipso nesciente, vocatus, pauper et humilis accessit, pauperum pius pater 
et ovium optimus pastor, suimet et suorum oblitus, totus fuit ad gregcm 
sibi commissum. Ecclesiam et domum episcopalem, nec non seminarium 
ad iuvenes educandos prae oculis habuit. Maiora expectabant Pattenses, 
at morte pfaeventus inter ipsorum lacrymas ad viam universae carnis 40 
devenit cum magna virtutum fragrantia, 1677] ROMAE MDCLXXVir. 199 

In provincia Portugalliae, 

1. In conventu Ulyssiponensi obiit adm. rev. p. mag. fr. Petrus Magal- 
laneus (i), a regis consiliis et supremi inquisitionis senatus, qui 20 circiter 
annis explarem vitam in omni regularis observantiae disciplina exercendo, 

5 nunquam severam sui corporis castigationem et constitutionum observan- 
tiam intermisit, licet a supremi tribunalis officio inquisitionis assiduis oc- 
cupationibus quotidie fatigatus. 

2. Similiter in eodem conventu discessit e vita adm. rev. p. mag. 
fr. Ferdinandus Soeiro, regius concionator et vere apostolicus, doctrina 

■f> et vita clarus; qui sacrosancti eucharistiae sacramenti ita devotus fuit, 
ut ad reponendum et exponendum feria quinta in coena domini sacrum 
et immaculatum agnum construxerit in dicto conventu niagnificentissimum 
mausoleum tumulumque argenti magnificum, ad valorem viginti quinque 
millia ducatorum ex eleemosynis suarum concionum inceptum et ampli- 

15 ficatum, incredibili totius civitatis concursu, devotione, plausu et aedifi- 
catione. Et non solum in dicto conventu , sed et in allis eiusdem pro- 
vinciae annuas fundavit pensiones et annuales stabilivit redditus pro al- 
tarium capellarumque ornatu, ut devotius et decentius adoretur et vene- 
retur sanctissimum domini nostri lesu Christi corpus. 

20 3. In eodem conventu quievit in pace rev. p. praesentatus et prae- 

dicator generalis fr. Emmanuel Feo, qui specialissima cura suae salutis, 
austeritate vitae, poenitentiis, ieiuniis, oratione per plures annos non pe- 
percit carni et sanguini; factus exemplar omnibus, praenuntiato mortis 
die, evidentibus suae praedestinationis signis ad meliorem vitam evolavit. 

25 4. In conventu Averiensi obiit p. fr. Emmanuel de Spiritu sancto 

tanta sanctitatis opinione, quantam merebantur exercitia suarum virtutum 
per longa annorum temporumque spatia exhibita et ab hominibus bene 
prospecta, quantumvis nihil attentius praetenderet occultare. Non a iu- 
ventute solummodo , sed ab infantia crevit adeo sanctitas et virtus , eo 

30 probata, quod inter novitios dicebatur « beatus », et a saecularibus, prae- 
cipue Averiensibus, in quorum oppido moratus et mortuus est, « frater 
sanctus » ; taliter quod ne ab illis hoc audiret, consulto obnixe recusabat 
oppidum illud petere, vel foras e conventu exire. Tandem in die natalis 
domini e consortio hominum, ut pie creditur, translatus est ad angelo- 

35 rum. Et dum viveret, refertur et multa pro voto a Deo impetrasse et 
aliqua prophetico spiritu praedixisse. 

5. In conventu Benficano obiit fr. loannes Aragonius, communi tam 
religiosorum quam saecularium sanctitatis opinione. In dicto conventu, 
licet tot fratribus observantissimis, talem duxit vitam per quamplurimos (i) De fr. Pctro Mngallaneo cf. SSOP. II, 644. 200 ACTA CAPITULORUM GENERALTUM O. P. ['^77 

annos, quod omnibus exemplar erat pro sua admirabili poenitentia, vitae 
austeritate et assiduitate orationis. Ad exemplum nostri ss. p. Dominici 
noctes fertur omnino quampluries duxisse insomnes, nec aliquam per- 
transiisse, quin rigorosa disciplina suum corpus cruciarct; abiectissima et 
humilia exercebat conventus oflicia ; tandem pluribus his et ahis plenus 5 
virtutibus obdormivit in domino, cunctis admirantibus et aeque invidcn- 
tibus eius feHcitatem ; et pie creditur ad superos evohitum. 

In congregatione b. lacobi Salomonii prov. s. Dominici Venetiarum. 

Rev. p. lect. fr. Marcus Antonius Sterni (i) Venetus, 1676 die 17. de- 
cembris, aetatis annoium 76, mortem laetus aspexit in observantissimo 10 
Civitatensi coenobio, ad quod adhuc adolescens affiliari satagcrat, ut inibi 
sub exacta observantia religiosae perfectionis verticem facilius attingeret. 
Ea propter a tam sancto domiciho toto vitae decursu nunquam amoveri 
voluit, eo tempore dumtaxat excepto, quo Ncapolim studiorum causa 
missus, in conventu s. Mariae de Arcu lectoris lauream est adeptus. Tanta 15 
porro fuit eius modestia, humilitas, ut simplici lectoratus titulo conten- 
tus, quamquam philosophicis ac theologicis, nec non in utroque iure 
atquc in sacris et profanis litteris excellenter instructus, altiorem quem- 
piam alium, etiam magisterii gradum, haud semel eidem a superioribus 
ultro delatum, constantissime recusaverit. Nec tamen abscondit in sudario 20 
tot pretiosa sibi tradita talenta; quinimo quamdiu viguit, domino suo 
indcfessa negotiationc duplicare curavit, ea non minori proventu quam 
plausu proximis aut ex cathedra in gymnasiis aut e suggestu variis in 
ecclesiis assidue dispensando. Conciones autem auditoribus maxime fio- 
ridas et fructiferas exhibebat, quia semper illas odoriferis deiparae rosis 25 
verus divi Dominici filius ac aemulus exornabat. Et cum prae senectute 
rosetum Marianum amplius excolere concionando nequiret, studuit adhuc 
atramento rigare , typis evulgans suaveolentem viginti rosarum coronam 
ac zodiacum, in quo per singulos anni dies rosariani serti describit in- 
gentia beneficia, quamplures etiam imprimendas edidit in quindecim ro- 30 
sarii mysteria utilissimas meditationes. Verum, si adeo proximis verbo 
et calamo profuit, eos multo magis proprio iuvit exemplo. Communi- 
tatis enim et paupertatis amantissimus, peculiare nihil in victu seu ve- 
stitu, neque subditus neque quater prior, pluriumque conventuum visi- 
tator unquam admisit. Abstinentiam a carnibus et ordinis ieiunia, nisi 35 
ahter cogente aegritudine ac iubcnte praelato, perpetuo servavit. Ghorum 
interdiu noctuque, variis licet oppressus morbis et surdaster effectus, in- 
cessanter frequentabat, donec in extrema senecta fuit a superioribus de 
nocte in cella consistere compulsus. Post mediam noctem matutinis pre- (i) De fr. Marco Amonio Sterni cf. SSOP. II, 666. 1677] ROMAE MDCLXXVir. 20 1 

cibus persolutis , usque ad lucis ortum fere semper aut orationibus aut 
sacris studiis operam dabat. Quotidie sacrum altaris sacrificium peragebat 
multasque missas audiebat ; rosarium ac b. virginis atque defunctorum 
officium recitabat et ecclesiae aras devote visitabat. Prae multis denique 
5 virtutibus, quibus erat insigniter excultus, patientia in primis, quae per- 
fectum opus habet, singulariter enituit; ea propter in cunctis tum cor- 
poris tum animi adversitatibus vultu fuit semper hilari ac iucundo. De- 
muni externam laetitiam ex intima conscientiae securitate promanantem, 
etiam in ipso mortis articulo, sic ostendit, ut adstantes omnes non ad 

10 tletum, sed ad devotum gaudium incitaverit. 

In congregatione s. Vincentii Ferrerii in Britannia. 
Obiit cum non mediocri sanctitatis opinione in civitate Claramon- 
tensi Arubonorum primaria anno 1674 die 16. iulii soror Maria Paret, 
tertii ordinis s. Dominici patris nostri, quae virginei candoris conservandi 

15 studiosissima, corpusculum licet ab infantia valde infirmum, pluribus sub- 
ditum morbis ac doloribus, continuis ieiuniis, flagris, ciHciis aliisque ma- 
cerationibus affligebat. A teneris annis ss. patriarchae nostro Dominico 
nec non seraphicae virgini Catharinae tanquam matri mire fuit devota ; 
solitudinis ac contemplativae vitae avidissima, abstinentia rara , passioni 

20 Christi addictissima, gloriae Dei et salutis animarum siiientissima, mode- 
stia incomparabili omnium ad se rapiebat animos ac ingenua gravitate 
cunctos componebat ad virtutem. Divinis frequentissime dignata fuit vi- 
sitationibus et expressionibus amoris sponsi sui lesu, nec non prophetiae 
spiritu aliisque donis et charismatibus ditata. Erga augustissimum eucha- 

25 ristiae sacramentum adeo crevit in anima eius amor ac veneratio, ut non 
modo, dum panem hunc angelorum in sancta communione sumebat, sed 
quoties ingrediebatur ecclesiam, ubi sponsum sub hoc eucharistico vela- 
mine latentem agnoscebat , cor eius insolitis agebatur motibus, ipsaque 
toto corpore, non sine adstantium admiratione, tremebat, et tunc ut plu- 

-.0 rimum in ecstasim rapta, illic cum sponso lesu quasi ore ad os divina 
habere coUoquia sibi saepe saepius visum fuit. Graves tentationes et con- 
flictus cum daemone, cui resistebat fortis in fide, quam mirabilem ha- 
buit, ieiunii armis munita et passionis Christi contemplatione feliciter 
eludebat. Tandem post alia virtutum testimonia et praedestinationis signa 

35 migravit ad dominum sponsum, qui eam vigilantem invenit ac paratam, 
ut intraret cum eo ad nuptias. Eius corpus, quod tractabile remansit, in 
ecclesiam nostram delatum, vix potuit sepulturae mandari propter nimium 
populorum concursum ex omni gradu et conditione, qui vestium particulas 
et capillos praescindendo, omnes uno quasi ore sanctam conclamabant. 202 ACTA CAPITULORUM GENERALTUM O. P. [^^77 

In provincia s. lacobi de Mexico. 

Obiit in conventu Mexicano anno domini 1661 die 7. iunii ven. 
fr. Franciscus Montes, conversus et filius eiusdem conventus ; vir plane 
religiosus, cuius memoria in benedictione , qui parentis nostri Dominici 
magno ardore sequi vestigia conabatur, Unde linguae observantissimus, i 
ita ut nisi de Deo et rebus communi bono opportunis vel ad proximo- 
rum salutem spectantibus coUoquebatur. Semper aspectui gravi , hilari 
vultu, demissis oculis, motu religioso incedebat. Pro conservandis augen- 
disque communitatis bonis non exigua anxietate laborabat. Carnes nun- 
quam edebat, imo et omnibus sextis feriis in pane tantum et aqua ie- "" 
iunabat, cilicio asperrimo ac ferrea catena domabat corpus, iteratis cru- 
delissimisque discruciabatur flagellis usque ad guttularum sanguinis effu- 
sionem. Fuit praeceptorum venerabilis magistri Granatensis, cuius volumina 
lectitabat, fidelissimus executor, et ita observantiae regularis et nostri or- 
dinis constitutionibus addictus, ut fuerit nullus, qui eum vcl de minima 's 
praesumpserit accusare fractione. Neque caelestibus caruit delectationibus, 
nam semel, ut traditur a confessario, a ss. p. n. Dominico paterno fuit 
recreatus amplexu. Plenus tandem meritis et virtutibus, ecclesiae sacramen- 
tis magna cum humilitate et devotione sumptis, obdormivit in domino. 

Suffragia pro vivis. 2" 

Pro ss. d. n. Innocentio papa XI. et felici statu S. R. E. q. s. u. m. 

Pro augustissimo imperatore Leopoldo I. et tranquillo statu S. R. I. 
q. s. u. m. 

Pro christianissimo Galliarum rege Ludovico XIV. q. s. u. m, 

Pro catholico Hispaniarum rege Carolo II. q. s. u. m. 25 

Pro serenissimo Poloniae rege loanne III. et magno duce Lithuaniae 
q. s. u. m. 

Pro serenissimo rege et principe regente Portugalliae q. s. u. m, 

Pro eminentissimo et rev. d. card. protectore ordinis nostri q. s. u. m. 

Pro eminentissimis et rev. dd. cardinalibus fr. Vincentio Maria Ur- 3" 
sino, archiepiscopo- Sypontino, et fr. Philippo Thoma Howard de Nor- 
folcia, ex ordine nostro assumptis, q. s. u. m. 

Pro universo sacro collegio em. et rev. dd. cardinalium q. s. u. m. 

Pro illustrissimo et rev. d. fr. loanne Thoma de Rocaberti , olim 
magistro generali ordinis nostri, nunc archiepiscopo Valentino, qui gene- 35 
rosam eleemosynam scutatorum bis mille largitus est huic nostro capitulo 
generali, q. s. u. m. 

Pro excellentissimo d. Ferdinando loachim Faxardo de Requesens, 
marchione de Los Veles etc. ac regni Neapolitani prorege, et eius excel- 
lentissima uxore, munificentissimis nostri ordinis benefactoribus q. s. u. m. -^" 

Pro omnibus praelatis, ex ordine nostro assumptis, q. s. u, m. 1677] ROMAE MDCLXXVir. 2o3 

Pro omnibus nostris benefactoribus, qui hulc capitulo pias eleemo- 
synas contulerunt, q. s. u. m. 

Pro bono statu totius nostrae religionis eiusque capite rev. p. magi- 
stro generali ac sociis eidem coUaborantibus q. s. u. m. 
5 Ubi patribus sacerdotibus missa, fratribus clericis litaniae omnium 

sanctorum , conversis una decas orationum dominicalium cum totidem 
salutationibus angelicis [iniungitur]. 

Suffragia pro defunctis. 

Pro ss. d. Clemente X. f. r., insigni benefactore nostri ordinis, q. s. u. m. 
10 Pro animabus eminentissimorum dd. cardinalium Ursini et lustiniani, 

cx ordine nostro assumptorum , qui perpetuam eleemosynam capitulis 
nostris generalibus ex testamento legarunt, q. s. u. m. 

Pro animabus fratrum ac sororum ordinis nostri, quotquot a tempore 
postremi capituli generalis Romae celebrati in domino obierunt, q. s. u. m. 
15 Pro animabus omnium benefactorum ordinis nostri q. s. u. m. 

Ubi sacerdotibus missa, clericis officium defunctorum unici nocturni, 
conversis tertia pars psalterii rosariani iniungitur. 

Denique universis ac singulis provinciarum , congregationum et vi- 
cariatuum praesidentibus praecipimus in virtute Spiritus sancti et san- 

20 ctae obedientiae sub formali praecepto, ut huius capituli acta in singulis 
sibi subiectis conventibus ac domibus statim ac fuerint impressa et eis 
transmissa, coram communitate legi et publicari faciant, et sedulo curent, 
quatenus ab omnibus observentur, atque ea, quae ad ordinem nostrum 
in communi spectant et quae speciaUter ad propriam uniuscuiusque pro- 

25 vinciam attinent, ad minus quater in anno in quolibet conventu ad men- 
sam in communi refectorio publice praelegantur; volentes, quod exem- 
plaribus impressis ac sigillo rev. magistri ordinis munitis eadem ubique 
adhibeatur fides, quae originali debetur. In nomine Patris et Filii et Spi- 
ritus sancti. Amen. 

30 Capitulum generale sequens, quod erit secundum diffinitorum, ce- 

lebrabitur anno 1680 in Gallia in conventu, qui rev. patri magistro ge- 
nerali videbitur opportunior. 

Damus denique totam nostram auctoritatem rev. patri nostro magi- 
stro generali, ut faciat et disponat, quidquid nos ipsi facere possemus 

35 pro bono reUgionis nostrae regimine, prout sua prudentia iudicaverit in 
domino expedire. 

Datum Romae in conventu nostro s. Mariae super Minervam die 
16. mensis iunii 1677. o 204 ACTA GAPITULORUM GRNERALIUM O. P. ['^?? 

Epistola omnino legcnda in omnibus conventibus coram tota com- 
munitate bis in anno, scilicet prima dominica adventus et prima hebdo- 
mada post octavam Trinitatis , sub poena absolutionis ab officio priori 
vel superiori hoc negligenti. 

5 

Fr. Antonius de Monroy, s. theol. professor, ordinis pracdicatorum 
humilis generaUs magister et servus, omnibus nostrae curae subicctis 
salutem et obedientiae spiritum. 

Sat fuisset, filii, actis capituli generalis a septennio in Urbe celebrati 
semel adiunctam recordationem execrandae noxae, illius videlicet vel ad m 
ambiendum non promeritos honores vel ad evadendas promeritas poenas, 
ad saecularium ecclesiasticorum principum vel personarum extra ordinem 
protectionem recursus tam severe a pontificum oraculis, a sacris nostris 
legibus proscripti , nisi nova temerationis et rebellium audacia novam 
etiam replicandi suppeditaret materiam. Goacti igitur replicamus et tunc 15 
inculcata praecipimusque omnium conventuum praesidentibus, ut coram 
tota communitate bis in anno, scilicet prima dominica adventus et prima 
hebdomada post octavas Trinitatis sub poena absolutionis ab officio 
legantur. 

Ante omnia in memoriam reducimus atque universis et singulis 20 
utriusque sexus religiosis nostro regimini subiectis, cuiuscumque status, 
gradus aut conditionis fuerint, in conspectu ponimus textum sacrarum 
nostrarum constitutionum dist. 2. cap. i?. num. 9. lit. N., qui sic habet: 
<' Si quis frater nostri ordinis per se vel per alium pro se vel pro aHo 
ordinationem de se vel de alio factam, vel obedientiam sibi vel alii fratri 25 
iniunctam per quamcumque personam extra obedientiam nostri ordinis 
constitutam quocumque modo procuraverit revocari, vel in aliqua pro- 
vincia aut conventu aut officio sive etiam in studio generali poni vel 
remanere vel inde amoveri, ipso facto ex vi pracsentis statuti in poenam 
incidat gravioris culpae, in qua vel a qua cum tali dispensari non possit 30 
nisi per magistrum ordinis vel capitulum generalc, et omnibus gratiis or- 
dinis sit privatus ». Quae constitutio inchoata in Montepesulano anno 1271 
et confirmata apud Pcstum 1273, ut esset ex fundamentalibus nostri in- 
stituti munimentis, ipsaque velut summe necessaria omnium paene se- 
quentium capitulorum generaUum curam ac diligentiam in ea corrobo- 35 
randa, dechiranda novarumque poenarum adiectu communienda exercuit, 
ut Coloniae i?oi et 1428, Lugduni i3i8, Cadurci iSig, Rothomagi i32o, 
in Montepesulano i35o, Virduni i356 etc. ut in actis capituli 1670 
fol. 176 in fine [vide supra pag. 146 sqq.]. i686j romae mdclxxxvi. 2o5 

AGTA GAPITULI GENERALIS 

ROMAE 

IN GONVENTU SANGTAE MARIAE SUPER MINERVAM 

ORDINIS PRAEDIGATORUM GELEBRATI 

5 IN FESTO SS. PENTEGOSTES 

DIE I. lUNII MDGLXXXVI. 

Sub reverendissimo patre fr. Antonino Gloche, sacrae theologiae pro- 
"essore, magistro generali eiusdem ordinis, in praedicto capitulo electo, 
diffinientibus pariter admodum rev. patribus provincialibus et diffinitori- 
lo bus, nempe : 

admodum rev. p, s. theol. prof. fr. Thoma Vidal provlnciali Tolosano, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Laurentio Vallier provinciali Franciae, 
adm. r. p. s. theol. mag. fr. Seraphino Scoto prov. utriusque Lombardiae, 
admodum rev. p. Thoma Betti provinciali Romano, 

15 adm, r. p. s. theol. mag. fr. Gregorio de Arostegui et Areylza prov. Regni, 
admodum rev. p, s, theol. mag. fr. loanne Lorbecher prov. Teutoniae, 
admodum rev. p, s. theol. mag. fr. Vincentio de Torre prov. Angliae, 
admodum rev. p. s. theol. mag, fr, Francisco Gzarnkovio prov. Poloniae, 
adm. rev. p. s. theol. mag. fr, Henrico de Gusman prov. Terrae Sanctae, 

20 admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Antonino Peretio provinciali Bohemiae, 
adm. rev. p. s. theol, mag, fr, Antonino Fort prov, provinciae Provinciae, 
admodum rev. p, s, theol. baccalaureo fr. Andrea Trono prov. Dalmatiae, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr, losepho Alberti provinciali Trinacriae, 
adm, rev, p. s. theol. mag. fr. Emanuele Leiton provinciali Portugalliae, 

25 adm. rev. p. s. theol, mag, fr, Emanuele a sancto Thoma prov. Beticae, 
admmodum rev. p, s. theol, mag. fr, Francisco lanssens Eh'nga provinciali 

Germaniae inferioris, 
admodum rev, p. s, theol. mag, fr. Vincentio Theophilo de Mesayiia pro- 
vinciali Apuliae s. Thomae, 

30 adm. rev. p. s, theol, mag. fr. Hyacintho a Strongolo prov. Galabriae, 
admodum rev, p. s. theol. mag. fr. Petro Martyre Belleno provinciali 

s. Dominici Venetiarum, 
adm. r. p. s. theol. mag. fr. Hyacintho Battiano provinciali s. Petri Martyris, 
a. r, p. s. theol. mag. fr. Alberto a s. Benedicto prov, prov. s. Gatharinae Sen., 

35 adm. r. p. s. theol. mag. fr. Hyacintho Klonski prov. s. Hyacinthi in Russia, 
a. r. p. s. theol. mag. fr. Nicolao Gaultier deBrullon prov. prov. Parisiensis, 
adm. rev. p. s. theol. mag. fr. lustino Gnoinski provinciali Lithuaniae, 
adni. rcv. p, s. theol. mag. fr. Gregorio Rcmond provinciali s. Rosac, 2o6 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1686 

adm. rcv. p. s. theol. mag. fr. Petro de Matilla (i) diffinitore Hispaniac, 
adm. rev. p. s. theol. prof. fr. losepho Mayol (2) dif. prov. Tolosanae, 
adm. rev. p. s. theol. mag. fr. Dominico Pescheur diflfinitore Franciae, 
adm. rev. p. s. theol. mag. Sisto Cerchio diffinitore utriusque Lombardiae, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. lacobo Riccio procuratore generali 5 

ordinis, diffinitore provinciae Romanae, 
adm. rev. p. s. theol. mag. fr. Petro Maria Sersale dif. provinciae Regni, 
adni. rev. p. s. theol. mag. fr. Leonardo Messen diffinitore Teutoniae, 
admodum rev. p. praesentato fr. Thoma Cooper diffiniiore Angliae, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Martino Borovio diffinitore Poloniae, 10 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Severo Fitor diffinitore Aragoniae, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Alberto Hennegar diffinitore Bohemiae, 
adm. rev. p. s. theol. mag. fr. Antonino Gubert dif. provinciae Provinciae, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. lacobo Domianick diffinitore Dalmatiae, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Ludovico Vita diffinitore Trinacriae, ^ 
admodum rev. p. praesentato fr. Vincentio Velozo diffinitore Portugalliae, 
adniodum rev. p. s. theol. mag. fr. Dominico Linze diffinitore Beticae, 
adm. rev, p. s. theol. mag. fr. Philippo Durand dif. Germaniae inferioris, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Archangelo Panormi a Ferrandina 

diffinitore provinciae Apuliae s. Thomae, 20 

admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Hyacintho Rossetti diffinitore Calabriae, 
a. r. p. s. theol. mag. fr. Antonio Suazo dif. prov. s. lacobi de Mexico, 
adm. rev. p. s. theol. mag. fr. Dominico Serres diffinitore Occitaniae, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Remigio Bianchi diffinitore provinciae 

s. Dominici Venetiarum, 25 

admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Ignatio de Quessada diffinitore provin- 

ciae s. Catharinae Martyris de Quito, 
adm. r. p. s. th. niag. fr. Dominico de Ferrariis dif. prov. s. Petri Martyris, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. lacobo Androsino diffinitore provinciae 

s. Catharinae Senensis, 30 

admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Innocentio Czeski diffinitore Russiae, 
adm. rev. p. s. theol. professore fr. loanne de le Bel dif. provinciae Parisiensis» 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Alphonso Slanka diffinitore Lithuaniae, 
admodum rev. p. lectore fr. Petro de Sancta Maria Ulloa diffinitore pro- 

vinciae s. Mariae de Candelaria, 35 

admodum rev. p. Ludovico Dedun diffinilorc provinciac s. Ludovici Regis, 
admodum rev. p. s. theol. mag. fr. Hieronymo Henncguier diffinitorc pro- 

vinciae s. Rosae. (1) De fr. Pctro de Matilla cf. SSOP. II, 743. 

(2) De fr. loscpho Mayol cf. I. c. pag. 765. l686j ROMAE MDCLXXXVI. 207 

Universis ordinis praedicarorum patribus ac fratribus 

fr. Antoninus Cloclie, sacrae theologiae professor 

ac eiusdem ordinis humilis generalis magister et servus, 

salutem in domino sempiternam. 

5 Votis nostris tarda fuit, quae omnis adhibita est diligentia, ut acta 

capituli generalis, nuperis Pentecostes solemniis celebrati vobis quampri- 
mum transmitterentur. Eo enim zelo praemebatur cor nostrum, primum 
illud officii nostri munus implendi tanto celerius quanto fidelius, pri- 
mamve charitatis et sollicitudinis nostrae monumentum et pignus vobis 
10 exhibendi, ut quamvis nihil in hac nostra festinatione desiderari posse 
cognosceremus, tamen quod moras amori nostro erga vos imponerent 
rerum necessitas et conditio, conquerebamur. Pro vestra enim consola- 
tione vehementer optamus , patres ac fratres in Christo dilectissimi, ea 
quae in isto capitulo gesta sunt, in manus vestras citissime pervenire, 
15 ut exultaretis gratulabundi tales viros ad capitulum a vobis fuisse desti- 
natos, quorum zelus et sapientia enituere quam maxime in his omnibus 
constituendis, quae necessitatibus ordinis expedire eiusque bono et decori 
congruere videbantur. 

Id unum expectationi vestrae deesse potuit et existimationi eis de- 

20 bitae obesse , quod ordini de capite providentes, eum nimia concordia 
delegerunt, quem nec simulata pietas nec affectata dexteritas parem et 
aptum clanculariis commendationibus praedicabant , sed nuda et aperta 
veritas exhibebat prorsus inhabilem. Ut tamen mala, quae ex assumptione 
nostra timebantur, praeoccuparent et a nostro regimine propellerent et 

25 ablegarent, in hoc praesertim incubuere quotidianis et solitis sessionibus, 
ut ea matura discussione nobiscum statuerent, unde horti dominicani 
facies ubique refloresceret, uberemque fructuum doctrinae et sanctitatis 
autumnum reducerent, si nostris curis et visitationibus irrigarentur. 

Eo unanimi conspiratione collimantes, observantiam constitutionum 

30 in totum ordineni summo fervore peroptarunt inducere, scientes , hoc 
ununi ad perfectionem iter nostram professis regulam concedi, si secun- 
dum ea, quae promiserunt, vivant et obsequantur. Perfectam bonorum 
communitatem necessariam, et ut ita dicam essentialem, agnoscentes sta- 
tui nostro, qui totus est ex sui institutione apostolicus, summa sollici- 

35 tudine studuerunt plenam rerum sicut et personarum e nutu superiorum 
dependencium disponere, ut ipsa etiam umbra proprietatis eliminata procul 
e nostris conventibus exularet. Sed id potissimum cordi fuit vere filiis 
pacis et unitatis amatoribus, ut unitatem ordinis foverent et contra quae- 
cumque adversantia munirent et solidarent. Unde ut liaec unitas nobis 

40 tantopcrc commendata in nostris moribus et observantiis regularibus re- 2oS ACTA CAPlTULORUM GENERALIUM O. P. [i686 

splcnderet, quae magna Dei providentia et summorum pontificum soUi- 
citudine a quadringentis et amplius annis omnes s. p. Dominici filios sub 
uno capite eodemque regimine associatos constringit, quam nec grassantia 
in ecclesia schismata violare potuerunt nec succedentium et decedentium 
reformationum vicissitudines interpolare, omnia, quae ad ecclesiasticas 5 
caeremonias, divinum officium, studia, formam habitus et alia tum interni 
hominis adminicuhi, tum externae conversationis insignia spectant, ad 
normam nostrarum constitutionum et eorum , quae in capitulis genera- 
libus sancita sunt, revocanda componendaque sapienter iudicaverunt, utque 
auctoritate nostra mandarentur executioni, rogaverunt; et ita nulh hceret 10 
quovis praetextu, etiam reformationis vel maioris perfectionis, nova ct 
inaudita superinducere, quae hactenus ordo noster ignorasset, ne semel 
patefacta hac ianua et superstruendi hcentia, audiatur cito inter nos, quod 
in Gorinthiis reprehendebat apostolus : « Ego sum Pauh, ego Apollo, 
ego Cephae etc. ». Sed iuxta obsecrationem eiusdem apostoh « idipsum 15 
dicamus omnes, et non sint in nobis schismata, simus autem perfecti in 
eodem sensu et in eadcm sententia » (i). 

Quae a patribus pro nostri ordinis bono congregatis tam salubriter 
gesta sunt, pura et integra, utque ab ipsis subsignata , typis edi curavi- 
mus post solemnem eorum in capitulo generah promulgationem , ut a 20 
vobis eodeni appUiusu, eademque rehgione servanda suscipiantur, quibus 
a magno nostro Minervae conventu acceptata sunt. Si quae vero ex his 
dubia aut difficultates suboriri possent, quod tamen non credimus, vel 
nostrae , si requiratis, dissolvent epistolae vel noster ad vos accessus in 
proxima ordinis visitatione plana facient et clara. 25 

Muneris enim nobis iniuncti ratio postulat, ut intermissam magno 
rehgionis dispendio, sed necessitate temporum visitationem absc[ue dih\- 
tione incipiamus, et donec in tota sahem Europa completa fuerit, pro- 
sequamur, ut oves nostrae curac subiectas nominatim vocare possimus; 
cum pervigihire debeamus, « quasi pro eis rationem reddituri » (2), quas 30 
de manu nostra requiret princeps pastorum, qui, si neghgentes fuerimus 
aut culpabiies, « non parcet nec poenitudine flectetur » (3). Unde, quia 
saepe contingit in iis, quae pro bono conventuum aut provinciarum cor- 
rigenda forent, aut statuenda praehiti vigikintiam quantumvis oculatissi- 
mam circumveniri, dum solis scripturarum informationibus statum reruni 35 
et personarum longe positus accipit, profectioncm nostram paramus ct 
urgcmus, ut, quacnam in rcgnis et nalionibus sit nostrac famihac facies (i) I. Cor. I, 10, 12. 

(2) Hebr. XIII, 17. 

(3) I. Reg. XV, 29. l686] ROMAE MDGLXXXVI. 2O9 

et conditio, propriis oculis intuentes, noxia quaeque eradicemus et nialis, 
si quae irrepserint aut inveterarint, remedia pro posse nostro quaeramus 
et applicemus; incrementa vero frugum iustitiae vestrae otferaraus agri- 
colae supremo, qui nihil eorum quae debui, pro nostra salute praeter- 
5 misit. « Gonstituti enim sumus super conventus in gentibus et regnis » (i), 
in quibus estis disseminati, ut evellanius et plantemus, quia « Dei agricul- 
tura estis » (2). 

Evellamus, inquam, aemulationes, dissidia, contentiones, rixas, dis- 
sensiones, laxitates, abusus, qui nomine consuetudinis firmati, pulchritu- 

10 dinem religionis deformant et leges quasque sanctissimas antiquant, fa- 
ctiones, quas fratrum parit ambitio, quae charitatis spiritum extinguunt, 
offensiones, Htes, scandala gignunt, damnabiles personarum acceptiones 
obtrudunt, unde inhabiles ad praelaturas et lecturas assumuntur, aptio- 
ribus postpositis et contra ius repulsis; unde miserabilis superiorum con- 

J15 niventia, omnium lapsuum nutrix erga suos quovis crimine diffamatos, 
et duritas erga alios, quos suis praetensionibus iniquis aut obliquis ob- 
sistentes suspicantur aut experiuntur. 

Plantemus vero quaecumque ad Dei cultum restituendum, foven- 
dum, ampUandum conducere posse iudicaverimus in officiis divinis, cae- 

20 remoniis ecclesiasticis, cantu et aliis , quae in variis capitulis generali- 
bus ordinata et a praedecessoribus nostris saepius intimata et tentata, 
incuria tamen fratrum, librorum forsan penuria vel arbitrariis et pere- 
grinis conventuum moribus nequiverunt hactenus ad praescriptam uni- 
formitatem reduci. 

25 Plantemus primum ordinis nostri institutum circa praedicationes et 

missiones, ex quarum neglectu immutata est rehgionis facies et decor 
emarcuit, totque pereunt animae, quarum, timeo, ne sanguinem requirat 
de manu nostra omnipotens, qui segregavit nos « et in nobis posuit ver- 
bum reconciliationis, ut pro Christo legatione fungeremur et tanquam 

30 Deo exhortante per nos » (3), homines ad veritatis agnitionem et Ghristo 
reconcihandos adduceremus. Unde praedicationis spiritum, qui in paucis 
vere s. p. n. Dominici fiUi adhuc vivit, quantum ex alto dabitur suscitare 
conabimur et missionum munus atque exercitia promovere omnibus, 
quibus poterimus modis: orationibus, obsecrationibus, adhortationibus, 

35 gratiis, beneficiis, privilegiis etiam a summo pontifice obtinendis, ne in 
dedecus gentis nostrae nobis exprobretur ultra, quod sumus solo nomine 
praedicatores. (i) ler. I, 10. 

(2) I. Cor. III, 9. 

(3) II. Cor. V, 20. 

MOPH 13 • 14 2IO ACTA CAIMIULOUUM GKNKRALIUM O. P. [1686 

PlanteiiiLis lingLiarum, praesertim hebraicac et graecae, stLidiLim atqtie 
peritiam , ut optarunt summi pontificcs et indicarunt capitula generalia, 
nc harum linguarum ignoratione contru sensum et exemplum apostoli 
cvangeHum erubescamus, « sed virtus Dei in nobis sit in salutem omni 
crcdenti iudaeo et graeco » (i), omnibus enim sumus debitores; multum 5 
pariter iuvabit ad notitiam scripturae sacrae, in qua vos versatos opta- 
mus, si textus originales consulere possitis. Experientia autem comper- 
tum est, theologiam scholasticam, cui cuperemus non nihil a vobis con- 
iungi eruditionis exquisitae, quae ex lectione conciliorum, patrum et hi- 
storiae ecclesiasticae comparatur , theologiam , inquam, scholasticam ad lo 
tuenda fidei dogmata contra haereses emergentes esse prorsus inutilem, 
si notitia scripturae sacrae non vulgari destituta sit; quam singularem 
scripturarum notitiam sine Hnguarum luce et subsidio vix sibi aHquis 
compararit. 

His et aHis necessario renovandis et in praxim deducendis, ut ordo h 
noster tot tituHs clarus pristinum et imminutum splendorem integrum 
recuperare valeat, locum parabunt, ut credimus hae, quas praemittimus 
muneris et amoris erga vos vicarias nostras. Interim, fratres charissimi, 
« satagite , ut per bona opera certam vestram vocationem faciatis » (2), 
et sitis charitate concordes , observantia regulares, orationi et lectioni 20 
vacantes, sine offensione currentes, saluti animarum secundum talentum 
unicuique a Deo commissum et iuxta mensuram donationis Ghristi in- 
tcndentes, lucentes sicut luminaria in mundo, Christi bonus odor omni- 
bus effecti. Sic state in Domino, charissimi. Tales vos hieti videbimus, 
si secundum ea, quue in actis istis praescribuntur aut indicantur, vitam 25 
vestram, ut debetis, studeatis componere. Unde, ne tanto fructu expecta- 
tionem nostram defraudari contingat, haec acta in omnibus cuiuscumque 
provinciae conventibus praesidentium diHgentia pubHcari et deinceps ob- 
servari volumus et praecipimus. « Haec absens scribo » , ut verbis utar 
apostoH, « ut non praesens durius agam secundum potestatem, quae data 30 
est mihi ad aedificationem , non in destructionem » (3). Verum quia 
quanto in loco superiori tanto in periculo maiori versamur, vestris ora- 
tionibus apud Deum petimus adiuvari; tentationi omnium gravissimac 
sumus expositi; quam s. p. Augustinus tentationem vocat tempestatis ct 
periculorum (4). AHquando enim in gubernandis subditis deficiunt humana 35 
conciHa, quacumque rector sc convertat, fluctus fremunt, tempestas saevit, (i) Rom. I, 16. 

(2) II. Petri I, 10. 

(3) II. Cor. XIII, 10. 

(4) Enar. in l's. 106. cf. Migne XXXVII, 1422. l686] ROMAE MDCLXXXVI. 211 

brachia deficiunt. Quo prora impingatur, cui fluctui latus nudetur, quo 
navis impulsa dimittatur, a quibus saxis , ne pereat, refrenetur, omnino 
a rectoribus non videtur; omnis enim sapientia eorum devorata est. Ten- 
tatio ergo magna gubernandi, tentatio periculorum in regendo ordine nos 
5 potissimum tangit. A qua tamen vos omnino alieni non eritis, si tota 
navis periclitabitur. Quod ideo dico , ne in hac tentatione quasi nostra 
propria orare pro nobis desistatis. Videte, ne vos primo naufragetis, si 
minus sitis soliciti et pro nobis minus oretis, etsi ad eadem gubernacula 
non sedetis, in eadem tamen navi navigatis. 

,o Acta capituli generalis Romae in conventu s. Mariae super Miner- 

vani ord. praed. celebrati in profesto ss. Pentecostes die i. iunii 1686 sub 
reverendissimo patre fr. Antonino Gloche, s. theol. prof., magistro generali 
eiusdem ordinis, in praedicto capitulo electo. 

In nomine sanctissimae Trinitatis , Patris et Filii ct Spiritus sancti, 
15 nec non beatae Mariae semper virginis , beati patris nostri Dominici, 
omniumque sanctorum. 

Denuntiationes. 

1. Denuntiamus, die i. iunii currentis anni 1686 in vigilia Penteco- 
stcs , singulari Spiritus sancti afflatu vocalium corda suavipotenter mo- 

20 vente, rite, canonice atque cum summa pace et concordia in reverendis- 
simum totius ordinis magistrum generalem electum esse p. fr. Antoninum 
Cloche ex provincia Occitana, quem eodem electionis die, cum se ad sui 
totiusque s. religionis uberiorem commendationem ss. d. n. Innocentio XI. 
praesentasset, sua sanctitas cum omni benevolentia atque humanitatis im- 

25 pendio comiter excepit. 

2. Denuntiamus, eundem etiam ss. d. n. universis et singulis fra- 
tribus et monialibus ordinis nostri, etiam tertiariis, sicut et omnibus fra- 
tribus ac sororibus nominis lesu et ss. Rosarii confraternitatum, non so- 
lum hactenus erectarum, sed etiam deinceps canonice erigendarum, denuo 

30 benigne concessisse, quod, qui in die certo tempore orationi mentali va- 
carent, specialissimas indulgentias lucrarentur; quae impensa eiusdem san- 
ctissimi in ordinem nostrum et confraternitates liberalitas maxime confert, 
ut animi singulorum ad sibi salubriter ex hoc tam propitio gratiarum 
rore fructificandum efficacius instigentur. 

35 3. Insuper denuntiamus, dictum ss. d. pro singulari suo in s. reli- 

gionis decorem zelo atque affectu et ad firmiter stabiliendam toties de- 
sideratam indivisi ordinis uniformitatem strictissime ordinasse, quatenus 
omnes et singuli patres iuxta praescriptam in capitulo generali i65o cc- 212 ACTA CAPITULORUM GENERAT.IUM O. I'. [1686 

lebrato forniam sua caputia adaptarent ; unde sub poena privationis ab 
officio infalUbiliter infligenda mandamus omnibus patribus provincialibus, 
ut a notitia praesentium, seu quamprimum ad propria redierint, caputia 
omnium et singulorum ad desideratam uniformitatem redigi faciant iuxta 
seriem et praescriptum adiectae encyclicae, quam ill. et rev. archiepiscopus 5 
Gompostellanus et magister ordinis mox ante inchoata haec nostra co- 
mitia generalia iussu sanctissimi nuper edidit, sequentis tenoris: 

Fr. Antonius de Monroy, s. theol. professor, archiepiscopus Gompo- 
stellanus ac totius ordinis praedicatorum humihs magister generahs et 
servus universis et sin^uhs patribus ac fratribus curae nostrae subicctis 10 
salutis, et regularis observantiae uniformitatem. 

Gum denuo, et mirando, nos benignissime moneat ss. d. n., se qui- 
dem ahas iussisse, ut totis conatibus habitus nostri et caputiorum refor- 
mationi insisteremus , ad sic sanctam uniformitatem in exteriori vestitu 
introducendam, hactenus tamen piissimae suae voluntati nostrisque rc- 13 
phcatis iussibus non est obsequutum atque obtemperatum, cum non solum 
tum hospites tum ah'i hic in Urbe mandata ista salubria neghgendo suo 
vei captui vel interpretationi postponant , sed etiam passim adveniant 
vocales et ahi functionem ahquam in capitulo nostro generah habituri, 
quorum caputia praescriptam dudum reformationem nullatenus sapiunt, 20 
nos ss. d. n. nutui , ut par est , submississime obedire volentes , harum 
serie nostrique muneris auctoritate adhuc semel praecipimus omnibus ct 
singuhs vobis praememoratis in virtute Spiritus sancti et sanctae obedien- 
tiae sub formah praecepto ahisque poenis magistro ordinis arbitrariis, 
vobis quidem hic in Urbe praesentibus vel brevi adfuturis, ut intra trium 25 
dierum naturahum spatium ab harum pubhcatione vel pubHca notitia 
computandum, ahis vero extra Urbem , dum patres vocales ad propria 
redierint, debeant sua caputia iuxta formam in capitulo generah i65o 
ord. 5. statuiam et a ss. d. n. hinocentio X. benedictam tam ante quam 
retro et in lateribus adaptasse et accommodasse, ut pars anterior ad pe- 30 
ctus demissa intra sternum seu os stomachi, posterior vero a tergo infra 
cingulum ukra quatuor digitos non descendat; caputii apertura circa fa- 
ciem uno amphus palmo non sit facie longior; hitera denique ab humeris 
infra medium os, quod axiUae et cubito interstat, non extendantur; hoc 
modo ad cuiushbet fratris staturae proportionatam formam omnia caputia 35 
tam alba quam nigra et noviter fiant et vetera proportionentur. Porro 
haec novissima paterna monita tandem sufficiant, ut votorum vestrorum 
memores, captivando inteUectum vestrum in obedientiae obsequium quan- 
tocius parere satagatis. Vokunus autem, ut praesentes pubUcatae iuxta 
eiusdem ss. d. expressum mandatum actis suo tempore inserendae capi- 40 
tuU generaUs secretario consignentur. hi nominc Patris et FiUi ct Spiritus l686] ROMAE MDCLXXXVr. 2l3 

sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. Et in fidem 
his sigillo nostro munitis propria manu subscripsimus. Romae in conventu 
nostro s. Mariae super Minervam die i3. maii 1686. 

Fr. Antonius de Monroy archiep. Gompostellanus 
5 ac magister ordinis. 

Registr. fol. 79. 

Fr. Guinandus Wynans mag. et socius. 

Omnibus igitur nostrae curae subiectis sub poena privationis vocis 
activae et passivae ipso facto incurrenda districte praecipimus et manda- 

10 mus, ut intra trium dierum spatium ab harum publica notitia caputia sua 
iuxta statutam formam debuerint adaptasse seu composuisse. 

4. Denuntiamus, unanimi diffinitorum voto proximum capitulum 
generale, quod erit provincialium, determinatum esse in provincia Bethica 
in conventu regali Malacitano anno octuagesimo nono celebrandum. 

15 5. Denuntiamus denique, ill. et rev. d. Antonium de Monroy, archie- 

piscopum Gompostellanum, de propensa et larga sua in ordinem beni- 
gnitate universas duorum annorum decimas persolvisse, cui proinde s. re- 
ligio et pro memorata liberalitate et pro exantlato supremi gubernii sui 
zelo plurimas gratias impendere habet. 

20 Confirmationes. 

1. Gonfirmamus, quod in antecedenti capitulo generali 1677 celebrato 
virtute cuiusdam rescripti sacrae congregationis, quo mandabatur, ut omnino 
de introducenda in conventibus communitate seu vita communi iuxta 
praescriptum regulae et constitutionum tractaretur, ordinatum fuit, se- 

25 quentis tenoris : Admonemus etc. (i). 

2. Gonfirmamus, quae de novitiorum educatione in eodem capitulo 
anni 1677 habentur, sequenti tenore: Renovamus et confirmamus ordi- 
nationes plurium capitulorum generalium Romae 1608 scilicet, Pari- 
siis 161 1 et rursus Romae 161 2, quod novitii etiam post emissam pro- 

30 fessionem maneant cum eodem rigore in domo novitiorum et sub cura 
magistri usque ad sacerdotium ; imo si contingat aliquem iam sacerdo- 
tem ad ordinem recipi, nihilominus ante quatuor annos completos post 
emissam professionem extra novitiatum non ponatur, sed sub cura ma- 
gistri remaneat atque de spectantibus ad ordinem instruatur, ut fuit or- 

35 dinatum Romae 16 56; annuUantes specialiter omnes quascumque conces- 
siones extra novitiatum degendi, hactenus a quocumque etiam magistro 
ordinis datas vel concessas. (t) Cf. supra pag. 158 1. 16 - 159 1. 22. 2l4 AcTA CAPITUI-ORUM GENERALIUM O. P. [i686 

Nulli novitiorum permittatur, nisi urgente gravissima necessitate, 
breve dispensationis super aetate determinata a conciiio Tridentino in 
ordine ad sacerdotium procurare ; quod si aliquis id praesumpserit sine 
expressa sui provincialis licentia, ipso facto sit inhabilis et incapax ad 
sacerdotium per triennium. 5 

In illis conventibus, in quibus loca distincta sunt pro novitiis sim- 
plicibus et professis, lii non minus clausi sub cura eiusdem magistri et 
eius disciplina permaneant ; non loquantur cum patribus aut fratribus 
conversis, associati incedant per conventum et ex conventu nonnisi omnes 
simul et cum magistro ad campos vel deambulandum eant. lo 

In magistros novitiorum non eligantur nisi patres graves, prudentes, 
zelum religionis et observantiae habentes, prout ordinatum fuit in capi- 
tulo Valentino 1617; mandamusque ordinationem illam inviolabiliter 
observari non quoad substantiam tantum, sed quoad omnes eius apices 
et conditiones. 15 

Atque ui eorumdem labores praemio non careant, concedimus ma- 
gistris novitiorum, qui duodecim annis vel continuis vel non continuis, 
dummodo haec discontinuatio ob altioris oflicii functionem facta sit, in 
dicto munere zelose desudarint, quod voce activa in capitulo provinciali 
gaudeant; provinciis nostris Tolosana et sancti Ludovici regis dumtaxat 20 
exceptis. Circumscribentes de caetero ordinationes et concessioncs quas- 
cumque super his emanatas, praesertim in capitulis Romae 1644 et Va- 
lentiae 1647, sicut et Romae 1677 celebratis. 

3. Gonfirmamus omnia , quae in dicto capitulo praecedente circa 
fratres vagabundos stabilita sunt, scilicet : Ad coercendos etc. (i). 25 

His porro particulares poenas tam pro dictis fratribus vagabundis 
quam pro eorumdem receptatoribus tenorc praesentium subnecterc de- 
crevimus, volentes atque inviolabiliter executioni mandandum esse decer- 
nentes, ut transgressores sine licentia rev. patris generalis in aliena pro- 
vincia vagantes non possint ab eiusdem provinciali in ullo conventu as- 30 
signari aut ullo tempore voce activa vel passiva gaudere, et si studentes 
fuerint atque ad propria redierint , nullatenus queant in suis provinciis 
ad lecturam vel aliam quamcumque functionem scholasticam admitti; 
priores vero dictorum vagabundorum receptatores sine poena sint ipso 
facto ad ofTicium prioris per biennium inhabiles et omnibus gratiis or- 15 
dinis privati existant. 

4. Gonfirmamus, quod in multis capitulis generalibus et praesertim 
anno 1670 ordinatum fuit, ut nullus titulum lectoris vel s. theol. pro- 
fessoris assumat, qui non actu docct vcl docuit; unde tani pro honore i) Cf. supr.T pag. 162 1. 21 sqq. l686] ROMAE MDCLXXXVf. 2l5 

studiorum quam professorum suo titulo de iure gaudentium omnes illos 
titulares lectores et professores memorato titulo privamus et privatos de- 
claramus, adiecta poena privationis vocis activae, si quis sive loquendo 
sive scribendo huiusmodi titulum assumpserit. In eundem finem auferi- 
5 mus a studiorum generalium moderatoribus auctoritatem omnem huius- 
modi inhabiles vel ad examen vel ad titulum lectoratus admittendi, etiam 
cum conditione « dummodo non legant » ; denuo omnes huiusmodi titu- 
los quibuscumque hactenus collatos aut imposterum conferendos, nullos, 
vanos et fictitios decernimus. 

10 5. Confirmamus, quod in postremo capitulo ordinatum est ord. 4. 

de stricta in nostris conventibus clausura ab ingressu foeminarurn sub 
excommunicatione interdicta , comprehendendo sub chiusura omnes ca- 
meras et officinas, quae licet extra commune dormitorium existant, ni- 
hilominus a rehgiosis inhabitantur , ita quod , si ahquis tahs conventus 

15 reperiatur, in quo non possit perfecta clausura observari, vel omnino de- 
seratur vel certe titulo prioratus privetur, prout ipsum ex nunc priva- 
mus et privatum decernimus; priores autem vel praesidentes , qui sub 
quocumque praetextu personam disparis sexus ad clausuram admiserint, 
ipso facto suis officiis privati existant absque aha superiorum declaratione. 

20 6. ConfirmamuSj quod toties de residentia praedicatorum generahum 

in suis conventibus ordinatum est, ut scihcet voto priventur, si non le- 
gitime impedici in eis non resideant. Mandamus igitur dictis praedicato- 
ribus generahbus, ut omnino in conventibus suis residere curent sub dicta 
poena privationis vocis ipso facto incurrenda nisi eosdem vel de legitima 

25 causa impeditos vel in officiis in capitulo generah Romae 1629 celebrato 
specificatis occupatos aut sufficientibus iam laboribus fractos in ahis con- 
ventibus morari necesse fuerit; excipientes tamen ab hoc statuto nostro 
provinciam Hispaniae ad petitionem diffinitoris sicut et provincias Por- 
tugalhae, Aragoniae, Provinciae ac Occitaniae; qui autem moniti praedi- 

30 care noluerint, suo gradu indigni existant. 

7. Confirmamus ad multa inconvenientia evitanda , quod deinceps 
sub poena carceris ad biennium nuUus particularis frater secularium de- 
posita acceptet; priores vero, si id fecerint, ipso facto suis officiis privati 
censeantur , nisi forte id ex urgentissima causa atque cum moderamine 

35 et cautela necessaria fiat , ut sciUcet visa imprimis in praesentia depo- 
nentis et patrum depositoruni quantitate deponenda, dein signata atque 
in communi fratrum depositio sub ordinaria patrum depositariorum cura 
custodienda sit. 

8. Confirmamus omnia et singula , quae in favorem communitatis 
40 introducendae vel promovendae hactenus salubriter statuta fuerunt a ge- 

ncrahbus visitatoribus et commissariis provinciarum ordinis nostri. 2l6 ACTA CAPrrm.ORUM GENERALlUM O. P. [1686 

9. Confirmamus, quod et saepius in capitulis generalibus ordinatum 
est, quod nuUus licentiari possit ad praedicandum verbum Dei , in quo 
munere ordo noster singulari hactenus praerogativa enituit et omnium 
studio enitere debet, nisi studia sua qua philosophica qua theologica 
iuxta praescriptum statutorum nostrorum expleverit et post expleta in i 
aliquo studio examinatus fuerit atque ad munus praedicationis a patribus 
examinatoribus idoneus iudicatus fuerit. 

10. Confirmamus ordinationem quartam in capitulo Valentino 1647 
factam, ne ullus fratrum nostrorum ad confessarii munus obeundum absque 
praevio trino examine de triennio in triennium in conventu, ubi viget stu- 'o 
dium theologicum, instiiuendo simpHciter vel pro semper approbetur, nisi 
alias sint graduati vel in studio generali praedicatores aut lectores instituti. 

11. Confirmamus denique , quod saepissime praedicatoribus nostris 
inculcatum fuit , ut scihcet omni fervore ss. Rosarii devotionem et sin- 
cerum erga beatissimam virginem cultum satagant in populis promovere. 15 

Ordinationes. 

i. Cum decorem ordinis et spem futurae habiHtatis non mediocriter 
augeant tum bona recipiendorum indoles, tum etiam in grammatica ct 
latinitate sufficientia, renovando, quae iam toties in capituHs generaHbus 
sancita fuerunt, denuo districte ordinamus omnibus rev. pp. provinciaH- 20 
bus et prioribus, ne praesumant uUum recipiendum ad habitum suae 
communitati proponere, qui non competenter sciat Hnguam latinam com- 
petenterque sit in grammatica versatus, sicut etiam qui notabiHter sit 
corpore vel facie deformis aut nataHum tam abiectorum, ut vix aliquod 
ingenuitatis speciem prae se ferat; et si secus factum fuerit, priores quidem 25 
a suis officiis suspensos et taHter receptos ad professionem non admit- 
tendos decernimus et declaramus. 

2. Nil adeo obest studentium profectui, quam quod in conventibus, 
in quibus studia vigent, non sit rigida nostrarum legum et constitutionum 
observantia, et quod studentes tempus iUud, quod studiis impendendum 30 
foret, obambulationibus per conventum et vagationibus per suorum co- 
studentium ceUas inutiUter terant. Ordinamus proinde patribus provin- 
ciaHbus, ut satagant totis viribus, quatenus in conventibus, ubi iuventus 
in studiis enutritur , reHgiosa discipHna et nostrorum statutorum obser- 
vantia perfecte servetur; studentibus autem, sive in coUegiis sive aHis 35 
domibus degentibus, sub poena privationis studii ipso facto mandamus, 
ne praesumant tempore, quo studendum est, per conventum vagari, cum 
secularibus vel reHgiosis obambulare, quemadmodum etiam neque suorum 
costudentium ceUas ingredi; pro cuius debita exccutione tuni superiorum 
tum moderatorum conscientias in diem tlomini aggravamus, ut, si ter in- ^o 
venti fuerint, infaUibiHter puniantur. l686] ROMAE MDCLXXXVl. ll^ 

3. Cum nil adeo noxium sit scholis et iuvenibus, quam quod illis 
praeficiantur professores, quorum vel mores commendabiles non sunt vel 
tam exigua capacitas ad illara functionem, quam obire iubentur, ut plus 
obsint, quam prosint, ordinamus, quod deinceps in providendis studiis 

5 non attendatur candidatorum aetas , sed ingenium et probata vita, non 
aliorum commendationes, sed propria merita, ut hac ratione indemnitati 
iuventutis et provinciarum opportune consulatur; pro cuius item impar- 
tiali observantia praelatorum conscientias oneramus, eos districte monendo, 
ut, si qui incapaces, immorigeri vel admodum negligentes in suis scliolae 
10 officiis inveniantur, cerliores faciant adm. rev. pp. provinciales vel ma- 
gistrum ordinis, qui tales in studentium perniciem collimantes indilate a 
munere legendi suspendant et absolvant, nullo habito ad personas respectu. 

4. Cum angelici doctoris nostri doctrina tutissima sit et inconcussa, 
uti apostolico oraculo habemus, operae pretium est, ut qui illam profi- 

'5 temur, etiam singulariter eandem rimemus et in eam incumbamus; or- 
dinando proinde renovamus, quae dudum de lectura textus summae 
d. Thomae sancita fuerunt, ac in particulari mandamus omnibus ordinis 
nostri regentibus, professoribus et lectoribus , ut singulis diebus praeter 
ordinariam scriptorum explicationem etiam unicum d. Thomae articulum 

20 explicent, quem studentes tenebuntur in conferentiis in dies studendo re- 
ferre memoriter, ultra ordinariam scriptorum traditorum lectionem; re- 
gentes autem , professores et lectores in huius ordinationis executione 
desides regentatu, professura et lectoratu spolientur. 

5. Ordinamus, quod deinceps, ut praelegentium merita et anni sta- 
25 tutum tempus sortiantur, omnisque confusio in his vitetur, nullus lector 

censeatur suum cursum inchoasse ad computandum pro gradu et forma 
nisi in festo sanctae Crucis vel immediate post festum omnium sancto- 
rum, ubi hic mos incipiendi cursum invaluit, ita quod , qui ob quam- 
cumque causam docere medio tempore inceperit, illi lectura illa nullatenus 
30 computetur nisi pro supplemento dumtaxat; a qua ordinatione collegium 
nostrum Parisiense sancti lacobi merito excipimus. 

6. Ex eo quod aliqui autument , se a suis conventibus originariis 
et quorum sunt filii, amoveri non posse, non levia sequuntur inconve- 
nientia , quae rebelliones et dissolutiones non modicas nata sunt partu- 

35 rire, ordinando proinde declaramus , quod nuUus, cuiuscumque sit gra- 
dus, conditionis et dignitatis in ordine, illo privilegio inamovibilitatis a 
conventu vel suae assignationis vel cuius est filius, gaudere habeat, quin 
talem praerogativam vel a magistro ordinis vel a diffinitorio generali 
quomodolibet concessam annullamus et annullatam decernimus , praeci- 

.in pientes omnibus nostrae curae subiectis sub poena privationis utriusque 
vocis ipso facto incurrenda, nc aliquis quocumque praetextu , via vel 2l8 ACTA CAPITULORUM GENERALiuM O. P. [1686 

colore praesumat sibi inaniovibilitatis iiis arrogare vel asserere aut pro- 
vinciali removenti , dum necesse sibi videbitur, obstrepere vel reluctari. 

7. Ordinamus, quod conventuum praesidentes fratrum assignationes 
quamprimum suis communitatibus legendo annuntient, ut omnis fraus et 
dolus in electionibus priorum praeveniatur, et contra facientes in poenam s 
a suis officiis suspendantur. 

8. Ordinamus denique et districte iniungimus rev. pp. prioribus, ut 
consuetuni orationis mentalis tempus omnino observari curet atque in 
spatio dimidiae horae ad clepsidram ab ipsis vcl quibuscumque aliis, quos 
choro praeesse coniigerit, nuUatenus dispensetur. lo 

Commissiones. 

1. Gommittimus rev. magistro ordinis, ut aliquibus gravissimis in 
ordine patribus iniungat, quatenus per se vel per alios, ad hoc idoneos, 
missalia et breviaria ordinis cum suis respective rubricis revideant ct cen- 
seant, atque ut uniformitas in ordine servetur, modum confraternitatis 15 
Rosarii instituendae et Rosarium cum populo dicendi mature praescribant. 

2. Gommittimus adm. rev. pp. provincialibus et prioribus universis, 
ut divini officii curam habeant, quatenus ea , quae de ritu ss. constitu- 
tionum, rubricarum, breviarii aliaque ad Dei laudem spectantia sunt, re- 
ligioso zelo atque devotione in omnibus conventibus persolvantur. 20 

3. Gommittimus eidem rev. p. magistro ordinis, ut in sua visitatione 
provinciae utriusque Lombardiae videat, an domus s. Mariae de Susano 
ct de FontaneUato sint denuo in prioratus vel vicariatus erigendae. 

4. Gommittimus similiter magistro ordinis, ut, quamprimum poterit, 

in beneficium et consolationem fratrum iubeat constitutiones nostras a 25 
patribus iussu capituli revisas praelo subiicere. 

5. Gommittimus denique dicto magistro ordinis , ut in visitatione 
provinciarum iiorentissirni Galliarum regni pro sua prudentia et provin- 
cias ordinet et cuiHbet suos conventus designando Hmites praescribat, 
quemadmodum etiam regularem observantiam et disciplinam in congre- -^o 
gationibus nostris GalHcana et Britannica .studeat augere. 

Admonitiones. 

I. Gum experiamur in ordine conventus nostros passim fratrum si- 
multatibus scindi, ac proinde non raro eligi inidoneos et passionum 
partis vincentis asseclas, ex quo omnis observantia constitutionum teme- 35 
ratur, hortamur in visceribus Ghristi patres provinciales, ut soliciti sint, 
hanc e provincia sua pestem eliminare et pacem inquietatis ambitione 
conventibus restituere, accurando, ut etiam aliorum conventuum fiHi in 
priores taHum conventuum eligantur, qui ibidem novcrint sua dexteritate 
tranquiUitatem manutenere; ad id ipsum in visceribus lesu Ghristi omnes ao 
vocales in Domino hortamur, ut suae et confratrum suorum saluti con- i686] romae MDcLxxxvr. 219 

sulendo studeant ambitiosorum hominum et dominatuni in clero appe- • 
tentium temeritatem et petulantiam proscribere. Volumus autem, quod 
in conventibus, quos maiores vocant, scilicet qui ad minus triginta fratres 
alunt, vel sunt pro novitiatu provinciae destinati, vel tandem in quibus 
5 generale vel formale studium viget, eligi non possint in priores, nisi qui 
in aliis conventibus fuerint priores, aut per aliquot annos sacram theo- 
logiam legerint, vel demum sint praedicatores generales, servata consue- 
tudine provinciae Tolosanae ad eiusdem petitionem et provinciae s. Lu- 
dovici regis et exceptis conventibus pro rigorosa observantia determinatis, 
10 in quibus, si in maiorum numero fuerint, non poterunt eligi in priores, 
nisi praeter unam ex iam dictis qualitatibus monstrent se esse etiam sin- 
gulares observantiae cultores. 

2. Cum inter potissimas ordinis praerogativas sit sanctae praedica- 
tionis officium , quo animae christianae evangelicis doctrinis imbuuntur 

15 atque oves perditae ad unicum Ghristi ovile reducuntur, admonemus 
adm. rev. pp. provinciales , quatenus in suis provinciis viros doctos et 
graves ac zelum animarum habentes in missionarios destinent ad Dei 
verbum praedicandum doctrinamque christianam rudibus tradendam; ipsi 
autem ad id muneris destinati toto conatu satagant apostolico hoc oflficio 

20 suo nonnisi cum magno zelo et charitate perfungi , memores, se in eo 
sanctissimi patris nostri vestigia sequi , quem s. mater ecclesia magnum 
animarum oeconomum appellat. Unde et eosdem in Domino adhortamur, 
ut sic de suorum superiorum cum illustrissimorum ordinariorum con- 
sensu missi gratis haec spirituah'a pietatis officia praestent , sintque ab 

25 omni temporahs quaestus aut lucri specie penitus alieni. 

3. Admonemus adm. rev. pp. provinciales et priores, ut ecclesiae 
decorem totis viribus promovere satagant et curent, quod omnes sacer- 
dotes legitime non impediti missas suas quotidie celebrent ; negligentes 
autem in iis celebrandis a celebratione missarum suspendant. 

