Skip to main content

Full text of "Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske herde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig bekiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsttendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt"

Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright terni has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by Commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Scarch for usc by individuals, and we request that you use these files for 
person ai, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this projcct and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Tämä on kauan vain kirjaston hyllyssä olleen kirjein digitacilinen kappale, jonka Google on huolellisesti skanncinnut, osana tavoitettaan 
tehdä maaiknan kirjatsaataviJle Internetissä. 

Kirjan tekijänoikeussuoja on jo rauennut ja kirjasta on tullut vapaasti jaeltava. Vapaasti jaeltavalla teoksella ei joko koskaan ole ollut 
tekijänoil^ussuojaa tai suoja on rauennut. Se, onko teos vapaasti jaeltava, riippuu kunkin maan Ijunsäädännöstä. VapEiasti jaeltavat 
teokset avaavat meille paluun menneisyyteen, menneisiin kulttuureihin sekä tietoon, joka muuten olisi vaikeasti löydettävissä. 
Reunahuomautukset sekä muut lukijoitten lisäämät merkinnät onjätetty näkyviin kertomaan teoksen matkasta kustantajalta kirjaston 
kautta Internetiin. 

Käyttöohjeet 

Google on ylpeä saadessaan digitoida materiaalia yhteistyössä kirjastojen kanssa, ja tuodessaan vapaasti jaeltavaa materiaalia yleiseen 
tietoon. Vapaasti jaeltavat teokset kuuluvat yleisölle, ja Google toimii ainoastaan asianhoitajana. Koska työ tulee kalliiksi. Google on 
kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin liaupallisen väärinkäytön estämiseksi, esimerkiksi rajoittamalla automaattisten kyselyjen suoritta- 
mista. 
Käyttäjältä odotetaEini 

• Rajoittumista vain yksityiskäyttöön 

Googlen teoshaku on tarkoitettu yksityishenkilöille, ja teosten kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä. 

• Pidättäytymistä hakujen automatisoinnista 

Googlen hakujärjestelmien automatisoitu käyttö on kiellettyii. Jos hiikujtai tarkoituksena on saada niatc^riaalia koiirellisen kie- 
Icsnkääntämisen, optisen tekstintunnistuksen tai muun suuria määriä tekstiä vaativan sovelluksen kcliittäniis<x'n, ota yhteyttä 
Googleen. Google on edelläkävijä julkisesti jaeltavan materiaalin hyödyntämisessä ja voi ehkä auttaa. 

• Lähdetietojen säilyttämistä 

■lokaiseen tiedostoon sisällytetty Googlen leima toimii muistutuksena projektista, ja auttaa etsimään lisämateriaalia Googlen 
teoshaun kautta. Älä poista merkintää. 

• Varmistavan käytön laillisuuden 

Käytitpä teosta mihin tahansa, on muistettava, että käyttäjän on itse varmistettava käytön esteettömyys voimassa olevien 
säädösten kannalta. Ei pidä olettaa, että kirja on vapaasti jaeltavissa kaikkialla, jos se on sitä Yhdysvalloissa. Se, onko teos 
tekijänoikeussuojan alainen, riippuu maittain, eikä ole olemassa kattavaa ohjetta siitä, miten yksittäistä teosta voi missäkin 
tapauksessa käyttää. Ei pidä olettaa, että teoksen oleminen Googlen teoshaussa tarkoittaisi, että sitä voi käsitellä miten tahansa 
missä tahansa. Tekijänoikeussuojan rikkomukset voivat käydä kalliiksi. 

Tietoja Googlen teoshausta 

Googlen pyrkimyksenä on maailman tietojen järjestäminen ja niiden tuominen avoimesti kaikkien saataville. Googlen teoshaku tuo 
mEiailmEin kirjat lukijoitten ulottuville s amalla kun se auttaa kirjailijoi ta ja kustantajia löytämään uutta yleisöä. Hakuja tämän teoksen 
täydestä tekstistä voi tehdä osoitteessa [http : //books . google . com/| .;. ■ I ■ ' :i ;. r i-i;-::' 1:. :-:.:; h&Q r* . . ' »• I • .. t ^ i < 

t 
Z-iJ^ 
I *' M '^^^»^ > Sorfeg 

tif rt 6«er fMNlfMB 

ant>re ttftubcrete/ 

tier 09 ©eb wb Slor^tal fortelig ednbre^/ 

be»e< Sfriftet^ faat^ibc mueKcit^ fuCbfiombis ottfm* 

Jens Worm5 \Kb bcn JattnjFe @f olt i 9iart^uu 

r g0tfte ©eeL 
$r9ft i Det .^0]lge% attcr.e prtvU«0«(be iSogttVifCi^tie. / 


^ , t » ^ ^ - • .jta Impriftnti^ir «P«MMMf«l ^1 ■ • ■ 


I J 


. ^ — 


"Upi \ Mdbi .' \ » * \* f , , I J •^ I . i l ' i ^mW og 9Sel6aanie 

^r. Sonfcrcntöraab! •/ 
, fcrijaf miö foröftramee, fwenb jcg gfemmcr aj 
' (litig, ^ett 6un|l 09 ^nbt^, fom ©Cte^ 

1w wb «l>|f iUige ' Mtg^jJ€f / ednörer je^ ^' - I A "^ iiiat> t»«rfor pttfttgc 3SeU)iit>er I ot m, 

t>eb öt i^WFji^e ©Clii öette litet ©frift om 
tdnffe 09 ttorffc krDe «Kant) ; WöfH>t. ^tjCIf e 
S)C @e(t)/ formefc# ©ere^ t»*»?^ «b6reWe 
eg gttutöige 2nl)|tgt«/ er «1 af H fittfte ^r^*' 
tclfcr, iii et 0f»nfom^M ^»iiS, ofeitt% 
lvcött>ncr t)en futofptmtej^engioeri^l)/ ^eormct) 
jtg; nnter a( gtttdontmeHd SS(((tdne(fe^ ^i(eAfE> 
«ttig, uftfteMigec '/. ^tm ^tiimxmhtH **■ ♦ \ ?tat|9it«ö. i !?l«tttt 1771 <-■ J'^t v\ J. WORM. 


gortale. jV ©fcloProgramtna offtmliä 6(fi<iiHäitn 
^-^ Bettc mitSorjirt,' fwa^eropfi)Ib(8, »eb « 
utji»e'goitfe9~tii et Lexicpn ccet Can|Te, notfFe 
«9 i«laii6(I« terte aBsnli ic ©miraK liStt 3n6. 
l?l»I(e« ©ftifi , inSetoISmSe Den <(H!m, fom jtj Jat 
foBfMmijojfiaäi, (iui6< J« tinie.fomenSortife» 
terfm te iff ; »ttt (JteKI poa 8">ttoi 3!«ar jeil 6«f« 
giöer et UBtog tetaf paa ^atlfp, lie^eifefl ri meget 
»itttil gonalt; 6« 8«f«'"*«»f »i'.«f""' f»** , ^oPtÄte. 1 

•H 
J 


cntlFft at fitttb^ ftem6tin0e. > I ' töltn ?Cfttaae ^at tjocret at letoere t atji^aJetiff Or^ 
Ux\ eti; gortf gnelfc p4a atte banlf^/ norflFJ' 09 Wanb* 
ffc @fri6cnterf ^ fom ^ai»e (ei^et fra €^tif!ent)ommen« 
Jöegijnbrffei Wffc 8anbe, inbtU ^re^iöei-, ogfont 
cnbnti (ft>e : $&e fle^vi^fPe i^fri6eiitete aOtne änbta* 
gcn, iffe forbi De jo meb terte 6er ^i^e @teb t6fanbt 
be 2)artfFe ; mcn forbi be ^at ^aft 'beti 8of f«^ ^f beti 

r , 

latbf ^29((er faa fulbftotnbts at ^re om^anbfebe. 

SeS attferer Da et alfene ®ntnbf«rbe oij J^aft^lcer» 
be; men enbog noeflen Utatbe/ näar be iffun ^at>e 
labct uoget tr^ffe , pmlfet aCfe moafPee tffe ihI biefal# 
be: men ?SRt)reti boet i €^fo\)ett^ Ugefaa uel fom (gte^ 
p^antcn, en Rben SSctöi^ raciit tiKi^t taaie^^i J^a* 
tjett , Hgefaa tel, > fcm beii prccgtigfle ölcic. Dg Jvot 
tktntM^t tttl&e bet if f r »ccre at <kftKe(e (Sroetibfer tit 
©ftfömlffc tmcffem t>e obflPiöfije Stoffer af ©frtte»» 
tete? Dt)eraU ^ate faabattttf @maa((erbe (ctn<}e ftbett, 
faa4t (tje, tnuibet SSor()etflPa6 i ben forbe Otepa^Hf, 

' ei ^ . ^( ^ ex täit, 

\ I • . 

^aUetu ^5 mte ^(|ne, men enbo$ ^K ^emme&e« 
I yDet €t berfor if fe min @ag at %%0te tem faaban J^ottrt) 

; Vifpnttttli(i , ettet ubelttffe anbre, fom funbe |»aa< 

i , - 

^ piät at ^at^e %e faa qei iXf t 

^erimöb fotMe^aaed monge anfeelige 9«rtbe^ jufl 
«flene, ferbi bt ingen ©friftec ^aioe ubgbet ^^ 
mii ^iemitcfe et tffe faa megct at ^^nble om (ortbe 

. f^onb,. fom om ^m, tee veb Sfrifter ^at>( giott 

, (rgfeefien&te. - N (Snbog be affetminbfle Stxiftn anfzttt, faafbAi 
Ki(} * ?>T«bif enet , ^0iine^580ge>/ D»etf«ttelfet 03 
tz6^^^. ^tl nogen fpnt^ , at ^entbi' gaac<$ fot tibf; 
faa et bet bog af bet <glag« pt)etftob^ fom ^»etfcn et 
tH ©^Äbe efler ^otrioetmelfe, 

l 

JDe @Wjfter/ fpm enten ete ttbgiwe uben £fia»n, 
effer «nbet opbhitebe Tflamt, ^iem^iemle«^ fa^tjibt 
muettgt ^ät > wret , til bece« * vief elige goirfatf ete» 
S)Dg ^at man utibettiben ^et foa\)tt i et (glagtf Ut)i6^ 
|cb. ^, S. 5Dct 6<f tmtte ©frift Denemark Vin- ' / %OttCiit* 

dScantcd, fom cr ff «\)et *im6ö Mblesivorth, tittatf^ 
gee af iiogte M%. Ivar Brinchy »f «tt&re MGr. 
-de la Foulerefle^ bet ftnbe« betfor 03 atifatt utiöer 
Ibeg^ biffe atubtiqt^er; bcg idioeir bet gbfle t^el bf t 

< '.. . ^ ■ .. '1 

' I 

0tttbehterc* «t4bemijlp€ J)iftHitatfer ete bf etif* 
^e; fom förl^isaaef, mebmitibte t^orfottente ftben* 

ttt ife^iK ieftepbte t^eb anbre (Sfttfier eöer otifedige 

► ^ • ' ^ . •- ■ ' 

€m6cbet^ eUetog^ at ^ifputatjerne ^atible om 09^^ 

getitl g«&renela»bet« J^iflorie ^enl^^renbe, eHer ubcit* | 

I«iib<ert5oIbte:t^i.babeacabemijfe ©eiftelferforiiiu . 

"ibe Stipendiarios tt( at ubgit^e faatatme aarUge ftma | 

9)t0ioe-@frtftfr/ f^a tpUbe Nt txtte. bct fammfi. fom 

«t gt^re et SKegigser otjec aKc bem, fom »obc; cKer 

■>, . '. • » 

|^at>e npbt Stipenbter veb ^cobemiet^ S)6g ncegtesi' 

iffe^ at j^ t>e1^ ben ^nfebntog ubfomme man^e {(?fe^: 

"" " ' \- • " " .^aanbff Wtte ^f^anbKngct , , ^toraf t>ore« 0?or 

bcn fan frem^ife et ^rt "XaX, p>m formebelfl ^r^fr 

.lungett* ^an{¥ea3§eb enbnit Kgge i @fiul entcn i 1^ 


« / /v jfbrre eSer^mirtbre ^Sogfamfinger, ^r/eg.Mret »bc 
tilat gaae forii^ ted^ for at uti^giiae^^^tbftis^l^ 
^e(0^, forbi t)et vifl^ mre alt for Mnfftligt/ la ffijt 
ttmttrfigt, faabatttie at opfport for ben, 'bcr cr ttbe^ 
(oftfra ^t>9anQ tt( be flerflr ©fatfamre ^rtaf, fpm 
4iaent ftnbeo i J^oi>eb|iabem gor IXefit n tnlbt br t ^l 
log ifTnn jlntereffere Sccferen (ibet at tnbe ^it(m af tt 
©frift;. fem ^ti moaffee albrig fao faae or (^V/ 
SD09 ^t le^ itobfftt no()(e af te it Utantff e^ flnn Nn 
lotrbr J^r tRector Sinarjeti i J^ofum ^r f^t &eti®obsr 
^b atmebbele mig Unbetretning om*. 

^orfottmir |a9er fc^ ca^fM meb iattnfFe QlMUt^ 
fombe^efle^ tfcrr af be tttbre ^ befi^ f tenbetf t^eK ^i 
|o0 fieöber tffit Nicolauip Albinuip, Nico- 
hmu: ArJ^andräm > Cunradum Aslacum ^\ 
Olaam* Cfaryfoftomum , Chriftianum^ Fos- 
fiiim> Erasmum La^tmn, C!Ilri(iian^^I Lcm- 
.gomontanuin ; Petram Parvum, Petrtim 
Pafiadium^ Nicolaom Sdveniam &c. ? SDlen 
»ittf mow «<w»e fJJiefö jg>\>it>, 3?iete S^oi^flgge/ 


V ^ ■ • ' , 

Dfr £itre/ ^ft>er ^laU, 0auS @f«6o &c., 

\ vilöe.be fefmanöe iootte ufienöeBge» @frtfteirni<i 

bitter berimob; be i«lattbflPe attetie tinbtagen^ anfos: 

ted^\)etiftn egen(atin|¥e, franffe/ t9bfl^e eSer tHiH^ 

> 

tf e ©toflt, for at uftbgaae giortjtmlfe* 

' > ' ' ■ ■ ■- ' ■ . 

\- /^t abjfiHige Dpfage^ ifotr af rate cg Set^etige 
' , S^egcr^ anm«rfe« paa bet n^iefle, faat)eIfom görma^ 
ten, f«mi Otebet og 5(arf t, Jt^or og tiaar ^e ere \xxjtxu 

@«at)el Siibfebtf^ fom be^ bet enten i^eb ^m^ 
lebetö ?5etientttg, etter Op6olb^er i ganbene paa i 
^ nogcn ^tb, fuube anfee6 for JRaturaÖferebe/ anfe^^ 

fe« «beit ^orflPieL ^Mant^^iottte fibjle 6urbe "pti og 

tnmoetfe* Syt. Maxhnilianus Hell^ c Spciet.. 

' ' ^'\ 

Jes*^ ^fiferlig Aftronomus veb AXxMtxp^ut i] 

^ien^ !Dleb(em i be i^ongelige $8tbcnj^a6cr6 ®«& 

ipPaber t Ätotett^ion , ^mi^km cg ^mi, fom cfttt j 

i;ongeR5 SnbBtjbeff^ fom |er inb i ^{am 1768^! 

rtxUo^t meb f!n' SRebfiielpet, \^r. Joannes Saino-: 

Vics^ ' tn tnbfeb Ungerer, e Söcietatc Jcfn, Sl^b^' 

im %tttaU* 

^ foffaiing giotbe en IKetfe ti( ^g^tbof^J^u^^ ^t^or te 
3 3un. 1769 obfenombe Veneris ® ang forti Di* . 
fcum Solis t men Da jeg iff e et (<ia (^f f elig at funbe 

. mebDele nognt DtDerr Unbertftning om bem^ tmme yrg 

V 

labe mig n^te meb at f tinbe melbe , at bett linrfle ^e 
efterfoöt ftg et ©frift ^er, iin&et ^'itel: Obfervatio 
Tranfitils Veneris ante Difcum Solis d. 3 Ju- 
Dii ^nno 1769 AVardcehuiii, au^iciis potein 
i:iflimif& clenientiflmii Regis Daoi!s & Nor- 
vegi^e Chriftiani ViL fa£ta , Se Societaci Re- 
gias fcientiarmn Hafnienfi pxxXtBz a R. P« 
MäximiliaQO Hell &c. Hafhix 1770» 4. 
^JDg at ^an ^ar i 6itibe, t et anbet @ftift; unber 
, IHavn af : Expeditio litterana, at ubgit)e en fulö^ 
flmbtg lHeife'^fl^it)e(fe, 09 berubi tiOtge at 6efienbt^ 
gv^re.fitie 9«)t^e 2(^9tKage(^r ot^et OlocM^tf^ S^^h» 
S9|en eOer iStoritbr 2(^rben« Sigurjt iD{agtiettuta^ 

f>a «tt>ete» iDeit an^en ^oe t^ at taffe for eti ^ 

^ntKng, UVsxt: Joamus SainoyicsS. J. Un- I 


<l gari Tordafienfis e cbmitatu Alba Regalec^^ 
RiegisB fcicntiarum HaJfhieniis & Nidrofienfis 
Socii Dcmonftratio, Idioma Ungarorum & 
' Lapponum idem efle. Rcgiae Sodctati Da* 
iiiae pradeSta Hafiiia? mcnfe Januario Armo 
1770. Häfo: 1770. 4* . ; 

öttbre gobr ^geirfPttfeer^ giöe fremme&e Olatiöner^ 
0ruetitimmet tio^^t efter, ^a(4&er jeg^ t4<)et tffe tit 
SRicrtpffe, at bete« 9{<mne 09 ©friftet ^er fai(me5* 
CtrSchachc, en Thura, en Schonaii ete^fom 
ne mig i ^ott^eien , og |at)e 6etaget mig ben ^3S(^» 
O9 be, fom fiben i^eb ^frifter ^at)e giott ftg befienbte^ 
ete, fom St% maae bef (age, mig for ttbet ^fienbte*. . 


. / ifoeci t)m0 8ettnet(r£0$/ fom af atib» ^I&l!«m^$ en 

* - 

\>t tvmoe acabemif)^ Extmina Theologicttin 
I I ?Jr«jt i bct rtttgcfJe maae ^ave fiiftineret* €i §elf» 
meibfd t>i&t(0ftidt, t^b ubcnfanbö ^tiftt, 'alk be 
^per^ fombe dtcifcnbej^a^efeet, o^Sfttbe^ fombe 
^c^e ta(t meb, o<j anbet faabattt mcre. J^b je^ 
fontemmelig ^ar ^^ft ti( 4^it;nUtxttf tt, at anfere 
en6t>et^ ^b{e(^ tib, $0be^@teb, Sofottbre^ ©fd:^ 
legang^ Depofits, acabemijFc JÖorbig^eber (^doc 
bog forbtgaaei iSaccalaiirev^^taben/fbtn mrre a(«. 
mtnbfKg 03 miiibte UU)Mxq) <imheiHt, ^X^s %H^ 
In, I(«rbe 5t)i|lt9^ebfc af SSetpbniitg^ XSifiemiaafe^ 
^b< ^at og vDag, 03 enbeKg en, faambt tnufftgr^ 
fiilbflcenbig iDptegneffe paa. en^t)ere i^b ^rpffen ub« 
jfone @frifter. \^ 5U bette ;0tem«tfe at opnaae, ^ar k9 *rtteiit 
wij af abflSfiige ttbenlanbff e ©fritcntere, men i ®e* 
fenberfig^b af affe, eCer i bet minbjle be aUerflejle, 
«f i>orr eg«e , fpm 6tfl og ^ §ar fFredet noget otfi 
ben SDlatette, tiöige itieberi (lor ^Dee{ ProgfÄm- 
tnaca, terbe 5Dtig^^0ger og 5(ibenber^ be (ebfle 
^ futbfle^nbtgfle iBog«9tegi|iere og en temmelig ^eeC 
^aanbfFri^er, fotnbcn nvte^iennemMabningaf ©frifi^ 

' teme s. - 1 tmtefefo^ fha man$e fom jeg ^t Itsub^t ct>e^omnK,- 
!»e^(i^g m^b be i Dette (S{ag$ IQ^iben{)^6 tneefi bretmt 
tiff Ocbe» vii latone \ — » ^x. Niels Albek , ©«gtte ^ ?>m jl fot SRuiiip 
f ^Hecte&9e . pg aromme 9)}eenig^ebet t StotSAnt»^ 
fom ^<rt ^aft bett ©ob^eb At mebbele loig Vnatige taite -^ 
90 eQrrs ul^efienbte (Sftemtningen 

- ' ' ' ' ' . ' ' - ': 

' ' ' V 

J^r; fBiffop B/orÄJ 9li6<, «iiii fertetrt. Attit* 

fH<|e 58e(Qnbet^ fcm ei attene meb en 6ef9nberltg DU^ 

» 

be^ott^eb af fit egrt tare ^ortaab ^at mebbeelt tui^ 
mattge 9pperiige Sftetmnittjer, fctrbele* om' ©i^ifU 
lig^ebeit i59en« ©tift; men enbog veft jtn guttfltge- 
tSleffem^anbltng ^at Sattet mi() fl^etett ii( f{ete 6ta>)e 
f9}ftnb$ (Sorrefponbance* J^an at^ciber f<^(io paa 
en Presbytterologia Fioncnfi, tif ^«ttfen «tf 

J&cttt<&. . J^. 


i '. - - ■^' 

Ihtntot föt teli ttrt^ f^ft ^MafiM^Ifmlxe Cänturia 
majöte {criptoruni tskhdorom pd% Rtfer- 

• w 

$^^ Chfifti^if ¥tlefmmy CättdMat. 

Mi&i(ler.i j^vl$ J^obj^b >9 l^t at taffi for titat» 
\tcu 

I ^ %ottait. 

; J^r. Prpfeflbr Abrab0u Katti Sm H 
(•{(igft er fb^nben for a6(¥i((ige gnmb^e $Ctt« 
ni<rtfQiit0er, \ 09 ^oott af et ^tx gp^c J^oattb* ) ' tang^ekf ^»i< (tote f«e«ntns 09 (96^ 3Ht>ggt 

e$ (crittet bet meb mange 9p|)er(ige ^ittcea, for 
|»t)i(fen @)0&^b \t% ftfienbet mig uenbrGg foti^ ! 
(unbetu 

«ing og iDIelfecup, iOleettig^tiet ^eci @ttM, fom 
St% l^plbejr tnonge eilenf u6e(ientite (^etretninger. 

Sye, J^ofpitaft # Sorfianber 0/r/i^ t ^#«3^ 
9IX, fom ^ac forefloaet €ocmturei> af b«tte @frtfitJ 
«3 1»^ ben SeiUg^t) focvgct b<t met) et «g an(«t| 
tlOflfg. ^r. * I 

^u )Peder Ebode^ ^osn^fkftfl til Uttcrfr 
fobe (Sfterr<tQitig€t; . . 

J&r. Doa. og Profeflbr Cbriftian Michael 
tiottböUy ntt S5t|foi> over d3i6ocs @ti|t, ut)«it 
^i« trofafie J^klp tetfiavbe hlntt tiiig, f<}m faa 
lan^ fravarenbe, fafl ^mnefigt at fa«e tettf 
SSerf (ef^rbret ^ ^n)ffen. J^an ^ar, fom m 

^ttet itttt mit $ore^i9ettbe4 tvm tUE @0e6oe i $9ctt, fom tiC IXf&eHentttd fyxe 

batit mt$ Catalogus ot^rr ftti^ rate @amHtis af batii» 

. fh lB2«ntx S»ifimta(fer, fem nof et Un racejif c$ 

Iän elfPeliae @tfteeti@0n, J&r.\ ThomiUs Breds-- 
äbf^t Olmii» i $9(n* ^ Anders Brincb- I 

f 

\ 


) Qoi^cbatcb x %it60c$. ^x. Stat4»9t(Mb Hi 

. Niels^RamMf Witth- i lAa?art9e im* ^«s* 
.^« Cbrifiitm Fnderk ZvergiuSy^ <$^fw# t(^t ^ jfe- ^ 09 (toiNt t^Kttt> |nt><;r feg; mi^ pft^ 

Sm latMt fet((» ; faa Aiun^ef eiibmk .^(fe ^l^ete. ^ 
'/• :fH3c« <1 
>4 . • • ■ I ■ V • 

*^t)i^ efter Den lagte ^(an^ fom 2ifl«3 funbe tten^, 
09 erinbre ^Mb# fpm Seif^ fitiibc ttttt$; ftben <t 
Gfrifi^^f t)€.t>n.e9(rt^ tt(l nof fan beffie^t^je taabe ^or» 
iebrtits og 9(ette(fe, ^t^(ytrfbr )eg iffe ^eOefe^ gim b«t 
Hb for aiiBet^ enb et ^rfeg / 03 iwl t>«te wl fot* 
tt0iet, em bet ti( faabiiti %iul ttog^kbee fan ft>ar^ 
IDlHeagt^ bet fan git^e ^ntebning tU noget fulbgtxn» 

bigete i (ttf ^ib* 

1 

6et maac feg cnbnn tU ©tutnlhg ertnbre^ at |ej 
fw Äertf^ebs ©fljlb meb gHb ^r ffcgt at unbaaae 
t)ib^tefttge^ ^Kttatiertef V erafjtenbe bet nof meb .et ^cgn^ 
fKi^ edet tD tjeb ©lutniugen «f ^ttifterne at titfienbea 
jiue ^e fommmefie txi^Uie Bftiftct , |t>crubi jeg |>ar 
jiinbet neg^t em. be ?Kctnb 09 berei Sfrifter, . fom jej 
, om^anbIer« , * J^^ttf e ^ogflai9et< S£kt9bning t>aa nxpi 
frlgenbc ' SSIab flnbee forKaret. Sfcog öK faferen 
ttian^e ©tcbet ffet 4n9en Ckationer ftnbc^ oö P^^ be 
jbjlc ©tcber mange.og unbetttben anbte Ömflflpnbtg^ 
)er^ enbbe/ber foirefottjme {iorbe ciierebeAuc* 
|Qres> «emiig oaai: jeg cnteningen^ efiet/^g en urij^ 

XX 3 ' • «s \ 


« \ t t \- n l ' t^ o 1 1 ft li* \ . ' ti^ {i^mtoittS ^r fttntxt for itiig i ^e ttofte ^ftiftet, 
»bi ^\AIU %ilf ^ibt U^ ^r ntMttet fege tUfluge ti 
J^aattb^^Sfnfter/ ett 09' ottbeti ^tfl og^er t)et) neir 
<l^etf^t)tii$ fmaaKg fmitlet bptegtterft> fätttt itaik 
es f9itbise 3Il<ett]t)« me^beelte Uttbetretttinser^ f^ ai 
inut er attfert etfer fotattbret i anbu$ ^cretttinger|| 
tiben fftet tt0tefle Uttt)erf0$tt{tt(^^ og paa gob ®niiiit| 
«f (etice l()p(Qdntii9. SSibete fit^nr ^'eg iffe focnM 
tfttt at anfete:' «pien otxvteverec ©Cciftet tt{ {«rfeccMJ 
(iaige OmtAttme» "' 1 ^^utab* i tSl^itii ij7U :^ •■ , "i ;-i i "%% n 4^ t $ A^a Socie^ris Hafiiienfis, def M 9(rifitcr, fm 

iibt 5ec Si6bcti(a9«fEf QUff ab af £^iwn$ t § OU 
bciij!abcr< <^l(lcr('crc fremla^tr t>9 oploflc 
it- ^ » «^i^oriffe Sttmonafer, tibfltrae ^f M jtosgditc 9b 
benftabcrnrt ®pdctcC for 9(af 1764. 1 765 og 176$. 

^ib.4 $ Pontopt>idani Annaler Eccldis Danien. 
J. ^^ 9 Alh. Bartholinus de Scriptii Danoruin. 

Ba.4 i Badenstift<4Xc#aoweif(iq^eteMrtaflM6lf^ 

LJjy. / Bayks Di£lioiinaire bifloriqve & critique. 

:Bi^. # Refenii äibliotheca. 

Br. I # Karen Brahei Mnffc 9t(|tOfer« 

&. # .Btischings gia(|ri4tcn 1>0Q (cm SufianOt ter 0i(foM 
f(^ftcii «K :SttBJic itt Ml $H^ Mftifi^9t<i«ni 
iiiii) £4nDc)rii« z 

;JM. 9 SOHgnnctnrf j^ifiörifAci torfctti. 

C tt Conr. Aslaci CronpJogie. 
i-Öni. # Mölieri Cimbria Ltttertta« 

Coffr^ 'Thuras Confp^flas D^norum, qvi de Romtnts dt 
Griecis Seriptoribus optimi menietunt. 

tu • €tiei(!< 3ottniaI. 

Dc/, « Roftgaards Deliciio Poctarum Danoram.^ 

£. # 2 9ri»ikgmD< Sftcrrcttinigcr 0m npc etgtt «s («rtr 
«a«cr. 

Ep., * Thurar Series Epifcoporuni AlbuigetiC 

E«. * ^t Iebcii5c unb acuc sclf^rtr Cnropa k. , 
I K • Sottteft^te giac^rtc^tca von bcm 3u(iaat( ber a^ffim^ 
fS^afpoi unt) XiHi0e«^ it^ bcu jtomgl l)4iiif(^ai'iXd' 
I (^CQ ttut S^tiDctn* 

Jy. » Chriftoph.Friemannmn 6lt9Ctt(!e(5fribetttcre. 

A». < Hofimnfi®amliiig «fvttnbatioAcr. 

G. f'#4o. Graniinii Pra^tkciö ad Annale^ Chrift. Iti. 

I Ge;. $ Pontoppidans Geffai & Veftigia Danomm extra Pi- 

** criam», 

:Gr« $ Jo. Gramtnn Prcfatload MöUed Ginbr» Lit. 

\(k. s Cannari ^iMOt JBricf. 

A « # T. Mofmaniii t^prcraitsi Hiftoriquefi des Hommes il« 
luftres de Dannemark. • 

^/w. t Hauben jBc9(f a0 ittiR 36c|crtf$<n.(|clc9r(mSc|:icoi^ 
ii/(^. # w. Höib£ig« fi0bni^aiHifFc ®amltiigirt. 

ffp/» # Holbcji^u E|)ift, ad Virum periUulfarem. I n \' /■ <• \ « Dflnort^iH ' ' , ^. •: 

X # # Tbupif InitLiiriit Academi« Ffefnienfi»» " H 

Ififc^ f 'l'erpfii>V\j Intcriptioncs Ripetifei» -' . l ' . ; 

/f» » Molleii liägoge (id Hiftoriäm Cheifonefi Clmbricaf» \ 

; Lrtjr/: s P, Laffens 2i^ ^g Jetonct Wb Hofmann, 
^ J>*, » Jöchers jdc jTteo 8c]tiCDtt* 

i«. » Lujas Statua Honoris erefta Gymnafiq Othimciifi» i 

Afnr. < Pontoppidans Möinlöra Dftnici» 
/ K / » Nova Krteratia maris Balthici* J 

O, # # .Olivaiii Vita Pauli Etiap. - ' 1 

> öif. « Oluf Bangs ^famlintf of ab{!i8i0( ttytflji og o|)(9tg(^ 
Oe^ # Occoncmiflfe STOagÄjm* i 

0W^. # Olai WormiiEpiftQl«* 

P, f vPonlfons.Bibliotheca Arhufienfig & Catalogtt» JPtf»; 
'. ,, ftoruin. ' i 

JPr* i # Proglartiöiatä». ^ 

K. # ? Refenii llifcriptionel HafmeiififS, ^ 

R^K, # Raupath de Statu rei litferam in Dänja, '^^ -s 

. 5, * « SibbernsBibiiothc^a Hiftorica Dano-Nöl^vegicäl ' -j 

»^pfc. I Molkri Spicilegiuni ad Alb, Barthöl; de Script/Dafli j 

Suh, ^ Subms jtiettliftmjf ^ Comliiigct* , ' '"^ 

V Ter, ^ # Terpag«ri Ripa Cipibric^i 

Ti&4» 9 Thut« Idea Hiftoriac Litteradae Danonim, 

/F* * ^ Winäii^ii Academia riathi^nfis» . \ ^ 

/Fä/. / C. WalchendorfFs 8<»nft; »eö Roth», - 

JVitU i Wielandfs tert^ tibctlDct. \ ^ 

W^i^ # Wittenii Diaiium jiTos^raphicujU* 

a i I ZiJiergii fwl(4UÖ|!e Clctijc^ ^ . j 

, ^ - V I 

. . - . ■ ' • . \ ( 

1 .\ "^ Mfti MMM». Aa#aaiu» ' \ 
Aag 
A6AARD (Chriftiftnus)föt i ®i6flra^it734^u«|rij 
1616. {)a(IJ S^pCt ^at Uurids Aagftard , GojAC 

9rot|l til ®raaSr0bre ^Ktrfc famm<iiet)<> . Ioni ^obcr Man« 
Skyt. ^cponmbe ft<^9B.i&i>r9 ©foIctKor 1635, oi^^oiM (if 
i 3 Star Dcb 9'ca^amct. 1641. bict) ftctfi Cojiega ^ &9i(H 
&olL i$4<s $rpt»(i mt Comituimtmt i ^»bcn^aiNi- 1647 

[ ProfeiTqr Poefcos extraordinarius 00 9]^a9i{lctif 165X 9U(< 

tiTtcb 9tii6cr ©fofr. 1658 Leaor Theologia fdmmcfieO^ 

I gift mcD Mette Weae, CR ©OttCC of ffljag» Söreii Anderläi 
|Weileig{i6^ ^ 

, LaurttS cimbrica, fc^ Poema Heroicutn dc vi£loria Cbrifl*, IV. 

adVerfusdafletnSveco^Batavaixi d. i6 Maji i644« Hafn. 

1 644. FoL 
JEpicedion in obitum Metts RofenkraiitZt Chr. Tbom. Sehe* 

ft^dii Conjugis, ibid. 1647. 4. 
Threni Hyperborei in Exeqvias Cluift. IV. ibid. 1649. Foi. 

% Maiies • A f ■• I • / t > M(^nei Cimhrici S. Efeicedion iii Mortein Chrfft, IV/ ibid^j^j 

Epoi IB Horaagiuin Frid^ m,:pr»ftituin. ibid, i&Jg» F^*lit 
Begia in Honiflgium FriA III. ibid^ 1660. Fol.. J j^ 

^«Ib, ttiA 'oöjfiflifle fcte af farame gorfattct/ (mt)^- 

'fantUD^ i'«oftg., Dclic, Poetar., Dan. Tora. I. p- 349, itqf^^ 
{B.Hyf.Tb.Mär,,Cmb.JHfc.) ' > . ^-^^ 

Aagaard Qa^^^O fjM i7i4lööenfe, |Mt>aii« fjoj^^ 

ficr Jens Peterfen Aagaard t^«r SSpffog* , ;aRoDC?<tf C;hrifH«L 

' lui Schoubö Ueu 4ii)oi 0tft tmb f tatiraoD m Jatfo$t)omihelj^ 

1 89iW; Juft Valentin Eicl^l. ^a» foitt 173^ t*l 5lCaNipw<^ 

o§ ^ttt>be jtoen i noflle Star @Ce& i Collegio Medicea 174^;^ 
' N<^ @09ne)»tftfi (il @aab9e 09 jti^fcrup i ®ia;Ia9^/ $i 

1754 racD Hekne Marie Laurberg , {(mii)0(< 1758. 4^1 

. ^ ' ©rtif.te'r.' / \ ,;jjj 

De Leaorii3ns E^cdefiflt.- Hifit. 1734. 4» / | 

Dc SymbolocApoffbiicoj ibid.i736*.4. \ 

Miftorifa dabriptio^ Oflnhiit dvitatii Viomat,. ittfttöeDif^*; 

Hafn.1737. 1738. 4-' ' ^ j 

AaÖAARD (Nicolaus) (tl JgrOÖCt ^f fortt«fr[ttt Chri-^ 

fteh Aagaard, f0D i 9Bt(org i6x3. jDnJonmbc fta.Si(in%|j 
«fah. 1637 tcifr iibealantHf. 1641 Mtt) SRertor i ^er*^ 
Ittrtl^olm. €ftct 4 «ar* gorlrt Wrt> $t«fl i gam i '®i«k^ 
lantf, H (5D« ?roi»|l i ^crreört, 1647 MM ti! @owe at^ 

MTC Profcffor Eloqventi^c og Bibiiothecarius. . I^Blt J6$7*i 
M 3äll* 9Jttt fliff mrt Barbara Peders QÖtttt, (otrt |0I» 

iHattM 8)?a0* Rasnrns Svendfens c^Hfe i gaj^ec* ' , >^ 

©Prifter. 

Triutnphiis Do6loralif . Hafn, 163$. .4. j 

bitp. in Ciccronem d« optirao' genere Oratomm. jöröt 

1647. 4: .... « 

bispp. diis d9 nTu Syllogismi ^n Theologi«, coritrt Niceph. ' 

'Gregorani. Hafn« 1647. 4* , 

— — - de nido Pboenicis ex Ladantio» Jbid, 1647. 4* 
Orat. Panegyr. in obit Chrift IV, Sor. 1648,^ FöL . 
Pr9lul^ in Tacitum. ibid. 1650. 4. ^ 

t)isp. faper Sentenr. jufiini de ignibut fubcerrtaeit, ibidem 

«— ^ de forma optiina reipublics regendx. ibid; z653. 4, 
Examen Animadverfionutn M. 7« Boxhornu ia Ammiaii. 

Marcellinuin. ibid. i5'53' 4. 
1>i{p. de Digamnia.^ ibid. 1655. 4* 
i— — »deStilo Novi Teftamanti. ibid. 1(55. 4, (B.Ifyf\ \ Spic. TÄ, D. De/.) ^ AaGAARD CNicolaus Ebbcri Fil.) Äcctot I S^ifcb 
0foU ttDt IQ VcX, t9((i( 1702. GiDm Infpedor CoUegii 

Medicei f Xiatoi^t^ii» 3D06C ontfiDcf fptn atcctot i Stigc 

ÖFrifter. 
Thya iUuftranda, i jDifpp, Hafh. 171 1. 1712. 1713. 
AaGA ARD (Otto Dietericus) fat) 1685 1 1 ÖÄCrtil M^ 

IXomae i gtibcr Sttft ^att| ga^er iHir S6fen Aagaärd, (Sog^ 
srptffil fartmr^€b<, lanf 9)f0M Mette Peders ^ttor. 171:1 
kpo^etcDc fra Stikr ®fole. 1723 tlti» SogQcpnrfl til .pai^ 
fttg 09 9Sfirer«Ief i Sallprg @tlft ^^1740. 9)argifit 

mcb Eli&beth Schreader. 

JDc» fitin<iai»e ^^inrniel^S^jt / it^Mttibt af 3^ ^T^dmtr. jtiei^ 
^en^ 1724. 8. 

AaGAARD (Severinkö f0> i StftC 1654. I9 3ttHf. 
J^i SAbCV »ar ^ag. Chriften Aagaard, ^ant ^^X Mette 
Weile. 1671 btpmttU fra SRftct ®Wc. 1675 eog Exa- 
men TheoiogicuHi. 1676 Me» tRagifier og sec 8ectt^ ^rct 
i 9\U. « 1^77 Mc9 Cognepratfi ttl 9l9ttfc t atibcr ectft. ' / 


• V 1 > \ V,. 4 \ Aae Aal - ^' 

©Bbe^ i JSiBe ;i^93^ 13 3»^it. ®at gift mrt Mette Peaen , 
©ottct/ tKaabman»» Peder simoiafens ©pttcri ©öcnDBorg. . ' 

Yita Chnftioni Aagaardi Pstris; 3nbfert i Roftg, De)ifo 
Poet. Dap. Tom. I. pag. 341- (^Ter. Citnky 

AaGAARD (Sev6inus) UX i |in %}i Älumhus ^;x% 

BoKcbes Collegium. 1744 Me» SlRagijjfn Dm fttr €ww*'' 

Difp. de veterum Athenienfium^cholis illuftiioribus. Hafn- - " 

1741. 4. ; 

— .*— de ConvlvU» Veterum Philofophicis. ibid^, 1742. 4»' 
..iiii. J— de Qritannia aiitiqva Romanorura imperio fubjeclft 
. Difpp.2.. 1744. 4. . . ,\ 

^AaGÄARD CW0 5S. Minifterii Candidatiis. ' : . 

ga Stöetttnanb* 3njJtn>: for fin ©««« 3«formator/ omfot ' 
; ÄirteufiaiJtt 1723. g. ^ . j 

Aalborg (Jainis) ©09nei)r«j(i «f Sta^efiaö, ©cgpÄ* f,' 
^ ogöu*, famt ?Jw|l i 5Rille»^tBorgef9ffd« $rot)p^ 

Jttu«@tifr. \ . , 

* Sf cifter» , 

3ttW/$rÄi)ifen. C^rjfliania 1749. 4. :^ ;j 

Aalborg CJoiiajmes) fej) 1 3lal6oifg 154a. ^atiö g<v ^ j 

t)Ct tWir 9la(rt)inanÖ Johannes Rrag , ^anl SKober B^arbara. 

®if ferft j aaltorg ©foh; l^ttilfen fian fötloD^ l)a^an\)ar »rt 
20 3tar (jammel, 09 Drog tU SRoflof , J^tjor ^an im&cr David 
€hyi:rffi anforfcl (luDerefce jiiUig, og tog SDJagiftcr^Sr^m/ 
(Srtcti op|>M&t H \ <^ ^o 2(ar« %\\> ^a^n be fornerumcfJe tjui»^ \ 
mptctct I S^bjflanb, oj ItiiiMcrtiö nii og ba gifnogle of doV-: 

Tyg« Brahe., Niels Skram, Oluf Rofenfpa/ og Predbiöni / 

pode-' I i 

4 PDdebufk. 'gjeö ^iemfomftfR bUD ^an SJog^anbfct i SMatf ^ 
^an, P9 ti^ar en af tt ferfio foni fafte f|?0^aaMcn xtt i (Stant 
' ^er t SRorten. ^an tabMöip, 9 «ugujl. 9Jat flift mÄ 

Anne, 85ergetntf;cr Johannes Evertfens ©otCft l f a«D<fronC. 

ef riftcr. 
Annotationes in Ciceronem de Scncftute. Roftok 1 572. 8- (Af) 

Aalborg (Nicoiaus 'Michaeiis) fei) i aaiborg^isöa 

16 ©eptcmbof, Sag&e pg i ffne rnigc »ar cpcrQRrticfecii hw 
Kfikminc Dä Q^fn(aaM. I589 blct»^)kaf} (il ^aiinrcr i (5faa« 
!»/ jDilfcr Cmbrte ^n tctienrcfNi fSat, inttittati Nrfra ^ 
; 1600 tftt> fall>ct (ii JRofebt^c og-aar^ltf i fc<niclbte ^fcanc; 09 
■ icffiffrt tif fJrprfl i fwifccr «^boe J^crrrö: oinjlDer foTf!i)fCet UI 
^rlfmgiH^rs foiti €&dnc]»r4rfi , fra ^\>\lUt Qmbtti ^an Slot 
X614 bM afiit, forDi j^aa i {in 161 1 \^^^^nt gorffamg 
i it)cr aabcHbatiager p»^- $0 ^at)De tort/ ot {)(tnitigcr fnnbt 
! Iiu)( falige. S09 bkt) (an DtrcftcT/ ta btn npe ^ulnicnS i^tp 
' Ui tlBbm^an^ct 1619 »at opfcDgt/ folDet tll feiftc^oj^ ^ 
Mipxx^ for fammc (Rcmg^cb. ^(^tiifct Smbebr ban föreftob 
tif 1639., ta l^an for Sllbal^omi @l9lb rcftsocrcDc / 09 \>B' 
t ^ 1645. - 1 

.EI. HafTenrnnlleri Hiftoria jrfuitica, 0»trfa( paa fDattfF- Ä^t)». 

' Sorflaring owr St. Jbbannis SJabcnbortiig. S^n. i6ii. 4. 
Oq pben oplagt i62*r, (borubf bet oiiiti^iPfbe et utelaM- 

L-Hutten Enchnid, Bibl. paa ©an|! ibid. 161 g. 13. 

^Lutheri lRrt*nfftilig/ om maii maa flpe for3D«bc«. ibidem 

1619. 8- 
^ ^ttuj^ 00 ©fibi^Voftii* €(ttfiiama 1620. 4., ogSb^n. 1624. 
; 1645. 4. ,, . 

PbHrp^ Melancbthonis Loci Coinmunes ifaCL SDanjf. ^|bn. 
i62i. 8. , ' 

\ 2f ■ 3 - Phili|)* \ ' 1 1 ' 6 ,Ad Air 

iPhilip: Keg«lii aöMKlige aSi^itifer* ibid. 1ÖC15. g. 

ehronologiaSaCraimiSJertettlgllbC. ibid 16^8* 0^ 1641, I2* 
Om Gogv Mägog Abadon, ApoUion, omfat ibid. ifcp. ia« , 
LQtheriCatechism.MaiorvDWfatpaa!Darr(f. ÄJtm^löspi g;^ 

ffl?gc/55og. ibid. x633. 1640. 1664. 8* , ' ': 

Davids.^folur mb mcjetflot (gtitt. S^»». 1632* Fol. 
Lutberi 2«rt>arfd^tl be 2i)bj!cl ibid, 16J3. la^ 

Auguftinr^aöÄ^iBofll ibid* 1635. ia. 

Benijiardi Meditaitiones, Ot)crf!at pao S^atlfF. ibid. 1637. ia. 

Philip. Kegeiii oanDdigc S?e«rttfmii8er, ot«rfättc. ibid. 1647. 

* 

1661. 8. 1664» 1667. 12.' , - 

Sl9e41>iiiri^ob)mii9«6aknt)fr/ itcm om 55ii;t. ib. 1639^ 1665. g, 

tiBpwMfei<.r>t>et Arild Ugerup. ibid. 1606; g. (B. Hyf. 
Th' Afu R.) * / , ' 

AaLHOLM (Nkolatai) / /' 

UnDemrmng om «f imut S>1 ibid, 1755U 8. 

\AaRHUSIUS Gacobiis Matthiaf) @er Matthiat, 
AÄRHUUS(JobannesRafch)f0bi688 1 1 2f ptil i ^al* 

fith ^mfttqmb t &ial<ui6/ laatii %m Pat SKafl. Simoti Aar-' 
buus, ©ogncprÄji fommcfleM/ ^ati« gSaöer Anne Magretoi 
^afch. 172 j 6tcp ®f(W«pmfi for afptrup oj 3toertlep S»e# ^ 
mglfötr i gpeti. ©rteomtretit 1755. 

€5Prifter. 

Srpb^ganen, ubjiuffcR; ba Sm^eti Blep offoitK^ frcKenDtgUrt 

iimffcm De S)an|!e 09 @Pcn|fe. Ä^dh. 1720., 12.- 

AARHUUS'(Simon Petracus) f0t) I SCatj^ttUJ 164^ ift 

Octofitr af Boröerli^e gÄuftrr. .^airt ga6cr ^M)e Peder Si-! 

moufen , 6on« ^Oxt Mareii Jcfjs 2)Qtter. 1665 bt^Wtttb€^ 

fttt 9(ar^tiu$ ©fpi^ 1677 Mep SRagiffflr. ©«r i 6 «ar 

; V Deca- .0 Aar Aaf 7 

r ' 

i)etana9> og i| 9Kce/9)troi>|l paa jEloficrct. 1(76 Krv IBic^ 
Sbcfpt t iRiKli*^ 6fok po^ Salfior*. 9UM eftrr ^^^* 
jbr 09i>irrclig diectot/ og 1678 (EapcSiM fomincflcM. 1684 
6o9iie|^t«il fvr ^nlfifb «g StuiieDe SBoug^eNr i {«dianb. , 

2)«be 1708. 14 Somalit. Stor gtfl mcb Anne Magrnh« 
RaCcK, ^ang S^i^manMältog. Johan aafcbes IDtfttCf i^ 
(to. dm ^CUtf, S>gi«fi#IKr f» Hofin» Fandat. Tom. 6. 
pag. 136 Og 178. 

©frifter. 
Decades Yarix de tvAAojSQAiA. Hafn. 1675. 4. 
Decades vi^iz qv£ftionuni Logicarum, Metaphyficaraiii»I1iy-' 

ficamm &c. ibid, J^77i 4. 
Qrsfliones 111 Proarmjuin Meraphyficae. ibid* i678. 4. 
Diff. Hiftorica-Pbiloiog. de Geniis. ibidl id78, 4» 

Aasko W (Georglus Laurcntli fil.) fab t flUiic l6lö. 

1641 Me» attagct fom Stnformiitor (oi iKifFop Hans Bucbard- 
&ns iBerii fintimefkM. 1645 bin» C«pdlad i GaflcrtD i Gofr 
(AioM ^nft i (Stadhmb; 1647 M^^cttg Sfogacpriefl fammc^ 

Mag. Andr. Romdprphii Decacbordtim Jubjlaenm, tflrr tl 

»ao|F< t^falmrr tm €|rijit g^fd , iitgincii met^ gortole. 

X^va. 1668* 8* 
€tME 9}cr< ome^riiU »Mfc. ibid. 1675. ' 

Calendarkidi Synopticum. ibid: x6^^ Fo). ^ 

'fvd^tffrvcttrU Ad-tfty^terU 3: ®ickjii (umtieligt SRiiibftebe. 

ibid. 1677. loi. Pat. og 168 1. 8- 
YiMK^nfU^OY Paflionis & morcis Jefa Cbrifii poa SDoilfF* 
ibiA 167J. FoL Pat. 

^rc^^olme ttt Kong S^riflian V. SIvti. i$79« g. 

atechismi^era< amttCltgf S!(<»il og SvggeillOt»* ibid. 1679. 
I6g70gi69a. g. (Giw*. Tar.) 

91 4 AAAaKOw "V •.1 

.1 ♦ I / ^ % . - Aäf Ah^ Al^i / A ASKO W CUi:ban Bruun) ^ax l>««t Alunirius Jj^a ^^- 
elies CoUeg^ttin 176 1. ©to a'|j(<t*ttH %i^\iXi\ XXi^SMX^ ' 

£iUibiiwal«r Buggfc-for ot obfcmte Veneris ©iittg fwbl^o# 
Ten. . (itj^aa na^r^mribet^D Meäkus Stiboiciindtus 9e& ||ru 

TetrapodologiÄ Danka. Diif . ;i. 'Häfit. 1762^ 1763. 4*' ^ 
DiiT. de Dyfenteria Epidemica HafnitE & per Sraflkndtatn 
1766 gisfTänte. ibld. 1767. 4» ^ « > 

'Abel (Chiiftfanus Petri) f|>5 i gjifcei SOÖOÄ^ i<y<5:6 ' 

' ' Sf riftet. - , ^ 

1654. 12. op atmtfertaiii i66j. 12. , 
flJ(aIme^S5o8- 2twft<t*öm 1607.' 12; ' - 

Teftinionium de Unitate& Trimfetc Deitatiis. Aijift. IÄ69 .g. 

09 paa ^Joöönbfl 1667. 

Elogium de feptcMiaiia fclicftate Chrift. V. Regis Daiuat*' 
; ibid. 1674. 8' C^**- Ä»- ) \ - ': ^ 

Abelsön (Michel) |Ät •wfat af f pbjf 'Ct ^attbdigt Ui^r* ' 
\w^rt Sl^ötu 1749. 8. . • ^ 

ABELSTED(öartboIoiTOus) SS. Mi»ifterii€andidaOi5» . 

Sf tlfter. , - 

Forftinans ^«jiMfefl paa f«r|ft 3ttl^'?5«9 / <>»cr/a». SteJert^, 

1764. 8. \ - 

AbILD (Jacob Qluffen) 

^ / Sf tif tct, 

iSIIoftcnrtl^Mm* forte Stf!ri»#. Ä^w. 168). Fol. 

ABiLDjSAARD(Petrus)6o9nepra^ til StartrftJ ; Dii* ^ 

^ '^ - «f rijf» / 1 Abi .9 

SöW-ytÄbi!cttfor8lJroa]^Äobbn'®(crf. Jrenjfcm 1744. 4. 
Klj^pnrDif <« owr Sm fi^tifliatt VL ibid. 1747, 4. 

-- — — . 0^^* Mfltthiat Volqvarts Bruun. ibid. 176a. 4. 
— — '— otjcr Johan Vtllör. ibid, i^^S- 4« 

AbILPGAARD (Pctius Chriftknus) faö {-Ätafiem 

%m 1740. 22 3)tcait8(r. pani gaDct »arSSrcn Abiid- 

gaard , Stmitliq ^^^^t^iXf iani 9littXX Magrcte Baft- 

holm. 1760 btpoaerröe fra Siubcij&aDn* ©folr. 1763 rd^ 
fk UöcnlaiiM paa SonjL Stip«nd. ' 1766 fum Ji<m. 1768 

He» Doäor Medicins. 

Bfirifteir; 
Difp. de utll^tafe Chyini». Hafn. 176a. g, 
•^,— de VenaefeöioneinftippreflisM^Tiftmis. Hafn. 1768' 4- 

Rofeiiftt:i;-s U3^crre(nio9 um i&exnv^t)q^9mmt. Oöerfat 
08 mrt Sftunarfttingcr forflam. Ä^m 1759. g. 

AbÖLDGAARD (Sevörinus) feD t glcfftfiort 1 ailWrge, 
171-8. 18 g^bruarii, l^Ot ^an^-^aber Peder AbiJdgaardDW 

?eJbfr, «DtolKtcti AnneSörcns ©ottcf. S5(et) ®t«bcnt 1737 
fra S^rilii^nfanM ©fotir. S<tubcn plb9f$^ 00 orconomifFe 
@(ubcrtn^ct ^Gt (^an tfonr lagt fia efta ^cgncfonflnt^ l^i>ori ^aa 
iiiformctcr 1753 09 54 i^ar (laa i S^!9^ tncb ^InfiM^raab 

I 8|| gf|iflt11f Archhrai^iiis Jacob Langebtk paa Sirifftt j (BöCP 

rig; og 0infriiia S^P^tfecn. 175 Mc» f^an Sottijl.- arc^m-Scgi 
»micficrr 09 bercfter bef(i(et pao^ongdij tScfpiintngattgtentttni' 
' rrift^dcgifgct, 09 miD<* tcmefttc Auchivani Opfijt afidtg»? a(i( 
tRbnii bcfinbtl tgc gamk 9)?0ntinKntcr. 

SFrifret. 
JBt|hi»dfe00a®tew««Stl«W. ÄN-I759. 4- ®b« trj>Ft 

paa Spbff. 
i Oin ^aff-Ärombinj. Örc0tt* SKösöj* Tom.l. pftg/283. 
I Om SR0r9cnfcacr k. at ubrpbbf. ibid, Tomiin, pag. 157* 

: a 5 om ^ I \ I lo Abi Ahr Abf 

' / . ■ - ' 

Om Stttttttkr. ibid. pag. 355.. \ ' 

Om Äi«6jl«öett ©fttjfm ibid, pag. 343. . 
Om rt mittcralff Äil^öÄl» wb«iitmorjTw^ 

Om S0t». ibid. Tom. VL 'pag. 297. ©lÖCtt fot flg fcto 

i}t)f0mitieit (MA $9b(I , «9 af 9(otpr fdv forbcifrt. 

AbRäHAMSON (A^'^erner Jofcmi^ Fridefk von) ^cntt» 

Sftifter* ' 

^m-^itf ^mm »tfif gorff iel tmeSem S(m6^faWcn ög 

' <gr»brmii. , ^nbrinrt t yDe @t9ff( af Sotfaj i b< 9v^ 
Iit ^it)enf!a(er« ^t^a* 1769. 8. 

Absalon iSatbrt af oogle m0 Sitem^ir Hviidj lani; 
r<tte t)Aiiftc SRaon Dat Axel. ^ptt oat fab inaa $isneäctu£iKe 
^i ©otar Sltf niax 1128. ^a»^ gobet »at |)t. AXTer Rög, 
Jftant 9Kob(t2 iRat»n.>at ii^g^r. ^an nebfiammrbe af samtticl. 
Sm^Ui ®liit. Ubi Iftanit ttndbam fiMb<tcbc^ ^an i 9}att<. 
II $s (kt> S&iffo» i^ iKoclfiiN / i itilUt {mitbe |an ittjMagte 
fiid fiot S5ctmmiuitit. (^fienfcbe £>mtit|tf<ii og ^ayitteict $ib^ 
ftiiligt @obf @ltfftb< @0tae ^lof^er, og «a^lagbi ^nnriiie ' 
;f4mmc0cb</ atnogleafbcmfFaBeaarligDi^testic, (»»aj^lomiU/ 
bcn banif f i9i(l0tie< Opl9^nai$ tmi mt fieaftgt* Saxo 
Grammaticus , fom ut^iOii j6cftetetct/ opmuiittebc ^an f il • 
at {Tttt)e brn bonflf |)i|lDri(# 9g »cb ^t mtiitblligrSott«Ifttt? 
fl(t gat» 6am Uttbettrtmng om 3(bitilligt btb lenl^atfnbe. 1 178 ^ 
blco J^.ttbbaigt iii ^Ubi{f\inub i&Um,}o§ faa, at. 
|an tiUige Ue» 95ifp i 9tocirilb^^ 09 cftet bc Sibetj ^aaDe ' 
#e fig ogfaa at bftte en Omt gdbtl^ctte^ ba |»an of te feft^ »ct^ 
fonlig )»at meb paa globin t beo a^cnbifte £rig. * Ubi Sicfc « 
faget anotbnebe (an en Unifotmitet t San og ®ang/ og tnb^ 
fatte en aiminbetia fitittgie ooet ^e SSiget. Sott fa^t : l^n 
tKiv en af k (totjle ^«nb/ Soonematf fan ftembife , \a^ I 

( 

I Ach n t J^flfcente ttl |<m< t{0iouft, ®lt^<fr98t, cfitctbcttari 
9tat»tr SoppcrfKb/ SrofF<A,og €Slat<(to9(ta6 ; fm aibn 
SoM o{f .|m< Stcv{{abcr» «^an eicDc i (is ^ib Stotoi^vti, 
i99te htx ittiatvk 6(o(, fa&ttt SSrcl^J^sM, 09 feMtc ftodi 
i 0|Amnfi. eoDelig (bM Dmne flon SRanD 9lar xioi; ^. 

Jos JEcclefiflftkam promttlgfttum in pablico Parhmento Ring- 

fiadknfi. Ao. 1171. 
JSil|crtagi«8lCt o*. Jus caftrenfe, coniilki & opert Regis Gt- 

nuti vi , ubittMn af RelVnio Qtfb bfn Mrffe {^trbflraa, 

S]^»tt. 1673, 4. Og af Stephanio tUailt Sven, Aggonis 
Opulcula, Sor« 1642. g. 

Otto Speriing i^oi^cr tiifb lorrbf Xnm^rrfiimgcr tttgit>et ]^on< te« 

fiamtiifc* Hafn, 1696. g. {JD.A.B. Hyp.) 

AcHELEjE <^abriei) fijbi ©laanc, l^ii< ^abtt tmr 
Rnnd Acbeieje fi| J^tlmh, {anNtomttirr t J^nOoiib. fiUf^ 
bmi ^n Utistmit pm ®or9e ttcadcmic, Nn» bcrcffet Song 
Sirtb. UI- &tatttta, egomfitcr 06<tfi Dtb bcnffaotifFc Sfrmer, 
(amt afiagt mcb et Caoonkat i SIH^org 00 %ax^uni Capitlcr. 

©Ptiftet» 

Exhcitariones Politico-Philologic* in Tacitum de Moribos , 
Germanorum. Sor. {646. g. ( T*. Co», Äi*. ) 
ACHEK (Gcrhardus von) ®08l|fpt<rjl til ©f. Catjtllie 

Sirft t Jpterttig 1 9&enfpifd i 29 9(ar. ®fal i»4D< t)irretaf obelis 
famiite; SDBDfi6s6« iiSeptcmb. Bar gift imbMetee Melt 

chiors ©0tf rt; ^t. Melcbior Edvardftns ©ettet l SlflgCtftotJ. 

6f rifter. 
«i8^r«:W!rttoW Sophie Bafle* Stat^ntt#i63g. 4. (BikBt.) 
ÄcHONiS (Boetius) Imbeloft fbt SRcformattonetf; tog 

mcb Alberto Laur^ntii 9g onbtC OrfcctbebC poa Breviarium 

Rojkildenfe/fom 6lCb tt^ft «HJati* 1517. Og I5I9» 8» 
<i4i. Ä*;)' ^ - Anot- s y I' I -' ' f \ ' \ \% 


. AdÖLPHUS (Ivapus Petri )f0& fSBffge» 1S20. ^atrt 
ga*Ct IMlt Peder Adolphus J. U. o j Med* Doöor, %^x^<* 

ticiig i 9?ergcn ^ tnctt fi{ en 6U» £atrgmaRb i %u^\m. <$äa 
|cto »at Söguefrojfi tit groen r ©otriip , fii^e^iie og Öbam > : 
fant i)}tD^fi i @jiiDkanD^i)a{encä ^liroi^ftic \ Sfiotge. togaj^a^ 
*fli|Jft^®raben 1649. SDobe 1665. . . 

8f rjf te t. 

Brfcv^nmn diftinftionum. Lugd. Bat.'i64^. %^ '- . 
MeduUa Oratorfc Jbid. 1646 &'i656i &AmM. 1662. 12/ 

r VEgIDIUS (Ja^ns ) paa ©attfP Jens Giödefen. -getr* 

Slibc 15 50 öf borgctttgc gor<rl{)W. gorcpoD fpr(t et ^fdc^ ^ 

'Cmfccöe I 5 Siöt, 1580 fuccfi)CreÖe SQ?ag. Anders Sörenfen 

Weile [cm M'^r<rt)if(int. 1591 Mc» ©ognfprffll tif £Rki>/ 
lat Äitfe i Siöbetij^öon cfter gSag. Albert Hanfen , fom J^an og ' . 
1593 IjieccDm&e fom S5t(!opi Äar^mi*/ |>t?or5al^^«be^6a6. . 

1 1 ÖJCCmbcr. 9Jot gtft rtlrt Magdalene Valentini , en 9l2b< i 

tarii ©PttctTta aOStttenberg,' 09 «öleöe nkö l^en&e 7 S50tn ^ "j 
t)triMant en ©ö(t<t t)fb 4Rat)ri Ingeborg , fom bk»'gifiiiiei) /; 

©OCf. Miatthis Ja<:oblen^ ' Äp«gl. £it)*59?Cbicuf/. OJ ©tumilKi 1 

ffafcer tilte 3ö(0b(Wr* 

iiig gjraJifett OWy Jörgen Rofenkramz S?^en. ^597. g. ^ 

-*-^ — — Jacob Biörn. ibid. 1597.^.' -i 

•*^ — — Chriftine Lunge, ibid, ^609. 4» ~ J 

^^ ^— Anne Rcyfenkrantz. ibid. 1610. 4. ^ 

— — Peder Styge. ibid. i5i2. 4. 
.«. --^ ChriftintSkcel. i?)id. i6iz, 4, 
-^ ^^Dorothe Lange, ibid. 1^13» g,/ 

— — Chriftian 09 Chrifline SchieeL 3(aV]^Uttt • . 
' ^ 1617. 4. ; 

— . — - jeJrg^nKaas; :K^tltt^ 1619. 4-. 

Peder I ■ , /'■■■' 

■ . *— . . T P<J<JerMunk, ibid. 1613. g, * 

I •-- -*---*• *Eiche Broc ibid. i6a5* 4« 

|-* — — ^ Chriftentze Wiwerf Ibid 1626. 4, 

{B,Hyp.Spic.Afi.AtarXifni.Tir.R.Z!) 
.Ä]LKOTHUS(Monachus)£cl>fbeiDctXLSeculo. ^t 

cq SHt\(mtx af.{)crfomj}, moi op^IM $9 fin mffe SiDi 
Doimcmar^; i^tft l^an i^cgpubclfm af O^t laSecoIo m^xin 

Hilbria St. Canuti Rtgis & Martyris Ottonia fepulli , ti(|r 
gtort of Aiild Hvitfc|d. Sln. 160Ä. 8. Qg af Joh, 
Meurflo/ ibjd. 1-63 1. 4, ( B. Hyp, An. Cimb. ) 
AgERHEGK (Andreas) fBt) 1 gBorÖI, ^or %9XA goja 

ti4t f II *Oa<^tit)pa^rKma&i)* @tll(erc^e' i fiac imgc Vor 0Kcb^ 
mm , og rcifie uDtnlaBM SomnbreDc fiten fammc @tut)uim 
ttt %%^Wt%, og.Uct) ferfi CapeOan i %\m\^if^ i SRorge 
^737-/ ^^r|an grr<\libeD€ i nogte SX^iigioii; S»t^t9(et»er mcb 
l«n.I«tDe'5Prot)pCoid,^maatU bcroDcr neo ttl SUbinJai;ii. 
^to cni^f iig faltet til @t. ^ovdi ^t\AcJi<ti paa iB»ni|)olm. 
SorfalM Oet i $roc«^ cg omfttxrtle» fDrj^mt fom $r<lefi poa 
g|^rHliangj9.o ^vorfra ^n r(|ig^erÄf, og ht)c(e fom Privati^s, 
]»i»ritl)cn i Sioben^o^nf men meefi paa SBorn^otm, ogptac» 
tifcrcbe fom Medicuf . ©obe 1770. 
> Öfrifter* 

jDtiipl^tIofop]&i(r< 8«8e. «I^vil* 1758. «. 
Den pftilofopl^ijfe Äpjotje^per- ibid. 1764, g. 

y^itofopl^i^e Srpct^m^^ili^ 

Om grte?* 0g ©lög^gSolfom. ibid. 1754.. g. 

aDpPiBtfle t^cologjff t ogmoraljfc.srriftcr, fomtlfreretrpff^ 

AQERHOLÄt (Ghdftiiernus) foö i 2fgCcMmS«Ärt) 4 

t^e^ ^anigabcr ^. Peder Roaidrdp por ®ogiKpr«(l til 
Bcjkr^ og 0^^9mi og 3Jrft)|l i ^Olerflepl&UfM. 1714- N ^ . \ 
14 Age 4gg Ala 

Jm iKiti m coUegiö Medifreo , og (iaMrcM ffffarroomim / m 

, dfrifter. 
Oe Macalls in Sole &c. Hafn, I7I4. 4^ 
De Sanidiamctro LuiMP. Hafn. 17151 4, 

8(lmaiKifcrforgt«wttf X7r5» 1715. ^ 

» 

^hefe» Mathematicff. Hafii. 171 g. 4. 

AöGQNis (Sveno) Sn ji9bf! 9(t)c(Animb> ^tt< Sabcr 

Wr Htt.Acho, fsmSaxo OHtm^RHt pag.* 379. Edit. $tet>h«! 
Ji^anUt^f i bet laSeculo; Ht Saxonis Grammatici conto- 
bernalis, 00 CftCt SBiflop Abfalons StIffQliMlfe jFrf9 0S bm; 

ABetfatfie bonflc «CMiioric i ctlort il^egrcb/ fom Stephaniat 

Svenonis Aggonis Fil. Ohrifiiemi Nepods, primi Datiics 
gentis Hiftorici, qvs exftant opulcula Stephanos Jo» 
bannis Stephahiu$ cx vetufti(nino codice räembr. Mft. 
Regix Biblicfthecse Havnienfis phmus publici juris ft«,' 

» 

cit, nptisqve biltoricis pariter. ac Phiiologicis illiifits» 
vit. Sorse 16^2.^ 8* 

SDiic Opufcula tlftJcfattt: 
Cofii^diofiiin Regtkm Daniae Hiftoriain a Schiolda ad Ca^ 

nut^VI. ' ^ 

Leges Caftrenfes Caftuti Magni. . ^ , 

Inccrti Aufforis Gencalbg. Regum Danis. (B^ Jfyfi Sfk» 

S. An.) , 

* AlANUS ( JohÄnnca Jani) fafr 1563. ig Sfilgllfii 1 JS>^$ 

IM>, i cn 959e falOct aia, fitap^ «eb Eaugl^olm* ^nt^aUt 

t^Ot Jens EfKildfen, ^dn< SO^bft Bente Lauriäs g^tttlT- . tiM 

ftnt fMiirrShrig i gtf». ll.%ib fiDfltebe ^M aSobermeb ^m 

ttl (5t«0anbf l&»or grue Birgitta Giöe ^r. HcrloTTrolles tOJ 

f 9 ^om aor og fatfr lom i ^loM^o(m< Gfok; bcrfta ^m 
158a iU9($abcinM Ml» Mmittmt. '9ir» fa« ^ t 3 aror^ t 

\ Ala Alb ij tri|ir|i«ii ttt)ttiIatiH f 9 ^^^ 1 597 hki» ^ector i J^^H» 

|oIm« ®fo(c. 1502 Profcaot Paedtgogicur tleftfttotou 
lannl Unimfitet 1607 Rhetorkus, 1608 Grafcusi 1610 
JLogkus, og 1621 Igktt Profcflbr G»ecu«, S>»J>e 1631^ 

ia gebruarii. ^0» »or 2 ®ans<j9ift. i) ®<6 Ellen Mor- 

tens ©DttO', ftt gilfe af ?Jrofc(^t Andera Kräg. a) 9)M 

eioriid, SorgcmcfletCbriftcnJacobfcnf ©ptecrafä)falraic. ' 

eFttftcu 

. Difpp. XI. Logics. Hfivn. i5io-i62i.4. , 

Difp^ Ima de fermöne & proinde de nominuin xttione 4^ 

Imgyarum dlverfitaile. ibid. 1608: 4. 
I^. nda de fermone, qvii agitur de iingvarum titilitate, & 
DiateÖorum apttd Grscoi varietate. Ifofiv z5o9^ 4. • 
JDifpp. du£ de proniintiflnont gribca. ibid. i6a3äc 2623. 4. 
Diipp- du£Philofoph.imlGeil«neiruinqvcftionam. ibid. 1624 
I & 1525. 4. 

|. Xe^onfio brevis ad Job. ^Goropii Becam & alionun fimilium 
I cHminationes ^objeäaa Saxoni Granunadco. Hafn. 

1627.4. 
Diip. de gentium.qvarundam orta, pr^ipue de Cimbrorum 
ortu & migtatiombus, donec in hisce oria confederinl 
ibid. 1628. 4* (^. A Hyp. R. Bib.;) , / 

\ ALjd^VS (jol^annes Jani) ®r vbtn t^M f» SDefcnrtXÄt 

f fiTtoAaiA. SBteJ SJ^agific? 1667. 

eiPrffter/ 

jCatenft loethodtca Salamonts r. Salomons Etbica, dcT 9<Nr^ 

-l^iM 00 0MKr4 Sfterrctittnfl/ oDto^ct «f Salommis OriM 

^rog I ^^rorMFch 00 ^«ifatig/ tftrr jo&ph Halla dJ^oaN. 

S^i»». 16^7 0( 1743. 12. 

• Albertius (Hepricus) mrt Silnomi ijÄtniitoit /• fÄ 

f fifdnl^apJi mob $iiO<n af ibrc %6i^ Secuio, 4)an< goi^et / 

V ~ nS ^ Alb' : 

' > 

iSjff Chriftiftii , Albertiin , elffT 6|[ti(leii 3fl6crtfett/ tUm^tf 
tti(({^r i ^«bml^s^n./ fom hBit 1616, 0^ fotu noglr ^oibe foip 
mn^fiammetc fra Itn BcFicntXe Petro Alberti , fom bar 3(ca])(» 
wk(«frrile 3JicC'6aacfBer 09 ^Profcffor. 160% }olu f^dn 
fqa Si^I)cnt^a»R« ^cabeniie en Oration de S. Johanne pv^>- 
geliftfi. «paa retfie t jtnc unge 3(at uDenlonbi , og tH @iuj|r« 
ti&Sat) folgenDe @Friftcr» ^tn fDruben bem/ ^ar ^an Jfam* 
nun(frct)et matt^folbige i^^itofopl^ijfe ©orfcr,, fom albrig^ erc 
lomac for Spfct tgfter |)i^iitf<'nijlni 6(et) |an bcforbret i btt 
.tpbile.^anceDiC/ 00 txtktt ter fom 6emtmr t ire 3(ar. 161;^ 
Tciiic^an mcb Songf lis ^iQAbclfr attrf ub/ for At giore gg^ 
ntere crforcni ^prog 09 (StM^^aqtt, ferfi iii Dc forteemme 
fie @t(cDer og «Ooffcr t €un(i»ar ftäc» ttbcn for/ og cnbrlis tw# 
Dc i (ggoptfli- . 

Difp'. de Principiis f. cauits rerum naturalium > fut> Pr sefid. 

, Job,. Aniold- de Sine. Gieffae 1609. 4» ' , 

Mufsta Adolefcenti^ Veöus. it)id, 161Q* 8* . ' 

S)ettc pbiie @frift itibbcfatter at)f!iBige megit frnnfle fatiV 

jtc Poemata^-fc. Regia Clio.. SoitilegiaLycophtonticaCana* 
grathinata. Hiegiarum fafcicul. Amica Mneme. ijg Odaruiu 
ÄiPaiodiarum pugillus, fom <rc inDfor« I Roögaaid* t)elicw 
Ppet. Dan. Tom. I. p.. i Se feqy. 

Alberti (Jacobus) ©ec Borsens « 

Alberti Gohannes) §00 ;5a5 1 Äiobeti^at)h. ■ i $49 

lito SKajJjter. !Detcft<r forji Piofeffor Grxcx Lingvo , fftjtll 
Dialedicesi, og 1558 ProfelTor og Eaccalaureus Theologi2% 

gjOfflc 2tar cftet bUt> $an Boaor Th9ologi« og^SBIffoppen D. 

.Ped. Pdlladio i Smbebft abjAtngeret/ og i$5o fom Dirfelts 

$5lfFop fttcccbercbe. SDobc »569. 25 ^at. ^r gift tncb' 

Karen Anders JDottCr/ ^r* Anders Hanfen, ^X(f^ i SB^aU 

itwe , ^on^ IDptter. 4^an bor Sabrr ttl Albeit Han&n , fon^ 
flbm Mrt ® iff op i aar^ttMl - 6 f r i f» ( 

4 »/ m Ale i^ 

Cancioner& Precationes. Ann. 1563 Hafn, g, 
Conciones & Precationes. Aiin.' 1564 Hafn; ^^ 
gortoic tU P. tidemans 0»crfflp«elf< af Lutheis $Ut{<«¥o(lj(. 
^ dat. Häfn. 1564. 

Conciones & Precationes. Ann, 1565 Hafn.^. 
' Tres Conciones Pccnitentiaies exHof. I40tc, Hafn, 1566: g^ 
I Thefes de unico Mediatore. ibid« 1559. 4, (^att< -^^jfr 
Dfjp.) PrseC Hemming , cri>8 ttöril Svil Hemmingii 

a^^Ii^e IranfCc yfolmeti fotn jiqDel i SJ^ag. Hans Thoms- 
' fens HJfalmc^Äofl- 

e» Jntcr^l5o0, firtctoti ofl j^ormceret nieb Sanoit' ibid« 
1564- 8. _ 

Jortalc tii Peder Tiaemans S50nn(f©O9- Ä^W- 15Ö3. 8. (^. 
B.Jfyp* Sfifi, An. Mnr. R. 2.) 
AlÄINUS CNicölaus) Dan, nicfo tgvii^. ^0M ftif^ 

lenlaM 7535. i8;9)farttu 1564 Me)> @09nr59f«fl H( ^f 

-^ efvift^er. 

/KtflKVrÄMfcn 0W Henric Qvit20W, Ä^W 1570. g. 

SRettetftang ojSSercÄnina- ibid, 1576. 8- 
öm bet mcflfncjfcUje K»- ibid. « g. Ann. 

AlBJPRÄTäUS (Severinus Cafpari) 

Propemptica, Epifcopo ä^ Canonicis Vibiirgenfibus dedfeata« 
Dantifci I59g. 4. 
. jAxEXANDRlCTraVofJ®^^ Cant. 
AlEFELD <Chriftianus Alllertus) 

• . ■ 'I ■ , 1 1% Ale \ÄH Aid N . (SR K t> t T f e v. ® B 1 1 f t e t. 
ALEFELD (DitleVus) 'gtt @8tt af Bendix AlefeW< , 

ogChntt.V. ®«^timcog2anb«3iaaö. 165a bkft Stmtmot* 

.©ftifteV. ; , 
®ti«f« ttttb '38emt^n«9<tt am 6tattW»bu«flifd&e^ofttK9<aJx«' 

Ig^n^tft, tMtum Frid.wiiheiin, (S^utfUtfl wn «ranftfn*, 
fcurg, «ttewfltw btc t>olmf<&en unb |Mn9«Hf(^n ©«? 
frtiB®^»*»^ qjommrtft tin5«^en foBe. Anno 1658 
g«M)vk6tn. Reufuni Tom. it. brt europiif^MStaati» 

IgOttPcH Job. Chr. Lttnigii. Nuni. 117. > ,, 

abpigt «i<l»rirt om @p»9rtf«r/ inbfrrt i P. GoidfchmidtB 

' ♦ />5lli(<^et Morpheus, pag.- 163. (C/V»/;.) 

AlXERUP (Laurentius' Albertin) 6h)U^olb«t W& «I, 

«f ^oltiKtil f(Httift< ©foUt t ÄiJ>6en()a»n. ;, 

Stttftet. 

0W ffltlh^art af €<«t«^«mo, fa«#»itf forfatttf. Siottn^atf» 

1756. 8. , 

\Allwg G- h.), . ■ r ' . 

' ettiftet. 

Comusiebons, ett» UnlKtJHInlBg « Äog^Äottjiim, otxrfot 

$^»n. 1762. 8. / _v 

jDffJrttibflceattc^iimi^OMb-^attflf/fonflO^foMött*^* ^•"' ' 

. 1756. 8. ■ ' ' "■ 

iD'ALOISIO (Dominiqve Antoine) M. dell vafto, <n 

3t<iUe«tt, fom %(imW «»,««''9 ^«ftjton af ©roritttog» 
i Volni/ mtn ba fam«««ft«f >««*«« ©»ö M<» ^am flrataaen, 
lom 6an i Sonj Chiilt/vl, $ib ^« JoO- 

', €>P«if» , ' ■ 1 -• 

f . Aio Alp Arne Amt 19- 

Miiffime fondamentali di Gf^fo Chrifto^ Copenli, I73}« 8« 

I Alpin AS ®re Macc ab^us 

AmERINUS 0<>h*n««« Laurentii) %Bbt I SRÄC Ot» 
trmt mii^t i M i6bC Seculo, *{)an« gal)W »Ot Lamids Nicl- 

fen, @09ne'$r«fl ti( jDomftrfm fammffiAt/ fom omfibct 

StoSSiffop I SKaftorg. 3D<t SlInatHI Amerinus ga» D^Nic* 

Hemmingios ^aiH; tM (aa t (oni ttRgc 3(ar fterbig uDcn ab 

ttdttttbt Ciceroni» Orocion pro Sext.Rofcio Amerino. 1577 
Nfl) (an ^agifict/ <iDn?DodorMedicin«, faltltPvaf^icTs 08 

Canonicus i fHiU. J^w ^AT 2 ®anqt gift. J^ani farfie J£m^ 

.f^miSRaW INtr Anna, tX» pbM Ellin Jacobs^ SDoUCT, Ct 

£)otter af^a% Jacob Weile , Sijlop t S9<n. ^a tmr CR 

Sftiftet» 

Epithalomion in Nuprias Joh» Erasmi Reravii» Hafii* 25 67. 
I Eucbarifticon ad D* Opt« Max* pro defenfione & gub^rna- 
tione annua. ibid. 1 570* ^ 

Qyerela Danisc in mortem Chrift, III*, ibid. 1570. g. 
Ecloga npva d^ fcedeie intet Frid, II, & Johan^ Swcist Re- 

gera, Witteb, 1573. 8. . 

Caimina varia. p. i. ; (l9pr(0< Ct tt^tt (an< Edogft re<x>giu- 
j uik aufta. Witteb, 1576. 8. . ' • 

Rip^fiam Epifcoporum Series & Viti? Tetraflichis compre- 
ben&. Hafn, 159I* 4. äcaPet« T^rptf^ero continua- 
tx^ ibid, 1704, 4. 
Carmeti de Coronatione & Laude' Chrift, IV, ibid.' 2593, 
(». Spk. Cimk Ter. Ak) ^ 
AmTHOR (Cliriflopboruil Henricus) ,|{0|) »mtrent 

1678,1 Btf>\hm { i^drittflro. 1704 Mrt>. Pibfeflbr juris oa 
PoiiticestÄW. SÄfR formeD# ttogle SJeri/ (wniW (an 
lai^t^c (cr^mmrt (^ (anfFe 0)}iRiOt^i falOt (i^n i Unaot^e t>ip 

5& a W A •51 / ao Aitat 

M ©ottarpfft^op: SSto bnrpaa 1714 af Söö« Fncl. lv. 
OBtagen fom Hifloriograplius 09 San^tAofr i (et fleCDig^l^Ificcn^ 
ffe €aiircni(, og amtmanl) t Stenöborg. 1719 Blei» faJDeC 
4ii $t>bcff|iai^n , og giprt tt( 2ltt(iitlraa6. S)«i)e fammcficDf 
17a 1. ai Sebruarii. ®at to ©ange gift, i. tne^ Aniti 
Cöftitz, a. me» qJrof. Nic. Martini ©otter af ÄW. ' 

, Prpgcamma LeaionibusPoliticisprfftniflum, Kilon. 1704. 4^, 

Difpude crimine Simoni^ ibid. 1705. 4* 

•»* •— de babitu fuperflitioHis ad vitam ci vilem, ibid. Vjo%. 4.. 

Epiftolaad A, R. Philofophum celeberrimiun, qva catechetae 

•* cujasdaih^Roftcchieixfis ineptiz recenfentuc ibic^ 
1710.4. .^ . 

. Medhationcs Philofophicae de juditia divin». ibid. l/l2« 4, 
, Tra^^at. juridicas de Obftagio. ibid. 1712. 4. . . ' 

€ittleitttng |ti ^i^m^ ttni) ^ttten^^unfL ibid. 170$. g. 

K FjrPS^ anrnia Germ^iiicum CoUegip de civilitate morukn prs* 
. mifluin. ibid, 1708. 4. ^ . ' 

ttiit^ergrdfii^e ©ebancFen »on »rr6e(|i)emfkii9Set]^obei t)erfii/ 
.. M<i« acabemlfcffe f c^ret Bebtenen fan/ ibid. 1712/4. 

uttDiejlpj. 1710. 4. 
^ S)er tn ailcn (einen StDetaeti i^et^erlt^te :K&ii$I. olbenj^urgifd^ 

(Stam^anm. 17 13. fol .^ / ■ 

"SMf fem @rrif{et/ fom cfter :K0ttgeli| ÖvDre tibnidlai>ii tft{)r, 

(ie Srig ere iil)0im tmoi) Dc (^rnfle ogSsitptfieeR^e, . 

lumtig: 
. ^i|forifi$Kt Seri^t Don Dem Mtjtial^Kgen uab gegenttdrtisea 

Siiftanbe ber fleinng^oljlemfc^a SKitterf^^^ 1714. 4. / 
^(iotifcie imt) De^nunftmä^pgi Utoterfut^aiig ber Urfac^ . 

bnrc^ toelc^e Me {ivtfc^en S)än9emar(( inib ®(^n)ebeQ ton J 

etma ^unbert 3a^trn fier, 99fiiffatlcne.®treijtigfeiten ft^ v 

.«tttfponrien. 1715. 4* Äöf » . s 

« N • w Amt Ane * i 

r 

I 

. SfofsebcAe ®^a|ibi Der itiifmiiigcii f^t9ei)if($eii yrocAurai. 

Iii jive & hEko dt^tmMa ^mtii , Ui titlfUfiitn £rcttl^ 

fiiititbtif&tfai^t somtpii^J^ni Sin.ii^is^^^ 

\ Knm^ i€t tlr(a<$fn/ ocf^ 2C^ro 9^a|ef}. |u mhnmatt »f< 

niiti^t XOkbit Orilf Magnum Steenbuck fol(|fcr ®cMt 

i |tt mfaren. 5to|>^. 171^- 4 

I ' ©rtttöftt ^öt ^an og fFrmt: ^ , 

I |}0ctifi#9}(rfit$eim9cr3;aicfc^cr @cDt(^tt un» Uekrfegun^en. 

Sl^^* 1717. 8. 
1 jttir|e Utttcrfu^uns t)e< tnnttnm mma^ittn&oitoxptx i9ie« 
^ t)er|io(Cni Stbbrrirf* einidct Ann .1683 unfc 1700 berctrt 
pnblictrte^ SäriiUt^en Mfiemf<^ei fikfttij^fn. 1717 & 
171^. fol. ' ^ '^ 

Det l^erlt<^ grilnenbe OthStoti^^ 17^0- fo'- . " " 
dtevibtffe Yi^t)i6argif#e ®taat' ant) 9)oIicr|9 « 9)ierDrbotti)(. 
%Untb. 1722. '4- 

Collegium homiieticuin jde jure decori , paa Satl0f Ot^Ctfdt 

Del) Fi G. Vosf. S^H. I728* 8. ^ / 

Philofophit Moralis, |il)§JwrafVosi;Lipr. 1730.8, (C/V»*.) 

. AnCHERSEN (AiTSgarius) g«b 1702 b, g 3atf. i ©orc^ 

1|Jr«(le9ttarb t SKibcr @tift ^ö gabcr tmr Anchjr Sci en- 

ftn, e^gne^ojfl «I ©aubtr^ 09 3l0trc*95or^, orf ^mji- 

i SRene. ^mebi ^on^ SSoöer Mane Hans J)otter> Corgty 

[ mePct Hans Pederfen Curfzes ©öftct af CoIMttrj. ^ !B(ei> ptC* 
t^öat tlllt)rn>u(i äf banä^O^lbte ©robcr Söreu Ancherfen;, [q\^ 

tnbnu cr ^rofcjfot Dcb Gymnafium i ptienff. ^SDcppncrrte 
1716. gifberefter ©teb p«a Coiiegio Medkeo* O9 1728 
ffifte i(bejilanbl paa Finkcs og Fuirens ©tiprnbicr. ' SmtOUr* 

ttb WCW bött ^ÄlbC^ til Medkus Provfncialis tSRibf. SRcijlc bcr* 

paa Ihray fiiem, »i famiAc STat 1730 tog ©oc(or#®raben in 
Mediciha. 2)0bc t*n^8 Sebmofii 1760. ?Dat §tff mcb 


V N '/' 21 Afic Ingeborg Chriftins Fridfk, W SirtlttdttM Dottef i tftxU^ 

; ' SD?ett fom ^m tngcn ^sfxtC efterlot) H) ttfimtlttuht ^% 
" ^ooo 9«):l>alcr, |>t>oraf flCentcn anmM ttMt lanne tti^Ml 

' ' SRcgncmcJllcr 09 <§f olcljolöa i SKifee. ©ar i fin Siihen af be 
.6€WmKliö(le 09 fl«t|tc Praaicis i 2>ijin»emarf- ' , 

. ' r SFrifter. ' '« 

Dispp.llH. de Mödicfttione per Muficam, Hafn/i.7ao-22. ,4. 

' - Dispp. IL de Monftro' Cyclopico Hftvm^iifi. ibid. 17^4* 4» 

Disji. pro GraduDdftor. de Strophe feptimeftri foetus. ibl«;t. 

1730. 4. (^'0 

' ' - AnCHERSEN (Ansgarius)gtt ©0» af SKIfep Mat- 

, thias Ancheden i aSiJtc. JDejJoncteDe 1737.' fBlt» Httfttt 

Alumnus.j>aa Barches Collegiuin, 09 Decanus paa Shfittttr 

; '\ _ 1744 ^m^x f fitn ,0ötrfl CoUega i J^etpoftötf @fek , 09 
: cnöclig SRcctiMf i SHafi^om, l^w Jan D^bc- 

' bisp* 4e Clavö figendo apud Rojnanos. Hafn. 1744. 4*^ 

— de Iniiffri-eiitia {leyfeöi iEqvitibrii^ ^ ibid. 1745.^4^ \ 

— -- de Vindi^te cupiditate &c. ibid^ 1745* 4^ 
, .. --5— de Sta u AnimaecataraP^ali. 1^11747. 4. , 
•). ^^ -^ de Mii-aculis Apocataftaticis e t^bilofopbia recentiofi; 

lv,' ■ ^ 

. elimhandis. ibid. 1748* 4* « 

•Ancheriöen Gp*^""^* Jö^^''^^"'*^ SÖbre 95tfober| 
vtll na?(lfom§e. ©tpDnctrte 1757. a&let)bercftfti739Alura- 

t nus ^Ma Borches Confcgium, ' ©i&cn^J) mejlcKt^ ^ Sttöötat^: 
', ^^Mkn Statim ^n i mange 3(« niA JBcrBijirndfe ^ 

' / , etriftetr. 

Dispp. III. Animadverfianes in Lucianum,' Hafn. 1739 -4ö» 

' 41- 4- ' 

-- — de qvinq veDeli£Hs , Vi , Damno piibtioo > , Rapiaft 1 La* 

trocinio & Furto^ ibid. 1742. 4.* 

:; m?. I Ane f 3 

Clfp. de qribusdaih croditorum benefidis Jiiris. ibid. ' 

^743- 4. 
' AnCHERSEN (Johannes Petrus).g5robcr ttl Ansgarius 

Ancberfen. gjrt)t^2or<^$r(rfie9aart)i7oo.40cto6cr. 1716 
' foiti tit Stcabetmet 1719 lU» i^canus paa Sommumtetrt. 

.1723 rcjjie ai)cn(anM. 1726 tog fRagtfirr ®rabeii i Siabe n|at)Q. 

gtcifte bcrpaa ottcr UDcniaiiM m<b CtatdraaD Bille til @tce« 

naU / ^anS ($0nncr« 1730 tom |tnn. 1732 Mei» €onrecter 
. tKt) £te(ca^t)n<^fb(e, og tillige Vicarius tU at ((efc 09 Difpu^ 

tm for Qyaftor Univerfi^atis. 1733 6(ct) hibliothecariut 
Univerfiratis. I736 Do^or Juris pg Profeflbr Philofopbis. 
1737 W€P >JrWi9 Profeflbr Eloqventis. 1752 »irfcfij 

3»(iilra(*. ©eDt 1765. 22 SKpril. ®ar |0ifc meb 
Cachrme Wiel, (Jnfc af 3laQbminb Höjer IRiatcttJaDn. 
- / e^riffejr. 

De Magnete flt ferro Lttdis per Thefes, , 
ApologismusTerelitianu.s«Dispp.lLHafii. 1717 & 1720. 4. 
Paradoxon : Inter PfailologiVirtutes eft pleraqve nefcire. ibtd. 

' 17^1- 4- ^ 

De Brimo. ibid. 1722. 4, 

Leromata & Indices obrervationiim de Soiduriis. Hal£ 
1729- 4. 

Notitia Ronue generaii$« -Hafn. 1733- 4- 

XII. Dispp. de Soldiiriis. Hafn, 1734-40. 4.' 

Jus piiblicunr.& Feudale Veteris Norvegise ex antiq^o jure 

, ' aulico iOiifi){!vaa. ibid, 1736. 4. ^ 

Dispp. III«de Criteriis boni Libri; Hafii. 1740 42^& 44. 
4. 1746. 8- 

Hubners fiMTöaiifffbe ©eograpjie, .rrttet^bg fortÄret. SJtn. 
1743. '8-. 

Prsfiit. ad Tabiilas Geographicas fynopticas , S. Indi^ium er- 
rpr^m in Geoglaphia" Patria ab exteriisl Conxmifloru»"» 

85 4 > ^ . Ä4 . ; , Ane V 

tt6 ^itpm^tt fra 174^ tii 46. : famIerOt»Iä9 Hafii. 

1747. 8. . - 
Dcfcriptio fla^uum Cultiorum in Tftbulii. ibid; I74l« l^oL 
Breviarium Aiitiqvit. RDmaii. Cellarii fupptetum 6c .reC0!giu«> 
. , . ti^m. ibid. 1,74:3. g. . ' ^ . 

. 1)6 Vetcrum ChäUjcrde. ibid; 1746. 4. i 

, De parya Cimbroium Civitate. ibid. 1745. 4. 
' Herthe-Dai ^tb Ecire i ©ifltflÄttl). ibid. 1745. 4- 
Obferv. de, Svevis in Geiierel ilj. 1746- 4* , 
yMis HerthacDea öcOrigg, Danicae» Hafn, 1747. 4« 
ObC de Herthigeiiis. ibid. 1747* 4. ^ . 
Aditus Vallis Hertha? Deff. ibid. 1746. 4. . v 
De Tributo Coriörum Norvegico. ibid. 1748. 44 • 
De Scien^iaöc Fide Taciti. ibid. 1748. 4. 
t)e Hidä Anglorum. ibid.. 7748. 4. \* , 

Horatii Cannina Secuhria ad LaudJ Phcebi & Di^nft i XIII. 

. I)tspiitationer* ibid. 1749-60. 4* 
Relatio Gespöri, Aniii^adverfionibuscaftigata. ibid. 175};. ^i 
Oi;ar. in Obitum Marci Wö1dicke. ibid^ ^750: 4. ' 
' örat^ in Natalem trigefini^am Frjd^ V. ib, I752&* Fo^. 

Confecratiö Diväc Ludovicäe. ibid, 1752. Folj^ i 

> ;3lnb69bc(fe iti en ^xtWtAni m tn i^ofmtfitti pgfet. S^^u., 

Sciagraphia Philofopb.^Moralis, idid. 1756. 4. • j 

LaUs prppria H^skbio, dicVa. ib. 1757. 4. $aa ©Ohf ln^Cty -i 

fat lyg Ubgii^m af Niels Rönning. Si^n, 1758.^ 4. 
P'rat, ii>i)iem natälem XXXIII*. Frid. V. ibid. 1760. 4. \ 

De Hospitibus Norvegiac veteris in^ jure publico Norvegir ] 

<Be(iir,appellati$. ibid. 1762. 4» , /^ ^ 

De Cruciata Norvegica S. gxpeditibne Hicroföljrmitana Sh- \ 

; gurdi Regis Norvegir. Hafo. 176a. 4. ; - J 

Para i "V Ane a j 

Pars Scxta' Operum JToratii, ^ ipfi & Sidonio ApoUinari Ltu- 
des Phoebi & Diana? diaa. Hafn. 1752, g. (^«0 
AnCHERSEN (Matthias) f0^ löga. 16 ^axtuxdrif 
biflg f l^t^or imi SaDct Ancher Ancherfen ba »or ^rovfi 99 

^ogofi^rirfl, mfn ftbeo 6lct> SifEop t SU^. {)att< aSot)ct 

, l^Ot Maiia Peders; ©ottX 1698 frcpODCtCiC fjraa(ibfr®fp(f. 

1701 H<D SXector i gribcrkta. 1705 Profeflbr Theologiac 

: & Philofopbix deiignatu^.^ Sorlot) tftxpaa %ti^Ma, Ot 

: 1706 reifie Ubitnknii, ^i»or ^aa fimieoimdig losbc jtg eftot 
I U oncRtailFe CSptoj. Som ^icm 1709 og blfi> jlrojc Pro- 

feffor Matheinamm inferiomm ^rdinärius. 1720 (lct)^riV|i 

; t StiaiacSpc poa SCmdgcr. 1725 Sogne^r^ji lii StinUatit 
[ Sirfc t $i0]kn^at>m 173 1 Sitlop i SSibc. SD0DK 1^41- 

'Spicilegium Defe£lus Lexicorum Rabbmicorom* Uafii« 

1704. 4. 
PoemaTograi Anflbicuoi. TrajeS.ad Rhen. 1707, g, 
Oratiö de Mathemflticis Danorum. 2l>tbfert t 3Dillif4^. 2if 
itiot^. Tom*. 8. P. 76,1.. {Tb. Rau. Ati^ Cim.y 
AncHERSEN (Petrus) j^c^U | jt» 51» ®tct> Jkia Bor- 
ches Colleg. ilct^ jiöcaP^rfonci CapdfaniÄrttgrieJ 00 ^tXtm 

faeiaRorgi, .1 

e? tiftev. 

Disp» de Örphco Tfteologia? öc Orgioruin apud Gi:ffCos au- 
Öore. Hafn. 1747.. 4^ 
I — — MiraculumfuifleSpdomffH^xitiuni. ibid. 17^7. 4» 
[ ~.~ de Ufu Mathefeos. ibid. 1748. 4, - 

Om 3efÄgorfoiimfl. 6tri(limi. 1754, 8. 

Anchersek ($e\'enin]s) fub j ®«ttNtg5orl ^tar(le^ 
;gaarfr i giiicr ®tift i £93. gtattcn 4me0em 3^09 4 SRet^rmber. 

^a« g<lä^ m Ancber Sörcnfen ©Ojn^JjJrifl! tM 0«lber* 
«8 9}9m«95otlf« «paM ^0i)Ct Maria H«ni botttr Curt7. 

- :® 5 1713 - f" ^7 26 \ . l Ane 7713 Met) Af $an< e^en S^^Orr rt( Slcatemiet bimtttmf. ®r9ft 
fccrpaa l&icmtgien, pj tefleforjtaea^ttgrcgSrrtre, ProfeObr 

Hans Feter Ancherfen bg Doctor ^icfierlbn, foni l^n IIIÄ 

TeftiiTToniöbimitteret)ettl3tcaBemlcti7i6. lR<ijleäari7i7 

ff <Strt JMUI Walk6iidorphs Collegio. 171^9 6^9 Decaims 
paa Communitetet. , 1722 Mcj) Prö-Reaort Ol>^nfc ©^Olc. 
J726 Piofeflbv Philofophijc Deiignatus Wb öyranafiirfiifani' 

mcjicDl 173 1 Sonvcctor t faijimc @fo(c 09 »ttfHfg Pmfeiior 
Eloqventis, 1 740 SKagijlcr. 1 748 SUector MD nieerbcmc/te 
©f ole* ^ar t)«m fltfit inrö Chiiftme Miller, en gufc af 
Jacob Haiifen FlensborgV ©orgcr og. ©In^anDlet i ODCttfc^^ 
ogen SDottet.of ^r.chiilliaii Möller ^ eogac^ro^li tSlbfm 

lial0ima 3fl«. 

ePjcifter. 

.''I • ' < 

Exercitatiö de fufpeäo Oracttli Delphici fub nataks Chnfti con- 

ticinio. Hafn. 1717, 4. 
Vindicis locl Corneliani de Ufu Scena^ apud Lacone^ Di$t 

put;2. ib. 172Q. 4. V 

Schediasnaata 2.Nde'£pi{lola ad Laodioenfes ffll(b|Paulo tri* 

buta. ib. 1721: & 22. •4. 
Gremmatics Latina I^cxceptat in Compendio. X StOXt Og tpbl^^ 

113 UnDcrt^Umng t M (atinffc @pro9.$bvn.,. 1751.1 
1753 09 ^7öi- «. ' 

Kex acditicator optiinus« 3: Oratio, habita in Natal. Regif' 
Frid. V. 1757. qva ii^Oniui Gymnafii Othin. demoaed:* 
^ficati folenni religiöne celebrata e(l dedicatio. 
Orat. faiiebris in Chrift/RamuiTK Ep.Fion. Hafn. 1752., 4. 
^- AnCHER (Betrus Kofoed) feb pM gSotftMm 1710. 

14 3ttn. , lm ^ni gaber Jörgen Mchtr p«r >JJr<tjl ^an«^ 
QKobcr öar Johanne Kofoed. 1726 bcponmbt fra ©pret 

©tDle. l727.Mcb Alumn. Collegii Walkendarphiani , o<{ 
fibeil Decanus paa Communitecet 1 2 Xat . 1740 bifptttef^ 

mcö ' 1 4 \ Ane " «7 

'Kieb SonSCrigStBabelfefot bcn6a vacante ProfcnSoneJundica, 

, ofl blci> fcefolrt ot-totoc ojfcntlije gord««iiinflW^ i74t 

Me» Piofefror P. O^ Jiiris Civilis Patriaf.- • 1742 Doöor; Jtt- 

j^is. 1753 ©eneraliSIuDttciir »eD ®«c(?tafni , 9M^^i ^^^<' 

". ©at<s9taaft. ^or mxii 2 gangc gtft. i. ineb Sophia Ama- 
lia BUdfoe , en ©njlet af ^r. 55if!op Biidf öe i «ar^ul aj 
me» Jpbanne Mai^ie . Sevei. igr SRrtUm I 5Jil>enjf abirttc* ©•• 
cictctl ^abeo^avm 

eftiftet. 

Disqviiitio de prsfcriptione Danorunt. Hafn^ 1740. 4. 
Cogitationes in dtibios qvosdam articuloj' Legis Danien de 

fucceflione ab inteftato. Pars I; 1741. 4. ' 
Pars II. de fucceflione coUateralimn primäe Lbieap. ibid. 

* 1743-4. '^ 

Pars III/ de Pri^cipiis iiicceffionis CoilateraUuni. ibid. 

1^43- i * 

Conie^urae de Origine & fenlu feptiiiiac generationis , Lin- 

gvaVcrnacuia: ^^l^CllOe ^^iKnb. ibid. 1744. feqq. 4. 
I De jure Civili , naturali , dum addit aliqvid vei detrahit, 
\ neqvjcqvam contratio. ib. 1750. 4. 
iDisppv de Genuina contrariar. Legum conciiiandi^ ratione. 
ibid. 1749.^ fqq. 4. 

<En Fort Stttt^iii^ning t \m for en banfF ^vx% atigaaenOf toi^ 

fpnbigl^cb pg ©taaCetonften. ibic». 1755. g. , 

gotCak tfl Pythagorae £rt<tt af EilfKOV, SftVfl- 1756! 8- 
De indole juris privkti pro babltu imperii Dano-Norvegicv, 

fcripto Montesqviano: de PEsprit des Loix , oppofit. 

tib. 2. Hafn. 1756. 4. 
/ Imago fupremi Regii ' Judicii in Dariia? & Norveg^ -Regnis 

ad exemplar ordinationis noviffimae (aneita^ 23 ^ebr« 

1753. ibid^..i^56. 4. . , . .' \ - • • > ^ > V %tr Ane Aiiä 

gortole 0m ^atibelen* 3t0t, Wf^t £»«f«ttelfett af ^«lont^ 

Ct(8rei)fil3tt9enom3tt(eti2ö».o9 9l«t 4- '*; 

^orft^ar for £00 09 Jottf^nbtgl^cb ril ®0ar paa ^tt»tt m^l 

(ct i £0» 09 gi«t. ibid. 171^5. 4. . ^' 1 

9tf|iani>Iin9 om Oen rettefif o^ 6c({e ^aabe at regnc @te$tfFaM;^ 

ittb paa i 2ga^ejfa6«' 09 Slrilcjager. ÄJon. 1765. 8« - ^ 

Oratio in memoriam abfoluti Imperii d. i g Oftöb^ iJ^öQ* 'j 
4bid. 1763. FoK . ' J 

©attjfc 2o»Jj0orte ijie J)cel ibid. i7(J9. 4. v ' ^1 

SSt^iii paa eprogfoiiM ^i^fdi9c 9i9tee tabfort rSNobeolJ 

©ibetiffatjt* ®djfa6«6ftifttr. Tom. 6.p. 57. 1 

^Ofop^iffe Sletrogttiuistr angaaenDc bet (Spor^maal : (Suttu ^ 

Jl^ft til^oM; etler 2tf|t^t for Om formaäcr meefl ^o« rt J 

^ ^ SRenneife. ibid. tom. 7. p. 129. tt ooerfot paatpt^l 

' ^» tr^ft feparat. Äftöttl 176^. 4. : '^' 

]Iiii)nf0gmm om S^m Valdemar ptn ifie ^ar gioet ben^ffaoKf ; 
fti 08 fteflanblfe So». itid. Tom. 9. p. SOiXPr» 5«0 ä 

ANDREiE (Andreas) fu RiNGCOPlUS. ^^ 

" * Andrea (chnftianus) ^ ■ , • i 

eftiftet. 
Jufta Eifeqvialia in obitum Oli^. Roknkranttii. Hafu.^y 

1642. 4. ; ] 

Orat, GratuU in reditiun Chrift. IV. Hafn, 1644. g- '^ . 
Ocejlus Sor^nfis anagrammatereprsetentatus. ibid. 1644. 4, ;j 
In Natalem Jefu Chrifti. Sorft 1^4^. ^. : | 

^-hreni in Obitum Chrift. IV. Roft. 1648. 12; j 

Eufebic Prodeambuians. ibid. 1647. 12. . " J 

Encomi)im ^nagrammaticiimi Sor. 1654. 4. ^ J| 

Threnodia. fuper Lipfiam expu^natam. 1654. 4./ - J 

AndREAE CGudmuhdus) gn t«lanDff 95Ottbef0tt f0l)t |HI« ; 

»f ar9 i g»ib{ior^®9ffcl ®if i «folc {'^oram / 09 fif Tefti- . I 

- And ' «9 

flionmm af 9xitBit VX %K(k^m\tt. ®^cii fom (att for S4tti9< 
torni ffpli fttnDe iffc fortfflrttc ^p dtnfc ti( Slcatcmic^, maottc 
|aa«enixtil SSon&cjianDca tsioi. .$)mi t^teo ctmcgct inge- 

nieas ©frift de Polygaiuia & concubinatu, ^l^tlfct foraarfo^ 

[ jrDei Qi (an paa SKtingct, cftqr «^. Henrik Bleikes (BcfiM. 
I Hiai Met^ tagm og fat i 3(rc|t, farfi jl^IaRD/ (ibcR t Nt 
i Staa Saarit ttb &ttxti i iSubmMn. fRcn im (an en 3}at 
i^rafte pg nb af ^inDntt, for öt o6f<rofre@ttcmrrnc, fal(t(an 
: aformobentltg tul), bog blco upab. 6i( Ocrpaa tU M n<Pe 
|®cmaf / (i)Of (r longciigr iBorn oorc/ og forlangcDcoKmc, at 
»09 otloe tabe (am (cfotDre t\{ fit eogcniente igkn. IDcnuc 
Ifdfomme^nbclfe (^«gcDcj^ottgm til at gfoc (am M/ (oor» 
jyoa (an cffcr forcganenbr Siamcn Uco 1650 infcriberet fom 
:6toi)ent/ ffll Stipendium og ^loM ^^ dtcgmtcn/ (oor (an 
(an (oDe z6s4 af ^efit i^on i^ar en ptig arbettrt i (c nor^ 
Nf^ 9(ntiqoitct(r, («ori (an (aoDe f», 3n^P8t 

Volnspa^ PhUofophia aiitiqvifs. Norvego-Daniett af (dnocni 

oucr(af |Kia Sätin 1 og af Re&nlo nbgiocn. Hafn. 1 673^ 4* 

I^exicon Islandicum , editum a P. Refeiiio^ Hafb. l68 J. 4, 

(Ti. Conf Refen, Prafift. fid LexkO 
lA>»R3Si1? yacobai$)®cc HtJMME|l. . 

I ANDREÄG«nu») / . ^ ^ 

Sfrifter. , 
ftrofteJBog t nllt(aan(c 9{obgang« Roft. 1571. 8. G^*> 

ANDREiE CJphannes) . 

, 6PMfter. 

Stg^ptflPDifen pOer Anna Rofenkrantz. ;^(1NL X62Z« 8* 

-Andrea (M«rfiDiis)®cr Scävenius / 

* ANPR£ACP^iiius)ff(ti9(iir(nttl* / 

/ efrff^ f ' ' ' ' ■ ■ ^ • /■ . ' '^- 30 And Aph / 1 .« Applaufu.s in nuptias Pai|li Meliffi ö^ BirgittÄ Munthp^HÄfti,*^ 

164a.' 4, ■ • • ,.^ , 

. Kxercitat^onqfs IfOgica? X, Hafn, 4. ' ■ i 

Andjie>e (faulus) feb i ;Skrfeminbe« gijep ,^ tei^if 

llfccrrfOöM» ®!<» 161 5 Magilter Philofophiae.^tt)en@09Be^* 

Vr<s]|i i Sliicn^ 09 $nmii i SSaad^errcb* SDaDe 1 640. 2 5 Decl 

De prima caufa & dependentia omnium ex ipfö. Witteb, 

^ De duobus Chrlfti ftatibu$. ibid, 16 14. 4* (fii*.) 
AnDHE^ CPaulus) vid. MeDELBYE. 

Andrea (Petrus)f0D i SizUti^n, CoUega j atoi 

* JoKCafe (jfalaetasus; Hdfii. t6o:2. 8* '" ' 

AjPHELEN Cjohanries von) gab 1719^ &. ^7 ÖCtbl 

jma ^aavben Soc^ob i 9l«r0e $r«fici^idb; SRummebaK S 

betteuM $ronl&iem€ ®tift^ 1^t^or.$an« gabet Hans von Aph« 

Ien oar Äloffrr 09 @f,oIeit>Iber. ®ar {►iemme I iio^ tHar, ivi 

fedf Sib Me» ammH ifM ©tiibcringcr/ fom McDe fottfotte 

« txb egen gliib, enb »eb |)if (p af 3(abre« UttberviSmnj. fSM^ 

.fieberpaa til fba^, l^por l^an epf^olbt ftg nogen £ib/ bvot^ 

fra ^00 faobt Sdlijl^eb at reife ubeiilatit)^/ for at frcmme pi| 

iStiibetingcr, 09 opl^olbt {19 forfl m%tn %\b i 3Cm(krbaitU 

Stottcrbaiti/ Jr^atUm, ^aaq, oqhmi>m[\btx tilMtta, ^^ 

^an tfitt fote9aaenbe Si^atitm 6tc» tttb^et^ct fom @f ubeiiK 

SDrog btvpi^a til granferig, fot at 0W jtg M, Nbtc i <?pro9d| 

Fom ompber til :Kibbrnl^aPtt 1749 fiöfi i^mt ^ct tnfov^ 

ittm&e^aR i Ut franffe ®pro9/ inbtil (an 175 sUt^ AdjuiK^ 

• ' ■ tus . ^ » 3t tos Fftcultatis Philofophks, 00 CllMig I7if9 Profeilbr Phf- 

.8ran(! 09 tattff Ot&Jog, «^»n, 1754. j. 

fDiaionnaiie Rojal, grottf! 00 ©i^rflP; jDauj! oggranjF.ÄJ^i, 

£>ati(! 09 5|)J)j!, Spöff og ©«ttjf Or&bg. ibid. 1764. 4. 

@rammatical|fe JabfUer. 

©ttt alminbdigr aiaturA^ijlorft, t gorm qfrt ©«(^ionaair^ 
»eb V. de Bomare, mrfat, fftkgct 09 fortrtut. j^vii» 
1767 1770. 7 Xmtt 8., 09 t)entc« ftcrt. 

At^yin^US (ChriflianuÄ Jae.) ©cC OjlN. 

Ai^ILINps (Johannes Nicolti) ^11 Sfaaninf. 

SPtjifter. 
PiimitiÄ Anagrammttum. riafn, 1675. 4, . ' 
$ucced«neaf.Anagranimata & Epigrammatä. ibid. i6g j, 4. 
fipicedium in Georg. Wind. ibid^ lögi. 4. QBib.^ ' 

AqviLONlUS CBcrtilus Canuti) g^b i jtotigfleb Vr*' 
lesaarb i garöe ^mtbi ©telTanb 1588. ö. 7a»flrtiu fllei* 
JlelfiiiUnflbomiibeÄlflnb*, «et) bmftor firfl SXcctar 1 3»al# 
HweV 09 @(ot<^r«fJ famnKfirbi , pbrn @09tte^rfl?jl til @*# 
tenip 09 ^erup i ©faane, og ^roi^U i ^crtcbct. ©frc» tm^ 
»rrfibtn Jtt aia»n fprfccrt Liberms AUqvoniu». ©jjbe 1650 

Odtf «dolefcentiap. Roft^ 1613, 8* ^ 
lu^m juvenilium Libr. 7, Hafn, i6lt. 

EpitoninMemoriam Regina AnnseGatharinx. Hafn. 15J4.4; 
libcr Poeinaticortim. ibid. 1616. 4 
nortdi Manes^ ^ibid* 1615. S* 
Adolefcentia iiitsrludia. Roft. i6ao« xa. Juvt. N :/ N \ / 32 A(^v Aix Arb 

. Juveniliam reliqvisc &i{roperatt laborum interltiSIfl. ibi4<^^i 
^ 1615. g. 
Epiftolariim Centum aufpicalis. Witteb. i6i7f 8* 
Epiftolarum feleSaram dux Centuria?. Rof^. 1^17. 8* 
- Qyinqve Epiftolarum feledaniin Centuris. ibid. 1622. 8*^ 
^ Epigrammat. Graoorum Lib. VK 1626.' 8* 
/ Odarutn hovarum Lib n. Roft- 1630, 8« ' : 

Similitudinum Atticarum Lib. VII. Edit.3. Hafn.l6|9. g* 
^ Iloii/i^^i^ a^ f rinriites Danos Liber. ibld. 164a 8- ^ 
Ad PoedcaraDanicam Dedu£Horit>id.#i54i* 8«^ 
Liberti Aliqvonii Interlutdia Qc Diatribac. ibid» 1641. g. 
Dedamatio Polemica de fucceflu expeditionisChrift. IV. ia 
Sveciam i£ll. ibid. i644« . 

Epiftola de Monumehtisantiqvis, adjundatnfcriptiottibtui ^ 
Laur. A({ei;oi« Hafn. 1621. 8* C^- ^P» Mar. Z. ' 

AqyiLONIUS (Oörnelius) Cli ®wi afBertilq Canud 

Aqvllonio , l^a( ttt)gH^ct 1 ctt @aitrtiii9 oofllc of ptt^8a^(tit , 

Sf tifecr. ' 

Interludia & Diatribse: Portuse 164 1. 8* . . ^ 

^ Ar£ CJoiiftO ^rirfl 08 g^mfi paa 3<Iattb t SftlplovM 
Joh. Sigwdrdi AtticuU ftdd, owrfat pad 3*tattt(?* ^vSxt^ 

. , i<S7S- 8. -^ V 

Ottc 9t«(trciict ot)er %aVfmxa 1678* , ^ 

Arboe CEridecicus) 4>ofme|lcr |fto< Ml tm$e ®rm af 

Schulenborg, ' . ' . ^ ' , 

©Prtfter. 
liRliiiia bcr SBiflcnfia^afftcm Stopcn^. 1752. 8* . '"V I ,ArJj Arc . ; 33, 

Henr, Fielding, pmfät ibid. ~ — 8- 

Arboe (Nicpiaus)^^D 1,723, 4 9qu«m(ct i»aa Gtrvm» 
^( iSIorgc, ^ao< ]Sa^l^ ^At Peder Afboe, iSmbmaub fai)u 

jncficD«; ]&a!l<SD?Ol)trAnne Cathrine Wiel. 1735 De|»tltre» 

jbe. 174 1 reijic uDmfaMi, 99 fittbmbc aSebtdncn d^d a6|tit 
^r t9t)f{( SlCADcmiqr no^cn i i z 3(ar* ^Bc9 fin ^mfomfi Uc» 

|(tB 1752 DoäorMedJcinae. 

etttfteir. ^ ^. 

Aiialyfis Nitri Phyfico-Chymict. Hafn. 17 ja. 4; (Fr.) 

ARCTANDER -(H«tiricus) SJdt CU ©»H Äf JBijfo» 

£liel$ Araander i SBiborg. SKdfic nogfc %ar uDmlanM^. 
1612 6{e.t> dtcctor t SQibors jSMt i^is (Sosnc^^tdfi fil 

©ftiftct. 
Bafis pottaa Sdpientis* Hafn. i6og. 4. 
Difp. de Philofophia ingeinere. GitSst 1609. 4. 
AkCTANDER (Oligfe^us -Johannis) 
• SPtiftet^ 
Encomium Notvegianum. Hafn. 1625. 4; 
M ArCTANDER (Nicolaus) Dan. Hieto Hotbasse, 

frb i Q.wirc^ i Slorse 1 561. i&an« goftet vavLaurids Niel- 
fen Sgrlei^gn t ^ron^cml (Eapitel/ a){0i)etctf Magdalensi. 
»gvard/sotttr. 1578 tiraUteretfra SriHi^icm* ®We «l 
txsf^^^xA Unimfieit SXcifie t)<r|)aa ubeniantS/ dg efter 
fn «^itmlemfi bto/ farenD.i^aB ciibnu Dar 25 siat; fat»et lkm: 
IS85 i\\ Fridcrich II. ^of^^rÄMfant, 1595 Mc» JÖifFop i 

I. miD Marie Stratman. 2. mcb Karen Scavenius.. 

* ePcifter. : ^ 

Jefu Sytachs aantciiac n natiirlige SffgcDi^iti. jtl^n. 
1586- 8. . , "^ h ^; A N. 34 Arc \ / • 1590^160799 i6ia. 8» > 

Exftqviff Frid. II. Rpgi? Dani^e, ibid; 1590. g. 

$ocmte«^e ©peti. Ä^w. 15^1 Ofl 160^. ^» et 09 aierf^t 

paa rtlan&jf af GudbmidTKcMlakfen. Skal> 1694. 8- 

ogtilforn Holuni'i6ii. 8- • 

^M^ 00 Mti9 SofgeDom imoD^ortttifelfe^ :^t)ii. 1592. Z2<.. 

@amrae paaXattö, imDcr 1 it, Alexipharmacum ^adv«r- 
• fu^defperationem. Hatmov. 1611. 8.' -/" 
Thrcnodia in Obit, Nic. Kaa«. Hafn. 1 594. g. 

Om '®nt« Möi»|!iR<K9C ffcmfl|rb ogSrcfettiÄ^cD. ibid. 1598, 

/^i3 09 1685- 8. . 
» Sgeimet for £i»re^ Soptk^ oi 3i«rr ^ ©tanöcu. ibid. 1 599. 

1605' og 1614. g. ; 

2foe»« Sriump^ 09 @är. ibid, 160409 8obcti6i4 g* 
©e 7 ® amöS ^ocniten^e ^fafmer fotf larebc Äl^n. jcSoj. g* 

^TraO". de excbramunicatione «cclefiaftica.^ Gieff. 1610. öf 
Hafii. 'löog. 1622. g. ' ^ , 

®et«e|ret« Ufcl^eJ)^ (Spcil. S^ön. i6icw 12. . 

RecreationeS aliqvot ibid, 1609. g* " 

Epicedia in obitum Petri Nicolai Confulis Nidfolienfi## 
Hafn. 161 1. g. 

%itt otmlige S&jsntier i bmne ^ette SiK S^ft. ij5ii. 
S?f9fti8«nner (lienfiör 3omfrw Ma^grete Bilde tt( 2)m«ljJtt)^^. 

. trijftc |>0« ^anj '8igp)r«Ö. mt Thomas Faftie. S6t?n- 

161 1. , 

. ErmegäardCaspeis^Dottcr. ISfyH- i6n* g^ , 

Cn fapb S^rtflf nd .^f rfon 09 £9! fe. ibid. 1641. 4. 

®^ti|lf aanbeltge ÄprJ^JBrobre 09 ©ojite. 5(ttr^au« 1640. g- ^ 

Öa^^mblfm 0W Nlels Joenfen, S^\)h. 1 596. g. \ , 

— — ^ — . Cbiiftiuö RofenkianK. ibid., i6oo. ^. ^ * . / %?Jr«lHrcnOt)frEafabethSktflm.Jbid.l6oi. tr 

— — . — Niels JuuH ibid. löoi* 8* 
-p- . — — Jacob Seefeid, ibid» i602. g, 

— *- — ' Cathrine KrauffiTe. ib* 1604. 8» 
f — — — Pr?bern Bild. ibid, 1604, g. 
I -^ — — Maiine Mahhes ^ttCX. ibid. 1605. g. . 

— ' . — Mogens Juul» ibid^ 1606* g, 

■»^ -7- '— Otto-Skram, ibid, 1^07, 8. 

— ' -- — Henric Belov. ibid. löog. ,8. 

— ^— . *— Sophie Biile, ibid, 1609. 8» 

— -^ — Hans Lahge. ibid. i6lo, 8l(» 

— — — Thomas Faftic. ibid. i6ii, 8. 

— — — Rield Kcttbbe. ibid, 1612. 4. ' - 
_ ' -- - _ Wibecke Ulfstand. .ibid, 1.6x2, g* 

— -^ -^ Chriften Juul. ibid; 1613. 4, 

— — — Chriflopher Seefeld, ibid. 16 14. g. 
—. — -^ Margrete Brahe, ibid; 16 14. 4, 

Niels Hemraingfens Jractae om ©Hb* Sloait, ?Wcttni(!en< 

: »BUli^f 09 Den £9i)ig§(i), fom ®nb (!al 6ct)[if<l. >0{)cr 
fat|)aaS^atifl4 S&VQ«i593. g. 

Tbil. Melanchtbanii dialog^us inter Deum , Evani "ejusqve 

libeios, Dtierfat paa ©anjiP. ÄJi[>n. 1594. g. (fi.Hjf. 

Sf se. An. Mar. Z. Bih. Br.\ . . 
ArCTANDEIT (Qlaus LaurentiiyNidrofifenfis., ®<e * 

Laurentii. 

ArCTANDER (SeA^erinus Andrea?) t9t|r$m(l fTtia / 

(5 2 Arin'- • - 


V '\c 


- \ N >v 3$ Arfe I' . ARENPEtD (Axel) fil »aftift ^att UtU ^XtM^vi 
ivm Chriftopher Dybvatl for Conjljlorium l6 Jo. ©Ät pDC» 

©eneral Äri9«45:omflii|roriu« t ^tt t^öjfeÄrig^ Dmfter ^ 
»ebämanb |Hia @tifni|9lm/, l^^or l^ati 1644 af ift@y(nipEcbla^\ 
'togrt fange».' \ 1 

ÖPriffer, . 

De fpeciebjiS reruni pnblicaf um. Giefli 1609. 4, (BiL') ' 
> ARENTZ< Johannes) ^«b 1731 paa a#C»rtÖ I 95^ / 

flfniJ ©tift. ^(xxA gaDet w ^r* Friderk A^»tz , 6a\)«ttii* 
te @09ne^$r(eit fammeficM / ptt jBiilpQi^i Sergcn. 4>aofci» 
cr @orenf!|itKr otfer @unt>Por( < SoflOerie i SRora^ 

®«mtare imtBem Cato og Carfar om €cnet)oltd 'og S^f^ 9^ 
gimng. S^^tt». 1756. 4. 

. AeJ^NX^^ (F^^i^^^^^^s Chriftianus Holberg)' (gn SgtO' 

Kettil tt«?{lfori0e, faD paa SSfd^moIb ^r^fiegaarb t iBtrgetil. 
Ctift r X73<5. 58 ®«pt . «^atil gatet »ar brmdöee ^, ig^ 

jfpp Arentz. i JBcrgctl/ l^aniSSRobVr Catharina Friderica Hoi-, j 
berg, CniBtDtcr SDotfrr af 95ärori Ludvig Holberg. . 1751 • 
Wtt> tftet pril^af 3ttfotmatiOB af Job. Plate Bruun . t\{ %taW \ 

iniecbumtterct.: efter fulDenbte Studia Academica m|ie 1758- ! 
uttnlänbS* 1759 f on) ttlBagf til Srrgen igien/ '09 6Ui> j^um^ i 
me paa 9lf^,ett)oIt) til i7^<>/ l^<^ Jattigienagtc&e at rcifrubcri* 1 
lanM; nien 6Ut> af SRiJFop Tidemand 6c|!iffet til at f^rcflaae >j 

Vices La^töris Philpfophiae Moralis paa Senjinario Fridericia- { 

no t bm fratKerettije Mag. Leirdahis @te&, fom l^an fpmtter ^ 
teiiaat, ioMHf^tttt.i762'Mei)6cf!iffctföm i>irWlg Leaor 

Mathefeos & Phyiic^ experimentalis JD^t) 6ttt1clMe Scmiiiar'. 

rium. 1769 6!eD tiDlge imö Leaor CoKin be(!ifht at fomttc 
^onrector^ ^inibcbe t^eb SBergeiij Iattn|f e @f oU. ^(ix ^ ®aiM 

flie Pderct gift. i-meb Chriftiana Mehldahl, 2, mcb Inge- . ; 
börg Mari^ Frörup. , . • Are Arf Ari- 3?- 

\ 

' SPrtftet. 

JttBettdfe 0m et Ipffaköt goff. Cnrg. 1760. 4. 
SttM^rosramma om btn* (iUtäi%nttU , fom finbef af tm 

1760* 4. 

Programma de fiudio Matheirifltico» ib. 1751. 4. 

^^ — de primo Principio juris naturap^ ib/ 176a. »4* 

Arff (Petrus) f$b i fRetililtt, l^afftf %aitT t»ar Lorenti 
Ltvenden Arif , ®öratiDrit)er. ©cpottctcDt fra atof «fiftc ®f0* 
Ie, Mri> bmftd! Decanus paa SloPnret. 1740 SRagtfler^ |tM» 
SoOega f SSiborg @foIf. 1742 Stecror fammefieM. ibiibc 

1764. SJar gift l. meD Anne Margme Oftenfeld , tn^U 
tn af Magifter Jens Oftcnfeld, «KcctPt i SBi^Orfl. a* ntC» 
Nillc Dorthe Aröander. 

©Friftet. 
Difp. dc Bileamo. Hafii, 1734. 4« 
Difp. de Ephod Gidconis, Hafn, 1735, 4. 
Oratio in Natalem FiidL 5, Aalborg; 1760. 4. 

Arius V. Are Frode o: ©e» ?Buf(P. ^ar f«b i Jflanft 

1068 af fotnentmc , anfedtg 09 fta te gamk foen|!e Songcrf 
6(<iinme netfiigenbr gamilte. i^ani %at<ti Sian ^ax Thor.* 
gils,5aB^ SKoter Joreid. J^an 6(rt) opfat ^0^ ^atrf görfatct Gei- 
ler Thorkilfen. SRen ta tcnnc t«tc 1075 , fom ^an 1 jtt 7te 
Sar (il Halier Thorarinfen, en megct »il« SÄant i ^aufcDal, 

tjMcD afftam Optetti 14 2tat tll 1090, ta Thorarinfen 

I^De. J^an reifte tcrpaa iitealanD^ i Selgeftab inct jmtant^' 
mant^ 09 ^aatarente, tcn trfientte Ssmundus Sig^ulen , oj, 
o|ifloibt pg 3 9Car t &lii/ ^vor l^an giorte faotan Sremgang i 
^ttttxcmgct, at iani 8<rremcf}er netig piibi ^att \iuifptt^am 
ftttfig. ^cn fermetelfl $ta?r(ig^et/ttl S^rternclantet funte. 
|tttt itfc late ftg ^Mtalt til at blm i €0ln ; mcn rctfie igien^ 
icni@arcn,.Sanmarf ogSlorgc, »g fom omfitu rt(3<Iaiit 

€ 3 ' iflic»/ [• ', ' % r S 8 Ari Am 

igkn ,, l^ör l&dn iU\y ^Jr^jl (fdfte^ brtfor af nogle 3(re(prö^ 

9 0ec. ®omlrte ^w«ftf ^ijlorijfr C?ftcm{iiirige.r «m Un i*^ 
' lötiffe 09 ttorjfc J^iflorie. «• 

JslendiiigaBoc.s: gttSSogomS^ldnÖ^; fom Thcod. Thorlak- 

'^^ '®WoftMreul)9it)rttUö);fort i Median ö5^äv. iitcfi^tril 
ofChiiftcnXVorm, fm ft^erl Wet> QSiff^jj i 6i«ttÄnb? ' 
ogaf S^orgemepcr And. Baf&cusi ^dfittgöÄ, «nD^Si» 

tul: Arii Thoigilfisfilii cognoftre^ito Froda i.e; multi- 
v' i Icii f. Pelyhiftöris Sched*. Scu Ubellus d^ Islaiidia» [ 

' Islefidingä-Bok diftus. Hafn. 1733. 4, , / ' 

' SloJIc fiflc^ge l^am Og Landnama-Sag^, 09 Chriftendoms-Sa*" 
^ ;:'ga. (^.y#) ^ ^ / , ; 

Arn^son (JQnaO80^ 16^5 i 95arteflr<yib« %(fef i \ 
3*1(100/ l^tjor ^an* gaNr Arne loptfon m ?Jmfl. i6as 1 
. licponetröc frQ;'@c5at^oIt« ©fole, 09 op^ofM fia 3 aar wfr 1 
Äiabeitl^aDng Uttiöerjitcf. 1692 ble^gollettd tJit» ^oliim @foIc.'J 
1695 JRcctorJaiiiraejieM.. 1707 ^lÄfl til (^tabc i ^trit» ^ 
^rima^giorb 09 fort «fter ?Jre»ft i ^tronöc @öff«l i 6t^l* 1 
%xi\\iXi ®tife. 1720 SBijFop i @(M^olL S>«t>« 1743. g^e6r. J 
!Bar jift^mrt) Gudrun^ Einars SDotter. 
. ^ ©Eriftcr. ^ .i 

Cöicndarium, eftct beti »^e ©til ittbretttt ^ol» I700w I 

1707» II» ' ■ J K ' ^ .^ 

JDcn UbtÄ 6ate^i«im gortfaring. Äft»n. 1722. 8^ 
' johan Arents ©nnöc C^riPenbom i)ertfrcf af ^r: Thorlei^ 

nefen , reiJ&cret 09 uögiKt af Jon Aiaafon. ibid. 17-30/^g. 'j 
Donatas» Gi'aairaatica Minor, JLexic. Graminaticale Latiao* 
- Islandicum* 1^,1734- 8* ^ /■ -Arn 3f 

, Uudeas Latin. ciim mterpretations IsIanJ. ib. 1738. fj. 

£>m 6friftmnaal 09 ^(«rgona af SDMff 09cttat. i73g;.i2« 

]?oftocks IJtjlil OWrfa( of »^r- Einarfon. ibJI. 1739. g. 
^ Daflylismiis ^Ecdeiiafticus^ cirni horolo^o Islaodico. ibid. ^ 

i 1739- 12-.- 

6irie ThorJakfons ^PfalmcSe^ fotllKrft.Og f0r(c(M. ibid. 

£aaeniriB0nnf^58oi0Wfaitpaa3<lanMf. (^4». Tr.^ 

ArNjESON Gön«0 ©tttlkreDe Jura paa jti0(en^di)irt 
tlttipaiitft 95(n^ fibcH ®9JfcI/>Racii) i @ii<rjiclM 9i«<^®9<< 

©fcifter. 

^ifioriff-SnblcMiifts Hl btn gamle og nuK iilanDffc ^cttrrgans^ 

idtcnneitifeet^ foragct o§.met) IHnmirttkiiogcr oplDJi df John 

, Erkhfen ^ ^0fe(far 0cb 6om gUDDctltgc SKcatonif. 

SJ>»«. 1762. 4. ' ^ • ^ 

Arndius (Josva) gej)'i ®ilflro0 »M SRrfUnBorg. 

