Skip to main content

Full text of "Analecta græca minora"

ANALECTA GILECA MINORA 



AD USUM 



TIRONUM 



ACCOMMODATA. 



«»»,»!: KCVDEBAT O. WOOI.FAI.L, AH6EL COVRT, SK.NEE* STREET. 



ANALECTA GRJ5CA MINORA 

AD USUM 

TIRONUM 

ACCOMMODATA 

CU3I 

NOTIS PHILOLOGICIS 

QUAS PARTIM COLLEGIT PARTIM SCRIPSIT 

ANDREAS DALZEL A.M. 

NUPER IN ACADE MIA JACOBI VI. SCOTORUM REGIS LITT. GR« PROF. 



NOVAM HANC EDITIONEM 

PRIORIBUS ALIOQUI AUCTIOREM ITEMQUE EMENDATIOREM 
ETIAM 

HOMERI ILIAI>IS LIBRO PRIMO 

BREVIBUS NOTIS AD VERBUM FERE ILLUSTRATO 

AUXIT 

PARVOQUE LEXICO 

NUNC PRIMUM 

(ANGLICA INTERPRETATIONE ADJECTAj 

TRILINGUI FACTO 

NOTATA INSUPER SYLLABARUM QUANTITATE 

INSTRUXIT 

JACOBUS BAILE Y A.M. 

E COLI. TRIN. CANT. 



LONDINI 

APUD T. CADELL : J. G. ET F. R1VINGTON : LONGMAN REES ORME 
BROWN GREEN ET LONGMAN : J. RICHARDSON : J. BOOKER : 
BALDWIN ET CRADOCK : HAMILTON ADAMS ET SOC. : - J. DUNCAN : 
WHITTAKER ET SOC : ET SIMPKIN ET MARSHALL. 

EDINBURGI 

APUD BELL ET BRADFUTE : 

ET APUD G. ET J. ROBINSON IN OPPIDO HODIE DICTO LIVERPOOL. 



MDCCCXXXV. 



t£> 









PR.EFATIO*. 



LECTORI S. 

Qvm causa me impulerit ad novam hanc Analectorum 
Gracorum Minorum editionem procurandam, nec satis 
certo scio, nec, si sciam, vel mihi, vel cuiquam alii, 
profuerit. Quid in illa praestiterim, paucis absolvam. 

Excerptis ex Fabulis zEsopicis, ex Hierocle, ex Palae- 
phato, nonnulla addidi : Luciano, quanquam jam satis 
superque referto, nihil dempsi : Plutarchum in suo statu 
manere sivi. Xenophontis loco, quem olim selegerat 
Dalzelius, cum paulo esset difficilior, faciliora aliquot 
praemisi, ex Agesilao inprimis. Agesilaum hunc in 
usum nobis excutiendum proposuit vir doctus Joannes 
Young, A.M. ex hypodidascalis Scholae regiae Salopi- 
ensis. Et mecum piane de hac re sentit. 

Excerpta quaedam ex Apollodoro atque aliano ad- 
jecissem, suis locis inserenda, ni me de illis serius ad- 
monuisset elegantis doctrinae juvenis, immatura morte 
praereptus, Joannes Bloo^ì, Collegii Caio-Gonvillensis 
Scholaris. 

Carmina Anacreontica duabus cantiunculis auxi, re- 
vocata etiam illa, cui initium "Aye, Zaygatpcov a^ia-rs^ quas 

* [UncThis loca inclusa, sive in textu hujus Praefationis, seu in 
notis, itemque notae in notas ad imam omnes, post Praefationis 
schedas sunt scripta typis abhinc anni spatium irapressas ; quas 
quidem in Addendorum numero (nempe.ad libelli calcem) ponere 
in animo erat. Typographus, nec me invito, nec bibliopolis, opinor, 
quorum in usum hoc Opusculnm edidi, has schedas (typis adhuc 
stantibus) sponte sua abolevit, et unumquodque Addendorum huc 
pertinentium in suum locum inseruit.] 



VI 



in editione proxime precedenti omissa est. Omisi 
unicam brevem, quae sic inchoabat v J5c, ttu$ sago; (pavkv- 
tos, partim ob metri difficultatem. Quod Carminibus 
Anacreonticis perpaucula ipsius Teii senis subjecta sunt 
fragmenta, id a me factum, ut vel ex horum conspectu 
appareat, quam dissimilia sint Pseudanacreontica ge- 
nuinis. De Bione et Moscho nihil habeo dicendum, 
nisi quod uno alteroque in loco emendatiora, ut spero, 
prodeunt, quae ex illis sunt excerpta, quam in prioribus 
hujus Libelli editionibus. Addidi praeterea fragmentum 
Tyrteei insigne, a Stobaeo servatimi; itemque Homeri 
lliadis Lib. I. brevibus notis ad verbum fere illustra- 
tum. Quae accessio, nisi me fallit, e re discentium erit. 

Quicquid a me in Excerptis additum est, obelo di- 
stinxi. Idem fere ubique factum, si quid novi in Dal- 
zelii Notis compareat. Notis in Excerpta nova nihil 
opus fuit ò@EXi<TfA2. Pauculae tantum excipiendae, no- 
tulis Heynianis, ad digammon spectantibus, ad imum 
paginarum Homericarum commixtas. 

Obelo etiam notavi novas voces, quotquot in Lexico 
occurrunt, et si quid ibidem a me hic illic adjectum 
fuerit, vel immutatum. Nec me, nisi vehementer erro, 
culpabunt, qui Scholis Grammaticis praasunt cordatiores, 
quod Trilingue huic Operi, prò Bilingui, Lexicon in- 
cludendum curarim. 

Basis hujus editionis ea est, quam notulis quibusdam 
omavit Blom^fieldius, Episcopus Londinensis. Hae 
notulse, quod et in editione Blomfleldiana factum, un- 
cinis includuntur. Tres insignes, ad Carmina Pseud- 
anacreontica spectantes, habes p. *76, *78 et *79. 

Ceterum Lectori ex animo gratulandum est de notu- 
larum quarundam accessione, quibus profecto pagina 



VII 



fere quaeque scatet, ex margine exemplaris huc trala- 
. tarum, quo, dum tirones Graecis literis initiabat, triginta 
fere annorum spatium utebatur Vir amicissimus, orbique 
notior literato, quam ut vel mei, vel alius cujusquam, 
praeconio egeat, Jacobus Tate. Harum quidem maxi- 
mam partem in usum nostrum manu sua exscripsit, mox 
ipsius exemplaris usu mihi demandato. Agnovi summa 
cum voluptate veterem Librum, cujus conspectus mihi 
adhuc puero fuerat familiaris, dum in Schola Rich- 
mondiensi apud Eboracenses literis Graecis ac Latinis 
(otiosius, vereor, quam oportuit) studebam. Ex hoc 
libenter multa desumpsi ; quae omnia, una cum notulis, 
quas exscripserat Vir benevolus, auctori suo accepta re- 
tuli. Excipiantur, quae in Lexico comparent, muta- 
tiones nonnullae et additamenta, quaeque suo loco, ob 
rei naturam, vix poterant commemorali. Exempla vide 
in à^QHifjt.og^ "Ayw, 'A^xà, àvaigsoo, àvo^y, àvTiTroioùfAai, àulico, 
àTrÓK'KvfjLi^ dgi(rYif/,o$, Balvoo, Ba*Aa, Bdgfiagog, yvoogLfT/Aoc, yovsù$ 9 
AÉco {indigeó), àiaàifydaKCQ, àgópog, àuvaròg, sire, sXavvoo, 
k^avl(TTy\[xi^ sTravio-ry/M, ettsi/ju, £7riTiQyi/Ai, &c. Sed, ut uno 
verbo dicam, quae in Lexico immtitantur, ab exemplari 
supradicto sunt descripta paene omnia. His addi pos- 
sunt loca in Notis perpauca, ubi in eandem sive vocum, 
seu sententiolarum, interpretationem Anglicam inci- 
dimus : qualia sunt ad p. 35. n. 17. ad p. 41. n. 13. ad p. 
48. n. l.adp. 53. n. ll.adp. 97. n. 17. ad p. 98. n. 17. et 
ad p. 99. n. 1 9. Similiter loca poetica, praeter Byronianum, 
congesserat Vir egregius, in illustrationem Tyrtaei confe- 
renda, Notarum p. *91. cujus itidem monitu (quod ferme 
oblitus sum dicere) lineas nonnullis Plutarchi locis inter- 
serui, quibus rectius disterminarentur Apophthegmata, 
siquidem uni personae plus uno assignaretur. 



Vili 



Dissertatiunculam de Lingua Homerica, Notis in 
Homerum praemissam, et ab eodem Viro amicissimo 
conscriptaro, cuique notas meas, ubi de vocibus cunque 
Homericis, vel vocum Homericarum flexionibus, sermo 
erat, passim accominodavi, vix satis laudare queo. 
Etenim, ea perlecta, statini evanescunt nubila ista, 
quibus obteguntur tot in usum gtudiosae juventutis evul- 
gatas Homeri editiones, tot Grammaticae Graecse, tot 
Lexica, etiam hodierna, itemque Claves Hoinericae, ne 
Gailii quidem excepta, sicubi Dialectum Homericam 
tractent. Nimirum, ut Homerum theologum, philo- 
sophum, oratorem, medicum, chemicurn, strategum, om- 
nigenae denique scientiae doctorem *, prò intemperantia 
sua fecere magni illius poetae immodici laudatores, ita 
omnes fere dialectos, etiam Atticam, quae Homeri tem- 
pore nondum nata est, ipsi ignoranter obtrusemnt. Cf. 
quae ad Tyrt. p. *91. EiTor exinde ortus est, quod dia- 
letto plus quam uni una persaepe forma communis est. 
Vide ad II. A. 57. 85. 138. 245. 426. Sic et Bau litera, 
sive digamma, quod JEolicum vulgo appellatur, dia- 
lectis Graecis antiquis omnibus communis videtur fuisse, 
nec in Homero prò iEolica, sed prò Ionica piane litera 
habenda est. Trypho Grammaticus ex recensione Blom- 
fieldii {Mus. Crit. T. I. p. 34.) : TTfoo-Tiùerai dì to diya^^cc 

7TOL0CX. TE "lóìCTl, HOCl AloXEUCl, KOL\ AcOplEUCl, KOU A(XX00<TI^ Hai 

BoiutoTs' oìov, avaè, Fdva%, 'Eteva, PeKeva. Cf. Thiersch. Gr. 
Gr. §. cliv. Matthiae Gr. Gr. 20. Dores eo usos esse ex 

* Grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes, 
Augur, schcenobates, medicus, magus : omnia novit. 

juv. sat. in. 76. 
Was cliymist,fiddler, statesman, and buffoon. 

dryden, AbsaL and Achit. 550. 



IX 

Pindaro patet; apud quem, quanquam parcius, occurrit.* 
Olymp. I. 37. et Pyth. IV. 350. 470. et 510. & Fot. 

* Digammon exolevisse jam Pindari astate asserit Heynius; quod 
satis equiderh mirari non queo. Vide Excurs. II. ad II. T. 384. 
p. 720. itemque Excurs. III. ad eundem locum p. 754. Vide et 
ad Pind. Olymp. XI. ult. ubi prò dtaWàgaiPTo rjdos correctum it 
èiaXKàgcuvT* av rjèos, ut hiatum vitet. Sed veruni, credo, vulgatum 
est, si modo Frjdos scribas. Mirum Heynio hiatum hoc in loco 
adeo displicuisse ; in aliis autem piane germanis (ubi digammi ope 
omnia procedunt recte) virum illum doctissimum ne ypv quidem 
mussitasse. 

[Rem satis diffidenter et imperfecte tetigit Boeckhius ad Pind. 
Ol. VII. 2. Pyth. I. 62. II. 14. Idem in Libello de Metris Pindari 
1. III. e. xxii. haec habet : " Digamma quod vocant iEolicum apud 
Pindarum positionem non facit, neque impedit quominus praecedens 
vocalis abjiciatur per apostrophum, sed hiatui tantum cavendo re- 
lictum est in iis vocibus, in quibus obtinebat antiquitas, atque ibi 
in Pindaricis carminibus a coaetaneis haud dubie pronunciai atur, quia, 
nisi pronunciatimi esset, non cavlsset hiatui, Etenim quum Pindari 
aetate evanuisset ex vulgari lingua, prò arbitrio poetae certa tantum 
ratione assumi poterat ac rursus omitti, ubi aut minus placeret aut 
necessarium non videretur. Ita vel Homeri tempore factum esse, 
ingeniose conjecit Thierschius noster", &c. Qui si sanus sit ra- 
tiocinandi modus, sequitur etiam ex Homero excludendam esse 
digammon, qnatenus scribendo exprimatur ; in quo tamen nemo, 
opinor, facile acquiescet, qui vel in Hesychium inspiciet. Vide 
Thiersch. Gr. Gr. §. cliii. 

Exempla aliquot adjiciam ex aliorum poetarum lyricorum Do- 
riensium fragmentis. A le man. ap. Ath. p. 416. D. Kaì rerparov rò 
Frjp oKa | o-aXXei /zèV, k. t. X. Et sic diserte citat Porsonus, Tracts 
p. 241. Id. ap. Priscian. 1. I. p. 546 et 547. Putsch, mi x € ^ a wp 
re òdFiov. Id. ap. Ath. p. 600. F/'Epos pe èevre Kiìnpidos tenari \ 
ykvKvs Karei/Scùv Kapòiav lalvei. Id. ap. Apoll. Dysc. rrepX àvrcùvv- 
p.ias p. 64. Bekker. ov yàp eyóavya Fdvaao-a Aiòs Svyarep. Id. ibid. 
p. 105. aàoi Aiòs èópeo 6 x°P 0S àpòs KaL ro h Fdva£. Id. ibid. p. 136. 
rà Feà Kaòea. Stesich. ap. Ath. p. 499. B. ró pd Fonrape6r)Ke$ó\os 
Kepdcras. Ibycus ap. eund. p. 681. A. pvpra re Kaì FLa Kaì Fe\ixpvo-os. 
Simmias ap. Hephsest. p. 38. Gaisford. x a " L P € favai, Férape CaSeas 
paKap fj(3as (1. à(3as). Sic pungendum videtur. Auctor Scoi. ap. 
Ath. p. 695. D. quod tamen Alcaeo, ^Eolico scriptori, tribuunt non- 
nulli : à Fvs rav ftàXavov ràv pèv e^et, rdv S* e parai Xafirjv, Vulgo vs et 



Pyth. I. 66. e?u FccvìavEiv. ibid. III. 52. nccvra Fio-avri. 
ibid. IV. 40. iwi Fot. ibid. 432. ovk'eti Fot. Olymp. XIII. 
114. *Fs ? fa (vide ad II. A. 459.)* Pyth. IL 52. dFdrav. 
ibid. IV. 37. 9sù) FavÉgt FeidofAÉvu. ibid. 159. 'E^n'aVra 
Fava|. ibid. 185. oute Fsgyov, Nera. VII. 77. yXuxe'ia 
Fffyfifc Pyth. IV. 252. F«3oti roi Fé fai. De Theocrito J 

Aa/3eiV. Et vide annon ad hunc fere modum constituendus locus 
Melanippidis, Melii, ap. Ath. p. 616. E. f A p.èv *A6avaia \ opyava 
pty ìepàs ano \eLpbs \ Feliré re, Fepper* e7ratcr^ea crcó/xart | Xvfiar' 
e/x' ov KciKÓTaTi didcofiL. Nempe versus dactylici videntur esse, nu- 
mero perpetuato, quibus systema clauditur. Cf. Hermann. Elem. 
Doctr. Metr. 1. IL e. xxv. § 5 et 6. 'AOavaia a Casaubono editum ; 
et corripitur penultima, ut in cfrìkaOrjvaios Aristoph. Vesp. 282. 
Xvpara conjecit Grotefend. Ed. Aid. omnino : rà fiev àBàvara (sic) 
opyava epptyj/é re lepàs ano ^eipò?, etVe re e p pere aicr^ea crcó/xart \vp,a. 
e/xè ò' eyco KaKÓTrjrL àiòco/ii. Aliter prorsus Dindorfius. Reponenda 
etiam, ni fallor, digammos in versu incerti auctoris ap. Ath.p. 629. E. 
in saltatione, qua? avBe\ia (fior e s) vocabatur, pronunciari sueto: irov 
fxoL rà póòa, nov /xot rà Fia, ttov /xot rà KaXà créXiva ;] 

* In hoc atque sequenti loco, si per v scribatur avepvt), avàrav, non 
repngnem. Neque aliter in loco Theocr. xxv. 241. mox citando. 
Ita etiam imprimendum curavit Wolfius II. A. 459. Schol. ad Pind. 
Pyth. II. 52. ikLeìvoi (pi AìoXelsO yàp, iàv cùctl évo cj)cùvr)€vra, ixera^ù 
ivriSéacri rò v, a)? ini tov àrjp Kaì da>?. [Joann. Grammat. f. 243. A. 
7rore de npoo-riBiacn rw à rò v' vaòv, vavóv àr)p avfjp' cicos aveos. 
Cf. Thiersch. Gr. Gr. $. clx. 5. Blomfield. ad Sapph. p. 22. Boeckh. 
ad Pind. Pyth. II. 14, 76 et 87.] 

t [Vocesin Epiniciis, a digammo inchoandae, fere sunt hae: àVa£, 
àvàcro'cùy àvàdvco, c'iòopai, eidos, eìàoos, oiòev, eìitocri,, eìneìv, cÀttì?, eX- 
7ro/xat, Ìolkcùs, €7ros f epyov, ep£as, ianépa, eros, rjSos, 'H^à), lòclv/lòpcs, 
ìorrjfjLL, l'eros, ot, òs suas, oÌkl£co, oIkos, oIkóBzv. Vide Boeckh. De 
M etris Pindari 1. III. e. xxii. p. 309.] 

J ["JEolenses autem dixisse FiòVco satis liquet ex Latinorum video. 
Quin et veteres Dorienses eadem forma utebantur. Theocr. III. 37. 
"AAXerat è<p6a\fj.ós fiev 6 òegiós' àpa Fiè-qo-cù Avrdv ; ubi vulgo apd y 
1§7]ctoù." Blomfield. Hsesitare videtur Kiddius ad Dawes. p. 333. 
Obiter notabo, me, dum Praefationem scribebam (vide not. in p. 
v.), Dawesium a Kiddio editum nondum vidisse.] 



XI 

vix scio quid sentìam ; quanquam suspicor e Sicilia 
serius, quam vulgo fertur, digammon evanuisse *. 
Perparce occurrit in Idylliis, quae Theocrito com- 
muni consensu tribuuntur. Exempla aliquot appo- 
nam : Idyl. I. 74. TtoKKal Foi. ibid. 41. àvtyì FeFoixoóg. ibid. 
86. àvfyì FsFoLxag. II. 51. ixaivo^vcù FlxeXov. XXIII. 29. xaì 
rb Flov yta-Kov kariv. XXVIII. 23. xai Foi. XXIX. 23. o; 
Favtyuv (ni legendum ooV àvtyuv). In aliis, v. g. Encomio 
in Ptolemaeum et Hercule Leonis interfectore, quorum 
utrumque Wartono a Theocriti ingenio haud profectum 
videtur, multo saepius reperito hsec litera, idque piane 
ex imitati one Homerica. Ecce! exempla: Idyl. XVII. 6. 
KcChà Fs^yct. ibid. 11. putita Fsitttìv. ibid. 13. jiéya Fs^yov. 
ibid. 18. (pl'ha Feiàcos. ibid. 38. <pavr\ FafeTv. ibid. 63. 7rarfi 

* Suspicor Siculam l vocem fuisse irpovcrikovixsvov iEsch. Prom. 
V. 447. ut àppo! ejusdem fab. 636. et ab ipsis Siculis vulgo pro- 
nunciatane 7rp(ù€kovfjL€vov, vel potius TrpcùFeXovfjLevop. Sic yepcùFlay 
iic\i7r£>Fa> fcXewfa, Ma>Fa, Laconice, h. e. Dorice, scriptum prò ycpov- 
(ria, iKkiirovcra, icXeovira, Moverà. Vide Valcken. Epist. ad Rover, p. 
lxxii. [et ad Theocr. Adoniaz. p. 271, 275, et 292.] Arcadicam h. e. 
Doricam vocem appellat Etymol. Mag. et Siculi, quod omnes no- 
vimus, Dorica dialecto utebantur. Dumque in ordinem literarum 
inspicio, puto Hesychium de industria scripsisse Trpovytkeìv 2 , nec 
Blomfieldii correctionem Trpovcrekeiv facile admittendam. Istud y, 
ni fallor, digamma exprimit : qualia exempla plurima ex Hesychio 
congesserunt Taylorus, Toupius, Thierschius 3 . Respexit, credo, 
Lexicographorum Graecorum veterum princeps Doricam quandam 
auctoritatem, nec hodie exstantem. Ad JEschylum Aristopbanemve 
mihi potius spectare videtur altera Glossa Hesychiana: 7rpoo-eXet, 

7Tp07rr]XaKL^€L, 



1 Ath. p. 402. C. otl èè Aìo~xvXos, biaTptyas iv 2iKeX/a rroXXals 
K€Xpr]Tcu cfxùvaìs '2iK.e\ucois ì ovdèv BavfjLacTTÓv. Vide et Valcken. 
Epist. ad Rover, p. xlix. 

8 Vide Kidd. ad Dawes. p. 302. Gaisford. ad Stob. Tit. 43. 28. 

3 Vide Kidd. ad Dawes. p. 525. seq. 



Xll 

FeFoikus. ibid. 82. ^em Fot. XXV. 2. Travad^Evoi Fsgyoio, to' 
Foi. ibid. 37. <rd(pa Fsiìag. ibid. 40. ^kya FÉÌÌog. ibid. 45. 
tiara Facrru imeveì. Traga Fo'ìcri. ibid. 115. oùSb FeFoq\7Tei. ibid. 
138. aùÉvEÌFcp. ibid. 201. Troraf^og Fcog. ibid. 241. àFsfóeiv. 
Unde primitus profìuxerit haec litera, vix liquet : quan- 
quam illam e Celtico # fonte emanasse prorsus suspicor. 

* Celticse originis vocabula Graeca ea voco, quas vel e Celticis 
vocibus recta fluxere ; qualia sunt APYs, quercus, SAYKòs- (o-aFicòs) 
apud Syracusios i. q. £r]pòs, unde et Latinum siccus, QEAAòs (vide 
infra num. 7.), cortex, [BPAKai, cùv, ai, unde Lat. braccs et bracete, 
Angl. breeches (brekes vel breeks Eboracenses, ex Saxonum brec et 
breee), nrjs, gen. IIEAòy, JEol. prò novs gen. noòòs (v. Lex. in Tréfa), 
pes,] e Celticis DRIten (Cambro-Brit. derw), SICh (Cambro-Brit. 
sych), PIL, [BRAG, PEDD,] ejusdem significationis; [itemqueèW 
vePENos, ov, ó, unde eviavròs et Lat. annus, e Celtico HEN, quod 
valet vetustits, ut contra Lat. vetus ad FeToy (eros-), annus, referen- 
dum, nempe appositum ad nomen substantivum, et KEPK/as" avepos, 
Circius ventus, e Celtico CYRCh, quod impetum vel vim denotat :] 
vel quibus radix communis videtur fuisse cum vocabulis e Celtica 
lingua pariter oriundis; qualia sunt 2MYXg>, attero igne, aduro, 
proprie de igne latente sine fiamma et paulatim aliquid consumente, 
KAAéa), voco (vide Lex. in v.), Bfì2TPeo>, vociferar, \vcù f. AYSw, 
solvo, kvcù f. KY2a), osculor, ETi, adhuc, [TAa> obs. capio, imper. Ion. 
ttj prò rà (affatim exemplorum Homericorum suppeditabit Dammii 
Lexicon), XAAiKs- (xà\i£), unde Lat. calx,~] &c. conferenda piane 
cum Anglicis SMOKe, CALL, BOISTeRous, LOOSe (LOUSe 
Eboracenses: cf. not. ad II. A. 202.), KISS (Cambro-Brit. CUSan, 
Sax. KUSS et sic diserte nos Eboracenses), yET, [TAke, CHALK 
(Sax. ceaìc, Germ. halk, Cambro-Brit. calck),'] &c. Celticae originis 
vocabula, quorum radices communes videntur fuisse ejusdem signi- 
ficationis vocibus Grascis, in lingua Cambro-Britannica l vel caeco 

_ 

1 Cf. v. g. Grseca £A£2P, aqua, ME0Y, temetum, AIMHN, portus, 
TYPANz>os\ tyrannus, TANY in compos. a ravveo, tendo/YZ, sus, cum 
Cambro-Britannicis DWR et DOURo, METHW (cf. Anglica mead 
et metheglin, et quas nos in Appendice ad Face, et Forc. Lex. sub 
voce Medus), LLEMAIN, TEYRN et TYR-RHAN-WYr, TANY, 
HYSca, ejusdem fere significationis. 



Xlll 

Conferantur inter sé sequentia cum Graecis Anglica 
vocabula, e Saxonicis oriunda. Illud praemonendum, 
cum B, et aspiratone, etiam cum QU et Y,* affinitatem 
quandam digamma habere : 

videre licet; quam tamen linguam, pudet me dicere, labore tantum 
non insano, certe male ominato, pene exstirpatum eunt hodierni 
quidam. 

* Literas W, V 1 , F 2 , <£ 3 (atque adeo n 4 ), et f affinitate inter se 
conjungi, nemo hodie, opinor, denegabit. Rem dudum ad liquidum 
perduxerunt Cockneyenses, quod ad duo priores attinet: Weal, 
Vine, and Winegar are We?y good Wictuals, I Wow !! His literis 
affinem esse B, patet ex vocibus Latinis antiquis Belena et Bruges, 
prò Helena (JSol. h\éva) et Vhryges (Qpvyes). Vide Facciol. et 

1 " He (Dr. Bentley) received us very graciously, and entertained 
us with the service he had done to learning òy restoring the iEolic 
digamma, which he pronounced lìke our W. He acknowledged that 
Dionysius Halicarnassgeus explained the digamma by a & in Greek, 
and a V in Latin; but ", &c. Blackwelli Epist. ad R. Galeum anno 
1735. ap. Kidd. ad Dawes. p. 203. "V apud antiquos, ut nostrum 
W pronuntiabatur." Bentleius. " Cum Romanorum Vau di- 
gamma convenisse, e notis Quintiliani grammaticorumque notis satis 
constat." Heynius. 

2 " AlyafjLjjLos, nota aspirationis, quas ab iEolibus tum praepone- 
batur vocibus incipientibus a vocali, tum ipsis vocalibus inserebatur 
in medio dictionis, ad hiatum vitandum. Quod et Latini aliquando 
sunt imitati, a quibus olim,Festo teste, fedum prò hedinn, etfostiam, 
fostem prò hostiam, hostem dictum est: et Formice oppidum olim 

Hormics fuit, teste Plin. 1. 3. e. 5. circa med." Fa ce. et Forc. Lex. 
in Digamma. Scaurus de Orthogr. p. 2252. Putsch. Quem antiqui 
Fircum nosHircum; et quam Falisci Habam,nos Fabam appellamas ; 
et quem antiqui Fariolum, nos Hariolum. "Aliquando et prò b usur- 
pata est, ut in sifilare prò sibilare, teste Non. e. 12. n. 49." Facc 
et Forc. De littera F. F et W vel WH permutantur in Latino 
Fistula, Anglico WHistle. 

3 Priscian. 1. I. p. 542. Putsch. F JEolicum digamma, quod apud 
untiquissimos Latinorum eandem vim [habuit], quam apud JEoles ha- 
buit <p : eum autem prope sonum, quem nunc habet F, significai p 
cum aspiratione : sicut etiam apud veieres Grcecos prò <£, ir et h. . . . 
(p cujus locum apud nos f obtinet, quod ostenditur in his maxime di- 
ctionibus, quas a Grcecis sumpsimus, hoc est, fama, fuga, fur, &c. 

4 De literis cognatis B et P ita Scaurus de Orthogr. 1. e. B cum 
P etiam consentii, quoniam origo eorum non sine labore conjunctione 
revelli a quoquam potest, Grceci livpplav, nostri Byrriam [1. Byrrhiam] : 
et quem Purrum, antiqui Burrum, &c. [Sic et quas Grascis sunt 



XIV 

1. aFter: àFraf (abra^). Vide Lexicon, itemque 
notam asterisco distinctam supra p. x. 

Forcell. Lex. in Belena et Bruges K Porro Neo-Grasci, dum voces 
sive Latinas, sive Italicas, a V incipientes, in linguam suam indu- 
cebant, literara illam in B mutabant 2 . Dicebant utique Bay/fco, 
BéVSi/era, B€ì/€Tiavòs, Bevréfia, Bé£iXXov, Bépya, Bepeòàpios, BeoTia- 
piov, Brjvàrcùp, BrjpyrjXkios, prò Latinis Yagio, Yindicta, Xenetus, 
Yindemia, Yexillum, Yirga, Veredarius, Yestiarium, Yenator, Yirgilius 
(et antonomastice poeta quivis) : item Bàyya, BayioXi, prò Italicis 
Yanga, Y aglio et Y agl'ione. Vide et Steph. Thesaur. ed. Lond. in 
Béveros, Venettis, Bepylov, Virga, Bepeòov, Veredus, Verutum, Be- 
rpàvos, Veteranus, Brjkaftpov, Velabrum, Brjkov, Velum, et similibus. 
Conferri possunt etiam voeabula Anglica Billy, Bill (prò Willy, Will a 
h. e. William), correptiones sane ex triviis petitae, nec idcirco minus 



a.y\nsy ò^óviov, Latinis sunt absis, obsonium, quge melior orthographise 
ratio videtur esse, quam quas fit per p. P et V cognatas literas 
esse apparet ex opilio prò ovilio ; permutanturque inter se P et F 
in Lat. pinna, pes, gen. pedis, Angl. fin, feet. Notavit J. B. W.] 
Digammo, vel certe aspirationi, affinem esse P literam, rnonstrat 
Latinum Posterus e Graeco varepos vel forte Fvcrreposy cujus radix 
vs vel Fvs obs. unde Latinorum sus. Vide Face, et Forc. Lex. in 
Susque Deque. 

1 Adde Lagomarsin. ad J. Pogiani Epist. I. p. 189. seq. citante 
Kiddio ad Dawes. p. 188. " Lacones, Cretenses, et Pamphylii, 
B vocibus, in quibus suo digammate utebantur JEoles, praefigere aut 
mediis inserere solebant." Kidd. " In Laconum dialecto, usus 
rov B prò f solennis est." Knight. " Dores Italiae scribebant 
BANNA2, F in B mutato, et consona liquida geminata." Idem. 
Nempe prò Fàvag. Similem mutationem, rov E finalis in 2 ex- 
hibet HaXXàs, Minervae nomen, primitus 7raAAa|, h. e. virgo Kar 
*è°xh v > f ere ac Kópr) audiebat Proserpina. Steph. Byz. in 
Bpiyes : Ot Se Qpvyes, ws MaK.eòóv€S Xéyovcn, KcìkéovTai Bpi'ye?, Kaì 
Bpiyia 7] TpcoÌKT), rovrévriv rj &pvyla, k. t. X. Vide Herod. VII. 73. 
" Berenice is the Macedonian idiom for ^epeviK-q, the Victorious. 
In that Countrey, 4> was generally changed into (3 : as instead of 
K€(pdkrj they said KeftXr); for cpiknnros, fiiXnnros ; for (paXaKpòs, /3a- 
XaKpòs; and so in others." Bentleius. In qua literarum muta- 
tione statini vanescit difficultas, si modo amBo, amBio, pleBes, 
uBer, umBilicus, &c. Latinorum conferas cura Graecis originibus 
afi^cù, àp,$ì et eco vel forte uà obs. unde subjunct. optat. et partic. 
verbi ef/u, 7rXr)$os } ov$ap (iEol. prò 77X1)60$, ovSap, ut (firjp prò Brjp), 
ò/jL&aXòs, &c. 

2 Hanc literarum B et V permutationem in monumentis Ro- 



XV 

2. Bear : Vide Wear. 

3. beeF, beeVes (Gerai. biìlF, biRWs) : 0òF; (3o^ ? 

ad rem nostrani facientes. Aspirationi nulla inest difficultas. Cf. 
àvòàvoo, akis, eKaaros, eKG>z>, 'Hpr;, òs, ov, oF, e, &c. quse apud Ho- 
merum passim scribenda Favhàvcù, FóXls, Féicao-Tos, Fckcov, Fr]prj, Fò?, 
Fov, Fol f fé, &c. Notatu dìgoum FcXttÌs, prout apud Homerum scri- 
bendum, e\7rìs edam olim scriptum fuisse, non iXiris. Vide Thiersch. 
Gr. Gr. §. xviii. 6. Obs. 2. Cf. Anglica hurl, whirl; hurlwind, whirl- 
wind; hurtle-berry, whortleberry ; [howl, wawle ;~\ et nota modum, 
quo pronunciantur voces ivhole, wholesome (hole, holesom, Spensero), 
ivhoop, omissa prorsus Winitiali, quam tamen retinent Eboracenses, 
retenta, quod mirum, etiam aspiratione. Affinem esse etiam QU l 
statim videbimus, siAnglicas voces QXJeycalf(deest Johnsono: quie 
juvenca est Danis Scotisque), QXJick, perpendamus, ab Eboracensi- 
bus pronunciatas, quasi scriptse sint 'WHye-calf, WzcA\ Sic vulgo 
in eodem Comitatu dicitur he Wiet, prò accuratiore be QUiet. Ce- 
strenses dixisse a VfHeint-lad, li. e. QXJeint, se. QUaint, queer, 
strange 2 , auctor est Rayius post Colesium {Eng. Dict.) in v. Idem 
refert in Comitatibus Borealibus catum feminam audire a WH^«- 
cai, h. e. a QUeen-cat; nam cwen Saxonibus fuit femina, et gallina 
ab ipsis appellata est a cwen fugel vel vngel, h. e. a hen-fowl, opvis 
Orjkeia. Quo referendum, ni fallor, nostrum queen-bee. Et nescio 
annon cognata? voces sint Q\Jay (Gali, quai) et WHar/J quarum ea- 
dem prorsus significano est. Quin et Gawinus Douglas, Scotus, 
poeta elegantissimi^, QU/zip, Q\Jkirlis 3 QJJhil, QXJhen, QXJha, 
QVkais, QUhalis, overQU helmyt, &c. 3 scripsit prò Whi]j, Whh'ls, 
While, Whe?i, W/zo, Whose, Wkales, oveAYhelmed, &c. Cf. quae 



manorum tum pervetustis, tum etiam recentioribus, reperiri notat 
Kidd. ad Dawes. p. 92. Sic Bayaiovs Appianus vocat, qui Vac- 
censes audiunt Sallust. B. J. 66. a Vacca scilicet Numidise urbe. 
Contra, Daxuvius in denariis Trajani subscribitur fluvio nobilis- 
simo, qui Ister quoque dicitur; notante Scaligero. Vide Kidd. 
ad Dawes. p. 650. 

1 Affinitatem habet QU cum B in Teutonico QXJad vel QUade 
h. e. Bad. Vide Tyrwhitti Glossarium in Chaucerum sub voce. 

2 Vel potius subtile, cunning. Shirleius nostras : More quaint and 
siibtUe wayes to Jàtt. 

3 Plura hujusmodi vide apud Percyum, Reliques of Ancient 
English Poetry, in Glossariis. 



XVI 

$ùg iEol. et Dor. teste Priscian. p. 709. Putsch.), gen. 
PoFag (Pois). Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. clx. 3. Lat. bos, 
gen. boVis. BóVis etiam in nominativo apud Petron. 
ut Jovis prò Jnpiter apud Ennium. Gali. boe\JF. 

4. Break (Sax. Hreccan, Germ. Hrechen) : Bgayù 
(Fgayu),* Lat. Frango, inserta n, ut in Ungo, tango, &c. 
Vide ad II. A. 459. Cf. infra num. 12. 

5. Brother : Sgarri? (Fgarr,?, collata Inscript. Eliade 
ap. Thiersch. Gr. Gr. §. xl. Lat. Frater). Cf. Valpy 
Etym. Dici, in Frater, Thiersch. Gr. Gr. §. clii. 5. 
Laudant Sanskritense HHratara. 

6. Father (Sax. Fcether, Belgic. Xader) : Harr^ 
(Lat. Pater). Etiam Persica vox est, teste Johnsono. 

7. Felt (Sax. Welt, Germ. Fell, Cambro-Brit. Vii et 
FU, Goth. FUI) : &exkqs, quod fuit (pxoiog SÉvfyov, ut ex- 
ponit Hesychius, item to tóóv (3ij3hloov e^coÙev <JKE7taiyLct. 
Sensum posteriorem voci <I>£AAàs tribuit Suidas. Co- 
gnata vox est nÉAAa, cujus meminit Pollux X. 57. unde 

nos infra in num. 20. et 42. item Thiersch. Gr. Gr. 1. e. et §. clii. 5. 
De Y vide infra num. 14. et 56. Quae mutatio ex rarioribus est: 
quanquam antiquitus forte pronunciatimi FeAeXe{),quod posteaeXeAeO 
scriptum, conferendumque cum Anglico yelL Certe FeXlcro-co, quo 
refertur vocabulum, scribendum apud Homerum. Permutantur inter 
se Y et aspiratio in Anglico verbo to Yarr, Latino Hirno, quibus- 
cum conferendum Latinum Burrio 1 ; [itemque in Anglico gesterday, 
Latino hesteruus.] 

* Confer et epfxoya perf. 2. verbi prjyvvpt cum perfecto Anglico 
BROKE. JEoies, ut verisimile est, Bpàya (Fpóùya) scripsere, de- 
tracto augmento, accentuque 7rpoTi€pio-7T<ùp£v<ùs depicto, perinde 
atque Iones Tevx* scripserunt prò erevxe. 



1 Affines literas esse B et Y, vel exinde patet, quod a i?ORAC, 
excerpto ex EBORACUM (EOi^ER nummus Gulielmi I.), fit 
FORAC, et contractius YORK. 



xvu 

et Latinum Pellis. Cognatum nomen etiam est Lat. 
Vellus, ni fallor, nec a vello derivandum. Portii Dict. 
Lat. Grseco-Barb. &c. Pellis, yoùva, ttet^ì, h^art. 
Item Vellus, ttetì;), h^àn. Celtica vox (quae et Cambro- 
Britannica, quod vidimus), ceterarum origo communis, 
fuit Vii, tergus, item cortex. Cf. Valpy Etym. Dict. in 
Pellis et Vellus. Ejusdem familiae sunt Anglica verba 
to Peel et to Vili (Gali. Peter), decorticare. 

8. Fitch : Vide Vetch. 

9. Foal (Sax. Vola, Germ. Pullen [cf. et Anglicum 
filly\i Gali. Poulain) U^og (Lat. Pullus). Cf. Virg. 

Georg. III. 75. Juv. Sat. VI. 615. 

10. For, pragp. (quod et Saxonicum) : 1% ./Eoi. per 
aphaeresin prò ùttì?, ut in Trsfpoxog quod prò v7rs^oxoc. 
Lat. Per. Cic. Àcad. IV. 29. Per me rei stertas licei. 
Angl. you may suore Por me, h. e. Por aught that I 
care. Galli Poter quoi ? quod nobis est Por ivhy ? vel 
wherePore ? Pour cela, Angl. Por ali that. Pour 
Vheure, Angl. Por the present. Itali Per voi muore, 
Angl. he dies Por you; Per lo più, Angl. Por the most 
part. 

11. Fowl (Pugel vel Vugel Sax. Vogel Germ. et 
Belgic): FoA<à (Lat. Volo), quod iEolicum verbum est, fa- 
ctum ex ttotùì contracto ex ttotolco (in cujus locum postea 
irrepsit wordo/tcu), mutando scilicet tt in F (ut a t^éttco 
post metathesin fit Ferreo, unde Lat. verto : vide ad II. 
A. 459.), T etiam (verba sunt Vossii) in L abeunte, more 
antiquo, quomodo prò ®eti$ dixere Thelis. Vide Facciol. 
et Forcell. Lexicon in Melicus [et in Melica gallina], 
et Auctarium in Thelis. Sic et dimico, quod ad termi- 
nationem attinet, factum est ex ^Eolico verbo V*£« 
(W<S)j quod contractum ex ìi^a^^ forma /^axso^ai, 

b 



XV111 



et, quae recentior. . paxopai, postea obtinentef. [Vide 
Addendum ad p. *122. ad p. 127. v. 459. 1. 24. a fi. notae, et 
quae mox in num. 12.] Ceterum cum Anglica voce con- 
ferenda est Gallica volatile. Substantivutn etiam volatile, 
Gallicae origini s, apud Chaucer. (The Shipmannes Tale) 
valet wildfowlSy game, notante Tyrwhitto. Vocabulum 
foivl proprie significat a flying thing, id quod volat, ut 
serpent (ex Latino serpens, quod prius fuit participium) 
est a creeping thing, id quod repit. Cf. Anglicani ver- 
sionem Bibl. Sacr. Genes. I. 24. et quae mox dicenda 
num. 55. Similis, ni fallor, confonnationis est Anglicum 
vocabulum flue, de quo vide Johnsonum ; itemque 
Saxonicum fio, sagitta ; quod per aerem volani scilicet. 
Rem vel ulterius illustrabit locus Cotgravii : " Volant, 
m. The Sea-Bat, or Reremouse of the sea; a flying 
flsh; also, the sayle of a ivincbnill; falso, a cloke ; and 
a Capoti, or other peece of Pullein, in the language of 
Rogues ; also a Shittlecocke . ) " Cf. et Johnson, in 
Fly, n. s. 

12. Fresh (quod et Saxonicum. Germ. Friseh) : 
Ffiyog vel BoTyog [plyog), Lat. Yrigus. Sic Foay£ 9 Bgayù 
(Lat. Frango; vide supra num. 4.), dixere zEoles prò 
pay£% (cujus vice postea óbtmxxit favuli, xit Trordopai vice 
7roTu, quod supra in num. 11. dictum, itemquè àfòu{M vice 
$à, quod con trac tum ex ìóu 9 unde Latinum do), ut @góàoY 9 
fycixof, etc. prò pofov, pcvcog, etc. § Cf. Anglica verba to 

f Pari ratione Laconum lingua dicebatur ola) prò oio/Ltat, testibus 
Scholiasta ad Aristoph. Lys. 997. et Snida, apud quem in Mediol. 
saltem ed. sic recte legitur: olà àvrì rov oto/xat. Vide Hermann, 
de Emend. Rat. Gr. Gr. p. 46. 

£ Cf. Anglicum rag, pannus. 

§ [" Vocibus a p incipientibus praefìgebant f vel B Lacones, Syra- 
cosii, aliique."' Valckenaer. Vide et Kidd. ad Dawes. p. 208.] 



XIX 

brangle, to wr angle. Vide Greg. de DiaL p. 572. ed. 
Schaefer. Thiersch. Gr. Gr. §. cliii. 50. Matthiae Gr. 
Gr. 20. Lucemlmic vocipraebet Virgilianumilludyr^/^ 
opacum, quod nobis est the cool shade, ideis inversis ; 
item Latinum verbum refrigero, quod Anglico to refresh 
prope abest. Chaucerus {the Romaunt qfthe Rose) dixit 
to freshe, eodem sensu. Gallica vox estfraische ; Italica 
fresco. 

13. Frith: Comparandum cum Latino rete, quod 
refertur ad pirrco ^Eol. prò ptTTTco, ut ottoni prò onTo^oti. 
Hesych. ottlc. o-^Eig. Pari ratione antiquitus dietimi 
Tixxà, $iaTTEft<rai, prò tttIxcc, hotTrregio-ai. Vide Hesych. 
in his vocibus, quarum utramque corrupit Toup. Emend. 
in Hesych. P. I. p. 319. P. IL p. 545. Reperito et 
7rsTTùo, prò usitatiore ttÉtttoo. Cf. Latinum tussis, quod a 
tttvo-i; factum. Dixerint revera JEoles B^iitco h. e. 
F^/ttw ; et in substantivo Latino deest B sive F initiale, 
peiinde ac in rosa, quamvis ex ^Eolico $%ifov profluxerit. 
Anglicum igitmfrith proprie est a casting-net. Eodem 
modo Yìkivqv refertur ad 5/*a, / cast, teste Etymol. 
Mag. in v. Hesychius : cevàuts. àvàppi-^ov. Mksiv yeto, tq 

pi7TT£LV' OÙEV HCtl $1*7X0$, CC7T0 TOV dlxECTÙccl (ita l'CCte ToUp. 
prO pl7TTE<TÙai), Kcà TO àlKTUOV, TO O^lKQfJLEVOV Eig TY\V Ùcl\a,T(T<XV. 

Vide et in oIkeiv. Simile nomen est 0o\og, ejusdemque 
signifìcationis, Trecca to @dxxEo-9ai scilicet. Cf. Suid. et 
Hesych. in v. et Valpy Etym. Dici, in Rete. Conferenda 
etiam Latina jaculum et funda, ejusdem significa doni s 
ac formationis ? de quibus consulas velini Facciol. et 
Forcell. Lexicon, quod et vide in Retejaculum. 

14. graY (Gemi. graXJ et antiquitus gràW) : ys^aFog 
[yE^ouog et yE^aìbg) vel y$aF6g (ypaTog). Vide Thiersch, 
Gr. Gr. §. clxi. 2. 

b2 



XX 

15. Hole, specus, cavea: YuUo$ (FcoXiog). Hesych, 
TcoXloI. aTTYjxotix. Conferenda etiam sunt <&co\sog et OwAeà, 
ejusdem significati onis. Matth. Vili. 20. al à\u7rsKt; pw- 
y.soug Exovtri, k. t. a. the foxes liave holes, &c. Vide 
Nicand. Ther. 125. et 351. Affine est xoìxog Anglicum- 
que hollow. Cf. Lexicon in xagnatipasr Eboracensibus 
a Itole est a hoiL 

16. Hope. antiquitus denotans expect, ut apud 
Chaucer. {the Reves Tale) I hope he wol he ded, i. e. 
/ expect that he is dead. Vide Tyrwhittum ad locum: 
FÌA7rw 5 PÉX7ro(j,ai, FÉFoXTra, quibus primitus infuit notio 
exspectandi, et praeterea nihil. Hesych. cX7ra. r) EX7ri$. 
[Àliter Thiersch. Act. Monac. T. II. p. 421. citante 
Kiddio ad Dawes. p. 258. FEAIIIS cum diffamino est 
apud Homerum. Asperum ostendunt nomina Visconto 
laudata Helpis helpidius {Helvidius) Helpidianus, 
nostrum Helfen saxonice helpen [Anglice holpen], 
juvare. Nam primitiva vocis significai io fuit haud 
dubia alloquio recreare, juvare aliquem, unde de Pene- 
lope Odyss. B. 92. Yldvrag /ulsv p s\ttf.i (fuit pèv FÉK7rzi) 
xaì Ù7ri<Tx,£Tai àvtyì ìxdo-Tù) [m. FsHao'Tcp']. Hactenus 
Thierschius. Sed res ve] sic forte eodem redit, et 
Saxonicuro hopa, spes, cum helpen connectendum. 
Certe nihil frequentius quam notionem exspectandi cum 
notione juvandi copulare. Cf. Virg* J£n. II. 162. seq. 
In loco P> Sydneii, Equitis aurati {Arcadia. Book III) : 
Unto a caitijf wretch. whom long affiiciion holdeth. And 
noia fully believes help to he quite perished, &c. sensus 
aeque bene constabit, sive help legas, seu hope.'] 

17. Hulk (Sax. Hulc) : Foxxdg (ó**à$). Hesych. 
bxzoiÌEcru vacuai, 7TXoloig. 

18. Hurry: F'sppu {éppeo). Cf. Thiersch. Gr. Gr. 



XXI 



§. Ctiìl. 33. qui Latinum verbum erro huc refert 
§. ccxxxn. 61. nescio an recte. 

19. neW (Cambro-Brit. neWyd, Sax. neoW, Germ. 
nel], Gali. ne\JF) : vsFog (vsog), Lat. nóVus (ut a Pelilo 
fìt Pollio, ab heìnoy homo, etc. Vide in num. £3.), Ita]. 
nuoYo, etc. In lingua Sanskrit. est nàVa. 

20. QUiVer (cui cognatum est QXJaVer) : Periit 
verbum iEolicum, cui tamen digamma fuit praefixum, id 
quod patet ex: Latino verbo YiEro cognatae significa- 
tionis. Cf. Facciol. et Forcell. Lex. in Vibrissare et 
Eccvibrisso. 

21. Seat (Germ. Sitz, Lat. Sedes): BeJbs h. e. Kfà; 
et Laconum fuit, teste Toup. Emeud. in Hesych. P. I. 
p. 306. Idem ibid. P. IV. p. 167. scribit: "Bsìog autern, 
sive^É^ ("E3b?), èst Urbs, Sedes, et Statua, "Ayaxpci." 
Vide Thiersch. Gr. Gr. §. ccxxxn. 69. Differt hoc exem- 
plum a ceteris, quippe quod ostendat affinitatem quan- 
dam etiam cum S digammon habere. Confer Ficrnipi 
(ftrnjAti), Fu*Fyi vel potius FùhFa (fan), FaX; (à^g), Fi (e), 
&c. cum Latinis Sisto, SylYa, Sai, Se, &c. - Vide 
Thiersch. Gr. Gr. §. clviii. 11. b. Heyn. Excurs. I. ad 
Hom. II. T. p. 710. not. 

22. tWenty (Sax. tWentig) : Bttkàcti h. e. FeiKart, 
quod Laconum fuit, teste Hesychio. iEoles v inserii 
erint. Lat. Viginti (Gali. Vingt). 

23. Vast : Fda-rv, urbs, ob amplitudinem scilicet. 
Lat. Yastus. Sic ingens primitus valebat quantum in 
gentem sufficeret, et oppido adv. quantum vel oppido 
satis esset. Cf. Voss. Etymol. in Ingens et Oppido, 
Valpy Etymol. Dict. in Vastus. 

24. Veal: Firvxog {l'ruxog) [Cf. Od. T. 522.], quod per 
vsog, àirahos, exponit Hesychius. [Eurip. Cress. fragm. 



xxu 

ap. Athen. p. 640. B. nativi Se | /xóax^v re <rafi ripziva. 
XWaua Tg 3a/$.] Chaucerus (The Marchantes Tale): Bet 
is (quod he) a pike than a pikerel, And bet than old 
beef is the tendre veel. Lat. Vitulus : quo si quis etiarn 
Anglicani vocem referri rnalit, is conferat Latinum nitidus 
cum Anglico neat. Gallico net. Italis nettare est, niti- 
dum facere. 

25. Very : Fej j in compositione, cui affine est wegì, 
adv\ valde, apud Homerum passim occurrens, com- 
parensque in compositis tum Graecis, tum Latinis, v. g. 
in 7ts$iiawy\;, perloìigus, 7refixax\ri$, perpulcer, ete. Vido 
Schweigh. Lex. Herod. in Usf ad fi. Recte cum di- 
gammo scribit Bentleius II. A. 266. kyà Fs^in^og prò 
èyàv èglìifog, quanquam dissentit Heynius. Digammon 
rlagitat metrum II. 0. 332. N. 421. Od. N. 235. Cf. 
Thiersch. Gr. Gr. §. clviii. 12. 

26. Vetch et Fitch (Germ. Wiche, Gali. Yesce) : 
Bikiov (Fljciov) Asianis fuit, teste Galeno. Lat. Yicia. 
Vide Vossium [itemque Valpy Etym. Dict.] in v. 
Graeco-Barbarum est Buda, teste Portio in Dictio- 
nario. 

27. Yial : &idk* (Lat. PHiala). Cf. uaxog et Sexos. 
Neo-Graeci dicunt yuaxì 9 yuaXiac, yuaxÉviog, etc. prò 
Graeco-literalibus vaxog et b<xM 9 ùe\ougyh$ 9 ùaxivog et ùeH* 
vòg 9 etc. 

28. Yiper (Chaucer. WiVere, Lat. YiYera) : Graeca 
vox periit, pertinens forte ad Flttto, Flmo^ai (ìVt«, Ìttto- 
pai), Icedo. Cf. Lexica in ty, Ivróg (fi%J,, Finog, Od. <£, 
397.). 

29. Wade simpliciter pass apud Chaucerum [The 
Marchantes Tale) : FaJa vel BA obsol. BaSY^a, B«Jb$ 
(Lat. Vado, Yadum). 



XXlll 

30. Warne, i. e. refuse, sensu obsoleto, apud Chaucer. 
(Romaunt of the Rose) : à^vio^ai (Fa^vÉo/xai). 

31. Water: Fóto? (Stop). Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. 
clviii. 11. a. De D et T inter se permutatis vide mox 
dicenda in num. 50. Cf. Sanskrit. udar, Lat. uterns. 

32. Wax vel Wex (Sax. Wcexe, Germ. Wachsen, 
Belgio. Wacks, Dan. Wex), praet. Wox : Papesco, Faóliu, 
Fau%Éoo, Fauéioivco (àsija, av£co, aù^soo^ aùZdvcu), quibus in 
verbis (ut in Feteva ; vide ad II. A. 459.) maturius ex- 
olevit digamma. Miror Johnsonum haec habere in 
verbo To Wex: "Corrupted from wax by Spenser for a 
rhyme, and imitated by Dryden." Quo nihil a vero 
remotius. Utramque formam habet Chaucerus, teste 
Tyrwhitto in Glossario. 

33. Way * (Sax. Woeg, Germ. Weff, Lat. et Ital. Via, 
Gali. Vote) f. Erunt forsan, qui, cum Kustero, La- 
tinae vocis vestigia quserent in Tùai (Fiat), quod decur- 
tatum ex àTviai vult Albertius. Hesych. Tiar 55b/. Id. 
' Ayuià' cifAfoàog, pufjw, òàog. Id. 'Ayuiai' a/ut,Qoàoi 9 pùpai, 
ohi. Cf. Schol. ad II. B. 12. et E. 642. Hesych. in Ffci 
et notam Pergeri ad locum. Sed longe aliter statuunt 
Etymologi Latini, qui a Veho ducunt, quasi fuisset 
Vehia. Varrò R. R. I. 2. Rustici etiam nunc quoque 
inam, veham (al. veam) appellante propter vecturas. Id. 

* Pronunciatur, quasi scriptum sit vie vel vye, in Coraitatibus 
Essexia ac SufFolcia. [Notavit C. Clayton.] 

t [" Jos. Scaliger. ad Varron. ab ola ducit Latinum via, ut ab 
olvos vinum" Ruhnken. Satis infeliciter. Ota, Dor. prò 0177, est 
vicus, KÓ)fjLTj. Operae pretium erit notare, via monosyllabon esse 
apud Terent. Heaut. I. i. 49. et Hec. Li. 16. idem et sensu et sono 
valens, quod nostrum way. Notavit Bentleius. Similiter quia in- 
terdum apud Comicos Latinos in unam syllabam contrahi videri, 
notat Hermannus Elem. Doctr. Metr. IL 16. 8.] 



XXIV 



de L. L. IV. 4. Ut quo agebant actus, sic qua vehe- 
hant, vice dieta. Isid. Orig. XV. 16. Via est, qua 
potest ire vehiculum : et via dieta a veli iculorum in- 
cursu. Cf. Fest. in Véla (al. Vela). Yahitum etiam 
est Sanskrit. prò Veliere. Est autem Yeho ab òx,<* 
(^°PC^)? X mutata in asperum, ut a Xdco fit ìlio, et a 
Xa/xa) ìlumi (Sanskrit. bilioni). Mutatio literae O in E 
ea est, quam videmus in Latino dentes, quod decurta - 
tum ex òàóvreg, rei e^ovte;, prout ^Eoles scripsere, teste 
Greg. de Dial. p. 597. ed. Schsef. Cf. Procium M Stimi 
ad Plat. Cratyl. e. 83. (citante Boissonadio ad Gregorii 
locum), Etyra. Mag. et Orionem Thebanum in 'OSbVr**, 
Phavorinum denique in "Efeiv. Priscian. p. 553. Putsch. 
O transit in E* 3 ut tutor tutela, bonus bene, yóvu gemi, 
ttovi; pes. Antiqui compes prò compos, in quo JEoles 
sequimur : UH e nini kìóvra (sic) prò óàóvTa diami. 
Eustath. p. 138. 47. ed. Basii, oi [AufisTg] ròv 'AttoMoovo, 
'ATTsXhcova £Ì7rivTsg, xoà ròv àvtyo$ovov àvàgEQÓvov, oùrot noi 
zKoTqipavov àteTfifiavov ei7T0ìev dv. Sic EBAEMHKONTA, 
ENTES, prò ì^h^Kovroc, ovte;, Tab. Heracl. Prioris 
fragm. Britan. apud Koen. ad Greg. 1. e. dicebantque 
Latini veteres Apellinem, memordi, peposci, pepugi, ce- 
curri, spespondi, &c. prò Apollinem, momordi, poposcì, 
&c. Vide Facciol. et Forcell. Lex. in Apellinem et in fine 
verbi Mordeo. Sic et liemo (linde nano, a ne privativa 
particula, Graecis rt, et hano, quae derivatio Face, et Forc. 
Lexico, meo periculo, supplenda est) et hemonus dixere 
Latini veteres prò homo et humanus. Vide Face, et Forc. 
Lex. in Hemona, atque ipsum Facciolatum in Comment. 

* [Cf. Kidd. ad Dawes. p. 253. Contra, E transit in O in La- 
tinis vo?no, novus, socer, ex Graeeis Fépco (epa) obs. unde èpico, vtFos 
Ocoff), FeKvpós (éfcvpòs). Vide supra nura. 19.] 



XXV 



de Ling. Lat. (De opt. stud. Orat. X. p. 232.) Denique 
Pelilo antiquitus scriptum prò Polito, v. g. Plaut. Bacch. 
II. 2. 37. ubi Pellio recte defendit J. Gulelmius, quaro 
lectionem etiaui editio Cratandri praebet. Perperam 
Pareus Polito, veterem formam ignorans. In edd. vett. 
impressimi Pelio. Cf. Vossii Etymol. in Pellis. Ceterum 
observaudum est, primitus participium fuisse òìovg, ovrog 
(perinde ac serpens Latinum nomen, de quo in num. 11. 
diximus), ab oìufM obsol. edo, conferendumque piane 
cum hàoug, óvrog, a\oug, óvrog, @ioùg, óvrog, etc. a àlàoofAt, 
aXùìfjn, @iu(ju, &c. id quod vél ex accentu patet. Cf. 
Etym. Mag. in v. Seheid. ad Lennep. Etymol. Ling. 
Gr. in y. Substantivum primitus valuit esor, et nihil 
amplius; ut Latini de dentibus incisoribus loquuntur. 
Cf. Anglicum grinder. Videndum tamen annon et forma 
eÒvìm usurparint ^oles (ut of^*, QopÉyipu, xÉyy/M, <zyw/M*, 
etc.),unde particip. sfeìg, svrog, ut a titti/n riùeìg, svrog : et 
tum profecto ab èfeìg recta fluxerit èo^svrsg, atque inde, e 
omissa, Latinum dentes. Cf. ENTES in Tab. supradicta, 
quod ab t\g, hrog, zEol. prò wv, ovrog; unde Lat ens, 
entis, obsol. et composita potens, prcesens, absens, etc. 
Utque ab eìg ^Eolico formatur ens Latinorum, ita ab 
èfeìg, e omissa, formaretur nominativus singularis dem. 
Porro quod óàobg vulgo scriptum, óààv fuit Ionibus ; quae 
vox etiam terminationem habet participialem activam. 
Vide Herod. VI. 107. (qui locus H. Stephani Lexico 
addendus), itemque Eustath. p. J95. ^4, 25. ed. Basii. 
Sic et Kwiìav dixit Epicharmus in Busiride apud Athen. 
X. ad init. Angl. a dog-tooth, dens caninus, prò usita- 



* [Vide Gregor. de Dial. p. 619. ed. Schsefer. ibique Koen. et 
Bast. Maittaire Gr. Ling. Dial. p. 313. Sturz. Matthiae Gr. Gr. 
195. 7.] 



XXVI 



tiore Kvvódovg. Hinc etiam epitheta àppóduv, àfyiofruv, 
sgioà(ov 9 xa^x a ^dav, mgo&tffj %«AaoSìwv, xauXióàuv, etc. Cor- 
rigendus Hesychii locus corruptissimus. Vulgo legitur 
*0 3wj/. o Jb^. Lege 'OSav. oSbt/j. 

34. Weak (Sax. Wcec, Germ. Weich, Belgic. Weck) : 
Beucyikós (FeixYihhs). Hesych. fisim^a. vcoxztó, Chaucero est 
Weke. 

35. Wealth (Sax. Waled) : Fdxùu et FaxùÉcc, to eh- 
creane, augeo; quod ab ah^a (Fd^dco) ejusdein significa - 
tionis, teste Eustath. et Etymol. Mag. Cf. à*3i«, àxdaivu 
et àxàriaxù). 

36. Wear et Bear (Sax. Wera?i et Bermi), praet. 
Wore, Bore : &igu (Lat. Fero), Copeco (Lat. Torto). 
Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. ccxxxn. 151. 

37. [Wed (Sax. Wediarì) : Fsfoa et sFsfoa (sfoa, vel 
potius sfoa, ut scribendurn cum Eustath. ad Od. A. p. 
56. 3. ed. Basii, et ssfoa, vel potius ssfoa, ut idem tradit 
ibid. 7.), miniera quae sponsus sponsae dat, seu ii qui sponsi 
nomine eam ambiunt. Hesych. "Edita, <psgvr), rd ùtto tuv 
pvno-rrj^cov ra7$ pvriarsuopsvaig didópsva. Vide etili' Avdsfoov. 
Idem ' 'Efocorriv. syyapio-rr)v vuppia. Idem : "Efoiog %jtwv. 
ov TTgòoTov r) vuptpri Tw vvp<pico fodooo~iv. Ali gì. a weddìng- 
garment, tunica jugalis et sponsalis, vel nuptialis. 
Idem : 'Efodg. r) rcòv sfocov sfoTvg. Augi, a marriage-feast, 
vel, si mavis, a wedding-dinner. Ex Fsfoa autem fluxit 
verbum Fsfoóoo et sFsfoóco. Od. B. 53. ug k aùrog sFsfoci- 
araiTo ùùyarqa. Hinc corrigendus Eurip. Hel. 942. 
sfodero pai re ùvyaTsf, r)v oùfoìg yapsT. Vulgo sfodero pai, 
tanquam ab efodu ; quae forma, praeter alia incominoda, 
etiam in linguai analogiam peccat. "ESVadictum volunt 
Grammatici quasi sdavd, suavia ; quod factum, aiunt, 
per systolen literae n ex ridava. Vide Eustath. ad II. A. 
p. 115. 2J. ad II. E. p. 962. 14. et ad Od. A. p. 66. 6. 



XXVll 

ed. Basii. Sed haec mera nugatio est, ut optime notavit 
Blomfieldius ad^Esch. Agam. 1379. et Èàavbg*, velavo?, 
asini umbra. Adde quod accentus repugnat. Undecun- 
que orta sit haec antiqua vox, non possum non suspicari, 
Féfoa primitus nihil aliud significasse quam pignora in 
genere, kvEx v p a > Angl. pledges, security ; mox in specie 
pignora nuptialia, h. e. munera quae sponsus sponsae 
dare solebat veluti amoris pignora. Hesych. "Eùeueiv. 
èvExvfafrw. Significationem primariam cernere video* 
apud Cbaucerum, in voce Saxonica Wedde y e Celtieo 
fonte, opinor, pariter oriunda. Fuit autem wedde sim- 
pliciter pignits, Angh a pawn or pledge* Cf. v. g. The 
Knightes Tale : Let him beware, his nekke lieth io 
wedde. h. e. at stake, vel for a pawn, ut interpretatiti' 
Tyrwhittus in Glossario, binis aliis exemplis ibi citatis. 
Nescio an radix compareat in voce Germanica Beding, 
Angl. a condition, a stipulation, a contraete a bargain.] 

38. Weed (Wede Chaucer. Sax. Wceda), vestitus: 
Hesych. Beu$o$ (Fei/Jb^), cnÉ^/aa ti nati l/xdriov yuvatxETov. 
Ita recte Salmasius prò vulgato fiÉàog, alterum etiam 
poscente literarum ordine. Vide Toup. Emend. in 
Hesych. P. I. p. 305 et 400. P. IV. p. 167. De fcrìog 
consule Wolf. ad Sapph. p. 98. Sed hoc exemplum ex 
incertioribus est. 

39. Wet (Sax. Wcet) : Fuetqs (farà*)'. 

40. Whale (Sax. HWale, Germ. Wallfisch): $*\*iv<z 
(Lat. Balcena, Gali. Baleine). Vide Thiersch. Gr. Gr. §. 
clii. 5. a. Neque abs re erit notare, balaenam in mari 
Mediterraneo nusquam reperiri ; ut frustra is ogganniat, 

* Obiter corrigendus Etymol. Mag. in 'Eòavòv, ubi hodie legitur 
' AfMftpoaicù ebavóv. Lege 'A/z/fyocrtG) iàavà. Locus est II. E. 172» 
Cf. Blomfield. ad Agam. 1. e. 



XXVlll 

qui vocem Graecam ceterarum originem esse contendat. 
Britannicam appellat Juv. Sat. X. 14. 

41. Wheel (Sax. HWeol, Belgic. Wield, Island. 
Hioel) : Fé ite a, FeiKuu. Cf. Latinum Yolvo. Vide 
Thiersch. Gr. Gr. §. cliii. 24. §. ccxxxn. 51. A Weel 
est Lancastrensibus a whirlpooL Ita Rayius. 

42. When (antiquitus Whan, quod etiam Gothicum, 
et Whanne, Sax. Whtenne, Belgic. Wanneer i. e. 
whenever) : Lat. QUando, Gali. QUand. In Grseco 
non comparet, nisi sit Fiva (Iva) ante-Homericura, quod 
et de tempore et occasione ponitur, v. g. Od. Z. 27. 

43. Whip (Sax. HWeopan, Belgic. Wippen), partic. 
Whipped-, Whipt : F/tttoj, FiTTro/xai [fatto, faro/tat), I 
hurt, laedo. 

44. WhisPer (Belgic. WisPeren, Ital. bisbigliare) : 
Primum de verbo Latino SusPiro cogitaram, quicquid 
fuisset Graecum, quo alterum referendum. Sed verbum, 
quod quaerendum erat, esse tyé*fl£m y mecum persuasum 
habeo; prò quo iEoles dixerint Tro-iùuppco, vel potius 
7rTiavpóco (9 mutata in <r, ut a Geo; fit (rio$), unde levissima 
mutatione fit Latinum Susurro. Transpone n, et 2i* 
a-Uóppo habes ; quod Anglico vocabulo proxime accedit. 
Ovum ovo non similius. Cf. num. 21. Dictum ^iQufigu 
quasi -^ì <ru$i£u y PS sibilo. Unica vox, quae cum hac 
comparali possit, est ^t^éa quasi ^r gàia. Hesych. 
Rigasi. Ù7ro7rvE7, @$e7. Comparat Valpy [Etym. Dict. in 
Susurro) Hesych. ^ava-a^iv. -^lùugév. Sed ibi piane cor- 
rigendum ^aùugov cum Schneidero. 

45. Who (Sax. HW«j Scot. wha), Whom: Fò (relati- 
vum Epicum ; et sic fere ad literam pronunciamus Ebora- 
eenses), Fov accusat. Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. ccvi. 21. 
In accusativo inter se permutantur M et N, ut in termina- 



XXIX 

tionibus Graecis ov 9 av 9 Latinis um, am ; in &S>v 9 num ? 
in yùzv {^Eol. et Dor. prò i*nv), -nani, ut <ra pav ; quid- 
nam? apud Aristoph. Ach. 757 et 784. prò ri ^v ; 

46. Whole: Fóxog $w); Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. 

CLXVI. 11. 

47. Wick et Wich * (Sax. W^) in oppidorum no- 
minibus ; v. g. Angl. ut AppletreéWick, BerWick, 
Wickham, NorWich ; Scot. ut BorthWick ; Belg. ut 
SteeìiWick ; Germ. ut BrunsWick, OsterWickf; Dan. 
ut SlesWick; Norweg. ut LandWik, StengWik: FoTxog, 
Lat. Vicus. Sic Vicum Julii in Aquitania, itemque in 
Gallia Belgica, meminerunt Geographi ; et quod hodie 
Vich in Hispania oppidum audit, olim dictum Ausa, et 
Ausona, et Vicus Ausonensis. Vide Thiersch. Gr. Gr. 
§. cliii. 48. ubi Funiag prò oUiag legitur in Inscriptione 
Boeotica. [Vide Kidd. ad Davves. p. 343.] 

48. WidowJ (Cambro-Brit. Weddiv, S&x.Widwa, 
Germ. Wittwe, Belgic. Weduwe, Sanskrit. Yidhava) : 
F/3ìw vel Fiìóu obsol. quod, ex eodem cum ceteris fonte 
Celtico ortum, faisset / sever. Macrob. Sat. I. 15. 
Iduare Etnisca lingua dividere est : inde vidua quasi 
valde idua, h. e. valde divisa: aut vidua, hoc est, 
a viro divisa. Vides duplicem Macrobii errorem, V 
literam primum in ve intensitiva quserentis, mox 
in vir. Sed luce meridiana clarius est V hic di- 
gammon esse, quae ex lingua Celtica, opinor, in dia- 
lectum iEolicam fluxit. Cf. Latina diSido, diYiduus, 

* [Vide Kidd. ad Dawes. p. 203.] 

+ [Forte olim Osiorii Vicus. Ostorii Collis Romanis audiebat 
nostrum Oyster-Hill, judice Camdeno.] 

% [Ortum Anglicum nomen substantivura ex Latino vidua cen- 
sebat Bentleius. Vide num. 49. n. *".] 



XXX 



quoe ab ^Eolico 3jF/3w (JìaF/ìw; vide ad II. A. 459.) 
fluxere. Vide Herald. Advers. I. p. 66, 

49. Wine (Sax. Wm, Gerai. Wein, Belg. Yinn, 
Gali. Va, Ital. Vmo, &c.) : FoTvog (Lat. Yinum). Quan- 
quam non deerunt forsan, qui contendane e Latino vo- 
cabulo* recta fluxisse Italicum, Gallicum, Belgicum, 
Germanieum, Saxonicum denique ; e Graeco autem La- 
tinum. Certe Cambro-Britannis deest vocabuluni, quo 
vinum exprimaturf. Tacit. in Agric. de Britannia lo- 
quens : Solum, prater oleam vitemqiie, et cetera cali- 
dioribus tetris orirì sueta, patlens fruffum, fecun- 
dum. 

50. Wiss. / Wiss, ye Wist ; / Wot (praes. / Weet, 
ex eadeni stirpe, ni fallor), thou Wotest et contraetius 
Wost (Chaucer.) : FIo-yi/ju, Ficte, Fc7$a (vide ad II. A. 
124.), Foiìaaùa et contraetius Foìaùa. Fuit et forma Fot- 
3>?A«, apud Hesychium scripta yotày/Ai. Vide p. xi. n. *. 
Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. curi. 47. Conferendum Ger- 
manicum Gott, Anglicuni God (ejusdem significationis), 
quod ad literaram T et A permutationem attinet ; item 
quae diximus in num. 31. 

51. Woe (Sax. et Scot. Wa, Germ. Weh, Ital. guai): 
axojuaL (Fax !** 1 )) I grieve, x vel vanescente, vel in spiri- 
tum asperum transeunte. Vide supra num. 33. Ex eo- 

* ["Hoc quoque ostendunt (nempe digamma et Latinorum V olim 
pronunciari ut W) nomina, quee nos, hoc est, Germani veteres, a 
Latinis sumpsimus: Vinum, hoc est, Winum, Wine; Valium, Wal- 
lum, a Wall; Volo, Wolo, I will; Ventus, Wentus, Wiiid; Vectis 
insula, Wectis, Wight ; Vellus, Wellus, Wool ; Vidua, Widua, 
Widow." Bentleius.] 

t [Adest tamen, quo leo; nempe lew: quod facit ut conjiciamus, 
partim vocabulorum in linguam Cambro-Britatìnicam e Latio ef- 
flusisse.] 



XXXI 



dem fonte communi, digammo vanescente, fit Germ. ach, 
Angl. ache. Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. ccxxxn. 27. John- 
sonus: " To Alce, v. n. from ax°$, and therefore more 
grammatically written ache? Quod minus accurate 
dictum. Non enim e Graeco profluxit verbum Anglicum, 
sed Celticae origini utrumque referendum. Ecquidenim 
Graecis, quaeso, cum Saxonibus commune ? 

52. Woll (Germ. Wollen). I Woll, recentius IWill: 
Bóxo/xai (Mol. Boxa vel Fóxco, Lat. Volo), quod antiquum 
prò Poóxoftat. Habet Homer. Od. A. 234. et n. 387. 
Theocr. Idyl. XXVIII. 15. Vide Thiersch. Gr. Gr. 1. e. 
ad II. A. 117. et §. clxviii. 12. Matthiae Gr. Gr. 26. 
[Ceterum confer num. 49. n. *.-] 

53. Word : Fe^eo. Lat. Verbum, cujus radix Fef F, 
notante Thiersch. Gr. Gr. §. ccxxxii. 53. Pari modo 
inter se permutantur syllabae Fe^F et VerB in WharFe, 
Sax. WherF, Lat. VerBeia. Est nomen fluvii Ebora- 
censis. Cf. Camden. 

54. Work et antiquitus Werke (Wark Eboracenses, 
quod et notavit Colesius Engl. Dici, in Warch) : Ffyyov, 
et antiquius Fd^yov, prout exstat in Inscript. Eliad. ap. 
Thiersch. Gr. Gr. §. xl. Cf. Homer. passim, itemque 
Hesych. in Tdffs^yog h. e. FdFspyog (xspyog, oid of wark', 
&ut of employ; vide Thiersch. Gr. Gr. §. cliii. 1.); qui 
locus sic in impressis corruptissime legitur: Tdfisfyog. 
ìifyov /autQutÓc. Aduaveg. Sed cum MS. Schow. habeat 
ra@Efyo$,ògou/uu<rùù)TÓg. Aax. legendum conjicitThierschius 
Ta@£gyog. où ftio-ùcoróg. Aduoovsg. Satis ingeniose. Sed vera 
lectio est Ta@E%yo%. où fjucQooTÓg. Aducoveg. Nempe og syl- 

laba, terminationi o? (TdfiEfyof) a librariis, explanatio- 
nis causa, superscripta, in literarum seriem sese intru- 
serat. Conferenda piane vox est FdFsfyof cum iWof , 



XXX11 



7rop i 7tqì% (unde Lat. puer), <rlof, T^oVcof, poux ? *> fc£< 
quse Laconica sunt prò Ìtttto^ noi);, ttccìs [nccì;), btoc, 
TipóÙEog, puxog, &c. Sic et Latini arbor et arbos> honor 
et honoSy odor et odos, &c. itemque quirquir afxaiawj 
prò quisquis. Vide Matthiae Gr. Gr. 31. Thiersch. Gr. 
Gr. §. v. not. Facciol. et Forcell. Lex. [ed. Lond.] in 
Color et Quirquir f. 

* Vide Albert, ad Hesych. in fiovpKop. Confer et Valpy Etym. 
Dict. in Magister. Nimirum ut ad péyas referenda sunt magnus, 
magis, ita ad p.éyivro$ (JEo\. peytcrrop, vel potius nàyicrrop) refe- 
rendum videtur magister. Hesych. payicrrcùp (corrigendum, ni fallor, 
fjbdyidTop). €7ri(TTàT7)s. èiòdcTKaXos. Alia hujus terminationis nomina 
videre licet in Lex. Voc. Peregr. in Scriptt. Gr. Obv. (in H. Steph. 
Thes. ed. Lond.) p. cccclxxviii. seq. [Cf. et Casaubon. ad Athen. 
Vili. e. il. Valcken. ad Adoniaz. p. 257. seq. Ruhnken. Ep. Crit. 
p. 214. seq.] 

f [Ad rem piane locus Prisciani est 1. VII. p. 767. Putsch. Ve- 
tustissimi etiam neutrum in or finiebant, et erat eadem termìnatio 
communis trium generum, qua? capax est, ut docuimus, utriusque ab- 
lativi, tam in e quam in i terminantis. Valerius Antias in VI. An- 
nalium : Hoc senatus consultum prior factum est. Cassius Hemina 
Annalem suum quartum hoc titillo inscripsit, Bellum Punicum po- 
sterior. Claudius in IIX. Annalium. Qui prior bellum, quod cum 
his gestum erat, meminissent. Idem in eodem : Ubi decreverunt, 
commemorant Graccho feedus prior Pompeianum non esse ser- 
vatum. 

Similem mutationem literae 2 in P videbis, si futurum indicativi 
verbi Latini sum conferas cum verbi Graeci elfù ejusdem modi eodem 
tempore : 

S. e2ofiai [eSeo-at] e2?7 zzerai ? Futuri Grgeci forma 

P. i2óp,€0a e2€<r6e é'Soi/rai J communis. 

S. eVopai [ePeo-at] eP# ePerat ) Eadem, mutata 2 

P. ePó/ze0a ePeaBe ePovrat J in P. 

| e *? e g! s . e * ifc i l Futurum Latinum. 

P. eRimus eRitis eKunt } 

S. epa) epes eprjTi \ FuturiGraeciforma,ut 

P. €po/jL€$ eperes %pvvn ) credibile est, iEolica. 

Y Epey prò ep€LSj Ut avpiaòes prò o-vpiaèeis; epnri prò epct, Ut 



XXX111 

55. Worm : Fóf ttco {Pégno)) j&ól. prò eg ttoo, serpo, peri", 
pass, demto augmento, Fognai. Lat. Vennis. Sic a pirno) 
flt plppa, ab è g Elda (ep3«, lf éSw) fit é'p^, et ab £?f w La- 
tinum sermo (Thiersch. Gr. Gr. §. ccxxxn. 53.). *Of- 
ttetov prò egTTETov, a reptile, habes in Sapphonis fra- 
gmcntis, itemque apud Theocr. Idyl. XXIX. 13. Cf. 
Valpy Etym. Dict. in Vermis. 

56. Year (Germ. jahr) : Feaf. Cf. Hesych. in réaf et 
Tiages, Thiersch. Gr. Gr. §. cltii. 15. 

Haec fere habui dicenda de Bau litera, non magis 
Graeca, si quid in hac re video, quam Saxonica : quam 
profecto Celtis ornnino tribuendam esse arbitror, atque 
inde in utrarnque linguam effluxisse. Quod si rem 
paulo fusius tractarim, quam intra Praefationis cancellos 
oportebat, mihi, uti spero, ignoscent Scholarum Gram- 
maticarum docti Rectores : qui istinc, quicquid velini, 
excerpendum et cum tironibus communicandum cura- 
bunt ; quicquid improbent, praetermittent. 

Plura possim commemorare, quao amico meo excel- 
lenti debeo. Quo referendum, Dalzelii Notarum hic 
illic detruncationem, correctiones locorum nonnullorum, 
tum in Textu, tum in Notis, typographicas, itemque 
vocabulorum quorundam mentionem, quae Lexico in 
prioribus editionibus deerant. In 11. A. 77. eweo-iv, prò 
Heyniano etteo-i, etiam de meo impresserim ; et sic alibi. 
Ceterum de v è^eXkuo-tihS in Dactylicis vide ipsius J. T. 
notam ad Apoll. Rhod. {Collect. Gr. Maj. T. II. p. 80.) 

eSéXrjTL, OakiTrjTi (tanquara ab iBéXrjpi, Sakirr^pn), prò iBé'kei, 66X77*1 ; 
apud Dorienses scilicet: eteperes antiquum prospere. In epvvripro 
epovTL (h. e. epovcrt) mutatur vocalis perinde atque in ovvp.a, orvpa, 
&c. Vide Lexicon in eTraa-avrepos. Notandum tironibus duali nu- 
mero caruisse iEoles, et post ^Eoles Latinos. Cf. Gregor. p. 606. 
ed. Schaefer.] - 

c 



XXXIV 

Quid de Thierschio sentiain, cujus Grammatica 
maxima ex parte est Homeriea, satis et abimde patet 
ex locis, quae passim fere in Notis ad II. A. ex illa ci- 
tavi. Optime sane de Grgecis literis meruit Sandfordius, 
Professor Glascuensis, qui libellum illuni, vel dimidia- 
tum, in manus eruditorum tradiderit : et spero equidem 
alterarti partem lucem protinus visuram. Egregium 
sane opus, manibusque omnium terendum, qui Homero 
operaia navare student ! 

In Lexico refingendo, usus suni identidem Maltbyi, 
Episcopi Cicestrensis, ac J. Brassii, S.T.P. tov paxafl- 
tov (olim condiscipuli mei) Lexicis Poeticis, necnon 
Doxxegaxi Lexico Greeco-Anglico. Quibus addendus 
Sandfordius supra laudatus (Exiracisfrom Greek Au- 
iliors, &c), et amicus meus ingeniosus F. E. J. Valpy, 
Ajfcf. (Second Greek Delectiis, &c.) Quod Viris illis 
doctis, ac Brassio bene merito, acceptum referendum. 

Xec vero benevolentioe obliviscar Gulielmi Trol- 
lope, À.M. qui niihi sponte perlegendum obtulit Ho- 
ìneri Iliadis exemplar Anglicis Notis ab ipso instru- 
ctuni : quo si parcius, quam exspectaiim, sum usus, id 
inde factum est, quod Notae mese in Honieri Librum 
Primum tironibus potissimum fuerint destinata. 

llestat, ut gratias agani discipulorum meorum pari 
perbenevolo, G. Barber, A.B. ac C. Clayton, Coli. 
Caio-Gonvill. Scholari : quorum uterque mihi in scliedis 
eorrigcndis opem tulere. Ille mihi apprime fuit utilis 
in spiritibus accentibusque recensendis. Huic, inter 
alia, etiam parvulam illam parenthesin debeo, in nota 
ad II. A. 299. oecurrentem ; cujus ope optime redditur 
particula, sensusque loci latius patescit. J. B. 

Cantabrigiee, e Lib. Scliol. Grani. Pers. 
Marti! 2 do , MDCCCXXXV. 



AD LECTOREM. 
PR^EFATIO 

SECUND.E EDITIONIS. 



Quum Analecta Grceca Major a , quorum tomus prior 
nuper prodiit iterum, ad usum Juventutis Academica^ 
superioris ordinis adornata essent, nec nisi ab iis, qui 
mediocrem salteni progressum in hujus linguae nobilis- 
sima studio jam fecerunt, commode perlegi possint ; 
alter libellus, ejusdem fere generis, minoris tamen molis, 
atque ad usum juniorum Discipulorum accommodatior, 
adliuc desiderali videbatur. 

In hoc igitur concinnando, id imprimis curse fuit, ut 
ex innumeris, quibus Graecarum Literarum abundant 
monumenta, eae seligerentur Fabellae atque Poématia, 
quse inter laborem, quem in discendo minutissimas lin- 
guai tam copiosae partes impendere necesse est, disci- 
pulorum animos jucunditate sua ac varietate allicerent 
et delectarent. Quanquam autem auctores, e quibus 
decerpta sunt haec àTroc-Trao-paTia, non omnes optimis 
Graeeiae seculis floruerint, eorum tamen stylus plerum- 
que satis est elegans, nec est cur quis metuat, ne di- 
scentium judicium de puro sermone Graeco nimià cum 
illis familiaritate corrumpatur. 

Interpretationes perpetuae, quae Graecos libros comi- 
tari solent, hinc, quemadmodum ex Analectis Majoribw 
supra memoratis, omnino exulant ; quia Tironum prò- 

e 2 



XXXVI 

gressus non solimi non promovere, sed multum impe- 
dire inveniuntur. Ope autem Annoi ationum, parvique 
Lexici adjecti, quivis discipulus, dummodo diligentiam 
adhibeat, pulchreque calleat, uti debet, nominum flex- 
iones verborumque conjugationes, nec sit ingenio piane 
crassissimo, quae a perito praeceptore praelecta faerint 
penitus perdiscere poterit : nec dubitandum quin una 
praelectio, ita elaborata, ad Linguam Graecarn recte in- 
telligendam magis e re futura sit, quam multae, per- 
functorie, ut vulgo flt, interpretationis Latinee auxilio, 
paratie. 

Annotationibus in singula Excerpta praefìgitur au« 
ctoris vita, ejusque operum praecipuarum Editionum 
brevis Notitia;* quae sit junioribus discipulis prima 
quasi Elementa ejus generis Scientiae, ubi nemo, literis 
politioribus imbutus, hospes esse debet. 

Lexicon parvum, e Schrevelìo desumptum, sed non- 
nihil emendatum et multis vocibus suppletum, ideo 
adjicere visum est, ut Tironibus, modico sumptu, nun- 
quam non ad manus esset singularum vocum explicatio 
buie opusculo accommodata. 

Ceterum hujusmodi laboribus, — humillimis quidem 
illis ! non autem inutilibus, si Juventuti ingenuae ad 
cognitionem Linguae Doctrinaeque longe omnium eie- 
gantissimae aditum minus salebrosum reddere valuerint, 
te, Lector benevole, benigne fauturum speramus. Vale. 

Edinburgi, e Coli. Jacoòi VI. 
Scotorum Regìs, KaL Feo. 

MDCCXCI. 



* Editionum notitiam expunxit Blomiìeidius; quem hac in re 
secuti suraus. J. B. 



PRiEFATIO 

EDITIONIS QUARTA. 



Postquam hic libellus tertium editus fuisset Edinburgh 
nova ejus editio nuper prodiit Lipsiae, curante Joanne 
Godofr. Grohmann, in inclytà Academià Lipsiensi Phi- 
losophiae Professore. In hàc visum est Editori doctis- 
simo notas contextui, ad usum commodiorem, subjicere ; 
auctorum locutiones aliquas, quae in notis Anglice versae 
legebantur, Latine reddere ; atque vocum analysin, quae 
ibidem subinde occurrebat, in parvum Lexicon analy- 
ticum, paulo aliter quam id quod confeceram constru- 
ctum,transferre; in quovocabidorumderivationesrectius, 
ut ille arbitratur, ex aliis Lexicis petendas, omisit. In- 
dicem autem rerum ad fineni adjunxit. 

Nequit mihi non esse gratissimum, quod hic libellus 
non solum domi comprobatus fuerit, sed etiam in ex- 
teris regionibus, tanquam studiosa^ Juventuti aliquid 
utilitatis afferens, jam cceperit innotescere ; et magnae 
quidem a me debentur gratile erudito Professori Lipsi- 
ensi, propterlaborem, quem in hoc opusculo recoquendo, 
et patriae juventuti commendando, ponere haud gravatus 
sit. Graecum certe contextum diligenter accuravit, sub- 
latis, quae locis quibusdam in meas editiones irrepse- 
rant, erratis typographicis ; quaeque ego, ad illius ex- 
emplum, ex hàc quoque editione tollenda curavi ; atque 
Indicem itidem rerum ab ilio confectum libenter ado- 
ptavi. 



XXXV 111 

Quae vero in notis et lexico innovavit, quanquam ea 
in melius mutata nonnullis videantur, tamen ut eum in 
hoc quoque iniitarer mini non potui persuadere ; atque 
adeo in hàc nova editione eandem notarurn et lexici 
formam quam antehac, materia tantum in paucis emen- 
data, retinui. Namque, in ter docendum, dum discipuli 
alii aliam libelli formam in manibus haberent, magnum 
exinde incommodum priturum, praesertim in locis per 
paginas indicandis, mihi visus sum praevidere. Prae- 
terea, cum notae eo Consilio exaratae essent, ut auxilium 
discipulis in praeleetione discenda domi praeberent, 
verebar ne, si lise oculis eorum inter examinandum in 
auditorio subjicerentur, tali illecebrae, dum loca diffici- 
liora interpretarentur, resistere nequirent; atque ita satis 
se facere putarent, si, imprimis, sententiam Graecam, 
deinde, interpretationem ejus ultro quasi se offerentem, 
legerent ; quod, ut praeceptores bene nórunt, usu venire 
solet discentibus, quando perpetua interpretatio Latina 
e regione vel infra praesto iis adest ; quodque, ut iidem 
quoque nòrunt, magno est rectae Linguse Graecae intel^ 
ligentiae impedimento. Neque ullam mutationem feci 
in Lexico, magis id analyticum reddendi gratià : nam 
antequam hujus libelli lectionem tirones aggrediantur, 
nominum et verborum flexiones ad unguem caliere, 
atque casum quemeunque nominis aut tempus verbi 
primo intuitu, vel saltem post iis indicatum nominis 
nominativum aut verbi praesens indicativi, dignoscere 
debent. Vocabulorum vero radices vel derivationes, 
quarum quippe matura cognitio tironibus utilissima sit, 
nequaquam hinc ablegandas duxi. 

Quod ad quasdam phrases Graecas attinet, quae in 
notis Anglice potius, quam Latine, redditae inveniuntur, 



XXXIX 

hanc secutus sum methodum, quando idioma vernaculum 
melius quam Latinum Grseco respondere videbatur ; 
quas utinam Grohmannus non Latine, sed vemacule 
vel Gallice, in sua editione vertisset: atque si unquam 
Analecta meo, Majora, duobus tomis comprehensa, 
Lipsiae quoque, cura ejusdem viri doctissimi, prodibunt, 
hoc ab eo factum forsan inveniemus. Interea hic qui- 
dem lucem jam aspexit eorum Tomi prioris editio 
quarta, cum Appendice, in qua Subsidia quaedam se- 
lecta Linguae Graecae studiosis utilissima indicantur: 
Tomi autem posterioris editionem alteram emendatiorem 
propediem prodituram spero. Scripsi Edinburgh Idibus 
Januar. a. d. mdccci. 



SYNOPSIS 

EOKUM QVJE IN HOC OPUSCULO CONTINENTUR. 



PARS PRIMA: 



EXCERPTA EX PROSiE SCRIPTORIBUS. 



I. EX FABULIS ^SOPICIS 

PAO. 

1. Cochleae 3 

2. Equus et Equiso 3 

3. Agricola et Serpens 3 

4. Gallina et Hirundo 4 

5. Musca 4 

6. Mulus . . 4 

7- Vulpes et Racemus 4 

8. Vulpes .5 

9. Corvus 5 

10. Canis cameni ferens 5 

1 1 . Pavo et Graculus 5 

12. Canes esurientes . 6 

13. Equus et Cervus . 6 

14. Cicada et Formicse 6 

15. Senex et Mors 6 

16. Canis et Dominus 7 

17. Galli . 7 

18. Vipera et Lima 7 

19. Lupus et Grus . 8 

20. Vulpes esuriens 8 

21. Leo et Asinus 8 



xli 



PAG. 

22. Cervus 9 

23. Galli et Perdix 9 

24. Vulpes et Cervus 10 

25. Mures .10 

26. Vulpes 11 

27. Leo et Asinus et Vulpes 11 

28. Ranae 11 

29. Bubulcus 12 

30. Canis et Gallus .12 

31. Mercurius et Statuarius 13 

32. tTubicen 13 

33. tAgricolae filii 14 

34. tJupiter, Prometheus, Minerva,, et Momus . . 14 

35. tLignator et Mercurius 15 

II. EX HIEROCLIS FACETIIS .... 17 

tTRES NOVJE ADDITA 20 

III. EX PALiEPHATO DE INCREDIBILIBUS 

HISTORIIS. 

1 . De Centauris .21 

2. De Actseone 23 

3. De Anthropophagis equis Diomedis .... 24 

4. De Niobe 24 

5. De Lynceo . . . 24 

6. De Ceeneo 25 

7. De Europa 25 

8. Desolo .......... 26 

9. De Hesperidibus 26 

10. De Geryone 27 

] 1 . De Orpheo 27 

12. De Alcestide 28 

13. fDe Spartis (sive Satis) Gigantibus . ... 29 

14. tDe Spbinge . . . 30 



xlii 

IV. EX LUCIANI DIALOGIS. 
E DIALOGIS MORTUORUM. 

1. Cnemon., Damippus 32 

2. Menippus et Mercurius 33 

3. CkaroiL, Menippus, Mercurius ...... 34 

4. Crcesus, Pluto, Menippus,, Midas, Sardanapalus . 35 

5. Zenophantes, Callidemides ...... 37 

fi Pluto, Protesilaus, Proserpi na 38 

7. Menippus et Tantalus 39 

8. iEacus, Protesilaus, Menelaus, Paris .... 40 

9. Diogenes et Alexander 42 

10. Mercurius, Charon 44 

E DIALOGIS FABULOS1S. 

1. Jupiter et Mercurius . . . . . . . 4(1 

2. Iris et Neptunus 46 

3. Xanthus et Mare 47 

4. Vulcanus et Jupiter 48 

5. Jupiter, iEsculapius, Hercules 49 

6. Mars et Mercurius 51 

7» Menelaus et Proteus 52 

8. Apollo et Mercurius 53 

9. Mercurius et Maia 54 

V. EX PLUTARCHI APOPBTHEGMATIS. 

1. Memnonis 56 

2. .ZEgyptiorurn regum mos 56 

3. Poltyis 57 

4. Terei 57 

5. Idathyrsi 57 

6. Atese 57 

7. Sciluri 58 

8. Agathoclis 58 

9. Dionis 58 



xliii 

tao. 

10. Alexandri 59 

1 1 . Ly simachi . . . ' . 63 

12. Antiochi .......... 6H 

VI. tE XENOPHONTIS CYRI EXPEDITIONE. 

E LIBRO TERTIG 65 

E LIBRO QUARTO 66 

tE XENOPHONTE DE AGESILAO ... 67 
E XENOPHONTE DE CYRI INSTITUTIONE. 

E LIBRO QUINTO. 

Cyrus hortatur suos ad auxilium ferendum Gadatae . 74 

Ad iter nocturnum instruit agmen 75 

Cyri prudentia in nominatim appellandis mìlitum ducibus 77 



PARS ALTERA : 

EXCERPTA EX POETIS. 



I. EX CARMINIBUS ANACREONTICIS. 



2. 


In Lyram . 
In Fceminas 


3. 
4. 

5. 


In Cupidi nem . 

In Seipsum 

In Columbam . 


6. 
7- 


In Seipsum 
In Amorem 


8. 


In Amicam suam 


9. 


In Hirundinem 



81 
82 
82 
83 
84 
85 
86 
87 



xliv 

PAG. 

10. In Cupidinem . 89 

11. In Cicadam . 89 

12. In Amorem 90 

13. In Senem 91 

14. fin Seipsum 91 

15. fin Cupidinem 91 

16. Ì7, ]8. tAnacreontis fragmenta tria . . . 92, 93 

II. EX BIOXIS IDYLLIIS. 

1. Ex Epitaphio Adonidis . 94 

2. Auceps 96 

3. Cleodamus et Myrson 96 

III. EX MOSCHI IDYLLIIS. 

1. Amor fugitivus ... 98 

2. Ex Epitaphio Bionis 99 

IV. EX TYRT.EI ELEGIIS, 

1. De Bellica Virtute 102 

2. Ejusdem II 104 

3. tÈjusdem III .105 

V. tHOMERI ILIADIS LIBER PRIMUS . .107 



NOT.E PHILOLOGIC^ adjectae sunt proxime post 

Contextum *1 ad *127 

PARVUM LEXICON ^TRILINGUE . . 3 ad 145 

INDEX RERUM 146 ad 150 

t INDEX HOMERICUS 151 ad 155 

t ERRATA 155, 156 

t ADDENDA 156 ad 168 

t MANTISSA 169, 170 

f INDEX AUCTORUM, qui in hac editione sive ten- 
tantur, seu emendantur 17^17^ 



ANALECTA GR.ECA MINORA, 

PARS PRIMA: 



COMPLECTENS 



EXCERPTA EX NONNULLIS PROS/E SCRIPTORIBUS. 



I. 

EX FABULIS yESOPICIS. 



ìEsopi ingentem statuam posuere Attici, 
Servumque collocàrunt aeterna in basi, 
Patere honoris scirent ut cuncti viam, 
Nec generi tribui, secl virtù ti, gloriam. 

PELEDR. FAB. LIB. IT. 



] MT©OI AISOHEIOI. 
a. 2 KOXAIAI. 



6 FEfìPrOT irais coirra KOj^Ktas* 4 d/covaas èe avrei v 
rpv^óvTCùv, ° e(f>7)* do 6 KCLKiara £(oa, twv olkìcov vfi&v 
€/jL7rL7rpa/j,evcov, 8 avroì aSere; 

0. f mnos mi c ranoKOMOS. 

J TLpiOr)V TT]V TOV ItTITOV 6 llTlTOfCQfJLOS KkeTTTCOV KCLl 
7T0)\ù)V, ì0 TOV ÌtTTTOV €Tpi/3e KCil €KT6VL^€ TTCLCTaS rjflépas' 

€(pr] Se o lttttos* et Oekets aXrj9où9 kcCKqv eivciL fJLE, 
rrjv Kpi6r)v ttjv rpetyovcrav /jlt] TrtoXei. 

y. TEOPrOS «ai '0<M2. 

1 ecopyos j(eifxcovos wpav, ocpcv evpcov viro Kpv- 

B 2 



4 EX FABULIS ìESOPICIS. 

0V9 7T€7rr)yÓTa, tovtov ? Xaficov 2 viro koXitov /caredero* 
3 6epfJLav6eis Se e/celvos, /cai 4 àvaXafìcov rrjv c&iav cpv- 
<riv, ° eirXrjye tov evepyeT7]v. 

#. 'OPNI2 /cai XEAIAQN. 

VpVLS ocpecos eoa evpovaa, eirL^excos e/cuepfxa- 
vaerà eì*e/coXa^e* ^eXcScov Se, 10 Beaaa/névi] avrrjv, 
€(p7]' co parata, ti ravra Tpe<pei9, airep, avt;7]Vev- 
ra, airi) crov TrpcoTr)$ lù tov dSi/celv cepperai; 



e . 



14 MTIA. 



M.vìa, lo e/iTrecrovcra els ^vrpav /cpearos, liretS?] 
inroTTVL<yecTuaL ep,eXkev, ecpr] irpos eavTiqv aW eycoye 
/cai l /3éf3pco/ca, /cai iréircoKa, /cai \e\ovfiai, 1S /edv 
airoQdvco, ovBev fxekei {tot. 

g. c HMION02. 

'ìI/bLiovos e/c tcpiOrjs 19 7ra%vv0ei?, 20 avecrfcipTTjcre j3ocov 
/cai Xeycov* 7rarr]p /nov ecrrcv nriros o ra^yhpofxos, 

' v 21 ' * f/ > '/ ' A , 22 ' 23 ' ' 

/caya) avrep o\os aepcofjboicourjv /cai irore avay/c-qs 
l7re\dovcr7]9 rpéyeiv, eireiBr) 24 tov Spó/Mov eiravaaTO, 
tov iraTpo9 ovov evOvs 2o v7T€/JLV7]crd7]. 

?. 'AAfìlIHg /cai BOTPT2, 

TÌGTpvas TTeirelpovs akcoirrj^ 26 /cpe/jLa,/JLe'vQV$ 2l cBovcra, 
tovtov9 ^ c7reipaTO /caTacpayelv* ^iroWà Be 30 /cafiovcra, 
31 /cai fi7] BvvrjOelcra tyavcrai, ttjv \vtttjv 2 Trapafivdov- 
fievT], eheyev, o/jL<pafce$ eTi ecaev. 



EX FABULIS .ESOPICIS. 5 

y. 'AAX1IIHH. 

'A\co7n;£ els ol/clav e\6ovcra ] viro/cpiTOv, 2 /cai e/ca- 
erra tcov avrov a/ceveov Siepevvcojjbevri, evpe /cai /cecpaXrjV 
/jLopjjboXv/celov evcpvcòs 4 /caTecr/cevacr/xeprjv' rjv /cai 
avaXaftovaa rais %epcrìvy ecprj* co 6 ola /cecpaXT], /cai 
ey/cecpaXov ov/c e%eo. 

ff. KOPAS. 

Kopa^ vocrtov ecprj tjj fjbrjTpL, p,i)Tep 9 evyov reo 
Geco, /cai /jLtj u dprjvei* rj S' 12 v7roXa/3ovcra ecprj t ris 

<T6, CO T6/C-VOV, TCOV QeCOV U €\6TjCT€L / l ' TLVOS jàp KpZClS 

viro croi) <ye ov/c e/cXanrir) ; 

l. KTfìN KPEA2 «KEPON. 

K.vcov, /cpéas cpepcóv, Trora^ov i5 Ste'fiaive* 0eaaa/jievos 
Se ttjv éavrov cr/ciav liri tov 1o vSaTOS, l vrreXaj3ev 

ti / 9 '18 ' . 19 v ' jl v v 

erepov icvva eivai /cpeas icaTeyovTa tcai acpets ro 
iSiov, 20 oop/jLrjcre to è/cecvov Xafieìv' 21 aircoXecre Se a/ub- 
<poTepa* ro fjuev ovv ov/c rjv* o ce /caTeiyev viro tov 

* ' 23 / 

pevfJLdTOs /cciTecrvpeTO. 

ta. 24 TAfì2 /cai KOAOI02. 

Tcov opviQcov (SovXo[xevcov TroirjcraL fiao-tXea, Tacos 

4 eavTov rj^tov Sia to /caXXos yeipoTOveiv" 27 alpovfie'vcov 

Se tovtov irdvTCùv, icoXoìos 28 v7roXa/3cov ecpf]* 29 aXX* el, 

J crov fiacnXevovTos, aeTO$ rj/jba? /caTaSico/ceiv 31 eiu- 

X^ipy]cjei 9 32 ireos tjjuv e7rap/cé<r€i$ m 9 



6 EX FABULIS .ESOPICIS. 

i0. l K?NE$ AIMflTTOTSAL 

Kuz-'es' \i/jL(OTT0VcraL cos edeacravro ev rivi iroTaficp 
2 ftvpcra? ftpe^ofievas, /xì] Sway^evai 3 avrcov €</>/.- 
tceo-Qai, avveOevro aKkr\\ai$ hircos Trpwrov ro vScop 

55/ G \ ? /ji r/ 5VV /D / 7 

e/ciTicocnv, icai euu ovrcos eirc ras pvpcras irapa- 
yevoovrai avvepr) òe avrais iriovcrais irpiv òtap- 
payfjvai, ?; ro)^ fivpawv ecpt/cecrdac. 

cy. f imi02 *aì 'EAA303. 

r/ l7T7ro^ n fcarel\6 Xei/jucova /jlovos' 12 eKOóvros S' eXa- 
<£ou, /cai SiacpOelpovros ri]V vofi r i]v, j3ov\o[xevos 13 T6- 
p.coprjO-acrOac top e\a<fiov, l rjpcora ÌD tqv avOpwirov, 

€L SwaiTO fJL€T CLVTOV fCoXaCTaù TOV e\a(f)OV' O S' €(f)7]' 

crev, eàv \d/3j) yaXivov, fcai avros ava^rj eir clvtov, 
e^cov atcóvri-a* ll o-vvo l uo\ojì]aavro9 Se, /cai avdfìav- 
T09, 1S àvrì tov Ti{iG>pricra(T0at, avros 19 eSovXevcreis 
20 77877 tcù av6po)7r(p. 

lS\ TETTIS fcaì MTPMHKE2. 

'Xec/JLoùVOs 21 oopa, tcov atrcov z2 ftpa^evrcóv, ol fivp- 
firjices 23 eyirwfcov* rerrc^ Se Xcjllcottcov 24 yreo avrovs 
rpo^v* ol Se fjbvpjjbrifces elirov avrco* Sta ri 2o rò 6 èpos 
ou o~vv?]ye9 rpocprjV ; o òe enrev, ovk eayoKaì^ov, 
aX)C 20 v,Sov fxovGbfcàs* ol Se yeXaaavres eìirov, 30 aX\! 
el Bépovs oopats rjvXets, ^eL[Moovos opyov* 

te. TEPHN /cai 0ANATO2. 

Tepcov 77076 f v\a 31 ra/Mcov ef; opovs, /cairt tcov co^cov 



EX FABULIS ^SOPICIS. 7 

1 aprdfievos, eireihr) iroWrjv òhov 2 eirri^Oiafievos 3 efià- 

<hicrev, 4 a7T€ipr]KCù$, 5 airederó re rà t;v\a, Kaì tov 

tìavarov eX0eiv 6 eireKaXeÌTO 9 tov he Oavarov evOvs 

eTTiaravros. Kaì ttjv alrlav TTVvQavo\xévov, hi rjv avrov 

Kakotrjy 6 yepcov e(f>rj } iva tov (froprov tovtov 9 apas 

€TTt6rjS flOl. 

iS f . KTX1N Kaì AE^nOTHS. 

"Yj^cov tis 10 Kvva MeXiTaiov Kaì ovov, n hiereXei t<£ 
kvvi 7rpocr7rat%cóV Kaì ei rrrore e%co hei7rvov eìyev, eKo- 
jjii^e ti avTco Kaì 12 ir pò cr covri rrapeftaXev' 6 he ovos 

13 <* -x f 14 '£ ' v v « 15 5 -\ ' 

LprjKtùcras, irpoeopafjiev avros, /cai <TKiprcov e\a- 
KTicre tov oea7TOT7]v tcai ovtos ayavafcrrjcra? €/ce- 
Xevcre iraiovra avrov avayayelv irpos rov {ivXcopa, 
Hai tovtov hijcrai. 

i£. 'AAEKTOPE2. 

*A\efCTopcov hvo iiayo^éviùv 18 7repì 6<rfXeià>v opviOcov, 

t -? v r/ 19 / v 20 < v 21 r 

o ecs tov erepov KaTerpoTrcocraTO* /cai o fjuev t^tt)- 
6eìs els tottov xaTaa/ciov 22 airicov e/cpv/3r) 9 6 he vikt\- 
cras, eis uyoj apueis, /cai ecp vytjXov Toiyov ara?, 
jjie<ya\o(fxovcò$ ej3or)<re' Kaì irapevGvs aeros 24 KaTarrTas 
rfpiraaev avToV 6 S' ev ckotù) KeKpvfAfMevos, ahea)9 
eKTOTe rais OrjXeiais eir-efiaivev. 

irf. 'EXI2 Kaì C PINH. 

"'E^s eiaeXOcov els %a\Kovpyov epyaaTr\piov, 2 e/c 
Twv GKevtov to)v ovt<ùv e&Tei (fiayeiV rjKev ovv irpos 



8 EX FABULIS iESOPICIS. 

tt]v plvrjv, /cai avrrjv 1 7rape/caXet 2 Sovvac avito ti* rj 
òe wKOTvyovGa etTrev* aXX euTjVr}? et irap efiov 
° ri airoicrecrOai OLo^ievos, 6 tjtc? ov SiSdvai, aXXà 
Xa/jbfìdveLV irapd iravrcov, 7 ecco da. 

i&. ATKOS /cai TEPAN02. 

Av/cov Xat/jL(p ocrréov 8 eireirriyei 9 6 Se yepdvcp fic- 
crOov 9 irapé^eiv eiirev, el 10 rrjv /cecf)aXr)v avrfjs eirifìa- 
Xovaa, ro ocrrovv e/c rov Xaifiov avrov u e/c/3dXot' ?} 
Se rovr e/cfìaXovcra, u SoXc^oSetpos ovcra, rov yuicrQov 
13 €7T€%ifr€f ocrris yeXacras, xaì rovs oSdvras u 6r\%a$, 
11 ap/cel croi jjligBos, ecpr], rovro /cai [jlovov, ore è/c 
Xv/cov crrd/juaros /cai òSdvrcov 16 èì;f)pe$ /capa crwov, 
lt /JLtjSev iraOovcra,. 

k. 'AAfmHH AIMnTTOTSA. 

'AXcottt]^ Xt/JLCorrovcra ev rreivi) 1S eOedaaro j3oo~/cov 
rcpea /cac aprov, erri riva /caXvpTjv vtt avrov /cara- 
XeufiOévra, /cai 20 elcreXOovcra Sia crrevcùrdrrjs orrris, 
ecpayev avrà rjoecos egoy/ccoveicra ce, /cai //,?; ovva- 
fjievr] 22 è%eX6eìv ttjs /ca\v/3r)2, 2S ecrreve /cai cùXocjyvpera* 
érepa Se aXcoTTTj^ Siep^opbevri rj/covcrev avrrjs rcov crre- 
pay/uLcòv, /cai 24 ir pocreXd ovcra eirvvOavero rrjp airiav, 

v 25 A * *l ± . l ' ' *A f/ ,N 26 

/cac fiauovcra ecprj* yueve recos evravua, eco? av tol- 
avrrj 2/ yevrj, 2S otto la ovcra eicrr\k6e$. 

/ca. AEHN /cai 'ONOS. 
Aéoov /cai ovo9, 29 /coivaviav Be^evoi, egrjXOov eirl 



EX FABULIS jESOPICIS. 9 

0r\pav x 1 yevojxévcùv Se avrwv /card ri CTTrrjXaiov, ev 
eo rjcrav 2 alyes aypiai, 6 fiev \ecov rrpo rov ctto/jliov 
3 gtcls, 4 eì-iovaas ras alyas 5 avveXdfifìaveV ò Se 
bvos evSov euaeXOtov, 6 evrfKaro avrais, /cai 7 coy/càro 
e/ccfrofielv /3ov\d/jL€V09' rov Se Xeovros tcl$ 8 Tr\€l<TTClS 
o~v\\a/3ovro9, e^eXOcov e/celvo9 eirvvOdvero avrov et 
yevvatcù9 rjycovtaaro, /cai ras atyas egeòtcùgev o 
Se elrrev* aSX ev taOi bri /cayco 12 av ae ecj>of3r\67]v, 
ei fjbrj rjòeiv ae ovov orna, 

/c/3'. 'EAA$02. 

E\a(jx)9 hi'^rqcras eirì 7rr)yr]v rjXOev* iScov Se rrjv 
èavrov a/ciav, rov9 fjuev iroSas e /jte fusero a>9 \eirrov9 
/cai aaOevels ovras* rà Se /cepara avrov 5 eirrjvei, cù9 
fjieyiara /cai evfjtrj/CT}' 10 fjbrjSeirco meov, Kvvrjyov /cara- 
\aj3ovro9, ecpevyev* ll eirì iróXvv Se tottov Spa/icov /cai 
ei$ v\r\v ' efjupas, roi9 /cepacriv efi7r\a/cei9 ebiqpevvri 
ecpT] de co jjLaratos eyco, 09 e/c fiev rcov ttoocov eaco- 
OrjVy 0I9 eju,e/jL(pd/jL7)v P è/c Se rcov /cepdrcov 22 rrpoeSodrjv, 

23 ? ' / 

019 e /cavato /jL7]v. 

/cy. 'AAEKTPTONE2 Kaì IIEPAIH. 

A\e/crpvova9 ri9 eycov erri rr\9 oi/cia9, r n m piajutevo9 
Kai TrepÒLtca, avv e/ceivoi9 acpi]/ce ve/utecruai' rcov de 
rvrrróvrcov avrov, /cai dirèhavvóvrcov, e/cetvo9 2o rjOvfjiei 
acpoSpa, vo/jlc^cdv, W9 aWd<f>v\o9, ravra iracryeiv viro rccv 
aXe/crpvovcov 009 òe fiera fMi/cpov tca/ceivov9 ecopa/ce 
}xayoixévov9 Kaì àXkr(kov9 /cóirrovra9 y 2S rr\9 \v7rrj9 



10 EX FABULIS ^ESOPICIS. 

a7ro\v0€C9, elirev* aW eyooye 2 airb rov vvv ov \V- 
7rrj(T0fu,ac, opwv /e cu avrovs 4 p.ayop.évovs dXkrfKois. 

kS'. 'AAOnHS Kaì KOPAS. 

ì£opa£, Kpeas dpirdaas, eirt tlvos SévSpov 5 e/cciOù- 
crev % oXcottt]^ Se rovrov iSovaa, Kaì f3ov\7)&€L<ra 6 Tre- 
piyevecrQai rov Kpearos, ' arderà KarcoOev eirrjvec av- 
rov, cos ev/xeyedes kcli kclKov opveov Xeyovaa, kcll Qr)- 
pevriKov Kaì ev/jLop<fioV s Kaì ore rjppbo^e aoi fìaaìXéa 
elvai opvecov, 9 ec Kaì (Jxdvtjtlkos virrjp^es* aXX! co rrolov 
opveov, Kaì aXa\ov virap^eis' 6 Se Kopa%, aKOvaas 
ravra, Kaì yavvcùVeis rois erraivois, ptyas to Kpeas, 
fieyaXcos eKexpayec' r\ S aXooTrrj^ Spafiovaa Kac \a- 
ftovaa to Kpeas, ecj)r} irpos avrov* e^ecs, Kopal;, 
air avrà, u vovs Se eroe Xetrrei. 

/ce. UTEt. 

JSìvs apovpalos dartKoo yiverai <fii\os jiv C, Kaì l3 rrjv 
<f>L\iav 7narovjbuevos, irpàros eis aypov rov aariKOV 
7rape\dfjuf3avev, Kaì £evlav avreo 14 rraperiQei Kaì rpd- 
Tre^av, a cfre'petv lo olSe rols evoiKOvaiv aypdv d/LL€i/3d- 
/xevos Se ri]v £eviav ó aariKos, eis acrrv rov apovpalov 
eKOfMi^ev, Kac eis avSpos eviropov rrape\ayb^avev oikov % 
<os Se Tcòv ovroov tjSt] rrpoaairreaOai rjOeXov, 7rpoatojv 
Tis ll aveKOirre* Kaì roaavraKis rrjs ev tols oiJtols 

18 5 > / / « > 19 ' -\ 

arrrjhavvovro rreipas, oaaKis e7retpcovro fxeraxafju- 
/3dveiv° Kaì ~° réXevracov ò apovpalos, diretti, etyrj, 
rrjv ev aypocs 21 irpOTifAÙv p.erpidrnqra rfjs ev darei 
rpvcf)fjs. 



EX FABULIS .ESOPICIS. Il 

kf'. 'AAfllIEKES. 

5 A\w7T77^ ev 7raycBc l \rjcf)9eicra, /cai 2 airoKOTrelarjs 
rfj9 ovpas 3 StaSpaaa, 4 afitcoTOV vif aiGyyvr\s rjyeÌTO 
tov fìiov. ° eyveo ovv /caù ras aWas aXtùiretcas tovt 
avrò vov9eTr}GCLL, cùs av tco /coivco irciOeu ro lSlov 6 crvy- 
/caXvyfretev ala^os. /cai 8r] irdcras adpotaaaa 7 irapr^vei 

TCIS OVpà? CLTTOIcÓTTTeiV) 8 0)9 OVfC CLTTpeireS fJLOVOV TOVTO 

ro fjieXos òv, oXka /cai irepLTTOV ftdpos 9 Trpoar]pT7}fj,e- 
vov 9 viroXa povera ce rt$ avTcov etTrev* co avTTj, aXX 
et ov croi tovto irpoae^epev, ov/c av rj/nlv avTO avve- 
ftovXeves, 

te?. AEQN /cai 'ON02 /cai 'AAOIIHH. 

Aecov /cai ovos /cai aXcoirrig, l3 /cotvcovtav ir oirjcrd [xe- 
vol, €%rfk0ov irpos aypav. ttoWtJs ovv 14 6r]pas lo cruX- 
\r]<fi0€icrr]9, TrpoaeTa^ev 6 \ecov tco ovcó 16 SceXecv av- 

* . f £ x « '£ 17 / 18 5 « V 

T06S 1 o Ò€ rpe^s fJLepLÒas 7rot7]aa/x€V09 eie tcov lctìùv, 
€/c\e^acr0at tovtovs irpovTpeireTO. /cai 6 \ecov 20 0v- 
fJi(ò6eL9, tov ovov /caTecpayev. eWa ttj a\o)7T€/cù fxe- 
pl^etv €/ce\evcr€V % rj S' el? /u,iav fieplSa irdvTa 21 crcopev- 
cracra, eavTrj ftpa^v ti /caTéXcire' /cai 6 Xecov irpos av- 
Ti]v, tls ce, co /SeXTtaTT], Bcaipelv ovtcos eBùSa^€V ; rj 
8 elireVy rj tov ovov o~vfM(f)opd. 

/c V \ BATPAXOI. 

BaTpa%0L, \v7Tovfi€Voc irepi Trjs eavTcòv àvapyjias, 
irpeorfieLs eirepu^rav irpos tov 22 Aia, ftaaikia avToìs 



12 è 



12 EX FABULIS iESOPICIS. 

1 irapacryeip* ò he, 2 crvpihcop clvtcùv ttjp evrfieiap, £v- 
Xop els rrjv Xl/jlptjp 3 /ca0rj/cep % /cai oì ^ctTpa^oi, 4 to 
fiev irpcoTOP 5 /caTajrXayepTes top yjrocpop, eis rà fidOi] 
rf}$ \tfjbvrjs G ehvcrap' ' varepov he, cos aKLvrjrov rjv 
to gvXop, 8 àvahvvres, eis roaovrov 9 KaTac)>popricrecos 
7]X0op, a*s /cai eirifiaipopTes avrcp 10 è7ri/ca0e£ecr0ai' 
11 àva^LoiraOovvres he tolovtop eyeip ftacriXéa, rj/cop 

e/c hevrepov Trpos top Aia, /cai tovtop 13 irape/cakovv 
aXXa^ai avrols top ap^yop 9 top <yap irpoiTOP Xiap 
eipai poo^eXrj /cai aho/cifiop* o Se Zev9, ayapa/cTTyias 
/caT avTcop, vSpop avToìs e7rejjby\rep, vcj> ov crvXXa/ji/3a- 
vójAepoi /caTTjcrd copto. 

teff. BOTKOA02. 

V»ovk6Xos ayeXrjp Tavpcop fiócr/ccóP, lo àiróxXeae IMO- 
IO -\ /i v ^ v 1/ * v * 18 ^ * fk 

cryop. irepieXucop ce iracrap Tr/p eprj/juop, cieTpipep 
epevpcop cos ce ovoep evpeip r)òvpr]t77], rjv^aTO tco 
All', àv top Xafìo'pTa iiócryop /cXéirT^p 21 virohei^rj, 
epifyop ei? Overlay 22 irpocrd^eip* /cai hrj ep^o/jiepos eis- 
Tipa SpvfjicDpa, evpicr/cei XeoPTa tcaTeo~6ioPTa top /jlo- 
o~yop % e/ji(po/3os oxjp yepofjbepos, /cai 23 fjiéya heiXiacras, 

2 hrdpas tcls %eipa$ avTOv eis top ovpapop, elirep* w 
hecriroTa Zev, 2j eir^yy e iXdjurjp croi epiepop hcocreip, eap 
top /cXeTTTrjp evpco' pvp Tavpop croi Ovcreip viria^pov- 
fjbai, eap tovtov Tas ^elpas e/ccfrvyco. 

X'. KTI2N /cai 'AAEKTPTXIN. 

K/ \ 5 A \ ( / / 26 «/fi 

v cùp /cai aXe/cTpvcop eTaipeiap Tronjact/jLepoi, cocevop 

17 ècrirépas he KaTaXafìovcrTis, 6 fxep clXe/CTpvcop eiri 



EX FABULIS ìESOPICIS. 13 

SevSpov €Ka0evSev avaftas* o Se kvcov irpos ry pc^r) tov 
Se'vSpov tcocXcofia e^ovTos* tov Se aXe/CTpvovo?, 1 /tara 
to €iù)6o2, vvfcrcop (jxovrjcravTOS, aXcoirrj^ aKOvaacra, 
irpos avrbv 2 eSpa/ne' kol aràaa KciTCO0ev, Trpos eavrrjv 
fcareXdelv 3 r]^tov 9 4 eiriOvfJbelv ydp aya0rjv ovtco cpcovrjv 
^coov eyov aa7rdaaa6at* 5 tov Se enrovTos tov 0vpco- 
pov nrpoTepov Sivirvlcrat U7rb ttjv pl^av Ka0evSovTa 9 6 cos 
e/cetvov avol^avTOS KaTeX0elv % /ca/eelvr]? ^Y]TOvcrr\s av- 
tov cjxovrjcrcu, 6 kvcov, aìcfìvrjs irrìSricras, avTrjv 8 Sce- 
airdpa^ev. 

Xa. f EPMH2 /cai 'ArAAMATOnOIO^. 

'TLpfjLrjS 9 yvcovai fiovXÓfjbevos 10 ev tlvl Tifjifj ivap dv- 
6p(ùiTOLS ecrTÌv } rjtcev u els dyaX\xaTOiroiov y éavTOV 12 e6- 
Kacras 13 dv0pcoirco % kcu 6eaad[xevo2 dyaXfJLa tov Alo?, 

14 > / 15 / > v / /i 5, ' . 16 "• 

rjpcoTa, 7rocrov tls avTO TTpuacruaL ovvaTai ; tov 
Se eirrovTOs, Spa^fjLrjs, yeXacras, V/ ttoctov to ttJs^ ìlpas, 

€<p7]. eilTOVTO? oe, irXetovos, LÒCOV KCLb TO eCCVTOV 

ayàXjjLcij /cac vo/xicra? cos, eireiSri ayyeXos eciTi 0ecov 

KCLl JCepSóòoS, TTÓXVV CLVTOV TTCtpa Tols aV0pCO f 7TOLS eivCLL 

tov Xoyov, rjpeTo irepi civtov. ayaX/JbaTOiroio? 
e<j>7)* 21 eàv tovtovs covrjcrr), /cai tovtov Trpoa07]Krjv croi 
ScSco/JLt, 

X&. f SAAIIirKTHS. 

^aX7TLy/CTrj? CTpctTov eiricrvvdycov, /cai 22 /cpaT7]0eì$ 
viro tcov TroXe/jbccoVy epoa /jlt] KTeiveTe \ie, co 
dvSpeSy etfcfj kcu yidTr\v % 2o ovSeva ydp vfjucov diretcTeivcC 
irX^v yap tov ^oXkov tovtov, ovSev aXXo 2<3 KTcòfiat, 



14 EX FABULIS JESOPICIS. 

Ol Se 7rpos avrov ì e<fiacrav, 2 Sia tovto ydp ptaXXov 
3 TeQvrférj, ore av, 4 ptrj Svvdptevos TroXepieìv, tov 9 ttccp- 
ras 7rpo9 pta^rjv eyeipeis. 

xy. frE-mroT iiaiaes. 

1 T ecopy ov 7rcuè€9 earaata^ov. c O Se irar^p avTcov 
irapaivcov avTOvs, ov/c iqùvvaTO iretcrai. ìLat òr), 
/caOrjptevcov avrcov, 10 Trpocréra^e pdftSov? avreo ko filerai. 
n *JLve'X&€icrù)v Se tcov pdfiScov, u Xaj3cov ravras, 13 eiroU 
ijcrev clvtcls Secrpbrjv jjllclv, /cai 14 e/ceXevaev ° tovs irai- 
Sas "èva e/caaTOV ì6 Xa/3eiv rj)V Sec-ptrjv, /cai avvOXacrai. 
ll Ol Se SoKtptdaavTes, ov/c r)Svv7]67)crav. f Tarepov 
òe Xvaas avras, eoco/cev ava pbtav /cXacrat. Ut 

Se Sta ra^ovs tovto eiroirjcrav. Tore Xeyet avToìs o 
iraT7]p aÙTGQv* ovtco /cai vpiels, co Tetcvta ptov, ' eav 
fxot ecreaOe optocfcpovovvTes, afcaTaycovtcTTOi /cai ayei- 
pcoTOt ececrOe to7$ e%6pot9. 22 'Eàz^ Se pueveTe GTacrid- 
%ovTes /cai (ptXovei/covvTes, 23 ev%epcò$ ecrecrOe èva- 

XcOTOl. 

XS\ f ZETS, nP0MH6ETS/A©HNA /cai MI2M02. 

ZevSy /cai Tipojjir}6evs 9 /cai 'Adrjvà 2i /caTacr/cevaerav- 
res, Zevs ptev TavpoVj TLpo/JiTj&evs avQpcoirov, 'A&rjvà 
Se ol/copy KptTT]v -° eìXovTO tov ^Icoptov. 2o c O Se efiffo- 
vrfcras tois Srjpnovpyripiaaiv, 2i àp^dptevos eXeye tov 
Uta rjptapTrf/cevaty tov Tavpov tous ocpuaXptovs eiri 
to%$ /cepacrt pur] 6evTa, iva j^Xeirrj, irov TVTTTet' c0 tov Se 
Tlpopiy)6ea, Sioti tov avOpcoirov Tas eppevas él*co6ev 
ov tcaTe/cpep.acrev, ~ iva pir) Xavuavcocriv ot TTOvrfpot, 



EX FABULIS /ESOPICIS. 15 

cpavepov ce ecTj eicacrrov, ov yjpeiav eiyov. Ypirov òe 
eXeyev, 0)9 3 eSet rrjv ' KOrjvdv 4 tg3 cm/cù) rpoyjovs viro- 
Qelvai, Iva, 5 edv rrovrjpcù ns 7rapoiKta0rj yeirovi, pa- 
hlco 9 6 fJL€Ta(3alvr]. Kaì ó Zeus 1 7 dyavaKrrjcras tcar 
<zutgu €7T£ t^7 pacr/cavia, rov KJhvfJLirov avrov e££- 
/3a\e. 

Xe'. f 10 HTAETOMENO2 Kaì 'EPMH2. 

^vXevofxevos ns rrapa riva nrora^ov rov eavrov 
ireXeKvv u drrefidX'Xero. 12 Tov he pev/iaro? irapacrypav- 
ros avrov, 13 viro rroXXrjs ava^edeìs 8Xb-dreo)s 9 Kadr^jLevos 
nrapd ras clktcls rov Trora/jLoi), 4 cohupero. 'Ep/^s Se 
o rof Trora/jLOV tteos eXeqcras avrov, r]/ce, [xaoeLV 
de'Xcov rrap avrov rrjv alrcav, hù rjv etcXaie. 18 Tov 
€ eirrovros avrò*, Karapas o ihpiJLTjs, %pvcrovv 7reÀe- 
kvv avjjvey/cev e/c rov rrora^iov, Kaì errvvddvero, 21 el 
rovrov dirdiXecrev. 2 ' ' Apvrjcra/jbevov he avrov, 2 e/e 
hevrepov Karaftds, 24 apyvpovv avrjveyKev. c O Se 7T<x- 
Xtz^ ^° rjpvrjcraro icaiceìvov firj elvai avrov. Kara/3às* 

csV 26 ' / N ' £' '$*' 27 5 / . 28 ' ' 

ce e/c rpirov, rrjv lòtav a^tvrjv e/co/jucaev errrjpo)- 
rrjcre he rovrov icai iraXiv, et ravrrjv arrwXeaev* ò he, 
aXrjOws ravrrjv arr&Xeo-a, elirev. % he 'JZpfirjs 29 drro- 
he^afxevos avrov rr\v hiKaioavvrjv fcaì 30 rò aXrjOes, 

rraaas avrò) eyapicraro. " LlapayevojjLevos ovv irpos 
rovs eraipovs avrov, òcrjyTjaaro ayrois ra av/jb/oavra 
avra>. 34 ILls he ri9 1% avro)v rovrov ó0 eTrccpOovrjaas, 

epovKr\Urj Kai avros ro icrov, nrapa^evofievo^ efceuo-e, 
hiairpa^aaOai. AiOTrep 37 dva\a/3o)v rre'Xetcvv, 38 rrap- 
eyevero erre rov avrov nrora^ov ^vXevaófJbevos, Kaì 
eTTirrihetcos rrjv eavrov a^ivr\v plyfras ev reo 7rora/jb(p 9 



16 EX FABULIS iESOPICIS. 

efca0é%€TO /c\alcov. Avrl/ca ovv rov f Ep/xo£ ! lirica- 

VZVT09, Kai TTjV atTiaV TCOV OprjVCOV 7TVV0aVOfl€VOV, 

€$7), ori 7re\e/cvv aTrcoXeaa ev to> Trora/mS' 2 oirep 
aKOvaras ó 'Ep^rJ^ KaTafiàs, y^pvaovv irekeicvv 3 avr\- 
yaye, 4 Ka2 Bì) cjyrjcravTOs avTOv, et tovtov aircoXecrev, 
6(f>7] pera yapas, vai a\7]Uco9 ovtos ecmv. lòcov 

ovv efceivos rrjv àvathetav fcaì ro tyevafJLa avTOv, 7 ov 
/JLOVOV tovtov ovtc eScoprjcraTO avTcp, aXX ovhe top 
ìhiov a7réS(OK€ nrekeicvv. 



IL 
EX HIEROCLIS FACETIIS. 



le IEPOKAOTS 'A2TEIA. 

a . ^XOAA^TIKO^ KoXvfiftav fiovkófievos, 2 irapà 
juLLKpop lirvlyrf 3 àfjLoaev ovv pf\ a^acrdai vharos, 
4 lav fj,r) irpcorov fJLaOr) KoXvfxftav. 

/3\ %%o\acTTCfcos <ptk(p 5 <TVvavT7)<ra$ evire, Ka0* 
inrvovs 6 ere lScùv irpoarjyopevaa. 7< Se, ^vyyvcoOc 
fiov, otl ov TTpocrecr^ov. 

y • ^^oXaoTtKoSy 8 voo-ovvra €7ncr/ce7rT0fjL€V09, rjpwra 

\ « e / . e rA > 9 » pk • 10' n » 

Trepv T7]$ vyieta? o ce ovic rjovvaro a7ro/cpcu7]vai' 
opytcr6eì$ ovv e%r\Xey1;€V, 12 'E\7r/£o> fcd/Ae vocrfjcrai, 
kcli ekOovri croi, /ir) amoKpidr\vai. 

8 • %xó\a<TTtK09 ìarp<x> avvavrr\G-as 9 ^vy^ayprjaov 
/mot, elire, 13 /cai /jlt] jjlol fjLejmyfrr), ore ov/c evdaijara. 

€. ^^óXaariKos OeXoov rov Ìttttòv avrov BiSdgaù 
/jut] rpcoyetv iroXXa, ov irapefiakev avrai rpoefras. 
HÌ A7ro0avovTO$ Se rov lttttov to> Xi/jlg), eXeye* 15 Meya 
€%r]iM(o07)v. 16 ore yàp efiade fjbr) rpcoyeiv, Tore anreOave. 

C 



18 EX IIIEROCLIS FACETIIS. 

$ r . %xó\aoTi/eo9, olfccav ttcdXwv, \l6ov air avri}? 
1 el? Sely/na 2 irepte^epe. 

£ . ^^(oXacrTLKbs 6e\ù)v 3 elSévai, el irpéirei avrq> 
KOifJbàaOat, 4 Kajxjjbvaas eaoirr pigerò. 



7) . X^óXaGTi/co?, tarpo) crvvavT7]<ja9, viro rol^ov 

5 €fCpv/37], 6 TiV09 Sì 7TV0O/JL6VOV T7)V aiTLCLV, €(f>7], 

T&aipov €%có fi7] àa6evr\aa9 y /cai aXcryyvoixai els oyfnv 
e\0elv rov tarpov. 

u. %j(oXaa-TLK09 s afiivalav eytùv, 9 ea(j>pdjtaev 
avTTjV. Tov Se SovKov kcltcdOci' 10 rp^aavros, /cai rov 
olvov aipovros, edavfia^ev ori, tcov crrj/jiavrpcóv acocov 
ovrcov, 6 oìvos u eXarrovro' erepos eiirev, r Opa, 12 jjltj 
Kcircodev a(f)7jpe07]. 'O Se, ^ K[ia6 éarare, e\irev 9 13 ov ro 
fcarcoffev XetTrei, aX\a ro avcoOev pepo?. 

i • %yo\a(JTiKQ$, lScov (TTpovOca eirì SevSpov, \d0pa 
14 vTreLtreXOcòv lo vcpaifXcocraTo 16 rov koXttov, Kaì eaeie 
ro SévSpov, 17 co? VTToSePófjLevos rd crrpovOca» 

ta . Zi^oXaGTbicos o-%o\ao'TLfC(p avvavTv^aas eiirev, 
u '^jfjLa6ov ore aire0aves\ /ca/celvos, 19 'AW' òpàs fie 
ert, e<p7], ^covra' Kai o o-^oAaari/coSy ìLau /jltjv o earcùv 
fioi ttoWg) aov al; lott terrore pò 9 vrrap^et, 

10 . X^óXacTTi/cb?, ev reo ihtta dypp e^tcov, rjpwra 
22 irieìv vScop, et /caXov ev reo avro0t cj>peart' 2S rwv Se 
tyrjcrdvTWV brt tcàXov, teat yap ot yovets avrov et; avrov 
eirtvov* ILat irTJXticovs, e<f>y, ^% ov Tpa'xrfKovs, brt ets 
rocrovrov (Sd0os rrtvetv z4 rjSvvavro. 



EX HIEROCLIS FACETIIS. 19 

ty. %')(oXa<rTLtco9 l /naOcov ori 2 6 /cdpa£ virep rà 
Sca/cocrca errj 3 $}, 4 ayopdaas fcdpa/ca els àiróireipav 

* JL 

erpecpe. 

iS '. ^^oXaariKos 5 els ^eijjuwva vavayu>v, 6 fcaì rwv 
<TV/jL7f\eovTC0V e/cacrrov ireptTrXe/cofievcov aicevovs irpos 
to acodrjvaùy etceivos fitav rcov ay/cvpcòv TrepieirXe^aro. 

oe . AiSvficov aBeX(f>ù)p els ereXevrrjae, S^oXa* 
artKos ovv airavTnqcras r<p ^oovti r/pcora, 8 Xv airedaves, 
rj 6 aSeX(j)os aov ; 

ib. ^^oXaari/co9, 9 vavayelv jJLeXXcov, Trivatclhas 
yreL, iva $ia0r]/ca9 ypa<p7]\ tovs Se oiiceras opcov aX- 
yovvras l0 Sia rov kivSvvov, efyrj, M.rj XvTreicrOe, n eXev- 
Oepw yap vfjuas. 

ù£ '. ^^oXacrri/cos TTora/jbov /3ovXo/jl€VO$ irepaaai, 
12 avrjXOev es to ttXoIov etyunros' irvOo^evov Se rivo? 

T7]V CLLTICLV, €(j>rj GTTOVOa^eiV. 

vq . %yoXa<rTiico$ airopcòv Sa7rav7]fiarcov 9 ra f3i{3Xia 

avrov 67riTrpacrfce, /cai, ypa<f>cov irp09 rov irarepa, eXeye' 

Z<vyyaipe rjfiLV, irarep' tjòt] yap rjjbua? ra pipXia 

Tpe<f>ei. 

10 '. %%oXacrTLKOv iraiSiov cnredavev* 16 IScov Se TrXfj- 
009 Xaov crvveXOeiv, eXeyev* Aicr^vvo/jiai eis roaovrov 
o^Xov fiiKpov iraiSiov irpotyepeiv. 

k .. ^^oXacrriKov vìos, 17 virò rov irarpos els iróXefJiov 
€fC7r€/j,7rófjL€Vos, 18 vireo-yeTO evos Tcòv e^dpcov /cecfzaXrjv 

c 2 



20 EX HIEROCLIS FACETIIS. 

1 dyayeìv. 2 'O Sé e</>r/, 3 JLwftOfiat /cai %a>/KS K€<f>a\rj9 
ere ekOóvra, fidvov vyifi ovra iSeìv, /cai ev<j>pav6fjvai. 

/ed ' . 2%o\a<7T£#o3 (f>tko9 eypatyev ev 'EXXaSt qvti, 
/3i/3\ia avrà) ayopdaai* 4 tov Se a/jbéXrjaavTOS, vs, 
jj^erà yjpovov, 5 rc3 cf>i\(p <rvvù)<f)07), elire* Trjv €7TLoto\7]v, 
t]v 7T€pì /3i/3\icov 6 aTrecrreCkas fioi, 7 gv/c €K0fjiio-d^7]v. 

tc0 . ■(" ^xoXaariKOS /jLvv eOeXcùv * iriderai, avverà? 
rei /3iff\ia avrov rpcoyovra, 9 /cpzas èatetov 10 evavria 
€/caé 



tOicre 



tey . "j" ^^óXacTTiKos ol/ciav Trpidfjievos, /cai n ttJs* 
Ovpièos irpo/cv^as, rjpo)Ta 12 tov$ irapióvras, 13 ei TrptTrei 



5 a f 5 / 

afra) 77 oi/cia. 



k8'. *f %xd\a(TTiKo$ 14 /car' oWp lo ìScov rfKov 7re- 
Trarij/cevai, /cai 16 hó^a$ aXyelv tov iróha, IS 7repieSr}aa- 
to. 1Sf Erepo? Se, 19 fiaOcov rrjv a\rlav } ecfyr]' 20 Alari 
ycip dvv7roèrjTO$ KaOevheis ; 



III. 

EX PAL^PHATO 

DE INCREDIBILIBUS HISTORIIS. 



1 IIAAAI<I>ATOT 

IIEPI 

'AIIlSTIlN 'ISTOPIUN. 



1. Uepì KENTATPfìN. 

2 4>A2*IN w$ 07j pia eyevovro, koì imir®* [Jkev 3 ei>%ov 
o\tjv ti)v iSeav, irXiqv rfjs Ke^aKrfs* 4 ravTnv Se av- 
Spds. Et tls ovv irelOerai^ tolovtov yevea$ac Brjpiov, 
5 àSvvarov ireirlaTevKev' ovre yàp rj <f>vcns- 6 crv/jL(f>a>vos 
Ìttttov kcu avhpos > ovre g Tpocfyr] o^uola, ovre Sia <tto- 
paTos Kau (f>apvyyo9 av&payiretov Svvarov Ìttttqv rpocfyrjv 
' St,e\6elv et Se roiavrii iSea róre r)v y 8 tca\ vvu av 
virrip^e. 9 Tò è' aXqde? 10 e%ei <SSe. 'Iglovo? fiacn- 
\eW ovto? <Òe<rcra\La$ x ev tg3 Hrfkltì} opei n d7r7jypLù>$7] 
ravpGov ayekrf, kcll ra \onra tù>v opeov afìara eiroiei. 
els yàp rà n QLKov^ieva Kariovres qÌ raupoi, eaivov rà 



22 EX PAL^PHATO 

SevSpa kcll rovs /capirovs, /cai tcl 1 viro^vyca 2 crvvSc- 
éfyOeipav. 3 'Etcrìpvgev ovv 6 ^I^tcov, cos, et tls dveXoc 
rovs ravpovs, tovtg) Soyerecv ^prj/jLara irafJLTToXXa. 
Neavicr/coi, Se nves e/c rrjs vireopetas, eie kcù/jl^s tlvos 
KakovfJLev7]9 NecpeXrjs, 4 eirivooveriv 'lttttovs fce'Xrjras Si- 
Sd!;ai' irporepov yap ° ovk eirtaravro eej) lttttcóv o^el- 
erdai, aXXa jjlovov appaerei/ 6 eyjpàvro* ' ovreo Se dva- 
fiavres rovs /ceXr)ra$, rfkavvov eej> ov ol ravpoi rjerav* 
/cai 8 eireicr^dXXovTes rrj ayeXrj, tjkÓvti^ov. /cai ore 
fxev eStco/covro viro rcòv ravpcov, airee\>evyov ol veaviac 9 
iroScoKecrrepoc yap rjcrav ol Ìttttol' 9 ore Se eerr^erav ol 
ravpoi, viroarpeepovres tj/covti^ov. /cai tovtov top rpo- 
ttov avelXov avrovs. /cai ro fiev ovofxa evrevOev eXafiov 
ol K.evravpoi, bri tovs ravpovs n /care/cevrovv, ( i2 ovSev 
yap irpoereari ravpov toc? ÌLevravpois' aXX lttttov 
Kaì avSpbs iSea eerriv'") otto tov epyov. Aaftovres 
yovv ol ìLevravpoi irapa 'I^iovos ^prjjbLara, Kaì yav- 
picovres eirì ry 7rpd^ei, /cai reo 7tXovt(ó, 13 v/3pierraì 
VTTT\pyov /cai v7rep7]<fiavoi, /cac 7roXXa /ca/ca eipya£ovro, 
Kaì Sr/ /cai /car avrov tov *Y%lovo$, u b$ eoKei ttjv vvv 
/caXovfjLe'vrjv Adpiererav iroXiv 9 ol Se rore tovto to 
yjùplov ol/covvres, Kairidai e/caXovvro. 15 iceicXriixévQi 
Se ol ÌLevravpoi nrapa rcòv KairiOcùv eirì Ooivrjv, fieOv- 
erdevres apira^ovcri ras yvvai/cas avrwv, /cai avafìifìa- 
eravres eirì tovs iitttovs avras, (pyovro epevyovres 
eis rrjv ot/cetav, ouev cop/jLcovro. eiroXa^ovv ovv 
roì$ KairlOais, /cài /carafialvovres Sia vvktos el? rà 
TreSca, 20 evéSpas eirolovv. rjfjbépas Se yevojJLevrjs, àpird- 
%ovre$ 21 direTpeyov eirì rd òprj. ovreo 8* airepyopeveov 
avTcov, Ìttttcov ovpai, /cat, av0p(O7reov /cecpaXac fxovov 



DE INCREBIBILIBUS, 23 

€<f>alvovTO. ì*evr)v ovv opwvres 6eav, eXeyov* Ol Kez>- 
TavpoL 7] [làs, Kararpeyovres e/c Nec^eX?;^ iroWa /ca/cà 
epyd^ovraL. 'Atto Sr] ravrrjs rrjs cSeas /ceco \oyov 6 
fivOos' cctticttcùs 1 eifXdcrOr), cos eie rfj? vec^eXrjs lttitos re 
jeat, avrjp €<yevv7]8r) ev reo opeL. 

2. Uepì rov 'AKTAIflNOS. 

*$>ao~LV Attraccava viro rcòv lSlcov kvvcov ~ Kara/3pco- 
Srjvac. Tovro Sé ecrn -v/reuSeV. kvcov ydp 3 rov Secnro- 
rrjv /cai fiakicrra cpCKel. 4 aXXcos re /cai ° al Orjpevrucaì 
vravras avQptùirovs aalvovcnv. evLOL Se tyaaiv, otl 6 'Ap- 
re'piiSos avrov fiera f3 *a\ov arj s els e\a(f>ov, 7 àveì\ov 
Kvves. 8 ejjLol Se Soicel, Apre/iLV ov SvvaaQai b 6é\ei 
woifjcrai' ov fievroL Se aXrjOes, e\a<fiov è£ avSpos y€- 
pecrdai, rj e% eXacfyov avSpa. rovs Se jjlv6ov$ rovrovs 
9 crvveOecrav ol Troverai, iva ol d/cpocopuevoù /jlt] v/3pL%co- 
criv €ls to Oelov. To Se aXrjOes ovreos €^ei. 'Aicratcov 
avOpcoiros r\v 10 ro yevos 'Ap/cdSios, cpLXo/cvvyyos. ovros 
erpete /evvas rróXkas, /cai eOr\pevev ev rols opecn. tcov 
Se avrov irpay^drcùv u r//jLe\ec' ol yap róre dvOpcoiroi 
avrovpyoL iravres 7}<rav % oi/ceras Se el'ypv ouS' o\o)sv, 
aKK avroc eyecopyovv /cac ovros tjv irKovcncùraros, 
os ey ecopy eL /cai epyaarL/ccoraros v7T7Jp^e. Tco Se *À- 
/crauùvt afieXovvrt 13 rcòv ol/celcov, fJLaWov Se /cvvTjye- 
rovvri, Sie<\>Qapr) o J3lo$. ore Se lo ov/céri elyev ovS\v, 
eXeyov ol avdpcùiroC AeiXacos 'A/cracoov viro rcòv iSlcov 
kvvcqv /care/3pco&7). 



24? EX PALiEPHATO 

3. Uepì ràv AN@pnno*ArnN 'innnN 

AIOMHAOT2. 

Uepù TCOV AtO/JL7]SoV9 LTTTTCùV <f>a<TLV, OTL aV0pQ)7TOV9 

fcaTTfcrOiov. Tovro Se 1 ye\otov % ro ydp %toov tovto 
fcpcOrj tcaì X°P T( P Vaerai, 2 f^ciXXov 7] tcpeacrcv àvBproTTi- 
V0L9. 3 rj Se aX^deca rjSe. Tcov iraXaitov av0pcó7rcov 
qvt(ùv avTOvpycov, Kdb rpo(jyr)v km irepiovaiav if\eLarr)v 

4 K€tCT7)fJL6VCóV> 5 CLT€ TK]V J7JV €pya£o{M€Vù)V, 6 ÌTTTTOTpO- 

(}>e2v ovros eTreXafiero, kcli ' ^XP Ù T0VT0V Ìttttois r)hero 7 
eco 9 ov 8 ra avTOV àTrcoXeae, 9 tcai Trdvra ttcùXcov Karr)v- 
aXcocrev et,9 ttjv tcov \itttcuv rpocj>7]v. ol ovv <f>cXoL tov9 
17T7TOV9 avSpocj>dyov9 (ùvóybacaVy 10 ov yevoybivov y irpo- 
VX^V $ fAvdos. 

4. Uepì NIOBH2. 

Qacrìv, ws NlÓ/3t} %ù)<ra Xl0o9 eyevero cttÌ tco 
Tvfju(3(ù tcov ttcllScov. oaris Se ireiQeTai, eie Xc0ov 
yeveaOai av0pco7rov, rj e£ av0pconrov Xi0ov, evr\0T}$ 
ecrrL Tò S' cCkrjdes e%eù coSe. 1Slo/37), airoOavovreyv 
tcov eavrfjs ttcllScov, 12 iroir\craaa éavrfj et/cova Xl0lvtjv 9 
earTjaev e7rì tco tv/jl/3co tcov ttcllScov. /cai rj/xels 13 edea- 
cdfieda avT7]v y . ola kcll Xeyerac. 

5. Uepì ATTKEOt. 

Avy /cea XeyovcrLV, co9 ra viro yr)V ecopa. Tomo oe 
17 \JrevS09. tò Se aXrj0e9 eyei coSe. Avyicevs 18 7rpcoT09 
ìjp^ciTO fjLeTdXkevecv ^aXicov, kcll apyvpov, kclÌ tc\ 



DE INCREDIBILIBUS. 25 



\oL7ra. ev he ry fieraWevaec \vyyovs /caracfrepcop viro 
Trjv yfjv, tov9 fiev 1 /careXiTrep eiri tov tottov, clvtos he 
dv6(j>€pe top yak/cop /cai top aùhrjpop. 2 eXeyop ovv ol 
apOpcoiroi, ori Avy/cev? /cai rà viro yr\p òpa, /cai 
/carahvpcùp, apyvpiop apa(f>epet. 

6. Ilepi KAINEflS. 

ÌLacpea cfyaaìp, ore arpeoros t]p* bs 8' viroXa/ifiapei 
arpcùrop otto athijpov ap0pco7rop, evr}6r)s €<ttIp* rj he 
aXi)6eia e%ec ovTCùs. Kacpevs rjp apr\p (derraXòs reo 
yépei> 3 àyaOos rà 7roXe/jLL/cà /cai eTrcarrj/jLcop tov fid- 
yecrQai. yepofAepos he ep 7ro\\atj pa^acs, ovheiroT€ 
4 erpeodr]' ovre AairiQais crvfjb/jLa^còp, irpos tcop Kev- 
ravpoyp 5 airedapep, % aXXà avXXafSopTes avrop /jlopop 
/carexcócrap, /cai ovtco? 7 eTeXevTi]crep. eXeyop ovp ol 
Aa7rc0at, 8 apeXo/juepoc top pe/cpop avrov, /cac evpopTes 
fi7) rerpco/jLepop ro acò/xa' Y^acpevs 9 top ye aXXop /3iop 
arpeoros r]p, /cai arreOapep arpayros. 

7. Tiepi tt}* ETPniIHS. 

<PaCTLP, tuVpcOTTTJP TTjP <PoiP(,/C09 €7TÙ TaVpOV 0%0V- 
fJL€P7]P Bua TT t S 0a\aTTT]9, 6/C TvpOV etS ì£p7]TT]P u acf)i- 

/ceafìat. e/ioc he ho/cel ovre ravpop, ovff Ìttttop tog-ovtop 
ireXayos hiapvcrat,* hvpacrQaC ovre Koprjp eiri ravpop 
aypiop 13 dpafifjpai. o re Zev?, el è/3ov\ero TLvparn-rjp 
et? Kprjrrjp eXdelp, evpep ap avrrj èrépap iropelap /caX- 
Xcopa. To Se aXrjOes e^ec whe' 'Aprjp K.pcocrt09, opo- 

* i. e. iter conficele, vel diav€vcrai, tremare. 



26 EX PAL^PHATO 

fjLCLTi Tavpos, eiroXefjuei ttjv Tvpiav y&pav, rekevraiov 
Se e/c Tvpov rjp7racrev aXXas re /cópas, aXXà Srj /cai 

ttjv tov fiacriXecos Bvyarepa, ILvpoyjTrjv. eXeyov ovv 
oc avOpcoiroi' JLvpcó7T7]v ttjv tov /3ao~iXea)s Tavpos 

e^wv cp^ero % tovtov Se yevojjuevov, 4 7rpoaave7rXdcrdy 

6 flvOo?. 

8. Tlepì tov AIOAOT. 

Aeyovcriv, oti AìoXos rjv 5 /cvpievcov tcqv irvevfjbaTCOV, 
octtis eSco/cev^OSvcrcrel tovs àve'iMovs 6 ev acr/coj. 7 Hepì 
Se tovtov, s 0)9 ovy^ oiov Te, SrjXov elvai iràcriv oì/xai. 
ei/cos Se, acrTpo\oyov yevo/xevov AioXov Spaerai 'OSva- 
crel tovs yjpovovs, fcaff ovs 9 eiriToXai Tives ave/xeov 
yevrjcrovTai. Qacri ce, oti /cai yaK/covv Teiyos ttj 
iroXei avTov irepie^éfSXrjTO' oirep ecrTi yjrevSés' ottXi- 
Tas yetp, u>$ oi/xai, eix e > T ^ v 7ro ^ LV civtov (fivXaT- 

TOVTCIS. 

9* Ilepi 'E^nEPIAON. 

Aeyovcriv, oti yvvai/ces Tives rjcrav ai YiGirepiSes. 
TavTats Se rjv firjXa yjpvcra eiri \xrjXeas, rjv ecfrvXacrcre 
Spd/ccùv' 12 e</>' a fJbrjXa /cai 'ìlpa/cXr}s 13 eo~Tp cut èva cito. 
eyei Se r\ àXr]6eta ooSe. ' ILcnrepos rjv avrjp MiXrjcnos, 
os (picei ev rrj ìLapia, /cai eiye UvyaTepas evo, cu 
e/caXovvTO ri Ecr7repiSes. Tovtw Se rjcrav o'ìs /caXai, /cai 
ev/capiroi oiai /cai vvv ai ev MiXtjtoì). erri tovt(ù òrj 
ovofxa^ovTai ^pvaai' /caXXicrTOV yap 6 %pvcros' rjcrav 
Se e/ceivai /caXXicrTai. ìdrjXa Se /caXeiTai Ta irpoftaTa' 
direp iScov 6 *ttpa/cXrjs /3ocr/co/jieva irapa Tjj OaXaTTrj, 
ls irepieXacras evedeTO eis ttjv vavv, Kai tov iroiyieva av- 



DE INCREDIBILIBUS. 27 

rwv, ovófiaTL Apd/covra, 1 etarjyayev ets olkov, ovkctl 
ì^wvros rov 'TLairepov, aWa rcov TracScov avrov. eXeyov 
ovv ol av0poo7TOL, edeaad/jLeda %pvcra firjXa, a 'ìipaKXijs 
rjyayev et; ^EsGireplhwv, rov cj)vXaKa arrorcreivas 8pa- 
fcovra' /cai evOev 6 /jlvOos 2 7rpoaave7rXda07j. 

10. Tlepì THPTONOT. 

TTjpvovrjv fyaaiv, ori rpifcetyaXos eleverò" aBvvarov 
Se crcò/jLa rpeis tcefyaXds eyeiv* r\v Se roiovBe rovro. 
TIoXls earcv ev roj Yv^ecvco ttovtq), Tpc/capTjvca /caXov- 

/X6V7]. TjV 06 1 TjpVOVTjS €V TOiS T0T€ aVUpCùTTOLS OVOfJLCLCTTOS, 
7T\0VTù) T€ KCLl aXXotS 8ca(f)6pCóV. el^€ Se fCCLÙ /3ocùv 

ayeXrjV 6av[JLacrrr}V, ecf> r\v eXdcov 'Hpa/cXfj?, 3 avriiroi- 
ov/jievov Yrjpvóvrjv e/creovev. ol Sé 4 Oeco/jLevot irepieXavvo- 
fjbevas ras fiovs ed av yua^ov . rjaav ydp s ro fxev fxeyeOos 

fJLLKpat, CLTT0 06 fC€<paXr}9 €7TÙ T7]V 00~<pVV fld/CpCLC, KCLL CTL- 

[lcll, /cepara ov/c eyovaai, ocrrà Se /jua/cpa icaì irXarea. 
6 7rpo9 rovs nvvOavofievoys ovv eXeyov nves, 'HpatcXTJs 
ravras 7 7repLrfkacrev, ovaas Trjpvóvov rov TpLtcapTjvov. 
rive? Se, eie rov Xeyofxévov, 8 vire\a(3ov avrov rpeis 
e^etv ice^aXas. 

11. Tlepì 'OP^EHS. 

tyevhr)? Se 6 rrepL rov Opcfrecos fivOos, orL Kidapl- 
^ovrL avrai 9 e^elirero rà rerpdiroBa, icaì ra opvea, 
Kai ra SevBpa, Boicel Se /llol ravra ecvai. TSd/cyaL 
fxavelaaL ir pò (Sara l ] htécnracrav ev rfj Tiiepla* TroXXa 
Se /cac aXXa fiiaLcos etpyd^ovro^ rperróy^evai re 12 els 
ro opo$ } Sterpcfiov eicel rivas r][iepas. oos Se efAeivav, 



28 EX PAL.EPHATO 

ol iroXÌTCLL, 1 $€&L0T€9 7T€pì Tù)P yVPai/CWP Kcìl Ovjd- 

repcoVy 2 /jL6Ta7re/jL\lrd/n€V0L top 'Opcfrea 3 eSeoPTO f^vX a ' m 
vaaQcu, bv rpoirov jearayayoi avras e/c tov opovs. 
o Se <Tvvra!;a/jL€V09 tQ> Acovvacp opyia, /caTayei avràs 
/3a/c%evovo~a$ /adapi^cop* al Se 5 pdpOrj/cas tot€ 7rpojTOP 
eyovaai Kareftaivov e/c tov opovs, /cai tcXàpas Sev- 
Spwv iravroSaiTwv* toÌs Se avOpcoTrois Oav/JLacrrà rore 
deaaa/jLepoi?, 6 evefyalvero irpwrov rà %vXa /caTayójj,epa. 
Kai ecpacrav ori Vpcpevs /ctuapc^cop ayet ttjp vXrjp e/c 
tov opovs' Kai e/c tovtov 6 fjuvOos 8 dve7r\da07]. 



12. Uepì 'AAKH^TIAOS. 

Aey erat ° fiv6o9 Tpayt/C(oSr)9, 10 0)9 Sr] /jLeWovrds 
irore tov 'ASfirjrov u Qaveìv, avrr) 12 ecXero virep avrov 
Oavarov' /cai ^ììipa/cXfjS avrrjv Sta ttjp evaejSeiav 
13 dcj)e\dp,evo9, Kai dvayaycov e/c tov AÌSov, aireSwKev 
'AS/jlt)T(ù. — aXX* eyeverd ti tolovtop. 'Evre^S?; HeXcap 
àiré/CTeivav u al Ovyarépes, Kai lo A/cao~ro$ 6 UeXiov 
eSicù/cev avras, ras fiev aXXas XafJbfìavei, AX/CTjarts 
Se Karacj>evyeL et? <&epa$ irpos AS/j,t]top, top apeyjriop 
avT7]9' 16 /cai /cadevo fjLep7]P €7rc ttjs èarias, ov/c eftov- 
Xero >f AS^r]T09 'A/cacrra) e/cSorop egaiTOVfiep<p Sov- 
vai. ò Se rrroXXrjp arpartàp l< irapa/caOlcras eiri ttjp 
ttoXip, 18 eTTvpiróXet avrovs. 19 eire^Lcop Se a ' AS/àtj- 
TOt, e^cop /cai Xoyayovs, pv/crcop 20 avpeX^drj %£>v. 
21 r}7T€ùXet, Se ' A/caaros airoKreipeip avróp' 22 TrvOofjuevr] 
Se rj AX/cnjaTi,?, ore /jLeXXet apaipeìcrOat, AS/jlijto? 
Si avrrjPy e^eXOovcra èavTvjp 7rapeSù)/ce. top pep ovv 



DE IXCREDIBILIBUS. 29 

ABfirjTOV eKpcTjaiv 6 Akcuttos, etcecvrjv 8 è avXXajj,- 
fìavec. eXeyov ovv oc avdpcorroc' l * Ave) pela ye AXktj- 
<tti9 etcovcra 2 virepairéOavev ^AS/jctjtov. to covro fxevroc 
ovk eyevero, cos 6 fivOos <f>r)crc. Kara yovv rov icaipov 
tovtov < ìlpaK\rJ9 s rjK€V aycov e/c tcvcov tottoov rà? Aio- 

/jL7]SoVS C7T7T0V9. TOVTOV €K€ÌG€ TTOpeVO/J,eVOV 4 e^eVlCTEV 
A8/jL7]T09. oSvpO/ieVOV 8e AhfJL7]T0V T7)V 0~V[jL(f)OpaV TTjf 

AX/crfCTTièo?, ayavaKTrjcrafJLevos 'HparcXr}?, ° eircTcQeTac 

TO) AkCLGTCù, KCLI TTJV CTTpCtTLCLV CLVTOV 8ta(j)0€tpeL ? KOll 

tci fxev 6 Xdcpvpa tjj clvtov aTpaTia hcavefiec, ttjv èe 
AXktjcttlv tu) ^Aè/uLTjTcp TrapaScBcocrcv. YXeyov ovv oc 

av8pCù7T0L, C09 ' eVTV^CDV 'Hpa/cX-fj?, €K TOV OaVClTOV 

8 eppvcraTO ttjv *' AXtcrjaTCV. tovtcov yevofiévcov, 6 fivOos 

9 TrpocraveTrXdcrdTj, 



13. fUepì tuv 10 2lIAPTnN TirANTON. 

11 AéyeTai, còs 6 KaS/xo? diroiCTelvas tov ev Aip/cj] 
BpdfcovTa, tcaX 12 tovs oSóvTa? efcXe^dfxevos, eairecpev ev 
ttj Loca yif eirecTa e^ecpvrjcrav avope? re icac oirXa. 
lo òe aXrjdes ovtcùs e^ec. Kao/jco?, reo yevec avr/p 
<$>olvtf;, l0 d<f)CK€TO ecs Qrjf3cc9, rrpo? tov aèeXcfrov <I>o/- 
vuca M djjicXXr]cró/jL€V09 irepì tt)$ (3acrcXeca$, 18 eyayv 
aXXa Te ttoXXcl, ocra ftacrcXevs, aXXa Srj icac ohovras 
eXefyavTCùv. 'Hv he 19 o ftaccXevs tcov ®rjj3a>v Apdrctov, 

Apecos Trai s, ov o KaS/xos" airoKTecvas, e/3acrcXevcrev. 
Oc Se cf)cXoc tov ApdfcovTO? 20 eiroXe^ovv avTcù % 21 a^ecrr?;- 
aav Be KaTa K.aS/jcov icac oc TracSes tov Apaicovros. 

héTrec ovv oc <pcXoc } icac oc iracoes, tjttovs eyevovTO, 



30 EX PAL^PHÀTO 

dpiraaavTes tu ^pri/iara tov YLaSfiov, /cai tovs e\e- 
<f>avrcvovs oSóvTas, l ecfivyov, odev topficóVTO. 2> AXXol 
Se aXXa^fj Siecnraprjcrav' ol fjuev ecs tt)v \\.ttlk7]v, ol 
Se ets tt)V TLeXoTrovvrjcrov, aXXot Se ets &cofci8a, erepot 
Se els AofcplSa' 3 dcf) cov ^copcov ep^ófievot, e7roXe/jLovv 
tols Qri(3ciLOL9, 4 kcli rjaav dpyaXéoi TroXe/jLLCTTac. 'Eireì 
ovv tovs eXecpavTtvovs oSovtcls, ovs eìyev 6 KuSjaos, 
3 dp7rdcravT€2 €<fcvyov, tXeyov ol QrjfiaioL' Cf Ore rocavra 
Seiva 6 KaS/jios ' eTrr\yayev tj/jlÌv, airoKTeivas tov Apd- 
Kovra' eie twv execvov oSovtcov s ttoXXoÌ teca ayadoì 
avSpes J crTraproL rróXe/JLOvcnv tjjjuv. Tovrov Srj toiou- 
tov avjjLJ3avTOs, 6 pivdos 10 TrpoaaveTrXaadr]. 

14. t M ii€/M ttjs 2<wrros. 

TJepc ttjs KaS/xeias ^(fiiyyos Xeyovaiv, l ~ oos Orjplov 
eyevero, acò/jta puev eyov oys tevvos, xecfraX^v Se teca 
TrpocrcoTTOv Koprjs, Trrepvyas Se opviOos, (ficovrjv Se dv- 
6pcD7rov. Y^aOetojJbevif] Se 13 eirì Z^iyytov òpovs aìviy- 
pua tl ro)v ttoXltoov efeacrrù) eXeye, nai tov /jltj ev- 
povru avr/pei. k,vpovTOs ce tov Vioi7roòos to 

aiviyiia, l0 pcyjracra èavTrjv li dveìXev. "Ectt^ Se cutlcttos 
kclÌ aSvvaTOs 6 Xoyos. OuSe ydp iSea TOiavTrj Sv- 
vcltcli yeveaOat' s to Te tovs tcl aiviypiaTa pLJ] Sia- 
XvovTas vir avTrjs airofCTeivecrdai, rraiSapLcoSes' to 
Te tovs ¥LaS/jLelovs pur] /caTaTO^evcrac to Oriplov, 20 aXXà 
irapopav tovs iroXtTas, cos TroXe/novs, KaTecrb ho /xevovs 9 
21 fiaTaiov. ^X €L °^ v V a~h, r !@€ia coSe, KaSfios eyu>v 
yvval/ca 'A/JLa^oviSa, fj ovojia iLcftyì;, ?)Xdev eis Qr^as, 
tcaì aTTOKTelvas tov Apa/covTa, ttjv tovtov ftacrcXeiav 



DE INCREDIBILIBUS. 31 

7rape\a/3e' ] fiera Se /cai ttjv aSe\<prjp Apa/covros, y 
ovofia 'ApfjLovca. 2 KÌaGofiévi] Se r\ ^cjnyl;, ore /cai 
aXXrjv eTreyrjjjbe, ireiaacra rovs ttoWovs twv tto\i- 
to)v 5 Gvvairapai avrrj, /cai 6 tSòv ^p^fidrcov rà ifXelara 
dpnrdcracra, /cai top 7 7roScò/cvv tevva, 8 bv rjice YLdSfios 
dycov, Xa/3ovaa y fiera tovtcov 9 airypev els ro Xeyo'fjue- 
vov opos %<j>iyyi,ov, /cai evrevOev eiroXefjLei tc3 K.dSfi(p' 
eveopas òe iroiovfxevr] icau e/cacrTTjv copav avypeL. 

12 TLaXovai Se oc KaSfieloo ttjv eveSpav a i v i y fi a. 

13 ^OpvXXovv Se ol TTÓXlrai, Xeyovres, %<f)iy£ rjfias rj 
'Apyeia, aiviyfia tl Xeyovcra, Siapira^ei* e^evpelv Se 
ro aiviy\ia ovSets Svvarat. K.7jpvTreL Se 6 K.aSfios, 
reo H diro /cr evo vvti tt\v 2i<f>iyya Scocreiv ^/prjfiara rroWa. 
'JL\0G)V ovv 6 OlSlttovs? avrjp YLopcvOtos, 15 rd re 
TroXefJLitca aya6o9 } eyj&v iirirov ttoSoù/cvv, /cai rivas 
\a(3(ov fie0* éavrov rcov YLaSfieuoVj 16 vv/cros li diricùv 
eirì to opos, airetcreive Trjv %<f>lyya* Tovrcov ovtco 
cvjLi/SdvTCóv, 6 fivOos 18 €7reT7]Sev07j. 



IV. 
EX LUCIANI DIALOGIS. 



'AOTKIANOT 
AIAAOTOI NEKPfìN. 



AIAAOrOS a. 



KNHMON, AAMinnOS. 



KN. 2 Tovro eiceivo ro ttjs Trapoifiias, 3 'O vefìpos 
tov \4ovra — AA. 4 Ti cvyavaKT€Ì$, co 'KvrjfKDv ; 
KN. UvvOdvTj 5 b re ayava/CTù) ; fcXrjpovd/jLOV àicovcnos 
6 Kara\e\oL7ray Karao-o^LaOeìs 6 a6\io$, 8 ovs e/3ot>\o- 
firjv av /jLaXccrra 9 cry/iv rajjba } Trapaknrtov. AA. Ucòs 
tovt ey€V€TO ; KN. ^pfioXaov tov ttclvv tt\ovviov 9 
aretcvov ovra, euepairevov E7tù uavarqy Kaiceuvos ov/c 
11 d&j&còs rrjv Oepaireiav 12 irpoaiero' hSoge Bij /jlol /cai 
ao<j>ov tovt elvai, 13 6ea6cu hia6r\/ca9 es to fyavepov, ev 
als eiceivcù u /caTa\e\oi7ra Ta\xd Tràina, cos icà/ceivos 
lo tyfkwaeie, /cai 16 rà avTa irpa^ece. AA. Te ovv Si] 
<ek€lvo$ ; KJN. (J r* y^ez; ouz> auTOS 1 eveypaye Tais 



EX LUCIANI DIALOGIS. 33 

t « £ /l ' > 1 ?£ . > s n V JL 2 ' ' 

eavrov otau7]icais, ovk otoa eyco yovv acpvco aire- 
davov, 3 tov reyovs jjlol eTTLireaovTOs' /cai vvv Epyu,o- 
\ao$ €X 6L Ta / JL d 9 Gocr7rep TL9 \aj3pat;, Kat TO ayKiarpov 
4 t<£> BeXeart crvyKaTacnrdcras* AA. 5 Ov fiovov, 
aWa kcu 6 avrdv o~€ top dXcea' co are ao^ia/ia /cara 
cravrov 7 awreOeticas. KN. 8V E<u/ca' oI/jlco^co 7ch- 
yapovv. 

AIAAOrOS 0. 

MENinnOS Kaì 'EPMH2. 

ME. Tlov Se oi fcakoL eiaiv, rj al tca\ai, co *JLpfirj : 
10 ^evdyrjaóv jjl€ v^rfXvv bvra. *EP. u Ov cryoKi] /io e, 
co M€^67T7re. Trxrjv, /car efeetvo avrò, airopkeYOv* 
14 ws erri rd Set; ed, ev6a lo e TdfCivdo9 re €o~tl, /cai 1G o 
TSdpKLcraos, Kaì 17 Ntpevs, Kaì 18 ' A^AAcus, /cai iS Tupà>, 
/au IhXevri, Kat ' Arpa, Kaì oaco?, ra apyaia KaWi] 
Trama. ME. Ocrrd fiovov optò, Kaì Kpavia toov 
aapKcòv yvfiva, o/xoca ra 7roWa. EP. Kat yur^v 
€K€tva €o~Tiv, a iravres ol iroLrjraL uavfia^ovaiy ra 
hard, wv crv 24 eoiKas Kara^poveiv. ME. "Ojjlcùs tt\v 
e ì£\evr]v fjbov 2o Sel^oV ov ydp av 26 Scayvolrjv eycoye, 
'EP. 27 TWì rè *pai//oi/ 77 'EXe'z^ <Wz>. ME. 28 Eira 
al ythiai 29 vrjes Bea tovto 30 lifXiqpdiQiqcrav e% dirdcrris 
ttjs 'J&XkaSos, Kau roaovroc 31 eireaov r 'jOiWi]V£s re Kaì 
fiapfìapoi, Kat Toaravrat, iroXecs avaararou 32 yey óvaacv ; 
EP. AW ovk eiSes, co ^Aevnrrre, 33 ^còcrav ttjv yvval- 

. 34 V • V 5\ \ \ 5 / 9 

/ca ecp^s yap az> /cat av avefieo-Tjrov eivai^ — 

35 Toirjò' àfi(p\ yvvaÌKi 7ro\vy yjpòvov akyea 7ràcrx^V' 

D 



o4 EX LUCIANI DIALOGIS. 

67T66 KCLl TU aVUT], ^Tjpa OVTdy €L TC9 pA67T0l aTTOpe- 

j3\r)Kora tt)v j3a§r)v, dfiopcpa cjrjXovórc avreo 2 $ó£eC 
ore fxévTOi avdel, /cai eyei ttjv yjpoidv, fcdWiard eerriv. 
ME. Ov/covv tovto, co c JLpjjLrj, OavjJbd^co, 3 el firj avvi- 
ecrav ol 'A^clloì rrepi irpay^iaros ovreos oXtyoypoviov, 
/cai paèteos airavOovvros rrovovvres. c EP. Ov cr^oXr] 
fiot y eh Iìlevi7r7r€, 4 crv/i(pi\ocrocpelv eroe' eoare 5 errCKe^d- 
jxevos tottov, evda av e&eXrjs, /celerò /carafSaXcov creav- 
Tov h eyco Be rovs aXkovs ve/cpous rjSr] G /jLeTeXevaofiac» 

AIAAOrOS y. 

XAP&N, MENinnOS, C EPMH2. 

XA» ' AttoSos^ eh /campare, rei rropO/JAa, ME. 
BoV, el rovró eroe s rj&iov, co X.dpcov. XA. 'Atto'Sos, 
<f>7]fu, 9 avff cbv ere 8ie7rop0/jievcrdfir)v. ME. ]0 Ov/c av 
\a/3oi9 rrapa rov /ir) eyj)vros. XA. 'Ectt£ ce re? 
òj3o\ov fi7\ eycov ; ME. 1! Et? fiev /cai aXXos tls, ov/c 
o£òa' eyco òe ou/c " t%co. AA, ìLau jjltjv ay^eo ere 
13 z>?) ròz; IlXoi/TCOZ/aj co fiiape, rjv [ir) u drroSSs. ME. 
13 Kayco reo %v\ep crov rrara^as SiaXvcreo to /epaveov* 
XA. lAdrrjv ovv ecrrj 16 7re7r\ev/cco9 roerovrov ttXoVv ; 
ME, 'O ^pfirjs vrrep e/iov croi ì7 airoZóreo, os /ie rrape- 
có/ce croi, hiir. rsrj iXta ovaifirjv av, et fieWco ye icai 
vrrep e/criveiv reov ve/cpeov. XA. 20 Ov/c arroarr]crGfiaL 
crov, ME. Tovrov ye eve/ca vecoX^aas to rropOybelov, 
irapajieve' ttXtjv aXX ~ l o ye jir) eyco, ireos av \d- 
jSois ; XA. Su § 5 ov/c " yoeis cos /co/ni^eiv 23 Seov ; 
ML rlioecv [lev, ov/c eiyov ce tl ovv, ^XP 7 ! 1 ' ^ la 



EX LUCIANI DIALOGIS. 35 

rovro /jLT) l •àiroBavetv ; XA. Moz/os ovv av^crets Trpoì- 
tea 2 TreifKevKevai ; ME. Ov irpol/ca, co /3e\Tio~T€' /cai 
yàp 3 r)i>T\9]cra, /cai 4 rrjs kco7T7]9 hreXa^ofifjV^ /cai ovtc 
e/cXaiov fJLoves tcov aKXcov €7TL/3arcòv. XA. OvSeis 
J ravra vrpo9 ra iropO^ia* tov ofioXov airoSovvai ere 
Sei' ov yàp 6 06}jli$ aXXco9 yeveadac 9 ME. Ov/covv 
anrayaye /xe avdis e$ tov fiiov. XA. ILapiev Xeyeis, 
iva /cai TrXrjyàs erri tqvtcò irapà tov Aia/coS ' vrpocr- 
\d/3(ó. ME. M37 evdj/ket ovv. XA. 8 Ael^ov ri Iv 
rp f in]pa h%ei9. ME. 9 Qep/LLOV9 y et 6eXei,9, /cai tP;$ 

° *Ei/cdTr}9 TO SeCTTVOV, XA. TìQ&€V TOVTOV T h LUV, CO 

c F*pfjLrj, tov Kvva u rjyayes ; ola Se /cai -eXaXei Tranci 
tov irXovv, 12 tcov €7TLf3aTcov tcov dnrdvTCov icaTayeXccv, 

Kai €7TlC7KC07rT<OV y /Cai [MQV09 ClStOV, OiJLLW^OVTCOV €/C€lVCOV J 

'EP. 'Ayvoec9, co ¥Ldp<ov, oirolov dvSpa 13 SteTrdpd/xeih' 
€ras ; eXevffepov d/cpij3co9, l Kovìevbs avTco iieXei,' 

QVT09 eCTTLV O M.€V17T7T09. XA. K<Z£ fJLT}V i0 aV CT€ 

Xaj3co nroTe — ME. * Av Xaf3r}9, co fteXTiGTe* Si 9 Se 
ov/c àv XaBot9. 



AIAAOroS s'. 

KPOI202, IIAOYTQN, MENIIIII02, MIAA2, 2APAANAIIAA02. 

KPOI. l6 O^ (pepo/lev, co UXovtcov, IsleviTnrov 

tovtovÌ tov Kvva 18 irapoiKovvTa* cocTTe rj e/celvdv ttol 

KaTacrTr}CTQv, rj rjjuL€L9 /jL€TOL/C7icrofiev ei9 eTcpov TOTTGIK 

IIAOT. Te S vjxa9 Setvov epya^eTat, ó/jLove/cpo9 lev ; 

KPOI. ILTreiSrj rj[A€Ì9 OLfj,oo£of.iev, /cai aTevojjuev, e/cecvcov 

' 19 * V 20t\/t'£ v 21 p v * 

/jL€/jLV7]/jievoi tcov aveo , Mtòa9 fjuev ovtocji tov \p y ' 
cnoVy 22 %apSava7raXo9 Se ttJ9 7roXXrj9 rpiMpfjs, 23 lyco Se 

D 2 



36 EX LUCIANI DIALOGIS. 

rcov 6rjaavpcov } eiuyeka /cai e^ovetSc^ety avSpa7roSa 
/cai KaOapfJbara r^xàs airo/cdKcov* eviore Se kcli aScov, 
€7nrapaTT€L rj/jicov ras OLfjicoyas' Kai o\co?, \virrjpos 
€(ttl. IIAOT. 1 Ti ravra cpacriv, co yiévanre ; 

MEN. A\7]0fj, CO TJ\0VTC0V* fJLLCTOO Jdp CIVTOV9 aj€V' 

veìs, Kai oXeOplovs bvras, ols 2 ovk cuTTeyjpr)<je s /?£&>- 
vai KaKtos, aKkd /cai airodavovres ere 4 fie/jLVTjvrac, 
kcli 5 irepie^ovrat rcov aveo. yaipco roiyapovv avicov 
avrovs. IIAOT. 'A\\ 5 ov XP^I' ? ^VTrovvraL <yàp ov 
fiLKpcòv arepov/jLevoc. MEN. Kat av ficopaiveis, co 
IFkovrcov, òfJboy\rrj(^09 cov tol? tovtcov ajevayfjuols / 
IIAOT. OvSa/jLoos* aW ovk av eOeKr^aiiii gtclctiol- 
%eiv VJJLCL9. MEN. ÌLac /jLtjv, co kcucigtol Avhoùv, teat, 
*Ppvy<ov, /cete ' A.acrvpicov, ovreo ytvcocrKeTe, 8 cos ovBe 
Traverò fi evov fiov' ev6a ydp av 9 Ìt}T€, dKoXov6r\o~co, 
àvLoov, /cai /caiaScov, /cai KarayeXcov. KPOI. 10 Tavra 
ovy^ vftpis ; MEN. Ov/c' aW e/celva v{3pt9 rjv, a 
v/jLels eTTOieìre, irpocncvvelcrQab a^iovvres, tcai eXevOepocs 
dvSpdcrtv n evTpvcf)ù)VT€9, /cai rov davdrov ro irapdirav 

OV fjLV7]jJLOV€VOVT€9' TOiyapOVV OL{jLCC%€T€, TTaVTCOV €K6LVCOV 

12 d(j)7]p7}{JL€voi. KPOI. 13 TloXkdùv ye, co Oeoi, /cai fie- 
yaXeov KT^iidrcov. MIA. f Ocrov jjlev eyco ypvcrov. 
SAP. r/ Oarj$ 8 eyco Tpvcprjs. MEN. Euye, ovreo 
rrotelre. òBvpeade fiev v/jlels 9 èyco Sé, 14 to rNfì©I 
SATTON TToWa/cis cTVvelpcoVy lo eiraaofJLai v/jllv. 16 7rpe- 
iroL ydp av rais roiavrais oi^coyals ETraSofLEVOV. 



EX LUCIANI DIALOGIS. 37 

AIAAOrO^ e. 

ZHN0$ANTH2, KAAAIAHMIAH2. 

ZH. %v he> co ̣.ciWl$7]/jlc87] , ireos drreOapes ; l eyco 

p,ev jeep, ori irapacnTos cop Aetvcov, rrXeov rov ìfcapov 

ejicpaycov, awerrviyi^v , olaOa' iraprjs yap airo6vT)cncovTi 

fjLOC. KAA. Uapfjv, co ZrjvocpavTes' 2 to 8' e/nov irapa- 

Sotjov tl eyeveTO' 3 olcrda yap icaì av irov TÌTOtoScopop 

rov yépovra. ZH. 4 Tòz> areicvov, rov ttXovgiov, 5 co 

ere ra 7roWa jjSeiv avvovra ; KAA. Ih/ce7vov avrov aet, 

eQepairevov, 6 V7T ceravo vjjl evo 9 €7r €/jloÌ Te6p7]%ecr6ai. eirec 

Se to nrpayjxa es yar\Ki<jTOV eireylvero, 8 koI vrrep top 

lUcovov o yepcov e£r], eiriToybov riva ooov eirL top 

tcXripov egevpov irpuafievos yap cpap/JuaKOV, avenreicra 

top o\poyoov, ]1 eireiSdp TayicrTa 6 TlTOio'Scopos aiTr\cnr) 

7rte7py ( 12 iTLPei c¥ eTneacoos^) 13 ^copoTepop e^aXo'vTa es 

Kvkitca, eTotfjLOP eyeip avTO> icai eirtSovvau avTco' et Se 

tovto 7T0L7]creL, eXevdepop 14 £7rco/jLOcrdjjL7)p dcprjcreip avTov. 

ZH 9 Ti ovv eyepeTO ; irdvv yap tl TrapdSo^ov epelv 

eoacas. KAA. *E7reì toivvp 1o XovadfJbevoi rjKOjJLep, Svo 

r)ht] 6 fjbeipaiclo-fcos KvXifcas eTOLjJbovs e^cov, ,6 ttjp fxep 

tco TlTOioScopco T7]v eyovcrav to cpapjjLa/cov, ttjv S eTepav 

epoì, l crcfcaXeìs ov/c olo ottcos, e/jioì fiev to cpdp/jLa/cop, 

TlTOtoScopcp he to acfyapfjLaKTOp eireScoKev* eWa o fjuev 

eirivev eyco ce avTL/ca fiaXa e/CTaù7)p e/cei/irjv VirO- 
rì ^ * 3)5/ / . 19 / » ~ * ■? 

poXtfiatos aPT etceivov petepos* tl tovto ; yékas, co 
ZrjpócpaVTe? ; icai jj,t]p ov/c e$ev ye eWaipco apSpì vin- 
yeXap. Zìi. 20ì AcrTeta ydp, co ìLaXktZfffJuèTj, Tréirov- 
das* 6 yepcov Se, 2l ti Trpos TavTa ; KAA. UpcoTOP 



S8 EX LUCIANI DIALOGIS. 

fiev 1 inrerapa^dr) Trpi)9 to atc\>vLBtov. eira 2 crvveìs, 
oifjLai, to yeyevrjfievov, 3 eyeXa /cai avros old ye 6 
oivoyoos elpyacTTai. ZH. 4 IlÀ/^y a\\' ovBe ere rrjv 
eiTLTOfjLOV eyjpr\v Tpairecrvat rj/ce yap av croi àia 
tP { 9 Xecocpopov acrcf>aXeaTepov , et icat oXtycù fipaSvre- 
pos r s v. 

AIAAOroS /. 