30 4. Admonemus praeterea adm. rev. pp. provinciales et priores , ut 

omnino invigilent, quod in diversis capitulis generalibus nempe Medio- 
lani i5o5, Romae 1629 determinatum est, ne scilicet fratres nostri sub 
habitu suo alterius coloris vestes quam albi portent, sub poena priva- 
tionis utriusque vocis eisdem infligenda. 

35 5. Admonemus omnes rev. pp. provinciales nostrarum provinciarum, 

ut satagant omni honoris, obsequii et humanitatis impendio rev. patres 
scholarum piarum, tanquam de ordine nostro et doctrina doctoris angelici 
optime meritos, praevenire eorumque zelum in populis commendare. 
Concessiones. 

^o I. Concedit rev. pater magister ordinis omnibus et singulis patribus 

ac fratribus suae curae subiectis, quod scmel eligerc possint aliqucm pa- 220 'AcTA CAPlTULORUM GENERALIUM O. P. [1686 

trem sacerdotem, m ordine ad audientiam confessionum expositum, cui 
suam plenariam delegat auctoritatem absolvendi fratres sibi sacramenta- 
liter confitentes, pro una vice tantum, ab omnibus peccatis et censuris 
anre horum actorum evulgationem contractis, a quibus ipsemet rev. ma- 
gister ordinis eos posset absolvere, si eidem coram confiterentur. Idem 5 
absolutionis beneficium ex eiusdem concessione monialibus conferre po- 
terunt earum ordinarii confessarii. 

2. Goncedit idem rev. ordinis magister omnibus rev. pp. provincia- 
libus et diffinitoribus praesentis capituli generalis, ut possit unusquisque 
eorum aliquem de sua dumtaxat provincia , ad poenas gravioris culpac 10 
ante celebrationem huius capituli generalis damnatum, si quis fuerit, ad 
omnes gratias ordinis restituere, si tamen sua humilitate, resipiscentia et 
melioris vitae exemplo huiusmodi favore se dignum ostendit. 

Pro provincia Hispaniae. 

1. Goncedimus ad provinciae petitionem, quod numero senario prac- ^, 
sentatorum titulo praedicationis, quo dicta provincia hactenus gavisa est, 
duae ahae praesentaturae numerariae eodem titulo addantur. 

2. Goncedimus, quod conventus Legionensis et Taurensis inter gc- 
neraha ordinis et provinciae studia deinceps annumerentur, eo quod in 

iis tam artium quam s. theologiae studium vigeat. 20 

3. Gonfirmamus ordinationem factam in capitulo provinciah inter- 
medio in conventu Benaventano die i ?. maii i685 habito , qua statue- 
batur , quod fratres ex ahena provincia ad hanc provinciam Hispaniae 
seu studiorum causa seu alio quovis titulo accedentes, completis studiis 
aut titulo cessante , ad suas originarias provincias revertantur; quod si 25 
ex quahbet causa etiam praetextu assignationis in dicta provincia reman- 
serint, voce activa et passiva carere volumus. 

Pro provincia Franciae. 

1. Gonfirmamus ad expressam provinciae instantiam affihationes rev. 
pp. fr. Ambrosii Kennedi et fr. lacobi Rellion ad conventum nostrum 30 
Pictaviensem , fr. Dominici Brutinel ad conventum Gratianopolitanum, 
sicut etiam fr. Hyacinthi du lardin et fr. Antonini du Plessi ad conven- 
tum Belnensem. 

2. Gonfirmamus sententiam adm. rev. p. mag. provincialis super 
nullitate affihationis rev. p. fr. Mauritii Vincent pro conventu Angeliacensi 35 
latam, declarantes, illum conventus Andegavensis filium esse. 

3. Renovamus censuras contra illos merito latas, qui vel suos su- 
periores vel alios religiosos aut sanctimoniales ordinis apud maiestatem 
regiam aut regios ministros verbo vel scripto diffamant, volentcs, abso- 
lutionem a tam enormi crimine etiam in conscicntiae foro solis dumtaxat 4" 
conventuum superioribus reservari. l686] ROMAE MDCLXXXVI. 22 1 

4. Studium theologicum a raultis ab hinc annis in conventu nostro 
Lingonensi fundatum omnino volumus continuatum et excultum; prae- 
cipimus proinde adm. rev. p. priori et patribus a consiUo dicti conventus 
pro tempore sub poena absolutionis ab officio, privationis paternitatis ac 

5 utriusque vocis, ne illud deserere aut quoquomodo eidem contrariari 
praesumant. 

5. Gum ex collegio nostro Gratianopolitano non mediocris decor 
ordini toti accrescat, ex eo quod ibidem cuni singulari animorum fervore 
studia vigeant, aequitati consentaneum est , quod professoribus de pro- 

10 portionato laborum praemio provideamus. Statuimus proinde, prout in 
duobus postremis nostris capituHs generaUbus Romae celebratis imperti- 
tum fuit, quod lectores tam philosophiae quam theologiae in memorato 
coUegio cum laude profitentes idem praemium in ordine mereantur iis- 
demque plane gaudeant iuribus, ac si in aliquo generaU studio praele- 

ib gissent, exceptis dumtaxat fiUis provinciae nostrae Provinciae, quibus ob 
singularia motiva haec nuUo tempore suffragari posse sancimus. 
Pro provincia utriusque Lombardiae. 

1. Vokmius, ut executioni mandetur omnino textus constit, dist. 2. 
cap. I. § 2. secundum capituhx generaUa anno 1644 et 1647 celebrata 

20 temperatus, ut conventus parvi, temporum iniuria depauperati, qui aUas 
duodenarium numerum reUgiosorum habuerunt , dummodo sex modo 
alant, in capitulis provinciaUbus admittantur cum voce; et si oppositum 
factuni fuerit, totum sit irritum et inane. 

2. Ordinamus, quod assignati in conventibus ad officium tempora- 
25 neum confessarii, praedicatoris aut lectoris huiusmodi expleto officio ad 

tales conventus non amplius pertineant, et nisi a superioribus aUter dis- 
positum fuerit, ad suos conventus originales sint reducendi, quemadmo- 
dum pro conventu Bononiensi aliquando ordinaverat rev. mag. ord. fr.Tho- 
mas de Roccaberti; derogantes ordinationi cuicumque contra statuenti. 

jo 3. Gommittimus rev. magistro ordinis, ut rev. p. fr. Aloysium Vil- 

lari de Gasali , qui per viginti annos cum summo populorum et prin- 
cipum plausu , ut nobis relatum est, in principalioribus Italiae urbibus 
munus praedicationis exercuit, pari pro tantis laboribus praemio remu- 
nerare velit. 

35 4. Reducimus ad moderamen longiores a studiis vacationes, ita ut 

a testo s. loannis Baptistae usque ad festum s. patris Dominici saltem 
de mane exercitia scholastica durent, deinceps autem usque ad festum 
s. Grucis examina et repetitiones fiant; caeteris anni temporibus sine uUa 
vacatione, excepta die aristotelica, durent scholastica exercitia; quibus fi- 

40 deliter peractis, si indulgeatur ex speciali gratia uni ex lectoribus theo- 
logiae in conventibus, ubi duo sunt lectores, ut tempore quadragesimae 22? ACTA CAPITULORUM GENERALtUM O. P. [1686 

possit ire ad praedicandum , tali coiiditione censeatur indiiltum , quod 
alter lectorum sui collegae lectiones et functiones scholasticas suppleat, ut 
hac ratione studentium discipulorum indemnitati opportune provideatur. 

5. Praeterea studentes in conventibus, in quibus viget studium, sive 
sint materiales vel formales, voce in electionibus priorum aut sociorum 5 
cuntium ad capituhi provinciaha non gaudere decernimus. 

6. Renovamus praeceptum et excommunicationem pro conventu ct 
studio Bononiensi a rev. mag. Turco latam contra moderatores promo- 
ventes indignos, etiamsi addatur conditio « dummodo non legerint», quam 

ut iniustam et nuUi favorabilem abolemus, uti supra sancitum cst. 10 

7. Declaramus , quod bibhcus et nietaphysicus Bononiae lectores 
non gaudeant voto decisivo in examinibus, sed sint contenti solum voto 
consultivo, iuxta institutionem rev. magistri Thomae Turci, excepto casu, 
quo suppleant deficientiam quinti moderatoris. 

8. Declaramus adm. rev. p. magistrum fr. Thomam Luccionum (i) 15 
in numerarium magistrum provinciae utriusque Lombardiae cum loco et 
voce acceptatum fuisse ; quam acceptationem simul cum affiliatione sua 
ad conventum nostrum sanctae Mariae de Gastello huiuae a conventu 

s. Eustorgii de Mediolano confirmamus. 

9. DccUiramus denique acceptatos in magistros cum vocc et loco 20 
rcv. pp. fr. Michaelem Thavenardi inquisitorem Taurini, fr. Pium Fehccm 
Capasanta inquisitorem Faventiae, fr. Dominicum Cichetti dc F'abriano et 
Dominicum Thomam ManeUi de Aexio , hos pro magistris numcrariis 
approbamus. 

Pro provincia Romana. 25 

1. Committimus rev. magistro ordinis, ut pro sua prudentia studio 
nostro generaU Perusino de idoneis et doctis rcgente ac magistro stucicn- 
tium suo tempore provideat. 

2. Ad provinciae petitionem confirmamus et ratificamus affihatio- 
nem p. lect. fr. Leonardi Buteri ad conventum nostrum s. Dominici Tre- 30 
bii, dispensantes, quoad opus est, super quocumque defectu, qui potuissct 
irrepsisse. 

■3. Cooptamus in numerum niagistrorum cum voce et loco rev. p. 
fr. Dominicum DalHum (2), habentem omnia, quae ad memoratum hono- 
ris gradum obtinendum vigore sacrarum constitutionum et statutorum 35 
pontificiorum requiruntur. 

4. Approbamus lecturas pro forma et gradu magisterii in coUcgio 
nostro s. Thomae de Urbe exercitas rev, pp. fr. Petri Tacca, qui ibidcm (i) De fr. Thoma Lucciono cf. SSOP. II, 777. 
(2) De fr. Doniinico Dallio cf. 1. c. pag. 623. l686l ROMAE MDCLXXXVI. 223 

niLinus regentis cuni laude obiic, fr. Doniinici Servitiati et tV. Vincentii 
lustiniani, qui baccalaureatuni ordinarium in dicto collegio fructuose et glo- 
riose compleverunt, committentes reverendissimo, ut satagat a sanctissimo 
impetrare, ut dicti patres possint effectu praemii sibi in ordine concessi 
5 in sua provincia frui. 

Pro provincia Regni. 

1. Instituimus in magistros numerarios provinciae pro locis actu 
vacantibus rev. pp. fr. Gregorium Tartaglione de Neapoli et fr. Danielem 
de s. Marco; cumque hoc generale capitulum ad expressam provinciae 

'o pctitionem auxerit numerum magistrorum usque ad octodecim, institui- 
mus pariter in magistros cum loco et voce rev. pp. fr. Albertum Gapelli, 
fr. Vincentium Gioffo , fr. Onuphrium Fiore , fr. Vincentium Scotti de 
Prochida et fr. Gregorium Angelone, qui omnia munera pro dicto gradu 
magisterii requisita cum laude exercuerunt, declarantes, hanc nomina- 

15 tionem nulli quoad locum aut praecedentiam de iure sibi competentem 
praeiudicare. 

2. Ad consulendum iustitiae in iudiciis examinum ordinamus, quod 
deinceps iudices deputati in concursibus lectionum philosophiae et theo- 
logiae teneantur ferre vota sua secundum concurrentium merita, neque 

20 possint suspendere suffragium, sive sit affirmativum vel negativum, secus 
factum irritum nuUumque decernimus et iudicem non suffragantem seu 
votantem ipso facto suo munere imposterum privamus. 

3. Goncedimus huic provinciae ad eius petitionem , quod ob mul- 
titudinem conversorum a praesentium data per biennium nulli ad habi- 

25 tum conversorum vel tertiariorum admittantur, et hoc tempore elapso 
tam recipiendi quam illi, qui actualiter habitum tertiarii gestare reperiun- 
tur, ad solemnem professionem nullatenus admittantur, nisi post sexen- 
nium quacumque gratia in antecessum facta non obstante; utque tertiarii 
imposterum melius educentur et mores religiosos addiscant , volumus 

30 absolute, quod nonnisi in conventibus Salernitano et Suessano deinceps 
ad habitum recipiantur, ibique per triennium ad minus permaneant, imo 
hoc postremum cum illis tertiariis, qui in conventibus Neapolitanis actu 
degunt, quamprimum exequenduni declaramus. 

4. Permittimus p. provinciali pro tempore cum diffinitorio capituli 
j5 provincialis, quod duos tresve missionarios nominare possint, qui intra 

sequens biennium munus illud apostolicum cum fidelium fructu obire 
possint, non ob temperale aliquod lucrum, sed cum sola spe aeternae 
retributionis. 

5. Gellae defunctorum fratrum deinceps secundum p. prioris pro 
40 tempore beneplacitum conferantur, nuUa habita ratione antiquitatis, sed 

solius aequitatis. 2:| ACr.V CVPIIULOKUM GE:^ERALtUM O. P. [1686 

6. Gommittimus rev, p. generali, ut viso moderni p. procuratoris 
ordinis adm. rcv. p. mag. fr. Leonardi Hansen et ill. ac rev. domini ar- 
ciiicpiscopi Barensis iudicio super brevi magisterii rev. p. Thomac Ser- 
sale, huius gcneralis capituli diffinitoris, determinet etiam sanctissimo con- 
sulto, si expediens exisiimaverit , an virtute dicti Irrevis inter immcdiatc 5 
a sede apostolica promotos connumerandus sit. 

7. Acceptamus lecturas in publica NeapoHtana universitate cum or- 
dinis honore exercitas rev. p. fr. Thomae de Francia pro gradu baccalau- 
rcatus, et rev. magistro ordinis committimus, ut eidem tempus assignct 
ad ibidem legendum pro forma ct grada magisterii. 10 

8. Approbamus, quantum in nobis est, affiUationes factas ab ill. et 
rcv. archiepiscopo Gomposlellano rev. p. mag. fr, ArchangeH Maria Ga- 
nale et rev. p. lect. fr. Dominici Maria MondcHi ad coHcgium nostrum 
s. Thomae de NeapoH, utpote a ss. d. n. conhrmatas, cum omnibus iuri- 
bus, gratiis, praerogativis , loco et voce, quibus in originariis provinciis 15 
fruebantur. 

Pro provincia Teutoniae. 

1. Gonfirmamus et approbamus facultatcm pp. provinciaHbus aucto- 
ritatc apostoHca concessam et in capitulo gcneraH Romano 1629 decla- 
ratam pro rehabiHtatione priorum et priorissarum ad idem officium, si 20 
iis videbitur expedire, servatis tamen sequentibus conditionibus : primo, 

ut tribus mensibus, antequam priores et priorissae suis respective officiis 
defungantur, adm. rev. p. provinciaH plenam, claram ac a patribus sivc 
matribus a consiHo debite subscriptam suae administrationis qua in spi- 
rituaHbus qua in temporaHbus informationem transmittant. Secundo, ut 25 
authentice doceant , se in conventibus, quibus praesunt, communitatem 
pcrfectam introduxisse vel promovisse. Tertio, quod potiori tempore anni 
in conventu morati fuerint, choro ct refectorio astiterint; quod si ha- 
rum conditionum una in aHquo vel aHqua defuerit, rehabilitari posse 
prohibemus; iisdem autem fidcHter observatis , post primam electionem 30 
duabus vicibus tantum rchabiHtari posse concedimus, ut sic perpctuitas 
in officiis vitetur. 

2. Gonfirmamus ordinationem in capitulo generali 1644 factam dc 
praedicatoribus actu praedicantibus , quod nuHam praetendere possint 
exemptionem a choro nisi iuxta antiquum huius provinciae morem, nempe .^^ 
ut iHi, qui ante prandium concionantur, pridie solum Hberi sint a ma- 
tutino et prima; reHnquentes discretioni adm. rev. p. provinciaHs pro tem- 
pore, quod aHquibus in officio praedicationis exceHentioribus ampHorem 
aHquam a choro exemptionem possit indulgere. 

3. Approbamus magisteria tempore regiminis iH. et rev. d. archie- 
piscopi GompostcHani ad constitutionum mcrita coHata adm. rcv. pp. 40 l686] ROMAE MDCLXXX.VI. 225 

fr. Alberto Wein, fr. Ludovico Lanio, fr. Leonardo Messen, huius capi- 
tuli diffinitori , fr. Ludovico Lenz, fr. Ambrosio Angerer, fr. Gandido 
Schreittmiller, fr. Alexandro Brachel, fr. Antonino Trarich et fr. Hyacintho 
Traxel. 
5 4. Gumque in provincia unum magisterium vacet, conferimus illud 

rev. p. fr. Adriano Schon, qui illud tum scholasticis tum vel maxime 
concionatoriis functionibus diu meritus est. 

5. Vacantibus autem etiam in provincia duabus praesentaturis , in- 
stituimus in s. theol. praesentatos rev. pp. fr. Leonardum Tebetman et 

10 fr. Ghristophorum Brachel, qui omnia ad hunc gradum requisita habent. 

6. Instituimus in praedicatores generales rev. pp. fr. Dominicum 
Frank, fr. Thomam Meidinger, fr. Ambrosium Gapello, fr. Thomam Ham- 
reitter, fr. Hyacinthum Gabelhoven, fr. Wilhelmum Freilinch, fr. Hilarium 
Edenstein, fr. Sebastianum Schmid, fr. Bernardum Bierman, fr. Gonstan- 

15 tinum Schulz, fr. Theophilum Botterich, fr. Wernerum Floosdorff, fr. Do- 
minicum Lechner et fr. loannem Stiler; quibus singulis ab adm. rev. p. 
provinciali determinati conventus assignabuntur. 

7. Decernimus patres lectores primarios in studiis formalibus Augu- 
stano , Landishutano et Osnabrugensi in ordine ad gradus aequales ha- 

20 bendos patribus baccalaureis ordinariis studiorum generalium, eo quod 
pares subeant labores. 

8. Gommittitur p. provinciali Teutoniae peremptoria decisio litis 
inter conventum Viennensem et Sabariensem , concernentis summam 
quatuor millium florenorum. 

25 g. Gonfirmamus et, in quantum opus est, de novo instituimus in 

procuratorem provinciae ad agendas causas in aula Gaesarea rev. p. fr. 
Matthiam Lechner, ad petitionem eiusdem provinciae. 
Pro provincia Poloniae. 

1. Inhaerendo concordiae factae in nostra provincia Poloniae iuxta 
30 declarationem capituli provincialis Varsaviae habiti anno i655, ordina- 

mus , quod in dicta provincia praedicatores generales plures esse non 
possint quam triginta; viginti videlicet ex filiis conventuum provinciae, 
decem vero pro rata conventus Gracoviensis; committentes proinde fu- 
turo capituli provincialis diffinitorio et patribus provinciae, ut generales 
35 praedicatores ad praememoratum numerum reducantur , cassando amo- 
vendoque eos, qui qualitates non habent pro tali munere a legibus nostris 
requisitas. 

2. Pro maiori tum studentium tum lectorum profectu confirmamus, 
quod rev. ac ill. nunc archiepiscopus Gompostellanus huic provinciae 

40 concessit, nempe quod in conventibus s. Dominici Posnaniae, s. Stanislai 
Lubini et s. Hyacinthi Varsaviae sit studium formale, in quo legatur pro 

MOPH 13 15 226 ACTA CAPITULORUM GENKRAMUM O. P. [1686 

forma et gradu magisterii, dummodo post praelectum integrum cursum 
philosophicum quinque continui anni in s. theologiae scholasticae lectura 
ibidem compleantur. 

3. Gonfirmamus pariformiter ordinationem congregationis interme- 
diae in conventu nostro Opatovicensi celebratae anno i685, qua sancitur 5 
pro iustitiae distributivae indemnitate et ad resumendam antiquam pro- 
vinciae praxim, ut deinceps pro gradibus vacaturis nulli reverendissimo 
praesententur, nisi qui per secreta patrum provinciae vota fuerint appro- 
bati et digniores caeteris reputati; si secus factum fuerit, totum sit irritum 

et inane, et ahter graduatum in graduatorum numerum nullatenus ad- '" 
mittendum declaramus. 

4. Instituimus in regentem studii nostri generalis Cracoviensis rev. 
p. praesentatum fr. Bernardum Handel, et in praesentatos ad petitioneni 
provinciae rev. pp. lectores fr. Thomam Zuan, fr. Antoninum Mdzewski, 
fr. Nicolaum Lanski, fr. Dominicum Krzevinski, fr. Thomam Mdzewski, >5 
fr. Vincentium Kuletza, fr. Ludovicum Lulkowski et fr. Damascenum Lu- 
biniecki pro rata filiorum provinciae, pro rata vero Cracoviensi rev. pp. 
fr. Silvestrum Czechnic, fr. Valerianum Orlowski, fr. loannem Nazarium 
Enguer et fr. Dominicum Frydryckowicz. 

Pro provincia Aragoniae. 20 

1. Statuimus et innovamus, quod in diversis capitulis generalibus 
Romae iSyi admonit. 2., Barcinonae iSy^ admon. ult., item Romae 1601 
ord. '3. et Vallisoleti i6o5 admon. i. statutum est, ut devotio ss. Rosarii, 
quam haereditariam a sanctissinio patre nostro suscepimus , omni zelo 
atque fervore propagetur, mandantes adm. rev. pp. provincialibus , ut in 25 
conventibus huius nostrae provinciae Aragoniae instituant patres, pietate 

ac devotione praeditos, qui singulis saltem dominicis breviuncula exhor- 
tatione proponendo huius piissimae devotionis utilicates, promulgando in- 
dulgentias et narrando miracula atque exempla, in quibus magna vis est 
aninias attrahendi, populum ad hoc devotionis genus accendere conentur. 3° 

2. Ordinamus, quod studentes actuales dictae provinciae bis in anno 
examinentur, videlicet in recreationibus ante adventum et immediate post 
festum s. loannis Baptistae, atque eorum suflficientia per vota secreta ap- 
probetur, et si qui inhabiles defectu capacitatis reperti fuerint, a p. pro- 
vinciali ad alia ministeria destinentur; qui vero ex desidia minus fa- 35 
cientes inventi fuerint, dispensationibus consuetis priventur, prout ctiam 

in diversis capitulis Romae 1629, Bononiae 161 5 et Parisiis 161 i ordi- 
natum fuit. 

3. Statuimus, quod lectio, quae instituta fuit sacrae scripturae, sit 
imposterum tcxtus angelici praeceptoris, ut antiquitus erat in praefata 4° 
provincia. l686] ROMAE MDCLXXXVI. 227 

4. StatLiimus pariter, quod deinceps patres lectores omnibus aiinis, 
expleto cursu novem mensiuni , probent tempus peractae lecturae suae, 
accepta fide in scriptis a rev. p. priore, regente caeterisque lectoribus et 
scholasticis , praestito iuramento ipsorum de integritate vel defectibus, 

5 prout illo anno evenerint, atque annotando dies, quibus huiusmodi le- 
ctores lectionibus defuerunt, et non exhibita hoc modo attestatione in 
postulatione graduum nuUatenus admittantur. 

5. Ordinamus autem, ut lectores non postulentur ad magisterii gra- 
dum, nisi prius per quatuor annos legerint pro eodem gradu et forma 

10 in studiis generahbus , videlicet in principatu Cataloniae in conventibus 
Barcinonensi , Gerundensi et Terraconensi ; in regno Aragoniae in con- 
ventibus Gaesaraugustano, Galataiud et Oscensi ; in regno Valentino in 
conventu Valentino , Satadensi et Luchintino ; in regno Mayoricae in 
conventu regaU eiusdem insulae et in omnibus collegiis approbatis. 

15 6. Prohibemus, ne ex pubHco conventuum archivio extrahantur Ht- 

terae, testimonia vel quodcumque aliud scriptum reddituum ipsorum ad 
processum vel causam ahquam agendam in tribunalibus nisi ex urgen- 
tissima ratione, notato prius die, mense et anno, reHctoque in scriptis ad 
aliquem Hbrum testimonio super taU extractione, insuper expressa iUius 

20 extractionis causa. 

7. Goncedimus conventui nostro s. Mariae de la Guerra villae de 
Magalon titulum et effectum prioratus cum omnibus iuribus, gratiis et pri- 
vilegiis, quibus aHi conventus et prioratus gaudere solent, cum et ipse de 
facto duodecim fratres alat caeteraque omnia requisita pro prioratu habeat. 

25 Pro provincia Bohemiae. 

I. Ordinamus, ut officia professorum in studio generaU conventus 
Pragensis deinceps post elapsum terminum ampHus non prolongentur, 
sed ordine successivo novi professores instituantur, nisi raagistro generali 
ordinis aliter expedire visum fuerit. 

30 2, Gonfirmamus concessionem pro hac provincia factam in capitulo 

generali Romae 1629, quod ex ea cum reverendissimi consensu et no- 
titia mitti possint idonei fratres ad alias provincias studiorum causa, qui 
et benevole in his provinciis atque conventibus suscipiantur et ingenuis 
moribus ac litteris imbuantur. 

35 3. Instituimus in regentem generalis studii Pragensis rev. p. fr. Tho- 

mam Tranquillo, sicut et in baccalaureum eiusdem studii rev. p. fr. An- 
toninum Pfrenger, quos ambos pro scholasticorum laborum suorum prae- 
mio praesentaturae gradu pariter insignimus. 

4. Instituimus in s. theol. magistros titulo quidem scholastici muneris 

40 rev. p. praesentatum fr. Ambrosium Peretium, praedicationis autem titulo 
rev. p. fr. Adrianum Bamer, quorum merita sufficientia esserecognovimus. 228 ACTA CAPITULORUM GENEHAI.IUM O. P. [1686 

5. Iii praedicatores generalcs dictae provinciae institLiimus rev. pp. 
fr. Wenceslaum Kerzinger et fr. loannem Kutzera, quibus adm. r. p. pro- 
vincialis determinatos conventus designabit. 

Pro provincia Provinciae. 

Approbamus et acceptamus in magistros numerarios provinciae cum 5 
voce et loco rev. pp. baccalaureos fr. Nicolaum Begou et fr. losephum 
Martin, qui omnes actus scholasticae regentiae in studio gencrali Aquensi 
pcrfecerunt, et loco illorum in baccalaureos instituimus rev. pp. fr. loan- 
ncm Paulum Andreae et fr. loannem Rebaud, s. theol. lectores. 

Pro provincia Dalmatiae. 10 

1. Gonfirmamus ordinationem capituli Traguriensis, qua mandatur, 
ut in conventu nostro sanctae Mariae de Bolo nuUi fratrum ad inhabi- 
tandum concedatur camera , quae pro recipiendo ill. ct rev. d. episcopo 
Pharensi , dum ad visitandam ecclesiam nostram parochialem accedit, 
deputata est; poterit tamen pater provincialis tempore suae visitationis '5 
eandem inhabitarc. 

2. Committimus rev. magistro ordinis, ut revisis et examinatis huius 
provinciac actis de regimine ilHus et petitionibus disponat, sicut sibi vi- 
debitur in domino consultum. 

Pro provincia Trinacriae. 20 

1. In deficientia trigesimi numeri magistrorum provinciac Trinacriae, 
ad ciusdem pctitionem instituimus in s. theol. magistros adm. rev. pp. 
fr. Ludovicum Vita, huius nostri capituli diflinitorem, fr. loannem dc Am- 
broseo, fr. Reginaldum de Giorgio, fr. Vincentium Maria Mattiolo, fr. Vin- 
ccntium Maria Oliveri, fr. Gregorium Rusco, fr, Paulum Rosa, fr. Paulum 25 
Muscat, fr. Vincentium Pistonc et fr. Alexandrum Isiogrego, cum hi mc- 
rita omnia requisita habeant. 

2. Similiter pensatis mcritis pro locis actu vacantibus instituimus 
in pracdicatores generales rev. pp. fr. Antoninum Alberti, fr. Ludovicum 
Patti , fr. losephum Sollima, fr. loseph Rusco , fr. Hyacinthum Pascale, 3» 
fr. Thomam Carbone, fr. Hyacinthum Campolo (i), pro conventibus dc- 
signandis ab adm. rev. p. provinciali seu vicario provinciac. 

3. Ordinamus, quod publicis philosophiae et theologiac lectoribus, 
quos conventus s. loscph lacis. cx annua universitatis ibidcm contribu- 
tione centum quinquaginta aureorum alere debet, lectiones computentur, 35 
ac si fratribus legissent secundum nostrarum constitutionum formam; 
idquc de facto etiam concedimus rev. p. lect. fr. Thomae Aliotta, qui per 
quinquennium tale munus in universitate ibidem exercuit, sicut lcctoribus 
artiumMelitae concessum fuitin capitulo praecedenteRomae if^yo celebrato. (i) De fr. Ilyacintho Campol.j cf. SSOP, II, 771, l686] ROMAE MDCLXXXVt. 22^ 

4. Specialiter item concedimus rev. p. lect. fr. Nicolao Gennaro, quod, 
etiamsi tempore belli in provincia Siciliae nonnisi secularibus praelegerit, 
nihilominus cum caeleris possit pro obtinenda in ordine lectione theo- 
logica concurrere, ac si fratribus nostris praelegisset. 

5 5. Erigimus in prioratus cum omnibus iuribus et privilegiis con- 

ventus ss. Rosarii Adernionis, s. Thomae Aquinatis Paternionis, ss. Ro- 
sarii Chusae et s. Antonii abbatis terrae sancti Angeli, cum de facto in 
sufficientem frugem exercuerint , et committimus rev. magistro ordinis, 
ut pro prima vice in dictis conventibus ex eorumdem alumnis sua au- 

10 ctoritate priores instituat. 

6. Ordinamus, ut deinceps in quolibet diffinitorio provinciali huius 
provinciae tres missionarii iuxta vallium alternativam destinentur, qui illo 
triennio tale munus exerceant. 

7. Ordinamus pro insula Melitae, quod numerus filiorum trium con- 
15 ventuum eiusdem sit taxandus a diffinitorio proxime futuri capituli pro- 

vinciahs dictae provinciae; quem numerum deinceps praefati conventus 
nunquam excedere possint. 

Pro provincia Portugalliae. 

I. Instituimus in magistros numerarios provinciae cum loco et voce 

20 rev. pp. praesentatos fr. Antonium Pacheco , regentem actualem collegii 
nostri s. Thomae Gonimbricensis, et fr. Gundisalvum de Gratto pro locis 
actu .vacantibus per obitum adm. rev. pp. magistrorum fr. Georgii de 
Castro et fr. Bartholomaei Ferreira, cum iuxta apostolicas et ordinis san- 
ctiones omnia ad gradum magisterii requisita habeant. 

25 2. In praesentatos in loco assumptorum ad dictuni magisterii gra- 

dum rev. pp. fr. Emanuelem a s. Augustino, lectorem vesperarium col- 
legii s. Thomae Conimbricensis, et fr. Emanuelem a Resurrectione , pa- 
riter lectorem vesperarium conventus Eborensis , cum similiter omnia 
necessario requisita habeant. 

30 3. Approbamus et acceptamus praesentaturam rev. p. fr. Thomae 

a s. loseph, lectoris vesperarii regalis conventus s. Dominici Ulyssipo- 
nensis. Praeterea acceptamus praedicaturas generales rev. pp. fr. Emanuelis 
de Madureria, fr. Emanuelis de Araujo et fr. loannis a Sacramento, quibus 
alias pro locis actu vacantibus missae fuerunt a magistro ordinis litterae 

35 patentes. 

4. Cum iuxta laudabilem provinciae consuetudinem non soleant de- 
putari in generalium studiorum regentes, penes quos, sine onere docendi, 
est omnis studiorum et studentium directio, nisi s. theol. magistri, quo- 
rum excellens virtus et morum gravitas longo annorum tractu compro- 

^f) bata cst, removentes ct remotum csse ac fore decernentes ab officio re- 
gentis in studio nostro generali Ulyssipponensi rcv. p. praesentatum fr. 2?0 ACTA CAPITULORUM GENERALlUM O. P. [1686 

Emanuelem ab Ascensione, instituimus pro dicto studio in regentem adm. 
rev. p. fr. Augustinum a s. Thoma s. theol. magistrum. 

5. Declaramus, patribus provincialibus huius provinciae pro tempore 
competere officiales ad officia conventuum deputare et determinare ac 
posse, dum expediens fuerit, illos etiam a patribus prioribus de patrum 5 
consilio constitutos a suis muneribus et officiis amovere. 

(3. Declaramus , in potestate diffinitorum capituli provincialis inter- 
medii nuUatenus esse suum provincialem ab officio suspendere; poterunt 
tamen , si casus exigeret, secretum scrutinium iudicio magistri ordinis 
submittendum super eius amotione vcl retentione secundum ordinis mo- 10 
rcm instituere. 

7. Declaramus ad patrum provincialis et diffinitoris huius capituli 
instantiam, visitatores et commissarios generales alicuius provinciae a ma- 
gistro ordinis rite institutos durante tempore visitationis sibi in patentibus 
assignato, mortuo vel amoto magistro ordinis instituente, suis officiis nul- 15 
latenus defungi. 

8. Declaramus demum, aliarum provinciarum filios sicut ctiam con- 
gregationis Indiarum Orientalium non a magistro ordinis , scd tantum- 
modo a provincialibus assignatos, sub quocumque praetextu in provincia 
commorentur, voce activa et passiva in priorum electionibus carcre. 20 

Pro provincia Bethicae. 

1. In memoriam revocamus ordinationem capituli generalis Rpmae 
1629 pro hac provincia , quod ad capitula provincialia scu intermedias 
congregationes non accedant illi, ad quos non spectat, sub pocnis inha- 
bilitatis iam statutis; insuper praelatis sub poena privationis a suis officiis 25 
praecipientes, ne uUatenus consentire praesumant. 

2. Gonfirmamus ordinationem seu revocationem capituli provincialis 
dictae provinciae i685 circa illos, qui tres artium et totidem theologiae 
cursus annuales compleverunt , ut mittantur ad minores conventus nec 

ad maiores redeant, usquedum attingant trigesimum quintum aetatis suae in 
annum, idoneis ad lectiones dumtaxat exceptis et officialibus ad inser- 
viendum conventibus ; nomine autem officialium intelligi volumus can- 
tores et vicarios solummodo. 

3. Gum pluries ordinatum fuerit, quod nullus simul sit praesentatus 

et praedicator generalis, volumus, quod, qui modo tales existunt , dicto 33 
munere, scilicet praedicatoris generalis, sint privati , sicut eos dc facto 
privamus ; mandantes, ut praesentaturae gradus sint contenti. 

4. Goncedimus ad provinciae petitioncm instantiamque utriusque 
senatus simul cum episcopo civitatis Pacensis, Hispanice dictae Badajoz, 
crcctioncm studii generalis et novitiatus, aggravantes superiorum con- ^o 
scicntias, quod invigilent, ut ibidem promovcatur observantia rcgularis ; l686] ROMAE MDCLXXXVf. 2?I 

et quia pro parte provinciae repraesentatur , quod haec observantia vi- 
geat in conventu ss. Rosarii et s. Dominici de Cadiz, etiam huic con- 
ventui novitiatum concedimus. 

5. Committimus provinciali et diffinitoribus in capitulo provinciali 
5 vel intermedio congregandis, quod faciant novam designationem conven- 

tuum pro praedicatoribus generalibus secundum alternativam inter pro- 
vinciam et conventus regales s. Pauli Cordubensis et Hispalensis cum 
hac dispositione, quod pro rata illorum conventuum designentur con- 
ventus vicini et propinquiores, ut, quod de residentia praedicatorum ge- 
'o neralium in suis conventibus decretum est, facilius adimpleatur. 

6. Instituimus in magistros procinciae cum voce et loco ad eiusdem 
petitionem pro rata filiorum dictae provinciae adm. rr. pp. fr. Ferdinan- 
dum de Soto Maior loco p. fr. Thomae de Espinosa numerarii defuncti, 
fr. Thomam Ruiz loco p. fr. Emanuehs de la Bella numerarii defuncti, 

'5 fr. Franciscum Pardo loco p. fr. Ludovici Baptistae numerarii defuncti ; 
pro rata autem filiorum regalis conventus Cordubensis s. PauH fr. loan- 
nem de la Cruz, huius capituli generalis electorem , loco p. fr. Martini 
de Aillon numerarii defuncti. 

7. Instituimus pro rata provinciae in s. theol. praesentatos titulo 
20 lecturae rr. pp. fr. Didacum de Navarette loco numerarii p. fr. Thomae 

Ruiz ad magisterium promoti , fr. Hyacinthum de Pedrosa loco nume- 
rarii p. fr. Francisci Pardo ad magisterium promoti, fr. loannem Martinez 
loco p. fr. Ferdinandi de Soto Maior numerarii ad magisterium promoti 
et fr. Hieronymum Tolon pro rata filiorum s. Pauli Cordubensis loco 
25 p. fr. loannis de la Cruz numerarii ad magisterium promoti. 

8. Titulo autem praedicationis instituimus in praesentatos pro rata 
provinciae rr. pp. fr. Franciscum Posadas pro loco vacante fr. Francisci 
de Leon praesentati numerarii defuncti, fr. Andream Garzia pro loco va- 
cante fr. Bartholomaei Berraudo praesentati numerarii defuncti , fr. Bar- 

30 tholomaeum de Lerma pro loco vacante fr. loannis de Castaneda de- 
functi, fr. losephum de Ponze de Leon pro loco vacante fr. Nicolai Paes 
praesentati numerarii defuncti, fr. Ambrosium de Ochoa pro loco fr. Mar- 
tini de Moia praesentati numerarii defuncti, fr. Petrum Mudarra pro loco 
fr. loannis Guerrero praesentati .numerarii defuncti, fr. Bernardum Diaz 

35 loco fr. Pauli del Valle praesentati numerarii defuncti , fr. loannem de 
Padial loco fr. loannis de Caia praesentati numerarii defuncti , pro rata 
autem s. Pauli Hispalensis fr. Philippum de Escobar loco fr. loannis de 
Morales praesentati numerarii defuncti. 

9. Pro rata provinciae instituimus praedicatores generales rr. pp. 
4" fr. Rochum Dominguez loco fr. Bernardi Diaz ad praesentaturam pro- 

moti pro conventu de Cadiz, fr. Franciscum Gilipraet loco fr. Bartholo- AgTA CAtrrULOPUM GENERALIUM O. P. [1686 maei de Lerma ad praesentaturam promoti pro conventu regali Malaci- 
tano, fr. Franciscum Zarza Cardero loco fr. losephi Ponze de Leon ad 
praesentaturam promoti pro conventu regio de Xerez , fr. Salvatorem 
de Gongora loco fr. Francisci Zarza ad praesentaturam promoti ad con- 
ventum Xiriciensem pro conventu de Alcala de Gazules , fr. Antonium 3 
de Soto loco fr. loannis de Padial ad praesentaturam promoti pro con- 
ventu s. .^.ndreae de Ubedae, pro rata autem conventus s. Pauli Hispa- 
lensis fr. losephum Vaides loco fr. Philippi de Escobar ad praesentaturam 
assumpti pro conventu s. Dominici del Campo. 

10. Et quia in hoc capitulo generali sunt divisae praesentaturae a 'o 
praedicaturis generalibus, instituimus praedicatores generales sequentes : 
pro filiis provinciae rr. pp. fr. Franciscum Paton pro conventu regali 
s. Catharinae Giennensis, fr. Nicolaum F"ernandez pro conventu del Ro- 
sario de Ahnagro, fr. loannem Murciano pro conventu s. Dominici de 
Alcaraz, fr. Franciscum de Sanabria pro conventu s. Petri Martyris de '5 
Marchena, fr. Petrum Ortiz pro conventu Incarnationis de la Mina de 
Zafra ; pro rata regalis conventus s. PauH Cordubensis fr. Martinum de 
Linares pro conventu rosarii et s. Dominici de Cadiz, fr. Ildephonsum 
del Rio pro conventu s. Hyacinthi de Triana Hispalensis ; pro rata con- 
ventus regalis s. Pauli Hispalensis fr. Didacum de Porras pro eodem 20 
conventu s. Pauli, fr. Antonium Badillo pro conventu de Lep, fr. Dida- . 
cum de Nieba pro conventu de Archidona, fr. Antonium Calbo pro con- 
ventu de Scala Caeli civitatis Cordubensis, fr. Didacum de Orbaneia pro 
conventu s. Dominici de Nieba. 

Pro provincia Germaniae inferioris. 25 

1. Ad huius provinciae instantiam committimus magistro ordinis, ut 
iura eius antiqua circa postuLitiones et acceptationes graduandorum ac- 
curate et mature perponderando revideat, et si ex his aliquid ad dictam 
provinciam spectare pro sua prudentia cognoverit, ex nunc concedimus, - 
ut his praerogativis fruatur. io 

2. Ad peticionem eiusdem provinciae declaratur, ordinationcm ca- 
pituli generalis i65o, qua statuitur, praelatos non posse ponere praccepta 
formalia sine consilio patrum , non intelligendam de praeceptis forma- 
libus subinde a prioribus provincialibus ponendis in actis suarum visi- 
tationum vel in actuali eorum visitatione. 35 

3. Quandoquidem ex separatione conventuum provinciae s. Rosae 
ab hac provincia numerus studentium tam philosophiae quam theolo- 
giae non parum diminutus sir, ut studiis generalibus huius provinciae 
de competenti studentium numero imposterum provideatur, omnia par- 
ticularia studia tam philosophiae quam theologiae a quocumque provin- -i" 
ciac convcntu amovcmus ac cnssamus ct post hac crigi dc novo prohi- l686j ftOMAE MDCLKXXVf. 2^3 

bemus taliter, ut omnes studentes deinceps mittendi sint ad studia ge- 
neralia Lovaniense et Antverpiense vel ad studium morale Brugense, pro 
iis qui ad studia speculativa minus habiles reperientur ; volentes , ut in 
studio Lovaniensi observentur ordinationes rev. p, generalis Turci in sua 

5 visitatione pro dicto studio relictae ; ne autem ex ea amotione ac cassa- 
tione studiorum particularium principaliores aliqui conventus fratrum 
clericorum necessario obsequio careant , nec conventus novitiatuum a 
provincia vel ab ordine deputatorum seu concessorum sufficienti fratrum 
novitiorum numero defraudentur, dum videlicet plerique ad unum dum- 
'o taxat novitiatum mittuntur, imposterum taliter ac hoc modo novitiatus 
eiusdem provinciae ordinentur, ut videhcet novitii conventuum Gandensis, 
Brugensis, Antverpiensis, Mechhniensis et Lyrani instruantur in novitiatu 
Gandavensi , novitii conventuum Lovaniensis , BruxeUensis , Montensis, 
Braniensis , Namurcensis, Vilvordiensis in BruxeUensi , ad Mosae Traie- 

'5 ctensem autem mittantur novitii conventuum Calcariensis, Zittardiensis et 
Tongrensis. 

4. Quia vero experientia longa comprobatum fuit , quod provincia 
Germaniae inferioris in maxima ac tranquiUa pace usque modo consti- 
terit propter ternativam provinciahum, diffinitorum et electorum magistri 

2" ordinis, conformiter ad declarationem in ea parte factam ab ill. d. archie- 
piscopo GomposteUano , tunc magistro ordinis , paci eidem consulendo 
decernimus, ut eadem ternativa in suo vigore permaneat, non obstante 
diminutione conventuum erectorum in provinciam s. Rosae , et ex con- 
sequenti habeatur etiam eadem ratio nationis Gallo-Belgicae et Flandricae 

25 in ordine ad promotiones scholasticas in studiis generahbus, nuUique li- 
ceat ad istius ternativae divisionem quoquomodo allaborare sub poenis 
ahas in hac parte statutis. 

5. Innovando confirmamus per hoc capitulum generale declarationem 
rev. patris generalis nuper factam circa patres missionarios et eorum so- 

30 cios missos aut mittendos in confoederatas provincias Belgii ac districte 
observari mandamus, quod videlicet iidem patres missionarii sint ac cen- 
seantur subiecti suo provinciali ; et ideo iuxta iudicium sui. provincialis 
revocari possint ad suos conventus, accedente vel maxime assensu vi- 
carii apostolici pro iisdem provinciis deputati et praefecti missionis pro 

35 tempore ; neque de pecuniis aut aliis quibuscumque rebus ab iisdem 
acquisitrs disponere possint sive in vita sive in morte, sed toties quoties 
a suo provinciali requisiti fuerint, sincerum et accuratum computum de 
receptis et expensis tradere , similiter ei obedire, mandata eius et ordi- 
nationes executioni mandare teneantur quod ea, quae vocationis eorum 

40 sunt ac votorum, praesertim obedientiae ac paupertatis. Si vero ad con- 
ventum et habitum ordinis revocati redire rccusaverint et post spiritualia 2?4 ACtA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [i686 

ordinis adminicula adhibita in missionis functionibus vel in confoederatis 
provinciis manere praesumpserint, suffragiis ordinis tani in vita quam in 
morte privati existant; utque ferventiori modo suae et proximorum sa-. 
luti per recoUectionem conscientiarum suarum consulere possint, et se 
ipsos non negligant, dum alios curant, ad minus singulis bienniis in ali- 5 
quo conventu provinciae, a patre provinciali pro tempore existente dc- 
signando, exercitia decem dierum diligenter exequi teneantur. 

6. Quandoquidem vicariatus noster Lyranus in capitulo generali i65o 
in conventum erectus fuerit, erectio tamen illa usque modo sine effectu 
remanserit, desiderio magistratus ac votis Lyranae civitatis satisfacere vo- '" 
lentes, eundem vicariatum dcnuo in conventum erigimus cum omnibus 
iuribus ac privilegiis ordinariis aliorum conventuum eiusdem provinciae. 
Similiter etiani vicariatum Vilvordiensem, alias etiam in eodem capitulo 

in conventum erectum, ut ea ratione provideamus diminutioni eiusdem 
provinciae seu eam aliqualiter resarciamus. Committimus autem nomina- •'j 
tionem seu institutioncm patrum priorum eorumdem respective conven- 
tuum adm. r. p. magistro provinciali eiusdem provinciae, ad minus intra 
tres menses a suo in provinciam reditu exequendam. 

7. In praedicatores vero generales instituimus conventus quidem 
Lyrani p. fr. Hieronymum Verschuren, hic modo praesentem, convcntus ?" 
vero Vilvordiensis p. fr. Vincentium Marchant, conventus Bruxellensis 
seniorem ac iubilarium. 

8. hi receptione novitiorum ad habitum clericalem observari volu- 
mus formam tam in congregatione Bruxellensi quam in ultimo capi- 
tulo provinciaH Gandavensi praescriptam , quam proinde harum seric 25 
confirmamus. 

9. hi regentcm secundarium stuiiii nostri generahs Antverpicnsis iii- 
stituimus modernum magistrum studentium p. fr. Henricum Hedichnyscn. 

10. Ad gradum baccalaureatus pro rata nationis Flandricae promo- 
vemus in locum p. fr. Francisci loyeux (1) p. fr. Thomam du lardin (2) 3° 
in universitate Lovaniensi s. theol. licentiatum ; pro locis autem aliis duo- 
bus actu vacantibus p. fr. Bernardum de Keyser et p. fr. Dominicum 
Pluvier. 

11. Approbamus et acceptamus promotiones ad gradus et praedi- 
caturas generales a tempore ultimi capituli gencralis pro hac provincia ■^s 
factas a rcv. p. gencrah fr. Antonio de Monroy, nunc iU. archiepiscopo 
Compostellano. (i) De fr. Francisco loyeux d. SSOP. II, 771, 
(2) De fr. Tlioma ilii lardin cf. 1. c. pag. 815. l686] ROMAE MDCLXXXVl. 235 

Pro provincia Apuliae. 

1. Goncedimus, ut in conventu nostro imperiali de Tarento possit 
erigi tertius provinciae novitiatus , dummodo primitus in eodem vigeat 
perfecta communitas, et omnia ea observentur cum effectu, quae obser- 

5 vanda vigore constitutionum apostolicarum et lege ordinis statuuntur 
in domibus illis, in quibus novitii educandi sunt. 

2. Pro commodiori comitiorum provincialium celebratione indulge- 
mus, quod deinceps celebrentur vel Tarenti vel Monopoli vel Licii. 

3. Instituimus in magistrum provinciae cum loco et voce adm. r. 
'" p. fr, Vincentium Messapia priorem provincialem, cum habeat stricta re- 

quisita et locus vacet. 

4. Promovemus similiter ad raagisterii lauream cum voce et loco 
rr. pp. fr. Vincentium Nicolas, fr. Dominicum Spada, fr. loannem Do- 
natum Nonna, fr. Benedictum love, fr. lustum Manesi de Licio, fr. Tho- 

15 mam Morciani, fr. Thomam Montanum, cum loca actualiter sint vacantia 
et requisita iuxta sanctiones apostolicas non desint. 

5. Instituimus in praedicatores generales pro locis vacantibus rr. pp. 
lectores fr. Ambrosium a Ferrandina pro eodem conventu , fr. Gulielmum 
a Gupertino pro conventu s. Mariae de Raccomandatis de Neritono, 

2" fr. Pium Portio de Meduneo pro conventu s. Dominici de Bitunto, pro 
conventu s. Thomae Tranensi p. fr. Thomam Bernardum Villagomes, 
fr. Thomam Resta de Messapia pro eodem conventu s. Thomae, fr. Tho- 
mam Asprelli pro conventu s. Dominici de Matera, fr. Augustinum Resta 
pro conventu s. Mariae Magdalenae de Brundusio, fr. Vincentium Solito 

25 pro conventu ss. Annuntiatae de Gastellaneta, fr. Bernardum de Tricasio 
pro eodem conventu, fr. loannem Baptistam de Tarento pro conventu 
s. Mariae Gratiarum de Uria et fr. Hyacinthum de Dominicis pro con- 
ventu s. Dominici de Milficto, qui omnes cum particulari honore mu- 
nera praedicationis secundum legum dispositionem obierunt. 

30 6. Transferimus praedicaturam generalem fr. Vincentii Scarpina a 

conventu ss. Petri et Pauli de Tricasio ad conventum s. Annuntiationis 
de Gallipoli. 

7. Erigimus in prioratus vicariatus nostros s. Annuntiationis de 
s. Vito, s. loannis de Liliis, s. Dominici de Rutiliano et s. Dominici de 

35 Mola, conventibus autem ss. Rosarii de Gasalnovo, s. Dominici de Vi- 
giliis et s. Dominici de Parabita vocem damus in electionibus provin- 
cialium , siquidem per plurimos annos cum studio duodecim fratres 
alucrunt. 

8. Goncedimus conventui nostro de Messapia, quod eius pro tem- 
40 pore vocales possint sibi actuales aliorum conventuum minorum priores 

in suos praclatos eligcndo assumcrc, ct conventui s. Annuntiationis de 2 36 ACTA CAPITULORUM GKNERAMUM O. V. [1686 

Licio, quod quorumcumque etiam maiorum conventuum priores sibi 
praeficere possit. 

Pro provincia Calabriae. 

1. Instituimus in magistros cum loco et voce rr. pp. fr. Thomam 
Nepita , fr. Dominicum de lerocarne et fr. Dominicum Petronio , cum f- 
omnia habeant requisita, et loca vacent in numero trigesimo a capitulis 
generalibus anno iSO^, i56g, 1629 et 1644 huic provinciae concesso, 
quem confirmamus. 

2. Damus in praedicatores generales rr. pp, fr. Ludovicum a Gas- 
sano pro conventu Altimontis, fr. Angelum Ferrao pro Gosentino, fr. Do- 'o 
minicum a Neocastro pro Neocastrensi , fr. Franciscum Galabrese pro 
conventu Tabernarum, fr. Vincentium a Mesoraca pro conventu Zaga- 
resii, fr. Angelum a Cimigliano pro conventu Tirioli , fr. Hyacinthum 
Pyro pro conventu Rubbani, fr. Hyacinthum lovino pro conventu Ser- 
rarum, fr. Dominicum Lauro pro conventu Gelici, fr. Albertum Gassano 15 
pro conventu Gerisani , fr. loanncm Baptistam Tedesco pro conventu 
Montisalti, fr. Antonium Gaudiosum pro conventu Bisiniani, fr. Hyacin- 
thum a Murano pro conventu Amigdolariae , fr. Dominicum a sancto 
Onuphrio pro conventu Montisleonis, fr. loannem Baptistam Gasida pro 
conventu Briatici , fr. Reginaldum a Filogasio pro conventu Filogasii, 20 
fr. Thomam Aleni pro conventu Gastriveteris, fr. Hyacinthum Piroinalli 
pro conventu Agrottareae, fr. loannem Baptistam a Siderno pro con- 
ventu Siderni, fr. Pium Tropiano pro conventu Placanicae, fr. Thomam 
Leo pro conventu Radicenae, fr. Glementem Rosarno pro conventu Ro- 
sarni, fr. losephum Amato pro conventu Gatanzarii, fr. Dominicum Panetta 25 
pro conventu Russani et fr. Dominicum a Polistina pro conventu Balneariae. 

?. Gonfirmamus et approbamus magisteria rr. pp. fr. Alberti a sancto 
Benedicto , fr. Antonii Amato , fr. Antonini a Gastrovilla , fr. Thomae 
Pirro, fr. Antonini Gondomitti (i), fr. Hyacinthi Gesi, fr. Gregorii a Stal- 
lati, fr. Francisci Scilla, fr. Thomae Lauro et fr. Hyacinthi Filipponi. 30 

4. Cum in hac provincia sit orta difficuhas inter praedicatores ge- 
nerales et magistros novitiorum simplicium, quinam prius debeant suf- 
ferre suffragium , declaramus primas ex iure praedicatoribus generalibus 
deberi, si cactera paria sint. 

5. Declaramus, emanasse breve in favorem conventus nostri s. Ma- 35 
riae Salutis de Neapoli ss. d. n. Innocentii XI, die i5. martii 1680, quo 
instituuntur filii in illo conventu secundum formam , sicut ct dccretum 
confirmativum sac. congregationis cpiscoporum et regularium dic 10. iulii 
anni i685. (i) De fr. Antonino Condomitli d. SSOP. II, 769. l686] ROMAE MDCLXXXVr. 2^7 

6. Confirmamus ordinationes rev. et ill. d. archicpiscopi Gompo- 
stcUani concernentes hospites accedentes ad praedictum conventum. 

7. Admonemus priores conventus nostri s. Dominici in Suriano, ut 
cum omni aequitate et iustitia seculares subditos studeant gubernare, 

5 vetamusque, ne ullum indigenam audeant in illo conventu ad habitum 
suscipere. 

8. Ordinamus, quod tertiarii semel ab uno provinciali tunica spo- 
liati non possint sine expressa magistri ordinis licentia et dispensatione 
denuo a successoribus ad habitum recipi. 

10 9. Erigimus in prioratus vicariatus nostros s. Mariae de lesu, Stili ct 

s. Dominici de Badolato, cum duodecim fratres alant. 

10. Inslituimus in regentem coUegii nostri Rheghini r. p. fr. Ala- 
num de Murano et in magistrum studii eiusdem coUegii r. p. fr. Alber- 
tum de Moromanno ; baccalaurei munere in studio nostro generali Gon- 

15 sentino fungentur illi secundum suae professionis ordinem , qui ibidem 
magistri studentium officium cum fructu et laude perfecerunt. 

11. Servatis de iure servandis affiliamus r. p. fr. Hyacinthum a Si- 
dernio conventui Siderni a conventu Gondoianni , fr. Vincentium Vito 
conventui Mesuracae de conventu Bellicastri, fr. Dominicum Speciale con- 

20 ventui Girifalci a conventu Tropeae, fr. losephum a Staleti conventui 
Saracenae a conventu Tabernarum , fr. Matthaeum de Dasa conventui 
Rosarum a conventu Gastrimonardi, fr. loannem Baptistam de Misignadii 
conventui Laureanae a conventu Rosarni, fr. Vincentium de s. Georgio 
conventui Rhegino a conventu Rosarni, fr. Marcum a Bisiniano conventui 

25 Acri ex conventu Filogasii et fr. losephum de Badolato conventui Ba- 
dolati ex conventu Agrottareae. 

Pro provincia s. Crucis Indiarum. 

I. Gonfirmamus omnes et singulas ordinationes pro felici gubernio 
huius provinciae ab ill. et rev. d. archiepiscopo Gompostellano emanatas. 

30 2. Ad praecavenda quamplurima inconvenientia, quae in provincia- 

lium electionibus occurrere solent propter conventuum distantiam, con- 
cedimus ad petitionem provinciae, ut omnes deinceps electiones fiant in 
conventu s. Hyacinthi de Garacas. 

3. Ordinamus, quod provinciales, quando mittunt fratres de uno in 
35 alium conventum , curent solvere expensas pro navigationibus faciendis 

ct nullo modo permittant, quod fratres transeant de una insula in aliam 
nisi in securioribus navigiis, tum ne fratres veniant in captivitatem per 
manus piratarum, tum ne periclitentur in mari, ut frequentissime accidit. 

4. Ordinamus, ut illa quae ill. archiepiscopus Gompostellanus prae- 
40 cepit circa constructionem infirmariae in conventibus de la Habana et de 

Garacas, quamprimum executioni mandantur. 238 ACTA CAPriULORUM GENERALIUM O. P. [1686 

5. Instituimus in s. theol. praesentatos rr. pp. fr.Didacum dc la 
Masa in loco actu vacante ob assumptionem ad magisterium fr. loannis 
de Olivera et fr. Franciscum de Myres pro loco actu vacante ob assum- 
ptionem ad magisterium fr. Francisci de Sylva; in praedicatores autem 
generales instituimus fr. losephum de los Cobos et fr. Matthaeum de 5 
s. Thoma, dummodo singuli omnia habeant requisita et loca actu vacent. 

Pro provincia Hiberniae. 

1. Acceptamus concessionem factam ab ill. archiepiscopo Gompo- 
stellano, qua conventum s. Sixti cum sibi annexo conventu s. Glementis 
incorporavit provinciae Hiberniae pro bona educatione religiosorum iu- 10 
venum Hibernorum ad missionem peragendam. 

2. Praecipimus et mandamus, quod deinceps in dictis conventibus 
ss. Sixti et Glementis in Urbe studentes , lectores et praelati indiscrimi- 
natim, non habito respectu ad diversitatem nationum, sed spectatis tan- 
tum meritis et idoneitate personarum, assumantur. 15 

3. Prohibemus, ne quis de caetero alternationem aut divisionem in 
dicta provincia inducere attentet, prout hoc ipsum prohibitum est in ca- 
pitulo generaH Romae sub rev. magistro de Marinis celebrato. 

Pro provincia Mexicana. 

1. Gonfirmamus designationem a tribus capitulis provincialibus in 20 
provincia Mexicana factam , ut in conventu extra muros Mexici , cuius 
litulus est « Nostra domina de Pietate » stricta regularis observantia in- 
troducatur ; quoscumque autem contravenientes voce activa passivaque 
privamus; quam poenam eosdem incurrisse r. patres dicti conventus pro 
tempore prior poterit declarare. 25 

2. Districte mandamus adm. rr. pp. provincialibus, ut accurate ob- 
servent omnia et singula, quae circa assignationes fratrum pro huius- 
modi conventibus observantiae statuta sunt a pluribus capitulis genera- 
libus, maxime Vallisoleti f6o5 ord. 5. 

3. Ad providendum nonnullis conventibus de sufficientia fratrum 3,, 
concedimus, quod in praedicto conventu « Dominae nostrae de Pietate » 
vestiantur fratres, qui affiliari possint cuilibet conventui ct domui totius 
provinciae, Mexicano et collegiis cxceptis. 

4. Mandamus pariter, quod praedicto conventui quilibet conventus 

et vicaria pro alendis suis novitiis contribuat secundum proportionem 35 
oneris. 

5. Prohibemus autem, ne patres provinciales pro tempore a com- 
muni domo novitiorum extrahant fratres ante expletum ad minus in no- 
viiiatu triennium , etiamsi sint sacerdotes vel doctores, ne quidem sub 
titulo eosdem ad coUegia mittendi. 40 i686] ROMAE MucLxxxvr. 239 

6. Ordinamus, quod numerus fratrum in conventu Mexicano non 
debeat excedere centenarium, quatenus ita tantisper relevetur ab ingenti 
debitorum summa, quam annuatim exsolvere tenetur. 

7. Utque haec ordinatio pro revelando conventu dicto infallibiliter 
5 observetur, praecipimus adm. rr. pp. provincialibus et prioribus pro tem- 

pore, ut nuUum eximant ab officio hebdomadarii, etiamsi sit praedicator 
generalis , exceptis syndico, sacrista et quatuor confessariis, quos debe- 
bunt designare de baccaluureis, ne sit necessitas dispensandi ahos de iure 
non exemptos. 

'o 8. Ad procurandum studiorum profectum, qui ex occurrentium tot 

festorum tum de praecepto tum ordinis nostri non modice in dicta pro- 
vincia impeditur, statuimus ad petitionem nobis factam, ut tempore au- 
gusti pro vacationibus annuis nonnisi viginti dies habeantur, et aboleatur 
consuetudo cessandi a studiis in festis ordinis nostri. 

13 9. Insuper statuimus, ut magistri studentium continuent circulos 

quotidianos etiam in quadragesima et diebus veneris totius anni cuni 
horis vespertinis suppetat tempus, quod mane praedicatione impeditur. 

10. Ordinamus praeterea, quod imposterum ultimum examen, an- 
tequam studentes a suis studiis absolvantur , non fiat per puncta ante 

20 24 horas eisdem assignata, sed de omnibus rnateriis, quas tempore stu- 
diorum audierunt, teneanturque easdem bene scriptas examinatoribus 
praesentare, secus a studiis non absolvendi, etiamsi terminum eorumdem 
attigerint. 

11. Ordinamus, quod priores de Guadalaxara et Zacatecas , qui ad 
25 minus non habuerint duodecim fratres clericos et duos conversos, non 

gaudeant voce in capituHs provincialibus, cum huiusmodi conventus ha- 
beant sufficientes redditus et eleemosynas ad debitum fratrum numerum 
sustentandum. 

12. Specialiter declaramus, omnes et singulas ordinationes ab ill. 
3" archiepiscopo Gompostellano pro hac provincia factae in suo robore per- 

manere. 

1 3. Prohibemus, ne provinciales impediant priores, quominus mit- 
tant studences ad assistendum funeribus defunctorum , neque in eo re- 
ctores collegiorum contradicant, praeterquam in casibus exceptis ab ill. 

35 archiepiscopo Gompostellano. 

14. Statuimus, quod ordinatio super triplici examine confessariorum 
de triennio in triennium faciendo extendatur etiam in dicta provincia ad 
ministros sacramentorum inter Indos, qui proinde simiHter ante trinum 
examen non censeantur simpliciter approbati. 

4" i5. Ad tollendas e niedio lites districtc praecipimus, quod in hac 

provincia in oninibus capitulis provincialibus instituantur novi vicarii pro 240 ACIA CAPITULOUUM GliNKRALIUM O. P. [1686 

omnibus ct singulis domibus provinciae, declarantes, nuUum immediate 
assumi vel institui posse ad eandem vel aliam vicariam administrandam, 
imo si quispiam in demortui locum pro aliquo tempore fuerit substi- 
tutus a p, provinciali vel ab iis , ad quos de consuetudine provinciae 
spectat, eundem similiter volumus nec in illa vicaria posse continuari 5 
aut in alia a proxime sequenti suae substitutionis tempore in capitulo 
provinciali institui. 