. <>a8« gflDer t)ar M. Samuel Amoldi, ®iiiKriBt|rnt)f«t og ^r«ji 
ttt t gs^en. 1653 bl0 Vt0ffffpr t Äo^»! ^ ftt)cn^ertU9en^ 
fsrfie {).#r«Mfa9t £>9i)c 1686. 3 fin Unstom op^oiM - 
|an jis i mange 3(ar t Stobcil^at^n / informcrcDc i dtaaDttioni^ 
Jens Nielfen Lunds ^ou«/ Dfl* |)Ä»^e fliegm Omgang mA 
tore la:tt)f|ic 9)?a;nb. 3mii>krtiD ubgao ^an Diffe 

©Friftcr. 
Judiciain^ lhi^V2 lafinsfhidio. Hafn. 1646. 8* 
IfHceMariea favia. ibid 1648. ^» . 
Genealogia Scaligerorum. ibid. 1650. 8' 

Al^^NGRIMSON (Toi<^hi'l«s) 8^^ < 3^föttl> 16291 

S^eljlaDJ «öolum ©ttft, ^))or ^anä Sai)er, Mn bcficti^tc Arn- 

grim Jonaftn, t>Ä^ 'JJrirli., ^an« ^Dber Dttr Sigrithe Bernts ' s €4 ' SPtif^ 1 ' . # 


40 Am 1* Thomts fl Kempis SSt)^ de Imitatibiie Chrifti, )iad Blofit^^ 

' Holun? 1675. 8« ' ^ 

ArNIS.^E.US (Fridfericus) gnb 16211 ^ittCT^b 1 ©i«(i 

lanb. ^dnä goftCf J>ar Henning Amifaeus,. Chr. IV. Jgte* 

Mcdicus. r653 6leö Ooftor Medicin'* pg juractifctete ÄIÄ 

'0f riftcr» 

DiQi. de Melancholiä Hypocondriaca* Uikfo. 1^53* 4* 
(5. iöy.) ' I. 

ARNISi^US (i«enningus) ^^D t (5<|)lailjteft DA •Ool* 
l^fiab* ^ar farfi Do^pr Medlcinae bg Prdfeflbi^Moralium, 

i graaf fttrt »cb Obertt* 1 6 1 3 Bftt> Proftflbr Medlcinac i ^ef m 
flab. ' Og omjJber i6äo $0119 Chrift» IV. 8tt)#Medlcus. ©0 
lic 1636 t @e))temb. t Snberi^<6ord* ®tft meb Anna Lund. 
in gttfe Äf D. Danid Fiber, ©rDtttting Sophies gattceBet. 

QEtifte r. '^ , 

Epitome Met^phylicei?, Francf. 1606. . g. . ^ • 

Difpp. Vllf. dc conftjtutione & pariibus MetaphyC jbid^.' 

l'6o6. 4.. . ' 

Epitome doclrin» Phyfica?. ibidliöoy. g. , - 

De Jure Maj^flfltis Libi\ III. ibid. i6io, 4. 
Diff, de Lue venerea. ibid. i6io» 4. 
Obfervationes aliqvot Anatoraicat. ibid. 1610. 4 
VindiciaprbAriftotde. ibid. 161 1. 4. 
' De jure coiinubiorum , auc^pritate Pnncipum in Populnn^ 

it. de fubjeftione & exemtione Clericöruiii. ibid. 161 2;. 4» 

De Republica Lib. II. ibid. 1615. 4.' 

Do^rina Politica. Lipf. i6i8« 4* & dibi. 

.De Portusliumani legitiinis terminis. Frartcf. 1641* ia. 

De Poteftate Pontificis temporali in Principes, ibid. ^— — . 4. ' 
De Tianslatione Imperif Romani, ibid. -^ — 4, ^ 

' 'De r~~ Arn Arr 4», 

Bc Jiirc Confilionini. — « _ 44 
NotsrmLogic&m CrelJiL Scetini i62X«. S« 
' Dilp.de Praeiervatione aPefle, de HydropC) Febri, Apo^ 

plexia & Hpilepik &c. 
Epift. & Tudida medica in BarthoL Cifta medica Loc« 37. ag. 

33-34- 
£pi(L de obferr. qvtbusdam anatom» in Horftii obferv. med. 

& G. Fabr. Giidani £pift. 

J^i 0(>rfra Polidcacre famlct iilyglimr. LipC 1633 ^ Stras- 

barg ^648. 4. IL VoL (Ä J^p-) 

ARNTSROP (Cairiftian) 

QFrifter, • 
Aiirbmetica eOCT SlCgncbllfi. S^t^B* 1758* 1761. 8* 

ArREBOE (Andreas Chrift.Fii) %$bX5i7 i.n^äm. 

i:Sr9b<n^'aoti/ (»or (^aii tog SSagiflargraixn iSio, 09 Ndi 

6{ot^$r«fi tri ^viitxi^ibm ®li>^- i<^i<^ Soittie/^Tti^fi til 
Sticolai Sirfe t £i06rttl^at>n.' 1617 St^op t Zron^icm* Sra 
Wttt SmbeDc ^«n 1612 D(^S>otn Mn> affaC formtDeIfi ^anf 
ttomntltgt 00 foratgelige Se^nct. sDog Uco ^an jiDcii (Sognc 
trirfl i ^ovNugborg 1625. O9 t9(ei637 b. 7 SKart. 
Sat t ftQ SiD en bfremmdig $o<t, fom f^ragtc (ra Mnjtc $0C« 
f c fBtjl i anfrdfc 

SFtifter. 

»eltttion 1 9Jer« om Cbnft, iv. eeier ^memlft^n. S^t>». 
1611. 8- 

Epicedium in .Obitum Anne Catherinae, Reginse Danisi. 
Hafn. 1612. 4. 

9c(i^9)utoer, fom af aRc ®ul)^ SSmr lm<i f am JC^t^ir. 

1618/ 12. / 
DÄ»iW «^Itcr, im^iit ui)fat. i>id. 1^3 1627 1650^3 

1664,^12. 

^5 >m' /■ 4a Arr Arsr Ase , 

8uflpr<rMfett Ol>er' Llsb^t Rofetifparre. ibid. 1617. i. _ 1 

1641 i>^.i66i. 4, / ^^ ^ 

Torcuigr chiiftit); i 5 ?5ra?Mf f tiet otrtr^jS^rifli qjiBrf; ©0b«D< 
95töVÄt?elfe« »S^ijlörie. U&9it)e( af ^an^ 60rt , Cbrifteiil 
A. S. Aiteboe , g>f(r(l til SfJrtMuttö oj ©JH^hge i £a4l 
laitl). Äl^»w* .1670. 4. , - . M 

Öffa re^iviva d: ijjropf^etttt Eiechiels ©9» t 15 ^^tiT&ffett^ 

/ ,» ibid. i(58o. 4v . ' ^ 

Sotttben otifillige ^er« t>tb SetU^^b' tit)i3r»ne; egBogle ^x^ 

»e, itti)fM.t ibttttrt 01. Wöimii Epift. Tom. L. (i?- liyfi 

ÄRSLEBltJS y/ AaRSLEBIUS (Cbriftiaftus) %$t> i 
^Unb, UX SRagiftcr, 001691^ ÖaBorches Collegium6ld 

int)t»iet/|ottM&aii> (tyni f0t jlc 3rt|>cctoi[ famme|lei)^, enfafinfi 
Jde ibi3, 1692 Me» @og9^?Jv«ft til-ffiortmip 09 Oft^rtijij 
gRemfllNT)er*i'@««Bdnb. ^^17^6. j| 

0P rif tct. • , 

Pofitiönes Logic«,.S^ Anno. 4. ' 1 

Cimbria Romac conciliata. Hafn. 1691.. 4.' 

Vindiciae Gotboruin continuatae, ibid. 1691. 4. (K.) 

AscANiUS (Petrus) en SRorbmaiibf reiffe farjl iiben^, 
UnM/ 09 Me» Dq£lor Me Jicii>«. ?8eb jtn 4)iemfom(l 1 759! 

Profeflbr Natmal. & Mineralbgiff t)fl» i)Ct ^ongeltge Ainphi-^ 
tiieatruni ceconomico-naturale, Ofl er Ct SKeblem of M lonbon^ 

f!e @elfFft6 ttl SD^Qnofacturer^ 09 ^Hbelen^ gorbcbring^ imi 
fcet iiDtffe ©ibepjf öber J @ocirtee. \ 

eetiftet. / 

Oratio Paiiegyrica in Thalamojs Frid* V. & Juliana Marlaf, 
habita in A^ad. Upialienfi. Havn^ 1752. 4* 

Profpeft d*un Öurrage intitule Icones rcrum; uataraliUat. ; 
ibid* 1765» . " . ^ . -^ 

- > • .. ■ . > XFi. \ , f^ - \ Ase Asl 43 plgures i!luniinees aPHiftoirfe nanjrelle. Jbid. 1767/F0I. 

Ipbis Popali treinulc abdomine ecorni def^ript». .vidt CoiY- 

tiiiuat. A£^."Med. Hafii. p. 127. . • 

AsLACUSr (Conradus) Dan/ Cort Tlpeifm cBCT 2(6(af# 

»• 80& i5<54 ^. 28 Quto. i $B<rgc(i i Sftatgc af borserlii» 
tairfe. ^ani gaber ^ar Axel Mogcnfcn, ^m t!J?oberKir- 
eii Jacobs Dof(er. @i! frvil t Sf ole t V^ttqtn, flbrii t «»ttU 

lat)tt5 ttmi)crfttrt J584. 1590 ontog Thygge Brahe (am 
|fit ^u^ poa «&t>ecn. 1593 nijle ()an tiDcnlanb^, 09 cftcr 
ptaxi gorl06 fom l^iem 1599. Ääret bctcfter 1600 Met> 

rofeffor Lingvje • tatin« i £i0((R(at)ll* j6o2 Prt)fc(ror 
ingva? Grafcae&hebna?. 1607 Profeffor/Og DpäorTh^- 

ff. g5U»Jl>cii uiDtiflct i c» @la8« Qenis^et) mcöDcft; 
[. Refen iSfnkDning af btn bcReiU)te 3J?aa- Oluf Coccii^a^; 

m 1634 t). 7Srtr. ^ax gift mcD Barbara CHiifi S^otlnT/ 

©otter af JBor^ennJkr öluf Mortenfen i j^tebea^aim» 

erPriftet. 

e Natura Cceli tripHcis. SigenatNaffov. 1597. }{» 
pifp. de Orta & occafu {ukrum poetico. Hain. 1605. 4. 
IThefes de^ artis öi Philofophiz definitione ac diftributione. 
ibid. 1605. 4. 
ifpp» in, de Muncjo. Hafn. 1605. 4. feqv. 
rammat* ^ebr. Libr. II. cumAnalyii Grammat.^ Pfalm. ^5. 
Hafn; 1606 & löog. 8. ^ 

De Sacra Scriptura & Dei cognitione. ibid^ itSog.- 4^: 6c 

1646. yi. 
[Theles Theolog^ deSS. perfeäioneSc triditi<^ibuiHQn,fcn"p- 
X\%,^ ibid, ^i5p7. 4. Sub prfleddio F. Winftnjpii. 
Hafö. !t6i6, 1617. 1^18-4. Difpp.III.^ De N^ * / \ \ 


^44 Asl 

Be Perfoifa & dfficio Chrifll e^^y^-^^T^; ibid l^i^. 8« 

Difpp.III. ' ^ 

De Immanuele nollro Jefu Chr^fto. Francf. 1620. %, Hafn» 

i6Q.t^ 4* Os patt SDatill. Äfet^m ^8- 'j 

OrAtioliutn & Sacrarum Hoinjlkrnm Decas una de SS. prxfhin* ' 
tia» P«na impii^ Chrifti beneficiis ergo pios. ^ Ad^ 
mfirabili Dei noinihe. Tribus magni Dei Minifieriis* < 
. De ^ tripiici Paradifo» Tocidem Infernis. ' Lc£^ione' ■ 
Pgetarutn 6t potiflC Terentiatia. Anima Mundi ^*\ 
Ctnone S. Script. , eait« una cUm Tych.* Brahei Ora- i 
tione. Hafn. i5io. %• 

SSrtamfttitt^ om Exordsmo I SJaiben. 3nl>f0rtj Bangs@am* [ 
litijer. Tom. I. p, 345. j 

De dicencji & diflTerendi ratione. Libr. III. ibid. 1612. 4. ' 
Phyfica & Ethica Mofaica. Hanow. 161 3. 8* 
Difpp. II. de libero hominisarbitrio. Hafii. i6i2&'i6i3» 4.^ 
Di(|>p. III. de peccato. ibid. 1614 & 161 5. 4. ' | 

Orat. iii obitum Chrift. Friis de Borreby. ibid. 1616. 4. -^ 
pifpp. III. de Verbo Del, Religionis Chriftians Articuia! 
i prjipo. Hafn. 1617. 8. " , \ 

Difpp.* VI. de Deo , Religionis Chriftianz Articub fecun- 

do. ibid. 1617. 1618. 8- Diffc 9 jD«fpuC«(fer eri 
jiben fomlct opiast ' j 

Difp. de caufa peccati. ibid, 1620, 4. * 1 

Oratio de ftatu Religionis in Dania ab An. 1517 ad Kvh\ 
' 1621 cum 100 annorura chvonologia. Hafn: 1621. 4. 

- ^anirnt cr og iiDgivct paa ©aRff 09 paa '%^W* MdA 

- Id22. 4. /^ 

Difp. de itatu Chrifti ante & in incarnatione. Hafn. 1622. 4» ; 
'Djifpp.II. de paflione & morte Chrifti, ibid. 1623. 4. *t 

Difpp. III. de Creatiotie. ibid. 160^- 161 1, 4. (JV. B. 
tfyf. Aih Ä.) AsLOVius 

I 


> I Ad \Asni 45 AstOVIUiS (Trugillus Nicolai) ^eb % M. gOltlle ,^ 

Afilot tSpe 1594 t^cb SRifeK S>ag^ Sibcr. ^aQ< Qaber oat 
Kitis Truelfen, ^orgcr 09 ^aRbeUtttanb famnir(i<bf > ^aitt 
(RiDft Birte oiufe ©o«cr, 16 11/ Da *Jk(len arofffttbCx 
liOpilpe f bkp l^an ik i bcn (atinfF^ @fbte famnie|lrb< txnbn 
1 9lc((or SRag. Chnftopher Hioit. ?K«f toiii ^aii btcp bet>nflt 
<if $<fini/ Aioattr bAR blipc ^tntmn opcr fra 6(oien/ til 
\%dtamt, baban fortfattt pne (Stnberinger. 161 3 Me» bt« 
iimctcrrt fra famme (SFdU ttl SCcabcmtet at ba taxtnbt SRectoc 
'SSag. Oluf Boefen. 1617 Wc» falbct til aStctot i ^Iprta» 
^iorg. £)O0 Tom |an iffc ttl bct SmbebC/ jtbcti ban pra)^ fam# 
»e aar bto af ^r. Jörgen Lunge ti\ Obbc» D, Ä. H. 99 «O^r 
i^lmanb poa ^a^mi, (albet tU at Msrc eiot^^rffbifaRC 
yaa ei<f)9r9 @lpt 1619/ baSlJborg tgt^R »at cri{tret ttf 
k 6ven{(e/ blcp l^aii falbct til Canonku^ 09 SHettor pcb Op<^ < 
be S)om'@fote; tog berpaa 1621 9)^agi0tt^rabcii. 1630 
|H<i» @09nc«9ra:(i til UDcn^ager fJrirfkdidb i 0Pte 9tonimcrt« 
ipj yröpftic 1641 Mcp ®09ii^^(rii i S^rifiiania. 2647 . 
fropfi i ^tagni?^ ^opfiic* S)0be 1669. ^aii Pat to ®a^ 

§e 9ift, I. meb Harbara Krtft, CR ©OttCt af SRag. Han» 
Kiöfty €amf i jRortfilbe 1 a. mtfr Anna Bundtar. 

6f trtftet. 
{Stephanofna Farnaflion f. Epigrapmata t^ä D. J.P. Refenium» 
& M^ C« Broclimannum, mkra Theologica Qrnandum. « t . Hafn. X615. 4. 

ICorona Olympica ad Olatim Boetium fiimmoiinPhilofopbk 

l honores capeflfentein. ibid. 1615. 4. 

Profodia Graeca» ibid. 162$* $. 

Salve Noriciini ad Frid. IH. Chriftian. 1648.^ FoJ. (B. 7> ) 

. AsMINDERÖDENSiS (Petru» Job:) ©at SlectPt f 

ItprPfilbc @fpU fra X 580 ttl 1593* r. 

i / 
> 

i 

t 
I 6fvlf« i - > > > / < ml \ '46 Asm Asö, 

-. -■ ,^ ' ■ ■ ' ■ ' ■ ■ 

^ : Sfttftetr. ' • 

Ifocratis OiatiP adDcraonicumyC^rinineheroicoktina» Httfos» 

AsPACH (SixtuÄ) gal) i :Ri«b«i]&aött 1672 N 2 Pcc 

^ QU^ fammcjicMi ^an^ SRoDetf Catbrinc von Mönkhen^ 1690 

^ tepovre&e fra Ä^bcn^aD»^ @h)Ie. 55tct) bmfter 1694 Dc 

caiUiS paa Sloftcrrt. 1695 Alumnus paa Borcl-.es^ Colk- 

H SilfteD f 9(al6wrfl ©tift. • 1703 ^ro»ji t •Ounöbota «S>er^. 
rcb. 1704 (Soflpc>^r«(l til grue Äirfe i aaffii>rft. 1705 
,®ttft« ?prot>|i famtiKpebl 1714 €ott|l(lonaOaffcfior. 173.5 

SSiffop of Sorafter. .9Jor (Jift* 1. mcD Aniia ÄMöinkh-n, 
^. lliei)' Maveh Pop , 5. mct» Dorothe Marie Rofe ^ eo €nfc af 

^r. Bruun til jomtiKrtpc otlUb SRcirfg^cDrr. ©»bi 17^9 

'Difp. ,de Signo Caini^ Hafu, 1693. ^^ 

•— — ^de DianaEphcfia. ibid. 1(^94. 4. ^ 

.-— -*r de Variis fuperftitionibus. ibid. 1697. 4. ~ •*; 

-— — de Nicoderao EXifcip, Cbnfti. ibid. 1696» 4. 

-^ — de Pauli - ad Senecam <Sc Senec;^ ad Paulum £pi(ioli$», 

ibid. 1696» 4» ■ ' ■' i 

— — - de xniÄs qvorundam cprporis humani defeäuum &p« 

plementis. ibid. 1697. 4* ' 
;^.^cle Tcrrac motu, ibid. 1691. 4» Sub Piacfid. Gudmj 

■ Pofcolans. . ^ . 

SHS^lliStibtt 6t)Cr EHfabet We(lengaard. ibid. 1729. F0I. 

AsPERf N (Matthias Wilhelmus ab) /fal) i ^idbOM 
^al^tl. ©kt) Doaor vMedicinjE tll ^UUVAtti, 0$ fiptn 3lk 


^ .s _ 1 Asp Ass Att Aur Baa Bac 47 

De. Morhis Clfifiiariorum. Viteb. 1715. 4. 
ASSEROUS (Laurentius) gn ©fMOmg. 

ÖPrtftpr. 

[ Or«. de JoiVB ad Ninivitas Legationc, Caim. jieroic. . Roft, 
1620. 4. ' 

InfcnptionrmSelandicaruraDanisAntigrapha* Hjifn. i$ai. 
12. (Ä) 
[ AttRUP (Emmus Johannis) ':. 

eFrtftet* ^ • 

9( 55w, fom of Dc ©Atifff SKi^jioiiaitaf « filfenbt be mftle» 
fcariffc ^rbninflcr m ÄpfiCB af Coromanbcl , fotDauffct. 

i Jranqiiebar j7I9.x 4* 

AUMBOSIUS (Martinns) 

' Srrifter. 

Anag/aaimatlsniorurn Havnienfium Decades, * 

AuRlLASIUS(NkolaiiÄP<rtr«aO ^r< PeTJIäIUS. 

I ^ '-''■': ^ \ 

o AADE (Petnif Daniel) , 

gorttpdfe paa tten^m^t ^ai^t^lmit. 3iitf«r t i Drt Äori» 
iti. norlfe ©dflabö ©frifttr, Toni;4. 

^ BaCHER Qanus taurentii) 

-Sitiftet. . , 

»ichard Baxter»^ oNrKfle Opöfl^KcIfc af @itttX^tbt 00 8tt«# 

feufieö« @«tto. gortanjfet Sl^»n. 1740. g- 

SäCCER (Johannes Erasmi) get) i SlttöftfMttS paa ?afU 

f roDfi i Sijbctg \£Jemb i @manff, ^ot l^n tiaDe 1663 
1; SKatrJ (trT«lmf5a«aiu 5Jat aih wcD Elfe Mule. / VciusThefauruJ, öve fumnium boi^m: JDa^Hff toa^rft ' 

\ '( BaCHKEGER (Johan Serainip 

gvanPPe ©amtalet* S^m 16*3. i^J 
. D. Matias franlh ©riiinmatka fortanifrt. ibid, 1663, g. ; 

- (1^*0 . l 

BaCHMEISTER (incaO feb i «»ttÄOtft I$3<>- i 

?$ Ortobetf freqwtttet|öe @!oUri fammtflcM fra jtt 7*eaar, 
SKtijie öetcfttr til ^amborg ogSBittenlerg/ 5»orfra|ian 1552^ 
'wet> faltet ttf Äottfl Chriftlan iir i^et i»D for ot informcrc ! 
5kkit)6 Magnus eg Johannes. . <gfte^ 3 3lat« gottot trog ^n 
tilSSittenbetg iflien. SKen tiet) 1559 atttr inbfaibet af 
Chriftiali 111, (gn!e^©rtiHii«9 Dororliea (il At We jenbeJv 
^o|'^r«W!ant 3»<n. fam .^an erfarete ^afpnbcrneS lemmen , 
lige a»i«9Utt|l , forDi l^an fcit lajlc&e De i ® »ang jatttntc, ©pn^ - 
\ ia, m ^ati (tn «fffeel) 156^/ 09 tirog öl SRoftoIf ft^t J 
^ l^an fitap Meo ^rofeffor S^eologii 00 $ra?p til SRariie :^irfe,J 
ogftctt 1592 ©upertntcttDcnt ©0bc 1608. »9 3ul- ®aif,j 
fliftmeb Johanne Bodiiig, feeii ÄpnflL £W'2J?cWcJ ©wr. Jö*,j 

cob Bordmg» fcottCt* . 

Forma l^recationum. Witteb. 155909x588* 8. ' ;, 
De mödo re£le & utilitet concionandh Roftoc. 1570 8i 
Hiftork Paflionis, raortis St refuiTedionis JefuGhrifti; Roft. 
, 1^57, Magd. 1581- 8. ' 
' i;xplicatio Threnorum Jeremia?. Roft. 1603* 8» 

Ikplicatio Typorum V, T. ibid. 1663.-8. ^" 1D«' f - . .f \ 


• _ / 

» Bac Bad 4f 

' Möller. CiöiK Lit. Tom, IL p.. 49: (Z.) 
BäCMSTRÖM (Johannes Fridericus) Raviccafii Polo- 

xmSbXtaxTxi Oodor MediGinc9aaS»(ciil^ai»ii<9(ca0atiir. 

Difp, inang. dcplicaPolonito. Hafn. 1703. 4, 

Baden CJacobn») ^^^ \ ^oKcf t hxfXM^. ^M %(^ 

tCtr SR119. f orkild Baxlen:l»(rt IXlCt^ri ^A0< €)?Oi>rr) Karen 
Lachman. ^ar t fia Sift Afjimnus poa SBotfrf €Q(!f|iwii. 

Sto toreftcc ^agi^et 09 9iectpr »0 SSorMQfiterH.^flCt 
€ifc mei) Slfc 3acotoe 8rom. S>i«e 1738. . . 

©ff ifter. 

1 Di?pp. de IV. lingvae iatinae aeratibus. Hafn.i^faA 4. • 
[ —. — jeadem continuata. , ib. I7a7. 4. " i 

I Baden CJacobus) ^ao t äBorbiostorg 1735* ^^ 
\ %^tx »ai: gÄaV Jacob Baden, {Rcctor t>A AtR IdtiiijFr «bte 
fammtfifiX > ^anS 9){o^r ElCe jacobiixe From. S>90ocrei)<? 
Siat 1750 fra SBorbtnoborg ^folri 09 eftrrat^an^ai^Mjom^ 
Paoct foaod i>eti {i^iipfop^ (mi ^l0gi0c f pamcii cum lau- 
i de, 6Ut> M/ fom ctt ^pmrarcQbc «f @iiL^8tiic Ei^tien ub^ 

I tttDdt^ til SRcbIcm af Collegio Eierfiano. 3(ar 1756 fopil, 

j^l^n til at n^be Det ctofiai^ Stcifp^tq^cirt^tun?/ Ixn ^ Uni^ 
iraittcttt ®otttiiflcn/ ^t^et^an opMMfiS t 3 Star, tuDttl 1759/^ 
ta l^im Mb n9( Utibetfiattelfc af M {BtO(^maRJ!t Sdpendium 
(f gal» jt9 til £eit>ii0, ^pt ^pn af bet |^ilofop^i{Fe gocidtet 6(cp 
mbbttbet tH 4t tagf SSagiffrr^abeft ^ ^^Ifen l^n 009 afbob fig. 
aor 176a («n tilfeatie til jStp^ff^at^n pg bc^Dnbtc at ^plbe pf» 
fottUte '^oretoäniiiget i bi (fipntie 9lit)(n(!abrr pg bct tpbffc 
6ptpg. 1761 6U» SSagiftcr. 1762 StcctPt pcb bct SpngI* 
fsdagoginmi SUpna/ l^^ilfet SmbeM J^an falgciibe 3(at ti& 
aat)f« «Op fptble» ba^t SUtpna til 17$$/ ba l^an McP 6i# 
(t til ffpnmtpr pp Reaor Defignata^ Ipti) .(^d^ngperi la*' 
' ^ S tipjfc - , / * > «o - ' Bad ' . 

-öttfte gfofc. Stoitet .Jctefrer Mc» ^dn uwalt tll 3»tölatt af ; 
6cljla6et t« öcffirotie 9Jil»wffa6ir« gorfremmelfe i Si»6m' 

|atm. ®f «tft HMb Sophie Lovife Charlptt? von Klenove, 

' , '©.t-rifter. ,, ■ > 

^»att;9«W et golf fan ^a»e, of «t ttjfft öe fReiire «JibtnffofcVr. 
€t et 3«)6i>t»lf«« ®Wft ta-^oii« i^uöii* f «(tesmn'' 

' *om V ? ^ow««. fka©«B(?w«rfat: «öW. I76'' 8' . 
GeUevfls ««e*«> tilltse «eb en >««# «i^oaöluig «m 6<a ^' 

br @tt»«9i 55««,i,otterfat.- ibid. 1763. 8.' 
tto0l»ett>nev iUgeNabct, fteii *atf »tijle, Silff uei, mil^t ' 
' .'meb-fi.!*.*. ■ - ■ . • '^ ' 

Be eo qvod leve eft jivLatttte.Pratceptoiu, Prolufio; Aho», 

■■■ 'i764:'4. ■ - ■■ '• ■' 

OebatKreR »1» «>«« «»«^»«^«»^ "« ®rie<^if*ea uitb ?«fci* 

«en. $«m6. 17^4. 8v ^ ' ' 
j. ^, Snea«Mfs «rkftiber«er|e^eJ)e«e ©elätte, ««ij^cpt 

©aiiH^ttäSet|e«t.«o»|.«Bb8«li>j* iy«54. 8v ■■■'' 
jBBie w«t-«« ®de|rter Urf«^ M« öie «Bfiw|me ber €täW< 
jii tPtStf<^v 6e» ©eleaeBleit be« 3»rt>effifiM Het ®tobt 

aitena. 3llt. i7^4. 8- ' 
©r«bf!e @ranimat*f tiBifle m«D e» Ittni ChMftomithie. $^911. 

• 1764. '8- . ' -^ • - • 

Ingenium & Ars Cyropadisp. Prolufio. H«mb. i765f. ;4. 
De Petfeao Theologo ad Job. A»dr, Cramerum. Henrrf>. 

17^5. 4. ~ ''"''' ^ 

XenophonJ Cyiop«»ie »«tf«t af Det ®r<«>l»e. a>kl.'i76ö. 

%m<», m e» Owrf«tt«lfe «f Tadtus, tittiöe i^ «< 9tf&<««;^ 
ling om @j>M3et« »etijeffe, »eb npeötl) 09 SJtnbtejer, > 1 Bad ji 

' ' ■ . ■• . ' ' 

ibid. 1766; ix 

J)r«>faif^CJÄ Chreftoraarhie. ;^o|»^. onD ot^enft 1767. 8, 
Dicendo homines apti fiuiitad diceHdum agendo,«d agendum. 

Prolufio. Helfingora 176 j. ^ ^ ' , 

Söper Homeri Uiad.jK I15. 2l6* Prolufio^ HdC 1759. 
Holbergii Synopiis Hiftor^ Univerfiilis^ nufic deiiuo revifii 

ir cum aiiis non nulHs , tum inpiimis 1 iiloric lecen- 

tiflima auäa & locupletata» LipC 1769. g» 

j06 &if &t|1 oDct Der Sftbfc^ii am flarffieo mttrfe. Sopl^. i7($3. 
4. €r e«'£)wf«ttelfe at P. K. Anci^ers Stactat I »rt 
/ S.i0laijöön(!« ^cl(!ab« ©friftrr. Toip. 7. ]\ , 39, 

@om ^cDIrm paa Eiertfens CoDcgio |ar ^s t (ia< ^agrc 
SUr aDgittrt falgcnöe ©ifputafter. 

De General ioribus Iheologia: ,poletnicts mediis« Havn^ 

1754- 4- 
De Poffibintate miraculornm, ibid. 1755. 4. 

De 5cientiä Divint conCra Poiretum, ib. 1756. 4» 

Baden (lUurentius EniefH von) fy^i %^\(^ ^^X Einft 

ron Baden, 9$0t$emcflc( t J^Ölf<tt</ Ofl SolO-^omlUr t SR0(' 

K#3S)BailD,^anlS»0|^r/ Anne Hans ©prtct R{b«r, ©0(!et 

til^rte^^ifFop Svane. ^ati tog 3)7agifict'®taDeti 1649. 09 
DaM^a ^Stecter pc6 «^orf^tt^ latinfit ®Eole , Uets flDen (Sogitc^ 
9t«i) tii @t0ttB9e og ^Pornani {D^ecnig^etet t Sinrrc«^crreb 
i 91ar|ittHd (gftife ^ 09 toebr i @ammet69 $ta^(l«gdatb. 2)0' ' 
tci689.,i242fti8ö(l. 

liimnuffiie: t e; <£n (iDeti Unberoiilning om at f09C ttpfeiit 

©e? 0pen til/ paa 6et ma« fan iröDlI^e »&d0<l)e ttc^ell 

I ^ til.» S^^it. i67p. 1678. 1694, 1700. 1740. g, 

* © a . Baden 


.1. '. « - 5« . Bad y ' 

.; Baden cTbrcbiiiu») g^i i66i 13 Stptil t ^etifet r 
eilaäne , ^t)or ban^ S^^bir M^ Jacob Baden teti £ib t)ar $ricf}, ' 
fom itti(R' Blet> fotfij^tM til ianbiftom , pg omffbef txl^olb^ ' 
i ®i<eDanb / l^vor ^an bBbe föm @00nc'$T<c{i og $1*00^ i SJ^c^ri* 
bfe ^mti. J^ani SRotet' t)at Dorothe Haife, eni)ottct df 
Peder Halfe; SoJbcr i &m i "fRor^f/ gffer nogk 2far« 
®(olc0ati9 t SanMfroiu / fttlgte ^an fneb gordbrehe til ^ol^ ' 
bef/ i^9 Met) fat t ^oMi @fo(e/ ^»orfra ^cn bcpoaeWu 3(at 

l^B^. €ftfr tlbjknblie Examiiia Acadetnica m(lt I^U tll 

\g)olbcf fgicn, og 1693 of 85ijIot> SBaflö^t M^*> b^jtilfet lil at 
forrcttc SRcctort (&n6cbe fammejlcbS/ i Mag:, Henric Goikes 
%tamxd\t. gölgenbc Sar 1 Ö94 Meb l^an »Irfclig Sicctor itb. ^ 
^plbcf ©fofc o§ tpfl SKagtjlcpQrabcn. ©ebe i famme*€in# ; 
Bebe 1732. 9 3u(- SJarglft meb Karen Lachma\id, rnSDot* . 
ter af Lyder Lachmand Solbcf bcb 3if<ftorben- ^an eftctfiA 

(fg ca Crtcfie Ä01I Ma^. Jacob Baden , fom Ht 8Uctor t [ 

SSBotbingborg. - -^ 

SPrtfter. , ^ J 

RomaDanica. Hafn. 1699. 8» ' j 

Parentalia Grammatica- ibid. 1715. J. - ' 1 

Condimenta latinitatis» ibid. 1717. 8* ' 

ZiM Sitegifiet o»er 99i{!oppem i GMatiDi ®dft/ iS|t>tt. 

i7ao^ 8- 
llotruben en^irngbe ntrpftcSfriffer/ mecfl af plHli^Nf^S»)^ : 

Ijolb/ fom enbtitt ere l^oj fiaaS ©efccnbentcr. (Pr.- Ti.) 
SDiifc iierbe Badeners @cneaIogtc 

' ^ tt faalebrS: f 

Ernst von Baden. > ' 

SStfvgimepar i <Oocfen< pg Solbforvoltcr i Starre^ffoOant 


Jacob Baden Laur. von Badkn 

* TW0R. » < ;. "^ Bad Bag ' 5| Thorkijlo Babbn 


Jacob Baden ~ Jagob Baden 
ÄeS. defign. J ^dftngffr. 

B^GG£US (Fridericus NicolaO Marftrando Norvt- 

. SPtiftet. 

/' Hiftoria Symboli Apoftolici. Witeb, i6<Jg, 4« 

BaGGER ^Chriftiaiius) fat) i 'Sip|)Ctt|a»n 1692. J&(m# 

ga^irr »ar D., Hans Bagger gsjjf op qj^cV ©iiJetlontS ettff, |an< ■ 
SKo&tr Söfkr Svane, @rfr4Bi(fop Svanej ©otter,, 1703 We» 
^anjati @Qr0c ®fcilc, l^ttorfra (aa 1709 hlt^ btmittmttil 

acabcmict. 171 2 flf^n ®(eb paa Collegium Mediceum. 

171 5 ^90» l^^fifl UNnlanbt; oj imiMmib W«» Profeffor 
JDefignams. 1720 fom (i«n fta pH UöenlooM SRrife cgbic» 

P;ofeflbr. Marluin. inferior. ordinarius^ 1722 Profeffor Lo- 
' gici/. ©ben Profeffor Juris. 1729 5Sflc|Tot i ^öicjle^SUct . ^ 
173 J 3ttPi*9iöaD/ 1736 Doaor Ju;is buUatus. .1738 

SrtftanumanbJ ^crgeti/ (»or^anDööc 1741. i33lpr. loat 

jift m^i Maria Elifabeth jMOlIer^ . - - 

ef riftet, 

Difp. de Therape\uis ^ud Plulonem Judjpum in librode vi^ 
ta contefmpläura. ytlafn. 1712. 4. . 
^ -^— deCrejpbagia ante Diluvium licita, ibid.,1714. 4. 
I -— — ^ de Epuiij feralibiis veterum Ebraeorum. ib. 1714. 

( BAGGERCFndlericus) g5irfc«Dömmrt»f&gri«S!<rjIa.6tt 

3> 3 ettif» I S4 Bag '@f tiftet.. 

tahbe ^mUiä moti meb famme $(o» 09 Sdttfin Hn ptoie 
. ffflttHe gurev. SnDfmt i Occononiijf e ^^agaiiti Tom. i. 
p. 333, ' 
Bagger (Jacobus) i>eponw&c omfrcnt 1735. 1740 

Hedevig von Aspcrn. 

ÖJtiftcr* 
Difp.de CUentis & Patioaiis apiid Romanos. Hafn.i738*4* 
Difp./de Mendacii & seqvivocationum d^libcratavöm coavc- 
nienöav ibid. 1735)^ 4. ' \ 

3u5cb$v<rbtfcn S^m- 1750. 4, 

Bagger cJohan"«s) S»b 1646. 23 Sfug. i tmi i 

Shm, \^t>OX t}Mi ^QbtX Mag. Öluf Bagger var it(tdX 09 
fibco P>cfeflbr Theologia?, ^aM SRpÖet »at Ma>ie Laurids 

©ortcr. 1656 f!cto ^an fdC t imb ©tble, og 1663 tcppuer 
tcDc ^an ueb SfcöDemiet famrnrfleM. SRciflc krppa en t«vt Sfe 
isbenläHM cg ioni (ff Steben^ai»» , t)f or l)an 166$ laac poo SIO>> 
ittxitn, bltr^timui ttcb, Sommumtctet og nob @teb,pa« 

Walkendorphs Collegium, j666 Xti^C \)an M(X Xlb, 0<J , 

»eb{l(f<&kmfom|l 1669(09 sB}.d9iilcr'<Srat)cai£iint>/ 096!(i> ^ 

• * ■ ^ 

(cjfiffct iii PKofeiraf Phi!ofophi«09Conre£torScbolae [aitimc» 

fiebö. • 1672 giorbe l^ati (rcbte HDcntonDfFc Sidfe fil en9c!an^, * 
|)t>orfta l^an fbm (ilbage 1674; balsan f!rar bci^paai S(p(if ' 
tIenfa!öf(flfÄo«9Chnft.v,(iI ©ogne^lhricfr i?cb i>or grac ' 

SixU i giöftcnlbaön. 1675 6b» Doaor Theologiae 09 SBiffpp 

i @t(ri|anb^ @tif(, ba l^an tffuiti»ar 29 ator oammcl., IDobe ^ 

1693. 30 StttOilfl. ®ar 2 9ari9C,®Jft. i. nub MagreteSchu^ 
imcher, fom t^at Mae, Jacob Fabers Cnfc og Griffenfcld» 

(Söjicr. 2, Söfter Svane ^rfc'55tf!opett« ©0(tcr/ ogCaiicct 
lic9laabWaltheis gufe* r I ' Bag Bal 5 s » \ I ( SIFriftet. 

i Bif^. d« . Principiis perfcclivis Syllogismonim. Hafn. 

1664. 4. , 
Fafcidilus Qr«ftionum Philofophicarum. ibid, 1665. 4. 
. Jubilxus Acadcmicus de felicitäte EccleHx per Lutheru^ S 
. paita. - Witteb, l6;66. 4. ^ 
Difp. de nomine Jehova -Meffiar approprlato. ibid, 1567. 4. 
«r- — de modis iegitlmis adeundi Ihiperium. Lond. Scan, 
1669. 4, 
' -n— dc t)fh:acisnio. . ibid.* 1670. 4. 
de Principiis cognofcendi natui-alibus, ibid. 1671, 4. 

• Priora AriftoteHs Atialytica. ibid. 1671. 
I De jare Onoinatopoias. ibid. 1672. 

Condoiics inpublicis fupplicarionum diebus propoheodx ex 

2opb,2. Pfabn. 144. Pfal. sr. Hafn. 1676. %. ' 
Dito ex Araos 9. v. 8. 9. lö*- Hos. 14. v. 23. pro Aniie 

1^77' 8. ' 

• Dito pro Anno 1678 & 1679. g. 
Dito ex Jerem. 7. Lev. 26. & Amos. 6. pro Annd 168^. 8t 

goitttlt tn tm «pe ©tttijf e artter^JBog. S^m 1688. 4. An. "■ 
Baggerus (Petrus) f$M I S««e. SRrifle ubtttlanb* / 

«J^Mft^ 1689. MsdiciiMC Doclor (il U(W^t. 

Sfriftet. ^ 

D^ Hyd?ophobia. Traje£ti689/ 4. - 

Balle cNicoiaus Edingei) feb i Jaalanb. 8^ri|!< f^rfl 

trftfttlttttbl t>ÖÄ Stipend Winftr«p Kefen. 1769'blcD SRa|J« 

fter, 0$ r^Mle <ttter tib ineb £){«t 6ttniiTicr/|)(m ®t«b Revent- 
I efriftcr. 

I Orat. de dignitate verbi divini per Luther, reftitota. Lipf, 
i © 4 Balle 

r 

. » • ' • ' '. ■ \ N. V; \ ' 56 • Bal 

i)i(r. de^?nuinofenfudi<äiiJolvV:i6. Hafn.i766. 4^ 
Difp. ObjcJlum Volumatis' Dei libn-ac cffe pofllbije. ibicL • 

Dc c^uiis praecipuis f rro-um iii Religione. Lip^ 176$^ 4^ _ 
Sn SJifpttta^ lolöf tt i £erpiig miit Eniefti Prsefidio. 
>B ALLE (Thomas) , . 

f \ Sf rif ter. ' , 

Kfaixus Gicc$ (Bereftiiiig og s:dlc om (Slefant^OrDeneit paa v^i 

ttb9it)em S^ött. 1760. 4'. 
iöccottomiffe Sanfcr Din 3^lanfc. Äl^tm* 1760. 8t* " ^ 

Balung (Emanuel) gB&i733. i3©ecem6cr f ^affl*-- 
0e i (5ul^I^an^ ^ant Sabcr »at Jörgen Bailing, ^tebinanb' 

fammcjleöÄ; |)anS ^OitX Bolette Cathrine Amons. ^aö Ilti* 

fieDe bcr)$e b:(fe fitie $Dr«^fbre i fin ftuebe ^atntom/ bk^ Pdeti 
i fin f0rf}e Unfl^om ^tb %tmni^M ^idp optert PcD $nu 
nm, l^t^omb l^an ^or frcmi)ra0 po SiO, inMtl ^au 1763- 
ftttte fig nrt fom SBoröcu og SSr^ööcr f *5>e!png«er/ og inMoft i 
fig f amme S(ar i 36gtej!ä6 mefc Mette Marie Er.ghavp. 1767 
knlagbc it SogCrpfferte fotnnuficM meb ^ungclig ^rimiegtunv | 
«S 1768 tiilige tt miu\]t *(imtcix. Ubi dan^ Dntmclbte J 
Sogtrt^ffcrie m f0lg(Ri)c af ^am oocrfatte og uDgiPne €f4rifr ] 
tn trpfte- * 

SPrifter. 
gpifag f H (tl 43ttrtf(M((Ifc of Edward Youngs iRatt^Caltfrv* - 

^dpngacr 1768. 8. 
£attfer«cb$oflgettiS{)iem{omflfcapttcub(ii]lnMFeSXcifen i^oc ' 

(u. ^dpngm 1769, 4. 
Sorf0g til tn öm\MMU af Eduard Youngs Dberfte Dag^ 
SDito Sfteligfonc^ 9](agt tJln btn feictt^unbiie Sxftlx^a, 
JDito tparaplrafe oi>er 3o6« $590- S(He trc i m (Samtin^^^.^ 

.^rtpfig$ct i77q. 8. ^ . -» 

Balling Qai^aO 

6frif< » ^ < \ ». ! 

Hl ^f - Bal , . 57 

tpffeli^e €im(mit /7^i- 8. ^ . ' ' 

- BaLSLEV Chriftophonis Petri) g^MOttnft l628* l6. 
I 3«li. gWcrcn P«dcr RasmuOen , Slcflimcntö» og ©ttft^fn» 

Kr. ^obercti Karen Bruun. 1647 t^rpoacrctf fra £>2)rnfc ' j 

Gyinnafio. dicifit to ©aöjt ntKnlasM. 1658 crccrrt Dod 

tor Medicina? ti( Utrtc^f. ^at filxii S(|Tc(for i SaaccUicSot 

kgia 03 €iar af gräuörgaarO. ©röe 1693 6 ©^f. ®ift . 

mtö Karen Riisbricb , S5organc(ler Thomas Broderfcn Riis- . V 

brichsSotfet/ Og D/Stepb. Rams gnfe. ' 

6Firift«t. 
Difp* de Nephritide. Ultraj, l658« 4. 

I BaLSLEV (Erasmns) gvD i ÖDenfC 1719 16 ®fpt » 
|'|Bmlga5cr MtgSttgvJens Rasmufen Balslev, Gognrprirfl ' 

\ for Sommcrap 09 SrpIIc SSmig^ciKr 1 g^cn. ^an< ^oMr ' 

Marie Scpliis Luja, CB ^OttCt af 9)ri»fe(fot Laurids Lttja 

^ iODmre. Sftcr »ogle 9(ar 8 pitt^at Information 6ki> ^an 1734 
i tat paa Obenfc Gymnaliuin, ^Dor^a |>an 1736 cii ScaNmict 
; (teo trmitttrct. €fter utfcanjDnc Exainlna fif ^an Xar 1744- 
Scnte^ev paa >an^ SfA^ct^ £al^/ Dg uben Orbinatton 6lc9 
i ^ivA %9^tx^^ fydxÄi for at p«rc (am bc^^idpeiig mci) 9)rart)u 
fcQ, inbtii 1747; ^a (an 6(c» falDcttil S^ognciil^rftfi for %\^ 
\ mini) og @tor^Ir9 SSenig^ebct i 9(arl!imr{ @tift, (t^ilfet igm^ 
6cDc (ait forcfioi) tt( 1754/ ba (an« gabcr^ ailDcrDom og 
i €9ag(et) faoIcDe^ tiftog/ at (on v^^M^ bragc ooct til (am foc ' 
lat (ieipe (am; og mojbtage Sommrrup og 95roffe £alb/ fom 
i|aa (a»l)c SJmte SSrc» paa. ^an et gift mcb Cathrine Ma- 
rie Jueli m SDpttcr af Hans Chriftenfen Juel tA SorrcPtop. 

■ / ., ePriftet. 

'?>r(rtifai paa Srinttafi* (S^n&ag. Ä(ött. i7$o, g. 

paa I jb ©onOag efter Srfnitatil. ibid, 1761. 8. - 

•: paa a4b< ©onbag tftet SrlnifatiJ- ibid, 1764. i. 58 > ; Bal Fan ' 

.^Jrtfbifa twa ibt ©»nöag ef«r SrinitatiS. ibid. 1755. j. 

p(Uiyöc ©»nbag eflter ttinUatiÄ. ibid. 1766. g" ;i 

BaNKE (Magnus) @0(jnC'^}5r(P(l tif ©t 36« Äitfe p4«' 

ane (Sonbdgc* 03 fjojfler* Svangclitr ubi SKiim , fängrti* ub#. 
fattc/ meb ©octor Poiil Madfens gortijif. S^m.iss'6. 

BaNG (Caiiutus Sevaldij g«t) i g^rtfliania *633. ^nl; 

^ater t)at tSRag. Sc\;ald Thomfen, Oaionicu^ i g&ri(KaaTii^ 
^attö garfttöer J^r. Thomas Laugcfen, ©ognc^^roffi t) jor Ja# 

tctt/ 09 litca i g^t^fiiania, . Deponmbefra 6wöe ©folf^i 
i66a 6Ift> ®ogttf'9Jra?<l til tdtm i 3tsitTi^mi ©Cift, rofj 
iiijebmcge» ^änllNltg^db / ba 6 €ot)eI[atier , foni mt <Som|^| 
teutcr, 6ef!9lMe SaaDe ©ope^^J^ornbcne og $n>»(im for n^m 
Iii} Omgang i^cb 9}ocatiotien: mm ^an^ jfalD^^rco bict> ifle^j 
Oc^nunbre fom fot)(i9t af jtongen conftrimret, ^DoiroitMx Ko^j 
tmU-^taficx af $rot)fien bfct) unDerretect t et-Srcb, ^ml^ 
O^rjlrift »at bcnnc : • jj 

Nobiliffiini Viri 1 

Cceleftis, fi non Totehfis, Cathcdrar Candidati! ^ 

^an ^lobt pixn matigf @fle«ftra6cre/ t^ar c« BraDug nibft«f; 
sjRanb i pt (gm6c>i'> flPiant noget for ^iDjtg. 5}av §fft mc^J 
Inger Thomas ©öCtcr Blix, af flammd tiotfF a&el; ligefdmi 
^änog fcb neOfiauimebe fra eti gammd norf! abelig g[aniiKe/| 

HCmlig Gyldenaaie. ' 'j 

SPrifter.. *' 

en »9^ )(falme:iBo9 for ®u()«iBora iSotrnäaKcntgfK^. S%h.\ 

i<579. 8. 

JDcti ^«rfrfattft (r«Dfnbe Jefa?, ibid. 1679. g- . 

iDctife&eo0Odfmag(nte(Sat((^t$mi!Br0fi'0Kdf. ibid. i6gi. f. 

Bang ; t r V . \ \ » 

B^n 59 

BaHG (Carolus Georgius) get) til g)|la5 i ®faaw. 

^h« Phijofophii Magiftsr, Ofaflc utcnfanö^ mel) Cbrifto- 
|ber uifeld (U ©tcnjlröp, oj op^olM pG öojU Sar i fffiit* 
Itnbtrg. ' , ' 

efrifter. ^ 

Ms X^S € ireLi^iTiKGV in bonorem refurredionis Cbrifti ad 
r CftXionicQS lundcnles. Witteb. 1 596, 
[Orfltio .de Calumnia. ibid. 1596, 4, 
ICoinpcndium Scientijc Dflturalis, ibid^I599, 4, 
[Bpitpme Scientix moralis. ibid. 1599. g. (5;^.) 

BaNG C^^ri-iaiuis Stephani) g«l) 1580 iOpSIO (3tlN 

|>rf jl(|e 3lfl(6wfl.) ' 1614 Met) gapfflöii iigoluin f SRfi)nr-5:rt# 
[hmtUni ^xo^ftit i Slggcr^^uii^ ©tlflt. 1621 «o(|nc?\ijta?fl 

Ct^lD maattc^aa 1657 forlaDe j5t ^alD, 09 Drog til ej)vi» 
^iama, '^tjor .^an b0öc i Oplloe ^ofpital i atmob 1678 i fm 
[aiDcr^ 98!)f 09 e.\\\UM 64De Stor, j!i0nt ^an fe(p ^am ^u 
pft4oo 3lMr. tilbcSottiS^ < SXoinntcöal, ^»ilfet Lcgatum 
bftuöcr jJlö gjlfagt. ^an lob fr-a S;Dt)|!lanD'for|frl»c m Uv 
Sogttqftcrtil G^riftiama, nat^nlig Vaknrin Kuhn, for 
fe« cn_ ©tel af Ime (ibfie S^gtr ucö ?rpffctt beforDrct. 

6t*rtfter, 

tofa Pcenitemmlis biblica o: tjibefff 'iJJocniten* 3Iofe. ÄI&Da» 
i<53d. 8. 

Circulus feptimanfic d: Ugtn* ©rcilt , inUc^DlöCttfce ö6j!ifltj< 

I guDcHge SKarericr og QSanucr (il f)ftet Dag t Ugcn. ibid. 

J639. 8- 
p. Moi tcn Luther^ ^aU^igmni ut)i ©p0rfmaa! r ®ummai 
j ticr oftHö^ggrifcr, ttcmtaPlcr, Sliim eg ^de 5Jt(rWfe* 
j^ »cr «♦ fojrflarct. SJ^rijliama 1650*1662 i lo So» 
; iner 4* 
Bstit^x^iiUn vm SJrmMChrifl! v. €Sirill. 1650. 4. ' / F I / ' ». ' 6o " - Ban 

^^rt|iiaiii« «taM SSejItiöelf^ ibid. 1651. '4. (5./^p, n, 

BaNG (Chciius) gab jJBogenfei goeh, »at $t«(i lä 
®tet> i Sallani)/ men fotlpb fit Sali , 09 anpcnb^ ftn tib^ iffA 
ttn baoffc ^Dcfie , 09 flret» abfliai^e ^axi nnbcr SRai^a af £><>• 
tus. ©BJe plubfelig 1683 i Si«tctt|>ai^n^ 

e^xiftev. * -' ^ 

' Don gr^brfang ot^cr Den flptöoe greb, gioet utel) '^nitfl 

Charlotta Amalia. Sfy^n. 1667, 4, . ' «^ 

*-^ — Settttifning om M &\b £>\btnhmik^M\it ^tfä 

foinflfra ©antam, Ä^tm. 1675. 4. CBih.) 'ij 

Bang (Hans) ©Dgnc^röfjl til 5Jau9 og Sorup/ «f 

$xo^ft X ^mibdXi ^txxf;i ubi Sjipe. - * 

@frift.et» 
gortttletil Iin ©i^lgctfabert Mads Pedcrfen Roftoks Jlmnifvi 
^ 9ierft'$o(iil, pUUn ian efur |»and £)0Dinet)'gorSctHlii« 
^ ger l^ar vt^git^ef / tx^lt i £t96en|aDn ai^Uigc ^angef 

' 'frrPingvo, it&cnin4to. . , " .^ 

.Bang (Janus Thomae) gab i giditvlfypfitl. 4>att« 8(| 

bcr ux bctt Berammcligc ^rofeffor Thomas Bang, j^ani.SRo^ 
Der Elfe Bartfker, SDepottetebc 1666. 1673 Me» g^apeQojj 
IK^a €l^rirtiani^at)n^ (iben @ogne''$rar|i til@lag^(unbe 0g®att| 
iBfe i @i«IIanb. i6^s forflettet til ©(cenbfc ibii ^ 

gift meb Maren Gerner, en ÖOttet af ®i|f op Hcnric Gerner!* 

efrtftet. ? 

Xutheras, Sexti partitus d: Do£V. Luthers^^erfoinflc^/ S^ 

, feU, Optugtelfe^/ So^rbomf, SDItobgangi og SabciigI 

gSeffrrtelfe- Ä^ön. 1690. g- • * < 

5Ja«(iott8Sonfer. S^DttiÄji. 4. 

BaNG <Janus) Studiofus Mtdkinx & Ärchite 

g)9b t $t0(en^at}n. ^aht gaDer m :Kammerraab.>g. SKe 

Ifrtorr Jens Bang. 


< Baii . 6t 

SFrifter. 

pifp. de Hominis pröpörtiöne. Hafn. 176a. 
STiefes obftetirici». ibid, I764, g. . 

BA^G (Johannes) g0j j SKtDtcIfart. f>m gabCt Ut 

Uenric BangT, SS^orgctiicffct fammcfieM. atdjie ubcnlanM 

5 Ottc Brahe , ^r. Axel Srahcs ©latt fil ShxD, ^ 0|>^OlM 

(ii JptA9tn, Qttaib^tir ®mf$t,iv^f ^HcanS 09 ^d 
J« i Bogd ator. 1580 bkt> SRrctor i £>tcnfc SWe. 1600 
pm4t0 tä {»eOig ^(it< Strff t ^iebcn^ai^u. 1616 
|9tin)^paa@amf0e^09®ognt/$t4efi til 95f6fct og On^erg. 

6ei620. ©orgift incbMargretc BarthoUn, C«©Otttt 
f ifO beft^oMe W BarthoUn. 

^ HMt Sridt^itg pg $m S^u- i6ji. 8- SiiiM e| 
j Cafiubens fu!6femi« ^faUne^JBoj- 

^^X4^iftt 0«t Otto Brahe. ÄJ»». i6ia. 8. 

L _'-- öm Steen Rofenfparrc. ibid. 1612, 8. 

\pmt cf ^ omfat »aa t^Df! af M. J. K. F.^ ÄoptnJ. i(Si a. 8- 

^ McrHenricGioeribiii6ii.8. (f.BiKBr.') 

: BanG (Johantiej Otjo) geb 1712. 19 @cpt 1 ^H(c# 
»et> Stit)Cri(^^(&r^ "^m 1fWf%^ttt Hans Bang IKUT ^p 

pt^et 08 «Oofpitalt Sorffonixr. ^ui ^oittm Anne Kir- 
""'ne Bording. J731 bcpoiieteöc fra gtibdc^Äorg @Folc» 
e %at Dmftct fclcu Decanus pao SloPctet ojSKtMfm paa 
dfrnftorfiS ^Oegium. 1738 retfie u&enlanM til J^Ut paa 
ngelig Stipendium. 1740 fom ^iem , 09 Wfi> 3nfomtatDt 
eaMterne. 1746 fJro^fi diD ixt Smigdidc CommumM. 

^748 SRaglllcr. 1752 Licendatu^ Theologiac, 09 fftttim^ 
Pbir.Do€l;or Theologiae. 1754 Profeffor Theologix ordina- 

m. ©0^1764- 3tÖtta&.*»aift- ' - ^ < \ • *- 


' ! \ r Thefeis mifceliaiieap» Hafn, 1753 & 1734* 4» ' 

Difp. de Logica, Lima judicii. jbid. 1734. 4, , 

A^ — de rationibuJj) cur Jejremias loco Zadiariäc Mtttb» ^7 

Y; 9, ciiamr ibid. 1737. 4. ' - 

-.* — dc tutiflima expikatione MatriT.25* y,g^ Aid- 1738*4;^ 

.^ — Intioduclio Jn EÄplicationem Epiftol^ Jud«* Part, I; 

.; Hafn. 1752., Pan. IL X757. 4/ ' ' . ^^ 

— — Hiftoria ciitjcö Theologiaj Syfteniaticac. Perf* L ibid/ 

1758. 4- (P^-) ' - ^ 

BaNG (Marcujs Fndencns) grt j iReffl^rt. . 174Ö We»^ 

Tffi^crcnbe gajeDan tij ©onif irfm i ttovi)\m, pbcn S»eölcw 
{ ^ct f önfteligc norffe ?8il)cn(fa6cr« ©dtfafe^ , i7^9 b^ffiffrf 
foin fucccöcrcnDe @tift« »9 ©om^^Jtöujl/ 09 ©ope^^ipmfi iii 
S>oarfirfctt i £ron|>ieiii. ^ar i>«rct «ift meö EUen S«4tacij 
Hagerup , cti ©ottet af Sijfi^j) Hageiup i 5:r0«5wm* 6iöai' 
meb . . . .' Cftftcnfen, - : . . ; ■ .: ^j ee riftet. , . . 

to 3ubf(^$rieWfenct S^n- 1749* 4- 
Äorriflfteb) ot)ctf<it afx^elieits^äblcr. ttonj* i758- 8- 
%dt, ^»lbje« t>e&' .<n @Iaw§ ©ebe^Slrt. ibid. 1760, 8- 
öffenttigc Xaltt om ^iUt^&m^i %m^m* Jbid. 1767. 4^ 

BaNG (Nicolnus) gej) 1614. 3 auf t iglmec t gpc^j 

^m ^an< g{iöer ^t. Hans Bang »ar ^r«fr 1^3^ i>q)oaet^ 
W fra Ol^enfa ©f ok- SKeiiie nogm S:i5 uöeh!anbi. !B<e|j 
t^reftcr @08q^$r«|l til S^aUnii 09 6ö.iU)mim 1 g9«i. i^ö-öjj 

Jgiffop i fflfnmc. 6tift 1668 Doaof Theologi« . bulktusj 

5DiOe 1675. 17 /)ctpK ^ - " ;5 

Oratio Gr^ca d^ Hiftoria. Fianeqv, 1(^32. 4, - .\ 

£n>3Jr«fciftn Ol?fr Cbriftopbcr Ume. Ä^W. 1(5*5. 4: H 

— — -«- ot)Cr Marcus Rothftcen. ibid. 1672. 4» C^*< 

Bib.Ur. B.Hjip.) . Ban» ■ •■ ■ ■'. ■ • . ' ■] 

-Bang? Nicolaus E,)| 6onr6tttt«iit informerebe t et fo^ 
Lvmmc SBorcjcr^^uni. i £te(flt^dt)D/ Mcd ftOcn ipticfl |>m Ve, 
[ tanjtt (Eotontcr i ^tmka , ^t^or ^an Detic- 

igrteff dg tanff ®rmwifiatk<i. Ä^m 1733. g. 

Ä«^ gorfrrg for ftnc Srocnbf. ibW. 1735. ii. 

; Bang c<^iaus) ^9b i ^BrroD »f b griDerii^org. ^ar« 

;goJfr »ar Oiuf Eang,- IBir^^ti^ fammcflcM/ J£>an fth imr 

;frr^ @fotcmeftct M {)oimenl efalc i Si»6<QMi(; f^btn $\ott' 

Irr oft €at«^ct |ammc(riDl 

errifter. 
DecisThefium. H«fn, 173 !• 4. 

Ifee qyibusd. Babvloniorutn & Chaldseoitkm Antiqvifitibuf« 
f ibtd, 1733.. 4. 

|6amling af nottise pattnrim 7 St^Rtr. ;S(Vfl. 1743 ti( 

1747* 8- 
joBch. Lutkemtns gorfiBiig paa^tiM 6f»^iO/ öwrfoe yaa 

(»aofp. jt^t^n. 1748. 8. . 

Bang (OIau$ Lc^kIQ gjar Alumnuj l Collegio EUr- 

iino > 99 fiuDcreöe Jura. Sr nu jtoogf . :Kamnifr»9(Mocat 

6friftet. 

Ibdirationes cifca cautela» contra6hium Jure Danko. Hafn* 

f .1754- 4* 

piipp. III. de ;uj[lo bello & poblico. ibid. 1750'- 1753.4. 

^ftiones juridica?» ibid, 1755* 4. 

Bang (Thomas) gefr 1600. ig gcBr. i fflcmUfei gpm, 
por $(m« gaDcr ^r. Hans Paiig tiax 9^<r(l^ fom ntb^amtno 
te^a t)cn Oluf Baiig, af aRiDMfart, fom fbrbimt «ar {fga' 

M ®WCtWr ^Oi ten ^OMltge Nuntius Thomas Cardina-' ' , ^ 
M. Strigonienfis og Patiiarcha ConflantinopoL , f j| Ungfrn / 

Nt 5«» tf Äong Ludvig Meu nobfttmt 1517. J^ani^Stt' 

M3i«m m Karen Söreas ^Qtttt. ^tl «tf ftfrfi t 'S((f<tl« 

jtDca 64 . Ban ftea { Obenft (SMe, ffmfta ^an l)et»9iim]^e i5dz. 2Enfoi^ 

cktion (an {i( Stipenditttn ot teife ubmlotibf yaa^ mtbtv^ 
j^anöarube, bfe» fian 1630 fcejliffet ti^ Profeffor Ling:var. 
orient. )^eb ;Siabcti^at)iii Uait^crfitet ' ^DtdFen $r0f<${{on f^on 

t>rtptt^itmforn(lr63ianto9. i652bk»Pi*ofeflbrTheölogji3\; 
1653 DoStor Thtolog. 1656 ferflc Bibliotbecarias UpiveHtta- 

tis, Cabe 1661 27£)ctobr.t)arunbtttiben)>(aselnKbcii Morbo 

/ . Mani^. ^a» Mt gift imb Elfe Bai tiker, ©» jlcr Öl ^i^O}^ BiTrt- 

<ker i gJiborg. 

Exegefis . diciii Jerem. 23. y\2J^» Pn^de .O^spii\ Broch- 

' imn. Hafn. 1627. 4. ' . * 

i * Vindkiae locorum Geii. 4,^. v. i6. 6en. 4, v. i. Pfalm. 19. 

: .- /. - V. I. !ibid,l6^0'. 4. . .; / . ,.; f 
i 

^' Nuperabeiieficia D«ierga Daniam. ib. 1631. 4. 

} , Fdotium Ifraeijs Trias Jofiam» Micheatp, Zuth pubiicc editiO^ f exhibens. ibid.1631. g. ; .^ ^ " 

Kxercitatio Glottica dc ortu iingvariHn. ibjd; 1^34; 4* 
' ^ Exeroitattönes Ofto Litteraris Antiqvitatis. Se. de^ Hierjo-" 

'» ' glypbicis. 1641. De :litteris ante - diluviauis. 1644, 

[ ' , De antiqvis Hebrxorum iitteiis. 1647* Triplex Vari^r^ 

^ Aflertioi>uin Litterariarum ipicilegiutiL 1.64^» 4. 

b » ' &C:&C. ' ;• 

i Aurora Latinitatis, Hafn, 1638. g. ' .. ; 

Jeriiiii Grammatica Lat. Major, revifa, mutata, iipäa* ibid, 

1640.8. /* \ 

Pracepta Grammat. Lar, Mi?i. ibid. 1640. g. , 'j 

■ ," Obfervationum Philologicarum Libri Doo ad illuftrandanl 

Jerfini Grammat. Lat. 2 Voll. ibid. 1640. 8* 
lauru»'MagiQeriihbnoribus dicata. ibid. i54X. 4. ' 

' ■ ■ ' ' • •] 

' Hcr. I I ^ K \ 
/ Ban Bar 6$ 

;Henne$& ^anHebraicm, qvo vivum abfoiutiLexlcograp)u 
' Hebraici exemplar.proponitur. ibid. 1641. 4; ^ 
Verna fponfalia Diva^ Sophiap. ibid. 1647. 4. 
Phosphbrus infcriptionis hierofymbolics, qVo ftelleburgiiiQ 

havnienfe illuftratur. ib. 1648. FoU 
'Tropaeum prötevangelicum. ibid. 1549. 4. 
De deceiii boni auditoris curis. ibid. 1650. 4. 
De Nephiiiftiis contra Boulduchum. ibid. 16$^. 4« 
Oliva facr^ pacis repurgata. ibid. 1654. FoL 
Ccelum orientis & prifci mundi. ibid. 1657. 4* 
Orädo in obitum Cancellarii Chriftiani Thomfei Seheftadii. 

ibid. i657. Fol. QfF. Ä Hyp. Sfic. Ti. An. AUr. 

Pr.R.) 

Barderson (Thordur) ^tÄjl paa3Äaöl^«ItiMlc(l(ii 
|Jc« i efalMt« ®tlffc SD«bci59o. 

3<lanl)(f S8mltt^S5o^. »169709 1740» 12. (D.) 
: Barfod (Nicolaus de) gn ©0h af Den Ulitnbtt Stt* 
jhiral Barfod. 1727 Mcb ®09ii^yr«jl t SalunDborg. 1730 
0jiHS $rpt)9 09 ®o^e^r(rfL i Cl^rifKania^ 

- etviftet. 

Difll de Haereticis'primi Seculi. Hafn. 1718. 4. 

f Bargum (Ludoipb Conrad) SDeponereDe 1743. 175a 
JH<» Segtte^^r^^ff tU dtorup 09®ltm i @ia:ffan&. i7588e((& 
fro^ii 9ct) 3(nnt<R i «^ot^m. Sr nu Gognc^^rarjl t IXa^eiiraiu 

eiPrifter, 

Hoibergs Siammaxtt 09 itiox^ti getfili^e @mt, otferfatpaa 
SpöJ!. $op^- «ttö ^cjpj. 1750, 4. 

BaRHOW (Laurentius) 173 1 McP CappeHatl pro per- 

- ' « * «frif. b 


T^ 


66 Baf I • 


i £%?Prapl)*not)er^t. Albert Top. £roB^, 1747. 4! -; 

BaRNEKPW- XCbtiftianus) ^h paa ^Oö* Sf^Dfrol 

® aart SlBit)^lfBt)ie 1 626. 1 3 Dcc. ^aii< gaötr ux Hans eaij 

,^ nekoiv tit SQB<t)6f0t)|C/ fottt ^06e i63o« ^n feb D0t)C i66<i| 

14 2(pt. ®Ät to ©ange gift; l.fttft Elfe RammeU Henrij 

Rammels til SBrffejtoro H Magrete Scheels ©0«cr/Na.l1W| 

Biigitte Scheel, ^t. Chriflcn S<;beel« (il SfiJalJ^y Og S^ 

' Birgitta Ruds DottCt. ] 

Ö^^Prifter. 
^ pe Clanga.tione& manifeftis. i\rgent. 1644. 4. Pwcfid«Jol 

/ / Henr. Boekleila. (5.) , > 

l BAIlNEWITZCFndericus) g»b l62i>aa9l?><fi»M«^ 

©lot i galjler. ^«n^ gätieT »at Jochum Bamrwitz, t)( 
f^tfle af f^amtltcM, ber foni ^ei" tnb iii 2>ann<marf fra 9}?<rh 
(ora , bk^ Stcr af dtubberg (Saatb i £aa(anb^ SDrooning S< 
^hies ^oftmOer, oq SBefalinglniAQD ))aa iRpefi^iHtis &l{ 
%%Mix\ J^m {\Q^i ^i^fi at^^mlmtioUiUxntatit^avii 
^wbc 0$ 5€ttc#®«J)cii tettclig. ^aitf SRobcr m gnie pilc" 
gaard Pentz. ©e cftcrtoDe (ig benne ©an, ^r; FHdenj 
' ^Baniexvitz , fom 6(ct) SScfalinfllmanb og Sanb/^mnmiffari^ 
j \ 2aalttnb ojgolpcr. , ©art 1 6 53. 22 @cpt, 

©Ffif ter. ( 

^ , Diip. de Miltiade, Praefid. Job. Ravio. Soiäs 1641. 4. 
,Orat. deSnmiitionum in republica ufu. ibidj 1641. 4. 
. Mscenas ex Diane.' Argent. 1643. 4. (/F/e/^Co«.jB.) 

BaRSBYL (Andreas Petri) @if i SRito ©foU i 3 Slaf^ 

i^Dor^a ^an HcpoacreN/ 09 fiDen fluOcrelic S^coiosieR, 

ÖFvifter. - 
• Job. Spaiigenbefgii ^VipdijC ^\iUf, ^ 5^«»ff »H^^* S®*'' 
. , t«l6. 1554. S-"^ j ' €u / Bär \ 67 \ ' ' \\ 1 
i 

/ Xi f ttlfatnmenftmrt w> ©pct. Joh. liugcnhagiumPo-r 

Bieranuni) item £oct. Morten Luthers ty^ficlige ®fru 

i>dfc, (i| De btitmH 8ot«lWre for Dm* nfeMM^oficr, ^ 
, SorbanfFct Gom tt $jUarg fittur autot co ganffc npt^ 
tdig £av(otn, (Doriuabc man fFal unoctttifc pg (riefie dc 
0i»inDcr;ft)mY(i)<CH{Barfd. $Stttcob.i555. 8* (^^^« 

Cimb. Gr.^ 
BaRTHOHN (Ahafverus) ^06 ( ^^ibQC i OM^t* ' 

i @urllaii^ 9)ar Sonselts^^of^^ect t Chrift. v. $io. 

ÖPrifter. 
R^e^aar* ®ttW tif Song Chiif^. v. S(^w 1684 4- 
Cafp.Neumanns alle ©«nnertSicriK, owfat. ÄJw." 1689 

j Og 1695. 12. ' . 

* Bartholin (Aitertus) geb i $t06ni{iai)ii 1620. 2(0 

8illjj. J^ani gat)ar »ar ^Jrofcffot Cafptr Bertdlen 6mtholin, 

J^anS SRobe^r Amia Finke. 3 jJn Ungbom rrifle (an nten^ 
laÄM; og Det) fin {)tenrfom(l 6(et> SXector i griDert^^^org 
6fo(e/ pmtrcntj 1645, t ^ilfet 9(ar fian Uet) äl^iigifier. 
6amme Sitilebe (an for fin foagc ^elbrebi @IoIi) frafagbe pg 
1660, mtiaa i(anj Sro5)er«/ ^rofeffor Thomas Bartho- 
lins ^(in« i $i0ben(ai»h 1663. 17 SKai. 9)ar gift me( 

Karen, Bartbolomxi Hagenfens 2)otCer« 
. ÖPriftet. 

be Myfterio SS. Trinitatis. Viteb. 1643. 4. , . 

Pan«gyiicuÄ in-oBitum Principis Ch/. V. Hafri. 1648' Fol» 
Oratio Gvatulafom ad Frid. .111. ibid. 1649. Fol. 
befcriptisDanortimLiberPofthumus, editus aFratreThom, 
^ Bartboiino* Hafn. 1666. 8- ^l^llfen ftben af Job. MoU 
j lero meb Hypomii€inatis & Spicilcgio et tlbgtl^et in Bi- 
L blioth. Siepteiltripnis cniditi. Lipf. 1699. g. (B,Hy^*. 
l Spc. TkMur.) 

^2 Bab.- ^ 6'^ Bar . V / / BaRTHOLIN (BArtholdus Caspari , Senior). . \0«| 
JalMe |tfl M jffc Barth(>Iin, mtn »crteC OeepetHejt. SDfCIl : 
i)a l^a» tr ©tammc^gabet (il JBartholine»iae , 08 <irtöi«*^n# 

l^@0n Aibeit Barthoiin ^nferrt unDer bajRam-, ^am jiej ' 
^08 t^ilDct nc^m ^atti unber fammev «^an i^arfebj i&mm i 
SpOanb, ^ön« gäber Hl Jesper Paliefen. ©qr f0rfl ^Jrojjl 
til «C)<^Ö ®i«ft^^ ^tttt* * S\9hmffan, X577 W<i> @«>fl«e* oj 
®lot«^$r«(i i SKaimfit. ©^te 1613. ©ar flift meb Annb 

Sasmus ©otttt Tinkelfen, ftl^r«flc^Dottfr fra.@fiUlB<. 

0f ti f ter» ' 

ti^^M Sxovii p eOer UnbertittSmud om. b\ 9{ctf«rM9c2 fulb^ 

' fomne ©telx. S^»n. 1591 «^9 1613- 8. / ^ 

SDe (SalJgrt ®P«L ibid 1599. g. - 

JDc 8Sftr0t>cbeg Stpot^f. ibid, 161 1,' g. . 

Lyfcbander (iaegfl^ l^aitl flicre 6friftcr apud Möller. Spi- 
. ciLp.5, . ' " , \ ' 

. BaRTHPLIN (Barthoidiis Caspari Junior) gn ©urhc 

G0n af i)(n nefifpri^e. gj»]) i ^Sie^en^ai^n 16x4. 2t ®ept 

^aii« Söbifr »ar Doa, Caspar Bartholiii. ^ani^f>Ut Aniia 

Finke. £)et)onercbe t ^mi Kiitti 14 S(ar. £>p^o(t)t jig bct' 1 
paa 5 aiat t^eb ;Sie6enfiaDR« UvA^ttfiUt og 3$ 3(ar 1^q« Hoi- 
ger^Rofenkraiitz paa Olofcttl^lm. Sleijie |i0ctt ubchfatiD* t 
8 Kax, inMillari 1645 He» fafcOiem (kt me.Profeffor 

Eloqventiae. 1647 6lct) CKa^iliet Og flben Antiqvarius Rc- ' 

gius. ©abe 1^90/09 3aii* ®at flifjt jneb Siik Maiie ' 

Glob. ' 

pisp. de latini Sermonis puritate. Hafn. 1545. 4. ^ 

Orar^ in Obitum. Chriftiani IV. ibid. !rtS48- FoL - | 

De Phik)logis Studip Theologis , JCtis , MedicLs, PhiloCb* ' 
phis & Oratoribus neceflarlo. ibid 1^53* 4t Dc I Bar ' 69 \' Be Pantttlt antiqirorttin. ibid. 1655.. 8»& 1670. 4. fjjiftf 
ifertfidmi Grxvä Thcfiiuro.' Tom, 6. • » 

Svetonii loca nonnuJIa in C. JuJ. Cxlkris Vita brevi comy 
mentario explicata* ibid. 1665. 4. 

Laudat. Fnnebrisin Fnd.lII, ibid. 1670. Fol(^.B./Ö!f. 

BARTHOLINCCasparas Battholdifil.) gab 158J1. 

12 gtbt- i 3)?abnae. ^i gororlOre t^are fbr^m anf9rtc{)r!( 

Bertel J^sperfeii og Anne Rasmus jDottcr Tinkelfcn» J^ni 

9Pt>etUge etabJ^Qam brgpnUe faa tiiltg at «ttre fo, ot (ati 

oflcietie i j^otijiite %at mttt mb ccngasg l^plM offitntligeSalcr 

; paa ®rieb{F 69 iatini boabcit og nbonbcn ®tttl. IDcppiicrebe- 

r 601. 1 604 rrtfte ttb(n(anbi{- 1 60 5 (lev 9)^ agifler til ®i(» 

[tenbctg-s i6ioDo£lorMedicinäc til JB«fcl. 161 1 Profei- 
for Eloqventix i ^abcn^a»!!» l6i3"Profeffor Medicinir. . 

162.3 f aiu i tn^titii ®p9bmtt; ttbi "fy^k atnfebning ^anrotoebe at 
opa{nffn0t>ri9e£ibttl £^rol98kii. 99(et)osi624Profe(roi:, 09 

l626DoaorTheolpgiae, ©»bC f ©arat 1629. IsSul»/ W 

loD 300 ©pecie 9iij:b«Itr til jubelig sSirug. 9Bar gift mcb An* 

' ne JFincke, SDoct* Thomas Finckes S)Ottet. 

ePttf ter. ' 
Exercit. de Natura. tVitteb.. 1605, 4^ "^ 

Exercltatio de Stellamm Natura. Edit, II. 1607* g. , ' 
PiQ>utaqö Philofophica. Baffl. i5oJ. 4. ' 

i Endiiridion Logicum. Argent.iöag & i<$22. 12. & fub 
titulö Logiea major iocupletata. Hafn. 1625. 8- 

[ Difp.. Phyfica Bafilcenfis. Bafil. x6io 4. Hafn*. 1622. 12. 

[ Paradoxa medica. Bafil.l6io. 8* ' y ' 

I Problematum pJbiloC & medic. exercitatioijies 10. 'Witteb» 

: 1611. 4. 

Metaphyfixi^ minor fl Bnchiridion Metaphyficum. Argtut» 
I 1611 u5i9. 12, ' & Franc* i5l8. 8. 

e 3 ^ w •" /•. : \ ^ 70 ^ Bar ' ' 1 

ttiftitittiönes An»tomicap. Witteb. lÄii^ g.&^piun 
Logica mifior. 'Witteb l6ia- II, Hkfn, i62J« g^ Roft. 

r647. 12. , ^ 

Tibrei1o4ogia in öbitum Anni Cathatinae Regjiiiae Danur. 

Francf. 1614. 4. 
X. Difpp. Piiiloibph. & medica in Academit Havi:k. piiblice 

difpatatap/'Hafn. 161 5 & ftqv* 4. , " , 

Praecepta totius Phyficacbrcviterexplicata. Hafn* I5i8« i%* 

' Koft.^ 1630. & Hafn. 1676. g. . . 
EnchiridionEtbfcum. Roft. 1616/1624^1635. 12. ATgcnU 

, 1622. Hafn. i6r5* i630» 12. <& X676. g* 
.De Aftrplogia f. de Siderum natura, afFe£lionibus & effe^lio- 

jiibit^ Roft* i6i6. 12. , 

De muiido. Hafn. 1617. g. Roft. 1619. 12. Wittcb^ in 410 ' 
Fanegyricus de Luthero. -Hafn, 1619. 4. 
Orat. de oitu, progreftu & incrementis Academioe Hafnien- - 

fis» Hafn. ,1620 4* Witteb. 1625. 4. ' ^\ 

Epigiai;nraata extemporanea collefta a Chrift. Petri & Fafd- 

culus carminum. Hafn. 1621* J2. ' 

Janitoi*e^ Logici bini* ibici. 1622. 12. . ; 

Difp. Logica de genere Syllogismi & qvsftionibus mixtil^ | 

ibid- 1622* VI. 
Khetorica major. ibid» 1622. 1 2» 
Rlietoricft minot'. ,ibid. 1630. g. . 

OiatQtia mä}or> ibid. 1622. I2.r 

Oratorjj miiior. iUd. — — g. "^ ^ ' i 

De Principiis rerijra naturalium, ibid» 1 622. 12l 
De .Natura» ibid. 1622. 12. < > 

De Cautcriis. ibid. 1624. 4. 

De.A^rePeftllenticorrigendo. iVid. X624. 4. 0| trpftt^JBar-: 
/ tbolini Cifta med, p. 204* 
Difp. de natura Theologix, ibid. 1627. 4. 

' s be /' ^ ' Bar , 71 

[ ' 

Bf AtttoritateSacracSciipturjr^ Hafn. 1527. 4. 
M^nudaclio ad vcrafti Pfycologiain. ibid. *— >— g. 
De La|n'de Nephrifico» ibid. 1627. 8-, 
Dt Unkornu. ibid: 16^7. 8* "^ 

De Pygmsis; ibid. 1628. $• . „ 

De Studio medico inchoando , continuando Se} abfolvcn^o. 
ibid. 1628- 8* 09 tt^ft t Bartholiiv Cifta Mcd. p* 257, 
SyftenHi Phyficum. HÄfn, 1628» 8« 

f^rj^or fr(iarat ^ht Dierct uOgii^et: ie. Mfft 10. 

Pfiyfica gciieralis major. Hafn. 16 14, 00 Roft. 1630. %2* 
XJranologia. Hafn. 161 7 eg 1628, 12. 
Affarologia. Hafi). 1616. 8* Witteb. 1606. 4. i6id. 1609. 
,• 12. Argent,i6i2-l6»4. 12. ' * / 

De Eienkntis in gen^re & in fpecie, de terra, aere äc ig- 

ne. Htfn. bis in 8tavö. KoP. 1619. 12. 
De Aqvi« iibri duO, Hafn. 16 17. g* Roft* I^l8» I^» 

f rancf. 1618. 12. 1621. 12. 
DeMixrioneLiberunus; Hafn. 1^17.' 8« Roft. i$i8* l^> 
De Meteoris Libb. IV- Hafn. 1628. 8- 
De terum lilacnraliuni perfefte niixtarum qvalitatibus. ibfd. 

1628. 8. 
\ De CorpDribus perfe£le mixds inanimacis. S. metdlis, la- 

' ' , pidibus & minei-fll. ibid. 1628. %* ^ ' 

j. •*■ - ** _ ■ , 

De Anirria. jbid. 1628. 8. & Witteb. in 4to. 
i.De partitionibus Scriptiuae. H&fn, 1628. 4^ 
; Difp- de Aucrontatt Sacrar Scriptur«. ibid, 1627. 4. » 
iDc Stiidio Theologico inci'.OaiKio & condnuaivdo. ibid, 

.1628. 8- 
^MecAphyiiör fuajor. Hafn. — — 8, & Argent, 1629. 8. 
fCoiitroverfiae A natomicap. G^sl ar 1 6 3 1 , 8 • 

ttiil^rrtMi^nmfl om^oftrni fStahmt S^^n. 1627 1730. 12. 

€ 4 ' S5et(rn^ 7* , Bar 

UOittMnmi om begge S^rifii IRaturart perfonlige Soremttg^ 

'ibid. 1631 09 1638. lÄ/' 

» 

Om ?D?arie 95ef09dfe. ibid. 1628. ia. ^ 

Ora StatonI ®el|i9Bclfe. ibid. i(J3i. 12. ' ^ 

II. Epift. i Thom. Bartholin. Cifta Medica. L?jc. 17. (W^. , 
5. //f/>. «^itf» An. Mar. K.) 
BaRTHOUN (Cafparus Thöniae) ^Bb i jtifBetlJa»» 
1.65^, 10 ©cpt. ' ^atl« SJaDrt Ut ^rofcffot Tbomas Ga- 
fparfen Bartholin./ ^an^*9)^i)er ^Ife Chriilophers ^etttt. 

1671 {)epojierebe beb ;$i86eti]^(Um^ Untoerptet 1674, pa ^an 

Cnbtttt iffe MX do Sat, ble» Pi^ofeflor Philofophiar. SXdjle 

Derpaa obrnlanbi i 3 9[ar; i^Dcb (td ^trmfomfi 1677 ba 
^Dnbteojfentttdat tefe om3(natomini og S^b^jiiiioeB. * 1^78 
toa £>o<tor^@rabeti v^cbicinni. 1691 b(rp Stffrifinr t 'l^me^e 
JRct 1694 3ujMtt4Xaab. 1708 gta(*9i«<ibt 1719 ^k 
tietal/^rocureut. 1722 Sonferettt^^adb. 17 2j^ bt^Oxtt' 
for ginättcrrne. 1729 SXibber af ©anncbr^e. 1731 ndbU 
Jitrret ,mfb a( ^anS gaber^ Slffom. S)0be 1738 n 3an -^ 

fam Senior Univerfitatis. ©at gtft lilCb Anna [FiibriGia, «ft,l 
affepr Jörgein Reitzes* g^fe. - | 

Exercitaticnes mifcellaneae Lugd. Bat. 1675. 8. - * 
Cqminentarlus ad Parentis de puerperio Vetcrum Sjnopfin.' 

Amft. 1675. 12. ^ ' 

De Inaufibus Veteruin. ibid. 167Ä. 12. 
Diaphrag^atis AruSura nova. Paris 1676^ 8. it. Rcitui! 

eod. 
Dc iiervorura ufu in mufcuiorum raota , ft^f t UKb Olig. Ja-j 

aobai de Rai^s , ib, 1676. g- 

Exf O- ■ 


. ' .\ • Bar 73 

ExpoCtiq Veteris.inpuerperio ritus ex trct «ntiqvi ftpot* 
,cr$Ii defnmti.) Rom. 1677. 8. ' 

De Ovariis Af ulierum & Hiftöria generationis. Rom. 1677^ 
12. Anift..i678* xa. 

DeTibiis Vfitcrum. Roni. 1677^ 8. Amft. 1679, f 2. 

Orstio Jubilanu Kafn. 1677. 4. 

DeCordis ftra£hira& niDtu. ibid. I678. 4* < 

I Poiitk>n^s Anatomicap. ibid. 1678. 4* 

Exercitatio de corporis bumänivOeconomia. ibid. 1678. 4* 

Adininiftrationum Anatomicarum Specimen. Francf. 1678- 8« 

JDe Qlfa£his Organo, ^afn. 1&7^ 4i 

j[)e Ovaiii filu in Lesna. ibid. i685* 4* 
I Speciminis Hifiom Anatomien .Di(f« 2» Hafn^i58^-88' 4. 

Qyarftionura Philofopb. Difp. I. '2. Hafn. 16/8.8. 1(589' 4- 

Dt corporis animati fan£l;ionibu$. ibid. 1687. 4« , 

Qvxfltenes Pbilofbphlcz. Difpp.!!!, ibid. i $8 8* 89*94* 4- 

De fontinm fluviorumqve origine» ibid» i589. 4« 

SpecimeH Pl^iiofbpKiar naturalis Di(p. V* ibid. i6gO''l6g2* 
4. & Aroft. 1697* ia. 

Pr«cepta Logica. Hafn. 1693. 8* ' 

I De fecretione bi:nioriini ia corpore animatö. ibid. 1696. 4. 

Thefitini Philofophicarum difputationes XI, Hafn« 16^6^ 

1714- 4- 
^ Dfc Via Aliinentörum & Qiyli. ibid. 1700. 4. 

De Refpiratione Animaliani, ibid. 1700. 4. 

De Vita & nutritione aniraalmm, ibid, 1.697. 4* 
I Prsei&tio ad P. Vegetii Renati Aitem Veterinariam. ' Hafn\ 
; 1701. 8. . ^ 

• Specimen Hiftori« Atiatotnica?. Hafn. 1701. 4^ 
; ' De Gloflbpetris, Ha£h, 1704. 4. 
I De Qrculatibne Sangvinif. ibid, 1707. 4. ' 

DsVifu, Hafn. 1708- 4. 

' g 5 Exer. 


.« 74 Bar :i 

Exejrcitatiöncs Anttomitat Vmx, Hafn; i592-j>4-p8. 4. 
Gi:ftti&rum a£tio propace. ibid; 1720. 4. 1 > ^ - 

Sumina Philofophiff naturalis. Hafn. 16^8 Öt Saepms^iiji g^o. - 
(Rau. Th. Pr. Fr. Fun.) . ^ . ' • 

BaRTHOLIN (Chriftophoms) ^Bb i SiAvifyan • 

1657. ®Är ®rober til ite(lanf*rte Caspar BarthoUn.. E676. 

j Me» Profeffor Mathefeqs defignatusi)eb,llnrt)er(ketet t Äietctt' 

^at)ti.. "16Ö4. 8attt)«immmcr i 3t)8a«b* (gffbeti €«ttcefftt' ag 
3ttfiW'9iflai) 09 1709 (gtaK^aiaaD. . SD0&e 1714. 14 Äpr 

5lJat flift meb Mariana Grov^. 

Baitbol. ScoliE vita Vitaaliani jJorromaci cx Rifoliotheca Me^ 
- dicaea tdita, Rotna? 1^77- 4* C^*- Fun.) 
BaRTHOLIN (Erasmus Cftspari) g>bt Stoejftft 1625'. 

1 3 tt(u9ufi. {Mtt< gai)ir i^at btn forten omnictbte Caspar ! 

Bertelien Barthoiiii, ^aili SKobCt Anna Fincke, 10^42 iV ' 

j)oncretie ft4 {»erloDä^oInij &hU. 1646 rdfte' ubeniofibl'* .; 
Sl^ret tercfter Tom letein 0^ too ^m^fitt^Qtabtn ^yHtn nt^ i 
fle>fira)( ut^ isien til ^oflanD / ^nitO^nb , ^[ranfrtge 09 ^fta^ ] 

Ilen* 1654 Iblr» Doctor Medicina? i ^ainiO- 1656 fbm Of' j 

tffjiemtfter 10 9Cat« ubenlanM Sieite/ 09 Mct^jProfefror I 

Gconactiia?. 1657 Profeflbr Medicinac. l(S7l3nförwiat0t \ 

lo^ ^rinb« Georg. 1675 Sfjfeffor i ^^iejlcSRet- 1684 
^anceöJt'' 09 3«pit«'9i«öD. 1694 (gta(«*3laat). * 3>0t)e 1698 ; 
j|. dloDcmitr 09 tefiametirerebe 1200. SiMr. til Ocn :9^tani(Fc ^ 
J£>m, ioofKblx. til en ©tubetit pu dititnfitn, 1000 SKMr. 
til D?8«tti9e/ 09 500 SÄMr, tilEphoms for brfie £e9atef. 1 

^an t>ax 2 gange @ift. I. mA Anne, Mag. Hans Frideiic- . 

Ien, Meetov i SKoc«fjIbe,^ang Id^tttr. ; 2. SRet Anne Mar- ' 

grete Braem , 2iceRtiat Hans Lihmes ®ifr. ~ 

Öftfiftci:. 
Probleinatum Mathefeos Peatasj Hafn« 1544. 4»" * 

' 'Exer* F Bar ) , 75 Eserdtatiode Cavtra efikiente. ibid. I(?45. 4. 

Difp. Medico-Mathemttica. ibid. 1647. 4. ' ' 

^l^W KAivk^t^ifA^ Hä&I. 1647. 4. 

[ Fraiic, a Schooten Intmduc^io ad Geometria Methodum Re- 
nsfi des Camsl Lygd, Bat. 165 1. 4* 

Meiiodori Lsrifisi Opticorurti Libb. II. Grsc-Lat. cum ani- 

< » 

madv^i-fionibas. Paris, 1654. 4, 
Analytica ratio inveniendi Qioni^ problemeta proportiona* 

iium. Hafn. J657. 4, 
De ^qvationum naCLira« Amd. 16591 4. 
Dioridice, S. iEqV^tionnm detenninationes« Hafn«i66o.4« 
i Cratlo Jubil^a. ibid. |6$0. 4, 
De Nivis ffgura. ibid, x 661. g. 
Coniideratio Afironc/m. Conjunclionis magnx Saturni & Jo- 

• vis An. 16Ö3. ibid. 1663^ 4. 
De Problematibus 'Geometiicis. ibid* i664&&qv« ~*4* 
De Cometa Anni 1.664 & 1665. ibid. 1665* 4* 
Panegyricus Frid, III, dic^us. 'ibid, 166Q* Foh 
" De poris Corporum. ibid. 1667. 8« 
Orat. Panegyr, in Niiptias Chriftiani Alberti D. Hplfatiat , 

, & Fridericae Ainapa, ibid. 166^ Fd. " 
Specimen recöguirioi)is nuper editaViim Obfervatlopam^ 

Afti^oui. Jycbon. Brahe, ibid. j66g. 4* 
Experimenta Cbryf)alli Islandici. ibid. ;669^ 4.^ 
Selefla Geometrica, C Difpp. VHI. de probleinatis Gepioe- 
I tiicis. ibid, 1666 ♦1674. 4. 

, Qysf}. Acac*. XIII. de ni^tar^ naiiabilibna, ibid« 1664. -4* 
Disp, de Aere Havnienfi. FrancC 1679.^. ' 

£pi(bla de X^ometis. Aii. 1664 & 1605. ad ftan.^Lubie. 

nkium. ^ .■ ■ < 

Variac obfcrvatlpnes PbyficjE MatliematioE Mcdiöflt, intt^ffcC 
in AftisMed,*Hafnienf. 9^ E|>h€nierid, MiicelJ. Acad. 
nati^Curiof. Gerin, ■ De \ /■ 


/ N •26 , Bar '^ 

• •" - •'"•:••*•■ 

pe ftudio Lingvc DaiiicÄ, vid. p. Syrs göttale til |an< bÄI» I 
ff e ©prog^Sonji. ifV. Tk B. Hyp. Fr.) 

^ BaRTHÖJLINUS (Ja^obus Caspari) g«D i fiBhtn^aW 

, 1623. 72IU0. af meertemclbtc gordörc Do£f. C^s^ar Bertel-' 

fen Bartholin >i>g Aniie Finke. ©<|)Ottere^e 1641. fta ^CT' 

lof«]&olm« ©f Qle ', o j jliiöcreöe i Si»ben^(it)tt 09 ©orat til i (^47: ' 

ta ^au blet) Magifter Philofophiap. ®qr btocn Profeflbr de- 

fign^tus t>et) ©&r0e9(cat)emie, teifie Derpaa 1648 ubeoIoMJ/ 
og DaDe tif *J)ciktt(n*g i5ir j- i ©ept 

öfriftcr. 
Dc flgÄ^^ifltC, 7r^<t^i60g ö? ^o$tiT€a)^ namra. Hafti» 1544» ^4: : 
Maajaa Hahhochma ?; Fons Sapientis, lib;r ontiqviflimujs & 

Cabalifticus» edit, Amftel. i$5l. 4» 
Bahir, otliber perilluflrls prims antiqvitatis', varits divin^- 

pariter ac humcnx ftpientia? myfteriis refertiii. Auc- 

tore ftäbbi Nehhoriia Ben Hakana, ibid. 165 1» 4. 

{Tl, bI Hyf.D.) . r \ ^ ' 

, * Bartholinus Qohann^5) ^ab t Äiabenl^at)» 1665. 

j6 3fpriK/ l^atl^ gaber ftar Thomas Casparfen Battholis,': 

l^anl SRober Elfe chriftopher» SDDfter. . i683 bfpoiKtebe , 
"fra ^iabrn^aDRj ©f ale. SKetfic bcrefter 4 9rar nbenlatib^: i 

j6J8 Wct> Profeflbr Philofophia? & Adjunftus Theologisp. 

' J691 Praepoiitus Communitatis. ©CtCftCt Profeflbr Lingvac ' 

Hebr. j6p3 fjf @<rbe in Facultate Tbeologica. - 1695 j 

b(e» Doö, Theologijp. 173 1 rejifltterebe fra Scabemirt for \ 
9t(berbpm« ©fplb. ©abe 1739 in Mait. gjar ®fit mcb An. \ 

ne ^iarie Reitzer. - \ 

Fafciculus Se^onum de Syllogismo. Hafn* 1Ö85. 4« 
De Tenebris Älgyptiacis. Hafn. 1684. 4» . 
, Hiftoria PythoniflTae in Endor ex mente Rabinorum. Hafn* • 

1693- 4. • . . 

De .'Bar .' Tj 

De Caufis dittturox' captivimtis Judsomm^ ibid, 1^93. 4. 
Disp« de facfA Scriptura. Hafnl 1694. 4* * 

•— ^de DcoTriuno. ibid. 1695. 4* 
*^ — dePecc^to. ibid. 1596. 4. . . 

— *— de Peribiia Chrifti, ibid,- 1699. 4. 
''— — deleptfltura Cbrifti. ibid. 1702. 4. 
— — de Officio, de gemino ftatu Chrifti« ibid. X701 ÖC 

— — de Verbo Legis & Evangeiii. ibid, 17P9. 4. 
^r* — de Methodo Concionandi. 

[^— de Exbortatione ante communionem Ecclefiis Daxiue 
injnn6la. ibid. 1710. 4. 

-.- — de Creatione Angelorum intra Mexaertieron- ibid. 

:i7ii* 4I . ^ ^ ' . 

Elcmcnta Theologi«. ibid* 1710. g. & Ssepius 

Pofitiones contra Jadzos, Sodnianos, Qdv^nianos . ibid» 

1716. 8. 
iFafciculus leftioiium, demonftrans Syllogistn. Ariftotell- 

cum, qvem Logici vocant formalem^ minus eHe ne* 

cenkiiiun &utilem« ibid, i$85- 4* 
Epitome Erötematica circa fundamentales Chriftianx fi^ei Ar« 

äcaIo8« ibid. 17 16 & Sjppius. g. ^ . 

IM. Cajp, Bertcifens ttnbctt^ittomg oitt J^ttxtai IRabmc, 
öbflivee 09 fptbebrct $&»m 172a. 8- (TA- Ä/m.) 

BaRTHOLIN (Jvarus) Dan. 3per »ertelfeti. <r De an-- 

ttt Bartboiiner ui^cbfotnmenDe. «^an i^ar feb i SRiDcifort t 
Spea. @tubereDe i (ani Ungtorn ttl SSttlenbers , ^m^an 
ik» ?fea§i|lcr. 1558 fom ^ieni/ 09 Me» (Irajp Profes- 
;for Pacdagogicus t><b SMtn^ni UnJmgUt. SÄe» fertt 
|ati tffe lunDe fiemmtö tnrD jbe attDti 9r«f({forer , (o^c H iam 
15^1 i^iDe, at ^an jif at fege % m an^eti Seiligfifl). IDc 
tAh$^ ^m Ul%m^titnis62. 6ofi^lx> aariig for at tofe \\ 1,1 


7Ö ' Bar 

wx virgiihim , \xiWx %(xci tffe t)ifct tm «TrtK Ätför cfS^ 
tetjlet» ^an Oa $r«(fi f @ter9e i^aa 3)20fn; ]^t)or^an (imati^. 
flasct i^f £c(n«mAni)<n) l)f<I< forbi ^an ei l^at^bc io^Ot SSrel^ 
lop met) et grucntiinmet/, \m \^% «at fotlot>eemeD: £)eclf' 

^* fotbi ^an ^tt»6e uDelaM exoi cismum »cd ©aaBeft. ^ ' @a9tr 
bUt) 1567 fctjart for SottjJilormm , fiben l^aii iffe ;n»Mc De& 

^ JanOe^^ote t Stoe^filbc.; 09 £)9ittmen gif ^ain Hnoi). ^091^ 
^Q,(x ff an b(et> fat i ^orntfel i (Sorae og ber ilt^e meM^onblet /^ 
faa<|iatt tfle ^mi De Stober, dan funDe ffiule H i^eD njoD 

/l^ulDen: (gnbelig 6le\>dan 1572, iätnleDnino af^ongFrid. 
n. gictooetelfe t ®owe ; befric t jfta Deitte g^iiöfel , og Meif 
giort til 9^efaliR9Jni(uiif oi^er SKtnsfleb 09 @ot0^ Jtlojier/ fanit 
fDTl(rnetn^e& et ^anonkat i aarbuu^. CiOe omiiDeri SHitt^' 
flcb 1583. 2g @ept. ' ®ar @ift mebtn abeK Somftoe Elli 
Mulc, ett ©otter af Hans Mille til 9li«le\) ®aarb- 

efrifter* 
Elegia in obitum Chiift* III. tt^ft tireb Hemmingii Oratiiou . 

* o»er fainmeÄonge. Hafn. 1559, 4. 

• Hypomnefis de cxtiemo univerfali Dei judicio&prsep&ratio''* 
ne Chiiftiana in iiiftaiitein mundi fin^rfi. Witteb.. 

VX565. 8' ■ . ' ^ "^ 

Propofitioiies LX. contra., exorclsmum. S)4mf($e Sibliotl^/ 

Tom. IV. p.. 57. ^ ^' . 

Judicium de Exorcisrao. iby» pag, 74. ' 

BaRTHOLINUS (Lamentius) 3(ttbre folbe ^m Bar. ; 

thplomasJ. I^ii. ä)?. &ftuti^8 35erte(fen. ^Sebfommer 09* 
iffe be atibte Bartboiiner. jpan tjorfab 15 14 af ©onDe*" 
®tiittb \ ^ar^@9ffcl i SRiber @tift. 1547 »ar bati SHectoc t:^ 
aardöÄ« @foIe. 95fet) ijso.Äoflne^tijl til grue/SirTe i 
3lariuu«, og 1557 95«ffop fmnmejleM. 1587 Wet> ^iffof"- 
Peder winfhup fianoem. focmebelfi älberbomiSmbebetobittii^'! 
teret S)0bti 588:19 3^^. ^an var 3 ganse ®tft. ^. mcT: 

* ' .' ' ' Marina» N <'* .' Bar 7$ )hTmel a, meb Amie jörgens SDöttCT, cn ^t^t ©OtlftftÄ 

6ftmfw» 3; mcd Ei^en Sörcns Sjottct; en ^ff af SÄag. Es«% 

S*tiftcr. ' ' 

Äit^rOPbifm i^m^rilC Pernille Oxe. S(<^n.l573. 8» 
L. — — . otKt jj^r. Holger Roftnkrtntz. ibid. I57<S, 4. 
(F. An.) ' ' \ 

B^RTHÖLINUS (Nicolaus) ff^ j SöfttlH. 

Ode in raraicm Jelii. Roftoch, 1581. 4. » ' 

Officia pra?cipua conjugum , 'in nupt« Henrici Below« Ha6i« 

1583- 4- . . 

BaRTHOLINUS (Petnis) fct KjEÄIJLIUS. 

BaRTHOLINUS (Thomas Caspari) grt i SCv^M^d^n 
161,6. 20 Oct9b. , ^ani %aWt MX Doi. Caspai- Berteifen 
ftartholin, '^mi §RpDcr Anne Fincke. jgfttr priDat 3nfp^ 

nmtiott iif Poul Moth, foin ftiiri bie» iKongl. iiii^^SD^cDku^^ 
)Dm ffan til Slcabftinit 1634. 1,637 rcifTc uDcnlanM^ 1^45 
«eöDöa. Med. t« aSflfd. 1646 r#ni Jjimf tfttt 9 «Ät* 

.0Jdfe» M 647 6jet> .Profeffor Mathcmatinn. 1648 Profes-* ' 
for Anatomj^r & Medicinse. Og Ct bCU fjDtjle, fom l^at Obfct* 
tJCKt Du£luiri Thoracis laaeum 9% Vala Lymphatics. 1661 

iog ^an SIffFeeb fra SCcabtmict fbm ProfefTor honorarius / og 
f 9ttcb(iil pn ©aarD^ogeficb t @t<eBasi). &mmtixmittitxit 
ittct) (an< f ojiiate IBtMtotj^el aar. 1670. 3 (t^tUct aarian 

W«» Äongl, ftJ>^Medicus hoi^orarius. Ofl 1675 3(M^f K 

^^Bx^ptfltt S30bc i»aa ;*&a8<fici) 1680. 4 £>(c. ^an t)at 
»Ä9ftnflf®lft i.:mröEiftChriftophers5Dorter/ aSotoemcjk* 

Qhriftopher Hanfen$. ©ottcr i St0ben^fl»ll. a. mct) Maiene . , 

Khode. SKcH ^o»k \mtn 950tji flf iltjie Sggtcjlab. - 50 Kac 
fftcr ^ani S>0f) bjf» |at) 09^^ Deicendenter opfaaciii 3(6^ 
#i.aWtt iif Spm Chrift. 6,2(ar 1731, 


,1 ' I 86 V Bar 

'■,,0-ftiftet.-; 

Anatomia Caspari Baitbdini, Pacentiii, novis .ob&rvationis . 

bus & figuris locupletata. Lugif* B. i64i« g. 
Anatomia fecunciiun locupletata« ibid» X<^45. 8* ' 
Anatomia tertium ad Circulationetti fangvinis reformattt} cttik, 

Qovis Icanibus. ibid« 1651. Hags-Comids 166$. & 

j alibi fepiu», i, ^ > 

Eadem qvarlo & ad circujaiionem fangvinia & vafa^Lyin-]! 

phatica renovata. Leid; 1673; g. Liigd. G. i6j6^ 4? 

^ <gr ot)etfat|»aa£9l){l> d^ostlf?/ StaUtnfFod «{»Oditi)^.' 

Anatomica Aneurysmatis. diffefti Hifloria« Fanormt 1644* 

. 8. Lugd. G. 1648. 8. 
De Unicornu obfcrvationes nova?. patav. 1645* 8* Aoift 

1678. 12. . 

Ofktio de Monfliisain natura & Medicina. Ba(i]« i545,« 4* 
' De Angina t,uerorum CariipaniseSiciliarqve^epidcmlca, Pari^/ 

i64i5, 8-- Ncapol, 1653» 8.* 
Diff* de latcre Chri/li aperto. Lugd. Bat. 1646. 8.. FrancC- 

i58i. i. * ; 

Antiqvitatum veterit Puerperii Synopfis» Hafn. 16^6*, jfJ 

Amft. 1676. 12. ^^] 

De Luce Animalium Libb« III. Liigd. Bat. 1647. 8« Hafrv»! 

1669. 8. " 

De Armillis yeterum , prsfertJmDanorum. Hafi^ 1^47. 8* 
\ Amft. 1676. ia. * 

Anatomien ^Vindicix Hofmamio aliiaqve oppöfitz, Hafn»^ 

1648. 4* -. ' *' 

Animadverfiones in Anatomica Hofitianni» ibid« 1648. '4« , 

De variis Rei publicät Chriftiaiis morbis fic t^lacidi^ eoruoi 

remediis. ibid. 1649. 4« 

CoUegium Anatomicum Pispp/XVUL adornatu^. U^il 

' 1651. 4. , , ' 

De r '• t Bar 8/1 

JDe Cmce Cbrifti HypömiKoiflta IV. ibfd. X65X 8* 

De Lafteis Thqrac^cis in homine bratisqve obfervacis, Hafn* 

165^. 4^ & alibi fepiua. 
De Ladeis Thoracici$ dubia atiatomica. Hafii« 1653. 4. 8c 

alibi, 
' Vdift LymphflCiea in animalibns inventa, & Hepatis exftqvär, 

Htfiu i,$53. 4. & aUbi. 
Va& Lymphatica in bomine inventa, ibid. ^654, 4. 
Examen La^^earum contra Riol. & HarvejuraT. ibid. 1655. 4. 

iSpicile^ia dnoexv^fis Lymphaticis. Hafh. x657&i6£o«4« 

& alibi. 
Paraiytici Novi Teftaihenti. ibid, 165 J; 4. & alibi. 

:Orstio in dbitum Olai Wonni]. ibid« 1655. 4. 

[i>ifpenfatorinm Hafiiienfe* ibid* 1658. 4. , 

\ Oiatio ia obitum Htnr, Fuiten. ibid^ 1^59* ' 4* 

[ Hiftof iaram anatomicarum rariorum Centuric^ fex« ibid. 

I* i$54-6o. 8. 

|l>äng^yricu8 Friä. HI. dl£bs. ibid. 1660. Fol. 

l Vohinien Epigremmatum. 

Igifp, varig Medicae. Hafn. — .. — 4. 

R^TpSnfio ad novas obfervationes Biifianas« ibid. 1 661. 8» 

pDifp* de Hepäte defunäo. ibid. 1661.^ 8* 

> Cifta medica Hafnienlis. ibid. 1662. 8* 

.Ddmas anatomicteHaf^ieniiil defcriptio. ibid. i662. 8* ' 

I De pi^monjUm fubftai^tia & motu, abld. 1663. 8» 

lEpiö. toedicinal. cehtwi« I V. ibid. 1O63 & 16^7. g. 

; Deinfoiitis partuf faumani Viis.' ibid. 1654. 8» 

.DeCometa,' Confilium medicum. ibid. i665« 8* 
DeDanorum Mtdicina domeflica. ibid. 1666» 8* 
Tar^doxaendoxa dePleuntide. Bafil. 1645. 4» 
Diip. de Cygni «natome & cantu. Hafii. 1^50» 4 , » 

Contfoverfiaruin medicarum decas.- ibidr-if 53. 4. \ / / . - \ 

N •;- ',82' -:'■ Bär 

De variolis Epidemicis. Hafn» 1656.4, 98 (T)^ i Bt^Miulr 
^' ^ Cifta'Metf^ p. 59Q» . 

Difpp. p, de ufu integumentorum. ibid. i6j6/. 4^ 
' , : De ufuthöradis, ibid./ 1657. 4 / 

Dc Secuadinammretefltione^.ibid. 1657, 4. ,. 

Caibgatio pipiAölx Biiiii fub fi£litiO Nic. Stephai^i nomitt»^ 
:, ' edita, Hafh. 166 1. g. 

DeungvVnto armario, - 

^ ' , be^diuturne gravidkate. . 

De Hepatis ex^p6lorati deJperata caufa. ^ Hafn. i66(S« 4. 

Orationum LUI. f olumen. ibid. i658. g* 

Catminum Libb. VIII» ibid* 1669» g» . , r» 

De medicis Poetis. ibid, 1669. g. 

Orat^ m obit. Job. Mulenii. ibid. 1669.. 4* 

Differt Epiftolicade fimp^licibusniedicavD^tis,» ibid, 166^,9,0- 

Conr* Gös neri de raiis herbis, <fi^ Lunänae nominantor»'; 

Edit. a» cum cjd J prjcfationcr it)id» 1669. g. 
De cerebro & öciiloriiin fuffufionc. ibid» t6&p. 4^ . 

' , ' Opufcula anatomica de vafis laäeis & lymphaticis au£ltt flfe?; 

rccognita* Fraitcfuit. &: Haftn 1676* g; t\ 

/ Qyapftiones' VT. nuptiales , nuptiis P« Schumachm coniecra^ 1 

tae. Hafn. 1670. 4* - '.j 

De incendio Bibliothec*. ibid» 1670, Jeiiac 1709. g^ - ! 

■ ' Orat» m obitiun Pauli Moth» ibid» 1670. 4. " . ' 

De ufu flagroruiti in re ni^i(:a & venerea» H^fn. & FtmiKfm * 

1670U 8* ^ ' - jl 

DifT, IL de Thcriaca» ibid» 1671» 4» . j 

Orat. de Reäoris Acadeniici dignjitatc. ibid ^ 167a» ^. ;i 

' ^' Dc Morbis Bibiicis. ibid. 1672. g- * ; 

, De confeöione Alkaines» ibid» i67ir» 4* - " 

Programmata V. de vifitatione Pharmacoparorum^ ibid, 1 67 1 - ■ 

- / Hpi- 

■ ' f- ■ .^ -. . - f* - ^ ' Bar 83 ' 

&iftoh~äe trampliMitlooe tnorboraiii. ibid. 1(73:. ^« 
piitola confolflftoria danka adTratriam-ob^tttäti' €B^.>B(ir^ 
^ tholini IiH|«lit€iiiJ ibid. 1673, g, 
Disqrifitio medi5:a de fangrinö yrti|cj; Francfijft.. 1673, g, 
Sr«0C'95w til fm fStabtti P« Qifp. BdtthölinrSiif^^ Anna 
f Catharnaa MöUijr. :^l»||. 1573!; i » " ; 
Achi Medica & Pbiloibpbica riafnien6a ab An/1571 ad>\a 

x68o. Voloto. V. Hafn. i673-'go* 4. \ • 
öironotaxij SciipBDrum V. & V^ Teftamen^i Scriptoruin» 

s ibid, 1674. W<A. '»■ : . . 

De Pei>egrinadoae medica, ibid. 1674^ 4.. ' ' 
Propempticon ^d Theodoram Faireiv iWd. 1Ä74, 4.^.. 
Oratio Gratulateria ad F. Griffenfeld^ ibid. l'674. 4. 
DeAiiatome Piraäica.^ ii»d. 1574- 4; 
De pu«fperjo Veteri. ibid. 167^.- 4^ r. • . 
KÖfcellanea de annulis tiarium *c. Amft. 1^76. 1-3, \ 
Disqvifitio lA^rht de Sajigvine Vcrito fub fiaido Chriftiani 

Tiiepphili Äomine. Hafh. äc Francf. 167». g* l 
Binegyr. äeViaoria Vandalica. ibid. 1676. Föl. 'T 

JDe Libris legendis DiiTert^ VII., cuitt Mantiffa Poetica, edi: 

tap a Thoöia Bartbolino filiös. .•Hafii. i6j6. g. 
Dc' Libris legendis Diff. VIL ptop^er taritatem & präpftan- 

tiain. dci^uaedidie J. G. Meufcfieniika. Hag. Com.i7ii.g^ 
DeOrigine EqveÄris ordinisDannebrogid. ibid. ^ 676. Fol. 

|an md) SortAlcrl^är ttt)0it)re eller o^er^. @aafom: 
Hug.Grotiiis omjeti <5rifldtfle2w« ©aitb^). Äl^»». ^ 67^ ia. 

Luigi Cornara «öni? itfumi &Wn 00 SHpttc; owfat af 3ta» 

. I«en|f. $|im. 1657. 12. lögi. 1696/ 1753. g. 

ilifabeth Thotts 4vbt Sittlto i OII^C Sttct; UDjfl^rt IliA gw# 
tak. ibr4. i6g2; 13. i^idv i^Qlieri Hypomn. p. 443. 


84 ^f 

BARTMOLlNUS><Thoims i Ti»»» Kl b^ S«(6re>* 

{Bttt S)9Ct Thomas CaCptrfeiT PartMm. (^I^SBdDrr £Ue 
Chriftophers©ottCt. 1 67^ fc|rp«iet Ac l[677Ml»Profeffor dc- 

figrifftus Pbiijices&Hiftor.PttEjiap, 1678 re{fletiD«lan6«> 1680 
lom^iem, siorDeDcry^focSStife mm til S^bfKaRd^ ogi^p^olM 
gg i68c2^ t £eipiig; 9iti J^ani ^itmlomfi liltroatie |>ait 

jiC SmbeDe DeD 3(caiinnt^.\ I(i84 ^^^^ AntiqVarlus Regtus» ' 

feffor Juris, 5D3Öe 1690. 5 3lot>, ®at §ifl' mA AiiAe Tis- 
dbrph, (R Jottet, af .JShlg^MkbaerHenrichrea Tisdorph, 

Dc Holigero Dano. H^i\>iÖ77. f* . .. ' 
De Lpngobardis., ibitL ,1676. 4. 

AptiqvitatttinDanicarinn, de caufis conteinpts a Danis fid«, 
buc gentilibus mortj>, Llbri tres. ibdd. zöSSf* 4* 

«f^aai^dtfOe Mv^ti et dit\tili%t ^rf unbet ^iiDcr , fom 

l^n iHHjtaf ncmKg' Utftonam Ecclefkfticam Regnoriim^ 

botealium, l^i^ottil -fiati tmi ffaMf piiv ^^ igefofltiing l^iM 

fantlct eoUe£hnea, . UftäavA< af mattgr Voltiinuyi in Folio»! 

fom {iDen et fi^ftt af l^ani Sfn^i^get fbt 500 SKvtaftt/ »s (iaaet i 
w paa Äi0bcn5ai)n* lhiwrfrtr« «trirtqbe. (TA^Pr.Af.) * 

BARTHOLINUS (Thomas ' Thoma? Pit m ^nqr() 

%$b i j^QlMo 1690.^ ^aOct. ^ORi Soiict t^or it«fi fop 

tJ9c' Thomas ThomsfinBoi^hciin. .^<'^9l^rt Anne Tis* 

dorpli. (iftetat |an nogen ^ifr (ai^iic ti»tet<r 9tt tlntMrfttC' 
M i StMtn^tif tcifl^ j^ofi' 27iotitK«laiib<. ;Kom^icm 1714^: 
IBIct) fccrpaa 1715 Profeflbr Philofopmit,.*,a7i8»a(fc(iii>f 1 
^of'9iettcii- 1721 »ff#t i A^jjttlk^SÄet* ^ 172a 3iii|ti(«' 
Ä^aD- • 17^9 ®tnewJ*friwittMt. 1730 etatt^X^ab H 
«jfejfotiCanjefljf-CQlIcglt- 'i73aQy«ftoruiiivjerfitatis. 173^ 

- / Jttfti* * A 

•^ 

• t 
i Bar ' ts 

A 

Jäftitiarius r J^^Bitfit ffttt. ©«De 1737. 1 ?f|Wr. ^0X gfft 

'lliet)^ pt StbfFrilbe ^am, Elfe MtfgdAloie BarthoUn, en Z>o{» 
ttr af Sotlferetlt^Slaai) Carpar Thom^fen Bartholui, 99 (^t^ 
k «f etOttaaäD Oluf Römer. 

©frifter. 

Nicolti Ardiiepifcopi Lundeniis Chronicon, & vitx ^pifcp» 

poruin Lundenfium* Hafri. 1709. g. 
Magni MattKix . Series Ef Ucoporum Landenliuin. ihitf^ 

i7i<^- »^ 
. DifTertatiode Danici RegniNomrne, ibi4. 171 o. 4. (TA. Fr.y 

2)a benne gattHfie ^at fvemk^ige faa mangt anfcd^gc o» 
; for iin Sonrftom lierMimeKge ^idt / f>m ncpt^e noscn anbm 
iS^anmnatrf/ aufecr jies Mt^fortiBbrnfor S^Detifll^eM ®f9H), 
«in CH itntabi\\l Otbtn at forejiifle biffe torDc Bf^thoiiner 
Taalc>c«: 

Sartholdus Caspari. / ^ ^ -•»Il I I * Casparus Bartholik. Barthoi.d. B. Thomas. B. Albert. B. Jac. B. Erasm.B. 

Caspah B. Curistop^. B« Thomas B. Johan B. 

' .1 ^ « 

Thomas B. ' 

BaROUS (Pctras) g^t) I a«br. 

©Frifter. 

. GeorgicaO9Bu0olicaVirg;iliij)tta6a«ffe®et<. Äl&tJtt. 168O.8. 
. BaRTSKER' (Johannes Cliiiftiäni) ®c< ChRI- 

STIANI. - ^ 

BARTSfKER Go*^""^sPieterici) QlQt) i6n i Siistii' 

Java/ jj^vot ^an* g aber Didric Barrfkev^Dat 9iaat)mani)« 
{lani SSober tar Helene Rbode , @0fler tfl ben fiottMe^di- 

cos og Pllilologus, Johan Rhodius, f*m Im&e Og toDC l ?>«' 

8 3 w«- \ ' ) ' w 1' » 8« BarBas v 

t)itd. ' 9Dc(»0iim])e ffd AiB^ml^ai^iii ®foIe, 00 1535 Stft^Krr' 
tor i «perlovtf^olm. Sfccr 6 ^^x% S0r(0( @o$nci^tie(i fdtm 

'hKfleM. 1651 Jpof'9Jr«*tldttt. 1653 Döaor Theologiar, 

1659 gSifFDp i SQBiborfl- ©0be 1661. ©at (ilft mrb Aun* 

Coldir.g , en ©0ttcr af SK09. Poul Jenfeii Cojding, @9g«|# 

e Friftet. ' ' '- ' 

H^rlovia Johaunis TheodoricC Hafo. 1639. FoJ, - , 

£iig*?Pr«bifert oj)er öll^afl^d Hvirfeld. ibid; 1656. 4* 
'~^ — --7 0t)ct Pedcr juul, Ö0r0e 1657. 4* 

,-^ -- — 0r^n:Chrifte^^T^K>iTlarfenSehefted;Äl>»IUI658.4• 
•»^ — 1* Ol^crArentv(»)derlCultf. ib&i46o..4. (^11. Z>) 
BaSEDOVV (Johannes Bernhardu») .175a (kr S^atfi' 
^Cr til Äk!* 1 7 j: 3 Profeflbr Moralimn 09 otUi bt ff i0nilf St» 

jrnff obcr 09 t^öfFt ©prog wt) (SorA acaDcmie, 17Ö1 Pro- 

fefTor A^oraliuin vei) Gymnfliium t StUoiUI* 

- • ©friftct* ' 

Iiiuntära oc optima honeliioris juventutis erudiendz metho* 1 
di>s. Kil. 1753. 4* ^ .' ' . \ 

(Rii^ric^t in mie ^rn befagte fDte(^0t)ttj fmrfli^ (mt^etlM (c|^J 

, unö t0a8 fte jrmirft.- |^am6. 1751; 4. • - 

9}erfu(^, iDie fcrnc Die $P(^il0f0|^ic iur Srci'@ci(iefn^ vctfi^tt 

Sop^. 1753- 4-' ' ' 

De Philoiophis Studio aProcetum filiit 'prudeiiter modenn- 
do,^ ibi(i. 1753. 4. .. > 

Stebe «11/ ©cJttftvt^ Sogc be« Äinifl*, ibid. 17^4, 4, 
Sc^r^SSuc^ I)r0faif(^er' un» ^^^tXx^x SBo^Itebcn^Ht^ ibf<i 
1756, g/ , ' ' : 

fM*actif^e t>|^t(0f0P|ie fAr ade ®({Me. $i)p|. uttb Scip). 1757. 

1758. 2^ VoiJ. 8. / . ■ : 

, Slrte am ©etul^m Sag De«Ä6ni«J, ®0rici7S7; 4. ^ ' 

- Iffl^er^atcbC ÄNr Frid. von Rofenkmntt,' ibid. i758.»4* 

. i>|il0t 

. • • • • j 

■ : .i 
■k Bfts , «7 f - 4 S^»«. 1758* 4- ' 
SRcue art Utit) tlebisiig in Ux 9lcge(m4^9fcit bct S^cutfi^ 

e^x^. Äö*&. 1759. 8. 
SleNfi dber Mr «liicffefltc^ SKcgimitig^ Frid. v. oebjl atibem 

- atcbCIt ibid. 1761. 8. « ' ' ^ 

Son Otr patriottfi^m Ssgcoö o: StcM am Stinigi @cbtt(rt< 
Jaf. aUmi. 1763, g. N 

Mctytam^ ^ti^t Der mif ba< biitg^Ii<^^ S^^^n angettfc» 

Me arit6«w]ra. Aid. 176J. g, 
Fhilaiethie j:>: sifuc S(ii<(ti^(eii tn Mt as^t^ntcn \inMXrK^ 
' fjiion Der Qkrnonft (i< tn Me @rltt^en ber .®Iatttoiir^ 
Digen Ofenfcarung. ibid. 1764. g. 
S)?k|»ot)ift^e« HmtvSit ber 2lttgent> in t^er Sieligion unb ®t^ 
ten^Se^re ber ^rnnofö na<f; i)Vin tn ber PhiUlethie geg(» 
benen ^lane. ibid^j7tf4. g. / ^ 

^etf^oMfi^e^ Itnterri^t tn ^ il&eri^gen^at (^fentniiU (er 
' JBiMif^en Keligion. ibid. 1754. g, 
Gnin&fSiSe ber IReltgton/ I9<I<^ burc^ tRix^bencren nnt) !5iieT 

^arf(^ung erfanne tirirb. ibid« 1764. g. 
€!^n^©€^rtfft för feirie nenefien «ö^. ibid.- 17^4. g. \ 
Bor^nng an \>Li benfenbe ^u^ifntm gcgen Dr. . winckler, 

Profe, ttiit) ankere ©egöer, ibid. 1764; g» ' ^ 
S^reeif^f ©pjftm ber gefunbeb ©emnnft. ibid. 1765. g. 
5wi®eW#te. ibid, 1764. g. 
Orgaiion trlei^teter UnterfiK^ungf&ertKeligitm* ibid. 1765. g- 
5lflrfu<&. eine* freimiit^en ©ogmatil »eriin 17165. g. 
: Wt6t 6cr SIpojiel. aitom 1766. g: 
- Setro^tnng tlber tne n^a^re Sta^fBlanHgfeit tmb Me not^n^en^ 

Wge kolerani ■ fbid. 1755. g.^ 
; Öie Sf€(lgion3sraeK. ibid..i75Ä, g. 
»erfm^ fdr bic «Sfor^t be« e^rtftenttinm*. ibid, lyee. g. 

'^ . 84 ©OP LV ^ H 88 *' Bas N jion* ibid. 1766. 8- 

^t\tf iitU mi toUtan^. ibid, 1767. g. 
affigtnot^igtc ^olcmifc^e ab^oiiMuiijett. ibid.— .— g. 
Slft (^ifllie^e 9ieItgiott ani Den S^aKgdifi*. itnb X^ofiof» 

f^id^ten. SBcrlin unDStKoti* 1766* g* ^ i 

gSri^at ®cfÄh9^!8tt<&. »eritti unb alton* 1767. 8/ 
^orfieHutig ii6er @($Lulcti, ©tubien unb i^re» €mflui in Ml 

Äffentlii^e sffioblfurt^. ^amb. 1768'. 8. * \ • .? 
SJOrfieflunj an 9Renf(^Steuttben unb t)entt68euben SK^Riiet 

äber @$ufen fc. nii( etutm $(aue c.ine<(£IemcntaD99tt<l^&( 

ibid» i768^ 8* / . ^ . 

fBotfleOung ba< nit^tgfTe dti SD^enjcfiemSteonbeti »oU utttl^eoli^ 

S)tetaturUc^e aSei^^if im $rtoat'®tatibe ber gepttciten S9tlr4| 

ger. ibid 1768. g. . ^ 

Sdtfang ber Sfirbeit eiue^ €Iementat^Su^< tu 9)etbef[erttQd M\ 

®(^ttl'2Bcfett«. gjetlin 1769, g. 
!BierteIjii^rigeUnter{fanbiungmit aBenft^cn Svcuubetitibet m^rftt 
(if(^e usb bek w^ unfirc^nc^e QJer^eiferuns betSritt^un^ 
'^iinb ©tubten. i StÄcf. alt. 1708" 2tt ©tä*. ibid. 

1769. g. . 
BaSthdlM (Chiiftianus) ®ar i fmttbAlmiimis|Mia 
fiilcttfens goUegium. i7$:7 bfev ^Jrflpfl for ben cMngelifEc 
^enigl^eb f ©raptna. i^6g aRagifier. 

ePti.fter. 

Difp* de Jona Typo mottis Chrifti» Hafh» i76i# 4» 

— — '^vMTHV^vKiet exgminatt* ibid. 1762, 4» 

— — de poflibilit«t« fidei falviiic9 infimturn. ibid. 17^ 5» 4» 
•— •— de morte «terna, ut confeqirenec natnrati vjHx anteac^ 

tx. ibid. 1766* 4* ^tfihU I ^ f jiii % I 1^ Bau Bea Be^ 89 

1766. i. 
^mUn om^or 9tetroi»rt S^ri(H Jtpmine iSUbM- ibid 

1767, 8* ' 
BaUM Oohaii Cafpar) 

Srttfter. 

1660. 4. . 

I BeaUMELLE (Anglivid ^c Ia) ®ar ^offltefkt |o* 
KNfictme^aab og 06ft'3^grrm<fier Grain9@mi/ ipbcn^^r^^ 

Nffor i M fronffe 6)>rÖ0 Og beiles Lettres» 

im 

SPrifter. 

Spedfltrice Danoife, ou PAspafie modernci (tUSCMa^ QTopb* I 1749. 1750* 8. 3 Voi es Penlees^ Coph. 1751. 13. Berlin 1752. 8» & Paris 
1763- 8. ' . 

Entnjort auf Woitaires ©ttppicment ia itnSt^tta Ludov.xiV^ 
3«i. 1754- 8. . . 

kbancfcn t>onben S^or^fi(en k. $op^.i755. 8. 
■ f-^ t>ott Der gbr. ibid. 1757. g. 

bi^cours pronolic6 a i'öuverriire des Lecons publiques de 
Latigue & des beiles lettres Fran^oifes. Coph* 1756* 4, 
BeCH (Benediftus) Jattflmanl) i 3«lattD. ^ 

©Prifter. 

lTorderBadeifens580Bncr| t @a»^C fotfattCt I740» 13, ' 
[, BeCH (P*wcil'cu^ Nicolaus) 

^ 6frifter. 

|joh, Ga;itfaer Aiigtift Piacii 95rct)e^SBoj; Jfaa S)anfF 9l^frfat 
09 fortetta. Ä^»n. X757. 8. - 
Bech ( johaiinej Canuti) 5Jar f«rfl€appf Ban ti( g5og«^ 
1609 hlt» @osnc4^ririt til |2>Q<Ieb i^s ^ffii^firut) t^a 8ai# 

8 5 j!«r- 

r\ V 90 Bcc ., etrtfter. i 

gjjÄfl; Luc« Poiiii ^«6« ©am* tmflligt «»cmorial »m m 

* JSeCHXP^^'*^ Nicblai) ' 

.ttor <6rifhti<|< ttoeÄ ?Oi<^J) 09 Stiuinp^ ibid. 1684.- g. ; 

eomtale imellem m ^oxdbttm €5id 09 Adam 09 No«. 

O^crfat. ibid.'i69o. 1698. 09 I705.-I2.- 1734- 8- ? 

BeCH (Valentin Bentzen) \ , ' BeCHER (Adriaji) • Sf tifte^^- ,^ j 

Antonini op6999eli9e JB^ttagtnitigct meb Hofmann atiitMet!^ 

^ mngct. 0»et{af- S|>»n. 175a, g. , / j 

BecHER (Jacobus) ^rt i @lrt»i9v Jf^dtlf gaDtt Mfl 

, johan Adpljib Bechfir , 5ftor9emt(ltt i ©leftDJg. 9^«t fd« 
©ccjretrrcr »eb 6ct bonjfe M/ 09 mwcat i Ätticnlfat»». ©««] 
b?omtrciit.i682. ^ 1 

, . . :"' ' - - eftifter. ^^ . .] 

Larra^etraa* Frid. Geisleri ). Cti LfplienCs.'; Verncburgi; 

' ^ / 1670. f 2. (Cm*.) i 

Mitnd^icum danjöcrateiHn. Hafn. i$7l« 4, - . 

' Dcfcriptio Theriaca: cacleftis. ibid. 1704. 4. / .Cttt- .\ /, . ' Bec Bee Beg^, ^ 91 

^ji^ogns medicame^torl1In offidnalitiin cudi Ttxt PhariiM- 
ceutica in ufam Dticnt. Slemc^ & Holftc. a faculMe 
medica Hafflienii cuin Pbatmacopola Aulico J.- G: Be- 
cberi. Gluchf^. 170 5^ 4- 

tlnfoQ M natärU^ffiStnoicrtf. S^^ 1708* 4* , 

Becker (Johannc* Hcnricus) (gtr SpDfftt. jtoitl l^ff 

iftbtil S)minemarr fom Dodor Medidtix, 09 1739 fit Xiffa^ 
Mfvmfo onbre, «e Mfpntaeior bm ba leOtg tHsrcnbc mcMctiu 
|Fe ^9ftiSp0i M UttimftMcr. {Blc9 borcfitr firajc fotnmc Star 

Profeffor PhiJofophiar extraordinarius^ 1740 &«!ttUttt 
^ i CoHegio mcdico. 'Og 17*42 {BcrSfSKaaD n Mcdicus |^ 

Difp. de 'f r«n.sfpiiiitior.e infeniibili & ludorc. Hafil, 1739. 4.' 
*-*— de amicitia, invidia & caluinnia. ibid. 1740» 4. 

t9bn(FiiiRg< taU t\l Frid. V. eabingi^S^Oi M^ct t^aa 
Smii^i 1747- 4- 

ÄBiN (Johannes Nicolai) g» gamttld ti^ilofi»^»^ ,^01)' 

''^t (litttg. 1^90 b(n> ^agiOcr / mm Imge ^abc If^t j^g cf^ 
[Icr m Aiumnus piia Waikendorphs SoUcgiumi 00 1 mafigr 

fHat Decanus paa M {Koogi* Commuiaitec. S>0t)C t bClttClMC 

4JoJr9ioi7o8. 9 SR^jit. . ., 

/ SPriftet* 

f n fafl atuOtg 3»(Pir96c Difptito^er, (Af. W^/iA) 

^ Bl^GTRXJP (Encus Giöiup) fab 1713. 15 tKpril pM 

fat)^ Perfer Begtrup.fta botbt , fom fibcn blc» €i(t og trrrf 
ttt gprpflgter of gannerup^aart i JRam^ Jj)ftre6 i Uivdbtt 

Clift- iöim* 0)^pt)Cn>dt Dorothe Sophie Welow, en '^oU 

tn^af Johan Weiow, ({|fic !BoT|cmfficr t ©rrctiaoe. 1734 


\ A V > 92 ; Beg Bei 

SSifloft nti ^dli 0^ ^a^i^et. (Sr ^tft nieb Cbriftim Au- 

gufta Bruun,, ett ©Ofttr af J^t. Grcgers Bruun ©ogäe/^Titf 

til @ter(((^ 09 J^mmtt 9)?cem#et)et t Sffar^iiuj ®(ifit./ mm ttflo 
Itg^e^Döttcr. 