XIAOYTON, nPfìTE2IAA02 s IIEP2E$ONH. 

nPfl. 'fi BécriroTa, /cai /SaatXev, /cat rjfieTepe Zev, 
/cai av, A-7]/jL7jrpo9 Ovyarep, pur} 7 vrreptBrjTe Bei] a tv 
epcùTtKriv. ITAOT. %v Be rtvos Bey irap rjfJLwv ; 8 ?) 
tls wv Tvyyavets ; IlPfl. JZlpà ptev TLp€0TeatXao9 9 6 
Icpt/cXov, c ì>vXa/ct09, crvGTpaTta)T')]9 tcùv Ayatoov, /cai 
TrpooT09 àiToQavìùV 10 toov eif 'ix/fo* Beoptat Be, ll dcf>e0eÌ9 
TTpos oXtyov, 12 dva/3twvat irdXtv. IIAOT. Tovtgv 
pbev tov epcora, co UpcoTeatXae, ivavres ve/cpot epcoac' 
ttXtjv ovBeis àv avTCOv u Tvyot. IlPfl. 'A\V M ov tov 
^rjv, AiBcovev, epco eycoye, Trjs yvvat/cos Be, r]V veóyajjtov 
£Ti ev tco daXaptco /caTaXtircov, lo co^o/atjv aTroTTXécov' 
eÌTa o /ca/coBat/JLCov ev ttj airo^aaet aireQavov viro tov 

R/CTOpOS' Ù OVV epù>9 T7)9 ywatK09 OV /jieTpLC09 OTTO- 

Kvatet fxe, co oecnroTa* /cat povXofiat, /cav irpo9 o\&- 
yov ocf)0et9 avTjj /caTafifjvat iraXtv. IIAOT. Ov/c 
e7rte9, co UpcoTeatXae, to Arj&7]9 vBcop ; IlPfl. u Kai 
fiaXa, co BecriroTa' to Be TTpay/ia virepoy/cov rjv. IIAOT. 
Ovkovv TreptjJbelvov* acpt^eTat yap e/cetVTj iroTe, /cai 
ovBev ere aveXOetv Berjaet. IlPfl. AXX ov cj>epco ttjv 
BtaTptfirjV, co TlXovTcov' 1S rjpda0r]9 Be Kai avTOs rjBrj, 



EX LUCIANI DIALOGIS. 39 

fccà ! ola- 6 a olov ro epav Icrnv. IIAOT. E?Ta ri ae 
ovt]cei fJLLav r^iepav àvafticùvai, 2 fier oXiyov rd avrà 
oèvpovfievov ; IIPX1. 3 Olfiai irelaeiv KcuceLvrjv à/co- 
XovOelv irap vfxds* Giare àvff evbs Bvo veicpovs ^Xrjyjry 
fier oXlyov. IIAOT. Ov Odfjbts yevea-Qai ravra, 5 ovSe 
éy evero ir aurore, IIPU. Avaju,vr)a-CD ere, co UXovrcov. 
*Qpcf)e2 ydp, 6 81 avrrjv ravrrjv rr\v curiav, rr\v Eupu- 
hiicr^v 7rapeSore, kcu riyv 7 oj&oyevfj jjlov AXieqaTW irap- 
€rre/xAJrare c KpaK\e2 y&pi^óf&evm. HÀOT. ©eX^a-et? 
òe, ovtcù Kpavtov yv/xvov oòv, kcu afjboptpov, ry tcaXy 
xrov €K€iV7] vvjJL^rj 8 cpavfjvat ; ireos he Ka/celvr) 9 rrpoa- 
<o^er<u o~e, ovBe 10 Siaywoòvai hvvapJvi] ; u <f>oJ3^crercu 
yàp, ev olha, kcu 12 (pev^eral o~e' kcu fjidrTjv lo ecr7) rocr- 
axrrrjv ooov avéXrjXvdws. HEP. Qvkovv, od avep, <rv 
kcu rovr u \acrai, k<u rov 'Ep/x?/^ KeXevcrQV, eireihav ev 
toj tfxorì rjhrj 6 Hpcòreo-iXaos y, 15 KaOiKOfievov ev ry 
pa/38(p, veavlav evQvs kclXgv 1C -aTrepycua-acrOcu avrov, 
olos tjv e/c rov TraoTOV. HAOT. 'ETret Tleparefiovì) avv- 
Sotcel, avayaycov rovrov avOts, rroiycrov vvfKpiov* o~v 
Sì 1 fiefivriCFO filav Xafièov rj/jJpav. 

AIAAOrOS g. 

MENinnos kcu TANTAA02. 

ME. 18 Ti icXaeis, co TdvràXe ; rj ri creavrov ohvpy, 
€7rt iy Xcjivrj earcos ; 1AN. Ori, co mevanre, airo- 
\coXa viro rov hityovs. ME. Ovtcòs apyos el y co$ /iy 
eirLKv^ras irieìv, 21 r] kcu vi) A/ 5 apvadjievos Kotky ry 
yeipl ; TAN. 22 Ov&ev oc^eXo^ el l^iKv^raijJU* <pevyec 
yap to vBcop, eTreihav irpocnovra 23 aìo~07)Tcu /£€' rjv Se 



40 EX LUCIANI DIALOGIS. 

rrore tccu apvcrcù\iai, /cai l Trpocrevey/cco reo crrd/jLart, 
2 ov cpOdvco f3pé%a9 d/cpov ro %el\o9, /cai Bid tcov Ba- 
ktvXcov Bcappvev ov/c oiS ottco9 av&cs arroXeirret %rjpav 
tì]v %eìpa f jL0V ' MEL Tepacrriov re irao-yeis, co Tarna- 
\e* arap eiire puoi, 3 ri ydp /cai Ber) rov Tneiv ; ov ydp 
ertola ejgeis* aW e/celvo fiev tv AvBia irov reOairrae, 
cirep /cai 4 iretvrjv, /cai Bi^rjv eBvvaro' crv Be r\ ^v^r], 
7TC09 av eri rj òiy\rcpr}9, ?] ttcvols ; LAN. lovr avrò 
i) /co\acri9 eari, ro Bc^f/v fiov rrpf ^v^ijv ^s orcofia 
ovaav. ME. AWa tqvto p,ev ovrto TnarevaopLev, ewec 
' (f)ì]9 reo Beerei /co\a£ecr8ai. ri 8' ovv croi ro Beivov 
b ecrrai ; 9 rj BeBca9 pLTj evBeia roti rrorov airoBavrjS ; 
ov"X opeo yap aWov fiera tovtov aByv, y avaro v 
10 evrevOev ets erepov róirov. TAN. "Op8co9 fièv Xe'yeis 9 
/cai rovro & ovv fiepos rrJ9 /caraBi/cns ro emOviueìv 
rrietv, pLriBev Beopievov. ME. Arjpels, co TavraXe, /cac 
12 co9 a\r]0ù)9 rrorov BelaOai Bo/cel?, d/cpdrov ye eXXe- 
fidpov vi] A/a, ló ocrrc9 Tovvavriov T0Ì9 viro tcov \vt- 
tcovtcov /evveov BeBriyjjLevois 7T€7rovda9. ov ro vBcop, aXr 
\à T7}v Bi-^rav 7recf)o/3 rilevo 9. TAN. OvBì rov eWefio- 
pov, co ^Slevunre, avaivofiai Tneiv, 14 yévùtro pioi pidvov. 
ME. lo ©dppei, co TavraXe, cos ovre av, ovre aWos 
10 TTierai tcov ve/cpeov' aBvvarov ydp* l /calroi ov irdvrest 
warrep crv e/c /caTaBi/cr]9 B L'arco ere, rov v Baro 9 avrous 

OV% VTTOpLeVOVTOS:. 

AIAAOFOS *. 

'AIAK02, IIPQTE2IAA02, MENEAA02, nAPIS. 

*AI. 1S T/ dyxet9, co YlpcoTecriXae, tt\v 'Kkévrjv rrpocr- 
rreacov ; TIPO. f Ore Bea ravrrjv, co Ataxe, arceOavov^ 



EX LUCIANI DIALOGIS. 41 

1 r}/jLùTe\rj fiev top hofxov KaTaXiircop, X r lP av ^ e T *l v V€ °~ 
ya/jiov yvvalfca. 'AL 2 Aitico toipvp top ~\lepe\aop, 
octtls vfjuàs virep TOiavTTjs yvpaifco? eivi Tpoiap rjyayep. 
IlPn. Eù Xe'yei?' etcelvdv {toc 3 aiTiareop. MEN. 4 Ov/c 

€/jL6, CO /3e\TlCTT€ } àXXa SlfCaiOTepOP TOP UaplP, 09 €fJ,OV 

tov %€pov tt)p yvpalfca irapa irapra rà Si/caia 5 coderò 
dpiracras* ovtos yap ov^ viro crov /jlopov, aXX vtto 
ttcÌptcùp 'JLXXrjpcop re /cai fiapfiapcop al;i09 ayyecrQai 
toctovtois Oapcirov clÌtlos yeyeprjjjLepos. IlPfì. 6 ' Apei- 
pop ovtco' ere TOiyapovp, co ' hvcnrapi, ovre cinereo irore 
8 diro tcop yeipcop. IIA. 9 ASi/ca ttoicop, co TLpcoTecriXae, 

10 x « t 4 V 5 \ V \ 

/cai ravra o\iOTeypop opra croi, epcoTi/cos yap /cai 
clvtÓs eljbLù, u Kaì reo avreo 6 eco KaTea^^aC u oìcrOa 
he co? ciKovcrcop ti ecrrc, Kaì 13 tis rj/uid? Sai/xcop dyei, 
epda àp eOeXif Kaì aSvparop ccttcp aPTCTarrecrOai av- 
reo» IIPUo Eu Xeyeis' eiOe ovp /jlol top JLpcora epravda 
Xa/3eip Bvparop rjp. AL Eyo) croi /cai irepì tov Epco- 
T09 aiTOKpiPov\Jiai tcl Si/caia* H <j)ricrei yap avTOS fiep 
tov epap tco TldpiSi ìcrcos yeyepfjcrdai aiTios* l0 tov 
dapaTov he croi ovSepa aXXop, co TLpcoTecriXae, 77 creav- 
top, 09 l0 e/cXadofjiepos tt}? peoyd/jiov yvpaiKos, eweì 
TTpocrecpepecrde ttj TpcoaBi, ovtco c^iXokipSvpcos 1 /cai utto- 
pepor/jnépcos 17 7rpoe7rrjSrjcras tcop czXXcop, 18 ho^rjs èpa- 
crdeìs, 81 rjp TrpcoTOs ep ttj airofìdcrei àireOapes. IIPIl. 
Ovtcovp fcai virep e/xavTOv croi, co Aia/ce, air OKpiP ovviai 
èiKaioTepa ; ov yap eyco tovtcop aiTios, aXX* rj fioipa, 
19 Kaì to e£ apx?js ovtcos eTTifce/cXcòcrOai. 'AL 'Opdcòs. 
ri ovp tovtovs aiTia ; 



42 EX LUCIANI DIALOGIS. 

AiAAoros e'. 

AI0i:ENH2 koì 'AAEEANAP02. 

AIO. * Ti tovto, co 'AXe'gavope, kclL av reOv^/cas, 
toairep 2 fcac ftfieis airavTes ; 'AAE, 'Opas, co Aióyeves* 
ov wapaSo^ov he, et, avOpcoiros chv, aireOavov. AIO. 
Ovkovv ò ' AfA/jLCóv 3 e-^revhero, *\e'ycov éavrov ere elvai 
vlov' av Se ^lKcttitov àpa 5 rjada ; 'AAE. ^iXlirirov 
èrjXaorj* ov yap av eTeOvr\Ketv 6 * KfJbficovos cov. AIO. 
K.at fjuev teai irepì tj}? '0\v/jL7tl dSos 7 o/jloicl eXeyovTO, 
Spa/covra o/xtXetv curry, koì fiXéireaGat ev rrj evvrj' 
eira ovreo ae % TeyQr\vat* tov he ^lXlitttov 9 e^TjTrarfj' 
a6ai otofievov irarepa crov etvat. AAE. ÌLayco ravra 
rjKovov, coairep av' vvv oe opeo ori ovoev wyies ovre ?; 
firjTTjp, ovre oi tcov \\{jl/jLcovIcov 7rpocf)rJTat eXeyov. 
AIO. 'A\\à to yjrevSo? avreov ov/c a^prjarov aot, co 
AXegavope, irpos ra 7rpayptaTa eyevero' ttoXXol yap 
v7re7TT7]aaov, Oeov elvai ae vojJLL^ovres 9 — arap eiTre 
flou, tlvl T7]v roaavrrjv ap^yv Kara\e\oL7ras ; AAE. 
vk oiòa, co Atoyeves ov yap ecpuaaa eirtaKr)Y aL TC 
irepL avT7]9, tj tovto /jlovov, otl airoOvr\aiccùv, HepSt/c/ca 
tov Ba/CTvXtov eTreScofca' — u 7r\rjv aXXct tu yeXas, co 
Atóyeves ; AIO. 12 Ti yap aXXo, y dvefjtvrjaOrjv, 13 ola 
eirolet rj 'EXXct? dpTt ae 14 nrapetXycpÓTa tk)v apyi]v, 
KoXaicevovTes, Kat irpoaTarriv atpov/jtevot, /cai, aTpa- 
ttjjov, e7rì tovs /3apj3dpov$' evtoc Se fcaì ì5 to2$ hcoherca 
6eols TrpoaTiOevTes, 16 koì vecos otKoBo/jLovfievot, fcaì 
Bvovres cos Spa/covTOS' vico ; aXX' etire jjlol, ttov ae oc 
Matce&óves eOa^rav ; 'AAE, *Etc ev BafivXcovt, /cet/jtat, 



EX LUCIANI DIALOGIS. 43 

TpiTTjV ravrrjv r)p,epaV inrio-^velrai Se TlroXepLaìos l o 
viracnTLGT'r]s, rjv 7roT6 ayayi) <ryoXi]v airo roov uopv- 
fioov rcov ev ttoo-lv, e? AiyvTTTOV arrayayoov /JL€ 0ayfre'c-v 
exel, 0.)$ yevolpLrjv els rcov Atymrrlcùv Qecov, AIO. M?? 
yeXaacóy co *AXel:av8p€, opcov 3 ev aSov eri ere scopai- 
vovra. kcli eXrn^ovra Avvovj3lv, tj Ocripcv, yeveaOaL; 
irXrjv aXXa ravra [i^v, co Oeiorare, p,r\ eXiTLcr?)?' ov 
yap 6e/jLL9 aveXOelv riva rcov amai; hLairXevcravrcov rr>v 

Xl/jLV7)V, KCLI QS TO eiGOù TOV CTTOfjUOV TTapekBÓVTCóV' ov 

yap ajie\ì)9 6 Alclkos, ove ò T&epftepo? evKarafypovrf- 
tos. 4 e/celvo Se tjSecos àv jiolOolìil rrapd aov, ireos (f>e- 
p€i9 07TOT àv evvov^rjs 5 b<T7]v evhaifiovlav virep yrjs 
arroXLircov acpl^at, acopLaroòvXaKas, fcat VTracnrLcrrà?, 
kcu aarparras, kcli %pvcrov tocfgvtov, /cac edvrj rrpocr- 
tcvvovvTCL, teca JìaftvXcova, kcli lìatcrpa, kcll ° ra /JLeyd- 
Xa Oripla, kcli rLpLTjv, kcll So fa za, 7 kcll ro €7TLcrrj/jLov el- 
vai eXavvovra, SLaSeSepiévov raLVLa XevKy ttjV Kecfxi- 
Xif]v 3 7rop(j>vpLSa efJL7reTTopTT7]jxevov 9 ov XvTrel ravra ere 
viro ttjv fJLvrjfjLTjv Lovra ; — ri haKpveLs, oh fxdraLe ; ovSe 
ravra ere 6 crocco 9 3 ApLaroreXrjs eiral^evae pur] oleadac 
fìefiaLa elvaL 8 ra irapà rrjs rv^rjs ; 'AAE. %ocpos 
drrdvrcov eKelvos koXclkcov ìirurpLirróraros oov ; 9 e//,e 
puovov eacrov ra ApLcroreXovs eLhevaL, ocra puev yrr f a€ 
irap epLOVy oca òe eireareXXev, co 9 ce /care^prjro 
/jlov rrj irepL iraL^eLav tyCkoripia doo7rev(ov KaL eiraLVwv, 
apri fiev es ro kclXXos, 12 co$ Kaì rovro fiépos ov rdya- 
0ov, aprL 8 €$ ras rrpa^eLs y KaL rov rrXovrov' Kaì yàp 
av KaL rovr ayauov rjyeLr €LvaL } oos pur) aLcryyvoLro 
Kaì avros Xa/juftavcoV yorfs, do ALoyeves, àvOpcoiros-y 
Kaì re^vlrrjs* H irX7]v aXXa rovro ye l0 a7roXeXavKa 



44 EX LUCIANI DIALOGIS. 

avrov rfj9 crofyuas, l ro \virelcr6ai cùs eirl fieyccrrots 
cvyaOoìs, a " /carrjpLO/jLrjcrco fjLi/cpco ye efAirpocrOev. AIO. 
'AXX' 3 olcrOa b hpdcrevs ; atcos ydp croi rrJ9 Xvtttjs 

4 V7To9T,(70/JLaL 9 €7T€t eVTavOd J€ é\\e/3op09 OV <f)V€TaC. 

crv Se, kclv ro Ari&qs vScop yavhov eiricriracraiievos 
irle, /cai avdis irle, /cai ttoWclkis' ovtco ydp [ai/] 
b iravarj eiri toIs ApicrroreXovs ayaQols avitojJLevos. 
' /cai yap /cai KXelrov e/celvov 6pco ? /cai KaWicrOevrj, 
/cai aXkovs iroXkovs erri ere òp/JLcovras, co? SiacrTra- 
craivro /cai ajxvpaivró ere, 8 oov ehpacras avrovs' 9 coare 
rrjv erepav crv ravrijv /3aSt£V /cai rrlve iroXka/cis, <o$ 
€<prjv. 

AIAAOTOS t. 

'EPMH2, XAPQN. 

*EP. 10 Aoyicrdo/jLeOa, co YlopOfJiev, et, èo/cel, oirócra 
jjLot ocj>ei\ei$ yS?], ottcos firj avOis epiì^cofiev ti irepi av- 
tcóv. XA. \oyicru)iJ.e6a, co e JLp/jLf}' u d^eivov ydp opt- 
erai irepi avreov, /cai airpayiiovecrTepov. ? EP. Ay/cv- 
pav u evreiKafiévco e/cofiicra 13 irévre Spa^cov. XA. 
u UoWov Xe'yeis. EP. Nt; top ' Aihcove'a, tcov irévre 
covr)cra/ji7iv, iccà TpoTrcorrjpa Svo oftoXtov. XA. lo TiOei 
Trevre hpa^Qias, /cai o/3o\ovs Svo. 'EP. ì£ai a/cécrrpav 
16 xnrep rov IcrrloV Trevre ofióXovs eyco /caréfiaXov. XA. 
Kaì tovtovs TrpoerriOei. 'EP. Ka£ KTjpov l cos eiriTrXdcrai 
rov cr/cacpiSiov rà avecoyora, /cai rjKovs Se, /cai /caXco- 
chov, acp ov rrjv virepav eTroirjcras, avo òpa^fMcov airav- 
ra. XA. Eu<ye, 19 dgia ravra cùvt\ctcù. c EP. Tavrd 
eariv, el jult} ti czWo r)[Aa$ 20 Sie\a0ev ev reo \oyiaficù % 



EX LUCIANI DIALOGIS. 45 

7TOT€ 8 OVV TCLVT l aTToBcOCretV cf>T]S / XA. NOz^ //,e*>, CO 

'JLp/jLrj, aSvvarov' rjv Se \ol/j,os tls ri rroXefios fcara- 
7re/jLyjrr} dOpdovs tlvcls, 2 evearau Tore airotcephavai ev 
reo TrXrjdei 7rapa\oyL^o fievov ra iropOpna. EP. Nui> 
ovv eyco 3 KaOehovfJLaL ra /ca/ccara ev^ofievos yevecr&at, 
cos av viro tovtcov airoXavoLfiL. XA. Ov/c ecrnv a\Xa>$, 
co 'JLp/JLrj' vvv S' o\tyoL, 0)9 òpas, acpiKvovvrai rjfuv' 
eipr\vr\ yap. 'EP. Apeivov ovtcos, eu /ccu tj/jliv irapa- 
reivoiTO viro crov ro ocpXyfjba. 7r\r}v a\\ ol /xev iraXcuoi, 
co Xapcov, olcrda oìol TrapejLVOvro, avSpeloL airavres, 
aifxarTOS 4 avdirXecp, /cai rpav/xarlaL ol ttoWol* vvv Se 
rj cpapfiaKcp tls viro tov TTCuhos airoOavcov, r\ viro tt\s 
yvvcu/C09, rj viro rpvcprjs 5 e£cp87]/cco9 tt]v yacrrepa, /cai 
rà o-fceXrj' co^poi yàp airavres, /cai dyevvels, ouSè 
o/jlolol e/ceivois* ol Se ifKelcJTOL avrcov, Sia xprj/jLara 
tj/covctlv, €7tl(3ovX€vovt€$ aWrfkoLs, 6 co? eolfcacTL. XA. 
' Udvv <yàp ireptirddrjTd ecrri ravra. 'EP. Qv/covv 
ovS eyco So^ai/nt av àfiaprcveiv, 7TL/cpo)9 airaircov rà 
ocp€i\o/jL€va irapd crov. 



46 EX LUCIANI DIALOGIS. 

1 AOTKIANOT 
MTeilAH. 



AIAAOrOS a. 



ZEY2 kcù 'EPMH2. 



Z. Tìjv tov 'lva^ov nraiha ttjv /ca\r]v 2 oìcrOa, co 
Ep/x?} ; 'EP. Nat,' ti)v Igl> Xeyecs. Z, Ov/c eri ttcus 

€K€IV7) eCTTLP, (iWci 8a/J.à\l2. EP. TepaCTTLOV TOVTO* 

3 tu) rpÓ7T(p 8' 4 evijXXdyrj ; Z, Zi]\oTV7rricracra rj r/ Hpa, 

5 jjL€Te/3à\ev avn\v* ciXXà /cai kclivov aXko ti helvov 

6 e7TL/l€/jL7]^dv7]Tai TTJ /Cd/CoSaL/lOVl' f3oVKo'\oV TLVCL 7T0- 

XvójjLfiarov/ Apyov ' Tovvoj.ia, eireaT^aev, 09 s vs/.iei ttjv 
hdfJbàXLV, avirvos wv. 'EP. Te ovv ^jxas %pr) iroielv ; 
. KaTa7TTa/jL€vos es ttjv Nepeav, {etcec ce irov o 
Apyo9 fiovicoKely) eiceivov fiev airoicTeivov' tt]v he 'Io> 
Sia tov ire\ayovs e$ Trjv KiyviTTOV airayaycóv, 'Icnv 

/ v 11 , v V /) v 12 « > * 13 v 

Troirjcrov. nai toKolttov ecrTco ueos tols eicet Kai 
tov NelXcv avayeTco, xai tovs aveiiovs eTTLTre/JLTreTCD, 
tcai acù^eTco tov9 TrXeovTas. 

AIAAOrOS 0. 

'IPI2 kcu nOSEIAQN. 

"IP. u Trjv vr\Gov ttjv TrXavco [xevqv , co Tiocrethov^ tì]v 
air arra a 6 eia av tt}? Xifcéklas, v$>a\ov eTTivr\ye<jQai 



EX LUCIANI DIALOGIS. 47 

crv/.i/3e/3r]fC€ % ravrrjv, c\>t)ctlv 6 Zeus, arrjcrov rjSr), kcll 
dvdcj>r)vov, /cai ttoitjctov rjSrj l SrfKov ev reo Aiyaico fiéaco 
/3ef3aca)9 fievecv, crrrjpt^as irdvv dacf>a\cos* 2 Beerete ydp 
re clvtt]?. ITO. 3 Tienrpa^eraL rovro, co 'IpL. riva Se 
0/JLC09 Trape^et avreo ttjv yjpeìav 4 avatyavelcra, kcu /j,t}- 
icen ifXeovcra ; IP. Tr/v Arjrco eir avrrjs Sei arroKV- 
tjctcll' rjSrj yap irovr)pcù9 viro rcov ojSlvcov e%et. ITO. 
T/ ovv ; ov% Ìkclvos 6 ovpavos 6 evreiceiv ; eo Se /atj ov- 
TOSy aXXa ye nràaa r) yr) ovk av V7roSel;acr8cLL Svvairo 
ras avrrjs yovas / IP. Ovk, co JJocretSov' r) r Hpa ydp 
opKco fjbeydXcp 7 KareXafìe rr)v yr\v, fir) irapa<ryjeiv rrj 

At]To7 TÙ)P CoSiVCOV VTToSo^TiV 9 Tj TOIVVV Vt)(T09 8 CLVTT) 

aveopLoros ecrrtv* aéavrj? yap r)v. ITO. %vv£rffit' 

J crrfjdt, co vrjcre, kcu dvdSvOi avOts eie rov j3v6ov* fcal 

' 10 f a ' 5 -v -^ v n n t f v 11 f / 

juLT/Ken vTToepepov, aXXa pepaLcos pieve, /cac wro- 
Se^aL, co evSaL/ubovecrrdrr}, 12 rov dSeXcfrov tcl réicva 
Suo, rov5 KaWiarovs rcov Oecov 9 Km vjjueìs, co Tpt- 
rcoves, SiairopOpuevaare rr)v Arjrco e$ avrv t v' kcli ya- 
Xrjva diravra ecrrco' rov SpaKovra Se, 09 vvv e^ocarpel 
avrrjv cf>o/3cov, tcl veoyvd, eireièdv 13 re^drj, avre/ca 
u fiéreicTL, fcal Tificoprjaei rrj /jLrjrpl' o~v Se dirdyyeXke 
reo All' irdvra elvai evrpeirrj' l3 ecrrrjKev r) ArjXos 9 rj /cerco 
7) Arjrco kcll TLfcrerco. 

AIAAOrO^ y. 

SAN0O2 kcÙ 0AAA22A. 

SAN. 16 Aef ai fie, co ©deaererà, Seivd 17 ireirovOdra 9 
/caraerpecrov /jlov tcl rpav^ara, (*)A. Il tovto, co 
'Bavde ; tls ere 20 fcarefcavcrev ; SAN. "HcpaccrTO?. 



48 EX LUCIANI DIALOGIS. 

1 aXX' aTTTjvOpaKcojjLaL oXcos 6 fca/coèac/jLCóv, Kai £eo). 
©A. Acari Se croi evéfìaXe ro irvp ; SAN. Aia 2 tov 

VLOV TTJ9 ®6TtSo9' eTTei JCLp CpOVeVOVTa TOVS ^>pvja9 

LKerevcra, oc ov/c eiravaaro tt]s opyr}$, aW viro 
tcov veKpcov 5 diréc^paTTe fJLOt top povVy ekerjcras rovs 
atTkiovs eTrrjXOov, eiriKXvtrai QeXcov, cos <j)of37]0eìs 6 airó- 
cyoiTO tcov dvèpcov* evravOa 6 ' ìicpaicrTO?, erv^e Kai 
jàp ifKrjaiov irov cov, iràv 8 ocrov, oì/jbai, irvp eìye, /cai 
ocrov èv rrj Altvtj, /cai 9 èiiroQi aWoOi, 10 cpepcov e7rfj\0é 
fiov % Kai etcavae [lev ras irréXeas, Kai fJLvpucas' corrn]- 
ae Se Kai rovs KaKohaifiovas ly^Ovs, Kai ras eyx e ~ 
\va? m l avrov Se e/jiè vrr e p k ayXaa a i 7roirjaas, u jjll- 
Kpov èeiv oXov tfrjpov eipyacrTaC bpas S ovv, ottcos 
SiaKei/jiai viro tcov eKKavfMaTcov. ©A. 13 QoXepo?, co 
P<dv6e, Kai Oepfjbos, cos eiKo's* u ro alfia fxev, airo tcov 
veKpcov* tj Oepjjbr] he, cos cprjs, airo tov irvpos' Kai et- 
kotcos, co &dv6e, bs erri tov e/uibv vlov cop/iycras, l5 ovk 
aiheaOeis oti Nrjprjì'hos vlos rjv. HAN. Ovk ehei ovv 
eXeijaai yeiTOvas bvras tov s &pvyas ; ©A. Tov 
ticpataTOV oe ovk eòei eXerjcrai i^eTioos vlov ovra tov 
'A^iWea ; 

AiAAoros tr. 

C H$AI2T02 kcl\ ZEY2. 

e H$AL Ti fie, co Zev, Sei iroieìv ; tjkco ydp, cos eW- 
Xevcras, eycùv tov ireXeKW c^vraTov, el Kai XiOovs Beoi 
fila TfXrjyr) ì6 SiaTe/Jielv. Z. Rvye, co r HcpaiaTe. aXXà 
17 Sle\e fjiov tt]v Kecj>a\7]v eis $vo, 18 KaTeveyKcov. f H<ì>AI. 

19 TT ^ ' / . 20 / fi» • * N j»* 

ìleipa fiov, ei fxefjbrjva ; nrpoaraTTe ò ovv TaXrjues, 



EX LUCIANI DIALOGIS. 49 

oirep 6e\et9 croi yeveaOai. Z. &iaipe6r\vai /jlol to 
tcpaviov* ei he aiTei6nr\crei$, ov vvv irpoùTOV opyt^ofxevov 
Trecpacrr) fjuov' - aWd %prj KaOtKvelaOai nravrì tg3 6v/JL<p, 
fjLTjSe fieWetV diroWvpbai ydp v7ro tcov whivcov, 2 al 
pov top eyicefyaXov avacrTpefyovaiv. f H<ì>AL Opa, 
co Zev, fJbTj fcatcov ti 7roi7]crco/jLev % oì~v$ yap 6 ireXeKvs 
ecTTt, /cai ovk avaificoTÌ, 3 ovSe KaTa tt]v ILiXeiOvcav, 
juuaicocreTat ere. Z. VLaTevey/ce puóvov, co r HcpaiaTe, 
Bappo^v* olha yap eyco to crv^epov, H4>AI. Akcov 
pev, 4 KaTOicTiù he' tl yap yj)i] iroielv, erov KekevovTOS ; 
tl tovto ; Koprj evoifKos ; /jieya, dò Zev, icaicov eìyes 
ev ttj KetyaXfj 9 etKOTcos yovv 5 o^vOvfjuos rjaOa, 6 ttjXc- 
KavTrjv viro ttjv fjbr\viyya irapQevov ^cooyovcòv, tea), 
TavTa evo7r\ov' r\irov crTpaTonrehov, ov fcecpaXrjv ' eAe- 
K7]bei$ eyx£>v rj ce 7T7]òa,_ xac irvppi^L^ei, /cai tt\v 
acririha Tivaaaei, Kai to hopv iraXkei, /cat evOovcna' 
Kat, to /JLeyccrTOV, KaXrj iravv Kai a/c/maca yey evijTac 
rjhrj u ev /3pa^el' y\av/c<ÒTTC9 /mev, dXXa /cocr/^el /cai 
12 tovto r) Kopv9* oocrTe, (o Zev, fialcùTpa [Mot airo'Sos 1 13 ey- 

/ 3 / r7'A^ / ' * * f/ TT J 

yvrjcras [jlol avTrjv. A, A.ovvaTa aiTeus, co ricpaicrTe 
irapOevos ydp ael 6eXei pbéveiv* eyìo yovv u to ye eV 
€/.ioì ovhev avTcXeyco. ? H<1>AI. Tovt e(3ovXo[jLr]v, è/jLol 
fjLeXrjcret Ta Xoara' fcat rjhrj crvvapiraacù a,VTTjv. Z. Ei 
eoi pahiov, ovtco iroiei* 7r\r]v olSa otl aSvvaTcov epa?. 

AIAAOrOS e. 

ZEY2, 'A2KAHIII02, f HPAKAH2- 

ZE. 1d UavaacOe, co ' Ao~fc\ipne Kai ^ttpdicXeis, èpe- 
Zovre? Trpos aX\7]\ov$ toenrep avOpcoiroL' 16 dirpeirr] yap 

E 



50 EX LUCIANI DIALOGIS. 

tclvtcl, teca, aWorpia tov av/j,7roacov tcov 0ecov, 'HPA. 
*A\\à e0eXet?, co Zev, 2 tovtovÌ tov cfrapjuLatce'a 7rpo- 
KaraicKivecrOaL fiov ; 'A^K. N?) A/a' teal djxeivcov ydp 
€l/jli. HPA. KaTa tl, co ep,/3povT7]Te ; 3 rj Slotl ae 
o Zev9 e/cepavvoocrev, 4 a /jltj Oépas ttoiovvtcl, vvv Se 
tear eXeov avQis a0avaaias ° fj,eTeiXrjcj)as ; *A2K* 
6 ^7Ti\eXr](TaL ydp teaì av, co r JipcucXes, ev rrj Ol'ttj tea- 
TCKJxXeyeìs, oro [jlol ovetSt^eLs ro irvp ; 'HPA. ' Ovteovv 
taa teca, o fio ia /SefiùcoTca r)/j,lv % 09 Alo? ju,ev vìo? el/xc, 
s roaavra Se Trenrdvrjiea etetea0acpcov tov /3lov, Orjplci 
teaTaycovi^ofxevos, teca, avOpojirovs vftpiaTcts Tip,copov- 
fjievos' av Se pt^GTOfios el, teca, ayvpT?]$> voaovai fiev 

ICTCÙ9 àvOpteTTOLS ° ^pTjCTL/J,OS llTl0T\aeiV 10 TCOV Cpdp/LldtCCOV, 

dvSpcoSes Se ovSev u eTnSeSeiyfJLévos. 'A^K. Ev Xeyecs* 
otc crov tci ey/cav/jLCiTa laacifArjv, ore 7rpco7]v avf}X0e? 

'/]JilL(f)\eKTO$ V7T Cl/JLCpolv 12 Si€<j)0apfJ,€VO$TCp aCOfiaTL, 13 tov 

j^ltcovos, teac fieTa tqvto, tov irvpos* eyco Se et teal 
firjbev aXXo, ovTe eòovXevaa coairep av, ovTe e^atvov 
epta ev AvSia lo 7rop<fivpiSa èvSeSvtccosj teal Traiófievos 
ìo viro Trjs ^OfjL(^d\rjs yjyvaco aavSdXco 9 1 dXX* ovSe 
f.Le~kay%oX7}o-a$ airetcTeiva, rà Teteva teca, ti]v yvveutea. 
'HPA. 1S E?- yu/?7 Travcrri XocSopov/u,evds fict, 1S avTttea 
fjLctXa eicn], co 9 ov ttoXv ae ovrjaei, rj adavaaca* eireì 
àpdfievós ae, pi^co erri tee<fia\i]v ite tov ovpavov, z0 coaTe 
f.i7]Se tov Hairjova laaaaOca, ae, to tepaveov avvTpt- 
fievTa. Z. HavaaaOe, cpV/^-h Kab A 67 ? errcTapciTTeTe 
Tjjjuv Tqv ^vvovalaVy rj ap,cj)OTepov9 aTTOTre/jbyjrofjLat 
vfjiàs tqv avjATToaiov* 22 teaiTOL evyvco/jiov } co r HpatcXe?, 
TTpotcaTateXiveadaù aov tov ' A.ateXrj7nov, aTe teca irpo- 
repov aTroOavovTcz, 



EX LUCIANI DIALOGIS. 51 

AIAAOTOS g. 

'APH2 Kaì 'EPMH2. 

AP. ìHtcovcras, co Ep/u,?}, oca r/TrecX^crev tj/jllv 6 Zev9, 
0)9 vivepoirriKa Kaì airiOava ; l rjv eOeX^aco, cftrjcrìv, eyco 

/UL€V €K TOV OVpCLVOV CTeipaV K<xQr\<J(ù y 2 V/bL€ù9 8' 7]V (ITTG- 

fcp€fJbaa9évT€s Karacrirav $id i Qr\crdé pe, fjbdrrjv rrovr\crere* 
ov yap $r] KadeXKvcrere' et he eyco 6eXr]craif.u aveX- 
Kvcrau, ov fjuóvov vfjbàs, aXXa Kaì ttjv yrjv afia, 3 Kaì 
rrjv OaXaacrav crvvaprr)cra9 /jLerecoptco* tcai raXXa ocra 
km av a/cr]/coa,9. eyco ce ore fiev kclu ev airavrcov 
dfjLetvcov, Kaì ceravo ór epo 9 ecrriv, 6 ovk av dpvrjdetrjv' 
' òfjbov Se rcòv rocrovreov vrrepc\>epeiv y 8 co9 jult} fcara(3a- 
pijcreLV avrov, kclv rrjv yrjv 9 kclv rrjv QaXacraav 10 irpocr- 
XdjScofJbev, u ovk av ireccrdecrjv. C EP. 12 JLv<f>rjjj,€t,, co 
'Ape9 9 ov yap acrepaXe9 Xeyetv ra rocavra, fjbrj Kal ri 
KaKov airóXavaco^ev 13 ri) 9 c\>\vapla9. 'AP. u Ole*, 
yap fxe irpo9 7rdvra9 av ravra elirelv, l6 ovyl èe 7rpo9 
fjLovov ere, ov e^efivueiv rjmarafJirjv ; o yovv /xaXcara 
yeXolov eèo^e (jlol aKovovri /juera^v ri)9 a7reLXrj9, ovk 
av BvvatfjbTjv ericorrrjcrai 7rpo9 ere' fJLe/jLvrjfjbaL yàp ir ov 
rrpo 7roXXov, oirore 18 6 TlocreiScov, Kaì r) f Hpa, Kaì t) 
'AOrjva 19 eiravacrrdvre9, 2Q eirej^ovXevaav ^vvSrjaat avrov 
Xaj3óvre9 y 21 w? iravrolo9 rjv 8e$Lco9, 22 Kaì ravra rpeÌ9 
ovra9* Kaì ev /jltj ye rj ®eri9 KareXerjcraera eKaXecrev 
avreo av/jbuaypv 23 Jìputpecov eKaroyyeipa ovra, 24 kclv 
eSeSero avreo Kepavvco Kaì ftpovrfj. ravra Xoyc^ouévoj 
zo errrjet, fxoi yeXav eirì rj} KaXXtpprj/jLoervvr) avrov. ? EP. 

E 2 



52 EX LUCIANI DIALOGIS. 

^ucottcx* ev<p7]/Lec' ov yàp acrcpaXes ovre gol XeyeLV, 
ovre efjbou a/covetv ra roiavra. 

AIAAOrO^ f . 

MENEAA02 koÌ IIPGTEY2. 

ME. 'AXXà vScop fxév ae ylvecrOaL, d> 2 Hpcorev, ovk 
cnrlBavov, 3 evaXLov ye ovra, 4 tcaì SevSpov ere (f>op7]Tov* 
/cai es XeovTa oirore 5 aXXayeLTjs, o/lcos ovSe tovto e%a> 
7rccTTeco$ % et Se kcli ttv p yLyveaOaL SvvaTov ev rrj 0a- 
\arrr) oi/covvtcl, tovto nravv dav/La^co, kcll airiaTO). 
IIPIl. M77 OavfjiaaTfS, ciò ì^leveXae' ytyvo/jLai, yap. ME. 
ULiSov fcat avTos* aXXa /lol SoKels, G eipr\aeTai yap 
irpos ere, yorjTetav Tiva irpoaayeiv tgS TTpay/naTL, fcal 
tovs o<fi&aX/Lovs e^airaTav tcov opcovTcov, avTOS ovSev 
toìovto yiyvofievos. IlPfl. Ka£ tls av tj airaTi) eirì 
tcdv ovtcos evapycov yevocTO ; ovk avecoy/j.e'voLS tols 
òcpdaX/Lols elSes, 8 es oca /LeTeiroLTjcra e/LavTov ; eL Se 
aTricrTeìs, Kaì to irpay/La \[revSes fiev elvai SoKel, 
òavTacna Se tls nrpo tcùv o^OoXjlwv LcrTa/Levr}, eireiSav 
rrvp yevco/xaL, 9 TCpoaeveyKai poi, co yevvaiOTaTe, tt]v 
%eipa eccTT) yap, et opco/LaL /lovov, rj Kai to tcateiv 
tot e jJLOL irpoaeaTiv. ME. Ovk acrcpaXrjs 7j irelpa, co 
TJpa)Tev. IIPX1, Xv Se / /lol, ÌAeveXae, SoKels 12 ovSe 
ttoXvttovv ècopaKevat rrcoTTOTe, lo ov$* b iracryei 6 LyOvs 
ovtos eiSevai, ME. AXXa tov /Lev ttoXvttovv elSov* 
a Traayei Se, rjSecos av /LaOoL/LL irapa crov. IIPX2. 
ut OiroLa av ireTpa TTpoaeXOojv àpp^óai) tcls KOTvXas, 
kol irpoa^vs e^TaL KaTa Tas TrXeKTavas, eKeLvr/ 
ojlolov airepya^eTaL eavTov, KaL /L€Ta/3aXXeL ti]v j(poav, 



EX LUCIANI DIALOGIS. 53 

fjLL/J,OV/U,eV09 TTJV TTZTpCLV, COS àv l \d6rj TOVS àXléaS fjbTJ 

ScaWarrcoVy fJLTjSe <pavepo9 cov Sia tovto, aX)C Iolkcos 
tco XiOco. ME. <Pacrì ravra* 2 ro Se crov nro'Kkcp irapa^ 
Sogorepov, co Upcorev. ITPX1. Ovk oìSa, co Meve\ae, 
rivi àv àWcp 3 iricrTevcreias, toÌs creavTov otydaXjjLols 
airicrTcov ; ME. IScov elSov* aXXa ro irpàjfjia repd- 
GTLOVy tov avrov irvp Kaì vScop ylyveo~6ai. 

AIAAOrOS v \ 

'AIIOAAQN Kaì 'EPMH2. 

'Ali. é> E^€C9 fjboi elireìv, co c Ep //,?},, irórepos 6 K<x- 

(TTCóp eCTTL TOVTCOV, 7] 7T0T€p0S 6 JJo\vSeVK7]9 / 6JCO JClp 

ovk àv Sca/cpcvatfÀi avTOVs. EP. O pev %#es' rjfjuv 
5 %vyy evo /jL€Po 9, etceìvos ì^dcrrcop rjv, ovros Se TLoXv- 
8evfcr)9. 'Ali. Tlcos StayiyvcocnceLS ; 6 ofiocoi ydp. 'EP. 

Otù 0VT09 /jL€V, CO A.TT0Xk0V, eyei 67TÙ TOV TTpOCTCOTTOV 

rà LX vr ì t<°p Tpavfiarcov, a e\a/3e nrapa tcov avrayco- 

VLCTTCOV 7TVKT6VC0V Kaì fiaXiCTTa, OTTOCra VTTO TOV Be'- 

/3pv/co$ 'AfJLV/cov erpcoOr}, reo ^idcrovi crv fjbirXecov* 8 are- 
pos Se ovSev tocovtov efjbcfyaivei, aXXa Kadapos earc, 
Kaì diraOris 9 ro irpoacoTrov. 'Ali. 10 ' Qvrjcras, StSd^as 
ra yvcopiafiara* eiret ra ye aXXa iravra cera, tov 
coov u to rjfJLCTO/JLOV, Kaì d(7Tr]p virepavco, Kaì aKovriov 
ev ry yeipi y Kat, Ìttitos eKarepco XevKos* covre TroXXaKis 
eyco rov juuev irpocreìirov ¥±acrTOpa } TloXvSevKTjv ovra* 
tov Se tco tov HoXvSevKovs ovo^arC arap etire [jlol Kaì 

TOÒe> Tu Ò7/7T0T6 OVK afJLCpCù ^VVeiCTLV rjfJLLV, aXX €£ 

y}iiicreias> apri fiev veKpos, apre Se 6eos ecrTiv arepo? 
avTcov. r EP. <r Tiro <j>CKaSe\cj)ias tovto itoiovctW eireì 



54: EX LUCIANI DIALOGIS, 

yàp eSei èva fiev l reQvdvai rcov Arfòas vlecov, èva Se 
aoavarov eivai, eveifiavro ovreos clvtol tj]v auavacriav, 
'Ali. ' Ov jzwerqv, co t 'Epp.j], rì)v vo/xi]v, eìye ovSe 
cdrovrai ovreos aWr<\ov$, orrep errodovv, oì/iai-, fio.- 
Xiara' ireos yap, o fiev rrapa 6eo1s y 6 Se rrapa rols 
dciToìs cov ; ° irXvjV aWa, coarrep eyco fiavrevojiai, o 
he AarfcXrpnos tarai, crv Se rraXaieiv SiSacrKeis, rrai- 
SoTpifirjs apiaros cov, ì) Se "Apre/iis fiaieverai, Kaì 
rcov aWcov eteacrros e^ei riva re^mjv, i) Oeots ?; av- 
fpccrrois xp7]cri/jii]v' ovroi Se, ri rron)covaiv r,puv ; ti 
apyot evco^r;aovrai, rì]\iKOvroi ovres ; ? EP. OvSa/icòs' 
aXXa rrpocrr era ter ai avrols vmiperelv reo UoaetScòin, 
kcu KaOirrrreveiv Sei ro rre\ayos, Kaì av irov vavras 
y^eifia^ofjievovs iScoaiv, erriKaOicravras erri ro rr\olov, 
cco'Ceiv tov$ ejirrXeovras. AH. ' Aya6r f v, co Yuppii], 
hai acorrjptov Xeyeis ri)v TOYPty*. 

MAAoroS ef. 

'EPMH2 <aì MAIA, 

EP. Eoti yap ris, co fiijrep, ev ovpavco 6eo$ a&\c- 
corepos efiov ; MA. M?} Xeye, co Yuppii), roiovrov fiif- 
Sev. 'EP. ' Ti /jl-tj Xeyco, b$ rocravra rrpdyp.ara e^co, 
jiovos Kajivcov, Kaì rrpos roaavras vrr^pecrias Siacrrrco- 
pievo? ; ecodev ptev yap e^avacrravra aaipeiv ro ctv/jl- 
rroaiov Sei' Kaì s Siacrrp eoa avrà ri)v éKKXi]aiav, eira 
ev6erv t Gavra eKaara, rrapeardvat reo Aù, Kaì 9 Sia- 
(f>epeiv ras ayyeXias ras rrap avrov aveo Kaì Karco 
10 rjfiepoSpo/xovvra' H Kaì erraveXOovra eri KeKovicr/JLevov 



EX LUCIANI DIALOGIS. OD 

irapariOevai rr\v d/jL/BpocrtaV l irpìv Se rov vewvrjrov 

TOVTOV OLVO^OOV TJfCetV, KCU TO VetCTCtp €JCù eveyjcOV* 70 

Se iravrcov Seivorarov, ore jbi7]Se vv/cros /caOevSa) [jlovos 
rcov aWcov, aWa Sei /xe /cai, Tore reo TTKovrcovù -tyvya- 
ycoyelv, kcli ve/cpoiro/iirov eivcu, /cai irapearavau ra> Se- 
fcao-rypcù)' ov yap c/cava jjlol ra rrj? rj/uepas epya, ev 
iraXcacrTpais elvai, /cav rais e/c/c\r\Giai$ /crjpvrretv, /cai 
prjTOpas e/cSiSda/ceLV, 2 aXX? ere /cai ve/ept/cd avvSia- 
irpdrrecv /jbe/jLepLcr/bLe'vov* kclitol 3 ra fiev rfjs Ar>Sa? 
ré/eva, irap rjjjbepav è/cdrepos ev ovpavio /cai 4 ev aSov 
etaev* efMOL Se icaff é/cacrrr]v r^epav /cai ravra /ca/celva 
irocelv avay/calov. 5 /cai ol fjuev 'AXk/jLtjvt]? /caì^efLeXrjs 
vloì, e/c yvvac/ccòv Svarrjvcov yevojuevoc, ev&yovvrai 
afypovriSes 9 6 d Se Ma/as ttjs' ArXavros Sia/covovyLai 
avrols* /cai vvv apre ' r/tcovra /j,e diro %l8cùvo$ 8 irapà 
rrjs 'KdS/jiov Ovyarpbs, e$> rjv 9 ireiro/jbcpe ^e oyfrGfievov 
b ri irparrec r\ irals, /irjSev avairv èva avrà, ireiro/jitpev 
avQis es ro Apyos eiruaKe^oiievov rr]v kavarjv, elr 
etcelQev es Hoccorcav, ^>7]cnv, e\0cov, ev irapoSa) rr,v 
'Avrcóir^v tSe. /cai oXcos 10 dirTjydpev/ca tjStj. el yovv 
fjLOt Svvarov rjv, rjSecos u àv rjgicocra ireirpdaOat, wairep 
oc ev yfj Ka/cws SovXevovres, MA. Ea ravra, ò re- 
zcvov* xprj yap ir avrà vinjperelv reo irarpt, veaviav ovra' 
/cai vvv, (ocrirep eire/jb^Orjs, 12 crocei es* Apyos, eira €9 
rr]v 'Boicorcav, yur\ /cai ifkriyds fipaSvvcov \d(3ois* o%v- 
j(o\ol yap 01 epeovre?. 



V. 

EX PLUTARCHI 
APOPHTHEGMATIS. 



1 nAOTTAPXOT 

5 AnO$0ErMATA. 



a. MEMNONOS. 

2 MEMNfìN, o 'AXegdvSpcp 3 TTÓXefJbwv vTrkp Aapeiov 
rov fiacrcXecos, fxiaOoc^ópov riva, 4 iroXXa /3Xda<p7jfia 
/cai acreXyrj irepi AXe^avSpov Xeyovra, tj) Xoy^r) ira- 
rd^as, 'Eycà ae, eìire, 5 rpecpco ixayovjievov, 6 cùOC ov 
XoiZopovfJLevov 'AXe^avSpqy. 

0. AirrirmiN ba^iaehn 'Eeos, 

Qì AiyvTTTCCDV ftacnXeis /cara vofjuov éavrcòv rovs 
hacaGTds 7 egcopfCL^ov, otl, kclv ftaacXevs rt irpoard^rj 
jcpìvaL 7(òv \xr\ Bcfcaicov, ov icpivovcrb. 



EX PLUTARCHI APOPHTHEGMATIS. 57 



y. nOATTOS. 

UoXtV9 6 ®pCLfCWV /3a<TL\€V$, €V Tft) TpCùì/C(p 7T0Xe/JLqy 

Trpeo-fievaafjLevoov rrpos avrov a\xa rcòv Tpcocov kcli twi/ 
'A%aLù)v, 2 etceXevae rov ' AXegavBpov, drroBovra rr\v 
QXevTjv, Bvo rrap avrov Xafieìv tcaXàs yvvaìtcas. 

8'. THPOT. 

Trjpr)9 6 3 %LTak/cov Trarr) p eXeyev, orróre cypXa^oi 
/cai [ir] o-rparevoLTO, _ 4 rcòv ImTOKOfxcùv oiecrOai firjBev 

8ta(j)€p€CV. 

e. 'IAA6TP20T. 

'lBdOvpcros 6 ^KvOcòv ftacnXev?, ecf) bv 5 Biéj3r] À#- 
peìos, 6 erreiQe rovs *lcovcov rvpdvvovs ro rov'Iarpov 
i^evyfjba Xvcravras arraXXdrreaOau' yJr\ j3ovXrj6evras 
8e, Bea tt]v rrpos Aapelov Tricrriv, avBpdiroBa XPV°" T ^ 
Kai aBpaara etcoXec, 

$'. 'ATEOT. 

*Area$ eypaefre irpos top ^ìXìttitov, Sv [iev 8 apyeis 
M.a/ceBóvcov, dv0pco7rcov 9 fjbefJLadrjfcórcùv rroXe/ubelv 9 eyco 
Se %/cv0cì)v, 06 Kau Xifjup xat Bc^ec ybayecrdai Bvvavrai. 
— Tovs Se Trpeo~fieL$ rov <$>lXi7Tttov, -tyr\yjx>v rov Ìttitov, 
J0 rjp(jùT7]oreVy el rovro rrocel <&tXL7rrro9.—'Icr/jL7)vtav Se^ 
rov dpearov avXrjrrjv, Xaj3cov at^fiaXcorov, etce\evaev 
avXTJorat' n Oavjma^óvrcov Se rcov aXXcov, avrbs 12 co/jLO- 
aev tjBlov a/covecv rov irnrov ^pe^ert^ovros. 



58 EX PLUTARCHI 

£. ^KIAOTPOT. 

%/ctXovpos oySo^/covra iralSa9 appevas 2 àiroXarcov, 
8 €7r€Ì reXevrav e/JieXXe, Secr/jbyv a/covrtcov è/cdarco irpo- 
retvcov, e/ceXevcre /caraO pavcrai* 4 rravrcov S' airayopev- 
cravrcov, /ca6 ev avro$ e^eXcov a/covnov, arravra pa- 
Sccos 6 crvvefcXaae* SiSacr/ccov e/ceivov$> bri crvvecrrcores, 
tayypoi Siafievovcriv, acrQeveis o ecrovrat StaXvOevres 
/cai Gracriacravres. 

rf. 'ArAGOKAEOT^. 

AyaOo/cXfjs vcos rjv /cepa/xecos' yevo/juevo? Se Kvpios 
HitceXlas, /cai jSaauXevs àvayopevOeìs, 8 elcodei /cepd- 
p,ea rrorripia riOevai irapa ra j^pvaà, kcli rols veois 
emSeiKW^evos Xeyeiv^ 9 ore roiavra rroicov irpórepov, 
vvv ravra ito tei Sua rrjv errLfjbe\eiav /cai rrjv avSplav. — 
TioXiopKovvros Se itoXlv avrov, rcov arro rov ret^ovs 
rives eXoiòopovvro, Xeyovres ori, il /cepafiev, rov 
jjllct6ov rroOev arroScoaeis rols crrparicorais; 6 Se rrpdos 
/col fieiSucov elrrev, u Ao/ca ravrav eXco. Xaficov Se 
2 /cara Kpdros, eirlirpacTice rovs aiy^jiaXcorovs, Xe'ycov, 
'Eai> /ne iraXiv XotSoprjre, 13 7rpo$ rovs tcvpiovs vjxcov 
ecrrai fxoi 6 Xoyos. — 'Ey /caXovvrcov Se rols vavrais av- 
rov rcov 'Ida/crjcrùcov, ori rfj vrjcrcp u rrpocrfìaXÓvres, rcov 
Opefifiarcov riva lo diréairaaav, c O Se vfierepos, e<p7), 
16 /3acnXev9 eXOcov rrpos r)fj*à$, 17 ov /jlovov rà 7rpó/3ara 
Xaficov, aXXà /cai rov iroifiéva irpoaeKrvcpXcocras 
aTrrfXOe. 

6'. AIHNOS. 

18 bklcoVy o Aiovvaiov èfcBaXcov e/c rrjs rvpavvlSos, 



ÀPOPHTHEGMATIS. 59 

àicovcras €7Ti/3ovXeveiv avrai ÌLaWiirirov, a> fjbaXicrra 
1 rcòp (friXcov /cai %€vù)v eiriarevev, 2 ov% virefieivev eXey- 
%ai, /3e\riov elvai cfrrio-as diroOaveìv, ì) $v fxr) fiovov rovs 
TróKefALovs, aXkà /cai rovs (f)i\ovs <f>v\arro/jievov, 

i. 'AAEHANAPOT. 

3 AXe'gavSpos eri nraìs <Èv } rroXkd 3 rov ^Ckiirirov 
/caropdovvros, ov/c eyaipev, àXka rrpos rovs avvrpe- 
fyofjLevovs eXeye rraiSas' 'E/jLoI Se 6 rrarrip ovSev diro- 
Xeiyfrei' rcov Se rraiScov Xeyovrcov ori, Tauro, croi 
4 /crarai* Ti S' ocfréXos, elirev, edv eyjù fiev ttoWcl, 
TTpd^co Se ovSev ; — *E\acf)pos S* dov /cai rroSco/crjs, /cai 
irapaKaXovfJievos viro rov irarpos 5 ^0\vfjuiria Spa/xelv 
ardSiov, 6 Eìye, e<j>r], fiaaiXeis e^eiv e/u,eX\ov avrayoy- 
viards. — ^ErriOvjJiiwvri Se rois Beols acfreiScos avrqy, 
/cai rroXka/cis erriS par rodeva* rov XiBavoorov, rrapwv 
AecùviSrjs 6 nraiSaycùyos, Ovrcos, eiirev, co irai, Sa'tyi- 
Xcos eTTidv/judcret?, orav 8 rrjs 'Xi/3avcorocf)dpov Kparr\cr7\s. 
( £ls ovv e/cparrjaev, eirefjiyjrev eiriaroXrjV irpos avrdv' 
5 Krreo-raX/ca croi raXavra é/carov Xifiavcorov /cai /ca- 
aias, Iva juL7]/cerc fjii/cpo\oyf} irpos rovs Oeovs, 9 eiScos 
bri /cai 10 rrjs dpco/juarocpopov /cparov/^ev. — M.eWcov Se 
rrjv eiri u Tpavi/cq) fjbd^rjv fiaftecrdai, 7rape/cd\ei rov? 
M.a/ceSovas a<pdovcos Senrveìv, /cai iravra <pepeiv eis fie- 
crov,(os avpiov Seirrvt]crovras e/c rwv rroXe/Jiicùv. — Uepik- 
\ov Se rivos rwv cf>iX(ov airTjoravros irpoì/ca rois Ovya- 
rpiois, e/ceXevae rrevrnr\Kovra raXavra \aj3elv* avrov 
Se cj)7)cravro9 l/cava eivai Se/ca' Xoi ye, e(prj > \a/3eìv, 
e/noi S' ov% i/cava Sovvai. — ' ' Ava^dpycò Se tc3 c/>t\o- 



60 EX PLUTARCHX 

cocjxp SovvaL tov SiOL/CTjrrjv e/ceXevaev 1 bcrov àv aiT^arf 
rov Se hioiKrjTov (prjcravros tos é/carov aiTeìrcu raXavra^ 
KaXw^ €<pV} TTOiec, yLVcoa/ccov otl <pc\ov e^et /ccu Svva- 
fji€vov TTfKifcavra Bù)peccrdaL /cac /3ovXo/jLevov. — 'Ez> Se 
rrj M^X^to) iroXXovs avSpLavras aQ\r\TU>v Qeacra/ievos 
2 'OXv/A7ria /cai Ylvdca vevL/oj/corcov, Kal irov ra rrfXù- 
/cavra ?]v aw/iara, e<p7), ore ol /3ap/3apoL v/icòv tijv 
ttoXlv 3 eiróXLopKOW ; — Trjs Se rcòv T&apcòv /3acrLXto-cn}$ 
ASas o-^ra kul ire/x/iara rrapecrKevacr/ieva rrepLrrcijs 
Sia S7]/jaovpycòv Kai fiayeipcov $>LXorLfJLOvfievr]$ aeu ire/x- 
ireiv rrpos avrov, ecfrr), Kpelrrovas e^eiv 4 avrov o^ro- 
7roiov$, rrpos \xev apLcrrov, rrjv vv/croiropiav, rrpos Se 
Selrrvov, rrjv oXiyapLCTTcav. — ^Lirei Se Trapecr/cevacr/jLe- 
va>v rravrcov rrpos fxa^v^ ° rjpcorrjaav ol crrparrjyoL' M77 
tl rrpos tovtols erepov ; OvSev, eiirev, r) %vpav ra ye- 
veia rcòv 'Ma/ceSovcov' 6av\xaoavros Se rovIiap/jcevLCOVOs, 
6 Ov/c olSas, elirev, otl /3eXrLcov ov/c earLV ev fiaxv 
Xafir) rroùycovos ; — Aapelov ' SlSo'vtos avrco jjbvpla ra- 
\avra /cai rrjv * AaLav veLfiacrOaL rrpos avrov 8 eTTLcrrjs, 
fcaì TiapfjLevLwvos eLiróvros, JLXaftov av, €l 'AXetjavSpos 
rj/jLTjv' 9 Kayco vrj ALa, eìrrev, eL YlapfievLcov rj/jLrjv % arre- 
KpLvaro Se AapeLop \xnrjre rrjv yfjv 7]Xlovs Svo, /unire 
rrjv ' Acrlav Svo f3ao~LXels vrro\xeveLV. — ISleXXovrL 8* av- 
rà TTepì 10 ro)v oXojv ev ' ApfirjXoLS KLvSvveveLV H rrpos 
eKarov fivpLaSas avrLreraypuevas rrpocrLecrav ol <f>LXoù, 
ro)v arparLcorcòv tcarrjyopovvres, cos ev rais cr/crjvaìs Sia- 
XaXovvrcov /cai i2 crvvrL0efjLevcov ottcos fjirjSev rcòv Xacpvpojv 
els l3 ro ftaaCkL/cov avoLcrovaLV, aXX ^avroL /cepSavovaLv* 
6 S\ fxeLSLaaas, ' Aya0à, fyrjcrlv, ayyeWere* VL/cav yàp 
dvSpoòv, ov fyevyeLV, irapecncevaG\xev<ùv a/covco SiaXo- 



APOPHTHEGMATIS. 6 1 

yta/jLOvs. — Uaparacrcro/jLepov Se rov crparevfjLaT09 9 
uStov riva tcov crrparLcorcòv ro cikoptlov evay tcvXov /juevov 9 
1 e^ecoae ji)S cfraXayyo? eos ayjpr\cTTOV 9 bs irapaatcev- 
a^erai Sr] vvv, ore Sei ^prjcrdac toc? ottXois, — E7T6- 
<tto\t]v Se irapa tt\s \ir\Tpos apayivcocr/ccov, airoppit}- 
Tovs Xoyovs fcar ' ' Avrararpov /ccu ScaftoXas eyov- 
<rav, a/xa rov 'Hcpaio-rlcovo? (cocTrep eicodec^ crvvava- 
yLVco<T/covT09, ovk eKcoXvcrev* cos Se 2 aveyvco, top Sa- 
ktvXlov 3 d(f>eXo/jL€V09 rov eavrov, reo gtoixclti tw e/cetvov 
rrjv acppaytSa 4 eiréOrfKev. — 5 'Ez^ S' * Afificovos vtto rov 
irpocfrrìTOV irals Acos TrpoaayopevOeis, OvSev ye, ecprj 9 
dav/uiao-rov* nravrcov fiev yap 6 Zev9 cj>vaec irar^p 
ecrTLV, 6 eavrov Se iroieìrai rovs apcarovs. — To^ev/mart 
Se 7 7rkr]yeì$ el? ro crKeXos, cos 7roXXoì 8 avvéSpaiiov 
tcdv TTÓKkafCis eicoOorcov avrov 6eov irpotrayopeveiv, 
9 Sta^(v9eìs reo ir pò a coir co, Tovrì pev, alpa, eLrrev, cos 
opare, /cai ovk ^X^P — 0L0S 7re P T€ P eet/ fAaxapecrcrù 
Beolcriv. — ^YnraivovvTCùv S evtcov rov ^ Avr arar pov n rnqv 
evreXecav, cos aOpvirrcòs Statrcofievov teat, avarrjpco9 9 
"jLgcodev, elrrev^Avrlirarpos 12 XevKorrdpvcj>6s euri, 13 rà 
S evSopy oXoiropcpvpos. — - Rv Se ^etjjbtovi /cai, ^v^et rcop 
fytkcov Tivbs u éo~TicovTO$ avrov, ecryapav èe [JLLKpav fcal 
rrvp oXtyov eicreveytcavTOs, rj £vXa rj Xipavcorov 
eicreveyKelv efceXevcre. — Tcòv S' 'IvScev top apterra 
ro^evetv Sokovvtcz, fcaì Xeyofievov Sta Sa/crvXcov rov 
17 oicrrov cufitevcu, Xafìcùv al^aXcorov efceXevaev biri- 
SeL^aaOa^ /cai [jìti fìovXofJLevov opytaBeìs 18 aveXelv 
TTpocrera^eV eireì S' ayofievos 6 dvOpcùiros eXeye irpos 
rov? ayovTds, ore itoXXcùv rj/jiepcov ov fjLefjueXeTi)fce, 
Kac ecpoftrjdT) SiaTrecreìv, cucovaas 6 'AXe^avSpos e0av-> 



62 EX PLUTARCHI 

fiacre, tcaì àrréXvae fiera Scopcop avrop, l ori fiaXXop 
airodaveìv virefieipep r\ rfJ9 So^rj9 ava%i09 (pavrjvai. — 
'Eireì Se Ta£lX7]9, ei9 twp 'IpSwp ftaaihevs cop, airav- 
TT}cras 2 irpovKaXelro firj fidyecrQai firjSe iroXefielp 
' AXe^apSpop, aXX! el fiep earcv Ìjttcop, s ev irao-^eip, el 
Se fìeXricùP, ev iroielv* airetcpipaTo, irepi avrov rovrov 
4 fiayr\Teov eìpai, rrórepos ev ttolwp irepiy epurai. — Tlepl 
Se ttjs Xeyofiepj]9 Aopvov irerpas ev IvSoIs aKovaas 
ore ro fiep yjùptov SvcrcikcoTQP earip, 6 Se e^cop avrò 
SecXo9 ecrri' ÌSvv, ecftrj, to ywpiov evaXcorop earc. — 
'E7T66 8' aXXo9, eyjùv irerpav aX^TCTOP Sc/covo-av eipai, 
° epeyeipicrep èavrop fiera tt)9 irerpas ras AXe^avSpro, 
Kaì rfjs SvvdfJbecos èfce\evaev dpyeip, fcaì 6 7rpoaedrjfC€ 
^copap, eirrcùv bri, <$?povelv fioi So/ceì 6 avOpcoiros, 
àvSpi fiaXXop ayadcp TTicrTevaas èavrov y cynjpS 
ro7T(p. — Mera Se ttjp ttJ9 irerpa? aXcocnp, tcóp (pcXcop 
Xeyovrcop ' vTrep/3ef3X7)fcepai top Hpa/cXea ra?? irpa^e- 
crtp, s 'A\V èycoy eÌTre, ras efias rrpd^ec9 fiera tì]s 
rjye/iovias, evos ov pofii^co prffiaros avra^tas elvai rov 
Hpa/cXeov9. — Toop Se irpwrccv (piXcop /cai KparccrTcop 
Tifiav fiep eSd/cei 'Kparepov fiakiara ttciptcop, (ptXelp Se 
'HcfraicTTLCùpa* K.parepo9 fiep yàp, ecfyrj, <pcXo l 3ao'tXev9 
ecrri, 'HcfraiartcùP Se, ^>iXaXe^avSpo9. — ziepotcpaTr) Se 
reo (fciKoaotfxù TreprrjKOPra raXapra Trefi^ras, cos ovk 
~ éSe^aro, firj SelaOai cfxrjcras, r}po)T7](Tep et fiySe cf)i\op 
eyei zLepo/cpaTiis' 'JLfioì fiep yàp, e$r}, fioXis 6 Aapetov 
rrXovros' et9 10 rov9 <j)iXov9 rfptceaep. — 'Ettc^ Se liwpos, 
epcùTT]8ei9 vtt avrov fiera t?]p fia%rjp, Ileo 9 croi XP 7 Ì <70 " 
fiat; ~Bacri\iKù)9, eìire % Kaì 7TpocrepcoTr]6eÌ9 firj tu aXXo, 
Uavra, eiirep, ep reo J$a<TLXtfcoÒ9 epecrTC 9avfiao~a9 /cai 



APOPHTHEGMATIS. 63 

ttjv avveaiv avrov Kaì ty\v avSpayaOtav, l ifXeiova 
X^pav f)$ Trpórepov e\ye irpoaedrjKe. — 2 UvOo'jULevos Se 
v7ro tlvos Xoi.SopeìaOaL, T$acrt\tKov, ecf)rj 9 eartv ev 
ttolovvtcl fca/cws a/covecv. — A.Tro9w]GKù)v Se, irpos TOVS 
èraipovs ÌScov, ecf>r) 9 ÌAeyav opco fiov 3 tov e7rtrd<pLov 
ecrojxevov. — TeXevrrjcravTOS S avrov, Ar)/jLaSr)9 o pr\TWp, 
* 'O/jlolov, €(f>r/, Slcl tt]V àvapyjiav 4 òpàaOab ro arparó- 
7reSov rcov M.aKeSovo)v 5 e/crervcpXcofjLepcù reo K.vk\(07tl> 

ta. ATSIMAXOT. 

Avcrt/jLa^os ev ©pater] KparrjOecs viro Apo/jLa^erov, 
Kaì Sta Slyfrav èavrov Kaì ro crTparev/jia 6 irapaSov9, 
co$ eiriev aiy u ixa\<ùTO$ yevoybevos, X2 6eoL, eiirev, ci)$ 
jjuLKpas r)Sovr\s eveKa SovXov e^avrov €K /3acrt\ecos ire- 
TTOLrjKa. — IIpo^ he <ì> LXnnT lStjv , tov KcojuL(pSo7roLov, 
(j)t\ov ovra Kat avvrjdr], Tlvos gol, eLire, rcov efjuwv 
7 fxerahoy ; KaKelvos, Ov (3ovkeL, 7f\rjv tù)V aTTOpprjrcov* 

i&. 'ANTIOXOT. 

'' ' A.VTLOj(ps, o arparevaras SevTepov eirL YlapOovs, ev 
tlvl Kvvrjyeo-Lco Kaì SLcoy/juS 8 rcov (j^tKcov Kaì depairov- 
rcov a7ro7r\avr}0€LS, eL9 eirav\LV ireinyrtov avOpoonrcov 
ayvoovfjuevos €LcrrjX0e* Kab, irapa ro Seìirvov, 9 e/z/3a- 
Xwv Xoyov nrepì tov fìacrCXecùs, r)Kovaev otl 10 TaXXa 

XprjGTÓs eGTLV, (pL\0L9 Se fJLOJ^Orjpols eiTLTpeiTCùV u TCL 

irXelaTa irapopa, KaL 7róX\aKL9 afiéXel toov avayKaLcov 
12 Slcl to \lav (pL\o0rjpo9 eivaL* to't€ fiev ovv ecrLCùTrr)- 
crev' 13 a/jua Se i}\xepq y tcov Sopvcj>opoov irapayevo/jLevcov 
€7tl T7]v éiravXLV, fyavepos yevófJLevo9 > u 7rpoo-(f)epofjLev7}9 



64 EX PLUTARCHI APOPHTHEGM ATIS. 

rf]s irop^vpas avrà* /cai rov hiaSrifiaros, ? A\\à ' dcf> 
t)$, elirev, r^epas vfjbds avevkr\$a 3 irpwrov e^Oes aXr}- 
Olihov Xoycov rjKOVcra irept e/jLavrov.—Tcov he 'lovhac- 
cùv, TroXiopicovvTOs avTov rd 'lepooróXv/ia, 2 7rpo? rrjv 
jjL6yicrT7]v éoprrjv aiTTjcra/jLevcóv eirra rjfxepcùv àvoyas, 
ov puovov eSco/ce ravras, aX\a /cai ravpovs 3 xpvaó/ce- 
pcos 77 a paafcevaa a fievos, /cai OvpiLafxaTCùv /cac apco/xd- 
tcóv 17X1)60$, &XP 1 T ^ v TTV^àv €7ro/jL7T€v<T€' /cai 4 ira- 
pahovs rols e/cetvcov lepevat ttjv dvcriav, avros eiravrjX- 
Oev €ls to arparórrehov' 01 he lovhaìoc Oav/JidcravTe?, 
evOì'9 eavrovs [Mera rrjv èoprrjv ° eve^elpicrav. 



VI. 
E XENOPHONTE. 



f l 'EK TOY 

SENO^flNTOS 
KTPOT 'ANABASEfìS T'. 

2 KE<I>. e. 

3 'EN0A Srj ol fjuev /3dp/3apoL 4 arpa^evres efyevyov, ° f) 
€Ka<7TO$ eSvvaro' ol S' ILWrjves 6 elyov ro cucpov. ' Ol 
Se afjb(f)L Ticrcracfrepvrjv kcli Kpialov aTrorpairofievoc 
aWrjv s òSov ù)%ovto' ol Se a/icjn XetpLcrocjiov, fcara- 
fiavres eis ro Trehcov, earparoireS èva avrò ev kco/jlt} 
/JLecTTrj ttoWcdv ayaOcov. 'ìlcrav Se /cai aWaL kcÒjllcii, 
ttoWcu, 7r\7]peLS 7roWóov aya0cov, ev rovrqy rS TreSuo, 
irapa tov TlypTjra irorafióv. 9( Hvt/ca S' rjv SelX?}, ét;- 
aiTLvrjs eTTic^aivovrai ol iro\efjbLOL ev reo TreSup, /cai 
twv EWtjvcóv /care/co^av nvas rcòv ea/ceSacr}JLeva)v iv 
r<p ireSl(p 10 kcl& àpirayr\v % /cai yap vojjloÌ iroXXai /So- 
cr/CTj/xdrcoVy u Sta/3 ùfìa^o/Ltevat eL$ ro irepav tov TTOTafJLOv, 
/careXT^Oycrav. ILvravda Tcao'acpepvr}? /cab ol avv 

F 



68 E XENOPHONTE. 

avrcp kclUlv lire^etprjGav ras kco/jlcls. Kcll tcov E\- 
Xtjvcov 1 /juaka r)0v/jL7]crdv nves, 2 evvoovfjbevoi, \xr\ ra 
liriTT^eia, el KavaeLev, ovk e^oiev oiroOev \a/j,/3avoLev. 



+ 3 'EK TOY 

EENO<M)NT02 
KTPOT 'ANABA^EfU A'. 

KE<£, 0. 

4 'E7ret Se rjcrav eirl yapdhpav 5 ol 07TLo-@0(fiv\a- 

fces, 6 7]V eSet hia^avras irpos ro opOtov etcficuvetv, ' ttjvl- 
kclvtcl s €/cv\lpBovv ol /3dp/3apot 9 oXoLTpdyovs d/jLci^Lat- 
ovs, Kai fxei^ovs Kai eXarrovs \t6ovs, 10 dì c^epófievoL 

77T(llOVT€9 TTpOS TCL9 TTeTpCLS Sl€a<pevSoVù)VTO* KCLL T7CLV- 

rdiiTaaLV ovSe nrekticrai u oldv r rjv rjj óSco. 'ILvlol 
Se tcov \o%ayoov, u ei jjlt] tclvtki hvvaivro, aWr) eVet- 
pcovro' Kat tclvtcl eiroLovv, /^e^pL <TK0T0S eyeveTO. 
'£7766 Sé (povro u dcpavels eivai airidvTes, Tore airrfKOov 
14 €776 to helnrvov' eTvyyavov Se Kai avapiaroi ovres 
avTcov ol o7ria6o(f)v\a/criaavTe9. Ol fievroi iróXefJLLot,, 
(po(3ovjjievoL hrfkovoTL, ovB eiravcravTO Bl o\rjs rrjs 
vvktos KvXLvhovvres tovs \l6ov$* 1o TeK/jbrjpaaOaL S' r)v 
tco 'xjrocj^cp. 

16 KE<I>. v \ 

Ol Sé 7ro\e/jLLOL, eireì rjp^avTO 6elv, ovk€tl ecrrr r 

aav, lt aXkd cpvyy aWos aWy erpairero, Ol Se f EX.- 



E XENOPHONTE. 67 

Xrjves ì avafidvres earparoireS èva avrò ev iróXkcus 
Kcùfiais kcll ra eiTLTr\oeLa iroWa e^ovaaLs, iS^ac ra 
fjuev aXka ovSev r]v, o tl /caL effav/xaaaV ra Se afjLrjprj 
iroWa rjv avróOc, /cai 3 tcùv /crjpLcov oaoL ecpayov 
tcùv (tt p ancor co v, iravres 4 àcppoves re eylyvovro, /cai 
5 tj/jlovv, /cai 6 /carco Ste^copei avroìs, /cai Òp0o9 ovSets 
eSvvaro laraaOaL* aX)C ol fiev o\lyov èS^So/córes, 
acpdSpa [xeOvovauv 8 eco/ceaav* 9 ol Se 7ro\v, /uaLVOfie'- 
vols* ol Se /caL airodv7]a/covaLV, TL/ceLvro Se ovrco 
TToWoìy 10 coairep TpOTrfjs yeyev7)/uLe'vr)9, /cai 7toWt] tjv rj 
aBvfica. u Tr) S' varepala anreOave pev ovSeis, 12 d/xcpi 
Se ttjv avrr^v 7rov copav avecppovovv' rpLTT] Se /caL re- 
Taprr) avLaravro 13 wcnrep e/c cfiap/jLa/corroaLas. 



j* 14 'EK TOT 

EENO<J>flNTOS 
AOrOT 5 EI2 'ArH^IAAON. 

15 KE3>. (3'. 

u ALaftàs Se rov ^Wnfianrovrov _, eiropevero Slcl tcùv 
avTCùv eQvcòv, 17 cùvrrep 6 Tieparjs 18 reo irafJbifKrjOel 
aroXco' /caL r\v eviavaLav òSov 6 j3ap/3apos eiroLriaaro, 
ravrrjv [Jbelov rj ev /jltjvl /carrjvvaev 6 A.yqcTLXao$. 19 Ov 
yap cù9 vo~Tepr}creLe rrjs TrarpLSos, TrpovOvfJLeìro. 

'E7T66 Se 20 e^afjLelyjras M.a/ceSovlav els ®erra\iav 
acpL/cerOy KapLaaaloL fiev /caL l&pavcovLOL /cai 2/eo- 
rovcraLOL /caL <&apaa\LOL, avfjLfjLa^OL ovres ^olgotoIs, 

/caL rravres Se ®eTra\oL, 7r\r}v octol avreov cpvy clSe? 

f2 



68 E XENOPHONTE. 

rare bvres eTvyyavov, l e/ca/covpyovv ovtol e^eirófJLevoL. 
O Se 2 rea)$ fiev r)yev ev ttXcllglu) to crTpaTev^a, tov9 
rj/jiccreiS' fiev efJLTrpocrOev, tov9 rj/jJcrecs Se 3 eir ovpav 
eycov to3v iinre&v' 4 eirel S' eico<Xvov Tr\9 iropetas 

aVTOV OL &6TTa\OL €7rCTL0e/jLeVOL T0L9 O7TL(T0€V, ° TTapCL- 

TrejjLirei eir ovpav kcli to otto tov Trpor]yov^evov crrpa- 
TevficiTos lirmicòv 6 ttXtjv tcov Trepl avróv. 

e Q$ Se rraperd^avro oXkrfKois, oc /xev ©erraKoì 

VO[JLLO~aVT€S 8 OVK €V fCa\(p elvat 7Tp09 T0V9 OTrXlTCtS 

LTnrojJba^elv, 9 arpe^avres /BdSrjV aireycopovv* ol Se 
f.id\a o-Gxfipo'veos 10 e^eiirovro. Tvov9 Se 6 'AyrjcriXaos u à 
ètcdrepoi r)fidpTavov, Trapani e jiTreL u tgv9 a/i(f> avrov 
fid\a evpcócTTOvs lirireas, /cai /ceXeuec 13 tols t€ à\\ot9 
irapayyeWeLV, 14 /cai avTovs Scco/ceiv /caTa tcpaTos, /cai 
fi7]/ceTL hovvat avToìs avaaTpo^v. Ol Se QeTTaXol 
0)9 elSov lo Trapa So^av eXavvovTas, ol /iev avTwv ouS' 
àvicTTpe-^av, ol Se, /cai avao~Tpe$eLV Treipco/xevoL, lG irXa- 
<vlcv? eyovTes tov9 lttttovs rjXLa/covTO. TloXv^apfJLos 
fiivTOL 6 §>apo~a\L09 LTTirapyJùV aveaTpe^re Te ? /cai fia- 
%o / aevo9 avv toÌs apLcf) avTOV ' airoQvr^Kei, C Q.9 Se 
tovto eyeveTO, (pvyrj yLveTaL egatcrLa wcru ol fiev 
àireOvrjcricov o,vtwv, ol Se /caL ^covTes rjXLcr/covTo. Ecrr??- 

OVV OV TTpQCUeV, TTpLV 7] ' £7TL TCp Opel TCOV 

NapGa/cLecov eyevovTO. 

ìLaL TOTe /lev or/ o A.yrjaLKaos TpoiraLov Te ecrTrj- 
craTO fieTa^v 22 UpavTos /cai NapOatclov* tcal avTOV 
tcaTe&eLve, fiaha r)oofievos tu) epyrp, otl ~ tov9 fjue* 
yLGTOV <ppovovvTa9 cefi Ittitl/ct) evevL/crj/ceL 2d avv qo av- 
T09 e/jLTj-vav^G-aTO L7T7TL/CQ). Tjj S vcTepaLCL V7repj3a\- 

XCOV TO, W-^alKCL TTJ9 &6la9 OpTjj 26 TT]V \oL7rr}v rjSrj 



E XENOPHONTE. 69 

iraaav Sta <f>Ckia$ eiropevBi] eis ra tcov Hoicòtcdv opta. 
1 'EvTav0a Srj dvTiTeTayiiévovs evpcov ©rj^alovs, 'Aéfy- 
vaiovs, 'Apyetovs, ^KopivBiovs, Aividvas, Eu/3oeas, 
/cai 2 Aotcpovs d/jicpoTépovs, s ovSev e/JLeXkrjcrev, 4 aXX! 
e/c tov efravepov avr tir aper arre, 5 Aa/ceSai\xovi(ùv [xev 

e X (ÙV i ao P av Kai V/ Jbt °" U f 6 T ^° V <? CLVTO06V aVfJbfJbd^((x)V 

<ì>cófceci9 /cai Op / ^o i a€VLOV9 fjuovovs, to, t aWo aTpa- 
TevfMa, oirep rjyayeTO avros. 

Kaì ov rovro \e£cov ep^ofiai, 0)9 ttoXv jxev 8 ekdr- 
tov?, ttgXv Se yeipovas e^cov, 9 hfJLCù9 crvve/3a\eV 10 ei 
ydp ravra \eyoi[xt 9 115 AyrjcrtXao'v r dv fiot So /eco dfypova 
a7rocf)atv€LVy /cai ejmavTOV /jucopov, et eiraLVOtrjV tov 
l2 7repì tù)V fieyco-rcov el/crj /ctvSvvevovTa. 'A\\à /jlSXXov 
Tao avTov aya\xai } otl 7r\r]Uos Te ovoev y^eiov, r] to 
tù)V 7ro\e/jLicov, u 7rapecr/cevdcraT0, coirXicre Te ovtcos, 15 co$ 
airavTa fiev yàX/cov, dnravTa Se (poevc/cd (paivecrdat, 
16 ^irefJLeXriOr) 8' otto)? ol crTpaTicùTai tovs ttóvovs 
Svvrjo-OLVTO virofyépeiv. l/ *JLve7r\7io~e Se /cai 18 <£poz>r/- 
fjiaTOS Tas YV^as avTcov, cos L/cavoc eiev, irpos ovcttl- 
vas Seoiy iLayjeo-Qai" 20 eTi Se cj>i\ovei/clav eve/3a\e irpos 
aWrfkovs toIs fxeT avTov, oircos e/caerTOL avTcov apio~TOi 
fyalvoLVTO. 21 'E\7t/Sg)z> ye /jltjv irdvTas eveifKrjcrev, cos 
nracTL iroXkd icayaOd ecroiTO, 22 et dvSpes ayaOoì yi- 
yvoiVTO" vo/mc^cov /3 eie twv tolovtcov avQptùirovs irpo- 
Ov/jLOTaTa toIs TToXefJLLOis iLayeaQai. Kat jxevTOL ovk 
eyfrevcrdTj, 

à,irjyr\cro[iat Se /cai ttjv fid^rjv' 2o /cai ydp eyeveTO, 

e/ J >U ■>> n 28 'i' f « . 27 * *L 

oiairep ovk oXatj tcov e<p rj/jucov* crvvyeaav fJbev 
yap eis to icaTa K.opa)vetav ireSiov, oi jxev crvv Ayrj- 
aìkacù airo tov ì^7](f)caoVy ol Se crvv tols ©rifiatoi? 



70 E XENOPHONTE. 

diro tov 'ILXlkoovos. ( ìL(opoùv Se l ras re (fraXayyas 
aXXi]Xcov fiaXa lo-o/jloXovs, cr^eSov Se /cai ol iirireìs 
rfcrav é/carepcov laoirXriOeìs. E£^e Se o AyrjacXaos 
fiev " to Se^iov tov \xeff éavrov, ^Op^ofieviou Se eaya- 
toi fjcrav avrai 3 tov evcovvfxov. 4 Ol S' av ®r)/3aiot 
avroc puev Se^coc rjaav, Apyeloc S avTols to evcDvvfiov 
el^ov. %vvi4vt(ùv Se ° t^cùs pìev cnyr] 7T0XX7] rjv 6 air 
a/jL<f>0Tepcóv % rjVLKa Se airelyov aXXr]X(ov ' ocrov crTahtov, 
aXaXa^avTes ol ®7]j3aloi Spoja(p 6/jLocre etyepovTO* 
ft)^ ce Tpicov €tl 7rXeupcov ev [azcfcù ovtcdv, avTege- 
èpapuov caro tt\s ' 'AyrjaiXaov fyaXayyos, cov YipiirinSas 
e^evayei. 'Hcrav S' avTol l tcov re e£ ol/cov avTu> 
o-vcrTpaTevcrafjL€vcóp, V2 koX tcov ILvpetcov Tives, /cai Icoves 
Se, /eat AloXeìs, kcli e EXX7]a7rdvTioc ]o e^d/nevoi. u Kaì 
iravTes ovtol tcov crvveicSpapbOVTCùv re eyevovTO, Kau eis 
Sopv acfiifco/xevot eTpe^avTO to /cad éavTOvs. 'Ap- 
yelou p.ev lj ovic eSe^avTO tovs ayuc\> ^ AyrjcnXaov, aXX ì 
ecpvyov eirì tov ^XtKcova. ìLavTavda ol fiev Ttves tcov 
%evcov 16 ècrTecpdvovv 77877 tov ^ AyrjaiXaov' dyyeXXec Sé 
tls avTco, OTi ®7]/3aloc tovs ^Op^o/xevcovs h oiclkÓ- 
tyavTes IS ev toIs a/cevocpdpocs eicrc. Kcù 6 [iev evOvs 
e%eXi<~as ttjv cpaXayya rjyev eir avTOvs' ol S av @??- 
fìaìoi, cos elSov tovs avjxpbayovs irpos tco HLXikcovi Tre- 
cpevyoTas, 20 Siaireaelv j3ovXd/Mevoc irpos tovs eavTCOv, 
eyjcopovv eppcofievcos. 

EvTavda Srj AyrjcrcXaov avSpelov /xev e^ecrTtv elirelv 

avaficpiXoycos, 21 ov fievTOL elXeTo ye tcl àcrtyaXéaTaTa* 

■ e£ov yap avTcp irapevTi tovs SiaTTiiTTOVTas, eVo- 

l^evcù yeipovcrdai tovs oirio-Qev, ovtc eTTOirjae tovto, 

aXX* avTifieTCùTros 23 avveppa^e tol? ®7]/3alois. 24 Kaì 



E XENOPHONTE. 71 

crvfjL/3a\ovT€$ ras acnrcBas ecodovvro, e^ayovTO, aire- 
tcreovov, aTredvrjcrfCov. Kat /cpavyrj fiev ovBefMta 7rapfjv, 
ov firjv ovBe criyr]' (j)covrj Bq tls r/v Tocavrr), olav opyr\ 
re kcli fjia^T] irapdayoLT dv. 2 TeXas Be, tcdv ®7}fial(óv 
ol fjuev hiairiirrovai irpos rov c HLXlkcóvcl, 7ToXXol B 

a7T0^C0p0VVT€9 airzOcLVOV. 

E7T€iSrj Be f) fjuev vlktj ctvv AyrjcrLXacù eyevero, re- 
Tpcofievos B avros irpoa^veyQi] irpos ttjv cpaXayya, 
TTpocreXacravres TLves rcov ìirirecov, XeyovcrLV avrai, ori 
rcòv 7ro\e/jLocov oyBorjKovra crvv roìs ottXols ° viro reo 
veto eccrr kcll rjpcoroov, tl ^prj iroteiv ; O Be, KciLirep 
iroXXa rpav/mara eyjùv iravroare kcll itclvtolols ottXols, 
Oficòs 6 ovk eireXdOero rov Qeiov, aU' èav re airtevaL, 

ti Q / -\ 'A, v ■*»»»' »-7* v 

07T0L fDOVXOLVTO, €K€\€V€, KCLL aÒLKCLV OVK €LCL, KCLL 

7rp07T€/jiyjraL eirera^e rovs ayutf avrov Lirirels, ecrre ev 
reo aacpaXel èye'vovro. 

JL7ret ye /xrjv eXrj^ev r\ [JLa^rj, 10 7raprjv Brj deao-aorOac, 
ev6a avveireaov aXXrfkois, ttjv fjuev yrjv cll/jlcltl Tre- 

<fivpfJL€V7}V, V€KpOV$ Be K€L/JL€VOV$ (pùXiOVS KCIL 7T0Xe/JLL0V9 

jjber aXXrjXcov, dairlBas Be 12 BLare0pv/uL/jLeva9, Bopara 
crvvT€0pavcr/jL€va, ey^ecplBca yvfjuva KOvXecov tcl /lev 
^a/xaì, rd S' ev aco/jLaat, rd S' ere u pera yeìpas. 
lo Tore fxev ovv (jcaL ydp rjv rjBrj o-^re) avveXKvcravres 
rovs rwv iroXefJbiccv veicpovs 16 etereo cpaXayyos, 17 eBeiirvo- 
7roi7]aavTO kcll eKOifjLrjO'rjaav' irpco'C Be YvXov rov ito- 
Xejxapyov irapard^au re eiceXevae ro arparevfjba, kcll 
rpóiraiov 1cttclg-0cll, kol 19 arenavo vaOac iravras reo 
Geco, kcli tovs avXrjras iravras avXelv. J£ac ol ^ev 
ravr eiroiovv 9 ol ce vvijpatoL eTre^Yav Knr)pvKa, viro- 



72 E XENOPHOXTE. 

gttovSovs tovs ve/cpov? airovvres dayjrcu. Kat, ovrco 
Sì] l al T€ cnrovSaì ylvovrai, Kaì 6 ' AjyrjaiXaos oc/caSe 
aireywpei, 2 éxófxevosy avrì tov iieyiGTOs elvau ev ttj 
'Aerea, oikoi ra vo/JLifia fiev ap^eiv, ra vopLiiia Se 
ap^/ecrdai,. 

3 KE<£. f. 

D.9 ye /jLtjv (JzlXo'ttoXls t)v, 4 Ka0* ev /juev e/cacrrov 
/lafcpov av eiT] ypacpecV oiofiai yap ovoev euvai tcov 
ireirpayiievcav avrà), o, tl ovk 5 ecs tovto awrelvet. 
6 £Ì9 ù ev fìpayei eareìv, airavres ' eirccrTa/jLeda, bri 
\\y7]cn\ao9j birov (pero tt\v irarpiSa co<fieXrjcreLV, 8 ov 
ttovcov venero, ov klvSvvcov a^tararo, ov ^prjiMctTcov 
ecpecoeTO, ov cra>/jLa, ov yr]pa$ irpovcpacn^ero aXXa 
Kaì /3acn\eo)9 ayadov tovto epyov evó/juL^e, u to tovs 
àpyopbévovs 0)9 ifkelaTa ayada iroieìv. 

'Ez> tol9 fJLeytcrTOLS Se cocfyeXrj/jiaaL TrJ9 TraTpiSos Kaì 
Tooe eyco tlutj/jll auTOv, otl ovvaTcoTaTos cov ev tj) 
iroXei, 13 (pavepo? rjv fiaXicrTa tocs vojaols XaTpevcov. 
Tls yap àv rj6e\r]crev ameiQeìv, òpcòv tov ftacriXea 
TretOó/jievov ; tIs S' àv, r]yovfxevo9 iieLoveKTeìv, u veco- 
Tepóv tl eire^eipricre iroieìv, eihoos tov fiacnXea vofilfitos 
15 Kaì to KpaTelcrOai cf>epovTa ; ' Os Kaì 16 irpos tovs Sca~ 
(f>ópov9 ev T7j iroXeL, coairep 7raTrjp irpos TralSas, 17 irpoa- 
€<j)épero 9 18 eXoiSopeÌTO /xev yap eirt tols à^apT^- 
fiaaiVy eTtfJia à , ec tl Kahov Trpacraotev, irapLcrTaTO 
S\ et TL9 €rv/jL(f)opa avfifìaLvoL, e%0pov fxev ovSéva 
7]yovjJbevos ttoXittiv, eiratvelv Se iravTas eOeXwv, <roy- 
^eadai Se irdvTas KepSos vo/jlI^cov, fyiilav Se TL0eì$, el 



E XENOPHONTE. 73 

Kaì l 6 fJLLicpov a%Lo$ aTroXoiro* el 8' 2 ev rols vojxois 
rjpefJLOVvres Siafiévoiev, 3 SrjXos rjv evBai/uiova fiev aleì 
eaecrOai rr\v nrarpiha Xoyi^dfievos, ìcryypav Se Tore, 
orav ol r EXXrjves 4 craxppovcocriv. 

5 Etye /jLtjv av KaXov'^XXrjva ovra cj>iXeXXrjva eìvai, 
riva ris eìhev aXXov crrparrjyov, tj itoXiv g ovk eOeXovra 
aipeiv, orav oirjrai iropQr^creiv, rj av/xcpopdv vo/mi^ovra 
rb vlkclv ev Tw irpos f J£\Xr)va$ iroXejxco ; 8 ^Kelvos 
roivvv, ayyeXias /uuev eXOovcrrjs avrà), chs ev rrj ev 
Y^opivQcù fiaxv oktco fiev AafceSaifjLovùcov, eyjvs Se 
fivpLOL rcov rroXejjLicov 9 reQvalev, 10 ov/c eòrjaOeìs (pavé- 
pos eyevero, aXX eirrev apa, c Pev, co ihXXas, oirore 
ol vvv reOvrjKores 12 l/cavoì r^av i^covres vi/cav jiayóixe- 
voi rrdvras /3ap/3dpov$. 13 K.opiv6lcov ye fjurjv tcov cpevyóv- 
rcov Xeyovrcov, ori evSiBoiro avrols rj rroXis, fcat jm / r}X a ~ 
vds erriBencvvvrcov, als rravres tjXtti^ov eXeiv ra T€iyr} 9 
14 ovk r]0eXe 7rpoo~/3dWeLV, Xeycov, ori ovtc avhparrohi- 
^ecrOai Seoi 'JLXXTjvicìas rroXeis, aXXa 15 acocppovi^eiv. 
Et 8e rov9 dfJbaprdvovTas, ec\>r\, rj/jicov avrcov 16 acpavtov- 
fiev, opav XP 7 !* A 67 / ovo ^X 00 /^ 6 ^ l^ 6 " 0T0V T0} v pap- 
ftapcov Kpar^crojjLev. 

Et & av /caXov Kai fiiaorrepariv eivai, ori fcai 
6 iraXai e^ecrrpdrevcrev 21 cos SovXcocrd/jievos rr]v C EX- 
Xaòa, Kai o vvv crv/jCfiax^i fJiev rovrois^ /neu orrore- 
pcov av olrjrai 23 /melico /SXayfreiv, Scopeirai S' e/ceivois, 
24 ov9 av vo/jll^t) Xafìóvras irXelcrra Kaicd rov^'^ÌXXrjva^ 
7T0L7)o~€LV, 25 ecprjvrjv Be avfJLir parrei, è% ^ av rjyrjrat 
fiaXtcrr av rjfjbàs aXXnrjXoLs iroXe/JuricreLV. ópcocn fiev 
ovv arravres ravra' err€fjieXrjd7] Se rls aXXos rrcùirore 
rrXr)v 'AyrjcriXaos, rj orrcos ri <pvXov 26 diro arrider ai rov 



19 
20 « 



74 E XENOPHONTE. 

Uepaov, rj bircos l ro arroarav /jLtj aTroXrjTai, rj ro Tra- 
pdirav* 0)9 /cai fìacriXevs 2 Kaicà éywv pur) SvvrjraL 3 tols 

EXXrjat Trpayfjbara ivapeyeiv ; bs /cac iroXepbovarjs rrjs 
7rarpùBo9 Trpos f JLWrjvas, bpucos rov /coivov ayaQov rrj 

JZWaSc ovk rj/JLeXrjcrev, aW e^eifKevaev, o, tl hvvatro 
tcaicov 7roL7)<T(Dv top fìapftapov. 



6 'EK TOV 

HENCXM1NT02 
KTPOT IJAIAEIA2 E'. 



— ' 'O Se J^vpos o-vvetcaXeae iravras tovs apyov- 

Tas tcov av/ifid^cov' /cai rjSrj iróWoi re 8 eSo'tcovv /cai 
kclXou Kau ayadot, irapeìvai* ev ols Srj 6 Kvpos \eyet, 



TOidSe 



AvSpes crvfjijjba^oi, TaSdras Sieirpa^ev, 9 a eSó/cec 
Tracnv r)fALV 7roWov a^ia eivai /cai ravra, Trpiv /cac 
OTiovv ayaQov vcf) rjpbcov iraOelv. Ni5^ Se o Acrcrvpios 
eis tt]v ydspav avrov n epbfiaWetv ayyeWerai. — Ni5i> 
ovv, co àvSpes, 12 kciKo'v ti av puoi So/covpuev TroiricraL, et 
irpoQvpcos TaSdra /3o7]07](raL/jL€v, avSpo evepyerr} 9 /cai 
apua hiKaia iroiolpuev àv, yapiv airoSiSovTes* aXka purjv 
/cai avpicpopov y àv, cos eyco So/ccò, irpaTTOipiev rjpulv 
avTOis. Et ydp iràcri 13 (paivoipieda tovs piev /ca/ccos 
iroiovvTas vc/cav ireiptojjbevoi /cateto? TroiovvTes, tovs 8 
evepyeTovvTas ayaQols v7repf3a\\opLevoi, eiKos e/c tcov 
tolovtcov cpiXovs piev rjpilv ttoWovs /3ov\ecr0ai yiyve- 



E XENOPHONTE. 75 

o~0au, eyfipov Se /jLrjSeva eTTiOvjJbeiv elvat* eu Se afjbe\r\aai 
Sógac/mev l Tamara, irpos tcov 0ecov, ttolols \oyous a\- 

\0V? 7T€L0OLfl€V OLV yapi < C > eO~0aL Ti TjfJUV ; 7Tù)9 S àv 

ro\jbbo)/ub€V r)/j,a$ avrovs eiraivelv ; iràs S àv avTi/3\eyjrai 
rts rjfjbwv SvvaiTO Yahara, 2 ei rjTT(p/Jbe0a avrov ev 

7T0Ì0VVT0S, TOGOLÒe OVT6S, €VO$ CLVÒpOS, KCLL TOVTOV OVTCO 

Sia/cei/u,evov ; c O /juev ovv ovtcùs elirev* oc Se iravres 
3 crvveTrrjvovv ia^ypcòs ravra iroielv. 

Aj€T€ TOiVVV, €(f>7] } eir€LTT€p KCLl V/JLiV 4 0~wSo/Cei TCIV- 

tcù, erre fjiev toc? viro^vyiois /cai o^jmaai /caTa\ei7rco- 
jxev e/cacrroi tovs [Mera tovtcov eiTiTr]SeiOTaTovs iropev- 
eaOaL. Tcofipvas Se tj/jLìv 5 ap^erco avraiv, /cai r}yeccr0co 
clvtoÌs* /cai yàp òSwv e^ireiposy /cai 6 raWa i/cavo?' 
rjfjbeìs Se, e(j>r), avv Ìttitols toìs Swarcorarocs /cai avSpaac 
7ropevay[xe6a, ra e7TLT7]Seca rpicov rj/juepcòv \a/3ovTes % 
baco S' àv Kovtyórepov o~vcncevacrù)fjL€0a /cai evTe\e- 
crrepov, roaovrcp 7 rà? eiriovcras rjfjuepas rjSiov apio-Trj- 
ao/nev re /cai Set7rvrjcro/jiev /cai /ca0evSr]crojuLev. Nvv 
S , e<jf>?7, 7Topevo}/jbe0a coSe' Hpcorov /juev aye av, Xpu- 
aavra, tovs 0copa/co^>ópovs, {eirei òfJbaKr] re /cai ifka- 
rela r) 6So9 ecrrt^ tovs Ta^tap^ovs eyjav ev fjLeTa>7T(p 
iravTas* rj ce Tazjis e/cacrTT] e<p evos ìtco* aUpooi yap 
ovTes, /cai £ ) TayjLGTa /cai do~(j)aXeo-TaTa àv 7ropevolfie0a. 
Tovtov Se eve/ca, e<prj 9 tovs 0copaKO(popovs /ceXevco rjyeì- 

/\ tf « io a ^ / ' « / m^ 

(TUaLy OTITOVTO papvTaTov ecrTC TOV CTTpaTeVfJbaTOS. lov 

Se fiapvTaTOV rijov^evov, avay/crj paSccos eirea0aL irav- 

Ta Ta 0clttov lovTd* OTdV Se 12 to Ta^tcTTOV riyr\Tai ev 

vv/CTiy ovSev eaTL 0avfJbaaTov kol Siacnràa0aL tcl GTpa- 

Tev/maTa' 13 to yàp 7rpOTa%0ev àiroSiSpao-iceL. 'E7T6 Se 

tovtols, e<f)7), ApTafta^o? tovs Uepcrcòv ireXTacrTas /cai 



76 E XENOPHONTE. 

ro^oras ayerco' eiri Se tovtols, ' AvSpa/jLLas 6 MrjSos 
1 to MtjScov 7re%L/coV erri Se tovtols, 'E/^às to 'Ap- 

fieVLCOV 7T€%L/C0V' €7rì Se TOVTOLS, ' ' ApTOV^aS 'Tp/CaVLOVS* 

eiru Se tovtols, Sa/jb/3paSas to Xa/ccov Trefy/cóv' erri Se 
tovtols, Aa/jLCLTa? ì^aSovcnovs. 2 3 AyóvTcov he /cai 
ovtol iravTes, ev fieTcoTrco jjuev tovs Ta^Laoyovs eyov- 
Tes, Se^Lovs Se tovs ireXTacrTas, apLCTTepovs Se tovs 
TO^oTas tov eavTcov irXaLCTLOV' ovtco yap iropevojxevoi, 
/caL evxprjcTTOTepOL yLyvovTaL. 'Ett*. Se tovtois, e<fir], 
06 c/cevocpopoL rravTcov erreat/cov ol òe apyovTes 
avTcov £7TL/jLeXeLcr0(óv, ottcos àv avvea/cevaa/jLevoL Te 
coctl iravTa, irpiv /ca8evSeLV, /caL irpcol avv toIs 
cncevecrL irapcocriv eLs ttjv rerayfjbevfjv %copav, /caL 
ottcos /coafiLcos eiroovTaL. J^ttl Se tols cr/cevocpopoLS, 
e(j}7] y tovs Uepcras lirireas NLaSaTas 6 Yiepcrrjs ayeTco, 
e%cov icaL ovtos tovs e/caTOVTapyovs tcov LTTTrecov ev 
/uLeTcoTrco' 6 S' eicaTovTG,pyos ttjv Ta^LV ayeTco eLs èva, 
coairep ol ire^apyoL. 'E7™ Se tovtols ( Pa/jL/3a/cas ò 
M.rjSos cocravTcos tovs eavTOv Lirireas* ettl Se tovtols 
(tv, co TLypavy, 5 to aavTOV lttttikov* icaL ol aXXoL S' 
lirivapyoL, 6 ixe@ cov e/cacrTOs ac/u/cero irpos rj/juàs' IttÌ 
tovtols XafcaL ayeTe' ecryaTOL S\ coairep rjXfìov, Ka- 
Sovctlol lovtcov' ctv Se, AX/cevva, 6 aycov avTovs eirL- 
fjueXov 7 to vvv elvau ttclvtcov birtcrOev, /cai fjbrjSéva ea 
vaTepov tcov crcov LTTTrecov yiyveadat. ^TTLfJLeXelcrOe 
Se tov crLCDTrfj TropeveadaL ol Te apyovTes /caL iravTes 
ol crcìKppovovvTes' Sta yap tcov cotcov ev rrj vv/ctl avay- 
ktj /jlqXXov, tj Slcl tcov ocpOaXjLicov, e/cacrTa /caL aLcrdave- 
crOaL /cai irpciTTecrOaL* kol 8 to TapayQr\vaL S' ev ttj vv/ctÌ 
ttoXv fjuel^óv eaTL Trpayjxa, rj ev tj) rjfxepa, /cai Sva/ca- 



E XENOPHONTE. 77 

raararcorepov' ov eve/ca rj re atcùirri l acricr)rea, /cai rj 
rd^is SiacfrvXa/crea. Tàs Se vv/creptvas, ecfir], <$>vXa/ca$, 
orav jneWrjre vvktos 2 dvao~rr]Geo~Qai, aeì yjpr) o)s 
fìpayyrdras /cai a>$ irXelaras iroieìcrOai, 0)9 fjLTjSeva rj 
ev rrj (pvka/crj aypvirvia, ttoWt] ovcra, Kv fiacvr]! ai ev 
rjj irò pela' TjVtKa S' ài capa fj iropevecrOai, arifiaiveiv 
T(p /ce'pari. ^Tfjuels Sé e^ovres 3 a Sele/cacrrov, irdpeare 
els ttjv ÌttÌ Tìa/3v\(DV09 òSdv é 6 Se òpfMo/JLevos, aeì tw 
Kar ovpav irapeyyvarco erreaOai. 

5 'E/c tovtov Bt] (p^ovro erri ras cncrjvas, /cai a/xa 
dmóvres SieXeyovro irpos aWrfKovs, 6 cos /xv^/jlovì/cos 
6 K.vpos, òiroaois crvverarre ? ireos ovofjba^cov evereWe- 
to. C Q Se ìLvpos e7Tùfjbe\eca rovro eiroiei' rravv yap 
avrep Oav^aarov eSo/cei eìvai, et oi fiev /3ava,vcroi laaai 
rrjs eavrov reyyy]s efeaaros tù)v epyaXeioov ra ovofiara, 
fcaì iarpos Se olSe /cai rcòv opyavcov icai rcòv <fcap/jLa/ccov, 
ols aprirai, iravrcov ra ovofiara' 6 Se crrparrjyos ovreos 
r/Xidios ecoiro, coare ov/c èiaerai roov vcf) èavreo r)<ye~ 
fjLovcov ra ovofjbara, ols avay/crj ecrnv avrS opydvois 
XprjcrOai,, /cai orav irpo/caraXafielv n (3ovXrjrai, /cai 
orav <f>vXa%ai, /cac orav Qappvvai, /cac orav cj)o/3fjcrai. 
& Kat oirore TLfirja-aL Se ^rrore^\ riva fiovXoiro, rrpiirov 
avrcó eSo/cei elvat ovofiaan irpoaayopeveiv. ^Sd/covv 
Se avrai oi yiyvcocr/cecrOai So/covvres viro rov apyovros 
/cai rov /caXov n iroiovvres òpàaOai [judXXov 9 opéye- 
<jQai 9 /cai 10 rov aicr^póv ri iroielv jjuaXXov TrpodvfielcrOai 
aTreyeo~Qai. ìlXidiov Se /cac rovro avrai eSo/cet eivai, 
roy OTrore /3ov\oiro re 7rpayQr)vai, ovreo irpGararreiv, 
axjTrep ev olkw evioi irpoararrovau bearroraiy ìrco rcs 
e</> vS<op 9 &v\a rt9 cr^Laarco' ovreo yap rTpocrrarro/me- 



78 E XENOPHONTE. 

vcov, €L9 aWr]Xov9 re òpav diravres eSo/covv avrei, /cai 
ovSets irepatvetv ro irpocrra^Oev' /cai iravres ev atrta 
eivat, /cat ovSets rjj atrta ovre atcr^yveerdat, ovre <fio- 
ftetcrOat o[iot(ùs, Sta ro crvv 7roWoì$ atrtav eyetv % Sta 
ravra Srj rrdvras covó/jta^ev avròs, l breo rt irpoardrrot» 
Kat 6 Kvpos 1 jJtev Sr) ovreo irept rovreov eytyvoocr/cev. 

Ol Se errparteorat rore fiev Setirvr]Gavre9, /cat (f>v- 
Xaicas ' Karacrrrjaafjtevot, Kat ava/cevaaafievot iravra, 
a eSet, 3 e/cot/Jtrjdr/crav. 'Hvt/ca 8* r)v 4 ev fJteaco vv- 
/crcov, earjfjtrjve ra> /cepart. Kt)pos S } etrrcùv rcp Xpu- 
aavra, ort errt rrj óScS errt^evot Sr) J ev reo TrpoaOev rov 
crrparevjJLaroSy 6 e^rjet \a/3cov rovs djjtcj) avrov virripe- 
ras' fìpayjft Se %pov(p varepov irapr)v ¥±pvaavra$, aycov 
rovs- 6(opa/co(f)opov$. Tovrcp /mev ovv 6 Kupos Sovs 
rjye/Jtovas' r7J9 òSov, iropeveaOat e/ceXevev rj<rv%m$ì 
ecos ayyehos e\uot, ort rravres ev oocp avros ce 
èarrjiccùs 8 ev tgS avrà) rov /Jtev nrpocrtóvra ° rrpovrréjx- 
rrero ev ra^et y eirt oe rov vareptì^ovra errefJtTre koXcov. 
'E7T€^ Se iravres ev óSco r)o~av, irpos fiev Xpvcravrav 
ìiriréas €7refiyfreVy n epovvras, ort ev òSco r)Srj irdvres* 
aye Srj ovv Odcrcrov. Avros Se rrapeXavveùv rov Ìttttov 
12 els ro rrpoaOev ?]crv^09 9 /careffedro ras rd^ets* /cai 
ovs /jtev tSot evra/crcos /cai atcùirrj tóvras, 13 irpoaeXav- 
vcov avrols, rtves re u etev, rjpero, /cai eireì lo irvOotro, 
eiryvet* et Se rtvas 6opv(3ov[JLevovs 16 ata6otro 9 ro al- 
rtov rovrov ct/cottSùv, l /carao~/3evvvvat rr)v rapa^rjv 
eiretpàro, 

FINIS EXCERPTORUM EX PROSJE SCRIPTORIBUS. 



ANALECTA GR.ECA MINORA. 

PARS ALTERA: 



COMPLECTENS 



EXCERPTA EX NONNULLIS POETIS, 



I. 

EX CARMINIBUS ANACREONTICIS. 



*'ANAKPEONTEIA. 



Anacreontis quidem tota poesis est amatoria. 

eie. TUSC. DISP. 



'EI2 AYPAN. 

€)EA£2 Xeyeiv 'ArpeiSas, 
8e\a) Se K.ci8/jLOV aSew 
a fìapfiiTOS Be %op8at$ 

epOÙTa fJLOVVOV ^%66. 

r]fjiei^ra vevpa TrpooTjv, 5 

KCU TT]V Xvp7]V aTTCLGCLV* 

Kayco fxev yBov aO\ov$ 
*Hpatckeov2 m \vprj Se 
epeoras avr6<pcov€t. 

yaipQlTZ \0L7T0V TjfACV IO 

rjpcoes* r\ XvpT] yap 
fJLovovs epeoras aSec. 



82 EX CARM1NIBUS 

li. 

? EI2 TYNAIKAS. 

<$>vo~t9 fcepara ravpoLs, 
òirXas 8 eBcoKev ìinroi?, 
TroSco/ctrjv Xaycooìs, 
\eovat yacryb ohovTù>v, 

Tols lyQvGlV TO VqiCTOV, 5 

rols opveoi? ireracrOai, 

rols avhpaaiv (f>pov)]/jba. 

yvvat^cv — ov/c er el^ev" 

ti ovv SùBcoai ; — kcìXXos, 

avr aaTTtScov diraacòv, 10 

avr ey^ecov airavT<ùv y 

vaca Se ita i aihripov, 

Kaì 7rvp 7 fcàXii tis ovaa. 

III. 

'EI2 'EP&TA 

^lecrovvtCTLOis Trod' wpai?, 
arpecperat or ApKTOs ?)ò?7 

KCLTCL X €t P a TY Ì V HOCOTOV, 

/jLepoTToov Se (frvXa iravra 

tcearai kottco Safiepra" 5 

tot Epa)? eTTicTTaOeis pev 

0VpecOV 6fC07TT o^fjas. 

tls, €(f>7]v, Ovpas ap aererei, 

fcaTa fjiev g^lgcis oveipovs ; 

o S JLpcos, avovye, (f>7)crù, IO 

(3pecj>o$ eifJLf firj cf)o^7]crac. 



ANACREONTICIS. 83 

(Spe^ofjLctL Se, tcacreXrjvov 

/cara vvicra TrerrXdvrjfiat. 

eXerjaa tclvt aicovcras, 

ava 8 ev8v Xu%vov dyjras, 15 

avecp^a, fcat ftpecftos /jcev 

ecropóù (frepovra ro^ov, 

irrepvyas re Kat (paperp7]v. 

irapa S carcrjv KaOt^as, 

7ra\a/j,ai(ri fteipas avrou 20 

aveOaXirov, eie Se yacTTjs 

aireQXi^ov vypov vScop. 

6 S , enreu fcpvos /JieOrj/ce, 

4>epe, §r\<ji, 7recpacro)fiev 

roSe rdgov, el re fJLOi vvv 25 

/3Xa/3erac fìpayeìcra vevpT]. 

ravvet he, Kai /xe rvirret 

/ ? ri -? 

fjbecrov ijirap, wairep 0Larp09 m 

ava S aXXerac /ca^a^cóv, 

ge've 8\ elire, o-vyydpijdr SO 

icépas dfìXaftes [Mev earc,— 

cry Se tcaphirjv 7T0vr\aeLS. 

IV. 

'EI2 'EAYTON. 

*EiTrì /jLVponvats Tepeivais, 
eirì Xcorcvacs re iroiai9, 
aropeaas, 0eXco irpoircveiv' 
6 S' 'Epcos, yjuTWva hrjfja? 
virep avyzvos irairvp(p 9 5 

G 2 



81 EX CARMISIBU& 

fieOv fJLOt 8 lì] k ove creo, 
rpo-^os apfiaros yap ola 
Slotos Tpe^ei KvXia&eis* 

oXlJT) &€ K€L<JO{jL€<T0a 

kovls, oareoov XvOevrcov. 10 

ti ere Set \l6ov fivpi^ew : 
Tt 8e y?7 ^eetv fiaraia ; 
€fie fiaWov, a>9 tri fa», 
f.tvpLaov, póhocs he fepàra 
TrvKacrov, KaXet 8 èraiprjv, 1 5 

TTpLv, Epa)?, €K€t fi cnrekOeiv, 
viro veprepàv -^opelas, 
c-Kehacrat Oé\a) fieptfivas. 

V. 

'EI2 DEPI2TEPAN. 

'Epao-fii'j] TreXeia, 
TTo8ev, iroOev TreraacaL ; 
iroOev jivpcov TOCTOVTOV, 
€7r r)epo9 Oeouaa, 

TTveeis re Kaì -^refcaKeis ; 5 

Tis eì ; — tl gol fié\et 8e ; 
Avatcpecùv fi €i7€fiy\re 
Trpos 7ra28a, Trpos HaOvWop, 
top apre T(x>v airavrcov 
KpCLTOvvra teca Tvpavvov. 10 

ireirpatcé fi rj Kv@7]pj) 

\af30VGCl flLKpOV Vfll'OV* 

eyco 8" ' Avciftpeovrc 



ANACREONTICIS. 85 

Strjfcova) TO&avra* 

kcli vvv, opus, e/cetvov 15 

eTTLCTTÓXaS KOflC^CO' 
KCU (f>7J<TlV 6V06CO9 fl€ 

eKevOeprjv iroinqaeiv. 

eyco ce, K7]v a<p7j fxe, 

Sov\tj fjievco irap avrai* 20 

tl yap fie Sei ireraaOat 

opri re kcli /ccct aypovs, 

fcaì BevSpecriv Kad^etv 

(payovaav ayptov ti; 

ra vvv eoa) fiev aprov, lo 

d<f>ap7rdo-acra ^eipwv 

'Ava/cpeovTO? avrov. 

irieiv Se jjlol ScScoaL 

rov oìvov, ov irpoTTivei. 

iriovaa 8 av ftopevco, 30 

/cai SecrTrorr/v e/jLotai 

irrepolcn avcncid^cù* 

KOLfKùfievri S eir avroì 

rc3 j3apl3iT(o fcadevSo). 

€X €L9 a 'n'a<VT' aireXOe* 35 

XaXcarepav /a eOrjicas, 

avOpoùire, tcac fcopcovrfs. 

VI. 

'EI2 'EAYTON. 

Aeyovcnv al ywaìfces, 
Avatcpecov, yepcov et' 



8G EX CARMINIBUS 



Xa/3cov ecroiTTpov, a&pet 

KOfJLOrS fXeV OVK €T 0VCT&9, 

tyikov Se aev /jl6tcó7toi>. 5 

eyco Se ras ko/jlcls pev, 

eir eidbv y etr airrjKvov, 

ovk olSa* tovto S olSa, 

co 9 reo yepovri fMaXkov 

TTpeireu rà repirva iraiteiv, 10 

ocra) 7re\a? rà Mo/p^s. 

VII. 
'EI2 'EPfìTÀ. 

($e\où, 6é\co (f)i\r)(raL' 

eireiff Kpco9 tyiXelv fie' 

eyco S , eyjùv vorjfjua 

aj3ov\ov, ovk eTretadrjv. 

6 S\ ev8v róì;ov apas 5 

xaì y^pvaerjv cpaperprjv, 

y^ayr) fie TrpovfcaXelro. 

Kciyco xapcov eir cojxcov 

0(óprì^ 9 ottcós AyiXXevs > 

koX Sovpa kcli jSoetr]V > 10 

epbapvafjivv Rpcort. 

efictiOC' eyco S' ecpevyov* 

cos ò ovk er et^ olcttovs, 

rjcr^aXKev* eìO* eavrov 

àcpiJKev els fteXe/uvoV 15 

{.lèdo? he KapBi7]9 fMev 

"ehvve, kuc /jì eXvcre, 



ANACREONTICIS. 87 

fxdrrjv S' ey<ù /3oet7]v' 

ri yàp jBaXcofJbeff eì;có, 

fiaxv 9 eorù) A 6 ' trovar)? ; 20 

Vili. 

J EI2 THN 'EAYTOY ETAIPAN. 

Aye, ^coypacjxov aptcrre, 
ypacpe, ^coypa(f>cov apiare, 
f PoBcr]9 tcoipave re^yrjs, 
cnreovaav, co? av eiirio, 
ypacfte rrjv ejjb7]v eraiprjv. 5 

ypa<fie poi rpLyas ro irpooTOV 
diraXas re fcat fiéXacVas* 
6 Se KT]pos av SvvTjrat, 
ypa<j)6 tcai /uivpov irveovcras, 
ypdcj>e S' e£ o\t]9 7rapei>f)$ 10 

viro ito p<fiv palerò ^atrats- 
eXecfravrivov fiercoTrov. 
ro fiecrocj)pvov Se jllt) /.wù 
SiciKOTrTe, finire {ALcrye. 

5 / fri ti 3 / -, pé 

etereo ò , oirtos eteeivrj, 1 ò 

ro \e\r}0OTCós crvvocppv, 

BXecpdptov S' trvv fceXaivrjv. 

ro Se fiXe/u/jLCi vvv aKrjdcos 

airo tov irvpos ttoItjctov, 

d\xa y\avKov, cos ^ K6r\vri$ y 20 

CLfia S vypov, cos ì^vdijprj?, 

ypa<f>e piva teac irapeias, 

poSa reo ycika/CTL fii^as, 



88 EX CARMINIBUS 



ypdcj)€ %eìXo9, ola TIglOovs, 
7rpOKa\ov/jL€vov ^>L\rjfia. 25 

rpvfyepov S' €<t(ù yevelov, 
irepi AvyScvù) Tpa^rj\(p 9 
y^aptres irerouvro iràaai. 
crroXicrov to Xolttov avrrjv 

V7T07T0p(j)V pOL(Ti 7T€7rXoL9' 30 

Btafpatverco Se aapKcov 
oXiyov, to crcòfjL eXey)(ov. 
aireyei* fiXeiroo yap avTrjv. 
iaya } fcrjpe, Kaì XaXrjaeos. 

IX. 

'EI2 XEAIAONA. 

%v [lev, (f)ùXr} ^eXchcov, 
€77)0-17] fjLoXovaa, 
6ep€L 7rX€K€L$ KaXir\v* 
%eL/jLQ)VL S' eh a<pavros 

TJ NeiXoV 7] *7TL M.€fl<pLV. 5 

Epcos S 5 aei 7rX€K€L fxev 

ev fcapSiT) KaXir]v, 

ttoOos S' o fxev 7TT€povrai, 

O Ò COOV €0~TLV a/C/JLT]V, 

S rj/jLùXeTTTOs rjhrf. 1 O 
por] òe ytver atee 

K€^r)V0T(0V VeOTTOùV. 

'J&pcoTiSetS' Se [ALtcpous 

01 fjiu^oves rpe<\)0VGLV. 

oc Se rpafavres evOvs 15 



ANACREONTICIS. 89 



irakiv Kvovatv a\\ov9. 



Te ftfjx 09 °v y yzvrjTcu ; 
ov yap crdevco toctovtovs 
Ftpcoras eiccroftfiaai. 



'EI2 'EPfìTA, 

v Epo)9 ir or ev poBocat 
/coifjLù)/jL€p7]v fieKirrav 
ovtc elSeVy aW erpcodr}. 
top BafcrvXov Se hrj^OeLS 
ras fteipo? co\o\v%€. 5 

Spa/jLcov Se /cai TreracOeLs 
TTpos tt\v fcaXrjv ̣v0ripr)v, 
O\oo\a, /jbarep, elirev, 
o\co\a, KcnroOvrjcr/cco. 
o(f)cs jju ervyjre fiifcpos IO 

7TT6p(OT09y OV KOkOVCTL 

fiekiTTav 01 yecùpyoi. 

i] ò eiirev* hit ro Kevrpov 

irovei ro ras jJLeXiTTa9, 

TTOCTOV, 8ofC€C9, TTOVOVCTIV, 15 

Epcos, oaovs orv fìaWets ; 

XI. 

} EI2 TETTIFA, • 

Ma/capl£ofjL€P ve, rerrt^ 
bri SevSpécov €7r atcpcov, 
oXiyrjv Bpo'crov 7r€7T0)fCcos, 



90 EX CARMINIBUS 



ftaaiXevs 07tcó9, aelhets. 

a a yap earc Kelva iravra, 5 

oirocra ISXeireis ev aypoìs, 

oiroaa cpepovaiv copat. 

o~v \xev ec (pcXos yecopycov, 

ano fiijSevos tl fiXaTrrcov. 

0~V Se TLfJLLOS /3p0T0Ì(TL, IO 

Oepeos yXvKvs 7rpo(f)7]T7]9. 
(piXeovat, /iev ere ^lovaat' 
cf)tXéec ce <ì>oì/3o$ avros, 
Xiyvpr]v 8' eSco/cev oIjjltjv. 
to Se yrjpas ov ere reipec, 1 5 

cro(f)e, yrjyevrjs, <})iXv/jLve, 
a7ra6r}s, avaipuocrapue* 
cr^eSov el Oeols o/ioios. 

XII. 

'EI2 'EPÌ2TA. 

XaXeTrov to /x?/ <f>i\fjcraL' 

^aXeirov Se xcll (friXrjo-ai' 

%aXe7rcóTepov è e iravTwv 

airoTvyxaveLV $>l\ovvtcl. 

yevo9, ovhev eis Epcora' 5 

cocfrtr), Tpoiros ircneiTCLi. 

ixovov apyvpov fiXeirovaiv. 

clttÓXolto irpcoTOs avTos 

ò top apyvpov (f)iX7)o-a$. 

èia tovtov ovk aSeXcfros, IO 

Sia tovtov ov rotcrjes' 

7To\e/jLOi, (j^ovot he avTQV 



ANACREONTICIS. 91 

rò Se yeìpov, òWvfieada 

Sta TOVTOV OL <fi(,\0VVT€$. 

XIII. 

'EI2 TEPONTA. 

&l\oq yépovra repirvov, 

fyikay veov yopevTr\v, 

yepcov S otclv yopevrj, 

rpiyas yepccv fiev ean, 

ras Se cppeva9 vea^ei. 5 

XXV. 

f'EIS 'EAYTON, 

Ov jjlol fJbéXet ra Tvyeco^ 

tov ^apSuùv ava/eros, 

ov& alpeec fie %pvo~09, 

oure (f)@ovco rvpapvocs. 

efjbou fjueKet jjlv ' potere 5 

tiara fi peyeiv VTr-rjvrjv' 

6/bLOt [AeXei poSotcn 

fcaraar€(p€ùv /capava. 

TO GT)fJL€pOV juLeXet fiot* 

to S avpiov tls olSev ; IO 

f 3 EI2 'EP&TA, 

'TaKLvOlvrj fjbe pdfiSq) 
Xaheirù)? E>pco$ pairi^cùv^ 



92 EX CARMINIBUS 

e/ce\€V€ crvvTpoya^eiv. 
8ia 8 o£ecov fM avavpwv, 
ijvXoy/cov re, kcli cj^apayycov 5 

Tpoyaovra relpev ìhpws' 
/cpaBcTj Se pivos a%pL9 
avefìaive, kclv a7re<7/3rjv. 
o S Epa)^ /jL€TC07ra aaivcov 
àirakols Trrepoìcnv, etire, IO 

Sf yap ov hvvrj (j^iXrjcraL, 

XVI. 

t *EI2 'APTEMIN. 

Tovvov/jlcu a 9 e\a(f)r}fto\€, 
£avQrj irai Alo?, aypccov 

8 icnro i v , ' Apre/M i, 07] p co v * 
t/cov vvv tiro rLijt/atov 
Blviicn, 0pa<TVfcapSùa)v 5 

avSpcov S' ev KaQo'pa ttoXiv 
yaipova ' ov yap avrjjxepov? 

7TOL/JLacV€C9 7T0\t7]Ta9. 

XVII. 

f *EI2 'EPOTA. 
fi vai* 7ravBa/jbdrcop 9 E/xws, 
<p Nv/LL(f>aL Kvavcoirihes 

Tropcjìvper] t 'Ac^poS^r?; 
g-vjjltt alcova iv % — eiruarpé^eat S' 
vyjrTJXcòv Kopv(f>a$ opecov ' — 5 

yovpovjmal ere* crv 8' evfievrjs 



ANACREONTICIS. 93 

ev^coXrj^ eiraKovcrov. 

vv> 'JF tJp ■sj? vj? 

XVIII. 

J, # # # # # 

aTe vefipov veoOrjXea <ya\a0r)vov r, b$ ev v\t) 
Kepoeaarjs airo\ec(j>0€C9 viro fjLTjrpos eirTorj0rj. 



II. 

EX BIONIS IDYLLIIS. 



# BIfìN02 'EIATAAIA. 
i. 

'EK TOY 'EIIITA'MOY 'AA&NIA02. 
? AIAZfl rov AScoviv' eira canova tv v Epo>Tes. 

KeLTCLL KClXOS KÓ00VL9 €7T OùpeCTL, flTjpOV OÒOVTL 

XevKoo Xev/cov o&ovtl TV7reÌ9, kcll ì^virpiv avia 
XeirTov airo^rv^oov* ro Se ol jmeXav ei/Berai clÌjjlcl 
yjLovea9 /cara aapicos* vit ofypvcri S ofifjbara vap/cel, 5 
kcll to poSov (pevyec too %eLXeo9' afufiì Se tt\V€0 

6va(TK€L KCLL TO fyiXafJLa, TO /jLTjTTOTe Kv7TpL9 d(j)7}Cr€L. 

¥Lv7rpiBi /Jiev to (piXa/xa kcll ov £ooovto9 apecncei' 
aXX ovk olSev AScovl9 o /jLLV Ovclcfkovt e<pt\acrep. 

Al cll tolv I^vdepecaVy airooXeTO tcaXos ASojvl9. IO 
co9 ihev, oos evorjcrev AScovlSo9 acryeTov eXK09, 
€09 ISe cfioLviov aifjba fJbapaLVOjJLevùp irepc pbrjpoo, 
7rayea9 afjbireTacraaa KLvvpeTO, ^leìvov, AScovl, 
hvGTTOTfxe ixeìvov AScdvl, ttclvvgtcltov €09 ae KLyeLoo, 
€09 ae TrepiTTTvìzoo, kcll ^etXea ^ecXecrt [jll^oo. 15 

<f>evyeL9 fiatcpov, AScovl, kcll epyeaL eL9 AyzpovTa, 
kcll cttvjvov fìaaLXfja kcll aypiov' d he TaXaiva 



EX BIONIS IDYLLIIS. 95 

%tùtù> KCLL 0609 e/jL/JLÙ, KCLL OV Swafiai (76 SltO/CeiV. 

Xd/ufiave, Uepcrecpova, tov e/uov itogiv 9 eacri yap avrà 
ttoXXov efiev /cpeicrcrcov' to Se nràv icaXov es ere /carappel, 

0V(l(JfC€L9, CO TpLTToOare* 1TO0OS Se fJLOl, COS OVap } 67TT7]. 21 

croi S' afia feeerros oXcoXe* ti yap, ToX/Ji^pe, Kvvayeìs / 
KaXos ecov togltovtov efir}vao 6r\po~i iraXaieiv ; 
coS oXocfrvpaTO TJLvirpis* eiraia^ovcriv JLptoTes. 

Ai di rav }Lv9epeiav, anrcoXero KaXos AScóvis, 25 
Sa/cpvov a Uacpia toctov eicyeei, oaaov AScòvis 
at/jua X €€L ' Ta &e iravra itoti yQovi yiyverai avOrj. 
aifxa poSov Tiferei, Ta Se Saicpva tolv ave/zeovav. 

Aia^co top AScoviv* aiTcokeTO KaXos AStovis. 
/jLTjfceT evi Spvfiolai tov avepa jmvpeo, ÌLvirpi. 30 

e<JT ayaQa crTifias, eo~Tiv AScoviSi cpvXXas eTOi/xa" 
Xe/CTpov eyei y T&.v6epeia, to crov ToSe ve/cpo? AScovis' 
Kai ve/cvs cov KaXos e&Ti, KaXos veKVs, ola Ka&evScov. 
ice/cXiTai d/3pos AScovis ev eifiacri 7ropcf>vpeoicTiv' 
aficpi Se fiiv icXaiovTes avatTTevayovtriv Epcoresv, 35 
/ceipa/jievoi yaiTas eir AScoviSi' %ch [lev o'ìcttcos, 
09 ò eiri to^ov epaiv , os ò ewirrepov aye cpapeTpav* 
yjù fiev eXvcre ireSiXov AScoviSos, bs Se Xe/3r)o~i 
%pvcreiois §oper\triv vScop, 6 Se fjiripia Xovei' 
bs S y oiriQev TTTepvyecraiv avatyvyei tov' AScoviv, 40 

Avtciv Tav YLvQépeiav eiraid^ovcriv 'JLpcóTes. 
eerfiecre Xa/ji7raSa iracrav eiri cfoXiais c T/jbevaios, 
Kai cTTecf>09 e%e7reTacro~e ya/JbriXiov* ovtceri o° 'T/mav, 
Ipuav oufceT aeiòofjievov /ueXos, ctòeTai ai ai. 



96 



EX BIONIS IDYLLIIS. 



ai Xaptres k\cilovti rbv vlea reo Kivvpao, 45 

kcu fxtv €7raec8ovaiv, 6 8e acptaiv ovk liraKovei. 
ov fiàv ovk eOekei, Kcopa 8e fjuv ovk àiroXvei. 



II. 

'ISEYTA2. 



^I^evras en Kcopos, ev aXcrei Sevèpaevrc 
opvea drjpevcov, rbv airórpoTrov elhev "lEpcora 
eaèofievov itv^olo itoti KkaSov* ù)s S evórjcre, 
yaiptov wv6Ka Srj fxeya (fraevero opveov avrta, 
rcos KàXa/jLCOS a/Jba iravras e<p aWaXoiai avvairrcov, 
ra kcu, ra tov Epcora /JLeraX/JLevov ajjLcfieSoKevev. 6 
%a) ircus, aayakatùv eve^ oi reXos ovSev dirdvTy], 
reo 9 KaXa/JLcos pietas, ttqt aporpea irpéaftvv LKavev, 
os vlv ravSe re^vav eSiSa^aro' kcu Xeyev avrai, 
kcu oi Selìjev Epo)Ta Ka07][ievov. avràp 6 irpécr(3v$ IO 
fiecSuicov kcpj]cj€ Kapy, kcu afietfteTo 7ra2Sa' 
(pecSeo ras 9r)pas, /jltjS es roSe roopveov ep^ev. 
<p€vye /jLdKpav' kclkov €VTù to Orjptov* oXfitos eaarj 
eicroKa jjiT] jjbiv eXrjs* fjv S avepos es perpov eX0r)9, 
ovtos ò vvv (pevycov kcli eiraXfJuevos, clvtos acp avrà) 
ÌX0cop e^cLTTLvas, Ke<fiaXàv €7T6 a eco KaOigec» 1 6 



III. 

KAEOAAM02 Kaì MYPSfìN. 



K. JLìapos, co Mvpcrcov, i) %eifjLCLT09, r) tfiOtvoTrcopov, 
rj depeos, re tol d8v ; ti Se rrXeov evocai eX0elv ; 
7) 6 epos, àviKtz irdvra reXelerai bcraa fjLoyevfjLes ; 
i) y\vK€pov <j>0ivo7rcópov, or avSpaav Xù/jìos eXacfrpa ; 



EX BIONIS IDYLLIIS. 97 

7) /cai %elfia Bvcrepyov ; eireì /cai yeiybaTi ttoWoÌ 5 
6a\7rófjL€VOL OeXyovrai depyirj re /cai otcvtp ; 
r) toc /caXov eap ifXeov evaSev ; elire ri tol (fyprjv 
aipelrai ; XaXeecv yap eirerpairev a ayoXa rjfuv. 

M. Y^plveiv ov/c €7réoL/ce 6enr\la epya fipoTolcrr 
wdvra yap lepd ravra icau dhea* aev Se e/caro IO 

el-epecó, K\eoSa/jL€, ro /jlol ireXev aBcov aXXcùv. 
ov/c edeXco 6 epos ril^ev, erre/, ro/ca fi aXios oirry. 
ov/c eOeXco (f>0ùPO7rcopoVy eirei vocrov copta ri/crei. 
ovXov yeiiia fyépeiv, vt^eTov /cpvfiovs Te <j>o/3evfjLai. 
elap èfjuoì TpùirdOarop bX<p Xv/cdfìavri irapeir], 1 5 

avoca fjL7]re /cpvos, fjurjff clXlos ajjbfjbe ftapvvei. 
ecapi iravra icvei, iravr etapos dSea /SXaarel 9 
yd vvì; avdpwiroLaLV tea, tcaì 6/jlouos acos* 



H 



III. 

EX MOSCHI IDYLLIIS. 



*M02XOT 'EIATAAIA. 
i. 

'EP122 APAIIETH2. 

'A Kv7rpi9, TOv'JLpcora top vita, jAcucpov efiooo-Tpei,, 
et tls evi rpiohoicri TfKavwfievov elBev Epcora, 
hpairerihas epos earcv' 6 fjbavvras yepas e£e2. 
}jllg6os toi to <\>L\afjia to KvTrpiBos* rjv S' aydyrj? vlv, 
ov yvfjuvov to (^CKafJLa, tv B\ co %eve, kcli nfkeov è^els. 5 
ecTTL S o irals irepLaa/ios* ev et/cocn iràcri fiadois viv. 
yjpwTa fjiev ov \evtcos, irvpi S eiice\os % ojjLfxaTa S' avrov 
SpLfA,vXa kcli (pXoyoevTa* kclkciù (jypeves, dèv \a\r}/u,a' 
ov ydp laov voéei kcll (pOe'yyeTaC cos fxekL (pcova. 
7]v Se %o\5, voos eaTiv ava/Lcepos* T}irepo , jTevTo\9, IO 
ovSev aXaOevcov, SóXiov /3pe<po$, aypia iraLcrSei. 
evTfXoKa/jLov to Kapavov, eyei S ctcl/jlov to Trpoawirov. 
/jLL/acvXa fjiev Trjvco tcl ^epvSpta, /JLCLKpd Se ftdWef 
/SaWet tcei9 ' A%epovTa, /cac eis 'Ai'Seco fiacrtXrja. 
yvjjbvos fxev to ye cr&fJLa, vóos he ol efMTreirvKaaTac. 1 5 
kcli TTTepoeis, oaov opvi$> efyiTTTdTai oKKot eir àWovs 
àvépas rjSe yvvcuKas, eirì air\dy%vois è e KaOrjTau 



EX MOSCHI 1DYLLIIS. 99 

tÓÌ*ov e%et, fJuaXa ftaiov, virep Togco Se fteXefivov* 
tvtOov eoi to fìeXeiivov, es atOepa S ayjpi <f>opelrac. 
/cai xpvcreov irepì vcoTa (ftaperpcov, evSoOt 8' evrì 20 
toc TriKpov KaXafioiy toIs TTÓKkaKi Krjfie TiTpcocr/cei. 
ir avrà jjuev aypia, Travra' ttoXv irXelov Se ol avTco 
ftaca Xafiiras eolcra top aXiov avrov avatOei. 
rjv tv y eXrjs ttjvov, òrjcras aye, firjo eXerjcrr]?. 
Kr\v iroT ISrjs Kkalovra, cpvXacraeo fjbrj ere irXavr\<jri. 25 
kt\v yeXdrj, tv viv eXice* /cai, r\v eOeXrj ere <f>iXdaat 9 
<pevye* teatcov to <f>ùXafA,a, tcl j(etXea cpap/ia/cóv evTi. 
t]V Se Xeyrj, Aa/3e tclvtcl, yapi^ofiab ocrcra [iol oirXa, 
firi tv Olyrjs' izXdva Scopa' tcl yàp 7rvpì iraVTa /?€- 
ftaiTTai,. 

II. 

'EK TOY 'EIIITA^IOY BI12N02. 

Ap%eT€, Xc/ceXi/cai, tco irevOeos, dpyeTe, M.otcrat, 
*ASoves, al ttvkivoIctlv oSvpo'iievai itoti cpvXXois, 
vdfjbaac toIs Xc/ceXols ayyeiXaTe tcls % Ape6olcra$, 
otti TLicov Tedvatcev 6 ftco/cóXos, otti ctvp avTco 
Kai to /j,eXos TeQvaice, /cai coXeTO Acopis àocSd. 3 

Ap%€T€, XuceXc/cai, tco TrevOeos, apyere, violerai, 
/celvos, 6 Tals ayeXaicriv epacrfjLios, ov/ceTù pbeXirei, 
ov/ceT epr) fiala lctlv virò Spvcrìv rjjmevos aSet" 
aXXà irapd JIXovttj'C fieXos XrjOaiov delSei. 9 

Ap%eT€, ^L/ceXt/cai, tco TrevOeos, dpyeTe, Molaac. 
ti? iroTe era avpiyyi fteXcl-eTaù; co TpviroOaTe ; 

H 2 



100 EX MOSCHI 1DYLLIIS. 

TL9 8 €7TC CTols KOkafMOCS 07)O~ei GTOfld / TLS OpaCTVS 

r/ 

ovrcos ; 
eiaen yap irvetei ra aa ^ecXea, /cai, ro crov àaOfxa. 
Ap^co ò ev covafcearai reas €7rtpocrK€T aoiòas. 
TLavi (pepco to fieXiajuLa' tci% àv Katcelvos epeìcrai 15 
ro aro/ma heificavoL, fjLrj Bevrepa celo (peperai. 

Tovro tol, co 7roTa/jLoòv XiyvpcoTCìTe, 8evT€pov à\j09' 
tovto, MeX?;, veov aXyos* airwXeTO irpav toc' O/j,r)p09, 
ttjvo ro J£aXXco7ra$ yXv/cepov aro/ia' Kac ere XeyovTi 
jxvpecrBai tcaXov via ir oXvicXavcr tolgi peeOpois, 20 

rrràaav 8 eirXrjaas (f>covds aXa* vvv iraXiv aXXov 
viea haicpveis, euveo 8 eirc irevOel ra/cr). 
ajjL(f)OT€poL irayais irecpiXaiievoL' bs fiev eirive 
UayacrcSos fcpavas, 6 8 eyev Trofia tcls ' Apedotcras. 
%oi) fiev Tvv8apeow KaXav aecae OvyaTpa, 25 

nai %£Ti8o$ /jueyav via, /cac y A.Tpei8av MeveXaov* 
tceìvos ò° ov TToXe/jbovs, ov 8a/cpva, TJàva o° e/jLeXTre, 
Kai /ScoTas eXcyaive, Kac aei8cov evo neve, 
Kai crvpiyyas eTev%e, icaì d8ea nropTiv apeXye, 
/cai Trai8(ùv e8c8acnce fyCkdfiaTa, koÌ tov Epcora SO 
tTpecf>ev ev fcoX7roiGi, Kai r/pecre Tav *A<fipo8iTav. 

3/ Ap%eTe, ^LKeXiKaìy tw irevOeos, apyeTe, M.olaac, 
Tràaa, J$lo>v, 6pr[vel a e kXvtt] ttqXls, aaTea TravTa. 
3 Acricpa fiev yodei ere iroXv irXeov HcuoSolo' 
Yilv8apov ov TToQeovTi Tocrov TSocooTcBes r TXat' 35 

ov8e Toaov tov aou8ov efjuvpaTO Tforfiov acrTV. 
ere TrXeov ^Ap^iXo^oto iroBeì Tldpos* clvtÌ 8e Xaircpov^ 
elcreTi crev to /JLtXccr/Ma KivvpeTai a M.LjvXava. 



EX MOSCHI IDYLLIIS. 101 

"Kp^ere, HiiceXiKat,, reo irevOeos, ap^ere, M.occrac. 
ai de, rat fjbàXa^ac fiev eirav /cara icàirov oXcovrat, 
rj rà j£X(ùpa creKcva, to' t evOakes ov\ov ùvrjOov, 41 
varepov av ^ayovTL, Kai €ls eros aWo (frvovri' 
afifies 8 oc fjLeyaXot,, /cac fcaprepoi,, rj aocpoc avhpes, 
OTTTrore irpcora 6av<ùfJL€$, avdtcooL ev yQovl kolKcl 
€vBofjf,€9 ev fiaKa fiaicpov aiepfiova vrjyperov virvov. 45 



IV. 
EX TYRTJSI ELEGIIS. 



*TTPTAIOT 'EAErEIAI. 

TYET^usque mares animos in Martia bella 

Exacuit. HOR. DE ART. POET. 



I. 

IIEPI TH2 nOAEMIKHS 'APETH2. 

OTT àv fivrjaaLfiTjv, ovr ev \oy<o avSpa tl0€ù/jlt]v, 

ovre ttoScov ciperi)?, ovre 7ra\cua fJLoavvTjs* 
ove' ei Kvk\ù>7tù)v fiev e%oc fjuéyeOós re $lr\v re, 

viKtoi) Se Oecov ®pr]LKLov Hoperjv* 
OV& et ThO&voio §\yr\v yapiearepos elrj, 5 

7r\ovroir] Sé M/Seca kol Ktvvpeo) fiddtov* 
ovS" el TavrakcSeeo Tle\o7ros fiacriXevrepos eùr), 

yXcòaaav S ■ ' ABprjarov p^eCKiyoyripvv e^oC 
ov*8 ei iràcrav eypi Bogav, rrKrjv OovptSos akicri$. 

ov ydp dvrjp dyaOos yiyverai ev 7ro\ifJL(ù y IO 

ei fu] rerXairj fjuev opwv <f>ovov aifiaroevra, 

kcÙ Stjicov opeyotT eyyv6ev tara/JLevos. 
?; S' aperrj, ro y apcarov ev av0p(O7roccrcv ae&Kov, 

KaXkicTTov re (f>epeiv yiyverai avSpi vecp. 
%vvov S' e(T0\ov rovro iróKrj'C re, rravri re 8t)/j,ù), 1 5 

oans dvrjp Siafiàs ev irpojxd^oiGi fievp 



EX TYRTjEI elegiis. 103 

vcoXepeco9, aio"%pa,9 Se <fivyfJ9 eiri irayyy XadrjTai, 
yfrv^rjv /cai 0v/jlov T\nr\[jLova irap6epevo9 9 

Oapavvrj Se irecreiv tov irXr]<Tiov avSpa irapeartùs. 
ovto$ avrjp ajaOos yiyverai ev iroXep^ 20 

alyjra Se Svcrfievecov avSpcòv erpesfre tyakayyas 

T PVX €ta9 > °' 7rov ^V T ' e°'X e @ e K ^/ Jia paX 7 ! 9 ' 
avros S' ev ir pò parolai ireacov (piXov ooXeae Ovfiov, 

aarv Te, /cai Xaov9, /cai iraTep ev/cXelcras, 

iroXXa Sia <TT€pvoto, /cai aairiSo9 ofJitf>aXoecrcrri9, 25 

/cai Sia BtóprjKos irpoaQev éXrfkafJbevos. 

tov S oXo<f>vpovTai fiev òfjLws veoi rjSe yepovTes, 

apyaXecp Se *ttoQ<ù iracra /ce/crjSe ttoXls' 
/cai tv/jl/3o9, /cai iralSes v ev y avQpxùiroi9 ap larj poi. 

/cai iraiScov iraìSes, fcai yevos e^oiriacù" SO 

ovSe 7tot€ /cXeo9 eaOXov airoXXvTai, ouS ovo/jl avTOV* 

aXX , viro yr\9 irep ecov, yiyveTai àOdvaTOs, 
ovtiv apiaTevovTa, pevovTa Te, papvapevov Te 

yfj9 nrepi /cai nraiScùv, Oovpos Apr)9 oXearj. 
t]V Se (j>vyj) pev /crjpa TavrjXeyeos 6 av cito io, 35 

vi/cr t cra9 S aiy^pr\9 ayXaov ev^09 eXj), 
iravTes fiiv ti/jlcoo-iv óyc-teos veoi, rjSe iraXaioi, 

7roXXa Se Tepirva iradcov epyeTai ei9 Al'Srjv. 
yrìpao-tccùv 8' do-Toìai peTairpeirei, ovSe tis avTOV 

/3Xa7TTeiv ovt aiSovs, ovt€ Siktjs, eOeXei' 40 

iravTes 8* ev 0a)/coicriv òficòs veoi, oi Te icaT avTov 3 

ei/covp eie X^PV 9 ? 0L T $ iraXaioTepoi. 
TavTTjs vvv Ti9 avrjp apeT7J9 ei9 aicpov i/ceadai 

ireipdo-6(ù Bvptù, pr) pe6ieÌ9 iróXefJiov. 



104 EX TYRTJEI ELEGIIS. 



II. 

TOY 'AYTOY. 

TeOva/ievat yap /caXov evi ir pò fi asolai ireadvra 

avBp ayaOov, irepl y irarpiBu /jLapvd/uevoV 
T7]v B avrov rrpoXiirdvra rroXiv /cai rrtovas dypovs 

7rrcD^ev€CV 9 rravrcùv ear avcrjpdrarov, 
irXa^o/ievov avv fATjrpì cptXrj, /cai rrarpì yépovri, 5 

irata i re avv /Jtt/cpots, KovptBtrj r aXo^cp. 
e^6iaro9 yap rotai fi erea aerai, ovs tcev t/crjrat, 

Xprja/jLoavvp r et/ccov /cai arvyepfj Treviri' 
aiayyvei re yevos, Kara 8 ayXaov eiBos eXey^et, 

iraaa B artjxtr\ /cai /ca/corrjs eirerat. IO 

etff ovrcos dvBpd? roi dXco/jtevov ovBefJtt dopi) 

ytyverat, ovr aiSco? eiaomatù reXeOet. 
BvfjLtp yfjs irepi rrjaBe /xa^co/jLeda, /cai rrepi iraiBcov 

Ovrjafccù/nev, ^vyecùv /Jbrj/ceri cpeiBofievoi. 
co veoi 9 aXXa fxayeaOe nrap aXXrjXoiai fievovres, \5 

fjirjSe cj>vyrjs aiayjpds apyere, jmrjBe cpofiov. 
aXXa jjieyav rroielre /cai aX/cipov ev cppeai 6v/jlov, 

firjBe cj>i\oy]rv)(elr avBpaai /xapva/jievoi. 
rovs Be 7ra\acorepov9y dov ov/ceri yovvar eXac^pa, 

fir] /caraXenrovres cpevyere rovs yepaiovs* 20 

aiayj>ov yap Bt] rovro, fjuera irpoiiayoiai rreaovra 

/ceiadai rrpoaOe vecov avBpa rraXaiorepov, 
tjBt) Xev/cov eyovra /capi?, iroXiov re yeveìov, 

Ovfiov airorrveiovr aX/cifiov ev kovit), 
/cai %pda yv/jLvcoOe'vra. véoiai Be nrdvr eireoitcev, 25 
ocpp apa rr]S rjpTjs ayXaov avuo? ex 7 !* 



EX TYRTiEI ELEGIIS. 105 

dvBpdat fiev 0t)7)to9 ìSeìv, eparos Se ywat^ì, 
£0009 ecov, tca\o9 S' ev TTpo/jLa^otcrL irecrcov. 

III. 

^TOY 'AYTOY. 

'AXX' < Hpafc\r}o9 yap avLKr\rov yévo9 lare' 

Oapaelr , ovirco Zev9 avyeva \ogov 'eyei, 
/xrjS' avSpcòv 7r\rj0vv Sec/jLacvere, fjurjhe cf>oj3elcT0e, 

l0V9 S' €L9 TTpofjLa'Xpvs aairth avrip etereo, 
ey0pdv fiev y^v^v 0efjuevo9, Oavdrov Se nekalvas 5 

/crjpas o/jLO)9 avyaìs rjeXùoto cj)t\a$. 
lare yap C09 Apecos 7ro\vSa/cpvov epy apcSrjXa, 

ev 8 opj7]v e8a7]T apyàXeov 7ro\e/jLov % 
kcli nrpos (pevyovrcùv re Sccokovtcov t eyeveade, 

co veoij afi<f)OTepcDV S et9 Kopov rfKaaare. IO 

di jj,ev yap ToXfJbcocn, irap aWrjXoccri, fievovres, 

ei9 t avTOO"xe8ir]v kclu 7rpofia^ov9 Levai, 
iravporepoi 0vi\ctkovcti, aaovcri Se \aov oiricraco' 

rpecrcrdvTcov c¥ avSpcòv irdcr airoXco^ dperrj, 
ov8ei9 av irore ravra Xeycov avvcreiev e/caara, 15 

ocra 9 r)V acarpa 7ra0rj 9 yiyverai avBpì fca/ca. 
àpyakeov yàp oiria0e /j,eTa<fipevov eari haì^eiv 

avSpos (f>evyovT09 Brji'cp ev iro\efjLcp* 
aia^pov S ean veicv9 /caTa/ceifj,evo9 ev Kovtrjai 

VWTOV OTTMlff CLiyjlT) SoVp09 e\7]\a/JLeV09. 20 

aWa Tt9 ev 8ia/3a9 fieverco, iroaiv aficfrorepoiai 
arrjpi^0ei9 eiri yr\9, yel\o9 oSovai Sa/eco v, 

/uLrjpov9 re, Kvr\fia9 re /carco, tcaì arépva, icaì <x>fJL0V9 
acT7ric)o9 €vpecr]9 yaarpi Ka\mJrd/xevo9* 



106 EX TYRTJEI ELEGIIS. 

èeì-ireprj S* ev X €l P^ Tivacrcrerùs ofipcfiov ey%o$, 25 

KiveiTco Se \ocj>ov heivov virep fce(f>a\rJ9. 
epScov S* o/3pt/jLa epya, SiSaa/ceadco iro\efJbl^eiv 9 

/jLTjò efcro? peXecov eo-rarcù acnrco e^cov, 
aXkd tls eyyvs loop, avTOO"%e8ov Gyx ev P afC P<P 

7) gccf)€L ovra^cov, SrfLov avSp eXerco' 30 

teca, iroòa irap itoci Veis, /cat, eir aairioos aerino epeiaras, 

ev he \d(f>ov re Xo(/>ù>, fcaì Kvvérjv Kvverj, 
/cai arepvov arepv(p 9 ireifKrjp.evos avSpc fiax^vOco, 

rj gt(f>€09 KcoTrrjv, rj Sopv fiaicpov é\o)V. 
vfjiels S\ (ó yvfjLvfjre?, inr aaiuSos aWoOev aWos 35 

TrTCùGO-ovres, fieyaXots fiaWere ^ep/JLaàioLs, 
Sovpaal re ^earolaiv a/covri^ovres es avrovs, 

rolo-c iravoTT'hlrais eyyvdev ÌQ-TcifxevQi, 



V. 
fEX HOMERI ILIADE. 

*TH2 'IAIAAOS 'PA^XHAIA A. 



ARGUMENTUM. 



Invocatio Musae cum argumento carminis 1 — 7. Inde narratio 
incipit. Primo loco dissidii inter Achillem et Agamemnonem 
caussa exponitur. Cum haud multo ante, Thebe direpta, Chrysis, 
qui sacerdos Apollinis erat, filia fuisset abducta et Agamemnoni prò 
munere ex praeda eximio data (v. inf. 366.), Chryses eum adit re- 
dimendo filiae caussa; — 24. at Agamemnon ira excandescens asperis 
verbis eum increpat — 37. ille discedens Apollinem invocat, ut ul- 
ciscatur injuriam sacerdoti factam — 43. Tum ille pestem immittit 
Achivis — 54. Cum de placando deo aut expiando facinore Aga- 
memnon (suae culpae conscius) nullo modo cogitaret; tandem die 
decimo Achilles concionem indicit, ut pestis coercendae Consilia 
ineantur. Cum ab Apolline immissam eam esse satis constaret, 
quid ejus iram commoverit, inquiritur — 69. Calchas, fide ab Achille 
accepta, impune fore, rem aperit, et ab injuria sacerdoti illata caus- 
sam pestis repetit; nec esse remedium, nisi filia Chrysi reddita et 
deo per sacra placato — 100. Graviter irascitur Agamemnon, red- 
dere tamen puellam constituit, dummodo prò puella reddita aliud 
munus eximium sibi praestetur — 120. Promittit Achilles illud ex 
praeda urbis captas — 129. At illud sibi praesens praestari jubet Aga- 
memnon ; quod nisi fiat, se alteri suura ereptum iturum esse. In- 
dignatus cupiditatem regis, Achilles graviter eum increpat : duriora 
reponit Agamemnon, tandemque minatur, se ipsi Achilli abducturum 
esse Briseidem, quam ille e praeda eximiam partem (yépas) acce- 
perat — 187. A verbis res processura erat ad manus: cum Achilles, 
resipiscens, a Minerva monitus, se revocat ; conviciis tamen regem 
exagitat, et se a ceteris Achivis discidium cum copiis suis facturum 
ostendit, unde maturam jnjuriae pcenitentiam Agamemnonem esse 



108 ARGUMENTUM ILIADIS I. 

subituram ominatur — 246. Studet Nestor dictis placare animos 
exasperatos, sed frustra — 304. 

Post haec Chryseis ad patrem deducitur cum sacris, deusque pla- 
catur — 317. et 430—488. 

Interea Agamemnon Briseidera ab Achille vi abducit, 318 — 347. 
Achilles matri Thetidi supplicat, ut injuriae acceptae ultionem quo- 
cunque tandem modo procuret. — 412. Jove cum diis ad iEthiopes 
profecto, nec nisi die duodecimo redituro — 427, interponit poeta 
narrationem de deducta Briseide et sacris Apollini factis 430 — 488. 
Reducem in Olympum Jovem adit supplex Thetis : cujus precibus 
concedit ille et promittit eflfecturum se esse, ut injuriae Achilli factae 
poeniteat Agamemnonem et Achivos — 535. Juno, quae Achivorum 
rebus studebat, suspicata, id quod res erat, in perniciem Achivorum 
Consilia Jovis esse versura, Jovis animum explorat — 559. Suc- 
cedit altercatio Jovis et Junonis — 569, quae Vulcani monitis com- 
ponitur — 600. epulantibus diis nox supervenit : ad f. 

Cum poeta, ut admiratione animos teneret, ea, quae narrat, deo- 
rum maxime interventu ac ministerio majora quam prò viribus 
humanis effecerit : non quasi hoc omnem carminis epici naturam 
constituat, sed quia Homericum epos ex eo pendet; agedum in 
quovis libro hanc narrationis partem et ipsi sigillatim exsequamur. 
Jam ab initio statim, cum luis, seu pestis, calamitas irae inter Aga- 
memnonem et Achillem opportunitatem fecisset, omnis argumenti 
caussa ab Apolline repetitur, qui ad ulciscendam injuriam sacerdoti 
suo Chrysi illatam, pestem immisisse narratur. Neque adeo mirum, 
Apollinem per totam Iliadem a partibus Trojanorum stare. Cum 
autem ad Apollinem placandum ab Agamemnone, culpae conscio, 
nihil moveretur, Achilles ipse ejus rei cura suscepta, et Calchante 
in concionem protracto, ut caussas irarum Apollinis ederet, Aga- 
memnonem in se exasperat; unde jurgia, et Achillis ab Achivorum 
consiliis discessio 8 — 171. Conviciis Agamemnonis inflammatus 
Achilles cum in eum ferro irruere vellet, a Minerva retrahitur, 
quae Junonis monitu de Olympo descenderat, ut Achillem meliora 
edoceret; quo facto illa ad Olympum redit 172 — 222. Per haec 
statim in carminis aditu edocti sumus, quorum deorum opera rebus 
gerendis sit interventura. — Postea, Briseide abducta, Achilles ad 
maris littus progressus matrem, Thetidem, invocat, expositaque in- 
juria rogat, ut Jovem illa exoret, quo, injuriae istius ulciscendae 
caussa, cum Agamemnon Achivos ad pugnam educturus sit, Tro- 
janos pugna superiores discedere jubeat ; ita enim absente Achille, 
re infeliciter gesta, Agamemnonem intellecturum esse, quam male 
sibi suisque ille consuluerit, Achillis iram injuriis provocando ; 348 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE. 109 

— 412. Recipit dea haec in diem duodecimum exsequenda-^-428, 
idque exsequitur tam felici successu, ut Jupiter precibus annuat 
493 — 530. Quse sequuntur, etsi per se otiosa, saltem eam vim 
habent, ut diversa deorum Consilia aperiantur: Juno, a Trojanis 
aversa, suspicata quas Consilia, Thetidis rogatu, Jupiter susceperit, 
Jovis iram provocat 531 — 568, ad quam placandam, Vulcanus deos 
largioribus poculis invitat; dies hilariter exigitur. 569 ad f. 

MHNIN aeùSe, ®eà, Il^iaSe© 'Aj^X^o* 

ovXofievrjv, rj fjbvpu A^aiots aXye eurjtce, 

ttoWcls S' MpdljuLOVs ^v^à?' AiSt irpota^ev 

TjpcùcoVy avrovs Se eXcopia rev^e Kvveaatv 

okùvoIctl re Traai — Atos Se réXecero /SovXrj — 5. 

€% ov Btj ra ir para StacrTTJTTjv eptaavre 
ArpeùSr]9 re, ava!; avSpcov, kcli èco? A%iX\€V9. 
Tc9 t àp o~(f)có€ 0€còv epcSt %vver)fC€ ^ayeaQai ; 

Atjtovs /cac Atos vìos. 6 yap f3acriX7}l ^oXcoOecs, 
vovcrov ava arparov wpae fcafcrjv, óXeKovro Se Xaoi, IO 
ovvefca tov Xpvcrijv rjTL/JLTja apTjrfjpa 
ArpecBrjs. 6 yap rfkOe 6oàs eirc vrjas * Ayaiàv, 
\v<TO[À,evo$ re Ovyarpa, <p€pcov r airepeicrC air o iva, 
arefjbfia r eyj^v ev ^epaìv e/CTjftoXov * AiroXkcòVos 
Xpvo-ecp ava a/crjTrrpq), /cai XccraeTO iravras A^aiovSy 1 5 
ArpeiSa Se /maXccrra Svco, Koafjunqrope Xawv* 

Arpelhai re Kai aXXot evKvrujbiBes Ayaiob, 
v/jlÌv /xev 6 eoi Botev, > 0\vfA7na Bcofiar e^ovres, 
€K7T€pcraL Upia/jLoto 7tó\lv, ev S' oi/caB? ÌKeaOav* 
iralBa S 5 ejjuoc \vaac re (j>L\rjv, rà S' airoiva BeyeaOai, 20 
à^ofxevoL Atos viov, €fcr)/3óXov : ATrdXkcova. 

1. Urj\rjF idòecù. 3. "AfiSt. 4. avrovs òè FeXcópia, 

7. 'Arpciòrjs re Fàvag. 14. x*/ 30 " 1 F€K7)l3ó\ov. 

19. [f €v 8 FoÌkclò' liceo-Gai esse vitiosa notat Heynius: sed de, per 
apostrophen breviatum, digamma posse supprimere notat Thierscta 
ius ex Prisciano. V. Gr. Gr. § clviii. 6. Dele igitur literam.j 

21. Esse debuit via FcKrj^óXoy. 



110 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

'JLvff aXkot, fiev iravres eTrev^rnM^aav *A%aioì, 
aìSelaOal ff lepida, Kac ayXad Be^Oau airoiva* 
oX\' ovk 'ArpeuBy AyajAe/xvovt r)vBave 6vfi<p, 
aXka fca/coos afyiei, Kparepov S 5 eirì jjlvOov ereWe* 25 

TS&rj ere, yepov, koCKtj<tlv eyco irapd vrjvaì Kiyeltù, 

7] VVV Ò7]UVV0VT y T) V(TT€pOV aVTLS 10VTO,, 

/jlti vv tol ov yjpatafirj aKiyTTTpov Kaì aréfjLfia deolo. 
rrjv B eyco ov Xvaco, irpiv [jllv kcli yr\pas eTreicnv 
r)/jL€rep(ù evi OLtccp, ev Apyeì, TrjXodt 7rdrp7]9, 30 

Icrrov €7roL^ofjLeP7]Py Kaì ejjiov Xe%o$ dvrLococrav. 
aXX' l0l, fjurj fju epeOi^e, aacorepos cos /ce verjat. 

*£l$ €<f>ar' eBBeLaev 8' 6 yepcov, Kaì eirei0eTO /u,v0ù). 
/3t) S 5 aKeo)V irapà diva 7ro\v(f>Xolo~/3oLo 6a\d<jar}$* 
TróXkd S' eirecr airavev0e klcov rfpdff 6 y epatos 35 
'AiréXkcùVi avaKTi, rov tjvkojjLOS reKe Atjtco' 

KXv0l fxev, ' Apyvporof; , bs Kpvayv a/jL<j>L/3e/37]Ka?, 
KcXkav re %a0e'r}v, Teve'BoLo re l<f>L dvdo-ceis, 
%/jLLV0ev* ei irore rov ^aplevr eirì vr]ov epe-fra, 
7] et, Br] irore tol Kara irtova /jLTjpt, eKrja 40 

ravpcov rjB aiytov, roSe jjlol Kprjrjvov eeXBcop' 
rl&eLav Aavaoì efxd BaKpva aolcru fìeXeaaLV. 

tX f2s efyar ev^ójMevos 9 rov 8 eKXve Qolfios 'AiroXXcov. 
/3rj Be Kar OvXvfxiroLO Kapnqvcov ^coofievos Krjp, 
to!? gù/jLolo-lv eyjav, a/jL<pr/pecf>ea re <j>apeTprjV 45 

6Kkayì;av S' ap o'lcttol eir cùllcov pò fi evo lo, 
avrov KLvrjOevTOs' 6 S' rjle vvktl eoiKws. 
e£er eiretr airavevue veoov, pera ò tov erjKe* 

24. y Ayafi€jj.vovL Fàvòave. 30. ivi Folkcù. 

36. *A7róXk<ùVi FdvaKTi, 38. T€ ft<£i Favà<r<T€is. 

40,1. tfeicga et Kprjrjvov Heynius : sed v. Thiersch. Gr. Gr. 
§. ccxiii. 38. Matth. Gr. Gr. 239.] 47. vvktì FtFoiKws. 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE. Ili 

Seivrj Sé /cXayyrj yever npyvpeoio ftioio. 

ovprjas fiev irpwrov erroyyero /cai kvvcls apyovs* 50 

avrap erreir avroiai /3e\os e^eirevices ecf>iei9, 

/3a\X ' aiei Se irvpai ve/cvcov kcuovto 9ap,eiai. 

evvrjfjLap fiev ava arparov oy^ero K ^ a Oeolo* 

rfj Se/carr) S' ayoprjvSe /càXeaaaro Xaov 5 A%iWev9 % 

reo yap eiri cj>peaì dij/ce dea Xev/ca)\evo9 r/ ìipr)' 55 

KrjSeTO yap Aavacov, bri pa Qvr\a/covra9 bparo. 

ol S 5 eireì ovv rjyepOev, ò/j,rjyepee9 re yevovro y 

rotai S' aviardfjbevos fiere^T] irohas co/cv9 *A'%iWev9' 

'ArpetS?], vvv à/n/Jie ira\iiirr\ayydevra9 òteo 
àifr aTrovoarrjaeiv, ei /cev Oavarov ye cf>vyoip,ev, 60 
ei Brj ófiov 7to\6/jlo$ re èap,a /cai, ~\oip,o9 A%aiov9. 
à\\ y aye 8r) riva p,avriv epeiopiev, rj iepr\a, 
rj /cai oveiporroXov — /cai yap r òvap e/c Aids eariv — 
09 k ei7rr), b ri roaaov e^coaaro <Poi/3o9 3 AttóWcjùv, 
eir ap oy ev^(co\rj9 eiripe peperai y eiu e/carop,pr\9 b5 
ai /cev ireos apvcòv KViaarjs aiycov re reXeicov 
fiovkerai avridaas, r)fuv ano Xoiyov àfivvai* 

tir oi oy 0)9 €17Tcqv, /car ap e^ero* roiai ò avearr) 
KaA^as ®earopi8r)9, oicùvottoXcùv o% apiar 09* 

t-\V£ /99/ /ti / / > 9 / M ~ 

09 rjòri ra r eovra, ra r eaaopeva, irpo r eovra, (O 
/cai vr\eaa rjyrjaar Ayaiwv IXiov eiaox 



55. XevKÓikevos FrjpTj. Vixbene. [f v. Thiersch. Gr. Gr. § clviii. S.J 
64. [f Heynius as k cIttoi, quod esset qui f orlasse dicat. Wolfius 
os k €Ì7rrj, cum Cod. Vindob. prout sensus loci postulat. V. Matthiae 
Gr. Gr. 528. 5. Notandum /ce, per apostrophen breviatum, di- 
gamma supprimere. Aliter fuisset Fei7n;t. Cf. quae ad 19. Bentleius 
òs fewrot.] 

68. <x>s f«7iw. 70. bs Frjidr], 71. fiAioj>. 



112 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

tjv Bea fiavToarvw)V> ttjv oc irope <&oc/3os AttoWcùv* 
os cnpcv èvcfrpovecov ayopnqaaro, icau jjcereecirev* 
*f2 'AftcKev, KeXeal fjce, Acc cj)c\e, ybV0r\cracr0ac 

fJbTjVCV * AtToWcùVOS, è/CaT7]f3e\eTaO ava/CT09. 75 

rocyàp eycov epecó" crv Be <rvv0eo, /cac fioc o/jloctctov, 
tj fjuev /jbOL Trpcxfipcùv eireercv /cac yepcrcv aprjgecv. 
f] yap olofiac avBpa ^oXcocre/jcev, bs fieya iravrcov 
'Apyeccov icpareec, /cac oc 7rec0ovrac A^acoc. 
/cpecacrcov yap fiaacXevs, ore ^cocrerac avBpc yepr)ì. 80 
etTrep yap re ^oKov ye /cac avrij/jeap KaraTre^rj, 
aWa ye /cac fjcero7rccr0ev eyec /cotov, o<f>pa réXecrcrrj, 
ev crrrjueacrcv eoccrc' crv ce eppacrac, ec /me aacocrecs. 

Top S' àirafiec^ófjcevos irpocrefyr) nróBas co/cvs 'A^X- 
Xevs' 
Oapcrrjcras paXa ecire 0eoirpoircov, o re olo~0a. 85 

ov /jea yap ' AiroWwva Ac'c cf>c\ov, a>re crv, K.a\'%av, 
ev^o/jcevos Aavaoccrc 0eoirpoircas avafyacvecs, 
ovrcsy e/jcev £cdvto$ /cai 67rì yjdovc Bep/cofievoco, 
eroe /cockrjs irapa vrjvcrc ftapecas %e7pa$ €7ro ceree, 
crv/jLTravTCDV AavacoV ovB rjv * Ay ape fivov a ecirrjSy 90 
bs vvv iróXkov apccrros ' ' Ayacwv evyerac elvac. 

ì^at rore Br] 0apcrr)cre, /cai rjvBa fjbavrcs a/jcv/jucùv' 
ovr ap oy ev%(ùkri$ eircpe^erac, ovv e/caro fiprjs, 
aW ève /e apr)Tr\pos> bv rjTCfjLrjcr Aya/jce/jcvcov, 
ovB' aireXvcre 0vyarpa, /cai ovk aireBeì-ar airocva. 95 
rovve/c ap aKye eoco/cev hj/CTjpoXos, rjo ere òcoaec 

72. Fl)V TX]V Fot. 73. fX€TÌhl7T€» 

75. FeKarrjjSeXerao Fàvafcros. 77. Fiirecnv, 79. Kal Fot. 

83. iv (TTrjBecrarL feotcrt. 85. paXa Fenrè — o ri FoivBa. 

90 ? ' Ky afiéjJLvova Ftiivqis. 96. IScoacc FeKTjfióXos. 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE* 113 

ov&' oye irpbv Xoi/aoÌo (Sapeias ^eipas acfoelfet, 

irpiv y airo rrarpt (jocXop hopuevai èXacooruha Kovprjp 

a,7rpiaT7}v, avairoivov, ayeiv 6 ceprjv eKarofifiriv 

€9 ^Kpva^v' rore Kev pav ìXao-crapLevoL ir eir cdocpiev. 100 

tlTOC OJ 009 6L7TCDV, KCLT ap €%€TO. TOLGI aV€<TT7} 

rjp<D9 ArpecSr]9 evpvtcpetoov * AyapLepbvoov 
a'xyvfievos' fieveos ce pueya <ppeve9 apLcpc /neXaivat 
TTifMifkavT , oacre Se oc rrvpi Xa pur ero covre el'fcrrjv. 
ì^aX^avra Trpoortcrra Kaic ocrcrop J evo9 TrpoaeeLTre' 105 

Maz/n Kdfcoov, ovrroo irore /jloc ro /cprjyvov elira9. 
atei roi ra tcaic ecrrt (fitXa (j>pecn /aavreveaOai' 
eavXov ò ovòe re itoo eiiras eiro9 3 ovò ereXecrcras. 
kcu vvv ev AavaolcTL Oeonrpoireoov ayopevecs, 
o>9 Srj rovS eve/ca cnfiiv c ^fcrj/3oXo9 aXyea rev\/ei 9 1 IO 
ovveK eyoo Kovprjs A.pvar]toos ayXa airoiva 
ovk eOeXov Se^acrOaf eireì iroXv /3ovXo/jlcu avrrjv 
olkol eyeiv. kcli yap pa K.XvrcapLvr l o-rpr)9 7rpof3e/3ovXa, 
tcovpiSùi]9 aXo^oV €7reì ov eOev earì yepeioov 
ov òepca9, ovòe <pvr]v, ovr up <ppeva9 5 ovre re epyaA l.> 
aXXa kcli 009 eOeXoo Sop.evac rraXiv, ei roy apueivoV 
jBovXopb eyoo Xaov o~oov epupuevai, rj arroXecrdai. 
avrap e/noo yepa9 avriy^ éroifiacrar , o<f>pa /ir] 0109 

•> A / 5/ v 5\>p,\y Tiri 

A.pyetoov ayepaaro9 eoo eirei ovòe eoi/ce. Ilb? 

Xevaaere yap roy e rravre9, o puoi yépa,9 epyerai aXXy. 

Tov S' rj/net/3er eireira rroSdpK^ S2o9 ^A^iXXev9' 



98. Fe\iKù)7riàa. 101. a>s Fenrcov. 

104, Òé Fot- — \afJL7T€T6(ùVTL FeflKTTjU. 105. 7rpo(réF€i7r€. 

106. Esse debuit rà Kpr t yva Feliras. 108. Felnas Féiros. 

110. <T<fii F€Krj(3ó\os. 11J. Folkoi, 114. ovFeOev. 

1 1 5. ovài ti Fepya. 1 1 9. oiòè fetonte* 

I 



114 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

ArpecSr) levitare, (j>tXo/CTeavcoTctT€ iravrcov, 
ttcùs yap Tot Scocrovat yepas pteyaOvpbOL A^atoc ; 
ovSe re ttco tBptev ^vvrj'ta /cetpteva iroXka' 
aXXa, Ta ptev iroXtcùv e^eirpaBopuev, tu BeSaaTaty 1 25 
7x.aov$ 8 ovtc eireot/ce TraXtXXoya tcivt eirayeipeiv. 
aXXa cv pev vvv TrjvSe Beco irpoes* avTap y A%atoì 
TptifKrj TeTpaifXrj r a7ro7to~optev, at /ce iroOt Zevs 
SqycrL nroXtv Tpotrjv evTetyeov e^aXaira^ai. 

Tov S anraptet^opLevos 7Tpoo~e<p7] /cpetcov 'Aya/i€- 
fivcov* ISO 

firjò' ovtco9, ayaOos irep eccv, Oeoet/eeX* *A%tXXev, 
K\e7TTe vo(ù* eiret ov TrapeXevcreat, ovSe pe Tretaeis. 
rj eueXets, ocpp clvtos e^r/s yepas, avTap epu clvtcos 
r)<j6at oevoptevov ; /ceXeat Se pte ttjvS* airoSovvat ; 
a\X' et fjtev Bcoerovao yepas pteydBvptot 'A^atoì, 1 35 
apaavTes fcctTa dvptov, ottcos avTa^tov eoTai % — 
et he /ce prj hwwcrtv, eyco Se /cev clvtos éXcoptaù 
t] TeoVy rj AtctVTOS, lcov yepas, rj Uèvcnìo? 
a^co eXatV 6 Se /cev Ke^oXwcreTaL, ov /cev t/coopat. 
aX\ y rjTOi ptev TavTa peTa<ppacropteo~0a /cat avTts' ì 4G 
vvv S' ciye, vr\a pteXatvav epvcraopev ets aXa hlav, 
es S' epeTCts eTrtTTjSes ayetpopev, es S' e/caTOptfiyv 
QeiopeVy àv S' avTr)v 'Kpvo-rj'ìòa /caXXtTraprjov 
^o-optev' els Se Tts apy^os avr]p (BovXrjtyopos eoT&y 9 
y Aias, rj ^Ihoptevevs, rj Bios 'OSvacevs, 145 

124. Flòfiev, 126. inéFoLKe vel ovòè FéFoace Bentl. o^ì FéoiK?. 

131. QeeFeiKeW 

141. [f Laborat versus vitio metri, notante Bentleio : narn fepvo> 
fuit antiquitus, quod postea scriptum ipvco. Sed v, Thiersch. Gr, 
Gr. f clviii. 13.] 






LIB. I. EX HOMERI ILIADE. 115 

rje crv, HyXeiSrj, iravrwv eKirayXoTaT avhptov, 
ocpp i)puv 'E/caepyov tXaaaeac [epa pe^as. 

Top S' ap viroèpa ihcov 7rpocre<p7) Trohas lokvs AféùX- 
Xev?' 
co puoi, avaiheir\v eTrcecpLeve, KephaXeocppov, 
ireos tls toc mrpo(fipcDV eirecnv TretdrjTat Kyaithv, 1 50 
7] òBov eXOep.evac, rj avopaatv i<fcc puayeaQai ; 
ov yap eyco Tpcocov eve/c rfkvOov aL^pbrjTacov 
oevpo pLayriao^evos* t'irei ovtl /jlol acrcoi eicriv» 
ov yap ttcdttot epuas f3ovs ?]Xao~av, ovBe /Liev Lirirovs, 
ovBe ttot ev <&6ir) epL/3coXaKL ficoTLaveiprj 1 55 

(capir ov chyfK^aavr ' tire or) puaXa iroXXa pLeraì^v 
ovpea re crfCLoevTa, OaXaacra re rj^ecrcra. 
aXXa crot^ co p,ey avaioes, api ecnropieu , ocppa ov 

Tipur\v apvvpuevoL Mei/eXaw, croi re, icvvcoira, 

irpos Tpcocov* tcov ovtl pL€TCZTp€7rr}, ov8 aXeytKeis. 1 60 

kcll Srj puoi yepas avros acf>atpr]a€a6ai aireiXels, 

co eiri iroXXa pLoyrjaciy Bocrav he puoi vles K^aicov, 

OV pb€V CTOi 7T0T6 LCTOV €%C0 yepa$, 07T7T0T AftCUOl 

Tpcocov eKirepcrcocr ev vaiopuevov irroXcedpop' 
aXXa to puev irXelov iroXvaìfcos iroXepuoio 1 65 

%eìpe$ epica, hieirova * arap, tv nrore SacrpLo? iktjtoa, 
croi to yepas iroXv pueì^ov, cyco cf oXiyov re cf>iXov Te 
€ PX°I UL e X C0V €7rL vr l as ? errrfv ice tea può iroXepLL^cov. 
vvv S eipLL <P0lr)v8\ Lireir) ttoXv cpepTepov ecrTiv 
où/caS tpuev crw vtjvctl tcopcovicriv, ot/8e cr oXco> 1 70 

147. FatàFepyov. 148. viróòpa Fiààv. 149. imfeifiéve. 

150. F€7T€(tìv. 151. àvhpàen Fl(f)i. 

15 7. OdXcKjaà re Frj^eo-aa. 163. 7rore Flaou. 170. FoiK.aà\ 

i 2 



110 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

evOah aTifJLOs eoov, acpevos /cai 7tXovtov acfyv^eiv. 

ov ò rijieiper enreuTa ava£ avòpoyv Aya/jLe/ivcoif 
(fievye /ma\\ ei toc 0v[ao§ eirecrcrvTai' ovSe <r eycoye 
Xicrcro/xai eive/c e pelo fieveiv 9 Trap efioiye /cai aXXoc, 
01 /ce fxe ti /jLr;cro vai, fiaKiara Se fioriera Zeus. 1 75- 
e^&icrTos Se [ioi ecro-L AiOTpecfyecov ^aoiXr^cov* 
atei yap toc epis re cpiXij, iroXe^oi Te, fiatai Te. 
et [Moka icapTepos ecrcn, 6eos ttov croi Toy eSco/cev. 
oo/cab? lcov crvv vrjvcrl re arjs KCti crols eTcìpoicn 
TStlvpjAihovecrcnv avacrcre' aeOev S eyco ov/c aXeyi^co, 1 SO 
ovS oOofiat KOTeovTos* aTrecX^crco Se tol (òhe* 
cos efJb a§aipéÌTai Xpvcnji'Sa tf?olj3o9 A7roXXccv 9 
ttjv fiev eyco crvv vr\C t ejJLrj /cai efxois eTapoitn 
TrefJb^rcò' eyco Se k ayco TipLcrTji'Sa /caXXiiraprjov 
avTos ìcùv /c\icri')]vSe, to ctov yepas* o<fip ev etSiysv, 1S5 
gctctov (fiepTepo? eifjbi aeOev, crTvyer, Se /cai aXXo? 
Icrov ejnoi cfiacrOai, /cai o[xoìco6 v^evai avTr\v. 

K D.9 cpctTO' UrjXeicovi S' a^os yeveT, ev Se gì r/TOp 
crTrjOecrcriV Xacnoicn SiavSi^a fxepiJL^pi^ev, 
r) oye cpaayavov o%v epvaaajxevos irapa firjpov 1 90 
tovs fiev avacrT7}Geiev, o S A.Tpei$r l v evapi^oi, 
rje %oXov 7ravaeiev } eprjTvcrece Te Ov/jlov. 
ecos 6 TavQ y copfiatve /caTa (ppeva /cai icaTa Ovjjlov, 
eX/ceTO S' e/c /coXeolo /neya %i<f)o$ a rjXde S AOriirr] 
ovpavodev' nrpo yap rj/ce dea Xev/ccoXevos' Hp?), 195 
a{A(pcó ojjlcÒs Ovjxco cfriXeovcra Te, KrjhojJbevr] Te. 
aTrj S' oiridev, %avdrj9 Se kojlìtjs eXe HrjXeccova, 
oico (paivofievrjy tcov S aXXcov ovtìs opaTO. 

172. €7T€iTa Fàva%. 179. FoiKaò\ 180. Mvpfitò6v€(T(rt Favavcre. 

185. tv Feiòrjs. 13 7. Fktov. 

188. iv 5t Fot, 190. ò£v Fepvo-a-dfxevo?. 



LIB. I. EX IIOMERI ILIADE. 117 

0djUL/3r)<T€V e? 'A^Xeùs, fiera he rpdirer' avrl/ca S' eyvco 
YlaWatf ' A0i]vai7]v* hetvco he ol ocrcre §aav0ev % 200 
/cai fiiv (fccovrjcras eirea irrepoevra 7rpoar}vha* 

Tìttt avr , aiyioyoio Atos reicos, eCKrìkov6as / 
r), Iva vfìpiv l$t] ' Ay a fiefivovos Arpethao ; 
aXÀ,' e/c roi epecOj ro Se icat réXeecrdai ol'co* 
fjs V7rep07r\t7]ai ra% av irore 0Vfiov oXecrarj. 205 

Top S' avre irpocreenre dea yXavtcoyirts * A0r t vri % 
rjXOov eyco iravcrovaa reov fievos, ai ice irid^ai, 
ovpavo0ev % rrpo he fi rj/ce 6ea XevKoiXevos r Hpy, 
afi<f)co òfiojs dvfio) (j>i\eovcra re, icrjhofievr] re, 
aX)C aye, Xi]y epihos, firjhe %ccfx)9 eXiceo %eipi* 210 
alCìC rjroi errecnv fiev oveihtcrov, cos cererai, rrep. 
oohe yap e^epea), ro he icat rereXecrfievov ecrrat' 
fcai irore toc rpts Tocrcra rrapeaaerai ayXaa hcòpa 
vj3pios etveica rrjahe' crv h terreo, ireiOeo S' r/filv. 

Trjv h" airafiet^ofievos Trpocre'fyr] rroha? ooicvs * AyCX- 
Xevs' 215 

Xprj fiev a<f>col'repov ye, 0ea } erros eipvaaaOai, 
teac fiaXa rrep 0vfio> ice^oXcofievov" co 9 yap afieivov. 
os ice 0eoì$ emrreL0rjrai } fiaXa r eicXvov avrov. 

H, tcai €7T. apyvper) kcùitt) cryeQe yelpa j3apelav % 
à'KJr h es KOvXeov (òcre fieya £t(jx)9, ovh' airiQiqo'e 220 
fiv&op *A07]vat7]9* 7] 8' OvXvfiiróvhe ftefirjicei, 
heùfiar es aiyioyoio Atos, fiera hatfiovas aXXovg. 
TlriXechr}? h e^avn? araprrjpols erréecraiv 

200. Se Fot. 201. Féirea. 

203. [f r}> wa v&pw Flby laborare notat Heynius. Sed v. Thiersch. 
Gr. Gr. § clviii. qui et de hiatu consulendus § cl.] 

205. Frjs. 206. 7rpoo-éF€L7T€. 211. Fenecnp. 

216. Beh Fiiros. 223. Ftiréecrcriv. 



118 EX HOMERI ILIADE! LIB. I. 

Arp€c&7]v 7rpocr€€i7re, teai gvttcò \f>ye yóXoio' 

Oivofiape?, kwos o/jl/jlclt e%cov, Kpabvqv 8' eXa- 
éoio, 225 

aure ttot es TTo\e/iov afta \aio dcop^^Orrvac, 
ovt6 Xo^ovB Levai crvv apL<T77]€crcriv * Aycu&v 
rerXrjfca? Ov/jlo)' roèe toì tcì]p eiSerai elvac. 