16. Approbamus magisteria rr. pp. fr. Antonii Suazo ct fr. Andreae 
dc Monroy pro locis actu in provincia vacantibus per obitum rr. pp. 
mag. fr. loannis Alvarez et fr. Francisci Munos de Molina, quos proindc 10 
loco et voce gaudere declaramus. 

17. Cassamus et annuUamus quodcumque privilegium vel consue- 
tudinem, virtute quorum conventus nostri de Guadalaxara et Zacatccas 
practendunt et titulum et praerogativam studii generalis, nequc licinccps 
quidquam eorum -practensioni suffragari volumus. 15 

Pro provincia s. Vincentii de Chiappa. 

1. Instituimus in studium generale collegiuni nostruni Civitatis Re- 
galis cum omnibus gratiis, privilegiis et praerogativis aliis studiis gene- 
ralibus in ordine quomodolibet competentibus. 

2. Confirmamus, quae circa designationes conventuum pro pracdi- 20 
catoribus gcneralibus ab ill. et rev. archiepiscopo Compostcllano ordi- 
nata et a diffinitorio capituli provincialis anno 168 5 die 10. ianuarii sta- 
tuta fuerunt. 

■3. Concedimus huic provinciae , quod illi , qui per decem annos 
continuos leciioni artium et thcologiae scholasticac laudabiliter et cum 25 
fructu insudarunt, possint ad gradum magistcrii postulari ct promoveri. 

4. Confirmamus patentcs patri procuratori huius provinciac ab ill. 
ct rcv. archiepiscopo Compostellano concessas, ad missionarios in pro- 
vinciam ex Hispaniis dcducendos. 

5. Serio monemus, nc deinceps diffinitorium capituli exponere prac- 30 
sumat fratres ad Indorum confessiones audiendas, ctiamsi perfcctissimc 
linguam illorum calleant, cum privilegium scu consuetudo quaedam ex- 
ponendi fratres ad audientiam confessionum in Indiis sit a sancta scdc 
apostolica abrogatum et declaratum, omnino standum esse determina- 
tioni concilii Tridcntini. . 35 

Pro provincia Occitania. 

Committimus magistro ordinis, ut dc gradibus in hac provincia va- 
cantibus iuxta distributivae iustitiae normam huius capituli gcncralis au- 
ctoritate et sua prudentia disponat , dummodo in candidatis merita ad- 
sint ; idem intclligimus, quod videlicct disponat dc omnibus aliis, quac ^o 
in eadem ad rcgularem discipHnam ct rcligiosam observantiam promo- i686] ROMAE MDCLXXxvr. 241 

vendam expedire videbuntur. Reverendissimus auteni pro locis actu 
vacantibus nominavit ad magisterium adm. rr. pp. fr. Hyacinthum dc 
F^ontvielle et fr. Garolum Descars, quorum magisteria acceptando ap- 
probamus. 
5 Pro provincia s. Catharinae martyris de Quito. 

1. Gommittimus rev. magistro ordinis, ut examinatis ordinationibus 
pro bono huius provinciae regimine ab ill. et rev. d. archiepiscopo Gom- 
postellano stabiUtis anno 1681 statuat, quod pro sua prudentia iUi pro- 
vinciae magis expedire iudicaverit ; hoc etenim peracto iudicio, omnia et 

10 singula exactissime observari mandamus. 

2. Gonfirmamus erectionem et fundationem regaUs collegii b. Fer- 
dinandi regis catholici, studiumque generale et universitatem sub patro- 
cinio s. Thomae Aquinatis in eo erectam fuisse a ss. d. n. Innocentio XI. 
per breve sub datum die ii.aprilis 1681 denuntiamus. 

15 3. Pro commoda huius coUegii " manutentione applicamus eidem 

omnia et singula bona adm. r. p. mag. fr. Ignatio de Quessada, huius 
capituli •diffinitori , ad usum concessa et imposterum concedenda , sicut 
etiam omnia illa, quae ill. et rev. d. archiepiscopus Gompostellanus ei- 
dem collegio ex bonis conventus attribuenda censuit , uti patet ex scri- 

20 pturis hanc attributionem concernentibus. 

4. Declaramus, magistrorum numerum in hac provincia duodecim 
fuisse, decem scilicet titulo lectionls et duos titulo praedicationis; prae- 

. sentatorum sexdecim, decem titulo lectionis ac reliquos titulo praedica- 

tionis ; modo autem ad provinciae instantiam duo magisteria et duas 

25 praesentaturas titulo lectionis adiungendas decernimus atque in his illos, 

qui in universitate ac collegio regali b. Ferdinandi graviter laborarint, 

caeteris praelatos volumus. 

5. Ad eiusdem provinciae instantiam concedimus septem praedica- 
turarum generalium loca ilUs dumtaxat conferenda , qui per sexennium 

30 fructuose et laudabiUter praedicaverint inter fideles, titulo linguae Indo- 
rum ; pro illis autem , qui inter infideles verbum Dei disseminaverint, 
triennium sufficere et aliis praeferendos declaramus. 

6. Instituimus in praesentatum et praedicatorem generalem cum 
loco et voce r. p. fr. Petrum de la Barera, qui per triginta annos cum 

35 maxima provinciae utilitate munus procuratoris obiit , imo fixum hoc 
praemium pro illis, qui imposterum in hoc laborioso officio tria lustra 
cum laude perfecerint, stabilimus. 

7. Approbamus magisterium adm. r. p. m. fr. Ignatii de Quessada, 
huius capituli generalis diffinit.oris, pro loco actu vacante per obitum 

40 p. mag. fr. Francisci de la Torre, sicut etiam omnium aliorum gradus, 
qui ab ultimo capitulo generali usque modo promoti fuerunt. 

MOPH13 16 242 ACTA CAPITULORUM GENERALFUM O. P. [1686 

8. Instituimus in magistros titulo lectionis rr. pp. praesentatos fr. lo- 
sephum de Valderama et fr. losephum de Ariola , qui omnia requisita 
habent, et loca vacantia sunt ob mortem rr. pp. mag. fr. Bartholomaei 
Nunez et fr. Hieronymi Savallos ; titulo vero praedicationis magistrum 
creamus r. p. praes. fr. Ferdinandum de Lomas in locum vacantem per 5 
obitum r. p. mag. fr. Francisci a s. Michaele ; item titulo lectionis con- 
ferimus praesentaturas actu vacantes rr. pp. lectoribus fr. Gabrieli de Lo- 
lano et fr. Didaco de Romano, titulo praedicationis autem concedimus 
praesentaturae gradum rr. pp. praedicatoribus generalibus fr. Michaeli de 
Quintero loco r. p. fr. Ferdinandi de Lomas ad magisterium assumpti, '" 
fr. Hyacintho de Villaforte loco r. p. fr. Didaci Vaca de Orteja ad ma- 
gisterium assumpti, et fr. losepho a s. Thoma loco p. fr. Martini Mexia 
cum retentione suarum praedicaturarum generalium. 

9. Instituimus in praedicatores generales rr. pp. fr. Balthasarem de 
Esparsa et fr. loannem de Valentia pro locis vacantibus r. p. fr. Ferdi- 15 
nandi Lomas ad magisterium assumpti et r. p. fr. loannis de Ribadi- 
niera defuncti. 

10. Denique titulo linguae Indorum instituimus in praedicatores ge- 
nerales pro locis supra constitutis rr. pp. fr. Emanuelem de Tobar, fr. F^lo- 
rentium de Escobar, fr. Michaelem de Villalta, fr. Franciscum de Araujo 20 
Tabuada, fr. Thomam de Morales, fr. Franciscum Fernandez etfr. Gun- 
disalvum Rodriguez. 

Pro provincia sanctissimi Rosarii Philippinarum. 

1. Confirmamus ad petitionem provinciae omnes et singulas ordi- 
nationes, quas pro bono illius regimine ill. et rev. d. archiepiscopus Com- 25 
postellanus sancivit. 

2. Confirmamus patentes ab eodem ill. et rev. concessas r. p. lect. 
fr. Ildelphonso Santin , procuratori eiusdem provinciae, quarum vigore 
missionarios ex Hispaniis conducere potest. 

Pro provincia s. Petri Martyris. 30 

1. Declaramus, quod omnes affiliationcs conccdendac, si a provincia 
reiectae et non acceptatae fuerint , imposterum nullae, irritae et inanes 
ccnseantur. 

2. Declaramus, quod publici universitatis Taurinensis professorcs, 
cum nullum exercitium scholasticum in nostro illius communitatis con- 35 
ventu habeant ct alias non sint in codem assignati, ad conventus, quo- 
rum respcctive sunt filii vel assignati, pertineant ; undc conventum no- 
strum Taurinensem nec ad medicinalia nec ad vestiarium illis tribuendum 
obligari decernimus. 

?. Declaramus, praedicatores annuales diebus , quibus non praedi- 4° 
cant, ad chori diurni et nocturni scquclam tcncri. i686] ROMAE MDCLXxxvr. 243 

4. Gonfirmamus denuntiationem capituli provincialis Mediolani ad 
s. Eustorgium anno i685 celebrati, qua enuntiatur, ill. et rev. d. archie- 
piscopum Gompostellanum omnia probasse , quae pro foelici manuten- 
tione et incremento communis bibliothecae a patribus a consilio dicti 
5 convenius nostri admissa , statuta et stabilita fuere , et , quatenus opus 
est, singulare firmitatis robur nostra auctoritate adiicimus. 

Pro provincia s. Catharinae Senensis. 

1. Erigimus in conventus formales , dummodo duodecim fratres 
alant vicariatum s. Dominici de Planella et s. Annuntiationis Gastrisan- 

10 guinis, atque in huius primum priorem damus r. p. fr. Andream de Ami- 
cis, illius vero r. p. fr. Innocentium Gonte. 

2, Damus in regentem generalis studii nostri s. Mariae ab Arcu r. p. 
bac. ordinarium fr. Glementem Fioretti et regalis coUegii Aquilani r. p. 
bac. fr. Antonium Melonem. 

15 Pro provincia Russiae. 

1. Instituimus in regentem studii nostri generalis Leopoliensis adm. 
r. p. mag. fr. Lactantium Rutha. 

2. Approbamus provisionem adrn. r. p. mag. fr. Hyacinthi Moiecki 
nunc actualiter legentis in baccalaureum eiusdem studii generalis, et post 

20 terminatum illius officium ex nunc instituimus r. p. praes. fr. Thomam 
Nargelewicz, qui ambo post cursum philosophicum munus magistri stu- 
dentium perfecerunt. 

3. Approbamus similiter institutionem r. p. lect. fr. Michaelis Gar- 
nukowski in magistrum studentium et post eum damus pro hoc officio 

25 j. p. lect. fr. Pium Swirski. 

4. Ordinamus, quod deinceps nullus ad legendum philosophiam in 
studio generali Leopoliensi memorato assumatur, qui non prius in alio 
provinciae studio totum artium cursum praelegerit ; quod si secus fa- 
ctum fuerit, ad magisterium studii obeundum nullatenus admittatur. 

30 5. Acceptamus loca noviter ordini oblata, dummodo secundum sa- 

cros canones et statuta ordinis provisa sint ad alendum duodecim fratres, 
domos videlicet Klecensem ab ill. d. duce Radizivilio, supremo magnis 
ducatus Lithuaniae mariscalco , Holowczynensem ab ill. d. Andrea Po- 
tochi, castellano Gracoviensi , et Samuel Polensem a perillustri d. Sa- 

35 muele Gasimiro de Giechanowiecki, succamerario Micislaviensi. 

6. Erigimus in conventum formalem vicariatum nostrum Klecensem, 
cum eius redditus sufficientes sint ad duodenarium numerum fratrum alen- 
dura et habeat omnia alia requisita, ac in primum eius priorem institui- 
mus r. p. mag. fr. Innocentium Gzeski , huius capituli diffinitorem , 

40 quemadmodum in primum praedicatorem generalem r. p. fr. Albinum 
Zuchalski. 244 ACTA CAP[TULORUM GENERALIUM O. P. [1686 

7. Serio commendamus p. provinciali, ut omnibus virihus satagat fa- 
bricam novitiatus generalis ad s. Mariam Magdalenam continuari, ad quem 
etfectum omnium fratrum morientium deposita et cappcUanorum campe- 
strium salaria luiic fabricae ex nunc addicimus, usquedum perfecta sit. 

8. Confirmamus reclusionem nostrarum tertiariarum in lapidea Ra- 5 
biczkowslva volumusque, ut una commorentur et simul ad ecclesiam 
veniant ; caetera denique provinciae iura in suo robore permanere de- 
cernimus. 

9. Indulgemus p. Dominico Hyacintho Malinowiski ct p. Vladislao 
Sklarski, ut possint ad suam originariam provinciam rcverti. 10 

10. Instituimus in praedicatores generales pro conventu ss. Rosarii 
r. p. fr. Petrum Konarzewski et pro conventu Brodensi r. p. fr. Lcopol- 
dum Balczewski. 

I I. Transferimus affiliationem adm. r. p. mag. fr. Hyacinthi Slawinski 
a conventu lesupoliensi ad Leopoliensem Corporis Christi et r. p. praed. 15 
gen. fr. Dionysii Przylucki a conventu Kiioviensi ad conventum s. Mariac 
Magdalenae. 

12. Instituimus in lectorem artium pro primo cursu in studio no- 
stro generali Leopoliensi fr. Henricum Woytkowski, qui coram revercn- 
dissimo cum laude conclusiones defendit, et hoc iure etiam specialem 20 
gratiam meretur. 

Pro provincia Parisiensi. 

1. Confirmamus novitiatus simplicium novitiorum ex praescripto 
capituli provincialis erigendos in conventibus nostris Lugdunensi ct Cc- 
nomanCnsi, dummodo in illis praevic ad alicuius novitii simplicis sole- 25 
mnem acceptationem vigeat cum perfecta communitate exactissima con- 
stitutionum nostrarum observantia, et hac unica conditione non adim- 
pleta, tam capituli determinationeni quam hanc nostram confirmationem 
nuUam declaramus. 

2. Confirmamus ordinationes adm. r. p. mag. fr. Nicolai Gaulticr 30 
de BruUon, provincialis Parisicnsis, pro bono conventus nostri s. lacobi 
Parisiis regimine de 10. februarii huius anni relictas et iussu diflinitorii 
rcvisas et examinatas, unde easdem inviolabiliter observari mandamus. 

Pro provincia Lithuaniae. 

1. Confirmamus ad petitioncm nobis factam huic provinciac gratias 35 
concessas in capitulo Valentino i t)4j ct Romae i65o, volentes , quod 
ctiam imposterum adm. r. p. provincialis cum patribus provinciae possit 
nova loca rccipere et in conventus erigere, monito tamen revcrendissimo 
magistro ordinis. 

2. Relinquimus dictae provinciae prioribus provinciaJibus, quod sua 40 
potcstatc confcrre possint officium magistri studentium in studio generali. i686j ' RoMAE MDCL}(X5(vr. • 245 

3. Similiter concedimus provinciali huius provinciae facultatem de- 
signandi atque mitiendi missionarios specialiter ad loca inter haereticos 
sita , et ubi se offert occasio ad fundationem conventuum in ducatu 
Gurlandiae. 
5 4. Acceptamus atque ad peticionem eiusdem confirmamus fundatio- 

nem munificentissimam Hutini in dioecesi Vihiensi factam ab illustris- 
simo d. Christophoro lurevviz Stabrowski, capitaneo Surasensi, et eius- 
dem consorte illustrissima d. Ciechanowiecka Stabrowsha etc, sicut etiam 
fundationem sub titulo s. Mariae super Arenam in Piaski illustrissimi et 

10 excellentissimi Casimiri Sapieha , palatini Vilnensis , generaHssimi ducis 
exercituum magni ducatus Lithuaniae. 

5. Instituimus in s. theol. magistrum pro loco actu vacante adm. 
rev. p. fr. Stanislaum Hinz, cuius scholastica merita et religiosam vitam 
habemus comprobatam. 

15 6. Concedimus rev. p. praesentato fr. Eustachio Lodziata, ut ex con- 

gregatione b. lacobi Salomonii ad suam Lithuaniae provinciam revertatur; 
quem insuper expleto regentatu adm. rev. p. mag. fr. Francisci Iwaszkie- 
wicz in generalis studii nostri regentem praeficimus, atque intuitu labo- 
rum tum intra tum extra nativam provinciam suam laudabiliter praesti- 

20 torum tenore praesentium instituimus s. theol. magistrum "pro loco actu 
vacante. 

7. Pariter instituimus in s.theol. magistrum expleto sui baccalaureatus 
munere et pro loco actu vacante rev. p. praesentatum fr. Bonaventuram 
Szymkun, cum non careat aliis meritis requisitis. 

25 8. Promovemus etiam ad gradum baccalaureatus seu praesentaturae 

in locum actu vacantem rev. p. lect. fr. Damascenum Sokolowski ob di- 
versa tam scholasticae lectionis quam praedicationis insignia merita. 

g. Decernimus, quod huius provinciae lectores, qui post expletum 
philosophiae cursum in studiis formalibus per tempus notabile theolo- 

30 giam legerint, possint, ac si Vilnae legissent, ad promotionem concurrere. 

10. Decernimus item, quod lectores, qui post expletum cursum phi- 
losophiae in ecclesiis conventuum Vilnensis et Rosinensis munus concio- 

. natorum zelose obierint et de caetero habiles ad functiones scholasiicas 
inventi fuerint, simili modo cum caeteris lectoribus in graduum postu- 
35 latione nominari possint. 

11. Ordinamus autem, ut nullus lectorum aut moderatorum actua- 
liter praelegentium simul obire possit officium priorale , etiara in con- 
ventu Vilnensi. 

12. Erigimus in conventu Poporcensi studium formale , illudquc 
40 quod in conventu Derecensi erectum est confirmamus, declarantes, quod, 

qui in dictorum conventuum studiis cursum philosophicum et theologi- 2/\.6 ACTA •CAPITULORUM GENERALTUM O. P. [1686 

cum legerint, possint ad gradus praesentari atque a patribus provinciae 
commendari. 

i3. Denique finem litibus imponentes locum Vercoviensem prope 
Vilnam, qui pro Lilhuaniae provincia ab ill. p. mem. Biallozzor episcopo 
Vilnensi oblatus atque ab ill. Sapieha eiusdem successore pro dicta pro- 5 
vincia confirmatus et in praecedente generali capitulo 1667 iam semel 
eidem adiudicatus est, rursum adiudicamus memoratae provinciae Lithua- 
niae, mandantes omnibus, comprimis iis, qui quavis emulatione hactenus 
resistentes, dictum locum possidere conati sunt, ut eundem quantocius 
praefatis provinciae Lithuaniae patribus cedant neque deinceps ullatenus 'o 
sive per se sive per alios, maxime seculares, eosdem in capienda et sta- 
bihenda possessione perturbent. 

Pro provincia s. Mariae de Candelaria. 

1. Cum numerus fratrum ultra conventuum vires excreverit, sub 
poena absolutionis ab oflficio provinciahbus districte inhibemus, ne audeant 15 
ullum religiosum, vel clericum vel conversum , ad habitum ordinis ad- 
mittere, usquedum in principaHoribus conventibus numerus fratrum us- 
que ad vigintiquinque, et in minoribus conventibus secundum reddituum 
suorum proportionem reducatur. 

2. Laudaildo confirmamus consuetudinem , quae in hac provincia 2" 
invaluit iuxta ordinationem capituH provinciaHs i683 celebrati , sciHcet 
quod quolibet die ter , niane, meridie et vesperi , rosarium a reHgioso 
deputato cum secularibus recitetur, et quod omni sabatho et fcstivis dicbus 
vesperi concio de rosario habeatur. 

3. Concedimus huic provinciae, quod in suis capituHs provinciaHbus 25 
possit deputare duos missionarios, viros maturos et discretos, quorum 
unica cura sit, devotionem erg.i b. virginem singularem ordinis protectri- 
cem promovere. - - 

4. Monemus omnes praelatos et conventuum superiores, ut ad in- 
sulas de Casarrole et Fuerteventura, in quibus conventum non habemus, 30 
non mittant rcHgiosos ad conquirendas eleemosynas, nisi sint vitae pro- 
batae et exemplaris. 

5. Item p. provincialcm monemus, ut magistros omnes non occu- 
patos in studiis vel praedicationibus in suis convcntibus, quorum sunt 
filii, commorari constringat. 35 

6. Volumus, quod in insula de la Pahna dicta , quia prae cacteris 
magis populata est, semper esse dcbeat assignatus aHquis magistcr in 
theologia vel praesentatus titulo scholae, qui idoneus sit ad consiHa danda 
et casus resolvendos. 

7. Innovamus, quod in multis gcneralibus capituHs ordinatum fuit, ^n 
ncmpc quod casuum lectores quotidic, tam hyemali quam aestivo tcm- i686] roMae mdclxxxv/. 247 

pore , conferentias comniunes habere , quibus omnes, cuiuscumque sint 
conditionis , nisi legitime impediti , interesse tenebuntur ; pro cuius or- 
dinationis observantia superiorum conscientias in diem domini aggra- 
vamus. 
5 8. Mandamus, ut laudabilis consuetudo, quae dudum in provinciis 

Hispaniarum viguit et etiamnum viget, quod regens studiorum actu non 
legat , sed sit vel magister antiquior vel certe praesentatus, qui totum 
lectionum tempus complevit, omnino observetur. 

9. Praecipimus insuper prioribus , quod, dum in aliquo conventu 
10 fuerint electi , quantocius teneantur certiorem facere p. provincialem de 

deposito, de censibus, de augumento vel diminutione -bonorum, denique 
de statu totius conventus, ut sic a successore facilius cognoscatur, quale 
praecedentium priorum fuerit temporalium gubernium. 

10. Denique praecipimus in virtute Spiritus sancti, sanctae obedien- 
15 tiae sub formali praecepto, nec non sub poena privationis utriusque vocis, 

quod inter sex mensium spatium ab harum notitia teheantur in conven- 
tibus, in quibus novitii educantur, cameras aut cellulas separatas constru- 
xisse aut construi fecisse. 

Pro provincia s. Rosae. 

20 I. Declaramus, rite erectos fuisse in provinciam ab ill. ac rev. ar- 

chiepiscopo Compostellano , tunc ordinis magistro, aliquos conventus 
ditionis regis christianissimi partim in Gallo Belgio , partim in Flandria 
sitos, videlicet conventus Insulensem, ambos Duacenos, Audomarensem, 
Valencensem, Iprensem, Bergensem s. Winocii et Reviniensem, quae titulo 

25 et nomine s. Rosae Peruuianae insignita fuit. 

2. Concedimus huic provinciae , quod eius provincialis , statim ac 
electus est, in qualitate vicarii generalis provinciam gubernet. 

3. Declaramus ad instar provinciae Germaniae inferioris, ius statuendi 
officiales minores studii generalis Duacensis et postulandi regentes nequa- 

30 quam omnibus vocalibus competat, sed dumtaxat p. provinciali cum dif- 
finitorio capituli ; si autem improvise aliquod horum officiorum vacare 
contingat extra tempus capituli, poterit provincialis per se officiales mi- 
nores instituere, regentes autem nonnisi adhibito patrum provinciae ma- 
turo consilio postulare. 

35 4. Instituimus in magistrum numerarium cum loco et voce rev. p. 

licentiatum fr. Michaelem Carmois, cum et locus in provincia vacet, et 
necessaria merita adsint. 

5. Promovemus ad gradum licentiae similiter vacantem rev. p. 
praesentatum fr. losephum de Mayere , et ad gradum praesentaturae 

-10 rev. p. lectorem fr. Reginaldum Treca, cum in utroque sufficientia sint 
merita. 24^ ACTA CAPlTULORUM GENERALIUM O. P. [i686 

6. InstltLiimus in regentem primarium studii nostri generalis Duaceni 
rev, p. licentiatum fr. Michaelem Carmois praememoratum, et reliquos 
eiusdem studii officiales a magistro ordinis institutos confirmamus. 

7. Ut in hac novella provincia non passim ad ordinem admittantur 
inutiles et inidonei, ordinamus et inviolabiUter observari volumus, quod 5 
nuUus ad habitum recipi aut ad professionem admitti possit, nisi ante- 
quam communitati praesentetur , prius a patribus designatis examinatus 
et a maiori parte patrum a consiHo conventus per vota secreta appro- 
batus fuerit et dignus inventus, qui conventui capitulariter congregato 
pro effectu receptionis proponatur. m 

8. Confirmamus omnia et singuhi, quae ad perfectam communita- 
tem in conventu nostro Audomarensi stabiliendam statuit ill. archicpisco- 
pus Compostellanus, tum magister ordinis , declarantes, in nulHus ma- 
gistro ordinis inferioris potestate esse , aliquid ex ibidem stabihtis mu- 
tare, minuere vel relaxare, omnesque ad dictum conventum vel spectantes 15 
vel imposterum spectaturos ad omnium et singulorum observantiam cx- 
actam teneri. 

9. Omnium patrum magistrorum , Hcentiatorum et baccalaureorum 
gradus, qui post ultimum capitulum generale promoti sunt, approbamus. 

10. Omnes denique ad hanc provinciam pertincntes ad sinceram et 20 
sanctam animorum concordiam enixe in domino hortamur, ut sic ex di- 
versis nationibus constans nuUis simultatum telis impetita instar vcrnantis 
rosae iugiter florescat. 

Pro congregatione s. Mariae Sanitatis. 

1. histituimus in s. theol. magistrum pro loco actu vacante rev. p. 25 
fr. Thomani Ferrari, pro nunc in conventu Bononiensi studiorum regen- 
tem, omnibus requisitis meritis praeditum. 

2. Pariter in s. theol. magistrum instituimus pro loco actu vacantc 
rcv. p. fr. Albertum Cava , qui functus est munere baccahuirei ordinarii 

in coUegio Montis Dei de Ncapoh. so 

3. Insuper declaramus, rev. pp. fr Marcellum Barone, fr. Bernardum 
Romano, fr. Thomam Margaritta et fr. Renatum Verde sufficicntibus ct 
requisitis meritis praeditos esse ad obtinendum magistcrii gradum pos- 
seque a rev. magistro ordinis pro locis cum tempore vacaturis successive 

in s. theol. magistros institui. 35 

4. Instituimus in praedicatorem generalem conventus s. Mariae Sa- 
nitatis de Ncapoh rev. p. Pium Mazza et in magistrum studentium col- 
lcgii Montis Dci p. fr. Ambrosium de Vivo. 

5. Declaramus, acceptatum csse brevc emanatum in favorem coUe- 
gii Montis Dei et confirmationem erectionis eiusdcm cum omnibus in 
dicto brevi contentis. 40 i686] roMae MDCLXxxvt. 249 

6, Denique declaramus rev. p. fr. Ildephonsum Parelli s. theol. lect., 

non obstantibus aflfiHationibus de persona sua pro diversis conventibus 

factis, quas ipsius instantia nullas esse, decernimus, affihatum esse et ma- 

nere originah conventui suo s. Mariae Sanitatis dictae congregationis no- 

5 strae provinciae Rcgni. 

Pro congregatione Sardiniae. 

I. Statuimus, quod omnia officia et gubernia dictae congregationis, 
uti hactenus in eadem fieri consuevit, suam durationem habeant, neque 
quoad eorundem abbreviationem ahquid volumus esse innovandum. 
'° 2. Concedimus vicario generah noviter instituto potestatem inquirendi 

et visitandi super gubernio vicarii praecedentis , qui et eidem rationem 
reddere teneatur, quoties et de quibus opus fuerit. 

Pro congregatione s. Mariae de Gavottis. 

Gommittimus adm. rev. p. mag. provinciah Regni , fr. Gregorio de 
'5 Areilza, ut per se vel per ahum examinet ea omnia et singula, quae a 
rev. et iU. dd. archiepiscopis Valentino et Gompostellano pro manuten- 
tione observantiae huius congregationis ordinata fuere, dantes eidem au- 
ctoritatem, ut per se vel per vicarium tanquam de observantia regulari 
bene meritum quamprimum hanc congregationcm visitet et rev. magistro 
2" ordinis referat, quid statuendum vel regulandum expediat. 

Damus rev. patri generah totam nostram potestatem circa omnia et 
singula praemissa, ut ea nomine nostro et capituh generahs declarare 
possit, quae declaratione indigent, eis addere, demere et immutarc, de- 
nique omnia facere, quae nos ipsi et capitulum facere posset. 
25 Denique universis et singuhs provinciarum et congregationum seu 

vicariatuum praesidentibus in virtute Spiritus sancti, sanctae obedientiae 
sub formali praecepto mandamus, ut haec acta quamprimum ad manus 
pervenerint, iubeant pubhcari, eorumque observantiam urgeant; volentes, 
quod exemplaribus impressis manu et sigiho reverendissimi firmatis eadem 
30 prorsus fides habeatur, quae originah adhiberetur. 

Suffragia pro vivis. 

Pro ss. d. n. hinocentio XI. et felici statu S. R. E. q. s. u. m. 

Pro augustissimo imperatore Leopoldo I., augustissima coniuge se- 
renissimisque prolibus q. s. u. m. 
M Pro christianissimo Galliarum rege Ludovico XIV., sereniss. delphino 

et coniuge cum serenissimis prolibus q. s. u. m. 

Pro catholico Hispaniarum rege Garolo II. et serenissima coniuge 
ac serenissima regina matre q. s. u. m. 

Pro em. et rcv. cardinali Alterio, ordinis nostri protectore, et uni- 
4" vcrso sacro collegio em. dd. cardinalium q. s. u. m. 2 5o ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O, P. [i686 

Pro ill. et rev. dd. archiepiscopis Valentino et Gompostellano, alias 
ordinis nostri generalibus vigilantissimis, q. s. u. m. 

Pro bono statu totius nostrae religionis eiusque rev. capite totius 
ordinis nostri magistro generali et sociis assistentibus et coUaborantibus 
q. s. u. m. 5' 

Suffragia pro mortuis. 

Pro animabus fratrum ac sororum ordinis nostri, quotquot a tempore 
capituli ultimi generalis Romae celebrati in domino obierunt, q. s. u. m. 

Pro animabus omnium benefactorum ordinis nostri q. s. u. m. 

Committimus procuratori generali ordinis, ut collectis omnium fra- lo 
trum nominibus, qui in diversis provinciis ordinis cum opinione singu- 
laris virtutis obierunt, ea patri secretario huius capituli consignct, iiisce 
actis suo loco addenda. 

Publicata fuerunt haec acta in aula theologica conventus nostri s. Ma- 
riae supra Minervam coram tota communitate et omnibus in curia prae- is 
sentibus hac die 2. augusti currentis anni i68(5. 
Sic nos infrascripti testamur. 
Ita cst fr. Seraphinus Bertolinus mag. et prior conventus Minervae 

manu propria. 
Ita est fr. Dominicus a Brania mag. manu propria. 20 

• Ita est fr. Antoninus Alphanius mag. manu propria. 
Ita est fr. Hyacinthus Fonseca manu propria. 

Fr. Guinandus Winandus mag. et cap. gcn. secr. 

Fr. Antoninus Gloche mag. ord. 

Fratres et sorores, qui pretiosa in conspectu domini inorte 25 
obieriint. (1) 

In provincia Hispaniae. 

I. In vicariatu sub titulo prioratus s. Mariae de las Caldas, dioccesis 
Burgensis, inter montes constituto venerabilis est memoria r. p. fr. loannis 
Malfos, conventus s. Pauli Vallisoletani filii, qui totus ad imaginem s. p. 30 
Dominici efformatus, vcrus fuit populorum apostolus, qui inter montcs 
constituti et quasi ignoti lamentdbili salutis insitia et torporc gravaban- 
tur. Eos ad omnia christianae pietatis opera diuturnis laboribus sic eru- (i) Sequitur Protestatio patris secretarii ex. ordinc capituli, eiusdcm tenoris ac 
MOPH XII, 35;. l686] ROMAE MDCLXXXVt. 25 1 

divit et succendit, ut priniorum ecclesiae seculorum fervor, simplicitas, 
innocentia, poenitentiae rigor in his montibus revixisse videretur. In vi- 
cariatu, cui ad obitum usque praefuit, primaevum instituti nostri spiri- 
tum suscitavit, quotque in eo habuit filios, tot ordini reliquit suae san- 
5 ctitatis haeredes, qui deinceps pretiosa in conspectu domini morte sub- 
lati sunt, utque tales in actis capitulorum provincialium commendati. 
Horum haec sunt nomina: fr. loseph a s, Maria obiit Segobiae, fr. Fran- 
ciscus a s. Thoma et fr. Dionysius a s. Antonino obierunt Palentiae, fr. Fa- 
bianus de Quevedo novitius sacerdos et fr. Laurentius a s^ Thoma con- 

jo versus obierunt in supra laudato vicariatu, ubi pariter obiit p. fr. Michael 
de la Viguera, qui vitam lethalis criminis immunem duxit ; ibidem obiit 
fr. loannes a s. Vincentio, Laborum et operum suorum praemia perce- 
pturus moritur tandem ven. loannes die 8. ianuarii 1680. 

2. Prope eumdem vicariatum s. Mariae de las Caldas ambulavit 

15 coram domino et perfecta evasit nobilissima matrona Maria Anna Velarde 
de las Sierras; ab infantia secum crevit nedum miseratio, sed et rigor et 
ira in tenerum et insons corpusculum , quod vix quinquenne ieiuniis, 
ciliciis , disciplinis domabat nondum renitens neque adversus spiritum 
concupiscens spiritui servire cogebat. Cor in seipsam lapideum, in pro- 

20 ximos carneum sic domino dedicavit et praebuit, ut sive matriraonio ex 
nutu parentum iuncta sive in viduitate inventa fuerit iuxta cor dei faciens 
omnes voluntates eius. Mater fuit pauperrimi huius vicariatus de las 
Caldas , nostris abunde ministrans de facultatibus suis ; cuius tandem 
filia esse voluit, tertium s. p. n. Dominici ordinem ingressa. Tria religionis 

25 emisit vota plenaque bonis operibu.s obdormivit in domino 1679. 
In provincia Lombardiae. 

Celeberrimus verbi divini praeco r. p. fr. loseph Carli de Venetiis 
magno populorum fructu et applausu ibat per civitates et castella prae- 
dicans et evangelizans regnum Dei. Illud per multos annos sui mini- 

30 sterii adimplens: « gratis accepistis, gratis date »; verum ne aliis prae- 
dicans, ipse reprobus efficeretur, castigabat corpus suum et in servitutem 
redigebat; unde fractus laboribus, itineribus, vigiliis, abstinentiis et infir- 
mitatibus, meritis cumulatus, Neapoli defunctus est in conventu s. Ca- 
tharinae apud Formellum , in vita et post mortem ut sanctus habitus 

35 a populis. 

In provincia Regni. 

I. In conventu regali s. Dominici maioris de Neapoli ea sanctitatis fama 
vixit et obiit ven. p. fr. Andreas a s. Severino, ut de eius canonizatione 
tractetur, iamque in archiepiscopali curia processus instituatur de eius 

4" vita mittendus quam primum ad sedem apostolicam. Obiit 1672. Eius vita 
italico sermone conscripta omnium admiratione et multorum fructu legitur. 2 52 ACTA CAPlTtJLORUM GENEftALlUM O. P. [1686 

2. In eodem conventu vitae sanctimonia et consummata eruditione 
fulsit r. p. fr. loannes de Altamura, vere lucerna ardens et lucens, virtu- 
tum omnium, quibus erat ornatus , odorem spirat et longe lateque dif- 
fundit liber vitae eius iam typis editus. Multa scripsit et nobis reliquit 
praeclarissima ingenii sui et doctrinae monumenta. Moritur prope nona- 5 
genarius 1675. 

3. In eodem conventu floruit r. p. fr. lacobus de Caserta, zelo rc- 
gularis observantiae celebris , quam auctoritate rev. magistri ordinis in 
varios conventus tam fratrum quam sororum studuit inducere suisque 
laboribus et exemplis fovere ; quindecim annorum gravissimis infirmita- '" 
tibus patientissime toleratis , in eorum numero et meritis decessit , dc 
quibus legitur: « quasi aurum in fornace probavit electos dominus ct 
quasi holocausta accepit eos in aeternum » (i). Mors eius in 1682 incidit. 

4. In eodem conventu pretiosa morte ad deum raptus est ven. p. 
fr. loscph de Balneolo , qui cum regio propheta dicere potuit: « cor 15 
meum et caro mea exultaverunt in deum vivum » (2); crebris enim et 
insolitis motibus corpus eius concutiebatur, quos nequibat comprimere 
sivc in missae sacrificio sive in divinis officiis, in colloquiis spiritualibus 
aliisque piis operibus , inter quae tandem in ecstasim rapiebatur. Pro- 
phetiae dono et miraculis clarus diem chiusit extremum 22. martii la- 20 
bentis anni. Eius vita, cuius in curia archiepiscopali fit processus et in- 
quisitio, italico sermone conscripta, adhuc sub praelo, prope dicm vul- 
gabitur. 

5. In regali convcntu s. Petri Martyris de Neapoli claruit r. fr. Stc- 
phanus de Capite Saleriis, magnae rcguhiritatis vir et incredibilis absti- 2s 
ncntiae; in bona senectute nonagenarius ut aquila renovandus evolavit 
ad caelestia regna, praemia percepturus observantiae regularis, quam vi- 
vens impense coluit quamque in congregatione s. Marci de Gavotis mi- 
rifice propagavit. 

6. In coUegio s. Thomae eiusdem civitatis Neapolitanae pie defun- jo 
ctus est r. p. fr. Dominicus Schetini, filius conventus ss. Rosarii; qui licet 
infirma semper valetudine, studiis, litterariis exercitationibus, schohisticis 
contentionibus una et praedicationi verbi Dei ex officio et obcdientia in- 
cumbens, nihil tamen de rigore constitutionum ad sui solatium remisit, 
quas ad obitum usque summa regularitate servavit. 3s 

7. Neapoli in monasterio monialium sub titulo Pracscpis Domini 
in Bethleem obiit in domino 1668 soror Catharina a s. Bernardo, quae 
apostolica auctoritatc c monasterio s. Catharinae Senensis ciusdem civi- (i) Sap. III, 6. 

(2) Ps. LXXXIII, 3. I 

253 l686] ROMAE MDCLXXXVr. 

tatis, in quo usque ad aniiuni 74. vitae suae vixit cum magna regulari- 
tatis laude, ad monasterium istud sanctissimum vocata, ut eius esset prinia 
priorissa, conceptam de se spem nedum implevit, sed adeo superavit, ut 
pluries in suo ministerio confirmata iverit semper de vircute in virtutem, 
5 visura Deum deorum in Sion, miraculis vivens et post mortem clara. 

8. In eodem monasterio soror Angela Seraphina ab Incarnatione 
angelicam vitam ducere visa est potius quam humanam. Eo erat fervore 
spiricus, his abstinentiis et macerationibus carnem virginitate angelifica- 
tam Deo exhibebat hostiam viventem et sanctam, eave aequanimitate et 

10 laetitia iniurias et persequutiones asperrimas quasque sustinebat, ut nihil 
humanae infirmitatis habere videretur , sed tota in angelicam virtutem 
transformata. Unde ab ipsis angelis eius anima inter ipsorum choros 
meruit collocari 1669. 

9. In eodem monasterio. in brevi consurapta explevit tempora multa 
15 soror Anna Maria Caecilia a s. Caietano. Anno enim aetatis suae vige- 

simo adhuc innocens manibus ac mundo corde et corpore per calcatum 
pergens patrem , per calcatam pergens matrem ad vexillum crucis evo- 
lavit; anno aetatis suae 34. plena operibus bonis Christo confixa cruci, 
variis cruciata doloribus, inter amplexus imaginis crucifixi coelos nieruit 
20 conscendere anno 1673, ubi gustat aeternum, quod ex assiduis conteni- 
plationibus sitiebat internum, et sponsi sui delitiis fruitur in eo silentio, 
quod Deum decet in Syon; quae in toto vitae decursu ne verbum qui- 
dem otiosum protulisse memoratur. 

10. In eodem monasterio virtutum omnium heroica dedit exempla 
25 ad obitum usque soror Anna Maria a lesu , quorum suavem notitiam 

futuris saeculis invidere visa est nimia eius 'humilitas. Electa enim in 
priorissam igni comburendum tradidit volumen vitae suae, quod confes- 
sarius ipsa conscripserat inscia, et moriens monasterio servandum con- 
signaret. Migravit e vita 1673, vitae suae 46. Eius sanctitatem probant 
30 tum innuraera, quae vivens et mortua edidit miracula, tum incorruptum 
hactenus eius corpusculum suavissimum spirans odorem et supra latus 
non sine miraculo iacens, versis et apertis oculis ad altare, tum ea omnia, 
quae in eius vita typis edita referuntur. 

11. In eodem monasterio innocentiam baptismalera ad obitum usque 
^5 servavit soror Maria Thomassa a ss. Sacramento; oblatara monasterii au- 

ctoritate apostolica erigendi de novo praefecturam perpetuam rara humi- 
litate constantissime recusavit; unde anno aetatis suae 27., reparatae sa- 
lutis 1674, ad regnum sponsi sui praematura meruic sublimari. 

1 2. In eodem monasterio sub humili conversae habitu bonis ope- 
40 ribus et meritis ditissima obiit soror Maria loseph a s. Theresia 1676; 

cius corpus hactenus incorruptura cernitur. 2^4 ACTA CAPITUr.ORUM GENERALIUM O. P. [1686 

In provinciu Aragoniae. 

1 . In monasterio s. Petri Martyris de Benataxxe in odore sanctitatis 
vixit et diu praefuit soror Francisca de Mendo(,:a, dilecta Deo et homi- 
nibus propter exercitia utriusque charitads, in quibus fervore mirabili ad 
mortem usque suaviter perseveravit. 5 

2. Valentiae in conventu s. Catharinae Senensis soror Maria Lora 
Mercader et Gerbellon , filia comitum de Bugiiol et Oropessa , spretis 
mundi illecebris, Christo virginum sponso nupsit. Cui iugi sui corporis 
maceratione tanto fervore placere studuit, ut neque infirmitatibus op- 
pressa neque luminibus biennio ante mortem orba a sequela chori tam i» 
de die quam de nocte aliisque vitae regularis piis operibus deduci potuerit. 

3. In conventu Corporis Christi de Carcaxens soror Martina a s. Ni- 
colao in mctu et tremore salutem operata est; lachrymas enim assidue 
fundens ex consideratione poenarum inferni et turpitudinis peccatorum, 
quae tamen sicut a facie colubri semper fugit; continuis afflicta dolori- 15 
bus, duemonum apparitionibus per multos annos vexata, ei tandem laeta 

et innocens meruit praesentari moriens, quocum ut esset, pluries optarat 
dissolvi. 

4. In villa de Magalon regni Aragoniae soror Maria de Peralta iu- 
gum domini portavit ab adolescentia sua; emisso enim adhuc puella 20 
virginitatis voto, lilium tam pretiosum inter spinas intemeratum sibi ser- 
vandura proposuit; inde tantus mortificationum ardor et sitis tanta, ut 
vita eius continua fuerit crux et martyrium. Anno aetatis 3o. ad ordi- 
ncm sororum de Poenitentia s. p. n. Dominici aggregata, pietatis operibus 
sic dedita fuit, ut quae infans iam ab omnibus sancta vocabatur, in isto 25 
perfectionis proposito et pi^ogressu matris pauperum et aflflictorum nomen 
merito consequuta fuerit. Moritur die i3. novembris 1684. 

In provincia Trinacriae. 

Messanae in conventu s. Dominici habitu s. patris nostri indutus est 
r. p. fr. Vincentius Calogere aetatis anno 21., qui ad annum nonum 30 
supra octuagesimum Deo hac via placere studuit et religiosae perfectionis 
incremcnta percurrere, quasi quodUbet momentum initium esset sui fer- 
voris et ultimum laboris et exilii. Unde omnium virtutum meritis dita- 
tus, spiritum infirmitatis et annorum victorem Deo reddidit i 2. martii 1677, 
miraculis post mortem clarus; vix post triduum humo tradi potuit eius 35 
corpus prae multitudine populi, cuius devotionem probarc et augcrc visae 
sunt urbis ecclesiae , quae insolitis campanarum omnium pulsationibus 
funus servi Dei decorarunt. 

In congregatione s. Mariae Sanitatis. 

I. In conventu s. Mariae Sanitatis non obscura sanctitatis indicia 40 
dedit, quoad vixit, r. p. fr. loannes a s. Pctro , mirabilis innocentiae et l686] ROMAE MDCI.XXXVI. 25 5 

poenitentiae incredibilis vir. Eligens abiectus esse in domo Dei, relicto 
seculo, ne nomen quidem familiae suae nobilissimae, religionem ingressus, 
voluit retinere. Ne vero ex laude recusati humiliter magisterii aut alterius 
gradus magnus apud suos haberetur, munia lectoris, quibus erat peraptus, 

5 neglexit et fugit; Christum sequutus, qui duxit illum in solitudinem, ut 
loqueretur ad cor eius; ibi suavissima et iugi ferme contemplationi im- 
mersus post aliquot annos animarum lucris aptus evasit, quarum sitien- 
tissimus erat; sed ne magnitudine revelationum et charismatum extolle- 
retur, variis calumniis probatus est; quas hilari semper vultu audiebat, 

lo invicta sustinebat patientia, in his verbis immobiliter et placide conquie- 
scens: « fiat voluntas tua ». Ad novitiorum educationem vocatus , spe- 
cimen veri religiosi seipsum alumnis legendum exhibuit. Omnibus tan- 
dem oneris sibi iniuncti per multos annos perfunctus muneribus, prae- 
nuntiata sui obitus die defunctus est i3. iulii i656, cum multo prius 

15 anima eius sanctissima ad caelum debuisset evolare ob ruptam sui cor- 
poris venam; sed nondum maturus caelo, et suis adhuc necessarius in 
terra , vulnus, quod disciplinarum rigor intulerat, sanavit herba , quam 
instinctu mirabili sibi prius ignotam invenit. 

2. In eodem conventu s. Mariae Sanitatis diem clausit extremum 

20 7. iulii 1667 r. p. Raymundus Germanus , totus ad animarum salutem 
compositus , in confutandis haereticis strenuus, paternarum traditionum 
et constitutionum fervidus aemulator. 

• 3. In eodem conventu sancto fine quievit ven. fr. Raymundus con- 
versus, in quo nihil videtur desiderari potuisse eorum, quae ad perfectio- 

25 nem sui status pertinere dignoscuntur. Verus in vita pater pauperum in 
morte populi confluxu et acclamationibus ut sanctus honoratus est. (i) (i) Sequitur Protestatio patris secretarii ex ordine capituli, eiusdem tenoris ac 
MOPH. XII, 372. 2 56 ACTA t:APITULORUM GENERALIUM O. W ['^Q^ 

ACTA CAPITULI GENERALIS 

PROVINCIALIUM ROMAE 

IN CONVENTU SANCTAE MARIAE SUPER MINERVAM 

ORDINIS PRAEDICATORUM 

DIE XXVIII. MAII MDCXCIV. 5 

Sub revereiidissimo patre fr. Antonino Cloche, sacrac thcologiae pro- 
fessore eiusdemque ordinis magistro generali, 

In nomine sanctissimae Trinitatis, Patris et Filii ct Spiritus sancti, 
ntc non beatae Mariae semper virginis , beati patris nostri Dominici 
omniumque sanctorum. 10 

Diffinientibus reverendis admodum patribus: 

fr. Petro Moisset provinciali Tholosano, 

fr. Vincentio Rathier magistro provinciali Franciae, 

fr. loanne Baptista Spada magistro provinciali utriusque Lombardiae, 

fr. Hyacintho Fonseca magistro provinciali Romano, 15 

fr. Gregorio Angeloni magistro provinciali Regni, 

fr. Vincentio Dempflem magistro provinciali Teutoniae, 

fr. Thoma Whise de Albiis magistro provinciali Angliae, 

fr. Thoma Medreovski magistro provinciali Poloniae, 

fr. lordano Dominico Spityel magistro provinciali Bohemiae, 20 

fr. Vinccntio Martin magistro prov. provinciae Provinciae, 

fr. Vincentio Maria Oliveri magistro provinciali Siciliae, 

fr. Martino Harney mag. provinciali Germaniae inferioris, 

fr. Petro Martyre Ceramelli magistro provinciali s. Thomae de Apulia, 

fr. Gregorio Romano magistro provinciali Calabriae, 25 

fr. Hyacintho de Fonvielle magistro provinciali Occitaniae, 

fr, Petro de Blanchis magistro provinciali s. Dominici Venctiarum, 

fr. Petro .Vlartyre Rubeo magistro provincuili s. Petri Martyris, 

fr, Clemente Fioretti mag. provinciali s. Catharinae Senensis, 

fr. Antonio Pons magistro pro provinciali Aragoniae, 30 

fr. loanne Baptista Turcono bacc. pro provinciali Dalmatiae, 

fr. Salvatore Ascanio (ij magistro et socio rev. pro provinciali Bethicae, 

fr. Feliciano Veldriavzanski pro provinciali Russiae., 

fr. loanne Malone magistro pro prov. provinciae Parisiensis, (i) Dc Ir. Salvatorc Ascanio cf, SSOP. II, 768. 1694] ROMAE MDCXCIV. 2 5^ 

fr. Dominico Podehocinski pro provinciali Lituaniae, 
fr. Vincentio le Feubure pro prov. provinciae s. Ludovici regis, 
fr. Michaele Carmois magistro prov. s. Rosae Peruanae in Gallo-Belgio, 
/ fr. Didaco a s. loseph lectore pro provinciah Portugalliae, 

\ fr. Ambrosio Macadermet lectore pro prov. Hiberniae, 

Ex spcciali indulto <riiii \/r • /■ \ ^. ••i- 

^ ) fr. Ildephonso Mannque (i) praesentato pro provinciali 

\ provinciae s. loannis Baptistae del Peru. 

Vr. Hyacintho Serri magistro et secretario capituli gen. 

Universis totius ordinis fratrum praedicatorum fratribus ac sororibus 
fr. Antoninus Gloche, sacrae theologiae professor 
ac eiusdem ordinis humilis magister generalis et servus, 
10 salutem et legum observantiam. 

lam dudum in animo erat generalis capituli superiori anno Romae 
celebrati acta typis edita in provincias mittere, ut fructum , qui ex his 
generalibus comitiis expectabatur, universus ordo perciperet. Verum eam 
editionem in alterum tempus plures ob causas ditferre compulsi fuimus; 

,5 potissimum vero quod, cum in aliis capitulis, ut varia temporum ratio 
ferebat, quaedam ordinata ac statuta fuerint, quae parum inter se con- 
venire, nec immerito existimari poterat, unde et plura in provinciis dis- 
sidia saepius oriri etiam capituli generalis viri sapientissimi observarunt. 
Haec inter se se componere necesse fuit, et quae a primis religionis le- 

20 gibus minus aberant, inter haec diversa sibi contraria seligere. At vero 
ea res, ut erat gravis momenti, non perfunctorie agi debuerat, sed maiori 
otio, longa meditatione adhibitoque eorum consilio , quos diuturnus re- 
rum religionis nostrae usus peritiores eflecit. Nunc vero cum omnia, 
quantum quidem summa cura et solicitudine assequi licuit, constituta 
fuerint, sublatis dubiis, quae suspensos interdum detinebant, ea capituli 
generalis acta ad communem omnium usum et provinciarum quietem 
mittimus, ut, si quando eaedem controversiae recurrant, ex his , quae 
modo diffinita sunt, tanquam certis regulis resolvantur. Gaeterum nec 
ea solum in acta generalis capituli referenda fuerant. Plura necesse fuit, 
quae ad prima religionis principia pertinent, in memoriara revocare, ne 
sicubi praetermissa aut neglecta sint, veluti praescriptione quadam in 
dissuetudinem abiisse existimentur. Felix religio esset, si iuxta pristinos 
suae adolescentiae annos, quando splendebat lucerna super caput eius et 
universum orbem in sui admirationem pertrahebat, huius omnes alumni (0 De fr. Idelplionso Manrique cf. SSOP. II, 774. 

MOI>H 13 17 2 58 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. V. ['694 

virtuti colendae ac promovendis studiis incumberent nec suis legibus 
mores dissentirent. Verum plurima , quae non sine gravi doloris sensu 
recolimus, et temporum iniuria et nimia superiorum indulgentia et pra- 
vitate naturae ad malum proclivis inducta sunt, quibus mutatus est color 
optimus, et quae longe ab his felicibus exordiis recedunt, Quare et per- 5 
petuo enitendum est, ut, qua parte fieri poterit, felicia tempora redeant, 
ct coniunctus cum legum observantia religionis splendor. Atque in eum 
finem plurima in his generalis capituli actis , quae mittimus, recensita 
sunt iterumque constituta, ut non aliam consuetudiuem , quam consue- 
tudinem legis, ut ea evangelii verba usurpemus, approbatam fuisse omnes 10 
agnoscant, ad quam unicam omnes suae professionis memores compo- 
nere vitam suam teneantur. Summum malum esse sapiens censuit, cum 
error pro lege custoditus cst, ct licitum esse putatur, quod publicum 
factum est ac in mores transiit; sed necesse est, omnes intelligant, si 
quae unquam maioris mali metu tolerentur, non minus tamen omnes 15 
sua professione teneri; cuius formulam consulere saepius dcbeant, ut, qua 
ratione se victuros esse professi sunt, animadverterent. Haec nostri mu- 
neris est, fratres dilectissimi , vobis ob oculos ponere , haec votorum 
omnium nostrorum summa, ut omnium vestrum vita concordet cum no- 
mine, et professio sentiatur in opere, illudque sapientis saepius in men- 20 
tem recurrat, legem esse viam vitae, a qua sinc salutis discrimine recedcre 
liceat. Valete. 

Denuntiationes. 

1. Dcnuntiamus unanimi provincialium assensu capitulum proximum 
generale, quod erit diffinitorium primum, celebrandum fore in convcntu 25 
nostro Tholosano anno 1697, '^•^' ^^- ^- "• hbuerit ad sexcnnium pro- 
rogare. Unde in actuali diffinitorio huius capituli generalis perpensis ma- 
turc expensis, quae pro celebrationc capituli generalis fieri solent, com- 
missum est magistro ordinis, ut humillime a sanctissimo postulet, qua- 
tenus ordinaiionem factam a s. m. Innocentio XI., quod de triennio in 30 
triennium celebrationem capituli generalis demandat, cxtendere velit ad 
sexennium. 

2. Denuntiamus, ss. d. n. Innocentium XII. pro sua in ordinem sin- 
gulari benevolentia fratribus nostris, qui ad pedum oscula processionali 
ritu accesserunt, indulgentias concessisse, rev. adm. pp. provincialibus qui- 35 
dem mille, caeteris vero sacerdotibus quingentas, trecentas clericis, laicis 
vero ducentas. 

3. Denuntiamus, prodiisse decretum a sacra rituum congrcgationc 
die 20. decembris 1692, quo breviaria nostra cum suis additionibus, mu- 
tationibus, correctionibus approbantur sic, ut nemini liceat inductum ac 40 
praescriptum in iis ritum immutare. I694J ROMAE MDCXCIV. ^Sg 

4. Denuntiamus, a s. m. Innocentio XI. per constitutionem, quae in 
principio missalis typis edita est ac in parvo etiam breviario recenter 
Romae edito, inhibitum fuisse sub poena excommunicationis, ne ea, quae 
ad recitationem divini officii secundum ritum ordinis nostri pertinent, 

5 typis edere quis praesumat. Quare eidem constitutioni inhaerentes pro- 
hibemus omnibus et singulis fratribus ordinis nostri, cuiuscumque con- 
ditionis et qualitatis, ne ullo tempore appendices ad breviaria ordinis 
typis edere praesumant, inhibentes in virtute Spiritus sancti et sanctae 
obedientiae et sub formali praecepto omnibus ad ordinem nostrum quo- 

,0 modocumque spectantibus, ne eas appendices vendant aut emant aut iis 
utantur. 

5. Denuntiamus , quod in sacra rituum congregatione dictum est, 
posse concedi tam pro toto regno Lusitaniae quam pro toto ordine fra- 
trum praedicatorum, ut recitetur officium et missa de una virgine non 

13 martyre in honorem b. loannae , Alphonsi serenissimi regis Lusitaniae 
filiae , si sanctissimo placuerit. Annuit sanctissimus, ut ex brevi, quod 
incipit « Omnibus innotescet » ; dies autem eius festivitatis erit dies 12. maii, 
et lectiones cum a sacra rituum congregatione approbatae fuerint, ad 
omnes provincias transmittentur. 

20 6. Denuntiamus, cum in praecedenti capitulo generali commissum 

fuisset magistro ordinis, ut constitutiones ordinis typis edere curaret, eas 
Romae typis editas esse ; quas quidem constitutiones approbamus et ac- 
ceptamus, iniungentes patribus provincialibus, ut satagant, quod conventus 
omnes, etiam parvi, unum aut duo exemplaria habeant. 

25 7. Denuntiamus, Urbanum VIII. constitutione incipiente « Exponi 

nobis » 3. decembris i635 constit. 2o5. approbasse et confirmasse excom- 
municationem latae sententiae reservatam magistro ordinis vel eius vicario 
generali latam in capitulo generali Romae 16 12 adm. 3. et Bononiae 161 5 
conf. 3. contra fratres ordinis nostri, qui per se vel per alium in curia 

30 Romana negotium aliquod, inconsulto procuratore generali ordinis, tra- 
ctare audent; praelatis vero imponitur poena absolutionis a suis officiis 
ipso facto incurrenda. Unde admonemus omnes fratres totius ordinis iis 
subesse poenis, si causas aliquas in Romana curia tractare praesumpse- 
rint absque licentia procuratoris generalis , aut saltem ipso inscio , nec 

35 saeculares procuratores in hac curia eligere possint uti causarum patro- 
nos, nisi quem procurator ordinis elegerit , cum causis et litibus , quae 
in hac curia agitantur, vix unquam alias occurri possit. 
Confirmationes. 
I. Gonfirmamus, quae in ultimo capitulo Romano anno 1686 ord. 6. 

40 sancita sunt circa amovibilitatem fratrum, cuiuscumque gradus sint, con- 
ditionis et dignitatis et quorumcumque conventuum sint filii , illiusque 26o ACTA CAflTULORUM GENERALTUM O. P. ['^94 

ordiiiationi inliacrentes, statuimus, quod nuUus de caetero recipiatur ea 
conditione, ut uni dumtaxat conventui inserviat inamovibiliter, ct si ali- 
cubi hactcnus concessa fuisset haec inamovibiHtatis conditio, eani nuUam 
dicimus; dechuantes eiusmodi fratres, sicuti et caeteros per superiores 
ordinis provinciarum et congregationum amoveri posse ; et si qui priores 5 
in futurum cum ea conditione uni conventui inamovibiUter inserviendi 
ahquem fratrem receperint, ab officiis suis per rev. patres provinciales aut 
congregationum vicarios a suis officiis absolvantur et per triennium ad 
simiUa officia inhabiles declarentur. 

2. Gonfirmamus declarationem 9. capituli generahs Romae 1670 circa 10 
electionem scrutatoris loco alterius , qui officium illud obire nollet, in 
qua sic dicitur: « Declaramus in casu, quo ad electiones canonicas an- 
tiquiores in ordine, quibus de iure competit munus scrutandi, ob ahquod 
impedimentum accedere non possint aut nohnt , in locum eorum ahos 
esse ehgendos per vota pubhca, eo prorsus modo, quo iuxta decretum 13 
capituh generahs Romae 1629 decl. 16. quartus scrutator ehgi debet; at 

si taha vota aequaha fuerint, antiquiori a professione in ordine pro ele- 
ctione ad scrutandi officium suffragabuntur ». Eidem tamen ordinationi 
addimus, quod, si scrutator, cui de iure competit scrutari, non tantum 
scrutationi, sed et voci activae ad electionem renuntiaverit, tunc antiquior 20 
ex electoribus post eum, qui renuntiavit voci suae, ex ipso iure ad scru- 
tandum succedet; nam iUe, qui voci activae renuntiat et electioni adesse 
non vult, ipse pro absente omnino haberi debet, et eo casu antiquior 
succedet ad scrutandum. 

3. Confirmamus, quae toties in capituhs generahbus sancita sunt, 25 
maxime Romae 1601 conf. 16. et VaUisoleti i6o5 conf. 11., quibus de- 
mandatur, ut omnes hbri fratris demortui communi conventus bibhothe- 
cae apphcentur et incorporentur, nuha habita ratione contrarii usus in 
ahquibus provinciis aut conventibus perperam introducti, quemque uti 
abusum omnino abolemus; ac inhaerentes textui constitutionum nostra- 30 
rum dist. 2. cap. 14. text. 10. et glossac ipsius sub ht. T. et antiquis 
ordinationibus capitulorum generahum, inhibemus, ne hbri ordinis vel 
fratrum vendantur , nisi pretium eorum in alios convertatur hbros pro 
communi bibhotheca, et servatis de iure servandis; si quis vero hbros 
eiusmodi vendiderit vel donaverit, ad restitutionem tencatur, sicut et fra- .^^ 
tres , qui eos reccperunt, alias pcr rr. patres provincialcs furti iudicio 
condemnentur. 

4. Gonfirmamus et, in quantum opus est, innovamus ord. 11. ca- 
pituh Valentini 1647, '■l'-^'^ ^" virtutc Spiritus sancti et sanctae obedicntiae 

et sub formali praecepto nec non sub pocna excommunicationis hitac ^g 
sententiac hac una pro trina canonica monitione praemissa iniungitur 1694] ROMAE MDCXCIV. 261 

conventuum superioribus, ut, dum aliquis ex fratribus nostris scientia et 
doctrina clarus obierit, omni diligentia satagant, etiam per censuras, illius 
scripta colligere et in communi deposito reponere, admonito statim ma- 
gistro ordinis, ut, si quid dignum publica luce fuerit, praelo demande- 
5 tiir; committentes rr. patribus provincialibus et congregationum vicariis, 
ut in visitatione conventuum sedulo inquirant, an superiores ac caeteri 
fratres huic ordinationi exacte paruerint, et quos defecisse repererint, aut 
per suspensionem ab officiis aut per inhabilitatem ad ipsa severe puniant, 
et si manuscripta retineant, etiam ad restitutionem per censuras et poenas 
10 privativas et positivas compellant. 

5. Confirmamus ac etiam innovamus ord. 12. eiusdem capituli ge- 
neralis Valentini, qua omnibus fratribus ordinis nostri in virtute Spiritus 
sancti et sanctae obedientiae sub formali praecepto iniunctum est, ut, cum 
aliena vel propria scripta praelo demandaverint, impressione terminata. 

15 unum exemplar in principaliori provinciae conventu reponant et alterum 
ad magistrum ordinis transmittant; et si qui negligentes fuerint, poenis 
in fratres ordinis nostri latis, qui absque debita licentia magistri ordinis 
opus aliquod edere praesumpserint, subiicimus. 