^ . QPrtfter. 

Disipp; IIT. de Senfibus , qvi in fuo officio ncc fallunt iiec 
AUuntur Hafn. 17364 37 »8 38^* 4- \ ' 

Ct (St9tfe af cn ^^ecottoinif! ^aleiiDer^ Is^f^rti Ocommifr^ 

^aga^m* Tom. 6. pag- 39. 

Öm S;«tt>c^oferne« aJatttttc. ibic^. pae. 387. 

^intfct iitm meefi (il glittig^cM OpmtjtittittseiKea M ^Bcc 

^ la\>' ^)Jrii«. Ibid. Tom, 7. pig. 37. . . 
fScfie ^^tnflag for ben> ^m Un 09 i»t{ ^i^re [Scflamentir til «t 

mm^iö ©ClfOfrb. ibid. Tom. g. pag, 155,* 

Coiif. gdrtalen til j(le toim af Danffe «tla«. ptg. xxx. 

BeGTRDP G<^^«^'?«s Chriftianus) ^Bb 1703. 4 8Raj[.. ] 

t ^elsene^ $ra^(i^flaatii i 9Carf^ott< @tifr- ^an^ Sobef t^ot i 
^r. Johpnnes Begtrup, feopc»?pr<rfl famiiiejieM/ ^^(Q^^ , 

|)er Kirftine Jens SJottcr LyngbyC. 1730 bltl) Sdpe^^riTfl 

til ^DfbBcrg, 0rum ogjcöberg i Malfiorg ©tifi- 1733 til I 
fRoxi 09 SDceDe i J£)ilfcr«fcf ^rrcö i fairntie Ctift 3>0ö< 
1^59. ®ar a gangc @ift. i. itteb Birgitte Ki^fline ohn- : 

forg.. a. meb Amie Catbrine Praem, ctl JDotter af SottpfilV 1 

S)a9li0 2:aufe/®pril Ä5>»n.i748. 8- 
^^riflchbomtmttd ct)aii9^(t(fe {^orfmag. S^ti. 1749» «8. 
Saffe^Vfafmer 09 SSanner for '^tlkr Jk9 {KrrcO/ fporrf fra 
8«"3ört. 3tafb.i75o. 8- , 

Beich (LfturentiuO gfob j Joalattl), ux ©pgne^^tt 
for ©tif^äSicrrtpt f @wBaa6 i Suftfc ^crreb. > ^Bbt J73< 

, •* 6frif€ / / \ - 


Bei Bek Ben , 93 

Sofen iHant torne- o; Sange 0t)er S(»rifii£iOcIfc« ibidk 1724.1 

8V1733. 12.., • ; 
^Q^Iig @amtat€ inci) @tti) i @a0g 09 SSBimcrribid. 1726. g. 
©oDfOiaaD. ibid, 1727. 8- 
SDanmarfe* 09 tRorgel (StormHijffe- ibid. 1727, 8. 
gDnfce-trejl bcjlaacnDe i aan&cHge $falimr. ibic.1726. $• 

S^»ti. 1726. 8. 
Sirji cfter Srafl i Ian0t)ari9 ^ccbc pi) SSrvnbe. JSI^on. 8. 
, Bb JER (Petrus Groye) 1735 6f CO ipr«ft for ©lumfee 09 
9at)dfe SKecnig^fbcr i ®i«HatiO/ 09 jtDen ^robfi t Svbcirg 

N SFrifter. 

Diffemdo ehronologica ad a Reg. 8. 25. & a Par, 22. 2. 
Hafn. 1733. 4, 

BeiTIUS (Maitinus) sxegimctit* 9tttWtcur. 

ettif/ten 

BeKE (Bai^hokl van dei) Sjugl. ©miff ;Rri8«' 3laal> 0f 

Otojl. . 

Sfrtftct* , 

@ol»a(cii iSyfcgi^/ fvanff. i6id5. 4» 

BeNEDICTI (Laurentius) Igorgtr 00 ^^t^fttt f 

Sieiad^(mR/ 09 ^icariti< t 0^iKi(ilbe, p( Z565 ;K(mgttifle 

6f tifter. 
6«*f0ttowt Öjkrso9 ©cftar^Stecov Ä|im. 1568* 4. ' 
l&anf[9g;£9D^^4(m(l«9* ibkt, i582(. i$32. 12. 

SHfw K \ I J^ 94 Ben \ n S^irffling- ibid. 1594. g; . ' 

Job. Spahgeiibergs ggtfjf aM €fpeil poa ©ttttf! omfot / Oflj,^ 
ituft t)aa Oluf 'Baggers Söefp^ntttg. S^ivi- i6oi. g- 

conf. Molleri Spicil. p. 28. C^/*. -Bn) ^ - * 

BeNTZEN (Andreas) gjee DaLLIN. 
BeNTZEN (Loienn) ®cit 03 €omptt«/.a»flft« j JEifi[ 

; QFrifter. 

^ 6»(l; oocrfat af •OoOaabflf Ä|itMi. 1745. 8- r* 

BeNTZEN CLo^ent^us Jacobus) gJb T ®f ub^eliaKfl^ , 

paa gjöljlcr , ^»or ^an^ fja&et Cfiriftian Bentzen t^air ?^efiy^' 
fltt, Ifdnj SRobcr par en Safbir af®i(Iop Biidrdr., et J^otM^^ 
nie|!cr |of Den pngere (San af ®el^eiineraaD vondei- Ltihe. i 

©f ti f ie r. 

Dispp. II. de voce CIDN*^ Hafn. 1761. I7dx 4. .: 

Pifpp. II. de Pccudibus Jacobi trtificiofis. ibid, ' 1763. 1 

Om ® ra&niftgen. St ^er« inbfett t %^x\zi til De fEtmme of^ 

£)m aiäoö^ebcn. 3n^M i 4t)e ©tpffe. ^ ...J 

> Bentzon (NicQiaus) gib i JRattberJ. .gwi»« %a^\ 

ber Beiit Hanfcn. ^OH* SRobet* UlöPn tfar Kare» Povels j 

JDottet., gteifie. i fine tuige S(ar nbmUnbf./ 1>0 biiHngMrtbe'' 
fi0 fanrbek< i ^abua / l^9or>in 1636 ble» Academia? Acriftt* 
rum Syadicus og Proreaor. Og af ben ^ettctiattffe Z>ogge 
1637 (eonret meb Stibbei^Orbcnrn af ®t 9)?arco. @aitiAf 
3(at bkt» Doaar Medtclna; f SSafl^i. Og t>eb vfn ^ie«ifoiii(id 
t^ar til pn S>«b Medious Praaicust Xallorg. ^oa »ar ft^ 

meb V . <^ Ben 9f 

jmbMeite Niei$£)oftrr, !Borfrmc0(r Ni«lf Jtcobfem S>oc# 
ist i fHanbaif t^lt Sabrr til Oc^einrc^gtmi» Niels fieotzen, 
99 Sar-SatKt til ^tc^GtaMf^ettcr {)r. Jtcob Bent^en. J^ai 

pH 1674. 

^ ettifttv. 

Disp. de CfltharroJ BafiJ, ^637, 4. 

— — de AfFeäibuf Septencrioiudiufli. ibid. 1638* 4« 

Bentzon (NicolauO gat) iaoISorj l6464)Cn I SÄÄJi. 
^Q|i6 ga^rr var neflaBf^rh Doaor Nieis Benrzen,,^anäSK0^ 
Kr Mette ijjieis DottVf. 1660 itpmtttbt fta ^crloö«5oliii< 

©hUr l664anDerfajlet)cfl9 lixamen Theologicum, 09 rei* 

|f bcq^aa (irair ubcnlanDI jDffputereDct S(tbcii 1669 forX)oc' 
lor ®nii)tn in Jiue, oQ lom ^on jamme Star 1674 blc9 
aflejfot i Somnif r^(Eoffe9to oa Stce--9etteral'$rocuirrur. 1679 
|Cammer^(||i9ariu^. iSS^^DmttalitcM-SXaaD» 1684 gan^ 
trOir 09 (lEamnicr^dlaat). 1685 tirf^Iig ®eneraI^9focureur 
19 3u|ii</iT\aal).*' 1688 StaK^Staab. 1704 ^ict^tctfiivu 
i ^mmerce^CoDegio^ 0g @e^eim^9laab. 1705 SliDtcr af 
Daiiti<bTO€[r. ®e6c i7o8. 14 3an. ®ar a ®an0c giftf 
^ mtD Elfe Scavenius , ra Z)olter af £tait<<9{aaD 09 Q^tnttaU 
frocnreDt Peder ScaVenius. J^n tat ^obtt til @taf^tM< 
[>« .J£>r- Jacob Bcntion , og bl<^ 6r«tiM i bc» ttfoff cligt Sf ma^ 

T3< 2l(be6ratl6 1689. 2. 9Rcb Anna Meulengracbt, CR 
9tttr of Hans Meulengradit, Dg d^f^ af Heiiric Schup» 

©f rtften 
ifp. dc o^Dtro togices. Hafn. 166^. 4. 
«-—de reprcHalils pro Gradu Dodoratuf. Lhgd«Bat. i(tf^. 

Bentzon CNkQlaus) ^bi 3(atl0tg 1684. 34 ®cy(. 
. a ^al€t wc Concdliogtaail Peder Bentzon til J[mnBt, ea 

Am af ^(t Niels Bentzon i Stailprt* iBIci^ f^tO e<crci 

tcrct 


• I . V ' V « \ €i& ^ ' Ben Bcr \' 

t<tet i »et ^an|!e SaKccStey reffleDfr^aagbenlanM, &M fMI 
€aaccBic'Pioab/ »s baDe 1709. 30 ©rceniWr» 
* \ etriftcr* , , 

Bibliotheca poeticai npbilis cujusdaiti DanL Lugd. Bat. iTQlf 

BElirf SEN (CMuO i6:?9 Met ^ogntif r<cili jtogc. 3Mi 
fBtfi €a))cOaa Cil grite Sirfe i jtUbetil^avR- ^ 

2ii§*^r«b!rctt owr otto Gioe. ^|^»« 1642. 4. 

^ . oDcrElifkbethBille. ibid.iöjj, g,- (»^.Sn; 

ÖeNZON (Petrus) ttf ^Döfe/ «tt ©00 af D.Nicl 
Bent^on i SttolJprg. gjar i pnc VSgre %» Alamnus i Wil 

y kendorfo CoUegio. , ^ 

©f cif tetr. 

De principiis htnnatis iiaturse. Hafn. x657« 4. i 

, •■ ■ De Scholis.' ibid. i66%. 4. ' 

; ' Berg (Chriftpphoms) max S»4flijler og ©«ii^f<"^ 

' , Xug ^ 3?r«bibU 0»et Eiler Cluiftopherfeii. jC^MU IÄ^8. | 
;>BeRG (Claudius Fraiicifci) gW i :St05ai|Atm 154^ 

^an< gabcr. t>at SKÄg. Frauds Berg, ben %ib ,@o jootJtorfr ^ 

-SRtcoIai Sitfe t :Ki0bm]^at»R/ mcn ftbot S5ifl0)> i ^pfl0« ^ 

' .SRpbtt Kerine Laurids SDötter. 1565 bcpoturcbe fta OM 

fc@fok- 1 570 tejfie iibenlanb*. i574foml^lcm. i5fi 

.' . Ut)> Canönicus i £)pfl0. 1590 Dfcanus Capituli faimiM 

fleb«. 9Jat a ©««§< jifit. i. ffljeb Ing«r Bagge. a.flJM 

' ' Älifabeth Tl&eifte. '^ 

©Prifter. 

r . ©ife om gtrtie Sophie juuii 8to 0g 8etwi«. Ä$ötr.i58?. 8^ 

Qa (t>tj0amb( 'SiittanaF cft«r fKttPoU^i^tp / 1 : . Ber ^ 97 

errcMfnMm pn S«f)enie ^fom^. S)aafFe ^aga): Tom.?. 
', > p. 23. ' . 

Berg C^ndencus) g0D4 0rif}tavfaQb 1717. ii63)^au 

^att« gflier »at Pcder Fridericfen Berg,' SBofgCt 09 Äflj* 

>fr fal|1m(^c^<. ^anJ SSoDcr Anne Toftdai. 1734; ba 
ktn^erflc Se<( ' af ^(rifiianfani) tticti Strfe og^tole ocD ca 
flipffeits 3lDe6ranD t^ar lagt i 9(f(e, Mc» fcnDt tti ®foItai^f(^ 
fiQgeetf ^oorfra M» tii Sfcabcitiict Meo 'Mmittcrct 1738.^ 
1747 61eD abHtngcree 09 fucccbmiiDc Sogiicf^rarfl »eD ^tr« 
t\^ n S^t^ht^ VHmgliti i %axffmt &iift. 176% $ro»fi i 

60nief^al&'*<mb. (Jr gift mcD» Hylleborg Cathrine Bru- 

I Dou,ea SDottcr af J^. Niels Brunou> fom (an et oDtttiiflttct , 

I ePtifter. 

tV^delphi Boanergis motalifTe «^oattMog. $(t9»ll. 1751 & 

' feqv. in gvo. Sr ct UMog af ai^oralifc^c SStMiot^ft. 

^ Berg (Johannes Adamus) ®tot*for»altCt »tD gtflK' 

ri$<69t9< Sipt l rnange STat. 

f SFrifter. 

[|B()i^ei5ung »onf[ti()cfi((<6tttg. Soy^. 1545. 4. Ci?.> 

Berg Oohannes Michael) g0|) t SXoeJfiföe 171a. 

[13 Sprii. 1744 6(et» GogocVr^fl ttl Sautberg og Seetbctf 

iS(at(ttu< ^ttft ^746 til 0fict»elltag, ^d^top ogdrnn^ 

I* I Jffiitprg «tift; 

l BPriftet. 

Somltng af aOe S^ngl. ffotottuirigct k. ii»m angaae ®eifilt> 
l^bcn* 9Cal6.i76i. 4. 

1; PeRO (Magnus) g^b i SRcrge j666. 28 «Ro». tlM 

pacttogtStat ttriite j^äit eftat^olbet Gyideniöve fot Sa<|«ai. 
iRcRfom (an (at>b< et fonrbelei ®enie ti(, SiOeb^ugger^San^ 
1»/ Me» (an af Gyldeniöve recomrtienberet Äong Chrift.y., 

ikm fttttt (am t £«te (o9 ^Of /«Klbter Peder Anderien f 

Krtbeti((<^tg« Steiile beteftrt til^^^talUR a ^ 3 X^y pa« 
, . ^ ® «p»«l- - # * % 
^ 1 ' ■ \ - X 98 , ^ Ber 

qjenfionof 400 Kölr. aariig, ogbtfalet at un&crötfc t« Son^f. 
^t^n^{« P9 $rittccif«, ,fo« »et fyti^agemei StfltHna. 1733» 
giorOt^an for jtn $dbret)« ff i)lt> , « 9inf« tilDttMtme l?aD, 
99 <n«b Det fammt 5tfa« tffiim , ^totJ/ ®W<n/ -Ötflftt/ f an» 
Mm 09 9R«i)trtant)«tte. 1733 fonv^iein ig tn, 09 ctomiuacrc 
titfit Sonji-^StSciÖe, fom6(|loö i SRaltrie, o(j©fcttbcm aC 
ttltfftffre, ^»orutiiSanfaoUtxitjcctBmtx, at Nttneppe ^or l^ff 
fln»9«- ©aöe i739 3^ ?»<>«"/ »8 feftamcntml* trebic 
$artttt>ffw« 9J?iD!cr til &e gattlge. töor gift iH»i> Staoö* 
nianö j«is i<uhrt ©otter. ' , ^ 

elPtrifier. , 

iElrinrt si»i<ro|copiamta< grofftt>cibmf(^c ,t^{« Det 9t6ttiift$m 

?»onQr(^u roit ju bef^auen- 3»'- ««f ^m- 1735,.^ Änr^ 

- ^t ?(wfnöij; ,' ot>rt 2lu9cn-®#r net>(l A. B.C, fiJr f 1 u 

ne Sittbcr. ©opt. 1735- JRo^fotgef , »es Appendicis. 

«Röt>. i735.'in4W-u!)tn®ftb89 2(ar«tal . 

gotuDt? aDjfiliigt ®ami(mpt<r, fom aBfeVef i ©atiffe 

«Rfl9a{.-Tom.I. pag. 236. ' 

BeRGEND^L (Janus Severini) g»tr f ^(Sbcnl^aVlJ _ 

'SSkP bcrcfttr 1678 ®09ne-^w|l tH sreimltbkrf b^e 09 Sriim;' 
mc 3R«m#»« » ©*«"'"»'>,• 1683 g»agtfl«. 1705 @oy, 
B«'»$r«p tU :^or«firfm i ^«rgtn , l&»of ^an bm 1730. 1 Saifc' 

FlaOtui/Hafn. 1670 8- 

jo^h, Haywaids Davids Saarela SDali(f ODetföt SN- ^^79- 

1687. 1709- i7if 17^9- i^- .. 
Davids 95?op|)ctij!e ^parpc^ccflUBrjie g^or. ibid. 1695. ia. 

8<£w4D?lnl>e om Jti^gen EHeyitfen, ibid. lögö. Fol, 

Ijob^rt Hills 2«rtpm om ©i^bcn af Sn^cl^ ovcrfat/ ibid^' 
, 1698. 5. - ^ » ijjfi Ber 99 , 

'iTeflerd pietatis cpnfbUtoria H. Bqrneman obl&ts. ibid» , 

Patridopbili carmen ipvedivum improbi Pyracmoni& in 
Tragoediam nuperam Hafn. 16^9 confpeclain, pio 
Zdo explofum — — — 410. • 
01, Borricbii Vita ^^ latinftc 9Jcr« in Fol. 
WoFfniana Gloria. S. Laudatio funebris in obit. Wilhe]nu 
. "VVoiinii C^ mine Heroo. Hafn.v 1705. Fol. 

^octifl ^Irift om Frid/ iv« SiD&SfcmDragdfc 09 6cr0mme^ 

Itse ©itmingft. ibid. 1705. (Fr.) 

BerGENDAL 0*^*^0 %9b f gribcriria I7a7. t «ug. 

, 4H««gatWf »ar sRafl* Jens Bergendal, ®09iie4pt<r(l Dfl) trinu 

tert«Sirfefammc|lcM. ^aniSKoDcrKirftineHyiiing. 1742. 

IcpffDcrcbc fra griOericia @foie. 1746 bict) ^trnx x fammt 

©ole. 1756 Wct> edellän pro perforta ttl ®t. 3)?i(^4 
[ jirfet gribmcia; I^O* Mag. Henric Pontoppidait. i^5o 

Inptmnbe €a|»(aan fatttmcficIX , 09 1764 ®09ne'^if«^p til 
I (tmclDte S^entig^cb 09 9mRC):et ®tt\%it, cy giftmeO Kcctor^ 

! Mag, Peder Clod$ SDotttt af ^t\^Vi%m. 

QPtiftet» 
Jloö<-9Jr«Mfett mt S0tt9 Frid. V. ^%u. 1766. 

Berger (Chriftianus Johannes) f^t) 1 5Öiett f 0jlrtri9 
1724. 1451109. 4>aM gaber i^tt' Henric Berger, Maitre 
d»hotei]^O«0r^ai «f BerkentJiT, btU Sib Stcnfll bailf! 3»!' 

iBificti^bbet 5l^eifrrii9e M- ^aR« gj^ober Eiifabet Maria 
Bufchcn. 1730 Meö fat t Sfolei (JJofrn. 1738 6(et>'f(UiM 
til ®9mnaiium i iBctRn ^oret Derefter foriob ®9mna^um 
09 Iflgbe f59 jnb \ ^xp^tfftii Keubauis '^im*^ for at flöbrre 
C^triir^icn ^9 anatomini. 1741 fom til :Sie6cni^ it)Q. 1 743 
ttipe tU@tra«(ttr9 fcr tibm at fortfartte jtttt begonbte ^t»< 
Ma. 1746* ifom ttlbage til Jti96cn^at>n igicn , cg jtf i^ongl. 

^Scipendmm Chirui-gicnm. 1748 fuftineröde Examen Ani^- 
1 • , ' @ 2 tomicunru 100 / Ber ^ ' • I to^nicuiTi. 1750 Exam^n ChirnrgionTi , O^famittcSCarBfcl 

'^ofi^italö 0ReMcu« i iSteben^aDn; 1758 Mc» $rofeifaryä(Qa« 
Si^Unl^MtL 1759 Meinbrum i ^orDc-snoDcr SpUegittmo^ 

Do£lor Medicina?» 17^1 Profeffor Mediciuäc defignatus n^, 
Profeflbr artjs obfletiiciaB l^eD UnitCtfitciet. 

'Di$p; ihaug. de perfcöiffimi emxus fignis, Hafn, 1759^. (Pr^) 

Progrtoiina, de Flacenta uterina mortis 6c jnorbonim Cau£i# 

- 1761. Fol. ' ' -, 

Berger CJo^^ri^^^s yenricus von) Do£lor Mcdicii»i|,; 

Condamiioe om^moii^Soppcnici SaOpolmittgot^crrat. Sj^iit. 
1755. 8» \ 

BBRGTHORSEN (Gndmundus) ^9^ mttttA 1707*^ 

€n af K foriTiitffdiflfie 3i(an»fFe ^o<tt^^ 

9aa Scrt omfat ^ifioitarnc: oigeyc nn S>mi|Fc^ Omelj 

Sigurdgardog Valbrand, Finboge fcctt P«rfe, ^$f^ 
Thorer, Trojanerae, Sainfo;n htn ftttuffe/ BeitraraJ' 
^ Eric Vidforla, Feracut, Jalmann 0g Hermaiin.. Bofej 
jg Herraud , Itgf {cl)(< btn faa fa(M)C Scholani Philofo-,' 
phorum 00 kadilo^vs SaAtC^crfC. drtriV^tl^ 1101^ 

cre trpftC/ »»e« iffc. -^ < 1 

B£RiNGiu$i (Vitus) $01) 1617 iSJtbor^, ]^m ^nft; 

8^^^ P^^^^ ^^^^"S ^ar {BorgeincftoTi l^antS SKober t)a]r M^^ 

rcn vittes ©ottct. 1635 jepoHmjie fra jffiiÄw0 <SWf*^ 

SWc» Dcrcfier 3nformator for Tygc Biahes ©«n t 55t^p 

BrochmandÄ ^uaf 16^9 teijlc UfimlaHtÖ meO Ove Thott, 

Sigi^SXaa» «^i. Tage Tkotts is^m H iKim^9UMf>i%w 

^ Tcttg, I r v ■ 

A, I Bcr loi 

|Kris/!J^aItni 09 $9bf!iittk 1649 Me» 9)?a9ifiar> 1650 
Ibntiiem; 09 ^Ie9 Dm f^rfik ProfeOer Poefeos DtD Umvcr^te« 
tttiXiikii^an» SJitn iainme 3(ar forflpttrt tU ®or0e 'at 

f^Profenor Hrftormrunp 0g Hiftoriographuf Regtus« 16 f 2 

mki^mt.ot brog ti( &abtt{$ti tn eaaxi i Qlaant ^ 
ifbmSongcn og ^r. T<ge Tbott forirrcbc (am, for tctijKoc^ 
I lj«^ at arbdDc paa Den banfft if^ifiorir. ^tn N Gfoant »e(^ 
; Srtixnj ^utmng Uco affiaact til ^venilm, faa, cnDJPEianM 
M M aDffiDigc SilifuD fagte at bc^olDc (am , 0ii|Frbe (an Dog 
[fdcr at ticnt jit S«bcrnelaiib/ fom aitfaa tilbagc til jtiabnu 
^M 1661 »g Uci^ 9(|feifor i eammct^CoBcgio og J^^itfipSUt- 
|b«5< 1675. ao SKaiL 

ÖFttfter. 
{Fortona AuftriAcz Domus fldfupremumCttlineneveAr. Ar- 

gent, & Patav. i6±6. Fol. 
KaCflli^tia Fridericx Amaliar. Hafh. 1649. FoL 
isp, de Artis Poeticae natma & Conftitutione. Reipl OL 

Borrichio. ibid. 1550. 4I 
drtdo ^de Hifloria, Hafn. 1651* FoU 
urm^n Gratular, Ptlncipi Oanur Oiriftiano didaii). ibid« 

Inauguratio Frid. IIL Dan, & Norv. Regis. ibid. 1 649. 
ratam Luduofiim Carol. L Regis Britannise. Lugd« Bar. 

- l6<i. g. 
pamm Lu£hio{iitii Cai;oti Imi Magiue Brkanniar Regis. Lugd. 
' Bat. i66i. 8 ' \ 

femor&.i& sctermtati Frid» III. Oratio. Hafn. 1670. Fol. 
ö)riftiaho Vto Regna fufcipieiici. ibid. 1670. FoL . 
&bfidio Havni«n{is ibid. 1676. 4. conf. Joh. Gottl. Boehf 
mii de Hiftoria Obfidiönis Haviiienfis Viti Beringii 

: notitia. LlpC 1758. 4. 

)^fii Annilonis! Hiftoria belii Daao-Aiigiici., Paris — 4. 

© 3 ' ■ Vtria ^ /^ I t ,' 10* ; •« V . Ber , 

VaHa Poemata juncliiri a Fiicf. Roilgaaido edita in Delkr' 
Poet* Dan/Tom. 2. p. 15. fcqq. conf. Tbom* BartfioL 
Carm, Lib. 5. ' . ^ ' 

Flonis.Danicii5^ Ötthiniat i6^8- Pof, . " 

-UDiKaien Bral es -SSibliOt^rf anfmftp. 6 iv Viti Bic 

rings feermort oitt 3efu €Wi|lO. 9liar||tlir<i63S iin^, gjjm 

om gerfitttereii «r ^eiitte Vituin Bering-, tan icg iffc pgr, 

• Bering (Vitus) g0b 1Ä82. 10 Dee. ^(in« gi»rf 
t>at Jens Brräie, ®ofl«e^qjr«jl tJFUl)b<>e i SBcnM^^mö r 

g^en , |^an< S0?Ot)# Anna Laurids Dotter Grcndfteen. ©^ 

ponercDe omtrcnt 1701& fra £)&enfe ®9mnaiiimtl 1709 Bict^ 
®0$ne«$r<rfi for Oittni^ pg ftirle^pe so^eenig^ebet i Speir. 
1735 spro<>|i i @4inM^^imD. ©ftbe 175 3. 54. 3ttl* ®at 2 ©anir 
ge @ift i.mebVitaGiotb, ^r.Beithd Groths DiKtcr i ^d** 
ibpe. 2. meb Aiyie Cathrisje Möller, JSf^ Anders MöllersSD0(ter ti 

0ut)6irtgt/ ^nUtftttt>t. Poni Skyttei85icfflebtiepaaI|orpnjJ 

0Priftet. 

6ogn^55r«(lerne«'^t(iorie i OUefup. ©en 95eriiigfie ^SUft^i 
t^ta^lc. > gortegttelfe paa' afit SSrat^ftctne i @iniD<l^ 
teb/ 09 D4a alle ^rtcflmie i (amme Jl>tm\>, fom i ^«d 
Siö ere iabfotte- Sr^ft anDer et 1749, 4.' , • ' 

BERLING(Ernft Hemich) «gjjfrpffct t SMett^Äl»» 

«t)ar labet emfKCte; 00 m^ (in Sortale tUSröIfenMo^kt^ 

, SPrtfter, 
Frid. Wcniers (gn ^j^riflenl 5Sei til ^itttmeleti, oi>erfafaf 

J^bj!. Ä&i>n. 1746.. 8. 
Meade^ fRoqct n«r en Sbtiften; o^tfat af €tt|tl|f. ÄJimi» 

1745- 8- . / ' 

S5e({riDclfe o&er ^ITiiminationertie paaben dlbenl)9ti{Fe@itaiii^ 
tn<« Sttbdfcp. f &»n. 1749. ,4. Ber 103 

Berlin (Johtn öaniei) 1737 Mrt ®ta^^g»tt^lcu« 09 

Örganijl i Jron^iem. SDmftc», 0»m95riinb/Dircctcttr f«nv 
6elffa6. 

gRöipcaltflFe (Simtntn. Sronftiem 1744. n ' 

S»HScaItf<tc ©mertiffemcnei «ug^Mrg 1752, Fo^ 
SJhrteorofa^ifte Obfttöatioirfr for 1763. 1763. 1764 0^ 

1765. 3ndfm i W Jwii|icm(Fe ©cIffaJ>« ©friftert 

2I 3 09 4 ©<cl* 

SbdrDntag fil Tonometri^n, ibid- 4J)c ©crl. 

BERkARBi (öai thoiomacus) ÄongI* Öanj! €ai»ri ' SDff 
;-(lcriFrid.iy/$iD. 

DivertK&ment en Mufiqve. Copb. 1701. 4. 

Trttinii^o pei- la Nativim di Madre Regina, ibid. — 4. 
BeRNHARDI (Amoldus) Dan. Zvmt Seretttfeit* 

%$\} % S&erge» i !Ror«c i6ib. 12 gSajt. ^ «at ferft ®friwt 
; |Kw?8arl>ictft6l0t; Wei> tcrif(eM/647. 15 ®e|>t. gSpcflfttoer, 
f «0 ^en SJaabmÄttl) i Äiabcnjattn. , JI0DC lögo. 29 ©^c. 

SJar dift mrt Kar^ Aients Sbottcr. .' 

I ©«nmarfSegSiotgerfrttgtbarc ^erlig^eD. f ^ö,», 1556. 4. 

I Marmale Martini MöUcri de prapparatioiic ad moitem , paa 

5Dan|f omfat. 1637. 12. (2?. 5^.) • . 

t BeRNHOFT (Andreas Jani) qjr«:jl ti( £)pl)«l t tton^ 

6fi:tftcr. 
€^ri|^ «iMfrt ^!(!orlc'fan9i^n« uDfaf. ÄJön.1703. 8,(GiiO 

xBeRNHOFTOo^ö^^^s JohafYnr$) 1752 bletJ 9)?af^ 

4 ^ ^ *voä|i I04 Ber V, ^^A y 55rb»(l i ?BetTcr 3n|trt;et« ^oftflic i S;twl&i«it« ®tift^ /fftttit 
' ^ Striftcr. , . . 

^Uin 1758^ 8 (G».) 

' BeRNTH' (Johalmigs Ludovicus) geb. 1714 1 89»^ 

Mff iSpcn.. 1745 tciioncrelMr fra dOtinfc @9mna^um« 

1752 bleiAlumnus j^aa Eilertfens (S^oUffltum 09 SDccatttt| 

i|)aa Stoficrct. 1753 ^rtfotmater $i>j[ Sjyaferne. i755-0icc' 

for i ^etluf^l^olm / 09^ Profeflbr Philofopjiiac defignatus »cfr 

\© f rt f t et. , 

Di«pp. II, de triplici Veritate, logica » metaphyficafic etljica. ^ 
' . Hafi\ 1750. 4. / 

Dispp. ILde^expattfionemanuum D«i» Efa. 6% v. -2* ibid. . 
. ; 1752;&I753. 4. (fi«0 

Berregaard CMurentius) ?8ke*SBorgemcji<rr2Cal 

Ui 3uWfO,i73<^. ^ / ; 

, ^ ^ ' ef tiftcr* ■ j 

Disp. inaug;. deinterpretationcArticuli ^2.' Cap, Xlll.J-ibll^.j 

- Codicis Chriftianeu Hafn. 1736. 4* ' * j 

: BeRTHELIN (Johannes^ 1765 pU^ €aptffan t\l%tu \ 

bcr«44 2(ar. - i 

ÖPriftcr. . -^ 

Siafle-^mbifen oiocr jtong Fridr. v. Ä|ot>n. 1765» g. | 

Bertram CCari Julius) %0b 172^. > ®a« ciiflelfj 
^ @|)r09mcfier l^o^ 6:abetterne t S^an. 1756 bleo SRebfem i 
Ut Stmitl engrilfe ®cl|!aK ©ab? 1765. a Sflnuar. !Batf 

©ift nfrCb Cathmine Mark Gold/ 


-^ < «tirlf# V ^ Ber Bes Bcv Bia loj 

Eflkyon tho excelIenc)r"of the fcnglifch Tongae* C5öJ)h. 
1749- %' ' X 

i7fo. 8- . 

'1Stttn^tg a(nt)ttem9 tii i«t <nf(lfFe <5pros< SunDfloft. jt^btt. 

1753- 8- Oft jiDcti fwbctMfet if N. Rördam, 3ttfb^ 

mator »cD öpforjJringJi^ufct. S^wi, 1765. g. ' 
I M^. joh. Daus too^luntcrrtc^tetct piit) funflcrfaljrncr G^U* 

J)crct ull^ SRa^te, forbcDtet, Äopj^ttBöSeipj. 1755, g. 
f Siffrogming otKt et guDeligt SeDnetJ (toce SorDeclc , dg aScr«: 
Iperfle ^igtig^ct)/ oi»rrfat af cngelfF. ;Sl^t)ii. 1760. $« . 

'firirannicpruin Gentiutii Hiitorix Antiqvx Scriptores HL 

I Hafi]. 1757, 8. * ; ^ 

[Nennii Eulo^ium iritehniap. . Hafn. 1758,, 13. ^ . ^ 

llR»pt)ert»ger af ben famfligc ;K0n9L Z)aa^e 3(Ymre/ ct^t^crt 
! dtegitncnt« S^ef , iiii ^i^xU , og Deei uDi 8rcb<'£ift 
|, ^atKnt». @oar{itfoti. :Sl^aon 1762. $. eg paa S^bfl" 
r / 1761. 8. . ' , 

; Beselin cLucps;) göM til fRoftof- 98ar a)?4gt|lct 
;99 opI^Otoe ^g f^itn tib i SiBitn^Mn. 

e? rift<r/ 

.Trigonometria curiofa, Hafn. 1596. ^. ." 

! BeVERLIN (Johannes Jae.) ^JtÄJl 1 6faa«e. 

S^rtftet; 
^r^co Winftrupianas. S. Oratioin L$udeai Pet. Winftröiai ~ 
Junloiis Scania* Epifcopi. Hafn« 1^52. 4. 

BrARNARSEN bo««) ®0gae4pmfi til |^r(»pl&t>lm i, 
^olrnn ©tiff i 3ilanD 

SPti fter. 

C)ttp Casmanni cars Pietatis & rars (;aritatis iiicendium paA 

3<l«nbP OWfat. -^ot i6aa» 8. r^ • \ ■ io6 ' Bia Bic \ \ \ ' * BlE (Jacobus Chriftianus) StudiöfiTs Philofophiie &Ju- 

fi$. ^an uDjaD i76<f nogfe DanfFe Sa^I^f / foni ^f^^ for6uN 
»f/ forbt D< fonfe^ alt for tpMig at forttliQe Diffe f^erfoiter, 
^orei^er 8<^rfatt(ren fdo paa nogcn $t!) abfcnfcre^e (19. ^09 
Kel) ^ati öetefier 1768 ^rmirator Dcb alle, 06cr* 09 UnDcr^ 
fitettcV i ©anmarf. 

ÖPriftet. ' 
Öriflinalc öanpPe feablet. Ä^^n.' 1765 g. 
Sanfcr ot)cr 3»'^- H $a^|ton<f?;e):terne. ibid. 1765. 8- ' 
Sanfcr »m DaT>ib 09 S^tiffrr for ©alomo»; ibid. 1766. % . 

<Svtl9^®t^W< Wb ynncrffe Sophie Magdalencs Sorm^IlllS. 
ibid, 1766. 4. - 

aSoraljle $an!cr i burAen @tii(. ibid. 1766. g. 
öriflinalc '^anffe moraljf< gatter* ibid. 1767. g. - 

Sti^rlig^cb ttl ®iebrciiriatibct '' ^ 

en ifanb £pf falij^cb. ' ; 

Jacobi-llias y. IBcfEribdft f bcr ©riffe/^^elteH Biberius. ft^M^ 

1766. 8^ . ' ' ^ 

®ieiifi^ar ^^^o^ ben't Slbbrejfe-CTontoirct j tnaaneblige X^do^ At* 
forte gritiijtjc ot)erJ^an«nioral|tc$anfer. »bid. 1767. g. 

ipottide .q8out)cl|ift. €t dfeaancb« ©frift. ibid. 1767. 4. 

BiE (Petrus Seveiini) ©ognc ^ritfl tirOSoolmge oglglj^Ä' 
Der SÄemgl^cbcr, og^JtoiJji i ©fobborg ^crr.AI SXiber^Stifit- 
©obe 'i687- ' - ^ 

ePrJfter. 
ttig-^rorbifenobfrÖllegaardSehefted» @or0ei555.4. (Ä/*.)* 

BlELKE CJan^O gab paa 0(lerraab t SÄorge 1580. 
I ge&r. ^an« gabrr ror Aage Bielke til ^(Irrraab. ?D?iv 
fcrrcÄ Margrete Tott. ^an t)ar Eebn^^^crrr paa Sergrn&UM* 
fra 1623 til 1630; giibbnr/ SRorgcj SRt^rt eanccnnr 09 

Bie 107 

it^ni^m^b «imr fRntur^Stofler. SD^bc pa4 fin @aart) ®an' 

te i SRorgc 1(^59. 7 gio». ®ift mcD Sophie JBrochcnhuus, 

©frifter. 
6n Smi for aOe QtMlict/ fatigDitl S]^»n. 1622. 4. 

;. Omtiones dominicir e!xplanatio. ibid, 1624 og 1626. I3, ' 

. Gsmmatjcr om-^iSelcn fra 9)7ofe Q3«ger inttil SO^r i^clu- 
five , og en ©ecr JDainM ^fdiimr, vaa S^iim forfattct. 
S^B. 1633, 4, ^ ' 

\ Danflfc 09 Äorjlc Joitf fuinmflrf|!c 3«>^oft, ÄJtm. 1634. 4. 

: JRorffe 2oö* fttmm«rt|!«3aDjol> 99 GloOtrium. ibid. 1657, 4- 

BlERG (Clarjftophonii Sevenm") get j Stimfi^e i «Rirm 
; ^mt) t 2tdT9uu« ^Brtfit , ^»Ot ^an# gabeif Sören Biei^g «at 

r ^nr|l ©lft> ffl» fJrofp i ÄotcBef t ®«8anö, 

I - Sfrifter. 

i Joh. Spm^genbergs IS iHg^^ritbircncr^-^fartaafftör. $^m. 

BlERING (Chriftiamis Gormonis Fil.^ ^9^ 173 1. 19 

SÖI^. i ^laflfft t SDalnm ©09» t gpen / J»ot (oti^ .ga^er 
Gorm Jörgenfen »ar :Sö«9d*9 .®WeMb«t. ^an« SDfobcr 

»Öi; Anne Marie Niels ©oCtfT Möller. 1754 tcpOncrcbC ffa 

Ofcetife Gymnafiuni. gffaat ^ön i 10 2lar ^ar>bt c^nbitfm^ 
m foin ® tun?«f, apDHcereDe ^an jig «f «Jtnncn. Sm 1 764 

fcnbe £12) gulbmargrig 09 ,^09^&lDet - 

SFrtftet. 
-5>!florHfe 09 moralffe gabicr. S^bn. 1761, s. 
a)iBiti94Ri9ftJ ?|>ffaltg^eD i *e« 7 3tart Ärig* tlfpffötialrt- 

@0r0e 1763. S- 
jr§c»?5(al)et; $^e/95ertet. $l^ö«» 176a g. 

ealithe' atX btn lipS^ ^^tbf^itf. ibid. 1767, 8- y / / ^ s \ . io8 '- \' Bic - 

SDcft forDauMclx Segc jtrime, cdcr Den Qftnebe ^ix. iHd^ 
1767. g. . ' ^ — ' ' ' - ^ 

Janfc/äiing^ inöe^pftenbe «bflFiBijt^ert. ibid. 1759. g; 

®i|Deli9c,^$4nfe5 oWr ^orDfE^i^lDct/ fom 6(0» fornumimt iX>aii' 

^ ^ nemorf/ SRor^e og @Qetrig Slatlcii imeUem ^2 1 09 22 S>cc. ^ 
i759^ Sl&t>ö» 1760. S-. 

ÖDetil3omfmm, WD CaH Got^urd Bildhugger. S|»ir. 
1767. 8. ' 

Sorligdfept Obe imrilan Svmfruerne 00 ttng^Jtarlene bcO Ct- 

£M i\\ ÄioprcfteiL ibid j^. > , 

Ötc fra ÄiÄtejlttt. ibid. — — %. ^ 
^ÄroDctt/ ctUdrtlofe. ibid. 1765 ofl 1766. 8- 

BlERING (ChriftiftnusiHenricus) g«b i Störop j öbm^ 

fe JgKmö i gVn, ^t>JDr ^att< gaöer Niels jörgeiifen 9ar Cfö^v 
I(^oIi)er/ OS (tben SDegn. ^^n felo 6kt^ i7i$o Gognc^rirfi 

^oetifte Sanfer ot)er Stfr^bont UnMtsang. Sf^oa. 1756. g. 
Hotatii fitjie gpiflel , ot)erfat. ibid, 1757. 8. ,; 

SRotoijTe gaMet og Sot^toVmget. ibid. 1759; ^8* 1 

JObt til Song Friderich V, ibid. 1759. 8- \ '] 

fXXj^M Ol^er Georg Tycbo Holm. ibid. 1760. 4» 1 

BlESCHE (Cailutus) %ffy 1575 « S\ttUxmlH\ S5*ttt. 
^VA S^dbet Oor Jens Biesk^. {)an^ SSpDcr Katen KnadrI 

SDottct, ®if ferp i «krtcminbe ©f ole / lom pDen tll Gym- 1 
nafiym i Ot)enfe / j^votfta ^n eftet 3 %M Sorleb beponerc 
De. äteiiie fiDen uDenlanM f 0^ DeD (tn «OJemfomfi bleo i6e6 i 
Siertor t Obeftfe Sfole; 1607 SRajijto. 1608 Profcflfor 1 

Paeciagogicus \ Ätf6e«|r^0tl. l5io Piofefför Gnscae Liiigv«. j 

SDobe i6ia. ap 3nl, - ' f ■ Bie Bil 

s 

Sf tifttr. iotf Parcfttatio Wobicinn job. L«ngii. Htfn,.^— — 4. . 
Oratko de oiHcris Stu^ioforam i& Acad. Hafiiienii* Hafii, 
1611. 8. (W^- Ti. Ä.) 
BiLDSÖE (Paulut Matthlas) gaD 1710 15 ^thvASUtO 

tin^( i ^odanO/^ ^vor iani gafta 9)^a8. Lorents Bildföe var 

1|Sr«f{. -S^ira^ ^Oitt ^at Anne Sophie Lund , CQ f riSfit 

SDottcr ^a %alftit. lDcpDnfre(< 173$, i^^cre|tcr it9t) 6t0 

1^ Walkcndoiijhs Collcgium/ 1730 Uct) SKcctor i^6t>eil' 

iorg. 173^ (Sogae^^neft for torc^tlDfirup 00 {jOcbranD Sfiu 
Kij^eDer paa ^alfltx. 1738^ ®00ne 9}r(rfi ti( ®uamifon6 Sip 

Jm i SiabenJöM. 1752 Doaor Theologijr. 1754 ©og' 

K<9)rirfi til {>ci(i9^ri|te« jetrfc X75'7 ®09Qef9M:<rii iii fSH» 
»lm Äitfe. 1759 €o9ne'^r«(l til ^plmen* Äitfe^ 1764 
IBfffop i Sot^ttul ^r to ®dn9e i»m<t gift z. SSeA An. 
M' Marie Fieldfted, niiDottct.af3ofiit^gt(uibog®tat)t^{)aupt» 

VanD Michael Fiellled { Si^Uti^aM. 2. $KeD Elifabeth So. 
phieHagerup, m DottCtjaf tBif!op Hagerup i Srövl^on; 

, : - ^ efrfft.er*^ 

i{p, dc Igne fatuo. Hafn; 1727. 4* , 

i6d'^mtiffti 1749* 8^*»^ 1750- 4* 

IncroduÖio^d Epiftolam Pauli ad PhilemOQem Hiftorico-Tfaiö» 
log* Se£^. L ibid. 175a, 4. 

|hr«M(<n paa tofpMe S«ficii fot StrMn. f$tm. 1763. 8« ' 
kfff (M^tf^fffti i *&otmen< :Kttt(, og OtMtMtionf^friiMfm. 
ibid;i7<S6. 8. (Pr.) - 

BiLLE (Cladius) fXitbtt ogSHigcti SRaat nM Cbriftia- 
li nV 0g Frid. I. Sib, ^tt ttl aittig i QfteOatiD, Songia 
laiirD, 93miM^ og SUcht^ ^ani ffotift t^or ^t. iSteen BiUe, 
E>aiiiimiarf< Stifftt IXdat) og SattM^jDonmier* ^ati< 9^)Dct 
|dagrete R6imov« ^gn fcU m 1 5^0 OUtfi OPcr Chrift. II. 

Tv: «P>Wfi \ \ iio Bjl I 

\- ^ . ' ^' ' ^ ' . i 

Sot)fof(; ba ^toffiolm Me» inbtageu, od U<t> 5m Sib af Jtotu 
gen flosen til 9\it)i)cr. X)0be 1558. ^®ar gift tncD EijfabetH 1 
Olfttand. , Lyfcander ixMqq^ f^cm ffllgentii « ^ 

Ai^nales rerum Danicarum ^x variis Bullis & atitiqvitätuni 

i 
Fi*agtnentis. 

Cätal; Regum Daniac a Dano ad Qhriftophorum Waldeitia* 

rl IV. Patrem , cum annis Imperii. C^..)i 

BH.LE (Ericiis) %bV 1635. 2a 910». paa ÄkrÄgMtö 

i f$9cn* *&an« Sabcr i»ar Steen B:lle ttt :Ktcr<93arb. ^n4J^; 

SÄJöber Bfvgittc Krufe, SDebe i iOömborg 1675. 27 SJ^ajiU 

gjar gift m<* Anne Ti olle , Qm^oUtt ^t, Niels Troiler 

©otter. 

iSFtiftetv 
Miaos t nauta Regius ad Regeiti Frid. III. Amft. 1654. 

. Fol. ^Qimh.Bik) .. 

BiLLE.Qanus) 

ef riftet, ^ 

Columns rerun; publicarum, Pietas & eruditio. SotZ 

J657. 4. (RTA.) , > < • , 

BiLLE (Johannes) £ieittenant urt ®fC#6t«(eil« 

/ , e?Ttftet. . . ' -- 

9(bmtraL^r. dii Gual Tn^mlvu Memoires, poa DanfC Otfft^' 
fat. ÄJvm i7<52* 
BlLLESCHOV CWimelnrius) f$0b i sOBi^orgiv (l)or l^dlH^ 

Jalxr »or ©ofgcmeflet: ^ar Alumnus paa vrttktndorphsi 

Collegium. 1769 McP ®0i|R6$V<rfl ftt 0l|i0(je SKmfg^cft^' 

ePtiftet. • ^ 

S)intvf^<Pr«Dif«i o»et Ort^r. rö, 19. Jt|tfK.«765. g, 1 
Sirftc aailHie $r0t^^«Ufeii. ibid. 1767. ^« \ '» \ Bil Bin III pigc ©ifputatfct. ' 
BiNG Cjanus; ^eb i68i t %Ton1)xtm, ,J»or (ani gabct ^ 
MT Ka(ftmantr iHit far^ ISppt^cqm/Sonfien , ogtnoglc' 
Sar fore^ot) 9(p0(N^t t SKibt. %\t Ocrcfrirr £9!} tU aSfMci» 
m, (»pr for (an iagbe ^g t^itttxi (atinffc (Sprog, og (cpo« 
mu 1705 t (ati< 24&« %au 6iOen 6lcti[ Alumnus poa 

Borches CoUcgium, og J^op (SftM<£(irurgU<« 1712 Doc- 
ior Medicinae. 1726 ^miUivfRacb. 1727 3uiKt<'9l<iab 

1746 Stat^SKaaD, ^ar cOcr^ bcflanOig tio^cDuui (0^ ^v. 

QrCOC Ferc. Aiitoh Cannefkiold Laurwig. £9t)C t ^ioBcR' 

iat)fi 1751 10 Octb./ og teflameptCTiOc til 9((a^(mi<t og 09^ 
iea guMi0 iBtiig mtxm 37000 Kolr* 0cc -O^fm* ®onir 
iinger af gunOationrt. Tom, 1, p. aag.^ 

6Priftet» 

Difp. de Antihedico, Hafn. 1707. 4. 

[..»de Pbsnomenlfl qvibusdam aqvsfonis. ibid; 1708,4. 

1^ .^ ck Cinnabori & Mercuiio. ibid, 1709* 4» 

rr — d^ Scörbuto nautico. ibid. 1712. 4. CPr.^ 

\ BiNG; (Jv^us) g0b i SSorg^i CR ®rot)e^(Sw af tmp 
{vrrig^. ®tuberft)( S^iturgtoi og QSetictiini, og>reiflc bcrpaa 

*enl0UM.. 85Ul> 1745 Coaor Medidn» M Uttimptctct 

,i fii0bcn(at)R' ,.®ift tnri) ^in^oA^Icr Nordrups Potter- 

, erciftetr. 
|)e caufis p«ttu$ difliicilis notabiiioribus. Hafli. 1746- 4» 

BiNG (Juftinus) gfO 1 Dlot^gc , tB ©toörrHgaii af ncflk 
forrigc etubercbe fsr^ i 'Sii9btB^aMi/ (t»ot fan (icp Mum- 
nus paa^Eorchcs CoUegio, og rdflc ^ben uDnilanM. JBkt^ 
PjofefTor Extraord. t ^inifJab. gftct ^Um(om(icR Wc»1|Jr«|l 
til Sfbfer bg OR^berg, n ttKigc fitf^pfi poa ®aittfoe 1748^ 
>W (a» Wte .I765* ^5 S^t- ,-j efvif' > . < 119 ^BinBiö 

Difl", dc Gurgite Norvagico, vulgo 9)}o(F0C>(5tt0m» Hrfm 

D^ Polycarpo. ibid. 1740. 1741* 4. Dilpp. IL - 
De Pnejudicio. ibid. 174a. 4. 

BlÖRN (/Olaus JaniFHJ JJaae JJa« aHejftttK» 1668/ og 

Omftet J671 Dat l^a^ Spnrrttor i iKalSorg Sfoifc, ogMct» 

MÄgifter ^hilofophiac. ^^on Met) pDen ©ogtt^ÄTfl eU SipA 

ogSilfUfriSll^pe. £)tt et bcnneaScjierOUifBiöi n, fbm fpileM 
(ce befpnCcrIige Optpg tneb ^e [o,^ falOte SJcfatU i £tfi(D, 09 
Mcd betfor 1698 Ofmt fr« fit (gmSrbc/ 

Sf ri ft.et. 

Themattinl MifceMaiieorum Qyinarius. Kafn. 1668 -70^ 4. 

BiöRNFELD jCP^ttus) ©!olcJptt<r i gm ®ofltt i SK*' 

Extrcitatio Arithmetica trip^tita. Hafn. 1756. g. 

Slpplogte f0t ^an^ dtegne^iSog. ibid. 1757» g. 

gactle 09 ime 9jt^fa!uti0ncr PDer Reguias Socletatis. ibid. 
1767. 8- . 

BiöRNONisCJflcobus) gpi) pmtrent 1560. J^mig«<[: 
Da iwt ben B^rpmmdije ^r. Biörn Anderfen til ©tccnatt o(; 
SBt0rn<^lm/ OoniiemarK gttgrt 9laa& i Stpftg Frid. \\:%^ 
i{mn« sRpber CitzeL uifltand. ^an <>Pt)c 1596. 5 %^x. , o( 
Dat Den iib|ic af GlegtcR |»aa @iMeri)'®ib<R. W gift mÄ 

AnnaKrabbe. ' ; 

' Öfrtfter. 

Gramtfttiode gradibus& dignitatibus fcholaftlcis in Hönored 
ä^MnAem bonefliflitTii doftiqve >uvbnis D* Jöhannis 01- 
dörpfaiiDani, eutn iilr gradus Magifterii Philofophi- 
ci in cdeberriina Tulingenii Academia An« I{79. 2 f 
Fcbr. tribucfctur.^ Tubilig». 1 579. g, ^ 

. ' '^ ^ ^ \ , Eri- . 


i ■> ' Biö Bir 113 

/ 

. Epiftola ed CbnftiQBum IV. Principem de orta & progreflTu 
Acftdemix Hafnienfis , prcfixä Andrea KragiL Scholit 
Ramaris. Bafit; i jga. g. 
UDi Wielandts 2<8tbe SiDcnMt pro Anno 1714. "p.- 764 tiU 

Im^i Nm en (otmft Omfffttelfc af Den 39t)fte £iw, 
fom Arwas MagiMcqj for 3fDc6raiil>«i ^at me, t g^o^ 
Äufcriijt. ^ . 

BlÖRNSEN (Biörno BarthoMi) ^n Sj^ af ^«icfle» 
^ttf Sli^QCat Bertel Bidrnfen. ]r740 ((f t^ UanC aRt^e anto^ 

teti at imt ttl ^aaabe dcD Soi»'fBo9en< SUct^ipoii oq SCegiflram 
[' tcni(<^):(caftmnig. 1743 Mcd 9tcrctcra ocD £p9'Sommt<« 
I fpac», ogf{bcfilKffeffp?i|>of*3{cljeii. - 

I %tK^$9til tr%m» £a( eftcr S>aiifFf os iRorfFtSot^: S^n* 

1743. Fol. 

Biö^NSON (Hannes) yr(rjJi3«JattD/ paa ©uttttoi 
efaltolDrt 6tift. 
L efrifter. • 

Johan Areota q)a<|iani 9>r«i)tr(Rcir / iM)(rfa( |Nia 3ilatrb|!. 

"^ ^OL i683- 8- ' 

BlÖRNSEN (Michael) 5Jat frtft ^t»^ ttl tJopirt i 

' Sf rifter. 

I liig ^ fprnbifeir /om tjregcrs Haitfcn Windcfeiide, f |tll|. 
1^691. 4» ^ ' - ' 

BlRCH\((5cQrgiuf Laurentii) 

0Prtftet, 

S»i gr«#er fra g^röeal ©cgwJ>elf< ttl 1739. Ä5w. 17^4. 

IJ739- li. 745-8. -' 

BlRCH (Johannes GeoxgiuO Cd ©^tt af ÖWt^®raWt 

»rai ttl Mt grue jtiif « t ^ÄirtcnNi^m Smdiof. Phiiofophi*. 

f f / 


» \ I ■ \ 

X14 Bir ^ 

• \ 

6ftiftejr. ^ , 

QettcatoaifF "ZaUl o^tt Stonqmt af Den Oli^cBBorgfFi ^tm^ 
, mtk S^n. 1766. FoL 

BiRCH (Petrus)Omdram9e»8m'Strfci:Ki0(cn]^Mn* 

BlRCHEROD(Jacobus)f5ffM JODpife/ ^W^Ut^^ 
t€t D. Jtcob Birchcrod Djir 4^fcffor I ®911tliaft0; J^M 

sg^olxf Sille Riisbridit» ^an tä^t nbcalonMi pji troh^ ' 
i^a UnsMm 1687 «cb (pari<. ^ 

0frift/fr. 
Obcnfe Sirfc< gajnlr 9)?oaiimcRter l^atl^att UMiSMbn0ltf 

^iatatt^n^xiptmtmbtttili i^\\h fiDfic bog iffe (re 

iiWomiw. (Ai.) 

BlRCI^EROD Jacobusi Jani) %Bb 1624. 30 ^tdn(» 

i SSatbUtg i ^aOanD, (t)or l^an^ 0fto()C)r t^ar oyrrifi for «t it\\ 
f09e iin Q3rot)et, fom 9ar S^rcrfi jamrocfkK \^aR< gober i^or ; 

pni Uermanfen , @0Stte^r«fl til tBtr<|C(0t) t 6uvOai|D^ 

^ani SRobcr Mareit Jacobs iDotCcr. 1642 bjtiMtiereDt fra 
^crltif<^Q(m< Sfolc 1646 Jbie» Collega 4:2 CtaOis t»e» 
SiBbei^<M(D< €!Iole. 1648 rdftc ubeinlattM. 16^9 lom l^ictn 
od b[f» 9}a9tficr.. Strai; Dcrpad ^fmt^cr fot Eric Jonls ! 
(»cnbc ®0iiRcc kt) ®or0e acabatitt 1651 rcifle otxtdaiiDt 
mcb Den m^ ticmltg Jens juuJ. 165$^ fom |tem# 09 famm( 

9lat MC0 Philofopbial & Mathefcos, 166^ TheoJogiac &. 
Lingv;ae Hebracae Profeflbr Vrb ObCllfc Gymnafium* 1675 
Doäor Theologia?. 1682' AHelTor i Coiiliftario. JD0ilC 

168 g. 13 3un- 9)ar 9tfe mcb SiUe Riiibricb, ctiSotttraf 

{BorgCmefiCt Thomas Broderus Riisbrich i Ob^nfc. 

ertifter. 
Liber Jona^ propheticus cxpolidone litterali Se exegetict illUi \ 
» itratiis. Hafn* löS^» 4. 

«iii' 


t 
\ / B% ' 
ir 1 1 y 

tit>9r<rMfett am' Anna GHk, trpft for IM Srafrn Karen 
Brahen ^all(f e tBiblM^cf- fl^,»ii. 1735.. 4. 

^ittoiius ttOffggcf^m OgTrt£lätum d« Horis» (X&.AfAr.) 
BiRCHEROÖ (Jtnns v. Joanncs Jacobi) ^^t C^W , ' 

f^ i<^58 ts ^M, imi %9X9liu oor narfiaiifime V^vfcifot 

JacöbuS Bircherodeg Sille RiisbricJ'^ 1674 btponcrcDC fct * 

ÖDoifc Gyjnhafium. 1677 rrific «DcnianM- 16^ foilt ^tai|# 

9ihU^ äBdgiiier; famt Vice-Pi^lpofitus couimunitatis. 1683 
l^irfdig Pra^ofitu^« 1684 Profeflbt Lingvx Ebres MDttai' 
Wrptetrt t S^itvl^Mn. i687 Adjmiaui Facultatis Theolo. 
gicsf. 1692 folöet til Profcffor Theologix ub btt 9ttM)CrlM , 

tt 9(cal)cmU i Siilcn|(^ii, mcit blct ((var famme 9(ar Profes- 
foi Theologix^ tel ,Uni9<TftCctrt 1693 eiffoi» i Sldborg* 

1698 Doäor Theologis bullatas. ^tbt 1708* ^^ SRoll^* 
S((r g^t ItieD S6'fteir Bartboiin , Albert fiartholi|^s SDottCt. 

IHir. Pbilologica de Corona. Hafn. i6'^6. 4. 

At&os Alexandrix , five de prifco feptentriohaliiun in ilk 

t urbt ni^rcatu. ibid. i68f* 4. ' 
(kado Jubikea. ibid, 1686. 4» 

Paräpbrafis rhytmica Cap, VII. v, 13. Apoc. ibid, i<586. 4. 
Anthentia pun£^oruin Hebraicarum. ibid. 1687* 4* 
Fabrfba Antiqvaria , fc. Antiqvitates JuLis. ibid. 168 8- 6» 
Piir.Philologitadevoce I^ND PÄl ^2, 17. ibiU 1689. 4^ 
ShlCtOt er Atngrim Torcbilli Widalin, fom l^r^lOC 
itu UnUt Birchcrods Pr«fidip. . ( Tb. An. Mar. Ep.) 
BlIiCHEROD (Janus Jani) Dm SefttC. goD i Vi^ttf^ , 
iSddanb 1623. 12 Oio». ^an^So^cr tor Jens Hennan^ 
fen, ®oglie^r(r|l i fiBirc^Mb. ^ttn< a)?Obcr Maren Jacobs 

iDotter. 1640 Dcponmbe fra <&erIuf<^o(m (Sfolci^ 1643^ 
Mt» Collega i famme ®foff. 1645 Collega t JTiabenn^aDai * 
6folc. 1646 »iiie ulbcnliinN. 1649 (am ^iem> i65i6k9 

^2 SKafli* \ xt6 BlV 

jD^afltfkt X652 g{rct0ri4SIdSc(|<;J^fret€^ ' 

rcjlocD i 2| Stor. Slrifte faa ofter uD, 09 f m ^itm 1057* 

1658 Mb Profeflfor Philofopbiar i $iBtol^at»Bv id6l Pio- , 
feflbr Gr2C^ Lingvff. 1668 Prpfe(for Theqlogia?» ^ 1675 

Do5br Tli^ologi^, ^it 1696, ia @fpt ®atto®aii^ 
0€ jift. i. SReD Elfe. Niels S^otter M^ck,,: 2. aSei) KÄieji 

Kobler,,5Bittop Eric' Pon toppidans (gttfe. ' 

' Öfrifter. 

CoUegiHm Phyficum,^ Hafn* 1650 ♦ 5i»;4» a: löDifputfttt»-. 

Difp- de^veia natur» Philofopliiae, ibid» 1650» 4, 

— — De Metallis. ibid, 1651. 4. ^ : ^ 

Cpllegii^EthitiDifpp. VIII. ibid. 165 1. 4» 

Libelius de certaminibus Olympicis^ ibid» 1655^-4. - 

Difp. '^uipicaD.s de diWna(ipne« ibid. 1660- '4* \ 

De Grscanicis qvibusclam antiqvitatibus ^irca ludoitf g^ymni* 

cos, ibid. 1663 • 1665^ 4, 
SeriesCbronologica Aäoi uin Sti. Petri & Paulig ibid» 1665. 4. 
.Difp.\dt notitia Dei naturair. ibid. /i 675». 4» 
»Fides Eva deMcffia. ibid. 1676. 4. " 

pe LegisMoraic^divinaorigine&audoritate* ibid. 167 g. ,4. 
Serie$ chronologica apnorum Jefu Chrifti. ibid. 1679. 4. 
Lumen Hiftoriac Sacra V. & N» Teftamenti pe^ TabQ^iiftS 

/ cbroiiologicas* HafiK i Ä8 1 & 'lö87, Fol, 
Opera creatiojijs primi & fecundi Diei. ibid 168 1* 4. 
$yQopfi5 Lbcorutn cbnimianiuni Theologicoruni. ibid. i6g2« 

Frtncf. 1690. 4. 
Idea Scientix moralis. ibid' 1650» Fol. ^ '_ 

Anti-Burnetus, f. Tra£latus in qvo ppus crcationit Diei tet- * 
/tii explicatxtiv ibid. 1688. 8* " \ ' * 

Syntagma concionum lat/narum ih piscipua fcAa anniverfiu* 

ria. Frairef. i685. 8. - 

Dj? Tem & Aqva*. Francf. 1694. 8*, , 

Sacrt- ^ t -v 

Bir 117 

^ r 

- f i 

Stcnmm Al^iqvitatum de- ortu mundi veftigft iii Hriioda 

aiiisqve Pocti«*gr^cif^ Hafn. -i- — 4. 
Rellgioms vcrse ppima fundamenta tribns differtatioOibtis coiv 

tinaat. — -— 4. 
£xerdtatidÄe^ qvatuor contra^Aöicc» de «tenmdiviila EiTcn- 

tis & providentiix verilate. liafh/ 1 660- 1665). 4» 

CFF.ThiB.tfyp.Spic.An.) * . 
BiRCÖfeROp (janu5 Jätti) »dl gjligre. göM ÄtfbCtt» 

liADn 1664.* ;^än« gäbrt Ut nöpffanfettc ^Jtofefftnr ]««« B»»^- 

dlered. ^tt<*f{)7tl{fer Elfe Niels- SDoftft Miinck, ^(fimt' 

tm 1679. Rrijit ^fir f ne^fe 8Jat'ttDniIaiiWA* «^ Fotr cfttt 
$8 J&temfDmft i68* to8^?WÄBi|ierf©tabe». ' 1689 felc» Vr«(l 
i ©fiibJape t (Stettank. 1705 fSifFoi» i ^nf{i<mf<ni^ Z)eN 

1720. 2^5 3aniiar/ SJar gjfrmcl)EUenDorotlicaLemwig. 

' * Sf r iftet. " 

V 

Exercitatio in Platonis Ti^naiiin. -Hafft. "16^. 4; 
D* Ordine Elcpkantiiio ijusqve origiiie , progrelfii & Iplen-? 
dore hodicrno, ex Mfto. 

I 

Ivari Hertzholmii, Hafi\ 1604. Fol. (^«.) 

BrRCHEROD (Johannes Jani) {(t 55tOt)ef til SJltrflfOt/ 

tigt. Sirt) i Siabffrt^atJn 1663. 1 3<w* «f föitmic gotalbre. 
1680 t>fpoi^ret)€ fra Äiebfni&«Dtt« ^ö(e/ JRfige i notjlc «at 
ötetttonM fan Höpners. (SttpcnbiHtti. Äom |jwm^ i688- 

SSleöittagJJI^er, og jlrai: ntltlJg Profefllonem Logicam &; Mc^ 

taphyC utSi^htnfinnfUmt^t^ttt, \)nxtH l^an WfaIlKt 

I f)aB^8tat)«rfIff* 1699 I>let> Proftflbr Hirtbriarum & Geo^ 

grapb. S)ö6c 1720. ao ©tc- ^or to ©anfle giff* i- 3Reb 

KareaMagretc Hans ©oUCt Heromer, *2. SKcD Eilen Marie Lem^ 
vig; cttSD0ttir^fStat8»3iaat)PederLemYig 0| Maren Worin. 

'- ÖFtifter/ ^ ^ 

pjjsecepta Logical Hafn. 1680. 4. 

Exeixitatio Logica exegetieo-poiemica. ibid, i6i2p'J^* f\ 


,/ «1W Z' II i Bir De Aurifodinis qvatuor mundi partiuni^ DiCpp. n« ibid, 

i589 & 1^95* 4- - ., , ' 
De Vitis Imperatorum R.omai\ poftCHriftiimnatuniSectilii, 

. ibid» 1694. 4* - 
Disqvifitiones AiitiqvitatumTsttiie Dankae g^ijtilis. Difpp, 
VJI. ibfd, 1701-1718* 4* X^h.Rau.^ ' '-. 
BiRCHEROD CThomps Brodmis) %9bi0htn\t l66u 
Jp^rn* SaÖcr t)at Jacob Jm^fea^iRirtherod.^ ^| l8?eDer Sille 
Riisbvich... ;687 Mcö €OIJWter 1 ÖtCf^ @foj^ Og pVofe?. 
fcr Phiiofophiat Ub Gymnafium» , rf^8=\SRWiflör. 1694 
SRCÖQJ »01 fpl^ettielMe ©fole^ 09 ?ip.feffor Philofc)|)his mo. 
ralis 6c Eloqveiuiff, %).9H I73i*>f 95ar jgift mcfe Aiiae Mi 
^k, Mogens M^cs SOotter, ; ^ ».d':; : j> . » 

. ^ . -61 rifter.. . ;,,., ^ . 

'ZKia^y^ctCplci tijg YL^OfKohuyittS Sive traaatus dc Cor- j 

ilubus äf cornutiSt 4 tttrpf t, j 

Specimeii antiqv^ rei monetaris pallor^In^ ibid^ V^0\^ 4» | 
Hiftoria naturalis qvatuor coflarum bubularum. edit. a filib | 

Ja^ Bircherod. Hafn, 1^23. 4, . j 

t)^ caufis depetditarum (tpud Septeii(t];iQnales & prsfefritn 

apud Danos Antiqvitatum^ gt iabfi^rt i i)4oif<$^ 8i< 

6]tOl]^cf. Tom, 4. pag. 366, ^ 
$(t)|tipifl( latinflfe (gpi|iler tH o. Spcding. ibid. Tom; 7. pag, v* 

38^. CTh.Rau.Su.') . / 

80t.S|>t)clf«l^eM ©fplft^jre^^ Iriffe tet>« Bircheroder 

Herman Jensek SBOtget i «&el{t»90er. 

— »-In / 

, _ . ^ -^ 

Jens Hermansen 4)r(Sfi i !5ir<|eti0t^* JbNS^ BlRbHEROD. Jacob Bircherod« ""■-% r* HaNSBi&CH. JeNSBiRCH. JeKSBiRCII. TB.BROID.BlRtH. J 

' BiK- ^f * Bir Bis Bla ri9 

BlRGERUS DÄn..35^rge. f ab vi KttMKtg i ^aUatib, 
%!m ^i SaOcr / ub Stat^n Gunnar , Hx jnoffer. ®if ferfii 
i ®foic i SBarbfterg/fibeti i Sfara i &^vt\i, Df refeer brog l^an Cil 

1474: fom (an t ftong Chdft. i- Sancelic 1477 ^1^ ^^* 
; CmiccDnr |o< JDronoHv Pbrothe, og i495<cftrrl^cti))ci S)0i> 

I (oi X)roitntll9 Chriftine. Viat xmibltTtib $r«|l txi St. MAtix SiiT''. 

\ Ui CaikiiiDtort. 1:497 ^I^StfC'i&if!9|) i £uii^ S)j9^ 1519^ 

I Stätu^ "Provinciftlifl , Statuta Synodalia, Cafut Epifcopale», 

i Cafus Papales, Excommunicationes contra, raptores, pte- 

dohes & rerum Eccleftaflkarum invafores , inter roga- 

rl ' ' ' , 

i tiones in confefflbne faciendx per Birgerum Arcbiepi- 

fcopum Lundenfem. Pariiiis 1514, g. 

SDc^oben 6efort)tebe l^an faa »ibt Saxonis Grammatici far* 
r peUt)9at>(/ at (atrtcrtU forflaffete Det «f^aaabfTrifC/ (w cf^ 

ftt Chriften Pederfen tOD DOI (rpff^, (igcrom (ao Og t^CD faill' 
I me Chriften Pederfen bb |ibgit)C Miffide Ltmdenie. ' (5re 
I Chrift. Petri. O**./!/.) i 

! BiSTRUP (Chriftianus Chriftiani) ©ognriprÄJi l^®«# 

- Stephatiologia o: tii^/^Jriebifcn oocr Kirffen Stephens ^9tttU 
' BlACEUS (lohanites) Sftlfrtrt ttfThura in Idea Hift 

: Lit. p. pag. 37, fnfi paa £iflen iUant 0{ectorc< t)et) SRoe^tilDe 
\ iSfoky t l^oilfec 3Sm6e& (aa efter et gamineU Mfci^ (ar t^opyec 
^ 1 542. :^aiif!ee (ar (an t^ortet ea ®0ti eBcr Srober af Ha 

Nijolaua Blak Canif tOtofftl^C; tll (Wlfe» Henmiingius 1560 

lar l)e(tceret ftoe Catechismi Qjxftiones, fom ten («nfinrnem^ 
^ mclis (aDDc at taffe for(an< opttsttge Unbcn^ii^aing pg Op^ 

•& 4 (»lö / ^ / '* ' ' .1 -- / 


liö ' Bla Ke M ; 

te öa imm utoilanö* i fcr 3tttr* . 

. - . Odac f«ci'«Jeu Parsphr&fes in loca Graviilima veteris & noyi 1 

' Teftamcnti, varii? carminum genenbo? coiifcriptar; ' 

~ ^ Authore Joanne Blacco Daiio, / Parifiis apud Suilie^ | 

mum Alardum X550X 8- 
I \ ^ Johannis Blacci Dani^^d generofiff. & illdftriff. PaiK>ru|p \ 

Principem Frklericum feniioniim Liber uniis ex Ifbcratis *^ 

Oratione de Regno Carmine Heioico. Pai is 1550» 4* j 

/ (Afu Th. AI.) 

y- , - BLANCHENBLI^OCCani^us Jacobi)tJaf;®IH:flCnKg^ 

\5inin9elSonthotns ©ubifS^rtti g^lbneÄknoMe^ eBcrtniT 
I f4ntie Sd ti( Sdrifieritotnntcku ||[orban|lct £t»&cA|. 

BlASIUS (Gerhardufi) (grt MpUen Cimi^. L;>, Tom.L ^ 

!- pag. 45. ' ' '" 

\ "' '^ Blechingberg cFii^ericus) @ogne^^rir|l Hl !8d» ; 

' Sttlii - - 

, . , ^ -- @ f riftet. 

f rai|!e g»^§aj. t,om. iv. pag. 347. 

BliCHER (Petrus) %sib l6^%. 4)atl« gflftCt »Ät Jeni 
Nielfen.Blicher, <509tt^ipr«(l fw g5«Iom 00 ©O^Ihrj SJc* , 

\ niOJ^cbtr f fiSiBorg (Stife. <|>aii^ a)2oi)er Maran Pedersp^^ 
' : tcr.. 1700 ö<poneiifDe fra SfalbVrg ®Wc. SBIe» öcrcfeei 

,, Alumnus.Coliegii^lerfen., DecantispaöÄloflerft, OM703: 

a)?i»9i|ler. 1709 6I(» gelDt^h^fljff, nMt nitb Strmm fnort/ 
i SBra6ant)( , , fnan i 6faattt 171 5 Nc«^ ^ogiie»|}r«fl til 

©tottc-' 'j y « ( BK 121 ■ 

^nrffesotJTD btosnDfc/to ®(\Bgc, 1733 M i743/ »(» te r)t>ct)c 
m^htSWM, ^n tmbt fimkftq utu - £)e()t t 746 is^tfti. 

*« (»ifHmge Jift i- SJ?eD Kiiftine Margrete Htlfep, ^oilf 
Sorman»^ t^r. Atatthias Atkes ^U. 2. SSeb Bodil Marie 
Cölfin, en «llfc af StrfDet JacQb Rahr i JRt^tjlcD. 

Thefes MetaphyC Hafn. .1704. 4. 

DiC de obitu Johan. EvangelijfliP. ibid. i7o6, 4. , 

Thefe Mifccllan* Hafn, 1708* 4/ 

Kij^S^rfftrifeR otet (^ant iBrot^er) 9ffofl. pideric Blkhen 

. BLFCHFELD (Chriftianua Jani) geb i 9{ar|tl«8 15634. 
iS^Ug., I^t^or ^antf gabct Jens aemenfen Mt StaaMllORfr 
»SSöIÖtr; i^ani SRoDrt I^eij. Cbrifhns ©ortcr lilichftl . 

3^«n« Unelmin m^falDt Dt &mflt ^tt x SpOand; 94 ba bm 
:6j^< ©erietal Wfangcl fcetroelx |in ®ftn unbcr en jöofrnc 

M 3&fonnatiOfl i StfFoplJCtl^ tidd. Jacob Matth-fens {milf, 

>M>eone tingc Blfchfeld f(«HcM Unö<n)t«nin9 mcb M T f<HP 
M mm at opmuntre (rtnelbte ungt WrangeK ss^en ba bc 

^'6w»jlfr Imt cfter moatrtjorlabc JRtget STiJt 1645, Mc» ^an 
fttiaar^utt« laCittffe i8We , &^orfw ^«i 1654 beponmbr. 
1656 blft) Decanus »eb 7t» 95orb p^a Slofimt ®lbcn Wr» 
NiiBtaget.fom^nformotor/ ferfl ^ö« Chriftopber ogbmf' 
tit |oi iBiörn Ulfelcfs ^Bmtx. Ö9 rftfle mtb^brii fDjlc til 
W^t)Qrme gSab. ®(b ^iemfomjicit blcu fio^ 16^3 ®0(^tt^ 
frijlt aingpcb.; i(587 gjrotJlf i OJingjleb ^rrt>. 168 g 

;®«8iflet.' S5»be 1717-^ 3»art. ®at to ®anqt jift. 

^ I a?tb Kirffcn Chriftens ©ettcr. 2. SBeb Johan^^ Murxk- 
; gaard, m ^ntt öf Caften Acbten. , 
f ; ' Sftifter. 

»ff*rblö|^cb«iJ8@iili95ebg 99lbnc»kbebaanb. $^t>.^- la» -C^ S Blich* \ V. irV H • >-i I * xo.% . Bli Bio ' . . 

^ / Blichfeld (Ottofchriftjcrni) ^<m* gabcr t>flr ®a«J 

Chriften Otteftn Blichfeld , ©ögiiei^fljfl til m grue Strft 

iKatl^uitl. x^ant^DDcrCscii Lturids JÖottcr FogK SReu 
(k t :^c nngc Star ubcnloaM, bkt^ Meftct Siect^r, firfliSia»; 
ber^, e8i6i7iSBt6or4/ ^tlor^antobei625. ' ^ 

Difp. deftiinfDoEnte» Giefi? i6o$. 4. (^B.Th.Bib^Z.y i 

Blix (Magnus) f rftfl DcMDoRifirfcn t £rott|i(m. tBatl 

Jift I!WD Gied/ke Meiitz S)Ottcr. 

eft.tfter. , >i 

2Jtg/9Jr«Wfen,in>rr Ellen Chriftens S)o«cr. dBr. Gu. Tr.) \\ 

BlOCH (ChriftiaT?us^ Jani) ©OgHC^^PrÄJl ti! Öi«ttoe 

Sl^eelMikii I tton^imi ®tift 

^ ^ SPriften \ 

8or(arct)dfc tmo^ SDi^l^eii^ SUfomfl/ oocrfat af Sngelff « 

i.585. 8- ' ^ 

BlOCH (Geotgius Caftanaeus) gal) j OtCBfC 1717- t 
3U0. ^att«g«^Ä Mr Matthias Bloch, fheölogix. Lice» 

tiatus^ 6tift< yroi^fi t Soen 09 ©ogne#9)riifl tit St. kn 
^Sirfr i OOenfe. {^and 3)}oDcr Sille Karftens , en S> 
af SSag. Jöigcn Karftens. 17315 t^ponctfbe fra Obt» 
Oymnafiiim, 174a blet) €a(e(^et t)c5 ©uarnifond Sirfci 
l Sta5fft^t)n, 1743 *rtf jl »A £it)«jl ^ ^ufe^^^ 09 
$r«fi Wi) {^oimen^ SSeniOJ^eb. 1746 ' ^IBagigcr. ' 173% 
imnff ®iotf # 9>t«;(i veb f I^rt|ii«ti9b0td @{ot. 1764 9» 

ffop i Slibe. 1767 Doaor Theologiie. gif gift mc& Jo- 
Kanna Dorothea Rofenberg/cR ^itttt af Chriftian Edvard 
fen Rofenberg, gopieatttC Ul> %Xi\\ltXitt 

e Pr if te tr. 

Sxt9bt afpPeeM %aM, ^oUbnt f0t bct^nsdige^&etffab 3- 4 H^ 
5 @0nt)a9 fft^r $aaf!e. S^m 1765. 4, ' , 

VaRbcliflc Salcr ot^er Si^angdterne; l^orDne fcf Det Stmfiitll 
-perflab. i.SgmD. ibid* 1767. $• Ten- j / / /' f 

Bio ia 3 

ititmen #dmj^öAi>yi<t^ Sacrx de Ptlina* Hafn* 1767. J^ 

BLoch Cjohf nn<?i Emsmi) g» UrftflaarM^SKant, «Oa»* 
tient t deti Sasgdfle i^jo^t ^eb Sroftftorg/ og aninrc fomam 

forticoltura Danica, paa S>anfB> m* W <Bc|Frteitftt|| ODef 
€ron6w9l£#^aw/fi^l>n.i647. 4. . 

BlOCH CMatdiias) |Ja>;.i 4»fn|< 'i(?8a. 24 Örto6; 

f gaDer »ät Anders Mc^Mrifen ..©cgn Wi) ^oftJitotct. 

in«;g)?«)et Ki«ften'Han» fjoitttr. 1702 öqjofierefte ft«* 

fe Gymntfiuai. IBJil^ ftetcftct fr rft Aliimnus, /^m De^ 

fiSfl i %mx 171 1 M(ei til Uöor 4 (£^iifliama. grl^olM 

ia 171a Gfddöm Licendatus in Theologia. SJfn jtri* 

imbreöe , at |an iffc fom til Slorgt. 3miWc«il> Mip 

X7113 S»ag. JörgeiiKarftens @tift«4Jr0i)fi j ÖMe a^ 

icrct, yaa DetOTfloar/ at faa tenge Karftens Icptm^ {FhIM 
npbe^^tiD^Pttifienie äf e^rifiianiff tcctoYat, imoi» oX lanne 
labjl^krfim, foin f unöe Monc gm6e6et. SO?en Da SKag. 
en Karilans iStatet 17^7 t>ei):©0i)e« afgtf, bleö ^an 
fi« ®tif«%o»fl og e^gnc^r^fi H! 0t. Knud^ Sirft 
ÖDrtrfc, ^t)of ^an teöe 1729, 27 <Ro». ?B«r gift meb Sij. 

feKarftena, (n jDoCtcr af bemetttt SKag» Jörgen Karftensi 

Öfriftet?. 

% de interi^u Judap. Hafn. *^i7o8» 4. 

^•^dcSt/^uy^ Panlino. ibid* i709» 4* 

r*— McktemataPentetoftalia, ibid. 1709. ' 4» 

•^-^ de Pfaltarun> C cantorum 'ortu in ^cclcfia chiiftiana, 

I ibid, I7ri. 4. ^ ^ DiC • ^ 
^. \ 
144 . Bio BIu ' ' 

\ 

'iDi(r« intfuguralis de Avet^um^Jfja-ia, Adatni primi , 

ab Adtmo fecundodifteientra. ibid. 171 2.' 4. j 

BlOCH (Severinä^) gab 1696. öMJ ?Jrtt- i €IW5^ 

I gjiOorg «tift «gM»* faDrr • »«t FrWwicb Bioch , $9^ 

Maven Sörens ©Ottft LÄigfe 1712 bCpOtiercbf Jö» frö 
tmrg @fole. 1716 f9 ©tÄ-^poo Wa1kendorphs 03/liegiu 

00 aortt cfter blcö Decatius^Diia Snofievct - 1730 6to 609Ä 
m^^xa^ Hl iSatret »gtaBhgflc» i 3(ar^uu^ ®tiff . 1741 Pr 
feffd- Thcolögifc »rMImi>*fifim ijtiöben^Äm 1746 ®« 

1747 Stif«'1Jn)»ft og ®0flp^r«<l iii wr f?nic Äirfe t 
UOfrnn. Z>0^e 1753. 19 @cpt. ' ®ar sift.meb 

Haidiiig. . - . , 

' ' SFtifter. 

Difp.^e morte pbilofophiQa. Hafe. 1717,' 4. ' 

— — dePisBJudidia* ibid. 171 g* 4. 

— — dc Minifterio Litterat & Spiritua. ibid, 1741» 4* 
-*---- da Antidotis adverfus prsjudicia in Epiflola P&uli 

CoUofTenfes przfcripta. Disqy. Ima. ibid. 1744* 4* 
Söi«n Rftudfens ^tt)€ri#0CJ<^i<^tC; iCHet « :©jfj«ta« 

©ttcHet. ibib/1^5. 8. . . ^ 

©0ÖQ|®0nn<nTönneBloch, unber ©teit' Soran Bl 

tfterlaMc ^frifter, farfle (^jimling, S|»jL 1756, 4 

BlUHME (ChriÄopliDrus) ^Bb 170», 39 Slag.iS? 
rcn i anfffln f I^DOr ]&an$ guber Johan Barthplomffus Blu 

Den SiD 0ar $rce^, mcn fiDcn blev/ JtongL {^of^JroitHfai 

^ani 9Ro{)er Mr Ide Amalie Jönfinin 1727 tdflf tt! 

«erp((tct i 3cna* 1730 lom til Uttit>ctfttct i jtiBben^omi / 
I^lri>^er 1732 9)^a9tiier. 1734 6(et> f)roefi ti( ONgtn^ t 
0cln. 1738 3(r(^tDiaconii< i tdnbtx. 1740 6l0t<'Vritfl Blu 12 ^ prd t0®an^e gift.. i. SKrt N, N. a* a»cD Dprothe Be- 
ig» €ommcrcc9laab Vitu$Berings©ottcr, o^9^ag.Chri« 

»iiFrid. Nyeholm^ $r«jli 8fl):0C; |>att<(&l.fr. ., 

iercitatio Philofoph. de eo qvod pulcrum in Theologia nt* 

tm:ali. Hafn. 173:^. 4* (Z,)^ 
. BlUHME (Oieteiicus Henricus) @08tieff}r«0 paa 0m ' 

»t)( i .$)ulum 9(mt. 

. ^ ÖPtifte-r. . . , / - ' ' 

£eipj. 1754. 8. ^ 

i crbflulic^ JJrH)i9teii/ ibid* 1755. g.' 
rifär We fo 3«fttm lw& i^Äbenv ibid, 1755. g* 

BlUHME Cjohannes Bartholomaeus) ^et) 1681 .1 Oiot^. 
l?0llöer i>(int gal)Ct »arChriftopher Bluhme, iieaar 
ilac fommefht)^/ (an< SRobcr Ctttharina Thomfen. S3k» . 

iJcruiijl af goDercii (elo , inMil ]&an7oo reifle tU ac4t<^ 
i SKoSof. (gfc<t et »at aari Sortob fom l^aa ttl ^t0« 
Dll/ og-HcD. i fonr otitaget af bcn ^«mtndige Johan 

cunsman» i704rej;jle til Äicl. i7o7:Meö Vroffl til SRol^^ 

i 9tf9C(n. 1728^ Paflor Pifimariiis ijcD 9»on<| Sirfe i 

Itorg* 1729 iSongl. j£)of $tiebifant t ^iBbcntaon, 09 
i««e Sat fort etteOr e0n[cdfionarii Smbtit i Chrift., VT. og 
4V. ta, »ar Ofl a)?eWcm i ®CDcröl jRirte-3nf|iccfiön« 

»ium, fra &etrf«tfte ©tiftclfe 1737^ DoDc 1753. 

5 Ort. ©ar gift mcb IcU Amalia , $afior XSeorg Jöniii 

eFrifter*. /-• ^ / 
iip, de Ufu principiorum rationis fub Prsfidio M. WiMe« 
Roffoc. 1701. 4. ' - . V 
i N \ ia6,, fil^ Bly fiod \ U ^ 
Äföje^lJrebidt flfiet ÄSnij Cbiift. vt SeUff/ir^j. 4 

BlX MESTER (Chriftfanjis Chiiftophori) gi^ \ J^f>t\ut 

^ i/644. 29 SROJ^. ^«KJgÄWt»ttrChriflo|JbeFBlymefteiSRaö&* 

09,^ttnb«l«*SKairt) i ^orfen^ ^«8 ?K tbti Anne >Jieis ©ötttfV; 

1662 Dcpoiimbe fra %cx^mi ®fok. : Opi^olM fij 35 9iai 
öebStcabemJet/ Wet) tmfter 1666 Äoutcctor »eb KttrröM 
k, 1667 6(et)9)2a#err og famtne Sat dcD iRoiigL £(ilifi 

Idmit^Ut alMtt SȀg. Jacob Manfen, &^nt'^XCifi dl| 

Ättbolp]^i3»ectttgl&cöi2faW9i@m6cbee,ti^^^ osftanue 
omftöcr o(.fttcccbrt<, SW^ (mbffiant ^ijn faolebe* ^«»DeÄ 

»eb SDJag. rtanfens ©^bf ba ^an 1(^76. p^lan. cil bettc Smi 
tebe fetji DIet) inb^iee. Og atoret berefut 1677. loOcfel^ 
inbfot iii ^toivfl ot>et äläfborg Slerefie. ^ar gtft meb Ani^ 

WandaU ©Bbe 1^80.; 24 3a«- 

^ ©f rifter^ '. / -^ 

Diff/de Cohftlnitione Metaphyficae. Sub Pr«f. M. j- Georg] 

Lemovici. Hafii. 1663. 4* ' 

De libei-alitate, ibid/i664, 4. ' ^ ' < 

DSatribe Philolopb. continens Mifcellan^ qv^ftioiies qni 
tuot. ibid^ 1665. 4* ^ I 

'Thcmara Philofopbica. ibid. 16Ä5. 4., (T** Cimb.') 
, BlYMESTER (NicQlaus Cbriftöphori) SSrObCt Hl 

ttÄÖforige. ^at feb. iS^Si »let) («rpSRector i ©longe 
©Me. 1677 SRagijlct. ®ibtn @oflac^|JJr«ft 1 mt 
©0be 1696, , 

ertifteij^ ^ ^ 

Stateia mfteiiae pritnac Peripateticorum* Hafn. 1669. 4. j 

. @iibdtg |)imJorbtting. S|t)n. lögo. i.iBih.Bt-^ \ 

BoDVARSENCArne) gr cnbÄttlmnbt 3«lattbjf®d 

'^mt/ oggob^oct "i Bod Böd Boe Bog Bög 12^; 

' ePrifter, 

^0 |ar omfae i^l^tm ^ifiorter paa $Rm: Harald 

Ringsban^ft, Thprften, Uxafordts, Ragnar Lodbroks» 
Hall&6d Vandrxdi/kals^ Droplangar - Sönnert , Alex- 
andnätLndpvici, Horders Ofl Holmveria af Bravai* 

lasiaget &c , fom Dofl ilf c iibti M M» tryfti. 

JBÖDKEk (Johanneö 

eftifter. » 

!tie fira>@i(ea» i $\Bhtn^0»ni ^aat. S^m. 1^29. 4. 
BoESEN CLudoviciis). grt i Stivttminbt, ^»or l^nf 
Der Morten Boefen i^at tejibcrcii6e SapcKao, fom ftbcn Mct> 

iC^mfl f ebdtofr/ ^aB< SOfOiXr »ar Johanna dthil* 

Schreyi. 1751 V. i J52, beponrrebe fra -^ditBaefr fiSfoIr* 

©Ftifter. 

;lpafl0er«. aScffrrtelff. Salborg 1757. g. 

#rit>tlfe m ©lanitufrt {onDe^aArb i g^cn. «J. 1759. g.; 

• 'BOETIUS (VilhAduÖ G, M. €tt gUlrftorgCt. 

\ ©eriftejr- ' 
Incomium ^lotlicum. Häfn. 1653. 4. CÄ Cf«*.) 

BoGDAN (Maröniis) @ce Did^cra gele&rtcri |Be>iC0tt^ 

Tom. L p. 1 187. og MoUeH Hyponemata p: 339. ^ 

^ BÖGFiCFrid, Dannefsr) i^n lRoti)m«nt, Mtt^ 1761 

#m 3um< ^eeii#ei) i Sranquclat 

!i96manb€ti i ambon eöcr aSurjtn 5Baniwcft# p^^mt owr# 

to^ct) tragt for £9fet, öwrfat «f gnj^elf!. ibid. 1759. 5. 
BöbH CNicolau» Seidekn) geb i Jtigr *r«(lcg«arb i 
»arl^ttöj ®eift 1717. 1:7 Äujt ^anj gaber tmr Chrifto. 
^r Bögh, 6o9n^?Jr«j^for ?ti|e 09 01fiab «»«emg&cber- 

l^ani aj^Qbinr Kirftlne Seidtslin, (d SottCT af 9)^a8« Nichel 

Seide-^ /, I • N. r ^ 
I %2% .. Bög fiÖH Bo) 

Seidelin, (gloK^ og ®0gÄC>^«fl i ©cJatttorBofB.. 173J 
tUo Hl Stcabemict öimitteret of ^^r. Peder \Völdicl;e i @fl^ 
öifrftA. ;«ar fetjl @RM/v}jr«ji (ot en fort ©Dy J)mftd 
$r4^fi paa rt @fi6/ foni dit til ällBier. 1747 ble» @^n| 
$rarfi tU iKicrtcmioDc 0% ä^igfirup / og fi^ ^coi^fi i Sa«i 

älgierflfe greW'j£>ijk)ric. ibid, 1747. 4. 
:Qm.®ttM og @fdcn<Srcfn^Ci) cfrrr SV^ttiireitf it^ 

1764. g. I 

t9l0nf!miv9^SaIefbrSf8gCiiriman Den®90ettbc< dtrsimn^ 

^abtxil 17^7- 8. ' ' ^ 4 

BöHxME(Joh/juftup) geo i Offerstf) i ®aj«. ; i68| 

(ici> Doaor Mediciiiac, og pracrtfefeDc f JRpfiabiugxpaa g^Ijiirt 

6f tiftf tr. . I 

Difp.4« Menfium defean» Hafn, 1684. 4. 4 

\ BÖHME (Matthias Cbrjilianus) gaO pda 2tl«. v 17 J 

bla> «fib«'^}Jrfl?fi (Hia Äjlifibkn. 1758 @ogn«^i)Jr<5jl ttl 4>y 
«ato og 3^^ i ©ram .^rrcb i ^otcr^Ut^ $mfitC/ ^oo^ 

fliftebC fig mcD MaHe Elifabeth Kling, ^r. Thydio Tho 

Lorentzciis , ^aoö SormaAb^ €«&• ',^/ - 

ePrifter* 

(En^atcc^ijmtiä, falDet: -bc fonDe Orb< Sorm. ^aber<f . i7<i. 

(Sorbc^SXegler/ inbrpffcbcf bcmelbtc €a(ci:|timu^. 

Sn UbCÄ iRp^aart ®aot>: (gt Jibrt (gitpf fr af Frankens 

til Kt)ct> ot^crfat meb gortalc* ibid. 1764. i5; 
£bei4i. DaV. Haubers Sattfer oiu aanbcKg 9iif«gtiimgcr/ o 

fatpaa©anff. SJon. 1755* S- 
Bo JE (Fridericus) gjat forjl (SWeme(faP oeb ®«if( 
|dfcC i fi^bm^apn. 1750 blco ne^rfi CEapcOaii til ^tmita 
Sirf{ f(Hwmr|Uö^- 3?0br 1759- / 'I 

6frif# / \ Böj Böi 12^9 :i 1. , efrift.er. 

KctUmibfRlv^UipxäniUfbimfia. ^iw. 175008 1753 1^ 
l Bo JE O^^O ®ar f^r j! ®ti6i4)t«f} iKia €^uia. VAti> 
jfeen 4)r<sfL til aflcr ®9cian( 09 Sromaci fJro^ficgicto t fUtMf 
m ^rot^fite ^ficr^ic^R i etnfHanfantt ®tift. ' 1768 Sko^ 

Bf(}cr« ®ifit m<D Hanibaline Cathrine Caftberg. 

SPttftet. : 
our^al paa ^ani farfic 9tttfe til €^ma/ tvsUt i Baags 9aim 

littfltr. Tom. IL pag. 311, . ' 

öf©aniwmarf. Ä^»n. I745y8• 
BoJeSEN (Jobannef Fridericas) %8b 1689. a ^g. 

Pani ga^ »«r «Rag. Frideric Bojefcn, ^Jrofl til 3erflf f og 

iBcfler^SBrenbcr^tet) i Slalborg (Stift' ^irferii i Slaltorg ®(9# 

It^ f&cn i ^edttf^olmt/ (oorfra (an bcpAicrcbe 1711- Op^ 

olot pgbereftcr i mange Stor ub 3(cabenitet, og ornorrtbe fig 

f O Information. 3nMoi) fig og fom ®tubcnt 9(ar 171 7 

t^tc^ab mcb Kiiflen @al. Bredats. (gnbflig fif (an Ptb 

rofcjfor Linrrups {)telp 2cilig(<t) til at pr^Dife for btt 5(i)rig(. 

rffaK, (porpaa |an (iraiP 1727 blcp falbct til (Sognc'$r<r9 

t ^tentHTttp a)?rnig(rb 4 {)abcr<lcp ^roDfiic jDfbc fftct 

<gcn ®pag(eb 1761. 16 SRoo. 

"efriftet. 
<t Sgicnfobttt Untxr^olbnmg. Jt(on* 1715. 8« 
lig(cM ajeioifet. ibid. 1718. g. 
aanbclig ^Rt^VTlaxifQatt. ibid. 1720. 8. 

BoIS-ClAIR (Caspar Antonius de) f|[oi) i tionigran^ 

Ifcrig. ®ar forp y\^\tt bmftcr rcformrert, (Iben Ioni til 
eten^apn 165^3, og fort cfter iintog brn Iut(f rffe Sldigion. 
rpaa (an 1693 Mcotranjf ^of ^rorbifftnt i Äong Chn- 
«n V. $tb. SBca (t)or (an eftcr benn^ Stonge* ©ab er af* 
%ltm, cr ubtf icnb^. ©cr immt, (an igicn ff nlbf po^re gaact 

3 ^m 

■ * 
/ 1 « ' k \ . I' 130 Boi Bor 

t^tt t\\ Den tomcrffe ^rfe. J^n m »el «ttft.t t<j9iic 

föt^ei . ettifter, 

Dialpgp* entre unLutheriön & uÄ Reforme. Coph. i593., S« 

Llittre juftificative» ibid, ^695. 4» ' i 

Nouvelledefenfe. ibid. i693,.4, 

Jonas /Proph^t $acr6; ibld. 1694* g. 

Pfeaumes Ecclefiaftiques. ibid, 1694 & l6,$6i 8* 

La Vie de S. Thcmotee. ibid. 169$. g 

Dif(^urs evangelique fur l6 myilere de Ia purifieation de Ia 

) Vicrgexmere de Dieu. ibid. 1696. 8* ^^ ^ '- 

Catcchisme Fian^oife, DanoifeäcAilemande^ ibid. 1697. g. i 

Epitre aux fideles Subje£ts de Sa Miijefte le Koi , / 

Oraifon funebrc de Chrift. V. ibid. 1700» 4. (Z) 

BOLDICH (Ehi^ftus Chriftianus) g0&|i647. fifRw.^ 

i ©pnöerborg , l^wNr ^ant ga^et Job. Boldig »ar ptot^ 09 j 
©ogne/SJ^ji. <S>an« SRo^er ux Jacobine Hegcr. ®ii fjgtft ■ 
t ©fale t ©Uiiitertorft og Jpfcef. 1669 trog tif fKcabemieCi 
i Sena, ^t)&r ^m 1672 bleo iO^dgilier. IBar 0^ i SiHei 
S\BMIio»n, pai J^Ditfet fi^(ie @te& (ani^at Slt^f^tmator (o< ' 
Stentetnefter Henric von Stöckens f80rn ! 3 9lar. 1677 blcn 
ADjungeret @l0t('og@9gne^$rirfl (il t^en tt)\>fit3Xtm^t\>i4>th 
fingeev. 1688 t)trfe(ig Sogn^^t^fi til bttntlbtt si^eniQ^cb 
fftmmefleD^. IDabe 1706. 19 ^axt. ^ar gijfe nitl^ l^oftl 

SonnänM / p. Juft Valentin Steemands 2)otter. 

efriftet. 
Thefes Mifcelkncat. Jense — — "4. 
Difp. de qvsdione : an unum corpus pomt efTe fimul in plu 

ribus locis. ibid. — -*• 4. * \ < 
— - w d^ Pontifice maximo Hebrarorum. ibid. — — 4» 
— — Fafti Qj^ M. Scavolae Ethicaconiideratio. ibid. 1673. 
^^^.^dt concurfu cauis prims cum fecundis. ibid. 1673, 

e^tifUf^c ^nttH^m to ealvinif^enS^etrieslttfeit. 1684. /» 
/ Bol Bon 131 Sof^. 1696. 13. ■ 

Stbbatum aiiimac fiinaum. Obfr %mi\\w%m\%\\\m ®tfL^ 
IRllI^. Hafn. 1703. 8. ' 

2>rf ctoiflca ®atfer« Jcfu chrifti £ie6rri$rt Sefl«me«(, «at 
®i>rtfrekung tum MiJ^nSll&eamij^^ Äopctt^, 1704. ia» 

8ifl'^<et)ifw Ot)Cr Anders Gunthcr. ibid. 165)9. Fol. (.A^^ 

BpLi^iNG (Fiidericus) geb i SRorgc. 4an« gaber Mr 

Anders Bolling, @0ntten , i^nn< Fridcric Bolliiig, »atfrtjl 

; ©ftibcnt, 08 3nf0rmator ^o< ®«icra^g»ajior Jörgen Rekh- 
veins ©BR i fRorgel aiciflc bccpga «Dcnlanö*, i»d fom ttC 
amiicrDans/ Nt %n 1669 l9t) jts j^mse fom %m^f5mi at 
«iffe til O^inDren* <gfur ^an4 Sdifpmp dl Ofitnbirn Ucojian 
1671 gjiqöencrer, 0$ bcrifter aJoeti)ra9(r ))aa !Bata»ia/ og 
«iitagen ai torc m ^oOanbf! ^^ro^fi fammcfieM at tofc ^ebraifl^ 
ito UtkUtt SSogj^oibrr l^oS en griettianD/ fom gil (il (S^mof 
)vorfra |an efttr £ aJ^aoitc&cri gorbb tomtiliait tapata* 
lia/ o« for mmlbu ^mfltt gor6on« ®rplD ^- jii^ xfff ccd 
og SiKabeffe at reife ^ieiiu ^^aa ^kmreifcn^blet» ^an 1673, . 
(iSige mei) &iUt, ,^an tav. m f fangoi og o^Bragt til Sagdf ' 
hob, og 6cr0t^ct ^Ittng inbtii pae Sjooer. £om ompber ti( 
SMeu^at^Q/ (bor ^an informerebe i M cnsclfFc Sprog. 

' ^ G^rifter. 

ÖjlmbifFSKeife/gSojj. Ä^bn. 1678. 4. 
Unbermi^niqaonipaflatiBmbm. ibid..i678. 4. 
Sttlbfommen <gngd(I ®rammatica, mx%t meb et engelf! ptV/ 
tionttafr. i^y^ 8- 

BoNDE (ATidieas) g0b 1638 f <)b«(lrup gjr«(kÄa«rb 

t gtoOaBfi.^ J^Mi gabcr »ar Hans OlufTcn Bonde, ©ogtK» 

3Jrir|l til ^bcbjirHi) 09 gltjng gReniaJeber, i56i brponerebe 
:N fr« «ofifilb^ @fo(c ; 1685 0Ub @ogrw%«jl for ttao^ < ^ , I t ) • 1114 ' Bon 

. ' ■ . '.'■.' 

SDannemarKoflSRorgcJ t»cnl)^$iller# Pier«s&ju(Kti«. Äjn»,,. 

i 1^71. 4. -' 

®uB< 0»|cononiia iBlanöt SDJcnHfffeiie uDof ©toumnB Charlot- 

' ■ ' ^ t« Amfflia ©prOfl '. LMionjme propofc, Dieu dispofe, 

SBpc 9iegnc/8foU, ^»ot^M ©ifctplen fan i^anre f(tt fjetidoU"^ 
^ ntclier: ibid. 1678 09I68O» 4.' , 

BONDESEN (Arnoldus) 

Arithmetica «ui ea mercatoria , cHet Dm \ flptottC Stt0Bnia»W 

peliqvium MetaphyHctjm. ibid. 1699. 4: ' 

Dclicise Geometrijecompendicffaj. ibid. 1764. g. 

BoNNUS Qacobus) get) i 9U6e 1574. ^Oaitf fjota 
t>ar Niels Bontium JSadDmdnD fani.mefltW. ©cpöiictcbe ft« . 
Kiber@fo(e. UJriftr Dmftcr uDettlanb* oa blct> SJ?agiflcrtil 
9£iit(en6er<}. 1 600 blev $mfl til Sarum 09 iBratmninge t 9{k 
Ict ©tift^ 09 itt?cn ^rot)|l i ©iBtöin^ J&cmD.' 2)aJ)e. i649, 

i Q SR^rt. ®ar gift mefc Anne Hegclund , JBiffop Peder He* 

gciunds ©utttr i a?i6;/ 
» * ^ ÖF.rtfter. 

Anagraphe S^ difcurfuf . hiftoricus de Intaphernis Uxorif, 
Vöto\ qvod öpud Herodotum Lib. 3: cxftat, 4.' 

Analyfis hiftorica Vaticifiii La£lantii de Imperio joccidentis in 
Giientem transfeiendo. Witteb. i^pS! ^. * 

'c^rmina Varia. {An, Ter.) • '''''^^' ^ 

l^ONSACH (Gevhardiu Joachimi) gebl OI)ettfei653,^ 

14 @ept. gjar ferfl 9?ectör »eö *t>olbcf ©fofe i ®t<»Ha«&. y . / 

Bon Bör' ". 135 

tton^im, ^vilFet Smitbt ^an ntbla^bt 1797/ 09 itfbt Viat 
1728- 4>an ^ax gitJrt apo SJMr. «l O&enfe 2atinf!e ' 6f ole 

► <5re HofFiu. ^Smlinitt af Fundat. Tom. 5. p. 89. 

Gf rifter, 

' Exaraen Kippingii contra Logicani Aiiftotelis. Hafn. i676,4» 
CoUoqvium Philolog. di 'Av^MTÖyru^ticLf *«" locjxmha- 

* beat in Lingva fan£la« ibid« i$79, 4. 
Defeniio Sentcntiac Chr. Noldii de Oppoiitione menibrorum 
' in <)iftin£tionibui , adverfus Job« Frld. Engeimannum^ 
ibid. 1682. 4» , 

fiig-iJrafbifrn om Eiifabet Hans Dotter. Sl&m 1714. 4- 
BoNSACK (Henricus) ^Bb i ODcnfc. SBciflc abctUaiibf/ 

»J 1665 Wrt>DoaorMedicinari jRintdtt. ^ 

ÖPriJtet. ' ' . 

DifT, inaug. de Obfh'u£lionibas. Rint, 1685. 4» 

BoRCH (Andreas Jani) fjab i fltocrum ^rflsjlcgaarfci 
ÖHerbalen 1 Slggert^uu* ©tift t SRorge , |>t>or ban^ goJxr Jem 

Alexanderftn Borch Ht ©ogne^^Tif (!• ^ans SJfobcr Mr Ma- 

rsn Anders ©otter Opdal. ©cj>0ncrcbe 1685. 95lc» öcref 
Icrantagrn af ©oct. Jae. Birc;herod i Obenfe, for *at nmx 
»iife ban^ ©an , Mog jiöeo til SRorge for a( tofe for (tne ^al»^ 
(Saö^cn&t;. gnbeligble» ©lo«'?PrÄ(i »A 3{gcrbui!« 6lot; 
6o8flc-55r«fi ^il 2{g9cr«3»reni9^t;D| og ©k^^proöjl i SSraget 

©Fttfter- 
^m\t n l&<bmf!r SBorgc. Ä^tjn. 171 ^ 4- Sr en,öt)rrfd?t' 

telfp af onrp Knmf Nori Regnt m. . < ^ 

SBi&dfFe @iunge^^or. ibld. 1709 og oifrtre m gvo. 

Borch CChriflianiis Severini) ©ogncpr crft (t( Srihitqti* 

firtc i gtibericia. ' ©le» lögö sSRagiflcr. • 

,3 3 0^t:if. •^ . f \ N» \ ; 134 ' ^r 

©f rtftet. 
\i^^f^Xtb\ii Ä6er Andr. Cafim. Yhadseus von der Wengtn 
Lambsdort ÄOpJ. 1701. 4. \ 

BORCH (H«nricu«^ Carolus) g^bf i J^XibtX^t». Ättb 

1723 £)0ctor a)}et)idti^ pai Si^btn^ami %caitmxu 

'6 Ftifter* ' ) i 

Difp. Imug. de Äcoibuto. Hafm 1723. 4. „ ; 

* BoRCH (Janus) ^- j 

SFtifter. 

BdRCH (Johannes Alexandri) %(ib paa %ittBtn f ] 
Zxon^imi <St\\t , ^ttor l^ani gaÖer^<>r. Alexander Jeiifen '! 

1729 reftberentie GapcUan til vor grelfere^ Strfc J €^rijiia«iaf : 
f5elM'9Jt0oH wi) Deti Äongl. afiorjle armrc/ 09 i757 Profes- 

fcr Theoiogiäcxtraordinarius. 

^ rrlff. e^riflan. 1749. 4. 

6rai)/®frifter oörrcnDeelöföebcSJemicr* ®&rijlw-i75i'. 4*^ 
jofeph Hails guöclfgfe 09 («bcliflc Ot>erioeielfct, Ijpctfat af 

^oflanbff. S&»n. 1755. 8. ■ ~! 

^A. Wavwiks oplefif ^tthhimx, 09 forbrt«nfte OpbtfQiiu ■ 

ser/omfataf^olIflnöff.Ä^ijn. 1755. 8- 
Dc Ia Montagncs g^rifleligc Sarrfet om >ore (f^lMg^ VKgtet 
imob ®ub/^ tmob t^or SR^fU 09 tmob o( f<IVf 0^er|at af 
«Ooflanbjf. S^w. 1755. 8* . ^ 

BoRCH (Johannes) ^0b 1737 1 ÄuguH i^clflA i®tce(#' 

lAiib/ l^t^or ^ani ^aitx Claus Borch Da Par (SfoIc^oRxt- J^xnai l 

SDJoDcr »ar Abel Cathrine Holm. gjjcti -6a ^ani gaöer firc i 

' äar eftn b(et) faftcrtil^iDcgn 1 Ulbbcrg i SBiborg ©tift, fulg»' ^ 

U ^an HKi) Sar^i^lbrcnt tu S^liano* 175 s tfcponerebe fta aSBf' ; 

- torg ; 1 . ^ , , . Bor 1 3 f 

\^ 3U5ct ®ttfC 1768 MeD tJroöfi i ^inb^^ctrrt- 

ePrifter* 
JtI«j^?r«Wfen oiKt Song Frid. V; ^aKotfl i766* 8- 
öm bcBinrigcBorcher fer BoRRicHius. 

BORCHGREVING (Melchior) ÄongU CdpcI^aSfcflÄ 
j^Chriftiani IV. Stb. * 

-ePtffter. 

IX Davids fjfiltiirr mcb fire^iStanmct, rHmt)u« abfat. SJb»» 
1607, 8, iBih.Tb.} 

BORDING (Andreas) gjpb 1619. aigaa-iSRIbe/^bOt 
, l^aai S<>t)<t ^OCt Chiiften Bording^ t^at Medicus Provincia- 

lii* ^an< fljfobet t)ar Ingeborg Klyne. Sej^ouercDc fra 
IKibcr Sföfe. 1^53 iki> ^agtjiec »cD (Sorise Stcabimte. • 
: Opl^M (tg CB lang JiD i ^r. Tage Thotts^mrf, 1664 
,Mti» Leaor Theologiac i gtjbe» ^<n fom l^aii iffe bar 0»ct 
i ^ra^bir^Sinbcbet/ fom bernrA ful^te^ rcfigncrebc iMiif no^e 
Sarefier/ og brog ttl j(trtai^at»n, 'I^Dor ^an cfttt Songeltg 

SSefolIng (Iw Mercuriura Danictim. SDabc fammff{<b< 1677, 
Chrifti ^irtinictfarrt ©ag. ^an bar ^n af pne Siber« jlf^rflc 
VocUr, ^ar (trrt^et abfliOige 9}cr</ . fom af €onferentd'IKaab 
FridenV: Roftgaard blm famicbe, og jibcH btb (gtatl^SKaab 
Hans Grams gortale cre ubgiDne. - €r altfaa f^ani 

. ettifter. 
Andcrj5BordiagspQcti(f<®frifter t to^arftr ^|>btl.l735*4- 

meb H^ Grams gortale. J * \ 

SRojlf aanbelige (Sangr, tr^fttniebBriinsinans pungcnbe^Oiit}» 

nt*89|i. S^»n. 16 87. g. (TLCimh.TerJnfc,') 

BoRDiNG (Cbriftianus) , gob t 3(ar^utt«, ^bor ^an» 

Sobcr SRag. Laur. Bording , beB ?(£lbre, Uar Leclor Theo- 

•logiar. 4yoxii SRöbcr var Mai:ie Peders ©efur. 9icipe i fo 
9(ar abCBlanb^ (faaSfor^uuJ Sapiieti SScfofiaiRg; ()g pariSBit^ 
' . '34 tcnbag / 1 / .1 ' . I ; ' 

ftnbrrg t5oo 09 160U Q}eb f!ti ;^tenriFom|l^6feit SRfc(9r 
i kox\mi ^fole oititreiiit x «"04. ^t>tirct em^be |dtt fofc^r ^ 
^ fffun en jaiillfe fort ?il)^ meti reifle ub igien meb Steen Rofen»'] 

.fpflrve 0g Dor l5o9 i^abua. 58k\J fibcn $|rfttbd Obriftiaii V. I 

£ii)'9)?cbicuf / 09 161 1 toft SD(Kt0r/®raben 1 9)^ct)icinen. £)m^ ^ 
trcni i6i3/)blri9 9)r0t)ittctät0Kebicu< i 9ti6f ; |»t)0t f^an giftirbe j 
i^9 mcb tugeborg Kiyne, |Raabmanft Ati^^ Klyms Setter. , 

De Hiimpribus & Spiritibus. Wmeb. i5ob. 4^ ,| 

Thefes inauguiajeis deHydropcj Hafn, 161 1. 4. conf, OL i 

WormH.Epift. p. i & 2. (Citnb.) ^ . * 

X BORDING Qacobus) gÄb 1 5 1 i. 1 1 3»»* « ^tittmifku ^ 

JS^ni %0lbix t)at Nicolaus Bording, $t0bmanb [mnmefirb?' 

J^flttä SRober Adriane Adiians ©öttcn ®Tf fetfli i ®foIC 

i SlnCtverpctt; {tben t Somen, Iitog bcrpaa til. ätcabemiet t ipo^ 
tili n d;ont)KDier / i$3g bkt) SRector ^b ®f olm i Sarpeiu 
(raS/ Teiftebcrfra ttl ^j)nomen/ (t>or fian tog S)0ctar^rabeiiF 
t ^eDtiinen. ^ractiferebe Kbett t < äfattoapen og «Oamborgl . 

\ 1549fileö ProfeflbrMedicinae | 9iojlof| 09 ?iV^CbJC«« 1^0* 

^crtufl Henric af 2B<f Icnborj. 1557 8iö*SD?cbicit« ^oi So^ \ 
> t56o. 5 @cpt. ^tbmi ^an tiot i Sarpcnrta^/ inb(ob ^an jig i ' 

^ *$€jJtC(!Äb imbFrancifca Nigiona,rn9CRUCp(!Patncii©ottdf* j 

ÖFtiftet. 
Pli;^ologist, Hygieine &' Pathölogia. Ro(l. ijoi. g. cdeft- ! 

te Leyino Batto. . , 

Öratio in obitum Chriftianr III. . Hafn, 1559. 4. Witteb, 

1559- 9- 09 Mtx trpft i $w6cttl^«i>n 1737. Fol. tfffi* j 

9e mb C^^agii Annal. Chrift, ill. , , n . I 

.Pliyfiologia recogmta, EnarraiiqKief ip VL Libros Galenidc ' 
fanita^e ruenda, & Coiifilia qvidam iliufti^iffimis Principi.-'j 
bus pi«fcripta, 1^^,1605. 8* (^- *• Hyp.Cimb.G.) 

BORDINQ i V V Bor 137 BORDING (Lturcntius) %^ i 9M^Mt 1610. k> geJr* 

^(in< Habcr t»ar aKoabmani) Jens Bordiiig \attmtfiat. Sftct 
W9lt9larf ubeoiaiiDt SKcife Wc» ^an 1652 Profeflbr HiftoHa- 
tuin Det) ®orf< ?fca!)enije, og pb|l i famme »at Leaoi Theo^ 
log^i^ t 3(ar^utt«. So9^9Ra«tfim®ra0cn 1653. StMtt ^g 
fiben en ^m^aart)/ nrmli^ StvomdaarDf (et iStor^Hui 
6tift/ jDor (an bibe 1677. 3oapt. ®ar gift inrt Inge- 
borg Brobcrg, SJorgcJncftct Ra$mus Nielfens jottet af acat* 

(miS/ iDg cfUrlpD (ig en Dottcr, Magdnkna Bording, fem 

btiTi ^qt^ab mcD ^tat^^Haob Peter Fegh tit 0{9Oingäar&. 

Di/ferr, de utr&qve hiftoria refte legenda & intflUgenda. 
^ Sor? 165a, 4. (T&- D. Ä. P.) 

BoRDiNO (Philippus) ^zt> 1 542. 1 gjalj i 3Cnttter*- 
I^B. ' -Oan* gaöer var foranfertr Jacob Boiding. ^an^sSRo* 
to Ftancifca Nigrona.* gulgce til ©anmarf meb gor«l6re' 
s^ H 1558 teponerebe beb $i06cn(^at)n^ UniDcrptce. ©m. 
tctrbe f Den til SKofiof / • 09 Cog SDoctorScnben i ^ebfctnen 
i Siafcen^aon. S5lc0 bcrtfter ®tab^Pliyficas oa .Medicus 
iiStralfunb/ (vot l^an babe 1565. 5 <St^. 

6Ptiftet. . 

Tbemata decorporishumoribus&excrenientiji. Hafni &560. 4-^ 
Epitaphium in mortem Jacobi Parencis elegiacun? 1560 

fcriptum. ' 

Programma de laudibus Se ufibus Ai^i^hn^eticz. 
Elegia dc JEcclipfi Luna? d. 5 Jul. 1 560. 

. ,t)WI!c trr pöjie^OTriftet ere inbfertt i Porfellil Scfipt. 

Acad. Roftoc, part. T, ,(Cmh,y 

BoRGSMiD <Petius) ^ecne< at t«re fab i SXi^e i 39N 
; lanb, gjar $r(rfl i ^orfen« (Iraj: cfteriKtformationen , ^m 
lanbabc 1572. i8©et . ' 3 5 6fnfi 


J igg ' Bor N I i N . , etrifter. 

^n KöcH 3tt&jatt« libi ©friften, fom frrll Ble» ubfat ^f tpbf! 

paa 6t)en|t »eb SRejler Oluf feeifen, ®ecret<m uW 

' ' «tof^olm^ bmffer af .«benll pÄaJDanj! .»<b Pedfr 

» Burgefmed. gSJibörg 1530* 8-* ^ 

©rtttteft ff«l ^Ätt i)«te atuctor til txn^fafme, fom fittbef i g»i> 
flcr Hans ThomaefciTs 5Pfttlnie^9io$ , fcMi Beflpabeiibe: 
gjcljignere/ ja Det ffol »^emn im% k. (TA. M, P.-4/.) , 

BORKAPCSeveiim^is) 

. SPrifter* . M 

tlpart^e ^ttat paa bet ^par^m<ia(/ om betcrea9)^att& ti^al^l 

•at flaaeiiti Ätjttf- Sfim 1755. 8- - " ; 

BoRN^MAN CCosmui) grt)i^aber«(eio i637.28©«- i 

Stalber % bog («1» yaa jtn «l Frgneker l^olbnc ©ijputats Haf^ 

nia-Danum, Jjau* gabcr »ar Philip Julius Borneman, J» U. 

Licentiat, 09 Sccret^ret i b« tpbiff SanccOie. ^Oa»* 3Ro« 

J)er Hedewig Zoega, ©ajlet tU ^tofeffoT Joh. Zöega i Siit' 

tctt^a»n. 165a bcppnetebc »rt Stetch^a»»* tl«i»erfttft SttU; 
(le bcrpaa nogle Slar ubriilanbl 1667 blet) Profeflbr juri« 
X Äi06ett|)a»ii- 1668 Doaor Jiiris. ' id84 g5ot9W1cflct,iSRi^i 
Be»^a»Ji. 1685 Stflf^t i ^Bic|le*9ict. 1689 eancclire^JRaaDvj 
©ebe ii|92. 3 gelr. ^ ?8ar flift meb Dorothr Woim, Soc* 
tor 09 ^Tofrjfor pluf Worms §Do«cr. *] 

©frtfter» - 

Difp. de Oltracismo. Franeqfuer. \6^%^ 4. , 

«• _ Inoug. jiuidica de H^reditate peregrinonim* H^n. 

Myrtus Acadernica Carolo Principi Ele£):örali] Wilhelipin^rap' 

^ Erneftiiiam ducenti ered^a. Sive Oiatio in iiuptifts ip-^ 

fius panegyricB. Hafn. r67X Fol. (^h, QinAr. Pr.) ^ 

Borneman (Heniicus):g5ro&<r til foriflc. %^ t 9xv' 

ttB^a»n.'i646. 3 3a«. @if f»rji i ®foU i aSibotg, ji&tn i , 

' , • ' Äi»btJ«» 1 V \ -* -^ ', Bor ^39 Sittoi|ami / l^i^otfra %an itpdua^t 1 662. 166^ Mct» Sub. 
48 167a Dirfdfg SRcctmr Mbfarame ®We. 1674 bJrvtiHj- 

(gProfeflbr Logices''& MetaphycSces. 1675 .^Oinv^TC^ 

<il t)or*gm 5tivle i Sitlbtn^m 09 <S(lfMi^ro»(l- 1683 

8iff op i 9Cil6or0^ 09 -poftor Theologise bullatus. 1 693 8i# 

ftop f ^krdanft. SDijbe 1710. 3iX)eccmbr. 9)ar 2 ®ange 

|ift. Y.5JRcb Sufanna Worm, Do&. dg Profcflgr Oluf 
Vorms. ©Otttr. >rt•gRebJ^nna Wui-ger, cn gllfc af SRag, 

Hieron. Biejk ^^nc^mff (tl (St- ^Jctri Strfc t SMtn^Mn. 
^^an Ut 9i»et tij gttbclig 9rufl 400 StMr. t Aalborg , og[ 
2200 SKbIr. i Siditn^Mn. ^ 

©Frifter. 

'Ju9^3>r«DtbttOÖCr Chriften Schöller. SI^MI, 167^7. Fol. 
'— -^ w- o^cr Otto Scheel. ibid. 1699* Fol. 
— . — . : — OPCt Chriftine Bille. ibid. 1708. Fol. 
Pär.egyriqii in Natalem Chrift. V. Hafn. i6g^. FqI. 
Oiiitio fun^bris in Obitum Chrift, V. ibid. 1700. RoI.n 
Fridcrici W. (Soltofnjä 9lrt. ibid. I702# Fol. 

Cpfrfttiaal oDer D, Luthers gare^Hmirt. ibid. 1594- iu 

[ BoRNfiMAN Cjoh- Adoiphus) gSroöet til ti^flforrige, 
rS^t) i Ät0bcn|iaön 1643. 5g»ai. 166 x DcponerrDe fra Si«^ 
^ni5«n« 6foIr. 'i668reijle uöenlanöl. . 1672 fom ^icm. 
1675 McP SRector j Sicge. 1 676 (?Iotf ?5r«0 * ^Stirten^aön. 
1677 SRÄfliP^ri i ^i 3 ®t«ft«'?Jr0öO pg ©ogne^iPrÄfl til »of 
^^ru^Sirfc i Ä iBUniam. ^Bbt 1 6^8. 8 SBart. ©ar gift 

[ttrtElfeCathrine Baitholin, Doa? Thomas Casparfen Bar- 
itholius 3Do«m _ ^ . 

, ^ ePtifter* 

%^r«^fen »Pejr Söf!er Worm. St^mM685. 4. ' 
.-^ —r -W- ODer ©Ort. Ole Borch. ibid. 169^, Fol, (Z. 
' Mat% iV.) ' ^ , BoiiNE- I 
\ \ V / •-' \ - \ ~ w /^ * \ 140 ^ Bof 

BöRNEMAN (OUu« Co<;ini FiO %t\i i ^Sz^^m^ 

x683. 28 9100 *S)ati< S^^cr »nr ^rbfeifot 09 Sordcmefid^i 

Casitius Bonieman.. * ^an< SRobet Doforhe Womi. Scp0»^ 

tierebe t)eb J^tpleti^aDRf Untmfltet/' 09 Me» btrefrcr omctetit 1 

J.703 Alumnus paa Borches SoHcgilHU» 171 1 blei> Leftor* 

^ 1 he )iogk t gsergcn. 1732^ gjiflfop fdmm,e(leW. ^»tK 1747- 

a 3uil. - 9}dr 2®an0e flift. i. imD Mette Doiothe Randulf^ 
SBi(fop Niels Randulfs .Do«er. %.' «leö Ingeborg Hanfen,.; 
SBffcjfbt Wiilielm;Hanfens D^trtr. ^ ^ 

SBrifter* ^ ^ 

Difll deZacharia/Barachiae filio. Hafn. 1703.4. / 

\,— — de Veterum Chriftianoruni XMovir^iA ibid. 1704.41J 

_-^de VenditionefervorumftpudRomanos. Dispp» 2. ibid..' 

r 1705 & 1706. 4» , 1 

_ — T^hefes qva^dam. ibid. 1705. 4. CTh. An,") \ 

BqRNEM AN (Olaus Henr. Fri.) " gab i SiöBetll&aDttl 

1673. a Dcc. ^anj 8«bCt »ar SBijFop^ Hennc Bomemanvj 

jg^on* S&öbcr Sufanna WQiin. 1695 be|!tffct til ©tce^3J«i^ 
tor uDi ®or0e (Sfolj^ ^»ilfet gmbelK ftan ncMagöe 1697 oj i 
fi>rcto9 (19 en uDetilanti^ SKeife. ^ct) JDi^mfomlien 6(cp fan 
1701 £anb8/Doninter i (Sio^OanO 09 ifoj SanceOie^SXaaD. : 
©rte 17 17. ^anttöra^ttngegiff. i.meöJohaiineWefch 

mefter. 2. Itiet) £del Maglete Foifl» '^a» HX SJet af ^ 

jefNigaarl) r^Ö^Bart frd 1708 til ijiu 

QFrifecr. 
Disp. dc vietu JohahnissBaptKl*» Hafn« 1694. 4^ 

B0RNEMAN(Philippus Julius) ^ffb 1 5^99 ^ SSttbfC^^ 
bcrg^f Vtomern. ^an£^<|(ec VW;Cosmus Borneman, Dcc-i 
ror Medicinae. ^ail^ ^Oijet Magiete Adolphi VjG»-4er Me- 
den, ^an t>ar Juiis Uftiusqve Licentiatus, 09 fetfl 0fttefj 

tercr J)isi^cttH Joba» Enderic, (StFe^fBifp i ^imin, pbcr 
$9t>f!S:an(cUiC'6ecreteret: ^o< Song Ghnaiai. iv. og &on 

Fridc- I 

. ■ I .■ 
Bör ' 141 

FHderic Iti. i 26 IKat, famt Saaontcui i SKoe^lbc 09 SunM 
fapUIer^ IDoDc i :Rieict^ai»a 1652. pStiig. QJargtftmcb 
Heckwig Zoegt , 60(icr ti( ^rof^ffot ^o^« t Stif ict^i^iu 

Disp. de Regalibu*. Witteb.i(J32. 4: (Bi*. Ä.) 

BORNEMAN (PMiippus Julius) Un JHlgtC. ^rt I 

toius Boraeinar. Jf^aD^ 9)^0t^Ct Dorothe V/ovm. SDcpCttC' 

Me 1697. 1705 hXto Dec«ius poa Sioficrcf^ »at tiDigc 
^umnu? paa Borcbes Solfcsto. ®lc» jtDen ^ommtrtmt I 
pi(ste^6mmmt og 3ttfilti'^taa^« 1729 kiM^^^. 1734 
Kxpoteret for gittanccrnc SD^tc 1740'. 18 3»^* 9)at gtft 

«rt Anne Mtric Holfl-. ^ . , 

|; ~ efrifter. 

l)ifpuratio Vindican^ Teftimonium Jofepbi de Chrifto« fiafn. 
1700. 4. \ 

Dispp. II. de Odiö ^gyptioruhi in Paflores. ibid. 1791 Of 

f \ ■ 

1703. 4. 

*-— de primo nominis ChrijfKiani.Origine. ibid. 170}. 4. 
— — de Daninationi ad Gyiiscea^ ifcid. 1704. 4. 

BORISTEM AN (Wil(ielin) f«M t gScrgCIl, ^t)Or ^aR6 ga^ 
kt Olaf Borneman ut SSiffop. «Ooil blct> ftftfl :Sr«^Seaai) ^ 

pbeti @fntral'9(nDttcur og 1|}r<r{ibent t Stiiitifitioiit^eommtJpo» 
ica, nu tiOigeStaaDmanD iJlvbcii^atMi. ^ 

©Priftet. 

Per. Corneilla s Poiyeiiaes SJhtttpt.r OWfat i ©aitJFe ©et*. 
*^»tl'.i763. 8* 

£>iff( lorbe Bouieniannef fan fonfttOti t f»!g<Rl)( 9(tt(al0< \/ 142 Bor 

' Philip Julius Börkemak I ■ ■ . . I . 1 ' 11-1. I I ■ MII 1,1,1^ 

CosMusQoRKEM. Johan Adolps BonNEM. H/kr. Borkem; 
Phihp Jul. Born. Ol^ Bornewlak. Ole Bornbman» X -V ^ Wilhelm Borneman, 

' j BORRERYE CjÄCobus)^ g»|) 16%^. 16 Ört. < rw9</ 
%WC ^n^ gaber ] Moi ten Jcnlfcn BoneDyo , t>flt £f «bmotll^i 

reii4>cders 2)ottcr/ dtaoftmanb Pedtr Hiiiien» IDottcr fom^ 
tncfiebi. 1700 bcponerebc eftcr «O0te koxi yuMit ©folesaog 
ijSifse, fgprbatSnfotmatiott of 2t)eftStctic>^«rer fammciifti; 
Chiiften SylviuÄ, fom mcD Scfiimooinm forfenMe limnttf 
SXcabemict* (Sfter udfiaQDrfe Examina. fodoD ^an SIcaM» 

inict 1703, 09 jil SonbUtOn 1^0^ ^V ThofHas Timmw i 

sDanRfmarf i Saalanbr |o8^i)tlten j^an og 170$ Me» perfond 
Capcjimi. sKeti ba ^r* Timmer faa Siat efter b«&e^ forUd 
l^an I^dJ Succeffor Mag. Oliif iheffrup x^a^ faore tinge 558^ 
toar, inbtil 1721 , l)a ^an cnbelig U<d reft&(rent)e SopdUn \ 
Sfla<^f((ou. ^ar (.mange %cx plagct m<b €oltqt)e og ^9p^ 
c^ottbrit/ Jaa (laR maatte l^otbe perfonei Capeiian. SaK 
ompber 1753. 18 ^oxt !Bar 2 ®atigc gifc i. t»ed Cathri; 

ne Hcdevig Timmer , en. ©Ottcr at b<mriMe ^t Thomai 
Timmer. 2. mctV Eftlier Haris ©ottcr Hougaard , @0|}ct <it 
^r. Mogens Hougaard t J^nmW, og Snfc <ftCt Pcder fifr 

gcr i Ulac^fc^ou» 

eJPVlfter. 
fBtM(!e \9ftitl&niftic«. Ä^?«. I733- 4. * 1 

S5*cl(fc SKegne^iBret. ibid. ia. ^ . ; 

®p0r<maal 0OCV ^^vi^t {iMfe« ^tfioric. ibid« 1743. 22. 
€ri am SiD^forDrio (tf tt^rnbe Staritet^jtammerc* :K^mi. z75<I) 
8. 6©cck. 