7] TTOXV \COlOV e<JTi, KCLTa GTpCLTGV 6VQVV A^aiCOV 

òo)p ì air oat pela 6 ai } ocrris creOev avrtov etTTTj. 230 

Bri/xofiopo? 3acri\ev?, errei ovriòavoiciv avacraet?' 
y) yap aVj Arpei&r}, vvv varara \cu3rcraio, 
«XX e/c tol- epeoo, icai iirt /xeyav GpKov ouov/j.ai' 
vai- \xa roSe cncrjTrrpoVj to f.iev ovirore cf>vX\a Kai otovs 
(pvaei, e7T€i8ì] irpcòia ro/irjv ev opecrcri \e\oi.T7ev, 235 
ov$* avaOijXrcrei' irepi yap pa e yaXxo? eXe^e 
(pvXXa re tcai òXotóv' vvv aure \liv ui€s 'Ayaiccv 
év iraXauLrjs à>opeovai hiKacrTToXoi, Gire Oeijuara? 
irpos Aio? etovarai' o Be tol [Jitya? eaaerai opicos* 
?) ttot Av^XXt/o? 7700 ìi iterai via? *A.yai&v 240 

crv /att avrà ?' to?? S' ov ti Bvv^aeaiy ayyvfxevo? irep, 
ypaicpielv, evr av ttoXXoì vcf) K/cropo? avBpo(f>ovoio 
OvrjCTKOVTe? 7ri7rTcoar crv B evBoOi Bvuov auv^eis 
ycoófievos, or apiarov 'Ayaicjv cvBev erio-a?, 

D.9 (baro n?;XezS?/^ rrpoTi he crK-PjTTTpov f3aXe 
yaiij, 
yovaeiGLs oXolci TTeirapfievov, e^ero o' avrò?, 
'ArpeièrjS' B" erepcodev epLr } vie. rolcri Be Neorwp 



224. tv pocrérei7T€. 225. roivoSapés. 228. Feldcrai. 

230. [j Beoti, àv-ia : eÌ77j]. Sed nihil opus. Cf. Thicrsch. Gr. Gr. 

§. CLVI1I.] 

231. ovTibavoLj-i FavdcTG-eis. 256. yap pa Fé. 



245 



LIB. I. EX HO'MERI ILIADE. 119 

7}8v€7rr}2 avopovtre, Xiyvs UvXlcov a<yopi]T7}9, 

tov Kai airo yXcoao-rjs pieXtros yKvKicov peev aver]. 

tcù 8* 7]Srj Suo puev yeveaX puepoircùv avOpcoTrcov 250 

e<jyOcaO\ oi oc irpoaQev apua rpa(f>€V rjòe yevovro 

ev TlvXcp r)ya6er) 9 fiera Se rpiraroiaùv avacraev. 

05 a<ptv ev<ppovecov ayop^aaro /cai fiereeiTrev 9 

'12 7T07T0Ù, rj pceya irevOos A^aù'Sa yaìav iKavei. 
r) Kev yrjOrjcrat Hpiajuo9, Hpiapcoio re rral$e9, 255 

aXXoc re Tpcoe? pieya Kev KeyapoiaTO $vp,(p, 
€i acpanv raSe iravra Trvdocaro pbapvapLevoiìv, 
o% irepì fiev /3ovXr)v Aavacov, irepi S' ecrre pLa%ecrdai, 
aXXa TriQeo-ff* apufico Se vecorepeo ecrrov e/xeZo. 
tjSt] yap itot eyco Kai apetocriv, tfeirep vfilv, 260 

avSpaatv copLiXriaa y Kai ovTrore /a oty adepc^ov. 
ov yap 7rco roiovs toov avepas, ovòe còcopiaùy 
oiov Uetpcdoóv re, Apvavrd re, iroipieva Xacov, 
Inalvea r , 'H^aScov re Kai avnOeov IloXv(f>r]fiov f 
®7)crea r AtyeiSrjv, eirietKeXov aOavdroicri. 265 

KapriaroL Brj tcelvoi eiriyQovKav rpdcpev avSpcov* 
Kaprccrroi pbev ecrav, Kai KapTiarots epayovTO, 
<&7]pcnv opeo-fc<r>OLcn, Kai eKirayXcos airoXeo-aav. 
Kai /lev Tolaiv eyco fieOopaXeov e/e TivXov eXOcov 
TTjXoOev ef Atti7]9 yair f 5' KaXecravro yap avroi' 270 
Kai fia^ofirjv Kar epu avrov eyco' Keivoiai S àv ovtis 
tcov, o\ vvv fipoTOt eiaiv eir i^(Q ov io i y pia%eOLTO. 
Kai, piev fiev ftovXe'cov %vviev, ireidovró re fjLvdto. 
aXXa TriOeaOe Kai vpipie?, eirei ireiQeaOai apieivov. 

248. Fr]8vF€7rf)$. 251. ol Fot. 252. rpiràroicri Fàvacr(Tcv. 

253. \lztÌFzitzzv. 262, roiovs Fidov — ovdè Flàcofxai. 

265. ÌTnFeiKÌkov. 



120 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

lLr\Te gv tovB , ayaOós irep ecov, airoaipeo /covprjv, 27*5 
aAA ea, cos ol irpcora ooaav yepas vtes Kyaiwv* 
fir]T€ gv, TlrjXeiST], 5 #e\ 5 epi^é^evai j3aGiX?]'ì 

aVTù/3ù7]V' €7T€L 0V7T0& 6fJbOL7]S eflfJLOpe TL/jLr]9 

GKV)irTOvyo$ fiaGiXevs, (pT€ Zeus kvSos eSco/cev. 
ei Se gv Kaprepos eaaì, 6eà Sé ae yelvaro /i^rrjp, 280 
aKK oye (peprepos eGTiv, eirei irXeoveGGiv avaaaeu. 
ArpeiSir], crv Se Trave reov fievos* avràp hycoye 
Xlggojjl , ^A^lXXtj'l ixeOefjbev %oXov, bs fiéya ttclglv 
epKOs AyaioÌGiv ireXerai iroXefJLOLO ica/colo. 

Tov o° aTra/jLecftofjLevos' irpoaé^i] tcpelcov' Ay ape '/jlvcùv' 
vai Srj ravra ye iravra, yepov, /cara fiolpav eeiires' 28 G 
aXX oS avrjp eOeXei irepi ttclvtcùv efifievai aXXcov, 
iravrcùv fiev fcpareeiv e&eXei, iravrecrai 8 avaaaeiv, 
7rà(TL Se Grjfjiaiveiv, anv ov ireiaeaOaL oi'co. 
el Se / fJLtv al^fJi7]T7]v eOeaav 6eoc aiev eovres, 290 

TOvveKti ol irpodeovGiv oveiSea fjLV0rjGaG0ai ; 

Tov o° ap V7ro/3\rjSr}v rjfieifiero Sto? A^iXXevs' 
7] ydp Kev SeiXos re /cai ovriSavos KaXeoi/xrjv, 
et Srj gol iràv epyov virei^of^ai, o ttl Kev eiirr]s. 
clXXolgiv 8r) ravr eTnreXXeo' p,oq yap e/xoiye 295 

G7]fxaiv * ov yap eycoy eri gol ireiGeG0ai oi'co. 
aXXo Sé tol epeco, gv S evi fypeGi /3aXXeo gtjgC 
%£pGÌ jiev ovtol eycoye /ua^Go/biai eiveica Kovp7]s 
ovt6 gol, ovre reo aXXcp, eirei jjl a<fieXeG0e ye Sovres. 
tcdv 8' aXXcov, a jjlol cgtl Oorj nrapa vrjl jjbeXaivT], 300 
Twv ovk àv ri <f>epoi$ àv eXcov aeicovros e/jieìo. 

276. cos fot. 281. 7rkeóp€(T(TL Favd(T(r€L. 286. eFeines. 

288. [f V. ad 19.] 291. tovuckcl Fot. 

294. ttclv Fépyov. otti K€ FeiTrys. 301. àFeKOVTOS. 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE. 121 

et ò aye ^v, 7reLp7]aaL, iva yvcococri tccu oioe % 
al\jra toc alfjba Kekaivov epcorjcreL irepL 8ovpL. 

ils reo y avTLptotcn fiaterà fievco eireecraiv 
av<TTTfnr\v % \vaav S' ayoprjv irapa vy)vctlv Ayaiàv. 305 
TLrjXetS?]? fjiev eirL /cXicrias /cai vr\as eìaas 
rj'ìe avv re ^levoircdSr] kcli oh erapotcnv' 
'Arpetè?]? S' àpa vfja dorjv aXaSe irpoepvaaev, 
e? S' epéras e/cpivev eeifcocnv, es S 5 e/carofM^v 
ftrjcre Beco' ava Se "KpvaTjl'Sa KaXktiraprjov 310 

elaev àycov* ev S 3 ap^os e/877 iroXvfJbrjris *08vaaevs. 
oi fjbev e7T€6T avaftavres eireifkeov vypa fceXevda. 
\aovs 8 ArpeùSys a7ro\vfiaivea0aL avcoyev' 
oc 8 aireXvjAaLvovTQ, Kai eis a\a Xv/xar ej3dXXov % 
ep8ov 8" 'AttoWcdvl reKrjeaaas efcard/Afias Sì 5 

ravpcov rj8 acycov irapa 6 tv d\o? drpvyeroLo' 
Kviaarj 8 ovpavov i/cev €\iaao/jL€V7] irepi Kairvcù. 

Q$ ol j^ev ra irevovro /cara arparov. ov 8 Aya- 

fJL€}jLVCOV 

Xijy epi8oSj tt]V irpcòrov £7rr/7r€L\7]a A^lXtjl' 

aW oyeTa\0v/3Lov re kol ^Lvpvfiarrjv Trpoaeenre, 320 

reo ol eaav K7]pv/ce Kat orpr/pco OepairovTe' 

Ep^eadov /c\lctc7]v Tl7]\r)ìa8ecD A^lKtjos, 
%eipo$ eXovr aye/xev T$picrr]i'8a /ca7\\L7rapr)ov' 
et Se tee Jjlt} 8(oj)cn,v, eyco Se K€v avros eXcofiai 
e\6o>v avv TfKeoveaat* ro ol icaL piyLov earaL. 325 

iìs eLTTcov irpo'Cei, icparepov S' 6776 fivOov ereWe. 

304. hTT6€<j(Tiv. 507. Kai Foìs. 308. 77poFepv(T(r€V. 

309. €Kpiv€ FeFeLKcxriv. 317. lice Fekio-crop.évq. 

520. irpoatFeint. 321. tcù Fot. 325. ró fot. 

526. Ss FetTrwp. 



122 EX HOMERl ILIADE. LIB. I. 

reo o aetcovre fìarrjv irapa 6lv aXos arpvyeroLO* 

hlvppiOOVCOV S' €TTÙ T6 k\,LGLCL$ /COL Vi]Cl$ ìfC€(T@r}V. 

tov S evpov irapa re kXlctct) /cai vtj'C peXalvrj 

rjpevov* ovcT apa rcoye l&cov yrfi^aev *AytXk6U9, 330 

tco pev rapfirjcravTe fcac auhopevco fiacriXrja 
<TTTfn)v, ovBe tl piv 7rpoc76(j)(ùV€ov y ovty epeovro. 
avrap 6 eyvco f/criv evi cppeai, cptovrjcrev re* 

X.acp€T€, fcripv/ces, Alos ayyeXoi rj$e /ccu avhpcov, 

(UTCTOV LT ' OVTL fJLOL Vpp€9 €7TatTL0L, aXX* ' Ay CI fi € JjLV CO V, 

ò$ crcpcol Trpoìei TìpLcrrjiBos eivetca tcovpr]$. 336 

aXX aye, Aioyeves Ylarpo/cXeLS, e^aye Kovpi)V, 
/cai acpco'ìv 8os ayeiv' tco S avrco fjbaprvpot earcov 
irpos re Oecòv paicapcov, irpos re Ovtjtcov avOpcorrtov, 
/cai 7rpo9 tov fiacTLkrjos aTrrjveos. eiTTore S' avre 340 
ypetw epeto yevrjrai aet/cea Xoiyov apvvai 
rols aXXois* — fj yap oy cXorjai cppecri 6vei, 
ovSe tl olSe vorjcrai apa irpocraco /cai oiricrcrco, 
07T7TC09 ol irapa vrjvai CTOOL payeoivro Affato*. 

*£ls cucito* TlciTpofcXos Se cfiiXco eireireiOeff èralpcp, 
e/c S' ayaye /cXicrir)? HpLarji'Sa /caXXnraprjov, 346 

Scò/ce 8* àyeiv. tco S avris lttjv irapa vr\as Kyaicov* 
rj S' àé/covcr apa roìcri yvvrj Kiev, avrap ^ A^iXXevs 
Sa/cpvaas èrdpcov acfcap e^ero vocrcfii XiacrOeis 
fftv ecf) aXos iroXi^s, opdcov eiri oivoira ttovtov* 350 
ttoXXcl Sé prjrpì cpiXrj r]pj]aaTO, ^eìpa? opeyvvs* 

^Ifjrep, eirei p ere/ces ye pivvvOaèiov irep eovra, 

327. à?€KOVT€. 330. royye Fihav, 

ooZ. Ffjcnv. ó eyvcù forte o y eyvco. 341. àhiKta. 

342. òXoFfjai. 343. ovdé tl Folòe. 344. Fot, 

348. aF€KOV<r\ 350. eVi foiWra. 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE. 123 

tl/jLtjv irep flou oóeWev OXv/jLitios eyyvaXt^ac 
Zevs v^n^p€/jLeT7]9' vvv §' ovSe fie tvtOov eTiaev. 
7] yap /jl ArpeiSrjs evpvfcpeicov Ayajuepvcov 355 

7)rcfi7](j€V % eXcov yap eyet yepas avrò? arrovpas. 

£1$ cucito Sa^pv^ecov' rov S' e/cXve irorvia firjrrjp, 
7]/bL€V7) ev (3ev6e<jaiv aXo9 irapa irarpo yspovTC. 
KapTraKLfJLCùs S' aveSv 7roXifJ9 aXos, tjvt op.iyXrj, 
Kai pa irapoiO avrolo /caOe^ero 8atcpv%€0VT09, S6G 
%eipi re fiiv Karep€^€v ? €7T09 t ecj>ar , e/c r òvó/ia^E* 
Te/cvov, ti icXaieis; ti Se ere fypevas iKeTo irevQos; 
e^avSa, /jljj tcevOe vo(p, iva eiSo f aev afi^co. 

Trjv Se j3apv <7Tevayjx>v irpoae^i} iroSas cotcv? A^tX- 
Xevs* 
oterQa* Tir] tol TavTa lSvit] ttclvt ayopevco ; 365 

(p^ofxeO es ©77/3771A, teprjv ttqXlv YieTuovos, 
Trjv Se SieirpaOoiJLev Te, kcli r]yof.cev evOaSe iravTa' 
kcli tcl jjuev ev SaaaavTO fieTa crfyceriv vìes y Ayaiwv 9 
eK S' eXov 'ATpecSr) X.pva7]l'Sa KaXXi7raprjov. 
Xpvcr7]9 S' avff , lepevs é/caT7]/3óXov 'AttoXXcùvos, 370 
rjX0e 9oa$ eiri vfjas Ayaizov ^aX/co^LTcovcov, 
Xvaofievos Te OvyaTpa, <f>epcov t airepeieri cnroiva, 
aTefjbfJua r e^cov ev yepcriv é/crjfioXov ' AttoXXcovo? 
Xpvcreù) ava <jfC7)7rTpcù, Kai XcerereTO iravTas ' AyaLovs, 
'ATpetSa Se (JLaXierTa SvcOy Koapurfrope Xacov. 3*75 

evff aXXoi fiev irdvTes eirev^pn^erav 'A^cuoì, 
aiSelerOau ff iepr\a } Kat ayXaa Se^dau airoiva* 

361. KctT€p€%€ Férros. 365. ha FeiBofiev. 

365. FoicrOa — Tavra Fiàvirj. [-f Vel potius tcivt ddvirj. V. infra 
ad 608.] 

370. FeKaTrjftóXov. 513. iv X € P& L FeKrjftóXov. 



124 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

aX\' ovk ArpeiSr) ^ Ay a fjbe/jbv ove rjvSave Ov/jLqj, 
aWa kclkìos acptet ? fcparepov S eiri fivOov ereWe. 
^coopevos S 6 yepcov iraXiv ch^ero* rolo & ' AttoWcov 
ev^a/iévov rjicovcrev, eizei fictXa 01 cpiXos r\ev. 381 

r}ice S* eir ' ApyecoLcri /ca/cov /3eAo?' ol Se vv \aoì 
6p£jctkov eiracrcrvTepoC ra S eircoyeTO KrjXa deolo 
iravrrj ava crrparov evpvv A^atcov. a/jL/xt ce fiavris 
ev ecScos ayopeve BeoTTpoircas 'E/caroto. 385 

avrete eyco Trpcoros fceXofirjV 6eov CkacricecrQaC 
Arpetcova S eiretra ^0X09 \a/3ev' alyjra S' avaaras 

7J7T€l\7](T€V fll)6oV, 6 Sì] TeTeXetTfJLeVOS €(TTt. 

ttjv fiev yap crvv vrfC 6 or) eXtKcoTres 3 A^aioo 
e? ÌLpvcrrjv ir e (iir over tv, ayovcri Se Scopa avarerà 390 
ttjv Se veov KXiairjOev e/3av K^pvKes ayovres 
Kovprjv ^Bpiar]o9, ttjv flou Socrav vles A^atcov. 
aXXa crv, et Svvacrai ye, irepicryeo iraiios er)o$ % 
eXOovcr Ov\vfj.7rovSe Aia XicraL, et irore Srj ti 
r\ eirei oovrjcras KpaSirjV ù^ios, rje icai epyco. 395 

TToXXaKL yàp creo irarpos evi [ieyapoi,cnv aKOvaa 
€v%o[ievr)$, or ecf)7]crda KeXatvec^el K-povccovi 
oir\ ev adavdroccnv aeiicea Xouyov a^vvaiy 
oTTTTore fJbiv ì~vvSr)crai OXvjjlttiol rjOeXov aXXot, 
*Hp?) t, rjSe UocreiSdcov, Kaì UaXXàs * A6r\vri* 400 
aXXa cri) tov y eXOovaa, 6ed, vireXvcrao Secrficòv, 



378. \\yafjL6fJiuovL Fàvhave. 381. fiaka Fot. 

585. ev Feiòcòs — Fe/càroio. 

389. FeXiKcoTres. 390. ààpa FàvaKTi. 

393. [f àXXà crvy, el conjicitHeynius, ob hiatum. Sed v. Thiersch. 
Gr. Gr. §. cli. 3. a.] 

395. r) Ferrei — deb. r)é ti Fépycù. 598. àfei/céa. 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE. 125 

(jù% e/caToy^eipov /caXeaaa es* fia/cpov OXvfJbirov, 

ov Bpiapecov /caXeovai 0eoi, avSpes Se re iravres 

Aiyaicov — o yap aure fiirj ov irarpos a/jieivcov — 

os pa irapa K.povicovi KaOé^ero Kvhel yalcov* 405 

tov /cai vireSSeiaav fxaKapes 0eoi, ouSe r eSyaav. 

tù)v vvv jJLiv \xvT\aaaa Trapelo, /cai Xa/3e yovvcov, 

ai K€v tt(ùs eOe\7]criv tiri Tpcoeaacv apfj^ai, 

rovs Se /cara irpvfjuvas re Kai ajjbfy aXa eXaac 'A%aiov$ 

KTeivofievoys, iva iravres eiravpcovrai /3aaiXfjo9, 410 

yvco Se icau ArpecSrjS' evpv/cpeicov Ay a/me pivcov 

7]v arrjv, or aptarov Kyaitùv ovòev eTiae, 

ov ò v/jL€iper eiretra *Ó€tl$ /cara òa/cpv j(eovaa 
co /jlol, Te/cvov €/jlov, ti vv a €Tpecj)ov, aiva t e /cova a ; 
aiff ocf)e\e9 irapa vr/vaiv a$a/cpvT09 /cai airr^wv 415 
rfaOai' eirei vv tol ala a jxtvvvOa irep, ovti fiaXa Btjv' 
vvv S 5 a/ia t co/cv/xopo9 /cai ol^vpos ire pi irdvTcov 
eirXeo* toj ae /ca/cfj alari re/cov ev \xeyapoiai. 
tovto Se tol epeovaa eiros All' Tepiri/cepavvcp 
elfju avTT) irpos OXvjjutov ayavvi(f>ov, ai /ce 7Ti0r / Tai. 420 
aXXa crv jiev vvv, vrjvai 7rap7]jjievo9 co /eviro potai, 
ferivi ' ' Ayaiolaiv, iroXe/iov S aironraveo irayarav. 
Zeus yap es 'Q/ceavov [ieT afiv/uovas Ai0LO7rrja9 
^01^09 ej3r] /cara SaiTa, 0eoi S ajia 7ravT€9 eirovTO* 
0ù)8e/cdT7) Se tol avTL9 eXevaerai OvXvfjarovhe, 425 
/Cai TOT €7T€lTa TOC elfJbl A109 irpoTi %aX/co/3aT€9 S(ò } 



~T0ai - 



Kai fjiiv yovvaaofiai, /cai fiiv iretaeauai olcd. 

\Ì9 apa ^cov^aaa airepr^aeTO tov ò eXiir avrov 



404. rov. 409. àfi<f>' aka féXcrcu, 

419. epeovaa Fénos, 



126 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

ywojxevov fcara Ov^lov evfavoio yvvaticbs, 

Ti]V pa f3tr) aacovros aiTrjvpoov. Avràp 'OSvcrcrevs 430 

€9 Xpvarjv ì/cavev, àywv lepr]v e/carofji^rjv. 

oi 8 ore 8rj \i/jl€vo? 7ro\v/3ev9eo$ evrbs Ìkovto, 

larca fjuev arecXavro, Oecrav 8" ev vr[C [lékaivr)' 

MTTOV 8 L<TTo8o/C7) TT^XaCraV, TTpOTOVOLCTlV V(j)€VT€S 

KapiraKi^ws' tt]v S' et? opfxov irpoépvacrav cperfiols 9 43o 
ck 8 evvas e/SaXov, tiara 8e 7rpv/jbvrjcrt e8r]<Tav % 
oc 8e Kau avroi /Salvov tiri prjyfuvi OaXaaorrjs* 
ex 8 è/caro fi(37]v ftrjo-av é/cr]/3óX(p ' AttÓXXgjVL' 
ck 8e "Kpva-rjl's vrjos /3fj irovroiropoto. 

T7]V flCV 67T6LT tlT i /3ù)flOV ajCDV TToXv/XrjTlS 'OSl/CT- 

aevs, 440 

irarpi cf)t\ù) tv X e P <Ji TL @ eL > lcaL l uv 7rpoareet7T€v' 

D. 'Kpvcrrj, irpo /jl eTrejmyjrev àva^ avhpwv 'Aya/xe- 

flVCùV, 

iraiha re coi ayefiev, <£>ot/3(p ff ìepr]v efcaró/ji^rjv 

pe^ac virep Aavacov, ocf>p iXaaofiecrOa avaicra, 

os vvv ^Apyeioicn iroXvarova /cr;8€ e<f>fjxev. 44?5 

l fìy eiTTcov, ev %epau TideC o 8e Separo ycapcùv 
7ral8a fyiXrjv' roì 8' wKa 6ecp tcXeLrrjv é/caTO/jL/Srjv 
èteirjs ecrrrjcrav év8{ir}Tov irepi jScùixov* 
yepvLVfavTO ò eTretTa, Kau ovXo^/vras aveXovro. 
toIctiv 8e ^Kpvarjs fxeyaX evyjcTO, yelpas avacr^cùv' 450 

K\i)#/ fiev, * ApyvpoToì* > bs l^pvcrrjv a/jL<pi/3e/37]/cas, 
KcXXav re ^aOerjv, Teve8oio re Icju avacraeis' 

430, àFeKOVTQS. 455. TTpoFépvaaav. 

438. ftrjcrav FeKrjfióXcò. [f Vide ad 203.] 441. TrpocrtFeiTrev. 

442. 7rpoe7re/x\//-e Favai}. 444. IXacróiL^G-Oa Favcucra. 

446. òs Futtìùv. 452. re Ficjji Favàinreis, 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE. 127 

tjSt] fidv iroT èfieif rrdpos eKkves ev^apevoio' 
Tifirjaas [iev e/Jie, fieya 8 lyjrao Xaov Kyaiwv* 
776° eri Kai vvv jxoi to<$ eiriKprj7]vov eeXbcop' 455 

?;§?7 vvv Aavaolcriv aei/cea Xoiyov a/juvvov, 

^Xls ecpar ev^ofievo^ rov S* efe\v€ <Po2/3o$* AiroXkeov. 
avrdp errei p' ev^avro, /cai, ovko^vras 7rpo/3a\ovro, 
ai epvaav fiev irpcora, Kai eatya^av, Kai eSecpav, 
fjLrjpovs t e^érafiov, /card re KViacrrj eKaXwfyav, 460 
8i7rrv^a iroi7]cravres 9 eir avrcòv 8 co jjloO eriger av. 
/cale 8* erri cr^i^s 6 yepcov, erri 8 aiOoira olvov 
\ei/3e m veoi 8 e rrap avrov eyov rre^nroa^óXa yepcriv. 
avrap, eirei /cara fx^p e/caTj /cai, arfKayyya Tracravro, 
jjLtcrrvWov r apa raXka, Kai afic^ o(3e\oio~iv erret- 
paVy 465 

(ùirrrjcrdv re irepitypahews, epvcravro re iravra. 
avrdp, eireì rraveravro rrdvov, rerv /covro re 8aìra, 
8atvvvr y ov8e ri Ovjjìos e8evero 8airos elarjs, 
avrap enei irocrios Kai e8rjrvos e£ epov evro, 
Kovpoi [lev Kprjrfjpa? trreare^ravro irorolo' 470 

VtofJLrjaav §' apa rrdcriv errap^a/jievoi 8eiraecrcriv. 
oi 8e 7rav7]/iepioi ^ioXirr) 6eov ì\acrKovro, 
KaXov aet8ovres rrair^va, Kovpoi * Ayaiiòv, 
[xeXrrovres F^Kaepyov' 6 8e capeva reprrer aKovcov, 
tjijlos 8 rjeXios Kare8v, Kai erri Kvecpas rj\0e, 475 

8rj rore Koifi^aavro irapd irpvpbvriaia vrjós. 
rj/ji09 8* rjpiyeveia efravr} po8o8ciKrvXos 'Hw^ 
Kai ror eweir avayovro fiera crrparov evpvv % A%aiù)v* 

456. àFeiKta. 4 59. av Fépvvav. 462. aWoira Foìvov. 

466. FcpvcraPTO. 463. forte ÌFL<jt)s. 4 74. FtKaFepyoi', 



128 EX HOMEXII ILIADE. LIB. I. 

tolcnv 8* LKfievov ovpov tei efcaepyos 'AttoXXcov. 
ol 8* Icrrov (TTrjCravT, ava ff lariaXevfcd ireraaaav' 480 
ev 8* ave/jios irpr\crev fjbeaov lcjtcov, afMpì 8e tcvfjua 
crreipT] 7Top<pvpeov fxeyaX i>ay€-> vtjos covai]?' 
rj 8* edeev tcara /cv/j,a Siairpriaaovaa /ceXevdov. 
avrap eiret p lkovto fcara arparov evpvv ' Ayaiwv, 
vrja fiev olye fieXcuvav eir y}ireipoio epvaaav 485 

infrov cttl ^a/jiadot?, viro 8 epfiara fiaicpd rdvvaaav' 
avroc 8e afccSvavTO vara fcXtata? re veas re. 

Avrap 6 firjvie vrfvaì irapr^ievos wKViropoiai 
Auoyevrjs UrjXeo? vlos, irohas co/cv? A^iWevs' 
ovre 7T0T €L9 ayoprjv 7ra>Aecr/ecT0 Kvhiaveipav, 490 

ovre ttot e? 7ro\€fjLOV* aXXa (^OivvQeafce (ptXov fcijp, 
avOt pevcùv, iroOeeaKe 8 avrr]v re 7ttoX6/jlov re. 

AXX ore or] p e/c roto ovcoce/carr} yever rlcos, 
/cai rore Sr? irpos OXvfiirov ccrav 6eot atev eovres 
irdvres afia, Zev$ 8 VPX 6 ' ® eTL9 8 ov XrfieT e<pe- 
r/ieccv 495 

Tracco? eov, aXX rjy aveSvcrero Kv/ia daXaaarjs, 
rjepiT] 8' avej3rj ixeyav ovpavov, OvXv/iTrov re' 
evpev 8' evpvoira T^povtSrjv arep 7]/juevov aXXcov 
atcpordr?) KQpvcprj TToXvòeLpaSos OvXvjAiroio* 
tcal pa irdpoiff avrolo fcaffe^ero, icai Xaf3e yovvwv 500 
afcaiy' Se^ireprj 8 ap vir avGepeoovos eXovaa, 
Xi(TaofJiévrj irpocreeiTre Aia JLpovtwva ava/era' 

Zev irdrep, el irore Srj ere fier aBavaroicnv ovverà 
rj €7T€i, rj epycp, róSe fiot, /cprjrjvov eeXScop' 

479. FeicàFepyos. 482. Leg. fxeya FiFax*- 

435. eV TjTreLpcLO Fépvararav. 496. 7ratSòs Fov. 

502. TTpoaéFcLTre Ala Kpovlava FdvaKra. 504, fj Ferrei, rj Fépycù. 



i 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE. 129 

rlfirjcróv fioi vlov, bs co kv fio p cor aro 9 aXXoyv 50J 

eirXer* drap fiiv vvv ye ava% avSpcov Ay afiejivccv 
rjrlfirjcrev' eXcov yàp ej^et yepas avros airovpas. 
aXXà (tv rrép fiiv rlaov, 'OXv furie, fioriera Zev* 
rocppa o° eirì Tpcoeo-cri, rtOet Kparos, ocf>p àv Ayaiot 
vlov e/Jbbv rcacocrtv, ofyeXXcùcriv re e rifiy. 510 

A £ls (paro* rr)v 6° ovrt 7rpocr6(j)r] ve^eXrjyepera Zevs, 
a\V d/cecùv Srjv rjo-ro* &eri9 8* , w? rjyfraro yovvcov, 
cos eV€T èfnrecpvvla, tca\ elpero Bevrepov avris" 

Nqfiepre? fiev 8rj fioi viròayeo, tcaì Kardvevaov, 

Tj CLTTOeiTT ' €7T€l OV TOL 67TL 0€09 OCpp €V €100), 5 I Ò 

oacrov eyco fiera iràcriv arifiorarr] 6eos ecfit. 

Trjv Se fiey oydr\Ga$ irpocre^rj vefyeXrjyepera Zev9' 
r) Brj Xolyta epy\ ore fi e^0oSo7rrjo-at ecjyr^eis 
"Yiprj, orav fi epedyaiv oveihecois eireeo-aiv. 
r) he koÌ avro)9 fi atei ev adavarotat deolai 520 

vec/cel, fcal re fie <f>7]crì fia^rj Tpcoecraiv aprjyeiv. 
aXXà <rv fiev vvv avri$ arrócrriye, fir\ ri vo7]crrj 
v Hp77* efjLOi Se Ke ravra fieXrjo'erac, o<fipa reXecrcw. 
et 8, àye roi tcefyaXrj Karavevaofiai, òcfipa irerroiQrfs* 
rovro yàp e£ efieOev ye fier adavaroiai fieyiurov 525 
reKficop* ov yap efiov rraXivayperov, ouò° arrarrjXov, 
OfS' areXevrr}rov, o ri Kev fcecfraXrj Karavevcrco. 

ìi, tcaì KvaverfCiv err ocppvcri vevcre ÌLpovitùv* 
afif3poo~iai h apa yalrai eireppcùcravro avaferos 529 
teparos air a6 avaro to' fieyav 6° eXeXigev "OXvfiirov. 
rwy co? ftovXevaavre hierfiayev % r) fiev eiretra 
ets aXa àXro fiaOeìav air atyXrjevros ^OXvfiirov, 
Zevs he eov irpos hcòfia. 6eot 8' àfia rrdvres aveorav 

506. vvv ye Fdva£. 510. ré fé. 515. à7rófet7r\ Fetdw. 

518. Xoiyta Fépy\ 519. Fe7réecr<rii/. 529. iireppcùo-avro FdvaKTos. 
532. forte €Ìs a\aò y aXro. 535. Zcvs òè FeFóv. 



130 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

ef eBecov, afyov nrarpos evavriov' ov8e tls erXrj 
p,eìvai eirep^ofievov, aU' avrcoi earav airavres. 535 
a>9 6 fjuev evQa Ka0e£er eirì OpovoV ov Se /jliv 'Hpf) 
r/yvoLijaev iBovcr , ori ov avjjL<j>paaaaro fiovXa? 
apyvpoire^a ©ercs, Ovyarrjp d\loio yepovros. 
avraca ice prò può lai Aia Kpovicova 7rpoa7]v8a* 539 

Tcs 8 av too, Só\op,f)Ta, Oecòv av/n(f)p aaa aro fiovkds / 
atee toc (pc\ov earcv, efxev airo voacfytv eóvra, 
KpwKTaZia <f>poveovra BcKa^epuev* ov8é re 7ra> puoi 
irpo(f>pcov T6T\7]fca9 eareìv eiros, b ttl vorjarj?. 

T?7z> 8 rjfietfier eirecra 7rarrjp avBpcòv re dewv re' 
r 'Hpr}, [IT] 8rj iravras epuovs eiTLeKireo pbvOovs 545 

ei8r]aeW %a\€7roi toc eaovr a\o%<p irep eovarj. 
à\V bv fxev k eTrieuces atcovepuev, ovtis eireira 
ovre Oetov irporepos rovy etaerac, ovr avOpo)7rcdv* 
ov 8é k eycov dirdvevde Oecov e0e\oipu vof\aai> 
fjiT] tl av ravra eteaara Btetpeo, /jlt)0€ pueraWa. 550 

Tov 8' r) petfier eireira ftocÒTris irorvta f ìlpr)' 
alvorare KpovcSi], irolov rov p,v0ov eeiires ; 
Kaì \lrjv ae irdpos y ovr eipofiai, ovre pueraWcà' 
aWà fiati evKTjXos rei <f>pa£eaL, aaa eOeXtjaOa. 
vvv 8' aiv£)$ 8el8ouca icara <j>peva, jjlt] ae rrapenn) 555 
dpyvpóire^a %éri$, Ovyarrjp dkcoio yepovros. 
rjepiT] ydp aol ye Trapelerò, teat, \a/3e yovveop. 
rfi a olco fcaravevaat, errjrvpiov, co? A^ckija 
Ti/jL7)ar]$, o\earj9 8e rrroXeas eirt vrjvaiv * Ayaiàv. 

Trjv8* a7rap,eif3ofjLevo9 irpoae^rj vecpeXrjyepera Zevs' 
BaifAovlrj, atei puev o'Ceai> ov8e ae \tj0ù)' 561 

537. Tjyi/oiTjcre Fidoìxr ore Fot. 543. Fenreìv Ferros. 

545. ÌttlF^Kttco. 546. Feiòrja-eiv^ 547. iinFciKts. 

548. top Fetcrerat. 550. ravra Fenaara. 551. f. iròrvia F-qpt). 

552. tFemcs. vulg. €€Liras. [f v. Thiersch. Gr. Gr. § ccxiu. 39.] 



LIB. I. EX HOMERI ILIADE. 131 

Trpijgac 8' efJLTT7]s ovtc 8vv7)aeac, aX\' airo Ovpcov 
fiaXkov epuoc eaeac' ro Be toc Kac pcycov earav. 

€C S' OVTO) TOVT €GTÌV, €fJLol fJCeWeC <f)c\0V eìvaC. 

aW a/ceovcra KaOrjao, efjcS B eircrrecdeo fivdco* 565 
pcr\ vv toc ov ^paca/jccoacv, baoc deoc eca ev '0\vfi7rcp, 
aaaov covO , óre fcev toc aairTOVs %€cpa$ ecfrecco. 

^iìs €(j>aT ' eBBecaev Se ftowircs iroTVca Hip?)' 
Kac p cuceovaa KaOfjaTO, eircyvapL^raaa <j>c\ov Kr\p % 
co^drjaav S' ava Bco/xa Aco? Oeoì ovpavcwves. 570 

Tolacv S' f ìi(j)acaT09 fc\vTOT€%vr)$ r)p% ayopevecv, 
fxrjTpc cf)c\7j eircrjpa <pepcov \evK(ù\ev(p Hpr} m 

M ò?? Kocyca epya Tao eaaeTac, ovo er avetCTa, 
ec Brj a(j>co eve/ca Ovtjtcdv epcBacveTOV ooèe, 
ev Be Oeoìac koX<ùov eXavveTOV* ovBe tc BacTOS 5*15 
ecrOXfjs eaaeTac 1)809, eirec Ta yepecova vaca* 
firjTpc S' eyco Trapa^rjfic^ Kac avTjj vrep voeovarj, 
nraTpì (f>c\ù) eirc^pa fyepecv Acc, o<f>pa pur) avT€ 
vecKecrjac 7raTr}p, crvv S' rjpccv BacTa Tapa^rj. 
ecirep ydp k ede\rjacv *0\v\iirco$ aaTepoTrr)Tt]S 580 
eg eBecov aTV(j>e\cf;ac' — ó yàp ttoXv (pepTaTos eaTCV. 
aXka av Tovy eireeaac KaQaiTTeaQac pcaXaKOcacv* 
avTCK eirecu chaos V\v/jL7TC09 eaaeTac rjficv. 

^ £1$ ap e<f>7)' Kac avalla? Be7ra? ap,<j>CKV7r€Wov 
fjcrjTpc <f>c\r) ev %ecpì Tcdec, Kac pccv irpoaeecTre* 585 

TeT\a0c, pcTJTep epcr), Kal avaayeo, KrjBopcevr) irep, 
jxri ae, <f>c\r)v irep eovaav, ev o<f>0a\fjcocacv cBcopcac 
decvofjcevrjv* TOTe 8' ov tc Bvvn^aofiac, ayvvpcevos 7rep, 

568. nórvia Frjprj. 572, f. Ì7rLFr]pa. 573. \olyia Fepya. 

576. forte filit eorat Ffjdos. 578. imFrjpa, 

582. male róv y\ fuit top Fe7réeo-<ri. 585. TTpoo-éFenre. 

587. eV ò(p6aKp.oi(Tt. Flèoùfuit. 



132 EX HOMERI ILIADE. LIB. I. 

yjpai(T\ielv % apyaXeos ydp 'OXvfiTnos avnfyepecrOat,. 
rjBr) yap fie /cai aXXor aXe^efievai pe/xacòra 590 

pc^fre, rroBos reraycov, otto fìrjXov 0eaireaioio. 
rrav 8" rj /nap fapofÀTjv, afia B rjeXtcù KaraBvvri 
Kairireaov ev Ar)/jLv<ó — oXtyos B eri Ovfios evrjev — 
ev0a jjl€ Aivrces avBpes acpap KOfiiaavro ireaóvra. 

c fìs (paro' fji€iS7](T€v Be 0ed XevtcayXevos' Hprj' 595 
fMethr]aaaa Be, rraiBos eBegaro xeipì KinreXXov. 
avrap o rols aXXotcn 0eois evBe^ta iràaiv 
oivoyoei, yXvtcv veicrap airo tcprjrfjpos atyvaaoov. 
aarBecTTOS 8' ap evwpro yeXcos fiaKapeaau 0eoì<riv t 
(ùs cBov f HcfraLCTTOV Bea Bcofiara Troiirvvovra* 600 

*" £1$ rore jiev rrpoirav rj/juap es rjeXiov KaraBvvra 
Bcuvvvt , ovBe ti Ovfios eBevero Baerò $ ei'arfs, 
ov fiev <f>o'pfJLiyyo$ irepiicaXXeos, rjv e% ' AiroXXcov, 
IMovo-dcov 0\ ai aeiBov a/meifio/ievai otti /caXr). 

Avrap eireu fcareSv Xa/jL7rpop <fiao$ rjeXcoio, 605 

ol fiev KaKiceiovres eftav ol/co'vBe eKaaros, 
riyj, é/ederrù) Bcòfia irepLKXvros afj,faytrqeis 
H^aurros iroiTjaev ìBvctjctl TTpairiBeacn. 
Zeus Be irpos bv Xe^ps rjì OXvjjìttlos acrepoTrrjrrj^, 
ev6a rrdpos Kot/juà0\bre /jllv yXvtcvs v7tpo9 iKavoC 610 
evOa /ea0evB' avafias* irapd Be, %pvao0povo$ ììprj. 

598. Foivoxóeu 600. Fiòov. 602. òairòs eFlarrjs. 

606. FoiKÓvhe FeKaoros. 607. fai Fé/edera) aut potius Féicaoroi. 

608. 7rolr)(T€ Fiòviyo-i. [flmmo cum Thiersch. 7rolrj(r 9 cìòviyo-i, siile 
digamme V. Gr. Gr. § clviii. 9.] 

609. 7rpòs Fòv vitiose. [fBentl. Zcvs òè npòs Xe^o? fj'C. Potest et 
legi Zevs à' cVi Fòv X. /;. Cf. 306, 7.] 

FINIS EXCERPTORUM EX POETIS. 



NOT.E 



ANALECTA GRJECA MINORA 



GRATIAM TIRONUJI. 



NOT.E 



EXCERPTA EX PROSAI SCRIPTORIBUS. 



I. NOT^E IN FABULAS .ESOPICAS. 

1.MY0OI AISfìnEIOI] Hoc est— Fabulìe ìEsopicìe. Floruisse 
dicitur ìEsopus circiter Annum Mundi 3433. Olymp. lii. i. 
Ante Christum natum 570. Ortus est Cotyaso, Phrygiae oppido ; 
conditione servus. Primo inserviebat Xantho, cuidam Lydo : 
postremo Iadmoni, homini Samio, a quo manumissus est. Li- 
bertatem nactus, peregre profectus est : et post varia facta 
itinera, tandem, ob ingenii ac sapientìae famam, a Crceso Lydo- 
rum rege Sardes in regiam accitus est. Sardibus diu com- 
moratus, Delphos a Croeso tandem missus est : ibique sacri- 
legii fraudulenter accusatus, deque rupe Phoedriade prasci- 
pitatus, morte indigna periit. Quas autem Monachus ille 
mendax Planudes de vita ejus, et prsesertim de corporis ipsius 
deformitate, eontexuit, illa quidem merce sunt ineptiae. De 
eo tanquam Fabeilarum auctore mentionem saepenumero fe- 
eerunt multi scriptores antiqui. Utrum vero quse hodie sub 
ejus nomine circumferuntur Fabula?, ipsius sint necne, vaìde 
est incertum: immo potius viri inter Recentiores doctissimi 
illas ab eo prorsus abjudicàrunt; quorum praecipuus est vir 
magni nominis Richardus Bentleius, in Dissertatione sua cele- 
berrima de Epistolis Phalaridis, Themistoclis, Socratis, Eu- 
ripidis, aliorumque ; deque Fabulis iEsopi ; Anglice conscriptà, 
et primum impressa Londini A. D. 1697. [Vide autem Dissert. 
de Babrio; auctore Th. Tyrwhitt. Lond. 1776. p. 25.] In 
grandioribus quidem iEsopicarum Fabularum collectionibus 
magna est styli varietas, et piane non ab eodem profecta : in 
earum tamen multis mira invenitur simplicitas, quae antiqui- 
tatem remotìssimam redolet, quoque ad animos juniorura 
discipulorum alliciendos apprime est accommodata. Ex quarum 
numero sunt pauculse hee Fabellae qua? hic exhibentur. Fa- 
bulee JEsopicae multos nactae sunt imitatores : ex quibus, inter 
veteres quidem Phsedrus, Augusti Libertus; inter recentiores 
autem La Fontaine, merito primas partes occupavit. Uterque, 
numeris Poèticis,solutam ^Ssopi orationem, suis tamen ipsorum 
facetiis in locum simplicitatis ./Esopicae, plerumque male, suf- 
fectis, adumbravit. 

*A 2 



*4 NOTJE IN FABULAS .ESOPICAS. 

-f-Cum inter doctos constet nihil ab iEsopi manu profectum 
sub nomine ejus hodie circumferri, placuit etiam Titulum c'ur- 
rentem, quem vocant, immutare. Antea ex .esopi fabulis lege- 
batur. Nosmalumus ex fabulis ìesopicis, praemonente Jacobo 
Tate. Porro Titulum AI2QLTOY MY0OI, qui fabulis a Dalzelio 
praefixus est, in MY0OI AI2QLTEIOI mutavimus,idquepost Ma- 
rianum [Hudsonum]. Ceterum et JEsopicce audiunt fabulae hae 
Hudsono, Heusingero, Ernestio, Francisco de Furia, aliis. 

2. KOXAIAI] Angl. The Cockles. [Vide ko^A/cis, in Vocum 
Interprete ad fin. hujus Libelli.] Hic notandum, Scriptores 
Grascos in hujusmodi titulis articulum non usurpare. 

5. Tecopyov ttols] Angl. An hu sbandm ari s boy, or san — a>7rra, 
wasroasting — liti tempus imperf. piane indicat. omra, contraete 
prò ùjnrae. Vide ÒTrrdco. 

4. aKovcras $è avrcòv] quum autem audivisset cas — No- 
tandum, Latinos nullum habere participium, quod aoristorum 
vocis activae participiis respondeat, nisi in verbis suis deponen- 
tibus, aKovo-as, quum audivisset; [vel aKovcras avrcòv, illis au- 
ditis ; per ablat. nempe absoi.] lòcov, quum vidissem, -es -et ; 
vel (per participium verbi deponentis) conspicatus. Caeterum — 
" Verba Sensùs, excepto visu,genitivum plerumque adsciscunt." 

5. €<firj'] v. (prjjjiL. 

6. KaKLcrra] pessime*— superi, a kcikgs, quod vide in Grani. 
KaKLara £óòa, most wretched creature? ! v. ^cdov, 

7. tcùv oIklcùv vp-cov i(i7rL7rpcifjLévcùv~] domibus vestris arden- 
tìbus ; ivhile your houses are onfire.— Nimirum genitivus est ab- 
solutus ; et, apud Grsecos Scriptores, oIklcòv vp-àv, domibus 
VESTRUM, the houses of you, idem valet ac oÌklcùv vptrépcov, 
do urtò us vestbis, Youfi houses: quod itidem observandum de 
aliis pronominibus, ut vocant, personalibus. Sic in Oratione 
Domi ni cà, Uàrep r,p(bv, Father of us, idem valet ac Uàrep 
rjpérepe, Pater NOSTEJR, OUR Father. v. ipLTriTTp-qiii, vel e/z7ri/A- 
TTprjfjLL, unde efjiTnnpafjLepcov, praes. part. vocis med. v. etiam 
simplex verbum 7TL7rpr]p.L, vel iri jiTrprjin, in Grani. 

8. avroì a.òere'] Angl. are you yourselves singing? are you 
so stujjid as to sing? v. avrbs, et adco. -pNeronem confert Jac. 
Tate in margine sui exemplaris. Nempe, credo, innuit La- 
tinum sapere hanc fabeliam. Adi Sueton. Ner. § 58. 

9. Kpi6ì}V TT)V TOV ÌTTTVGV 6 ÌtTTTOKÓjXOS kKÌtTTCùV KOÌ 7TCù\còl/'] 

Angl. while the groom was stealing and selling his horse's coni. — 
KpiGri, hordeum; quod nempe, in Asiaticis regionibus, olim 
prsebebant, hodieque praebent equis comedendum. Trjv Kpi6i)v 
rov r L7T7Tov, the coni of his liorse ; nam articulus ssepissime 
redditur tanquam pronomen possessivum non emphaticum. 

V. KAeTTTCO, et TTCùXéiO. 

10. ròv Ìtzttov erpifie kol iKrévi^e] Angl. tvas rubbing and 
combing — uti piane indicat tempus imperf. ndcras fjpépas, 
supple ava, every day, v. rpifico, et KTevifa. 



NOTJE IN FABULAS iESOPICAS. *5 

1 1 . rrjv KpiBrjv ttjv rpecjyovo-av'] supple €fi€, hordeum alens 
me, i. e. hordeum quod alit me — [Articulus ssepe repetitur post 
nomen, sequente participio.] pr) 7ra)Aet, ne vendas. 7ro>Xei, 
praes. imperat. contract. prò 7r<»Xee. 

12. xeijiòvos copav] i. e. KaO* aypav, tempore hyberno — 

15. evpwv] nactus [Vide supra n. 4.] v. eupiV/cco, iuvenio, 
nanciscor. 

14. V7rò Kpvovs TreTT-qyóra] Angl. stiff with cold. v. tcpvos, et 
TTrjyvvco vel ir-qyvvjxi vel Tr-qo-crcù, in particip, perf. med. 7r€Trqyù>s, 
~v7a } -òs, rigidità. 

1. Aa/3à>z/j quum sumpsisset. [Vide supra ad p. 3. n. 4.] v. 
XafifldvcD. 

2. virò koKttov KareOero] Angl. he deposited it in his bosom. 
KaraTi&rjfiiy detono ; KaTaTiSefiai, in voce med. depono aliquid 
mihìmei ipsi. 

3. SepfiavBeìs:] calefactus. v. fepjjialvcù» 

4. ava\a(3cov] quum recuperàsset, ttjv làiav <f>vo~LV, 2 )Tor P riam 
naturavi, vel propria natura recuperata. [Vide supra ad p. 3. 
n. 4.] v. àvdXafjL(3àvcù, resumo, recupero. 

5. €7rXr]y€ ròv cvepyerrjv'] vulneravit beneficimi. [Vide supra 
ad p. 3. n. 9.] TrXrjo-crod, percutio ; in aor. 2. act. eiikayov et 
€7rkqyov. Vide Matthiae Gr. Gr. 

6. "Opvis] avisy item, ut hi e, gallina. 

7. o(j>€G>s] Attice prò ofaos, ab o<£>ls, quod vide. 

8. evpovod] nacta. v. €vplo~K(ù } et vide supra ad p. 3, n. 4. 

9. €K0epnàvao~a i^eKÓXayjre'] quum calefecisset, exclusit ; Angl. 
warmed and hatched them. v. óc&p/xatW, et €K.Ko\àirT<ù* « 

10. Seao-ajjLévq'} quum vidissct, vel conspicala. [Vide supra 
ad p. 3. n. 4.] v. Oedofiai, verb. dep. spedo, &c. 

11. ri] supple èia. 

12. airep, av£r)6évra'] quee scilicet adidta — v. ooTrep, et 
ausava). 

13. rov àèiKtìv ap^eraC] injuriam aiispicabunturf rov ààiKelv, 
idem fere ac rrjs àòiKias. apx<°> prior aliquid facio, unde im- 
jiero ; apyp\iai, in voce pass, subditus sum ; ap\op.ai, in voce 
med. [unde fut. 1. ap^opai] incipio, sine respectu alterius me 
sequentis. [Vide Kuster. de Verbis Mediis.] Casterum ap- 
Xopat gen. adsciscit; et infin. cum artic. supplet vicem no- 
mi nis : sic, apxofjLai rov àèiKeìv, incipio injuste Jacere ; apxfl tov 
dàiKelv, incipis injuste face re ; &c. anep ap^erat, quee incipient ; 
" Neu t rum plurale gaudet verbo singulari." 

14. MYIA] f Fabula sane Epicuro digna, Epicureisque 
minimum temporibus detrudenda ! id quod innuere videtur 
Jac. Tate, qui marginem exemplaris sui voce Anglica Epi- 
curean signavit. 

15. i]j,7r€o-ovo~a'] quum incidisset — v. ifiTrinrco. 



*6 NOTJE IX FABULAS JESOPICAS. 

16. vTTOTTviyeadGi e/xeXXez^] in eo erat ut jam suffocaretur ; 
Angl. it was just going to choke. v. vtvottvljcù, et fiéXXoo. 

17. aXX' eycoye Kaì ftejBp&Ka, Kaì TreVcoKa, Kaì \c\ovpai — ] 
v. (3pà>(TKcù, 7TLVCO, et Xovcù. -f~ Verte cuna Jac. Tate well, I have 
bota e atea, Szc. 

18. kclv à7ToBàv(ù] etsi mortila fuerim — tao» prò Kaì «u>. aito- 
Sàvcù, ab à7To6prjcrKCù, quod vide. 

19. 7TaxwQ€is~} jiiuguefactus. v. Traevi/ co. 

20. àve(TKLprr}(r€~\ v. àvacrKipràùj: 

21. aura 6Xo? àqbcùpoióodnv} Angl. was macie in every respect 
like him. V. àcpopoióoo. 

22. kcli 7Tore] f Istud fcal vai et but, notante J. Tate. 

23. àvayKr;? itrekBovaTfs rpe^eiv} quum incidisset necessititelo 
currendi. — Infinitivus apud Graecos interdum redditur Latine 
per gerundium : àvàyKns èwekOovoTjs, est gen. absolutus : eWX- 
flovans, ab cnépxopai, quod vide. 

24. rov àpópov €7r ava-aro'} a cursu cessavit : subauditnr 
otto. v. 77av(o y cessare facto ; 77avopai i in voce naed. cesso, de- 
sino, quiesco. 

25. V77€[iv7]0-(hj} Angl. he had some sort of recollection — rov 
narpòs [ovros} ovov, of his falher's being an ass. pvdopai, re- 
cordor, usurpatur ut verb. dep. quanquam in usu sit pvàco, in 
memoriam revoco: vwò, in comp. sa?pe minuit signifìeationem 
vocis simplicis, ut sub apud Latinos : sic pvàopai, I remember ; 
v770fjLvàopai, I have a fai ut remembrance : video, I laugh ; sub- 
video, I smile. v77€pur)adr}, hic ironice dietimi. 

26. Kp€p.ap€vovs] pendentes. v. Kpcpàco, Kp€pavvv<ù, et Kp€p.av- 
vvpi. 

27. lòovcra] conspicaia. [Vide supra ad p. 5. n. 4.1 v. cìòa. 

28. €77€ipàro} conabatur. v. 77€ipàopai ì -apai. 

29. 7roXXà] multimi: sumitur adverbialiter : a 77oXvs, midtus. 

50. Kapovaa] quum laboràsset. v. Kapvco, 

51. Kaì prj dvvnOclo'a] et quum non potuisset. v. Òvvapxii. 

52. 77apapvBovp€vrf\ a 77apapv8£op.ai, -ovpai, quod vide. 
55, op(paK€s} uvee acerbee. v. opefiag. 

1. v770Kpirov} Angl. of a player, v. {moKpirrjs. 

2. Kaì €Kaara rcov avrov o~K€vàv òi€p€vucop€vr)} Angl. and ex- 
amining narrowly every one of his instruments. ÒL€p€Vvcùp.€V7}, 
contraete prò èiepevvaopévr], a bi€p€vvaa>, -óò, quod vide. 

5. poppoXvK€Ìov] v. poppo\vK€iov. Histrionum larva? apud 
veteres totum tegebant caput. 

4. Kar€0'K€vao'p€vrjv} v. KaraaK€và£cù, 

5. àvakafiovo-a] quum sushdisset. v. àvàkapfiàvcù, 

6. ola K€<pa\r)] quale caput, olos, eia, olov, qualis ; sed cuor, 
o'ir], olov, solus. 



NOT<E IN FABULAS ìESOPICAS. *7 

7. kcù] f Verte but cum J. T. v. supra p. 4. ri. 22. 

8. €yKè<pa\ov] Àngl. braìns : supple fxveXòp, meduttam: nam 
zyKecfràkos, ov, 6 kciÌ 17, significat, ^i in capite est: ex eV et w*- 
(jyaXr), caput -f Esto. Sed recte nihilominus in Lexicis, cum 
multis aliis ejusdem generis nominibus, in substantivorum nu- 
merum est cooptatum. 

9. rfi firjTpì] to his mother. Vide supra ad p. 3. n. 9. 

10. ev)(ov] v. €V)(OfÀai. 

11. 0pr)V€t] contraete prò Qprjvee, a dprjpécù, quod vide. 

12. imokaftovo-a] v7ró\a[A(3àv<o 9 suscipio, excipio ; item puto, 
reor: ex virò et Xa/z/3<W, quod vide. Aor. 2. part. act. viróXa- 
ficòv, -ovcra, -òp, quum excepissem -es -et sermonem, [i. e. respon- 
dens,] supple top Xóyop. 

13. iXerjcrei] V. eXeeo). 

14. tlvos yàp Kpeas {>7rò croi) ye ovk e/cXaV^] Angl. for of 
tvhieh ofthem has not the flesh [of the victims] been purloìned by 
the e? iKkàirr], v. kKÌtttcù. 

1 5. òtéfiaipe] trajiciebat, was passing ; imperf. v. òiaftalpco. 

16. vèaros] v. vòcop. 

17. V7ré\afkv] ratus est. [Vide supra ad p. 5. n. 12.] p ad- 
jungitur, quia sequitur vocalis. 

18. KaréxoPTa] tenentem. /carc^co, teneo, possideo, f. KaOegù) 
vel Karao^ryo-a), p. Karecr^Ka; ex /cara, et e^a), habeo, quod 
vide, /cara ante consonantem, /car* ante vocalem laevigatam, 
Kaff ante vocalem aspiratam. Vide Gram. sub prsep. àurU 

19. Kaì à<fie\s to i&ov] supple Kpeas, Angl. «rad having let go 
his own. acpeìs, ab àfplijfu, dimitto, &c. quod vide. aVò ante 
consonantem, aV ante vocalem laevigatam, à<£' ante vocalem 
aspiratam. Vide Gram. sub praep. apri. 

20. wpfxrjac] Angl. he made an effort. v. èpfxàco. 

21. aVcóXecre] perdidit. v. à7róXXv/xi vel à7roXXua), perdo; 
cbróXXv/xai, in voce med.jpéTY'o. 

22. rò p.èv ovv ovk r\v\ Angl. the one indeed did not exist. to 
fiep, the one — rò òè t the other. o àè Karel^ep, i. e. rò de ò Kareì- 
X€P, Angl. and the other which he held — 

23. Kareavpero] deorsum ferebatur : Angl. was a-carrymg 
down. fVel was being carried down. v. Karao-ypcù. 

24. Tacùs] Favo. Attice Sing. G. rat», D. rado, A. raèp 
V. raàs — Dual. N. A. Tao, G. D. racòp — Plur. N. racò, G. raàp 
D. racos, A. raàs, V. raw. 

25. Tcòj/ oppl6<ùp — ] gen. absolut. 

26. eavròp rji-lov — \ieipoTOPeip] -\ Angl. called upon them to 
eie et himself vel required of them to elect him. — Xeiporopeco est 
proprie manum protendo et attollo, vel, protensà marni eligo : 
quod olim facere consueverunt in comitiis : ex x €L P> ma nu$t et 
t€lp(o 9 tendo, félov, ab àgióo*, quod vide. 



*8 NOTiE IN FABULAS ^SOPICAS. 

27. aìpovfitixùv] elìgentìbus — gen. absol. v. alpéco, eapio; 
alpéofiaL, in voce med. eligo, antepono. Vide Gram. 

28. vTToXa/Sobv] excepto sermone. Vide supra ad p. 3. ìì. 4, 
et ad p. 5. n. 12. 

29. aXX' «] f Verte cura J. T. «r#, fa* 2/, &c. 

30. croi) /3ao-iXeuoi/roj] te regnante, v. /SacriXeuco. 
51. eVi^eip^cret] A\ìg\. shall attempi, v. emxeLpew. 

32. 7TCÓS T]\V.V €77apK€0-€Ls] qUOlllodo IIOÒÌS Opitulaberìs ? V. 7Tù)i 7 
et €7TapK€(D. 

1. KiW? Xtyia>rrot>o-ai] Canes esurientes. Scriptores Graeei 
de canibus vel equis verba facientes r feminino genere plerum- 
que utuntur. v. kvcùv, et Xi/xcórro). 

2. ftvpcras Ppexopévas] Angl. /«cfes a-steeping. v. /S/Je'^o*, 
f V. ad p. 5. n. 23. 

3. avrai/ i(f>LK€crSai] i. e. iKécrSai Ìtt 1 avrcov, Angl. £0 cow^ ai 
them. v. ÌKvéopai. 

4. crvj/fc'^eyro cXXtJXcu?] p«c/i Stt«/ iato" S£. TiBévat, ponerc ; 
o-wriBévaiy componere, avvTiOécrdai, in voce med. componere 
inier se, pacisci. àWrjXais, v. cìWtjXcùv. 

5. Ìkttl(ù(jlv] ebiberent. v. ttiVco. 

6. kciÌ eW ì ovtcùs] et sic deìnceps. etra ante consonant. eir* 
ante vocal. lsevigatam ; eì6 y ante vocal. aspiratane 

7. 7rapayévcùVTaC\ advenirent. v. TTapayivopai. 

8. o-vvé(3ì]] contigit. o-vpfiaivcD, ccìiiingo. Vide (3cilvcù, in Gram, 

9. Trtcwcrats'] Angl. «pon drinking. Vide ttiVco, èi&o, in Gram. 

10. 7rply diappayrjuai, 77 tgùv (3vpcr(ov i(f>iKÌ(r6(u\ ut jjrius di- 
rumperentur, quam ad pelles venir ent, 77p\v rj, prius quam. twv 
fìvpcrcùv icpiK€o-6ai, i. e. lKéa6ai ari tqov (3vpo-cov' npìp construi- 
tur cura infinitivo. 

1 1 . Karel^] possidebat. v. Acarpo), 

12. ì\66vtos ò y iXdqbov, kclÌ òioqbOetpovTos] qiuim aatem cernia 
venisset, et corrumperet, &c, Angl. and when a stag had come 
and mas spoilmgy &c. 

13. TLpcoprjo-ao-Sai] Angl. to iake vengeance upon, &c. r. 

TlflOùpécD. 

14. T/poùTa] V. ipcordco. 

1 5. tÒv av6pcù7Tov\ i. e. riva avOpcùirov. KoXdcrac, v. KoXd^co. 

16. 6 ó° €<fir)o-€v] Angl. and he [viz. the man] consented, iav 
Xa/3?/ ^aXiz/òz^, jf ^c? [viz. the horse] ivould receive a bit, kci\ av- 
ròs, and he [viz. the man] àvafifj eV avrov, should mount him y 
&C. v. àva(3aivco, et fBaivco. 

17. avvopoXoyrjcravTGs èè, kol àvafiàvros] Angl. tfftc/ the borse 
having agreed, and the man having mounied. v. crvuop,oXoyécù. 

18. coti ro£) TifJLcùprjo-ao-Oai] Angl. so far from taking ven- 
geance upon the stag. Vide aprì, in Gram. 



NOT.E IN FABULAS .£SOPICAS. *9 

19. èòovXevo-ev] v. dovXevco. 

20. fjòr)] f Verte cura J. T. «w «/ter. 

21. (»pa] supple eV. 

22. (3paxéi>Tcùp] gerì, absol. v. /Speleo, irrigo, madefacio, 

23. €\jsvxov] siccabant. v. -v^u^o). 

24. #rei] petebat, cum duplici accusativo, ut £><?fo apud La- 
tin OS. v. alréco. 

25. tò #epo?] cesiate, ve\ per cestatem: subauditur ava, 

26. or» 1/7)^6?] colligebas. v. cri/mya). 

27. 6 Se] reVrt| nempe. 

28. ovk eV^óXa^oi/j non vacabam. v. o-;(oXa£a). 

29. yàov] cantabam. v. aóco. 

30. àXX' et Oépovs copats nvXeis] i. e. eV óopais. Angl. z*/e7/, j^ 
j/oz* piped in the season of summer, x €L f jL ^ >1/0S °PX°^> [i. e. eV 
copats- xei/xójyos] dance in winter. v. avXéco, et òp^éofiai. 

31. TCLficòv] quum secuisset. v. re'/ivco, et vide supra ad p. 3, 
n. 4. 

1. apa/xez/os 1 ] ^uttm sustulisset. v. atpai, et vide supra ad p, 3. /. 
ri. 4. 

2. €7rr]x@(<o~fX€vos] pontiere oppressus. v. eVa^i^co. 

3. e73a§to-e*/] v. /3aÒi£co. 

4. aTreip^Kcbs'] v. air tipico. 

5. arrederò re rà £vXa] Angl. fe Bof^ threw off the sticks frani 
his back. v. ànoTiOìjfjLi. 

6. €7reK.a\e'ÌTo] Angl. ^<? è<?g<?/z fo invoke. v. Ì7TLKa\éop.ai. 

7. eViOTaVros] Angl. having appeared, v. icplo-r^fiL, 

8. Kakoin] vocaret: Attice prò /caXeot, contraete jeaXot. 

9. apa?] yttMJH sustuìisses, irrid^s fioc, imponeres mihi. [\ ide 
supra ad p. 3. n. 4.] Xotanda hic differenza inter apaj et àpà- 
fjievos supra; àpap,€Pos dictum est de ilio qui sustulisset pro- 
prium onus, cipas autem de ilio qui sustulisset onus alterius, 
■f- Similiter notandum de àiréSero et eTnOrjs, notante Jac. 
Tate. 

10. Kvva MeXtraW] canem Hfelitceum, i. e. ex insula mie- 
lite, hod. Meleda. 

11. òtereXet tcù kvv\ irpoo-TTal^cùv] semper cum cane colludebat : 
StaTeXe'co, pergo, cum participio constructum redditur per ad- 
verbium. v. StareXe'co, et 7rpoo-Tral£(ù. 

12. irpoo-ióvri 7rape/3aXey] accedenti projecit. v. irpócreiyn, et 
?rapa/3aXXco. -J* rrapeftaXkev mavult Jac. Tate ob praecedentem 
inòpia. Sed irapéPaXev praebent Hudsonus et Frane, de Furia. 
Ceterum in hujus nota? scriptoribus multa proculdubio minus 
Graeca occurrunt, ipsis scriptoribus vitio vertenda. 

13. fyXoùcras] invidia motus. v. ^Xóco. 



fio XOTJS IN FABULAS .ESOPICAS. 

14. 7rpo€Òpafi€v] v. 7TpoTpéxa>: item simplex r^e^o), in Grani. 

15. eXa/crtcre] v. XclktÌ^co. 

16. ròz> Secr7rdf77j/] Angl. ^/$ master. Vide supra ad p. 3. 
n. 9. 

17. €KfKev(T€ TTalovra avròv àvayayeìv] cKeXevcre, supple tlvci, 
jussit quendam ut ferirei et abduceret illuni, &c. vel ut feriens 

abduceret — 

18. 7T€p\ BrjktLCùv òpvl6(ùv] de femeììis avibus, i. e. de gallinis. 

19. KaT€Tpo7ràxraTo] v. KararpoTrócù. 

20. 6 pcev — 6 de] alter quidem, — alter vero. 

21. fjTTTfOeìs] superato*, v. fjrràofiai. 

22. aTTLcop ÌKpv$rj\ abiens delituit. €Kpvj3rj est aor. 2. pass, in 
sensu medio, v. KpvTrrcù, et aVei/xi. 

25. àptfeìs] sitblatus. v. cupa). 

24. Kara7rràsJ y. Ka6'nrrr]\Li. 

25. "E^t? etVeX#à>*/] vipera ingressa. Vide supra ad p. 3. 
il. 4.] v. elcrépxopai. 

26. €K tcùu <tk€vcóp tqùv ovtcùv] supple enei, ex utensilibus quce 
ibi erant. 

o. 1. 7rapeKà\zi] hortabatur. v. irapaKakicù. 

2. òoL'yat] w£ darei, v. diScofii. 

5. vTTOTVxovo-a] v. viTOTvyxàvcù. 

4. aXV €vr]8r)s et] f Verte cum J. T. nay, thou art, &c. 

5. ti àiroLO-toSai oìópevos] si putes te aliquid ablaturnm prò 
teijjso, ut piane indicat vox med. v. à7ro<pépco. 

6. f)Tls] V. OCTTLS. 

7. €Ìcù6a] solita sum. v. eSo). 

S. €TT€7rrjy€i] hceserat. v. irnyvvaì. 

9. Trapkì~ziv €Ì7rev] se prcebiturum dixit. v. Trapela. 

10. rrjv K€<fia\r)v avrrjs €7rL(3a\ovo-a] cajrite suo immisso. v. 
e7Ti/3dXXa). 

11. oe<3aAoi] ejiceret, extraheret. v. e/c/5aXXa). 

12. doXixóSetpos- oucra] quippe qua? longum haberet collum. 

13. eVe^ret] v. eVt^rea). 

14. #?7|asj V. é^yco. 

15. àp/cei o-ot] Constructio est: Kaì tovto [to 7rpàyfxa] \xóvov 
àpKel p.ioSós croi, Angl. even this alone is sufficient as a reward 
for the e. 

16. it;fipss] abstuleris. v. i£aip<ù. 

17. p7§eV TraBovo-a] nihìl passa — mali scil. Vide 7racr^c«>, in 
Gram. f Locum correxit Jac. Tate. Antea, errore turpissimo, 
Knpa o-Qùav, p.rjdèv ira6ovcrav. Paulo deterius Hudson, et Furia 
Kapav o-àav /x. rraOovcrav. Non se, vereor, invenit hoc in loco 
Dalzelius. 



NOT.E IN FABULAS JESOPICAS. *ll 

18. iGedo-aro] conspicatus est. v. Bedofiai. 

19. KaraXeLcfrOévTà] relictos — cameni scil. et panem. v. /cara- 

Xet7T6). 

20. eì(T€k6ov<rd\ ingressa, v. etcrep^o/xat. 

21. e£oyKa)#eio-a] tumefacta. v. e|oy/coa). 

22. i^ikOeiv rrjs KaXv^rji\ i. e. ekOeiv i< ttjs koXv^tjs, egredi 
e tugurio. 

25. €0~T€V€ KOL à)\o<fivp€TÓ] V. 0~T€V(ù, et Ò\o<pVpOfXai. 

24. Trpoo-tkBovcra iirvvOàveTÓ] \ Angl. ca?»^ «ho 7 enquired. 

25. fiaSovo-a] v. fxavOdvco. 

26. rotaur?;] v. rotovros 1 , /#/?£. 

27. yeVtf] Vide yivofiai, in Gram. 

28. Ó7rouz ouo*a eùnJXtfes'J qualis existens ingressa cs, i. e. qualis 
esses ingressa, vel quicm ingressa fueris. 

29. Koivcùviav Séfitvoi] quum societatem inter se constitinssent. 
v. tlOtjijli. 

1. y^vo\iiv(ùv hi avTÓòv] quum autem essent. Vide supra ad 9» 
p. 3. il. 4. 

2. aryes aypiaC] \ Snpplevi rjcrav, et sic Furia. 
5. crràs] stans. v. l(TTr)\x.i. 

4. e^ioutra?] V. e^eifii. 

5. crweXaju/Savei/] v. (7uXXau/3dVa>. 

6. ivrfkaro avrals] i. e. rjkaro iv avrals, Angl. fo danced 
among them. ivrfkaro est. 3. s. aor. 1. m. verbi ivdXkopai, £?*- 
sj//o, ex iv et aXXo/xcu, salio, quod vide. 

7. à>yKaro] brayed. v. èymo/xat. 

8. ^Xe/crray] v. ttgXvs, 

9. ^yaWo-aro] v. aycoj/ifo/xat. -j* Verte he had exerted hhnself. 
Qui modus, in re tali, vertendi aoristum satis frequens est, id 
t]uod notavit Jac. Tate. 

10. €^€Òlù)^€v] V. ÌkÒloJKùì. 

1 1 . dXX' ev 'la6i] immo bene scilo. Ìo-0l per sync. prò lo-atii, 
ab Ìo-tjjjll. -j- Anglice w«j/, Ò6> we// assured. 

12. ai/ — i<pofir)6r)v\ timuisscm. i(po(3ri6r)v, aor. 1. pass, a 
(fiofiecù, terreo. 

13. el firj fibeiv ere ovov ovra] nisi novissem te existentem asi- 
num: i. e. te esse asinum. v. clàico. 

14. €fxep.(j)€To] vituperabat. v. fiifiqyofJLai, cùs — ovras, ut ex- 
istentes — i. e. quippe qui essent. 

15. Ìttt)v€i\ laudabat. v. ifìaivicù. 

16. pjSeVo) meov] quum nondum bibisset. v. irlva. 

17. eVt irokvv àè róirov òpapcov] quum autem per longum $pa- 
tiuni cucurrisset, vel hìigo autem spatio percurso. v. rpe^o). 

18. ifjL^às] v. ipfiaiva). 



*12 NOTJS IN FABULAS iESOPICAS. 

19. iix7r\aK€\s] ìmplicitus. v. 1\x.tt\Ìku>. 

20. iBrjpevOri] captus est. v. Srjpevco. 

21. icrcùOrjv] v. crcófco. 

22. 7rpoeòo#77z/] proditas sum. v. TTpobiòcùpu. 

25. ols €kcivxó>,ut]v] quibus gloriabar. v. KavxdofjLai. 

24. d<firjK€ véfieo-Qai] dimisit pascendum. v. dcpirjp.i, et ye'/xco. 

25. 7]6v/jl€l o~<pó$pa] admodum dejectus erat. v. d^u/zeco. 

26. /nera pnKpov] supple \p6vov, P osi l^ulum tempus ; brevi. 

27. écópa/ce] v. opaco. 

28. tt}? Xvtttjs à7ro\v0€Ìs] Angl. ò^i^o- delivercd front his grìef. 
Tris Xv7tt)s reguntur ab ano in composit. Vide supra ad p. 5. 
n. 9. 

10. 1. d\X eycùye] f Verte, ut supra, ivell, I $c. 

2. ano rov vvv\ dehinc, i. e. ano rov xpóvov ovros vvv. 
5. ópcòit] -f cum videam . J. T. 

4. fioxofJievovs dXXrjXoLs] pvgnantes inter se. 

5. iRaOicrev] supple eavròv, se sedere fecit, i. e. sedebat. 
v. Ka&i£<D. 

6. nzpiytvicrQai rov Kpéaros^ i. e. yevécrdai 7T€pì rov Kpearos, 
Angl. -f /o co?>?£ round, to compass, to master the flesh, sic ver- 
tente et explicante Jac. Tate. 

7. oracra] <7?/zz?« statuisset se, i. e. stans. 

8. Kaì óYt jjpfjLo^é croi] ac convenire tibi — hic pulcberrime 
transit oratio atertià ad secundam personam, ut saepe fit apud 
optimos auctores. v. ò.ppófa. 

9. eì Kaì — vnr^px^s] si etiam esses. v. vndpxco. 

10. x avva> ^ €LS ì v - X avv ^ CÙ ' 

11. p.eyd\cos eK^Kpayei] Angl. craaked aìoud. v. Kpdfa, quod, 
quia verbum est neutrum, hic in voce med. legitiine ponitur. 
Tempus autem quodvocant plusquamperfectum saepe redditur 
tanquam ac esset aoristus praeteriti. 

12. vovs bé croi Xeinei] mens autem tibi deficit. 

15. rrjv (piXlav nio'ToviJLepos'] amicitiam cum eo conflrmans. 
v. tticttÓcù. 

14. naperLOei] proponebat, Imperf. ab obsol. napariQiw, 
prò quo in usu est naparlSv^L, quod vide. 

15. olÒ€ roìs Ìpoikovo~iv~] v. elÒécù, scio, et ivoiKeco. 

16. tcùv ovtcùv] vide supra ad p. 7. n. 26. 

17. aVé/co7iTe] arcebat. v. avaKonrcù. 

18. dmrjXavvovro neipas] Angl. tltey luere drive» away front 
thew attempi, nelpas reg. ab dirò in comp. v. dneXavpco. 

19. €7r€ipà>vT0~] v. ireipdoixai. 

20. TeXeuraloy] postremo. Suinitur adverbialiter. 



NOT.E IN FABULAS iESOPICAS. *m 

21. 7TpoTLjjLcòv] pluris faciens. v. 7rport/xaco. Gen. regitur a 
TTpò in composit. 

1. \r)<p6eì(rci] v. XafJL^dvù). 11. 

2. àiroK07r€L(rr]s rrjs ovpàs] abscissà caudà. v. à7TOKÓ7rrco. 

3. 8iafy)a;ra] v. StaStSpacrKco. 

4. àfiicùTov — fjyei.ro ròu /3tW] non vitalem existimabat vitam. 
v. Tjykofxai, 

5. ey^co oùz/] statuti igitiir. v. yti>cócrKco. 

6. cruyKaXui//'««>] cooperiret, 5. s. a. 1. opt. act. Att. &c. prò 
crvyKaXv^rat. v. (TvyKakvTrrcù. 

7. Trapr)V€i] Angl. ^6" began to exhort them. v. rzapaivécù. 

8. co? roOro to pbtXos ov] Angl. #s ^fo's member being, i. e. 

.««ce Mzs member was 

9. 7rpocrr]pTr}pievov~\ appensum, AngV hanghig at them» v. 7rpocr- 
apraco. 

10. u7roXa/3o{;(7a] Vide supra ad p. 5. n. 12. 

11. co avrrf\ Adverbium vocandi co jungitur interdum cum 
pronomine ovros, eodem sensu, quo apud Latinos, heus tu, et 
apud Gallos, un tei: etiamsi verbatim sonent ista duo, ó hic. 
Vigerus, cap. 7. § 11. reg. 5. 

1 2. aXX' ei ov (Toì rovro 7rpoo~é(j)epev, ovk av r\plv avrò o~vve~ 
ftovkeves] Angl. but ifthishad not suitedthyself, thou wouldst not 
have recommended it to us. Ubi notandum, voculam av tribuere 
vini subjunctivi imperfecto indicativi [crvve[3ov\eves'] ; quod 
quum ita sit, linguae Graecse ratio non postnlat ut eadem haec 
particula exprimatur cum altero indicativi imperfecto [npoo-- 
é<pepev~\ in eadem sententià. v. npoorcpepco, et o~vp(3ov\evco. 
f Voces et ov, in exemplari suo, calamo subnotavit Jac. Tate. 
Exspectasses eì \xr\. Et ov, ut videtur, solcecum est. 

13. Koivcùviav TToi-qadjjLevoi] inità Inter se societate. 

14. Srjpas'] j- Angl. game. 

15. orvXkr](p6€LO"r)s^ capta, v. cn>XXa/x/3dvco. 

16. òieXelv avroìs] supple rfjv Brjpav, dividere prcedam illis. 
v. dtatpeco. 

17. Troiiqo-àp.evos'] 4/ Trotrjo-as magis Graecum. 

18. Ìk tóùv tcrcoi/] cBqualiter. 

19. ii<\é£ao~6ai rovrovs npovr pènero'] hortabatur eos ut sìbì 
eUgerent. v. eKXéyco, et TTporpénco. npovr pènero, prò npoerpe- 
nero. 

20. 6vpL(ù6e\s~] ìratus. v. Svpóco. 

21. crcopeucracra] quum coacervàsset. Vide supra ad p. -5. 
n. 4. 

22. Aia] v. Zevs. 

1, TTapacrxzìv] ut prceberet. V. Trapélo). 12. 



*14 NOT\£ IN FABULAS JESOPICAS. 

2. (tvviÒqùp avrcùv ttjv evrjSeiav] eortim stoliditate perspectd. 
v. avveiècù. 

o. Ka6rjK€i>] demisit. v. KaOlrjfii. 

4. rò /-tèi/ 7rpo>roj>] primum quidem. Adverbial. 

5. KaTcm\ayévT€s ròv ^(fiov] pcreulsi strepitìi, v. /cara- 
7r\r)(T(Tcù. 

6. efìvcrav] v. Svixw. 

7. tWepoz>] postremo. Adverbial. 

8. àvaÒvvTts] v. ài/aSvo). 

9. KaTa<ppovTJaecc>s] Gen. Att. 

10. ÌTUKa6é(eo-6ai\ v. iiriKa6é£opai. 

11. àva^i07ra^oi)z/re?] v. dua^ionaSécù. 

12. e* Scvrépov] iterili)?. 

13. 7rapeKaXoi;i/] v. TTapaKaKeco. 

14. àXXa^ai] v. dXXacrcra). 

1 5. a7ra)Xe(re] perdidit. v. a7róXXupt. 

16. 7repieX#cbi/] v. 7reptepxopat. 

1 7. irao-av tt)v eprjpov] supple x^P"^» omnem solitudinem. 

18. òurpifìev iptvvcùv] supple XP°' V0V ) consuììisit tempus f«r/a- 
gando. v. òiarpifia), et epcvvàa». 

19. ^Sw?/^] poiuit, Attice prò ibvvri6r) ì aor. 1. a. hvvapai, 
possnm. 

20. 77#£aro] -(- Angl. prayed wlth a vow ; vowcd. v. cpxppai, 
precor. 

21. V7roSfi|^] V. V7T0Ò€lKWp.L. 

22. 7Tpo(ra^et^] sé* oblaturam. v. 7rpocrayco. 

25. pey a ] va ?de 9 magnopere. Sumitur adverbialiter. 

24. eiràpas ras x € " L P as ] sublatis manibiis. v. inaipcù. et vide 
supra ad p. 3. n. 4. 

25. €7r7]yy€t\dpr]v — òcócreii/] poìlicitus sum me daturum. 
Quando infinitivus ad personam verbi praecedentis referatur, 
ratio linguae Graecae accusativum ante Illuni infinitivum non 
postulat. v. eVayye'XXa). 

26. Gtòevov] iter faciebant. v. óSevco. 

27. io-TTepas de Kara\al3ovo-7]s] supple avrovs, quum vespera 
invasisset eos. v. Karaka^avco. 

13. 1. Karà rò elcoOòs] more solito, v. ideo. 
2. còpape] v. Tpexco. 
5. rjijlov] v. a£ióa>. 

4. cTTiBvfièiv — ] Constructio est; [ewrei/] yàp €7ri6vfielv ào-7rà- 
cra<r6aL £ccov tyov (fxùvrjv ovtco àyaSrjv, dixit enim se eupere sa- 
lutare animai prceditiim voce tam pulchrd. [Vide supra ad p. 12. 
n. 25.] v. àairà^opai. 



NOTM IN FABULA S ^SOPICAS. *Ì5 

5. tov òè diróvros] scil. àkcKTpvóvos, Angl. buthe having desired 
her, tov Bvpcopbv irpórepov divTrvicrai, first to awaJce the porter. 
v. Òiv7tvi£cù. 

6. cùs ìkclvov àvolgavTos KareXSelv] ad verbum : ut quum Me 
aperuisset descendere. Sed hoc non est Latine loqui. Post 
ut idioma Latinum postulat descenderet. 

7. KaKeivrjs fyrovcrrjs] "f Angl. and on her seeJcing. Ita J. T. 

8. dieo-Tràpagev] dilaceravit. v. òia<nrapàcr(T(ù. 

9. yvàvaì] scire, v. yivao-KOù. 

10. iv t'ivi Tififj] -f* Angl. in what esteem, 

11. eh àyà\fjLaT07roiov] supple ipyavTrjpiov, in officinam sia- 
tuariL 

12. €iKa(ras] V. eÌKa^co. 

13. t Post àvOpcùTTCù plenius interpunxi, monente Jac. Tate. 
Neque aliter Hudsonus. Leviter figit, ut vulgo, Furia. 

14. r)pó>Ta\ V. ipcoràco. 

15. ttÓctov] quanti — Subauditur clvtL Vide Grani in. 

16. tov òè cIttÒvtos, àpaxMs] Angl. and upon his saying, 
far a drachma. Subauditur àvri. 

17. 7t6(tqv rò TTJs^Hpas] i. e. àvTÌ nócrov tis òvvarai TrpiacrOai 
rò ayaXfia ttjs e/ Hpas. 

18. eìiróvTos òè] scil. àyd\p.aT07roiov. — TrXeiovos, subauditur 
àvTi. 

19. rjp€TÓ\ interrogabat. v. epojiai. 

20. 7T€pìavTov] fAngl. aboutit. Ita Furia. Vulgo avrou, quod 
valet iavTov. 

21. ihv tovtovs òvrjo-rj, Kaì tovtov Trpoo-QrjKnv croi ÒiÒcùjjli] 
Angl. If thou purchase these } I give ihee this one into the bar- 
gain, v. (avéofiai. 

22. KpaTrjOeìs vrrò tgjv 7roXe/xiW] ab hostibus victus. v. /cpare<». 

23. cjSóà] clamabat. v. ftoàco. 

24. fxr) KT€iv€T€] ne occidite. V. KTCLVCù. 

25. ovdeva yàp vfjicov ànéKTeiva] Angl.yor / have slam none of 

yOU. V. CtTTOKT€LVCù. 

26. KTcù^at] possideo. Sed debebat esse KeVr^/zat, tempore 
preterito : nani /crdo/icu, et contraete /crw/xat, est paro ; kÌktt]- 
fiaiy paravi, i. e. possideo. Quod notandum. 

1. €(j)ao~av] dixerunt. v. (firfjiL 14, 

2. età tovto yàp] Angl. for this very reason. 

3. T€6vrj£r)] morieris. v. TeOvrjKoo. 

4. firj dvvàjjtevos TroXefxslv] cum non possis prceliari. v. òv- 
va\iai et 7roXefieG). 

5. Ttcùpyov iraìdes £o-Tao~ia£ov] Inter rustici filios orieba- 



*16 NOT;E IN FABULAS ^SOPICAS. 

tur dissidium. v. 7raìs et o-racnàfa. v. infra Plutarchi Apophth. 
de Sciluro. 

6. 7rapaipcùv] Angl. exhorting iìiem to be quiet. v. Trapai- 

V€Cù. 

7. ovk rjòvparo] non poterai, v. hvpapai. 

8. Treìo-aC] ])ersuadere. v. 7T€l6co. 

9. Kaì àrj, Ka6ì]\xiv(x3v avrcòp] Angl. ichen, lo ! as they were 
sìtting down. v. Ka6r]\iai. 

10. 7rpoo-€Ta^€ pdi3dovs avrcù KOjjLÌ<rai] Angl. he ordered them 
to bring to him some rods. v. 7rpoo-Ta.crcrcù et Koplfa. 

11. 'Ei/c^tfeiow Sé rcòi> pa/3<W] Angl. «?zd z^/ze?* £/ze rock 
were brought. v. (j)épco. 

12. Xaficop rauras] fós acceptis. v. Xcififtavcù. 

13. Ì7Toir)o-€v avràs òéo-pLtjv piav] Angl. /ze ?>z#f/e Me»z into 
a;ze bundle, vel //e ?wac?e o?*e binidle ofthem. v. 7ìWa>. 

14. eAceXefO-ei/] jussit. v. KeXeuco. 

15. roùs naiòas epa eKcicrrop] Angl. 7z/s so?2$ every one of 
them, vel &fs so?zs severally. Plenior locutio esset, Ka#' eW éxa- 

OT0I>. 

16. Aa/3eiz> TJ7J/ SeV/x^y, Kaì o-vp8\ào~ai] fasciati um accipere 
et conf tingere, v. \ap(3àpco et crvpBXàco. 

17. Oi Se §oKifj.ào~apT€s, ovk fydvvrjdrjo'a.v] Angl. and they 
having tried so to do, were unable. v. òoKipàfa et èvvaficu. 

18. Xuo-ay auràs] MS sohdis. v. Àl'g). 

19. aVà /Lttai/ KÀco-at] singulatim confringere, Angl. to break 
them one by one. 'Apà hic valet £o zVze amount of et oVà tuai/ 
est fo the amount of one at a time, i. e. singly. 

20. Oi Se Sta ra^oi^s rovro iiroincrap'] Angl. éwc? f/zej/ did 
this quickly. Similiter diciint Graeci Karà ràxos et ip rri^et, 
with haste, ivith speed. v. ràxos et noiéco. 

21. iàp p,0L eo-eaOe 6po<ppopovpres] Angl. if ye wìll be 
unanimous at my request, vel paulo liberius, if ye ivlli take my 
advice and agree together. v. eì/xt et ójjLotfipopéco. 

22. 'Eàz/ Sé /xéVere crraaià^opres Kaì (piXopeLKOvpres'} Angl. 
whereas if ye contìnue disagreeing and quarrelling amongst 
yourselves. v. orao-tafo) et (pLXopetKéco. 

23. evxepcùs ecrecrSe elàXcoroi] Ad verbum Anglice, ye will 
easily be easy to be captured, i. e. ye wìll easily become a prey 
to your enemies. 

24. Karao-Kevào-apres] Angl. having formed or fashioned. 
v. KaTao-K€và£co. 

25. eìXopTo'] Angl. chose ; selected j appointed. v. alpeco. 

26. c Se (fidoprjcras to'ls bnpuovpyrjpLao'Lp'] ille aidem, invisis 
opificiìs. V. (pdovécù et drjfjLiovpyTjpa. 



NOTM IN FABULAS iESOPICAS. *11 

27. àpgàfjL€vos eXeye] Ad verbum est, having begun said. 
Verte began wìlh remarking. 

28. rjfjLapTTjKevai] errasse, v. àfiapravco, 

29. erri toIs Kepavi jjltj Bévra] quippe qui non in cornuum 
summitate collocasset. v. Kepas et t'i6t)\li. 

30. tov òè Hpo/jLrjOéa] Intellige fjfjLapTrjKévai. 

31. ov KaT€KpéfjLao~€p'] non suspendisset. v. KaraKpefxdco. 

32. Iva p,r] \av6àv(ùo-iv oi Trovrjpoì] Angl. tliat the wicked 
mìght not escape observation. 

1. (pavepòv de eXrj €Kao~rov, ov xpslav tix ov ~\ palamque fieret, 15. 
quid cinque opus esset. Constructio est enao-Tov \j7pay\ia vel 
X?W a ì\ °v [irpàyfJLo.TOS~] xp €iav ^X ov - 

2. Tpirov de eXeyez/] Angl. and in the third place he re- 
marked. Ubi rplrov est accus. sing. neut. vice adverbii positus. 

3. edei rrjv 'AOrjvàv'] Minervam oportuit. v. del. 

4. reo oik(ù rpoxovs vTrodelvai] rotas domui supposuisse. 
Ubi r<5 oìkó) dativus est, quem regit virò in inrodeìvai, nempe 
praepositio in compositione. 

5. iàv Trovqpcù tls TTapoLKioSfi yetTOVi] si cui cum malo foret 
vicinitas. v. TrapoiKifa. 

6. p.€Ta!3aLvi]'] habìtatìonem mutar et. Verba composita a fiera 
muiationem saepe significali t. 

7. àyavaKTrjo-as kclt avroxi] ei indignatus. v. àyavaKTeco. 

8. eVt rfj ftao-KavLa] ob invidiam. 

9. tov 'OÀV/X7TOV avròv e^£/3a\e] Olympo eum expidit. v. 
eV/3aXXa), et cf. n. 4. ubi eadem reperitur constructio. 

10. SYAEYOMENOS] Supple ns ex ipso fabulae initio, et 
tum liberius vertas Lignator, ^vXokóttos, òpvrófios àvfjp Hom. 
Angl. the wood-cuttcr. 

11. à7re(3aXXero] Angl. threiu away from himself, h. e. lost. 
Nota vini vocis mediae. 

12. tov òè pevfiaros 7rapao~vpavTos avròv'] Angl. and ivhen 
the stream had drawn it away. Uapacrvpcù proprie est perpe- 
ram traho, i. e. to draw in a different direction from the desired 
one y et hinc simpiiciter to abstract, to draw away. 

13. virò 7roXXrjs o-vo-xeQeìs 6\l\J/€(ùs] Angl. being oppressed 
ivith much anguish ; being greatly afflicted. v. o~vvè'x f JLCl( " 

14. à>òvp€To'] Angl. continued to weep ; kepi iveepìng. v. 
òòvpofjiai. 

15. iXe-qcras'] misertus. v. eXeeo). 

16. r^Ke] venit. v. tJk.<ù. 

17. pLa6eìv~] discere. v. fiavddvco, 

18. rov òè dnóvTos] gen. abs. eo autem dicente, vel potius 
et cum is dixisset. 

19. /Caracas] v. Kara(3alv(ù. 



*ì8 NOT^E IN FABULAS .ESOPICAS. 

20. xpv&ovv 7tì\€kvv àvqveyKevJ Angl. brougkt np a golden 
axe. v. xpvo~€os et àvacpépcù. 

21. et tovtov a7ro)Xecrez/] cf?i /^c e^se^, quarti perdidìsseU v. 

d7TÓX\VjJLl. 

22. ' Apvncrafjiévov t)è avroO] é^ cum is negasset. v. àpvio- 

23. iic òevrépov] Angl. a second t'irne, Supple xpóvov. 

24. àpyvpavp] v. àpyvpeos. 

25. r)pvi)(TaTo kcikcÌvov prj clvat avrov] Angl. denìed thal 
this also ivas his. v. àpvéopai. KaKelvov crasis est prò kciÌ ÌkcÌvov- 
Notanda constructio est rjpvrjcraTo pr\ eìvai, iiegavitfuis.se. La- 
tinis (id quod et nobis contigit) gemina negatio affirmationis 
locum obtinet. v. p. 23. n. 15. 

26. èie Tplrov. v. supra n. 23. 

27. ÌKÓpi(T€v\. attuiti. V. KOfAl£cù. 

28. iir-qpcùTrjo-e] interrogavit. v. iTTtpcùràcù. 

29. àirode^d^evos avrov rrjv òiK.aiocrvvqv~] probitate ejus p ro- 
data . v. àirobé-xopiau 

30. to àXrjOès^ Latine est rerum, veritas. 

51. 7rd(ras avrà» evapteraro] Angl. macìe him a preseni of them 
(ili. v. xapl^ojiai. 

32. Ua.payevojj.euos] cum adveuisset. v. 7rapayivojj.ai. 

53. hirr}'7](raTo avroìs rà crvppdvra avrcù] Angl. he toìd them 
the idiote story of ivhat had btfallcn him. v. òirjytopciL et avp.- 

34. Ets Se tcs ef atTcòi'] Angl. tf/zr/ a certuin one of them. 

35. Ì7ri<l)6ovy)o~as~\ v. ima^Sovécù. 

36. i$ov\r)6r] — rò tVoi/ — Sm7rpa£ao-#ai} Angl. wished to bring 
about to himseìf an equa! result ; wished to accomplish his pur» 
pose, or to obtaìn his end, in a similar way ; wished to experience 
the like. v. f3ov\o[xai et dump aera co. 

37. àvaXafi&v] V. àvdkapfìdvoì. 

38. Trapeyevero .... £v\evo~óp.€Vos .... ptyas .... €Ka6é(ero'} 
T. TrapayivojjLat, £v\€va>, plnrco, KciSé^a*. 

16. 1. imepavévros^ Angl. kaving mode his appearance. v. eVc- 

2. o7rep ciKovcras 6 ''Epprjs] quo andito, Mercurius. 

3. àvriyaye] Angl. brought up. v. dvdyco. 

4. Kaì drj (prjcravros avrov, et] Angl. And noiu ivhen he had 
enquired, ivhether, &c. <&rjpì hic valet interrogo, 

5. vai à\r]6ù)s ovrós ècrriv] Angl. in very truth this is the 
one; this isthe identical axe. v. vai. 

6. lècùv'] cum viduset. v. eiSo>. 

7. ov p.óvov tovtov ovk €()<ópr)0~aTO avTcà, aXX' ovòe ròv ìhiov 
a7T€ècoK€ 7ré\€Kvv'] Verte liberius was so far from giving it to him 9 



NOTM IN HIEROCLEM. «19 

that he clìd not even restore to kim his own axe. v. dcùpeofxcu et 
à.7roòlòcofJiL. 



IL NOTJE IN HIEROCLEM. 

1. 'IEPOKAOYS 'A2TEIA] Hoc est — Hieroclis Faceti.*:. 17- 
Hierocles, philosophus Alexandrinus, vixit circiter A. D. 485. 
Philosophiam Platonicam Alexandria?, magna cum laude, do- 
cuit. Varia scripsit, praesertim librum de Providentià et Fato, 
ex quo Excerpta servavit Photius in sua Bibliothecà; item 
Commentarium in Aurea Carmina Pythagorae : et Facetias, 
quae, paucis exceptis, hic exhibentur : quanquam dubitàrunt 
-nonnulli an ab ilio hae Facetiae profectse fuerint, nec potius 
ab alio quodam Hierocle recentioris aevi. Nam varii erant 
ejusdem nominis, cum quibus hicce philosophus Alexandrinus 
non est confundendus. 

2. irapa jxiKpòv Ì7rviyrf\ parum abfuìt quin sujfocaretur. Angl. 
was suffocated wiihin a little, v. 7rviyco. 

3. afiocrev ovv fir) à\jra(rdaL vàaros] juravit igitur (non tan- 
gere, i. e.) se non tacturum aquam — airno, necto ; a7TTOfjLca, in v. 
med. tango, f Aoristum infinitivi prò futuro ejusdem modi 
poni non raro, notavit Matthiae, Gr. Gram. 506. Neque aliter 
explicat Sandfordius, Graecarum Literarum Professor Glascu- 
ensis. V. infr. n. 12. 

4. èàv fxT] 7rp(ÒTov] nisi primum, i. e. prius quam. fjiddn, d'idi- 
cisset, v. ixavBàvco. 

5. a-vvavTrjcras] obviam factus. v. o-vvavraco. Vide etiam 
supra ad p. 3. n. 4. 

6. o~è ìòcov npoo-rjyópevo-a] te conspicatus compellavi, idem ac 
ere eiòov Kaì iTpoo-qyópevo-a, te vidi ac compellavi. v. irpocrayopzvcù. 

7. 'O 8 è] scil. €i7re. o-vyyva)6i /xot, ori oh irpoo~écrxov, supple 
ròv vovv, ignosce mihi quod mente m non adhibuerim. v. irpocréx^- 

8. voo~ovvra Ì7rio-K€7rrófjL€vos] <segrotum invisens. rjp&ra, inter- 
rogabat. v. ipeordco. 

9. fjbvvaro] Att. prò eòvvaro. v. dvvdfxai. 

10. ànoKpidrivaì] respondere. v. àu 0Kp Ivo fiat. 

11. òpyioSeìs ovv] iratus igitur, scil. scholasticus. i^rjXeygev, 
objurgavit, aegrotum scil. v. òpyi£a>, et igeXeyxco- 

12. 'EXTr/fo) Kafxè voo-rjo~ai] Angl. I expect myselftoo to he sic/c: 
hoc est Lat. exspecto me etiam cegrotaturum. f Vide supra 
n. 3. 

13. Kaì fir] fioL jjL€fjLyj/p] et ne mihi vitio vertas. v. /ze/x<£o/zai. 

14. ' AnoOdvovTos òè tov Ìttttov] mortuo autem equo. v. àiro- 

6vf)CTK(0. 

*B 2 



■so NOTiE IN HIEROCLEM. 

1 5. Méya i^rjpièBrjv] Angl. I have sustained a great loss. v. 

16. ore yap epaQe — ] Angl. /or when he had learned — [v. pav- 
Oàvco] Tore aTtéBave, ihen he died. v. ài7o6vrj(TK(ù. 

18. 1. eh belypa] \ Angl. for a sample. Ita J. T. 

2. 7repL€(f)€p€] circumferebat. v. 7repKpepoù. 

3. dòévat] scire. v. etò^/xt. 

4. Kap,pvo-as Ìctotvt pigerò] clausis oculis specuìum inspexit. v. 
Kappvco, et icro7VTpi(opai. -\- Àccuratius saltem eVG>7rrpi£ero, 
cum augmento temporali, et infra 6 '. rjXaTTovro, et 1 . {xp^nXùì- 
(raro, ut bene observavit Jac. Tate. Sed multa hisce facetiis 
insunt ex infima Grafitate petenda. Icìcirco nil mutandum 
duxi. 

5. ÌKpl)fiì]\ delituìt. V. KpVTTTCù. 

6. Tivòs òè 7Tv6opivov ttjv cutUiv] Quum aulem quidam per- 
contatus esset causavi, v. TivvQa.vopai. 

7. Kaipòv e^o) fi$) àcrdevijcras) Angl. 9 tk a great whìle since 
I luas sick — -f Kaipòv, h. e. xpóvop. J. T. 

8. àpipaiap] Piane singularis est hujus vocis h. 1. significa- 
tus; proprie enim adjeetiYiim est, dicitur àpivaios olpos, àpipaia 
<rra<pv\r]. Significat autem hoc loco dolium vino aminceo re- 
<pletum. Vini hujtis mentionem facit Virgilius, Georg. II. 97. 
et mngnis laudibus extollit : it. Pliiiius, H. N. XIV. 2. Caio de 
Re Rust. e. 5. Macrob. Saturn. II. 26. Stroth. v. 'AulvoÌgs, 

9. €0~<fipàyL(T€v] consigliava, v. o-^payifa. 

10. Tprjo-avTos] quum perforàssct. v. Tirpdcù. 

11. ìXclttovto] Àngl. luas constantìy growing less, uti piane 
indicat tempus imperf. v. ìXcittqco. 

12. pi) KarcùOev à(prjpé6r]] an subtus ablaium fuerit. v. d<paip€co. 

13. ov rò KarcùOev ÀetVet] i. e. rò pépos gv KarccSep ov AetTret, 
pars qucB est subtus non deficit) &c. 

14. vTreio-eXOòùp] quum subiisset. v. vrre Lcrepxo pai. 

15. vdpaTrkcùo-aTo top kgXttop] Angl. spread out the bosom or 
lap ofhis vest under the tree. v. v<pa7rXó(ù. 

16. top kóXttop] gremium, si?ium } et unde Angl. a gulf. 

17. oos v7TG§€góp€vos] -f excepturus ; ut exciperet. Angl. that 
he might catch ; hoping to catch. Ita J. T. 

18. "'EpaBop otl ànéSapes] intellexi te mortuum esse. v. p,apdàp<o, 
et àiTQ6vrjCnc(ù. 

1 9. àXX ópàs] f Verte cum J. T. why, bui you see, &c. 

20. kgÌ 6 G-xoXaariKÒs] supple e<prj» 

21. Kat pLrjv] f Verte cum J. T.for ali that. 

22. TTielvvhcùpj et Kctkòp iv reo avróOc (j)péari\ Ititeli, et rò vòcop 

TÒ ÌV T(ù aVTÓOl (fipécLTL KaXÒv fj TTpÒs TO TUZIV. STROTH. [f Lìll- 



NOT^l IN H1EROCLEM. *21 

guas ratio poscit et'77, notante Jac. Tate.] Angl. ìf the water in 
the ivell there was goodfor drinking. 

23. rcov òè (firjcrdvrcov ori KaXòv, — ] i. e. ra>v òt àvBpccTTcov e/cei 
ovrcov <fir]crcii>TCóv ori rò vòcop rò iv rw (ppeari r) [-(• corrige rjv vel 
evrf] koKòv Tuelv, qnum aidem homines qui ibi erant dixissent 
aquam in puteo bonam esse ad bibendum. 

24. rjòuvavTo] idem Att. quod iòvvavro. imperi", a òvvaficu. 

1. fiaSìùv] aor. 2. pnrt. act. a p.av6dvcù, quod vide. 19- 

2. 6 KÓpag] f Nota vim artieuli. 'O KÓpag vai et the raven, 
i. e. ravens in general. KópaKa unum corvum significai 

o. Q] contract. prò {dei, a £àco, vivo. 

4. dyopdcras} quum emisset. v. àyopdfa. 

5. eh x«/>tcòi>a — ] ei9 videtur poni hic prò iv. Sed est for- 
san per aliquam ellipsin, ut €icrr)yp,ivos els x €t l JL ^ va > ve ^ ta ^ e 
quid. 

6. tcaì t<ùv <rvpL7rk€ÓvTCùV iicdcrrov 7T€pi7r\eKOfji€V<ùv ckcvovs — ] 
i. e. €Kào~rov 7r\€Kop.épov rrepì (TKevovs, Angl. while ench of the 
passengers ivasfolding himself around an utensile or was clinging 
to, or grasping some instrument — irpòs rò o-cù6rjvcii> in order to 
save himself. v. crejfa. 

7. ereXc^rryo-e] scil. ròv /Blov, quae vox saspe omittitur, ita ut 
rcXevrav simpliciter inori denotet. Stroth. Eodem modo 

finio interdum apud Latinos usurpatur. 

8. crv ànéBav^s] Angl. was it you who died — &c. v. cnro- 
6vr]0~K<ù. 

9. vavayeìv fjieWcùv] naufragìum facturus — nivaKiÒas #ret, 
demanded tablets, Iva òiaBfjicas ypd<pjj ) that he mìght write or 
moke bis wilL 

10. òià rov kwÒvvov] -f Accuratius dixisset òià ròv klvÒvvov, 
ut recte observavit J. Tate. Sed vide p. 18. n. 4. 

11. iXevBepcò yàp vjj,às] Angl. for I ani giving you your li- 
berty. " Quasi testamentum ipsum, et qui per testamentum 
" manumitterentur, non cum ipso perituri sint." Stroth. 

1 2. àv^XSev Ì£ rò irKolov €<finnros] conscendit navigium eques. 
Angl. weni 011 board the boat on horseback. 

13. €<pr] o-TTovòd&iv'] dirit se festinare. Vide supra ad p. 12. 
n. 25. 

14. o~vyxatp€ r]\uv\ i. e. x aL P € a ^ u w" L1/ t Angl. rejoice with us — •' 
congratulate us. 

15. rà j3i(3\ia rpéfai] Neutrum plurale, &c. 

16. ìòù>v] conspicatus. v. etSoo. 

17. virò rov irarpos] Angl. by his father. Vide supra ad p. o. 
n. 9. 

18. vnéo-x*To] pollicitus est. v. vmcrxvéofiai. 

1. àyayeìv] \ 2 aor. inf. act. ab aya>. 20. 



*22 NOTiE IN HIEROCLEM. 

2. c O 8è] ar\oXa(TTLKÒs scil. 

5. Ev^o/xat Kat ^oopty K€(f)a\TJs — ] Constr. est : ev^o/xai lÒelvcre 
Kaì è\66vra x&pìs Kec^aX?)? fióvov ovra vyirj f Kaì ev(ppavdr)vac. 
Angl. i" y?r«j/ / wzffy &£ o«£ 50 happy as to see you return safe 
home, even -jr though you should have no head ivith you. Ita J. T. 

4. tov èè àfJLeXrjcravTos] o~xo\ao~TCKOv scil. Angl. bui he having 
neglected the commission. 

5. t<5 ^>iXo) crvvù>(pd7)~} Angl. he was seen by his friend. La- 
tini utuntur eàdem locutione \ sic, neque cernìtur ulti, i. e. ab 

Ulto. V. (TWOlTTOliai* 

6. àireo-TeCkas] misisti. v. aTroo-reXXco, 

7. ovk €K0fjLL0-dfxr)v'] non accepi. v. KOfxifa. 

8. 7riacrat} Angl. /o catch, v. 7rta£a>. 

9. Kpea? òaKcùv'] AngL having taken a piece of Jlesh in his 
teeth. v. Mkvod. 

10. ivavria e/ca&oVJ e regione sedebat. 'Uvavria est accns. 
plur. neut. adverbialiter sumptus. 'Em&ere se. eavròv, nani 
Ka6'i(cù proprie est sedere facto. Anglice verte: seaied himself 
opposite to it. 

11. Tijs OvpiSos 7rpoKi>\ffas] Angl. having loohed vel looking 
ont of the window. Plenior loeutio esset 7rpoKvyf/as e£a> rrjs 
OvpLÒos. v. irpoKVTTTCù. Qvpìs proprie est a little door. Sic 
Anglicum nomen window nihil aliud primitus fuit quam wind- 
door. 

12. tovs 7rapLÓvTasJ prcetereunfes. Angl. the passengers. v. 
iràpeijii. 

1.5. el TTpeTTCL avrà 7] oÌKid} num domus eam decueritf In- 
terrogalo propria, ut videtnr, de veste est; de domo non item. 
Nempe loquebatur o~x fì ^ ao " rLK ° s iste, quasi domo indutus esset. 
Hinc jocus. 

14. kot ouapj in somnis. 

15. lòàp rfKov 7T€Trarr]K€imL'} Angl. having observed that he 
had trodden upoìi a naiL v. 7rareo). 

16. òógas aXyew ròv Tródà] Angl. having fancied that his 
foot was painfuL 

17. 7T€pL€Òr)0'aTo'} circiimligavit. Angl. lied it up ; applied a 
handage to it. 

18. r/ ETepoj] Supple o-xoKacrrLKÓs. 

19. /za#obi> tt)v alriav] causa cognita. 

20. Aiarì yàp àvvTzóbnTOs KaOevbeisìX Augi, why do you 
sleep without your shoes? Ubi illud yàp fortius interrogai 
Potest et reddi : why then do you sleep, &c. P 



NOT.E IN PAL.EPHÀTUM. *23 

III. NOT^E IN PAL^EPHATUM. 

I. IIAAAI3>ATOY IIEPI 'AEISTfìN 'iSTOPIfìN] Hoc est— 2L 
Pal^phati de increbirilibus Historiis Liber. Quisnam 
fuerit Pal.iphatus, aut quando vixerit, valde est incertum. 
Alii putant eum fuisse Atheniensem, alii ^Egyptium. Sed non 
audiendi sunt ii qui eum ante Homerum vixisse affirmant. 
Conjiciunt nonnulli varios fuisse hujus nominis. Ille autem 
de quo hic agitili*, si styluin spectes, inter scriptores Graecos 
vetustiores censendas est. Saxius in Onomastico aetatem ejus 
statuii circiter Olymp. cxiv. ante Christum natum 320. Li- 
bros quinque scripsisse fertur nspì twp dmarcop, quorum pri- 
rnus tantum restat. 

2. (fia&ìv] scìL ap6p(ù7pei, ut Latinorum dicunL Stroth. 

3. eixov] habuerunt. v. e^oo. 

4. ravrrjp òè àpdpóv.'] L e. elx ov ravr-qp [5>s ttjp K€(f)d\r]p] 
dvdpós. 

5. dòvvarop 7rz7riorevK€P~] Angl. he believes an impossibiliti/ — 
Tempus est scil. quod rite nuneupant iwcesens perjectum. v. 

6. (rvfi<ficùvos2 scil. ècrrtj consentanea est, 

7. èteXOelp'] transire. v. diépxopai. 

8. Kaì vvv av vnrjpx*] Angl. il would have -existed noto, v* 
zmdpxù). 

9. Tg ò° à\r)dès] scil. 7rpàypa, Paìcephatus enim in omnibus 
tabulis aliquid veri esse, seu illas rebus quibusdam gestis niti, 
supponit Stroth. 

. 10. e'xet code] sic se habeU 

1 1. àTvqypióìBr}} furore correpfum est. v. àiray piotò. 

12. oÌKoùfjLzva] supple pépr). Karióvres, dèscendentes. v. mreipi. 

1. viro£vyid\ scil. B-qpla. ad v7ro£vyla autem referuntur bos, '22. 
asinus, et camelus. Stroth. tu \mo£vyla o-vvèv€<p$€ipav, ju- 
menta shnul perdiderunt. v. o-vpòiacpOtipcò. 

2. o~vvòu<p6€ipav] -j- Levi mutatione legi potest o-vpfìiéqbQci- 
pov ob praecedentem €0~ipqp } ut sic inter se congruant tempora. 
Sed vide p. 7. n. 12. 

3. 'EKi'jpvgtp ovp 6 *lgla>v — ] Ixion igitur, voce prceconis 
edixit. [v. KY)pvo-o-(ù.~] cù$ et ris dpéXoi tovs ravpovs, tovtcù 5a>- 
<T€lp — si aliquis tauros e medio follerei, huic se daturum, &c. 
€Kr)pv£j€ ò&cretp, voce prceconis edixit se daturum, &c. est con- 
structio solennis apud Graecos. {Vide supra ad p. 12. n. 25.] 
Caeterum dpéXoi est aor. 2. opt act. verbi àpaipea, quod vide. 

4. €7tipoovo~ip "itttqvs KeXrjras èiàd^ai] Angl. bethìnk thcm- 
selves of training riding-horses. 

5. ovk r)7rlo-TapTo €(j> Ì7TTTC0P òx^oSai] nesciebant equis velli. 
rjmo-TaPTo, prò iivlo-rapTO. v. enio-Ta^ai, et ò^éco. 

6. ixpcopTo'] prò ixpàopTo, utebantur. v. xpó- ^ 1 * 



*24 NOT.E IN PAL.EPHATUM. 

7. ovtcù èè dvafìdvres rovs KeX-qras] sic aidem y conscensis cele- 
tibus, rj\avvov — scil. rovs Ijnrovs, agitabant equos, i. e. they rode, 
iq^ ov, i. e. eVt rò pépos, efi ov, to the quarter where, Se e. 

8. Ì7T€LO~(3àX\ovTes ri] dyéXrj'] i. e. eìo-fidWovres eavrovs ini 
rfj dyéXrj, et imp etimi f adente s in gregem, r)K.óvri£ov, iìlum jaculis 
petebant. v. dicovrifa. 

9. ore de eo-rrjo-av oi ravpoi] Angl. wlien the bulìs halted. 

10. rovrov ròv rpóirov] scil. Kard. 

1 1 . Kore Kevrovv] stimidis agitabant. v. KaraKevréio. 

12. ovèèu yhp npócrecrri] Dicere vult : nomen non a figura, 
sed ab opere acceperunt; figura? enirn illorum niliil inest 
quod a tauro desumtum esset ; cum hsec potius equi et homi- 
nis sit. Verha igitur arrò rov epyov, sicuti illa ori rovs ravpovs 
KareKevrovv, referenda su ut ad ovopa e\afiov. Stroth. 

13. v,3piaraì v7rr,pxov~\ contumeliosi existebant. v. vndpx^» 

14. òs cùK€ì~\ qui habitabat. v. oik/g). 

15. KeKXrjpzvoi] vocati. v. KaXéco. 

16. u>x 0VT0 <fievyovres~\ statini fu giebant, v. o%\op.ai, quod saepe 
eonjungitur hoc modo cum participiis. -f Augi, fied clear 
away ; fled away. 

17. els rrpj oìkcLov] supple x^pav. 

18. cùppeoj/ro'] prodibant. \ AngL they sallied forili, v. oppa- 
opai. 

1 9. eiroXépovv ovv rols i\airL0ais\ supple o~vv. v. TroXf/xeco. 

20. evéòpas iivoiovv] insidias struebant. 

21. aTrérpexov'] aufugiebant. v. dirorpéx *' f àpirà^ovres dvi- 
rpexov verte omnino, they ran away luith the booty. 

23. 1. iiikao-Br}] confida est. v. 7r\dcro-cù. 

2. KarafipcùBrjvai] devoratum esse. v. Karafip&aKCD. 

3. ròv bevTTÓrrjv] f Verte his master, 

4. ciXkcùs re kcu] f Angl. especial ly. 

5. ai SnpevriKaX] supple Kvues — canes venatici. Vide supra 
ad p. 6. ri. 1. 

6. 'AprepiSos avròv p,eraf3aXovo-7]s] t Angl. after Diana had 
cluni gè d him. 

7. dveXKov] v. dvaipico. 

8. epoì èè òoKely *Apreptv ov òvvaaOai, k. r. X.J \ Istud ov 
in esemplari suo uncinis inclusit J. Tate, pèv scripto in mar- 
gine; nempe, ut quo referatur habeat èè, quod sequitur. Sen- 
sus tum erit : Tkat Diana is able to do what she pleases, 1 do 
not mean to deny^but that a man was ever changed info a stag, 
or a stag into a man, is altogether incredìble. Certe sic impie- 
tatis crimine absolvitur Palaephatus. 

9. orvvé6eGav\ contexunU Aor. enim saepissime usurpatur de 
eo quod semper est, vel quod solet esse. v. ovvtlGtjiju, 



NOT.E IN PAL.EPHATUM. *n 

10. rh yivos] i. e. Karà rò yepos. 

1 1 . ^/xe'Xet] negìigebat. v. à/ieXe'o). 

1 2. eye&)pyoi'i>] lerram colebant. v. yecopyéù). 

13. T(òv oIk€L(ùv~\ supple Trpayfxarcùv. 

14. bie(i)6àprf\ perdita erat. v. biafySeipcù. 

1 5. ovk€ti eix*v ovàèv] nihil amplius habirit. Sed apnd 
Graecos — duplex negatio vehementius negat. f v. p. 15. n. 25. 

1* yeXolop] supple icrri. 24. 

2. pàXkop rj] magis quani, hoc loco valet àXX' ovk, sed non; 
equus enim nullo modo carne pascitur. Stroth. 

3. f) èè àKrjSeia fjÒe~] supple eWì, veritas autem hcec est. ode, 
fjòe, róde, idem est quod ovros, avrrj, rovro. 

4. k€ktyjijl€pù)v] possidentibus. Haec vox et quae praecedunt 
sunt gen. absoì. [v. Kràop,ai. Vide etìam supra ad p. f 13. n. 26.] 
are rr\v yrju èpya^ojjLepcop, quippe qui terroni ipsi colerent. 

5. are'] •(• Angl. inasiniteli as. 

6. hnroTpo(f)civ ovros e7re\àftero~\ equos alere hic [nempe 
Diomedes] aggressus est. v. eVtXa/x/Sai/o). 

7. ^Xp l T0VT0V~\ SUppìe TOV XpÓVOV. fJL€)(pt TOVTOV €(OS OV 

tamdiu, donec. 

8. ràavrov] supple xplf JLara * aTrcùkeo-e, perdidil. v. aTroXkva), 

9. kol iràvra ttcSKcùv Karnvakcùcrev] et omnia vendens consum- 
sit, i. e. omnia vendita consumsit. v. KarauaXlcrKCù. 

10. ov yepojjLépov'] quo facto, [genit. absol.] irporix^l — propa- 
gata est- 
li. £coo~a] contract. prò {aovcra, vivens, dum viveret. v. £àco. 

12. rrotrjO'aara eavrfj'] •)* Traino- a\ieP7), magis Attice. J. T. 

13. e6eao-àp.e8à] vidhnus. 

14. olà] i. e. roiav vel roiavrnv^-o'ia—taleni, qualis — 

1 5. Avy Kea Xéyovaip, còs — ] f Verte : Of Lynceus tliey say y 
iliat, &c. Ubi AvyKea recte dici potest accusativus de quo, ut 
loquar cura Grammaticis. Sensus idem est, ac si scriptum esset 
Aeyovcrip, cos AvyKevs k. t. X. Sic Aeyovo-ip, ori AioXos k. r. X. 
ad init. e. 8. Contra in e. 6. Kaipeà (pacrìp, ori k. t. X. ubi 
Kaipeà est accusativus de quo. Alium inchoandi modum habes 
in e. 3. 

16. rà virò yrjv] i. e. rà 7rpàyp,ara opra virò yrjp. 

17. yjsevòos] supple io-ri. 

18.. Trpcòros rjpt;a.ro~] f Ku^. first began. — v. apxco. 

1. Karekirrep] reliquìt. v. Kara\ei7rci>. 25. 

2. eXeyop ovp oi àvOpamoi., ori \vyKevs ópa] f Angl. men then 
said, " Lynceus sees, &c." Ubi notandum, istud ori comma- 
tum inversorum, qua? dicimus, vim habere. 

3. àyaOòs rh iro\ep,iKa\ i. e. Karà rà 7roXe/zi/cà epya. Angl. 



*26 NÒTJE IN PAL-EPHATUM. 

brave in wartike deeds. koi èiria-Tr]p.(ùp tov pàx^o-Oai, et perìtus 
pugnando. 

4. èrpótSrj'] vuhieratus est. v. rtrpcócr/ca). 

5. vari6ap€v\ Hoc verbum jungendum est verbo crvfifiaxcòp, 
nani mortuus quidem est, sed non iv ry p-ó-xu, id est, non vul- 
nere. Stroth. v. clttoBptjo-kcù. 

6. àXXà o-v\\aJ3óvT€S avròv \i6vov Karéx^o-ap] sed eum ab 
illis comprehensum tantum terra obruerunt. v. crvXXapt3dpcù, et 
KaTaxcovvvco. 

7. eTeXevT-qaep'] finlvlt — i. e. vitam suam. v, TeXevTaco. 

8. àveXófievoi] quum extulìssent. v. àvatpécù. 

9. top ye ciXXop fiiop] i. e. K.arà iràvra top ye — &c. f Ed. 
Fischer, habet ye, prout edidit Dalzelius. Sed legendum re 
ob sequentem kqÌ, id quod vidit Jac. Tate. Tum verte : ivas 
both Invulnerable during the resi of his llfe, and died Invulner- 
able. 

10. tt)V $>oÌvikos~\ scil. Svyarépa, 

11. oxovyiévqv'] contract. prò ò-^ofxévqv. v. ò^eco. 

12. cKpLKecrOaL] v. àobiKi^éoficu. 

15. àvaftrjpai] conscendisse. v. àpaftalpco. 
~ O. 1. rjp7racrep'] v. àpnà^cù. 

2. ttjp tov fiao-iXecos'] Ovyarépa vel exprimitur, vel non. 

3. e'xcov cpx €TO ì Angl. w?nt away ivith ìier — eloped ivith her. 

v. CH^O/ICU. 

4. 77poo-ape77\ào~6rj~\ f Angl. ivas made up. v. 7Tpoo~apa7rXàcr- 
crcù. — Veruni Pollucis explicatio verisimilior esse videtnr, qui 
navem, in qua vecta sit rapta Europa, Taurum dictam esse 
putat. Stroth. 

5. Kvpievcùp twp 7tp ev \iàr gòp~\ idem quod Kvpios tcùp — &c. 

6. ep ào-Kco] Vide Hom. Odyss. k. 19. 

7. Uepì òe tovtov] jungendum tcù olpai. Stroth, 

8. cùs ovx olóp re] supple ecrrì, quomodo non sit possibile. 
f .Notandum olós re de persona usurpar!, et verta debere abl-e, 
qualified, likely ; olóp re autem de re, posslble, practlcable, &c. 
Hactenus J. T. 

9. eTTLToXai TLPes àpéficùp] i. e. e7TLToXai tipcs àcrrépcùP, dpép.ovs 
Ì7n<j)€povo-aL : eVtroXat enim non immediate jungendum esse 
voci àptficùp, sed omisso ào-répcùp, cum ex eo patet, quod eVt- 
to\t] proprie de sideribus dicitur, tum, quod JEoIus àcrTpóXoyos 
dicìtur. Notum etiam priscis mortalibus, ortu quorundam 
siderum oriri ventos nonnullos ; hinc Horat. nautis infestus 
Orlon ; et Virg. nimbosus Orlon, JEn. I. 535. Stroth. f 'E7TI- 
roXaì àpé}ju£>p vertit Fischerus ortus ventorum. 

10. rfj TróXei] Urbs ejus fuisse dicitur Lipara in insula ejus- 
dem nominis sita. De muro aeneo vide Hom. Odyss. k. 3. 
seq. Stroth. 



NOT.E IN PAL^PHATUM. *27 

1 1 . 7T€ pt€/3e/3Xr;ro] v. 7rept/3aXA©. 

12. e<£' a] f Angl. in pursuit of ivhich ; to obtain which. 

13. Ì(TTpCLT€V<raT0] V. <TTpaT€V<0. 

14. &K€l] V. 0ÌK€(D. 

15. 7T€pi€\àcras ivéOero — ] v. Tiepiikavvcù, et £vri6rjfii. 

1. eìcr^yayez/] f 2 aor. ab eicrayoo. 2s/» 

2. 7rpocraye7rAao-#r7] f v. p. 26. n. 4. 

5. àvTLTTOLOVp.eVOv'] V. àvTL7TOL€Cù. 

4. 6eù)fjL€voL] contract. prò OeaópepoL. v. Oedo/jiai. 

5. rò /xèz/ /xeyetfos'] subauditur /cara. 

6. 7rpò? tot)? 7Tvv6avofiévovs~\ supple nepì ra>p ftocàv. 

7. 7T€pLifKa(T€v'] v. ivepiikavvcù. 

8. viré\afiov] putàrunt. v. virókapiftàvcù. 

9. i(p€L7T€T0 rà rerpaTroòa] supple £aJa. Neutrum plur. &c. 
v. ecj)é7rofiai. 

10. /xavei(7at] v. pLaivofiai. 

11. ò t teo~7rao~az>] v. 8ta<77raa). 

12. ets rò èpos] scil. in Pierum montem, Musis sacrum. 
Stroth. 

1. òeStores] metnentcs. v. òeidco. 28. 

2. fl€TaTT€fJL\^àfJL€VOÌ] \. p.€Ta7T€fJL7TOfJLai. 

3. èbéovro] v. òéofjLcu. 

4. oi/ TpÓ7Tov~] i. e. /caéT òi/ rpóirov, quo modo. 

5. vàp6rjKas~] qualia postea gestàrunt Bacchantes in orgiis. 
Stroth. f vàpdrjKas e^oucrat Karéfiaivov, descended wiih giani- 

fennel in their hands. Conferri potest Shakspearius (Macbetli) 
de silva Birnamensi loquens. Monuit J. T. 

6. eW^aiWro] Nentr. piar. &c. v. ifMpalvco. 

7. €<paaav~\ v. cftrjfiL 

8. àveTzXàcrOrf] v. àvaiv\àcro-(ù. 

9. pLvOos TpayiK&drjs'] Angl. a tragical story — a story fit f or 
the t ragie Muse, De qua qaidem Fabula Euripides fecit Tra- 
goediam, cai nomen Alcestis. 

10. ù)s drj fieXkoi/ros — ] à>s idem quod otl. fieXkovros est gen. 
absol. v. peXXco. 

11. 6avsiv\ v. 6vt)o-kcù. 

12. fi Aero virèp avrov Oàvarov] Angl. chose death in Ms behalf. 
v. alpecù. 

13. à(j)€\ófÀ€V0s] V. àqbaipecù. 

14. al Svyarépes'] f Angl. his daughters, 

15. "A/caG-ros ó UeXiov] sapple vlós. 

16. Kaì Ka6e(op.€VT]v eVì rf)? IcrTias, ovk e/3ot>\ero ^AÒjjltjtos 
'A/caora) €KÒorov e|airoi;/zéVa> Sowai] Angl. a?j<Y Admetus re- 



*28 UUOTM IN PAL^PHATUM. 

fused, whìle she was a suppliani at his heart/i, io deliver he?* up 
to Acashis who demanded her. KaSe^o^evrjv. " Proprie hoc 
. verbum de supplicibus adhibetur." Stroth. ènì ti)s io-ria?. 
Ad focum, sicuri ad aras confugere solebant supplices. — Sup- 
plices autem erant, quicunque supplicium vel ob commissuui 
homi cidi li ni vel ob aliam causam timentes, ad locum sacrimi, 
vel ad principem quendam confugerant, ut Adrastus apud He- 
rodotum. Id. Vide Coli. Gr. Ma], p. 7. 

17. TTGpaKaO'ujas'] Y.77apa.Kci6i£(ù. 

1 8. eVi'pTróXet avTovs.~\ scil. tovs ttoXltcis, ches, quod semper 
eleganter latet in vocabulo avroì, quoties id post nóXis posi- 
tum est. Stroth. v. 7rvp7roXé(ù. 

1 9. €TT€^LÒ)V'] V. €7T€^€lflL. 

20. crvv€\rj<fi6r} (àv] virus captus est, v. <tv XXa/z/3aVa>, et £d<o. 

21. ^7re/Xet] V. à7T€tXea). 

22. 7Tv6c}iévrj] v. 7rvvBàvop.ai. 

29- 1. 'Avòpela] f An legendum àvop€Ìa> pr ce fortitudine, cum J. 
Tate ; quod magis Graecum ? Sed Fischer, àvòpeia ; neque 
est hallucinatio typothetae, ut patet ex Verborum Graecorum 
Indice Fischeriano, ubi sub àvòpelos locus citatili*. 

2. virepanéBavev 'AS/x/yroi/] i. e. àiréBavcv vnèp ^Ab/xrjTOv, 
Angl. died in behalf qf Admetus. v. v7repa.TToBvr)o-K(ù. 

3. fjKev aycùv'] f Angl. arrived wiih. 

4. egévicrev'] hospitio accepit. v. i-€vi£co. 

5. ÌttìtlSetol'] v. €7nTÌ6r)p.i. 

6. \a<j)vpa] Proprie spolia sunt, quae quis a vivis hostibus 
referti quae occisis hostibus o-<v\a nominantur. Stroth. 

7. Ivrvxàv] f Angl. haring interfered. Ita J. T. v. ivrvyxàv<ù. 

8. ippvo~aTÓ] \,pvojiai. 

9. 77 poo-avETrkào'Brj] f v. p. 27. n. 2. 

10. 2IIAPTON] v. STrapró?. 

11. Aéyerai, ats 6 KaS/zoj] Fertur, Cadmum, 

12. tovs òbóvras iicXe^à^vos] dentibus exemptis. Angl. 
having extracted his teeth. v. eK\éy(o. 

13. i^eq^vrjcrav'] enati sunt ; editi sunt. v. incava). 

14. Tò de à\r]Bès ovreos e^et] Angl. But the faci is this. v. p. 
21. n. 9 et 10. 

15. àvrjp Qoivig] Augi, a Phenician, quemadmodum àvr)p 
'ABrjvalos est an Athenian, àvr)p Kvacrios (supra de Europa) a 
Cretan. Graeco prope absunt locutiones Anglica? a Dutch- 
man, a French-man, &c. 

16. àqbtK€TO els Qrjftas'] Thebas venit. 

17. apuXkr]O-óyL€V0s] v. ajatXXao/xat. 

18. e'xcòv ciWa re 7roXXà, oo~a fiao-iXtvs, àXXà 8f) Kaì oòóvras 
i\€<pàvT(ùv] Ita supple : %x <ÙV à\^ a T€ 7roXXà \xpW aTa i\ °°" a 



NOTiE IN PAL^PHATUM. *29 

fiaaiXevs [aW?e ex €LV ì\ K - *• ^- Angl. having with him as iodi 
many other effects, sudi as a Jcing usually possesses, as also besides 
some elephants' teeth. Supra e. 7. de Europa : rjpTrao-ev aX- 
Xa? re KÓpas, dXXà dr) koÌ rrjv rov (3a<ri\éù)s Svyarépa Evpù>7rrjv. 
Latine vai et àXXà òq kcù, alque adeo, et vero etiam. 

19. ó fiacriXevs] Angl. the Jcing ; the reigning king. 

20. €7T0\€fX0Vv] V. 7To\(EjJL€CO. 

21. àvéo-T-qa-av Karà Kdàfwv} Angl. rose up against Cadmus. 
v. àvicrTrijXL. 

22. fjTTovs iy€vovTo~\ Angl. had the worst of it. "Httovs, in- 
feriores, nomioativus pluraìis ab tjo-o-cùv vel tJttcùv — "HrToves, 

[-oes'] -ovs. V. Gr. Gram. 

1. e<f)vyov, oSev cùpiACùvrc'] Supra de Ceniauris : Sxovro (pru- 30. 
yovres els rr)u oiKelav, oOev cùpixcùvro. 

2. aXXot àXKax^j à'~eo-7ràprjo~av'] olii alio . dissipati sunt. Angl. 
some mere dispersed in one direction and some in another ; they 
tuere dispersed in differeut dlrections. 

3. a</>' cov x^pàvì e quibus regionibus. v. os. 

4. kciÌ rjcrav àpyaXéoi 7roXe/uo-rcu.] et erant difflciles superatu 
bdlatores. Angl. and they were doughty warriors. Homerum 
prse oculis habuisse videtur Palsephatus ; unde forsan corrigen- 
dum levi mutatione Oapo-aXéoi. II. II. 492. alx^rjrrjv t ehai 
Kaì BapcraXéov 7roXepLo~Tr)V. h. e. fortem bellatorem. 'ApyaXéos 
TToXepio-TÌjs nusquam dixit Homerus. Idem tamen àpyaXéovs 
TToXépovs, pugnas arduas, dixit II. E. 87. et 254. et vo-^iivri àp- 
yaXerj, pugna gravis, II. P. 544. 

5. àp7rà(ravT€s %cpvyov~\ Supra de Centauris : àpirà^ovres air- 
érp^xov iitì rà oprj. 

6. "Ori] v. p. 25. n. 2. 

7. €7rriyay€v~] indiLcit. v. eVa-yo). 

8. iròKkoi Kaì àyaBoX] " Quotiescunque fere woXvs cimi 
epitheto conjungitur, intervenit particula kcu, quae nihil sen- 
tentise addit. Hoc de omnibus Graeciae scriptoribus notan- 
dum." Blomfiixd. ad iEsch. Pers. 249. Grsecos, ut ssepius, 
imitatus est Sallustius B. J. e. 5 : Multa et preclara rei rolli* 
taris facinora fecerat. Adde Cic. 1 Cat. 4: Afuttis ac summis 
viris. 

9. o-TrapT.oX] satL 

10. TTpoG-av^Xàrróì]] V. p. 26. n. 4. 

11. Uepì tTjs 2$IIT02] DE SPHINGE. " Cum (Edipus 
Thebas ingressurus e^set, Spliinx senigma ejusmodi ei propo- 
suit : Quodnam animai mane quadrupes, meridie bipes, vesperi 
tripes esset. GEdipus senigmatis nodum dissolvit, et dixit ho- 
minem esse, qui in infantià manibus, et pedibus repens verius, 
quam incedens, quadrupes est : faetus vir, ut qui nullo alio, 
quam pedum, adminicuìo nititur, bipes : ingravescentìbus au- 
tem annìs, assumpto Scipione, tripes. Hanc solutionem 



*30 N0T-2E IN PAL.EPHATUM. 

Sphinx tam aegre tulit, ut statim se de saxo praecipitaverit." 
Facciol. et Forcell. Lexicon in Sphinx. 

12. oos Orjpiov iyévero, cr(ùp.a /xeV e^oi/ cùs kvvÒs, k. r. X.] Auson. 
Edyll. 11. 40. Terruit Ausoniam volucris, leo, "virgo, triformis 
Sphinx, volucris pennis, pedibus fera, fronte puella. opvifìos, 
v. opvis. 

13. eVì *2<fiiyyLov opovs] in monte Sjrfùngio. Mons Sphingius 
in Boeotia, prope Thebas. 

14. àvrjpci] ìnterimebat ; necabat. v. àvciLpéco. 

1 5. Evpóvros àè rov OlÒlttoÒos'] Angl. But, when CEdipus had 
discovered. v. evpicncù) et Olòi7rovs. 

16. ptyacra iavTrjv'] se de monte precipitata. 

17. àvei\ev~\ Supplendum eavTrjv. v. àvaipécù. 

18. ró re tovs rà a\viyp.ara firj ÒLaXvovras vtt avTr)s àiroKTei- 
vto-Bai, TTaiòaptcùdes] Angl. and both the eircumstance ofthose ivho 
did not solve her riddi e s being put to death by her, is childish. 

19. ró re rovs Kaòpeiovs yu.77 Kararo^evaaL rò Srjplop'] Angl. 
and the eircumstance of the Cadmeans not having shot the mon- 
ster. v. KaraTo^cvcù. 

20. dXXà irapopav tovs Tro\Lras, a>s TroXefilovs Kareo~6iop.évovs] 
Perge : but overlookmg the citizen* as ihey were being devoured 
ìihe enemies ; but suffering the citizens to be devoured, as though 
they were enemies. 

21. \x.araiov\ se. cor tv. 

31 . 1 . fxerà] absolute prò fiera tovto, postea. 
2. alo~8opLévrf] v. alcr6dvop.cu. 

5. aX\r)v eVe'yT/^e] Angl. had married another ivoman besides. 
v. imycifxecù. 

4. rovs 7roWovs~\ Angl. the greater pari. Nota vini articuli. 
II0XX0I est multi, ol 7róXXoì plerique. 

5. o-vva7ràpai] simul migrare; urbem una relinquere. A*pa> 
proprie est tolto ; aTralpcù, aufero ; et tunc, subaudito èfiavròv, 
utrumque valet abeo. Angl. I take myseìf away ; I talee myself 
off, i. e. / depart. v. o-vvaTraipcù. 

6. tcùv xp 7 1P- aTCÙV rà 7rXet<rra] prò xPVH- aTa ra ttX etera. 
Angl. the greatest pari of her wealth. Sic Latini opaca locorum, 
cceli convexa, &c. prò opaci loci, ccelum convexum, &c. 

7. 7roòà>Kvv] Angl. swift-footed, v. ttoScùkvs, Usitatior vox 

7T0ÒÓ>Kr)S. 

8. ov rjKe KààfJLOs aycùv] Angl. which Cadmus had brought 
ivith him. 

9. a77 fjpev'] migravit. v. supr. n. 5. 

10. ivéSpas òè 7roLOvpiévT]'] et structis insidiis. 

11. àvrjpeì] " Post àvrjpec arbitror intelligi debere Tivàs." 
Fischer. 

12. KaXovcrL èè ol Kaòp.eloi rr}v èvéòpav a'Lviy\ia~\ Cadmisi au- 



NOTjE IN LUCIANUM. •« 

teminsidias aiviyixa vocant. Angl. liberius : AtVty/xa £« Thebanfor 
an ambus cade. Cf. Scapula in AiVty/xa. 

13. 'EéfywXÀovj/] dìctitabant. v. OpvXkeoo. 

14. a7ro/crei/o{;i/ri] V. aTroKTtivcù. 

1 5. ra re TToKejxiKa ayaOòs, e'xoov Itvttov irobcoKvv] Inter aya^òs 
et exG)z> interponendnm videtur «ai. Sensus tunc erit, both 
skilled in luarlike affair s and possessing a Jleet steed. 

16. vvktÒs] nocte. Supple ite vel òià. 

17. àlTICOv'] V. a7T6l/Xi. 

18. 6 [JLvOoS €7T€TT]d€v0r]'] COTlficta €SÌ fàbula. V. CTTLTTjdeVCù. 



IV. NOT\E IN LUCIANUM. 

1. AOYK1ANOY AIAAOrOI NEKPÌ2N] Hoc est — Luciani 32, 
Dialogi Mortuorum. Ortus est Lucianus Samosatà, urbe 
Syriae : unde Samosatensis cognomen adeptus est. Floruisse 
dicitur circiter annum Christi 164. sub Imperatore Marco An- 
tonino. Primum sculpturse opifìcio, quippe humili loco natus, 
operam dedit. Dein ad studia liberalia se contulit, et post- 
quam Antiochia?, per aliquod tempus, causas egisset, magnani 
eloquentiae laudem in itineribus per Gallias, Macedoniam, 
Ioniam atque Achaiam a se factis, acquisivit. Tandem artis 
causidici pertaesus, ad studium philosophise se dedidit. Deni- 
que, sub Imperatore Marco Antonino, actuarius seu graphi- 
arius fuit in iEgypto. Erat ille quidem vir " nullius addictus 
" jurare in verba Magistri." Deorum non minus quam homi- 
num irrisor, magnum sibi, dum vivebat, odium ac invidiam pe- 
perit. Sed salibus ejus, quos in deos ethnicorum profudit, ut- 
cunque suis temporibus tanquam impii a quibusdam bonis ho- 
minibus haberi potuissent, nihil impedit, quo minus nos hodi- 
erni delectentur. Quare optimi magistri selecta quaedam ex 
ejus Dìalogis manibus juventutis ingenua? terenda, magno cum 
fructu, jampridem proponere consueverunt. Nam — " Tantum 
obtinet in dicendo gratiae, [Verba sunt Erasmi] tantum in in- 
veniendo felicitatis, tantum in jocando lepòris, in mordendo 
aceti; sic titillat allusionibus, sic seria nugis, nugas seriis mi- 
scet ; sic ridens vera dicit, vera dicendo ridet ; sic hominum 
mores, affectus, studia, quasi peniciìlo depingit ; neque le- 
genda, sed piane spectanda oculis exponit ; ut nulla comeedia, 
nulla satyra cum hujus Dialogis conferri debeat, seu volupta- 
tem spectes, seu spectes utilitatem." [Epist. Lib. 29. Ep. 5.] 
Permulta scripsit, qua? tamen quo minus hic loci recenseamus, 
impedit instituti nostri brevitas. f Linguam ac nomina Gragca, 
personas ac vitia Romana esse, in margine sui exemplaris no- 
tavit Jac. Tate. 

2. Tovto ÌkzÌvo to ttjs 7rapoifJLLas2 i. e. Tovró €<ttl to iiteivo 



*32 NOT.E IN LUCIANUM. 

irpayfia rr/s napoifiias, Angl. This is that thing ofthe proverò, — 
This is the old saying verìfied — *j- Cf. Terent. Andr. Act. I. 
se. 1. Hoc illiidest, hinc illas lacrymse. Locum indicavit J. T. 

5. e O vefipòs ròv Xeovra — ] supple veviKrjKe — vel tale quid. 
Hinnulus leonem devicit. -j- Angl. thefawn over the Uon. — Nimi- 
rum inducitur Cnemon apud inferos, recens mortuus et secum 
colloquens ; quem statini interpellat, ei obviam factus, Dani- 
ippus. Hi enim dialogi, siqui alii, òpafiariKÓìTaToi sunt et in 
quibus verba ad personas colloquentium mire sunt adaptata. 

4. Ti — ] Ut Latini quid ? dicunt prò eo quod est oh quid 
vel propter quid? Sic Graeci ti; prò dia ri; propter quid? 
quapropter ? quare ? cut ? 

5. o ri — ] i. e. òY o ri — quare — &c. citra interrogationem. 
*0 ti sic scribitur, ut distinguatur ab ori, conjunct. quod, 

6. KaraXeXoi7ra] Angl. / have left for myself — ut piane indi- 
cat perf. med. v. KaraXetVo). 

7. Karao-ocpio-OeU — ] f Angl. having been over-reached, or 
outwitted. J. T. v. KciTao-ocjjifa. 

8. ovs eftovXófirjv av — ] i. e. ckcivovs ovs, &c. Angl. those 
whom I should have wished. v. av. 

9. vx^ì-v rafia] i. e. erteli/ rà ifià xpqi xaTa ' v * ^X 03 * 

10. eVi OavaTcù] Angl. reckoning upox — counting upox his 
death — in liopes qf his dealh — nani earn esse significationem 
prsepositionis eVi, quando regit dat. ostendunt multi apud 
Greecos scriptores loci. 

11. àrjòùòs] f Angl. ungraeiously. 

12. TvpocrleTo] admìttebat. Angl. took io himself. v. irpoalnfii. 
1 5. SécrOai 8ia6rjK.as €S rò cj:av€pòv] prof erre menni testamentuni 

in piiblicum. 

14. Kara\é\oi7Ta ràfia 7rdvra] i. e. iràvTa rà ifia xprffiara. 

15. £ì]\ó>o-€ie] Ion. aor. 1. opt. act. Pro ^Xoxrai/zi -ais -ai, 
&c. dicunt Attici, Iones, et iEoles fr/XaVeia -as -e, &c. v. 
£77X00). f v. Matthiae Gr. Grani. 193. 6. 

16. rà al)Ta noàteie] rà avTa — eadem — [v. avTos] irpà^ie, prò 
n pagai,— -5. s. aor. 1 opt. act. verbi 7r/xicrcra>, facio. Vide not. 
quas proxime praecedit. 

17. €K.eìvos] supple eVoir/o-e. 

\§. ivéypayfre — ] inscripsit — v. eyypàcfioo. 
33. 1. olda — ] novi — perf. m. verbi eìòV'o>, quod vide. 

2. àirtOavov] mortuus sum. v. ànoBvrfo-Kco. 

3. rov -eyovs fioi irriTreo-óvros] Angl. the roof having f alien 
upòìi me — -f vel, hy the roof having f alien upon me.v. Ìttitv'itttoì. 

4. tcù dekeari o~vyKaracriTCiO-as] i. e. Karao~7ràcras — o~vv reo Se- 
Xéan. v. déXeap. 



NOTiE IN LUCIANUM. *53 

5. Ov /zóz>oj/] supple rò àyiao-rpov tw ÒeXean crvyKara- 
anàoras. 

6. avróv (T€ — ] (reavròv, teipsam, 

7. a-wréOeiKas] V. crvvTLdrjpi. 

8. ¥ EoiKa] Angl. I seem so. -j- Melins, cum J. T., /£ seews 

9. IIoO cìè ot koXoi €lo-lv — ] Angl. But, Mercury! wliere 
are the handsome men, and the handsome women? Pergit Me- 
nippus, in scenam inductus, quasi continuans colloquium jam- 
pridem cum Mercurio institutum, quod quidem vocula àè piane 
demonstrat. 

10. £zvàyr)o~ov — ] V. ^tvayécò, 

11. Ov o-xoKr] [Jlol] supple euri, 

12. MeVt7r7re] Menippus, qui primas partes in multis Lu- 
ciani dialogis sustinet, Cynicus erat philosophus. Hi autem 
philosophi sic dicti sunt a kiW, canis, propter acerbum et mor- 
dacene eorum sermonem : ad quam rem Lucianus saepissime 
alludit. 

15. 7r\r)v, Kar 1 Ìkeivo avrò^ veruntamen, propter illam ijisam 
rem — post avrò subintellige 7rpàyp,a. 

14. <ùs ini rà òe£ià — ] supple pépi), tanquam ad dextram — 

15. 'YclklvOos — ] Hyacinthus puer fuit formosissimus, ab 
Apoiline adamatus, quem cum ille imprudens disco necàsset, in 
florem rubrum vertit, qui etiam vocatur Hyacinthus. Leedes. 
Vid. Ovid. Met. Lib. 10. Fab. 5. 

16. ó Na/s/ao-cros] Narcissus, Cephisi fluminis ex Liriope 
Nymphà filius, fuit admodum formosus; qui cum a multis 
nymphis amaretur, et omnes superbe contemneret, tandem cum 
se in fonte conspicatus esset, sua ipsius forma captus contabuit, 
et in florem purpureum mutatus est. Id. 

17. Ntpevff] De Nireo ita cecinit Homerus: 

Nipevs 'AyXa'iTjS 6* vìòs, XapÓ7roió t avaicros, 
Nipevs, os koXKiotos àvrjp vttÒ 'iXtoj/ rjXfle, 
Tóòv aXkcùv Aavacov, /xer* àp.vjjLOva Urfkclcova' 

*AXX' à\a7raàvòs trjv 

Iliaci. B. 675. 

18. 'AxtXXev?] Achilles Pelei filius, nepos JEaci ; et mater 
ejus eratThetis dea maris : fortissimus et pulcherrimus omnium 
Graecorurn sui aevi: de cujus irà tam prasclare cecinit Homerus 
in Iliade. 

19. Tupò)] Tyro Heroina celeberrima, filia Salmonei, a Ne- 
ptuno stuprata. Vid. Hom. Odyss. X. 234. 

20. 'EXeV^] Helena, omnium foeminarum sui aevi formosis- 
sima, uxor Menelai, quam Paris unus natorum Priami rapuit ; 
quae res causa erat Belli Trojani celeberrimi. Vid. Hom. Iliaci, 
passim. 

21. Arjòa'] Leda fuit Tyndari regis conjux, cum qua Jupiter 



-54 NOTJE IN LUCIANUM. 

m forma cygni coneubuit, et illa duo ova protulit, ex quorum 
uno nati sunt Pollux et Helena, ex altero Castor et Clytae- 
mnestra. Leebes. Homerus autem hoc commentimi ridiculum 
de Jove in cygnum mutato, &c. ignorasse videtur. 

22. KoXkrj] hic ponit KaX\rj 9 formas 9 prò eo quod est kcxXov?, 
formosos. Èodem modo nos vernacule — Beauties. 

25. ÌK€Ìvà io-riv, a ] Neutrum plurale, &c, 

24. eoiKas — ] lideris. v. dW. 

S£>. òeì^ov — ] v. deiKWfic. 

26. ÒLayvoiqv — ] v. diayLpóxTKCo. 

27. Tovrì — ] Att. prò tovto, 

28. eira al ^iXtat] f Angl. ivere then, &c? 

29. vr\es — ] Nom. plur. a vavs, quod vide* 

30. iirKiipcùS^aav — ] v. TrXrjpócù. 

51. €7T€(TOV — J V. 7Ti7TT(ù. 

52. yeycvacriv'] perf. med. a ylyvoiiai, quod vide. 
55. £còcraj/] prò £àcvcrav> a fico, quod vide. 

34. €<fir]s yàp av kol crv} etenim tute dicercs. v. av. 

35. Toifjd ì ] Versus Homericus. Vide Iliaci, r. 156. ubi ex- 
hibentur seniores etiam Trojanorum principe» admirantes pul- 
ehritudinem tam exquisitae mulieris, bisce verbis : 

Ov P€fi€(TLS Tpwas kol evK.vfjp.idas 'Ayaiovs 
TotT/d' d/x0t — k. t. X. 

Ad quem locum ita Quinctilianus — u Xon putant indignum 
Trojani principes, Graios Trojanosque propter Helense spe- 
cìem tot mala tanto temporis spatio sustinere: quasnam igitur 
illa forma credenda est?" Inst. Orat. Vili. e. 4. 
34. 1. àiroISsfiXrjKÓTà] V. a7ro/3a\XG>. 

2. àógei] Neutrum plurale, &c. v. òok<écù. 

5. el pi} (TvvUcrav — 7rovovvres] quod non inteUigerent, vel — 
non intellexìsse se laborare — " et /xr) nonnunquam ponitur prò 
ori ov, quod non" Zeunius apud Vigerum. [p. 494.] Partici» 
pium ssepe ponitur post verbum — a-vinecrav ttovovvtcs, intellige- 
bani se laborare ; iravo\iai Xeyiov, desino /oqui, &c. 

4. o-vfiòiXoo-ocbclv croi] i. e. (j)Ckco~o<f)€Ìv avv croi, philoso- 
phari tecum. 

5. €7Ti\e^d l Li€iK)s] Angl. kavmg chosen for thyself—x. ìttl- 
Xeycù, 

6. /xereXevcro/xac — ] v. fiere px° pai» 

7. 'Atto So s] v. cotoSi'Scb/ii. 

8. 7}8iop~] seppie ?} o~iyav, quam tacere, v. rjfìvs. 

9. àv6^ <hv ae hLziropOp.evcràiinv'] f Angl. on account of my 
havivgferried ihee over. v. dtaTropSfievco. 

10. gvk. av Xàfiois Trapà tqv iirj exovros] Angl. thon canst not 



NOTJE IN LUCIANUM. *35 

tàlee from one who has nothing. — 6 e^coi/, he who has. Gerì, tov 
e^ovros. V. Xa/jL(3àvcù. 

11. Et /xeV kcù aXkos iris] f Supple erri, et verte: Whether 
ihere be any one besides mi/self, who has not, &c. 

12. e'xco] òftoXòv scil. 

13. vr) tòv HkovTcùva] scil. per Plutonem jurare condecuit 
personam Charontis. 

14. à.noàcùs'] aor. 2. subj. verbi d7ro8lòcopL, quod vide. 

15. Kàycò tÓù |uXo> aov — ] Constructio est : Kayòo narà^as r<5 
£vk<ù òiaXvo-co tÒ Kpaviov o~ov. 

16. co-i] 7T€7tX€vkcòs'] \ navigaveris. v. 7rXea>. 

17. a7ro5ora)] v. àTTodidcùfju. 

18. N77 Ata òualfirjv av — ] Angl. By Jupiter ! I srioukl be a 
great gainer — òpaifjLijv, prses. opt. med. verbi oviqni, quod vide. 

19. et fjLeWco ye Kaì v77€p€KTiV€CV rcov veKp&v] i. e. et ye /ze'XXo) 
£ktlv€IV kcÙ vnep rcov veKp&tv, 

20. ovk àTTOG-TTfCropai crou] i. e. ov ar^tro/xai arre cov, Augi. 
/ worCt quii thee. v. à(jjLO~Trifii. 

21. o ye pr) e%co] i. e. rò irpàypa o, &c. f vel supple rot/ro, 
quod facilius. 

22. f;Set9 — ] f 2. sing. plusq. perf. ind. ab dàeco vel potius 
etSw, sc/o. v. Matthiae Gr. Gr. 230. 2. Blomf. ad Proni. V. 460. 

23. deov] f supple 77*/ vel et?7 vel eVrt eum Jac. Tate. Sed 
forsan legendum àéoi, ut censere videtur J. T. 

24. ixprjv — ] ojjorteòat. v. XPV- 

1. ànodavelv] v. à7ro6urjcrKco. OD> 

2. 7T€7r\evK€vai] v. TrXécù. av^o-tis 7re7rXei/KeVat, gloriaberis 
te navigasse. Quum infiniti vus post verbum referti! r ad per- 
sonam verbi, Graecum idioma accusativum ante verbum non 
postulat. [Vide supra ad p. 12. n. 25.] Tum autem accusa- 
tivum postulat, cum relatio exprimitur, quae non est ad per- 
sonam verbi. Sic, avxrjcreis èizeìvov 7re7rXei;/<:éVat, gloriaberis 
illuni navigasse, &c. 

3. fjpT\r)o~a~\ v. dvrXeco. 

4. ttjs Komrjs eVeXa/3o/x?7z>] eVtXa/3e'(7#at, to lay hold on. 

5. ravra — ] supple rà irpàyiiarà eVrt. Vide supra ad p. 4. 
n. 13. 

6. BéfjiLs — ] supple arri, v. Béfjus. 

7. 7rpoo~\à[3cù] v. 7rpoa-\ap(3ài>a). 

8. Aet£oi> — J v. òeiKWjJU. 

9. Qepjiovs] Gonsal. de Salas observavit [ad Petron. cap. 
14.] " lupinos ohm vilissimum fuisse pauperum cibarium, Cy- 
nicorum vero adeo creherrirnum, ut vix unquam a Cynici perà 
abesse lupinos contingeret." f et BéXets. Angl. an you please 
vel at your service. 

*c 2 



ne NOTiE IN LUCIANUM. 

10. 'EKarrjs rò beìirvov] Hecate diva erat triformis, Diana in 
terras, Luna apud superos, et Proserpina apud inferos. De 
coenis, quas olim illi offerebant, vide Potteri Archaeol. B. 2. 
Chap. 20. 

11. rjyayts) f 2 aor. ind. act. ab àya. 

12. tcùv inifiarcùv — ] Hic consulto usurpasse videtur Lu- 
cianus tana multa vocabula in cùv desinentia, ut magis essent 
ridicula, quae hic profert de Menippo u portitor ille Charon." 
Quo modo et Terentius — Tcedet quotidianarum harum forma- 
rum, Eun. Act. II. Scen. 5. 

15. bl€T7Óp6jJL€VO-a.s] V. ètaTTOp6fJL€V(0. 

14. Kovdevòs — ] prò /cai ovàevós. 

15. av tre \à{3cù 7tot€ — ] Angl. Ifeverlcatcliih.ee — av prò 
iàv, si. — òìs Òè ovk àv \à{3ois, — but it shall not be in ihy power 
to catch vie a second t'irne. Posterior av particula est poten- 
tialis, quam vide. 

16. Ov (j)€pofjL€v] x4ngl. It is not in our power to suffer — 

1 7. tovtovÌ] Att. prò tovtov. f Anglice vulgo, tlùs here. Sic 
Franco-Galli ceci, ceìui-ci, celle-ci, &c. 

18. TrapoiKovvra] i. e. oiKovvra irap* fjpàs. v. irapoiKÌ(ù. 

19. TCÙV aVCù] Ì. e. TCÙV €K€LVCÙV 7TpaypdrCùV OVT(ùV ava. 

20. Mièas — ] Midas rex stolidissimi^, qui ut omnia qua? 
tangeret aurum fierent oravit, nec stultitiam suam intellexit, 
donec, impetrato suo desiderio, cibus etiam aurum factus est ; 
quo incommodo ut liberaretur, in Pactolo se lavare jussus est, 
unde isti fluvio arena aurea existeret. Eidem, cum in certa- 
mine musico inter Pana et Apollinem victoriam ab Apolline, 
caeteris dissentientibus, abjudicàsset, deus iratus par asini au- 
rium capiti affixit. 

21. ovtoo~X] Att. prò 0VT0S. 

22. 2apòava7raXos] Sardanapalus fliit nltimus Assyriorum 
rex, homo longe omnium mollissimus. De eo vid. Justini 
Hist. Lib. I. et Juvenal. Sat. X. sub finem. 

25. iyco Se — ] Croesus rex Lydiae, qui adeo erat dives, ut 
Crccsi divitice in proverbium abierint. De collo qivio ejus cum 
Solone, vid. Coli. Gr. Maj. prope initium. 
ì6. 1. Te — ] i. e. Sta ri Vide supra ad p. 32. n. 4. 

2. ovk aTrexpncre — ] non satis fuit. v. àno^pa. 

3. ^LCùpai] v. (Blcopi. 

4. p.é}jLvrfVTai — ] recordantur — nam tempus est quod rite 
vocatur prcesens perfectum. v. /jLvàouau 

5. 7T€pUx°vTai rais àvco] f Angl. cum J. T. they cling to the 
thitigs above. 

6. x^P 00 — àvuòv — ] Angl. I delight in vexing. Vide supra 
ad p. 54. n. 5. 

7. XvTTOvvTai yàp — arepovpevxìt — ] Angl. they are distressed 



NOT^E IN LUCIANUM. *37 

in being bereaved — [Vide supra ad p. 34, n. 5.] v. Xt>7rea>, et 

(TT€p€ù). 

8. à>s ovòè 7rav(rofiévov fiov] Notandus est elegans iste usus 
particulae à>s cum participio ; quod enim Latini exprimunt 
per praeteritum vel futurum infinitivi, praec edente accusativo, 
Graeci efFerunt per participium aoristi aut futuri, precedente 
a>s cum genitivo absolute sumto. Vigerus. ovtcù yti/wo-zcere &>$■ 
ovòè Travo-ofiévov fiov, sic scitote me nunquam desìturum* 

9. IrjTe — ] v. elfjLi, co, 

10. Tavra ovx vfipis] supple Ioti. " Attica ìoquendi for- 
mula gravem indignationem continens. Terentius expressit, 
quid est, si hoc non contumelia 'st? [Andr. A. I. Se. 5.] Nani 
istheee quidem contumelia est" [Heautont. A. III. Se. 3.J Hem- 
sterhus. - 

11. €VTpV(j)ù)VT€s'] V. €VTpV<fià(ù. 

12. à<firjpr)fi6Voi] Angl. bereaved. v. àcfraipea), 

13. HoXKcùv ye — Kaì fMeyaXcov KTnp.aTtov'] supple iyèo d<p^pr]- 
fiat, et sic in caeteris. 

14. Tò rN£9I 2AYTON— ] illud nosce teipsum: dictum 
scilicet seu Thaletis Milesii, si ve Chilonis Lacedaemonii, unius 
e septem Sapientibus, quod, uti cecinit Juvenalis — e ccelo de- 
scendit, Sat. XI. 27. 

15. iirao-opai vplv~\ Angl. will moke it my song to you. v. 
iiraboo. -f- Latine vertas vobis occinam, monente J. Tate. 

1 6. 7rp€7roi yàp av eTraòópevov] deceret enim adcantari. Vide 
supra n. 6. 

1. iyà> p.èv yàp — ] Constructio est: oìo~6a yàp fxèv ori eyw, 3/. 
TrapàcriTOS o>i/ Aeivlov, ip,<fiay<ov Trkeov tov Ìkclvov àirvKviynv. 
Angl. for indeed you knoiu that I, being a parasite qf Dinias, 
and having gormandized more than enougà, was choked. wXeov 
rov iKavov. Comparativus gradus habet post se genitivum. — v. 
à7T07Tviyùì. olaSa est per sync. f quasi prò oìòao-Ba, quod 
iEolicum vulgo aiunt esse prò olòas, 2. s. perf. ind. med. verbi 
dòéco vel potius £i5a>, scio, quod vide. Est et Atticum, ut ^<r8a 
prò qs. Vide infra ad p. 42. n. 5. 

2. tò ò 1 epa? — ] supple irpàypa, vel iràBos, Angl. my affair — ■ 
my death — 

3. oicrSa yàp Kaì o~v irov TlToióòcopov tov yépovra'] •(* Angl. 
you ìcnow then perhaps, &c. — Particula yàp, nani, ut in hàc 
sententià, saepe refertur, non ad id quod proxime praecedit, 
sed ad id quod reticetur ; sic — " Nihil opus est ut te longo 
sermone morer" — Kaì av yàp oloSa — Nam et tu forsan nósti 
Ptoeodorum illuni senem. De 7rov enclitico ita disserit Ze unius 
apud Vigerum — " Jlov encliticum, h. e. quod non cìrcumflecti- 
tur, nunquam piane otiosum est putandum ; sed significat 1. 
locum vagum, nec definitum : 2. ex significatane loci vagì et 
incerti nascitur usus aTo^aaTtKÒs, ut omnino dicatur de re non 



*S8 NOTjE in lucianum. 

satis certa ac definità, nempe fortassis, et serviat modestia? et 
cautioni dicentis." De Idiotism. Gr. Edit. 1777. p. 433. 

4. Tbv cltskvov, top ttXovo'ìop'] scil. Ptoeodorum. 

5. co ere rà 7roXkà yòtip avvóvra] co regitur a crvp in comp. 
ra 7roXXà, plerumque. Neutrum genus adjectivorum tum in 
sing. tum in plur. num. et cum artic. et sine artic. saspissime 
usurpatur adverbialiter. — fjdeip. vide supra ad p. 54. n. 22. 

6. vTucrxvovfievos hf tfxoì t cOp^eo- 6 ai\ Angl. promismg my- 
self that he would die in my favour. sic e nini eVì saepe sign. 
quando regit dat. v. vtna-x^oyLai, et tc6vt}kcò. 

7. t6 irpay\ia is \x.y)KivTov iireyiveTo] supple xpóvov. v. p,a- 
tcpòs, et iiriyipopai. 

8. Kaì virèp top TiBoùvòv 6 yépcdp Zgrf] Angl. and the old man 
was living beyond the age of Tithonus. Tithonus autem filius 
erat Laomedontis regis, pulcherrimussui aevi, et dilectus.ab Au- 
rora : a qua, quum ei copiam fecisset ut quodcunque sibi pla- 
cuerit peteret, eum petiisse ferunt immortalitatem, sed oblitum 
esse simul petere perpetuam juventutem ; senem autem fa- 
ctum in cicadam ab amica sua, seipso rogante, mutatura esse. 

9. Ì£e\)pOV~] V. €^€VpiO-KCÙ. 

10. àvé7T€io~à] V. àvaireidcù. 

1 1 . inetdàp rà^o-ra — ] simul atque — inccòàp construitur cum 
subjunct. 

12. (ttivu ò* €7TL€iKcbs)] hic ironico dictum. Angl. and he 
drinks m oderai ely or prettyfreely. 

15. (cùpÓTtpov] Angl. of a more potent or efficacious sort. v. 

14. €7rcdjjLocrdpr]P cìcpijo-eip — ] juram me mannmissurum. v. 
inópvvpi, et affiliai. Vide supra ad p. 35. n. 2. 

15. \ovo~à ( uepoi rJK.opev~] \ Angl. tue had come from bathing. 

16. rrjv p.èv — ttjp òe — ] Angl. the one — the other — Vide supra 
ad p. 5. n. 22. 

17. cr^pétXetS'] v. crcpàWcù. 

18. avrUa paXa iKTciòrjp ÌK£ipr)v] -j* Angl. I instantly lay ex- 
tended at my full length. Jungendse sunt particulse. Sic Xen. 
Cyr. 4. 2. avriKa p,dXa o\j/ea6€. ye shall instantly see. Istud 
fjiaka cum eKrddrjv male olim conjunxerat Dalzelius, notante 
Jac. Tate. v. Kcìpai. 

1 9. tl rovro ;] supple io-ri, quid hoc est ? 

20. *&o~Teìa yàp — TTéivovOas] yàp refertur ad id quod retice- 
tur — " Neqaeo quin rideam " passus es enim lepida. [Vide 
supra n. 3.] v. 7racr^a). 

21. ti trpòs TavTay\ supple èno'nqo-e — f Angl. what did he do 
on this ? 

38. 1. vircTapàxOr) npòs rò al(ppiÒu>p] supple iràOos — Angl. he 



NOTM IN LUCIA NUM. *39 

ivas somewhat alarmed at the sudden catastrophe. [Vide supra 
ad p. 4. n. 25.] v. vTTOTapào-o~(à. 

2. CrVVÌlS~\ V. (TVVLTjfJLL. 

3. eyeXa Kat avròs old ye ò oìvoxpos eipyaorai] oìa, i. e. foà 
Toiavra Tvpdypara ola — Angl. ^ himself laughed on account of 
tuhat the cup-bearer had done, — at the trick the cup-bearer had 
plqyed. f Paulo melius, io think what the cup-bearer had done. 
V. yeXdcOy et £pyd£opai. 

4. IlXrju àW ovòè ere rr]V iTriropiov £xp*ì v Tpair£o-6aC\ rrjv iiri- 
rofiov, supple 68óu. Veruntamen neque te oportebat ad istam 
compendiariam vìam te convertere, v. rpeVco. 

5. rJKe yap av o~oi — ] supple 6 K\rjpos, venisset enim tibiheereditas. 

6. dia rrjs Xtaxfiópov — ] supple odov. Augi, by the high 
road, — in the common course. v. do-())a\r)s, et Xeaxpópos. 

7. fir) vTrtpih-qre] v. VTrepeidoù. 

8. fj tls cov rvyxàveis ;] Angl. or who raayest iJwu happen to 
be? Nam rvyxàvca cum participio conjunctum quandam for- 
tuiti signifìcationem involvit. Sic, rvyxdvco wv 9 I happen to 
be : eTvyxàvofiev TTEpnraTovvres, we were by chance walking. 
[Ceb. Tab. ad init.] v. Tvyxdvco. 

9. 6 'Ic/ukÀou — ] i. e. 6 vlòs 'Ic/ukÀov, QvXaKios, a Phylace 
urbe Phthiotidis non procul a Thebis, quae tamen inter fines 
Thessaliae; unde nonnunquara apud hunc auctorem Thessalus 
vòcatur Protesilaus. Leedes. 

10. tcùv in 'iXia)] supple aTroOavóvTcov. 

1 1. à<p€6z\s rrpòs ÒXiyov, — ] supple xP^ V0V — dimissus ad breve 
tempus. v. à<fiirjjju. 

12. àvafti&vai — ] v. avafilcùpi. 

13. tvxoi] f aor. 2. potent. act. verbi Tvyxdvco, quod vide. 
rvxxi oliui Dalzelius ex ed. Hemsterh. quod soloecum est, no- 
tante J. Tate, qui et rt^oi correxit : rvx 0L etiam lectio est 
MS. Oxon. Vide infra ad p. 44. n. 6. 

14. ov tov tjjv — epa) eycoye] non amore vivendi ego teneor. 
ovk epa rov Qv, I am not in love ivith life, Articulus cum in- 
finitivo passim prò substantivo occurrit. 

1 5. cùxÓW 1 * à7T07rkécùvl Verbum o?xopai, abeo, prqficiscor, &c. 
saepe invenitur hoc modo cum participio conjunctum ; nec 
abundat, ut quidam putant, sed quandam celeritatis vim in- 
volvit. Significat igitur (pxóprjv aTTOTrXecùv, extemplo vela da- 
bam ; ve!, ut recte Hemsterhusius et Gesnerus, conscensà navi 
me proripui. 

16. kclv TTpòs okiyov òcpóeìs avrfi — ] i. e. òtfrSzìs avrfj Kaì iàv 
li 7rpòs okiyov xpóvov. Angl. after being seen by her, even if it 
were for a short time. Obi notandum verbum oTiro^ai video, 
quanquam sit deponens, passive tamen usurpari in aor. 1. part. 
et òcpSeìs avrfj, visus i/li, elegantius esse, et Grasce, et Latine, 
quam cxfifìeìs vir* avrrjs, visus ab illà. 



*40 NOT.E IN LUCIANUM. 

17. Ka\ paka, co òécnrora — ] Angl. yes, my Hegel and that 
copio usly : — -\ vel indeed I nave, my liege ! — rò èè irpàypa 
virépoyKov tjv, but my disaster ivas beyond its power ; quomodo 
et loquitur Cicero — gravior ei^at, quam ut hausta Lethes aqua 
potuerit exstìngul [Off. III. 35.] " 'YirépoyKa sane dicuntur a 
Graecis proprie, quae molem magni tudinis enormem habent, 
atque immoderata sunt." Hemsterhus. 

18. r)pào~dr}s] amore captus fuisti — De verbo ipdco, amo, hoc 
observatu dignum, id, in voce passiva, non significare amor, 
sed amore capior. Vide supra n. 14. 

39» 1. oìoSa — ] f prò olòacrOa, ut aiunt. V. ad p. 37. n. 1. — olou 
[7rpàypa] tÒ èpav iariv, quale [negotium] sit amare. 

2. per* ok'iyov ra avrà òòvpovpevov] f Angl. who art pre- 
sentii/ sure to luail in the same manner. per'' okiyov, se. \póvov. 
V. òòvpopai. 

5. Oipai ireio-eiv KaKeivr)v — ] pitto me persuasurum ipsi quo» 
que. — [Vide supra ad p. 35. n. 2.] " Uxori ejus nomen erat 
Laodamia, quam fernet desiderium mariti non ferentem sibi 
necem conscivisse." Du Soul. 

4. A^^] v. \apfiàv<o. 

5. ovòè iyévtTo — ] ovòè ravra iyévero — " Neutrum plurale," 
&c. 

6. bi avTrjv ravTrjv r. a.] Angl.yòr tJds very reason — 

7. ópoyevrj pov "AXKrjcmv — ] Angl. my relation Alccstis — 
Utraque scilicet ab .Eolo originem traxit. De Alcestide vide 
p. 28. hujus libelli. Fabula Orphei et Eurydices satis nota 
etiam tironibus. 

8. faunjvai] apparere. aor. 2. inf. pass, in med. sensu, ut 
ssepe fit, praesertim in hoc verbo, v. (pai™. 

9. 7rpocró\j/eraL — ] fut. a TTpoo-óirropaiy adspicio. Memi- 
nerint tirones onropai, in fut. ita flecti, oyj/opai, o\js€i, oberai. 
ita quoque in praes. fiovXopai, volo, fiovXei, ftovXcrai' et olopai, 
puto, olei, olerai, f ir poo- oberai ere praefert J. T. 

10. òiayvàvaC] v. diayivvcrKCù. 

11. (pofirjcreTai — ] timebit — (fioftécù, terreo; in voc. med. thneo. 

12. cpev^eral ere] fugiet te. fut. med. Hoc verbum et similia, 
quanquam interdum eonstruuntur cum accusativo, sunt revera 
verba intransitiva ; unde in quibusdam temporibus vox act. vel 
med. ex aequo usurpari possit. 

13. eo-rj — àveXnXvBcùs — ] Angl. shalt t/wu have ascended. 
[Vide supra ad p. 34. n. 16.] v. àvépxopai. 

14. lavai] aor. 1. imperat. verbi làopai, quod vide. 

15. KaBiKÓptvov iv rfi pàftòcù — ] Angl. having touched hìm 
ivith his ivand — iv interdum hoc modo eonstructa invenitur 
cum dat. instrumenti. [Vide supra ad p. 5. n. 9.] v. KaBiKvéopat. 

16. àncpyàa-avBai] V. aTrepyd^opat. 



NOTiE IN LUCIANUM. *4l 

17. fi€fjLvrj<ro — Aa/3cbi/ — ] Angl. remeniber that thouhast gol — 
Vide supra ad p. 36. n. 6. 

18. Ti AcXaetf] i. e. òtà ri Kkaeis. v. Kkalco. 

19. eVi rfj \ifxvr) io-ras;] Angl. standing dose upon the lake ? 
[Vid. Hom. Odyss. X. 582.] Homerus tamen Tantalum posuit 
in lacu. — io-Tcuccùs, per Sync. eVraày, et per Crasin écrroos. 
Vide Gram. 

20. d-rróXcoXa — ] perii, v. àiróWvfjLi. 

21. 77 kcÙ vrj Ai" àpvo-dfjLevos Koiky rfj x €i P l ì Angl. or » ^ Jove! 
having drawn some f or thyselfin the hollow ofthy hand. v. dpv<ù. 

22. Ovòiv ofaXos — ] supple iorì, nihil prodest. 

23. a'IxiBnrai — ] v. alo- 6 duo fiat. 

1. 7TpOO"€V€yK(ù ] V. 7Tp00-(j)€pùi>. 40. 

2. ov (f)6dv<ù (3pé£as aKpov rò ^eiXo?] (jtódvco, prcevenio, sanis- 
sime construitur cum participio, et retinet significationem 
suam occupandi et antevertendi. " Est ubi priusquam redden- 
dum : Ita Tantalus apud Lucianum — ov <j)6dva> fipégas aKpov 
rò xeTkos, Kaì etcì ra>v òaKrv\a>v biappvèv ovk oiò* ottcos avdis 
àjro\eiiv€L £-npàv rrjv x^ L P^ P- ov ' priusquam summum labellum 
irrigo, per digitos dilapsa-[aq\xa] nescio quomodo rursus aridam 
meam manum relinquat." Hoogeveen apud Vigerum. [Cap. 5. 
sect. 14. reg. 4. Ubi ostenditur <j>6dv(ù, precedente ov et se- 
quente Kaì, ut hìc, posse etiam reddi ut primum — continuo.'] 
òiappvev, aor. 2. part. pass, verbi òiappéa, dijfiuo, dilabor. Vide 
Xenoph. Anab. p. 362. Edit. Hutch. 4to. f Angl. verte : / 
have not fune to wet the extremìties of my lips, before it escapes 
through my finger s, and again I know not how leaves my hand dry. 

3. ri yàp Kaì òérj rov mfiv ;] Istud yàp refertur ad id quod 
reticetur: scilicet Xrjpels, insanis; vel aliquid tale. [Vide supra 
ad p. 31. n. 20.] Insanis — quare enim etiam indiges potuf ri, 
i. e. bià ti; f Istud yàp in locis hujusmodi Anglice saspe bene 
vertitur then, notante J. T. 

4. neivfjv, Kaì Òtyjffjv — ] contraete prò ireivdeiv et diyfrdeLV. 
Ubi notandum verba quasdam in hujusmodi contractione prò 
5 assumere fj. Sic, £fjv, vivere, xpfjoSai, idi ; et siquid aliud. 

5. bitycùns] Pro ó'i\|raoi/xi -&fit, òiyjsdois -còs, òtyp-doi -<5, &c. 
dicunt Attici òtyj/cónv, òr^ca^s", Òi\js(ór), &c. Vide Gr. Gr. 

6. Tovt' avrò — supple Tvpdyp.a — Angl. ihis very circum- 
stance — fj KÓ\ao~[s iori — is my punishment — rò [7rpàyp.a] the cir- 
cnmstance, viz. rrjv ^rvxì v i Lt0U àiyfrfjv — that my soul should 
thirst — &c. 

7. (firjs reo òl\j/€i KoXdfco-Sai] dicis te siti puniri. Vide supra 
ad p. 22. n. 3. 

8. ecrrai] per Sync. prò eo-erai, ab eì/xì, suììi. 

9. rj òeòlas] Angl. art thou afraid ? V. Sei'Sw. f Scripsi 7, 
ciim Jac. Tate. Vulgo r), mendose. 

10. ivrevOw] f Supple ayovra vel tale aliquid. Angl. to pass 
hence, &c. 



*42 NOTjE IN LUCIANUM. 

11. to iiriOvixeìv 7ri€Ìv — ■] Angl. my desiring to drink — fjLijòèv 
òeófievov, when I have no occasion. Ante è77iBvp,eiv subauclitur 
e/xè, ad quod òeójizvov refertur. 

12. cùs àkrjdcòs — ] Prsemittitur còs quibusdam adverbiis positivi 
graduSj quorum significationem quodammodo auget. 

13. oaris rovvavriov — 7T€7rov6as] Angl. ivho art in a situation 
the reverse of those, &c. iréTrovBas, temporis est quod rite nun- 
cupant praes. perf. v. 7rao-^a>. ♦ 

14. yévoiró jjlol póvov] Angl. could I but get it. 

15. Qdppei] nihil aliud quam a/xeXet, ne sollicitus sis, &c. 
Hemsterhus. v. Sappéù). 

16. 7rierai] f Praes. ind. verbi niopLai, quod vide. 

17. Kairoi ov 7ràvT€s — ovx viroplvovros] Angl. even though they 
be not ali condemned to he thirsty lìke thee, while the water con- 
stanti y avoids tlienu — €K KaraÒUns, ad verbum : ex condenuia- 
tìone* 

18. Ti «y^ei?, — T-qv ''EXévrjv TTpornrearìòv) i. e. Aia ri, &c. 
Angl. IVhy art thou stranglìng Helen, after having made an 
attack upon her ? — Whyhast thou attacked Helen as if thou ivert 
going to strangle her ? v. 717500-71- iW co. 

41. 1. r)pirikr} più rbv Òo/jlov — ] 77/xircX?)?, imperfecta, dìmidio 
carens, dicebatur domus, quum vel vir vel foemina interciderai. 
Vide Hom. Iliaci. B. 701. 

2. Kiricù — ] 2. s. praes. imperat. contraete prò aìriàov, verbi 
cttriao/xai, quod vide. 

3.' alnaréov] supple io-ri, culpandum est mila. Verbale 
alnaréov aceusativum regit : ovk epioì alnaréov itteìvov idem 
valet, ac si dixisset ov del ip,è alnàaSaL ÌkzÌvov. 

4. Ovk 6jjl€ — ] i. e. ovk alnaréov lari croi ip,è, non est cul- 
pandum tibi me. 

5. <pX €T0 àpnào-as] Vide supra ad p. 38. n. 15. 

6. "ApL€ii>ov] supple io-ri. 

7. òvo-rrapL — ] Vid. Hom. Iliaci, r. 39. et quse vir acutissi- 
mus Sam. Clarke ibi annotavit. f Cf. Ovid. Ep. Her. 13. 43. 
Dyspari Priamide, damno formose tuorum. Ita optime emen- 
davit Hemsterhusius. Vulgo JDux Pari, satis frigide. 

8. dirò rcov x^pàv] supple ptov. Vide supra ad p. 3. n. 9. 

9. "AÒiKa ttolcùv] i. e. ei ovk [f corrige eì p.rj] dajfjcreis ttotc ifxè 
ano tcùv xeipcùv, eo-rj ttoicov aòiKa. Si nunquam dimittes me e 
manibus iuis, ìnjusta feceris. 

10. Kaì ravra o\l6t^x vov ovra croi] -j* idque in eum ) qui artem 
eandem ac tu colli. Graeci dicunt Troieìv KaKa riva, to do any one 
harm,7roieiv ciÒiKa Tipa, to do any one injustice, vel to act unjustly 
towards any one, et similia. Kaì ravra Angl. est and that too, 
Latinis idque, v. g. Cic. Off] 1. et e. 1 . Cf. Zeun. ad Viger, p. 1 76. 

11. Kaì reo avrà Seco KareV^/xai] Angl. and I am bound to the 
sanie god. v. /careno). 



NOTiE IN LUCIANUM, *43 

12. cicrOa òè oos aKovaióv ri ieri — ] Alludere videtur hìc Lu- 
cianus ad colloquium de amore inter Cyrum et Araspem apud 
Xenophontem in Cyropsedià. Vide Historiam Panthese in 
Coli. Gr. Maj. p. 65. 

lo. Tis datfjLcop] -(" Verte some poiver. 

14. <pf)(T€i yàp avròs — rov ipav — yeyeprjadai airios] Hunc 
Graecismura Latini reddunt pieni mque per accusativum ante 
et post infinitivum — dicet enim seipsum exstitisse causarli amandi, 
Vide supra ad p. 22. n. 3. 

1 5. rov Bavàrov 8é col'] *(* Sensum poscere rov Bavàrov Se 
aoì notat J. T. Vulgatum praebet Hemsterh. 

16. eKXaBójJLevos — ] oblitus. v. ÌKkav6àvco. 

17. 7rpo€7Tr]d}]o~as tojV oKKcùv] i. e. €7rrj8r}(ras 7rpò rcòv ciWcùj/, 
aule alios exsiluisti. v. irpoTrTjddcù. 

18. dóg-qs èpacrBeìs] amore glorice captus. Vide supra ad 
p. 58. n. 18. 

19. Kaì tÒ — ovtgùs €7TLKeK\ùiO-óat] Angl. and its beìng so or- 
dained by fate. v. ìttlkXwScd. 

1. Ti tovto — ] supple coti. — Kaì g~ì> réBvrjKas; Angl. art 42. 
thou also dead? v. BvfjorKco. 

2. Kaì] -j- Angl. too. 

3. i\jf€vÒ€To] mentiebatur. v. yj/eCdco. 

4. ìiéyoov] -f Angl. in saying. 

5. rjo-Sa] iEolice prò rjs. f Est et Atticum, imo etiam magis 
Attieum quam §y, ut volunt T. Magist. et Moeris apud Mat- 
thise Gr. Gr. 211. Obs. 4. Vide ad p. 37. n. 3. 

6. "Ajjip.cùvos cov] supple 6 vlós. 

7. ojioia] supple yjrevòr], similìa mendacia. 

8. TeyBr\vaì\ prognatum fuisse. v. tlktco. 

9. i ^narrì a Bai oUjjlzvov] — deceptum esse qaum putaret. [Vide 
supra ad p. 36. n. 7.] v. e^aTTaràco. 

10. ov yàp e(j>6acra emo-Kij^j/ai ri—] nihil enim ante mortem 
mandare potili, f Angl. / had not lime to, &e. — [Vide supra ad 
p. 40. n. 2.] v. (pBàvco, et Ìiuo-kìjtttcù. 

11. nX-qv àWà ti yeXas — ] II\r)V aXkà fere significat tamen, 
vernatameli, ut etiam 7r\r]v kql. Quo modo interdum repel- 
lentis est, ac refellentis: interdum approbantis et concedentis. 
Vigerus, cap. Vili. sect. I. 

12. Ti yàp aXko, rj àve^vr^Briv—] Non eoncinniis est in 
responsione Diogenis sensus, nisi legas, Ti yàp aXko, fj ori 
àvefivfjo-Brjv, &c. "Ori videtur excidisse; idque considerava: 
Interpres. At quid rides, Diogenes ? Diog. Quid aidem aìiud 
rideam, quam quia in mentem venit eorum, quec. Grczcifècerunt, 
&c. Jensius. 

13. ola inoUi f) 'EAXà?] i. e. roiavra ola èiroiovv oì EXkrjves, 
quee fecerunt Grceci. Nani Grcccia hic ponitur prò Greca. 



*44 NOT.E IN LUCIANUM. 

14. 7rap€t\T)(j)ÓTa — ] -fAngl. having succeedcd to. v. 7rapàke.p- 

15. Toh ò<aÒ€K.a Beois] f duodecim àiis, h. e. diis majorum 
gentium. Eoruin in disticho sequenti raeminit Ennius, p. 164. 
ed. Hessel. Juno, Vesta, Ceres, Deiana, M enerva, Venus, Mars, 
Mercurius, Jovi', Neptunus, Volcanus, Apollo. Ubi Jovi\ 
h. e. Jovis, antiquum nominativum esse, notandum tironibus. 
Formae veteres Deiana, Menerva, Volcanus satis obviae. 

16. kol vecos olKoòopovpevoi] Angl. and building tempie* far 
tkee. vecòs, Att. prò vaovs. v. vews. 

43. 1. ó vTrao-mcTTrjs] -|-Angl. cum J. T. the captavi of the guarà. 

2. fjv ttot€ àydyrj o~xo\r)v àVò rcov Sopvftcùv tcùv iv noaìv] 
siquanào otium agat a turbis quce nunc instant — ad verbum : 
qiue sunt in peàibus, 

o. iv aàov — ] i. e. iv rea òópcù aòov, apud in/eros. 