6. Gonfirraamus, quae toties ab initio ordinis constituta sunt, in- 
20 specto nostri instituti fine, quod in conventibus, in quibus nondum su- 

periorum incuria bibliotheca communis erecta est, post horum actorum 
publicationem intra duos menses pars aliqua conventus, quae commodior 
erit, destinetur pro communi bibliotheca, in qua omnes libri reponantur ; 
in iis vero conventibus, in quibus deo benedicente bibliothecae erectae 

25 sunt, satagant superiores ea aedificia, cum opus fuerit, reparare, ne la- 
bantur, eaque exornare, uti decet bibliothecam, in eaque fideliter libri 
custodiantur nec extrahi possint ex quibuscumque bibliothecis ordinis, 
uti denuntiatum est , sed in omnibus conventibus , in quibus bibliothe- 
carii instituti non sunt, post horum actorum notitiam ex gravioribus 

30 patribus instituatur saltem unus vel a rr. patribus a consiHis vel a rev. 
patre provinciali, quique claves penes se habeat et sedulo libros custo- 
diat et occlusam, nisi certis horis , bibliothecam teneat; et si negligens 
fuerit in custodiendis libris, alius , nulla habita personarum acceptione, 
instituatur in bibliothecarium. Iniungentes superioribus in visitatione con- 

35 ventuum, ut, omni sollicitudine adhibita, observantiae huius statuti in- 
vigilent; nihil quippe decentius est ordini nostro , quam quod fratres 
nostri deo famulentur et studia in bibliothecis colant. Quare inhibemus 
in virtute Spiritus sancti et sanctae obedientiae sub formali praecepto 
nec non sub poena privationis officii tam rev. patribus prioribus aut con- 

40 ventuum superioribus quam lectoribus, ne lectiones 'aut acta scholastica 
aut quaecumque alia, quae concursum saecularium aut rcligiosorum etiam 262 ACTA CAPITULORUM CiENERALTUM O. P. [^^94 

nostri ordinis advocare possunt, in bibliothecis faciant aut habeant; et 
si qui contra hoc statutum quidquam facere praesumpserint, uhra poenas 
iam latas , etiam ad similia officia ad triennium inhabiles declaramus; 
quodque officium bibUothecarii ultra triennium durare inhibemus , nisi 
per rr. patres a consihis una cum assensu r. patris provinciahs aut vicarii 5 
congregationis ad ahud triennium ehgantur. 

7. Confirmamus, quod toties ab exordio ordinis constitutum est et 
uhimo Valhsoleti i6o5 in fine confirmationis 11.', qua sancitum est, ut 
singuhs annis pro communi bibhotheca hbri emantur. At quia comper- 
tum cst , superiores conventuum maxime neghgentes esse ad Hbrorum '« 
emptionem, statuimus, ut singuhs annis conventuum superiores sub poena 
privationis ab officiis et inhabihtatis ad ipsa ad triennium apphcent pro 
communi bibhotheca ad hbros emendos id , quod uni ex fratribus pro 
vestiario subministratur et in communi deposito singuhs annis servetur, 
donec coUecta summa de consilio patrum et admonito r. patre provin- 15 
ciah emantur libri pro communi bibhotheca ; in iis vero conventibus, in 
quibus est annuus census pro hbris emendis, praecipimus in virtute Spi- 
ritus sancti et sanctae obedientiae sub formah praecepto nec non sub 
poena privationis officiorum et inhabihtatis ad ipsa et utriusque vocis 
omnibus superioribus et fratribus, qui horum reddituum curam gerunt, 20 
ne in ahos usus quam pro emptione hbrorum, quacumque urgente ne- 
cessitate aut quovis praetextu , eiusmodi census divertere praesumant, 
eosque exacte singuhs annis in communi deposito reponant, aHas poe- 
nam praedictam incurrant; mandantes, ut quohbet anno coram omnibus 
patribus a consihis et ulterius in quahbet visitatione patris provinciahs 25 
aut vicarii congregationis rationem eorum reddant; quibus omnibus in- 
iungimus, ut sedulo invigilent, quod huiusmodi redditus recte admini- 
strentur, et quod hbri necessarii, ut sunt sancti patres, sacrae scsipturae 
interpretes, historiae ecclesiasticae et theologiac etiam morahs et philo- 
sophiae auctores emantur. 30 

8. Confirmamus ct admonendo dcnuntiamus, quod uti in capitulo 
generah Tholosae 1628 denuntiatum est, s. m. Urbanum VIII. inhibuisse 
omnibus sub pocna excommunicationis, ne libros ex bibliothecis nostris, 
quinterna , folia sive impressa sive manuscripta sive donata sive in po- 
sterum donanda ex iisdem bibliothecis sub quovis praetextu extrahere , 35 
aut ut extrahantur permittere aut consentire. Quare iniungimus superio- 
ribus sub poena suspensionis ab officiis ad sex menses, ut hoc breve in 
ingressu bibliothecae apponere faciant. 

9. Confirmamus conf. 5. capituli generalis Romae 1686, quaeque 
ord. 4. capituli Valentini anni 1647 confirmatur, in qua statuitur, ut, qui 40 
in posterum approbandi erunt ad audiendas confessiones tam fratrum 1694] ROMAE MDCXCIV. 263 

quam saecularium et monialium , nisi alias sint graduati vel in studio 
generali praedicatores vel lectores instltuti, semel de triennio in triennium 
in aliquo conventu, ubi viget studium tiieologiae, examinentur, et tunc 
simpliciter approbati censeantur, cum tertium examen subierint; quantum 
5 vero ad formam et locum examinis annuimus, quod servetur usus pro- 
vinciarum; onerantes conscientiam provincialium et cuiuscumque con- 
gregationis vicariorum, si in visitatione conventuum non invigilaverint, an 
qui ad confessiones audiendas approbati, idonei et sufficientes sint ad san- 
ctissimum illud ministerium, ex quo perfectio et salus animarum pendet. 

10 10. Confirmamus declar. 33. capituli generalis anni i656, qua con- 

formiter ad decretum Clementis VIII, die 29. iunii 1^99 et rescriptum 
s. congregationis interpretis concilii Tridentini statutum fuit, ut fratres 
conversi mittantur ad conventus strictioris observantiae, in quibus novitii 
clerici simplices educantur, ut ad minus per annum integrum, antequam 

15 emittant professionem solemnem, probentur ; alias professionem eorum 
nullam declaramus, et priores, qui eos ad professionem admiserint, a suis 
officiis absolvantur et per tres annos priventur voce activa et passiva ; 
declarantes, quod in iis conventibus habitare non debent in domo novi- 
tiorum clericorum, et eo sensu loquitur capitulum generale anno 1629 

20 declar. 4. 

II. Confirmamus et, in quantum opus est, innovamus, quae toties 
per tot varia capitula generalia et per encyclicas epistolas magistrorum 
ordinis, praesertim moderni, ordinata, constituta et confirmata sunt, ut 
gravissimum malum, quod dira pestis nuncupatur, ab ordine nostro eli- 

25 minari possit , quodque nondum post sanctas inhibitiones , summorum 
pontificum decreta et constltutiones et capitulorum generalium sanctiones 
eradicari potuit, in diemque magis ac magis pullulat, totiusque religionis 
regimen enervat et domus dei decorem denigrat, scilicet dirum illud et 
grave malum, quo fratres suae vocationis et sanctarum legum immemores 

30 ad extraneorum favores , ut gratias ordinis, munia, officia , dignitates, 
gradus et lecturas obtineant, recursum habent; quod malum ut omnino 
poenarum et censurarum terrore eliminare possimus, quae in conf. 8. 
capituli generalis Romae i65o celebrati statuta sunt, quaeque etiam ma- 
gister ordinis in epistola transmissa ad omnes fratres totius ordinis sub 

35 die 28. augusti 1691 statuit, mandavit et innovavit , confirmamus et in- 
novamus, ac si de verbo ad verbum his actis capitularibus inserta essent 
quoad poenas et censuras quomodocumque latas, etiam excommunica- 
tionis ; declarantes quotiescumque ex commendatione extraneorum sive 
a superioribus provinciarum aut congregationum vel conventuum sive a 

40 magistro ordinis gratiae aliquae conceduntur , non ideo exemptos esse 
eos fratres, quibus conceduntur, a poenis, censuris et excommunicatione 264 AC.TA CAPITULORUM GKNERALIUM O. P. [l6()4 

et aliis, quae a summis pontincibus Gregorio XIII. et Glemente VIII. et 
capituHs generalibus imponuntur, sed eas omnino incurrere indeque 
ipsos haberi debere uti ordinis destructores et totius religionis publicos 
hostes, 

12. Gonfirmamus statuta, quae uti sanctissima et omnino necessaria 5 
in glossa constitutionum dist. 2. cap. 8. text. q. lit. I. inserta sunt variis- 
que in capitulis generalibus sancita, quibus stricte prohibetur, ne fratres 
nostri saecularibus et extra obedientiam nostri ordinis constitutis revelare 
praesumant secreta ordinis et convcntus et fratrum defectus , unde vel 
fratri vel ordini infamia aut damnum accidere possit, eosque uti ordinis 10 
destructores haberi volumus poenisque gravioris culpae, secundum quod 

in constitutionibus nostris dist. i. cap. 18. text. 5. constitutum est, sub- 
iicimus, ita ut ab his poenis eximi non possint nisi per magistrum or- 
dinis vel capitulum generalc. 

1 3. Confirmamus et, si opus esset, innovamus ord, i o. capituli ge- 15 
neralis 1629 secundum illius tenorem, eamque inviolabiliter observari 
demandamus, quaeque in eadem ordinatione constituta sunt tum circa 
ea, quae ad depositum ordinis hic Romae ab eodem tempore praefati 
capituU generalis erectum spectant, ut negotiis ordinis et aliis in eadem 
ordinatione expressis subveniri possit, tum quoad ea , quae attinent ad 20 
depositum provinciarum pro necessitatibus communibus earumdem pro- 
vinciarum sublevandis ; onerantes conscientiam omnium superiorum tam 
provinciarum quam conventuum, si quidquid contra ordinationem prae- 
nominati capituli sub quovis praetextu aut quaesito colore attentare prae- 
sumpserint. 25 

14. Gonfirmamus, quae toties ordinata sunt in capitulis generalibus 
circa commune depositum cuiuscumque conventus, etiam parvi , ut in- 
violabiliter stabiliatur , in quo omnes pecuniae undequaque advenientes 
omnino reponantur; in quo communi deposito constituatur arca , quae 
tribus seris claudatur, sintque tres claves distinctae, quarum prior aut 30 
praesidens conventus unam habeat, alias duas duo patres depositarii, 
moribus et fidelitate probati, uti toties ordinatum est in capitulis gene- 
ralibus; inhibentes officialibus conventuum , ne pecunias quocumque 
praetextu expendant , nisi prius in communi deposito fuerint repositae; 
iniungentes prioribus sub poena absolutionis ab oflficio, ut inviolabiliter 35 
observari faciant, quae de communi deposito constituta sunt; onerantes 
conscientiam superiorum , si in visitatione conventuum sedulo non in- 
vigilent circa obscrvantiam legum depositi communis, cum satis com- 
pertum sit, ex earum inobservantia conventus nostros in diem dilapidari. 

I 5. Gonfirmamus capituli generalis Vallisoletani iGo5 ord. 24., qua 4^0 
constitutum est sub praecepto forniali omnibus fratribus, quascumque 1694] ROMAE MDCXCIV. 265 

ut eleemosynaruni pecunias ad mlssas celebrandas receperint , eas intra 
spatium 24 horarum patri sacristae consignent; quod si non fecerint, 
superiores conventuum furti iudicio eos condemnent; si vero sint elee- 
mosynae sine onere missarum conventui aut ecclesiae erogatae, eas omnino 
5 ad patrem priorem aut conventus praesidentem et depositarlos deferant 
intra idem spatium temporis; si secus fecerint, eodem furti iudicio da- 
mnentur. 

16. Gonfirmamus conf. i. nuperrimi capituli generalis, qua quod 
in antecedenti capitulo Romae 1677 celebrato virtute rescripti s. congre- 

10 gationis demandatur, nempe ut in omnibus conventibus vita communis 
et perfecta communitas introducatur. Unde hortamur omnes tam pro- 
vinciarum quam congregationum et conventuura superiores, ut perfectam 
communitatem in omnibus conventibus satagant introducere; quod si ob 
tenuitatem reddituum conventuum in omnibus bonum illud commune 

15 introducere non possint, saltem in maioribus conventibus, in quibus sunt 
novitiatus et studia, eam instituant, ut ea perfecta communitate stabilita 
fratres nostri liberi a curis et soUicitudinibus eorum , quae ipsis neces- 
saria sunt, religiosius secundum suae vocationis normam vota sua reddant 
altissimo; quod si nondum sit ea perfecta communitas in omnibus con- 

20 ventibus introducta, in iis tamen conventibus, in quibus benedicente deo 
iam stabilita est, ut omnino foveatur et manuteneatur, praecipimus; inhi- 

• bentes omnibus superioribus, ne in ea dispensare quocumque praetextu 
aut in ea aliquid relaxare praesumant; quod si fecerint, ipso facto a suis 
officiis absolvantur, eosque inhabiles ad similia officia in perpetuum di- 

25 cimus; et sub eadem poena demandamus eorum successoribus, ut imme- 
diate perfectam communitatem introducant nec permittant, ut quidquam 
irrepat, quod laudabilem et exactissimam rerum communitatem vel in 
minimo relaxare possit. 

17. Confirmamus, quae toties statuta sunt circa deposita fratrum in 
30 iis conventibus, in quibus nondum perfecta communitas introducta est, 

et statuimus iterum , quod deposita fratrum in communi deposito con- 
ventus serventur, sed iuxta leges in praecedenti capitulo generali statutas 
conf. I., nempe quod deposita cuiuscumque fratris sint in moderata quan- 
titate et, si excessiva sirit, conventui applicentur; secundo quod sint ad 

35 usum determinatum superiori notum; tertio quod sit ad breve tempus; 
iniungentes superioribus conventuum , ut etiam in communi deposito 
reponere faciant in scriptis mobilia, quae fratres ad sui usum habent; et 
si priores negligentes fuerint, per suspensionem ab officiis ad sex menses 
per provinciarum aut congregationum superiores puniantur. Innovantes 

40 praeceptum ea in confirmatione factum, quo in virtute Spiritus sancti 
et sanctae obedientiae nec non sub formali praecepto omnibus et sin^ 266 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [^694 

gulis patribus depositariis seu curam depositorum habentibus praecipitur, 
ne saecularibus audeant pecunlas in communi deposito repositas reve- 
lare et, si secus fecerint, praeter grave peccatum, quod incurrunt, ab ofBcio 
dcpositarii deponantur et ad idem in perpetuum inhabiles dechirentur. 

18. Confirmamus, quae in praecedenti capitulo conf. 3. quaeque fere 5 
in omnibus capituHs generahbus statuta sunt ad coercendos vagos fre- 
quentesque fratrum discursus absque superiorum licentia, et quae in con- 
stitutionibus nostris dist. 2. cap. i3. text. 2. et in glossa ipsius lit. C, 
ne fratres absque licentia provinciahs intra Hmites suae provinciae vagari 
praesumant; et si ahquando intra limites regni ob gravia negotia ire m 
alicui fratri necesse sit, urgente gravi causa, poterit provincialis hcentiam 
ipsis concedere, sed raro id faciat; studentes vero poterunt etiam rr. pa- 
trcs provinciales ad studia mittere, ad quae provinciae ius mittendi ha- 
bent ; ahas nuUo modo hcentiam dare e provincia exeundi hcebit provin- 
ciahbus. Innovantes admon. i. capituli generahs Tholosae 1628, quaad- 15 
monentur rr. pp. provinciales, ne studentes mittant ad studia Itahae, nisi 
pro rata suae provinciae; Romam autem accedere nulh liceat, uti toties 
ordinatum est, nisi cum licentia magistri ordinis. Quod si aliqui ince- 
dant absque literis testimonialibus, cum in aliquem pervenerint conven- 
tum, carceri mancipentur, imposita etiam ipsis poenitentia coram toto 20 
conventu, nempe disciplinae et sessionis in terra cum pane et aqua per 
tres dies; qua peracta, aut detineantur in carcere, quoadusque magister • 
ordinis ahter disposuerit, vel remittantur ad suam provinciam ; et eo sensu 
intelligenda est praefata confirmatio capituli praecedentis. Inhibentes omni- 
bus superioribus ordinis nostri sub poena suspensionis ab officiis per tres 2^ 
menses, ne quocumque praetextu aut quaesito colore permittant fratribus 
nostris, qui incedunt absque literis tcstimonialibus suorum superiorum, 
missam aut in conventibus aut extra conventus in civitate celebrare; qui 
enim sic incedunt absque literis testimonialibus suorum superiorum, ipso 
facto suspensos a divinis dicimus, donec a patre provinciali illius provin- 30 
ciae, cuius sunt filii, vel a magistro ordinis reintegrati et restituti fuerint; 
eos autem, qui ita e provinciis suis recedunt, ad tres annos voce activa et 
passiva privatos dicimus, et ad quatuor menses in carceribus detineri de- 
mandamus; qui vero Romam accesserint, ea etiam poena plectendos esse 
decernimus et in carceribus conventus s. Xisti de (Jrbe detinendos esse 35 
declaramus, expensis suorum conventuum ; supplicantes magistro ordinis, 
ne in his poenis ullo modo dispensare velit, cum fratrum discursus, ex 
quibus tot damna et scandala ordini eveniunt, nisi poenarum rigore coer- 
ceri non possint. Quare mandamus superioribus conventuum, quod itine- 
rantium testimoniales litteras indispensabiliter legant, ut iuxta conditionem 40 
uniuscuiusque fratris eos ad hospitalitatis officia suscipiant. 1694] ROMAE MDCXCIV. 267 

19. Confirmamus conf. 7. capituli Romani i65o et conf. 2. praece- 
dentis capituli, attendentes, quod non parva relaxatio in quibusdam pro- 
vinciis irrepsit , ex eo quod novitii professi non maneant in novitiatu 
usque ad sacerdotium. Quare statuimus, ut in multis capitulis generalibus 
5 ordinatum est, quod novitii post emissam professionem maneant in domo 
novitiorum usque ad sacerdotium, neque etiam si sacerdotes fuerint, ante 
quatuor annos completos post emissam professionem e novitiatu exeant, 
sed semper sint sub cura magistri novitiorum. Inhibentes superioribus, 
ne novitios post emissam professionem mittant in conventus, in quibus 

10 non sunt domus novitiorum, ne cito spiritum regularis observantiae, in 
qua in anno probationis instructi sunt, amittant; onerantes conscientiam 
superiorum, si secus facere praesumpserint; adhortamur omnes provin- 
ciarum et conventuum superiores patresque a consiliis, ut satagant, quod 
in magistros novitiorum eligantur patres graves et prudentes, zelum re- 

15 ligionis et observantiae habentes , et ne eorum labores absque praemio 
remaneant, innovamus, quae in eadem confirmatione nuperrimi capituli 
generalis et in praecedentibus capitulis generalibus in eorum mercedem 
concessa sunt, exceptis provinciis Tholosana et s. Ludovici regis, quas 
in proprio usu et praxi remanere volumus. 

20 20. Confirmamus declar. 10. capituU Romani 16 56, qua statuitur, 

quod in obitu sive magistri ordinis sive procuratoris generalis , relicta 
eorum supellectilia nullo modo dividantur cum eorum conventu originali, 
sed integre maneant ac serventur successori, neque etiara registra, indices, 
scripturae librique omnes, cuiuscumque generis sint, amoveantur aut dis- 

25 tribuantur, sed ea omnia incorporata et unita ordini nostro pro camera 
magistri ordinis et procuratoris generalis dicimus eaque respective incor- 
poramus et unimus. 
Declarationes. 
I. Declaramus, quod, cum universam discipHnae monasticae religio- 

30 nem funditus everti necesse sit, si inferiores a praestanda superiorum 
praeceptis obedientia solutos se variis rationibus arbitrentur, nec satis 
ahquando possint superiores ob grassantis mali generalitatem patrum 
consihum advocare , ex quorum dehberatione praecepta subditis impo- 
nant, idcirco declarationem primam capituli generalis 1670, qua supe- 

35 rioribus sive provinciarum sive conventuum cautum est, ne sine praevio 
patrum consilio praecepta imponant censurasve ferant, quae totam com- 
munitatem ad peccatum mortale obhgent, intelligendam esse de praeceptis, 
ut canonistae vocant directivis, quae legis instar totam communitatem ad 
alicuius rei observantiam permanenter adstringant , nequaquam vero in- 

40 telligendam esse de praeceptis iudicialibus, quibus vel ad extorquendam 
a reis aut testibus veritatem vel ad sanciendam iustitiam subditis impo- 268 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. P. ['694 

nuntur, quae Hcet a praelatis raro et urgenti de causa ac rebus omnibus 
mature perpensis dumtaxat ferri velimus, ipsa tamen praecepta iam dicta 
sine praevio patrum consilio imponi posse decernimus, ita tamen ut in 
eiusmodi praeceptis imponendis servcntur, quae in prologo constitutionum 
nostrarum text. 5. statuta sunt. 5 

2. Declaramus, quandoquidem specialis in ordine nostro ritus est 
divinum officium recitandi ab apostolica sede confirmatus, nemini privato 
ex fratribus nostris licere festa aut officia recens instituta aut ex speciaH 
quorundam devotione fieri solita celebrare, usurpare atque amplecti posse 
quantum ad officii recitationem, nisi ex capituli generalis vel magistri or- '" 
dinis mandato recitandum atque usurpandum fuerit; mandantes, ut, quae 

in rubricis novi breviarii et encyclica epistola a magistro ordinis ad totum 
ordinem transmissa constituta sunt, reHgiose et inviolabiliter serventur. 

3. Declaramus, quod , si contigerit conventum novitiatus iudicare 
novitium sibi ad probationem commissum esse incapacem ad emittendam '5 
professionem , non illico ab ordine eiiciatur inscio conventu , pro quo 
iuvenis habitu ordinis indutus est. Quod si conventus reclamet, ut non 
ab ordine expellatur, tunc recurrendum erit ad r. p. provincialem , qui 
cum consilio gravium patrum diffiniat, quid hoc casu agendum sit, vel 
an parendum sit iudicio conventus, in quo iuvenis annum probationis ,=" 
peregit, vel conventui reclamanti, pro quo habitu indutus est , prout 
latius in encyclicis epistolis magistri ordinis constitutum est, salva tamen 
consuetudine provinciae Tholosanae et s. Ludovici regis aut aliarum 
provinciarum, si quae sint, ubi ex vi ipsius iudicii patrum novitiatus, in 
quo annum probationis peregit, de insufficientia lati ipso facto et absque 25 
nova provincialis consultatione iuvenis ille censetur legitime eiectus. 

4. Declaranius , quod , si post receptionem ad habitum factam in 
conventu affihationis contingeret, quod peracto anno probationis iuvenis 
in novitiatu ad emittendam professionem admitteretur, et tamen conven- 
tus affiliationis iuvenem approbatum in novitiatu renueret recipere et 3" 
approbare, tunc eo casu provinciahs, adhibito gravium patrum consiHo, 
exquirat de momentis et motivis, ob quae conventus affiHationis iuvenem 
sic approbatum renuit acceptare; quod si illa motiva et momenta, audito 
etiam conventu novitiatus, nulla esse iudicabit, iuvenem posse professio- 
nem emittere, ultimo et diffinitive declarabit, ita ut fiHus ilHus conventus 35 
sit, pro quo habitu ordinis indutus est, si professionem emittat. 

5. Dedaramus, quod, uti Barcinone 1574 declar. i3. et Romae i58o 
conf. 23. statutum est, si contingat, quod conventus, in quo iuvenis aH- 
quis annum probationis peragit uti fihus alterius conventus, pro quo 
habitu ordinis fuerit indutus, inducat eundem iuvencm ad deserendum 40 
conventum affiHationis, ut in eo conventu , in quo novitiatum peragit, 1694] ROMAE MDCXCtV. 269 

professionem emittat uti filius illius conventus novitiatus sine prioris con- 
ventus assensu, translatio illius affiliationis hoc modo facta nulla erit, 
etiamsi assensus provincialis accesserit; unde statuimus, sicuti in praeno- 
minatis capitulis generalibus statutum est, iuvenem illum emissa profes- 
5 sione hoc modo esse filium iUius conventus, pro quo suscepit habitum, 
etiamsi faciat professionem in conventu novitiatus, non requisito illo con- 
ventu , pro quo habitum . suscepit ; sicque inteUigendam esse ordinatio- 
nem 9. capituH generalis Bononiae celebrati i 3o2, etiamsi conventus no- 
vitiatus esset studium generale. 

10 6. Declaramus, quod quicumque receptus fuerit ad habitum ordinis 

absque aHcuius conventus determinatione, ipse erit filius iUius conventus, 
in quo habitum ordinis suscepit; declarantes probationis annum fratrum 
clericorum computandum esse ab ipso ingressu in novitiatum, quem qui- 
dem annum expleri necesse est in novitiatu, ut professionem solemnem 

15 emittere possit, ita ut nec occasione aut praetextu recreationis in gran- 
ciis, ut vocant, aut parvis conventibus aut viUis conventuum pernoctare 
novitiis simpHcibus fas sit; abolentes hanc consuetudinem, si in aHquibus 
provinciis introducta esset, quam perniciosum abusum dicimus; et si prio- 
res aut magistri liovitiorum has in posterum laxitates permiserint , ut 

20 novitii simpHces in granciis aut viUis conventuum pernoctent, omnino 
a suis officiis absolvantur et ad triennium ad eadem per rr. pp. provin- 
ciales aut congregationum vicarios inhabiles declarentur. 

7. Declaramus statuendo , quod in posterum nuUus ad habitum 
nostri ordinis recipi possit, qui ex quacumque altera reHgione, etiam ante 

25 professionem solemnem emissam, expulsus fuerit, uti ordinatum fuit Va- 
lentiae i5q6. Inhibentes superioribus sub poena absolutionis ab officiis 
ipso facto incurrenda et patribus ac fratribus sub poena privationis vocis 
activae et passivae ad triennium , ne eiectum ex quocumque ordine re- 
gulari, etiam ante professionem emissam in ea reHgione, a qua eiectus 

30 est, vel eam sua sponte deseruerit, ad habicum ordinis nostri recipiant; 
et si receptus fuerit, inhibemus etiam , ne ad professionem in ordine 
nostro admitti possit, sed per rr. pp. provinciales compeUantur superiores 
conventuum sub poenis iam latis eos ab ordine expeUere et in hoc sensu 
declarationem 6. capituH 1629 temperandam duximus. 

35 8. Declaramus et inhaerendo ordinationi 6. capituH Valentini 1647 

inhibemus , ne iuvenis, non admissus ad habitus nostri receptionem in 
uno conventu, possit in aUo conventu admitti et recipi; simiHter et qui 
eiectus est ab uno conventu, in aHo nuUo modo recipiatur, irritam et 
inanem professionem cuiuscumque decernentes; et si secus factum fuerit, 

40 etiamsi accedat assensus provinciaHs, sed omnino requiritur Hcentia ma- 
gistri ordinis, ut qui eiectus est ab uno conventu, in alio rccipi possit. 270 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [^694 

9. Declaramus, quod, si contingat aliquem conventum non habere 
filios, cum in eo aliqui professi ex aliis conventibus aflfiliantur, nuUo 
modo requiritur assensus patrum eo in conventu assignatorum, sed penes 
magistrum ordinis erit eidem conventui, qui nullos tilios habet, de filiis 
providere iuxta morem et consuetudinem uniuscuiusque provinciae. 5 

10. Declaramus, nullum superiorera aut fratres cuiuscumque con- 
ventus possc aliquam partem conventus ipsius aut bonorum earumdem 
domorum, hortorum, terrarum aliorumque huiusmodi alienare aut quo- 
modolibet alienationi consentire sub poena excommunicationis ipso facto 
incurrenda a sacris canonibus saepius indicta nec non privatione officio- 10 
rum, vocis activae et passivae ipso facto absque nova dechiratione, nec 
posse rehabilitari nisi praevia absolutione ab excommunicatione , quin 
etiam dech\ramus , non posse magistros generales pro tempore cederc 
regimini conventuum sibi commissorum et ilhus immediatae curae sub- 
iectorum, neque aliis iuribus officii sui , nec bona camerae magistri ge- 15 
neralis aUenare, nec bonis mobilibus spoliari , etiam in casu mortis aut 
amotionis eiusdem ; et si quae sit cessio facta regiminis domorum aut 
conventuum, pro tempore sui generalatus ad summum fieri posse dici- 
mus; nihil enim in praeiudicium successorum facere possunt; sicque 
quaecumque cessio facta per ipsos inteUigenda erit. 20 

11. Declaramus, suppriorem, qui officium consummaturus esset ante 
capitulum provinciale, in socium prioris ad idem capitulum provinciale 
eligi posse , dummodo officium sui supprioratus terminet propria con- 
stituti temporis consummatione, possitque aUunde alter supprior eUgi et 
institui, seque praesentem sistere in conventu , antequam prior ad capi- 25 
tulum provinciale se conferat , et cum iis circumstantiis ordinationem, 
qua prohibetur, ne supprior in socium prioris ad capitukim provinciale 
eUgi possit, temperamus et inteUigendam esse dicimus. 

12. DecUiramus, quod electionis canonicae scrutinio subscribcre tan- 
tum possunt et debent, qui vere scrutatores votorum sunt, non qui aut 30 
provinciae aut capitulo praesunt, cum revera scrutatores non sint, immo 
scrutatorem in priorem electum posse ac debere scrutinio subscribere, 
tametsi electionis decretum formare non debeat, si primi scrutatoris of- 
ficio fungatur, etiamsi essent quatuor scrutatores; si vero in aUqua ele- 
ctione prioris aut aUa electione canonica ad confirmatorem mittenda essent 35 
tantum tres vocales, omnes ad scrutatoris officium admitti deberent sub 
poena nuUitatis electionis, nisi quis iuri suo sponte cederet aut canoni- 
cum impedimentum ad id munus pateretur. 

i3. Declaramus, praedicaturam generalem non esse assignationem 
simpUciter, sed omnes ad officium et munus praedicatoris generalis pro- ^o 
piotos debere patentes Utteras assignationis obtinere pro ipsismet conven- 1694] ROMAE MbCXClV. 271 

tibus , pro quibus praedicatores sunt instituti , alias iis in conventibus 
iuribus assignatorum non gaudent. 

14. Declaramus inhaerendo glossae constitutionum dist. i. cap. i3. 
text. I. lit. A., quod numerus patrum a consiliis in nullo conventu, ex- 
5 cepto Parisiensi, duodenarium numerum excedat , priore eo in numero 
non computato, nec uUus minor quadraginta annis -admittatur, exceptis 
iis, quibus de iure consiliis adesse competit. Unde iniungimus patribus 
prioribus sub poena absolutionis ab officiis, ne aliquem ultra hunc iiu- 
merum ad consilium vocent, annullantes et cassantes praesenti decreto 

10 quoscumque institutos, qui aetatem quadraginta annorum non attigerint. 

i5. Declaramus, cum in dies nova litigia suboriri soleant ob prae- 

cedentiam patrum a consiliis, dum consiliis intersunt, hunc ordinem in 

posterum observandum esse,' declarando tum declar. 8. capituli generalis 

Neapoli celebrati anno 1600, tum declar. 7. capituli Romani i65o, quod 

15 primum locum obtinebit in absentia r. p. provincialis prior actualis con- 
ventus, postea inquisitores vel magistri in theologia acceptati pro more 
cuiuscumque provinciae, postmodum qui fuere provinciales illius vel 
alterius provinciae, nisi alias ipsi magistri ante provincialatum fuissent, 
tunc enim ordinem ec locum occupabunt a constitutione praefixum, de- 

20 inceps licentiati s. theol. in provinciis Franciae, Germaniae inferioris, 
Parisiensi et s. Rosae et aliis, in quibus fratres eo gradu potiuntur; post 
illos supprior conventus, baccaiaurei seu praesentati et lectores primarii 
studiorum generalium, quibus semel hoc ordine constitutis, deinde prae- 
dicator generalis conventus, magister novitiorum, lector primarius alio- 

25 rum studiorum sedeant in consilio et loquantur iuxta antiquitatem pro- 
fessionis; qui vero in eodem conventu priores , lectores primi fuerunt, 
in consilium admittentur pro antiquitate ad invicem professionis unius- 
cuiusque, et eo sensu accipienda ac interpretanda decernimus quaecumque 
in prioribus capitulis generalibus hac in re fuere constituta. 

30 Si autem ob numerum magistrorum contigerit eos, qui constitutum 

numerum excedunt, a consilio amovendos esse , in primis excludantur, 
qui ex gratia patres a consiliis facti sunt, incipiendo ab iis, qui sunt 
professione inferiores, non attendendo ad litteras patentes, quibus insti- 
tuti sunt patres a consiliis. Secundo excludantur a consilio , qui fuere 

35 lectores aut priores in eodem conventu secundum inferioritatem profes- 
sionis, et consecutive excludantur ii, qui de iurc sunt , semper ab infe- 
rioribus incipiendo, ita tamen ut, si in consilio agatur de novitiis, ma- 
gister novitiorum eidem consilio adsit; si de studentibus, lector primarius 
aderit, etiam excluso uno, qui de iure consilio adesse debet. 

40 Si vero omnibus computatis constitutus numerus patrum a consi- 

liis non sit expletus, aliique ea de causa sint advocandi, advocentur prius 2^2 ACTA CAnrULORUM GENERALIUM O. P. [1694 

pracdicatores generales aliorum conventuum, qui ibi cum legitima dispcn- 
satione sunt assignati et qui priores in aliis conventibus extitcrunt, ser- 
vato inter illos ordine antiquitatis professionis iuxta dispositionem de- 
clar. 7. capituli i65o; salvis nihilominus usibus provinciarum illarum, 
ubi seniores aliis titulis praefcruntur, ac maxime Tholosae ac s. Ludo- 5 
vici regis, ubi, qui Jectores primarii extitere , nuUo eiusmodi privilegio 
potiuntur, 

• i6. Ad intelligcntiam 2. declarationis capituli Romani 1629, qua 
declarantur textus ct glos. lit. B. dist. 2. cap. 4. et maiorem explicatio- 
nem declarationis quartae capituli Valentini 1647 et declarationis secun- 'o 
dae capituli Romani 1677 declarando statuimus, quod in omni capitulo 
provinciali vel in capitulo intermedio in iis provinciis, in quibus adinstar 
capituli provincialis eliguntur diffinitores, semper eligatur diffinitor capi- 
tuli generalis in anno, in quo capitulum gencrale est diffinitorum , et 
eligatur servata forma praescripta in constitutionibus ; cui etiam assigna- 15 
bitur socius a r. p. priore provinciali vel vicario provinciae et diffinito- 
ribus capituli provincialis, ita tamcn ut iuxta declarationem capituli ge- 
neralis Romac 1677 et text. praefatae constitutionis, si contingeret futu- 
ram esse electionem magistri ordinis in proximo capitulo generali, tunc, 
si suppetat tempus, possit congregari provincia ad novam electionem 20 
diffinitoris et electoris generalis, non tamen pro arbitrio p. provincialis, 
sed de consilio maioris partis graviorum patrum scu magistrorum pro- 
vinciae simul adunatorum et per vota secreta. 

17. In anno vero, in quo capitulum generale erit capitulum pro- 
vincialium, similiter assignetur socius ipsi provinciali eo modo quo supra 23 
de socio diffinitoris dictum est, et insuper in codem capitulo provinciali 
eligatur elector magistri ordinis, etiamsi vacantia non sit, ut, si contin- 
geret, elector in eo capitulo iuxta formam praescriptam in constitutio- 
nibus electus esset diffinitor capituli generalis futurae electionis ; adver- 
tendo, quod non possit eligi in elcctorcm, qui in capitulo generali im- 3" 
mediate praeccdenti diffinierit, cum in duobus capitulis gcneralibus im- 
mediatis non possit idem diffinire. 

18. Verum iiihaerentes tcxtui et glossae praecitatis statuimus, quod 
si diffinitor, elcctor ct socius elccti in capitulo provinciali non possent 
aut nollcnt accedere ad capitulum generale, vel aliqueni cx cis mori con- 35 
tingcret, tunc sive capitulum sit provincialium sive diffniitorum, et non 
suppetat tempus convocandi capitulum provinciLde ut supra, diffinitorcs 
capituli provincialis immediate pracccdcntis, qui primitus habitum ordinis 
susceperunt, servata pro more et praxi cuiuscumque provinciae altcrna- 
tiva, ad electionem magistri ordinis admirtantur, et antiquior in ordinc 4» 
sil capituli generalis diOinitor. 1694] RO\tAE MDCXtllV. 273 

ig. Declaramus , quod , cum constitutiones nostrae constituant in 
cap. 5. dist. 2. text. 6, et in glos. sub lit. E., quod , qui in praecedenti 
capitulo electus fuerit ad idem officium, reeligi non valet in anno diffi- 
nitorum immediate subsequente, sic esse intelligendum, ut, cum diffini- 
5 tor, elector vel socius functi sunt suo munere in capitulo generali, nuUo 
modo possit reeligi ad idem officium pro capitulo generali immediate 
subsequente, sed si suis officiis functi et potiti non fuerint, poterunt in 
capitulo provinciali iterum ad idem officium diffinitoris, electoris et socii 
reeligi. 

10 20. Declaramus atque inpraetermisse in omnibus provinciis obser- 

vare iubemus declarationem 3. capituli Romani 1644, qua statutum est, 
quod priores conventuales eorum conventuum , qui absque sua culpa 
numerum duodenarium sustentare non possunt, niliilominus in posses- 
sione suffragii pro capitulo provinciali maneant, dummodo sex fratres 

;5 alant; excipimus tamen provincias, in quibus contrarius usus existit, et 
provinciarum desolatarum conventus, qui temporum et bellorum clade 
aut furore haereticorum ita destructi et dilapidati sunt, ut vix tres fratres 
sustinere possint. 

21. Declaramus insuper ad maiorem tum praedictae 3. declarationis 

20 tum 5. capituli Valentini 1647, quod in eo numero senario comprehen- 
ditur prior ipsemet ; verum statuimus, quod, ut ipse conventus ius ha- 
beat ehgendi socium prioris ad capitulum provinciale, necesse est omnino, 
quod alat quinque fratres praeter priorem , qui nedum sint capitulares, 
sed qui de iure habeant vocem activam ad electionem prioris et socii. 

25 22. Declaramus, quod, cum in toto ordine nostro retro saeculis sta- 

tutum sit, ne amphus ehgatur in conventibus nostris elector prioris pro- 
vinciahs ahus a socio prioris conventuahs ad capitulum provinciale, in- 
hibemus omnibus conventuum prioribus sub poena nulhtatis electionis 
et privationis utriusque vocis ad triennium , ne se immisceant electioni 

30 socii eo praetextu, quod electorem prioris provinciahs et non socium 
prioris conventuahs dumtaxat intendunt ehgere, cum iam in ordine no- 
stro sit antiquata electio electoris prioris provinclahs, et in conventibus 
remanet solum ius ehgendi socium prioris ad capitulum provinciale, 
quique revera est elector prioris provinciahs, et huius socii electioni se 

35 immiscere non debet prior, uti in constitutionibus nostris sancitum est 
dist. 2. cap. 3. 

Admonitiones. 

I. Admonemus iuxta tenorem constitutionum dist. 2. cap. 12. text. 3. 
et glos. ibidem ht. A., et uti in multis capitulis generalibus posteriori- 

40 bus statutum est, maxime in capitulo Romae i656 admon. i,, provin- 
ciarum et congrcgationum superiores ac conventuum priores , ut quam 

MOPH 13 is 274 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1694 

diligentissinie attendant in diligendis et raittendis praedicatoribus, quod 
ii bonis moribus et litteris praediti et ornati sint, ne, dum aliis praedica- 
verint, ipsis scandalo sint. Indeque statuimus, ut quae in glossa eiusdem 
textus ex variis capitulorum generalium ordinationibus et ex praecedentis 
capituH generalis conf. 9. constituta sunt , religiose et exacte serventur, 5 
praesertim ut neminem ad praedicandum mitlant, qui saltem per trien- 
nium tlieologiam non audierit, quique a quinque dcputatis examinato- 
ribus post severum examen idoneus repertus non fuerit ; declarantes, non 
sufficere, quod concionantem audierint, scd eum ulterius severe examinare 
debent; et si qui superiores sint, qui uti constitutum est, exacte non servave- ,0 
rint, censuris ibidem latis et praecepto formali ipso facto subiiciantur. 
Mandantes etiam, ut nemini ex fratribus nostris titulus praedicatoris conce- 
datur, nisi prius a quinque examinatoribus vel studii moderatoribus fuerit 
severe examinatus et ultra hoc coram toto conventu concionem habuerit. 

2. Admonemus omnes fratres nostros, quos aliquando fertur exce- 15 
dere, ne praesumant absque speciali licentia episcoporum aut ordinario- 
rum nominatim ipsis concessa conciones ad populum habere tempore 
adventus vel quadragesimae ; si qui praesumpserint, non obtenta debita 
licentia, praedicare, ab officio praedicationis ad triennium omnino sus- 
pendimus et poenae gravioris culpae per annum subiicimus, sicut et 20 
quemcumque ex nostris, qui ementito vel usurpato alterius religiosi no- 
stri ordinis nomine praedicare praesumpserit ; mandantes superioribus 
conventuum, in quorum districtu praedicant, et rr. pp. provincialibus 
intra limites suae provinciae, ut serio invigilent, si qui sint, qui in eius- 
modi excessus inciderint, eosque carceribus omnino mancipari satagant 25 
et poenas praefatas incurrisse declarent. 

3. Admonemus omnes ordinis nostri fratres , cuiuscumque sint di- 
gnitatis, officii et gradus, ut ea, qua par est reverentia, illustrissimos ec- 
clesiae praelatos, sicut nostrae constitutiones in praelaudato loco adm. i. 

et capitula generalia praecipiunt, revereantur, nec praesumant aliquid in 30 
eos aut dicere aut scribcre, quod eorum laedat aut denigret dignitatem, 
famam aut personam; et si qui essent ita praesumptuosi , ut hanc ad- 
monitionem transgredi ausi fuerint, omnibus officiis, gradibus, voce activa 
et passiva privatos declaramus , nec ad ea restitui posse nisi per magi- 
strum ordinis aut capitulum generale. Quod si ab aliquo ill. ac rev. 35 
episcopo propter pravos morcs ab audiendis confessionibus vel habendis 
concionibus aliquis ex fratribus nostris suspensus fuerit, statuimus, quod 
rr. pp. provinciales eidem inhibeant, ne in aliis dioecesibus iisdem mu- 
niis fungantur, quousque de ipsius emendatione constiterit. 

4. Admonemus insistentes admonitioni 4. capituli Romani 1670 et 40 
proximc praeteriii capituli generalis admonitioni 2., quod, cum in ali- 1694] RoMaE MDCXCIV. 275 

quibus provinciis compertum sit, quantum ordini nostro iionoris et splen- 
doris et fidelibus utilitatis attulerit in diemque afferat, cum aliqui in ca- 
pitulis provincialibus patres zelo , religione , doctrina et dono praedica- 
tionis praestantes pro missionibus obeundis eliguntur, ut, cum vocati 
■j fuerint ab iis, ad quos spectat, pium illud munus exercere possint, ideo 
iniungimus omnibus rr. pp. provincialibus , ut ante celebrationem capi- 
tuli provincialis eiusmodi viros doctos et graves et zelo praeditos in 
missionarios deputent, unum inter ipsos instituendo, qui veluti caput et 
superior alioruni missionem, dum vocati fuerint, spiritu unitatis manu- 
10 tenere possit ; quibus aliquando non deerit laborum merces et remune- 
ratio, quippe in promotione ad gradus aliis praeferentur. 

5. Admonemus rr. pp, provinciales , ut in visitatione conventuum 
sedulo inquirant, an qui ad confessiones saecularium audiendas in aetate 
matura sint et probatae vitae riteque examinati in ordine nostro et ap- 

15 probati ; innovantes, quae in ord. 3. capituli Valentini 1647 statuta fuere, 
ita ut, quos noverint insufficientes et minus idoneos, a confessionibus 
audiendis, omni seposito humano respectu, suspendant, conscientiam in 
diem iudicii eorum onerantes, si ineptos ministros eo in officio susti- 
tuerint ; ipsisque committimus , ut in visitatione conventuum graduatos 

20 et magistros etiam in theologia et alios viros scientia pollentes ad hoc 
sanctissimum ministerium a Christo in salutem animarum et ut secunda 
post naufragium tabula institutum compellant. 

6. Admonemus omnes rr. pp. provinciales, ut in visitatione con- 
ventuum, quos ex fratribus nostris repererint, qui peracto studio cursus 

25 theologici, quique alias litteris et moribus idonei sunt, ad confessiones 
saecularium audiendas se examini exponere rccusaverint , eos etiam per 
privationem vocis activae et passivae ad examen subeundum compellant; 
alios vero fratres , quos etiam consumato cursu theologiae insufficientes 
probaverint, in poenam negligentiae ad bienniura voce activa et passiva 

30 privatos declarent, nisi ante biennium expletum sufficientiam suam in 
examine probaverint. 

7. Admonemus rr. pp. priorcs conventuum, in quibus sunt novitii, 
sive simplices sive professi, ut quoties ipsis confessarii extraordinarii con- 
cedendi sunt , de consilio patrum deputentur viri aetate graves , obser- 

35 vantiae regularis retinentissimi et in rebus spiritualibus instructi et enu- 
triti , quique eos per semitas sanctitatis vocationisque nostrae ducere et 
instruere valeant. 

8. Admonemus rr. pp. provinciales et congregationum vicarios, ut 
in visitatione cuiuslibet conventus sedulo inquirant et exacte inspiciant 

4" et videant in libris sacristiae et tabellis, an superiores soliciti sint realiter 
et cum effectu s.itisfncere oneribus missarum ; .et si quos negligentes aut l-jCl ACtA CAflTOLORUM GEMERALIUM O. f. [^694 

desides repererint , eos omnino ab officiis absolvant et inhabiles ad si- 
milia declarent, nec rehabilitari possint , nisi per magistrum ordinis aut 
capitulum generale. 

9. Admonemus fratres nostros , ut religiosos b. Mariae de Monte 
Carmelo antiquioris instituti , uti de ordine nostro et schola thomistica 5 
benemeritos , venerentur omnique benevolentiae officio prosequantur ; 
quod etsi omni retro tempore praestandum fuit , id potissimum prae- 
standum occurrit , ex qua die ardentissimo rev. p. loannis Feyxoo de 
ViUalobos eiusdem ordinis pracpositi generalis zelo ad suscipiendam do- 
cendamque d. Thomae doctrinam adducti sunt, eamque suam in thomi- 10 
sticam scholam venerationem et observantiam speciali ss. d. n. Inno- 
centii XII. constitutione roborari et confirmari voluerit; quibus propterea 

ut publicae venerationis nostrae mutuum signum conferamus, committi- 
mus rev. p. magistro generaU nostro, ut coram sancta sede humiliter 
supplicet pro facultate recitandi per totum ordinem officium commemo- 15 
rationis b. Mariae de Monte Carmelo et b. Angeli Martyris. 

10. Admonemus, quod sicut adm. 3. praecedentis capituli statutum 
est, ut omni honoris ac obsequii impendio satagant fratres nostri rev. 
patres scholarum piarum, uti de ordine nostro et doctrina doctoris an- 
gelici optime meritos, praevenire eorumque nacta quacumque occasione 20 
zelum et commendare et iuvare. 

11. Admonemus fratres nostros, cuiuscumque sint gradus, ut, cum 
a conventibus, in quibus sunt assignaii vel deputati, per dies aliquos 
recedunt, claves camerae, quam inhabitaiit , superiori relinquant vel de 
consensu eiusdem superioris alteri religioso ct nuUo modo saeculari cui- 23 
quam aut personae extra obedientiam ordinis constitutae aut secum af- 
ferant, et hoc sub poena privationis cellae et vocis activae et passivae 
per annum ; nimis enim modus ille retinendi claves claustralium con- 
ventualitatem sapit, quae alias tot mala ordini nostro contulit, quamque 
radicitus eliminare peroptamus. 30 

12. Admonemus omnes fratres nostri ordinis, ne epistolas anonimas 
ad magistrum ordinis illiusque socios aut provinciales aut superiores aut 
personas in dignitate constitutas, aut cuiuscumque sint conditionis, scri- 
bere praesumant sub poenis iam latis tum in variis capitulis generalibus 
tum per publicas magistri ordinis epistolas. Iniungentes superioribus tam ^^ 
conventuum quam provinciarum et congregationum , ut, cum ad ipsos 
huiusmodi epistolae perveniunt vel a magistro ordinis transmittuntur ad 
ipsos, omni diligentia curent agnoscere, quis fuerit auctor epistolac ano- 
nimae, et eos uti ordinis destructores gravissime puniant et poenis prae- 
fixis subiiciant. Similiter inhibemus omnibus fratribus nostris, ne litteras 
inutiliter congerant eadem sociis scribendo , quae ordinis magistro vel 10 1694] ROMAE MDGXCIV. 277 

procuratorl generali, aut geminando epistolas eadem de re ; propriumque 
nomen et cognomen, una cum titulis, quibus in ordine fruuntur, inscri- 
bant locumque seu conventum, in quo commorantur ; et si sint con- 
versi aut novitii professi aut sacerdotes et studentes, exprimant, dimissa 

5 omni prolixitate verborum, sed simplici stilo, quae postulant, omni 
brevitate exponant, ut ea facilius magister ordinis et superiores legere 
possint. 

I?. Admonemus ex speciali ss, d. n. iussu, ne praedicatores vane, 
fabulose minusque decenti oratione in publicis concionibus verbum Dei 
10 fidelibus exponant, sed oratione gravi, in scripturis ac patribus fundata 
fideles instruant, ab omni saeculari vanitate neniisque atque ineptiis longe 
semoti, sed dignus viris apostolicis concionandi modum usurpent; quo- 
circa prioribus provincialibus serio committimus, ut quoscumque ea parte 
deficientes in visitationibus observarint, post unam alteramque monitio- 

'5 nem ab officio praedicationis suspendant. 

Ordinationes pro observantia regulari. 

1. Ordinamus, sicut in antiquis capitulis generalibus et constitutio- 
nibus nostris, ut in omnibus conventibus in choro divinum recitetur offi- 
cium cum devotione et pausa seu clare et distincte, horis constitutis pro 

20 uniuscuiusque provinciae more et consuetudine, etiam in parvis conven- 
tibus et vicariatibus, si sint ad minus tres clerici, priore ipso vel vicario 
computato, et hoc sub poena privationis ab officiis et vocis activae et 
passivae, nedum pro priore ipso vel vicario, verum etiam pro ahis sive 
magistris sive praedicatoribus generahbus, qui in iis assignati aut depu- 

25 tati reperiuntur ; quod ut inviolabihter observetur, tcnebuntur superiores 
ad capitula provinciaha testimoniales htteras deferre , quae huiusce rei 
pubhcam fidem faciant ; quas si non detulerint , eo in capitulo provin- 
ciah voce nec activa nec passiva gaudeant. 

2. Ordinamus, sicut in constitutionibus nostris expresse ordinatum 
30 est et in variis capituhs generahbus , quod omnes , etiam magistri in 

theologia, assidue adsint choro tam de die quam de nocte , praesertim 
in diebus et horis, quibus secundum constitutiones nostras choro adesse 
tenentur; et si qui sint, qui praetextu sui gradus choro adesse recusa- 
verint, per superiores, etiam imposita poenitentia, corrigantur. 

35 3. Ordinamus ad divinum amorem in cordibus fratrum excitandum 

et fovendum, sicut iam in variis capituhs generahbus ordinatum est, quod 
oratio mentahs bis fiat in die per mediam horam, etiam in parvis con- 
ventibus et vicariatibus ordfnis, iniungentes rr. pp. provinciahbus, eorum 
conventuum visitatoribus, ut accurate satagant hanc sanctam consuetu- 

40 dinem in multis provinciis excultam fovere et promovere ; et si quos 
superiores ncghgentcs repercrint, eos severe puniant, etiam per suspen- 278 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^O^ 

sionem ab officiis per sex mcnses ; iisdemque superioribus conventuum 
iniungimus, ut fratres in choro ad meditationem contineant. 

4. Ordinamus, sicut ordinatum fuit Valencenis 1259 °'"*-^* '^- ^^ ^O' 
mae 1569 ord. i. et Valentiae i5qG ord. 6., ut habetur in constitutio- 
nibus nostris dist. i. cap. i. in glos. text. 4. lit. N., quod sacerdos divi- 5 
num missae sacrificium celebraturus, antequam sacras vestes induat, alteri 
sacerdoti sedenti, praevia diUgenti praeparatione, genuflexus in loco de- 
centi sua confiteatur peccata, et cum devotione ac reUgiosa modestia 
sacrum celebret ; iniungentes rr. pp. provincialibus, congregationum vi- 
cariis ac conventuum superioribus, ut eos fratres impraetermisse a di- i<; 
vinis suspendant , qui vel celerius vel negligentius , et non servatis ritu 

et caeremoniis ordinis, missas celebrare praesumunt illosque cum fratribus 
laicis et clericis communicare cogant cum stola sacerdotis signo, donec 
discerint, qua pietate, qua devotione quibusve ritu et caeremoniis divi- 
nissimum debeant celebrare sacrificium ; et sub eadem poena inhibemus 15 
omnibus fratribus nostris, ne in posterum absque caputio albo celebrare 
praesumant, uti statum est in glos. constitutionum nostrarum dist. i. 
cap. 10. tcxt. I. lit. C, rescindentes quamcumque ordinationem cuius- 
cumque capituli gencrahs in contrarium et quamcumque consuetudinem 
cuiuscumque provinciae. 20 

5. Ordinamus consuetudinem et sanctissimani legem in universo or- 
dine nostro per plurima generalia capitula iam inductam perpetuo et in- 
violabiliter servari debere , qua sancitum est, ut singulis annis, nemine 
excepto, tam superiores quam subditi per decem dies exercitia spiritualia 
peragant, quibus a consortio aliorum semoti, nisi in communi refectorio 25 
et choro, ubi noctu diuque divinis officiis interesse tenebuntur, solitarii 
secedentes Deo in secreio famulari discant. Mandantes superioribus et 
magistris novitiorum sub poena suspensionis ab officiis ipso facto incur- 
renda ad sex menses, quod nullus ad habitum ordinis aut professionem 
admitti aut ad ordines sacros promoveri possit, nisi prius decem dierum 3° 
spatio exercitia spiritualia cum effectu perfecerit. 

6. Ordinamus, ne impune in provinciis superiorum incuria aut, quod 
gravius cst, exemplo publicus evadat lineorum usus, quo aliqui ea laxi- 
tate vivunt , ut indusia linca deferunt , quod omnes , cuiuscumque sint 
conditionis, gradus, dignitatis ct officii, ab officiis suis, Iccturis et studiis, 35 
iuribus ac privilegiis, vocc activa et passiva priventur, eosque ipso facto 
et absque ulla alia declaratione privatos esse dicimus , si tunicellas li- 
neas dcferant. Declarantes, non licerc rr. pp. provincialibus licentiam con- 
cedere lineis indusiis utendi , cum textus constitulionis cxpresse dicat, 
quod lineis non utantur nd carnes, nec etiam infirmi ; derogantes quoad 40 
eam partcm ordinationi i3. capituli Homani 1644. 1694] ROMAE MDCXCIV. 279 

7. Ordinamus, uti ordinatum est in constitutionibus nostris dist. i. 
cap. 10. et i5. et in glos. text. ibidem, variisque etiam capitulis gene- 
ralibus, ut uniformitas in vestibus et religiosa paupertas servetur, quod 
fratres nostri vestes omnino deferant, quae religiosam deceant pauperta- 

5 tem, nec attonsae sint, vilitasque maxime in cappis, quae sint nigri co- 
loris, servetur ; vestitus autem albi coloris sint, etiam interiores vestes, 
eosque omnes, qui eas alterius coloris quam albi deferre praesumpserint, 
eo ipso gradibus, officiis, voce activa et passiva, donec resipiscant, pri- 
vatos dicimus. Mandantes superioribus provinciarum et congregationum 

10 et conventuum in virtute Spiritus sancti et sanctae obedientiae sub for- 
mali praecepto, ut, si quos invenerint in vestitu , calceamentis , tonsura 
excedere , quique tunicas nimis apertas deferant et caputia excedentia 
contra formam praescriptam in capitulis generalibus, maxime in capitulo 
Romano i65o, eos poenas omnes latas in ipsos incurrisse declarent, 

15 onerantes eorum conscientiam, si desides aut conniventes fuerint. 

8. Ordinamus, quod fratres nostri, cum incedunt sive per civitates 
sive per pagos aliaque loca, religiosam modestiam omnino servent in in- 
cessu, habitu et exteriori conversatione, ita ut in plateis contracta veste 
non appareant, nec cum mulieribus ad fores ecclesiae conversentur nec 

20 in locis, in quibus sunt conventus ordinis nostri per civitates aut oppida 
incedant, aut domos saecularium vel regularium adeant cum pallio, sed 
cum cappa et integro vestitu per eadem loca incedant ; iniungentes 
omnibus superioribus, ut quos repererint deficientes, eos etiam per amotio- 
nem e conventu aut privationem utriusque vocis impraetermisse puniant. 

25 9. Ordinamus, ne iterum serpat claustralium pestis, quae olim ma- 

ximam observantiae regulari iacturam fecit, et quae vigilantia maiorum 
nostrorum in capitulis generalibus ex mandato b. Pii V. summi pontificis 
foelici successu eliminata est, quod fratres nostri in communi dormitorio 
habitent, nec cellae formam religiosam excedant ; et si qui sint, qui extra 

30 dormitorium habitent, nullis graduum vel officioruni iuribus aut privi- 
legiis potiantur , donec in communi resideant dormitorio; omnes vero 
cellae, quae extra dormitorium sunt, ad communem usum sive pro in- 
firmis sive pro hospitibus omnino deputentur ; circa eos vero, qui in 
dormitoriis plures occupant cellas cum maximo religiosorum detrimento, 

35 iniungimus superioribus conventuum , ut eas ad religiosam formam et 
fratrum usum reducant ; et quos renuentes repererint, eos per privatio- 
nem gradus, officii et vocis activae et passivae parere compellant ; va- 
namque cellarum supellectilem, minus religiosam paupertatem decentem, 
omnino amoveant, eamque conventui ex nunc incorporamus et incor- 

40 poratam dicimus et sub iisdem poenis caminos in cellis fratrum prohi- 
benius. 28o ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['^94 

10. Ordinamus ad extirpandum poenitus vitium proprletatis ec cu- 
iuscumque negotiationis umbram, ne fratres nostri, cuiuscumque sint con- 
ditionis aut gradus , equos quocumque praetextu alant nisi ad usum 
communem conventus, nec pecora aut alia animalia, quae omnia uti et 
fructus, ex eis quomodocumque obvenientes, communitati incorporata et 5 
unita dicimus, quacumque non obstante licentia obtenta a superioribus 
provinciarum aut conventuum vel magistro ordinis, quam hac ordina- 
tione revocamus et revocatam esse declaramus. 

11. Ordinamus, ut abstinentia a carnibus ieiuniorumque rigor se- 
cundum constitutiones nostras inviolabilter servetur, quod superiores cum lo 
toto conventu aut in communi refectorio dispensare non praesumant, et 

si secus fecerint, in poenam laxitatis eorum, ut in variis capitulis gene- 
ralibus statutum est, ab officiis absolvantur, 

12. Ordinamus, quod, cum ex nostris constitutionibus ad abstinen- 
tiam a carnibus teneamur, si quando in aliquibus conventibus parvis, in 15 
quibus ob tenuitatem domus illiusque paupertatem et exiguum fratrum 
numerum carnium esus dissimuletur, nusquam tamen superiores prae- 
sumant feria 2. ct feria 4. aut in adventu in carnium esu et ieiunio 
dispensare sub poena absolutionis ab officio per rr. pp. provinciales et 
congregationum vicarios infligenda. 20 

i3. Ordinamus, uti sancte ordinatum est in constitutionibus nostris 
dist. i. cap. 3. text. 2. et variis in capitulis generalibus, quod nulli ex 
fratribus nostris sive priori sive inquisitoribus sive magistris in theologia 
quidquam in mensa ministretur, quam quod caeteris fratribus ministrari 
solet, sub poena suspensionis in priores aut conventuum praesidentes ex 25 
iudicio r. p. provincialis ferenda, et privationis utriusque vocis activae 
et passivae ipso facto incurrendae in eos, qui sibi ministrari voluerint 
praeter ea, quae toti communitati ministrantur, nisi sint infirmi. 

14. Ordinamus ad penitus eliminandum irreligiosum abusum, qui 
in aliquibus provinciis maxime ItaHae grassatur in maximum conven- 3" 
tuum et observantiae regularis detrimentum, ne in posterum aHquis spe- 
cialis frater conversus ad obsequia cuiquam patri , etiam in theologia 
magistro aut patri provinciae, singulariter ct distincte impendenda depu- 
tetur, sed uti caetcri ahi fratres conversi publicis officiis sint occupati, 
ita tamen ut honesta et charitatis officia rr. pp. magistris, patribus pro- 35 
vinciae, regentibus ex nutu r. p. prioris impendant ; sicque ord. 18. ca- 
pituli generalis 1670 intelligendam esse dicimus ; si qui vero priores aut 
conventuum praesidentes contra huius capituli ordinationem fecerint, a suis 
officiis per rr. pp. provinciales aut congregationum vicarios absolvantur. 

i5. Ordinamus et statuimus conformiter ad ea , quae in constitu- 40 
tionibus nostris dist, i. cap. 3. tcxt. 2. et glos. ipsius sub lit. C- et varii» 1694] ROMAE MDCXCrV. 28 F 

capitulis generalibus sancitum est, ne aliquis ex fratribus nostris, cuius- 
cumque gradus et conditionis sit, in cella comedere posslt, nisi causa 
infirmitatis, nec in iisdem celiis cum saecularibus convivia facere , sed 
omnes tam mane quam sero in communi refectorio , infirmaria vel in 
5 hospitio cum superioris licentia comedant ; iniungentes omnibus supe- 
rioribus , ut impense exequutioni huius ordinationis invigilent , fratres- 
que compellant ipsi parere, etiam per privationem vocis activae et pas- 
sivae et omnium iurium et gratiarum ordinis. 

16. Ordinamus, quod neque prioribus neque conventuum praesi- 
'° dentibus aut magistris in theologia neque inquisitoribus, si inquisitoribus 

sit consuetudo dandi vestiarium , detur duplex vestiarium , quacumque 
non obstante consuetudine, quam omnino eliminamus et abolemus, sed 
omnibus fratribus aequale detur vestiarium, imo et in omnibus provin- 
ciis fratribus etiam conversis vestiarium persolvatur , contrario non ob- 

'5 stante usu, cui derogamus et abusum dicimus ; quod si superiores con- 
ventuum contra hanc ordinationem fecerint, in poenam inobedientiae a 
suis officiis absolvantur. Innovantes, quae in variis capitulis generalibus 
circa vestiarium fratrum ut Vallisoleti i6o5 ord. 28., Romae 1644 '^^^- 12. 
et Valentiae 1647 ord. 14. constituta sunt, et sub iisdem conditionibus, 

^° clausulis et poenis ea omnino observari volumus. 

17. Ordinamus, sicut alias in variis capitulis generalibus sancitum 
est, ut Avenione i56i ord. 4., Bononiae 1564 ord. 8., in virtute Spiritus 
sancti et sanctae obedientiae et sub praecepto formali praecipimus omni- 
bus rr. pp. provincialibus, congregationum vicariis, conventuum superio- 

25 ribus, ne permittant, quod fratres nostri tragedias aut comedias in con- 
ventibus nostris habeant, ne iuvenes comicum illum recitandi modum 
in usum inducant, quem postmodum in recitatione verbi Dei non sine 
magna fidelium offensione usurpant ; et si qui sint, qui huiusmodi tra- 
gedias aut comedias facere praesumpserint , officiis , lecturis et studiis 

3" omnino priventur nec ad ea reassumi possint, nisi de licentia capituli 
generalis aut magistri ordinis ; ludum etiam taxillorum, cartarum , alea- 
rum caeterosque omnes, quibus pecunia committitur , re ipsa interdici- 
mus sub poenis in constitutionibus nostris latis. 