BORREBVX . X / Bor 143 BORREBYE (Olaus Andrea) ^at mU Alumnus f m 

Eilertfens eoOcdium. 17^^ Uci»£K«9ifiet 00 cr HU ^x^ pad 

l Matbefis pueriUs , eDft SDanfl Sfolc ^^t^tmtU. jfic IDcd. 
ÄJmi. 1765. 8- 
BoRRICmUS iCAndreas) %9b 166^: j^ ^ani fRmP 

MtB i SRor^c) paa en ^A^r^ fatbet ^nrmuabnci ;(^a0<ret« 
(e SRaPn »at iveifen, mtn fom ^u hx ti dlUM af ^txu 
Oiuf Boicfa , tiitoA ^M U cg (ani Silnai^n. ®ar f^j|i9)icr' 
Stecror j Sron^Umt €ro(e, « j688 6U)^9Safli{icr. 1690 pip 
Iclij acctot fommcjleM. SDobc 1709. 

efrifter. 
Di/r. de Rom£ Urbisprimordio. Hafn, j6i6^ 4» 
Appendix ad cura» Poöeriores Cdlarii. Hafn. l6gj. 12. 

O9 (ibcn mttX Zittl '" Öbfervatioiies fingulares circa Lin- 
"gvam Latiham» Francf« 1692. 12. 
Vindicix latinitatis purioris, Hafn, 1706. 8* 
iDefatit & 2ta(ibus varoit Ihi^v^r latinx 
OePerfico Imgeiio & redanumterandarum 70 Danielit beb* 

'dotnadaram ratiöne. Hafn. 168 8« 8* 
Ditp. de Antiqvitate Pan£^oruin Hebraic» 
'— —de nomine Jeho^ra, 
'«^ — de cturfu (tudiorum. 
H. G. Mafii Schediasma de Diis Obetritiscuin notis. Hafh» 

\ 1688. 8. 

I BoRRICHlUiS Oacobus) 

I SPr4fter. 

■ Cannen in funere UldarlciCbriftiani Guldenle^^. Haf^. 1660^ 

BORKICHIUS (Olaus) gafc 1626. 7 Jfpttl i ©pnDft 

^X^ % fRiUx 9^\ft , ^POY fianit %am Ohif Claufen Ht 

1^t^% ^anl 9S0((r Mr Magrete Laurids JDÖttCt. gm ^ * - I - ^ ' 144 Bor * • 

qmtcrebe t |tn Unstom &\bim og 9tt6ft &^Ut f^d J^t^Hfm 
ftflel^an Dc)>0ha'et)e 1644. 1650 Mcd 6tt Scctfe «Qmr Mlr 

$io((ntiaiHI< @Wt, l65o Profeffor PhilpIogi« &Chemico- 

Bötantcus. ^cific itxpia famme Sat ut^ianM met)~9ii9eii< 
SDrojl |)r^ JochumGersdoiffeÄern, 09 tog Docto^^raöm 
i äReMdnen tit 3(njiOtt i granrcris. ii$66 fom ^jent; 09 ti(« 
txaobty ^rofrtjtoncn wi Unteerjitirter. 1675 Me»" Bibliotheoi- 

lius Univerfitatiy. 'i6(85 aHfejfot i ^icjlc S?«t. 1*689 

£ance{lte'9taab. S^abe usift 1690. 13 Oct. &t\ftt\K M 

f(w falDe^e Qollegium Mediceum iSwben^ott/ ^vfttn^ina 

feniDen Srmiit og SSpgning Iegfre()e 24100 IXoir, anDrr, 

-inintire Legata ci at omtalc. (^ccHcrcDe bcfenDcrlig i Chf^ I 

micn og Pbilologjia Latina, '^ j 

Epithalamittin in uuptia^ fratris fui M. CUadii Borrkhii; 

/ Hafn. i6/^6, 4. 
Disp. de C^bala Charaftcraii. Hafn. 1649^ 12. ' 
Parn^fius in nuce. ibid. 1654. 4* 
Diir. de Lexicorum Latinorum' jejunitate. ibid. i66o. 4» 
Deufingius Henutontimorumenos. fub nomine fi£ticio Bene^ 

di£^i Biottelandsi» Hamb. i66l. 4. 
Oratio Jubil«a. Hafn 1667. 4,r 
DiC de ortu & progrcfTu Chefniä?. ibid. i66g. 4- 
Arftos pullata tumulo Frid. III. iUacrymans. Hafn. 1676.; 

» FoL & 4to. 
Aräos refpirans. ibid. 1671. Fol. 

SScgge biffc C?C inbfortc t Roftgaard» dellc;,Poet. Dan. 
Toni. 2. • 

Lingva Pharmacopajorum^Hafn, 1670. 4. 
Hermetis Älgyptioruin & Cbemicorum Saptentiä. ibid.- 

Disp. deScorbuto. ibid, 1675. 4. Bor ( . 145 Difp, de Cauiis direrfitatis Liagvariun., ibid» 1675. 4« 
- Qyedluib, 1704. 8- . * 

^Cogitftdonesde/Vairiis Ling;v2 laatine oXatibus/ ibidem - 

PIsp. de Cuiis poflerioribus Cellarii« ibjd. i6j2. 4. , v 
Analecla ad c6gkatione$ de lingva, latina, ibid. i6%2» 4, ^ 
BifT, 7 de Poetisr Hafn. ab An.: 1676 ad i6%i* 4. Francf. . 

1683. 4' 
DocimafUce Metailica. Hafn« 1677- 4» ^ - 

aSetoIIifc^er QJroMerlunfl/ mtciufd^t Durc^ Georg Kus. S^ 

CSomme Og yaa @19Cnf! OWfllt af Jacob Fifcher. Stod^ 
1738* 8. V 

Disp-de Ictero. Ihid. 1677, 4-' 

Jjo^fpeclus Pvsftantiorum Scriptorum Uni^ir. Latuior. ibid» 

1679 & Saepius in 410 & 1705. 1759. 8* 
Disp. de jCbnliio & fomiuferis. ibid. 1680* .4. 
pp — de Qyantitate penuliiin« denominativo^um inlNVSi 
' & Verbalium m ICIS. ibid, ;d8a. 4. 
tinegyric. in Oliger. Wind, ibid. l683*.jpoI. 
Dispp. VL de Antiqva Urbis Roms fiieie; ibid. i687* 4* 

(StOcn inbf^rt t Graevii Thefauro. Antiqvit., Rom. 

Tom. IV. . ' 

,'DeLapidum generatione in macrocosmp 6c microcosmo. 
[DeUfuPUhtaruniindigeiiaruminMediQna. Hafn. 168 8*^ 8* . 

0Wtfatpaal:9b[f,öf Joh. Reefe, Har^b. 1696, 8. 
•Confpe£his fcriptorunv chemicorutn. Hafn. 1697. 4.. 
|Carmina Vai^ia latina jun£lim edita a Frid. Roftgaard; 

Tom. II. Deiic' Poet. Dan. 
Diflbrtationes S)», Orationes AcademLcs duobus Tomis junc- 
> tim edit« a Severino Lintrup. Hafn. 171 5. 8» St 9ortt' y . i r 

,1c I > ^ ' 146 Bor ^ 

ftt inöf^rrc in Aais Mcdic. HftfiJenfibn», C^. Th^B, Hyf, 

BoRRiCHftJS ^Pötiuf ivaii) 5Bar Krcfor f •ötrfofä^ 
^oItii< <5foI< omfrent 1554. CU» tmftcir ly^^Lcäoriheo- 
^logi* iSronl&fem. " / 

Qfriftet. 
De vojibus Gr^coirum enclitici5# Roftoc, 1^594. ff* 
Agapeti ad Juftiniatium Paracnefis gracce , cum ve^fione Ii» 

tina gcroint folura Se metrica. ibid. 1594, .4. 
Xenopixontis Hercules carminc Grzco hevolco expolitilff^ 
Lug^. Far. 1595^. S, 

£>m gj?(!^{c S509er. S^»n. 16 19. 8. . (TA.Ä/öy.BM.) ^ 
BöRUP (Mattinus) ®atr f 0b omtrmt 1446 «f ^5e^\ 
^tat^ i Sgncti dcD &^anbtxb9T9, tav 09 opt^ant t^c^ (BtobeH 
atrbctDf, ittMi! I^n 1 iit'25< Sfar An. 1470, 'förme&tl(l| 
At ian af SogebeR rnrb^Oug bitt> (egeprt, t)a ffrni ffolbc flooe 
J^tf fab fra fit S5entK?'Ärtdbe / i>fl «ggefcc (ig @teb ( aa» 
(uudShfe, ^mfra |fan effer 9 t\( lo^axi i^oxlti fom Iit 
jtifbtn^at^Q^ t)a n9(f(tg fiiffcbe fRcabmitf 1^i9i>r |»ati 14^6 tM 
SKajtllet. iaflbe itj fi^cn rfter 3nr« og S^cofogkn, rdfJe po* 
nojen Hb Ubcnlanb*/ ög tU 66ta hltb Doftor Theoiogiat. 
SSeD ^iemfomjien b(rt) ^an 1491 SKector t SCar^nirt ®h(f| 
00 onifiöfr ®ogne^$r«|l «l ©önvÄirfcn fammcfitD^^ og €attfi 
(or ttl £)onv@:avritrIrt/*f V^tlfet Smbebe ^cn b^be 1526 t banCl 
a((ber< 8obe 9(ar/ og Itggec tegrat^en pati 3(ar^tiu$ Som'?ir<^ 
legaarb peb bcn efitir (^nbc imeönn Sitfcn og &f>\tn, IJ» 
|an< £iigrti^.cn enbnii ini nieb en So^rte og en Qrerb for^vK 
opcr l^inattben.^ SRcn Snfcripttonrn cr olbeIe« ttFicnbeligi 
i^at m af be tiber* anfedige imbti og en ftor ffifoIe^SRanl 
df ^t>i/ ttnbOTPiismng monge ftore og (erommelige 9)?ff nb i 
te< tlngbpm 5(^t>be profitcret/ faafom : * Cangei}ei johan Tvn 

Torchild \ Bor Bot 147 '•» 7&rchild^bitdgstrd) NicoUus MoUingt . Joinnci Synnin* 
gius,JPetms Poulinus, Simon Ctrifti«rni , Jörgen Sfrdolin, 
ftNtgptn', ^ag.. Han$ Taufan, {SifTpp i Siifec, Jacob 
Schonning, (j^iffop i SffiiMg K* 

^atrct 9(nctor (il itn latinfFc !Btfe om fti0b^(rt<nie, fotn fiiii 
Miblant *Rt<rm)^f^i((riic p- 414/ faa bcg9nt)foi)c: 

Ctericali & Reaali 
Turba gaude.Hafnia&c* 
Oj ttt ftfil '^pttimcr^fi^ng/ fom Xfaura in Idea Hiftor. 14^ 

p/7iarifwrcr: 

Ji) Ver naiis tempor is ortu ket abmido. &C4 ( Xi. A£ir, Fan» ' 

conft Rön« vita !• TaufanL » / . 

BOTSACCUS (Bartholdus) ^$b\tiMli64$. ct^^iift. 

4Mi8i 8aDrt Ht Conrad Botfach» Stabmonb fammcficM. 
'J^^m gSo{)cr Röfina Claden. 1668 bcffai» l^aR fig til 9lcat)f< 
miu i Qicff^y l^9or (an 1572 6(et^ SRagificr, 167^ $r«fi 

ifomnuiicM f^g Licennams Theblogia?« 1678 €$ogaC'^r«fl 

uil Cathrin«? Ättlc i JBrurlSölg. 1683 @up^rinten>cnt famv 

IrtX es Doöer Theoiogi«. 1693 ©OgorSPr^fl til @t. P^ 
• ui Sirh r $i0Nn(ai»n* 170a PiofeiTor Theologix hopora- 

rius. ©0tfc i7o<>, 16 Stpr. SJar gift rart Dor6the, D, P. 

Habcrkorn, Profeffor Theologiar i Öicffen, f^cM jDottrT. 

Öfiriftet.. 
i Thefes Millellanear. Gieffac i.67i» 4/ 
Vindfcii bpni tranfcendentalis» ibid« 1673. 4. 
D«p, de Merempfychofi* ibid. 1 674.. 4» ^ 

— — de Aurd;i;f^Ä ibid* 1674* 4. 
-^-*- de Örigine Anima: Cfirifti. ^Häfn. l(5$4. 4, 
Vihdiciap Fembornianat de Loco i Coi\ X,, 16. Giefli? 

1675. .4. 
Dilpp. II. defide jjichriftofubje£Uva* Hafn. 1693 ^ ^^94- 4- 
' • Si ^ ^ ' Disp. • \- \ A <» l !/ ' 148 : Bot Böt 

. / 

plsp. de Argtttnento Theöiogico , qvp ex mtltabilitaCb fla« 
tus inftitucionis , arguitur mutabilitts flatosreAitutio* 
ms.'Hafiv l^Sp^. 4» rccufa 1708. 

Dispp» IV. de&rihula lamrgicac Surfum corda, ibld.i4$95> 

Vlndicut Feurl^omianae de loco z Cor. XI, 27* 2p» ibicL 

Disp* dd omnlprxr^mtia chrifii bomini$ in ftatu exinanitlo- 
\ nis, ibid. 1699. 4, Resp. Au£!6re Henr. SchleeC f 
Medulla TJieologii^möralis. Francf. & Lipf. 170 1; ^$; 
Disp;^ de clavibus Petri. Hafn. 1707. 4. \ 

Lux in Tenebria, oöct 8t6aiWic|t. tötlHirrttt). i<S85. 4. 

etifii^ iKaufmannft^ojfit. VIII $re(i9(m. ibid. 1696. s* i 
S5ie @Än6e in trcR ^eil. ®eijl IV. «prebigten. ibid, 170a» s.\ 
SBarnttng fiir i)a« $a6(it^ttm . S^ancf. 1703. s. 
9(bf(^dtf« dlebe in SSnxunimeig. £q)>^. ^^693 4. 
UrtjKtioetJIi^e 3e«iett bct 583ör]&cit. 4(. Äop^ 1703. 4. ^ 

.1690. 8. "^ '• > 

gor^Mn Stig' 09 dblKliigc atibtt g$r«(ireii<r. ®ct MoUeri 

Cf9»i. Lif. Tom. I. pag. 51... 
BÖTflCHER (Johannes Gottlicb dc) ^Bh i ÄfatgÄrb" 

X677. 1705 blcD Doftor Medicin^ i>c5 Äieten^a^n* Unt^J 
tetfttef/practiferetie fammeficM 1711 i ^tfittii ttb, ogmoiu! 

9C %ax tfttt, HX ^tDlm af M Slli\\tXliit Academia Natm*»] 
curioibruin. - J 

ertifter. ' 

De morbii malignic« Hafn. 1/05» 4, 
Morborum malignomfo,/inpfimisPeftis äc Peftileiitic htt-^ 
yis & genuiha expjicatip» fanis prindpiis &. propriit| 
^ , obfervationibui fupef ftrufhi, cui pefUs per ^6 ^jienreai 


Hafivsr 


Bot Bra Brae 149 

Hafhiat 1711 &vienti» breviffima & wra Hiftoria eft 
Äcljun^. Hamb. I7r3. & Hiafn. 1747. if. 
5Scrutiniuni medicum. Hafn. 17^4,, g. 

Cetra^tottg dSer bfe ^ont^SJi^ etn^t- graticf, 1747. ?• 
©amme tilfbrn paa SDanj! ubftiöef. Ä^db. 1745, 4. 

BrAAQ CGtorgiiu Matthi«) '6a90e«fJm|l i SSo^ 

©Ptifter,. 
!ii§'?5tiel>8fe!i oöcr Hclvig Rantzow. s^in. 1619, 8' 

BraBRAND (Fridericus) 5Jar t ftn SD gofDalter. rt 
•ianfcrt ®teö. 1748 liBbtt ©onnerup 0aarl>'t.6iaeaa»&. 
1749, Ww 2aaI)«jJ0mm<r i. ^Mm. 1761 ättfliifS SXa«&. 

17^8 (EtaC<^0{aap/ «par t^O^m gifr mcO Charlotte Soj^e 
yandmp, ' 

'^ SPrjftc.r. . '7^* 

ogle^ofitr, i i\>ilU m &manm «onM ©flfot funlx 
letirt. SnDfart i wconDm*|!eS)^a9aj. Ton». iv. p» 197. 

^ BraEM CJahanncs) g0{) iÄi«6eBl^atWl X648. laapr. 

'Äitf gaDcr m Gotthard Braem, toUfarvaltcr |amiiKfl<W. 

a« SRötlcr Dorothe Chrfftians^ j.66$ btpOl\m\>t fra 9loe«* 

©fok- ^ I ^68 reiife u6ettla«&«. 1 674 bk» SRcctor r^et 
per. 1675 $»fl#er. 1681 «ogne/^rofj} t SKfcjlöeD: 
H2 @09nc^'?Jrirjl t EXoe^filbe* 1691 g5i(!op.i aariuu«. 

»Öei7i3. 2i;g»ajii. ©ar flift IIICD Mette Harboe, @^ 
tee^ätaoö Harboes (gaflfr. 

; ; : , 'et^ifter, 

p9lJr«Difr« o»er Jörgen SkeeJ, Äft»». 1679! Fol. 

h — ;r- om Jörgen Högsbioii. ibid. 1697. FoK ' , 

^ — ' — .OWjelperHutfeld,ibid, 1724.4. {An.P.Pr.) 

^ Brjemer «cc Bremer , 

' BRAGENiES (Laurentius) 1725 Wet) gapitaiB-gtOlt^ n 

Ät »CD @0r.f tatt»^ 

i ' -'■-■ . '^- . - 4 

. ;- Sf tifter. ^ •, 

^W'5f![^ffe^tut' ÄI&ttB 1733. Fol. ^ 

Brahe (Ericus) gti ©rö6et'®0tt «t btn terte Ty^ 
Brahe, ^airt gaber^tiar ^r. istee»' Brah'e til Sfttnöflrn^ fRat 

^allunbborg. ^an* ?D?0Der grttC Birgitte Rofenkrantx. {^lUl 

l^ot Obcyfl i |)oUa»D« JiettejJt;. 09 ftift meb Lucca Eilhigen, 

Thcfes Ppliticae de republicaöc ejus Forinis. BafiL.1602. 4 

Brahe (Faico) fil ä^rcS^fgaart, tjar ligckbrt en iBw 

^er'S0tt af Tycho Brahe, ^n bdt fBfr 1581* I SRoii^piN 
SRugaatb i g^e». ^airt gobct tror ^t. Axel Brahe til Slvtii 
SDaah(marr< SKtgcS SRadb og Q^efaling^ ^anb paa ^^(mqi^ti 

^aui 5Ka&et Kirften Htrdenbevg* gja? Jift mft) gtae AniJ 

Galt. ".'■','' J 

e*rlftetr. J 

Oratfo de divina providentia. Ba{il«i6o2. 4. (B.^th.Bih.H 

Brahe* (Knud) til (gngdflöolm. gab 1 5 55; 24. 9o| 
%nt %^Vii gabrr Otte Brahe »ar £«n<iiianb. SRobcrtri B«i 
ta BHde. £firi(le iiogle äar ubenlanM. .1611 'tienlc fir 
mcfier i ^rigen mob 6i9(rrig» babe 1612. @ift nicb 

grtte Lange, 

SPriften 

4>9Qrkb<< !D0ben {Fal M^^nfrä/ obcrfat af gthnj!; og 
6ag oeb bcn Stig ^ ^mbilen , fpm et ^Ib<n om 
1615. 8. . 

Brahe cotto) ax jRrttpel^oIm; ogfaa en 18 
®0tt af Tyge Biahe, gab 1578. ia 3fpr. paa ^an* % 
ne ®aarb S}(e<(9f^o(m. ^an^ gabet Dar forommdbee 

. Brahe. ^on« QRobcr Birgitte Rofenkrant/. JtcntC « 

(ong i ^oOanbf! 09 braHbettburgif! Sicncfic. jQmfi ber tog 

Siracllc ) 
/ r "7" Bra ijt ttoiefle < ?t jRflxrttdanfr, ofl Mr nicb 1610 wt) S^ilmart iSe* 
Wm, ^wr ^4» mijieöc fin tee arm. D^be 1651. 4 3ttl- 

[^»ar »f ®a«9C flifr. i» 3)Jrt Margict« Ki»afc. i. Karen 
I Rud» ^' Anne Bille. 

\SPrifter. * 
^jii§/ 09 SirfoSMttcr. S^m- 1632. 8- {Bih.K) 
- l^RAHE CTycho) g0{) yaa |ian« («brcne öaatD ÄniflM 
Pröp i 6f aane 1 546. 14 ©cc. ^a«« ^i. gaöcr »ar Otto Brahe 
;.«l ^««Dfltap, ©iittwro«rr« fRiqti SRaaD, 08 fl^ffolifl9«'SRattb 
! Voa ^dpnjfrorg ®l0t. vg)anj ^o&tr gnic Bcate Biile. gra 
^|iml fi)«&e.^ar af Het>iaii ppfrt ii>i^aM garbroöer ^r*. ; 

[Jörgen Brahe, 09 gt. Inger Oxe, ifM ^i {Bfhflnintj M 

[«9 156^ rei(lcHib€BlanM, unber ?Ka9. Andn-s S&enfen \Vei- 
iJes opfpn. ?Rcn tntffifnt bcmclMc &att« ^ofmcftcr 5at*r 
Orbre at l^olfce Um ta itt iuriMjTe Studium, faafuabe Jan 
i)0g i(fe{|oI&e ^am fra at (iu^cr^ 9(firoii0tiiun/ SlflrotogicR 09 
e^9inieiu £)a Nauttii fialcl^cj t 3 3(ar l^a^ie i»«trrt nbentanb<r 
iom J«tt 1565 ^iem; mca reifk igicn ft&(l iSIarct 1566 t\l 
Mih l^^r lati i ea £)ucl roijiebe Det fomfic af [vx 3ici\t fpc 

Mandrap Parsbiej-gs ^aatlD. 1 567 Dtoa ^M attCt ^Um fo? 

^<R foft tib, 09 DP^oföt p9 D^K i St96eni^aon; {)relf 04 meefl 
i ©faa«e ^0« pti gSortroDer Steen Biile ^a J^txvMHt) ÄIo^ 
•pft. . ^573 inNoD j»an jJ? i gSgteltab mrt Kirftine, fom «ogle 
I hmitt c^ t)Mt varret m 9oni)e'$vfi< fro^SnuDjlrup, afU)re en , 
[^tx^vlUom. 157I befl9«Mt l^an, cfter Äongl. anmob' 
l^inSf Pifentlig aMdfe o)»et ailronomicn i ^itbenl^atHi t>0 UnU ' 
Ptx^um. 1 575 fliorbe ^an «of cä JSerfe til t^^htiti,. @m\^ 
^J93töHeti| og fom j>iem famme 2(or. 1576 l^aööe ^an bv 
^(Idttrt 9an{Fe at fbrlaOe ftt S^^bcrnelanb / 09 Drage til $5afel; 
I men Weo af Song Frid, IL ajJagt ineD 500 SRbtr* aarlig , 09 
I btU^ntt tneb 42)ea «^t^eca , famt giDct $en<?e til at inbtette 
fSpgnittg, Obferyatoriura; og ötijtafe ^i^tiuraeritcr. «{)att. 

Ä 4' , ' ' lob ^ '- t \ti\i\^ ^ra)^ {amme S(ar 69996 UraitK^orS/ l^i^or |an |!bm forl^ 
fatte jtiic aprottomtffe OtfevöÄtioner i-21 atat» 1578 bk». 
|an forle^nct m^ StorD^rOi Se|n 0$ g^i^betie i !Ror^, og 
fif fofte paa et Pr«benda , fom ^rk til ^ 3 Ämmert Capel 
f atoctfilbe, l^öilfet Pfap.bendft l^an brt) ^otcfaiöeni^c ®acarrce 
X 579 t^irfeii^ tiUi?aat)te/ (c^olbenbe tiiltge Det nor(Fe Sel^tL. 
©apnc 9(ar 1579 l«^* jian b^gjc (Seictttebrg* rjgff 90» 
$^tv3 Frjd II. (4m en@tt!bfiet)e meb Slep^anten / fom \^% 
ftben dtib b«r ; ^ bos t)^i{e< om , ^i l^ad ^at txi^tet t^ivfdi^ SRib*' 
ier. ^ Samme 9(at bift) (citi bei^tlget 406 Siblr. af Solbea^ 
i ^'elfirt^aer/ i ®teben for bet norfCe £^n. / 1588 tle^ ^ai. 
^f $0R$ cbrifiian IV. beJMJgct 5ooo Slblr. for siorft Om* 
f 0(inin9er )>aa afironomiffe ÖSi^gninger 09 3itflrumeriter. 1 590 
^ ^an tgiett 99orbih)rb Se^/ imob iit afftdae be '400 IRblr. af i 
Solben t ^elftBgoer. 1595 fif ^an ben befieiibte fiore ^m\ 
inel'Globus f«rbi9f fitjorpaa bar arbeibet t aj aar^^ ^»ijk»^ 
omjiber bro^nbte 1728 Vaa ^ti ritnbe Sadrn i Stmbenf^ami. 
1595 falbt b^rt i eif fortt<rbelt9^^ro?e« mcb 9Jrofe||bt Geiliusj 
Säfcerides, fom bar foflobet meb ^an« ©otter ^lagdalcni,; 
loilfen gorlooelfe bict) opjlaaem 1595; ba S0H9 Chrift.iv^j 
^ f<[o (mt09 Stegieringen/ mi|tebe ^anfira)^ bet qorfte £el^D. Cli^i 

9f«, •g>0fimflcr; Chnftopher WÄlkendorf, meenrt <U ^bt MT*! 

reOarfasberubi^ ^afom ^an t)ar ^an« Itoen/ l^bilfetUonu; 
ff ab forft ftal bo^re anicbtget for en «^tinbi Sfplb. ^an for^i 
lob berpaa 1597 «Obeen, 09 brog (ii Siobenf^apn: ;^eii bie»^ 
forbttbet ber ^i ooe (ine dftronomiffe Obferoationer. Se< 9(ar^^ 
fa9 ^att famtmS(ar in junio reifie cU tRofloF/ |oorpäa (aii< 
pj-aebendtU 3lo «Klbe (gapitel bannem 09 bleo fratagrt. 3 Oc* 
tober i bcmelbte 3(ar begaoj^an ftg äl SBanbeiSberg , ^x^ He^j 

- tft: Rftntzows ^Wt i ^ofjlcfn, l^oor ^an jlra;? begptibte nw^t 

- (5tte ,of!rotromiflFe Obfert>artoner. 1 598 ble» t<*n ä( Äeifec R^- 1 
xioipb. II. fnbiteret Ui $ra9, (orat b(vre ^an< SSnob ogMa-; 

. / tbema- ' \ Bra «5 3 v4 #■ Aetfiaticus , It^tllet SiKtib l^an eq\aa tmtt^tog/ 09 f m (tl ^m 
1599 f ^)H>r ^an blcD afiagt mcD atftelig aarlig @agt« tDe» 
Dc fna t ^xas 1601. 24 Oct6. SnUDiiingcit til ^an< ^05 
Nt; at ^an t>ta 13 Octt. «ar ti( Soffcl^ I^d< rn af 9Rmrflct# , 
ne »cDSiava Roienberg, og tm l^an af Ugbftclfe MU ^oltt fin 
Urin, fidgtt Derpaa flige OntiUrnOigl^e^cr/ fem foraarfogcDe 
S)ai)eti. . CKm ^ttä Slat^n obb0cr albrig/ faa tongc JKfirono' 
rnien Oturfe^; 09 ^an Utt)er 9cl altib cn.af (c liorjie ^rODelfer, j 

(oin SonneQtarf ^ar l^aft. . ^] 

©Ptiftetr/ . ' ^ 

Dc novti Stellt An. 1^72. li Nov, Vefperi in Afteiismö i 

Giffiopdc circa Vercicem exiftente. Hafn. 1573. '4. 
«Oratio in Academia Hafnienii recitata 1 5174 9 dc difciplinis 

mathematicis. Hafn. i^io.'8» Hamb. 1621. 4. .^ 
Progyimuisniatuni Afhonömis' inftiurandxXib. Imus. Ura- 

^ nib: ^589. 4. Prag, i5os. 4.-* Francf.i6lo. 4. 
Progymnasmatum Lib. Ildus, Uranib. 1587. 4. Pi*ag. 1603. ' 

4/ Francf. 1610 & 1648. 4. 
Epift.Aftronom,Lib.I. Uranib» 1 596. 4. Niircnb. 1602. 4* ' 

Francf, 1610. 4. 
Aftronömiz infta^rarar >fechanica. Wandersb.. 1598, Fol» 

Norinb. 1 602. Fol. 
De mnndi atriicrei recentioribus Phtqenomenis, incboat. Ura- ' - 

\ nlbui-gi, abfolut. Pragx 1603. 4. FrancF. 161 o, 4. 
?Begia de cxfilio fuo. Roftok 1614. 4. • 
Opera omnia. Paitesjduar. Francf. 1648. 4. 
Refponfio Apolo^etica ad Epift, Scoti cujusdam dc Comcti' 

An. 1577- r598-4* . 

ipiftola '4e conf^aione Elixiris P^ftilentiails, ad Rudolph. n 

II. Imperatorem, cum Cafpari Bartholuii confilid de 

fere peftilentiali. Vid. BarthoL Cifta Medica Loc. X. . * 

' P»S. »9- 

/ , ' - Ä 5 ' - Medica-^ 


r » « 154 , Bra 

• Medicamenta tria "M^i^rico Rantiovio comtnunicata > ftöf t A 
, Bartholiiii Cifta Med. pag, 96. ,. ' 

Sy lloge Ferdimndea f. Obfervationes Tych. BHbei A"* 1 5 8 25. 

Viennae 1657. Fol, ^ / 1 

Tabuin RudolplilBde totlus AftiQ^iomicx fcientis abfolata 

. a Kepplero* Ulm. 1627. Fol. • 

Hiftorlae Cceleftit partcs dup* 'Aug. ViiideL 16664. Fojl 
II Voi 
/s ' Epift. ad Peucerum. Vid. Refeii< Inlei^ Häfii. ptg. 39^^ 

Epift, aliqvot tfd Job. Anto». Ma^inu,iti. Vid^ hujus^ Epifli 
' . Tabulis priihi mobilif fubjuri£t. Venet X604» FoU 

Eplft. nonnuUfie in>Antöii. Nfattbsi Syiiti^niflte Epiitolairufn. 

; Lugd. Bat. 169S: 8- ^ ' 

Epift. ad JöÄcb. Cammeranutn. V;id. Cren. Aniaiadverf. p. 7; 

\' .\Epi(r. ad Andr..WeUejum ©j!e ©iMtOt^-.TomllLp. xi77^ 

^^ EpiAolar non hiillx ad Longoitiontailum. ^tlffc S3t&li6t^, 

, Tom. 9. pag. 333. , 

Relatio de ftattl fuo poft difceffum e Patria, ad Arfdr. Wel- 

lejum. Edit.a Gotftofr. Bernb.CafTeburg. Jen. 1730, 4» 

Bramtius (Can^tus) geDt i •J)aöer«leD/^i>or l^ani 
, gober Andreas Bramtius öat JBotgcr, fohi b»bc i.^tttbbe! 
ti0biH9 J539* ©tubcrel^e fer^ paa ^tebtn^ni ltmt)(rfitct; 
StmtiiaBiUettbctfl, , ^ ' 

6f rtftcr» '^ 

Na^niac in Obit» doäoruip in patria virpriim. Wit6b. 1569^41: 
' Epithalanjium in Nuptia^ M. Job. Thomae Ripenfis« Paftor* 
Hafn. Haifn. 1553. 4. (Ctmi.) 

Brand (Paulus) g9i) i ©anöcrborsi 6t)or ^9xA ga6«! 

^Kicolaus Brand »ar (Sognc^Spro?^, (yattS SRoÖeC Margretc^ 

Ped€r Pouifen Sgorjcri 63ttDrrb0fdi |>an« ©ottcr. 167^ s Bra IJ5 fe ^t)t'3]^c0icnö t»et ^c Iftonoclise sDanfFc tronypct i @taane 
hointrcnt 1678- Dcrcftcr &ta\>^^^^i)f\tui i ©tr«eo^ |>wc 
'|4« bei)e 1687 af Ser0 ot^cr ^ani . ^ujlrnci Sophiä AMi^i^ 

Disp^ de Mtlo HyiMKbondriaco; Htfi=i* \ 6'/6. 4* 

— —de Ovo bunlano. ibid. 1677» 4. - / 

— —dc Norvegior curiofii. ibid* 168 1. 
Mahaduclio SalutflVis. Amft. i68i> 

• Qrei-eln de obiru Uxorit. 168^.' 
Orat^ Piiiientali< In obicucn Joh. Olfonii, Madici Bergeniis. 

Amft. 1685. 4* ^ ^ 

' Acdamatio Votiva ad Chrift. V. jibidt 1^85. 4. 
'l^nftolaris Gratuiatio ad Viruin praedari fr. ibid. 1685* 4* 
De Dyfe^iteria Caftretifi intf^rt in Aclij Medic^ Hafe. VoJ. 5. 
pag. 96. 

^ Brandt (Chriftitn) g^e 30 3««* 1733 < Obtitfe^ 

|t>fir ^an« gabcr Pcder Brandt t>ar f6rfl< €atcd;rt t\l (?t. 
' lSnnt)« iKtrfr 09 ^Dcn Sloffnr til famme S)omrtrre. Jg>an« SKo^ 

■ ttt Birgitte Margarete Möller. 1753 VrpORCrcb< fra ©9111110' 

^ f\o* i755to9S)^amcn$()ilof.099acca{aiHrct'OtaDc9. gca 
2758 ^plOt fig 6tti6nbi($ 'op t Sid6enI)ot>n/. 09 forubcn )at feggc 
jid (»an {)i]ion(Fe 9)idni{!a6er, lorDe t)f befie Soreldrtmnqcr i 
Si^ologirii 09 be oricnta^e Qprog» 1760 fi( tft^agicl\i%ou 
rrtRiiig »cft Umtjcrjitetrtf ©iSliotc! 09 1762 blcD Amanueniis 
vcb bce Aongelldc S^iMiotet 17(^9 tiOiSc 8orman^ for ®tu' 
tcateriit . . - 

QPtifter. 
1; Jae. Jaspari Dani Epithälam. in Nuptias Fr4PKirci Lotharin- 
', gi& Chriftinse Danics 1541. dcnuo eaita, pramijfa 

Dijf/Hijh, Criu de boc Carmne ejusqve Auclore caco^ 
Hafn.ij6o. 4. Ubfaft -.«*.• r ?je Bra » i ^ lR)!all tif I>o£^. 0$ Profl Jörgen Tyge Holitis f eDttrf* 3W!rlf 

• »clfc, i fortijefc^te 3la<^fi{&trt »oii *em 3fl(la«iöc &et fSrjf. ^ 
t ©4nneni. Tdm. ;ii, p. 361. fqq. - 
Jti$&en]&a»nf!e ^(l^tt«^^i(lwie/ o^atfl^attblfiig em St. Jörg^ns 
^ ' •Öofpifufcr, fanit 01)1 flraffcrfiiDe ^e|lif®i)9cr i Äwte«^ 

Brandt (Fiiciefjcus) gct) 1633. 13 au^. f.e» ®^ 

fammeflcDl ^on^ äRlHJer Margrete Comads. 6tnDct€öe ^ '' — ^ ■\ < 1 Hfct) ©^mnafjnm i @fttin / 09 (tDen %(t StcaDemterne i ' gtgnc» \ 
fuW, £eipjij 09 SBimnbetg. 1658 Wetr @ope'*$r<e(l tit 
Sömbtnjje i g^n- 1676 ®09R^^ra?jl i gjpcftebjng paa 8^1* 
fler^ oft $rö»jl i ©«nDer^^rrrt. 1690 gÄrfgijlor.^ SDabe 

l6s(i. 5Jar fllff I^. meb Anne Laurids ©attCt. 12. IttCÖSo- 
.phit Elifabet Rhefeld , @a|)erittlcnt>ent Bonaf cnnua ' Reh- 

felds^OttCf* 3. imd Anna BrodeM ©0ttcr Rishricht. ^4. 
, mrt Agata Portuan , Hans Portuans S0lt)Cr<S>Otter t S^ac^lif^m» ^ 

e Pr i f te r. \ 

Mavspiter Leucoreus. "HolmJ 1655. 4. 

Sylva.Soliloqviorum oi^r 2tt(l'®alb ficiltfler 8etrd<Sitiiii9C». *"' 

^Älrtb. 16^3. 12. ^atl ©on{t ODcrfat «f Henr. Heer- 
ftad. 'Ä^t)m 1681. li. j ' '^ . .'1 

S;ro(l^6<^rift an ^r. Jacob Beckern it^et bcft SdM feiner (g|^ -^ 
fraucn. Ät)p^ ^6^^. ^?- ' ^ 

^ifiofie Der Komsin , Margareta , for^giDCI-at me ifb^t^et | 
%\n. 1 672. 1 2. sKen ttt)ifl^ om b^n nD0€n{tRi)f er \mmvx 
for£iH'et # ^ 

Felix pcrmutatio , obct^Cid^^^teMft täber Joh. Frid* Btander, k 

^au« bem Ödnif(|(en »crtcuf^ ÄJtn, 1674- 4- ^^i<5» \ 

paa ©anff 15^4. s. \ j 

©er oltedie&lk^ii^ ^libba^s beä l^filigeti S^ffianb* i^Pi^. : 

1674 4. ' : -. 1 r Bra ' xjr Fridr. Taabinaiini. '^O]^. X675* 8* ' 

JFragmehtu^i Epi/lolx 1675 icripta? de ^aiidalio ^ hpide ubt 

A&. Medkis Havnienf, Vo). IIL 
Sermo-in introdutlion. Mag. Simonis Petrzi Sctiolz Nico- 

pieaC Vice-Rec^oris habitus. Hafiui678« Fol. 
Btffillfli ObCt fltcn^^eilä^if Hans Beigenhagens.; g(f ft 

1679. Fol. 

Epicediomin obitum Henr. ^5tö*ckcn. ibid. i68l.inFol* 
Minutiacpkrum cbpttttionuir?, ibid, i6%2> ia. 
iri^^riDigt^her Marg. Maria Schwartzin. ibid, 1685» FqL 

fi6eric^* graftcf. 1685- ia* & @rfr<i^ i768^ 4 0^, 

long. (JCmLZJ) 
BRASCH (Magnus Chriftophori) , » 

^rrC^tijien» gj<iÄ6« # g«rv S5»ir, 171 9. 1734 & 1739. 

•in 8- - "^ ! 

Brasen (Janus oiai) gf D i ©augfcerg fjr^rgaarii 
iWof« ®ttft; l^»»t jiÄ««g<tiber ^r^ Oiuf Btafen tar |Mr«(l. 
167$ bqK»nrrm fttr StocifilOe ®f0(e. SIiv Drreftor ^atct 
x688 Sonrector i.Sliber (^foU^ od ^aSagtfier/ 169% 
i«9ttc^^r«(l W iRorbbi^e i^flö gatt0<.^ ©0Oe i73<5. a 3ari.,r 
^ani SiteerI 78i)( 9(ar; ^or ^t met) £lien tUrftine Brun, 
$r«ilr.Somr fra dvrifaofr. 

efrfftet. . ♦ 

»iffert, Philologica dc Etymologia* fiEafn. 1679. 4./ 

(bemet Sotonbtms ijKAtcDains afbtnj^ngf. eabegodrb t)rl> 
9ii6c foranDrct ti1 (SdftamtmaAbai< 0icittKncc ^vn- 

1729- 8- 

jlUgctalc ow ÄWen|«w« Storlbranft. ibid. 1730. 8. 

i >•■■■>''' ^' jtxl 


I I « 

■ / 


• \ ^ 158 Brä Br« 

IDeti SRcfnins, at J^tmH^t 6Iti»e falige ydco €|fijU$fitti)0<i( 

ogOmmöcffc, stetiDrcoct ibid. 1729. g/ 
3ttW'8r0Bup« tale for 2 gamle ggtefolt ibid, 1729. g- 
\ 2H9^?Pr(eMfcri om Song Frid. iv. S^tn. 1751. g- 

Braun (Ludovkus) fje» 16191 SRoPef/ ^»orjarf 

Satrr t»ar 95orgetiie(icr. (Stubrre&e i jfiiiigtbcrg^ 9Bit(ca« 
Uxq / Sieben^atXi 09 ®ot0e. 1,641 (Icd €0itrect0r i @k{t 
Dig. 1642. ^iaconuj i Ol^ejtoort( i (Spbcrfie^ SiDm 
«^t)f'$r(ef)ifant |io^ ^rinfcffe Magdalena Sybilla ha<At i fSlift^ 
^ liebing paa Salficr Dg ftben f XUeitburg. i66g (Sup^vurtctt^ 
(ent i (SatfelD. S>9be fammcfieM 1 676. 1 9 Sluguii. 

6 ettftcr. ' , 

.feid^^rrtigt il6<t/\farg. Arentfons. giojh 165O. 4. . 

— . T-^ — tlberAniiaSoph» vonRothfchultc.Hafn. i650,4«i 

_ . ^ 45et Sybiila Catharina Harstall. Aitenb* 

• 1653. 4. ! 

' ' ~ — -^ dberMagdatena Sybilla PudevellJ ibid. 1654. 4i( 

— ^ — — itert Enieftum ^cr^og »00 <S«^fcil'®0C]^(UKi| 

, ' ^Cinib. Z. • . ^ S 

^ BrEDAL (Andreasygofci ^rile. l597M0®Ogwj 

^ iptorft i iKoDHobing v>aa {angtianb. 1604 ^roofl i SlevtvJ^ 

. ' reb- P^DC 1630. ^ ©ar gift mcbAbigailChriften» CrttCTil 

. ^ fom t)at ^anS attDen ^ufituc ' ', v{ 

' ^ eririfteif. j 

£iig^<|5rafWf(tl oorr Anna R6nnow, Äfiön. 1610. g. (BikBr.^ 
' , Bredal (uri<rus) fjob | SluDfiobing paa Sattgclanij 
{)anf Sftftcr t)ar ncfianforu Anders Bredal. SD^faerebe fM 
ODenfc @fo(f ; reifie ubcnlanb^ 1» oät p<hi ttogen Stb t dtoM! 
1639 bk^ SXecCor 1 9)oef tobing paa ^ipet f^g a)?agt(ftc. 1640 
ferfie @ogne'Vrft(t paa e^nfiian^^apm t643$&jfFopi£n« 
iicm, ^Poiiian boDo67ai aa^aa» , ^ 

' . ' 6ft«f» / I Bre , M9 ftctat^s & Conftantia Symbolographia, Roft. 1638. g. 

Pneuinatoiogki 'ibid* 1637. 4. . - 

De redtmtoiis Payfione. ibid, 1^37' 4» 

tfij^rÄöifttl on» Mäg» Pedei- Schieldeiup. Si^% 1Ö48* 5. 

— — — ^ ODft Jens Friil. 

«iW(!e 6öttö^.' ^Wd. 1665. 8. C* TÄ.AnJ 

Bredal Ö * * '*•) ' 

• ^ Sf rifter. 

VindiciiP Mä}eftatis. Hafn* 16^6. 4, < 

Br£9al (Mfltthias) (Soflno^rorfitil^OigerflAoslliMn^ 

e? rtfttr. 
iJans Poulf.Rcfeni^ ©cDcDag* 55t«Wfflifr (ti Siat i6n dft*» 
tin ttbfat, Äfeöti. i63i. g. (5M.) 

-BrEDAL CNicoiaus Krog) g^D f aUprfJC. n^alri giK 
i(n)ar 3uflit^4KaaD 09 Sang^atl^z Thomas BredaL 1757 

tretecr t ^ «ohgl. Slorjfe 8«rt< «d|!a6* 
■ efriftet. 

ifeinnij Signe/ tifnr Sierri#M 09 S:«PPer|eM g»c(lcrjl# 

fct. €f «onaceprl. S^iMi. 1756. g* 
^tmxttn, rt uw aj?öp»aUff ^prte^ÄpH. ibid. 1757.' 

1758. 8- ' 
pyidii Metamorphofi* ot^erfiit i ^attJfe SJfrt. ©< 5 fr*ffe 
[» ®««et. ibid, 1758. 8_ V 

^m I9ffdj0e |>wmr. ib«. 1758. «. 
Äeifflrcit cfterSlRpDci ibicf. 1758. g» ^ 

KDet ttaiatVial, md. 1758, g. . ' . 

MN tt)ij>lrfloM9c^9rte. ib'd» 1758. 8; 

^«WC Iftrr Rabeners $KaaDe. ibid. 1759. g. • \ f ■ 9)?upra< / . 


i6o , fire . < 

aSttpfalifF 9)rolQi|U< (il SpH ChriA; VIL 80t)frM>9«j{. ibii; 

, 1759- 8. ,. 

Salpgelfc' t\l $oq^m f0t l^ti< 3iwmtl{t i btt 3({iati(!c H^m 

paflme* Ä^ott 1760. Toi. ' ' 

S&ea'wt)cli9e,Vr0i>t; . - 

SaIc pottien i pet Stonst St^x^t ^imfl^btti @(li!a(et)<ra- 

ceronisOtt; Studia adolefcentiam Älunt &c. ^[nfrf^tt 

, i famme ®d|Ftt6« @Wfret, Tom, 4. ^ 

' tonfcr otn ©ijcnffakrg 093»J>pÄftrt gv^Demlfe. ibid, 
. ^ -*om S^fnaielfr o» Sarnsidigbci). ibid. j 

gttl&fomne ima - 

Breöal (Petrus) g0i> i SBJetlc/ 00 fottc< Ät i>«reSBw 

. bertilbcn forl^enanftrto Anders Biedal. i^aui^abtti SiiH 

• t)ar Rasmus Bredal' 1601 blct) l^an CDg»<'9r«fi fi^rSorui 

!0?cnigl^eb i 2ttnbe J^ttttb i Sven, ^»ilht $rarflcfalb forDum 

f a(t)M (£aettfe/ forbi iSirfen t te ^elbre Zm ^af fsi^ 9^ 

.0(ier ®8enfe. •^n tote 1541. ^ 

£iig'^t(iebifen tfttt Sufanna Brochenhus; i6o5* 

ChriftianilV.<5al»ill0- Äl^»tt- 8. 

ludicum Eccldiaflicorum Prxmia ex Sfr. 4<$. Hafn* in gva 

pgaJDanlf. 
• Diffe ttjenbe jtbfle iSfrifter tiff«9ge« en Peder Brcdal 
af Mb. Barthoi. p. II 6. fom fpticö at t^o^te Deiine. 

BrEDENBERQ (Andreas) gat) 1700. i ^tliu t )^ 
, IfUp i ®tollant). ^ani gabet »ar Niels Jenfen Bredenberg 

•g)emM^gogel)i8eiro'^eml), i^nttfSKo&er Inger Anders 
. (er Hoigerfen. , ^mtubt ,1718 fra 0i0e«fiU)e & 
^[727 &(<(t> trebie Sectie JS>^ttx ui S\Bhm^Q»1a^&olt. ^72 
fictteSectie «p^Qter, og 1731 (Sontector fommcfleM. 173 
SRagHlcr og neDir^ Sat^eOan til i^or grue 5^irfe i Siabenl^a! 
1738 @oga^^^rar(i i ^ol6cI i @i«IIaii!)/ Pg $rot)ji i SRie 

- Iffe I 5Ja? gift mrt Anne Marie Biörnfen, 

Hcnr. Doijpii ^ijlottf pm 3rii«6aptt(icni(, af Spbj! owfat 

Äbt)li- I733* 4- 
i)ispi inaugur» de optitno genere interprct^iidi C vertendi " \ 
Scripmriain Sacram In Lingvara vcmaculam. Hafn. 
1742. 4. / 

SuBd-fJJ^op&ifcH^ ,Ä^W. 1749. 4. ' ^ 

tani)emQ2)r$ ^dl^btfeiL . vid. Sermon. ad Cieruffi. Ton;i« II, 
n. 5. (PrO 

Brebing (Kicolayt) «RdfU. i ttogfe Star, IltttllotiM, / 
:99 1764 j {><lm|ihA Me» g)M>Icm Ott membrmn honorarlum > 

ti M (dmfiaDfCe tpoffc @dppab. 

I ^ 0Ft tft et. . , / 

SDa^ Jf flUtf te £>2nnemarcf . 9f et SJetnt M So»gea< %$b{ti^ ' 
. ©aa. *öclm0a> 1764- 
(^legteaiif Da^HeSlbiierbeaFridetici V. Sb\i^, 1766.4. 8o(# 

nbtn anbre ffcre ^er< DeD SejHg^eb. 

BrEITENDICH (Frideric Chriftian) 1741 Uet) ^of* 

Organifl, pDen ttSifle Oraanifl ti( IRicolai Strte i ;fti9betii ^ 

&Pttftet. 
|^Ib0iritbi8baii{(S(ora^il3og. St^H. 1764, form. okong. 
Bremer (Andreas) gal) , 1604. X)t))ottrte6e 1618 
fif«'3Ralm0e 6foIei>eö ;Rta6tn^attn« Uuber jJtet , 09 regne* af . , 
Börrichio iblant fee ZiM goöe latinjf e JJaetct» 

6ftiftct. 

ber Peiiculorum metricoium^ — t 

tPoemarkoitimLib. h Hafn* i6iö, ^. (B. ^ö,) *ii \ " • '». { BriEMER CChriftkniM) gab i £ilt«!. i«35r* 7 «Ro»/ 

^<|n< f5pl)cr »ar Fiideiic Bremer, Äi»6mflnbr fammefJcDi 

^an* SSober Cathrine Botfac, gajlet fil Barthold Botfac, 

®if nogctr Sib i Slen^^org ^folc/ fikn H^^ tttfortneret ))rU 
Utl.S\^Un\(kWi €tei|le Derpoa iibenlanb^, 03 beponmDe 

X65a tU 9Jojlot 1662 |Feö Diaconus t)eD V% Peders $irft 

i Ätrten^a\)n. 1 663 gRagifier. • 1 676 ©ögnt^^ttffl til fanu 
titcÄirfc; S>»t)e 1701. 4 3a»i. 5Jar (a-@ange ijlfit.-i. SRA 

Urfula Gathrine Und^snan, ctl (Stlfe af Joh. Tarnovio, fom' 

tot ^rojjl til tptjl Sirfe i ÄieBen^atn. 3. SK<6 EreonoraHed- 

ivig Mejer, J)<n mcflmfcurgff!^ SlaaMi Herman Mejert 

SDotter. ' ^ ' ' i 

©friftet, 1 

arbcUcnDer f^nfle. SRat^cK ij68o, 12. gop^/1595. 12-''^ 
^immeK/®eDan(fen otff tein Serge Sl^öfior, ÄDp|, 1690. g. 

Job. Tarnovii Commetitar. 111 Pfhlm. XV. gradiium j>cc noftj 
Pfalm. 23 & 24I ab ipfo EditNorinb. 1667. 4/ ^ 
2ug»^r«Mfetl Oöer Fnderk Jeffen. S5w.^ 1^69. 4* 
i- — *— ^Ot)Ct Augufta Rhumors. ibid. 1670» 4. 
— ^ — — 0W ?Rag. Hieronymus Buek. ibid. 1674. 4,1 
~ —> — obet Augufta Märid Elifab, von Oden, gebO^V^ 
tlC von Winterfeld. ibid. 1675» Fo^ ' ' ' 

— — — /öWt Amia Ziemers. ibid. 1 575. 4. ^ ^ < 

— -fa- — ol^et Sfmon Paulig Plöen. i58o. 4. ] 

— — — otJetJoh. Laffenium» ibid. 1*59 3 . 4. < (Cimh, i*r,)j 

' ' Bremer CCiaudius) get) i gieefiabhig >aa galjlcrj 
Dg fr4 famme @roIe bimtttcret. $5iet> f0tfl Se(M'$ra:0t Vf 
fulgte öen Äpngelige Slrmee i ^ontertt og SRorgc» i7i(? 3W^ 
gifler. 1720 ®ogtie-$ra?(l i SKanbert. i72i55mfli(St0W 
ting ^err<b. 1736 6onit(lorlal ^ Siaab. " ©«be 1754. 3<^ 
SH>rJI. Bre 163 • 

, » 

©ttrifter. 
Drt f ongelifle IRai)» Cte-iftkni 'dirivÄtion. S|ti|. 1731. X 
Bremer (^^orgius chnft.) f;^ t jtMcii^a»n 1668. 

I Uf fula Cafhmie LindemÄH, 1688 -Mci^ Frofeflbr Theolo- / 

giap & philofophi* d^fignatus »cD Si«ben^ai>ttt UMtK|r|itc(» 
IKdflrbcrpaa uMntanM/ 09 ^0l)^t Seibco 1690, 

ePtifVer. - 

Diff. Philolog. Theolog. dc PaUio Pauli. Hofn. te%%. 4.. ^ 

JPapifta noiii baptizatusi/ LipC l(g9« 4 Th. fab Prxfidio 
J. Oleafii. 
Bremer (Johannes) i5rrt)er tif Chrift. Bwmer* (i^b ' 
iSöJcrf 1616. 24 april. •5)an« goJfOr Wr Frideiic Bremer. 

^aa« SRoöo: Ctthune Botfac. @ifi @foI< i £il6«cf , pbm ; 
iro9 (il Gymiiaiium iS)aii(|tg; 09 Uiii»<i1it(tetRC fM^ihfX^ 
9ti»|iofcg'^einifia(- 1642 Öet)a)^a9t0i:tttl9iofiDr,ogfam# ' ' 
me aar Diacqqus i gl«i«borg. 1648 Soogelig ^f i$r(eW 
f«iiti^;^toBtal^at^a* $D^ 1670. 25 S)ce. QSargift mcODo. 
lothe Moth, cDfaj. Job, Moth, ®ogti<«g>r<r(l I 81^'^% ^ 

Disp.de. namia exponituliutn. Roft, 163* 4 

U-«(ie Tifftitaltis Myfterio. Helmft. 164- 4* fub Pratfi* -^ 

dio Coiir. Horneii. - , ' % 

Job. Heermaqni Labores fatri ex german. in latiiiu trans* 
. ' fcripti. Lubec, 1645.' 8- & fepius» . 

ffpoftoKfi^ iflung m Aa ÄO, 33, Sw&- 3('649. 4 ^ ' 

' Gunihefs ^crijogen |u •CHyljldB'@iJi>l)ct6ttr^/ mit Au- ' , 

!• guftaJ&cr$w«J««S>olflciikSop^ 1051,4.' _ • \ /■ s I 164 , Bre 

tm ia ^^\tA, unbAnns SophiV, %mih iM^fljiA 
^mfeJjin^BetinÄ^iinj./ibid, 1666. 4v: 
SDai in(ii>(|nic 0iol^r> iMt titmiitcnbe So^t i)(f @iai]6ea^ k:. 

gtaacf. 1670. 13, ^ ^ 

2et(|/$rcBi9t ii^cr Catke ina Möllmam ^am6. 1643* 4. 

-^ — >- Diederic Faufter, ®U6(0. 1647. 4. 

_ ^ . -;- — Peder Haöken. j£)am6 1647. 4. 

-i. — ,*-, -^ Chiiftian i^i^cker. Äopj^, 165 1. 4» 

1 — Jul.JElifab. von Reicbou. ibid, 1653. 4^ 

•;«. -*. :-*^ — Claas Krögerin ibid; 1654. 4.. ' , 

ju -^ -i- Augufta Margrcthe Marichakb. @kJW. 

■;• 1655- 4' ;• ' ' j 

— . Mari9Elil«b.v,HaxtlMlufen. S$Bn.i66Ö.4*] 

' — - — AnntMarg. Mehr. ibid.iöeS, 4. ' j 

• 4. XCimh.Z.Pr.y 

, Bremer Cvitös) ?B«rf«(lii4 2t«*««fl<I'«P'>'ff*^ 
gatiw««SRinift«t til öJffiBrgc fremmcDe ^ojfcr. i(557b|s^öU»l 
l^a» pg i Si»b(in|a»n , n »« DttSoB|«(if öoiiff 3(gtntl*f' 

gtJrj«k^e3l««rturö. -^am^. 1657. 8. "^ 
S^euerbauctt Stonfnburg. ©a«(|«9 1653. , . 

Brenneche CHans) €t geb TSiaffö» i £oirw8' 
^oh^ Sabtr t>ar Andreas Brennech«, dtaotimanb vg $taii^ 
manb fdromtjltbi, S»ot>ercn Frlderka Roderi^uea. 3uj)fl| 
|^Vin< tttftmtt iKar «tf §att i l»ra. taö»fl« ©Toit i «»«JjfiNM 
Q)?<n cft« öcfttiJHrtöattt ^ah formtbelji ©»ag^b Ofl.Srtrdf* 
Mlg^rt forlabt Dtn offfiulige ®fele, 09 tfltw P9 ttBbnuift pri» 
»at tit ^on« i5bf 9tar , ba (99 |>a»< ®»fl9^«l> f<w fl«rt,til, «4 
l^on Iff c cft« <5nfl« funbc fjttf^tt» (iat ©tubcvingtr- €{^«1 
. ' ^ SRofllj I 


\ r ^ Bi^ Bri i6y 

milt9lcxi%^rhh fif l^anfaa manqtSm^tttf atl^aafunöefabc 
ftnnöctDjfe i öc t f pl^e og franfFc @prog , faa^ffom Scgnrfoii' 

i Siehtnf^an xx^\>(x\>th€^^% ta tmmtHi^nl)^9tj>i^^vt\%^tV. 
^ontiebelfi iani &nitl\q'fytb og hanget af Un{^fletning fom 
las 17^6 1 {^eipng^eri ^ofpUd/ ^t^or l^an cnDnu apl^fOcr ftg» 

S9rf0g ttl nogle moraIf!e @int)6iIIcDfr/^tagnVaf SRaturcn. S^f 
0(^(sft(. *&clfwg0cr 1769. g/ 

jRIANDCferd.Otho) @« CrEVECOEUR, 

' Brinch C^*^^^"^^^ 8^^ 16311 aalborg^^iöorl^aitf 
gabcr Hans Biindi tmr ??aöbrtwn&. ©aeferft @tubc(»t^ Mrö 
{H)eB ^nfpcieor t dlorloribenc bg Stnmdtfcn. 9iax for eji tib 

. i ©ÖCrrlg |>0^ ®re» Magnus Gabriel d» ifll Giardie. SRcn fftltl 

litcn tifSJlJrgc igkn, f>oot ^an Dofce i etrömfec 1685. 10 

apr. ®flr gift niA Hel«ne tUtX Ellen Hans JDdtttt; cn Dot 

hr af i&orgemtfict Han$ Pcd«rfenl Eau^olra. 

"Öi-Ftifter. ' > 

Prodromus e Norvegia. f; Defcriptio Loiifodiae. Amfte'. 
1683. 8. (Jr.m.Gu.) ' 

Brinch (ivQifis) g6btwaS8Bdbcrl^0«giQ5ergen«@tift. 
l©0«t)ni«r^ ^roöjltc 1665. 19 3ioo. ^oai gaber j?ar oo^* 

«ttfarte Didrich Brhich, ^antf 3RoJ)cr Helena Hans SDoKcr. 

3 |an< unge Siat fom ^an til Oi)t)c»äIb t ®a^uu^ £c^n ^ |t)or 
lan |)aa nogen Sit) gif 1 6foleT men fom ^an^ ^mltite fot^ 
0Ufi bcn i675.imrlkm ©anncmarf log @wrig opfomnt 
Stigftt^mt tejfger jnD i SRoVge -til SoÄ^berg , 6(et> ^an fat 
i CJriftfania: ®foIe. Srog fccrfra mrt gor^rtten^ til @oir^ ' 
,^9 töttn ; og Dtponerebc til tipfal i<5ö 1% Slar^t ittx^Ux hm 
Nttf SioJmf^aoiv ogloD pg bcr iuMfriue i 6 fttbertf crnt« Sfal. 
^H3 «iflr tH SJorge/ og Jict^t for abffUHge forncmmc goIf« 

2 3 I §5«ftt/ ' ».v V r 

I / / "^ / Aiumntis' p^a WalkeiKlorpbs Collegium og Decaiiu^ foaj 

;Sl0|ierrt.>^ 168^9 uabfom nepp^Kc) meb SiM ()f 9(maliciitor j< 
3tortJ^<U*rw^«^waate^ fie f» fotlot^rbe 55riil> Anne Carhari. 
ne Aifteen 'pttMIg i 3l6en ot onifonime. . @amiw aar .Mc» 
9e(i)^^r(i(i t)ct) b< S>dnfFe Sreppet til Sngelanb 03 ^rtonb. 
1691 ©ögne^fofft fot J>fn ?ut|&er(!e SRenig^ei) til ionbcn \ 
Cngclanb^' 09 bkt? tfn X>anf?e ,f ut^ctj!r Äirfe fatnmeflei)« i 
latrS Xid og t)eb ^an^ S^^rforg opbpgt. 1692 ble» 4ioA 0)7.4^ 
^ijlej. 1702 @u9ne^$r(rfl 09 ^}>rot)ii tit J^olmrnj Äirfei Si0» 
^ len^at^n, 1 709 reijlf meb ^ Äong Frid, iV.- tii gtalieri/ fom^ 

0lct>^r(«(l 69 ConiefllonariuF. 3miMfrtiD W^ SUolbotd 

S9rfpe''@tod ^am tiibtrbeti, fom ^dnaQcrvttbertanigfi uRbflof 

^9 for oi nioMagc; tiun ble» i^A attcife mft) Äongrrr* 17111 

Wet) |an ©ogne^^p^jl til 3licolaiÄitfe i Si0b^n|>at)n. D0DC 

^ 1728V 25 3Hn* 9Jar to ©atige gtft . u 8Reb Ambrofia Mi- 

tchelftn , Cli ©ötter af Hcnric MicbeKen \ 8oilbon. »• 3Äll| 
Sophie Seidelin , gonfetebti^SRiat) Hänj Siidelin* '©.Ptt«. 

e5^tift«t. ^ 

Thcmata Mifcellanea. Hafii. i685. 4. .] 

Affeitiones Phitologjcse, ibid, lögg* 4* - - ; 

. Thcmata Mifcellanea. ibid/t688/4, '^ i 

^Thefts Philologicae. ibid, i688* 4. " ' ' ' ' j 

Diffc rigidiores aliqvot Verderii in Vanronem, &facrobia(i|j] 

Virgiliuni, P» Melam,& Plinium Genfuras exainiiiansj 

ibid. 1683. 4. i 

Carmen invectivuhiinTragoedianxHafiiiae conipe£^am iffgs^ 

cxplofum a Patticbphilo, ibid, i589. 4« 2ffW9lClw 

l«99C« bf tte SB<C j J. Bergendal' Vid. fupra. < 

Denriemark vindicated. Lond. I694, g. ®r ffrebCt iuiöli 

Moieswortb, 09 fibtii omfot paa 5»b(lin4to, 00 9aJ 
grajiflfHi gtavo, €4lOv 1696. ^ . ^ 

€ii€^ri(i(BiSanf^S0i)r.S^mfspitisingcavo. jgrub^ \ / Bri 1^7 - Ddigc Äi«rli8^eb« ©atige. S^t>«. 1695 09 1735- 8» ' 

%3Jr«Mf<tr Ot>et gt. Berte Scheel/ ibid, 1720. Fol. (T*. 
BrINCH (Petrus Jacobi) gab i JrOR^icm, 1686 tt* ; 

(osmdc i Sitkn^an- Hitit nogfc tXart gorfeb bl^ Aium- 

nas paa BorchesXolkgium pg äJJagijlcr. i7O3@0flnC:$r«jl 

©f tifter. . 

Imperu Roniani Ortus & prögreflus a coiidita urbe ad bd* 
" -Ixan Macedonicum sdum 'finitum. Hafn. 1697. 13. 

,®iibS a^pb^cOcKj 2(n|!ueljc Sf)t>n. 1697. 13. 

'Nal^litiiuii Sacmiii, ibid, 1697. 4». v 

fChronologi^ & Hiftoriae Flarii Jofephi Examen« Hafin.i70It 
4. (£r inbfart i Havercamps gMttOtt af Jofepho. 

©ctjamle £c|laimntrt g^ronologie. ibid. 1791. j* 

. — • » 

DilC de LXX bebdomatibus Danklis» ibid. 1703, 4» 
Pliiiii^ Panegyricus , omfat paa SDanf!.. ibid. 1704. 4/ 
Pbilologit Sacrr-Vet, <Sc Nov. Teftameiiti ^ cum pracfgt. Job. 
Petr. Ancheifen. ibid. 1734. g. ^ 

!Dtf 2)?«r|P«rl)igHe 4f ^ifioxmtit. ibid» 1702: 4. 

De tudoruin Juliorum Vfu hei ta. vidl BircliCirod. Palaftr» 

AntiqV^p, 24. (Ti>.) 
;. BrINCHMANN (AndreasX.g0t) 1738» ^3 StUflUf! 

i Dtflnbttö. ^ani gaD^r Pot Jofeph Briitchmann^ •f>ofpitaW' 
SStfltfl famiiKfiebi. . *J)an« SKoöcr Kaxfin Laffon. 175^ be* 
pmxibt frd SQBiT)org &hU. gftcr ufcflan&nc Examina Aca* 
demica Krp 1761 fictbc 2cctte ^0rcr i gSJiborg .(^fok. €1: 

Jift 1110 Chriftenfi Laurbeig-. " 

* * Sf tifter. 7 

fjorffg ti( ^ iKf^anbling o?n en terD UPit)enl&e& i ®uD«'2(eren. 
Stalborg i7ö9* 8. ^ ^^j^ / ^ ^ ^- 1 .\ \ 
•> 


flf\ N ) * ■* 't68 ' Bri Bro 

BRlX.(Titia$ Laurentius) Aluranti» Collegii Walk«t- 
dotfiahi. X 

SPrifter. . 

pc inocliS' probahdi iniuitiqvis PanisLegibusulitatls* Hafiv 

BrOB Y (Erik Brikfon) ^tt PoNTOPPIDAN* ^ 
BrOCH (tudavicus Fridericus) @og[l|e«$r(e(l |^aa ^it» 1 

SFriftet. \ , 

8lJ9'$t«Wfett 5Wt Karin Helkan. <G«.) * 

Broch CPetrös) f^at) i Berjrn. 1603 Met) SRcctotr »ä 
©folea jammefleM. ©erefter ®Dgtt<#r«fl H! J^mmti ^x^ \ 
(legiclb i 98!ort)|iotb 8el^«« qjtoyrflle , 09 omfij)er @tfff «^^ro^fl 0^ ^ 
®08a<4r«jl til SDomfirfe» l «eröen; fttjor ^ää baöe 1632. ^ 

SPtifter. 
®ttM ^uu^ 09 3f0eri®ierttin9, SIJt)n 1014.; 8, J 

SPmDifencr oöct n9glc tnitx af Den ^eUigc @Wft oin ®uM^ 

BrOCHMAI^ (Cafpanis Erasmi) Dan-^efpcr aSroF* 

itfÄit.' 4Jrt> 1585. 5aag. iSiase. *^an« gabcr »arKas-j 

inu?.S6renf-n Brochmaii, gSÖrgem^ftcC ffl1timcp<6«. -S^attjl 

g»ober Bodil jacabs ©otter. @if i ftR Unabom i Siage 09 
^ix[\^^fAmi ©foler, fra l^t)flffn lt&|ie|on 3tör i6öi «IMca* 
Dcmift blet) Dfmtttcret, «trai; berpaa 6Ie» |Än -f^arer r4>et# 
luf^^olm* ©föle. i5o3 retfte tibenlan^iog fpm ^iein i^iogi ! 
ta >ttn b(et> SRagiftet; famt 5Rcctor i bemclMe ^ttuf«^! 
|;>(m« ©fole. 1610 Pr^feflbr Pxdagogiciis t^eb Äiabcm^ 

|>a»R« UttimptcL z6x3 Piofeflbr Grxca? Lingv*, \6i% 
Profeffor of Dofior Theologiae/ gra> l6i(S til ^fco !>(»; 
I&OH 3|nfotmotor l&os^rlB6«Chriftian V., ChriftianilV* ®a«.'j 

16^9 W?e ©IjTopI ©i«lIflW- , ©aDe 1652: 19 W- - ««« \ J I 

Bro 169 \%\\i ttieb Sille tönnes ©ottcr Balchenburg, CO fornmifnCÄJlb 

' inanti5 S^oUer fra STalSorg. ^of UfimtientereDc ftC 9$tblii^te 
qöetil Unijjcrfitftrt/ bcjiaacnbt af 3394 Volumina, 700 SÄDlr. 

lii aSJattO» ; 200Q SRMf- lii m Smdiofus Theologiat CDlm 

licmmc cOenibcnlanM. ^ ^ao^Snfe %q» looogtUr- lii fal# 
ligc ^rofcjTor^enfcr^ xoooSttlr» Kl ^irten^ai^a^ 9foh i^ 

500 9tMt* lii ^n Sub-Bibliothecarius &c. 

efriftet» 
Problemata* Franekei:je 1605» 4. 
Difput. v^iixPhilofophicff, Franeqv, 1607 ÖCc/g, ' 
Piiput, varizPhilofophicar. Hafn. in 410 
Qvsftionet Mifcellanes Philologic^ & Philofopfaicar. ibid. 

Oratio Funebris in Reginoin Annani Catbarinam, Fiiancf, 

Ii5i4. 4/ , 

Difpp» VIII, d* Sacramentis, ibid. 1616- 1629, 4. 
:■«-"*- .de judice & norina judictindi in Conrfoverfiis R«ligio- 

nis. ibid. 16^6, 4. ' 
— — de difto Jeremiap XXIII, v, 34. Rci|). Th. B^nglo. 

ibid. i^27» 4/ 
'^•^de Baptismi a Job. Baptifla & difcipulis Chri(!iadmf- 

^niftrati diveifitate. ibid, 1629. 4. 
— —, de*divina & hum&na Filii Dei natura. ibid, 1630, 4. 
— — de libero arbitrio, ibid, 1630. 4. 
^■— ■— de piaedcftinatione. ibid, J636. g. 
Dispp. de pratdpuis ehriftian^ Religionis Articulis ab anno 

161 7. 8» prodieruntjunftinifub Titulo: Controvcrfia- 

rum {flcrarum Voluniina duo. Hafn, « 1626. lö^g. f, 
■^-*-de H«refi do£lrina. ibid. 1636. 4* 
•*--— de Angelis. ibid. 1629. 8. 
Keligbitis Clirjftianae Articuli ties, Hafn, l630. 8^, . - 
De Fide juftificante, ibie!, 1631. 4. - 

. t 5 I D« > ' ''"^ y / \ 170 \. -Br0 

> - • 

Dc gioriofaChrifti in coelos afcenfione. ibfd» 1632, 4/ ^^ 
Syftemft U"iverfac Theologfiit. Hafin 163 3» 2V0I. 4, LipC 

1638- FoL Ulm. 1638. 4. & 1658. Fol, 
Epitome Syitematis Theolog. Hafa 11549. 8/ 
iVu^KO? Aoyj< V^d(pifriiCK oppofitus fpeculo vcritatii 

pohtificiaeChrift. WilhclniiMarcliionis Brgndenborgen- 

fis. Hafn. 1634. 4. Rofl:ochi640, 4. 
Apologls rpeculi Brandeilburgiciconfutatio. lomi 3« Hafiv 

1646. 4i 
De Pontifice Rbmaaio Lib» V. Hafn. i6x8. 8* '- 
Corni^entarius in Epiftolam Jfacobi. ibid* I$4I.- 4. - 
ComineQtaiius in Epifl. ad Hebrsos. iibgit)Cl| Cftct (^aoi jDBt 

Hafn» 1705. 4. . * 

Spe€iipini$ fcriptorum l&clefiaflicorum exercitatioiiet qvin-j 

qvc: Hafn. ab an, 1633* til 1638. 4- ;♦ 

Oratio Funebris in Obitui^ l>uas Uldarici. Frid. IL Fjlii. 

ibid. 1624» 4. 
Oratio in obitum ducis Uldarici Chrift. IV» fiUi. ibid. 

1Ä33. 4. ^^ ' . 
Orat, funeb. in obitum ele£li Principis Chiiftiani Vti^ ChriH 

fliani IVti filii. ibid. 1649. 4» . " ' ' 

Orat» fanebrt in obitum Regis Chrift» IVti, ibid. 1649» 4.J 
Oj:g_tiQ pro-pace praeter fpem miiabilitcr reftituta, ibid.^ 

1629. 4. 
Oratio in Qbitum Cäspari Barthölini. Hafn. 1629.' 8* J 

<&o6batl^cti« ^(Diggiarelfc. D. ^ gorflartn^ em aOe @0nt)a8i| 
(gDangdicr 09'6pi|iler. Ä|)»n. 1636^. 1638.8. 1655.' 
Fol. j56i. 4. (gv fiocn opljigt baat)e in 4to og 8vo unbe^ 
Denjitul af ^yuj^^bftjl. 171 8. 1720. 1725 09 174?.! 
cg mrt EiJ. Hagcrups $a6j!Dn« ^rättfcnct, 1747. ti 
J760. 4» <r og ooerfat paä SngcifF* 

l • VV Bro 171 

V I » 

mmxii t\\ $tt^e(ig Untxroiijiiitta oht ^tfu ^iw og JD»». 

*t>BB.iÖ3?-'4. 1644. 8. 
tInbaifiitoiBg , ►om et _@uM S&arn, ttWn f n ©id* ©fabt, 
f fan (mtase j&<it p«pi|li(ff OJeligipn. ibicj. 1627. is. 

fn e^tiflm« OAtbt\\i «ooip. ibid. 1527. 1639. 12. 1653; 
, 8. 17*35. 12/ 
5fM3 iVid. m. jTrontngj ®f|rrf»«lf(f. ibid. |6io. 4, , 

, Mtnui Eomlni S. Inflitutio pla de Pefte. ibid, 161 g. 
162 5> 13. gortotlffct af Ertgelbm Jörgenfen. ibid. 
1630. 12» 
Adhörtatio ad Refipifceiniam, ibid. 1644, g. 

gDrflaring otjct ^iiiH%i tejttrne for i<?44. 1645, 1648 of 

1650. ,ibid. in gvo. ^ ' ' 

Gratiarum X3clio pro pace Kcupcfrata. ibid, x6^$. 8- 

Jiig^^Pr^ftifeö o»er Birgitte Rud. ^^»n. 1646. 4. 

-^ — . .^ -^ Magrete Rofenkrantx/ ibid; 1645, 4. 

— -^ — — Chriften Friis, ibid. 1640'. 4. 
-7 T- — T Mogen$,Pax,Jbid, 1643. 4. 
-^ -^ — -— Otto Scheel, ibid. 16^6, 4. 

— — ~ — Ingeborg Krufe. ibid. 1647. 4^ 

— ~ 7" ~ Jörgen Wind. ibic|. 1645. 4. 
p- *-. *,- •^ Wibikc Poc|ebufl<. ibid. 1646. 4, 

.L. .^ .^ .-;^ Pirgitre Rofenfparre. ibid. 1647. 4. ' 

i^ — — -;-• Ernft Norman n. ibid. 1647. 4;^ ' • 

— — •— — :Elifabeth Rud, ibidv 1650, 4* 
-^ J^ ^ ^ Axel Scheel. ibid, 1^538. 4. 
^ ; -^ -^ Anne Hög. ibid. 1648. 8- ^ 

— -7 — . — JuCtHög. ibid, ^1647, 4. . ^ ^ . y 
pr- -^ -f^ — * Birgitte Brpch^ ibid. 1640. 4. - 

I 99rm<min9 ti( m^H^m \ ^^Um @tift. 1544. s. V- » » V 
N ,t \ / k / - 17» Bro ' 

* 

J£><ai ^at btinbtn fixmt r Cpiflet til NJds Michelfen ' Atl- 
' bor& Oö ftan 1628 ttbgO* ftn Owrf«t(dff of Philippi Ne ai 

«nDenSSog am S^rijti Sligc, falDct Chronologia Sac a- gor/ 

tflle til Ejiwold Randulfs Tuba Danka. ^Zmit ^nU SDfigt 

SSem Scn^rnM 950iiiKr/ fom brugci DeD. ®ui>^ Sieneflei 
t&egpnbclfe 09 ®lotRimj. S3cn bericnbfe iBan: ^i farfe Off 
60I) ^abtx, ät bu l^am flit)et oi k. S>en Vfalmc : O ®t9rt 
®tty oö *f)crre, fom o(| 9ictf<rrWi9 k. 3(temfomleebe(5etu- 
(en^eir af ®iib«Orb tit £N>eA< SefiprMfe, fom finbc« bagi ' 
bcn Hbett (Eatcc^rtmu*. (^, A //j^/): Spk. An. Mar. R. Z.) 

' BrOCHMAN (Chriftianus Caspari) fob t Siabtöjat)» 

^1615, ^xii gobitr ^ai no^^anfortr tBiflPop Brochmair, ^anl i 

.^Obet Sill.e Balchenburg: ®at Prpfeflbr Xingvaf Lattia \ 

defignatus Drt Äi0btn^at)n<'lIni»er(itet. . SRdjIe bet^aa 1635 ! 
Qbealanb^/ men babe paa jin Sveife i £onboii i^jf^. g ®q»r.l ' 

Sf rifter. j 

Öratiö de caufisdecremcntiimperii Romani. Lligd. Bat. 1638J 

BrOCHMAN fEnvaldus)Anglo-Danus, J. U.Licen- 
tiatus. ' @n ®on af S5it|f op Hans EnwoIdfen Brochmafi, t>af 

^rocttrator t)eb ^oiefte SXet 09 babe u^tft. {)an falber ^9 Ang- ' i 
lo-Danus , ' fotbi Jan« 3J?0ber bar en Cnjel^nbcr. * "I 

' , ' SPtifter^ ' '! 

joieph Haiis g^oractmr-paa Dpbcr ofl^?|ber/ overfat af €11*. 
gtlflp. Ä^»ti. 1710. 12. ; , ^ 

BROCttEMAN^^CEiasinus Enevaldi) geb paa SJalb^f j 

jjaarb 1619. g Stugufl. ^anj gaber t^ar Eiivolcf Rasmufea ; 

Brochman, gSorgemcflcr i St0ge / [;an« gRobrr MagreteRts-* 

musS)otter. lösjbeponcrebffra^^rlufe^oImSfolf./ 1540 
rcifie ubenla^b^^ 1644 fom bKm. 1645 bleo aSedori ^a> 
l«f«t>olnr. 1646 Profeffor Eiotjvcnti^ »eb Si0bfn^at)nä Unftl 
»rrgtet 1647 SRagillct. 1661 ?{ffeffor i ^0iffle 3v«r. \ 

^ 3>0bc \ 

) Sto 173 

S»9&e t66i. tS %lti. ^Cit dift mcD Bodil Mads jpottct 
Ravn, ^otqmtfttt Msds RKvns £>i>ttcr t Sit^^- ^d» ^at 
, 0et 500 SSHr. ttl Sub-JBibiiothecariul Dcb Uoil^erptCtCt. 

eftifter. 

Panegyricus in hoiiörem Valdi^mari Chrifiiapi, Comitjs 

Holfadar» Leid, 1^43. :Fol. 
Dijsp. depr^ci^juis Latinx Lingvx fc^iptoribus, qvi ab exceflji 

Ajugufti ad excefium Trajani Qlitfi fuenmt. Hafn« 

1646. 4. 
De Julio Caefarp Dispp» 3. ibjd, I$4g. 49 54.1 ^n 4to^ 
'DeS^£^£<^i/)^(t^ origine, prsrogativis & Tr^fti&to. ibid^ . 

Decas QyzAlotiufn mifcellaneamDi. ihid.,1661. 4* (JV,ä» 
Hjyf. Th. R.Fh:) 

BroGJ^M AN (Erasmus Johanms) ggb f ;Ki((cil(a»a 
d6ijS/;5 SDrc ^Olt^ S<Act »at ^rofcffor Hans Rasmulen 
firodijnan j ^mi ?SMtt Drude Flnke« 1640 iVf^mtbt fxa 

$kivn^Mni ;ehU. 1645 bict» $Uitctit J^9Xtt i ffytftiibt, 
1547 retfie utsienlanbf. i^53 '^ (li^* 1654 biei» p^o- 

feffor Hiftoriaitim i &i^tBt* 16$$ ^atijlcr. 1660 Pro- 
leffbr Theologise 1;.;Kt9bfn^lNI- jDabC in Reäoratu Acade- 
mico J664. SSTttg. «at §ift tn A Elfe ', ©»rakmcjlttPcder 

Decaulisremm natuialitim intrinfoGis» Ma0i. 1644* 4. 
Oratio fiinebn in Regem Chrifl^. IV» Lugd. Bät.1649* Fo!. 

thices hiftori£ Ipecimen. ibid^ 1^5 3* 8- 

e MiftoVia; Itg^itiMt notis. Sora 1654. 4'. (^* D. TA. 
Hyp.Mär.R.) 

' BrÖCH M AN ( Johanhes EneViddi) g^jb 1 6:^ J. 1 6 Slptif 
iSi00(« >^an^f$4{)ert)<)(HnvoldRasmtLrenBrochii^an, $Sot<L 

(|emc(l(T fammr ®t<b/ l^an<d!^ob<r Magr^e Rasmus SDottev. 
- ' ■ ^ 1638 \ .e. ^•74 * Bro ^ 

t63S t^t>0tietcb( fra ^nfi^ofnrt 9Mt. 1642 rcifie ttben^i 
lanH, og im^Mertil) tog 9]^agifiet'@reit)<ti til i i^mUxhm. 
1649 Mc» ®0gae«$t«(l{t! gjicolat Sirfet S4»6fQ|^«t^h; 1660: 
ftafagbe fig fattme (Emdcbe for (tn fbage {)cl&rcM I6t0, 4 

We» Dcrj^aa fItajP PiofefRti^ Tbeah g1« defignatu$. »SRen f«i 

reab ^^t^ Dirfelig tilttoaDe ^rofe^Poneh^ birt) rnjDnu t foimne 
aidt iSiffo)^ < 3{at^uui ^ I^Dor ^m iBU 16^. 3 ^axti. 21»^ 
tobfid i SgtcfFäB/ mtbcni ^an Ht nivAdiobt, mcb Anne Lm* 

reiice dc la Ford af Sttgelj! Äbd. ^ \ 

£u9t^«Difm JPMt Jyttc Gyldenftierhe: St^tm. 1651. 4, 

— -i Fefter Walther. ibid^ 1.65a. 4. 

i— — — Ä — Sophie Lindcnow. ibid. I653. 4. \ 
— — ; — — Birte Friis. ibid. 1553I 4* * J 
i— "-»^ — — ^ Henric Lindenow. ibid, t.6$j^^ 4. ) 
-- — — — Henric Kammel, ibid, 1654. 4»,' 
»«.^ — •—; .^ Gregcrs^nis. ibid/ 1656. 4, 
.^ «- -1 ' --. Biö!*!! Ulfeld. Ibid. l657, ,4. ^ 
-, ^ Elifabet Lmige. ibid. i66i. 4. C^. * 

BroCH MAN (Johannes Erasmi) gÄi)I594- l« Söl 
i JKUgC. •S)ail< Sabcr m Rasmus Söien&n firoclmian > 85^ 

semcficr famme (Steb^ ^mi ^titt Bodil Jacobs . S>«t&^ 
i5ii bepönerebe Tra ^irföf^olm* ©folr. i6t4 teific tiMl 
Ianb<« x6i g. fom ^icm 09 bitb SJ^agiflen ^ 1619 Sicctor^ 
@0r0ei 1621 Pr4)feiroi- Phiiofopbix i SizUn^am* . J6|f 

Profeflbr Theologi^e. 1^34 DoÄor Iheölogiar.." J)0i 
.163^. lo Öctobr. VkX jftft mtb Dmde Finfcc , Doö; Th 
jmas Finckes sDottCt* 

ÖPrifter. 

,De. Toto &Multo. Witteb. 1^16. 4. ^ 
Hexas Qvaefiiohunat Philofophkatuni. Witteb; 1617. 4. 
* " "^ ' ^ ^Proble- / Bro 17 S 

iPrablematam e Cyclppsdia Philoibphica depromtohun Trias 

decupJÄ, Hafn, j6ai. 4^ 
[fiisp, jphyf, d^ Natura. Hafn. 1627^ 4. 
lIPo}^£t^^xe.£t PhilofophixAriftoteL ibid. iS^S. 4« 
Bhputationej Phylicjetrc»,dciiiotu &c. 
^Dispp. n, Tbeologicfle de Ecdcfia. Iin(tux62$ &,i636* 4. 

Sor $9DcIigl^ei)^ @(9li)/ linber jif9^crattetforii0lm, atf#re» 

flfllC et Schema Gcnealogicum 0»crWfft torlK 

Broc manner. 

RAlIkltJS SÖRENSFN BrOCHMAN. 

JBotflemelhr i Siage. ^ ^l^«fc— ^^^—^—*b— ——*■—«— »K^f— ■■ ^^ CasparBrochm. Johannes Brochm. 'Enwol© Brochm. ' ^^BanMaavaaa^^^ « i i^i^^iM.j/> «■ Christ. Broqhm. Rasmus Brochm. J.Brochm.R.Bröchm« 

BrocMMAN (Olaus) iSStaqi^tt og ©ofliK^fiefl ttC 

SPtifter. 

fiig^^möifen tfM Marg. Marie Gaarman. JJl^l^m löpi. 4* 

. BroCktorf cioachim) ^rrrc tU iRaer, SliDöcrfrrfl 
jlrSDatte&Yos, ftbcn af (SIcfatitcn, :$ongeitae ®c^cimc f^tmfu 

t<n|' 00 2ani)'9laaD/ Membrum Houorarium i M^fXoUiL 

Mcolmt^ttfEc 9'f>nif(a5er< ®odetet 

*" ÖFtifter» 

ipiftbla ad illufirem Societatem Scientiarufb Hafnienleni^ 
Hafii. 1750* 4. ■ 

BRODERSÖN (Brodcrus) %^ 1692. 12 ^tft tdian^ ' 
tal^ f 9UB(r'6tift'/ \^X 9ail0 ^^m Broder Broderfen vat 
|5r«(l, ^atl« 9Bob<r Dar Cathrine Magrete Clahfen. 171» 

>wnetrte fröSRibcr ®!o|r. 171 5 rejfle til Uatoetlitetrt i 
iSI<li \m ^R 0i^|QlM (is et 3(^. 1719 Mct^ giector 1 2em« , 


(." y I » 1*76 Bro 

V*(* P9 @09nc'$r«<i til ©omRrfe» i Sli6^ »^7137 ©ilfoj 

I 2tal6otÖ. "^ 17Ö0 Döftor Theölogiff. @ift mtÖ Antonetto ; 
N MagicteRitfe, en-SDottCt rf.^r. Chriftfn Riefe,. ^rOttM 

pc qjaajfe ©ag. Sl^tm 1752- l^* 
IDe 39ienf0De« fatiDe tengfd w i>f«^ Sotbedc | 

S€re 09 4>erti0* for bm f foin ommtft 2unfen^0 Sfpoc.; 

3, ai* kilhoxq. 1759- 8. , : 

^ Stoente^ bagiige Sr^jtiaf bcn ^cUjsc l^ai , mx ttfMt 

©als/ «3- «^16.1760. 8. . ^ ^. ' ^ 

Difl*. de Amore Dei fpontaiieo. Hafn. 1760. 4. i 

"®aitilitt9 of ^o^bifmer.^ Ä^^^ . 

^tifimxm%i P^ttmiX. S^ö». 1762. 8, j 

SDctt forlom @0a. ,5tal&. 17^0. 8- ^ 

Öjfetttiig Sttle,om be ©oUge. äolft. - - -8. (^«- ^^-^ ' ' ^ 

BrODERSON (Brodmis) gtt ©an af ©IjJop Johl 

Adoiph Biodevfon. ®0bi3i'anf»rup?|k«(le§aarM 3ii6ir/6öj^ 
lyag, 1744 beponctebe fra 3li6cr @fok- 5Jar i aogU 9b| 
Atnmnienfis b0« ft» gabct» 1758 MeöJJra^ tU SRcolbcji^ 
, 3li6er^@tift 1759 Scnf5(iarial^3iaab» ®mm »at 60i 
^ iie'^r«(l paa S^rifJian^^aön. 1766 ^tift^^^JJrojjfl ög €foi| 
ii^$w|l til Spomfirf CO i fRxht dx gift mcb Sdftcr BaggeN 
en ©ottcr af (gtiftam^manb Chr. Bngger. j 

Sttbd^^mbifctt, Ä^J>n. 1761. 4» i 

Slagc^qjVÄbifcn oier Song FHd. V* Ibid, 1766, %. . J 

BroDERSON. (Johannes Adolphii$)g0M694. aa3i||| 

i 0Jattbrup i 3?ibcr @ti|t ^an* gab^r Par Broder Broderfai Bro . 177' 

' I 

Cfö9öe'95r«|l ]ttninfe(!A*, - ^äB< SD^Oöer C<\thrine Magret^ 

CMuien. 1712 Depontreöe fra Sltber^f olc- 171 5 fil^tell 
f aa Borcli#s eoiiegiuinj j^rii fcie» Stcctor j ^olflbroc : mcii 
fBteni) l^an tillraiiDe famme SmNbe^ Met^ ^an falDer ttl ^mfi^ 
i jKanbrut) t 9ii6(^@tifC/ fom ^n og moDtog 1729 ^In» 
irrbtc ^ropfl i Junber.- ^ 1757 ©tiftf^^proDft t SRibe. 1741 
8i|Fopi ^mm ®tcD. 1760 Doaor Theologi*. JD^Dc 1764. 

3 3»^. S8«t flift fllrt Cathrine Steenbcck Clauien, 

'^Sroeni $feitot)te i aan^elige (SoRgt $^tm. 17300941. g. 
0io9le ^aiSjtont $falmlrr. Senl^cr 1735. g. 
Stogle aft»pic« $fa(mcr. ibid, 1733. g- 
%ISxm o»rr Srotn^ ®nrab- tenDer 1735. g. 
{rfa^flfnj pnfdige UnD^rgang. ;K^9n. 175^. g,. 

fciff. de Vcxillo Eccldii?. Hafn» 1760. 4« 

'€Dane/6ang. SJ^t>n- 1765, g. (-4». Pr.) ' 

BrOPERSON (Nicolaus) ga&ifXottfcnipiS^. ii^tK. 

f for^Ctt öttferte ^r. iBroder Bioderfon 9(1 Cathrine Miagr. 

laufeh. 1710 bqjontrebe f ra JRiber ®fölc. i7i45let>^0» 
ri 3«ber ®We. 1716 6lci> @ognr^^r<r|l til ©eDfJeD i 
penrabf ^rot^fite. 1735 Wt ^\^ii^x^\%x\\^\iiiW% 
®figttC'^r«(l i ^jDeruO. i73g ©ognc^JJrofjl til StieoM 
itfe i Äi06cB^at)n. JSaDe 1757. 30 SKartii. 9Jttr 4 ®an« 

jifr !• mcD Anna Chfiftiria Bruun^ a. tticl) Barbara Ag* 
eta Hanien^ 3» Charlotta Maria Vogcti. 4^ AmiaFogh. 

SPtiftet. 

riftmo^fig Sefvatelfc päa iDcnDe Gper^maaff / i. om et tia«. 

' tutligt leDcr uiBUöf^M 3Renmjifr cr oplpfl? 2. Om bc 
£cetere^ fom ilf c fete ew regenin , fa«pml>ifc®öb*Or&: 
reent pg xii mcj) filborlig grugt. S^on. - - - - g. 

fftoarigne 2lnm«rfmnger ooct Doa. chriftian GottiicbKochs. 
^ mnDc SDftmijrialet af Slöv ^734^ m^n «»cntdij 174* 

2» ' H ^ ^v ^ K 178 Bro fera \ \. > BrÖNDLUND (Uurentius Jani f.) »at i l?n Jlb AIuuk 

pus paa Borcbes CoiUgio, blct) pbeii SKagiflcr* ©mftrt' 
'CopcITaR til rtinitatt^ SixU 4 :Si9bco^at)n 1744.^ ^ogic» 
ijJr«jl til gru^Sirfc i OOenfc ©«Dc 1750. . ^ . 

Sf tifter. - 
Memoria Johannis Taufanj. Hafn* 172 !• 4. 
Strotnata Matheiliatico Phyfica. ibid. 17^4 & 1725. 4«. 
p^ Voluptatibus MatbematioiS mixtis* ibid. .2736* 4; - 
Inqvifitio Syftematis Copernicani, ibid. 1728, 4* 
Dc idiomate PetiinoMatr. 26. v. 73. ibici. 171 g^ 4. 

Broholm (Henricus) ga]) i3örige/?Jr(r(le9aart) t f Hf* < 
J^aniga6er »atv^r. Henning Hroholm (Sofl«e/?Jrflrp farpinr« : 
flet), ^ani SKefect l<fe Magt«te jeres ©ottct, CU ©ojter of 

Jere Jesperfen Jjauji StiBbmaÖÖ i ODcnfe. ©fponcWb^,ul)m 

S:t)iM fta ;Qt)«Rfe @t/mQapam* Sf et) fi^rft <Sf oU^oIDert iti^m 
©ogn i aiibct (gtift 1738 blt» JS>mx ^b SiingfiebiBii 
®rolt^/ ftDm SKectot. ^en Da (Sf olen 2(kret efter blcin rebfiA^ 
cetet, bieD ian StoCfer 09 f^or j Segn fanituefieD. '^ 

e^rifter. 
]^pigrammata. Hafn^ 1720. 8« 

Ortus & progreiTus Veuiäcularum in Dank. Schokrum» 
Fleiisb, 1737- 8' 

Brugman (C * * * H * * *) 
' ettjftet. 

j. Placettes cl^ifteKg ^otal paa S>ai)(F.. ftl^Dn. ^748. 8* 

Brummer (Oietericus) ®ar farjl 'JJr«fl i Sette- flSfei' 
terefter 596|f ^r<tji »eD Den jreformeerte Sirfe i Älobenffam 
CO^en toDe fort efter / ointrent 30 S(at gathmeK . 

6amliuia ctniger M<lt^ SteDett. @(>mi75Q« 8. . 

' BlCVMVKDT 


r r Bru 179 ; ' BrUMVNDT. DIederic, Sivcrt)gi| ganimd Smdiofiif 

[ ^athefeoii. 

i , 6ir*tiftet. 

! gtrfr ^tBU of Mathefi piaaicai S^M. 1744. 8.» 

- S)C9 IDanj!^ Archimedes S. Tia^^atus de ^irculo« ibid«. 

1753- 8. . 

BrUNCHMAN (Andreas Henrici Bremfonius) ©at 

Aiumnus paa Watkendoi phs Collegium 1715 09 n9(|Ie fM^ 

grnt^e Star. S5(e0|tDm ^agificr og HX c^crfi ^ecanut pa4 
Sloflerct for :^i0&rti^at)n^ ^IDcbranD. a)i9D( i 3(rmpD 1762. 

.^ ~ eiJrifter. 

; Thefes MiCellanear. Hafn. I7r5. 4. 
Diff. deFortuna, ibid. 1716. 4, - .. 

——de Regula: Littera uniusOrgani facile inter fc permu- 

tantur. ibid. 1717/ 4, 
*--^de Intelledhi humanp, ibid. ,i7i8» 4» 
— — Syntaxis Lingvac Latinat in Analyfi peripeäa* ibid* 

1719. 4. . ' . 

Ebrara accentuatio. Hafn; 1722. foL 
Gramniatica Ebnea. ibid, 1737 & 1733- 4. 
Grammatica Latina Harmonica. ibid. 1734 & 1754. 4. 
Eloichus Etymologicus CVrainmaticus. ibid- 1734. 4. 
Arithmitjca. jDanff. ibid. 1744. 4. 
HarrQoniaLingv»Teutonic2 , Canica, Svecicx. ibid. ^750.4^ 
Om fktintSonfttn , Algebra, Geometria, Sph^rica 09 Com* 

puto Ecclefiaöico. (ul)cn Sttul.) ibid. 1757. 4. 
, BrUNSMAN (Johannes) gjDÖ 1637. 30 ÖCttSroil- 
liCtlK «Oon^SaDeri^ar DernhardBrunsman, ^ofpttali^^rttji 

imim®Ub, ^an^SRotierNfagieuMogens Dotter/ m^t^ 
fit T>otttx iva ^erbalcit. Ubi ^ani fpo^Dr SSatnbom »ar l^on 
mttU^ ckitmsc ii^i garer. ®n S(maie lob ^m ialbt ntb 
i m SiHlbtx , $l9or l^aanicr hx flateti^icU @n ani)en lob ^am 

S» 2 fatt< ^ / \ / \ • t8o \ ^ Br^ 

' ' • * I 

falbeofenSodb t Ai* fflot» / l^vmr l^ati ut mbtt ^HmM tt 
SmxMx^ tnbiliq 5Ut)tagetdp faa got fom bdb, «g ia l^aii 
t>ar ruOct nirb en Senbe, fom orafiDer iti It^e tgien, ^on NA» 
jibenfa^tSronVettM (Sfele, ^t^orfra ^an Upmmbc i6$i, 
meii Dcb Upfal SHcabrttrie, jtDen Sron|tem päa beti Sii) 9ar af^ 
M(tti^@t)cnfFrt|. 1661 fom |an tt( Si06fn(at)n^ UniDn^ 
iitcti og laae 1664 ^aa Slcgcn^en. 1668 tkt) fUtctdx i 4)ar 
lufif^olm. 1669 gjJaaiper. 1677 frafagfee jtg SRectotdtet 
fin:ian« @t>a9l[yci« ©fplb.. 1679 Wc» ^«|l til SQpartob, 
iSjdnv 09 ®98tr;^iifet i ÄiflbfR^a»», J^ilfe tDcnDe jtbpc %du 
tetningcr Un ligclebei for ^oaglrtj ©foli) affagöe i685/tjj 
if!f^i>M 3Bflrton) allcne, 3 I^Dtlfrt Smbrte l^an t)0bc 1:1^07. 

35 3u'. 9}ar gift meJ) Magdalena Klouman. 

ePttftet. 
Qblervationes mifcellancar, Hafn. 1664. 4» 
De Accidenre in genere. Hafn» 1664. 4. ^ « 
Excrcitium MifccUaneum. Hafn. I665. 4. ^ 

Qyaftiones qvJcdJ^IIl. ibid. i666» 4. 
D^ propria Vcrborum acceptionc. ibid. iÄ68»>w}?. 

Ätoge ^ttu8*Sort« ibid. 1674. i6&4 091700. 17$ f. ^ ] 
taiamme päa Sotia ttttbet^Siteh ; ! 

EnerguinemCoagienfcs. Lugd. Öatav. 1693. <Sc LipC 
1695.12. \ ' - 

I6amnie pqa Sp^fC m(t) Unnt tittU ^ai itk0iU Siit 

Iftftetmg om Ätog^ -Ouö^Äort, Hafn. 1700, s. 
Sflogte niftrfclige 0^ fetfomme «^ifloriet af anitt Gprog uMoI' 
fcbc. S^on. 1676. 5. > 

VonbcHge ®ttin9e.2t)(i. o: Sn Ccel oanbelige 09 ^thtligeQii^ 
fcr til SCnbagt^ OpDffffelfe. ibid. 1675. ;i3. 

Dc fammc ' jtöen formcrÄt meD Jitcl : ^. 

$Dcn (iungcQbc {)immd'£9fi. S^Pn<i687. 8* - 

tBloftf* w [ i ^ ^ Bru - i^i 

Blrtigc ^immel/€feict. d: Sril Vjncentli Jc^net ib. 1678. 8* 

Tbefes MifceQ. logics maximam partein paradoxar, Phylicx» 
Metaphyfica, Hiftoiicac & PHilolog. Hain, 1678. 4* 
Monogamia Vi£trix. Francf. 1679. 8» 
). Leges coiiciudendi. ibid. 1679. 8» v 

Particula Adverbiomm exhibcns Macle funeratiim.ib, 1 68o.^. 
Frans Spires gortmlelfe. S^M. 1673. 081698. 8- 

SDctft ®frif( fCflDfe Brui»sraan t\\ Nic. vStjtiiominn ; fat}! 

9ihtrcnc t>ct) famitie StD )>at gaaet om til itn paptlliffc^ 

ligion. Stenonius/ fointenftC^ at Brunaman ItiU^ l^ilbC bC» 

Ircibe ^am fi» 9(|»9fiaii(;/ tog. fig for at tgicnbrtoe i)ftte Bruns* 
mans @frift, ^oilfet gao anUDotiifl til folgtnDc iSrmcpting: 

Epiflols duz adverfarix Nic. Stenonii & Job. Bruiismthni« 

Hafn. 16^0. «• 
DiflT. de Geto Jonap. Jenae i686. 8* \ 

Kegelii g^ttÄnfninger, fortcbm. S^on* i686^ 8* ' 

Gratia Naturae Interpres. Francf. 1687. 8» ^ 

Sr AfminDdifl fiet)fe»arcnbe SaknDer. S()m i6g8. 8. 

Specimen Frrorum Anton. VarilafliOanica inHiftoria. Hafn. 

1689- 8. ' . • i 

AnoiTymi Propufitiones de propinqvo papatus inteiritu. Häfh^ 

' 1690. 8. 

J(yabifc« Urtcgaarl) / forbetrct. ibid. 1691. 1?. 

, ®ee Jens Jeni: Oithenle , ||0t^ Oocrffltttclfe Dct tt , foif» 

öfBrunsman cts^reftetiogforfirtret. 
f iwt i ©«Den, etl<r Mart. Mölieri JBcrc&clfc til 3)0t)«l. S^i»«* 
169^. 4, * 

Hehcfccas Diflertationum. Hafn. 1693. 4'. 

Apologia Eccleiin? Lurherans ckca amoris Divini neceflltt- 

tem, contra BoflVetum. ibid. 1694. 8- ^ 
Jgnoti Philale^hjs Trias Scbediasrhatuin Apocalypticorum; 

,HaOi. 1^95. g. < 

SR 3 - ^«0^1 N V r / 182 Bru " 

Ignoti Philalethis PhosphoruS Apocölypticus. ibid. t6g€.- 
Alm ejus.clem editio au^ior, cum, Difiert. de 70" hebdo 
dibus & Dario Templi iEdjficatore; ibid; 1699^ ?. 
Ignoti Philalethii^ Schediasinatum Apocaiypticomm L.ibri 

DiciExordiiim & Exodium; enin Diflert.^ebeftijeqvÄrt«'i 

i cQ\n cornubus^ apud t)auielem. ibid.i^pp- : g.. 
De judaica tevitate» ibid. 17,05. g. 
Vindiciac Sabbatariae. ibid, ;f«>^. 4. " \ 

/D» AccentuationeHebraifa, Hftfiv-l*rog. g. 

,9tt)|liniflc latinjfc ^mt , tttbferte I ö4mf^e ll5iWJof|r. T 

IV. p. 440. Tbm, V. p. 348. Tom. VIIL p. J 
(Jh.Rau.M^fr.Bih.y . ' _' 

BrUSIUS (Cbriftianus Torchfllides) gabj l Sföf! 

gieijle fom @tut)ent ubenlatibj/ 09 op^olM ftg t6ia t)(& 
fcemict i granfftr. - 6 5 r i f t e t.^ 

Oratio funebris iti .obit\iin lyjartini Helfinii, FrfliK& 
' \ 1613 4* _ 

Bruun (Etasmus) ^ 

®r0ttI(HiM!e,^faIm^S5o8. spti» i7i5i. 12/ 

BäUUN CGeorgius Frid.) 

öfriftet. ^ • 
IBiBelj^ ®(md<4^r* . -- — -— 8. 
^ ' Bruun (Janus Jani) ^p4ne'^r«flt«(5t>&|^aft)e I 

fci9^95t*Wfen Ot)€r Jörgen Hondoipb, S,^^. 1640. 4. (BrJ 

Bruun (Johan >cobug) Äotigeliö 64bjti«t^«brcr. ' 

r ' ©ttifter. 

KonivAtlai Dania , effer 5Jrj)fpec(ctaf allc tl0bfl<»l)er od€5W«| 
iSDaiitt«ii.,Slor8cp^ger(l<iiö.Tom.L S^;i76i, Fol^ T 


, - . . ■ Bm ,183 

I > 

\ Bruun CJobÄnnes pute) gab i SBAflcn 1728^. ipoct 

pdn^ gaöcr »ar Hans Bruun, Studiofus Theologiartffl ÄOttfU 

Bfilbrcr, v^anJ dSober Cathrine Elifabet Pla^ , en ©ottct 
^ Jollan piate, G^gtt^^M^fi fbr <ltie6a(^< 9)}cal9(feb' t %^ 
ter«^« Stift. 1739 Mcd fat i g5ergen« ©foir, |>»orfr« 
^n t)n)oncr<{)( 1747. aHttfte ^rajr tilbage tii 93cr8<n; 09 blo^ 

imtöjct ^m Snf^^T^^ötor ^0*^t»vFrideric Areii^z, \iOi^^%i^ 

i(4|}r(sft tit Stfd^etoolD, nu Siffcp t93erjctr/^atii ©enner. 
l^Diif^ Sonbtttim (on forMn> til 175 1/ Da l^an rcifir tiC 
cotxmtet Iflien fot at fttfiincrc (e fitDxuinlise (fjramina. 1752 
ific itlbitge igkn til6ergcnf og fif SonDtttoil ^0^ eR^^tirji 
l^ergeQi ®tift tnbtil 1755/ ba (an blcv SapcOan pro Per- 
na ui fSergeti^ S)omfirIr, ^«« ^r. Oluf Tideman , fom b<i 
Bcfolce at for^fiaac tct bifFop^Iige (gnbeDc t Sergcnt Stift 
K762 Uei9 anben ^apelian »cD SSergen^ S^omfirfe 09 @0gne# 
p#forS(fd^0fn6 SSenis^cftr 09 ten 19 Stot). i (ainmi f!(at 
l^nrfl Ca))enaa t>tb Nmclbte S)omrirfr. '1769 ®o9ne^$ra^(| 
^ 9Itj[&:Sitfcn fammeficM. ^an ^ar to ©aijgc i^ocrct gift. i. 

CftSufanna Arentz, etl X)Ottcr af 9tftop Arcntz i 95ctgcn«. 
. iRfJ.Weitche Cecilia de Belche,.2tpotl^C^tKr Johan Peter dt 

^cfchesöoftetilBtrgctt. 

- QPrtftet. 

«blfe? i)a«?;aflf|)dfen«fea?f! 2?3mi. 1753 »ergen 1763.4. 

TorNftn |»aa Mari* Slenfdfrf ©ag. ibid. 1756. 4> ' 

«Wfenpaa®€t)fbagenr766.25SKaö. fbld. i7<$6. 4. (Fr.5 

' Bruun (Mauritius) S?orgeme|ln: i Iffliborg, 0g8attW#^ 

»l8*^BWiiRam39flÄttt)- ©eöc 1682. !^o SKart-. 

ePtifter. 
Brot«tlmmewtf€onfrafirt uM M gamk Seflamehtf , meb a«^ 

'' tH»gtigt^fttner, ©ttfft^-aiimogXo^fangc. ÄI&W i68a. 
\'**'4ijJ 175 1. 8- CiSi*. Br:) " I \ S)i^ 4 Bruuk \ - / r 1 
/ x84 . Bru Bry 

Bruun (Pctnis) »^ . 

SPrifter» 
lDa))ipi ^oeniteiitfe/^fahiier. $^^. 1740. %^ 
' €l^ti(ieligc 6cneca ibid,^ J741. i;2. * /^ 

-Salomon» Li^ika af Hans Jenien Alandy padilQ^ 0)>tdgC»| 
Si>t>«. 1,742. 12. 

Spangenbergs (^nficltsc SKibixf; . j^aa ttpe optagt* ;S&vi 

1743. 12 ' . 

^* ©ifcoat^ oat Jegti dg ©anb^cft. ibid. 1744. ia. 

Bruun (»ainueioiöi)®ar fatfl €apcttan J Iftaflftfi 
; f StMCtJ^n^ @tift i SRorflc» 93ie9 pOot 6o8ttc43r«(l fai 
ntcjieOS. 

S Pirifte^ 
©iiraa^nbe ©Mfortriö* S Jm 1711, 1771, 1733 

Brygman (^^«"Q^yinuO ' ' 

ÖPrifter. - . 

- CafpaVi Sibeiii (^i(ic(ige S^nnitr og Saljtgdfrt fort)aitfF( 

BrYNNICH (Maitinu8 Tran) gab i Stabcnf^dt»! 

^737- 29 ®ept. ^a«» gaber Dor AndieasBiynnich, ?pori 
. Itaft^SfilDrer faimi|e(leM. i>ani gRo&erMargreteTianHva&j 
fom neDflamme^c fra Den bcfienbte iBrober Tög^r* i aBtboVg. 
Sta (ani {Joro^lDre (orii |ian i fit iite3(at til QJddtct^Stciito 
tant Piöen, fom cr gipt mcl» l^ans Sj?o|Jet^ Gicrtrud Tmi 
Hyafs. 3 t^tt^^i ^uitl 6k9 l^on j^olbt iii (StuDmnger) og.flMi 
fdt i :Kioben(at)n< ®fole^ (vorfra |»an cfecr 3 3(ar< i^orii 
/ ficpmiercbe 1757J (gftcr uDfianDne ExamJna p^^ilofoph, 

Theologictim, bfCD l^an 1762 Aliimnus po<t Eilerfens CoU< 

^ium, loflbe (ig forncmmdig eftct SRatur^^iJlorlcn. SRrfj 
1765 ubenlanM paa iSongl Sripendium, og befaae {>oOaad|| 
Cngclanb/ Sranfcrig, ^talien/ £)almatim; tmttoaxta iBanaf/| < •» \ n \ 

i 


Bry Buc i%$ [Cithtnhurmf ttngfrn 09 S^DRIanb; (t( OctoUt 1769: 
i^SmiblmiD blcD Dcb l^an< Op^olD i S^ti^urg i @a)xn 1769 b^ 

I ftxfkt til ProfeHor Hiitori£ naturalis Se Oeconomiz D^ ${0^ 

[i<n(at>a« tlRtocrptet, 09 i)rn 17 fSio^. fattimc 9lat utamnt til 

l SJft^m i 3{i(cnfFabcmc< @el(lab i &\6ktifyMn» 

I ' , eftifter. 

1 Fi-odrpmifs Inre£h>logia: Sstlandicx.Hafn. 1761. g» 

®ammc vi^crfat paa S^^ff. ibid. 1763. 8« 

Ornithologia Borealis, ibid. 1764. 8» 

Entom(riogiQcBer3nfect*8«rr- ibid i764. g. 

^Ichthjplogia' MftHilieniif & SpoUa Mans adri^id. •— -— 
1769» g. ' , 

BRYiJJOLFSEN (Haldor) %»b 169%. 15 3C|>r.<®««» 

mm i @(aiMt< ®ttft i jaatti. ^wi gabcr ut Bj ynjoU 
fur Aimundfcn. 171 5 Met> bimUtnet frtt ^^olum @fok. 

it^ t 20 9(ar; inbtil 1736 , ba l^an blet» Talbet til ®t.^to 
ab/ ^i9or lan tiBige ^hx ^roDfi- Snbtlig bl<l9 \an 17^ 
itiFp^ i «Oolonn X)9b( 1752. ag Octobcr. 

ettrifter. 

Pontoppidtens datt^itmii j^a 3<laiibff* iKlfti^n^ i74i. »• 
g^Ianbjiqjfalrtre/SBog. .poluni 1751. 8 

BtJCHHAVE (Rudoiphus) fjrt) paa 9$orn|9lin 1737. 
^an^ gober var Jens Buchhave, fom ba vat ®09n^$riiil tt( 
jSt. Petri Qo9n/ mcR fibcn b(cD@09ne'3^r«(i iSKenne 09 ^roofi 

#ao SSombolm. ^öni fRobcr Anna Elifabcth Bagger. 

)758 bcponctAc fra :Ki09C iSfole, fiuberrbc {bm SRcbi<tneti/^ 

1141 5!!(at Ht Profeäor l>fbTheatrunianatoinicuni» 99iintb' 
tetib jif @trt (Kia Walkendorphs Collegium. ' 1767 Mt» 
Ikiaor Medicinx. €? f«r:|Mere(rrcntlC £il|Mcdicusoct)(5or«< 

! , ' S» 5 6frif' '-' / / /v I . i86 Buc \ t)iQ)» <Je Thctftpia Elementari. 

Difpp. Iiii de corp©m buma^ii arteriii* 

Diip» Hi9Ug. de feritonao, Hafn. 1767. ^* 

B;acHius CAn^^^a^^) gej) 1589. 9 %%. rffotoingH 

]^t)or ]^on« gaber STOäg* Anders Mitheifen paa i)f n SitL Mt 
f r<i(l / me» #ett blet) »iff ojy i JBcrgen. ^(sxA SRobev tHjt j 
Bodil Anders Säbttct* i'6i5 bkt) @09ne'95ta?(l J *J)aMime« 
fSRorge/ 09 jjbfl ifamme-Sfar fotfTpttet fom 6i)0tti^^t«fl «I 
kor«'Sirfcn i 95creictt/ 09 b(et) tiUige Nomiins Cäpituii..; 
1618 MctJ^Sogtic^raifl.tii ©öf«, 09 itSip ^rottjl l ^Däp^ 
flct $rob|lic. SDiöc i62'3* #8 3««- ^«n ^^Dbe i jine mm 
SSar rtrifl baODe i Spbfflanl)/ 3tttlic«, gratiftrij 09 j^ngelan», 
09 i<2i We> SKagijier. 
/ ' ^ SPtiftet. ^ 

D. Joh. Georg Sigwardts ®p0r«lt!aal 09 g0tllati«9 0W fc 

^ti(leli9c'8Ärt)om« ^öt)ct).'?5uti!tnf- goföanilrt. Ä^w; 

i6a2. 32* ®t6en fotbebrct WD Rasmus NieUcn^jKra-j 
^ ' fe. ^f>t?n. 1688 09i7<?2. '8. ^ : 

BUCHIUS (Andreas Michaelis) Däi\ 2Int>etd 'ini<f>f M 

fen, clkt2tn^et6 tnid^elfen »Alt)ing, gabcr (il gj(rfifwri« 
fic 8«»t) t eolbing, bUt> 09 @09W^^«ft famtttedeM, «9 

1608 55ij!opJ Sergen, fanit Philofopbiae Magifter 09 Theo- 
Ipgiae Baccalaureu»^» S>0b( 1615. 4 Siug.' ^at gift Iticl) 

Bödil Anders ©Ottet» ' T ' * 

'.e? riftet* -- 

Otfonis Werdfnöllef a ^rifld jge Slcnobiet om %n^ i S5Ät^ j 
»life pg en tet »etrtdfe fi! JDiöen. S^ötL 1595 ogij 
1654. 8- ' ^ r . ' J 

CoiKiones qvatuordeeim in Hiftotiam paffioiiis Jefu. ^Sle0;| 
1599- 8. / «1 ^ # • F. il Buc , ^ vi 87 

felraelitnrnrt mU^t tox> ogSfif. Ä$»n. 1605 »g i<^3^- 4- 
in Ikien ^aänbba9,*m)i (löiffen tnbd^ofteJ nojle ^rifldrj^ 
^6f flanie SBanRtr. S^m. 1607.8.09 1619,-1^. . 
H9 joftph^ts Sriump^ i 14 ^rifMfener. ÄJvii. 16 14. g* 

liig-^rÄOifiil 0»cr Niels Win(l, ibid, Z617. 4« ^ CAn.Br.' 

Cimh,^ 

JBoffenöe ^tnimM ®\iHtmt S^n. 1700* -g. 

BUCH (Jobtnnes Jicobi) g^J) 1699 i IRalffe ^tCt^t^ 

^^thi3i^x^m\i&i\ft, 6i)or i^an« gaber SRaj- J«coh Biich 
!>« (Sope''?Jr«it» ' IDepdncrebc 1716. 1724 Mc» (Sbgnc^ 
Vrdqt til 9(ar^Ic&/ ^^rning og Sim^ i bemdbte 3(«r^uuS 6t|fr« 
I7a6 @osn^g>ra?(! til t)'ot §rue Sirf e i aar^uu*, dg.^vo»!! 
I»tr dZins {)errcD/ og fanime 3(ar fif Siang meb ^tii^bcn^aon^^ 
fejgne^^mjlft. 1728 6o(}nc*95r<pfl »rb ®uatnifan^ SRcntg* 
|etcn i j^tabcnl^aDii. 1729 jDonP ^roioji. ös ^Dgnc^^sprvfi 
jl)ioc«fi!be; 09 €on(ifh>m(''5Kaab. ©ebe 1751. ^QXqxii 

tb Birgitte Lintrqp , gjijf Op Lintrups ©OttCf. 

TijK Qraöb ober 3erufrlem. St^n. 1729. '4. , 
fo(ieli(! Ötujifammcr, cttcr afif ebä^SaU «l ©uarnifonJ SBei 
ttig^eben. Sfbbn. 1729. 4» 

BMog tirc«^«pV9iituaf, ellet 3nb9and«'S;a(e j Stortfifbe . 
[ ' ©om Sitfe. ibid, 172^. 4. - ^ 

Bn ^mbifefi; Jolben beb lattbcmube. Vid. §erra. «d^cier, ^ 

Tom. 1. p. 57.' ' ^ ^ ' 

BUCH <Johannes JohanniO ®09nf^$tÄJl tllSlberjig^l^" 

Jlrfjlritp i Jpeberg ^iteb f ®ia?Hanij- , ' * * 

i / e lvi f t iv. . '^ 

P«'|Jr«Wfnr 0»fr Efche Kraule. Jt^Ptt. 1628- 8- (^^.) \ f/ \ — \ / f \ 188 Buc , - 

.^; BucH (Marcu4>f0b i J^tl^n\$ett, i&»Dr >airt SaM 
»at jtloffrr. '1734 ttponercDc frq *S)d(ingflrcr« @foIe, Ml»" 

fcCtcftCt Alumnus paa Borcfces Colleginm. 1740 fjet^ gectie 

^0ftt DfD »öeipn90cr« Sfdle 09 gRagijkr* JDcrefter SUcctot 
»eö 6W«i l »pcrluf^l^olni, ^t)or f)an b9bt 1755. , 

Annotitiones in TheophybE^l Be!g«r« Epifcopi Epiftolas* 
i Difpp.IX. Htfn* 1737-40* 4. 

, Buc H (Peder) tmtt IctngH fomXuncr 09r tjcö ^Jerniei 
f $i0b€n^ai9ti. Saltit i @inii @)>ag^eb/ 09 («bc i 9)(p(tffet<j 
C(ut)cr<(e pM &xmim^i %0xhfimii og iibgao fom (i 
jpw»e Utu . ; 

ef tift: 

BuCHWALD (Balthftfar Johannes de) g|t 1697. 2 
f C|Ior jbhannes dc Buch wald« ^ani ^OOtt^ Anne Magi et«S 

Buchwald. 1714 (ep0ncre^ t)ei) iKi0ben(ADti< tlait)eirftte( 

?7I5 Wet) Ahiranus Cdllcgii Medicci. 1720 Doftor Mc- 

dicinz, ogreijie fammc 9(ar (tl ^oilanb. ^ 1722 fom Jium* 
1725^ Wrtt 8ont)^^i9f[cu« l Saofonb 09gal(J<r. 1739^^0; 
fcifor Medicina? f StiBbttifyam. 1749 toitfelig 2[tt0tt«>giaai 
1760 4tat6'9laab. D0&c^763. 21 5JH9. ®ar to ©a» 

gift. I SRd) Gunde! Maiie Roderiques. 2 SSci) Dorot 
Johanne Holft. . / 

6Prifter» 
Diffcitatio de Oflibus. Hafh.^ 17^6. 4. ^ 
»• «^ -^ de Chylificationc i.flnatomica» ibid I7I7» 4 
— — — — — — '-f 2. phyfiologica. ibid. 171 g. 

Di AT. ina;ag- de Morbo Coinitiali. Hafn. 1720. 4. 1 

Ärattter^ÄUd^. S^m 1721 meA '%. vii infta inter Scrip^ 

. ta Job. dQ Bucbwald. I ' | 
fct^cmo^frK5foI^ Äl^uö- 1725 oj 1735-^ 8- ,©p 09 ow«r, 
c . fÄ poa 3iKnl)(F af vigfus jonfen. 4)dI. 1749. 8- 

iiflcrt. de Methodp cit(^, mtö & jncunde curandi Qv&rtanani« 

: Hafo. 1739, 4. (gt ftö^n inbfert i rt Itttog iti Conu- 

[ nuatis Aftis Medicis Hafn, j). 9, 
atom. Syftcma P. h Hafn. 1740. 4. 
^oi orbis Gaudia ob Saiennem Chriftianl VL in npvain 

ai'cem introitum» ibid. 1740. 4* ^ 
ftoria Monftri Gemellicoaliti&compofiti, ibid, 1743, 4, 

•Jworaf rt UM09 cr inbf0rt i 6emd6t< AcV» Medic. p. ig. 

benevoleiitis Diyins documencis eertiffimis. Orat. Jub^L 
Hafii 1749. Fol. ' ' . 

ifp, de Medioina Cplonorum. ibid. 1757. 4* 
t. in meirjoriam «bfoluti imperii d. ig Oö* 1760. Hafn. 

1763. Fol. ^ V : 

Q*«9»@9fle«. 3B^f0rt in Aöii Societ. Hafn» Tom- II* 

P- 293. ^ . 

inbrtngcr ot>et Jx 1750 »eb infttni og 9}ct<rKgrt< 8oron< 
Drinjct i J£)o04Ri) maancMts Um^xUbi' ®9§t)imtmt 

ibid. Toin^ V, p. 355. 

Bucfl[WALD (Fiidcrkus dft) Sn Brtbet (U fSid^ 
it %9b i Si»6fn^tn 1706. 14 ^atL SDcpone* 

e 1721. 1725 Hcö Aluniniis paa Borches Collegiura; 

brteb< ftrfl S^eQlogtcn; 09 1725 tog 9(rt<ftatf* SRcifie 
aa ubrtilanM Cil ^aUe og ^eipiig. 17^3 foite l^km. 

734 »oxbt en fort SReifc til Stoflot 1737 icifle nb igien 
Sranfetigog «^oUanb k. ^tb fin {ncmlomfl tpg S>0ctor« 
abcn t S^cbtcinen Dtb iKieben^aPUi Untvcrptet ;74o« ^raf 

^(be fiben f as^tborg. \ 

' ePtifter. 

isp. I. Pbyfiolbfica de mota partium foiidarum möUium 
tonico» Mafn.J725, 4. \ 

Di«p* \ ' ^ o 


s 

# 190 Buc ' 

Disp. Ä. de origin0 motus tonici. ibid. 1725. 4. 

•^ .^ 1. 4e^ mptus partium Sölidanim 'moirmm ronici ,ufa 

qvoi^d medicinam theorelicanj. ibid. 1727. 4. 
•— — 4. de äiffeventia inter' ^laterem & tonum* ib..i7a8»4t 
— - -^ Qvadriga obfervation^m; ibid, 1740. 4^ 
.1- -«- deMufculoRuyfcii inuteri fundo. ibid. 1741. 4, C^r) 

. .BuCHWALD (Johannes de) gabcr tilJRcjlforrigc. ga» 
1658. 7 apr- i SJJ^föprj) t ©«^nDe^DitmatjFen, ^n# goi. Ut »ar Dulew Bnchwald, ©ogtie * @f riöCT j (te &iv 

■ ' ■ j ne l^mmcjlcÖÄ* ^aitf 3Bo6er Magdalena Boyen, 1674 |)V09 l^an til SDan^i4|/ 09 terfra til ant>re (Stt^cr ubcnlanbi^ 
for t)it)ere at j0)>e pg t famme 9iitica(Eab f faotfd fom 9inat0P| 
nriea. ' i683>ni ttI6age til Stiebca^aDa, ogjlrareft^r bir 
S^ii^tt^P* P^^ SIo^etl. iKetfte ^ben atter ut)/ 09 Ugt)e ^9 
\n $f)oiiquenl99 SKrfticiocn. 1689 6Ut) ^aa {i»;€titur9 
\^% Son9 Frid. IV., fom ba »at erott/^kintS. 1690 €J 
rur9u^>ct) fötxi^fi^ufet/ 09^ fiOeii dKcMcii^ fonutiefieDf i 9(ar^ 
, jTbo. 2E^nti)lcrtt2) ^a)>i)e ^an ferj^en fulgt ^aifalig So 
Frid^ IV;, fom SroR-^tintö / paa fin iiDcnIanM Dleife / 
l^iStn Eeiltgl^eD fan fl( Stfiabelfe at 9im en Sour paa (tii^ 
«O^an^f "^^^ l()t)iiren £d(i9fiet) fion 1697 bkt) Licentiatus 

dicinae til JtiDetl, 09 W& {in ^icmfomjl Doaor Medfcina^ 

i ÄiiPbenftAött An. 1700* 1707, bUt> |)ai^ Äbngl. liöjSK* 

\ Cltf. X717 3u(li(«'Diaal) 09 ProfefUii- Medkina »Cl) Äii^bc 

|at>n< Utuocvfuet 1728. Statg/SiaaD' IDaDe 1738* 

- ^OÄ:t• ®ar gift mc& Anne lyiagme Buchwaldt. 

Disp» inaugm-alis de Pleiiritide & per^pneumoniä. HafiiJ 

I70Q. 4. ' ' 

dcPiiiiiiis aloeticis ibid. 1717. 4. 0»crfatpaafran|l| 

famme »ar in 4to. ^ j r fiuc BudvBue Bug , 191 l^peimem 'Medico-Pradlco-Botanicum* S. • brevis Se dilucidft "^ 
^ expiicätio virtiitum Plaiitarutn öc ftirpium indigeiia- 
rum, qvar in Regio botanico HortoHavnicnfi inveniun- 

tar. ibii 1720. 4. •Jt^ilfet 6f t jft jiDcn CT ott^tfat paa 

S^öjf af'@0«nett, fo^bcnulMe Baltb, Job.de Buchr 
. waldt. S^^m. 1721; 8» ' 

J^UdeDiabeiis^Curation^perRhabarbar^ifi. Hafn» 1733» 4^ 
*-— d€gcnuiiwHacmoptyfeo»curatione» ibid.1734, 4» 
Vt deiideratis quibusdamin cbirurgica arte& qvidem' de Ttt- 

nendarum abufö^ Hafii 1736. 4* (Gmb^ PrJ) 
r / BUDOLPHUa (Möi^tious) ^ ♦ 

\x petitori» qyatuovdecjpc Hafn, 1614* 4. 
BuEKiyS Cfiieronimus) grt ' 1530. 19 ©cpfc \ ?ltW. 

0aQ< S^Mr vat Hiergnlmus Bueckius,/en ^t^btnatib fantotc^ 
|to/ ]^an« SD?o6er Cathiii>e wiefen» ©if ferfl t (Sfole i Jil# 
W, i64öreij}rftl3fcalKiniet iiiimf ojbrnftet tiranbrc 

ixhv&i$htn^a9n. . i664^@09ti^s:(5w(l »rtfamme firfe» 
i0öe 1673. 18 ©epteitrfnr, ©ar gift meb Anne Wurger^ 
iinc.wurger Äoijgl. ©anjf DiejiD<Rt i UM ^ni ©a(ftr,. 

i(^$wW8til6et k Daniel Pft^^ Äl^ön/.i654. 4. r 

h-'— -^^ Theodor, tente. ibid. 166.^. . 4. 

k — —->- Nicoi.Held, ibid..i668. .4. 