4. ìk.€Ìvo] f Itadedi cum Jac. Tate, consentiente Hemsterhu- 
sio, qui observat " melius Luciani consuetudini quadrare e/ceivo." 

Vulgo ÌK€LVa. 

5. oo~rjv evdciLfjLOviav vnèp yrjs à7roXi7ro)i/ à(pl£ai~\ Angl. after 
having left so much feliciti/ upon earth, thou art come hither. 
\ Verte potius how much feliciti/ you left before you arriveà vel 
ai your àeparture. v. àtyiKviopai. 

6. rà peyaXa 8rjpid\ Tovs iXiobavTasXéyei. f Schol. e cod. Voss. 

7. Kaì rò inio-ripov eivac iXavvovra — ] Angl. anà the being 
ooiispicuous riding on a chariot — [iXavvco, agito, saepe dicitur de 
eo qui navi, equo, vel curru vehitur.] — òiaàeòepévov rai.viq \evisj 
[/cara] ttjv Keq^aXrjv, bound as lo thy head with a white flllet, 
[/cara] 7Top<fivpi8a ip7r€7rop7rqpévov, having thy pur pie garment 

fastened wifli buckles. v. òtaSea>, et ipnopiràco. 

8. rà 7rapà t?)? tvX1 s ] supple xp^ìl JLaTa f Angl. ^he goods of 
fortune. — -j- 2ocj)òs àiràvrcùv i. k. i. u>v ; Angl. verte: What, he 

a philosopher, the most abandoncà of ali flutter ers ! 

9. ipè póvov eacroi/ rà 'ApLcrmréXovs eìòévai, oca pev f)TT)CT€ 
nap ipov] rà 'ApiaTOTt'kovs, i. e. Karà rà irpàypara 'Aptcrrore- 
Xovs' et ordo est : Kara rà irpàypara 'ApLCTToréXovs eacov ipe 
p.6vov elòevai {rocravrai] oo~a jjTrjae irap ipov. Angl. ivith respect 
to what concerns Aristotle, permit me alone to know what things 
he demanàed front me, — the exorbitance ofhis demands. 

10. ola he eVecrr€XXej>] i. e. rotavra ola, &c. Angl. and such 
letters as he seni. 

11. a)? òè KaT€Xpr}TO — ] Ordo est : as àè KarexpfJTo rfj c/uXo- 
Tip'iq pov 7T€pì iraibziav, 6(ù7T€v(ùv, &c. quam abusus est meo in 
doctrinam ambitioso studio, adulam, &c. v. Karaxpàopai. 

1 2. à>s Kaì tovto pépos ov ràyaOov'} -f quasi et hcec pars esset 
boni vel summi boni. — ràyaBov, prò tov àyaBov. 

13. à)s prj alo-xvvoiTO Kaì avròs \ap(3àva>v'] Angl. that he hbn- 
self inight not be ashameà f to receive. — Verbum apud Graecos 



NOTJE IN LUCIANUM. *45 

saepe hoc modo construitur cum participio. [Vide supra ad 
p. 56. n. 7.] v. alo-xvvco, 

14. 7r\f)v àXAci] Vide supra ad p. 42. n. 11. 

15. à7ro\é\avKa] v. riVoXat/a). 

1. tÒ \v7rclcr6ai] Angl. the being vexed, v. \vtc£(o. 44. 

2. KaT7]pi6p.rj(Tcù] Angl. ^oz* c/icf.s'£ enumerate, v. KarapiBp.€<ù. 

3. cucréta 6 Spaerei?;] Angl. hiowest tkou wliat thou shalt do ? 

4. vTTo6r}(TOfiai] suggeram. v. VT7ori6r]\x.i, 

5. o~v òè, kclv tÒ AijBtjs vòcop x av $ò v Ì7ricr7rao-àfjL€vos ttU] Angl. 
do thou at ìeast however draiv and drink the water of Lethe m 
large gulps. 

6. rravo-rj — àvià>fjL€vcs] deshies dolore affici. Vide supra ad 
p. 36. n. 7. v. àvià(ù. -f Istud av delendum monet Jac. Tate, 
ob solcecismum. V. p. 58. n. 15, Graeci dicunt ovrco yàp Travo~n, 
vel ovrco yàp av ir avo- aio. 

7. Ka\ yàp Kaì KXelrov ÌkcIvov ópco] -f Eterinn et Clitum ilhtm 
video — 

8. àv edpacras avrovs] i. e. àvrì rcov KaKcov cov eòpacras av- 
rovs, Angl. for the injuries which thou didst them.- — opaco, facio, 
habet duplicem accusativum ; sed cov relativum hic in genitivo 
ponitur, ut concordet cum antecedente subaudito. Nam 
" Relativum apud Graeeos concordat cum antecedente non 
solum in genere et numero, verum etiam saepe in casu." 

9. COO~T€ TTjV €T€paV CTI) TaVTTJV /SaSt^V] Ì. C Olà TT]V €T€paV 

ravrrjv óòóv. 

10. Aoyicrù)fi€0a'] Angl. Let us reckon together — Let us settle 
aceounts, v. \oyi£op,ai. 

11. ajjLtivov yàp opterai 7T€pì avrcov — ] Angl. for it is better to 
settle something about them — Kaì ànpay^ovécrrepov, and attended 
tuith less trouble, v. ópi£co, et àiTpàyp.cov, 

12. ivreiXapevco] supple croi, Ubi mandanti, f Angl. by your 
orders. v. èvréWco. 

15. tt€VT€ Spa^/xcoz/] supple àvrì, Angì.forfìve drachmas. 

14. ttoWov Xc'yets] supple àvrì, magno dicis. Et sic in caeteris 
ejusmodi subauditur àvrì. \ Angl. the price you mention is high, 

15. TiSei] Angl. set down. Contraete prò rtOee, praes. im- 
perat. a riOico, prò quo riOnfii, 

16. vTrep rov ìcrriov'] Angl. to mend the sail, 

17. cos iirnrkàcrai — rà àvecoyóra] Angl. to stop up the chinJcs, 
v. 7rXacrcrco, et àvoiyco. — cos praefigitur infinitivo, more Attico, 

18. dvo òpaxp&v arravra'] f Angl. two drachmas for ali. 

19. a£ia ravra covrjcrco'] Angl. you have bought these cheap 
enough. v. chvéop,ai. 

20. òieXaOev — ] Angl. has escaped me, v. àia\av6àvco, 

1. ànobcocreiv <fir)s'] Vide supra ad p. 35. n. 2. 45. 

2. eVcrrai tÓtc — ] Angl. then it will be possible — [ivtcrrai, 



*46 NOTJE IN LUCIANUM. 

contract. prò ivécrerai, ab eveifii] àircKtpbàvai iv rat 7r\i]Ó€i, to 
gain something in the crowd — -rrapaXoyi^ópevov rà 7ropBjj.ia, by 
overcharging the fare, post ivéarai subauditur /xor et ante ano- 
Ktpòàuai subauditur ip,€, ad quod refertur irapakoyi^óixevov. 

3. KaSeòovfjLai] v. KaOi^opai. 

4. àvàiiktcù] Att. prò àvdnXeoi. Vide supra ad p. 5. n. 24. 

5. ègcùòrjKCùs rrjv yao-ripa, Kaì rà ctkÌXt]] tumefactus ventrem 
et crura. Ante yacrrépa subauditur Karà. 

6. cós ÌoIkcutì] ut videntur. Vide supra ad p. 35. n. 8. 

7. Ilaw yàp Trtpnróùrirà icrri ravra] yàp refertur ad id quod 
subauditur. — Nihil mirtini, nam haec valcle sunt expetenda. rav- 
rà io-ri — "Neutrum plurale," &c. 

46. 1. AOYKIANOY MYGOAH] Hoc est— Luciani fabulosa: 
vel Dialogi fabulosi: in quibus scilicet optime deridet quae 
* de diis suis sommarmi t veteres. 

2. olcrQd] Vide supra ad p. 37. n. 1. 

3. reo rpÓTtcù — ] i. e. iv rivi rpÓTrcò. rat prò rivi, Attice. 

4. evrjWdyr}] mutata est. v. £va\\à<T(rcó. 

5. peréfia\ev~] mutavit. v. /xera/3aXXo>. 

6. €7Tip€pTjxdvr]rai rfj KaKoàaipovi'] maciullata est infelici — 
nempe Io. v. iiripLrix a vàop.ai. 

7. rovvofia'] i. e. Karà rò ovopa, nomine. iiri erri] o~€v, appostiti. 
V. icpio-rnpi. 

8. ve pei] f Angl. tends. 

9. Karaxràpevos] quum devolaveris. v. Kaói7rrr]pi. 

10. 7rov] uspiam. Vide supra ad p. 31. n. 3. 

11. roXonròv] Articulus in neutro genere cura omnibus 
orationis partibus, si conjunctionem excipias, constructus ab- 
solute ponitur in casu quarto, subaudità tamen in plurimis 
prsepositione Karà, cumque iilis aliquando ita coalescit, ut una 
vox videatur. Hoogeveen apud Vigerum. rókonròv est igitur 
Karà rò Xonròv, in posterum, deinceps, deinde. Vide infra ad 
Anac. Od. I. 10. 

12. roìs e/cel] i. e. ro7s àvOpcoirois ÌKel ovari, honùnibus ibi ex~ 
isientibus, i. e. incoi is loci. 

13. Kaì ròv NelXov àvayérù)'] Angl. and let lier raise the Nile. 
V. àvàycù. 

14. Trjv vrjo~ov rr\v 7rXavcopevr)V — ] Ordo est: <£ Uócreidov, 
crvpfi£fòr]Ke rr\v vtjctov rr\v TTkavcùpevqv rr]v cnraaSeio-av ano rrjs 2ìkc- 
Xias Ì7Tivr]X €0 '^ ai v(j)akov' fjòr] arr^crov ravrrjv, (prjcrì 6 Zevs, k. r. X. 
Angl. Neptune/ it hath so happened that the roaming island, the 
island, I mean, which vvas iornfrom Sicily, is stili floating under 
water; or, Neptune! the roaming island which was iornfrom 
Sicily, is stili floating under water : stop it, says Jupiter, &c. 
o-vp(3€(3r)K€, utpote temporis ejus quod rite vocant prees. per- 
fect. significat Angl. it hath happened and stili is the case. v. 
irkavàcù, àitoo-nàcù, et iirivrjxopai. 



NOTM IN LUCIANUM. *47 

1. òr)\ov — ] Ex qua voce hsec insula nomen suum obti- 47» 
nuisse fertur; insula nempe Delos, omnium Cycladum cla- 
rissima. iv reo Alyala pecrcc, in medio JEgeo. Augi, in the 
middle of the JEgean Sea. Sic, summa arbor, the top of the 
tree : ima pagina, the hottom of the page, cuju smodi locutio 
solennis est tum apud Graecos tum apud Latinos Scriptores ; 
quam debent observare tirones. 

2. beìrai yàp ti avrrjs] Ang. for he halli some usefor it. v. òeopai. 

3. ILeTTpà^erat tovto~\ Tempus quod vocant paulo post fu- 
turum. v. TTpàcrcrcù. 

4. àva(f>av€Ìcra — ] Angl. when mode to appear — v. àvacpaipco. 

5. noprjpcòs virò tgùp wdlvtop e^et] male a dolorihus habet. 

6. ÌPT€Keìp~\ V. ÌptLkTCù. 

7. KaréXape — ] obstrinxit. v. KaTa\ap(3àpcù. 

8. r) Toivvv vrjcros avrrf] \ Angl. this island however — avrr) (ab 
ovros se.) scripsi, monente J. Tate, prò avrr], quod mendosum : 
avTrj est in ed. Hemsterh. 

9. (rrrjdiy co vrJQ-e, kcli àvddvSi — ] Angl. kalf, island, and 
emerge — nimirum alloquitur insulam per fìguram prosopopceiae. 

10. v7ro(p€pov'] Angl. move under water, 

11. vnóòe^at] v. V7robé)(op,ai. 

12. tov àòe\<fiov — ] mei fratris — Jovis scil. [Vide supra ad 
p. 41. n. 8.] rà réia/a avo, Apolìinem nempe ac Dianam. 

13. T€)(8f]\ V. TLKTCù. 

1 4. pereiai, kciÌ TifJuopfjO'eL rfj jjLrjrpì] -f ulciscentur et pcenas 
expetent prò sua maire. — etpu, eo, cura ejus compositis apud 
Atticos futuri vim habent, ut aVet/zt, abibo. 

1 5. eo~rr]Kep f) ArjXos] constitit Delos. 

16. Ae£at — ] v. Se^o/xat. De hàc fabula vide Hom. Iliad. X. 
passim. 

17. TTeTTOpOÓTÓ] passimi, v. Tvavycù. 
18* Karacr/3e0-oj>] V. KCLTavfìkppvpi. 

19. Eàp6e\ Xantbus amnis celeberrimus in campo Trojano, 
qui et Scamander dicìtur. 

20. KaT€Kavo-€p] v. KaraKalco, 

1. àXX' o.7rr]p6pa.KCùfjLaL oXcùs — ] Angl. f nay> I am reduced quite 48. 
to a cinder — v. ànapOpaKÓa). 

2. top vlòp ttjs Qeridos] Vide supra ad p. 33. n. 18. 

3. 6 S'] \ Sic dedi prò oS' vulgato, suadente Jacobo Tate, 
idque ob verbura iirrjkBop in apodosi. Verte and he, r/ Gde 
fuisset he, sensu hic piane nullo. 

4. iiravcraTo tt}s opyrjs] supple àirò, cessaret ab ira. Vide 
supra ad p. 4. n. 24. 

5. a7ré(ppaTT€ poi top povp] Angl. f kepi damming up my cur- 
rent, v. aTro^paTTco, et póos. 

6. aTróo-xpiTO tÓùp àpòpeop] i. e. ot)(o1to ano tcùp àpÒpcòp. Angl. 



*48 NOT.E IN LUCIANUM. 

he might hold himselffrom the men, i. e. he might àbstain from the 
men y ut piane significat aor. 2. opt. ni. verbi aTre^co, qiiod vide. 

7. trv\€ Kaì yàp tt\t)(tlov ttov cùv~\ Angl. for he happened to 
he somewhere at hand. rvyxavcù saepe construitur hoc modo 
cum participio, sic rvyxavcù cov, forte sum ; irvyxavov coi/, forte 
eram ; ervyxàvofiev ovres, forte eramus ; &c. Vide supra ad 
p. 37. n. 3. 

8. ocrov] cui respondet suppressum rocrovrov. 

9. c'ittoBl aXXoBi] sicubi alibi ; si quibus aliis in locis, 

10. cpepcùv iirrjKOé fxot] -f Angl. attacked me ivith. 

11. avròv èè ipe — ] i. e. ip.avròv de — v7T€pKaxkàcrai Troir)cras, 
et quum meipsum effervescere fecisset. 

12. fiLKpov èelv oXov %-qpòv e'ipyao~rai] parum abfuit quin me 
totum aridum reddiderit ; vel, propemodum me totum aridum 
reddidit. Angl. he hath almost mode me quite dry. piKpov Seiv, 
òXlyov òelv, absolute ponuntur prò propemodum. v. èpyà£opai. 

13. QoXepòs — ] supple et — cùs cÌkos — suppletori — ut par est. 

14. rò cupa pèv, — rj Béppr) èè — ] supple rovro €7rolrjo'av ì vel 
tale quid. 

15. ovk alàecrBtìs] non reveritus. v. alòéop,ai. 

16. òiarepelv] v. hia.rep.vcu, 

17. SteXe] divide, v. òiaipécù. 

18. KareveyKCùv) avròv, scil. ròv iréXtKvv, Angl. bring'mg it 
down—fetching a slroke ivith it, v. Karacpépcù. 

19. Tleipa pov, d pepava] Angl. are you trying if I be mad ? 
V. 7retpao/xat, et paivopai. 

20. npócrrarre §' ovv ràXrjBès] quin impera vere — ràk-qBes, prò 
rò àXrjBés. 

49- 1. àXXà xph KaBtKvelcrBaL uavrì rcù Bvpcù] Angl. but you must 
aim at it with ali your soul. v. KaBiKvéopai, 

2. at pov ròv iyicécpaXov avaarpécpovo-iv] Angl. which jumble 
or derange my brain, 

3. ovòè {tara rrjv Eì\e/#i;i<n>, patcùcreral ere] neque ad morem 
Lucincz Ubi obstetricabitur, Angl. nor will deliver thee in the 
manner of Lucina, v. p,aióop.ai. 

4. Karoicrcù — ] v. Karacfiépcù. 

5. ògvBvpos rjo-Ba] Angl. were you pcevish. f rìvBa> prò rjs. 
Vide ad p. 42. n. 5. 

6. rrfktKavT-qv virò rrjv p.r\viyya irapBivov £cùoyovcùV — ] Angl. 
hreeding a virghi ofsuch a size under the membrane ofthy brain: 
Kaì ravra evonXov, and that too armed. Vide supra ad p. 40. n. 10. 

7. iXeXrjBeis exeov] ciani habueras. f Angl. you had ivithout 
being amare of it. — AavBàvcù cum participio jungi solet : ut, 
eXaBev vTTeKcfivycòv, clam aufugit ; eXaBev els pécrovs ipnrcacùv 
rovs 7roÀe piove, i. e. flou sensit medios in hostes delapsus, f Vide 
Viger, e. 5. sect. 8. — Caeterum iXeXrjBcis est 2. s. plusquam ind. 
med. verbi Xr)Ba>, prò quo in usu est XavBàvcù. 



NOTyE IN LUCIANUM. *49 

8. TrvppLXL&i] Recte Minerva vixdum nata nvppixi&i, Dea 
bellatrix ivónXiov opxq(np saltans. Hemsterhus. v. 7rvppixL{jù* 

9. rò piyicrrov] i. e. rò irpàypa 6 icrn pLeyiarov, quod maxi- 
mum est. 

10. ytyivrjTaì] Angl. s/z<? ^<2$ become ; shc is. temp. quod rite 
voeant praes. perf. v. ylvopai. 

11. iv ftpa-x^ì] supple xpóva, Lat. brevi. 

12. tovto] Angl. this circumstance — viz. her being blue-eyed. 

13. iyyvrjo-as \xoi avrrjv] Angl. by betrothing her to me. v. iy- 
yvàco. 

14. ró ye in ifioì — ] i. e. Karà rò npayfjia 6 ye ècrnv in ijioì, 
Angl. asfar as depends upon me. Lat. quantum in me est. Vide 
supra ad p. 37. n. 6. 

15. UavcracrSe — èpigovres — ] desinite rixari — Angl. give over 
quarrelling ; ubi idioma linguae Anglicana idem est ac Graecae; 
verbum nempe construitur cum participio, v. navco. 

16. ànpenri yàp ravra] supple io-ri. " Neutrum plurale," &e. 

1. àXXórpia] supple «770. 50. 

2. rovrovì ròv (papfjiaKea — ]_ Angl. this druggist aere. [Vide 
supra ad p. 35. n. 27.] npoKaraKXiveo-Oa'i p.ov, i. e. KaraKXiveo'Oat, 
TTpó p,ov y ante me accumbere ? 

3. rj diÓTi ere 6 Zevs iKepavvcocrev] -f ideane quod te Jupiter 
fulmine percussitf Sic proculdubio corrigendum, monente 

Jac. Tate. Vulgo r) òwri k. r. X. Pari ratione in fine Dialogi, 
cui titulus est ^(ppodlrrjs Kaì "Ep&Tos (ed. Hemst. p. 235.) cor- 
rigendum piane f) QiXcis o~v, co firjrep, avrr) \xy]k£ti ipav ; Neque 
aliter in Longolii Excerptis ex Codd. MSS. penes Perizonium.- 
In ed. Hemsterh. ì) impressum est. V. p. 40. n. 9. 

4. à p.rj óéuLs noiovvra] Quia scilicet mortuum suscitaverat 
Hippolytum, a Jove fulmine percussum. Du Soul. Vide 
Virg. iEneid. lib. VII. -f- Piena locutio esset : a pr) Oépis [io-ri 
noielv, ravra] noiovvra, quod notavit J. T. 

5. peretXrjQjas} V. pL€raXaUj3dvù>. 

6. 'EniXiXrjcrai yàp Kaì ero] yàp refertur ad id quod retice- 
tur — Quare ita dicis? Nam et tu oblitus es—inLXeXrjo-ai, 2 s. 
perf. pass, in med. sensu, verbi Xi]6co, prò quo XavOàvzo, lateo. 
Xavdàvopai, in v. med. obliviscor. inLXiXro-aL — KaracpXeytls, ob- 
litus es te conflagrasse? Verbum construitur cimi participio, 
ut ssepe solet. iv rfj D'Itti, in (Età — monte sci!. Thessaìia?, 
morte et sepulchro Herculis claro. Vide infra ad p, 51. n. 14. 
■)' Verte have you then forgotten? V. supra p. 40. n. 3. 

7. ovkovv ìaa Kaì ojioia /3e/3tWat r)pìv) Augi, we have by no 
means lived upon an equal footing and after the sanie fashion. 
ovkovv, cum accentu acuto, est particula negativa; Icra Kaì 
opoia, adverbialiter, et fiefilcorat impersonaliter, usurpantur. v. 
(3 io o. 



*50 XOT.E IN LUCIANUM. 

8. ToaavTct èe 7T€Tróvr]Ka] tantosque labores excmtlavi — v. 

7T0V€C0. 

9. xpl* 71 !- 105 €TnSrj(reLv] -j- utilis ad imponendum. Ne Home- 
ricam quidem hanc locutionem, nedum Atticam esse asseverat 
Jac. Tate, licet e marni ipsius Luciani ortam suspicetur. V. 
Museum Criilcum, Voi. I. pp. 523, 4. 

10. twv (fiapfiàf<(oi>~\ ante tcìjv subauditur oc, vel ptpos tl. 
v. eTTLrldrjfiL. 

11. €7TlÒ€deiyfl€VCs] V. ilTihelKVVfXL. 

12. dcecpBappévos rw o~copaTi\ i. e. iv ra> (TùificiTi, Àngl. having 
your body wasted. 

13. rov x LT à>v° s — T °v ffvpus] concordat in gen. cum àpcpow. 
Caeterum hic respieit Lucianus vestem, quam Hercules a 
Deianeirà acceperat, veneno hydrae infectain ; et rogum quem 
in CEtà constructuni conscenderat. 

14. ovt€ etjaivov epici — ] Angl. nor did I card wool — v. £mVa). 

15. TTopcpvpida èvòedvKcùs] Augi, having put on a piuple gar- 
mcnt, v. tvàvcù. 

16. v'irò tjjs 'OpcpàX-qs — ] ab Omphale — regina scil. Lydia?, 
cui Hercules per triennium inserviebat. 

1 7. àAX' ovdè pc\ciyxo\r)cras aTieKTeiva rà reKva Kaì ttjv yv- 
vciLKa] Angl. 720?' yet did 7, in a fit of phrensy, slay my cliildren 
and my vrife. Herculem perstringit propter filios interfectos, 
quos ex Megarà gemuta ipsamque adeo Megaram. v. pekayxo- 
\dcù, et aTTOKTeivcù. 

18. Et fxr] 7ravcr7] Xoidopovpevós poi] Nisi desieris mihi coniri- 
ciari. Vide supra ad p. 49. n. 15. 

19. avTLKa pcika eìcrrj — ] Angl. you shull insfuntly know 
etSco>, scio ; in f. med. e'icropai, &c. f V. p. 37. n. 18. 

20. <£o~Te pìjòe tÒv IlaLrjova ìdo-ao~3ai ere — ] adeo ut ne ipse 
quidem Pcean Ubi mederi jiotuerit. Sare construitur cum in- 
finitivo, precedente accusativo, rò Kpaviov uvvrpiQivra^ supple 
Kcirà, cranium contriius, vel contrito cranio. 

21. dTToirépyjropaL vpàs rov crvpTrocrLov] gen. hic regitur ab 
àirò in compositione. 

22. kclitol evyvcopov] supple io-ri. 

1. t\v iOek-qo-iù — ] Vide Hom. Iliaci. 0. 17. Linde haec de- 
sìi mpta sunt. 

2. vpeis (f tjv à.7roKpepao-0évT€S Karacnrav fìiàQqcrQe /xe] si au- 
tem vos inde suspensi me viole/iter detrahere conaremini. v. 
GTTOKpepàvvvfML, et j&afojuat. 

3. Kaì rrjv BàXao-crav crvvaprfjcras — ] mari etiam appenso— 
fierecùpio), in sublime tollam. f. ind. act. more Attico prò /xe- 
recopicro), verbi juerecoptfa), quod vide. 

4. aK-fjKoas] xAtt. prò rJKoas > 2 sing. perf. ind. med. verbi 
ìÌkovcd, audio. 



NOT^E IN LUCIANUM. *$* 

5. Ka& ev] singuìatim. ev prò ha. f " An legendum naó 9 
èva 7ràuT(ùV k. t. X.?" J. T. . 

6. ovk av dpvnSelrjv] non negaverim. v. àpvéopai. 

7. OjJLOV Òè TCÙV TO(TOVT(OV V7T€p(j)€p€lv] Simili (llltcm tot (1ÌÌS 

antecellere. Verba excellentiam denotantia habent post se 
geniti vii ni. Nam eandem fere vim possident quam graclus 
comparativus. 

8. ù)S fir) KaTCij3apr)(T€LV avròv] i. e. cos fir) rjfias Kara(BaprjO~€iv 
avròv, Augi, that we shall not be able to iveigh him down, ccs et 
Sare cura infinitivo construuntur, precedente accusativo. 
Vide supra ad p. 50. n. 20. 

9. kclv rr)v 6akao~o-av~\ f noi proponit J. T. non nolente Hem- 
sterhusio. 

10. 7rpocrkàj3<DfjL€v] Angl. we should add. v. irpoakafifiàvcù. 

11. ovk av TTcìaOeirjv] Angl. / would not be persuaded to be- 
lle ve it. V. TT€lB(ù. 

12. Evcj)r)jjL€Ì] Bona verba. Angl. soflly, f Verte cum J. T. 
?nind your words. — v. €v<prjp€co. 

13. rrjs (jAvapias] supple àrrò, vel evoca. Angl. from — or, 
on account of our prating. Vide supra ad p. 3. n. 9. 

14. Otet yàp] Refertur istud yàp ad aliquid subauditum — 
Nihil opus est ut ita moneas — putasne enim — &c. f Angl. do 
you think then? vel, what, do you think? oi'et, in 2 pers. praes. 
ind. -j- non 0177, ab oìofiai. f v. Tate Gr. Gr. p. 93. y„ ad p. 50. 
n. 6. 

15. ovxl de 7rpòs fióvov o~è — ] Angl. and not bui to thee alone 
— ov lye\xv6éiv rjTTLO-ràfirjv, whom I kneiv cavable of hecpìng a 
secret. rjTvia-Tàpnv, idem Attice quod eTTiaTàprjv, imperf. ab 
èirio-rafiai. 

16. o yovv fiàXiara — ] Ordo est : ov yovv av dvvatprjv ctìq)- 
TTrjaai rrpòs are [rò TTpàyfJia] o edo^é fioi àscovovTt fiakiara yeXoìov 
fi€Ta£v rrjs àneìXrjs, non igiiur potuerim reticere ad te id quod 
visum est mihi audienti maxime ridicidum inter minas ejus. 

17. ov rrpò 7ro\\ov] i. e. plenis notis exaratum,7rcXXo£ì xpóvov 
ovk ovros tv pò, haud ita pridem. f vel potius 77 pò [xpóvov] ov 
ttoWov. 

18. ó ILoo-eiòcòv] Vide hanc fabulam apud Hom. Iliad. A. 
596. 

L9. Ì7Tavao-TàvT€$\ Ad verbum : quwn insurrexissent, i. e. sedi- 
tione mota. v. iiravio-Tnpu,. 

20. €7r€J3ov\€vcrav gvvòrjo~aL — ] Ordo est; €7r€fiov\evcrav Xa- 
SÓvtcs avròv gvvòrjo-ai, Angl. ihey formed a plot to lay hold of 
him and bìnd him. f v. gvvòr)o-ai in Lexico. 

21. cos iravroìos rjv — ] Angl. hoiv he tried every shift. èsdicos, 
being terrified. v. èelòco. 

22. Kaì ravra rpeìs ovras] Angl. and that too, though there 
were but three of them. Vide supra ad p. 41. n. 10. 

*D 2 



*52 XOT-E IN LUCIANUM. 

23. Bpiàpccùv] accusat. Att. a nominat. Bptapcco?, Briareus. 
Vide supra ad p. 5. ri. 24. 

24. Kav iòéòero — ] kclv prò kcil av. Angl. he ivouìd even have 
bcen bound \_ervv] airco K€pavvéù Kaì fjpovrfj, with his ìightning 
and thunder too : sed in ejusmodi phrasibus o~vv plerumque 
omittitur. -f- Sic Grasce dicitur errXn^ev avròv avroìs imrois, 
he struck him, horses and ali; he struck him and his horses ioo. 
— ibiòero, 5 s. plusq. p. ind. pass, a òécù. quod vide. 

25. ìttici jjlol yeXav — ] Angl. a fit of laughing seized me. 
iwgct 5 s. imperf. ind. Att. verbi otcc/m. 

52. 1. 'AXXà— ] f Angl. Kay — 

2. riporrei;] Proteus Deus marinus, Oceani et Tethyos filius. 
Hunc artium peritum fuisse tradunt Homerus Od. ò\ et Vir- 
giìius item iv. Georg, et in varias se formas vertere solitum ; 
ut mine animai, quandoque arbor aut ignis, aut aqua, aut quid 
aliud videretur. Cognatus. 

S. ivaktóp ye avrei] Augi, sirice thou art a sea-god. 

4. Ka\ t)iv3pGV eri ejjop-qròv] i. e. Kaì eri epoprjrov ierri ere yl- 
yvecrSai tìivòpov, et ferri eiiam poicst te fieri arborem, 

5. àWayetrjs] teipsum mutaveris, aor. 2. pass, in sensu med. 
v. dXXacrcro. 

6. elp7]crereu — ] Uti vero dantur verba qusedam, quae sub 
forma media significationem mere activam habent; ita etiam 
dantur verba, sub eàdem forma significationem contrariarli, id 
est, mere passivam habentia; quae appellare possis Medio- 
Passiva. In hoc genere nullum tempus frequentius passive 
usurpatili* quam Futurum. Kuster de Verbh Med. sect. 3. 
flprtaercu igitur hic poni videtur prò eìpndrjo-eTai. v. epico. Vide 
Coli. Gr. Xlaj. Voi. I. ad p. 99. n. 1. 

7. àv€Cùyp€vois] v. àvolyco. 

8. is cera — ] supple e'idrì, in quantas formas, pLereTTOLrjera ipav- 
róv; mutaverim meipsum ? 

9. TTpoer éveyKai] aor. 1. imperat. med. v. Trpoaepepco. 

10. et'077] 2 sins;. f. med. ab eldico f vel potius e'idcù, quod 
vide. 

1 1 . rò Kaieiv] facultas urendi. 

12. ovbè Tro\v7rovv iccpaKevai Tremore] poìypum nunquam vi- 
disse. " De poiypi vario ingenio meminit Pìinius IX. e. 29. 
Praeterea Pluiarch. in libello rrepì 7To\v<fii\Las, ex Theognide." 

Cognatus. 

1 5. ovò 1 ò Trào-x^i 6 lx@vs ovros elàevai] Prius 6 est pronomen 
reiativum, cujus antecedens est rò rrpàyua subintellectum : 
posterius 6 est articuius. Verbum 7racny;a) significare dicitur 
patior, et interdum, quod forsan mireris, ago. Potius significat 
officiar aliquà re, in peculiari sum condii ione, adeo ut hsec verba 
reddì possint Angl. nor to know the peculiar situation, condii ion, 
or nature ofthatfish. 



NOTjE IN LUCIANUM. *53 

14. 'Onoia av irerpa 7vpoo~ik6(ùv àppóo-y ras KorvXas] Angl. to 
whatever rock it hàppens, upon approachifìg, to apply its hollow 
da ws, Kcà npoacbvs e^rai Karà ras irktKravas, and by clinging, 
hold it self fast by its coils. v. ap/xdfco, et 7rpoo~<fivco. 

1. \à6rf] V. XavBàvco. OÓ. 

2. to èè cròv — ] supple ndSos, Angl. bui thy situation — 

S. mo-T€vo~eia?'] prò ttlo-t e vcrais. Vide supra ad p. 32. n. 15. 

4. J/ Ex€ts fJLGi €L7re7v] Potesne miài dicere — Nani ex^ inter- 
dum idem significai ac dvvapai, modo subintelligas tt\v hvvap.iv, 
potentiam. 

5. ^vyyevópevos'] Àtt. prò avyyevópevos. V. crvyyivopai. 

6. opoLoi yàp~] supple eteri. 

7. ÒTTÓcra vttu tov BtjSpvKos 'Ajjlvkov irpcv6rf\ i. e. ra 'ix Vì l T00 ~- 
ovtcùv rpavpàrcùv ònóca €Tpó>6r/ virò tov BefBpvKCs ^KpvKGv. 
Angl. the scars of such tuounds as he received from Bebryciau 
Amycus. Eràt file Amycus Bebrvciorum rex, quem Pollux 
cum suis, in Argonautarum expeditione, malo dolo agere co- 
nantem interferii : ex quo facto Pollux interdum 'Ap.vKoobóvGs 
vocatur. — v. Tirpdùo-Kcù. 

8. arepos Òè] •f while the other — àrepos prò ó erepcs Attice* 

9. rò npócrcùTrov'] subauditùr KaTa. 

10. "Q.vr}aas, òM£as — ].mejuvisti docendo — Vide supra ad p. 
34. n. 3. 

11. to ripiTopiov'] *[" Angl. the bisection. 

12. £vv€icriv — ] Att. prò ovveio-iv. rjpiv regitur a crvv in com- 
posit. 

13. e£ fjtiiQ-eias] supple pLoipas, ex dimidià parte, vel alternis 
vicibus. 

1. TtOvàvai] praes. inf. a Tedvrjpt, prò quo in usu Svr)o-Kco. 54. 

2. Où £vv€tt)v ttjv vojj.r)v] f Verte cum J. T. the division was 
not ivise. 

3. ttXtjv aXka] Vide supra ad p. 42. n. 11. 

4. rj àpyoì evcùxrjcrovTai, ttjXlkovtol ovtcs] Angl. shall they do 
noth'mg but feast ivith us, stout as they are ? f^Jac. Tate; 
antea rj edebatur. Vide p. 50. n. 3. — v. eùar^eco. 

5. 'Aya6r)v Kaì o~(ùTr)pi.ov XeyeLs ttjv réx vr ì v ^ t Angl. heneficent 
and preservative is the office you speak of Ita J. T. 

6. j 'Eotti ydp tls — ] Refertur istud yàp ad iti quod in hoc 
colloquio prsecessisse videtur. Interrogaverat forsan Mercu- 
ri us — " Nonne miseret te mei?" (vel tale quid) — Esine enim 
aliquis, &c. f Angl. Is there then, &c. 

7. ti pr) Xéycù] i. e. èia ri, &c. Vide supra ad p. 32. n. 5. 

8. Siao-TpùùO-avTaTrjv eK.KXrjcriav'] Angl. after hav'mg put co ver- 
ings or cushions on the seats in the council-chambcr, v. biao-Tpcùv- 
vvpn. f irapeo-Tavai V. Trap lctt rjpu, necnon Trapéo-Trjpu, V. ad p. 
58. n. 7. 



*54 NOT.E IN LUCIANUM. 

9. $ia<fiép€iv'} -j* Angl. to carri/ about ; to go about with. 

10. rj/jLepoàpofjiovvTa] \ indies ingens spatium emetientem . Vide 
Potter, T. II. p. 119. 

11. kcll ÌTvavik6óvTa ere KCKovLo-fiepov'] Angl. and after I have 
returned ali over dust. v. iTravépxopai, et Kovlfa. 

DÒ. 1. irpìv àè top vecùvrjrov tovtov olvoxóov tJkziv] prius autem 
guani recens emtus lue pincema veniret — Ganymedem intelli- 
git; — " rapti Ganymedis honores." Vìrg. JEneid. I. 

2. akX eri Kaì volpoca o-vvdia7r pórre tv pLepepicr/JLevov'] Angl. 
bui I must moreover assist in managing the ajfairs of tlie dead, 
distracted as I am. v. fieplfa. 

3. rà [lev Tijs Afjòas reicva] Castor et Pollux. Cum Castor 
in pugna adversus Athenienses cecidisset, Pollux suam immor- 
talitatem cum eo communicavit, et impetravit a Jove ut alter- 
natim viverent. Leedes. Vide Virg. .En. VI. 121. et qua? ibi 
annotavit vir doctissimus Car. Ruaeus. 

4. iv aòov dcrìv'] Vide supra ad p. 43. n. 3. 

5. Kaì ol fièv , A\Kpf t vT]s Kaì ^epeXrjs vìoì~] i. e. Hercules et 
Baccbus, nani Hercules fuit Jovis et Alcmenae filius; Bacchus 
vero Jovis ex Semele Cadmi filia. Leedes. 

6. o Se Maia? rrjs'ArXauros — ] i. e. 6 òè vìòs Mala? rrjs 6vya- 
Tpòs "ArXavros. 

7. rJKOvrà /xe] -j- Angl. wìten I am. come, 

8. irapa r?]s Kaòpov Bvyarpòs — ] Si Europam intelligit, 
illa erat soror, non filia, Cadmi. " Vel hscc esse valde cor- 
rupta oportet, vel, quod potius credo, Luciamoli memorile 
vitio, duni bis ludicris animum relaxat, parum attentum prò 
sorore Cadmi, fìliam posuisse." HemsterhcS. Danae, Acrisii 
Argìvorum regis filia, a patre in quàdam turri conclusa fuit, ob 
id quod in responsis habuit, se manu ejus qui ex filià nascere- 
tur moriturum ; ad hanc Jupiter (cum alia non pateret via) in 
aureum imbrem ex tegulis per impluviam in gremium ejus 
se cadere permisit, quse ex eo compressi! Perseum genuit. 
Antiope, Lvci Thebarum regis uxor, fuit iEsopi filia, vel, ut 
alii volunt, Nyeteì. Hanc Jupiter in satyrum con versus gravi- 
dafn fecit, quse Zethum et Ampbionem ex eo compressi! pepe- 
rit. Leedes. 

9. 7ré7rofjL<pe — ] f perf. ind. act. verbi iréyiiTcù. V. Matthise 
Gr. Gr. 183. 3. 

10. àir^yópevKa — ] V. àirayopevcù. 

11. av rj£i(ùcra 7T€TTpacr6aL] postulaverim vendi, f Angl. / 
ivould have requested — have liked — begged. v. mirpao-KCù* 

12* o-o/Sci] f Angl. hurry* 



NOTJE IN PLUTARCHUM. *55 



V. XOT2E IN PLUTARCHUM. 

1. nAOYTAPXOY 'AnO^GErMATA] Hoc est — Plutarchi 56. 
Apophthegmata, sive Dieta brevia et sententiosa illustrino! 
hominum. Natus est Plutarchus Chgeroneae in Bceotià, 
(unde Chaeronensis dicitur) anno Christi 50. Romara venit, 
ibique philosophiam docnit ; et consulari dignitate ab Impe- 
ratore Trajano ornatus, Illyrio praefuit ; posteaque ab Ha- 
driano Graeciae procurator constitutus est. Admodnm senex 
functus est sacerdotio Pythii Apollinis. Obiit in patria sua 
circiter ami. Chr. 130. et multa monumenta reliquit ingentis 
eruditionis et mirae fecunditatis ingenii. Sed in stylo suo ne- 
quaquam assecutus est elegantiam summorum veterum scri- 
ptorum. Attamen quae scripsit, Thesaurum scientiae tam am- 
plum et pretiosum complectuntur, ut ex eorum studio senes, 
viri, juvenes, summum emolumentum et voluptatem percipere 
possint. Opera Piutarchi in duas classes vulgo dispertiuntur, 
quarum prior comprehendit Vitas Parallela* 9 opus sane egre- 
gium et utilissimum : posterior autem Moralia, &c. quas omnia 
diligenter enumeravit doctissimus Fabricius in Bibliothecà 
Grsecà. 

2. Mepffly] Persici exercitus dux ad Granicum. 

3. 7roXe/xcò^] Verba pugnandi, sequendi, adorandi, precandi, 
hortandi, jubendi, reprehendendi, utendi, conversando collo- 
quendi, dativum requirunt. Stroth. 

4. iroXkà (3\àa<fir)pa Kaì dcreXyr} — ] supple enea. Angl. many 
injurious and petulant expressions. 

5. Tpécjicù paxovpevov] alo ut pngnes. Apud Grascos parti- 
cipium ssepe ponitur hoc modo post verbum. rpé<pcù o~è jiaxov- 
[lsvov, Angl. I maintain thee to fighi — 

6. àkX oli] \ Verte Angl. and not — 

7. i^cùpKi^ov'] Angl. used to bind by an oath. v. egopKi£cù. 

1 . Trpeo-ftevcraiAévcùV 7rpòs avrò? àfia t<ùv Tpuxùv Kaì tcùv 'A^aiày] O / . 
quum mnissent legatos ad eum simili Trojani et Achivi — 

2. ÌKe\€vo-€ ròv ì A\é£avòpov ì à7roòóvTaTr]v < ~É\£Pr]v k.t.A.] Angl. 
desired Paris to give up Helen, and to aceept of two handsome 
womenfrom him. Paris vocatur etiam *A\é£avòpos ab Homero. 
uTTohovra rqv ^EXévijv, restitutà Helenà. [Vide supra ad p. 3. 
lì. 4.] v. à7roÒLÒcDfJu. 

5. SitoXkov — ] Et hic Sitalces, qui etiam Sitalcus dicitur 
Thracum erat rex. Stroth. 

4. tcùv ÌttttokÓijlcùv o'UcrOai firjóèv òia<fiépeiv~] Angl. that he 
ilioughi -fhe was no better ihanhis grooms. — [Vide supra ad p. 35. 
n. 2.] p,r]òèu regitur a /cara subìntellecta, et tcùv ìttttokÓjicùv ab 
àiró. 

5. du(3ri — ] v. §La$alvcù, et conf. Corn. Nepot. in Milt. e. 3. 
Stroth. diéftr) Aapeios, Darius expeditionem fecissct. 

6. e7m#e] j- Angl. wouldfain persuade. 



*56 XOTJE IX PLUTARCHUM. 

7. cLTTaWà-TecrSai] ut ab eo defieerent. \ Signifìcat to march 
away and leave htm, et prseterea nihil, notante Jac. Tate. v. 

aTraWàrrcù. 

8. apxeis ìlaK€?)ói>cùv — ] apx° r ^git genit. per villi nominis 
qu-ae inest verbo : idem est scil. ac apx Q>p e H^ t v '- Matthiae 
ór. Gr. 337. 2. 

9. fJL€[ACi@r]KÓTCùv'} v. pavOàvco. 

10. rjpcùTTyjtv, el rovro ttoi^I $i\i7T7ros] Angl. asked if Philip 
did this — in ejusmodi scil. locutionibus prass. temp. usurpari 
soiet. v. ipcordcD. 

11. 6av[jLa£óvT(ov tè rSxp aXXa)i>] e/ celeris admirantiòus, Isme- 
aiam scil. 

12. Go/xoerey] juravit. r t òiov dtoovcu/, se jucundius a udire. \. 

OyLVVjlL. 

1. 2KIA0YP0Y] fVide sopra Fab. ^op. \y. 

2. àiroXiTTcòv'] f Exspectasses (nroXeraw, Lat. relicturus, ut 
monuit J. Tate. 

3. i~e\ reXevrav efieXke] Angl. when he was going to die; 
when Ite icas upon his death-bed. [Vide supra ad p. A. n. 16.] 
TeXevrap supple rbv $iov. [Vide supra ad p. 19. n. 7.] Etiam 
hic Scilurus Scytharum erat rex. 

4. ttclvtcùv ò° à.Trayopèvo-dvTcov'] f Angl. vertente J. T. and 
when tliey ali declared they could noi. 

5. i§ekuw] v. i^aipicù. 

6. crvv6K\ao~€~] v. avyKXdo). 

7. (Ti i>€cttcùt€s] -f pert'. pari, act. prò crivfcrrry^dres', idque 
forma usitatiore. v. o-lplotvu.1. Sic éara dictum per syn- 
copen prò eo-rrjxa, ecrapev prò ìo-ttjkoucv, ecr-àcri prò ecr-j-Kaci. 
ka-rdvai prò iorTjKevai, <Ì~c. V. Matthiae Gr. Gr. 205. 3. 

8. ddùOei] solebat. v. e£o>. 

9. ori roòturo ttgìo;!^ Trpórepcy] Angl. that though he used to 
moke sueh formerly, rietina scil. viv Tauro -noieì — he now mode 
these— aurea scil. Pulckerrimiis hic usus temporis prss. 

10. oTLy cu Kepa/iev] Xon peculiaris est Fiutarono hsc ap- 
parens redundantia vocis ore u-urpatur hoc modo apud ele- 
gantissimos scriptores. f Vide supra ad p. 25. n. 2. 

11. At*a ravrav eXco] si hanc cepero. ai<à ravrdp, Dorice 
prò 6£K6 rairnv, supple ttó}uv. v. aìpecD. 

12. Karà Kparos-] vi, per vim. -(-Angl. èj/ storili. 

13. ?rpò? rov? kvoiovs vpóòv ecrrcu poi ó \óyof[ Angl. VII 
treat wìth — or / wUl camp/ahi to your master s. ecr-cu per Syne. 
prò ecrerat. 

14. 7rpocr,3aX<We?] supple éavrois, qiium appulissent ad — tq 
ptjctcù regitur a rrpòs in cpmpos. 

15. a77écr7Tao'ai r j absiulissent. v. à—oo-Trav. 

16. |3à«riXevs] Respicit fabuìam Ulyssis et Polypheini. Vide 

Hom. Odvss. i. 582. 



NOTJE IN PLUTARCHUM. *57 

17. ov \16vov ra irpó^ara Xa/Sòw, aVfjX^e] f Verte cum 

Jac. Tate : not oniy took the shcep before he went away, but 
blinded the shepherd lo boot. 

18. Alcùv] Vide Corn. Nepot. in Dione. 

1. tcùv (f>i\(ùv — ] Angl. of his friends — subauditur e/c. Vide 59- 
supra ad p. 5. n. 9. 

2. ovx v7T€fJL€Lvev e'Xey£at] de ilio qiuzstionem habere noluit. v. 
vTTOjiévo*, et e'Xey^co. Qjv prò £aetz/. v. faco. " Qv (£>i,'XaTró^e- 
vov per Grascismum ponitur, prò ovtcd Qv ooc-re 0uXarreo-$ai." 
Stroth. 

0. tov &i\i7T7rov KaTopOòvvTos] Plùlippo fclìcìter gerente, v. 
KaropSóco. 

4. /crarai] prò /craerat, Angl. /^ f$ acquiring. v. Krdofxai. f Of. 
ad p. 13. n. 26. 

5. 'OXu/xTTia òpajxeìv G-ràuiov~] ut ludis Olympus siadium cur- 
reret. f *OXv/x7rta verte Ang. a£ //><« Olympic games ; et piena 
locutio esset /cara rà 'OXu/iTrta àycùvlapLara. Sic Ennius a pud 
Cic. de Senect. 5. Fifc& Olympia. subaucL cer termina. Hor. 
Epist. i. 1. 50. Coronari Olympia. Utrobique est Grsecà eon- 
structio. v. Tpex<o. 

6. EiyeJ f Angl. F^, */*— 

7. *~Etti6vixiù)vti — ] //W# adolenti, v. emBvftuu». 

8. rr)? \ifiavcùTo<fiópov Kparrjo-rjs] f w£i subegeris thuriferam 
regionem : nani ^cópa? subauditur; et Kparéco pìerumqae regit 
genit. Vide supra ad p. 57. n. 8. 

9. «Seta] quum cognovcris. f prset. part. act. per syncopen 
prò eìdrjKtos. v. eióVo>. 

10. ttjs dpcofjLarocpópov—'] Vide supra n. 8. 

1 1. TpavUcó] f Penultima hujus vocis longa est. Hom. II. M. 
21. Tpr]VL-\KÓs re koX | A«r?7-|7ros Si-|os re *2izà-\ixavbpos. 

1. ocroz> ai/ aÌTrjcrr]] quantum posceret. tco~ovtov 6o~ov ì tantum 60. 

2. *OXu/x7ria /cai ILvdia — ] /cara scil. V€Vikt\k6t(ùv. V. fi/caa>. 
f V. ad p. 59. n. 5. 

5. eVoXtóp/cot/i>] V. 7T0\l0pK€(ù. 

4. a£ròi/] f avròi/ hic minus Attice scriptum notavit J. T. 
Attici avròs dixissent. Sed in scriptore non Attico nil forte 
mutandum. 

5. f]pcùT7}oav ol o-rparrjyoi M77 ti npòs tovtois erepov ;] sup- 
pie KtXevoL. interrogabant duces ; Ecquid prceterea ilìis man- 
daret ? 

6. Ovk oidasy ori /3eXnW ovk eo~Tiv iv fidxj] Xa/3>) ivcoycùvos ]} 
Angl. dorJt you know that in battle nothing gives a better hold 
than a beardf Trwycovos, post jSeXrtW in gradu compar. ponitur 
in genitivo. 

7. ÒlÒÓvtos'] prò ÒÓ>ct€lv fiéWovros, vel etiam eVayyeXXouéVot/, 
quod verbum etiam ad infinitivum vd\iao-6ai intelligendum est. 
Stroth. f Aaptiov òMutos verte Ang. When Darius offered — 



*58 NOTJS IN PLUTARCHUM. 

8. Ì7tIot)s] f v. Lexicon. Proprie est eVì 1o-r)s se. polpa*. 

9. Kayco] scil. az/ eXaftov. Vide Long, de Subì. sect. 9. 

10. tcùv oKcùv — ] scil. TTpayiiàrcùv. Similiter Latini de stimma 
rerum periculum inire. Stroth. 

11. Trpbs ènaròv pvpiàòas àvrireray^évas] Angl. with a mìllion 
of men opposed agabist him. v. àvriràcrcrco. npoo-Uo-av, v. rrpóo-- 

€LfJLL. 

12. uvvTi6ep.kv(ùv\ Angl. agreeìng amerng tJiemselves. v. o~vvrl- 

13. rò fiacrikucbv àvolo~ovo~(,v\ supple rafitelov, cerarìum. v. 
àvaqbépco. 

t)l. 1. e£écùo~e rrjs (pàXayyosJ] i. e. còo~e e/c rrjs (paXayyos, Angl. he 
thrust him out of the line. € genere Attic. prò egcùae. v. ègrodéco. 

2. àvéyvoò] 3 s. aor. 2. verbi àvàyvoopu, prò quo in usu 
àvayivcoo-Kco, lego. 

Z. à$e\ó\xevos] V. d(j)aipécù, 

4. eTréOrjKev'] V. iiririS-qpi. 

5. *Ej/ d 1 *AfifioMfos] supple reo lépoo. v7tò rov 7rpoqbìjTov , Vate 
nempe, per quem consultantibus oraculum Jovis Ammonis, 
responsa dabantur. Stroth. Vide supra ad p. 43. n. 3. 

6. eavrov òe Troielrai rovs àplaTovs] j Angl. he takes the 
noblest for his own sons ; adopts them as his own. post eavrov 
subauditur vlovs. 

7. ifkr)ye\s\ v. nX^o-crcù, et vide supra ad p. 4. n. 5. 

S. ouvéòpapou tcùv ttoWclkis elcoSóroùv] v. o-vvrpéxco, et eOco. 

9. òiaxvOeìs tg> TrpoaooTrcù] vultu placido vel hilari. diffuso, 
i. e. non contrario, f Angl. with a cheerful and open countenance. 
— v. òiax&é. Tovrì Att. prò tovto, supple io-ri. 

10. lx<*>p] sangui nis species subtilior, non rubri sed albi co- 
lorisi quae ex vulneribus Deorum profluere a poetis putabatur. 
Hasc verba ex Homero ab Alexandro desumta sunt, ubi Dio- 
medes Venerem vulnerasse dicitur. Vide Iliaci. E. 340. olós 
rrep, subauditur rolos. p,aK.àpeo-o~i 6eo7cn, dat. pi. poétice. 

1.1. ttjv evréXeiav] f Angl. the plainness. àSpimrcùs, homely. 

12. \evK07rapv<pós eari] f Angl. wears a whiteborder tur ned 
up. 

13. rà òè evbov] i. e. Karà rà npay/jiara opra evhov. 

14. èo-rioùVTOs] V. earidoù. 

15. elcrevéyKavros'] V. eìo-<pepcù. 

16. rj \ifiavcùTÒv~) Jocus in eo positus est, quod intelligat, 
sive me ut hominem sive ut Deum excipis : si me hominem 
esse putas, lignorum plus afferri oportet, ne frigus sentiam; sin 
vero Deum, thus ad sacrificandum mini. Stroth. 

17. òìo-ròv] f olcrrbv scribit J. T. in margine. Nimirum illud 
innuit Ionicuni esse. 

18. àve\eìv irpoo-éragev] V. àvaipéoo, et TTpooracro-a). 



N0TJ3 IN PLUTARCHUM. *59 

1 9. OTl 7ToXXa)V f]fl€pù)V OV fl€fJL€\€TT)K€~\ Angl. tkdt he kdd tiot 

practised for many days — kol è(j)o(3r)6r) ÒLanecreìv, and was afraid 
he should miss, f Angli olim dixerunt (et in ore adhuc est 
vulgi :) he had noi practised of many days, quod cum genitivo 
Grasco mire quadrat. v. peKeràco, et Smmtwtjv». 

1. ori jiaWov ànoQavelv virépeivev k. t. X.] Angl. becan&e he b'2. 
chose to snjfer death, rather than appear unworthy of his repu- 
tation. [Vide supra ad p. 59. n. 2.] v. àiroOv^crKCx), et vuopeveo. 
(jjavTJyai est aor. 2. pass. inf. in sensu medio, ut saspe fit 3 pras- 
sertim in verbo (paiveo, quod vide. 

2. 7rpovKa\eÌTo] Ordo est : TrpovKaXelro 'AXé^avòpov, k. t. X. 

V. TTpOKaXécó. 

0. ev ttclo")(€iv] Angl. to receive favours ; ev iroteìv, to bestow 
favours. 

4. fjLaxrjréov elvai] supple r)pìv. nórepos ir e piy evirai ev ttoicùv, 
Angl. which of us should have the superiorità in conferring fa- 
vours. 

5. iv€x.£Ìpicrev] v. eyvetptft». 

6. 7TpOO'é'6r]Ke~] V. TTpOQFTiùrjpi. 

7. v7T€p^€^Xr]K6vai] Angl. that he had surpassed. v. vrrepftak- 
Xa>. rais irpà^eo-iv, wìth his deeds. Vide supra ad p. 9. n. 5. 

8. 'AXV eyà] f Angl. Nay, I, &c. 

9. eòé£aro~] V. Scopai. 

10. Tour (JìlXovs'] meos amicos. [Vide supra ad p. 9. n. 3.] 

fjpK€OT€V. V. àpK€Qù. 

1. irkeiova yùpav r)s 7rpOTepovelxe7rpoo~e@rjK.e~] Augi, he gave Ot>. 
fo'wz i;z addition a greater extent of country than ivhat he formerly 
possessed. rr)s x^P as ? s > & e « Relat. concordat cum antece- 
dente non solum in genere et numero, verum etiam saepe in 

CaSU. V. 7TpOO~TÌ6r)lll. 

2. Uvdóp,evos — Xoiòopelcróat] qnwn audivisset se exprobrari» 
[Vide supra ad p. 35. n. 2.] v. TvvvBavopai. fiao-ìktKÒv, e'qbrjy 
eo~r\v ev iroiovvTa, KaKcòs aKoveiv, Angl. it is incident to a king, 
said he, when he does good, to be evil spoken of. audio etiam 
significat interdum Angl. to be spoken of. 

3. ròv €7riTà<fiiov io~ópevov~] i. e. errtràobLov \6yov, quia mul- 
tum de eo dici poterat, latumque oratores campimi habebant. 
Stroth. f Supplendum potius videtur àycòva, quod notavit 
J. Tate. V. Bos. Ellips. in ày&v. Neque aliter interpretatur 
Wyttenbachius. 

4. òpàoSaC] f videri. Angl. seemed. 

5. eKTervcpiXcùpévco reo Kvk\ù)7tl] exccBcato Cyclopi. [Vide 
supra ad p. 58. n. 16.] v. eKrvqbXóco. 

6. 7rapaòovs~] V. 7rapaS/Sa)/ii. cos eiriev. v. ttlvcù. 

7. peraòcò'] participem fieri in Graecà lingua non magis quam 
in Latina et vernaculà, genitivum requirit. Stroth. tlvos o~ot 
elff€ y tqùv epoììv \TYpaypàT<òv~\ peradò ; Cujus, inquit, rerum mea- 



*60 NOTVE IN XEXOPHOXTEM. 

rum te pariicipem faciam ? KaKtìvos [ecfir), fierciòòs tovtov tov 
7rpdyfiaros] ov fiovXei, et il/e me, inquit, participem fac cujus- 
cunque volueris. v. fieraòldcofit. povXopai, fiovXei, non (3ovXn, 
in secundà persona, f V. Tate Gr. Gr. p. 9.3. 

8. tcùv cfiCXcov Kaì SepanóvTcov a7ro7rXavr]0€Ìs] i. e. TrXavrjOeìs 
àirò tcùv (fiiXcov, k. t. X. v. 7rXavàco. 

9. ifx^aXcov Xóyov — ] quum mentìonem intulissct. v. epSàXXcù. 

1 0. TcìXXa — ] i. e. Karà rà ciXXa. ori xp^o-tos ecTTiv raXXa, eum 
cceleroquin esse bonum. 

il. rà 7rXeIo-ra irapopa] pleraque negligere, v. noXvs, et nap- 
opdcù. 

1 2. dui tÒ — dvai — ] Angl. on account ofbcing — because he tvas. 

lo. àfia — fjpépq] Angl. al day -break. 

14. 7rpoo-<p€pop€PT]s ttjs nopcfivpas] f Angl. on his purple robe 
being brought tv hìm. Mox verte 'AXXà — Well — 
64. 1. affi rjs — fjfJ-épas] i. e. G7TÒ ttjs f]pépas àfi Ì ]S — Angl. from 
the day when — vp.às àvéik-qdpa, I look you up — ttjv nopcfivpav, 
scìl. Kaì tò diàdrjfjLa. quge alloquitur per prosopopceiam. v. 
dvaXap(3dvcù. 

2. 7rpÒ9 ttjv fji€ylo-Tr]ì/ £cpTr]v] Pascha intellige. Stroth. 

3. xp vo ~u^pw~\ accus. plur. a xP v(T ÓK€pcos, qui est auratis 
cornibus. Fleetitur more Attico. Vide supra ad p. 5. n. 24. 

4. napaòovs] quii ni tradidisset. v. Trapabiòcopi. 

5. €V€X£ipi>o~av'] v. eyx€ipi£cù. 



VI. KOIVE IX XEXOPHOXTEM. 

65. 1. *EK TOT £ENO<M2NT02 KYPOY ANABA2E&2 r'.] Hoc 
est — E Libro tertio Xenophontis de Expedepioni; Cyri. 
Xenophon Atheniensis natus est Olymp. lxxit. 3. ante Chr. 
449. et obiit Olymp. cv. 1. ante Chr. 359. Ftiit vir vere iliu- 
stris, non minus belli quam pacis artibus excultus; et in scriptis 
adeo elegans, ut a veteribus nunc Musa?, nunc Apis, Atticee 
appellatìonem acleptus fuerit. Multa enim scripsit variì argu- 
menti, partim philosophici, partim historici, partim politici, 
quae omnia recensere non est hujus loci. [Vide Fabricii Bib- 
lioth. Grsec. lib. III. e. iv.] Inter cantera f scripsit Cyri dva(3d- 
ct€cùs historiam, sive de expeditione Cyri, Darii filli, contra 
fratrem suum Artaxerxem Persarum regem ; itemque de Age- 
silao rege orationem, quanquam nonnulli eam Xenophonti, et 
recte, opinor, abjudicant. Cujus tamen orationis stylus valde 
simplex est, satìs purus, et tironibus certe accommodatus. A 
Xenophontis marni etiam profecta est C H KYPOY IIAIAELA, 
sive Cyri majoris disciplina, cujus hic tironibus proponitur 
brevissimum tantum specimen, plura perspecta habituris, quum 
ad Collectanea Majora, deinde ad ipsum opus pulcherrimum, 
fuerit perventum. 



NOTJE IN XEXOPHONTEM. Hi 

2. KE<£. e'.] Gap. V. Graeci, post interfectum Cyrum do- 
mum redeuntes, colle quodam, quem ceperant, relieto, ut in 
campum descenderunt, rursus apparent barbari, et quosdam 
Graecorura prasdas agentes occidunt et vicos incipiunt incen- 
dere. 

3. 'EN0A àrj] Tum vero. Angl. Herewpon ; on thìs. 

4. a-Tpaipévres epevyov] Angl. turned tlieìr backs andfled. 

5. rj] supple 68(ù. 

6. etxov tò axpov] Angl. kept possession of the height. 

7. Oì 8è àiMpì TKTo-cKpepvrjv kclÌ * Apiaiov~] Tissaphernis auìem 
et ArìcEi copìce. Ita exponit Sturzius. Schneider. post Hut- 
chinsonum Tissaphernes autem et Arùeus cum suis ; quod eo- 
dem fere redit. Infra Tio~o-a<j)€pVT}s kcù oi avv avrà. Y T . Matth, 
Gr. Gr. 271. Zeun. ad Viger, e. 1. § 5. 

8. óòòv~] h. e. Ka8" óòóv. 

9. 'Hihko. 5' rjv deiXrj] Angl. And tuhen it was evening. " AeCkn 
se. Spa, tempus pomeridianum, quod est duplex, vel òeiXrj irpcota, 
h. e. interprete Hesychio, 77 per apurrov Spa (Angl. afternoon) 
vel òelXn òy^la, h. e. 77 Tre pi èucnp fjklov" Index Grcecitatis 
Zeunianus. 

10. K.aB y àprrayqv'] ko.6' àfmgyrjv vel eìs àpTrayrju est direptionis 
honorum hostis causa ; preedee gratta. 

11. èta^LJ3a^ópevat els rò Trépav tov Trorapov, Kare\r]<p6v l o-av.~\ 
Perperam vertit Hutchinsonus :, in ulteriorem fluminis ripam 
trajecta [pecorum agmina] fyc. ^ferìe dura in idterìorem flu- 
minis ripam trajiciuntur, &c. E19 rò irépav se. x € ^°?) ut recte 
Schwebel. ad Bos. Ellips. V. in XelXo?. 

1. pdXa 7]6vpr]o-av] valde demissis erant animis. v. àSvpeco. 68. 

2. ivvoovpevoi, prj ra éTTLTrjdeia, el Kaweiev, ovk e^oiev otto* 
6ev Xau.$àvoiev.~] Verte verenles ne commeatus, si incenderent, 
nonhaberent unde acciperent. Angl. being apprehensive lesi, &c. 

3. 'EKTOY EENO$QNT02 k. r. X.] Hoc est — E libro quar- 
to Xenophontis de Expeditione Cyri. Cap. IL Iter per 
montes describitur, hostibus Graecos gravi ter urgentibus et saxa 
immania devolventibus. 

4. 'E7T€t èe rjo-av ìttì x a pó$p a v] Postquam autem ad vallis al- 
veum advenerant. Xapààpa aliis est tcrrens, aliis alveus torrentis 
vel fauces, aliis etiam iniimus vallis recessus. Ita refert Ste- 
phanus. Anglice verterim a ravin, faventibus Hesychio ac 
Phavorino. EtVcu hoc loco vaìet adesse, advenisse. Noster 
libro Cyri Expeditionis quinto : enei èè èiceì rjo-av, and when 
tìwy had arrived thither. Simiìiter e|cD eìvai e»t profectum esse, 
egressum esse, notante Sturzio. 

5. ol òmo-6o<pv\aK.es~] qui in extremo agmine erant. Angl. the 
rear-guard. 

6. fjv edei fìiaftàvras irpòs rò opQiov Inalveivi quem libi trans- 
iissent, necesse erat ut in arduum conscenderent vel ut per Iq- 
cum acclivem niterentur. 



*62 NOT.E IN XENOPHONTEM. 

7. TTjviKavra] tótc, òr) róre, tunc ; Angl. then,just then. 

8. ìkvXlvÒovv] Verte began to roll ; commenced rolling, et 
nota vini iinperfecti. 

9. óXoiTpóxovs àpa£iaiovs~] sax a rot unda quorum unumquod- 
que totum currum implesset, h. e. saxa rotunda ingentis magni- 
tudinis. Angl. àuge round stones. Graecam locutionem imi- 
tatus est Ovidius Metam. 1. 12. v. 282 : Inque humeros limen 
tellure revulsum Tollit, onus plaustri. 

10. oì cfjepópevoi Trralovres rrpòs ras irérpas òieo-(pevòovcùVTo] 
qui in pr<zceps ruentes, ad petras aitisi, quasi e funda missi dissi- 
lìebant. Angl. which rushing headlong, by striking against the 
rocks, shivered to pieces as though they had been hurled from a 
sling. Vel, which in their career striking against the rocks, &c. 

1 1. olóv r f)v\ V. ad p. 26. not. 8. 

1 2. el p,r) Tavr-n òvvaivro, oXXrj eireipcóvro'] quod non hac via 
poterant evadere, alia via tentabant. Vide Hoogeveen Doctr. 
Partic. L. Gr. in Et pr) § V. ed. Schiitz. quo ferendus est hic 
ìocus: item Zeun. ad Viger, p. 510. ed. Herman. 

13. dqbavels elvai dinóvres] Angl. that they could retire unper- 
ceived. 

14. ÌttÌ rò òelirvov livyyavov òe ku\ àvàpiaroi ovres] Notate- 
Bosius (Antiq. Graec.) ex Athenaeo, tempora cibi sumendi stata 
habuisse Graecos tria, scilicet inane, meridie, et vesperi. Mane 
quod snmebant, dicebatur apivrov (breakfast), meridie òelirvov 
{dinner), vesperi òóprrov (supper). Deinceps vero mutata sunt 
nomina, et apio~Tov dici coeptum de prandio, òópnov de merenda 
(luncheon), òeìivvov de coena. 

1 5. T€Kp?]pao~6ai Ò* tjv reo \jsó(f)cp.] et conjecturam capere crai 
ex fragore. Virg. Mx\. 1. VI. v. 595. Necnon et Tityon, terra* 
omnipotentìs alumnum Cernere erat. Angl. you might conjec- 
ture, &c, you might see, &c. 

16. KEO. 77'.] Cap. Vili. Macronibus, postea Tzanis vo- 
catis, victis et fugatis, Graeci in vicos copiosos descendunt, 
in quibus erant alvearia multa. Narratili' quod militibus ac- 
ciderit, quotquot de favis comederant. 

1 7. àWà (pvyfj ciWos aXhr] ir panerò] sed alius aliò fuga dilapsi 
sunt. 

18. dvajSdvres] Angl. having clìmbed the bill. 

19. ra pèv aWa] Subaudi /cara. 

20. tcóv Krjpicùv ocroi ecpayov tcùv arpancùTcùv] Angl. as many of 
the soldiers as ate of the honey-combs. Constructio est : ocroi 
r. cr. ecpayov [pépos ri] tcùv Krjpicùv. 

21. acppovés re iyiyvovTo'] Angl. boih became delirioas. 
()j. 1. rjpovv] V. epéoù. 

2. /carco òiex&pei avTois] ipsis egerebatur infra vel alvi de- 
jectio accidebat ipsis. Supple o ecpayov. 

5. ol p.èv òXiyov eònòoKÓres'] qui paulum ederant. éÒrjòoKcog 
est part. praet. act. ab eòa. V. Matth. Gr. Gr. 183. 3. 



NOT.E IN XENOPHONTEM. *63 

4. iù)K.e<rav\ 3. plur. plusq. perf. ind. ab et/co). Pro termi- 
natione -ticrav ssepius apud scriptores tum Ionicos tum Atticos 
usurpari formam -evav, notat Matthiae Gr. Gr. 193. Obs. 5. 

5. oi òè 7roXv'] se. eàrjàoKÓTes. — ol Se, nonnulli — 

6. (ùcri7€p rpo7rrjs yeyevr]jjL£vr)s~] quasi strage in pìr celio facto. * 

7. rfj K vo-repala] postrìdìe autem. Intellige rjpépa. 

8. àp.(f)ì òe rr)V avrrjv ttov Spav àv€<j>póvovv~\ A ligi, but ihey 
recovered their senses somewhere about the sanie hour. 

9. <Zo-7r€p Ìk. <fiapp.aK07roo~las] tanquam ex medicamenti po- 
rtone vel tanquam si pharmacum hausissent. 

10. 'EK TOY EEN0$QNT02 AOrOY EL2 'ArHSIAAON.J 
Hoc est — E Xenophontis Obatione de Agesilao sive En- 
comio Agesilai. 

11. KE<£./3'.] Cap. II. Agesilaus, copiis in Europam trajectis, 
cura in itinere a Bceotiis eorumque sociis lacesseretur, hos in 
fugam conjecit. Paullo post ad Coronaeam eosdem gravi 
proelio vicit, et salvus rediit in patriarci. 

12. Aiafiàs Se tÒv 'EWtjo-ttovtov k. t. X.] Nepos Ages. e. 4. 
»Hac igìtur mente Hellespontum copias trajecit, tantaque usus 

est celeritate, ut, quod iter Xerxes anno vertente confecerat 5 
hic transierit triginta diebus. 

13. (ov7T€p~] h. e. ÒV (òvTrep. 

14. rt£ 7rap7r\r]Bel crroXo)] ingenti cum exercitu. e Uepa^s est 
Persarum rex, Xerxes se. Angl. the Persian — nar et-oxqv. 

15. Ov yàp à>$ vcrreprjo'eie rrjs warptàos 7rpoe#i;/ieiTo] nequa- 
quam enim operam dedit ut patrice serius opem ferret. 

16. etjapLetyas MaKeòoviav] Macedonia peragrata. 

17. Kapio-craloi k. r. X.] Larissa, Cranon, Scotusa, et Pharsa- 
lus urbes Thessaliae fuere. Thessali Graeciae populi inter Ma- 
cedoniam et Thermopylas siti,* qui ob perfìdia? crimen passim 
apud Grgecos auctores male audinnt. Unde natum prover- 
bium The ssala fide s de vana et fluxa, vel potius nulla. 

18. kol nàvres àè QerraXoì] omnesque adeo Thessali, 

1. iKaKovpyovv — €<fie7rófjL€jsoi] ìnsequentes eum infestabant. 68, 

2. recùs pièv rjytv k. t. X.] Angl. at first led his army in the forra 
of a rectangle or oblong. Istud recos hic valet 7rpór€pov, antea, 
prhis. 

5. eV ovpàv] a tergo. 

4. E7T€Ì ò' ÌkùAvov rrjs 7rop€ias k. r. X.] Angl. but when ihey 
endeavoured to obstruct his march by attacking his rear. Graece 
dicitur kcoKv€lv riva ri et Kcùkveiv riva, rivos, se. diro rtvos. 'E/iè 
à-nrò orov kcoXvcov, ììw ab aditu ad te prohibens } dixit Xenophon 
in Cyri Disciplina. 

5. TrapcnrépTTti eV ovpàv k. t, X.] ad agmen ultimum mittit 
etiam equites a primo agmine. 



*64 N0T2E IN XENOPHONTEM. 

6. ttXtjv tcùv 7T€p\ avróv.] Angì. except tfwse horsemen who 
were immediately about his own person. Supple lttttìcùv. 

7. ( Qs àè iraperd^avro dXX^Xots-] Cumque acics altera adver- 
sus alter am instrucia consisterei. 

8. ovk. iv kgXcù dvai] non in opportuno loco esse. Subintel- 

llge T07TÓ). 

9. o-TpfyavTes pààrjv à7T€x<vpovi/] conversi pedetentim abibant. 
^Tpe^avres se. iavrovs, h. e. arp€\j^dp€VOL. 

10. Ì(jj€L7T0VT0] V. €(f)67rop.ai. 

11. a iicaTepoi r)pdpravov\ Angl. &c errors which both pariies 
had committed. v. àfjLCÈprdvtù. 

12. roùff à/xc/)' avròj/] Supra dixerat raw 7repì aurov, de ìis- 
dem equitibus. 

13. toIs re ciXXgis 7rapayyeXXfii/] Angl. ftafA fo £?fl»j Me word 
£o Me ras*. Bene notat Sturzius in Lexico Xenophonteo, 
UapayyéXkcip saepe de imperatore aliove duce usurpari, impri- 

mis si ex tempore edicit, quid fieri debeat, ita ut imperium per 
raanus tradatur et accìpiatur, non cum classico aut a praecone 

edicatur. ne res hostibus innotescat. 

14. koI avrovs — àvacrTpo<f>r)v.'] Jwstesque summis viribus perse- 
qui, neque iis amplius se convertendi poiestaiem dare. 

15. iraph òó£av i\avvovras] prceter opinione m equos agitante*. 
'EXavvovras se. Imrovs. Angl. riding Jvrward. 

16. jfKaylovs ex ovT€S T °vs hnrovs] cum equos transversos ha- 
berent, h. e. in ipso circumagendi actu. 

17. à7ro8vr,o-K€i] interfectus est. Usus est temporis praesentis, 
quem dicunt historicum. 

1S. cpvyrj yiverai i£aicria] fuga fit effusa. Angì. the rout be- 
comes complete. Hesych. i^cutrioi' ttcaàoì, psyakoi, àvv7repfì\rjT0L. 
Gioss. vett. è^aiorios, vastus, immanis. 

19. ÌttÌ reo 6p€L tcùv NapScuaécùv] in monte Narthacensiym. 
In Hellenicis est iv reo opzi NapScuctca, in monte Narthacio. Op- 
pidum infra memoratum Narthacium cum monte cognomino 
memorat Ptolemaeus. 

20. Kaì tgt€ pev òr}] Et tunc qiddem. 

21. Tpóiraióv re icrr j o-aro'] et tropceum statuii. De Graeco- 
rum tropaeis consulendus Potterus, Archeologia Greca, L. 3. 
e. 12. itemque Bosius Antiq. Grasc. P. 5. e. 6. ad quem locum 
sic Havercamp. in commentario MSto, qui olim fiiit Matthaei 
Raine S. T. P. Schoìae Carthusianae Rectoris, hodie autem 
penes me est : tC Commisso prcelio atque Victoria ab hostibus 
relata, solebant in loco pugriae erigere tropaeum : simplicissi- 
mumque tropaei genus erat arbor, cujus ramos sic detruncabant, 
ut extererent ex trunco partes, quibus velut ad brachiorum 
humanorum similitudinem arma imponi possent. Virg. Mn. 10. 
224: Hasc arma exuviasque viri tua quercus habebit. — Sed ut 
durabile esset victoriae monumentimi, solebant ex lapide ad 
similitudinem troppi memorati ^edificare. Sic apud Pausati. 



NOTjE IN XENOPHONTEM. *«5 

II. 158. commemoratili- tropaeum ex candido lapide de Pyrrbo 
Epirotarum rege, &c." Tropaei descriptionem, tironibus me- 
iTioriter repetendam, est videre apud Virg. JEn. XI. v. 5. de 
iEnea loquentem : 

Ingentem qnercum, decisis undique ramis, 
Constituit tumulo, fulgentiaque induit arma, 
Mezenti ducis exuvias, tibi, magne, tropaeum, 
Bellipotens: aptat rorantes sanguine cristas, 
Telaque trunca viri, et bis sex thoraca petitum 
Perfossumque locis; clypeumque ex aere sinistrae 
Subligat, atque ensem collo suspendit eburnum. 
22. Upavròs] v. Upàs. 
25. ffiófievos t<ù epycù] Angl. being pleased with the exploit. 

24. tovs fiéyi<TTov (ppovovvras icf)* ÌT77ViKf]~] eos qui se maxime 
ob rem equestrem efferebant. LTnriK.f} se. òvvàpet vel potius réx v TÌ- 

25. dvv <o avTÒs ipLrjxavr](TaTO ltttukcò] eo cum equitatu, qnem 
ip>se instituerat, Supplendum o-Tpa.Tevp.aTi ; et <o est dativus, 
vice accusativi, per attraelionem, ut loquuntur Grammatici, pò- 
hit us. 

26. ttjv Xgltttjv'} se. óòóv. àia (fiikias se. x^P as ' 

1. 'EvTav&a òrj] Angl. Hereupon* 69- 

2. AoKpovs ap,<fioT6povs'] Locros utrosque. Nempc Ozolas 
et Epizephyrios. 

5. ovòèp €f.ieXk7jG-ev] nihil cunctatus est. 

4. nXX' ìk tov (pavepov] To (pavepòv est quGcl aperte agitar ; et 
ex tov <pav€pov valet aperte, non ex insidiis. 

5. AaKzòaipovicov pèp ty^v p,ópav Kaì ijp.io'v] moram Lace- 
deemoniorum habens partemque alterius di midi a m. Mera mili- 
tum cohors apud Lacedasmonios. Quot autem fuerint milites 
in unaquaque mora, inter auctores non convenit. Ephorus, 
ut scribit Plutarchus in Pelopida, moram ait esse quingentorum 
virorum, Callisthenes septingentorum, alii quidem nongento- 
rum, ex quibus est Polybius. Simpsono ac Sturzio Epbori 
ratio videtur maxime esse probabilis. Neque illud obliviscen- 
dum, prò temporum ratione posse moras vel imminutas esse 
vel auctas. Vide Crag. de Republ. Laced. p. 403, Robinsoìis 
Antìquities of Greece, B. 4. e. 5. — "Hfiiav se. piépos. 

6. tcùv ò* avTÓSev crv/i/xa^w] ex sociis autem, qui Ulani re- 
gkmem incolebant. 

7. oh tovto \££cùv epxofjLaiJ Angl. simili idiomate : / am 
not going to relate this. Lat. non hoc dicturus sum. 

8. iXdTTovs^ prò iXciTTovas, quod sic formatur: 'EXarroz/Ctf 
— [eXarroaj] — i\aTTOvs. Vide Gr. Gram. 

9. o/zoo? o-vveftaXev] Angl. he nevertheless joined battle. 2i'/i- 
fidWetp saspe est commettere, componere, ad pugnarti, certamen, 
litem. Angl. to set together, pair, or match, for the purpose vf 

fghting. Significat etiam, suppresso vocabulo àycòpa vel fj-àxr/p, 
manum conserere, congredi, confligere, preslium committerc. Sic 

*E 



*66 NOT.E IX XENOPHONTEM. 

Eutropius 1. ix. e. 24. Parva manu cuni copiosissimo hoste 
commisit. Subintellige pugnarti. 

10. d yàp ravra Xéyoipi k.t.X.] Hunc locum ut exemplum 
Pleonasmi chat Matthias Gr. Gr. 655. 

11. \\yrjo~i\aóv r av jiol Òokcò aeppova a7ro<j)aiv€iv] et Agesi- 
laum miki videor cimentali declaraturus esse. De hoc usu in- 
finitivi cum av vide Matth. Gr. Gr. 598. 

12. 7T€pì tcùv fieyio-TCùv'] rebus de maximis. Supple irpaypA- 

T(ùV. 

13. TaÒ y civtov ayajxai] Angl. I admire tliis in him vel I ad- 
mire him f or this. Cf. Matth. Gr. Gr. 373. 

14. TrapecncevàcraTo] Angl. equipped. 

15. a)? enravra pev ^aX/còy, arravra òe (poLviKa cpaiv€cr6ai.~] ut 
omnia merum ces, omnia mera purpura viderentur. Hesycb. <£oì- 

VLKOVV* 7TVf)f>Òv, KOKKLVOV, alflOTCùdcS. Phot, (pOLVLKOl'V Ìpv6pOV, 

iTvppóv. Vide Lexicon in <fioivLK.ovs. Ceteruru <f)oiviK.iòa hic 
3egi mavult Schneiderus. Est et cpoiviKÌs vesiis purpurea. 
Mceris : <$dlvik\s, evàvp.a AaMavacòv, otrore eh 7ró\epov 'ioiev, bùi 
rb ópoxpoelv reo ai par i* 

16. i E7T€^€\i]dr)'] Curavit. Passivum activo sensu. v. eVi/xe- 
Xéopai. " Ad verbnm eVe^eXr/é^ intellige corporum exerci- 
tationes." Schxeider. 

17. éVtVXr/cre] V. ipiikrjOcù. 

18. <f,povi]paTos] Angl. with courage. Vide infra Carm. Anacr. 
II. v. 7. 

19. cqs LKavoì €iev ) rrpòs ovcrnvas òeoi, pa\€(r6ai''] Angl. that 
they migìit he competent to figìit against whomsoever it might he 
necessari/. 

20. eri Òè cfickoveLKiav k.t.X.] prceterea contentionem mutua m 
inter suos exciiavìt. 

21. 'ÉXttlÒcùv ye firjv iràvras'] Spie porro omnes. rroWà KayaSà, 
Angl. many advaniages. v. ad p. 30. n. 8. 

22. et avbpts àyaSoì yiyvoivro] Angl. if they , should behave 
gallaniìy. 

25. €K. tcùv toiovtcùv'] talìbus ex causis. TrpoBvpórara est accus. 
plur. neut. adverbialiter positus. 

24. ovk iyj/evcrSì]'] Angl. he ivas not misiaken. 

25. km yhp] Angl. for. Germanae locutiones sunt Latinae 
eternai, namque, in quibus otiosas videntur esse et ac que par- 
ticulae. 

26. ieft i-jpiùv'] Angl. in our tanè. v. Matthias Gr. Gr. 584. 

27. crvvjjccrav p.èv yhp tls rò Karà ~KopcùV€iav Treòiov] nam in 
canipum apud Coroneam convenerant. v. crvvcipi. 

l\). 1. ras T€ (paXayyas àWrjXcùv paXa Ij'opa.Xovs] \ erte : et pe- 
ditatum utrinque numero vel viribus omnino parem. Al. legr 
ìaopàxovs, quod tantundem valet. 



NOT.E IN XENOPHONTEM. *67 

2. tò òegiòv rov \i€& iavToi>~] cornu dexterum sui exercitus. 
Tò òegiòv se. Kepas. Tov ped i iavrov se. arpaTeupiaTos, 

3. tov evcùvvpov\ se. Keparos. 

4. 01 ó° av Qr}j3àioL] Cantra Thebani. 

5. reco? pev] v. ad p. 68. n. 2. 

6. air àfMpoTcpoùv] ab utraque paiate ; utrinque. 

7. o<rou oraò\oz/] Angl. about a furlong. 'Sràòiov et crrdàios 
(utraque enim forma proba est) mensura fuit longitudinis et di- 
stantiae, cui, Gelìio teste, tribuuutur sexcenti pedes. Sed Pli- 
nius stadium inquit centum et vigiliti quinque Romauos passus 
efficere, hoc est, pedes sexcentos viginti quinque. Plinio est 
igitur milliaris pars octava. 

8. àkakàt-avres — àpópcù ópóce i<fiépopTo~] clamore sublato cursu 
ad manus conserendas ferebantur. 

9. (os àè Tpiàv'] cos hic valete/ère, circìter. 

10. àvre^éòpapov àirò tt}s ' Ayqo'Ckàov (paXayyos, cùv e Hpt7T7ri- 
òas i^evdyet.'] Verte : Procurrebant quoque contra hostem ab 
Agesilai phalange mercenarii milites, quibus prcefuit Herippidas. 
Supplendum ol o-rpan^Tai, ad quod referatur relativum. v. àvr- 
€KTpéx<o et ^vayico, 

11. tqùv i£ o'Uov avTcò crvG-rpaTevcrajievcùv] Angl. qfthose,ivho 
hadjoined him in the expedition from home. 

12. Kaì toòv Kvpetcov tlvès] " ILvpeìoi sunt Graeci de Cyri 
minoris exercitu, reduces cura ipso Xenophonte in Graeciam." 

ScHNEIDER. 

13. i)(óp<*voi] illis vicini. *~Ex<E0~6ai hic valet vicinimi s. finiti- 
munii esse. Hesych. ix.op.evoc iyyi^ovres. Zeunius vertit : qui 
illis annumerantur. 

14. Kaì 7ràvT€s ovroi — rò Ka6* iavrovs.] Verte: atque hi omnes 
illorum erant in numero, qui ima procurrerunt adversus hostem, 
eumque ad hastam venissent, copias sibi oppositas iti fugam ver- 
terunt. Tò KaO* iavrovs se. o-rpdrevpa. 

15. ovk ibi^avro rovs àp<p' 'Ay^criAao^J illorum impetum, qui 
apud Agesilaum erant, non sustinuerunt. 

16. io-T€($àvovv\ " Veteres passim tradunt auctores, in more 
fuisse positum, ut coronae prò praemio rei bene gesta?, vel gra~ 
tulationis honorisve causa, viris donarentur praeclare mentis." 
Hutchinson. 

17. àiaKÓyjravT€s'] Angl. having cut their way through. 

18. èv rols o~K€vo<pópoLs eìo-i.] De calonibus et lixis, qui sar- 
cinas gestant in exercitu, hoc vocabulum intelligit Zeunius. 
Potest et neutraliter accipi, rà o~K€vo<fiópa se. subintellecto viro- 
£vyia vel Krrjvrj vel etiam òx^para, jumenta vel vehicula jjorian- 
dis sarcinis sive sarcinis onusta. Xen. Cyrop. 1. VI. e. 5. rovs ìrrTrtas 
TTpdùTovs —perà de tovtovs t à o~K€voc})6pa, omo-Sev èè r) <pà~ 
\ay£ i(fjezrop€vn. 

*E 2 



*68 NOT^E IN XENOPHONTEM. 

19. egikigas ttjv (j)6Xayyà] ordinibus aciei explicatis* v. £g- 

20. òicnTeo-eìv] perrumpere acìem et evadere ; elabi. v. dia- 

7Tl1TT<ù. 

21. ov fxépTOL €?\€to ye rà acrqbaAeoTara] Angl. he did not 
however adopt the safest course. 

22. i£òv yàp — tovs omcrOep,'] cimi enim ei liceret, pr<%ter- 
missis illis qui elabi co?iabantur, sequendo postremos ccedere, &c. 

23. cruveppagc'] v. avppaTTCù. 

24. Ka\ crvfx(3àXovT€s ras ào-nldas ÌcùSovvto, k.t.\.~] et collisis 
dypeis urgebatd se invicem vel se protrudendo premebant. Opus 
fervere, verba haec sine copulis prolata significanter indicante 
Conferant tirones Caesareum illud, Veni, vidi, vici. 

/l. 1. ov ijltjv cvòè o-Lyrj'] neque tamen erat silentium. 
2. Te\os èe] Tandem vero. Supple Karà. 
5. àrrox<opovvT€s'] dum abscedunt. 

4. 7rpoG-e\ao-avTés tlvzs twv imrécov, \éyovo~tv avrà),] Angl. 
some of the cavalry rode up and told him. Exspectasses imper- 
fectum. Usus est praesentis historiens, quem dicunt. "Verba 
iXavveiv et i^ikavveiv saepius absolute oceurrunt, ut in iis sub- 
audiri debeat lttttov, sign. equo velli, equitare, et exequitare" 
Bos. Similiter irpocrskavvziv est equo advehi, equo ferri, ad- 
equila?^, nisi quod imrco hic potius, ut videtur, subaudiendum, 
Ut sit dativus instrumenti, vel modi actionis, ut loquuntur 
Grammatici. Quod notandum. Upoo~e\ai>P€Lv 'ìttttov, vereor 
ut Graecum sit. 

5. virò tG> vea>] Intelligitur templum Minerva? Ionia?. 

6. ovk Ì7TÌkà6€T0 tov dclov] numinis divini non ohlitus est h. e. 
mimcìi divbium reveritus est. Exscribendus loeus est Nep. Ages. 
e. 4. Neque vero hoc solum in Graecia fecit, ut tempia deo- 
rum sancta haberet, sed etiam apud barbaros summa religione 
omnia simulacra arasque conservavit. Itaque praedicabat, mi- 
rari se, non sacrilegorum numero haberi, qui supplicibuseorum 
nocuissent, ant non gravioribus poenis adfici, qui religionem 
rainuerent, quam qui rana spoliarent. 

7. età] imperf. indie, act. contraete prò eiae ab iàcù, quod v. 

8. 7Tpo7T€fjL\j/aL'] prosegui prcesidii causa-, comitari; deducere. 
Angl. to escort them. 

9. iv r<£ ào-Qbaksì] se. tÓttcù. 

10. 7raprjv òr) Beàcrao-Bai] Angl. you viight l of a truth behold ; 
you might inde ed see. 

3 1 . TreQbvpp.évnv'] V. qbvpco. 

12. àiareOpvppepas'] V. òiaBpvTrrcù. 

lo. crvvTeBpavcrfiéva'] V. crvvOpavco. 

14. ficTa xe~ L P a s] in manibus. 

ì 5. Tore pèv ovv\ Tunc profecto. 



N0T2B IN XENOPHONTEM. *69 

1 6. eicrco (paXayyos] intra castra. 

17. iòenrvo7roiri<TavTo] Vide supra ad p. 66. n. 14é 

18. Tpóiraiov larraxrOai] Vide supra ad p. 68. n. 21. 

19. crrecJMivovo-Oai tg> $€&] coronis dei in honorem se redimire, 
se. Apollinis, ut interpretatur Zeunius. 

20. viroo-TTÓvbovs] per inducias. Augi, under a Jlag of truce. 

1. al re o-TTol/baì yivovrai\ Angl. a truce is agreed on. /2, 

2. iXófjLevos — apx^crdat] Angl. choosing rather to govern ai 
home according to the laws of his country, and to he governed 
by, or to be amenable to, the sanie laws, than to he the greatest 
man in Asia. Tà vó/jufjLa, i. e. Karà rà vóptp.a, valet secundum in- 
stituta vel ex institutis. Locum respexit Nep. Ages. e. 4. Age- 
silaus opulentissimo regno prasposuit bonam existimationein, 
multoque gloriosius duxit, si institutis patria? paruisset, qnani 
si bello superàsset Asiam. 

5. KE$>. £'.] Cap. VII. Demonstratur hic amor Agesilai erga 
eives suos et adversus Graecos omnes, et odium ejus adversus 
barbaros. 

4. KaS* iv €ko:o~toi>] singulatim ; sigillaiim ; ex ordine. 

5. eìs tovto o-vvT€iv€i] Angl. tends to this. 

6. f Qs ò y iv ftpaxeì €i7T€lv] ut vero brevi dicam, se. sermone, 
or attorie ; vel ut vero paucis dicam se. dictis. Angl. but in order 
to speak briefiy ; but to speak briefly ; in short. 'Ev ftpax^i se. 
Aóyw. Vide Matthiae Gr. Gr. 543. Zeun. ad Viger. V. iii. 8. 

7. e7TiOTa/z€#a] v. imorafiai. 

8. ov ttóvcov ixfiUro] non labores detrectavit ; se laboribus non 
subduxit. v. v(j)irjp,i. 

9. o-còfia] Nempe, quod ait Nepos e. 8. Statura fuit humili, 
et corpore exiguo, et claudus altero pede. Verte igitur Angl. 
his bodily infirmities. 

10. ov yrjpas 7rpov<pao-i£ero] non senectutem prcetexebat ; non 
senectutis excusatione usus est. v. 7rpocf)ao-i£op,ai, et qu32 nos in 
Erratis ad p. 67. n. 19. 

11. to tovs àpxopiévovs — noLelv.] Angl. the confer ring of as 
many benefits as possible upon his subjects vel to confer, &c. 

12. TlOrjfjLi,] Angl. / account. 

la. (pavepòs rjv — Xarpevcov] manifesto inprimis legibus cò- 
temperavit. 

1 4. v€Ó>T€póv ti TToitiv] novi oliquid moliri. 

15. Kaì rò KpareloSaL (frepovra;] pati ut sibi etiam imperaretur. 
No/Lti/xwy, ait Schneiderus, est cequo animo, idi leges volunt. 

16. Trpòs tovs dia<pópovs iv rfj 7rdAet] Angl. towards his politi- 
cai opponents. 

17. 7rpoo-€<p€p€To] Angl. behaved or conducted himself 

18. èXoiàoptÌTo] Angl. he chided or reproved them. 



*70 NOT.E IN XENOPHONTEM. 

19. Trapioraró] opem tutti. Angl. he stood by them. 
/O. l. 6 fxtKpov agios) Angl. one xvho tvas of little ivorth. 

2. iv toÌs vófjLois r)p€fjLovvTes ÒLcifjL€voi€v'] Angl. ivould remain 
quxetly subject to the laios. v. ^pe/xea). 

3. brìkos rjv — Xo*yt£ojLtez>os] Angl. he evidently thonght. 

4. <rcù(f)pov<D(Tiv] saperent. h. e. vires suas a mutuis inimicitiis 
translatas converterent contra communem hostem, regem 
nempe Persarum, ut exponit Schneiderus. 

5. Et ye prpt av~\ Si porro. 

6. ovk eSéXovTa] nolentem. 

7. crv^opàv voijll^ovto] Angl. deeming it a calamity. 

8. 'E/ceti/os tolvvv] Angl. He however. 

9. T€6vaiev~\ v. réSvrjfJU. 

10. ovk i(f)rj(rO€Ls (pavepòs iyéverol Angl. he clearìy evinced 
no joy on the occasion. v. i<fir]òofjiai. 

11. 3>fu, J 'EXXà?, k. t. X.] Nep. Ages. e. 5. Ut commise- 
ratus sit fortunam Graecise, quod tam multi a se vieti vitio ad- 
versariorum eoncidissent : namque illa multitudine, si sana 
mens esset, Graeciae supplicium Persas dare potuisse. 

12. lkclvoÌ rjo~av £covt€s viKav \x.ay6p.tvoì\ Angl. xvere competcnt 
vjhile a live to conquer in batti e. 

15. KopivSicùv ye p,r)v — 77 770X1$-,] Cum antem exsides Corinthii 
dicerent, civitatem ìjjsìs se dedere velie. Totum locum sic vertit 
Nepos e. 5. Idem cum adversarios intra moenia compulisset, 
et, ut Corinthum oppngnaret, multi hortarentur, negavit id 
sua? virtuti convenire. Se enim eum esse, dixit, qui ad offi- 
cium peccantes redire cogeret, non qui nrbes nobilissimas ex- 
pugnaret Grsecise. Nam si, inquit, eos exstingere voluerimus, 
qui nobiscum adversus barbaros steterunt, nosmetipsi nos ex- 
pugnaverimus, illis quiescentibus. Quo facto, sine negotio, 
quum voluerint, nos oppriment. 

14. ovk rjBtke 7rpocrfiaXk€iv~] eam adorni nohiit. Intellige rì]v 

7TÓ\lV. 

1 5. o-axfipovL&iv'] ad officimi reducere. 

16. à<fiavioviJL€v'] e medio sustulerimus ; funditus perdiderimus. 
Meminerint tirones, scriptores Atticos in futuris ab écrco, do-a>, 
óo-co, et 1V0) desinentibus, cr freqnenter rejicere, vocaliumque 
concursum sic effectum contrahere. E. g. koXcù, eXwo-t, òfiov^a^ 
oÌktlcù scribunt, prò AcaXeVco, IXào-ovo-i, òfióo-ofiai, olktlo-cù (pri- 
mitus oÌKTiéo-cù). Hinc et à(paviovp.€v scribunt prò à</>ai>tcro/zei/. 
Vide Matth. Gr. Gr. 173. 

17. òpav xpv] cavendum est. 

18. firj ovò' ex(OfX€v /xe£' otov K. t. X.] Angl. lesi we should 
not liave wherewithal to conquer the barbarians. 

19. Et S' av ko\òv~] Zeunius et initio positum esse prò ori 
monet. Tunc pèv ovv in apodosi erit sane et sententia sic 



NOTiE IN XEXOPHOXTEM. *7l 

ordinanda ac vertenda: Et ò 9 av KaXóv [ìcttl] Kaì i±MToirép(rr)v 
elvai, otl k. r. X. ópcòcTL p.èv ovv airavT€s Tavra. Porro quod prce- 
clarum est efiam Persemi odio prosequi, propterea quod, &c. hoc 
sane vident omnes. Sed duriusculura illud Taira, et tovto pò- 
tius exspectandum. Alia ratio locum expediendi haec est: 
Et ò 1 av KaXóv [cotti] Kaì .... iroXcfjirjaciv, (ópcòcrt fxcv ovv anav- 
tcs TavTa) Ì7V€jxiKriSr] oc tls ciXXos ttcottotc k. t. X. Porro si 

prceclarum est etiam bellum gesturos, (Jicec quidem certe 

tndent omnes,) quis alius unquam curam adhibuit, &c. ? Tunc 
otiosa in apodosi, ab cTTc\xcXr]6r] incipiente, erit particula èc, 
Cujus constructionis exempla, apud antiquos scriptores satis 
communia, recentioribus etiara haud ignota esse eonstat. 

20. 6 7zàXai — 6 vvv\ " Xerxes, Artaxerxes ; intellige ó TràXat 
népcrrjs, 6 vvv Tiépo-rjs" Schneider. v. supra ad p. 67. n. 18. 
e O 7vàXai, theformer kìng. e O vvv, the reigning king. 

21. cos òovXcùcrójjLevos] Angl. for the pur pose of enslaving ; in 
arder to enslave. Vide Mattb. Gr. Gr. 568, 

22. fjLeB 1 oTrorepcùv'] Angl. ivith whomsoever ; in conjunction 
with ivhom. 

25. fjL€i£cù (3Xà\lfeLv~\ Supple avrrjv h. e. ttjv 'ÉXXààa, alterimi 
accusativum, et nota jjlcl£cù accus. plur. neut. esse prò p.c'i(ova. 
Tum verte Angl. that he is likely to injure it the more. Graeci 
dicunt ftXcnTTtiv riva ti i. e. kotcl ti, to injure one in any respect, 
Xen. in Apol. Socr. Ovk e/xe ficl^co /3Xa\|/ere r) vjjuìs avToós. 
Angl. you will not hurt me more than yourselves ; vel forte you 
will not hurt me so much as yourselves, nani fiàXXov rj, apud Thu- 
cydidem puta, saepe valet so much as. Idem in Hellenicis: 
MaXci TroXXà (3Xd\j/as tovs 'Apyciovs. Angl. having done the 
Argives very much mischie/. Vide Matth. Gr. Gr. 406. Obs. 1. 

24. ovs av — 77oir]cr€iv] Angl. tvhom, having received such pre- 
sents, he may consider likely to do the Greeks most mischie/. Post 
XafióvTas intellige ècòpa. Notent tirones geminum accusativuni 
post 7tol€cù. liotclv KaKa tovs rf ~EXX7}vas est GrcBcis mala in/erre. 
Infra dixit o, ti hvvairo KaKov iroir]o-cùv tov fiàp(3apov. \ ide 
Mattb. Gr. Gr. 409. 

25. elprjVTjv oc crvfnrpàTTcì] et pacem conciliat. 

26. air qo~tj]o- crai] Angl. should revolt, 

1 . TÒ Ci7T0CTTàv] SC. (j)vXoV, geìlS, populllS. / "T- 

2. Kam e^ù)i/J malis pressus. 

o, To7s' f 'EXXr)ari irpàyiiaTa TTapéx €LV ~\ Grcecis negotium /acessere, 
Angl. to trouhle the Greeks. 

4. tov kolvov àyaBov Trj c EXXaòt ovk T]/jicXr]crcv] communem 
Gra^cice utilitatem non neglexit. Ubi dativus, ut vide tur, est t[] 
e EXXàòi vice genitivi positus. v. Matthiae Gr. Gr. 392. 

5. c£jc7rXcvo-cv] domo enavigavit. v. ckttXcco. 

6. 'EK TOY 3ENO$ONT02 KYPOY LTAIAEIA2 E'.] Hoc 

est E LIBRO QUINTO XENOPHONTIS DE CyEI InSTITUTIONE. 

Locus est Caf. III. 



*72 NOT.E IX XENOPHONTEM. 

7. f O Se Kvpos crvv€Kà\€(r€ Trdvras tovs apxovras ràv o-vp- 
p.àxcùv] Cyrus aidem omnes sociorum principes convocavit. Par- 
ticella òè haec connectk cum preeeedentibus. Nimirum Ga- 
datas princeps regionis Babyloni finitima?, et regi Assyriorum 
subjectse, ab Àssyrio pessime multatus, ad Cyrum defecerat 
Certior autem factus Assyrium se ad incursionem in ipsius 
agrum faciendam parare, Cyrum adifc, veniamque impetrat ut, 
ab eo dimissus in suam regionem, munitiones saltem contra 
vim Assyrii tueri eniteretur. Profecto Gadata, Cyrus suos ad 
auxilium efferendum hortatur. 

8. edÓKOvv — TTapeivai] videbaniur adesse. Notandum est, 
verba òokeIv, <fiaivecr6at, vopi(eo-dai, ita a Graecis adhiberi solere, 
ut per ea significent (non dubii quidpiam aut ambigui, non quod 
videtur, sed) quod revera est. Hutchinson. -f- Mox ko\o\ <al 
ayaSoì Hutchinsono est preclari fortesque viri. Verte potius 

fortes viri; et cf, Anab. IV. 1. 19. Nempe dya$òs hic ad belli- 
cam vìrtutem spectat, koXos ad actiones externas. Hasc tamen 
ubi occurrit formula, àyaOos frequentius ad probìiatem perti- 
net, ita ut kgKos Kaì àyaBòs (prò quo et KaXoKayaÓòs reperitili*) 
uno itidem verbo verti possit bonus, honestus, probus. Alia^ 
sisjnifìcationes v. apud Sturz. Lex. Xenojrfi. in koXós. 

9. a iòÓK€i] i. e. rà T7pa.yp.ar a a ̧6k<el 

10. rrpìv Kaì otlovv àyaOòv v<fi' rjpcùv rradeìv] Angl. even before 
he had receivedfrom us any favour wJiatsoever. rrpìv construitur 
cum inf. v. ócttlctovv, et 7rao"x«. De rat ravra y vide supra ad 
p. 41. n. IO. 

11. ipfiaXXeiv] supple to (rrparevjua. Angl. to be malàng un 
incursion. 

12. KaXóv ti av poi fìoKovpev 7roirj(rai] Angl. methinlcs ice shoutd 
do an honourable thing, «, if—Scc. f Xotent tìrones av cum 
TroLTjG-ai conjungendum esse. 

13. òacvoipeOa — Treipcopevoi} Angl. ure should plainly endea- 
v-Giir. [Vide supra ad p. 49. n. 15. et supra n. 8.] viKav 
kokcùs TTOtovvras KaKÒs ttoiqvvt€s, to have the adcantage of injur- 
ing those who injure us, tgvs ò* evepyerovpras àyaBois inrepfkik- 
Xópevoi, and to- excel our benefactors in good deeds ; dnós [Voti], 
it is probable, &c. 

14. i< Tiòv toiovtcùv] \ v. supra ad p. 69. n. 23. 

75. 1. Taòàra] gen. sing. a nominat. Taòaras. Ut 0o>/xay, in gerì. 
Qcopà. 

2. et f]TTCùjJL60a avrov ev 7Tolovvtos] Angl. if tue tuere inferior 
to him in doing good, epos àvòpòs, to one man, Kaì rovrov ovtcù 
òiaKeipévov, and him too in such a situation r roo-olèe ovres, We, I 
say, who are so many ? Verba vim habentia comparativi gra- 
dus regunt genit. v. rjrràopau 

5. o-vveTrrjvovv io-^upcò? ravra rroieìv'] Angl. agreed to act ivith 
vigour accordingly. v. arvveTraivicù. 

4, o-vvòoK.eì ravra'] Angl. these things seem proper to you aho. 



NOTJE IN XENOPHONTEM. *7S 

5. àpx^Tco avrcóv'] Too(3pvas òè r)plv àpyira) avrcov, Kaì rjyeiaQco 
avroìs' Angl. And let Gobryas take the command of thcm far us, 
and lead them. apx^ atque alia verba ejusmodi habent post se 
genit. Valet nempe àpx<* idem ac apx^v eìfiì, imperato)^ sum, 
exercitùs scil. Possunt et habere dat. ut, fjyéopai avrò!?, i. e. 
dp.1 rjyefiau avToìs, dux sum illis, duco eos. 

6. TaXXa licavòs] i. e. Karà rà aWa Uavòs, ad qusevis alia 
idoneus. 

7. ras eTUOvo'as r l jiépa9 fjòiov'] tqo-ovtcù [Karà] ras iiriovcras 
fjpépas fjdiov — tanto jucundius per sequentes dies — &c. 

8. i<t? ivòs] i. e. singulìs singidos prcecedentibus et seguènti- 
bus. àÒpóoL, densi. Hoc pertinet ad agminis altitudinem, qua? 
hic erat centenorum hominum. Zeuxius. 

9. ró-x^ra Kaì do-(/)aXeWara] usurpantur scil. adverbialiter : 
ceìerrime et tutissime. v. ràxa, et àa(pd\rjs. 

10. fiapiiraróv eVrt] supple pépos. V. (3apvs. 

11. Bàrrov'] avdyKTj €7T€cr6aL iràvra rà Bclttov ìópra, facilius 
omnia sequantur necesze est, qua? expeditiora sunt. Scholii ha^c 
sive glossse verba, testimi autem esse, ndvra rà iXàrrova vei 
iXào-crova, censuit Leunclavius. 

12. rò ra^icrroz/] supple pépos, pars expeditissima. 

13. rò yàp irporaxOèv'] scil. pepos rov CTTpaT€vpaTo?, agìnen 
primula. atroci iòpdo~K€i. cum hoc verbum proprie signifìcat au- 
fugere ut nescias quo quis fugerit, eleganter transfertur b. 1. cui 

eos y qui nocturno itinere tam celeriter antecedunt, ut sequentes 
nescianty quo Mi abierint. Zeunius. 

1. rò Mrjdoùv tt€£lkóv'~\ peditatum Medicum. Plerumque di- /6. 
cunt Graeci rò tt€^lk6v ) IttttlkÒv, vavrutòv, ÌjzvlkÒv, 'EXX^ìkÒp, 
TlepcnKÒv, &c. subaudiendum lectoribus relinquentes substan- 
tivura 7r\rjSos } vel o-Tpàrevpa. Bos Ellips. Graec. voce TrXrjOos. 

2. 'AyóvTCùv] Attice prò àytTcocrav. \ Ita raox ÌttÌo-Qcùv — eVt- 
/xeXeicréW Attice prò Ì7réo~6<ùO-av — iiTLpikeicrQùdO-av. 

5. €7T€0~3(ov'\ ol aK€Vo<fiópoL ttcivtcùv eirécrBcùv, Angl. let the 
baggage-servants o/the ivhole army follow. v. enopat. 

4. €7rifl€\€L0-6<ùV, 07TCÙS CLV O~VV€0~K€VaO'fJL€V0l T€ CùVl TTaVTa, TTpìv 

Kadevòeiv] Angl. take care -j* to have ali their baggage packedup 
before they go to sleep. o~vv€0~Kevacrpéi/oL cocn — perf. sub. pass, in 
med. sensu, ut saepe fit. v. iirLpekéopai, et crvo-Kevàfa. 

5. rò cravrov IttttlkÒv'] tuum equitatum. Vide supra n. 1. 

6. peS 9 òv] i. e. àyércùo-au [vel Attice àyóvrcùv~] Ìkzlvqvs pe6* 
6)v — \ lovTtov prò uTcocrav Attice. 

7. rò vvv eìvat] i. e. Karà rò vvv, in pra?sentia. Infinitivus 
zìvai, apud Atticos, interdum abundat. 

8. rò rapax^vaC] Angl. the being put into confusion. v. ra- 
pao-Q-cù. 

1. da-KrjTea'] tenendum est, Kaì f) rà£is BiacpvXaKTea, et ordo //. 
servandus. 



*74 NOTJE IN XENOPHONTEM. 

2. ava(TTì](recrdaL] orav fjLeWnre [àia] WKròs avacrr^aecrSai, 
h. e. quotiescunque castra moturi estis nocte. v. àvicrrrjiJii. 

o. a Se? eKaaTov] i. e. ra TTpay/xara a Sei etcacrrov %yeiv. 

4. 6 Sé ópnù)fX€vos~] Angl. and let the person advancing, aeì reo 
[avOpconco] Kar 9 ovpàv [ovtl] napeyyv circo enccrBai, always exhort 
[f vel potius cum J. T. give the word io] the one in his rear to 

follow. v. napeyyvàco. \ Photius : napeyyva' Trapabibcocri, nap- 
ayyéWei. v. ad p. 68. n. 13. 

5. 'Ek tovtov~\ supple rov xpóvov. Angl. after thU — -from this 
tinte. 

6. cos jjLvrjnoviKÒs 6 Kvpos, òttóctois — ] Dativus refertur ad 
ellipsin Ìkzlvois ante iveréXktro. 

7. eìcrtrai] f. ined. ab ciòcco, vel potius c'iòco, scio. 

8. Kaì onore — /3ouXotro] fCorrexit Jac.Tate, ut pauloinferius 
recte scriptum. Schneiderus ; post Brodaeum, Kaì orav — ftov- 
Xoiro, qua? lectio est edd. Aid. Philelph. et Steph. Sed hoc so- 
Icecum. Edd. Junt. et Altorf.: Kaì npòs rò rip.rjcrai Òè, onore 
riva (3ov\olto. Sed et delendum videtur noré, quod meo peri- 
culo uncinis inclusi. 

9. òpiyeoSai] Ordo est: ol Òe òoKOvvres yiyvcocrKecjùai vnò 
rov dpxovros ÌÒÓkovv avrco Kaì fiaXXov òpéyeaSai rov ópàcrOai noi- 
ovvrés ri koXÒv, Kaì — Angl. and those who thought they were 
known by their commander seemed to htm both to have a greater 
desire to be seen doing any honourable deed, and — v. òpéyco. 

10. rov alcrxpóv ri] Ordo est : fiàWov npoQvfieìcrBai dnéx € " 
o~6ai rov noieìv ri alcrxpóv, Angl. to be more cuger to abstain from 
doing any base deed. 

11. rò] rò npdyfia, scil. the following circumstance, onore [ó 
crrparrjyòs] ftovXoiró re npax6r)vai, when the general shoidd ivant 
any thing to be done, [avròv] npoardrreiv ovreo cocrnep — that he 
should give orders just as, &c. 

/8. 1. orco n 7rpoo-rdrroi] Sensns est : f si quibus aìiquid man- 
darci, sìngulos nominativi compellare ipse solebat. 
2. Karao-rrjiTàjicvoC] V. KaBlcrrnfii. 
5. eKOifjirjOncrav] quieti se dederunt. aor. 1. pass, in sensu med. 

V. KOlfJLaCO. 

4. iv /xeVo) vvKrcov] intellige 6 xpóvos. Zeunius. 

5. eV rà npócrOev] supple fiepei, Angl. in the front of the army. 

6. i^yei] egrediebatur. imperf. Att. ab e£«/u. Vide Gram. 

7. ori] i. e. \éycov ori. 

8. iv reo avrco] supple rónco, in eodem loco. 

9. npovnifinero] prò npoené\inero, Angl. se?it forward, iv 
rdgei, in order, ròv npocrióvra, tvhoever carne tip. 

10. etri riè — ] Ordo est: enefine èè ini ròv vcrrepifyvra KaXcov, 
Angl. and he seni to cali any one that loitered. 



NOT^ IN XENOPHONTEM. *?5 

11. epovvras, ori iv 6òa> rjòr] Tràvres' ciye drj ovu 6aocrov\ qui 
dicerent, Omnes jam in vìa sunt ; quare celerius ducilo. Vide 
supra ad p. 58. n. IO. 

12. ci? tò TTpócrOev] supple fJiépos, in anteriorem partem. 

13. nrpoo-ikavv&v avroW] illis ade quitans— -Vide supra ad p, 
45. n. 7. f Adde ad p. 71. n. 4. 

14. zUv, rjpzTo] eUv prò tederai', v. éì/xì, et epop.cn. 

1 5. ttvOoltó] 3 sing. aor. 2. opt. med. verbi TrvvBàvojiai, quod 
vide : eir^veu V. iiraLvéco, 

16. alo-doLTo] 3 sing, aor. 2. opt. med. verbi aloSàvopai, 
quod vide. 

17. RaTao-ftevvvvai rrjv Tapaxr]v eVet/aaro] vwtum componere 
conahatur. v. Karao-^ivvvpi, et Trecodoiiat. 



FINIS NOTARUM AD PARTEM PRIMA3I. 



NOT.E 



EXCERPTA EX POETIS. 



I. NOT.E IN CARMINA ANACREONTICA. 

81. ^ANAKPEONTEIA.] Hoc est;— Carmina Anacreontica. 
Anacreon, celeberrimus Poeta Lyricus, ex Teo, urbe Ioniae, 
oriundus est ; unde Teius saepe vocatur. Natus fuisse di- 
citur anno 2. Olymp. lv. quo fere tempore Cyrus Major, 
rex Persarum, regnare ccepit. Ob ingenii acumen et mo- 
rum comitatem, primum a Polycrate Sami Tyranno arces- 
situs est, atque summo cum favore exceptus. Dein, invitante 
Hipparcho, Pisistrati filio, Athenas navigavit, ibique ab eodem 
magnopere dilectus est. Cujus post interitum in patriam re- 
diit; ubi, annum 85 agens, diem supremum obiit, acino uvae 
passae, uti fertur, suffocatus. Vino et amori nimis erat de- 
ditus. Ex multis quae scripsit, pauca tantum ad nostra tem- 
pora pervenere. [Quae Anacreontis Odae plerumque vocantur, 
maximam partem sunt recentiorum quorundam lusus, ad imi- 
tationem vatis Teii conscripti.] 

I. 3 — 4. C A (BàpPiTos òè x°p$aìs *Epa>Ta povvov ^€i] Angl. 
But my lyre sounds only Love on its strings. a (3àpj3iTos, my 
lyre. v. a, et vide supra ad p. J. n. 9. " Erat autem Bar- 
bitos, auctore Horatii Interprete, Lyra septichordis eburnea" 
Baxter, f Cum communis generis sit (3àp{3LTos } correxerim 
6 ftdpfiiTos. Sic Carm. V. 53. eV avrà \ ró> /3ap/3tro) : qui 
locus unicus est Anacreonticus, ubi occurrit haec vox cum 
epitheto conjuncta. Barnes, f) (3àp(3iTos. Certe nimis Doricum 
est istud a, ac piane absurdum, cum statim sequantur povpov, 
Xvprjv, &c. dialecto Ionica. Ceterum barbìton Anacreontis in- 
ventum fuisse tradit Athenaeus. Pindarus Terpandro tribuit, 
qui Anacreontem astate praecessit. 

7. Kàyw pèv fjbov aOXovs — ] Angl. and I began to sing the 
labours, &c. Notandum Poetas saepe articulum omittere ubi 
eo soluta? orationis Scriptores utuntur; sic, aOXovs prò rovs 
aSXovs, et ver. 1. 'Arpelòas prò tovs lArpciòas, et ver. 8. Xvprj, 
prò f] Xvprj. 



NOTjE IN CARMINA ANACREONTICA. *77 

10. Xaipoire Xotnòv fjp-ìv] Angl. Farewell henceforth far 
me — \oittòv sumitur adverbialiter, ut et multa alia adjectiva in 
genere neutro, et in sing. vel plur. num. articulo nunc usurpato, 
nunc omisso. f Verte potius cura J. T. Take my farewell 
henceforth and he go?ie. Istud Farewell f or me, piane frigi- 
dum est. 

gd" Genus carminis, in hac Ode, est Iambicum Dimetrum 
Cataleeticum; cujus primam sedem occupat indifferenter Iam- 
bus vel Spondaeus, secundam Iambus, tertiam lambns, communi 
syllaba claudente versum ; f et scanditur hoc modo : 



ìb. vel Spond. 


Iamb. 


Iamb. 


Catalect. Syllaba 


- vel - - 


o - 


u 


- vel o 


<9Ao> 


\Ìy€LV 


'Arpet- 


èas 


Kcù tt)V 


\l)pT]V 


otTra- 


o~av 



II. 1. Kepara] Versus postulat ut penultima vocis Kepara 82. 
producatur. Est igitur non a K€pas 9 -aros, sed a Ktpàas, 
-àaros, contraete Keparos. [Vid. Morell. Thesaur. Grsec. Poes. 

ed. Maltby.] 

S. HoòcùKirjv] Ionice prò TroòcoKiav, pedum pernicitatem. 

4. Aeovo-L x^ "/^' òòóvtcùv] leonibus hiatum dentium, -f i. e. ri- 
ctus. — X" "/^' P ro X" "^» quod vide. 

5. rò vtjktÒv] Angl. the faciliti/ of swimming. v. vìjktós. 

6. 77éraaBai] the faciliti/ of flyìng. Infinitivus modus cum 
articulo, et interdum sine articulo, fungitur vice nominis. v. 

7T€T0fJLaL. 

7. <ppóvqpa~\ H. Stephanus vertit prudentiam. f Verte potius 
virtiitem, foriitudinem ; Angl. valonr, conrage ; ut patet ex se- 
quentibus, notante Jac. Tate. Ceterum et Baxterus de animù 
seu bellica virtute hahe vocem accipiendam vidit, probante Bar- 
nesio. Mox àvòpàcriv cum v finali edidi, etiam codicum au- 
ctoritate nisus. Neque aliter Barnesius. v. ad p. 69. n. 18. 

8. Tvvcuglv-— ovk eV €Ì\€v] Angl. — For women — she had no* 
thing more — of that sort. \ Supple ovòév. v. ad p. 23. n. Ì5. 

12 — 13. Nt/cS] Angl. And any woman who is beautiful van- 
quishes both steel andfire — overcomes flre and sword. v. vimco. 

(j^T Hujus Odes genus carminis idem est ac prioris. 

III. 1. MeaovvKTiois tto6* Spaisi Angl. Once upon a time 
about midnight. nóre ante consonant. 7ror' ante vocalem cum 
spiritu leni, iroB' ante vocalem cum spiriti! aspero. 

2 — 3. 2Tp€<p€Tai — ] Ordo est: ot* "Apicros fjòr) orpéfarai 
Karà tj]v x €L P a Bocórof, Angl. when the consteìlation of the 
Bear is already turning at the hand of Bootes. "ApKros, ov, ó, fj, 
Ursus vel Ursa. Boó>rr)s, ov, ó, Bootes ; qui et Arctophylax in- 
terdum vocatur, i. e. custos Ursa?. Nam Antiqui putabant 
Ursam majorem, qua? signum est coeleste ad septentrionem, 



*78 NOT.E IN CARMINA ANACREONTICA. 

juxta polum, constans ex vigiliti septem vel vigiliti novem 
stellis, custodir! ac dirigi a Boote, qui, constans ex viginti duo- 
bus stellis, videtur secundum Scholiastem in Aratum, aiterà 
manu tenere pedum, et aiterà Ursam urgere, -f Ceterum no- 
tandus est hiatus, 'Erpéfarai | or — 

4. Mepóncóv — ] supple ài>6pó>7rcùv. Angl. of articulate speak- 
mg men — Mara p.épo^r componitur ex peipco, divido, et b\js, 
vox. \ Melius cum J. T. of speech-gifted men. — [Quippe in 
hac re homines a ceteris animalibus distant, quod articulatim 
loquuntur, vocibus distinctis, non uno eodemque sono.] 

5. Kearci] Ionice prò k?Ìvtcli. Ubi observandum, neutrum 
plurale construi cum verbo etiam plurali: quod raro fit in 
sermone Graeco. Nani apud Grascos neutrum plurale ple- 
rumque gaudet verbo singolari. 

6. Tot' *Epa>$ — ] Ordo est: Tot' *Epcùs emo-TaOtì? €K07tt€ 
òxTJas Bvpéw p.ev. Angl. Then Cupid, f carne and knocked ai 
the bars of mi/ door. imcrTaBeìs, having set himself near : Nani 
uterque aoristus passivus saspe sumiturin sensu medio. /xeO 6v~ 
pécov ò^rjas, Ionice prò pov Bvpcop ò)(éas. V. €<pio-Tr)pi, Bvpa, ò%€vs* 
-j-Notandum Ovpécov hic trisyllabicum esse. Scriptori vere Ionico 
fuisset disyllabicum. Notavit J. T. 

9. Karà p,ev o-%icras òveipovs] i. e. Acaracr^icray òvelpovs fter, 
Karà disjungitur a cr^tcras', per tmesin. -f v. Karacrx^- 

83. 12 — 13. Bpe^o/xat de — ] Angl. I am ali wet ivo. koÌ 7re7r\a- 
vrjpai Karà àcréXrjvov vvKTa, and I have gone astrai/ [I wander] 
in the moonless night. TreTrXdvrjpai, tempus est quod rite vocant 
praes. perf Perf. autem pass, saepe sumitur in sensu medio. 
ifkavda, errare facio, ir\avdopai, in voce med. erro. 

15. 'Ava ò 9 ev8v Xvxvov àyf/as — ] i. e. evdv òt àvd\jsas \vx^ov, 
et statini accensà lucerna. [Vide supra ad p. 5. n. 4.] ava dis- 
jungitur a participio, per tmesin, ut supra, ver. 9. f v. àvanr^. 

16 — 17. 'Avécpga, koÌ fipé(f)os — ] Notandum, vocem (3pé<f)os, 
qux est neutrius generis, hic construi cum (pépovra in g-en. 
masc. omnino recte. Sexus enim infantis istius, Cupidinis 
scil. non amplius latere potuit Anacreontem, ostio jam aperto, 
gestantem in manibus iucernam. Eodem modo apud rio- 
ni erum, occurrit (piXe rénvov, citare fili. [Iliaci X. 84.] ubi He- 
cuba inducitur alloquens filium suum Hectora. f Figura illa 
est, quam vocant vyf]pa 7rpòs rò vr\paivòp,tvov . 

20. UakàpaLO-L — ] Ionice prò irakdpais, ut et (jjapeTpnv et 
larinv, paulo supra, prò (fiapérpav et Icrriav, vel icrrlai/. 

23. àrel Kpvos /xeé^fce] subauditur iavrò, Angl. when the cold 
\ abated. v. pLeOinpc. 

24 — 26. &épe, (firjo-ì, TT€tpdcrcop€v TóSe ró^ov — J Angl. Come, 
sai/s he, let us try this bow, et ti vevprj (Bpaxeìo-a vvv [JXdfieTai 
poi, whether the string, by being wet, is hurt. [neipafTGìfKV a. I. 



NOTM IN CARMINA ANACREONTICA. *79 

a 7r€ipà£<D. quo verbo scriptor aevi Anacreontici non usus esset 
prò 7T€ipù)ficii] /3Xd/3erat est praes. ind. pass, ab antiquo verbo 
/3Xa/3a>. Vide Iliaci. T. 82. et 166. ubi eadem vox occurrit. 
•f es ri fxoi — vel e? ri fxoL — praebent Baxter. Fischer, et Bothe. 
Angl. to ivhat extent ; how far. ^paxelcra v. /3pex&>. 

28. Mécrov rjnap — ] subauditur èia, per medium jecur. tùcnrep 
oìarpos, Angl. li/fé a gadfly. Casterum putàsse veteres jecur 
esse sedem amoris, irae, &c. notissimum est. Horat. L 1. Od. 
25. v. 13. Sceviet circa jecur ulcerosum. 

29. 'Ai/à S' aXXerai Kaxà{(ov] Angl. and he springs up with a 
kearty laugh, — ava disjungitur a verbo suo, per tmesin. f v, 
àvàXkop,at. 

30 — 32. Seve ò\ elrre — ] Angl. And, " Mine host! said he, con- 
gratulate me : my bow is quite sound, — but thou shalt be sick ai 
heart." Kapbinv, Ion. prò mapòiav, subauditur Karà. 

4- (£j* Hujus Odes genus carrainis idem est ac prascedentium, 
nisi quod in prima sede ubique reperitur Anapaestus, qui versus 
agiliores redditi uti observat Jac. Tate, Introduction to theprin- 
cipal Gre eh Tragic and Comic Metres t p. 2. 

Scanditur igitur hoc modo : 



Anapaest. 


Iamb. 


Iamb. 


Catalect. Syilaba 


*j \j - 
Meaovv- 
Mepóncov 


\j ■ 

KTLOLS 
Sé (j)d- 


u 

A* v 
7706 (0- 

\a ixàv- 


- vel kj 

paLS 

ra 



IV. 1 — 3. 'Eni pvpo~LvaLs — ] Ordo est : 2Topéo~as (suppìe 
rpàire^av vel kolttjv) hrì repelvaLs pvpalvats, euri re Xcorlvais nolacs, 
BéXco 7Tpo7TLV€Lv. Myrtus arbor Veneris, amori scilicet et hila- 
ritati dicata. De Xo>tg), unde \ó>tlvos, vid. Hom. Iliad. 3*. 548. 
ubi enumeratur inter herbas suaves et molles, quas terra pro- 
tulit ad cubile parandum Jovi. 

4 — 6. yLTOòva Ò7]0~as 'Ynèp av^évos TraTrvpcù] Having bound his 
tunìck over his neck with a rush, ÒLaKoveirco fxéOv poi, serve me 
with ivine. Tràivvpos frutex -ZEgypti in palustribus nascens, " cu- 
jus cortice utebantur veteres prò tseniis." [Hinc verisimile iìt 
scriptorem Alexandrias vixisse.] 

9. K€LO~óp,eo~6a~\ prò KeLcrópeBa. v. Kelp,aL. 8i. 

11. Ti ere bel — ] tl 3 i. e. òtà ri. — [Vide supra ad p. 32. n. 4.] 
" Nam quod notissimum est, olim et cadavera, et sepulchra 
ipsa odoribus et unguentis aspergebantur et iìlinebantur." 

12. p,draLa] supple Trpàypara, Angl. superfluities. Mos etiam 
erat antiquis effundere diis vini libamina, qiias Grascis x oai vo- 
cabantur. 

16 — 18. Hp\v 1 *~Epcùs, e*et /lc' àireXBelv, — ^Keb s ào~aL BéXco p.epi- 
p,vas] f " Vulgatam lectionem caeteris praetulimus. Angl. before, 
O! Ciqnd, I go away yonder, to the choirs of the dead beloiu. I 



Ho NOT.E IN CARMINA ANACREONTICA. 

tvouldfain dissipate my cares. Brunckius in 2dà sua Edit. dedit 
- — Trpiv i/celere del fx àire\6eìv, quod non malli ni esset. Veruni 
opcrtuit delv." Jac. Tate. 

g^lr Canriinis genus idem est ac Odes praecedentis. 

V. 'EI2 IIEPI2TEPAN.] Veteres hunc morem habebant, ut 
cum aliquid cito et diligenter domimi nuntiari vellent, pereere 
secum columbas aufeirent, quas ipsi cum in locum propositum 
venerant, laxare, earumque collo aut pedibus epistolas, seu 
quid aliud alligare solebant; unde, illis ob prolis et pristina 
sedis amorem remeantibus, certior fìeret familia, salvos et in- 
columes eo pervenisse, quo profecti fuerant. — Hinc intelli- 
gentia hujus Odarii pendet. Tan. Faber. 

2. iróOev TriracrcraL] Augi. Whence art thou jflyingf 

3 — 5. lióSev fjLvpcov — ] Ordo est : HóOcv, èir rjepos 6éov<ra, 
nveeis re Toaovrcùv pvpcov koÌ \j/eKa^€is; Angl. Whence, as thou 
movest on the air, dost thou breathe and diffuse the odours of 
such a profusion of ointment ? Nam, uti notavit doctissima Do- 
mina Dacier, veteres columbas suas, quemadmodum hodierni 
eatellos, odoribus perfundere solebant. f Verterim potius cum 

Jac. Tate : Whence, §c dost thou smeli of and drop such 

a profusion, ecc.? 

6. Tiff el ; — ri aoi p.é\ei òè ;] Angl. ÌVho art thou f — and 
wliat is thy business? thy errand? thy commission? 

9 — IO. Tbv apri tcùv cnràvTcov — ] Angl. Who now comma nds 
and reigns over the affections of ali. Who is noiv the universa! 
favoarite. 

11. TléirpaKe — ] Quid ad commendationem Poetae faciat ma- 
gis, quam quod ei Venus vel unius hymniculi aut canticuli 
pretio, imam ex suis columbulis, quas illa tantopere amabat, 
haud recusàrit concedere? Tan. Faber. 
85. 14. Al?]kovco rocravra — ] i. e. bir}Kovcò rocravra TTpdypara ocra 
vvv òltjkovcù, Angl. I execute such important commissions as the 
present. 

17 — 18. Kai (fyrjo-Li/ — Trotrjtreiv] Vide supra ad p. 12. n. 25. 

19. Krjv] prò kciÌ eav. 

22. "OpTj re Kaì Kar 1 dypovs] i. e. Kar opn ko.Ì dypovs. f V. infra 
Carni. IX. v. 5. Similem constructionem habes apud Horat. 
1. 3. Od. 25. v. 2. Quce nemora et quos agor in specus? h. e. 
iti quse nemora et quos specus. v. et Virg. JEn. VI. 692. 

23. Ka6i(eiv — ] supple epavròv, Angl. to perdi upon. f Post 
Kaòl£eiv comma amovi. Ceterum notavit Jac. Tate cjjayovaav 
preteriti temporis participi um esse, et exspectandum ipdyovaav 
prasentis. 

26. A(j)ap7rào~acra x^-pàv] i. e. dpTrd.G'acra ano xeipav. 
29. ov TTponlvei.] f Angl. vertente J. T. ivhich he drinks t& 
myhealth. 



NOTiE IN CARMINA ANACREONTICA. *si 

30. av~\ f inviceìn. 

55. KoifMófjJvr) ò* eV avrà — ] tlmitatus est Pscudanacreon 
noster Pind. Pyth. 1. ad init. innuente Jac. Tate. Locus est 
de aquila Jovis. 

55. e'xeis airavr] \ Angl. You have the wkole story. Supra 
Fab. JEsop. *§'. ad fin. e'xeis, KÓpa£, cmavra; quod bonus versus 
est lambicus Dimeter. Locum contulit J. T. Serioris sevi 
phrasis videtur esse. 

36. \a\io~Tépav] f Ita omnes. Placeret Ionicum XaXLorreprjp. 

37. kcù Kopdovqs] vel cornice. Angl. than cren a raven. 

VI. 9 — 11. cos reo yipovri — ] Ordo est: a>s 7rp€7r€L reo yepovri 
TTai^eiv tcl TepTTvà (too~ovtco) paWov, octcù rei (jTpàypara) ~Sìolpas 
c'erri 7T€\os. Angl. ihat ìt becomes an old man to sp>ort the more 
merrily, the nearer the things of fate (Death) are at hand. rà 
repTTvà sumuntur adverbialiter. Vide supra ad Od. I. 10. 

VII. 5 — 4. vóijpa — a{3ov\ov — ] Angl. a wayward f mind. 

7. pàxtì ^i€ 7rpovKaXelTo] Angl. challenged me tofight. irpovnoK. 

prO 77pO€KaX. 

9. Ocùprjx — ] Sic ante vocalern aspiratam prò S&prjKa, quod 
prò BcùpaKQ.. 

10. mi èovpa Kaì (3o€ir]v] v. òópv. f [Boela et lonice fine!?] 
proprie est adjectivuni femininum a ftóeios, bubulus, subaudito 
do-7ris. 'Ao-rriòas (3oeias vice plus simplici dixit Homerus. Pari 
ratione apud eundem Houierum ftoei-q sgepius est pellis bubula, 
subaudito òopà vel /3upcra. Sic et Kwé-q (ab adj. Kvveos) subaud. 
dopa, primitus fuit galea de pelle e anis fluviatili* faci a: atque 
ipsa vox galea (ab obsoleto adj. yakeos, quod a yaXf;, mustela.) 
proprie est mustela pellis. Cf. II. K. 555, 

12. eiSaW — ] i. e. sfiaXkt. Angl. he fell a darti ng, tempus 
scil. inceptivum preteriti. 

13 — 15. cos ò s ' ovk er — ] And ivhen he ran short of darts } he 
fiew inio a vassion, and tlien disellar ged himself at me in the w:iy 
of a dart, [or, having metaniorphosed himself into a dart.] f v. 
supra ad Od. II. 8. eh fié\epvov verte Angl. for a dart ; as a 
dart. Confert J. T. Virg. .En. VII. 15. Urit odoratemi nodurna 
in lumina cedrimi. 

19 — 20. ri yap /SaXcó/xec? — ] Angl. For why need ive be < 
darting without, when the war is raging within me? $a\<ùpe& 
recte se habet in voce media. Quidam legunt fiakcùpev. Cae- 
terum nihil jocosae lyrae convenientius esse potest hoc lepi- 
dissimo cannine, f ri yap ftaXcùpeO* e£<a — hoc est, TrpQ$a\ó>pe6a. 
Angl. For why òhould ice wear armour without? Ita J. T. 

Vili. 'EI2 THN 'EAYTOY e ETAIPAN.] f Hanc Oden, infelici 
satis exordio, quod ait Maltbyus, progredientem, (nimirum 
brevis vocàlis apud Graecos ante duplicem consonantem brevis 



on 



#82 NOTjE in carmina anacreontica. 

manere non potest,) at certe elegantissimam, hue revocandam 
duxi. 

3. 'Poòlns Koipave rixvns'] RhodicB princeps artis. — Nam Rho- 
dii pictores erant celeberrimi. Quidam legunt poàérjs rè^i^s, 
rosece artis ; quod forsan metaphorice prò pulchrce artis, pi- 
cturae scil. Confer Virg. JEn. I. 402. 

(j^ir \ Metrum est Ionie, a Minore Dim. Acat. 



Ionie, a Min. 

KJ U - 

'Poòirjs KOL- 



Idem. 



pavé T€\vr]£. 

Cf. infra ad Od. XVIII. — Caeternm prò Kolpave quidam legunt 
rvpavve, metri gratia. Brunck. in edit. sua secunda, dedit *a- 
pav€, quod habet penultimam longam, ac idem sonat quod 
Koipave. 

6. 7. rò TTpcùTov] Vide supra ad Od. I. IO. rplxas — cnroXas 
re Kaì peXaivas. Augi, hair — soft and black. 

8. 6 òè Krjpòs av ovverai,] Tabulas pietas olim factas esse 
ex cera notum est. Harles. 

9. ypd(j)e koÌ pvpov nveovcras»] Angl. paini it aho f smelling of 
fragrant ointment. Vide supra ad Od. V. 3. 

10. ypd<j)€ ò* e£ o\ns 7rap€ir)s> — ] Sic construe : ypàcjie èè 
eXecpàvTivov percorro» e£ oXrjs 7ra.pei.rjs imo Tropcpvpcuo-L x a ' lTclL S- 
Angl. And paint an ivory forehead rising from a full [plump] 
cheek, below dark-coloured hair, " o\tj Trapela est gena plenior, 
quam nulla macies obsidet." Harles. " Uopcpvpeos apud 
Graecos, sicut et purpureus apud Latinos, saepe valet nigricans 
sive subniger ; imo interdum significat quemvis colorem cum 
splendore quodam." Anon. f Quem Anonymum citat Dal- 
zelius, is est qui Carmina Anacreontica edidit cum Notis 
perpetuis et Versione Latina numeris elegiacis, satis eleganter, 
paraphrastice express'a. Impressa est Editio secunda anno 1 742. 
Editor, ni fallor, Michael Maittaire. 

13 — 14. tò pecrócppvov k.t.à.] Hi versus construi et reddi 
possunt hoc modo : pr) bè òiàKOTrre poi, pr)re pio-ye rò pecr- 
ócppvov. Angl. And do not entirely disjoinfor me, nor yet confound 
the intermediate parts of the eye-brows. f Claudian. de nupt. 
Hon. et Mar. 267. Quam juncto leviter sese discrimine conferì 
Umbra siipercilii ! 

15. ixérco Ò\ ottcùs ÌK.eivn, — Ke\aivr)v.] f Anglice, vertente 
J. Tate : and /et the picture have, as the beloved damsel has, the 
delicately formed union of the eye-brows, and the curve of the 
eye4ids, i. e. the eye-lashes, black. 

18. aXrjScos 'Atto tov Trvpòs] f Angl. vertente J. T. verily of 
fire. Mox Troìncrov, priore brevi; quod notandum. V. infra ad 
Od. XVI. 4. 

21. apa ò* vypòv — ] Nugantur hic Baxterus, Barnesius, 
Stephanus, per vypòv intelligentes pcetnm, tr emulimi, petidans, 
&c. Ad literam verto humidum. Oculi (ut recte Dacieria) in 



NOTJE IN CARMINA ANACREONTICA. *83 

quibus inest quantulumcunque humoris, sunt vividi magis quam 
alii, et ignis pleniores. Anon. "I think that the beauty of the 
eye consists, first, in its clearness; what coloured eye shall 
please most, depends a good deal on particular fancies ; but 
none are pleased with an eye whose water (to use that term) 
is dull and muddy." Burke : Of the Sublime and Beautiful, 
Part III. sect. 20. 

27. 7T€p\ Avyòivoò TpaxrjXco] Angl. around an alabaster neck. 88. 
[v. Avyòivos.] "smooth as monumentai alabaster." Shakspeare, 
Oth. Act. V. f AvyÒLvos dicitur a Avyòos, qui locus erat in Paro 
insula, unde candidissimum marmor effòdi solitum. Baxter. 

29. — 30. (ttoXhtov to Xonròv avrrjv] Angl. As to the resi, 
array her in afiow'mg robe of a faint purple dye. Vid. snpra ad 
p. 46. n. 11. 

31. duMpaivercù òè crapKcov — eXeyxov.] f Transluceat autem 
ejus carnis exigua pars, corpus ejas quale sit arguens. Angl. 
let it show through. Nota usum activi verbi neutralem ; vel, 
sì mavis, suppleas éavró. 

33. oVe^er] Vulgo redditur impersonaliter, sufficit. 

34. rà^a, Krjpè, Kaì XaXr)o~€ts.] j Foj % tasse tu, cera, et loqueris. 
Baxter. Ovid. Heroid. Epist. lo.: Crede miài, plus est, quam 
quod videatur, imago : Adde sonum ^erce, Protesilaus erit. " Ta^a 
h. 1. videtur esse, non tam laos, quam raxécos, ut ap. Homer. 
II. B. 193." Fischer. 

IX. 5. fj NeiAoz/, ^ Vi Me/x0ti>] i. e. t) £ttÌ NeiXoi/, rj eVt Méficpii/, 
Vide supra ad Od. V. 22. f Olet JEgyptum hic versus, innuente 
Jac. Tate. V. quae supra Blomfieldìus ad Od. IV. 4 — 6. 

8. — 9. Tródos — ] òè ó pèv ttóQos TTrepovrai, Angl. And one 
ìoveling is just fledging, 6 Òè àKfxfjv ècmv cùov, and another is an 
egg, f vel potius cimi J. T. is stili an egg. Hesych. 'Ak/xj^z/' 
€tl. — ó òè fjòn rjfJLLk€7TTos, and a third is just half-hatched. 

12. veorrcùv] -f veocrcrcùv Brunck. Altera forma nimis recens 
est. Sed in Pseudanacreonte nil hujusmodi mutanduro. 

17. Ti p-rjx 05 °vv yévrjTai] Quodnam remedium erit? f Zeun. 89. 
av prò ovv, ex conjectura. Multo felicius Jac. Tate: Tt p.TJx°s 
ovv yévoLT ap; 

1 9. *~Epa>Tas eWo/^crai] f drive away. v. eWo/3ea>. 

X. 2. p.ekiTTav'] \k\\i pLÉ\io-<rav, et similiter inferius. Sed 
nihil opus est mutatione. V. ad Od. IX. 12. 

3. ovk clòev, àXX' ÌTpoo6r].] f Angl. saw not, but was stung. 
" Hinc videtur esse illud, quod in Quarto Georgicorum Vir- 
gilii de Eurydice narratur : Immanem ante pedes hydrum mo- 
ritura puella Servantem ripas alta non vidit in nerba.'' Baxter. 
Equidem crediderim Pseudanacreontem hunc nostrum vel 
ipso Virgilio recentiorem esse. 

4. tòv òó.k.tvXov òè k.t.X.] -fili versus sic interpretandi : ònx^^s 
òè [/cara] rbv òaKrvXov ttjs x et P os t ooXóXv^e. et morsus digitum 

*F 2 



*84 NOT.E IN CARMINA ANACREONTICA. 

manus sva?, ejulavit. Sic, credo, legendum. Neque obstat lo- 
cutio rbv baKTvkov rrjs x €i P°Sy quam frustra pleonasmum ap- 
_pellat Brunckius. " Poterant enim," dieta siuit Jacobi Tate, 
"puero. nudus cum incederet inter rosas, digiti pedis apis acu- 
leo vulnerari." Nìmirura Graecum òóktvì^os, ut Latinum di- 
gitits, aeque bene ad pedes refertur atque ad manus. Hesych. 
In aKpoLs òaKTvXoLs j3e t 3r}Kila, susp>enso gradii incedens, Angl. 
walkìng on tip-toc. Cf. et Aristoph. Lysistr. 417. Damm. Lex. 
Homer. in Aa£. Ceterum AaicrvXa x* L pàv in loco similis argu- 
menti habet Theocr. Id. iff '. 2. citante J. T. Blomfieldius 
omnino (cum Cod. Vatic.) ovk elòev, à\\ 9 irpcoS-q Tbv àdicTvXov 
Trarn^Seìs Tàs x € ^P as àXóXv^e. Tum TraraxBeìs ras x €L P as ver- 
tendum comp/osis manibus ; quod vakle durum. Ita etiam olim 
legebat Salmasius. 

14 — 15. TTovel — ttovovo-lv] Similiter Latine: Dolet hoc mi/ii, 
et ego dolco. Anon. f irove ì, Icedit, dolore afficit, Angl. pains, 
occasiom pam. ttovovctiv* dolent, Angl. smart. 

16. oo-ovs o~v ftàWeis] i. e. toctoìtol. gcovs, &rc. Caeterum 
hanc Oden lepidissimani adumbravit Theocritus in Idyllio suo 
19. quod inscribitur Kijpioickéjmjs. f Immo ab hoc illain de- 
Bumtam credo. 

XI. 3. ò\iyqv àpóaov 77€77cdkcos] Angl. having sippcd a little 
dew. Ita Virg. Ecl. \ . 77. Dumque thymo pascentur apes, 
dum rore ricadde. Confer Hom. II. r. 151. 

7. &pai] the seasons. 

14. \tyvprfv £' eticùKev oìp-qv.] f Conferì J. T. Horat. 1. i. Od. 
24. v. 3. : Cui liquidam Pater | vocem cura cithara dedit. 

15. tÒ èè yr>pas ov ce reipti} Alludit ad Tiihoni historiam, 
qui cum immortalitate donatus, senectutis tamen incommodis 
gravatus esset, in cicadam dicitur fuisse conversus; quae ani- 
malia in senio veteres ponunt tunicas, et proinde juvenescunt, 
ut Lucret. IV. 56, : Cum veteres ponuitf tunicas (Estate cìcadee. 
Barnes. 

16. o~o(p€, yrjyevìjs — ] locfròs, dicitur cicada ob musicae peri- 
tiam. Yrjyevrjs, quomodo Gigantes, Cyclopes, et Titanes, Sa- 
turnus, aliique filii Terree et Cceìi ; cicadae etiam in agris na- 
scuntur. Alludit pra?terea ad Athenienses avTÓxOovas. Barnes. 

17. àvaifióa-apKe] Vide Hom. Uiad. E. 342. 

XII. 3. x c ^ e7T < ÙT€ P ov \ Forsan legendum x a ^ €7T( ^ TaTOp ì se< ^ 
minime necessum est. Anon. 

4. aTroTvyxàveiv (f)i\ovvTa] i. e. (pCkovvra airorvyxàveiv^ Angl. 
for a lover tofail in obtaining the object vf bis passioyi. 

6. crocplr/] f doctrina, vertente Barnesio ; ingenùtm, Baxtero. 
Hoc rectius. Angl. taicnt, vertente J. Tate. Ovid. Amor. III. 
8. 5. : Ingenium quondam fuerat pretiosius auro. Anglice au- 
tem hic, ni fallor, vertendum pcetical talenta poetry; etenim 
poetas ipsos constat simpliciter <ro<j)ovs appellar!. Carm. Ana- 



XOTjE IN CARMINA ANACREONTICA. *85 

creontic. 53. 'Podóxpovs àè Ka<ppoÒLra Uapà tcov crocpcòv /caXel- 
tcu. Roseaque cute et Venus a j)oetis appellatur. Xen. Anab. 1. 1. 
e. 2. ipi^ovrà oi 7T€pì (roccia?, secum de musica certantem, h. e. 
de poetica, nani musici erant quondam iidem poetee, ut scribit 
Cic. I. n. de Orat. e. 44. V. infra ad Mosch. h\. II. 43. co'latis 
quae supra ad Od. XI. 16. rpÓTros est virtus, ingenium candidimi, 
ut inquit Horat. Epod. XI. 11. Angl. disposition, principle, 

10. Sia tovtov ovk àSeX0ò?,] scil. ^fuv ìcttÌ, i. e. argentimi 
magis CLiranms quam fratres atque parentes. 

XIV. 1. Ov poi peXei rà Tvyecù,] Non mila cura sunt opes 91. 
Gygce. tcl Tvyeco se. xplh LaTa > e ^ róyeo> gen. Ion. prò r^you. 
Vid. infra ad Tyrt. I. 6. Notandum, aeque bene Grasce dici 
péXei poi tovtov, subaudito 7T€pì vel virèp, et rouro /xe'Xet |ixot. 

2. 2ap8tW] Ion. prò 2apòecùv 3 et mox afpeet prò alpeì. 

4. rvpawois] re gibus. 

6. uvpoLcrL KaTa(3p€xeu> v7rr}VT]p] unguentis ungere barbam. 
" 'Yirqirqv poeta dixit, non 7ra>ya>z/a, ut ostenderet, non totani 
barbara unctam esse unguentis, sed tantum eas illius partes, 
quse sunt propter labium utrumque." Fischer. 

10. tÒ 6' avpiov tls olàev ;] Horat. 1. IV. Od. 7. v. 17. : Quis 
scit, an adjiciant liodiernce crestina viice Tempora Dii superi ? 

XV. 1. 'YaKivOivy pe pdfiòco, k. t. X.] Hyacinthinà me virgo 
graviler percutiens Cupido, jubebat secum una cursitare. 

6. Tpoxàovra relpev] Ion. prò Tpoxàvja et eTeipev. Exspec- 92. 
tasses l'orlasse Tpo^ócouTa. 

7. KpaÒLT] òè pivòs «XP t? » K ' T ' ^-1 € t cor inde meiini narem 
usque ascendebat, et tantum non exstinctus sum. Vel et anima 
mea ad nares usque ascendebat, ecc. h. e. animam acturus eram. 
Kpaòlr) lonicum et per metathesin positura prò Kapòla. Hesych. 
kclv Kaìòrj. Angl. and now. Timaeus Gloss. Plat. àir£o-fin' TÌBvr r 
K€V. v. àirocrftévvvpi. 

9. o-aivcùv~] Angl. fanning. 7TTepvy€o~o~iv àpa\^vx €L dixij; Bion 
infra Id. I. 40. 

1 1. 2ù yàp ov bvvn ^>iXf)(rcu.] Tu, uti cerno, non potes amare. 
Angl. liberius, I see yoiill never dofor a lover. Nota vira par- 
ticulae. 

XVI. 1. Tovvovpal ere] Supplex te rogo. 

2. gavórj] Angl. faxen-haired. Alluditur ad colorem Lunae. 

4. ori Arjdaiov Aivncri] ad Lethcei vortices. Lethaeus amnis 
in Asia est, juxta Ephesum urbem, notante Baxtero. Nota 
AnBatov, penultima brevi ob metrum. Anacr. fragra. A. ap. 
Fischer. Ai&pai o~€, crv §' ovk àieis. Sic yepatovs habet Tyrtaeus 
infra El. II. 20. Vide et supra ad Od. Vili. 18. òivrjcri Ion. prò 
àivais. 

5. SpacrvKapòicùv 'Avòpàv Xaipovo-''] Verte Angl. And 

Joy fui look down propitiously upon the city of galla nt men. Ephe- 
sum designai : erat enim urbs ista in tutela hujus deae. 



*86 NOT.E IN CARMINA ANACREONTICA. 

7. àvTjfjLepovs} immites, barbaros ; vel cum Baxtero inhumanos, 
ingratos, impios. 

8. 7T0ifiaiv€is~\ pascis ; tueris, 

(E3» Versus hujus carminis, quod cum duobus, quae sequun- 
tur, fragmentis proculdubio genuinum est, Glyconici sunt, 
praeter v. 3. et ult. qui sunt Pherecratii. Glyconicus constat ex 
spondaeo, choriambo, et pyrrhichio vel iambo; Pherecratius ex 
spondaso (rarius trochseo), choriambo, et syllaba catalectica. 
Scansionem habes apud Horatii editores. V. ad 1. 1. Od. 5 et 5. 

XVII. 3. 77op<fivp€r]] purpurea h. e. nitida; nani purpureus 
passim de coloribus fulgidis et pulcre nitentibus, ut bene ob- 
servavit Doering. ad Horat. 1. 4. Od. 1. v. 10. Purpureus Amor 
dixit Ovid. 1. 2. Am. El. 1. v. ult. Notandum Tropfyvpén trisyl- 
labicum esse, ut xpvcréT] disyllabicum apud Homerum. 

4. iTTKTTpéfaai] Angl. you frequent. eV icrr péfaai lon. prò 
iiri(TTpé(pr), et eat prò una syllaba sumendum, ut {3óo-K€ai prò 
disyllabo in Anacreontis fragmento ap. Heracl. Pont. Alleg. 
Hom. p. 414. Gal. Sic yvótaeac et AceXeat disyllabice scandendà 
apud Homer. II. B. 367. Od. E. 174. Pari ratione ii/rvveai tri- 
syllabice pronunciandum et eWfcu disyllabice Od. Z. 33. Mox 
opé(ùv est disyllabon, quemadmodum y\rvxéw disyllabice infra 
np. Tyrt. El. II. 14. et ecXeocrif', óp.apT€cov et evvécùpoi trisylla- 
bice lìabes II. B. 294. fì. 438. et Od. A. 511. Notandum nihil 
fere hujuscemodi occurrere in Pseudanacreonte. V. supra ad 
Od. III. 7. 

8. K€x a p L0 ~l JL évT]s] KexapMrp-évos hic valet gratus : sic lepà 
/ce^apto-ftéi'a, grata sawificia, dixit Homerus. 

(£j* Carminis genus idem est ac odes superioris; iisdemque 
in locis utrobique occurrunt PherecratiL 

XVIII. 1. are v€J3pòv~\ Supple «rè dtvKù) vel tale aliquid. 
Imitando expressit hos Anacreontis versiculos Horat. 1. 1. Od, 
23. init. : Vitas hinnuleo me simili*, Chloe, Qucerenti pavidam 
montibus aviis Matrem, non sine vano Aurarum et siluce metu. 
Mox v€o6rj\éa est tetrasyllabon, ut pia est monosyllabon II. M. 
581. erea disyllabon Anacr. fragni. E. ap. Fischer. Vide ad 
fragmentum proxime praecedens. Denique prior vocis ìvto^0^ 
syllaba brevis est. 

(Xj^ Versus sunt Ionici a Minore Tetrametri Acatalecti, 
qualis Horatianus iste ; 

Miserar* est | nec amori | dare ludum | neque dulci 
obtinente ubique synaphea. Ceterum mihi, metra Anacreontica 
cum Horatianis conferenti, prò argumento non levi inCarminum 
Anacreonticorum, vulgo sic dictorum, avOevriav sumi illud 
debere videtur> quod metrum istud dimetrum iambicum, quo fere 
omnia, qua? ad nos descenderunt, scripta sunt Anacreontica, ììu- 
squam imitatus fuerit Horatius. 



NOTiE IN BIONEM. *87 

II. NOT.E IN BIONEM. 

* BIQN02 'EIAYAAIA] Hoc est— Bionis Idyllia. Oriundus 94. 
erat Bion e Smyrnà, Asiae Minoris urbe celeberrima, unde 
Smyrnasus saepe vocatur. Vixisse dicitur circiter a.m. 3807; 
ante Christum natum 177. Discipulum habuit Moschum Sy- 
racusanunì ; cujus quae supersunt Carmina, plerumque Buco- 
lica, una cum Bionis ab editoribus vulgo exhibentur. Scripsit 
uterque Dorica Dialecto. Quamquam, in Idylliis suis, naturae 
simplicitatem et varietatem, quae Theocritum distinguunt, 
minus consequuti sint, laudem tamen elegantise et nitoris in- 
signiter meruerunt. 

I. 1. 'AIAZQ top "Abatviv] Constai hoc Idylìium, quod est 
Epitaphium Adonidis, ex versibus 98. quorum tantum 47. hic 
exhibentur. Caeterum Adonis Cinyrae Assyriorum regis filius 
fuisse fertur, tamque eximià pulchritudine, ut ipsius Veneris 
deliciae esset. Ictu aprugno inter venandum periit. Hinc Ve- 
neri ingens luctus, illaeque lacrymos : et hinc festa illa apud 
veteres tam celebrata, quae ex illius nomine *Aò<bvia nuncupa- 
bantur. Vide Theocriti Idyll. 15. quod inscribitur SvpaKovo-iai, 
rj 'Aòcùviàfyvo-cu, et Potteri Archgeol. lib. II. cap. 20. f eVaia- 
£ovo~iv, ad/amentantur, adgemunt. Notanda est vis prsepositionis. 

2 — 3 — . — fjLrjpòv ÒÒovtl] Ordo est : rvneìs [/cara] XcvkÒv urj- 
pòv òàóvTL — XevKÓ) òòóvtl. Augi, having his white ihigh wounded 
with a tusk — a white tusk. 

4. ot] f Verte Angl. his. 

6. Kaì tÒ póòov cj)€vy€L — ] Ordo est : Kaì to póbov toh ^eiXeos 
(f)€vyei. 

9. — o /xtz/] o per apocopen prò ori. f Vel potius accus. 
neut. sing. relativi, sensu conjunctionis 6Vt, ut sit /ca#' o vel 
òV o ; qua? et ipsa nihil aliud primitus fuit quam acc. neut. sing. 
ab coti?. Idem similiter dicendum de Latino quòéU 

13. 7rdxcas à^Trer aerava KivvptTo] brachici extendens lugubri 
voce qucrebatur. àfincTacrao-a, prò àvaTrcrdoraera. v. àvaTrtràv- 
vvjjll. t Tràxeas Dor, prò 7rr)X €CLS * 

17. Kaì o-jvyvòv fiacriXrja — ] Plutonem scil. 

18. Kaì ov hvvap,ai\ \ Angl. and yet 1 ani unable. 95. 

20. — rò Òè TTav Kcìkòv is ere Karappel.] Angl. every fine ihing 
devolves to thee. Vide Theocr. Idyll. I. 5. f Catull. III. 14. 

21. — 7J-O0O? oc /xot] Dudum vide emendandum ttóo-is t)é poi, 
cos ovap, €7ttij. Vaixkenaeiu [Sed vulgatum satis bene se 
habet.] 

22. coi ò° afia kccttos'] De Veneris Cesto vide Hom. Iliad. 5?„ 
214. -fri yàp, roX/zjjpè, Kvvayels ; quid enim, OJ temerarie, 

enaris ? V. ad Hierocl. p. 20. n. 20. Kvvaytis prò Kvvqyels. 
28. alila pódov tUtci] Vid. Ovid. Met. lib. X. fab. 12. 
SI. eoV àyaBà 0Ti/3às — ] Vid. Theocr. Idyll. 15. f Alili- 



*88 NOT.E IN BIONEM. 

di tur hic, ad versimi iisqiie 40., ad spectaculuni pompaB, in qua 
Adonis gestabatur; id quod notavit Jac. Tate. 

56. — x<° P* v oio-ràs — eAtxre] -f et hic quidem in sagittas, il/e 
vero in arcam suum insilit, (h. e. sagittas — arcum calcata) alius 
telis alatis bene refertam frangit pharetram : alius soìvit, Szc. 

X&> fJL€V Ò'ÌCTTCùS prO KCl\ 6 flèv Ò'ÌCTTOVS. MoX €7t\ TÓ£oV €J3aiV€ 

per tmesin prò iiréfiaive ró£ov. Cf. 11. M. 375. àye Dor. prò qyc. 
V. ayco, frango. 

39. — (popérjO-LV — ] f V. <fiopa]pc. 

40. — TrrtpvyecrcrLv — ] Poeti ce prò irrepv^i. Formatur seiL 
dat. pi. poèt. a noni. pi. addendo ori. v. Trrépvg. 

42. ìtt\ (fìkials] f in limine. 

45. — i^Trérao'ac'] Pro e£e7reVacr^, ut sit penultima Ion^a. 
v. i^TT€ràvvv}XL. *f arecfoos i£e7T€Tao'o~e yafj.i]\cov. coronarli nu- 
ptia/em resolutam projecit. Augi, has unwreathed or untwisted 
his nupiial garlancL 

44. ovkÌtl ò y 'Yfxàu, — aia?.] j- non amplius Hi/men, Hymen 
non amplius cantilena est ; sed cantatur, heu ! heu J 

45. — k\ulovtl — ] Dor. prò Kkaiovo-L. tcd Kti/upuo, prò tov 
Kivvpov. 

46. iirasiòovcriv] f Vulgo interpretantur canfu revocant. eV- 
aià^ovo-iv conjicit Jac. Tate, satis eleganter. aelàcov, priore lon^a, 
infra Mosch. Id. II. 28. 

47. ov nav ovk idéXeu^Kcùpa òè-à7ro\v€i.] f Sensus videtur esse: 
JVot ihathoweverhe is iinwlHing to hear tliem, but that Proserpine 
wìll not relcase him, so as that he may be able. KÓpn, Ion. Kovprj? 
Dor. Kcopa, est Virgo, Proserpina scil. unde festa ipsius Kóptia 
dieta sunt. 

11. 2. — tov àiTÓrpoTTov'] f aver andum, abominandum, impro- 
bum. Alii fugitivum interpretantur, minus bene. V. Dani in. 
Lex. Hom. in v. 

3. — ttv£oco — ] Ion. gerì. 2. deelin. v. Trvgos. f Mox KÀaStp 
mavult J. T. 

4. (ftaivero opveov] f (f>aiv€TGt mavult J. T. cum Wakefìeklio, 
vel T&pvzov cum Valckenaerio, ob hiatum. 

5. tgùs Kakàp.cùs — eW* àXXakourL — } Pro tou? Ka\dfiov£ — «ri 
àWrfkois. 

6. rq Ka\ rq — ] Pro rf] mai rfj — huc illuc transilienfem obser- 
vabat Amorem. 

7. - — eWx' °* T£^°$ ovòèv àiràvTrf] Angl. because there ivas 
no end of this. eWx' ant e voc. aspirat. prò ev€Ka m aTràvr-n prò 
àiravrà^i. f Immo aTràvrit) est prò àir^vra. v. dirapraco» Ceterum 
à7ravrfj potius legendum, ae cum evcKa conjungendum, eenset 
J. T. ut eWi Ò7rr/7 habes infra Idyll. III. 12. 

12. (peiòeo ras 6f)pas — ] i. e. (fieiòov rrjs Orjpas. rcopveov ep- 
%€V, i. e. tÒ opveov epxov. 



XOTiE IN MOSCHUM. *89 

14. — àvépos is fiérpov] f Angl. at the period of manhood ; 
ai marCs estate. 

15. — iirakpevos — ] Valckenaerius cum Higtio, &c. reposuit 
àirakptvos. v. €7raXfi€i/os. f anaXpcvos etiam veruni censet J. 
Tate, prò dqjaXkópcvos se. ex uno loco in alìum saliens, Angl. 
leaping to and fro. inakpevos esset insiliens. avròs à<p' avrò), 
ipse sua sponte. 

III. 8. Ì7T€Tpa7T€v — ] Angl. permits, uti aor. saepissime red- 9/- 
ditur. Vide Coli. Gr. Maj. Voi. I. ad p. 16. ri. 6. Edit. 2, 3, et 4. 

1 2. rjpev] f Pro elvai ; cujus vetus forma epevat, truncato fine, 
fit €fi€V. Exinde, brevi in longam mutata, natum est Doricum 
rjjiev. Porro ab e[/x]ez/ai etiam contraete fit elvat; qnod notan- 
dum tironibus. Haec me olim monuit Jacobus Tate, discipu- 
lum pragceptor. 

13. apio] ffructus autumnales. V. Horat. 1. 3. Od. 23. v. 8. 
et ibi Dcering. 

1 7. kv€l] -f Angl. breeds. 

1 8. — àóùs.] Pro %&$, aurora ; quse hic sumitur prò eo quod 
est dìes. 



III. NOT.E IN MOSCHUM. 

• M02XOY 'EIAYAAIA] Hoc est— Moschi Idyllia. Vide supra 98, 
ad p. 94. n.* 

I. 'EPOS APÀIIETH2] Dulcissimum Idyllium, et omnibus 
elegantiis et gratiis refertum. — Huic alludit Spenserus nostra§ ? 
F. Q. B. III. C. VI. St. 11. Heskin. 

1—2. 'A TLvTTpis~\ Ordo est : C A Kvirpis paKpòv iftao-Tpei — et 
tls €Ìdev*TLpcùTa — ròv "Epoora top vlea, 7r\avó>p€vov ivi Tpiódoto~i ì 
[ut recte monuit Valckenaer.] Angl. Venus proclaimed aloud — 
If any man has seen Cupid — my son Cupida wandering in the 
public ways. 

6. — iv eìicocn 7rào~i pà6ois viv] Angl. you would know him 
among a ivhole score. Vide Sam. Clarke, ad lliad. 2. 470, 
\ Subintellige av vel kcv ; quod rarum est. 

9. ov yàp Ivov voiei kcli <p6eyy€Tai] *(* Angl. for he does not 
think and speak the same thing ; for he thinks one thing and says 
anolher. Ci'. II. I. 313. 

13. p.LKKi>\a~] p,iKKv\os dimin. a pUico?, quod vide, f Sic par- 
vulus a parvus. — ttjvco, gen. Dor. prò ttjvov. f Ktis prò kol ds. 

15. vóos Se ol ip7r€7TVKaarraL] \ at mens UH teda est. 

17. ÌttÌ o~7r\àyxvois] -\ Angl. upon their vitals. 

19. (fiopelrai] -j- Angl. carries, 99- 

22. iràvra pèv aypia, iràvra' k. r. X.] Valckenaer. probare vi- 
detur aliam lectionem, scil. ravra pev aypia iràvra* k. r. X. ra 



*90 XOTJE IN M06CHUM. 

à\iov — Scc. Sceva quìdem ista sunt omnia ; sed multo his scbvìot 
est ipsi pannila fax, qua solem ipsum accendit. 

TI. 1. *Apxer€] f Valgo interpretantur bicìpite, tanquam 
fuisset apxecrèe. Verte potius : precipite; p ree einite ; hoc est, 
docete me canere ; metaphora ducta a re musica. Angl. lead, 
lead on, open. Horat. 1. IV. Od. 24. ad init. citante Jacobo Tate: 
Prcecipe lugubres Cantus, Melpomene. Ad quem locum opti- 
me observat Dcering. Musae Horatium partes delegare, quas 
prae doloris gravitate seipsum sustinere posse desperat. Idem 
etiam de Moscho hic loci intelligendum. Xotent tirones ver- 
sum hunc intercalarem, quem dicunt, esse. — Mox \\pe8oicras 
Dor. prò 'ApcOouaas. 

9. nXovTr)(] v. U\o{t€vs. 

1 1. Tis /-leXt'^ercu] f \ ulgo fieXt'cròercu : sed /xeXt^erai 

habent Valck. et Jacobs. probante Jac. Tate. Nimirum fiitu- 
rura est Doricum. v. pLtXifa. KaOigei prò KaOicrei supra habes 
apud Bion. Id. II. 16. Totum locum, sed breviter, imitatus est 
Cunninghamus nostras, de Shenstono mortuo loquens : Te 
shepherds, henceforward he mute, For lost is the pastoral strain ; 
So give me my Corydorì s flute, And thus — /et me break it in 
twain. Locum indicavit J. Tate. 

100. 14. 'Ax^ ò' ev òovaK€o-cn — ] Angl. Echo amoìig the reeds 
feeds upon thy songs. f Confert Jac. Tate Collinsium nostra- 

tem, Thomsonum deflentem nuper defunctum : In yon deep 
bed of ' whisp' 'ring reeds His airy harp shall now be laid, That he, 
whose heart in sorrow bleeds, JMay love through life the soothing 
skade. 

15. Uavì (pépcD tÒ fiéXiafia] f Pani fero fstulam tuam. Al. 
leg. /i-e'Xiy^a, quod eodem forte redit. 

16. Set'repa] f sa aOXa. Sic Latine etiam dicitur primas 
agere, secuìidasferre, &c. subaud. partes. v. ad p. 59. n. 5. 

18. tovto, Me'Xr;, — ] Meles, fluvius loniae, qui Smvrnae moe- 
nia adlavat, a nonnullis Homeri pater dicitur; unde vates Mele- 
sisenes appellatus, antequam oculis captus fuisset ; postea ab 
ilio malo nomen Homeri consecutus. Longepizrre. Vide ad 
initium Bionis Idyll. 

22. alveo ò' èri TrévOei TaKv~\ f Angl. and pine away with griev- 
ous sorrow over him. Tmesis est. Legitur et Kaivcò, non male. 

23. 4. €7Tlve Hayao-iòos Kpàvas] f Sic et nos Angli, drank of 
the fountain, &c. Supple pépos tl vel tale aliquid, 

28. eXiyaive] f Augi, vertente J. T. charmed. 

55. BolcùtlÒ€s "YXcll] f Sic optime Palmerius, ut oppidi no- 
men, quod Pindaro fuit natale, designetur. Vulgo Boiarièos 
£Xat se. yr\s, ut sit the woods of Boeotia. 

36. Kf/iov aarv] Krjiov acrrv nobilitavit Simonides. Valck. 

101. 40. dì at, raì paXàxai, k. t. X.] f Confer Catull. Carm. V. 
4. Soles occidere et redire possunt : 2fobis, cum semel oc- 
cidit brevìs lux, Xox est perpetua una dormienda. Vide et 



NOTiE IN TYRT^UM. *9l 

Hor. lib. IV. Od. 7, v. 9. seq. Conferendus etiam Beattie, 
{The Hermit,) monente Jacobo Tate: 'Tis night, and the land- 
scape is lovely no more: I mourn, but, ye woodlands, I mourn 
not for you ; For morn is approaching your charms to resi ore, 
Perfumed with fresh fragrance and glitt y ring with dew. Nor 
yetfor the ravage of winter I mourn ; Kind Nature the embryo 
blossom will save. But, when shall Spring visit the moulder- 
ing urn? 01 when shall it dawn on the night of the grave ? 

42. — £ù)ovtl — cJ)vovtl] Dor. prò (poveri, et <pvovo~i. v. fa>a>. 

43. ajjL/jLes S' ol fxcyakot, k. t. X.] f " MeyaXot sunt opibus po- 
tentes : Kaprtpoi, bello fortes : o~o(poì, artibus clari, et speciali- 
ter poetae, qui Kar* è^o;^ (roefìoì appellantur." Brunck. Vide 
ad Carni. Anacr. XII. 6. 

45. ev fxaka fjiaKpòv — virvov.'] t Angl. an exceedìngly long and 
interminable sleep from whence we may never awake. Sequeba- 
tur versus koì crv jueV iv o~iya ireirvK.ao~iiévos eacreai iv ya. Quem 
tameri Valckenaerius Moscho prorsus indignum atque adulteri- 
num judicavit. Itaque expunxi. 



IV. NOTTE IN TYRT^UM. 

*TYPTAIOY 'EAErEIAI] Hoc est— Tyrtìei Elegia. Tyr- 102. 
t^eus Atheniensis, Poèta Elegiacus, floruit circiter initium 
Olymp. xxiv. ante Christum natum 682. In bello secundo 
Messenio, quum Lacedemoni!, oraculi Delphici jussu, ducem 
ab Atheniensibus adversus Messenios peterent, hi Tyrtseum, 
qui pede claudus erat, ludibrii gratià miserunt. Is tamen, car- 
minibus suis elegiacis prò concione recitatis, tantum ardorem 
militibus addidit, ut, re bene gesta, victoriam reportaverint. 
Quo facto, jus civitatis, praemium quaesitum meritis, a Lacedae- 
moniis accepit. Pauca tantum ex ejus Elegiis, quibus magnum 
sibi nomen peperit, ad nostra tempora pervenere. 

f Tyrtaeus totus Ionicus, nulla alia admixta dialecto. Quod 
igitur Atticum appellat Dalzelius ad El. I. 6. illud aeque bene 
Ionicum appellari poterat. Utriusque enim dialecti eadem pri- 
mitus fuit ratio, Ionesque et Athenienses idem olim populus. 
V. Bentley, Dissertation on Phalaris, p. 314, 318. Potter, 
Antiquities of Greece, 1. et e. 1. 

fin illustrationem hujusce scribendi generis conferri possunt 
Hom. II. B. 381 — 393. Miltorfs Par. Lost, vi. 537, &c. Burns 
in celeberrimo isto Scots wha hae w? Wallace bled, &c. Byron 
( Translation of the famous Greek War-song Aevre iralàes t&v 
8 EAXj7i/a>j>) Sons ofthe Greehs, arise/ Sfc. 

I. 2. ovtc 7roòa>p aperrjs — ] supple evoca* 

4. viKCù-q] f prò vucdoi. Vide ad v. 6. Mox Bioav verte curren- 
do. Notent tirones accentuum utilitatem : Oicov, particip. a 
Béco ; Oeoùv gen. plur. a Otos. 



*92 NOTJE IN TYRT.EUM. 

5. — TlOcùvoIo (pvrjv — ] i. e. Karà (fivqv. De Tùli ono, vide 
supra ad p. 37. n. 8. et ad Carni. Anacr. XI. 15. 

6. 7tXovtolt] òè MlÒ€cù kciÌ Ktvvpeco jBdSiov] ttXovtoìt], Àtt. prò 
TrXovreoL. [v. 7r\ovricù.] Mi'§fo), prò MlÒov. f v. supra ad Carni. 
Anacr. XIV. 1. — [Vide supra ad p. 35. n. 20.] Ktvvpe&>, prò 
KuwpGv. Vide supra ad Bion. Id. I. 1. et Ovid. Met. 1. X. fab. 9. 

7. — TavTaXlòeoo UéXoTros — ] Angl. than Pclops the son of 
Tantalus. [Vide supra ad p. 39. n. 18. 19. et Ovid. Metani. VI. 
404. item Virg. Georg. III. 7.] TavTaXldecù, Ion. gen. declin. 
prira gè, prò TavraXiàov. 

11. eì [ir] TcrXairj — ópcov'] f Angl. except he dare lo look in 
the face. 

12. òpeyoir'] f Angl. vertente J. T. reach a bloiv; sprìng at. 
Mox àrjtcov est trisyllabon, priore brevi. Vide infra ad El. II. 20. 

16. — òta^às] firmìter stans. f Angl. vertente J. T. wìthfirm 
stride. — Nam Siafiaivcù est interdum stare divaricatis paidum 
pedibas. Vide Iliaci. M. 458. f ubi est ev òiafiàs; atque sic infra 
Tyrtseus ipse El. III. 21. 'AXXa tls ev èiaftàs pevera*, ttoctÌv 
dacporépoiai 'ErrjpLxOeìs ini yì)s. Confer, si occasio erit, Achil- 
lem colosseum, qui Londini est. oo~tls dvrjp k. t. X. Angl. verte: 
ivhere a man, Sfc. 
103. 17. hrì iràyxv XdOnraC] f Angl. never once tinnii of. Nota 
tmesin. Vide Brunck. ad Hesiod. Op. et D. 262. 

18. — 7rap6ép.€vos — ] objiciens — periculo, scil. irapSépLevos, 
prò 7Tapa6ip.€vos. f Angl. exposing, — v. TTapariOnpii. 

19. Trco-eii/] f Angl. vertente Jac. Tate, to do or die. Vide 
Spenser, F. Q. I. 1. 51. 

21. erpete] + Angl. routs. De hoc usu aoristi v. Matthiae 
Gr. Gr. 503. Verte similìter ecrx^Oe et wXecre. 

24. evKXeto-as} f Angl. after having ennobled. 

28. TTCLO-a Kefcnùz 7róXis;] -j- tota civitas funus ipsius pyrosequitur 
vel prosequi solet. Vide Matthiae Gr. Gr. 503. 

38. rraOcòv] -f Angl. having met with. 

39, 40. ovòé tls avròv BXdiTTeiv ovt* alòovs, ovre èiKns, eéJeXei.] 
■f nec quisquam euvi impedire (vel ìntercipere) a rever enfia, ut 
neque a justitia cupit, Quae vera hujus loci interpretatio esse 
videtur, ut patet ex Honi. Od. A. 195. róv ye Beoì jòXàirrovo-i 
KtXevBov. hunc dii impediunt a via s. reditu. Verte Anglice : 
nor is ani/ one disposed to balh him e'ìther of the respect vvhich is 
due to him, or of&c. vel liberius nor Sfc. to injure him, either as 
regards respect, or right. evoca supplet Bloiufieldius. 

104. II. 1. TeéW/zeyafc yàp — ] Istud yàp referri videtur ad ali- 
quid subintellectum. Estote fortes, — decorimi enim est. 

9. Karà 5*' — eXey^éi] -j~ Tmesis prò KareXiyx^» 

10. àrtfjiLT]] \ àTipùn Ionice, àrifxta Attice. à6v\ilr) est ex con- 
jectura Scaligeri. 

1 1 . Spn] Ionice prò Spa, cura. 



NOTiE IN TYRTjEUM. *92 

14. yjrvx^KÌ t est disyllabon. V. ad Anacr. Od. XVII. 5. 

15. co véoi, àXXà fiax^oSe] -j- Angl. As for you, young men, 
fighi on, 4~c. Nimirum juvenes derepenle alloquitur; notandum- 

que in locis hujuscemodi particulam de industria ssepiuscule 
vocativo postponi, 

16. fjLT)8è (fivyrjs alo-xpàs cipx^re] -\- Angl. vertente J. T. and 
he not the first in, fyc. Vel reddendum and do not lead the ivay 
to, &c. i. e. by setting a bad example. Cf. quae ad Mosch. Id. 
II. 1. 

17. 7rotetre] -(• Angl. forni, fashion, harbour, conceive. 

18. cj}L\oyjrvx^T y ] •)- Angl. cum J. T. he tender ofyour lives. 

19. tovs òè TraXaioTtpovs] Intellige Karà tovs 7raX. verte: 
quod autem ad senes attinet. Harles. 

20. ijlt) KCLTaXeiTrovres (pevyere tovs yepaiovs'] -f Angl. never 
fiy and desert, fyc. In yepatovs corripitur penultima : unde 

yepaovs scribit Biomfìeldius, quemadraodum 7roa> in re simili 
prò TTOLco apud Comicos Graecos scribendum censent nonnulli. 
Sic €fXTraXov Od. Y. 379. x a ^ a ^ vaL M» n - ^5. Vide et II. A. 156. 
Cf. quas ad Anacr. Od. XVI. 4. Vide Matthiae Gr. Gr. p. 1021. 
Thiersch. Gr. Gr. § cxlix, 4. clxviii. 13. et ccxliii. 8. 

25. kclÌ XP° a yvp.vcodevra'] i. e. Karà XP° a y v P-V(ù6. corpore 
nudatum. 

(£j" Versus pentameter hexametro subjunctus carmen Ele- 
giacum constituit : sic dictum ab eXeyos, i. e. lamentatio, quia 
primum adhìberi solitum sit lamentatìoni funebri : unde illud 
Ovidii: 

Flebìlìs indignos, Elegeta, solve capillos. 
Ah ! nimis ex vero nunc Ubi nomen erit. 

E.UDDIMANNUS. 

III. 1. 'AXX* 'HpaKXrjos k. t. X.] Veruntamen Herculis ge-\ 05. 
nus estis invieti. Tunc àXkà yàp Anglice erit however. Potest 
et interpungi %\c locus : 'AXX', 'HpaKkrjos yàp àviKrycov yévos 
carré, Qapa-iÌT — Vos autem, Herculis enim invidi genus estis, 
confidile. 

2. avxéva \o£bv~] cervicem obliquavi, h. e. aversam. Totum 
locum liberius vertas : Jupiter has not yet turned his back upon 
us. Aversum Jovem dixit Horat. Epod. X. 18. 

4. ISvs cf els TrpofjLaxovs, k. t. X.] Angl. but let every man 
bear his shield righi against the foremost ofthe enemy. 

5. ixOpàv fjch \jrvxr}i> Sé/xevos, k. t. X.] Angl. verte : deem- 
ing his life hatefid, bui the dark destinies ofdeath dear to him as 
the beams of the sun. — Krjpas ojjlcùs k. t. X. Ita legit Grotius, de- 
fendente Thiersch. Act. Monac. I. p. 217. II. p. 269. III. p. 
264. Cf.Hom.U.1.312. Equidem conjeceram 6. ò. fxé\aivav Kijp' 
€7tlo-7]s avyols rj. (piXrjv. Hermannus ad Viger, p. 935. Krjpas V7r 9 
avyaìaiv y rj. (fi. Sensus tunc erit : vitam spernens, mortem au- 
tem, sub luce quidem solis, i, e. honestam, ut in pugna, expetens, 
quoniam illa parum gloriosa mors est, qua quis domi suce morbo 
vel senio exiinguitur, Brunck. Krjpas, 'io 1 avyoCiaiv r}., (fiikas. 



*94 SOTM IN TYRTiEUM. 

7. vsrrc yàp k. t. X.] noséu <?mra ^wam preclara sunt ikf<zr- 
2w luctuosi opera, "lare per sync. prò tcrare 2 pers. pi tir. prses. 
ind. ab Ìcrnp-L. 

8. eu 5' òpyrjv iàdrjT 9 k. t. X.] Angl. tfWflf y<? A'/iOz<; &/<?// Mtf 
temper of dir e fui war. Vide supra ad El. I. 21. 

9. kcli 7rpòs (pevyóvTcov k. t. X.] Angl. òoM OH the side of &c. 
both ivith &c. " Significat elvai rrpòs rivòs, esse a partibus ali" 
cujus." Brunckius. 

10. àfjL(j)OT€p(ùv 5' eis KÓpov rfKàcrarel Ad verbum et ad utrius- 
que satietatem progressi estis, h. e. et utrumque satis experti 
estis. Similiter Plutarchus, els cinpov ttjs Traidelas eXrjXaKco^, 
ad summitatem doctrince progressus. Verba iXavvco et i^eKavvco 
saepius absolute occurrunt, et proprie ad rem equestrem per- 
tinent, ut in iis subaudiri debeat Ìttttov. V. Bosii Eliips. Gr. in 
"Ittttos. Cf. et quae ad p. 71. n. 4. 

11. ot pèv yàp roXpcòo-Ly — TravpÓTepoC] Supple tovtcóv, quo 
relativum referatur. Tunc verte Angl. For where inerì &c. 

14. àT7Ó\(ùV\funditusperit. V. supra ad ELI. 28. Tpeo~o-ài/~ 
tcùv, geminato a, poet. prò Tpeo-avrcov. v. rpico. 

15. ovèeìs av ttotc k. t. X.] Alighe man would never finish 
his tale, mere he tu enumerate the severul eviìs, ivhich, &c. 

16. rjv aìo~xpù tìÓ-GtÌ] Angl. if he be in a state of disgrace-; 
if he disgrace or degrade himself Totura locum sic vertit 
Grotius : Nec quisquam fando valeat memorare malorum De- 
generes animos miìlia quanta premunì. — rjv dedi ex conjectura 
prò av, quod vulgo editimi. Brunckius iàv mavult. Cf. supra 
El. I. 55. 

17. àpyaXeov yàp — 7roXe/xa>] Turpe enim est hostem ter- 
gimi pone sauciare virifugientis in hos ti/i preelio. 

19. aìo~xpòv S' eo-Ti] turpe et spectaculum est. Supple, si 
lubet, Séapa; vel xprjpa. 

20. vcììTOv'] Supple <arà. iXrjXapevos v . eXavvco. 

21. ev àiafiàs'] V. supra ad El. I. 16. 

22. xelXo? òòovaL òa.<cùp^ labia denìibus prtemordens. " In 
Latin and English the present must be used here; but in Greek 
the aorist seems here also to retain a sense very nearly related 
to its proper one, of an action completely finished, in whiefa no 
alteration can be made, and to be used, in order to express 
the action completely determined, every doubt as to its truth 
and unalterableness being removed." Matthiae Gr. Gr. 506. 
ex versione E. V. Blomfieldii. Idem fere dicendum de ao- 
ristis òiafiàs, o~Tr]pix@€Ì-s, et KaXv^dpepos, 

24. yaoTpX] umbone. Grotius : ventroso orbe. 
106. 27. ètdao-KeaSco'] v. èièàcrKCù. 

28. /X776' €ktos j8. eo-ràrcù] Angl. ?wr Jet him stand out of the 
reach of &c. eo-ràrcù perf. imper. act. prò eo-rrjKercù, ab lo-r-qpL. 
Sic eoròb? prò io~Tr}Kcos, ecrrapev prò €(rrr]Kafji€i' } &c. V. Matthiae 
Gr. Gr. 205. 3. 

SI. koÌ TTÓda 7ràp7robì 0€Ìs] Homerum imitatus est Tyrtaeus, 



NOTJE IN HOMERUM. *95 

id quod et Virgilius fecit Mn. X. 360 : Haud aliter Trojance 
acies aciesque Latince Concurrunt : hceret pede pes, densusque 
viro vir, Hunc locum sic vertit Grotius : Hcereat et scutum 
scuto, stabilìsque pedi pes, Tum conus cono, tum galece galea : 
Pectora pectoribus coeant. — nàp poeticum prò napa. V. Matth. 
Gr. Gr. 44. Obs. 2. Constructio est Kaì 7rapa6eìs nodo, noòì, 
Kaì €TT€p€LO-as àcnriba do-7rtèos, iv [-6e\s~] òe k. t. X. 