18. Ordinamus, quod, cum viri graves ad capitula provincialia con- 
35 vocentur, ut provinciae de pastore et capite provideant , quique regula- 

rem observantiam resarcire, promovere et fovere verbo et exemplo va- 
leat, ne in ipsis capitulis provincialibus privata convivia fiant, sed omnes 
prorsus nemine excepto, eodem plane modo in communi refectorio ex- 
cipiantur ; et si qui sint, qui eiusmodi privatis conviviis interfuerint, in 
4" poenam tantae laxitatis utraque voce ipso facto tam excipientes quam 
convivae puniantur ; non enim dec^t fratr^s nostros congregatos, ut saq-. 282 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [i6q4 

ctionibus regularcm foveant observantiam, tempore celebrationis capituli 
provincialis conviviis et comessationibus interesse. Similiter inhibemus 
conventuum superioribus sub poena suspensionis, ne in receptione iuve- 
num ad habitum aut professionem ulla convivia fiant. 

Ordinationes pro studiis. 5 

1. Ordinamus ad solidam d. Thomae doctrinam magis ac magis 
promovendam , ne quis theses publicas typis edat, nisi simul sint ap- 
probatae subscriptionibus regentis vel prioris conventus , si sit magister 
aut professor in s. theologia, et primarii lectoris aut aHcuius in s. theo- 
logia magistri, qui eo in conventu reperiatur, aut demum alicuius eru- 10 
diti religiosi a r. p. provinciaH in quolibet conventu, ubi viget studium 
generale, deputandi. 

2. SimiHter, ne communes ac pubHcae scholarum nostrarum feriae 
concedantur nisi a vigilia s. Mariae Magdalenae usque ad festum s. Crucis, 
etiam in provincia utriusque Lombardiae , non obstante ord. 4. praece- 15 
dentis capituH generaHs pro provincia utriusque Lombardiae, privatae 
autem nonnisi semel in hebdomada concedantur ; et si in aHqua hebdo- 
madae die festum aHquod occurrerit de praecepto vel ex devotione, quod 
ab universo clero tam saeculari quam regulari solemniter celebretur, illud 
pro die feriaH scholae computabitur, quamquam in feriam 6. vel saba- 20 
tum inciderit. 

3. Ordinamus, ut quibus diebus solemnes apud aHos theses haben- 
tur, ad quas invitati sunt nostri, nihilominus scholae apud nos sint ; 
pubHcae vero theses, quantum fieri poterit, illis tantum diebus habean- 
tur, quibus aHunde a schoHs vacandum esset. Lectorum demum examina 25 
aut confessorum nonnisi ferialibus diebus fieri volumus. Iniungentes rr. 
pp. prioribus, regentibus et lectoribus, ut praetextu thesium, quae apud 
exteros habentur, aut quia studentium aut lectorum vel confessorum exa- 
men fieri debet, nuUo modo exercitia scholastica intermittant. 

4. Ordinamus, ut lectores statuto tempore cursum lecturae suae in- 30 
cipiant et peragant ; quod si in aHquibus provinciis studiorum rigor maior 
sit assiduitate et diuturnitate lectionum, omnino servari volumus; unde 
studentes ad pubHca studia se conferant ad minus ante festum s. Mar- 
tini, alioquin annus iUe pro studentatu formali non computetur. Dum 
autem a studiis consummato cursu recessuri sunt, supellectilem ad com- 35 
munitatem spectantem minime distrahant , divendant aut privatis amicis 
largiantur, alias nullae ipsis litterae testimoniales recedentibus concedantur. 
Studentes perinde ac lectores extra ferialem scholae diem egredi prohibe- 
mus, etiam praetextu invitandi ad theses mensium apud nostros habendas. 

5. Ordinamus et inviolabiliter observari demandamus, quod a festo ^o 
s. Crucis usque ad Pascha diebus , quibus ieiunamus , post refectionera 1694J ROMAE MDCXCIV. 283 

serotinam onines studentes, etiani quos vocant formales , pulsato signo 
silentii, quod in omnibus conventibus pulsari demandamus , secundum 
quod constitutum est in constitutionibus nostris, in proprias cellas se 
recipiant, nec ullus cellam alterius ingredi praesumat nec accedere ad 

5 ullum moderatorem aut lectorem, sed profundum servetur silentium tam 
in cellis quam in dormitoriis ; et si qui sint, qui huic ordinationi non 
paruerint, pro prima et secunda vice severe puniantur per superiorem 
convenlus aut magistrum studentium aut moderatores studii, et si ul- 
terius perseveraverint , studiis priventur et in parvis conventibus assi- 

'o gnentur. 

6. Ordinamus, ut lectores incoepto cursu amoveri non possint et 
ad alios conventus transmitti ; ita ordinatum fuit Romae iSSp adm. 8. 
nisi ob defectum aut scandalum , quo lectione privari mereantur , non 
tamen ius lectoribus attribuimus , quo per rr. pp. provinciales amoveri 

'5 non possint, sed, ut declaratum est in capitulo Romano i656, inhibe- 
mus, ne ex levi causa cum damno discipulorum amoveantur, nec liceat 
lectoribus abesse e conventu per adventum et quadragesimam ad con- 
ciones habendas , iis saltem diebus, quibus lectiones sunt habituri, uti 
variis in capitulis generahbus sancitum est, maxime Bononiae i6i 5 conf. 5. 

20 Tractatus theologiae tum scholasticae tum morahs ita componant atque 
distribuant, ut intra sexennium ad minus principaHores quaestiones uni- 
versae s. Thomae summae in quohbet studio legantur sub poena abso- 
lutionis ab officio ; sicque inteUigi volumus epistolam transmissam ad 
omnes provincias a rev. magistro ordinis die 12. maii 1687, modo ta- 

25 men servato , quem praefixit iisdem rev. p. maglster generahs epistola 
sua die 20. octobris 1688; nullos vero lectores theologiae institui volu- 
mus, nisi prius cursum philosophicum integrum docuerint ; si secus fe- 
cerint, lectura theologiae illis nullo modo suffragari poterit sive pro forma 
et gradu, sive ut privilegiis concessis lectoribus potiri valeant, exceptis 

30 lectoribus collegii Parisiensis. 

7. Ordinamus, ut, qui s. theologiam legunt, non inutihter tempus 
impendant in congerendis quaestionibus inutihbus, sed potissimum studii 
sui partem ponant in exphcandis articulis summae s. Thomae et in per- 
tractandis quaestionibus ad theologiam positivam attinentibus, ita scilicet 

35 ut in quohbet tractatu theologico agant maxime de haeresibus, quibus 
catholicae veritates sunt impugnatae, de conciliis ac patribus, a quibus 
hae catholicae veritates defensae sunt et assertae, aliasque difficultates 
attingant ad ecclesiasticam disciplinam spectantes noverintque, eam etiam 
esse theologiae partem, quae in divinis scripturis sanctorum patrum ac 

40 conciliorum monumentis investigandis occupatur, unde fides nutritur, 
defenditur ac roboratur. Ac ne qui perfunctorie id agant, monemus, et 284 AGTA CAPITULOUUM GENERALIUM O. P. [1^94 

quidem serio, neminem ad gradus promotum iri, qui theologiam ex me- 
thodo non tractaverit seque in huiusmodi controversiis apprime versatum 
in publicis examinibus non demonstraverit. Iniungentes provincialibus, 
ut in visitatione conventuum studiorum sedulo invigilent et inquirant, 
an lectores exacte huic ordinationi paruerint, sin eos officiis suis privatos 5 
declarent ; memoresque sint lectores, eos in capitulo generali Bononiensi 
161 5 privatos esse voce activa et passiva ct inhabilitatos perpetuo ad 
omnes gradus, qui in theologicis doctrinam s. Thomae, ut est in littera, 
expresse non docuerint ; quod statutum praedicti capituli innovamus et 
observari mandamus, ac hortamur omnes tani lectores quam studentes, 10 
ut, quantum fieri poterit, etiam textum s. Thomae memoriae commen- 
dent eiusque stilo ac verbis assuefiant. 

8. Ordinamus, sicut Vallisoleti i6o5 ord. 6. statutum fuerat, ut iis 
in provinciis, in quibus laudabilis iam invaluit consuetudo, quod lectores 
artium triennio cursum suuni perficiant, eam praxim omnino servent nec 15 
tertio anno ante festum s. Mariae Magdalenac ferias dare praesumant, sed 
exercitia scholastica assidue et exacte ad id usque tempus peragant. Ultra 
triennium cursum artium protrahere omnibus lectoribus omnino inhibe- 
mus, derogantes hac in parte statuto capituli generalis Bononiae cele- 
brati 161 5 in capite de reformatione studiorum. 20 

9. Ordinamus, ut lectores biblici quaestiones scholasticas loco bi- 
blicarum non agitent, sed debita methodo tractent de sacrorum librorum 
divisionibus, sensibus, canonicitate, antiquitate easque difficultates potis- 
simum agitent, quibus illorum veritas adversus ecclesiae hostes confir- 
matur, nec alium sensum literalem legant, nisi quem ss. patres approbant 25 
et confirmant , uti in constitutionibus nostris constitutum est dist. 2. 
cap. 14. text. 10., alioquin ad gradus obtinendos eorum lectiones non 
suffragabuntur. Similiter lectores morales iis in locis, in quibus iam in- 
stituti sunt, teneantur ter in hebdomada legere hora debita regulas ge- 
nerales de vitiis et virtutibus, de decalogo etc ; et ulterius ter in hebdo- 30 
mada privatos casus exponant hora competenti. Mandantes, ut in proximo 
capitulo provinciali cuiuscumque provinciae de consensu patrum provin- 
ciae instituantur et deputentur conventus ultra studium generale, in qui- 
bus lectores biblici institui debeant, ita ut in aliis conventibus lectores 
blblici minime instilui possint ; in aliis vero servetur inviolabiliter ordi- 35 
natio 10. capituli Valentini 1647, maxime quod in lectores biblicos non 
instituantur, qui in legendo cursum artium et theologiae non perfecerint. 

10. Ordinamus, sicut a principio ordinis ordinatum fuerat in Monte- 
pesulano i265 ord. 7., ut provinciales in visitatione diligenter inquirant, 

an lectores aliqui tum theologiae tum philosophiae opiniones aliquas do- 40 
cuerint vel in moralibus laxiores vcl in aliis materiis a doctrina in or- 1694] RoMae MdcXciv. 285 

dine nostro communiter accepta dissidentes, quas auctoritate d. Thomae 
fulcire perpcram adnituntur ; et in illos privatione munerum et officio- 
rum cum omni rigore procedant ; inquirant pariter in suis provinciis viros 
idoneos, qui haebraicas et graecas linguas in collegiis nostris docere va- 
5 leant, ne studium adeo ecclesiae utile in ordine nostro torpescat ; inno- 
vantes, quae toties ordinata sunt in variis capitulis generalibus, ut studia 
linguarum haebraicae et graecae in omnibus provinciis instituantur, ma- 
xime in capitulo Tholosano 1628 denuntiatione 3. ex decreto sacrae con- 
gregationis de Propaganda Fide, quodque denuntiatum fuerat Parisiis 161 1 

10 denuntiatione 3., qua constitutio edita a ss. d. Paulo papa V. pro insti- 
tutione exercitii linguarum haebraicae et graecae denuntiata est; iis porro 
omnibus ordinationibus ad studium spectantibus leges aut consuetudines 
earum provinciarum et conventuum rescindere nolumus, ubi res maiori 
rigore et observantia peraguntur. 

15 II. Ordinamus, ne quis absque licentia magistri ordinis alicui uni- 

versitati incorporetur, exceptis provinciis Indiarum , in quibus ob loco- 
rum distantiam sufficiet provincialis licentia, ita tamen ut, qui sic incor- 
porati fuerint, magistrum ordinis admonere teneantur, ut incorporationis 
suae confirmationem et approbationem obtineant ; cui conditioni si de- 

20 fuerint, privilegiis in ordine privabuntur. Si qui autem ad magisterium 
vel baccalaureatum in aHqua universitate absque Hcentia capituli generalis 
vel magistri ordinis promoveri praesumpserint, eos omnino subiicimus 
omnibus poenis privativis et censuris latis in variis capitulis generalibus 
contra illos, quaeque referuntur in constitutionibus nostris dist. 2. cap. 14. 

25 text. 8. in glos. lit. Q. 

Sic autem promoti etiam cum licentia magistri ordinis graduum 
privilegiis et iuribus in ordine nostro consuetis non gaudeant, nisi pro 
talibus gradibus respective habeant speciales literas patentes magistri or- 
dinis , salvis tamen iuribus et consuetudine legitima et approbata pro- 

30 vinciarum. 

Ordinationes pro regimine. 

I. Ordinamus, neminem ad ordinem nostrum recipiendum esse, nisi 
ex legitimo matrimonio procreatus, uti in constitutionibus nostris dist. i. 
cap. i3. text. 4. statutum est, moribusque probaais et in litteris gram- 

35 maticis sufficienter instructus, ac ex honesta familia natus sit, fiatque di- 
ligens horum omnium inquisitio et examen, sicut ex Clemente VIII. de- 
mandatur in glos. constitutionum |cap. et dist. supradictis text. 2. lit. F'. 
fusius declaratum est. Hoc autem examen in parvis conventibus fieri non 
posse decernimus, inconsulto priore provinciali, qui exanlinatores desi- 

40 gnet cum integro consilio patrum maioris conventus, salvis earum pro- 
vinciarum legibus, ubi in capitulis provincialibus recipiendorum exami- 286 ACTA CAPmJLORUM GENERAMUM O. P. [1^94 

natores deputantur, aut ubi in maioribus etiam conventibus provincialis 
assensus ad receptionem exigitur. 

2. Ordinamus ad poenitus eliminandum intolerabilem abusum, qui 
irrepsit grassaturque in multis provinciis, ne priores a suis conventibus 
absint ad conciones habendas toto tempore vel adventus vel quadrage- 3 
simae ; eo quippe tempore arctior in conventibus vigere debet observantia; 
ideo prohibemus omnibus prioribus , sicut in capitulo Valentino 1647 
ord. 1 5. inhibitum est sub poena absolutionis ab officio ipso facto in- 
currenda, et ad quam declarandam sola notorietas facti legitime probata 
sufficiat, ne praedictis temporibus respective sub quovis quaesito colore 10 
a suis absint conventibus absque licentia magistri ordinis, nisi in provin- 
ciis ultramontanis, ubi solius provincialis licentia sufficiat, praefatamque 
ordinationem ad terminos huius ordinationis reducimus. 

3. Ordinamus, ut priores defuncti cameras ingredi non possint abs- 
que duobus patribus a consilio deputatis necnon depositariis conventus, i^ 
qui facta visitatione cameram sigillo munient et inventarium faciant, nec 
penes eos sit disponere de bonis fratrum , sed secundum constitutiones 
nostras dist. 2. cap. 14. text. 5. in glos. lit. I. et servatis, quae in capi- 
tuhs generahbus constituta sunt , et hoc sub poena suspensionis ab of- 
ficio ad sex menses et reintcgrationis bonorum ; ea quidem bona omnia 20 
conventibus respective incorporata dicimus et unita declaramus. 

4. Ordinamus, ut litterae patentes confirmatoriae electionis alicuius 
prioris a provincialibus non ad electum, sed ad suppriorem vel tertium 
aliquem dirigantur, qui eas electo coram testibus iuridice significet. In- 
novantes ord. 22. capituH generahs 1629 eamque inviolabiliter observari 25 
demandamus, in qua sic habetur : Ipsi vero priores elecii statim ac con- 
firmationem receperint, eam acceptare vel recusare infra spatium trium 
horarum teneantur, die et hora acceptationis in iisdem litteris paientibus 
confirmationis propria manu coram duobus testibus subscriptis sub poena 
suspensionis ab officiis ipso facto incurrenda; et acceptatae legantur co- 30 
ram toto conventu, in quo clectus est praescns, ct subscribantur ab eo- 
dem , qui eas publice legit, dcsignando diem et horam iuxta ord. 12. 
capituli Vallisoletani i6o5 ct ab eodem die, quo acceptatae fuerint, in- 
cipiat tempus prioratus, sicut fuit ordinatum Romae 1629 ord. 11. 

5. Ordinamus, ut, qui fucrint clecti in priores alicuius parvi conventus, 35 
renuntiare non possint electioni suae, alias in mjgnis eligi non possint, 
exceptis magistris in s. theologia et exprovincialibus, qui tamen prioratus in 
magnis conventibus recusare non possunt. Magistri novitiorum in superio- 
res non eligantur nisi de licentia provincialis, alias eorum electio nulla sit. 

6. Ordinamus ad maiorem explicationem eorum, quae in glos. constit. 4° 
dibt. 2. cap. 14. tcxt. 6. lit. K. dicuntur, ct ad submoveiidas omnes frau- 1694] RoMae mdcxciv. 287 

des in electionibus et in aliis conventuum actibus , quod fratrum assi- 
gnationes publice coram communitate tam in conventu a quo, quam in 
conventu ad quem legantur, alias enim nullum sortiantur effectum. In- 
hibentes superioribus conventuum sub poena suspensionis ab officio, ne 
5 eos retinere aut suspendere praesumant, et sicut fuit ordinatum in prae- 
cedenti capitulo ord. 7., eas quamprimum receperint, legere faciant nec 
ultra vigintiquatuor horarum spatium protrahere possint. 

7. Ordinamus, ut, qui confessarii munus per quatuor annos obie- 
rint sive in uno sive in duobus monasteriis, non possint nisi post ela- 

10 psum biennium in confessores tum eiusdem tum alterius monasterii as- 
sumi ; accessum autem ad moniales sine debita superiorum licentia fra- 
tribus interdicimus sub poena privationis utriusque vocis ad quinquennium ; 
inhibentes etiam rr. pp. provinciahbus et superioribus sub poena abso- 
lutionis ab officio ipso facto incurrenda , ne munus confessarii monia- 

15 lium, sive sint nostri ordinis sive alterius cuiuscumque rehgionis , acce- 
ptare et exercere quocumque praetextu praesumant. 

8. Ordinamus, ut in conventibus saltem maioribus instituantur sa- 
cerdotes sacristae, nec laici ad hoc officium electi aut deputati sufficiant, 
idque sub poena absolutionis ab officio, qui eo in capite defuerint. Syn- 

20 dici ac depositarii quolibet biennio suum officium terminent, et aHi a 
consiHo eligantur, nisi forte obtenta a superioribus facultate , eosdem 
illos consiHum continuare maluerit; hanc porro Hcentiam a provinciaHbus 
ultra montes dumtaxat ad aHud biennium concedendam decernimus , et 
a magistro ordinis per universas ordinis ItaHae provincias, cum expedire 

25 iudicaverit ; idque sub poena privationis ab officio prioribus omnibus, 
qui huiusmodi officiales ultra biennium durare permiserint, nuUa in op- 
positum consuetudine repugnante. Priores autem , qui syndicum infra 
mensem non proposuerint patribus a consiliis aut a superioribus pro- 
vinciae aut congregationis, si infra mensem electus non fueric, non po- 

30 stulaverint, ipso facto a suis officiis absolvant. 

9. Ordinamus, cum in ordine nostro temporalitas officiorum feli- 
citer stabilita sit, quod nullus sive vicarius provincialis sive vicarius na- 
tionum eo in officio ullo modo prorogari possit ultra tempus provin- 
cialis, qui eum instituit, et ut iterum ad id officium assumi possit, servari 

35 debent interstitia eo modo, quo ad officium provincialis vel vicarii, nul- 
lamque dicimus quamcumque insiitutionem cuiuscumque eiusmodi vi- 
carii, nisi praecesserint interstitia. 

10. Ordinamus, ut praedicatores generales a residentia dispensati 
censeantur cum hoc onere dispensationem accepisse, ut propriis expensis 

40 ex deposito ad eorum usum concesso ad capitulum provinciale pergant, 
non obstante quacumquc in contrarium consuetudine ; in consiHis con- 288 AgTA CAPlrULORUM GENERALItJM O. P. [^^94 

ventuum, in quibus sunt assignati, ius paternitatis habebunt , secundum 
quod declar. i5. iam statutum est , et in eo sensu declar. 7. capituli 
generalis 1670 intelligendam esse et limitandam, dicimus et statuimus. 

11. Ordinamus, ut, qui scandalum aliquod aut grave delictum per- 
petravit sive intra sive extra monasterium, non per solam amotionem e 5 
conventu puniatur, sed formetur processus in ipsum, et servato iuris 
ordine per sententiam definitivam secundum constitutiones nostras severe 

• puniatur et ad conventum, in quo magis viget observantia regularis trans- 
mittatur, ut ordinatum fuit Romae i58g ord. iq., nec ad conventum 
redeat, in quo delictum commisit, ut disponunt nostrae constitutiones 10 
dist. I. cap. 18. text. 6. lit. G. ; si vero extra monasterium deliquerit, 
omnino serventur, quae a sacro concilio Tridentino sancita sunt ses. 6. 
cap. 3. et ses. 25. cap. 14, et ex Glemente VIII., prout fusius in constitu- 
tionibus nostris loco iam laudato refertur; et si qui superiores negligentes 
fuerint in puniendis eiusmodi fratribus, poenis ibidem latis subiiciantur. 15 

12. Ordinamus , ut, qui assignati fuerint in aliquo conventu nec 
assignationi paruerint, puniantur privatione vocis activae et passivae, stu- 
dii, gradus et officiorum ; statuentes conformiter ad ord. 9. capituli ge- 
neralis Bononiae celebrati 141 o, ut post notitiam assignationis fratres 
saltem infra octo dies iter arripiant versus conventum suae assignationis, 20 
nisi aliter in ipsis litteris dispositum fuerit. 

i3. Ordinamus, etsi varia in capitulis generalibus statuta fuerint 
circa vestes et vestiarium studentium, attenta temporum circumstantia, 
ad submovenda omnium expostulationum fomenta, quod serventur pro- 
vinciarum et studiorum generalium consuetudines, ut, si mos fuerit stu- 25 
dentibus a conventu studii subministrari vestes uti caeteris fratribus, 
omnino et inviolabiliter servetur ; si vero conventus, cuius sunt filii, ipsis 
studentibus vestes subministrent, ca praxis et consuetudo etiam inviola- 
biliter servetur. Gommittentes rr. pp. conventuum visitatoribus, ut se- 
dulo inquirant , an studentibus provisum fuerit ; alias superiores , ad 30 
quos spectat, ipsis providere pcr suspensionem ab officiis irremissibiliter 
puniant. 

14. Ordinamus, ut in qualibet provincia publici comentarii seu re- 
gistra habeantur, in quibus provinciales omnia notent, quae conventuum 
commoda, redditus, expensas, ordinaiiones aliaque omnia ad coramune 35 
fratrum bonum attinent ; quae quidcm expleto oilicio suo successori tra- 
dant, quique in visicatione conventuum exacte inquiret, an conventus de- 
teriorati fuerint, aut in quo in meliorem statum redacti ; an fratres in 
moribus, in studiis, in regulari disciplina profecerint; et quos defecisse 
repereriiit, eos scvere emcndcnt, ct cum profecisse novcrint, bonum il- 40 
lud observantiae foveant et in dicm crcsccre faciant. I 694] ROMAE MDCXciV. 289 

1 5. Gum hactenus optaverint plurimi nedum ex ordine nostro, sed 
et alii viri sapientissimi, plurimaque variis in capitulis generalibus sta- 
tuta fuerint, ut ordinis nostri universalis historia describeretur, quae vota 
implere tentaverunt plures magistri ordinis, ac tamdiu exoptatum opus 

5 retardatum fuit , quod ut ad foelicem tandem perducatur exitum , ordi- 
namus, ut post duos menses a pubHcatione horura actorum quilibet r. 
p. provincialis vel congregationis vicarius in quolibet conventu deputet 
unum ex fratribus, quem sufficientem aut idoneum iudicaverit, qui omnia 
colligat, quae conventus fundationem attinent, notet omnes viros sancti- 

10 tate , doctrina et dignitate celebres , qui eo in conventu et quo saeculo 
fuere, libros authorum ordinis, qui eo in conventu sunt , quo tempore 
editi fuere, et de quibus tractant et quot tomis distributi, manuscripta 
si quae sint, eo etiam modo designet. Omnia privilegia a summis pon- 
tificibus concessa, quaeque eo in conventu reperiuntur, designatis bullis 

>5 seu constitutionibus et pontificum nominibus, sicuti omnia collata bene- 
ficia ab imperatoribus, regibus, principibus, magistratibus et magnatibus 
annotari etiam volumus, eaque describi simplici stilo sive latino sive ita- 
lico sive gallico sive hispanico sermone. 

16. Ordinamus ad celeriorem huiusce ordinationis executionem, 
20 quod postquam a rr. pp. provincialibus aut vicariis congregationum com- 

missio colligendi haec omnia fratribus deraandata fuerit, fratres ipsi intra 
annum ad r. p. provincialera transmittere teneantur , quicquid college- 
rint ; quique imraediate ea ad magistrura ordinis Roraara transraittat ; 
auctoritatera facientes rr. pp. provincialibus, ut iis fratribus, quibus haec 
■25 coramissio iniuncta fuerit, possit concedere easdem dispensationes toto 
illo anno, quibus lectores actu legentes potiuntur et gaudent. 

17. Ordinamus et stricte iisdera praenorainatis fratribus iniunginius, 
ut fideliter describant, quae authentice repererint, vitantes inanitates, fa- 
bulas aut vanas et fictitias traditiones, sed veritatem in omnibus serio, 

30 et ut decet ordinis nostri famara et honorem, inquirant et nihil notent, 
nisi quae certitudine ad veridicara historiam spectante poUere noverint; 
adhortantes omnes , qui exiguum saltem tempus pro ordinis gloria au- 
genda vel sustinenda impendere non recusabunt , ut quae magister or- 
dinis in transmissoriis ad omnes provincias epistolis raense maii 1688 et 

35 I. iunii 1693 praescribit pro historia ordinis nostri describenda, impense 
observent, ipse quippe toti capitulo universoque ordini spopondit , ut 
quoprimum eas habuerit conventuum notitias , virum ex ordine nostro 
singulari eruditione ac doctrina spectabilem ac in ecclesiastica historia 
versatissimum destinabit, quique annales totius ordinis, ex quibus ordinis 

40 honor splendet, praelo maturabit. 

MOPH13 19 290 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1^94 

Pro regimine monialium. 

1 . Declaramus, non minus ad moniales et sorores ordinis nostri re- 
spective pertinere, quae in capitulis generalibus sunt constituta et quae 
sororum professioni et statui consona sunt , et ad ea servanda omnino 
teneri ; quare iniungimus rr. pp. provincialibus et monasteriorum visita- 5 
toribus, ut quae in his actis capitularibus ordinantur et constituuntur, 
quaeque fratribus et sororibus communia sunt, ea vulgari idiomate mo- 
nasteriis omnibus significare faciant. 

2. Insuper ordinamus et stricte prohibemus omnibus priorissis et 
monasteriorum superioribus sub poena absolutionis ab officio, ne ullo tem- lo 
pore sororibus permittant larvas aut vestimenta ad usum virorum quocum- 
que praetextu deferre aut gerere, ea quippe pudorem dedecent virgineum. 

3. Ordinamus in sororum monasteriis, in quibus nondum est insti- 
tuta ieiuniorum exacta observantia aut a carnibus rigida abstinentia se- 
cundum nostrarum constitutionum rigorem, si aliquae sint sorores, quae 15 
iis dispensationibus frui aut uti nolint , quod priorissae victui eiusmodi 
necessaria suppeditare teneantur, nec praelatus aut earum confessarius 
sororibus ipsis impedimento sint nec eas a tam sancto proposito revo- 
care praesumant. 

4. Ordinamus et , in quantum opus esset, innovamus, quae toties 20 
sancita sunt circa monialium clausuram, iniungentes rr. pp. provincialibus 
aut monasteriorum visitatoribus sub poena absolutionis ab officio, ut in 
omnibus monasteriis in actuali visitatione constituant, quae ad perfectam 
clausuram necessaria compererint, et sororibus omnibus significent, non li- 
cere a monasterio egredi nisi in casibus exceptis per sacros canones aut sum- 25 
morum pontificum constitutiones et absque superiorum legitima licentia. 

5. Ordinamus, ut, quantum fieri poterit, sorores conversae recipiantur 
ad exhibenda obsequia sororibus totique monasterio, non vero ancillae 
saeculares ; quod si interdum ancillae permittantur, multo tamen maiori 
numero sorores conversae sint quam ancillae ; quae semel in monasterio 30 
admissae, ab eo non egrediantur, ut iterum rcdeant ad monasterium 5 
quae si religiose non vixerint aut dissensionum et simultatum sint 
causa, e monasterio priorissae eas expellant, etiamsi opus esset una cum 
consilio matrum, nec admitti iterum possint. 

6. Ordinamus, uti saepius in multis capitulis generalibus ordinatum 35 
est , quod sorores nostrae in cellis vanam non habeant supellectilenij 
sed in ipsis religiosa paupertas maxime reluceat ; et si quae sint, quae 
ad sororum particularium usum , quae paupertatem religiosam non de- 
ceant, ea monasterio incorporamus et unimus. 

7. Ordinamus, et quae aUas saepe variis in capitulis generalibus 40 
statuta sunt, confirmamus, ut in monasteriis, ubi pucllae instrucndac re- 1694] ROMAE MDCXCIV. 29 1 

cipiuntur, eae in loco, si fieri poterit, separatae ab aliis maneant, et si 
locus ipse nondum ob paupertatem monasteriorum destinatus sit , eo 
primum destinetur, sintque sub una aut duabus sororibus earum magi- 
stris, quae eas religiose instruant,' nihilque puellis ipsis in cellarum su- 
5 pellectili aut vestibus aut quocumque alio ornatu quidquam permittatur, 
quae saeculi genium sapiat, sed ad omnem virtutem et modestiam, qua- 
lem in monasteriis esse decet et inter virgines, quae aversum a saeculo 
animum habere debent, instituantur , nunquam tamen grandiores natu 
foeminae aut viduae in monasteria nisi servatis de iure servandis et cum 

10 speciali licentia magistri ordinis admittantur. 
Commissiones. 

I. Gommittimus rev. p. magistro generali, ut per viros eruditos or- 
dinis caeremoniale ordinari curet; qui diligenter intendant, quid ex an- 
tiquis ritibus ordinis tenendum, servandum aut moderandum videatur. 

15 2. Committimus eidem reverendissimo , ut coram sanctissimo sup- 

plicet pro renovatione decreti Urbani VIII. de libris non extrahendis e 
publicis ordinis bibliothecis. 

3. Gommittimus , ut attenta plurimorum conventuum extrema ne- 
cessitate supplicet coram eodem sanctissimo aut sacrae congregationi con- 

20 cilii Tridentini interpreti pro missis ab antiquo fundatis reducendis ad 
certam eleemosynae quantitatem. 

4. Gommittimus rev. raagistro ordinis, ut omni solicitudine causas 
venerabilium fratrum, quae sunt in congregatione sacrorum Rituum pro 
eorum beatificatione, canonizatione aut extensione cultus et divini officii 

25 satagat ad foelicem finem perducere ; nam cum in magno sint numero, 
iamque processus informativi super eorum virtutibus et miraculis eideni 
sacrae congregationi remissi fuerint, expedit, ut omni diligentia res tam 
magni momenti, et ex qua pendet gloria et honor ordinis, peragatur. 

5. Gommittimus rev. magistro ordinis, ut ea, quae spectant ad pro- 
30 vincias Indiarum, quaeque variis in capitulis generalibus sparsim consti- 

tuta sunt et in variis magistrorum ordinis ordinationibus , ea omnia in 
unum colligere faciat, et quae aii observantiam regularem, ad studiorum 
provectum sunt constituta, ac ex iis, quae pro sua prudentia et zelo ad 
earumdem provinciarum pacem, tranquilHtatem , exactam observantiam, 

35 studiorum incrementum et missionum maius incentivum sunt, ea aucto- 
ritate huiusce capituli, quam ipsi specialiter pro illis provinciis commit- 
timus, constituat, statuat et ordinet, quae in domino magis expedire iu- 
dicaverit. 

Concessiones. 

40 I. Goncedit rev. magister ordinis omnibus ac singulis fratribus ac 

sororibus ordinis nostri toto orbe diffusis eiusque curae siibiectis, ut sc- 2f)2 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1^94 

mel aliquem ex ordine nostro approbatum patrem confessarium sibi de- 
ligere possint, qui eos in actuali sacramenti poenitentiae administratione 
ab omnibus peccatis ac censuris ante horum actorum publicationem quo- 
modolibet contractis absolvere valeat, a quibus ipsemet rev. magister or- 
dinis posset absolvere, si eorum respective sacramentalem confessionem 5 
exciperet. 

2. Concedimus omnibus rr. pp. provincialibus nec non sociis pro- 
vincialium, qui in hoc capitulo generali diffinierunt, ut quilibet eorum 
possit unum ex fratribus suae provinciae , poenae gravioris culpae ante 
huius capituli celebrationem addictum, ad omnes gratias ordinis resti- 10 
tuere, dum tamen post correctionem religiosius se gesserit. 

Pro provincia Hispaniae. 

1. Innovamus ordinationes, etiam quoad praecepta et censuras, quas 
pro huius provinciae recto regimine edidit rev. magister ordinis fr. Tho- 
mas Turco, postquam eamdem provinciam personali visitatione perlu- 15 
stravit ; quae ordinationes denuntiatae et earum observantia commendata 
fuit in actis capitularibus capituH provincialis huius provinciae celebrati 
sub die 3o. aprihs a. d. i65i. SimiHter huiusmodi ordinationibus adiun- 
gimus declarationem super eas factam a rev. magistro ordinis fr. loanne 
Baptista de Marinis, quae denuntiata fuit in actis capitularibus capituli 20 
provinciaHs eiusdem provinciae celebrati sub die 8. maii a. d. 1661, eam- 
que declarationem etiam quoad censuram et praeceptum innovamus et 
omnino servari praecipimus. 

2. Omnibus et singulis patribus ac fratribus , cuiuscumque provin- 
ciae seu congregationis et cuiusHbet conditionis, gradus ac qualitatis sint, 25 
qui ad curiam Matritensem quocumque litulo sive praetextu vel qua- 
cumque de causa accesserint , praecipimus in virtute Spiritus sancti et 
sanctae obedientiae sub formali praecepto, ut nulla mora interposita in 
hospitium nostrum Matritense se recipiant et in eo commorentur, nisi 
huius provinciae provincialis vel vicarius generalis provinciae ob causam 30 
sibi benevisam alium eiusdem curiae conventum pro alicuius hospitis 
receptione deputaverit ; iisdemque hospitibus sub eadem poena praecipi. 
mus, ut tam huius provinciae provinciali quam vicario generali provin- 
ciae necnon hospiiii vicario, priori scu praesidenti omnino pareant et ut 
proprios ac legitimos suos superiores recognoscant ac venerentur , dum 35 
in praenominata curia etiam tanquam hospites commoraverint. 

Pro provincia Tholosana. 

i. Confirmamus laudabiles omnes consuetudines iam ab initio re- 
stauratae in provincia nostra Tholosana observantiae hactenus servari 
solitas ab eo tempore, quo congregatio Occitana seu s. Ludovici nun- 40 
cupabatur, quae a capitulis gencralibus maxime Bononiae 161 5 appro- 1694] ROMAE MDCXCIV. 2g3 

batae et confirmatae fuerunt, neque in ea provincia ullae concedantur 
dispensationes quocumque praetextu aut colore nisi secundum tenorem 
nostrarum constitutionum, nec ullus praelatus aliter unquam possit dis- 
pensare. 

5 2. Ordinamus, ne translationes affiliationum ex uno ad alium con- 

ventum fiant nisi ad petitionem provinciae ; qui vero in eam ex aliis 
provinciis veniunt vel ex ea egressi redeunt ad eamdem, per annum in 
novitiatu detineantur ; quae omnia respective iam in citatis capitulis ge- 
neralibus ordinata sunt. 

10 3. Gonfirmamus, quod in capitulo generali Romano 16 56 pro ea- 

dem provincia ordinatum est, ut omnes pensiones, etiam personales aut 
quavis ratione singularem aliquem fratrem spectantes vel quomodocum- 
que ipsius intuitu factae, ad communitatem semper pertineant et in com- 
mune bonum directe et immediate cadant et applicentur, ita ut ad nul- 

'5 lum fratrem particularem quoquomodo pertineant aut eius personam 
sequantur. 

4. Ordinamus, quod, qui sine legitima causa, de qua adm. rev. p. 
provincialis cum consilio patrum iudicabit, ad matutinas media nocte 
non interesse in consuetudinem trahunt et vitam communem provin- 

20 ciae sequi renuunt, omni officio et voce activa et passiva sint ipso facto 
privati. 

5. Ordinamus, quod iuvenes dispensationem ab aetate ad sacrum 
presbyteratus ordinem suscipiendum sine speciali r. adm. p. provincialis 
pro tempore licentia a curia Romana petere non praesumant , nec a 

25 studiis possint eximi, nisi censeantur inepti, quin philosophiam per duos 
annos et theologiam per quatuor audierint ; ad praedicandum vero vel 
confessiones audiendas nullatenus exponantur, nisi ad id praevio rigo- 
roso examine in aUquo ex maioribus conventibus habendo, ad quod qui 
fuerint lectores cum patribus a consiliis vocabuntur, idonei iudicati fuerint. 

30 6. Gonfirmamus demum fundationeni factam in gratiam vicariatus 

Brugueriani Tholosano conventui annexi cum omnibus conditionibus aut 
oneribus in ea fundatione expressis, ut scilicet duodecim in eo vicariatu 
religiosi semper maneant, a quibus divinum officium tum diurnum tum 
nocturnum, ut in aliis conventibus fieri solet, semper peragatur isque 

35 vicariatus perpetuo eidem conventui annexus maneat, cuius tamen vica- 
rius, ut a consilio patrum in posterum nominetur ec instituatur , volu- 
mus et ordinamus. 

Pro provincia Franciae. 

I. Ordinamus, prout iam in capitulo Romano anno i656 ordinatum 

40 est, sex in provincia Franciae studia instituantur, ac potissimum in his 
conventibus, qui sunt in urbibus, ubi sunt acadcmiae erectae, ne in his 2 04 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1694 

locis, ubi philosopliiae et theologiae studia vigent , dominicana rehgio, 
quae ea studia ex suo speciali instituto colere debet , sine honore sit ; 
quare mandamus, ut in proximo capitulo provinciali conventus ad studia 
deputentur ct designentur , in iisque lectores instituantur , et studentes, 
etiam novitii professi, assignentur, ita tamen ut novitii professi studentes 5 
sint sub cura magistri novitiorum et in novitiatu separato et clauso, 
alias ad ea studia mitti non possint. 

2. Ordinamus, ut, si studiorum onus conventus aliquis sustinere 
non possit, volumus, quod alii conventus quisque pro rata sua a rev. 
adm. p. m. provinciaU et rr. pp. diffinitoribus taxanda aliquid conferre 'o 
teneantur; quae pecuniae summa, cum semel destinata fuerit, nisi ante 
festum s. Crucis fuerit persoluta, prior ipso facto suspensus sit et tamdiu 
suspensus maneat, donec cum effectu fuerit persoluta, nec studentes pen- 
sionem solvere teneantur. 

3. Prohibemus, ne quis in uUa universitate gradum assumat aut a 15 
capitulis provincialibus ad gradus assumendos nominetur, nisi iam per 
duos annos philosophiam et per quatuor theologiam docuerit , exceptis 
qui in academia Parisiensi baccalaurei gradum susceperunt. 

4. Ordinamus, quod nuUus baccalaurei gradu et praedicatura generali 
simul frui possit, ut in capitulo generali Romae 1644 ordinatum est, sed 20 
teneatur alterutrum ehgere, et nisi post tres menses elegerit, ipso facto prae- 
dicaturam generalem omniaque privilegia ipsi annexa amisisse intelligatur. 

5. Ordinamus, ut abusus ille in quibusdam monasteriis superiorum 
conniventia inductus omnino aboleatur, quae sororibus conversis nigrum 
velum deferre permissum est, sed in suo statu relinquatur, ut a sorori- 25 
bus chori distinguantur ; et prohibemus, ne in ea re a provincialibus uUa 
dispensatio unquam concedi possit. 

6. Ordinamus, quod in hac provincia nuUus ad praedicaturam ge- 
neralem praesentari aut nominari possit, qui cum effectu et realiter se- 
cundum constitutiones nostras requisita non habeat ; quod si aliquos 30 
praesentari aut nominari contigerit, qui eiusmodi conditioncs rcquisitas 
non habuerint, eorum nominatio et praesentatio nuUa sit, imo eorum 
institutio etiam a magistro ordinis facta, 

Pro provincia utriusque Lombardiae. 

I. Declaramus, decretum prodiisse die 26. maii praesentis anni 1694 35 
a generaH congregatione sanctae Romanae et universalis inquisitionis, et 
huic nostro capitulo generali significatum die '3. iunii, in quo sequentia 
capita statuuntur hoc tenore: 

Ex hoc quod sanctum officium continuam inquisitorum exigit ser- 
vitutem, eos qui hucusque approbati et admissi fuerunt ad magisterium ^o 
proyinciac, Hbere manutenendos esse in posscssione sui magisterii. 1694] ROMAE MDCXOIV. 20 5 

P. Franciscutn Octavium de Orestis (i), inquisitorem Ariminensem, 
manutenendum pariter esse in possessione magisterii provinciae iuxta ex- 
posita et petita. 

Alios vero inquisitores, qui in anteactis capitulis a consilio patrum 
5 approbati fuerunt ad baccalaureatum, declarandos esse magistros provin- 
ciae et pro talibus acceptandos, sicut fieri debebat in capitulo provinciali 
nuperrime Bononiae peracto. 

Quoad autem alios inquisitores, non esse illis denegandas tempore 
opportuno approbationes magisterii studentium, baccalaureatus ac regen- 
10 tatus respective a consilio provinciae , quatenus tamen ante coUatum 
sibi inquisitoris munus digne et laudabiliter per annos plures lecturis 
philosophiae ac theologiae operam dederint, iuxta praescripta in statutis 
religionis et ordinationibus provinciae utriusque Lombardiae; dictis enim 
inquisitoribus ex iustitia debentur recensitae approbationes et accepta- 
15 tiones respective, tamquam de facto et actualiter praefata munera in 
studio generali Bononiae peregissent ratione servitii, quod continuo prae- 
stant sanctae sedi. 

Et de huiusmodi decreto certioretur pater generalis ordinis et pater 

provincialis electus utriusque Lombardiae ad hoc, ut illud in praxim 

20 deducant. 

loseph Bartolus 

sanctae Romanae et univ. inquisitionis notarius, 
Locus f sigilli. 

2. Declaramus, quod penes provinciales provinciae nostrae utriusque 
23 Lombardiae non est acta capituli provincialis vel petitiones , immo et 

quod vocant balottationes ad gradus et officia in studio generaH , aut 
graduatorum acceptationes ita suspendere, ut nuUo modo fiant; quod 
si contingat vicarium provinciae seu praesidentem capituli aliquando re- 
cusare, ea pro more provinciae peragere, facta debita citatione poterit 

30 primus diffinitor et successive alter ex diffinitoribus capituli , vel iis re- 
nuentibus antiquiores ex magistris provinciae poterunt respective ante 
dissolutionem capituli patres a consiliis provinciae convocare, ea gerere, ac 
si pater vicarius provinciae praesens existeret; aequum quippe est , ut 
provincia suis potiatur iuribus et privilegiis; declaramus insuper, quod 

35 vicarius provinciae, qui haec peragere recusaverit, sit ipso facto privatus 
voce activa et passiva et gradibus, nec possit nisi per capitulum generale 
aut magistrum ordinis restitui. 

3. Cum ih hoc capitulo generali titulo de studiis feriae scholarum 
fuerint statutae, ordinamus, quod quae ibi statuuntur, ad ea reducantur. (i) De fr. Francisco Octavio de Orestis cf. SSOP. II, 766. 296 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['694 

quae iii iiuperrimo capitulo generali pro provincia utriusque Lombardiae 
§ 4. constituta sunt. 

4. Ordinamus, quod ea, quae ordinata sunt circa novitiorum edu- 
cationem, exacte et fideliter serventur, sive sint novitii simplices sive pro- 
fessi, quique sub cura magistri novitiorum manere teneantur, secundum 5 
quod praescriptum est in nostris constitutionibus et capitulis generalibus, 
nec in his posse etiam per rr. pp. provinciales aut conventuum praesi- 
dentes quocumque modo dispensari. 

5. Ordinamus, quod, sicut ord. 3. capituli generalis Romae celebrati 
anno 1644 statutum fuerat, ut ordinationes eminentissimi cardinalis Ale- 10 
xandrini b. m. circa eos, qui ad officium prioris aut eligendi aut confir- 
mandi sunt, omnino serventur, nec in priores conventuum , in quibus 
viget studium eligantur, qui non fuerint lectores primarii theologiae; et 

si electi fuerint, non confirmentur; quoad vero conventus parvos , qui 
duodecim fratres ob eorum puupertatem alere non valent, servctur or- 15 
dinatio prima pro hac provincia nuperrimi capituli generalis Romae ce- 
lebrati 1686. 

6. Confirmamus, quae pro hac provincia a rev. patre magistro ge- 
nerah Thoma Turco constituta sunt, quatenus tamen non sint per sub- 
sequentia capitula generaha aut praesens capitulum generale exphcata, 20 
moderata vel temperata. 

7. Gonfirmamus, quae rev. pater generahs in visitatione conventuum 
huius provinciae tam pro conventibus particularibus, quos ipsemet visi- 
tavit, quam quae pro bono communi provinciae cum consiho patrum 

in conventu Rononiensi statuit. 25 

8. Gonfirmamus privilegia concessa a rev. patre gcnerah lectoribus, 
qui per duodecim annos in conventibus ab eodem designatis, prout fu- 
sius continetur in epistola encychca data Bononiae die 8. nov. , ita ta- 
men ut nulh his privilegiis potiri possint , nisi corum tempus lecturae 
duodecim annorum per magistrum ordinis, visa r. p. provinciahs appro- 30 
batione, approbatum et ratum fuerit; quae approbatio semper in actis 
cuiushbet capituh provinciahs , etiam proxime futuri , inseretur el insi- 
nuabitur. 

9. Innovamus , quac in capitulo generah Romae 1644 ord. 5. pro 
hac provincia statuta sunt circa lectores actu legentes , ut per se ipsos 
munus lecturae omnino impleant, ncc eis hceat vices suas akeri com- ,5 
mittere; iniungentes pp. provinciahbus pro tempore, ut, si quos lectores 
repererint aut noverint vices suas aheri commisisse, etiam tempore ad- 
ventus vel quadragesimae, omnino a suis officiis absolvant, nec ad le- 
cturas etiam in ahis conventibus absque assensu magistri ordinis assumi 

dc novo possint, 40 1694] ROMAE MDCXCtV. 297 

10. Innovamus, quae alias pro hac provincia statuta fuere in variis 
capitulis generalibus circa monialium confessarios , quique institui non 
possint , nisi idonei sint sorores ad perfectionem suae vocationis verbo 
et exemplo instruere, et qui per quatuor annos vel lectoris theologiae 

5 vel praedicatoris munus non expleverint, debeant saltem per biennium 
ab eo officio cessare nec institui possint, nisi expleto biennii interstitio. 

11. Renovamus praeceptum et excommunicationem pro conventu 
nostro et studio generali Bononiensi a b. m. rev. p. Thoma Turco latam 
contra moderatores, promoventes indignos ad lecturas , etiamsi addatur 

jo conditio « dummodo non legant », quam ut iniustam omnino abolemus, 
uti et in praecedenti capitulo generali statutum fuerat. 

12. Cum in variis capitulis generalibus saepius actum fuerit, pluri- 
mum conducere ad decorem ordinis, si in civitate Lauretana hospitium 
erigeretur, in quo fratres religiosius et cum omni charitate recipi possint, 

«5 et benedicente Deo iam statutum fuerit, ut foveri et manuteneri in per- 
petuum possit, quae a rev. magistro ordinis ordinata fuere, quaeque con- 
tinentur in communi epistola ad omnes fratres provinciae utriusque Lom- 
bardiae sub data die 5. nov. 1692, quae omnia, ac si his actis capitu- 
laribus inserta essent, observari omnino praecipimus, committentes pp. 

20 provinciahbus pro tempore, ut quae ea in epistola ordinata sunt, execu- 
tioni fideliter demandent et in quolibet capitulo provinciali coram patribus 
provinciae significent, quae pro eo hospitio receperunt et vicario hospitii 
dederunt et eorum rationem reddant. 

i3. Concedimus r. p. fr. Thomae Pagani, vicario hospitii Lauretani, 

25 quique plurimum insudavit pro ilHus erectione, et modo in dieni insudat 
pro illius incremento cura maximo honore et splendore ordinis et pro- 
vinciae, omnia privilegia concessa iis lectoribus, qui per duodecim annos 
in conventibus designatis cum effectu legerunt ; et insuper ipsi damus 
privilegia vocis activae in capitulis provincialibus in mercedem laborum, 

3" quos continuo sustinet eo in hospitio ; adhortantes ipsum, ut eo in mu- 
nere et regimine hospitii perseveret ; ipsi praecedentiam damus ea in 
domo et civitate super quoscumque priores ordinis, ibique privilegio gau- 
deat, ac si de facto prior esset, et dicat fidehum inter fratres; plurimum 
quippe conducere existimamus ad ordinis gloriam , si iis privilegiis et 

35 praeeminentiis et iuribus potiatur et gaudeat. 

14. Approbamus in regentem studii generalis Bononiensis r. adm. p. 
mag, fr. losephum Mariam Tabaglio a rev. patre generali institutum, qul- 
que officium incipiet eo primum, quo terminaverit r. adm. p. mag. fr. Pius 
Alexander Crivelli, aut vacare contigerit; in baccalaureum pro proximo 

40 f uturo festo exaltationis s. Crucis approbamus etiam a rev. patre magistro 
ordinis insiitutum r. p. fr. Desiderium Vieri ; in magistrum studentiunci 2q8 acta capitulorum generalium o. p. ['694 

r. p. lect. fr. Thomam Mariam Manara; in lectorem biblicum r. p. lect. 
fr. Ludovicum Nozzi, et in lectorem metaphysicum r. p. fr. Ludovicum 
Angeli. 

I 5. Approbamus in magistros provinciae r. adm. p. mag. fr. Pium 
Alexandrum Grivelli, regentem studii Bononiensis, et r. adm. p. mag. fr. 5 
loannem Antonium OrselH post expletum oflficium baccalaurei. Appro- 
bamus etiam in magistros provinciae rr. adm. pp. inquisitores a magistro 
ordinis institutos , secundum tenorem litterarum patentium et alios ab 
eodemmet magistro ordinis institutos, quique in proximo praeterito ca- 
pitulo provinciali voceni activam uti magistri provinciae habuere ; insuper m 
approbamus magisterium provinciae r. adm. p. fr. Vincentii Bezzi, per hoc 
idem capitulum institutum. Approbamus titulum magistri et privilegia 
patris provinciae r. p. mag. fr. Vincentii Morici de Firmo iuxta litteras pa- 
tentes rev. magistri ordinis. 

16. Quia vero plures huic capitulo generali exposuerunt, se vel re- ,5 
gentiam in studio generali Dahnatiae explevisse , vel fuisse in baccalau- 
reos studii generalis Bononiensis a quatuordecim annis nominatos, quod 
officium baccalaurei explere non potuerunt ob varias infirmitates et varia 
ordinis nostri officia, ahos vero fuisse laureatos a multis annis ahaque 
scholae munia exercuisse, unde ad magisterium provinciae omnes ipsi ^o 
promoveri postulant, eorum omnium petitiones ad proximum capitulum 
provinciale remictimus, ut patrcs provinciae , discussis eorum rationibus 

et meritis ac laboribus, exponant magistro ordinis eorum requisita ad 
gradus, ratum ex nunc habentes, quidquid postea a magistro ordinis 
fuerit diffinitum. ,. 

17. Approbamus concessionem privilegiorum factam a rev. ma- 
gistro ordinis in actuali visitatione Bononiae in favorem r. p. lect. fr. Fe- 
licis Bardelloni, qui per 24 annos munus magistri novitiorum in prac- 
fata provincia utriusque Lombardiae cum zelo et decore ordinis exercuit. 

18. Ad petitionem modcrni r. p. provincialis et patrum provinciae 
nostrac utriusque Lombardiae studentibus vocem activam restituimus eo 
modo, quo ante praecedens capitulum generale gaudebant , rescindentes 
ea, quae in praecedenti capitulo generali § 5. circa vocem activam in 
electionibus priorum pro studentibus statutum fuerat. 

19. Cum hac in provincia nec baccalaurei nec praedicatores gene- 
rales ullomodo sint, ne munus praedicatoris, ex quo maxime honor or- 
dinis et salus etiam animarum plurimum pendet, omnino vilescat, et ut 
multi ad tam pium et sanctum exercitium accendi et inflammari possint, 
concedimus, quod in quolibet capitulo provinciali exponantur duo, qui 

in maioribus totius Italiae civitatibus saltem per duodccim annos tem- 40 
pore quadragesimae cum gloria ct honore ordinis praedicavcrint; quibus 1694] ROMAE MDCXCIV. 299 

a magistro ordinis omnia iura, privilegia, exemptiones, imo et vox activa 
in capitulis provincialibus concedantur, quibus magistri provinciae gau- 
dent, uti magistri titulo praedicationis, quibus in futurum locum damus 
post magistros in theologia, horum numerus pro tota provincia ad se- 

5 narium praefigimus et determinamus, nec supranumerarium aliquem quo- 
cumque tempore praesentare aut nominare patribus provinciae licebit nec 
p;;o loco vacaturo, sed dumtaxat cum locus vacaverit; alias quaecuraque 
praesentatio aut nominatio vel institutio nuUa erit; et circa horum ac- 
ceptationem serventur, quae constituta sunt pro magistris provinciae, ita 

10 ut semper intelligantur eorum institutiones salvis iuribus provinciae sicuti 
pro magistris in theologia. 

Pro provincia Romana. 

1. Confirmamus et approbamus ordinationes a rev. nostro generali 
in actuaU visitatione huius provinciae factas et Perusii die i6. aug. 1690 

15 datas, quaeque ad omnes eiusdem provinciae conventus spectant, easque 
respective observari omnino demandamus ; ihiungentes rr. pp. provin- 
cialibus pro tempore, ut sedulo earum observantiae invigilent poenasque 
in eis latas fratribus imponant, qui eas executioni non demandaverint. 

2. Instituimus in studium generale huius provinciae ultra studium 
20 generale Perusinum collegium s. Thomae Romanum aggregatum con- 

ventui nostro s. Mariae super Minervam, ipsique collegio nostro Romano 
concedimus privilegia, quibus studia generalia seu universitates in ordine 
nostro per capitula generalia instituta potiuntur et gaudent, approbantes 
omnes ordinationes a raagistris ordinis pro bono regimine huius studii 
25 seu coUegii a tempore suae erectionis factas, ita tamen ut magistri or- 
dinis eas innovare et immutare valeant, cum ad raaiorem studii vel ob- 
servantiae regularis rigorem et studentium profectum expedire iudicaverint. 

3. Goncedimus pro votis patrum provinciae in capitulo provinciali 
hoc anno Viterbii in conventu s. Mariae ad gradus congregatorum, quod 

30 r. p. fr. Raphael Badii , iara sexagenario raaior et ab anno 1674 laurea 
magistrali insignitus privilegiis, exemptionibus raagistris provinciae debitis 
potiatur et gaudeat. 

4. Goncedimus r. p. lacobo Antonino Testa , qui ultra quindecim 
annos docuit ac officium magistri studentium in studio generali Peru- 

35 sino explevit, sed ob suas graves infirraitates, quibus ita habitualiter at- 
tritus est, ut raunus baccalaurei et regentis obire non potuerit, quod 
omnibus privilegiis, exemptionibus potiatur , quibus raagistri provinciae 
fruuntur et gaudent. 

5. Goncedimus r. p. fr. Hyacintho Gubernatis , qui ultra viginti 
40 annos docuit et officium raagistri studentium Romae explevit, quod etiam 

iste exemptionibus et privilegiis potiatur, quibus magistri provinciae. ?00 AGTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [^^Q^ 

6. Declaramus , quod non intendimus rr. patribus supranominatis 
concedere iura, titulum et locum magistris debita, sed quod sint patres 
a consiliis in omnibus conventibus totius provinciae vocemque activam ha- 
beant in capltulis provincialibus et sint exempti ab officio hebdomadarii, 

7. Concedimus r. p. fr. loanni Francisco Aggrati, qui alias ob suos 5 
labores, quos in docendo philosophiam et theologiam sustinuit, quiquc 
per plures annos praedicationi vacavit, ut substituatur in praedicatorem 
generalem conventus Fulginei, cuius est filius, ita ut absque alia decla- 
ratione, cum eo in conventu vacaverit praedicatura generalis, immediate 
succedat cum omnibus iuribus et privilegiis praedicatoribus generalibus 10 
debitis. 

8. Confirmamus et approbamus in magistros provinciae omnes, qui 
in nuperrimo capitulo provinciali huius provinciae cum loco, voce et 
titulo in electione provinciali admissi fuere , et omnes qui a magistro 
ordinis in magistros provinciae instituti fuere sive auctoritate apostolica 15 
sive ob officia peracta in studiis generahbus, nempe rr. adm. pp. fr. Do- 
minicum Leoni, fr. Thomam Mariam Angeloni, ita ut teneant locum a 
tempore suae primae institutionis; item rr. adm. pp. fr. Dominicum Ser- 
vitiati, fr. Gregorium Compagni, fr. Petrum Tacca, fr. losephum Clarioni, 

fr. Petrum Paulum Octaviani, inquisitorem Perusinum, fr. loannem Ba- 20 
ptistam Caro, fr. Philippum Grillotti, fr. Vincentium lustinianum, fr. Ca- 
rolum Gucci, fr. Thomam Mariam Cini, fr. Deodatum Camaffei, inqui- 
sitorem Spoletinum , fr. Hieronymum Mascella, fr. losephum Mariam 
Brovet, fr. Gregorium Sellari, fr. Dominicum Guiducci, fr. Augustinum 
Guiducci, fr. Stephanum Quercetani, fr. Franciscum Mariam Forlani. 25 

9. Concedimus ad petitionem provinciae , quod lectores , qui cum 
effectu et realiter per duodecim annos integros philosophiam et theolo- 
giam legerint in conventibus Romano, Perusino, s. Mariae Novellae, 
s. Marci Florentiae, s. Romani de Luca , s. Mariae ad gradus Viterbii, 

s. Mariae super Quercum, in universitatibus Pisarum et Perusii, gaudeant 30 
privilegiis, exemptionibus, quibus lectores primarii actu legentes in ordine 
nostro potiuntur. 

10. Concedimus r. p. fr. lacobo Mariae Bandini, qui modo officium 
magistri novitiorum simplicium et professorum in conventu s. Mariae 
super Minervam exercet, quodque iam a pluribus annis in eodem con- 35 
ventu s. Mariae super Minervam cum maximo iuvenum fructu exercuit, 
omnia iura et privilegia concessa magistris novitiorum, qui per duodecim 
annos onus illud sustinuerunt; adhortantes ipsum, ut eo in officio per- 
severet, quamdiu a superioribus ipsi iniunctum fuerit. 

I I. Eadem privilegia et iura concedimus r. p. fr. Petro Martyri Nu- 40 
tarelli, qui munus illud Perusii a multis annis cxercet, et r. p. fr. Lau- 1694] ROMAE MDCXGIV. 3oi 

rentio Pittei, qui Fesulis per plures annos idem munus exercuit; quibus 
iniungimus, ut cum per superiores ad id officium assumentur, illud ac- 
ceptare teneantur cum onere implendi tempus praefixum ; interim iuribus 
et privilegiis magistris novitiorum concessis in nuperrimo capitulo gau- 
5 deant et potiantur. 

12. Goncedimus r. p. fr. Hyacintho Mariae Mari, qui a praedeces- 
sore nostro loanne Baptista de Marinis b. m. ab anno i663 in praedi- 
catorem generalem institutus fuit, vocem activam in capitulis provincia- 
libus, iuribusque praedicatoris generalis in conventu suo nativo et tota 
10 provincia Romana potiatur et gaudeat, usque dum ei aliquis conventus 
pro praedicatura generali designabitur. 
Pro provincia Regni. 

1. Confirmamus, quae a rev. b. m. Nicolao Rodulphio, alias ordinis 
nostri generaU magistro, constituta sunt pro receptione hospitum, cuius- 

15 cumque sint provinciae vel nationis, ita ut in posterum superiores omnium 
nostrorum conventuum, cuiuscumque sint provinciae, fratres ordinis no- 
stri recipere teneantur secundum ordinem et dispositionem factam ab 
eodem magistro generali; et si qui sint, qui huic dispositioni parere re- 
cusaverint, ipso facto ad sex menses ab officio suspendimus; iniungentes 

20 iisdem superioribus, ut fratres hospites, qui cum licentia superiorum ac- 
cesserint, eos cum omni charitate recipiant nec quocumque praetextu 
permittant fratribus nostris extra conventus pernoctare, nec fratres clerici 
aut sacerdotes soli et sine socio intra civitatem uUo modo incedant; et 
si qui sint superiores , qui hoc permiserint, eadem suspensionis poena 

25 plectantur; fratres vero soli et absque socio incedentes aut pernoctantes 
extra conventum, poenis fugitivis impositis subiiciuntur. 

2. Gonfirmamus, quae a rev. magistro ordinis statuta sunt circa con- 
cursum lectionum philosophiae et theologiae, ita ut concursus omnino 
et inviolabiliter servetur , nec in his possit per rr. pp. provinciales uUo 

30 tempore dispensari; oneramusque in diem domini conscientias modera- 
torum concursus, si minus dignos dignis praeferant, omniaque in con- 
cursu lectorum peragantur, quae sunt secundum rigorosam iustitiam et 
aequitatem; tenenturque rev. magistrum ordinis toties quoties sint con- 
cursus lectorum monere nominatim, qui concursui interfuere, et quomodo 

35 concurrentes se gesserunt. 

3. Ordinamus, quod expositores casuum conscientiae, qui pro quo- 
libet conventu designati sunt, ter in hebdomada coram tota communitate 
hora competenti et commodiori , ita ut exercitia scholastica non impe- 
diantur , exponere et resolvere teneantur; nec propter hoc officium ab 

40 onere hebdomadarii vel sequela chori dispensentur; qui autem hoc munus 
exponendi casus conscientiae recusaverint, si alias sufficientes sint a con- 3o2 ACTA GAPITULOKUM GENEUALtUM O. i\ [1604 

ventu amoveantur, nec ad officia quaecumque eligi aut assumi possint, 
inconsulto rev, magistro ordinis. 

4. Ordinamus, ut nemo possit publice legere in universitate Neapo- 
litana, nisi sit in ordine vel magister vel baccalaureus aut saltem philo- 
sophiam et theologiam docuerit, nec acceptare officium lectoris, nisi in s 
ordine nostro saltem per quatuor annos theologiam legerit. 