U. ,«^ — -^ Cort Henric M^rckern. iWd; 167a. 4»' 

} BUGGE (Nicolau») . 

i.-. '^ ,. • ■ ■ ©f fctfter, < 

|l Wöldiches Siifpta^ om ^ii bajHje $p(Rit(in^^ gorn»* , 
J Wn$<D, fi>rtfaB(frt. 'S$w. 1734. 8. / \ V x- ■ ■ •' ■ -^ / . ' 

19» Bug 

II' » 

Chr.' Noidf ©ifputa^ m Dm Intfytx^t asSengibn^Srdfrtiljf 

forefomme gpmi»Wfc oj @tffcr^eb*^fort^^ ibii 

1734. 8. . / . ' \ 'I 

©ttö«'85ern« ©ang og ictg for ^rrrrn. ibid. 1736. s- ' 

gprbetrDelfe til altcrm* ©acramente. ibid. 1737. g- , '' 

•BUGGE (Samuel) gab 1605. i^e^pt 9^ar (gogilf^ 
f ro^fi ti^(£it)< $r<rPca(<sU) i 92orbfiDri)!J ^roDflU t fdtxitti 
etift/ |öor ^tttt tBbe 1663. $ ©cpt. ' • ^ 

©iden* fojle ©org uM 3«|o9l«ön- Ä^tjn. 1655. 1695. 8* \ 

Etbica Chiiftiana jfM Danftt Setj. ibid 2662.^ %., (Bik 

Br.Pr.) . ' , ., i 

BUGGB (Severinus> ©Ät ftrj! Capcllan provpcirfona t| 

^oU sRccnig^eD i e^rifitanfanDi ©tift i iRorgf. eict» pDci 
CaprOan tM Dor ^relfere< StixU ifaa C^rifiiaire^aon. 

ef tifte^ 
3ii6el'tafe om ©oiHKrmifeCcn. Äjinn. 1760: 4. 
Dien «^(Hiindigl^ct) i!Raai)C'9)agtend^ttti^|iolOAing uDi ^orjii 
telfrni tii> fra ©pnbcfaKct tnOttt 3frael<99tn^ Ubganj 
af SSgppten» owrfat. S^i^m ibid. 176a. g. 
©»at paa D^t ©p0r<maal : ^i^rfor m gttDfrommttig Sorlifi 
nt fow^tt. ©ow X763, 8. , ^ 

pommev. %ar foD i 2BoDiii i ^oramertn 1485* 24 3un, 
j^i^or ^ani %a^x nt atdabmanb. ^an flubereDe m tita 
axtt t ©r^p^tuili)- 150S hU\>fRUtot i Srepton), pg fr 
^«(i famin((let)d. SReniNi ^an ^mt faaet ©mag paa £ 
t^eri^a^rtfom , Drog ^an 1511 brrftatil ^itttnhtxif oggi 
De jtg bcfienOc i^eb Sttt^er og SKd(u4tl^oii, (f^eri^aa fa 
ttieSlav Prof^irorTheolofeifffttmme|lcO«/ ij22JS^gfte#r 
p^ tort eftcr ©uperintenbcnt i (^urforfientominet ®^)r 
1533 Wcp Ooaoi- Tbeoiogise, cftet «t (fttT j(«P6c refirfrac V r ;« Bag ; 193 jR^i9i0nfii 09 Stirfe/£tcn(f{en i &tMi, ^]fim, J^amBatflf 
[UhA, i&xmim H $ommerfn. 1537 ^^^ ^^^M inDtit 
;|i0b(n|at»n t famme 9<Srtn(e/ ^oor ^an itmie Sonq Chri- 
Akn tm III. og inMiebc be . 8 f^rflc («t^erjte (SuperinteiiDciu 
r<rr. . ^atr t^ar ti fbrt * gtebffa^ »cb SKeligioseni 00 Stcobc 
' «irt* aiefbrinatiori , i^it>^^9\lUt • |arr t)ot SKectot 1 5 38 / . o j 
iProfeffor Theologiae iUs f0^nbc 2tar' - ^er l ©anmatl 
nx ^on eflori tf fun i 5 9(ar omtrent ; t^ 1 542 rei(i< l^an ttI6agc 
4il SlBittetifrrrg, '^t)or j^an t)0i)c 1 558. 20 Sfpril 

ipittola dc JfecciatoT in Spiritam Stttmad Johannein Svava- 
nium.. Witt6b. 1521, 4. . . « ' 

Intn^matio in Libirum t*felmor. Norinberg. 1523. 4» ' 
f* — — in £pift. ad Ro^nanos. Hageii. 1523. 8» 
il^nnotationes in De|iteron<. & Samuelem Prophetain , 0: Duot 

tibros Regum. Bafil. 1524. g* 
Äftoria Dqpiini Noftri Jefu Chrifti Paffi & glorificati cx' 
Evangeliftis fideliter coritra6ta^, Witteb, 1,524. g- 
mmentar. in Afta ApoftoJ. Witteb, 1524. g. 
Jinotationes in Epiftolas Piauli XI. pofteriores. Norlnberg 

1524. I2a 

[ndices in Evtngelia Dominicallä. "SVitteb. 1524» 8* 
ifmotationes in Regum duos^ultimos Libros. Bafil. 1525* g. 
Conjugiö £pirco{)orum &Diaconorum. Witteb, 1525. ^«. 
äcVotis OCTicorum. ^ . 

iftola ad fideles in Anglia. Wittcb. 1525. 4 & 8* 
nnotationes in Libruhi Hiobi. BafiJ. 1526. 8» 
atio defeuchftiiftia.^ Wittefe. 1^26^ 8. 
•nfeffia publica de Sacramento Corporis & Sangvinis Chri- 

'fti. iUid, 1528. 8- • 

>ac^. eontra Lib, Hehr. Neveri ad Wismanaifcs Fratrei. 
1529. 8-^ ' 

UJ Com- /' I I « J 194 Bug I / > »• \ 9 Coiiiinehtar^ in 4 ptiorfl ^apita i fipift^ 4d Corintb. Witt^ 

De Saceidotio Chriftj. Lnb, 1531. 8. 
• Ofdinatio Ecclefiafiica Regnondra Dafiis (ScNorv^giar, Hafrt. 
iyS?: 8- Ct |lÖ<» tntf^rt I Cragii Annal. ebri/^. III 

ogpaa £)anff ubgiM Stöcjfill). 1539^ S$tfo* 1542» 

. ' 1562- 1617 09 1640* 8- SDog cr ttttt 9J«rt illc 

.^tcwt 04 forfatm af Bugenhagio, mrti oBcnc af ^aiR 

tgienncmfeet. @ce Grammii Prafan ad Crag* Ann8l.p.97* 
Iiiftru^lo Vifitationis Saxpilice, translata propter EcclcLai 
Dankas. Rofi.hildiÄ' x 5 3 g» Hafn. 1 5o8- 8. 

Gamme omfat i^aa Sanfl^« 16 19. 8« 

P&lmu9 XXIX« explicfll^s etiam de Faedobapcifiho'& iil' 

fantibns nondam natis* Mafiv i<$32. 
lEpiOöIa Apologetka adK. Chiiiijanum HL i( C F. L«tf 

irielLO edita. Hafn. 1709. 4. . 
' 'Confefliones' fidei dun^i altera Lutheri>- äitert fiögenlm^l; 

Witteb. 1539. 8, 
Commcm^ in qvatuor priorA Cdpita Mitthsii ibicl« 1 543. \ I I Pfalteriuin DavidiSv ibid. 1544. 8* 
Comment» in Jeremiam. ibid. 1546. 4.; 
Annot^tiofies in Johaui Eyangelifhml/ ibid. I545« 
^omment. in jönam^ ibid^ 155Ö. %i -^ 

. gorttben <l&f!itlige Prögrammaca og ^\^^\tXi 

^inc f^ke Ofenbarung De£ Srit) S{)r J|H. 1524- 4 
9laiH^<<)9/ Wi ntäii ba< Gacrammt cmi^fal^en foB. fSi(t(( 

1524^ 4* \ 

SQon ter c»angelfi$cn 9}?e^i* ibic\ 1524. 4^ | 

<Siir (^tiftlii^etf (^enD'93rUf an grau Anna, ^<rl|0ita tien 

«n., Summa Dcr ^Äcdigfcit au< Jciligeirec^rift. 

,te6. 1524* 4. 
\ * Bug . tss , 

Cenb^riif Hbtt ein 9tO0e 009 @acraQttot. i(n tlbtcrric^ i^im 

t)tt 93(i^t Mii^ Stbfolation. ibid. 1525. 4. 
e^rijilic^e 9ct)ca(fen t>on DctSRcf. ibid. 1525. 4. ^ 

^'9)oa DcS €^ti(im (Sloi^ni/ unb rcc^tca gubca SScrcTeii. ibid« 

1516. 4. , . ; . 

Sta ®r>ef on ^ @taM ^amtorg. ibid. i52«,^ 4* 
tfntcrric^t oor Die ^raocFc unb i|i %oM diit^tn ficgmbe. ibidv - 

, 1527-8. 

Qtuiu^itt^an btnStcifytt» Sremm. ibid. i52g« 4.. 
prfSruAlmig c^rifilicfc Orbcninge. Ibid. i5:»g. 8* 

fl^sn ber figciif^Aft iint) SBctfe M @acraniciitcj/ tKt Sauft 

1539- 4- 
^ffolnifOiHi feiiitti ®(auShi unb £cl^rc. iiib. 1529. s. 

SBat ma n t^an bcn S\dfitx*it^tn j^olm fc^al ^amb. 1 529^ g. 
f0njMt<&e ötbenmg ber @tabt ftiSecf. Mctf^ ^531. g- 

Son mttmtik^ Slripltfc» (Satrn. ibid. 1531. g. 

€ifi ®^ifft miebtr bie Stl^ulditUl mtUi. 1532, 4. 

^afm Orbfnktg tm Sanbe to ;$oment. asuceb. 1535. 8. 
MBpn @$e^9rd4)ejunb ^cimlic^eik {ffiesfaufcii. ibid: 1 540^ 4. 

©tr xxixfjfatme auggdejt. ®iite6, 1542. 4. 

Strfcn/Orbcningc ia (SMmig^j^^oIjiccti. ®ogbebtirg«i542. 4. 

Xerkn^Orbeningc im £anbe S5run<n)icf SBolfcnbuttdfcfilf n IDceUr 
SSJiCtrt» 1543: 4. 

jtir$eti^£)rbnattg bcr @tabr «0i[be<]^etnf. 1544. 

2q^'$rebigt Ä6ct SD^ct Martin Lutiier,^ aOBitrcji. 1546. 4* 
bfjun b<r jic|igeflf ÄriegfcSluihing. ibid. 1546. 4, 

9}ermaf^iiuiig ofi b\t^&f)mm, ^^U^tx^mh Cufatiet. ibid. 

I54Ö- ;4- %. ./ 

|r!&ar]^aftige JS^i^oxit toit timi jh SBiU(n6evg in bitfem bci:< 
\ gongetic Sriege gangen ifi. ibid. 1547. 4. 
I Soh bcB ungebotii ^inbcrii/ bic ttfir nid^t taufcn {^niicii. ibid. 

31 a tBftm^a]^ ' I 


• » 
» ~ , t^6 Bug Bul , , 

©rtma^nttngattaBe^flflorojifti^a^Trti. ibid. 155(5. 4> 
^ommentattoJii/g^ifrtiefrnxgmD. Cracow. ibid. 15-48, 
Ob nioR »ai ({»ongdium nutbem 6$»nDt Mm nt^(» 

gjon Dttt SRil^oi 6M ©actamcnrt. 

Libellus de exorcisftK). pad Spttf?. ■ ' . 

AiilOttt/ »ie P- Marr. Luthet ^527 itt ®>tte«1®i.ttel 18 IC 

, ien unb perteti ii(^ <ir0eiH . • 

' gornöm oMIitlige ötfl)W/ fom )&<»« ^« 0»«rf«t, i»9<B««j 
tntD gottaltr trt Sr?!!*? btfortiKt. (^. B. /^y.^». G-> Cw*.) ^ 

BULL (Johannes) 1769 Wt» @0giU»$r«^ f«l:4l«6«<' 

«roftegidb i?rMi^i«m« ®tift. 95atiM 1768 tKB-^«, fom 
»at ttbfat af ®<Jf!a6ct til ix j!i»«i|e SJitfnffaltf^ot''— 

ni#, for tft«f»l9«»'« ' 

(Setift: ' 

^»ot rot«i)«rW» tw» «gte 8««b« goftt» «, fflmffor « ^mv 
• iKr f«tter fin 9£re i ©fobrfnstr. 3««>f»M « 71» ©t?i^ 
ft ofSorf«g tif(Kw«ie9Jiixnjfo6er. Ä&ttn. 1769. 8- 
-BuLL(0«o Jacobi) (Sr sRortmtant», »«r for en T 
©pefogtb i SRiöttlfnrl. «»« b»8)t f*» i 3{«iioJ) i Si*^ 

laon- ^ 

^ ©Peiftar. 

Sltgifltr o«r Danjle og nor(!< 80» k- S^»n. i743- ,4» 
- ©»««««««Ott 09 Stn^ang (il famma ibid. 1745 og'i747- 4i 
' €r (iWtt continumt «f J. Eikiist «ISKareM Uögotttt i7<»4^ 

» S|irti. 1765- 4- ' i 

€o«tolr«Sa6el oöer^Ktnftr til 4 P- «• «bid. i'753.- Föl. i 

■ BtJLLICHfUS (Chriftitnus) 
' •• X . . /ef rifter. - 1 

PracconiuniHafnienfe. Hafti. 1641. 12. 1 

BULLICHIUS (Dltmams) .get> 1671- *^ «Pf- 1 5|»r^ 

fagtr $r«{hgaart> i «arkuni ®«ft/ ^Mr^an«B<«>« Rudaiphj \ I . V Bul 197 

■ • " . ^ - . ^ 

^iBölch m ^Jr«J 0g Mm qjroufi i Cficxiuibai ^rrrtt 

efrer jymat 3nforraatioii ttpencreDc |>aii i68^ ®lcvDmftar 

Alummis paa Borchcs Collegium. 16^6 ^a^ifiiV. 1697 

^>aa6ainfec, Dabc 1735. "« . 

' ^ ePrifter. 
Disp. Intrpitus in Daniani Cbriftiaiiain. Hafii. 1695. 4. - 
1 — — de Martyrum Conftantja. ibid. 1695. • 4. 
f -^ — . de Auguriis Romanbmm; ibid. 1 6g6. 4. (R<fjJ. AftSti 
M(irt.Cafp.W»lfs,horg.P,) 

BuLlicHIUS (Petms) ©at fB6 i ©oIimrbeM ajftttf* 
4Braiibm^j|. {Mut SaDet t>ar Harder Bullichius« .^anf 

fKoDtt Ma^rete Degetow. 1631 blct^l^an Dodor MedVcinde 

i!d^\tl 164*3 @tat)<^ft9{Ka<iSIcii<bora» 1648 SongL 
ti»'0)^cl>tdi< i Itt^bcnMn* i66o<Sonim(^9!aa» ^ %M^ ' 
i^eeieft^aet. 1667 ^rorfijiciit i ÄUbctt^ttDo. ©«tie 1671^ 

13 giotJ. äJar gift meö Magrete Franck, Johan Fi-anck, 58or? 
||artS8$il(lct/ l^aRi SDittter, eg Magrete Tombs, SBorgcrtK' 

|cr Titi Tomb» ©ptcet i ffiilfkr. 

e Pr i.ft^t. 

I)iiputatio inauguralis de Calculo. BafiL i63i«4. (C/m/?.) 

BuLLlCHiUS (Titus) geb 1639. ^Il5 gööft Öd? 
aafarte Peder Bulch. J^ani ^SM>tt Margrete Tombs. 

654 Dcponcreöe fra ©oree @fole. ^on tax Songl. €o,m* 
Ejfaciuö ovcr ^irferne i SiotQt, €ominme'SKa^t) 03 3(if(fIor 
^akjl^SRce; 1665 Wn) fBorgemcjictiÄtobcn^ttin. ©«i)c 

JM584- 9 Stog. ^ . 

^t r t f t e r. 
©ratio de Regno Daniar. Mafi\ 1656. Fol. (Ä C/f»*. il ( 31 3 ' BUKNZ 


v.» • iH ' ,\ 


198 Bön.Bufl Biir 

., BuKNEM AN^rCJo**^'" LuJolpii) J5f0t^ i )Eai6e i 3fl(^ 
IRtattDcribara Star 1693. 1723 bleti ^xct^ wb bcn evöjlr 
iSirte i SSerjeti £) ei: e 1*7^47. ^ ' 

S^rifter. 

©öangclicn pnb gpijleleti. »ctflcn — — Ä- , ^ C^^O 

BUNTZ0W (Nicpiaii» Matthiar) ©Ogtt^^mjl til L«i- 
rentii Stitf e i Setl^bcrg. 

iiiS-^roröffen oDct Lisbet KiÄbbe. g^riflian. 1658. 4I 

D* Joh. Burchardfen/I^ar 5BiffO|>. . ^ail? SKobCt »OT Ann«' 

Cathtirte Jörgens ©oftft 1 664 blc^ ®oghc/^r«|[ fer Stav 
icfg 9)?cttfi^e& paa Sämf^e. SD06C 168 1. ^at giffi md^ 

Ingeborg Fof«, en ©otter af D, Nkls Chiifteiifei* Fofs» 

©f r ffter\ 

^flöföftertifS f ffte S6w. 1675. 8* 

• CÄrtittal Job. Bona? gjciöti^timg til ^mmtUtif df £ofw oiKft 

fat^ib?cl. i675>. 8- / _ d 

BuRCHARDi 0*»""^0*S«^ » Si0bett^a»n 1597^ 
;2g Öct. «f^attj ga^Tr nv 'Bmchard Hanfe», IBargci ftttlV 
mtficl^. 4)att« SKoDft Elifabet Roluft ©otfef. i5i3 tri 
ticrck fta ® or^e (?f ulc. SBIt tJ' bereftcr ^ettr veD Sie6 
^at)»^ ©f ole. SjtelfJc negen %\b uDenlantS / !>9 w& fru 
fomU 10^32 Blcio 3äfö^«iö^or ^a« ?>rmM Fvideric, ^l^enS• 
Frideiic iil, 1^29 Met) ^ogne^^Prorfl til wr gnie Äf 
i Äi06cn|>aDn, 1634 gjtfFtfp i SHbe. iS3<5 Doaor The 

logiir " ©0be 1643. 4 3^n. ®ttr gift mcfr AnneCathri Jörgens 3^otttX^ ettif^ „ 1 J, • > • Bur feus 199 . 

Sfrifter. 

ratio de IiiNnaiiuele. Witteb. i6ao. 4* 
eextremö judicio. Jensc 1622. 4. 
ii>^t9b\Un dM Albert Scheel. ibid. 1639. 4* 

•• — — Peder Juul. ibid.^i-*— 4. (An,Ciinh,^ 

BuRNSUND .(Abraham) göt) i ©»crrig. Simi Infc 
täSorar t «aret 1743. ©k» Dcreftcr arffeffor i Obcf^of* 
fltotea 00 3u|lif «'SRaab- 

6Frtfter. 

(^att af M jtoiigi. (SoenfFe '^itxnf!aM ^cobcmicl SCf^anlv 
lin^er for 1739 (il 1756, orerfat 09 forfatrct af A. S, B. 
€6rj0faiiia uOen %oxiijA in gvo. \ ' 

BuRREN^Os CRudoi\)hus) 1694 Mrt) (Eotircctor Ȁ 

rSfR< ®fotc. 1704 Slcctof famme ®tct). 
©Frifter. 
Epignimimita Slicro-Profiina & Serio-Jocofii. Hafii, ^^99'- 
12. (Ti.) 
BURSERUS (Joachimns) gob tU eottKttft i 8flllftlll| 

"An. 1583, ©ar fotP Medicus Praaicus^f Sfnnaborg 1 ?Wci^ 

|cn* 1625 ibleo ProfcflTor Medicin« & Phyfices O^Soroe 

RibDerlige 3Ica»cittu. SDobc 1639. 2$ 3(u§. Oat gift mcb 

Ojriftiaiia Seifardt fra annabcrg. 

i etrtftet. - 

JDe Febri Epidemia f. petechiflH. Lipf. 1621. g. 

iCe Febri maligna concertgtio cum Stolbergero. Ejusd* de 

I veiieiiorum natiara & qvaliratibns. LipC 1625. 8, 

jDs Fontiutti Origine. Hafn, 1639. g. • 

lntrodu£^i.o ad fcientiara natuialem. Amft. 1652. g* (5. 

\s Hyp.iÖ.Th.Mary , ; 

" ' BUSCODUCEKSIS (Heiiricus) falMc* cBet« Henricus . 

aBruihofcn. ^ar foii i ^cr^ogenbuff i SBröbanDf bWMf' 
U^fSbit Xilmn Bufcoducenfis, ©tflbcrcDc tx\ ®it(enbcr9 

«4. ii3 ^\. . . ■• ..' , . - / Äoo Bas' I 13 aar nnitt Luthtr t^ Mdaiichthon. ^Slt^btt^fttt ÄO»* 
gdig tpbj! J^dp^l^xc^iitant i Qbrifliani IIL tibf pam megct 
at beiliile met) Johanne a Larco, ^ tt ettgclffe Smi^rantcT/ (om 
f aa btn Sib fom ^cr itib t Siigct (gfter Omft am lii. S)e(» 
J61e» ^an Oecanus Capituli i 2im&;-^»or ^an t^bc 1576.9 

aSarr. ?3ar*tO.@angC flift, i. SK^ Maria a ZUcherranfft, 

3. SKrt Cli anDen t>cb 3f?at)ti Ani^a, ' ^ , - 

(gt ©frift, trpK i Söflotf 1571- ta^n gnbjolbeii cr uU '0 Ctt latinjf epifld, inbfert i banif^e »aiitj&cc. Toii> V. pag. 

BUSS.^US (Andreas) grt i SRorgC i67J^i 31 ^axt 

4>an^ gaöcr »ar Pcder Anderien Buls, goftcJ) o»er £ojfobm' 
i äSorblauD / 09 iibci^ ^icci^mtmaiib 1 92ort)tafibca€.', aSob^ 
rcit Doi othea Storm. 1696 Dcponcrebc ita jRtxitni &dU^ 

4>att t09 farjl Examen Xheologicum, ||DOVeftcr l^att laqit fii' 

paa ^Ji^ilologte og «OtilorieO/ 09 cnbeltg paa bet jiiiribiffe Sm- 
diuni. 1710 bUt> -OJötcjicpieM fJrocnrator, -1718 SSofjP 
mcfift i ^cljiH9«cr. ©i^bc J735. 4 3«R« 5Jar jifit mcb Met- 
te Vedeiboni. ' 

Introduftio in Dialeftologiani Novi Teftam. Hafn» 1704. 8» ! 
Diffeitatiö de Poeli Epica. Amfhi7o4. i:Z- j 

Olai Borrichii Confpe£lu$ cuiti 1 otis & indicibus. Hafn.j 

1705- 8.' * ' ..- \ 

Granimar. Lat, Pia^cepta^majoiarcvifa&adauäa. ib, 1^05. 8ti 
Amtiflis Q\'antitatuin»,LipT. 17Ö8. g. j 

£i)b/SKcbe ttbrrTrid IV. Sop^. 1730. FoL ' 

Arngrimi jonfc ^ijlotic oiH ®wnlattb, Mt><*nj!et. ÄfjMU 

. .1732/8. V ' r ' ArU r- • Bus Bys Byt 20t Ani Frode S« PolylJiioris' Sched^ S. Lihcllusdeltlandiaeve*. 
teri Isiandka in latinflm tin^vam transJata, & notis illu- 
futata cum Lexico vocum antiqvar|im^ Hafn; 1733» 4» 

Feriplus Otheri Halgolando Non^egi Notis adaUdas, Srptt 

, . nif i) nofjl forriflc- 4to, 

f mtnittgom pW9*^mb. SnDf^rt i OlufBanga 6amfingcr. 

4 ©tpfff. No. 5. p. 528. 

tmi SDog^atesijlrr oorr ^eng Frid. iv. £19 99 Sct^neC Uiber 
nn imxt tt\ftt %UTt (anö &ttiUvt len^Dilc coOftu ifDTa» 

BySINGIUSCFiflsmus) )|[ii)t {^abCtJtci» 163a, 1659 

, , - 0Prtften 

Dc Aii:iini in grcnerc & ipccie. ' , ' 

tt\^^Tibt%t &itt Ove Schade iteerfcl|t »on Jöhatj ThcfTeL 

St\l^. 1666. 4. Sr 09 ni^im yaa S)«Aft fanttnc Star* 

' B YTZOW (Kenricus Chriftophorus)g©6 i ^ol^ing 1 693. 
5 SRatf . lOoni gaöcr Dar Oluf Jochmnfen IBytxo w , ^o# 

fjHtaU ^ro^fl t Solbing. ^an< 9)?o6er M^grete Ber^ls ^ou 
ta. J709 Deponcrctc fra €ol6ing @foff. 1711 HtD Alum- 

nuÄ i^aa Eilertfens Coll gio 0g Dtcanus paa ÄlOJlCTft, 17I9 

8.tl6t*^r«f\ W6 tJct f^cRl?-^ jeiKjrSnc SKegtiiKnf» 1720 iSog* 
flc^ffll i $^lfi/ pexbifi 09 SDoftrup t ^inbficb J^xftb t SIH^ 
icrj gtift. 1733 ^x^\>^ j •E)in^jlcD ^crrcD. ^1741 €^ifr«* 
lgw\j|l CB ©ogne^^tffft i ffilbcrg og^roDJl i SRor^vng-pe^ 
ic^ i747 6o9n^?Pr<rjl iii Budolphi Sirfc t 3(4il6or(|/ Ofl 
!<?ttft^/^rot)jl fammcfliM. 1754 ©oflnc-^rall tif »or grut 
\&ixit \ Sxtbtn^am, cg @tift«A))rot>f! i @ia?OanD. 1751 
SÄagiftcr. ^«te 1763. 9 3ul, ®ar rt ©ange gift. i. SRcfif 

H<;lle HeIeiTC^Wegney. a* SO^eD Catiinne Marie lldkiaer. 

'" ^ ' gi 5 ©Prifi ■ \ ' 1 s l kofi „^ Byt Cal 

V' 

Thefes Logic^, Hafn. 171 0. 4. 

Obfervationes critic£ in loct qv2()flm Nor« TeAaoienti» ibid. 

1710 Se 1711. 4. ' 
Thefes Philologico-Criticat. ibid 1713, 4. 
pispp.lLdev€t. Rom&ior. Candidatis. ibid. I7ia&i7i3.f 
.Dispp« II. de LuArttione veterum Roman* iive de litibut 

/^Oi^fJUtJ^iTidf. ibid. 17146C-1715. 4. 
Dispp. II. dejore ElisBo. ibi^d. 171^ & 17. 4. 

£11 f cQfoiDig e^rifien^ tim ^tnm 09 Sroe< SBefifnbdfr. 
Staltorg 1750 00 1754. il ' 

iauUtnoM Vmttfetl. ®re Seimön.ad Clcram. Pftrt. 7. n.i, 

S9b^li9 S^tflarmg om tx^s farfU Soyitlcr af 3o|iaiiiril f0ijif 

.€pi|lel. 2C«l6orö 1753. 4. 
SVt^eliggornaringomOe 2 pbfie (Ea^tlet af Johannisjacfic 

LXXII 9}r«Difencr o^er Juds . a(«inb(ligie <S]h^I. S^ml] 

V 1762. 4. V^ALUNBANUS QöIJannes Petri) g^b t CöDttttbJtJtJ 

' i5p5/ l&t)orof ian |frej> pg parf ©önlf <5and ÄaliinDbcrff. 
'^ang gaber »ar Ped«r Jacotjfcn, g5ori|cr 09 5J«öct f (EaBifnbborgJ 

^an« sRoDcr Biodil Chrift^ns SÖottet- ^1624 Depotttrtbc fra, 
JKocöfilöe ®foU. 1627 bir» 5 te £tctijr ^Btct' fammcpct»; 
1630 hlt» SRfctor i gaOimbborg. ©amme 9f«r rejijRetrte 
SJcctoratef/ og (Irar reifte ubenlanb^. 1635 f om j^tem, of 
hU\> ^a%\^tt ; men famme 3(ar t Sfter^afi retfie igica mri 

Niels Kaas og OvefUlfeld. 1637 fom tilbagc tit Jtie6<«« 

I»a»n mcb Ove uifei J ; tl&i Nfiek Kaas |)0be ubentairf. JtÄ3< 
Met)€onrcrtot 1 9Sw«fil^^ 1639 SJettor i'?KalraBr. 1641 
ttmot i JRoeflfilbc/ 09 jlbft i fammc Slar Canonicus c^pi-j .. \ tuli. . ,' Cal , ' ^03 

1 tnli. ,1660 6Iet> itnbt t\l SMtn^a^n fot at onbcrfFrtDC Sou^ 

^ Ilias Hein. 1667 Mc» ^an« @0n, SRag^ Peder Schadc j^ailt 

t Smbci>et objiungcret mcD @iic(t^{ton. £>0De 1669. 5 apr. 

ffiar qift meb Bodil UaMJefs X>Dftct/ en farnemmc SlrtmanW 
; Sotrcr af ^almac. ^ani SSarn .09 ^ffam (ar ttltagr t (ts 
. *ct Jtl«a»tt ed>at>e. 

SPtiftet. ' » 

Dialo^s Elegi&cbs inter Irenophilub & Mufäm iu obitiini 
Nicoj/Kaalii/Salmurii 1637. 8- ' ' 

' Orgamci CoUegii-Dispp. V. Hafn. i644, 8* 
^ Coippcndiofa Lingva; Hebrsex Dtfiineatio. ibid. 1645* FoL 

Gr 9btn vibqim af ^wt ®0n 9){ad. PeJer Schade, or 

Compcndiofa Liagvai Hebrxx Idea. ibid. 1674* Fol. \ 
Grammatica Grxca parva. ibt<i« 1660. 8* ' '^ 

' Frofodia compendiofa,, ibid* 1663- & 1677* is» 
Etymologis Grarcs Proplasma. ibijd, 1664. 8. , * 

Grammatica Grxca major. ibid. i666. J. 
.Grammatica latina, ibid. i668* 8* 

Sr^flc^frifr til (in ^uflruc / inbfart i ^ani Set^ncM SScffri^ 
' örijie/ uögittetaf A. Kyge, ij8|M. i759, 4. i 

A. B« C. & Grammatica? Laci(is rudimenta in ufum filioii* 
[ Hafn. 8* SincAnnr. 

[ CaLUND ANUS (Scveriiiu8 Petrffus) %Bi I gaOunb* 

fcjtg 1607. 23 Ocf- »f^an* gdDrt »ar Peder Jacobfen. j^:nt 
jSDjoöcr Bodil Chriften?( ©uttCT. ^an DcponcrcDc 1626. 8icl# 
' fk {KreftiTttDenlanM, 'og ^ib fin •$)icmfom|l 1633 b^t\>^a' 
fii^tx oq ^ropfl paa ^'(oftem. 1635 Sonrcctor i ^iabcn^ 
l^at>ii« ©fole. 1638 JRcctor fan1me(lcM^ 16^ P'of?fbr 
EtKices pf^ UtriPtrpmct. ^0bc 1657. a5 JRop. ©at glft \ * 
/ ^ ■<' '■ ' : \ I \ 204 ' "Cd Camv * *' y ' tttcb Knften Cafpcrs ©Otter BuchtiTarid tVtt feednnaöflr ^W 

( liat kflametttcret 300 Sttlx.txl Sii^Un^amt SStolt 

QPttf ten 1 

"^ f ' 

Disp. f^bilolagica. Jeiiae*— -^ , 

Pispp. II. TheöU dc facra Ccena &c. ibid, iSjl. 
Grammatica Hebraa. Hafn. 1642.' g* ' , 

Grammat^caB'Gr«cae Idea Synoptica, ibid. i538» i54a. 8» 
Pisqvifitio Etkica de fundamento Philolbphiac moralis. ihid/i 
1646* 4. ^ ' i 

Exercitationes Ethic« növem. ibid. 1648 »^ 1656. 4. {H^-R-)] 
GAMERER^o^amjcs Fridericus) auDirtur »eV^a^^ 

Äongelige SKajicfu^ £l»4Reönnettt ©räfloner, 09 Ärig* air] 
feffor- 

' ' 6f riftetr. 

®ebänrfen loott ©ucBe. ?c{p$:imbaQBoIfen6. 1756. 8- 

®c^« S<^reibcn »t^ii cmitje;i ^txfwitbigft\Un tftt ^pljictttf($|' 

> "©cgenDett. £ejpj. 1756. 4. '^ 

«f^iOortfö; ^iiti^ Sia^xl^Un t»0R eintgen merftDfoDtg^a ®e^. 1 

1 . genbcn m ®(^(eSmtg onb «Ooit^^iR* SIen^B..i758 um 

. 1752/8. \. ^ 

Stcgitler &itx ade ^erortynuttgen f» Den {D^ifitiltr^lgtat angc^ni^ 

@le«irig 1760. 4. fl 

SKcbe 6(9 ber gintoeil^iing und Ocr Stbrtteifiung ju &e« n^uor 

, . ga^neo Mf« Sönigl. £d6'9icgimettt ©tagmrer. i^äbtxtii 

. 1766. 4. :' ' V , , ^ 

Campeaux (YaiTfcn des) Äongelig ^Stofejfor i b? ftau* 
ffe ^ibenfEaber, og 3nforntator for £am)'g;abrtWn<. 

6B^ttfter. 

LeSiede de^ridcric. V.Poemc. Copb. 1765,'. j 

Camstrup (Olaus) gab 1688 i Stinti SBrrgcnr 

©Cift» ©0b« t JBergm 1762 fom (gtubvnf, , 

f - • 

- 6f rtf# r n Cam Can 305 ^ ©friftfr. 
Trifoliuip metricum , cDet pocti^C ©ascr. S^t^R. 1739. 

C ANJEL (Petrus) ^rofcffof t Dct fratifFf ©pröj t>eb StiN 

heim i fattimc ^pxt>q.' 

p^ ^ ' ©f rifter. 

^ SJ^Iligli^ &utf(^Sr(m(iifif^ Gramhiaticusjheoretico- 

I ^Priaicas. J^mb> 170 1. 4. 

[Obfervat. Critiques fur la Grammaire de RegnierdesMaraif, 

Copb. 171 8^ 8. 
Le Parfait SecretaireTran^ois. ibid* 1701. ia. 
^ Tableau de l»Ortogfapbe FVan^oife. ibid. 1710. 8- 
pttMtifmmtnt frain|$fif$e Secretarius, ^pf^. 1703. 12. 
i C ANT <Falqvor Afexandri) .gaD i «Ct^CB. ^an< ga« 
pr Dat Alexander Harde, Sidhmmb famitiefhbl. ^ao Ddt 
li^tuDtnt/ M <9nbitmtxtU taa 9(fd^eD9lD $9< SodH^9rar|im 
^t, Jens Mauritxen, mcö pilltn ^an 1635 lom i £r«ttc a«* 

j^enl)C refimnbC {«n. Ada Capltuli Bergeiifis ittte^olbc ab' 

liOigt , f6m ilfe tx (il ^ant gorbccl , ncttiUg at ^an pcn)crte# 
Icbc (t(df!c ^pro'8, 09 fomnbtc ugtiDeHg i)eti ipfalmc: igva^ 
fan OS f cmnte til for n^t>. fBlcD betfpr af bctt Pcrbfltge 
Ket tUfoIt; menba Dc 12 taufl^SXct^ajfmi) t ^untfiorb, (9111 
lefianMfi Päre ^znbtx, fiobt i tlPi^^cb oiti/ (Dob X>om fUg 
gorgrtbelfe fortkntf , Dcnbtc bc (tg til ^apitdet i Sctgen, og 
j^rlongebe gobe fRaai. ^apHtUti Silfororbncbe |ape ba fal^ 
gtnbe Refpoofum: » tibi bcn ^eOjge ©frift tcjtebf Pi| at 
*^ ®tib< Orb« gon)enbcIfc et et grudigt Crimen !«& Majefla- 
^ tis Divinx , ^pilftt Satanas , be» ^öfabii* ieititx fdb brug^ 
^ t€ til at ntprbe og f ®runb forbirrte 9ote farfie Sdrdbre oa 
"^ forfpilbe @ub« Sere, l^i^otfor og (Slangcn frtcD {iraffet mfi> 
' Sorbaabdfc* 3 ^t anbct @ub< S9ub pg(«/ at -Orrrcn i»it so6 Cati 9 
9 ille lolfee teirttfFo(bi9/ fom forf<eii9eft^ (ager j^anS fRm 
00 ^cOtge OrO- 3i<^ Blasphemi, cHa @ut)i defi^ottere rco^ 
ne< 09 6lant bcniiettt./^ fom sidie Si0bfca< .Qicvmngcr, og 
' Dcrf^t iflc ffuOf art)c ®u6^ 9itgc. Om faiDtone 9^cf|)ottt* 
^ rci ®tfixf ^aDe t9i mange €)remp(ct i bm ^(O^c €frift 

* €faafom: Om ben tJrae(itif!cD«)mi)e^<90n/ j^mlfettcfirc 
^ ©iiM cflen gSefalittfj BIrt) (ienet i^i<l/ Lev. 24/, Äong PHa- 

''^ rao, Exod. 14. Goliatb, i Sam. 17. Rabfach, ä Reg^ 
•• 1 8 . 1 9. Nicanor , i M^ccbab, .7. &c. ^»oruöflf itiaB 

^ «raRDgit^cIifl fan erfart «9 flnttö at faabanne @nM og ^M 
^ flcQigc Orb^ 95efpott(re b^r iaarbcligeii og aloorltgen at 
^ ^Tä^t ^eti (»mkb<^ 09 meb i^«>ab (Straf t/en bj0r of 
" rorffcS oft tilberftgcn firaffci^ bct fKae »i inb tt( 9ut> 09 bc* 

* (^Ti(i(ti $Drt9^<b/ fom ere @ub< $;icaerf, 09 \9i tot @iHm 

* iet forgicörti Rom. 13 » ^öab ®trof m ian9'f!i<m 
^itcAittf et ubefienbe/ li^efom man ci ititx mb mn m 
jfmif 'tf^.^t (an 6 Star.bereiftcr ^t fCrcDct folgcnbc | 

eftift: 

^Mag^iftratas confiHariui f. Jeidicurti Speeulam Ethicum a 

Om t3erbfli9 0t)rt9^cb 09 ^mmmS embcbe. S^ 
- KS41. g. 
f^oreflaaenbe tinberretnf 119 f meb abfFiSige fltxt , ^obqr i* 

SRonfr. Chriftopher Freiinann at taffcfor, fom beO)CD fcJ 

labcr rette ben 55^1/ fomubi "fyant BergeaffeÄftibentereo 2 
SDeel pag. 5 ^at inbfne get fig t at (an gier bcnne Cant 
€antor i SSergen , (\)ortil (an bcficnbct fig at wxc fotkbct 

Alb. Bartbolir. de Scriptis Dai\ p. '44» 

C ANUTUS. af J>ctte SRai^n (aocr mctt en Profeflcj 
.Medicins , fom {tbcn (tgcj at inrrc bkm Siffop i 9(ar(uul 
^am tilteggel folgenbe . ^ ertrf» ^/ . ^ Can . ■ ' 207 

r ' - ©frift: - ' 

' fiegimen contra Peftilentiam > five Epidemiani reverendifliim 
Domiiit Kanuti Epifcöpi Aru^enfis , civitatis Regna ' 

I D^cia, Artis medicine experientiflimi Profeflbris -^ ' 

I in 4to. * ^ 

€w •■ .Rafen. Catal. Biblioth» p. ijj^.. Möller.' Hypomn. 
p. 3123. Borri^h, Diff. tilr. de Po&*tls* p. aaa. PouUl 
Biblioth.'Athuf:p.36. Alb, Thhr. Infant. & Puerir., 
Acad« Hafn. p^ 6o. Pontopp. Anxial» EccleC Dai^ p, 

474 09 483- ' / 

CANiiTUS (SBiffop f ©IBorg) 6ee Kobsen* 
CaNUTI (Beitilua) ®ec AqviLONius 

1^^ Canut I (Jacobus) gjeD 1693. 8 @ej)t. i Stt0Ben|aȀ^ 
Jwr iad« gabct Kntid jenfen vax ibt\)utt, f)ani äSoMt 
\^t Marie Jacobs SCpttir. J^an gif i ®foIe f«t|l i Sietetu 
|ot)a, i>9 flDeaf 6om/. (vorfta ^an 1621 iitp^mtbt. 95Iet> 
tmfter ^artr i Stebcn^a»»* (Sf olr , f 9 reifh nogle 2tat uDcn* \ 
limbl 16J5 bbD (an SlcctiMf wd 3l(«r(mrt Cfolc 1637 
^ 9){agt(ier. 1647 ^ogne^r^ tfl S^om^Suffn i ^«rl&ttttl , 

L1653 Prafeffor Theologi^i StXBitn^Otni efiDöaor Theolo- 

giae* JDett 1660. i 3u1. 5Jar 2 ©andc giflt i. SReJ) 

.£li&bet M^nelai , Uti j^ongl. €lotS#9k^1 ; M^nelai Pauli 
iDottet. ^. 9Rf 6 Marie , Rasmua Kielien flSergOlitilCt i 

ef t Ifter, 

Vittenka In Diär. Biogr^ph. ad An. i6SotiD«8get|Ämtt0g» 
le ©ifputal|cr. Thurainldea Hift. Lit, Dan, tiipfrft)C« 
^artl tlk- De ViviipL pariter achumana filii Dei Natura. 

; SRcn jommc er ubc» $t)i\)( Doa. Jesper Brochmans , (tjor^ ' ; 

; Ub Canutius aOciTt |>ttr Wrce Refpondens. (^fT. P. Pf\) 

CaNUTI Cjohannes) ©cc BeCH. ' 

I 
Canuti / 
,/ 4 .,..■■■ . • . . . . :^ N t6« . Gan Gap C^r , 

, Canuti (Johannes) ©at 6fiW^€ajwtoiii- t 
Chriftian De» gictbrt Si^t 

jBF.rtfter. 

tabdr dm ®o(enl Op og IRt^san^/ S>a<ien(it {(rngbe k. 
1641. 4. ' . ~ 

. Catit ANEUS <P€trus) g^D i SKiDbelbutg i 3 
®itt6ercDei ft^ ttngtomtU imn og ^axit $5(eo D 
Medid iia Mb Uatt^erfitrtct i ©atence. Dcre fecr Pi 
\Mcdicinx farfl tSKuflodP/ fDcnt Si0&en^aDii/ t)^0r]^ 
1547 ilt^ Ädngfi 2hi^3»eMca« ^o« Ghrift. 11 1 ®at 

©ecaiiu* i Suotii ©om^opitrt- ^9t>t 1 5 57- ^ 3w- » 
t)(r^ 45i0t 3(ar. « 

tQa PiflBferra^iv^ 0$ goröattttfl imob ^Atn%tf ffr 

Doa. Petro Gapitaiieo ttl StäbCRJ^ajftt^ 3tl^93sere 

ber^oj for ea ^nbgong 09 f&tflvit Sr aanbeUs 

eg ^«jjrri)a$iöe, {6m Doa. Petius Palladius l^atHT 

ie(FreffbtC af ben ^Qt^t ©frift mob $eflifeD(||e. 
1553.8. ®cfBbfartiwa8aliniBartholiniCifta 

ca, Loe, 2, pag^ 13. (^. B.JHyp, R. AIJ) 
Disp. dePotöndis Aniini. Hafn. 1550. 4. 

Carl (Johannes SamUel) Do£^or Medicinar. 1^3 

it))*s»ebicH8^a< ^mfalig ÄoHg Chriftian VI. .S>ercfttt 
Supit^Dlaab. ©ebc omiibcjr 1757 i 3Relbwp i S) 
i Ctt Stlbct. owr 80 2faj. 

© P r i f t e t. / 

- Disp. de-Autoc leiria Implicita. . ' 

Ichonographia Praxeos clinicac> Anatomis, Chjmbe & 

mularutn. Buding. 172a. 8* 
5J01I Decoro Medici. ihid. 1733. 8-' 
Deconim Eruditi. Berlcvib! 1732. 8* 
3«ö9Wffc von bcr Mcdkina morali. SSttbiafl. 17^5. gj Car 1 ao» 

jpKiUa Chirorgiic Medict. ibid, 1737. 8. 
firt Di«t tm finnit mi Sranfe. il»'d. I7S8 8- 
i(Ie,w>o 6i5mif*< «Imsttc». mitttai. 1733. 8- 

nJ9 doginÄtico-eliniesrEuding. 1737- 8- 
ia Medica Pathologico Thetapeutica. Hain. 1737. 8* 
Sacra. ibid. 1737. 8. 

Aulica, britf^enti b« ©tfontiJdM ®o*9</ jMrtÄ 
t-tt ftirt 0<ll< Sl«8< 91!»P(- 8'«»'f- ■74<'- all™» 1740- 8. 
arAuUca;iIBrim£i«I- 8tf.'I743- 8-. 

tiaseiilK SiMMlil. sinä !Olil|i< m» 3m«i»- 

nrleab. 1741- 8. 

me graamfft. ikid. i74i> 8. 

cina Univ^ixfalis iti 5Baflrt Ultb 9]}(l(i9fC<t XV^. ' ■ 8- 

( )nn9< eonU »« e<iiii# Xi SSIntlaf K. glixi' 

J74I. 8. 
^ <lBif*«t SBrtnln. «aU- 1747- 8- 
1 kiiiif4< »»i iiiniliHceialntiiiistntiiSiilurOibnii. 

^ ibid. 1747; 8. 

* sapMlil. »llti»«I748- 8. 

eina morbi & morbifera - - - 8- 
^ rl#t »«n timt e<(«»e'8t»««« • - ■ 8- 
trii*< SMmJ l«tSäii9iaiinn<« ■ ■ ■ 8. 
!^ *<t Uoitnfal »r|tn» - - ■ 8. 
»Timiiit Mt gniSrii- 8. 
' ^a(^e einttititns iR bic EDIcbicill. - - - 8- 
feiwcl. - -8. 

ftuf FormnlMUinSpeciiMii - -.- f. - 
cii» Menti» (m«M«ro & Luca. Btrknb,i734, f. > 
■** ilogk Moralii, ibUJ. 1732. 8. 
eriöni nngnum. LipC 1738- 8- 
«ratia Novi TtlUmeiili. I7J3. 8. 'I CaRSTENS (Adolph. GotthAtdyettttUUt i Mt^ 

gtaoO. X7$i etat<«0taal)V 1768 eonfcrent^^ dcm. & 
(iOt^r ^Mcm af ^iMnfFaBtrncr edflab i ;^i06(n|(U)itr 

©ftffter/ 
3Uaiit tiet |^i«6«i^a»nfFe iSdffaN Sftiftcr dnM of M^^ 

Margifctd, (n ti^t^ af Jeriii«r II. f 91^ |)M SKf 
gen« Toih. 6. p. ai;/. . 

Oplffittmg angaociibe Euphemiat, duiftophori ir. ®<ma 

Tom.7.pag. i6f, * 

j£>ol(]i€<0- Tom. 7. pag. 527. 

S^i*, dt Gert Den ®wrt®cmAW |i«ir MrrHSophfeaf Werift 
Chriftiam Imi SRebiiammclfeaf Oef^riflc S)mifr<S«iis<riiB(o| 

Tom. 8. pag* 319* 

UMr9l<®t9tk 0g^i9agti9^(D. 
3 6te ®t9ffe: ®amtait om ^oca(€(n«f 6amnt«nfbM Odofi 

V CaRTEMUNDANUS (Petrus) SetPfiTRI. 
. C ASP ARI (Bartholdus) @<^ BaRTHOLIN. 
GaSPARI (Nkqlaus) Dan. XlitU Deft^lf. «fli 

M i®itoj:« 1519. -Öanf gÄrt.t>flt3(«pef «Hin»{eE»«^ 
flcmc(lcr (ammf @tc6. |)aÄ 9at f«rfl ^r^fl i %<Ahmf " 
% g»alni0<. 09 m(\^t 155^ tttioorgm Sirlcl ««ilic«^«w 
jj^mfra W 1560 Mtt) forflpttet «I ÖDenfe «ifpc^fecf, t| 
toJt 1587. aa SAO*. 95ar-a ©anj< flift. i- mcfc Ajme A»* ' Cas iti €rcdaal , cOet aMiiDdig ^009^09 for t\iUtwt Sntg. £(t>9. 

' ^573*^583 Pfl i6o6. FoL it. Aarhuus j637* FoL ' 
CaSSUBEN (Chriftian) ^Og^asMrr i] $l0tor^t^l|. 

^oMc $R SBogla»^ i 6t. iRicoIai SxxU. 

; Sfrift.er. 

It^ fiilOfommni banP!:^littitof. Si%n. 1666^ ixo9ofiterr. 

Dilherts ®mii'ttl ®a(t#i>/ af ^t^ o^^ff^it- SNn.i666.g. 

Wnk Aibrectesj ^ttuJ» 09 jtirfei^Äfat, af $!^J!0W'fa!t. 

|6Ndt«« «atiftdig 9pot^ct iba X682. S. 

I CasTAI^J^US (Gforgius) Dan, ^(jftt^sett jKarflf it0. 

mbi Sirtenl^^tMi 1660. aggul. »^oni gaöec var Jöigen 

[Kaiftcns, JKctltf |ft JW , ^a»^ aJtObCT Anne, Httis ©OttCt 

I-y^ fiÄ g)flcl> t Äfaont 1*78 bepoumbe fr« SletcnjM^itf 

Srm^tit) tS^en/ 09 famitie Star ^ro^i i äSettDJ ^mcD- 
1688 giatDi ttieb Soogl Siaabcife g};a9cfriftc incb $mfi(n i 

pfeert-^errrb. Stalebnmacn tU »enne ömff iftelfe ; ux nogfc 
l^torejfcr, M »ö«bctför(le6(eöi)«rWe»enmb»ifle(i, 1699. 
[ 18 Äc», Me» ftan.fölöet.til etifi«*gJro»(l i gijcn 09 ®D9ne^ 
[ pH «e» 6c. Snnbj Sirle i Obenfe. £)09 tiitraabe (an HU 
'immSmb^t, frridb nejle Siat gerbe grebag cftcr^affe. 
■^oi hlmiSjs^nUoxia%M9t. ©*e 1717. 23 3«f »Oan 
Nr V®an9e'9ifr. !• meb Mette Worni, (gn<S<if/35pttcr af 
W^ Kingo, 09 €nfe oj; fuinl gprmanb Mag. J«sper 

jJiLauridreii i igtenberttp. a. meb Catluine Mfigdalena Lundt, 

[tt35»ttcf af HttiricLiuidt, eecreteretl tirti^blfegdnMie- V » \ a 11 -Cis Cer i 

©fr if t e r.' 

bi$p. de Argumento Syllogiftico, $^^M. i^go. 4* j 

^nimadveriiones in Philofophicas Inftimtiones Antonii 11 

' Grand, Hafn. 1680. feqv« ^, 5 Dispp,- ^ 

'Disp«ieSyllogismo cum minore exciufivfl* ibid« i68ft. 4JJ 

Sitg^^mDifen om DoS. pfariiiifln Bemk Luja. j^i^u. 

J723. FoL . I 

(JaST ANÄUS (Mamrinus) Dan. Vttatutin C<t(l«ttfenJ 

^ab i aSibe 1570. ^airf gaöet Dat Äorgemelhr jCasparl 

Ghriftophet Caftenftn til tRtbM, "fyani SRofrer Kuftcn Bag- 

ge. SJeptjnrteDe fta JRftcr ®We. ©te» Ibereftct Alomnm 

paa Boi?che« Coliegium, äg l6g6 Sn^CftNT. ibido 1» 

Dg Decanus ifaa Slofjimt ^1700 ©ague^^rirjl til 3er 
P9 €<^ati« 3»clti^l^e^e^ i SSItcr ^ttff. >749 i)}roi^ 
®^aM ^emfc ©«bcttdift i747«7äK0t). og (e(lamciif«r^ 

af Fund/Tom; 4. p. J7Ö. . j/ * I 

^ ' etttftet. ' 1 

Hsp. de ftfleaibiis anim^ S. Pathofogia geaeratia. lUBf^ 

Kjpa. 4. . 
T— -^ de Vigilia hominis* ibid* 16^2 
— — de aniniarationali. )bid« 1594. 9monic^« ibid. 1695I 1 ..«^Spedminftduo Uiancxgrapbix gnomonice 

& 1696. 4* \ 

C ASTANI (Nicolaus) ©oijrie * ^rff ff tU OrciUHdi) 

3eH) i @tam/^crrrb t JS>aUttitt $Proo(iir. 

Gftrifter. ; ( 

%ottlat\n9 om Nn 91 S)ai»iM9MRi(, fidbrt : (Enfiffirr S5iCi| 
lig ubf 9Seff. (5le«;». 1681. ia. t(j 

CeRVINIIS (Johäpnes Fridericus) 

Omio metrica in Natalma Jefu Chrifti. ttafn. i6z:t. ^4: ^ 

Chamu- i 

. : - \ »*■ ir gha ^Ghc , ^ 213 . Gft AMERE AU (NO gtt gammcl granjf ®j*ro9ttie(l<r 

gtaBff 09 ai^nlP ferammatica. ÄJim. 1737. g- 

©öBff, gronf! »9 »atinjt «eirfcon. S^m 1744. 4- ^^ Voi. 

ChaT^AUNEUF (Johm J, J* de) ^ 

©Frifter. 
Dont; Frangois & Allemand. Copeiib. 1689. g» 

ChEITOMJEUS (Martinus Petri) Dan. merten Äet^ * 

im. grtj i ftoBettlfimn 1624. 2 grtr. ^aii« Sabrrm 

Pedcr Mortenfcn Cheitum^ ataa^ltian» i Si^btn^m. ^flfl» 

PW« K»«m Anders ©ottct, ©or ®Dfla^iJJr«jl t ^9fle# 
jkD 09 ^ei^itot^ i ©«BanD- 1647 W<» SJ^agtfler, ©0Dc\ 

i^i. i3toO. SJöt aifit m0 KÄieii Fiiderichs ©otter Klyne. 

SFtifter. / 

Giafcp-Barbara Novi Teftamenti, qv« oricnti origincm de- 
bept* Amit 1649. 12. - 

ChEMNITZ (Johan Hieronymus) g$t) i äSajD^ 
^^9 1730. 10 OcM./ l&W|an« ga&rr J. G. Cheinmtii 

fJt«fl. ' @aaim ^mi gaöcr 6dflw 3RfpfrtorÄtrt oj qja^ 
fltet ! Sfiru ^SJitppm, faa Mci> (^an paa öeUc jtöfte StfD op- • 
•agct fti ftarr femrcnöe «sr. ©erpao blet) ^an fat t Jyco be# 
wtc©rolei©ojicPScr8eftt)rtgfeojbfbor^^^^ gftcr43rart 
lwW 9iE ^an öcrfra t« Umöcrjitetet i ^afle ; i}% t^mtm 
yi^tiM ^m op^oföet ji9 4%ax, blcD ^n ^a^cr^^ofme/ 
■^ tö« g^rfltn^en af öflfrireinnb , Sophie Carolina , fom op' 
*t fi9 1 Äw6rn^at)ri. «ftcr 3 »or Met) ^an JenDe^ gaMnrt* 

naar, og l^oiJbe e» gSceaig^cö, fom ^ar faa (airig, ot. 
K» «ftt i a Star talee mr 1600 ©^mmmiicairtm. 1763 ^ 

O 3 . ^ Wc» 


i # s 14 Che / ' tieosan of betfetferli^c qaturforf!ent)e Kcabemie ut)Wlgt iXl9t\ 
lenu 1768 6kv Somi^afior \^tb e^ft^irtm i g{rnMborc|« (Sf 

i^tm ^aflon^tD bm Si)&$!c 2)2cem<|{|eb 04 ®udrnffon t 
ftnqscr. 1 769 6lft) |ian ovto^ct (om >0?(t)lem i D^ jtongl SRotj 
QibcnfFabernfd @el(!ab i Sronti^fem. SRebeiri' f>a(i< oi^^i^l 

SFtiftet. 

(Stnige Slcb^n, bie bep bcr (^inmeiliung cine< ^Mtati in Mr S(is^ 
bdnifc^en ®f fanbtfc^aft^ (^a))fOf {U Sten ; rt. Ut^ (er 
' firmation \>tt Sinber unb it^rem e^fictt Stbenma^lfir^ 
^altzn ttorbrn. £cip|f9 1758 Fol. 

Stltint iBeptrifittntSejlaceotticoii^te, eMutr iStfmtttnif i 
te* a\\i ben €0n^t)licn, 9ZM. 1760. 4. - 

tBoRbemSnOanbcbcrSDangeiif^en tinb t^ren ^htut 
fit itt aSKen. 1761. 4. 

Sltac^ri^t i)otii Sttfianbe bct bänifc^en 9<faiibtfc^afft< Siij^elr 

' . 2Bicn.^ 1761. 4. 

9o$'$reb((|f tvegm M fc^rccFfic^etf tl^rbtlfieii^ fo am sS 
17^3 9iKH^ Uttgarn <rf(|iittcrt| imb bie sro§< irar 
S)?f tien t)0n SSSirn gdr genc (gtabt €e)n0rn i>dDi9 nnj 
lef)ret 4ta £)fcfe ^rtbiflt t(i {O SRibafrcr^ Mb 
eiiranber 3 SSol aufgckgt »orbeil. 

j^umplis amboitttfi^e f!liaxitiKtwStammtt , obct 9(6l^ai 
«oti ben (letRfc^aKgtcii S^ictftt/ mel^e man 
mb 9}hif(^la nennet; äborfie^t ani bem {»olfinbij 
i^om^Or. $tofrtT0t Muller^tt Sfioiiscn, itnb wit 
Soflen 3ttfa|w »emieM 0Ptt J. H. caiemnitz. 

1766. Fot. . 

«on ber HtbliifM ctttrt fe(. Sobe< (rpbcm.Sobe M UH 
tt»ilrbig(l«i ?^ater«. 4to. ^[«^((»(^ Che Chi Chr aij- 

€apeBf itt 9Bie« am 3 iPfin9ii'Sf9tta9e 1768 geloltm 

|pmf M^r.^^tofeffotLange itt^Oc, Mc Curc^jc^lcifiitig i)ct 
6^(tfcii (mrf^a^ ®<e 3la<^rt(^(rii oi m 3ujianl)e 
i)crSBi(fciif(ft*ttttftJtoii0iini)ciibJiiif^^ SiBoab 

P- 483- ' 

Chiliäni (Sevcrinus) ©ec Kieldsen. 

Christensen (Anders) 90» t sir ifitottia. X)ro« 

57^til «i^ojlaob^ Wrt bcrfftct til £iffaton 0$ tog Simcfie 

ii M ofUiiNfF^ 4>iiQ< forUiibcr/S5ar5rcr. 1676 fom mc». 

»frtttsipfF ®tib til Qoo. 1677 (<»»>< i M bartatrt|lc Sla^ 

iC; (m^tfiro Mcft<t 20 9(ar4 £iM9ffcit9ttnDfom, ogcftct 

OmiraiM)rtRg og rnAngc fBU)cr»«r6t9^ci)cr ^CRtdig tom tU 

(9I011 fibii r Saret 1698. ^ @if fit^n mcD et {)oOant)|! 6It6 

SRgcOaRD, Mrfraril ^oOaoD/ oglom 1700 til Si$((m 

»r, ptni til pa 8etc(9( S^rifliaiiia , |99t (an cnbtc fn^ » , 3frifter* 
rial om Pn cim IpRcUic og nloRcIigc SUifr. S|9tt* 

i7iJJ. «. 
Christiani CA/idrets) g«^ j gij6e 1551- ^an« 

tcr )mr OirifteH Sörenfem {^an< SKotet Karen Anders 

tter. Sftcr i^ %9X% SMegang Mponcrebe (on fra 3ti6cr« 

Me. i&lcD^bea Vroi^fi paa ftloflmtf (t)or(ftct (an i 10 

t^cu^cnianM paaSongI, SBefofining; og blct) ^agifiet 

|l SSBittrabcrg , ogxs^Doa» Medidns til fBaffl- ®rb 

I '•^itmf Oltifi Mct^ (an 1584 P^ofeObf Mediclnx t Sifbcft' 

«^ f^g t9ar Mn fstfie^ fom Det) Xcabcmiet »t^cbe anatomien/ 
iibt fpraavfaj^cöf fcoöan en ^emmdfe (o< at)f!iilt^, cftct 
"^ trr< $jmfott)i9(eb, bt nc^ ingen fFtrfeliqf golf vjlbe 
til Ig^rM m<D (am ; (t^orfer (on maattt a,fiaac fra %xiXt 

O 4 (itgfre' 


J N äi$ '. , Chr . ^ 

ft 8ere^S)f ttt)e« %at Oeconomus Cotnmanitfttk ffd I59f 

tit*r6o2 ; ^a (an bleo ^orfianDcr i}»cr ®or0C/ li^or f^mi M< 

1606^^27 SfioD. ®flt 8tft mcb Abigacl Svane» cil 3>5ttCt «f 
Mag. Hans Svancl)ni«Ibrf , fom »ar jtongf. HiÄoriographui. 

Dispp» II. 1. <)e>$oinno & VigUla. '»♦ de Coraate & Ca»| 
taphora, cuin adjunc^a qvsftiorie : iltne Peftis morboi; 
contagiofut. BafiJ. i583» g. ^ ' 

£nchiridioii Mcdicam jex Vic>, Trincavcllii Praeleäionibuf»! 
ibid. lygj; g. 

Tbfcfes de Medicina. Hafn* 158^» 4, 

Thefesdc fanitatc. ibid. 1590. 4-*C^. Tb. B, Hy^. Ter. 

Christian! Cchriftianus) UJmji i ^tmp. ett 
Ferring. . 

ChRISTIANI (Gregorius) ®0gtte4Pr«fl tllBt ^^ 

len« Sirf e i SRcM. 

Sr0jle»®frift Ci( ^asimis jSigeufen', Corjiemefler i aRc0t)cif 

Ot)Ct ^an^ ©anö Jörgen Rasmufens ©ei). Siim.^62 
ChRISTIANI (Johannes) fatbCt <(let< OICD Sfl 

Bartfker. ^t JBotjcr og gSattjfct i 8M6f. 

s Pr if ter. 

•t^orkbei man ffal forJolDe fis i $c|l^£H)- $!left). 1578. i?j 

'. 09i59<5 4. . , ' 

UttöctMtfoiug om ÄoIfce^Sogf. ibid. 1595; 4. ; ^ 

Cog 09 SKaab imob aSc^aanbe @99bomQie. ibid. 1596. 4] 

(5. TÄ. Cimh, ir.) . • ' j 

ChRISTIANI CJohamics v. Janus) Sebifiiabenl^imy 


V / [ ■ , ■ \ Chr ^ ; . . • -jiT 

[ ' > S.f rtftet. ' 

1620.8* ' '^ ' ^ ' ' 

6Mni< aottbcfig Efgebom moO 9}c(H(ail|!r. ibid. 1619. 1%. 
{Bib.y . 

ChRISTIANI (Johaijnes) ©ee StHENIUS. 

[ t Chtristiani (Lago) g0b< j 0li6f. ®tu&errte^?Jl^i' 

^hxM pta Xongclif Stipendimn , O0 t09^agtficr/®raM« 
f aJJanfurg. . \ 

^ Tbcfes Philofo]^|«ap. Oxonis 1597. 4. 

'' Thefef Pbilöphics pro gradu Mflgii^<^>'ii* jMtrp. ff oa 4. 

JTfa^res Mileellanese. Steinfurti. 1601, 4, / 

;, JChRISTIANI (Uuientius) ©cc RhOD. 

L Christiani (Nicoiaus) löia McD ©ogne ^r«fl I 

€5Pt if te r. ^ 

itfa^UTÄMfoi OWt Peder Juul. Äjb» 1614. g. 

tra<tat om Ik 8 fpffafig^brr. ibid. 1649, 

Christiani (Pauius) 

6Ftiftft. 
i$/^ra^ti(en 0»et Alexander von Pappcnheim, gJtjR. 
1631; 4, 

Christiani (Paufusj ©folcjotocr i £Rrtrr/^orn6et 
iRaiibcrl 

— ©ftifter. ' 

tenfnibe<Sai}f6$ai»leittanDeIi9e@ange. Jt|t?iKi76g« ia. 
CjHRISTIANI (Petrus) ®oflnc*$r(p|l i ©ttbum- 

efriftcr, 
^t0'^r(rWf« 0W Magrete Kaas. $flt)n* 1663» 4. 

0^5 Chri- . ai8 • Chr 

CttRtSTIANI (Tycho) ÄfiBj^a^itOill l S0K| Chri. 
fikn IV. St>. 

giaDtg4tt0n cllcr Scglinsf Sonj). S^tmi 1^42. 4. ' 

Christensen (Qvc) ©ce NiMTöPT ' 

l'S<rgeti< Ctifr ©tDe 1757. ; 

e^riftet. 
Stloge^yr^iren om Song Chriitian vi. Seygeii, ubcn SortttL : 

4- CB-0 , , 

Christophori (Chriftopbortis>5Jatf0r(l IRcctor 

f jttagc i ^leBoni)/ Dcrcftct Songeltg DoiifF iKrftbcttt t Spo^ 

nUii* . Cmfibtt SKegimnfl^^SKaab i OlDenborg. S>9Dc 16^2. 

©Fttfter^. 

Spccnlum Regium itiorale pohticum. 169a 4. 

Christophori (Dieterijcus) %BbiS\»btn^o»ui6o6 
35 fjebt- ®ar $oU)*6fti»et »cl^ 0ttef(i«t)« SoIDfammfr. 
®0be i $t06cti^a0ii 1656. 26 ®cpt. ^ epnti oc t^c (&m 
Mr (il StcllfMgaibe. 

jeftiide Serres ©«bfcniSiinfcr j>aaJ>on|f ubfot Äl&t)ii.i655. 

Christophori {Johamies) g0NSt06cti|(n^8i6o4. j 

19 8<6t- ^tt< Söbfl^ HV Cbiiftophcr Diederk, ^8gL 

8a(il^a(f<ter. {)ani aSobct Mbed Hans sSomn ^an f9« 
«cl at i^ffre Srobe? tit btn, SRcfiforrtse 3 ^ng f^r^ Un^ ' 
t)om i»ar l^an 3 9(at i ®ifF0|> Brochmands {)uu&; bleo Derp«a I 
fcfibr til SSittcnbrtg atgaae t ©foek, l&wr l^an 00 i)q)9nerrM, | 
90 cftcrcafort 9tcifc i S9Dffhnb^ fom 1625 f^iem ttl :^t0toi' { 
Ifam , eg tog 9)?agiilcr'@rai)en. SKciffe Deri^aa tii {^oBaod 9| ; 
fngfiianb, pg 9<b pn ^icnitomO Uci» Prof«nbr Gijtcx Ling. j /»• Chr iJ9 ^^^16^2. tDebe 1648. 4 3an. .!Bar gtft imt Amte Ltu* 
[imIs £)0tt(r/ LaaH4sJacobren, en Si^bmonM Dottct { Sif 

Sfrtfter. 

I I 

;Dtfp, de Intelligentiis. Wit#b. 1622. 4. 
D«ca!i '.Qysftionuin Philologictrum Grfltcirum» Htfn. 

Diipatationum td N. i^f Philologicanim Prsiimintrif. ibid; 

1640. 4. 
Ponorfl Me^orologix gentralii capira. ibiJ, 164^* 4. 
Variarum exercitationum prima. ibid. 1646. 4* QfV.y 

ChristophoRI (M«nt2) ®ar ferjl SonrccMr itx6w 
Itmtf 6f k>le. eiDco @09ne«9v«(i M £)amf]rrcti fffi^mc (ieiX, 

09 Canonicus Capltuli. 9)at gift IllCb Marie Peders SettCt 
. S^hieiderup , m ^0tttt af 'SiftOj^ Schielderup t Sron^ttm- 

^on^ar giDet (00 StDlr.eii.eoSntboitrtc fraSroQ^im/ 9lfii# 
fta, Dftaf at ^U tib STc adcmM. 

eftlftet. 

D« St>iritib6s 8c Accentibua 

Jiif-fJtOfMfr» »Wt Hara Gertfen Bufch. J^tt. xUjO. ia. 

— 0W Ellin Chriftena SD^ttCt. ibid. 1661. 4. 

— — — OW£augma«bJacobPedcrfcn, (G», fttfi.) 
ChRONICHIUS (Nicolaus Svcnonis) 55lct) i636g{C<« 

tori Solbtof. 163^ Leaor Thcologi£ i ^(rifUaiiia i 9lor' 
ie; moi formcDelfl Miniilerli eOcr bct offtntlt^c SicreKSm&fDcf 
«feitlide gori^aanelfct i abfliflise ^tdOtrcncr, maattc l^a» 
«eMo^se Mte Stnbebe omtrcnt 1653. 0tciffc frcrpaa til ^tar 

(eolavit/ l^Vor (on l^oIM Colkgia privara pietatia , og gipAe 

(4 intit«nf t for Weigttiianisnium. fl^Ict) turpaa <trmt fof 

Confiftorium, 09 1655. Ii 3»». d0tllt til at Yjommc ^anBct: 

nm ^a jtmigK IBcfaliog 6tc«; fat i %mq\tl poa jDra;;Mml' 
^ot i eUMb, imu @mftw 1658 Ipm t taibet r «8 fofr 
" -. . ttjam '■•■% \ '■ y t y t2o Chr Cil Cla •r'^' 

te4am paa frte^ob. ^i^orpoa' l^att rrif& til gZcbettoiibeite/ 
n b«tt i aiitperDani. ®at fift mcö Marcn Jcrim, igijhf 

Jens Jerfins J)öttcr. * ' | 

Saabeiige 3ttIc^Stl«Rf ning: €^n(lian. 1 644* s« - , ! 

1648. 8: 
Siroina SrAbring bg ^reDflfe/ ihid. 1651. 8. 
treoatiteUje ©angr: ibid:i649 iä. (-4^^.) - ^ 

ChRYSOSTOMUS (Daniel Ölai) gn @0Ä af gSifFojy 
JJCtt i Staf^rg ©tiftD. Olaus Chryfoftomus. {gle» 1559, 

falbn til ©ogne^^ritfi i ^i^riirs^ og Dertil af Sm Fn<^« n. ^ 
f)aDf(rfi(t meb ^ilfor; at ^att cnbnu i 3 3(at flulDc flittig ^u< ^ 
Dere ))aa ;Si«»6i(n$fai»nl S^aDemic. 

Ej)icedion M. Ctlpari Brochmamii, Hafii, 1562I 4. 
- ChRYSOSTOMUS (Olaus) Jpao. (Dlttf <5rlt>enmutt^ 

fteb t SetefpifcL ^ax finrfi ^Jrofcjfor t)tt) ^^tmiajittm t3Sa(m«.' 
»e. 1537 Wö) ©egne^^rajl, tU öorgm Sitfe, ogProfts- 

foi- LingvaEbia^i Äi^benjat^tt. l542PiofefforTheolo£UP. 
^ 1 544 Doaor Xheologije. 1 547 gjjjfop j JBarjflum (tttt 3fal* 

torg)6tift ©0bc 1553. , 

eFrtfter, ' 

Lamcntatia Ecclefijc teitioDie Pentecpftes Hafnix in atd«Di- 

, v« Virginis decantata , cum prrfatione Petri Laurentii 

6c apppndice Francifci Worraodi. Malmpg^ 1 529. 4. 

ClLlCtUS (Chifftianas) ®ee HeNR. RaNTZOW. 

• > « 

ClaUBIANUS (Andreas) . 

Maro^s Iflandicus; S HiftoritlJelliHibernici.H^fin 1718. gi-^ 

'■^ ■ ■ . Cla«- ■ j 


/ % Cl AUliT ANU? (Fridericus) ©1 &$n af «Rag. AnSe^f 

|)iip. de Cogititioue. H|ifn« i686, 4* 

Spopfis Logicar. Hafh* i(J88. 4* 

JDc Cnfi^ facra g^erali. Hafn. 1689. 4. 

Cl4UDIANUS CP«trus) g0DiSwil^iaill544. 99l0». 

an^ SaDer mx SKag. Anders Cleui>n , iKector 1H^ Sron^ 
etn<^@fole, ^anö g»otwf Anne Ped«r$ SJottrt/ rn SDottct 
pf Pcder Alfien, £au$rtmRD t %Tm^utn. 1665 (eponcrcte 
^ fra 5rM^iem« 6fob. SReifJc bftpaa til g^riftianla,^ 
^»or |att bkt» ^mr DeD ^rolen. gftrt fite 3lar« gortob 
^e ^n til 3(ca^(nitet igim for at tase SKttefiatt, ^^xt\ut 
af Kieid KfiHg til ^titi^olm blft) antagct til at losfefot 
iniSSi^ro^ l^fiot^an hx i 3 9(ar,i)9itbciiiigcfaa Imscl^oi^rb^ 
iral HenrkBielke$(ili)^e €0iif iRt)til ^an af bemdbte 9(&m& 
Ni( Bielke Ble^ folftct til ©ogne^^focfl for ©erntgc aÄeaigJcb 
Spm- St 3(ar« Stfr tilforn m ^m talbtt til aUctir^afiot 
r @torc|eintQe ^cnig^et) i SiirSaoD, efjter 9o9nc^r«r(!c«< 
09. Jens Aalbbrgs^äcfltcrittfl; jiicD @ttcce£fioii. ©cftallin* 
n(^aef«rt)i9 i€anaai<t; men/ »rntcltg formebelp-Grjffen- 
d tmraon fom , erlangcbci »tn if fe , f^r a 9lar bercfttr, 

li» X676, Da GrifFenfcld Dar falDco» 1677 hUp l^ati 

«giflflr. 3ff< i«W Ijerefter *0>e sRag. J«ns Aaiboi-gv^^or* 
a ^a^ ttltrai^bte €m6ebet i @torel^ÄDtnge m. <&er moMc 
mtqtfi^oxtm, i ^tiifrtntng af, at ^trfen vcDcnSKuur' 
tti &\2Ml8iitb nebfolDt, l^t^ilfct ^an tog {ig meget nosr^ 
k eftcr 5 SJar« «»fagning ubrcttebc iittrt. 0«i|5JKr. f?g(t 
kn feiligf rt feJo at aröragc ®agen for Äongen/- fom 6cfafc&e 
Pft^tmantHiii 09 9iffopiH;n cst ferge for ^^rlmi Cmif nmg. 


ata ' ^ Clä ' \ ninj. ' ^w*af teifUJö ttt i^tttteftlg ^töce«i ixf Sejlob af 
ttbfecttöe Älafiemflal mellem Dtonmtiäcn* !5^t«t i @tewii<* 
jfterreb/ o^ ^/^mlum ovet @oi)f(t 7 09 fom &aitn tnir nu^ 
jet foröirret, bko.aSag. Claudian j)ccW 6f9wtt^ bcdi af ^xvp 
ningen ^cfalcc at ubfori S^odcn» fom ^4» 09, giortf ; min nic»| 

ftet ttftfatt/ ae l^n Wct> jjcjfölöl fbt Crim^nperjurii in foro» 

n frt|i [frt tn gommijpön 1Ö90. 4 ©^-f W 156^ fot fJi* 
IKet tenit fta jlt ÄäID. ©09 (f«t Äonsa fibcn air&etIM 
MYe McMn omhttiifl om @adeiii; fom i IRaaDc onfaacf^am^ 
H m 1><i^ isien ti aRffcligC $aib i^eD Stonl^tmt, ^m | 

ffolöe Wrrc eoattM|Jr»ji Og «Bfgt Canonicqs Capituii 1^99 

^ant)(t> oDer {)0fptealft. SSm D^ ^aii,bc^ot)ett tip ttt 
ttina? ilnt SiRo i Ormj hltp Äcifcri t^pfati n imiMartit f 
iKbe @4««J«'SRaab Niels Kragh' Jom til ©flgac^fJrÄfi fi 
iJD^rebrtip SReniaJcb 1 8»en, ^tiifct €m*€6c |a» 09 tatr«» 
te 1691. 10 ibtCf 09 frrc^ot) iÄta 17'^* ^^ 3tf^/ ^^^ H 
^l«^e^ ^an »argift md. Apolione NieU SDrttttr «»«(•« 
ten^ Niels Nif iTens S)0tter t ^9ti^\ntf. 

Carmen Lätin* ^ in obitum JPatdi, MBg„ Andn CltfadianH 

1655. Fol. / j 

^ .^ in obittim avi Matcrnt.tetriAdolphi. i6(S] 

' - ,Fol. ^- ^ ^ -i 

_— — — ^ in pbitum avunculi M^ Ivari Petri. A*>ip^ 

1665. FoU ' ' ti 

— — — L -^ inHonorcmUldaivFnd,Gyldehiöwfe 

ftion. 1669. Vd\J 
Cartnina gratulatoria in Un^ionem ChriCliani V», Syn 

Gothic^ & Daniel, ibid, x6fi. FoL 
9}tri til Joh. Kaas og Sopb. Atnkl Bielkes {SfrvHttj^* ibi 

16.7 J. FoU , ^ i ^- , ' ' ' .' . • "j . I ^ir^trmtpct pan N. Brcdalt »g A. 's. Unernackt IStqUu^ 
^ ' ibld. 1674. Fol. ^ • 

! ' 1685. 4. . ' 

!^ ClaudU (Petro») Din. pebec Cuttflen. grt 1 54$ 
!V8?ct(iw& i ©rtBangrt ?f^. is66, ta (an «((»pt »« at 
Ntot,«amiii<l , 61» ^t«(l i Uobol, 0$ fort «fttr irot»jl.o»cc 
pPff 0^ m>tXttM ^mdit, Da OMttnofi wr ^oiKlcSegB 
[im M etfD, ^m €J>ri|l{anfanD gt<n M» onlogt of Song 

fCbr'#an IV. ^an bln og 6«erd mrt Sttrl af Canonko 

1 dtaoananrj S)om'€apUtl. I^ebt 1623 i (an^ 9(I»fr<78iie 
4 4iaa'^t labrt (oggc 9J«Ilt Äirit i UnUli $r«ft<9fd6, 

€5Briftet. 

»rfltf «g om!jg8«il)« öfrt g5t|!ri»<lfe. Ä^m. 1632. 4., og 
»7^7- '8. €r ptiflrfat t>M Sätin i Torfäti Hia Norv. 

P. I. p. 47. , 0g iMa SpD^ af Chriftoph. SteinkuhI, ««« 
Die Sttd af Topographia Kotvegix. 1685. '4. 

jSnorro Stnrlefei» «orjf» Soitti StmiU n&fot (»aa ^njf, og 

Bllgil»rt«fDr.01«fWonD. «^^1633. 4. Ogl75/. 
4. (Tr, fi. /ö'?. Ä J*;?.) 
CtAUSBERG (Chriftlieb von) goD i X>aR$tg 1689. 

7 SXr. af j[8i)i|F( Sor«Ii)r<. SSleo ^tien OeBt i eiau<t^al a^ 
»par Calvör, ifvotfaa M i ©ttni|i0 n«Kb« ffg of 3nforma* 
ion { (S6raiff 09 atcgnoSonfien. 1729 orog ^an ttl Scipjig. 
J730 «l ^«raBord »gMtttf , tmfttr igictt ttt Xdpjig. 173 j 
>)n Xii £i«(<n(a»n og umxroijlt ^on'$rin(ira, f Den S^ng 
'rideric V., j SUgnci^onfirttr (oeVi (on vginformereDcnogle 
«ot< ffolfel fBttn, bln ittt^a SKcoifsr m( txn Srni^L^at' 
fin eofft. 1740 fS tRan% mtO SJufiitt^lKaaD, Un» ^it 
ta«4Kafll». ^m iftft Song. Ch^ftian VI. JD»b fit l^an {tn 
imi«jlwpg tm 1751. « 3»itti «f rt€>lfl| ?loi>. , 

öfsiC* I y ^-^ N -114 ' ; Qla ; 

©Ptlfter* 
{i(|lt mD tSii^t W Stauftmuinfd^aft in antrh) Cardn. $Daa| 

1724, Fol. 

^ombttraec äSc#h3(r(Mradea SKanuoI. «S)ant(. 1730. 

6rf|5run9:l)«t SRitltipficatioii. ibid. 1731. g. 
5S6n><ifung Der t)on A. F. M, attgema^tcti Stnjcige. ibid. 173 1. g, 
SDemonfltartöc 3{e<|>en*Su«(l. £cipi- 173a 081749. 8- 
®efprä^e, t)te t>on «Oambuvg ctngefii^rtcn ^iinl^Sleuaiitijqi 
/'> ■ . tetreffenb. 1735-4. ubenaRarn. HdU. 

ClAUSSEN (Laurentius) ggfct t Äie^Cttl^a»». «gfen 
ga^er »at J^of^Sj^irargu* Henning Ditlev Claufen, gRi 

Agnete Schiött. i74g BfetJ ^ott ©(uDcnt / 0^ logbe fig p 

gReöicitttit, t^vUfct Studium ^dtt continucret» 1:7531 Sctli 

s 00 1755 til Sctpjig^ ^t)ot ^an 1757» t>eniWt09£)o(tOP© 

De inteftini duodeni fitu Ä nexu. Lipf. 1757. 4. 
Clausen CCbriftöphoru$ Wilhelinus) 

, «Priftcr. 

©eu5Bifet tll 8ot) og gorotbninger* €i>att«iatu S^t^n. 15^37 
. ^egijih, om Sirtrorbnnigfrne fra 1683 til 1739- Äd 
1742. 4, 
Clausen (Tliomas) gjoD i gknSBorg 1677 af 6or 
, ' lige got«Iöre, @if i @fole faramcjleb- ©tuöcrrtt »eö U 
' wrjit<terni i @ö):en. 1706 bleö Coliega 4i)c Claflis t gUn^b 
®fole. 1/09. 5onrecCwfammejlfM; ''i7i2Stort9^j^^i 

•$)of'?>r«WFanti,' 1714 Do£V. Theologia bulUtus. 172 

®encral'@upcritrtenbme i ©Iclöig. ©^be 1724. 23 Sprid 
?8ar j)ift ttirt) en ©fippet ^mvc fra glcniborg. -^^ 

I c ( Cla Cle aij MUm bn mttti^niifith 9fl\^ Frid. IV. (rp «liicf I{<^ 
SBtcbcrfttnfit oui SStlf^- unD Soifc^anD d6arrci(^ 

^ g(cn«b.i709. FoL 

KMe^SSSa^rl^t ^ liem David mmo^tt grfd^toomm Qnabe. 
iQber ^rcbigt bco tct taufc ctncr ^nbtn. ^omfi. i7:]tx« 

4*, I (Omi* Z.Y ' ' 

ClEMENTIN (P«trws) gcD I7II, isCcpt. ^anl 

iaöer t)ar SRag. Peder elementin, fetfl CnpfUatl pio Perfg-, 

Attl Budoiphi SixUi 9[al6org; fDoi @ogiiC'9)r<K|i (41 tfm 

lift OS £Ub i^aa J^atmi i ^tfitt^^at^ub i XalNrg^^tifir^ 

tiOigc $rot)f{ i ^crrcVrt {)an< SHobtt Karen Fogh, oi 

ttcr^Sottct flf Öhi brficnötr iSorftcmtflcr Jöi gci»Fogh 1 9\$0 

at>0. 3ntti( l^ani i4De ^ar (kt> i^an of^tort t)tb Sifi^ 

onDlFab; inen Da l^an ^amflzxxt £Qfi ttl Stubcringfr, 6(efi 

n fat i Slalkrg IdtinfFe $;Mc, l^vorfra fian 1730 DepoRt» 

ftt. '1738 in Julio »ar f afött til Eatcc^rt »A ^plmcnf 
rnigficD i SMeal&ttk; mcR 6i| &nnä SlcDfatcr Hemic Je- 

leyfen fammc SiO fotlottgte l^am f^in SapcBan pro Perfona, 
fiatf 9iaaD Marfvin goi) Epfte dm ®ucce^on/ afbab^n 

;a(((^e^@mbtDrt/ og reijic til ^^Oant) for at mpDtagc brt anbet/ 

m Da ®ttcce^oA<^i5tcDct tnioD Sot^aabnittg bict) opMM# 

^ imiDirrtii) 1739 reftDcrcntk eapcllaii M gnie :Sirfe 

Aalborg; nteD annectercDc (S^nDcr og SRotreSranberi fO^enig^ 
1762 forffpttct fom reilDcrenDc €a)>e(Ian tll Budoiphi 

Oltg^cD faituneficDi J^an ei* gift m<D Mariane BlTcbet, Cli 
ttCt af 3Rag. Didric Blichcr, 

6f rifter. 

|SAliggiiteIfen<;6rDaicfitc?D<tiaImtnDeti(jc €Stt\ftv^m. fX^U 
iorg 1756. 12, I. t- « CtSMBN* ( I u 226 ele Cli CIö Clo au 

ClEMENTIS Oacöbut) ©öinet^rÄJ! til Smi9t w 

eifriftet- 
2u9*^r<i?bifetto\)rt EJifabet K»abbe. ©obc 164$. 4« * 

CUT AU CThoinas) ^^t) i 694 Hb ^H^dlm (Irdjf m^ 

^erfena. 2)cpwreDe fra Ofctnfc Gymnafmm, tcifie pDm 
uDculanDö/ 09 »eD fin ^mUm^ mi^s for 4t tnformm in 
Jurp, famt i M franj!^ 09 tptjlFc ©prog. eo^rii9 bfeö M* 
1748 Notaiius Pubiiciis i föcx^m, ^m ^an bdH 1754*: 

Ö6e»en«ilemmelfe 09 gov|lleI tmcflem Den , tomcrjfc 09 banflfr , 
. gict. $f)m- 173^- 4- * ' ' 

^oetifFCSiDeforött», 1}mf^M tt Jdlll Fridcrkeis de bellis 
Danicö-Svecico* ibid. 1738. 4» , 

J)et aaufceligc 3«tatt« SK# fra2€99Pt<» til €arfaaii. ibli, 

1740: 8- ' 

äournal ot)ct fcen ortedtap^iffc Strllgi ibld. 1741. 4^ 
Dubia mol) btn i^oUtijtc @pcctaeoi\ ibid. 1745. 4. 
3tttit)if! fpaincn. ibid, 1746. g. (^«- ^^-^ 

©Dlbn^ gjcbc^Stonfi. Ä^»n. 1660. 8- CBiLBfO 
Clost^vad (Janus Nicoiai) gsorger i Sf (Ub. 

' SFrifter. 

D. Morteu Luthftis Catechi«mus »cö Job, Spangeiiberg, 

fat paa ©anflf. S&t?n. 1(^05. 8. ^ C^^^^- ^^0 

Cluverus (Jahannes) %zb \ gtcmpc i ©tormarit 

1593. i6gebr.' -&ati«g«lier 0at en^fmbct; na\>öli9MH 

ehei ,Cluve^-. ^ani SRoöet Margrcte Meiti^cndorpb. ^a« 

flil f0V(l i ©fole i €vempo |tt>en i •J)am6oj9; ^«oiffrö ^«* 
i6iq W09 ttl 2l^«bcmW i Söfiot 1613 61^0 SKagift^ f^m^ 

ijtcjicM V r l •. • ' ' * ' ' 

iRcftftJ 09 Adjtmaus Ordinis Bhilofophici. i6i/^, SReefOt 

i€rmipe, eg fim fammc 9(ar Diaconus t SJfcltotp. 1621: 
|5r<rft i SJJarn i ©itm«r jlw. 1 624 Proftflbr Theologia o( 

i €09llC'9Jr*(> i <So W- i 525 Doclor Thcologia ^ t $i^llii 

[|a% Da ^aa^tlfom l^^bc Dtfpuitereii SKofioT for fammc ®ra»* 
X630 ©uperitUenNnt 1 tDitritarfFen 09 9>t«fita]^cl^orpi 2>o« 
t( 1633. 25 S)ec* ' 9ar fliftmcD Amm Rogg, a $r«fie» iiD9mr fra &^9tmmu e^tiftet. Oritio di^ ven «nimi TrftpqVillitate^ Roftoc. 1613. 4. 
Disp. atriiin potlor fit Eccidis, qvam S, Scriptuxx auäori- tas.' ibid, i5l3. 4. löllegtum Disputationum Logicarum. ibid. i5l4' 4. 

frfiei ^orgenlid^ttKfOfitRbarung Johannis. ®9iht 1620. g. 

pisp» inaagaralis^e Vetbis Zachariar, Cap.XIILv.7. Roft, 1623. 4» / iComputus Ciironol^icus. Hafh« 1527. 4» 

parmonia Evangeliftarum, Sonc & R^pft. 1627. 4. ' 

^ratio, qva oftcnditur Rönram Pontificiam effe Hierofoljr- 

mam Apoflaticam/ex Apoc. II, v. g. Sorx Oc Roiloc» 

1627; 4. 
ilcmenxa Eioqviorum pei. S: Catechefis inlnor Lutheri illu- 

, ftrata. Hafii. i62j/i2^ 
Epitome Hiftoriarum totius rtiiiudi a prim^ rerum Origine 

ad A, C1630. tugd. Bat. 1631. 1657. 4. & alibi 

fepius. - 
Orihotomia Apoftöliica in Epp^ Pauiinas. Roftec. & Lipf. 

1643. 4. 
[TnVa Sionis Evangetica, S* Expofitio PerioclKir^ i^vtng^ 

Lpb«c, 1647'. 4. 

i ^ a V . Dilu- ' I- 1 •\ S28 Gu Cly Cnö Diiuculum Apoovlyptieain, f. vCommentarius Pofttnximil in 
; ^ ^pocalypfin. StialC 1647/ Fol. iCimb.D. Tb. $. 

ClYNIUS (Fridericus Andrea») J^ani gatct !>« An- ] 

icK Fridcrkfen Klyne, Äagnt^^prtfjl til SBinMngr Og Öl>*] 
UmatI i 6ia^Hfl«^ ' SDcpumrcUe 1687^ 1691 Hn> Vice-j 

Decanus'paaSlojiercf'i)CD clIcMeg5w6 i^aq. Ham Becnt, 

^teb. ©iben DirfcKg Deoanus t)eö 46^ 09 6rf SJorJ). SXöjh ; 
tcrtftor i^nlonM/ 03 t)at 1698 i Son&on i'^ns(Dant). - 

ePtifter. ' i 

Dea^ Thefium Mifcellan. Hafn. 169^. 4/ 

De^s altcra TbcC MifcellaiT. ibid. i6$i.* 4. 

Ihtroduflio iivMetaphyficam a, via trlca paulisper iidismiuj 

.ibid. 1691. 4; ^ - , 

Ejosdem Pars Po(terIor. ibid. 1692; J^ 
Imaginatio fub forma abstra£(a delineata* ibid« l6gx 4» 
l^adein continuata. ibid. 1692. 4* "^ J 

Pifpp^IV. del^ne. ibid- 1692-93, 4* 
— > — Microcosmus fermocinans* Dispp« IV. ibid. x6^2 

Tria^ Thelium Mifcellanaarum. ibi(d« 1594. 4. 

Trias Thefium Pnyficarum. ibid«i594» 4. 

Triilt alia Thef. Phyficarum. ibid. i594. 4, 

Deiineatio fapienciar omiiigens. Diipp. II« ibid. 1594. 4*.- 

Thefes. Ethicsr. ibid. 1695. 4. 

Thofes Fhilolog. Hiftoricx. ibid. 16^6. 4» 

Thetes Metaphyficc ibid. 1596. 4. 

Ciaji t9il>f!e @roiiim«d(a ooctf«t |>aa IDanil. S,^m i6 
CNÖPmuUChriftophoq») e^ fii^OPF. 

COA^XVi i X 

I r- 1. Coa Coc 229 (TA.X COAGlUSCAndrea» 'Petri) Dtn. Jlnbcre Ki^ge. ^Ocut 

\ IS»( i ^iage. 1558 S(n» ^agificr/ ofl t^at ba ^Kecltor tKb fti^ 
I Itslfyatni &Mt 1562 Profeflor Mathcfeos tjeb. 3(cä)cmt<t 
i 1578 i>r0g tll 2u»l> i 6Jaime, ^9 öcr Md) Canonicus. 
! . etrifter. 

[ Cftlendarium. iHafin 1566. 

[ Arbor confangvinitatls <S^ afiinitatis* ibid. 1567* 

[Themata^mathematica de Cydo Solari. 

[Disp« de Se^^timana & ejus parttbus dc Diebus, 

Disp, de Horis. Hafn. — — 4, 

*-— deqvatuor Anni paitibolr. Hafn. 1573. 

Co AGIUS (Hcnricus Nicolai) ' ^ \. 

6Prifterw 

G. Albrecfits Banders A. B. C. fortaoffCfc S^tXL 1666. lai 
'CoCCiUS Qohanncs) Dan. ^am v. ^en* Ö^renfett 

olt g0l>i598. i6ii Me^^ÖJeceortSimeminbe. 162a 
ot i afl9ctj0bin9 yaa Saificr. 1624 eope^an fammcjleb» 
628 Cogn^^^t^rfi (il aSeserlafe, ^$bt 1654. 
' ;. etttfter. ^ 

ibreviatura Sacra, f- gnUhq Vnbmitmi m Jacobi 5 te 
Capied. Sl^t^ti. 1627, 12. (BikBr.tb.y ' ' \:^ 
CocciOS (Nicolaus Olai) 1672 EUd ^erfonel/gapcD^» 

'^rirjl fammefi*. ID^De 1685. 

'errifter:^ 
(«^^r«Wfea wer Töiine juui, st^w* 1685 Foi. gr Je« 
brtttU Srpffett efter ^ati<S>9i) af ^r. Hemlc Jenfen, 6o0# 
^r«jl I f^ierm i 95ften®«ft 

COCCIUS CNicolaus) ^ 

^3- Coccivi 


V » i ♦- *'» ^ • ( ajo Coa 

CoGCiUS c^Uus) ^$b f jBäj» f Stotflc, l^tJor 
SaDct Jens Koch t^c jtiabmoaD. i s^S ble» ^oit af <|}rofil^ 
foremc i StizUn^an recOtnmcnberct ti( Capitutares t g^ttgeB* 
%ta 1600. til 1602 forvfloci) ^n iSogiK^SalDfl ^tb S)oni' 
:Strfen t IStrdcn* 1603 t)«h|»aa. e0«ne - $r<vfi ti( Suotr 
jDom'Sirfr);@faane. i6o6bleDj^an ®ogncf$ra?fi ttlNicolai 

SDtfp«(C ineD Doct. Hanif Peulfen Refen, bA tMetCftbC Proft*' 

foi Theoioght , og fibeo ^tfFo)>t 6Matti)^ fom fdfiei)e|a« 
^ani (tnUitf 09 n«r |at)t)e fo(ltf l^äni £tt>. S^gcti^t^ar M»^ 

ÄCt, Refenius JaUÖC 1609 Ubgit^Ct ett ©if^tttitt dc Dco Triu.- 
/Ho, o$i6ll Og l6ia itO auMede Uno^edktore» |var 

l^an meb oogle marlc eg Hforfigtisc Salcmo^ber ^Mc fätllai 
ti om ttimq^tbtn 09 g^riiit tiiemtelFeitge iRatttt. Ser 
toa Coccius 3Cnl(bning offintltg 90a yr«bifcfi0f^n'at ftyA 
%cmt H f^A gorfom nantt ^om i^eb iRaMincbiiU fsr |a 
De talemaaDet. @nt)f!i0nt tiu Stfby^ Wii)ftiup f^tm 
|am at entl^Ibe pd fra fllg 3(bf(M*r ftemturibc ^RDogi 
m f ^t)crf&r |;ao 1613^(0 (nfpetibetee^ pg 1614 Mb ei 
traorbinaire ^anbemobe bdmt fra pt :Salb» SDcrpaa l»(et» (c 
let et ^^ti €0lbtng {amme aar, ^t>0t Soagen (eto meb 
fiffie SKigetä SSaob og S&iff opper t^are oo^rtHereobe fot umtnftt 
ttttberfege ben @ag; 9)?eii fom Coccius iffe Ax KtCki 
lli^ Ubfatbetbette^ at ^aiiVel af Songeltg iftaabt hU»f§ 
t\M, mrft b0m( ttt ottomme Songea^ Stiger og tonbe ia 
14 £)age/ og albrig onber £i)^ @traf ^ ariabpnbe pg mcte 
^an btog berj^oö tU (StofMitt/ ^^ox ^n ompber.bobt li^i 
ff ient anbre meette, at laa fFat wxt bob t ^amborg. {»1 

tax gift meb Anna Schelderup, en X>otteY af 9Bag. Ped 

- Schelderup, fom beo Sib Hx ®tif(^^ro9fi t ^ioben^oti^ 
tnen pken bN iBiffoi i £ronl^em- Coc Col «31 

^viU^iilftitaU tH Joacbim DancvÄidt, Sorjcmeflcr tSR^e* 

f 1061118/ 09 Ai^ollonia Becker. @tofi^pIin l6i6« 4. ' 

^ i6i7» 4. (An.BiL^ 
COCCIUS (Saitiucl Olai) 

erriftet. 

Cmtus Cyneus x 3efu ®Danc^an9cffcrgotHatiii8'otKr3<f« 
. .. 7 jtb|le Ortpoa Sotfet. Ä^on. 1629. g/C^b.) 

r» CoCCIUS/CSeverhius) 
I' etrifter, 

a(i f50r9 imo6 opt SicnDcr. SRoM i<^47« 4* 

O^t SJt^b 09 ®Wbe. . ibid. 1647. 4. 
COLD (Jobanneg) g^b 16^3. 26 gRäJ. I 0ZwnniCboK 

ll^c Coid' m ^r<cfi. {»ail< SBoMt 'Var Mette Haabeig. 

»697 t)cpwerel«. J706 Met^ ffflptUati Jii^i gatrrett. 1709 

tet^yrtfi veb be Daaff c Sröuppcr. 17 1 3 ® ogtte^rorfl tj( 

M«<09 9Sorge t SteDar Sorge ^ ®9ifci^ $ro)?fiie. 1715 

fe<» »9 1719 »irf^Mg $tot>fl fammcflcD. 172 1 (S^v^xafi 

iScro^ 09 annecttrcbc 9);cettt9^eDer t lemctbte ^roofiie. 

729 @ogn^^t«(i fcir 3lpri)er'griöcri^tS^all>. 1745 frofagr 

|itfi^ro»f}cf®mbebct, 09 K9clet>c« ^r^ePe^gmbebet 1748, 

r Stfbcrbom^ 09 6fv«I)fli95eb« «f^lo. SD«bc 1762. ^aa 

|N(t flift mcb Anne Mari* Kandeis. ^ . ' ^ 

SPrifeet. 
RbrmAttbfttÄ löiiflPf tt( F^ideridiVtianfomjirtCJRorgc. €^ru 
f fKan. 1704. 4. 

0}nfiljttfn & Jiidicium Epifcöpi licitain. :^: ^n t^mgtUftt. 

'^eififig^ci)^ oRbctbamgc 09 fi<krli9< Sienelle i i^erbltige 
\ &.mx* S^W*i759. 4. 

1^ 4 Intima- j ' \N ftjÄ . Cöl / Intimfltions tali t^cMmm^nuds jtitf^t ^XiA^i^ttUtUU 

Sthit^^xmttn ot>et Äong Frid.iv: jtj^a^n; 173 1« Fol. ' 

•— !Det fuf(cnDe Sreatur. diam. 8v 
— talf. ^^ 1 

SDjfff 4 Pfcfle etc uDgiötte mti SStflfop Naitncftads Sort«A| 
C^rtjliama 1767. - ^ 

-COLD iraacus Andreas) %d\> I fi;rib<r<^l|al2> i SJord 

1717. 6 ©CC- ^an* gaöer »«r »»«anfarte Joh. Coid , (^ 

9)^lH^r Annp.Maiie Randers, 1734 bq^ORCtCDC fra «^pj 

HertKSfole- 17^5 rrtpeubcnlanM. i738lom&km. 17^ 
DtfputercM mcb Sousi, ttta&dfe for Den DavacanteProfeffio] 
jmidica t)cb iSiaftcii^on^ Itm&erfilct os famme Star hlt» po^ 
tor Jmis. 1741 Iit» 3tl5iJoc«t i^^fcj!<3t«t. 174? ^tm 
tercr Veb t)ct jiuriDi(!( gacuUct. 1747 SBorgemcficr i (S^ccnl 
Slorge; nuR (irai^ t)ct|>aa Profefror jaris ut> @dt0e 3(c<it)citii(| 
3^755 3uflitl^g{aa^ 175P (Etatä^Sta^b 99 ^»(iitiartQl iHl 
Ober^^ofretten t Sflorgc SD^bc 1760. ^an i^ar 3 @iitiii 

gift I mcD - : - Niffen. 2. m\> - -,- Tbefcup, Statl 

fltaoö 09 ^rofejfot Thefirups ©ottin - d 

\ Qttifttv. 

Diipl de Jurairiento purgatorio^ Hafn. 1 740» 4. . ' 

Disp» de Prscelleiitia inarium juridica. pn? fsminis. 174JI 

mt ttn it^ fRtnmti Pigtet ere opfvIbK i bcn fTormarstigM 
9Sonar(^^ Sons Frid. V. fKcgtcrinttSib. Sn SoMirii 
;^l&ön. 1749. 4. ^ j 

Oittio AnuiveiTada: Reflitut^ Actdemic Soranae ihemoriil 
Hafn. 1750. 4. / . .^ 

Ftn^gyricus J^eglns Julians Maris d^ 4 Sepn 1753.^ nttal 
dlötts • - • 4, X i| 

Cntiffc I- Col , t33 

bitffFt Sk^mfning ow Hans Pmis Omlutl «f fomlcMftfEr 

SoDf* SnDfyrt i Bfifchingt Sti^ti^t»' Toifksj. pig. 
189. C^^O 

^ CoLD (PnrusHcnricus) Sn.arI^tcSrat)crafacftfortge. 
%9b t SriDert^l^al^ af faimne %9X€ybvt^ 1733 tcponmbCL 
i7jjr rdfic tibcnlanM tiub Srobcren. 1738 tomj^vtu 9f 
lm t9t)|F VrcrP bcb SoRS^Berg 1 9h>ri}<. 

3nM*$r«rbircn.' S|^ri(iiaiiia 1760. 4, 

f COLDING (Andrea» Michaelms) Ctt BUCHIUS. 

i* CoLDiNG (Canutus Pauli;! Gogtic^rivfi til iB^rbcTg 

Examen Magix iicitis. Grönning 1643. g. 

Hifr^tirMh» OWr Maltha Schefted. SJm. i6|S3. 4. Cä- ) 

»^ CoLD ING (Januo %9tfi (SfiH^^ro^ l»aa Sl^ctti fKKm 

^ . etrifter. 

!0cdtr9iiM i Orlogcn. S^obik 1715. 4. 
sbuioH rflcr @^^{)al»n. iWd. 1720. 

COLDINÖENSIS (Jonas) f$0|r i ColMlIg ', $V0r |att 

jben bar SfUtiit fra 1 5 57 ti( x 570. SIct) bcrcftcr 9r«fl (tf 
^nii 09 ®icfleti t SKtber @tift / of r59 1 SJ^agifict. tfbi ^anl 
|}eibiptioDam«, fom (ibtn ffal anfmt, fFrc^^^Hant atu 
Irt pag. 130. at bett bct bcramtc goftorbcrgifFc ®Iagfalbt 
mtvt mm cnb 6ooag9aftb af b( ®bnif!</ ba bog bm paa 
fftmmr Qktotrte (logite 99ebatOe löbet brt blibc btb 5009. 
^(tubober tblant anbct befvotcbe be ^benff e fig vrbcntltg bcb 
^®cfatibt Jörgen ciaufen, fom hm fiet iiib 1595. ©cr 
kifbaSefaliiig til $rofe(foreai^ i Si0bc4abn> atbeftulbc falbe 
JMag, Jonaiii Cpldingenfcm for fifl/ 00 ficRb< bcq^aa. SDfeii 
Pos f0rf«af cbc pg faa ui, og »tifir, at libi ^m 9og intct m 
. . ^5 tebf^i / ^ \ ' » - ./ ;2j4 Coi , 

tnbf^rt aniambt btn KSt^enfFe fRatm , uben J^i^ob \omi^x ttit 
DragcC.at f9rtt|!c tr^fte SB^jer, faa l^an bieb frificnbl/ 09 fjiss^ 
' the!) <t l^al» SKarS Sufpenfion fra i^an*<lm6rte. 

SPtifter. 
Eflöga «d Johaiincm Paludanum. Hafn, 1 572. 
Goronanutp brevcm delcriptionem Damse continehi. Sitsiy. 

1584* 4. . ' » ; 

2>ctte (^frtft et ^t^n fote^^ 09 ni^m mbtttittU 

Mova pefcriptfo. Danix , Infulamm ac partium pra^ipuarum 

,hujas plaga Af£^ic« Tbeatruiii Vepratfentans* Fiftncfc 

1594. ,gV adjoclus'e|[l libelli» Carminum. «^tN9nMaRt 

. Iconismus Friderici II, tr M^dX^t, fbmfOt^.i57S 

idxfi9id\>^axMtttixJ9lt, (B.CifnkS,} ^ j 

COLDING (Nicolaus Isticolai) gaD f Solbillg 15^5. 

1559 6ko Sm%l i>9i'^xc^i\tant f m tiOige SohI S&iblM 
tj^ecarittf inOtU 157^/ ba^an refignerebe tette ®B&ebe ^an 
. |ar i f«r giort jig fottictit af &rt fiongl- Unimfitet: t^t efl< 
l^an^ diaaD 09 SilfFpQbtlfc Mcd ei allene is^SpMSongLSont'] 
iiiutittet xmttut fvr 100 fdttiitiStnbtnUxt, nten enbog 9to^ 1 
fefforerned Jj^n 1571 önfeeKg fortebret ^ babfl T578>i 
as 1K»8* ®ölf 2 «ange gift. i. meb Anne Jacobs ©Dtte^j 

^ 2. jnet) Jäätie Bang fra SKibe. ?1 

Ö ^ r t f t e tr. 

!De befynbevliglle^tfiorier/ (Settfenler k. om |5t)rigl^ebl:Kal^i 
' . 00 SSepiBing nbbragne af Älbeleri/ meb Nic. Hemmin^ 
giigottale. Äifb^. 1567. 4. ogpaaS^bff 157^. 4J! 
gorflariog otn be 3 g^rtUi gtiflelfcr af d»att^* 4. ibid. i j^z^ g. 
gorHartng oDer ^faCm. XIIL S^^% 1 56$. ^ 

f&etragtttiagcr oöcr ipffilm'. LII. ibid, is66. CZ. Bib.) \ 

COLDINO (Paulus JanO geb r^gi. 27 SRare.i (EoCti 

Nng; ]^\)or ^an^ gaberU^ns Poveilen »ar giaabmanb 09 ZtfU\ 

^ tcr-, puni SKober HX Malene Faiencamp* . x/$oo Dcpoocvcail 

be &«g Col 23J Af f «n fta 0OT0C Sfole. 1601 rdfie ubcftfairtrf / ogUci» «lu 
liogen i Tyge Bmhts J^mi i 9tai, cftcr|»i« X>ib |«llM^n 
fortfattc fin 9K^ft. 1 1604 fbtta liUm. 1605 bleo ^aoi^nr og 
L(Ke((or t aaltorg* 1608 ^x^til mvibinit i ti^ficr^Slaffcf 
^(fi) {^circDi @t«HanD. (®amme $i:ffflefalb folM »0 0t)t<le» 
[«idrt, (itHrsSBvea SBiobinge breb aeDbtuM 09 lagt niUHnr Sut- 
[irntal/ og^raftegaarNn forfiottct rtl £lt>t^lc|itdrr) idijbicv 
|i$ro))(i i ^fmbet. 1622 Sogne^tpmii r{>arittf<f^olnt «g 
8or|iaK&<r for 6foIcD f<^mc0<t), bi>afrt'9orfiaiiixr^ab M^ 
^afaste. fig X631. ^0i)e 1640. 18 Ocl. ' ^a( gtft lUcD Jo- 

|i*n!ie Pcdcrs S>^tter, ^ait^ $ormanb$ ^r. Ritmus Jcufeng 

tn(e t SStnjbing. Jgm cr ®tainmc %mxtHtiniitt$m\i\t\\i^ 

ilSiRbingiTc gamUie. 

I QFrifter. • 

lirlc/^ifiei^k eg^ fanbruc SScflrit^clfe om Den (iore eq imMr« 
lige Sidigioiil S^ranbrtng, fom {!ccbe uDi09r€3pr(sH)rc< 
Stb ttbi bct dlomcrffe 8Ci9f fimmbelllDeC fanbc ^oangeiii 
Stabenbaving 09 ^rorbif en t pn rcttc SSccnmg. S^9n. 

16 14. 4. V ^ 

ptymoiogicum Latino-jDanicum. Roftoc* 1622. FoL 
piftiormriuiti Herlovianum. Hafn. 1626, 8* 
Kig-^firMfcn »»er Wilhelm Dreflelberg. S\^n. 1620. i. 
i- .p« '— 0j)Cr Mette Dreflelberg. ibid. 1640. 4. (/F. 

COLDING (Paulus Jvari) Dan. X>wtl Di^erfen Äct 

S ' erttfter. I 

pmr AnnjB Weckerins Äaaflc/lRog-forbanjFrt. S,b»ö* i Ö48. 4. 
UMam Weftermans cbtifielige (Stefatt og ^nbringi 0lci^ ^ f [l L ^orbonfEet ^b^n. 1659. g- 

■ GOLDING (Scverinus) Studiofua Thcolog. / •/ ettip • v 'a\ r '■ ■ ' 

%^S Col ComCon 

- jbett Mobile S5ttt^9om« Sierligj&rt. Ä^»tt. 169»- i7<>J* 

1726. 175303 I7fe5i- 8. 

COLER (Fridevicus Gueirier) ^^eifcrfijj Itmt $ort / »H 

|o!Mp9 »rt ®i)Wc Sfcaticmie 1651 , fom,M»«cflcr6o*$nii|^ 

/ ©Pttfter, 

Sbra per AnagrammaRofa* Sorac 1651. 4. ', * 

Cqllins (Daniel) gti tiibfeb feiflttenbet ^ fom f mmMJ 
«e^Star i^p^lM {tg t Slorge , oir btt t)rc» pn ^anbci 0g €omi4 
ttcfce» ", " / .■). ' . 

Srrifter. — ^ 

Francird Qyarles Enchiridion cQn:^aani)(09 Oflt flUbcftgf tfgf^ 

"^ Qtotalfb ItnbetDittninser, 0t;crfa( af Sngelft^ Sn^»n.l 
'^^ 1657. ^?" H €l^ri^ia»ta 1660. 12. ^ 

CöLSTRUP CJphamie») ^rotofi obet SlominengCi o| 

.65ttftet. 

COMIN (Laurentius Jobannis) ©ogne ^ |Jir«fl \ ^tU 

Hianfiab 6^ 99^ i 6f oane. S)itöe 1 669. 

' ^ - ©Pf ifter. ^ 

8ii9»^r(tt)ifett 0W Pcrnille Qyitzow, 3Jdt]&tIttf 1^47. 4» 
^ _ _ ODCt' Marcus Laufidfen. 1662. 4. (i?i^. Br!) 
CONRADI (Geörgius Johannes) fj^ji 1679. P7fc6r. 
ISJll§ay |W l^aW.gttber Daniel Conrad Conradi Ut 
^aanb^fttflSmdRb^ 1^an<9R0b(t£liTabetMilnfier. Qif 

, i ®f oI( i lÄtäa , bcrfra brug «I tlnitjerjitetet i ^ode / Hrii-flbm 
SRagtper i ieipjij. 1703 geftt4Ur«|l »rt bcn |»enf!<®ri 
Gyidenftiernes Sleflimettf t SSremcn. 1710 ^mjl tKb bcii 
S^f!« gReaiigIcb t ©tof^olm. 17^1 Äo«gl ©«nff 4»»f»g 

- ^^tHlant efjtrr ^cl^nme^t^ab Lövenörns SXfcomm<irtrAti9(p| 


' - Con Cor i ,«37'/ 

f » . 

^ @rpt Qar flift meD Marie König , (eo Soiigl. 60CB^( 

Coroniiffarii_Hcnric Köaigs Z>omr. 

eiftifiet. 
6iOtKrfie(teffe «f oi BcficnU 9R^(H(0 t M S9^fFe'6|H'l^ 

Didert de Aniipa bumaiift. Li^i\ 170^. 

mc m Älrt»i9 jf)oljJem. 
IMtgt »oa (cm SS^äm 6ottc< uni fccttg {u itiM^ Coplu 
1740. 8- (2.) 

CONRADI (Johan Gotofrid) ÄOÄgl. ^Of-' aSnil^ 00 

CorbachCg - ... B . . .) 

&ftifttv. \ 
©taH^SRcDe ikt J. H. Mereuien. jjop]^. 1754, g. 
CORtlN^ (Erasmas Finne) %»b 1721 i gtprtfiort f' 
mi ©tlft- ®t Leöor Phiiofophisc 0ft3nf}XCtDr*d> Se- 
inir. Fridtric. t SSetflcn. 1769 Wet)| tilHgC racb^Leaor 

reittz/bciEtRet tilat forrettc Co^mtorl Sm^tx «A 0m 

isp. de nieinorla 8c imagii^atione. Hafn. 2741* 4. ' 

k^ de Confucio^ Sinarum Philofopho. ibid. 1743. 4» 

f^t>. 1756. 8. V 

kfmieis ®ocrttti|te 9am(aiir, af 8ran|F otKtfatft. jn^M. 
1755» ll^(l^) % 

CoR^TNCMIUS (JvJbjts) %^ i Sfgr ijSai. ^Ott« 
Ihte »or Jobaonea Cöruittni ; m ^trtCillH €(llr. SKciftt f » < / > «■ » • , » . "f 

' ' • . . . ' . ' i 

2 58 Cor 'Cra • j 

atlffiOtge eUM IteeRlanM» 1663 We» Profeflljr Medkln^j 

& Phyfice^ ))et) ©orae 3(ca|^emte, ^9oc]^ani)0b< 167$, gi^i 

gift mÄ Lisbct Halcb. 

©f rifttr. 
De tnorbo attonito liber <id Hippocraticam fiingviniiB. in cor* . 
pore huina\io periodum exaratus» LipC l57^* 4* ' 

Obferv, de^dolorlbus -hypochondrkcls inenfh:ui;i. 
De Parbplegia Brachii a tumore^ 

;^öilfe Sractater cre inbfartt in Ephemerid. Acad. ><(at» 
C^ridC ecrm. Aiino IV. & V. (T*. D.) ' 

CORVINOS (Johannes Michaclis) Dan. ^atiB X(lu 

4^elf^Yt 7l<tfn. 95Itt> aj^ogi^cr i6i(^. oa t>at f^r^ Stcctor t 

lonD. sDbD^ 1663. 10 STug 

©Ftrtfter* 
Hep^cördum Danicum. Hafn. 1546. 4» - 
Rutlimolögm Danica. Sorab 1649. 4; 
Praecepttf Componendi. ibid. 1644» 13. (S. Ti*) 1 

CoRviNUS (Gviiheimus) s^DtfiRaimi^ 9UifieiibaMJ 

L ©Prifter, "J 

Aflfertiones ex unlverfa PhUofophia« Brunori 1601. 4. j 

CORVINL ere R AVN. 1 

CraGIUS ^Andreas & Nicolaus) 0|:eKRA>SIUS»| 

CrAMKR (hbriftianus) %Bb 1699. 26 gctt. i ^ 

Dvtilt^ of borgcrllg ©tan^ / Jarrl gaDnr »at Hanz^ Chriftian 

. Gramer , ^an« SjftoDcr Guncr Jes ©Ottft. SiCJIte ttbl ffBt tf 

ge aar orb ^ilxtm mhtx &axUn til ^|l. Sfttr cr^olbfe. 
3(ffl(eb fam ^an {tg n(t)fombdnf!@fo((^olticrf9(ar^fia< 172 1 

09 «>ct) cgcii Siib diorbc ei aQenc anfe(li9^8i^^9<t<^8 i i^^ l>f.<^ 
tijft matbel!iAtt|!e ® IbenfFaBer , meri enbog iva%tt M faa wW 
«iibrc ©tabemgcr, «t l^a« 1718 «et^onerebc 9cD Utut^erptei >. ' r 

> 

I ' Cra i a^g 

Ul^Un^^ 3741 6le» Sfpffcr 09 UnbttUin M ^ilia 
V4 aarjttufc 3^0tii 1764. ^4 3a«. 

^ ©f rifter. 

Arithmetica Tyronica. ÄjtJtt. 1735-8. Ofl fcmtf O^tag 

(Sowei755. 84 . ' ^ 

Algebra Tyronica. S'^^n, 1744 og 1763. g. \ 

»at)ii«aitt9 til at frre figftc paa Danf!.uWomnc Sfrifttr om 
- ^SRöt^ematiqum til SRottr. S^n. 1748. 8/ 

f 'eo m. tr 2 a Tyronica, ibij. 1760. g. 
Oalloqvium Arithmeticöm. ibid, 1762^ 8» ' 

iSphj?ra Tyiönica. i^id. 1763. g. 

l^ört^<Pö^timg. ^om 1764. g. 
i^anö 09 ^tffcrbog» ibid. 176$. g. , 

CRAM^R Oo^annes Andrea») g»l) 1733. 29 ^^ 

ISofiaöt i <?awn. ^an« %abtt Anthon c««pai- Cr». 

kner m So^ne^qjrflfil f.immtjlfj) , ^aa««0?i)Dtt JohinnaSophi» 

-oithinn. m i @fole i ©rijjima i ®a>;cn. ^»orfra ^an 

t («mmcjJel» i4tom 1745. >748 Bfrt ^r«(l tH grdiwi| 

1 3>flj)pö »cJ» SKcrfctnrj. 1750 Obtx J^o^<pimhnt 09 

choiarchai öotMJngborfl , og Qo^ctt XiJ> tfttr gerflilig €onf . 

i?ortal'3Jaal>. ,175^4 gongi S^öjf ^of'ipt«J>jfant i Äi«6eiu 

ia»Bf 17Ö5 ProfeffoiTheoipgia wDSte5fii^a»RSUm»«r(iW. 

1767 Doflol-^i^hfcologiäEv 

V etrffter. - , 

ibtrfflmtg itt fWn« et^ttftrn ö<« Chryfoftomm. ijtttt 

5J«rI, ^»ilfrt 1748 6I« 6<89flW0Äi75itnWt 6t|!a«. 

of ito jBittö in 8*0^ 

jWtr(f$ttn0 ^wi BofTutts ©nftituagin We ®tf<^i(|tt^)tr SBrit 
|Ui»ta9tdi9ion, m|t.«iBig«na6l&onWMB^«n, in totilta 
" itt JBfl%tifi$(n 3m|iiiiKt (nttKfrt wert)«. 1748^ 

gortjiEt.- \N I . # ^ ' ~a4o Cra 

« 1756. 8. 4X>ee(c; 9}niM caM9 Dfn 5tc Scd. > 
Mt. ©criMant erc nogft af Henn Meeiiii ag J. A, 

Schlfcgels. 1749— 1752. 4V0I. ingvo/ - 

©amtong änijet ^rcMjtett Äirpl^. 1755— i7ä2^ än gvo. 1 

^^fif^ Ue6erffftutt8 Der ^falraf n. £)ri^|. 1755 — 1764. ia 

8 VO. 4.S5lfj(e.. , 

Crflaning iK< ^rnfti ^ttli an (ie S(rdet. £9i>(.iiiil)f c/h^* | 

1757. 4. ' i 

• fJaf ton«'95r*t9tett. 53;Wle. Äopl^- 17^5- ^- '©efaferai! 
©eel oöerfat »eb P. Scbkffer. ®otae 1764. 8.' ' ! 
^ 9ieue ©amiung etnigcr ^retigten, (efooohri ihtt (g^ans^fio* 
Äop|> 1763 -:• 1768. 8* ioS^eile. 
SDer ®(&uft ©eifl. 3V0I, 
' IDer notbifc^e auffeber. Sopj&aiab JeiM i753.&feqv. in 4tr; 

SDe tDcnbe farfle ert og ubfomne in 8 vo. , 

3tt6el ^Jrebfflt. 1760. 

^rebigt bet) @elcgenbett be< ®ebtirtbJ'£age^be< ftdnigi/ trnli 

. bet giHtoeibuag iti Friderics ^fpjtolS, Sopb- 1757 4* 

iDret $reb{g(en gtbalten vor ben ^ontgl; ^evrf(|«fftcn. ibitf*^ 

1755- 4. 
?(Jetmif<^te ed;riftc«. Sopb. imb Seipj. 1757. 8. ^tcraf 

S)M cre forberr mbrpCte i bremijc^' ^itt ^e& fictc 

|an j poctiffe 3(f]^anblmger. 

, afbattbling om QSerne^^ppper* StoöCttlatimi. Äfitttt. 1759. 

@n £)eeiibe 9Sober< S3rep ttl jin @0B/ xL QS^ax na famm 

Sbött- 1758* 4. ' . 

StiBel^qjriebilen ^ af <i>bff oberfat af a H. Zwetg, ^^t>i. 

'^ ' i7$o. 8- .' ^ 

' Ctt a»obert ©fripelfe lii fin ©ottcr awfat. ibid. 1761. i. 


Sop(^. 1765. 4*. omfat^Kia SSaoflirg trpfc ilBorgm 
17(^5^ V " . , 

IJBamfQns (tnifler ^JreMgtcn manlafrct biit$ Mc jtranf^citiinii, 
I »m SoM Frid, V. Äopi^. 1766. 8^ , . ' 

pbac^ca unt) @e(etr K- Glcimig. 1765. g. 

|l)isp, de ];>eccatcrOnginali advörfus Joh. Tayioram Exerd^ 

I tio Ima. Hafn. 1766. 4. 

'— — Exercitatio Iida ibid. 17S7. 4^ 

\ 17^9 8- 

fnd.Coni. Laiiges' Uttterrcbntig it9tf(^ ciiica ^^«rnt tmi 
ctttctKBcpc^ii , ttiat^^tbrr {KcUgion* StcDSottoIc 
jiWI»eii. :R^t>n, i7(f 8. 8* C^»*)' . 

CräPHTHUS CJo^nn^O Cc< KrAFT.; 
CREVECOEURCFrid. Otho Brian dc) geb t Ztx\\% 
1710. 8 Oct «$)ani gaÖCt tat Iftac Brian de Cr^vecocur, 

Jom fit^cn blc^ ^rofjjfor i W franflPe «j>rofl/ 3u(Htf9laab of 
pnfbrmQtor i gfr«n|fen (0< <|5rinM Friderk («otia Ftid, v.) 
^ont 9h>Mr Phiiiberta Gkard. 3 ^aiif $Barnb0m fitlge^ 
lott ntcti fiae gomiDre til glrniborg/ og fiDfn tll Si06enl^at>ii^ 
[«g Mc9 oplorrt t e^irurgicn , ^^t)ocuM ^ fomei^mclia «t^cDe 
|ii§ t)(b Ooorfll^ufce. g^eifk berpaif ubentanDi for tmt ai 0H 

|j i aJrtictnefl. 1741 )ob jig tfaminm af Facultate Medica 

flJti^btn^avii , 09 a(ort)t Ucentiam at practicerc* S^rog 

^nrptta til Starl^öUJ, 09 1742 Mct> ProvJndarMedicus og 

^a{) 9{)9^cu< fantmef}e»<. 1748 tog S)octor®r<iben i SBt^ 
^ctaen. <gr gift ttie& Martha Schurmaii, <n JDottcmf^m^ 

Frideric Schurtnan paa ©amf0C. 
r €5P^ift^t. 

I)iff. inaugiir. fiftens decadeni Obfervatiortuni circa afFeftui 
poralyticos. ,Htfin 1748. 4. -\ '" - \ V 1 / ^ o ä'43 Cre QriCvoCrxK Cur Dab ' for^oibc. S^»n, inätavottOeB-aatftal C^n^ \ 

Crispin CJolJÄnne») (gnH^&jl Stttöcnt , fom opfj^ttt 

etvifttv. ^1 

' ®rÄriftK<^ ««»cHttnfl Me ia^eimfi^ @^^ 

• . ' CUONSTERN (Gabriel Chriftian Schieiber von) ®c.^ 

mtcrct I tiet tt^h^( Sanctlfie, SoitgcK» «eo^SHttfev Dg-8c9«*/| 
; ttott^'3laaö' 1760 6U» nobitttem. ' . 

, ©f rifter. 

; . gjcrfiic^ ib wrinl(*tcii airtaffccitttnge» mi UeBerf<|wngeö. 

ibid. 1760* ^« 

Crusius (Magniis) Äon8tU$ t)an|I 2<9ation<'$ra^f^ 

GFtifter. 

Singularia Pleffiaoö. Hainb. 1^24. g* 

CURTIUS (Paulus) goD i fii«6enl&«tJtt. OpJolM ftf* 
. r«ttjt (M 9»ofc^au/ 09 flif n. Bidloo (tl ^ftinDc i734 ^o* 

©lfCtOr'®tflbCa in Medicina. tU ^allC. - «^ 

SErifter. , 

Dc medendi Metbodo varia p\o eiinmtuin djVerfitate- Hal« ! / DaBERO Goliannes) 1669 ,SI<» «fiM'?Jr<?|t- i^7» | 
3L«aor Theologte i qSergm, 09 @09nt'*M{ft til 8«tt»C., 

1673 s»«9iA«t. SDi9t)« i684' 3 ätpr. 
t, - ■ «f uifter.- ' I 

' Cornelius Nepos oitt fottKmiM ^mrt 8i» 09 2<»flrt/ |M«j 
• ©«tijf «wrfat. St^w. 1669. i. 09 1697. 12. (Ti.) i Dacia I 
I I / _ . - < . . - - 

i . ' , . , ^ ^ ^ 

I . Dac Däh Dal 243 

i • 1 

[ DaCIÄ (Petrus d«)rg0D t ffiHB^f p(^ ©UffOfÖ)) Da/ 

«©omiiiicaHer^gifunf, fom färnlcMtl fm Äpöij^O i 2f|lro# 
mitn o§ 6en ,f!oIa|Kjtr «p^ilofop^ie btaqtt Det faa Diw, at 
|48 moi) ®ilöea af Oet 13&C Secuium ({<)) «Kccfijr »ä Uui»tt* 
^tm i ^JJari*. ' ' - , . , 

pLiber de Calculo C cömputo» (-4w. Gw.) , 

i Dahl (Johannes Georgius). 1735 Wö>gon>aftcr am 

mmt^^^rtocr ow Sw6en^at)n« JRpttct/Zjiflrtct ^ 

S^rifter. 
ftaab mo> Qivg^vgm. ^I^ton., 176a. , , 
^«»tt CftrmtBiiis om ©piPSirl^ »ereödfe. iWd. 1763. g, 
ft ®re» öl «anDÄöiaiibcn* ibid. 1767/ 
iOm S«r»C'2»öffr. 3rrOfm i pcconom. ^a^aiäi. Tom. VL 

p2tg^ 169. ' . . , 

^et> ora pae 3n(lrttmenttr i Batt6i>itffwt Ä^tm. 1769» 4. . 
Dalager (taurentms) ;Ki95maQb t>rt tm ixmA^rfif 
[Ift €olonk gril>ari(^<^a6. 
! \ e? rifter. ' : 

16waIai»fFe SRelaltoner. Äfti>ii. 175a. 4» 

I DAlLByE (ChnÄophoius Johannis} gcOrte teo^e tibm 

|ftr pe gofDernriaaD. i J90 tto^ l[»an fra ®trai6org mrD Ari- , 
[diea 2v«udio lii ^f5ora, Il w ^airfifteri mcejl o^^pfoefig öeft 
^rmn« af flflajlau Unlxrii0«cl(t. «Oaö tefegft jiben en og aiu 
N®ang ittg«bemla«t); mttt^ funbc Ocr.rtfc tx^lbt no«c.ti 
ffl<forbrinfl. ^^aa Wffe SXetfcr »«v l^an paa ©oc» nogle ©aa* 
»lö^gam _ /. 

^ ©Frifter. 

pe exorcismo ,& Gyaecpbaptismo. Herborn; 1612^ g, ' 

Ä&ölldifle @fi6«fart« ^anM/ «rm« 12. ; . ^ 

^'^rcgrinatio moitalium, FrancflUötg- ia. (Äfl^J s. ~\ n >^44 Dal Dam »1 Daldorph' (Petrus Nicokus) ®öt farft CaiielTai 
prb Pcifona til ^ojf/ 5lafti«< og gSaolet ^r<ej!c8ielb i e^ti# 
^a»ia ®ttft SSNtercfter J764 ^«gn^^t^ji til 3(nsmo(M ^ 
fpr«ffegicto igörij«aji(anM®tift>^ /^ , I 

' 0Pri fter. - .' 

£>m @bl»/^ttgfl 03 SrgmSÖptfoingen t bt nerflr Std('S5093< ' 
* s Ut. 3nJ)f0y( i tjcconom. SRaöajin Tom. i, p, |05»" '| 
SRoflct lil 9Ri9ttc for iH>e SSiogfletne 1 SoBet. ibid. Tom. iv. 

pag. 239, ' , , ^ ^ 

Dalli;^ (Andreas Btnediai) ^at fex^ 6o9ie^r«(l! 
til mmq M SBiljItttp iD^enigl^ebcr ^tb €o(btQg, 158.^ Uc9 ; 
6ognf'$r«|i i SotDitig; |i)orfra^(m i59i6(r»fal))ettil «O^f^ i 
Vc^tyiFaat/ og famtiif 9(av 9Kagi^t« «^ott l^iir titfgtn »orret ^ 
fom @ognc^rirf{ Mb^ig ®tefici fttrfc« fbm n^gle btl mt^l 
mt ba maae Det vepleifg |Me Mretforenfort^itT/ mct^ens] 
fllfflg. Jo"as ^Yenufinus tar jiifpenbetet. Snbel^ Neb i^a»' 
I601 J8\^^ i bp(Io i Storge^ SDi^be 1607. g STpn fBJN^' 
gjft web Aöne Pcdcrt S^otter. . j 

©Prifter. ' ' .^ 

Lillu ViceijtH l|^erltge^Orai| om 9^enR^{Feni Sorfomgdigl^bi^ 
^ 0g 6ie[eiii( 9*Ug|eb. SHbanfTet. :Jtftbii. 1590 og' 
1616. 8. , 

M^ Andr. Paneratii Ifi^teggelfe Obet @J9ttbägeReg bg f{«(ff(mieiP 

<Sba«gelter tibt fbtte @ybr<iti^al og®ieRft>at| paa t>wa$ 
tibfat. Sl^bn. 1594. 8. ' 

©ttODber^ljilertie. ibid. 1598. 8- 

Aaguft Erici {geffrfbelfe ober Chrift» iv. (galbing gg jhri 

litng, af t9bft pm SDanj! oberfat* i^^bn., 1598. ,4^< 

CTb.B.An.Z.y * 
D AMI ANUS (Johannes) gab omfrent l6io; 1640 

lleb $ogne'9r«f! til Sol^ileb og g^r^Ieb a)^enig^eber i 
teM <$^erreb i ®t(silanb. ^ ^^643 (kb iRdgificr, og b4r M Datn Dan ^45 i ^erIot)«$D(m / 01 ({(en $mf{ i afier f|{af rc6icrg {)trreD. 

' Siig^^r^Difcn 09et Gabriel Uxmand.^ $%^n. 1644. |((^ (^. 

Dampierre G- S- ^0 6|»t09mcflct ^ S)roB«iiit 

Chatlotu Amalia. 
[ . 6Pttfter. 

I Lc_paffe par tout Fran9ois. Coph. 157^' 8* i6%2 00 

i L'Ecole pour rire, oti la tnaniere d^apprendre le Francois en 
^ . riant. Francf. 1678. 12. Edit. 2<Ia. 

I D Ai^KEL (Paulus) %^ { 0ficr UOc«lcf VroHiegaad) i 

t-fiaaloid). «$an« ^Obet l^ar Saeharias Dankel, (So$nC'^«(l 

!fammc(ic^ «OanlfD^pter Margrete Rud, Sotmaiit)cn< ^c 

I Peder Rasmufen Ruds DottOT. ^a« DeportfTrtC omtrmt l7o5, 

ff lev fib<n ^osne^^^^timminge osStcfbe i Saal^nb/ l^boc 
JormaniKB ^. Anders Beeike, ffm fiHigtltf, offiocb ftalbcC 
ta M iiogct for^an<^fb, (bm forfl tnbfolbt 1718*. {>t^ 

Dankel DfbC 1743. ^ ' 

Pehtas Thefiunr, Hafn. 1709. 4. 

iNfcottrfer om ^enncf!et« ®iel, Äl&w: i739'4r» 8- 4©*- 
l(at»it^nind<tl et Q9t orbentlig 09 fattelie ^9fltm« om^abcn» 
I ' baringcn. SJ»«- 1754- 4» * 

DANXT(Cor't) %$b i SiBitn^am 1669 i Octolcr. 
: {Ktn^ Sf^^P ^<^t Johan Danxt, i^ro^mmcr faittmcfiebi}. «0afl< 
liKobcrä giavRbar Mavgrete. ^pnUngbom 61et> $ian l^olbt 
ti) @ttibcrm9er/ men lagbe fig tf«r efltet4Bos^olbcrict4 tBibcn« 
l^ffab, l^vori f^ati bfeb en onfedts S«tet> eftcrat ^ait i nogfe 
*ar forten ittt)bft)«rct Sbg^olbet |ii« Fteinic Schupp,' ©i« 
jKctcttt t»cb^,bet ofimbiflc octroprrebe ^Mnpagnif / 09 g)?eMtm 


I // - I 2 4^ Däfl 

i Sm^:^K^mnqi &mtttM i ^am(org, unter Statn; Mr 

jSFrIftet. ^ 

Antboi. Geotmtr. -jMgebr. @rgflSs(i^frit«f-. ÄopJ. 1651, g,/ 

85ff4?'^ffcn]^cif t»er ^«mturgtfcl^xn Sie(^cn^©ocimt. ib. 1691. g.^ 

ibiJ. 1691. Fol. ' \- 

" f^en ^t^lol ric^tig sBucft jit ^nUeti. ibid/ 1692./ g. 
i>anMi 3i)?cmoriql cftct btn m bru^cUge mrwoteTi|f< Sty [o, 

ibia. 1692 FqI. i^aa Sp&|! , ' ^Oont^ft 0g ©anflP. 
i^ur^c @ttfitmarteR Kjbcr Di< im ^an^efö ^ciiioital be^t)It(^ 

^agen uuD ^nttt^ov^en^ $tim IDknfiat ömr; ti»Ii|^ fkJ^bcf 
Coix Danxr ittformireri laffetL — ^ In FoL 

ffl?ettwnfll ju Dem toindfclicr ^anöel in FoL 

.SJt^morial Drnen $tetr|)tat)ejrn Der cDlm'$Sijfen((^aft {>e4S5tK|'^ 
()aUengmge!^d|t.' fopl^, 1692. V. . . 