33. 7T€7rkr]p€Vos àvòpì /xa^eVéta] Angl. let him fight in elose 
contact luith his enemy, vel let him gr appiè with his man in battle. 
7T€7r\r]fjLévosprimus dedit Brunckius, quem sequitur Gaisfordius : 
est autem particip. praet. pass, a irkàco, quod formatur a 7reAaG>, 
appropinquare facio, extrudendo e. Hom. Od. M. 108.: /jloXci 
^kvXKtjs crKoirekcù 7T€7Ìkr]ixévo$, valde prope accedens ad sco- 
pulum Scyllce. Cf. et Hom. II. A. 449. et 0. 63. Per 7re- 
XacrBeìs, 7r\rjo~ià£cóv, exponit Brunckius ; ante quem legeba- 
tur 7T€7raXrjp€vos, quo in verbo haerere piane se profitetur 
vir ille acutus. Quanquam, si sanum est verbum compo- 
situm Òvo-TTaXeofiai, graviter obluctor, quod prasbet iEschyl. 
Eumen. 549. (ed. Wellauer.) quid obstat, quo minus ad verbum 
simplex 7raXeo/xat, luctor, referri possit particip. praet. passiv. 
7T€TraXr]iJL€vos? Sed Brunckianum praestat. 

35. vfieis b\ J yvfjLvrjres] Totum locum sic vertit Grotius : 
Tu vero interea, veles, post senta latescens, Nec lapidum densis 
imbribus obruere, Nec cessa jaculis obstantem figere turbami Te 
teget armato milite densa cohors. 

36. tttcùo~o~ovt€s] Angl. cowering doivn, crouching. " Ilr^cro-co, 
quae vox metaphorice ab avibus translata, proprie est, alas prce 
metu demittereP Blomfieldius. Idem dicendum de 7rro)o-(rco. 
Tum, (3aX\€T€ x^ppaòiois verte Angl pelt them ivith stones. Gais- 
fordius (Poet. Min. Grcec.\ post Brunckium, cr(pàX\€T€ edidit 
prò (BaXkere : atque ita oiim conjecerat H. Stephanus. Sed 
ìocus non est solicitandus. Locutio est Homerica. Vide II. M. 
154. Od. K. 121.— 38. iyyvQev iVrd/xe^ot. Cf. II. O. 710. P. 58 2, 
Od. a. 446. 

V. NOT^E IN HOMERUM. 

*TH2 'IAIAA02 'PA^fìlAIA A.] Hoc est— Iliadis Liber lOJ. 
Primus. In Iliade autem cecinit Homerus de ira Achillis, 
ejusque effectis ac placatione, atque adeo de bello Graecorum 
ad Trojam, sive Ilium, gesto. 

" Herodotus, qui vixisse vulgo statuitur circiter Olympiad. 
lxxxiv ; hoc est, circiter annum ante Chr. N. 444 ; refert in 
sua historià, lib. II. 53, Homerum et Hesiodum ante se, ut 
ipse putabat, exstitisse annis quadringentis, et non amplius. 
Secundum Herodotum igitur Homerus vixit ante Christum 
natum annis 844, et post captam Trojam 340." Hasc Dal- 
zelius in Collect. Gr. Maj. Tom. II. Secundum alios Homerus 
floruit annis ante Christum natum 907; Troja capta est 1184. 
Aiii de astate Homeri vel aliter statuunt: etenim de hac reomni 
tempore magna lis fuit. 



*96 NOT.E IN HOMERUM. 

De parentibus etiam soloque ejus natali nil certi comper- 
tum. Alii eum patre Maeone (unde et McEonides dictus) na- 
timi narrant, matre vero Crytheide : alii patre Melete flumine 
genitum credidere, atque inde cognomen Melesigenes accepisse. 
Patriam incertam esse vel exinde patet, septem scilicet urbes 
(Suidas undeviginti memorat) inter se contendisse, quae Home- 
rum sibi vindicarent civem. Earum nomina in sequente ver- 
siculo continentur: 

Smyrna, Rhodus, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athence. 

Piura ad Homerum spectantia vide apud Dalzelium in loco 
modo commemorato. Nobis jam sufficiet, si pauca de Lingua 
Homer'wà addamus, ab amico doctissimo Jacobo Tate in usum 
nostrum conscripta, et a nobis ex Anglico in Latinum sermo- 
nem ad bunc modum versa : 

" Vetus Homeri lingua, certo pede scripta, prosse Xeno- 
phonteae, in qua versari tironem oportuit, antequam Homerum 
in manus ceperit, tribus potissimum modi», et ob tres causas, 
differt : 

" 1. Partim se. in Antiquis vocibns, e. g. p.r t vis, iéXfìcop, &c. ac 
multo magis in antiquis vocum flexibilium formis, quae vulgo 
prò Ionicis venditantur, cura revera sint Antiqua. Hujus 
generis sunt 

KeXeai ) C KéXecrai ) quse formae alteris vel antiquiores sunt, 
verjai ) \ venerai ) utpote primitivae ; 

'kaaloLO'L "io'** ( Aa0 " i0t ? 

i\6épevai /^ o g \ eXSelv 

XoXcoaéiJLev (quod et Curtius) > | 8 g < ^oAcócreiP 
ófJLOLCùSijfJLevaL V cs « $ / ó/jLoiGù6rjvai 

òcù-flcriv, dcocrt, àó><£0~iv. J E, z. g v §£> } ftóòcriv 

" Habenda est etiam vocum ratio digammo insigniendarum; 
cujus literae ope innumeris paene in locis stabilitur metruia : 

" 2. In Dìalecto proprie sic dieta, quae maxima ex parte 
Ionica est; cui tamen nonnunquam etiam iEolicae admiscen- 
tur voces, huc forte ex popularibus (quas dìcunt) cantilenis 
antiquis, ./Eolica dialecto scriptis, tralatae. ^Eolica? sunt 
voces vfi}i€S, cifjLfjLL i ajx>j,e — iKaTnfleXérao, 7Tv\à(ùv — opera, k.€\o~cù 
— e(j)7]cr6a. Ionicae autem e/zeO, irvkk&v, Koikys, (Baaikrjos, 
Kkio-Lnv, Se e, 

" Obs. Quod in Homero purum putum Ionicum est, discerni 
potest, quatenus cum formis conveniat, quae in Herodoto hn- 
primisque in Tyrtaei fragmentis reperiuntur: 

* c 3. In Poetica licentià, recte sic appellandà, modo id certis 
angustisque terminis fiat. Formae Poetica? sunt io-cr\, ftekter- 
criv, eacrófJLeua, epiievai, e/xeto, erapoi, 'A^tXeù?, &c. 

" Si quas occurrant formse, quarum ratio aliter reddi nequit, 
eae satis commode Ionico- Poeiicarum nomine dici possunt ; 
e. g. HpLCLfioio, àvTiócùo~av, &c. Quo etiam referendae sunt 
formae illae a Sani. Clarkio ad II. A. 265. memorata?, utpote 
analogiam quandam prae se ferentes. 



NOTJE IN HÓMERUM. *&1 

" Notandum insuper, non paucas apud Homerum voces oc- 
currere, causas plus quam uni tribuendas. Sic kolXtjctlv est 
Ionicum et Antiquum prò Koikais; Kvvearaiv Antiquum et 
Poe tic u m prò kvo-'iv ; àpio-rr^crcnv Ionicum, Antiquum, et Poe- 
ticum prò àpLo-revo-tv" 

Hactenus Vir iìle acutus ; et breviter sane, sed et in rem 
nostrani satis. Qui piare velit, is adeat Thiersch. Gr. Gr. 
Anglice vertente atque edente D. K. Sandford. 

1. 0eà 5 ] Dea, h. e. Musa sive Calliope. Hrìkrjlàbea) 'Axt-109» 
Xrjos, Pelidce AchiUis. Patronymica masculina formari mutan- 
do finalem syllabam genitivi nominis paterni in iàrjs, vel, si 
ìonga sit ejus nominis penultima, in idèrjs, notat Matthiae Gr. 
Gr. 99. Sic a IlrjXevs, eo?, fit UrjXeidrjs et crasi HqXeiòrjs; a II77- 
Aeùs, rjos (genit. Ion.) HrjXrj'iàòrjs. Exinde etiam apparet 'Arpei- 
òris, Aìyeiòrjs, &c. passim scribendum apud Homerum, (quem- 
admodum apud Pindarum,) non ^Arpelòrjs, Alycièrjs, &c. quse 
forma recentior est. Quod provectioribus relinquendum. No- 
tandum eco (Ion. prò ov) terminationem monosylìabicam esse. 
Nota etiam hiatum. 'A^iXeùs et 'A^t^Xeùs, gen. -écùs et Ion. 
-rjos. v. Gr. Gram. — 2. ovXofxévqv. ov\óp,evos Ion. prò òXófievos 
aor. 2. part. med. verbi oXXvijll, et hoc loco, singulari usu, valet 
perniciosus, exìiialis. Poeta ipse interpretatur rj fivpC 'Alatole 
aXye' eSrjice. Augì.which occasioned the Greeks countless disasters. 
, Ax aLOiS ' "Gl'asci hoc loco ita dicuntur o-vv€k8oxiko)s. Nam 
Achasi Pelasgi in Thessalia, proprie ita dicti fuere ab Achaeo, 
filio Xuthi ^Eolidas." Schaufelbeuger. 

5. *AVk TTpota-^ev] Orco demisit. Angl. seni forili or for- 
mar d i. e. down to tJie shades. Significationem simplicis verbi 
auget praepositio npò, qua? hic valet ptorro. Angl. righi oniuard. 
Similis est usus praepositionis prò in compositione apud Latinos 
in j^rojicio h. e. procul jacio, to fiing forth, proiiwnùo h. e. 
palam nuntio, to teli righi ont, verbisque multis aliis ab hac 
praepositione compositis. Cf. infra 195 et 326. "A'ìèi ab 'Ats, 
quod vide. noWàs IcpBifiovs i/or^à?, verte Angl. many gallant 
souls. 

4. rjpcocùv,'] v. rjpcùs. Heroas veteres Graeci proprie eos,vo- 
cabant, qui partim ex Diis, partim ex hominibus fuerunt ge- 
niti. Sed rjpcoes hic loci Homero dicti sunt omnino viri fortes, 
monente Heynio. Mox avrovs est themselves, i. e. their bodies. 
revxe Ion. prò ero;;^, omisso augmento mutatoque accenta. 
Kvveacnv Antiquum et Poeticum (geminato o~) prò recentiore 
Kvcriv. 

5. olcùvoìcri re 770.0-1 — ] olcovolcri Antiquum et Ion. prò oico- 
voìs. Aio? èè TeXelero (3ov\r) — Verte Anglice (and the will of 
.love ivas fuljìlling or beingfulfilled the ivhile.) Cf. Herod.II. 1 52. 
reXeicTo prò ireXelero Ion. omisso augmento. v. reXe/co. 

6. e£ ov òr) rà TTpàra ò. e.] ex quo utique prìmum dissederuni 
litigando. 'e£ ov se. xpóvov, ex quo tempore, rà Trpàra, ut cimi 
Bosianis loquamur, piene esset Karà rà rrpcoTa \xspr) tov xpóvov, 

*G 



*98 NOTiE IN HOMERUM. 

primis temporibus, primum ; et e£ ov dì] rà TTpcòra valetore irpàrov, 
vel Ìtt€l6y] rà TTpcòra. òiacrTrjTrjv aor. 2. ind. act. Rum. dual. 
Ion. prò òi€o-rr]Tr)v, omisso augmento. v. òuo-rrjpi. eplcravre v. 
èpi^cù. — 7. 'Arpèiòrjs, Atreifilius, li. e. Agamemnon. v. ad 1. 

S. Vis r 1 ap crcpcoe . . . pàx^o-6ai\] Quisìiam igitur eos deorum 
contentìone commisti ut pugnarent? Constructio est: ris re apa 
é)e(ov ^vyer/Ke (lori, prò o~vur}K€, v. o-vvir\p.C) epibi acpcoe h. e. avrà), 
(est enim cr<pcùe aecus. num. dual. mutato accentu Ionice, ab 
os, ov, ol, e; v. Tate Gr. Gr.) [cocrre] /xa^ecr&zi ; 

9. 6 yàp~] Ang.for he. Ubi notandum, articulum, qui dicitur, 
nihil revera esse aliud, nisi vetus prouomen, demonstrativum 
scilicet, cujus vis et significatio, Homeri setate perspicua, eva- 
nuit postea. v. Tate Gr. Gr. p. 20. Matthise Gr. Gr. 262. 
ibique Blomf. /Sao-iAfjV dat. Ion. a nomin. fìairìkcùs, v. Gr. Grani. 

10. vcvo~ov\ Ion. prò vovov. ava o~Tparòv, per exercitum. 
<ùpo~e, excitavit, aor. I. ind. verbi opwpi, excito, concito, a quo 
pari ratìone formatur fut. opera), atque Se:£a> [<5ei/ccra>] a òei- 
Kwpi, (gv£cù [feuyerco'] a ^evyvvfxi, 8zc. Alii ab opeo ducunt, fut. 
opeo, JEoL opcrco. Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. ccxiii. 39. òXeKovro èè 
Xaoi. Ang. andtlie people or the troops kept dying. 

11. ovveKa'] quia, quoniam, ideo quod. Factum ex ov eveica. 
Timi ròvXpvcrrjv verte cura Blonifieldio him, Chryses; nani ròv, 
ut supra, est pronomen demonstrativum. rjTtfjLrjae v. aripàoù. 

12. 6 yàp~\ Vide supra ad 9. vrjas, naves, accus. plur. no- 
minis Ionici rj vtjvs (Att. vavs,) gen. vrjòs et veòs (Att. i/ew?,) 
dat. vrfi, acc. vrja et via (Att. vavv,) noni. pi. pjjes et vées, gen. 
vrjcov et veàv, dat. vrjvcrì, vr\zo~o~i et veeizcriv (Att. pxivo~Ì,) acc. vijas 
et vias (Att. vavs.) Sic saltem apud Homerum flectendum, 
addita forma veteri vav<piv vel vdFcpiv in genitivo ac dativo 
plurali, v. Thiersch. Gr. Grani. §. cxcvn. Matth. Gr. Gr. 78. 

15. \vo-6]xevos] ? x edemturus. Ang. to ransom» Nota vim vo- 
cis medice. Auo> est solvo captiviiate seu captivum dimitto ; \v- 
opai, in passiva, solvor captiviiate seu dimittor; at Xvopai, in 
inedia, facio mihi solvi captivum, i. e. redimo. Agamemnon igi- 
tur \v et, releases ; Chryseis Xverai (passive,) is released ± Chryses 
Xverat (medie,) ransoms. v. Kuster. de Verb. Gr. Med. Corani. 
Tate de Verbo xMedio (Mus. Crii. Voi. I. p. 102.) Matthiae 
Gr. Gr. 492. b. a7repeiW airoiva. Angl. a vasi ransom. 

1 4. o-rép'fia r e^oov — XitrcrcTo] Angl. and having in his hands 
a chaplet of the far-darting Apollo together ivith a golden staff or 
sceptre. 'Ara ìiic est cum, quemadmoduin accepit Dammius. 
Paullo post 28. est cTKrJTrrpov icaì crreppa Beoìo. Ceterum ava hic 
per iv exponit Matthise Gr. Gr. 579. 1. Angl. on,upon, i. e. lied 
or fastened to. Neque aliter Heynius atque Ernesti. 'A7ró\- 
Xcùvos scandendum, tanquam scriptum fuerit ' AttttóWcùvos ; 
Xpvo-écù autem disyllabice, ut aureis apud Virg. iEn. I. 726. cerei 
ibid. VII. 609. ferrei ibid. VI. 280. In XiWero deest augmen- 
tum, Io ilice. 



NOT/E IN HOMERUM. *gg 

16. 'Arpciòd] Atridas, h. e. Agamemnonem et Menelaum. 

17. evKvrjfjLiàes] evKVnpus dias resi Poet. prò evKvrjpis, quod v. 

18. &/*«■ peV £eot òoTei>,] rofo's qiddem dii dent. Notandum 
6€o\ scandendum monosyllabice. òoìev 5 plur. aor. 2. opt. act. 
per syncopen, ut loquuntur, prò òolrjcrav posita. 

19. ÌKirépcra.1 Upiàpoio — ÌKeaSai'] Ang. to sack the city of 
Priam, and to return home in safety. eKirÉpcrai aor. 1. infili, act. 
verbi eWep#co. Upiàpoio Ionico-Poet. prò Upiàpov, ut 28. Scoio 
prò Seov, 34. 7ro\v<p\o lcr(3oio prò 7rc\v<fi\oLG-(3ov, 38. Teveòoio 
proTevédov; quod semel notandum. o'iKaòe, adv. domimi. Ad- 
verbia locaìia in de significant motum ad iocum. v. Matthias 
Gr. Gr. §. 259. ÌKecrOai aor. 2. infili, med. ab ÌKvéopai. 

20. 7raiSa — §e^€(7^at,] 7raISa h. e. Bvyarpa, ut supra 13. 
nam Trai? de utroque sexu usurpatili*. Tum \vo-ai et èéx^oSai 
infinitivi sunt, subintellecto pépvi-joSe, KeXevere, QéXere, aut si- 
mili quo ; vel, quod facilius, prò imperativis sumendi, id quod 
mavult Hermannus ad Viger, p. 206. rà è' arroiva (recentiori- 
bus ràde de anzoiva) hiyzo-Qai verte Angl. and receive ihis r ausoni, 

22. e7T€v(pr]pr]crav'] Angl. tesiified iheir assent. eTrevcpnpe'ìv, 110. 
inquit Dammius, est favere lingua ad aliquid ; quod fit vel 
fausta apprecando, — vel tacendo nihilque loquendo. Totum 
locum Latine sic expone: Ibi alii qiddem omnes nobiles silentio 
suo et vuUu ad convprobandum composito indicabant, revereri 
oportere sacerdotem et accìpere redemiìonis pretium. Heynius 
vertit acclamar unt. Nota omissionem augmenti lonicam. — 
23. leprja Ion. prò Upéa. v. Upevs : òéx@ ai Ion. vel iEol. prò 
òcòéxèai, omissa reduplicatione. v. Matthiae Gr. Gr. 164. 
Thiersch. Gr. Gr. §. ccxvin. Maittaire Gr. Ling. Dial. p. 125. B. 

24. aXX' gvk. 'Arpeiàr] — rjvàave 6vpco,] Graeci dicunt àvbàveiv 
rivi) dicunt etiam avhàvtiv Svpcò. Si Gvpà sit dativus post ver- 
bum, necesse erit ut ad Colophoniam, quam dicunt, figuram 
confugiamus, h. e. ut 'ArpetSiy sit dativus vice genitivi fungens. 
v. ad 161. Altera hujus loci constructionis expediendse ratio 
erit hsec : Ovk rjvòave 'Arpeiòn [eV] Svpcò. Atque ita Thiersch. 
Gr. Gr. §. cclxxv. 1 1. Cf. Odyss. A. 777. Tum notandus hiatus. 

25. dXXà KciKccg àfyiei — ereXXe'] sed contumeliose dimisit 9 mi- 
nacemque scrmonem addidit. aóUt est imperf. indie, act. con- 
traete prò cicjjiee. v. àqbcecù. ini pvOov ereXXe per tmesin prò 
eVéYeAÀe pvOov. Cf. Carm. Anacr. III. 9 et 15. 

26. Mr] crefyépov, Koikrjcriv — /areico,] Angl. Let me not find, 
Sfc. Piena oratio fuisset e 'Opa, pr\ ere vel &v\ào-aov, pi] ere, Cave, 
ne te,&c. kolXvcflv dat. plur. fem. Antiq. et Ion. prò Koikats, et 
kixclo) Poetice prò /a^eo», quod Ion. et forma non contracta po- 
situm prò klx<ò. Est autem prses. subj. act. verbi Act^eoo, -co, vel 
KixrifJLi. De vrjvo-ì vide ad 12. Nota hiatum in 27. de quo 
v. Thiersch. Gr. Gr. §. ex. 5. 

*G 2 



*loo :<OTM IN HOMERUM. 

28. fÀr} vi rot ov XP^MÌ ne forte Ubi non prosit, ro* Ioni- 
cura prò o-ot: habet enim Herodotus. 

29. rr]v ò 9 iyco ov Xvo-co, irpiv \iiv — %ireiviv\ liane autem ego 
non prius liberabo, quàm ipsam vel senectus invaserit. v. Matthise 
Gr. Gr. 522. Heynius post Xvaco paulo gravius figit; ut 7rp\i/ 
sit prius h. e. aniequam id fiet, Angl. sooner. Miv et viv sunt 
omnium generum, a poetis ssepius posita prò avròv, avr^v, (ut in 
hoc loco,) et avrò : sed \iiv tantum apud Homerum reperitur. 
v. Matthise Gr. Gr. 146. eTreiaw v. eVet/it, to come upon. 

30. ivi Poet. prò Iv, et^Ap-yet diseresi Ion. pro v Apyet. Tunc 
Tràrprjs Ion. prò iràrpas, 

SI. ìcrròv iiroixopévqv, — àvriócùo-av.'] Angl. plying the loom, 
and sharing my bed. àvrtóoòcrav Ionico-Poetic. prò àvriSaav, 
quod contraete fit ex àvriciovaav. v. àprtaco, 

32. cracorepos ojs /ce vérjai.'] Angl. that you may return the 
safer, Cf« Matthise Gr. Gr. 457. 5, /ce et K€v Poet. prò av. 
vé-qai Antiquum et Ion. prò vén, 2 pers. sing. prses. subj. v. 
véopai, eo, redeo. 

55. &s] Ss cum gravi accentu ita, sic: prò ovtoùs. — e&òVto-ei/ 
& óyépav. Angl. and he, the old man, was afraid. v. ad 11. eòòct- 
o~ev Poet. prò eòeio-ev, aor. 1. ind. act. v. àcido*. 

34. /Srj 8 9 aKecùv — OaXdo-o-qs'] firj, hit, aor. 2. ind. act. Ion. 
prò eftr], a ftalvcù, ut mox re'* e prò ere/ce, a tlktcù, iroXvcfrXoi- 
o-j3olo v. supra ad 19. 

35. 7roXXà S' — Atjtoj'] Angl. and then he, the old man, went 
apart and prayed fervently, &c. TróKkà est accus. plur. neut. 
adverbialiter usurpatus : klòhv aor. 2. part. act. a klù> : r)pd& 
prò rjpa.ro, elisa o etr in 6 mutata ob sequentem aspirationem. 
v. àpàopai. — 56. rjvKopos Ion. et diseresi Poet. prò €VKop,os. 

37. KXvSi p€v, — àpifiiftéftrjKas,'] Angl. Hear me, O! god of the 
Silver bow, who protectest Chrysa. pcv Ion. prò p,ov, et à/x(jfu/3e- 
ftrjKas prò àp^ifiaiveis, tueris, Inerì soles, prseteritum notione 
prsesentis. Et proprie est hast protected and stili protectest, 
Cf. Matthise Gr. Gr. 503. Chrysa in agro Thebano sita, ad 
mare. Mox fadérjv Ion. prò £a6iav. Tevéàoio v. supra ad 34. 
v. et ad 179. 

59. It^ivOev' et iroré toc k.t.X.] Sminthius Apollo ab urbe 
Sminthe, vel Smintho, Troadis; ubi deus invocatus et prsecipue 
cultus, auxilium tulit, muresque exstinxit, h. e. continuse plu- 
vise mures suffocaverunt. crplvSaet o-plvBos Grsecis est mus do- 
mesticus. Mox rot Ionicum prò o-ot, ut supra 28. et vrjòs, ov, 6, 
templum, fanum, Ion. prò vaós. eVt vqòv epe\fsa per tmesin 
prò hrépetya vr)ov, ut mox 40. KareKrja (aor. 1. ind.) similiter 
conjungendum. v. eVepec^o) et KaraKalcù. et 7rore tol k.t.X. verte 
Angl. if ever I adorned ivith garlands thy beautiful tempie, or 
ifever I burnt in honour of thee y &c. 

41. róde jjloi Kpr^vov eéXècop'] Angl. gra?it this my request. 



NOT.E IN HOMERUM. *loi 

Kprji-jvov aor. 1. imperat. a verbo antiquo Kpaiaivcù\ iéXècop vox 
Antiqua et Ionica prò eXàcap. 

42. TLcreiav Advaot — ftéXeccriv.] Angl. may the GreeJcs afone 
for my lears by thy darts. Danai, sive Graeci, a Danao Beli 
filio sic elicti. TLo~€iav est 3 plur. 1. aor. opt. ./Eolie, (ut aiunt) 
prò Ticrauv, et ftekecro-iv Poet, prò fiéXtcriv, a ftéXos. 

43. *Qs €<par cvxófJievos.] Angl. Thus he prayed. v. ad 55. 

44. ftrj de kclt Ovkvpiroio K.aprjvcov'] Hoc est Kare(3r] èè Kapij- 
vcùv '0\vp77ov 9 nam tinesis est. Cf. £2. 329. OvXvfuro^ Ion. prò 
*0\vfA7ros ut ovXofiévrjv prò òXojjLevrjv supra 2. vovaov prò voorov 

10. Tum Krjp est Karà Krjp, animo* 

45. ró£ SfjLoio-iu — <j)ap€Tprjv'] a>poicri prò a>fxoLS 9 ut olcùvoiav 
prò oloìvois supra 5. àp<fir]pe<pr)s pharetra. est operculo bene 
occlusa circumcirca oram. (papérpijv lori, prò (fiaperpav. 

46. eickaygav ò 1 ap olcttoì k.t.à.] Angl. and his arrows on this 
rattled upon the shoulders of him angry, as he himself moved. 
€K\ay£av aor. 1. ind. act. verbi Kkàyyco: ò'ìo~roì Antiquum et 
Ionicum prò o1o~tol: non Poet. habet enim Herodotus. x* 00 ^- 
voio. v. supra ad 19. — 47. tavnOévros v. Kiveco: rj'ie Ion. prò fje 
3 sing. perf. ind. med. v. et/xt, eo. Potest et esse imperfectum 
Ionicum verbi ejusdem, ut notat Matthige Gr. Gr. 214. eot- 
kcds, similis, perf. part. ab eWa perf. ind. verbi ei/ca», sìmilis sum. 

48. fiera 6° ìbv eijKe'] Tmesis prò peSerjKe (Ion. prò fieOfJKe. 
v. supra ad 8.) èè lòv, Angl. and shot forth an arroto. Cf. Odyss* 
E. 460. Heynius post praepositionem vrjas subintelligit. 

49. òeivr) èè KXayyrj — fiioìo.~\ Angl. and dire was the clang^YW* 
&c. yéWro prò iyévero, omisso augmento, et àpyvpéoio fiioìo 

prò dpyvpéov (3iov: quales Ionismos, passim fere obvios, tironi- 
bus in posterum sponte notandos velini, vix posthac memora- 
turus. 

50. ovprjas jxèv — àpyovs'~\ Angl. the mules first he reached 
with his darts, and the siu'ft dogs. ovprjas accus. plur. Ionici 
nominisot>peùs > , prò quo vulgo òpevs, mulus. ìttcùx^to imperf. ind. 
act. v. eTroixofiai. 

51. avràp eireir* — dap.eiai.'] Angl. then afterwards sending 
forth a deadly weapon [ì. e. his deadly arrows) against the Greeks 

themselves, he kept shooiing vel he contìnued io shoot; and the f re- 
quent funeral pyres of the dead were constantly burning. avrop 
antiquitus àFrdp. v. Lex. Nota vim imperfectorum, quae vel ex 
eequentibus apparet: pergit enim ivvrjpap pèv ava o-rparov 
$x €TO K-faa Beolo' Angl. the weapons of the god contìnued to 
jjass through the army for nine days successively : ubi no veni 
dierum numerum prò incerto ponere videtur poeta, avrolo-c 
Antiq. et Ion. prò avrois, ut G>poio~iv prò a>p.ois supra 45. qualia 
in posterum quisque prò se observabit tiro. — 52. Bapeiaì v. 
6ap.€iós. Obiter monendum, a ktjXov Latinum telum profluxisse. 
54. rfj ècKarn] se. Tjfiepa. Ita nos familiariter on the first, 
secondy thìrd, &c. se. day of the month. àyoprjvèe, Ion. adv. ad 



*102 NOT.E IN HOMERUM. 

concionem, els àyopàv, òs terrninatione fungente vice praeposi- 
tionis. De hujusmodì adverbiis consulendus Matthiae Gr. Gr. 
259. Thiersch. Gr. Gr. §. cxcvni. 5. Mox KaXécrcraro, he sum- 
moned, 1 aor. itici, med. v. KaXeco, Ion. et Poet. (geminata <t) 
prò éKaXéaaTO. 

55. reo yàp hr\ <f>p€<rì Ót}k€ 6eà] huie enim animo impostiti dea, 
Angl. /or the goddess suggested it co his mind. Ubi tmesis est prò 
èrré&rjKc, et reo dativus prò genitivo per Coìophoniam figuram. 
v. 9. 218. Vide supra ad 24. 

57. ol ò' irreì evv fjyzpOeu^-Toìo-i S' k.t.X.] Angl. when then they 
mere assemblea, — AchiUes swift offooi rose up and spoke amongst 
them vel addressed them. rjyepdeu per sync. prò rjyépdrjcrav, aor. 
I. ind. pass, ab àyelpco: et forma est Doribus, JEolibus, lonibus, 
Atticis demum communis. v. Matthiae Gr. Gr. 199. Thiersch. 
Gr. Gr. (5. cc^v. òfirryepees, forma non contrada, Ion. prò òurj- 
yepels. v. òftrrycprjs. Mox 58. notanda est particula àè in apo- 
dosi, quae vei otiosa est, vel reddenda fersan tum vero; obser- 
vandumque in tironum usura, apodosin esse alteram periodi 
partem, quae respondet primas, quae protasis dicitur. 

59. ^TpdÒTf, vvv lippe] cippe JEolicum prò rjpàs, et revera 
nihil aliud est quam àpueas brevi a tum. v. Thiersch. Gr. Gr. 
§. cciv. 10. TraXipTrXayxOévras aor. 1. part. pass. v. 7ra\iu7r\à£co. 
Mox 60. ei ye verte Ang. if at least, et 61. d òr), since. 

62. aXV aye di)'] rerum age, queeso. Ex aye èrj profiuxit La- 
tinum r/gednm. ipeiopev Poet. prò ipéopzv, ab eneio», interrogo. 
Est autem èpéopev 1 plur. praes. subj. Ion. (correpta co) prò 
ipécopev. v. Thiersch. Gr. Gr. §. clxviii. 11. Matthiae Gr. 
Gr. 195. 7. Damai. Lex. Homeric. in "Eco et etto, eo, vado, 
ìeprja v. ad 22. 

63. rj Kaì òv€Lpo7TÓ\ov — Kaì yàp r — ècrriv- — ] vel etiam somnio- 
rum interpretem, [etenim somnium quoque ab Jove est.) Kaì yàp 
re hic valere Kaì yàp notat Matthiae Gr. Gr. 626. quam lo- 
cutionem conferant tirones cura Latinis etenim, namque, quae 
consimilia sunt. v. ad 81. Ceterum v. ninnino quae ad 218. 
Mox tócto-ov Poet. prò TÓaov. 

64. os k earg,] Poni frequenter relativum prò tua, ut apud 
Latinos qui prò ut, notat Matthiae Gr. G\\ 528. 5. qui et 617777, 
quae lectio est Cod. Vindob. scribi jubet prò eiiroi. "Gs Ke eìirrj 
est qui dicat ; os /ce eiiroi esset qui furiasse dicat. Cf. Thiersch. 
Gr. Gr. §. cccxlvi. 15. et cccxlvii. 5. a. 

65. tir ap* by ev^coX?;? — iKarcpftrjs'] Angl. whether in truth 
he he angri/ on account cf some neglected vow or hecatomb un- 
paid. Constructio est èaipéfJLXperai [éW/ea] evxcoXrjs, ut vel ex 
93, 94. patet. 

66. al Kev ttcùs — àp,vvai.] Angl. if per eh ance, having accepted 
the steam of lamhs and unbìcmished goats, he iviU word offfrom 
us the pestilence. al Antiquum et Ion. prò el àpvàv et alycbv a 
nominativis aps et at|, et 67. ftovXerai prass. subj. Ion. (corre- 
pta rj) prò fiovXrjTai, Sic ha cedere iràpres, II, 0. 18. prò efòifre. 



NOTJS IN HOMERUM. *K>3 

v. Thiersch. loco citato ad 62. et infra 128. Mox 67. àvriàcras 
ab àvrià^cù. ano Xoiyòv àpvvai per tmesin prò àirapvvai Xoiyóv: 
quanquam aliter statuit Matthiae Gr. Gr. 594. 2. qui Tmesin, 
proprie sic dictam, in locis hujuscemodi obtinere negat, asserit- 
que praepositiones cum verbis compositas adverbialiter semper 
usurpari. Quod memorati! dignum equidem censeo, veterem 
tamen ipse loquendi modum in bis annotatiunculis servaturus. 
Cf. quae ad 48. 98. et 258. 

68. J/ Hrot oy — efcro.] Angl. He then havìng thus spolcen, 
ihereupon sai down. Nota tmesin. 

70. òs fjàri — irpó t' ióvra,'] Angl. ivho knew both the present, 
and the future, and the fast, fjèr) 5 pers. sing. plusq. perf. ind. 
(notione imperfeeti) prò fjòei verbi dòia vel tìòrjpi, scio, novi. 
v. Matthiae Gr. Gr. 193. 4, ióvra Antiq, et I-on. prò cvra et 
iaaópeya Poet. prò io-ópeva. 

71. Kaì vrj€o~<r 9 fjyfjo-ar] et naves dumi, vel et auctor fiat na~ 
vibus h. e. navigationis. vrj€<r<ri Antiq. lon. et Poet. prò vavo-i. 

*l\iov eiacù h. e. et? rrjv "Wiov ; et notandum *ì\ios, ov, f), di- 
xisse Homerum, uno tantum loco excepto, non J/ lXioz>, ov,ró.-— 
72. rjv èia pavroavvrjv, by virtue of hìs siali in prophecy. Turni 12. 
rrjv Antiquum et lonicum prò r)v poni notandum. 

73. os o~cpiv ivcppovicov dyoprjo-aro,] Cowperus nostras: And 
thus intelligent the sage began. ivcppovecov diseresi Poet. prò ew- 
(Ppovéùìv. àyopr)o~aro v. àyopàopai. pzrétnrev Poet. prò pereìirev. 

V. p€T€7Tù). 

74. '& 'A^tXei), — avaKTos.] 'A^iXeu voc. sing. ab 'A^eXei/r. 
v. ad 1. KeXeai Antiquum et lonicum prò KeXrj. v. KeXopai. — 
75. iKarrjfteXerao JKo\. prò eKarrjfSeXérov, a recto eKarrjftcXirrjs, 
ov, 6. v. infra ad 203. 

76. roiyap iyàv ipéa>'] iyìòv iEoììc. (v. Greg. de Dia!, p. 248. 
ed. Schaef.) prò iyà> et ipécù fut ind. act. Ion. prò ipà, ab inusi- 
tato verbo e'ipco, dico. Mox crvvOto (factum ex crvvOecro, exempta 
<r, Ionicumque et Ant. prò avvSov, de qua forma v. Matthiae Gr. 
Gr. 208.) verte Angl. heed ivhat I say: opoaaov Poet. prò opoaov, 
aor. 1. imper. act. v. ofivvpi. opocro-ov, r) pev poi Trpóópcùv àpr)£ziv. 
Angl. swear that you will r e adily assist me. ubi rj pèv (recentiori- 
bus rj pr)v) particulae sunt jurandi, neque Anglico nec Latino 
sermone reddendae. 

78. rj yap òtopai avòpa xoXcoo-epev,] Angl. for in iruth I thinJi 
that I shall esasperate tJie man. òi'opai dialysi Poet. prò oìopai, 
opinor, puto. xoXcùcrépev Antiquum prò ^oXcoo-eti/. v. ^oXóo). Cf. 
Matthiae Gr. Gr. 196. — 79. Kpareei, forma non contracta, Ion. 
prò Kparel, et ol irziùovrai prò ò 7T€i6ovrai, pronomine demon- 
strativo vice relativi fungente, ut notat Matthiae Gr. Gr. 468. 3. 

80. ore ^coo-erai àvèpì ^ép^t.] Angl. when he shall be angry 
with an inferior. x^Pl'ì dat. sing- veteris adjectivi (notione com- 
parativi) x^P r ì s '> inferior, gen. xép 7 ) ** dat. X 6 W'> accus. xW a > 
noni. plur. xéprjes; cujus comparativum ^epeicoi/, et contractius 



*104 NOTJE IN HOMERUM. 

XeLfxùv, ovos, ovi,8zc. Sic ex positivo^A/^ fluxit comparativum 
àpeicov. v. Matthias Gr. Gr. 135. Thiersch. Gr. Gr.§. ccn. 22. 

81. et7rep yàp re — ev crTr)6ecrcriv eolcri'] Angl. for although he 
sh onici repress his anger evenfor the present day, yet after wards 
he harbours resentment in hìs breast, tilt he shall have ]?e?fected 
his revenge. e'iirep yàp fé apud Homerum valere e'iirep yàp notat 
Matthias Gr. Gr. 626. v. suora ad 65. yàp re cura Latino nam- 
que (kcù yàp) comparat Hoogeveen Doctr. Part. L. G. p. 565. 
ed. Schiitz. KaraTréy^jj v. KarairéiTTCù. 

83. ero òè cfipàcrai, et p.e aaóxTeis.] tu autem delibera tecum, 
an me servaturus sis et servare ])ossis. Ita exponit Daminius. 
Heynius: dispice, ut viam reperias, qua me incolumem prcestes. 
Angl. but do you consider how it will be in your power to savc 
me. <fipà£(D, dico; cppà^ofxai, delibero. 

84. à-rrapieifiópiepcs 7rpoo~écpr}] Angl. addressed in reply. 

85. Sapo-rjaas pà\a~] Angl. very confidently. Beoirpóuiov Angl. 
the divine will. o ti (nani sic scriptum volunt Grammatici, ut 
ne cura ori conjunctione confundatur,) v. octtis. olcrOa 2 
sing. perf. ind. med. per svncopen prò o'idaaOa, quod prò o'iòas, 
iEolice, ut aiunt. Non autem JEolibus tantum, sed et lonibus 
Atticisque peculiaris est haec forma, v. elèéco. Cf. ad 554. 

86. ov jjià yàp 'AttóWcùvo] non enim,per Apollinem juro. core 

V. 00~T€. 

88. ifi€v (cùitos kcù ini X& ** èepKop.evoto,'] in e vivo et in ter- 
ra indente, h. e. quamdiu ego in terra risii fruor. èpev Ionie, 
prò epov. v. ad 57. KoiKns lon. prò KolXais, breviatum se. ex 
antiquiori KoiXrjo-i. v. ad 26. inolerei v. €7ri<p<zpco. 

91. eu^erat ehai.~] Angl. professes to be, h. e. is esteemed, is 
reckoned, is. — 92. rjvda, v. avòàcù. 

93. ovt cip 1 oy 9 evx^rjs Ì7Tipépicf>€Tai, K.r.X.] Constructio est: 
ovre apa oye eiripé pelerai [evoca] evxcoXrjs, .... aXXà eveica àpn- 
rrjpos. v. ad 65. ÌNotandum in priore membro sententiae prse- 
positionem (ex adverbio factum, v. Matthise Gr. Gr. 576.) 
supprimi, exprimi autem in posteriore. Cf. ad Carm. Anacr. 
V. 22. 

95. àireòé^aro,'] v. à7rodé'x o f JLat " — 96. rovveica sequivalet tov 
(11. e. tovtov) evena. v. ad 1 1 . 
113. 97. ove 9 oye irpìv \oip.olo — irpiv y — h)6p.evai] neque hic prius 
a peste graves manns abstìnebit, quàm patri dileeto reddat. à<fié£ei. 
v. a7rex(o. irpìv — irplv ye, priusquam. — 98. àiroòópevai Antiquum 
prò àirobovvai, (cf. 134.) et nota tmesin. ì\ikcùttis, qua? oculos 
spectantium ad se convertit, spectabilis, (ab eXlcraco, volvo, et cù\p>, 
oculus,) Angl. attractive, beautiful. Atque ita Dammius. Aliidu- 
cunt ab ìXikqs, niger, et coyjr, ut sit nigris oculis conspicua, Angl. 
black-eyed. Kovprjv lon. prò KÓpnv, ut supra 10. vovcrov prò vócrov. 

100. rare k£v pnv IXacrcràpievoi TreiriSoifiev.] tunc forte ipsum 
placando fiexerhnus. pnv v. ad 29. TveTTidoip.ev aor. 2. opt. act. 
cum lon. reduplicatane prò iriBoipev. v. neldco. 



NOT/E IN HOMERUM. *105 

105. fxeveos Se jxéya (fipép€s~ Tripiikapr ,} iraque valde diaphrag- 
ma, atrum sanguine, circumcìrca impletum est. <fipéves (Heynii 
sunt dieta) veteribus sunt diaphragma, septnm transversum ; 
cujus consensus cum cerebro manifestus est in animi motibus, 
maxime in ira, hoc loco venis sanguine tumentibus, uncìe /xe- 
Xaivai. Angl. the diaphragm or midriff. ap^nvipiikapro v. ó/z- 

<pL7TLfJL7r\r)IJU. 

104. ocrae òe ol — iiK.Tnp.~] Angi. and his eyes ivere lìke to vel 
resembled glìttering fire. oaae (reo,) oculi^ num. dual. quasi ab 
oa-o-os (rò,) oao-cos, ut sit o<tct€ per apocopen prò òVo-ee. Fuit 
et forma oo-cros, oacrov. v. Mattili ae Gr. Gr. 91,2. Cf. etThiersch. 
Gr. Gr. §. cxcvn. 60. \apL7r€TÓ(DPTi prò \ap,TreT còpti, v. ad 31. 
ì'ìkttjp lon. et per syncopen et dialysi Poet. prò icùKeiTrjP, (quam 
formam exhibet Xen. Anab. 4. 8. et alibi, quanquam eam ex 
incertis esse dixerit Matthiae Gr. Gr. 231.) et est 3 dual. 
plusq. perf. indie, verbi et/eco. v. Matthiae Gr. Gr. 195. Thiersch. 
Gr. Gr. §. ccxviii. 58. et ccxxxn. 54. Nota usum plusquam- 
perfecti temporis notione imperfecti. v. ad 70. 

105. /oz/c' èo-orópepos} torva tuens ; torve intuens. Angl. eye- 
ing him malignanti^ vel eyeìng him sternly. icaità acc. plur. neut> 
adverbialiter usurpatus. irpocréenTe v. ad Ì3. 

106. rò Kpr]yvov~] id quod graturn sit. — 107. (friXa nom. plur. 
neut. prò quo exspectasses <pi\op, et rà KttKa vertendum evilslìke 
the present vel ili as on the present occasion. — 108. icr6\ov ettos 
de vaticinio. Angl. good lidings. ovBÉttcù jungendum; nam tme- 
sis est. 

110. as òr) rovo' €P€kcl] Angl. as thongh now on this account. 
rovò ì €P€Ka Latinis est ideirco, eapropter. o-cpip (i. q. a(fiio~Lp) 
ipsis. v. ov. Mox Kovprjs lon. prò KÓprjs. v. ad 98. 

111. Xpvo-rjtòos] Xpvo~r)ìs patronymicum est, Chrysae filia. 
v. inf. ad 184. 

112. 7to\v /3ouXo/mi] Angl. I had mudi rather* 

113. Kcù ydp pa ìL\vraippr}aTpr)s 7rpofié(3ov\a,] Angl.jfor Ipre- 
fer her even to Clytemnestra. De koÌ yàp v. supra ad 63. Tipo- 
@é(3ov\a praet. ind. med. a TrpojBovXopai, notione praesentis. 

114. Kovpiò[r)s àkóxGv ] " quam virghi em duxi. Opponitur 
aperte tj} TraXXaKJ). hinc perpetuo usu est r) yaptrr)." Heynius. 
Verte igitur Angl. my lawful ivife vel my wedded wife. iieeì ov 
iSep ÌottÌ x € P € i-<»>p. Angl. since she is not inferior to her. e#ei>, 
vel potius Fi6ep, JEolicum prò ov, ut aédep prò aov, ìp.i6ep prò 
ifjLov. v. Kcen. ad Greg. p. 207. ed. Schaef. x € P*' l(ÙV P ro x^P^v 
v. ad 80. 

115. ov èépas — ovt€ ti epya.'] Ante òepas supple Karà, et ovre 
ri epya verte nor at ali in accomplishments. Notent tirones vetus 
vocabulum Fépyop et Anglicum work ex eodeni fonte primitus 
fluxisse. Wark dicimus Eboracenses, quod ad Fdpyop antiquum 
prope accedit. Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. cliii. 31. 

116. àXXà mi w? k.t.X,] Angl, but even so. oc>s cum accentu 



*106 XOT\E IN HOMERUM. 

gravi prò ovt&s, ut supra 33. ióéXco, volo, Augi. I am iviìling or 
conte nt ; I coment. òópevat v. ad 98. 

117. cfj.jj.evai] esse, Antiquum et Poeticum prò chat, v. ad 
Bion. III. 12. Notent tìrones radicem verbi flovXopca linguis 
Graecae, Latinae, Angliche communem. BOuAo/.«u — VOLo — I 
WOLL, antiquum prò / wilL Cf. Thiersch. Gr. Gr.§. ccxxxir. 
SI. 

119. àyepaaTos eco'] àyépao-Tos, Angl. ivithout a meed. eco An- 
tiq. et Ion. prò co. v. Matthiae Gr. Gr. 212. Mox coikc, cequum 
est, consentaneum est, par est, decet, conventi, praet. ind. ab 
c'lkcù, similìs sum. Cf. Matthiae Gr. Gr. 231. Thiersch. Gr. Gr. 
§. ccxxxn. 54. 

120. o poi yépas epxerai aXXw.] Augi, that my meed goes else- 
where. ò (i. e. *a#' 6 vel òi o) prò otl. v. ad Bion. I. 9. Ex- 
inde apparet conjunctionem otl primitus revera nihil aiiud 
fuisse quam neutrum genus accus. sing. pronominis oo-tls, ut 
Latinum quod (conjunct.) pronominis qui. ciXXn, supple 6òa>. 

114. 125. tto)? ydp tol — 'Ayatoi';] Angl. hoiv shall the Greeks <xc. 
vel how is it Ukely that the Greeks should, &c. ubi notandum, 
particulam yàp sententiae interrogativi vim addere, vel fortius 
(ut ciim Grammaticis loquar) Interrogare, nec reddendam An- 
gli ce. Virg. Georg. IV. 445. NAM quis te, juventini confiden- 
lissime, nostras Jussit adire domos ? Angl. who ordered you &c. 
ubi nam quis nihil aiiud est quam quisnam inversum. v. Faccio!, 
et Forcell. in Quisnam. Cf. et in Quianam. Ceterum referri 
potest istud yàp ad subintellectum aliquod, inqne animo latens 
locutoris, quasi si Anglice plenius dixisset : Your request is un- 
reasonable, vel your demand is esorbita nt — for how is it Ukely 
tJiat, &c. Pari modo suppleri potest ellipsis in loco Virgilii. 
Confer Matthiae Gr. Gr. 615. Hermann, ad Viger, p. 495. 
Devar. de G. L. Partic. p. 331. Hoogeveen Doctr. Partic. L. G. 
p. 102. ed. Schiitz. 

124. ovàc tl ttco 'ibpev — 77oXXà'~] nequaquam novi [novimus) as- 
servari copias et opes communes ; ut exponit Heynius. Angl. I 
am not at ali aware of any copious store of w e alili being treasured 
tip. ovÒ€7tcù idem quod ovttcù (v. ad 108.) et ìbpev Dori cu m et 
Ionicum (habet enim Herodotus) prò ìapev, quod per syncopen 
positnm prò ìo~apev, ut volunt nonnulli, v. 10-77/41. Alii malunt 
ìèp.€v breviatum esse ex o'fàapev, ut sit praet. ind. med. verbi 
eldécù, scio, v. Thiersch. Gr. Gr. §. ccxxxn. 50. Schweighaeu- 
ser. Lex. Herodot. in Elòévai. Cf. etiam Matthiae Gr. Gr. 2.50.2. 
^vvrj'ia V. ^vvrjlos. 

125. tcl pcv — eVcryeipetz/.] qua? quidem ex urbibus depredati 
sumus, ea divisa sunt. rà p.cv prò a pcv — rà prò ravra. v. rò? et 
6. ttoX'kùv Ion. prò ttoXccov. c^eTrpdoopev Ion. et per metathesin 
prò e£c7rdp6opev aor. 2. indie, verbi cKTrcpSco. Sic Kpadh]v prò 
Kapò. infra 225. rérparos prò rerapros, et similia. Cf. Matthiae 
Gr. Gr. 40. IV. et 18 8. Obs. 4. 

.126, Xaovs §' ovk iiréoiKe k, t. A.] Angl. and it is not filting 



NOT^ IN HOMERUM. *107 

that the people shoidd refund this. TLdk'ùCkoya ravr' iiraytlptiv, 
omnia iterimi in unum con/erre, ut alia denuo poriione disper- 
tìantur. Ita exponit Clarkius. eWoiKe v. ad il 9. 

127. Beco TTpóes'] deo vel in honorem dei dimitte. v. Trpoirjpti. 
Time avrap ' A%aioì verte: nos autem Achivi. — 128. rpnrkfj et 
T^rpairKf) adverbia, vel potius dativi adverbialiter suraendi, 
subintellecto polpa, v. Bos. Elìips. Gr. in MOIPA. Est autem 
TpinXóos adj. triplex, T€Tpa7r\óos, quadruplex. De ai v. ad 66. 
deperì 3 sing. aor. 2. subj. act. Antiq. prò òco. v. èldcopn, et al kg 
iroOi ècpo-i vertendum si aliquando dederit. Cf. supra 66. Z. 526. 
Od. A.' 34. 

131. /x?7§ 5 oirrtós, — KXéVre wV] Angl. cfo wo£ £&ws, cunning 
though you be, think to deceive me. ubi kKìtvtc vóto ad verburn 
est: animo falle. Locum sic exponit Dammius : Ne sic clan- 
destino ac doloso Consilio agas ; ne sic abscondas consilium tuum 
et astu me adgrediaris. Incertus est Heynius. àya6òs h. 1. est 
prudens, peritus, callidus, Angl. skilful, cunning, artful. Sic àya- 
6òs fiorjv, prudens rei miUtaris, àyaùòs Irjrrjp, peritus medicus. 
ecov Antiq. et lon. prò cov. v. dp,l. Mox ov TraocXeucreat verte 
Angl. you shall not overreach me vel you shall not outwit me. 
Trapzkevo-eai a Trapépxopai. v. ad 74. 

133. avrap ep? avreos *Ko-#at] me autem sedere sic h. e. in- 
anem, vacuis manibus, Angl, tìius idly or fruìtlessly, Cf. Matthiae 
Gr. Gr. 601. Thiersch. Gr. Gr. §. cxcvm. 5. 

155. àXX' et fièv btoo~ovo~i — ottcùs àvrà^iov 'darai, — ] Deest 
apodosis koXcós e^ei, bene erit, vel àiroòtùcrcù avr-qv, reddam eam. 
Verte Angl. well then, if the magnanimous Gre eie s will give me a 
meed, having suited my inclinalion, so as that it shall he an equi- 
valent, I will restore her; but should they not give me one, / 
myself will go and take away, &c. v. Zeun. ad Viger, p. 509. 
Matthise Gr. Gr. 617. apcravres aor. 1. partic. act. ab cipeo, apio, 
flit. àpS) JEoì. apcrco. Cf. ad 10. d Òé Ke p,rj sequivalet fjv àè p,r). 
v. Matthias Gr. Gr. 523, òcùcùo-iv Antiq. prò ècocriv. v. ad 127. 
De de particula otiosa in apodosi v. ad 57. — 137. eXoo/xai av, 
auftram. 

138. r} reòv,'] reòs Dor. et Poet. prò eròe, ut placet Schaufel- 
bergero. Doricum etiam appellai Dammius. Est et lonicum; 
occurrit enim apud Herodotum. Mox 139. a^co eXòv simpSi- 
citer est abducam. 

139. 6 bé kgv Kexo\cócr€Tai, k. r. X.] Angl. and he will per- 
chance be indignani, to ivhomsoever I shall come. Ke^oXcùcrercu 
tempus est, quod dicunt, paulo post futurum; quod revera nihil 
aliud est nisi fut. ind. med., cum Ionica reduplicatione, passive 
usurpatimi, v. xoXoo>. Notandum kzv, cum futuro indicativi, 
probabilitatem tantum designare. Cf. 175. v. Matthias Gr. Gr. 
599. d. òv idem quod e</>' ov. v. infra ad 322. 

140. p,€Ta<fipacróp,€0-6a] Poet. inserta o-, prò pera^pao-ójxeOa, 
sive sit fut, ind. med. seu potius aor. 1 , subj. med. prò pera- 



*108 NOTJE IN HOMERUM. 

cj)pa(róùfi€^a, correpta <o Tonice. Cf. ad 62. Sic mox 141. ip-uv- 
(TOfiev (Poet. prò ipvo-ojiev,) 142. àyeipojxev, 143. Seiofiev (Poet. 
prò Qéofiev,) 144. firjo-ofiev, subj unctivi ionici sunt omnes, prò 
epvcrcùfiev, àyelpcùfiev, déoòfiev (quod postea Scùfiev factum,) ^cra)- 
fiev. v. €pv<a, elo-ayelpco, elaflécó, àvafiaivcù. — 141. vrja fieXaivav, 
puta aere et aqua ; et dXa alai; magnimi mare, nani omnia 
magna sunt divinarla. Tum 142. emrrjòès valet Karà rò eVt- 
T7]à€S 9 convenicnter, satis ; et av 143. per apocopen prò ava. 

144. els òe ti? dpxòs — eorco,] Angl. and let some one of the 
chieftains he the commander, &c. nam dpxòs est praedicatum. — 
145. De hiatibus in hoc versu consulendus Thiersch. Gr. Gr. 

§. CL. 4. 

115. 146. rjè] Poet. prò rj. — 147. IXacracai Antiquum, Ionicum et 
Poeticum prò ìXdo-y. v. iXdo^ai et cf. ad 132. Upà pé£as est 
saciis factis. v. pifo>. Similiter usurpatimi Latinum facto. 
Virg. Ecl. III. 79. Cum faciam vitula prò frugibus. ubi al. leg, 
vitulam. 

148. viròhpa lòcov] torve intuitus. " 'Yiróbpa, from beneath, 
from downeast eyes, i. e. looking block, from t»7rò and dpaic, the 

obsolete root of edpaKov, òépKopai; so that the originai form 
was probably vnóàpag, and £ thrown away, as k from yvvai" 
Thiersch. Gr. Gr. §. cxcviii. 2. ex versione Sandfordii. 

149. a> poi, àvaLÒtlìjv eVta/xéye.] Ad verbum: liei! mi hi, impu- 
dentia indute vel instructe, h. e. impudens. ubi enieipiévos est 
partic. perf. pass, verbi Ionici iTnevwpi, prò èfévvvpi, induo. 
àvaibe'cnv Ion. prò dvatòelav. — 150. rot vice aov , per figuram 
Colophoniam. 

151. rj óòòv eXBépLevai,] epx^oSai òbbv, h. e. ds óòòv, est ire 
ed insidendam viani et ad excipiendos transeuntes, Angl. to go 
on an ambuzeade, vel liberius to He in wait far the foe 9 to sur- 
pri-se the enemy by ambush. v. infra 227. Erat autem hsec 
(inquit Heynius,) inter praecipuas belli instruendi vias et ra- 
tiones ista astate; nam nec loca opportuna capere ac munire, 
nec loca munita expugnare norant. Si praedae agendae caussa 
exibant, non magnum discrimen adiri poterat ; unicum igitur 
genus audacioris incepti erat, in insidiis sedere. iXOépievai An- 
tiquum prò ÌKBeiv. Cf. ad 78. — 152. alx^rjrdcov prò aìxMTcov, 
ab alxpr)Tj]s, quam formam genitivi pluralis primae declinationis 
iEolicam appellant, unde et Latina terminatio ejusdem casus 
profluxit. 

153. «rei ovvi fjioi aiTLol €i(Tti/.] Angl. since they are not to 
blame at my hands, h. e. silice I have no fault to find with tliem, 
vel silice they never injured me. 

154. ifiàs (3ovs fjXaaav,'] meas boves abegerunt. (3ovs genere 
feminino ; nam plures in armento boves femìnas quàm mares, 
ut femininum in re istiusmodi dignius sit genus quam mascu- 
linum. fjXacrav v. iXavvco. Mox 155. <&6lrj Ion. prò &0Lq, et 
fitùTiavcipr) prò -pei. Pbthia, urbs Thessaliae, patria Achiliis, un- 
de Phthius audit Hor. Od. IV. 6. 4. 



NOTJE IN HOMERUM. *109 

156. €7T€tr{] Poet. prò eWi, et notandum penultimam cor- 
ripi, quemadmodum in yepaiovs aptuì Tyrtaeum. v. ad El. II. 20. 
— 157. ovpea Ion. prò opea. " Quseras ubi sint montes inter 
Troadem et Phthiam Thessaliae? Saltem in littoribus Thessa- 
liae fuisse dixeris." Heynius. 

159. rijJLrjv àpvvyi€vot Mez/e\a<», — irpòs Tpaxov'] Angl. obtaining 
satisf action vel potius to obtain satisf action (i. e. seeking redress) 
far Menelaus from the Trojans, 

161. kcù èrj jxoi — a7retXeTs,] Verte Angl. and now you threaten 
vie, &c. ut dativus jjlol ab a7retXets regatur. Nempe à<fiaipe- 
ojjlcil apud Homerum semper cum accusativo etiam personae re- 
peritur. v. infra ad 182. Nam <£. 296. (quem locum attulit 
Matthiae Gr. Gr. 412. 5. tanquam exeniplum dativi persona? 
in re tali apud Homerum) nihil moror. Est enim ibi "EKTopt, 
Svpiòv ciTrovpas anima Hectoris ablata, per figuram Colophoniam. 
Sic "Europi SvjjlÒv €7T6l6€, animum Hectoris flectebat, X. 78 et 9 J. 
— 162. o> eVi, h. e. i<l> co, Angl. in pursuit of which ; to obtain 
which. vles 'Axatàv, Angl. the sons of the Greeks, h. e. the 
Greeks. In Homero (inquit Matthiae) formas reperimus vlos, 
vii, via, dual. vie, plur. vles, vldo-i, vlas, qua runa necesse est ut 
nominativus fuerit vis. Gr. Gr. 89. v. et Thiersch. Gr. Gr, 
§. clxxxv. 25. òóo~av se. fjv edocrav. 

163. ov p.€v o~oi Kore — irroXieSpov'] Angl. yet never at any 
time do I receive an eqnal reward with you, ivhenevcr the Greeks 
shall have sacked a well-built city of the Trojans. Sic, credo, 
vertendum, ut patet ex B. 228. et ex ipsius loci sensu. Hey- 
nius Tpóxùv iTTo\U6pov de ipso Ilio intelligit, et e^co prò egeo 
positura vult, ut sensus sit Angl. yet never at any time shall I 
receive an equal reward with you, whenever the Greeks shall 
have sacked the well-built city of Troy : quod, bello Trojano 
jara renunciaturus, domumque, ut credebat, rediturus, vix et 
ne vix quidem dixisse potuisset. Pergit enim statini vvv S' elfxi 
<frdir)vÒ€, &c. De formula ov p,èv v. Hoogev. Doct. Part. L. 
Gr. p. 471. ed. Schiitz. Per ov fxrjv exponit Gaza in Paraphr. 
Grasca. o7nroTe Poet. prò ottotc. 

166. ?Kr]Tai,] venerit. Mox 167. ÒXiyov verte inivhich I acqui- 
esce vel with which I ani content. ep^o/xat %x cùV Angl. carry toith 
me vel carry off. — 168. ìtttjv et iirthv conjunctiones sunt Ionicae, 
proquibus serius scriptum iiràv. Formantur ex eVeì àv, uteVet- 
hàv ex €7T€tòr] av. Kem/xo) aor. 2. subj. act. cum reduplicat. Ion. 
prò Kafico. v. Kap.v<ù. 

169. vvv ò* etfju ^BinvcV, — K.opcùvLo-iv,'] <&6l7]vÒ€, in Phthiam, 
v. ad 54. De iireir] v. ad 156. (péprepov. v. <p€pio~Tos. Post 
ìcttlv comma amovi, sensu flagitante. Cf. Od. M. 109. — 170. 
o'Uade. v. supra 19. "pev breviatum ex "i\xzvai (Y. 32.) quod An- 
tiqua m prò elvai. v. elfju. o~vv vnvorì Kopoùvio-iv, cum navibus re- 
curvis. Sic cymba adunca dixit Ovid. Met. I. 293. item curva 
carince Id. ibid. 298. 

170. ovèé a-' òi'co, — à(j)v£€iv.) " Si ovòé a-' est ovòé tre, ad Aga- 



*lio NOT.E IN HOMERUM. 

memnonera, necesse est, artpos iù>v esse prò ip>cv ovros àrlpov; 
h. e. àyepàaTov, prcemio virtutis orbatus cum sim. \ idetur ta- 
men prestare, ut legatur ovèé croi omo, ut sit sensus : ovài òtta, 
à<fiv£eiv croi aobevos. non ea sum serdeniia et voluntate, ut para- 
iurus sim opes tibi, infuria ipse a i . ut inf. 296. ov yàp 

eytay' eri croi Trelo-eo-frai olcù. cìtiulcs est Achillea, praemio or- 
bato s, quod est rifu?, yépas, infuria affectus, per totum cari: 
Heynius. In re incerta, pasne suspicor legendum cum MS. 
Laurent. (Thecd. Gazae) qnem exseripsit Nicolaus Theseus: 
cioè y òtto ì Y,v6ào aripos iìov aóevos rum tt\ovtov à<fiv£eiv. Angl. 
tior do I thinh it in the leasi likely that bang here in a state of 
disgrace I shall ever amass, &c. \e\for I am sure ofihis at least 
that, &c. / shall never amass, <Scc. id est, / do not think that I 
have ani/ ihing to gain by remaining here thus disìionoured as I 
ani. Nani minime obliviscendum, heroicis temporibus prgedas 
llo.lucrique gratia potissimum militasse veteres, Tunc anpos in- 
finitivo praefigendum, ut oìrj infra 397. Saitem anpos iàv acci- 
piendum prò cinpov copto, et referendum ad ere. Cf. 174, 5. 
à<pvg£iv v. àfpvfrfr». 

173. favye /xaV, ec tol Bvpòs irr io avrai'] fuge omnino, si Ubi 
animus ad hoc fertur. Ang\. Jly and welcome, if your inclination 
prompts you. €7réo~crvTGi prò i-mcrécrvrai. Literas reduplicationis 
ab Ionibus transponi, dicique epu-ope, eacrvpai apud Homerum 
prò pépope, o-io~v[iai ì eadem analogia qua eppiìp-a prò pepila, 
notat Matthiae Gr. Gr. 165. 3. Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. ccxvur. 
59. et §. ccxxxii. 129. Mox 17 4. clve/ta non Poet. ut vulgo 
fertur, sed lon. (habet enim HerodotUb) prò eW/ca, et epelo Antiq. 
Ion. et Poet. prò ipov. Tràp* epoiye koì ciWoi, prò 7ràp€io-iv. v. 
Matthiae Gr. Gr, 594. 2. — 175. oì K€ pe np^crovcri. Àugi, ivho ivill 
probably honour me. Cf. ad 139. Mox p-qnéra nominativus .Eoli- 
cus, quem voeant, prò communi pnriérrjs, cujus casus terminar 
tionem babes in Latinis nomìnibus masculinis, athleta, cometa, 
poeta, scriba, et si qua sunt similia. v. Thiersch. Gr. Gr. 
§. clxxviii. 22. Matthiae Gr. Gr. 67. 5. Cf. ad 152. — 176. 
€G~o-ì antiquum et Poetici! ni prò eis. u Aiorpeqbels et òioyeveìs 
fiacrìXels — orto loquendi usu ex heroico aevo, quo heroes erant 
filii Jovis, postea antiquo sermone sunt omnino óeloi, modo 
cum nobilitatis potatìone, modo simpliciter respectu digni- 
tatis." Heynius. — 178. Kaprepòs per metathesin prò Kparepós. 

179. oi/caS' ìòùv — civacrcre'] Verte Augi, go home and rute the 
Myrmidons. Notandum verbum avacraco plerumque cum ge- 
nitivo construi, ut supra 38. Tevédoio àvàcro-eis. Quod si de 
personis res agatur, etiam cum dativo reperitili* constructum, 
v. g. inf. 231. 281. 288. v. Matthiae Gr. Gr. 337, 338. Mox 
o-fjs breviatum ex 0770-1, quod Antiq, et Ion. prò crcus. v. ad 
88. — 180. 'Mvppidóveo'o-iv. v. ad 4. o-é6ev. v. ad 114. 

182. ep* àcbaipelrai XpvoTjtda] Angl. deprives me of Chryscis. 
Nota duplicem accusativum post dajaipéopiai, hunc persona?, 
illuni rei ablatae. Cf. 2 75. v. et ad 161. 

184. eyò) òé k ciycù Bpianièa — Avrò? làv KÀto-óyz/Sf,] Angl. but 
I ivi!/ go in persoti io your tent and lead aicay the daugkler cf 



NOTM IN HOMERUM. *11I 

Briseus. Subjunctivum cum av vel ké sgepius vice fungi futuri, 
notat Matthiae Gr. Gr. 516. v. infra 205. Bpia-rjfts patro- 
nymicum, quemadmodum Xpv&rjìs in 111. Chryses et Brises 
(qui et Briseus) erant fratres, Ardvis filii, quorum hie in Pe- 
daso, ad Satnioentem fluvium, incolebat, ille autem in Ohrysa, 
quae a Pedaso iter unius diei distabat. Erat autem Chrysae 
filia Astynome, Brisae autem Hippodamia. Homerica autem 
nomina, a patribus sumpta, puellis post captivitatem a Graecis 
indita. Haec ex Eustatico. — 186. .crruye'77, vereatur. 

187. ìaov ipoì (pdo-Bai,] Angl. to account himself ' my equa!, kol 
ópoicùOrjpei/ai avrr]v. et se {equiparare mihi palarti. opoicùOrjpcuat 
Antiquum prò ópoicùBrjvac Mox Xàcrios, quod proprie est hir- 
sutus, hic valet virilis,fortis. 

191. dva(TTrì(r€Lej/ ì —7Tav(r€L€v, — ip-qrvo-eie] aor. 1. opt. act. 
JEo\. ut dicunt. v. àvicrTrjpi, Travco, et iprjTvco. tovs ptv ava- 
arr](T€i€v verte Angl. should remove the by-standers: nam ava- 
a-Trjo-ai refertur ad impetum mentis in Agamemnonem, pro- 
turbatis ac summotis Achivis, qui in medio stabant, ut ad illuni 
perveniret. v. Heynium. 

193. €cos 6 rav6 ì wppaive — eX<€ro £' — 7]XÓ€ ò' 'ASfjvr}] Angl. 
tuhilst he was pondering — and ivas drawing — Minerva carne fyc. 
v. ad 58. Quod ad scansionem attinet, ews 5 est spondaeus, 
quasi sic versus inchoasset : cos 6r-\rav6' > Sp-\paive, &c. 

195. ir pò yàp rjKe] Nota tmesin. De vi praepositionis v. ad 3. 

19 7. oTTiOev] Poet. prò oTriaSev, extrusa o~. Koprjs e'Xe, coma 
prehendit. Mox 198. tcòv ò' clXXcùv ovtls est nam ceterorum nuilus. 

199. pera òè Tpàne^'] v. /zerarpeVo). 11Y, 

200. òeivò) òs ol go~o-€ (fiàavSev] Verte Angl. jor her eyes ap- 
peared (i. e. were) terrible. De oVce v. ad 104. e(pavd€v 3. 
plur. 1. aor. ind. pass, prò i(fiàvdr)o-av f a verbo (paivio, ut fjyepBev 
supra 57. prò rjyépdrjo-av : tunc, demto augmento, habes (pàvOev, 
quod, Poetice vel iEolice, inserta a, fit (pdavOev. v. Etym. Mag. 
in Koo-prjo'ai. 

201. piv — £7rea wrepóevra Trpoo-qvha'] Angl. addressed her 
with winged ivords, h. e. hastily addressed her. Dixit Miltonus 
winged accenis et speedy words. eVea se. Karà eVea. Trpovqvba v. 
ad 92. 

202. Tlttt — eiXrjXovQas ;] TtVre Poeticum, rejecta o, prò 
riTTore, quidnam? air ? tittt' avre, quid autem? €ÌXr}Xov6as prò 
iXrjXvOas, non Poetice omnino, ut vulgo fertur, sed, quod ad 
mutationem attinet v vocalis in ov, ex iEolum ac Bceotorum 
more, qui et kovves, Kovpa, Xiyovpa, 7tovk.t€vcù } ovpaì, ovppes, 
rov et rovv, rovya dixere, prò Kvves, nvpa, Xtyvpà, 7tvkt€vù> 9 
vpérepai (vpaì Od. A. 375.) vpels (vpp€s infra 274.), av, crvye. 
Poetice, si lubet, mutatur e in diphthongum, ut eloiKvlai habes 
prò ioiKvlai 2. 418. (nisi potius scribendum sit FeFoLKvlai. v. 
Lexicon in Euaò*e,) èetèoiKa prò òeòoiKa infra 555, &c. — 203. rj y 
iva ìàì] verte Angl. are you come to see, fyc. 'Arpelàao prò 'Arpa- 
òov, forma iEolica, quarn dicunt, cujus habes vestigia in gè- 



*113 NOTiÉ IN HOMERUM. 

nitivis Latinis declinationis primae ab di desinentibus. Priscian. 
1. VII. ad init. Ejus (se. primee declinationis) genitivus et dativus 
in x diphthongon desinit, et pares habet syìlabas nominativo, ut 
Me poeta, hujus poetee, huic pò et ce ; hic JEneas, kujus JEnece, 
huic JEnece ; hic Anckèses, hnjus Anchiscs, huic Anchisce ; nisi 
divi sia fiat in genitivo poetica, qua frequenter veteres Romanorum 
pìoetce utuntur, ut JEneai, Anchisai, et pictai, et aulai, prò 
JEnecE, AnchistT, pictee, auìcB dicentes. Cf. ad 175. 

204. reXeW#at] Angl. is accomplishing vel is being accom- 
plished, 

205. fjs vrTepoTrXirjo-i — òXéo'O'rj.'] Angl. through Iris arrogance 
he wìll perhaps one day lose his life. fjs prò ah, ab 6?, f), bv, pro- 
nomine possessivo; et i)Tr€po7rXÌT]cri prò vTrepoTrXiais. v. ad 179. 
De constructione av òAeo-077 (Poet. prò òXéo-y) v. ad 184. 
jNIox al Ke TriBrjai vertendum Angl. if you will comply ivith me. 
v. ad 128. De forma Antiqua et Ionica TriSrjai v. ad 32. reov 
\. ad 138. 

210. A?)-/ epifìos,] Angl. cease from contention. Sic Horatius, 
poetices Graecae imitator, Od. II. 9. 17. Desine querelammo 
e'X/ceo Antiq. et Ion. prò ZXkov, ut terreo et neiSeo infra 214. 
prò tcr^oi; et irelBov. — 211. wy ecrerai Trep, Heynio est temere; 
ut verba se offerent; et tmesis est. Cf. ad 217. 

2 lo. KttL TT0T€ TOL K. T. X.] " JuUge l 7Tap€0~0'€Tai 0~Ol TTOTC KO.Ì 

rpìs róarora. reddetnr Ubi aliquando ve/ ter tantundem." Hey- 
NIUS. róo'era et irapécrcreTai Poet. prò TÓcra et Trapelerai, v. Trap- 
elai. 

216. xph H-* v o~cj)(DiT€póv ye] oportet me quidem vestrum am- 
barum, dea, monitum observare. Mox 217. Kaì p.àXaTT€p prò <ai- 
TTep pià\a, per tmesin. 

218. os K€ Seols — eìtkvov avrov.] Angl. ivhoever shall obey the 
gods, they lìsten to him especially vel they are sure to listen to 
his prayer. Ubi usus, ni fallor, is est T€ particulae, quem rot 
tribuit Porsonus in gnomis Tragicorum. v. ad Hec. 232. Sic 
tjt€ II. T. 56. 366. E. 201. 350. et 885. antiquum videtur esse 
prò rjroi, ratione non multum dissimili, qua rj fièv, ov \iìv, scri- 
ptum supra 77. 163. prò recentioribus rj firjv, ov urjv. Cf. supra 
65. ubi eodem forte modo usurpatur particula. v. Addendum 
ad hujus libelli calcem. Potest et verti Angl. also, even. v. 
Mattina? Gr. Gr. 626. Hoogeveen Doctr. Part. L. G. p. 562. 
ed. Schiitz. ""EkXvov, h. 1. accipi debet àopio-roXoyiKcùs prò 
esaudire solent" Schaufelb. v. et Matthise Gr. Gr. 503. 

219. T H,] 3 sing. imperf. act. prò €(pn. v. <prj[iL v. Matthise 
Gr. Gr. 209. — 220. ao-e, v. Sdco. — 221. ^lvScò Angl. the coni- 
mand ; the injunction. — 223. èiTéecro-iv Antiq. et Poet. prò eVe- 

\18»criv. — 225. Kpaèlnv Ion. et per metathes. prò Kaphiav. v. ad 125. 

227. Xóxovà' levai] ad insidias ire. v. ad 151 et de adverbio 
ad 54. àpio-rrjeo-criv Antiq. Ion. et Poet. prò àpio-revcri. Cf. ad 
71. — 228. TerXrjKas V. rXaco. 

229. ttoXv Xauoy] " Ironice dictum accipe : multo utilius." 
Heynius. 



SOTM IN 1IOMERUM. *11.3 

2.30. ò<op J àìToaipelcrdaiy — ewriy.] Supple ÌkcÌvov cum Gaza, ac- 
cusativum persona?, ut sit antecedens, quo referatur relativum 
oo-ns. v. et ad 182. avriov tiirr] Angl. est should contradict. 
Mox 231. «rei ovrihavoìcriv àvàcr<T€is verte Angl. since you ride 
over worthless subjects. v. ad 179. 

232. ^ yàp ài> 9 k. t. X.] Angl. else should you now, &C. Mox 
233. nota duplicem tmesin. vcrrara (ut stirparci 2.35.) adv. vel 
potius accus. plur. neut. adverbialiter usurpatus. Cf. quae ad 6. 
kclì eVi péyav opKov òpovpaf et adjungam magnimi jusjurandum. 

2.34. vai fxà róòV o-jo)7rrpoj/J Angl. by tJiis sceptré vel yea by 
this sceptre. v. Matthias Gr. Gr. 606. 

-235. cTreiòr) 7rpù)Ta — A€Xot7rei>,] Angl. now that itliath onceleft. 
XéXoLnev perf. ind. med. verbi Xclttco, Sic vulgus grammaticorum. 
Sed neque originem neque usum (namque usus hic piane est 
activus,) habet hoc tempus cum media voce communem, ut 
rectius dici possit perf. secundum vel falso-med. v. Matthiae Gr. 
Gr. 189 et 494. Thiersch. Gr. Gr. §. xcvm. Tate Gr. Gr. p. 65. 
Buttm. Gr. Gr. p. 116. Rost Gr. Gr. p. 224. 2.34. Hoc obiter. 

236. 7T€pì — e — e'Xe^e] h. e. 7T€pié\e\lfé e, Angl. hath stripped 
or lopped off from around it, v. nepiXéncù. XciKkÒs est securis : 
et notandum cultros, securesqìie, ut et enses, hastas, et alia 
arma Homerica, omnia ex &ve(copper) facta esse, cujus durandi 
artem, ut videtur, miris modis callebant veteres. 

237. vvv avre] nunc autem. De vUs v. ad 162. 

238. otre 6é pio-ras Hpòs Atò? elpvarai'] qui leges a .love cu- 
stodiunt. "Puto esse, voluntate, auspiciis Jo\\sregnant. Oépicrrcs 
jura, leges, judicia, declarant tandem simpliciter imperium: 
quandoquidem regiorum munium praecipuum olim erat jus 
dicere" Heynius. clpvarat 5 pers. plur. perf. ind. pass. v. ipvcù. 
Cf.TateGr. Gr. p. 71. 

240. ' A^XXtJos izoBrj] Achillis desiderium. Usitatior vox iróBos. 

244. ovòèv ericras.'] Angl. you have dishonoured. 

245. Trporì èè crKrjirrpov /3aXe] Trporì, item ir ori, Doricum prò 
wpós. v. Matthiae Gr. Gr. 31. Iones etiam usos esse, patet ex 
Galen. in Hippocr. 1. de rat. vict. in acut. ra de 7rpóo-<para 7tot- 
aivia KeK\r)K€ rfj ra>v 'Icói/coi/ cpcovfj naì rfj ra>u TraXaiorépcùv. 
Adde Greg. p. 556. ed. Scha?f. Nota tmesin, 77pori$a\e h. e. 
Trpoo~éfia\e. — 246. TreivappéuoVytransJixum, Angl. pierced, studded, 
part. perf. pass. v. ireipcù, transadigo. Cognatum verbum est 
Anglicum io pierce, ut ex literarum ductu satis patet. 

247. ipr)vi€.'] Angl. continued to rage. — 248. àvópovcre 1 aor,11 9* 
ind. act. v. àvopoveo. — 249. péev imp. ind. act. Ion. prò eppeev. 

V. p€Q),jlllO. 

250. pepÓTTcùv àvBpdoTTcùv] v. ad Carm. Anacr. III. 4. 

251. ecpOlaO^ — pLeréenrew] ecfrSiaro, perierant, effluxerani t 
Aagl. had perisked ; had elapsed; et est 3 plur. plusq. perf. ind. 
pass, verbi qSOiay, corrumpo. v. Tate Gr. Gr. p, 71. rpàq^ev 3 
pers. plur. 2. aor. ind. pass, prò rpdq^rjrtav ìf. e. irpàrp^fraf. v t 
rpérfra), Cf. ad 200. 



*114 NOTJE m HOMERUM. 

2 52. TjyaOér),'] Ang). goodly. Shakspearius dixit a goodly city. 
Hesych. rjydOeov, ayav 0e7ov, evbaipov, paKapiov. evòalpwv ttÓXis 
Xenophonti est qucB felix est ob jìacem, ob bona instituta, §c. 
fiera cum dativo, apud poetas tantum, valet Angl. amongd y 
with. v. Matthiae Gr. Gr. 587. — 253. iv<ppové<op v. ad 73. 

254. y Q 7rÓ7rot,] ad verbum est Ol Dii, nam ttóttos Dryopi- 
bus erat deus: quanquam alii Scvthicam voeem fuisse malunt. 
Ceterum in locis hujuscemodi Latine bene exprimendam hanc 
locutionem per heu ! vel eheu ! monet Daramius. yalav Udvei, 
subaudita praepositione els. Cf. infra 431 . et quas ad 139. — 255. 
rj Ktv yr)6rj(rai Hpiapos. Angl. in truth Priam would rejoice. Cf. 
Matthiae Gr. Gr. 523. 

256. KexapolciTÓ] gauderent. Est et aor. 2. opt. med. Ion. 
prò xàpoivTo, verbi x^P *- 

257. el crówiis rdòe irdvra 7rv6oiaro] Angl. if they should hear 
ali this ofyou two. Supple rrepl : vel absolute sumantur genitivi. 
TrvOoiaTQ Ion. prò ttvOoivto 3 plur. aor. 2. opt. v. 7Tvv6avop.au 
papvapévouv, prò post-Homerico papvopévoiv, gen. dual. part. 
prags. verbi pdpvapai. v. Thiersch. Gr. Gr. §. clxxxiii. 8, 9* 

258. ol irepì pèv — pax^oSat.^ Hoc est : ol Trepiecrre per Aa- 
vacòv [icora] /Soi/Xt^, Trepi^-eare] de [starà rò] pàxeoréat. Sic 
Od. 2. 247. enei 7repLecro~i yvvaLKcòv EtSó? re péyeOós re. Angl. 
sìnce you surpass ali women botk in forni and stature. Cf. quae ad 
67. v. nepUipL. Mox 259. apfpoo 8è verte ambo enim. De epelo 
v. ad 175. 

260. rjòrj ydp irore'] Angl. ^/or already heretofore. rjeTrep Poet. 
prò fjrrep, ut r)è prò rj supra 146. — 261. copiXr)cra v. ópiXéoù. olye, 
il li sai lem. 

262. or- ydp 7rcoj i. e. ovttùì yàp, Angl. for never. ovòè "Scopai, 
Angl. nor shall I see such. Subjunctivum, subintellecto àv y prò 
futuro poni interdum notat Mattina? Gr. Gr. 516. Vel verten- 
dum potius nor is it likely that I shall see such. v. Herman, de 
Particula av II. 2. citantem Od. II. 457. ovk eo-ff ovros àvr)p y 
ovft eo-aerai, ovòè yévnrca. ubi locus tautologia laboraret, si 
yevqrai prò futuro acciperetur. 

264. olov UeipiBoóv re, k. r. X.] " Sunt Lapitha?, qui cum 
Centauris pugnarunt, montem Thessaliae, Pelion, incolentibus : 
cujus pugnai vetus fuit fama carminibus celebrata." Heynius. 

266. Kaprtcrroi] V. ad 178. rpdqyev v. ad 251. — 267. eo~av 
Poet. prò 7}o~av. v. elpì, sum. 

268. Qnpaiv] ®r)pes prò 6r)pes, de Centauris, et est vox 
JEolica,ut tradit Eustathius. Cf. Latinuin/mz. eKirdyXcos Ò7ró- 
\eao-av, se. avrovs, stragem inter eos ediderunt Lapithae bor- 
rendo more, horrendam. Angl. made terrible havock amongst 
them. àiróXecro'av Ion. et Poet. prò aTrcoXeo'av. v. aTróWvpi. 

269. roìcriv eyco peBojukeoy] Angl. I associateci with them; I 
served or fi tight along with them. 



NOTM IN HOMERUM. *115 

270. e£ 'Anirjs ymrjs] Vetus nomen Peloponneso ab Api 
Phoronei filio ducami, seeundum alios ab Api iEgialei filio. 
v. Lexicon. 

271. kcÙ fJLaxófxrjv kcit %p avròv'] " Schol. Kar* ipavrov òv- 
vafjLiv, prò virili, quod esset kclt* èpe, non Kar 9 epavróv. Prae- 
stat dicere : esse, non in turba pugnare, sed seorsum prò se, 
prò sua parte." Heynius. Kelvoiai de Lapithìs videtur dictum. 
ovris ràv, Angl. no one of those. — 272. pax^otro praes. opt. 
verbi Ionici pax^opai, pugno. 

273. pev [3ov\é(x>v %vvi€v~\ Angl. ihey heeded my counseh. De 
fjLtv v. ad 37. (3ov\écùv Ion. prò ftcvXcùv. v. j3ov\r). £vvi€v 3 
pers. plur. imperi", ind. Ion. prò £vvUaav. v. ^vvirjpi. i-vviov 
edidit Wolf. ut sit imperf. vel aor. 2. ind. antiqui verbi \vvi<ù. 
Cf. Matthiae Gr. Gr. 207. 7. Thierseh. Gr. Gr. §, ccxxvi. 91. 
— 274. vppes iEolicum prò vpeis. 

215. àyaSòs,] pr(Estans,excellens. ànoalpeo Antiq. et lonicum, 120. 
omisso etiam spiritu aspero, prò à<fiaipov. De constructione v. 
ad 182. 

276. «AV laj se. avròv ex €iv T ° yépas. v. idea. 7rpcora v. ad 
232. èóo-av v. ad 162.— 277. '&V h. e. eticke praes. imper. verbi 
edéXcù. Malim 6eX J a 6é\co. ipi^épevai Antiquum prò ipi&iv. 

278. oviroO 1 ójjiGLTjs eppopt ripijs] nunquam dmilem, atque 
Agamemnon, sortititi est honorem, h. e. nullus adhuc alius 
rex tantum habuit imperium, tot copiis et ductoribus regibus 
praefuit. eppope perf. ind. med. verbi pelpco. v. ad 173. — 279. 
<»Te v. ad 86. 

280. eVo-fc] v. ad 176. ydvaro 1 aor. ind. v. yeiv-opai, quod 
verbum poetis Ionicis Doricisque peculiare est, notante Mat- 
thiae Gr. Gr. 227. Mox 281. àkX eye verte Angl. yet he at 
ali events. TrXeóvecro-iv Antiquum et Poet. prò nkeiocriv, ut kv- 
veo-cnv prò kvotiv supra 4. v. Trkdtùv. De constructione v. ad 
179. 

282. 'Arpe/foy, av òè nave reòv pévos'] Notandum, Nestorem 
a principio usque orationis ad finem v. 274. et Agamemnonem 
et Achillem alloqui ; exinde usque ad finem v. 276. Agame- 
mnonem solum; tum, donec ad dvdcro-ci deventum fuerit, Achil- 
lem. Mox subito sermone ad Agamemnonem ab Achille 
converso, primo nomen ponit ^Arpeiòrj), deinde pronomen 
(o-t»), deinde particulam (òé); quae in re tali fere usitata ver- 
borum est collocatio. Cf. Porson. et Schaefer. ad Orest. 614. 
Thierseh. Gr. Gr. §. cclxxvii. 3. reòv v. ad 205. Mox avràp 
est tum, Angl. next; in the next place. 

283. XtVcro/x', 'A^tXX^i* peùépev ^óXoz/,] rogo te, ut tram in 
Achillem tuam remittas. Cf. Òdyss. A. 555. <ì>. 377. Porson. 
ad Orest. 663. Matthiae Gr. Gr. 396. peOépev 2 aor. inf. act. 
Antiq. prò peOeivai. v. pedirjpi. 

286. vai òr) — ye — ] Angl. in very deed ; in good sooth. Karà 
polpav est Karà rò irpoarjKov, 7rpoo-r}KÓvr<os 3 sic, uti pertinet ad 
rem propositam. eeirres v. ad 73. 

*H 2 



*116 NOT.E in homerum. 

287. 7T€pì Tràvrcùv e/jLfieuai] h, e. Trepieìvai Trdvrcùv, superare 
omnes, nani tmesis est. v. ad 258. — 288. dvdo-aeiv 7rdvr€crcri, 
omnibus imperare, v. ad 179. navrecro-i prò Tràcri v. ad 28 3. — 
289. 7rào~i òè o-npalveiv, k. t. X. Sic divide : crripaiveiv òè [ravrà] 
7rà(TL, [/caéT] driva ovk òta [epe] 7reio-€o6ai \avr(ù.~] omnibusque ea 
imperare, in quibus non puto me ei obtemperaturum vel non co 
sum animo, ut ei obtemperem. Cf. Od. P. 2 1. 

291. tovv€ko] v. ad 96. TrpoBeovcriv h. e. 7rpoTi6elcri, pcr- 
mittunt, ab antiquo verbo irpoBicù. v. Thiersch. Gr. Gr. $. ccxxiv. 

293. rj yàp — KaXeoiprjv,'] "certe — essem. KakcloSai enim 
Graecis saepe chat signifìcat." Scherpez. 

294. ci òr) croi — eìnys.'] si tibi omni in re morem gererem, quanti 
tu injunxeris. irav epyov sub. (card, imei^opai v. imeiKCù. 6 m 
Poet. prò o tì ab oaris. v. ad 85. 

295. aXXoLCTLv òr) ravr eVireXXeo] a/iis sane tu ista impera, 
ravra prò Karà ravra, ovtcùs, Hevnius, sine causa. Cf. I. 68. 
SP. 95. Od. A. 327. pr) yàp epoiye orr)paiv\ Augi, do not dictate 
to me. Cf. Viger, p. 456. ed. Herman. Matthiae Gr. Gr. 610. 

299. t(ù aXXw] reo sine accenti! prò rivi. enei pi dcfiéXeaQe 
ye òóvre ?. Angl. sirice you have taken her away from me (ay,) 
after having given her to me. v. ad 182. 

SOI. tcòv ovk av ri (pepois av eXo)i>] Angl. of these you shall 
not take away any thing. v. Matthiae Gr. Gr. 579 et 599. 
121. 502. ci ò\ àye p.r)v 7r€ipncrai,] sin autem, age, (vel quin age,) 
fac periculum. Angl. if you like, come and try. Constructio 
videtur esse el òè [[BovXei,] aye k. t. X. si vero [velis,'] age Sfc. 
v. Bos Ellips. p. 589. ed. Schaefer. Zeun. ad Viger, p. 509. 
Matthiae Gr. Gr. 617. a. 7T€ipr]crai v. 7T€ipàù). yvcacoai Antiq. prò 
yvcooL. — 303. ipcùr t cr€i v. epcùécù. òovpì dativus lonicus a recto 
òópv, qui sic apud Homerum declinatili*: noni, et accus. sing. 
òópv, gen. òovpcs et òovparos, dat. òovpì et òovpari, noni, et 
acc. dual. òovpe, noni, et acc. plur. òovpa et òovpara, gen. òov- 
p&v, dat. òovpeacri et òovpacri. v. Thiersch. Gr. Gr. §. cxcvn. 
Matthiae Gr. Gr. 84. Mox àvo-rrrrnv Ionicum, dempto aug- 
mento, prò dveo-rrjTvv. v. dvlcrTrjpi. 

306. vrjas iicras] naves cequales sibi ab utroque latere. Ita 
Dammius. " Nr/e? iterai sunt bona?, bene cedificattt" Ernesti. 
— 507. rj'U v. ad 46. — 508. Trpoépvo-crev v. ad 140. et de vi prae- 
positionis ad 5. In sequentibus nota tmeses, prò eìaéKpivev, 
elo-tftrjo-e, evéfir], selegit in navem, inscendere fecit, inscenati. — ■ 
510. ava òè verte et inter ea, vel subintellige dyayòav, ut sit 
dvayaycov òè elcrev, Angl. and he placed on board. — 511. elo~ev 
aor. 1. ind. act. v. eco, colloco. 

512. oi pèv — KeXevOa.] Cowperus ; So ali embark'd, and 
plow'd their wafry way. eneTr^cov v. eViTrXcw. — 515. àiroXv- 
paivsoSai verte Ang. to pìurify themsclves. — 314. Xvpara Angl. 
the ablution. 

515. epmv à' 'AfroXXoK'i] v. ad 147. reX^ècra-as v. ad 65. 



NOTiE IN HOMERUM. *117 

317. Ik€v] imperf. ind. act. v. 7kco. De constructione Iko/ ov- 
pavov v. infra ad 322. eXicro-opevr] irepi kclttvcù. Angl. wreathing 
or entwining itselfiuith the smoke. 

318. 'Qs ol pèv rà wévovro] Sic hi quidem hcec operabantur. 
rà hic est ravra. " ov §' 'A. ne e vero Agame mnon destitit ab ex- 
seguendo eo, quod per tram minatus erat. Verba tamen impedita 
sunt. ov Xrjyc €pt8os, KaO* r\v npórepov €7rrj7r€Ì\r)cr€. ,> HEYNIUS. 
V. e7ra7re*XeG). 

321. ro) ol €0~av\ h. e. olrives avrà rjerau. 

322. "Epxeo-Qov kXio-itjv'] Angl. go to the tent. Sabaudi hr\ t 
ex 306. et 328. ubi plenam locutionem habes. Cf. supra 139. 
254. 317. v. Matthias Gr. Gr. 418. Similiter Latini dicunt Ro- 
mani ire, domimi redire, &c. — 323. àyépev Antiquum prò ayav, 
et est infinitivus prò imperativo. Potest etiam sic accipi, ut 
infinitivus apponatur ad verburn finitum, epxeo-dov àyépev, 
ite ducere ; sicut hoc paulo post Sóò/ce ò° ciyeiv. Et simili fi- 
gura Terent. Hecyra, introiit videre. Et Phorm. vultis eamus 
viscre. Hasc Camerarius. Sic infra 442. TTpotirep^ev àyépcv. 
X^ipòs eXóVre verte Angl. having tahen her by the hand, v. 
supra 197. 

324. €t 8é kc p,r) hcùvcriv,] bcùnaiv 2 aor. subj. act. Antiquum 
prò beò. Breviorem formam òàcri habes supra 129. v. Matthias 
Gr. Gr. 207. 9. Cf. omnino qua? ad 137. 

325. crvv liktóv cereri] Angl. ivv.h a larger force, v. ad 281. ró 
ol Kaì p'iyiov terrai, quod UH et acerbius erit. Angl. which shall 
be stili morse f or him. 

326. 7rpoi€i } ] Angl. he seni themforth. Est et imperf. ind. 
act. v. irpóiéiù. Cf. ad 3. de vi prsepositionis. v. et supra 308. 
infra 442. Kparepòv ò' ini pvQov ereXXe. Angl. and added this 
harsh injunction. Cf. supra 25. — 327. (Sdrrju h. e. iftàrnv, Ion. 122. 
prò ej3f)Tr)v. v. fiaivcù. Cf. Greg. de Dial. p. 444. ed. Schasf. 

332. ouòe ri più k.t.X.] Angl. jior did they at ali address him, 
nor question him, ipiovro v. epéopiai. — 333. fjcriv Antiq. et Ion. 
prò als. 

334. Atos ayyekoi k.t.\.~\ h. e. jure gentium sacrosancti et 
inviolati, ut exponit Ernesti. 

335. ovti poi vjjLpes eVaiVtot,] Cf. supra 153. vpip.es v. ad 
274. 

338. o-cpcò'iu èòs ayeiv] ipsis trade ut abducant; da eis abda- 
cendam. eerrcùv prò eerrcùcrav etiam Attici scriptores. — 339. 
7rpÓ9 re 6eàv, et corani diis. v. Matthias Gr. Gr. 590. è. 

540. €ì7tot€ & avre — rols aXkois' — ] sin vero unquam opus 
me fuerit ad feedam internecionem depellendam a ceteris, — tum 
sentiet ille quam et cui injuriam hanc fecerit. Namque apo- 
siopesis est, et sic locus, ciim Heynio, explendus. 

342. rj yàp] Angl. /or in truth. Versus scandendus, tanquam 
scriptum fuerit : tois a\-\\ois rj \ yappoy* o-|Àoff#- \ eri 
tfiptcri \ 6v€i. Nimirum syllabae yap et \o, quibus inest ictus 
metricus, quanquam natura breves, prò longis sunt habendae. 



*ns NOTVE IN HOMERUM. 

343. ovèé tl oìèe — 'A^atoi'.] Angl. ?ior does he at ali hnow 
hoiu to perceive both the future and the past, so as tìiat the 
Greeks under his command mai/ fight in safety near their Jleet. 
7rpóo~o~cù — o7TiVcrco — oTnrcùs Poet. prò TTpóaco, otilctcù, ottcùs. 

346. Ìk 8' ayaye Kkivi-ns] eduxìtque e tentorio. ayaye Ion. 
prò fjyaye. — 347. dcÒKe d> ayeiv. deditque ducendam. v. ad 323. 
bàtte lori, prò edcoKe, ut revx* prò erette supra 4. wapà vTJas 
Àngl. towards the ships. 

350. 6ìv €<£' akòs'] Notent tirones tire post casum suum, 
retracto accentu, ut sit eVt Giva, òpó&v lonico-Poet.pro òp&v. 
v. ad 31. 

351. 7roX\à de — r)pi]0~aT0,~] v. ad 35. 

352. Mjjrep, «rei p y k.t.X.] Constructio est eVeiVep yc 
€T€K€s f quandoquidem me peperesti. Tum proximuni versimi 
sic redde : honorem miteni mìhi debehat Olympìus tribuisse. 

123. 554. ovòé p€ tvtOòv encrev.'] ne tantillum quidem me hono- 
ravit. rj yàp, Angl. for surely,for in truth. 

356. ekcov l^ct] Angl. ad verbum: hath taken away. Cf. et 
Matthise Gr. Gr. 559. b. ànovpas aor. 1. part. act, verbi in- 
usitati aT7ovp<ù (ab ovpos, opos, terminus), cujus in locum forma 
recentior ànovpifa (Atticis àcfropifa') irrepsisse videtur. Fuit 
etaTTovpù) (1) limitibus distinguo; (2) separo, aufero. v. Matthiae 
Gr. Gr. 223. Cf. et Thiersch. Gr. Gr. §. clxxj. et ccxxxn. 23. 

358. f)pevn] Angl. as she sat. — 359. àvéòv v. dvaèvpi. tjvtc 
Ion. et Poet. prò eirre, ut rjvKopos prò evtcopos 36. 

361. x €i P^ T * P tv — ovópa£e % ] Angl. and soothed him with her 
handy and spoke to him, and addressed him. Karépe^ev aor. !. 
ind. act. verbi Karapéfa, blande mulceo, prò quo E. 424. per 
syncopen JEolice dicitur Kappéfa, unde et Galloni m caresser 
(Anglorum to caress): nani sine dubio per Massilienses, alias- 
que Graecas colonias, multa Graeca in Gallicum usura sunt 
invecta. Cf. Damm. in Karapéfa. v. i^ovopàfa. 

362. (ppévas t/cero] v. ad 322. 

365. Iva ei'So/zez/] Nota formam subjunctivi Ionieam, prò 
c'iàcùpev. v. ad 140. — 365. oìo~6a v. ad 85. rin Poet. prò ri, 
cur? quid? ut eTreirj prò eWi supra 169. ìbvirj Ion. et Poet. 
prò eìòvia, perf. part. act. v. eìdéco vel eìòrjpt, scio. 

366. es Qr](3r]v,~] Fuit Thebe ad austrum a Troade, versus 
Adramyttum sita, in regione Adramyttena serius dieta. In 
vicinia erant Chrysa, Cilla, Lyrnessus. Ab Achille Thebe 
capta, venit in Achivorum potestatem Chryseis. 

367. SieirpàOopev'] v. ad 125. — 368. €v Angl. rightly,fairly. 
bdcraavro prò iòàcravro. v. èàfypai. — 569. Ìk ò f eXoy, prò 
c£eiAoi> òè, et elegerunt. — 370. Xpvans $' avB\ Chryses vero. 

124. 581. rjev'] Non Poet. prò tjv, ut tradit Schneiderus, sed 
Ionicum purum putum : occurrit enim apud Herodotuin. Mox 
fjKe v. Inpi. 



NOTiE IN HOMERUM. *119 

382. ol òe vv Xaoì Bptjokov inao'o-vTGpoi.'] quare mìlites mo- 
riebantur frequentes. Ita vertit Hoogev. Doctr. Part. L. Gr, 
p. 409. ed. Schiitz. Angl. and the people thereupon kept dying, 
&c. €7ra(T<Ti)T€poi ab e7rayaa'et;o/zai, incitate feror adversus ali-* 
quem, ducit Blomfieldius (ad Choeph. 420.), sed vulgatam de- 
rivationem tuetur Thiersch. Gr. Gr. §. ccn. 21. v. Lexicon. 

384. a/i/xi] Mo\. prò fj/juv. BrevJatum ex dfjLfiecnv, ut crcfiìv 
ex crcpicriv. v. Thiersch. Gr. Gr. §. cciv. 9. et cf. ad 59. 

388. r)7T€i\r](r€v jxvSov^ Angl. he uttered athreat. — 389. é\i- 
kcù7T€s v. iXiKcùyjs et cf. quae ad 98. — 390. Tréinrovcri, deducunt, 
ut patri reddant. avaicri, Apollini se. v. 36. 

391. rr)v òè — Bpurrjos,'] Angl. and ker, the daughter of Bri- 
seus, the Iter aids have just tahen away from my tent. eftav prò 
efirjaav, et Bceotorum fuit, teste Etym. Mag, Cf. rjyepOev, 
(frdavSep, supra 57. 200. 

393. àWà crv, et òvvacrai ye,] Verterim Angl. wherefore, I 
entreat you, silice you are able. et òvvacrai ye idem valet quod 
eVet Òvvacrai. Ita Hermannus ad Vigerum, notante Gul. Trol- 
lope. 7r€pi<Tx €0 v - ^epte^o). èr)os , fortis , prceclari, ab iv? (et r)vs,) 
bonus. Cf. Matthias Gr. Gr. 124. Ceterum iraiòòs irjos forsan 
vertendum simpliciter filium tuum, partibus pronominis fun- 
gente adjectivo, ut cplXos in cpCKov vlóv. v. Thiersch. Gr. Gr. 
§. ce. 12. 

394. XtVat] aor. 1. imper. med. v.Xtro/xat. v. Thiersch. Gr. 
Gr. §. ccxxxn. 86. wvncras v. ovnpa. — 396. creo Antiq. et Ion. 
prò crov, ut e/*eo (et Poet. e/xeto) prò ip.ov. Cf. ad 174. 

397. ecprjcrOa] iEolicum prò €<prjs. Sic i8é\r)cr6a 3 vel potius 
eSéXrjcróa, prò eSéXrjs infra 554. v. et ad 85. — 398. oìrj dfxvvai, 
te solam depulisse. 

401. vTvikvcrao òecrficùv,] Angl. rescued from bondage. vtt- 
eXvaao 2 pers. sing. aor. 1. ind. med. Antiq. et Ion. prò vn- 
€kvo~(ù. w.virókvcù. — 402. ax prò co/ca ob sequent. aspirat. 125. 

403. Bpiàpcav] v. Lexicon; et cf. Thiersch. Gr. Gr. §. 
clxxxiv. 17. centumgeminus Briareus dixit Virg. JEn. VI. 287. 

404. 6 yàp avT€ — à/xetVow] Haec sententìa TrapevBtTiKcìs, ut 
videtur, sumenda, et sic vertenda : enimvero ille viribus suo 
patre prcestantior erat. Urani et Terrae fìlius fuit Briareus. 

406. ònéòòzicrav] timuerunt. Jovem se. v. ad 33. ovòe t eòr}- 
<rav. Angl. nor did they succeed in binding him vei and desisted 

from their attempt to bind him. 

407. tcùv vvv pav jjLvrjcrao-a] Corrigendum tcùv vvv jxiv h. e. tov- 
tcùv òr) avròv, ut habet Gaza? Paraphrasis. Tunc Angl. verten- 
dum : of these things then having reminded him. v. pd», Trapélo 
Antiq. et Ion. prò 7rap€£ov.v.7rape£op,aL. Xaftè yovvcov, Angì. take 
him by the knees; embrace his knees. Supra 323. x €l P° s ^óvre. 
rdz/vapudHomerum sieflectendum: nom.et acc.sing.yoVv,gen. 
yovvòs et yovvaros, nom. et acc. piur. yovva et yovvara, gen. yov- 
vcùv, dat. yovvecrcri et yovvacri. v. Thiersch. Gr, Gr. §. cxcvn. 



*120 NOTJE IN HOMERUM. 

Matthiae Gr. Gr. 84. " Hoc loco gestum supplicanlium expre6sit. 
Nam,£> re/tendere genua, li. e.rt^éWMtfflrfyo/^'jSolebant supplices: 
linde et yowovucu verbum supplico. Et Plinius Hist. Nat. Lib. 
XI. cap. 45. Hominis genibus, inquit, qiuedam et religio inest, 
observatione gentium. Hesc supplices attingunt ; ad hcec manus 
tendunt : hcec, ut aras, adorant ; furiasse quia inest iis vitalilas. 
Idem et antiquos in supplicando mentimi attingere solitos 
scribit. Quod et de hoc Homeri loco manifestimi fit." Ca- 
merarius. Cf. infra 427. 501. Carni. Anacr. XVI. 1. XVII. 6, 
— 408. eVapr)^at V. €77apj]yco. 

409. eXo-oti] Angl. to coop np. "EXcrcu vult vulgus Gram- 
maticorum prò iXàcrai poni, per syncopen, ut sit aor. 1. inf. 
act. verbi eXavvco. Sed vetus verbum fuisse videtur eXo> vel 
e'XXo), fut. eXaco (recentius e'Xa>, ut erreXcò a praesenti crréXXco), 
1 aor. inf. act. eXcrai. Sic ab opco profluxerit antiquum futurum 
opera), ut ab cipeo cipero), a efivpco epvpercù, ab eppeo eperco, &c. Cf. 
Matthiae Gr. Gr. 232. Thiersch. Gr. Gr. §. ccxin. 39. et 
§. ccxxxn. 51. Etym. Mag. in cÌTróepae. 

410. KTeivopévovs,'] Angl. perishing by the sword. Iva TràvTts 
Ì7vavp(ùVTai ftacrtXrjos. ut omnes luant regis stultitiam. Angl. 
tkat ali mai) enjoy the fruits oftheir king. v. €7ravpopai. 

412. óV apicTTov 'Axatàv ovòèv ericre] Angl. in that he hath 
dishonoured the most valiant of the Greeks. — 415. Karax^overa 
v. Karaté a). 

414. w poi] liei! mihi. ri vv er* erpeepov, Angl. why then vel 
ivherefore did I nourish you. ri w, cur tandem, vertente Hoo- 
gev. Doctr. Part. L. G. p. 411. ed. Schiitz. aìvà reKovera quid 
sit, patet ex 418. aìvà prò alvcòs. 

415. affi b'cfieXes napà vr)ver\v — T ìHerBai'~\ debebas sedere apud 
naves, h. e. utinam sederes, cyc. v. Matthiae Gr. Gr. 513. Obs. 3. 
Thiersch. Gr. Gr. §. cccxxxv. 4. Tum nota tmesin et cf. 421. 

416. €7T€i vv tol alerà piwvSà 7T€p.~\ Constructio est : eVct- 
7rep (v. ad 552.) vv alerei [eo-rf] eroi [eìvai sive Cf]v~] pwvv6a\ 
et totum locum sic verte Angl. since it isfatedfor you to Uve 
bui far a short fune, and not very long, eircirrtp vv valet eVeiS^ nep. 
Cf. Hoogev. Doctr. Part. L. Gr. p. 412. ed. Schiitz. Adverbia 
cum verbo wlfiì vel yiyvopai, in praedicato, vice adjectivorum 
poni non raro notat Matthias Gr. Gr. 612. — 418. eVXeo, eras 
et h. 1. es, 2 sing. imp. ind. Antiq. Ion. et per sync. prò eVé- 
Xov. v. 7reX0p.cu. reo exponunt Òi 6, praestat reddere ic, ovtcos. 
Ita Heynius. Verte Angl. wherefore, vel, si mavis, thns. Est 
dativus articuli absolute usurpatus, pronominisque demon- 
strativi vice fungentis. v. Matthiae Gr. Gr. 290. 

422. pr)vi~\ Angl. continue to rage. ctTroTraveo prò àTToiravov. 
-—425. àpvpovas, eximios, prceclaros. AÌOioTTrjas acc. plur. Ion. 
quasi ab AWiottcvs, JEthiops. 

424. x^ L C os *Py~i X^fòs, x^s 9 heri, ut 497. r)€pirj,rjpi, marie. 
V. Matthiae Gr. Gr. 446. 8. Scoi ò* apa nàvrcs, k.t.X. Lo- 
quitur de diis Olympicis, nani Thetis in mari habitabat, atque 
eapropter aberat. 



NOTiE IN HOMERUM. *121 

426. Tot] Angl. to serve you vel at your request. nporì et 
nari v. ad 245. àa> prò òóò/xa per apocopen, estque «ZEolicum, 
Doricum, lonicum clenique. v. Matthiae Gr. Gr. 53. — 428. 
àfT(jòqcr€TO v. ànofirjcroiJLaL. 

429. iv&voio yvvaiKÒs,'] Seppie evoca et cf. quse ad 65. Ali- 126. 
ter Matthiae Gr. Gr. 545. qui prò genitivo carnee sumit. 

450. rrjv pa fily àeKovros àirrjv pccv .] Angl. whom they had de- 
prived him ofin spile ofhìm unwilUng i. e. against his luill. ubi 
supplendum e, alter accusativus. Plenam constructionem 
habes Od. A. 646. Cf. Hoogev. ad Viger, p. 84. ed. Herman. 
V. aTvavpàù). 

432. ore àf)] Angl. when now. 

433. terna [xev o-relXavTo] Angl. they furled the sails. v. OTeX- 
Xa). Oécrav Ion. prò eOecrav. 

434. Icttov & 1(ttoÒók7j — Kap7raklfjL<os % ] Angl. and the niast 
they speedily lowered by its rope.s and placed in its cruteh. 
v. 7reXa£a) et v<plr]fÀL. 

455. tyjv] prò avrrjv, navem se. 7rpoépvaaav > Angl. propelled^ 
pushed. v. ad 306. 

456. Ìk ò* evvàs efiakov,'] ancor asque jecerunt. evvoù proprie 
saxa, quse prò ancoris erant. "Antiqui se. habuerunt ancoras 
lapideas. Lapidi deinde aes, ferrimi et lignum durius succes- 
sa." MS. Havekcamp. ad Bos. Ant. Gr. C. viii. §. xxvi. 
Nota tmeses numero quinque. — 441. iveriOei v. ivriÒéiù. 

442. Trpó p! €7T€py\r€v — àyépiev,'] v. ad 323. et 526. — 445. é*a- 
róp.ftr)v pé^ai v. ad 146. 

444. o(f»p (Xao~óp.€<r6a] ut placemus. ubi l\a(róp,€0~6a> h. e. 
ìkao~ófjLe6a, aor. 1. subj. med. lonicus est prò ìXao-óìpLeOa. v. ad 
140. avaKTa v. ad 390. — 445. €<fir)K€v v. ad 581. 

449. ovXoxvras aVc'Xoi/ro.] h. e. molam salsam elevarunt 
manu supra caput victimse, ut exponit Heynius. — 450. peyàXa 
€VX€T0, Angl. prayed loudly vel audibly. àvavyù>v v. aW^co. 

455. fjdrj — ttot — 7rapo?] Angl. already heretofore. — 454. n- 12/. 
p,T]cras prò irlpi^cras. 'l\jrao prò t^o). Cf. ad 401. v. Itttcù. 

455. rjò* eri kcÙ vvv] Angl. even noiv also besides. Ì7nicpr}r}vov 
v. ad 41. — 456. rjàrj vvv est jam nunc, Angl. at this very lime ; 
even now. 

458. irpofiakovro] projecerant ; effuderant, Angl. had thrown 
forth or poured out vel had spruikled. — 459. av epvaav, Angl. 
they drew back the neck of the victim. ubi legendum, ut patet 
ex Hesych. &c. avépvcrav conjunctim, vel potius dFépvo-av, (cf. 
Lexicon in avràp et evaòc,) ab antiquo verbo àFcpvcù, to draw 
back, retraho, quod edam apud Pindarum comparet. Cf. 
Thiersch. Gr. Gr. §. clxi. 6. Kiessling. ad Theocr. Id. XXV. 
241. Nempe simplex verbum fuit Fepvco (cf. 190. et 485.) et 
a ab h-^ ductum vult Etym. Mag, in v. Cf. Fest. in Abs. Ipse 
tamen mecum per6uasum habeo, illud d nihilaliud esse quam 
otto in compositione breviatum, vel potius, ut sic dicam, con- 



*122 NOTiE IN HOMERUM. 

densatum, idque ex iEolum consuetudine. Prsepositionis 
condensata^ quantitas longa in linguam Latinam transiit, ut 
patet ex a praepositione etiam extra compositionem. Idem 
dicendum de praepositione de, ex dm pari ratione oriunda. 
Ex ànoFeovco igitur profluxit .Eolicum aFepvoù, ut ex à7ToFeXka> 
àFéXkco (Lat. avello), ex àTroFéprco (per metathesin mutataque 
tv in f, ut a rrarpLKÒs et nelpcù fiunt Latina vitricus et veni, prò 
ÒTTorpéircù,) àFéprco (Lat. averto), ex dìafiax^co, -co, èlfjiaxéco, -a>, 
(Lat. dìmico), ex SraÀéya) SIAéya) (Lat. diligo), ex òiayco Sìya) 
(Lat. dègo), et sic deinceps. Hinc corrigendus Hesiod. epy. 
664. ubi prò Kavà£ais scribendum nàFd^ais (ex KaraFdijais se. 
condensatimi), non KarFa^aisveì KaF Fd^eis, prout correctum it 
Matthiae Gr. Gr. 221. Obs. 2. Cf. Latinum castrimi, quod ex 
Kardo-rpcùfia (.ZEol. Kao~Tpcofj.a) fluxit. v. Hesych. in Kao-rpcofia; 
itemque in Kao-Tpóvvvora (Od. P. 32.) et /aicr^ero (II. A. 701.); 
in Kafido-L, quod Laconicum prò /cara/BijOi, etiam #in o- mutata, 
ut in aiòs, quod iEolicum prò 6eós ; et in Kanto-e (namque 
simplicem ir series requirit, ut recte observavit Alberti) quod 
per KaT€7T€o~€v exponit. Formam usitatiorem Kaimeo-e infra 
suo loco dedit. Obiter notandum vetus verbum Latinum 
averrunco vel potius averunco (v. Facciol. et Forcellin. in 
Verrunco,) recta fluxisse ex ^Eolico àFepvKco. Ex FepvKCù 
autem formatur veridico, ut a Aer^o Ungo, a rpu^o) trunco, 
et a rayco tango. Neque illud obstat, quod Homericis tem- 
poribus FepvKù) prò ipvKCù usurpari desuetum : namque etiam 
'ÉXevr) apud Homerum digammo eget, quamvis nil certius 
quam FeXéva dixisse ^Eoles, ac Belena Latinos antiquissimos. 
Cf. Thiersch. Gr. Gr. $. cliii. 22. cliv. 2. not. et 7. clvi. 6. 
itemque Face, et Forc. in Belena. Huic notae justo forte re- 
conditiori ignoscat velini lector benevolus, sive is fuerit disci- 
pulus, seu magister. 

460. Kard re Kplcrar] eKaXvyjrap,'] Angl. and enclosed them in 
the cani. v. KaTaKaXvnTCù. — 461. òiirrv^a Troirj&avTes, Angl. 
having folded it doublé. eV avràv ò' cofiodérncrau. Angl. and 
placed upon them raw pieces ofjlesh, cut from ali parts of the 
victim. — 462. o-xiCys Ion. prò tr^/fais. 

464. avràp, eirei Karà — navra.] Angl. next, when the haunches 
(or parts cut out ofthe thighs, v. Thiersch. Gr. Gr. §. clxxxv. 
28. vertente D. K. Sandford,) ivere consumed and they had 
tasted the enirails, they then botli cut the other parts of the 
victim into small pieces, and pierced them with (i. e. fixed them 
upon) the spits, and roasted them slcilfully, and withdrew them 
ali from the spits. y. KaraKaico, ndofiaL, djjLCpiTrelpcù, Ò7rrdco. 

467. rervKovTÓ re Scura,'] apparaverantque epulas. rerv- 
Kovro aor. 2. ind. med. verbi re^o), cum reduplicatione Ionica, 
etiam x litera in k versa. Ita Greg. de Dial. p. 453. ed. Schaefer. 
Alii (inter quos Matthias) volunt esse a novo verbo rervKOfiai, 
ut 6Ìt imperf. ind. Sed aoristum sensus flagitat. 

468. ovòe ti Ovfjiòs iàevero òairòs eio-T/y.] neque quicquam 
animus indigebat epulis aqualiter distributis. H. e. convivarum 



NOTJE IN HOMERUM. *123 

cuique aequa carnis portio affatim distribuebatur. Alii òairòs 
iicrns de epulis bonis intelligunt, i. e. lautis, opiparis. Cf. ad 
306. Tum sensus erit, et affatim appositis cibis satiabant se. 

469. ig epov euro,'] desiderium exemerant vel expleverant. 
Theogn. 1060. IpepTcòv epycov e£ epov Upevov. Cf. et N. 638. 
€%€pto aor. 2. ind. med. Ion. prò egeìvro. v. eginpi. — 470. 
€7r€o-T€\jravro Angl. filled up to the brim. v. eVioTc^o). — 471. 
€irap£àp.€voL òtnàeo-criv, iridio poculis facto a dextra. v. inf. 597. 

474. péXirovTes 'EKaepyov] Angl. chanting the praises oftJie 
far-darting god. — 475. rjéXtos Ion. prò 77X109. Ita Etym. Mag. 
v. et Schweigh. Lex. Herod. in voce, Matthias Gr. Gr. 20. 
erri wécfras rjXOe prò Kve<pas €7rrj\6e, Angl. the darkness had come 
on. — 476. òr) róVe, Angl. just then ; then. Sic infra kol tote 
€7T€ira 9 Angl. preciseli/ then. 

478. àvàyovTo~\ Angl. they saìled aiuay vel they set saiL 

479. 'Upevov ovpov] l'/</zei>oz/ ovpov ventimi secundum esse 128. 
satis constat ; et 'Upevos volunt esse part. aor. 2. verbi Uvéopai, 

per syncopen et demta aspiratione, ex Ionum more, prò Ikó- 
p,€vov positura. Cf. Etym. Mag. itemque Damm. in v. Thiersch. 
Gr. Gr. §. clxxi. §. ccxvin. 62, 63. et §. ccxxxn. 70. Mat- 
thiae Gr. Gr. 1. e. ad 475. Verte Anglice a fresh breeze, vel 
a prosperous gale. 

480. laròv crTr)0~avT ,~] Angl. reared the masi, àvaTrérao-o-av v. 
avaTreTavvvpi. — 481 . ipTrprjae prò €V£7rpr)o~€,Ang\.jilled, swelled. 
V. €p,Trpr)6(ù. cf. ad 347. — 483. òtairp-qo-o-ovo-a v. òiaTvpr)o-ar<ù. 

485. eV r)7T€LpoLo epvcrcrav] Angl. drew ashore. — 486. vtto- 
rdvvcro-av prò virtràvvcrav, subjecerunt. — 488. p,r)vie, Angl. con- 
tinued to rage. Mox TlnXéos est disyllabon. 

491. <f)6ivv0€o~K€ (ptXov Krjp,] macerabat suum cor. Nbtandum 
ultimam syllabam in nóXepov prò longa habendam, ob cse- 
suram. — 492. 7vo6éeaK€ òè, etenhn desiderabat. 

493. ìk roto] toìo prò rov h. e. tovtov. Scholiasta exponit 
per eg €K€lvov rov xpóvov. — 494. kol róre òr) v. ad 476. — 495. 
npx^i Angl. took the lead ; led the way. iqberpécùv Antiq. et Ion. 
prò €<p€Tpcov. — 496. àveòvo-ero Kvpa, emergebat ex unda. v. 
àvaòvcrop,at et cf. 428. 

497. rjepLT] ò* àvéfirj] Angl. and ascended early in the morning. 
V. ad 424. — 498. evpvoTra v. evpvcù^r. 

501. cTKaifj' àegirepr} &] Sic nos dicimus on the right> on the 
left, subaudito hand. Ita et Latini, v. g. ito ad dextram se. ma- 
num. Cf. ad 54. vir 1 àvOepeàvos iXovo~a, prehensa menti ejus 
parte inferiore: ubi traesis est prò ixfyeXovo-a. Cf. ad 407. 
Angli nos ad verbura familiariter : having caught him under 
the chin. Verte having taken hold of his beard. 

506. en-Xer'*] per syncopen prò inéXero, Verte autem est. 129- 
v. ad 418. — 508. aXXa o"ó nép puv aitameli tu illuni ; at tu illuni. 

509. TÓ(j>pa d'— e rt/ji#J tamdiu autem Trojanìs adde [h. e. 



*124 NOT/E IN HOMERUAL 

para] victoriam, dance G ree ci filli mei dignitatem vindicaverint, 
et honore eum amplificent. v. iiririù^. 

512. rjo-ro'] imperf. ind. v. rjfiai. Altera forma est tjto. Cf. 
Matthise Gi\ Gì'. l 255. oos rjy\rciTO yovvcov, cos e^er' ifATT suvvia. 
Angl. as ske had laici Jiold of his knees at first, so did she cling 
dose to them. efXTreqbvvla perf. part. per syncop. prò e/x7re</)UKUia. 
v. e/xc^veo. — 513. cipero imperf. ind. verbi epofiat. 

514. ~Sr]fjL€près — imóo-xeo] Cognata est locutio Anglica say 
ine true. vttóo-x €0 2 aor * i m per. v. i'7rto-^i/éo/xat. 

515. a7róei7r'*] v. àn€Tr<ù. eVt, retracto aecentu, prò exrccrrt. 

517. /Afy' òx6ì]o~as] vehementer animo commotus. 

518. \oiyia epy\] Verte Anglice : there will he sad doings ; 
the residt will be serious. Cognata est locntio Anglica sad ivork, 
ipsnm illud \oiyia epya exprimens, sed infra loci dignitatem 
cadens. ore/x' e;(#o Sotti) crai €(fyqo-€Ls r, ~Hpr], cum me coges exercere 
odia cum Junone. e(pi)o-€is v. e(pir]p.L. — 519. ipéBrjviv Antiq. prò 
epéOr}. v. epédeo. — 520. clvtcùs, temere. Cf. ad 133. — 523. /xe- 
X^o-erat v. /xéXet. — 524. ei Ò\ aye v. ad 302. et Errata ad fin. 
libelli.— 525. ip.k6ev v. ad 114. — 527. o ti v. ad 85. 

526. ifiòv'] Supple enosy cum Eustathio. 

528. T H,] v. ad 219. eVéyeuo-e v. emvevcù. 

529. tt/x/3pócrtai 8' — àSavàroLO'] Angl. and the ambrosiallocks 
o/the god thereupon shook as they hung down from his immor- 
tai head. iireppcùo~avTo v. empooopai. 

530. fxéyav Ò' eXéXigev "OXvp.nov.'] Yirgil. JEn. IX. 106. Et 
totnm nutu tremefecit Olympum. v. èXeXtWco. 

531. tu) y Ss (3ov\€vo~avT€ Stér/xayev] Angl. they two having 
thits conferred parted. §ih paytv prò dieTfidynarav v. èiaTjirjycù. 
Cf. ad 391. 

532. gXto'] desiliit. Est et 3 sing. 2 aor. ind. per syncopen 
et demta aspiratone, circumflexa etiam vocali, ex lonum 
more, prò àXero, verbi oXXo/xat. Cognata forma est lkto (nani 
sic scribendum, non f/cro,) apud Hesiod. Theog. 481. prò Ìkcto 
se. ab iKvéofjLai, venio. Cf. quae ad 479. v. Thierseh. Gr. Gr. 

§. CCXXXII. 13. 

533. Zcvs òè éòv npòs èóòfia.'} Angl. and Jupiter retired to his 
130. own palace. àvio~Tciv prò àvéo-Tncrav cf. ad 391. — 534. o~<pov 

naTpòs ivavTiov ovòe tls €t\tj Melvai èir€p\6p.evov, Angl. to meet 
their sire : nor did any one presume to await his approach. v. 
rXrjttt et fxévG). 

537. rjyvoLrjo-ev] 1 aor. ind. act. Poet. prò rjyvóno-ei/. v. 
àyvoéco. Doricum appellat Greg. de Dial. p. 294. ed. Schaef. 
Ionicum autem Dammius. o~v/ji(f)pào~craTo prò crvve^pàaaro. v. 
avfxqbpà&fjLai : et o-vfKppd^oSai (3ov\às est Consilia con/erre, 
simid Consilia capere, nani cbpàfafiai est delibero, v. ad 83. 

538. àXioio yépovTosJ] marini sems, h. e. Nerei. — 539. Kepro- 
tiloio-i se. eVecri, prjfxao-L, Xóyois, verbis ad iram provocantibus. 
Sic et Latini, v. g. Quintilian. X. 5. Vertere in Latìnum Grceca, 



NOT.E IN HOMEKUM. *125 

subaud. sermonem et dieta. Et nos Angli: / spo/ce to him in 
Dutch: I addressed him in Latin: se. words : Clothed in whiie, 
se. garments, &c. 

540. Ti? b'av tol,] Notanda vis est de particulae, admira- 
tionem animumque loquentis impatientem hic loci exprimen- 
tis. v. Matthiae Gr. Gr. 616. 2. — 541. e/xei) aVò vóerepiv ióvra. 
Angl. keeping aluof from vie. v. a7rei/xi.-^-542. KpvTrrdòia <ppo- 
veovra biKa^iiev. clandestina. Consilia ineunte m statuere. h. e. 
Kpvepa fiovXevzerOai. ovòé ri ttoo jjlol — vorjerr]?. Angl. you ne ver 
willingly condescend to commiuiicate to me a single thought, which 
you entertain. ovàenc* v. ad 124. rérXrjKas v. ad 228. 6 ttl v. 
ad 294. 

545. firj òr) rràvras Ìjjlovs €7ritX7T€0 p.v6ovs Eleverai/-] Angl. 
hope noi now to hnow ali my thought s. 

547. àXX ov \x.kv k €7tl€LK€9 aKovefiev,'] Constrnctio est : 

àXXà OV [}Av6ov] \lkv K€ [eìn - ] t7TL€LK€S [cTOi] aKOVeiV, OVTIS €7T€l- 

ra — àvBptoTTCùV Angl. no one in that case shall hnow it before 
you, either ofgods or ofmen. aererai v. eìòco. 

549. bv de k iyeòv — iBcXotpt. vorjo-ai,'] Angl. but whatsoever 
thought / choose to harbour. ubi eOsXcufii mavult Thiersch. ut 
vetus sit conjunctivus prò ifléXco. v. Gr. Gr. $. ccxvi. 47. et 
cccxi.vn. 5. a. Cf. ad 64. 

550. fjLt) ti ero ravra eKaerra Òitlpeo, finòè peràXXa.] Angl. do 
you neither enquire into each and any of these things, nor pry 
curio us ly. 

553. Kaì Xlnv ere nàpos y ovt* ctpo/xat,] omnino nec antea 
ex te queerebam aliquid. Nota nàpos cum praesenti, etsi de re 
preterita. 

554. evKnXos rà (j>pà£eai, aera 1 iOtknerBa.'] De evKnXos v. 
Lexicon, rà prò ravra. aererà (Atticis arra) valet arriva, ut ex- 
ponit Aristarchus : et Ionicum est; habet enim Herodotus I. 
47. 138. et alibi. Herodianus ducit ab à et era, quod Mega- 
rensibas fuit riva (rà mendose Thiersch. Gr. Gr. § ccvi. 26.), 
et aererà scriptum vuit prò aera, ut orrt prò o ri. Sunt qui prò 
ocra ponendum certant, ac spiritu leni distinguendum : quan- 
quam cura aspero vel hoc in sensu seribit, JEolicumque esse 
contendit, Graramat. Meerman. ad calceni Greg. de Dial. p. 
661. ed. Schsefer. Cf. Thiersch. loco citato, Matthise Gr. Gr. 
153. Obs. 2. Schweigh. Lex. lierod. in aererà. iOéXnerOa (è6é- 
XyerOa Wolf. et Thiersch. Gr. Gr. §. ccxvi. 48.) prò eSéXrjs 
v. ad 397. — 555. àetòoiKapro òéòotm, producta reduplicatone, 
estque perf. ind. act. (prò òéòeiKa) verbi àeiòoo. v. Matthiae 
Gr. Gr. 165. Obs. 3. et 229. \lj] ere 7rapei7n7, h. e. ne ad con- 
silium diversum ab eo, quod adhuc amplexus es, Thetis te 
abducat. v. irapéireù. 

558. rrj er 9 oteo Karaveverai] cui te suspicor annuisse. — 559. 
òXéorjs v. oXXvjjii. Nota iroXéas disyllabicum esse ; estque acc, 
plur. masc. a recto noXvs. Adjectivum Homericum sic flecte : 
Sing, Nora. masc. woXvs, neut. 7roXù, Gen. noXéos, Acc." iroXiv, 



*\<26 NOTM IN HOMERUM. 

neut. 7roXv. Plur. Nom. masc. 7roXées, -eTy, Gen. 7roXe'a»>, Dat. 
iroXiai, Acc. 7roXeas et -ety. Cf. Thiersch. Gr. Gr. $. ce. 13. 
Matthiae Gr. Gr. 123. 

561. baipovirf] 01 bona. Anglice vertas 01 suolile goddess. 
V. Lexicon, aleì pèv òUai. Angl. you are always suspicious. 

131. 562. 7rpr)£ai ò 1 — ecrear] Angl. yet will you he able to effect 
nothing, bui you will be further from my heart. np^ai a 7rpr}<r- 
o-(ù, quod Ionicum prò irpacrorcù, efwnys lon. prò epnas. 

564. ci ò 9 ovtcù — ehai."] Fac vero hoc ita se habere, ut tu 
suspicaris ; scito hoc mini ita piacere. Ita exponit Heynius. 

566. fJLT) VX) TOL ÌÓvO 1 ',] li. e. jlT) OV XpO-LO~fX(ùO-l CTOl (ffpÒs €Ll€ 

contra me) ào-crov lóvra (croi), ne tibi auxilio esse, te defen- 
dere, nequeant (queant mendose Heyn.), quando manus tibi 
injiciam. Nam acro~ov levai, h. e. imévai dicitur is, qui infesto 
animo et manu aliquem aggreditur, non qui ftorjdeìv volunt. 
Ita Heynius. — 567. ec/)eico aor. 2. subj. act. Antiq. Ion. et Poet. 

prò €<fiù>. V. i<pir)pi. 

569. iiriyvdp^acra (f)L\ov Krjp.~] domans se, iram compri- 
mens. Sic Heyn. — 570. coxOrjaav. v « ^X^ eG) - 

571. rjpx àyop€V€Lv } ] Angl. was the first toharangue them. — 
572. p-rjTpì <fiikr] enir/pa (pépeov, ex amore in matrem. ad ver- 
bum : officium et benevolentiam matri testatus. Ita Heynius. 

575. iv òè Otolcri koXcoov i\avv€Tov~\ et inter deos turbavi 
cietis. ovbé ri dairòs — vikol. Angl. nor will there be any enjoy- 
ment qf the good/y banquet, since the ivorst prevails. h. e. si 
haec dissidia epulis nostris commisceantur, peribit tota nostra 
delectatio. — 577. irapa^npi Angl. I advise. Mox nota tmeses. 
579. v€iK€irjo-i Antiquum prò v€iK€iv (quod Poeticum prò 
V€iK€T}) Ut mox eOéXrjO-ivipYO iOéXrj. avvrapd^rj. v. o~vvrapdo-o~(0. 

580. €i7T€p ydp *' i6e\r)criv k. t. X.] Supplenda est apodosis 
/zeXXet vel èvvarai iroulv ravra ; et totus locus sic Anglice 
reddendus : For if the Olympian thunderer be disposed to hurl 
us from our thrones, he is able to do it ; for he is mudi more 
powerful than we. Nota comparativum prò superlativo. Cf. 
Matthiae Gr. Gr. 464. 

582. rov — Ka6dTTT€0~6ai\ ejus animum tange ; eum demulce. — 
583. avrUa eireira, statini deinde, — 584. àvat£as. v. àvaio-crco. 
SeVa? àfji<piKV7T€Wov, h. e. poculum duplex, fundum in medio 
habens, ut utrinque cavum sit, quod vinum recipiat. — 586. 
rérXadi, prses. imper. verbi rerXrjpi. Perfectum a rkr\pi esse ma- 
vult Thiersch. Gr. Gr. §. ccxvin. 59. §. ccxxxn. 148. ava- 
cr^eo aor. 2. imp. med. prò àvdo~xov. v. aW^co. 

587. prj ere, — Oeivopkvnv'] ne te, quamvis caram mihi, bis oculk 
videam (h. e. videre cogar) verberatam, 

132. 589. àpyaXeos — àvTKpépeo-fìai.'] Angl. hard to resisi. — 590- 
aXkore, alias, alio tempore, akc^pevai Antiquum prò àXégeiv. 
fxepacùTa Ion. prò pepaKÓra, ut iarecùros prò iarrnKÓros apud 
Herodotum. v. paco. 



NOT.E IN HOMERUM. *m 

591. 7roòòs TeTayòùv,] Angl. having seized me bythefoot. Cf. 
ad 523. rerayòov cum Ion. reduplicat. prò raycùv, aor. 2. part. 
act. verbi ra<fa> vel potius rayco. Hinc Latinum tago, antiqua 
consuetudine dictum prò tango, notante Festo; unde prae- 
teritum tetigi, et composita attigo, attiguus, &c. Sic et pago 
olim dictum prò pango ; unde praeteritum pegi et p epigi. Cf. 
ad 4 59. 

593. KamTeo-ov] iEolicum prò Karkirzcrov, estque aor. 2. ind. 
act. verbi /cara7rt7rra). v. Greg. de Dial. p. 616. ed. Schaefer. et 
quas supra ad 361 et 459. — òXiyos ò 9 ere Qvpòs ivrjev' Angl. 
and but little life was in me vel remained in me. ivrjev prò 
tvrjv, v. ad 381. 

594. 2lvtl€s avòpes] Sinties antiquiores Lemni incolse, bar- 
bari, Pelasgicas stirpis. KOfxio-avTo, curaverunt, exceperunt> ex 
casa, recreaverunt. 

596. KVTrèXkov] Notent tirones originem Latinas vocis pò- 
culnm, quam statim videre est, si, transpositis literis, 7tvk€\- 
\ov scribas. Dixerint iEoles ttovkcXKov. Cf. ad 202. Co- 
gnatum nomen est Anglicum cup. Cf. Valpy Etym. Dict. in 
Cupa. 

597. ivòégia Tracnv Olvoxóet,'] ivòegta (accus. neut. plur. ad- 
verbialiter usurpatus) valet a destra parte orsus. Cf. ad 471. 

599. ivcopTo'] plusq. perf. ind. pass, verbi ivópa vel ivóp- 
vvjjll. Jta Matthias Gr. Gr. 244. Pro aor. 2. ind. med. accipit 
Thiersch. Gr. Gr. § ccxxxu. 110. ut sit prò Spero. Cf. om- 
nino quae ad 532. 

603. ov fjièv (pópfxiyyos'] nec lyrce quidem [indigebat]. Cf. 
ad 163. ov [lèv hic etiam per ov fxrjv exponit Gaza. — 609. fjU 
v. ad 307. 



FINIS NOTARUM AD ALTERASI PARTEM. 



PARVUM 

LEXICON TRILINGUE, 

VOCABULA EXHIBEXS 

QUÌI in 

ANALECTIS GILECIS MINORIBUS 

OGCUERUNT : 

. IN GRATIAM TIRONUM. 



N.B. Yoces qu<e vulgo primitiva: censentur, et Nomina Propria, à 
ìiteris majuscuìu incipiunt. 



a r h 



"A, Dor. prò 77, artic. fem. gen. 
\àairtos, ov, 6, 77, not to be touch- 
ed, invincible, non tangendus, in- 
victus: ex a priv. et curro). 
afiàros, ov, 6, 77, difficili t of access, 
impassable, inaccessible, invius : 
ex a priv. et (Barò?, accessible, 
aditu facilis, quod a fiàcù obs. / 
go, vado. 

afitcoTos, ov, 6, f), without life ; not 
to be lìved, not worth the living, 
sine vita, non vitalis: a /3ióo>, 
I Uve, vivo. Th. ftlos, life, vita. 
aj3\àf3r)s, eos, 6, rj, unhurt, unin- 
jured, unharmed, undamaged, 
safe, sound, innoxius, illaesus : ex 
a priv. et /3Xa7rrco, I hurt, no- 
ceo. 
àj3ov\os, ov, 6, rj, inconsiderate, 
without reflection, wayward, 
thoughtless, heedless, imprudent, 
foolish, consilii expers, incon- 
sulti^, stultus : ex a priv. et 
fìovXr), counsel, consilium. 
~A{3po£, à, ov, soft, delicate, tender, 

mollis, delicatus. 
"AyàOoKkerjs, -eeo?, -eovs, vel -rjs, 

-eòs, -ovs, Agathocles. 
ayàOos, ov, 6, good, wise, prudent, 
brave, vìrtuous, honest, expert, 
skilful, &c. bonus, prudens, for- 
tis, etc. -fra àyaùòv, good, ad- 
vantuge, welfare, bonuro, utili- 
tas. Vide Grani. 
"AyaXXco, fut. Xco. p. Ka, I adorn, 
I ornament or beautify, I render 
charming, orno, facio delecta- 
bile. Hinc 
àyàku.à, aro?, to, an ornament; a 
statue, an image, ornamentum, 
statua. 
aydkfiaro7roLos, ov, 6, a statuari/, 
statuarius: ex irotécù, I do, facio, 
et ayaX/xa. 
fàyàfxai, I admire, admiror. Th. 



ayacù, quod idem significat. 

f " Ay afj.eu.vcov, ovai, 6, Agamem- 

non. v. 'Arpeiòns. 
'Ayay, adv. very, very much, too 

much, nimis, valde. 
" AyàvjLKTÌcù, co, f. 7)0~ù3. p. rjKCL, I 
am grieved, I am piqued, I talee 
it amiss, I am vexed or angry, I 
feel myself aggrieved, I am in- 
dignant, doleo, indignor, aegre 
fero. 
•J" àydvvt(f)6s, ov,ó,f], cover ed wùh 
snow, snowy, nive tectus, valde 
nivosus : ex àyav et vi<fico, I 
snow, ningo. 
àyyeXtà, as, fj, a message, a man- 
date or command; news, manda- 
tum. Th. 
'AyyeXXco, / teli, I declare, I an- 
nounce; I relate, I bring word, 
I bring news of, I notify, nuntio, 
f. Xco, p. TjyyikKà, a. 1. part. pass. 
àyyeXBels. Hinc 
ayyeXos-, ov, ó, a messenger, nun- 

tius. 
f "Ayeipco, f. epa), I gather or col- 
Icct together, I assemble, colligo* 
congrego. 
~ Ayekr), 77?, rj, a herd or drove of 
cattle, armentum, grex; d. pi. 
Ion. àyéXaLO-i. 
àyevrjs, vel àyevvrjs, eós, 6, 77, of 
obscure birth or descent, not hav- 
ing illtùstrious ancestry, ignoble, 
mean, cujus genus est obscunini, 
ignobilis ; ex a et yévos vel yivva, 
a race, genus. 
f àyevvi)s. V. voc. prasced. 
\ ayìpao-TÒs, 6, 17, unrewarded, 
praemio carens : ex a priv. et 
yépas, a reward, praemium. 
\ "Ayno-ìXàós, ov, ó, Agesilaus, 
rex Spartanus, Agidis frater: ex 
fiyéofjLai, I lead, duco, et Xaos, 
the people, populus. 

*i 2 



a r k 



A A O 



ayKtcrrpop, ov, rò, a hook, a fish- 
hook, hamus. f Referendum vi- 
detur ad àyiclfa inusit. ut kó- 
fiiarpov ad koji'l^cù. 'Ay/a'fw (ab 
ayKos, 1. sensu inus. a hook, Mi- 
nia, i. q. oyKos, 2. a valley, val- 
lis, oh curvitatem se.) esset, 1. / 
hook, inhamo, 2. 1 embrace, am- 
plector, i. q. àyKa(cù. 

^AyKvpa, às, rj, an aneli or ; a safe- 
guard, ancora, praesidium. 

~Ay\àòs, ov, 6, splendidi, br'ìUìant, 
beautiful, illustrious, renowned, 
splendidus. 

ayvòtco, co, I know not, I am igno- 
rant of, I do not noiìce or remark, 
ignoro, f. rjo-co. p. rjKa: ex a priv. 
et voéoo, I think, cogito. 

^"Ayòpà, às, i), an assembli/, con- 
cio, item, aviarket-place,i'orum. 
Hinc 

àyòpàfa, Ibuy, I purchasc, emo, 
f. o~co. p. rjyópaKa. pass, rjyópa- 
VfjLcii. a. 1. rjyopàcrOrjV. et 

-f ayopa.op.aL, cùtxai, f. i]o~opai, I 
karangue, I speak, concionor, 
dico: et 

"f àyòpevcù, f. evacù, I speak, Iteli, 
or declare ; I harangue, dico, 
narro, loquor ; concionor : et 

T àyopr.vàe, adv. to an assembli/, 
in coneionem. 

-f àyóprjT-ns, ov, 6, an haranguer, 
an orator, concionator, oratori 
ex àyopàopai. 

^Aypà, às, tj, a seizure ; a prey or 
booti) ; game, captura, praeua, 
venatio. 

aypXus, tà, ìov, rustie, wild, savage, 
f.eree, agrestis, ferus: ab 

^Ayp'ós, ov, 6, the country ; afield, 
ms, ager. 

aypv77vìci, às, i), tvakefulness, 
watchfulncss, vigilance, vigilia : 
ab aypv7ri>òs, insomnis: quod ex 
a priv. et vttvos, sleep, somnus. 

àyvprns, ov, 6, a qnack, a mount- 
ebank, agyrta : fab àyvpìs JEol. 
prò àyopà. 

v Ayx&>> I throttle, I strangle, I suf- 
f orate, strangulo, f. £<o, p. x«- 



Ayo), / le ad, I carry, I bring, I 
conduci, I take away, 1 drive ; I 
consider, I esteem, I reckon, I 
account; I institute or appoint ; 

1 pass, duco, aestimo, instituo, 
&C f. 1. afa), a. 2. rjyayov. -\ im- 
perat. àye, come, age. aye òq, 
come then, agedum, age, quaeso. 

2 a or. med. rjyuyopnv. 
fAyco, I break, frango, rnmpo, 

f. afa), 2 aor. eayov et rjyov. 

"Ayùv, còvbs, 6, a contest, a com- 
bai; strife, contention ; an as- 
sembli/, certamen, ccetus. Hinc 

àycùvi^ópai, I contend, I struggle, 
I combat, I engagé, I war, certo, 
praelior, f. Xaòfiai p. pass. ^y&>- 
vLo-pai', et 

-f àycomo-pa, àròs, to, a co-ntest, 
certamen. 

'Aòà, ds, tj, Ada, noni, propr. 

■f àòàxpvTos. ov, ó, r], tearless, not 
weeplìig, lachrymarum expers : 
ex a priv. et dàxpv, a tear, lacry- 
ma. 

"ASeAcpo?, ov, 6, a brother, frater: 
aòeXcjjr), rjs, r), a sister, soror. 

à$€ù)s, w)thoutfear,fearless!y, un- 
dauntedly ; ivith impunity, se- 
curely, safely, si ne metu, im- 
pune : ab àderj?, fearless, metu 
carens : quod ex a priv. et òéos, 

fear, metus. 

'Atdns, ov, 6, hell, the infermai rc- 
gicns, the abode of the dead; 
Fiuto; death, regio inferorum, 
orcus, mors. Derivationem vide 
in 'Atàrjs. 

àòXfcecD, I act unjustly tornar ds, I 
do wrong or harm to, I injure, I 
harm, I urrong, injurià afScio, 
laedo, f. tjo-co, p. rjÒLK-qKa : et 

-j- à8Xtcós, ov, 6, fj, nnjust, injusfus: 
ex a priv. et òiicq, justice, jus. 

"AòpriTos, ov, 6, Admetus, nomen 
viri. 

àòoKÌp-os, ov, 6, 7], not esteemed, 
disreputable, disajyproved, reject- 
ed, improbatus, improbus; ex a 
priv. et òÓKifios, approved, pro- 
batus, quod a òoztot). 



A A P 



A I A 



aòpao~ros, cu, ó, noi incliaed io 

Jlec, attached to his master, mi- 
nime fugitivus: ex a priv. et 
opaco, I fiee, fugio : item Aclra- 
stus, rex Argivorum. 

aòprjo-ròs, lon. prò cìÒpaorros. 

àSvvaTos, ov, 6, 17, iììi])0Soible y im- 
practicable, una'ole, qui fieri ne- 
quit, impotens : ex a priv. et 
Qvvarbs, ab le, potens. 

àovs, Dor. prò f)dvs. 

"A$a>, / saliate, satio, f. àa-co. Sed 
aòco, I sing, I celebrate in song, 
I chant the praises of, cano, con- 
traete prò àeidco. f. atra), p. fjKa, 

~A§a>y, òvós, rj, a nightingale, lu- 
Bcinìa. Dor. prò àrficov. 

"Aò&vts, TÒos, ó, Adoni 4 ', noni, 
propr. 

"AeSXos, ov, 6, et aeQXov, ov 9 rò, 
poet. prò àdXos et aSXov. 

""Aet et ahi, adv. ahvays, ever, con- 
tiìiually, aye,for aye, seni per. 

"Acida, I sìng, cano. V. "Aò N a>. 
•j" àeLKTjs, €os, 6, 7], unseemly ; vile ; 
ruthless, fceclus ; immitis, asper : 
ex a priv. et €Ìkco } I am ilice, si- 
milis sum. 

-f 0€KCÙV V. ClKCQV. 

àzpylrj, lon. prò àepyXà, às, rj, la- 
ziness, sluggishness, sloth, idle- 
ness, listlessness, supineness, in- 
aciivity, pigritia : ex a priv. et 
epyov, a ivork, opus. 

'Aeros, od, 6, an eagle, aquila. 

■fA^ófjLai, I r ever enee, I revere, 
revereor, cura reverenda timeo, 
veneror. 

" ' Arfioùv, ovos, f], a iiightiìigale, lu- 
scinia. 

arjòcòs, adv. nnpleasantly, irksome- 
ly, unfavourably , moleste : ab 
àrjòrjs, eòs, 6, f), unpleasant, mo- 
lestus, quod ex a priv. et fjòòs, 
sweet, snavis. 

~Arjp, àlpòs, 6, the air, the welkin, 
aer; sed o.qp, fj, dark ne ss, te- 
li eb ras. 

àSàvàaìà, às, 17, immortality, im- 
niortalitas, et 

aQàvaTos, ov, ó, fj, immortai, irn- 



mortalis: ex a priv. et Oavaros. 

•f à0£pi(cù, f. icrco, / uìidervalue, I 

despise, rejicio velut spicas de- 

generes, sperno. Th. àOrjp,€pos, 

6, a bad ear of corn, spica de- 

gener. 

^ASrjvalr], r)s, rj, i. q. * AQy]V7). 

\* ' A6r]vaioi, (ùv, 01, the Athenians, 

Athenienses. Th. " A6r,vai, <qv, 

Athens, Athenae,quod a voc.seq. 

"ASqvr}, dicìtur et *A6r)và, gen. 

\\6qvàs, ab 'AOrjvaià, Minerva. 

à6\r)Tr]s, ov, 6, a combatant, a 

prhe-fighter, a wrestler, lucta- 

tor : et 

à6XX6s, ov, ó, wretched, miserahle, 

miser: ex 
f àBXov, ov, rò, a reward or meed, 
; praemium certaminis : quod ab 
-|- A6X6s, ov, 6, a contest or strug- 
| gle, a fight or combat; ivi!, 
! trouble, certamen, labor. 
^A6pì(ù, f. rjerco, p. r]Kà, I view dis- 
I tinctly, I see, I behold, video, 
: cerno. 
adpOL^co, I gaiher together, I col- 
lect, I assemble, congrego, f. ero), 
p. rjBpoLKa. : ab 
r A6pòós, ov, 6, crowded togeiìier, 
thronged, set thick, collectcd, hi 
dose order, numerous, coniertus. 
aùpv7TT(ùs, adv. in a manner noi 
broken or enervated by luxury, 
simply , frugali y ;not effem inaiely % 
after a manlyjaJiwn, non deli- 
cate, vii iliter : ex a priv. et 
6pv7TTCD, I break, frango. 
àóvfiecù, I am discouraged, I de- 
spond, I am dejected, animo sum 
dejecto, sum fractus animo, f. 
rjo~(ù, p. TjBvfiTjKa : ex aSvfios, de- 
jected, demisso animo, quod ex 
a priv. et SvfAos, the mind } ani- 
mus ; unde et 
| aSvfjuà, às, rj, despondency, de- 
j jeetion, sadness, animi dejectio. 
! Ai vel al, ah! alasi heu, liei, vae. 
j (fai lon. et Dor. prò eì:) Hìnc 
j aia {"co, / beiuail, I lament, I de ■ 
\ 2)lore, I mourn, lugeo, lamentar, 
j f. £a> vel aco. fCf, à\a\à&. 



A I A 



A 1 



Aìcìkos, ov, 6, jEacus, judex apud 

inferos. 
■J* Aids, avros, 6, Ajax. 
Alyaióv, ov, rò, supple néXayos, 

the Archipelago, ^Egasum mare. ; 

Th. Alyevs. V. in AìyeiÒrjs. 
•f Alyalcov, covos, 6, JEga?on, no- 

inen Gigantis. 
■f'Aìyeìàrjs, ci 1 , 6, ^/z? ,so?z of JEgens, 

JSgides, .Egei fiiius. Th. Aìyeùs, : 

vEgeus. 
-(* tiìyto^os, ov, 6, rj, cegis-bearing, 

segida gestans : ex alyìs, ìdos, rj, 

the cBgis or shield of Jupiter, 

aegis, Jovis clypeus, (quod ab 

at&, quia caprina pelle inductum . 

fermi t) et ex©. 
"|* aly\r t €LS, cvtos, tv, brilìiant, \ 

brighi, sheeny, coruscus, splen- 

dìdus. Th. a'iyKn, tjs, f], brigh!- 

ness, splendor. 
Àlyvirrios, ov, 6, Egyptian, ~Egy- | 

ptiacus. 
A'iyvTTTos, ov, f], Egypt, ^Egyptus. ; 
•f" aìòeópac, ovviai, tilt, eo-opai et 

rjaojiai, I reverence or rcspect, 

revereor, veneror. Th. alàcbs. 
aìàeco, gen. Ion. ab 
^Aiòns, et "Atòrjs, ov, 6, Pluto, 

Hades, fieli, the itfernal regions, 

death, Pluto, orcus, inferi, mors. 

\ Ductum forte ex a priv. et 

ìdov, 2 aor. ind. act. verbi inusit. 

e idea. 
•j- aiòoficu, I revere, I reverence, \ 

revereor. Th. alòcos. 
u AXòcovtvs, e 6s, ó, idem quod 9 At8rj£, 

et similiter derivandum. 
A짩y, òos, ovs, r], shame, modesti/, 

respect, reverence, pudor. 
■f ahi v. àci. 
f aìev Ion. prò àeL 
fai#e(Dor. et Ion. prò eWe) I 

wish, ivould tliat, mimmi. 
AWrjp, epos, epX, 6, the ether, the 

upper regio ti of the air, the sky, 

the heavens, aether. 
■j- AlBlg7T€vs, €(ds, et AWìuyjs, oiros, j 

6, an Eihiopian, JEthiops : ex ; 

ciWco et &y\r, the face, vultus. i 
f alOo\p-, ÒTTÓs, 6, fj, glowing, \ 



sparìding; of a shining block, 

ardens, rutilus : ex aWcù et coyj/. 

AWco, f. (reo. p. ko,, I bum, I in- 
flame, I tight, I kindle ; I m 
on Jìre, I siane, I ghtier, uro, 
accendo ; fulgeo. 

atKà vel olk€, Dor. prò et pèv, if 
indeed, if, siquìdem. 

Alpa, àros, rò, blood, sanguis. Hinc 

alpàroeis, òéacrà, òep, bloohj, gory, 
sanguineus: item 

f alpàrcoèrjs, tos, 6, f), bloody, 
blood-red, sanguineus, coloris 
sanguinei. 

f AlvXàves, cùv, jEnianes, populi 
Thessaliae. 

f A'iviypà, àros, rò, a riddi e, a n 
enigma, genigma, ab aìvirropai, I 
hitd obscurely, obscurè innuo, 
quod refertur ad ahos, a fabu- 
loits saying, dietimi fabulosum. 
A Cadmeis ita vocata est eveàpa, 
ambn«h, an ambuscade, insidia?. 

Aìvcs, t), ov, dire, grievous, violetti, 
terrible, dread, dreadjnl, horrible, 
gravis, horribilis. Hinc 

■folvcùs, adv. dreadfully, very ntuch, 
gravi ter, vai de. 

A:£, alyos, rj, a she-goat, capra. 

tAìoXets", cùv, the JEolians, JEoles, 
Graeciae populi. 

AròXoy, ov, 6, jEolus, nom. propr. 
regis ventorum. 

Alpi co, ©, / take, I seìze ; I tali e in 
the act, I detect, I convict or con- 
demn, I destroy, capio, tollo, &c. 
f. 770-0), p. jjpnKà, aor. 2. subj. eXó), 
praes. med. alpe j fiat, I choosc, I 
prefer, malo, eligo; aor. 2. med. 
eXóprjv et elKoprjV. 

Atpco, I raise or lift tip, I raise ; 
I take, I cap ture; I talee or e a rry 
away ; I undertake, tollo, au- 
fero, porto, f. àpeo. p. f/pm. 

■f^Ats, càos, 6, i. q. Alòrjs. 

fAlo-à, ns, 77, fate, destiny, reason, 
fatum ; ratio. 

f Atcr^Tròs-, ov, 6, nomen fluvii. 

AìoSàvòpai, I perceive, I feel, I 
comprehend, sentio, f. alcrB^cTÒ' 
pai. p. jjcrBrjpai, aor. 2. med. 



A I 2 



A K O 



f^AiVo-o), f. £00, I r ushi ruo. 
Alamos, €os y rò, base or shameful 

conduci^ sitarne, disgrace, oppro- 

brium, turpitude, turpitudo, pro- 

brum : hinc haec tria 
ato-^po?, a, ov, base, disgraceful, 

dishonourable, shameful, hateful, 

hidcous, turpis; 
alo~xvi>r), t]s, r}, shame, disgrace, 

pudor; et 
fildxvvcù, I shame, I disgrace, I 

dishonour, pudefacio, contentilo, 

f, vù>. p. jj(rxvyKà. in in ed. alcr^v- 

pòfiai, I am ashamcd of I blush 

at, erubesco. 
-^Ai(7a)7raos , , a, ov, pertaining to 

jEsop, JEsopic, ^Esopicus : ab 
AicrcóiTÒs, ov, ó, ^sop, .Esopus, 

fabulatore 
Aitvo), co, I ask, I ask far, I beg, 

I solicit, I request, peto, postulo, 

f. ijcrcù. p. fjTi]K.à. 
Alrìà, às, r), a cause or reason, 



the spear or in the field, a pr'uow.- 

er of war ; a p>risoner, a captive, 

captivus : q. d. rf) aì^/x^ oXcotÒs, 

quod ab oXIctkùò. 
f A/yjut), rjs, f), the point of a spear, 

&a, a spear, dart, javelin, &c. 

cuspis. Hinc 
f al)(fjir}Ti)s, ov, 6, a wamor, war- 

lilce, bellator, bellicosus. 
\[y\rà, et aty , adv. imme diateli/, 

straightway, qidckly, statim, ce- 

leriter, 
■'A/cao-rós", ov, 6, Acastus, nom. 

propr. 
■\aKaraycuvicrTos, impregnale, m- 

expugnabilis. Ex a priv. et kclt- 

aycùvl£ofJLai, I overcome, supero, 

quod ex Kara et àycovl^ofiat. Est 

et àycovi^ofjiat, ab àycùv. 
aKeofjLat, I mend, properlv with « 

needle, Irepair, Iheal, I remedy, 

I cure, acu tango, medeor, f. 

€0~òfj.aL, et j]o-6jjLai: f ex ò.<r), ^, 

r), a point, cuspis. Hinc 



causa, ratio, culpa, crimen: hinc \ aKeo-rpà, às, fj, a needle, acus 



aÌTiàòixm, wficu, I attribute or im 
pute to any onc, I attach blame 
to, I charge, I e riminate or ac- 
cuse, causam attribuo, criminor, 
c-ulpo, acceptum fero, f. ào-opai. 
p. rjTiayiai : et 
alrXàrìov, fault must be found 
with ; U is blameable or culpable 
in ; we must charge or accuse ; 
blame atlachcs to, accusandum 
est, nom. verbale. 
alrXos, ov, ó, r}, a cause or author ; 
culpable, auctor; culpabilis; ab 
aìrla. 
A'tvt}, r}s, tj, -ZEtna, mons SiciliaB. 
aiq^vrjs, adv. suddenly, of or on a 
sudden, at once, instantaneously , 
directly, subito, repente : ab a$- 
vcù et acpvcos per syncop. pron^a- 
vóos, obscurely, obscure, ut aiunt. 
Hinc 
alcpviòtos, ov, ó, sudden, unexpect- 
ed, unforeseen, repentinus; unde 
aì<fivXòXcùs,adv.suddenly,unawares, 

repente. 
alxftakcùTÒs, ov, 6, one taken by 



■fàiceoùv, ovros, silent, in silence, si- 
lens, tacitus. Usurpatur et ad- 
verbialiter. Th. ciki)v, silently, 
tacite. 
o.klvi)tos, ov, 6, t], unmoved, ìm- 
moveable, unshaken, fixed, mo- 
tionless, steady, immobilis : ex a 
priv. et kIvÉco, I move, moveo. 
aK/JLalÓs, ala, alov, in the vigour of 
youth, in the flower or prime of 
life, vigens, florens astate, &c. : 

ab aKjjLT), a point ; the vigour of 
youth, cuspis, vigor, flos aetatis; 

unde et 
aKfxrjv, adv. even noia, as yet, etiam 

nunc, etiamnum. 
aKoKovOeco, a», I follo w, I accom- 
pany, sequor, f. tjctcù, p. tjkoXov- 

6rjK.à:_ ab clko\ovÒos, a follower, 

pedissequus. 
clkovtI^cù, I hurl a spear, javelin 

or other missile weapon, I dart, 

jaculor, f. to-o). p. ina. Th. à«ùv, 

ovros, a dart or javelin, teluni, 

jaculum ; unde 
aKÓvriov, lov, rò, a dart, a javelin, 



A'KO 



A A I 



a spear, jaculum. 

ììkos, eòs, tò, a cure or remedy, 
medela : -f-ab a*/}. Cf. ÒKeofxai. 

à/eoucriòs, ov, ó, 77, against one's 
willy involuntary, unwilling, con- 
straincd, forced, compelled, non 
voluntarius, invitus, coactus : 
f ex aKcùVy ut ckovctios, willing, 
voluntarius, ab ìkóov. 

"Akovco, I hear, I listen to, I re- 
gard, I obey, audio, obedio, f. 
oixrcùy p. fJKOvKa, f. 1. p. àicovcrSr)- 
o-òfiai. p. med. rJKoà, Àtt. àKrjKoa. 

attpàros, ov, 6, 77, pure, unmixed, 
strong, merus, non dilutus : ex 
a et KepàvvvfjLi, I mix, misceo. 

""AKpìfirjs, €09, o, 77, exact, strici, 
accurate, accurately finished, ex- 
quisitus, accuratus. Comp. aKpl- 
/Beare pos, superi. axpiftéo-TàTÒs. 
Hinc 

aicplficùs, adv. accurately, exactly, 
thoroughly,perfectly, completely, 
piane, penitus. 

^AKpòàójjLaL, I hear attentively, I 
listen or hearken to ; I obey, au- 
dio, pareo, f. àcropLai. p. pass. 
rjKpòàfiai. 

"'Aicpos, à, ov, topmost, lùghest, ex- 
treme, high, summus, extremus. 
frò aKpov, the summit of any 
thing, cacumen, fastigium. 

y AKTai(ùv, ovos, et covos, 6, Actseon, 
noni, propr. 

f'AKTr), tjs, 77, the shore, littus. 

àK(ùv, et àÌKCùv, ovo~a, ov, unwilling, 
invitus : ab a priv. et ìkùv, will- 
ing, volens, 

fàXàòe, adv. to the sea, ad mare. 
Th. àXs. 

à\à$€vco, Dor. prò àXrjBevco, quod 
vide. 

■f àXàXàfa, f. creò, I raìse a shout, I 
shout aloud, ci amorem tollo, con- 
clamo. Fiebat a militibus ante 
pugnam et initio pugnae: et 
proprie est / shout alala, clamo 
alala. Th. àXaXfì, rjs, fi, a war- 
cry òr war-whoop, clamor belli- 
cus. Cf. aìà£cù. 

aXàX6s, ov, 6, t), mule, dumo, speech- 



less, mutus : ex a et XdXos, tallc- 

ative, loquax. Th. XaXeco, / 

speak, loquor. 
^AXao/xat,f. r]cr6fiai, I wanderabout, 

I wander up and down, I stray ; 

I am undecided, I waver, I err, 

vagor, incertus sum, erro. 
aXànaòvoSfOv^, easy to be pilla ged 

or laid ivaste, weak, helpless, va- 

statu facilis, imbecillis : ab aXà- 

Trà(ù>, f. £a>, I despoti, diripio. 
dXyìco, f. 77 creo. p. rjXyrjKià, I grievc, 

I am affiicted, Iam in jyain, doìeo. 

Derivatur ab 
^AXyòs, eos, to, grief, pain, affile- 

tion, sorrow, tribulation, dolor, 

meeror. 
fàXeyifa, I take care of, I pay 

attention to, I care for, I heed, 

curo, rationem habeo alicujus 

rei : ex dXeyco, quod idem signi- 

ficat. 
aXcKTpvcov, ovos, 6, 77, a cock, a 

hen, gallus, gallina; et 
aXeKTCùp, òpòs, 6, a cock, gallus, qui 

cantu homines excitat, ut le- 

ctum relinquant : ex a priv. et 

XeKTpov, a bed, lectus. 
"AXégavòpos, ov, ó, Alexander, 

Alexander Magnus: item Paris. 
f w AXe£a>, f. j)o-<ù,Iwardoff; Ihelp 

or assist, arceo, opitulor. 
àX-qSeià, a?, 77, truth, veritas:,et 
àXnOevco, I speak the truth, I say 

with truth, vera loquor, f. eucrt», 

p. rìXrjQevKa. : ab 
"AXrjOrjs, eòs, o, 77, et rò àXrjOcs, 

trite, certain, verus. Hinc etiam 
àXrjOìvos, f], ov, true, verus: et 
àXnOcùs, adv. truly, vere. 
àXrjTTTos, ov, 6, 77, that cannot be 

taken, impregnable, qui capi ne- 

quit : ex a priv. et Xafj.8àvù), 

I take, capio. 
àXXevs, eòs, 6, a fisherman, pisca- 

tor: et 
fàXtòs, a, 6v, marine, marinus. 

Th. SXs. 
■fàXXÓs, ov, 6, Dor. prò fjXios, the 

sun, sol. 
"AXìVkco, vel àXcofiiy I talee, I catch, 



A A K 



A M E 



/ caplure, capio, f. aXaxra). p. 
rjXcùKa, Att. eàXcùKa, aor. 2. fjXcov, 
Att. eaXa)i>, captus sum. 

f ' AXicevvàs, ov, 6, Alceunas, Ca- 
dusiorum dux. 

*AXk^, rjSy 17, strength, force, power, 
courage, iutrepidity ; help, aid, 
assistance, succour, proteclion, 
defence, robur, vires, auxiliura. 

"AXKrjo-TÌs, ìdòs, Alcestis, nom. mu- 
lieris. 

aXKÌjjios, ov, 6, fj, strong, robust ; 
brave, gallant, robustus ; fortis : 
ab oKkì], 

'AXXa, but, nay, well, why, sed, &c. 
fdXXa yàp, however, veruntamen. 

aXXao-cro), vel àXXaYra) Att. / 
change, I excìiange, muto : fat. 
fa>. p. f}Wà)(à. a. 2. fjXXayov. p. 
pass. fjWayfjLai. a. 1. rjXXà^Sr^v. 
a. 2. rjXXàyi-jv. f. 1. aXXa^^cro- 
/xat.f.2. aXXay^o-o/xafc. fTh.aXXojp. 

•j'aXXa^i), adv. elsewhere, alibi, 
alio. Th. a'XXos. 

•j" aXXrj, adv. elsewhere, alio; et 
revera dat. sing. est roO tiXXòs. 

aXXrjXcav, gerì. pi. caret nomina- 
tivo : dat. C1XX77X01S, ai?, ois, acc. 
àXX^Xof s 1 , a?, a, one another, each 
other, mutually, reciprocally, in- 
viceli!, mutuo, alius alium. Th. 
aXXos. 

àXXoQsv, from another quarter or 
place, aìiunde, adv. aXXoBX, else- 
where, alibi, et aXXofle : ab àX- 
Xòs, another, nììus. faXXoSev aX- 
Xòs, in different directions, alii 
alio ex loco. 

"AXXÓjjlcii, I leap, Ijump, I spìing 
tip, salio, f. m. àXovfim. 

"AXXos", àXXr),aXX6, another; other, 
alius, alia, aliud. Hinc 

àXXore, adv. at another Urne; at 
one time, sometimes, alias, inter- 
dum: et 

àXXoTpXos, foreign, aliene, extra» 
neous, alienus. 

àXXo(j)vXòs, ov, 6, f), of a different 
tribe, of another race, kin or na- 
ture, qui est ex alia tribù, ali- 
enigena: ex àXXos et cpvXrj, a 



trihe, a race, gens, tribus. 

aXXcoy, adv. in other respects, other- 
wise ; in vain, usclessly, aliter, 
temere : ab aXXos. j «XXcos' re 
Kaì, especially, praesertim. 

aXoxos, ov, 17, a wife, uxor : ex a 
prò apa et Xe'xo?, a bed, lectum. 

*AX?, àXos, ó, sali, sai; sed 17, the 
se a, mare. 

"AXo-os*, tos, tò, a sacred grove ; a 
grove, a ivood, a foresi, lucus, 
nemus. 

"AXùùTrr)^, €kos, r), a fox, vulpes. 

àXcocrìs, ecos, 17, the capture, tah- 
ing, or seizing of any thing, ca- 
ptura, capti vitas. Th. aX/o-Ko). 

"A/za, adv. together, together with, 
at the sanie time, simul, una cum. 

f "Apa^ovìs, ìòòs, r), Amazonian, 
Amazonis. T\\S Apa£cov,an Ama- 
zon, Amazon. 

àpàOio-raros, ov, 6, superlat. ab 
àpaSqs, eos, ó, 17, unlearned, ig- 
norant, uni augìi t, il/iterate, unex- 
perienced, rude, indoctus: ex a 
priv. et pavBavcù, Ilearn, disco. 

| àfxatjìcuÓs, ov, 6, 17, large enough 
to fili a waggon, constituting of 
itself a waggon-load, huge, enor- 
mous, totum plaustrum implens. 
Th. àpa£à, t]S,rj, a ivaggon, plau- 
strum, currus onerarius. 

" AfiapTcivcù, Imiss my mark or aim, 
I fati in attaining my object ; I 
go astray, I go wrong ; I commit 
a fault, I ani mìstaken, I err, I 
offend, I transgress, aberro, pec- 
co, f. àfjLapTr}0-(ù. p. rjpàprrjKà. a, 
2. fjfiapTov. 

■fàpàpTnpà, àros, rò, a fault, an 
error, peccatum, erratum. Th. 
àpapTÌÉù) i. q. àpapràvcù. 

àpfipocrXà, ambrosia, ambrosia, ci- 
bus Deòrum : et 

àp/Spòaios, tà, Óv, ambrosial, im- 
mortai, ambrosius, immortalis : 
ex a et fiporos, mortai, mortalis. 

"Afte//3co, 1 ex change,! pass or gire 
in exchange, I change, permuto; 
in med. / return, I give in re- 
turn ; I achiowledge ; I render, 



IO 



M E 



A M $ 



/ recompense, I requite ; I an- 
swer, I reply, respondeo, alterno, 
vices recido; f. \j/co, p. rjpeKJyà. 
àpeivcùv, ó, 77, better, melior : to 
àpeivov, òvòs, melius, compar. ab 
àyàdòs. 
WuéXycù, I milk, mulgeo, f. £co. p. 
ijfieXxà. f Nota cognationem I 
verborura trilinguem. 
àjJL^Xei, care not, be not solidi 011$, ! 
do not trouble yourself, de p e nel 
orìt, ne cura, ne sis sollicitus, 
imperat. verbi àpzXecù, hinc tran- j 
sit in adv. et significat certainly, 
assuredly, truly, certe, niinirum, 
utiqne. 
àfie\€(o } có } I neglect,! do not attend 
to, negligo, f. rjo-cù. p. rjpeXrjKa: 
ex a priv. et /xe'Xei, it is a care, '. 
curae est. 
apeXrjs, eo?, ó, 17, neglectful, negli- 

gent, negligens : ab iisdem. 
j- a/itXXao/icu, copai, I contend, 
certo, fut. Tjo-ofjLaL. Th. apiXXà, a 
contest, certamen. 
"Afiìvcuos, a, ov, Aminean, Ami- ; 
naeus : apXvaià, a cash of Ami- ; 
v.ean ivine, dolium vino Aminaeo 
repletum. Vide ad p. 18. n. 8. ! 
appi, us, nos, acc. pi. Poét. dici- 
tnr prò ypàs, et in dual. Dor. et 
iEol. prò vai, vco. 
uupis, -ZEol. prò f)fA€Ìs. 
"Appcov, covòs, 6, Ammon vel Ham- 

mon, noni, propr. Hinc 
l 'AppcovXÓs, ov, 6, of Ammon orH 'am- 
mon, Ammonian, Ammonius. 
àpopefiòs, ov,ò, misshapen, deform- 
ed, ugly, unseemly, informis, de- 
formis : ex a priv. et popeprj, a 
forni, forma. 
"Apv kos, ov, 6, Amycus, nom. pr. 
"Ap.vp.cuv, ovos, o, fj, blameless, in- 
nocent ; praiseworthy,distinginJi- 
ed, inculpatus. 
"Apvvco, I help, I succour or as- 
sist ; I ward off ov repel, auxili- 
or, defendo, f. vco. p. fjpvyKa. apv- 
vopai, in med. / avenge or de~ 
/end myself, ulciscor. 
•j ~A/xv<tctcd, f. £a>, I scraich, I lace- 



rate, I gali or fret, rado ungui- 
bus, lacero, torqueo. 
■fcìpcfirjpeqbrjs, eos, 6, r), covered on 
ali sides, undique tectus: ex 
dpcfiì et epécpcù, I cover, tego. 
'ApcpX, prsepositio, about, on both 
sides, around, concerning, circa, 
de, cum genitivo : et cimi accu- 
sat. around, circa, circiter; curi 
dat. quoque, about, circum. t Est 
ubi adverbialiter usurpatur. 
•f àpcpXfiaivcù, I frequent ; I pro- 
tect, I defend ; circumeo, ob- 
ambulo, tueor, defendo : ex òp<fi\ 
et fiaivcù, I go, eo, vado. 
f cLfKpXyvrjeis, evròs, 6, lame ofboth 
feet, limping with both legs, utro- 
que pede captus sive claudus: 
ex ajicfiì et yvlov, a limò, mem- 
brum. 
cìp<fiXÒÒK€vco, I spy and watchfor 
ali around, I beset or He in tvait 
; for, observo capiendi causa : ex 
àfiffn et èoK€vco, I watch, observo. 
t ap(pX<vTT€XX6s, ov, 6, 17, two- 
handled ; or that may be placcd 
on either end i. e. that may be 
j drunk out of either way tip, utrin- 
l que ansas habens; vel cui per- 
inde sit, an inferiore an supe- 
• riore parte ponatur, cui fundus 
in medio communis est, (prout 
et fritillorum ratio est,) ut nil 
intersit an superne an inferne 
bibatur. Si posterior placet ex- 
positio, èena? àpabiKVTTtXXov ver- 
tas licet a doublé cup, poculura 
duplex. Substantive accipit 
Dammius, ut sit apcpiKvniXXov , 
ov, to, a cup with a large belly, a 
large round cup, poculum cui 
ampia ventris rotunditas, pocu- 
lum permagnum et rotundum : 
ex àp(p\ et KVTTtKkov, a cup, po- 
culum. 
■fdp(pX7T€Lpcù, f. epa, to fix rowìd 
or about, circa configo : ex aprfn 
et 7T€Lp(ù, Ifix, I pierce, configo. 
àpepòrepos, à, ov, both, uterque, 

ambo : ex 
"Aficpco, both, ambo vel ambae; 



A N 



A N A 



1 1 



ttfMpolv, gen. et dat. 

"Ai/, particula potentialis; de qua 
consulendus est doctissimus 
Hoogeveen, de L. G. particulis. 
Curri indie, conjuncta tribuit 
vim subjunctivi. Saepissime prae- 
inintia est subj. vel optat. de qua 
plura, viva voce, inter docen- 
dum. Poetae prò eà ponunt 
K€, K€v, Est etiam àv, prò ava, 
Poetis. 

v Ai/a,praep. regens acc.up,through; 
wifh, per; cum. In compositione 
valet, back, again, up, retro, re, 
sursum. Cum dat. wilh, cum. 

àvàfìaiveù, I mount or climb up, I 
go up, I ascenda I g° on board a 
ship, ascendo, conscendo, f. ftr]- 
srófiai, p. fìe fènica, a. 2. àvefènv. a. 
1. avefèncrà, I made to ascend, 
conscendere feci. part. àvàfèàs. 
Th. fèaivco, quod vide. Hinc 

f àvàfèàaXs, eeos, r/, an ascent, a mi- 
Ut a ry expeditìon towards the ca- 
pital or the interior of a country 
(as \ve talk of going up to Lon- 
don,) ascensus, expeditio Cyri 
Minoris adversus Artaxerxem 
fratrem. 

àvàfèXfèàfa, I moke or cause to go 
vp ; I ratse, place or set itpon ; 
I mount, ascendere facio, im- 
pono, subduco, f. -aereo, p. -fèefèX- 
fèàicà. a. l.àvefèXfèào-à. Th. fèaivco. 

àvàfèXòco, I revive, revivisco : ex 
ava et fèicco, / live, vivo. 

f àvàfèXcofiX, i. q. àvafèióco. a. 2. ind. 
avi fèXcov. a. 2. inf. avàfèXéovai : ex 
ava et fèlcop-i, I live, vivo. 

àvày Ivcoctkco, I per use, I read over 
or throitgh, I read, perlego, lego, 
f. 1. m. àvayvcocro^ai. p. act. àvé- 
yvcoieà, a. 2. eyveov. p. pass, àvi- 
yvcùo-fiai. Th. yivcocrieco, / k?ww, 
nasco. 

ì'vayKaìcs, aia, alov, necessary, ne- 
cessarius; item a friend, amicus: 
ab 

w ' Kvày K7], rjs, rj, necessity ; desiiny, 
fate, necessitas. 

àvàyopeicd, I proclaim publicly or 



aloud, I proclaim by a herald, I 
announce, I publish, publice pro- 
nuntio: ex ava et àyopevco, / 
declare, dico. 
àvày co, I raise, I lift up, I tahe, 
lead or carry away, I withdraw, 
tollo, subduco, f. àvàgeo. p. àv- 
r)x<* '• t àpàyofim m. I set sail, 
navem solvo : ex ava et èìyco, 
I lead, duco. 
fàvàèvaofjiai, (verb. Ion.) / rise 
up front, I emerge from, emergo: 
ex ava et 8vcrofxai, I entcr, intro, 
quod factum ex òvcrofiai futuro 
verbi òveo. 
àvàòvco, vel àvàòvfxX, I rise up, I 
emerge, emergo. TIi. e)vco, vel 
òvfii, quod vide. 
àvàOàXnco, I recover or renew the 
warmih of, I ivarm anew, refo- 
veo, refocillo. Th. 6à\irco, I 
warm, calefacio. 
fàvàOnXeco, f. tjctco, I bloom anew, 
reviresco. Th. BàXXco, I groiv 
green, I bloom, vireo, floreo. 
f àvaiòeià, às, 17, shamelessness, hn- 
pudence, impudentia, inverecun- 
dia. Th. àvaiòrjs, impudent, im- 
| pudens, quod ab avev, ivithout, 
j sine, absque, et aìbas. 
: f àvauò-qs, v. in voc. praeced. 
àvaWco, Iburn up, I bum, Ikindle 
I or tight up, I iiiflame, uro, ac- 
cendo. Th. aWco, I bum, uro. 
àvaLjxocrapKos, ov, 6, rj, ivhose flesh 
| is bloodless, cujus caro sanguinis 
| expers est : ex a priv. alpa, blood, 
\ sanguis, et cràpij, flesh. caro. 
■ àvaifJLODTL, adv. witlwut the effuwn 
; of blood, without bloodshed, sine 
1 cruore : ex a priv. et alpa, blood, 
I sanguis. 
"AvaivófjLai, I refuse, I deny, re- 

nuo, recuso. 
àvaipeco, I take up and away, I 
talee or carry away, I lift up, I 
remove ; I overturn, I destroy, I 
annui or abrogate; Iput to death, 
I kilt, I slay, tollo, capio, elevo, 
aboleo, interficio, f. rjereo. p. àvy- 
prjKa. a. 2. act. aveiXoi/. subj. 



12 



A N E 



A N A 



ai/eXo), 779, 77. a. 2. m. aveCkap-qv, I suffer, patior. 

I carricd to the grave ; I buried, àpa£iòs, a, oj>, unworthy, i n ci i - 

extuli: a. 1. pass. àvripeSrjv. f. j gnus : ex a priv. et a£ioy. 

1 . àvaLpì6i](TOjjLaL. Th. aipéco. j avàireLOco, I persuade,! entice, per- 



f Spaurirà, f. £a>, / spring or 
rise up, prosiìio, surgo : ex àj>à 
et ài.Vo-0). 

aj/aKoo?, ou, 6, 77, Dor. prò a^^/caos - , 
noi hearing or listening ; unheurd 
of, unknown, sine auclitu; cujus 
nomen ignotum : ex a et d<ovco. 

àvcLKÓTTrcù, I beat off, I drive back, 
I repulse ; I stop, I re press, I 
hinder, I interrupt, inhibeo, in- 
terpello, arceo, f. \j/co. p. Ketcòcfià 



suadeo, f. orco. p. Ka. Th. 7T€lBco. 
àvaTTeravvvfiì, I expand, I thrmv 
wide open, I open wide, I unfold, 
aperio, extendo, f. aereo, aor. 1. 
inf. àvanerào-ai. Th. Trtrdco, 
I spread, pan do. 
àvaTrkdcraco, I forni, I figure, I re- 
present, I feign, I invent, fingo, 
facio. Th. TrXàcro-co. 
àvaTvXécos, 6, 57, Att. prò dvairWos, 
full, plenus. Th. ifkéos. 
a. 1. àv€Ko\jsà : ex ava et kÓtttco, \ avanveco, I tale or recover breaih, 
I cut, casdo. ! / breathe, I respire, I resi, I re- 

"AvaKpecov, oi/ro?, 6, Anacreon, l cover, respiro, recreo, f. €vcrco. 

poeta Lyricus. | Th. irvéco, I breathe, spiro. 

àvakapfìàvco, I take up, I assume, : f àva-rroLvos, ov, 6, f), unransomed, 
recipio, sumo, f. ÀT^o/xat. p. nullo dato redeintionis pretio : 
àv€Ì\r)<fià. a. 2. àve\à(Sóv. part. ex a priv. et airoivov. 
àvakdficov. \dva77Tco, I tight, accendo, flit, 

fàvdXXòpai, I spring tip, assilio. , yj/co. Th. citttco. 

Th. àWopai. f àvàpio-Tos, ov, 6, rj, witkout din- 

àvàfiepos Dor. prò dvrjpepos, I ner, impransus : ex a priv. (vel 

quod vide. dv breviato ex avev, ivithout, 

àvapvdco, I admonish, I suggest, I sine,) et àpLcrròv, a dinner, pran- 

put in mind, suggero, admoneo, diuni. 

f. Tj creo. p. Ka: a pvdco, I cali to àvapxXà,a9,rj,ivant ofgovernment, 
mind, in memoriam revoco. anarchy, anarchia, ubi nullus est 

fàvafjL<fiì\oycos, adv. beyond ali magistratus : ex a priv. et àp^r), 
question, beyond a doubt, doubt- : government, imperimi!. 
less, indisputably, indubitably, àvao-Kipràco, I spring or jump uj), 
haud dnbie : ex àvap.qbì\òy6$, I bound, I frisk, I wanton, I 
undoubted, indubitatus, quod ab gambol, exsilio, lascivio, f. rjcno. 
cwev, witkout, sine, et dpi(pì\oyos, p. ài/ecrKLprrjKà, Th. aKiprdco, 
doubted, contested, dubius. Re- / leap, salio, 
ferendum autem dp,cj:ì\6yos ad fàvdaaco, I ride, I reign over, 
àjjLCpìXeyco, I doubt, dubito, quod regno, impero. Th. ava^. 

avacrrdros, ov, 6, 77, overthrown, 
overturned, subverted, laid ivaste, 
ravaged, eversus, vastatus : ab 

dvLCTTTJpi. 

avaciTevdx^, I groan out loud, I 
ut ter loud groan<, I raoan, gra- 
viter su^piro. Th. oriveo. 



ab àfiìfil et \éyco. 

v Ava£, aKTÒs, 6, a king, rex. f Diis 
quoque tribuitur, v. g. Apollini 
apucl Homer. 11. A. Causa ex 
.Egvpto p etenda. 

"Avaijapxos, ov, 6, Anaxarchus. 

ava^XoiràQeco, co, I suffer or am 
treated unworthily, I suffer un- 
merited injuries ; I think scorn, 
I am indignant, indigna patior, 
indignor; ex àvàfjLos et 7rao-\'a), 



àuaarpecpoo, I turn or face aboitt, 
I return; I turn back or round, 
revertor, subverto, conversor, f. 
^rct). p. epa. p. pass, àviar pappai. 



A N A 



a n e 



p. med. avécrTp6<fia. Th. o-rpé(j)cù, 
T tum, fìecto. Hinc 

■f àvcKTTpucj)}], r t s, r), the act ofturn- 
ing round) a turning round to face 
an enemy, conversio, reditus in 
pugnani. 

■f^Avavpos, ov, 6, a river swoìlen ! 
with rctin, a torrente torrens. 

uvacpalvco, I moke manifesta I dis- 
play, I show, ostendo, f. (pài/co. 
p. 7T€(payKà. Th. (patveo. 

àvcKpepcù, I raise, Il'ift up, I bring 
or curry, I bring bacìe, I ivith- 
draw or set aside, effero, com- 
porto, subduco, f. àvoicrcù. a. 1. 
cw-qvtyKa. Th. (pépeù, Ibear, fero. 

"|" ava<ppov€(ù, -co, f. j]0~cù, I recover 
my senses,I come to myself again, 
ad sanali] mentem redeo : ex ava 
et (fipovécù, I am in my senses, j 
sapio. 

avayj/vxoù, I refresh, I revive, re- 
flrigero, recreo, f.£co, p.ai/ei/o^a: 
ex dvà et \Jsvxg>' 

f 'Avòàvcù, I please, placco. 

àifòpàyà6Xa, às, r), the character of { 
a brave man; bravery, fortitude, 
fortitudo. Ex àvrjp et dyaOós. 

*ApòpafiXas 3 ov, ó, Andramias, nom. 
prop. 

j* àvÒpaTToòi^ù), f. to-co, I enslave, 
in servitutem redigo; quo sensu 
etiam occurrit dvòpàTrodiCofiat, 
med. sed rarius : ex dvrjp et tto* 
òi£&, I fetter, pedes Ugo, pedi- 
bus constringo, quod a ttovs, 
itoqÒs, a foot, pes. 

ihdpawcàóv, ov, rò, a slave, man- 
cipium: ex dvrjp, et rrovs, a foot, 
pes. 

dvòpeià, àsy r), fortiiude, valour, 
fortitudo : et 

àvbpa.os, ov, 6, manly, strong, 
brave, virilis : ab dvrjp. 