5. Inhibemus omnibus superioribus conventuum huiusce provinciae 
et maxime in civitate Neapohs, ne tertiarias ordinis nostri rccipiant, nisi 
praemisso examine conditionis, aetatis et morum, habeaturque, unde in 
victu et vestitu sufficienter providere possint, sintque bonae famae et lo 
honestae familiae, aliaquc servent, quae in bulla b. Pii V. statuta sunt et 

in capitulis generalibus. 

6. Ordinamus et stricte observari demandamus, ut, uti pro conventu 
s. Dominici maioris de Neapoli statutum aut 'Usu et laudabili consuetu- 
dine probatum est, quod fratrum spoHa ad fabricae consummationem 15 
omnino expendantur nec ad ahos usus diverti possint; et postquam con- 
ventus fabrica perfecta et consummata fuerit , eadem spolia fratrum ad 
publicas ecclesiae necessitates impendantur; inhibentes superioribus pro 
tempore, ne ea spolia ad ahos usus divertant aut impendi permittant. 

7. Rogamus rev. magistrum ordinis ad instantiam p. provincialis 20 
'Regni, ut, quoties filii ilHus provinciae vere digni sint, ad munus le- 

ctoris in coUegio s. Thomae de Neapoli obeundum et fratres studiis bene 
affectos in studentes illius coliegii instituere, assumere et destinare velit. 

8. Gum ex frequenti et diuturna absentia priorum e propriis con- 
ventibus quamplura sequantur incommoda, ordinamus et, quanta possu- ^^ 
mus districtione, praecipimus omnibus et singulis prioribus conventuum 
extra NeapoHm sub pocna absolutionis ab eorum officiis, ut ad civitatem 
NeapoHtanam non accedant, nisi cx urgentissima causa et de licentia in 
scriptis p. provincialis pro tempore; et iniungimus patribus provinciaHbus, 

ut etiam praefata causa subsistente huiusmodi facultatem non concedant 30 
nisi ad tempus unius mensis pro quolibet anno prioratus ; quod si prae- 
dicti priores aHter fecerint, eos ab officiis absolvimus ct per praesentes 
absolutos dicimus et declaramus. 
Pro provincia Teutoniae. 

1. Ordinamus et simul declaramus, quod monasterium sororum .5 
nostrarum in Altenhochenau in Bavaria situm pcrtinere debeat ad vica- 
riatum Bavariae et Sueviae, uti antea spcctabat , toHentes quamcumque 
aham dispositionem. 

2. Ordinamus et stricte observari praecipimus, uti toties sancitum 
est In ordine nostro , quod iuvenes recepti ad habitum clericorum in 40 
anno probationis ad studia philosophiae vcl thcologiac non admittantur. 1694I ROMAE MDCXCIV. 3o3 

sed educentur in iis , quae perfectionis et observantiae regularis sunt, 
et secundum rigorem constitutionum nostrarum impraetermisse proben- 
tur ac in caeremoniis et iis , quae nostrae vocationis sunt, adamussim 
instruantur. 
5 3. Ordinamus, ut ea , quae statuta sunt sive in praecedentibus ca- 

pitulis generalibus sive hocce in capitulo circa examen sacerdotum ad 
saecularium confessiones audiendas fideliter observentur, et omnes sa- 
cerdotes , praesertim qui pro confessionibus audiendis probati et depu- 
tati sunt, coUationibus seu explicationi casuum conscientiae assidue, 
10 toties quoties fiunt, omnino adsint, alias arbitrio superiorum severe pu- 
niantur. 

4. Ordinamus, ut antiquus usus, qui in hac provincia inolevit pro 
ehgendis priorissis tertiae regulae inviolabiUter observetur, contraria con- 
suetudine non obstante, quam abolemus, si quae introducta fuerit, quam- 

15 que uti abusum reiicimus. 

5. Ordinamus in subsidium conventus Viennensis, et ne nimio fra- 
trum in hunc conventum accessu gravetur, quod imposterum fratres omnes, 
cuiuscumque sint provinciae et gradus et conditionis, cum ad ipsum ac- 
cesserint post triduum hospitii, titulo charitatis fraternae, quotidie medium 

20 florenorum solvere teneantur. 

6. Ordinamus et distincte sub poena absolutionis ab oflficio praeci- 
pimus omnibus tam prioribus quam priorissis, quod suis respective fra- 
tribus et sororibus annuum vestiarium praebeant, ut hac ratione decenter 
vestiti ansam habeant ferventius pro bono communi laborandi. 

=5 7. Gommittimus rev. p. provinciali, ut cum priore Coloniensi et 

Marienheidano instituat novitiatum pro iuvenibus educandis in eodem 
conventu Marienheidano, in quo iuvenes habitu ordinis induti in anno 
probationis, secundum quod per constitutiones nostras sancte constitutum 
est, omnino probentur et educentur. 

30 8. Eidem rev. p. provinciaH committimus, ut cum Neoclaustrensi 

priore agat, ut in eo etiam conventu alter novitiatus pro novitiis sim- 
pHcibus instituatur, in quo etiam novitii instruantur in omni disciplina 
regulari secundum exactam constitutionum nostrarum observantiam; in- 
iungentes rev. p. provinciaU, ut quam primum utrumque novitiatum in- 

35 stituat, attenta vastitate provinciae, cui vix novitiatus instituti sufficere 
possunt; ipsum et suos successores hortamur, ut sedulo invigilent, quod 
in praefatis novitiatibus iuvenes in exercitiis vocationis nostrae et caere- 
moniis ordinis a discreto magistro instruantur, et quod ibidem tales pa- 
tres assignentur, qui eiusmodi iuvenibus, ex quibus tota spes restaurandi 

40 primaevi zeU religionis nostrae dependet, exemplo religiosae observantiae 
et morum integritate praeluceant. 3o4 ACTA CAMTULORUM GENERALIUM O. P. [^^O^ 

9. Concedimus ad petitionem provinciae ob ipsius amplitudinem et 
studiorum generalium numerum, quod numerus magistrorum augeatur 
usque ad vigesimum quartum, praesentatorum vero usque ad vigesimum 
quintum ; nullus tamen gradu magisterii aut praesentaturae honestari 
possit, nisi servatis iuribus provinciae et dummodo expleverit, quae per 5 
summorum pontificum decreta et constitutionum nostrarum et capitulorum 
generalium ordinationes constituta et statuta sunt. 

Pro provincia Angliae. 

1. Peroptantes hanc provinciam restaurare, committimus rev. magi- 
stro generali, ut, cum se se obtulerit occasio, possit fratres illius provin- 10 
ciae, attentis eorum nieritis et laboribus, ad gradus magisterii et praedi- 
caturae generalis, immo aliquos etiam decorare titulo prioris eorum an- 
tiquorum conventuum, qui ea in provincia extitere, quique omnes iuribus, 
praeeminentiis, loco et voce, quibus magistri, praedicatores generales et 
prioses ipsi in ordine nostro potiuntur et gaudent. 15 

2. Committimus eidem magistro ordinis, ut, cum haec statuta fue- 
rint, possit iisdem facultatem impertiri, ut in unum congregati possint 
sibi eligere priorem provincialem illius provinciae Angliae; interim tamen, 
donec haec legitime constituta fuerint, magistri generalis erit eidem pro- 
vinciae de priore provinciali providere, cuius regimen et officium, sicut 20 
caeterorum priorum provincialium aliarum provinciarum ordinis ultra 
montes ad quadriennium durabit; quo quadriennio expleto alter vel eli- 
getur vel instituetur. 

3. Declaramus, quod etiam in hac provincia debent servari inter- 
stitia uti in caeteris provinciis ultra montes tam pro officio prioris pro- 25 
vincialis quam prioris, ita ut ultra triennium nuUus titulo eiusdem con- 
ventus possit prorogari in officio prioris , nec prior provincialis possit 
ultra quadriennium nec iterum institui, nisi transacto tempore duorum 
provincialatuum. 

4. In gratiam huius provinciae, quam fiUis crescere in diem opta- 30 
mus, hortamur magistrum ordinis, ut quamdiu erunt fihi huius provin- 
ciae digni officio provinciahitus, quod ex ca et natione Anglicana pro- 
vinciales pro tempore instituere dignetur, cum maxima ex hoc sit spes, 
quod maiori soUicitudine bono tum spirituali tuni temporali huius pro- 
vinciae invigihibit provincialis. 35 

5. At cum Deo benedicente et ex speciaH zelo et charitate eminen- 
tissimi cardinalis Oward iam sint plures huiusce provinciae fihi moribus, 
litteris ac praeclaris dotibus praediti, rogamus rev. p. magistrum ordinis, ut, 
quantum fieri poterit, hanc foveat provinciam, missionarios iuvet et ad mis- 
siones obeundas animet et inflammet, ipsisque secundum nostrarum consti- 40 
tutionum statuta laborum mercedem patcrno affectu benigne impertiatur. 1694] ROMAE MDCXClV. 3o5 

6. Verum quia speramus, quod tandem haec provincia poterit con- 
ventus etiam extra Angliam aedificare vel obtinere, committimus eidem 
p. magistro ordinis, ut, cuni aliqui ex his conventibus sufficientes et 
idonei fuerint ad educationem novitiorum simplicium et ad studia ge- 
5 neralia, facta diligenti inquisitione , veht eos in novitiatum et studium 
generale respective declarare et designare cum omnibus iuribus et privi- 
legiis, quibus novitiatus et studia in ordine nostro potiuntur et gaudent; 
quae omnia zelo et prudentiae p. magistri ordinis remittimus. 

Pro provincia Poloniae. 
10 I. Gommittimus magistro ordinis, ut contractus, quos conventus 

huius provinciae inierunt, quique in actis nuperrimi capituli provincialis 
inseruntur, praevia diligenti informatione, possit etiam auctoritate huius 
capituli generalis confirmare et approbare. 

2. Instituimus ad petitionem provinciae ob eius vastitatem et nu- 
,5 merum conventuum in studium formale conventum LAitzioriensem, qui- 

que omnibus iuribus et privilegiis gaudebit, quibus alia provinciae for- 
malia studia potiuntur. 

3. Ad petitionem etiam patrum provinciae confirmamus ordinatio- 
nem iam pridem constitutam , qua statutum est, ut capitulum provin- 

20 ciale mense septembris die sabbati post festum nativitatis b. virginis ce- 
lebretur. 

4. Goncedimus ad petitionem provinciae , quae propriarum virium 
conscia est, et ob eius amplitudinem et studiorum generalium numerum 
et ut praecedenti numero magistrorum provinciae tres addantur, unus 

2s scilicet pro conventu Gracoviensi, et alii duo pro iure provinciae ; simi- 
liter numero praesentatorum tres etiam addantur, unus pro eodem con- 
ventu Gracoviensi et alii duo pro provincia. 

5. Gommittimus r. p. provinciali, ut sororibus tertii ordinis nostri 
cappam et scapulare album conferre possit, uti sorores tertii ordinis variis 

30 in provinciis deferunt. 

Pro provincia Aragoniae. 

I. Approbamus et confirmamus ordinationes a rev. magistro ordinis 
emanatas sub die 28. martii decurrentis anni 1694, prout continentur in 
epistola transmissa ad universam provinciam in capitulo provinciali pro- 

35 xime celebrato congregatam ; ac iniungimus p. magistro provinciali mo- 
derno, ut eiusdem epistolae transumptum simul cum actis proximi ca- 
pituli generalis celebrati Romae sub anno 1686 ad omnes provinciae con- 
ventus transmittere curet, et super observantiam earum ordinationum, 
quae pro hac provincia stabilitae sunt, serio invigilet. 

40 2. Ad eiusdem provinciae petitionem ordinamus et statuimus, ut 

omnes provinciae conventus et collegia teneantur ad soluiionem expen- 

MOPH 15 20 ?o6 ACTA CAPITULORUM GENERAT.IUM O. P. [l6o4 

sarum, quac fiunt in celebratione capitulorum provincialium, ne , dum 
de communi bono provinciae agitur, unicus tantum conventus gravetur. 

3. Innovamus et ad petitionem provinciac confirmamus ordinatio- 
ncm pro hac provincia specialiter factam in capitulo generali celebrato 
Romae a. d. 1644, per quam privantur voce et suffragio in electione 5 
provincialium praedicatores generales, qui non resident in conventibus, 
pro quibus fuerunt instituti, quacumque dispensatione et quavis alia de 
causa, etiam ratione officii supprioratus , magisterii novitiorum et alte- 
rius non obstante ; quapropter revocamus exceptionem in capitulo ge- 
nerali proxime praeterito factam ad petitionem diffinitoris illius capituli. 10 

4. Confirmamus ordinationem factam in capitulo provinciali Valen- 
tino anno 1690 pro insula Maioricarum, ut videlicet visitatorum aucto- 
ritas , qui bis in quadriennio provincialatus institui debent , non duret 
ultra tres menses ; quibus semel elapsis, nihil ultra statuere aut decer- 
nere valeant. 15 

5. Similiter et alteram eiusdem capituli provincialis ordinationem 
pro novitiis recipiendis. 

6. Gonfirmamus statutum rev. p. generalis b. m. loannis Baptistae 
de Marinis, ut nempe rector, regens et lectores coUegii nostro Dertusae 
litteras patentes transmittere teneantur ad regalem conventum Maioricae, 20 
ut iste iure suo utatur eligendi in collegam dicti collegii unum de suis 
filiis iuxta determinationem eiusdem. 

7. Spectata distantia insulae Maioricarum a provinciae corpore con- 
cedimus priori s. Dominici civitatis Maioricae exponendi ad sacros or- 
dines et ad confessiones audiendas nec non ad verbum Dei praedican- 25 
dum fratres omnes , quos idoneos iudicaverit , servatis tamen aliis de 
iure servandis. 

8. Inhaerentes iis, quae in constitutionibus nostris dist. 2. cap. 7. 
n. 2. habentur, declaramus, quod vicarii nationum vocari non debeant vi- 
carii generales, nec fidelium dicere, nec locum supra priorem obtinere aut 30 
proprium mutare, nisi in capitulo , dum suum actu exercent bfficium. 

g. Ordinamus, ut omnes lectiones et cathedrae dcntur publico con- 
cursu, qui fiet in quatuor principalioribus conventibus, ubi"praedicatores 
etiam generales, lcctorcs et confessarii examinari tenebuntur. 

10. Erigimus in conventum pro strictiori observantia collegium no- 35 
strum de Teruel et nomen collegii abolemus ; committimus tamen p. 
provinciali , ut in praefato conventu instituat lectores artium et thcolo- 
giae, qui pro forma et gradu legant, sicuti in aliis studiis gencralibus 
provinciae , quia ad petitionem et instantiam insignium benefactorum 
eiusdem conventus, quibus plures gratias nominc totius ordinis referimus, ^o 
eum conventum erigimus in studium generalc provinciac. 1694] ROMAE MDCXCIV. "ioj 

I I. Acceptamus lecturam linguae hebraicae in universitate Valentina 
p. iect. fr. Michaelis Benedicto, declarantes eam lecturam ipsi p. lectori 
suffragari pro gradu magisterii consequendo, ac si theologiam schohisti- 
cam secundum provinciae consuetudinem publice doceret. 
5 Pro provincia Trinacriae. 

I. Gum ex terraemotu , quo haec provincia maxime concussa est, 
plures conventus, in quibus crant novitiatus novitiorum simplicium et 
studiorum generalium, poenitus subversi fuere, approbamus translatio- 
nem studiorum generahum iis in conventibus, in quibus translata fuere; 
10 et quoad novitiatus declaramus, quod a s. congregatione super statu re- 
guhirium speciali decreto translati fuere ; unde studia generaha sic trans- 
lata iuribus et privilegiis studiorum potiantur, donec conventus subversi 
reintegrati et restituti fuerint ; tunc enim in iis conventibus studia for- 
maha iuxta antiquam provinciae consuetudinem restituentur. 
15 2, Ordinamus, ut iis in conventibus , in quibus non est sufficiens 

numerus fratrum ad consihum componendum, nihil omnino in publicum 
conventuum bonum statui possit, inconsulto patre provinciaH. 

3. Ordinamus ad bonum regimen provinciae, ut nullus possit pro 
tertia vice ehgi in priorem aherius conventus, nisi saltem biennium unum 

20 prioratus realiter et cum effectu expleverit. 

4. Gommittimus r. patribus provinciae in capitulo provinciali con- 
gregatis, ut re mature discussa determinent numerum fratrum, qui con- 
ventibus Panormitanis assignari debent, ita tamen ut in conventu s. Do- 
minici ultra nonaginta et in conventu s. Zitae uhra sexaginta non assi- 

25 gnentur, nisi rr. patribus provinciae constet, conventus huiusmodi posse 
maiorem fratrum numerum sustinere et alere. 
Pro provincia Lusitaniae. 

I. Gonfirmamus ordinationes rev. p. generalis b. m. fr. loannis Ba- 
ptistae de Marinis specialiter factas pro ista provincia die 19. septembris 

30 1666, expositas et moderatas a rev, et ill. Thoma de Roccaberti die 2. fe- 
bruarii anno 1671, quibus praesertim statutum est, ut consilium provin- 
ciae subrogatum in locum iudicum vocum in capitulis provincialibus 
ante electionem dumtaxat potestatem habeat cognoscendi de poenis con- 
stitutis a iure seu de aliquo personali impedimento, quod privationem 

35 vocis inducat, si forsan alicui vocali obiiciatur, salvo iure, quo gravatus 
possit modeste appellare ad pleniorem consessum capituli, cuius sola decisio 
attendatur; nuUo modo discutiatur vocalitas priorum, magistrorum, praedi- 
catorum generalium, quae illis ex titulo officiorum aut graduum debetur, 
quando fuerunt in possessione pacifica confirmationis aut institutionis suae. 

40 2. Gonfirmamus ordinationem praesentis rev. p. generalis pro eadem 

provincia factam die 16. octobris 1689. Ordinamus ad maiorem electionis 3o8 ACTA CAflTULORUM GENERALIUM O. P. ['^94 

proviiicialis libertatem, et ut omnis fraus m electione excludatur, quod 
in posterum graduati gradu magisterii , praesentaturae et praedicaturae 
generalis non acceptentur ante novi provincialis electionem , eorumque 
acceptatio fiat feria 5. scquenti post inchoatum capitulum* ex qua acce- 
ptatione ius dumtaxat obtinebunt eligendi in sequentibus capitulis , uti 5 
plenius in brevi b. Pii V. et in ordinationibus capitulorum generalium 
Romae 1646 et i65o constitutum fuit. 

3. Declaramus, quod iuxta laudabilem morem totius Hispaniae prior 
illius conventus , in quo celebratur provinciale capitulum , tantummodo 
praeses est electionis nec aliquam iurisdictionem habet , nisi uti primus lo 
scrutator invigilandi super iis , quae spectant ad directionem actus for- 
malis electionis et ad implementum formae in eadem electione obser- 
vandae ; nuUatenus vero facultatem habet iudicandi de legitimis vocalibus 
ac multominus rem in toto corpore capituli iudicatam revocare. 

4. Ordinamus conformiter ad primaevam institutionem collegii re- 15 
ginae seu dominae de Scala in civitate Ulissiponensi, ut in eo modera- 
tores ahi non sint quam graduati in s. theologia, qui quotannis duabus 
pubHcis conclusionibus assistere teneantur. 

5. Ordinamus, ut in civitatibus, ubi sunt publicae universitates, nulH 

in priores confirmentur aut in regentes instituantur , qui magistri non 10 
sint ; ii vero sic confirmati et instituti omnino acceptare teneantur ; si- 
miUter ut nuUus instituatur lector in conventu Ulissiponensi , qui prius 
non legerit in conventu de Bello, adeo ut nonnisi post cursum in utro- 
que convenlu expletum institui possit magister studentium ; demum ut 
lectores artium instituantur per concursum ; qui vero illius quomodo- 25 
Hbet dispensationem obtinuerint , caeteris postponantur pro obtinendo 
studentium magisterio. 

6. Gonfirmamus ordinationem iH. et rev. d. Antonii de Monroy, qua 
statuitur, ut in conventu UHssiponensi camerae ad pubHcam plateam 
sitae ab iis duntaxat occupentur, qui a r. p. provinciali designati fuerint, 3" 
qui eas dotes morumque gravitatem habeant, unde nihil dc eis minus 
honestum et statui reHgioso minus conveniens suspicari Hceat. 

7. Gommittimus rev. magistro ordinis, ut ad gradus tam magisterii 
quam praesentaturae , qui in hac provincia vacantes reperiuntur , quos 
digniores repererit, promoveat. 35 

8. Pro manutentione et augmento congregationis nostrae Indiarum 
OrientaHum, quae huic provinciae annexa et unita est, innovamus ordi- 
nationes aHas editas, praesertim in capitulo generaH celebrato Romae 1670, 
iniungentes p. provinciaH pro tempore eiusdem provinciae, ut fratres 
praefatae congregationis, qui legitimam facuhatem remanendi in provincia 40 
non habent, omnino compellat, ut ad propriam redeant congrcgationem, 1694] ROMAE MUCXCIV. SoQ 

alias nuUis privilegiis, gradibus vel exemptionibus eos gaudere sinant. 
Pro legitima facultate debet reputari illa, quae a rev. magistro ordinis 
concessa est, veris existentibus narratis et non aliter nec alio modo. 
9. Inhaerentes tertiae ordinationi in praenominato capitulo pro ea- 

5 dem congregatione factae in et super distributione et custodia eleemo- 
synarum, quae tam ex regia liberalitate, quani ex aliis benefactoribus 
colHgi solent pro transmittendis fratribus in praefatam congregationem, 
declaramus, p. provincialem pro tempore teneri iuxta praescriptum no- 
strarum constitutionum reddere rationem tam in capitulo seu congrega- 

10 tione intermedia, quam in capitulo electionis provincialis successoris de 
datis et acceptis seu expensis et receptis in officio provincialatus , sub 
quibus comprehenduntur eleemosynae, ut praemisimus, receptae et expen- 
sae factae pro fratrum conductione ad praefatam congregationem. Decla- 
rantes ulterius, quod provinciales, qui rationem reddere noluerint, gau- 

15 dere non debent gratiis et privilegiis, quibus gaudere solent illi, qui in 
eadem provincia officio provincialium perfuncti fuere. 
Pro provincia Bethicae. 

1. Ad evitandas graves expensas, quae in hac provincia fieri solent 
in celebratione capitulorum provincialium propter ingentem numerum 

20 vocalium , qui ex multitudine praedicatorum generalium, ut plurimum 
consurgit, statuimus et ordinamus ad petitionem provinciae , ut in po- 
sterum nullus instituatur in praedicatorem generalem neque institutus 
acceptetur, usque dum numerus praedicatorum generalium , qui modo 
in provincia instituti et acceptati sunt, ad vigesimum quartum redactus 

25 sit ; qui numerus viginti quatuor praedicatorum generalium ulterius ex- 
tendi, ampliari neque augeri possit sub poena nullitatis tam institutionis 
quam acceptationis. Et ut haec nostra ordinatio commodius executioni 
demandetur, committimus rr. pp. provinciali et diffinitoribus proximi 
capituli intermedii, ut absque praeiudicio legitimae possessionis, qua gau- 

30 dent praedicatores generales, qui modo in provincia instituti et acceptati 
sunt, et omnino servata lege alternativae inter provinciam et conventus 
s. Pauli Gordubensis et Hispalensis , id exponant, declarent et statuant 
in actis capitularibus praenominatae congregationis intermediae , quod 
magis expedire iudicaverint, ut haec ordinatio ad debitum finem per- 

35 ducatur. 

2. Gum per plura capitula tam provincialia quam generalia necnon 
per rev. magistros ordinis , dum hanc provinciam in supradicta visita- 
tione perlustrarunt, satis superque provisum sit, ne in ea multiplicentur 
lectores tum theologiae tum philosophiae; quia tamen, quae a superio- 

40 ribus maturo consilio sancita fuere, nonnullam mutationem et alteratio- 
nem temporum decursu passa sunt, volumus et ordjnamus , quod tam 3lO ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['694 

\n coUegiis quam in conventibus, ubi studia generalia vigent, nuUus in 
lectorem theologiae sive moralis sive expositivae instituatur, ut ipsi suf- 
fragari possit huiusmodi lectura pro consequendo gradu sivc praesenta- 
turae sive magisterii praeter studentium magistrum , lectorem vesperti- 
Mum, lectorem primarium et studiorum rcgentem ; hicque dictare debet 5 
lectionem de tractatibus s. scripturae , ut ipsi suffragetur pro gradibus 
consequendis, etiam duplex ille cursus, qui pro regentibus huius pro- 
vinciae designatus fuit in capitulo -generali Valentino 1647. Quam s. scri- 
pturae lecturam statuimus, quod in posterum ita annexa sit muneri et 
officio regentis, ut nullo titulo sive praetextu nec quacumque auctoritate '" 
possit separari lectura s. scripturae ab officio regentis sub poena nuUi- 
tatis institutionis seu nominationis lectoris biblici seu s. scripturae, factae 
in personam alterius, qui studiorum regens non sit, et regentis, qui mu- 
nus lectoris s. scripturae fideHter et exacte non adimpleat. Quapropter 
lectores illi, qui in quocumque studio generali huius provinciae ultra 15 
iam praenominatos quomodohbet instituti fuerint , statuimus et ordina- 
mus, quod in lecturam theologiae scholasticae immediate vacaturam sub- 
intrent, et, ut quamprimum detur vacantia lecturae theologiae scholasti- 
cae, committimus pp. diflfinitoribus praenominatae congregationis inter- 
mediae, ut absolvant omnes lectores- theologiae sive regentes studiorum, 20 
qui reperti fuerint adimplevisse omnes cursus theologicos pro gradu ma- 
gisterii consequendo iuxta tenorem ordinationis pro hac provincia factae 
in capitulo generaH Bononiensi 161 5. Quoad lectores vero philosophiae 
innovamus ordinationem primam editam pro eadem provincia in capitulo 
generali Romae 1644, praecipientes, ut in conventibus et coUegiis, quae 25 
ibi designantur et in conventu nostro s. Dominici Malacitano, non vero 
in ahis, instituantur tres cursus artium. 

3. Inhaerentes pluribus capitulorum generalium ordinationibus pro 
huius provinciae recto regimine statutis, praesertim Ulissiponensi 16 18, 
easque innovantes approbamus ct confirmamus declarationem a rev. ma- 3° 
gistro ordinis in confirmatione actorum capituH provinciaHs huius pro- 
vinciae anno praeterito 1693 sub die 2. augusti factam, ut sciHcet nullus 
hac in provincia instituatur praedicator generalis neque promoveatur ad 
gradus sivc praesentaturae sive magisterii , ncc pro promoto habeatur, 
nisi fideHter ct cxacte observentur omnia, quae ordinata et statuta sunt 35 
tam in nostris constitutionibus quam in ordinatione capituH generaHs 
Bononiensis 161 5, necnon in decretis pontificiis, praecipue in brevi apo- 
stoHco fel. rcc. l^auli papae V., quod incipit « Pastoralis officii nobis di- 
vinitus delati » etc, dat. Romae apud s. Marcum sub die 18. septembris 
1607, sub poenis et censuris tam in praedictis ordinationibus quam in 40 
brevi apostolico expressis, quas poenas in suo vigore remanere volumus; I 694J ROMAE MDCXGIV. 3 I I 

ac tandem pro hac provincia innovamus et inviolabiliter observari prae- 
cipimus ordinationem factam circa acceptationem graduatorum huius pro- 
vinciae in capitulo generali Valentino 1647 ^ium. 6. 

4. Approbamus et confirmamus dispensationem per rev. magistrum 
5 ordinis ad petitionem provinciae concessam lectoribus, qui realiter et in 
effectu adimpleverint omnes cursus tam philosophiae quam theologiae 
praerequisitos pro gradu magisterii consequendo , ut scilicet huiusmodi 
lectores gaudeant dispensationibus et privilegiis praesentatorum , "praeter 
locum praesentatis concessum. Caeterum declaramus, quod, ut praeno- 

10 minati lectores possint frui et potiri praefatis dispensationibus, infallibi- 
liter adesse tenentur omnibus circulis et conclusionibus communibus et 
particularibus, necnon et omnes defectus tam regentium quam lectorum 
theologiae actu legentium supplere ; aliter autem nulla omnino dispen- 
satione gaudere possunt nec debent praetextu praeteritae lecturae. 

15 5. Similiter approbamus et confirmamus dispensationem ab onere 

hebdomadariae ad eiusdem provinciae petitionem concessam cantoribus 
conventuum studiorum generalium , dummodo per quatuordecim annos 
continuos et absque notabili interruptione principalium cantorum mu- 
nere in praedictis conventibus perfuncti sint, et quadragesimum quintum 

20 aetatis annum ad minus attingant, teneanturque supplere cantorum actua- 
lium defectus quomodocumque occurrentes, necnon et iuvenes in cantu 
ac aliis caeremoniis diligenter instruere praesertim eos , qui ad sacros 
ordines promovendi sunt, prout a superioribus praescriptum et eis in- 
iunctum fuerit ; sub hoc onere et praefatis conditionibus fideliter et co- 

25 pulative verificatis, non vero aliter nec alio modo praedictara dispensa- 
tionem confirmamus. 

6. Pro magistris novitiorum conventuum studiorum generalium, in 
quibus iuxta huius provinciae privilegia et iura educantur novitii , con- 
firmamus dispensationem ab onere hebdomadariae concessam illis , qui 

,0 per octo annos completos magisterii novitiorum munere laudabiliter, fi- 
deliter et exacte perfuncti fuerint ; aliis vero, qui ultra octo annos, sal- 
tem usque ad duodecimum inclusive tale munus expleverint, concedimus 
locum immediate post praesentatos, exemptosque dicimus et declaramus 
a matutino , quando dimidia nocte dicitur , sed in diebus minoris sole- 

„ mnitatis ; in electionibus autem provincialium nullatenus debent habere 
vocem nec suffragium ferre, licet per plures annos ultra iam praefixos 
magisterii novitiorum munus exerceant, ne in hac provincia augeatur nu- 
merus vocalium concurrentium ad capitula provincialia, quem temperare 
nitimur et, quantum aequitas postulat, moderare. Quapropter declaramus 
et declarando statuimus , quod gratiae et privilegia, quae per capitula 
generalia pro magistris novitiorum in communi designantur, temperentur 40 ? 1 2 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1604 

pro hac provincia, prout in praesenti ordinatione praemisimus , irritum 
ac nuUius roboris declarantes, quidquid in contrarium attentari contige- 
rit ; quandoquidem in communi concessione non veniunt ea, quae ca- 
pitula gencralia verisimiliter non essent in specie concessura, si numerus 
magistrorum novitiorum ipsis capitulis innotesceret. 5 

y. Innovamus et confirmamus ordinationcs emanatas a rev. magi- 
stris ordinis in huius provinciae visitatione tam pro fratribus quam pro 
moniahbus et praecipue illas, quas rev. lustiniani promulgavit in visita- 
tione provinciae pro recto regiminc coUegii nostri s. Thomae Hispalensis 
sub poenis in eisdem ordinationibus statutis, quas in suo robore perma- m 
nere volumus et mandamus. 

8. Approbamus et confirmamus erectionem studii generalis factam 
in conventu nostro s. Dominici Gaditano, servatis alias servandis; et in 
eodem conventu observari praecipimus ordinationem emanatam a rev. 
magistro ordinis sub die 28. februarii decurrentis anni 1604, ^'^^ hospites 15 
ad praenominatum conventum , prout in ipsa ordinatione praescribitur, 
accedcntes, solitam contributionem solvant sub poenis in eadem ordina- 
tione statutis. 

9. Approbamus et acceptamus gradum magisterii r. adm. p. mag. 

fr. Salvatoris Ascanio, socii rev. magistri ordinis ac huius nostri capituli 20 
diffinitoris, salvis tamen provinciae iuribus. 
Pro provincia Germaniae inferioris. 

1. Perfectam communitatcm hac in provincia laudabiliter stabilitam 
fovere volentes, si quoquo modo vel bellorum vicissitudine vel humanae 
fragilitatis conditione collapsa esset, innovamus, quae variis in capitulis 25 
generalibus constituta sunt pro fovenda perfecta communitate in omnibus 
huius provinciae conventibus, iniungentes r. adm. pp. provincialibus pro 
tempore, ut eorum observantiae scdulo invigilent. 

2. Cum conventus Bruxelensis pluribus ab hinc annis pro exacta 
observantia deputatus sit, quac pro ea fovenda et augenda sive a capitulis 30 
generalibus sive a magistris ordinis statuta sunt, ut inviolabiliter observen- 
tur , omnino demandamus sub poenis in iisdcm ordinationibus latis. 

3. Ut studia ea in provincia uti primitus floreant, ordinamus, quod 
in futurum publicae lectiones fratribus ordinis nostri tum philosophiae 
tum theologiae per concursum dcntur, concursusque fiat aut in studio .^5 
generali Lovaniensi aut alio maiori conventu , in quo vigeat studium 
formale et teneantur rr. pp. provinciales dcbito tempore vocare ad con- 
cursum omncs, qui ad lecturas aspirant, iniungcntes moderatoribus seu 
concursus iudicibus, ut deum ct iustitiam prae oculis habentes, quos in 
conscientia digniores cxistimaverint, eos in lectores eligant, onerantes eo- ^o 
rum conscicntiam, si secus fecerint, 1694] ROMAE MDCXCIV. 3l3 

4. Concedimus r. p. fr. Hyacintho de Bats , ut in academia Lova- 
niensi pro gradu doctoratus ea in celeberrima universitate obtinendo iuxta 
morem huius provinciae publice actus scholasticos peragat. 

Pro provincia s. Thomae de Apulia. 
5 I. Gommittimus rev. magistro ordinis, ut ad pacem et inter fratres 

huius provinciae mutuam et fraternam charitatem et ad sopienda omnium 
dissensionum fomenta, auditis provinciae patribus, re mature discussa 
iudicet, an expediat in electionibus provincialium alternativam instituere 
inter nationem Barensem et Lyciensem et valeat, si ita in domino ex- 
10 pedire iudicarent. 

2. Ordinamus, quod in capitulo provinciali vicarius provinciae et 
illius diffinitores non recedant a diffinitorio ante praefinitum tempus in 
constitutionibus nostris, et penes ipsos erit citius capitulum provinciale 
ante idem tempus terminare, sed omnia provinciae negotia et acta ca- 

13 pituli provincialis mature discutiantur et fiant, quaeque acta publice co- 
ram omnibus patribus ac fratribus legantur. 

3. Ordinamus inviolabiliter et impraetermisse observari volumus, 
quod sicut in hoc capitulo generali ordinatione 6. de studiis constitutum 
est, quod lectores philosophiae et studentes ante expletum cursum in- 

20 tegrum ab officio et conventu, in quo cursum incoeperunt, nullo modo 
amoveantur ; si vero studentes studiis vacare renuerint aut irreligiose se 
gesserint et inobedientes suis superioribus se praebuerint, tunc imposita 
poenitentia ipsis debita studiis ad tempus priventur, donec resipuerint 
et ad meliorem frugem redierint. 

25 4. Goncedimus ad petitionem huius provinciae magistris novitiorura 

simplicium, ut expleto sexennio, si assidue et sedulo huic officio vaca- 
verint, gaudeant voce activa in capitulis provincialibus, cum onere tamen 
continuandi usque ad annum duodecimum inclusive; qui si a tali con- 
tinuatione desisterint, ipso facto excident iure suo ; qui vero eo of- 

30 ficio per octo annos in regimine sex novitiorum professorum ad mi- 
nus impraetermisse incubuerint , eo privilegio gaudebunt cum eodem 
onere. 

5. Gommittimus rev. magistro ordinis , ut , cum plures ad gradus 
magisterii et praedicaturae generalis promoveri postulent, pluresque ad 

35 officium lectoris institui desiderent sive in studiis generalibus sive in aliis, 
pensatis eorum meritis et laboribus, eos his officiis et gradibus decorare 
poterit, prout in domino expedire iudicaverit. 
Pro provincia Calabriae. 

I. Gommittimus p. reverendissimo, ut totius ordinis nomine sup- 
40 plicet coram summo pontifice pro obtinendo officio s. Dominici de Su- 
riano cum lectionibus propriis. 3 14 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['694 

2. Ordinamus, ut prlores, qui tempore prioratus sui vestiarium fra- 
tribus exacte non dederint, priventur voce activa et passiva ; renovantes 
ord. 14. capituli generalis Valentiae celebrati 1647 > 1'-^'^ ordinatur ct 
stricte praecipitur singulis prioribus, ut dcnt fratribus necessaria ad vi- 
ctum et vestitum, et quod vestimenta in specie ministrent, non vcro pc- 5 
cuniam ; caeteraque in eadem ordinatione exacte serventur. 

3. Ut in conventu s. Mariae Salutis seu s. Dominici de Suriano in 
civitate Neapolitana quamprimum determinetur, ad quos spectet nomi- 
nare filios, illosque quanto citius nominent ; alias si intra mensem a 
praesentium notitia non nominent, rev. p, generalis providebit ; interim 10 
servetur breve pontificium Innocentii XI. pro utraque provinciae parte. 

4. Removemus studium generale a conventu Salutis civitatis Nea- 
politanae ipsumque conventui Rhegii restituimus cum omnibus iuribus 
et gratiis, quibus olim potiebatur et gaudebat, et secundum statuta facta 
pro eo studio generali et coUegio Rhegiensi. 15 

5. Statuimus , ut studentes , qui capaces non sunt studii theolo- 
giae scholasticae, mittantur ad studia materialia, ubi aliis disciplinis oc- 
cupabuntur. 

6. Statuimus, ut rector Salutis de Neapoli compleat biennium re- 
ctoratus, et postmodum alius cum dignitate et auctoritate prioris huic 20 
collegio praeficiatur atque ab iis eligatur, ad quos de iure pertinet. 

7. Remittimus capitulo provinciali, ut contributiones pro conventi- 
bus studiorum generalium, quae a provlncialibus exiguntur, prout expe- 
dire iudicaverit, distribuere possit collegio Rhegino et Cusentiae. 

8. Cum r, adm. p. mag. fr. Alanus, filius conventus Cusentini, suis 25 
religiosis laboribus de superiorum licentia plura collegerit pro erectione 
bibliothecae et illius dotatione in praefato conventu, ordinamus et stricte 
demandamus, ut quae post eius obitum supererunt ex spolio, nullo modo 
possint impendi ad alios usus sub poena privationis ab officio tum prioris 
tum syndici et patrum a consiliis et inhabilitatis ad ipsa, imo et nulli- 30 
tatis actorum, ita ut si impendantur ad alios usus, omnino a conventu 
reintegrentur ; inlungentes r. p. provinciali pro tempore, ut sedulo in- 
cumbat fideli huius ordinationis observantiae, quam inviolabiliter et exaete 
observari volumus. 

9. Erigimus in prioratum vicariatum nostrum s. Rosarii de Paula 35 
cum gratiis et iuribus in ordine nostro prioratibus concedi solitis, dum- 
modo duodecim fratres alat. 

Pro provincia Hiberniae. 

I. Denuntiamus, in hoc capitulo generali confirmata fuisse conf. 21., 
quae in capitulo generali Romae celebrato i65o circa iurisdictionem in ^o 
ct super collegia Lovaniense et Ulisipponense et monasterium monialium 1694] ROMAE MDGXCIV. 3l5 

huius civitatis nationis Hiberniae statuta fuere ; cui confirmationi uti or- 
dinationi capituli generalis et statuto omnes illius provinciae fratres, cu- 
iuscumque sint gradus , dignitatis et officii , etiam pro tempore prioris 
provincialis subesse omnino volumus; inhibentes rr. pp. provinciahbus 
5 sub poena actorum nuUitatis et ahis in hocce capitulo latis, ne in regi- 
mine horum studiorum aut monasteriis sive pro confirmandis prioribus 
aut priorissis aut instituendis sive ahis studiorum officiahbus slve pro 
assignandis vel deputandis fratribus se quocumque praetextu ingerant, 
sed haec coUegia et monasterium curae et regimini magistri ordinis pro 

10 tempore dumtaxat immediate subsint; et quicumque .huic statuto parere 
recusaverint, ipso facto poenas iam hitas incurrant, et eorum acta nulla 
dicimus. 

2. Declaramus, uti ahas pro hac provincia declaratum fuerat in ca- 
pitulo Romae celebrato i65o, et ut etiam pro provinciis desolatis in hoc 

i5 capitulo declar. 20. dictum est, quod huic provinciae bellorum cladibus 
detritae et acatholicorum persecutione implicatae nullo modo possint 
statuta circa numerum fratrum cuiuslibet conventus obesse, quin eorum 
priores iuribus, privilegiis et suffragiis gaudeant, quibus alii priores con- 
ventuum aliarum provinciarum potiuntur. 

20 3. Ordinamus stricte et impraetermisse observari volumus ad per- 

fectam et fraternam inter huius provinciae filios et fratres unionem mu- 
tuamque charitatem , quod , quotiescumque aliqui fratres sive in studio 
generali Ulisipponensi sive Lovaniensi ex eadem provincia Hiberniae a 
magistro ordinis vel eius commissario deputati fuerint, non discussa inter 

23 fratres, cuius provinciae seu partis aut portionis regni Hiberniae sint, 
cum omni charitate recipiantur, et eorum assignationes, deputationes aut 
institutiones coram toto conventu publice legantur, ipsisque dentur cel- 
lae uti caeteris fratribus assignatis, pensatis fratrum qualitatibus et officiis. 

4. Quodsi contingat aliquem priorem aut collegii vel studii supe- 
30 riorem horum fratrum assignationes aut institutiones vel deputationes 

sive litteras magistri ordinis pro tempore aut recusare aut suspendere, 
ne legantur, ipso facto a suis oflRciis absolvantur et ad triennium inha- 
biles ad similia officia declarentur ; indecoruni sane et inhonestum est, 
quod, dum eo in regno ab haereticis vehemens excitata est persecutio, 
a'35 adhuc inter fratres vigeant hae irreligiosae aemulationes et rixae ; eas 
omnino abolere volentes , iniungimus omnibus huiusce provinciae fihis, 
ut se ad invicem suscipiant et honore praeveniant. 

5. Committimus magistro ordinis, quod pro sua in conventum no- 
strum s. Systi de Urbe provida inspectione sedulo invigilet , ut in eo 

4" conventu, quem s. p. n. Dominicus tot orationibus , poenitentiis et mi- 
raculis honestavit , exacta observantia iuxta rigorem nostrarum constitu- 3l6 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['694 

tionum inviolabiliter observetur, fratresque ab eo amoveat, qui in ea vi- 
vere recusaverint, eademque sollicitudine incumbat, ne superiorum in- 
curia bona temporalia conventus dilapidentur , et ne aedificia in diem 
eorum negligentia omnino ruant. 

C. Gommittimus eidem magistro ordinis , cum ipsi innotuerint la- s 
bores fratrum tum in studiis generalibus peractis tum in missionibus 
exantlatis, fratres ipsos ad gradus pro more illius provinciae sive magi- 
sterii sive praesentaturae sive praedicaturae generalis promoveat, quos ex 
nunc pro tunc approbamus. 

7. Gommittimus r. p. provinciali huiusce provinciae , ut instituat lo 
priorem in conventu Tostchiensi cum omnibus iuribus , privilegiis et 
praeeminentiis, quibus priores ea in provincia gaudent et potiuntur. 

Pro provincia Occitana. 

1. Committimus magistro ordinis ad petitionem provinciae, ut circa 
eam provinciam disponat, quae ad regularem disciplinam et religiosam 15 
observantiam promovendam expedire iudicaverit, sive aliquando eam pro- 
vinciam visitare contigerit sive citius circa eam quidquam stabiliendum 
iudicaverit, cum perfectam habeat status illius provinciae notitiam. 

2. Ordinamus conformiter ad ea , quae pro toto ordine statuimus, 
quod novitii professi studiorum causa non mittantur nisi ad conventus, 20 
in quibus sunt novitiatus, et in iis sub cura unius magistri, quique intra 
novitiatum maneat etiam de nocte, detineantur in exercitiis observantiae 
regularis. 

3. Ordinamus, si conventus, in quibus novitiatus sint , sufficientes 
redditus non habeant, ut novitios in magno numero alere possint, quod 25 
in proximo capitulo per rr. pp. diffinitores una cum omnibus pp. magi- 
stris provinciae imponatur super omnes conventus provinciae contributio 
aliqua seu collecta taxanda pro rata uniuscuiusque conventus , quam 
priores teneantur persolvere ter intra triennium sui prioratus, alias sus- 
pensi ab officio ipso facto sint nec ad aliud officium eligi possint. 30 

4. Ordinamus, quod conventus, cuius filii studentes professi novitii 
sunt, teneantur novitiis studentibus vestiarium persolvere iuxta taxam in 
hoc proximo capitulo provinciali ab iisdem rr. adm. patribus praenomi- 
natis faciendam, sacerdotibus vero studentibus conventus, in quibus stu- 
dia peragunt, vestiarium dare tencantur sicut et caeteris sacerdotibus. 35 

5. Ordinamus, quod quae in capitulis provincialibus eiusdem provin- 
ciae, quaeque a nobis vel praedecessoribus nostris constituta sunt circa vitam 
communem et perfectam bonorum communitatem inviolabiliter serventur, 
poenisque ibidem impositis renitentes et inobedientes subiiciantur. 

6. Ordinamus, quod in conventu nostro Baionensi pcrfecta servetur ^o 
observantia, novitiatusque novitioruni simplicium foveatur et manutenea- 1694] ROMAE MDCXClV. 317 

tLir ; et si qui sint, qui huic exactae observantiae se subiicere noluerint, 
ab eodem conventu amovemus et amotos declaramus ; iniungentes r. 
adm. p. provinciali pro tempore, ut eos in alios conventus per assigna- 
tionem transferat. 
5 7. Approbamus ad gradus magisterii , baccalaurei ac praedicaturae 

generalis promotos tum a rev. p. Monroy, tunc magistro ordinis et nunc 
archiepiscopo Compostellano, et a moderno magistro ordinis, ac si eo- 
rum nomina in his actis expressa essent, eosque omnes suis iuribus, 
praeeminentiis, privilegiis et immunitatibus potiri et gaudere debere, di- 
10 cimus et declaramus. 

Pro provincia s. Dominici Venetiarum. 

1. Gonfirmamus ordinationes omnes factas a rev. p. magistro gene- 
rali in actuali visitatione huius provinciae easque omnino executioni de- 
mandari volumus. 

15 2. Gommittimus rev. p. magistro generali , ut pro iustitia et con- 

scientia sua cogat conventus congregationis b. lacobi Salomonii ad sol- 
vendas solitas contributiones pro celebratione capituli provincialis, etiam 
quando illorum priores ad illud non accedunt, sicut praxis est de caeteris 
dictae provinciae conventibus, quorum priores, si non accedunt, contri- 

20 butiones mittunt. 

3. Ordinamus, ut qui a provincia Dalmatiae ad provinciam Venetia- 
rum accedunt, uti fugitivi habeantur, nisi expressam a superioribus fidem 
habeant de gerendis ibidem negotiis, certo tempore constituto. 
Pro provincia Naxiovanensi in Armenia. 

25 I. Provinciam maioris Armeniae , etsi in remotissimis regionibus 

sitam, fovere cupientes, quae alias pro ipsius bono regimine statuta fuere, 
innovanda duximus , ut damna , quae iam pertulit haec provincia repa- 
rentur, maioraque in dies recipiat incrementa. 

2. Denuntiamus, quod benedicente Deo , uti diu optatum fuerat 
30 multis in capitulis generalibus, in civitate de Spaham fratres illius pro- 

vinciae quandam ad modum hospitii inhabitant domum; quare mandamus 
moderno rev. p. provinciali ac eius pro tempore successoribus, ut omni 
soUicitudine satagant, quod haec domus ad usum hospitii manuteneatur, 
in eaque ad minus duo ex fratribus nostris sacerdotes deputentur sub 
35 vicario illius domus, qui illi praeerit ut superior cum ea auctoritate, qua 
vicarii in capite pollent in ordine nostro ; adhortantes rr. pp. provinciales 
pro tempore, ut, quantum in ipsis erit, hanc domum ita promoveant, ut 
aliquando in conventum et prioratum huius provinciae erigi et institui possit. 

3. Ordinamus, ut haec provincia operarios habeat, quibus maxime 
40 eget, qui iis in regionibus, in quibus messis multa, religiose inserviant, 

quod exacte serventur, quae in capitulo generali Romae 1644 celebrato 3l8 ACTA CAPITULORUM GENERALTUM O. P. [1^94 

constituta sunt, videlicet quod iuvenes, antequam habitu ordinis nostri 
induantur , prius in lingua latina in conventu de Chiauk instruantur ct 
moribus probentur; instructi et probati in conventu de Abianerq ad ha- 
bitum religionis admittantur, annoque probationis in praefato conventu 
de Abianerq completo et solemni professione emissa, cum ad studia phi- 5 
losophiae idonei fuerint, ad Urbem mittantur; quibus magister ordinis in 
provinciis Italiae aut in aliis ad studia peragenda de conventu per assi- 
gnationem providebit; iniungentes rr. pp. provinciaHbus omnium provin- 
ciarum ordinis et vicariis congregationum ac conventuum superioribus, 
ad quos mittentur, ut eos in spiritu charitatis fraternae suscipiant et ipsis lo 
vestiarium sicut caeteris reUgiosis assignatis subministrent. 

4. Confirmamus, quae in capitulo praefato generali g 4. ordinata 
sunt, nempe quod fraires huius provinciae peractis suis studiis ad pro- 
priam redeant provinciam nec in alienis provinciis assignari vel affihari 
possint, eorumque affihationes factas, vel si aliquando fieri contingerent, '5 
irritas dicimus et declaramus. 

Pro provincia s, Petri Martyris. 

1. Concedimus ad petitionem provinciae, quod priores conventuum 
s. Dominici de Albinga, s. Mariae Eremitarum de Voragine, s. Matthaei 
Derthonae, s. Petri Martyris Modoetiae, s. Mariae Magdalenae de Glarasco, 20 
s. Dominici de Bonifatio, si de facto iis in conventibus sex aut septem 
alantur habituahter fratres, voce activa in capitulis provinciaHbus uti cae- 
teri priores provinciae potiantur et gaudeant, et iuxta declarationem ca- 
pitulorum generahum et ad formam constitutionum nostrarum iis in con- 
ventibus socii priorum ad capitulum provinciale eHgi possint; sic enim 25 
iisdem conveniibus tutius in capituHs provinciahbus ad observantiam, ad 
fratrum assignationes, ad divinum cuhum providebitur ; quod sane vix 
fieri potest ob priorum aut sociorum absentiamj quique socii , uti sae- 
pius sancitum est, statum conventus tam in temporaHbus quam spiritua- 
Hbus ad capitulum provinciale deferent et patribus diffinitoribus expo- 30 
neiit, et in actis capitularibus eorum statu declarabitur. 

2. Cum pro bono regimine huius provinciae multa fuere a fel. rec. 
Urbano VIII. constituta potissime praesentationem ad gradus studii scu 
magistri provinciae et circa institutionem et acceptationem praedicatorum 
generahum, ut ea exacte et inviolabiliter serventur, stricte demandamus ; 35 
nuUusque praedicator generalis acceptetur, qui secundum nostras consti- 
lutiones et capitulorum gencralium ordinationes requisita non habuerit 
et, quantum fieri poterit, saltem in capituHs provincialibus cum decore 

et fama ordinis publice praedicaverit. 

3. Ordinamus, quod nullus in hac provincia in magistrum studii ^,, 
postulari aut institui possit, nisi qui per quadriennium cum effectu et 1694] ROMAE MDCXClV. BlQ 

integre theologiam religiosis nostris perlegerit et fidem subscriptam a pa- 
tribus a consiliis se per quadriennium sedulo perlegisse habuerit, quique 
vota sua coUegialiter congregati pro more ordinis ferre teneantur , alias 
eorum fides et attestatio nullius sit momenti aut roboris. 

5 4. Ordinamus, ut, si qui in magistrum studentium aut baccalaurei 

aut regentis instituti fuerint et munus obire recusaverint aut debito tem- 
pore ad studium generale accedere renuerint, ad id munus iterum assumi 
non poterunt, sed exclusi censeantur et de facto sint, et alii, etiam pro- 
fessione vel lecturis inferiores ipsis praeferantur. 

10 5. Ordinamus, quae a s. m, Urbano VIII. constituta sunt pro pro- 

fessoribus universicatis Taurinensis et cathedraticis ordinis nostri, stricte 
et adamussim serventur, nec ad gradus in ordine nostro promoveri pos- 
sint, nisi fidem ab eiusdem universitatis reformatoribus subscriptam 
deferant, qua se exacte et cum etfectu omnia peregisse testentur, et in- 

15 super fidem a patribus a consiliis conventus Taurinensis per vota secreta 
datam habeant, qua etiam significent ea omnia, quae statuta sunt, sedulo 
explevisse. 

6. Ordinamus ad petitionem patrum provinciae, ne translationes 
fratrum de uno conventu in alium imposterum fiant per emendicata vota 

20 fratrum absentium e conventu, ad quem transferuntur fratres, sed dum- 
taxat requiratur consensus fratrum actu existentium in conventu, ad quem 
aflfiliantur; et si quae de caetero fiant eiusmodi affiliationes cum votis et 
consensu absentium, eas pro hac provincia nullas dicimus et declaramus. 

7. Ordinamus ad petitionem provinciae , quod priores in conventi- 
25 bus, in quibus sunt studia, non eligantur, qui cum effectu non legerint, 

ut si in aliquo conventu viget habitualiter studium philosophiae, prior 
electus cursum philosophiae saltem integre perlegerit, si studium theo- 
logiae vigeat, pariter theologiam saltem per triennium laudabiliter docue- 
rit; in conventu vero s. Eustorgii, in quo est studium generale provin- 
30 ciae, nullus eligatur in priorem, nisi sit magister provinciae vel regenta- 
tum vel bacc;daureatum aut saltem per quadriennium in praecipuis con- 
ventibus provinciae officium primarii theologiae lectoris expleverit. 

8. Ordinamus, quando cellae ad usum dantur fratribus nostris, quod 
in earum distributione praeferantur magistri provinciae et baccalaurei, de 

35 caetero seniores praeferantur iunioribus, maxime si seniores sunt probatae 
vitae et integerrimae famae; admonentes omnes et singulos, non ita ad 
usum fuisse cellas concessas , ut eas possint alteri cedere , cum semper 
ad nutum superiorum et ex vi obedientiae, quam omnes professi sunt, 
ab iis amoveri possint. 
40 9. Ordinamus, quod ea, quae a magistris ordinis constituta sunt et 

statuta circa studentes formales studii generalis s. Eustorgii , ut officio 320 ACtA CAPlTULORUM GENERALIUM O. P. [^^94 

hebdoniadarii fungantur, omnino et inviolabiliter serventur, nec in his 
nisi pcr magistrum ordinis aut capitulum generale quidquam innovari 
aut immutari possit. 

10. Quoad petitionem eorum, qui munus regentis et baccalaurei in 
studio generaU s. Eustorgii expleverunt, qua laurea magistrali decorari 5 
postulant, salvis iuribus provinciae, eorum petitionem remittimus ad pro- 
ximum capitulum provinciale, ita ut nihil immutetur in iis, quae per fel. 
rec. Urbanum VIII. pro hac provincia constituta sunt. 

11. Quod vero attinet ad petitionem moderatorum studii generalis 

s. Eustorgii , qua postulant declarari examina ad confessiones audiendas 10 
fieri in schola publica per moderatores et non patres a consiliis, nihil 
innovari dicimus in iis, quae per capitula generalia toties constituta et 
declarata sunt. 

Pro provincia Aprutina seu s. Catharinae Senensis. 

1. Gonfirmamus ordinationes a rev. magistro ordinis factas pro bono 15 
regimine huius provinciae easque approbamus, ac si earum tenor in his 
actis capitularibus insertus esset, earumque exactam observantiam incul- 
camus et demandamus. 

2. Ordinarnus conformiter ad ea, quae in conslitutionibus nostris 
constituta sunt, ne ullus in priorem eligatur, nisi verbum Dei sciat lau- 20 
dabiliter proponere, quique bonis moribus probatus et observantiae re- 
gularis tenax; iniungentes provincialibus, ut, si quis eligatur his dotibus 
non ornatus, nullo modo in priorem confirmetur. 

3. Instituimus in studium formale conventum s. Severi in civitate 
Neapolitana cum omnibus privilegiis et iuribus, quibus studia in ordine 2j 
nostro potiuntur, in eoque impraetermisse serventur statuta, quae alias 
constituta fuere pro conventu s. Mariae ab Arcu, quando in eo erat stu- 
dium formale ; committimus tamen rev. magistro ordinis, ut, si in do- 
mino expedire iudicaverit, possit illud studium formale alio seu in alio 
conventu, maxime in conventu s. Mariae ab Arcu transferre, imo et ipsum 30 
supprimere, maxime si ad provectum studiorum non conducere agno- 
verit, moderatoresque institutos, si a statutis aut observantia regulari re- 
cesserint, ab officiis amovere et alios substituerc ; ad bonum quippe stu- 
diorum et studentium utilitatem hoc studium formale institutum essc 
volumus. 35 

4. Ordinamus, ut quicumque ex studentibus ante cxplctum tempus 
sive praefinitum studentatus terminum studiis cedunt , ad confessioncs 
audiendas nullo modo admitti possint. 

5. Committimus r. p. provinciali, ut pro sua prudentia in omnibus 
conventibus provincijc ad fovendam augendamque fidelium pietatcm no- 40 
venas nativitatis domini nostri instituat , casquc fratrcs celebrent , qua 1694I ftOMAE MDCXCIV. 321 

maiori poterunt devotione et solemnitate , uti in multis ordinis nostri 
conventibus, benedicente Deo, consuetum est. 
Pro provincia Russiae. 

1. Goncedimus , ut haec provincia iisdem fruatur iuribus, quibus 
5 caeterae provinciae fruuntur in erectione conventuum, ob frequenter bar- 

barorum irruptiones; quare locum Buchoviensem a magnifico d. Pucgalski, 
notario magni ducatus Lituaniae, oblatum acceptamus et provinciae in- 
corporatum et unitum esse declaramus. 

2. Goncedimus conventui ss. Rosarii Montis, ut locum habeat, quem 
10 alias obtinebat, dum primo est institutus. 

3. Goncedimus eidem provinciae, ut supplicari possit coram s. rituum 
congregatione, quatenus huic provinciae liceat celebrare festa s. Dominici, 
s. Thomae, s. Gatharinae, s. Rosae et omnium sanctorum ordinis nostri 
die dominica ob frequentiam fidelium augendam. 

ij 4. Concedimus p. fr. Octaviano Sanievicx dispensationem a poenis, 

quas propter apostasiam incurrit. 

5. Goncedimus rr. pp. Dominico Bajerski et Hyacintho Graskerski 
affiliationem pro provincia Russiae, 

6. Ordinamus , ut nullum officium lis committi possit , qui nuUa 
20 dederunt emendationis argumenta post damnationem ad carceres. 

7. Declaramus, p. fr. Antoninum Infezuski, qui habitum ordinis in 
conventu s. Mariae Magdalenae suscepit ibidemque professionem emisit, 
eiusdem conventus filium esse. 

8. Goncedimus huic provinciae duo magisteria et duas praesentaturas 
25 supra numerum antea constitutum. 

Pro provincia Parisiensi. 

1. Ordinamus, ne contingat novitios professos suis in conventibus 
otio marcescere in provinciae et religionis detrimentum , quod praeter 
studium generale s. lacobi Parisiensis studia philosophiae et theologiae 

30 instituantur in conventu Lugdunensi et Gaenomanensi ; ad quae studia 
mittantur omnes novitii professi aut iuvenes sacerdotes, ut studia sua in 
iis peragant, si in studio generali s. lacobi Parisiensis admitti non possint. 
Mandantes r. adm. p. provinciali moderno, ut post notitiam actorum in 
iis conventibus lectores philosophiae et theologiae inscituat, qui post pro- 

j5 ximum festum exaltationis s. Crucis scholastica exercitia incipiant, quique 
lectiones et actus scholasticos, uti constitutum est, inviolabiliter facere 
teneantur. 

2. Ordinamus, quod novitii professi, qui in his conventibus assignati 
erunt, in novitiatu clauso sub cura magistri novitiorum, qui tamen actu 

40 eorum lector non sit, maneant et vivant in exacta observantia et in exer- 
citiis, ad quae novitii professi, etiam studentes, secundum constitutioncs 

MOPH13 ■ 21 ?22 ACTA CAPITULORUM GENERAMUM O. P. ['694 

nostras et capitulorum generalium ordinationes tenentur, nec in his a quo- 
cumque dispensari possit. 

3. Ordinamus, ut in posterum in nominationibus, quae fieri solent 
in coUegio nostro s. lacobi Parisiensis ad gradus suscipiendos in univer- 
sitate Parisiensi ultra solitum graduandorum numerum seu praeter eos, 5 
qui de iure ea in universitate graduandi sunt vel qui ad replenda loca, 

si vacare contigerit, in subsidium nominari solent, nuUus nominetur aut 
praesentetur; declarantes, omnem aliam nominationem et praesentationem 
nullam esse nulliusque roboris aut firmitatis. 

4. Ordinamus ad submovenda omnia dissentionum fomenta, quod 10 
in collegio nostro Parisiensi s. lacobi nominationes omnes seu praesen- 
tationes sive ad gradus sive ad lecturam artium semper per vota secreta 
fiant; ea quippe est securior via, ut moderatores studii generalis maiori 
libertate potiantur ad suffragium ferendum, tuncque communis boni re- 
ligionis intuitu huiusmodi nominationes et praesentationes fient. 15 

Pro provincia Lithuaniae. 

1. Ordinamus, ut in posterum provincia ordinarie non celebret ca- 
pitula intermedia. 

2. Ut sorores tertiariae non rccipiantur nisi a priore et praemisso 
examine honestae conditionis, pietatis morum et competentis aetatis. 20 

3. Concedimus huic provinciae duodecim praesentaturas. 

Pro provincia s. Mariae de Candelaria insularum Cana- 
riarum. 

1. Confirmamus ordinationes a rev. magistro ordinis pro huius pro- 
vinciae recto regimine factas sub die 18. decembris anni proxime prae- 25 
teriti i6q3, et eas secundum illorum tenorem approbamus. 

2. Ad evitandam confusionem, quae in hac provincia orta est occa- 
sione numeri graduum tam magisterii quam praesentaturae tam titulo 
lectionis quam praedicationis eidem provinciae alias designati, declaramus, 
quod magistri titulo lectionis sunt sex, titulo praedicationis duo; similiter 30 
praesentati titulo lectionis sunt sex, titulo praedicationis quatuor; quare 
omnem aliam declarationem, alterationem seu mutationem quomodocum- 
que factam abolemus et revocamus. 

3. Cum pluries ordinatum fucrit, quod nullus simul sit praesentatus 

et praedicator generalis, volumus, quod, qui modo tales existunt, officio 35 
praedicaturae generalis sint privati , sicut eos dc facto privamus , man- 
dantes, ut praesentaturae gradu contenti sint. 

Pro provincia s. Ludovici regis. 

I. Confirmamus omnes primaevae eius observantiae consuetudincs 
iam pluries a rev. magistris geiieralibus et a capitulis generalibus pro- 40 
batas sub titulo congregationis s. Ludovici regis, quaeque etiam a tem- 1694] ROMAE MDCXCIV. 32 3 

pore erectionis in provinciam in ea viguerunt, immo vigent ; hortamur- 
que tum singulos fratres tum niaxime superiores, ut ad eas accuratissime 
servandas curam omnem adliibeant, nec in iis a quocumque provinciali 
aut conventus praesidente dispensari possit. 
5 2. Ordinamus, cum hac in provincia sit perfecta bonorum commu- 

nitas, ut omnes pensiones, etiam personales aut quavis ratione ad aU- 
quem fratrem spectantes , omnino ad communitatem pertineant , easque 
conventui unimus et incorporamus. 