Äritl^mftifc^craB/gnjeiffr. ibid. 1694. 4. 

S5rfcf;rcibiing Der t>ortte^mil€n SSBec^fet^^fte* ibid. 1695. 9 

S5efd^wi6»ng Det SDh!n|'SaSe5ir»ngett m @^^row^ iWi 169$^ 

8 , oblons;. 

^4lge ^nDel j*3?e<ä^er- ibid, 1700. Fol. obiong. ®ammf 
paa SDaRl!. > . 

^anDeU a5o^|>olDerie« wlfortjenfe 2in>: ibid, 1709. 
' 35aR(!e ^onDeK 3nfi>rmator. ^ ibid. 1710. - 13. 

S)et Ualienjfc Sa^olDeric.y ibid. 1709 ^ 171 1» 4. 

SSDlc @{rä> >£(uiii^«; .gEegne<jto(t^^/ i5o$Mbcrie 09 9f9^ 
)9e'£oRfie^£o)>^^[^0?,^]}m<, i»aa Danflc 09)l9^f^c 9)etl^ 

ibid, 1711. 8. Oit ! Dan JDar Das «47 

I 172a. 8. ■ ^ 

I DaRBES (Francifcus) 

i Qfriftet. 

\X\btut uBiOige Serbringer, en €antait til Sub^lfcfleti. Sl^i»«. 
1 1749' 8. 

[llllftfrhg» mellera Nirene oft Alcimedontc. S^n. 1749. g. 

1 Dass (jienjamin) gn 9RerbinanD/ teponcrrbe 1725; 

LSJar l ftB %ib Alumnus paa JBorches Collegium. i7}4'J|ci> 

fltcctor i Sronl^icmf.Sfole. 1735 SRagiflcr. 1750 Äg jift 
KfiTecb^a ftemdMe SKfcCorat/ pg rdile ueb tit ^ioben^aou/ 
fi^or ^(in op^otDt ^() (il 1768 / ba ^an fit et STnfleD af en SUf^ 
]rd[f; ^9orui)o))er im for ftti foagc ^^hrtH <Bh\\> forlob $10^ 
^^»ti/ Dq flptuh til 6om cU fiH forrige S^ifcipeli ^ti»' 
|«ffw Scbiörttti^ig fammefkM.. 

Disp. de Ufu Audomm Crscorum in iiitclligendo Novo 

Teft. Hafn, I734* 4* 
!%iftoIa, qvd refutätur Laitenbei-geri Epiftota* Marpurg 

1735. 4. (Gtt.) 

l Dass (Petms) go n«nr Sot^^^inM af öen Äonjl. Confes- 

fBonarius 5Doct. Peder Jtfpcrfen.^ ®ar feO i JRfrtla^Dene. 

5Jot ?Jr«fl ao^iien 1 38,Äar, garp-^JJerfonel/GapclIaii i io> 
lAt, pDrn GDgne-^ta^O tU SR^a^uf^paa ^elgelatit i 9{otb' 

^ ^ Öftiftet. 

^(age^Äifc o»et 85er9rn« 3Mranö i Äatcf 'i702/St^t)n. 
! 1743. 1725. 8. , . 

Imhcri Gatechisinäs i @i»nge forfattefe $!&»«• 1714. I73«^ 
- ' »742. «^17^1. 8'. 

|iWKrc tfq «^anjelkt, foiigoUC forfattet ibid. 1726, 8. A J ^ i ' ^^ 4 aantclig ^1 

*^ / «48 Das Dau 

1733. o« 1753. 8. 

ibid. 1739, g. aittcr uDgbcf ^ forasct tiicl Alb^ 

CbrHl. Dafles 21mn«rflli«gcr. ibid, 1763. 8- 

2Ni!H$7 Sfict 09 SKut^i %n paa f3ctl :K(t>n. 1724. g. 

' DaUW (Johannes) gfö i SlBbCtt^ltJn 1679. ^attS ga^ 
tcr »at Hans Dauw. ^0,^% SK^^et Alhed Kaalund. gftct 

prikat Sn^tmatien btponereDt |ati i$97. dictfie bcrpat 
a)^r^Iatlt)« , mcn &!<» f ^ efccr foi^mrbclfi SSobfeen^ uformoi 
{xnttige S^'0Difa(D ^umlatDcL €om aBoMten »af af 93tfE(9 

Brofrhmands ^atlttliC/ Odb |atl Brochii|and$ Sripendium ti( 

<tt npc ubealant)^ SKcife- ^cb Silbagefmullm bie» j^aR' 1704 
<So(jnc^qjr(rtf for Stfhb 09 Silfleb i »alfiorg 0tifr 170Ä 
SRaötfler.: «1707 .ble» forflotfct 61 ^cr(lcl)"0|lcr 09 SScifci^ 
^ojnei @iÄBattb; fiDorl&an tobc 1727. , -^ j 

Sfrifteir. ^ 

SiDfimat) ti( gordbre 09 lBernc>€0nfect :K(»ii. 1714. g. ; 
€^an(ieH|!e 3ufc^l i 3iori«n* ib:d, 1717. 4. 
tlpartijle ©omflutninflcr. ibid. — - g- 
^Ipdtige 09 fpibifhibi^e 6ctiC<ntfer i ^ Dieuergatsfl j^^Mt 

I73I. 8' ' » ; 

iRurtjlerfaJrner @<|ilbcret 'imb^S»«|fcr. *i.i 17^1. Ö. ft^ 
, tgien oplag! 09 fotbcbrrt af Gad Bemaio. ÄfeJ^ogft^ 

f*3 1755- 8» ^ ^ 

Chriftiani V. batijTe 8ot)/ fttinmartlF i banjFe SRtim. Äi^^ 

173^- 8 ^ j 

Dau W (Fndericus Johamiej Valen^tinus) 'geb 1 2rP« 

atar 1705. ^a»« gaber »ar nieftatifam ^r. Johan Datfl^ 
"^IDepottcrebe fra @orae @fole . om^eHt 1725.. 1736 b 
: $rajl paa 3(n^Q(t. 1743 ^ofpitaliS $t((ji 1 9ianbcr«. 

*75yP» '2^8 ^aii- -^an Muöt rt librt a5iWiorf|fqw^paa ai 
\* I Dau Dav Deb «49 - 

P tij 9ra^^rtic< 95nig/ og ga9 fcb bcrtil vct) (tn Sorflvttdfc 
o SDfd goDe SBoacr. ^ P r i f t e/t. 
ip0t Danffe SRaiiD. S^Mu 1741. 8- , 

tanfcSBret fot yjrnfto i 5 ätfbeelinger;. XaKorfl 1745. g. 

DaVIDIS (Jonas) 3«laoDfr «tuDCIlt. 

SPrifrer. 
3te primft Religidnis chriftianx faiidatione inlslandlt»^ Hafn. 
1696. 4. . . ' . , 

Debes CJobtnn^s) {attstimnd paa Sorret. 

€fPriftet. 

@«mt ea (SnremanM SRattcSanf cr mx Un j£on(< ®rai^. 
ÄJön. 1769. 8. • ^ . 

[ Dejes CLöcas) 90b 1623 i (5fubbtfw6iiij| paa gaffler- 

Sector >cb @ro(en fammeficM^ famt $mf! otxr 8<rr«f^ 
;i658 cDnr 59 rcffk ^aa urb ti( Siafien^oDn, mca 6lc9 uribct^ 
Dtit^ faifSen af be @oen{Fc, ea fAb et IKat fansea i ®ottetp 
iorg. 3}atibt ^detJ (EommcnbaiKenf ^flnfi fornKbelfi laaC 
tisrbom og ^r^eDifciier / tom toS/ 09 teific til $it6eii(a)^ik 
Äattt bacfter reille ^iem igieo; pji We» ber^l 1673 etter 
1674; ba W epbm en fior £re^(e imeilem £anbfoifene P| 
f0gben brv ; ^rdfien tog tanbfolfeiiei Hartit/ reifie feli) til 
f£i06en^a3^if; fda gogDeg (iHn ilbe berftA» SSfe)> tmtblertib 
|'!Kagifbr 1673. S>a |»an fom (iem, btgpnbte golfene , ttU 
|f\)nbebe af Sosben^ Cartier at trettc nKb ^rirfien. 3 i^rt 
fammelbBbe^ Debes 1674». 16 6ept i ^ni %\Uxi 55 3(ar* 

SoQgl. S)^aj[e(l<. !D«rbigHf teb ^rop^eten Jeremiam aftna^ 
) . Ict S^t)n 1673 4. 

I^feioa refei-atao: Sorr^eriiei 00 \(ztzS^i ^^\y%ym^Xi% Äf|fri^ 
»elfe. Äp»iu 1673. «. €r oPerjatpaa gngeljf af ::)tei> 
- ti % P«i- I. N *1 r> :. 2KÖ I Öeb Deh Dei - 

r \ 

pin.. 8dnb0tt 1676. 8v 09 P0« Sp!)jf ,äf Mengel. S^m 
* 1757. 8- iS.TkBib.Bt^) 

ÖEBEsCP^tiuO 1737 61^» ?5t«,(l til Ottfer^ og p{)Ä 
^Jtot^jl i JRcDct »nrflc @i;ffd i e^rtjHania ®«ft. 

3«NI*^r(«Di!cn. €^n|liania i749- 4- 

Dehn (Conrad J)etk v ,@ret)e af> för a5r«n<»ia(5»<*«>t:f^ 
^!e ®c&cime 3laaD . Srcö 1727 SXibDeraf ©annebrog , fibet 
tanl! ^c^eit1l^9^aöl), gnvoje WD Det t6«pffe ^öf; amrmor* 
j^aa «tcinborg, igimojie f):traötWnairc 5o« ©cocraUStatctne,! 

. ;' ©Prifter. 

Piihceps & Confiliarius; Srjjft tt&tti ®teb« Slabn, 1728. 

. DeICH M AN (15m tliolomff us) get) 1 67 1 j Sl(Ac»|«»HJ 

j^bor ^an^ gaber Peder Dekhman »args^efofleb. »^ati* 9Df^ 
>et ^elj&e Etfe i^eders ©otttr. Sftet pri»ttt 3»formarion un* 
ta SKöfl. Niels Schive, fijm jtbtn b(ö) aiiectör i ^ihoxq^hri. 
|an 1685 «imcöbemkt 1688 tnjlf ubenlöubf. 1693 Mrt 
f?elöt^^ro»tl »tb be b(Uj|f e ^roppcr i gStöbanb. 1695 @o 
lÄt;$T<lji i golbing , 09 jhrax famme STar 9idfe.'*r«(i 09 Co 
feffionanus ^o« ^rinW Cai l paa^^ön* uDenlanM SReife. ^69 
ie;t(ft€'5i|Jrot»ii i Obcnj!e ,1700 ®t(Fop \ sjBitorg- 17 a 
(f dp i g^rijlMttia. 17^ pf SKflttd meb 6onferni« SCaflbc 
1730 t)cb Song S^riflion VI. SRegkrmg* ©Itt^belfe jtf M 
(in £)imi«pon. I)0bc berpaa 1731. 17 5tptf 4Jar gift 

Elle Rofenmejer, en ©Olttr «f Carl Rofenmqjcr til .^Ott 

rupi^ofim 

SFriftet» 

Thefes Mifcellanea?. Hafn. iÖ88*4* ' - " 

Differt. Hiftorico-Theologica de genuinis Pontificiorum, pr«l 

.' ^cipue Jefuitarum & cafiiinarum eri^oribiis, comparttil 

cum iis , qvi lallb B* Luthcio a,dfcribi folcnt. Hafoi 

X700. 4. , iiij- ] 


k . - ^ I Dei Del Des aji 

i'' ' 

pjrfSr«btren QM ^. Thomas. Kiiigo, $Biif!op i ^iftn. Obrm 
l f^ 1704. Fol. ' \ ^ 

?^ — — . -»- £^&beth Trine, Giord Anderfens» ^M. . 

: 1714. 4.. . * • 

r4 — — -r.M^gr. Mogcfit X)Ottcr Tögcr Gröjis. iViid. , 

L 1719- Fol, 

pftm^«^aU)j Ätrfe« 3tt«|t>ielfe«$al<.v Ä|ön. 1729. 4. ' 

^alMf^SBen, f#m Unetti i SRorfltJ). 13 San. (/?w.Z. 

DEtCIfM AN C^ftrolus) f tl ©«H af ®i(filip'I)eichfn«n€ 

«acfUie^giaiib og SKcblcm i M Xongl. 9}JDtttj{a(ai «g iau^ 
re@dflfab. 

Qrriftet.' f , . 

|0etonfning 0i)er®^t))abcti cDer opfli8fnN2>ampfrt)AJtm^^ 
I 6er<^ 3nbfm i t)crSwbcnj>a»nf!< @rfjfa6« e^^ 
Toni, K; • /m 

DeLGAST (Andreas Sp«rre) g0l) 1733. 1754 bkt> 

[nfornmtor t^eb (t^gc Sabet^SompagRierse r Stial^rnl^^. 
60 $r«(} til grifreric^ä^apn* @ldC< Ätrfc cBcr gajlcHrt i Äia» 
rnjai)». ©06c 1766. 15 Oct. . ;- 

^_ ^ .. erriftcr.- : ; ■ ^' 

pieleni tlt)06e!ifl|e^ ömfat öf granJF. Äl^w. 1753. j. 

|fcrk)hs ^ij!ori|Ttg»crfij.(jrt)i«^cöcr, af granflp o»etfat. ibid/ ' 
1753 og'i754- 8- 
;«fe(tt»rtH i^J^. J755. I?- OiJctfat af JJranfF. / 
. j. Bouriamaqui ®rttnt)farf ninger til SiatixmSdttU af granR 

' ODCtfat ibid, 1757, 4. ' '. ' 

[ DeSWIG (Daniel Mena Matthiäs GrotJU§ a) Rhen^no- ' 
palJavienfis, tog 1683 ©OCtor'®ra5m. in Medicina paa 

iRöbettl^atnJ Stcajbmie. , 

pefonnitione & nutritione fetb in utcro; Hafn, 1683. 4- ^ / ' I 1 \\ 


V aya Det, j 

DeTH ARDING (Georgius) get I ©ttalfttttl^ i 6p 

13 SÄaji ^aitf gaMr tmr Georg Detbarding, D©aor Uit 
dicina- 09 Phyficus fahtmefleM, fom jlftCH filci^ 8lt|/Medicus |^ 
^ertug Guftav Adolpf gj?eftenborfl* ^<m^^t»( AnneCathr 

til «OoHanb/ Sngdanb o^^Staftjforig/ famt abfliKige Stebcr 

ipbjllant) OS S^alteil» 1695 MeirDoaor Medicinat f ^to 
j697Frof.MedidnacJ3i0^0f. 1 73 X Senior fÄntttlCflcM. 171 

«KebUm i bet SciferitgeSrcabcmte Der Seaturfdrfc^r; uni)er9Rr 

df Andronicus." 1733 Profeffor Medkina? 1Kb StMtn^ 

i 5Jil«»ffabetBe« ®jl(fa6 i Ätebenl^ottn* ' ©0be i747v ij 

Oct. ?Jttr gift meb Mari« Reufchen, m mttlttipitQ^t 6 
f jMriAtSRoobl^, Chriftepher Reufchem SDotttt» ^ail* 
% ©f vtftet ^ . \ 

cte f0l9«ibe tftcttoftt Optegirtlfc, fom |tttj)e« i Joh, chriftop 

, Strodtmaniis ^Irtcflt)^ ®el<ti?te* 9 S|><Sl P- J8» •^tJOtiM 

log ere nogtC/ fom l^abe anbre gotfattore/ meft utilKt 1^ 
yrajfidio ctc fitfrarÄe,, conf^ bäiiifd^e 55*liot^ Toin. 1 

pag. 6$fi., . 

Disp. inauguralis de cakulis Mia-ocosmi. 1693»" 

.„« — ; de Fontaliella infantum. 1695. 

PrograoKTia ad anatomiaih in corpore rnafcoliiio inftitocil 
daminvitans* i7ox*v / 

De ingrefTu acr}$ per poroscutis. 1703, v - 

ProgramiQafunebrehi obitumBamllorfiiu 1704* ^ 

^- — — ad Anatomiaifi invitans.. 1705. 

Disp* de Salubritate aeris Roftochienfis. 1705. 

I^ogr. qvo Dei Exiftetitia ex ftru^lura coiports humani 
monfhratur , & ad audiendam Ofteologiam ipvita 
1705- ^ \ - 

xDeVanoEcclipfiummetu. 1706. /, ♦ * I ^ qv*ftione an expedi$t Pefle mon\ 1*^66. : 

gramiQa ad anatomiam invitans. s^oS. 
cimen Anatomis jucunds dc utili$«' 1706* 
ogram. de fingulari partu gemellarum connatarum» 1^0 g« 

isp. de operat« medicament. evacuantium. 171 3,_ --' . 
-— deComnierqo Aiuinx &corpori$« 171 V 
-T de Methodo Ixibveiiiendi fubtn^rfis per Laryngotomlam. 
1714. 

'rogram. ad Anatomiain invitans^ ^7^4* 

>isp^. de Operationibus- roedicaihentorum adftrlngentiufn. 

1715V 
e fubaaione Alimentomm in Ventriculo, 1717. 

[rar« Seculavis de meritia Lutheri £n artemmedicam. 171J0 
Carminatione Sangvinis in Paln^onibus« 1718; , 

eAnaffthafia. 1718, ' 

. de connubio Theorjgg & l^raxeos* I7ig. " 

jsp; de neceffitate Medtcina^ci^ natiira termini Vltse 1719- 
->de differentia, ingenii. & juUidi in medico cUnicOi^ 

'*-— de Erotomania. 1719/ 

frogr, de- Ethicse&Mediclnae connubio. 1719; 

Rlacfträ medica. 1720. 

pisp. de jejunio Qyadragefimali viri generöli de Bendiard» 

I7ai. - ^ 

*-*- de obfeffione ^uria. 172X. 
frogranv in Exleqvias Scaperi, 17a lw 
piip. de^Ethica dplentiuni. 17^2. 
Scnitiniuih Phycicb ^|edicutn• 17J*3» 
p«p. Cynanche. 17^3. 
-^— de cura Moitls. 1723. 

^^^ de Prsftaiitia Medicoram aParentibuä medids prog* 
natorum* 17^3. ^ 

- Progr. V 

\ 1 '/ ' \ Äy4 Det, 

Ptogr.Reaoralein Art. XIX.v,II. 1723. , - 1 

—:--. — -— de Approxihiatione Angelorum. 1723. ' 

.1-. — — ^— in Obit. Job. Badenmuileru 1723^ ^ 
.^ — J— — — — Gotbilf Craufii. 17^3» 

-r — ^ '— ' Joh.Senftiu 1723. , j 

i*-> -^ .— — I dt Anatomia ab infultibus cheiniCoram'vindi-i 
.\ cata. 1723. ^ • ' ^ : - 

Man«di,u£tio ad vitani longam. 1724. - \ 

Progi\ ad anatomiani invitauft. 1724. ' i 

5pecimen^Ethic« dolentium fub dolbribuÄ partus. 1725. v 1 
de Hxmoptyfi ex ' confolidatione peduni« 1^2 5. - | 

Piogr. de naturx iSoliicitudinibus iub SchemarismQ nio;:b<M 
mm ,172^. ' ' J 

Disp» de Volumate medici pto cfFcäu faabenda. 1739. ] 
— — de Cakulo Veiicae friabili. 1729^ " ^ 

Progr, de Calculi geneii refte trognofcenda. 1729» ^ 

Di«p. dc fnorbis a fpfäromm appairitionibus oriundis. ^729^ 
Progr. de Medicanientis tempoii accommodatis. 1729. ^ 
Displ dc Colica Sangviiieo-Spasniodica. 1729. 
Progr. de Venefcctionis utilitate, 1729. 

— -r de Auöoritate Fefti P«ntecoft. 1729. ^, 
•— — . de imitandis virtutibus angelicis. I729. 
•-. -i- in obitum J. G, Steneri. 1729. ^ 

— 7- *— — ^ — Annae Amfeljff. 1729. 

— — — Henr. Nobrii. 1729. 

-^ — — — — Jacobi Sivers. 1729. 

<— . — - Bd Anatomiam invitans. 1730. 

Disp. de morb. Rcgis Joi*ämi« 1731/ 

Progr. de CoiTcordia inter ftudium Thtologicum ^Sc Medi 

cum, 173 1. ^ - 

Di$p. detrtbus i;nipo(loribu$ i^PotuTheejScCofFec. 2.Cog« 
moda Vita. '3. deofficini* domef&is 173 x. 

^rogr. •' ' ■ ' • , ' J 

^ Det ^5$ ^ 

nogr. de Spiritu SanSo genuino medic(/. 173X x J 

U-- de Polemotbphia Angelörum. 'I732, . , 

L — in obit. Job» de Klein. 1732. ^ . . 

L •_ — ^^ — Joh. Ziiichii. 1732. 

Dvaeftio probkm» de depreffione cranii, 1733. v 

Kogr» ad Anftomiam iavitans. 1733. * / ' 

I)isp; de facie Divina medicorum. 1733. 

rar/ Jubikea de morbis Ecclefia? rediviyis. ,I733« 

)isp. de Hsemorrhagia VentricpU, • 1734, 

ipeciraen fatorum Medicina: in Podogra, 1734. 

isp. de Cafibus foituitis funeftis in piaxi cliiiica. 1734* ' 

ementa Diatta. 1734. -. > ' / 

yaft. Probl. de viva do^ris Voce. 1734* ^ \' 

isp. c^e.Methodis med^idifufpe£tis, 1734- 

— de Febribus EideroftadenC 1735. 
'\indameptä*Seienti2P naturalis» 1735. • , 
- — — Phy%rogica. 1735. 

)isp. de Operatione medicamentorum. 1735: ^ ' <• 

rogr. qvi fiat, qvod natorum pflucifGini statem attingant* 

1736. - I - - . 

— de Conjugio jbi«t« & Pharnaacis. 1736. . 
rutinium Caufe. materialis Podagrsf* 17 j6, 
cas Theprematum ad dixtologiain Biblicam fpeäantium* 

1736. "Au£lor ctRefpond. Cari Ludv. Craefr, • 
isp. de Praerogatlvis Saiiitatis Infantum plebejorum prx no* 
l bilium. 1737. Auaor 00 Refpond. Job. Chrifti ^ f 

[.' Lincke* 

jr— deMiffionibus Sangvinis Artificialibus. I738* 
■ptturia Thefium Milcellanearum» ^7 J8» Au£tor 09 Re- ^ [^ 
;, fpond' Job. Geor. Zujnpe. . ' ^ 

[^p, de novo fpecifico in qvartana. 173 8. Auäorog R«- 
l Refpond.vHinnibal Sverdnip. 

Disp. ^ " V i l * - 

7 ■ . ^ . 


' / iffi Tkt ' 

i 

Disp. de Pelfe Vftilolofii in Grö^nUndia. 1735. 
Fatidamentft Pathologiae; 1739. \ ' 

Plsp.de neceflSirit motus & potQS combinatione. 1739. Ane^ 

tor og Refpondens CT Marc. Heerfbrt Pcckel* 
l^-^de Virgufa vadtUnte. 174b, ^ ' 1 

Centaria Tfaefiuia ex Med'cina Morali; Cliniea & fored^ 

1740* Auftor eg Rcsp, Joh. Henr. Paulfen. r 

Difp* de Medicameittis Norvegis fufficientibus. 2740« Au^ 

r aor j Rcfpond. Henr, LöchftöV. 
■FtttidamenU ^emeioiogix jnedicx. 1740. * 
Pracfidia Sankatii & vitac longs e Decalogo» 1741. 1 

Decas Aph(^ri$tiidrutn Hippocratis. 1742. < 

Disqvifitip Phyfica Vermiumm^orvegiaqvf novivifi» 1743» 
Fundamenta Methodi medendi. 1743» 
XVII, Aphorismi Hippocratis. 1743. ' \ \ . 

Continuatio Aphorismomm Hippocratis, 1743. | 

Aphorismi Hippocratis XL 1744* 
XV, Aphorismi Hippocratis. 1745. 
De morbis advenas in America Vexantibui* 1745; Auda^ 

0g Refpond. Carl Adolpb Mällerbach. . \ 

De Specificoprophylaaicooculprum. 1745. Auftor&Respj 

Gotthard. Benj, Radolphi« 

goruben oOfFtBige Vf^vibliniit mbferte xhlant M frifi 
iige 9)it)(nf!abcri 9((aDemtc< ^hifttt. J^tjintm |ar 1 
flPmet. ^ ^ 

j(cnn)ci(^n cincl mal^ren S^ifioi. aCofiecF 1720. 00 ilm 
lait mti J. F. Buddei gottale / 09 bt^crfat poa SDo 
^ 1738- t^gtrtgtoet 

Sinige rat smorbtnc Sc^tiftoi krS ^teKscuLuthers. 
171a. 8. 
, Cfnbnii anfatcr fcemeltte J. C. Strodtmannitn sttt t^tfl 
neu(n ®€le]^rteti Siiropa. p* an* S^I^^nbe^ifc ^ ^ ^ ' ' ^ - 1 

Det Diä Die a jr ' j 

Continudfio t» Aphdrismbrum Hippoctftti$4 fp^S^ 

Epitome Erotematica Phyficefe. J74Ä , ' 

ppntinuatio II. Aphorismörttm Hippocratis» 1746» \ 
iiqviftio de Calculis in Veficii fellea peaidum, lucGOhti» ^ ; 

giora.exftincleijim) jnvenjis.^ 3ttl)frrt In AcUf Socia- 
tatisHa&ienlisboniiaiubuipi-oinovenciisdeditr» Tom* 

n* pag> 385* 
" DeTHARPING (GeorgiQS Augiiftus) - (gnxÄ^d af 

St«|lfoirrtge« OpI^olM H l^nge i^cD S^\9itn^an9 Hc^ttmiti : 

fblt^ Profeflbr Hiltorlarum Q0 Antiqvitatum l aitPtlil/ jlb<n\ 
SonSeltg baa|! 3ll|«tl»9laaD/ Og nu Syndi(;»s CapituU ^ ' 

©PttftetK 

De ittjiifto Antiqvitatum feptentrjonalluhi cöntertitti» AUöti^ 

174^ 4» ' . 

DlACONiJS (Thoi-do) Dtm tljOtb 3Deöm 6W , - ^ 

Thorpo» ' , 

I DiETERlCl CPenediaiis) Dän, iÖettt>tjr jDiÖtif feil^ 

r - 6Friftf.r, , ^^ 

pridcrlci IV. tfb«bdide ä!ia»ti fiat)f*jlrt i Det ^i^h^h i^ottgeli j< 

l ®Ii)t %x\itt\^htxif paa 5B<rt. S^dh. 1705. 4., 

t DlETERlCUS (Hclvicus) %f^ f «^rtof i «effeti i«ciil ' 

iHSttQ. 4C>dn< S<li)cr bar Johannes Diettrkus, @|ipermtCtl' 

fkit I ©ieffen. ©tuDmbe f^tjl t^tb «cotHfiiikt t ®iejffn, jitK» . 
iBijie tii Ulnif Suftfnge»/ aileorf^ SBmenbrYg og ^t^lien le/ 

^527 bitt) Doaof Mediciiiat f ®tta«Nt9« löag SiV^SDtcM^ 

fctuJ Jo« 2flnb9Wi>rn Af ^ejfen. i5j4 £it)^SBjjMctt< i ©eriin - 
IM C^nrfarflen 'of BrailDenborg. 1637 Umhtt iii5<U ^ 

IjrinM Chrifflan V» , ÄDttg Chriflian l\\ &m, for at mt' 

p ea ^ape^ fom ^m ^cm \ iti m ©een. 9|eu nogU ^at 
pftct Si>^g}?etucii< , ferfi N ^nnbfciiV og f\^en4o< ^on^ 

V • - S{ ChriiUaa. / ' . ' 

l> \ ijg Die 

Chriftian IV. ftl»/ nun taftt iffc r«n<i< itttfttt vMnam 
lUfis^mt til ^ttni6ot0,i647, ft»ör'^au »«De i«55. i3 ©«< 

Disp. de plurttlitatö Formarum. GieffjBi^ig. 4- 

i>i«p! Gra^ca de loco & ftam animarum in V» T. poft mor- 

tcm. ibid. "161,9: 4- , , 

Disf. Med. dc Cerfbro. Altorf. i5l3.x 4. 

'^^ deDyfenteria. Witteb. 1624,. 4. 

.« — 4e Attbritide. Argent. ,r6:>5. 4. 
^ Elogium Plaiietarmn coekftium & terreftrium ,. Macrocosmi 

&Microco$mi» ibid. 1627, 8- 
Novus orbis, tn qvo qvacunqve de natq & creato ferio * 

jotöfcir^ poaunt,,proponuntur. ibid. 1^31. 4» 
Refponfa Me4ica Medicor. celcb. Fitncf. 1631- 4. 
Puerpcrium M^rtis,f. Poema fatyricum de rcmilitari, Hafc^ 

1644. ^ol . 
pyramis,niemoiialis. Hamb. 1649. 4. 
Vindic;« adverfus TacbcniuiTi, Hamb. 1655. 4. 
,m^m^ ^^^^^^' ^^^^"^^ '"'^^'^* O. Worinii pag. 994 

(B. Hyf. Cimk) . 
blETERtC (Laurentius) go gScfgCtti ®fi»)^et; f0f 

1749 m ^ ^^^^ til SRarfc* bl». fqnöfti i m « ^^^ m 
Voccattlfc ^ Äom pben I0*/. 09 Wet>2|BfpecW otjct *rammr 
iiöctflcn. i7<^9 Met) öbcp^tammcfiet fommcjhM. 

eetiftet* ^ • 
6a«)f«töf9 gorwa«lfe om Ue €&rlilnc« 61 Acrie i«artatu 

DiETERici CJohännes) geb i Ätebenl^atju 1630. 
®?oiU gjar «ccteterer t tjet öanjfe ganccOie. 0?eifle ul^ 
lanM i 18 Statr, tiente ^o« Gyldenlöve i 27 Stor, 03 
faaatton«'@ecmmii' a^ffiHiB^ «mbaffaöer- S^be 16^ 
^ ' 3iS»a«* f » y . Die Det Din Dit Dob Död Dol a j 9 ' 

t . • 

.3» S»att. *aii Jar grtct.iftooaMr. flf a ®«8e igSar^ 

©Rtrifter. • 
t-e Nord venge des Impöftures & des Calomniei du S. dutf- \ 
les Sorel. (Ä«.) - - ' 

DtNESfcN (Georgius) @(e OXENDORPH 
PiNIS (Nicolauft Petri) 

V 6f rffter* 

X)iiherns saMiit^tUinhintct tHt J«fu SibdfcT, fbrban(Fct 
Ä|t)n. 1667» ia. I ^ , 

DlTLEVUS. ©CcSmYTHBR. 

DÖBEilUS (Ernefhis FiiderioK) gibt tiRofiof. 81» 

J7Q7 boaor Medicinar paa Sitlbtn^aMi VbMtxfittt. 
Meditattones de Sudore. Hafn. 1 707. 4. 

DÖDERLEIN (Michael) gorjcn Cotttmctcttt Det »m 
9 iSott\9cai\Qmn ptb Den niat^ematijfe militaift @Mc i €^ri^ 

Sf tiftet. 
n!)ctf0dtitng df Den (Satö, (i(»ort^ibt ODe«'Ketten er so^nlig 
^ eOet ifaDelig for bet Alminbenge iBcfie. @^rifhan. i762« 8« 
|orf09 Ml frte $oefie. Ä^Dm 1765. g. 

DoLMER (Janu?) 1639 bleb ajjagifier. 5Jat frtfl 3»* 

forniOtOt^oSUljric Chriftian Gyldenlöve, Sonfl ChriftianlV/ 

fcatnrlige @«n me& grue vvibeckeKmufe, op imiMertiD nD^ 
birfetx et ;Son9<'S5ret) af 34 SRot). 1643; ot ^an jfulbe Mtt 
p^nt^tat^ ttl iKarl^uuJ ^om^Sirfe. ^a nu foinine Jt^Ib 
paarei 1647 BIei> lebig, m Det a( SKag. chiiften Bonde 
|leD »mut fra <9pm6eDet/ (fnlDe boimer )^el fiai^e fucceDeiieti 

SR a me» > \ 


/ - ( 26o ' Dol Doflfi Don 

ntm farcn» (amme tuK^c ^ee , blet^ |^ati^ ger^olb og UnbMtfj 
nhig Oll^rrfe0t t^eb «Öoff*^/ »g Befuitbef/ oi ^an ci aScite i£)tfil 
fetijf aft ^aöbe gti^et U. C, GyidenlöVe ti^xi%m , m<n tnl)0(^ 
fötfemt 3flforniflfi0tten, mcb S^egning^, 8?t6e(en< l<«!€trin^j 
Piilonen k./ l^tJorforl^aiiiUaaaDe teit fra^offct, og fotntiKj 
tentlig of fammc Starfcg ei (>eBcr ftf ®ognc/ÄalWt t« Oomflrta| 
i 3(ar|>ifu« ,' fom b(e» borrcjider ill D, j«cob Knudfen, j>o^ 
fldt) S^ong Frid. m. l^am ftten en fJejifjon poa 400 SRblr.j 
fom ^an fccMöt t« {tn ©«M ©ag* 3mi6ler«& »01; l^n ^pÄ 
nteflet i ®ret) Ranaous ^n«^ (em tnir ,@ro4€o»ceBrr Ahkj 
feids (5ötgcr'gaberi (Jfter famme ©ret) Rantzous ©0t> fctx^ 
telaan i iSt^bcnl^m til.fts X)et)« !D4§/ fom nogle j^nfate ti| 
1.666 e«er 1667, «nbrc (il 1670. .j)an« ©ift Bki) ^brtj 
, gift «leb !&Jrgeme|lct Bi ix I Stronl^icm. - l|bi ^e6eti^at>«| 
iScUitmg^ £ti) nx %m 9(nt)tteur x»eb @t(ibeRtcm< 0{e9imcii^ 

: .. ^ 6Friftcr: '- 1 

IDcR notfFe ^trl)'9rt:aa ^^^9^ 3Dan(! me6 Sorflartng* ;^|^iiii|| 

1657 og 1666. 4. ©iDen Hbglttft %<ii9i £atiii äf p1 J, 

Refeuio; Häfn. 1663. 4- JilDhine Cm^liiX^t 66 

flente poliner f g af Odc(er EiJoIf^enS^!5>jclp , faiw fib«^ 

blet) $r«(l p<w J^oUe unfcer iöejtett. 

BftrthoL de Scripr, E an. tikggcr J&amogetdllCrtÄftift/ Rem 
lig Tabul, chronolog. {fi. Bih. M.) 
DoNilTZER CJchanneO ^ ^ ' 

. ' ÖJriftetf. 

^tonte-SSog. Ä^^tt- 1(535^- 8- . - 

DoNS 0^1^"^ 2ing) gf5 j tronfitettt -i73^. 3 3<«( 
«^nnl Sat)er Mt Poul Dons, ^amUipfKQab , Eangmaob e| 
ianD * <W9ftc»« I 2ronJieitt. JS^ani ^obtx Anna Hoifl: 
175P DtjJönerebe ft« jftiMt 3nfonttattott. 175^ bto> Ait»m. 
nu» f m Borche» Collegium. "^ ®är SRebarbei&er j»et) 2)e tiU 
9lÄi:cnt i75f «^9 ^757 »Momne (ffterrctmnger om n^t S^^SQ 


Don Dör Dor söi 

lh| t<>^t^r ff ÖW. 1767 Mft) Doaor Juris: 1768 iH'6fe«; 

jfbr Dcd U^iiDcrfitcta t JtMcn^at^n. 1769 CRcDitm af (€t . 

i' - Sftrtfter, 

pSsp» de liirelle^u humgno, 

— de^Nafvis Logics vulgarif» Hafn. 1753- 4. . ' 
^dc Hömiddio JureNorv. vetufto.. Hafn. 1754. 4« 
-—de furto Jurc Norv. vetufto, Hafn. 1755. 4. 

— de Ocli£lis carnis Jure Nbrv, vetufto. Hafii. 1756, 4, 

1763. 4- ^ 
isp. inaiiguralis de jureretrtdusvgentilitii, pr^fertim Nor* 
vagici. ibid. 1767. 4.- (Pr.) 
DoRKER (Uldaiicus) %Bb 17 12, lat SJart. i griSe* 

anb fammcjlA. • ^atli (ÖtODcr Cathrinc Strangev, 173P 

|b(t)Mmt)e tra ^dfiagetr^ Sfolr. 1740 6let> ^ijttercr cg 
^l\>btiknt i SQSf9cr. 1741 StaabntanD 9i ^of^mcfict/ ofl 
[i74a35orfl<me|ict fammcjlcl)*. ^ 1746 Doaor Jm is. @if( 

Ibitt) Eliel Anna^ophiaToppeU 

iSPrifter. 
mttt |)aa SB«B0e ©tiftt 3nbt)Wfc. S^ttn. 1738- 4. 

pisp* d» Mucuo ex principiis Juris Dan. Noiveg, Hafn. - 

i DoRPH (Nicoians) %Bb 168 1. 4 SDcccni6. i f&ih^ab 
k-%vm\iitmi €eift. 41>ä«< Satct Mr Oluf Dorph, goguc^ ^ 
(f ra?(i Hl iSrtpabciif ^«(IfflielD i 3ia^err<V« ?5m|lie. j6j)^ 
fDcpoBrjrtc frt 5;ron{^iciiii ©falc. 1707 blc» puvfouel Sapel- 
ille io« ^r. Jeni Mogenfen i iWanne(laJ> i e()riflunia Stifl, 
|riKb (^Pi^ ^Mtt J^an tnbtob fiij i ^te|!a&. 1709 biet> ^dO(' 
ffrcfl »tö tm ttorffe fflrmee. 171 2 qk«U til 2Banö paa |>^ 
f^mflrlW' X7<i'6 f ruiofJ oöcr ^rtcmarfcn u^ iijlcrbalctt^ / f / 
±6t Dor 

9r0t)(Uf. 173 3 Sq^ne-^rirn til fRitbUi jtirfe f StMtnJ^cm 
1736 ®0ftte5Jr«(l til »or grue Jtlrfe fammiflrtS, 09 Ätift* 
9r0d(l t ^tärDanb/ osfamme 3Rir (£0n|tfiortal'dlMt)« 173S 
55«1I(^ i (ä^riflrattitt. h^it 1758- 3o,2IpriL 

6Prifter. 

; DoRjPH ÖSJicoiaus) gti @0Ä «f Slcftforrige- fffi 
1709* 13 3^n* i SRannrfiaö i aggcril^uu? @tft 1725 
ponmtje fta trottl^iem^ @fole. "1734 blc» &oqnt^ta^ 
Jan6« kJJr«|ic9klb f 3lg9cr«|>att« ©tift 1759 ^roi^p i $ote 

letl :^: ?lig/S|>lc om Karen Tancke, (o(5ett 175^ 
DoRSCH^rUSCAn^traiias) geM iSMtn^a^% « 

«f ble(lWflertl)e. ®oitr@tnt)cnt laae ^an paa Borchcs'CoJlc*^ 
, gio , Blet^ »Oofmejlcr ( &xm . LauivJ^ens ^uu< fa|f lm 
4Mt 6^Kr ji^cn €fecretem i brt banflf^ Cancfflte, ^eO^v 

U flrei^clige •{)uu«, ]^ 

QPrifter, 
D^ un£lo belli Sacerdote apud^^Hebracos, Disp. III^ Hafn 

1714-1716, 
V DoRSCHiEUS (Johannes Petri) gab i66i» 26 »pf* 

i griftcrida, ^»or ^on* gabcr SRoj, Peder Dorfcharus .»at 
^t«fl 00 ^rpöfl J $lSoe ^etrcb, 1677 bfponftrbc fra 60U 
bin<))6f0lc. 1680 ble» CO^agifier.i SHetfie berpaa tibenloiiM 

fprjl mcb Anders 0g Niels Trolle, |{öe» mcb Jövgen pg O^a 

Scheel, i68j> 6Icvgdbt'$ra:f! og 5Jr0»jl wb bciatifFc-©»* 
IfvXxm^f fom bictfe fenbtc ril (SngeOanb. X692 blct> .99g* 
m^^ropfl i golbing og $mfl >99ruj(i& ^mcb 1695 ixcifti 
f}ra;|{ 98 Confaflionarius (oi$riRb$ Cbriftian ^^a |an<.«bcsi TXor Dre pue ; «63 

> ■ ' ■ ■ ■ '■ • 

Emb(t$e t€olbia9 ig^. 1657 bU» @ö«ne ^Jrall til ^tlh« 
fettM Särfe i «wMflW. ,1698 tit m grut Ä«rfc foim , 
K«^&, »9 ®ttft« »»»ft- ©et» i7o«- 19 »»»• ^«f'* 

Imtl» Dororiie Ancherfen, C8 ©Otttt of?5«(E0l> Andicr An- 
Lckerfen i aU&C. 

6«tlft«r. 

J) sp, 4e Ludis Solennibi» 6r«ci«l Hafn, 1678. 4* 
:.— — PbibCophandi Libemte. ibid. 1678. 4. . 

jExamen DiffinitionisEffentitUi Peripateticaf. ibid. 1^79. 4. 

Gymnasnia Phyficum, Thrtico-poleniicumdeP.rhcliis..bid. 

1679. 4- . -_. , „;. 7^ 

^ypotheöologia Philofophict. ibid. A- CC»«*. *'»'. ^0 

PREYER (ChrifllarroO %tb i Äiefc<n^a»«. -^«Ai^if 

^ jens^Pouiien Dreyer 3u|«t«.3laali 00 €omitiUtmt i Som» . 

• mx&dtii». «a»!» ettO i poUegio Medicec^, 09 0»«Xt<!X 

3aw. ©iort«(aK««aRöf<i®iKtr»*. €t «u SRaot>manfc . 

ePtifter. , 
De difftrentiis Juri» Dmid & Romani in n»t?ria de tute- 
.la. Hrfn. 1756. 4. 

\, ^ in materia d« Curatela. Hafn. 1758. 4' 

DUE Oöhannes) SS. Minifteiii Candi^atus. 

©fviftet. N 
i Epicediutn in Memor. Friderici V. Hafn. 1766. 4. - 

DUE (Olaus) Philof. Baccal. ofl SSti Minifteri Candida- 

['tus, @fol«m<|lcria5»m^MJ«tpaa ettiliiflÄifx»"»- 

6friftet. 

i tMUWnq tm nnimnimni for (Eonunutticattttt. S5»>«- 
1697- 8. ' 

\ griipoDJöJd) rat*©»J)/«- ibid. 1699. 1709: g. 

■ 01 4 ■ ■ ' DVME. ^^^ ^ / '\ •/- \ »«4, DU19 Dc;r Duf 

' ' ' ' ' ' ' • j 

TeleiTiÄch owfat j>aaDaöjF, 5^on. 1727- 8* 

DuKKOP^^^rJi^icus) g0t) 1671. I ?j)6e(f, 1595 bftr 

llli)^0 i $wbenJaW/ 09 Profciror Catecheieos^ 171 1 I>o£>oif 

- Theiilogiap t:1 @r9j>ön?a!ö. ©ipbCi75i,83Nll* ^ar4@<m>f 

- SM^ft- l* "Kb Elifabet Leopoldin, 2, itlcb^athimeRitter^ 
3.. ilKb Cac^hmK Lucia R^ichen^ 4. qi(I> DcFrqtb^ Laiu 

Disp.Iuauc-» decorcurfu Divino in Spfcrit naHirar^ Gry^ 
h:>sv.'. 1711^ 4/ - ^ ' . ' 

Säqfic^e ^Qu^f^ule. SRo^eft. I6984^ 8,^ / ' ^ > 

€tPe SD?ilc§ Djco jiungen ^interti u»D ertt)a<|feiieti t>9r9fff(c& 

.f Ojp^, 170709 171 o. g. 

• SDet ff |lc ©rmiö Der (ef Kgmac^coöe» fRcligiMi, ^mK 1707 

Ofl 1717. 8.' • ' 

^^ftttlgc Soilea flo«Ii$cr?Jrte. Sop^. 171^- 8. 

l^tt^^kilixfiitVi^lK. ibid, 1713. %. QQhtLNfyr.y 

DiiRKOp (Johan Otto^ get) i ©(pffla^ ^dt R0gm 
Stb ®t4b2^@m*etatr »cb tx J)anffe Jroppev i iBrataab n 
f^anbevK. Eagbc pbeti famnie drinbeb neb ^ qs Mo» of StiHitfeii ' 

Iltber(e(||ua9 berer (itiliget^ 9)f(ilmen Z^dbib^ iia(| bm ^d<|i 
bcoea ber Ätr^cn>®efiJttge, ^amb. 171 f, 8, (CwA.) 

DURICHIUS (JaQpUu$ Johannis) .1 ' _ , • ' - @9vi^ r Dor Dur Dyb , ' ä6ji /" 1 

i i ePrtftcr. 
Eclogfl in nuptuis Pefti Vinftrupii ^ Marie Ernefti^ Hafo, 
1634, .4. , ^ - 

DUKOP CNicQlautCanutl) (fn^ptf^ • I 

Sora humili fpiritu defcript^. Hafn. X635. 4« ffa^O 'ij 

PyBWADIUS (Chriftophorus) ^«D i S^fbOil^atHI, . 

4)flH< gater^ar Jörgen Dybvad, ([Jrofeffor »rt Unimptittct \ 
jlÄfliS SKoDft^Ku-ften Caspeis ©oftcf. £Rri0^i RDglcSlavnöcru 
iinM; Ojj^ Iflfibe U * f«r cftcr S)?at|>cjtn og fKcDicincB. 95tttf 
|t4 Doaor Medjcinie 09 (nf^^i VM^ ii ganottkat i£imt)e Sdpi< 

itvL 3)fcn forbi ^an io\thi 06 f!ret>for frit tmob Sivelen f d| 

i^l^a 9irrcnDc SKcgicrtng^ Sorm , Jbm iqe c|i uar ariRocrattiF, b(ct» 

flanvcDtn^oniifioru S^oni 1620. 2a £)cc. tomt fra aVcodfV 

}\ii ^ripHcgicT 09 ot^erlatt i ^ongcn^ Sfiaabcog Utioabe* A n el 

! Ai-pfeid |>rocct)cret)c imoD t)^m pga Songeae ^egn^ ^^i^prp^i^ 

i|An bic)> fat i go^gfelf^rfi t 931aae kaarti . t ^06enl^at>Ki D0 

f^^\ai62i. 27 3an fert fangen til SaKunbbovg; ^bot ^9 

|t)«öc t g«»afd af SDunft af Ättl'3lb/ fow af Ufwfi9t|«|ci^iv ^ ' . 

ffom i !)«»« jtammct; v - . / 

/Projblemata Matheiiiatka, 
Söitentia? e SenecftTiagcectjh colle6ff, Hanhpv. 1597,. % 

P^aritihmiä cBcr Sitnöe aCcgnjf ab. Lugd, Batav, 1602. 8. 

[ D^inoiiiFratio linealis in<GeoinetHa ^uclidis» ibid. 1603. 4% 
Demonftratio numeralis. ibid. i5o3, 4. 
I Demonflratio in Ailthm* rationalium Euciictis, • Arnheim, 

^D^moiiibratio in Arithmet, irrationaliumEuclid[s« Anvheitn, 

I$P5» ,4- , ' ' ' . 

pjQbL de Arvuviii> ctefcriptiom C5i Triaiigulorum Aplcibuf^ ^ ^, 

f^ tHafn,i6o6. 4. ' - 

^ . -' / SR f / «bfet, . s 66 ,v iDyb • N I « vObfetmJoncs Politicjc -— *— 4. C^, Hyp* An.) ^ ' 
DyB VADItJS (Ericiis Chiiftopliöri) ^arBrober Hl fl4f|| 

fari je. Qat feD i 3i)DaRD i^aa en ®aart) hM ^^boab i J&ai)<#; 
4><txtb i 9(ar^u^ Stif^,, fom nu er m ^erreriaatb ; mvn for; 
iJliu iKuri en 55onDe*®ttatö. gaömn Chriftopter Erichfe^ 
fif 1550 af £6n9en grit^et) jfar 3(S9tag %xbtib, faaloense^ot 
|K)eDe i £>i)6)>ad/ SagOe |t9 foraemmelii) ef(rr älfironomie 01 
SSati^emaCiilue; (Sten ft>rmeDe(fl ae ^anS Six(cittt ve^alt f# 
megen <Stat)erin$ Htt feo^ff cDe / OaOe i ftn Ung^oiti* 

Pe flemeinonim Mixtio e, Hafri» I58l» 8» 

0}(H|i9 3lar« Stlmonarfer. (B, Spic,) 

DyBVADIUS (Georgins Chriftophoti) {feb paa foprj 

HÄDttte Dybvad i Slarl^mrf @ttft Sietfte i jtne unge SKar uten 
Unti, tfg blep i$69 SDfagifier til äBiCtcnber^, ^t)or M o| 
Iplii offenttige S^f^f^^Qui^er. 1575 NgonbCe (lan og i jtifr 
ften^aött öffenfig at tofe ot>er S^ologien. i5736Ie^Profefl()r 

Machefeps, l^pq Pröfeflbi* 09 Doftor Theologi*. SReil fJT* 

inebelfi tt^ent^e SDifputdttoner d^ Sabbatbo & juiannento,^öor* 
H^i ^an (Fnlbe ftoM gaaet ^t)rigl^eben og ategtermgen for nw[f 
Ht» |an i$o7. '{i 3(prtl i>eb eu Sonpflorii ?>om tonit frii p( 
jSm^eti* ©^tfe i6j2. 3oOctt i fiimmerltge OmfioMiMgl^c* 
ter. »Oä» *«if flift «w^ Kirfteo Caspers ©Qttet/ og t)at 0* 
ht (jl foranfrrtc Ghriftgpber Pybvad, (om ^wpK \mm 

Cömmentar Jn Lib. II, Copernici. Witte^. 1569. g^ 
Ti*a^» de Menfuratione Geometrica, Witteb, 15^9: g, 
Qrat. de humanitate Jefu Chrifti, habjta Witte\>ergae anti 

praclcaiöncm EpKtoIx Ignatii^ ibid. I57i. 4. 
I4b,II, Hiftoriac iiatuialis Pliiiii. Hafn,-I57x/ 

' ' Propo- r .^ I Pyb a67 ropofiticnes M«tbenuiticac cum DoSrint TrumguloniiBf 

Hafi?, 1577, g. 
yapftiopesin CäputJ. Gcneftof. ibid. 1577, g, 

'^Uxt>im\n9 om Un (Imu, fom 1577 IpD fg fer, ibid. 

^^Pommonefaftio de iis, qvse inlälubrU fiinf. Hafii« I579» 8* 

ii)o£^rirta mcrecxrologict, Hafn. i ^'^%. 8. ' • 

[De.Iridis geiieratione. Hafp, 1578. $. 

iPe jaflificatione hominis. H«iii«i59o» 4» ' » 

tanoires Vetufijc Synodi , cjyat Pangrac in PapMagonia cclo»- 

^ br^taeftv Hafn;j592, 4, 

^poiitio XV. prior. veriuuni E&iat, Cap,I, Hafh« 1594, 4. 

^Exphnetio Vcrfuiimi5, ad 34. EfaiacCap,!. ibid, 1595. 4^ 

liEnarratio pfalmi I33,. ibid. 1596. 12. . 

(Concio Aiiguftini de Ebrietatä vitanda. ihid. 1^$6. 8. 

[Konnulh ex, metrko . fcripto Gregor, Nazianzeni. ibid, 

I 1597- 8* ^ , ' 

CommonefaSio de difciplina i qrclegibus Academicispnei 

\ fcribitur, ibid. 1597. 8. 
Tbefcfi de honi$ operibus, ibid. 1597. 4. 
* Spcculum' Saccrdotii S.Commentar, in j Epift, ad Timothy 

Hannov. 1599. 8* - 

.'Disp, de Lege Dei. Hafn. 1601. 4. 
[Thcfestle ratione invefiigandi verain decalogi fei^tentianii 

deqveejus partJtione, ibid, i6oct. 4. 
Enarratiö Pfalm, i» 2. 73, 73. ibid. 16O2. g* 
I Tbefes de primo piöeccpto .Dccalq^i, ibid. 1603. 4, 
I •!» *— d$ Appendice primi Prffcepti, qv;e aliis eftfecunduQi 

Pra?ceptum, ibid, 1604» 4* 
^■-^ «^de Tertio Praecepto. ibid, J604, 4» 
I pisp, d^ jura^nento, ibid, i$05t 4. 

1 ' ~" 

Theft» \ \ V ■■•11 

I I 

: «68 Dy:b Pyr . 

Thcfes, qvibus mfigicx- fuperftitionis Vanit|is.& fceluf ät 

tegitur. ibid/1605. 4.'- . ' * 

. Oratio de diclo Pftulino, Rom» XII. i. ibid. 1605. 8« 

Tljefes de q varto Pi «cepto Decalogi , qt^d vulgb tcrtium cÖ, -j 

ibid. 1606. 4. ^ j 

'Thefes , qvibus expouitur praeceptum de fati£(iiicandQ Sab- j 

t^tho. ibid, i5q7. 4. {fV,B.Hyf'Spic. AfU) ^ \ 

DvByADIUS (Georgius) ©en pltgCK. göö t Ä<*| 

fcfnl^a»!!/ I^«K« gabcr oat nöfjlanfevtc ^rofcjfor Jörgen Dyb. 

Vad, l^an^ SD?»&fr Kirften Caspers ©ottct SRcipejjtaeuBjC 
»nt ut)etttanM> Me» 09 SRagijiev. SD?cn cfter Windingii 

SJIOae^fe5|rt ia Acad, Hafi, p, i42.t>ar ^atl uoti magni ingeniv 

6^«ifter. 

Controverfiä! de Definito^ Witteb. 1617. 4. 

Disput.vda Perfona. Witteb. x6^o^ 4. 

Oratio contra Pontifido»^ bonoiuin operum iaftatorc»* ibiA 

i<527. 4. , ^ ' 

DYRH0FF(Matthias)/9rt) ijoi.i^dXU J^9iU%¥ 

l^er »ar Oiuf DyrhofF, '©egn iSmBorg »rt SaSocttngbotg f 
®t«H9nD. 1721 bejMjrfcrrtc fra aBortrngborg ®Wc. €otw' 
ftUipncrrte- jiWn M«i SRorge, tccUi Äiebenl^aön. 1730 
blcp Sinformatot pai äBa^tfenf^ufct/ ^t)orfra^aiiflobt>tiItg<|Du 

ttrrtc formei)cl(l^S:U)er«e^ OmjlffflMgl^eltrt ©fpljD; reifle (oi 
(ii ^iDni(^d j)aD i ^olfiern , og Der dcO ^nförmatien tx\^ttv^ 
t)C pjn Unber^DlOuing. 1739 brog tt( ^idbenfya^ti igieti/ f$| 
aabnrtc en |>nt>at Sfole, ^uunU)i tian l^t>Oe ofte 30^ RiffeMg^ 
f(| fornemmme Soifci ig^rn. 1743 blct> ^au fait)et(US<l^<' 
4>'r«(} , iDilFet ^aa ma^^tte afPa<ie af ^D^dngel paa $enge. 774^ 
giftebe pg iiieb Biiehe jöchums ©otter, 1756 6Iei).®08nft 
fiptx^ td SSilfirup t {)abfr«(€t}'9(int , bm l^aneftqr pn ferfir 
i>u(lrue« ©Bb-igien giftebe (tj ineb' pn gormanbtS ©ptteti 


J 
\ tn jt)ftie«i ^«t^Äijie af Bogodkys S9^j!e oörrfal, itiA !pf*# 

fejfor Ewalds ffitrfaki S^n. 1754- *^» 
J&iömatioii« JpT^bifcn til taffigelf^g^jltn f0r gtcWii, 1765. g. 
€JrtNp6<J99dije(gpertmaalfor®0rn. r 8. 

DyÖSEL (Johannes A/endus) g0ö 1716. aö^tt». i 

%«nÖcD iJJmpejaorif i Kalbörg 6tifr ^an« ga6cr»af^r. 
Eiler Dyfcl @09nf/|Jr«jjl fanimtfleö, eftcrJ^t^JASDrti^aiifr» 
fÄ®0n Mei) antfljen «f SKag^Friedetireich, til fiö(l-^ro»|t 
|aa0$0(tt, 09«f Imti (at i Snbrnc^^borj @roIef l^t)otfra 
^ 1744 tKponmbe. 1755 bUtoCapeOa» wt) San^^aRpN 
^vg jfagcBpe S^ccmgf^ebcr t Saati^Qb/ 09 fai*ni( 9(at iif ^dgu 
^1ler%abrn gif imttkrtit löente^lRre)? paa;jBr«oftc®ögn^ 
SafD fammefleb.. 1758 bU» (gagncäJrirfI for fRu^xnif SRcc» 
«ijfteft 1 3Ubtt ©(ift. 1764 falöet af ®if!op Ramm til «OJct* 
9a99t i^tjS^nih^t ^tmgl^b i Soilana (£r .gift mcD afg.r 
€«nimcr^8iattt> Tbeftrups ©ijittcr i Jaalana 

6f tiiftet.' 
99((ifF ^0rf00 til ^oraifFc gabUr 09 gottcflittgcv eftcr Gd* 
. lertsa»aat)e* Ä^t>n. 1755* 8. itJCttSD<ili758. 8* 
D. J. G. Krugers Xtactot Olli ^0tfle£>pbra9dfen. O^erfgfc 

m A en Original äf]^flnWing om fammegj?aferU. 
SUmtUi Ovniuotring til at f^se SNfuifL ti %cAt »eb SBaronelfc 

' Knuths €onprmati»ii. Ä^i)n. 1769. 8. 

hmi efterfmlfc, bebebfle ttttdfe fot SSonbefiaiibt S^n^ 

1770. 8. 
• Ubi tet p(conomif!e SJ^agaittt txt f0l0^be ^CfliasbUttgetaf 
|aB^mbf0m: 

|fftcrmnm8om3)?0en«Slmt T^>in, t p.i39/ ^ . % 
wi)f.Äb jf ri)att(wer om Eafteii 00 ^ai«)et'l 8art!an&. Toir/a. p. 3. 
[irt^nrt^^SKiMei:^ m»berma^abiflc^0i^ifn«, fom « 4»ibtel til 

Slittig^eb. Tom. 7. ^. aoj* 5JanW öcrfot tn ©ulV ■N .- \ i t «» «70 Dys fegh Edi# 

Patrigii fccfattbrrlige te^J(^mcl^(e, 09 tanfct otit ti^mttitt* 

Tom, 8. p. 1 19. 9}anDt Detfor en @0l^g»rtaiae. , 
®i)ar paa Det QpBximaal, m\ Df (cr ttl ianii taviw^wn 
' frcmmcöc^^Äbinacn Tom. s- p. .317. . ] 

EoHO^^tT (Michael Petri) ^Jt^fl trt 3(dger«^Utt< I 
StOX$U ' i 

, Srephanologla panicö. v. Brevis Delineatio , qva aemonftrti 
tur, qvavlrtute öc fortuna avita 6c iinriqva Dauorum 
Corbna fupra annos 2500 gMa fuit. Friderico IILdi^ 
cata fef^o ipfo Itviugurationis ,Chri{tianix apud Notf 
Tegos celebrato. ii^43« 24 Aug. Ghriftian. 1648- 4- • 
.Geologia Norvagi(|a. o: Ut^miiimni. Ottt Ct 2fortf{i<rb>. iMt 
1654. 4- (^••^0 

Edinger (Lauremitts) g0b i StfeBenl^auii 163 1, 3^ 
JDcc. ^ni gaber »ar Niels Edinger ajiin^anbter i'Äw6fW 

^aoilf ^an« ffioöcr Ellin BaltterspWtjft. 1647 D^ponmbc. 

Stetile btrpaa ttDcokinb^. ^ct pn ^iemfomfl Mct^. Stector i 
, ©lajelfc. 1655 3»«Btflcr* 1 660 frafugDc f § bemelbte 9iec» 

lotat. 1609 bleil Ethices & Eloq7enti;e. 167a. Lin<jv«l 
Graecac &■ Mathematum Profeflbr öCi) ®9inRaitum j Oötnff. 
SDabe 1691* sSlpr» Satflift mcD Barbara Landjrpb. 

' Ifagoge ad omnes Epiflolas Pauli , excepta ad HebraK)S, Vbfh, I 

.i6i53- 4- . > j 

Ifagoge ad Epillaiaiii ad Hebr»os* ibid. r663* 4« I 

ProlegoiTlena generalia ad IV. Evangeliftas» ibid. 1669. 8* \ 

Delineatio Harlnonia? * AköXh^Im %Vv:^t\iL4t Chrifto«tb« 

I«Ö9» 8» Cfi. n. Lu.} , 

t i EoSBEJia » r ■ ^ . Ed$ Edw Ege • s^t 

^ fepSBERG (ErasrfTns) $0» 17:2 1 . 1 2 Sffittrt. jaa «1 UbtU 

MTb talDet SD^bcrg. i Sr^lie @0gn t gpcn. {)an^ gabcc 
r.Hans Rasöiuien, fom fÄfi $a»&c Ddtct Sgörgcr 08i@flp* 
||Kt i SaaBot^/ mco fiöen moOtog kerine liDcn ®aärb, 00 M^ 

tn goö 1pt''9 SSonDe, ^mji SSoDct An*^- Catbhne JörgtJiiÄ 

^etjftV en ^rofle SDottcr ffa ©HJBaaö. 174^ tepoBcnDe 
tora £>Dcnfc i^pmtiaitum. Soatiitioitrtejbe flben paa aOffilli^ 
pornettinic ®ttöcr ^ og tl! (it^fi ^d^ ^j^ofcffor Rofeuftand Goi- 
^€y h^ii 3 «IfcjU-^^nittr t>att 1760 til acaDemfct biinirtnr^ 
^. (gitfl j «arct 1761 blc» ^ött falfcet 09 176:^. 8 3an* 
nittin<rct Äl ®ogn^95T<«ji for {BvcnDe 09 Owe ^cni^^etet 
gpcn., €r8iftracD' Thomas Trojels©oter af ©iffcnbng/ 
©ijlw'©i>ttet af €ta«'9iaafc Kofod.Ancber^ 

i$p, de Sachar* B^rachnc filio; Hafn. 175:». 4. 

iitheii gotfiatin^ om ^fdm^iSQ. owfat f Jt)n.i754, j* 
iifl^iUtDlinfl om t)rn ^fUaknlicD/ fom hdx hm^i^aa $r«t)ife^ 
1 . potcn. 4>t)crfat af gronpp , af 5Är. kollin, ibid. X757. g, 
^ogU of S^tff 09 gronf! omfotte ©{»Ket, om SlcDcrSirt) ^ 
L . aSic^artina, (Potato*, Jj>um!c'a»l 09 ^otplantrffe^^ 
! ^anbntBlict at anicgge i jtiakn^at^it/ &ilU'Oxmt, $ffN 

I Ei>WARDi (Edwardiis) . ga?f t SBersem ;;663 6k> 
||onr<ctor i 93cr9enö 6fole« 1673, Mct) SJ^ogtfUt £)4»M 

f ' «ftiftet. • ' 

tefiM tBpeRg ^0^ S»|nric(!rne. St^m. x66i. I2. 
^ '^an ^r 09 fotfattct e» aSeffriörife om SScrgen^i SlorgC// 
tn iffe tx trpf^ cmFr. äa. Är.) _ ,\ . 

Egeberg (Wefh) 173961^0 @0jne^^rap|l ttl JpfaJ/ 

f \ 6frtf^ r L / .1 £k Pontoppidäiis pellet ©Iauteii< (^piegfl mt^at j^oä Öoiil 

StjM. 1740. g; / * _y 

Om gruät^ cg Urte^^u^cr. 3^tfett i Occotiomlflfe ^m\ 
jiii, tcm, T. p. ^267. 

km ®f0M 0995r«nbfd^ ibid. Tön\ 5. p. 35 Jr. 

EgEDE G^^a""««5 SöJ) 1686/31 3an» l 9fJoWffl 

bctie. 1704 DtponmM. ^1707 6(cb ^rajjl föt ^oqctii 
nid^eb 1 9^orlaktD. 17x8 fag&e ftg fra fit Jolb fot dt paata 
►fifl @f!0Rl«a&ertic^ Öniw«6clfe/ 09 berpaa teiflc ttl Bcrr)- 
1719 reijle (il ÄioSen^atJn i faiiime €rfnbe. ©ifbrfpaa 171 
S SRaMub jin «anfFe gamttie meb et ®ft6 fra ^txqtn, 
fpm til ©ronlaflb bcn 3 3ul. neflefter, ^ot l^an opMbt fij 
'15 famfnibc aar fom SRWf!öttariu«, inMil ^ani736fi 
|i|ba<settl JSi06(f A^aDti , ^Dpt ^on t no^le 9tdr opf^!}fbt Jg^ 
tiab«t»l(le abfffllige Gandidati MUfionis t ©ptodft, 09 on 
'^tb bttt^mnbe. 1740 jlf gj^aractct fom Cuf^erfnrcnbrnt gli)! 
be ftbcn tii (ani (3t)iger'@j9ti ^r. tsurids Alsbak i ®fii 
fiobiafl |>aa galfiir/ ^Dor |iani)0bc 1758/ $ 3i09» 

SDrf samle Qranlaubi nve ^lulttation. $(t)R. i7:29* 

Oöcrfat pea 5;i>b(Fv gtantfi 1730. g. 
S(ort SSetetnins 9m bcn granfattbffe SKti^potiMBcflaffdi^ 

S^vn. 1737. 4- . ^ 
iDm(iambc(ii| 09 ubf0r(i9 Stdafiim «n^adetiiie ben ^r^nratii 

<»i«jion« 5Bc9\)abclfe 09 gwtf«:ttelff* ibid, 1738 

O^fdtpaojpbff. ^anib. 1740. 4. 
@amlc ®r0nlanbS ape ^Jcrluflrdricn ^ rm^et formerff» i.^i 

t74n 4ro»erfatpoatpbflfflfKrunitz. »tr(irii76j.< 

filetncH^a fidei Chnftianae, iGrönlaiidje^i ibid. 174V -8.. . 

EOEDE (Nicoiaus) (Stt Ätn af Siflpjtfarrigi- ®U»|iwl 
. €apUal«. 


Egc 373 ' ' ©frtfter." 

EtRtinaatioii of . H^ itr«Manbf!c 9l((«(ioi)ct fra ^740 til I. 1743. 4- 
EgeDE (Paulus) SfgdcDct m 90% of CifFop Hani 

ede. !Bar faD i St^rgC/ mcteni ^ani %o!btt Det »or 
»ji* Sufgt^ mtD SaMreii til ironiani), 09 Da (an Det 
Og(c9ar^at)iictort6pro9et; reifk (ao 1723 tii^iebeii^ 
i»Q for at fortfo^tc ftoe £tut^ringrr, opI^^IM fig Der ttDi 
3(ar/ mMil 1734; D4 (an Drog til @r0aton» tgieti/ fom 

iffionariusordinatus, (t^pf (an fOfMct) tll 174©; ba (an 

» tilioge tit $i06en(a»n , og ^Ud 9(aret cftcr.' 1741 ^riefi 

®A|tOtt> i $i06en(aini. 1761 Profeiror Theplogis mtu- 

^ 00 3nf^<ctot 09 $ro»fi om bcn 9»nlanb(fe ^ii^m. 
t to Oangc bff«(t gift. ®il)fic ®ans mcb Marie Kiiftine 
cArup, (H Scottit af etati^giaaD' 00 ^rofrffot.Chriftian 

eftmp. , ' ' 

tttinuotion af dtelationemt/ betreffmbe Den gr0nranD|!e9St<# 
lipttJ öipanD fra 1734 W 1740- $&»»• ^"4^0- ^ 

onafium Grönlandicum Danicoi-Latinum. Hafn^ 1750. S« 

t pre Svangeltfier, omfot i/laa @»nlanD(!* :S^»n. 1744? 

g. Os fiDen uDgivet meD ZxUi af 3(|>oiUcrne« @ier« 

«mger. ibid..i753. 8. 
MilanDf! eate((i<nHt$ ibld. 1756. 8. 

mmatica Grönl^ndico-Dam^o-Latina. ibid. 1760». J. * 

tt n9c Seflantcnte omfat yaa ®T0nIanD0. ibid. 1766. g. . 
Egenow { Johanntt) ®ar f$D i ^aDetito. 

©Pttftcr» ^ 

ndr. Ceiicbii fomaDen aSerctning af ®uD< OrD cm De SWen# 
nefFer^ fom fig fe(t^ ofliDe/ forDanflet* S^n. 1623. %. I ■. e ]. 9(an^ 1 - ' ■ 

»74 'EgeEgg^Egi,Eig Eli ; 

af Auftoie ttbi |>flii« MP^f 9«l«fl« £"'1!° '»9 U>Urai>«B$rt«. 
ibid. IÖ28- 8. ■ . 7- 

©ote ©i«fieE«tr «f Saiomons Ortfprojg. iHd^ i«29 

EaGERtSEN< Jonas) StJopCts^oftet JHJa SR«^W<«lj 

:{rf|loti<n af MauB 00 Fehiaui. 

Eg ILSEN (Olaus) , V 

etriftet. 
t)m »f t9rfilt<6«w»rt< ' Sälöni S^«' i6270« i74i« t» 

E^GILSEN Oona*) «opcVfÄJt «l ?«»!«>««/ «9 *»"^ 

i SiR3»< @#l » -{»olttm @tfft ,t 3«lanfr. 

. ÖftrftetH 

^ovli jiiul«öot< g5(»^^e, »»frfot paa 3<l«n6|!. 

ElLSCHOW CFrideiicuJ ChriftknUs) gaD 1725. II 

gt6r. i 3l9n(^t{iB»e q5r«j!«gaarb J gi>«' >^n* 8fll»t wt^i 

tars EilfchoW, «OgOtiJtÄll til 3l0«^6p« /Ofll SKtlMli 
4Mn< ^OtXt Cathrhie Mundeior.' ^n iXpÖRtnde 1741 
. I8U» SJfftöifla 1746 , 09 (ha); tfta Alumnus Gollegii Me- 

dice»; tm^ i ^n 6tjlc Ungl»ra 1750. i Octpt- «f fl5w 

6f tifter. 

So!;t3t«»H«iringta At«ft«tt«nf«, cfitet ö< UjhibaeDrt SScg 
ħw. 1743. 8. 

qjrr>f#t K^efoed Anchers 0^^jl8t. S^W. I74^' 4- 
Dispp. 11-' de fcientiis temacula Imgyadoeendis , eum ^ 
' .cimine TermiiiologiiE v«rnaculx. ' Hafn. 1747. 4. 

SJctii*, (A SRaturtn* Jo» «i fbtbi^ötif btn 9i«Ci»«t fo» g 
limmer , \m SKo^ l&ar inDfJtt. S^»tt. i747- 4- f- V '^ r^ f^^ f '-f " . Eil Eia af 7 f 

\ M Fiid. Vi .&(iMnq: 1^41747. 4. 

pJl^itefDp^iffC i8We^ ibid;; 1748,, 4. 

'ISeverianus t9init)n)>ci. ibid. T749.- 4. 

iTentain/ea jiuruprudenciie Divinx/ fSc Theolog^» naturaiii 
^ polemic»» Unfit 1749; 4. , 

Smentimtner 9fii(ofop|)te i 3 ®am(afcr ; ibid*. 1749^ g. 
!8iriifi^ar fa<k Ml^tvphi crttille 89et(!eil{nttt8<t* i^^. 1749* 8* 
iDt)crf(«mife af Fonteneiles Canitaln: om mmt cnft ten ^er^ 

Öfn. ibid. 174SB. 12. N 

i0»trf«tttlfc of SenecB m Ui 89? feli9f SRoabc. 

— af TrajaniBocf alini JBetonfmoj^ iwr>e ff ? ©ii» 

fe« tanltt. Md. 1747. g- 
Voitgim 3öÖiW <8cr ®f tebne». Omfat ibid. 1750. g. 
Sctai< SBefc^reibuog Pytha^orsr. 9(it< baiv Samftftirii i6erfc(f. 

Sop<ii>. 1756.- g* 
ElNARSON (Giffur) %Bl> i 3flattb. «ttt^eW f (!« 

llotfDon^ ^b ttmmptctee t fiBittenbcrg, ^^et tm \9xttLu- 
tber og ^elanchton. 1 540 6Ut> f^r^c et)an9((i|Ie !&tflo(> i @<^U 

Idr. iJDBte fattimcfiri^ IS48* Sar gift meb Catbrine Han- 
nes ©Ottcr , 8attgmanb Eggcrt Hannefcns @0(lcr. 
/ ©ftiftet.^ / 

€r/ £M)erf!iettelfe af Saiomom Orbfprtfg- J^bm 1580. 

in gtavo. (An}) ^ - 

ElNARSON j;Gadmundus) Sai! f»rjl^0»t?er, (JbCll9i<C^ 

r ub {^oliinK®foIt, og til(it)g $r«^ paa ®tab<(iab/ 90 
mfi i ®iL«fciW ®9^rl i 3«ian^ 1 

® a SP vi f?. 

i ■ - - ^ . - s ' . • •■ 

k ■ . ^ t / . N 


4 S ;„6', ■ ;■.. Ei» ♦ ■■ : .' 

Savaneroli®OHDe'@ptU. ibid. 1598. ,' 

ElNARSON (Halfdan) PhilofophiiMagifter oaJRÄ»: 
" ' , eetiftev. 

LculunrR.gale.o: Songt^po»/ ptt« flantmd gj>r|l, ©«« 
' ^ 09 «otin. sÄel» «n Sortctttdfe flf W^or Erid. 

ElN ARSON a<"«« V- Jo>»*««0 «^« ^?*t 5*"*f 

V(t> ^fol^elt ®fole, filKB R««o' Defignam j »ct> efolmi 
lum. ©»6e 1707. 

Vudrianl Scbok Cmcis; owrf«t 00 iiU>5<fafW i 30 *f«l»i 

Paforis tnmitiva Nov. Tcft. , oSerfttt (»Ott 3«<W»(« 1»^ '«^ 

mdodiis, . ' ~ 

Barclaji Argenis, 0»«fat- , 

• ElNARSON(Martimu) «»Ö i 3«««»' ^5^1^ 

Ätffop i ««aidoit eftet ^r. Giflur Einarftn , fva ^ittrUtml 
^nttednmöt I5S6, on t>»öe «09U a« D«teft«r, foiM 

vatus. ' • ' , \ 

«irtc VfalmfSSofl «»»>« 3«l«»»<f ' *'«'«*"^ *f ®";' ^'''"^ 
S^tt, 1555.8- (^«O v- . .^„„-^-j 

• ElNARSÖN (Oddur), Amgnm Jonarfen ■ ^n< CrJ 
• «ogiea falöof ^am Otto Einarms. ©atfW) 1 3«IJBM5rf 

«f fattiae go««lb«. ^an«gabetMtEinaiagT^rfen,H 
^«fi tn S^tn, m til €iöaU g»«mfl^tD j S^*»»». ^ , 1 


-r-f. L " Ein a7.T 

%f^ Gaabrand Thorlakfens ^\i\^ (leD l^atl ^ol&t t (Sfolff 

);3 pDen fortfenDf ti( S(cabcmut> l^m l^fin i en forc St» btct» 
jPrxpoficus tK( bet SongK eomntimitct* S)mftct Slectot t>(b 
botam @foIe paa 3«lanb no^fien i pSf^Y. ^ i'in^^^ ^SS8 
j»|Fop i e^olNt- SP^tx 1630. 28 bw- ©tttfliffmiD 

[Helga Hans ©pttor» ' . ^ , ^ 

^ ©Ftifter* \ 

lvOwenarii 85et)e*gormii!arct/ »mfat^äo 3*'«Rt>Pf; ^ 
\ lum i677/i2, og 6c^al^. 1696. g. \ 

teiftiani iv. ÄMe^OrttoM^ wx\^i jMia 3*(aiit)ff- poluni 

1635, 8- (-^»- A) 
ElKARSON (Olaus) ®at fatjl 5Re(tot t ®<&iH|oU^ 

en^ai»fi:«9$rft}lpaa';K9rre{ra9 i SBulc ^9f{ei/ en af 3if' 
1)1 fortrcfptbsfic ^^otter. 

Jffiflifle Vfolmrt/ ^»oraf fn XJcel et frpft. . . 

EiNARSON (Pctrnsp lougriet^aSan» i 3^!afl&. 

iilttfcn bruselige Pericop. Epiftol. 

ElNARSON (Petrus) $r4rfl l ©i^JoUi r®(|all^0lt« 

iRi3«lfti*. 

©ftifter. 

fcftoks ^ua^-^olfif, ^wrfat paa 3*la«Mf. Sl&Pn. i739- 8» 

^ylesPi?ä3dsP4et«tis, omfat. Mfcr/ (DJ . 

ElNARSON (Sigqrder) gonrectOt j ©(^aljolt %HU \ 

, ©Prift er: 

ftoki $ojlil o w Cpipierne. OwtfaC. 

tbes GrifFenfelds £e»ttet ODerfat Mfcr. 

ElNARSON (Stephanus) gj^fi eg qjw(l t £attfaat 

© 3 errif^ / . I 

278 : Ein.Ejo Eis Ele 

0f^rtfter:- 
fett ttfanbj! IRegne^S^fl. 1737. 

EjOLFSEN (Einar) 4)ctrrt>fr©omm«r i »rne* tiojbi 
(ds paa Sf^lan^ 9p^f ^t^^i>^ S^ugm arM £ienr(ien 1694. Xw 
6^-1695. ' . 

SPrtftet. J 

Amgrim Jpnx GrönlandiÄ , af gfltiri 0Wfat nfM 3*0*1 

©pmment iM^et be gamle ®er< i O^. Tnggv«fon Saga* 
EisENBERG (Elias) {fdb { SiBitn^am. J^nt 

l^atpm Eifenberg, Friderici II. &t<UttXtt, ^X9tfi pj 

nif raioejfilbe. ^ant SKobet Thale Hoiaeen. löog 

l^n SRogifttr* 1612 Profeffor Paedagogicus."' 16 14 
f ilcr PIn ficar. 1620 ^roDfl paa ©«ptfar^ Og ©0gll 

«iliSeDfcv 09 Onl^etg $}cnisfitbfr* IDeDc 1635. 

^ ^ eFtifter. 

' 3Disp. de Piaeftantia Scientiae da amma. Hafn. 1616. 4» * 
Exe^efis de^nitionis aftim«. ibid. 1617. 4. 
Disp. de Unionc Anims cum Cörporel ibid.'i5lg. . 

ElSENBERGIUS(Petras) Danus. ^m tmU 

I<tt9e I tfg et (cgra^en i it S9ftfFe< @rat> M Notre Dame 

Confort». V 

, ertiftcr. 

Itinerarium Galliat &Anglix. Lipf. 1614» 12. 

ElERD (Fromhold voti) f^eb tti SBniÄPf^ )Mä $fi| 

9}ar t Sottgertg X)anf! SicncPii jrngt^SommiQarlH^, 0aicn| 

Q F t i ft e r. 

Stvlcg^ «Oanbbtfc^IetR. So(m^. 1645. 13. 

|(ri(o< £racdtlnn. jtopcn^. 1657. xa. ' 

BuÄt j . J • \ -^ 

'f - 

f • 

L 

K I 4 / Elie EK *79 N iELERS (Albcrtus) .' I , 0f riftet. 

)e Sirenum (^antu &c» Hafii; i688r 4* 

Eli^^ (PauluO ÄalDet i aimittbdifll^eb povet Venbe# 

feÄbc. ®aif fat) i ®at6nr(j t ^aDttnb imcflem 14S0 wj 1490* 

«ar fwf} fSÄrmdrtcr^SKuRf i Heljin jaer. ©etfta f om ^an «l 

tei06ett|^at>n; 00 McD-Prior i ö<t n^e garmriite^Slojlcr t (fet. 

pf ftcrt ®tr«De fammejict) , ]^\>or n» xvaikendorps Coiiegium 

?Baf fflert Leäor 99 Baccaliureut Thcologiae ofl Profrs- 

for Thcologiae öeD Si0b<n]&a»n« Um»er|ttet, famt en ofW fir* 
n\m \axii .bcn lut^erlfe SKeKgion ^er^ \ 8anDct, SDJ^n ba. 
ifuf w i gtoc^f iH)< oäTMor^nu* gal) %m H %M gatiotticof/ 
& J^fte om mefto »t«t)tc ^an t«bagc igicn, ofl fotf«fln»e 
R pojHOifFc aieljgton. 5i(ftt)|l iinf og l^an attcr paa ft« «iDer» 
om öm ltit|^er|?<,^09 («rte famme offentltg i SlioeÄflllx/ J»or 
ik öor Leftor og 6ognc'^:pr«Jl- ©cntK ^an« U(laWg^c& an* 

If^fDc, ai ^ao Wet> af «Inmcn folött porel t>cnt)efaabe. 

^f tifter» 

Jnffimtiö catechetlca d: D. Morteri Luthers HDe SatC^i JUlt 

r gorfmag i ©annematf. ^^»«.1526. 12., og 1571- ^• 
fros trijft mcb Refeiiii ömf«ttd|> afLutheri aaberif» 
bare @frtftemaal, Sb*>»- i^J^^ 8. 
f brt fkt(etlfge/ ii<^rtfldtge og ubtjJnDige SSreff, fom m «6e-' 

JhmrartC Sirttrre, Hans Michelfen af SKalttIM lob, ui)' 

gaa inrt Det upe Jcflamcnte , Det Konning Chriftiefn 
loD «nfdigen og lUitbotligcn fort>ant)le paa {tt tprahniffe 
®K«, ofl iffe @ttö ifl «off, etforCog (iiburiigt ©ftar. 

S^öre fraticFe, mn«ltgr, faatt, anne og faftige aRennifPei: (!äb 
l< tractcrrt ogirfwge«V^cn fort UoDert^iMntrtg. Äl^tm- 
I «^8.4. ^almoe 1539* 4. 

64 SRo|W tio\ Eli 

ftaflf m epttiiti SXiac Icb nHaa til {tt sanffe £(er(rrV 
brtammeök of Broder Paulo Helin , btnttcni til bejlaiiMf 
fomiobclige r^iffe 9 taenne tibt, oc erc icfe eimtt fotta 
met r^cnittenigr Sut^rö *^o5. ^b(^. 152^, 4. 
Athanaiii 9og om ^faltcretiJ $taft tt&fatt paa SDiiiif! 

trpft mcb Franc. Wormordi ©ot)iM ^fttlt^. Stop 

Su li>rt UnbevDii^tttg caa tl^en l^eOige $Keffe oc ^rnnij SSmji 
emobtiogre ttt) 0);ei[e^23r<(6ete, imt et fege Sil^csfr 
om famme CEBeffe. SU §Borseme(lcr oc Siaab 9 SiBbam 
l^affn. Slatftuug 1531. 4* - ^ 1 

ISn fort og (j^rifleli^ Unbett^iijaing yaa tl^et l^rmmeltse €tBd^ 
'9 SKcffmi föm !albe€ Sanon/ mttt tt foge flSrejf fii 
Sorgemejler oc fHaab o SRanbetl 'Sattuu J 15^31. 4. 

Sktniqt X>anmaxUi fRi^ti fSifto^txi oc ^xtlMx6 ^(^rifldijl 
oc retittibige ©cenfDar til t^e lut^erianjFe tKrticf le. In» 

prefftim per D. P* R. (d:, Dn. Pauluiri Rett, ubeil ^M 

I3(arf)uu0 1533. 4- • . , 

Sn ^(|ri(ielig bg nptedig S&cg omi^onscrtf gilrficrd/ SXtgt 
^anft ogl @tÄbrr« 3{egimcnte , Dijt^et aff t^cn |i« jlcr 

QRanb; Eiasmo Rotoiodama, Og fölbet Ctt ^ttjiett 

(ie^ UnbCYOiiäntitg at laxi, Sotbanftet af Brdder Pa 
Helin. JKoertilb 1534. 8* 
Cn f ovt Unbcruijning til en ^xi^ilia goteenins oc SDrligd 
emob lyneä uc^rifielige Smofi oc Sn^ebracFt/ fom o 
^afftoer t lAox $iib fllorbet ben meenige d^riflen Sitdt 
cenbref fige (Samfunb , €|rt(lenb0mmcn ttl rct flort Sti 

iut C2tf Eiasmo Roterodanjo, mctt nu paa ©O 

oDerfat og fotbebtet af Paulo Elix). 9tocirilbei534. 
De^nben ^ar |ian jfreöet Apolögiam Epifcoporum & no-j 

t^litatis Datiic^. Catalog. accufationain adverfus 'Regenf 

Chri- I - ^ ■ - . ^ , - ^ - 1-- _ .. _ . — __^ 1-f— V. / Eil Elk Elp Ely Ena Eng ag i 

j Chrifticrnnm. ©atitC 0»CT ÄOtlJ Chrift, II. SUppmiii^m. 

f. Commentar. fuper littcr., qvibus Regni magiftratus defe^lio- 

\ nis caufas prodidit. &c, &c. ^tnia inan iffe bttb, m it 
tcreftpffe, jin&e De iffe ^ef ®(e&. JRogle af^öattj gsreue fitt# 
\:Ui trpftc i bjnifi^e §5ibliot^. Tom.L p. 3^ & feq., og ioii. 
-f ani Vita PaiaiEli^. p. 159. conf, tV.B.Hyf.Aii.Al 

Elki^H (ivarus) ^rocuratot t)Ct) Si^bco^4lNi< aiAaiM 
jhf, oft OBet' 09 UnDcr aScttcm i ©annciiittrt 

^IpJ^BetiffSKeaijlcr ow STongFrid. v. %mxtrmn )c ft(t 
1746, Da fiuUs ajcjijljr mDrt, og ui 1764 induf. 

SJMI. I7$5. 4. 

ElPHEDERUS (AndreflS> ^ 

^ ©Priftet. . 
telTus anagitinnöaticus. Hafn. 1647. g. (Ti.^ < 

V ElYSIN (Gregorius Petri) ^ce PeTRI* 

£narius (Gisiaiis) qfh gite&Dor. ' . 

ePriften 

teri»*galcnt)er, S^t)». 1650. %. 

I EnGI^L (Chriftianiis) geb' 1688. :?3 <!)«. f iXtllQflcb 

p6i«lIanD, 5t)ot^9fl« gaUer Jacob Engel t)ar SrKDfer. ©if . 
|w(l iaiinftPA 09 jtöen i 5Koe«WDe ©f ok; l&öorfra W im^ 
""crcbc 1711. 171 S bleö •^arer »A Sltngllcb ©fote/ 09 f\\t 
ic 3IfCeii/©an9« ^irÄbifaiit DA Äirfen. 1737 ble» $r«(t 
b I5«6»i i ^aDrr«(e\&erreD. 2>»&e 1763. 19 geBr. ^qm 

ift mttfCathrine Lcipvig^ ®09»C'|Jr(r(lenl.gjfa9. En Chr. 

mvijjs ä)oter i aSinjftcD. 
BjMige ^Jfalmcr. ^aDertL 176^, %., m\> ERecf0r BiöVnfen$ / ^ /' 65 '^ EjkOBX.» X l / 


fe8z> Eng Eriv Era, 

ENGEiBRICHTSEN (Abrahamusj gal) 1573. 2J 

SKpr. 9)at eH^4^^ til S(tf9t)a(Dln(si i CarmfunM 0ro» 
(lie l €^ri(Kttnfanö« ««ft, 09 g»ortroöcr til &en befkattc Do- 

roche EngelbnchK gaÖCt, :5>r* Engelbricht Jörgenfen, ' 

6f rifter. ' - 

Anthotogiao: ©e fommtgtflc «i«rnerofl8i6eUameb6ftiw 

EnGELTÖFT (Chriftianus) 
:ta\tm Jens Nielfens 0$ Ellin Haiu©ottert 3tt6el/g5t* 

' IttÄJ^SSaj. St^vii. 1729. «• L. 

^ Engelstoft (Laurentius Sturcb) yr«e(tti( &mm 

«VbnffRiiidi I«le til ÄotijChrift. vii. @|(«tt9<g«H- «^»i 
1767. 4. . 

EnVALDI (M*""«0 Citpber. 

Ecioga in nuptias M. Nicolai Cafpari^Epifc.Eion, Haft 

158^/4- ^ 

ElLASMI (Georgius Nicolai) 

QFtiftet, 
Anag^ammatum Lib, IV. Roftöc* röjö^ ^12. 

ErASMI CHaqvinus) @ce YdSTäD. 

ERASMI (Johannes) @op^$r«|l i ^el(itl9l*rg. 

BPt^iftctr. 
Oi;atio funebris de vit^ &; raortc Joh, Schougardii. Hafii 

1581. 4- ^ V 

"" ERASMI (Johannes) ®ce SkOMAGER. \ Ekdmank ^ I ■» Erd Eri 'f95 f ErDM ANN CH«imönnus)^g0D i6 Ji. 9 9vft I iRfttCllt 

lirfen i IBreimn; f»t>0r ^an^ galxr af fammeiRat^nt^ariipra^fl/ 

'«&an$ ®08cr Ht Margarete Achem. d^ttX «t (on ^fitbt 

tmi i &hU\ ^Oatnborg 09 S^taOC/ teiflc ^dti 1652111 ttni< 
>n(tm<n giejlof, 09 fiDcn til 3cna/ ||t>or ^an 1656 tko 
^®?a§ificr. ' 1660 b(et) Vricjl i Stftienfelt) i jBrcmrn. 1675 
fr«|l til ©cotflii Sirfe I ^an»owr. i677?Jt(tjl tiiaQ8il()aM 
4\xU i @tQDe- 1678 {)of'9r(sbifant i iieben^at^n ^a< C^' 
Ic^SDronnfAScn Sopbla Amalia. i$S4 Q;eneral'@ii|»rtnftiw 
yNnt i ^o(jleen. ©rte 1687. 5 O^t, ®or gift nieD Magr 
I daiena Reinhordt. gn SBorgcmeflerJ SOottct af -partorj. 

ti SPtifter. 

rpisp, Tbcologica , Prasfide Varinio. Roftoch 1653. 4. 
iDisp. de Strigelianismo. jen,g[658. 4. €r flDcn for^gtt 
•, ogilbgtoCQ imtrr SUel: ViJ.orinus deviäus. HiUUIch'. 

l^alc^^rcbigt. ibid, 1675. 4. (Z.) , \ 

, Ericus Pömer anus s. »ott9 Erik af ^mmcni. 

Örrtfter. * 

[Hiftonca narratio de Origine gentis Daiiorum, & de Regt- 
i bus ejnsdem gentis, deqve corundem rebus gefliX 
\ Hamb. 1^03* 4. gr fibCll ifttfett i Erpold. Lindeiv 
brogilScriptor. reruih Septentriönalium Francf. 1609/ 
FoL' aj Lambeccii Origin, Hambutgenf. äc Anckel* 
mani i Infcripr. Hamburg. Hamb. 1706. FoL ^tttfX 
fblant Steptenii varios Traclntus de R^gno Dnnix Qc 
^Norvcgi^. Lugci. Bat. 1629. 12. n. 3. p. 52. e% \ 
Gvalterii Chron. 'Cbroilior. Francf, 1614. 8. Tom» 

III. P. 425. O9 paaDanjf uHgioea SJj>n, 1729. 8; 

af J. P. W. t>. Cjochum Pederien .Wieland.. ©09 ^oU * ^ n \ I \ M niÄtt fot i Mlmitt^ifl^*, ,atS?ötfatfer<iJiff<efffö»J 

Eric felJ) f mm tn sRunf , fom i&at letjee f aa be tiöer* j 

. Erici (Auguftus) . Soöff ©ectetem; t jRoiifl ehriftiai* 

- ÄoffSl^rli^e ®ef$Kr6una t^on Chriftianiivti iStt5ntttt9.Ä0p|. 
1 597* 4. 6r fiDitti ojjerfat paa ©Äftfl af A. b. Ddiin. 
S^n. 1598- 4- (^^^* ^0 / — .^ 

- Erici (Chnftianus) gefr i ®fBot9 1646. 36 @q>t 
^attt? gatet t)Är,Eric Nielfen Hollacnder , 95orfler Og «Si0W 
U!(mD i ® ftorg / ^tH SRobCt AnneChrifteiis^otter. 167 

We» ^osn^VtÄfl til <Sptte'®r«})re Äirfe i sbiBorg. j6 
^ttftijlcr. i699?proDfl o»cr gienW ^errcb: ©itt^ 171 
1J9 3ttl*' 9}Ät flift 'ind)"At\ne oftcnfeld , ^ni SotmanO 

. . efi;iftet/ ' 

.^ Af et flort og i»iMl0fttgt 9)a^rf, foml^an l^at>(c un» 
; ^leabet / imn if fe cr (ommet for Sffet.! 
" Erici (Cbriftophorus Au^ftus) !®u8ae ^^riefl 
<Steml0fe 09 Scjree i (StorDatti). ' 

. 0Prtftet. 
(Bennet, 93fa(tmr 09 ^oBeceer txl^^tt IDag i Ugett/ eBer 
^tamDeHborgiff e SSantie/SBog forbanffct. ;^l^f^0. 164 j^ 

Erici CGeorgius) gao i ^abrrJIe» 2far ^535; ®( 
l)eret>e i ^n Ungbom tU aSBUtrobers og 6(ct) 0)^agtfler. /9) 
. SKertot öet) JBergeti* ®foIe »iiKrent 1560! 1571 ble» 
f!0pi@taioatiget, ^m l^anD^be 1604.- 5 Sun. ^argi 

imcD iöiff «V Jens SJcielderups ©otjtcv af SSergcML 

e^ciftet. 
Oiatio de frateraa concordia. Wittcb. 1570;. 4. ' ^1 V JSri ^ S8f 
r«Nfc« OM Elifitct Pcdpfs ©otter. $^»«.1578. g. 
na« 9Jropl^ctt forflarrt i 24 ^^tcrbifener. ibid. 1592, 4. 
»«ttjna om äRenniflFcn^ Ubhotelfc iii ©aJtg^efr af Do£>/ 

Niels Hemmirigfens SftiftCT 'fUr&attjlet. ibid. ijj^. 
'4. (^Tb:An,^ 
ErICI (johanrtes) Dan, 3oI>n «ticfcif. f^ f 3<i 

laalrfcB, 1738» 3lÄug. Ä«fl8 gaDcr t>at Erkr Johnfen , 

wl SRobcc Steinun John» Öottet/- b«j9eafl»onbe/®anbeii. 

IM fin farfie Sarnbom giorto^ ^an faaBan ^^tcmgan^ t &rgntn» 
C^rifiniDomment^tnibfPab/ at ^an 1737 i ^an< 9ldrrtf 
1 9(ar Mo> tagrn tfl 9ti(« IBqrJ). ^tet^ ftben anfitagt ti( 
i^inset/ foraelnmflig unt)er ]^aii< ^orbroDori \r1gfu9 , 

iofenfens aafMrfcl, fom fijrjl »at Capellan pro Perfona titJ^of 

iiftcflarb ^ iticti {tDen 6o9nf '$¥«(1 1 (Seebcfiorb» ^n< (ur# 
^ufimiMelfc foraarfagcDCf at imtlbtt ^cant ^otitohitf 
en meget anbet^ I^D^amtete^eleCfliepiniLexiconuDerM 
1743 6{ct> ^an fat 1 ®rall^o(r< Gfate^ pj} M93ifFo|> Hai - . 
e, fi»m Da »o^rmDe S:ixtoVi\fitatox i 3<lanb, ptaveöt SDi^ 
pienet f^rtiiigairg t^cD Den faa falDeDt SSiD^^intcr S;:amni# 
[mH l^an faoDan S^trp^^etfe om Dettc ttnge 9)7enRtf!ct gltb 09 
^nnigl^eb/ at ^m ei alinne (ob ^am opjiptce ot>er itiAngeanbre, 
en enbog tiKsb at tage ^am i fit «^n^f og frembelef at farge 
r ^arn. ^n fuf^tc D4 famme SCar meb S5>ifFopen tU Stm 
i^m, Detfra til JBroaget i bet @lei»<g|Fc, og 174^11! 
't06en^at^nigien'og berfratiHSron^itm^ l^pot ^an af »elbemeite 
f op Harho9 blet^ fat i ben offent(ige eioUSBmfititctit, og 
fra 1748 til acabemiet bimttteref - S3er (agb< l^an iig (e^ 
i6er(igcfterbet ©r«b|fe ©ptog, Theoiogie, Pbilofophie 

Matheimtik« 1754'' Met) Aluinnus CoUegii Medi^ei og ■ 

'ecanuspaa«fejleret. Smiblertib l&aPbeM PÄSiPfapHar. N » . \ ,' t'^6 m {aa t)e{ i at conferere nogle qamlt norDi^e ioH , fom m lias^ 
fBibfiot^ef/ ogMl) frieäfbgattgtil^anf 95orD^ jaa(«ngcM 

pnbereö 9iaab og SiifFpnbdfc/ lagbe^on (19 ef^et {»et jiuriOtfEe 

^Hbium/ l^vorttbi l^an i %attt 1758 URberlaj^ei^ ftg bcii 0M 

' f^fliflc Qtmnm^ 85(et> fterpaa 1759 Pi:ofeflbr^jurist>eo^6i4| 

m 0libt>et'3tcafcemiC 09 I75lgtfitnict> Chiiftme Marie Lund- 

gaard. SmiMmit) tt ^oni glid OS SDttelig^eb yaagiBimttaf 

XttU StHmtt. $ii »756 WtiJt Jam «f Profcffor Koefo€ 
Aiicher tiltllbea Licentiat- og 1760 Do^tei * Ghideii i»Ju- 

N re. 1764 ut |an tttmorpnc (tl Snformaitor (98 9(r9e « l^f intt 
Fndeiic, (miht alt l^ati afbab pg. >0«i D«r 9g 1758 

Profeflbr Kofoöd Ancher antagCU fom VicariuS till^|fff< off<^a^^ 

iigc S^tetoäningcr. SRm ba bcrfor ilfe f uttbe ubt^irfcf 11 
Oaafnbc l^nr forble» bet bert^eb. ^ra 9bc 0to9. 17^4: |»i<< 
fiob l&an ciUige inejb bc atibre ^fefforer/ V^^a l^alnanbct 9(ar< % 
%bmmfixaiimn t>eb 6i>t9e kcobemtc, 

-Sftiftcr» 

Tehtamen Philolög. Antiqv» qvo norntna propria & cogno- 
mlna V^terum Sept^ntrionalluin iUuftrantar. Hafi 

Qisqviiitiones dUse hiftorlco-antiqvaris de vetenim Bor«dIiii 
inprimii Isiandoriim Peregrinatiqiiibus ;& Philipp 

Lipf.1755. 8* 
Specimen juridico-antiqvarium deExpo(idoneInfanluiri> ejas*^ 

qvc apud prifcol^ Bpreales caufisv Hafn» 175^. 4. 

Gfimetumgct 4»m ni^e 150gft og teirbc @agct i S^aonittiarf of 
SRDrge. 1755» 1757- g. ©Mti pn »ar « iUoiC tt 
f0ti|}e/ famkgvnbfebttteilRaaneb^Sfttft, faa ^r .X / , 9g m ilot a^cfl bira^t Itgt ti( Mi ^fotomg. (gftcret^ Eri - ^ 487 

{ m fw6e»f)a»nf!< 9ÖU)c^^fhlbn« ®dffab«7öt2)cdNo.6, 
SD09 l^dt (an a&cne fat Dem i @tij{, fom ben (InM bcr^ 
g^aeerim Dctimob et tafcn af Dc asmtmnflcr, fom ®cU 

jfoJct l&a»tf fattrt fraEggerc ÖlaffenegBianiePovcllin, 
\mtitt ba Iptot i 3«lanö fom Obfervatorej. 

il< p«a So«9 Frid, V. g^Dfd* SDaj 1760. @orie 1760.4^ 

itak, %ntnmhin%(X, txixi 09 SKcgificir til ®pjfciman» 
jolin Arnefens 3nt)(cOmiig til boi U(aoi)fFc Stcmrgaiiit.^ 
6owe 176a. 4. ' ' ' 

br(f Dringer til >Det 3t)ie Opiag df 95aron Holbergi^ Sianne* 
inarf< 00 SRorgcl i^igt (Staat| faat^iOt ongaäct 3^laniv 
famt bcjbanffe ognorffe Sobe. Soroc 1762. 4. 

e paa ®or0c SRiDbetiige 3((at^mici ®(i^clf(^X)a9 175^. 
®0W i7<5a. 4. 

i8(IOöerf«ttelfr,-Vai:iftntesLeaione$, {KnmÄtfnJBaer, fHxqU 
IletofSortere&ctfefttSpeculumRegale, ©aret i768-4- 

09 of £audmanb vidalins Slf^onDtinfl om piimii D9» 

fpm^, WW: Deo, Regi, Patriae. ibid, 1769. g. 

Ie pai Song Chrift. viL gotfeK ©iij. ibid. 1769. 4, 

^bTemtionum ad Antiqlit SepCentiionale» pertinentium ipi» 
cimeir^ d^ Somniis & Geniis.' ibid. 1769., g, 

ä)e«ttBen: - ^ ^ 

NeStkccnfione? flx SSerltngfIe tortut SCoifrr. 

Bcta^ofatng owt SKmnjionen af Olavii^ 09 Horrebows ®Frif^ 
ter fem giMantK 3 öee ipe @f. af 0la(|r* wr Dem S»* 
|a«M)<t ffiiffenfc^-/ it, 4Je ®t. >. 354' 3^^* 

|t(tmmn9 oHt be gamle S^tonD^ti 'Sgerbptftting/ .^voraf 

t^ finbeJ et Hbet Ubt09 i ^rof- Mtlieti Merc. Dan, Aouft. 

>• 1754: P*3ii-i5- 

Ittrmtiiing/om t)iife ®M9< Sabe i 3ilanb. 3»bf«rt i 9>t^of* 

i Rottbeaii ThcQria Baki«or, Pr©eni. p. 7, &c. \/ /, i*» ' iZt Eri Eri 

^ « . . • , J 

/ ErICI CJo^^nncs Gotofridus) ^tbx J£KMtf 1$atDoSoi 

Medicinae. - 1746 ble» ©taM^^J^pjtcuf \9tx^tn. Oi föca 
(om entrrpreneur forefloo M ttorfPc ®a(pete^^8anrf.. ^«Dc Ij 

e^m i SRprgc I768* 4 9?^»* l 

. ©Priftcr. , ' - • 

Dis;p» inaug. de difierentia methodi msdendl galtorum 

germanorum. Hal^ 1746. 4. 

0^fi)tcitif!c UntcttUMfmi for aRorManOS ^nbim^^- SSet) 

^ i?49- 4- ' ^ 

^m 6alteriie 00 falf agtigc ^prpota* 2lnt)f^tt i OccDttomifl 

^agajiit. Tom. 7. pag. 29. ' . | 

EriCI (Nieolaus) iBlct> 1688 DoSor Medicfiiac yaJ 

ÄiubtaJaöH* Umvcrjitft ^ 

Öisp. Jnaug. de Phthifi. Hafn. l688< 4« 

ErICI XNicolaus) @fiJ6p99criii«6ett]&fliwi/ 5t)0 

1 QPiriftet. . ^ 

Fundamentalis Figura Geormtrica pnmas tantum Ikieaa cir^ 

* i 

culi qvadratiirs poflibilitatis oft^dens , paa ^AllfC Od 

.£«till. Hafn. 1755-8. ' j 

ErICI (ThoraVinus) (gn 3«tettÖer.\ Trafislator Rt^ 

giusiFrid.III.fel». ; ; /. 

^ ÖPriftcjF. 

l^iftoria^de Halclano Nigro j . Rege Oplandorum in Nof^ 
. gia. Hafn. 1658. 4. 

" . Erlandsen (p * * *^ ) $mqtl SRajijÖ* fji 
ot)et goefoDcii i Siorge.^ , 

6Ptifter. 
©ruffenflPab* S5cj!i^t)dfe paa A.B.C.; 1666. 9. .' 

Erlandsen CWigfus) (So9ne^$ir# til ©etSetj 
Vmfi i @rui^pd6n<vi ®9(Te( i efalftolt @tift i S^lap». . 
' .. I I •i — , ,• Eri :Em ' «8^ 

|«g'tJra*lfm OlWr 85if!oj> Mag. Arnefen, Hoi. 1748 j 

■; jERNSTjUS^CDaniel) (gn ©00 af b^Q fceRcttDtc ^rofejfoc 
fl?nric Ernftius , fom nopfl cfttt aiifrrrt- ^«n Hx 09 |Jw 

eFrifter, , ' 

patilogus Operum Pai;entis auchis. Htfiv 1654. yG66. 13* 
ERNSTIUSrCHemicuÄ) J^fÖi^e(mfla?t)i6oj* i6%tiXy 

Hfiu oDlfilltgc 3(anit)caIanM. 1 1^35 Me9 ProfeObr jmis 

Bhilofophi« Moralis tjrt ®om 2lc«l)emif. l5(So faf5ct 

£i96en^at>Q fom ^ofi» Qg^SanctatcSffrffQr. x66i i\t& SUn 
f9r i ^b\<^p^Kt, \mi m ^f 9Re^ati(i^ctnc paa ten nve 
inflfe^o», fom^enafSeong Chrift, v. Wn) puMtt<rct. SDf* 
rt j^iabfii^dDn 1665/7 3(pr. ^drgiftmcDSophia Faber. 

" ©Ftriftcr. 
titeia JÄrijpruderiti* öt Jurispcriti. Bruns^ig'i6i2i. Arn- 

' öad„ 1662. 4. ' » 

Mo^ ad Arnobil Difp. adverfus gentes« Hafn. 1626. 12.- 
^jpifteti iS€öt«nti« CX VI a Stob«o & aliis collea* &N0ÖB 
^ nrPomponii Ahici Vitam. Hafri 1629. 12. 's 
Satholica Juris. Hafn. 1634. 12. . 

fetholioi Jurfs rclecla. Gryphisw. i65(5» g. 
Mnendatiönes in oper^ pofthuma Cujacii., Hafn. 1634» W» t - 
pmdencis & viitutis cirilis d: Vita Pompouii At- 
tici cum Notij*. Amft. 1637. 12. . . i 

|l|ari{aifc^« ^Mi%m Sfnijl. 1638» 12. 

|ariawiin obfervationurri Libb. II. ibid. 16^36 1639. 12. 
pbfervationcs ad Antiqvitates Etrufcas. ibid. 1639. 12. 
pedulla Hiftqria univerfalis. Sor« 1640. ' , ^ 

Irevis dcl jneatio Hiftorise Univerfe, Hafii. ^^40.^ 16* 
ataiog. Libror.: Manufcript. Bibliöthecat Mediceap. Ainft 
j 1641. 8. 1646. 12 ^ 

^ $ Bo^iii / 


ago Em ^ / BoetU Liber de doribus per fententias, Sont i6/^% x6^ 

P, A.. Bargsi de Ordine Hiftoris Romaiis^ fcrijptores legen^ 

ibid» 1642. 12. 
Qi-flXio jTtemorise Oligeri Rofenkrflntiii. Jbid. 1642. 4. 
Iiitrodu^lia in veram Vitam. i^bid. 1643. 1649, g» » 
Parsqvsdam a^^dendoi-Qin ad eandemrHatb. i66jO. $• | 

^nonymi Scriptores Genealogia,& Seriea Regum altq?ot Dc* 

nis ad Ann. Chrifli Z2i8 cum annotationibus, Sorad 

lS4«. 8. . ' ' 1 

Methodns jurls Civiiis difcendi. ibid, l,<^47* 4* 1 

Valerius ,Probus de interpietandis Romanorum littem &Ci; 

notls illuftratus. 4bid. 1647. 4* ' 

Breves annotationes in Libr. K digeftorum» Sorx 164^6^ 4^ 
De vilrtiTUbus dianoetici« & virtute moiali & vitip geni 

tim. Sora 1647. 12. ' . 
Disp« de veritate SummiBoni. ibid. 1648. g. 
• — — Jundica,,de Qyacftionibys. ibid. 1650. 4. 
iipi^^-^deFide pubiica Stprlvatafervanda. Resp.Thag^Rn 

bc. Hafn. 16^51, 4, ^ " - 

Job. Caffelii librorum a le jundim edendomm iii eext 

Claffesdiflributio. Helttift. Ij55I. 4. 

Libri III Senecae de Ira variis L» L. & DifTert. Philologidlq 

.' illuftrati. Sora 1652. I2i. 

Sabbatismus, f. commentatio de ftudiis diebus feitis ConvO' 

nientibus. ibid. 1656» 4» .' 
Exercitatio de forma a£^ionum. ibid; 165$. 4. 

Qy«ftiones Dominicales. ibid. 1656. 12. ^Kf SpbfF* 
Scriptorum fuorum index. ibid. 1657. 4» i^^4' i^« 
Annotationes in Corn.' Nepot. a Boiio edit^.. -Lipf. 16$ 

Jen« X675. 8* & alibi* 
Comp^ndium Pbilofophiac moralis. Sorap 1658. 1,2., 
Panegyricu^ Frid. m. iliftus. rfafn. i6«Q.. Fol. -► 
. ' Dt \ 
\ ir ^ Ern Esb Esc Esp Eff k^i 

tkytrtL fidc. ^aa SpöjF» Sora i6$^. I2. 

uenea{og!a Rantzovinna. ihid: t6j^6» 

JSfl<P<if dHfToOo^ S. DiiT. > polthuma d^ vera PhilofbpMaC 

Hamb. 1665. %. stttor famoifficb uDgii^t tifiber %U 

td': Arillarcus Philofophicus. 1^78. 8- 
^pift. (ie PsnuU veterum adjeclg B. Bartholini de eadem li* 
I bellö. ^Hafn. 1555. 8-' ' * ^ 

Jpift.deColo NiyarioinCentur. II, Ep.Med. Tb. Bartholinu 

to|fillw €pipler i\\ D. Oluf Worm , .fom fnört inbfem 

iMant Worniii (gpi^lct. p.600 &feqv. (TC.D, B, 
Hyf. Sf k. iWifir.) ^ 

. EsB ACH (Petrus) ©orgct og ^pf/®meD < Jti0(eiil^aM. 

öfrifter. 
^c|le'6ttttr. S^n. 1727 og 1763. 8. • 

ESCHILDSÖN (Nicolaus) eof^nt^XdH Hl ®t. Peder$ 

f e 1 9le|l»cD; 00 ^roDf! t^cmbct. 9)or en af Or 6 »))roDf 

tc) fom 1614 6Iet)c inDfalDcDe ti( et eptraorbinmre ^^tot^fie^ 

obe i StobenJ^Q; at tomme i t)en fKtlig^oni %\>\^ig^ti 

cDem ©oicC-Rcftnium 09 SRag. Oluf Koch. S(eo ^Dcn 

om'$roofi og (Sogne^^raitft i 0ioe«f ilbe. 

. * SFrifter. 
iifl^^JrÄbifeO 0Det:HyIIeborg Skinkel. Ä^t>, 1614- 8. CBib.Afi.y 
y ESPB (I varus Petri) . 

eftiftcr. 
i&pis Superbis o: ^ofmottg^eM @teen k. ©angoii j.* S(\)ii. 

EssENDROP CJanus) 1764 bleij Slffeffor i OBer SBerg* 
M t>aa Song^berg. 1:^69 ^tilm % (et SongL mxft( 
iJc8|!Äber« «el|f«.. 

, ©ftifter. ^ 

»p(! og oeco.nomi(!. »effiiöelfe ow Ket ^r«jlegielb i %* 
flewbuttl®tft. Ä^vn.i7öi, »• 

SI a Caii ' ,; - . l N 292 EfT^ Ewa \ / , « \ Carl Guftav Bojes 8an^*g)ttöi|ol0nte9« 3n&^««iRÖ W5Jf|a«> 

OmJIarfaflett jog SSaab imoD Äul' cter »ranb^aj:- 3nDW 
iijicononv SRagoj. Tom.iv. p.;^5i. 

EwALp (Enewaldus) %9i 1696. ap 2(Ug, i «p^flfl 

i Sutrtet 9tiiit / ^wt|)(m« gabcr m |)r«j!/ 17^7 Me»Cto 
cmtftct »rt fajmfcn^ufrt i Äi0bett^atm, fom tw ofÄongFri- 
deric IV. bU» |MfW. «aret eftcr 1728 Wet) .qjr(c(l Sokm 

fleb- 1747 Prof^^or Theologiac extraordinarius. 1749 

tie. S^Mi..i74i »9 1743^- 8- ^ J 

fcqv. in 8- 5 2>ri^- \ ' 

l5fiWf!« €weort«ni ibid. 1748 og 1749. 4. 3. Voh 
StbeoDc ®e((;« Daglige Opmunfritig.. ibi^. 1752* 12. 
S)m cnefte fanöe 09 falifle SJKitumrt Ätlöe; @uM OrD. ÄJ» 

.1752. 12. 
©ctt fanDe €|tiftenl)om« ©.nmbtol^ Stttibct 1720. 12. 
fi5r9^nt)cl{e« ©emcnter i @ttW £)tD. ibid,i72i. ia. (äa 

EwALD Gö*^*"^^^0 *tt @JM^ afttirjlanfarte ^tpfcfir 

-\ ; 6Prifter, - ^_ V 

Pyrologia fecra. Hafn. I759» 4» , 

e$»at paa bet ©patiSmaal: ^t)orfor eo gttbtommclta S^fb 

ux forö0bctt. S^»n. 1764. g. . 
Adöm 08 Eva, cttrt Den ttlpffdige ^we. Sl^tm. 1769. s 
J^ffenä 5empd/ enörenu «nöfart i 3 ©tpKe af gptfBj 

jlif ntK n nit\i^ SJiDwjfa6cr. @owe .i7«4- 8- s F^> •> - h - . • s Eyc Fab ' a ^3 i, EvENSiEN (Lorentius) fJrocuratjjr i 3lorge. 

[ Qftiittv. . , ' , 

%ttnnerfn(nger angadcnbe Sätt^Sffam* Sronl^tem 1759* 8. , 

^' ibid. 1759: 8- 

Otti S»eDbom«/3R«rift i ObtU^ og 3tawrK'®n9tr.. ibid. 

6n ?0«nm9«^SKet til 3f«>t6efloM, porl cr ffcrt 3nt)Mcl. 
' ÄJim. 1762. 3.^ 

8ttWi«nm8 til be ©teteri qamk m^< Ofl norflPc Eo^e^ Ijuot 
ofCbriftiani V, «erffeXoöcrfagca. S^m 1763. 4. ABER C^^gu^i^^^ Chrlftianus) 1766 ilt» ^X^ AI 

Gftifter. - 

r«^ifm o»er 9D?«tt J- «♦ ^ 4* iWd. 1765. 8. ^ 

Faber Hcnrkus) ÄeeSMiDT w ^ 

Faber (Jacobus) Jeö i SlorfieBing paa galjier i522, 

pto Oct6. ^an« g«lWt Ht ©OCtor Daniel Fabiitm*;; 3>tl)tt^ * 

|in3 Sophie Frid. IL (gnf c=!Dro«mng« SJaaft 09 6an^!er. ^im* 
"Jrtet AmiftLund. • 1647 ^kö ^ontector i SBftfltg ®f<5^^, x 
Jcrfftcr @oane^0r«|l i 6fi»e; 03 1667 «ogtte-^Jrajji til m 
n Sirfc i Slrtct$a«n. S>flöe 1674. ao^rtr. ®at to 

|ni}«^ift. i..SKcD Maren W^iidal, en ©otfct af ®ijföP 

i(^andal i SSBt&org. 2. ^0) Magrete Schumacher , @£ifl«r til - l 

''^eam^jiom flbtn hmiMm^ab mb 95if!op Bagger. 

sp* de bono -& malo* Wttreb. i645# 4» /^ / \, / ■ -T ^94 . Fab ' ^ . * 

'■ , ^ ' . - • 

Disp. ck Mir«culis Chjifti. Wkteb, i545. 4. 
__ de PerfonaÄ offici^ ChiiftU Pratfid. Laur. Mkrt* Sca* 
ycnip. Hafn. 1647^ 4.. * '^ ' ' . 

Sitg^rtrbtten 0t)f r (g¥fe/93ifli>y / S^oct Hans Svane. S^^ 

1676. 4. (Tb.Bih.-) *^ 

Faber Cjohanncs) göD 1 9!9efi06tn0 (»aa gafflef 1621, 
fSroDcT til 9i(cf}forrtge. dietflr i' nogle 3(ar ukcttlanl^ , of 

if[et> Juris uttiiisqve Licentiatus» 1^57 PAfeffor Eloqven* 

t]£ ))cb ®or0e ^cabcmie. £)obe i ^^beiil^at)tt 1659. '< 
gcbruarii. 

SFrifter. /, 
Disp* juridica de Jurisdi£tione. Franc. 1647. 
Diff. juridka de Qvsftioiiibus , fub Pnefidlo ErnlHI. Sor* 

1650* 4. - ' 

Jus 6b\Pri^ilcgittm de non appellando. . Argcnt i653* '4^ 
piir. de Infcriptionibus. Sofae 1657. 4* ' ^ 

Cafp. Schioppii Infamid Pamiani & de Stilo Hiftorieo^ Jodi- 

cium. ibid. i5^8*.J2. 
'Mcmoria Sebcftediäna , Chr. Th. Seheftcd Cancelltr. Ref. 
. Sor« lÄ s 8. Fol. ( TA. Ö. B: Hyp. Bib.^ 

FÄBRICIUS CDanJel) 

Sfrifter. 

T^rn^atus ae Islandia & Grönlandiar i6i(JI S. 

FaBRICIUS (FndericusWilhelmu& Petrus) ga^ 1741 
\ tanDer. ;Oflrtö Sab^t D* J^ban Chri*ftian Fabricius , Me; 

dicas Deb Frlderi^hs ^ofpital t :SteBett^at>n. ^anS SSoMj 
Anne Hennings. (gtnbcrcDe förjl iaitona/ txreftcr t Si|| 
kn^aon, {eib<n 09 SOtnBorg , , paq 6t)ilfct fibfie ^teD 1^ 
X767 t09 DoctoP^raDcn in Medicina, 09 pD^n gtorDc 0^ 
Rcifc iateftnrm (Sngdanb/ lStiarif<rtae 0g ^pbfifiant). 6Frip 1 r . - ... 

t ■ • ■ > . » 

l . » . . \ 

I Fab ±95 ©ttifter. . 

Dc motu bumorum progrcflrvo, vcteribus non ignot©» Alton» 

Tcntameu Medicum dc Emctfltrophia. Edinb, 1767. 8» 

. ; Fabricius (Hcimcus) (gnCton afa«flf0laent)e©0ct 

Jocöb^abricius. 

6Ftiftet. 
%atio de Julii Cxfaris rebusprsecUrc gcftis. Hafn. 1646. 4. 
FaBRICIUS ( Jacobus) gaD tiKirjlorf^i57^-;^8 Slug. 
>5«l« %c!b€t Ht Hcnric Smidt. ,{HIB# SRofcCt Dorothe Wulf» 

iDploiOt ftg (oi Tycho Brabe f aa UtanuSotg fra 1 593 ttl 
159^. . 9ieifie.4)crp(ia ubcnlanl) 2 / oj i6oi Me)> Doöor Me- 
idiciii« i 3etta. 1603 tit>'a»cbkttjJ |o< ^crt::9 Johan Albert - 

df SRc(!(lea6or|* 161 2 Profeflfbr Medicins & MaJtbefeoa 

tSKoM- X038 (mn (t{ JtMeii]^a))ii^ 09 ll<» H^^^ioa 

|«S Song Chria. IV,, 00 ^(cii (0i Frid. HL SoDC 165a* 
[H^n^. ®ar «ifr mcb Margrete MylU* 
I Qttifttv. 

[Disp. ihaug* de incubo. Jen» 1602. 4« 
Fu-iculnm Melicum. Hat. Sax« 1600. g. 
De Urolcopia C de Urinis. Roft. löoj.^Ä» 
DiflT. de juramento Hippocratis. ibid. 16 14» 4. 
'^ — de Cephalalgia, i.utamnali. iby, 1617. 4. ' 
jOratio de Cauiis cruentationi^ cadtvei-um pixilente homiddt* 
^ ibid. i6:>o. 4. 

[Di(t de Vcrtigine. ibid, 1610-4. ' ^ 

I*-— _de Catharro. ibid. 1623. 4. 
kitiftimtio Medici. ibid 1639. 4/ * 
lt)i(f. de^novo^atitiqvoOipitis nioibo ac.dolorecum aliis dir* 
P qvifitjonibus medicis. ibid. 1640. 4> 
|£pift. de vi^Ineribus capitis Se aiiaium partium {iiigulanbur^; 

Ifjirttöc» 4»^c jferc ©ift^utatioricr, . (Ji.Hjif.R.y 

24 Fabki-- \ V • A^6 Ftb Fal ' , / FABRlCHiSC.^^'Ä1lnftsCh^iftianu$)g^^I7ö5C^Äft 

*«D S0«^er , ^iipr l^aiii g4^e^ 4)r* Jo|pan Ch/Iftian Fabriciui 

>)ar ®Of}n^<PrÄ(!. gDJobcrfn Mette CJiriftine Buclioltt^ ©to] 

betfDe i ^dUe oö (»erJitt, 0g (oj 1727 tll ^aBe l>0cter^ti 
tcn in MedJcina/ ^at fxbtn 9(i)fini^ i tBnitt, btxtfttt 9lti\ 
imi ttD M Songdt((e Fi iderichs ^ofpitai i S^i^im^mu 

^ / . 6ftiftetr. 
De venae fe£lione abomim piiefervante. Halx 1727. 4» 

d^ftcrretnin^ otti M ftiii^e S\^t(ak'&a\t ^bfttt i Mt 

BrnJ&dPnflPc terte @e!ffQt< ©friftet Tom. VIIL p. iyi\ 
Untttti^t 9dr bie Strant!eti auf bem {anj)e. Sontierri 1738- SJ 

.FaBRICIUS (Johannes Chriftianus) gsS i tplli>Ct/ 

90ti af ^{«(tfortigc. «Oar fiuberet t SMtn^mf oi m 
Linn^QiUpfal; 09 fttKn fltort en soi ul>ealaiiM iKcifr. 
tiu ^^rofeflor ori) Den ^onselige ^nDrcntHig 4 Oeconomtfii o( 
0}atata(>^tfioriea i^aa S^^rlottniborg. 

Sf riftct. 
fficrtj^eibiiiuns ber ^oo^ duf fauren SSiefen. , 2(abffrt i D. 
Schiebeis ttcuc 6artiera^®(^rifeeti 5S|etl p. 409., j^aB^ 
176Ö* 8. 
Fabris (Salvatöfc) gjat l iBegonbdpm of ferrise 
(ulo italienf! S^Sttnrjlev ^o4 $oiig Chrlft. IV. ^ 

ÖPrfftet* 
D€ tö Schermo overo Scienza d'Arme. Copenb; 1606. toti 

ivamme ttalienfle S^tte^Sf^fl PA<k S:9bfP* £<iM. 2677 & &| 

flius. Fol. .. . ' 

li^AlySTRlUS (Cdnurus JöK) 

eFtiftei?. 
Foemfftom MiltelhiDeörum Centuria. Hafn. itfa^/ra» 

FaLSTER (Chiiftianus) gab 1690. r3ar\. i ©Ml 
tttilt» 9}r«^fleg(iarb i f aalanb; ^oor fyxni Sober ChrifHan Fd^ 

der i^ m $r(r(i, fom {iben hlt^ f^xfi^ua ai e<&tci6tK il X ' IMrtl«f 9ftfBt«|d)fr ^^ S[al(ler. 4)att< SSotxr »ar M^nc 
P€dew ©ott« Staal 1708 beponmOefta g^9<H0Sill8^fo^ 
le:|)a(i gal|lcr. 1709 iXf» Collcgt i fimtmc Sfole. 171a 
fonrcffor i 9li6c. ^ 1714 SR^gifkr 1713 SRccto t bcitielb* 
It9li(nr$(0lc; 04 fon cfM i famme Sor fir$ongcii$ $Be^ 
»iltRiiig dt 99be tilliflc Conrcctotolrti 2En(fi>ntiier, imob At - 
|4R ^oiM fii bucK0 ®Hbrcct(Nr. 1726 6lf0 tilBuiKt 9t9f<rilbe ' 
Rcctorat^ fom (an tffr fmoMog- IDBbe 1752. 2400(06. 

Bof Jjft mf& Mätgrcte Jeni ©OttCt Baigge. gjar Ctt (lot . 

fhiiologus utinus , pg ||clDifl Danf! 9)oct «0an< lonrbf St^ii» 

jftftlb meö Stubclio erfarM af (an< Animadverr, Epiftol. ad- 
terfiis cundom, 

Spiftola breris latina de Lexico fuo Ai^iKC^reM» ,Flensb» 

S&pplementum|Llngvje Latina, ibid. 1717. 8^ / * 
S^nimadveriiones Epiftoiics adverms Stubelium. 1717. '8* 
(]^ftiones Romans. f. Iclea HUkorix Litterana Romano- 
<rani« Flenab. 171 8* 8* Adje£h Memorix obfcurs 

pgitetiones var^t Phtlologicap* ibid. 1719* ^. 

pvMii Älaj^Q^rm wa ©^^ $^1^0.1719. 8* 

pe variarum Gentimn Biblibthecis Scholaflicis*. Flensb» 

1720. 8. ' ' 

It^igiliaprima Noftiiijn Ripertfium. S. Specimen Annotatio- 
numjn Gcliium. Hafn. 172 1. 8^ >©rt fiott 3)«rf/ 

fom ^an J^ax 0rt tiitl of Noaes Ripenfes , foxmti 
\ in Manufcript. poa jtt^bml^aDni UtAm^uU SttiiiM 

Mcmoriap obfcurap IVpartibusconiprebenfiP. Maihb. 1711^0. 

Stoi^ldfrtSalfl äK»ir-SDom/®rplc. Ä(w- 1727- FoI. ^ \ At 55 Amceiii- « \ . I I 1 . »9^t . Fal . . 

^ 

AniartitfttesPKilologicff. S.DiscuffuJYttii.' Amftelod/i7iJii 
173 !♦& 17321. 8* in. Tora, » 

Juyenalis SatyiaXIV. cum intcppretatione, AmHptatiuncuiJs 
& Vörfipne Danica ligata, Hafli. 1731. 4,^ 

Stiöge^^falmcr |)rt gSiffop-^ Thuras 95e(|raöet(c. ibi€l.-i73i. g, 
Saffedfe til Gabel for gommuttitettt i airb<* ibid. 1735. 

Föl. it. 173a. 1737* 4. . > 

.©ertciiVifom et-©oD'^uu«. - 
SDiffe "Stöcrt ftjibc Optttfltdfp. ' 

SDoarctt, alAmobiffe «m^SRejltr^ 

SDea tmarlige ttbettlam)« SReife. . 
SDen tiforfoarlige SKecomtinetibatis^n. ' 

£)ijTe fmaa fatöf Hf^ tmtaUt m banfle ^</ m iH 

* FaLSTER (Petrus Ni^lai) %Bb i6tO. 1629 Ufd 

fittrte fra 3loe«filöe @fob. 163? M^ eopeOott i c@wrti 
»aa 8aii8clanl). 1638 Soflne^^ro* til ©tctiifJru^ 09 tunM 
4?Jm^ ^^iS ©ognc^Vmft fot 6tHans gÄroig^eb i ODc» 
ff. 045 Me» S»a#ct. 1660 ?prot)|l i Ööciife ^eW 

©06e i65|. 19 3a». gjar gfft mc^ MareuKrag, *g)r.Knii< 

Krogs ©otter t ®t<enjlrup* ^ ; , 

G^tifter. 
iUi*^X»iiUn mt Ellin Giöe, Ä^t)b._i6i6. 4. > , 
FaIÄTER (Thomas) . 

,. Sronl^em ^750. 8- / i 

Ceiifol&ifl S»örÄ<n/ 09 2tfferi^2(nba9t. i^id. 1754, 8* ^ 
^ SröeuM falige Jilfhmb. ibid. i75^^i8. 
«fa?lm« ^tJilt I ®m>. ibid. 1758. 8. Farse- 

I Far Fas «9f > 

, PaRSENIUS Oob*"neO g«6i9li6^ ©at frtfl 9l<Ci 

fet 1585. )8U^ ®ojncjgJr«jl tx^XciJie i ^^Unb. ©^DC 

1603. 32 3atl. gjar «ift meö Anne Jörg^ns ©ottct* 
Ipithalamium in niiptias D. Andresc Lymvid. Hs^h. 1577. 

grtie Ingeborg Scbeel til ^aargaott)/ ]^cnbt< £iiNa S^vncf/ 
'Wn> Jormebclp Stuctort 2)»D ilfc trpft. (T^n) 

FaRSÖK (Severiini* Nicolai) 

6Ftfifter. 