àvòpXà, às, r), idem quod dvdpetà. 

dvòpìas, avres, 6, a statue, an 
ima gè, statua : ab dvrjp. 
. avdpotfiàyos, ov, 6, one who feeds 
on mcn, a man-eater, a canuibal, 
humanà carne vescens : ex dvrjp 
et (jjdyco. 



-)• dvòpcxpovos, ov, 6, the desiroyer 
of men, man-sluying, rnurdcrous, 
destruciive, homicida, virorum 
interfector : ex dvrjp et fava, 
I kilt or slay, interficio, occido. 

dvòpoùdrjs, eòs, ovs,ó,rj, manly, vi- 
rilis : ab dvrjp. 

dvtiXov, -es, -e, I slew, sustuli, in- 
teremi, a. 2. act. àvtiXÓfxrjv, a. 
2. med. ab àveapeco. 

■\-àv€KTos, ov, to be endured, toltr- 
ahle, tolerandus. Th. a.vkypp.ai. 

avéXKco, vel àveXKvco, I draw or 
pulì up, sursum traho : ab e Aacco. 

àvefiearjros, ov, 6, r), not exciting 
envy, blamelcss, ' irreproachable, 
unobjectionable, carens invidia, 
non culpandus : ex a priv. et 
vefieaàco, I am indignant, indi- 
gnor. 

J Avep.os } cv, 6, the wind, ventus. 
Hinc 

àvsfj.cùvn, 779, 77, the anemone or 
windflower, papaveris genus. 

avepxpjxai, I go up, I mount, I 
ascend, ascendo, conscendo, f. 
àveXevcropai. a. 2. avrjXBov. Th. 
epxopai, I go or come, venio. 

•f àvexjù, f. £cù, I lift or raise up, 
sursum tollo. avìxojiat, med. / 
endure, I put up with, tolero : 
ex ava et €xa>> 

"Aveyjrìòs, ov, 6, a causiti, a rela- 
tive, fratris aut sororis fìlius, 
consobrinus, patruelis. 

v ' AvrjQov, aniseed, anise, anet, dill, 
anethum. 

àvrjpìpos, ov, 6, r), not tame or 
gentle, unta med, savage, wild, 
immitis : ex a priv. et ijfiepos, 
mila, tame, mitis. 

^Avrjp, ó, a man; a husband, vir : 
gen. dvepòs, per sync. dvèpos, 
dat. dvopX, acc. avòpà, voc. co avep, 
&c. 

f dvOepecov, óòvos, 6, the chin, 
mentum. Th. àvOos: nempe sic 
dietns a flore barba?, quod ibi 
maxime vigeat. 

dvdeco, I jìour'uh, I flowcr y I 
bloom, fior-eo. f. ricreo. Th. 



14 



a n e 



A N T 



"AvOos, eos, ovs, rò, aflower, flos. 

uvOpcùireLos, et lon. dvdp 00777710?, 
ov, 6, et avOpcùirìvos, 77, ov, of or 

pertaining to a man, human, hu- 
manus. Th. 
"AvOpco—os, ov, 6, 77, a man; a wo~ 
man, homo: quasi ex ava, up, 
sursum, rpéirco, I turn, verto, et 
o>\^, the face, vultus. fCui deri- 
vationi, etsi paulo longius peti- 
tae, fìdem taoieo adhibuisse vi- 
detur Ovidius: Os homini sub- 
lime dedit, ccelumque inerì Jussit, 
et crectos ad sìdera tollere vultus. 
Metam. I. 10. 

òv6pa)77Ò(pàyQs, ov, 6, J7,humana 
carne vescens : ex avdpccTros et 
(pdyco. 'fìdem quod dvòpocpdyos. 

àv'tàpos, ov, 6, grievous, vcxatìous, 
troublesome, tristis, compar. ai/> 
àpcorepos, superi, a vtàp coràro s : 
ab dvìà, sotto w, grufi tristitia. 

avui&j I grìeve, I vex, I afflici, 1 
distress, tristitia affieio, £ acro), 
p. rjvìàKci : ab avvi. 

àvUnpordros, superi. Ion. ab dvXrj- 
pos, prò àviàpós. 

òvÌko., Dor. prò ffpuca, when, 
quando. 

•f àvlK.r)Tos, ov, unconquerea\ in- 
vincible, invi et us, insuperabilis : 
ex a priv. et vIkclco. 

f àviarrrjftX, I set up, I remove, 
surgere fa ciò, erigo, svtbmoveo, 
£ r.G-ùù, a. 2. écrrnv. 1 rose up. 
2 aor. part. orò?, having riseti 
up. àvluTCLfiai, n/.ed. / rise up, 
surgo: ex ava et Lo-Trjfii. 

"Awovfiìs, Xos, 6, Ànnubis vel Anu- 
bis, deus jEgvptiorum. 

àvoiyco, avoiyvvcù, et avoiyvvpX, I 
open, I throw open, aperio, f. 
àvoiyco. p. ìkvs&XP-' Alt. prò aveù- 
^à a. 1. àvecù^à et rjvoi^a. inf. 
àvoìi-ai. p. pass. àvscpypai et ijvc- 
cùypai, a. I. i)v€có^(6i]v, et dveco- 
\Qr\v, 0. p . àvs(px6rjo~àv. p, in ed. 
àvetoya. part. àvecpycòs, gtos, 6, 
open, apertus. Th. ótyco, idem. 

t àvòpovco, f. o-cù, I start up, I rise 
up, prosilio, exsurgo: ex dvà et 



I òpovcù, to rush, tuo. 
' àvoyrq, rjs, 77, tolerance, sufferanee, 
tolerantia : ab dvkyopai, tolero. 
\avoyai, cov, plur. a truce, in- 
i duciae. 

dvràycDvicTTrjs, ov, 6, an antagonist, 
an adversary, a compeliior, qui 
cum aliquo certat, certator : f ab 
dvTày(ùvi£op.ai, 1 contend with, 
certo, quod ex àvr\ et dyoovi(o- 
/xat. 

dvra^Xòs, a, ov, of equa! price or 
value, equivalcnt, existimationa 
par, aequalis pretii : ab toni, 
con tra, et a£ios, worth, dignus, 

f dvràcù, co, f. t)0-(ù, I rneet, oc- 
curro. Th. dvrl. 

f dvT€KTpex°>, I run forward to 

meet the enemy, procurro con- 

tra hostem. a. 2. dvre^eòpd^Òv : 

ex dvr\ et òcrpe^co, / run out, 

1 excurro. V. rpe^co. 

'f avTTjv, adv. to the face, opcnly, 
coram, palam. Th. 

\\vtil, praep. reg. genitiv. instead 
offor, against, prò, contra, vice. 

f dvTÌdco, £ àaco, I meet; 1 gei or 
oblain, I part ah e of I enjoy, oc- 
curro, nanciscor, participo, fra- 
or. Th. dvrl. 

fdvrìSìrjv, adv. in opposition, front 
to front, viribus adversis, ex ad- 
verso: ex 

f avrìSiòs, a, ov, contendine 
against, opposing, opposite, con- 
trari/, hojtìle, oppositus, adver- 
sus, contrai ius: ex dvrl et fiìà. 

àvriSXÌTTco, I look in the face, I 
look stcadfastly or attentìvely ai, 
ex adverso intueor : ab dvrl et 

; /3XeVco. 

! f dvrìSeos, ov, 6, r/, god-tike, deo 

similis : ex dvrl et 6eós. 
; dvrXXeycù, I coni radici, I gainsay, 
\ I dispute with, contradico, f. £co. 
j p. x« •' ex àvrì et Xeyco. 
! f dvTLfi€TCD-òs, ov, 6, 7), attack'ing 
i the enemy in front, a fronte cum 
! hoste confligens: ex dvrì et /icr- 

corrov, quod vide. 
' 'AvtXòtttj, rjs, t). Antiope. Vide ad 



A N T 



A n A 



15 



p. 55. n. 8. 

fdvrXòs, a, ov, opposite, oppositus. 

clvtIov acc. sing. neut. more ad- 

verbii, against, in contradistinc- 

tfon to, con tra. Th. dvrL 
'Ai/tÌo^os, ov, 6, Antiochus, noni. 

propr. 
f àvrìnapàrda-o-cù, vel rrco, I draw 

up an army in battle-array, con- 

tra hostem aciem instruo : ex 

dvrì et 7rapaTacrcrcù. 
'Ai/rwrarpo^oi;, ó, Antipater, nom. 

propr. 
àvrìiToiecù, I act against, contra 

facio ; ai/rt7roteojuat, ovviai., in v. 

med. / appropriate, or arrogate 
io myself I daini as my own, 
vindico, mihi attribuo. Th. 
7tol€Q), I do, facio. 

àvrìracrcrcù, I draw up in order qf 
battle, I arrange in battle- array, 
I oppose to an enemy, contra 
aciem struo : ex dvrì et rdo-o-cù. 

-y àvrìcfrepòfiai, I oppose, I resist, 
resisto : ex àvrì et (pepa. 

àvrìabcDveco, I sound back or in 
return, I answer, I reply, contra 
sono, respondeo, f. rjaco. Th. 
(j)(ùvrj, a voice, vox. 

dvrXeco, co, I draw, haurio, f. r}0~a>, 
p. fjvT\r]K.a. a. 1. rjvTkrjcrd. Th. 
avrXòs, bilge-watcr, sentina. 

*f àvv7T€p(3\r]TÒs, ov, 6, f), not to be 
surpassed, inexsuperabilis : ab 
avev, adv. without, sine, et vnep- 
jSX^ros*, quod ab vTrepj3aXk(ù, I 
sur pass, supero. 

f àvv7ròÒr)TÒs, 6, r), without shoes 
or sandals, non calceatus, cal- 
ceamentis carens, ab a priv. et 
vnoòeco, I tie bencath, I put on 
sandals, subtus ligo, calceo. 

f u Aw(o, f. vo-cù, I accomplìsh or 
finish, perfido. 

"Ai>co, adv. up, sursum. 

\ àvó>y<o, I command, I exhort, I 

advise, jubeo, hortor, suadeo. 
àvcùpLÓTos, ov, 6, t), without an 
outh, not sivom or confirmed by 
an oath, sine jurejurando : ex a 
priv. et ojjLì/vpì, 



f 'Kgivrj, tjs, t), a chip-axe, ascia, 

dolabra. 
à^Xoirio-Tos, worthy qf credit or 

belief fide dignus : ex o£ior, 

worth, pretio dignus, et nio-rìs, 
faith, fides. 

fagXòs, à, ov, worth, worthy, di- 
gnus. Hinc 
alloco, co, I deem or think worthy ; 

I think righi, just or fit'ing; I 

ask, I require, I demand, dignor; 

\de homine dignum, de re aequum 

censeo; peto, postulo, fut. cócrco. 

p. rj^ìcùKa. 
àotàrj, rjs, et Dor. doihà, às, fj, 

song, poetry ; a lay ; cantus, 

cantilena, Carmen: et 
àotòos, ov, 6, a singer, a minstrel ; 

a bard, a poet, cantor, poeta. 

Th. delòco. 
•f* àopLo~T6\òyÌK(DS, adv. aoristolo- 

gically, after the manner of an 

aorist, aoristologice, ad modum 
aoristi : ab àopio-Tos, ov, an 
aorist or indefinite tense, quod ab 
a priv. Spicco, I limit, termino, 
et XòyÌKÒs, rj, ov, rational, ra- 
tionalis, quod a Xoyt£o/xcu. 
"Aopvos, ov, ó, Aornus, noni. loci. 

a7rayyé\\co, I carry word back, I 
bring news back, I report, I an- 
nounce, renuntio, f. àirayyek(ù~ 
p. aTrnyyeXKa. a. 1. aTrnyyeiXà : 
ex dirò et dyyéXkcù. 

dTrdyopzvcù, I forbid, I refuse, I 
interdict; I give over speaking 
fhrough faiigue, I desisi through 
lassitude, I yield to despondency, 
I become weary, weak, dispinted 
or dejected, prohibeo, interdico; 
succumbo, nego: ex dirò et àyo- 
pevcù. ^ Cf. a7T€pé(D. 

ànaypXoù), óò, / render wild or fe- 
rocious, agrestem reddo, effero : 
ex a7rò et dypós. 

d.7rày(ù, I le ad, carry or convey 
away, I withdraw or remore, 
abduco, f. afco. a. 2. dTVqyàyov. 
imperat. ànàyàyì : ex dirò, et 
ayco. 

^cnvdB-qs, €os. 6, f},free front sujfer- 



16 



a n a 



a n e 



ing, unhurt, unharmed ; frce from 
passion or mental pcrturbation, 
illaesus, integer; iiihil patiens, 
nullis passionibus obnoxius: ex 
a priv. et nd6os. 

fànaipco, I depart, discedo, abeo, 
fut. pcb. a. 1. fjpa. Th. alpco. 

ànairecù, co, I ask again, I demand 
back, Iclaim or demand, repeto: 
ex dnò et alréco, I ask, peto. 

dnaXkdcrcrco, vel Att. ttco, / dis- 
miss, 1 let go, I dischar gè or li 
berate, I release, I deliver, di- 
metto, abire jubeo, libero, f. d£co. 
p. a7r^XXa^a : ex cirro et dWdcr- 
crce, I eh auge, muto. 

f dndXpZvos. v. notam ad Bion. 
IL 15. 

w AfraXÒ9, r], ov, tender, soft, deli- 
cate, tener, mollis, delicatus. 

f ànàpeliBopai, I rcply, I answer, 
respondeo. Tb. àueij&o. 

f dndp.vvco, vveo, I ward off, I 
drive away, abareco, arceo, pro- 
pello. Th. dpvvco. 

t ànàpevOt, aclv. apart, seorsim. 
Ex dirò et dvevde, without, abs- 
que; quod ab avev idem signifi- 
cante. 

ànavGeco, I shed my fiowers or 
bl-ossoms, I tose my bloom or 
fresi? ness, I fide, I decay, de- 
floreo,florem amìtto: ex dirò et 
dvSéco, I fio uri sii, fioreo. 

dnavSpaKÓco, £>, I reduce to a red 
hot coal, I bum up, I consume, 
in carbones verto, exuro. Th. 
àvBpa^, a live coal, earbo. 

dnavraco, co, I meet, oceurro : ex 
ano et dvrdco. 

"Ana^, adv. once, for once; once 
far ali, semel. 

a Tra?, ànàcrà, dndv, ali together, 
entìrely ali, ali without exception, 
omnis simul: ex a intens. et 
Tra*. 

"Anàrdco, co, I deceive, I lead into 
errar, deci pio, fallo, f. r/crco. p. 
VjnarrjKci. Hi ne 

ànàrì].. rjs, T},fraud, deceìt ; a trich , 
fraus : linde 



-fdnciTTjXos, 7], òvjfraudful, deceil* 
fui, fallax. 

Y Anavpàco, Italie away, Idcprroe, 
aufero, privo. 

dneOdvov, és, e, mortuus est, a. 2. 
act. ab dno8vi)o~Kcù, quod vide. 

àneiOeco, co, I ani disobedicnt, I 
disobey ; 7" ani hard of conviction 
or incredulous, I disbelieve, non 
pareo, incredulus sum, f. 770-0). 
p. TjneiSnKci: ex a priv. et nelBo- 
pai, I obey, obedio. 

aneiXeco, co, I threaten, I nienace, 
minor, interminor, f. r/crco. p. 
r)n€t\r)Ka : ^ ex ano et elXeco, I 
coop tip, I embarrass, in arctum 
cogo, impedio : linde apparet 
notio minandi. Hinc 

àneiki], r]s, rj, a ihreat or menace, 
mina?. 

dneipX, I go aivayfrom, I depart, 
abeo, f. ànelcropai. a. 2. ànìov. 
part. ànìcùv : ex dnò et tipi, I 
go, I will go, eo, ssepius, ibo. 

fàneipi, I ani absent, absum : ex 
ano et eìfit, I ani, suiiì. 

dneXavvco, I drive away, I expel, 
abigo, expello, arceo, f. dneXd- 
ctcù. p. ànrjXàKd: ex ano et i\av- 
vcù, I drive, agito. 

f ànenco et Ion. dnoFen'co, I say 
nay, I deny or refuse, nego, ab- 
nuo : ex ano et eneo inus. 

ànepyd^opai, I work out, I exe- 
cute, I achieve or finish, I per- 
forili, I effect, efiìcio, fingo, ope- 
ror, f. dcropaL. p. anelpyacrpaL : 
ex dnò et ipyd^opai. Th. %pyov,- 
worlt, opus. 

f àn€p€LcrX6s et dneipécrìos, ov, 6 t 
f), infinite, immense, infinìtus, in- 
terminatus, immensus. Ex a 
priv. et népas, rò, an end, finis. 

dnepìco, inusitat. sed inde venit 
p. act. àn€ipr<Kà, I ani at a loss, 
I despair or despond, I sinh un- 
der fatigue or misfortune, I ani 
in a state of exhausiion ; deficio; 
quasi nequeo loqui prae lassitu- 
dine, valde sum fatigatus : in 
part. àneiprjKÒ?, vaìde defessus. 



a n e 



Ano 



17 



Th. epe co, I speak, dico. Cf. àwa- 
yopevco. 

àffépXopai, I go away from, I de- 
party I go out of, abeo, exeo, f. 
aTveXevaojxai. a. 2. àffrfkOov. p. 
m. G7reXr]Xv6à : ex àirò et Zpxo- 
fiat. 

cnrex 03 ! I h Q M or keep off front, 
I withhold; l am absent or dis- 
tante abstioeo, absum, f. à(pé£co, 
p. àffécrxn^a. a. 2.àffécrxov, cum 
accus. et in m. affexop-ai, I re- 
frain or abstain from, abstineo, 
cum gen. a. 2. m. àffecrxòfJLrjv. 
Th. ex<ù, I have, habeo. 

aireàv, Poet. prò àircov, absent, 
absens, praes. part. ab aireijjLi, 
quoti ex ànò et elp.ì, I am, sum. 

f àffr}fi<ùv, ovos, 6, r), unhurt, un- 
Jmrmed, iniinjured, illsesus : ex 
a priv. et ffr)p.cov, hurtfuì, noxius, 
quoti a ffrjjjia, loss, damnum. 

f àffrjvììs, eos, 6, r), harsh, inhu- 
man, fier ce, savage, cruel, asper, 
inhumanus, ferox, crudelis, 
trux : ex cirro et evrjrjs, éos, mild, 
mitis. 

f^Affta yaia, the Apian land, the 
Pelojoonnesus, vetus nomen Pe- 
loponneso. Th. ~Affìs, Xòos, 6, 
Apis. Exponitur et terra re- 
mota et terra peregrina, thefar- 
distant land, the foreign land. 
Th. àiìó. 

affidavo s, ov, 6,rj, improbable, un- 
likely, parum credibilis, impro- 
babilis; ex a priv. et ffXBàvos, 
quoti ixbeffXSov, a. 2. verbi ffelOco. 

fcnrXSeco, co, i. q. àffeiSécù et ex eo- 
dem Them. 

fàffXos, remote, longinquus, v. in 
3 'Affla yala. 

cffio-recù, co, I disbelieve, I mis- 
trust, diffido, f. rjcrco. Hinc clttl- 
aTovfjievos, praes. part. pass. Ex 

ciffio~Tos, ov, 6, faithless, mistrust- 
ful; incredulous ; incredible, im- 
probable, infidus, incredulus, in- 
credibilis; unde àffio~rcos 9 in- 
credibly, incredibiliter. Ex a 

priv. et 771(7719. 



"Affo, prsep. regens gen., from, 
after, a, ab, post. 

affòjSàXXco, I throw or cast away, 
I cast off, I throw away, I lo se, 
abjicio, amitto, f. àffofiaXcò. p. 
àffò(3e~lB\r)Kà. a. 2. àffe(3à\6v l ex 
affò et ftciWcù, I cast, jcìcio. 

aff6{3acrXs, eco?, r), disernbarking, 
e navi descensus; ab àffoftaivco, 
I disembark, e navi descendo. 

f àffo(3r)cr ofjLai, verb. Ion. / go 
away, I depart, discedo : ex a77t> 
et ^rjcrofxai, I go. quod confictum 
ex (3r)vofjLai, futuro verbi (3alvco. 

àffofSXeffiù, I look at or towards, I 
look steadfastly or attentively at, 
I gaze upon, I behold, I observe, 
I regard, I admire, intueor, re- 
spieio, oculos converto ad. f. 
i/ago. p. àffofte~fi\e(bà : ex affò et 
(SXéffco, I see, video. 

f affoòexppLai, I receive or accept, 
I approve of I applaud, ac- 
ceptum habeo, accipio, probo, 
fut. £op.ai : ex affò et òY^o/xcu. 

àff'ó?nÒpào-K.cù, I run or flee away 
/rora,aufugio : ex affò et hihpao-Kco. 

affoÒXàcofjiX, I give back, I return 
or restore, I repay, I give away, 
I give, reddo, dono, persolvo, 
do: ex affò et DXbcopX, 

f «77067700, V. àfféffCù. 

àffo0\l(3cù } I squeeze or press out, 
I wring oid, ex primo, f. \j/co. p. 
àffOTe6At(pa' ex a77Ò et 6\lj3co, 
I press, premo. 

ciffQdvrjo-Kcó, I die, morior, f. m. 
affoOàvovjxai. p. afforeBvqKa. a. 2. 
àffeOàvov. a. 2. subj. affoOàvco, vs, 
■>]. a. 2. inf. àffoBàveìv. a. 2. part. 
àffoOavcùv, ovcrà, ov : ex «770 et 
6vr)cTKCù, T die, morior. 

f àffOLvov, ov, et plur. ciffowa, cov, 
a ransom, a fine of atonement, 
pretium redemtionis. Th. ffoivr), 
a compensation, compensatio. 

affOKaXecù, I cali, I cali to, VOCO, 
advoco : ex a77Ò et kclKìcù. 

àffOKepòaivcù, I derive or reap be- 
nefit from, I gain by 3 lueriracio, 
lucror ex aliquà re. f 1 aor. inf. 



18 



Ano 



Ano 



a Ct. anoKepDàvat : ex curò et Kep- 
balvco, quod vide. 

ànoKvalco, I vex, I gali, tasdio 
afficio, affligo : ex czttò et Kvaico, I 
Iscrape, rado. 

ànoKÓnrco, i~ cut, ctwp or top off, \ 
abscindo. f. yj/co, p. àn6K€Ko(f)à : 
ex cLtò et Konrco, I cut, scindo, j 

anoKpipavvvpi, vel vvveo, I hang 
tip, I suspend, suspendo: ex ano 
et Kpep.au), quod idem significat. 

anoKplvopai, I answer, I reply, 
respondeo, f. 1. pass. ànoKpì- \ 
6ì]o~6paL. peri', pass. ànoK€~K.pXpai. ' 
a. 1. pass. àneKpXBnv, tjs, 77, re- 
spondi, a. 1. imperat. pass, ano- 1 
KpWijrX, r]Tcù' et in 2. plur. ano- ; 
KpìOrjre, respondete. a. 1. part. ; 
pass. ànoKpXd€Ìs,€Ìcrà,€v. a. 1. m. 
àneKpìpàpìjv, co, arò, respondi : \ 
ex ano et KpTvco. 

ànoKrelvcD, I kit 1,1 slay, I destroy, 
occido, aboleo, f. anoKrevco. perf. 
àné.KTayKà. a. 1. act. àne/creivà: 
ex cÌttò et ktcivco. 

ànoKvico, co, I generate, I bring 
forth or produce, gigno, pario, 
f. 770-0). p. anoK€KV7)Kà. a. 1. aTre- 
Kvrjo-à' ex otto et /cueco, co, / «jw 
pregnant, I breed, sum gravida. 

G/ToXauco, / r«?ffp, / cnjoy, fruor, ! 
cimi gen. perf. ànoXeXavKci' ex 
ano et Xavco, / enjoy, fruor. 

ànòXelnco, I /cave, I relinquisìi, 
derelinquo, relinquo, f. \\rco. p. 
ànoXiXeKpà. a. 2. part. act. àno- 
XXncov ex a—ò et Xeinco. I leave, 
linquo. 

ànóXXvpX, seu ànoXXv co, I destroy, 
I rum, aboleo, perdo, f. 1. a7ro- 
Xlcrco. perf. ànoXcoXeKci. praes. 
in ed. ànóXXvpat, I am utterly 
destroyed, I am wholly undone, 
lam lost, I peristi, pereo, f. med. 
ànoXovpai. a. 2. m. àncoXoprjv, 
ov, ero. p. m. ànóXcoXà. ex à?7Ò 
et òXXvpi, I destroy, perdo. 

w A7róXXcoi>, covos, ò, Apollo. 

\ ànoXvpaivo pai, I cteanse orpu- 
rify myself, I purify myself by 
ìustrations, sordes a me abluo; 



purgor, ltistror: ex ànò et Xv- 
paivcù, quod a Xi7yu.cz, aros, tò, 

filiti, purgamentum, sordes. 

ànòXvco, 1 loose from, I loose from 
confinement, I loose, I let go, I 

• release, I liberate, I free. I dis- 
charge, I set at liberty, I dis- 
miss, dimitto, absolvo, libero, f. 
vcrcù. p. ànòXeXvm : ex ano et 
Xvco, I loose, solvo. 

anovevorjpevcùs, fool'ishly, irulis- 
creetly ; stnltè, dementer; ab 
ano vi voi] pi vos, part. perf pass, 
verbi 

"f* anovoeopat, ovpai, I tose my 
scnses, demens fio ; quod ab ano 
et vóos, vovs. 

f ànovocrrìco, co, f. i]o~co, / return 
bacìe, redeo, revertor. Th. vo- 
crreco, quod idem fere significat. 

\ a no n a v co, f. creo, 1 stop, sisto, et 
ànonavopai m. / desisi, desino, 
desisto : ex ano et naveo. 

ànontipa, à?, r h a trial, an essay ; 
experience, experientia. Th. 
nelpa, trial, experimentum. 

ànonépneo, I send away, I seiid 
back, I dismiss, dimitto. Th. 
nepneo, I send, mitto. 

ànonXàvaco, I moke to wander 

from, I mislead, seduco, f. ryerco. 
p. ànonenXàvnKà. prass. med. 
ànonXàvaopai, I go astray, I tose 
my way, aberro, perf. pass, ano- 
nenXavqpai. a. 1. pass. ànenXà- 
vf]Bnv. Th. nXavr], error, error. 

ànonXeco, I sail away from, I sail 
back, I set sail, navi discedo, 
solvo, f« ànÓnXsvcrco. perf. ànò- 
nenXevKa. Th. nXéco. 

ànonvÌEco, et Poèt. ànonveico, I 
breathe out, I esimie, 1 exsp'we, 
elilo, exhalo, exspiro, f. 1. ind. 
ànonvevcrco. p. anonenvevKa' ex 
ànò et nvkco. 

anonvlyco, I su focate, I str angle, 
sufFoco, f. anonvlyco. p. ànorìe- 
TrvZxJi. Th. nvlyco. 

onòpeco, I am in doubt, I am in a 
state of uncertainty, I ani per- 
pìexcd, I am al a loss, I despair, 



Ano 



Ano 



19 



dubito, perplexus sum; item 
indigeo, / ivant, I am in want, 
f. rjcrcù. p. rj7Topr]Kà % 'f ab anopos, 
without means, embarrasscd, per- 
plexed, helpless, consilii inops; 
quod ab a priv. et nópos. 

ànópprjros, ov, 6, i), forbidden, 
secret, not to be told or expressed, 
ineffable, arcanus, silentio sup- 
pressus : ex ano et péto, I teli, 
dico. 

*t ànoo-fìévvvpi, f. crftìarcù, I extin- 
giùsh, exstinguo. Th. orf3évvv/.d. 

a7ro(rirà(ù } I drag amai/ from, I 
tcar away, I pulì off, abstraho, 
educo, eveìlo, f. avo), p. àné- 
rrnaKa. a. 1. pass. ànecrnacrOrju.ci. 
1. part. pass. ànocrnacrOeis. Th. 
andco, i" draw, traho. 

f aTTocrreixco, / go away, abeo, 
2 aor. aitio-TXyov : ex ànò_ et 
errerò). 

dnoo-réWco, I send off or away ; 
I banish, mitto, ablego, f. eXcd. 
p. ànécrTaXicà. a. 1. ànéo-reiXà. p. 
pass. cLTréo-ràkiiai. p. med. àné- 
aroXà, &c. Th. aréXkcù. 

a7T0Ti6ì-jpX, I place away from, I 
lay aside or down, I lay by in 
reserve, I deposit, depono, f. 
àn68i']0~co. p. ànÒTeOeLicà. Th. ri- 
Orjpi. 

faTTÒTLCù, f. Icrco, Ipay a debt, Ire- 
quite, I compensate, debiti! m 
reddo, compenso : ex ano et tuo. 

\ an or pento, f. yco, / tum away, 
averto. ànorpenopai, med. Iturn 
aside or away from, pedem aver- 
to, aversor : ex à^ò et rpénco, 
I tum, verto. 

aTTorpexco, I run away, aufugio. 
Th. rpé^co, / run, curro. 

ànorpònòs, 6, rj, from lohom one 
iurns ivith aversion, to be held in 
aversion, hateful, odious, abomin- 
abl-e, detestable, aversandus, in- 
jucundus, et declinatone di- 
gnus : f ex ànorpénopai. 

ànorvyxavco, I miss my mark, I 

fall in obtaining my object or end, 



I am frustrated in my expect- 
ations, I err or swerve from, I 
lose or am deprived of aberro, t\ 
Tev^ofjLat. : ex ànò et Tvyxàvoo. 

f ànovpàs, aor. 1 . part. prò ànov- 
piaas (Att. à<pòptcràs). v. in nott. 
ad Hora. 

■f* ànòcfcalvù), f. ava, I demonstrate, 
I prove, I dee/are, narrando vel 
argumentis demonstro, declaro: 
ex cirro et tpaivco,I show, ostendo. 

ànoepepcù, I carry or take away, 
I carry off; I bring back, ab- 
duco, asporto, aufero, tollo, f. 
àrroLO-co. a. 1. ànrjveyKx. a. 2. 
anr\veyKov. a. 1. pass. ànrjuéx^rji/. 
a. 1. inf. pass. anìvexOrjvaL, Th. 
(fiepeo. 

ànocfìevycù, I escape, efFugio, f. 
a7ro(p<Ev£ojjLai. a. 2. àne(pvy6ul 
ex curo et (pevyco, I fiy, fugio. 

ànocpOeyybpat, I utter an apo- 
phthegm or maxim, eloquor, sen- 
tentiosè dico, f. y^o^ai. a. 1. 
med. àne^Bey^à/jinv, co, aro : ex 
ano et (pdéyyofjiaL. llinc 

aTToepdeyjjLà, àros, rò, an apo- 
plnìiegm, a remarhable or mise 
saying, apophthegma, sententia 
breviter et scitè dieta. 

CLTTOCppàTTCÓ, SÌ Ve aCTfTCO, f. Cl^CO, I 

stop, block or bar un, I abstract, 
obstruo, obturo. Th. epparrco, 
sive (ppào-crcó, I enclGse, sepio. 

aTTÓxpr}, it is enough, it is sujjìcient, 
it suffees, sufficit, imperi", ab 
inus. cìttoxP 7 !}^) l^ì 7 7°"*> et p er 
Apocopen àTróxpr], linde inf. 
a7rò~xpl v P ro aTToxp^ca, to be 
sufficient, to suffee, satis esse; f. 
a7roxpr]cr€L, part. ànoxp^ • a 
Xp^cù, I lend, commodo. 

^àTTox(op€co, f. Tjacù, I retire, I re- 
cede, I retreat, abeo, recedo : 
ex ano et ^ctìpeo), I go, I de part, 
abeo, quod a x^P^> <*-> *1> roani, 
spatium. 

àno\lrù~x<>>, I breathe out, exspiro: 
et med. / lose my breath, I faint, 
I breathe my last, I expire, ex- 
*K 2 



20 



a n p 



API 



animor, animo concido, f. fo>. 
p. aTréyp-vxà. Th. yj/vxcù. 

anpày/JLcov, óvos, 6, ?/, /ree 3 from 
oecupatìon or business, disen- \ 
gaged,f ree from care or trouble, 
averse from business, quiet, un- 
disUirbed, at ease or leisure, idle, 
lazi/, inactlve, indolente quietns, 
molestiae expers, otiosus, segnis, 
iners : ex a priv. et Trpàyiia. 

aTTpÌ7rr)s, ò, rj, et rò, a-penes, eo?, 
ovs, unbecoming, indecorous, in- 
decent, indecorus: ex a priv. et 
7rp£7T€i, it becomes, decet. 

j a-pìàrrjv, adv. wìthout a price 
or ransom, gratuitously, sine 
pretio, gratis. Th. npìàpai. 

9 Aitt<ù, I join, fit, fasten or bind 
io, I conne •et ; I tight up, I 
kindle, I bum, necto, accendo, 
f. a\p-cù. a. 1. r,^à et part. à^ds. 
Di ed. anTopai, I touch, I feel, I 
tabe in hand, I hand/e, tango. 

apa, (f et poet. àp) then, therefore, 
consequently, to wit, in truth, in- 
deed, ceriainly, onthis, thereupon, 
utique, quidem, nempe, igìtur. 
f apa (quasi ?j apa J. T.) is it 
then, S) e? num igitur ? 

■\ apaofiai, còpai, I pray, precor. 
Th. apa, prayer, preces. 

v Apào~aco, seu àparrco, f. £jcù, I 
strike, beat, knock, ferio, caedo, 
illido, pulso. 

'ApfirjXà, (ùv, rà, Arbela, oppidum 
Assyriae. 

àpyàXeos, à. ov, troublesome, hard, 
difficult, distressing, vexatious, 
irksome, sad, painful, mo!estus, 
difficilis, gravis, acer, prò àkya- 
Xéos* ab àXycs. f Alii ab epyov 
ducunt, quasi fuerit epyàXeós. 
Cf. qua ad II. A. ] 15. 518. 

f\\pyeìos, à, ov, Argive, Argivus. 
\\pye"ioi, the Argives, the Greeks, 
Argivi. Th. J/ Apyos, eo?. 

*Apyos, rj, ov, ivhite, aìbus ; item 
idle, inaciive, indolent, lazy, otio- 
sus, piger, q. ab àepyòs: (expo- 
nitur etiam rax^s, swift, celer, 
veiox :) ex a priv. et epyov. Item 



| Argus, nom. propr. 

| f" Apyos, eòs, rò, Argos, Argos, 

urbs Peloponnesi. 
f àpyvpì os, à,óv, of Silver, argen- 

teus. Dicitur et àpyvpovs t pr>, 

povv: item 
àpyvpìov, ov, rb, Silver ; silv-er 

coin; money, wealth, argentum, 

pecunia, nummi argentei : ab 

apyìjpòs. 
fàpyvpo77e£a, 77?, r), silver-footed, 

argenteos habens pedes : ex ap- 

yvpos et 7rovs. 
"Apyvpos, ov, ó, si/ver, argentum. 
fàpyvpòrogÒs, cv, 6, f), epitheton 

Apollinis, bea ring a sii ver bow, 

argenteo arcu decorus : ex ap- 

yvpòs et to£ov. 
"ApìSovcrà, Arethusa, fons Sicilia?. 
\ap€i(ùv, óvos, 6, i), braver,beiter, 

bello melici*, melior. Th.^A^y. 
àpéo-KCù, I please, placeo, f. ape- 
eco, p. ijptKa. \ Th. àpeco, inus. 

idem. 
"ApèVr), r.s, f), virine, ivorlh, exGel- 

lence ; valour, bravery, virtus. 
f Aprjycù, f. £co, I help, succvur or 

assist, auxiiior, opitulor. 
^Apìis, eòs, vel ovs, Att. eco?, Ion. 

T]òs, 6, et voc. "Ape?, ]\Iars ; 
\ bali le, war ; wuunds, carnage ; 

iron, weapons, arms, Mars, prce- 

lium, vulnus, fermili. 
-f àpnrr/p, rjpòs, 6, a priest, sacer- 

dos. Th. àpà, prayer, preces. 
; \ v ApXaiGs, ov, 6, Ariasus, dux Per- 

sicus. 
; fàpXÒrjXos, ov, 6, fj, conspicuous, 

illustrious, conspicuus, illustris; 

ex àpi intens. et òrjXòs. 
àpìcrrjpos, ov, 6, rj, very distin- 

guished, illustrious, famous, valde 
: insignis, clarus : ex àpi intens. 

et o-Tjpà, a mark, signum. 
apicTTaco, a, I dine, prandeo, f. 

, ì]CTCù. p. l]pLCTT7]Kà. Th. àpL0~TOV. 

."Apio-repos, à, ov, l-ft, on the left 
: hand; sinìster, unlucky, Ul-omen- 
\ ed, ominous, sinister, infaustus. 

t àpicrTevs, eo?, Att. eco?, Ion. rjòs, 
I ó, a chief or chieftain, princeps : 



A P I 



A P X 



21 



ex àpicTTos. Hinc 

àpiOTevG), f. evoroo, p. rjplaTevKa, 

I excel in courage, I ani distin- 

guished for wy bravery ; I am 

cminent, I excel, fortissime me 

gero, excello. 

^Apicrrov, ov,rò, dinner, prandium. 

àpiarros, bravest, best, optimus; 

superi, ab àyàSos, good, bonus: 

comp. àpticùv. Th.^Apr/s, Mars. 

"ApuTToreXrjs, co?, ovs, Aristotle, 

Aristoteles, philosophus. 
'ApKahXos, ov, 6, an Arcadian, Ar- 

cas, homo ex Arcadia. 
'Ap/ceo), / suffice ; I ward off, I 
avert danger from another, I 
help, aìd, or assist, sufficio, arceo, 
opitulor, f. ecrcù. p. rjpKeKa. f. 1. 
pass. àpK€0-6r)cr6p,aL. 
"ApKTes, 6, fj, a bear, ursus, ursa : 
item signum cceleste, the con- 
stellation called the Great Bear, 
Anacr. 
"Appà, àros, rò, a chariot, currus, 

vehiculum. 
'Ap/x6zno9, ov, 6, an Armerdan, Ar- 

menius. 
àpfjLÓ£cù, vel appórrò), I fit, suit, 
joi?i, adapt or adjust ; I agree 
with, I am conformable or adapt- 
ed to, aptè connecto, apto, 
quadro, convenio, f. ocrco. p. fjp- 
fjLOKa' ab cipcù, I fit, apto. 
^AppovXà, às, rj, Harmonia, soror 

Dracontis. 
'ApveofjLai, I deny, I refuse, nego, 

abnego, f. rjcròpaL. p. fjpvrjpac, 
fApvvpai, I effect, I accomplìsh, 
I procure, perficere cupio, peto, 
comparo, consequor. 
àporpevs, ecos, Poèt. prò quo et 
àpor-qs, ov, 6, et àporrjp, rjpos, 6, 
aploughman, a husbandman, ara- 
tor, agricola : et 
"|* àpovpà, pàs, f), a field, ager, ar- 
vum, ab àpodo, I piotigli, aro. 
Hinc 
apovpcu'ós, aia, alov, pertai?iing to 
tilled ground, living in the coun- 
try, rural, rustie, agrestis, arva- 
lis, campestris. 



fàpirayrj, r)$, fj, plunder, rapine, 

praeda, rapina : ex 
'Apiràfa, I seize, I catch, I snatch, 
I bear or carry away forcibly, I 
plunder or pillage, rapio, f. ero), 
et àp7rà£co. p. rjpnàKà. p. pass. 
fjpTracrpai. a. 1. pass. r)p7rdo-6r t v. 
a. 2. pass. rjpTràyrjv. p. m. 37^- 
7rayà. 
"Appnv, vel apo-qv, €vos, o, a male, 
mas: item adjectivè, 6, ?), male, 
masculine ; manly, strong, viger- 
ous, masculus; appìv, vel apo-ev, 
substantivè, the male sex, mas. 
fàps, àpvos, 6, 77, a lamb, agnus, 

agna. 
' Aprà/Sa^o?, ov, 6, Artabazus,nom. 

propr. 
"AprepXs, Xos, Xdos, rj, Diana : acc. 

Xv et Xòà ; voc. e» "Apre pi, 
"Aprì, already, now, just now, re- 
cently ,lately , modo, nuper, nunc, 
adhuc. 
''Apros, ov, 6, bread,food ; a loaf, 

panis, cibus. 
y ApTovxos, ov, 6, Artuchus, nom. 

propr. 
"ApvTCD et àpvco, f. creo. p. rjpvKa, I 
draw, I dram up from a depth, 
haurio, ex profundo traho. 
àpxaì-os, alci, olov, old, ancient, 

antiquus, a, um : ab 
'Apx 7 )* V s > V> a cornine?? cement or 
begi???ii??g ; inde, sway, gover?i- 
me??t, sovereignty, command, au- 
thority, principium, principatus, 
imperium. 
dpxrjyos, ov, 6, 17, a rider or go- 
vernor, a chief or chieftain, a 
commander or leader, dux, prin- 
ceps : ab àpx 7 ? et fjyéopai, I lead, 
duco. 
'Apx&oxoS) ov, 6, Arcbilochus, 

poeta. 
fàpxo?, ov, 6, a leader or co?n» 

?nander, dux, princeps : et 
cipxoo, I am the first to do any 
thing, I take the lead, Ilead on, 
I lead the ivay, prior aliquid fa- 
cio; inde impero, / rule, I go- 
vern, I co?)??ìiandj cum genit. f. 



A P X 



A 2 X 



geo. p. rp-^ci. in m. apxofiai, J he- 'Ao-Tra^opat, I embrace, I salale, 
gfn,incJpio, sine respectu ad ali- I greet, I hail, I receive kindly, 
quem sequentem. in pass. / am I welcome, saluto, amplector, 
subject to, subditns sum. Th. . oscnlor, blandior, amicè et fa- 
àpX 7 ?- Hinc ! miliariter excipio, f. auopai, 

apxcùp, gvtòs, 6, a chief or rider, perf. pass. TJairao-pai. 
princeps. 'Ao-Trìs, iocj, fj, a shìcld, clypeus. 

"j* w Apo>, f. àpóù et -ZEol. opero), //?/, t aererà prò ariva. v. octtls. 
I adapt, I accommodate, apto, t 'Acra-òV,adv. near, neurer, prope, 
convenienter ago. propius. 

w Apo)pa, àròs, rò, spice, perf urne, 'AcrcrvpXós, ov, ó, an Assyrian, As- 
aroma, odoramentum : dpoopàra, svrius. 

(ùv, rà, spices, aromaties, aro do~T€l6s, eia, elov, ofov pertaining 
mata. \ to a city ; shrewd, acute, polite, 

tip co par 6 (fio pos, producine spices, witty, gay, graceful, elegant, ve- 
aromata ferens. Ex apeopa et nnstns, facetus, urbanus: ab 
(pepa. acTTv, e òs, rò, a city, urbs. 

f Zio-$so~Tos, r), ov, et ac^/3ea■Tos•, + darre poirr)Tr]s, ov, 6, the thun- 
ov, 6, f), unquenchable, unexstìn- derer, fulgurator, fulminator. 



guishable ; unrestrained, iuces~ 
sant, immense, qui exstingui ne- 
quit, nunquam cessans, immen- 
sus : ex a priv. et crfiévvvpi. 
"AcreXy?)?, eos, 6, ?; ivanton, petti- \ fulguro. 
Ioni, insolent, lewd, petulans, . 'Aarrjp, epos, o, a star, stella, 
protervus, lascivus, impudicus. | dcrrÌKÓs, od, inhabiting a city, a cit, 



Th. derrepÒ7r?), rjs, rj, poet. prò 
àtTTpcnrr), lightning, fulmen, quod 
refertur ad do-rpàn reo et arpd- 
tttcù, I lighten, I flash, fulmino, 



aaeXnvos, ov, ó, r h moonìess, dark, 
obscurus: ex a priv. et creXrjvq, 
the moon, luna, q. sine luna. 



urbis incola; item polite, gay, 
sprightly, shrewd, urbanus, tè- 
stivus. Th. ao-Tv. 



dcrOeveco, co, I am side, I am iveak, j dcrrolaìv, dat. pi. Ion. ab 
ili, or infimi, I am languid or : dcrrós, ov, 6, et in f. g. dorrr], rjs, 
feeble, segroto, langueo, infirmus r), ci citizen, civis, popularis. Ih. 



sum, f. 770-0). p. rjo-BevnKo. : ex 
doSei>r)s, eos, 6, fj, iveak, feeble, 
infimi, languid, sick, ili, infirmus, 
imbecillis, impotens: quod ex a 
priv. et crOévos, strength, robur. 
dcrdpà, àròs, rò, a difficulty of 
breaihing, a panting or gasping; 
breath, anhelatio, spirandi diffi- 
cultas ; spiritus. Th. afa, I dry, 
sicco. 
v A(7ia, cìs, tj, Asia. 
dcTKrjTeos, a, 6v, to be exercised or 
practised, exercendus. Th. d- 
o-K.écù, I exercise, exerceo, 
Ao-KXrjnXos, ov, 6, iEsculapius, 
medicus. 
'ActkÒs, ov, 6, a botile, uter, utris. 
"Ao-Kprj, -Ion. prò "AcrKpa, nomen 
proprium pagi. 



acrrv. 

dcTTpÒXoyos, ov, an astrologer or 
rather an astronomer, qui astro- 
rum scientiae peritus est : ab 
cicrrpov, a constcllation, constei- 
latio, cujus Th. darr)p, et Xóyo?. 

'Ao-nj, eos, tò, a city, urbs. 

dcr(pàXr)s, eos, 6, 77, not tott ering 
or fallivg, safe, secure, sure, cer- 
tain, certus, minime lubricus, 
tutus a lapsu: ex a priv. et 
crcpdXXcù, I supplant, supplanto. 
Hinc 

t dcróàXcùs, adv. safely, tuto. 

'Ao-^dAXo), quod et dcrxàXàco, I 

am grieved or vexed, I am in- 

dignant, m cereo, doleo, succen- 

seo. f Refertur ad a'xos. 

acrx^Tos, ov, 6, t}, not to be re- 



ATA 



A Y T 



23 



strained or cheched, noi io he en- 
dured, intolerable, intolerabilis, 
qui cohiberi nequit: ex a priv. 
et (r\é<ù seu e^co. 

w Ara/3, fo/£, ye£, howevcr, sed, at, 
veruni, caeterum. fv. avrap. 

fàraprrjpòs, pà, pop, insulting, 
contumelious, contunieliosus. Est 
vocabnlum Ion. i. q. àrrjpòs, 
quod ab ari;, 77$, 77, harm, noxa. 

"Are, inasiniteli as, as, whereas, be- 
cause, as though, like, utpote, 
velati, quippe, quia, quasi. 

"Areàs, ov, ó, Ateas, noni, propr. 

àreKvos, ov, o, 77, childless, liberis 
carens; ex a priv. et rénvov, 
proles. Th. tlktco. 

"fàreXevrrjros, ov, 6 , 77, unfinished, 
unperformed, infectus : ex a 
priv. et reXevràcù. % 

fArep, adv. wìthout, apari, sine, 
absque, seorsim. 

àréppLCùv, ovos, 6, 77, unlimited, nn- 
bounded, boundless, infinite, im- 
mense, interminatus, infinitus : 
ex a priv. et répp,a, a boundary, 
terminus. 

àrepòs, the one or the oilier, one 
or other, alter, Att. prò ó crepo?, 
in genit. óàrepov, et sic porro : 
àrepoi, prò ol ere poi, 

fdrrj, r]s, r), a fault or error, folly, 
harm, peccatum, culpa, stuìtitia, 
noxa. 

f arlpàcù, co, fut. 770-0), I dishonour, 
contumelia affido : ex a priv. et 
ripàco. 

f art/ita, as, i), dishonour, dis- 
grace, dedecus : et 

fàrljjLos, ov, o, i), dishonoured, in- 
honoratus : ex a priv. et rlfirj, 

"ArAas, avros, 6, Atias. 

^ArpeiÒi]s, ov, 6, a son of Atreus, 
Atrei fili us, Atrides, ut Aga- 
niemnon et Menelaus, 

^Arpeloùv, covós, 6, i. q. ^ArpeiÒrjs, 
ut UrjXelcùv i. q. UrjXeiÒTjs. 

-f àrpvyerós, ov, 6, 77, unfruitful, 
barren, infructuosus, sterilis : ex 
a priv. et rpvyrj, coni, fruii, 
fruges, fructus. Potest et deri- 



vari ex a priv. et rpvyrj, dryne s, 
siccitas; quia nequit exsiccan. 
Schneidero est immeasurable, 
immense, immensus. Ernestius 
ducit ex rpvx^ì I wear, tero; 
ut sit invinciblc, unconquered, 
indomitus, indomabilis. 
àrpcùròs, ov, 6, 77, unwounded, in- 
vulnerarle, invulnerati^ : ex a 
priv. et rn-pcoo-Kcù, I wound, vul- 
nero. 
YArrÌKr), rjs, r), Attica, nomen 

regionis. 
Au et avre, again, on the other 
hand, on the contrari/, back, but, 
and, in turn, rursum, retro, au- 
tem, vero. 
: \ Avyr), r)s, r), splendour, brighi- 
\ ness, splendor. 
\ avèàco, co, f. 770-0), I spealx, vo- 

cem edo, loquor. Th. 
\ Aver), i)s, 77, a voice, vox. 
f avSX, adv. per syncopen prò av- 

roOX, there, illic. Th. avrò?. 
avSXs, adv. again, back, anew, 

afresh, rursus, i. q. av. 
avXeco, I play on a pipe or flute, 
tibia cano, f. 7700), p. r)v\r]Kà. 
, Th. avXòs, ov, 6, a pipe, tibia. 
Hinc 
avXr]rr)s, ov, 6, a piper, tibicen. 
av^àva>, I encrease, I augment, I 
enlarge, augeo, f. av£jr)o-G). p. 
! r)v£r]Kci. Th. av£<x>, idem. 
avivvos, ov, ó, 77, sleepless, waJce- 
I fui, watchful, insomnis: ex a 
\ priv. et vttvos, sleep, somnus. 
AvpXov, adv. to-morrow, cras, cra- 
stino die. \rò avpiov, to-morroiv, 
the morrow, crastinus dies. 
Avo-rrjpos, ov, 6, rough, dry, sour, 
j harsh, rigid, austere, severe, mo- 
rose, austerus, severus. Hinc 
avarrjpcùs, adv. austerely, severely, 

severe. 
favràp, adv. then, next, fresent- 
ly, but, tum, deinde, mox,autem, 
sed. Th. avre et apa. Antiqui- 
tus scriptum, ut videtur, àFràp. 
Cf. Thiersch. Gr. Gr. §. clviii. 
15, qui censet avràp, vel àfrap, 



24 



A Y T 



A <£ I 



et drap imam eandemque vo- 
cem esse. Cognata vox est An- 
glica after. Cf. evade. 

favre (unde Latinnm aatem,) 
i. q. av. 

fàvrr}, t}s, 77, a war-cry ; war, 
clamor bellicus, bellum. Th. 
avco, I cry al onci, clamo. 

f avrriiJLcip, adv. on the same day, 
eodem die: ex avròs et TJpàp. 

avrÌKa, adv. immediately, instant- \ 
ly, presentii), forthwith ; for in- 
stance, for example, statini, ex- 
empli gratia : ab avrò?. 

favrts, adv. i. q. avdts. Th. av. 

favròBev, adv. from thence,from 
tliat very place, inde, ex eo ipso 
loco. Th. avròs. 

avrò&C, adv. in that spot or place, 
there, ibi, illic : ab 

Avròs, rj, o, he, she, it, ipse, -a, 
-um ; proposito articulo, the 
same, idem, favrov, avrò, &c. 
prò eavrov, eavrcò. 

f avrò o~xe Sia, às, r), dose coiiflict, 
pugna quae cominus fit : ex 

■\ avToo"xebov, adv. in dose con- 

flict, liana to hand, cominus : 
quod ex avròs et cr^eSoV. 

avrovpyòs, ov, 6, one who per- 
forili s a ivork himself one who 
works ivith his own hand or who 
gains a livdihood by his own la- 
bour, qui ipse opus facit sine 
servis : ex avròs et epyov. 

\avróxO(ùv, ovos, ó, 77, sprung 
from the soil, indigenous, ex ipsa 
terra ortus, indigena: ab avròs 
et y6u>v. 

favrcos (ab ovros), et avrcas (ab 
avròs}, adv. thus ; ihus idly or 
helplessly, in vain, sic, sic temere, 
frustra. 

Ai^eo), I boast or vaunt, glorior, 
f. r)cr co. p. r}vxr)Kà. 

Avxrjv, evòs, 6, a necìc, cervix. 

àcfraipeo), g3, I take from or away, 
I remove, I deprive of aufero, 
adimo, f. r)o-(ù. p. dqbr/pTjKà. praes. 
pass, àobaipeòpai, ovviai, I ani 
taken away, auferor, prtet. pass. 



d(f)rjpr)paL.f. 1. pass. à(paipedr)o-6- 
jiai. a. 1 .pass. a(^r)pe6r)v. — d<fiaipe- 
o/xat, voce mcd. i. q. dcpaipeoo. a. 
2. m. dobeikò^v, ov, ero. fut. 
inf. m. aQ^aiprjcreo'daL, that Jie wiìl 
take away, ablaturum esse. a. 2. 
sub. m. àqbeXcùfJLai, 77, rjraL, a. 2. 
inf. m. à<fie\ecr6ai : ex dirò et 
alpecù, I take, capio. 

ctfpàvrjs, ò, ì), rò à<paves, eos, not 
visible or apparent, out of sight, 
obscure, uncertain, obscurus, non 
manifestus: ex a priv. et (fmivco. 
Hinc tria: 

fàcpàvlfa, f. creo, I cause to dis- 
appear, I put out of the way, I 
destroy or exterminate, con- 
spectui eripio, e conspectu re- 
moveo, e medio tollo, funditus 
perdo : 

àqbavròs, ov, 6, 7), not conspicuous, 
not apparent, removcd from vieiv, 
non conspicuus, non apparens: 

fàcbàvcùs, adv. obscurely, obscurè. 

f^Acpàp, adv. immediately, statini, 
confestim. 

àobappaKros, ov, 6, 77, iinmlved 
with drugs or poisons, vene no 
non infectus: ex a priv. et (f)dp- 

pClKOV. 

aobapnà^cù, I snatch or take away 
from, I plunder, surripio, ab- 
ripio : ex dirò et àpnd^co. 

à<fieiàcùs, adv. unsparingly, pro- 
digali 'y, lavishly, incessantly, ivith 
impunity, sìne parsimonia, in- 
cessante!', impune: f ab àobeLÒrjs, 
prodigai, profusus, quod ex a 
priv. et cfreiòopat. 

fàcfrevos, eos, rò, luealth, riches, 
opes, divitiae. Ex dirò et evos, ov, 
6, a year, annus. 

à(p66vos, ov, 6, not grudging, un- 
sparing, ampie, ab un dunt, invidia 
carens, copiosus: hinc dq^Bòvcos, 
adv. unsparingly, abundantly, co- 
piously, sine invidia, copiose : 
ex a priv. et <p6òi>òs, ov, ò, envy, 
invidia. 

fàcpìecù, vetus verbum, i. q. 

dqnrjpi, l send away from, I send 



A $ I 



B A K 



25 



furili, I lei go I dismiss , I quii, \ 
give up or relinquish, I leave, 1 1 
allow, I permit, dimitto, relin- j 
quo, omitto, f. à<pr)o-cù. a. 2. | 
à(prji/ 9 r)s, r). a. 2. part. àcpeìs, ey- 
ros-: ex a7rò, et tqjtu, / send, 
mitto. 

àqjcKveòpLcu, ovjiai, I reach, I ar- 
rive ai, I come, I attain, perve- 
rso, advenìo, assequor, f. à<fii£6- 
fiai. a. 2. med. cKplKo/jirju. p. àtfuy- 
fictL. Th. iKiseofiaL, I come, verno. 

dabLO-T-npX, I mah e to stand off 

from, I put away from or aside, 
I remove, I send or drive away, 
abduco, dimitto, f. aTroo-rrjcrco. 
p. àqj€0-ra.Kà. \aobicTTanai, ni ed. 
I stand aloof from, I shrink from, 
I slmile defugio, evito: item / 
revolt, derìdo : ex dirò et toTrjfit. 

a<fivco, adv. on a sudden, suddenly, 
imexpectedly, unawares, repen- 
te, prò à(pavcùs' ex a, et (palvco, 
I show, ostendo. 

aobofioiócù, co, I malie like, I liken, 
I assimilate, similem reddo, as- 
similo, f. cùctco. p. àtficùjjLolooKà: ex 
ceno et ofjLotos. 

^Aqbpòòlrr], rjs, r), Venus. 

acppóvrXs, Xòos, 6, r),f ree from care 
or disquietnde , safe, secure, euris 
liber, securus : ex a priv. et 
(ppovAs, care, cura. 

^aobpcùv, ovos, 6, r), devoid ofrea- 
son, inconsiderate, foolish, mad, 
inconsideratus, demens, fatuus, 
insanus : ex a priv. et (j)pr)v, the 
mind, mens. 

fà(fivo~o~co, f. geo, I draw, I derive, 
J acquire, I amass, haurio, com- 
paro, potior. Th. à(pvco, I draw, 
haurio. Vel forte ex a priv. et 
cpvcrcrcù, inus. / blow, fio : nam 
qui haurit, veluti fiatimi invertit. 

V. 7T011VVVCÙ. 

YAxaus, càos, r), Grecian, Graeca: 
^Axà'ÌKÒs, r), òv, Achcean, ad 

Achaiam pertinens, Achaicus: et 
"A^aioi, the Greehs, Graeci, Achi- 

vi : ab * Ayaià, Achaia ; item 

Greece 3 Grascia. 



faXeLp<*>Tos, ov r 6, r, unconqiter- 
able, insuperabilis: ex x €L pó(o, I 
conquer, supero, vinco, quod a 
X€tp. 

^Ax^pcov, Acheron, fluvius Epiri; 
item inferni. 

■'A^iXXeùs' et "A^iXeù?, ecos, ò, 
Achilles. 

f ax^v^at, I am sad, doleo. Th. 

f^Axos, €Òs, rò, grief, sadness, do- 
lor, tristitia. Cognata vox An- 
glica est ache. 

axprjo-Tos, ov, 6, rj, useless, inuti- 
lis: ex a priv. et ^77 erro?, useful, 
utilis. Th. xpdofxai. 

cixpX, vel axpXs, adv. till, untìl, itp 
to, asfar as, usque, donec. f Re- 
fertur ad aKpos. 

a^ò), Dor. prò r)xó>- 

f*A\js, adv. back, retro. 

àcòs, àóòs, ovs, a, Dor. prò fjcos, r), 
the dawn, Aurora. 

B. 

BABY AON, (ùuos, i), Babylon, no- 
raen urbis. 

\ (3àòr)v, adv. step by step, gradu- 
ally, gradatim, pedetentim. Th. 
j3d^co obsol. i. q. fialvcù. 

(3àdl£có, I go, eo, f. Xo-co, Att. j^a- 
èXco. p. /3e/3aè6/ca. Th. /3aiVco. 

BàSos, eós, rò, depili, profunditas. 

(3à6vKo\7ros, ov, 6,t], deep-bosomed, 
full-bosomed, prof 11 nd iim sinum 
habens, q. (3à6vv koKiiov e'xcov. 

BàOvXkÓs, ov, 6, Bathyllus, noni. 
propr. 

ffiàdvs, eia, v, deep, profundus. 
Th. pàBos. 

f BatVco (et obsol. /3^fit) I go, eo, 
incedo, f. firjcròiJiai, sensu in- 
transitivo, et fti)o-cù, activo, unde 
ejòrjo-à, 1 aor. ind. / caused to 
go, ire feci. perf. fieft-qKa, I am 
gone; I am come, profectus sum; 
veni. 2 aor. ind. !/3?ii/, / went, ivi. 

Baiós, à,ov, little, small, se ani y, 
parvus, modicus. 

BaKTpd, cùv, Bactra, nom. reg. 

/3aKxev<D, et /SaK^ew, I* celebrate 



2G 



B A K 



B I A 



the ritcs, orgics or mysteries of 
Bacchus, I rage with Baccha- 
naliunphrensy, orgia celebro, de- 
baechor : a Bd^o?, Bacchus. 
BcÌk^t?, 77?, 77, « priestess of Bac- 
chus, a Bacchantc, sacerdos 
Bacchi, furore percita : a 
Bd<xos, ov, 6, one under the influ- 
encc of a divine phrensy } furore 
percitus. Itera Bacchus. 
BaXXo), / throw or cast, I fììng, I 
cast at, I strike with a missile 
weapon, I peli, I hit ; I commit, 
]acio, jaculor, emitto, ferio; tra- 
do, f. 0oX®. p. figpXrjKà. f,3a\- I 
XÓfiai ra. i" cast or turn in my ! 
mind, I ponder, I revolve, ani- 
ìnum adverto, cogito. 
Bàvavo~òs, ov, 6, a smith, a loie ine- j 
chanic, artifex mechanicus et 
iìliberalis. fRefertur ad fiavvos, ■ 
ov, 6, afurnace, caminus, et ava), \ 
I kindle, accendo. 
Bcitttcù, I dip, I immerge, I wash, 
I tinge, I dye, intingo, mergo, 
lavo, fi yf/(ù. p. /3e/3a^)a. 
Bapftàpos, ov, 6, 1), one who is not 
a Greek, a foreigner, an nn- 
civilized persoti, a barbarian, 
non Cragcus, extraneus, rudis, 
barbarus. f " Frexchman was 
wont to be used for every out- 
landish man." Bailey's Dict. sub 
voce. 

BàpfiÌTÒs, ov, 6, 77, vel fìàpfiXTov, 
ov, rò, a lyre, a Iute, barbitus, 
vel barbitum, instrumentum 
musici! m. 
Bàpos, eÓs, rò, a iveight, load or 
burden ; any thing irksome or 
troublesome ; toil, trouble, pon- 
dus, oniis, molestia. 
(Sapvvco, I oppress with a load or 
weight, I burden, I distress, gra- 
vo, premo, f. vveo. p. (3e(3àpvyK.à: a 
ftàpvs, eia, v, heavy, weiglity, op- 
pressive, irksome, troublesome, 
2)ai?ful,grax\s; comp. fiàpvTepòs, 
superi. fiopvràTos. + (Bàpv, acc. 
sing. neut. more adverbii, hea- 
vily, deeply, graviter. Th. fiàpós. 



f paarXXjeià, às, 77, a kingdom, re- 
gnimi . Th. 

BàcrìXevs, eòs, Atticè ccùs, Ion. 
rjÓs, 6, a king, a sovercign, rex. In 
comparativo 

(BàcrìXevTepòs, ov, 6, more royal, 
more august, au£ustior : et in 
superi ftào-ÌXevràTÒs, vwst royal 
or lingly, regno dignissimus. 
Hinc 

ftào-XXevcó, I reign, I ride as sove- 
reign, I sway, I act in the capa- 
city of a king, regno, impero, 
sum rex, f. evcra». p. /3e/3ao-iXeu- 
kcl : item 

(3cìo-ì\Xkos, 77, ov, royal, kingly, 
regal, regius, a, ura: (linde 

fiacrTkXKCùs, royally, regally, mag~ 
nificently, regaliter,more regio): 

fiào-ì\io~aà, 77?, 7;, a queen, regina. 

f {3ao-Kavià, às, 77, envy, invidia. 
Th. j3ao-Kaivcc>, I bewitch, fascino. 
Barpàxos, ov, 6, afrog, rana. 

pàcprj, rjs, 77, a dipping or immerg- 
ing, a dyeing, a tincture, a colour, 
tinctura, color: a ftàrrTCù. 
Befiaios, ov, 6, 77, finn, stable, se- 

cure, stabilis, firmus : unde 
fiìÉftaLCDs, adv.fìnnly, fìrmiter. 
f Be/3p7j|, vkós, 6, 7;, a Bebrycictn 

or Bithynian, Bebryx. 
fieXefipov, ov, rò, idem quod 
BeXòs, eòs, rò, a weapon, a darl 

• or jave Un, an arrotai a bloiv in- 
flicted by any missile weapon, 
telum, jaculum, sagitta; ictus: 

! a (3àX\co, I cast, jacio. 

! fteXrZcùv, òvós, ò, 77, fié\rZov, rò, 

; better, comp. ab àyàOòs : superi. 

| /3eXri(7ròs. 

1 1 fievBos, eòs, rò, depth, profundi- 

; tas. Refertur adfiàSos, ut TrévSos 

ad TvàOos. 
f f3n\òs, ov, 6, a thrtshold, limen. 
Th. /3og>, i. q. fiaiva. Hesych. 

| /377X0?, ano rov (3aiv€a6ai. 
Bìà, às, 77, force, violence, strength, 

! might, vis, robur, violentia. fftla 

I adverbialiter, ut /3t'a tlvos, in 
spile of any one, invito aliquo. 

I Hinc 



B I A 



BOY 



27 



fita£ófiai, f. crojJLai. a. 1. efiXaaaprjv, 

I force, I compel by force, I con- j 

stram, vim afferò, cogo. 
fiXalcos, adv. violenti*/, forcibly, by 

force, violenter, vi : a filaìos, 

violenl, violentus, quod a fila. 
fiUfiXXòv, ov, rò, a little book ; a 

boolc, libellus, scheda. Th. 
BTfiXos, ov, r), a book, liber. 
fili], Ion. prò fila, as, r). 
Bios, ov, 6,/ife; means of support- 

mg lìfe, victuals, substance, sus- 

tenance ; a livelli lood ; property, 

vita, victus, facultates. At Bios, 

ov, 6, a boiv ; a bow-string, arcus, 

nervus arcùs. 
fiìoròs, ov, 6, idem poètis ac fìlos. 
fiXoco, I live, vivo, f. cocrco, et cócro- 

pai. p. fiìfiXcom. a. 2. efiXcov. (a 

fiXcopX, inus.) unde opt. fiXcó-qv. 

inf. fiXcòvai. part. (3Xovs. per/. 

pass. fiefiXcopcu. Th. fiios. 
f fiXcopX v. in voc. prasced. 
BXcov, 6, Bion, noni, propr. 
BXcovai, v. in fiXóco. 
f BXafico, vetus verbum, i. q. 
fiXàirrco, I hurt, harm, or injure; \ 

I spoil; I obstruct or impede, 

lsedo, noceo, f. ^<a. p. fiefiXàcpà. 
BXaarapco, interdum fiXacrreco, I | 

pat forili buds, I bud, I sprout, ' 

spring or slioot forili, germino, '' 

fruticor, f. fiXacrr^o-co. p. fiefiXà- 

o-rr]:<à. a. 2. efiXacrrov. 
(3\ào-(j}r}iJ.cs, ov, 6, r), defaming, I 

sl-andering, vilifying^ blasphemus, ! 

maledicus: q. a fiXà-rrTeiv qbr)iJLr}v m 
fi\éfifjLa, àr6s,rò, a look or aspe et ; 

the sight, the eyes, the counte- 

nance, aspectus : a 
BÀ67TO), / see or behold, I look at, 

video, aspicio,intueor, f. yj/co. p. 

fcefiXecpà : quo referendum 
fiXecpàpòv, ov, tò, an eye-lid; an 

eye, palpebra, pellis tegens ocu- 

los; oculus. 
fiÓàco, I cry out or aloud, I shoat, 

I vociferate; I cry aloud io, I 

cry out for, clamo, vocifero, f. 

rjercù. imperf. ìfioauv, cov. p. /3e- 

fiorjKa. Th. fiorj. 



fiìelà, às, r), an ox's hide ; a shield 
mnde of an oxs hide, pellis bu- 
bula, scutum. Th. fiovs. 

Bor), rjs, r), a loud cry or noise, a 
shout ; clamour, clamor. 

fiorjOeco, co, I min up on hearing a 
cry for assistance, I help, aid, 
succour, or assist, auxilior, suc- 
curro, f. r)o~co. p. fiìfior)8r]Kci. 
fTh. fior), et Seco, I run, curro. 
Pari ratione formatili' fiondpo- 
jjLeco, quod idem valet, nempe a 
fior) et Spopos. 

BoicorXà, às, r), Bceotia. Hinc 

Bolcùtos, ov, 6, Bceotian, Bceotus, 
et BolcotXs, Xòos, r), Bceotis, Bceo- 
tia. fBoicùToì, cov, the Bceotians, 
Bceoti. 

Bopea?, et Ion. fiopevs, ov, 6, Bo- 
reas, the north-wind, Boreas, 
aquilo. 

\ fiócrKrjpa, àros, rò, cattle, pe- 
cus : et 

fio cr Kos, ov, 6, a shepherd, pa- 
stor: a 

fiócnccù, Ifeed, pasco, f. fi6(TKr)cT(ù : 
Th. fiòco, inus. quod idem signifì- 
cat. 

Bórpvs, vòs, 6, a grape ; a cluster 
ofgrapes, uva, racemus. 

fiovKoXeco, co, f. ijcrco, I feed or 
tend oxen, boves pasco: et 

fiovKoXos, ov, 6, a feeder of oxen, 
a herdsman, bubulcus, armen- 
tarius: ex fiovs et kóXov, food, 
cibus. 

\ fiovXevco, f. evcrco, I coansel or 
deliberate, delibero. Th. 

f BovXr), rjs, r), ivill, counsel, vo- 
luntas, consilium. 

\ fiovXrjcfiopos, ov, 6, a senator, a 
chieftain, senator, princeps : ex 
fiovXr) et (pepeo. 

fiovXofiai, I wish, I will, volo, in 
2 pers. fiovXei, you ivish, vis, prò 
fiovXrj. f. fiovXr)croiJLai. p. fitsfiov- 
Xr)p.ai, tanquam a fiovXìopiaL. Th. 
fiovXr). 

Bovs, Òos, 6, r), a bull, an ox, a coiv, 
taurus, bos, vacca. 

fiovrrjs, et hoc a fiorrjs, prò quo 



28 



BOQ 



TEA 



et ftorrjp, rjpos, 6, a shepherd, I 
pastor. Th. fioco, inus. / fced, | 
pasco. 

\ {3ÓC07TIS, XÒÒS, 77, 20&A /<7?^ or ! 

fine eyes,full-eyed, magnos ocu- 

Jos habens : ex fiovs et coy\r. 
Bocótt??, ou, ó, Bootes. Nomen 

signi coelestis, quod Arctophylax 

dicitur. 
fBpààvvco, I am sloiv or tardi/, I 

delay, tardo, cunctor, f. vp&: ex 
fipàòvs, eia, v, slow,tardy, tardus, 

a, um : in comp. fipàòlcov, et (3pà- 

dvTepog' superi. (3pàÒLo~Tos, vel 

(3pà$vTaTos. Th. (3dpos. 
Bpà)(vs, eia, xv, eos, short, brief, 

brevis. 
Bpecpos, eos, rò, an infant, a labe, 

infans. 
Bpex<>>> I we t or rnoisten, made- 

facio, irrigo, f. geo. p. ^a. 
Bpìapecov, acc. sing. a Bpuìpecos, 

co, 6, Briareus; nomen gigantis 

centimani. 
f Bplanìs, X86s, 77, Briseis. v. nott. 

ad Hom. Th. 
"Y Bpicrrjs, ov, et BpIo~evs, ecos, o, 

Briseus, princeps in Pedaso urbe. 
BpopXòs, ov, 6, Bacchus, Bromius, 

cognom. Bacchi: a f ftpòpLÓs, a 

loud noise, fremitus, quod a |85F- 

fipojjià, praet. med. verbi (Spi fico, 

I roar, fremo. 
Bpovrr), r>s, 77, thunder, tonitru. 
Bporòs, ov, 6, a man, a mortai, 

mortalis, homo. 
BpcocrKco, I eat, I eat tip, I devour, 
comedo, depasco, f. fipeocrco. p. 

(SéfipcoKci. 
fivdos, ov, 6, depili, profundìty ; 
the depth of ari abyss ; the deep, 
the sea, fonduto, profundum. 
fTh. pàBos. 

Bvpcrà, rjs, t), a hide, a skin, cori- 
um, pellis. 

ficoKokos, Dor. prò (3ovko\6s. 

f Bcòpòs, ov, é, an aitar, ara, 

(Bcùo-Tpeoo, Dor. verb. prò (36àco. 

(3coràs, à, 6, Dor. prò fiovTrjs, ov, 
6. 

f ficùTTaveipa, às, 77, epitheton ter- 



ree, producing brave men, alens 
viros. Th. (3ó>T7]s i. q. fiovrns et 
àvrjp. 



TX, Dor. prò yr\, the earlh, terra. 

Tàòaràs, ov, ó, Gadatas, nom. 
propr. 

Vola, às, et Poet. yai'77, rjs, r), the 
earth ; a land or country, terra, 
tellus; regio. 

\ Talco, I rejoice, I exult, I am 
proud, glorior, superbie 

Tà\à, aKTos, (tanquam a ya\a£,) 
rò, milk, lac. Hinc 

f yaXàdrjvos, r), ov, milky,suck!ing, 
ìactens. 

fyaXn, rjs, 17, a lueasel, mustela. 
Breviatum ex yaXérj, vel yà\éa, 
1 quod idem significat. 

yak-i)vos, i), ov, caini, serene, tran- 
quii, serenus. Th. yaXfjvrj, a cairn, 

: maris tranquillitas. 

yaprjXXós, ov, ó, 77, nuptial, coniu- 
gai, nuptialis, conjugalis. Th. 

Tàfiós, ov, 6, a marriage-feast or 
ceremony, nujitials, nuptiae : item 
marriage, wedlock, watrimony, 
conjugium, matrimonium. 

yap, far, enim, nam, conj. f 77 
yap v. in 77. Kaì yap v. in kclL 
Interdum fortius interrogai V. 
ireos, fir) yap fortius quam jjltj. 
Refertur ad ye et ap poet. prò 
cipa. Cognata vox est Gallica 
e (ir. 

TacrTr)p, epos, rpos, rj, the belly, 
the stomaca, venter. Jtem, the 
boss of a shield, umbo. 

yavpìàcù, f. aereo, p. àna, I am 
proud, I prìde or piume myself 
upon, I boast, I vanni, I exult, 
superbio, glorior, exulto : a yau- 
pòs, haughty, arrogans. 
Tè, iiideed, trnly, surely, at least, 
at ali events, yes, &c. quidem, 
certe, saltem, &c. emphasin no- 
tat. "\ye fxrjv v. in p.r\v. 
Tea, às, et contraete yrj, r), terra. 
V. yr). 



r e r 



r a y 



29 



yeyova, p. m. / am, sum, et in 5 

pi. yìyovàaX. Hinc p. m. inF. 

ykyovkvai, et in part. yìyovcùs, 

via, os : a ylvofiai. 
•f* Te Ivo pai, / git^ ftirtó /o, / bear, 

I produce, procreo, pario, gigno. 
retro)!/, ovos, 6, 77, neighbouring, 

òorderìng, contìguous ; a neigh- 

boiir, vi ci n us. 
TeXàco, / /augii, I srnile, rideo, f. 

aacù. p. yeyìXaKa: linde et 
yeAoios, a, ov, ridiculous, laugh- 

able, ridicuìus : et 
ykXoios,ov, exciting laughter,plea- 

sant, festive, jocund, entertaining, 

facetious, ivilty, qui risum movet, 

jocosus, facetus : et 
\ ykXcùs, gen. yeXcùròs, acc. yeXcorà 

et yeXcov, laughter, risus. 
•j* -yeVed, às, r), a race, a generation, 

genus, generatio, aetas. Th. yl- 

VOfJLaL. 

Teveiov, ov, rò, the ch'in; the beard, 
mentirai, barba. Th. yevvs, quod 

idem significat. 
fyévvà, r/s, rj, i. q. yevos. Th. ylvo- 

pai. Hinc 
yzvvalós, a, ov, of high birth, noble, 
gé^eToz/SjingenuuSjnobiiisrOinde 
ytvvaicùs, adv. nobly, generously, 

gallanti}/, generose, fortiter :) 

item 
ytvvàco, I beget, generate ov prò- 

duce, Ibringforth, I yield, gigno, 

pario, paro, f. rjcrcù. p. yey évvr/Ka. 
y€vos,eòs, rò, race, birth, offspring, 

descent, parentage, lineage, line, 
family, stock, nation,kind, genus, 

progenies, familia, natio, species. 

Th. y ivo pai. 
yepaXos, od, an old man, a sire, se- 

nex, item aged, senilis : a yspcùv. 
Fepàvos, ov, 6, a crane, grus. 

f Tres omnes cognata^ sunt 

voces. 
Yépàs, tos, àos, ccs, rò, a reward, 

a^boon, a me ed, a pinze for va- 

lour, &c, dignity, honour, pre- 
mium, munus. 
Tìpcùv, ovròs,ó, an old man, senex. 
yecùpyìco, I tilt the earth, I culti- 



vate the soil, terram colo, agri- 
culturam exerceo, f. rjcrcù. perf. 
yeyìÉóopyrjKa' ex yrj et epyóv, work, 
opus : unde et 

yeoopyós, ov, 6, a tiller of the earth, 
a husbandman, a farmer, agri- 
cola, colonus. 

yr), gen. yr)s, r), the earth ; a land, 
territory or country, terra, regio: 
ex inus. yeà. 

yqyevìjs, eós, 6, 77, carth-born, 
sprung from the earth ; an ab- 
origena! inhabitant, a native, ter- 
rigena, indigena: ex yr) et yévos. 

\ yqOecù, co, f. rjcrco, I rejoice, I am 
glad, gaudeo, laetor. Th. yalco. 

Trjpas, rò, àrÓs, àos, cùs, dat. yrj- 
pàrX, ài, à, old age, senectus, 
Hinc 

yrj pdo- kcù, I grow or become old, 
senesco, consenesco, f. ào-co. p. 
yìyr)paKa. 

Tr>pvovrjs } ov, 6, Geryon, Gery- 
ones, noni, propr. 

f Tiyàs, avros, o, a giani, gigas. 

Ylvopai, vel ylyvopai, I ani, I ex- 
ist, I become, I am born or pro- 
duced, sum, fio, nascor, gignor 5 
f. m. yevrjcropai. perf. pass, yì- 
yìvrjpai. 

YÌvcùctkcù, vel yuyvcùCTKco, I know, I 
under stand, cognosco; item / 
think, I judge, I determine or re- 
sol ve, statuo, f. yveocrcù. p. eyvcùKa. 
a. 2. eyvcov, cùs, cu. o. pi. eyvcùcràv. 
a. 2. imperat. yvcò6X. a. 2. opt. 
yvoinv. a. 2. sub. yveù, cùs, cu. a. 
2. inf. yvchvai. a. 2. part. yvovs, 
ovcrà, 6v : a yviùpX, obs. ejusdem 
significationis. 

TXavKos, ov, bine, azure, ceridean, 
glaucus, csesius. 

yXavKcoTTÌs, càos, 7], blue-eyed, 
azure-eyed, csesios habens ocu- 
los: in acc. yXavKccTrìv, et Xdà: 
ex yXavKos et co^r, the eye, ocu- 
lus,quod ab oirTou-ai,Isee, video, 
yXvKepòs, à, 6v, Poèt. idem ac 
TXìjkvs, eia, v, sweet, pleasant, de- 
licious, dulcis, jucundus. f TXij- 
kIcùv Att. yXvKicùv Ion. et Dor. 



50 



TAfì 



A A K 



sweeter, dulcior. Hinc 

Y\ù>(T(rà, et Attic. yXcòrra, 77?, rj, - yvpvòco, f. cócrco. p. cokÌz, I make or 



the tongue ; a language or tongue, 
speech, lingua, sermo. 
"fyvóiprj, ?;?, 77, knowledge, an opi- 
nion, scientia, sententia. Th. 



strip naked or bare, I bare ; I 

strip, I spoil or despoil, I be- 

reave, nudo, spolio. 
Tvvq, 77, a woìitan, a ivife, mulier, 

uxor ; genit. yvvaiKos. voc. co yv- 

vai. dat. pi. yvvai^ì. 
Tùùftpvàs, ov, 6, Gobryas, noni. 

propr. 



yvooa 1. q. yivcùo~K(ù. 
yvcopio-pà, àrÓs, rò, a distinctive 

mark, a mark, uidication or proof 

indicium : fex yvcùpifa, I make 

knowìi, notum facio, indico, 

quod a ylvcùCKcù. A. 

FoacD, f. ricreo et aereo, I moan, I 

lament or depìore, I bewail, I f AAEQ et dàelco, I team, disco ; 

wail, gemo, deploro, lugeo. j item I teach, doceo, f. ?;crco, perf. 

Tórjs, tjtos, 6, a juggler, incan- pass. deòàrjpai, 2 aor. pass.eòàrjv: 

tator, prsestigiator, impostor : et 

linde ì f bà^ópai, f. acro pai, I divide, di- 



yoiqrelà, às, r;, jugglery, juggUìig 
enchantment, legerdauain, impos- 
ture, knavery, praestigias, incan- 
tano. 

yoveòs, eco?, 6, a parent, parens, et 

yov^, t]?, r], progetti/, offspring ; 
children, feetus, soboles: ab ob- 
sol. yeveo, s. ylyvco, I beget, gigno. 

Yovv, rò, the knee, gemi, gen. yo- 
pvòs, yovaTos, yovvbs, et yovva- 
ros, dat. pi. yovàaì, et yovvàaì. 

yovv, therefore, then, surely, trulli, 
at lea.d then, at any rate, igitur, 
certe, saltem : ex yè et ovv. 

"f yovvd^òpai, f. àcrÓpai et yov voò- 
fj.at, ovpai, lenire at by embracins 



vido, praet. pass. èzòao~pai, Ihave 
been divided, divisus sum : et 

f òaiCco, f. creo, / divide, I pierce, 
I lacerale, divido, pungo, lacero. 
Th. cWco, / divide, divido. 

•f* àaipoviòs, à, ov, divine, e.vcelleìit, 
admirable, divinns, praestans, ad- 
mirabilis. Interdum senit re- 
prehensioni; per ironiam scili- 
cet. Sic Latini O ! bone, Angl. 
wretch ! vel tale quid. Simili 
sensu òaipovirj inquit Jupiter ad 
Junonem,!!. A. 561. Th. 

Aalpcov,6v6s,6, God; fortune, prò* 
vide noe, eh ance ; an e vii deity, 
an evil genius or demon, Deus, 



the knees, genua amplector sup- i fortuna, genius, daemon. 



p!ex, 



Th. 



yov 



yovvara, acc. pi. yovvàaì, dat. pi. 

a. yovv. 
Ypàvlzos, et lon. Ypr/v'iKos, ov, 6, 

Granicus, Mysiae fiuvius. 
Tpàqhco, I ivrite ; 1 sketch, I paini, 



fdaivvpu, I give a feazt, epulas 

do. èaivvpai, m. I feast myself, 

I feast, epulor. Th. òal&, I give 

a feast, epulum praebeo. 

*)■ dai?, èairòs et èals, òaìrós, rj, a 

feast, a banquet, epulum, convi- 



scribo, pingo: olim I grave, I\ vium. Th. baia), v. voc. anteced. 
engrave, I carve, insculpo, f. \j/cù. AaKvco, I bite, I sting or prick, I 
p. yzypàcfrà. a. 1. eypa\j/à. perf. gali, mordeo, pungo: format 

tempora quasi a cVjkco, ut f. l. 
act. òi)£co. a. 1. eòrjgà. a. 2. edà- 
kóv. p. èeÒrix^' perf. pass, òeèr)- 
ypai. part. a. 2. òaKcov. a. 1. pass. 

ÒT]X&€1?' 

AaKpv, vos, rò, a tear, lacryma. 



pass, ylypappai, \jsai, Tirai. 
•)* Tvy7]s } ov } 6, Gyges, regis no- 

men. 
fruXo?, ov, 6, Gylus, nom. propr. 
•j- yvpvrjs, rjros, 6, a light-armed 

òoldier, veles. Th. 



Tvpvos, ov, naked, bare, nudus. ] èaKpvov, cv, rò, idem quod ÒaKpv. 



A A K 



A E I 



51 



•)* òdKpvxecó, f. eucrco, I shed tears, 
lacrymas fundo : ex òa<pv et xea>. 

òaKpvcù, f. t>trco. p. vm, / iceep, I 
lamenta lacrymor. Th. daKpv. 

daKrvXXÓs, ov, 6, a ring, annulus: a ' 

AaKrvXcs, ov, 6, a finger, a toe ; 
a dactyl, digitus ; pes metricus. 

bàftakìs, co)?, f), a heifer, juvenca: 
a òàpaco, 

Aàpàràs, ov, 6, Damatas, noni. 
propr. 

Aàpàu), I fame, I subdue, I con- 
quer, I afflict, I oppress, I kilt, 
domo, subigo, affligo, occido, f. 
acrcù. p. kcl. 

Aàp.i7T7rÓs ov, 6, Damippus, noni. 
propr. 

Aàvàrj, rjs, rf, Danae, noraen mu- 
lieris. Vide ad p. 55. n. 8. 

■fAàvàoì, (ùv,oì, the Greeks, Danai, 
sive Graeci, a Danao Beli fìlio 
sic dicti. Th. Aàvdos, ov, ó. 

Aanàvaco, co, I spend, I expend, I 
dissipate, I lavish or waste, con- 
sumo, impendo, sumptus facio, 
f. ì]crcù. p. ÒeàcnràvqKà. Hinc 

àaTràvT], rjs, i), expense, expendi- 
ture, consumption, lavish expen- 
diture, cosili/ purchase, waste, 
sumptus: et 

èuTraprjfià, àros, ro, idem. 

Aàptlos, ov, o, Darius, rex Per- 
sartim. 

àào-às, Dor. prò òqaàs, a. 1. part. 
act. a òeco, / bina 1 , ligo. 

•j" dao-p.cs, cv, 6, a division, divisio. 

Th. èd(6p,ai. 
Acr^i A?;?, eòs, 6, tj, expensìve, 
sumptuous, profuse, abundant, co- 
piano, largas, copiosus. Hinc 
òa\l/X\còs, sumptuously, expensìve- 
Uj, liberally, prqfusely, plcntifully, 
largè, laute, opiparè. 
Ae, conj. bui, yet, however, &c. 
vero, at, tamen, autem, igitur, 
sed, &c, finterdum vai et yàp, 
for, nani : interdum in apodosi 
otiosa est. Plernmque p.èv an- 
tecedenti respondet. — Vide 
Transact. of the R. S. E din. Voi. 
I. p. 113. Lit. CI. 



òìòui, I am afraid, perf. m. verbi 
òeiòco, quod vide. 

èeqaìs, ìreos-, r), supplication ; a 
request, supplicatio ; òerjaeis, 
prayer, preces. Th. àeofjLai. 

bel, it behoves, it is fit or fitting, 
il is necessary or expedient, o- 
portet, convenit: imperson. cimi 
accus. imperf. eòVt. f. oderei, a. 
1. €Òer)o-€. praes. potent. cìcoi. 
sub. àe rj. prses. inf. èelv. part. 
àeòv. Th. déeo, I bind, ligo. 

delypà, àros, tÒ, a sample, exem- 
plum; a deiKvvpX, monstro, perf. 
pass, deòeiypai. 

Aeièoo, Ifear, I dread, timeo, tre- 
pido, f. cWcrco. p. èedeLKà. perf. 
m. àsòoiKa prò èeòoiòà, iteffi òe- 
òìà, a cWco, inus. plusq p. eòeòoi- 
K€iv. perf. inf. òeòXìvai, et part. 
èeoìóos. 

AziKvvpX vel btLKvvcù, I show, I 
point out, I indicate, ostendo, 
monstro, indico, f. cW£co. p. de- 
èeixà. perf. pass. Ò€Ò€Lyp.ai. 

cWÀeuos 1 , ala, aiov, idem ac 8ei- 
\6s, fearful, ivretched, timidns, 
miser. 

\ AetXr], rjs, r), evenìng, twilight, 

vespera, crepusculum. 
òVtAiaco, co, / ani cowardly, I am 
afraid, Ifear, formido, ob igna- 

; viam refugio, f. aereo, p. òeòVi- 
Xta/ca. Th. 
AeiXÓs, r), ov, timid, fearful, afraid, 
dastardly, cowardly, timidns, 

| ignavus, miser. f Refertur ad 
èeos, ovs, rò,fear, timor. 
òetpaivcD, I fear, timeo, f. àva>. p. 

i yKa: a Sel/xa, àròs, rò,fear, me- 

tus, quod a cWdco. 
AetvXds, ov, 6, Dinias, noni, propr. 
Aeivos, rj, ov, dreadful, terrible, 
dire, grievous ; asionishing, vehe- 
me ni, for cibi e ; clever, expert, di- 
ras, vehemens, gravis, peritus. 
f Refertur ad déos. V. deiXós. 
Seinvecù, I sup, coeno, f. qo-(ù. p. 

bìbelnvqKa. Th. 
Aelrrvov, cv, rò, supper, food, a 
meni or repaA, coena, cibus. 



A E I 



A H M 



+ Ò € 177 V 077 Olito, CO, f. 7](T CO, I prepare 

supper, coenam paro. In med. 

I'sup, coeno: ex deì-vov et ttoucd. 
Aera, ten, decem. Hinc 
f dcjcoror, 17, ov, f/'e tentli^ deci- 
in 115. 
AfXeap, aro?, rò, fi ftaft or ft^rc 3 ; 

entìcement, alìuremeni, esca. 
t Aeuas\ rò, indecl. //?<? body, cor- 
pus. 
Ò€pòpTj€is< r]€o~o~c, r t ìv, Dor. 6>i/- 

òpàeis,full of trees ; ivoody ; ne- 

inorosus, arboribus abundans. 

Th. 
òkévòpov, ov, et hevòpos, eos, rò, 

« Éree, arbor. 
AegiòV, ò, ov, r%fó, 0/2 the 

kand ; favourable, luehy, dexter. 

-j- R eie r tur ad dego/ucu. Hinc 
■f èeglrìÉpòs, pò", pov, righi, on the 

righi hand, dexter. 
osòfjuiL, I beg, I as/:, I request, 

oro, rogo; item / am in iccnit 

of I ivant, I nced, i nel igeo: cura 

genit. f. èeijo-òpai. perf. ceder/pai. 

tanq. ab inus. òeeòpai. Th. Seco, 

I iva ut, indìgeo. 
+ òeos, eco?, cus", rò, jfcor, metus. 

Th. ÒetecD. 
f Af—as 1 . aro? et àòs, rò, a cup, 

pò cui uni. 
Ae'pKco. et depK.op.ciL, I h vìe sted- 

fasi! 11 al, I belio! d stedfasiìy, I 

see, video, aspicio, £ tjco. p. ^a. 

a. 2. eòpciKÒv. a. 2. inf. Spa/cav. 

perf. m. èeèopKa. 
tAsrpco, I strip off the skin, Iffay, 

exeorio, iut. Sepcò. 
òécrfir], rjs, r n a band or bundle, 

fasciculus : et 
■J" Ò€wp.òs, or, ò, (plur. òeo-poì, oì, 

et òeerpà. rò,) fi chain, a bond, 

rinculimi. Th. dea), / frè, ligo. 
■f ÒéoTToivà, rj£, f], a misiress, a 

queen, ber?., regina : et 
deo-Tròrrjs, ov, ó, fi master or /o>y/, 

domili us. Th. Scottolo», / r?//^. 

dominor; yquod refertur ad àe- 

0-}J.Ó£. 

. fòeiopai, f. ero fiat, I icant, indi- 
geo, i. q. 6eo/xcu. 



fAtvpo, adv. (sed revera vetus 
imper^tiviis, cujus plur. etiam 
tetre in adverbium ccìi\t,)hither t 
bue. 

Aei'repo?, n, ov, second, next, in- 

feri/or, secundus, a, udì. -r-Sei're- 
pov, acc. sing. neut. more ad- 
verbii, a second Urne, secundo. 

Ae^ò/xat, / receive or talee, I ac- 
ecpt, I sustain, I woit fot or ex- 
peci, capio, accipio, suscipio, 
Bustineo, ex^pecto, f. àégòuai. 
p. eedeyp.cn. 

Aeco, / tie or bind, ligo, vincio : 
f. èecrcD, vel òrj<Tco. p. BsSexa. 

+ Aeco, f. Severa), / i&ail/, indigeo, 
praes. inf. òeeiv et conti*, òe'iv. 

A/;, in ira/A, indeed, in faci, truly, 
sureìy, assuredly, eertainlu, then, 
non:, yet, <Src, sane, protecto, 
jam, quidem, vero, proinde, de- 
n:um. tlnterdum valet, queeso, 
.. in uy€ cr' ; . v. in ay&. Usur- 
patili' et cum superìativis, ut 
Kpario-ros òìf, quod fortius quani 

KpOTlfTTOS. 

: f òrf-Cvco, I delay, I liìiger, mo- 
ror. Th. hjSà, adv. Poet. i. q. 
i òi)v, long, din. 

StJìos - , a, o^, lon. prò èalos, hostiìe, 
\ warlUce, ravaging, consuming, 
; hostilis, béllìcosus, ardens : a 
i òalùo, I bum, uro. 
òrjXàùT], to iL'it, that is io say, with- 
out doubt, certainly, assuredly, 
videlicet, certo : ex ÒrjÀa ^neut. 
plur. a òr^Xos) et òr]. 
f SrjXeco, co, f. 7;o"co, I hurt, Ihctrm, 
i / injure, lasdo, noceo. 
brjXovorì, it is plain that, doubtless, 
evidently, entirely, ivliolly, hi 
truth, surely, in as much as, ni- 
mirum, omnino, profecto, q trip- 
pe, adv. i. q. Òrfkov cri. 
AijXos, ov, evidente manifest, plam, 
clear, certain, sure, manifestus, 
notus, certus, perspicuus. Item 
Delus, nomen insula?, f Hod. 
est Sdille. 
^rjpcÒTjs, ov, 6, Demades, noni, 
propr. 



A H M 



A I A 



33 



Ar]^T]TT)p f epos, et per syncopen 
rpos, 77, Ceres, dea frugum : ex 
òrj (Dor. 6a) prò 777, et /xt^tt?/?. 

■j* òrjfJLXovpyrjiJLà, àros, to, a £>zVc£ 
of worknianship, a work, opifici- 
um, opus : et 

drjfxìovpyosy ov, 6, 77, one who ex- 
ercises a handicraft tracie; a 
worhnan, an artizan, conditor, 
opifex, qui òrjfxìov epyd^Tai, pub- 
ìicum operatur: 'àòrjfiXos, public, 
publicus, quod a ò^/ior et e/>- 
yov. 

fon popò pò s, 0-0,0, 77, a devourer 
of the. people, qui bona populi 
devorat : ex drjfxos, the people, 
populus, et (3opà,food, cibus. 

f Arjfxos, ov, 6, v. in voce anteced. 

■fAt)v v. in ÒrjBvvcù. 

dì]7roT6, at some time, at lenglk, 
aliquando, tandem : ex òfj et 

7TÓT€, 

AXa, prasposit. cum genit. tkrough, 
per : cum acc. on account -of, 
propter. In compositione notat 
separationem, vel intendit signi- 
ficationem, di vel dis, per, trans. 

ÒXagaivco, (fet obsol. dXàf3np.X) I go 
or pass tkrough or over, I cross, 
transeo, trajicio, f. /^o-o^tat. p. 
f$é$r)Ka, a. 2. àXefinv. a. 2. inf. 
firjvai. part. a. 2. fide, àvros. Th. 
/3aiVo). 

-f òXaj3X(3à£co, f. creo, I cause to pass 
over or across, trajicio : ex èia 
et /3ì/3a£o), / cause to go, ire fa- 
cio, quod a fìaivco. 

òXàfioXrj, rjs, fj, a calumnious or 
un just accusation, a calumny, ca- 
lumnia, obtrectatio: a òlàBdX- 
\co, I slander,! traduce, traduco. 

òìàyIvcbo~Kco, I judge between, I 
ducern or distinguish, I ascer- 
tain, I know, dignosco, cogno- 
SCO, f. àXayvcb ero fiat, p. àXeyvcoKa. 
a. 2. èXéyvcow ex òià et yivcoo~Kco, 
I know, eognosco. 

òXaàtco, f. 770-0). p. r)K.a, I bind 
round, I tiefast, I tie on, corono, 
cingo : a Seco, / tie, ligo. Hinc 

òìùàrjiJLcì, aro?, to, a Mlet or liead- 



band; a diadem, a crown, dia- 
dema, corona. 

òìàòTÒpào-KCù, (fet obsol. àicòTòprj- 
/u) I fly or run quite away, I 
escape, aufugio, evito, f. Òtàdpà- 
ero), p. òìàdeàpcLKà' f 2 aor. ind. 
Òieòprjv. part. 2 aor. èXàòpàs. ex 
òca et òtÒpdcrKcù, I run away. 
fugio ; quod ab obs. opaco. 

òiàSrjKT], rjs, r), a paci or bond, a 
convention, a wìll or testamenti 
foedus, testamentum, dispositio: 
a dlaTidrjp*?, I set in order, dis- 
pone. Th. ti6t)\li. 

\ òlaBpviTTCù, I break in pieces, I 
shaiter, frango, comminilo : ex 
àia et OpviTTcù, I break, frango. 

bXaipéco, I part asunder, I di- 
vide, I distribute, divido, distri- 
buo, f. 770-0). p. òìrjpTjKà. a. 2. dX- 
€Ì\ov. Th. alpécù, I take, capio. 

àXairdco, co, 1 feed, maintain or 
keep; I regulate,! act as an um- 
pire or arbitrator, I decide, alo, 
seu nutrio; rego, arbitror, di- 
scepto, f. 770-0).. p. rjicà. òXairàòfJLai,, 
còjjLai, m. / pur sue a particular 
mode of living, vitam dego: a 
òtaiTa, a mode of life, victus. 

ÒXcLKeifiai, I ani placed or situated 
amidst circumstances, I am con- 
stituted, situated, disposed or af- 
fé cted, I am circumstanced, I am 
arranged, established, ordained 
or appointed, constitutus sum, 
afficior : ex dia et Kelfiai. 

òXàKoveco, co, I run about as a ser- 
vant or messenger, I serve, at- 
tenti or wait upon ; I perforili, 
inanage or administer, ministro, 
famulor, inservio, f. 770-0). p. èXà- 
K€Kopr]Kà. perf. pass. òXàKeKovr]" 
fiat,' ex età et Kovico, 1 hasten, 
festino, quod a kóvis. Hinc 

f èXàKÒvos, ov, 6, one who ivaìts 
upon or serves another, minister. 

bXcLKÓTTTco, I cut quite off 'or away, 
1 top off; I cut asunder, I sever, 
I cleave ; I cut short or inter- 
rupt ; I cut my ivay through, 
amputo, disseco, intercido; cae- 

*L 



34 



A I A 



A I A 



dendo perrumpo, penetro, a èia 

et kótttco, 1 cut, scindo. 
èìàKocrìoi, ai, a, two hundred, du- j 

centi, se, a : ex èìs, bis, et ènaròv, 

a hundred, centum. 
èia Kp iv co, I separate; I discern, 

I discriminate, I discuss, I sift or j 

examine thoroughly ; I decide or 

determine, discerno, dijndico, f. 

va. p. àlàiìé KpÌKa : ex èia et Kpi- ; 

VCù. 

èXaXaXeca, I converse or discourse; '\ 
I divulge, colloquor ; divulgo, f. | 
7]crco. p. èlaXeXàXrjKa' ex èia et 
XaXea), i~ speak, loquor. 

èlàXapSavco, f. Xrjcroù, I ani wholly 
conce al ed from or unhnown io, I 
e s cape the notice or observation j 
of perlateo, delitesco : a Xav- 
èàvcù, I escape notice, lateo, 
quod vide. 

èXàXìyojiai, I converse or discourse 
with, I discuss, I d'ispide, dissero, ! 
colloquor : cum dativ. p. èia- 
XeXey/iai. a. 1 . èieXéxQnV ex età 
et Xéyco, 7 speak, dico. 

òXaWào-o-cù, et Att. ttco, 7 change 
or a/fer ; 7 rf?jfè>' or disagree, i 
permuto, differo, f. òtaXXdlco. p. ; 
èu^XXa^a. perf. pass. èXr]XXayp,ai. 
Th. àXXacro-o), 7 change, muto. 

ètaXoyt£o/xai, I converse, discourse 
or dispute, I refi e et, I reason, ' 
colloquor, cogito, ratiocinor, f. 
ìcròuai. perf. pass. èXaXÌÉXÓyio'p.ai : 
ex èia et X6yl£op.ai, quod vide, 
Hin e 

010X0-^0-^0?, oO, 6, tho tight, re- : 
fiection, discourse, conversation, \ 
discussion, cogitatio, disceptatio. : 

SuzXoyo?, ou, ó, discourse ; a col- 
loqui/ or dialo gite, colloquino), 
dialogus : a èia et Xeyco. 

òiaXÌKt), 7 loosen, I dissolve, I de- ! 
stroy, I solve, Iunravel, dissolvo, ! 
diminuo, f. vo-co. p. fòaXeXujea* 
ex Sta et Xvco, 7 loosen, solvo. 
ètàjj,€vcù, I remain consiantly, I < 
/as£, continue or endure, penna- ; 
neo, perduro, f. pepa, p. Sta/*!- j 
fi€V7]Ka' ex Sta et fteVa). 



f Siaj/Srya, adv. in tfwo u^flj/5, bi- 
fariam : ex èia et àvèixa (quod 
ab ava et 67;ya), ?7i ^° peirts, 
divisim. Th. S/s. 

èìàvefico, I dispense, I distribute, 
I divide, divido, distribuo, f. fico, 
perf. èìaveveprjKa' ex èia et véfJMù, 
I give, tribuo. 

t Slai/eco, 7 sztwn through or over, 
trano, f. v€vo~gù. Th.i/eco, I swim, 
nato, no. 

Stazio), proprie, I perforili a jour- 
ncy, iter absolvo : inde, 7 go 
through, I achieve or finish, ex- 
pedio,f. vo"co. p. àtrjvvKoi' ab czvuw, 
7 accomplish, perfido. 

f èìa-népOoò, f. o-o), 7 ttldk, 7 &?;/ 
waste, I ravage, I destroy, vasto, 
perdo, diripio : ex èia et Trépflcù. 

èìaTTiTTrco, f. m. Tre a ovviai, I fall or 
s/tp through, I break through ; I 

fail, I aia disappointed or mis- 
carry ; I fall or go to pieces, I 
perish or decay, intercido, inter- 
labor, diffluo: ex èia et ttÌtttiù. 

èìarrXeG), I sail a cross, over or 
through, I cross by saiting, trans- 
navigo, pernavigo, f. nXevaco. p. 
èla.7Te77\€VKà. a. 1. èìé7r\tvaà. 
Th. TrXéco, I sail, navigo. 

èia7rop6fie{'cù, 1 convey from aie 
side to the other, I ferry over or 
across, I transpori, transfreto, 
transporto : a 7rop6nos, a strale, 
fretum. 

èìaTTpào-G-Qò, et clttoù, I finish, 
achieve, ex ecute, accomplish or 
effe et ; I dispatch, I destroy, 
perfido, perago, confido. Th. 
Trpao-o-G). 

■f èXairp^o-o-cù, (verb. lon.) 7 pass 
through, I traverse, pertranseo, 
percurro. Th. nepaco. 

f èXap77a£cù, f. o~g>, I snatch or 
carry aivay, diripio, numerimi 
diminuo : ex èia et àpTràfa. 

èìappriyvvfJLi, vel èiappr]cro~(ù, I 
break or burst asunder, I break 
or rend in pieces, I burst open, 
dirumpo, dinringo, f. èXapprjèco. 
p. èìepprj^à, aor. 2. pass, òtep- 



A I A 



A I E 



co 



payrju. inf. àiappàyrjvai. Th. pqcr- 
creo, vel prjyvvpX, I break, frango. 

òiappveco, I dissolve, I slip away, 
I peristi, diffluo. Inveniuntur in 
usu p. part. act. òXeppvrjKcos, et 
part. aor. 2. pass, dXappveìs, et in 
inf. òXappvrjvai. Th. pveco, id. 
quod péco, Iflow, fluo. 

èXacnrapàorcrco, I tear or rend in 
pieces, dilacero, dilanio, f. £o>, 
p. dÌ€(T7Tàpà)(à. Th. enràpàcraco, 
vel ttco, I tear, lacero. 

òXacriràco, I tear or pulì in pieces, 
I tear asunder ; I distraci, dis- 
cerpo, divello, distraho, f. aereo. 
p. òXecnràKà' ex òtà et (TTraa), / 
draw, traho. 

f ÒLao~-€ipcù, I disperse, dispergo, 
dissipo, f. peò, aor. 2. ind. pass. 

(TTTàprjU, Th. 0~7T€LpC0. 

òXacrrpcovvvpX, et wi!a), / spread, 
lay out or prepare ; I spread out 
carpets, couches, &c. sterno, 
paro : ex àia et o-Tpcovvvpi. 

f ÒXacrcpepdovàco, co, I fiing asun- 
der, disjicio. òXao~(p€vòòvàopai, ! 
còpai, m. Ifly asunder or in pieces, 
dissilio : ex Sta et crcpepà opaco, 
co, / £&ftg 9 fundara torqueo, 
quod a crfavòovn , 77?, ?;, a s/wg, ■ 
funda. 

ètareXeco, ©, I continue or remain, \ 
permaneo; item / fjtfss ???j/ /(/e, , 
I go through, I finish, acliieve or : 
accomplish, I effect, vitam tra- 
duco, conficio, f. cerco, p. èXare- \ 
reXeKa' a reAeco, quod a réXos, I 
a?J <?«£/, finis. 

èXàreppco, f. /igj, / citf «72 pieces, 
I separate, sever or divide, dis- j 
seco, separo, divello : a réppeo, \ 
I cut, seco. 

bXarX,for why ? far ivhat reason ? j 
?/j$j/ ? wherefore f quare ? adv. | 
interrogandi : ex cuà, far, prò- ; 
pter, et ti, ivhat, quid ? 

f òXarp-qyco, f. £o>, i. q. òiaréppco. 

àìarpìfir), rjs, 77, delay, procrastina- 
iion, mora, commoratio, ab aor. 
2. verbi sequent. 

ÒXarpI^co, I loear away the Urne, 



I Ispenà, consume or pass the t'irne, 

| absumo, commoror, tempus tero 

i in aliquà re, f. -v//o). p. èlaTeTpXcpa. 
Th. Tpij3a), I wear, tero. 

, èXàcpaipco, I show clearly, perspì- 

\ cuum reddo, f òXàcpaipopai, med. 

; / shine through, eluceo : a cuà et 

(pali' co. 
èXacp€pcù, I carry up and down or 
to different places ; I differ ; I 
excel or surpass, sursum deor- 
sum fero ; difFero; antecello, f. 
ÒXoicrco. a. l.ÒXr]P€yK.a. Th. <pépco, 
I bear, fero. 

èXacpdelpco, I cor rupi ; Travisa or 
debauch ; I desiroy, I kilt, cor- 
rumpo, stupro, interficio, f. 1, 
èXacpSspco. p. òXéqbBapKa : ex èia 
et (pBeipcù, I corrupt, corrompo. 

\ òXàcpopos, different, differing in 
opinion, hostile, diversus, disseca 
tiens, iniraieus: ex òXacpìpco. 

òXacpvXaKreos, ò", op, to be guard-ed, 
custodiendus : a 

èXà<pvXào~o~co, vel ttco, / walch 
over, I guarà or preserve, custo- 
dio, conservo. Th. (pvXàcrcrco, 
idem. 

òXàxvco, idem quod ÒXaxeco, I peur 
out in different directions, I dif- 
fuse, I expand, dhTundo, efièro. 
Th. ^uco i. q. ^€0). 

t'Sla^copeoOjCÒjf.^o-a),/ pass through, 
permeo: ex cuà et ^copeco, Iprc- 
ceed, progredior, quod a £%>o?, 
ou, ó, room, space, spatium. 

AXÒào-Kcù, I teach, doceo, f. èXdà$cù. 
p. èeòXÒàxa. f ÒXòdtTKÒpai, med» 
/ learn, doceor, disco. 

àXdvpòs^ ov, 6, rj, iwofold, doubie, 
geminus, duplex: òXòvpoi, twins, 
gemelli : q. a évo, two, duo. 

At$co/it, I give, I bestow, I offer, 
do, dono, offero, imperf. ìÒXÒoùv, 
cùs, co, vel eòXàovv, ovs' q. a $X- 
òoco, f. ècocrco, p. à<Eoco<à. fRe- 
fertur ad Soco, èco, obs. / give, 
do. 

■f - òXeipopat. v. òuEpopai. 

t SteTTco, I govern, manage or di- 
rect, rego, administro. Th. eneo 

*L 2 



56 



A I E 



A I SF 



inus. I do, operor. 
(tiepevvàcù, co, f. 77 creo, / search iho- 
roughly, I investigate closely, I 
search out diUgently, I moke strici 
inquiry after, indago, perscru- 
tor : ab ipevvàco, I search^ inda- 

%°:„ M 

f àlepopai et poet. hìetpopai, / i?i- 
quire closely, diligenter inquiro: 
ex bià et e pò pai. 

Stepxo/xat, / go or pass through, 
I pass by, transeo, praetereo, f. 
oieXev ero pai. a. 2. èìrjXSou. a. 2. 
part. òìeXOtev. perf. m. àTe\r)\v6à. 
Th. epxopai. 

f èìnyìopai, ovpai, f. rjaopai, I re- 
late, I describe, enarro, describo : 
ex èia et fj-ytopai. 

f òl^npai, I seek, quaero : ex èia 
et f??reco, ut fertur. 

* fìuorrjfu, I sever or separate, 
dirimo, separo. òXiarapai, med. 
/ sto<i «Zoo/, / differ, I quarreì, 
dissideo, diftero. òUarnv, 2 aor c 
ind. act. / quar relied, disside- 
bam : ex òca et ìo-rnpi. 

f òìfeà^cù, f. creo, I judge, I deter- 
mine, I decide, judico, statuo: et 

bizaiGS, ala, alov, just, equitable, 
right, upright, innocenti, virtuous, 
good, justus^ -a, -um ; aequus, 
innocens, probus : in comp. 8ì- 
Kaiórepos, superi. òÌKatoTàros. 
Th. bUr), justice, jus. Hinc 

-f linaio o~vì>r}, tjs, tj, justice, pro- 
bi ty, justitia, probitas. 

f èÌKacF7To\6s, ov, ò, one iuho ad- 
ministers justice, a judge, qui jus 
tractat, judex : ex òìkt] et ttoXécù, 
I ani employed about, versor. 

èiKacTTrjpìov, ov, rò, a judgment- 
seat, a tribunal, forum judiciale, 
j udì cium; et 

òìzao-rrjs, ov, 6, a judge, judex : 
a òikcì£cù, I judge, quod a 

Alien, r)s, fj, right, justice, law ; a 
lawsuit, a cause or action; an 
indietment ; a penalty, a compen- 
sation ; punishment or satisf ac- 
tion ; custoìn, usage, habii, &c, 
jus, justitia, dica, causa, mos. 



f Alvr), rfs, t}, an eddy, a whirlpool, 
vortex. 

AToyevrjs, ìzos, o, f), sprung from 
Jupiter, Jove-spmng, Jove-born 9 
Jove editus ; item Diogenes, 
nom. propr. ex Zevs, gen. Atos*, 
Jupiter, et yivopai. 

òìoiKnrrjs, ov, ò, a manager of do- 
mestic affairs, a steward, nego- 
tiorum gestor, dispensator, ad- 
ministrator fìsci: a òloikeco, I 
manage household affairs, res pri- 
vatas administro; quod ab oìnos, 

Aìoprjdns, co?, 6, Diomed, Diome- 
des, nom. propr. 

Aìovvcrìos, ov, 6, Dionysius, nom, 
viri. Th. 

Aìovvaos, ov, 6, JBacchus ; ivine, 
Bacchus; vinum. 

f òìó-n-ep, adv. ivherefore, qua- 
propter,ex ètò, quod idem valet, 
et 77 ep factum. 

fò^os*, a, ov, Jove-bom, divine, 
ncble, excellent, viajestic, Jove 
oriundus, divinus, nobilis. Th> 
Atos, gen. a Zevs. 

òìorì, conjunct. for this reason 
that, because, silice, quoniam ; et 
interrogative, why? ivherefore? 
quamobrem ? ex àia, for, pro- 
pter, et o, ti, ivhat, quod. 

\ Aìorpecpns, eÒ9, 6, f}, Jove-nou- 
rished, noble, illustrious, a Jove 
nutritus, nobilis, illustri» : ex 
Zevs, gen. Aiòs, et rpe<^)03. 

fòÌ7TTvxo9,ov,6,T), twofold, doublé^ 
duplex, òìtttvxo. acc. plur. neut, 
more adverbii, doubly, in two, 
dupliciter : ex èìs et tttwo-co, / 
fold, plico. 

f AipKrj, r}9, fj, Dirce, fons Bceo- 
tise. 

Ats, adv. twìce, bis. 

bvuTTvifa, I rouse from sleep, I 
aivaken, expergefacio, f. ìcrco. p. 
bXvTTPÌKa' ex èia, et vttvos, sleej), 
somnus. 

Alarci, ys, rjj thirst, sitis : unde 

òiyj/àcD, f. Tjaco, I thirst, sitio. p. 
èÌEÒi\l/ni<à. a. 1. edl^rncrà : et 

àtyòs, eoy, rò, idem quod òtya* 



A I Q 



A P A 



37 



oìaypos, ov, ó, pursuit, persecu- 
tio: a 

Aìcókco, Ifollow, I pursue, I pro- 
se cute, I follo w up, I stri/ce, per- 
sequor, insequor, consector, per- 
cutio, ferio ; item / drive away, 
I expel, fugo, f. cncó£co. p. 8c- 
òico^a. 

Auojy, covos, Dion, noni, propr. 

Sofcevco, f. evcrcù, I ivatch, I oh- 
serve, observo ; item I He in ivaìt 

for, insidior. fRefertur ad £0*77, 
r]9, 37, a lying in watt, insidiai, 
quod a òéxofJ>ai. 

Aokcco, / /^i?z&, / am of opinion ; \ 
I seem, I am accounted or 1 
thought ; I am in esteem, censeo, 
existimo; videor, sum in aliqua 
aestimatione, imperf. còokZop, 
ovv. f. bó^co, raro àÒKijo'co. p. òe- 
òoxà, et dedoKrjKà. Hinc 

f àoKifiàfa, I try, experior, tento. 
f. ào~cù. 

òòXXos, là, Xov, deceitful, dolosus. 
Th. bokos, gitile, deceit, dolus. 

òòXixoòeipós, ov, 6, r), having a 
long neck, long-necked, collum 
longum habens: ex èoXXxosJong, 
longus, et òeipr), the neck, cervix. 

fòo\òjj.r]T7]s ì ov, 6, an artful plotter 
or coniriver, a plotter of wiles, 
wìly, crafty, deceitful, callida 
fovens Consilia, vafer, dolosus: 
ex ÒoXos, deceit, dolus, et jirjrXs, 
Xós, et Xòòs, 77, counsel, consilium. 

òofios, ov, 6, a house, domus. Th. 
òtfjicù, I build, aedifico, p. m. de- 
Ò6jj.à. 

Aój>a£, àicos, 0, a reed ; an arrow, 
arundo, sagitta. f V. voc. se<j. 

Aovecù, co, / ivhirl round, I shake, I 
agitate, I disturò, agito, f. 9(7 co. 
f Hanc vocem cum antecedenti 
ad òòvos obsol. refert Lennepius, 
quod agitationem notat in com- 
posito 7r6\vdÓi>o$ f ov, 6, rj, mudi 
agitated or shakeri, multum agi- 
tatus. 

Só£a, 779, rj, opinion, fame, glory, 
expectation, opinio, fama, gloria. 
Th. ÒQjcécù* 



f òopà, às, 77, a hide, corium. Th. 
òép<ù. 

"f Aópirov, ov, rò, et èópnos, ov, 6, 
supper, coena. Item an after- 
noon's repast, merenda. 

Aopv, rò, a spear, lance or javetiu, 
hasta, lancea, pilum : gen. àòpà- 
tòs, et òovpòs, dat. dopare, et 
èovpi. f V. ad II. A. 303. 

èopvcfiopos, ov, ó, a spear-bearer 
or spearsman, a soldier of the 
body-guard, satelles: ex èópv 
et cpépeo. 

àovXevco, I serve, I am a slave., 
servio, inservio, sum servus, f. 
evaco. p. èeòovXevKa : item 

òovXrj,rfs, 77, a f emale slave, serva; a 

AovXòs, ov, 6, a slave, servus. 
Hinc 

\bovXoco, co, I enslave, in servitu- 
tem redigo. 

òovpà, vide òopv. 

ApaKcùv, ovtos, 6, a dragon or ser- 
peni, draco : f Referendum ad 
eèpàicov 2 aor. ind. verbi de picco, 
I see, video ; ob acrem oculo- 
rum aciem se. Est et 

ApaKcov, Draco, nomen viri pro- 
pr ium. 

bpapeìv, a. 2. inf. èpapeov, ovcra, 
ov, running, currens, a. 2. part. 
act. òpàpovpai, f. m. [f re vera a 
èp€p.cù inus. sed, ut vulgo fertur,] 
a rpexco, I run, curro ; f. Speleo, 
p. SeèpaprjKa, [f quasi a èpàpéco, 
co.] a. 2. eòpàpLov. p. m. èedpo/xa. 

òpà7T€Tr)s, ov, 6, a runaway slave, 
a fugitive, servus, fugitivus ; a 
bpàcù, IJly, fugio: unde 

òpa7T€Tidàs, Dor. prò 

SpàneTÌàijs, ov, 6, a little run-away, 
parvulus fugitivus. 

ApaxMi V*> Vì a drachma, an Atlie~ 
nian weight of seventy-two grains; 
also an Athenian cobi of the va- 
ine of about four-pence of our 
money, drachma, monetas et 
ponderis nomen. 

Apaco, f. aereo, Ido, I act, I effect, I 
perforili, facio, ministro, fltem, 
/ run away, fugio. 



ss 



A P I 



A fì P 



òp~if.iv\o9, ov, 6, 77, somewhat sharp, 

- keen or piercing, ali quantum 
acris seu acerbus, acriusculus : a 

ApifJLvs, eia, v, cutting, sharp, keen, 
asper. 

Apofia-x^ros, ov, 6, Dromachetus, 
noni, propr. 

èpofxòs, ov, 6, a runnìng,speed; an 
open space f or running, a course 
or race-course : +ab obsol. èpefico, 
i. q. Tpex<»>}I run, curro, v. Spa- 
iteli'. 

Apòcros, ov, 77, dew, ros. 

*f Apvàs, avros, ó, Drj 7 as, noni. 
prop. 

èpvpòs, ov, 6, et 

àpvjjLcov, covos, 6, a foresi or wood, 
properly of oaks, sylva quercia, 
quercetum, nemus : a 

Apvs, vòs, f), an oak, quercus, ro- 
bur. 

■\ èpvTojxos, ov, 6, a ivood-cutter, 
qui quercus vel arbores caedit : 
a èpvs et T€jjlvco. 

Avvànai, crai, rat, I am ahle, pos- 
simi, valeo : in sub. prses. èvvco- 
/lai, 7], nrai. imperf. rjèvvap.rjv, co, 
aro, Att. prò eèvvàfirjv. f. èvvTj- 
cofiai. a. 1. pass. eèvvqBnv, ns, rj. 
a. 1. sub. èvvn6cò, fjs, fj- legitur 
edam a. 1. pass, eèvvdadnv, et 
ijèvvdaOnv. et a. 1. m. eòvvncrà- 
firjv, &c. -ftanquam a èvvàofiai, 
obsol. Hinc 

hvvàpXs, eòs, et Att. ecos, 77, power, 
sirength, worth, potentia, vis, 
virtus : et 

èvvdros, 77, ov, able, powerful ; ! 
2)ossible,p? , acticable,ipoteus,f qui 
esse vel fieri potest. 

Avvco, èvco, vel Òvjjlì, I go in or : 
under, I enter ; I put on, subeo, I 
ingredior; induo. àvvco tantum ! 
in compos. invenitur. èvco, f. 
èvorco, perf. èeèvKa. perf. pass. 
ètòvcTfjiai. èvfxt, a. 2. eèvv, vs, v. 
a. 2. inf. òvvai. a. 2. part. èvs, 
èvvros. 

Avo, et Att. èvco, two, duo, gen. 
dual. èvolv, et in f. g. èvalv, dat. 
pi, òvo-L 



At»9, particula in compositione 
significans, with diffimdty ,or pain, 
or disagreeableness, or aversion, 
&c. segre, male, infeliciter, &c. 
et prò a priv. 

òvcra\(DTÓs, ov, 6, rj, hard to cap- 
ture, difficidt to catch or conquer, 
difficilis captu : ex èvs et à\i- 
ctkcù, I tahe, capio. 

èvo-cpyos, ov, 6, 77, requiring mach 
labour ; inactive ,lazy , laboriosus; 
piger, ad opus faciendum lentus : 
ex èvs et epyov, work, opus. 

f èvaìs, €cùs, 77, a setting, occasus. 
Th. èvfxX, f. èvo-co } I set, occido. 

bvcrKCLTacTTaTos, ov, ó, 77, difficult to 
alìay or appease, sedatu diffici- 
lis : ex èvs et KaBicrT-qpX, I settle, 
compono. 

èvcrfxìvrjs, eos, 6, 77, hostile, inimi- 
cai ; an enemy, infestus, hostis : 
ex èvs, et fievos, ire, animus, ira. 

èvcnràpXs, Xèos, 6, voc. èvo-TrdpX, 
unhappy Paris, infelix Paris : ex 
èvs et Ilàpis, Paris. 

èvo~7roTfj.os, ov, 6, rj, ill-fated, un- 
happy, infelix : ex èvs et ttót- 
/jlos, tot, condition, sors. 

èvarrjvos, ov, 6, 77, wretched, mi- 
serable, infelix, miser : ex èvs 
et crrevco, I groan, gemo. 

f èvco, v. évo, 

•f èvcoèeKàros, n, ov, the twelfth, 
duodecimus. Th. èvcoèeica i. q. 
èótèeKa. 

fècò per apocopen prò òapa. 

èóùèeicà, ol, al, rà, twelve, duo- 
decim : ex èvco et èe/cà. Hinc 

f ècùèeKaros, ?}, ov, the twelfth, 
duodecimus. 

•f ècùfià, cltos, to, a house, a man- 
sion or abode, a palace, domus. 
Th. èé^ico, I build, aedifico. 

&(ùp€Ofjtat, ovfjiai, I give, I bestoiu 
gifts upon, Ibribe, dono, largior, 
f. rjcrofjiat. part. pass. èeèoopn/JLai, 
crai, rat, Th. ècòpov. 

Acùpìs, Xèos, 77, f Doris, Oceani et 
Tethyos filia : item Doric, Do- 
rica. 

Acopòv, ov, tò, a gift, donum. 



E I 



39 



■f E, him, v. off. 

"Eolv, if, si, conjunct. construitur 

cum sub. 
~Eàp, pos, rò, et contract. Tjp, 
rjpos, the spring, ver. f Jtem the 
worning, tempus matutinum. 
€<ivtov, rjs, ov, et contraete avrov, 
rjs, o£), eaurcu, etc. ofhimself, her- 
selfitself, &c. sui ipsius, etc. caret 
nominativo. fTh. e et avrós. 
"Eà<ù, I allow, I suffer, I permit, 
sino, permitto, imperf. dàov, <dv, 
a€s, às, àe, a. f. eàaco. perf. eia- 
*ca. recipit i post € prò augmen- 
to. 
1" èyyLC®} f. <r®, J efom* ne^r, ap- 
propinquo. Th. iyyvs. 
eyypàcjxù, I inscribe, inscribo, f. 
tJsco. p. eyyéypàtpà. Th. ypd<pù), 
I write, scribo. 
-j" iyyvakifa, f. f <*>, / j/^Z «p or 
/jfczcó* m ^^ hands, I give into 
the hand, I impari, I bestow, in 
manus trado, do quasi in cavam 
manum, do, trado, concedo: ex 
€v et yvakov, ov, rò, the hollow 
ofthe hand, cavitas manùs. 
iyyvàco, f. y]ct<ù, I promise, Ipledge 
my word; I betrotk, spondeo, 
promitto, despondeo : ab 
f Èyyvrj, r}9, f}, security, surety, 

sponsio, fidejussio. 
f 'Eyytfff et poet. iyyvBzv, near, 
nigh to, prope, juxta. Item 
nearly, ferme, prope. 
"Eyelpco, I arouse, stir up or ex- 
cite; I awaken, excito, exper- 
gefacio, f. eyepeo. p. rjyepKa. 
SyKakeG), I summon before a court 
of justice, I prose cute, I accuse, 
in jus voco, accuso, f.ecn». perf. 
?tct. eyK£KaXrjKà' ex ev et KaXéco, 
I cali, voco. 
eyKavfAa, tos, rò, a burning, a 
bum, inustio : ex f eyKcu'co, I ini- 
print by burning, inuro, quod ab 
iv et Kaico, f. Kavcrcù, I bum, uro. 
iyiceéaX.òs, ov, 6, the brain, cere- 



brum : ex ei> et icÉcfiaXr), the 
head, caput, fv. ad p. 5. n. 8. 
■f iyx^iptòiov, ov, rò, a small 
sword, a dagger, sica. Proprie 
est neutrum genus adjectivi ey- 
Xtipìàiòs, à, ov, subaudito £i(f>os. 
ey^eio/fco, I §^ ve ln ^° ^ ie hands of 
another, I place in another's 
hands, I entrust with, in manus 
trado, porrigo, f. ictcù. p. t/ca: ex 
èV et x €L P L C Cù ì I handle, tracto, 
quod a x €L P> a nan di manus. 
"EyxeXuff, vós, o, r), an eel, anguilla. 
èyxéa, f. evo-co, I pour into, in- 
fondo : ex ìv et x^- 
'Eyxoff, eo?, rò, a spear ; a sword, 

hasta ; ensis. 
'Eyco, epov, etc. I, ego, empha- 

tice eycoye, Ifor my part. 
f zycùv, Ion. et Dor. prò eycó. 
feànrvs, vos, rj, food, victuals, 

cibus. Th. eoa. 
f eòos, €os, rò, a seat, sedes. Th. 

cfo/xat, f. eSoujLtat. 
*Eò\», / eat, edo. 
f ee'XScop, rò, Antiq. et Ion. prò 
eXdcàp, a wish, a request, votum. 
Th. eXSo/xai, / desire, cupio. 
"E fa), / place or seat, I make to 
sii, colloco, sedere facio, imperf, 
el£6v. efo/xai, med. f. eo-opai et 
eSoO/xat, I sii, sedeo, f Th. eco, I 
place, colloco. 

e j]v, I was, he mas, eram, erat ; 
Ion. et Poét. prò rjv. 1 et 5 sing. 
imperf. verbi djiì, I am, sum. 
"EOeXco, vel 6e\co, I wish, volo : 
imperf. rjOekov, es, e. f. ^eX^o-co. 
p. rì6e\r]Kà. perf. pass. re^eXij- 
pai, un de SeX-qfià, the will ; a 
desire or wish, voìuntas. 
~E6vo$, eos, rò, a race, a nation, a 

people, gens, natio, populus. 
"E6òs, e 0^, rò, a manner or cas- 
toni, ritus, mos, consuetudo : 
unde 
eóco, inusitat. / am accustomed, 

consuesco, p. m. eLaOà. 
Et, conjunct. if, that, whether, si, 
quod, utrum: hinc et^e, / wish t 
would that, utinam, O ! si e 



40 



E I A 



E I 2 



e'iàpos, gerì. sing. Poet. prò eàpos: 
ab eàp, pòs, rò, the spring, ver. 

et/3ercu, drops, flows, distillat, 5 
sing. praes. ind. Ion. et Poet. prò 
Xet^erai. Sic el^eiv prò \eifieiv, 
eì(36pep6s prò Xeiftopevos. Th. 
Aet/3co, f. \j/(o, I pour,\ibo, fondo, 

etye, ifindeed, provided that, if at 
least, ifonly, si quidem, si modo : 
conjunct. cimi indie. 

elòevai, persync. prò etfo/KeVat, et 

et&eco, v. in eiòco. 

e'IdrjpX, inus. idem quod etòe'co. 

eidos, eòs, rò, appearance, look, 
aspect, J "or m, figure, beauty ; sort, 
manner, kind, species, praestans 
forma, facies. Th. et'Sco. Hinc 

elàuWXÓv, ov, rò, an idyl, an ec- 
logue, idyllium, ecloga. 

fEtftco, (obsol.) 1. / see, video ; 2. 
I find out, I knoiv, sentio, scio. 
Priori sensu usurpatili' Saor.ind. 
elàov (apud Homerum Xdóv), im- 
per. Xàe, optat. XòotpX, subj. tfteo, 
rjs, r\, inf. ìòelv, partic. Xdóv, od- 
erà, ov, itemque formae Home- 
ricae ciberai, 5 sing. praes. ind. 
med. it seems, it appears, it re- 
sembles, videtur, simile est, ap- 
paret, cicero, 5 sing. imperf. eì- 
òòpevos, particip. (quod et habet 
Herodotus,)eto-aro,5 sing. 1 aor. 
etc. Altero sensu occurrunt 
perf. med. olòà (notione pras- 
sentis) / knoiv, novi, scio, olààs 
(saepius oìcrOà prò olòacrBà), you 
know, nosti, scis, et plur. Xbpev, 
breviatum ex oìòàpev, we knoiv, 
novimus, scimus, optat. elbeir]v, 
subj. etòcÒ, infin. elòévai et part. 
eì§co<r(per syncopen prò eìòrjKévai 
et elòrjKws, tanquam ab etòeco), 
plusq. p. ìjòetv (notione imper- 
fetti), / knew, noram, et fut. 
eicropai, rarius et&Jcrco, quasi ab 
eìà'écù. 

el$\ prò eira, the?i, deinde : pro- 
pter aspirationem. 
e We, I ivish, utinam, v. in Et. 
elicàfa, f. ào~<ù, I moke Uke, I Ulceri, 
I assimilate, I compare, Ijudge, 



I conjecture, assimilo, comparo, 
judico, conjicio : item 

eÌKekos, ov, li/ce, similis. Th. et/eco, 
I am Uke, similis sum. 

fEÌKrj, adv. rashly, at random, m- 
considerately, temere, inconsul- 
to. 

eÌKos, otos, rò, likely, probabl-e, 
reasonable, naturai, fitting, veri- 
simile : ab et/eco, Iamlike, similis 
sum. 

~E'lkóo~X, tiventy, viginti. 

€Ìkotcùs, adv. probably, ivith rea- 
son, deservedly, verisimiliter, 
merito : ab €Ìkos, otos. 

fEÌKco, f. £co, I y'ield, I give way, 
I retire, cedo, non repugno. 

Et,<co, / am Uke, I seem Uke or 
likely, I appear probable, reason- 
able, just, fitting or proper, si- 
milis sum ; perf. m. eoi/ca. Hinc 

eiKcov, evòs, rj, an image or Uke- 
ness, a portrait, a statue, imago. 

EìXeiOvià, às, tj, Lucina, flli- 
thyia. 

elpà, àros, rò, dress, clothing, ve- 
stis : ab eco vel ivvcù, I put on, 
induo. 

eì/xt, els, vel et, eVrì, I am, sum, 
es, est, etc. Th. eco, inus. idem. 

e IfXL, I go, or rather I ivill go, eo 
vel ibo, et in dual. Xrov. 5 pi. 
ìàaX. imperf. dual. Xttjv. 5 pi. 
Xo-av. perf. fjò\ et Ion. fjXà. praes. 
imperat. X6X, treo. f opt. XoipX, &c. 
Vide Matth. Gr. Gr. p. 296. 
Tate Gr. Gr. p. 87. Th. eco, obs. 
Ig°> eo. 

\ eiVe/ca poet. prò eveica. 

f e'L-nep conjunct. i. q. ei : ex et 
et Trep. 

elVore, if at any time, if ever, si 
quando, adv. ex et, if, si, et 7rdre, 
ever, quando. 
Elprjvrj, r)s, fj, peace, pax. 
f etpo/xat. v. e poppai. 
f elpvcù. v. epvcù. 
Els, vel es, unto, into, ad, in 

(quando regit accus.) Accus. soli 

jungitur. In compos. valet in, 

ad, intra. 



E I 2 



E K A 



41 



Et?, pXà, ev, one, unus, a, um ; 
item some one, somebody, qui- 
dam : gen. e i/o?, pXàs, evos. 

t elcrayelpcù, I gather or collect 
into, intus congrego, colligo in : 
ex els et àyelpco. 

daàyco, I lead into, I introduce, 
introduco, f. fco. p. elo-ijxà : ex 
a? et àyco, I lead, duco. 

t do~ftaiv(ù, I go into or on board, 
inscendo. 1 aor. elaìfino-à, I 
placed in or on board, inscendere 
feci : ex els et fialva. 

€Ìo-€pxòjj,ai, I come or enter into, 
ingredior, f. elaeXevo-òpai, a. 2. 
elcrrjXBov, es, e. perf. m. Att. eto-- 
eXrjXvdà, Th. epxofjuiL. 

(IvìtÌ, stili, henceforth, adhuc, in 
posterum quoque, adv. f factum 
ex els et eri. 

tet<TKptVa), f. Ìv(ù, I scie et into, seli- 
go in aliquam rem : ex els et 

KpiVCù. 

elo-ò.<à et €Ìo~ok€v, Dor. prò eto-o- 

T€, until, donec : f ex et? et om 

Dor. prò ore. 
elcroTTÌo-cù, afterivards, postea : 

f ex els et òVio-o), beliind, pone, 
telerò?, equal, equally divided, 

poet. prò tcro?. 
f ela-TÌè-qpX, f. 6y]ctcù, I put into, I 

place in, pono in, impono. Th. 

Tl&J/U. 

elcnfiepcù, I bring in, ingero, f. eia- 
oicro). a. 1. elcrfjveyKà. Th. cj)épco. 

elcrcù, et eVa>, within, intra, in : 
cimi artic. ó etVco, interior or 
??W6T, interior. Th. eì? vel e?, 
to, towards, ad, in. 

Etra, adv. after that, afterwards, 
then, postea, deinde, tum ; et 
interrog. is itf anne? itane vero? 

t e ire, conj. whether — or, sive — 
seu, an — ne : ex et et Te. 

eXcodà, I ani accustomed, consuevi, 
perfm.infin.etco^ez/at.in 1 pl.etcó- 
Bapìev, et in 3 pi. elvBàorX' el(ù- 
66res, accustomed, soliti, perf. 
m. part. ab elcoóòs, otos, ab é'Oco, 
I ani accustomed, soleo. 

w Ek vel e£, from or out of e, ex, 



regit gen. eie ante consonant. 

i% ante vocal. ponitur. 
f eKaepyòs, ov, 6, epitheton Apol- 

linis, i. q. eKrjftÓXòs : ab e/ca? et 

epyov. 
"E/cao-roy, n, ov, each, every one, 

quisque, unusquisque, singuli. 

f Volunt esse superlat. voc. seq. 
"EKarepo?, pa, pop, one of two, one 

or other, either, whichyou please, 

both, alteruter, alter ex duobus; 

utervis, uterque. \ Est adj. com- 

par. Th. i*às, at a distance, pro- 

cul. 
"Ekcltt], r)s, ì], Hecat, Hecate, 

Luna, 
t eKarn^eXerns, ov, 6, i. q. etenfio- 

Xòs : ex oca? et /3eAo?, quod a 

/5aXXo). 
e Kart, Dor. prò eKrjrì,for the sake 

of, for or on account of, causa, 

gratià, propter, voluntate. Th. 

€kò>v, óvtos, ivilling, voluntarius. 
eKaróyxeipos, ov, et eKaróyxeip, 

eipos, 6, having a hundred hands, 

hundred-handed, centum manus 

habens, centimanus : ex emròV 

et x €L P> a band, manus. 
\€Ko,Top,fàr], ns, f), a hecatomb, sa- 

crificium centum boum seu quo- 

rumvis pecorum. Th. eKaròv et 

ftovs. 
"EkoYòV, a hundred, centum. 
eKarovTàpxns, ov, 6, et e/caróVrap- 

Xos, ov, 6, a centurion, centuno: 

ex ettaro», et dpxos, vel apxav, 

a chief, princeps, q. d. apx<ov ràv 

eKCLTOV. 

f €kcìtòs, ov, 6, epitheton Àpol- 
linis, i. q. €kt]P6X6s, quod vide. 

Th. €KCLS. 

f ex/3aiVco, I go out of egredior. 

1 aor. egefino-à, I caused to go 

out of, feci ut egrederetur : ab 

eie et fialvcù. 
f €Kf3àXXco, I cast forth or out, 

ejicio, f. ìk^oXcù : ab ìk et fiàXXcù. 
iKÒÌòdo-Kcù, I teach soundly, I m- 

struct thoroughly, edoceo. Th. 

ÒXÒdo~K(0. 

ìkòìó>k<ù, I pur sue or drive out> I 



42 



E K A 



E K T 



expel or banish, expello, f. eV 
àìco^cù. a. 1. i£eòX(ó£à' ex e'/c et 
òìcùko), I pur sue , persequor. 
€kÒ6tos, ov, 6, 37, gif^w or deliver- 
ed up, surrendered p betrayed, 
deditus, traditus : ex e/c et òl* 
$o)/it, I gire, do. 
"E/cei, f/a^re, thither, illic, illuc, eo, 

adv. loci. Hinc 
eKe\6ev,from thence, thence, illinc, 

adv. e loco. 
etteìvos, rj, o, he, she, that, ili e, -a, 
-ud. fTh. è/cel, Ss. V.Tate Gr. 
Gr. p. 45. 
exelcre, thither, there, illic, illuc, 

eo, adv. Th. è/<ei. 
f eKnfiÒXos, ov, 6, 77, shootìng from 
afar,far-darting, longejaculans; 
epitheton Apollinis: exeKas,at 
a distance, procul, eminus, et 
/3dXXco. 
•J-^E/c^Xo?, 77, 01/, <7wz>£, placidus. 
e/c#ep/xaiVo), / warm thoroughly, 
excalefacio : ex e /e et Bepixaiva), 
idem quod #epo), i" warm, cale- 
facio. 
€KKa6alpco, I ci eanse thoroughly, 
I clear or clean out, I purify, 
expurgo, f. eKKaBàpcù. a. 1. e'£e- 
KaSypà : ex e/c et KaBaipa), I 
pur gè, purgo. 

(■KKaVfjià, àròs, To,fire-wood, fuel, 
Under, &c. id quo aut quod ac- 
cendiraus: ab \ e'/c/caio), f. avcra), 
I kindle, quod ab e' /e et /caio). 
ÌKK\T)crìà, às, 17, an assembly or me^- 
ing together, a place of assembly, 
concio, ccetus, convocatio, lo- 
cus concionis, ecclesia: f ab e'/c- 
Kakecù, I summon, evoco, quod 
ab e/c et /caXeo). 
€KKo\àiTT(ù, I beat out, I cut, 
scratch or pick out; I hatch, ex- 
*cindo, deleo; item ovis exclu- 

do, f. yjf<0. p. €KK€KÒ\à<j)à. Th. 

/coXa7rra). 
€Kkav8àp(o, I induce f or getfuìness, 
I cause oblivion, oblivionem in- 
duco, f. €k\t]o-co. a. 2. igeXàBov. 
praes. m. ìk\civ davo pai, I forge t, 
obliviscor, f. m. e'/cXT^o-o/xat. perf. 



m. eKXeXìjBa. perf. pass. e'/cXeX?7- 

ofjLac ex e/c et XavBàva), I Ite htd, 

lateo. 
e/cXeyo), f. |o). p. ^a, 7 choose out, 

I culi or pick out, I select, eligo, 

eximo. Th. Xéyo). 
f €K7rayXòs, ov, ó, 37, terrible, ad- 

mirable, terribilis, admirabilis. 

Th. €K7rXr)o-o-(ó, I astonish, ob- 

stupefacio ; ut sit prò e/<7rXcryos 

per metathesin. Hinc 
f eWayXcos", adv. horribly, horri- 

biliter. 
eWe/x7ro), 7 se??.G? out or away, I 

convey away, I send off, emitto, 

f. yj/cù. p. €K7T€7rop.<pà. perf. pass. 

e 'ktì -677 efjLfxaL, \j/ai, mai. a. 1 . pass. 

i^ETvépQjO-qv. a. 1. part. pass, e'/c- 

TT€jl(\)BeLS, et in pi. èK7TefJL(f)BévT€S' 

ex e/c et 7vép.7TCù, I send, mitto. 
f ÌK7vép6(ù, flit, epaco, I lay ivaste, 
I destroy, I overthrow, devasto, 
everto: ex e /e et irépBa), I lay 
waste, vasto. 
iKTTÌràvvvpX, I open, un/old or ex- 
pand, 1 display, expando, f. eWe- 
racra). a. 1. e^eneTàcrà, cum ace. 
ex €K et TTÌràcù, lexpand, pando. 
€K7rIvcù, I drink out of a cup ; I 
drink off or entirely, ebibo, epoto: 
a itIvcù, f. 7ra)0-a>, 7 drink, bibo. 
Vide Grani, 
f eWXeo), f. evcrco, I sail out of 
harbour, I set sail, e portu na- 
vigo, enavigo : ab e/c et ttXìcù. 
€K0-6/3ecù, co, I scare or drive away, 
commoveo, expello, f. 770-0?. 
fTh. 0-o/Séo), quod idem signi- 
ficat. 
\ Ìko-t pareva, f. ero), I march aut 
against an enemy, I lead forth 
an expedition, exercitum educo 
adversus aliquem : ex e/c et 
crr pareva). 
eKrahnv, adv. stretched out, atfuli 
length, porrectim. Th. relvcù, 
1 stretch, tendo. 
\ ettré/ivo), f. efxa), I cut out or off, 
exseco, excido : ex e/c et réyivcù. 
f ìktos, adv. without, extra: abeK. 
ÌKTOTe,from that time, ex eo tem- 



E K T 



E A I 



43 



pore : ab e/c et tot e. 
Ìktvq^Xocù, co, I render blind, I 

blind, excaeco: ab e/c et rvqbXóùo, 

quod idem valet. Th. rucpXós, 

blind, csecus. 
*E/crcop, òpos, 6, Hector, Troja- 

norum dux, Priami filius. 
€K(f)€vycù, 1 flee from, I escape, ef- 

fuglO, f. €K(p€V^Cù. p. €K7T€<p€Vyà. 

Th. (f>€vycù, I flee, fugio. 

€K<fi6pecù, I frighten away or ont, 
I terrify, exterreo, terrefacio, f. 
^crco, perf. €K7T6(j)6Pr]Kà' ex e/c et 
<jf>o/3eco, I frighten, terrefacio, 
quod a <pòj3ós,fear t timor. Th. 
<£e/3o/xat, I flee, I am terrifled, 
fugio, timeo; p. m. 7re<fiò(3à. 

f €K(pva>, I produce, I generate, 
produco, gigno, f. crea, a. 2. pass, 
ind. €^€(pvr]ì/ : ab e/c et efiveo, 

ìk)(€(ù, I pour out, effundo, f. eie- i 
getterò). Th. x^? I pour, fundo. 

"Ekcjv, ovtos, et in f. g. ÌKovcrà, • 
779, unllìng, volens. 

~EXata, dy, 57, aw olive-tree ; an ! 
o&V, olea, oliva. 

eXarroco, vel crcrooo, I lessen or 
diminuh, minilo, diminuo, f. aereo. 
perf. TjXaTTCùtcà, praes. inf. pass. 
eXaTToi)o-&H. Th. eXa^us, /z7^/^, 
parvus ; eXao-o-co^, vel ttcùv, fess, 
minor. 

EXavvoo, / drive, I drive away, I 
urge forward, I lead against, I 
assault, I strih e, I raise or excite; 
Iride forward; I advance, agito, 
proveho, duco, percutio, adequi- 
to, progredior, f. eXaacù, q. ab 
e Xaco, p. eX^Xa/ca. perf. pass. eX?J- 
Xàfuit, crai, rat. feXavveiv koXoùov 
Latine esset turbas ciere, Angl. 
£0 «for wp a quarrel. 

t eXàcp-q 136X6 s, ov, 6, rj, a hunter 
qf stags, venator vel venatrix 
cervorum : ab eXàcpos et /3aXXco. 

"EXàcpos, ov, ó, rj, a stag, cervus, 
cerva. Hinc 

eXacfipos, ov, 6, tj, tight and active, 
tiimble, agile, swift, fleet ; easy, 
levis et celer, non difficilis. 

t'EXa^vs, comp. eXàcrooùv et ttcùv 



V. in eXarroa). 

f eXdoop. V. eeXàcop. 

eXZyelóv, ov, to, et eXeytLa, cìs, rj, 
an elegiac poem, an elegy, ele- 
giacum Carmen, elegia : ab eXe- 
yos, quod idem significat. 

eXeyxos, ov, 6, a proof or convic" 
tion, argumentum, probatio : ab 

"EXéyxco, f. fo), I prove, I convic t, 
I convince, I confute, I refute, 
arguo, argumentis demonstro, 
convinco, refuto ; perf. 77 Xey^a. 

eXeew, a, I pity, misereor, f. tjotco, 
p. r)X<ET]Kci, Th. eXeo?. 

'feXeXt^co et cXeXlcrcrcù vel eXe- 
XiTToo, f. geo, I roti, I whirl round, 
I shake, I make to tremble, ra- 
pido volumine torqueo, con- 
cutio. Th. eXtWco. 

'EXevn, t)s, Helen, Helena. 

"EXeoy, ov, ò, vel eos, ovs, to, pity, 
compassion, misericordia, com- 
miseratio. 

eXevBepXa, às, 17, liberty, freedom 7 
libertas: ab 

"EXevBepos, ov, 6, free, ai liberty, 
liber. -f Refertur ad cXevOoo ob- 
sol. i. q. epxofjtat. Hinc 

eXevSepoco, I free, I make free^ 
libero, f. oocred. perf. rjXcvOepcoKà. 

eXecpàvTÌvòs, ov, qf ivory, ivory, 
elephantinus, eburneus : ab 

"EXecfyàs, avTos, ò r an elephant, 
elephas ; item ivory, ebur, dens 
elephantis. 

eXrfXàpeiros, prò rjXàfievos, struck, 
percussus, perf. part. Att. ab 
eXavvoa, 

YeXXkùv, <ùvos, 6, Helicon, mons 
celeber BceotiaB. 

r feXXK(ù7rXs, ìòos, f], black-eyed, ci? 
nigri sunt oculi,abéXt/còs,Zutì-c£, 
niger. Aliis eXt/coy est rolling, 
volubilis, ut sit eXÌKWTrìs, having 
rolling or lively eyes, cui oculi 
sunt rotundi et mobiles h. e. 
pulchri. Exponitur et quee ocu- 
los spectantium ad se convertii, 
spectabilis h. e. pulchra, Angl. 
attractive, beautiful, ut sit ab 
eXiVo^co. Th. è>yjr, the eye ; the 



44 



E A 1 



E M n 



countenance, ocuìtis ; vultus, 
aspectus. 

f cXiKwyjf, conos, black-eyed or with 
rolling or lively eyes, cui nigri 
sunt oculi, vel cui sunt rotundi 
et volubiles. Potest et exponi 
qui aliorum oculos in se convertii, 
ob dignitatem se. et praestantiam, 
h. e. magnopere snspiciendus, 
spectabilis, admirandus, nobilis, 
Angl. dignified, noble. v. voc. 
praeced. 

f eXiVcrct), f. £a>, I roll, I turn, I 
wreathe or entwiiw, volvo, con- 
volvo, circumvolvo. Th. eiXea», 
quod idem significat. 

"EX/co?, lo?, tò, a sor e, a wound, 
ulcus, vulnus. 

'EXko), / draw, I drag, I seize } 
traho, imperf. elXicov f. £a), 

'EXXas-, àòòs, r), Greece, Grascia. 
Th. "EXXt?*/, quod vide. 

c EXXe/3opoj, ov, 6, hellebore, hel- 
leborus, veratrum. 

"EXknv,r}v6s, 6, Hellen, filius Deu- 
calionis: a quo Graeci dicuntur 
"EXXtjves. Angl. the Greeks. "'EX- 
\tjv, rjvos, o, a Greche Graecus. 
Hinc 

f 'EXknvìs, ìòos, r), Grecian, Gras- 
ca. 

-f'iEWrjo-TróvTWL, cùv, ol, those who 
dwell near the Hellespont, Hel- 
lesponti accolse, Hellespontii. 
Th. 

■f 'EWtjo'ttovtos, ov, ó, the Helle- 
spont, Hellespontus, fretum in- 
ter Chersonesum Thracicam et 
Asiani, nomen habens ab Helle 
filia Athamantis regisThebarum, 
qua* ibi decidens submersa est. 
Dictum quasi "EW-qs ttÓvtos. 

ìXiti^cù, I hope, I expect, spero, 
f. tcro), Att. ìXttÌcù. p. rfk.7rXK.c1' ab 

t'EXTrty, ìòos, r), hope, expectation, 
spes, exspectatio. Hinc et 

f e\7rofjLai, I hope, spero. 

■f eXa) vel eXXw, f. eXcra), / drive, 
I force or press into a narrow 
compass, I coop or shut up, in 
arctum cogo, concludo, includo, 



v. nott. ad Hom. 

f e\ó>puv, ov, rò, a prey or booty, 
praeda, spolium, rapina. Th. 
eXcùp, quod idem significat. 

epavrov, of myself, mei ipsius, 
dat. efjLavTcù' caret nom. sing. 
dual, necnon plur. f Th. epÈ et 
avrós. 

ififtaivcù, I go into or on, I enter 
or go on board, ingredior, in- 
scendo, f. €fxftr)o-6fiai. p. e/x/3f- 
ftr)K,à. a. 2. evìftrjv. a. 2. part. 
e/x/Sdf, duro?. Th. fialva, quod 
vide. 

epftàWcù, / ihrow or <?#,?£ «h/o or 
on, I put or push into, I excite, I 
inspire, I inserì or introduce ; I 
rush into or against, I mahe an 
attack, I fall upon, I assault, in- 
jicio, impello, insero, ingredior, 
irrumpo, f. aXóò. p. epfSéfiXrjKà. 
a. 2. evefiàXòv ex iv et /3oXXg>, 
/ ca^, jacio. 

'E/x/Sa?, Embas, nom. propr. 

ipftpóvrriTos, ov, thunder struck, 
stupified, astonis/ied, mad, ful- 
mine percussus, quasi fulmine 
stupefactus, attonitus, vesanus: 
ex 

-j- €fx(3povTà(D, ù>, I thunderstrike, 
fulmine ferio : ab ev et fipovràcù, 
co, I thunder, tono, quod a 

(BpOVTT). 

■f^Epeoo, co, f. ecrcù, I vomii, vorao. 
eprjvàò poet. prò ipr)vù), 2 sing. 

a. 1. ind. med. verbi fiaivo/xai, I 

am mad, insanio. 
ippX, I am, sum, Dor. prò elpi. 
epos, r), ov, my, mine, meus, -a, 

-um : ab ip,ov, gen. ab eyo>. 
f epiràs et lon. epiirns, adv. yet, 

however, tamen, attamen : ex ev 

et Tra?. 
ep.7T€tpo£,experienced, skilful, skill- 

ed or versed in, peritus : ab iv 

et 7T€ipà, an attempi, conatus. 
èp-Tvipirpr)}^., vel ip7TL7rpnpX, I set 

onfire, I bum, incendo, f. tjctù), 

p. ip,7r€7rprjK.à, in v. m. / am on 
fire, I bum, ardeo : ex ev et 

TnTrp-qpX, id. quod 7Tpr)6co i I set 



e m n 



E N A 



45 



onjire, incendo. 
€fi7rt7TT(ù, I fall into or upon ; 
Irushupon; I kappen, incido, 
f. ejjLTTTccxTco. p. e/x7re7rro)Ka. a. 2. 

eP€7T€(TOV' eX €V et 7Tl7TT(ù. 

€fLir\eKco, I implicate, I entangle, 
I embarrass, I entwine, implico, 
irretio, intexo, f. eyurké^cù. p. 
iliTTÉTrXexà' ex eV et ttAcko), 
7 /?i;ÌBe, necto. 

ifnrXeco, 7 s« *7 m, 7 swim or ^oatf 
w, innavigo, innato : ex iv et 
wXeco, f. eóo-co, 7 soi/, navigo. 

t €jjL7r\r)6co, f 770-0), I fili, impleo : 
ex ev et7r\r]6(ù, quod idem valet. 

€jjL77op7rà(o, co, Ifasten ivith a clasp 
or buchi e, I buckle or clasp, in- 
fìbulo, fibula conjungo, f. 770-0), 

p. €jJL7r€7TÓpTTrjKà. Th. 7TÓp7Tr), d 

clasp, fibula, 
f €fi7rp7]S(ù, f. 770-0), 7 £z*rw ; 7 ora- 
vate, 7 swell, incendo ; inflo: ex 
ev et Trpr]0(ù, quod idem fere si- 
gnificat. 

ifinpooSev, before, in front, in the 
presence of, coram, ante. Th. 
fiv, irpóaSev. 
€fjL7TVKà(ù>, I cover tip, I cover, I 
■conceal, tego, intego : ex iv et 
TrvKa^co, quod vide. 
€fJL(pàyco, et ijj.<fiayofiai, I feed up- 
on, I eat, I swallow, vescor, 
edo : ex e v et (pàyco, I eat, edo. 
ifMpaivù), I cause to appear, Ire- 
present, I shoiv, I manifest, I 
moke knotun, repr^sento, spe- 
cìem prsebeo : ex ev et (fiaivco, 
I show, ostendo. 
e}A<fiofie(ù, I frighten, I terrify, 
exterrefacio, f. 770-0). p. e/x7rec/)o- 
fit]Kà. In med. Ifear, metuo: a 
<fio(3eoù, I frighten, terreo. 
efi(fiò(3os, ov, ó, 17, frightened, ter- 
rified, alarmed, perterritus, metu 
perculsus : ex ev et <fio(3Ò9,fear, 
metus ; quod a (pìpÒpai, Ifear, 
timeo ; p. m. 7re^>o/3a. 
•f éjjL(f)v<o, f. o-o), 7 implant, inge- 
nero, perf. part. ifjLTre<f)vKCùs et 
Ion. epL7re(f)v(ùs, sensu intransi- 
tivo, groiving to, adnatus, impli- 



citus. e y fx(f)v6ixai m. 7 grow or 
adhere to, aclnascor, adhaereo : 
ex ev et <fiv(o. 

J Ev, in, with, in, cum, prsep. re- 
git dat. et significat in loco. 

evayKvXàco, o>, et eofiai, ovfxai, I 
sling, I hurl, amento : ab ev et 
àyKvXn, a thong, amentum. 

evakìos, ov, 6, 77, in or pertaining 
to the sea, mdrìne, maritime, 
marinus, maritimus : ab ev et 
àkios. 

evaWaTTtì), I change, I exchange, 
permuto, alterno, f. £0). p. ya : 
ex ev et àXkào~o~co, vel ttcù, I 
change, muto. 

'fevàWÓfjiat, I leap upon or 
amongst, insilio : ex iv et ak- 
\ofiai, I leap, salio. 

fevavrìos, à, 6v, opposite, adver- 
sus, oppositus, qui est e regione. 
evavriov, acc. sing. neut. more 
adverbii, opposite to, in the pre- 
sence of, coram. Th. ev, àvrì. 

"Evapyrjs, eòs, é, r\, clear, evident, 
manifest, clarus, evidens. fRe- 
fertur ad iv et àpyos vel àpyrjs, 
white, brighi, albus, splendidus. 

f evàpl£co, I despoti, I kilt, spolia 
detraho, interficio. Th. evàpà, 
cùv, rà, spoils stripped off f rovi 
the slain, spolia cruenta, quod 
ab evaipcù, I hill, interficio. 

evbeià, às, 77, want, need, inopia 1 
fex ivòerjs, in ivant, needy, ege- 
nus, quod ab ivòéco,Iwant, egeo. 
Est autem evdecù compositum ex 
iv et dea), I need, mi hi opus est» 

t ivòe£Xos, à, ov, on the right, be- 
ginning on the right hand, qui 
est ad dextram, a dextra parte 
orsù s : ex e v et degìós. 

f ivòìòcofiì, f. cóo-o), 7 put into the 
hands of, I deliver up, I surren- 
der, in manus trado, dedo. iv8ì- 
òopai, med. 7 am disposed to de- 
liver mi/self up, I surrendcr my- 
self, deditionem specto, me de- 
dere volo : ex ev et èìòcofit. 

evèoOì, Poet. within, in, intus, in \ 
ab 



46 



E N A 



E N T 



~Evòov, in, within, intus, adv. 
'Evòvco, (ut et ivdvvco, et ivbvo- 
/Ltat) / put on, induo, cura dupl. 
acc. f. vaco. perf. evèeòvKa : ex 
ev et òvco, seu èvvco. Hinc 
f ivòvfJLà, àros, rò, a garment, in- 

dumentum. 
eveòpà, às, r), snares, ambush, an 
ambuscade, insidiai. Th. f iv, et 
eòpà, às, f], a seat, sedes ; quod 
ab enfiai, I sit, sedeo. 
eveipX, I am in, insum : ex ev et ' 

elpX, I am, sum. 
"Eveità, et eve<ev, on account of, \ 
for the sake of, because of, prò- j 
pter, causa, adv. regens genit. I 
e vena conjunctio, idem quod 
ovvìica, that, because, quod. 
evearX, et e^eari, it is in ; it is pe? % - 
mitted, it is lawful, inest; licet. 
Th. elfjLL, 
"EvBà, et ivBaòe, adv. here, in this | 
place, the re ; where, whither ; \ 
then, hic, ibi, illic, ubi, quo, tunc, j 
tum. Hinc 
ev&ev, ivBevòe et ivrev&ev, from 
hence,from thence, hinc, iliinc; 
adv. de loco. 
ivBovo~Xà£co, (seu àco,) f. aereo, p. 
atea, I am inspired by a diviniti!, 
I am divine! y inspired, divino 
furore agor, mimine afflor; ab 
evBeos et contraete evBovs, di- 
mnely inspired, numine afBatus, 
quod ab iv et Geo?, God, Deus. 
fevt poet. prò ev. 
fevXavcrXos, a, òv, lasting for a 
year,of ayear^s continuance, an- 
imus, in annum durans. Th. 
f^EvXavròs, ov, ó, a year, annus. 
evXoi, cov, ol, some persons, some, 
aliqui, nonnulli. Th. els, gen. 
ivós. Hinc 
evXore, sometinws, interdum. 
fivvrjpàp, adv. for nine days, per 
novem dies. Th. ivveà, nine, no- 
vem, et rj^àp, àros, rò, a day, 
dies. 
evvoeco, co, f. rjcrco, I have or re- 
volve in viy mind, I consider, I 
refiect upon, I cali to mind, 



mente concipio, cogito, recor- 
dor ; et 

\ ivvóòs, contr. evvovs, in 07ie ì s 
sen-es, intelligent, mentis compos, 
sapiens : ab ev et vòòs, vovs, the 
mind, mens. 

evoineco, I diuell in, I inhabit, in- 
habito, f. fjcjco. p. ìvcoKrjKa' ex ev 
et oÌkìco, I inhabit, habito. Th. 
olkos, a home, domus. 

evoiikos, ov, 6, fj, in arfns, armed, 
armatus : ex iv et on\ov, a ivea- 
pon, telum. 

\evopco vel evópvvjjLÌ, f. opaco, I 
excite, I raise, I cause, I pro- 
duce, excito, facio : ex ev et ópeo, 
I rome, excito. 

ivoxkìco, co, / trouble, I incom- 
vwde, I molest or annoy, I dis- 
turb, turbo, molestus sum, f.^crco. 
p. evùì'xXnKo. : ex tv et o^Kkco, I 
disturb, turbo, quod ab oxkos. 

ivravBa, et evravBci, here, there ; 
hither, thither, hic, illic, huc, 
ech Th. tvBà. 

ivTeXkcpm, I enjoin, I order or 
commaiìd, mando, jubeo, f. m. 
ivreXovfjLaL. perf. pass. ivrerak- 
fiat, crai, rat. a. 1. m. eveTetkà- 
fxnv. p. m. ivT€TÒ\à' ex ev et 
Tt'ÀÀ&j, / exist, sum, fio. 

ivT€v£<Év,from hence,from thence, 
hinc, iliinc, adv. loci. Th. evBà. 

ivrì Dor. prò dai, et coti, ab 
eì/xt, I am, sum. 

ivrXBi]pt, et ivrXBefxai, I put or 
place in, I put into, I introduce, 
impono, insero, recondo. Th. 
rXBnfJiX. 

Ìvtlktco, I give birth to in, I en- 
gender, I bringforth, I yield or 
produce, pario, &c: ex ev et 
tUtco, I bringforth, pario, quod 
vide, 
f ivròs adv. within, into, intus, 

intra, in. Th. ev. 
ivrpvcpaco, co, I amuse myselfwith, 
I act riotously or insolently, I 
behave haughtily or ivantonly, 
oblecto me, insulto, luxuriosè 
utor, ludifìcor, f. -qo-co. p. eVre- 



E N T 

TpvcfirjKa' ex €P et rpvcfidco, co, I 
live luxuriously, luxuriose dego, 
quod a rpvcfrr). 

ivrvyxàvco, I fall in with, I tight 
upon, I meet, occurro alicui, f. 
cvTevgòjjiai. a. 2. evervxov. ex iv 
et rvyxàvcù, I am, sum. 

*Eg,from or out of, ex, prasposit. 
regit gen. Vide eie. 

fegayco, f. £o, Ileadforth, Ibring 
out, educo : ab e£ et àyco. 

f 'E^to^o^ó^ExadiuSjnom. pr. 

c^aepe co, I take out or away ; I 
estirpate; I select or choose, 
eruo, tollo, evello ; secerno, se- 
^g°» ^ i^aiprjacù. p. i^fjprjKa. 
Th. alpeco, I take, capio. 

igaipco, I lift or hold up, I raise 
from or out of I take away, t ol- 
io,^ aufero, effero, f. i^àpeò. p. 
ifépm^ perf. pass, igjjpfiai : ab 
e£ et atpw, / >'<mé>, tollo. 

f igaiorìos, a, ov, out ofbounds or 
reason, extraordinary, immense, 
incalculable, vast, ingens, vastus, 
imraanis, effusus : ab e£ et alerà, 
reason, ratio, modus. 

igatreco, I ask from, I obtain by 
cnireaty, I demand, deposco, ex- 
posco, exoro : ab e£ et alreco, I 
ask, peto. 

t €£jà\a7rà£co, f. àgeo, I lay waste, 
I plunder, I sack, depopulor, 
diripio, vasto : ab e£ et akcnrà(eo, 
quod idem valet, quodque du- 
etum volunt a \a7rafa, I empty, 
evacuo. 

f ègà}A€L(3cù, f. \jsco, I pass tlirough, 
I traverse, transeo, peragro : ab 

€£ et àfJL€l(3cù. 

igàvicrrqut, I raise up, I stir up 
or excite, ex cito, f. egàvacrTrjcrco. 
1 2 aor. egavecrTnv, I rose up, 
surrexi. igàvio-Ta/iai m. / rise 
up ; I migrate; I remove my 
camp, surgo; migro; castra mo- 
jeoj ab e£, ava, et IW^t, 
i^àiràràco, co, I deceive or cheat, 
seduco, decipio, f. rjcrco. p. ^17- 
nàTTjKà. ab e£ et air^ràco, l de- 
ceive, fallo. 



ESO 



47 



ègcvrrìvàs, Dot. prò 

egaTTÌi/rjs, suddenly, on a sudden, 

unexpectedly,ex improviso, Poet. 

prò egalobvrjs: ex a priv. et epaiveo, 

I show, estendo, 
t egavòàco, co, f rjcrco, I speak out, 

eloquor : ab èf et aidàco. 
t èjjavrìs, adv. immediately, con- 
tinuo, statini : ab e£ et avrìs. 
figeiTjs poet. prò egns, in order, 

ordine, deinceps. f Refertur ad 

e|o) fut. verbi e^w. 
egeiuì, ^ / go /ortó or o«£, exeo, 

egredior, praes. inf. igtevai. a. 2. 

act. e£ioy : ab e£ et et/xt. 
f egXavvco, f. acro, / ride forth or 

owf, exequito : ab e£ et eXa^W. 
è£e Acy^©, ^ reprove or rebuke, I 

eonvict, I detect or èriwg ^0 Ughi, 

redarguo, objnrgo, f. y|co. p. 

cèfafYX*; a - 1* cgrjXeygà. a. I. 

inf. ii-€\£y£ai : ab e| et eXéyxco, 

I reprove, arguo. 
fegeXiWo vel rrco, f. t^co, / 

<?i?o/ve, / unfold, I develope, I 

draw out in line ofbattle, evolvo, 

explico : ab eg et eXlarcrco. 
igepeco, I speak out, I declare ; I 

ask, I enquire, dico, edico, elo- 
^quorj percontor: ab eg et epico. 
*&PX°h La h I go or come out, exeo, 

egredior, f. e^Xevaòpai. p. m. 

èfljkvBa, et Att. igéXijkvOà. Th. 

epxofjLai. 
t H<e<ttX, (impers. ab egeifu) it is 

lawful, it ispermitted, or alloived, 

licet. part. itov, when it is in 

one's power, when one may, cum 

liceat : ab e£ et dp,i 
egeypicrKco, I find out, I invent or 

discover, exeogito, comperio : 

ab e| et evplcrKco. 
t ^irjpì, I send out or away, 1 Ut 

go, I dismiss, I take away, emit- 

to, dimitto, eximo: ab e| et lr)pX. 
igoyKoco, I render swollen or tu- 

mid, I cause to smeli, tumidum 

reddo, tumefacio, f. aereo, p. 

i^coyKcoKa. f ab e£ et òy/coa), / 

sioell, tumeo, quod ab òynos, ov, 

6, a sivelling, tumor. 



48 



ESO 



E n A 



tgoLÒeco, I swell out, extumesco: 
ex oldeeo, I swell, tumesco. 

ei-oLcrrpecù, I goad, I tormenta I 
enrage, cestro exagito : ab e£ et 
olerrpéeo, I goad, stimulo, quod 
ab oìerrpos, a gadfly, cestrus. 

i£óve-ie)i(eo, I inveigh against, I 
revile or reproach, probris in- 
cesso : ab e£ et òveiòlfa. 

f e£òVo/xa£co, f. aereo, I cali by 
name, I address, nomine voco, 
verba fa ciò : ab e£ et ovopàfa. 

i^oTrìereo, backwards, after wards, 
hereafter, retro, in posterum, 
postea, adv. : ab è£ et oirìereo, 
backwards, retrorsum. 

i£opKi£<o, I extort an oath from, 
I bind by an oath, adigo ad jus- 
jurandum, f. cereo, et Att. ìéò. p. 
i^cùpKÌKa : f ab et- et òpKi^eo, quod 
idem significat. Th. opieos. 

f èùfixì* r ì ? ' Vi eminence, eminen- 
tia. kclt i^o\ì]v, by way of emi- 
nence or distinction, preeminent- 
ly, per eminentiam. Franco- 
Galli par excel lence. Th. i^exeo, 
I project, emineo. 

e£eo, adv. out, withont, foras, foris; ! 
egeo ttjs 7roXeo)i, out of the city, 
extra civitatem ; 6 egeo, scil. ài/, 
outward, exterior, exterior. Th. 
€K, vel e£. Hinc 

e^eoBev, adv. from without, with- 
emt, extrinsecus, foris. 

è^eoBeeo, co, fitem i^éoBeo, I drive 
out or away, I expel, expello, 
estrudo, f. e|có<rco, frarius i^co- 
Oijerco. p. ègecùKa. a. I- incoerà, a. 
1. inf. incoerai. Th. copeco, I drive, 
pello. 

eoi, Poet. prò ol, seu avrò, to 
himself, to him, ipsi. 

eocKa, às, e, I seem, I am l'ikely, 
videor, perf. m. Att. prò olteà : I 
ab eiK(ù, I resemble, similis sum. 

e olerà, Dor. prò coverà, praes. part. 

f. g. ab elfjLL, 
"Eoprrj, r)s, tj, a feast or festival, 

festum. 

fé os Ion. prò o?, his or hers, v. 



èVayyeXXco, I declare,! announce, 
indico, denuntio, f. €Trayyì\éo, p. 
€nriyye\Kà. prags. m. e7rayyéXXo- 
HeiL, I promise, I prof e ss, polli- 
ceor, profiteor, spondeo, p. pass. 
eTrrjyyeXjjLai : ex tiri et àyye'XXco, 
/ relate, nuntio. 

t eiràyelpeo, I collect together, col- 
ligo : ex erri et aye/peo. 

ferràyeù, I bring upon, induco, 
fut. a|co, aor. 2. rjyàyov. Th. ayco. 

enàdeù, f. aereo, I sing upon or over, 
I sing in addition ; I repeatfre- 
quently, accino, canendo repeto: 
ex ini et ààeo, contract. ex 
aeldeo, I sing, cano. 

enaeldeo, idem quod enàdeo. 

€7raid£eo, I iveep over, I deplore, I 
iveep along with, I join in weep- 
ing, adlamentor, illachrymor, si- 
mul vel una lachrymor : ex «ri 
et alà£eo, I lament, lamentor. 

inaivi eo, éb, I praise, I commend, 
laudo, f. cerco, et rjereo. p. €Trrjv€Ka 
et rjKa : ex 

eiraivos, ov, ò, praise, commend- 
ation, laus : ab eirt et aìvos, quod 
idem valet. 

enaLpco, I raise, I rouse, I urge oh 
or excite, attollo, erigo : ex erri 
et aìpeo, f. àpéò. p. rjpKa. Th. 
aìpeo, I raise, tollo. 

\eTrairX6s, ov, 6, rj : ex òri et 
a'irios ejusdem significationis. 

ìireiKovco, I hear, I attend or listai 
to, exaudio, obtempero, f. overeo. 
p. €r.7]K0VKa. Th. àicoveo. 

eTTakp.il/os, springing or leaping 
upon, insiliens, per Syne. prò 
eepaWopevos, .Eoi. mutato etiam 
spiritu aspero in tenuem : ab 
ZepàXkòpaL, quod ex enì et cTX- 
Xòpac, I leap, salio. 

eTTàv, after that, when, postquam, 
conjunct. ex erri et àv. 

ÌTràvépxopai, I return to, I aftmn 
to, redeo, accedo, f. eTràveXeverò' 
p.at. a. 2.€nàvr}k66v' ex ini, ava, 
et epxopeu, I come, venio. 

€7ràvlerTT]pì, I cause to rise up 
against, fin surgere facio, f. èVa- 



e n a 



e n e 



49 



va(TTT](Tco. p. €7ràv€ o-rrjKa. f 2 aor. 
crràp 'écrTrjv, I rose up against, in- 
surrexi. 2 aor. part. eTtàvao-Tàs : 

eX €77 1, tti>a, et IcTTTjflL. 

"fé Trarre ike co, co, f. rjcrco : ex eVt et 
àrreikeco, quod idem significat. 

f erraprjyco, f. £<a, I succour, aid or 
/ze//;, succurro, auxilior : ex errX 
et dprjyco. 

errapKeco, I help, succour or as- 
sist ; I drive away, I ivard off, 
subvenio, opitulor, propulso, f. 
e rr apice creo, p. €7Tr]pKeKa : ex errX 
et dpKeco, I ward off ; I suffice, 
propulso; sufficio. 

feTràpxofJiaL, f. £o/zat,~7 begin any 
solemnity, auspicor : ex erri et 

«PX«>- 
\ erracrcrvTepos, ov, one after an- 
other, crowded, frequent, alter 
post alterum, frequens, creber; 
etiEolicum est prò enacrcroTepos, 
teste Eustath. p. 857. 21. ed. 
Basii. Etymol. Mag.p.243. aliis- 
que Grammaticis antiquis Grae- 
cis. Nempe prò crócfios, ovo\xa, 
ofxoLos, òjjLCpaXòs, oyitos, o-TÓfia, 
orna Se, dyopa, dcrcrórepov (co ra- 
par, ab dcrcrov), dixerunt JEoles 

(TVCpOS, OVVpa, VfJLOLOS, vfMpaXòs, 

vyKos (ut patet ex Latinis um- 
bilicus, uncus), crTvp.a, vm&Oa, 
ayvpis, àcrcrvTepov denique. v. et 
Damm. in 2icrv(f)os, Eustath. p. 
21. 18. p. 1178. 5. p. 1399. 9. 
et quae addidimusin KaprraXifjicos. 
Conferenda vox est èrrdXkrjXos, 
tantundem valens. 

errav\Xs 3 eco?, r) s a cottage, cot or 
shed, casa, villa : ex erri et av\rj, 
a hut, tugurium. 

f €Travpop,cu, I reap the fruits of, 
whether good or bad, / derive 
either advantage or injury from, 
I taste, I enjoy or prqfit by, 
fruor quasi aliqua aura, fruor 
in genere, damnum accipio, pce- 
nas Ilio : ex erri et avpà, the air, 
aura. 

€7TaxB't^cù, I burthen, I oppress, 
pondere premo, f. Xcrco. p. erri}- 



X@Xtcà: ex errX et dx@i{co, quod 
idem valet. Th. dxSos, eoy, rò, 
a weight, pondus. 

"E7ret et erreiòr}, after that, as soon 
as, ivhen, since, postquam, quo- 
niara ; conjunct. cum indicat. 

erreiÒàv,wheìi,r>ostquam.fTh.€Tre\, 
oe, av. 

e7T€LÒr], idem quod e7ra'. fTh. 

67T6Ì, ài], 

f errecfiX, I come upon, I visit, I 
fall upon or attack, I occupy, I 
seize, supervenio, invado, occu- 
po : ex errX et elpX, I will go, ibo. 

\ erreipX, I ani in or upon, insum, 
sum super: ex errX et dfiL 

erreirrep, since, quandoquidem, 
conjunct. cum indie, ab e7reì f et 
rrep. enei vv rrep, per tmesin, 
since in trutk, quandoquidem, 
sane. 

€T7€Lcrl3dWcù, I rush in, I attack, 
irrumpo, aggredior: ex ha et 
eìcrfiàXkcù, I invade, invado, quod 
ex els et fidWco. 

feireirà, adv. then, afterwards 
forthwith, in that case, deinde, 
postea, tum. Th. hreu 

f erréXrropLai, et Ion. errXe\rrop.ai, 
I entertain kope, I hope, I ex- 
pect, spero : ex erri et eXrrofjLai. 

erri^eipX, I go out against, I sally 
forth, I prosecuie, I avenge, 
erumpo, egredior, ulciscor, pu 
nio : ex eirX, i{-, et elpX. 

€7T€0LK€, ìt ÌS fit, SlÙtable Or C011" 

venient, convenit, p. m. ex tiri 
et eiKco, I resemble, similis sum. 
Vide eoiKa. 

f eTrepeLÒco, f. era), I fix against, 
contra infigo. Th.lpei'Sa). 

fenepeepcù, f. yJAco, I cover over; I 
crown with garlands ; tego, con- 
tego, tectum impono, velo: ex 
€ttX et €pì(pcù, quod idem valet. 

€7répX0fJ<ai, I come on or upon, I 
supervene, I approach, super- 
venio, accedo, f. eirìXevcropLai. 
a. 2. eTrrjXSov : ex em et epxopai, 
p. m. e\r]Xvdà, &c. 

t €7repcoTàco, f. r}o~co, idem fere 



50 



e n e 



Eni 



quod ep corei co. 

•f eirevqbnpZod, f. 770-co, / testìfy my 
assent thereupon by a respectful 
silence ; I assent; I applauda 
religioso silentio approbo, faveo 
lingua ad aliquid, comprobo, an- 
nuo : ex eVì et eùc^/ieco. 

v EttX, praep. upon, in : cum gen. 
rest or motion upon, in, super: 
cum dat. dose upon, depending 
upon, upon account of, f in quest 
offor, at, &c. post, juxta, penes, 
propter, ob, ad, prò, apud, &c. : 
cum accus. motion directed upon, 
towards, agabist, versus, contra. 
f èVi, retracto accentu, post ca- 
sum suum ; itemque prò erre ori, 
it is in, in est. 

67rty3atVa), / ascend, I mount, I go 
on board a shìp, I embark, I tread 
upon, conscendo, calco, f. e7ri- 

^CTO/Xat. p. €7TÌ(3€(3r]Kà. a. 2. 6776- 

@r)v. a. 2. park €7rX(3às: ex ÌttX et 

fèaivoò, l go, eo. 
€7rX{3àX\cù, I throw upon or in, I 

lay upon, ìnjicio, immitto, im- 

pono, f. €7rX{3à\(ó. p. tTrXfieftXrjKa. 

a. 2. 6776(3akóv. a. 2. part. act. 

enìftàXcùv, Óvtos. perf. pass, enì- 

fiefiXrjfiai. Th. (3a\\co. 
€7TÌ'3àrr]s, ov, 6, a passenger, a 

marine, vector, epibata: ex eW 

/3aiVco. 
€7tX(3óo~kco, I feed cattle, pasco, f. 

fioo~Kr]o-(ù. -f €7rX{3ócrK6iJLaL, med. / 

feed upon, pascor, vescor: ex 

€7rX et (3ÓO-KCÙ. 

€7rX3ov\€vco, Iplan ov plot against, 
I pian, project, or contrive, in- 
sidias struo, animo agito, molior, 
f. evo-co : ex eVi et ftovXeva). 

•f €7rXyàfjL€cù, I marry besides, in- 
super duco uxorem, fut. fico et 
fiT]crcù. Th. yapecù, I marry, 
duco. 

€7rtyeXao), co, f. aereo, i" laugh at or 
ridicule, arrideo, illudo, insulto. 
Th. yeXàco, I laugh, rideo. 

enXylvopaL, v, irai, I succeed to, I 
follow, I run on ; I accrue to, 
succedo, sequor ; accresco, f. 



€7rXyLvf}<rofiai. a. 2. m. e7reyeVo- 
fxr)V. p. m. tTrXyeyovà: ex e7Tt et 
ylvó/jLCU* 
\ÌTrXyvàix7TTù>, f. yj/co, I bend t I 
prevali upon, inflecto : ex eVi et 
yua/jLirrcù, I bend, flecto, quod ad 
KaixTTTCù referunt. 

€7rXd€LKVVfxì, Vel €7rXfì€lKVVCù,IsllOW, 

I display, ostendo, demonstro, 

f. €7rXÒ€l£a>. p. €7tXÒ6$€IXCÌ: eX 67* l 
et d^LKVVfxX, 

€7rXÒXdcofiX, I gire besides or in 
addition, I gire to, insuper do, 
addo, do, f. e7rt§cóo-co. p. enXde- 
ècùKa. a. 2. e7reda>v. a. 1 . eTreòcoKa. 
a. 1. pass. eTreòodrjv. Th. o^co/ie. 

€7TLÒpàcro-6fÀai vel € irto parrò pai, I 
lay hold upon, I seize, prehendo, 
arri pio, f. ^ofxai. Th. òpriVcrco 
vel òparrco, id. 

€7nÒpofjLr], r)s, rj, an incursion, an 
inroad, an attack, incursus, ir- 
ruptio. tTh.òpe'/icoinus. i.q.rpé- 
X<*>. v. òpófios. 

*f* e7rtetK6Xo?, ou, 6, r),like, similis : 
ex €nX et et/ceAcs". 

f e 771^/07 ?, eo?, 6, f},just, reason- 
able, right, fair, equituble, pro- 
per, aequus, decens : ex «ri et 
ei/cco, I resemble, I seem right 
or fitting, similis sum, videor. 
Hinc 

€7tX€lkcòs, adv. moderately, reason- 
ably,justly, aeque, moderate. 

'f €7TÌéX7r6fJiaL. v. e7reX7ro/xai. 

+ ìirXévvv pX. v. €(f)évvup.X. 

€7ri£r)r€(D, I require, I seek anx- 
iously, requiro, efflagito, f. rjaa). 
\).€7re£r)rr}K.à. a. l.€7r€£i)rr]o-à: ex 
€7rX et (rireoo, I seek, qusero. 

feTrXrjpà, cùv, rà, what is agree- 
able or pleasant ; gratification, 
jucunda, grata; gratia: ex ìttX 
et rjpa, cùv, rà, favour, kindness, 
aid, gratia, beneficium, auxi- 
lium : et (pepew rjpa vel €7rXrjpà 
est to gratify or oblige, to hu- 
mour or give way to, gratum fa- 
cere, gratificar], obsequi. Th. 
cpapat i. q. epaco. v. Thiersch. 
Ór. Gr. $. cxcix. 5. 



e n i 



e n i 



51 



€7TWvfi€(ù } I covet or desire, con- 
cupisco, cupio, desidero, f. tjctcù. 
p. eVire&J/i^Ka : ex enc et 6v[jlÓs. 

€7TÌBvfiìà(ù, g>, / bum perfumes on, 
I bum incense, suffio, odora- 
menta adoieo : ex eVì et Bvfj,Xàcù. 

f€7TÌKà6é(6fxai } I sit upon, insido: 
ex eVì, Karà, et e£òfiai. 

eTrtm^/^G), / seat or place upon, 
insidere facio, impono, f. Xo~a>. 
Y).€7rLKSKà6Xi<à: ex €7rt et kclOl^co, 

€7Ti/caXeo/xat, ovfxai, I cali io my- 
self, I cali upon, 1 invoke, ad me 
voco, invoco, appello, f. ecrojiiat. 
p. €TrtK€K\rj[xat : ex ctti et KaXeco, 
I cali, voco. 

<ettlkXv£<ù, I food, I intendale, 
proluo, inundo : quod ex ìirX et 
k\v£(ù. f. creo, / zifttà&j abluo; p. 

K€KkVK(Ì. 

ìttlkXcùBcù, I spia ; I spia the 
threads of destini/, I ordain, I 
doom, neo, fatalia stamina duco, 
destino : ex Itti et kXcùBoh, I spin, 
neo, f. kXoktco. 

f €7rTi<paLaiv(D idem fere quod 
Kpaiaivtù. v. Kpaiaivco. 

<éttXkvtttcù, I bend toivards, I stoop, 
pronus, vel propendens incum- 
bo, f. yjscD. Th. kvtttg>, idem. 

cTrXXafifiàvcù, I receive in addii ion, 
I tahe hold of, I seize, I take or 
retain possession of, insuper ac- 
cipio, compio, occupo, retineo: 
ex e7ri et Xaji^àvco. f e7rtXa/i/3a- 
vopai m. / take to, I attempi or 
u aderta he, I engagé in, aggre- 
dior, operam do. 

t €7rXXavB avo fiat, f. zTrXXrjo- optai, 
perf. pass. ÌTrXXeXrjcrpai, Iforget, 
obliviscor : ex enX et XavOavco. 

tTrXXeyco, I choose or select, eligo, 
f. m. €7rX\e£Ó[iai. a. 1. m. tire- 
Xe^àfjLrjv, o), aro : ex cttX et Xeyco, 
/ speY7& ; I choose, dico ,' deligo. 