3. Ordinamus, quod, uti moris est in provincia Tholosana, a qua 
10 avulsa est provincia s. Ludovici, pp. provinciales, qui expleverunt provin- 

cialatus tempus, in comitiis provincialibus locum et vocem habere de- 
beant, secundum quod in constitutionibus nostris constitutum est, et eo 
sensu quae in capitulo generali Romae 1670 pro hac provincia para- 
grapho 2. in gratiam exprovinciahum quoad locum ubique tenendum 
15 restringimus et intelligendum esse declaramus. 
Pro provincia s. Rosae. 

1. Gonfirmamus iterum provinciam nostram s. Rosae eamque ad- 
mittimus cum omnibus suis iuribus et privilegiis , quae aliis provinciis 
concedi solent, in eaque, cum non multos adhuc conventus habeat, pro- 

20 hibemus ultra quatuor esse magistros et totidem licentialos et bacca- 
laureos. 

2. Mandamus, ut perfecta communitas iani in huius provinciae con- 
ventibus instituta illaesa perpetuo servetur; et si qui conventus sint, in 
quibus nondum perfecta est, ea quam primum constituatur. Quare pro- 

25 hibemus usum ullum depositorum, et si alicui forsitan aliquando per- 
mittatur, volumus, ut exactissime conditiones a capitulo generali Romae 
celebrato observentur, nec uUae pensiones unquam nisi per procurato- 
rem et syndicum conventus recipiantur, nec liceat ea in re superioribus 
cum aliquo dispensare. 

30 3. Gonfirmamus ordinationem iam saepius in huius provinciae ca- 

pitulis provincialibus factam , qua in virtule Spiritus sancti et sanctae 
obedientiae necnon sub praecepto formali omnibus inhibetur, ne in ci- 
vitatibus aut locis, ubi conventus habentur, nec intra mediam leucam a 
pords civitatum vel comedere vel bibere cuiquam liceat, et ne duo vel 

■^^ plures simul idem in dormitorio cubiculum, etiam vacans, ingrediantur ; 
quam ordinationem perpetuo servari volumus; prohibentes huius provin- 
ciae superioribus omnibus, ut ea in re cum aliquo umquam dispensent. 

4. Gum saepius dissidia orta sint iiiter priorem s. Thomae Aqui- 
natis et magistros in theologia conventus s. Grucis Duaceni quantum ad 

^o praecedentiam, iamque a reverendissimo ordinatum fuerit, ut iuxta an- 
tiquum morem in processionibus et solemnitatibus publicis et cum uter- '3-24 ACTA CAPlTULORUM GENERAI.IUM O. P. ['^94 

que coiiventus sub una cruce procedit, prior coUegii s. Thomae Aqui- 
natis iungatur r. p. priori s. Crucis et uterque processionem claudat, 
subindeque prior coUegii magistros , si qui fuerint, loco et gradu ante- 
cedat , eanidem ordinationem confirmamus , et nc dissidiis causa aliqua 
esse possit, declaramus, quod, quoties utraque communitas iungitur in 5 
quacumque solemnitate publica sive in processionibus sive extra, uterque 
prior locum ultimum tenere debeat atque adeo niagistros , si qui sint, 
loco et gradu antecedere, salvis tamcn semper in caeteris omnibus ma- 
gistrorum iuribus. 

Pro congregatione Ragusina. lo 

Gum haec congregatio in exacta fuerit instituta observantia in ea- 
quc diu viguerit, peroptantes eam in primaevo et virili statu restituerc, 
iniungimus moderno p. vicario generali eiusque pro tempore successo- 
ribus, ut omni solicitudine satagat, quod ea in congregatione observan- 
tia regularis, uti primitus instituta fuerat , foveatur et manuteneatur ; 15 
quod si in aliquo ex conventibus congrcgationis vel temporum clade vel 
humanae fragilitatis conditione coUapsa sit, eam omnino restaurare et 
fratres in ea, quam professi sunt, observantia secundum constitutiones 
vivere compeUat. 

Pro congregatione s. Mariae Sanitatis. 20 

1. Iniungimus p. vicario generaU huius congregationis et stricte prac- 
cipimus, ut quamprimum ad omnes congregationis conventus transmittat, 
ut in eis notificentur et omnino serventur, ordinationes pro recto eius- 
dem congregationis regimine factas a r. adm. p. mag. oHm visitatore 
fr. Gregorio Areylza sub die 25. octobris i652, quas ordinationes appro- 25 
bavit rev. magister ordinis fr. loannes Baptista de Marinis et capitulum 
generale Romae celebratum anno i656, easque , in quantum opus sit, 
confirmamus et innovamus. 

2. Ordinamus, quod in conventu s. Mariae Sanitatis non eUgantur 

in priores nisi magistri congregationis , vel qui officio regentis seu bac- 30 
calaureatus ordinarii vel ad minus magisterii studentium perfuncti fue- 
rint ; si vero expediens videatur alium eligere, qui licet praefata munera 
non obierit, sit nihilominus eximius observantiae regularis cultor, consu- 
latur magister ordinis pro temporc. 

Pro congregatione Sardiniae. 35 

1. Ordinamus, ut toto quadriennio vicarius generalis visitare non 
possit nisi bis conventus dictae congregationis , nec possit quolibet aUo 
titulo seu praetextu percipere nisi contributionem taxatam pro suo vc- 
stiario a rev. p. generaH b. m. loanne Baptista de Marinis. 

2. Ut nuUus prior dictae congregationis possit pro suo libito appli- 40 
care missas, quae supererunt ultra obligationcs suorum conventuum, sed 1694] ROMAE MDCXCIV. ?2 5 

quod vicarius generalis pro tempore in actuali visitatione possit eas ap- 
plicare pro oneribus conventuum , qui non possunt satisfacere seu pro 
conventibus minus commodis, ita tamen ut coram patribus a consiliis 
conventuum nominatim designetur, pro quo huiusmodi missae appli- 
5 cantur. 

3. Ut nuUus graduatus in priorem electus , nisi actu legat , possit 
prioratum recusare sub poena privationis loci et vocis activae ad triennium. 

4. Ordinamus, ut in collegio ss. Trinitatis inviolabiliter observentur 
statuta coUegii Oriolensis provinciae Aragoniae, tam circa quae pertinent 

10 ad studium quam quae spectant ad regularem observantiam , et statui- 
mus, quod in dicto collegio ss. Trinitatis non amplius vestiantur novitii, 
donec ita filiorum numerus contrahatur, ut non amplius sint quam tres 
aut quatuor. 

5. Ordinamus, quod in conventu s. Dominici intra muros civitatis 
15 de Saser sit saltem unus lector artium et theologiae, qui ad minus sae- 

cularibus legant philosophiam et theologiam. 

6. Erigimus conventum s. Martini de Oristan in domum studii, ita 
tamen ut tam lectores illius quam lectores s. Dominici de Saser non le- 
gant pro gradu et forma, sed habilitentur dumtaxat ad legendum pro 

20 forma et gradu in studiis generalibus, taliter quod nullus possit legere 
philosophiam in studiis generalibus, nisi prius illam legerit in uno illo- 
rum conventuum , nec sit habilis ad officium magistri studentium , nisi 
per tres annos ad minus in aliquo ex dictis conventibus theologiam 
perlegerit. 

25 7. Ordinamus, ut quolibet anno cursus artium et theologiae tam 

lectorum quam studentium in libro studii notentur, illisque sub finem 
cuiuslibet anni testimonium dictae lectionis tribuatur, sine quo non pro- 
moveantur ad gradus. 

8. Ordinamus, ut moniales s. Catharinae Senensis civitatis Calaris 
30 post emissam professionem maneant per quatuor annos sub cura magi- 

strae novitiarum. 

9. Committimus vicario congregationis , ut auditis partibus iudicet 
auctoritate capituli generalis , an permitti debeat conventui s. Dominici 
intra muros de Oristan erigere crucem independenter a conventu s. Mar- 

35 tini in mortuorum exequiis. 

Pro congregatione Britanniae s. Vincentii Ferrerii. 

I. Ordinamus in primis ea omnia , quae pro ea congregatione ad 

perfectam integramque observantiam in ea munienda a capitulis genera- 

libus et a magistris ordinis iam constituta sunt; praeterea abusum iam 

40 introductum, ut, qui per annos novem theologiam docuerant, ad electio- 

nem vicarii vocem haberent, omnino abolemus ; ordinamus vero, ut alia- ?26 « ACTA CAPITULORUM GENKRAIJUM O. P. [i6q4 

rum congregationum more in capitulis eiusdem congregationis quatuor 
diffinitores fiant, a quibus una cum vicario ea, quae ad bonum congre- 
gationis pertinent, decernentur. 

2. Ordinamus, ut nuUus philosophiac aut theologiac cursus criga- 
tur , et nullus lector eligatur inconsulto congregationis vicario , ut est 5 
eiusdem congregationis. 

3. Cum vero iam ab initio institutae congregationis gradibus omni- 
bus rcnuntiatio facta fuerit ob maiorem observantiam fovendam et mu- 
niendam, confirmamus hiudabilem eam consuetudinem eamquc tamquam 
alteram ex praecipuis congregationis legibus et praecipuis observantiae '" 
fundamentis perpetuo servari volumus ; prohibentes, ne cui unquam aut 
vicario aut difTmitoribus capituli congregationis liceat gradus ullos aut 
baccalaureatus vel magisterii facultatem suscipiendi concedere ; quae si 
alicui concederetur, eam ut nuUam et invahdam et contra congregationis 
leges concessam declaramus. 13 

Pro congregatione s. Marci de Cavotis provinciae Regni. 

1. Confinnamus ac inviohibiliter observari volumus ordinationes 
olim factas a rev. magistro ordinis fr. Thoma Turco sub die 9. iulii 
a. d. 1644, quae successive approbatae fucre per capitula generaha ac 
per rev. magistros ordinis, et iniungimus p. vicario huius congregatio- 20 
nis pro tempore , ut earumdem ordinationum transumptum ad omnes 
congregationis conventus transmittat et iUarum observantiae omnino in- 
vigilct. 

2. Innovantes confirmamus ordinationem factam in capitulo gene- 
rali Romae celebrato a. d. i656, quae iterum confirmata fuit Romae in 25 
capitulo generali 1670, tenoris prout secjuitur : « Ordinamus, quod filii 
huius congregationis non possint assignari extra iUam ad aHos conven- 
tus, et si quae tales assignationes iam factae sint, eas annuUamus ; neque 
priores aUter quam causa hospitaUtatis ad triduum hos fratres in suis 
conventibus recipiant moxque ad suam congregationem remittant ». 3° 

3. Committimus r. p. vicario huius congregationis eique stricte in- 
iungimus, ut iuxta praescriptum ordinationum praenominati rev. magistri 
ordinis fr. Thomae Turco simul conveniat in aUquo conventu cum gra- 
vioribus patribus congregationis, cum quibus tractet, quae ad promotio- 
nem ct augmentum observantiae regularis fuerint necessaria, eaque rev. 35 
magistro ordinis proponat, ut eadem reprobet vel approbet, prout ae- 
quitas et iustitiae ratio postuhiverit. 

Pro congregatione b. lacobi Salomonii Venetiarum. 

I. Confirmamus ordinationcs factas a rev. magistro ordinis moderno 
in huius congregationis visitatione easque omnino executioni demandari 40 
volumus. 1694] ROMAE MDCXCtV. 3 27 

2. Goncedimus ad petitionem patrum congregationis, ut ad dietam, 
quae iuxta praescriptum praedictarum ordinationum congregari debet pro 
regularis disciplinae conservatione et incremento, conveniant cum vicario 
generali pro tempore omnium conventuum priores illi, qui fuerunt huius 

5 congregationis vicarii, praedicatores generales et qui officio seu munere 
regentis et baccalaureatus ordinarii in collegio nostro sanctissimi Rosarii 
perfuncti fuerint, et non alii. 

3. Huic nostrae congregationi aggregamus domum nostram s. An- 
tonii Naupliae, servatis de iure servandis, et committimus r. p. vicario 

10 congregationis pro tempore , ut praefatae domus vicarium instituat, cui 
legitime instituto damus facultatem et auctoritatem super omnes fratres, 
cuiuscumque gradus seu qualitatis sint et quicumque titulo ad eas partes 
appulerint. 

Pro congregatione ss. Sacramenti. 

15 • In primis admittimus, approbamus et confirmamus congregationem 
ss. Sacramenti iam dudum erectam ab anno scilicet i635 iussu rev. p. 
Nicolai Rodulphii in comitatu Venesino, eamque ad perfectam integram- 
que nostrarum constitutionum observantiam et ad missiones peragendas 
institutam cum omnibus suis usibus et praxibus et abdicatione omnium 

20 graduum, electionum vel affiliationum nomine alicuius in singulari con- 
ventus confirmamus et approbamus, confirmantes etiam et ratas habentes 
gratias omnes eidem congregationi concessas et ordinationes pro ea fa- 
ctas, potissimum vero ordinationes a praedecessore nostro rev. p. An- 
tonio de Monroy, nunc archiepiscopo Compostellano , factas die sexta 

25 aprilis 1681. 

1. Ordinamus vero pro maiori huius congregationis incremento, et 
ut maiorem cum aliis conformitatem habeat , in primis ut novitiatus 
quamprimum in aliquo conventu, qui aptior visus fuerit, aedificetur, ubi 
novitii nedum suae probationis anno, sed et professi ac studentes omnes, 

30 ut nostrae constitutiones et summorum pontificum decreta decernunt et 
iubent, seorsum ab aliis sub cura magistri instituantur et, quae ad reli- 
gionem pertinent, edoceantur et cantum etiam discere teneantur. 

2. Ordinamus, ut, quantum fieri poterit, et pro more totius ordinis 
in divinis officiis cantus adhibeatur ; cum tamen ea congregatio tota sit 

35 in missionibus peragendis et interdum parvus sit numerus fratrum, vo- 
lumus, ut saltem quotidie cantetur completorium et diebus festivis missa 
et vesperae, ita tamen opportuno tempore, ut etiam his solemnibus fe- 
stis ab audiendis confessionibus abstinendum non sit, neque praedicatio 
verbi divini praetermittatur , cum in his locis conventus congregationis 

40 aedificati sint, ubi populus diebus festis ac solemnibus maxime indiget, 
ut ea charitatis officia ipsi impendantur. 328 ACTA CAPITULORUM GENERALTUM O. P. [1(^94 

3. Superiores non multis a suis conventibus absint , nec prior nec 
supprior eodem tempore ad missiones peragendas conventum relinquant, 
nisi forsitan aliquando pro niissionibus gravioris momenti ita expedire 
r. adm. p. vicario visum fueric, dummodo tamen eo casu probatae vi- 
tae, maturac aetatis et singulari prudentia vicarius praeditus iudicio eius- 5 
dem r. adm. p. vicarii ad regendum conventum relinquatur, 

4. Gum vero necesse sit proclivem semper ad malum naturam no- 
vis subsidiis adiuvari et roborari, quarto quoque anno desinente officio 
vicarii generalis comitia fiant , quibus adsint priores conventuum cum 
totidem sociis et his, qui vicarii generalis ea in congregatione munere 10 
functi sunt; quibus in comitiis emendentur, quae emendanda fuerint, 
collapsa erigantur, laxitates omnes, si quae inductae essent, amoveantur 

et cura omnis adhibeatur, ne servata hactenus observantia vel minimum 
relaxetur aut minuatur ; in his etiam comitiis a vicario ahisque tres sem- 
per nominabuntur, qui aptiores existimati fuerint, ut unum ex his re- 15 
verendissimus vicarius generalis congregationis instituat; atque etiam in 
his comitiis r. p. vicarius coram omnibus de expensis a se factis tem- 
pore sui regiminis rationem reddet ; ca tamen comitia ultra tres dies pro- 
rogari prohibemus. 

5. Ordinamus, vicarii generahs eiusdem congregationis institutionem 20 
penes magistrum generalem pro tempore ipsique reservatam ; permitti- 
mus tamen, ut a prioribus cum totidem sociis a communitate electis et 
exvicariis generahbus duo vel tres, quos in conscientia aptiores existi- 
maverint, reverendissimo praesententur, ut, si ex iis aliquem magis ido- 
neum existimarit, vicarium instituat et congregationi praeficiat ; priores 25 
vero conventuum vicarius generahs nunquam instituat nisi de consiho 
ad minus sex ex senioribus patribus a se electis, quorum unus htteris 
patentibus ab eo datis subscribat ; caeteri in tabuhs congregationis sub- 
scriptis nominibus institutionis fidem facient. 

6. Cum facihtas veniae incentivum tribuat dehnquendi, ordinamus, 30 
ut ex praescripto nostrarum legum, qui dehquerint, puniantur ; manda- 
musque, ut quamprimum in uno aut ahero ex congregationis conven- 
tibus, qui commodior visus fuerit , carceres aedificentur et disponantur, 
quibus tuto detineri possint, qui eam poenam meruerint. 

7. Hortamur omnes, ut ad promovendam magis ac magis societa- 35 
tem ss. Rosarii curam omnem superadhibeant, neque ea pia consuetudo 
dicendi partem Rosarii et concionem habendi omnibus diebus festivis 
unquam praetermittatur ; prohibemus tamen , ne huius sodahtatis prae- 
textu mulieres, cuiuscumque conditionis aut aetatis sint, priorissae fiant 
vel ad ahare ornandum vel ahud in ecclesia agendum admittantur, nec 40 
etiam ut sorores tertii ordinis in communi et seorslm ab ahis Rosarii 1694J ROMAE MDCXCtV. ?29 

processioni intersint, permittimus ; numquam saeculares, nec etiam fra- 
tres aut sorores tertii ordinis, in ecclesiis eiusdem congregationis sepe- 
liantur, ne occasio sit, aut laedendae paupertatis in ea congregatione aut 
missionum labor impediatur. 
5 8. Proliibemus etiam , ne aliquis prior quidquam de consueto do- 

mus statu et iam stabilito iuxta praxim congregationis approbatam im- 
mutare unquam audeat, inconsulto r. a. p. vicario gen. congregationis ipso- 
que annuente; sicut etiam vetitum esse volumus, ne eiusdem congregationis 
vicarius aut solus aut cum aliis congregationis patribus suis in comitiis con- 
10 gregatis aliquid relaxare possit de statu praesenti congregationis in hoc ca- 
pitulo gen. approbatc, nisi prius consulto et annuente rev. p. generali pro 
tempore existente, sub cuius immediata cura congregatio est instituta. 

9. Gum unusquisque ea vocatione , qua vocatus est, ambulare de- 
beat, et aliqui, ut experientia compertum est, animo solum discurrendi 

ij ac sine ulla legitima causa ex congregatione egredi presumant, postmo- 
dum amisso pietatis et observantiae spiritu reversuri in grave ipsius con- 
gregationis detrimentum, renovamus prohibitionem a rev. p. m. generali 
de Monroy litteris datis die 6. aprilis 1681 factam, et prohibemus omni- 
bus et singulis ad eam congregationem pertinentibus sub poenis in no- 

20 stris constitutionibus expressis contra fugitivos, ne sine expressa licentia 
a rev. p. m. generali obtenta ab ea congregatione exeant , ut in alias 
congregationes aut provincias se conferant; quod si non obtenta ea li- 
centia ab ea congregatione exire praesumpserint et ab aliquo conventu 
recepti fuerint, nisi intra tres menses redierint, intelligantur a iure suae 

25 filiationis pro eadem congregatione excidisse et ad eas provincias eosque 
conventus ipso facto pertinere, a quibus recepti fuerint, neque ad hoc 
ullam aliam declarationem debere accedere, declaramus praeter eam, quae 
in hoc capitulo generali fit. 

10. Hortamur huius congregationis superiores omnes, ut in mori- 
30 bus, indole, ingenio eorum, qui admittendi sunt, examinandis maiorem 

curam adhibeant tum ut studia, quae in ea congregatione iam sunt in- 
stituta, magis ac magis vigeant et cum observantia coniungantur , tum 
ut non ita facile ex ea congregatione exeant et aufugiant, seque non 
satis probatos fuisse causari possint. 
35 Suffragia pro vivis. 

Pro ss. d. n. Innocentio papa XII. et felici statu S. R. E. q. s. u. m. 

Pro augustissimo imperatore Leopoldo I., augustissima coniuge se- 
renissimisque prolibus q. s. u. m. 

Pro christianissimo Galliarum rege Ludovico XIV., sereniss. delphino 
40 et coniuge cum serenissimis prolibus q. s. u. m. 

Pro catholico Hispaniarum rege Carolo U. et seren, coniuge q. s. u. m, ?3o ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1^94 

Pro eminentissimo et rev. d. card. protectore ordinis nostri q. s. u. m. 

Pro eminentissimis et rev. dd. cardinalibus ex ordine nostro assum- 
ptis q. s. u. m. 

Pro universo sacro coUegio eminentissimorum et rev. dd. cardina- 
lium q. s. u. m. 5 

Pro ill. et rev. dd. archiepiscopis Valentino ct Gompostellano, alias 
ordinis nostri generalibus vigilantissimis, q. s. u. m. 

Pro bono statu totius nostrae religionis eiusque rev. capite totius ord. 
nostri magistro generali et sociis assistentibus et collaborantibus q. s. u. m. 

Ubi patribus sacerdotibus missa, fratribus clericis litaniae omnium 'o 
sanctorum , conversis una decas oracionum dominicalium cuni totidcm 
salutationibus angelicis iniunguntur. 

Suffragia pro defunctis. 

Pro animabus fratrum ac sororuni ordinis nostri, quotquot a temporc 
ultimi capituli generalis in domino obierunt, q. s. u. m. 15 

Pro animabus omnium benefactorum ordinis nostri q. s. u. m. 

Ubi patribus sacerdotibus missa, clericis officium defunctorum unici 
nocturni, conversis tertia pars psalterii rosariani imponuntur. 

Damus rev. p. magistro generali totam nostram auctoritatem circa 
omnia et singula praemissa, ut ea declarare possit, quae declaratione in- 20 
digent, eis addere, demere et immutare ac denique omnia facere, quae 
nos ipsi et capitulum facere posset. 

Denique universis et singulis provinciarum et congregationum seu 
vicariatuum praesidentibus in virtute Spiritus sancti, sanctae obedientiae 
sub formali praecepto mandamus, ut haec acta, quamprimum ad manus 23 
pervenerint, iubeant pubHcari, eorumque observantiam urgeant; volentes, 
quod exemplaribus sigillo rev. magistri ordinis munitis eadem ubique 
adhibeatur fides, quae originaH debetur. \n nomine Patris et Filii et Spi- 

ritus sancti. Amen. 

Fr. Antoninus Gloche 30 

magister ordinis. 

Cum nobis infrascriptis in capitulo generali anni currentis Bononiae 
celebrato commissum fuerit, ut haec acta capituli generahs Romani 1694 
coram diffinitoribus huius capituh generahs lecta et approbata omni soli- 
citudine et nuUa facta mutatione typis ederentur, fidcm facimus, serio 35 
invigih\sse horum impressioni, quae facta quidem est absque ulla muta- 
tione aut innovatione. In quorum etc. datis Bononiae die 27. maii 1706. 

Fr. lo. Andreas Gavvinus mag. et ut supra deputatus m. p. etc. 

Fr. Vincentius Ludovicus Gotti mag. deputatus manu propria. 

Fr. Petrus loannes Barbat s, theol, doctor deputatus m. p. subscripsi. 40 1 694" 17°^] ROMAE MDCXCIV. BONONIAE MDCCVI 33 I 

Vidit d. Franciscus Aloysius Barelli cler. reg, cong. s. Pauli et in 
ecclesia metropolitana Bonon. poenitentiarius pro eminentissimo et reve- 
rendissimo d. d. cardinali lacobo Boncompagno archiepiscopo et principe. 

Perlegi pro s. OfFicio praescripta acta capituli generalis et omnia 
5 catholicae fidei sacris dogmatibus, optimis moribus et regimini consona. 
In quorum etc. 

Ego fr. lo. Andreas Gavvinus sac. theol. mag. ord. praed. 

Imprimatur. 
F. A. Leonius Inq. Bononiae. AGTA GAPITULI GENERALIS 

BONONIAE GELEBRATI 

IN GONVENTU S. P. DOMINIGI ORDINIS PRAEDIGATORUM 

IN FESTO SS. PENTEGOSTES 

DIE XXIII. MAII MDGGVI. 

Sub reverendissimo patre fr. Antonino Gloche, sacrae theologiae pro- 
fessore eiusdemque ordinis magistro generali. 

Diffinientibus : 
r. adm. p. sac. theol. profes. fr. Bernardo Rabaudi dif. prov. Tolosanae, 
r. adm. p. mag. fr. Romano Martin dif. prov. Franciae, 
r. adm. p. mag. fr. Gafolo Hyacintho Lascaris dif. prov. utriusque Lom- 

bardiae, 
r. adm. p. mag. fr. Dominico Servitiati dif. prov. Romanae, 
r. adm. p. mag. fr. Dominico Maria Gelentano dif. prov. Regni, 
r. adm. p. mag. fr. Pio Pussal dif. prov. Ungariae, 
r. adm. p. mag. fr. Vincentio Adalberto Dorfifler dif. prov. Bohemiae, 
r. adm. p. mag. fr. Petro MartelU dif. prov. Provinciae, 
r. adm. p. mag. fr. Dominico Scuttari dif. prov. Dalmatiae, 
r. adm. p. mag. fr. Vincentio Maria Oliveri dif. prov. Trinacriae, 
r. adm. p. mag. fr. Hyacintho de Baeths (i) dif. prov. Germaniae inferioris, 
30 r. adm. p. mag. fr. Francisco Antonio Garbonelli dif. prov. Apuliae, 
r. adm. p. mag. fr. Vincentio Ferrari dif. prov. Galabriae, 
r. adm. p. mag. fr. Patritio Plunkett dif. prov. Hyberniae, 
r. adm. p. praesentato fr. loanne de Espinosa dif. prov. Mexicanae, 15 20 25 (i) De fr. Hyacintho de Baeths (Bats) cf. SSOP. II, 803 et supra pag. 313. 332 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l7o6 

r. adm. p. mag. fr. Petro Laborde dif. prov, Occitanae, 

r. adm. p. mag. fr. loanne Francisco Gallo dif. prov. Venetiarum, 

r. adm. p, mag. fr, Ludovico Pio Magontia dif. prov, s. Petri Martyris, 

r. adm. p. praed. gen. fr. Michaele ab Antonellis dif. prov. Aprutinae, 

r. adm. p. sac. theol. fr. Carolo Guihart dif. prov. Parisiensis, 5 

r. adm. p. mag. fr. Ferdinando de Espinosa dif. prov, Angelopolitanae, 

r, adm, p, s. th. prof. fr. lacobo Hyacintho Fejacq (i) dif. prov. s. Lu- 

dovici, 
r. adm. p. mag. fr. Humberto Hollcbecque dif. prov. s. Rosae. 

Universis totius ordinis fratrum praedicatorum fratribus ac sororibus '» 
fr. Antoninus Cloche, sacrae theologiae professor 
ac eiusdem ordinis humilis magister generalis et servus, 
salutem et legum observantiam. 

Tot inter curas, quae in regimine nobis a Deo credito animum 
magis sollicitum reddunt, haec una praecipua est, in quam potissimum '5 
incumbimus, ut interdum celebrentur comitia generalia, in quibus, si quae 
sunt iniuria temporum vel nimia superiorum indulgentia collapsa, pri- 
stino splendori restituantur, et regularis discipHnae observantia, quae iam 
in niultis conventibus viget, sarta tecta conservetur ac feliciter ubique 
promoveatur, Hinc post capitulum generale Romae anno 1694 celebra- 20 
tum, cum dira ac diuturna bella , quae etiamnum per totam, qua late 
patet, Europam saeviunt et in dies rescrudescunt, longam nobis moram 
iniecissent celebrandi capitulum generale Tolosae indictum, Ne religio ex 
hac intempestiva dilatione gravem pateretur iacturam, curavimus, ut ca- 
pitulum generale, annuente sanctissimo, Bononiam translatum hoc anno 25 
1706, abiecta omni cunctatione, celebraretur. Verum ut uberrimos fru- 
ctus, qui ex his comitiis generalibus iampridem expectantur , universus 
ordo percipere possit, ad communem omnium usum et felicem provin- 
ciarum administrationem mittimus capituli generalis Romae anno 1694 
celebrati acta, quae coram diffinitoribus capituli generalis Bononiae anno 30 
labente celebrati lecta et approbata citra ullam mutationem typis edita 
fuerunt, una cum actis capituli generalis Bononiae habiti , quae ad vos 
simul collecta dirigimus, quo facilius a vobis continua serie perlegi pos- 
sint, Caeterum in his actis utriusque capituli generalis non solum in- 
sertae sunt leges, ex quibus tanquam ex certis regulis controversiae, quae 35 
circa praesentem disciplinae regularis statum emergere possunt, diriman- 
tur, verum etiam bene multa, quae ad prima religionis principia perti- (i) De fr. lacobo Hyacintho Fejacq (Fejacques) cf. SSOP. II, 790. 1706] fiONONlAE MDCCVl. 333 

nent, in meraoriam revocare operae pretium fuit ; ne sicubi praetermissa 
aut pravitate naturae in malum proclivis neglecta sint , veluti praescri- 
ptione quadam antiquata vel in dissuetudine abiisse existimentur. Felix 
profecto religio esset avitumque retineret splendorem, si iuxta pristinos 

5 adolescentiae suae annos omnes huius alunini professionis memores vir- 
tuti excolendae ac studiis longe lateque promovendis seduli incumberent, 
et suos raores ad leges exigere satagerent. Verum pluriraa, quae non 
sine gravi doloris sensu recoliraus, invexit praepostera consuetudo, quae 
dura longe ab his felicibus exordiis recedunt, religionis colorera optiraura 

10 haud parura iramutarunt. Quare omnes labores curasque vestras certa- 
tim conferre debetis, ut, qua parte fieri poterit, felicia tempora redeant, 
et coniunctus cura legura observantia religionis splendor reflorescat ; 
quem quidera splendorera ipsi facili negotio conciliare poteritis, si regu- 
laris disciplinae observantia nihil antiquius habeatis et de praescriptis 

'5 pietatis officiis constanti vigore nihil unquara reraittatis. In eura finera 
colliraant utriusque capituli generalis acta, quae in praesentiarum ad vos 
mittimus; ex his quippe et normara recte vivendi haurietis et, repudiata 
orani perversa consuetudine, ad solara legem mores vestros inflecti de- 
bere intelligetis. Haec muneris nostri est, fratres dilectissirai, vobis ob 

20 oculos ponere ; haec votorura nostrorura sumraa , ut a vobis ea , qua 
par est sedulitate executioni, mandentur ; postremo ut prophetae Isaiae 
verba usurpemus : « Haec est via, ambulate in ea et non declinetis ne- 
que ad dexteram neque ad sinistrara ». Valete. 

Acta capituli generalis Bononiae in conventu s. p. Dominici ordinis 
25 praedicatorura celebrati in festo ss. Pentecostes die 23. raaii 1706 sub re- 
verendissimo patre fr. Antonino Gloche , sacrae theologiae professore 
eiusdemque ordinis magistro generali. 

In nomine sanctissimae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, 
nec non beatae Mariae seraper virginis , beati patris nostri Dorainici, 
30 omniumque sanctorum. 

Denuntiationes. 

I. Denuntiamus, era. ac rev. d. Fabritium Paulucci, cardinalem se- 
cretarium status, noraine sanctitatis suae dedisse literas die i5. huius 
mensis maii ad rev. p. magistrum generalera nostrum fr. Antoninura 
35 Gloche et alteras eodem pariter die ad hoc venerabile capitulum gene- 
rale, quae latine redditae sunt sequentis tenoris : 
Literae ad rev. p. generalem. 
Reverendissime pater. 

Perspectum satis est p. v. r., quam raaxime curae sit ss. d. 11., ut in 
40 religiosis ordinibus regularis observantia magis raagisque reviviscat et 334 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1706 

propagetur ; et ut ordini p. v. r. id faciendi aptam occasionem praebeat 
hoc tempore tam opportuno, quo habetur capitulum generale, adiunctam 
epistohmi ad ipsum capitulum scribi iussic et speciatim p. v. r. signifi- 
cari multam fiduciam , qua s. b. confidit, fore ut p. v. r. quippe quae 
praediia est tanto spiritu et zelo, religiosis suis exempHs ductuque pru- 5 
denti enixe curet , ut prompte in eodem capitulo executioni mandentur 
ea, quae in dicta epistola praescripta sunt, quo nempe evadat commcn- 
dabile magis et benemeritum in ecclesia Dei et simul augeatur p. v. r. 
meritum , quod s. s. prae ceteris magni facit , et ego aequus eiusdem 
aestimator p. V. r. coehtus veram exopto foehcitatem. Romae iS.maii 1706. 10 
P. V. r. 

Addiciiss. F. card. Pauluccius. 

Literae ad capitulum generale. 

Reverendi adm. patres. 

Sanctitas d. n., qui suas inter graviores curae summo zelo ac sol- 
hcitudine eo spectat, ut in rehgiosis ordinibus eorum primaevus eiful- 15 
geat splendor, qui omnino ab exacta regulari observantia pendet, phuie 
cognoscens, quantus sit spirituahs profectus, quem totus orbis cathohcus 
a rehgiosorum vere observantium instructionibus, precibus et exemphs 
percipit, expressc iniunxit, ut, cum habeatur capitulum generale nunc in 
ista urbe coactum, pp. vestrae excitentur ad conferendum omnem ope- 20 
ram, attentionem et studium ob conservandam, promovendam et restau- 
randam in ipso tam insigni et tam benemerito ordine exactam obser- 
vantiam regularem et ob eam in suum pristinum decus et rubur resti- 
tuendam, si qua in parte subUipsa foret , et praesertim ut in singuhs 
Itahae provinciis eiusdem ordinis unus aut duo conventus constituantur 25 
et adsignentur, in quibus observantia vigeat ad commodum rehgiosorum, 
qui sponte se in iUo recipere vehnt ct in ilhs mancre, quamdiu iis pla- 
cebit pro voluntate et fervore illorum spiritus, ut praescribit decretum 
latum a capitulo generah ordinis habito Valhsoleti anno i6()5, quod 
adiunctum mittiiur, et eo magis quod idem decretum in aliis capituhs 30 
generahbus pluries confirmatum fuerit. Quare s. b. pp. vcstris iniungit, 
ut illud exequantur et adimpleant ; et praeterea mandat, ut omnem at- 
tentionem adhibeant ob chgendos superiores ihos, qui antca observave- 
rint et deinceps observare possint reguUis et consMtutiones ordinis in 
omnibus, praesertim iis, quae ad serviendum choro et ad victum vesti- 35 
lumque communem spectant, ut praescribitur a buUa Clementis VIII. de 
reform. regul. § 32, ita ut sint habiles et prompti ad promovcndam can- 
dem observantiam in subditis suo etiam exemplo, a quo praecipue fir- 
mitas iUius pendct et propagatio. Sanciitas sua confidit, pp. vcstras zclo 1706] BONONfAE MDCCVr. 335 

et religioni rev. patris generalis suae eidem sanctitati satis superque perspe- 
ctis sese adiuncturas, ut exacta et plena suae sanctae mentis executione ar- 
dentissimo suo desiderio respondeant. Et ego illud pp. vestris significans, 
coelitus veram vobis foelicitatem desidero. Romae i5. maii 1706. 
5 Pp. vestrarum 

Addictiss. F. card. Pauluccius. 

Quibus ss. d. n. mandatis , ut ea qua par est animi promptitudine, 
pareamus, decretum, de quo his in literis secundae nostrae ordinationi 
inseri voluimus et toto nisu inculcari. 
10 2. Denuntiamus erectionem coUegii Urbinatensis , de qua plenius 

infra in ordinationibus pro provincia utriusque Lombardiae. 

3. Denuntiamus, in congregatione s. Rituum omni sollicitudine per- 
agi de canonizatione b. Pii V. pontificis maximi, iamque in eadem pro- 
ducta fuisse miracula, quae post eius beatificationem supervenere, et de 

15 quorum, ut aiunt, revelantia modo agitur, obtento iam favorabili rescripto 
super validitate processuum. Eadem in congregatione agitur pro cano- 
nizatione b. Agnetis de Monte Politiano, et circa cultum immemorabilem 
b. Luciae de Narnio et extensionem officii b. Columbae Aretinae. Agitur 
et de beatificatione venerabilium servorum Dei Bartholomaei de Marty- 

20 ribus, archiepiscopi Bracharensis, p. loannis Leonardi de Literis, congre- 
gationis nostrae dictae Sanitatis, fratrum loannis Massias conversi et Mar- 
tini de Porres donati, quorum duorum postremorum processus aposto- 
lica auctoritate instructi examinantur ; et ven. servae Dei matris Agnetis 
a lesu s. Flori in Gallia , et aliorum quam plurium morte pretiosa in 

25 conspectu domini defunctorum. 

4. Denuntiamus, approbante summo pontifice, ab eadem s. Rituum 
congregatione concessum esse, ut in universo ordine aliisque locis iuxta 
tenorem brevis transmissi a rev. p. magistro generali recitetur 8. die au- 
gusti officium b. Augustini episcopi Lucerini sub ritu duplici unius con- 

30 fessoris pontificis, et die 18. iunii officium b. Osannae Mantuanae pariter 
sub ritu duplici unius virginis. Officium autem de s. Vincentio Ferrerio 
nunc esse de praecepto pro tota ecclesia iuxta tenorem decreti, quod 
nuper emanavit et iussu rev. p. mag. generalis ad provincias transmis- 
sum est. 

35 5. Denuntiamus id, quod anno 1700 a rev. p. mag. generali toti 

ordini per literas encyclicas denuntiatum est, nunc vero toti orbi literario 
est notissimum, scd, ut a nobis etiam generaliter congregatis grato quam 
possumus animo recolatur , aequum plane est. Nobilissimam dico fun- 
dationem in conventu nostro Minervitano Romae ab eminentissimo per- 

40 illustris memoriae cardinali Hieronymo Casanate , ordinis nostri benefa- 336 ACTA CAMtUt.ORuM GENERALIUM O. P. [1706 

ctore munificentissimo, factam, qua vir zelo plenus pro communi eccle- 
siae bono et doctrinae catholicae puritate publicam bibliothecam instruxit, 
quam sive loci amplitudinem et maiestatem spectes , sive Hbrorum in 
omni scientia et arte copiam et selectum , ornatissimis ac refertissimis 
totius Europae bibliothecis parem aut certe supparem haud immerito 5 
dixeris. Fundavit et duas cathedras, in quibus legeretur textus summae 
theologicae divi Thomae, cuius doctrina nuUam tutiorem esse , nuUam 
ecclesiae utiliorem vere dictitare solebat, eique proinde uni si insistatur, 
nullos in dogmaticam errores , nuUos in moralem excessus , nullas in 
theologiam mysticam illusiones fore irrepturos. Fundavit et coUegium ,0 
sex theok)gorum e diversis nationibus ac praecipuis orbis cathoUci uni- 
versitatibus adlectorum, quorum munus praecipuum sit sacris incumbere 
studiis et instructos esse omni tempore ad sanctae sedis et ecclesiae ca- 
thoUcae defensionem. Qua de fundatione munificentissima plura prope 
diem dicenda sunt, cum pubUcae tandem luci dabitur praefati eminen- ,5 
tissimi fundatoris ac benefactoris testamentum, una cum bibUothecae eius 
Ubrorum et materiarum indice copiosissimo , cui ab annis iam pkiribus 
indefesse adlaboratur et insudatur. Interim tanti benefactoris suis in pre- 
cibus nunquam immemores piis iUius manibus fratres nostri non desi- 
nant bene precari. 20 

6. Denuntiamus, congregationes s. Sabinae et s. Marci de Florentia 
fuisse erectas a summo pontifice Innocentio XII., quarum congregatio- 
num iura et privilegia iuxta tenorem constitutionis pontificiae , summa 
qua par est obedientia et reverentia, recipimus et acceptamus. 

7. Denuntiamus, a s. congregatione discipUnae regularis emanasse 25 
decretum pro provinciis Italiae circa receptionem novitiorum et eorum 
instructionem , iam per omnes provincias ditfusum , quod iuxta sui te- 
norem et praescriptum omnino servari volumus et executioni mandari. 

8. Denuntiamus, tres fuisse a nobis delectos actorum praecedentis 
capituli generalis Romae celebrati anno 1694 revisores ; quae ab iisdem 30 
revisa et a secretariis capituH coram nobis lecta probavimus et, ut im- 
primerentur atque huius capitulo generaUs actis insererentur, iussimus. 
Gum vero pro actorum praesentis capituli gcneralis impressione non 
suppetat tempus, tribus eorumdem actorum cxempUs manu propria omnes 
subscripsimus; ut vero Romae imprimantur cum ea, quam optamus, exa- 35 
ctitudine reverendis adm. p. magistris fr. Paulo Cauvino, fr. Augustino 
Pipia et fr. Alberto Oswaldo (i), theologis coUegii Casanatensis, committi- 
mus, ut eorum invigilent impressioni. (i) Dc fr. Alberto Oswakio cf. SSOP. II, 744. 1706] I50N0NIAE MDCCVJ. 3 3^ 

9. Denuntiamus, proximum capitulum generalc anno 1709 Salman- 
ticae fore celebrandum ; quod erit diffinitorum secundum. 
Declarationes. 

I. Declaramus , integrum esse rev. p. magistro generali , cum sibi 
5 videbitur expedire, ad quamvis provinciam mittere commissarium vel vi- 
sitatorem, quem sub poenis ab ipso iniungendis recipere teneantur; nec 
ad id desiderari consensum seu petitionem maioris partis priorum pro- 
vinciae, ut nonnuUis male atfectis et ad inobedientiam pronis declarari 
videbatur ordinatione prima capituli generalis Romae celebrati anno i53o, 

'o sed perperam intellecta, cum ibi quidem caveatur, ne ullus ad superio- 
rem recurrat contra provincialem pro eius amotione petenda aut visita- 
tore, nisi habeat commissionem a maiori parte priorum illius provinciae; 
sed de rev. p. magistri generalis commissarios seu visitatores in provin- 
cias mittendi auctoritate sermo non est ; ea vero auctoritas expresse as- 

'3 seritur declaratione 3. capituli generalis Romae celebrati anno i656, ubi 
dicitur: Declaramus, quod in huUius provinciae, congregationis, conventus 
aut, collegii arbitrio vel potestate situm sit, ullam legem condere aut 
consuetudinem introducere aut introductam prosequi, qua receptio visi- 
tatoris aut commissarii a rev. magistro ordinis destinati vel ad horam 

|2" suspendatur, differatur aut impediatur. Proinde, sicubi talis lex aut con- 
suetudo praetenditur, eamdem tanquam voto obedientiae et auctoritati 
supremi nostri capitis inique praeiudicialem omnino cassamus et anni- 
hilamus ; praecipicntes omnibus in virtute Spiritus sancti, sanctae obe- 
dientiae sub formaU praecepto necnon sub poena excommunicationis 

25 h^tae sententiae ipso facto incurrenda, ne huiusmodi legis aut consuetu- 
dinis obtentu deinceps praedictos visitatores seu commissarios recipere 
cunctentur , multo minus a hbera sui muneris inchoatione impediant. 
Memores eamdem censuram in contravent.ores iampridem fulminatam 
fuisse in tribus immediatis capituhs generahbus, nempe Avenionensi 1470 

30 ord. 5., Basileensi 1473 et Romano 1474, et quidem universahus contra 
omnes iUos, qui qualescumque hteras patentes magistrorum ordinis a 
suo effectu impedire aut retardare ausi fuerint ; quos pariter sub hoc 
nostro praecepto ac censura comprehendi declaramus. Et ordinatione 
prima : Ordinamus et in virtute Spiritus sancti, sanctae obediehtiae sub 

35 formaU praecepto mandamus universis et singuhs provinciarum et con- 
gregationum, conventuum ac locorum praesidentibus, quod sine humano 
respectu uUave conniventia aut dissimulatione declarent perdueUes ex- 
communicatos ac gravissimis poenis tum carceris tum ahis eos subiiciant, 
qui quocumque modo depraehensi fuerint vel asseruisse vel -sustinuisse 

40 sive in pubhco sive privatim , non csse praestandam obedientiam rcv. 
magistro ordinis , nec eius mandata acceptanda, nisi ipsemet intra hnes 

MOPH 13 22 338 ACTA CAPITUI.ORUM GENKRAMUM O. P. [1706 

provinciac vel congregatioiiis ipsorum pcrsonalitcr adsit, ncquc admit- 
tcndam ullam cx eius commissione visitationem vel correctioncm, nisi 
ipsemet hanc ibidem praesens e.Kercuerit. Quam quidem perniciosissimnm 
ac rebellionis foctore infamem persuasionem toto animo cxecramur; ct 
sicubi forsan aliquod apostolicum privilegium adsit aut adesse praetcn- 5 
ditur, quod tali immunitati faverc videatur , illi cx nunc publico totius 
ordinis nominc ultro libenter ac sponte renuntiamus. Quas quidcm dc- 
clarationem ac ordinationcm hic innovamus atque confirmamus sub cis- 
dcm praecepto, censuris et pocnis. 

2. Gum subinde contingat lectorcm aliqucm vel ob insufficientiam 10 
prius non satis cxploratam vel ob vitam minus reUgiosam ab officio lc- 
ctoris csse amovendum, ut statuitur Romae anno 1694 ord. 6. pro stu- 
diis, pcndulumque haerere superiorem, quo pacto fieri debeat huiusmodi 
amotio, an scilicet cum strepitu processus , an vero absque illo , decla- 
ramus, defectum vcl scandalum, ratione cuius lector aliquis a lcctoris ,3 
officio potest amoveri , non debere necessario cognosci vel probari pcr 
processum, sed sufficere certam de eo undecumque scientiam ; monemus 
tamen provinciales, dum ad id faciendum fuerunt compulsi, ut, semoto 
omni affectu, id praestent et Dei honorem dumtaxat spectent, subdito- 
rum salutem et ordinis decorem. 20 

3. Circa priorum ab officio suspensionem maior potest esse diffi- 
cultas, nihilominus illam quoque fieri posse ac dcbere absquc proccssu 
declaramus ; prius tamen requirendum esse consilium patrum , aho in 
conventu praecipuo, et ante suspensionis exequutionem a provinciali mo- 
ncndum esse magistrum ordinis , si praesens adsit citra montcs , vel de 25 
facta iam suspensione ct eius causa, si fuerit uhra montes, quemadmo- 
dum de vicarii in capite supra priorem institutione dicitur in capitulo 
Romae 1629 declar. 10. Absolutio autem prioris seu eius ab officio dc- 
positio non fiat nisi iuris ordine servato , iuxta quod in sacris nostris 
constitutionibus est praescriptum et praecipue in praetacto capitulo Ro- 50 
mano 1629 ord. i'}. 

4. Cum ex neglectu legis interstitiorum in electionibus priorum 
conventuaHum et provinciaHum servandorum non raro contingat priores 
duos aut provinciales sibi invicem immediate et veluti continuo succc- 
dcre, atque ita prioratus seu provinciahitus officia sibi mutuo dare, quod 35 
commercii genus et turpe est et ambitiosum et variis fationibus obno- 
xiumj cui proinde malo gravissimo obviare volentes , legem interstitio- 
rum in sacris nostris constitutionibus dist. 2. cap. 2. i^ 3. praescriptam, 
quacumque contraria consuetudine poenitus abrogata , inviohibiliter vo- 
lumus observari sub poena nuUitatis electionis ipso facto absquc alia dc- 
claratione, ita nempc ut sivc priorcs sivc provinciales nonnisi cxplctis )" 1706] BONONIAE MDCCVr. 33q 

duobiis aliorLim stadiis iiitegris iii eodem conventu scu provincia respe- 
ctive possint rceligi ; unde ubi priores sunt biennales, nonnisi post qua- 
driennium, ubi triennales post sexennium , ubi provinciales sunt etiam 
biennales, pariter post quadriennium ; ubi vero sunt quadriennales, non 
5 nisi post octennium integrum possint reeligi , ita ut quocumque pacto 
contingat sive per amotionem sive per morrem praedecessoris duo illa 
respective stadia non esse impleta, nullatenus possit is, qui prius fuit in 
officio, ad idem munus eodem in loco reeligi. Declaramusque , provin- 
cialem in interstitiis a prioribus servandis nequaquam posse dispensare, 

10 immo nec in interstitiis vicariorum locorum, ut expresse cautum est dc- 
clar. 7. capituli generalis Romae celebrati anno i656. Si quae porro pro- 
vincia super his speciali potiatur indulto, illud exhibeat rev. p. generali, 
et donec exhibuerit , sacrae huic interstitiorum subiaceat legi illamque 
adamussim servare teneatur, nec ei ulla contraria suffragetur consuetudo. 

15 5. Quod bona religiosorum extra provincias suas decedentium, si 

quae fuerint provinciae suae, declaramus illa ad eam pertinere ; particu- 
laria vero bona ipsorum, licet sint vel fuerint provinciae suae procurato- 
res, ad commune ordinis depositum spectare pariter declaramus iuxta 
pridem factam declarationem ord. 10. capituli generalis Romae 1629; 

20 salva tamen dispositione gratiosa facta a rev. p. magistro generali pro 
patribus magistris fundationis Gasanatensis. 

6. Declaramus, festa locorum et sanctorum, quae auctoritate apo- 
stolica tam secularibus quam regularibus de praecepto celebrari concessa 
sunt, non prout a secularibus, sed iuxta nostras rubricas earumque ritus 

25 a nobis omnino debere celebrari , si alias per generale capitulum talia 
festa pro ordine sint recognita et notificata. 

7. Quoniam ex vaga postulantium receptione ad habitum religionis 
contingil eos, qui sic recepti sunt, post suam professionem de conventu 
in conventum vagari, fixam non habentes alicubi sedem aut mansionem, 

30 ex quo sequitur maxima fratrum istorum dissipatio et conventuum per- 
turbatio, declaramus, neminem recipi debere ad habitum sive clericorum 
sive conversorum , nisi prius pro aliquo speciali conventu sit receptus 
ad affiliationem; quod sub poenis superioribus contrafacientibus infligendis 
ubique volumus observari, prout iam declaratum fuit Romae anno 1694 

35 declar. 6. 

8. Cum Yallisoleti ord. 14. capituli generalis anno i6o5 sit cautum, 
dcputationes fratrum ad breve tantum tempus fieri debere, dubiteturque 
etiamnum, quid per breve tempus veniat intelligendum, declaramus , id 
ita esse interpretandum, ut nonnisi ad quatuor menses ficri posse cen- 

40 seantur ; quibus expletis non maneat deputatus quisque frater nec in alio 
conventu possit deinde toto anno deputari, sed redirc teneatur ad con- ■340 ACTA CAPITULORUM {5ENERAMUM O. P. [1706 

vcntum suae assigiiationis , nisi alias provincialis ipsi de conventu alio 
per assignationeni providerit. 

Q. Mirari satis non possumus , nonnuUos adeo refugerc officium 
hebdomadariae, cum non oneris, ut falso autumant, sed honoris potius 
sit hoc munus, quod qui fungitur, primas et praecipuas agit in officio 5 
divino partes et coeteris quodammodo praeest ; caeterum quia nonnuUi, 
ut id intelligant, adduci nequeunt, refugiunt quinimmo id honoris, tan- 
quam onus sit, subirc et ut ab eo exolvantur, varios quaeritant praetextus, 
declaramus, neminem ab hebdomadarii officio esse exemptum neque prae- 
tcxtu affiUationis neque etiam praedicaturae generaUs vel quovis aUo ti- ") 
tulo nisi in constitutionibus nostris vel actis capitulorum generaUum cx- 
presso, et nisi a magistro ordinis ex rationnbiU causa habeatur dispen- 
satio, a quo sokmi posse in hoc dispensari, declaratum fuit Parisiis anno 
1611 conf. 26.; vokmius itaquc id muneris hebdomadarii ab omnibus 
non legitime impeditis seu dispensatis impleri , et quidem personaUter; 15 
abusum, quo aUqui vices hac in parte suas in aUos benevolos aut ctiam 
mercede aUqua , quod turpe est dicere , conductos transferrc satagunt, 
prorsus improbantes et quascumque dispensationes a provinciaUbus per- 
peram factas revocantes tamquam nuUas et praeter nostri sucri instituti 
scnsum concessas ct obtentas ; qui vero huic detrectant satisfacere obU- 20 
gationi, a conventu removeantur ct eo transferantur, ubi maiora ct gra- 
viora onera cxperiantur. 

10. Declaramus, diffinitorium capituU provinciaUs debere assignare 
socium provinciaU aut diffinitori cuntibus in capitukim gencrale , prout 
pracscribit s. nostra constitutio dist. 2. cap. 5. text. 4., neque esse in 25 
diffinitorii potestate iUam omittere socii assignationem. 

11. Cui intimo animi nostri sensu ac dolore au(.iivimus ab aUqui- 
bus, etiamnum dubitari, an, dum extra chorum versantur, teneantur pri- 
vaiim recitare officium b. Virginis, quando in choro iuxta ritus praescri- 
ptum dicitur, cum id declaratum non semel fuerit et spcciatim capitulo 3" 
Romano i656 declar. 34; ut porro evacuetur dubium istud ab ordinc 
nostro, bcatissimac Virgini tot tantisque tituUs devincto, iterum dcclara- 
nius, parem esse officii mariani obUgationem, quando ex ritus praescripto 
est dicendum cum officii diei obUgatione, adeoque sub praecepto et poena 
peccati mortaUs ; sicuti pariter tencntur extra chorum diccrc psaUnos gra- 35 
duales, quando tit de beata Maria in sabbato. Gui huic nostrac dccla- 
rationi ac resokitioni ut omnes fratrcs nostri se conformcnt, praecipimus 

in virtute Spiritus sancti, sanctae obedientiac et sub formaU praeccpto. 

12. Declaramus, etiam officii defunctorum recitationem intra hcb- 
domadam ita cssc obligatoriam , ut ei nequaquam satisfiat , si matutino 
temporc dominicac sequentis recitetur, prout satisfieri exoticam nonnul- |n 1706] nONONIAE MDCCVI. 84! 

lorum opinionein esse inaudivinius; a qua ut omnes abhorreant et huic 
nostrae declarationi pareant, pariter praecipimus in virtute Spiritus sancti, 
sanctae obedientiae et sub formali praecepto. 

i3. Declaramus, suppriores ubique debere esse biennales nec exce- 

5 dere posse biennium in suo officio. Quo biennio expleto non possunt 

iterum assumi in suppriores in eodem convcntu ante duos annos com- 

pletos, ut iampridem Vallisoleti est declaratum anno i()o5, salva in hoc 

auctoritate rev. p. magistri generalis. 

14. Neminem debere in fratrem clericum recipi ad probationem vcl 
10 profcssionem nisi cum assensu totius vel maioris parlis capituli , sacra 

nostra habet constitutio dist. i. de recipiendis cap. i3. text. 3.; sed quia 
contingit capitulum in aequalia sutfragia dividi, dubitatum est, an can- 
didatus eo in casu censeatur esse reiectus, et declaratum a nobis, prout 
praesenti decreto declaramus , talem nec receptum nec reiectum ccnseri 
"5 debere, adeoque posse iterum ad receptionem proponi eidem vel altcri 
conventui. 

1 5. Prohibemus , ne uUus conversus transire permittatur , quovis 
praetextu, ad statum clericorum et ne ullus, sive illegitimus sive ex aho 
ordine ante vel post professionem dimissus, in ordinem nostrum admit- 

2o tatur, prout variis in capitulis generaHbus, quin et in sacris nostris con- 
stitutionibus respective prohibitum est. 
Ordinationes. 

I. Ordinamus in primis, ut quam maxime superiores attendant, ut 
fratres nostri officium tam diurnum quam nocturnum, ea qua decet de- 

25 votione, persolvant ; tremendum altaris mysterium ea gravitate, modestia, 
compositione pertractent ; cuncta denique ad Dei cultum pertinentia co 
zelo ac spiritus fervore peragant, quibus non perfunctorie et veluti pro 
more, sed in spiritu et veritate ea se facere testentur, eoque pacto Dei 
gratiam sibi concilient et popuhs praebeant exemplar pietatis ac religio- 

3" nis. Quos vero compererint, haec tanti momenti exercitia negligenter ac 
forte, quod absit, irreverenter atque cum spectantium offensione per- 
agere, eos sui officii per.moneant et , si fuerit opus, abstinere iubeant a 
missae celebratione , donec melius compositi maiori cum reverentia ct 
aedificatione illam celebrare velint. A chori autem sequela tam de nocte 

35 quam de die neminem volumus exemptum, nisi qui ex sacrarum nostra- 
rum constitutionum et capitulorum generalium dispositione exempti sunt, 
vel nisi ex legitima causa a rev. p. magistro generali fuerint dispensati ; 
revocantes omnem ab inferiori auctoritate cuivis fratri super hoc factam 
dispensationem. Nemo pariter negligat quotannis exercitia spirituaiia serio 

^o peragere et orationi mentali singulis diebus statutis horis incumbcre; 
quod , ut omnes scrvent quam cxactissime , praesides conventuum cos, ?>^2 ACTA CAPITIII.ORUM GENERAI.IUM O. P. [1706 

quos hac in parte rcpcrerint negligentes, poenis privativis puniant ct ad 
officium reducant. 

2. Ordinamus et districte praecipimus id, quod in sacris constitu- 
tionibus dist. 2. cap. i. super § 8. omnibus provincialibus strictissimc 
mandatum est, et ut in prcvinciis observetur quam exactissime ss. d. n. 5 
Clemens papa XI. fcliciter regnans pro suo, quo ardet observantiac rc- 
gularis zelo, nobis per literas significari fecit , <- Ut unusquisquc in sua 
provincia unum vel plures conventus iuxta qualitatem ct numerum fra- 
trum deputct, in quibus regula et constitutiones ordinis nostri cum omni 
rigore ab omnibus illic degentibus ad unguem observentur ; in quibus m 
conventibus et locis nemo invitus cogatur manere, nec aliquis nolcns a 
suo retrahatur fervore, nisi qucm iam arrepti propositi et ccptac ob- 
servantiae poenituerit ». (^uam oniinationem absquc ulhi cunctationc vo- 
lumus exequutioni mandari, et provincialcs hac in parte ncgligcntcs in 
poenam a suis officiis irremissibilitcr absolvi , ad quac non possint in 15 
posterum reassumi. Quibus addcndam adduximus dcchir. i i. capituH gc- 
neralis Romae i656, qua dicitur, quod, ubi sacra constitutio ct complura 
capituhi generaha statucrunt ahquos sahem in singuhs provinciis con- 
ventus pro exacta rcgulac ct constitutionum observantia dcputari, in qui- 
bus nimirum absque dispensationum usu ad htcram sacrarum nostrarum 50 
constitutionum vivatur, id non co sensu accipiendum sit, quasi per hoc 
cum rehquis domibus aut rchgiosis extra pracdictos observantiae con- 
ventus manentibus censcatur tacitc dispensatum, ne deinceps ad ipsos 

ea pertincant, quae observantiam sapiunt, vel quasi non teneantur et ipsi 
adniti pro viribus, ut secundum rcgulam et constitutiones vivant, prout 2_s 
in suae professionis formuhi promiserunt ; quinimmo potius advertant, 
dum a sohs conventibus exaciioris observantiae relcgatur omnis dispen- 
satio, non ob hoc a conventibus dispensationis usuni tantisper adhuc to- 
lerantibus observantiam relegari. 

3. Ordinamus et scverc prohibemus, nc in iUis quoquc provinciis, 30 
ubi ex induko pontificio ahquot in hebdomada diebus vescuntur carni- 
bus, usus carnium admittatur, seu in co usu dispensetur iis in convcn- 
tibus, ubi vel generale vcl provinciale capitulum cclcbratur , toto tcm- 
pore celebrationis capituh' ; solos infirmos hic excipimus, quibus esus 
carnium fuerit a mcdico pracscriptus ; coeteri omnes atque in primis 35 
capitulares ad commune refcctorium accedant iisque cibis contenti sint, 
quibus ex sacrarum nostrarum constitutionum praescripto vesci hcet. 
Dedecet enim et plane praepc^sterum est, eos qui pro restauranda disci- 
phna ct observantia reguhiri dclccti sunt et in unum congregati , ilhun 
ipsos non tenerc exactissime, scd vitac moUioris atquc solutioris prac- 'i<> 
bcrc cxemphi. Facile enim corum praecepta contemnuntur, quorum vita 1706] BONONIAE MDCCVf. ^^S 

et mores despiciuntur. Quapropter serio monemus et in domino obte- 
stamur omnes, sive ad generale sive ad provinciale capitulum accedentes, 
ut coeteris fratribus bono in omnibus ac praesertim in hoc observantiae 
puncto sint exemplo, quibus praesunt auctoritate et imperio. 
5 4. Vitam communem seu perfectam rerum omnium communitatem 

statui religioso adeo individuam et necessariam, qua dum vigeret, efflo- 
ruit semper religio et tot fere sanctos aluit , quot habuit religiosos , ut 
in omnes provincias ac conventus revocent priores seu provinciales seu 
conventuales, iam toties in capituHs generahbus ordinatum , inculcatum 

'" et sub interminatione divini iudicii praeceptum est , ut supervacaneum 
videri possit ilUus introducendae nova dare praecepta seu novas conderc 
leges. Nihilominus , quia necdum obtineri potuit , ut in omnes omnino 
conventus introduceretur , mandamus ac districte praecipimus , ut iis in 
conventibus, in quibus introducta est , custodiatur quam dihgentissime, 

>5 nec rimam admittant superiores , qua e conventibus erumpere possit ; 
ubi vero necdum perfecte introducta est, curent satagantque, ut , si ne- 
queunt ahter, sensim et sensim iham introducant, eas statuendo depositi 
leges talemque in vestitu et supellectih fratrum praescribendo modum, 
quaha in variis capitulis generahbus praescripta sunt et statuta, ut, quoad 

20 fieri poterit, ad vitam perfecte communem accedant quam proxime. Su- 
periores hac in parte muneris sui potissima negligentes seu indulgentiores 
a suis officiis volumus amoveri, eosque inhabiles praesenti decreto de- 
claramus ad quaevis ordinis nostri munia ; et si quem contingat ehgi in 
priorem conventualem seu provincialem , quem in consiho patrum per 

25 vota secreta constiterit, non esse vitae communis amantem, districte pro- 
hibemus, ne huiusmodi electus confirmetur, sed ahus vitae communi seu 
custodiendae seu introducendae aptior ehgatur. 

5. NuUus laicus tunica tertiariorum induatur, nisi sit receptus capi- 
tulariter et praevio examine et in aetate praescripta in decretis Clemen- 

3" tis VIII. et s. congregationis sub poena suspensionis ab officiis superio- 
ribus infligenda et eiectionis tertiarii ab ordine absque ulla spe, ut ite- 
rum recipiatur. 