Fasting (Claudius) g0i) i gScrgt» 1674. 17 2Q>ril. 
:^an^ Sat)fr i^ar Lyder Fafting , $U6monb (ammcficM; ^an< 
'8Jol)fr Eiiftb^t von Rechen, Ubi fu 41» Sor milicDc ^an bco^ 
|( Sordbrcnr , fom 6lbc btitamna ttn Daq. ^ * IBIeD^dctpaa 
[ipKagen af ^ortti0t)ereti Alchie kom, 09 {ai x ^aqmt la^ 
Ntc @fo(e / ^orfra ^on 1692 tii 9(ca6cmi(t bkt>t)imitter<t, 
||i0r ^an for^etaIi&(^bIe)> ontagetl bm bcmnmclisc $rofe<^: 
j^r 0$ Soct. Cflsp. Dartholins ^uu J , 00 lag&c {ig fomcmttK' 
h <(tcr i)tr t^C0losif(e Studium, og f^gee »eb seifiHg (Sm6ci>e 
jm mt (5ef9rt)ring. sQicn ba Sorf^nct if fc b^tixl ^m ubfcKt 

"fim, tcifle ^autfta UbfianDnc Examina Aca<ieaiica tti;®^' 

tniSKB^ ogpticiltgl^cb^otgterecnSKetiietti^oSanb/ 8i^iKfe« 
is og f ngclanb fom Cornini jponair t {)anDc(< ^ ©ager fot 

pomraerce-JKaab Jörgen Tormohien. i6j7 M(t>i^an 3laab* 

Nttb i 95ergeif. 1701 qjofttie-sKefler/ .oft 1704 ©orgeme.- 
r famni<Reb* SDa 3Ib<branbca 1728 ooergif ^iB|^ff(at>n , 
ir^^an bcr til{i(Kbei»g Qtorbe' ab(!illig< gobe 3lQflA(tcr, ^doT' 
un beel 93ataitfoii af {)r.Oberfie Wfilthets gie(^moit'Uc»' 

lani 3(nf«i^fcUc(roet for ^t giore Sienc(!e i ben fovfipmbc. 

p!)> ^an BUt) berpda 1729 ^ncenic/9iaab* S}9b< ,om|iber 

ISStrgen 1739. 19 3ul. 9Jar gift imb Anna Tocmöhlen, 
mtt\X)U €0Wnur(t*8^ab Jörgen Tor;nöblens ©Otter» ^«H' 1 \ jöo Fas Fec Fci 

^a^tt |(ne QtUtx^txitu , fom ubt^irfcDe f r ^oinmfillon tmot 
iam i ^enfcenbe ti( ^ani ^mitU g^relfe / famme nubt x6Wt. 
SDoo^ ilap (dR bcrfra fbin en onrlig SSanb- , 

Disp. d6 Neottieniis vcterum Hebraeorum» .Hafo. ^693. 4- 

Sorfeg ttt en txattat om ben c]^rifieli({c Steltgiott^ (5aati|elr. 

Ä^DH. 1728.. 1729. 1732. 8. ,3 Tpmer. 

f[orf0S tU en $rac(dt om ben jiabifFe Sielision. jf^Dif- 1733- 

FaSTING (Lyc^er Montaine dc) geb i SetJQ!. ' f P 

' ter noftle 9(ar< Steife i fremmebe £anbe^ fDm ^an t fpaaf!®0e^ 
Jirtefle, ogberfra beg«b jig 1715 til SJenebig, ^t>bt ^aaBtct> ®0C« 
^«i^ttatn/ i^gbibaanebe $tigen meb t^xUn til 1718/ ^a |an veb 
^tebenf ®ttttntRg tog ftn 3(fl!eeb/ 09 fom ^iem cil Sanmarf. ' 

eFrifterr 

^tjlorie omben ftbpe benetiattjfeoötprlifle Ärtg- SJt^n. 1720- jf 
® rtfti»elfe o»er SKorf anb* (Fr.) 

Fästing C * * *) 

eFtrfftetr. 
Evander 05 Alcimna. ®t ^prbe^Ct^ffe / ODetfot ttf Gesiie»^ 
/ ' Ä^bil. 1767. 8- 

: Fechtel (Magnus jacobi) ÄongclJö \ fRmtt^m 
Sti06cn^a»n. ' / 

e Pr t f te r. ^ '^ 

$ra<Wom be (tbfte SJerben* ting, Ä^m 1656. 8. 

• FeIGNET (Jofeph Cirl Julien de) b(e» SRlbber 

©annetaog x öct 1766. ^n bar 1*^48 3n9«n«^n^3Jfoi 
f ben ^i)Ijlf enff e gortijicationg^Stat. ' ^<ir fiben efttr SourtR^ 
abanceret; og er mi ^enerai^Sientenant af ^nfhntertet; ^ 
- ober giMr«fica(ion«'©toten/ og ®enetaI*fiDat(jcrmejJcr. 

© P t i f t e r, ' 
!Bfrbeflerun9 ber SKoberneo iJottificMion. ®iiS<fff. 1748- 4* 

-1 ' ^ ron I. i ^* Fei* Fer Fes ' 301 

I von Feist (* * *) %mx^ t>c& ,feee ^olffeejiflc ©^' 

i fcrtne 3nfantcric. ^^^^ - / . .. i' 

Ärimr «iBrt l)faif(^ Offiders. -— 1759. 8. ; 

■ FeRRING (Chriftianus Chriftiani) 1(564 Me» ^OgiUf 

!Djjbei64i. 

j ' errtfter. , ^ 

^\ S^»n. 1627.' g, i72|S. g. . 

HoroiogiujnSacrum. b. e. aontdtg^elertjon^^ Jnbr^oIDeiitc / 
j iicflft aBcgorijTr «cftrnfttinger^t 6ct>c riaar Äl^^IfcnPaar- 

; . ibid.vi633, 12. ' . 

; ®9!önc 5anfe/3lirrg. ibid. 1641. i66i. m, C^-.) 

Y FeSTER (Dietericu? Chriftianus) «Bar Iff^ t jillC Okge 

llfaroptertDcbStuöcringer, jm% cpnöitioneMe t nogfe 8tat 

fbm Sicaer ^0« Profeffor Wad/ki2r. 3mi6lcrtib cultiveredc 

W t)et) egcn j^liD faaf f De« jit noturltge @eme , bcfratcrlt^ t ^ l 

ijc fmuffe (Sfrtftcr , foruDmot (an^ov tignet £aiiMorteroe til 
bntoppidaos ©flnjfe 3(rta«: 3lu er ^n 3nformfltor i Ma- 
jÄcmttiqven j Jrotttjtrm veb bcn angcllte ©tiftrife. 

L *759- 8. 

Iractifff eJcomctrk. »bid. 1764. 4.. 

^ractiff 3(Rt>t»mn8 til at iobfere D^ alfiifnbdtge SintfT t ®0(^ 

I , PEtoer. ibid. 1765, g. 

iRe^onijr IBet^nrniagcr om vx S^rfFc 0»df(^ti»* Oecon.'^^ 

l 8«i. Toin. 4, p. 365. ^ 

(Pm et geomfitiff 3Ä|lrömcRt tH SDiRancerlUbmaatirHl- ibid. 
I XQiii.5..p.87., • V ' . / .' 


50» Ffes Fie Fin ^ Öin t)e giepertartjfegicflnf^Stoffe. «>;ci. ?• 109. 

Tom. 7,p.!247., \ 

.PlELKEKRONEt Olaus) ^on* SJaM tar egtotlig, 
(Dlttf tTielfen ^ie(d[>e. SRen fotti ^an ))ar faO i Sanbifret 

ne / tiitog 1^ ftg Det SRat^n Fielkekrone. ^an »ar Doaor 
Medicin» OflaffcctenbC atanffrt for Polyhiftor in ouyii f<;i. 

bili, fatte fi9 og ^t noglc i et llagi Stnfeelfe/ faa at ^ 

1668 Meio bcjfrffet til Profeflbr Thöolo^^ia ad!junaus M 

Uniöcrftteftt i Äi«ben]^aWr meb Succeffion.^ SSitnia 
jmiMertib af im ^erM ^ige b(e9 uMa^ til ISatrne-SaDer i wt 
^rue $irfe i St06en^aun, giorbe ^an ftfl ttfpnitg, og 6e9a« 
(ifttU ^Oatit)/ ^Dot ^an agereDe ^Sebicui, og.tobe x6i^ 
3 I^Dtltet 9(at Det til ^m^txbatatt trvft Catolosui oi^et ^ 
»ibliotef in 4^0. . , 

^ SPjriftet. 

'ZvyXct^PBiv 1?^^ ^^^^ Hafniae a Peftilentit libcratiode. Lu 
gat^fcripta. Hafn» 1655. 4, (Tb.An.B.lIyp.y^ 

FmSEN (JohanneO 6ee FiNNÄlUS. 

FiNE (Ariioldus de) g^b 1614 i ^eljtngSorg i @Ii 

tie/ j&I^Ot fiatl< gaber Johannes de Fine Dat ^robjl Dg ®o«tt 

^t«|l. ' 1637 bleb gonrector i 85etfleH« ®fole. 1639 

gifler. • 1647 SRector, 09 i563 Le^or Theologia vfam 

(10« / P9 @09ne»5pr«|l til ^^atier. 1 672 ®ijIop i Jroa^f 
a^0be i (amme 3iar b. 6 gio9* i pxlta t^eb en Orbinati 

?5at flift meb Maria Hbfiiian. \ 

Sfjttfter. 
Inceiidiiim qvod Bergis lioricorttm d. 5 Jul. 1640 horr 

di» Rämmi $. grafTari cspit, eUgiaco carmine deli 

tora. Hafn. 1541. %. tXikU r. s, • f _ 

' - ■ ■,■•■• ■'■ ■ 

I ;'■.■;? Fin'/ ' ; / . ^oi 

baceaf ot>er jtcSBoffgSoflj 20 ga^/ Fatert ^emA« ©tr»* 
[ . '«o». Sl^i^tt, 1662. 4. -. ^ ' 

^emis Araoa. Hafn^ 167^. FoJ. {ThJBJiyf, Sfic, At; S. Z.\ 

'^ FiNE (Johahnes de) ^aitx t\\ 9f?(iforrige. Jpani ga^ 

per Uar Arnoldus de Fine , $ong Frid, IL €a»cl^gj?cfler, 09 

pnonicus, fom fomrt# Duc d'Aibas g^rf^lgrifc iSJijbcr* 

pbene »ar (I^ret iob til JDanncmatf. eMOcn, Denne jo. 

MnesdeFine, rcijln jinc ungt 9far uManM i SpDflPlanlv. 

nranfetige o« ^oHanö, og tog S)?agijIm@raDeö'i ©rcflfrra 
ar frrft gjector uet> ^cl|ing0er« (Sfok, bijx^ &mfttr 1609 
»ö9tt^^ra?|i «g ^rot^ji i ^OcljtngbMrg ( ©faanc. 

pifT. Phyfiologica de mari, Gieflae 1608. ± 
f-— depotentia & a£luj ibid; löog. g, 
— de ivimis rerum iiaturalium Priocipiis. ibid. 18109. 4. 
inea» DKTertationturt Phyfiologicarum, ibid. 1609. 4. 
ii9«|5wrt)ifeo Vm Claus Po<iebnflr. ^j^tm. 1617. g. (^, 
■ Sfic.BiB.-j '. \ 

FiNECK (TheodoC Em, Frid. von). Äunfldij ktm 

Sftifter. 
rtijDiflertatioris en forme dc lettres fnr TÄigine, les.Pfo- 
|; im & les Abus du tangage. a Cöph. 1755. g. 

\ FiNKE (Jacobus)' g0j) i iKip((n(a«)n 159a. 24 3ini. 

pA g(*rt Mt SOortor n gjroftjfor Thomai ftnke. ^ijni 

ih*« Söfter Ilaria. grt^txiitmDt i fJB Ung^om .Otrlnf*' 
mi ©fBk, iitrfro ^or i(Jo8 Ble» fcnJt til ©folen i «»dfm 
CO»:». 1611 btoj ^a» fil UniBrtptfttrae gtjjjjjg 03 3en«, 
1 Jxrtfttt i maitgc ÖTat tejjlt »«yttoftts. 1623 ((r» Piofes.. 
» Phyfic* i Siaben^aM. 1625 a»«fli|ler. SDebe 1663. 

r;3Mn. ©ojr jjft 111(6 Mvgrete Tetea , ©urt. Job. Teten* 

6fr»f* I ' \ , S04 Fin SPtifter.. 
Dodecas Qyaeftionum Philofophicarum« Hafn; i<^|. 4/ 
Heptfts Qyxftiouum Pbllofophicarup. ibid. ;i632^ 4. 
Disp, Pfiyfica de Elcmentis, ibid. i$31. 4. , * 
;«. _ de.pFimis r^ruhi natuadium Pi^ncipiis. ibid. 1^35. 4; 
De fecretiore nalurat Scmtinio uiitituendo* DiflT. ibid, 

Disp. dc SubjeSo Calt^i». ibi^, itf47' 4* 

.^ «. de variis Caloris/pediebus & e^Feo^ibus. ibid« 1648. 4* 

..^ »»- de Tempore, ibid» 1649. 4. _ 

I-... de vero frigotis fubjeäö. ibid» 1649. 4. 

«. — de nonnullis ad frigofis natmam plenius explicandtm 

neceAariis« ibid. i$5a. 4. 
— ./_ de Thenupfcopio. ibid, l655» 4. 
.. FiNKE (Thomas) %Bb \ glen^totj 1561. f 301 

J^Hini gobcr.i^ar Jacob Fiok^, Stoabmanfr fammfjfel). 

Sktibtt Anua Thorfmeden^ ctl ©Otfer «f 9laabm«tt& Tlio 

Thorfmeden i ^Unihntq. @i| f^rp t ' glcntbotg ®f of C/ 
fra rct(ie |im j^577 Hl UniDerfitetet t @tra<6i>ra / -^t^inr fj 
opI^ojM jig i 5 3(ar. SDtod Dcri^oa for eo fort Sib ^fcni/ 
tcifie {tt)cn i mange 9(ar omfrntg (il De fornrmtncfie Utatm 
i Satopa; og 1587 Blei> DoaorMedicins til $5afef/ lm 

(or^^tl ^ia»fce t)«ret ^XOCntatdt og Confiliarius Nationis G 

vimki i $at)tta; og (ogt Srunb til l)etStUiot(ei|«e fom 
(iet)/ fom pDen Den £iD mrget et fotogtt. SnDelig fom 
iicintU gtcQ^borg; ^m (an fom Medicus beg^nDteatpt 
tifetc. ^ta fitap Dctpaa ^bo uDMDnt tU SUMa)^eJ)ico^( 
^ettup ^l^ilip af ^«tjien^Qottotp. .1590 btc» (alDct Cil 
Ben^aon^ ^m PiofeObr Mathefeos, ^otKct CmbeDe |as 

turfie 3tÄt tilrtaaDtt. 1602 blrt Profeflor Hoqventiar. 1 ^ 
Profcflfor MedicinjT. S>oDe 1656. 34 Spt. i l^< Sf 

^6 StAt/ oji tc(iatnnttareD< |ooq StDIt., fom et S^dft 

ifnDiiim f - ' ^ tl- ' ■ 

' rin ac>t r ^ \ - pendium fst jtH Studiofo MedjciDaöcPbilofophije^ Og 1500 

©a tunne lÄrfiCNeftor ^x wret fom ©(ommc/gfltcr rtl b< of 
^ S(srbom anfcdigfte S^mtlier t JDanmarf / fpne^ bct iRc ac »inre af 
I jDcicn/ t gcncalögiff Ortienat foitfliBe^an^ Sij^rnod ©i^ogrc 

^ ^ Thomas Finke. " 

söster ivakta, 

; Jac.Finke. a. Finke m, Finke, Uokot.Finke, D. Fxnke. 
k Teten, D.CBartho- D.J,Fui.'D.O»Worm.D.H.Broch- 

S^Z. -^^ ^ I-IN* RICI^» - MAN. 

D.C.OSTEhTFELX]^ V 

ePrtfter; 

Ephemeris CJoeleftium motuum. Argent. 1581; 4, / 

'^eometri^.rotundi. Libb. XIV. Bafil. 1583. 4^ ' ^ 

opofcopographia Rantovii. Argent. 1583. 4* 
Wo|ä TTA^ci^o^a. Bafil. 1587, 4_ 
liorolcopographia li de invemendo ftellvum fituÄftrolo- 
gia..Sl«fiw. 1591. 4. ' * ' 

hefes de Conftitutione Philöfophiae Mathematic*. Hafn, 

LI 591. 4, ' ^ 

— de Hypothefibus Aftiroaomicis , dimenfionis Mundi 
p ac prirai motus circulis. ' ibid. 1 593, 4. 
p-— Philofop)iic« in Magiftrorum pmtnatione pro^ofitap 

r ibKi5§4. 4. , • 

p«^ — Ltogica? in Magiftrorum promotionc propöfite. ibid, 
1^ 1594. 4. 

^ — de. Oltu & occafu Siderum. ibid. 1 595. 4. ' 
^— deDiebusöc Noftibus. ibid. 160 !♦ 4. 

h^ de Menfibus & Anni$. ibid. i6o2, 4. 

iTabulae MultipUcationis & DivHionis , leorfim etkra Danic« 
f monet» a^commodata?. Hafn. 1604. form, oblong. . s X ».' V ; 30$ Pin" / 

- ^ TraSjitio de Medicinat cönftitutione. Dlfpp. XVII, ab Am/ 
l6p5 ad' Ann, 1627 ventilatse, ibid, in 410. ©ffj* 
Maht: I)e Pefte-1603. D^ MediiriniE jronftituiionc & 
ufu, 1606. pe,Hydrope'i6^H.^ DeCrlfibm^ 1620^ 
'De Morbo, 161 j/ De MorbiCaufis, i6i\. De Sig*. 
' nis prognoftticis i l6i%^ De rcrum non naturaliura 
fenfii/1621. DeSanitate tucnda* 1622. Dc Medi*, 
camentorum cenfu* 1 6 1 3 . De Mcdicam^torum ccnfa 
- . particulari , cum appendice de Triängulorum ijfu hl 

. cyclotnetricis. *l627,' &c». ^ - 
Diap. d^ Haemprrhagia Navium dcfendei^tc SimonejE^auti. 
: Auftore. ibid; 1629. 4. * , y - 

; Ephcmerides varia. Hafn. — * — 4^ 

Schediasmara vatia medica in Cifta nicdica Baitholini. 

' Jte %(&m, \mititt i\\U%U fornBöeri JRcflumj. S^n, 

. 1615* 16. i^W. B. Hyf. An. Mj(ir. CimK) 
, FiNCKEN CMatthjtufi' a) PomeianuSi ^aoptmao Jll^ 

FrNKENHAGEN GP^a«) !!«& i Si^Möött- ^^' 

• ^ ^<»ber gtat«'9iaat093«ft)<cteut paa Det Äongdige gjaifcnlipttl- 
ÄtttOercbe 3ura> oft- rtifh uöealanM. SBle» pDcn ©cmtcret 
i ber banlfe CanccRie. ©abf 17^8 l>«^ ©t. Sf>pmal i ®<j^ 
toWctt* 

%aU, löolben i Det j[uritii|!^pracrt(fe ®dflfa6. S6»n. i7Si* 4- 
' FiNNiEUS (Johannes) ^q iierO S^lOTbctf |>ar,»«rct 

Alumnns Coliegii EUrfiam. ^mi SaDct 9^0fO|) Finnu. 
^ Jonfen i fiffaljolt . - 1 

A ' * t , T 


/ • ! Fin Fis'Flc ^ 507/ 

•" \ "" • * » * ' ' 

NorVegisJus Ecekfiafticum, qvod Vicenfiufti five prilctitn ' 
vulgo vocant) ducUtiy pi sllminflri, verfioiie latina & ^ 
lioti5 auftam. Hafn.^1759 5^ 1760. 4. - . 

Curät pofteriöves in jus Ecclcfialticum Vicenfium. ibid. 176» 

ÖiiTcit. hiftorico litterana de rpeculo Regali^ ib-d. 1755, g. ~ 

; f ftnteeningec otn $i(br4(;elff me Dcb 95tn:0 «O^da iit>i ^^lanft 
I i 9lpril 09 frfgen^e SRaanebtit 1766, Sl^m i7d7. %. 

\ Fischer (Chriftianus Ludovlcus) 

©Prtfeet. ; ' 

Fischer Oohtn xhöms) 170(5 61» jRcciori si^cK^v 

Bhrg ©folt paa galjlet 171 3 «(leffor i SonWlwo- 1714 / 

ÖPtifter* ' 

\ Oirmeii Hebr2e;o Grsco-Latido panicum in bonörem D.Chrift* 

liud. Mullcri Epik, Pion. HaRi. 1705. gr (T^.) 
": FlEISCHBR (Erasmus) Altfmnus Collegil Medicei* 

0f riftet. , 
Pancgyricus in Nuptias Chrift. VIL Hafn. 1766. 

FLEISCHER (Efaias) go&tSiatenlatottiSjB. ajörf, 
; ^an< %q3m Par Efdims Fleifcber, {)of''2(pot]^eqt)nr fammrfieb- 
I »^tti SRobct Matie Hans SDpttct. 1 6 51 bfpOfierc&e f ra ©or* 
M 9tple. 3 ]^an< Unsbom (IrP l^an bcjfangt meb Oipatatifiiffe ' 

u»9 iwi8Cliottj!e ®rillcr af ^09. Niels Svenfen Chronich, ^pqr» 

jiH^er ^an tnaatte 0ipe et 9{cPocati0n< ®rtift fra jtg/ 09 0iet)erl. - 
^UnimftMet; fanit aabtobare (iaae^ftift i {xOig ®ttik< ' 
fSirfe. j^aa reijle Itt^fk 165$ ubcplanbi- ^v i iKom beb 
i$!l8tatn0enaf3(aret 1663, ogfoml^tem 1^64. S^IrbSRa* 
Itificr 1665, D9 famme 9tat ®Dgtte«^a^{i fil |)cai9 @eiM 
Sirfc t Siii^cn^aPii» SD^bt 1697. 5 S<br* 9}ar gtft mtb^ 

tt a EiUa 

\ » ' - . - 

', " • i ^ ■ 308 Fle 1 ' -r 

^ Ellin Jacobs ^otttX, Iti ©Ptttr af Jacob And^rfen.Äiber, 

,. Staaömani) i Äiaben^ön. ^ j 

' 0ftifte.r/ ^ 

-^ £iifl*$K(«bifen o»er Hans Nai\feti-, $r«jt6ent 09 SSorgemeBo: .^ 

~ FLEISCHER (Efaias) <£n @0tt af t)cn 9ltf ftfotrtqe. SXf i» 
jie4 ttoglc Star uöenlanbt gjcb |tn ^kmf ^mjl b(t» SRagijlcr, 

0^i654.ProfefrorTh.ologii & Philofophi$ defignatus, 09 

faa% ^ereftei: SosnK^fro^fi ttl Saarnebpe >aa 9(ma§(r. ^ S)0^ 

6c 17 II- * ~ - 

ejFtifter. ^ 

Diff. de Atramento. ' Hafn. 1685- 4» 

J^ de Dracone. ibid. 1686. 4/ . 

" Explicatio tridiii mortis & paflionis .Chrifti;..Hafii. ijOO. 

FLEISCHER (Efaias) ga ®0mie^@0n af Itn gicdfoi' 
ii0e. Seb i Ssdejlaiimaglt; ^))ot l^anö Saber t)flr $t4* 

■ ®av i nogfe äat ^«rer t)eD SRoeshlbe toiinfle 6f ole- 1.764 
Het 9ie9im(ntö 0mtcer4K(fie,t t)cb tKt ^(eaant){!e Draaoa» 

^ SÄcftimeiit. » ^ , 

; Ä^Vtt. 1757. 1759. i7<7t 4- '3 toniet* 

FlEJSCHER (Georgius Chriftiaiiui) Älumuus Colk- 
-giiMcdiceJ. 

ettiftei^.. 

Disp, de pelliceo veteium Danorum veftitu. Hafn.' 1707.^4. 
-^.— Lilja Rubenis. ibid, 1703. 4. 
^ — Irapoftor Graecus. ibid. 1706, 4* 1 

♦^i--— de Litteris Ephefiis. ibid. i;704* 4» 
. -.---ide Igne Gr^fco. ibid. 1 70 5. 4. . / FtBI* r . Fle FIo ' 309 

FLEISCHER (Johannes Gporgius) dommauittf&a' 

e^tifter. 
©en ffftaiffe äoKnjijii. S^n. 1756- 8- ' \ 

FlEMLÖSII/S (Petrus Jacobi)-^«b i gleitltafe i g^C». 

5Jat bwr 10 3tar'^Qg Tyciio Brahe paa ^»fen, fot atsaae 
l^din til ^aattt^e i ^m^ afirondmiff e ;06frrt)ationeriK c^onntlc 

ÖJWatiOttet. 9}or etter* Medkfnae LiccntiatnS Dfl ett Ctfo^ 

tm StjironomuI og e^pmicud. S)«t)c i ;^i0ben][)a9n i ^99* 

- eftiftet. 
Ecloga de Ecclipfi 5olaii Anno 1 574. Hafn. 1574. 4* 

; Doa Sinfionis Mufei tlnbert)ii«nin9 M 90t)e fSAfiS!^ impö bCtt 

mefant^olijfe. ©tönjcl. gort>anf!ct Ä^tjn. 1575. 8.-. 
©cmcntijfe og jorbijfe Aflrologia. Uraniebora ^^^ ^Drcn, 

, . I59l'8: OgS^Ön- 1644. 1745. 8. (^B.Hyp^Br.BiK) 
FlENSBORG (Chri(liaii) gn @0n af @(^0Utb9tta(|t 
Chriftian Peter Flensboig, og Elfe Magrete Söebötkeiv 

! Sm 'ionjfe SKercuriu* efter SSorting* SRaate- Ä|i>tt. 1765 

[• &feqv,4/ \ \ r\ 

f atbffiDige 0^cttU3ttn^tcn K. ' 

i Olöfllc eiptfcr af ^ongertt<« s^x^^xxi poa ?B^r«/ fom Frydeiis* 

[ berg ^ar ^cf olfiet til Sr^ffctt* 

[ FlOR (OUus Frgncifci) ©Ogne^JfÄJl tU ©ItrpCtt tB<? 

I ^ eFrifter. 

1 £ii9'$;a;&tfe8 oteir Giertrud Iferberg. Ä^»li. \6%^. 4.* .^ 

l PlOTOW (Cluift.Lud.WilK ^) grt,fficf!ctl5W9flfa»eI*» 

I mairlh SSkt) Äougclig öanj! ^o^3mifari f De» €omm<r'3ttri* 
I fft og ?egafloii«^®ecrttair j ^ollanb. ©ioröe ifi «Reifc i SRor^ 
I ge, men^poa |)i9nreifen omfom ul^^ffdig f ®omig';i763. 

\ in Junio. ' ^ 

i tl 3 «Frif/ »»-- > ' 5^ o / FIo Fos For Fog* 

Sermo föfjnnis in NAtalem Friderid'*.-Ron ij^J. Fo^, 
FoeJdER (Nicolaus >nt) Dan. £(<ui0 ^^ert^. ^ 

I Äfcl 15 n. Bar tett fmitt ^ogJ^anMcr i Äidbi^aftn eftcr 
^ 9lcf0rmatio«en/ M ^^^ fömmefteM 1584. 27 a jr. 

^ ./ 6Fttfrer. -" 

. €n (JrilJdig ©igt am biffc fiD/fc ®cri)fe«« fottigc tib.er. Äj»au 

3tifh|l c^riftclfd og t)el at^iae. Oöerfat «f $pt)f!. S^i^rL 1570 ; 
n '575- 8. ^ ' • -^ 

, faf. S^ön. i579»9 159Ö. 8, itein(S^rii]latt.x68i.&. 

"FoERSUM (Nicokiis) 

St^i^tt. 1703 4. ^ 

FÖRSKAALC* * *).gat) OtJenff, t% Linn«i 2>f* 

fcipcl, lagDc jtg i ©ettmgcrh eftcr bet oriciitalflFe €prwi/ %WCf 
tftcr 1^ä« 1756 mfte ^iem til j?t.g«bcwflanD. 95tc» af ÄOBg 
Fnd. V. fom 'JJrofeffor og ^l^ppcu^ utfen^f n!t^ t»et terDc ®fU 
(Fa(/ fonu^aH^lD^alcricf 176X loD rcifi trl^rabfcR. fhiA 
(tilten ^cifc ^an toDC; ligcfom te flefie anore abfmbtc. 

©ftiftcr. . * 

Diihit de Principiis^ Philöfophi« reccMtiorl». 

FoG (Gtoigius) g0i)i63i*a33fcti?ji^i*aHe Vrirflf* 
fiaarb i $(ar]^uu< @tift/ i^^or (an^ gaber SSag. Uurids Fog[ 
Mr 1|>r«(l , \^i ^o{>er Dar Inger 'Rasmus Dottet. 1650 
tfppnerebc ffa Slifirf^uu^ 9fole. 16$^ reifie Hbenlanbl 1655 
lombJ^in. 1657 Web gRa#?r. 1659 gogne^^rirfl til®*. ' 
€«t^me :Kirre t fUxhC 1671 ^xt>^fi tiBigc ober (^aUluob og 
f t0rt ^rtr<bcr. Oabf 1710. 23 Od \ 


f- { ® f tiftcr. 

['iDJsp. de Theologia naturaii. Hafn. 1657. 4. * 

[ M— -de Unitate Dei ex Theologia narm ali. ibid. 1658. 4f. 
i (C«»*. Ter: Bih.) 

f Fao (La««»tius) %0tt ifStiit, JöOt ^«n«/goDct J6r- 

; geH Fog tor ®ö9tt^»m(l Iit ®r. 6at^arin« Äirfc, i jiMlfct 
;'€t)iB<&^ah (amiem fucccDrrc. QBar Phiioibphis MagKler. 

iDifs, de luQa Regi» Frothonis cuRi Dxacone. Hafn.iögÄ,^. 
t— -*de Terrce Motii, ibid/1684. 4. • ' 

L»^— de Chara£ieruin fuperftitione. ihid. 1687. 4 

r FoGH Marcus) ^afl« gabevt)at Äanifncr^SKaabChri. 

»ftian Fogh fll CfobpegaatÖ ^ go«n / W« «Df uNr Rirgirte 

l^ugl 9?ci(lc i fme ungr a<ir uDenfant^, Id^bt ftg fktf eftcr » 

wiftttal(fc ©proa, 09 Deti faöfe iJJrofrtjtim »cO Untbcrfieetcf. 

Wen Da famme Sinfegriing if fe lpttcfce« , blet> ^an belfiffct tfl 

^JB^ffogcb i Otxnfc SmiMcrtiO toDe ^n^ «löre ®robct 

NieU Fogh iiflift, fom f^avbe faact aSrobpegttörb eft« fjotcet 

[tonc. 5Jcb ^tilfct ©iMfalD ©tcbpcgaÄtt) tilfafct ftmne 

[Marcus Fogh, fom 1748 nicD Songl. 1:llta^elfe afjloD S^efD* 

l-Sei Smbcbct tti eo airbra r Ne» bmftrr €aticeQic^aAt) og bdbe 

|aa 55rob9fgaa»D 1763. '^an »at gift mrb Ghriftiana So- 

phmErnlt, gn ©oitcr fl(et««i8laab og $o(cticine|Tcr Fmft 

t8tebciij)Ät>ii; fom pbenlira i SegtejFab meb ©cncrahSKoMn: 

^Frid, voiv Windtz,, oy trcMc ®ang mcb Smmtx^^Mt- 

\ Schaffalifcby de Muca^eM. 

^ ^ ©frrfter. 

f ifaaci A^börbanelis Commeiitatio in Teflamentum Patfiarcli^ 
^ V Jacpbi Gen, Cap; 49 defcriptum , in Latinani transla- ^ 
I ; ta Ungyain, yariisqvc exeerptis Taj'gumicis& Rabbi- 
■ mcisaciiotisnflfcellandsilluftrata, Hafn. 1734-4. >' , \ \ tl 4 . FOÖH ^ 31S . Fog Fol Föt \ FoGH (Pctius) geo ( Äf«6ctt|a»ti^i«75* 31 Sttig, 
4>9^nt ^at:tut Jörgen Pogh, SBorgemeflcr i Steben^ova j$j| 

StMör i *&0lCpC 9tet,^^att« SRoöet M|ir« Schumacher, @0# 

flfr til Gvjfrenfeid. 1691 DeponercDc. ^M btttfttt 5te 
Jertie ^ercT wö filör^uiil (Sfole/ 1706 toj^jiti 9lfflecD fra 
fdmmc Smbebe iBiet> 1707 noBilUmt; osfoAt tSsrcffi^ 
mei) Magdalena Bording ti( dlQomgaarO^ en Sottec af £cc< 
tor Laurids Bording i ^lat^mi. 1724 bfct) 3#it«'3Jaa!) og 
3t{|ejTort ^0ief)e9(et 1735 Statö^Staab. S>m paäSKQoim. 
flaatb 1753- 7 2ipr. ®ar 3 ©arrge gife. i. mtb bmtlhtt 

Magdalena Bording'» 2* tntb Hdel EUiabeth,Schwanewedei* , 
3. JHel» Helena ByÖing. |)att l^tft fljtfct 200 fXblX., J»Otaf 

SRcQtcti f))are< tt( i tUtt 2, foitt fra 9(ar|iiii« 6f9(e bfponcrCf ; 
2000 OiMr. m m ®tttDent fra.lHan^ttut^foIe, SR/nten btir 
effat iipi)e t 3 9(ar DeD SKcatontef , mci) DiDerc. ^an i>ar rf 

estiftct. 

Defigiiatio Pfogrammatum Acaden]«.qv2 Regis Söcietati Dai* 
nicae legavir. Hafn. 1751, g* (R«.) 
FOLDERUS (Erieus Olai) gab i SlOtge, 

Exegefls virtutum & rerum geflarum Nicolai Kaaiii Cancel* 
larii. Haffi. 158O. 4. 
FOLLING CO. O.) ' • j 

©Ftiftet/, 

FOLSCHENCHIUS (Reinholdus) g^biÄiaBciltalMI* 
^pitome HiOori^ famillanun Romaiiarum , ex Gallico ttti?* . dtifcH.,Hafn. 1,662. ^* * 

FöLSKER (Hcniicus) (S^irurfluJ i £)bÄfe. ^ I ; 
/ efvifi 


» ♦ FolFol Fön FonFor 313 

Ghrifloph. Skorers txattat oitt gontattncHcrt SlotU og 9nt|t f 
uDfat paa ©anjf . SJ^n. 1^86. 8, (^Bibj , 

FOLTMAR Oö^l*») 3 St06fti^a»n. 
Cc? 9)forqaico cmgctic^tet t)or< Qatier K.9himtog/ infor* 

ma muiica» 

! FöNS (Petrus) 1761 bkt> rtpbtrco^c SapcBan til (£roii« 

Sfttftet. 
Sra!ier'5jJwDi§tÄb<r Frideric V. 1766. 8, - . 

{ FoNTENAY CCospari» Fndericus de) %Bi 169^. 

^72% hlvo>(kap\tcdn tcö (Sae^SoDetSDmpasntrt. 1732 gomr 
||ani)(np<£apitaip. 1744 @;omman^eur 09 Sl^ff for btn sMe 
l5i»iiioh ©Bcfolf. 1751 St^outfcpnat^t. 1754 5Jicf'2lb^ 
virat 1759 Stbmiral 09 SDcputmf i ^(t combinerebe ^(^lt1f# 
mttt^ t% Q^ttd .€oniniifi^atievr^ ^oDcjii»* 1760 fftibbtt af 
pDannebroge. 1766 SDcputaet aflcne i aibmtralittMeofirgio. 
|3D«4c'i769* 9 SRaji. 

SFriftet* 

w*Evoiutionerv cEct Cli Orlofl* globtf OrDcncT. Sl^»ii. 

['.1743 Fol. . ' . ' \ 

La FoRET.-Stt «amiticl 09 lieramt granf! 09 ?;i)t)ff 
fCptodmcfict / fom t manse %at (cp^Oc 09 inDfovmorcbe i ^i0« 
[Ma^n. ^ilbe alDfig DcDgaae fit S^bernelanb i^ man treeM 
jdlertf ^an ^at f ra ^olen og {Dmmcit berfra i Den beftenOte ' 
It^ornflc Samult; t\i\ max M fRi%c DCt) @amtalc fom paa 
Kane; fpee^ fian^ noget foranbrit 9ar en I^b ^anD og» 
N i bet lattnfFc og gr(sffe @prog/ i fibilfc ^an i^gfaa gat> 2ltir 
fbrnjatiori. hebt 1751. i^t «prll. y • ( f k. «5 eHtif* ^ i ' / ' M4' - . "For Tos- 

tfugva Germanica in ore Dtiiico. 6. i. $(ttt0eifiltl$ tOit 

^tHtif Xtitnbtt S)4tte Qaiiismos ttt einer teutfc^n dtei 
su t)ermci^Cö ^aht. $op^ 172$ itab i734* 8. 

/ EpigifiJninfl sd clauftrum navale a Cbiiftiano VI.'^ conditunt, 

Hafib, 1739. «• , . ^ 

B]}h^i'ammti m Nuptias Piincipis Friderici & tovife, ibid 

^ 1743 8- 

FoRTLIN CJaco^"0 S^igL aprjnjns^ * gnfpfcteot 
SHttlagDe t Soflruv t>aa 9lmii9<r et SaQmcc^abril og. et Soit 

6f rtftet* 

Om grnuDmittfbc IS^^nbcrgaorbc ai 699ge. ^nbf^rt 1 £)cc0« 
' noin. äRajaj- Tom. 4. p. 337, * '^ 

Fosilp (Jacobus) §«> i Si06rti^at)n 1679, j^»or ^i 
, tarOrganifl t)€t) {)K>Imm^ Sirff/ 09 St9nc/9)^cf}cr »et> @0( 
€abct ^cabemiet pg J^lmtn ^ famt ^cMem af M hctrnimt^ 
1l9f eftlbre^SlcttDcmie UlStorentl SDaDe 1763; i Dcc. 

flift mc^ AniiÄ Dorothea Ilfte^ 

efrifteu* / 

"^ %tm ^- ^- ^^ fD*>^ ®tr(egcr dt 0t)e ©pnef o§ ^aaobea >fl[«ij 

: ^ mcfe 24 ÄoÄScrflpffcr. Sl^n. in 8vo. 

8«tc^Sl«De cller Saabcrjiif i|JrB»er* ibid, 1741.1743. Fol^, 

:' £0 mti eamling af ^an^ £)ifcipler«' %xbtit> 1 Saabcij 

Äl&m 1747. 8. ' 

GnJigct^an (Somling af EatibfFaBer. St^^u* 17415. 4. 

FosiE tMicbaei) (gn ®mi af n«(lf(Mprige. ge» t Ä 

lenf^aon ,1734.^ lo^att. J^^nt farfic unge 3(ar «uttrnbte 

yaa at torc ScBnrSonfTcn / Galerie og Saabetfithi iig , fi 

t^rt9i)|f(/ franfFeog cngelfFe @yro(|. $5let> ftt)m (dt>c 

'' {Bogcn, 09 1745 Diponrrebc fra £iebcn()ai^ii< 6lof e. 4751 

' W^, ^a^ifUr; 1754 Qcberfi Sapellati i SKatiDrr</ oi <&>i W ' 

^ * ^ Fos 31 f v< 

• - ' . . . ^ *■ 

iflflr f H ®lmifttn9 D(j 8em. 1755 6fet> 0»<r|l t<(!>erfnöc €4' \ '; 

I Fbi5 , ra ©ottcr af ^pfpital^ gorflanf cr Jens Fofs i gi4jiibcr«. ' ' > 

, '©Fviftcr, . 

^, H, Zopfens ©niÄbDolö tilUm»crfal ^ifloricn emfat pM . 

©anf! 09 comuiflcret^til J750. S|»n. 1752. 8- ^ 

>an!ndi9€fttmtninä omJi^/Jonath«iS\vitts jiöjie®»^^^^ ' . 

X^oltaires Micromcgas , i^ixa ©onff OtJCtfat. g^ÖII. 
^, Wöldickes Compend. Theologiae Th-tic« meb $ortaiC Uty 

I (ji^^fi SJog^anMcretig 9ia»n. Ät»n 1756* 8.. ,. 

hl ?«rcrc^ ©ainlale nie& jine €pnfjrmati0n6.55$rn. S&»»- 176 i*v 

8- Pfl Staltorg 176(5. 13, , '> ' 

, Fpss- (Andreas) ^olDei? fpt dt DiTTe CH JProl>rr (H Mag. 
öjrif ten Fofs , itti, flplpre. ^ar frrfl @Pi9nC'^r(rfi i @tCf jl 

. 6Ptifter, • 

IreneatogU Regum Dani« & Korvegi^ , Ducuraqvo Ol^eiv ^ , 

biii'genfui4n eorvim , qvi poft iinceram rcltgionein f)Q« - \ 

ruerunt/ Hafn. in 8''o, 

^takSei; eil.er ©tamSXegtjicre pm X)aQi1iarri og^iRcriel 
; ÄPnger. gpvOanflPct af JflCöbM«dfou55a. Fq), (gt>j 

Of < at »(Tre t^(nn<rflfotigc I fom croprrfat. ! 

Ipifiola «d Mag. Defideriuni Fofs, contra Saxon^m Gram-^ 
iflticum, Cuju$ fragmentum exiiitiet Stephanius in Prole- 

goqi.ad Sax, 6r. pag. 36. QAn.M» B.Hjp,Sfic.') ' ' - 

^ Foss (Chriftianus) gpöifiafi. i40ct «©'aanc <&aii« 
W>cr par. DoEt.^ieli Fofs, Jan* sRoDer Karen MÄtbis j^^ 
fr. ^aii Pat Chriftiani vti 8ip/$Kcöicu< Qfl. 1678 ;Wcp $f«# 
j|Mf i^0picp^Srt•^ ©Pbe i68o. i^^^ ©araSanscoift , 

■^ mc!) Elfe Scavenius-, Sjijf pp Laurids S^avenii JDottCt i (£ofe 
f ^rtfprjfpr Jörgen From, a» ttlÄ Sqphift Kääre, SJprjIi 1 


N/ 316 Fos mefler Jent Ka^res ©öffct ttf ^IjinaBorg. J^an efterteli 

mS^nDoÄ.^JensFoft, bcr^mineiig Pio^licus 09 Profe 
Medicinar Extraordinariu5|:i ^t0benf)At>ll. 

6Prifter. ^ 

Judicium de Morbo Coti^ficii itlfeld. Hafn. 16J9. 4. 
X FOSS (Deficierius Jobtnnis) •J)i)or.»tt)t l^anl^att)Wt 

Ättbrc Foffer paaxzx^mi ffal' (eg i!fc jiöc. *J)ön« S^^^'^ * 

Magifter Johmmes Fofs , ^ogtie^^tiTJi til Ct. albani Si 
ODcnfif, fom|fcBt)e ^1559. ^an< 5Koöct Cathrine, Sil 
, W;n$ Taiiik^^is SDottcr. -g^aii |aDbe cn gartro&cr Niels Fofi 
im Hx 9)rior i fHntmx\^m Slofier , paa ^t^tS S^fto 
lian tci(ie UbcnlanM. s0{en ba SarbroDcren 1569 Db^C/ 
|an efrer Stotisclifl ^cfalnin^ Unt»f«tttina tt( (tn SRdfeaf 
Älojlcr. gBct) pti ^icttifonifl bleti^n ferjl IRcctot i 3S 

mte ®fok. . 1580 Profeffor Piedagogieus i SieB«»| 

1 585t «ognci^rarfl til nx grue Sirfe faiintteilrt. %u | 
fet 9mb0c ^aii fDrim^eifi ^liFommeflhi^ 09 @i|ibel^ i»(ft 
@t^(effe(|cto(; fin Slfffeci) 1598. Ofi t)0be (ort tftrt fammeS 

©ar 9t(t nif b Doiothe Hafebard , en ©ottet ttf DCtt Si 

Cfyiratflu* Jacob Hafebard. ^an f}ax> ubcn SrtttI Wrt 
tilforn, t^t 18t|fop P. Hegelund 1 ^ottÄ aiitiattafer opi 

Wb 1592' 23 Sf|>r. M. Defid. Foflii ituptiafe cum Scinel 
Philip. Piftoiii filia, / ^ 

eftiftet. ^ 
Thefes Philolopbtcae de demonftratione. Hafp. 1679. 
t^fT. TL R. An: Bih.) 

Foss Janus) ggfri 2unbi^faatt<i539.5 SKoi* »^ 
;gttbcr ux DoB. NielJj Fofs ?prot)mclal SBcbku* i 6ffla«Cf 
€anonicu J i £ttnb gapltef. ^nnö SKaber Karen Matthis ' 
Ux, ®if farfl i ?imb t @f olen , fibcn i ^orae ^ berfira hiii 
;$tebenbm)R j ttnimptet 1648. 1650 retjie Ubelilaiib^/ 
1654 blvi Vo&. Medicins i' $abua- . sDrog bcrpaa iitvn 

pxaAP 1 . Fös 317 

pmiti itinb, mm re|fi< atttt ut 165)5 mtb Knud Ran- 
jow. 1661 fom l^em 09 ilt9 ^minml^^Ami i f8kt. 
ji. 1664 Qtabi^^l)i9{Kni i Si»itn^atn. 1679 SIIfefTot 
|«Ö0idiC'9tot. 1694 €dn(e8tC' og Samme^SKaob. SDaN 
P87» 9 5Wart 5Jar a ©ange gift i; nicD Marie Hoffmann / 

jpa. Sgren HofFmans JDottCt af 3ia»bCT*. 2. mtb Aniw 

tgrcteSvane, €rfc^lBi(!oi) Svanes ©ottcf. 

[ ; eFriftet. 

Itodia in Honorem Viti Beringii. Hafii. 1649. 4. (Pr.) x 

^.Foss (Johannes) geb i Jutib t ©faane i66o* 2 SK<ij[. 
tt^S^S^t t)ar Mag. Matchias Fol^ , Da Re£lor Scholar fant' 

t& / fi&eQ ISiilop i 3(aI6ara. ^an« 9S0t)cr Bodii Broch- 
n^ @if far(i i JKolborg/ fiDtn i 9t0ben^tm< &Mtf (t)or# 
•|an 1680 tcp0ncr<6e- 95Iet) jtbcti Phiioi*. Magifter. 1632 
\ $tt £ectu Jl>dxa ut> SxBiin^a^oni @fo(e. ^tn KfUt 4§ 

^Si>tt06 qt)itmt)e fdmme (Statton og^rcifle uDealanbi^t 
Sjar. 1703 Mc» ©oflne^^JyÄp for feimmeflrt), •g)oilfoitt 
•{^t)am 9)^ecaig^(t)ct iJSiborg @tift äffiot) famme Mb 

o. V ^ar gift inrD et fapifF ^aientimmer/ f(Hn l^an paa jiit 

laubJ SKeife liaPt^c forloi^ct H mcb/ nai^nlig, Anna Mag-, 

ia. 

SPrifter. 
i ^(tfltottl tanfct fortaaftet. f ^i>n. i7ox, g.' 
ifi. Borchs Sigptieb. opcv £)ber|i. Lambsdorf» omfat paa 

. $^»0/1701. 4* 

Foss (Matthias) $^0b i Hnb i ®faane 1627. 12 öct 

if8aDfri)0r Doft. •Niels Fofs, j^anö jSRoDct Karen Mat. 

S^oäcr* @if f0r(i i &oU i Suni) , ftDen i &f>m, ^^ov 
(on i$44 tcponcrebc. 164^ Mct) ^erct peb &Mfn iSuRb. 
50 retfie ubmiaiiM.^ 16$^ bm^em 09 61(P SK<ctor x^tb 
«iMe; Sfolc i fottb. 1655 gÄagiflcr. i6<5o ^bf'iJ5r«bii 

i Siabm^aPQ* 1665 Prpfelfor Theobgis Ordinariuf* »♦ - / Y •/ 3i8 Fos - / \ ' .1683- 8 5ttl. SBara ©anjc gifr* t* nicfr Bodil B 

. inand ^ ProfeiTor Hans RÄsmufen Urochraands ©oKCt , Cli ®il 
af Pröfeflbr Joh» Lturendö i 9iOeJW6ef ^. ttieb Magrei 
AxelsX)Otter A&nd, Mflg. BenC Han&iis ^nfc f fydxmitt* 

SPttftet. 
iiift^^rttbifeit o»et ^rue A^"^ Schefted. ;Jt^»tr. t6Ä2. m ^( 

Otatko in obitum D. Jolv SvaUingii Archiepifcopi. ibid. 

I Aträta. Pailds , S. Oratio iii Excefluflfi Fndjll.ibid. lÖTD.^F 
Disp, de Csuiolie Confeflionum.fidei. ibid* 1671. 4. 
Jug^^PrceblfenoDet Sophie Rofenkrants, ibid. 1681. Fol. 

1755. 8- (TÄ. ^«. M<ir. Z. £>^ 
^ FOSS CN-colaus Chriltrani) %t\> i 2Bibbtj 1 588. 4 O 

^anl gabet Dat Mag. Chriften Fofs , ?ec^pr f SBibörg og p 
€anomcii« i «arjuuig / ^(m« SÄobcr. Marie Pedets ©ott 
Mag\ Pedcr Thogeifcn ®ijfop t fSitprg, (an< S>ot(<r, 
f^rfi i ®fD(r t SG3i(or^f iiDen t ^ar^uu^^ l^vorfra ^an bej^o 
reN 1607. :i6o8 tcrfie iiDenlartM'^ 04 fbm (icm t6i 
I(li3 6kt^ ^agifler. 16 14 reifie atfer UD meb tomU M 
7,ower 09 en Bille, 09 f0m fötfi ^fcitt .1621. ' ^»orpaa 

firop ftUt^ Me4i£us Provincialis 09 Calloniciis i tailÖ iSfa 

9tei|le bcrpaa iib fgicn J615 mcb ehnften Thomrfen Se 
fted, fom (ttt4bel)i;aaetf(@pantenf0m^i»0Vr,09fO4& 
©rabtn t?eibcft 1614. ' (8lw jtbcn Jif^SDfrtlcu* %^iS 
Chriftian IV.^ Oi bebc t ÄidBcnl^oön 1^45. 1 3tt«- ^«t gi 
Itleb Kacen Marthis IDotftr/ Do£^« Matthisjtcobrea;^00((. t 

S»rtiri©0ttct. 

'f hemata de Homine, Witteb. 161 o. 4, 

AffertioDes Medica Mifcelhn«ae« Lugd, B«t. 16247 4* r-, - ■■ . , , 

\ ~ ■ 

'- Foä 319 ' 

fc;FoSS(Nic6laus LÄtirehtil) J^mi %aitt m Laurids 

!, Sl><^R<^nd^f <>^^ €0W,e. ^anl 9)^0l)cr Barbara Roleni 

1704 i)l€t ProfefTor Fhilofophia? ddi|fiiatu$ DfD $i4# 

ijavrrt Un|w^fitet 1705 SRectot i @ow ®fok. SDpDc 
'n* 98«r gtft nirt ^^nvti Bojan. 

bipv de Lingya Eberina prima ^ poft yX/OirtoorvyX^^^^ 
\ primaria. Hafn. 1704; 4. (TS.) ^ 

Foss (>Jicolaus petvi) '^D i Sliabcnjot^». ^nJ ga# ^ 
p m ^^. Pcdas- Fofs, gtecepr i$to(eH^avn^ ®foie. ^aa<' 

|hrft Kftftine From, ?Profr|for Jörgen Froms SDotftr. ©f^ 

QDftiOige Sari ubeniant)^ Stcife Mev (an ip(4^tcne i ttnt)cr^ 
!iwlim«gtcttcn, DmfCer 3«il{K'9{aab/ 09 1726 Stat*; 

^b- J)«l)c 175 1. ^n UX gift mcb Sophia J^xmXik Mat- 
i, 3afli*SKaat) Peter Worms gnfe. 

\ de Aqvil^ apud äntiqvos ufu. Hafil. 1692. 4; v 

Foss (Nicolaus) ^bd t JEiedrii^ai^il. sbcponercDc 1 61 1» > 
|iS ito Caprllanpro Perfona «I sbalbpe O9airrbo<i®i«l* 
(^ftcr a SlaiK ^iNrteb Mc9 ffogtie^iriefi fommefic^ 
HM (09 cr öt «ttbre Foflfer )>aawfnt>c, cr uiTifli 
k ' etrifter*, 

MtÄtifm om Birgicte Brahe. ijt(m 1*19. 4. (BikBr.) 

r Sil lurrnim OpMmag frcinfttlM frffltiioc 

'k * *■ 

k Schema Gcnealogicuifi: ; 

V, Mag» CäkiSTfeK Foss» 
n '•** r < I I " 1 1 1 I ■ Nl£LS PoSS> 

UR.F. Pedsä Fv CflRistiANp. Matt.F. JlNSF 
lusF, NjEuF» Jeis[«F. Joh.R « 


FOVLI- / \ / . I . - ■ . <■ 

J20 Fou Fox Pra 

V 

FouLieRESSE (de la) ®t frattf! äDcKman^ fom fm 
l^et inb i Song Chrift, v. Zib, 09 blcD Sonqtlxif>9\s^uU 
Qg @ecrctercr. 92an>nc^ utigttgt Foulerecke t bm npe.^i» 
tm af t)en liOci franffe $itcc om St0leiiDal\igs SorgitKlfCri 
09 Voulertfle i Dahlmans (g^miplag tet i)emaf<|tttrtni®d#| 
ten p^ 771* ^ar 1694 j^oageltg banfE ScgatiOB^^Secrrtaid 
^ iEonDoti. 1696 op^olbt ftgnogcn %xb i {mmtorg. 1767 
atUt t iont^on , og (crefter i {)aag., 

efciftet. 

Deiimftrk Vindic^ed, Lond, 1694. $. Ot^etfofpoa ^ail 
tticb tKOneSitel : Defenfe du Dunem^k, im^l^Molei 
. worth. Coh 1696. 12. ' ^ 

' L'Etftt prefent des Diiferens^ntre le Roi de Danmarc & Il 
^ Duc de Hölftein , d Amft. 1697, 12. 

Lettre fur ce qui Veft pafK dans i^Saire de l*En1poifon!l^ 

I inent arrive a la Cqur de Danniark. dCoi. 1699. 13, 

FoXIUS (Oligems Clem^ntinus) 

' Sf rifter* 

Epiccdion in obit, Friderici.Rofcnkränds. Witeb. 1603. 
FrANCISCI Gohannes) f06l aUbe, 1532- ^5 

tcijle ubenloRb* og UI •OriDelbetg ble» crfeefet Poera Lam- 

af Pciro Lottichio. 3 S^^R^fl Me»Doclor Medicinap> 15 
6ICD Piöfeffor Medjkin^ t SiobCfll^Va.' ®at i^öor Mag 

ficus 1565 og 1573;;- JDrtr 1584-4 3*1- ^^ fiift «*' 

Maren Lauridi ©ottet Bägge; 

ePpifter, 
I Oratio Gerethliac^ dc J^ativitatc Jefu Chrifti. Witt! 

I5$3- 4. \ 
^Ekgikrum & Ep/graitimatuni Libb» 2. Witteb. 1554. 

Epithalamium JohanuiSvamngiafcriptuin. Witteb. ]!5$5 

Carmen de Oculorijm fi^bhca. ibid» 1556. 8* 

{ 

Hodoc* Fra 321 

Koddfcporicim Itxneris Prancici. Canii« Ele^iac. Tubing;. 

>Carminmn Liberad Frid» II« Regem Datiis* Lugd. Gall* 

i$6t. ia. 
tropofitiofies medics* de Teinper«mentl9« Hafn.i 5 66. 4. 
Jlcgia dt? Amoribus fuls. Frf* 1567. 8« * 
liippocrada LiberdeQatoraHon^inis, Latine Verfus« Havn^ 

1571- . • » " . ^ 

Gaieni de curatione» S. radone Medendi Lib» h ibid, 1572* 

|ijasci«JL,ib« de Coiiftitutione artis Medica,» ibid. 1573. 8* 

EJQsd.Lib* de oflibus lacine verfos. ibid« 1579. 8t 

Typifc? Veri & Sinetti Ainoris > ibid., 1 579. 

iDexConfervandaValecudine. ibid» 8* C^-^. /&^l 

Cimi. Ter. Ä.) 
'' FraNCCIUS (Pctnis Johahnis) 
in Sfrtfter. 

pe Utilitate^^athefeos fubftriSa delineatio. ArhuC 16 jj^ 

8. (TA.) . . 

Franck (Olaus) ^at f0r(! @hiDmt> Kttitteret fra 

eftifter, . 
ilrit)elfe ot)er 0{om$ (StftD, 09 M rpftinrfe Solf i M «l(t^ 
SiOrt* Ä^vtt. 175 a. 8- I 

FrANCKENAU (Georgius Francus de) ^tblfRdtin» 
Itfrg 1644. 3 gjtau^ ^an< 8aWr Dor Sebaftianus Fraiicuj, 

|r«jl fmiime(ic6. |>aii« SRober Barbara Wjiicckc. Qif 
I^SfoIe i SRaunburg. 1655 rctfie ti( älcatemiet t SeiMit^ jiM| 
iii ab{!iKige ^nMe ttbcnlaabs ^gbemier. 1662 ble» ctetrct ti( 

l^oeta Laufeatus i 2|cna/ 1^66 (|tD'Do£torMediLin£ |®tra<« 
jl&td. ;[672 ProfeiTor Medicins i ^vMitti, 00 Collega 
Academiae ^atui-ae curioforujoi &b Argi I. nainiRC. ii^yiJ^ 

IKaaificr. 1680 9)maRccD<v t^cfe ^KOKmUt i ^ritelbcrf* 

' - $ / 1684 32» ^ ' Frä ,^ ^" 

1674 OUt «irft' 3rtfp€(tor fdramcflfb* 1^81 |l*4»Ärffl* 
^o< {^mugcti of ^iirtenbcrgr faaoel fotii og f^oi ^Sar^et^ti 
af {Babcnltolac^. . 1684 ^o< Den S^rfkltgc ^xM % &m^ 
Ö«. 1688 ^o« ei^«rfi0r(lcft af Srier, ©^urt^rflcn af Vi A 

' Oft SiffOl^pen of Sh^ii^D. irsS Adjunaus AcsdemiiK Nt- 

nir. Cuiiofor. j 689 2itt/3)?tbictti M €|>ut/g0r(lai af (Sm 

10 Ptofeflbr Medicin« i SSittmbttq, fatnt Academi* cecupe- 
ratorum Patavinaj Collega. ^ 1692 iltb tiOixliUUt af Äftfft 
Leopold meb Sitaaön von Franckeilou, 1693 ÄUD $tifttl)§ 
9Jfal$f®rc»e, '1695 Sodfetatis Regjap Anglicanac Sodalif, 

famt koRgciig t>an^ £it)#9)}eMatl 1697 Stoogdig DanfF^t»' 
jlU«'9iaaD' SD^Oe 1704. 14 ^uaii- 9$at to ®mtf «ift 

r» SDtcD Maria Eaphiofyna Cheniiiitia de Strombetig. 2, 9frV 

Catharina wiide. ®om tt bffpBterligt ®etMi« |^aa M 
^^jfrpgt 09 «C^Btagtelfc for @tti)< Ofbf anfaret bmc, at^ 
TS ^onge ^t)De gtcnnemte^ 95t6dea^ fiDcti ^n Uct> gift* 

ÄPttfter. 

Disp. de Pleurltide. Argentor. 1666.- 4. 

Oriat. d<e Fabulis Medicfs. /H^idelb. 1(172. 4. - ' 

Diff» de Hsmorrhoidibus. ibid. 1672. 4, 

Orat. de Ortu & Fati& Academke Heidelbergenfis» ibid* 

t6i6. 4. . - ' 

Flora Francica., S. Lcxicon PlaHtarum. Argenr. 1672 -9c 

f 1685' it, LipC 1698. 12. 09tt[at paA Svl>ff «f J-, 

^ G.ThHo. LipCi7i6. g. 
^aUngenefia FrÄnaicÄ, iht Stutfc^e ÄcrfcfttlJOtt Job. CAd 

V JNebringen. teipj. .1716^ 8. ^* . 

Guilielmi Max vei H de Medicina Magnetica Libb« in« 
Chrifh Langit Se Micb« EtmuUeri Opera cum ptxfar» 
Paali Zachi£ Qysftionesinedico-leg^S} cum aotis^ 

.Soryrafe M«dicx. LipC 172a. g. 'öcc» - - 

« r-' . ' Fra 323 

SoTttlxti iibf!tlitgc fkrci I^Dor^a ^$an< ^fn, i); Georg 

Frideric Franckenau > j^ar UbgiDCt CO ^CCl €ataiogttl ©rcfl). 
^1692. 4. (Pr.) ^ . v ^ 

Franckenau (Geocgius Friderlois Francus de) 

ilii 6011 af gtfffifBrrige Af ferfic ^(S^tffFaft. geb J ®((a<< 

''lttr§i669 28 Sufl. IStu6mDcf0rfl4)rtGymnafiumi"-O«' 

Mhtxi 1685 fom tin(c«lKmict fÄinmcfltJ*. gtetflc Deref# 
tct ti( a6|fjlH8c anDrc U«i m j!tc(ct , 09 Wn> Profeflbr Medici- 

Jiff extraordinariuÄ til ^itUnUX^, fftftat ^fltl ttlfotll ^^H 
tojrt ^OCCorKSirai^rn i 3wä. SBIcD jlÖCa Membrum Acade, 
mix Leopoldini^ Natur. Cur ioC 1 Mbit fSiaW af I^hiUretus» 

1695 fttf^te iticb (tire 8or«lire l^cr inlr til Z>a«n(marr. 176c 

hilein Profeflbr. Mediciiis & Pfailofophi^ defignams 9cl> JNt^ 
f"|etl5at)tt< tlniDerjUct 1708^ t^irfclig Profeflbr Mcdicinac. 

iCtbCR «M»'^ i ^ÄkfleJRrt. Djbc 1732. 9Ba» flifl tncb 

Maria Sybilla Rodrigues, tn Sdt^tttt af Carl Rodriguets, Pro« 
' ieflor Lingvar. exoticar. taei) iSotae SfCOl^niit 

kDiq). de Glandulis ihteftini duodeni noviter detaäi». * Hei- 
delb. 1687. 4. \ ' 

— — » ^ Pericardio. Altorf. «^ -. 4. 
r-^ — dc Epulide& Parulide. Jenae» 

• — ^ Aimftoinofis reteQa. Dispp. II. Hafn. 1703 & 1704. 4, 

— — Diapcdefis reftituta. ibid. i7l<^. 4. * 

' OpvXo\oyia curiofa.' f» d^ Ungvibus Traflatio Phyfico^ 
I* Medica» Jen» 1695. 4. 
Catalogus operum ParentiX Drcsd. 1692. 4. (TA. Pr.) 

FrAIJCKENAU (GeiTiardns Erneftus Francus de) 

«rftbct ttl gj^flforrjflc geb i ^ciDelberg 1676. 30 3uU 
i6s6 bicD £rflati0ii<«6((t(terc( i)eb «^efanbefEabct til %imo 
htii 9^n in Stmttf 90 @pamei|, og bmjibor i mangc 3(af X V -I V» oaV .Fra Frö Fri 

^6 Det Seiferliöe ^of i ®ien. 4733 Wctt 3iipit«^3toa&. S^^ 
te Oi#<t t aBietu ' . 

^ ^ GFtiifter. : 

Themis Hifpant.' , ' 

BibliQtbeca Hifpana.Hiftorito-Geneaio|^co.Heraldica.> Lipfi 

1734. 4» 

- - FräntziuS (P«»«0 grt i Äi06ehl^at>«. 

^ Gfrifter. 

Hendecafyllabum de Fefto Pentecoftes, Hafn, 1582^. 4. 

Fi^EiTHOF (Jol?an Hertric) ©f crefetcr i tet DoiiP^ 

6 Friftcr. 
Cftermnfnger om en frotti! SDi^mei ^etitxlfer i ^(ncbif 
; Ovcrfdt af «ngeipP. S^m. 17*7. 8. 

Friborg^* * *i . . 

SPrtfter. ^ 

$«8en/ et mebicinf! Usepfrifr Oöerjiflt. Ä&<>tt. 1766 &feq. g. 

pRIGCttJS CJobaa Henric von) JtOQdelig ftatij! ^f' 

Santer, (fetnöereöe m (Sotae «cabernk. ' 

(R<t)cam ©eburt^tdöe Des ;K6m9«/ ©orfie 1763* 4. ■ 

Frick (Heiiricus) i6$6 Deponetebe fra ^el5tt9Wf 
iSfole, llei). 0»en eo9ne/$tr<^(i ti( gngbtrs ag ^atuDboe jki^ 
i ®attt)fu«) ^erteö i 9ö6er ©tifit- 

* ^ et riftet. 
iil8'^r«Mfen Ofter Knud Sehefted 09 Aiild Stecn Schefterf, 

FriDAG (Johannes Balthmriy^09ne>^r«jl ttl ÄOtfc 

Äirfen I S5ergen. ©rte 1609. / 

eBrtfteÄ. 

l^aanö^tBog 09 iwpe^@i>eil for @0efarent)c golf.. S&jir. 

1601. 8. 

' .^ Frisotn- •j ' r? I \ Fri . 525 ^ \ pRIEDENRfilCH (MouHds)' ghpitakif t)eb ^rfi8<tiffc 

rtt©0n af ^r. Johannes Friedehrcich, gö9ttC»^rfl?fl tll (gt«* 

* jc og $w»ll paa SR^en. - . ^ ' 

6Frifter. ^ 

Jtottg Chiiflian V. Srig«.<^ifloric. fttjle ©eel S&ön. 1758. 
.a^De» SDeel ibid. 1765. 4- 

' Äong Frideric ben Slnbem Slqof JRatmet an<»e 
er a«mt, cr paa Dttte (Strt wtt ^aan^m nof anfert / mit^ 

6Friftet. 

ffli^ ^Jfafttte tinb €^pv^<^ iufammengcjoflm- ijarfl m^^ 
ne in jamo «Den &ttD 09 »arttal , fiben. uöjHnic af 
. €jrifl* Äneff 1683 09 1690. 4. 

I ^ohg Frideric Den ^f erbc* ©enne jiore Äonge 
i formcpc^ feli^ at iHir^ 5twctoT til fBlgenDe 

6Prift 

I 172J, g. - ' ■ 

FrIDERIGI (Johannes) g0l) 1603 i glcMBotg, ^»Öt 
[ gai^ercjl M- Johannes Frid«r^ci HX ^f«(i til ®t. SRici^Iai &\xU. / 

' iSeifie i 9 9(ar« StO ubetrianb^ meb mqt 3ibtUmnb. gbt 
i fite$0c|5cr i\tp M af Seifcr Ferdinando r.aMetr 03 eftct 

f ^ieilihmilea af Wi)ilichio Wefthovio Comite Pälatmo Gafa- 

reo 1633 , jiort til Pocta Laiueatu?. ®ainme Slöt iUp 

[ Philofophiae Magiiten ^atl HV ba SJcctor i ^iW / l)»?^ 

I fra^an blc» ItJtflpttct til SKectoratct x^almt, 09-bleD cnöev 

t-flg Reaor Schoiaei SJoeJfiliV, I^Wtr ^ttnfiBiit \)ar ^lofeirpr 
[ Poefeos paa Gymnälio \>q Canonicus (Sapimli.^ ©abe 1641 

jr Äpr. ®ift meb Maria Giök ^an« enejie IDötter Annt 

^ Mr fiift meb €ta«'9Jaab Rasmus lartholinl 

/ - . , - V \ » r / _ ' %. ' ^ 326 \ Fri . . 

i/LcLyopouiOf l^erCca- cx Herodoti Thalia, gr^ Lar. LipC 
1622» % 

Varii Hymni Latino-Daitki, Hafi%^i529* g. 
Epithalainia & alia caimiita, Iparfim publicata. 

Friedlieb (Samue?) g0i)i7iot2tnföger ^JtrÄflcgain 
i SRibct ®tift, ^m ^ön« ga&er SRag. Philip Hennc Fried- 
lieb DajJör $mfl, föin fiöm Mc» forfl^tttf tt(?D?arw^<t, Ixr 

fcct »ar Cbriftine Eiiläbcrh Bornetnan. ®if fjövf! i CRavia^crf 

ftben i IXtber @fole/ |Dprfra"l^an 172? Upontvtttr 9\0 

Dcrcftct: Alumnus Callegii Medicei, Decanus paa £(9^(r(t# 

1^ 1735 SRagifler. 1^36 blet) gapettan pro Perfona^ 
§öt)ere(i i SRariagct. -1740 bfetj l^aift föm Succeffbr (ibjiiingt' 
Ui, f^ llrar bcrcfter uboaljt fom 5Jice4proöft.i Oti|tft|)«t' 
tlD. 1750/ ba ^nn« gaM WD ©0l)en öfgif , Me» l^a»'»»'' 
felil$riH>fi 09 @09ne'$r(ejl taSartagcr> .&em og @em. S^ 
U 1769. ®flr to ©ahgc gtft. i. SKeb en Broderfen: 2. 3RÄ< 
<ö@«fretaf€onfere»t«s9laat)Stampe. ^ . , 

©Ftift<r. - » , 

Disp« de mohumento Drufiaiio apud Mogrnidam.. HaCi« 

1732. 4. 
— -^de Theologia Graccorum ^b Hebratla hauftä. ibid.' 

1733- 4- 
— — T. Thefes Mifcellaheap. ibid, 17*33. '4. 

Di^crentia inter Afi^ii^^ofjnct, & * Opot>i^aTo3'erM 

Grxcomm. ibid. 1734, 4. 

Diff. Hifloricd-Ecdefiaftica f ma, qva fata jOrthodoxoruip & 
Heterodoxörum in Caino Pröto-Sopbifta, & AbdePiiH 
tomartyre, prs^gufata exhibent^ir. ibid- 1735. 4> 

Friedlieb (Sevennu?) gaj 1720 1 SKarloser. IBta* 
>ct til 3liif}fortise. 1740, (a t)e fmaae ^Ma {^(eoe .rtDacf 

tcbff / ,\ Fri S. 2 7. t*f / m |ar SHertöt i ^obrof; 6{et> «Itfaa 1741 fovfft>ttct 
fsm ®i^nc'9}mfi til Dc^e; SKolänb ofl {»eDog ^rarficgiclb i 

* Sjlifliattfailfc, »g ffecn Prdfeflbr Theologisc extraordinar. 

QPriftct. ^ 
Martyrologmm Tefu Chrifti. 3: 16 ^xatilUm 1>m 9^a<{tl^ 
BCH.^ 1763. 4. 

fl09e^r«Wfen oöcr Ä0119 Frid. V. S^m. 1766. 4., 

FrIEMANN (Chriftophorus) gvb i ©er^m I74«- 
2 2lui. {»an< gabct/ of faiiime Siani »at en 6cfienM Sia(« 

miaHÖ ter paa @tcW* J^on* 3D?0ber Karen Siemers. 1760^ 

i4epoiifWbc Ira B<rgcn4 @IoIc. €ftrr tibOantoe EximiinaPhi- 

Joiophicmn <^9 Theologicum giof^e ^m 3(nf99ntn9 Otti at CT' 

boliic Furreiis.g{ctfe/®(tpeiifttuiti/ p^ txn €hrtini)/ at %avii 
•f otfttbtrt «»orfaftcf, gtaoMnanD Wilhcliii Fuirtn, t>ar ©0^ 
|f<Rte Sam til T«ihtor; nien fom ^an ci i^ilt)c fiuDcrc ®ebi^ 
doco/ Ui^ 3(nf0flt0in$(ti ncgtct (Siben l^ar ^an mccfi o|>l^o(Dt 
fo i Sagen/ »g iHotjrr paa inScre Sorfrdhmclfc. 

6 P r t f t'e r. 

CcrgcnPPi ©rrtbtntert .v« gortcgncifc iTaa be 9)?a^nb/ f0M)e 
ibergeni QSpe rlcr ®(ift, font l^at)c ut)gti»<f nogctDe» 
Stvffcn. S5ctgeii 1766. 4, , 

; J5ctgen|f e ®f rifccntere o: goftrgRclfe paa tt 5K«nb, fojii^**' 
1K ttbgh^ec Rogrt tKb trpfftti/ f^bilfr , omcnt)fft0nt be m 
fsbbc »b<n for S^crgdi^ IBpe o.g @tjft/ bog i^a^e. bcfto^ 
. Jbrt em*<btr i IB^en e«cr ®tiftct- SJon. 1766. 4. 

^ FRIMOÖT (Nicolaus) %$b lyig. 4 3att.. i JROTupr 

!4 tinibc JExrr* i g<Kn/ ^wr \)ani gabfc Mkhei Frimodt j^olbt 
Vriiiilegfrct 9)er(i^uu^ , j^oi^ Sarfabcr i»ar l^ib inbf ommcn fra 
ffi((H>i}akn- Sftet 1 1 aar^ Sfoieganiji blet) (»an 1 74a biinit« 
itxH til Wabciiiut fta ÖbCRfe ® f ole,. €ftct ubflöubtir Exflmi- 
^ ^ U^m @tcb ^aa Borches goBcgjiim* 1749 blc» ^ an Ad- \ ^ \ S 4 junätts ■ .. ] 

32g Fri \ 

junaus on SiitcefTor i Q^qnt^^tafit (gmhthtt X ^0Tfrtt<> efi 
f tr ^ani %extnanpi ^aq. J^fper Norups atntBgninfl, O9K 
tennf fiDfi i %axa 1757 »cfr Debcn afgtf; focccbcrebe |aii fNi[ 
tirfdtg ^^oflne^^rorfi' St gift mcD Karen HoiFg<iardi a 
e»nnvt)otM <if Dcb tcbmmclijc SJorgcmcjlcT Stephen Hof. 
gaaid i ^orfcn^, 

Dispp, IV. dc £Ipqventia formanda fcopo Öratoris cooycm* 

enter. ^■ 

•P- — . de Civirate Atheiftica, 

$paxtntatim em GtrVa d de Uchtenberg^ (SotfC 1765. 4t 
FrIIS < Andreas) %Bi \ gtopTUp t gp<K. SJäT Ctt af M 

far|}^ ^rofefforer W0Äiabeiiftaw^ Untocrjitet, Magifter , Omtor 

Ha&ienlis öfl RecterUnirerfitati$ 1500. 4. li» xa.OgiSiS» 
J505 JWf» uDtJalgt tH Syndicus/Univerfitatis, x^ii m 

a}ic^X)ecanis( 9ct» m fltttrSftfc i ;^ii9((p{Kii)ii< ^fli('i9 

Miflire Hafnienfe» continens Cal^ndaiiutn Ecclefiafticum, Ex» 

orcisiTjum Soiis, Exoircismum Aqv» j MifläiBj CoUct'» 

ta, Epiftol^s i\ Leiiiones, Evangelia Dwum Dominh 

colium, Feriaruqfi &c» cone^toiroi Friis, Hrfn, 1510» 

\ Fol, . 

Diurnale Roeskiidcnfe, dnM iäckbtit Diurn<ilQ Hscanmi 
G&nonicanjin de tejppore & de fonh, ad tifiiiö Roc*». 
kildenfis Ecclefie, Parii)is iHipreflhm, juxtä corrcöTo»' 
nem atqve emendationem venerabilis viri Magiftsi Ani 
dree Friis Ointorijs ^cclefie Hafnienfis, «ddiris qviboft 
dani rarls le£turi$ & oratiooil?u$ ^ per bonorabilem V^> j 

rumMagiftrum Chrifliernuin Petri, Lundenfia Ecd^l 

• 

Feu« ' pRIfS (ChiiftiantisLoibcrg) gab 1699. 3 tSuH. l ffiifc 

Ifr Äar ro ©otter tff SRiflfop Chriften Lodberg i SiiU' De# 
löotribc 17 16, 55Ict)fDercfter Aiumnus paa Borches goDci 
jium. 1722 TCffl< tt&rwIanM, 17^4 bin '^iritt, 1725 

$ltQ Doftor Medicins. 1734 Medicus Ut> 9)atfetf]^ufet 0$ 
CtoM*^^i5cU« i StiBhtnJ^a^n, » 1739 Profoflbr Medicinae 

Bitraordinarius, 1747 j^irfcljg ^ri>fejfor, ' I76p,3ujiitjf 

Pisp, de mptu Siuigvinis inteftlno, Hafn» J7i§» 4, , 
l)ispp, II, dc Liene, ibid^ 17^0 ^ 1721. 4» 
i- »^ in^ugur^ dc tnoibi» Infantum, ibid» *i7?5'^ 4< 
^•PT-de morbis Senum^ ibld. 17394 4^ V 

*- «*- dc morbis Pnerorum^ ibid^,i748. 4. , 

^ -A dc Crifl iiiorborum Pueriliiim, ibid, 1757& 1759, 4, 
Sf»-,*-, obfervatip circa Mercurii ViCutn internuni. jbid;i75o, 

6cl|faM ®Wfter, Tom. VI, "p. 79. , 

Pe iis, qvi pro inörtuis habiti funt, cnm tamen ppftea vit» 
teddit» fint, S^bfr^ft t Continuat, Aä, Medica Haf- 
ni?nn p, 73. Hafn. 1753, 4: (Pr,) 

Friis (Claudius) «Bar f0D i 9lifumj)l^r 1 SRorb^grilfo 

hb, n wx gclbt*$rÄ(i ut> bw Nnflfc 3fri|iec i Chnftiani 
^V»m ■ . , /. ■''■-/ 

. 6Prifter. 

Poema retrogradum de Pftce ad Chrift, IV, Htfn. |6ag, 4; 

löbilum Evdiigelicum» Hafo, ?r^ -« 4. ►. 

Friis (Fr^dericus Chriftianus) (gn@0n flf Sommanb^ 
Nis, 1759 Mft> iSo8ne/5Pr«jl til ^iarop O0 S5ani^brii|» \ .^ /' ^ > », ■ ^ / • ) 


/. ; 530, Fn 

' ' , ©iFrifter. 

Jiis Taiionis Divifium, tUttbtn ^ubtMMHmcKge ©ienjicttdf* 

SRort. Äftton! 1758- '8- ' '/ 
9(f^anMins ot)ct Det ^par jmaal , l&t>orfor en dubbommetift %tu 

l0fet cgetitlij »at fornabrn. ®ot0e 1763, 8. . 

FrIIS (Johan FriderichT getfl gl|(l)mirati9paa0l«tt' 

loinmeret/ (iOijn SHmtjf omiter i Sfti^bots , berefut gommifcr 
rct i ®eneral Sanbctf Oecpnomie^ 09 Sonmterce^SoOcdto 09t)# 
«te S^ttige^ ^n^fen, 2[uf{tt^ (Stat^ 09 enbelig et^nfetenti^SKaal^ 
iibgab btttt a^^ani ^ober forfacteb^ 

, * , efrift:' ■ 

®i«kti«re«e£i99enbef«, Edita, SJ&Dtt.i736* g. 

FjflllS (Geoigius Petri) gfb i SijlO^b 1684^ ajte» 
®ar 1713 Alumnus i Walkentloifs Collegio. 1719 bkl 

®0gne^riefi til {^elftnge 09 aSalfr^e ^eenij^eber t ^t«OanL 
SDabe 1740. i^^ebr- Sar en befient %f)\> baiifj^ ^^oet. 
* . ' 6?rfftcr. 

, Th^fes Philofophicff. HflfiM7o9* 4. 

De Qvanti in infrnitum divilibilitate. ibid. i7:io# 4. 

Vulgus Superltitiofu5, ibid. 1713. 4. 
jD% Motu violento. ibid, I7I4^ 4. ' 

9oetif!e &txi^tx, famfet 019 til Srpffen befortret af |att(( eeM 

jie efteriabte (San / Peter Fnls , SSti Minifter. Caiiditat 

St^n. 1752. 8. (B«.) 
Friis (Janus) gijb i 2tarl^u«« 1646. 28 ««9. 
gabet bair'?Wag. Chriften Friis, ©ogne^^rofjt til m 
SKeenigl^eb fammepeb , l^an^ 3J?»bet Karen crcmcni ©ot 
1666 teponerebe ,fra 2tarl^uö«@Wc i6%2 Me» (Sogne-fJi 
for gelbbaVe 09 Slobaggcr '^eentg^eber i ^ar^tuti @H(t! 
©«bc 170^ 27 Btpt* ^ar 9ift itieb Anne Hutfeld , en 3D# 

Ut <rf Slffeifor Jesjier riiitfeld 1 5f«r|>lltt<. 
• ' ^ r Fri 331 ^ • \ > . xxx . 33 *-^ 

■y . > . - « \ ' • . 

l%9Jr«WfcB dt)CtJKnud Gyldenftierne. RJm l685.Fd, (P,) 

[ ' Friis (JohannesO Xtl -J^cffdagcr / ^agrfteD 9g SSorrrtpe. 
!®at; f0b 1494. 20 gebt. ^aH« gaDer öot Jeiper Friis eil 
ffnnbftpegaart) 09 ^t^ik%(v, ^airt.SRoDer AnneBrocbnhuu». 
Cit f0tfi i ODenfe @(o(c , fibcn i 3(ar{)Hu^ mitx Oea jbermn# 
le Poa.Morteh Borup. ©ctfra ^rog l^aii (il ÄI«brnl^aDn< 
||tni\)tr{ttce/ 09 {tbeti tU ^Iit/ (t)or l^an tog C[}?agi(iet'®raDcn. 
pKtifle bcrpaa rtl 3t<»fin* H tom ^Icm 1520. ^t^preftet (an 
; Blft) 6f focbret »eb Det ©anjfc ganrcOie. ©iörbr ,ft)e« en SRrife 
I til ®ittcnbcf g , ^Dor ^an 6Iei> beficnM meb Luther og Melanch- 
thoj), ogbeb pn {)ienifomf} biifie figenfior iBcforbrer of Dm 
t^erffc Kdigiim^er i Janbet. UbiÄong Frid. i. 5ib ^ar 
dnSJice/gancfDcr/ mrn faa faort Äoiig Chiiftiait IIL SSat 
^suiomtil SKegirringcn, bleb l^an mrfcltg ganceOev , og 
^539 ben f«r(lc Patronus Univerfitatis eftfr SKeformatlonoi. 
;^Air6((b 6rugtM abfliOige 9(tnbajfaber og anbre efftntl\qt%ov 
tettiingcr. ©0be 0m(ibf r i Ätage 1 570. 5 ©ec- 9Jar ingen 
frbc gift. -Oäö ^at Sejlamentem 3500 JXblr. til Unib^jite 
*83ooKt)(r. tilObcnjle@fole. 

SPrtftct. 

Disp, Ediica deVimite Heroica. Colon. 15 14. 4. (H.)^, 

Friis Ooh«»^"eO S*»' 6lÄU«|oliri, febt lÄi^Ben^abtt 
3an. 1625. ^ani gobrr bor SanccUrr ChriftJainFdis eil $w 

tap, ^arrt SBobeV Barhara Wittorp. 1639 foUt til acolX' * 

ict i Äiebttri^obri , bcreftcr til ®owc Stcabemie, iSei jJe 2rc 
ar ubalanbS. 1643 bleb ^oftSkmfer; ^o« SongChrift IV, 
,flmme JSar bar mcb i @tebe Waidemars (gt)ite M aHuflanb, 
:»8 JTdb bar litngc mcb b< anbw ömfteret. , 1645 bUb ftcrtte^ 
pi^int i gabattcriet. iö4(S jif iglfaj et Sompognie Uttber3)^a* 
jicfcal-Tamnne; ,i659^oprrtffbe fclb et JXegiment til ^ 
bm it &mflt. 1 660 bar en af bt jDbriftcr? fom v^eb @ott^ u f » '1 N ♦ « » / $3^ Fri Mammi'Wmm im ^fiinleti oDer ©ereJ SRajieff 

^©06e 1697. ©ift mrt t. Hclvig Maifvin. 2. Öoro 
Brochdorf« 

' FrHS (Johannes) . - , 

©Ppifter. 
50<öotjfc gtttlappert SeflPtiödfe. S^»tt. 1740- 8. 

Friis (Magnus) ®x(tH til griiftnborg , SSarontil gr 
fcntjplfr, ^emttl gaurffou, »oUetog SB^flclfiÄr, 9Kb 
«ejie^me/SXaab; SRcntemcfler, STjfcfföT t/^0ief}^a8rtr ©rt 
amtmaiiöi Star^imf, 05 Slmtinanb oöer ^aDae 09 @ti 
l^lmö «mtet. ^at fab 1623. 7 ©ept. ^an& gaber » 
Niels Friis til ga»r|tott, (Sf omflrup 09 «ajflbffter^^^^ ' 
. g»ober 3ft. Dorothe Gyld^nfti^^ne, 3 jjn Itaftbom (löbci 
j^on wb @mt %cabmt, 1671 6I^*> |^a« ^x^n 09 S5ar 
J)ebe 1675. 9. 3ttn. ®aip cgange flift i- me& gt. 

. S^li^ftecl, ^. rt^b gtr Ani^ Maria Off*enberg, ' 

En^oinium Sora?, Sorx i $43, 4. \ 

Qratiode modo hoftilium OfFenfarum. ^. 14. (H.) 

rids Frii? ^aip gj^efagcb. ©at l finc ongc a«r Alutnnus 
-porchteiR Cpllegium, Jblct) fibeti gribt^95r«|!, 09 empber 
feflbr Thfologiae 99 f to/ConceUcr t)eb2fcabcmirti ÄkI/ 17 
|fct) ^m Dpöpr Th^olpgix fil aitptf. ©Pbe 1750. 

'Oftifter. 

; Pispp, IIL de Errpribus Piftorum» Hafn. 1703- 1705. 4. 1 
m^-^ Schediasma in Mattb. X. v. 14, ibid. 1706. 4. 
tms^^r^ defignoX.PortaitoTriennii.ECXX. 3. ibid. 1707 
CQmm^ii^Yms in Prophetas Minores. 

* ' ' * Com- i r Fri ^3 5 jpjmpendinm Theologiae Poleinic??. 

1^ ilnionc inter Evangclipos & Rcform^tos. KU. 1722. 4. 

De inteniis bonis Motibus a Sp* Sto, Excitatis, • Altorf, 

Rjndamenta iTheologiaf Theticap. Hamb. 1724. g, 

Pemonftiatio Exegetica &c. Kil. 1730. 

pa ufu & abuTa Grscorum Scriptorum in illuftr(Uido N0V9 

K focdere, Kil. 1735. 4. 

Bratio recu,larisinnienior« Auguft. Confeflionls. Ril. 1730* 

iif FrIIS (Petrus Edwardr) 5Jat I jlhe tlOac 9(at Alumnu» 

|to Bprches Collegium , bJet) btrcftct ®t\M^vafl PM gloDeiv 

SFtifter; 
i«p. de nomimbus Sauli & Pauli. Hafn. 171 3. 4. 

rt nitig om ©«^clfF^er Äi«bffe6. ^ ®owe 1759. 4. 

pRIISCP^rus SigfridiJ ^tb i Swben|tfl»B 1643. 2$ 
aJL {^aaJfloDir Vat Sigfrid Friis Canonicils Roefkilden* 

j ^ itjerPe 0lcntcfftiwr, fianJ SRoDcr Margrete Chcitum, 

der Moite nfcn CheitumgiaOl)ttia«fti $wBenl&tt»nl, Ö9 Ka- 
ri Ai^derff ©ofter^ ©otter/ i65r öeponerebe fra Äirtcrt* 
Q< Gfoie* 1670 bleo @0£Ae'9>riCft for aSSinOmae ^ttnif^ 
i%rjtn. i6g4 QRagifler. i68« ble?> eftct Doa.Hana 
»JD«b UlM til ^ote for ot ptabitti mefi ^at)6e ben 
on^elfr, at M ydtcDf^aa 9cien, fif et &a^ i J^o^tM, 
of |(m i)0De t £i«bctib<^t)n 1688. 26 iRo9. ^((c gtft me» 

en Friis , ^oilj gormanb* Mag. Hans Friifes SDottet* 

ertiftet. 

19 ' ^tixbitm om S^te^^einlx EUfab^th Högh. S^m. 

[ 1^74. Fol. , ^ 

Frisius 0^*^^*'™'^*) Bruhfvicenff». ®tuberebc »eo 
toben^apttj grcabemie'/ i^gtpj ^er x68ö Doaror-Graden,in 

edicina^ QitiU f 

I 

' V Lv l: /' 

/ J34 Fri Frö Fro . 

Di«s. Intug. de Aqv« potö. Hafn. i68o. 4. 

Fritz (Mag.Haos) 1729 Mc» ®09ne4pr«|l til 9lto 
(kti i ®i<eBan^ ^eix 1762. i ^ani 71 9(ar. 

Sfrifter. 

{iig^yrftDifen out" Connie Sophie Roftgaard«_ (^orill 
1718. 4- 

' >Fröi;und (Andrfia$) f[0|) f ^^crpingc i @faattri$6> 
5 1Ra|. «S>atti gabcr Dar Michael Frölui^d , fom paa ben i 
m Sortmltrr om 3}crptnge 00 Sunbc S)omfirre< @oM/ tn 
(ilKo Uc9 iBv^oflcD t SDci^c og Sofier paaSSocp^oIm. {) 
9){ebet Bodil Frenderup. ifigp Dcponerebe ^an fra Sia 
I^at>a8 ®f olt IBar fibcn Decanus paa ^ofierct 09 Alumn 

Collegii Medicei. 1699. tQ% Exairien Thcologicum. 169 

wt) 3jjagij!ft. 1700 ©ice^SKcctor i Sotae. 1702 i^irfcli 

Stector fammrO^t) Og ProfefforPhiloföphkdeEgnatus.'i7d 

JKcctor pcb Si«6en{>aiMi« ®We* 1708 Piofeffor Metaph>fice 

tiUige. 1^09 Profeffor Lingvx Ebt««, SDibC 1731.. iSR 
0ar gtft mcb, Magdalene Fofs , m jDottCt af, UttLtids F 

gorjlanbcrpaa ®orw» 

Bxeixitatibnes^Vl. ^^ X^^^O-Kcu TrohiH^ici Sacerdotum 

brffornm, Aante Teinplo, Spenccro inpnmia oppo 
•Hafn. 1695.(111699. 4* ^ 

Dispp* IIIL de Labro^nep Nfoiisi MariqrefufoSalomoot 

Hafn. 17 17. I723&I730. 4. . , 

Prxctepta Gframinaticx latinae coiracUua/ cum przfatione 

ta. ibiclji7i9. 8. 
Schadsana Metamorphofis» S. Vita Mag» Pebi Schade« ibi 

1712. Fol (^Tb.ftnu.Pr.y 
FrOMMIUS (Georgius) f[0l) 1605. ii Oct i ® 

nt^ t^ct^^abariUp/ paa^ @aari) lalbrt »j^ofgaarb* 

~ . gabtt r ' Fro '• 33^ 

|{äW Ht Johan From , ^mi SRobOr Cs^cil Jorgens^oefCf* 

JBif i eWci ^abertle», &crfra MebfrnDt ti! ©pmnoliura l, 
^nnetorj; 09 cfret 4 mm ^rtob brdg ttl Unimfttctct t^cdtt' 
la» 09 anbre uDt 9l<)Q&R< 9(cabcmkr* 93cb (tn{)temfoiiiftbIft^ 
;|ftn ^afmrjtcr ^oi Otto 09 Kield Krag i noqlt S(ar)>aä®oT0( 
fjlabmif. SXrijlc pbcn ubenlafiM niefc Otto Krag 09 Chri- 
ftn Scheel, fra ^»ilftn SReifc l^an f0m l^iem 1635, mciiflrajr 

Itraabe tn anDm SKcifc tltcD Chufleii Bröchmand, 95f{{09 

rper Brpchmandss @0tt. SJlr» Dmftec •^ofiiiefkr J0« ^ai< 

cr ChriftcnFriifes g50rn., 1641 SJfagijlcr. 1643 Pro-» 
IfeflTor Logipes i Äi06fo5totMI. 1645 Ptofelfor Eloqveiitisr. 
^47Profeabr Mathefeos. ®0|x 165 1. 19 «Og»^ ^cd 
lift mcD Elfe Scavenius , fiSlfFop DocV. Laurids Scaveiiii S)0tUr« 
I ' Sfrifter. 

pIsi, de Aftronomico Theatro pro Longomontaho ^ontrt 
I Morinum. Hafn. 164:1. 4. 

^ «-^Phiiologicade legaiidis cum frafhi latiiils melioris nota! 
''\ fcriptoribus. jbid« 1643. 4»- 
Pitfponfio ad Morini Defenfionem Aftronomis relfitata?. ibid« 

r 1645. 4. ' 

fExcrcitatio Phyfico-Mathcmatica. ibid. i($48. 4, 

ptercit^ Spb2ri(kruRi Ima de Principiis Sphocricia» ib|d. 

f l(J48. 4. 

— , — — . _ Iida de Terra? & Maris Superficfe. ib, 
1649* 4. , 

— —.—:.— Illtia de Tjerr«parvitate.ibid. 1650.4. 
ritbme^ica Danica. Hafit. i649&l66o.'4. (fl^. ft Hjf. 

Frost (TrugiUus Nlcolai) ' / 

l ■ r Sttifter. 

prijieli9eltben^ifi0rfe mimiit forfattet »m 3efii SIpriftt 

r g^blcJ. «^«n.i63^- 4- 

[■<■■' SPttbiM, k * 33^ Frft Fry Fuc Fui 

3>ai)iD< ^fabtftt toxtjäid ht^atuht, famt nogle 9}f«Imet of 
©ciitcn^ef. Sö»ti. 1^37. 8. (A*.) ' 

Frost (* ^ *) <Eit®to6at/ 60DC amttcot 1754. 
. ^ ■ eFtiftet. 
QerM/ cUcr et 0R(nmf!ei OpfKfcl brtrastef efter Staturoi» 
&mltt af Dc lefU frooitc o0ttalUnflc9)}oroIt|ler. St^vk 

^ 1745- ^- . ' ,' 

FrYDENSBERGv (Mauritius) %8b,\ :eorfcn«| |W 

%atii gaöet Chriftitn Frydensberg tniC SBorflHlieiler. {Hyi 

^ bcfofict til £rv((ea fal^eabc 

« BFttfter. 
S)et ^dnffe ofDctitorflfft Jto8(|c»^iiit< ifkrl 0^ Jtp((crfi9Rcvr, 

S^lMl* 1763. 4. 
tD9i)en« UDabclig^eb/ et cti Gantling af H Sokt 09 Sktff 
fom b{et> (oIMc 09 uOait^iie om Stat i^Otaot» Gerhard der 

Lichteuberg. ©otBC 176$, 4. ' . 

r FucHisK<Gotofredus) 165)4 M^ JSjraai) /©irccttur l 
Si0bett^a»tt* 

^ ePtifter. 
atntocifuns )ttm @e(raii(^t)ct 0im i^m DcrferStgttn $BraiA« 

tflpReltde .(yenDelfeti loHelige ^in^rdfer, fcet t teSttb^roi 
be; fom ^att^^rtC i Siaben^a^n fhi 1694. til 1701 
S^un* 1701. 4* 

@atnme paa SpDf! unDftDen Sitet : 

®Id((ii$e SXmpfung. Det jial^tlit^ett ^otgefaOenen ^tmHb 

(Itic. gDpcfi^* 1701. 4* ' ' 

i FuiREN (Georgius) {^0D i $to(en^aDii 1581-31® 

j&a«*gaDet i^at Hemich Fujreij ^oxitt fatnme(iefr/ ( 

SRoDet Mechtiide Hermam ©ottöf* Oleifle uDeOl^llDi I 

Httse aat, 09 1606 Ue0 Doaor Me(tkinx ti( 95afe(. 
fui {)icmf0nifi b(e0 &aa;en6et0mmdiai!llta(tttiiiiiKi06cB( i 
f ' , Fui- ^ 3 37 

i ■ • . • ■ ■ ^ • ' ' 

fDor ^on b0be i;62g. 125 aRQt». ^ati i^at m of bt farfic ^ 

iaöC/ f0tn mcDSIitO l^ar logt {19 paa Det (otamfTe Studio, og 

U(& af^ongeq bcfalet ai retfe om t aile SKiget^ ^rot>iti(kr foc 

^of opfagt og;^in2)famIe ole Blogt tlrter, )^a^^t)ilfrn Stcifc (laa 

|aW)i Otto Sp€rling i galgc mcD jig. ©ar gift nuD Magrete 

■ Finke, ©DCf. Thomas Fiiikes ©ottcr. ;?)an cfterlpb fig Want 

aato en @eti/ na»nlig Didnc Fuheii, fom »ar gabcr, ttl Thcö- 

doius Fuireii til guirmöal og ©ehtcroong, fom 1676 bfc9 

:0|)taget i Dik frieftctlige@tant)/ (it>id S>o(trr i^ien t)ar. Dea 

^.for pne' cmbe flou ®tiftrif<r ubtUItge Sm i&amtffc KirfU^ 

|ne Fuir«i, @t^timC^95<Ml)'JeiisHarboes* 
I ^ S^tifte^ 

Displ Med. de Syncope. Ba{il. i6od. 4, ' , * ' ^ 
ilndexPlantarumlndigenaruni, Hafn, 1662. 8* €f Ogfalt' 
lp f0rt i Bartholini Cifta Med. p. a^g. 

FuiREN (Henricus) ga&t Äi0ben^a»n. ,1614. as gRai. 

f ^ni gaDtt UX »((fiailf^rre SDoct Jörgen Fuiren. 4)aR« SRpi 
[ itr MagreteFinke. 1628 ÖepDIICtcDC »Ä Sw6fnl^aM< Uufc^ 

berfitet. 1633 rci^e uDenlanbl. 1646 f am j^icmifttt 13 

««« SÄ^fc. ©or tmttimiD 1645 MlVni Dbftor Medicin« 

:til »afcl. ' ©«De t Sieten^pn 1659. gjott. ttglft,.^ogtc# 
f(l{RmMeret)e fK iBibltot^ciiDe og SRdri^^^ammcr tiIKcaD<mttf# 
foniöcnonbre Legatatirsirfer pgUntwpW^^^^ . . 

©friftec. 
[Prseleaiones de Afcite. ,Bafil, 1645J8, (Ä. Hyp.R. äh.) 
i* FlfeJIREN CTIiotnas) ^Xdbtt tU »«Pfofrt^. geb i$l0# 

;SJebettl^ap«a6i6. 1 $[«11. ©q^uiicrebe 1634. 9lri(ltDmP» 
;t(r nbfnhnM om lo 3(ar. teoibc ftt)m fm tib Ictri cenlig 
l^3Ptioat@tam)Oft)fi|ie@tttVcriiigeri og to))ci673 aaSJ^a^t. 
f^aa fcflame^terebe/ Joruben fit f&HkM^^H, 3000 SXMr. 
«tl 9Ccab(mtct/i tit tn QtuUnt, fom jiuMrcbe Ictttm SRcDkin 
<«cr »polPgii. 

«fi?if' \ A > I 3 38 FurFug Fi^n Fur , " \ Qftiftet;. 
Catftlog. Bibiiotbecae, ^fenrid Fuiren Hrfn. Acftdcm. donaor^ 

' Hafn. t56o. 4. 
Rgfiora Mufei Henr. Fuiren. ibid, KJöJ. 4. {B. Pr^Rifi,} 
FUGL (Adolphiis Andr.) Decanus M ^t SURftCligr , 

HmmmiM i Si^btvl^m- 17^3 fif Äucctf (ton paa ^im ! 
09 ®unDf0rmaflU ;SalD i ®i<cllaii(. X)0i)e 1779; ^4 3^- J 

«t 31- ^ ' . ; ' , • ' -: ' 

e Pr tf ien \ i 

Oratio de Refarmatione Lutberi. Htfit; 1763. g»- 
De nacura Peccati ad mortenn Hafn. 176%. 4. & tt 9$ttt<^ 

, 6Wft - • ^ 

FtfNCCIUS (Chriftianus) Fridberga-Malcbicus* SBto^ 

,1727 "Medichije Doapr t»fla Äfö^cnjat^n j 9(ca(emi»* 

\ 0Prtfter. / 

DiC iniog. de Atrc^faia Scorbutica. Hafn. 1727. 4. . ' 
FURSMAN CGothardus) ^t) i ÄUfeCttMtt/ ^ l^«l* 

' gttDcr wt aifttior af 3Wa»terict 1733 tepo«ewN. SBkt' 
Mreftnr Aiumnus |><M Borches <£DBc9tttm. ' 9^ei(ie fiDcif tibca» 
lattM, 09 t)ct) ^n J^imlöm^ il^t> A(re%\Attfcultgiis i ^Me^ 
fi^SRl^. ©cttflerAdvo^tus Rcgius poalgt. €rw i SJcPiiM , 
iim , ^^t l^n ^0te* {)mi tor gifc mrb EHe Horrebov , ii( 
©ottct af ^Srofeffor Fedcr Hon ebow Dm Sglöre. . 

Strifter. 
Disp; Explioatk) terminortun qvorundam in judkio privato^ 

Ha£h. 1736. 4. 
— — - de neceflitate & ufutegufnin Republ;ca» ibid. 1737. 4» 
te Theatre Danois. Cgph. 174J. g. & ca OPCrfitttclfc of 

beii fötflr Tome af Holbergs gom^ctji^^ 

BtoöPf^CrammatJca. ibid.-^— 8- ,• \ <^ d Gaas 


I -. Gaa Gal , . 339 

G" • 

AAS ( Johannes) gjar farjl Pijior t %i Äfojlct I ©Wn^Ot^ 

!«Bi90 bfd itttffctffcSKdigios, og birt) Dm fetfle coangdiffe $r<(|i 
Hl 9or ^rtK Siric fammcficb ^ eg $m|1 ot^cr @ttn»^ ^^rreb, 
fomt ^a§i|icr. 3>?et)cti< ^an eRi)n« t>ar t Smborg/ forcd* 
itfoitr \^m tKttr ^«ptrm% , fttba Den (9t(Fc gfbbet^fll^ 
M< inbt^DRcn i^ftJSm^org/ (trt< 3nt)6999<re ^iDin5ttt^a9« 

|l)«|»lt)t paa ®W Chriftophers 09 %^M\xiui gJortJe/ op* 

ItnuRtreDc^aii SSiMTgcmc x\\ at gi^c aJfoORanD, loD Derfor p(an« 
*e,6t9ffer paa et 3:fl(«rn t^eb ®tra«öcrt/ bg f<(p c»mmaRt>ctcbc/ 
l^ilfct ipRcte^ faa t^f / at bttt ficnbtlige {lobr maattr Pifle/ 

'tbftte \a^m\A tm Chriltiaa Hl. faa Pel, ttt <)t. -Gaa&s ^o/ 

leritetfic» oblct, ubi ^a«<®^n Oiuf t^tas ttl fSBcifinip / n 
\m Meo for«ret en Selv^jtoabe mcb Det aDelifle^^Jaaben paa, 
iDilfftt i maoge 9(ar Detefter |»ar p^mt 1 0(&aarup ^^riefiesaarD 
Igpm- «rtbeligHSÄag. Forbernoiuffon, aij!op i Srbiu 
||um, PorDeb; \\tt \w( 1549 falDet.til iBitfop fomtncjieDf 
; Nr ian D«De 1578* 17 ®ept. Sor t» ©ange «tft. «^anf 
|(ir^ ^Rfiniel iRapa Por M^reii c^rr Marie, ^0 aoDenl Bei> 

ifte Mortens ©ötftr. . • / 

' ' ' 

i €lftlfter: 

IDm gämfe norfPe ^^rtpctPSlet / af sotnmd SSorfl paa X>dnfE 
, öbfat», gortttien er inbfart i 6ao|fe SiSagoj. Tom. yr. 
, p. 313-- ®fttftrt 1 15g fdb i Hans ^Paus ©amliöget af 
\ gamle notf!e £ot)e* * :SI^Pn'. 175 1» * 4. 
i^ati |at 9g X^^^i ttbgaae en ^og oin Segteflab. ®ee banfFe 
1 äÄagaj. I. c/p. 331. asen l^por og naar Den cr trpff^ 
Pibei iffe. (M. G«.) 

' GaLLIQHON C^rid. Chtitt. de Ia Rcche) gap '\tyXf 

|»g0er. 

i ' »1 M ^ /" 34a ;Gal / •6Firifter. 
DifT. qva dcmonftr^^r, Prsfcriptionem non efle Jiiris nitn- 
ralis. Jcn« 1749. 4. ' 

GALTXPetvus) ^an* gabcr Dat Niels Galt til €n9* 
fteb. ^n« gjjoöer grue Elifabeth Hvitfcid. ^an fclö t»ar 
^Kongclig ^inijier i (Stxmg i SCarcne 1622. 1623 09 1624. 
tb\f» ftbCR ^^tce^ätNntral/ mcn formcDdfi bcsoagne gorjrcljc 
i t)<n f9(lnf!e ^rig, 6(p:^ actioncret/ Qd 1644. j^u^. 
|al^(u§9en i $t0(ai$a^ i (an« Sllter^ 7ot)c Slar. .3)ar ftift 

meOgm Bligitte Mogens SDottCt Baad til £i(fcl^9li)t* . 

Oratlo de nobilitate genti$,& mentis» H^rborn» Ntflinr» 

1602. ^. , . 

Vaticinium de Regnö Sveci^Q^ --^— — 4. 
pe Jure Danonim^ 
Xte.beUo ci Vili. : ','.,- 

SDiffe tre fiDfie cre iiixtt Stfil 9)}mi8fcript(r. <^.i?tf.) 

.GaLTHEN (Nicoiaus) g^b t ©a^^N ^r«jlfj««* 
I «arlJUUS ©tife» ^on« ^<tt)<f t>ar *Peder Galtben , ^o§ltf^ 

5>w?|l |ainme|iet). ^ati« SSobet Anne ottes ©ottft '«ads* 
luiid. gieijle ttDcnlonb^ meb chriftian Bidckie , Uet> bmft«t 
fD^dsifler, og 1703 $rieO til gelbbaOeog iRebager . 9Sceni$< 
(eD 1 arar^mi* «tift. ^on t)flt i^ ®attgc gif f . i • g»rb Anne 

Jefpers Dottcr Hutfeld, i^anS^gomaaM *0r. Jens Frii(c« 
Äflfe* a. SReJ) Marg^ete Jens JDöttlT BeVing. ^t JjIMl 

400 SiMr. til fafttgc $r«(]fe^£orer i %^\mi (Stift. 

eftriften ' 

Disp. de Aqvis lupra Cceleftibus. Hafn, 1693. 4. 
tiig4Pr«Dibn OtXt grut Elifabeth Rofenkrann^ ibid«'i727» 
. Fo). (P.) Gam \ / T "r I . Gam Gar 341 

[ ■ ' • . * , . ■ ■ 

f' Gam (Jonas Davidis) gn. ^itenöcr, t?ar f«r|l aicctot 
\m ^axiboc &toki iacAattb, pDcn i SRcfiDe^ i ®i«OanO/ 

r ©frifter. 

s • . I 

De Pritna fiindatione Religionis Chriftlans in I^landia^Hdfii. 

Schediasina de.ratione Aniii Solaris in Islandia.. tlbgiOCt af 
Andr^ BuflTzo meOArii Frodff Schedis. Hafn. 1733. 4. 
GaMST CJacobus) gjjt) 2 Slo». 1735; 1 SipHeMog i " 

<Si«Bati^f I^Dor ^aui 8a^rt Hennan Gamf t Da Dar :^t0bmaii(/ 
mm Mci' ^A Srpdser i Si$btn^^n. ^oberen Maigme 
Kirftiiic juiiL ©k» ©tobent 1749. 09 atarrt cftcrflf Exa- 

men PhiloC Og Baccalaum-Graden. 1753 to^ %tt(flati mcft 
if(lc€awrter. 1754 jtt ^laM t Waikcndorphs Collcgio. 

.IDiJic 1755. 4 ®rpt , 

SFrifter. \ ' ^ 

' Dc Vita & Scriptis Petri' ParVi Röficfehtani, Jtjtjn. 1755'. 8i 
I Garbo (Henrilcus) Sn SSotbtiiAfli). tBat S)^agi(lcr 09 

[ €o$ne>$rirfl ti( aOdrnm i 9litor«i5tiff , ^t»or ^an mt 1727. 
%ar gift mcD Karen Sönns^otttx, ^an^ ^ormattM |)r.' 

Wandborgs €hf</ 00 «^f- Sören Anderfen' Coldingcnfi(5, 

6Prtfter> 
I lS»att9eIi(fe 3ioR ®andvti«. $^t)n. 1707. 8- 

I Garbo (P^sD-us Severinns) gn @mi af n«ftforrifle/ fib 

I I aBetrum $r<riic9aarD i SKiier ®tift ®t{ t jtn ttRgDom i 
[ Obenfe 6folc, ^torfr^ ^aa uN» £muli cr t)imUterct. , S^Ie» 

fii)cn Äorgeinejler i ©crgen, 09 tftcrat^an Der fr a t)at aflfcc* ^ 
' Wget, rctpe ubcttlonö*^ tcig Doapr-Graden i 8Re{)irin<n til 
.•OoBe 17(52, bM btufUt garjldig Stn^lt^ »ernfciirgijf ^of/ ^ 
SKaab. $om ftltn ttl^aje til^ij9btn6a9n/ 09 practifmbc fom 

3? 3 srtif' I 

» 


s 1' ^ 1762. 4. , ^ / ' 

faf ^f Jt^&jR Ä^»n^ 1767.' g. , ' 
S«t>rlabri^ itttberrctnlng om Ur|tctt«, tiifoHI A«|micivirrf^ 

' GaRMANNUS c0>everi|ia$) ge^ f JRgrgl. SSIllij 

©Ptifier- 

.Devtra limltntiöjje Ä^edicfe^SGi0ntiae^ Htf9* 1709; 4. 
GaRTENBERG (Petrös Nicolaöst B«ro de> itöl^fi 

taöfaMe ©Äoffe/ fom |«f ({iort Mf< »DenfdiiM; 9$ giar 

99 ?prp»(l mx öMittm i 6t«Kai*/ ^ ^^m 9ih^ 
cirieri ttcD Siebcrtja^n* «fotemie/ 94 frr (rt ^e 3i>bfi9tfc 

©et giftebe ^an fig rm» btnhmmU t>oä. Juneker» 2>oiM«i 
Simf ftorti I €&itr ®a|i(f.tk«efle, 0ftf» öpfetwr g5ci«»eP^ 
f rtiie es aj?.9ttt^<tfciiii I m%u* «ro& 1 flior 3teö&e |»« ÄöJ 
Augirflus III, i f 9lett> i^iti »mt lofiti tH ©e^€«m4Äwt«#| 
fömn 4^^ui %AmiUt^am m NyegMrd, f<hn »e Z^\ 
lidT&c til Neiigait'eft , men M JiNf Äofism i i^otoi W3l«wij 
Gfirceiibcig, i^ M fcl^ tarpnffmt 3 Ö5c89»»elfe af lAJ 
m^nbe $»t(fe^0n8rt gjeöteting m^n tn Sitlangt^vtnvj 
for ac i m%m cittid n;^ ^otmniiigcr iKfr.as^nl' »i Seii^ - ^ ,6frif. A I ' ; \ Gar Gau Gel ^ 345 6?rif ter* 

Diss- Inflag« <l« cafii finguhius ^chroilici rigintl qyatuoraifi* 

norum. Hala? 1743. 4. . ^ 

;. GARTNEk (Chriftlanus) ' ^ r 

öfrtfter. * 
HoTiiculttu-a &c. JroBl^iem. 1746. g* 
'GaRTNER (Henricus jbhannis) 

fDt 7ipoemtet«^ ^Jfaltner. S^m i625* ?. 

GaUPEN <TwaW Olai) 3»r0»<« i W9^««*i9l(M*' 

[ GfiLSTROF (Petrus) gtb 1581 i ©clfJnij) t g«t6erg 
pSogn i Oi^^mti % ®i(eBat^/ af fattige ^oro^lDr^. j£)aii< 

*^a>fr t>ffr Niels SSrcnfen , j^cmi S^^OÖÄ Anne Ohriftcns©M^ 

^txx. ®iX f^r^ t Sfeie t St^efi^Hnfl i Ot)«^^rd)/ {{Den ft^a 

Fnepoiitus commmiitatis Regtjie, i6io'^9if}er/ agfaitmtC 

?ter Trijle flbcnlaRbt» 1614 ftkD faftet ^icm at txert Piofes-. 

iVr Litterarum htnnamoranu 16^1 bH^ ProtHfor Logices. 
r©0be 1630, ^Bqtgfftmrt EHfabeth Peders$)0fteffr^gteR*r 

twj/ fjiti i'656 90» ^a»« 95iMiot^e<|ve td 3tt<*cmiet. 

fSchoha iu ATithnreticamGennnac Friifii« confirripta a Johan- 
w« Reremo. Witteb, l|Jii. S, 

poäfjph.^ Arents 9latiit'@pdL J^otDanjf rt. S^. 161 8-, 8- J 

fom <t bcti 4bf 81^91 Jofc Amts ®at!*e 6|>ri(lcBt«Mn om 
<5fdWfc«. 

'^eopteiiuB .K. fci tratot tmt gntellfl 5i»riig|eD ^ af grati|f 

UiWfat S^im. 1719. 11, - ' .; 

Disjrp, Logic«, Hafii* i5ai. fq* 4« ' 1 J \ ■ 344 Öel Gcc Gen Geo ' ' ' * - I 

"/ ;Disp* de Interpretatione^ S. de I^nncipiis , , Spcclöbuff & rf| 
fef^ioiiibus enuntiationk. ibid. 1623. 4* 
Tiifoliuin Politicum. Witteb/i^25, 8- 
^ Falciculus qvseftionuni Philolbgic^m & Philofbphictniiti^ 
HafiT. 1627.'* 4: (;r. B. Hyp. TA.) 
GEELMUYDfej^ (Joachimus Chriftianus) f^tb 1721 
JS>a\M S^ber tax Gerdt Geelmuyden, (£0n{iilarial'9laaD Oi 

V l^onereOe fra iSevgcn^ ®fole. Sftcr ubjianOttc Examtna Ph» 

loioplijcum 09 'ihc9iogicmn Wet> ^wrr t SSerflcn^ @folr< 
?75o SJfoaiftcr- 1752 SÄaabmouö, 09 j>JQtarius publicus 
, SBcrgen. 175» Scoeral ?9lb / Circctettt t iBergeii^ 09 ®n 

Daagerö Se|Ki* 1760 Doaor Juils t^cb :Ki0(ciil^4i»ift Ui 
l^rrfurt. 
,. ^ ' ' 6f ttfter. 

^. ' De Ver« juris Patriae prstcipue iiatura 6c-4ndolc- Hafh. i76< 

GENSCHECjohai^nes Nicolaus) gtcglK^ Og CttiOi 

^ Qivifttt. 

, 5ti0l^en]^at)n^ bonife mercatori(Fe fRtmHi^ i>anhtW 09 Q^veU^ 
Sontotr Ä^iiii 1742. 8» * j 

Georgii CChriftianus)r ®09tte'Vt«(ltU€«|ieo98SJaiM 
tte9« iSocn. S)6öei645. -^ . -. 

0f tifter. 

£li94Jr«6ifeo ,0»f r Giertrnd Lykke. S^n* l6i2. 4* (fir.) 

Georgii (Engeibcrms) ^Bbi 3^Wtti«orti SSrrgcnt 
Ctift 1619 blet) JRector i idttmi ©fole. 1647. «ogncr 
^r<efi tit £)0mftrrm fammefici). S)0bci659. 9}ar gife mc» 

AnnaWiaiigel, 09 |>ar g«bcr til OCR IXttcftCttMt ^OCtmÖf 

lt>oi-othe Engelbrechts ^OttCt. 

i • ■ ' - , .. . / I i • • I 

V Geo . '341 

i Qtvifttt. 

pli^tdtiiftn CMC Mag. LodyigrMufithe, lSt|Fo|> i IBcrgftr. 

-• — — om Pedcr jenkn StaatmaaD. ibid. 5l^»n. 

1657. 4- % 
a. Casp. Erasm. Biochnianni J^tXXtUi J^Mn% tttt tlntct' 

mnit^ oin $^ forbanfFct/ meb P. Pailadii|/aanbcljge 
SRcccpt imoy ^t^ikn^t. ibid. 1630. 12. ;(ä*. Br. 

[ Pr. Tb.^ - i 

^„ GeORGII (Frandfcus) QbO 1571. J^^ani gofcct W)t 
L^r. Jörgen Henrkfen Flindt af 9iefiD<b i fom »«t Succentor 

Ki)SKee^{ilbeS)omrtrre, famt <5o!|ne/^t«(t tiL 6^ 3b j 09 ' 
0»3«t8to<;^cent9J^rt>cr. 1593 W|>^nerebr fra SlocÄill» 
€fok. 1595 Bleo ^dttx M fammt @fol(. 1602 $ocine' 
rsii (tl CnMafc og ©«obcrflei) 3Scv«i9()eber t ®iieD(ini). 

I|5l6 aiectorrt»* St6bettjat»n< @foU. 1625 LeaorTbeolo- 

gOct., 

eftifteir. 
lij^^Äbif en 0»rr Pejler Ren. Sl^m 1 61 1 . 8. CBih. Br: ThO 
GeORGII (Johannes) ©OgttCV^f Jil SU^hltt, faafe , 

N lolbeS^an i K. Brahes S5ibltot§tt 
^. ÖPrifter. 

tei94pr«bifen ober Ottho Kiumpen. St^t^n, 1570. g- v 

Georgii CNicoiaus) j|^0l) j ^t^ekborg, «af (Ragiller 
|>jl$r«il i aSalm^e otntreM 1580. 

' e^rifter. ^ ^ 

[Bo^. Hiieronymi WeHeri Antidotumo: iatbOtfH^ SjT^flOS p 

' gtaab tmob alfEiOtge grtihffer* Sf Satm>aa SDonf! utv 
i fat jt^vn. 1585- 8» 
fMag; Jörgen \«?aiters »efimbdfe om ®frif(ent«al fortonflet. » 

i^icl* 1587- I3t. (M. Är.") 

* §? 5 . GjfORÖU 34^ - ' 'Geo Gec 

GeORGU (tctrus) gBD t gi)cn. 

QFtifter. 

Gnomologia. lorina & germanica, ^i A^tiam DaoorUfll 
Hafn. i564. 8- (.Bih.) 

Georgii Segud) 1594 6kD SRfCfiMf i 3lpr60rg ©bfej 
1 597 6o9Rt$r(rfi til Sticolai Stirfe t ®tXtt6org. 1603 9)ro»|i 

6 Pr t f te r. 

tii3'^r«bifett 0»er Laurids Biocbenhuus. Ä^l^tt. lÄog. S» 

(Ä*i&. Är.) « 

GeRDES CBartholdus) gtt flOb lotittf! ^oet 

' Sf tiftcr» 

Vitit Dionyfii de Pudewell. Regiae Majeft» Legad & Con(iIif- 

rii. 5613^x647. 4^ (BiA.) 

GeRNEJI CHenricusi) ^b f Steben^attt 1639. 9 ©ec 
4!>ari« SaDcr »ar Thomas Gerner', 0t>erfl 3lcntf(!rh>er f SiBitm 

j^O^tt/ ^'flnfSRober Karen J^emics ©ottet- 1650 ^pOQcm 

te fra Sxeitn^atmi ©fde- 1652 Meb {)mr t ^ufi^oiia 
@(^le. 1654 reifte itbenlanM ; 09 fo r t fat(e fine .StuOcnnscr 
i ;£)onani) os^Hd^O^D- 1^5^ lom j^iem, og fert efftt hlt$ 
{pmjli 93ir#er05 i @toDan6; ]^t)dr l^a inblob jig i SgttfFat 
mcb t)ön« gormönb* Dotler Doi»othe Bircberöd. tldf brt 
fvenfFe $ng (ceD ^an mesen ^aarb^eb. J^ani 9}t(e0(9<ari) Sk» 
£ @ange pJQnbm/ ^ fdpSorqiKret for at (faffe mecre/ of 
la%an ttdigemci)' ben beftenbte Sreeiminkel Dilbe f^ge ai tcN( 
fit S^sbcrnclotii)/ 09 brtnge ^onborg af f{fenben< .^amber^ 
U(t) ^an af 6benf!eR f^ngflet / 09 mmtl fibbr 43 ttger, ^ i 
iSUgcntieb be 3ern om ^o^nber og S^bber^ fom (ti en %h 
minbelfc |^«ngt 1 (Birc^er^b KirFe. 6 titntt biet) ^an lagr poi 
^ine^SBiuircn , og betctter bamt at mifie fit ^ot>eb mrb et (^t^rk. 
S)og blfD Stfrctitmncti > fom ben 19 Stitg. 1659 oaT^berant 
mtt nogU faa Simer tilforni formdNtlfi Stong Fnd. m. '/ I Ger - 547' \ prtkm^MBRd; tftcrlaDf t 'S^cni ^«sfci maltti l^an IXm^ 

l^m Wb Ran^oncm mrb 400 6lmcWler. ^«» fom bä til 
jjit €mbe&c iöien , og 1630 Mc» SSflgijlfr, 1690 qjrotojl I 
iHiijc^&ontors ;&crreD., 1 6^3 (St|Fop t SSJiborg ogr Doaor 
Mogi«* ©BDCI700* i3®aji. af rt®ti^H^Swt),^omiwHr 

ÖPtiftcr; 
|P( ?8il|e< Occonomia Pradico-Säcia. Ä|i>n. i65a. Fol. 
^t 9B«fe« Politjjca, FrailicoxSacra. ijjid, 16(^2. Fol. , 

Hcfod^is ^aa ©oafftaiäm ttöftft. ibid.^^^^^ 12., . ^ 
^f»nflfmiifl lii ^«mfl chriftian »cQ Vtc >aa ^ait< ®alt)dfe«^ * . 

^ SD«9* ibid. 1671. 4. - * , V 

ifÄÄToy^oj^fUjitÄ pl'in^i«no.Vt;öabexpeditioneWismaria- 
j^ jia reduci. ibid. 1 6^5;, ^ Fol, * 

kprtkographia Lingy»? Danipae , paa SDaöff , |^öor|ttrf CT trpK ' 

1Ö79, 8* .\ ' , . "^ 

tHlgChiiftith te» 5te*Ilia^09 Ulyflis. ibid, iSgi/ Fal. - 

f. IHas ^da, ibid* i5g5. Fol. , ' ' 

ilft<«®crt lii Äpns cbtiftiaii bcn 5te formilKlp £o»6djib., ' ' 

k ibid. i583. 4» , ^ 

tr "^ — oioer dpiOlerne* ibid* 1693* FoL 

l^ibome Philologi« Daiiicac, ibid. 1690., 8. paa SDflnjf. 

^it8-'9JmWfÄl »wr Mogens Schcel. ibid. 1697. SoX^ThiA^ 

h Hnr. ff-.) . , ^ . ^ 

(lERSTENflSRG (** *^ **) 8rt i koljitta, €a* 
f^m i ;^0«§l; aaaft £ijf «eftn 

^ > " ' ' S,lrifter. . ^ ■ 

$5nMn)en. ieipi. 1760^ 8. " ... 

%öi<>t irin(< Öfali^n. i^^un. 17$^. 4. ^ \ 

[",■ ' '. V. . , -^ ' . -. ■ • Aiiadne, ^' ^ 


i .S48 Gcr 

f- ' 

Amdnc, (gin fragifc^ €an(ate. ibid. 1755. 
S5nefeil6^ ^crfmitDtsrcKeii Det Litteratur. ^|(<». 176^ 

17^7^ 8-" ^ • ' ' ' ! 

Ugolhio, gme traftocble» J^amt. uni^ g5r«raeti. 1768. 8- 

^ GeRSTORFF Cjoachimiis) til Xt^^9^^tn\ aSiObd 

«f Slcp^anten/ dtigetl^ofmefltr, $r<rft^fntt (StdftH^oBed 
09 SdefaHng^mdnD i^aa ^Umihm ^Mf Hv fffD 16 in 

lijRott. n0an^gaWt^at Casper Chriftopber Gerstorffll 

Sogerui» 09 Se^joegaarb/ ^atil ^obtt ^tne Eife Munk. QH 
terät ^dit Baabe piemme 09 uDenlfanM ^aqbe ftgnalifcret fig 1M^ 
(ine ®tuberinser; bleo ^an f^rfi' Sammer^^uÄfer 1^0^ $ri 

Chiiftian , Smq Chri/tian t>m 4l)C« tfftfJe @0n. ©eteft 

^op9)^ir(^aI og Stiget^ SKaaD. - 1648 Siibber af €(q)|ä 
f eb Friderici III. Srortiti^ 1^49 ©tabtMö^ » $iaben|> 
165T tSHntU ^ofmefiet ellet iDtofi. 165a ®o»t>etueiit p 
9^tn^Dlm. ^«t meb dt iiniretffrit)e beii fKoe^ttlDifft %t 
16587 ba ^nftal ^aw «bitebt imD biffe Orb: vditm 

nefcire Htt«ras. (^ftet (lanttUtt Sehtfteds £>0b ^Ie0 
1657 Patronus Uuiverfitatis Höfhienfis* @ibeR ^(efibeilt 

tS(at^'S0Be9!0, 09 0at ben f0tfle; f0m peb (Soumeniteten 
la^ jitt Seb til Soitten 09 bet Som^* *&»«</ ^<l ^t^ilf^n 6f 
leuHttet ^an farmebeift @0a#eb l0b ftsj^te. Sm eftet blei 
]^an i5efaling^tiianb f aa SdOiinbborg (5l0tv &0b(< 166 

I93H^t. ®ar flift meb Öllegaard Hvitfeld. » 

©Ftifter. ' 
Oratio de caufis, cur magnx civitates intereaitt. XipC 163 

GeRTSEN CChriftianus) 909^anb(et i SirteÄ^opn. 

Nathanaelis Pownois (fplbne Sletiob oni 3«btt«belfe i tJi 

fe^Smbebet/ f0tban(!et. S^tn.1669. ia. 
^ttanb^9509» ibid. 1675. ia. *t f. - 

f ^ • ^ ■ ' " ' ' 

\ ^ Ger Ges Qet , 349 

i' ■ \ • 

plDfomraeii ^falmc^SBog. ibid. 1677. 1685. 8. i^^- TA,) 
r Gbrt5EN'0o*'«»^^«0 , ' . 

i "' ; ' Öfttfter/ 

Eig4Plf«Ö*tt 1>W Claus; Liitzow. 1670. 4, 
G£Sius.(<3otofncius) %Bbi StttRcfbetg ttbi 95r<iiil)<iu 
irg i6og. 4 9(09. ^»orl^an^Sabm)ar;^«fio9$m9* «pan 
{|blKrei>c i aSttteobcrgog 9btr\ ^olM Collegia Ebrara t .giopof , 
llorfra l^an 1637 blco talbet til at Dourc pQi^tmiant f^i 

\t\m Cbriftian V. Cfiriftian I Vti ©«9 paa 3lpcifi«bi«9 ©lot 

[aificr. 1647 retflc ^n imb ^aiftcmelDte Crom^JfinD^ t\l 
:(&)ab xfdB^mtn, 09)>at l^og l^am, N l^an .bii)c t €0f6i(- 
:rcftet blct^ ^n fomme 3(At 1647 ©ognc/^r^ iii fSikol^ 

i^rfe i ^amborg 09 1672 Senior Mimi^erii Ibid. £)0|)^l579« 

"iept. ' / • ' ' ■ . ' - 

kYc{)i9tttficrGu(hivAdQip^,^&m9Mtt©^tt)cbei* J^mk 
> 1640.; i^, ■ ' .^ ■ . 
i\>tt Sybilla ou9 Ocöi SBinfcL Sto^ocF 1^43. 4^ 

-- -r- Ö6fr Wolrath Caropen, SDn<b. 1647* 4. 

i ©rrtb. 1647. 4. . . 

*i«ttff M. J^^^^ '^*'^^"- ^£h«iiK 1652. 4. 
intm^rcbtgt na$ ^ttftttimi M Z^vmi in 6t SRicoIai 
in ^mbnrg. ^amb. 1657. Fol. (Cimb. Z.) 

\ . GeTTORP V. GiETTERUP (Janus Matthiat)?8at 

M Si^cfot t euttO rs^aaitt ©iftcii 9)1^ t Sitkmhm. 

Sana o»ct Ove Gieddes gieife til OPiiiW«. ftj^n/itfa?. 4. 
m 0iiic< 09 S)0W^ii9ric i SUiOt Mamt. it(t)i| 1623. 

4/ (ÄÄ-.Ä*0 

N \ 


\ 350 - öcy Gic - \ 

GB«r3PUTSCHEit (Ruprecht); ^of » C^irutfltt* | 
Ļtt9 Chriftiaa IID 

. ^ e^Fr$fter. , '' ' 

SQa^aftid Sertit t^on bem (^riitiic^ett 3(6fi$eibe Chrifliani 

-ilL ^iftfirtiita. 1,559. 4- * *S.f «9 graut^rt t (iimmc 

ICat. itter öt)4iWn af-^rof. Ofeo Henrico Mollcr<^ 

/glerrti» 1752,. 4. (-G.) 

GiE*.DRUM, (Olaus) ^Bt) paa.^irtbtöm I C^^iföiilil 

' ÖFrifter. 

8JwPbifctn>aaSa!(i9rffett«^e(l iSRörgt Ä]^W. 1719. 4. (ir. 

' GlERPEN (Halvor Nicolai) 

. - , ■ ' ertiftet. ; . 

$iifl^^r«bifeil 0W JöTgen Erboe; Ä^»IL- 1702, 4. 
GlESSEN (Albertus) / 

©riftftcr. 

GlESE (Adamuj LiTdoVicus) gab 1704. ra SRi 

gjat f0rp^r«fll I gBernlngerrte. 85ko bcrfro 1735 falM 
tU£)amnarr, fom M^^^Jr^bifant M 9etr^nben «f £>fifri 
lanb. 1741 6Ie» ©ognr^Vmfl «I ©uamijoncrr* t^bjfe 
tttgl^eb i SSdha^^^vi. . S>0bc 1762, aS "^m. 'Sat gifr 

Bartha Sophia Bomftorfi . 

&t Xii itu 

.©cri^rt^Jag- fflernmgcrofc 1745. 8- ' ^ 

griebe mtt @ott ibid: 1745.^ gl^. 1^ p^a SDauff. 

17^3- 8- N 

©cf«iö<95tt4 Äoi>^. 1745 n 1749- /«* 

Jefuj^ Den föffdijc ^rrtC ibicL, 1749. jj. 