*|* €7TÌ\et(3(o, f. -v^o), / pour over or 
z//?o?2, superfundo, infundo : ex 
<É7rX et Xei/3co, I pour, fundo. 

<?7ri/zeXeia, às, rj, care, dìligence, 
zeal, cura, diligentia, studium : 
et 



e7rXp.eXe6p.at, ovpai, I take care or 
charge of, curam gero, curo ; 
cum genit. f. r)o~ópai. p. errXpì- 
peXrjpail ^<\be7npeXris,€0s, ó, f), 
diligenf, ca refu/, diligens. Th, 
€7iì, et ptXei. 

eTrXpxXopat, idem quod eirXyìi- 
Xeapai. 

€7rXfieX(ós, adv. diligenti?/, anxious- 
ly, carefully, diligenter, soli- 
cite : ab eTrXpeXrjs. Vide in im- 
pzXéopai. 

fe7rXpép(fiop.ai, I find fault luith,. 
I complain of, conqueror super 
aliqua re, incuso. Th. pefiqbò pai. 

empiva, I ivait for, I remain, I 
persevere, permaneo, persevero, 

f. €7rXfl€Vù). p. €TriJJL€lJL€PT]Ka. Th. 
fJL€VCO. 

eTrXp-qxavaopai, copai, I contrive 

against, molior in aliquem, f. 

■qcropai. perf. pass. eirXp,e P7X«- 

vr)\iai : ex erri et prjxavàopai, 

quod vide. 
•f* €ttXv€vco, f. evcrco, i. q. Karàvcvco, 
eirXvrixopai, I sivim upon, innato, 

in superficie aquae nato : ex ini 

et vrjxopai, I swiin, no, quod a 

véw. Vide in vtjktós. 
€TtXvo€<o, f. r]o-(ù, I set my mind 

upon, I pian, devise, or contrive, 

comminiscor, cogito, animad- 

verto : ex ìttX et voeco, I think, 

cogito. Th. voos, vovs, 6, the 

mind, mens. 
enXovcrà, follow'mg, ensidìig, sue- 

ceedirtg, sequens, et in dat. sing. 

ÌTrXovcrrj, part. f. g. ab tirtifiX. Th. 

tipi, I go, I ivill go, eo, ibo. 
€7rX7ràyxv, altogetìier, totally, en- 

tirely, wholly, prorsus, adv. ex 

hn et Tìàyyy, prò iravv. 
'f€7rXn€i6o[xaL, f. eio-Ófiai, I obey, I 

comply iuith, obsequor, obtem- 

pero. Th. iveiScù. 
e7rt7Te/x7rca, / send upon or against 

or in addition, immitto, mitto 

insuper, f. ^a>: ex iiii et néfiTrco, 

I send, mitto. 
€ttXttiittcù, I rush or fall upon, 

irruo, cum dat. a. 2. part. eVit- 
*M 2 



52 



Eni 



e n i 



7i€(TCùV, OVTOS l eX €7Tt et 7TLTTT<ò. 

€77i7rkàcr(T(ù, vel rro), I daub upon, 
I seal up, illino, obsigno. Th. 
7r\àcr(T(ù } quod vide. 

+ e7ri7rXea>, f. rrkevcrù), I sai! upon, 
innavigo : ex e7rt et 7rXeo>. 

\ e Trip paio p.ai, f. óxTOjxai, I arti 
shakeri with violence, I ani vio- 
lenti!/ agitate 'd, I shake, I move, 
commoveor, quatior, moveor. 
Th. póùofiai inus. I shake, quatior. 

"f* eTrìcrevcù, I urge, excite or hnpel, 
concito, impello. eTrXcrevopai, 
med. / rush against, I pur sue 
eagerly, I rush with impetuous 
haste, feror in, concitor : ex eirì 
et crevcù, I excite, cieo, agito. 

enXcrrjpLos, ov, 6, r), remarhable, iì- 
lustrious, distinguuhed, conspicu- 
ous, insignis, illustris : ex eVi et 
&r)p,à, a mark, a sigli, nota* 
sigimi». 

€7rXo-rjs, adv. (finì ìrrrjs SC. fxotpas), 
upon a level, upon an equalitij, 
equalìy, seque, aequaliter: ex erri 
et Tcròs, equa!, aequalis, par. 

€Tno~ KeiTTo pai, I visit, I escamme, 
inviso, visito, f. yp-6p,ai. p. pass. 
ÌTréo-KeppLai : ex erri et o~K€7TT0fjLai 7 
I look around, circumspicio, viso. 

STTLO-KriTTTCù, I hllH Ol* dash UJIOÌI ,' 

I rush sitddenly upon, I attack, 
I charge ; I cnjoin, cuna impetu 
defero, irruo, insto, urgeo, man- 
do : ex «ri et o-k^t-co, Ifall vio- 
lentlif, eum impetu cado. 

ìttlo-kÓùtttù), I scoff at, I jeer, 1 
rally or banter, irrideo dicteriis : 
ex eVl et o-kóùtttg), I jeer, di- 
cteriis utor, f. yjs<ù. 

€7TLO-7Tàco, co, I dram to, I droiv, 
attraho, haurio : ex èn\ et o~7ràcù, 
I draw, traho. 

eTi'crra/xat, crai, rai, I knoiv, I un- 
der stand, peritus sum, scio, et in 
1 plur. €TnxTTa.pìè6a, prses. part. 
eTTicTTapjzvos, r], ov, imperf. eiu- 
G-Tàprjv Àtt, r)7riorap.7]v, ero, aro. 
f. eTTio-TTjo-opLai. fProprie est vox 
med. verbi ecpio-rrjpX, retenta 
Ionica forma, h. e. rejecta aspi- 



ratone; et eV/crra/xat idem pri- 
mitus valebat atque €(pio~Tr)pì 
tòv vovv, I set my mina upon an 
object, vel / devote my attention 
to a thing, i. e. for the purpose 
of knowing it. Ex ent et laTnpt 
Cf. TTpocéxcù. 

€7uorT<ÉXkco, I send to, I depute ; 
I enjoin, mitto ad, mitto, man- 
do, f. e 7riOTeXó>. p.eTTeaTaXKà. a. 
l.€7réar€Ì\à. p. m. e7récroXa : ex 
€7tì et oTeXXo), / send, mitto. 

f€Trio~T€<pcó, f. ^co, I croivn, IfiU 
up to the brim, corona redimio : 

eX €7TÌ et 0~T6<pCO. 

eTrto-TTjfuùi/, òvòs, 6, r), shilful, sci- 
entià prseditus: ab eTriaràpai, 
I know, scio. 

€7110-7-0X7), r)s, r), a letter, an epistle, 
epistola : ex €7rio-TéX\cù. 

f in ictt pi oboù, f. \|/>a), I turn, con- 
verto. €7TiaTp€(f)ÓpLai, m. / turn 
myselftowards any thing, / care 
for, I regard, respicio, curo : 
ex erri et orrp€(pù). 

f ÌTTÌo-vvaycù, I lead together 
against, collectos duco contra, 
vel si mpli eiter prò avvaycù, I 
collect, congrego, colligo, }'. £co: 
ex ìtt\, crvv, et ayon. 
67rtrapao-(rtó et -rrco, I disturb, I 
disorder, I interrupt, interturbo, 
interpello. Th. ràparTù) vel 

I -crcrcù, I trouble, turbo, f. foo. 
feTTÌTatpìov, ov, rò, v. in voc. seq. 

I f tTrÌTa^ìòs, ov, o, r),ac\'yfunereal 9 
funebris. Hinc eTrìràcpìós, ov, 6, 
subaud. Xóyos, afuneral oration, 
oratio funebris; et subaudito 
àyòùv, games insiituted in hoìionr 
of any one deceased, funeral 
games, ludi funebres : item eTrt- 
rà(pì6v, ov, rò, subaud. pé\os, a 
funeral song or dir gè, Carmen 
funebre : ex ettX et ràcj)os, ov, 6, 
a tomb, sepulchrum, quod a 

BaTTTCó, 

f e 77 Xra<pX6 s, ov, o, v. in voc. an- 

teced. 
f €7tXt€\\(ù, I enjoin, I charge or 

command, m)uv\go,]ubeo, manco. 



Eni 



e p r 



53 



<7rtre'\\ofiai m. i. q. e7rireXXa). 
Est et emréWofjLat., I arise, ex- 
orior : ex ini et réXXw, / moke, 
I ac compii h m 

€7rXrr)Ò€iós 9 ov,fit, fitting, proper, 
conveniente idoneus, commodus, 
opportunus. fra eVir^Seia, ne- 
cessaries, provisions, omnia ad 
vitam necessaria, commeatus : 
ex €7rtTrjòrjs. Hinc 

"f 67rir7;Seia)9, adv.for the purpose, 

for the nonce, commode, uti- 
liter. 

fem^àcvco, I studi/, I forni or 

fashion, operam do, confingo, f. 
evcroo, a. 1. pass. € we rrj òevdrj v: ex 

femTTjòrjs, eós, ó, fj, i. q. cttXtt)- 
tieiòs. Th. im et rdco, I take, ca- 
pio, imper. rrj, take, cape. 

f €7rXTT)Kù>, I melt over or upon, 
liquefacio super re aliqua : ex 
€ttÌ et ttjkcù, I melt, liquefacio. 

f€7TÌTidzcù, vetus verbum, i. q. 

€7riTÌ6r]iJLi, I place or lay in; I 
dispense or add ; I suggest, im- 
pono; prsebeo, addo; suggero, 
f. e7rX6r]cr(ù. p. €7rÌTe6eiKà. f €7rX- 
TÌSefiai, m. I attack, aggredior: 
ex ini et riBr^jn. 

eTTÌTo^rj, rjs, fj, a rising, the rising 
ofthe stars, ortus, ortus siderum: 
ab e7riréXXo/>iai. v. in eVtreXXa). 

€7rtro/ioi', ov, 6, fj, shortened, cur- 
tailed, short, concise, in com- 
pendium redactus, compendia- 
rius, brevis: ex feTrXrepvco, I 
abridge, I shorten, concido, bre- 
viusreddo; quod abe7rt et ré pv cu. 

ìiuTpeTTCù, I permit, I commit, 
permitto, committo, f. yfrcù. p. 
€7rtT€Tp€<pà. Th. Tpe7T(o, I tum, 
verto. 

€7nTpL7rTos, ov, 6, f), hackneyed, im- 
pudenti abandoned, contritus, 
perditus: ex erri et Tpi(3<ù,Irub, 
I wear, tero. 

f€7ri(fiaiv6fjLai, I make my appe ar- 
ance on the occasion or on a 
sudden, appareo super aliqua re, 
supervenio, subito me ostendo, f. 
rjcrcpai et ovpau. Th. <f)aiva>, / 



sheiv, ostendo. 

fenXcpepco, I lay upon, impono : 
ex erri et (pepoy. 

f€7rL(j)d6v€co, ai, / envy on account 
ofany thing, invideo ob vel super, 
invideo propter aliquid, f. tjctcù : 
ex eVi et cpdoveco, I envy, invi- 
deo. Th. (fiOòvòs, envy, invidia. 

€7rXx€Lp€(ù, a>, I attempi, I assali, 
conor, aggredior, f. fjcrcù. p. €7tXkc- 
Xeipqicà : ex e7ri et x* l P-* a hand t 
manus. 

\ €7nx^ovX6s, ov, 6, 7, earthly, 
mortai, terrestris, mortalis: ex 
€7ri et x@®v, M ie earihy terra. 

\ €7roLxopai., I come to, I attack, 
I invade, [pass through, accedo, 
invado, percurro. Item / go 
about, I work, I ply, obeo, curo, 
versoi* in : ex ìnX et o'ixopai. 

€7r6pai, Ifollow, sequor, f. fyopai. 
imperf. vel a. 2. m. cmoprjv. Th. 
€tt(ù, inus. idem. 

eirópvvpX et 67ro/xo6), / sivear, I 
swear besides, juro, insuper j uro, 
f. €7rò[jLÓarcù. p. 67Tft>/iOKa. a. 1. 
€7ra)/xocra : ex em et opvvpi, seu 
òpvvco, I swear* juro, f. opooo). 

fenòs, eos, rò, a word, verbum, 
dictum. Interdum valet a 
thought, an idea, cogitatio. Th. 
eVa). 

€7ttt]v, t]$, t], I fiew, volavi, in 3 
pi. €TTTr)cràv, a. 2. verbi iTTrjpi, 
seu mT-qpX. 

"E7TO), I speak, dico, inus. in praes. 
(prò augmento post € adsciscit 
1, idemque per omnes modos 
servat:) a. 1. elivà, às, e, a. 2* 

€Ì7TOP, ey, e. 

epàapXòs, ov, 6, rj, -j- et epàcrpXos, ò\ 
6v (Pseudo-Anacr.), lovely, ama* 
bilis : et 

eparòs, rj, ov, idem : ab 

"Epàcù, I love, I desire, amo, ap- 
peto, f. ào-(ù. p. fjpaKa. 

ipyà^opai, dep. I ivork at, I per- 
forili, I do, operor, laboro, im- 
perf. elpyagoprjv, ov, ero. f. ipyìi- 
cropai. a. 1. m. dpyào-aprjv, o>, 
aro (augetur enim recipiendo 1 



54 



e p r 



E P P 



post e), perf. pass, elpyao-pai. 
Th. epyov. 

ipyakeiov, ov, rò, a tool, an im- 
pleììient, instrumentum: ab ep- 
yov. 

epyaaTrjpìov, ov, rò. a workshop, 
officina, fornix ; et 

ipyacTTiKos, 77, òr, ]>ains-taking, 
laborious, indusirious, laboriosus, 
operarius; ab ipyà(ppai, I work, 
operor, quod ab 

"Epyov, ov, rò, a ivork, a deed, 
opus, factum, f Item a thing, 
res. Xoiytà epyà apud Hom. verte 
Angl. sad doiugs; dreadful ivork ; 
a dreadful result, 

fEpòt* et epdco, per metathesin 
formatum a pé(a>, atque idem 
significans. 

fepf^o), f. ìaco, I irritate, I pro- 
voice, I esasperate, irrito, 1 acesso, 
provoco. Th. epedco, quod idem 
valet. ' 

f^Epedco. v. in voc. praeced. 
"Epeiècù, I fix, I prop or support, 
I press, figo, falcio, innitor, pre- 
ino, f. €p€LO-(0, p. fjpeiKa. + €p€iÒo- 

pai med. I lean upon, innitor. 

fepeopaiì. q. epopea. 

fepeTrjs, ov, 6, a rower, remex. 
Th. epécrcTco, I row, remigo; Lin- 
de et 

^eplrpos, ov, 6, et eperpov, ov, rò, 
an oar, remus. 

"Epevvàco, co, I search, I investi- 
gate, indago, investigo, f. rjercù. 
p. rjpevvrjKa. 

epetù, et poet. ìÉpeicù, I say, I ask 
or question, I consult, I relate or 
teli, dico, interrogo, nuntio, f. 
€pa>, dicam, &c. a verbo elpcù, 
imperf. elpìov (1 post e prò aug- 
mento recipiens), praes. m. epe- 
opai, I question, I interrogate, 
interrogo : f. eprjo-opat : a pìécù, 
I speak, dico. fVide epeo. 

eprjpalòs, aia, aìov, Poét. idem ac 

"Eprjpòs, ov, ó, 7], et 77, ov, desert, 
solitari/, destitute, desertus, soli- 
tarius, destitutus. eprjpos, ov, 77, 
se x^pà, a desert, sotitude, de- j 



sertum, solitudo. 
feprjTvco, f. vaco, I restrain, I 
check or repress, I suppress, in- 
hibeo, cohibeo, snpprimo. 
t epi in compositione anget si- 
gnificationem, et afìinìtatem 
quandam habet cum ttc/h ad- 
verbio. Cognata vox est An- 
glica veri/, v. Thiersch. Gr. Gr. 
$clviii. 12. et quae nos inPrae- 
fatione. 
f €pZj3cù\a£, aKos, 6, f), very fruit- 
ful or fertile, glebosus, fertilis : 
ex epuntens. et /3cóAa£, aKos. Est 
et (3cù\a£ i.q. ftwXos, a c/o^Z, gleba, 
f epXòaivco, I contenti, I strive, I 
quarrel, I am at varìance, I dis- 
pute, certo, contendo. Th. epts, 
Xòts, strife, contention, lis; linde 
et 
epigeo, f. ìctcù. p. Xkcl, I contend, 

contendo, certo. 
epXov, ov, rò, wool, lana : ab elpos, 
€0$, rò, idem ; q. ab e'ipco, I en~ 
twine, necto. 
f^EpXs v. in ipibaivcù. 
"EpXcfios, ov, 6, a kid, hcedus. 
t epKos, e os, rò, a fence, a ram- 
part, a bulwark, a defence, 
septum, valium, tutamen. Th. 
elpycù, I esclude, I drive away, 
excludo, arceo. 
f eppà, àròs, rò, a stay, prop or 
support, fulcrum. Refertur ad 
epeiòcù. 
c Ep/i7Js-, ov, 6, Mercury, Mercurius, 

et 'Eppéàs, et elàs, idem, 
c Ep/zoXaos, ov, 6, Hermolaus, nom. 

propr. 
e pò pai, et poet. eìpopat, I ask, in- 
terrogo, f Vide "Epa. 
fepos, ov, 6, JEiOÌ. prò epws, ut 

ycXòs prò yeXcos. 
f eppeopeveos, adv. vigorously, 
strongly, ivith ali one's might, 
wight and main, rapidly, swiftly, 
fìrmiter, valide, acriter, summis 
viribus, celeriter : ab ippcùpévos, 
ov, vigorous, strong, validus, ro- 
bustus, perf. pass, verbi pcovvvpt, 
f. peocrcù, I strengthen > roboro. 



E P Y 



E T H 



55 



*f spvQpos, pà, pov, red, ruber. 
Th. "Epevflos, eòs, rò, redness, 
rubor. 

'f'epuaj et poet. zìpvco, f. vero, I 
draiv, I launch, Idraw off, traho, 
deduco, detraho. epvopai, m. in- 
terdum valet I observe, Iregard, 
observo, tueor, custodio. dpvà- 
rai prò cipvvrai, perf. ind. pass, 
deponentis more, they protect 
or support, tuentur. 

^EpxofjLcu, I come, I go, venio, eo, 
f. eXevaòpai, (f tanquam ex 
€\€vd(o inus.) a. 2. rfkvBov, et per 
Sync. rfkBov. a. 2. part. iXOòùv, 
oderà, óv. perf. m. €\rjkv6à. 

•f^E/x» inus. et e'ipcù, i. q. ipécù, f. 
€p& (Ion.£p£0)). p. eiprjKa. epofiai 
med. vide suo loco. Hinc péce 
ortum, per transpositionem lite- 
rarum scilicet, vult Schneiderus, 
non epa ex péco. Vide quaeDal- 
zelius in èpéco. 

'f e pasco, co, f. ricreo, I rush ; I gush 
forth, I stream, I fiow, impetu 
feror; fluo. Th. epoor), rjs, tj, 
force, impetus, quod a pcoopai, 
inus. / rush, ruo. 

epeos, coros, 6, love, desire, inclina- 
tion, amor, cupido. fEpcos, Cu- 
pida Cupido, aruoris deus. Th. 
epaco. 

€ parato, I aslc, I interrogate ; I 
beg of, I entreat, interrogo, oro, 
f. tjctù). p. rfpóòTTjKa. Th. epofiac. 

'Epcorìdevs, écos, 6, a young Love, 
a young Cupid, a lovelìng, Ama- 
torculiis: est dimin. ab"Epcos. 

ÌÉpcòTÌKos, ov, of love, loving, ama- 
tory, amatorius : ab epcùs, cotos. 

€£, Poet. f lon. et Att. prò els. 

"f ecràyeipco. v. clcràyeLpùj. 

io-òòpevos, sitting, sedens, Dor. 
prò iCòfievos, praes. part. ab 
epopea. 

9 Eo~£\ó$, ^, qv, good, goodly, 
bonus, a, uni. 

€<rÓ7TTOfjiai, 1 look info, inspicio. 
Th. oTiro\xai, I see, video. 

eo~-Q7rTpi£opai, I look into a mìrror, 
in speculimi inspicio, f. Xo-opai: 



ecronrpov, ov, rò, a looking-glass 

or mìrror, speculum; quod ab 

iaónTopai. 
eo-opaco, I behold, aspicio. Th. 

opaco, I see, video. 
ecnripà, às, tj, the evening, vespera. 

Th. "Ecnrz'pos. 
'EcnTepides, Hesperides, filiae He- 

speri, ab "Ecrirepos, Hesperus. 
'Eanrepos, ov, 6, the evening-sfar, 

Vesper: item Hesperus, noni. 

propr. pater Hesperidum. 
ecrcrtai, you shall be, eris, lon. et 

Poet. prò eo-r), 2 sing. f. verbi 

djjLi. 
f ecrre (prò es re), adv. until, do- 

nec. 
ecTTrjKcùs, oro?, part. perf. ab 

lo-TTqpX. 
'Ecrrià, às, rj, a hearth, afire-side, 

a house, focus, lar, domus ; item 

Vesta. Hinc 
icrrlàco, I entertaìn hospitably, I 

feast, convivio excipio, f. aereo. 

p. eto-rtà/ca. Sumit enim i post 

e loco augmenti. 
•f" iariS^fiì. v. cìo-TWrjpX. 
^Eaxàpà, oc, f] 9 a hearth, a fi re- 
place, a censer, focu6, arca. 
v Eo-xolt^, r\, ov, the last, the ut- 

mast, estreme, extremus, ultimus. 
ecro, witkin, intra, adv. fVide 

€lO-&. 

eralpà, às, rj, a f emale companion, 

a mistress, amica : et 
eraipeià, às, rj, companionship, 

society, frìendship, societas : ab 
"Erolpos, ov, 6, a companion, so- 

dalis. 
ferapos, ov, 6, Poet. prò eralpos. 
"ErepoSy à, ov, one oftwo; the one 

— the otker ; another, alter, 

alius: ab ds, one, unus. Hinc 
f €T€p(x>6€v, adv. on the other side, 

on the other hand, altera ex 

parte. 
err)0~ios, ov, 6, r], annual, yearly, 

annuus, anniversarius : ab eros-, 
f €tt)tv fxó s, rj, ov, true, verus. 

errjTVjjLÒv acc. sing. neut. more 



56 



E T I 



E Y K 



adverbii, truly, vere. Th. erv- 
pos, quod idem signifìcat. Est 
autem ervpos ab eros ejusdem 
significationis. 

"Eri, adv. yet, stili, further, adhuc, 
insuper, amplius. 

•f €ToifjLà£(ù, f. aereo, I prepare, 
paro. Th. 

'EToifxos, ov, ó,fj,ì % eady, promiptus, 
paratus. 

"Eros, eos, rò, a year, annus. 

\ ev, adv. well \rightly ,safely ,bene, 
recte, tuto. eu /xaAa fortius est 
qua ni /ia\a, exceedingly, perni ul- 
tum. Refertur ad ivs, quod 
vide : et proprie est neutrum 
genus accusativi singularis 3 more 
adverbii. 

f evade, pleases, ispleasing, placet, 
5 sing. 2 aor. prò eaòe, ab àvòàvco 
(vel àdcù obsol.) I please, placeo. 
Sed revera fuit eFaàe a Favòàvoù 
(nani sic antiquitus scriptum prò 
àvMvcù), quod postea, vel apud 
.Eoles, in evade transiit, digam- 
mo attenuato. Vide Thiersch. 
Gr. Gr. §. xix. 4. §. clxi. 
6. et $. ccxxxn. 19. Matthiae 
Gr. Gr. 161. Obs. et 223. Heyn. 
Excurs. II. ad II. T. 584. sub 
voce eaòa, et ad IL E. 340. Bast. 
ad Greg. Corinti], p. 442. Damm. 
Lex. Hom. in ijòa. Cf. evKrjXos 
et avràp, itemque notata ad IL 
A. 459. 

euaXcoroj, ov, 6, r), easy to bei alien, 
easily captured, captu facilis : ex 
ev et à\io-KCù, I tali e, capio. 

\ 'Evftòels et ILvftoieìs, cùv, cu, the 
Euboeans, Eubcei, Eubceae inco- 
ia?. Th. Ev/Soia, Euboea, insula 
Bceotiae vicina, hod. Negropont. 

evye, bravo/ good / well done / 
euge : laudantis et exultantis 
adverb. 

evyucoficov, òvos, 6, r), reasonable, 
candid, aequus, candidus: ex ev 
et yvù)fjL(ùv, ovos, ó, r), one wlio 

judges, cognitor. Th. -yii/cócr/cco, 
I know, cognosco. 

evàaLfjLovui, às, r), happiness, feli- 



citas : f ex elàalfxcùv, happy, felix, 
quod ab ev et èaipcov, fortune, 
fortuna. 

t evòaipcov, 6, r), v. in voc. prseced. 

fevòfirjTÒs ov, 6, rj, well bnilt, 
bene aedificatus : ex ev et beino, 
I construct or build, struo, aedi- 
fico. 

evòopes, Dor. prò evàòpev: ab 

Evoco, / sleep, dormi o, f. evàsero). 
p. KG. 

evepyerécù, co, f. ^crco, I do a kind- 

ness, I benefit, benefacio: ex 
| evepyerrjs, ov, ó, a benefactor, be- 

■ neficus; quod ex ev et epyov, 

■ a deed, opus. 

f evfavòs, ov, 6, r), well gir de d ; 

having a beautiful zone or waist, 

bene seu eleganter cinctus: ex 

I ev et C^> vr ì) a zone, zona, quod a 

! £(ùvvv(ù, I gird, cingo. 

evrjOeLa et evrjBXà, às, r), simplicity, 
folly, innocentia, stultitia: ab 

evi]drjs, eos, 6, r), ingenuous, frani', 
open; candid even to a fault, 
simple, foolisli, bonis moribus 
praeditus, simplex; item stultus: 
quod ex ev et rjBos, eos, rò, dis- 
position, indoles. 

evBàXr)s, eos, 6, r), Jlourishing, 
blooming, bene florens, floridus. 
Ex tv et BdXXco, I bloom, vireo. 

evOereù), co, / dispose, I arrange, 
concinne dispono : ex ev et 
fBeròs, placed, positus, quod a 
TÌBrjpt, I place, pò no. 

evBecùs et evBv, adv. immediately, 
statini : ex evBvs. 

evBv, vide in voc. anteced. 

'EvBvs, eia, v, gen. eos, straight, di- 
rect, rectus, a, um. fevBvs, adv. 
i. q. evBecos. 

evKapnòs, ov, 6, r),fruitful, fructu- 
osus, fcecundus: ex ev et napiros, 

fruit, fructus. 

evK.aTaQtìpovrjTOS, ov, 6, r), con- 
temptible, despicable, despicien- 
dus : ex ev et KaYac/>poj>eco, / 
despise, despicio. 

f evKTjXòs, ov, 6, r), i. q. eKnXos, 
quiet, cairn, undisturbed, quietus, 



E Y K 



E Y T 



51 



placidus. Àntiquitus scriptum 
eftcrjXos, mox cvkìjXos, digammo 
attenuato. Vide Thiersch. Gr. 
Gr. §. clviti. 15. et clxi. 6. 
Obs. Damm. Lex. Hom. in voce, 
et quae dieta in evade. 

evicXecfa, I ma/ce famous, I cele- 
brate, celebro, f. ìcra). Ex evicXerjs, 
glorious, insignis, quod ab ev et 
kXcos. 

evKurjfxìs, l$òs, 6, r), well-greaved, 
well-armed, bene ocreatus vel 
armatus : ex ev et kwjjjlìs, IÒos, r), 
a greave, ocrea ; quod a KintfiT}, 
rjs, r), the shank, the /cg,tibia,crus. 

evKOjxos, (Ion. et Poet. rjVKÒfxòs), 
ov, 6, r), having beautiful hair, 
fair-tressed, pulchre comatus. 
Th. ev et KÓfxrj. 

evp.eye6r)s, eòs, 6, r), large, vasi, 
ingens, procerus: ex ev et péyas. 

\evp.evrjs,eós,ò,7j,kind,benevolent, 
propitlous, friendly, benevolus, 
clemens, amicus, benignus : ex 
ev et pévos, viind, animus, unde 
Latinis mens. 

evprjKrjs, eòs, ó, rj, very long, of a 
suìtable length, bene longus : ex 
ev et prjKÒs, eòs, tò, length, lon- 
gitudo. 

evfjLOp(j)òs, ov, 6, r), well-formed, 
beautiful, formosus, speciosus : 
ex ev et popqbr), forni, shape, for- 
ma, funde, transpositis literis, 
Latinum forma. 

Evvr), r)s, rj, a bed, cubile. + Item a 
stone used as an anchor, saxum 
prò ancora usurpatum. Refertur 
ad evoco. 

Ev£eivós \ (se. ttóvtos), ov, 6, the 
Eujcine sea, pontus Euxinus. 
't'Th. ev, ^évos. 

eÙ7rX oKCLfio s, ov, 6, rj, having beanti- 
fui ringlets or trcsses,fair-tresstd, 
pulchros cincinnos vel cirros 
habens: ex ev et likoKapos, ov, 6, 
a curi, a tress, cincinnus : quod 
durXÒKr), r)s,r),a twining or braid- 
ing, implicatio. Th.7rXeKc«>, I folci, 
plico, f. £co. p. m. 7re7rXoKa. 

evTTÒpos, ov, 6, easily passed; pos- 



sessed ofgood means, rich, trans- 
iti! facilis; expeditus, opulentus : 
ex ev et iròpos, a passage ; means, 
transitus; facultates. Th. ireipcù, 
I pierce, I pass, transadigo, 
transeo. 

evirrepòs, ov, 6, rj, well ivinged ; 

full of winged arrows, bene ala- 
tus; falatis telis bene refertus: 
ex ev et irrepóv, a wing, ala. 

Evpio~Kù>, I fina, I discover, inve- 
rno, deprehendo, f. evpr)o-<ó. p. 
evprjKa. a. 2. evpov. f. 1 . pass, ev- 
peSijcrojiai. 

f'Evpvpàrrjs, ov, 6, Eurybates, 
praeco Agamemnonis : ex evpvs 
et /3atVco. 

EvpvàÌKr), rjs, rj, Eurydice, nom. 
propr.: fex evpvs et òlktj. 

f evpvKpeicùv, ovtos, 6, ividely rul- 
ing, late dominans : ab evpvs et 
Kpeiùnv, ovtos, a rider, rex, quod 
refertur ad Kpàcù obsol. et tepai- 
vco, I ride, rego. 

■j" ILvpvs, eia, v, broad ; large, ex- 
tensive, latus; amplus, magnus. 

\ evpvcù\jr, oùttos et oiròs, far-see- 

ing, all-seeing, oculis late pro- 

spiciens: ex evpvs et an//", oottòs, 

r), the eye, oculus, vel the aspect, 

aspectus. Refertur a quibusdam 

ad o^, oh os, rj, the voice, vox, 

ut sit loud-sounding, loud-thun- 

! dering, late tonans. Est et forma 

I evpvÒTrrjs, tantundem valens. 

; Evpó)7rrj, rjs, r), Europa, nom. mu- 

! lieris. 

f evpcùo-ros, ov, 6, r), strong, ab le, 
effective, brave, robustus, vali- 
dus, fortis, audax : ex ev et 
pcovvvpX, I strengthen, roboro. 

t"Eì^9, gen. eeos, adj. (Ion. rjvs et 
gen. er)òs,) good, brave, bonus, 
fortis. 

evaefieià, às, r), piety, pietas : ab 
evae(3r)s, pious, pius, quod ab ev 
et o e fico, I worship, colo. 

evrciKTos, ov, 6, r), orderly, ordi- 
nem servans; unde 

evTaKToùs, adv. in an orderly man- 
ner, ordinate. Th. ev et Tao-o-co. 



58 



E V T 



E $ I 



tEJre, conj. wken, quando, cura 

Interdum valet as, sicut, velut, 

ceu. 
•f* e£'7e/^eos > , ov, 6, 77, ivellfortijìed, 

bene munitus : ex ev et rei^oj. 
etreXeia, às, r n cheapness, frur 

gality, parvus sumptus, frugali- 

tas, ab 
<vreXrjS, eòs, 6, 77, cheap, frugai ; 

paltry, vile, frugalis, vìlis : quod 

ab €v et reXos. 
€VTp€7rr)S, Ìéos, ó, 77, ready, pre- 

paredy paratus, aequus : ex ev 

et Tp€7rco, I turn, verto. 

€i(prjfieco, co, I utter words ofgood 
omcn, I praise, I extol, I con- 
gratulate, dico bona verba, ce- , 
lebro, laudo, gratulor, f. 770-0 : 
ex feicforifjLos, ov, 6, 77, auspicious, 
bene ominatus, quod ab cv et ! 
(prjfJLT], report, fama. Fluxit au- 
tem (pr t fjir] a (prjfju, I speak, dico. 

evobpaiveo, I gladden,delight,greet, 
or cheer, exhilaro, obiecto, f. cv- 
ópàveò. p. tvcppayKà: ex ev et 
<ppr]v } the mind, niens. 

\ eicppovecQ, co, f. rjcrcù, I am wise ; 
I am kvndly disposed or wcll-af- 

fected, sapio ; benigno animo 
sum. Th. eveppeov, ivise, sa gè ; 
well-duposed, prudens, cui mens 
integra est, quod ab zv et (pprjv. 

evtpvcòs, adv. ingeniously, cleverly, 
ingeniose, scite : ab eiKJrìjrjs, in- 
genious, ingeniosus. Th. tv, (fivr]. 

f evxepcos, adv. easily, facile : ex 
€i>x€p7]s, ejs, 6, 77, easily managed, 
easy, manibas tractabilis, facilis. 
Th. -et-, x € ' L P- 

Ei xou-ai, I pray, Iboast, Iglory, 
I profess, precor, glorior, pro- 
fiteor, f. €v£òu.ai. p. evyp.aL. Rine 

eù^oy, eòs, to, glory, honour, re- 
nown, gloria, honor, decus. 

€vxpT]crTos, ov, ò, 77, useful, very 
useful, utilis, valde utilis: ex evf 
et xpT/o-rò?, useful; good, utilis; 
bonus. Th. eu, \pàou.aL. 

f evxcùXrj, rjs, 77, a prayer or sup- 
plication, a vow, precatio, votimi. 
Th. ev^òfiai. 



f €vcùvvu.6s, ov, 6, 77, on the left 
hand, left, laevus, sinister: ex eJ 
et ouofia (.Eoi. 6vvu.a; v. in €7racr- 
o-vrepos^t a name, nomen; nani 
proprie est happy in his good 
name, having a distinguished 
name, fausti nominis, clarus. 
Prior significano inde venit, 
quod laeva olim felicia habe- 
bantur. Cf. Virg. .Eri. II. 693. 

tv(ù)(ìcù, cù, f. rjcrcù, I entertain, 1 

feast, convivio accipio. f ev®X*" 
o/xat, med. / eat abundantly, I 
feast, epulor, et 

eveox^à, às, 77, a feast, a banquet, 
convivium, epulum , ab eu et 
t °X*Ì> V s i V'f 00( ^ cibus, quod ab 

€ X CO. 

fecpéwvpX et Ion. omissa aspira- 
tione tniépvvfjLi, I put on, I am 
clothed with, induo : ex cttX et 
ìwvpX, quod idem fere valet. 

fecpÌTTÒfjLciif €\lsopai,If o/lo w after, 
I pursue, subsequor, insequor. 
Th. €7rop.ai, I follo w, sequor. 

fe(pÌTu.r), 77?, 77, an order or com- 
mand, an injunction, mandatum, 
jussum. Th. €(plr]u.ì («r^ie/iat ni. 
/ command or enjoin mando). 

\ €(f)r]òou.ai, f. t]a6pai, I rejoice 
at, I exult in, lsetor aliqua re, 
inprimis malis alterius, laetor 
hostium calamitate : ex ìttX et 
fjòofjicu. v. in rjòco. 

f €(J)It]u.ì, f. rjcrcù, I send forth or 
against, I throw or lay upon, I 
impel, I urge, immuto, injicio, 
impello, urgeo: ex ìttX et Irjpi. 

iotXK.viou.ai, oipai, I come upon, I 

attain to or reach, I arrive at, 

I pervenio, f. ìcpl^opaL, p. ìcplypai, 

a. 2. inf. med. ecpÌKéo-Oat. Th. 

j Ikco, I come, venio. 

eobiTrTròs. ov, 6, on horsehach ; a 
horseman, equo insidens; eques: 

• ex eoi et Ittttos, a horse, equus. 

ecpiTTràpai, I fly to or towards, 
ad volo, involo. Th. hrra/uu. 

e(pio-T7]u.X, I set near or over, sisto 

\ juxta, appono, praeficio, (+691- 
ara/xaijmedia voce, Iam at hand, 



EXE 



Z H N 



59 



I come upon, I preside over, in- 
sto, supervenio, praesum,) f. ìiri- 
(TTr)cr(ù, p. €(p€aTrjKci, I carne 
ttpon, superveni, perf. part. £</)e- 
ctttjkcùs, òtos, et per Crasin ev- 
errà)?, coming upon, superveni- 
ens, a. 2. ind. act. cTrecrrnv, rjs, 
t], I carne upon, superveni : ex 
eVì et IcrrnpX. 

€X€fi>v@€co, <ò, f. tJctg), I r est min or 
hold my tongue, linguam conti- 
neo : ex ex® et jxvBos, a ivord, 
verbum. 

fexÌTTtvKTjs, e 6s, 6, 17, bitter, dead- 
ly, amarus, mortifer. Th. e^co et 
7T€vkt], a pine oxpitch-tree, pinus, 
picea. 

eX#es, idem quoti x@* s > yesterday, 
heri. 

fixBlcov compar. et c'xQio-tos su- 
peri, ab exGos (v. in ex^pos), 
more hostile; mo^t hostile, most 
hateful or odious, odiosior, odio- 
sissima. 

fix0oàÒ7reco, f. 770- co, 7 am at enmity 
or variance with, altercor. Th. 
ÌxOoÒottos, 77, ov, hated, invisus, 
quod ab €x&6s et oirrofiat.. 

ix&pos, à, ov, hostile, inimicus, a, 
um : ab c'xtìos, eos, rò, hatred, 
odi 11 m. 

w E^t?, Xòs, vel eco?, ó, a viper, an- 
guis, vipera mas. 

w Exco, I have, I hold, I keep, I 
Jcnow, I am able, habeo, scio, 
possum, f. e£oo, et ch^o-co, ab 
inus. o-^eo). p. €o~xr]Kà. F. 1. pass, 
cr^e #77 cromai, p. pass. ecr^/za*. 
Vide Gram. f e^o/iat, m. I cling 
to, adhaereo. part. exopevos, an- 
nexed to, next to, vicinus. 

f eco inusit. f. e creo, I place, col- 
loco. 1 aor. elaà. 

eoìOsv, adv. in the morning, mane, 
diluculo: ab eco?, the dawn, Au- 
rora. 

eùv, who or which is, qui est, Ton. 
prò &v, praes. part. verbi et/zi, I 
am, sum. 

€ù)pà, saw, videbat, 3 sing. imperf. 
Att. prò <opà, verbi opaco, / see, 



video : sic capateci, prò copàfea, 
perf. Att. 
eco?, antil, while, as far as, donec, 
dum, usque. fTh. hi o. 



f ZAGE02, à, ov, divine, sacred t 
divinus, sacer: ex £a intens. et 
Beos. 

£àa>, f £w, I live, I enjoy life, vivo, 
vigeo, revivisco, laetus sum, im- 
perf. e£àùv, fè'£cùv, et efav, ns, 77, 
quasi a £%**. praes. part. (à&v, 
fcòj>. inf. £a€iv, contr. £rjv. f. \ (ri- 
creo, et med. £r)cròfj,ai, 77, erat. a. 
1. efy&à, às, e. 

£€vyp.à, àròs, to, a juncinre ; a 
bridge, junctura, conjunctio ; 
pons, a 

■f ZtvyvvpX et fcvyvvco, f. £co, / 
jo^jungo. 

Zevs, Jupiter, gen. Znvos et Atos* 
d t. Aìì, acc. Aia, voc. Zev. 

Zeco, 1 boiì, ferveo, bullio, scateo, 
f. fecrco. p. efe/ca. 

fZrjXos, ov, 6, zeal,jea!ousy, emù- 
lation, rivalry, envy, aemulatio, 
invidia, zelotypia. 

£y}\6tv7T€cd, f. 770-co, I amjealous, I 
envy, I emulate, zelotypus sum, 
zelo ducor, aemulor, invideo; et 

(rjkorvTTÌà, às, r), jealousy, zelo- 
typia ; et 

fyjKÓTVTròs, ov, jealous, zealous, 
zelotypus, invidia percussus ; 
quasi <^Acp rìmeis : ex (jfkos et 
tvtttoù, I strike, percutio. 

£77X00), I emulate, I envy, aemulor, 
invideo, f. cócrco. p, e^Xco/«a. Th. 
Cr)\os. 

t ZnpXà, às, r), v. in voc. seq. 

jjipXocù, I hurt, harm or dama gè ; 
Ifine, I punish, damnum afferò, 
mulcto, f. cócrco. p. i^rj/iìcoKa. a. 
1. pass. i£r]jjX<!ù6r)v : a QqpXà, loss, 
damage, damnum. 

Qv, prò £av, praes. inf. verbi £aco, 
vivo. 

ZrjvòcpdvTrjs, ov, 6, Zenophantes, 



60 



Z H T 



H K ù 



noni, propr. 
Z^reoo, co, / se eie, I studt/, I re- 
quire, quaero, studeo, requiro, 
imperf. etfrovv. f. t/ctcù. p. igq- 

TTJKO.. 

£oùypà<fios, ov, 6, a painter, pictor : 
proprie qui £còa ypàfai, paints 
living creatures, animalia pingit. 

(aoyò ve co, I produce a living crea- 
ture, vivifico, vivum conservo, 
f. r)(T(ù. p. €(^(ùòy6vT]Ka : a 

£<ùoyòvos, ov, ó, r), generating a 
living creature, Ufe-giving, vita- 
lis : a £cùò$ et yovòs, generation, 
generatio, quod a ylvop.ai. 

£cdov, ov, tò, a living creature, an 
animai, animai, et 

(<ùos,r), òv, live, alive, vivus, a, um. 
Th. fa©. 

Zcópòs, à, 6v, Uvely,strong, merus, 
efficax : ut Co>pòs oìvòs: f'requen- 
tiusin compar. £<opÒT€pòs,strong, 
pure, unmixed, meracior. 

£é)ù>, Poét. prò fàco. 



H. 

*H, par ti cui a, quae ssepe construi- 
tur cura npiv irpìv rj, before, pri- 
usquam. r) significat etiam or, 
than, unless, vel, quam, nisi. 

f fj, surely, certe, rj prjv (et Ion. 
t) fjLev) particulae jurandi, de qui- 
bus v. quae in notis ad Homer. 
rj et t) interrogativum Latine 
valet num, v. g. r) efléXeis (inalim 
rj *.), do you ivish? num vis? vis- 
ne? 7 yàp interdum est else, alio- 
quin. 

-f§ per aphaeresin prò ecfrrj, he 
said, dixit. 

e 'H^rj,ris, r), youth; Hehe, the god- 
dess of youth, pubes, Juventus; 
pubertatis dea, Hebe. 

frjyaSeos, ov,6,very divine, sacred, 
goodly, excellent, famous, cele- 
brated, valde divinus, sacer, 
praestans, egregius. De etymo 
dubitatili'. Alii ad àyadòs refe- 
runt, alii ad àyav et Ofws, Ab 



ayapai, / ad mi re, miror, ducit 

Ernestius. 
r)ye^6vià, às, r), ride, command,\m- 

perium : ab 
r)y€fiù)v, ovo y, 6, r), a leader, a 

ruler, a guide, dux, quod ab 
f H-yerò/Acu, ovfxai,, I lead ; I think, 

I deem, milites duco, dux sum; 

existimo, f. rjo-òjjLai. p. rjjJLai. 
'Hòc, Poet. and, et. fTh. rj, àe. 
rjà€Lv 3 €Ls,€L, I kneiu, noverano, Att. 

prò tìdeiv, quod per Sync. prò 

elàrjKtip, 1 sing. plusq. perf. act. 

verbi ftòeco, Iknow, scio, f. r)cr<ó. 

p. m. ol$à. 
rjòìcùs, pleasantly, cheerfully, will- 

ingly, gladly, libenter, adv. ab 

r)dvs, comp. n. fjòlóv, superi, n. p. 

ijÒLo-rà, vwst willingly, liben- 

tissime. 
'Hàr), already, ?iow, adv. jam, 

mox, protinus. fTh. rj àr). 
r)òovq, rjs,r), pleasure, voluptas: ab 
f'HSòs et rjòòs, cos, tò, delight, 

pleasure, enjoyment, use, dele- 

ctatio, suavitas, utilitas. 
fr)òi€7rr)s, eo?, 6, r), sweetly speak- 
I ing, suaviloquus : ab r)òvs et 

€7tòs, a word, verbum. 
e H§£ff, eia, v, gen. eo?, sweet,plea- 

sant, suavis, jucundus, laetus: q. 
j ab fjòcù. coni par. rjdloov, superi. 

^Storòf, et r)òvT€pos, r)òvTaTÒs. 

f]d(ò, f. rja<ù, a. 1. r)crà, I delight, 

, delecto. fjòofiai med. / am de- 

lighted, delector. Th. àvòàvco. 
t h* poet. prò fj. 

f rjeXlós, Poet. prò rjXXos, Ut r)cp- 
: jjbcvos prò rjpjjLevòs (ab aipco) 
| ap. Apoll. Rhod. II. 171. 
r)epX, dat. sing. Poet. prò àepX : ab 
| àr)p, azpòs, 6, the air, aer. 
f rjfpìos, à, ov, early in the morn- 
! ing, matutinus. Th. rjp conti*, ab 
I cap.^ ^ 

f 'HìétXcùv, (ùvos, ó, socer Hecto- 
| ris, princeps Thebse Phrygiae, 

rex Cilicum. 
"Hkoù, I come, I am come ; I ap- 
| pertain, I helong, veni, adsum, 

pertineo, imperf*. rjKov, es, e. f. 



H T O 



H T O 



61 






adv. in truth, profecto, 
p. m. rjKa, 



'HXìOtos, à, ov, foolish, siili/, stul- 
tus, vecors. 

"llXtos, ov, 6, the sun, sol. 

Y HÀo9, ov, 6, a nati, a stud, clavus. 

f T H/xai, / sit or am seated, sedeo, 
et proprie est perf. pass, prò cf- 
/xat, ab eco inus. / moke to sit, I 
place, sedere facio, colloco. 

"f rjfxàp, àròs, rò, i. q. r)fX€pà. 

rjjjLeu, prges. inf. Dor. prò eìvai. 
Th. elfù, I am, sum. 

'Un'epa, às, r), et lon. rjpiepr], a 
day, dies, lux. 

rjpepodpofJLeco, I run the ivhole 



rjTTeponevcù, I deceive, decipio. 

t rJTTov, ivhcther, — or, si ve, — seu : 
ex r), or, aut, et nov, somewhere, 
alicubi : sed 

f rjirov, doubtless, certainly, in 
truth, certe, profecto: vel inter- 
rogative whetherf utrum? num? 
an ? tjttov ov ; is it not ? nonne 
est ? ex rj, Lat. num, et irov. 

r/ Hpà, às, et lon. r 'Hpr), ns, r), Juno. 

'HpaKXirjs, eeos, eovs, et contra- 
ete 'ìlpaKKrjs, eos, ovs, et lon. 
rjòs, Hercules, f voc. f HpàKkeìs 
et -es. 

f rjpepLecù, co, / remain quiet, qui- 
esco. Th. rjpep.6s, quiet, quietus. 



day, I am a runner or running^ r)pìo~a, às, e, a. 1. ind. act. verbi 



messenger, sum cursor, totum 

diem curro : ex rjfxepà et òpó- 

fxos, a runner, cursor. 
r)jjìkr€pos, pà, pov, our, ours, no- 

ster : ab r)p.tìs, we, nos. Th. «r-ycó. 
r)ixCkéiTTos, ov, 6, r), half-hatched, 

semiexclusus : ex rjpXcrvs et Xe- 

7tco, I peel, decortico. 
r]jxXovos, ov, 6, r), a mule, mulus,-a: 

ex rjp.ìo~vs et ovos, an ass, asinus. 
^HfjLLO-vs, r)pXo-€ià, fjfJLÌo-v, half, di- 

midius, a, um. 
TjpìrìXrjs, eos, 6, r), -rekes, rò, half- 

Jinished, ìmperfect, imperfectus, 



apeV/cco, f. apecrco, / please, pla- 
ceo. 

f r)pìyeveià, às, r), epitheton All- 
roras, born in the morning ; usher- 
ing in the morning, tempore ma- 
turino nata ; lucem matutinam 
gignens : ex t)p contr. ab eàp et 
yevos. 

f 'ììpnnrXbàs, ov, 6, Herippidas, 
dux in exercitu Agesilai. 

"Hpcos, (ùos, ó, a hero, heros. 

fj&ev, 3 sing. a. Lab adco, I sing, 
cano. 

rjcrSà, you were, eras, iEol. f et 



semiperfectus: ab r)pXo~vs et re- j Att. prò r)s, 2 sing. imperf. verbi 



\os, an end, finis. 
TjpÌTopos, ov, 6, r), cut in halves, 

dimidiatus : ex fjpìavs et réfxvco, 

I cut, seco. 
r)fjuxp>\€KTos, ov, 6, r), half-burnt, 

semiustus : ex rjpXo-vs et <p\ey<o, 

I bum, uro. 
f y Hfi6s, conj. poet. when, quando. 
*Hi/, if, si, cum subjunct. r)v fxr), 

vnless, nisi. 
'Hi/i/o*, ivhen, quum, quando. 
T Hiràp, àros, rò, the liver, hepar, 

jecur. 
YHn-eipos, ov,r),a continenti land, 

shore, continens; littus. 
•f- rJTvep, conj. than, quàm: ex r) 

et 7T€p. 

r)i7€po7r€VTr)s, ov, 6, a deceiver, de- 
ceptor, Dor. rj-irepÓTrevràs : ab 



dpÀ, I am, sum. 
'110-1050?, ov, 6, Hesiod, Hesi- 

odus, nom. propr. poétae. 
r)o~orà6p,aL, vel r)TTa.ofjLai, -co/iat, / 

prove inferior, I am vanquished 

or defeated, f. r)o~opLai, perf. pass. 

fjcrcrr}iJLai, inferior evado, vincor, 

superor, succumbo, frangor. Th. 
f/ Ho"crcoi/, et rJTTcov, ovos, ó, r), less, 

inferior, minor, inferior. 
r/ ììavxos, ov, ó, quiet, quietus : 

unde 
fjcrvx * 5 ' a( ^ v * quietly, quiete. 
rjree, et ijreev sequente vocali, et 

contraete rfret, 5 «ing. imperf. 

verbi atreco, / aste, peto : f. r)cr<o. 

p. jjrrjKà. 
rjroi, ivhether — or, surely, sive, 

seu ; certe. Th. r), toi. 



62 



H T O 



GÈ I 



eerte: ex 7 et toi partic. en- 

clit. 
\rjTop, opos, rò, the heart ; the 

mind> cor; animus. Refertur ad 

aco vel cirjfxL, I breathe, spiro. 
"f TjrrdopaL, cò/xat, vide 170-crao/Acu. 
t^ure, Ion. et Poet. prò evrc. 
'HffiaicrrìcDv, cùvos, Hephsestion, 

nom. propr. 
c 'H0atcrro?, ov, ó, Vulcan ; fire, 

Vulcanus; ignis. 
rjx^^y **> £ ^°" g> j ^ sound, I rc- 

soundy sono. Th. ^x^ s > sound, 

sonus. 
t hxh €i $i yto'aa., rjev, sounding, re- 

soundìng, resonans, sonorus. 

Th. fai» *■ q- ?x° ? - 

'f#X*» at ^ v - ^here, °i Lìa > u bi. Th. 
?;, dat. ab 6?, rj, o, more adver- 
bii usurpatus, ivhere, qua parte, 
et x L particula, quibusdam ver- 
bis suffixa. tjxì scribi mavult 
Thiersch. Gr. Gr. § cxcvin. 4. 

+ *Hxoff, v. in voc. seq. 

^co, 00?, 01)?, 17, «« echo, echo, 
sonus reciprocus, vox reper- 
cussa. Th. rjx° s i sound, sonus. 

'Hòbff, 009, ovs, ì), morii, the dawn, 
Aurora, the day-spring, day, 
aurora, dilueulum, dies. 



0AAAMO2, ov, 6, a chamher, a 

bed-chamber, thalamus, cubicu- 

lum. 
OaXacrcra, seu BoXaTra, rjs, fj, the 

sea, mare. 
0aX7TG), f. yf/oo, I ivarm, I cherish, 

foveo, calefacio. 
*|" BapfiecD, co, f. rjcrcù, I am asto- 

nished, obstupeo. Th. Bdpfios, 

€Ós, rò, astonishment, stupor. 
Oaji/BpaKàs, ov, ó, Thambracas, 

nom. propr. 
-fSàfieios, a, ov, frequent, thick, 

numerous, frequens, densus, 

creber. Th. Bàpà, adv. fre- 

quentìy, crebro. 



Bclvcltos, ov, é, death, mors : a 

6vì]o~k<ù, I die, mori or. 
Bàvcùpes, Dor. prò Bàvcùpev, 1 pi. 

aor. 2. subj. verbi BvrjaKù), 
GànTco, I bury, sepelio, f. \jfco. p. 

Terà<fià. p. m. TeÒrjnà, f quasi a 

BrjTTCù* 

Bappeco, a>, I am bold, I dare, I 
am confident, I am °fg°°d chcer, 
confido, bono animo sum, f. 
ricreò, p. TÌOàpprjKCL ', a Bdppos, 
idem quod Oàpcros, boldness, con- 
fidence, fiducia. Hinc et 

Bappvvco, et Bapavvcù, I inspire 
ivith confidence, I embolden, 
fiduciam afferò, f. vvà, 

f" Saprrakìos, a, ov, brave, colt- 
ra geous, fortis. Th. Oàpcros, 
Vide in Bappéco. 

"f Bapcrecù, i. q. Sappia, 

\ Qdpaós, eòs, rò, v. in Bappéco, 

Bàcraov, more quickly, celerius, 
citius, compar. prò tcixlov: ex 

Oda ccùv, quicker, celerior, com par. 
ex raxvs, quick, celer, rabico:/, 
Bdacrcùv, vel Bàrrcov, 

Bào-cù, Dor. prò Btjctcù, fut. verbi 
riBripi. 

Barrcùv, i. q. BdcracùV. 

Qavpd(ù), I wonder at, I admire, 
I look upon or up to ivith ad~ 
miration, I regard, I esteem, 
I venerate, miror, admiror, colo, 
observo, f. acrcù. p. TeBavjxaKa, 
+ Th. Bavp.à, àrós, rò, a ivonder, 
miraculum, quod ad Baco vel 
Bavcù obsol. refertur, i. q. Btào- 
/xat. Hinc 

Bavpao-TÓs, rj, ov, admìrable, ad- 
mirabilis. 

Bea , a?, 17, a goddess, dea. Th.ékoy . 

Bea, às, 77, a s : ght, a spectacle, 
spectaculum. Th. 

e dopali I beholdi I contemplate , 
specto, conspicor, contemplor, 
f. acro/xat. perf. pass. TeBeapai, 
f Refertur ad Baco obsol. Vide 
in Qavpd^co. 

Berjìos, ov } 6, Poet. prò Bìtio?, 
quod prò Belos. 

f BelvcOy I beat, I strike, I chas- 



e e i 



e h p 



63 



tisc, ferio, caedo. Belvopai, med. 
I am beaten, vapulo. 

Qzìov, ov, rò, the Diviniti/, the 
Deity, divinitas, numen : f et 
proprie est neutrini! genus vo 
cabuli sequentis. 

Oeìos, eia, elov, divine, divinus, a, 
um. Th. Beós. 

BéXyco, I soothe, T charm, I be- 
guile, mulceo, delenio, decipio, 
f. £©. 

OeXco, seu eOeXcù, I am willing, I 
uùsh, volo, opto ; item, I am 
able, possum; f. OeXrjcrco. p. 
Te6e\r)Kà. quasi a BeXéco. f Re- 
fertur ad eXco obsol. / choose, 
eligo, 6 praefixa loco aspiratio- 
nis. 

BepXs, ìòos, iros et mttos, 77, lata, 
righi, jus, lex, fas. f Oe^iiares, 
plur. the laws,justice, jura, leges, 
judicia. Bepìs, Xòos, 77, Themis, 
dea j uris. 

f SeoeiKeXos, ov, 6, f], god-like, deo 
similis : a 6eòs et e'UeXos. 

+ 6eo7rpo7T€(ù, a>, I prophesy, va- 
ticinor. v. voc. seq. 

\ OìoirpoTTÌà, às, 77, et 

f QeoTTpoTTLÓv, ov, rò, a prophecy 
or prediction, divination, the di- 
vine ivill, vaticinalo : a Beòs et 
irpirrei', vel, ut Ernestio placet, 
7rpoÌ7TCù, I f or e tei, prsedico; quod 
minus placet. 
Bios, ov, 6, God, a god, Deus, et 
aliquando etiam f. g. a goddess, 
dea. 
depàneia, às, rj, service, obsequi- 

. ousness, obsequium : a 
6ìEpa7r€V(ù, I serve, I court, I ca- 
jole, f. evacù. p. TeBepaTTcvKa. 
Th. 
B^parrcov, ovtos, 6, a servant, an 
attendant, minister, famulus, 
servus. 
Oeppaivco, I ivarm, calefacio, f. 
àvcò. p. T€6épp.ayK.a l ex Seppòs, 
ivarm, calidus. 
Béppn, ns, rj, warmth, heat, calor, 
aestus. Th. Bépcù, I warm, cale- 
facio. 



Béppìos, ov, o, a lupine, lupinus, 

leguminis genus. 
Qzppos, 77, ov, ivarm, calidus. Th, 

6epco. Vide Qépp-q. 
Bepós, eos, rò, harvest, summer, 

messis, aestas. 
\ Beo-Treaìos, à, ov, speahing from 
divine inspiration, divine, hea- 
venly, ex Deo loquens, divinus^. 
ccelestis. Th. Oto-Tris, XÓs, quod 
idem significat. Referri autem 
potest Oécnris ad 8eòs et cttoì 
inus. / say, dico. 
Beo-araXXà, vide QtTTaXia. 
■f BecrropXòrjs, ov, 6, the son of 
Thestor, Thestorides, Thestoris 
filius. Th. Oto-Tcop, opos, 6, 
Thestor. 
BerXs, Xòós, 77, Thetis, Dea mari?, 
uxor Pelei regis Myrmidonum 
et Phthiotrdrs, mater Achillis. 
QeTràXìà, às, fj, Thessaly, Thes- 

salia, nomen regionis ; hinc 
BerràXoì, ol, the Thessalians, 

Thessali. 
Beco, f. devavpai, I run, curro, 

citrsu contendo, 
f e?7/3at, àv, al, Thebes, Theba?, 

Bceotise urbs primaria. Hinc 
\ Brj(3a1oL, (ùv, ol, the Thebans, 

Th ebani, 
f BrjftT], rjs, rj (quas et Brjfìaì, a>v), 

Asiae urbs, sub regno Trojano, 

ad radices Placii montis, unde 

et 'YTroTrXàiaos dieta, h. e. sub 

monte Plaeio. 
Brjyco, I whet, I sharpen, acuo, f. 

£o>. p. TeBrjxà. 
f OnrjTos, r), 6v, io be regarded 

with admiration, conspicuous, 

spectandus, spectabiiis. Th. 

6eao\iai. 
Br}Xvs,€os, 6, rj, et 77 órjXeià, etra 

6rjXv,f emale, feemineus, a, um. 
Bqp, pos, 6, a wild beasi, f unde et 

Latinumy^ra. Hinc 
6-qpà, às, 77, hunting, booty, ve- 

natio, prseda. 
St]P€vtXkòs, ov, pertainwg to the 

chace ; fond of hunting, venati- 

cus: a 



64 



e h p 



e y 2 



Brjpevco, I hunt wild beasts, I hunt, 
feras venor, capto, f. euo-o). p. 
reBrjpevKa. Th. Brjp. 

BrjpXvv, ov, tò, (dimin.) a wild 
beast, a beast, fera, bestia. Th. 

Qrjo-avpos, ov, 6, a treasure, a 

treasury, thesaurus. 
f Qr)o-€vs, €(ùs, 6, Theseus, prin- 

ceps Atheniensis, iEgei filius. 

Oiyo), / touch, tango, attingo, f. 

£o). p. re^t^a. 
*f 0t? et BXv, Ti/os, ó, 77, a heap of 

sand on the sea-shorc ; the shore, 

the strand. Est proprie acervus 

arenae ad littus maris positas, 

deinde littus maris ipsum. 
'fOXiyfris, 60)9, 77, affliction. Th. 

6XTf3cù y I press, premo. 
SvàcTKCù, Dor. prò 
Bv^arKco, I die, morior, f. Ovi-j- 

£òfiai, quasi a BvrjKco, et Bavovp,ai, 

quasi a Bavéco. p. TèBvrjKà. a. 2. 

eùavov. Hinc 
&vr)T09, ov, 6, mortai, mortalis. 
Soivr), rj?, 77, afeast, a b cinque t ; 

food, victuals, epulum, convivi- 
mi! ; cibus. 
6o\ìpos, ov, turbid, turbidus; a 

BóXos, dirt,filth, mud, sordes. 
f Qoòs, d, ov, swift, celer, velox. 
Bopvjòeoù, co, I raise a tumuli, I 

moke an uproar, I trouble, I dis- 

turb, tumultuor, f. 770-0). p. reBo- 

pvfir)K.à. Th. 
Qopvfios, ov, 6, a tumuli or np- 

roar, tumultus, turba. 
Bovpos, ov, è, impetuom, impe- 

tuosus; in f. g. BovpXs, 1S09. Th. 

Bópco, I spring or leap, salio. 
OpaKrj, r)s, 77, Thrace, Thracia. 
Hinc 

Bpàg, à<os, 6, Thracian, Thrax. 

*f BpàcrvKapòXos, ov, 6, 17, boia, 
brave, audax, fortis : ex Bpuavs 
et Kapòla. 

Bpaavs, eia, v, bold, audax. Th. 
Bpàcros i. q. Bàpcros, boldness, 
confidence, fiducia. 

BpefxfjLQ, àros, rò, any thing that 
is reared or brought up, a nurs- 



ling ; asheep,omx\e quod alitur, 
pecus : a rpécjxù, I nourish, alo. 

QprjÌKXòs, ov, ó, Thracian, Thra- 
cius : a Qpyi;, fltos, lon. prò 
6paf 

Bprjvecò, I lamenta moarn or be- 
ivail, lamentar, lugeo, f. 770-0). p. 
TeBprjvrjKa. : a 

f Bprjvos, ov, 6, lamentation, sor- 
row, luctus ; quod a Bpécù, I la- 
meni, lugeo. 

Opì£, Tpìxps, 77, hair ; bristles ; a 

fteece, capillus, seta, villus, dat. 
pi. 6 pigi. 

f Bp'óvòs, ov, 6, a seat, a throne, 
sedile, solium. Th. Bpàco inus. 
/ sit, sedeo. 

fBpvWécù, co, I sprcad or noise 
abróàd, famigero, dictito, j actito, 
fut. 770-0). Th. BpvWos, a report, 
rumor. 

Bvyàrrjp, a daughter, filia, nata, 
£en. epo?, pós, acc. Bvyàrepà, 
arpa. voc, co Bvyarep. dat. pi. 
BvyarpacrX. Hinc 

BvyarpXov, ov, rb, (dimin.) a little 
daughter, fili ola. 

BvfiXàfia, àros, rò, incense, suf- 
fitus : a 

Q-ufiXàco, I bum incense or per- 
fumes, I perfume, suifio, odores 
incendo : f ex Bvfxà, àros, tò, 
incense, odoramentum, quod a 
Bvco, 

Qvfios, od, 6, mind, will, inclina- 
tion, sjririt, animosity, passion, 
anger, li/e, toul, animus, mens, 
voluntas, ira, f anima, vita. Re- 
ferto ad Buco, Irage, furo. Hinc 

Bv fioco, ó), / enrage, ad iram pro- 
voco, concito, incito, f. qoctqù. p. 

TÌBvp.COK.à. 

Qvpà, às, 37, a gate, a door, janua, 

ostium. Hinc 
fBvpXs, Xòos, 77, a little door, os- 

tiolum. Item a window, fenestra. 
Bvpcopos, ov, 6, a door-kceper, a 

porter, januae custos, janitor : 

f ex Bvpa et oopa, pas, 77, care, 

cura. 
BvcrXà, Xàs, 77, a victim, a sacri/ice, 



e y q 



I A A 



65 



victima : a 

Qvco, I sacri/ice, macto, sacrifico. 
Qvcù, I storni, I rage, impetu 
feror, furo, f. Ovaco. p. retìvicà. 

Scokòs, idem quod OàKos, ov, 6, a 
seat, sedile, f Th, Oàco obs. i. q. 
Qàarcrco, I sii, sedeo. 

Sco7r€vco, I flaiter, adulor, f. tvcrco. 
p. T€dà>7revKà: a Bà>^, cùttos, 6, a 

flutter er, assentato!', quod a #&>- 
irrcù, / wheedle, assentor. -f Est 
autem Sóairrcù a OrjTrco Ion. prò 
Bdirco, I am amazed, stupeo, 
quod ex 6àa> obsol. fluxit. Vide 
in Oeàopat. 

Qo)pa£, clkós, 6, the breast, a 
breasUplate, a evirassi, a coat of 
mail, thorax, pectus, vestis qua 
tegitur pectus, lorica. 

BcùprjKotfiòpos, ov, 6, rj, wearìng a 
bveast-plate, thoracem ferens : 
ex 6ó)prj£ et cpepco, I bear, fero. 

Sooprjg, Ion. prò 6copa%, quod 
vide. Hinc 

f0copi]orQ-<o, f. £g>, / arni, tliorace 
munio. 



I. 



^lAOMAI, capai, I heal, I cure, f. 

ào~6pai, medeor, sano, curo, p. 

Zàpai. 
"làcrcov, ovos, 6, Jason, nomen 

viri. 
Tarpo Si ov, è, a physician, medi- 

cus. Th. ìàopai. 
-f-Tàx®, I make a noise, I resound, 

sonum edo, resono. Th. là, às, 

I], a voice, a sound, vox, sonus. 
~lha8vpo~os, ov, ò, Idathyrsus, 

noni, propr. 
Xèeà, às, f), an appearance, forni, 

an idea, visus, species, idea : ex 

eiSa), I see, video. 
"làìós, à, ov, private, peculiar, 

one's own, proprius, a um, pri- 

vatus, suus. 
f ~lòop1v€vs, ecos, 6, Idomeneus, 

rex Creta?. 
fTòpcùs, óùtos, t], sweat, sudor. 



Th. Ibos, €os, rò, quod idem 
valet. 

Xòcov, oderà, having seen, conspi- 
catus, a. 2. part. act. verbi cièco, 
I see, video. 

tep€vs, ecos, 6, a priest, sacerdos : 
ab Upós, 

"ìepOKkerjs, €€os, €ovs, vel "Iepo- 
kXtjs, -€gs, -ovs, Hierocles, noni. 
propr. 

f Tepòv, ov, rò, a sacrifice, sacrum, 
sacrificium, ab 

^ìepos, à, ov, sacred, excellent, 
great, sacer, a, um, praestans, 
magnus. 

"lepòo-oXvpa, av, rà, Jerusaìeni, 
Hierosolvma, nomen urbis. 

fleco, co, obsol. i. q. 

fTrjpX, f. rjcrco, I send, mitto. Th. 
eco inus. quod idem valet. 

"l8a.Krj, -qs, f), Ithaca, insulse no- 
men, Ulyssis patrise. f Hodie 
est Iaihaco, Hinc 

^iSaKrjo-ìòs, ov, 6, rj, of Ithaca, 
Ithacus. 

f~l6vs, eia, v, straight, righi, di- 
rect, rectus. Refertur ad evBvs. 

^Ikcivos, rj, ov, fit, befitting, meet, 
sufficient, conipetent, idoneus, 
sufficiens, congruus. -f Ductum 
volunt ex 

f iKàvcù, I arrive at, I reach, 
adeo, convenio, assequor, con- 
tingo. Th. t/cco, quod idem si- 
gnificai 

ÌKerevoo, I supplicate, I beseech, 
supplico, f. etereo: ex Xmerns, ov, 6, 
a suppliant, supplex. -f Th. i«co. 

^ 'Upìvos prò ÌKÓpevos (part. 2 
aor. ab ÌKviopai,} coming or fa- 
vourable, veniens, secundus. v. 
nott. ad Hom. 
-\ Ttcveòpai, f. ìàopai, I come, ve^ 
nio, a. 2. "iKopnv, lk.ov (Ion. t/ceo), 
ÌKtro. a. 2. imp. Xkov. Formatum 
volunt ab Uàvco, extrusa a. 
f^ÌKCù i. q. Ikcivcó. 
fTXàopai, f. ào-opat, I propitiafe, 
I appease, propitio, placo. Th. 
f^lXaos', ov, ó, rj, propitious, pro- 
pitius, 



66 



I A A 



I 2 T 



'f'iXàcrROfxai, i. q. IXdopai. 

flXtas, àòos, f), the Iliad, Ilias, 
Homeri Carmen: ex 

"IXiòV, ov, rò, Troy, Ilium, Troja. 
Th.'lXos-, qui filius Trois regis. 

^"1X10?, ov, f) , Uios, i. q. "lXiov, 
et sic passim apud Homerum, 
uno loco excepto, qui sublestae 
fìdei est. Homerum sequitur 
Horatius, semper, nifallor; et 
femininum genus restituendum 
Od. I. 10. 14. III. 19. 4. IV. 4. 
53. Epod. X. 13. 

*f ìfJL€pTÒs> r), ov, desirable r delighl- 
ful, charming, optabilis, ama- 
bilis, suavis. Th. Ifieipcù, I de- 
sire , cupio. 

"Iva, conj. that, in order t'hai ; 
where, ut ; ubi. 

'Ivàxosov, 0, Inachus,nom. propr. 

''Ivàos, ov, ó, an Indian, Indus. 

ìf-evTrjs, ov, 6, one who catches 
birds with bird-lime, a bird- 
catcher, afowler, qui visco aves 
captat, auceps. -f Ab ìgevco, I 
catch birds with bird-lime, visco 
aves capto, quod ab ì£Ós, bird- 
lime, viscum. 

9 I£Icùv,6vos, 6, Ixion, noni, propr. 

'flos, ov, 6, a missile iveapon, a 
dart, an arrow, missile, sagitta. 

"lovòalos, ov, ò, a Jew, Judaeus ; 
item, Jewish, Judaic, Judaicus, 
a, uni. -f Th. 'lovàaia, Judea, 
Judasa, quod ab 'lovòas, Judah, 
Judas, Jacobi filius. 

ìovkos, ov, ò, down, hair as soft as 
doivn, lanugo. Th. ovkos, soft, 
xnollis. -j- Alii referunt ad ì'XXco, 
obs. / roll or ivind round, cir- 
cumvolvo, quod ab 'CKkos ov, ó, 
the eye, oculus. 

\ ÌTTTTap^ecù, &>, / comiìiand ca- 
valry, I fili the office ofÌTnrapxos, 
equitibus praesum : ab 

t7T7rapxos, ov, 6, a master ofhorse, 
a commander of cavalry, magi- 
ster equitum, equitum praefe- 
ctus : ex Ittttos et dpx?}, command, 
principatus. 

iTTTTevs, €oùs, 6, a korseman 3 eques. 



Th. Ittttos. 
IttttÌkòv, ov, rò, cavalry, equitatus : 

ex 
Ittttìk.6s, r), ov, equestrian, eque- 

stris. Th. Ittttos. 

ÌTTTTOKÒfAÒS, OV, 6, T), « grOOÌlì, 

equiso : ex Ittttos et /co/acco, / 
take care of, curo. 

\ ÌTTTTop.à-)(€(t3, co, I fighi oii horse- 
back, I fight with cavalry, ex 
equis pugno : ex lTTTr6fxàxos,o?ie 
ivho fights 011 horseback, eques, 
quod ab Ittttos et /zci^o/xai. 

'Ittttos, ov, 6, rj, a horse, a mare, 
equus, equa, et ffem. gen. ca- 
valry, horse, equitatus. 

lTT7TOTpo(f)€cù, f. rjo-cù, I rear or nou- 
rish horses, equos alo : ex Ittttos 
et Tpocprj, quod a rpécfico. 

"l-n-ràpai, I fiy, volo, -as : praes. 
inf. HiTTao-Bai. f. 7rr/Ja-o/xat. q. a 

TTTCLCù. 

f 'iTTTopai, f. yj/opai, I harm, I in- 
jure, I molest, 1 aedo : ex Ìttóco, 
co, I 2^ r ^ss, premo, quod ab 
lttos, a burden, onus. 

~Ipis, idòs, €Ós, ecos, rj, the raìn- 
bow ; Iris, arcus coelestis ; Iris 
dea. 

"lo-qpX, ìarrjs, to^o-t, / know, scio. 

'laìs, Xò'ós, fj, Isis, noni, propr. 
deae iEgyptiacae. 

'lafirjvXàs, ov, 6, Ismenias, noni, 
propr. 

f icro/xaXos, r) ov, adj. equal, par, 
aequalis : ex ìaos et òpa\òs, rj, òv, 
level, even, asquabilis, planus. 
Sed vox ex incertis est, et cor- 
rigendum forte lo-copa\os, ut dy- 
XÓypaXos, nearly equal, ferme 
aequalis, quod ab ayxh adv. 
nearly, prope, et opakós. 

fTo-opàxos, ov, adj. equal in battle, 
in pugna par : ex ìcros et pàxrj. 

\ TcroTT\r)$r)s, eos, ó, rj, equal in 
number, numero aequalis: ex 
%o~os et TrXrjdos. 

'Icros, vel 107-0?, rj, ov, equal, im- 
paniai, equally divided, aequalis, 
par. 

-j^Icrr^/n, imperf. to-rriv, fut. q~tt\- 



I 2 T 



K a e 



CI 



tra, 1 aor. ecrrT/cra, transitive, / 
*e/ ?//?, / erect, I place, statuo, 
erigo, sisto. Tempora intransi- 
tiva 2 aor. €<ttt]v, praet. earrjKà, 
I stood, steti. ìo-rcificLi praes. ind. 
med. I take my stand, I stand, 
stationem habeo, sto. Tpó-rraiov ! 
(TTT](Tn(T6aL, to erect a trophy for ! 
himself tropseum sibi erigere, v. 
Kuster. de Verb. Gr. Med. §. 55. 
Tate On the Gr. Middle Verb, in . 
Mus. Crit.p. 104. 
f l<TTÌrj,r]s, f], vox Ionica, ì.q. iarlcu \ 
ÌvtÌov, ov, tò, a sai!, navis velli m : . 
dimin. ab ìcttos, a mast, mal uni ; 
navis. 
flcTToòoKrj, 77?, 77, the place or re- ! 
ceptacle of the mast of a vessel ; 
when lowered, the bed or end eh 
of a shif/s mast, Hgnum in quo 
recumbit navis malus demissus, 1 
receptaculum mali nautici : ex ! 

LCTTOS et ÒeXOfJLCll. 

[(TTopìà, às, 77, enquiry, research ; 
historu, cognoscendi studium, 
nistona : ao tcr-cop, opos, o, 7;, 
knowing, sciens, quod refertur ; 
ad 'idi] p.L. 

-tlo-tos, ov, 6, the beam of an up- ! 
rightloom; a loom ; a web, jo- 
gum textorium, instrumentum 
e quo stamina seu tela suspen- 
ditur; tela. Item. the mast of a 
sìiip, malus nauticus. Th. «rnj/*i. 

'icrTpos, ov, 6, the Danube, Da- 
nubius, Ister, nomea fluv. Ger- 
manici. 

ìo~Xvpos, à, ov, strong, robustus, a, 
um : in coni par. Icrx^pÒTepos, 
superi, icr^upòraros-. Th. ur^vr, 
vos tò, strength, robur. Hinc 

ìa-xvpQìS) adv. strongìy, valide, ve- 
li emen ter, enixè. 

t Tcr^o), I have, I hold, I occupy, 
I possess, I retain, I check, I re- 
strain, habeo, teneo, occupo, 
retineo, cohibeo, coerceo, re- 
primo. Th. e^co. 

Ìo~oùs, adv. equaìly, perhaps, aequa- 
liter, fortassis. Th. ìaos. 

:tg/xo?, tj, ov, intrepid, rash, anda- 



cious,daring, temerarius, audax, 
animosus. Th. irriderci, -|-quod 
ad levai refertur inf. verbi clpi. 

"Itvs, £0?, r), the felloe or felly of 
a wheel, a circumference or c'ir- 
tubar verge, circumferentia et 
curvatura rotas : omnis extre- 
mitas rotundae rei. 

f 'icpSIpios, gv, brave, gallant, fortis, 
animosus: ex 

f vcjn, adv. powerfully, mìghtiìy, 
valide, fortiter, cura potentia. 
Th. ts, strength, vis. 

~l<£ueXos', oi'jlphiclus, noni, propr. 

'lX@vs, vos, ó, a fsh, piscis. 

^'Ixvos, €09, tò, a fooisiep, a ves- 
tige or trace, vestigium. 

"I^cop, óòpos, 6, gore, sanguis cru- 
dus, sanies, tabu ni. Sumitur et 
prohumore. qui exDeorum cute 
vulnerata effluit, ichor, a purer 
sort ofblood supposed to flow in 
the veins of the gods. 

"là?, 609, ovs, rj, Io, nom. propr. 

"Icùv, covo?, 6, Ion, a quo "Icove?, 
(ùv, the Ionians, Iones, elicti. 

t'Ico^s-, v. in voc. anteced. 



K. 

KATfì, prò mi iycò, and I, et ego. 

t Kaòpelos, a, ov, Cadmean, The- 
ban, Cadmeus, Tliebanus, Th. 

Kdòp6s, ov, ó, Cadmus, nomen 
viri. 

Kaòovcrìos, ov, 6, a Cadusìan, Ca- 
dusius. 

KaSacpeco, I take down, I over- 
throw, I destroy, detrailo, everto, 
destruo, f. f eVca et t]o~cù; item 
K.à6e\cb (ftanquam a KaOéXco): 
ex KCiTa et alpécù, 

f KàBaTTTop.aii I touch, I move, I 
reach, I soothe, I accost, tango, 
attingo, mulceo, compello ; ex 

KClTa et CLTTTCù. 

KaBappà, aTÒs, to, offscouriiig or 

fiìth cleansed away, purgamen- 

tum^sordes. f In plurali per me- 

taphoram KaBàppJaTa, rà, sunt 

*N2 



68 



k a e 



K A K 



offscourings, dregs, sweepings, 

worthless persons, oatcasts from 

society, homines viles et abjecti. 

Ka6àpos,à, ov,pure, purus, a, um : 

a Kadaipco, I purify, purgo. 
Kadé^ofiaL, I sit clown, I sit, sedeo, 
■praes. part. KaBe^opevos. imperf. 
cKàBe^òfJLTjv. f f. KàBeòovpai. ex 
Karà et efo), seu eco, I place, col- 
loco. 
^KaOeTXov 2 aor. v. KaBaipéco. 
KadeXKvco, I draw down, deorsum 
traho. Th. ìXkvco, Idraw, traho. 
KaBevòco, I sleep, dormi o : ex Karà 
et evoco, f. 770-0), quod idem si- 
gnificat. 
Kà6r}fjLai, I sit down, I sit or am 
seated, sedeo. Th. rjpai, quod v. 
KaOl^co, I make to sit donni, I seat, 
I set, sedere facio, colloco, f. 
ìa~a>. a 1, eKaBXcra. KaB't^oaai, m. / 
sit down, sedeo : ex Karà et t£o>, 
/ make to sit, sedere facio. 
Ka&TrjpX, I send or let down, de- 
lllitto, f. t;(70). p. KaBsiKa : ex Karà 
et ifjfu, I send, mitto. 
Ka$iKV€oixai, I arrive or come ai, 
I touch, I reach, I attain to, con- 
tiugo, assequor : ab Uveopai, ve- 
lilo, f. i£opai. a. 2. m. tKÒp-qv. 
Kadl^às, clvtos, ò, a. 1. part. act. 
Dor. prò KaBìads: a KaBifa, f. 
ìcrot). 
Ka0iK7T€vco, I ride along, I ride 
down, I over-run with cavalry, 
perequato, equo decurro: fex 
Karà et Imreva», I ride, equito, 
quod ab Ìttttos. 
KaOiTrTrjfiX et KaBlirra/JLaL, I Jly 
down, devolo, f. Trrf) cromai, a. 2. 
act. Karé7rrr]u. part. Karairràs, 
after having ftoivn down, quum 
devolàsset. Th.7rrao>, linde t7rra- 
fii, Involo. 
KaOio'rrjfiL, (et Ka@1crTa.c0, obs.) / 
place, I appoint, I constitute, I 
establish, constituo,f. KàracrTrjo'cù. 
p, KaSécTTnKai ex Karà et icrTrjfii, 
I set up, s tatuo. 
f KaOopàco, co, I look down upon, 
d espici o. Th. opaco. 



Kaì, conj. and, also, even ; both — 
and, et, etiam. funi yàp, for, et- 
enim,namque. Kaìfxrjv, however, 
andyet, veruntamen ; item more- 
over, prseterea; item lo! hcre, 
and lo ! ecce ! Kaì èrj Kaì, espe- 
eially,and even, praesertim,atque 
etiam. et Kaì, although, quamvis. 

Kaivevs, eosf et Att. ecos, 6, Cae- 
neus, nomen propr. 

Kaivos, r), ov, new, novus, a, uni : 
compar. Kaivòrcpòs, superlat. 

KaiVOTCLTOS. 

fKaiTrep, conj. although, etsi, 

quamvis : ex Kaì et nep. 
Kaipos, ov, 6, the proper t'irne or 

season, occasion, opportunity, oc- 

casio, opportunitas, tempus. 
Kairoi, and yet, although, quan- 

quam, conj. cura ind. ex Kaì et 

TOL. 

Katco, I bum, uro, accendo, cremo, 
f. Kavcrcù. 1 aor. €Ki]à. p. KeKavKa. 
perf. pass. KÌKavpiai. \2 aor. pass. 

€KCLT]V. 

KàKeìvos, and he, et ille, per crasin 
prò Kaì eKelvos. 

^ KaKKclcù prò KàraKeLCù, ut Kappé- 
fco, Kapjxvco, prò Kciràpé^co, kol- 
tcijivcù (v. Karàpe^cù et Kappvco), I 
desire to go to sleep, I wish to re- 
tire to rcst, dormitimi ire cupio, 
decumbere volo. " Talia verba 
in elcù solent cupiditatem rei in- 
dicare." Damm. Ex/caràet^eo) 
vel K€tcù inus. 

KaKoòaipcov, ovos, 6, rj, illfated, 
unhajypy, wretched, infelix, mi- 
seri ex KaKÒs et èatp,cov, fortune y 
fortuna. 

KaKos, ?), ov, evil, bad, baneful, 
worthless, vile, cowardly, dast- 
ardly, disgraceful, malus, impro- 
bus, ignobilis, ignavus, timìdus. 

\TO KOKÒp,ì. q. KaKOTTjS. KCIKCI, CùV, 

evils, misfortunes, disasters, mala, 

infortunia. Hinc 
KaKorris, ttjtos, f), evil, calamìty, dis- 

grace, vitium, calamitas, malum. 
\ KaKovpyecù, a>, I do mischief to, I 

hurt, harm or injure, I molest, I 



K A K 



K A P 



69 



ìnfest, male facio, laedo, vexo, 
infesto, f. r\<j<ù : ex KaKovpyos, ov, 
6, r), bad,huriful, malus, noxius, 
quod a KaKÒs et epyop. 
KaKcòs, ad v. badly, ili, disgracefully, 
ignominiously , male, improbe, 
perperam, f turpiter, ignomi- 
niose: a kclkÓs, 
KàXàpòs, ov, ò, a reed, a stalk, ca- 

lamus, cnlmus, arando, 
KaXeoa, <w, I cali, (f quod verbum 
est cognatum, notante J. B. W.) 
/ cali upon, I invoke, I implore, 
I name, voco, imploro, nomino, 
f. eVco. p. K€K\r]Kà. part. 1 aor. 
pass. k\t]6€ls, 
KaXtà, às, i), a nest, nidus, acc. 
lon.KaXIrjp. fRefertur ad KaXop, 
ov, tò, dry wood, lignum. Vide 
kyjXov, 
KaXktdrjpìòr}?, ov, 6, Callidemides, 
nom. propr. fTh. KaXòs, dr)pos. 
KaX\ìo7rr], rjs, et Dor. KaXXÌoTìà, 
às,i), Calliope, nomen Musae: 
ex KaXòs, beautiful, pulcher, et 
oyjr, onòs, i), the voice, vox. 
f KaXXÌ7ràpr)òs, 6, r), ivith beau- 
teous cheeks ,fair-cheeked, bloom- 
ing, pulchras habens genas : ex 
KaXòs et irapeià. 
KàXXnnros, ov, 6, Callippus, nom. 
propr. f Th. KaXòs, tWoy. 
KaXipprjfjLÒo-vvrj, rjs, i), fineness of 
speech, fine talking, vaunting, di- 
ctionis elegantia : ex f KaXXippi)- 
pcop, opos, 0,17, eloquent, facundus, 
quod siicàkòset péco, I speak, dico. 
KaWio-Oeprjs, eoy, ovs, Callisthe- 
nes, nom. propr. f Th. KaXòs, 
et oSipos, eos, tò, strength, vires, 
robur. 
KaXXìqbvXXos, 6, i), having beauti- 
ful leaves, leafy, pulchris foliis 
praeditus: ex KaXòs et qbvXXov. 
koXXòs 9 eos, et contraete koXXovs, 
tò, beauty, pulchritudo. Th. 
KaXoy, r), ov, beautiful, honour- 
able, good, fine, noble, pulcher, 
honestus, bonus, decens ; com- 
par. KaXkliùv (-J- Ion. et Dor. 
/caXXÌW,) superi. AcaXXjo-ròV. 



Kakvfir), rjs, r), a cottage, a hut, tu- 

gurium : a 
f KàXvTTToù, f. \J/cù, I cover, hide 

or conceal tego, occulto. 
\ Ka-X^às, auro?, 6, Calchas, so- 

mniorum interpretis nomen. 
KakùùÒXÓp, ov, rò, a small rope, fu- 

niculus, diminut. a 
KaXeo?, co vel, eoo?, ó, a rope, a 

cable, rudens funis nauticus. 
koXcòs, adv. beautifully, finely, 

nobly, honourably, well, pulchrè, 

rectè : a koXos* 
Kàp.e, per crasin prò kcù ipè, and 

me, me also, et me, me quoque. 
Kap,p,vcù, per Sync. prò KaTapvcù, 

I dose my eyes, I wink, con- 

niveo, claudo oculos, f. vaco. a. 

1 . €KàfjLpvo~à. p. KeKajxpvKa, prò 

Ka.TapjipvK.a : ex Karà et pvcù, I 

dose, I shut up, claudo. f Cf. 

KaKK€i(ù. 

Kàpipcù, I labour, I am weary or 
sick, laboro, segroto, f. Kapa> et 
Kapovpai. p.K€Kpr)Kà.'d. 2. €Kapòp. 

f KàpLTTTco, f. yjrcù, I bend, flecto. 

kRp, although, even if, etsi, quam- 
vis, per crasin prò Ka\ ap, vel eap. 

f kolp prò kcù ip, and in, et in. 

Kant, per crasin prò koÌ ìttL 

\ Kanpos, ov, 6, smoke, fumus. Th. 
Kantìì obs. to breathe out, exspiro. 

Kà7r6s, ov, 6, Dor. prò KrJTTÓs, ov, 
6, a garden, hortus. 

Kàp,a Carian, Car,gentile nomen. 

Kapà, et Ion. Kapr), f rò, indecl. the 
head, caput, vertex. f Th. Kap, 
rò, quod idem significai 

■^Kapàpop, vide in Kap-qpop. 

KapòXà,às, ^Ion. -77, ns, fj, theheart, 
cor, animus, f Radix forte kì- 
ap et contraete Krjp. 

KaprjpoP, -j~ et Dor. Kapàpop, ov, rò, 
the head; the top or summit of 
any thing, caput, vertex. Th. 
Kap-q. Vide Kapa. 

Kàpìà,às, i), Caria, nom. regionis. 

f KapTrakXpcùs, adv. quickly, ra- 
pidly, cito: ex Kap7vakXpos, quod 
antiquum et ^Eolicum prò ap- 
nàkipLos, Est autem àpnàXipos, 



70 



K A P 



K A T 



i. q. àpnakìos, seìzing greedily, 
rapacious, greedy, quick, avide 
rapiens, celer, ab àpnàfa. Sic 
iEoles Kap7Ta> prò apTrcò (àpnacù 
se. cujus in locum irrepsit àp- 
ttcl^co) dixisse, satis constat ex 
Latina voce carpo, quod proprie 
est / match greedily, arripio. Cf. 
Valpy (Etymological Dictìonary) 
in Carpo; itemque in Ceterus, 
Cauta, Columis et Cum. Cum 
(com) praep. ut videtur, ad 
'OMòr, united with, simul con- 
junctus, referendum ; prò quo 
dixerint iEoles KYMòs-, ut ex su- 
pradictis colligendum, collatisiis 
quae sub €TraaavT€pos posuimus. 
Ad k illud, ab JEolibus quibus- 
dam vocibus praefixum, alludere 
videtur Herodianus apud Etym. 
Mag. in KéKTrjiiai. 

Kap7ròs, ov, 6, fruii, seed, produce, 
fructus, semen, foetus, utilitas : 
item the wrist, carpus. f Refe- 
rendum forte ad Kapnco obs. 
Vide in voc. prseced. 

Kaprepos, ov, strong, powerful, 
harsh, severe, robustus, potens, 
vehemens, severus: a Kapros, 
quod per metath. prò Kpàros, 
cos, rò,strengfh, robur. \ v. Kpa- 
repós et KpaàiJ], 

f Kaprio-Tos per metathesin prò 
KpaTLcrTos. v. voc. prasced. 

Kào~tà, às, f), cassia, casia, frutex 
lauro similis. 

KdcTTcop, opos, 6, Castor. 

Kàra, praeposit. cum gen. deno- 
tat oppositionem, et redditur, 
against, contra, in : cum accus. 
juxta-positionem, et redditur, 
according to, towards, with, ai, 
in, secundum, ad, versus, cum, 
apud, in. In compos. redditur 
down; vel auget significationem. 

Karaftaivcù, / descend, descendo, 
imperf. Karefiaivov. f. Karà(3r)cr6- 
fiai. p. KaTàjSeft-qKà. a. 2. Kare^nv: 
ex Karà et /3aiVo). 

/cara/3aXXa), / cast or throw down, 
I strike down, I overthrow ; I 



lay down, I pay down, dejicio, 

everto, solvo, appono, f. à\ù>. p. 

KaTàpgfiXrjKà. Th. fia\\<ù, I cast, 

jacio. 
Kàràficipeoù, I weigh down, I op- 

press, degravo, onero, f. 770-0). p. 

Karaté ^AprjKa : ex Karà et (3dpos, 

tò, a weight, pondus. 
| fKaTafipexv, I wet thoroughly, I 
! moisten, irrigo : ex Karà et /Spe^o). 
Kàra(3pcùaKO), I devour, devoro. 

Th. (3pó>crK(ù, I eat, comedo. 
Kàràye\à(ù, ò, I deride, derideo, 
I f. ào~cù. p. Karàye yìÉXàicà» Th. ye- 

Xao), I ìaugh, rideo. 
Karàyco, I lead or hring down, I 

conduci or convey, deduco, f. kclt- 

àgcù. perf. act. Kàrrjxà : ex Karà, 

down, deorsum, et ayco, I lead, 

duco. 
Kàràycùvi^opai, I fight down, I 

vanquish, I subdue, debello, f. 

ìaòpai, p. pass. Ka.Tnyouvio-p.ai : ex 

Karà et ày<ùvL£opai, I contend, 

certo. Th. àyùv, a contest, cer- 

tamen. 
f Kcìràòìcù, f. rjcrcù, I fasten to, I 

bind fast, alligo, devincio : ex 

Karà et de<o. 
KaràòiKT}, ns, rj, a condemnation ; 

a decision, condem natio : ex 

Karà et hiicn,judgment, jus. 
KàrààXaKCù, I pur sue, persequor, 

f. £o>. Th. òió>k<d, quod idem si- 

gnificat. 
KàràòvvcD, vel fìveo, vel èvpì, I go 

down or under, I descend, I set, 

subeo, descendo : ex Karà et àveo, 

I go under, subeo. 
Karàdeo, I sing against, occino, 

cantu obstrepo. Th. aà<o, I sing, 

cano ; quod vide. 
KaTàBeàopaLjwpat,, I survey, I con- 
template, respicio. fTh. Oeàopai. 
KaraOpavcù, I break down or in 

pieces, effringo. Th. Bpavcù, I 

break, frango, f. cra>. 
KarciKaicù, I bum up, I consume, 

exuro, f. KàràKcivcrcù. a. 2. kcltì- 

Kaov. perf. KàràK€KavKà: ex Karà 

et Kaico, I barn, uro. 



K A T 



K A T 



f KaTaKaKvTTTcù, f, yj/ù), I cover 
over, I envelope, cooperio, con- 
tego, obvolvo: ex /cara et *a- 
\v7ttu), I cover, tego. 

f/caraKei/zat, f. crofxai, lite down ; I 
He, I recline, procumbo, cubo, I 
jaceo : ex Karà et Kelsen. 

KàràicevTeù), I prick, I wound, 
pungo, vulnero, f. Tjacùi f ex Karà 
et k€vt£(ù. 

fKaraKÓTTTù), f. \jsoù, / cut in 
pieces, frustillatim concido, cae- I 
do : ex Karà et kÓ7ttgù. 

fKàTctKpefxàcOj I suspend, suspen- j 
do de, f. ào-cù. Th. Kpefidca. 

KaTakafijòàvoò, I catch, I seize, I< 
take possession of, I restrain, I\ 
bind (by an oath), / comprehend, l 
invado, nanciscor, offendo, ob- 
strìngo, f. Kàrà\r)\j/6pai. p. Karei- 
Xrjcfià: ex Karà et Xafxfiàvcù. 

KàTà\€i7rcD, I leave behind, I for- 
sake, relinquo, f. ^a>. p. KàràXe- 
\€t(f)à : ex Karà et Xeijrcù. 

fKàTàjMvco, f. g>, / remai n, I 
abide, maneo, permaneo : ex | 
Karà. et \iivoù. 

Karàvakio-KCù, I spend, I waste, I 
consume, consumo : ex Karà et 
àvakio-KCù, I consume, absumo; 
quod ex ava et akiaKcù. 

f KCLTavevco, f. evcrco, I nod, I sane- 
tion, ratify, or assent to any 
thing by a nod, annuo, nutu ali- 
quid confirmo : ex Karà et veveo. 
fKaravvcù, f. vcrco, I achieve, dis- 
patch or finish, perficio, confido : 
ex Karà et àvvcù, I finish, finio. 
Karairé )x7rcù, I send down, demitto, 
Tb. 7T€fM7r<ù, I send, mitto; quod 
vide. 
f KaràTriiTTùi), f. yjrco, I digest; I 
suppress, digero ; supprimo. Th. 
7T€7TTa), I cook, coquo. 

^KCLTàTTLITTCù, f. TVEOTOù et HI. -OVJJLOl, 

Ifall down, decido : ex Karà et 

TTITTTCÙ. 

Ka.TaTÌkr]o-o-(ù f vel -n-X^rrco, / asto- 
nish, I astound, I dismay, per- 
cello, obstupefacio. Th. ttXtjo-- 
(T(ù> quod vide. 



Ka.Tapaofj.ai, copiai, I curse, I exe* 

crate, execror, devoveo, perf. 

pass. KaTr]pàfj,ai. Ex Karà et apac- 

fxai, I pray, precor, quod ab 

apa, prayer, curses, preces, dira?. 

Hinc 
KarapaTÒs, ov, 6, fj, accursed, exe- 

crable ; a miscreant, maledictus, 

diris devotus. 
t Karàpi((ù, f. £a>, I stroke with the 

hand, I soothe, blande mulceo 

manu; ex Karà et pefa. 
KarapWpìicù, I count, I enumerate, 

I number, annumero, f. 770-0). p. 

KGTnpWprjKCL. a. 1. m. KCLTTIpXBfJLrp- 

cràpr)P. Th. àpWpios, number, nu- 
merus. 
Karappècù, Ifiow down, I slide or 
fall down, I fall to, I devolve, 
defluo, decido, delabor; ex Karà 
et peco, Ifiow, fluo. 
KaTacrftevvvco, -o-j&vvvpi, I quench 
or extinguish, I cairn, I appease 
or allay, exstinguo, com pesco, 
f. o-f$E<rcù : a crfiévvvpX, quod idem 
valet. 
KàTao-K€và£co, I arrange, I equip, 
I accoutre, I far nish, I adorn, 
I prepare, adorno, confido, f. 
ào-(o. p. Koreo-KevaKa. Th. o~K€vos, 
tò, quod in plurali valet fumi- 
ture, implements, vasa. 
KaTao-KÌòs, ov, 6, r), shady, dark, 
opacus, obscurus. Th. o-kià, « 
shadow, umbra. 
KaTao-6(f)L(cù, I defeat or deceive 
by sophistical argwnients, I elude 
by sophistry ; I use artificc 
againrt, I out-wit or over-reach, 
sophismatis et argutis fallaciis 
utor adversus aliquem, f. io-co. 
perf. KaràG-eo-ocJHKà : ex tara et 
•j- o-o<fii£où, I moke wise, sapien- 
tem reddo, et in med. I contrive 
cleverly, argute aliquid commi- 
niscor. Th. aócfros. 
Karao-ivacù, <ù, I draw down, dis- 
trano, deorsum traho, f. àacù. p. 
KaTeo-7ràKà : a vitato, I draw, 
traho. 
f KaracTTecpcù, I crown, corono, f« 



72 



K A T 



K E 



yj/cù. Th. (Tresco. 
Karaavpù), I drag or pulì doivn, 

deorsum fero, vel traho, f. cricco. 

p. KaraaecrvpKà, Th. avpcù, I 

draiv, traho. 
f Karacr^tfco, f- fera, I cleave asun- 

der, I disturb, diffindo, inter- 

rumpo. Th. cr^co. 
KaràTÌBrjp,X } I place, put, lai/ or 

set down, depono. Th. TiOrjpi, I 

place, pono. 
fKàràrogevcù, I shoot, sagittis con- 

fìcio, f. €V(tcù : ex /cara et rodeva. 
/cararpe^co, I run down or along, 

I run down upon or against, I 

attack, in curro, insector. Th. 

Tpex<D, I run, curro. 
KaTarponòco, I turn back, I put io 

flight, fugo, in fugam verto, f. 

cócrco. p. /caYaYerpo7rco/ca : ex 

f /cara et Tponóco ejusd. sign. 

quod a rponr], j]s, f), flight, fuga. 

Est autem rponr] a rpeVco. 
Karàcpaycù, (f obs. in praes.) / eat 

ap, I devour, devoro, f. /cara</>a- 

yopai, prò /carac^Kryou/xcu. a. 2. 

act. KaTecjìàyóv, a. 2. part. act. 

Karacpàycùv. Th. (pàyco, -f obs. / 

eat, edo. 
KaTa(f)epcù, I carry or bring down, 

deporto, f. /caroicrco. a. 1. /car- 

-t-jveyKa. Th. (pepa, I bear, fero. 
Kàrà(pevyù), I flee, I escape, per- 

fugio, aufugio, £ (f)€v£6piai. a. 2. 

act. Karecpvyov. Th. (pevyco. 
KàratfiXeycù, f. e^co. p. e;(a, j èz/r?z 

down, L consume, comburo : ex 

Karà et (f)\éycù i I bum, uro. 
KaràcppovecD, I despise, despicio, 

sperno, cura gen. f. 770-0), perf. 

act. KàTa7r€<fipopr]Kci : ex /cara et 
(jipovecù. Hinc 
Kàrà(f)povr)o~Xs, ccos, rj, contempt, 

contemptus. 
\ /corale co, f. pevera), I pour forth, 
I shed, effundo : ex «ara et ^eco. 
KaTaxpaofjLai, cojuat, I abuse, ab- 

utor. Th. ^pao/xai, I use, utor. 

Kara^wwco, -x^vvvpX, I throiu or 

/z6>ap c?czr^ 2/po?2, J cover with 

earth 9 aggerem duco, terrà ob- 



ruo : ex Karà et obs. x°<° ejusd. 

Kàreifiì, I go down, I descend, de- 
scendo. Th. elfu, I luill go, ibo. 
/careXeeco, eco, / piti/, I compyas- 
sionate, misereor, miseresco, com- 
mìseror. Th. eXeeco, idem. 
f KareXéyxco, I disgrace, dedeco- 

ro. Th. iXéyxco. 
KaTépxofJLai, I go or come down, I 
descend, descendo. Th. epxopai, 
I come, venio. 
KareaOìco, I devour, devoro : im- 
perf. Karr]cr6Xov. Th. ecr#tco, I eat, 
edo. 
Acare^co, / hold fast or finn, I re- 
tain, I occupi) or possess, I de- 
tain, I stop, I arrest, retineo, 
detineo, possideo, f. /ca0e£co. p. 
/carcV^/ca. Th. e'xcù, I ha ve, ha- 
beo. 
Karnyopeco, co, i* speak against, I 
accuse, I rebuke, accuso, repre- 
hendo, cum genit. item, I detect, 
I discover, I convict, indico, ar- 
guo : f. t]0~cd. p. KàrrjyopnKà: ex 
/cara et dyopéco. f Est et dyopcco 
i. q. àyopevcù, et ex eodera fonte. 
KaTopBcxù, I set or raise upright, 
I set to rìghts, I cause to suc- 
ceed, I manage success/ulti/, eri- 
go, cum virtute aliquid gero, f. 
cócrco. p. Ka.TCùp6(ùKà: \ ex Karà et 
òpBócù, I erect, erigo, quod ab 
opùos. 
Kcirco, adv. down, downward, be- 
loia, infra, deorsum, inferno. 
-)-Th. Karà. Hinc 
KarcùOev, from below, below, ab 

imo, infra, ex inferiori loco. 
KavxàofjLai, co/xat, / boast, glorior, 

f. KavxT)0~op.ai. 
Kaxà^co, f. creo, / laugh loudly, ca- 

chinnor. 

/ca^Xd^co, I make a noise, properly 

likethatofpebbles put inmotion 

by the waves, 1 resound, I mur- 

viur or puri, strepito, resono : a 

K^X^tó rjKos, 6, a small stone, a 

pebble, lapillus, calculus. 

Ke, et sequente vocali kìv, in car- 



K E A 



K E P 



73 



mine idem valete quod in prosa 
av. flnterdum valet perchance, 
forte, 

+ Keap, aros, to, V. in Krjp. 

KecLTai, sen Keidrai, they He,] acent, 
Ion. prò Kcìvrai, a 

Ktìficu, crai, rat, I He, I am laid, 
placed or set, I am situateci, I 
remaiiì inactive, jaceo, positus 
siim, pendeo, desideo, f. kclo-6- 
fxai. partic. iceipevós, laid or 
stored up, reposi tu s. f Th. kscù. 

kcÌvòs, Ion. prò ìkelvos, he, ille. 

Kelpco, I clip, I shear, I crop, 1 
lop, I cut off, I lay tuaste, ton- 
deo, abscindo, vasto, f. Kepà, a. 
1. €K€ipà. f Vide KÓpos. 

f Ke\aLi>e<pr]s, eos, 6, impelling 
clouds, cloud-compelling, nubes 
urgens seu cogens, i. q. veqbeX-q- 
ycperrjsl ex KeXXcù vel KeÀco, / 
impel, impello, urgeo, et ve<fios. 
Nugantur, qui a KcXatvòs ducunt, 
inque analogiam peccant. Cf. 
quae sub Kévravpos. 

kjeXcllvos, tj, ov, black, niger. Th. 
fiéXas, idem. 

f KeXevOos, ov, rj, a way, via : plur. 
KeXevdà, rd. 

KeXevco, I impel, I urge ; I order, 
I b id, I co m m and, I exh ort,I re- 
commend, I advise, f impello, ur- 
geo ; jubeo, hortor, suadeo, f. 
cvcrcù, p. K€KeXcvKà. Th. KeXco. 

KeXrjs, rjros, 6 (scil. Ittttos), a 
single horse, a race-horse, celes, 
equus desultorius. -j- Th. 

f KeXXco, quod v. in KeXcuvecfirjs. 

f KeXopat v. in voc. seq. 

f KeXco v. in KeXaivecprjs. KéXojj,m 
med. i. q. KeXevco. 

Kev, vide K€. 

Kevràcre, Dor. etiam omisso au- 
gmento, prò eKevTrjcre, pricked, 
punxit, 1 aor. verbi tcevréco. 

Kévravpos, ov, 6, a Centaur, Cen- 
taurus: ex nevrite (-j* vel potius 
kìvco, alioquin analogiae repugna- 
bis, perinde ac si KeXaivecprjs ad 
KeXawòs referas: vide suo loco) 
et ravpos, a bull, taurus. Vide 



p. 22. 

\ K€UT€(ù, CO, f. rjCTCO, I prick OY 

goad, pungo. Th. Kevco, obs.ejusd. 
significationis. 
nivTpov, ov, rò, a goad, a sting, 
stimulus, calcar : a nevréco. 

f K€VCó, f. KEVCTCO, V. ìn K€Vré(O m 

KepàpJÉos, ed, eov, made of ' potier 's 
earth, fictilis : item 

Kepàp.€vs, eòs, et Att. ecos, a poU 
ter, figulus : a 

Kepàfxòs, ov, 6, potter's earth, a 
tile, vessel, or other thing made of 
earthenware, terra figularis, te- 
sta, tegula, vas fictile vel aliud, 
crater lapideus. 

JLepas, dros", àos, cos, rò, a horn ; 
a boia ; a iving of an armi/, cornu. 

Kepavvòs ov, 6, lightning, fulmen 
cum tonitru. Hinc 

Kepavvòco, f. cocco, / thunder, I 
strike or blast with lightning, ful- 
mino, fulmine percutio. 

Képftépos, ov, ò, Cerberus, canis 
infernus. 

Kepò alveo, I make gain, I gain, lu- 
crar, lucrifacio, f. KepMvcò. perf. 
K€Kep8ayKà, f et Kenépè^Kci quasi 
a tcepdàco. Th. Kepdos. 

f KepòàXeós, a, ov, cunning, crafty, 
vafer, callidus. Th. Kepdos. 

f KepòàXeocj)pcùv, ovos, 6, crafty, 
subtile, vulpina mente praeditus: 
a KepòaXeos et qbprjv. Cf. teepòca. 

fKepòos, eos, ovs, rò, gain, lu- 
crimi. Hinc 

f K€pòà> quod v. in voc. seq. 

Kepdcùos, making gain, presiding 
over gain, crafty, cunning, lucri- 
fer, lucrosus, vulpinus. Epith. 
Mercurii : a Ktpòos, vel a K€pàù), 
f óos et contraete ovs, fj, a fox> 
vuJpes. 

fKepòets, oeo-o-à, oev, horned, cor- 
nutus. Th. Kepas. 

fitepròfuòs, à, ov, biting, cutting, 
sharp, reproachful, bitter, taunt- 
ing, wounding by reproach or in- 
vective, jeering, cor alicui scin- 
dens, cavillatorius: ex K€prop,€(o, 

I wound by cutting expressions, 



74 



KE2 



KAE 



/ rati, at, convicior, quod a Keap, Kr)pvo~o-co, et KnpvTrco, I proclaim, 
et contr. Kqp, the heart, cor, esse - I publish, praedico, publico, ce- 
dicunt et Téfxvcù. lebro, f. v£<o. p. K€Kr)pvxà. 

kccttos, 77, òv, lorought ivìtli the f K-qcploros et Kijobio-aòs, ov, 6, 
needle, embroidered, acu pictus ; | Cephisus et Cephissus, Boeotias 
et k€(ttòs, ov, the cestus or girale \ fluvius. 

of Venus, cestus, cingulum Ve- iddàpifa, I play on the harp, ci- 
neris, subaud. l^ds. f Th. k£v<ù. \ tharà cario, f. io-co. Th. tuQàpà, 
fK€v6cù } Ihide, I conceal, occulto, pàs, 77, a harp, citbara. 

tego, celo, abscondo : f. Kevcrcù. f KiXXa, 77?, 77, Cilla, urbs Troica. 

Ke(f)à\r},r}s,T),the head; achapter, Kivàvvevco, I espose to danger, I 

caput. j endanger, periclitor, f. evo-co. p. 

t Kto), et Kelcù inus. i. q. K€ifj,ai. ! kìklvÒvvcvkcl. Th. 

KrjòopLai, f. T]cròp.ai, I care about Klvòùvòs, ov, ó, danger, pericu- 

orfor, I am anxious or conccrned lum. 

about, I regard ; I am troubled Klvìco, I move, I stìr, I shake, 
or afflicted, I moum; I perform moveo, f. 770-co. p. KeKLurjKa. 
fiaterai obsequìes, curo, solli- f Ktvvpà, pas, fj, a sort of Iute in 
citus suoi de aliquà re, satago ; use amongst the Phcenicians and 
moereo ; item exequias alicujus 
curo. perf. med. KeKnòà. Th. 
Krjòos, €os, tò, care, sorrowfuneral 
rites, cura, mceror, funus. 



fKrjSos v. in voc. prgsced. 

K7710S, a, Òv, Cean, Ceus ; a Krjta, ! 
às, tj, Cea f vel Cos insula. 

f ki]\òv, ov, tò, et Attice koKòv, 
proprie est a piece of dry wood, 
lignum aridum : item the handle 
or shaft of a darti an arrow ; teli 
inanubrium; teluin, sagitta. Re- 
fertur ad (cala. 

Kt]fi€, Dor. prò /cai e/xé. 



Syrians, remar/cable for itsplainU 

ire ione, citharae genus apud 

Phoenices ac Syrios, soni lugu- 

bris. 
Klvvprjs, ov, f Ion. €cù, iEol. do, 

Cinyras, noni, propr. 
KÌvvpòfjLaL, I luail, I lament, la- 

mentor, lugubri voce queror. 

"|" Th. Kivvpa. 

KIX6C0, et KLX^LCÙ, KL\àv<ù, et K.Xx'lH'h 

I find, I reach, I overtake, I 
obtain, invenio, assequor, com- 
prehendo, f. 770-co. p. -qua. \ Th. 
kix<>> ejusd. sign. 



ktjv, Dor. prò Kaì iv ; sed kt)v, f Ktco, poet. Igo, vado, kìgov part. 
prò Kaì fjv. j 2 aor. a et. 

Kr)7ros, ov, 6, a garden, hortus. | f /cXayyr), 77S, 77, any loud or shrill 

Ki]p, pòs, 77, lot, fate, destiny, \ noise, a clang, clangor proprie 
death, sors, fatum, mors fatalis. \ gruum, anserum, &c. Cf. koXcdós. 

ktjp, contract. prò KÌap, àròs, rò, Th. /cXdfco ì, q. 
the heart, cor. f Cognata vox f tckàyyco, f, £co, / sound, I re- 
est Latina. i sound, I rattle, sonum edo, sono, 

+ KripìoKk€TTT7]9, ov, 6, a lioiiey-^ clangorem edo, clango: ex KXay- 
stealer, properly a s'ealer of \ yq. 

honey-combs, qui favos furatur : • ftkàòos, ov, 6, a brandi or bough, 
a Knpiov, et kXìttto), I steal, furor, ramus. f Th. /cXao). 

f Knpiov, ov, rò, a honey-comb, ■ KXaico, Att. kXcig), / weep, I la- 
favus. Th. meni, I watt, lachrymor, ploro, 

Krfpos, ov, 6, wax, cera. ; fleo, f. kKovvcù. p. jceTcXai/jca. 

\ Kqpv^, vkos, 6, a herald, praeco. fKXao), I break, frango, f. atro). 
Ductum vult Schneiderus a yrj- \ KXetro?, ov, 6, Clitus, nom. propr. 
pvs, vo$, rj, the voice, vox. Hinc I f /cXeiros", rj, òv, fumous, yiagnifì- 



K A E 



K O A 



75 



cent? Celebris, inclytus, praecla- 
rus, a fcXftw, I celebrate, celebro. 

KXeòòàfios, ov, 6, Cleodamus, 
noni, propr. -j- ex kXcos et Òàpos, 
quod Dor. prò Sfj/xos. 

kXZós, et icXelos, eòV, rò, glory, 
renown, gloria. Th. KÀeia> 
(t kXég) obs.), / celebrate, cele- 
bro. 

Kk£i7Tr)$> ov 9 6, « ^zV/*, fur, ho- 
mo trium literarum. Th. 

K\€7rro), Isteal, I cheat, I over- 
reach, furor, fallo, decipio, f. 

1^0). p. K€Kk€(pà. a. 2. €Kka7TOV. 

perf. pass. K€KXeppm : perf. m. 

Ke/cXo7ra. -j- Refertur ad «Xeno* 

obs. ejusd. sign. 
KXrjpovòfjLos, ov, 6, an heir, haeres : 

ex KKrjpos et vépcù, I distribuie, 

divido. 
KXrjpos, ov, 6, a lot, a portion, an 

inheritance, sors, patrimonium. 
KXIvco, I bend, 1 incline, I recline, 

inclino, reclino, f. va. p. /ce/cXi/ca. 

Hinc 
f" KXXaXà, às, (lon. kXXctXtj, 779), 17, « 

te7?£, tentorium : unde 
t KkXcrXrjOev, adv. Ion. jfro?» o?z^ 

fe??i, e tentorio: et 
f kKìo-XtjpÒs, adv. Ion. £0 owe's few£, 

ad tentorium. 
t kXvjjlX, I hear, audio. Th. kXvg>. 
f KXvTaLfivqa-rpcL, às, 77, Clytae- 

mnestra, sororHelenae,fìlia Tyn- 

darei, uxor Agamemnonis : ex 

kXvtos et pvrjo-rpa, <ov, rà, es- 

pousals, sponsalia. 
kXvtòs, ov, far-famed, renowned, 

illustrious, inclytus. Th. kXvod. 
f KkvTOT€x vr ì s 9 ov ì ó, a famous or 

skilful artificer, Celebris artifex : 

ex kXvtos et réxvrj. 
f KXvcù, f. aa), i. q. kXvjjll, 
f Kvecfràs, àròs, rò, darkness, tene- 
bra?, 
f Kvrjpr], rjs, 77, the bone o/the leg, 

the shank, the leg, crus, tibia. 
KvfjfjLcov, covos, Cnemon, nom. 

propr. 
+ Kvlo-aà et KVLo-o-à (ut patet ex 

Ion. K1/1W77), vel Kvlo-a, 779, 77, the 



fumé or savour arisingfrom thcfat 
of burnt offerings ; fat ; the cani, 
nidor pinguedinis incensai; pin- 
guedo; omentum. 

Kva>cro~X6s, à, ov, Gnossian, Cre- 
tan, Gnossius, ex urbe Gnosso, 
Cres, Cretensis. f Th. Kv<oo-aós, 
ov, 77, urbs Cretae. 

KoiXos-, 77, ov, holloiv, concave, ca- 
vus, concavus. 

Koik<ùp.à, àros, rò, a hollow, a 
caviti/, cavitas : a f kolXocd, I 
hollow, excavo, quod a koTXÓs. 

Koipàoi), co, I lull asleep, I lay 
asleep, facio dormire, sopio, f. 
r)o~a>. p. K€Kolpr)Kà. praes. m, 
KoifiaopaL, I sleep, dormio. 

f koivÒs v. in voc. seq. 

KoivQDvìà, às, 77, comrtiunion, fello w- 
ship, alliance, communio, so- 
cietas. Th. koivÒs, 77, ov, common, 
communis. 

Kolpàvos, ov, 6, a prince, a rider, 
princeps, dominus. fTh. Kvpos, 
mutata v in 01, ut placet Schnei- 
dero. Vide in icvpios. 

■f" kokkXvos, 77, ov, scarlet, rufus. 
Th. kókkos, ov, 6, scarlet grain, 
granum ilicis arboris rubens, 
quo punicea infìciuntur. 

KoXa£co, / punish, I chastise? 
punio, castigo, f. aa>. p. kcko- 
Xàicà, 

KoXaKevcù, I wheedle, I flatter, 
adulor, assentor, f. evo-cù. p. 

K€K6\aK€VKà. Th. 

KoXct£, aKos, 6, afiatterer, a para- 

site, adulator,parasitus. fRefer- 

tur ad KoKov,food, cibus. 
KoXào-Xs, €cos, 77, pnnishment, sup- 

plicium, cruciatus : a KoXàfa. 
f KoXeos, ov, 6, a scabbard, a 

sheath, vagina. 
KoXoios, ov, 6, a jackdaw, gracu- 

lus, monedula. 
KóX7r6s, ov, 6, the bosom ; the 
fold of a garment ; a bay, gre- 

mium, sinus. 
KòXvpftàco, a>, / swim, I dive, 

nato, aquas subeo, f. 770-0). p. *e- 

KÒXvpfirjKà. 



K A 



KOS 



f ko\cùos vel koKcùos, ov, 6, a noise, 
properly of jackdaws; brawl, 
uproar, vociferatio graculorum; 
tumultus,perturbatio. Th. ko\ol~ 
ós. Cf. quae in Kkayyr). 

K0/X77, rjs, r), hair ; foliage, coma, 
caesaries. 

KÒfjLi£a> 9 I carri/, bear or bring, 
fero, porto : item, I take care of, 
curo : et in v. med. / receive, ! 
accipio, de epistola, f. tcra). p. ! 
K^KOfiÌKa. Th. KOfjL€(ù, I take care i 
of, curo. 

fKÓvéco, usit. in compositione, 
proprie est I raise up the dust 
by hastening or running rapidi)', 
pulverem excito festinando, 
tura / hasten, Irmi, festino, cur- 
ro : item 

Kovià, ds, r), Ion. kovit}, rjs, dust, 
lime, pulvis, calx : et 

kovl^co, seu kovIcj, I fili or cover 
with dust, pulvere impleo. Th. 

KòvTs, ìos, Att.ecos', 17, dust, ashes, 
pulvis, cinis. 

Konos, ov, 6, toil, labour, fatigue, 
trouble, labor, negotium. Th. 
kótttcd, f Ibeat, tundo, quia apud 
antiquissimos frumenta tun- 
dendo comminuebantur, quae 
deinde molendo; et ab hoc 
molesto tundendi labore, omnis 
molestus labor kóttos dictus. Ita 
Dammi us. 

KÓ7TTQ), / beat, I str'ike, I knock 
at, I pound, I cut, caedo, scindo, 

pulso, tUndo, f. KÓ\j/(0. p. K€KO<fià. 

praes. m. KÓ7TTÒfim, I beat my 

breast in tokenof sorrow, piango. 
KÒpà, ds, a, Dor. prò KÒprj, rjs, fj. 
Kòpa£, kos, 6, a raven, corvus. 
Kop-q, rjs, r), a girl, a damsel, pupa, 

puella. -f Nempe est forma fem. 

a KÓpos. Hinc imaguncula, qua 

puellae ludunt, a doli, pupa. 

Item pupilla sive pupilla, i. e. 

imaguncula in medio oculo 

apparens, the pupil of the eye, 

oculi pupilla, v. KÓpos. 
f KòpivSìoL, cov, ol, the Corinthians, 

Corinthii. Th. KópivOos, ov, rj, 



Corinth, Corinthus, Graeeiae urbs 
nobilis, antea Ephyra dieta. 

fKopwOos v. in voc. anteced. 

KÓpos, ov, ò, a boy, a strìpling, 
puer. Est et KÓpos, ov, ó, fit- 
ness, satìety, satietas. f Referri 
potest ad Kepco vel KÓpco obs. (lin- 
de K€Lp<ù et KÓpprj vel Kopcrr], the 
head, caput), / ani employed 
about the upper part of any 
thing, in summitate versor, unde 
orta esse Latina verba, creo, 
cresco, censet Lennepius. Inde 
KÓpos est a shoot, a sprout, sur- 
culum ; et, commoda translatio- 
ne, modo puer, modo scopae 
fa broom) ex surculis fruticum 
faetse. Notio satietatis satis 
obvia est ; nani qui satiatur, 
quasi ad summum pervenit. 

KÓpvs, v6ós, f), a helm, a hehr.et, 
galea, cassis : acc. sing. KÓpvBó, 
et Kopvv. Hinc 

f KÓpv<fir), r)s, r), the top ov summit 
of any thing, vertex, cacumen, 
fastigium, apex. 

f Kòpó>v€ià, às, r), Coronaea, urbs 
Bceotiae ad Heliconem. 

Kopcùvt], rjs, r), a croio, cornix. 
Item the crooked extrenùty of a 
ship's poop, the stern, curvitasin 
puppi navis, puppis. Hinc 

•j- Kopcùvìs, ìdòs, r\, crooked, curved, 
curva, adunca. 

Koo-p.€ù), I set in order, I arrange, 
I adoni, I grace, I decorate, 
orno, f. Tjacù. p. K€KÓo~fjLT]Ka. Th. 
KÓcrfxos, ov, 6, order; the world, 
ordo ; mundus. Hinc 

\ Koo-fjLTjToop, opós, 6, he that sets 
in order; he that marshals troops 
or draws up an army in battle- 
array, a general or leader, qui 
ordinat; qui aciem instruit, 
dux, princeps. 

kqo-\xìos, a, ov, et ov, 6, r), orderly, 
decent, modest, bene compositus. 
Th. KÒorp.os. v. in Koafieco. Hinc 

Koo-p.ìcùs, adv. in order, decently, 
discreetly, modestly, composite, 
decenter, rìte. 



K O T 



K P H 



77 



f /coreo), / ani displeased or angry, 

irascor. Th. 
f Korós, ou, ó, inveterate anger, 

sidlen malice, grudge, spite, ira 

vetus, simultas. 
KorvXrj, rjs, fj, a hollow ; the chely, 

clcyov eia w ofa shell-fish, cavitas, 

acetabulum. 
f KovXeos Ion. prò koXcos. kov- 

Xecòv prò KoXeàv etiam Auctor 

Ages. Vide p. 71. 
Kovprj, rjs, rj, Ion. prò Koprj. Hinc 
t KovpìÒìos, a, ov, epitheton, quod 

datur uxori, quae virgo primum 

nupsit, married when a virghi, 

married young. Vel reddi potest 

lawful, ivedded, in matrimonium 

ducta, cui opponitur concubina. 
Kovpos, Ion. prò KÓpos. 
Kovtijos, rj, ov, tight, slight, empty, 

levis, facilis, inanis. 
KoxXtas, ov , ó, a snad, a cookie, a 

periwinJde, cochlea. Th. \ko- 

\Xos, ov, 6, quod idem denotat. 
fKpààìr} Ion. et per metathesin 
prò Kapdlà. Contrario modo 
Eboracenses Chirstmas, garss, 
dicimus prò Ckristmas, grass. 
Cum Kpaòirj conferendum est 
Warwicensium Brimingham vel 
Brimisham prò accuratiore Bir- 
mingham ; Eboracensium crud 
prò curd. Spenserus habet 
crudy prò communi curdy, Dry- 
denus crudled prò curdled. Cf. 
et Latinu m rapio cum Grgeco 
apirà^co. v. Kaprio-ros. 

Kpà£cù, I cry, I croio or ero ah 
clamo, crocito, f. Kpà^cù. p. kc- 
Kpaxà. p. m. KEKpàyà. 

f Kpaialvcù, I accomplish, perficio. 
Th. Kpalvco, quod idem signifìcat. 

Kpàvà, às, Dor. prò Kprjvrj, r]s, rj. 

Kpàvìov, ov, rò, a scali, the head, 
cranium, calvaria, caput : ex 
Kapnvov. 

f KpàvóìvXòs, a, ov, Cranonian, ad 
Cranonem pertinens, Crano- 
nius. Th. Kpàvcov, còvos, Cranon, 
oppidum Thessaliae. 

Kpàsy Kpàròs, ó, vel rò, vel Kpàds, 



Kpddros, 6, vel rò, the head, 
caput, j- Th. Kap. v in Kapa. 
Kpàrepòs, ov, o, Craterus, nom. 

propr. 
f Kpàrepòs, pei, pov, strong, brave, 

validus, fortis: et 
Kpàrecò, cì>, I master, I conquer or 
snodile, I get the victory or as- 
cenda ncy over, I lord it over, I 
ride, I govern, I sway, teneo, 
apprehendo, vinco, rego, fortiter 
impero, f. 770-0). perf. act. KeKpà- 
TnKa. Th. Kpdros. 
^Kpàrrjp, et Ion. Kpnrrjp, rjpos, 6, a 
bowl, a goblct, crater. Th. Kepàv- 
vvpi, I mix, misceo, quod refer- 
turad KÉpeo, forma obsoleta. 
Kpàno-TÒs, 77, ov, strongest, most 
poiverful, most excellent, most 
brave, valìdissimus, praestantissi- 
mus,fortissimus, superi, grad. Th. 
Kparos, eòs, rò, strength, power, 
sway, ride, victory ', success, robur , 
potentia, imperium, Victoria. 
•fKarà Kpdros, with ali onè*s migkt, 
might and main, by storni, summa 
ope, vi. 
f Kpavyrj, rjs, rj, a cry, a shouting, 

ci amour, clamor. Th. Kpàfa. 
Kpeàs, àros, (Ion. Kpeàbs, et Att* 

Kpecos,) rò,fiesh, caro. 
Kp€Lo~crcùv, vei -rrcov, gen. ovos, 6, 
77, better, superior, more excellent, 
more powerful, prsestantior, po- 
tentior, melior, comparat. ab 
àyaSòs, good, bonus. Th. Kpa.ro?. 
^ Kpeicov, ovròs, a king, a sove- 
reign or chief, rex, regnator, 
princeps. Th. Kpécù vel Kpeica 
obs. / achieve, I ride, perficio, 
dominor. 
Kptfjiàco, £>, Kp€\mvvv<ù, et Kpe- 
jxavvvpX, I hang tip, I suspend, 
suspendo, f. àacù. praes. m. Kpe- 
fiàp,ai, aat, rai, (quasi a Kpefi-npX,) 
I ani suspended, I hang, pendeo ; 
part. Kpep.àp,€Pos, hanging, pen- 
dens. 
-f KprjyvÓs, à, ov, good, true, use- 
ful, agreeable, bonus, verus, ido- 
neus, gratus. Vox incerti the- 



78 



K P H 



K Y N 



matis. 

Kprjvrj, rjs, rj, afountaìn, fons. 

Kp-qrrj, rjs, fj, Crete, Creta insula. 

KplOrj, ?}$•, f), barley, hordeum. 

Kplvcù, I separale, I distinguish, 
I select, I examìne, I judge, I 
tlimk, I condemn, judico, cerno, 
discerno, sentio, f. KpXvcò. p. act. 
Ke<pÌKa. Hinc 

t KpXrrjs, ov, ò, a judge, judex. 

Kpolcros, ov, 6, Crcesus, Lydorum 
rex. 

f KpovXèrjs, ov, et 

f Kpovicùv, gen. KpòvTovos et Kpo- 
vllùvòs, 6, filius Saturni, h. e. 
Jupiter. Th.Kpóvos, Satum, Sa- 
turnus. 

Kpàraobó?, ov, 6, a tempie (part 
of the head), tempus, pars ca- 
pitis, dat. pi. Kpora<poio-Xv, Ion. 
prò KporcKpois. t Sunt qui du- 
cunt a Kporéco, I beat, pulso, 
respectu habito ad arteriarum 
pulsum temporalium. Refertur 
autein Kporéco ad Kporòs, ov, 6, 
the noise produced by clapping 
the hands, plausns qui fit mani- 
bus ; quod a Kpóco obs. (i. q. 
Kpovco) I knock, pulso. 

Kpvpos, ov, 6, cold, ice, frost, 
frigus, glacies : et 

Kpvòs, eòi, rò, idem, f Th. Kpvco, 
T congeal, congelo. 

"f KpvTTTaòXos, a, ov, secret, clan- 
desti nus, a 

KpvTTTco, I hìde, I conceal, I 
cover, abseondo, tego, celo, f. 
\jsa>. perf. K€Kpv<fià. 

K.TàòfiaL, cùjxai, I get, I acquire, 
acquiro, comparo, f adipiscor, f. 
KT7]o~opai. p. K€KT7]fiaL, I have 
gotten or acquired, f comparavi, 
h. e. I possess, possideo. 

Kreivco, I kilt, I slay, interficio, 
occido, f. kt€vo>. p. €KTayKa. a. 
I. €KT€Lva. a. 2. eKràvov. 

KTÌvifa, I comb, pecto, f. ìcrco: a 
Aerei?, €vos, a comb, pecten. 

KTriiià, àros, rò, a possession, pos- 
sessio: KT^fiàra, tcùv, rà, pos- 
sessìons, property, wcalth, bona, 



facultates, opes, Th. KTàop.cu, I 
get, adipiscor : unde et 
\ kttjvos, eòs, tò, a beast of bur- 

den, jumentum. 
\ Kvàvìos, a, ov, dark-blue, azure, 
dark-coloured, cyaneus, caeru- 
leus, niger. Th. uvavòs q. v. in 
voc. seq. 
f KvàvcóTrXs, Xòos, rj, haviìig dark- 
blue eyes, blue-eyed, qua? caeru- 
leos habet oculos: a kvcìvos, ov, 
ó, dark-blue, color caeruleus, et 
coyff, an eye, oculus. 
f KvèXàveLpà, às, r h adj. fem. male- 
\ ing men renowned, man-en- 
I nobling, honestans viros : ex kv- 

òos et àvijp. 
\ Kvdio-TÒs, rj, ov, most glorious, 
! gloriosissima. Th. kvÒos, eos, 

rò, glory, gloria. 
f KuSos v. in voc. anteced. 
*f* Kvecù, cu, f. tjo~cù, i. q. kvcù, ex quo 
; natum est. 

KvOepeià, Cytherea, Venus. Th. 
| Kué%}a,Cythera,urbs Cypri. hod. 
I Cerìgo. 

Kvk\cù\^, 0)770?, 6, a Cychps, Cy- 
clops, et ol Kvk\cù7T€s, the Cy- 
clops, Cy ci opes. 

\ K\)\iV(YeCù, CO, f. 1](TCù. Th. Kv\T(ù '. 

unde et 
kv\l£, XkÓ9, r h a cup, calix. 
KvXlod, I roti, volvo, voiuto, f. 



Kvp.a, aros, to, a wave, a Lillo w, 
fhictus, unda. \ Th. kvcù, 

f Kvve-q, contr. -t), r)$, r h a dog'sskin ; 
the skin of the dog-fish ; a helmet, 
corium caninum; canis fluvia- 
tilis corium ; galea. Th. kvcov. 

K.vvr}yeo~Xov, ov, rò, a kunting, 
venatio : 

KvvrjyeTecù, f. 770-co, I hunt, venor: 

f KvvTjyeco, co, f. t]ctcù, idem quod 
KWTjyerécù : et 

Kvvrjyos, ov, o,r\,a hunter or hun- 
tress, venator, -trix : a kvcùv et 

aycù. 
\ kvvù}7tt]s, ov, 6, dog-faced, impu- 
dent, shameless, caninum habens 
vultum, impudens : ex kvcùv et 



k y n 



A A A 



7<J 



co\^, the countenance, vultus. 
*t* KvncXkòv, ov, tò, a cup, pocu- 
lum. Cognata est utraque vox, 
et Anglica et Latina. 

KvTrpXs, Xòós, 17, Venus : acc. Ku- 
npXòà, et Kv7rpXv. Th. KvTrpÓs, 
Cyprus. 

f Kvpeloi, cov, ol, the Cyreans (a 
name given to the Greeks who 
served under Cyrus the Young- 
er), Cyrei, Cyriani, i. e. milites, 
quos Cyrus Minor e Graecis sibi 
legerat,et qui duce Xenophonte 
reversi sunt. Th. Kvpos. 

KvpXevco, I ride, dominor, cum 
gen. f. tvo-co. p. KtKvpXevKà : a 

nvpXos, ov, ò, a lord or master ; 
principal, dominus; praestans ; 
item peculiar, proprius. Th. 
Kvpos, eo?, rò, authority, auctori- 
tas. 

Kvpos, ov, o, Cyrus, Persarum 
rex. f Item Cyrus Minor, Ar- 
taxerxis frater. 

Kvco, I swell ; I conceive, I am 
pregnant, Ibreed; I kiss, f tu- 
meo; in utero gesto, sum prae- 
gnans, pario ; osculor, f. kvctco. p. 
uà. 

Kvcov, kvvos, 6, fj, a dog, a bitch ; 
a dog-fish, canis; f canis fluvia- 
tilis (v, \àj3pa£). 

KcoXvco, Ihinder, I stop, I retard, 
Iheep back, prohibeo, impedio, 
arceo, f. vcrco. p. k^kcoXvkcÌ. fKe- 
fertur ad koXouco, I maim, I 
iveaken, I impede, trunco, de- 
bilito, impedio. 

Kcopr], tjs, fj, a village, a hamlet, 
pagus, vicus. 

Kcop.(ùd otto ios, ov, 6, a writer of 
comedy, a comic poet, comcediae 
scriptor, comicus: ex ffccopcoòòs, 
one ivho goesfrom village to vil- 
lage chanting satirical verse s, a 
comedian, qui versus in pagis de- 
cantar^ comcedus (quod a Kcop,rj, 
a village, pagus, et coòrj, a song, 
cantilena), et ttouco, I compose, 
facio. 

Kù>7tt}, tjs, fj, an oar, a paddle, re- 



mus, f contus. Item the handle 

or kilt of a sword, manubrium, 

capulus. 
K<opà, pàs, a, Dor. prò Kovprj, 

f quod Ion. prò Koprj, r}s, r\, a 

damsel; the pupil of the cye, 

puella; oculi pupilla. 
Ktopòs, Dor. prò Kovpos, *f* quod 

Ionie, prò Kopós, a boy, a stri])- 

ling, puer. 



AABH, rjs, 17, seizure; a handle, 
a hilt, prehensio; ansa, manu- 
brium. Th. Xapfidvco. 
Xafipag, àicos, 6, a pìke, ve! forte 
a shark, labrax, genus piscis vo- 
racis. f Quidam vertunt a dog- 
fish. V. KVCOV. 

f Aayxavco, I cast or draw lots, I 
\ obtain by lot, I obtain, sortior, 
assequor, aor. 2. eXayov. p. m. 
XeXoyxà. 
Adycoós, ov, 6, et 
Aaycos, co, 6, a hare, Iepus. 
XaÙpà, adv. secretly, privily, ivith- 
; out the knowledge of, clam, la- 
| tenter. f Th. Xàdco. v. XavBdvco. 
i Aaipos, ov, 6, the throat, guttur, 

' góta 
\ AaKcòaipovXos, à, ov, Lacede- 
\ monian, Lacedaemonius. Aa*e- 
| haipovXoi, cov, ol, the Lacedemo- 
nians, Lacedemoni!: exAa.«cefou- 
I peov, Òvòs, tj, Lacedaemon sive 
| Sparta. Th. AaKcov, quod v. in 

| AaKCùVLKOS, 

\aKTi£co, I Mele, calcitro, f. Xcrco. 
p. \e\aKTXKa. Th. Xà£, adv. with 
the heel, with the extremity of 
the foot, calce, extremo pede. 

f AaKcùvXKÒs, 77, ov, Laconic, La- 
cedemonian, Laconicus, Lace- 
daemonius. Th. Acikcùv, covos, 6, 
a Lacedemonìan, Laco. 

AoXeco, co, I speak, loquor, f. 
Tjaco. p. XeXàXrjKa. Hinc 

XaXT7/xa, aro?, to, dkcourse, talk, 



80 



A A A 



A E Y 



loquacìty, loquacìtas, sermo : 
item 
XàXivTepos, more talkative, lo- 
quacior, XàXio-Tàros, ov, most 
talkative, loquacissimi^, superi, 
a XàXos, ov, è, 77, talkative, loqua- 
cious, loquax. 
Aapdàvco, I take, I receive, I 
seize, 1 obtain, capio, accipio, 
consequor, ab obsoleto verbo 
f Xà(3co (Ion. \rjj3cù) : f. ra. Xr)\jfó- 
fj.ai. p. act. e'iXrjCpà. a. 2. ind. eXà- 
$ov. 
XafiTrds, àòos, 77, a lamp, a torch, 

lampas, fax : 
f XafJLTTeTàco, co, i. q. Xciptrco : et 
f \afjL7Tpos, pò, pov, brighi, splen- 
dici, brilliant, luminous, sheeny, 
clarus, splendidus: Th. 
AdfjL7rcù, I shine, luceo, splendeo, 

f. Xdpyj/co. p. <pà. 
XavSàvco, lliehid, I am concealed, 
I escape notice or observation, I 
am hidden from, I ani unknown, 
lateo, ignotus sum, f. Xrjcrco. a. 2. 
eXà66v. In ni. XavOàvofxai, I for- 
get, obliviscor, p. m. XeXijBà. 
fTh. XdOco obs. (Ion. Xrfico), 
quod idem significat. 
•f A࣠v. in Xclktl£co. 
Aàos, ov, 6, et Xecos, co, ó, Att. 
people, a multitude ; troops, po- 
pulus, turba, f milites. 
AcnrWrjS, ov, é, Lapitha: 01 AànX- 
Bai, qui cum Centauris con- 
gressi sunt. 
Aàparaà, r]s, 17, nom. urbis. Hinc 
*t* AàpLO-aalos, a, ov, of La rissa, 

Larissean, Larissaeus. 
f Aàcrlos, a, ov, hairy, shaggy ; 
stout, courageous, hirsutus, hi- 
spidus; animosus, fortis. 
-f Xarpevco, f. creo, I do service to, 
I serve, I obey, Servio, obtem- 
pero. Th. Xdrpìs, tós, 6, rj, a 
servant, servus ve4 serva. 
-j- Aàcpvpòv, ov, rò, booty, plunder, 
praeda. In plur. Xàcpvpà, rà, 
spoils, spolia. 
Ae[3r)s, rjTÒs P ó, a caldron, lebes, 
pelvis. 



Xeyovrì, (f linde Lat. legiint : de 
o in v versa vide in €7ratro-vT€pos.) 
Dor. prò XZyovcrt : a 

Aeyco, I speak, I say, I teli, I re- 
late, dico, f. Ae£co. p. XeXìxà. 
f Item / inake to He doivn, cu- 
bare faeio. XeyopLai med. / He 
down, I go to resi, cubo. 

Aelftco, I make a libation, T pour, 
libo, fundo, f. \jsco. p. XìXetcpd : 
dicitur et tifico, f Vide Thiersch. 
Gr. Gr. §. CLV1II. 12. 

AeifMcov, covos, 6, a meadoiv. pra- 
tum. -J" Refertur ad Xelftco ; nam 
proprie est moist or ivell-watered 
ground, locus irriguus. 

Atiirco, I leave, linquo, relinquo, 
f. yj/co. p. XìXtLtpà. ^ X€L7r6fiai, 
med. / fail, I fall short, desum, 
deficio, p. XeXoLTrà. Radix est 
Xi7rco obs. ejusd. signif. 

XeKTpòv, ov, rò, a bed or couch, 
lectus. fTh. Xéyco. 

XzXrjBoTcos, adv. imperceptibìy, se- 
cretly, sensim, latenter : a f XeX-q- 
6d praet. med. verbi Xavdàvco, 
unde part. XeXrjScos, òros. 

Xe^ÌKÓv, ov, rò (sub. /3t/3AtozO, a 
lexicon, a dictionary, lexicon, 
dictionarium: a fXé^is, ecos, rj, 
speech, a word, sermo, locutio, 
verbum, quod a Xéyco. 

Xenros, rj, ov, thin, sl'tght, slendcr, 
subtile, rare, tenuis, gracilis, ra- 
rus. f Th. XÉttco, quod v. in ne- 
piXénco. 

XevKonàpvcpos, ov, 6, 77, wearing a 
ivhite siripe or border on his 
robe, cujus vestis album limbum, 
aut albos clavos, habet : exAev- 
kos, et Ttapvcpr], a stripe or bor- 
der, clavus, praetexta, f quod a 
7rapv(pàco (ex irapà et vepaco, I 
weave, texo,) / weave upon, at- 
texo. 
Azvkos, rj, ov, white, serene, albus, 

candidus, serenus. 
fXevKcoXevos, ò, -q, having white 
or beautiful ai^ns, white-armed, 
pulchra et candida habens bra- 
chia cum lacertis, ut exponit 



A E Y 



A O I 



81 



Damm. : ex Xgvkòs et oìXevn, 779, 

r), the elbow, the arm, ulna. 
fXeócro-ci), I see, video. Th. Xao>, 

idem, linde Xeco obs. et Xcvcù, 

ejusd. signif. 
■f Xe^oy, eoy, rò, a bed, a couch, 

lectum, cubile. Th. Xéy<o. 
Ae<*>v, ovtos, 6, a lion, leo: Xeaiva, 

ns, r), alioness, lesena. fSic a 

Òtpàircxiv fluxit fem. Ospàiraiva. 
AioovXhns, ov, o, Leonidas, nom. 

propr. 
XeaKpòpos, ov, 77, subaud. ódòs, 

Ion. et Att. prò XàÓQbopos, a 

public road, a highway, via pu- 

blica : ex Xeco?, prò Xào?, the 

people, the public, populus, et 

(pépco, I bea?', fero. 
tAijyo), f. £o>, I cease, I desisi, 

cesso, desino. 
Ar)òà, ns, r), Leda. Vide ad p. 33. 

n. 21. 
Xr)6aìos et Xr)6aios, à, ov, causing 

forgetfulness, oblivious, Lethean, 

lethaeus, obliviosus, adject. et 
f ArjSaiòs, ov, 6, Lethaeus, am- 

nis in Asia: a 
XrjOn, t}s, t), oblivion, forgetfulness ; 

the river Lethe, oblivio; Lethe, 

flumen apud inferos. Th. Xt)6<ù, 

I He hid, I escape notice or ob- 

servation, lateo; f et in med. 

Iforget, obliviscor. 
f ArjfMvòs, ov, 6, Lemnus, insula 

marisiEgaei; cujus antiquissimi 

incoia? dicti 2lvTtes, <av, ol, Sin- 

ties. 
Xrjptcù, I trifle, I gossip, I talk or 

actfoolishly, deliro, ineptio, f. 

rjO'ù). Th. Xrjpòs, ov, 6, idle or 
foolhh talk, prate, trifiing, non- 

sense, nugae. 
Aryrìù, òòs, ovs, fj, Latona, mater 

Apollinis. 
f AXdfa, I separate, separo. Xuz- 

£6 fiat in. I separate myselffrom, 

I go aside, I retire apart, I with- 

draw, separor, secedo. 
AiaV, adv. very, very much, ex- 

ceedingly, altogether, valde, ad- 

modum, omnino. 



XXfiàvcùros, ov, 6, frankincense, 
thus : a XXfiàvòs, ov, 6, t), quod 
idem valet. 

XXftàvcùTocfròpó?, ov, 6, r), bearing 
frankincense, thurifer: fex Xt- 
fiavcùTÒs et obépo). 

XXyalvco, I delight, I charm, ob- 
lecto, proprie arguto sono : / 
utter a shrill sound, I ring in a 
shrill tone, vocis acutum edo 
sonum. Th. Xiyvs. 

XXyvpós, a, ov, idem quod 
1 f AXyvs, eia, v, shrill, swcet, har- 
monious, stridulus, argutus, sua- 
vis, liquidus, canorus. Refertur 
ad Xi{ja vel Xtyycù, I make a 
shrill noise, stridorem edo. 

f XTrjv Ion. prò Xlav. 

AXBos, ov, 6, 77, a stone, a geni, 
lapis, saxum, gemma. 

\ AXjjlt)v, €vós, 6, a pori or har- 
bour, portus. 

AipvTj, rj9, r), a làke, a pool, sta- 
gnum, palus. 

Aifjiòs, ov, ò, et Dor. 77, hunger, 
f amine, fames. Hi ne 

XlfXù)TTO), f. a>fa>. p. XeXtfJLcoxa, I 
ani hungry, 1 hunger, esurio. 

\ AtcrcrofxaL et Xiro/xat, / entreat, 
Ibeseech, supplico, supplex oro. 

\ XXrofjLai v. in voc. anteced. 

Xòyl£ófiat, I collect, I reflect, I 
consider, f ihink, I reckon, I 
compiile, I estimate, I calcitiate, 
I conclude, colligo, rationem 
ineo, reputo, supputo, conclu- 
do, f. XcròfMat. p. XeX6yicrp.at : 
f a Xóyos. Hinc 

Xoyt,crnòs, ov, o, reasoning, reck- 
oning, calculation, ratiocinatio, 
supputatio. 

Xoyos, ov, o, a word, an account, 
a speech, reason, verbum, ora- 
tio, ratio. Th. Xéya*. 

Xóyxn, t}s, 77, a lot; a spear } a 
/flwc^sorsjlancea. Th.Xayxàvo. 

fXoiyìos, à, ov, pernicious, fatai, 
grievous, sad, perni ciosus, fata- 
lis, tristis. Xoiyia epya v. in ep- 
yov. Th. 

f Aoiyos, ov, 0, destructìon, ex- 
* o 



82 



A O I 



A Q T 



ìtium. 

Xoiòòpì co, <o, 7 reproach, I revile, 
I rati at, convicior, maledico, f. 
7}<t<ù. p. XeXoiSop?7Ka. "f Ao/Sopeo- 
pai pass. 7 «wì reproached, con- 
viciis lacessor: et med. i. q. Xot- 
dopéco. Th. Xoiòopos", a railer, a 
reviler, conviciator. 

Aci/ioy, ot), ó, a piagne or /?e$- 
tilence, pestis, contagiura. 

Xonros, rj, ov, what remains, the 
resi, the residue, the future, re- 
liquia, a, um. Xonrov, -f acc. sing. 
neut. more adverbii,/or the resi, 
in future, for the future, in po- 
sterum. Th. XetV*), I leave, lin- 
quo, p. m. XeXonrà. 

f AoKpXs, XòÓs, r), Locris, regionis 
nomen. Hinc 

f Aoicpoì, a>v, ol, the Locrians, 
Locri. 

\ Ao£-o$, 7}, ov, oblique, awry, 
turned aside, obliquus, aversus. 

AovnXàvos, ov, o, Lucian, Lucia- 
nus, scriptor facetiis celeberri- 
mus. 

Aovco, I ivash, I bathe, lavo, f. 
creo. p.XeXovnà. -j-Hinc Lat. lavo. 

f Aocjyos, ov, 6, a ìàll or hillock ; 
tumulus. Item the crest of a 
helmet, crista. Radix est Xèno, 
judice Schneidero. v. in 7repi- 

X67TO). 

Xo^ayo?, ov, 6, the comma rider of 
a cohort, acap)tain,<\i\ctorXóxov, 
i. e. turmse, vulgo centuria? : f ex 
Xoxps et ciyco. 

t Xoxovòe, adv. to ambush, ad in- 
sidias. Th. 

-\ \oxos, ov, 6, a cohort, a bat- 
talion; ambush, cohors, centu- 
ria; insidia?. Refertur ad Xéyo), 
I gather or colteci, colligo. 

AvyàXvos, 77, ov, alabaster, marhle, 
marble-white, laevis, politus, can- 
didusque, marmoris Parii instar : 
a 

Avyàos, ov, r), lapidis genus, can- 
doris eximii, ita dicti a Lygdo 
Pari insulas monte, ubi e£bssus 
est. 



Avytcevs, e<ùs f ó, Lynceus, nom. 

propr. 
Avò'ià, às, rj, Lydia : Hinc 
Avòos, ov, 6, a Lydian, Lydus. 
Avita fiàs, avros, 6, a year, annus. 
Avkos, ov, 6, a wolf, lupus. 
\vp,aiv(ù, I cleanse, purgo, f. àva>. 

a Xvp.à, cìtos,tò, an àblution,filih, 

purgamentum, sordes. Xvfiaivo- 

fiai med. I hurt, I harm, I mar, 

I lay waste, I ravage, I violate, 

perniciem afferò, corrumpo. Th . 

XvpLTj, rjs, rj, devastation, destruc- 

tion, exitium. 
Xv7T€cù, I grieve, I pain, Isadden, 

I distress, I afjlict, tristem red- 

do, dolore affido, f. 770-0). p. 

XeXvTTYjKa. praes. m. Xv7T€Ofjioi, I 

ani in pain, I grieve, doleo. Th. 
Av7tt], ns, r), sorrow, grief, dolor. 
Xv7rr]p6s, ov, vexatious, trouble» 

some, distressing, molestus, tri- 

stis: a Xv7tt], 
Avpà, às, et Ion. 779, 77, a lyre, a 

harp, lyra. Inde 
Xvpl^co, f. ìacù, I sing to the lyre, 

1 play upon the lyre, lyra cano, 

et ludo: et Xvpio~Tì)s : item 
XvpÌKÒs, 7), ov, lyrìc, lyricus. 
AvaXpiaxos, ov, 6, Lysimachus, 

nom. propr. 
Xvo-craay, seu -ttclcù, I ani mad, I 

rave, furo : a Xvo~cra, madness, 

furor. 
Xvttclcù, vide voc. praeced. 
Avxvos, ov, 6, a lamp, a torch, a 

light, lychnus, lucerna. 
Ava, I loose, I release, I dismiss, 

solvo, libero, f. Xvacù. p. XeXv* 

Ka. 
-j-Xo)/3aofiat, còyLicu, lireatill, I i?i- 

sult, contumeliam infero. Th. 

Xcó/377, insidi, contumelia. 
•^XcùÌcùv, ovos, 6, 77, more desir- 

dble, better, melior. Th. Xaoo, 

Xcì), I ivish, volo. 
X<ùtXvos, 77, ov, pertaining to the 

lotus, lotinus : a 
Acùtos, ov, 6, the lotus, lotus, ar- 

bor. 



M A 



m e r 



M. 

MA, adv. jurandi negat. fio hy — 

no, I swear hy, non certe per — 
Màyeipos, ov, 6, a cook, coquus. 
Màdàràs, ov, 6, Madatas, nom, 

propr. 
Mala, à$, rj, a mìdwife, a nurse, 

obstetrix, nutrix: item nom. 

propr. Hinc 
fiaievco, et p,aievopai, I act as a 

mìdwife, obstetricem ago. 
MaivopLat, I airi mad,I rave, Irage, 

insanio, furo, f. p.àvovp,ai. perf. 

m. (Aenyvà. \&. 1. med. ìp.nva- 

fiaibofxai, ovfiai, I act as a mìdwife, 
obstetricor, f. à>o~o[iai. Th. fiala, 
a mìdwife, obstetrix. Hinc 

p.aià>Tpov, ov, tò, a midwìfe y s fee, 
praemium obstetricis. 

Mcfcap, àpos, 6, rj, "f-iteru fem. 
fiaKacpa, Poet. happy, hlessed, 
beatus, felix: in nom. pi. p,aK.d- 
pìs, dat. pi. p.àicapo~t, et pLaKa- 
peo~o~X. Hinc 

fiaKapi^co, I account happy, I pro- 
nounce hlessed, beatum praedico, 
f. icro). 

\ Menci òovìà, 5s, rj, Mac e don, 
Macedonia. Hinc 

MaKÌdìov, ovos, 6, a Macedonian, 
Macedo : in pi. MaKeòoves. 

puiKpos, a, ov, long, estensive, vasi, 
tedious, longus, a, um, vastus, 
comp. fiaKporepos, superi. p.a~Kpo- 
Taros: vel comp. firjKicùv, superi. 
fxrjKLCTTos. Th. firjKos, length, lon- 
gitudo. 

Moka, adv. very mudi, in a great 
degree, very, especially, vai de, 
multum, admodum, prassertim ; 
comp. fxàWou, superi. /naXtcrra. 

•J* fiakaKos, rj, ov, soft, mollis : et 

nàXàxT], rjs, fj, the herh mallows, 
malva. \ Th. pLaXacrcrco, I soften, 
molilo. 

p-aKio-ra, most of ali, most, chìefly, 
hy ali means, especially, maxime, 
adv. superlat. grad. : a pa\à, 
valde : comp. fiàXkov. 



f fiàWov V. in fiaka. 

Mav6àv(o, I learn, I understand, 
disco, intelligo, f f. p.à8r)0~6p.at, 
aor. 2. ìzjjLaOóv. perf. act. fiìfiàèrjKci 
(quasi a/Lia0eG>). Th. p.d6ù) ejusd. 
sign. 

fxavr €vo fiat, I prophesy, I augur, 
I divine, I con) e dure, I consult 
an oracle, vaticinor, auguror; 
conjicio; oraculum consulo : f. 
fjLav7€v ero fiat. Th. p,dvrìs, eoo?, ó, 
a propilei, a seer, vates. 

•j* MàvTis v. in voc. anteced. Hinc 

t fiavToo-vvr), ws, r), the art of divi' 
nation, skill in prophecy, vatici- 
nium, vaticinano. 

fjLavvTas, Dor. prò p.rjvvrris, ov, 
6, an informer, index, qui rem 
aliquam indicat. Th pnvvcù, I 
dìscover, I inforni, indico. 

-f [xdofiaL v. paco. 

Màpalvco, f. dvcù, I cause io fa de or 
wither, marcescere facio, flacci- 
dum reddo, p. aymd. piàpalvopai, 
med, I wither, marcesco. 

Mdpvdpai, I fighi, pugno. 

f p,apTvpos, ov, 6, a luitness, testis. 
Th. fidpTvp, quod idem significar. 

liaraios, ala, aìov., et p.draios, ov, 
6, tj, vain, idte, foolish, vanii s, 
supervacaneus. Th. 

Tsldrrjv, adv 7 . in vain, idly, for no- 
tìiìng, frustra, incassum. 

fJLàrrjpy epos, rj, Dor. prò p.rfr-qp, 

\ p,djko\iai obsol. in prses. i. q. 
\myf)\xai, 

pàx^h V s 9 Vi hattle, pugna : et 

pàyjireos, à,ov, tliat may hefought, 
pugnandus. Th. 

Màxopai, I fighi, pugno, f. med. 
fiax^o-opat, et ^G-ofiai, et contra- 
ete s/x«;(o{^ai, quasi a pLaytopai. 
perf. p. fjLEfxàxnpiai. 

fMao) et pMojjiat, I desire eagerly, 
vehementer cupio, perf. med. 
pepaci, et part. p'ép.àòùs, pìepdvla, 
&c. eager, desirous, anxious, e li- 
pidi! s. 
fpisyà accus. sing. neut. more 
adverbii, greatly, very, vai de. 

| f peyàBvpÒs, ov, ó, high-minded, 
*o 2 



84 



M E r 



M E A 



?nagnammous, magnanimus : ex 
fjiéyas et Svfiós, 

fieyaXocpcovcos, ivHh a loud voice, 
magna voce : ex péyas et cficovn, 
a voice, vox. 

uìyàXcos, t(et fieyaXa, acc. plur. 
neut. more adv.) greatly, magno- 
pere, vehementer, adv.: item 

f peyàpov, ov, rò, a mansion, a 
palace, a chamber, aedincium 
magnimi, aedes. Th. 

Mìyàs, pLeyàXrj, p>eyà, great, ma- 
gnus, a, um : in comp. p.ei£cov, 
greater, major: superi, p.eyurTo$, 
greatest, maximus. Hinc 

pìyeBos, eos, ovs, rò, great ness, 
size, extent, magnitudo. 

\ fiìyicrTos v. in fizyas, 

liedrJKà, I have dismissed, dimisi, 
a. 1. ind. a et. verbi 

p-ìtunpu, / let go, I dismiss i I re- 
lax, I siaci:, I abate, dimitto, 
cesso, f. peSì]crco: ex /nera et 177/LU. 

-f fjieSouIXecù, co. f. rjerco, I liave in- 
tercoarse with,I associate or con- 
fort ivith, I serve luith, conversor, 
commercium habeo cum aliquo, 
sum commilito: ex fiera et épiXéco. 

Ml#u, f vos, rò, li-ine, vinum. 

fieOvo-Beìs, a. 1 . part. pass, a 

fiiOi'O-KOù, I make drunl', I intoxi- 
cate, ebrium reddo, f. vaco, a. 1. 
ìfiìdvcrà, praes. pass. p.ì Over ko pai, 
I am tipsy or intoxicaied, inebri- 
or. a. I. pass. t[ìk6vo-6r]v. f. 1. 
pass. fie6vo'6ìjo'6fjLaL. Th. p.é8v. 

ffieOvoo i. q. n<E6{o~KofAai (v. in 
fieSvo-Kco) et ex eodem Th. 

MeiààaìyCù, Ismile,rideo, subrideo, 

f. TjCTCO. p. jJL€fJL€LàrjKa, 

lieidXàoj, co, f. aereo, f verbum poe- 

ticum, i. q. /ietSaco. 
fiei£cov, qvgs, ò, f), et rò /iel£òi/, 

great e?-, major, et majus, com- 

par. a positivo (Jieyàs, great, ma- 

gnus: superi, ftlyto-roy. 

HeiXÌXoyVpvSi v° s > °> 7> siveet- 
voiced, sweet-toned, blandam vo- 
cem habens: a fieiXixos, soft, 
mollis, et yfjpvs, the voice, vox. 

f pie '.ovacréco, co, I am in a morse 



or lower condition, deteriore 
conditione sum, inferior sum : 

eX U.GICOV et C\Cù. 

pzipaKio-KÒs, ov, 6, a youth, ado- 
lescentulus: apelpag, quodidem 
significa t. 

f fieipco, I divide, divido ; et med. 
fj.€Lp6jiaL, I sliare, I obtain by lot, 
sortior, perf. m. pùÉpopà et Ion. 
epfiÒpa. 

\ jieicov, ovos, 6, fj, less, minor, 
adjectivum comparativum a pi- 
Kpos, ut aiunt. Sed referendum 
potius ad fico? obsolet. little, 
parvus, cujus superlat. est pei- 
crros, ut TrXeicov ad irXeòs, (per- 
peram vulgo ad 7ròXvs,) cujus 
superlat. 7rXeZ0Tos\ 

p.eXayxoXàco, co, I am affected with 
melaneholy, I am mad, melan- 
choliàlaboro, insanio: ex péXas, 
et x°^h °^ e f melaneholy, bilis. 

MeXàs, àvòs, o, black, niger, ater; 
in f. g. peXaLpà. n. g. pLÌXàv. 

MeAei, (impers.) it is a care, tliere 
is a care, curae est, f. fjLeXfjcrei et 
pìe\r)crÌTaL, perf. act. fiìpLeXrjKe. 
perf. m. pLÌpnXe. Hinc 

fteXerao), / care, I think, I attenti 
to, I exercise myself about, I 
practise, meditor, curo, exerceo, 
f. r}creo. p. pefieXer-nKa : et 

yLieXrtyia, àrós, rò, care, solicitude ; 
afavourite, a darling, a nursling, 
cura, solicitudo. 

fMeXqr, Meles, nomen fluviL 

MeXt, tro?, rò, honey, mei. 

+ fteXiy/xa. v. /xeXicr/xa. 

\pXKi{\co et fieXt^òfiai, I play upon 

a musical instrument, I sing,mo- 

\ dulor. fj^XicròÌTac Dor. praes. in- 

| die. med. prò neXigrai, et p.%- 

Xi^erai, fut. med. prò /xlX/crerat. 

Th. pLÌÉXòs, so?ig, Carmen. Hinc 

/ieXicr/xa, àros, rò, a song, an air, 
cantus. f Item a musical instru- 
ment, instrumentum musicum, 
f ubi al. leg. fiéXiyfxà eodem sen- 
su. 

fieXicrcra, seti fieXiTTa, tjs, tj, a bee, 
apis. f Th. /jteXt. 



M E A 



M E T 



S5 



MeXircuoy, ou, ©, 3, Maltese, Me- 
Jitaeus: ex insula Melite. Th. 
MeXìr^j Melite, noni, ins. hod. 

MeXXa>, I am about io do or in- 
tend doing a thìng, I purpose ; 
/ delay, I tinger, futurus sum ; 
ctinctor, imperf. efisXkóv. f. /*eX- 
\rjo~G), vel ~o~Qfiai. 

MeXo?, eos, rè, a /S?w&, a member, 
xnembrum: item melody, verse, 
song, melos, Carmen. 

MeX?ra>, / sing, I chaunt, I cete- 
orate in verse, canto, cantu ce- 
lebro, f. y^a), p, (pà. p. m. /jle- 
IioKttcli hinc p.o\Trrj, fjs, fj 9 song, 
cantus. 

MefjLPoov, ovos, 6, Memnon. 

MéfMpis, ìdos, 7], Memphis, noni, 
urbis. 

M€fjL<pó}icu, I Marne, I accuse, I 
eharge, culpo, incuso, vitupero, 
f. p€fi\lro}iai. perf. pass, /xc/zc/a^icu. 

Mei>, indeed, quidem, conjunct. ó 
fièp, rj fih, tò fih, the one, alter 
quidem, &c. 6 ài, &c. the other, 
alter vero, f oì jièv,some, alii, &c. 

MevìXàos, ov, 6, Menelaus. f Th. 
fievco, \aas. 

Mew7T7roj, ov, o, Menippus, phi- 
jiosophus Cynicus. fTh. peva, 

Ì7T7TOS. 

f MevoiTÌaòr]?, ov, 6, the son of 
Mencetius, Mencetiades, Menoe- 
tii filius h. e. Patroclus. Th. 
M.€voltì6s, Mencetius. 

fMlj/os', eoy, rò, ardour, impetuo- 
sa t/ 9 violence, rage, ire,fury, ani- 
mi ardor, vis, ira. Hinc Lat. 
mens, extrusa s. 

fiévroL, indeed, hoivever, tamen, 
conjunct. f Th. pÀv, roi. 

Mez/o>, / remain, I wait for, 1 ex- 
pect, maneo, expecto, f. peva>. 
p. fjùÉfievrjKcL f Hinc Lat. maneo. 

pepifa, I divide, I pari, I portion, 
partior, divido, f. ìo-ù>. p. fie/ie- 
piicà. A fi€pìs, q. v. 

Mepipvà, t]s, fj, care, solicitude, 
cura, solicitudo. 

pepìs, tòos, f}, a pati or portion, a 



sitare, pars, communio. Th. jkì- 
pco, I divide, divido. 

f p€pprjpi£(ù, I consider anxionsly, 
I am in doubt, anxie cogito, du- 
bito. Th. p€pp.a'ip(ù quod idem 
significat. 

pìpós, €Òs, tò, a pari, pars, otto 
fiépovs, in part, ex parte, ava 
fiépos, in turn, vicissim. Karà 
pepos, separateli/, severally, sin- 
gulatim. Th, p&iptà. 

pepo-fy, otto?, v, speech-gìfìed ; 
man, homo: a petpco, I divide, 
divido, et o^, the voice, vox, 
quia vocem habet divisarci, seu 
articuìatam. 

£ìl€o~Óvvktws, ov, 6, t), perlaimng 
to midnight, qui media? noctis 
est : q. d, jxeo-rj vv£. 

Me<ro?,77, ov, middle, midst, medius. 

p.e<To<j)pvo¥, ov, rò, the space be- 
tween the eye-brows, medium 
inter supercilia : ex peacs et 
o<ppvs, an eye-broiu, supercilium. 

f Meoroff, r), ov,fidl, plenus. 

Mira, cura gen. with, cum^ cum 
dat. amongsl, inter; cum acc. 
after, to, post, ad. In comp. de- 
notat interdum mutationem. 

f peTàfiaivcù, / remove out of the 
way, habitationem muto, fut. 
j3r)o~<ù vel ftqo-opai. Th. fiaivo). 

pJETajSàXkcù, I change, muto, f. 
p£Tapà\ù). p. /xera/3ejSX7;/ca. Th. 
fiaXXcù, I cast, jacio. 

fi€TàòXÒG>pì, I give a pari or sitare, 
I impari, impertio, f. //eraScóo-a). 
p. jA€TàòeàcùKà+ a. 2./iere6W. Th. 
òìdcùfu. 

peTokapfiàva), I talee or receive, 
I partake of, I participate in, 
capio, percipio, particeps sum, 
f. /ilraX^o/xat. Th. XapPàvco. 

f/ieraXXaco, a>, / enquire curiously 
or minutely, 1 question closely, 
I search after diligently, 1 pry 
into,I scrutinize, curiose inquiro, 
percontor. Th. pjÉraXkov. 

peTaWtvo-ts, eù)s, 77, a diggingfor 
metal or mining ; a search, me- 
tallorum scrutatio; indagatio, 



86 



U E T 



M H K 



a seq. 

pLeraXkevcù, f. cuora), / search for 
metals, I mine, metalla eruo ; et 
per Metaph. / search, scrutor. 
Th. 

•f MeraXkov, ov, rò, a metal, me- 
tallum. Refertur ad fiera et 
gWos. 

fierakpevos, leaping io and fro, 
transiliens, Ion. et per Syncop. 
prò pe6dXX6pei/os, praes. part. : 
ex fiera, et aXkopai, Ileap, salio. 

fìera^v, between, belwixt, inter, 
cum gen. Th. fiera, praepos. 

fìer aire fino pai, I sendfor, arcesso, 
cum acc. f. y^opac. a, 1. in. pere- 
Trepy^àprjv, cu, aro : ex fiera et 
rréfiTTco, I send, mitto. 

fieraTToiéoù, I change, I t? > ansform, 
muto, commuto : ex /nera et 
Troica), / make, facio. 

*j- fiìraTTpencù, I am distinguished 
or consp>icous amongst, prge aliis 
excello : ex fiera et npérnù. 

pìrar pinco, I tum back or in a 
different direction, converto. 
■f pi Tarpino fiat m. i* turn to- 
wards, I heed or regard, conver- 
to me ad aliquid, respicio. Th. 
rpeircù. 

f fieracprjpt, I speak amongst or 
amidst, interloquor. Th. cfivpL 

•j" fiera(f)pà£òfiai, f. àcropai, I re- 
consider, post delibero, iterum 
cogito seu in animo perpendo. 
Th. cfipà£6pai. 

'ffiera<fipei/ov, ov, rò, the back, ter- 
gum. Ex fiera et (fcpeves, the 
vùdriff, diaphragma; namque e 
regione diaphragmatis est ter- 

fierecfit, I go after or in quest of, 
I persecute, I am revenged on, 
eo post ? persequor, ulciscor : ex 
fiera et elpi, I wììl go, ibo. 

jiereifit, I am among, intersum : 
ex fiera et eìfiì, I am, sum. 

"f perento i. q, peràcprjpi. 

fierépyjofiai, I go in quest of, I go 
to, I attain to, consector. Th. 
epxop-au 



perécrcreraL, Ss. f. 1. ind. med. 
Poet. prò fiereo-erai, verbi fierei- 

fiereoòpifa, I raise on high, in sub- 
lime tollo, f. Xcrco. Th. 

Merecopòs, ov, 6, r), on high, eie- 
vated, suspended, sublime, subli- 
mis, editus, erectus. f Refertur 
ad fiera et àeipcù (i. q. a'ipco) I 
raise, tollo, quod ab drjp fluxit. 

fieroiKeco, a>, f. r)aco, I change my 
place ofabode, I sojourn, migro, 
sum inquilinus : -f ex fiera et 
olite co. 

f peronioSev, adv. afterwards, 
postea. Th. omaflev, behind, a 
tergo. 

fiérpìorns, -qros, r), moderatimi, 
mediocrity, moderatio, mediocri- 
tas : a per pio s, a, ov, moderate, 
moderatus; unde 

fìerpì&s, adv. moderately, medio- 
criter, moderate. Th. 

MerpòV, ov, rò, measure, bounds, 
moderation, metre, mensura, mo- 
dus, metrum. 

fiercùTTov, seu permrXov, ov, rò, 
the forehead, the front, frons : ex 
fiera et à^, theeye, oculus. Th. 
onropai, I see, video. 

fiev, prò fiov, gen. flon. et Dor. 
ab èyco, I, ego. 

Mexph seu fiéxp^ s sequente voca- 
li, as far as, until, usque ad. 

f M77, adv. lesi, not ; luhether, ne, 
non; an,utrum. pr) ri, ivhether 
any thing, if aught, nunquid ? 
el pr), unless, nisi. 

prjd', prjde, neither, nor, not even> 
neque, ne quidem ? conjunct. Th. 
pr), f àé. 

pnòeìs, 6, none, no one, no, nullus, 
nemo, f./iT? de pia, n. pnòcv: ex pr), 
àè, et els, one, unus. 

prjàenco, not yet, not at ali, nec- 
dum, nondum : ex prjòe, et nco, 
in some measure, aliquatenus. 

Mrjòos, ov, 6, a Mede, Medus, 
nom. gen. 

prfKerì, no longer, no more, non 
amplius, ne amplius : ex prj et 



M H A 



M I 2 



87 



cri, stili, adhuc. 
prjKeà, às, fj, an apple-tree, malus, 

arbor. Th. 
lit]\ov,ov,TÒ,an appiè, malum ,po- 

mum ; item a sheep, ovis, pecus. 
"\Mr)v, 7]vos, 6, a month, mensis. 

Radicem, ut et genus, retinet 

vox Latina. 
M^z/, indeed, truly, however, tamen, 

quidem; aliis partieulisjungitur. 

frj fjLrju, particulae jurandi. v. rj. 

ye \ir\Vy but, in truth, moreover, 

autem, vero, porro. 
Mrjviyg, tyyòs, r), a membrane, 

especially that ivhich immediately 

envelopes the brain, membrana, 

maxime quae cerebrum ambit. 
+ Mrjvìs, Xò$, r), inveterate anger, 

continued resentment, ira invete- 
rata vel perdurans ; ira alta 

mente reposita. Hinc 
\ fir}vì<ù et jirjvXù}, f. io-co, I am an- 

gry, I rage, graviter irascor, 

succenseo, indignor. 
f firjvvTrjs. Vide fiavvTas. 
f^TjTTOTe, adv. never, nunquam. 

T1). pi), 7TOT€. 

prjpXov, ov, rò, idem quod prjpòs, 
unde etiam derivatili*. 

Mrjpos, ov, 6, a ihigh, a haunch, 
femur. 

f MTe, conj. neither—nor, neque: 
ex fjLrj et re. 

Mtjttjp et Dor. pàrrjp, r), a mother, 
mater, gen. prjTepòs, et per Sync. 
firjrpòs. 

f pLrjTÌ€Tr}9, ov, o, provident, wise, 
òmniscient, consultor, consilia- 
rius, prudens. Th. pr)rXs, io? 
Att. ìòos, r), counsel, consilium. 

fxrjxavàopai, -óyiai, I contrive, I 
plan,l project, machinor,molior, 
f. r)a6pat. p. -rjpai. Th. prjxàvrj, 
a contrivance, a machine, an en~ 
gine, machina. 

prjx°s> *° ff > ro > (fvox poet.) a 
pian, a remedy, consilium, reme- 
dium. 

fiìà, às, rj, one, una : a masc. eh. 

pXàpos, ov, polluted,filthy, impure, 
wìcked, pollutus, scelestus. Th. 



pìaivco, I pollute, polluo. 
MtyvvpX, seu piyvvco, I mix, I 

mingle, I blend, misceo. f. £00. p. 

pepX x à. 
MXòàs, ov, Ion. eco, Midas, rex 

Phrygiae ditissimus. 
fiiKKÓs, à, ov, Dor. prò p,l<pos, a, 

ov, tifile, parvus. 
fjÙKpoXoyeofJLai, ovviai, I att end mi' 

nutely to small matters, I net 

meanly or parsimoniously, rei 

parva? rationem habeo, sordide 

et parce facio : ex pì/cpos et 

Xóyoj, an account, ratio. 
Mlicpos, à, ov, et Att. o-p.ZK.pos, 

little, parvus; comp. fÙKpÒTepò-s. 

superi. fjLiKpÓTCLTos, vel irreg. 

fjcrcrcov, et p.eL<ov, in comp. v. 

pelcov. 
MiX-qaXos, a, ov, ofov belonging to 

Miletus, Milesian, Milesius. Th. 
Mlkrjròs, ov, 17, Miletus, nomen 

urbis. 
Mi/ico/zai, ovpai, limitate, imitor, 

f. plpr)o~6pai, p. peplprjpai. 
MXv, him, her, it, ipsum, ipsam, 

acc. Poét. prò avròv, avrr)v, av- 
rò, vel e. 
\ pXwvBa, adv. a little whìle, pa- 

rumper, paulisper, a pXvvOco, I 

diminish, minuo, quod a plvvos, 

little, parvus. Hinc 
\ pXvvvBàòXòs, a, ov, of short dura- 

tion, short-Uved, qui brevis sevi 

est, parum durans. 
filo-yen, I mix, misceo, tempero, 

f. £o>. p. ixepXxa. 
filo-eco, co, / hate, odi, minus amo, 

f. 170-0). p. pie picrrjKà. 
Mio-Oòs, ov, 6, Idre, wages, merces. 
picrBofyopos, ov, 6, r), that serves 

for Idre, a mercenary soldier, a 

mercenary, a hireling, miles mer- 

cenarius: ex pto-Bòs et (j)epco, I 

bear, I receive, fero. 
fplo-oTrépcrrjs, ov, 6, an enemy to the 

king of Persia, regi Persarum 
infensus: ex pùcreco et Uepcrrjs, 
a Persian, Persa. c O Uepans 
Grsecis audiebat Persarum rex. 

fpio~TvXkcù } Icut into small piece s, 



88 



M I T 



MYP 



in minutas partes disseco. Th. 
piTvXòs, 77, ov, mutilated ,mutìlus, 
quod a /i/o, i" diminish, I wear, 
minuo, tero. 
MirvX/yz/r?, 7]s, 7), Dor. MXrvXàvà, 

Mitylene, nomen insulse. 
Mvàòfiai, I moke mention, I cali 
to mind, I remember, memoro, 
mentionem facio, recordor, me- 
mor sum, f. 1. pvTjcròpaL. perf. 
pépvTjpai. Est et f pvàco, f. 7^o-a>, 
I remimi, recordari facio. Hinc 

fivrjfiTjf ijs, i), mention, memori/, 
remembrunce, recollection, me- 
moria. 

tivrjfiovcvcù, I remember, Imenlion, 
I record, memoria teneo, f. ev- 
(70). Ex fjLVj'ifjicùv, mindful, me- 
mor, quod a pvàopaL. 

fivr]fjLÒi/ÌKos, ov, 6, 7), having a re- 
tentile memori/, memoria valens. 
Th. fjLvrjficóv. v. in voc. praec. 

pòyevpes, Dor. prò poyovpep, 1 
pi. prass. a 

poyeco, I toil, I tug, I labour, I 
endure hardship, asrumnas pa- 
tior, f. 770-a). Th. pòyòs, toil, la- 
bor. 

polpa, ar, 17, a pari, share or por- 
iion ; fate ; reason ; pars, portio; 
fatum, ratio. Th. pcipcù, / di- 
vide, divido. 

fiotterà, às, a, Dor. prò novera. 

pòXts, adv. ivith difficulty, ivith 
mudi ado, hardly, scarcely, vix. 
t Formatura vult Schneider. a' 
fióXois, dat. plur. nominis pòXos, j 
ov, 6, toil, labor. 

f/xoX7T77, tjs, f), a song, singing, 
Carmen, cantilena. Th. péXircù, 

-fMoXco, obs. in prass. / go, I 
come, I arrive, eo, venio, vado, 
curro, 2 aor. epòXop. 

Mo^oy, 77, ov, alone, sole, orili/, so- 
lus, a, uni, f A pepo* vult J. T. 

•fpòpà, às, r), a division ofthe Spor- 
tali armi/, militum cohors apud 
Lacedaemonios,mora. Th. peipeo, 
I divide, divido, auctore Etvm. 
Mag. 

poppvXvKtiop, ov, to, a mask, lar- 



va. A poppò), ov?, r), a bug-bear, 
a hideous spectre, mulier horren- 

• da, et Xvkos, a wolf, lupus. 
MoV^oy, ov, 6, t), a calf, vitulus. 
Móo~xos, ov, ó, Moschus, noni, 

| propr. 

fiovvos, Poet. prò fiovos. 

Moverà, 77?, r), a Afuse; a song, 
Musa, carmen. 

fjLovcrÌKù)?, musica lly, eie ganti y, 
musice, eleganter: a povorìicòs, 
musical, musicus. Th. povera. 

p.ox0rjpo9, pò., pop, laborious, 
wr e teli ed ; bad, icicked, vicious, 
laboriosus, calamitosus ; raalus, 
improbus. Th. póxOós, toil, 
labor. 

fpvBeopat, ovpai, I teli of, I de» 
dare or relate, I ut ter, dico, elo- 
quor, narro. Th. 

MvBos, ov, 6, a word, a saying, a 
fable, a story, a legend, a speecìi, 
a discourse, a narrative ; a coni- 
mand, an injunction ; advice, a 
thought, verbum, fabula; fman- 
datum, jussum, monitum; cogi- 
talo. Hinc 

pvdcoÒTjs, eòs, 6, r), legendary, fa- 
bui ous,fictitious, fabulosus. 

Muta, cis, r), afly, rausca. 

fjLvXcùp, oùpòs, 6, vel pvXà>p, Zùpos, 
a grinding-house, a mill, pistri- 
num. Th. pvXrj, a mill, mola. 

pvptàs, àòòs, 7), a viyriad, ten 
thousand, decera millium nume- 
rus. Th. fivpìoi. 

pvpifa, I anoint, I perf urne, ungo. 

f. ÌCTCO. p. p.€flVpÌKCL. Th. fJLVpÒP. 

Mvpucìi, 7]s, 77, a tamarhk, rayrica, 
arbor. 

fpvpìoi, ai, à, ten thousand, decem 
mille. Est et pvpiós, a, ov, infi- 
nite, innumerable, countles, infi- 
nitus, innumerus, pluriraus, irn- 
mensus. 

pvpprjg, 7]k6s, 6, an ant, formica. 

f Mvppìòoves, cùv, the JMyrmidons, 
Myrmidones, populi Thessalise. 

Mvpopai, T weep, I lament, I be- 
ivail, fleo, ploro : pr. iraper. pv- 
pecrò, pvpìo, et pvpov. 



M Y P 



NÈM 



89 



Mvpov, ov, rò, ointment, per/urne, 

liquid odours, unguentimi liqui- 

dum. 
pvpa-Xvn, \e\pLvppLvrj, rjs, r), a myr- 

tle, myrtus. Th. p.vpcros, quod 

idem significai 
Mvporcov, (ùvos, 6, Myrson, nom. 

propr. fTh. pvpaos, q. v. in 

voc. anteced. 
Mvs, fivos, o, a mouse, mus, voc. 

cJ pv. 
f Màpos, ov, 6, Momus, invidia? 

deus. 
p.(ùpalv(ù, I ani infatuateti, I act 
foolishly, infatuor, stulte ago, f. 

fxcopavo). Th. pcopòs, foolish, 

stultus. 
f p,ù>pos,pà, pou, v. in voc. praeced. 



N. 

NAI, adv. truly, yes, yea, verily, 
nae, profecto, imo, etiam. fvaì 
òr) est Angl. in very trutk, in 
good sootk. 

f Nato), I inhablt, h abito, colo. 

vàpà, àròs, rò, a fluid, water, li" 
quor, a fountain, a spring, Alien - 
tum, latex : a vaco, Iflow, fluo. 

+ vàos, v. v€(os et vrjós. 

f NapOaKÌcvs unde plur. "Napdà- 
/aei?, the Narthacians, the in- 
habitants of Narthacium, Nartha- 
cienses: a 

NapOàidov, ov, rò, oppidumThes- 
saiiae cum monte cognomine. 
Th. 

Nàpdrjg, tjkos, 6, a plani called 
giani fé miei, a stick, a rod, a 
wand, arbor quaedam, ferula, ba- 
cillus. 

vapicà(ù, I become stìff, I ani tor- 
pid or drowsy, torpeo, f. rjo-a> : 
f vapKjj 3 sing. praes. ind. act. 
Dor. prò vapKa, Th. 

Nàpicr}, ns, r), stiffness, torpor, tor- 
pedo. 

NàpKio-cros, ov, 6, Narcissus, n. pr. 

pavàytù), I am shipwrecked, q. d. 



Tr)u vavv ayo), navem frango, f. 
rjacó, p. vevavàyrjKa. 

NaOy, vàos, r), a ship, navis, Ion. 
vtjvs, vnos, dat. vrp. Hinc 

vavrns, ov, ó, a sailor, nauta. 

veàgcD, f. ao-(o, I grow young, ]uve- 
nesco. Th. veòs. Hinc 

vìàvìàs, ov, 6, a young man, ado- 
lescens ; et 

veàvlaKÒs, ov, ò, a young man, a 
youth, juvenis, adolescentulus. 

Ne/Spos", ov, 6, a fawn, hinnulus, 
pullus cervi. 

verj\vs, vòos, 6, r), newly come, 
qui nuper advenit : a veòs et 
eXevBco inusit. / come, venio. 

*f veikeco, et Poet. v€uce[<o, co, I re- 
vile, I reproach, I rail at, I 
wrangle, rixor, objurgor. Th. 
ve Ikos, eÓs, rò, strife, rixa. 

NetXoy, ov, 6, the N'ite, Nilus, 
iEgypti fluvi us. 

veKpiKos, ov, pertaining to the dead, 
mortalis, funebris : a véicpos. 

véicpoTTopLiTos, ov, 6, a guide of 
shades, a conductor of the dead, 
dux manium, &c. : ex vé/cpòs et 
7T€p7rco, I conduct, I escori, de- 
duco. 

Ne/cpoy, à, ov, dead, mortuus. 
f veKpos, ov, 6, a dead body, a 
corpse, cadaver. Refertur ad 
v€kcù obsol. / kilt, unde Lat. 
neco. 

Ne/crap, àpos, rò, nectar, nectar, 
potus deorum. 

v€KV9, vos, 6, a dead body, a corpse, 
cadaver. Th. vtKpos. 

Ne/zed, às, r), se. v\n, the Nemean 
wood, Nemea, sylva Argise. 

vepZcrXs, €(ùs, r), indignation, ven- 
geance, reproof, indignatio, re- 
prehensio. Hinc vepeo-àco, I am 
indignant, indignor. \ Th. 