6. Ad evitanda gravia, quae subinde nascuntur scandala ex fratrum 
ordini ineptorum, etiam tertiariorum, ante professionem dimissione, si id 

35 fiat paulo praecipitantius et absque debita praecautione , quemquam ex 
ordine nostro dimitti nolumus, nisi post maturam deliberationem et ha- 
bito consilio atque resolutione patrum in libro conventus scribenda, et 
nisi dimittendus habitu ordinis coram capitulo aut saltem duobus testi- 
bus prius fuerit exutus et habitu seculari indutus, ita ut nonnisi sub hoc 

40 habitu conventum egrediatur, Advertant porro superiores et alii, ad quos 
spcctat, nc huiusmodi ineptos, quos e saeculo tanquam inutiha familia- 344 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. P. [ 1 706 

runi pondera ad religionis statum destinari et quodammodo detrudi con- 
tingit, ad liabitum nostrum quovis modo recipiant, multo rainus ad pro- 
fessionem religiosam admittant , ex quibus nonnisi gravamen , dedccus 
et perturbatio ordini accedere solet ; eorum proinde hac in parte con- 
scientiam in diem iudicii aggravamus. 5 

7. Provinciarum seu conventuum procuratoribus ad negotia pcrtra- 
ctanda in curias dimissis pro expensis faciendis atque occurrentibus ne- 
cessitatibus pecunias accipiendi mutuo nolumus vagam fieri facultatem ; 
volumus enim vero eam facultatem in procurationis instrumento ad cer- 
tam pecuniae summam restringi ac limitari ; quod si secus factum fuerit, i" 
ipsum procurationis instrumentum sit nullum , et qui ei subscripscrint 
debita animadversione plectantur. 

8. Quoniam viros religiosos paupertatem professos decet, quam ma- 
xime esse ab omni specie avaritiae et simoniae alicnos , ordinamus ct 
ordinaiido prohibemus , ne pro recipiendis in habitum ordinis ulla pe- is 
cuniae summa taxetur aut ab ipsis exigatur, ne quidcm vcstium seu ali- 
mentorum praetextu, sed iis contcnti sint superiores, quae secum deferunt 
religionis candidati ; qui si ea sint paupertate , ut nec de vestibus sibi 
possint providere, convcntus, pro quo recipiuntur, iuxta facultatem eas 
ultro conferat ; conventus vero novitiatus, cui toto probationis aiino dc- 3" 
scrviunt, de victu aliisque neccssariis ipsis provideat. 

(). Quanta ordini mala et scandala obveniant ex vagis fratrum no- 
strorum discursibus, nimium experimur et in dies cum dolorc pcrcipi- 
mus ; quibus proinde coercendis severe prohibemus conventuum priori- 
bus et quorumvis locorum nostrorum superioribus , ne fratres noslros, 25 
praesertim ignotos, rccipiant, multominus ad celebrandum missac sacri- 
ficium admittant, nisi prius visis ct lectis atque examinatis ipsorum li- 
teris scu facultatibus ; facultates porro a magistro ordinis absque praefixo 
termino latae intra Europam ad scx dumtaxat menses a dic datarum 
valeant ; quae autem dantur a provincialibus, ad duos solum mcnses va- 30 
lerc decernimus. Fugitivi vcro et scandalosi incarcerentur, et eorum cx- 
pensis tempore incarcerationis providcre teneantur conventus , quorum 
sunt niii, sub poena absolutionis ab ofBcio eorum prioribus infligenda. 

10. Certis ex documentis didicimus, commissariorum ct visitatorum 
eo subinde efferri vanitatem atque dominandi cupiditatem, ut, cum co- is 
rum commissionis seu visitationis officium non sit nisi temporancum, 
illud tamen, spreta magistri generalis auctoritatc ct minime attento pro- 
vinciarum seu conventuum gravamine, usurpcnt atque exerceant, quasi 
forct perpetuum ; eo fortc praetcxtu, quod corum in literis nullus cxer- 
cendac commissionis seu visitationis pracfigatur tcrminus. Cui tollcndo -lo 
abusui ordinamus, nt Iniiusmodi litcris patcntibus ccrtum prnefigatur tem- 1706] BONONfAE MDCCVI. ?45 

pus, quo expleto, mox visitationis seu commissionis expiret officium ; 
si vero tempus non fuerit praefixum, commissio nihilominus seu visi- 
tatio intra Europam ultra annum a die datarum non protendatur , sed 
eo elapso commissarius seu visirator commissarii seu visitatoris excidat 
5 munere et nomine abstineat, irritantes et nuUum fore declarantes, quid- 
quid eos deinde pertentare contigerit praetensae obtentu commissionis 
seu visitationis. 

11. Quoniam ex celebratione capitulorum provincialium plurimum 
pendet bonum provinciarum, ordinamus, ut provinciae statuto tcmpore 

10 sua celebrent capitula provincialia nec ca cclebrare ullo negligant prae- 
textu, quamvis ctiam provincialis forte per breve aut alias legitime iam 
instituti facienda non foret electio ; quo in capitulo diffinitorcs eligan- 
tur, qui omnia ea peragant, quae in capitulis provincialibus peragi so- 
litum est , cuique capitulo pracsideat provincialis noviter institutus , si 

15 pracsens ibi extiterit. 

12. Uniformitatem in vestibus toties nobis commendatam variis in 
capitulis generalibus iterum atque iterum commendamus, praecipimusque 
provincialibus et conventuum praesidentibus, ut sedulo invigilent, ne fra- 
trcs nostri pretiosis ct nimium laxatis induantur vestibus, sed vilibus ct 

2" modestiae reb'giosae congruis, quales ncmpc praescribunt sacrae nostrae 
constitutiones, et quales decent religiosos paupertatem et humilitatem 
professos ; quos vero compererint hac in re excedere , severe corripiant 
ct puniant, etiam privatione huiusmodi vestium necnon vocis activae et 
passivae ; qui vero post tot prohibitiones, ahas iam factas, lineis ad car- 

25 nem uti non dubitant, meminerint eius , quod habet sacra nostra con- 
stitutio dist. I. cap. 10. lit. B. « quod qui nulla subsistente causa lineis 
utuntur ad carnem et in huiusmodi transgressione intendunt perseverare, 
ad damnabilem contemptum disponuntur » ; et poenas in variis capi- 
tuHs generahbus , praesertim Romano 1644 ord. 19. contra huiusmodi 

3" transgressores taxatas confirmamus et inviohibihter infligi volumus ct 
mandamus. 

i3. Gum ex foeHci, quam nobis imposuimus , necessitate sequendi 
doctrinam angehci doctoris, ea potiamur consolatione , quod inter nos 
non sint doctrinarum schismata, sed unum dicamus omnes et in eadem 

3S permaneamus sententia, nec verendum sit , nos a veritatis tramite un- 
quam deviaturos, quamdiu presso pede huius s. praeceptoris insequemur 
placita; omnes ordinis nostri professores, et quotquot studiis incumhunt, 
gravissime monemus iisque praecipimus, ut tanti doctoris doctrinam ubi- 
que tcneant, tradant et pro viribus promovere satagant. Quod faciendo 

10 nostram et proximi nostri salutem ponemus in tuto , quod a nohis ex 
sacro nostro instituto ad salutem animarum procuran^lam destinatis in 3^6 ACTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [1706 

primis spectandum est ; si qui autem ab ea recesserint, contra ipsos poe- 
nam privationis cuiusvis gradus et scholastici officii atque ad illa perpe- 
tuae inhabilitatis respective ipso facto incurrendam irremissibiliter pro- 
nuntiamus. 

14. Quoniam ex lectorum peritia et probitate plurimum pendet 5 
optima iuvenum educatio et instructio , non promoveantur in lectores 
philosophiae ac theologiae, nisi qui bonis moribus probati fuere, quiquc 
observantiae tenaces discipulos non tantum verbo , sed excmplo ctiam 
instruere valeant, et qui divi Thomae doctrinam omnino calleant , plu- 
rimi faciant et cordi maxime habeant nec ab ea ullatenus recedant; non "o 
novitatum amatores , sed regulas ecclesiae ac doctoris angelici placita 
unice sequentes ; et quos lectores in suis provinciis ab his regulis et viis 
sanctis recedere repererint, eos omnino a suis officiis deponant, ncc ad 
ea assumantur deinceps inconsulto magistro ordinis vel capitulo gcncrali. 
Cum vero nobis compertum sit, fratres nostros scholasticae discipHnac, '5 
quam pro vincendis haereticorum erroribus commodam et necessariam 
ducimus, diutius dare operam , omisso pene scripturae ac historiae ec- 
clesiasticae scudio , ut huicce malo, quod certe minimum non est , pro 
viribus medeamur, iubemus, ut deinceps lectores scholasticas ita versent 
quaestiones ea brevitate, perspicuitate, methodo, qua par est, ut tamen ^o 
interscrant hinc inde pro re nata in speciahbus digressionibus ad cuiusvis 
tractatus fonteni aut calcem nobiliores controversias vel ad scripturam 
sacram vel ad historiam ecclesiasticam pertinentes , curentque singuHs 
hebdomadis domi unum vel alterum circulum propugnari , in quo de 
positiva, ut loquuntur, ex professo disputetur. Declarantes, neminem in 25 
posterum fore admittendum ad gradus in ordine capiendos , nisi certis 
constet documentis, patres lectores huic ordinationi morem gessisse. 

i5. Quae de studentibus in ultimo capitulo generah affatim prae- 
scripta sunt, omnino et adamussim servari volumus; addimus porro 
iis in provinciis, in quibus non cst usus distinctionis studentium forma- ^o 
lium et materialium, nuUo modo introducatur, et ubi introducta est, si 
studentibus formalibus concessa est aliqua dispensatio a choro, nusquam 
tamen censeantur cxempti a missa maiori et completorio, nec a choro 
tam de die quam de nocte dominicis et ahis festivis diebus, quacumque 
in contrarium non obstante consuetudine aut privilegio, quae ad termi- ^^ 
nos huius ordinaiionis inviolabiliter observandae reducimus ; volumusque 
insuper, quod collegiales studiorum generalium in ingressu studii prima 
hebdomada fungantur officio hebdomadarii et praeterea singulis annis 
semel vel pluries, sicubi id moris cst, ad idem officium notentur. Studia 
et coUegia provinciarum ultramontanarum suos in hoc servent usus ct -i<> 
ordinationes pro se factas a rcv. p. Turco magistro generah'. 1706] nONONlAE MDCCVr. ?47 

16. InsLiper iniungimus rev. pp, regentibus et baccalaureis studio- 
rum ac praesertim magistris studentium, ut, si quos extra cellam repe- 
rerint collegiales horis, quibus a choro exempti sunt, et aliis, quibus in 
ceUis studio vacare deberent , imposita poenitentia eos suas in cellas, 

5 studiis vacaturos, redire compellant ; professorum in hoc conscientiam 
aggravantes, quos memores esse decet religionem ipsis commisisse in- 
structionem et educationem iuventutis , cuius rationem ab ipsis exa- 
ctura est. 

17. Pro parte r. adm. p. mag. procuratoris generalis ordinis nobis 
10 expositum fuit, quod, cum in capitulo generali Venetiis iSq^ ord. 9. sta- 

tutum sit, fratres teneri expensas pro literis per cursores missis r. adm. 
p. procuratori generali ordinis solvere vel easdem francas , ut vocant, 
transmittere , ne earum portitoriis , quae in dies excrescunt , gravetur ; 
cum vero neutrum horum fiat et patri procuratori generali opportunum 
f5 non sit a singulis singula portitoria exigere, siquidem id fieri non posset abs- 
que novis et gravioribus incommodis, eius nos providere volentes indemni- 
tati, taxam. sequentem seu pensitationem annuam a singulis Italiae pro- 
vinciis et congregationibus p. procuratori generali pendendam atque sol- 
vendam praeter illam, quam quotannis ex legum nostrarum praescripto 
j" alias ob causas eidem persolvunt, duximus praescribendam, prout prae- 
senti decreto praescribimus et, ut re ipsa persolvatur, praecipimus: 
Provincia utriusque Lombardiae scuta Romana 12 
Provincia Romana 7 

Provincia Regni 10 

25 Provincia Trinacriae 10 

Provincia Apuliae i 3. 80 

Provincia Calabriae 12 

Provincia s. Petri Martyris 8 

Provincia Aprutina 7 

30 Provincia Venetiarum 7 

Gongregatio Sanitatis 3 

Congre'gatio s. Marci de Gavottis 2 

Congregatio s. Sabinae 3 

Gongregatio s. Marci de Florentia 2 

35 18. Postremo inhaerentes declar. 7. capituli generalis Romac 1629 

ordinamus, ut, quando priores gravia negotia habcnt discutienda, dc ipsis 
patrcs a consiliis praemonere teneantur, ut maturius ea decernant. 
Confirmationes. 

I. Quamvis iam toties sub gravissimis poenis et censuris prohibitum 

1" sit tum in sacris nostris constitutionibus tum in variis capitulis gcncra- 

libus, nc fratrcs nostri personarum extra ordinis nostri obcdicntiam con- ■348 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. ['7°^ 

stitutarum et quavis dignitate, etiam cardinalitia, etiam imperiali fulgen- 
tium emendicent opem , favores, intercessionem , quibus promotionem, 
impunitatem gratiasve extorqueant a superiorihus, immo ne huiusmodi 
favores, sponte etiam oblatos, acceptent, hactenus taraen haec reguhiris 
instituti pestis poenitus extincta non est , ut vero prorsus extinguatur, 5 
gravissimas poenas ac censuras contra huiusmodi gratiarum aucupcs aut 
rcceptorcs Uuas ac pontificiis bullis confirmatas et ad calcem capituli ge- 
neralis Romae celebrati anno 1670 in unum collectas omnium oculis 
hic iterum obiicere visum est, ut qui uno alterove non terrentur ful- 
mine, multiplicatis saltem et congcminatis deterreantur : '" 

[. Privatio , magistro ordinis reservata , vocis activae et passivae ; 
item omnium gratiarum et beneficiorum officiorumque ordinis, graiiuum 
ct bonorum ad usum concessorum. 

2. Perpetua inhabihtas ad huiusmodi seu recuperanda seu in po- 
sterum obtinenda. 15 

3. Inhibitio exequendi quamcumque functionem ecclesiasticam sive 
altaris sivc pulpiti aut confessionalis. 

4. PubHca nota scu titulus destructoris ordinis. 

5. Privatio suffragiorum orilinis tam in vita quam in mortc. 

('). Excommunicatio latac sententiae pluries a divcrsis tum priscis ?" 
tum rccentibus capituHs fuhninata, iterata et speciahter supremo oichnis 
tribunaU reservata. 

7. Denique maledictio omnipotentis Dci, b. Virginis Mariae, ss. Do- 
minici patris nostri in cos , qui animo pertinaci et indurato tales scn- 
tcntias et poenas non horruerint, destructoribus ordinis taxatas. 25 

Quas poenas ac ccnsuras hic innovamus atque confirmamus et contra 
diffamatores fratrum apud scculares extendimus , uti ct maximc contra 
recurrcntes ad tribunaUa secularia, ut electiones turbent vel mandata su- 
pcriorum decUnent aut eorum impediant exequutionem , sub practcxtu 
ctiam quod id faciant procuratorio nomine aUcuius provinciac vcl con- 3" 
vcntus. Ad haec tonitrua , qui non expergiscitur , iam non dormit , scd 
mortuus est. 

2. Pro more coeterorum capitulorum generaUum confirmamus, ap- 
probamus et acceptamus omnia et singuUi magisteria et gradus quorum- 
que promotorum post immcdiatc praeteritum generale capitulum Romac 3^ 
celebratum anno 1694 per rev. p. generalem nostrum fr. Antoninum 
CU)che coUatos et concessos usquc ad praesens generale capitukun, omncs- 
que sic promotos impctratis gradibus gaudere voUimus et mandamus. 

'3. Confirmamus ctiam omnes ordinationes et praccepta pro pro- 
' vinciarum, congregationum ct convcntuum fcliciori sanctiorique gubernio ^» 
sakibritcr ac fructuose ab inso sancita. 1706] BONONIAK MDCCVI. 149 

Commissiones. 

I. Gommittimus rev. p. magistro gcnerali ordinis, ut viros idoncos 
seligat atque deputet, qui ordinis nostri ceremoniale componant eiusque 
invigilent impressioni. 
5 2. Gommittimus eidem, ut nomine totius ordinis a s. scdc aposto- 

lica impetrari curet lectiones proprias hactenus desideratas pro festis rc- 
centioribus sanctorum ordinis , de quibus tit officium , necnon ct pro 
festo delationis imaginis ss. p. n. Dominici in Suriano. 

3. Gommittimus eidem, ut petat a s. sede extcndi officium ss. Ro- 
"o sarii pro dominica prima octobris ad universam ecclesiam ct cum lectio- 

nibus propriis. 

4. Postremo eidem committimus , ut totius ordinis nomine suae 
sanctitati tiumillimas refcrat gratias, eo quod concesserit rcligiom statuam 
ss. p. n. Dominici in basilica ss. apostolorum Petri et Pauli erexissc cum 

15 hac inscriptione : Ordo praedicatorum fundatori suo erexit. 
Concessiones. 

1 . Damus rev. p. generaU magistro totam nostram auctoritatem 
circa omnia et singula praemissa, ut ea declarare possit, quemadmodum 
caetera, quae declaratione opus habent, cis addere , demere, immutare, 

20 omnia denique facere, quae nos ipsi facere possumus , iuxta quod eius 
discretioni et prudentiae visum fuerit. 

2. Goncedit rev. p. magister generalis ordinis omnibus et singuHs 
patribus ac fratribus suae curae subiectis, quod semel eligere possint ah- 
quem patrem sacerdotem, in ordine ad audientiam confessionum expo- 

25 situm, cui suam plenariam delegat auctoritatem absolvendi fralres sibi 
sacramentaliter confitentes pro una vice tantura ab omnibus peccatis et 
censuris ante horum actorum evulgationem contractis, a quibus ipsemet 
rev. magister ordinis eos posset absolvere, si eidem coram confiterentur. 
Idem absolutionis beneficium ex eiusdem concessione monialibus con- 

30 fcrre poterunt earum ordinarii confessarii. 

3. Goncedit idem rev. ordinis magister omnibus adm. rr. pp. diffi- 
nitoribus praesentis capituU generalis, ut possit unusquisque eorum aU- 
quem de sua dumtaxat provincia ad poenas gravioris culpae ante cele- 
brationem huius capituh generalis damnatum , si quis fuerit, ad omncs 

35 gratias ordinis restituere, si tamen sua humilitale et resipiscentia et mc- 
lioris vitae cxcmplo huiusmodi favorc se dignum ostendit. 
Pro provincia Hispaniae. 

1. Ad petitionem ipsius provinciae erigimus convcntum nostrum 
s. PauU Gonchensis in studium generale cum omnibus gratiis et privile- 

40 giis, quibus alia studia generalia eiusdem provinciae fruuntur et gaudent. 

2. Ex speciali gratia conccdimus patribus, qui nunc in eadcm pro- 35o ACTA CAl'ITULORUM GKNKRALIUM O. P. [1706 

vincia i^raJu baccalauiei t^auJciu ct simul muncre pracdicatoris gencralis 
funguntur, manuteneri in sua possessione , dispensantes ipsos ad hunc 
clfcctum super ordinationibus capitulorum generalium in contrarium; has 
tamen volumus in posterum esse observandas, ita ut ncmo sinc dispen- 
satione speciali magistri ordinis sit simul baccalaurcus sive praesentatus 5 
provinciac et praedicator generahs. 

3. Concedimus praedicatoribus gencralibus a provincia acccptatis. 
qui pcr 12 annos continuos verbum Dei laudabiliter pracdicavcrint et 
eo in tcmporc aliquas quadragesimas Matriti, Salmanticae, Vallisolcti vcl 
Toleti , qui ut praecipui provinciac suggestus aestimantur , ut sint ab 10 
oncre hcbdomadarii subeundo exempti ; huiusmodi tamcn dispensatione 
non gaudcant, doncc in capitulo provinciali vel congrcgationc intermedia 

a diffinitorio et magistris provinciac ipsorum hibores approbentur et in 
actis capituli denuntientur pro confirmatione a magistro ordinis habenda. 

4. Attendentes merita nobis exposita pp. praesentatorum fr. Ghri- "s 
stophori Garzia et fr. Bernardi Lopez de ki Guerda, ipsos dispensamus 
ab hebdomada et choro , ac si eorum gradus acceptati fuisscnt a pro- 
vincia. 

5. Promovemus ad provinciac petitionem, salvis ipsius iuribus, ad 
gradum magisterii pp. praesentatos fr. Dominicum de Bustamantc, fr. Di- 20 
dacum de \i\ Flor ct fr. loannem Gonzalez de hi Gruz ; similitcr pp. 
praesentatos fr. Franciscum Fernandez, fr. GhTudium Muiioz ct fr. Gun- 
disalvum Fuertes. 

(). Ad gradum vero praesentaturae tituh) lectionis pp. lcctores 
fr. Franciscum Pasqual, fr. luHanum de Aliaga, fr. loannem Ximenes dc 25 
hi Oliva ct fr. loannem del Pozzo ; titulo praedicationis pp. fr. Gabrielem 
de s. Rosa et fr. Thomam de Granda. 

7. Ad pracdicaturam denique generalem pp. fr. Bernardum de Prada, 
fr. loannem Garziam de Leon et fr. losephum Perez. 

Pro provincia Tholosana. 30 

Exactam in hac provincia observantiam regularem, benedicentc Deo, 
iam a sua erectione tam sub tituh) congregationis quam provinciae foelici 
successu introductam vigere in omnibus conventibus absque ulla dispen- 
satione secundum rigorem constitutionum nostrarum ac florere pietate, 
disciplina reguUiri et perfecta omnium bonorum communitate plurimum 35 
gaudeamus ; et ut in iis invioUibihter perseveret, omnes laudabiles huius 
provinciae consuetudines, privilegia, immunitates et quaecumque in aliis 
capitulis generalibus eidem concessa fuere, confirmamus ct approbamus ; 
ct ut crescat in matrem aharum provinciarum, quae ilHus regularem di- 
sciplinam imitantes possint omncs provincias Galliae ad similem redu- ^<> 
cerc observantiam, hortamur omnes provinciae Tholosanae alumnos, ut 1706] BONONFAK MlJCCVr. 35 I 

quo scmpcr floruerunt zelo pro observantia , studiis ac missionibus , in 
eodcm semper perseverent. 

Pro provincia Franciae. 

1. Gum haec provincia suis in petitionibus per r. adm. p. mag. 
3 diffinitorcm plures porrexerit petitiones pro bono regimine eiusdcm pro- 

vinciae , quae in ordinationibus huius capituli generalis pro toto ordine 
factis comprehenduntur, iis ordinationibus hanc provinciam subiici dici- 
. mus, praesertim circa ea quae statuta sunt pro receptionc iuvcnum ad 
habitum et professionem , ne videlicet priores praesumant ignaros aut 
10 ineptos ad habitum et professionem admittere sub poena absolutionis 
ab officio et patres a consiliis sub poena privationis utriusque vocis. 

2. Ut in hoc capitulo statutum est, ne religiosi extraneae provinciac 
in provinciis alienis aut conventibus absque licentia magistri ordinis rc- 
cipiantur aut assignentur, declaramus, provincialem huius provinciae seu 

15 vicarium congregationis illius non posse fratres alienarum provinciarum 
inconsulto magistro ordinis in conventibus sibi subiectis assignare. 

3. Quia statutum est in hoc capitulo, quod priores conventuum te- 
neantur ad expensas pro fratribus incarceratis, et si recusaverint ipsis sa- 
tisfacere, a suis officiis absolvantur, huic statuto conventus tam provin- 

20 ciac quam congregationis subiicimus, uti et aliis contra recurrentes ad 
tribunalia secularia. 

4. Votis provinciae inclinati et ut in ea promoveatur observantia 
regularis iuxta constitutiones nostras ^t perfecta bonorum omnium com- 
munitas introducatur, quam in liuius provinciae ac congregationis con- 

25 ventibus stabilire peroptaremus, approbamus domos destinatas ad rece- 
ptionem et probationem novitiorum simplicium , nempe Aurelianensem 
et Divionensem, dummodo in iis sit observantia exacta secundum rigo- 
rem constitutionum; a qua si defecerint, in iis conventibus priores aut 
provinciales et vicarii congregationis novitios simplices non recipiant. 

30 5. Girca ius provincialium in visitatione conventuum congregationis 

nihil fore innovandum duximus, sed servetur antiqua consuetudo invio- 
labiliter observata a tempore erectionis congregationis Franciae. 
Pro provincia utriusque Lombardiae. 
I. Ordinamus, quod patres praecipui electi in priores a provinciali 

■33 coguntur ad prioratus acceptandos ; qui autem reCusaverint , si lectorcs 
sint, non promoveantur ad magisterium ; si iam sint promoti, exclu- 
dantur a gradibus in studio generali et a confessionibus monialium ; in 
suppriores autem eligantur viri aestimatione digni pro niaiori decore et 
meliori regimine conventuum. 

40 2. Ordinamus, quod lectores sive philosophiae sive theologiae a di- 

ctandis scriptis omnino abstineant , scd in theologia textum summac 352 ACTA CAPITULORUM (}ENERAL1UM O. P. [1706 

d. Thomae e.xponant, in phtlosophia auctorem aliquem destinaiuium a patre 
provinciali ; nec in lcctorem aliquis laureari possit, qui per quatuor an- 
nos ad minus dicto textui non studuerit. Titulo autem lectoris non in- 
signiantur, qui examen pro lectoribus statutum Bononiae vel Romac co- 
ram magistro ordinis non subierint. 5 

3. Gonfirmamus pro studiorum incremento ordinationes b. m. rcv. 
Turco et moderni magistri ordinis pro convcntu Bononiensi ; pro aliis 
vcro conventibus servetur ordo antiquus provinciae de studiis formalibus 
et studentibus ad ea mittendis ; rogamusque enixe magistrum ordinis, ut 
dignetur super illis ordinationibus non dispensare nec permittere examen lo 
sive in studentes formales sive in lectores fieri extra studium generale, 
ncque exceptis coUegiis Parmae et Mutinae. 

4. Denuntiamus, emanasse decretum s. congregationis super disci- 
plina regulari a ss. d. n. Innoccntio papa XII. specialiter deputatae super 
causa magistrorum s. theologiae, vulgo simpliclum, huius provinciae, te- 15. 
noris ut sequitur : 

Stante allegata consuetudine provinciae Lombardiae ordinis pracdi- 
catorum promovendi magistros sinc privilegio loci et vocis et quacum- 
que alia praerogativa onerosa provinciae destitutos ob lecturam 1 5 an- 
norum extra studium generale Bononiense, s. congregatio super disciplina 20 
regulari, cui ss. dominus noster specialiter negotium diiudicandum com- 
misit, re maturius discussa, censuit et declaravit, praefatos magistros non 
esse comprehensos in brevibus sanctitatis suae sub die 22. septembris i()f)5 
ct s. m. Innocentii papae XI. 20. novembris i^jyy, dummodo vere et cum 
elTectu et non per aequipollens praedictam lecturam annorum 1 5 com- .-3 
plevcrint et ab eadem provincia ad supradictum gradum magisterii po- 
stulati fuerint. Romae die 17. iulii 1696. 

Gaspar card. Garpineus 
Loco f sigilli. 

Carolus Augustinus Fabroni secrctarius. 30 

(>ui dccreto inhacrcntes ad illius tcrminos reducimus conf. S. pro 
pro\incia Lombardiac capituli generalis ultimo cclebrati Roniae i(')q-\.. 

5. Iniungimus moderno p. provinciali, ut omni cura zcloque invi- 
gilct, ut conventus, qui possunt novitios alere , ea faciant, quac rcqui- 
runtur, ut a s. congregationc supcr disciplina regulari possint approbari 35 
ad illos recipicndos , et si opus fucrit , rcnitentes amovcat , ut omnino 
stabiliatur id, quod provinciae ct con\enlibus utilius est. 

6. Declaramus, lecturas in universitatibus secularium exercitas nc- 
mini possc sutfragari, nisi a provincia prius acceptati fucrint ct itlonci 1706] noNONrAE MDcr.vr. 3 53 

iudicati ad baccalaureatum vcl regentatum in studio generali Bononiensi, 
ct ita oranino observari volumus. 

7. Declaramus, fratres, qui sunt affiliati in conventu alio ab eo, pro 
quo habitum suscepere ct professionem emisere, frui ac gaudere in illo 

5 omnibus et singulis praerogativis et iuribus, quibus fruuntur et gaudent, 
qui pro illo liabitum susceperunt et professionem emiserunt. 

8. Ad petitionem provinciae in actis provincialis capituli expositam, 
auditii relatione facta a rev. p. magistro generali post visitationem con- 
ventus civitatis Urbini, et parentes ea, qua decet reverentia, iussibus ss. 

10 d. n. Clementis XI. foeliciter regnantis, praefatum conventum in colle- 
gium erigimus ad instar collcgiorum Parmae et Mutinae cum omnibus 
iuribus, privilegiis et immunitatibus, quibus praefata collegia potiuntur ; 
committentes eidem magistro ordinis, ut una cum moderno p. provin- 
ciali agat circa media in eodem capitulo provinciali statuta , ut c|uam- 

15 primum exequutioni demandentur, ut eidem collegio pro proximo festo 
exaltationis s. Crucis de studentibus et lectoribus provisum sit. 

g. Cum p. mag. fr. Vincentius Morici de Firmo ob diutinos eius 
labores, tam pro toto ordine in curia Romana quam in hac nostra pro- 
vincia, apostolica auctoritate iam voce fruatur in electionibus provincia- 

20 lium et in consihis provinciae admissus sit, locum etiam eidem damus, 
quo magistri provinciae fruuntur, cum coeteris omnibus et singuHs eo- 
rundem privilegiis et praerogativis. 

10. Acceptamus et approbamus lecturam p. mag. fr. Hyacinthi Rosa 
Cameroni de Brixia in celebri seminario Brixiensi pro magisterii studen- 

25 tium exercitio in studio Bononiensi , declarantes, posse proinde appro- 
bari ad baccalaureatum et regentatum, ac si actu fuisset magister stu- 
dentium. 

Pro provincia Romana. 

1. Designamus et ponimus conventum s. Dominici Senarum in se- 
30 cunda serie conventuum praefatae provinciae, stabilita in constitutionibus 

Alexandrinis , conventus vero Centum Cellarum, Ananiae et Priverni in 
tertia serie coUocamus , cum in praefatis constitutionibus nulla de iis 
quatuor conventibus fiat mentio. Haruni autem constitutionum Alexan- 
drinaruni pro provinciis Lombardiae et Romana editarum exemplar au- 
35 thenticum sit apud provincialem Romanum pro tempore pro illarum 
maiori observantia. 

2. Statuimus, ut in conventibus, ubi sunt novitii sive simplices sive 
professi, prima officii divini dicatur ad ortum soHs , et post illam tem- 
pore aestivo fiat oratio mentalis, quae solet fieri post nonam. 

40 3. Confirmamus privilegium et ius eidcm provinciac concessum per 

plura capitula generalia, praesertim ValHsoleti i6o5, Parisiis 161 i et Bo- 

MOPH13 23 354 ACTA CAPITULORUM GENERAI.IUM O. P, [ I 706 

noniae 161 5, acccptandi magistros provinciae ct ipso gaudere et frui 
volumus. 

4, Confirmamus etiam ordinationem a moderno magistro ordinis 
factam, ut coUegium s. Thomae de Urbe veluti altera provinciae Roma- 
nae universitas habeatur, ac eiusdem coUegii lectores s. theologiae, re- 5 
gens scilicet et baccalaureus, pro gradu et forma magisterii legant, eius- 
demque baccalaureatus officium per quadriennium duret , ac gratiis et 
privilegiis ambo potiantur uti regentes et baccalaurei ordinarii aliarum 
universitatum ordinis et huius provinciae ; rogamusque rev. magistrum 
ordinis, ut in destinandis regentibus, si de provincia Romana eligi con- 10 
tigerit, baccalaureis et studentium magistris praefati collegii professos an- 
tiquiores, stantibus aequalibus meritis, promovere dignetur, 

5, Ad provinciae petitionem conventus s, Dominici de Trevio et 
s, Ptolomei de Nepete, qui ad praesens sunt vicariatus, erigimus in prio- 
ratus cum omnibus iuribus et privilegiis, quibus in ordine et provincia 13 
similes conventus frui solent. Quorum conventuum institutionem prio- 
rum pro prima vice committimus rev, magistro ordinis, et in praedica- 
torem generalem conventus de Trevio damus et instituimus p. lect, 
fr. Ambrosium Mariam Beggi, conventus vero de Nepete p. lect. fr. Vin- 
centium Mariam Gigli. 20 

6, Approbantes labores lecturae tum philosophiae tum theologiac 
per plures annos in studio generah nostro Perusino et thcologiae scho- 
lasticae per i5 annos in pubHca Perusina universitate peractae a p. lect, 
fr. loanne Baptista Bartoccini , ipsum ad provinciae petitionem promo- 
vemus ad gradum magisterii et inter magistros provinciae cooptamus. 25 

7, Concedimus p, lect. fr, Pliihppo Mariae Gon/.alez gratias et pri- 
vilegia magistris novitiorum concessas, qui pcr scx annos onus magistri 
novitiorum simplicium subiit , cum onerc tamcn illud ollicium prose- 
quendi per alios sex annos, 

8, Instituimus in praedicatorem generalem conventus s. Dominici 3° 
Pistoriensis p. lcct. fr. Vincentium Mariam Seminiati in locum actu va- 
cantcm ob mortem p. praed. gcn. fr. losephi 1'iordevilla, et in pracdica- 
torem generalem conventus s. lacobi Ananiae p. lect, fr, lacobum Salvati 

in locum actu vacantem per mortem p, praed, gen, fr. Clcmcntis Bellini, 

9, Damus in baccalaureum ordinarium studii nostri Perusini imme- 35 
diate post actualcm baccalaureum p. Icct. fr. losephum Dominicum de 
Logos, ct in magistrum studciilium pro proximo scptembri p. lcct. fr. Ilic- 
ronymum Mariam Rcndina. 

Pro provincia Regni. 

I. Ordinamus , nc fratrcs absquc liccntia cxpressa provincialis pro 40 
temporc vcl prioris sui conventus acceptent quascumquc conciones, ora- 1706] KON'ON[AE MDCCVr. 355 

tiones panegiricas vel privatos sermones in ecclesiis vel oratoriis extra 
ordinem. 

2. Ordinamus, ut in posterum aliquis lector possit a provincia peti 
et approbari pro munere magistri studentium , debere cursum philoso- 

5 phiae sicut et theologiae legerc in illis tantum conventibus , in quibus 
ad minimum sint duo lectores scilicet theologiae et philosophiae, et ha- 
beant talem numerum discipulorum , ut possint exercere omnes actus 
scholasticos tam in collationibus quam in circuHs, et quod hoc exprimi 
debeat in Hteris testimonialibus expletae lecturae. 

10 3. Declarantes ord. 3. pro hac provincia in capituto ultimo cele- 

brato Romae 1694 factam, statuimus et concedimus, ut lectores morales 
conventum s. Petri Martyris et ss. Rosarii potiantur privilegiis, exemptio- 
nibus coeterisque gratiis , quibus lectorcs actuales , uti lcctores morales 
coUegii d. Thomae de NeapoH , gaudent, dummodo in illis conventibus 

15 huiusmodi lectores exercitia faciant sicut in coUegio d. Thomae. 

4. Confirmamus id, quod fuit pluries ad petitionem provinciae san- 
citum pro conventibus Neapolitanis, ut in capitulo generali Romae 1629 
et 1644, et ad omnes conventus huius provinciae extendentes statuimus 
pro tota provincia, quod inter patres a consihis post magistros et patres 

20 provinciae, qui fuerint provinciales, vocandi et admittendi sunt illi patres, 
qui in eodem conventu fuere priores, utpote magis versati circa ea, quae 
ad gubernium conventus pertinent. 

5. Cum ad petitionem huius provinciae conventus noster s. Petri 
Martyris Neapolitani in generale studium et conventus noster ss. Rosarii 

25 eiusdem civitatis in collegium paucis ab hinc annis erecti fuissent, ac ex- 
perientia provincia ipsa comprobaverit, suas vires ad praefata studia ge- 
neraHa non sufficere, ad eiusdem provinciae petitionem erectionem prae- 
fatam revocamus et predictos conventus ad studia materiaHa , ut antea 
erant, reducimus. Volumus autem , ut regens , baccalaureus et magister 

30 studii actuales conventus s. Petri Martyris sua munia respective in eodem 
conventu compleant , ilHsque suffragetur , ac si esset studium formale. 
Conventus vero ss. Rosarii baccalaureus actuaHs legat in eodem conventu 
per biennium s. theologiam, eiusque lectura pro baccalaureatu compute- 
tur ; et simiHter actuaHs magister studentium secundam theologiae le- 

35 ctionem per annum perlegat, eique computetur pro magisterio studen- 
tium ; regentem vero praefati conventus, qui iam suo gradu magisterii 
fruitur, ab onere complendi triennium sui regentatus Hberamus. 

6. Ad eiusdem provinciae petitionem statuimus, ut novicii post com- 
pletum studium philosophiae per annum integrum instruantur in arte 

40 rethoricae ecclesiasticae aut ab eodem lectorc, qui philosophiam eos do- 
cet, si talem arteni notorie calleat, vcl ab aHo, qui iHos instruere possit» 356 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1706 

ita quod debeat dictare illis praccepta et rcgulas pcr unam horam cum 
explicatione, de qua materia tcneaiitur collaliones habere per alium in- 
tegram horam, et omnes discipuli sahcm singuhs mensibus teneantur bis 
compositiones conficcre in ahqua materia a dicto lectorc designanda, ut, 
quidquid doctrinahter percipiunt, opere complcant, ncc toto illo anno 3 
amoveantur aut apphcentur studiis aharum materiarum , et tantum cir- 
cuhs philosophiae interesse tcneantur ct in ihis arguincnta rcassumcre ; 
quod observari volumus usque ad sequcns capitulum generale. 

7. Approbamus et dcnuo confirmamus concessionem ct extensioncm 
numeri magistrorum provinciae usque ad 18 in ahis capituhs factam ; 10 
ut autem spcciale praemium correspondeat iis , qui in sancta praedica- 
tione gloriose se exercent, aii ciusdem provinciac suarum viriuvn consciae 
petitionem concedimus duo loca magisterii supra numerum 18 conces- 
sum, ad quac promoveri valeant ii, qui in munere s. pracdicationis lau- 
dabiliter ct cum applausu auditorum per 12 quadragesimas in civitatibus 15 
conspicuis ct in pulpitis primariis se occupaverint, salvo tamcn iurc pro- 
vinciac, hos sicut ct alios magistros acceptaiidi. 

8. Attendentes autem, p. baccalaurcum fr. Hyacinthum Marinm dc 
Petris pcr plures annos cum decore ordinis ct quadragcsimas ct concioncs 
panegiricas in praecipuis civitatibus Itahae praedicasse, ultra lccturam pcr 20 
plures annos cxcrcitam, ipsum promovemus ad unum cx praefatis duo- 
bus locis magisterii concessis et magistrum provinciac titulo pracdica- 
tionis declaramus. 

q. Damus in regcntcm studii gcncralis nostri conventus s. Dominici 
de Neapoh pro tricnnio primo p. bac. fr. Tiiomam Antonium Assanti 25 
de Neapoh, in baccalaurcum ordinaiium pro primo bicnnio p. lcct. fr. An- 
gelum Vanti, pro sccundo bicnnio p. lcct. fr. Thomam Amodio; ct in 
magistrum studcntium pro primo anno p. Icct. iv. loanncm P>antistam 
de Rita, pro secundo p. lcct. fr. Chcrubinum dcl i\)mo , ct pro tcrtio 
p. Icct. fr. Erasmum de Caieta. 30 

10. Instituimus baccalaurcos de loco p. Icct. fr. Seraphinum Piano de 
Monte Murro et p. lect. fr. Nicolaum de Crescentia, et praedicatorem gene- 
ralem conventus de Majuri instituimus p, lect. fr. Albertum Nicolucci in 
locum actu vacantem per mortem p. pracd. gen. fr. Seraphini Rota. 

Pro provincia Ungariae. 35 

1. Conccdimus huic provinciae , ut provincialis possit pro unica 
vice rehabilitare priores et dispensare super intcrstitiis , attenta penuria 
exposita virorum , sive ad clavum rcgiminis sive ad alia munia adhi- 
bendorum. 

2. Concedimus professoribus in studiis nostris generalibus desudan- 40 
libus, sive sint huius provinciae sivc Theutoniae, pro loco tamcn in ori- 3° ib 1" 1706] BONO.NIAK MDCCVI, 35^ 

ginaria eorundem provincia vacante, ut convenientibus gradibus condc- 
corentur, idque enixe rogamus rev. magistrum ordinis. 

3. Magisteria titulo praedicationis ad duo reducimus et decem sint 
titulo lectionis, sine praeiudicio tamen illius, qui de facto est in posses- 

5 sione tertii magisterii titulo praedicationis ; petitiones autem ad gradus 
fiant conformiter ad id, quod pro toto ordine statutum est Romae 1629 
ord. 18. 

4. Iniungimus moderno p. provinciali, ut aliquem conventum de- 
signet pro noviciis simplicibus educandis, in quo teneantur omnes reci- 

o picndi habitu ordinis indui et professionem emittere. 

5. Damus in regentem studii nostri generalis Viennensis p. praesen- 
tatum fr. Caroluni Emmer, praefati studii baccalaureum, ad lauream do- 
ctoralem theologiae in ahna universitate Viennensi actualiter assumptum. 

Pro provincia Theutoniae. 
5 I. Committimus ad eiusdem provinciae petitionem rev. magistro 

ordinis, ut agat, quatcnus antiqua resurgat provincia Saxoniae distincta 
et separata ab hac provincia Theutoniae , ut enixe desiderant principes 
et episcopi iUarum ditionum. 

2. Promovemus ad petitionem provinciae ad gradum magisterii in 

locis actu vacantibus p. praesentatum fr. Bernardum Driesch, p. praes. 

fr. Pium Hackel et p. praes. fr. losephum Dusacker; et ad gradum prae- 

sentaturac in illorum locis p. lect. fr. Liborium Trainer, p. lect. fr. Do- 

minicum Asten et p. lect. fr. Gundisalvum Rastrup. 

Pro provincia Angliae. 

1. Concedimus huic provinciae omnia et singula privilegia et gra- 
tias, quae per "capitula generalia pro bono regimine et conservatione pro- 
vinciae Hiberniae eidem sunt concessa, benigneque haec ad provinciam 
Angliae extendimus cum plena eisdem utendi ac fruendi facultate. 

2. Committimus rev. magistro ordinis , ut collegium Lovaniense 
praefatae provinciae in studium formale erigatur, si ita videbitur expedire-. 

3. Promovemus ad gradum magisterii p. praesentatum fr. Raymun- 
dum Greene in locum vacantem ob mortem p. mag. fr. Guilielmi Col- 
lins et fr. Dominicum Williams in locum vacantem p. mag. fr. Thomae 
Bianchi. 

Pro provincia Poloniae. 

Confirmamus et approbamus studium generale in conventu nostro 
s. Hvacinthi Varsaviae a rev. magistro ordinis erectum et ex dccreto s;e- 
ncralis capituli ultimo cclcbrati Romae 1694 huic provinciae concessum. 

Pro provincia Aragoniae. 

I. Confirmamus ordinationem in variis capitulis provincialibus huius 
provinciae factam et statuimus, ut nuUus recipiatur ad habitum, nisi de 358 ACTA CAPITULORUM QENERAMUM O. P. [1706 

licentia p. provincialis in scriptis obtenta, exceptis quatuor principalio- 
ribus provinciae conventibus ; iniungentes p. provinciali pro temporc, ut 
facilis non sit ad huiusmodi licentiam concedendam. 

2. Ut malo multitudinis lectorura et studiorum cum paucitate stu- 
dentium, quod provincia dcplorat, possit ipsa mederi, ut pclit, cidera in 5 
mcmoriam revocaraus, quod circa numerum studentium requisitum , ut 
lectoribus lectura valeat pro gradibus obtinendis, in variis capitulis gcnc- 
ralibus, praesertim Parisiis 161 i et Valentiae 1647, P^*^ '^^^^ provincia 
sancitum est et a moderno magistro ordinis in spccialibus ordinationibus 
innovatum ; et ad huius faciliorcm observantiara iniungiraus raodcrno 10 
superiori provinciae , ut lectores ct studentes , pracsertira thcologiae, 
oranino amoveat a conventibus, in quibus non cst studium generale, ut 
numerus praescriptus possit studiis gencralibus assignari. 

3. Conformiter ad ord. 7. pro hac provincia factam in capitulo ge- 
nerali Roraae 1670 declaramus , quod praesentati numcrales sive titulo 15 
lectionis sive praedicationis debent praecedere supcrnumerarios, si qui 
sint sive titulo lectionis sive titulo praedicationis ; praesentati vero su- 
pernumerarii utroque titulo dcbent tenere locum inter sc secundum an- 
tiquitatem suae promotionis, sicut hunc ordinera observant nuraerales. 

4. Confirmamus et speciahter innovamus ca, quac a moderno ma- 20 
gistro ordinis pro bono regimine et increracnto rcgularis observantiac ct 
studiorum huius provinciae saepius ordinata sunt, quae tanquara in iis 
actis cxpressa volumus inviolabiliter observari. 

5. Cum ad instantiam praetcriti provincialis et graviorura patruni 
provinciae suspcnsa fuerit a raagistro ordinis celebratio capituU provin- 25 
cialis electivi, quae debebat fieri sabbato antc dorainicara « Dcus qui crran- 
tibus » proxime praeteritam, donec ahtcr pcr ipsura provisum fuerit, de- 
claramus, ut priores, qui sui officii triennium infra septuagesimam expleve- 
runt vel postca tcrminabunt, a suo officio intelUgantur amoti ct conventus 
ad novi prioris electionem procedant. SiraiHter possuiit patres vocales per 30 
assignationem a convcntibus amovcri durantc vacantia provinciahitus. 

6. Attendentes motiva, quae a pracdictis exposita sunt magistro or- 
dinis, ut dc gubernio provinciae provideret, ob irapossibilitatem celebra- 
tionis capituli pcr raultum tempus duraturam, coraraittiraus eidcra raa- 
gistro ordinis, ne provincia diutius absquc provinciaH pcrraaneat, ut au- 35 
ctoritate sui officii et praesentis capituH gencralis provincialem quantocius 
instituat ac norainct, quem in domino iudicaverit expedire ; dispensando 
etiam, si opus fuerit, supcr lege alternativac in hac provincia stabiHtae. 

7. Acceptantes ct approbantes Iccturara plusquam 20 annorum 

s. theol. in universitate Valentina p. praes. fr. Vincentii de Blancs in ilhi ^o 
Hnguac sanctae perpetui moderatoris, ipsum promovemus ad gradum ma- iyo6] BONONIAE MDCCVI. BS^ 

gisterii in locum actu vacantem pro rata filiorum regni Valentiae per 
mortem p. mag. fr. Ludovici de Blanes ; et ad praesentaturam, quam ti- 
tulo praedicationis habebat de numero pro rata filiorum praefati regni 
praedictus p. praes. ad magisterium assumptus, promovemus p. praed. 
5 gen. fr. losephum de Agremunt cum retentione suae praedicaturac. 
Pro provincia Bohemiae. 

1. Ordinamus ct stricte praecipimus priorissis trium monasteriorum 
sanctimonialium in dicta provincia sub cura nostra degentium, ut soro- 
ribus suis dc more et consuetudine provinciae annuum praebeant vestia- 

10 rium, ita ut eis in victu et vestitu eadem necessitate et honestate , uti 
fratribus consuetum est, provideatur. 

2. Pro pace ct quiete praefatorum monasteriorum statuimus, ut in 
illis vidua non recipiatur ad habitum sine licentia expressa magistri or- 
dinis ; nec in postcrum plures recipiantur moniales, quam permittat nu- 

15 merus cellarum, ut unaquaeque in sua possit habitare. 

3. Declaramus, praefata monasteria sanctimonialium non solum in 
spiritualibus , sed etiam in temporaHbus nostrae curae esse subiecta ; 
quapropter statuimus, ut in singulis angariis ab eoruni vicariis revideantur 
ratiocinia oeconomiae exhibenda a capitaneis, monasteriorum bona, villas 

20 et oeconomiam ruralem administrantibus, et in annua visitatione a p. pro- 
vinciali visitentur, universalesque computus conventus et oeconomiae de 
more solito approbentur. 

4. Ordinamus, ut nullus permittatur publicas conciones facere, nisi 
completo studio theologiae prius examinetur in aliquo studio generali. 

25 5. Ad provinciac petitionem transfiliamus p. fr. Dominicum Negedli 

a conventu suo originali Nimburgensi ad conventum s. Aegidii Pragensem 
ct huic incorporamus cum omnibus gratiis et iuribus, quibus filii dicti 
conventus gaudent. 

6. Commendamus in nostrae gratitudinis signum munificentissimam 
30 liberalitatem quondam excellentissimi d. d. comitis Francisci Antonii de 

Berka, qui propriis sumptibus conventui lablonensi magnificam extruxit 
basilicam, ipsumque admittimus ad omnia ordinis suffragia, atque iniun- 
gimus moderno provinciaU , ut pro eius anima per omnes conventus 
provinciae anniversarium solemne celebrari faciat, et quilibet sacerdos 
33 dicat unam missam. 

7. Ad petitionem eiusdem provinciae committimus magistro ordinis, 
quatenus conventus Silesiae ad provinciam Poloniae nunc pertinentes, 
auditis patribus provinciae praefatae , incorporet huic provinciae Bohe- 
miae, si ipse ita in domino iudicaverit expedire. 

40 8. Promovemus ad gradum praesentaturae vacantis per mortem p. 

praesentati fr. Gornelii Perger p. lect. fr. Wenceslaum Fikelscher, et ad 36o ACTA CAIMTULORUM GENERAI.IUM O. P. [ ' 7<^^ 

eundcm graduni vacantem pcr mortcni p. praeseniaii IV. Lucae IJrc 
p. lect. fr. Wenceslaum Lew. 

Pro provincia Provinciae. 

1. Iniungimus p. provinciali modcrno, ut pro suo zclo ct conscicntia 
in convcntibus promoveat regularem observantiam lum abstincntiam a 5 
carnibus tum perfectam bonorum omnium communitatem fovcndo, ct in 
quibus tam abstinentia a carnibus quam perfecta bonorum omnium com- 
munitas stabilita nondum est, eas omni soUicitudine stabilire ac promo- 
vere satagat ; invigiletque, ut in conventibus, in quibus iuvcncs ad ha- 
bitum ordinis recipiuntur ct ad professionem cmittcndam probantur, in 10 
iis perfecta observantia sccundum constitutioncs nostras vigcat, ut in ca- 
pitulis generalibus ac moderno etiam constitutum cst. 

2. Gum in hoc capitulo generali graves poenae rcnovatac sint contra 
fratres, qui famam fratrum nostrorum denigrant aut dcfectus corum rcvc- 
lant, qui tales inventi fuerint, poenis in hoc capitulo inflictis subiiciantur. 15 

'3. Confirmamus specialiter pro hac provincia, quae in capitulis ge- 
neralibus statuta sunt circa priores, qui scx fratres absque sua culpa alcic 
non possunt, penisque subiicimus fratres, qui sub hoc praetextu electio- 
nes priorum provincialium perturbare praesumunt; quas protestationes 
nullas ac frivolas dicimus. 20 

4. Iniungimus moderno provinciali, ut in conventibus parvis de nu- 
mero fratrum provideat, quatcnus in iis divinum possit in choro rccitari 
officium, quodquc in omnibus conventibus devotc ac pic horis consti- 
tutis persolvatur, prout in rubricis ac ritu- nostro statutum est. 

Pro provincia Dalmatiae. 25 

1, Nullum novitiorum studiorum causa a provinciali pro temporc 
in alienam provinciam mitti volumus, nisi prius dc litcris ac moribus 
in consilio patrum conventus ladrensis fucrit approbatus. 

2. Ad instantiam provinciae utriusque Lombardiae inhibemus pro- 
vincialibus et prioribus pro tempore huius provinciae Dalmatiac sub pocna ^,, 
absolulionis ab officio, ne rccipiant atl habituni iuvcncs Italos, cosdcm 
statim professos ad praefatam provinciam Lombardiac mittcndos, ut pcr- 
peram atquc praeposterc ficri solebat. 

?. Ordinamus, ne ullus possit cligi in priorcm convcntus ladrcnsis, 
ubi viget studium generale, qui pcr aliquot annos in Icctura philosophiac 
et thcologiae non se exercuerit ; quod si secus factum fucrit, totum sit 
irritum et inane. 

4. Ordinamus, quod nullus gaudere possit privilegiis lcctoribus ct 
praedicatoribus generalibus concessis, nisi prius in studio gcncrali ladrac 
examen subeat ct contributionem praestet taxatam yvo nuinutciuionc 
eiusdcm studii. 35 10 I 706] BONONIAE MDCCVI. 36 I 

Pro provincia Trinacriae. 

I. Ordinamus et inviolabiliter observari volumus, ut non ponantur 
studia in conventibus, in quibus novitii professi studentes non possunt 
habitare in dormitorio separato a dormitoriis patrum et conversorum, 

5 ct quod habeat suam ianuam sera claudendam, prout in nostris consti- 
tutionibus conformiter ad decreta apostolica de novitiorum instructione 
statuitur. Quapropter studia prohibemus collocari in conventibus parvis 
et sine debitis officinis, qui actualiter fabricantur vel restaurantur , quia 
coUapsi per terraemotus. 

10 2. Amovemus intolerabilem abusum assignandi duobus lectoribus 

unum tantum studentem, sed quilibet lector sive theologiae sive philoso- 
phiae pro sua lectione habet quatuor vel ad minus tres studentes ; nec 
assignari volumus in aliquo conventu minus quam quatuor vel tres no- 
vitios professos. 

15 3. Admonemus , ut in conventibus , in quibus fuerunt aliquando 

studia generalia vel collegia vel novitiatus, non eligantur in priores, qui 
per aliquot annos theologiam non legerint vel alterius non fuerint con- 
ventus priores vel non sint praedicatores generales, prout pro conventi- 
bus, in quibus actu sunt studia generaha vel collegia vel novitiatus, fuit 

20 admonitum in capitulo generali Romae 1686. 

4. Declaramus, alternativam ad recipiendos hospites ex alienis regnis 
advenientes Messanam, quae servatur inter duos conventus eiusdem ci- 
vitatis, esse in posterum sic observandam, ut uno anno incipiat m mense 
ianuario a conventu s. Dominici et anno sequenti incipiat mense ianuario 

25 a conventu s. Hieronymi, et sic semper alternatim successive. 

5. Goncedimus, ut in civitate Carloleontinorum per duo milliaria 
supra conventum nostrum Leontinorura propter aeris perfectioncm ct 
salubritatem, et ut votis illius civitatis officialium ordini nostro benc af- 
fectorum satisfiat, possit fundari hospitium pro nostris religiosis. 

30 6. Confirmamus, quod in capitulo Romae 1686 ordinatum fuit in 

favorem lectorum publicorum philosophiae et theologiae conventus no- 
stri s. losephi Acis regalis, rogantes magistrum ordinis, ut tales lectorcs 
specialiter attendat pro officiis studiorum generalium. 

7. Votis ill. d. d. fr. F^rancisci Ramirez, archiepiscopi episcopi Agri- 

35 gentini, ex ordine nostro assumpti et de ipso optime meriti, et ipsius 
zelo pro promovcnda angelici nostri doctoris doctrina satisfacere, ut par 
cst, volentes, ad petiiionem provinciae concedimus nostris lectoribus, qui 
in scminario Agrigentino, postquam fuerint examinati et approbati ad 
officia studiorum generalium coram magistro ordinis , sccularibus pcr 

.10 octo annorum spatium perlegerint, ut gaudeant meritis, ac in studiis ge- 
neralibus officium magistri studentium et baccalaurei ordinis exercuissent. ?62 ACTA CAPITULORUM GENEKALIUM O. P. [1706 

8. Ad petitionem provinciae extendimus numerum praedicatorum 
generalium, qui solum erat viginti unius, ad viginti quatuor ; et pro his 
tribus locis additis damus in praedicatores generales rr. pp. lectorcs fr. Mi- 
chaelem Angelum Favazzi pro conventu s. Vincentii Castaniae, fr. Al- 
phonsuni Mariam Alossa ct Rurgio pro convcntu dcsigiiando in primo 5 
capitulo provinciali, et fr. Ludovicum Santonoceto pro convcntu s. Vin- 
centii Thermarum. 

9. Damus in regentem studii generalis s. Dominici Panormi pro primo 
bicnnio p. bac. fr. Nicolaum Hellul, pro secundo p. bac. fr. Hcnricum 
Chiaramonte, in bac. ordinarium pro primo biennio p. lcct. fr. Petrum "o 
Franciscum Castelli, pro secundo p. lect. fr. 1'homam PelUzzi, et in ma- 
gistrum studentium pro primo biennio p. lcct. fr. Petrum Mayorana (i), 
pro sccundo p. lect. fr, Thomam Pissimenti. 

10. Damus in regentem studii generalis s. Dominici Messanae pro 
primo biennio p. bac. fr. Hyacinthum Gucrrcra , pro secundo p. bac. 15 
fr. Placidum Core ; in baccalaureum ordinarium pro primo biennio fr. Vin- 
centium Anfossi , pro secundo p. lcct. fr. Dominicum Mariam Isola, ct 

in magistrum studentium pro bicnnio p. lcct. fr. Hyacinthum dc Natali, 
pro secundo p. Icct. fr. Vincentium Mariani Calabresi. 

11. Damus in regcntem collegii s. Dominici Drepani pro primo 20 
biennio p. bac. fr. Hieronymum Mariam (laUicia, pro secundo p. bac. 

fr. Thomam Russo ; in baccalaurcum ordinarium p. lect. fr. Carolum 
Lercaro, pro secundo p. lect. fr. loannem Sortino, ct in magistrum stu- 
dentium pro primo bicnnio p. lect. fr. loannem Vincentium la Rocca, 
pro secundo p. lect. fr. Vincentium Paula. 25 

12. Instituimus baccalaurcum de loco in locum actu vacantcm p. 
lcct. fr. Thomam Avcgna ; ct conccdimus p. Ir. Thomae Parhuorc pri- 
vilegia magistri novitiorum iuxta formani capitulorum generalium, cum 
laudabiliter iii coruin cdiicalionc per annos praescriptos laboraverit. 

Pro provincia Portu^alliae. 30 

Contirmamus erectioncm conventus nostri de Porto in studium gc- 
nerale a rev. magistro ordinis ad petitionem provinciae factam. 
Pro provincia Germaniae inferioris. 

1. Conccdimus luiic provinciac facultatcm magistros studcntium in- 
stilucndi ; provincialibus .>-imilitcr concedimus facultatcm institucndi pa- 35 
tres a consiHis, ita tamcn ut non instituant ultra numerum duodcnarium. 

2. Statuimus, priorcs cum consilio patrum possc institucrc magi- 
strum conversorum, qui alias non sit supprior ; volumus tamcn , quod (i) De fr. Pctro Mayoran.i cf. SSOP. II, 796. 1706] BONONIAE MDCCVI. 363 

ad illud munus eligatur, qui sit pater a consiliis et ad minus 40 anno- 
rum et qui iam prius legitimo titulo a sequela chori nocturni exemptus 
sit ; non enim volumus, quemquam eo solo praetextu, quod sit magister 
conversorum, a choro eximi. 
5 3. Concedimus, quod petitiones provinciae quoad gradus fiant, sicuti 

pro hac provincia ordinatum est in capituio generali Romae 1644, con- 
formiter ad id, quod prius fuerat pro toto ordine ordinatum in capitulo 
generali Romae 1629 ; declaramus tamen super huiusmodi petitione posse 
magistrum ordinis dispensare , sicut et super iuribus et privilegiis pro- 
10 vinciarum, ut declaratum fuit in pluribus capitulis generahbus. 

4. Concedimus, ut numerus ordinarius magistrorum, licentiatorum 
et baccalaureorum seu praesentatorum non excedat pro qualibet natione 
numerum quaternarium ; poterit tamen pro qualibet natione ex magistri 
ordinis gratia superaddi unus magister ; licentiati autem aut praesentati 

15 non superaddantur. 

5. Statuimus, ut numerus patrum a consiliis non excedat numerum 
duodenarium ; similiter, ut patres non confessarii non admittantur ad 
mensam patrum a consiliis. 

• 6. Pro devotione ss. Rosarii promovenda statuimus et ordinamus, 
20 ut in omnibus conventibus publice rosarium recitetur cum assistentia 
unius religiosi, qui mysteria contemplanda explicet, saltem ter in hebdo- 
mada ; ubi vero sic recitatur singulis diebus, servetur usus. 

7. Pro bono regimine nostri conventus Antverpiensis ordinamus, ut 
eiusdem sindicus et sacrista teneantur singulis trimestribus suos reddere 

2^ computus coram patribus a consiliis. 

8. Continuamus in regentem studii nostri generalis Lovaniensis per 
bicnnium r. adm. p. fr. Hyacinthum de Baets actualem regentem et prae- 
sentis capituli diflinitorem, et p. fr. Augustinum d' Elbecque in supprio- 
rem conventus Braniensis ad aliud biennium. 

30 9. Reassignamus p. fr. loannem Delmotte conventui suo Montensi 

et illum instituimus procuratorem eiusdem conventus, ut possit felicius 
fabrica ecclesiae promoveri. 

10. Suspendimus studium philosophicum conventus nostri Mosae 
Traiectensis, donec de eo plenius informatus sit rev. magistcr ordinis ; 
35 permittimus autem , ut in conventu nostro Namurcensi philosophicus 
cursus instituatur pro iuvenibus ibidem existentibus. 
Pro provincia Apuliae. 

I. Ordinamus , quod in conventibus Barensi , Melfitensi , s. Mariae 
Magdalenae Brundusii , Tranensi, Foggiarum , Castcllanetensi , Vigilicnsi 
40 ct Bituntino possint eligi et assnmi in priores etiam ii, qui actu in aliis 
conventibus minoribus prioratri munus exercent. 364 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [ I 706 

2. Conccdimus, ut convcntus iioster s. Mariae dc Constantinopoli 
Terrae Pali gaudeat titulo prioratus sine voce, ct pro prima vice insti- 
tuimus in priorem illius p. lect. fr. Ludovicum de Mola, vicarium illius 
actualem. 

?. Ordinamus et sub pocna absolutionis ab oOlciis et inhabilitatis 5 
ad ilUi stricte mandamus omnibus prioribus conventuum, ubi sunt no- 
vitii profcssi, ut non pcrmittant novitiis vitam communcm, quam pro- 
fcssi sunt in anno probationis, in aliquo relaxare. 

4. Acccptamus in civitatc luvcnacii conventus fundationem a quon- 
dam ill. d. losepho Bonhomo , ccclesiac cathcdralis primiccrio, in suo ,n 
uhimo testamento relictam ct singulari zclo ac amorc erga ordincm \\\. 

et rcv. d. d. fr. Hyacinthi (JliiurHa, ciusdem cixitatis cpiscopi cx ordine 
nostro assumpti, executioni iam demandatam, et in nostrae gratitudinis 
signum ilL d. fundatorem ad sutfragia omnia ordinis admittimus eiusquc 
animam orationibus fratrum commendamus. lU. etiam d. episcopo totius ,5 
religionis nomine gratcs impcndimus cnixcquc rogamus , ut curam fa- 
bricae, quam sibi ipsc pro sua benignitate imposuit, non omittat, dt)ncc 
ad finem desideratum pcrvcniat. 

5. Cum pro hac provincia statutum sit, ut priores conventuum, ^ui 
suis prioratibus renuntiaverint, non possint eligi vcl