Ne/xco, / distribnte, I dispense ; I 
divide, I allot, I possess, I inha- 
bit ; Ifeed or tend calile, distri- 
buo ; habito ; pasco, tueor, f. 
vepeo. p. vcveprjKa. 'f* vepòfiai, 
med. / obtain by lot, I enjoy, 
I share, I possess, sortior, fruor. 



90 



NEO 



NOE 



partior inter se, possideo. 

veoydfxòs, ov, ó, f], newly married, 
qui recens uxorem ducit ; vel 
recens nupta : ex veòs et yàp.ecù, 
/ marry a wife, uxorem duco. 

veoyvòs, ov,ò,r], newly born, recens 
genitus : ex veos et ylvòyai. 

f veo@T]\r)s 1 eos, 6, f], yoidhful, 
young, nuper virens, juvenilis. 
A veos et 6dXXcù, I grow green, 
vi reo. 

■fNeo/xai, I go, I go away, I re- 
turn, eo, abeo, recleo. 

•J- veov, adv. vel potius accus. sing. 
neut. adverbialiter usurpatus, ex 
voce seq. lately, recently, recens, 
nuper. 

Neo?, veà, veov, new ; young, a 
young <person, novus, juvenis. 

•fComp. V€60T€pOS, V€ù)T€pOV Ti, 

some innovation, aliquid novi. 
Hinc 

veoo^cros, et veorros, ov, 6, a young 
bird, a <puìlct, pullus, avicula. 

vepre pos, f et e vepre pò s (quasi 
evàparepòs) lower, beneath the 
earth, inferiori ab evepot, the 
shadcs, inferi, quod ab ev et epa, 
às, fj, the earth, terra. Et notan- 
dum, Latinum inferi ex Graeco 
€vepoi(evFepoi,) profluxisse, verso 
digammo in/literam. 

+ Ncorcop, epos, 6, Nestor, Nelei 
filius, Pyli rex. 

vevpà, pus, fj 9 et Ion. prjs, a bow- 
string, nervus arcùs. Th. 

Nevpov, ov, rò, a nerve, nervus. 

•f'Nevcù, f. evaco, I nod, nuo. 

ve<pe\n, ns, 17, a cloud, a mist, ne- 
bula, nubes; item nomea vici. 
Th. ve(f)6s. 

'fveqyeXnyeperns, ov, 6, collectìng 
clouds, cloud-gathering, cloud- 
compelling, nubes cogens seu 
colligens : ex ve<fie\rj et àyelpcù. 

*f Ne<fios, eos, rò, i. q. vecfréXt], 

veccikKecù, co, I draw a ship ashore, 
navem traho, subduco, &c. : ex 
vavs, a ship, navis, et cXkg), I 
draw, traho. 

vewvnros, ov, 6, fj, newly bonghi, 



recens emptus : ex veos et wvea- 
fiai, I buy, emo. 
vecos, o>, 6, Att. prò vàosi ov, 6, a 

tempie, templum. V. et vrjós. 
+ vewrepos, pà, pov, younger, juni- 
or, compar. a véos, q. v. 
N77, by, yes by, per, adv. affirman- 
tis et jurandi, cum acc. vrj Ala, 
by Jove, per Jovem. f vn priv. 
in comp. noi, non, vide in voc. 
seq. et in vnp.eprf]s. 
vfjyperòs, ov, from whìch one can 
never be awakened, eternai, ex 
quo quisexcitari nequit : ex vq et 
eyelpco, I rouse, lawake, excito. 
vrjKTos, r], 6v, able to swim, natati- 
lis : a vr}xop.at, I swim, nato, rò 
vrjKròv, the faculty of swimming, 
facultas natandi. 
\ vnpeprfjs, eos, 6, f], 7iot deviatìng 
from the truth, unerring, true, 
honest, non aberrans a vero, ve- 
rus. vripiépres adverbialiter, trxdy, 
vere : ex vrj priv. et àfiaprdvo). 
\vt)os,ov, 6, Ion. prò mo?, a tem- 
pie, templum, fanum. 
fNrjpevs, €(os, 6, Nereus, deus 
marinus. Th. vqpòs, moist, ma- 
didus, quod refertur ad vdcù, I 
fiow, fluo. Hinc 
"NnpnXs, Xòòs, 17, a Nereid, a sea» 

nymph, Nerei's, nympha maris. 
'Ntjo-os, ov, fj, an island, insula. 
vÌkcl(ù, I prevali, I conquer, I over- 
come, I surpass, vinco, supero, 
f. vTkt)CT(ù, p. vevlKrjKa, Th. 
t NZ/07, t}s, f], victory, Victoria. 
vìv, Poét. et Dor. him, her, it, 
ipsum, am, um, prò avròv^ 
avrr t v, avrò, vel e, ut plv. 
Nìofiri, rjs, ?;, Niobe, nom. mulier. 
Ntpevsy eòs, 6, Nireus, nom.propr. 
vX<fiàs,àòòs, o, aheavy fall of snow, 
nix acervatim et cum vehementi 
impetu decidens. Th. vX<fiù>, I 
snow, ningo ; unde et 
vXoberos, ov, 6, idem quod vXqba?. 
v6eù),a), I think, Iharbour or enter* 
tain a thought, I perceive, I un- 
derstand, cogito, intelligo, f. voi]» 
ero». Th. voos. Hinc 



N H 



SE2 



91 



voraci, aros, rò, thoughl, under- 
standing, intellectus, cogitatio. 

vofievco, I feed or tend cedile, pa- 
sco, f. (tcù : a 

vojjLrjy rjs, 77, distribution, possession , 
pasture, pasture-ground ; a herd 
of calile ; distributio, possessio ; 
pabulum; armentum. Th.pl/za>. 

vofii£(o, I sanction by law, I enact; 
I think, I judge, I deem, I sup- 
pose, lege sancio ; existimo, puto, 
reor, f. tb-o>. p. vevop.XK.ai a vóp,os, 
unde et 

•f vòpXp.òs, 77, ov, conformable to law 
or established usage, sanctioned 
by law, legai, lawful, legibus con- 
sentaneus, lege sancitus, legiti- 
mus. Hinc 

f vopXpcos, adv. conformably to 
law, legitime. 

vufjLos, ov, ó, law, lex. Th. vepeo. 

Nòos, vovs, 6, mind, understanding, 
thought, sentiment, mens, cogita- 
tio, prudentia. 

vocre co, I am sick, I am diseased, I 
am ìli, aegroto, f. 770-0). p. vevò- 
crrjKa, Th. voaos, a disease, 
morbus. 

f Noo-os, ov, 77, v. in voc. praeced. 

+ Nóo-<jfH et vóo~<fiXv, adv. apart, 
aloqf, seorsim, seorsum ab. 

povÓ€T€ù) 9 I put in mind, I remind, 
I advise; I admonish, commone- 
facio, admoneo, f. rjerco. p. vevov- 
SÌTnm : ex vovs et rXBnpX^ 

vovs, vide voos. 

fvv vel vvv, adv. in truth, indeed, 
then, certe, sane, igitur. 

WKTÌpXvos, ov, nocturnal, noctur- 
nus (fex Grasca voce). Th. vvg. 

py&T07ropià, as, ?), a journey by 
night, iter nocturnum : ex vi>£, 
fero?, et iropos, a ivay, transitus. 

vvKTcop, adv. by night, noctu. Th. 
vy%. 

Nvpqbrj, tjs, 77, a bride, a newly- 
married bride ; a nymph, sponsa, 
nova nupta; nympha. Hinc 

VVficj>X6s 9 ov, 6, a bridegroom, spon- 
sus. 

K?j>, vel Att. vvvX, noia, nunc. 



\ vvv, v. vv, 

Nù£, vvktòs, r), night, nox. f Item 
darkness, tenebra?, caligo. 

N(ù\€jJLr)s,€os, ó, 77, et rò vcoXepes, 
incessante assiduous, Constant, 
energetic, indesinens, assiduus ; 
hinc vcoXeplcùs, incessantly, sted- 
fastly, i n desi nen ter, adv. f Re- 
fertur ad vrj priv. et \ciirfa. 

fvcojjLàù), a>, f. 770-0), / distribute, 
distribuo. Th. vépeo. 

Ncùtos, ov, 6, the bacie, dorsum, 
tergum : in pi. rà vara. 

Vù>xe\r)S, €OS, 6, 77, et rò -ès, slow, 
dull, sluggish, tardus, segnis : 
ex vt) priv. et foKeWco, I go ; I 
move, eoj moveo. 



EAI'NO, I card or comb ivool, I 
beat, I strike, carmino, carpo, 
egedo, percutio,f. £àvù>. p.egayKa. 

SavBos, r],ov,yellow, flavus,a,um, 
luteus. Est et SàvOos, ov, é } 
nom. propr. fluvii. 

^ìvàyìcù, f. 770-a), / conduct or in- 
troduce a slranger ; I command 

foreign troops or mercenaries, 
duco hospites ad ea quae visen- 
da sunt ; f copiis peregrinis si ve 
conductitiis praesum : ex gevà- 
yòs, ov, 6, a commander of foreign 
troops, peregrinorum militum 
dux, quod a gevos et àya. 

QévXà, às, et Ion. ns, 77, hospitality, 
hospitium. Th. \hos ; unde et 

£evl£<a, I entertain hospitably, ho- 
spitio accipio, f. Xerco. p. ì^ìvXko.. 

SevoKparns, ov, ó, Xenocrates, 
nom. propr. fTh. £évos et Kpà- 

TOS. 

&€v6s t ov, 6, a stranger, a fo- 
reigner, a guest, an host, a fo- 
reign friend, hospes, peregrinus. 
t £evos, 77, òv, strange, novus. 

Bevòcpcùv, (ùvtos, 6, Xenophon. 

t geo-ròs, r),ov, scraped, polished, 
rasus, politus, a £eo>, I scrape, 
rado. 



92 



SHP 



I K 



Erjpos, pà,pov, dry, aridus, siccus. 
\ £i<j)6s, €Òs, rò, a sword, ensis, 

gladius. Th. £i<o obs. i. q. £ua>. 

v. in £vpàù>. 
f gvXcvòpLai, I cut wood, lignor. 

Th. £v\ov. 
+ £vXo/cÒ7ros , J ov, 6, a wood- cutter, 

lignator : a £vkov et kóVtco. 
EuXói/, ou, tò, ivood, a 'piece of 

wood, a club, lignum, baculus. 
t £v\òxos, ov, a ivood, a thicket, 

sylva, nemus, fruticetum : a £u- 

Xov et ^(o. 
+ i^yv Attic. prò avv. 
£vvòrjo~ai, to bind together, colli- 
gare, a. 1. inf. Att. verbi ovvÒ€<o. 
+ t-vverós. vide avvcrés. 
f gvvrj'ìòs, rj, 6v, per dialysin Ion. 

prò £vv€ios, d, ov, common, com- 

munis. Th. gwòs, quod idem 

significat. 
gvvTrjfjLÌ. vide o~vvfT]fiX. 
•f £vvòs, r), ov, i. q. KOLVOS. 
£vvovgX5, id. Att. quod avvovo-Xa, 

quod vide. 
£vvà)v, praes. part.Att. prò crvvóov : 

a o~vv€Lfiì, I am ivitli, sum cura 

alio. Th. eì/xi. 
£vpàco, seu -eco, i" shave, rado, 

tondeo ad cutera : a ^u/jos, a 

razor, novacula, quod a |uco, prò 

£eco, / scrape, rado. 



'O, 17, rò, art. Ang. The. f Apud 
Homerum pronomen est de- 
monstrativum, Angl. he, she, 
that. 

f^OfteXos, ov, 6, a spit, veni. Re- 
fertur ad (BéXos (quod a /3aXXco), 
perinde ac KeXXco et cWXXco di- 
ctum. 

"OftòXos, od, 6, an obolus, a co'xn 
equal to about \\d. English, 
obolus, sexta pars drachmae. 

f'OfipìfjLos, ov, 6, f), strong, mighty, 
violent, impetuous, huge, validus, 
fortis, potens, impetuosus, va- 
stus. Th. fiplpr], rjs, r\, force, 



vis, cui cognatum est fipi3<o, 
item (Spiàcù, I prevali, I am 
strong, valeo. Cf. quae in v O- 
ftiKos. Ad (3àpos retulit Hem- 
sterhusius. 
òydorjKovTa, eìghty, octoginta. Th. 

Òktco, eight, octo. 
f'Oye, rjye, TÒye, apud Homerum, 

i. q. 6, fj, ró. 
'OyKàòpm,ù)paL, I bray, rudo, pro- 
prie de asinis. 
"Oòe, fjòe, rode, this, hic, haec, 

hoc : ex 6, et de. 
"OÒos, ov, 17, a way or road, via, 
iter. fApud Homerum interdirai 
significat ambush, an ambuscade, 
insidiae, quae juxta viam sternun- 
tur scilicet. 
"Odovs, óvtos, ó, a tooth, dens. 
"Oòvpòpai, I lament, l bewail, I 
bemoan, lamentor, ploro, f. oàv- 
povpai. 
"Odvo~o-€vs et "Oàvaevs, ecoy, 6, 

Ulysses. 
f 0£6s, ov, 6, a branch, ramus. 
\06iv, adv. whence, unde. Th. 
òs, et revera vetus est genitivns 
prò ov. 
f 6 66 fiat, I care for, I regard, 

curo : ex 63rj, care, cura. 
olèà, as, e, I know, novi, perf. m. 

verbi eìSeco. 
olòeo), et oldàcù, I sivell, I am in- 
Jlated or puffed up, tu meo, in- 
rlatus sum, f. jjcrco. p. coS^Ka. 
f Th. cuòco obs. ejusd. sign. 
f Oìòìttovs, 6òo$, 6, (Edipus, rex 
Corinthius. Th. cuòco obs. (v. 
voc. anteced.) et ttovs, quasi 
Anglice diceremus, Swellfoof. 
f 6'i£vpò$, pà, pov, wretched, un* 
fortunate, miserable, serumnosus, 
miser. Th. 6'igvs, woe, aerumna. 
f o'Uàdì, adv. home, domum : 
oIkcÌos, età, zìov, belonging to the 
house, domesiic, domesticus, a, 
um: item, private, peculiar, 
familìar, proprius : 
oiKÌTr)?, ov, ò, a domestic, domesti- 
cus; item a slave,~sexvus : 
oIk€(ù, co, / dwell in, I ìnhabH 



O I K 



O A A 



93 



habito, f. rjcrco. p. <^K7)Ka : et 
oÌKià, às, 17, a house or abode, 

domus. Th. ohos ; unde et 
oIkXov, ov, rò, idem significans. 
olfcòòòpeco, a>, I build a house, I 

build, aedifico, f. rjcrcù. p. cokoòó- 

lirjKa : ab oIkos et Ò€fx<o 3 I build, 

struo. 
\ oÌkoi, adv. at home, domi. Th. 

olkos, 
f ohóvòe, adv. i. q. oÌKaòe, et ex 

eodem Th. 
Ohos, ov, 6, a house, a dwelling, a 

home ; a /amili/, domus, familia. 
foiKTifa, f. Xooo, / commiserate, 

miseresco. Th. ohros, ov, 6, piti/, 

misericordia. 
Olprj, rjs,rj,a way, a path ; a voice, 

a tune, a song, via, semita ; can- 

tus, vox. 
olfKùyrj, rjs, t), lamentation, ejula- 

tus: ab 
ot/xo>£co, I lament, I bewail, Ihowl, 

I wail, ploro, ejulo, f. £ co. Th. 

otfjioi, ah! me, alasi hei mihi ! 
f oìvofiàprjs, eos, 6, f], heavy with 

tvine, vino gravis: ex ohos et 

j$apos. 
Ohos, ov, 6, wine, vinum. 
f olvòxocù), co, f. T)o~co, I pour out 

wine, vinum fundo : ab 
olvòxoos, ov, 6, a cup-bearer, po- 

cillator, pincerna; quod ab 

ohos et x^ì I pour, fundo. 
foìvo^jr, 07ròs, è, of the colour qf 

wine, dark-coloured, qui vi nei 

coloris est, rubicundus, purpu- 

reus, niger : ex ohos et atyr. 
oìófiai, (et poet. oto/xat) vel ot/xat, 

/ think, I deem, I imagine, I 

suspect, opinor, existimo, puto, 

suspicor, f. olrjo-ófxai. perf. pass. 

cùrjfiai. q. ab oleòp,ai. Th. otto, 
Oiòs, oià, oiov, onli/, alone, solus. 
Olòs, olà, oiov, what, qf what 

sort or kind, snch as, as, qualis. 

fola, acc. plur neut. adverbia- 

liter sumtus, as, ut, ceu. olòs 

re, able, potens : olóv re,possible, 

praciicable, quod fieri potest. 

f olóo"nep vel potius oìós nep, i. 



fere q. olos. 

Ols, olos, vel oXs, oios, fj, a sheep, 
ovis, vel 6, a ram, aries. 

oìo~tos (Att. olaròs,) ov, 6, an ar- 
roto, sagitta, ab ola, f obs. in 
prass. I carry, fero, f. óto-co. 

OlarTpos, ov, 6, a gad-fly or gad- 
bce, a dun-fiy ; a violent impulse 
or incitement, fury, phrensy, 
cestrus, tabanus, stimulus; furor. 

0'tT7j,7js,r], GEta, mons Thessalia?. 

O'ixopai, Igo, I go a way, Idepart, 
I avi gone, vado, abeo, discedo, 
proficiscor,f.0t^77O-o)Liat.p.w^7;jL*a«. 

f O'ico et poet. ota), I think, puto, 
censeo, existimo. 

•j- Olcovos, ov, 6, a bird, avis, ales. 
Refertur ad olos, alene, solus ; 
et oìoùvoì proprie vocantur aqui- 
lae, vultures, et id genus volu- 
crum, quia soli plerumque vo- 
lant. 

"Okvos, ov, 6, sluggishness, sloth- 
fulness, laziness, fear, pigritia, 
metus, ignavia. 

YOktÙ, ol, al, rà, eight, octo. 

okftXos, à, ov, happy, wealthy, 
beatus, dives, locuples : ab 

*0\86s, ov, 6, happiness, wealth, 
felicitas, opes. 

oKZQpXos, ov, 6, f}, desh'uctive, per- 
ìiicious, abandoned, exitialis, per- 
niciosa, lethalis: ab 

oXeOpos, ov, 6, destruction, perni- 
cies. Th. oXXvpi, unde et 

foXeKco, I destroy, perdo. oXskg- 
p,ai, m. I am destroy ed, 1 perish, 
perdor, pereo, intereo. 

oXXyapio-rXà, às, rj, a spare dinner, 
prandium praeparcum : ex òXlyos 
et apio~TÒv, 

"OXXyÓs, rj, ov, few, scanty, little, 
paucus, parvus. 

oKXyoxpovXos, ov, 6, rj, of short du- 
ration, transitory, short-lived, bre- 
vis temporis, exiguo tempore 
durans : ex òXXyòs et xp® v °s> 
time, tempus. 

"OXXvpX, I destroy, perdo, f. oXeo-o^ 
quasi ab òXeo>, p. <yXe/ca. p. m. 
ÒXcoXa, 



94 



O A O 



6 M Ò 



fóXolrpoxos, subintellecto Xlóos, 
(revera enim est adjectivum,) a 
storie entirely round, a round 
stone, saxura rotundum : ex oXos 
et rpo^òs, ov, ó, a ball, orbis, 
quod a rpexco, I run > curro. 

v OX5Xv£co, I alter lozid fonie ntation, 
I sere ani; I yell, I howl, I wail, 
ululo, ejulo, ploro, f. £a>. 

tòXooy, a, òv, destructive, perni- 
ciosus. Th. oXXvpi. 

6\o7r6p<pvpos, ov, ó, rj, ali purple, 
totus purpureus : ex rrop^pvpà, 
purple, purpura, et 

w OXo9, r\, òv, whole, entire, totus, 
universus. 

^OXòcpvpòpai, I lament, I he wail, 
lamentor, ejulo. -f Refertur ad 
oXótttco (Cf. Angl. to lop), I 
pluck, vellico, nani capillos, in 
signum doloris, vellicabant vete- 
res. 

*OXvp.TrXas, àòòs, rj, Olympias. 

v OXvp,7rìòs, ov, Olympian, Oìym- 
pic, Olympum incolens, Olym- 
pius, coelestis. "OXvfiTrìa, cov, tc\, 
the Olympic games, Olympica 
certamina, quse in honorem Jo- 
vis celebrari solebant. f'OXvp,- 
ttXol, cov, ol } the celestials, the 
gods. Th. 

"OXvpnòs, ov, 6, Olympus, Thes- 
salise vel Macedoniae mons al- 
tissimus : item ccelum. 

òXcoXà, às, e, I perish, I ani un- 
doìie, I am ruined, perii, v. oX- 
Xvp,X. 

v O\©?, adv. altogether, luholly, en- 
tirely, in short, at ali, omnino. 
Th/6Xor. 

ojiakos, plain, level, equable, 
planus, laevis. f Th. ojxòs, 17, òv, 
equal, lìke, aequalis, similis. 

\òp.r)yepns, eòs, 6, f], collected or 
assembled together, eollectus, 
congregatus. Th. 6p.ov et àyeipco. 

"Ojirjpos, ov, 6, Homer, Homerus. 

òfilXecù, co, I mix, associate or con- 
sort ivith, I hold converse with, 
colloquor, conversor, consuetu- 
dinem habeo, f. r)crcù. p. cojùXnKa: 



ab òfiTXos, a crowd, turba, costus; 
fquod ab èpos, equal, aequalis, et 
TXrj vel € 3 iXjj, a croivd, a squadron, 
turba, turma. Est autem €1X7 
ab dXcG), Iivind up, eonglomero, 
conglobo. 

f^OfjuxXn, r)$, 17, a cloud; vapour, 
nebula; caligo. 

ofjLfxà, àròs, to, an eye, the look or 
aspect, the countenance, oculus, 
aspectus, facies: ab o7Trop.cn, I 
see, video. 

*Op.vvpX, I swear, juro, f. òp.òcrco, 
ab òp.6co obsol. p. &p.oKa. 

òp.òy'évrjs, ìzos, 6, 77, akin, related, 
a relative, consanguineus, co- 
gli atus : ex òp,òs, lìke, similis, et 
ylvopai. 

òp,oiòs, olà, Òv, lìke, alike, similar, 
equal, similis, aequalis. Th. ójjlÒs, 
idem. Hinc 

f òpoXòco, f. cùctcù, I lìken, assimilo, 
op.oioop.ai, ovpai, I compare my- 
self, me confero. 

\ òp.òXòyìco, co, I consent ; I con- 

fess, consentio, confiteor. Ex 
òp.ov et Xóyos. 

óp.óv€Kpòs, ov, 6, rj, dead at the 
sanie tinie, a brother shade, simul 
mortuus: ex èpos, lìke, similis, 
et veKpòs, dead, mortuus. 

■f òp.òo~€, adv. to or at the sanie 
place, eundem in locum, eodem. 
6p,óo~e Uvai (ut àacov levai, v. 
Heyn. ad IL A. 566.) vel (pepe- 
o~6ai to7s 7roX€filois, to go or rush 
against the enemy, to meet thefoe, 
cominus ire, manum conserere, 
pedem conferre, concurrere. Th. 
ópLÒs, like, similis. 

òp.ÒT€xyòs, ov, 6, fj, ofthe sanie art, 
profession, or trade, qui ejusdem 
est artificii : ex 6p.òs, like, similis, 
et rk^yn, art, ars. 

òp.ov, together, at the sanie time, 
simul : ab òp,òs, like, similis. 

f òp,ocppòv€Cù, I am like-minded, I 
agree, idem sentio, sum concorsi 
ab òp.o(ppcùv, òvòs, 6, fj, like-mind- 
ed, concors, quod ab épov et 
cppvv. 



IVI o 



o n o 



95 



f op£ypo€<ù, I am of the sanie co- 

lour with, sum eodem colore : ex 

ofiov et XP**?* 
ofxóyj/T]^)6s, ov, 6, 17, having the 

same righi to vote, voting alìke or 

the same way, assenting, cujus 

idem est suffragium: ex ojjlòs, 

like, similis, et yjrijffios, a pebble 

to vote ivith, a vote, calculus. 
ò}i(j)a\.G€is, €0~o~à, tv, embossed, 

bossy, umbilicatus: epith. scuti: 

ab 
'Op.(fià\os, ov, 6, a navel, a boss, 

umbilicus, umbo. 
"Oficpag, àhcos, f), an unripe grape, 

a sour grape, uva acerba, nec- 

dum matura, 
o/xo)?, y et, notiuithstanding, tamen: 

sed 
Ójjlcds, at the same time, together 

with, equally, simul, seqae ac, 

Poet. prò ófiov. Th. èpos, like, 

similis. 
v Orap, rò, -j-indecl. a dream, som- 
nium. 

fòveldeios et ovelòXos, à, ov, re- 

proachful, contumelious, probro- 
sus : et 

opeiÒl£(o, I reproach, I Marne, ex- 
probro, convitior, f. Xo-co. p. 
òveiàiKa. Th. ovtiòos, reproach, 
probrum, contumelia. 

foveiòos, ìòs, tò, v. in voc. prasc. 

+ oveipoTròXos, ov, ó, an inierpreter 
of dreams, a diviner, somniorum 
interpres : ab ovtipos et TroXeco, 
I am employed about, versor. 

òveipos, ov, ó, a dream, somnium. 
Th. ovap, 

"OvrjpX, et ovXvtjjju, ab ove co, I 
help, I profit, I benefit, juvo, 
prosum ; item I Marne, vitupero, 
cum acc. f. òvrjcroo. p. covqKa. 
prses. med. ovrjpxii, seu 6Va/xat, / 
am delighted, I enjoy, juvor, 
fruor, cum gen. f. ovrjo-ofiai. a. 

1. QùVTJCràfXTjV. 

v Qv6yùi, àrós, rò, a name,fame, ce- 
lebrity, nomen, fama, celebritas. 
Hinc 

Qvofxàfa, I name, I mention by 



name, nomino, f. aereo, p. wvo* 
/xa/ca. 
ovop,ao-r\, adv. by name, nomina- 

tim : ab 
ovofxaaTÒs, ov, celebrated, famous, 

Celebris, quod ab òvofj,à£co. 
"Ovos, ov, 6, fj, an ass, asinus, -a. 
ò£-v6vjjlòs, ov, 6, j), prone to anger, 
irascìble, fiery, passionate, qui 
acerbo est animo, iracundus : ab 
ò£vs et 6vpos, anger, ira. 
'O^vs, eia, v, sharp, quick, sivift, 

rapid, acutus, veiox, rapidus. 
ò^vxoXos, ov, 6, rj, irascible, hot' 
tempered, oufrageous, qui subito 
et graviter irascitur, biiiosus: ex 
ò^vs et x°^V> choler, anger, bilis. 
v 07rrj, 7}?, 17, a hole, forameli. 
oTrWev, lon. et Dor. prò omcrSev. 
omo-éev, et orrttr&z, behind, in the 
rear, pone, a tergo, adv. Th. 
ottXq-co, backwards, retro. 
■f oTTicrSGC^vXàKeco, co, I am in a 
rear-guard, in extremo agmine 
sum : ab 
"|* 077ia66(pv\a£, a.K09, 6, one who 
is in the rear-guard of an army, 
a soldier of the rear-guard, ex- 
tremi agminis miles: ex orncrSe 
et <fivXa£» 
■f ottlo-o-co poet. prò 
\6ttXo-cù, adv. back, behind, after- 

wards, pone, a tergo. 
^OnXr), rjs, rj, a hoof, ungula. 
+ oirXi£co, f. Xo-co, I arra, armo, 
| armis instruo : et 
o7rXiTr]9, ov, 0, a heavy armed sol- 
dier, miles armatus. Th. 
'OttXov, ov, rò, a weapon, telum, 
vel rà o7rkà, arms,accoutremenis, 
Instruments, arma, instrumenta 
quasvis. 
\ ottoBìv, adv.from whence, unde : 

et 
fonoi, adv. whither, quo. Th. 

OTT OV. 

ottoTos, olà, olov, ofwhat sort, what, 

qualis, -e. fTh. ottos obs. et ohs. 

Ò7roa6s,r],ov,how great,asgreat as, 

I as many or as mudi as, whatso- 

ever, quantus. +Th. qttos, obs. 



96 



o n o 



2 



et ocros. 

orrore, when, whenever, if ever, 
quando, siquando, citrà interro- 
gat. adv. idem quod ore. f Th. 
onos obs. et ore. 

Sonore pòs, a, ov, which of the two, 
whichever of the two, utercun- 
que. Th. foiros, erepos. 

f" Ottov, adv. where, ubi. Refertur 
ad o7ros obs. unde forsan Lat. 
ìpse, mutata o in i, ut ex òs, o/x- 
ftpos, fiunt is, imber. 

6tttt6t€, Poét. prò orrore. 

*Otttclcù, / roast, I cook, torreo, 
asso, f. rjO~ù). p. a>7rrr]Ka. 

"OrrropaL, I see, video, f. oyjsofjLai. 
p. ojfxfxai. 

ottcos, that, how, as, ut, quomodo. 
Th. 'f onos obs. v. in ottov. 

t Opà(ù, et media forma 6pa.op.ai, 
capai, I see, I behold, I perceive, 
I understand, video, cerno, in- 
telligo, imperi', eoopeov. p. ecópà/ca. 

"Opyavov, ov, rò, an instrument or 
organ, a ivork, instrumentum, 
opus, organum. f Refertur ad 
%pyov. 

'Opyr), rjs, fj, anger, temper, dispo- 
sition, ira, ingenium, mores. 

''Opyìà, cov, rà, the sacred rites or 
orgies of Bacchus, sacra Liberi, 
orgia. 

opyifa, I provoJce to anger, I en- 
rage, I esasperate, ad iram in- 
cito, lacesso, facio irasci, f. tcra>. 
p. Spyticà. praes. med. òpyl£op.ai, 
I arti angry, irascor, cuoi dat. 
Th. opyrj. 

-fòpeyvvp.1 i. cum voce seq. 

"Opeycù, seu opéyvvpX, I stretch 
forth, Iextend, porrigo, extendo, 
f. £o>. p. cùpida, praes. m. òpeyo- 
fj.ai, , I stretch myself towards, I 
reach ' formar d to, I aim at, I aU 
tac/c, appeto, cum gen. 

+ opeaKcòos, ov, ò, rj, dwelling upon 
the mowitains, in montibus de- 
gens; ex opos et *t K€co, i. q. 
K£Ì.p,ai. 

fopevs, e (OS, et Ion. ovpcvs, rjos, 
p, a mule, mulus. Th. opos. 



| f òpSXos, à, ov, steep, ardii us : ab 

I 'Opflos, 7], 6v, erect, upright, 

I straìght, rectus, a, uni, erectus. 

! Hinc 

j òpOcùs, adv. rìghtly, correctìy, pro- 

I perii/, recte, ut par est et decet. 

1 opi£cù, I bound, I limit, I define, 
I determine, definio, f. opterco, et 
Att. òpìcù. Th. opos, ov, 6, a limit 
or boundary, terminus. 
fòptov, ov, to, a boundary or limit, 
finis, terminus; et est dimin. ab 
opos. v. voc. praec. 

"OpKos, ov, 6, an oath, jusjuran- 
dum. f Refertur ad epyo vel 
e'ipycù, I coerce, cohibeo, quod 
ab epyov ducitur. 
f óppaivcù, f. aveo, I excite, excito. 
Item I meditate, I ponder, Ire- 
volte, agito, cogito. Th. opprj, 
tjs, rj, an effort, irapetus, cujus 
radix opeo, q. v. 

óppàoo, a>, I rush, I sally forth, I 
attach, ruo, irruo, impetum ia- 
cio, prorumpo, f. 770-0). p. <ùppr\- 
kol\ óppàopai, med. / set out on 
ajourney or voyage, proficiscor. 
Th. óppr). fv. voc. antec. 

foppos, ov, 6, a station for ships, 
a harbour or haven, statio nava- 
lis, portus. Th. t'ipa, I connect, 
I range, necto, ordino. 

opveòv, ov, rò, a bird, volucris, 
avis: ab 

"OpvXs, TBos, 6, fj, a bird, a hen, avis, 
gallina. 

fopvvpì. v. opeo. 

"Opos, (6s, tò, a mountain, mons. 

'Opcpevs, €<ùs, 6, Orpheus. 

f 'Opxéco, I lift up, tollo. In med. 
/ dance, salto, f. r)o-6p.ai. Radix 
forte opèos. Permutantur^ et 6 
in opviya Dor. prò opvtOa. 

^Opxopevìoi, (ùv, ol, the Orchome' 
nians, Orchomeni, Boeotiae urbis, 
incolae. Th. 'Opxop^vos, Orcho- 
menus. 

f w Opa) et opvvpX, f. opera), I rouse 
or stir vp, I excite, concito, in- 
cito, commoveo. 

s Oy, fj, 6, who, which, qui, quae, 



OSA 



O Y A 



97 



quod, relat. seu artìc. postpos. 
•f 6 prò ore. v. nott. ad Hom. os, 
gen. ov. dat. ot, acc. I (quod et 
neutrius generis est II. A. 236. 
it, illud), unum ex primariis pro- 
nominibussubstantiviSjAngl./ic; 
of him vei his ; to him or her ; 
him, her or it; &c. os, rj, ov, pro- 
nomen possessi vum (ab I, him, 
ductum) Angl. his. v. Tate Gr. 
Gr. p. 44 & 46. 

oVa/ciy, et òVa/a, (f ut 7roXXa/as et 
TroXXaAa) as often as, quoties, 
adv. citra interrog. f De vi 
terminationis v. in ttoWclkcs. 
Th. oo~os. 

w Ocri/ofc, tos, 6, Osiris, deus iEgy- 
ptiorum. 

"0<ròs, ;;, ov, et Poet. óVcros-, how 
great, how much soever, as much 
as, as many as, whatever, quan- 
tus. "f* óVoi, as many as, whatso- 
ever, quot. Th. os. 

6<nrep, rJTrep, ÒTvep, who, which, qui, 
quae, quod. Th. os, f irep. 

fòVcre, the eyes, oculi. V. nott. 
ad Hom. 

\ o<ro-ònai, I eye, I behold, specto, 
tueor. Th. oo-cròs, eos, rò, et ov, 
ó, the eye, oculus. 

*Oo-cros, Poét. prò òcrós. 

\oO~T€, 7)T€, 6, T€, Ì. q. 00~TIS. 

'OoreòV, ovv, gen. eov, ov, to, a 

bone, os, ossis. 
wttXs, rjrts, o, ti, tulio, whoever, 

gen. ovtXvos, tjo-tXvòs, &c. quis, 

quisnam, quicunque; qui, quae, 

quod : ab os et tls. 
f Ocr(j)vs, vos, r), the loins, the fianh, 

lumbus, ilia. 
òràv, when, quum, eonjunct. item, 

as long as, quamdiu : ex 6t€ et 

av. 
v Ore, when, quando, quum. Sed 

tròVe, when? quando? 
ori, et Poet. ottX, because, in that, 

quod, quia, quoniam, eonjunct. 

+ Sed 6, ti, ivhatsoever, quic- 

quid, pronomen n. g. ab octtXs. 
otXovv, whatever you please, quod- 

libet : ab ocrrt? et ovv. 



i foTOv Att. prò OVTLVOS. V. ÓWlf. 
f ÓTprjpòs, pà, pov, alert, assiduous, 
active, prompt, ready, zealous, 
faithful, seduius, alacer, celer. 
Th. 
I fOrpvvco, Iurge, I exhort, urgeo, 
| hortor. 

, ottX, Poet. prò oti. 
; Ov, seq. conson. ovk seq. vocali 
cum spir. len. et ol>x seq. vocal. 
aspirat. adv. not, non, nequa- 
! quam. 

fov, of him. v. in os. 
ovòàp.còs,byno mean s,r\equaquam : 
f ex ovòapòs, r), òv, none, nullus. 
Th. ovòè et àpLÒs i. q. tls. 
ovde, neither — nor, not even, ne- 
| que, ne — quidem, eonjunct. ex 
| ov et èè, and, bnt, vero. 
ovòeìs, evòs, 6, none, no, no one, 
nullus, f. ovàefiXà, n. ovòtv : ex 
ovòe et els, one, unus. 
ovòenÒTe, never, nunquam, adv.: 
''■ ex ovòe et ttot€, ever, aliquando. 

j *|~ OvÒìlTCù V. in 00770). 

'f ovk. v. in ov. 

1 ovk€tl, adv. no lo?iger,no more, non 
amplius: ex ovk et eri, yet, ad- 
huc. 

ovkovv, is it not? therefore, non- 
ne? igitur: ex ovk et ovv. Sed 
ovkovv, not, non. 

ovXòs, rj, òv, whole, entirc, integer, 
sanus. \ Th. okos. Item doivny, 
ciirly, soft, tender, \ crispus, 
moliis, tener, f Th. elXéco, quod 
v. in eXtWo). Etiam ov\òs, prò 
o\o6s, deslructive, perniciosus : 
ab oWvpX. 

fov\6)(yTaL, u>v, al, an oblation 
composed of barley toasted and 
coarsely ground, then mixed ivith 
sali and sprinhled on the head of 
the victim ; salted cakes, mola? 
hordeaceae et cum sale mixtae, 
quibus hostiarum capita asper- 
gebantur: ex ov\aì, wv, al, quod 
idem significat, et x^» I pour 
out, fundo. 

f Ov\vp.7TÓvÒ€, adv. to Olympus, 
ad Olvmpum. Th. Ov\vp.t7o% 



98 



o y n 



o ^ 



lori, prò "0\vp-os. 
Ovv, therefure, then, igitur, itaque, 

ergo, conjunct. 
ovvìkcl, et ovv€K, prò ov ev€Ka,for 

which reason, on which account, 

because, cujus rei gratià, pro- 

pter, quoniam. 
\ovttotì, adv. never, nunquam : 

eX OV et 7T0T€. 

f ovirco, adv. not yet, never, non- 
dum, nunquam : ex ov et nco, 
somehow, quodarnmodo. Dicitur 
et ovÒ€7rco eodem sensu. 

obpà, pàs, t), a tail, cauda. fltem 
the rea?- of an army, postrema 
agminis pars, extremum agmen : 
eV ovpàv, in the rear, behind, a 
tergo. 

•j* ovpàvXcùv, cùvos, 6, heavenly, 
celestiale coelestis. ovpàvXcùvìs, 
plur. the gods, coelicolce : et 

t ovpavoOìv, adv. from heaven, e 
coelo, coelitus. Th. 

Ovpàvòs, ov, 6, heaven, the ai?-, 
coelum, aèr. f Refertur ad opaco. 

j ovpevs. v. òpevs. 

fovpos, ov, 6, a fav our ahi e gale, 
ventus secundus. Th. opco. 

ovs, chròs, tò, an ear, auris, in pi. 
rei cora, the ear s, aures. ^Th. 
(per contract.) ovàs, àros, ró. 

-f Ovrà£cù, f. creo, / ivo un d,pror)er\y 
with a weapon held in the hand, 
ictum marni infero, vulnero. 

qvt€, et ovt, ut et ov6\ neilher, 
nor, neque: ex ov et T€,and.que. 

■f ovrXòàvos, od, 6, a worthless 
fellow, nullius pretii homo : ex 

-j- ovrXs, Xvos, 6, ri, i. q. ovòets. 
oìjtX adverbialiter, in no ivise, in 
no r especi, nequaquam. Th. ov, 

TLS. 
+ QVTOL ì. q. OVT€. Th. OV, TOL. 

ovros, avrrj, tovto, this, hic, haec, 

hoc. Vide Grani. Hinc 
qvtco, et ovtcùs seq. vocali, thus, 

sic. 
•f* ov\ v. in ov. 
ovxX, is not? does not? nonne? 

item Attice, not, non, adv. Th. 

ov. 



"Ocfceikcù, I owe, I am doomed or 
destined, I am obnoxious or sub- 
ject to, debeo, reus sum, f. o<^€i- 

XtJCTCù. p. CO(j)€L\T]Kà, 

focpéXkco, I encrease, I aggran- 
dize, augeo. Non nunquam Ion. 
ponitur prò ócpeiXco, quod vide. 

ocfieXov, ìÉs, e, a. 2 verbi òcpeCXco. 
Et usurpatur ut adverb. optandi 
cum eWe, I ivish, ivould that, 
utinam. 

òcpzXos, co?, tò, use, utility, bene- 
fit, utilitas, usus : ab ocpéWcù. 

òqbSaXpos, ov, 6, an eye, oculus. 
Th. onTopai, I sec, video. 

"OcpXs, Xos, et €cos, 6, a serpent, 
serpens, nom. pi. òcfiXes, òeptis, 

6(f)LS. 

ocpXr)p,a, aros, rò, a debt, debitum. 
Th. ocp€iXcù. 

^Ocppà, et ocpp , that, in order that, 
whilst, until, till, as long as, ut, 
quo, t dum, donec, usquedum, 
quoad, adv. Poèt. prò Iva, ottcùs, 

60) s. 

^Oqbpvs, vos, r), an eye-brow, su- 

percilium. 
-\oya, adv. by far, prae caeteris, 

prsecipue. Th. e^o). 
òxev?, eòs, 6, a bar, boli, retinacu- 

lum, vectis: in pi. oxi* s Ion.: 

ab 
o^eco, f. 7]crco, I support, I bear, 

carry or convey, sustineo, veho, 

porto. Th. ox°s, a vehicle, a 

chariot, currus. f Radix est i'xco. 

Hinc 
oxnpa, aros, tò, a vehicle, vehicu- 

lum. 
■j- ò\6ì<ù, co, f. 7;o-a), 1 am vexed or 

displeased, in dignor. Refertur 

ad àx^os, a weight, pondus ; ut 

primitus fuerit / am heavily 

laden, pondere premor. 
^OxXós, ov, 6, a crowd, a multi- 

tude, a disturbance, turba, motus, 

multitudo, populus. 
ox^pos, -f i. q. exvpo?, strong, 

guarded, fortified, firm, secure, 

munitus, firmus. f Th. e)(o>. 
t*0^, oTroy, f], a voice, vox. 



O ¥ E 



n a a 



S9 



f O^e, adv. late ; in the evening, 
sero; vesperi. Hinc 

t oyffìos, à, 6v, late in the evening, 
serotinus. 

oy^Xs, €<ùs, f], look, aspect, the face 
or countenance, a sight, a view, 
vultus, facies, conspectus, visus : 
a 2. sing. perf. pass, coirai, verbi 
oTTTOfxaL, I see, video. 

' r O\jrou, ov, rò, victuals, seasoning, 
a relish,flsh,flesh-meat, anytking 
eaten with bread, opsonium,quic- 
quid cum pane comedimus, pi- 
scis. 

ciòttolo?, ov, 6, 77, a victualler, a 
cook, opsonia apparans, conditori 
ex o^rov et TToiéù). 



IL 



IIArA, às, à, Dor. prò nfjyrj, a 

fountain, fons. 

trayXs, Xòós, rj, a snare, a trap, de- 
cipulum. Th. f iràycù obs. i. q. 
77T]yvvcù, I pnt together, I make 
or fraine, compingo. 

TràSos, eòs, ovs, rò, a suffering, an 
affection, apassion, an affiiction, 
a calamiti/, a disaster, a com- 
plaint, a disease, affectus, calami- 
tas : f ab 'éiraQov. v. 7ràcrxco. 

Trcuòàycoyos, ov, 6, a teacher or 
instructer cf boys, a tutor, a pe- 
dagogia, pasdagogus, puerorum 
custos : ex ttcus et ayco, I con- 
duct, duco. 

*j* TraiòàpXtoòrjs, 6, r), childish, puer- 
ilis : a TTaihàpXov, a little boy, 
puerulus, quod a naie. 

Traicela, ày, r), education, instruc- 
tion, institutio, doctrina : item 

Traièevcù, I educate or instruct, I 
ieach, erudio, doceo, f. cvcrco. 
perf. TrìÉTraioevKà. Th. 7ra"ts. 

7TaibX6v, ov, rò, a child, infans, 
puerulus, puellus, dimin. a irate. 

7raiòoTpX(3r)s, ov, 6, a master in the 
gymnasiwn, a trainer of youth, 



ludimagister: ex 7rais et ffTpX- 
ftov a. 2. verbi rpì/3o>, tero. 

7ra/£a>, / play, I sport, I dance, 
more puerorum lusito, ludo, 
salto, f. 7rcu£a), et creo. p. 7T€7Tai\à. 
\ Th. Trals. 

Uairjtùv, ovos, 6, idem quod Ylaicov, 
àvos, \ vel liatàv, òvòs, ó, 
Apollo, the god of medicine, 
Apollo, deus medicinx. fltem 
Carmen in honorem Apollinis, 
Angl. a hymnin honour cf Apollo, 
apcean: et nomen dei laudati 
ponitur prò ipso Carmine. Cf. II. 
2. 570. ubi pari ratione A1V0? 
appellatur hymnus in honorem 
Lini poetse. 

lials, Tracàos, 6, r), a boy, a girl; 
a son, a daughter ; a slave, puer, 
vel puelìa; filius vel filia; ser- 
vus. 

77aicrÒcó, Dor. prò Tratto), q. v. 

Ualcù, f. alcTCù. p. aucà, I strike, I 
beat, percutio, ferio, pulso. 
fHinc Latinum pavio ejusd. 
sign. ex JEolic0 7rafico se. 

Uakai, adv. of old,formerly, long 
ago, olim, quondam. Hinc 

7ràXaL0£, à, ov, ancient, old, aii- 
tiquus, a, uni, vetus, vetustus. 

TraXaicrjjLocTvvrj, rjs, r), idem quod 
7rakrj. fOrdo derivationis sic 
constituendus : 770X7; — irakaiio, 
I wrestle, luctor — 7rà\aio~pà, the 
art of ivrestling, ars luctandi — 
[7raXalo-pù>v, skilful in tvrestUng^ 
peritus luctandi] — 7raXcu<r/xo- 
avvrj. Ita J. T. 

TTakalo-Tpà, pàs, rj, a palestra or 
iv? % estli?ig-groun d,p&\sestra,ìuctn 9 
luctas locus : ex f7rà\aic-Tr)s, ov, 
6, a wr esile r, luctator, quod a 
7rà\rj. 

nà\ai(j)àTos, ov, é, Palaephatus, 
nom. propr. f Th. Trakai, (prjpX. 

7rà\aico, I ivrestle, luctor, f. 7ra- 
Xalacù. p. 7T€7rà\aiKà. Th. ttgXtj- 

Traka jiaarX, dat. pi. Ion. prò Tra- 
Xa/xaty, a 

ILakap,rj, rjs, rj, the paini of the 
hand, a hand, manus, palma. 
*? 2 



100 



n a a 



n a ? 



Hàhr], t]s, ri, a wresiling, lucta. 

firàXlXkoyos, ov, 6, collected «- 

fresh, rursusnumeratus : ex7ra- 
\Xv et Xeyo*, I collect, eoi Ugo. 

^TraKipiiKa^opai, I wander back, 
I return, vagis erroribus retro 
agitor, revertor : ex irakXv et 

TiaKXv, adv. agaìn, bacìe, back 
again, iterimi, rursus. 

f TrakXvaypeTos, that may be re- 
tracted or revoked, revocabilis : 
ex ttoXXv et aypew (i. q. aypeveo, 
I catch, capto) quod ab ciypa. 
Alii ab àyclpcù ducunt. 

fnaXXas-, àdós, 17, Pallas, si ve 
Minerva. Th. 

naXXw, / shake, l 'brandisti, Itoss, 
vibro, agito, quatio, f. à\a>. p. 
gXkcz. f rràWeiv Kkrjpovs, to cast 
tots, sortiri. 

"f 7rafjL7ràv, adv. altogether, wholly, 
entirely, prorsus, omnino. Th. 
Tra?. 

■f irafJL7r\7]6i]S, eos, 6, f), very much 
or large, verynumerous, permul- 
tus, ingens : ex nàs et TrXijOòs, 
a multitude, multitudo. 

TràpiroXvs, 7ra/x7róXX?;, 7ràpTTo\v, 
gen. TrapiróWov, very much, very 
inany, very numerous or large, 
permultus : ex nàs et ttoXvs, 
much, multus. 

Uàv, Uàvos, 6, Pan, pastorum 
Deus. 

'f iravòàparcop, opòs, ó, subduing 
ali things, omnia domans sive 
subigens : a rràs et òàp.àco. 

■f iravrjpùÉpXos, a, ov, the ivhoìe 
day,, ali day long, per totum 
diem, perdius : ex nàs et fjpepà. 

f iravoirklr-qs, ov, 6, a soldier in 
complete armour, a soldier armed 
eap à pie, a heavy armed sol- 
dier, miles omni ex parte arma- 
tus : ex 7ràs et o7r\ov. 

f tv avr air acri, adv. totally, wholly, 
altogether, omnino, prorsus : et 

\7ravTi], adv. every where, entire- 
ly, ubique, prorsus. Th. rràs. 

Trai'Toòà7rós, 37, ov, ofevery soil,of 



every kind or sort, ex omni solo\. 
omnigenus : ex iràs et òcmeòovy 
the soil, solum. 

iravroìos, à, ov,ofallkinds, various, 
omnigenus, varius : item 

\ iràvrocre, adv. on every side, 
everywhere, undique, ubique : 
et 

ttclvv, adv. altogether, by ali means, 
entirely, very much, very, omnino» 
Th. Tràs, ali, omnis. 

ir avv errar ov, v. in voe seq. 

nàvvo-ràròs, n f ov, last of ali, po- 
stremus. f rravverrarov, adv. vei 
potius accus. neut. sing. adver- 
bialiter usurpatus, last of ali, 
for the last time, postremum. 
Th. rràs, varar os. 

1 *f* 7rà6fj,ai, v. irà<ù. 

: TlaiTvpos, ov, ò, r), the papyrus, 
papyrus. fHinc nostrum paper. 

' nàpa, praep. cum gen./ro?«, a, ab; 
cu in dat. near, with, apud ; cum 
acc. at, with, during, beside or 
near. In compositìone valet 
beyond, near, by, wrongly, trans, 
praeter, apud, perperam. 
7rapa/3dXXo), / throw or cast near, 
I throw to, I deliver, objicio, 
trado : ex iràpà et /3aXXa>, / 
cast, jacio. 
•f" 7rapayyéXXco, f. eXcò, I exhort ; 
I pass the word of command, or 
a militari/ order, from one to 
another, hortor ; edico, quid 
fieri debeat, ita ut imperium per 
manus tradatur et accipiatur, 
imperata communico cum aliis : 
ex Trapà et àyyé\\<o. v. ad p. 
68. n. 13. Ci'. 7rap€yyvà<ù. 

7ra.pa.yiv0 pai, I come near or io, I 
arrive or am present at, ad- 
venio, pervenio : ex nàpà et 
ytvop.ai, I am, I become, sum, 
fio. 

Tra pàòtà copi, I give up, I deliver, 
trado, f. 7ràpàdà)o-cù. p. 7ràpàÒ€- 
Ògùkci. Th. dXècopX. 

rràpàòo^os, ov, ó, fj, contrary to 
expectation, strange, surprising, 
prgeter opinionem, inopinati** : 



fi A P 



Il A P 



301 



ex irapà et òó£a. 

rràpaivecù, a>, I advise, I exhort, 
admoneo, hortor: ex irapà et 
uìve<a, I conimene, laudo. Th. 
atvòs, praise, laus. 

màpàicàdifa, I seat or set near, 
juxta sedere facio, f. tcra. perf. 
7ràpaK€Kà6iKa : ex irapà et icà- 
@i(a), I seat, sedere facio. 

nàpàicaXeco, <ò, I ask, I entreat, I 
beseech, I exhort, I invite, rogo, 
precor, obsecro, f. e<r<a. p. iràpà- 
K€K\rjKà. Th. KotXccù, Icatl,voco. 

7Tapakap.fiav<ù, I take, I receive, I 
undertake, I succeed to, accipio, 
assumo, suscipio, adduco : ex 
irapà et XcLfiftàpa, I receive, 
capio. 

iràpaXeiira), I leave, I pass by or 
over, I omìt, I pass over in si- 
lence, praetermitto, omitto, si- 
lenti© praetereo : ex irapà et 
Xei7TG>, / leave, linquo. 

wàpàXoyl^opai, I moke a false ac- 
count, I overcharge, I surcharge, 
I delude by sophistry, T out-wit, 
or over-reach, argumentando 
vel supputando fallo : f. ìaòpai : 
ex rrapà, wrongly, falsely, per- 
peram, et \òyl£6p.ai. 

Trapapjtvcù, I stay near, I remain, 
perni aneo : ex rrapà et peva, I 
remain, maneo. 

7rapap.v6e6p.ai, ovp.ai, I console, I 
advise, consolor, hortor: ex 
irapà et pvQtopai, I speak, dico. 
Th. pvdos, a word, verbum. 

f nàpàiràv et to iràpdirav, vel 
unico verbo Toiràpàiràv, adv. 
uràversally, entirely, altogether, 
in universum, omnino. Dictum 
quasi irapà irav, 

iràpairepircò, f. yjrco, 1 send beyond 
or over, I conduci or convey, I 
dispatch, I dismiss, praetermitto, 
dimitto, transmitto. Th. irépircù, 

Trapao-lros, ov, 6, a parasite, a 
smell-feast, a vile Jlatterer, pa- 
rasitus : ex irapà et arìros, corn, 
provision, frumentum. 

7Tàpao-K€và£(o, I prepare, I gei 



ready, Ifumìsh,I provide, pre- 
paro, apparo, compono: exirapà 
et o-K*vd£<ù, I prepare, paro, 
Th. aicevo?, eoV, to, a tessei, a 
utensil, vas, instrumentum. 

\ iràpaarv p<à, I draw away, I du- 
tort, perperam traho, abstraho, 
distorqueo, f. pà. Th. (rvp<ù, I 
draiu, traho. 

iràpàTaTTw, vel -àao-cù, I draw up 
in battle-array, I martial, in acie 
colloco, aciem instruo : ex 
irapà et tclo-o"®, vel -ttcj v I ar- 
range, I set in order, ordino. 

iràpàrelvù), I stretch near or by 
the side of, I stretch out or for- 
ward, I extend, I protraci or put 
off, I defer, produco, extendo, 
prorogo, detineo. Th. relvw, I 
stretch, tendo. 

TràparXOrjpì, I put near, I place 
by the side of, I put or kold 
forth, I display, I propose, I de- 
porti with, I commit to the care 
of any one, appono, propone, 
commendo: irapSepcvos, poet. 
prò irapaBeptvos, aor. 2. part. 
med. endangering, objiciens pe- 
riculo : ex irapà et rWnpX^ I 
set, pono. 

firàpà(j)r}p.t, I advise, I recom- 
mend, I persuade, suadeo, hor- 
tor : ex irapà et (firmi. 

iràpeyyvàù), co, f. r)0~cù, I dehoer 
or give info the hand, I hand 
over or pass to another, as the 
word of command or the watch- 
word, / order, I exhort, per 
manus trado, adhortor, jubeo, 
nuntio: ab eyyvday, I deliver 
hito the hand, in manus trado : 
Th. iyyvrj, bail or surety, spon- 
sio. *tCf. irapayyéWcù, 

f iràpé£6p,ai, I sii near or besides, 
juxta sedeo: ex irapà et efw. 

TLàpeià, as, r), a cheek, gena, max- 
illa. fAd Trapà forte referen- 
dum. Cf. Anglicum illud cheek 
by Jole, 

iràpcipì, I ani near or present, 1 
am at hand, adsum : ex irapà 



102 



n a p 



n a 2 



et eìjiì. I am, sum. 

f Trapelili, I go forth, I pass by, 
prodeo, praetereo. part. irapicov. 
Th. eijii. 

irapeXavvco, / drive by or past, I 

.pass by, praeteragito, aveho, 
praetervehor. Th. ekavvco, T 
drive, agito. 

f ìràpevOeTÌKCùs, adv. parentheti- 
cally, parenthetice : a iràpev- 
0€tìkÓs 9 t), ov, parenthetic, par- 
entheticus, quod a iràpévBtcrìs, 
eoìs, fjy a parenthesis, parenthe- 
sis, interpositio : ex irapevri- 
0ì}p,i % Iinsert, interpone, insero, 
quod a irapà, iv, et riBnfxi. 

1 7rape770), obs. I persuade from the 
righi course to the wrong one, / 
seduce; 1 jiersuade, suadeo in ma- 
lampartem ; suadeo, persuadeo : 
2. aor. inf. iràpciireìv et part. 
iràpenrcùv : ex 77apà et eira* inus. 

77apipxpp-CLi,I f)ass by ; Iadvance; 
I escape, I outiuit, praetereo, 
progredior, flateo, fallo. Th. 
epxòfiaiylgo, eo. 

t iràpeorràvai, v. in irapicTT7)p.ì. 
' irapco-rcos, cùtos, standing near, at 
hand, adstans, qui presto est, 
perf. part. act. contraete prò 
77àp€crrr)Kcos, òros, verbi iràplaTì]- 
pXy quod vide. 

iràpevOvs, straightway, forthwith, 
immediately, statini : ex irapà et 
ev$vs. 

iràpe^co, I exlìibit, I ])rese?if, I 
afford, I supply, I occasion, ex- 
li ibeo, praebeo. f. irapi^co, vel 
7:apa(T)(i^(j(ù. p. 7Tap€(rxr]Kà. \2 
aor. inf. iràpacrxeiv : ex irapà et 
ex», / have, habeo. 

f Trapanai, I sit near or beside, 
juxta sedeo : ex irapà et rjpai, 

* v ' , 

'tirap&ep.evos, v. in TrapaTiBrjpn,. 

UapOevos, ov, f), a virghi, virgo. 

UàpOòsy ov, ó, a Parthian, Par- 
thus, noni, gentile. 

•j* irapTnpt, f. t]o-ù>, I let pass, I 
pass over or neglect, I suffer, 
omitto, negligo, sino, part. aor. 



2. iràpeisi ex irapà et 177 /xt. 

Uàpts, iòos, 6, Paris, Priami filili*. 

irapLo-rrjpì, I place beside or near, 
I place before, I present, I ex- 
hibit, I show, -f juxta pono, ap- 
pono, sisto, in medium produco, 
exhibeo, f. iràpacr ricreò, p. iràp- 
eo-Trjicà. fp. inf. iràpeo~Tàvai prò 
iràp€o-Tr)K€Pai, to stand by, adesse. 
iràplcTTafiat, med, I stand by, I 
assist, adsum, opitulor: ex irapà 
et lo-TTjpì, quod vide. 

TlappLevìcov, wvòs, 6, Parmenio, 
nom. propr. 

iràpòdos, ov, rj, a passage, way or 
pass, an entrance, aditus, trans- 
itus : ev iràpòòco, in passiìig, in 
transitu : ex irapà et òàòs y ov, 
f), a ivay, via. 

irapoLKecù, co, / dwell near, I so- 
! jonrn, commoror, juxta habito, 
I f. tJo-g). p. iràptùKijKa : ex irapà et 
! oIkì cu, I dwell, habito. Th. ockòV. 
I a house, domus. 

firàpoacigopai, I dwell near, juxta 
habitatum mittor, juxta habito, 
f. icro/xai : ex irapà et oÌki£ù>, I 
build, aedifico, et in med. I set- 
ile, sedem habeo. Th. oIkos. 

iràpoipìà, às, -f), a proverb, pro- 
verbium : ex iragà, by, apud, et 
olpn, 77?, 17, seu oipòs, ov, ó, rj, the 
way, via. f Th. oico, i. q. <p€p<o. 

iropòpàcù, I look askance at, I 
look aiide from, I affect not to 
see, I overlook, I connive at, I 
neglect, I despise, I suffer, limis 
oculis aspicio, contemno, ne- 
gligo, sino : ex irapà et opaco, I 
see, video. 

Uapos, ov, 17, Paros, una ex Cy- 
cladibus in mari Mgxo. 

f iràpòs, adv. befure, ante, prius. 
Th. irapà. 

Tiàs, iràcrà, iràv, gen. iravros, 
iràarjs, iravros, ali, whole, every, 
any, omnis, -e ; totus, ullu?. 

iracTTos, t), ov, besprinkled, con- 
spersus ; item subst. a bed-cham- 
ber, a nuptial-chamber, thala- 
mus : a iràcro-co, I sprinkle, con- 



n a 2 



n e a 



103 



spergo. 
llacr^o), / suffer, I am affected, I 

under go, I endure, I am treated, 

patior, afficior, f. m. 7T6ioro/xat. 

fq. a 7T€v6(ù. a. 2. 'iiraQov, a. 2. 

infili. TTaBftv. a. 2. particip. irà- 

6ùjv. perf. act. 7rìirà6r}K.a, f quasi 

a TrrjOoù, p. m. 7T€7rov6à. 
liarà(T(T(ù, I strike, percutio, f. 

£o>. p. TT£7TaTa)(a. 
Uàrecùf I trcad or trample upon, 

calco, protero, f. ^crco. p. ttìttol- 

TT]KCL, 

UaTrjp, epos, per S} 7 nc. irarpos, 6, 
afather, pater. Hinc 

^iraTpà, às, 17, et 

TrarpXsy Xòòs, 17, cw^'s country, 
patria. 

fHarpoKkos, ov, 6, et 

'Yn.arpoKX.erjs, 779, gen.eeos et lori. 
rjos, Patroclus, Menoetii filius, 
Achillis socius carissimus : voc. 
UarpcickeLs con tra et. a Ilarpo- 
Kkees, O ! Patroclus, Patrocle. 

f7ravpò$, à, ov, few, paucus. 
Compar. wavpoTÌpos, fewer, 
fewer in comparison, paucior. 
Th. 

Uavo, I moke to cease, I stay, I 
stop, cessare facio, f. Travo-a. p. 
7T€7ravK.à, in v. m. / cease, I de- 
sisi, cesso, desino, quiesco. 

Ilà(f>tT], ns, f), Venus. fTh. 

Ilàcfròs, ov, rj, nomen urbis fin 
Cypro insula, hod. Bafo. 

Tràxvvù), Ifatten, I maìcefat, pin- 
guefacio, f. vvà, p. 7re7ràxvyKà. 
f Th. 7ràxv9, fat, pinguis, quod 
refertur ad 7raya> obs. (unde 
Lat. pango) i. q. rrnyvvcù. 

fllao) (jrdFco, unde pavi praet. 
verbi Latini), obs. Ifeed, pasco. 
7ràop.at. med. / eat qf, I taste, 
vescor, gusto. 

7r€Òlkov, ov, tò, a shoe, a sandal, 
calceus, talare : item 

7rìÒXÓv, ov, tò, (f dimin. a nebov, 
ov, tò, the ground, solum) a 
plain, campus, planities : et 

7re'£a, rjs, 77, a foot, the sole qf the 
foot, malleolus, seu pianta pe- 



dis. fTh. ^179, neòòs obs. Mo\. 

prO 7TOVS, 7TOÒÓS, 

néfapxos, ov, 6, a leader qf foot 
or infantry, peditum praefectus: 
ex nega et \ àpxòs, a leader, a 
chief, ductor, dux, princeps. 

ttcQkov, ov, to, infantry, foot, 
land-forces, peditatus, exercitus 
terrestris; f et proprie est neu- 
trum genus (subaud. oroaTev/xa) 
adjectivi 

7T€£ìicos, rj, ov, pedestnan, pedo 
stris. 7re(X<rj òvvàp.Xs, infantry, a 
land army, peditatus, pedestris 
exercitus : ex né^à. 

7rei8cù, 66s, ovs, 77, persuasion, 
suada, suadela : a 

Ud6(ò, I persuade, persuadeo, f. 
7T€lo-(ù. perf. TreTTeucà, praes. ni. 
7r€l6òpai, I assent ; I yield, I be- 
lieve, assentior ; item cum dat. 
I comply, I obey, credo, obedio, 
pareo. 

Uelvà, ns, rj,hunger, fames. fRe- 
fertur ad nevo/iai (unde et ire- 
vrjs), I want, egeo. Hinc 

7T€ivà(o, f. ào~(o, vel. rj ero), p. 7nr- 
TTcìvàKa, I hunger, I am hungry, 
esurio. 

lifipa, às, r), an attempi, a trial, 
an undertaking, an experiment, 
conatus, inceptum, experimen- 
tum. f Refertur ad neipay. Hinc 

f neipàfa, f. à<r<o, idem quod 

7T€ipà(o, cS, et neipaoiiai, a>/zai, / 
attempi, I try, I endeavour, I 
strive, conor, experior, nitor, f. 

dCTO). p. 7T€7T€LpdKà. 

t UeipXBòos, ov, ó, Pirithous. Th. 

Trelpcù, 6oós. 
Uelpco, I pierce, I pass through, 

transadigo, transfodio, + permeo, 

f. 7T€pcù. p. 7T€7rapKà. f p. part. 

pass. 7rÌ7rapfJL€vòs, pierced, tra- 

jectus. 
Uì\ayos, e 6s, ovs, rò, the sea, 

pelagus, mare. 
+ 7reXa^co, f. àacù, i. q. TreXaco. Th. 
UeXàs, adv. near, prope. Hinc et 
fneXàù), (et per sync. 7rXaa),) ò, 

I cause to approach, I bring 



104 



n e a 



n e p 



near, I bring in dose contact ■ Hévre >five, quinque. Hinc 
with, appropinquare facio, ad- ir^vT^Kovrà, fifty, quinquaginta. 
moveo. Usurpa tur et neutrali- irìirtipos, ov, 6, rj, ripe, mellow, 
ter, / dram near, I approach, ap- maturus, mitis. Th. ttÌtttu), I 
propinquo. | bake, I ripeti, coquo. tCon- 

TrcXeià, às, 17, a pigeon, a dove, l fert J. T. Virg. Georg. II. 52-2. 
columba. fRefertur ad neXòs Mitis in apricis coquitur vinde- 
vel TreXXoy, n, ov, brownish, taw- mia saxis. Ang. ripens, sensu 
ni/, subfuscus. medio. 

UìéXckvs, eco?, ó, an axe, a hat- IleTTÀo?, ov, 6, et iréirXov, ov, tÒ, 
chet, securis, bipennis. a robe, peplus, -uni; vestis mu- 

?reXeV, Ion. prò eireXev, a 7reXo>. Jiebris. 

IleXuzs, ov, 6, Pelias, n. pr. 7re7ro>/ca, I have drunk, bibi, perf. 

-j- TlìXoTTÓvvncros, ov, rj, the Pelo- act. verbi nlvco, I drink, bibo. 
ponnese, Peloponnesus, penin- Tlep, particula, quae aliis orationis 
sulae nomen in Graecia, quasi partibus annecti solet, et ple- 
UeXoTròs vrjcros, Pelopis insula. rumque significat Angl. to wit, 
Hodie est the Morea. although, f at least. 

UeXoyjs, ònòs, 6, Pelops, nom. Trìpaivcù, f. ava, p. ay<a, I finish, 
propr. / perfect, I achieve, I consum- 

TTcXracrTrjs, ov, 6, a targeteer, mate, I effect, finio, efficio : ex 
peltasta, peltatus : a , irìpas, cltos, rò, an end, finis; 

HéXrr), rjs, fj, a target, a small tquod refertur ad irépcù obs. i. q. 
tight shield, pelta, scutum bre- ireipa. 

vius. t Trepàv et Trìpà, praep. beyond, 

IleXa), et neXofiai, I am, sum. ultra, trans. Th. népù). V. voc. 

77€fjipà, àros, tò, something cooked praeced. Hinc 
or baked, apasty, cake or sweet- Trepàk, I pass, I gei the better of, 
meat, coctura, coctum aliquid, transeo, supero, f. ào-co et 770-0). 
genus quoddam placenta? : a HepòiKKàs, ov, 6, Perdiccas, noni. 
7T€7ttco, I cook, I bake, coquo. propr. fTh. forte 

Tiéixircù, I send, I dismiss, I con- ILépòif;, Ikos, 6, 77, a partridge, 
duci, mitto, dimitto, f. yj/(ù. p. perdix. 

7T€7Top.oba. . f Ilépdco, f. era). 2 aor. eTTpàSov. 

f TrefXTTtofioXov, ov, rò, a five- p. -ni. irìiropOà. I lay waste, 
pronged spit, veru cum quinque vasto. 

cuspidibus : ex irévTe et ofìeXos. \ HepX, praep. cum gen. de, supra, 
7T€pt]s, tjtos, 6, a poor man, qui about,concernìng, above, beyond: 
labore vietimi quaerit, pauper, cum acc. about, circa, circum. 
a 7T€VG{iaL. ; In compositione saepe auget si- 

HévBòs, eòs, rò, grief, sorrow, lu- ,' gnificationem, fut in Trìpiyiyvc- 
ctus, meeror. 'fTh. Trévda obs.; pai, nepXovo-Xà, &c. Usurpatur 



i. q. nào-xa, quod vide : refe- 
rendum que ad iràdos, ut (3ev3os 
ad fiàQos. 

TTÌvìà, às, rj, et Ion. n, 779, poverty, 
want, paupertas : a Trevqs. 

fllevófiat,, I want, egeo, indigeo : 
item / labour, I prepare, I ef- 



et adverbialiter, very much, very, 
exceedingly, valde, eximie. v. 
%pi, 

7T€pì(3àXXcù, Ithrow or cast around, 
I put round, circumdo, cingo, 
amicio : ex nepX et /3aXXo>. 

TTÌpXylyvopaL, I am over or above, 



fé et, I do, laboro, paro, efficio, / remain, Isnrvive, I prove supe- 
facio. rior, I master, I conquer, I sur- 



DEP 



n h a 



105 



pass, I excel, I gain or obtain, I 
remain safe, I escape, su per su m, 
potior, adipiscor, supero, salvus 
evado : a irepì et yiyuopat. 

f 7T€pLÒeco, I bind or He round, 
circunìligo, f. r)o~cù. praet. vita et 
€Ka : ex nepì et Séco. 

•J* nìpXeipX, f. €(TOjxai, I am su- 
perior to, I surpass, I excel, su- 
perior sum, antecello. Item / 
abound, supersum : ex 7V€p\ et elfiL 

TT€pXì\avv(ù, I drive about, I col- 
lect and drive away, as in the 
case of cattle, booty, &c, cogo, 
abigo. Th. eXavvco, quod vide. 

TTcpXipxop-aL, I go or come round, 
circumeo. Th. epx&fuu, I come, 
venio. 

t ireptex^j I surround, 1 encom- 
pass, I comprehend, circumdo, 
cingo, occupo, contineo. 7re- 
pXexop-ai m. I help, I aid, I prò- 
tect, tuendum suscipio, con- 
servo, tueor. 

f 7T€pÌKaWr)s, eos, 6, f), very beau- 
tiful, perpulcher : ex riepX, adv. 
very, valde, et kóXXos, 

fwepXXeTrco, f. \jsco, I bark ali 
around, circum decortico : ex 
nepì et Xc^tto), / bark, delibro. 

UeptXkos, ov, 6, Perillus, nom. 
propr. 

7i€pXp.€vcù, I wait far, I expect, 
exspecto. Th. fievo), I remain, 
maneo. 

7repXovo~Xà, às, r), abundance, su- 
perfluity, excess, wealth, sur- 
vivai, abundantia, praestantia, 
\ incolumitas, vita : a TrepXeipX. 

TrepuvKèKiù, I wind round, circum- 
ligo. ne pwrXI ko fiai med. 1 em- 
brace, circumplector : ex nepX 
et ttXckùì, necto. 

TrepXwÓQnTos, ov, 6, r), very mudi 
desired or longedfor, very mudi 
regretted, very desirable, desi- 
derata, desiderabilis. Th. no- 
6é<ù, Iregret the loss of, desidero. 

7T€pt7TTvaa(ù, I fold around, I em- 
brace, eomplector, f. geo : ex 
nepì, around, circum, et tttwo-co, 



Ifold, plico. 

TrìpXaàpLOS, Dor. prò frepXo'rjp.of, 
ov, ò, r), remarkable, distinguished, 
illuse rious, renowned, insignis, 
insignitus, notatus : ex w€ pX et 
o~rjp.à, a mark or distiiiction, 
signum. 

irepiarcros, et Att. irepirros, r), ov, 
excellent, excellens : item, re- 
dundant, superfiuous, abunde, re- 
dundans. Th. irepi. Hinc 

7re picro-cos, adv. excellently, abun- 
dantly, superfiuously , luxuriously, 
excellenter, amplius, luxuriose. 

Uepiarepà, às, r), a dove, columba. 

IteplTTOS, OV, &C. Vide in TTeptO'- 

o~6s. 

f 7T€pX(f)€pcd, f. olctcù, I carry about, 
circumfero. Th. (pepa. 

f 7rep1tf>pàÒ€(ùs, adv. carefully, 
skilfully, accurate, perite: ex 
7T€pT(j)pàdr]S, eos, 6, t), skilfid, 
scitus, peritus, quod a 7rep1xf)pà- 
Còpm, I iveigh, I consider, per- 
pendo, delibero. Th. <£p«fco. 

Uepae(p6vrj, tjs, r), Proserpine, 
Proserpina, filia Jovis et Ce- 
reris. 

*J" Uépcrrjs, ov, 6, a Persian, Persa. 
6 Uépans, the Persia?!, h. e. the 
king of Persia, rex Persarum. 

7rìÉo-(ùv, óvtos, having f alien, qui 
cecidit, a. 2. part. act. a 7rtWco, 
Ifall, cado. 

Ueropai, 7rera/icu, et 7TeTaop.ai, I 

fly, volo, -'as. 

ÙtTpà, ds, r), a rock, petra, rupes. 

7re<fiX\àp,evòs, Dor. prò 7re(f)ì\r r 
fievos, t), ov, loved, beloved, ama- 
tus, perf. part. pass, verbi obX\ì<à> 
quod vide. 

Tlnyr), rjs, r), a fountain, fons, 
scatebra. 

Urjyvvco et vpX, I fix or fasten, I 
stiffen, I congeal, Ifreeze, com- 
pingo, cogo, concrescere facio, 
figo, f. 7rr)£ù>. in v. med. I am stìff, 
rigeo; item / am fastened, I 
cling, haereo. fRefertur ad nr)- 
ycù obs. ejusd. sign. 

Urjààw, I spring, I leap, saìio, 



108 



n h a 



n a a 



SaltO, f. T)(Tù3. p. 7T€7T7]8rjKa. 

fn-qXeiòrjs, ov, ó, idem quod 
UrjXeioùv, òvòs, et covos, 6, the son 

of Peleus, Achille s, Pelides, Pelei 

filius, Achilles. Th. 
< t , n77Xet>s > , ecos, Ion. eos, et rjòs, Pe- 

leus, filius JEaei, pater Achillis, I 

rex Myrmidonum. 

7T7]XXk0$, Tj, OV, IlOW gl'eat f of ì 

wkat size ? quantus, a, uni? I 
Th. tjXlkos, how great, quantus, 
citra interrogationem. Idem fit 
in tt6(tos 9 ocros, how great, quan- 
tus. nolos, oìos, such as, qualis. | 
Trore, ore, wken, quando, noi), 
ov, where, ubi. iroSìv, oBev, 
ivhence, unde. ticos, cos, how, I 
quomodo, &c. f V. ty]Xlkovtos. ! 

TlrjXìov, ov, rò, Pelion, mons 
Thessalise. 

+ Trofia, àros, rò, loss, harm, dam- 
num. Th. tttjOcù Ion. prò irà- 
6(ù obs. Fuit autem iràBa i. q. 
Traodo). 

Htjpà, pàs, fj, a bag, a wallet, 
pera, saccus. 

Hrjxys, eas, 6, a cubit, cubitus, 
ulna. 

t Trtafo), prò quo usitatius 7rXé(cù, 
I press, I seize, premo, injecta 
maini premo, corripio, f. àcrcj. j 
Th. 7Ti(0 obs. ejusd. signific. 

JXiépXà, às, et Ion. UlìpXr], t]s, rj, 
Pieria, regio Macedonio. 

ItiKpos, à, ov, bitter, sharp, 
crabbed, harsh, amarus. Hinc 

TTLKpcòs, adv. sharply, bittei'ly, 
harshìy, amare. 

\ ttÌ\l'kXt)pX et 7TLji7rXa(o, f. 7rXrjO~<o, 
/ fili, impleo. TTi\xivXa\iai, I am 
full, plenus sum. Th. TvKkos, à, 
ov, full, plenus ; quod ad 7rXeo> 
obs. referendum, unde pleo 
ejusd. signif. apud antiquos La- 
tinos sine praspositionibus. V. 
Face, et Forc. Lex. in voce, 
Pierson. ad Mcer. p. 234. 

ttXvclkXs, Xòós, t), a tablet, tabella : a 

nt*'a£,aKos,ó,quodidemsignificat. 

Ilivòàpòs, ov, 6, Pindar, Pindarus, 
poeta. 



Ulva, I drink, I quaff, bibo, im- 
perf. ìttÌvov. f. 7ra)0"a). p. Tre- 
7T(ùKà (tanquam a 7t6ù>). Vide 
Gram. f Referendum ad iri<a 
(jtiFcù) obs. ejusd. sign. unde 
Lat. bibo. Cf. Thiersch. Gr. Gr. 
§. clx. 5. 

fmópcu (praesens notione futuri), 
/ am about to drink, potaturus 

SUm. Th. 7TLVCD. 

TTLirpàcTK<ù, I sell, I vend, vendo, 
venundo. f. Trpàcrcù. p. TnirpaKa : 
ex 7r€pàa>, I pass; I convey or 
transport for the purpose of sale, 
trajicio; vendo. 

IìÌ7tt(x), I fall, cado, procido, a. 
2. ìttÌctov. et perf. TrinroùKà 
(tanquam a tttoco). ff. m. 7re- 
0-ovp.at. Vide Gram. 

7tio~t€vqù, I credit, I believe, credo, 
f. €vo~co. p. 7Tc77i'oTev/ca : a 

tticttXs, ecos - , rj, faith, belief, con- 
viction, credit, evidence, fides, 
persuasio, probatio. Th. irtLOv, 
I persuade, persuadeo. 

7ncrTocù, f a>, et frequentius ttl- 
o-TÒ6p,ai, ovviai, I cause to be be- 
lieved, I plight my faith, I give 
security, fidem facio, et exigo, 
connrmo, stabiìio, f. cóo-co. p. 
7T€7riorrcùKai a mcrTÒs, faithful, 
fidelis, quod a ttlo-tX?. 

7Ttco, inusitat. prò nlvco, I drink, 
bibo. Est et a. 2. sub. act. verbi 

7rIvC0, f. 7Tù)0~<0. a. 2. €7fXÒV, "f V. 
7TtVo). 

ttIcùv, ovos, 6, rj,fal, pinguis, obe- 
sus. -f Th. 7Tioy, e os,rò, vel7rlap, 
àpos, To,fat, adeps. 

f7rXàyXòs, a, ov, oblique, tram- 
verse, obliquus, transversus: ex 
TrXàyos, tòs, to, a side, latus, 
quod a 

nXafo), I make to wander, I lead 
astray, errare facio, f. 7rXàygo>. 
p. x«« f 7rXa^ò/xat, m. / wander, 
erro. 

7rXaicrX6v, ov, rò, any thing shaped 
lihe a brick, a rectangle or oó- 
long square, lateris forma, vel 
forma in qua lateres formantur : 



n a a 



IX A 



•107 



q. a TrXdcracù, Iform, formo. 

7r\àvàco, I moke io wander, errare 
facio, f. 770-0). p. T7€Tr\àvr)Kà. \ 
7rXàvàòp.ai, med. I wander, erro: 
itera 

tìKclvos, ov, 6, 77, a cheat, a de- 
ceiver, seductor, impostor : f 
et rrXàvos, 77, ov, deceitful, fallax. 
Th. irXàvri, a wandering, error, 
error. 

ItXd(T(Tù) et -tto>, / fashion, I 
form, I frante, I contrive, I 
smear or plasler over, fingo, il- 
lino, f. 7v\ao-co. p. 7T€Tr\àKà. 

nXaTvs, eia, v, broad, wìde, ampie, 
extensive, spacious, latus, amplus : 
f ex 7r\à£j, aicòs, 17, aplank, (co- 
gnata vox est Anglica,) tabula, 
quod a voce anteced. 

f nrXdco. v. 7reXao>. 

fUXeOpòv, ov, tò, a hundrcd feet, 
mensura centum pedum, ple- 
t h rum. 

T:\eio-Tos, 77, ov, most. very mani/, 
plurimus, a, um, superi, a nò- 
Xvs, much, multus, cujus com- 
parat. 

7rAetW, et TrXecov, ovos, 6, 77, more, 
greater, major, amplior. f Sed 
referendus potius uterque gra- 
dus ad rrXeòs, à, 6v,full, plenus. 

V. fl€Lù)V. 

7rXeKràvrj, rjs, rj, a plaiting, a luind- 
ing, the feet or coìls of the poly- 
pus, plexus, cincinnus, cirrus, 
flagella polypodis. Th. 

UkeKCù, I piati, I twine, I weave, 
Ifold, plico, necto, texo, f. |a>. 
p. 7r£7rXl^a. 

UXfco, I sail, navigo, f. irkevo-a), 
p. TTeTrXevKà. 

ttXzuv, prò ttXclcùv, quod vide. 

TrXnyr), rjs, fj, a stroke, a blow, a 
stripe, a wound, plaga, ictus, 
vulnus : a p. m. irénXnyà, verbi 
7rXt] aro~(o. 

7rXr)0òs, eòV, tò, mullitude, num- 
bers, the vulgar, multitudo, vul- 
gus, plebs: fa 7rXeos, full, ple- 
nus. V. in 7ri/x7rXr7/x4. 

fnXTjOvs, vòs, i. q. 7r\r)66s et ex 



eodem Th. 



7r\r)6cù, Ifìll; I am full, impleo, 
I inundo; plenus sum, f. 77X770-0). 
; perf. act. 7Ì€Tr\r)Kà : a 7rXco?,/u//, 
| plenus. f V. in 7rt/x7rX77/xt. 

11X171/, adv. except, besides, prae- 
terquam, praeter, cum gen. but, 
, but only, after ali, yet, notwith- 
\ standing, however, sed, sed tan- 
tum, tamen, caeterum, &c. f ^ e * 
fertur ad ttXìcùv. 

f7r\i]pr}s, v. in voc. seq. 

TrXrjpòù), a>, I fili, I fulfil, I com- 
plete, I supply, impleo, sup- 
pleo : f. oxra). p. 7T€7rXr]p(ùKà : f ex 
7rXr)pr)s, eoy, 6, 77, full, plenus, 
quod a 7rX!o£ ejusdem signifi- 
cationis. 

"f 77X770- ìà£cù, f. o-o), I cause to ap- 
proach, appropinquare facio; et 
med. 7r\r]cria£6nai, I approach, 
i appropinquo : a 

7r\r)o~ìov, adv. near, prope; quod 
a 

ttXtjo-ios, a, ov, near, neighbour- 
ing, propinquus, a, um. Th. 7re- 
\ds, near, prope. 

11X770-0-0) seu -rro), I strike, I 
smite, I wound, percutio, vul- 
nero, f. |o). p. iré7v\n\à, a. 2, 
€7rXtjy6v et enXàyov. 

7r\o7òv, ov, tò, a shij), navigium : 
item 

7rXoos, ovs, ó, gen. ootj, ov, sailing, 
a voyage, navigatio, cursus na- 

VÌS. Th. 7rX€0). 

7rXo7jo-ios, à, ov, ridi, wealthy, opti- 

lent, dives, locuples. Th. 7rXov- 

tos. 
UXovrapxos, ov, 6, Plutarch, Plu- 

tarchus,nom. propr. f^x 7rXov- 

tos et apxds, 
TlXovrevs, cos, Ion. 7709, Pluto : 

item 
7rXovT€(ù, ó), I am wealthy or rich, 

dives sum, f. ricreo, p. 7ré7jXo7j- 

T77m. Th. 
nXoóro?, ov, 6, wealth, riches, 

Plutus the god of wealth, divitiae, 

Plutus : unde et 
IIXqvto}j>, <t)i>o$ 9 ój Piato, 



108 



UNE 



n o a 



Trveio), Poet. prò 7tv€ù>. 

Trvzvpà, àros, rò, breath, wi?id, 

spirti, ventus, spiritus. Th. 
Uvea, Ibreathe, Iblow, fio, spiro, 

f. TTVeV<T(ù. p. 7r€7TV€VKà. 

Uvìyù), I suffocate, I choke, I 
strangle, I drown, sufFoco, stran- 
golo, f. £o>.^ 

*f7ròòàpicr)s> eos, 6, r), powerful or 
swift of foot, pedibus valens, i. 
fere q. ttoòcùkvs : ex wovs et 

àpK€<0. 

iròàaKTjs, eos, 6, r), swift of foot, 
swift-footed, pedibus celer : ex 

7TOVS, nòòos, afoot,pes, et axvs, 

swift, celer. Hinc 
TTÒòcoKià, ds, Ion. 7r6àcoKÌr], rjs, r), 

swiftness of foot, pedum perni- 

citas. 
•f- iroòeoKvs, 6, r), idem quod tto- 

òcùktjs, et ex iisdem Them. 
7roB\ sequente aspir. prò ttòtc, at 

some lime, aliquando. 
TrÒQev, whence ? unde ? adv. in- 

terrogativum : ab oBev, whence, 

unde, indefinit. t Sed Th. est 

7ròs obs. 
TròSevvTL, Dor. prò 7ro8eovcrì, 5 

pi. praes. ind. act. a 
7roQì<ù et 7rod<É€0-Kcù, I regret the 

loss of, I miss ovfeel the absence 

of, I desire ardently, I long for, 

I love, desidero, exspecto, amo, 

f. r)o~<a "j~ rarius etrco. Th. nòBòs. 
-f-noOr), rjs, r), i. q. tt66os. 
j ttoOì, at some time or other, ever, 

aliquando, quando : ex 061, 

where, ubi, ut nonnullis placet. 

Sed Th. est iròs obs. 
UoOos, ov, 6, regret, desire, love, 

amor, desiderium. 
ttoI, whither f ivhere ? quo, quor- 

sum? ab indefin. ol, whither, 

quo, fut placet quibusdam. ttol 

(sine accentu) somewhither, ali- 

quo. Th. f nò* obs. v. ttov. 
Ilotea), / moke, I do, I perform, 

I effect, facio, creo, f. r)o-<o. p. 

TreTTolrjKà. "f iroiéopai, ovpai,med. 

I adopt, adopto. Est et idem 

quod TTOiécif. 



woirj, r)s, Ion. prò troa, qs, r), 
a herb, grass, nerba. 

7roir]Tr)s, ov, 6, a poet, a bard, 
poeta : a nouco, I moke, 1 com- 
pose, facio. 

f TroLfxaivcù, f. clvcù, I tendflocks; 
Iride, I govern, pasco; rego. 
Th. 

Uoipr)v, epos, 6, a shepherd ; a 
Jcing, a leader, pastor; rex, dux. 

iroìós, olà, oìóv, of what sort ? 
ivhat f qualis, -e. \ Vulgo ad 
olos refertur: sed Th. est nòs 
obs. 

f 7T0L7TVVCÙ, f. VCTCù, I pant OT ttììl 

out of breath through too much 
exertion; I am busily or actively 
employed about any thing, I 
perform any office with dUigence, 
I bestir my self actively, Ibustle, 
I serve diligently, prae nimio la- 
bore anhelitum duco, aliquid 
sedulo ago, satago, diligenter 
ministro, discursito. Th. ttvv<ù 
inus. i. q. Trvécù (ut x v(ù *• °r X €C0 » 
et pvù> i. q. p€co.) Cf. Damm. in 
ttvvcù. Formatur ut 7roi(pvo-cr(ù, 
IpnffoY blow, anhelo, effio ; cu- 
jus Th. <j)vo~o~(o obsol. / blow, 
no, i. q. (f)vo~àcù, £>. 
■f nòXepapxos, ov, 6, a polemarch, 

! the commander of a mora : ex 

I nóXepos et dpxós. v. pópa. 

1 7roXe/xeo), (ù, I war, I fighi. I am 
at war, bello, praelior, f. r)o-&. 

\ p. 7re7TÒ\€pr)Kà : item 

"f" 7TÒ\€p.l£cD, f. ÌO~Cù, Ì. q. 7ToXe/X€Q) I 

! et 

7rò\epÌKos, r), ov, relating to war, 
i ivarlike, bellicus, bellicosus : et 
| 7rÒ\€ptós, ov, 6, hosiile, an enemy, 
! hostis, inimicus. Th. irokcpos. 

f7rò\€picrTr)s, ov, ó, a warrìor, 
bellator : ex 7roXe/it£ù>. 

UòXepòs, cv 3 et Ion. otó, 6, war, 
j bellum. 
ì \ nò\Xr)rr]s, ov, 6, a citizen, civis. 

Th. 7TÓ\tS. 

7rò\topK€cù, I invest or besiege a 
city, urbem obsideo, vel cingo 
obsidione ; ex nòXìs et (pKo? } a 



n o a 



n o m 



109 



/enee, septum. Th. clpyo), I en- j ex 7roXì> et Òcvkos i. q. yXevKos, 
dose, includo. must, mustum, fere ac òvXkvs 

IlòXìos, ov, grey, hoary, canus. (unde Lat. dulcis) iEolice scrip- 
t Refertur ad 7reXXos. v. in ire- \ tum prò yXvicvs. 
Xeta. j 7ro\vK\av(TTos , ov, much wept, 

noXts-, ecùs, fj, a city, a state, urbs, much bewaìled or lamented, mul- 
civitas. \ Refertur ad 7roXea>, ! tum deflettisi ex 7r6Xv et *Xaia>, 
i. q. 7roXeuo)j / tum, verto, et in ! I weep, fleo, f. icXavcrcù. 
m. I tum myself about, I go f 7ròXvpnTis, los, o, rj, very sage 
about, versor; cujus Th. 7reXco. | or mise, prudent,sagacious,wUy, 
Hinc I plenus consilii, valde prudens, 

noXlTrjs, ov, 6, a citizen, cìvis. sagax: ex 7roXi; et prJTis, comi- 

7roXXa, nom. pi. n. g. vel -}• acc. sei, wisdom, consilium, pruden- 
pl. more adverbii prò 7roXv, tia. 
much, multum : a wo\vs. j 7roX#o/z/xaro?, ov, 6,rj, having many 

TroXkaKXs et 7roXXa/a (f ut óo-àias : eyes, many-eyed, multos habens 
et ócraKi), adv. often, oftentimes,\ oculos : ex 7roXv et ofxfxa, an 
saepe, saepenumero. Th. 7r6Xvs \ eye, oculus. Th. 6Vro/xai. 
+ et kis quod Angl. valet times. \ 77ÒXv7rovs, òòos, having manyfeet, 

Hó\tvs, vòs, è, Poltys, nom. \ many-footed, multipes; item po- 
propr. j lypus, piscis a multitudine pe~ 

7ròXv, much, multum, n. g. vel ; dum dictus : ex ttoXìj et irovs. 
adverb. very much, a long time, j HoXvs, 7roXXr), 7ròXì>, much, mavy, 

' frequent, abundant, multus, -a, 



valde, diu. Sic et in pi. rà 
7ToXXa, much, very much, j or the 
most part , frequently , commonly , 
multum, valde, f plerumque, 
crebro, vulgo, fere : a noXvs. 
\ TToXvai^, ìkos, 6, fj, impetuous, 
violcnt, impetuosus, turbulen- 
tus : ex tvoXv et ai£, a violent 
vtotion, particularly of the waves 



-um ,* in comp. 7rXetW, superi. 

tt\€Io~tós. 
\7r0kv0-T0v0s, ov, 6, rj, lamentable , 

mournful, luctuosus : ex ttoXv 

et o-Tovos, ov, 6, a groan, gemi- 

tus, quod a arevco. 
f UoXvobrjfxos, ov, ó, Polyphemus. 

Th. 7T0Xv, (pTjfJLt. 



of the sea, motus violentus, ini- \ + 7róXvqbXoLO'86s, ov, o, r\, loud- 



petus fluctus, unde et àicrcrcù. 
^776Xv(3€v6r)s, eòs, 6, rj, very deep, 

valde profundus : ex 7ròXv et 

&£v6os. 
j;7r6XvbaKpvs, vos, et 
f 7ròXvòaKpvos, ov, 6, 37, causing 



blustering, loud-sounding, roaring, 
multo strepitu resonans, mul- 
tisonus, sonorus. Th. 7ròXì7 et 
(pXoìo-^os, the noise of ?'ushing 
waters, undarum sonitus. 
f UòXvxapfjLÒs, ov, 6, Polychar- 



many tears, tearful, lamentable, mus : ex 7roXi> et xdpprj, rjs, 77, 
lachrymosus: ex 7ròXv et òaKpv. \ a confiict, praelium. 
\ 7roXvÒ€ipas, ààos, 6, rj, having nopà, àros, rò, drink, a draught, 
many peaks or ridges, many-\ potus. f Th. ttocù inus. i.q. ttTvcò. 
peaked, multa cacumina habens i\ Tropirevcù, f. cvaco, I conduci or 
ex ttoXv et òepà, pàs, rj, a sum- \ convey, I lead on a procession, 
mit, cacumen, cujus Th. est de- j / move in pomp or solemn sì- 



pi) vel òeipr]. v. in àoXixóòeipos, 
UòXvèevKrjs, Pollux, nom. propr. 
frater Castorìs. f Conferendum 
piane cum adjectivo 7roXvÒ€VKr)?, 
eoj, very sweet, perdulcis; quod 



lence, transmitto, transveho, 
pompam duco : a 
TTopirr], rjs, f), a mission, a convey- 
ance, a pomp, a procession, mis- 
sio, pompa. Th. 7reft7ra>, 



110 



DON 



HOT 



Tròveco, co, I toìl, I labour; I hurt, 
I distress; I am in pain, laboro, 
tolero; flaedo; doieo, f. 770-00 : 

f ex TTOVOS. 

TTovrjpos, pà, pov, bad, ivìcked, vi- 
eious, in a bad state or condition, 
malus, malignus, improbus, sce- 
lestus, male se habens. f Pro- 
prie est troublesome, molestus, 
et derivatur a ttovòs. Hinc 

Trovrjpcùs, badly, wretdiedly, male. 

\ ttovos, ov, ó, labour, toil, 
trouble, labor, opera, molestia. 
Th. névofiaiy I work, operor. v. 

7T€UT]S. 

f Trovroiropos, ov, 6, rj, passing 
over the sea, sea-passing, pontum 
trajiciens : ex ttóvtos et TTÌiropa 
praet. m. verbi Treipco. 

Ilóvros, ov, 6, Pontus ; the sea, 
Pontus; mare. 

f^òVoi interj.admirantis,ut vulgo 
fertur. Sed revera est vocativus; 
et co 7TÓ7T0L vertendum O! ye 
gods s 0/ heavens, proh ! dii : 
nam 7rÓ7roi dii sunt apud Dry- 
opes. 

rropeià, às, i], Journet/, travet ; a 
march, via, iter : a nopòs, a 
passage, transitus. Th. 7rei'pco, I 
pierce, transadigo, p. m. irÌTropà. 

Tropevco, I send, ire facio, f. rt-crco. 
p. 7T€7Top€VKà. in med. / go, I 
travet, eo, proficiscor : a nòpos, 
transitus, quod a ireipcù. f v. 
voc. anteced. 

\ rropOeco, co, f. 770*00, I lay waste, 
vasto. Th. 77€p6cD, quod idem 
valet. 

Tropo jielov, ov, rò, a strali, or nar- 
row se a, a ferry ; a ferry-boat, 
fretum, et navis qua fretum tra- 
jicitur: et 

TropOpevs, eco?, 6, a ferry man, por- 
titor; (unde 

7Top6fi€vcù, f. eucrco, I ferry across, 
trajicio) : itera 

TTopBpXov, ov, rò, the prie e offer- 
rying over, the fare, merces quae 
prò trajectu freti persolvitur, 
naalum : interdum a ferry-boat, 



ipsum navigium : f tria hsec a 
TropO fxòs, ov, 6, afrith, a passage, 

fretum, trajectus. Th. Trelpca, 

I pierce, I pass, transadigo, 

transeo. 
t Tropo s, ov, 6, a passage; a ivay, 

means, or expedient, transitus ; 

ratio alicujus rei efficiendae. 

Th. TT€Tropà perf. m. verbi 7re/pto, 

1 pass, transeo. 

UóprXs, Xòs, 6, 77, a caìf a bullock, 

a steer, a he'fer, vitulus, ju- 

vencus, vitula, juvenca. 
Uop<j)vpà, pàs, r), purple, pur- 

pura. Hinc 
\ Trop<fivpeòs, eà,€ov, et contraete 

TTopcfìvpovs, a, ovv, purple, dark- 

red, bright, purpureus, nitidus : 

itera 
TTopcjjvpXs, Xàos, 7), a purple gar- 

ment, purpurea vestis. 
\TTopcù, obs. in praes. f. Trópaco. 

2 aor. ÌTropov, I afford, I give, 
praebeo, suppedito : ex nópos. 

ILòcreiòcùv, cóvo s, 6, Keptune, Xe- 
ptunus, deus maris. 

ttco~Xs, Xòs, vel eco?, 6, a husband, 
maritus. firòaìs, Xòs, 7), the act 
of drinking, drink, potio, potus. 
Th. ttÌvcù, / drink, bibo. 

Trovo?, 7], òv, how mudi? how 
great? quantus, quotus? trócrov, 
far how much? quanti? Sed 
ito eros, of a ceri ahi size, degree, 
or quantity, some, a certain, ali- 
quantus, quidam, f Vulgo re- 
fertur ad ocros, hoiu great, quan- 
tus, citra interrog. Sed refe- 
rendum potius ad ttòs obs. ut 
ocos ad Ss. 

■J" TToraivìos, à, òv,fresh, new, re- 
cens, idem quod Trpóo-<paTcs 
Ionibus : a 7rorl prò npòs et al- 
vo s, a story or narrative, fabula. 
Ad veos refertur ab Etym. Mag. 
e in l mutata Ionice, ut in 
ttòXXos prò TroXecùs. 

Uòràpòs, ov, 6, a river, fiuvius. 
-J- Refertur ad 7rorcico, co, obs. 
(unde Lat. poto) i. q. ttivcù. 

TTorè, at some Urne or other, ever, 



noT 



U P I 



111 



aliquando, unquam. Sed 7rcrc, 
when? quando ? f Th. iros obs. 
Hi ne 

Tlorepos, whether of the two ? 
uter? 

TTOTrjpXov, ov, rò, a cup, poculum, 
calix. Th. 7rlu(ù, I drink, bibo. 

ttòtì, Dor. f et Ion. prò npós. 

fnórvìà, às, adj. f. (nam ttótvXos 
vox nulla est, ut recte observa- 
vit Maltbyus,) revered, augusti 
veneranda, honoranda. 

TToròj, ov, 6, drink, potatio, potus. 
Th. 7tLvcù, I drink, bibo. 

7rov, ubi ? where ? adv. Est et 
^ dictio enclitica, -f* Àngl. some- 
where, somehow ; per chance, ali- 
cubi; forte. Vide ad p. 37. n. 3. 
•f- Revera est genitivus adjec- 
tivi obsoleti ttòs, ut ttoì dativus. 

JJov?, rroòos, ó, a foot, pes. \ Co- 
gnata vox est Latina, v. 7refa. 

TTpayyùa, àros, rò, a thing, an af- 
fair, business, negotium, res, 
opus, a perf. pass, rréirpayiiai 
verbi ir pavera. "f 7rpdyfxàTa, rà, 
plur. public business, public af- 
fairs, the affairs of state, admi- 
nistratio reipublicss. Trapix*™ 
7rpdyfjiaTa, to occasion trouble, 
negotia facessere, molestias cre- 
are. 

Trpàv, Dor. prò 7rpù>r]v •{* vel npìv, 
lately, aforetime, whilom, for- 
merly, nuper, antea, dudum, 
olim. 

7rpà£;ts, eù)s, r), an action, a deed, 
success, factum, actio, successus 
rerum. Th. 7rpdo-cra>. 

Upàòs et 7Tpao?, ov, et irpavs, eia, 
ij, lenient, mild, soft, gentle, meek, 
lenis, mitis, mansuetus. 

f irpdirXs, Xòos, r), sed frequentili s 
irpàntòes, ùw, al, plur. the mid- 
riff or diaphragm, the breast, 
diaphragma, praecordia, i. q. 
<f>p€ves (v. qbprjv), eodemque re- 
ferendum, nempe ad cfrpàfa, ut 
placet Lennepio. Metaphorice 
est the mind, the under standing, 
wit, skill, rnens, animus, inge- 



nium, ratio, solertia. " Mentis, 
rationis, et consilii sedes fecere 
veteres praecordia sive pectus." 
Berndtius. Quod et veruni 
de Hebraeis. Cf. 1 Cor. ii. 9. 

f Upàs, avros, Pras, urbs Thes- 
saliae. 

Updcraa), et -ttco, I do, I ad, I 
effect, I accomplish, I transact, 
I exact, facio, ago, efficio, ex- 
igo, f. £oo. p. f TreTTpà^a, p. m. 
lìéirpàya. ev vel KaK&s 7rpa<r<ra), 
I fare well or ili, I am fortunate 
or unfortunate, rem bene vel 
male ago, felix vel infeìix sum. 

7rp€7T€i, f impers. it becomes, it be' 
hoves, it suits, decet, oportet, 
cum dat. imperf. cTrperre. part. 
praes. rò irpiirov, decency, deco* 
rum, decorum ; praes. inf. npe- 
7T€iv : a 

Upe7rcù, I am distinguished, I am 
eminent or conspicuous, I excel, 
decorus sum, conspicuus sum, 
excello, f Exponitur et deceo, 
/ become, 

7rpea(3€v<Q, I am older, senior sum ; 
item I go on an embassy, lega- 
tione fungor, f. evo-co. p. rreirpe- 
crfievKa. \ itpevfìevopai, med. / 
send ambassadors, legatos rnitto : 
a 

Yipicr^vs, eia, v, genit. ve?, et 
Att. ecos, &c. an old man, senex; 
item an ambassador, legatus. 

f 7Tpr}6cD, f. tjg-cù, I blow, I blow 
into a flame, I bum, fio, inflo, 
incendo. Th. irpécù obs. in 
praes. I bum, uro, cujus 1 aor. 
ind. act. enpeae apud Hesiod. 
Theog. 857. comparet. 

Hpìàfxai, I buy, I purchase, emo. 
\ Ad 7r€pdcc> referendum, v. in 

7TL7Tpào-K(ù. 

f UpXàp,os, ov, 6, Priam, Priamus, 
Trojae rex. 

JlpXv, before, priusquam, regit in£ 
et ind. f et subjunct. Saepe 
postponitur rj, ut irp\v rj kotoi- 
Ktìv, before he should divell, ante- 
quam habitaret. 



112 



n p o 



n p o 



Tipo, òefore, for, through, ante, 
corani, prò, prae, regit gen. 
t Usurpatili- et adverbialìter, 
before, prius; sic irpò covra apud 
Honi. est the past, prius facta, 
praeterita. 

irpoaycu, / bear or brìng forward, 
I produce, I propagate, I urge I 
forward, I excite, I st imitiate, ! 
propago, deduco, incito, prò- ! 
duco, f. irpod^co. Th. ayco, 2 j 
le ad, duco. 

f7ip6$à\\ù), f. Xcò, Ithrow before, ' 
/on$ or forward, ante jacio, ! 
projicio. In med. est / stand 
o7i the defensive, clypeura ob- 
jicio, me defendo : ex -n-po et \ 
/SaXXco. 

Hpofidrov. ov, rò, a sheep, ovis, 
pecus ; in pi. 7rpo/3ara : f ex ! 
7rpo$aiv(ù, I aàvance,progredior, 
quod a ir pò et (3alvcù. 

t wpofìovXofiM, Iprefer, praefero : 
ex 7rpò et (3ov\opai. 

TTpòòìòcofiX, I give beforehanà, I 
gire up, I abandon, I betray, do 
prior, prodo, f. òoxra). p. 7rpoòe- 
ècoKa. Th. èìàcopi, I give, do. 

"t* 7rpòepvco, f. u(rco, i" rf?'oz# or dVtfg ! 
forth, 1 propel, protraho, de- 1 
duco, protrudo : ex rrpo et | 

€pVù). 

*f" TrpOTjyeofjLaL, olpai, f. r^aofiaL, I \ 
take the lead, I precede, pra?- 

• cedo, rò TTporjyovptvov orrpà- 
revpia, the van guarà of an army, : 
priuium agmen : ex irpo et 7776- 

OfJUll. 

f TTpofèo), vetus verbura, i. q. 

. TTpoTÌ6r)pX, I permit, I suffer or 
allow, permuto, sino : ex irpo 
et Beco, quod antiquum prò ri- \ 

TrpòBvpeopaL, ovpai, IampromptA 
aiert, or zealous, alacri sum ani- 
mo, promptus sum: a 

77po0vp,os, ov, ó, 17, ready, prompt, \ 
active, promptus ; f quod a Trpò ' 
et OvfxÓs, the mina, animus. 
Hinc 

rrpoBvfioìSj aàv. prompt ly, eamest- 



ly, zealously, prompte, alacri 
animo. 

f 7TpoXa7TT(ù, 1 send forth or for- 
ward, mitto, demitto. Th. ta- 
tttcù, I send, mitto. 

\7Tpoi€(ù, vetus verbum, i. q. 

f TrpoirjpX, I send forth, I dismiss, 
I let go, I give up, mitto, di- 
mi tto, remitto : ex 7rpò et «;/«. 

irpolKa, adv. gratuilously, gratuito. 
fEst autem revera accus. sing. 
vocis sequentis, subaudito Kard. 

Ilpòtg, Att. Upoìg, kos, a gift ; a 
àowry, donum ; dos : a irpo et 
Ikco, I go, eo, venio. f Refertur 
et ad 7rpotcrcrcù Ion. prò 7rpoio~xcó, 
I hold forth, praetendo. 

TTpoKaXecù et frequentius in med. 
7rpò/caXeo/xai, / cali forth, I chal- 
lenge, provoco : item / exhort, 
hortor. Th. KaXeco, / cali, voco. 

npoKaTOKklucù, I make to sii be- 
fore, I place at table in a higher 
place, ante alios accumbere fa- 
cio. Th. kXlvco, I recline, recli- 
no. 

TTpoKarakap^dvcù, I preoccupy, I 
anticipate, I prevent, praeoccu- 
po, anticipo, anteverto : ex 
irpo, Karà, et XapfBàvcù. 

7rpÒKV7TTco, Ibend or lean forwarà, 
I project, inclinans me propen- 
deo, emineo. fExponitur et 
prospicio, foras prospecto, / 
look out: ex 77-pò et kijutù), I 
bend, I bow, I stoop, pronus 
sum. 

TTpoke'nrcù, I forsahe, abandon or 
àesert, relinquo. Th. Xet7rw, / 
leave, linquo. 

77pop.à)(os, ov, 6, i], foremost in 
battle, one who fights in the first 
ranks, antesignani^, propugna- 
tor : f ex 7rpop,dxop.ai 9 I fighi 
in the foremost ranks, propugno ; 
quod a Tipo et pdxofiat, 

f TLpopnBtvs, e eos, 6, Prometheus, 
noni, propr. ex 7rpop.T]Brjs, eos, 
6, proviàent, pruàent, prudens ; 
quod a irpò et p-tjtis, ìos, fj, i. q. 
piTJòos, eos, rò, wisàom, pru- 



n p o 



UFO 



113 



déntià, 

i 77 ; )ÒTfàSj aera, TTpoTTav, ali, the 
whole, omnis, totus : ex Tipo et 
7ra?. 

tt pone pur co, I send beforchand, I 
sendforth or forward, I conduci, 
I escort, I convoy, deduco. Th. 
77e/x7ra), / send, mitto. 

irpomjòàa), co, I Icap before, I 
ìeap or sp ring forward, prosilio, 
f. rjorco. perf. 7Tpo77€7ìrjh}K.à. Th. 
77r}8acù, J leap, saìio. 

TTpóirlvcù, I drink before another, I 
drink copiously, Iquàff\ propino, 
bibo; item I drink io the he al ih 
of any one, poculo provoco : 
ex TTpo et ulvco, I drink, bibo. 

Ilpos, curri gen. by, on, a, ab, ex; 
cum dat. added to, ivith, ad, 
apud, usque ; cum acc. to, voiih 
relation to, in, apud, ad, juxta, 
circiter; fin compos. io, in ad- 
dition to, besides. 

TTpoaàyòpevco, I address, I salute, 
compelio, saluto, cognomino, f. 
evcrco. praet. Trpoa-qy6pevK.a : ex 
77/30? et àyopevco. 

TTpGcràytù, I bring to, adduco, f. 
£cd. p. 7Tpocrrj)(a. Th. ciyco, I 
bring, duco. 

7rpoaàva7r\dcro'cù, I forni or feign 
besides or aneiu, adnngo. Th. 
liXàcrcTco, I forni, fingo. 

77pocra.Tra), / tie or fastcn to, I 
fix io, I affix, I attach, I ap- 
pend, alligo, appendo, affigo: in 
med. iTpoo~àiTTo\iai, I touch leghi- 
li/, leviter tango, attingo. Th. 
G77TCD, I tie or fasten, necto. 

TTpocrapTaco, I hang to, I append, 
appendo. Th. àpraco, idem. 

\ irpocravòàco, co, t". ricreo, I address 
or accost, alloquor : ex Trpòs et 
avààco. 

f Trpoa^dWco, I apply, 1 cast up- 
on, I throw, I add, admoveo, in- 
jicio, impingo, adjicio. Item 
subaud. vavv, I sail to, I touch 
at, I land, appello. Cf. irpocréxco. 
Item I attack, adorior, oppugno: 



'J"- 



cx ~pjs et ,3jXXco, I throi 
| ciò. 

I TTpoacipLL, I go to, accedo : fim- 
I perf. ind. TrpocrXecràv qua^i a 
TTpocrlintiL. partic. irpocrtcov quasi 
a Trpòaico: ex 7Tpòs et elpu, I 
eo. Item I ani in or ivith, I ani 
prescni or at hand, insum, ad- 
sum: ex npòs et eìpl, I ani, snra. 
TrpocreiTTelv, to speak to, to address, 
Ì to accost, alioqui, affari, a. 2. inf. 
I act. a TTpóaeTrco. 
j Ti pòcre ktvqjXg co, I blind besides 
\ or to boot, insuper excasco, f Ex 
| Trpòs et €KTv(p\6co, I blind, ex- 
caeco,quod ab eie et rv+>\óco ej usd. 
signific. Th. rvcpXos, blind, cascus. 
firpocreXavvio, f. \do~co, I ride 
forward, I ride np to or toivards, 
equo advehor, equo feror, adé- 
quito : ex rrpos et eXavvco. 
t TTpòo-ÌTTco, obs. in praes. / ad- 
dress, alloquor: ex Trpòs et errco. 
77 pò ere p coreico, I interrogate be- 
sides, insuper interrogo. Th. 
epeoràco. 
TTpòcrecrTÌ, it is added to, it apper- 
tains to, adest, additur, accedit, 
5 sing. praes, verbi 7rpocret;xt; 
quod ex Trpòs et el^ì, I am, sum. 
7rpoo-€x&, I ajipfyi adhibeo, et 
subaud. ròv vovv (f Cf. €77ì- 
crrapat), I heed, I alt end, I ani 
aiuare, animimi adverto, caveo ; 
item / obey, obtempero ; t et, 
subaudito vavv, I put io, I put 
in to shore, I hold towards land, 
Iland, applico, appellor. f77poo-- 
e^opat med. i" adhere or cling 
to, I remain ivith, adh aereo, per- 
maneo : ex Trpcs et ex®, I have, 
habeo. 
f TTpoG-rjtcei, impers. it is fitting, 
convenit. rò 7Tpocrr}Kov, ivhat Ì3 
fitting or consistent,\à quod con- 
venit : ex 77pc? et fjicco. Hinc 
f TTpocnjKÓvTcos, adv. suiiably, con- 
venienter. 
TTpócrOev, before, antea. f7Tpócr6ev 
TTpìv et irpóudev ttqÌv fj, before 



114 



DPO 



n p o 



that, before, until, priusquam, 
antequam. Th.Tr pò, before, ante. 

7-pQcrOqKr], TJS, f), an addition, ad- 
ditamentum : a 7Tpoo~TX6r)pX, I 
add, addo. 

TrpocrTnpl, / admit, admitto : ex 
rrpòs et «77/11. 

7rpco~Kvvecù, co, / hiss, I venerate, 
I do homage to, I ivorship, os- 
culor, adoro, veneror, cura acc. 
et saepe dat. f. rjcrco. p. 7rpocnce- 
Kvi/rjicà : ex npos et Kvvecù. Est 
antera Kvveco i. q. th. kvco, I kiss, 
osculor. 

7rpocr\ap[Sài'cù, I receive besides, I 
tcike tomy self, Iacquire, accipio 
praeterea, assumo, excipio : ex 
irpòs et \afjL(3àv(ù. 

7rpocrÓ77rouat, / look to or npon, I 
behold, aspicio, intueor: ex npòs . 
et 07770/xai, Isee, video. 

irpocnraifa, I sj)ort with, ut TTpocr- j 
7tcil£cù croi, I sport with you, j 
jocor tecum : ex Trpòs et 7rai£<o, \ 
I play, I sport, jocor, ludo. 

TTpOO-TTLTTTCO, I fall 01* riisk UpOU, I I 

attack, I stumble or tight upon, 
I happen, accido, aciorior. Th. 
7tl7ttcù, I fall, cado. 

7rpoo~Tào~o-(o, vel -ttco, I enjoin or 
order, I command, I appoint, 
mando, praecipio. Th. racro-co, 
vel tcltto), I set in order, or- 
dino. 

TTpoo-TaT-qs, ov, 6, a patron, a 
leader, patronus, dux : a npoi- 
o-TrjfiL, I set over, praepono, prse- 
ficio; quodex7rpò etTo-Tnpi. 

7rpocrTÌ6r}pì, I put to, I add, I ap- 
ply, I adjoin, I assign, appono, 
f. TTpooSrjcrcù. perf. irpocrTeOeiKa. 
Th. Ttdnpi, I place, pono. 

+ 7rpó cremar 09, ov, adj. newly-hilled; 
fresh, recent, recensinterfectus ; 
recens, novus. Th. 7Tpoo~<fià£cù,I 
slaughter in sacrifice beforehand, 
prius immolo; quod a irpo et 
<T<pà{(o, I sacrifice, macto. 

77 pocrcpe pco, I bring to, I apply, I 
conduce, afferò, conduco, £. TTpocr- 

OlO-QO. a. 1. 7TpÒ0~rjV€yKà. f 7rpoo~- 



cj)epofiat med. (cum dativo) / 
approach, I invade, accedo, in- 
vado. Item, I put to shore, ap- 
pello. Est et I carry, conduci 
or behave wyself me gero erga 
aliquem. Th. <pìpa>, I bring, 
fero. 

f7Tpócr(pripX, I address, alloquor: 
ex 7rpòs et (prjjjLL, 

7rpoo~(j)v$, vo-à, adhserens, a. 2. 
part. act. verbi 77poVc/nJ/xi. Est 
autem TrpóvtyvpX \ i. q. 7rpocr- 
cpvopai. 

7rpoo-(pvcù, I cause to groiv or ad- 
he re to, f agnasci facio, f. creo, 
perf. 7Tpoor7re(j)vKà. TTpocrcpvopai 
med. I groiv, cling or adhcre to, 
f agnascor, accresco, adhaereo: 
t ex 7rpòs et c/uJco. 

"|" irpocrcj) cave co, co, f. »jcrco, ì. q.77p(>(7- 
(pyjpì et 7rpocr£7rco : ex Trpòs et 
<p oòvéco. 

f irpovcù, forward, in anteriorem 
partem. Th. Trpó. 

TTpoo-cùiTov, ov, to, a face, facies : 
ex Trpòs et coi//-, an eyc, oculus. 
Th. oiTTopai, I see, video. 

7rporacrcrco, vel -rrco, / station or 
arrange before, I appoint before, 
praestituo, ante colloco. Th. Tac- 
er co. 

T7poT€LV(ù, I stretch forili, I put 
forili, I hcld forili as a pretext, 
I allege, praetendo, propono, 

perf. TTpOTÌTCLKà. Th. TflVcO, 1 

stretch, tendo. 
TTpoTÌpov, adv. before, previously, 

formerly, rather, prius, potius : a 
TTpoT€p6s, pà, pop, prior, former, 

prior. Th. ir pò, before, ante, 
f irpoTÌ, Dor. et Ion. prò Trpos. 
TrpÒTipàù), cò, f. j]o~(ù, I respect or 

regard, I prefer, pluris facio, 

praefero : f ex ir pò et rF/xaco. 

\7rpOTOVOS, OV, 6, et TTpOTOVOV, 

ov, to, the rope by which the mast 
of a vessel is secured in its place, 
or is raised, lowered, &c, funis 
antarius : a irpoTeivco. 
7Tporp€7Tcù, I urge foriuard, I 
exhort, I excite, I cncourage, 



n p o 



n y e 



115 



cunctantem urgeo, adhortor, f. 
y\rco. p. f 7Tp6r€Tpo(pà et -Térpà(j)à. 
Th. rp€7rco, I tura, verto. 

TrpoTpex^ì I run bifore, I out- 
strip, praecurro, anteverto. Th. 
rp€x<*>> I run, curro. 

-f* 7rpo<pacrl(6paL, f. aòfxac, / plead 
as an excuse, I urge as a pre- 
text, excusationis loco afferò, 
causor, prsetexo : a 7rpò<fiào~is, 
an excuse or pretext, prastexltzs, 
quocl a iTpo et (pnpt. 

Trpocjyìpcù, I bring forward, I 
projfer, I propose, profero, in 
medium afferò. Th. (pepa, I 
òr big, fero. 

7rpQ(pr)T7]s, ov, 6, a prophet, pro- 
pheta: a f Trpcxfiijpt, I predici, 
predico, quoti ex irpo et (p-qaì. 

f TTpùCppiov, ovos, ó, f], prompt, 
ready, willing, propensus, proni- 
ptus, ìibens : ex irpo et cppfjv. 

f 7rpvp.ua, as, f], the siern or poop 
of a ship, puppis, pars navis ad 
clavum. Th. 7TpvfivGs } last, ex- 
tremus. Hinc 

fTTpvpvrjO-Xos, a, ov, belonging to 
the stern of a vessel, ad puppim 
pertinens. TTpvpvrjO-ìà, cov, rà, 
subaud. òecrpà, the stern-caòles, 
funes quo naves religantur ad 
terra m. 

Trpóorjv, adv. a little before, lately, 
paulo ante, nuper, quondam: et 

TxpcoX, in the morning, early, mane, 
adv. temporis. f Th. ir pò. Hinc 

f 7Tpcoìos, a, ov, pertaining to the 
tnornmg, early, matutinus. 

f npcoTeaXXàós, ov, ó, Protesilaus, 
nom. propr. ex Trpàros et Xàos. 

Upcorevs, eo?, f Att. ecos, ó, Pro- 
teus, deus marinus. 

f TTp<ùTio-Tov et 77pó)ricrrà, adv. 
vel potius accusativi neutrius 
generis adverbialiter usurpati, 
first of ali, primum, ante omnia. 
Est autem TTpcorio-ros superlat. 
vocabuli sequentis tantum non 
proxime. 

f irpóùTÓv, et TTpcora, adv. vel po- 
tius acc. neut. voc, seq. vice 



adverbiorum, first, at first, pri- 
mum. 

77/30)70?, rj, ov, first, prìmus. Th. 
TTpo, before, ante. 

\ liraliù, f. (70), i" strike or dash 
against, offendo, impingo. 

Il7eXea, às, rj, an elm, ulmus. 

7rT€po€is, -ecrcrà, ev, gen. evros, 
winged, swìft, alatus, celer. Th. 

Urepóv, ov, to, a wing, ala ; item> 
afeather, penna: unde et 

TTrepoù), co, f. cocrco, I wing, I 

furnish xuith wìngs, alatum fa- 
cio, alas addo : et 

7TT€pv£, vyos, t), a wing, ala. 
j 777epo)70?, ov, 6, 7], winged, feather- 
| ed, alatus, pennatus : a 777epo , o). 

Ti rrjo- or co, I shrink far fear, I 
crouch or cower down through 
terror, I am terrified, metu con- 
trahor, expavesco, fugio, me 
abscondo (f v. ad Tyrt. p. 106. 
v. 36); et active, / terrify, terre- 
facio, f. £o). Th. 

f Tlroeco, co, f. r\crco, I terrify, I 
frighten, terrefacio. 77ròeo/xat, 
ovviai, I am terrified or af 

frighted, I shndder, trepido, pa- 
veo, pavesco. 

Uroiodcopos, ov, 6, Ptceodorus, 
nom. propr. f Referendum forte 
ad 77roià poet. prò 7rroa, a?, ter- 
ror, trepidano, et òcòpov. 

UròXenalòs, ov, 6, Ptolemy, Pto- 
lemasus : f ex 

f77roXe/xo?, poet. prò 770\e/X0?. 

f TTToKX'éBpoV, OV, TO, Ì. q. 77ToXl?, 

quod poeticum prò 77oXt?. 
f 7TTcocrcrco i. q. TTTrjcrcrco, et ex 

eodem Th. 
tttcox^vco, I beg, mendico, f. evo-co. 

p. 77€77Tco-)(ev Ka : a 77ro)^o?, a beg- 

gar, pauper, f mendicus. Re- 

fertur ad Trrcocrcrcù. 
UvOìà, cov, f subaud. ìepà vel 

àycovio-pLcirà, the Pythian games, 

Pythia, orum, i. e. Pythii ludi : 

et 
HvBTos, ov, 6, f subaud. 6eòs, 

the Pythian god, Apollo, Pythius, 

cognomen Apollinis.Th.f ILvBco, 
*q2 



116 



n y k 



P A * 



cvs, urbs Phocidis, quae et Del- . f 7rvp^os,pà,pov,fiery red } reddish, 

phi. I rufus, Th. rrvp. 

TÌvKà, deriseli/, thichly, frequenta -\ttcu partic. enclit. v. in /^SeVco, 

Jy, closely, accurately, skilfully, \ ovòéncù et ouVo). 

dense, spisse, accurate, pru- ' Hoyycov, covos, 6, a beard, barba. 

dentei'. Hinc l/^ iruike co, I go about ; I go about 

TTVKàfa, I thicken, I crowd, I to seìl goods, I seti, I vend, ito; 



cover dose, denso, stipo, f. aereo : 
item 
ttvkXvos., -f et contractius ttvkvos, 
r), ov, thick, dense, crowded, cun- 
ràng, wise, creber, densus, spis- 
sus, prudens. 



vendo, f. 770-0). p. TreTrcùX^Ka. 
7ro)Xeo/iat, ovpai, med. item 
TTcoXéo-KOfJMi, 1 go about, I go 
freqnently to, Ifrequent, verso*,- 
ventilo, ito. Refertur ad 7roÀeo). 
v. in ttóXls. 



tvkt€v(ù, I act the pugìlist, I box, nomare, ever, unquam, adv. f Th. 
pugil sum, pugilem ago, f. evo-co. ttcù, ttotì. 



p. 7T67TVKT€VKa l 2L 

rrvKTrjs, ov, 6, a boxer, a pugilist, 



IIùjpo?, ov,' ó, grief, luctus. Item 
Porus, nom. propr. 



pugil, qui pugno certat. Th. f ncos, interrog. how? qnomocìo? 



qui? quo pacto? &e. ttcòs ycip 
fortius quam ttcos, Lat. qui, 
precor? ttcos (sine accenni), 
somehow, anyhow, perchanee, 
quodanimodo, forte. Th. ttos 
obs. 



7tv£, adv. ivith the fisti pugno. 
II7JÀT7, rjs, r), a gate, porta. 
t ILvXiòs, o, ov, of Pylus, Pylian, 

Pylius. Uv\Xoi, cov,ol,the Pylians, 

Pylii. Th. 
flIijXo?, ov, ì), Pylus, nomen 

urbis et regionis Peloponnesi, 

cui Nestor imperabat. 
UvvOavòpac, et irevSopai, I ask, P. 

I enquire, Iseek, Ihear, Ilearn, 

audio, cognosco, percontor, f'PA factum ex ap per trans- 

quaero, f. Trevaofiai. perf. pass. ; positionem, vel prò tipa, demta 

7T€7Tvapai. a. 2. in. eTrvOòprjv. \ initiaìi litera, in tntth, indeed, 

•f Refertur ad ttvSco vel nvBopai \ on this, certe, utique, igitur, 

obs. quod idem significai. | sane, omnino. 

Uvgos, ov, r), a box-tree, buxus. f Pa/3§os, ov, r), a rod, a zvand, a 



•f Nota cognationem trilinguem. 

ILvp, irvpos, rò, fire (f cognata 
vox est), ignis. Hinc 

-fnvpà, pàs, r), a funeral pile, a 
pyre, pyra, rogus. 

TivpTroXeù), I lay {vaste ivith fire, 
incendiis depopulo : ex irvp et 
ttoXìcù, I ani employed iipon 
or about, versoi'. 

T^vpptx^C^ì I dance the Pyrrhic 
dance, I dance in armour, Pyr- 
rhicam (f se. saltationem) salto, 
seu armatus salto: a rrvppXxrj, 
sup. opxrjG-Xs, the Pyrrhic dance, 
Pyrrhiea, saltatio in armis, a 
Pyrrho autore, f Th. Ilvppos, 
Pvrrhus, n. p. 



■taf, virga, bacillus. f Co- 
gnata vox est Anglica prima. 

'PaòXòs, a, ov, easy, faciìis; in 
compar. pacov, easier or more 
easy, faciJior; superi, pao-rìjs, 
easiest, most or very easy, facilli- 
mus. Hinc 

pàòXco?, adv. easily, facile. 

'FajjLpcLKàs, ov, 6, Rhambacas, nom. 
propr. 

| paTìi^cù, f. to- co, I beat or strike 
ivith a rod or cudgel, virga cagdo 
seu percutio, aut etiam fuste. 
Th. pànXs, eòo 9, 77, i. q. pà38os. 
Cognatum verbum Anglicum 
est to rap. 

f pa\j/cpàXà, os, r), a rhapsody ; a 



P E E 



2 A 



117 



Book of the ìliad, rhapsodia; 
lìiadis Liber : a payj/ccòos, ov, ó, 
a rhapsodist, a compiler ofheroic 
ver se s, carmi num contextor, 
quod a pairrco, I sew, suo, et 
cùòq, a song, carraen. 

pRBpov, ov, rò, a stream, flu- 
entum. Th. pico. 

-j- c Pt-</u), f. £o>, / do; I perform a 
sacrifico, 1 sacri/ice, fa ciò, rem 
sacram facio, sacrifico. 

p€vpà, aròs, rò, a stream, a ivave, 
a billoiu, Allentimi, linda, fluctus : 
a seq. 

f'Pe®, f. pevcrco, Iflow, fino. 

pico, I speak, dico : ab e pia. 

t PiypWì "'Off, ^^ sea-shore, the 
beach, the strana, terra fluctibus 
rupta, littus. Th. prjarcrcù, I 
break, frango. 

prjp^a, àros, rò, a tvord, a saying, an 
expressiarì, a discourse, a thing, 
an injunction, verbum, res, Car- 
men, mandatimi, sermo : item 

pfjTcop, òpos, 6, an orator, orator, 
rhetor. Th. pece, I speak, dico. 

fpiyiov neutrum quasi compara- 
tivi plytcov, ó, t], a piyos (unde 
h'dt. frigiis, nam FplyGsYQÌfip'iyos 
fuit JEolibus), a rigour, cold- 
ness, shudderìng, rigor, frigus; 
ut primitus si't colder, frigidius, 
et rnetaphorice, more korrible 
or distressing, worse, horribilius, 

, P e J llS * 

'Pi^à, tjs, 77, a roct, radix. 

pi£Ór6}jLÓ<>, ov, 6, f), a root-cutter, 
a culle r of simples, radicum 
sector, qui radices colligit : ex 
pi^ci et répv(ù, I cut, seco. 

*Plv, et pls,plvòs, 7], a uose, nasus. 

'Plvrj, rjs, r), a file, lima. 

'Pltjtcù, f. y\rco. p. epptcpà, I throw, 
I cast, projicio. f Referendum 
ad pi<fico obs. ejusd. signif. ut 
vltttco, I wish, lavo, ad viepcù. 

'PoÒXós, à, ov, Rhodian, Rhodius. 
\ Th. 'Poòos, ov, r), Rhodes, 
Rhodus insula. 

póòìvos, 77, ov, ofroses, rosy, rosa- 
eeus. Th. póàov. 



f poòoSaKTv\o?, ov, r), epitheton 
Aurorae, ro::y -finger ed, roseos 
habens digitos : ex poòov et 
ÒciktvXos. 
Poòov, ov, rò, a rose, rosa. 

f podoxpovs, contract. ex poòo- 
Xpoos, 6, r), rose-coloured, rosy, 
roseam cntem habens: ex poòov 
et XP"*?. 

poos, ovs, 6ov, od, ó, a stream, 
fhixus : a pi cu, Iflow, fluo. 

fpvco, obs. in voce activa, Idraw, 
traho. pvopea, med. / draw 
to mysclffor the purpose of pro- 
tection, Iprotect,Idelìver, traho 
ad meipsum, tueor, libero. Cì\ 

€pV(Ù. 



2A, your, yours, tua, nom. sing. 
fem. Dor. f prò 0-77. v. o-òs. 

o~alvco, I move or wag my tali, I 
fawn npon, I fiat ter or ivheedle, 
I soothe, caudam moveo, aduìor 
(proprie de canibus qui cauda 
adblandiuntur), f. crava). f Pri- 
maria significano fuit / shake, 
I move, quatio, moveo : et re- 
ferendum ad cralco obs. i. q. creta). 
Cf. al Dor. prò el, item Lat. 
cequus, aìicFcòs Mo\. prò vulgari 
cÌkcùs. 

2alpco, I sweep, I brush, scopis 
purgo, verro, f. àpà. perf. f cre- 
crrjpa vel o-€0~npa. 

2a/cal, cùv, ol, Sacce, Scythiae po- 
puli. 

f o-a\myKTr)s, ov, 6, a tritmpeier, 
tubiceli : ex o-a\7rlyycù obs. ejusd. 
sign. cum cra\Tri{oo, I sound a 
trumpel, tuba cano. Th. craX- 
7rty£, cyyòs, fj, a irumpet, tuba. 

2dv8à\6v 9 ov, rò, a sandal, a 
slìpper, sandalium, calceamen- 
tuin muliebre. 

\ aàos et contraete crcàff, compar. 
cràcùTspos, adj. i. q. ctqos et ex 
eodem Them. Hinc 

f o~ao(ù, f. cócro), i. q. cra>£a>. 



113 



5 A II 



2 K E 



SàtTcficó, oos, ovs, Sappilo^ poètria 
celeberrima. 

2apòàvà7rà\6s, ov, 6, Sardana- 
palus, ùltimus Assyrìorum rex. 
Vide ad p. 35. n. 22. 

f 2àpÒ€is, eco!/, Sardis, Sardes, 
ium, et Sardis, is, f. urbs Lydiae. 

2àpg, crapKos, r),flesh, caro. 

2arpà7T7]s, ov, 6, a satrap, a vice- 
roy, satrapa, provincia? praeses; 
vox f Persica? originis. 

•f (ravTov, contraete prò aìavrov, 
ofyourself, tui ipsius: v. aeavrov. 

2^évvvpX, et crfìevvvcù, I extinguwh, 
I quenck, 1 repress, I check, 
exstinguo, restinguo, comprimo, 
f. o-,3eo-o), tanquam a o-/3eo), f 1 
a or. ecr (3ì era. perf. eo-(Sr]Kà. 2 aor. 
€a3r]u quasi a a^pì. 

crìavTov, 779, ou, et contraete cau- 
rou, t)?, ov, of yourself tui ipsius, 
caret nominativo : compositoio] 
ex o-eo (f v. voc. seq.), prò o~ov f 
of yon, tui, et avrai). 

velo, et o-eo, Ion. prò crov, gen. a 
cru. 

2$ipà, pò;?, 77, « chetili, a rope, a 
(ine, catena, funis, linea, f Re- 
fertur ad dpcc, Itìe, necto; sa- 
tis probabiliter. Lege Thiersch. 
Gr. Gr. §. clviii. 11, 12. 

2€lcù, I shalce, I move violenlly, I 
agitate, concutio, quatio, moveo, 
agito, f. creiVo). p. o~€0~€LK.à. perf. 
pass, ere o~€io~ fiat, f 1 v. aalvcù. 

2ì\lv6v, ov, tò, parsley, apium. 

2€fie\r], t)s, i], Semele, mater 
Liberi, Cadmi filia. 

crev, Dor. f et Ion. (v. Herod. I. 
45.) prò crov, gen. a o~v. 

2tjkos, ov, 6, an enclosure, a pen 
or f old, a s/mne, a tempie, sta- 
bulimi, fanum, templum. 

o~r}fjLaivcù, I moke a sign, I signify, 
I intimate, I diciate, I command, 
signum do, significo, impero, f. 
ava. perf. o~€0~r)fxayKci. Th. aijfia, 
àros, tò, a sign, signum. Hinc 

o-i'ifjLavrpov, ov, tò, a seal, sigillum. 

-fo~r}jj.€pov, adv. to-day, hodie. rò 
o-rjfiìpoj/, the present day, ho- 



diernus dies. Th. rjpjÉpà. 

2#cVo>, / am able, valeo, possimi. 

arlyaco, co, I am siìent, I ìiold my 
peace, taceo, sileo, f. r)0~cù. p. 
aeo-lyrjKa. Th. 

2lyr), rjs, 7], Dor. alyà, silence, 
silentium, taciturnitas. 

2ìòr/pos, ov, 6, steel, a sword, 
ferrimi, ensis. 

2lòcov, àvos, rj, Sidon, nomen 
urbis Phceniciae. 

StkeXta, às, 1), Siciìy, Sicilia \ in- 
sula. Hinc 

^TkìXÌko^, t), ov, Sicilia?!, Siculus. 

2"ljjl6s, ov, 6, fìat-nosed, simus, 
pressis naribus. 

\ 2ivTXes v. in Ardivo?. 

2lvu), et vlvojim, I hurt, I Jiarm, 
I injure, noceo, laedo. 

2ltoXk6s, ov, 6, Sitalcus, nom. 
propr. f ex voc. seq. et àÀ/07. 

Siro?, otj, 6, coni, bread, food, 
provision, frumentoni, panis. 

o-t'a)7raa), / am sileni, sileo, f. 770- co. 
p. o-€aXù)7rrjKà. Th. 

SiWt), rjs, fj, silence, silentium. 

f aKatòs, a, Òv, left, sinister. cntaia 
subaud. X €L P> ine ^ e ft hand, 
sinistra. Th. aKa^co, Ihalt, clau- 
dico. 

\ o-ko\[j.6s, ov, 6, the peg or tJiowl 
to ivhich the oar is at tacite d, 
paxillus ad quem alligatur remus, 
scalimi s. Refertur ad o-koXXco, 
I scrape or scratch, scabo. 

f 2i<dfiav8pos, ov, 6, the Scamander, 
Scamander, nomen fluvii. 

o-KaobiiòXov, ov, rò, a boat, a barlx, 
a skiff (\ quae cognata vox est}, 
linter, navigium: \ dimin. a 
o-KCL(pos, eos, rò, a boat, a canee, 
scapila, quod a aKanTco, 1 dig, 
I hollow out, fodio. 

2Keòà(ù, o~K€Òd£où, et aKthàvvvpX, 
I scatter{\ nota cognationem), 
/ disperse, dissipo, dispergo, 
f. acrcù. p. icrKehaKa. 

2k€\6s, eos, tò, a leg, crus, pes. 

2K€7TTÓ}jLaL, I look out or round, 
I see, I observe, I perceive, f 
esanime, I contemplate, I de- 



UE 

liberale, eircumspicio, inviso, 
video, speculor, delibero, f. i//-o- 
(jim, perf, eo-Ke/x/mt. f Refe- 
rendum ad ovcéV©, I cover, tego, 
ut optime vidit Hemsterhusius: 
nani proprie est I look at art ob- 
ject skading my sight with my 
hand, oculis manu obumbratis 
prospicio. 

S/ce^os, cos, rò, a vessel ; a utensil, 
cui implement or instrument, vas, 
vasis ; utensile, instrumentum, 

f<TK€vo(p6pà,cau, rà, v, invoc. seq. 

<TK€vò<fiopòs, ov, 6, rj, a carrier, a 
baggage-carrier, qui sarci nas 
tert, lixa, calo, fra o-K.evo<pópa 
subint. v7ro(vyta, &c, beasts qf 
burden, &c. for carrying tke 
baggage ofan army : ex aKevòs 
et (fyépcù. 

"2Krjvrj, ijs, fj, a tent, a stage, a 
scene, tabernaculum, tentorium, 
scena. 

•f <TKrj7TTov)(os, ov, ò, fj, hearing 
a sceptre, sceplered, sceptrum 
gerens, sceptrifer : ex o-KryrrTov, 
quod antiquum prò crKrjTTTpov, 
et ex<*>. 

•f* o-KrjnTpov, ov, rò, a staff ; a ; 
sceptre, baculus, Scipio; sce- j 
ptrum. Th. 

2kt]7tt(ù, I dash or liurl, I press 
or lean upon, I fall violently 
upon, I stri/ce or burst upon, 
innitor, incumbo, cado, ruo. 

2Ktà, às, T} y a shadow, a shade, 
umbra. + Cognatum vocabu- 
lum est o-kótos. 
f o-KLÒprjfu, I scatter (cognata 
vox est), dissipo, et o-KLdvàp,ai m. 
1 am scatterei or dhpersed, dis- 
sipor. Refertur ad o-KÌòàtò. 
^KtXovpòs, ov, 6, Scilurus, nom. 

propr. 
■f cridòeis, €<ro-à, ev, skady, um- 

brosus, opacus. Th. aidà. 
CKipTacù, I leap, I bound, I frisk, 
I exidt, salio, exulto, f. Tjaco. 
perf. io-KipTr}Ka> Th. crKaipco, 
ejusd. signif. 



2 IX A 



119 



f o-KÓTreXos, ov, 6, an eminence, a 
rock, locus editus, scopulus: 
ex 
0-/C07T6Q), £>, / spy, I look, I ob- 
serve, I consider, speculor, con- 
sidero, f. r)0~(s). p. Ì(FK.OTìr)K.à. Th. 
cr Keivropai. 
Skotos, oVi 6, vel eos, tu, dark" 
ness, tenebrae, caligo, f Co- 
gnata vox est cr/cta. 
f ^kotgvo~clÌoi, <ov, the Scotusìans, 
Scotusaei, Scotusae incolae. Th. 
2kotovo-g, Scotusa, urbs Thes- 
saliae. 
%Kv6r]9, ov, 6, a Scythian, Scytha, 

qui est e Scythia. 
•f ^KvXkr), 779, rj, Scylla, 
f" 2p,fjvos, eos, rò, a swarm ofbees, 
examen. Cognatum vocabulum 
est €o-p.òs vel €o-p,os, ov vel ov, ó, 
idemque significai 
f 2puvÒevs, eoo?, 6, nomen Apol- 
linis, qui et 2p.lv8ios audit. Sic 
dictus ab urbe Sminthe, vel 
Smintho, Troadis. v. et nott. ad 
Hom. 
2o/3lco, I urge formar d, \ urgeo ; 
i et intransitive urgeo vel impello 
! me, / move rapìdly, I hurry, I 
j hasten, propero, festino, f. 770-cy. 
p. o-eo-ò(3r}Ka. 
o-oos, f et contractius creo?, ov, 
safe, secure, sound, entire, sai- 
vus, incolumis, integer, per- 
fectus. * Nota cognationem tri- 
linguem: cróos et aàos (quod v.) 
JEoì. o~afos — salvus — safe, 
f Th. croco obs. i. q. o~aóco et 
cra>£a). 
o~òs, o~rj, o~6v, your, yours, tuus, a, 

um : a av, you, tu. 
o~oqbìà, às, et Ion. rjs, v n wìsdom, 

sapientia. Th. aoqbos. 
o~6(j)iO'iJLà, aros, rò, a trìck, a de- 
vice, commentum : f ex o~o<j)i((D, 
I moke wise, sapientem reddo ; 
cujus Th. 
26<p6s, r], ov, wise, sapiens, 
f o-Trapros, 77, ov, soivn, semina- 
tUS, a 0"!T€LpCù, 27rapTo\, <ov, ol, 



120 



2 n e 



STO 



Sparti, (lieti sunt gigari tes ser- 
pentis a Cadmo necati semine 
sati. 

f 2-eipa>, I som, sero, f. €pcò, 

G7rrj\aiov, ov, rò, a cave, a cavern, 
spelunca, spelaeum. Tfa. crTreo?, 
eos, rò, idem. 

*2 TrXàyxyov , ov, rò, + ssepius in 
plurali ra cnrXàyxvx, the en- 
traih ; compassion, piti/, viscera, 
cor, jecur, pulmones ; affectus 
maternus, commiseratio. 

f (nrovòr), rjs, fj, a Ubation, libatio, 
et plur. cnrovtìai, tòv, a treaty, a 
truce, foedus, induciae. v. in t'7ro- 

ffTTOVÒÒS. 

(TTTovààfa, I am eager, earnest or 
serious, I endeavour strenaously, 
I haden, sedulo ago, contendo, 
festino, serio ago, f. aereo, perf. 
io~7TovdàKà: a 

O7T0VÒT), rjs, rj, et Dor. cr7roL'Sa, 
haste, festinatio: per Metaph. 
earnestness, zeal, activity, d'ili- 
gence, animi intendo, f cupido, 
studium, diligentia. Th. cnrtvdcù, 
I hasten, festino. 

aracuos", a, ov, finn, stable fiviùus, 
a, uin, stabilis: ab Icrrapai, I 
stand, sto. Sed erraci io s, ov, 6, 
substant. et rò crTààXòv, a race- 
ground or race-course, of a fnr- 
long's length, a stadium or far- 
long, stadium, curriculum, seu 
campus, ubi equestria vigent 
exercitia. 

crrao-ìà^co, f. aereo, I excite sedition, 
seditionem excito inter. t Et 
neutraliter, / am in a state of 
sedition, factionibus contendo: 
ex 

f crracrìs, ecos, rj, sedition, seditio. 
Th. l'arcui. 

■j* crreipa, pàs, 17, the keel of a shìp, 
carina navis. Th. areppos, pà, 
pov,firm, firmus. 

f 2t€lxco, I go, eo, vado. 

f2réXXo>, f. oreXcò, I send ; I 

furnish, I eqiàp, I adorn, I con- 
trari, Ifurl the sails of a ship, 
mitto; instruo, apparo, orno, 



contrailo, colligo. 
f 0-Tép.f.ià, àros, rò, a gctrland, 
infida, vitti. Th. arcepeo, p. 

paSS. EO-TefJLLLClL. 

o-TEvaypos, ov, 6, a groan, suspi- 
rium, gemitus : a arevàfa, / 
groan, ingemisco : item 

f o-Tevàx<*>, I groan, I sigli, gemo, 
suspiro: et 

cttìvos, rj, ov, strali, nurroiv, an- 
gustus, arctus. Th. 

2t€vcù, f. iva, I groan, I lament, 
I deplore, I resound, gemo, de- 
ploro, resono. 

2r€pecù, I deprive, privo, orbo, f. 
ecro) et ì]Ctcù. perf. eicà et tjkll. 

2r€pvov, ov, lori. 016, rò, the 
breast, the chest, pectus. 

o-T€<fiavlo-Kcs, ov, 6, a chaplet, co- 
rolla: f dimin. a 

o-T€<fiài'os, ov, 6, a garìand, a 
chaplet, a ivreath, a croivn, co- 
rona: (linde 

+ o-r€(j)av6cò, co, I croini, corono, 
f. oxro)): item 

o~T€(p6s, eos, tÒ, i. q. o-T€(f)avos. 
Th. 

2rec/>o), / decorate ivith garlands, 
I crown, corono, redimio, f. \^cù, 
p. 0a. perf. pass, eore/z/zai. 

f *2rr)6os,€os, rò, the breast, pectus. 

2T7]pi£co, I set finn ly, I makefirm, 
Ifix, I establish, I confimi, firmi- 
ter statuo, confirmo, stabilio, 
figo, f. £o>. perf. io-r^pì)(a. fTh. 
crrepeòs i. q. crreppós. v. in oreipa. 

art/Sa?, àòos, f], a bed of straw, 
grass, leaves, $-c. st rat li ni calca- 
timi, torus ex herbis aut foliis 
humi stratis. Th. o-tcljSco, I 
tread, calco. 

oroXi^o), f. Xctcù, I do the, I attire, 
I equip, vestio, apparo : a oroX?), 
t}s, rj, a long vest, a stole, stola, 
vestis oblonga: item 

fo-To\òs,ov, 6, equipment ; ajour- 
ney, an expedition, an arma- 
meni, an army, apparatus; iter, 
expeditio, exercitus. Th. aréX- 
Xo), I send, mitto; item I clothe, 
amicio. 



2 T 



2 Y A 



121 



Grufici, àros, rò, a mouth, os, oris. 

arofiìov, ov, rò, a little mouth, an 
aperture or entmnce, the mouth 
of a cave, parvum os, f os spe- 
cus; item the mouth of a river, 
ostium. Est dimin. a crró/xa. 

tropea) 'f* obs. et aropévvvjxX, f. 
eaco, vel r)aco, I streiv, I spread, 
I prostrate, sterno, f Nota co- 
gnationem triìmguem. 

arpàrev t uà, àros, rò, an army, ex- 
ercitus : a 

or par ev co, I le ad out an army, 
milites educo, ff. evo-co. p. iarpà- 
Tevfcà. or par evo piai, mecl. I ni ah e 
an expedition, I go to war, I am 
ai war, I ivar, educo exerci- 
tum in expeditionem, milito. 
Th. orpàròs. 

arpàrrjyos, ov, ó, a leader, a com- 
mander, a general, praefectus 
milite, dux, prsetor: ex o-rpà- 
ros et ayco, 1 lead, duca. 

ar pària, às, r). ^ Th. crrparòs 
ejusd. signif. Hinc 

or parlar n s, ov, ò, a soldier, miles. 

\ arpàrorredevco, f. creo, I pitch 
my camp, I encamp, castra me- 
tor: ex 

crrpàrGTrsÒov, ov, rò, a camp, an 
army, castra, exercitus: quod a 
o-rpàros et ireèov, aplain, solum, 
campus. 

f Ut par ós, ov, 6, an army, exerci- 
tus. Referendum ad aropéco, 
nam proprie est a camp, castra. 
Cf. Hirt.B. Gali.l. 8.c. 5. Plin. 
1 8. e. 48. et quse nosadll.A. 459. 

'SrpìcpGù, I turn, I twist, I bend, 
verto, torqueo, flecto, f. arpé- 
Tp-co. p. carpì 1 efià. 

arpovSXov, ov,rò,ayoung sparrow, 
passercuìuSjdiminut. a arpovOos, 
ov, ó, r), a sparrow, passer. 

arvyepos, pà, pov, hatefid, terrible, 
dreadful, terribilis, gravis. Th. 

fSrvyìco, I hate, Ifear or dread, 
odi, reformido, extimesco. ,Re- 
fertur ad arufa ejusd. sign. 
Hinc etiam 

arvyvos } r), ov, hateful, hated, 



odious, sad, baleful, odiosus, in- 
visus, tristis. 

-farvcjjeXifa, f. £a), / handle 
roughly, I thrust out or drive 
away forcibly or ignominiously, 
I hurl, aspere tracto, duro ictu 
deturbo, duro impulsa depello : 
ex crrv(f)€\os et contr. arvcjìXos, 
r), ov, rough, asper. Th. errvepeo, 
I cramp, I constrict, adstringo, 
constringo. 

2u, et Dor. tv, you, tu, in gen. 
aov, &c. Hinc aos, your,yours, 

tULIS. 

avyyTvopLat, I am with, I am con- 
versari with, I associate with, 
conversor, convenio, coeo: ex 
avv et ylvofiai. 

o-vyyli'CùO-Kcó, I am conscious, I as- 
sent or agree, I pardon, cogno- 
sco, ^assentio, ignosco, aor. 2. 
act. avvéyvcov [quasi a avy- 
yvcofju]. in imperat. avyyvcùOÌ, 
Angl. excuse: ex avv et ylvcùaKcù. 

avyKokeco, co, seu -eòfiai, ov/xat, 
I cali together, convoco. Th. 
KaXeo), I cali, voco. 

crv yKakvTrrco, I cover with, I co- 
ver up or over, I veil or muffi e, 
cooperio, occulto: ex avv et 

KaXvTTTCO. 

avyKàraairàcù, I draiv donni with, 
una convello. Th. arràcù, I draw, 
f. àcrcù. 

crvyKkàcù, I break in pie ce s, con- 
fringo, f. àcrcùi a Kkàcù, I break, 
frango. 

GvyxcLipco, I congratulate, gratu- 
lor, cum dat. a. 2. imperat. pass. 
avyxàprjSì. Th. ^cupo), / rejoice, 
gaudeo. 

o-vyx<*>p€Cù, I grani, I assent or 
agree, I pardon, I forgive, con- 
cedo, ignosco, assentior, indul- 
geo, f. r)(rco: ex avv et x^p^^y I 
go, I come to, eo, accedo. 

avWaixfìavco, I tahe along ivith 
me, I seize, I comprehend, com- 
prehendo, f. avXKr)-^ofiai. p. Att. 
ovv€i\r)<fia: ex avv et XafxjBàvcù, 
I take, capio. 



122 



SYM 



2 V N 



(TVfjL^aivcù y I fall out, I occur, I 
happen, evenio, contingo, ac- 
ciaio. Th. /3aiVa), quod vide. 

favjjLfiàXkoo, 1 dash together, col- 
lido. Item I join baitle, I en- 
gagé, manum consero, pnelium 
commino : ex avv et /3a\Àco. 

(tv<i{Sov\€vol>, Iadvise, suadeo, con- 
silium do. -f- avfjij3ov\€v6pai, , 
med. I consult with, simul con- 
sulto : ex avv et fiovkevcù, I coun- 
sel or consult, consulto. 

av fi fiacco, co, / fight in alila ne e 
with, I aid or assisi in war, in I 
bello Bum socius, socius sum '. 
pugna? : ex avv et \ fia^cù obs. ' 
Fuit autem /^aveco i. q. fxàxopai. 

(jvyLjj.aXps, ov, 6, f), afellow-soldier, 
an ally, commilito, pugnse so- ! 
cius : a 0-vfjLfj.axcfiaL, Ifight along 
with, simul pugno : quod a avv j 
et fiàxo/iat. 

f avp.irai^cù, I play wUk, colludo, 
simul cum alio ludo : ex avv et ; 

\avpTTo\s, àad, av, ali at once, ali 
coltectively, universus, omnis si- | 
mul, totus : ex avv et nàs. 

\avn77iT7T(ù, f. TreaovfjLcu, I join 
battle, I engagé, congredior, 
ìrruo : ex avv et 77Ìtttcd. 

avprrXecD, I sail with, una navigo, 
f. TrXevacù. p. avfjL7T€7r\evKà. Th. 
TrAeco, / sail, navigo. 

avfjLTTÓaìòv, ov, rò, a feast, enter- 
tainment or bouquet, a banquet- 
room, convivimi), compotatio, 
-fcoenaculum : ex avv et fn òaìs, 

q- v - 

-favfiTrpàaacù et -ttco, f. £cù, I ef- 

fect in conjnnction with others, I 
concert, simul efficio, confido : 
ex avv et 77pdaacù. 

ovfMpepo), I conduce, I profit, 
conduco, prosum : ex avv et 
(pepeo, I bring, f. oiacù. 

avfji(pì\òa6(p€ù), co, I philosophise 
or reason with, una philosophor: 
ex avv et <£iXoo-o0eco, I philo- 
sophise, f philosophor ; quod ex 
<pì\Gao<pos* 



avpicpopà, pàs, 77, a carrying or 
bruiging together, collatio, con- 
gesto; item a casualty, an oc- 
currence, an event, casus, even- 
tus, plerumque an untoward 
event, a calamiti/, a misfortune, 
fortuna adversa, calamitas : et 
avficpopos, ov, 6, 17, aseful. eipe- 
dient,Jìtting, utilis, aptus ; item 
accompanying, comes: fex avfi- 
(pepeo, I ani profitable or useful, 
prosum ; quod ex avv et (pepo, 
'favpcfìpd^opat, f. àaÓfj.ai, I deli- 
berate together, simul delibero, 
una consulto. avpohpa&aSai [3ov- 
\às est to take counsel together, 
conferre Consilia : ex avv et 
<fipd£ofjLai. v. <fipà£cù. 
av/jLcficùvòs, gv, 6, 77, accordbig, 
consonant, concordali!-, harmo- 
nious, consonus, concors : ex 
avv et (f)ó>vrj, a voice, vox. 
*2vv, with, cum, praepos. regit dat. 
avvàycù, I bring together, I en- 
semble, I collect, colligo, con- 
grego : ex avv et àyco, I lecul, 
duco. 
avvdvaylvcùaKcù, I read with, simul 
lego : \ ex avv et àvayivcùaKco, 
quod vide. 
avvavràù), co,Imeet with, occurro, 
cum dat. f. ^crco. p. avvrjVnjKà : 
ex avv et àvràco, I meet, obvius 
; fio. Th. àvrì, opposite to, contra. 
\avvcnraipco, I migrate along with, 
simul migro vel abeo, fut. àpcò, 
a. 1. inf. àpm : ex avv et à—ciip*). 
avvaiTTCù, I join with, I join toge- 
ther, I connect, I unite, apto, 
necto, agglutino, f. ^co. p. avv- 
T]<pà. Th. aTTTCù, I tie or fasten, 
necto. 
avvapiràfa, I seize in conjiuictwn 
with, I snatch or carri) away, 
compio, abripio, f. aereo, p. avv- 
\ 7]p77a.Ka. Th. apiretico, I siuiich, 
rapio. 
avvapràco, co, I join with or toge- 
ther, appendo, annecto. Th. 
àpracD, I suspend, suspendo. 
! avPÒe(ù 3 I bind jointly or together, 



S Y N 



2 Y N 



123 



una vincio, f. rjcrco. p. crvvòeòiEKa. 
peri. pass, crvvòeòepai. perf. part. 
pass. crvvèeòepevòs '. ex crvv et 
eleo, Ibind, ligo. 

crw6ta7rpaTTa>, / tfsm£ i?z execut- 
ing, una confido : ex o-uv et 
dìa7rpdrrco, I execute, efficio. 

crwòXacfiBeLpco, I destroy along 
with, simul corrumpo, perdo. 
Th. <pd€Lpco,I 'destroy, corrumpo. 

cvvÒokcI, it seeim good in coni- 
pany or in concert with, there is 
the same mind, impers. pariter 
videtur. Th. ò6k€Ì, it seems, vi- 
detur. 

-}- crvveibco, obs. / perceive, per- 
spicio, part. 2 aor. act. avvlòcov. 
praet. med. crvvoiòà, T am con- j 
scious, conscius sum. Th. t'ideo \ 
obs. 

(TvvtifjLÌ, I am with, sum cum alio: 
ex crvv et tipi, I am, sum. 

fcrvveipì, Imeet together, Imeetin 
battle, I engagé, convenio, con- 
gredior, part. crvvìcov : ex crvv et 
cTjjli, I go, eo, saepius ibo. 

crvveipco, I connect, Ijoin, I unite, 
I continue in an uninterrujìted 
discourse, connecto, perpetua 
oratione declamo. Th. eipco, / 
tie or fasten, necto. 

\ crvvcKàoxiKcos, adv. synecdochi- 
cally, by the figure of speech 
calle d synecdoche i. e. by taking 
a part for the whole : a ctvvck- 
Òòxlkos, rj, ov, pertaining to the 
rhetorical figure synecdoche, ad 
synecdochen pertinens. Est au- 
tem o~vv€KÒoxì) V s > Vi ^ ie com- 
prehendìng àfone thing with an- 
oiher, the rhetorical figure called 
synecdoche: a criii/eKcìexo/xai, I 
comprehend, comprehendo,quod 
a ovv et èexofJLai. 

favveKTpex" 3 } I run Old together, 
I moke an attack along with any 
one, una excurro, procurro ex 
acie in hostem : ex crvv et e/e- 
Tpéxco, I run out, excurro, quod 
ab e* et rpsx®* 

fcrvveXKvco, f. v<ù 3 I draw or drag 



together, in unum Iocum traho, 
contrario : ex crvv et ìXkìjco, I 
draw, traho. 

crvvenaiveco, co, I praise together 
ivith, I assent, I approve, col- 
laudo, f. cerco. + 1 aor. o-vveirjj- 
vecrà : ex crvv, enì, et alveco, I 
praise, laudo. Th. aivos, ov, 6, 
praise, laus. 

avvépxofJiai, I come together, I 
meet, convenio, una venio. Th. 
epxofiai, I come, venio. 

(Tvveaìs, €cos, f], under standing, in- 
telligentia: et 

\ avveros, r), ov, Attice tjvveros, 
intelligent,ivise,sapiens,\)Yudensi 
ex o~vvTnpt. 

•f avvoco, I hold, teneo, f. é£co. 
avvexofJLai, I am held, I am pos- 
sessed, teneor, premor, f. egòfiai. 
part. 1 aor. pass. crvo-x^Oels : ex 
crvv et ex 03 * 

f avvex^s, adv. continuai ly, con» 
stantì y, frequently, crebro, fre- 
quente!*, a crvvex^ì eo?, con- 
tinuai, continuus, perpetuus^ 
quod a crvvexco. 

crvvr)6r)s, eòs, 6, f), accusfomed to, 
familiar, consuetus, familiaris : 
ex o~vv et rjOos, eòs, rò, custom, 
mos, consuetudo. 

\ o~v vSXàco, I break asunder, con- 
fringo, f. aereo : ex crvv et BXdco, 
I break, frango. 

\ avvBpavco, f. creo, I break or dash 
in pieces, I shatter or shiver, 
confringo : ex crvv et Bpavco, I 
break, frango. 

o~vvLr]pX, -j- Att. ^vvlj]fjLÌ, proprie est 
Iput together, committo ; item (/ 
bring together confiicting thoughts 
or ideasfor the purpose of elìcit- 
inginformation or attaining know- 
ledge, et exinde) / comprehend, 
I understand, I heed, intelligo, 
f. crvv{]crcù. 2 aor. ovvnv: ex crvv 
et t?7/zi. 

o-vvlo-TrjpX, I set or bnng together ', 
/ appoint, I constitute, I està- 
blish, I forni, I set up, constituo, 
f, <jvotj]ctco. p. crvvécrTrjKà, perf. 



124 



2 Y N 



§ A 



part. act. crvvecrTrjKoos, et per 
Crasi n eruz/ecrrcoy, crvvecrTcòcra, 
consisting, consistens : ex crvv et 
lomjpX, quod vide. 

avvopòXbyeo), co, 'fet med. eopai, 
cvuai, I agree or assent, I ap~ 
prove, assentior, consentio, com- 
probo : ex crvv et ò^oAoyf co. 

frvvÓTTT oiiai, I survey, I behold, 
conspicio, f f. ó^ropai. 1 aor. 
pass. cocjjSrjv : ex cn)i> et oTrropai. 
N.B. aor. l.verbor. dep. sumitur 
interdum passive. 

crui/ovo-ia, dj, rj, fetlowship, fami' 
liar intercourse, cohabitation, cori' 



f.-v/z-co. p. crvvrirpXcpa. Th. Tpl3(o, 
I bruise, tero. 

f crvz/rpo^afco, f. creo, / rz* n with 
or <7/o?;g z^iz7z, simul curro, curro 
una cimi : ex crvv et rpo^afeo, 1 
ru)i, I 7iaste?i, curro, propero, 
quod a rpó^os, a rnnning, cur- 
sus. 

crvpiyt, yyos, f], a pipe, fistula. 
Th. crvpio-(Tcù, Lwhìstle, sibilo. 

\ avppd<j(Tco et -ttco, f. £co, / come 
to action with, I gire batti e te, 
coufligo, irruo : ex crvv et paocrco. 
Est et paccrco i. q. p^yvvpt, I 
break, frango. 



suetudo, convivium: ex ovveipi. \ fovppaTrco v. voc. anteced. 
crvvo<ppvs, vos, 6, ?;, having the J cru ergeva f co, f. aereo, / coìteci j 'unii- 



ei/ebrows united, knittìng the eye- \ 
brows, juncta supercilia habens. i 
Th. ò<fipvs, vòs, i), an eyebrow, | 
supercilium. 

•f crvvrapacro-cù, f. £co, I confound, ' 
I disturba confundo, conturbo: 
ex crvv et rapacrcrco. 

crvvracrcrcù, vel -rrco, I arrange 
tutta or iogether, I dram tip, I 
station, appoint or order, una 
cum aliis ordino, colloco, con- 
sti tuo, f. a£co. p. cv vt e ra^à. Th. 
Tcicrcrco. 

fcrvvTeivco, I tend, I appertain, 
specto, pertineo : ex crvv et 

T€iVCù. 

<TvvrX6r)pX, I put or piace together, 
I compose, I fraine, compono. 
*f* crvvrìOeuai, med. / bargain, I 
agree, paciscor, consentio : item 
/ heed, I attend to, animum ad- 
verto. Th. rWrjpu 
avvrpìcpco, I bring v.p with, simul 
educo, alo, f. Speleo, p. pass, 
re '6 l pappai. Th. rpécpco, I bring 
tip, I rear, alo. 
crvvTpex^, I run with or together, 
I concur, I agree, concurro, con- 
venio, consentio, f. m. crvvBpé- 
^6 pai, a. 2. avvéopapov. p. m. 
crvvòìbpopà. Th. rpe^ù), I run, 
curro. 
crvvrplfiù), 1 bruise, I crush, Tshat- 
ter, conterò, comminilo, quasso, 



ture or provisions, / pack up 
utensils, baggage, &c. previously 
to a journey, / moke prepara- 
tions, I equip, I accoutre, fasci- 
culum colligo, compilo, apparo: 
ex crvv et o-Keva^co, I prepare, 
fparo. Th. crKevós, a vesseì, a 
iitensil, vas. 
crvcrK t'arco, I evershadow, I hi de, 
obumbro, occulo, f. aereo : fex 
crvv et o-Kià£où, I shade, umbra 
tego. Th. crKÌà. 
f crv or parevo}, f. €vo~(ù, Ijoin any 
one in an expedition, I maìce a 
camjiaign or tuke the fieìd with 
any one, una intersum expedi- 
tìoni, una bellum gero : ex crvv 
et crrpàrevcù. 
crvcrTpàTió>T7]s, ov, 6, afeììow-soì- 
dier, a comrade, commilito : ex 
crvv et o~TpàTÌó>TT]S, ov, 6, a sol- 
dier, miles. 
f2cj)à£cù, f. ^cù, I sìanghter a vic- 
tim by cutting the throat, ju- 
gulo, macto. Th. epàcù ejusd. 
sign. judice Valckenaerio ad 
Lennep. v. Matthiae Gr. Gr. 
252. 
Sc/)aXXco, I make to stumbìe or 
fati, I suppìant, I upset, I ove?*- 
throw, I deccive, I circumvent, I 
disappoint, Ifrusirate, supplanto, 
everto, fallo, circumvenio, f. 
aXco. f Hinc Lat. faììo. 



2 $ I 



T A Z 



125 



f Sòlyyìov, ov, tu, montis nomen. 1 f. creo. p. o~ecrcoKa: ex croos, q. v. 

Th. ì Scopa, aròs, rò, a body, corpus. 

t2cpìy£, iy>'09, rj, the Sphinx, acop.aro<pv\a^, a/cos, ó, a body- 



Sphinx, Thebani monstri no- 
men. Et nomen Cadmi uxoris. 
Refertur a nonnullis ad acpiyyco, 
I squeeze, I clench, comprimo, 
stringo. 
f crepìv, dat. plur. ab os, ov, cu, 

pronomine substantivo. v. os. 
crcpoopà, very mudi, exceedingly, 
vehemently, valde, vehementer ; 
adv. a o-<pò~dpos, vehement, vehe- 
mens. 
\ crcpos, (Ttpr], crefiov, (i. q. cr(j)er€- 
pos, pà, pov,) his, &c., their, their 

own, suus. Th. crucis. 
<T<fcpayi£a> 9 I se al, obsigno, sigillo, 

consiglio, f, Xcrco. p. io~<j)payÌKà : a 
£(f)payts 7 lòos, f], a seal, a signet, 

sigillimi, signum. f Refertur ad 

(ppào~crco, Att. cppàrTco, I fence, 

I secare, sepio. 
'f cepcoìrepos, pà, pov, ofyou bolli, 

vester. " Est a duali créco or- 

tum, et notat duaìiter." Damm. 
Syì. Òov, adv. almost, nearly, near, 

prope, propemodum. juxta. 
cryìQco, Ihold, I rcsirain, habeo, 

cobibeo : et 
t o'XVl 1 **') uros, t~ò, a figure of 

speech, figura. Th. erpico, co, obs. 

i. q. e X co. 
t crx&, vel 0-X&, rjS, v t , a piece 

of cleft woccl, a billei f'or fìring. 



guarà, custos corporis, custodia : 
ex acùjjLa et <pv\ào~o~co. 
creòos, idem quod f croò?, et ex 
eodem Th. 
acopeveo, I heap, coacervo, f. èva cu. 
p.o~èO-cóp€VK.a. Th. ccopos, ov, 6, a 
heap, acervus. 
crcos, safe, sound, entire, integer, 
sai v us : contrahitur ex cràòsf vel 
cròòs. v. suis locis. 
acùTi]pìos, ov, 6, rj, saving, salu- 
iary, salutifer : ex -j- ccorr]p, r]pc?, 
6, a preserver, servator, quod a 
ctócù obsol. I preserie, servo. 
\ crcotppovzco, co, f. rjerco. p. crerrco- 
cppovr/Ka, I am of sound mind or 
under 'standing, I act iviiely. pru- 
denti?/, or discreetly, I ani in my 
righi senses, I am wise, sana 
mentis sum, sana mente sum 
prseditus, prudenter ago vel res 
administro, sapio. Item I am 
moderate, temperate, modest or 
àiscreet, sum sobrius, sum tem- 
perane vel modestus : et 
\ cTcocppGVi^cù, f. creo, / render pru- 
dent or discreet by admonition 
or chastisement, / bring back to 
a sense of duty, sanum vel mo- 
destum reddo, ad sanam men- 
tem revoco, emendo, ad orHcium 
reduco : et 

CTCùQ 



a chip, fragmentum ligni fissi, | f crcocppovcos, adv. wisely, discreei- 
segmentum Ugni ad coquendum. | ìy, prudenter, moderate : ex 
Tn. crcùtfipcQv, ovgs, 6, rj, of sound mind, 



Sylc^co, I elea ve, 1 split, I rend, 
nndo, scindo, f. Ìctcù. p. ecrj/t/ca. 

cr^oXafa), / am ai leisure, I am 
idle, otior, vaco, f. aereo, p. io-yo- 
\a.Ka. Th. o-yòXì]. Hine 

cr^oXaoTiKos', rj, ov, an idler, a 
irifler, a lounger, a silly fello w, 
one ignorant of the tuorhl, a no- 
vice, qui otiari solet, otio decli- 
tus. 

2^0X7), tjs, rj, leisure, idleness, 
otium. 



raiional, moderate, modest, dis- 
creet, temperate, coniineni, sana 
mentis^prudens, temperans,con- 
tinens : ex crdos, contraete crcos, 
sound, sanus, et Gp^. the mind, 



T. 



f TATO v. voc. seq. 



crco^co, I save, I preserve, servo, | fracco vel ràyco (unde Latin 



126 



T A I 



T E e 



tango, olim lago), I seke, pre- ! 
bendo, perf. med. reràyà (unde j 
et tetigi). 2 aor. eràyov. 2 aor. 
part. ràycùv et cum redupl. Ion. 
reràycùv. Th. raco, / take (co- 
gnata vox est), capio. 

raivìà, às, 17, a fittela a riband, a 
turbati, taenia, fascia, vitta, co- 
rona. Th. reivco, I stretch, tendo. 

TàKfl, prò Tr]K7], 2 sing. praes. pass, 
verbi t«kco, Dor. prò ttjkcù, I 
meli, I dissolve, liquefacio. 

rakavTov, ov, tò, a balance ; a 
weight edimated at 125 pounds; 
a sum of money nearly equiva- 
lent to 225/. sterling, a talent, 
staterà, libra, f trutina, lanx, ta- 
lentimi, f Th. reToXavTai 3 pers. 
plur. perf. pass, verbi raAaco. v. 
in rXàco. 

ràXàsy àvos, 6, ivretched, v:ise- 
rable, miser, f. g. rakaivà, neut. 
rakav. Th. ràXàcù. fv. in rAaco. 

fTaXdvjBXos, ov, 6, Taithybius, 
praeco Agamemnonis. 

ràvrjXeyr]?, eos, 6, 77, occasioning a 
long sleep, longnm somnum af- 
ferens : ex Tavàós, long, longus, 
(fcujus Th. est ravviò i. q. 
re luco) et Xìyco, I mah e to He 
down, cubare facio. 

TavToXidrjs, ov, Ion. eco, 6, a son 
of Tantalus, Tantalides, filius 
tantali. fTh. 

TàvraXos, ov, 6, Tantalus, nora. 
propr. 

ravvi;, now, at present, nunc, adv. 
f ^quat Karct rà vvv p-épr] rov 
Xpóvov, si qua fìdes Bosianis. 

ràvvco, I stretch, I extend, tendo. 
fTh. relvcù ejusd. signif. 

rattapxos, ov, 6, a captain of a 
band, a centurion, a taxiarch: 
ex Tetris et àpxos, 

Ta£X\-qs, ov, 6, Taxiles, n. p. 

TcitXs, ecùs, rj, order, arrangement, 
a rank, a band, ordo, -feohors, 
acies. Th. rdo-o-co vel -rrco, I ar- 
range or set in order, I draw 
up, ordino. 

TàpàcrcrcD, vel ^ttco, I disturb, I 



trouòle, I disorder, turbo, com- 
moveo, f. £a>. p. rìrapaxa. Hinc 

rapa-xr], rjs, 77, disturbance, disor- 
der, confusion, turbatio, turba. 

f rap/3eo>, co, f. ^crco, I am afraid, 
I tremble, I am terrified or dis- 
viai/ ed ; I dread, I shudder, pa- 
veo, trepido. Th. Tappo s, eó?, 
rò, fear, terror, dismay, awe, pa- 
vor, terror. 

r«?, Dor. prò t?}?. 

^tcÌcfctcù et -ttlù, v. in tci^is. 

Tavpos, ov, 6, a bull, taurus. 

Tcixa, adv. shortly, quickly, per- 
haps, brevi, cito, velociter, for- 
sitan, utìque. Th. tqxvs. 

ra^tcrra, f neut. plur. more ad- 
verbii, ex TaxtcrTos, most quickly, 
ertissime, v. in Taxvs. 

"(* Taxodi €09, to, speed, celeritas. 
èia ràxovs, speedily, cito. Th. 
ràxvs. 

TaxvòpÓfjLos, ov, 6, rj, a swift 
runner, qui velociter currit : a 
Taxvs et òpopGs. 

Tàxvs, eia, v, swift, quick, speedy, 
rapid, celer, velox, praeceps: 
'feompar. Tàxvrepos, et ràxitùv, 
et 6ào~o~cùv vel Qclttcùv. superi. 
Tax^Taros et toy^otos'. 

Tàùìs, 6, a peacock, pavo : flecti- 
tur Attice sing. gen. raco, &c. 
Vide ad p. 5. n. 24. Legitur et 

TCLÙ3V, CóVOS, 6. 

fTe, conjunct. enclit. and, both, 
et,que(cognatae suntparticulae), 
atque. 

tìcls, Dor. prò era?: \v. tìéós* 

reyòs, eos, to, a roof a house, 
tectum, domus. Th. o-Ttyco, I 
cover, 'funde Lat. tego. 

TedvàKa, I am dead, mortuus sum, 
Dor. prò re6vr]Ka, perf. act. ver- 
bi 6v7]ctkcù, I die, morior. 

TzBvavai, antiquitus r'éOva.fxìv et 
Té6va\xkvai, praes. inf. a riOvrjpX, 

prò 6VT)0~KCÙ. 
TeBvTjKCO, f. T€8vT]£có. f. IU. TeSvY]- 

|ojitat. nov. verb. fact. ex perf. 
tìOvììkcl, verbi Ovi-jo-kcù, I die, 
morior. 



t e e 



T E T 



127 



•f* reOvrjpi, v. in réBvavai. 
Teivco, I stretch, I extend, tendo 
(fcognata vox est), extendo, por- 
rigo, f. rèVco. p. TÌTai<.a. \\). pass. 
T€Tàfxai. 
Tei/3©, I ivcar, I waste, I tire 
(fnota cognationem), / harass, 
I distress, I afflici, I suhdne, 
vexo, affligo, subigo, tero (fnota 
cognationemì, f. repco. fRefer- 
tur ad répcù obs. v. in réprjv. 
Tei^o?, e 09, rò, a wall, the ivall of 

a city, murus, mcenia. 
t TcafAGipcó, I give proqf or in- 
dìcaììon, certis signis ostendo. 
T€K.paipopai, ni ed. / conjecture, 
conjicio. Th.re/c/zap, àros, rò, a 
sign, signum. 

f T€Kp<op, opos, rò, poet. prò 
reKpàp. v. in voc. prseced. 
•)■ tekvXov, ov, rò, a little son, filio- 
lus. Est dimin. a 
tz'kvov, ov, rò, a cìiild, a son, 
pioles, fìlius : reKvà plur. chiU 
dren, liberi : itera 
f re kos, tos, rò, an offspring, 
foetus, proles. Th. re/eco obs. i. q. 
ri /creo. 
reXeéta, I am, I become, I arise, 
sum, fio, orior, poét. Th. freXco 
antiq. prò re'XXco, ut a vepeo, (paco, 
epXeyco, fiunt pepe dea , (paéOco, c^Ae- 
yeOtù. 
\ reXeics, ó, rj, et reXeios, a, ov, 
perfect, complete, iinblemished, 
perfectus, integer: item 
r^Xeico, poet. prò tìXìcù, I finish, 
I accomplìsh, perficio : ex reXos. 
TeXsvralos, aia, aiov, the last, ulti- 

mus, postremus : fet 
reXeuraco, / end, I finish, I dose, 
I die, finio, ad finem perduco, 
morior, f. rjerco. p. rereXeór?7/ca : 
a reXeurr), tjs, rj, an end, death, 
finis, mors ; quod ex rtXos, 
'freXeco v. in TeXetco. 
+ reXrjeis, cererà, eV, i. q. leXeius, 

et ex eodem themate. 
\ Te'XXco, inus. / cause, Imake or 
accomplìsh, I produce, &c. sta- 
tuo, perficio, &c. re'XXo/xai med. 



I exist, I am, existo, sum. 
-j- reXos, e ós, rò, the end or issue 
of any thing, finis, exitus. Itera 
death, mors, quia vitae terminus 
est. ltemex])ense, sumptus. Th. 
réXXco. 
Tepvù), I cut, seco, scindo, f. re- 
pco. p. T€Tpr)K.à. a. 2. eràpov. p. 
m. r ero/za. 
+ TeVeSos, or, 17, Tenedus, insula 

JEolica Apollini sacra. 
f reos- Ion. et Dor. prò eros. 
Tepcierrìòs, ov, 6, 77, portentous, 
monstrous, marvellous, superna- 
tural, portentosus, monstrosus. 
Th. Tipàs, àros, rò, a prodigi), 
a portent, prodigium. 
T€p7]v, evos, 6, f. g. Tepeiva, ten- 
der, soft, tener, mollis. -j-Th. 
repa obs. (unde Lat. tero) i. q. 
reipco. Nota cognationem tri- 
linguem. 
frepTTÌKepavvos, ov, 6, delìghting 
in thunder, fulmine gaudens : ex 
TepTTco et K€pavvos, lightning at- 
tended with thunder, fulmen cum 
tonitru. 
Tepnvos, r),ov, delìghtful,pleasant, 
jucundus, venustus: a 
fTépncù, I delight, delecto, ob- 

lecto, f. yjfco. 
\ reTapTos, rj, ov,fourih, quartus. 
Th. réereràpes vel TCTTapìs, ol, 
al,four, quatuor. 
rerXaLnv, tjs, tj, prges. opt. act. a 
rérX-qpiL, 1 endure, t olerò, re- 
rXàdt, prses. imper. Th. raXaco, 
/ bear, perfero. f v. in tXcico. 
f rérXnpt, i. q. TXrjpì, v. in voa 

anteced. 
t rirpaTTXfi, adv. (vel potius dat. 
sing. fera. adj. rerpa77Xòo9, ovs, 
quadruple, fourf old, quadruplex, 
adverbialiter usurpatus,) qua- 
drupli/, quadrupliciter. Th. re- 
ròpes i. q. réererapìs, four, qua- 
tuor, et 7rXeco vel iìXocù, obs. 
i. q. ttXekcù. v. Blomf. ad Mat- 
thise Gr. Gr. 144. 5. Nota ter- 
minationem trilinguem. 
rérpàiTOvs, 6, rj, kg! to rerpaTrovv, 



128 



T E T 



T i 2 



four-footed, a quadrupede qua- 

drupes, in gen. Terpà-oòos : fex 
Ttropes (v. in voc. praeced.) et 

7T0VS. 

Tèrni;, lyos, 6, a large species of 
grasshopper, the balm-cricket or 
ricada, cicada. 

Teu^ca, I fabricaie, I moke, Igei 
ready, I prepare, I obtuin, fa- 
brico, struo, paro, assequor, f. 
£o). p. rerei^a. 

T^xvri, r]s, i), art, cordrivance, r,ie- 
t/wd, a trick, deceit, ars, dolus, 
fallacia, f Refertur adr^cj obs. 
i. q. tlktco. Hinc 

TexvÌTTjs, ov, 6, an ariificer ; an 
artful contriver, artifex, vafer. 

T€<ùs, so long, at first, tamdiu; 
primum. j Adverbium, cui re- 
spondet, est ecos. Th. is 3 ró. 

Ttjkcù, I meli, I dissolve, I con- 
sume, I macerate, I sqfien, lique- 
facio, macero, molilo, f. |co. p. 

T?]\ÌKOVTOS, Tì]\ÌKaVT7], Tì]\ÌKOVTO, 

so great, so large, of su eh an 
age, tantus, a, uni, et de magni- 
tudine, et de ostate. Ex npu- 
kos, so great, tantus (quod f re- 
spondet adjectivo tjAÌkoc, how 
great, quantus), et gvtos, avrn 9 
rciro. fCf. ra/W?, ìdos, ?/, apud 
Soph. Antig. 645. a marriage- 
able virghi, virgo adulta, quo 
referendum Lat. talk, quod fu- 
git Etymoicgos. 

f TrjXoOev, adv.from afar,from a 
didance, procul, eminus : et 

f rrjkoQX, adv. afar off, far away, 
procul, longe. Th. rr\Kk, quod 
idem signifìcat. 

■\ TTjvÌKavra, adv. then, tunc. Ex 
rnvuca ejusd. signif. (quod ad 
t.vXkcl pari ratione respondet, 
qua rovvÌKa adov^e/ca), et avrós. 

tvjVos, -ri, -ov, he, she, timi, f iìle, 
-a, -ud, Dor. prò e/ceu/o?. 

Ti]p?]s, ov, 6, Xeres fet Tereus, 
nom. propr. 

Ttypavrjs, ov, ó, Tigranes, nom. 
propr. Th. 



fTTypns, r/ro?, Tigris, nornen 

fluvii. 

frìi], poet. prò ti. 

Tìdrjpì, I puf, set or place, I 
moke, I occasion, pono, colloco, 
suppono, facio ita esse : imperf. 
€tWt]v, t)s tj, et trìueov, ovp, tan- 
quam a t'lùìco. f. Of-crco. p. redeucq. 
t TÌBe/jiai, med, / hold, I cleem, 
habeo, existimo. f Forma pri- 
mitiva est céo), unde crevit ve- 
tus verbum riSéco, ut (3i;3pcoo-Kco 

eX fijùjCTKCù, TLTpCOCTKCO CX TpCOCO, 

Szc. Ex TiBécù autem finxit ri- 
Otjul. 

Tldcovos, cv, Ion. ciò, 6, filius 
Laomedontis, ab Aurora a 
matus. 

Tlktco, I bring forth, I bear, I 
produce, I beget, I generate, 
parlo, giglio, creo, f. m. re£o/uu. 
a. 2. ìtzkov. a. 1. ind. ; 
eréxOnv, ns 9 n. a. 1. part. pass. 
rexèeis. inf. rexOrjvai. f. 1. pass. 
ind. rex^ijO-òpai. perf. m. reroKa. 
perf. part. m. tìtokcos, òtgs, 6, 
et f. g. TerÒKvlà, viàs, i). f 
tìkcù obs. ejusd. signif. 

Triaca, co, I honour, vaine or es- 
teem, henoro, restimo, f. r } o~co. p. 
r^rlp.^K.i : ex 

Tl/ùf, ijs, fi, the price or 
any thing; honour; punish- 
ment, pretium, honor ; laus, pce- 
na. fTh. tUco. Hinc 

Ttuìos 3 precious, dear, honour able, 
pretiosus, carus, honorabilis. 

Tifico pece, cb, I aia or assist, I pro- 
iect or defend, I a ve n gè, auxilior, 
defendo, ulciscor, f. fjerco. p. rc- 
Tip.copì]Kà. ■fTlucdpìóp.ai; med. I 
ave?? gè nn/self upon, I punish, 
ulciscor prò me, punio : ex ri/o), 
punishment, pcena, f et clpco, I 
suit or adapt, apto. 

Tìi/àcrcTG), I shake, I brandish, 
quatio, concutio, vibro, f. |oj, 

f TL7TT6 poet. prò ri arorf, why f 

cur? quianam? 
Ti?, Tivos, ó, fj, et in n. g. ri. 



T I S 



T O 2 



129 



tulio f what? tvhyf quis? quid? 
cur? Sed rìs, TÌz/òj,indefinitum, 
some one, a certain one, aliquis, 
quidam, f Dicitur et rov, reo, 
prò rivòs, tlvì, sine accentu, et 
rov, reo, prò tlvos, rivi, interro- 
gative. Ex tis natum est Lat. 
quis, ut ex re gite, ex Téo~o~apes 
(reropes iEolico-Dor.) quatuor 
(v. Praef. p. xxiv.), utque ex re- 
rapros quartus. Notandum obi- 
ter Lat. quid ex ri de (ri $';) 
profluxisse. 

f Tio-oràtfiepvqs, ovs, 6, Tissapher- 
nes, Persicus imperator. 

Tirai/, àvos, 6, Titan; the sun, 
Titan ; sol. 

rTrpaco, TiTpnpX, et