. «fifccb* <jie Gil Gid sn '^ ffttbi'^x»bilttn, ^olbt iaSBommgctote 1715/ faa X)aiif( 
F Pt>fr(at af J. P. JuuL SJtm. 1755- 8- ' . 

iix ^tai^9nabtn^t^n{, inmm^xtbii^^ ^0^^1755. 
f S.rOflpaaDanff 1753- 8», 

^r WSör«n Hanfen Ölgoed, gognt^JJrOffl til 0JC^jlR8 

I^IReraget t ^Arlftuu^ (gttfir. ' ^an«, aSet»cr Heiv^. Niels 
hipcth. 9}ar tcfibmilDc goveOatt til iBiibolpl^i ^JTcmgl^i) 
■oltotg, oortrcne 16^4, og ttlforn* i6%i hitt Bdqut^^t^fl 

Ittf*. ©«j« 1713 in 9(u9«fi: 

f: - S^ttfter. • 

Iffiiflc Sibifrrtrip. ibid. 1724. 8. * - 

[ GlELLEBÖLL (Kejenis) 
i I 0Ftifte*r. 

frnopfis Hiftoriae Sacre« Sorac 1768. 8- 
k GnLDELBIANUS<I&ÄCUs Mauritius) 

I i,.6frifter. '* '> 

Iclfingora illuftrata carmipe gratulatoHo. Roft, 1561, 8. 

|i GlÖDESEN Gaous) ®ee, iEciDU. 

f :GiÖE (Aibeitufi) til Sftttferup. ^aii« goDer i^or ^r. 
iogens Giöa til @ttnOet«(ep|olm. ^an< SStbcr ^me Mette 

l^klesbadv ^(UL b0be 1558* Oar gtft mib griie Anna 
|»Ienktantz» ^ , ' 

SFrjftet. 
i^cicoinmnnes, eOet Dor ^fftttidtge tefbomi «O^tteb^SftfStr/ 
i oterfÄtt af JOortar P. Palkdlo* Ä^bn. 1549- 8. (^0 
; GiÖE (MlMrc^$) til i8vaMfo'<l# fXiVba, Q^^mmob te. 
Nr f0ft'i535. il anat). ^aiK gabct »at ^r. Falck Giöor 
1 i>tn>tiihc, Jlm« aSoDet groc Karen Bille^ ^ fiuDcrc^ 
t farfi Ikmmc i {tnc gomibnt ^tiu</ f Ma »c^ 6oir«e rtbbcr^ V -/ 352 ^ Giö 

meatcaOcmif/ l^mfra lan 1655 rdfie »DmlatiM (i( £ 
lanb, 4>oll{io^ StrgcUfiiit), fSranferi^ os.Sltalkn. 166 1 f 
^cnii .09 Me» llrap cftrt fcnt^iticl)» 9(m6a{Tat)ciit ^annibai & 

heaed ttl graBtcrifl fom SRarcft^i^ cg ba Hannibal Seheft 

1663 forlob Det fraiiff^ {H>f / Ncd affairenc {mnnmi bctroct 
1669 fomlian ^tein, 0^ ftrA^ blct> fcnbt ttl {^oDanD i Songclifi 
SorretniRger. ^ar jiben Sbnbaifobettt farfi iengcOaHi) 1 79(ar. 
S>eötmU)l(rtib (an Wo 2(up('9g Staff dtaa», bernftfi i^rat 
ltx\%i ogompDcr i (Spanien, ^m %m opMM. ^g i 5 9lar« 
Sft^rot Iban m faald)e2 i 2a Star b<Mx bonrct t>c6 TranmcM 
4:)offcr/ bUt) l^an folOrt (ieifi / 0^ 1684 blet) Slibber af 
nebroa^ og ^e^ttmf^Slaa^ famt affc^or i ^JDirfie^SKct. i6g 
@tift'9(mtmanl) i Sa(^nb og (}alfier. 1695 Ober-^^fm 
tet) Nt 9tit)tKTltge 3(cabcnitc i iKiobntbaon. $Df bc i/Spg. 
' 9(p^ 3}ar i^ ®ange gift- i. ^cb EUfabeth Marie Tho 

ibn. 2. a»eb Jytte DouoOiea Thotfc .^ii nt b«l fjb^ 

Gtamme^ »aa SKanbä 2trritä. 

0f rtftet."' 

.Oratio de Optima regepdz Reipnblioe form&« Sorx 155^.4 
— ^^ de bonis LegibuSi ibid. 1^5 5,. 4. 

fl^et^tRft om dttbbct/Orbcncn af SkplKxntcii* ft^»n. X711. S 
^aa upe ubgioel af Th. Baiu. S,%U' 1760. 4. 

$ug#?ab ObCt Ni^ls Juul, ibid. 175 j. 8» Cft> 

GlÖRUP (Petrus* Bering) gfb 1730. a8 Ott I ©l 

ticnn) Vroejiegaatb. jg)aiir gabct oar ^r. Thomas Giör 
®ognc#r«fl ti| ©lumerat» 00 SRoiKns ^eorig^cbct i SBBil 

^ti^. ' J^i 3)fOber Darotbe Kirdine Bering, 1748 

pontrcbc fta Aalborg ^fofc (Eftcr ubfiatibtte Examina A 
demica, unben)ifte ^aa abfliUge brai^ SolM IB^tR/ og 
(ibet bl(t> ^ofme^cr ]i^i^t^®tm af Knqrh ttl Santbeni 
i^ Saalaab i ^ani tt^cnbe «Ibfie ®0tttter. a(f l^bilfen l^an 17 

llciTfalbet tidepbmubc (S:ai>eKaii i^b 0<t9f(e SD^crmgbeb 1 1 

lanb. I 

/ \ « ■* 

, Giö Gis Gla ^3 53' 

mb. 1768 Het) SRaaipcf. ^or to ®ange mxtt gift. i, ffl?et> 
jphie Giam , en 95toDa'©o(ter af &en fttramineligc &atip 

Vro^jir-Dottcr i 2aalanö. / ,^, ^ 

L ^ ÖPrifter. 

lBoeäuiphilofophieDs»$r0|l paa ©apff otKnrfat/ ofl forfviirt 
[ r nirt Slniiirfrfningcr. Sf)oii. 1756. g. - 
|IDf8 ^rtfieltge SRcUgioti^ £refl tficb @ruiii)e fot ben^ &flni^0 
' »9 ^pptrligtirt» ^«rjk !Dcc|. (5owe, i765, fr, • 

Dc^ttboi ^ar inan meb fsrfle «t petite fra ^am c^ronolosU 
fc SabeOer oPet bet npe ZifiammUi ' SUtU-^^ifimt Jtieb et 
ionb'£o:icoR ooer fammc/ fiimt gorfloo CU Danffe &xiittxi 
ieforbring til StpRcn. 
GiSLESEN (Bard) «attg^SRc» SRaiiD 1 3«la«ft», , 

ePtifter. V 
»rf ta Ang oP<r nogle panftcltge @(eDcr t ben i<lanHf e Sou^SSog. "" / 

[ GlSSURSON (Biarnc) (?tl90&«Iairt)|t^rt/ 

f ; _ePriftet. ^ -^^ 

px^oi &an«c Dg i)cr<, l^poraf en S)eel cre (rpfte i DeiiV 
'^ @amn9§ af aanbclige @aHt og 9}tirer / fom dleceei; 
\ Einarfen i^ar labet oDgaae- {>ol. 1757. 12* 
^ Gl^mdorf Oo'^»""«5 p^^") 8^^ i ©lanbctup uU 
Ren. ®ar ferft Collcga^pDcn Rcöor Scliok i ODcnj^. ©p# 
^af$fp,i6ox 3o(Bcpt. 
f efrtftcr. *. 

|Reiiwj!et« f!cPBtt«. ®peil. «oflof 1593. 8. (JkBih.BrO , , . 
\ Glatwed (NKoiaus) 1748 biro ®o«n^^r«|l i (Stu6« 
|eR0^m9 paa Snlfim 1750 tit äOarbal/ «^jinn n SSraafiab 
^Jriftiania @tift ©tfteih i Siorber griJcricj^^^alD, Serg, 
t»^ ogjKfla^, og^ropfl i nebre a5ar8cf#l. 17^9 til 
grib«rkjf?5#. - * y r ' — 

\ 


M 354 ,* .Glä^Gli Glu / ©aaffrt OÄ 9Rorf{c« Jubilium- Ä5»a. 1750. 4- 
ffljagajin. Tom. IV. p. 207. 

ÖlIMAGES. (Ch,riftop)iöms Svenfen %^%t Siv^fep> 

efrifte^r 
MUitiÄ Spiritualis o: ©uM »0tn« oaofccHge '^ttfi» t 'Cefie 
8it) imob ÖUöcUtt 09 Oi>i)en, itteb w^ Äo»ft og SKaa^ 
ttB*9«^ ^votUbrt mau oi)cr tm (FäI ®act bi^b^- ^\^^ 

^iflotic om bcR ttojianffe Äng- Ä|>th- 1Ö23. 4* Ö9 fr&« 

in 9*^0 (fii*.) ^ ' ' : 

GlUD (Severiiius Petri) §06 i ©aftpe l6<^2- *9 SD«- 
5Jdr Altamnus t Collegio Valkendoiphiano. 'i68<i Me» 

gottmtot t St0btn^at)n« @folr 09 sKagijier; ^698 SicctöC 

famimilcD. 1704 Piofcflbr Philofophi« defignatiis. ©»b, 

1705. 20 9fpr. SJat 9ift mcö ©öcL/HaiTs uth« a^Dttcr. 

Disp* dö qViiHjve fenfibus exterioribus, eorumqVe org^iit 

' ^variis. Hafn. lögö. 4- 
1 de gradu Magifterii philofophici. Hafn. löpj, 4. 

.^ -^ de lacu Asphaltke, ibid; i683- 4^ 

.^de Litteratura Runica. 

'^ . cte Acccnfis Pyris Daiioium. — Z— 1709. 

Logica Erotematica. Hofin 170 n 1709. 8* &'Tipias. 

RhetgrkäEiotematica, ibid. 170 1. 8* '^ 

Sptcimen Eleganriarum Llngvs latina c Tullio inprimis dc- 

cerptuo). ibid.. 1703. 8' CT^O. . 
GlTJD (Severinus Seyerini) g»b 1621. 3o3J?ajlii®l«lr 

m Jj)t. SÖren Andcrfcn Jelling, @09n^$r«H «1 ®la& Og 

«S)iarii0f/ 

- " * ' 


\ Glu God 3 5 '5 

[<|itarn99, H 9)tot){i i^ J^vfulnt 2)Vpona(be fra ^orfenf 
im i 6i«il(mi). 1661 inDloD ^9 t ^it^ob mcD Ida Chri- 

jiHha Moth ^ SDoct. Poul Moths SDetfCT/ OS &9fitX Hl &XW 

irtrSamföe, SBIc» t)<r)Kia 1673 ®J(fop taBiiprg. ^675. 

Doäor Theologiae, Oj( 1679 »obilttrtct SDate l^93.\ . 
I . Qlfrifter. - 

l8(H|Mrrtih«omChnftcnSch€el. ^^1^11.1693. Fol (P.^^) ^ 
' GlUD (Sevcririus Severini) bca |^B9W SJar Ctt SbU . 

«fajÄftforrigt. 1686 6kt> gKaflijicr. ©mftcr iXector i ^oU 
H ^oU. 1688 $r0t)O paa ^lofime, 99 titiig^ Profefror 

JfctheitSatum, inferionim ordinaiius 09 Th«oIogi« defigpa- , 

tps. 1691 @09fie>Vr(Kfi iii ^omtitku i SSergco/ og^rot^ 
m iRoTD^orMc^ti 09 SGBaal - pBbt 1696. 

Cisp. de Principiis Carteiii. Hafn« 1684* 4* 

[-r — de Aqva fufpeäa. Hafn. 1685. '4. 

hi- — Speciraeii Matheftos Sacijc. ibid. 1690. 4. 

^■^— de Homcro aMaroiie fupcrato^ ibid. 1691* 4^ , 

^^p- — Compendiuin Trigonometrisen ibid. 169 1.4. (TA F/*.) 

r (jODICHE (Andteas Haitvig) g^& i Sio6,fn^at?n 11 

IDec. 17x4- ®ar Äon9elJ9 Uniocrlitrti SPogtroHcr. ®ift 

mt!) Anna Magdalena HöpfFner. JD^ÖC 4 Slug. 1769. ^ar 

|lcfi(fr9ft 09 6c(o(i(t tt( Srpffen f9l9tni)c 
I ' eF.t>ifter» 

'Saxo Grammaticns paa Bye Ot>erfat af Seyer SchoVsböUe, |R^9l|. 
: X75i^ 4. 

^«ys SoMcbninf i ^aR&d^^iOenffaftcn/ oDcrfat; 09 nicb, 

^QxA gottak SiFvn. 1766, II Voi^ s 
'ttt »peigDifion of Snorr« Sturlefons nor|!< Äranlh. Ä6»«. 

^757- 4- 
GODICKSÖN (Matthias) ^r«jl \ SBahnee. , > ^ I ' ' \ 356 ^ Goä Goi 

'Sigism. Svevi Vitnftait @peil f orOiitiffct. j f^in- i5i3 09 

1632. 8. {Bih.Br:) . • 

^ GoDSEN (Janus) geb 1671. 4 sRart. i ©taiJdagct 
i Sflotje. ^a«tf Saftcr barSRag* Jciis Godfen, ©ogne/^rofjl^ 
gjrotjji oö Sanirf f(Hnmc(!eb» ^dn< 9)70t)et Anna^ HieriiiaD. 
i69P.bepoiwreS)e frrf ©taöangcr ©fole. Gftcr HbffaiAne Kx- 
' ttniiia Academica^rcijle ^an ttrfin Seb^iSoe igien; 09 i>at t ti 
a(Q(t CoUega ber t<b ^folen. 1698 bUD (an @osn^Vr(r(i ttl 
fffiang eg S^iorup QJ^coig^ebcr 1 3(iKl(org 6tifC. 1704' 6Ic9 | 
ä)^d9iOcf* i709Met>forf[9ttettil3ng^ttpi^(rm{^toog3(t^ 
f{tu)> 6otne i fommc (Stift. 3 beggc Smbrberoo; %m ^roi^fl 
tiidiigt. ?>0bei735 i®cpKm6cr. ?Bttr gifi im&Mette Hagdo. 

SFrtfteif. ' 

4!>Mtf(etttireaf Joh.Bunians>]}ilcgrim<8renifiana. SX^n. 1704. 
8- 1732' lii* 

GoiSCHE (Henrieiis Henrici) gebi SRariöflCr 1619. 

^org^cncbv 1665 Me» SRogtjlcr. ©0bc 1671. 

' ©Prifter. 

tr|g^5Jt«i)ifttt ubet Birgittc Wiliums ©ottrr* SJ^tt. I(S5i. 

4. C^r.) * " / 

^ GoiSCHE (Peftms liofenöandj gfb 1704. i SRait 

^airt gdbct »ar SKag. P<ider Go>fcbe , @0gnc» Vr«(l for JBt» 
flermig og 3l8gcr SRcmgl^fber, og 5prot>p ovcjr 9icf« ^meb i acat 

totgStift. »Oön^ObcrBodilMagu^teRpreiiP^aHd. 1732 Me» 

fat i 3(al6org@foIei ben mxjjit haxt, eg firai? cftcr fammt^^ar 
berftd til Stcabemiet bimittevct. 1726 N<0.5U Eectfc ^«rtt' 
i Salborg ©lole. 1733 Sonrectot i aSBttorg- 17341^^0^^ 

TheologiÄ ibid. tiÖjge. 1735 ?Kflgtflcr.. 1742 Doöor Theo-., 

kgi^. 1747 ^rot)fl og ©ogne/^pr^fl ttl aBiboig S>om«Sirrr» ' 

1749 trofcflbr Theologia t(b Äi^M&OVtt* ttniWf (tW. 1751 

/ tiJfwort» k \ Mf^X!^lintt i ^ii'fionisi^olUmf P8 ?Pit?<teur Tor SlPjitfen^u* 
- fet SD0l>e 1^69* 13 3un» m^get ^afiij, 5Jar gift rael).I^- 

ria Benediäa Kpeil. , . . . ; 

f ©Frifter, , , ^ ! , 

.Oratio funebris in Joh. Trellund; Hafn. 1735; Föl. 
pi$p. inauguralis. fiftens Do£lrinaq^ SS't« .Trioitatis <jj^ nc^, 
- ceffariam vhtt Ecdcfiae fempcr creditam, .iii fcrigt. 
♦ fuiidatam. a. Ab imputatiojiCr coiitradicUonis^,j|iby- 
i-atam,.. 3. Poiismatibus.practicis, ^ipi)liataiii. Haf^, 

^fUBttoribag* ^«»tifem-. S^ön» 175 3- 1 8, Ot^erfat^t)^ 
S^Djf. ibicl.1753. g. . . .. ;// 

fdxix^ grirtaato ii)o|) uMQii] grittonfcrie.' ibich. i75av4$», ^ 

Dispp. ^VI. de Metanceologia. ibid. 1750- 1756. A^ >^ 
Dispp. VIII. de TlieologiaR Charft£):erif^ic« C Diagnofticae li- 
r.xiemntptis^ ibii 1758 -1767. ^: :/ -■- . j ,^..,, , > 
^l^iopamenta Theologi«.E^iBge'tko-JIo,iTp|^^^^^ iiafix, f^ {{»o 
fine Anno* , ^ , , V, 

.jpp^töf rifflttng fjner taiflHil&iri ©(prfft, ttl)$ä)tt af Geotg. Soliade, 

OtjkXAp Jn memoriänij ablbljitj Imp^ti^ <J< ijj C>^» I7<S9. 
./ . Hafivi763V Fol . . .;.>," . r'., 

j Äctrimtiitti^ i>»er j^aiijtliernf. ' SlJ^t)». ;7S6 .- 11769. . 4. ©ecjie 
1*, ..V in gvo. (^0 ; , . '^ -u , . / M 

!... ,' G©LNI'yZ (Abrahamus) .g«6i©ail(Stg.v i8(rf ^Ct^ 

<tjt<?ft 'ttK* Htnnibai Seheftcd i/@p?^C«..:, - ^, . ; ^ ^ 

. J ^ Sf riftcr* 

^UlyffesBelgico-GalUcttSflugd Jat.^.63jaa..Ain(h.i655.i2. "^ 
»Princeps ex Tacito. ibid. 1636» ,ii;. ^dai«.'i640. ,|2. 
.Compendjiim Geograpbicum. ,Amft^ 1X643 ^1649. I2, Qg 
Wittitnb. i67|,,j,(J78;ia. (fi./^ö'/,) ^ r * N \ ^ t / / \i% Göl Got . 

GöTttliÄNDUS (Severinä^ iPauli Jndicfitrr) %g^ ^fOk 
©uBaitb 1599 15 3)?iJii.. ^^VA gÄ&Cr »Ät Poul vSareirfeft, 

®o0n^^}Jr<?ll til ©rodmgtoc og giifcc ©ogner. ®if f ®!pff 
tiSJUbp^, SXof^rtlbe 09Sifl6Wa*rt^ fra (rt)Hfet ^fle ©tcfr 
|an 1621 t^pötietebe. .3iri(ie öeryaa t^mloöM. 1624 Wib 
•00m T :^i0bcn|)aorr«. Äfolr. 1626 ij5r!>Dft paa ÄfeffnreiL 
i627.SRecWf f SBortringtorg^ löji gjJaötflet. i5j5 af* 
lartcW fra ©foKtr, 09 btoft til Äiebcnf^Ätm^ for at>De fi^ in 

riebrxrs Ör M atfiefi; ' 1637 bte» ©DP^^JhPÄp t ©tottftetup,. 

1654 $rot)fl i Eiurijie ^ettcö. a>Pi)e i668- ' ?^t ta ©angr 

%ifL I. ^e& Kiiftfi>tfe Wiihack ©ottetf^iSittiS gormariö«\0i'^, 

Wilhacli5 Andeifciis ©r^tfer i @t<ittgau^. 2, ?0?efr Sophir^ 

CMufs''S)otter. {^(m \^i %xW tU* Den bevBmmebge äi&imrtf 

,,01uf Judicbier^ 

' ' ■• ' ^' ;■ ^' '^ÖFttiFtfn "•; • 

SynöplisPiof6<Jj*DAnrcar' iJ^IE^i 16501 g. )^ea SDaRlF* 
^*mft)dtä ftairieav tttc^ ibicf. 1671, ^ 

: -'GoTTScrfkLdri^OoJjanrtesy^^i^ ^^.^. ^j^ .c|^ 
«Jaatti gab^r ».ar Lars Gottfchakh, ©ogfte^rJJcgit for iHiumi^ 

I7J5 fclet)^ Alumnus jr(ia Borches €oHrgiortl- l757Dec«jn5 

ijaa Äfefhiet. 175 ^ 'trebir Ecctir ' Jg>wi!r wb Siie^ea^tMi* 
®Wf; 1761 gfeodfffir. ' 1763 60»rhtör4eb^ l)^'U«^ 

•©fok i äaltorg. ' '6r gtft mctrCatlninre Mat^^/te Jnngc. 

,Disp^ duhia qraedahi cbtitra demonfti-ationcm §.1355 Mfe* 

'tai>h.SHrabi'MaKri754: 4. ' * 

DispC num Meditim' reconciliationis &i genere atm Deo pec- 
caroiibus ohtiitemltim cöito proinftBiripoflit ratio, ibtd^ \ Got 359 iiJisp. Expntatio Dia. Eiech,yiII. 17. ibid, 17S6-I758' • 
r" ,4. Part. III. . , ' 

■ Sm «f^anbHtifl mtx \>i>rti|!c ®u»«r 09 ^tHt, ^mm faffl 

paa 84tia «f Jofepbo Jiivcntio, S^»n. 1763. 8'. 

Cebttis txn S^6atter«S(M)UoBwfatpao3:5flnif. SN- li^i-S- 
Theophr9(ti«<(fti»df<rP«aS«»««<@«Wt- Stalborg 1768. 9. 

afiMin9«e g5«Wttfnin0« ot>tr Mo. 26. af bf SHe6«9^aw|f« 
• (gftfrf«tttin«rt on» («tDt ©afltc k. ^tl<m«per 1767. 8- 

^Pii)grtinirw de Hieronymo Ofio. Albuigi. 1769. 4. 

; GoTtSCH AtCK CHpns Jörgen) Se» i Öbjafc, §Wt 

; |a»8 goOtr »at ^i«(t • : • .; 

. ©fcifter. 

Theffs qv«d^m dcnomimbus prppiiis Latiiiis in Daiiica con- 

vertendis, y ' 

i Cicerös f«ge toU ItUJ» Catilin. ÖW(«t. «l^Ön- 176?. 8. 

GOTTSCH ACKSON (Oddur) ?5»b i 3«lan'>- • "Oan* 

■' gaber »at Gottfchalck Nkolaifon , ©iff^p i poluin , of nor|! 

\ «MTi gamilk. «ta^mrt 6tc «at af 6!c» ^ab ovfob i Slörue 
|o« Mtt* 8«l>w«>«r «aonlig ©utto^m , föm »at £a«9matib 1 

' 5RW9t eilbtft r#< ^an n«ö ttl ©anmarf o« Sfltftlnni? , Mt> 
ittaf<n €eilia^«t> ^an fot^Mn^be ^ :^tt«bj!«b < »vt t>anlle, KxjOf 

\ jee t>9 Ifltinjtt @pro9. Og- fom Lutheri «Kcfovinfltion ^iorbe 

k<lor Opitflt paa fomme Sib , faa foraorfa(irt»c \mm 09 « öp' 
•nKrtlfomfirt ^0^ i)tm«tm9C 3«l<rnbfl', 'fai at t>an fornKödjl 
@ittW ttrolt9l»tb i tr< aiÄtttr ifff fif ©»on. 3 (aaban SiU 
<itan^ fprang ^do 'p ift Hotte ?ihMb of etnqm,- o(? bab ®ttb 
.inbct,l»9, öt B'« Ht^f aobne ^dn« ^»e cg -?><««< f o* ^o" 

' maotte faa* Ö»ifb«fM«in9 out, ^»«foi b<r cor b«n Tt({« fa» 
ii9|tprfn^r fterb^m , <Mtn Df B papiftiffc tlff r bcn liitt)cvffe 09 
M ^an »4r bkMn •*«r6coii(i otn btn Juttrffe JÄdigi»»* ^''"'>' 

,3 4 , , ^>«b; ■ N VV 360 Got Gra Grx 

fft\>, rcifie fan txlU<\t txl pilani f uben at(abeft()merfrni| 
I)cnSitbinclu3()cb, ^an ^anbe til Lutliefs ?<wlM)m, ocj We» ani 
flen [om Famulus ^0^ Den jtbilc cat^ilflfe SBifp t &hl^oh, m 
]xa öarmund PouHen , fom (iIBeD at DilDe ^ie f am til ^n 
6K(n bertil ^at)be ^an ingcn £i)fi/ og unbtl^lbte fig ttttber 
. $aa(FuD / at ^an ^oDOe tngcn @tcmrae til at fonge* 
t>en6 ^an ))ar i betine ^tencOc/ totctog ^onfig at owf«tt( 
Sfi^e Scfiamente paa 2^lanbj!: men (om bet maatte {Fee^et 
Hicli^t , ntioliU Iban Soe@talben til jit ©fabf rc/Äaraiitctij 
cg naar ^an manglebe q^apiV/ fif ^an bet ^og S&i(FtH>e«, foii^ 
git>enbe/ at^an Brugte bet ti( at ubf!rtt)e be bifFppdigc Staniä 
tfl og anbre ^itfc^Eooc (Snbelig forlob, l^an bcnne Simfio 
Dg 1554 Uct) Saugitianb i 3<(anb. £)rtifnebe i en ^tt$k 
1557. • »ööiifet ^an j2tar tilforn faat^it (!al ^a\>t fpaact fit 
. feli^, nenilig ; at ^an iffe fFulbe bae ®trda450b. 

Sf rif tet. , 

SDef aitpe Scjiamenfe ot)erfatT)aa 3«fÄttbl!. 3loe«firbei54o.g* 
Job, bimenhagu e|>ri(li 2ibje(fe« ^ijtorie, ögelelje* oierfot 

Sl^t)tt. 1558- «• /' ' ' 

/Ant. Corviui.^ojlil operfat. SKoipocf 1546, 8* \ , 
D.Jiifti Jon<?gatec5i<nm«?Prflrt)tfetter.j 1562. 4. CÖ.) 

Gra AH CJacobus) 1753 b|ep @fib«'q5r«fit bet apatiife 
€oinpagnK6£ienefiei j»g forgif meb et @fil^ paaOteifen (^ag^iM* 

SFtifter. 
|Joeti|!e Sib^forbriP. 2 ©eele. :g^i)n'. — -— 8., 
Grach (Petiiis)gie(toröfbg&rifrittnfanb«(5fo(e i jBornt 

SPrifter. , . . 

\3abel0ifafiott fbreptaenbe ben Donflf^ og JRprffe Sti^t^^ip 
xH. Sf)n^ 1745. 8. ' .# 

Gr^ENOIV (Torchillös Erasmi) SJot forjl^ Alumnus 

)>aa Borches Collegium , bercfter fiette itUit^Jbdttv i Sirtei» 
l^apnj @fole. . 1702 bfe» Conre6br fommeileb. 1703 SXtf 
tor iTJtibericftSboti SDebe 1730. 6 f r $ f/ 


' Grx X3ra - 3^* 

^Apolog. pro Juftiiii Martyris narratiöne de Statua Si^nom . 

[ MflgQ pofita. Hafn, 1698. 4^ 

fControverC de 6ad«reni$. ihid. \699* 4« 

^Die Conhifiont Chi*iftianoruin & Judarorum a GentiUam vhl^ 

ignoraiitia vei malitia profe£^a. ibid. 1695). 4. 
ijDeDormitatipne Homeri. ibid. 1701, 4. C^*0 
GrESSERUS (Angelus Lucius) • 

Srtifter. ^ ^ 

Acclamatio in Ghidom Baccalaareatas. Hafn« i-tflfi* 4* ' 
[Homagium Ftjd. 111; ^rxftltum. ibid. 1648. 4. (Bih^) 

• Gram (Chriftophotus) g^t) jf(xa Oiinaenae i fStotst^ 

;^n^^ber4^^ ChrJftenThonMcfenWarberg, (giftafStöt^* 

>&anS SD?DÖcr A»'ne MargretjC Gram. 1740 ÖepOacrcbC fta 
^€|nfitiUli<^ &Mt* 1742 Wct> Alumnus paa Borches Colte- 

rf mm« @fttD(rfbe SKcbicmcit / og fos 6err £)o(to i>®rat)tti 
faaSttflcii^i^ti&SlcaMmie 175 1. 

Sf tiftct. ' * 

jDispp, n. de ipott^Chyli per Vafa Laftea; 1745. &44. 4. 
•— — '^ defomno ejusqve .ufu& abufu. HafiS. 1745. 4, 
»~-p^«^ Methodiis cufandi febres internutteuteiii. Ha£ti* 
1751. 4* (FrO V ^ 

i Gram (c * * ^0 

Qftiftet. 
8trif^©cj!riöelfe. 6Jri|lidma 176^. 4/ •' * 

,. Gram (i^rJdeiich) gjjDbn; af dkimttn, ©<^eime# 
Slaab/ £>BtP3c9<riiie(ler, 00 Slmtmanl) owr ^nberi^borg 
i>8 Äro«borfl amtcr. " ^ 

, ©Ptifter. 

tgfterretmng m ^an< farlige 3{eifc paa 3fe(t otxr Seltct i5g9. 

Jrpftä Bangs SamliRgcr, Tom. i. ^.27. 

/ ^ S S ' Gram % y II 's 62 Gra ' 

GrÄM (Fiidericus Carolus von) jf ri ®mi tff norflfr! 

ti^t ^at fdxfl ^oV^atfdial 173 1 6lct) aSiOttfr af 1b^ 

mbro^e. 1739 Obcr^^Df/^ar ftfial / 09 beirrrt mtb Orbetui 

de Vanion peifaitc. ©tocn ®f|ieime*3liiaft, $(nitmaoi) J^^M 

• l^ribttK^feDrs 00 Srotifiofg 9(mter. ®e|ietme<€oiifarent<r 

^ Siaflb; famt Membrum HonoraTium af Det ÄdW«I. ©fODtCT, 

StOeD^usser og SSogm^igi IHcalemic. 1760 dlimx af Sft^ 

Btvifitv. 

Oratio dtrnccellitatePet^^inationum. Breitia 1718- Fol. 

Gram (Johannes) g»» j tgierbijc i ^öri§ ^«rrclr I 
Stalbors ©tift 1685. ag Oct- ^anS gober tat Nieb Haa- 
fen Gram ^ @o(jtte%aj(l (il SRkrb^e 09 SRpgftal SRcniis^rtcti 

|^an< SSobtr Anne Chriftens Döttfr Mule. 1703 blc» *l* 

initterct til acafccmiet of fiati* egeR gobet. i70($ öat Aluro- 
nus Cojlegii Elerfianil 1708 WcD SKagijlit. 1 71 1 j£onrm 

: tW i Ä w6co|iaö** @f ole 1714 Profcflbr Lipgvic Gir«c« M| 
Untöerptetet i73oHiftoBiogrflpfhus 09 BibliöthecaTius Re* 

gius. 1731 ®e^dme'2tr<|tiKiritt« 09 3uftt«-aitfob. 1745 
ftm^dUab^ ©oDe 1748. 1 9 §ebr' 3 aricöniiifl «f Dem* 
f orc 9)^anb< S^j^b ik^ ftasenen^erosReboifleaf 3 £oD^SB«ff- 
,9)aa ben rne ©ibeflaarl^anlSBrij^^iBinebc, meb ömjfnft: Je, 

Grammivs, Cons. Statvs. Histop. BiBi. Arc». KfeG. G.U 

Pkof. ^aa ben anbeti €ibr : Sn ttOuIt ^09 paa ei Sorb»' Om] 
otjct: LvGENTiBvs_Mvsis. Sflfben uiiber: OccrvsTs. 4i 

I9Febr. 1748. . ' ' / • , 

: ' . ©Pr tfter. - 

iPeOrJgine G§9fi»etria: apud ^gyptios. Häfn. 1706. '4. 

\ Archytae Tarcntini Fragmentum ^s^) f ^j fi^&^^f^cLTiXfit 

cum diftjvifitione Chroiiologi-.a tie «tate Archytse. ibid, 

I707. 4. ^ 

Obfcrvatipnesex Scriptoribus Antiqvis, ibid. 1708- 4- 

V • . Thefiuin. 1 I 

I mr Gra 3^3 I » ^^hcfium Dectts. ibi^. 1709. 4. 

fSpeciitien Cbiervätionum Gricanini «d Arati Phsnomcna, . 

' ibid. 1710. 4. ' . / 

^iftoria peorurfi ex Xcno^onte, §• Antiqvitatum Xcno* 
• phontearunp prodromus , cui accedit Speciracn Supple- 
menti Lexkorum ex Xenqphont^, ibid. 1715. 4. , 
^aUigationes äd .^cholia in Thucydidu Libros. ibid, 1721 

& 1732. 4. • 
Dispp. Viii, de Vctcris Tcfl»nienti Verfionis Gr±cx in N. 

T. allegationc. Hafn. 1722-.17J3. 4. . * 
hNoritiä %«€tertrm GrdPca? Lingv» Scn^toium,' qY0tqvot:4ld 
^ «tatem noftram perveneruiit, contrtffior. pj$pp. IL , 

r Hafn, 1739 Ä 1733. V ' 

^ortqtctil M. Anders Bordmgs*pu<ti|F< driftetrttoftei ^ 

feTbebphfof&ChÄraÄeresGrffceedit, Htfn. 1725., g. 
hpiflefatio ad Ahl^^^Nic. Cragiiabipfoedit. ibid. 1735. Fpl. 
I^rrfat. ad Johl !WW4l*ri Cimbr. Litttt, tdit, ibid, 1744. Fol. 

•^an f)ar og xt^iitxti oq for6t»)Trt N. Slanges Hiftoöa Chn- 

'Note Äd Hiftöria^ Dar.icam Meiirfi inj)f0rt t Se» npeifföfiTi 

Iina af M^uvfii (gfriftcr / fom er trt)9«)Cttof Umio. Slo« 
i, rcntf 1746. fol. 

l fcUö foMTöig trptt , mca ^en^mlet enlmtt formtödjl SRiii* 
[• 6€l af. ti|el, gortafe os SRofef; ' /■ ; ' '- ; 

I Amiqvitatum Gnecaiutn, praccipue Atticftruin fJefcriptiobre^, 
^ vi^. Wafn. ' i72i, I2. '^^itkSiq ät D«W^öttl " 

LSD<n beftenbtt-Nucleu* Larinitatis "^olM ogfot^an^Sfrtctbe. 

ä(>k'r Wdi'fBin(^ifi{ct famlft «W ^f^i- 8./ me» 

V Oi^lagct f Swb«5ai)n< 3lt)<bran5 fpokW^ . / * I •v. •, f4'-t ■' *«- toinmen- I ■ ^64 - Grf c- ' y CommiBntatio' de fi^aHenrici Aucupis Bxpeditione Dflitiei 

iii Mifcell. LipC Nov. Voi. II. P, "1. pag. Ä28. fqq» 
fipiftolsc Doctiilimorum homii«iiim Seculi XVII. cara annott 

tionibus, Äeg^c Mffc (tbjlc ^re inbf^rtf in Kovis Mi 

fceikneis ' Lipiieniibus. ' "* 

» ' .ablSD4ttifc^ 5B*Ä)i^ec et i«br«t: 

OratioJn Jtoalem Cbriöiani VI. 1 744. Tom. VI. p. 476. . 
OAtio^d€ Originc &'ftatu i'ei Litteraria; in Daaia & Nor- 

veg.) usqve ad ^ndattm Univierfitatem Hafnieni 
; Tom. VM, p, 440. ; . 

;t|6U(t jet|iftm^4i)rifEe JS»bei^^ @friftct ett ii 

flMrf e .faldcii^f ^n^JHf f^onbiitiger : 
Tont I. Om Det aar baÄong Rbud rdfte tU SRom. 
^ . Om^ubf naot tiet q* öpftmbet i Surupa, 09 |i>otfa 
0e Det %^x t)(etee t 95rtig^ i SDanni.arf . 

iTöm. IJ. de iEnigmate SibjrlliHO novem iixcerflgif^m i 9f| 

iOnt be örö : 6^wfte^, «f riftemaöi/ g«<» iUet trtj 

Oin bet ^amU Ord : .^»tmnb. £ t^rteffltasi). 
TpBif i(L:Om 9ieIi9ioti«4SReToritrattoneni fpm :SDiig Oiri^ 
.ftiaq II. |^AM)e t.®ttiDe i ©aoRCinarf. * _ - 

öm Det SRaön Chrifhern. 

sOm >iije Singj ^fj^fi^ng, fon| unberttben feei 
bm Det Danffe OtD :, 2iril^e Citr^ 09 Det aS(HiM'9i( 

Aiild. ' . ^ 

T0JT1. IV.^gorbeDtföaet ,<iti?0tt9 Wpld«i^r Chriftopherfi 

^ih>cie. ■•:\ . 

Önt Theophraftus JParaceifus {»ai! ,IWWt nMeilcSt& fjtv 


SdiiiMnf^ FT ' I * N I _ _ • I 

(5ra . 365 \ StatMxUxnqttm noflk SRa^nc i Matth. Gableri lattnjfe 

VOCti, ^^^ I^udem Regis ChiKtiani II. 

[. 3(oiti4M?fningct om ChrifUj^ IL 9)^e6fBlg^re ii]> af S)aii# 

kwj. V. Om Chi iftine «f 3>attoemarf, Song dhi lÄ, ii; ©ot^ 

Ut / 4:>ertttdtiii)c af SKilan^ 09 fii;en t £otl^nnseii, 
I f}r0t)e af fcanffe OrD pg £a(nuaat)cr af bit ^ml'&^fi^ 
l ff« @|Mro9 forf laret. iTh.^Ran.y • 
lGram (Laurentiuso 4BfoJerjtil3l«(lfarti9?.. göbiyoi 
Itafbpe ^mflcgaart 1 «affi^rfl ®tift ©at fitp ©ufcrecfot 
fcibc: 1733 fAt» 3Jm(l i ^T««if i ^ai^mS ©rtfit. 

^r«jl 09 Prafeflbi: Theologiae »cb QotBt. 1759 ^rol^fi' ?^ efriftet. 
Irfum Philologicarum Dodecas. Hafiifc 1721» 4^ " 
Nti6 in natalem Frid^ V. Sorshabita» Sorflfe 1758. 4. 
NrcMdttOn Ot)tt Frideric ftoftnkrantz. ibid. 1758. 4. 

i ^an ^ax |!re»rt pttSÖroöerif fitatS/SRaab Grams vitampaa 
m f \m ioxms>M fnart at 61ft)e tr^h. 

f Grammaticus (Saxo) gefc i ©jÄDanb. glprere# 

^.i itt XII Secuio, 09 i)ar fbm ©ecretcrn <Uet 6<wccBi(l ^o( 

jfftp SKbfaloo Ciff e ^ w(l i JRortfilDe, fom noglc imene) 

Wi Sfljfpnbelfe ^an j?re» Den bon(!e ^Oipotie i.i6 SgBger, 

ÄW9 Dan til Äong Kiiud Vi. , Waldemar t ^en, ^^\U 

Sftift af aHe beramme* for et ajjeflerfj^tte t JJotinen 4 J^n, 

EJbettf De Siöer, ^an fFret). JDenae ]^an« -Oiflor^er oHer* 
(lefter 300 3(ar« gorlaD .t)eö Stpf fen ttt)9it>ettttl qjati«»e& 

fhriften Pfedeiferi , pDcn^ Canicfc i 8unD. Saxo jfal »O^e m 

t^04, og itgjc tegra^» i IXoijfilDe ©drnfirte. \ \ 
/ 366 . iGra ^ 

Qftifttv* 

Danorum R^um Heroamqve Hilbriac ftllo deganti a S»( 

' ne GMnntnatico, natione SiaUndico, nec non Roesk 

denfis Ecclefis Prspofito abbinc fupra treceiitos annot 

confcriptS} ^ nuiic primtini litterana ferie illudratz^ 

terfiffimcq ve inipreflkf . t?aris : apud Jad , Radium Afce 

fiam. 1514. Foi. Sr jiDCB opiagt IBajil. 1524 

1534. Srancf 1576. eg Sdr« ^cDStephanii notis 0^ 
ProUgomena. 1544* FoK' > * 

tDette tAmttic ®rrtft cr 9\>m omfit poa ^lat^iptfi, e^< 
Sormeening i 6et i^H Seculo, unber Sitel: S)c S) 
(fcSronrfe/ i)« Saxo Grammatic]äs crfle» flefi^reff in 
£atitte> barna in »at ©pbef! «^cfcittt. ——in 410. 

©<t er 09 iverfat paa £>anfF/ far jl »eD Aniers Sörenfcn Wi 
dcl, og tTQle 1 Si0beR^at>n 1575: 09 1610. Fol, 

ben Wfe Sejer Schou&böUe. ihid. 1752. 4'. 

©cftiöenjaber Johan Laureiuzen nbi/im l)crf0t(!< 950g 
S^xonis Grammatici ferfie SSo^ mcD Vnm^xtuinqvc 08 $ 

O9 SSiffop Laurids Thura j^at paa banfte 9{iim .o^crfat Sfli 
l^mtf Saxo paa latin|!e 93er< uDi jin (S^ranife f^ar tnbfar 
famme falger fam et ?tn|>anfl »rD Thuias poetifFc © 

'ger. S^m 17^1. 4. iB.Hyp.Spic.AthS.) 
GrAVE (Chriflianus) göD i SpflanD» 1730 51 

@hb^'9r<efi. 9infle berpaa en Sour ubenlanM ttl (Fngel 
1732 Uet> rejiberenDe 6;apcQan paa 0Sof<, i gfiorge^ 09 Sa 
lan pro Perfona (U SKpggc ^JJr^jlegtelD. 1733 ©ognf^^r 
, «i famme Äogner. ©iben Sogne^^rofl! til Cget 09 gl 
i :^ong^6er9 $nH)fiie/ ^tblm i M i^ongefige l^anffe @dfFi 

09 Proftffoi- Antiqvitatum. S>0|)e 1763. 3^ Oct 6rtif# ^ / * ' Gra Grö 367 ~v |klfoi9fi og aff!e?l) m Äima Frid. v.^ 1749. 3. t 

!^ milltaRaftai. ToHi.VLp,5. 

'^ Grave (^Ericus)' gab 1614. 25 ®rpt. i«^un^ i ©fao* 

ir. ^ani gaftet Dar SKag/ Mogen* Grave , Canonicus og 
k^or Theo^i^ »CD Gymnafium fomilKfifM. <£)a»< 2»0* 
|nr Anna E ties ©ottCC; Dcn Äongcligc ^of-^iPrÄNföIltEni: 

kndeifajs ©otht > i<i43 t)epwrct)< »et) Äi96?fljaim8 Uni^ 
frrfHet fra Gyinnduim j 2«Rt), bU» itDen 5CC Jcctie ^«rrr »efc^ 
M @fDti, "og Deref^er SJecCor i ^djingfcorg. 1650 (^og* 
►^^f!«fi til ^ornflct i aarl^uu* ®rift. 1660 ^^of^orDifanf* 

f;664 J5ifFl>p t Äat^UUB. i568 Doaor TJieologia? Bullatu% 

I680 jif JXaRg mcb 3ujltt«^airaai). ta^ 1691. 23 gebr* 

lar gift meö Anne Hem ies ©Otter Zanders, l^anV got^ 
bAtlt)J i <£)^tlflct ^r- Chrifti^an jMelchiorfen Borehgrevings' 

i efrifter. 

N9'?Jr«Wett 0WMette.Rofcnkrant7. $^»0. 16^^ 

^ — - \--^— i- Eiic Rofenkrantz. ibid. 2683. Fol. . \ 

i^ -— ^^ — Magrete Bang. ibid. tj02. Fol. 

f — «^ — SRag. Hans Ruhmami. ibid, ijroj. Fol 

fc GheenO* * *) €n öammel Studiofus , j{m paatog 
M «.»IJTctte et p^pjtj! €oBegtum for JB^gerjlattDan/ og i Den 
piIeDniag niqar> fal^etiDe \ ^ 

)lebmhg (il p^pjljfe ©Ifcoiirfet Äl&ön. 1764./ i ^ 
ff|!<W $ale, M ^an cnMe pe pl^f ji|fe ©ifcourfer. ib. 1765* 

GreENSTEEN (LagP Petrffus) ®ef PeTR^UJI» 

Grecersen (oUus) $S«^tiiO(r i ^6(n(ai»n. 

; , e f vii* » ' $68 Gre Gri ' \ */ etviftet. 

Marfiii rty lieri 37 sa^eligc g5et«nfamg<r nDcr 6fa. 49. i; 
f[otbanf{et: 9l^n, 1642. g* 

' Grenov CChnftophorus oiai) gjecf ot »eö Sfokn 

SPriftet. 

^ARc^ro^bilen om ®uM «^aanD oi^cr De Gtibfrpgtise. S^^t 
1657.8. ^ ' 

GrIES (Bartholdus) , 

Sii8'Vt«t)lfen owr J«is JelUng. S^^nJ i^go. .4. 

GRIilJ^ENPELD (Petms) gOcr* Peter Schuhiacht 

^(xx fat) t Siabenl^ai^n 1635. 24 SQig. ^ani S^er »ar J( 
chum Schumacher, 9)ml^«ni)fcr^fammefirt). * ^aui SXi 
Marie Mots&ld. 1 647 t jtt tolftt Sat DcpncrVDc f ra Sie\ 
^aui &tk, ^ ^nM at ^ai>e refponbcrct publice i»cb at)f(i 
Itge Ifftbe 9$an5« 33tfputatt9iier. So 9(at (fter mi^ ^i 
fin SabcT/ men bkt>. antagen i 95tffop Brochmamis ^oii«, 
ian farfi bUt» (icnOt af Song Frid. m., egtcftn: uDfloni 

Examen Theologicuin flf 165^ Son^l. Stipendium at n 

tibetilatiM )>aa> 4m tctfie Da 9 ^ 10 ^ar, 09 i»^D (tti {>ifi 
lomfi &(et> i654@ecm(r(r t M Dan(f e Sanccllie/ og fort 

Cfter ©Cl^eimc Archivarius og Äongdig Blbliothecarius. i66| 

:^0S9elig €aiiniier'@ecrctem og Siffejfor t SanceOie-SoDq 
i668 456e^@ecreterer. 1671 bU» noMIitmt ogKiDDcr 
IDanncbroge. \'i673 KtgeM flore ganceller og StiDDcr af <gl 
piinaten/ fanit opM^t i ©rort^oStanDcn, i674Patron 
Univerfitfltis og 9lig«'®rm. 1676 falDt i Unaobt, 
Umt fra ii^t, men fotffaanet meD evigt S^ngfel paa 9Sui 
l^ohnrl^ootfra lian efter 23 Sofi f^oHob enDciig bf<to h 

ven 1^98* f men DoDti firat efter j Sronlfttem 1699- 1 1 90(< 


I Gri Gro , 369 

^ t)ar gift meb Cathrine . Nanlen , fn ^otttt af Michael 

'^ et^rifter. 

1^ fou^erafiie jtonge^to» ; fom af Frid. Rodgaard tt uDgi^ 

' t^en* St^n. 1709* FoL , og 1722. g.'/ oy af Casp, p, 

k Rotht. S^ött. 1756. Fpl* niin,> failU Dc^uÖCR IttbfaM 
^ . i N. P. 'Sibberns Bibliotb. Hiftorka Dano - Norv ee: 

I p. 345o4>9 HölbeigsJJöiimarKoa Sioxqti @d(lBge 
Qg SQcri)iIigc ®taat p- 71^ Sr af ^am cond|)mt 

rn 23l)e og 4ciDt Davids^|(ifttic paa latinflt SJc^rt 3iilj^ 
fart t ^ottj imiU f&tfitml\K «cD C P* Rothe. 
Iloraten Al)|!ii(tgc miu baabt laiturit og (mif!e^ar<. 

bisp. deNerviJS. Hatn. 1(550. 4. ' . 

IL — de nretribus & aqvx ductu. . ibid. 1651. 4* 
r GRlMBERG(Kicdlaus) @Wj! ttf ^etfoinfl. ©OT 
|iiedkin£ Doäor 9g Praaicua i S(ai6arg i Scg^RDclfca af Mtf 

Ibi^i^atipnes curio& medkst iVmft. 1S89; l^* 
boile^^anea IJaifamica contra putrefa6liones ex-arbore pjfii' 
*^ & ai?ietjs. ' ' / 

ti^tdBong Mi^tftn^ uht) ®la^ii(Steto<« :^op|. 16^95. 9*^ 

^fervat. Medic» Artatom.Piöä. Hain». 1695» 4, , 
h Veriigine & Mekncholia* Lond* Scati, 1700. g^ 

i Grimson (Koibein) «tt 3«l«nöer. 

mtiitt af Avetiarii ttge^SS^nnet* 

ji^orietne af Grtetter og Sven Mukfon , f^aa SKHltl* 
GroLL (EiÄsmua) Theologia Studipfus, 

@f riftet» 

Mig%tS^^^^ af$ngri^ oi»rfat S^m^ 1716. g.. y I \ 

1 ' ^ / « * r • "N 370 GrÖ QräN (Matthias) ^b i CJrifliattiä 1709- ^ SRWemfc 
Jg>att< gaötr ^ar Sören Löchftpr , aODocat »fO Öicr--4>pf3itt< 
tctt. ■ -Oa»* SRobcr Elfe Robfahm, 172» beponetcDc fwi 

Tiieoiogicum, 173 1 r«(le «tcnlanM- 1735 forri. ^«11109 
100 S>octoV'0rai)Ctt ,i dKcbictneii« ftii^ttftUdc fitcii i i£^xW 
fiiäma- ^ . 

0F?tftf t. 

Öispu de grfltvidita^e diururna. Hafn, 17-^5- 4» 

GröNBEK (fraäcus> fjrt i Siafle 156/^. ^mt %ar 

Ha Dat *0^i Sören Grönbek » @0 jRC^^JrÄfT famiflC^Ci). Sif¥ 

tiet) ^om^^t^ ttl Shcolai Sitfc f jSijibfo^aoii. martf 
tereftet 1594 Mc» dctiotfetct fot Confiftoiium fe^meNlf itegle 
talcmaal)eb, (on iä)t en ^riebifcn l^at^e hxm, (oin fmagil^ 
4f CaLvu^ismo, |mlfe l^as maatte nt^cevc, h tmt\mfig 
ttt fpt Sftertiben ae 09f)tc 09 tiUH^c f^ fra fli» Sftrboni» 
159$ We» ^att g5i(!o^ t Sronl&iem, ^m |an »0be 1617. ä? 

3ttlU SJöt 9ift ntej) Doi otbe Haffebard- ^11 gaD ^It T 

Miot^^w trf €ap»le!t i trvo^ieirt , og en airfetlig S^^ 
gflttiy »9 an6w-9ttWi9 »^^»8 fömmeflel^. 

eftrifter. 
De Accentibus H^braici»- Lugd.Bar. 1593. g* " 
Oratiö Funebtis in Rcg, Fridr. n, Witteb. 1588, g. 
AnaceptaWo6s disputadoms' Arillotelk« de vinute, ibi4. 

:458$^ 8' 
Pattitlonuiu Oeconomicatum ex ^Xmophojite & Aritt<Ä8fe 

Liben ibid/i59;s* 4* 
'SynopfisHiftori^ Chrifti. ibidl 1590- FoU C^- M,> 

GRÖNHotrCStO 
e» franjl ^ettönoiH)* opri«tifle 85)rm. Ä^^tt- 1757- 8- 

' > Grpt- «f Gro Gru Gra • s-yt^ 

GrOTMAUSIEN (All^crtus Gabriel) ©ar f«r|l (Ed^tU 

IStebcn^atm* ©ebc 1741. ^29 3tta. . , 

^0 f reW9t<n; Stop^* 1739. 8- granff, 1740. 4» 

; Columna p^rehni facra memoriae» Hafri» 1740. Fol. 3 3(n* 

'. Irttting öf 3nt>tojct paa^bet ape 6lot. 

Grubbe Coieteriois) s&Up 1686 SRafliflcrf ogjtöoi 
6o9iit»^r«jl i 0öi jlemart 

S Pr i f te t. ' 

;9aiAdf9 ^atpe -- Slang over ®0npa9< St^anddKnie. S^t^n. 
i58<^ H 1696. g. il Voi/ 
fnioluih C Epiftöla aurpkalis nevi An^i 1693 « ibid» 

1693- 4- ^ ' ^ 

. GrUBBE (^Ericus) ^(m< gaber Laiirids Grubbe eli 

©ammrigaatt). SRoöer^Anna Spaite. ^olto« l UngbotiiA 
iiirotUSeubetinger, 09 retfie Jben ubf nlanb<. JS>an cjibeog 
hbotbe tule. f gpttanb. ®at •8if^ mcb Maren juui. pint 

tootttr Maria Grubbe l)ar fllft ftltb Ulrich F^idcrich Gylden- 

höve^ fra IfDitfen Igun 1670 bjct) {!ilbt beb ti| iSongl SDam. 

Oratio deKobilitate. Lipf» 1613. ' ' 

?' Grubbe < Johannes Gerhardus);g0b' f «$abcrtftl>. 
[<^m< gobcr l>ar iOoct Herman Gmbbe« J^ani ^'i^ Bern 
I^Cathariiia Baldoy» 9)dt fdD Medicus Pra£^tcus t j^t^bfft^al^ll» 

fDkpp»!!, de tiatura Öc ufu falis» Hafn. 1704, 4. ' 

|— — -delegitimo uiu repelleliirium» ibidw 1705* 4»' ; ^ 
I T — de Thcoria & Praxu ibid, tfo6y 4. (Cimb.') 1 ^ 
^ GrÖNDLER Ooliannes Bmeftu$> jtofl Jctf Ö bOttjf MJfi- 

'fionariu$ < SranfcJoT. 

1 * ' " . '. 's / / ' 372 Grä Gru N. Explicdtio poÄiinac Chriftianaej Malebairicc. Traiiqvefc^ 
GJRUNDIT CJanus Petri), %Bi 151a t @ninM( tw& 

jJBeile . fom nu ef en anfcd ig igjcrregaarD. ^an^ ^a&cr var 

Peder ThoVkildrcn, ^an^ SDJoUcr Kirften Vincentz ^ot* 

ter. .0if t 9?ibct og «ar^uuö ©f ole. 1535 xtiftc iii Sxb^ 
bm^amf men forUKDelfi ^rids^UrocUgl^eticrne fammeftd), tirog 
bctfrajii aRafraae, og Vofiterebe jjaa na^en Sö^^jf OJai 
ChryfoftoiTii ^nber»i«mB9^ , t>el) $tti< Slecohi^ienDatioB l^an 
^ blc«» SRictot i ^^dbl @ti)en foittJ^ati til S^itaj^am cftcr Jqh^i 
Synnhigii SXaat, ofl fottfckÄ pne ©tuBcringct faatJd niiDft; 

^attif famBu^enhägii 0(} Chiiften Thpikilfen Morfings IIb#^ 

terDii^m^ct/ 0(^ 6lep t<en f^rfie ^a0tt^^ fom Det ncb llirii^< 
(itctet bWt) creeret, eftetat aicobjmiet ai''kmi Chriftian nu 
nt forhpet. 35trpaa bUö ^an'1541 9lectoM«b 0Jr6^ €frf# 
k; ^iilfet gmbeöe ^ob ftafagOe pg 1550. ®lrt bcreftct 
1554 @ogne'$r<rfi til £)oni'£irfen t fSiikf ^m ^än b9^ 

«f ^Jefl 156$. 14 äo§. tHat flift mrt Anna, Hans Ove- 

, fcns ©otter af 3i!tc. , ^^ . ^ 

Similitudines iii ohines fei*e iocos Fidei Chriftifti^, edit$ ab 
Andr. Sev. Veilejoi VViteb, ,1557; 8. QTL Mar, 
Cmh,') 'h . ' . i 

^ .' GrCNNIKTG Ö?'^""") %2ib t6%6. l7StuÖ. i^lc#| 

fien UM fra SBrrtlau* ^an^ gal)er »at Martin Grimning. ' 
^mt SE>70i)et Roiina Zäp^än. $|ev tmCettfitfi i ^tf^enDome' 
StegninQ oa^rit^nlog ttl l^attj laDe %ax; 0i\m jtne got«U 
tte tt( «OaanDe i DercS SR<tting^ *pa«jt)eL iDa l^an i^at 1$ 3(ac 
(tog l^an meD i)et<jS ^ir^t til S^relfou til en fm %0bex^ $aiu 
'tairrnbe^ ml)tii ^m i 5 3(at. :Dcte^ Sanfet tMt Da, at 
^an f!ulDe tietiet m ®ie(lgii^et i ^te<la^i meii Det f^am l^aii ^ 

' iiiflm , X \ , Gfu Gry . 273 

\inm ?9ft,til, men örog lori nUn \)tui ©amt^ffe ti( 3Jobif<^, 
jfifii)tt polf! ^cmtJoni/ l&iw W rr f (e foi:nfTe' JP)t)er»^$Iab* 
[iwr/ 09I0D flg tcr ^möe til ©ragon »eDDet fvo(fau|!e SKegi* 
Ini^ttt. Z)d gaDercR jtf at mbt fm ©an^ ttnDöigelfc, br^^ l^«i| 
til-®rc$lan for at opUDr ^am , iiun lom Dcc i ©rfaring , <ft . 
|>an t)ar rdft ti( SRo6lf(^, (om cr laSDJile f ra Srcöfan, ^öor ^ 
|an fanbt J)ani , fattr ^am tU rettr, forDi l^an &ä»be Dnlgt 
for ^m jitt Jilböielig^eb tii Stxxii^tmcHt^ 3 i>ft otJ^ige f)at>^ ' 
lU ominut mobSingtnt^lp, tneo formafiet)^ ^am ti{ guDeljg 
:fltlewr, tree^atticiie/ ogfTOtteS w& l^dm mfb inegm !8et^a* 
fielfeiS ^nf!e* .£)ian tiente ba i 8 Star/ 09 t)ar iSlaitt. ben?; b^er ^ 
t SetHimim itiiaUt^ obergipe ftg. gongen i^är j^an t 2 SDIao^ \ 
nebcr. Soin Dcrpaa i Sieneflc |o<@reo Leverzau tiltÄeprup^ 
f&m ^an rtente for ©fotft i is^aan 'S>er.ff(fr l^oö »aroa 
^Juul tiKSKi^ffenftfen / for ©tranb-SRiöer i 30 Jlar. ©obe faa 
[oitifibcr pga iKammcrjaarb 1756, og*(c|laititntrrcbe 150a 
SXbIr. ttl IBärottkti$ og allobial @ipbfct^ Sattlgr i ©fobborg of 
ffianbfulD .^nrrcbcrv ^ 

©ftrifter* 
i<?t)a«geK|fe 8«rbom t et fert S5egre6. Sffitborg 1739/ 
[Omgang nieO fobflranbcbc goff og ®ob?, ibjd. 1744. 8. 
lafbilbrting paa en fotib G^riflen og en^pficF: 2(<)lb. 1744. 8* 
|€j;trac(y ®runb 09 gunbament «f öcn e»angeli|fe.2an?eDg (att' ^^ 
I ^)e e^rijlenbotm ^^m.-^^ g. 
[3^5 gubelige ©etajnftiinger* og fafiggtoreube ©aabl&eber. Äid» 

174a 8- ^ . ■ 

lÖcrben* J^aijl fceflageftgf og jammerligc tiljlanb. ib. 1750. 8. 

GrYDERUP (Andreas Erasini) 

©friftcr. ^ ^ 

Sxi fmuffe 5Jjifcr. ©en^ferfie otti Zaleucbö, fom eljtebeStet' 
(«vbig^eb. ©en anbc» otti eii bpfe^-fmti Q»ittbe til SKom. 
" ' SP^tt^.tieöIt otn SXigbom, og irerM »oglc gainle ©frif*- 

' ^v'. ' V ' " S(a3 ; . . ^ • '\ter : , < , I I ' I I 


\ \. \ \ 874 Gry Gud V / itt m Jefu Chiifti ©fiffelfe 08 ifjrnrii ©eflrft^ I 

: ^ SöUfl Abgan iJJm til Chriftumöm ptt ®94bpm/ OäI» 

iiisfi' chrifti igtrcD til ®ienft>ar. Ubfo^t ya<i £)«bft. :S|i»il 
1617. 8, ^ - . 

paa £Qt)iF; ctin Cbiho 09 l^anj aofibdtge ^rjib# (ini 
, ©0ce*'PiiiiippusNic9iat*igtebe. UDf«tpaapatt(t, S^qil 
in 8 VO uDrn %atiial . ' 
£iW Corpus Doi^rinae, ' ft, e. 4!)t>»el)Pi)netiic af iCÄ %ifrlij)t 

. 8i?tböin. S{>ön. löiy. ia. 
IB^ntte' 99 ^falmefSBog. iWd, 16194 ^» . 

Uabiri^iiänm» Dm at mdaDelig (^rge ft^tu ^fbaM. idkL 
;\ i«i9. 8. . / 

IiCR|)c, l^t^ai) ^cliet ^au tt @m Sam cifct ci. 5tl^. 

1619, 12. CBik^BiKy 
'GrYN;EUS( Johannes F^ldeiicuj) ^ob i Jtttfl^mi 
fVfalll 1684 a SSait. <t)att$ f$abet Ht Johan Conrad Gry* 

»MV AdmiiiiftratoL om^temafidiiiflcirt @rt« ibld, J^ 

®0t)et Cbviftin^ M^rgrete Bcutlen J703 6iCt> DtmtttttCt fi«' 

Gymnaiium i SBojMui/ og Jtiftc ttl Unteerfitettt i tfijnlg/^ ^w 
lan fiubcrebe SSeDicmett. 1706 fi^tn til^ Siebcsi^aiM , ^01 
|(m t^ibece fottfatte faitim^ Smdimn , ttg 61f i| Do^or Medid* 

nar 1798, . '^ ' . 

. ePrJfter, 
De Morborum Transplantatione, Hafin 1708. 4. {Pr») 

^GUDME (Herm«nWPemi?^g«t)i7J3.30cti^*» 

Irf ^Jritflrgaarb i SHihtv @«ft. ^a»^ . Söbcr t)at Niels Gud- 
mti igo^nc/}Jr«fl til ^ertlef 09 SSJiuf gSccmj^jcDcr, ^a« 

äRobe«:,Kiifli«ie Bruun, cfl 5>ttcr af *{>r. Ande^ Bruun, 

iilforn @09ac/^r«|i paa Nn«»»tc @(cl). gfecr prit>at 3nfijP 
oiatioft bU^ Ifan fcn» til OOcnfe @fo(c 09 Gymnaiiumi ^ I » Gud, 3*)$ • f|N |i(i«(^l)VpWfrel)e 173 o» SleutflrefUt Alumntis ferfl paa 

Eikrtficns, f Dm >aa Borch is Colkjgium. 1744 fflj^iflff. 

^1745 vicktius for i5tfF0f»m t ^MttlfyanM at tofe 09 Mfpo^ 

mt ^ft) acaftCHlirt. 175Ä Dodlor tbeologiar. 1754 @og# ' 

Ditptrt. dc iEdiiim jiKkicsiutti ^^^y & vfre^cii^. Hafin 

1734.4- ^ ^ 

Ft^ntica PasfionallA. iWid, J735. 4. ' 

I Disp. «k Gtuiis^ qv« origtiiein & occa(Töii£m fiibaiis r^- 

' rum dediflfe videncur« ibid. 1735, 4* , 

Ll)ispp,UI. de cognolcendir&temoycndis impedimentis^, qv« 

a ientu & imogiiiatioiie VuAodi^ Ij^gis natur^ circa 

!> , affisSu&objiciunturi ibid. 1737. 1738 tg 1740. 4. , 

j *-.--. dc pg^oisino praftico. ibid. 1743. 4. / 

^-^.^ProtbeontTbeblogixpolemics. ibid. J752.4. -(P^*), 

(JUDME CScvefimis) fl5tb()ertt!Olflrjl1iMft0f, f^ 1729. 

x^^^Sit^-t ^ jkf ^X9fimati. Sftcr w%k fHM prmae 3fi'^ 
fi^tmolioti/ Mco |aR 1747 fat i SSiborg ®!öle, j^p^rfra (an 

I f ainmc^Xar i)f90{iercDe / og foriibes ^en SRplle-^an |)efiet)f af 
9rofe^iHrcnie^i>(fnitli$( jS^rdiseniiigct/ nai) (an 6ei>at)crli9 

L9lnoii«mn() 00 2tof^ffel afpn«li)r< ^x^btx, luvtlanfercc Do£f. 

Gudme^ \9m btnH^ ttiör Vicarius Epifcopi ad L^£tiones pu- 
Wica&. ''€fter UÖ^anfinc Exainma Acadcmica Ik» (on 175 3 

Wb«M at A(iöeKepctentt)cö®owf9lib&tTfiflC?lco&emie; SSctt. 
\f 9MU ait ^a:rc »<ö fi0bcn(ai»n« Unit^^rfiect a( fortftffte fme 
6tubctinflcr/ 0j ^aab t(m 6edre 'Siffaar (oitft (am tilbage. 
*&<m bfet) 09 1 famitit 3(at £>Ciaitu^ paa Sloflcrctv og i75<fif 

^ ©ÄO paa 3archLNf Collegium^ 1756 blco 9Sii()iii(r 09 ! faitt/ 

, «« aiÄr k<}jaWe at (oltx gord««ntngcr for @rMbcatcrc oöct 

■ Kjilofophia Inftrumentalis. 176 1 (kj? Äfw(l ©C^ailU* paa^ >\ tf > t > / y 'n 

376 Gud Gul 

jnofleret/ 09tl{tob5o9li)l^tti(aett{0ntiDt«<meb 3<irit)ri!X)ec« 

tefakt at^ofDe offentlige gbrcJir^mncjcr »leb Untwr|itereC- iTtJ: 

. cr^ok^e Sfflaadfe paa Slalbora Siertorat af ^rofeffor 09 Stecto 

J*udviir de Heiinne-, ®en fom beiUelDtC ^rofeifor Hemmc 

Deb £)0brn afqil, forinben Songt. ^[oQfirmatton börpaa cr^tntj 
"* . i>ebeg^ 6!eo ber intetaf. ^an f^ar ba )iben liebfe op^olt 
Deb Qlcabemtet foiii 0t)er|} Xiicaciu< t)eb €omtnunitctf (/ . 09 au 
lEfitft ©nibftirere faä pei i p^iiofopl^fFe foin tJlfeoIdsifTc ^ibc 
' fabcr / inbtil 1769 ba l^an blcp @09ne«9>i:(s(i i- Mtdetffidbmg. 

* 6friftcr. 
Diss. Fhiiofoph^ de Jacultate . auimi prxiägiendi naturali 

Hftfi\-i755'. 4. \ ~. 

, . ^— .de CcmmnnrMercatur* Ufu, ibid. 1757, i^ 

Santer oiti gorfpnet mecfi i SBetragtniog af ai^enntf!<t. S|ionf 
gorj>9 til ^anfer om SSPljl^ebem ibid. 1763, g* 

GupMUNDSEN cJo^^O ^«fl fil.3ltjFo»t3l<lanb« 

S^tiftet. 
, ' ;Schlu(relburoy Hifloria Liitbeii paaiflöubflfe 5}cr«owrfat- 

. GUDMUNDSEM (Jona$) *C)r. SRector Halfdan Eii.at] 

fcn falbrt böit! i beormts mebbeett^ ttnbaietnifid: Hontor in 

tilofuis, led fa{^er(titiofu$ & Magis accuiatus. OflOnfftrcr 

falgenbf -^an* 

eTPrifttr^ 

Ck)mpendium Pneumstoldgicuin, qvod fpccialiter agit deGe« \ 
'- nijs fubterraneis^ . - 

^ Srottae an^aacHbe 2l«Ianbi SSatur^^^ifiorie , mcir i \9x ^tHilfi|(c; ^ 
GuDMUNDSEN Toiaus) ^pmff paataubemrtf 3«lanb. 

/ / QPriftet. ' ' 1 

HbfKtiise ^fftfmeir, fom^an t»ecMjelp |apei forfatutr ^ 

fprtfbttt ^ -^ 

GULDBERG (Janus Ai\dieas) Studtofos luris. 


" -^ GuI. Gun 377 

' etriftet. 

li V 

GULDBERG (Ovcnus) f[e]) i ^orfkttft 1761 6f<t> 

Profeflbr Eloqventige M) ©OTB^i^ibtfTlijeSlCöDfmiC. 17^4' 

Slnforntator (a< iJJriBft Frideric, J770 Hf» Dirffltg iitafy 
SSaaD. ' '^ar 3 ©angt »«tet gi^. i . SKcb N, N, "Nör. ' 

lem. a. SKcD l-iicia Einei ence Nörlem, 

% Ootrfar pfta Spfcff . ÄopcnJ. 1762.' 8. ' 
BreDC oDer t^igrige ©anM^cber. ibid. 176 1. ^8 • 
Eanfcr Dwr Milton og i^cii faa fal^röe beDigt ^oc|te. €5oroe 

176 1. 8 ' Öörrfat poa 2:90^1766. 
©Mt paaDtr^|)0rtmoQ!r^t>aieo SttDjlijtelfe t»et |a»er i De 
(FiBBite ^imitdbttj naär opipfic 09 roicreDc 89tf ftir«' 
I be at ofergaot^inanben? gtctiJJrii^^Sfriff^inDfBrtrifte 
i; ©ecl af gorfeg i Dc ffwmie og ni)tti(Jic9Jt&imffaber. S^Pil. 
1' 1761/18. Og mrfat paa ?'<Klf, 17^6 8" 

lOratib in Nötalem I rlder. VpV SorsE 1765 4 ' ' 

pinii io»'?ale til Scifer Tra/anum o»crfat , Ifflige iiirt en 
3aMcDnhig \ m t&mn(Fe ®fat« ^gdrfatning* ©oree 

1703- *• - ' . ' 

it4ik >äa ©orae tacafrrmfei (ftifedfe^ ©ag. lSow 1763. 4, ^ 

%aU tft) SinlfDiitng af Sron^^rm^enj (Sbnftrmatiom ^f)n* 

^n natttrltge$pfoh)giey fiun !3Ri>(^t»inS til tei» aAbenbaretit 
ibid, 1765. 8* ■ ■ 

|BcrDcn< {)tiiorte. ifie£)erl< ipr og sbcn^ittb/ $b»n. 176$. 
8-. Camme »enW Diörefbrtfat , ' 

- GuNPLAtJGSON CJo"«s) ^r(ip til >poliim ©om 
j5irfo3«lattfr. 

äa 5. ©Frif^ # !i r 

F. / »: \ » 378 Gun \** 

'6Fttfter* ; 

teiÄ*yr«M!aiOt>ef Eirttr Thorfteinfoii,^pfrillteilbeiltl ^tffali 

. » H^ani^n9t\\t lugeborg Gisla ©ottCT. St^u 1700. 4i 

GUNNARIUSCHalvÄrdus) D^\\^alv0V(Bvinfutt^on: 

®«f Leöor thtologia i Oifilo, tm g^rijlianiai i SJjrgtJ 

D€ Inaugiirationc Chriftiani, IVti «netrice. Roftock 1 595, 

1606. 4. - 

Xhrohieon Carionis^PhilippicUm in En<;liirfdif förmaiti t 

daf^um,, flc Verfibus comprehenfiim, Roft. 1596. 4 
Eratdem Chronici partes dus pofteriores de Csfaribus Ri 

inanis, Byiantiriis.& Germaiiicis. ibid. l6oi. 4. ' 
FloreB Sapi«ntiae pivjnae ex Epift. Ä Evangel. Dominica 

, bus/ Metrice)>aiiS>äii(!,,. SAtin, ®taAfF 09 ^fooi 

ibid. 1596. 8. . 

Ifogoge in (ingula Bibliorum capita» ibid: j 599. 4. 
Doftrin^ Chriftianac Capita , |>aa jD«tl(!# Min, ©tOf&ff 

{^cbroifF. ibid. 1J99. |. 

Mich. Saxens 9faiiMiftf @|)er^maa« SSo^ af bim «&fOioe@rri 

ibid.l6oa» eg £^t>n 1605. i6i<6- i6a6. 17^7 

175^- %' XaiMci fmrNm af bca aemcnc SSonb $r 

Evatig^liatuni Domjnicalium Faitphrafis metrica. 

Chronicon Regum Norvegis , olim idioniate Norvegico 
fcriptunit/' niine elegiads verfibuslatine expolitum.ibi 
l6o6. 4. 

lEnigmata. ibid. 1606. 8- 

Par$bolap, ifcd. i5o8. 8« 

Arriculorum AuguAanat ConfeiTionis Summa metri 

> ' , Phyfict -\ I ! Gon J79 

Jiyfica m Tabulis — — 4». (t*, 5. ÄA. 5r.) » 

' GUNNARIUS' V. Gynnavfon i^Thorfteio) |Jttrji f J^ • 
|pipaa3«l«o^ ©«N 1690. act. 44. 

I , V' ertifter. , 

|ll(^en]i$B0|ln^iB^0vaa3i(ani1!I68I* 09 jtft)m 1743,. 8v 

^Loflii Conciones in Evangel.& Epiftolasi, oVCtfat p^aa^lir 
^ GUNNERUS (Johannes Ern«ftus)gÄ^ 171 8. 16 grtr. 

ISdrifiiamo/ l^vor^antf %aM Kasmus Gunnerus tar StaM 

pie ttt)enljwb< pao- SongL Stipendium. 1745 bUP ^asffift . > ; 

^ 3wfl'<W ^OJM Coiiegia Piiva^i. 1747 bCOVOMt aC^lDC 
►fctttlijc CoUeflia. 1753 Ale» Adjunaus Facultatis Philo- ' 
^phica! til 2tena 09 Webkm i Det latittff e ^clfFa6 fainmtficb. 

1754 Mr» fa(Dct l^icm , fom Pro^npr TI,icQlogife Ext aoi-* 

lihai ius i St06eii(^a)?n oq ^oane^^ra^jt t ^crluf^^lm. 1751 

NIFifMe fammc dmkbe doD at blit>c $rot)(ipaa Shfitttt / Da ' 

m tiOi()ebI(iD 9)icariii< for 9&if!opcn i $i«bca]^aiHi iii at i«f( 

Difp^ttrf. 1758 4le» 9^ij!o|) i Iron^irm- 1760 Doclar 

[heologia? , og famitic IRar giorDt dOisc mci) Stat^^iXaat ^vhm, 

fCtJnr Gerhard Schönning , fom no et ^tofcffor^i @orw/ / 

tt9tit)clfjc til M foiial. notfFe SiDenffabcr^ @cl{!ab , fom itbeir 
^767 meb man^c f!erc SSebtemmer bleo foragct/ 09 af ^oaf 
fon^l 9)7 alciiet aaernatbi^f) (iat)f«fiet. ^ f^or MU €eljFab et ,,^ 
pidop Gunnerus <Dfrcctetir>09 ®ice/$t«fe«. ©etfra <re uD*^ ' . 
bmne 4 X>tle. S>t 3 f0r(ic ©eele, b^^oraf ten ftblie ubfom ' 

^7^5' 8. falbrt Stoiitigiijre,eel(fab« «ftrfeet; ptm^ 
N falbe< bcr Sons(. iRorffe 9}(6eii(Faberd @elflab&@riiftet^ 
H cr trpft Stbn. 1768. 8- 3 bette %ax 1769 ^r. et »iflEo» 
Bunnerus (iOige aiitaset fom 9){ebieiii af M fongU S)aii(f e 9i« 
iMltabcri eelftob. r «Pr^f» ' /■ 1 580 ' Gun 

^ Sfriffer. \ . 

Diw. Philofbph. dfe modis jus acqvircndi in re. Part. I, Jm 

13» 1747. 4. - j 

Trac>. Philoiopb, d6 libertate, ibid^ 1747: ^. * . ' 

SetDci^ von t)fä SSitllic^feit unb (SinigfeU ^oetci, oui » 

' ^«nunf^ ibid. 1748. 8* 

SJeurtf^ciltmg M Scmeifc^ Der t^or^erCcfiimCea Uc&crctn|ii 
itiimg. »biJ. 1748. 8. V , 

CrllJrung btx Simx* utib ^blttX'fSM^t Qa(^ ttn ®runbf< 
Ort ^^Sycmn Oarjes, ibid, 1748 M 1752. 8 S^ei 

in 8. ' 

8)rrtt)ttt)i9ung Oerfclben tDiber ben Sln^aag Der p^ifofo^tfi 
EflcbenfmnDen Dc« »{)r. Darjes. $ala 1749- 8. 

^^ditaiiones Pbiioibphico-Thcplogicic de imputgrione p 
cati Ada«)itici ex icientia Media, Jens 1749. g. 

Sronr/Sicbe ; morin Die S^d^e er^rtret mirDtn mie toeit N 
gur(|itDe8£oDeM^rfttDctfep. ibid, 1747. 4,. 

' ^^errbeiDignng toiDer einen IXttf a^ itr Den ^rlanger.uRD' 3en 

fc^er ©elej^rten 3fitnng(n, Sala 1749. g. 
Sranr^SteDe, morin Die ^orff^t ®one^ in abftc^t Der tinglei 

STu^t^eilung M &lMi unD^gltlcfJ. S^Oe gercttet w 

3ffii« 1750. 4. 
^^ ^ „ toorin onS i)]b{'ofop]^if((^ett ^rnnDe Bctoeifen teirt 
, Da§ Der einige Sroll in Der ©terleni ©tunDc ein g 

Hg(e«©ctt>iffcttfe^. ibid. i75o. 4, 
^ •^ «^ t^flg tein SBBeifer linD SngenD^aftcr^ a(< rtn f(rf« 

jt<^ för Dem natärltc^e SoDe filrc^tet ibid. 1751. 4. j 
— — ^ Da« nur tin fplc^c« ieben, ^wel(^e« in ctner 3) 

berfitung )um JoDe befle|et, ein mal)re« £ebe» fe^ i 

.^753- 4^ 

^ aibbilDung Der unvoiretnmenen ©ttcffeeligfeitDi 

gebfn^ibid. 1753. 4. 

Sraur' » V «. j • . , , y Gtm -381 

I — 

r 'I753- 4. '. 

-^ — V c*]b mop Rc^ Sen JoD teiinfc^cn Hxft ibid. 1755. 4, 
Pciiige ^eb€ upn Den Urfac^en De^ J^origin J£^t\li mt> ^>r# 
». I>er6cn« öcr SRenfc^cm , ibid, 1754. 4. 

)i(fertrfContincns gauiain Dci, vulgo Tlicodicetm, ratione 

- onginis & permiffionis mali. ibid. 1754. 4« 
nfiihitiones Theologi* Dogma^icae. ibid. 1755. g. 

1^ coaRde(<f!e (gni6et)[e< gv^trin fpr if>t>tni ^mbtic m ^m 
f, bxUn ot^er i6;ot. 3, 9. ^in- 1755. 4 jDcniie tiffi^ 
^ ^Hic^ fR ©eel ttf fori^Cer pbcn famlet (rpft unDcr Sirut : 
Il ^rei ^cilige unb 6 - befonbcte £raiK^iK(Dcn« gletieburg 

. unb Seipjifl 1760. g* 
l^rtale iii j. C J. Schwarttcns (Samlurifl ^riliger 9{Aeii* 

^sp* continens Confutatiomtti Syftematis fratrum Mi&rih 

QordlSi Hafn» I756. 4. 
|^;.i^ de Peccato in Parreiti & Filium , o^ potiffimum in Spi» 
^ ritum San^um, ibid, 1756. ,4. 

!. — dc Peecatö in Spiiitum Sanftuni), .ibid. ^757*- 4* 
ttapbyfica.-ibid. I757. g. 

rour^SÄeÖen. ibid/i757,.8, 

>fl£bitio de Imputatiooe peccati Adatnitici ptiyiicav H^n» 
f 17581 8- ^ 

itrtate ta Boiieaus 6attret nfigii^Re af MiaatteK St^n^ 

•^ 1757-8.* c 

Mbifea 0t)et {^ttatidcliitm t>a4f»ff{e ®0»6ad <fut trimtatit 

r ibid. i>;F58. g, . 

ytO^iSmtfil $(fff}effa6rt i Sironl^iemf &ttft. ibid. 1758^^ 
8« 9g Piia S9t^< ibidl 1759* 9' ' n % I / /■ t » i» / / 381 Gun I ' I . pisp» de ^xiftentia & ppfllliiiitftte kerurreSdoms. Hll 
1760.4. ' , . ' . - \ 

2(tobd'?pr«Wfc«. ' ttiml^em 1760. 8» 
iJJrirflc «Jielfel Sale. 176^. ^ 

Flora Norvegica, Tionlricitt 1766. Fo!» 

'»la9eS:aleow«^iigFrid.v,ibid. 1766. 8. 

De Fundamento ^Poteftatis Legislatorix Omn^« Hi 

iSnmcerfnitofiirr til K. L^ms Scfhitidfc o»cr giunarli 
j)etv »|)t)n. 1757. 4.' 

(ani 9(f(anMtn0ct t 

3f0tfle SDcrf; iibfliDfti 1761. 8» , 

{Beti^nlmnf ot^cr ^rorbtf. 3. «. 19. 

£)m noftle lont^ambe gugl^ 

8(t){Fiaide 3(nm<rrrmn9er/ fpmmmelfd t,^tt|ciwbe JHI4IM| 
^' ralict i SRotOtanD 9g Sininarfcn. 

3 ottDoi IDed, ttbgit^en 1763. 8« 
Otti t)c SOomitifFe Songeti iKegtertnsi tib. 

<Oat)«;KaJEtcn. Om ®i9r^«&aani. Om ^oac^G 

geiU Om en (See^^O^t, falOetGorgonia ReCecx for 

3 ttebie SD«I/ ubgi^n 17^5. 8^ 
Om et ®0ei2:r«/ fatbeCGbr^ooia Ikbelli fontiis» Om 

niirgt^^tene eiler ^rttf 9^9rer ^ Orthe Sten^tc. 
(BrugOen; Serg^afen, S^e^Sf ufen/ ®0f9inigeR/ ' 
3otn/ ^V^icn, <pa«/{»9n5eren^ Satig'!Sir«tt »g 
tenifSumbei {[»{»«Siam» 09 Sbrvem L i 


T 

Gutt Guc ' 381 

l^teR fierbe S>cd/ fpm et (r9ft 176^ $./ ns falbeit M 

mJRirtcn 09 aRe^9ell(i9f»ct)cn af 9}iDcnfFaNv< ^el^aH m 
[^ 6rat Om ea J^aQbxanbi»imt. 'om emflboi C^qvt- 

r tömik o j @(ocr.?3agÄa|* . (Pr.) * 

I GUKTELBERG (Peter de) 176^ Mc» O^f^^Eopttadl 

. 0Ptift«r. 
ireauOipmfiiUrin9ti(totoal)ftiOt§cSaiiTei'. Ot^ärfat. jriM. 

[^ ^1760. .8- ' ' 

p^aii^at 09 fta l^am at ttntt ^atotaMfnici «^tgoric* 

I GUNTJIER (JEgidius) ' 

St rt f teit. \ 

kB, Ci ©ttbfrpgfig^eD. S^t^. 1740. ia- ' / 

pat |>aa Det (Sperimaal: Om ^an| og <S|>iI or fi^iHi^* 

|, , ibid. 1740. 12. ~ 
GuNTZOW (Mflgnui) 

t ; ^ . ' ©f tiftet. 

picölicon Bethiehemiiicui;j facr^m, Hafn,' 1633. g. ' (B/Ä,) 

l GuTFELD (Petrus) ^t förljl ^to^ paa Ct- €w* 
racfliiiDien. ^ ^758 Wt» «iHjiif#r«fl tU SofMimb i aiifcet 
^tif^« 1760 e^doc^^rarfi tit Scftoft og Siflimb i fom* 

( ' ÖPrlftet. 

Sto8<«ift*$afe o»er 1 3(0^. 4, äi/SJ»», i75«. «. 
N^mWfcn.pw Ämiji Fridmc v. ^tcril. 1766. /4. ^ / GyLpsK* \ 

» / 


J84 Gyl GyLDENKRONE CChrifti^ ftiderich 23atOft i^ 

SoHKl\% ivanit f amincr^^dotfcr/ Itantme^^cm og Saron ^ 

SPrtftet. 

r 

GyLDENLÖVE (UldÄcicus Chriftimius) ' ©ar $081 
Chiiftian IV, natttrlige ©en meb Wibeke Krufc,, gai) 1630, 

47 «pr, paa 3bfirup/ fom jtDcn Me» falöet abra^amfUHp. 
Siente i <inc unge Star ( fpanj! JirnefJc. 1657 bfc» @c«J 
Tiil-^aior JS)äni! StencfiC/ og ftgnatiferebr pg Dct) Siabc» 
|at^n< »deitmtf. lD0»ri658. 11 SDecr 

©friftet. - 

Ontiode Pr^ftantia LitteiaiUm* Hafrt* i64S« 4* (fiii.) 

GYLÖENSTI^RNECCaniitus) g|b poa 3»W^tMPi 

HU aBcöeföborg i gpm. .^anf gabrr toar ^r. Heiiric Gvi 

denftieine,' DiiDDcr. ^tt< SKobCtgruc Karen Billc. I52y 

blCD \(x^ ^ro»(! oö ^r«lat j aBiborg SDonv^Sapitcl. 152^ 
eller 30 ®ii!op i gpcn/^ 1532 i>U» ()an of Äong Friderk i, 
fcnM meb ett gloDe tif Sfiorgt imoJ) Äong Chriftian IL, ^w 
il((n (hittebe tcn befienMc Jctbe^Sracf at sneb ciirift. IL 15? 
t>a fte onbre fat^i>(jfe ©Jfper 'blepe fngne fangne/ ble» b 
0^0 fat fa(i , ferft paa S>rad€t)Plm/ fiDea t SSotbtngborg. S) 
6kt>1>an fovtbereftet, batAiitöDbe gipet jin gorpliqt fta 
Maffaflt figxfra Sifpe^gmbe&ee^igien fat p^jafrigoD, 09 
£ongei^f9rl^net meb SSSolfgAAtD }c« , og leoeoe fom en Pri 
tus, ontog ben hit|»erffe attligioB/ 09 teblob |fg i3e9tcf!4 
meb gtiie Jytte Podcbuskr JDeje omjiDer i^aa SBe^ero 
Älofievi568.8JDec* ' 

©Pttftet?* • . . 

(SnSotcc^iltnuifbrfraetaf ^Ih) og SMb^rbig «^rrre , 4^^ 

. Knud GyldenftiViie, ^iDPOlgt S^lftop i gpm til im Xm r , ^ Gyl Haa Hae 38$ ^ 

,■ 'V - ' . -- 

!^^ flcSJJ^e i Oberrfe 1532. gm^banjfet df Jör^ea Jen- _ 

fefliffiSt t)an{!« f^faljtier, Dcriblant: 06ut) m Sabcr i Sili(« 
^ ffD.'K. ^ ^ \ ^ ^ 

V Lvfchander ti((«g§€r ^amkeJubcttl 
läitalog. Faniiliar. Danien nobiliua>. ^ • ' ^ 
jljolog, Nobilitatis Dani^ contra Chriftianujn II, ^.Hyf^ 
\ Spic, ^n,AL^ . I ' , ' - 

[; GyLDENSTIERNE (Henricus) til (gc^OUlfeOf/ 8anb# * 

inmiiffariu^ i ©faatie. geD 1594 pa« SBoitors ig^BanD, 
)zU 1669. 7 Sept- poa 6<&ongboj i gper?. 

. 6f r ifter. 
jirfusSyrach it)«iiffe9vtim fprfatCet.Äjt>H.. i.635. 8* ' CB^'*- -Bn) 

(jtiligc ©proä, ubWagtt« -af öc» ^'cBijfe @ftift. " Ä^ttn,; , 

r ■ .' ■■ . ' '' ^ 

L - • " ^ ' » H PAAGEN (Olaus) SSti Minifterii Caudidatus, 0J ^mt 

10 ^caig @e{ilc« fattige 6f olei Si^tnMn* 
|. ertiftet. 

tetibtt ow Job. 17. V- 3- ^^.^'*- *7<5*- 8* 

^Haagensen (Richard) gammcr^SRaal) og ^latttcur 
bSUaiim.@t.&TQ<|t9}cilm$^tea, iiU;3tt|lite^giaa^ .^ 

0f rifter. 

Bcffrtwl(e 9«ict ©(• groijf. S^t)n. 1758- 4- . ; 

• HaCH (Audceai Sevefinj) , 

/ ÖFriftet. 

fcnii. Bonni farte ©pfrftnaal om ben (Jtijielige 8«re; gor^ 
. ]><m(!rt. «iibctf i«8. 12. (^0 

Jgt Hagk. f I 1, V 
t s « ■ -\ 386 ' Häg. 

HaGEDORN (Chriftophorus tV,) C)6erf|. ttt llf 

S0?at)tit. \ N' -^ 

S6oquatt ober ®ro§'3»ciguL ahi(l. 1Ä70. 8* 

Hag£N (Francifcus de) g^b j Ät^brnJaM- ®at 3ii> 

, ber ^af SDannebtogc , @((icim^zKaab, og £>6cp@ccrelem i H 

©Priftct- 

Panegyrkus in Natalem Chriftiani V* FrancoC 1Ä90* ToC 

Hagen (Gottiieb von) fjej 1595, ig öcfc t ^cn* 

^aqjcn i M SÄeflenBin-gfFc. Silt» fiben Chriftiani iv: gta# 
09 dnmt \>0 bec fponlTe ^bf til Sruffe^ otnttenf r643 .^ S)8M 
i 95remen 1658. 24 8(tift. fom 6«n|f Commiflariuj famine^ 

jleb. ®at (o ®((tt9f gift. i.s^cb Chrifiina dö Hoifieiiu 
i. SKte^ Magdaflena of Höyeln, 

ÖPtifter- 

pe Natura ac ftatu verz nbbilitatis^ ac Dodöratus 

Hamb. 1620. 4, 
-^ Ofar^ Majeflatis nec non ele£lotunn (latiiiuiiqy^ Imptm 

Splendor. ibid.4635;. 4. ' ; 

Oratorium Aiiimztendemisin CslUiTT^ l6^0* i^ pad So4^ 

6ÖtijllJc&c« 8iofen'®artle{n. 8u^. 1653/12.- 3<ir 1654* 8* 

- Via juftitiap regia, )|i i>ielerle0 ^ofbctiC^t SStCttU 1654/ 
feomitiologia Ratisboaenfls* Brem. J6574 4« 'CCimk^ 
HäGERUP (Hilaiins) gub lögj- ii5 3?0»- * Ö 

nM i txm^xtmi @ttf( i Slorgc, ^bor ^änd gaber ^: Han 
Hagerup öa« ®ognr#r«(l* ^iij Sftober »at EUen ScboU 
1702 beponmbe fta tronbiem * ®We* 1706 Mit> fl<rtc 
tiei^erer beb famuie <Bfofc. 1709 €a))eOan i i^bir 
J715 ©ogtif^^rÄfl i SaUunbborg. 17^7 teftor Theoiogi 
imi ®tifU#n)bil 09 @ogno$ri«fi tit S)om $irffit i 
/ 
/ . r t fm 1731 SStffop fomimjic». 1741 Doftor Theologia?. 
IDlb^ 1743- 15 apr. ©at gift meb Anne Cathrine Barhow^ 
/ .^ ^ SFrtfter. . 

|lichtt:d Bäxtys fJattifl^JDJanM J?«o*6^9 P«a ^önf! o»er jjat ' 
1' ' ^^m t7i5^:o9^aöj!ini9e ®angc jiDeti vilgvo. ^ 
^ x^Atiig ^aomittAer; tnOe^oIbenDe Opmuntrinti tt( rt ^ct 
/ ligt ?n>. öwfat flf Snaelff. Äl&m i7aö. 1751* ia. . 
tn tt«ri)i9 ^i^ftii peD ^erren^ ^orD« S(f £9^|t 9Dcriat. ibid. 

ih gvo. , 

j>r«Wfai om falflPe iJropVt^. $roii^. i733» 8- ^ 

jlig^mMba OMr Lorents Marcufcn Holft, ibld, 1740. 4. 
^ u- — Ot)<r Äimä' Möllinan. ' , 

1741- 4- / 

|0(Oi9e Saler om @ttt)< >Be(di>rnta8er paa bc tre fiore Sopfkr. 
I ibid. 1741. 8- 

^sp; Tbeologica de Spirita fidei, Hafn. 1742. g., / . " 

Pirähis ben Sortfo^fUbe t 9- aanborfge ^t^lf tntt* , S^f^t- 

r 1748.8. (An,Gu'Pr.) , 

^ HaGerup CHiiariuo geb i $;wii5icm i736^7©ee* , 
|An< gabcr t>ar n(efiaiif^t(f 95iff0p Eiier Hagerup. ' ^anS 
R0bct Anne Cathrine Barhow* Sepotfercbc fta Sros^icmf 
iBfole/ IKei^e ftbcn AOdie 9(dr ubenlanM. 1768 bkti 9bti(^ 
Monb i ShiiAatrem 17^ ^tUm af M norife 9)ibcnfFa^ , 

^ 6Pttftet^ 

|tS5m «m$iet(i9^tttrt g^emlanbet StJ^m. 1767. 8» 
jaamme omfat paa %t^t% ibid. 1768* 8* 
Hagerup (HiUriusy g^D 1718.11 5Dec. i eifrilHatt* ^ 

fifUb l JÄlDtge. ^on* gobet Par Eiler Bertelfen, en SijR 

irnmb fammcfieb* «^airS SRobct Laurence spidbeig. 3 (in f / I ^ \ » 

VN ^ ' - \ A • 585 Hag . 

r ■ 

jfppHageiup, ^fom 1736 met) ftt^Cftft Tcftimonium öiHlittt^ 

td)<vl^am til aca^emi'ce. 1739 W«» t)ön ^Wcr i SRergtaij 
©fol^. 1740 9P?ijgiiler/ 1743 @08ne^«|i til ^pilani* 
^rÄJlcgicIt) i S^rijiianfan^g ©tift. 1753* ^l^^^^i »^ 3ffDer 
rett§ fiprotjllif. 1757 ©ognc^$r*(l i Slreabal- 1760 D«c- 

toi: Theologije. 

Sf rt ft et// 
Om be UWi €an{irmation i brccj Haahti Stadix- ^(t^Rr 

£)i^ Catechumenis i btn f0t|le Sl^rifteh^Sirfe. ibid. 1759. g« 
Om bc l^cöigi gRatt^Ver« f»ÄV^ JiDelfet: ib d, 1761* g^ 

Disp. de commurtionÄ fideliuiii cutn Patre & Filio & iacer fe 
mutufl. Hafv 1760. 4. ^ 

K. Leems 9öc(f nwlff ow ginmatfenj 2apper ; oiKtfat yoft 
gatin- ftJt)B. 1757.. 4. (Tr:) ^ 

' .HaGERUP CJohanne$> - *- . -, . 

SPtifter. 
Hpjers iHvibiflfe goUeaium* Äb^n. 174^* 4, ^ 

HaggjEUS (Petrus) göt) i Äiebea^atJn 1545. ^ 
SJdbrr P^r Hagen Knudfen , $ie5matib fammcfieb/ ^§(vti 

'Dorotbc- rtiqns ©Ottcr. gif IJCb ©OCf. Niqis Hcniipins^fo 

SSccommenöatioo f t @ti^)^n^ira^ at^x. Peder a^e ttf @i 
felb Qt teife ut^enlanbi }>aa/ t>ti) ^inlf en ^nUbaing ^n blci» iK 
(jiflcr til SQBJttcnberg. 5Je& jin ^icmfvnifl bk^Piofenbr^Li 

gvae LatinapJ .^iöbenf^ai^n- SDmftcr 1582 P^^ofcfibr Lin 
Gr2C2P, 1584 Frofeflbr DJaleaices. 1574 Baccalftur 
Theologi«. ©$lX 1591. 16 ®cj)t. . . - 

öftiftet» ^ 

Themata Grammatica , Rhetdrica, Logica, Hafn. 1581* .. 

Disp.de Sermone ornamento bomiiiis nobiliffimo & pflft 

ftautifllcnaiura aftionum admiiuftro, ibid.; 1582. 

Thefes Hag Hah Hai / ^ 389 

'•thefesfeXal^rcK^a. ibK 1585. ^ '• - \ 

»Disp^ de Caula difcrepantiae & fundainento conformittftis in» 
^ , terDialedkos, dcqve Dialeilicac Definitiolle & Divifio- 

Hahn (M. Gemgiiis) gra ^aO t'®aycn, öpl&olMpg 
ittogcn Sib »cD @orac Stcabftnie. . ' 

IPharifaioo-Papismus & Jefuitismus , oratione in Acad. Sor. 
«diimbratiis. Hafn. 1628. 4. 

•> HaLtdorsö^ (Biörriö) ^Jrot^jl i SBtmibcjlranM ©9*' 
fcl, 09 «ognc.vUr^rfi til ©anMauflf6&al og »ai) paa SRuöffauD 
i ©c^al^jMrfi^tifti ^iknb. 

hxinq paQ 3^(Qnt. Ä(»t>n 1765. g- 
f ' '"MALD (j. FO '^nr fll 5;r9tfcn bcfprtrct Mfe 

efrift: 
tettt faftn^ ^9 *9«<n ^P^^P^ Salvaiidej en 6omoei)ic. S^\>t. 

liin Öraefe j^;ke!er)a\li)6rpt)elfc; dr (il 5Dccl« tn^fpve i y. 

►- ' Jacöbfcns Sftnminn9cr*;ötn l^e i 3$louD 3'öfP^«^^'wt^ 

' '' ^ »irrge; • '-^^tt. 1757. «. ' 

iRo^Ie 9(ft)aiiönnc)ct til W i^fKjhbffe ©prcg^ Öi^jn^ning. 

' HallsöN (liricuo $ra:j! til Jjafba i tiugac ©pifcri 

|3t«(onD/ en bf^Äiniiidig 09 flU(i(j^0ct. 

t '!•- • • •' ■ errift.er, ' 

Job; Arnts q)aft;tt^<tlr(C9aar<> ie«ttl3cn®rt(^t)erfat i57(^. 

ta^i&icit^i^fiTitt, «f HaifdanEiftiinfen, Nitic^a,Berd Sn«V ^ V 390 . Hai Ham ' 

flttttffe, Polycarpo ACTcto, St.XatJrcntio* StF«* 
' Apoi^oio öi^ Libio JndiciMni Mft, ^ 
Ha^-SSE (Georgius) 

©Firifter. 

\ S^öti. 1763. 8. ' ; . , ' \ 

. H ALTORIUS (Tho1;lefus) gtt 3«fien^)e^ ' ®dt 17^ 

Alumnui .piö Elerfes CoUegio: 

Sf rifter. 

De inyentimic Afti-onomiacftpud Chald^s,- Hafn. 1706. 4. 
De Aptane. ibkl. 1707, 4^ ' . 

]>e Harmonin coelorum Pyt<tiag6ricft^ tbit^^ 1708. 4* 
, ;. De Sole retrogrado^ ibid,i7iov 4« v - 

HALV4RDI^Uurwtius) Stenio-Norveglis, 

> "-■•...'.. 

Ojmracmaiius ad Cantica Camicoruai Salamonis» VPfitt 

• . ' ■ ' • •,'■•.• 

1620. 8- • ^ ., 

Halvegius CEs%a?us) götti ajoflFHöe, en®» 
««flfi^!^vrt&e; ©tubexebe gRcDtcmen/ rci^e nftettlänMf 
Jktt i6.li Doclor >MediQi<>3e paa 9(<aJ>cgriet. i JJaftL 

eftiftrt. M J 

Disp. de facro morbo & igni, Bafil. i6ii. 4. 

<" ^ Halvegius (Nicoiaus 01^) j|(Sö M<» StcdijrK 

IRpeffilDc @foIe. 'iS79„(iuoniais QaBituU fan^^ 
fjorftaalier »eöJDommtcaticV klojUrct/ J^fl&c ctiDmi 1 585. 

6frifter. ./ .., 
,Qratio'de Scholamm coipj&fvatkine. Wltleb. jj^p. 4» . 

Hamilton (Henridi) ®ee Aljb^rtius. 

^ Hammer (cbriftophorus) gaj 17^20, a5 a»g. 

®«i« ©op "t^^ *S)aMa!it> i älorse, ^on* gaöcrm Anelea 
Hammer, ©ogne^^mli tH ^ra», iingefit* 09 £»«*/ •! > 
/ . Hani - 391 . 

kfflr^öttS Stiff/ l^an* SDypberBirgim Coldevin. gftj)eren ncN . 

fiammebe fra Den gamie ^ämmcr(!e gamilie i Bhant, ogp^a^ 

fceKo fta De floi j!e Biixer. i-f^i bcpjuiercD^ eftcr 9 Stor^ f(M 

r(<$aaeiibe j^riiuit^formattDn. iaqt^t jig ftDen cfter De otiea^ 

flal{re«6pco0e; ^^tfofopl^te/i 9}^at^eniaCir og 2ot)f DnDigbtby 

7«((i fiDOe ^iDin(!ab oflasDe g}r^t)e t^eD SiebeRf^auA^ Unxptt^ 

'JW,, (teDeteDe R)fn »eft @iMr«e acaDemie, l&»offra|an, fom 

leiifar^ei efrer ofiagt )>iibU( Spameii/ 1748 bicv Dimitteret 

meD Oler^^ptHnefUreni Teiiimonimn pubiicum og 0ie,cojuj 

^f RDottonT . i/jo >let^Qntagen af @e^ejnie'9{aab og Stiete 

Job. Ludv, yduiHplJiein.tll @rff»|!a6et fetj^rabotgS öpmao^ 

[Img, og Derairer forfatteDe et $ort, f^m ftDettt nHftDrc Sorin 

itt buffet i fio66cr 175 3- of J; Ha^^i. tiflige meb..et oobrt Äort 

ii§m ^ctt^fDoi. /175a Btep ©cnera^SonDu^tejir ot^er 3fgger^ 

I |aö# ®«ft^ 1 759 »irMJg gaocettie / iKaaD. gf (er i^oBgl. 

^iB^ag af i^^^ai, i7$5 N De 3 rcfterenDe Äorfcr oijet^ 

^^IttjHonfaRDf, Sbnmin Srop^iem^ @(ifter kD I^am6c« 

^Utbtii tU Xr^Rea i aoIrDiOng af Det Sii^aiijgetifietRfte ^eoeiutf 

i^ort; faa Det ^Der C^riftianfopb nifD f0if!e fan )>enM) ^ - 

l ©PHftet, 

aff^atiMing ont $a(atDi, tneD en Seel Sanferi Sattbl^un^M^^ 
^ lutigen. S^rifKanta 1766. 8. ^ v 

i^aitinie uDaivct j^aa graii)T meD «ogle faa 3(nm<etfninger, 

, llDDetTitul: TJäirt botaiiiquedes batatcs, accom^agu^ 
dequelqu $ r^flexionsfurPeconpmic* ,Copl\ 1768» g» 

> diöf et anDet Oplog af bemelDte 9(f^nDling pm ^atatei fov^^ 
r , 0gettneD9(B^angog9(nQiirrfmnger, imDerSitcl: (^attf ' 

Itng af ffotonifle, ^pmtffe; p(^ilQfa|>|^if!e og oecjDoomifFe 
[ 3lf^o«Dlin^cr. ®&ri(littn- x769^. &• ©amme ^^oiflling 
i Jati tente« fijftfat, ligcfoin mari og ft?a famme gerfatter 
f f aa Dente en norff {)iiui$^olDmiigä €((leRDer. 

l Hammer (Johannes) Alumnus Collegii Wölken- : \ /- 392 Hain , 

Synöptica Apocalypfeos rep(raefentatiow Hafn.i756, 4» 

Jo gubcliflf ^fafmcr. ibijd. 1763. g. 

Ha m MER (Nicölaus) l)an. CC096 ,iSantmer, ' ^A i 
Janbifronc i (Sfaane. 1561 Metj Profeflor Paeikgogkus M 
Stebrn^a^n* tlnimjitrt: 1 567 ProfefloF Gi^/x Uti^y^ 

1 573 Pi ofeffor Dialeaices, ' fRtl^t bttpaa Ul>eilI«ttM^ Of I0| 

®(Ktor®rat>e!i in Medkina f gSarj^tttg- 9)«ft j^R J^mfdmH 
traabe f)an txl ftn ^rofei^jton igten. 1585 9iorH efi SKdfr tl 
^Fdatiefor at kefoa^facfietitier/ l^60vj^all^Jml63l^ajif(iAt 
i m $5r0nD 09 frtufncbe* ^» Ht gift mcfr Död« Ntds Hef»*' 
imngfcns JDatter» ' . • 

• ' 6ftifter- 
Tb:mata Philofophica, PropoBrionum iiatnras^ & divifientB 
Lvpriraeima. Hafn.i5g2. {fV. B, Hyp, An.y 
HAMMERICUS(tiideiicas) f$0M IH SllfnAotf t 

) ;£H^^n$0Cf , H t^ätt ^ <><^ (tl i^^tn f romemcN tu ^Doaor 

Mcdicin*! , 

eJFrtftet- 
Dkp. iiiÄtir. de Carbiiiiculo jjeff ilentjarf. LagdiBaf, 1666. 4. 
HAMMEKMULLE^(Ca5p«rns)g«>i6l3. 13 ^Qjji 

l®löri^eTttpt(gfarf[anKi6 j8Wfij€Mrcftori RotfMbc 164J . 
aj?a<jtfter. 1654 @(Hnif^J^«fl ttl ®t. ^tbtti i>8. 1678 til^ 

' eftiftef. 

• ■ 

Disjp.iuh Vtxfidio Joh« Panli Rei«nu» dc adoratione Ssndlo- 

^ mm. Havn. 1639. 4.^ 

Oratio in Natalem Domus RegenriaiupRoeskildei^om. ibid. 

^643. 4.. 

Syiiopfis trium Librorum M.^ T, C/ ^e officLis 33 tabulk ' 
comprehcnfa. ibid. 1651. foI.(B. T*.) \ \ Hain I • 393 • Hammond ( Jobanms) gjcfijcrenöc eapeBaa i ©trartk 

©Ftrifter. 
|lage^r«tofcn oöer Sbng Fria. V. 'gj^riflianitt* 17306; ;8. 
If^anMins nm cfftiPclig gabnttiilb .6oM(Cbi9^<d meb gattige. 
' jbid. 1769. «. , . .. ,, 

HaM^FDRT (CorneBui) ©en geibrc SBjt)4..f)m 

fpgfiommet ®leiwg. ^538 tiic» antagen fom 5|j^icu^', ^i 
|0R9 CbrifUai IIL .1539 immöfrictilerct »eb UniftJer^itftcj i 
|i«ictt&o»n. . 1544 tog ©octot^SrÄöffl i 3»<DJ^in?n i S:^^ 
>at>Bi 09 bUö fet^c SDngL £it)>SDf «)iaii 1 549 ' fcie ö^^nm öf 
N9<n beoHflct ut fujfte et »poftfaM Ot)enfe. jgftet :Sonjen« 

fiöi bletii ^n öflidt jiiej ei Sottöiiieat i iHar^nuf ©onPSapfc 
a. ^rtttW6fiOt)cnfe 1580. 8 9ȊrL "5Jar2^ang^9iff.^ 
pönH^fle ^iifhrue^^cDöe Maria, beti önben Anna^iSQltov. 
eojiJ^ar legeret Wö ävDlr. til @fole(t iööeafe, ftfr l&W«'9ie»» 

5- ^ -;..; ■ e?rtfecr. . / .. ^ !. 

Ifom ccnfcJMge SRecepfen tcft^nöe9>e(jiilnili. ^an*. i59<J^5. 

.. Ha MSFORT (Cornelin?) ©ett ^tigrt ^t tn ^«1' 
iftMrllforige af tu ferflc ®gtc|!ab, -^an Pot Licentiatus Me* 

fki'nn?,Og Medicns piiiaicus t OtCnte^, f^X>Ot ^^an l&Hl6z%. 

I^an ^ar le^erct 1000 .9i^r til @^miw(ium i Ojt)tfife,, SJar 
I (lor i^amler af Mnfle l^iitorijf e ^9f^ . , / .. . . 

,; 0f,trif tetf. . ' 

Ssqviiitfoi}i*fcvis de Mehftmis. fiafil. in'4to. . 

kfUs Epifcopoi-iim in Fionia Ottoiiienfiuiii i eViflbf^^t tSSl* 

. . »ifc^c ® ibiiötl&ei;. Tom. 9. p. 375. 15 & 5 De j »\ 394 Ham Han 

De rebus Hoiiktoruiii & vicinaniin geiitium jpibri IV. tfull 
lWeftpWu Monum, Cunbr. Toaj,,Lp^ i(S57i % 

Hanckecd ♦ * * A * *) 

e? rifter, ' ' 

®onÄt)crlaffett.:Äop^. 1732. 8. 

HaNEFELD (Georgius Samuel) JDeponerÄe 1751?. 

8!e» t)crcfter gÄagijlcr 0$ 5te ?e(tk ^mrifeö Sioe^filDc latÄ 
ffe «föle. ®ift ikb Anne G^dfke Fufei , ett J>ortcr af afj 
' 3u^rt«^g{äaD ug 3rme8frfrt)atM f^ugl i d^otitm. 

l5«s^^aEf«; ^, a. J. ä2. it, 9. i:, a^ Havn. .1760. 4* 
•— .^»•in Hos. 10. 4*-5. ibid. I76j;» 4, 
XenoplionstOVtale Wit ÄOng Agefilaus, fÖrtOttffct. SjH 

17.07- 8- ■ ^ , ' 

HanNjEUS (G^gius) g0b 1647/ i5(>c gjjart 

.ONnfe j g^ett,^Jan« ga&cr Mr Herman Haöe, 35 

lnatl^ fommt jlcD f Jooi SKobcr Eife Muie, 1665 Dejjoiltt 
fra ©pmnapum i Otenfe. 1668 MtD SKagijlfr og gonrc 

iÖbin^^ (SfbfC, 1678 Ethices og-Eloq ventin ProfeflTor 

^ ©pmnapum. 1684 Doäor Medicin« ^^ ^i^itv^ani 

'\iViXiti ii Mcmbrum Academiä? Natuiae cuiioforum inGer 

mania, unber 3lat)n af^Diomedes. ^pracjtferrte fceirJTKT 
Obtttfe: -idja fafW til-flCenÄo^g ; l^t)0r %wx t ,5 Äat li 
lebei yraeti^Ktx* 1697 fom i^a» (iKage tilObcnfe 09 
6taM $^9ficu< og ^roi^incial ^m^i \ S9em iDcbc fi 
fnejieD; 1699. ^ ^tpr* SJat 2 ®ange gift. f. mrt Anm 

thrina Taulow, ctt SDottCt af Jörgen TauIow, $rof<ifar 

09mn«piini i ODenfc %. mci) Cathriue Luja, Doa. 

ftiafe HenficLujaifr ©jjtter. 


\ 


V Haa 395 i Iflacitf^m PMIofopkijCorum dfflertatiQncult* Hafn. i<$[56«4« 
Oratiom ObitumlXTlKHns^trthoUn. ibid^ 1684. 4. 
;'Piss. ^'edicain«ugul(ll^dt Aphonia, ibid» 1684. 4* 
\Omio Parentaliski Jacobuia Birchercx], ^bid,l^92*. tn4tOv\' 
Obfetjratr.. variae medico - Fhyficse: in A^$'Medjci9-Hav* 
f nieniibos^ • ' ' , • 

jObferv. Variap Mcd. PhyC in AÄii Aca^eniis Naturat curio* 

;|ly^i(bJa ad H^nnennanmiin de V^e Aarea,Tei|ipli Hi^rofo» 
|j • lymitani , Vitnloqve aoreo Aaronis it^ dc appelliatiönc 

in vallem.jofaphat, ^ 1 : « - 
^Statua hoiipjis ereftg Gymnafio Othmienfi Rcgio An,; löoa.. 

qvrm confummavit Laur. Luja, Hafn. 17^3- 8. & 

H ANN-EUS (Wiibeimus) €a@«^nnr<60n af ««flforfgc, 

aöt)iOtm|ie/,J^a»fa)?öJ>erAfattbinctte Brocbinan, ®f^r» 

mcjler Wilhclnx ^rochniands/SOotter af 9?i6e* 1733 Dc* 
i^Rcrc fra ,£>brnfc 0pm«4piiim « 1739 MiVi Aiummu pam 
, Äorcbes Cpll|pgiuip. . i73o.Wc»/ ifftr foi;cgaaeRt>e (£wnr», 

'Lkentiatus Mcdici;i«, |)öDrpaa Jan bC8at[>^f0:^l^i0ge, 1^ 

[ter 4>racCif(nrrbc faa pel i 3Rrtidiun fom j g{)iriir8icn^ 173 1 

lWc» Doöor Mpdicin^^ 1739 Piovijicial Mcdicus i 2aalail( 

[99 Salfler ; eg fi^» CanerDtr 9iaa>* 
L * 0f rifter. 

^I)is5, dc Spcqfico qvodaoi adi fcbrc$ mttrmittentef knttts. 
Hafn, 1731; 4. .. ' 

pc tardoMcdidjiJB progreffu^^Hafn, 1739* 4; . ' 
4ttli Continuaf, AÖ. Medic, HavjiJenC tt i|ltf$i;( (5 Of 5<W< 

^ 06fcT«tflow. p. ^8» & ftqv^, (Pr.) Haw' / , "\ 396 Hari , 

HaNNEM AN (KÄitholöittÄis Johannes Otto) gab 

fPnptc^uöc. 1671. 18 SKart. j£fan« Sö^cr m Joh^^Ladn^ 

HaniÄina; , SÄeMcW Ianiin#ed 09 ftt^H Pic^cflbr fhyficesi 
^ iStid. ®0n«m f pennc Hahnema i blCD 165^ l>o£^or Medici- 

ii« i Slei^ 09 proctifetcte 'i ^aitib^^Mfijoo. ^aa fjemimni 
lU 1704. 3'g*^iiSbtft^ tfl 1705. <59 «i&elltf i O&mfr f 
gpea tiU709, Da|>an&0ö<. ! - 

.■'■,- • 0ttiftet. •• 
Tl cfes Mcdkae Mifcellaneae^ Kilon. i6^f. " 4. 

®5c^Bili^'ct cnricuffr •SirtttmrcUet. ^am6. 1699 «if 

^^ ' 'k7oo. 4- ' '• ' * . '^'/ "^ 

*Ättr^rr ffnttvurf bcfrefen fftti gff^fite^. ©ot^aSVn ihmi lm 

i xmMiXvi^VL ftclationlbus; ^amb. ^699, 4. Cöii»*.) '^ 

Haksbn (Enk)^ee Johannis» 
\ Hansen (Janus) ©eponmN 1731 frÄSSJiborg.effM' 

It :i7^3'^M^t) Alumims!*^Walkeftdorphs College ; (gtODC^ 

tet)e t f(ct bf ortenföl|!e (^prog ; ' og gat^ beti ttnöei»n$ning <t 
dfiDte, '55|n) öercftcr fier^c Jmii ':^ztix\ $\^tik\(m^ ©foft 
.1746' 3)?Qgt|lcr. ' 174.3 9?ccfor tocb ^tx\m (gfole. 175^ 
IXecfot beD SRibct iSfölc. @tft rttcöDcn fot jfei* *«rö0iwbcftenbil 
Maitha Lotrt, 'crf SDottfiS af aiaötgatiottrSJitectmv^ ^Lorenft 
tous j Klabrtieamr. ■ ^ ^ *^^ ^ 

Di$p^ de Oiigine Literamm. Hafn. 1732* 4»' ^ 

•r- -*- de Angelo Petri, ifcid; 1753: '4} . V '. i "^ 
^^ — Thefes Mifcellauti^/ ibid. 1734. 4. 

-^ -^ Intafpretatio Mafor« uhagna:. Dispp. 5* jbiA 1733 

37-4' i 

Hansen CNids) ®ee Joh annis. , , J 

HaNSTIEEN C/^^'^'^'-^^ Öaitholoniap?) gSfe^ i582 gÄ^i» 

''gifler, jti)cn<ajgncyr«jtt!f9Jor6tn^vaö^Ä#r8j>, bg 1,705 
5JroD(l i a5o4rfe5>mD- £)aDe 1738. ®at gifimebEHca 

Ihrine Friis. - ,^ 6 f r i f' / f \ . , ' ^ Han J4aq Har 397 

^^ Ha<;^ART (Philippus) , ^ ^ 

Sftiftet- 
Oratio pro tnniverfaria- Studiorum inftauratione.^ Fatar« 

. 1676* 4. . ' 

Lelfus in obittini regis Chriftiani 'Vt]\ Hafn. 1599. 4. 

jl Harboe (LRdoi^icus) gal) 170^. 16 3(ug. j Croo* 

Irrr tlXt ®U«t>i9ffe. ^ani gaber »ar Johannes Haiboe,. 

^r«fl,til S^roager og 9)rpi>f| ot^cr Det fBtfldt^^ ^^H^onifTe 
|>ro»(lie, ^aii« aSaöer Marie Petdrfeii, en ^reefte* t)o(te)p 
^r yaa 9SUM. (£fc<r pritml Un^cttriMning l^tetttate / blc» 
lan 1727 fenbt til ©pninajium t ^amtmq, rei(le fecrefter ti! 
[ilnhjf r jketcrne i Dtoflof; gsjutcnberg , 3fnaK^ i735fointÄ 
^idbenl)at)n of) anco$ ^nformattoa i ben t^MTc $r^ei Sonft^ 

i»(2l®uariiifDQ^$trfeni Sieben^aDu, 0^ gUa^cOet griberii^ 
Karn. 1799 fer^e Sogne^^tivfi til imtlitt ^tUiKXi^^ami 
Sirfe. 1741 blet) fcatJt fomöeneral Äirfe ©i(t(ator «l 3* 
kai). 1743 bjeD fiiteet til SBifFop i Stonl^em : ^en forme^ 
M)l bemctbte gorrcftitnfj i 3«lanb toin $an e» til ^ronbicnt 
|wenb 1746. 1748 Wee (ati gStlfojj Hersleb t ©(cDanM : 

6tift obittoflerft t dmhtbtt / .09 tUtx^Mi ^Deft 1757 fom mr< \^ 
f<\i% SifFo^ fiKcet^ereDe. 1766 bltt) tiUi^e (ongh 6onfe^itona# 
tiu& 1769 pt SRang meo eonfercnt^-SUaber. (Sr gtft meD 

TridericaLovifa Hersleb, (Q 2)otter af beme^teStfFop Hersleb» 

. SPrifter^ 

Diss.de notionc fanditatis Divinse. Witteb» 1730. 4. 
Brevis reiattio dp. Qrlghne Typographia de danico conver^ 
exlittro, qv« infcribitui*: Exempla litterarum Typo- 

' graphic^nj. (|r iubfart i J* C. Woltu 


■>- k 

^ f 

398 ^ : Har ' ^ ' 

, kl^tten <Sa<^tt diiil Cannemart i* ^2. 09 s^i^ So^ic 

>J8. SDiffc3f0i'f5cS;omerer ^att^eg 3ttflit|^aaft tang^ 
beks 9(r(eti^ ^crfet er (tDen meD 6 Somer «otttinutret af 
Vtofeffor n SÄector MöHer 4 glea^borg. 
Sinige diac^ri^eit t>im bem , mad megea tej Exordsmi in S«» 
nemätf «orgefaQcn» ^fett i S>amf(^e f5i6liof^. To 

6ent)f(|^reiben «n Den ^faiftr Mt S^anif^en i5i5fio((ec, t 
'"^ »eb^m t^on etnct £596 in tJlanMf^er ^prac^e ai 
0e()(nen @(^rift /. fo 1)011 ber €onfirmathHi (lanbeit 
riytettefelbe in^llan» cingcfiilret mttKd/ 9i2a(^ri<^ 
t^tilrt »irb. ibicf, Tom. 6. p.585. 

9}ertcid^m« Derrr SSilc^i^t, tbel^e im @tifte J^oliim tittUc6 
Dcv ®ottfechgfcit in ben ^duiVrn gebron^t mrDco. ibi 
Tom.7. p* ff47,- , , - 

€tt 3«lan»ff StM^Jfrffbtie. ibid. Tom. g. p. I - 1 56. 

Petri Paikdil Coiifirmatio Johan* Frcderi &c« ibid»Todfr, 

SCnmortltiinger ti( be 4 farfie ttu|erff e 9tfl0)»cr< i $ro 
^cvnrti 93efrrii9dfe/ iabfarti Oatiffe ^agaiiiL Tom. 
P*a89. 315. 3aiDd34o.> 

IRa^ri^t i9a< mgen i)e« capan#m €atf(^ämi in bet SKa 
1654 untfoigenDm Saaren t^orgcgangcn ifi» ^Atfitt 
unf^ttlDige SRa(^tt<^ten 175 2« p* 44 £4« 

Smbe af^anbiiRdcr om Siefi^rmationeR i ^ifaiid^ i 
iSlant bct fi06en^at>a(Fe 6eI(Fa6« Sfrifur. Tom. 5 

209 Og Tom,7. p; I. 

«^tiierifFe Sftemtninger om Job^n ^ laico nbi m Sottok 

* zvergii ®ie8anbj!e Siere (!<• »ÄJ^^n. 1754- •? f«>f P< 

tr^ft i :Kbvm 175 3* 4* ®ammc cr omfa( paa £ 

«f Mei^eJ. Ä^M.I7J8* 8» ^pi- ptcopm Numinis Igne calfefaaus, in Perfona B.P, Her«- 
^ lebii, Epifc. Selandi reprxfcntatiis. ' Oratipne "Syne- 

; daij, Hafn. 1757, 4* & ofi cjjcrfat paa.JDanjf äf C 

\' M. ÄottbÖll, ojr »tDjiiWtt <|f JSfiels Rönning, ,$^»11^ 
i 1758- 4- ' - ' ' 

>WrtItt til abjtifllge göftetige gS^gct jaa'3«Iönt^|f- (A^Z.y 
. Harbenbech (Airtbiofius) g0D 1 »aöoi i SRorge 

III. ^o Slptii» ^an^ 8aÖet »ar Lucas Hardenbech, 

bdnijl.til tttt tpMfe ÄWe »rt eontoirrt, ^an^ gjhk 
^ Anna W€ftliofF, .^an gif ferfllnogcn^SiD t SBergrtI 
teö^ 6ffrtt 6il)en twt) privae Ui*ett)n<mRfl af johan 
epping, fom Defeftet ^le» 9S«jlor t)rt Stnflam. 1Ö37 nii 
^an til ^(cdbemict i Diofbf H M btpmtttit. 9^ta 
^cjlett btfUmitt at flta(frtt): Drofl l^an tjt Itniöer^ 
ittiSi^iM^^^r ^i^^^ £>ecantij t)rt 3t>i^ Sptt) paalftlf^ 
bt 164:1 bkt^ ^m öttttaen af Lars Ebbefen , JBefällnjj^ 
bnbpaa ^^anDetborg ®lot, til at mt ^ofimjlcr f^t 
nii^^tit/ fyp^olbt ftd bereftcf paa tt^xi £tO Prt J^om 
itpU/ Dg ftben t)cb ttnit^crftteM i Stebcnfiaun/ I^UDr I^aii 

igier od> 164$ b(eD 'iD^agifiar. SKtifie berpaa famme Star til 
Wm H*M attta<ietii\Cwfet af :85i(f op Ludvig Muotbe foc 
f^lvatim at lufotmere ^ani «löfle -©in-. ^«Xfrte f Slart 
^b i ^Sacanteft fot bcn tpbff< co«fojr(Ie aReenig^eö i ©ergr tt* 
N beirpaa 16^6 blcp (Sonteetot Deb benlatittfle®fo(efaiiimti 
k 1650 blep (Sappetlatt tilSomftrrert. t6$9 imtimbc 

k (tn 6öiget^8abet3Rag. Engelbrecht JÖi-genien , (omSofl^ 

Nt«(l faramcjltö. 1671 6le» 8JrMjl >D»et SfiorböotljtfLn* 
^be 1683. SSunil. SJat gtft tiwli,bm bcremmcHfic ^örti 

btDorothe Engelbrethft ^0(t^« \ / V i \ ' I 


s ( ' » ^4^0 Har ' f ©friftet. 
Eisp. de S^nftoruminypc^tione., . fub Prrfdio Laurexitii Sd 

vehii. Hafn. 1644. 4» /' 

iki^^mbiUn Oöft SRiffop Jens Schellcrup. S^Du- 1666. 4^ 
--: — — pi^er Heniic voji Rethein €l^ti|liaa.i6/S7. 4.; 
J-. — , •Ir- o»cr Leonhard Grötker. Ä|>ttri'»i<r67. 4 j 
_ — — Ot)« MargrcteBuch, ?J}r(rjtÖfnt6arnians, SjM 

•' i .i669.- 4.. • ' / . ' * • I 

.^. .j^, _ 0t)er Mfetre Pedcrs ©ottcr , 55iffop Niels Raa 

dulfs. »bid. t6io. 8^ ' / • ^ 

/' ^- —. w- ouerSlaaömanl) Peder Smidr. ibid. 16^0. -4. 

^ „_ '-^ ,l>W$r«ftoeiltHei;manGeirtian. ibid.iögp.^ 

HaRPENBERG ciEiler) 0tfrt)cr, tt garfatter til W 

|Jf«lm< i M. Hans Tbomelens $faImcW»d - &W ® »ö <ft^ 1 

.. ne »uö K. , i 

HaRI>ER (Georgius) gab 1 95rim«6uttcl i DUftmoi 

f|f<n mittnt 161 1. , gjar SKagijlfr 09 1640 tk» ^ognciJJrÄl 

tU m <Oottant)fF< SRcen^^M ^agle^^ I 

© 5 tr i f t e t. 

- pe kfeene CatecbismusLutheri mit eenfoldigen FragenMi^ 
GeorgiiHardeii, 1685. Coph. 173409 1737. 12. 
HaRDER (Henricus) g0Ö 164a i glcnsborg. ^ad 
. ^at)m»ar Claus Harder, $on% Fiideric btn HI. |/of^crlH 

Plffer. i652rom tilStefcen^oiin mebgaömn, ogfreqvestti 
tcbe @f olm fammieOet) , inMil lian ö^rfva tit acabemiet «H 
^ timittmu Omttetit 1663 »at ^an ^ofmcj^cr^o* bc rnji^ 
icbuitberi JJpe»; ©ibto Scgation* @ectctcm incb Chiiftophoj 
Lindenou t gngclottb» Ö9 eftir fin fra^am 1676 cr^olMe 
©imi«(ion, rdfle»ibrei)wWn9- äJeb^tcmfomflcntilÄieNif 

j^at^n WeD]&aR ^0(im|l«r ^P< @WW Niels Friis. ^^Nl 
/' . 16^3: 8 3an, 

Har ftäs 4b i 

ePriftet^ , 

Ihfiiia obddione lib^rata. Poema Heioicum. Anilo i6$a 

foriptum. \ " ^ , 

S^negyris Heröicä in IP. Griffeiifeld. ibid. 1575. Fol. 
Sanum cum Cattis certamen, . 
fpigrammatum Libri 3'. HafriJ 1679. 8» 

^ €te iU$xi famirte inDforte uti Roftpaads Delic. Po^t. 

pan, Tom. 2. F- 2 1 3. (Ciw^. D^^y ^ 

h* Harder (Thomas) gopcttan t)Ä Sc» Jolfattbjfe SB?ei# 

fe^cbpaa Stmagcr. ^ ^ - ' 

II, Georgii Harderi' ^aU^Hmuif®hU f forttUtrt. * ÄJött, \ ^ 

: 1737- i^^ . , • 'f .^ • 

f HaRTMAI^I ( Bm-chard. R^ihbold) ?Bar ferjl '2Cmfr * 

«anb til %z^ i Sor^^oitt^rn ; jtDen ^mtmanD 09 Sanofogeboi^er 
tmcrn; ".' '^- ^ •- '~ , ' ■ ' - , > 'i 

BM09 af banffe 05 norjfe ^i|loriet. Ä^t)n. \1742. 8. 

^ Har,twiosen (Aiidrcas) <g)ogne*^t«ji til Sj^faml * 

•• ,\ -^ efriftert ' ^' \. ^ ^ 

N^VtÄbifen OÖrt Iver Dyr«;. ©OttcnBorfl 1665. 4: (Bih. Br.) 

^ Hasse G^cobus) g0öi694.^@ept. iSBBtbora^ ^anS ; . , 

pöNt t)ar Laurids Chriftcnfen Ar£lander , Sjatman!) Ög 5Jitt' 
Nbletfammcprt/^onJ 3»pber Hylleborg Jacobs ©ottit 

'^»ffe. 171 3 beponetebe frrSBiborcj @hkf Sfamcftet blc»' 1 

l^lumnus Colfegii Elcrlen: 09 laftb^ jt9 cftCt brt'jlUrtMff<! . 

^tubhim* 17T9 SReifTe abrölanb* paa Laffcns Stjpeir-' . . 
Hium 1722 fom 5tem. 1727 Wei)(So9ne^ipr«(i 4 ®i^tw. 
;i738 Mep 3Jrot>|! i •JHnljors ^crrcD. i75o®(tfif ^mfTOB / 
Coflat^fJtffll fil ^mfiiUn i SBitprg. ^^it 1765. ^ giw* / V / - / - . 

'' 4.02 Has j ©ars ©ongc fllff- i. wfö ^^*^'^ TXTpv. 2. ntrtl^öfef» 

Soghic' Holmcr , cn.(?«fe af S0?Aft- Chriften LalFeii T) chonio*^ 
V " • SFrifter. 

Disp. Juricfica de motu Ferminorum. .H^iv 171 5.-4.' / 

J cie moderiiimne inculpatae tuttia; ibid. X^i6. 4. 

.«.-LdeAnaigynö. ibid, 1717.. 4. * ^ - ; 

,^ — . de Plurahtate Sentemiamip ad Jur. Dan.pLib. !• Cap. 5* 

, Avt,a6. ibicl, 1718- 4- . ^ ' 

'^«.-— de juramento necefTario ad '^ Illuibationenu ^Gtp. 14» 
Lib, T. Jur.DaiT. ibid. 1719, 4, 
HaSEBARD (Jacobus) g^~ i55^'t?l)W- ^ari«?|«» 

fcet t)ar >cob Hafebard ef>tnitfl^«' fammcM) !«« «Rrt)<r 
AbigairBonifacii ©otttr Loir. ^H »ariiep|)e ct «argamr 
' tne(, Pfl ^ÄGtncD fra ^aber frnninb til ©«miiarf. / Ao. 1563 
fttljtc mcöSrottmtij Doiotlie, CbrifMII. «af^- SDrönaiiij 
(fo«i antog fJ9 \m^ til @ö>:ett, 03 blcD {iti ®fok i fficifcö. 
i5^9fomtHSiaBen|>ot)B<Uttiöcrfitet " iKd|le berpaa hnoRse 
Siat uDcnlanöö , og^ 1583 bfe» Ooaor Mediana rtl gSaJef. 
1590 fom til Äiofcctt^t)» i9«fn/ »9 i593 Metj 2ib'?i)h&icu< 

^J0« Sottft Cbiiftiari IV. t^ZXSi 1607. \ ®ept. ©Ot 
tneb I^irften Paafche , e» SDcttCr af Niels Paaichc, jtOUjf. 

6lot<*@friwi-Sieb^niai>n* • 

^ ©f rifter. ^ . " 
Carmenin Nuptia^ Jaoobi Aunfabri, Profeff. Haynienfis:, 

^ Hafn. 1577* • 

Epitapbium Maii« Reginac Scotiff. Hafn. > 
Paneg^ris in Hoitorem Chriftiani IV,, ,reccns fiAti. Htfe. 

1577. 4* . 

EpitaphiaGcorgiiHvitfeldii, Abfafon: Rofcnkr^^nuii & En-, 
ci Litle lue Epidemia exftinaörum. Bafil. 1582. 4^ 

Hasebabd ^ f iv, - ,Has , 403 ,■ 

\ HaSEBARD (Jacobus) 'gi^lSMjml&aim 1591. J^^ni 
|K«tr(r ^ £)0C(. jtcob Hafebärd^i^.^ SR<DiCU^/'SRobp 
Patn Kirften Paafkc. 9v<i(lc UOealailM mÄ Hblgei- Rofen- 
Icrandfes ^^nnctt ®ei> iibCIl SRagijicr , 09 Marhematum 

^feriorum Rrofeflor j $ieb(n^at)n ; Pg cnDcKfl Äoftnc^^riji 

18 Vrot>(l tn t^or gm Ätrf^ ©iDc s ©ept. ^^25- ®*ft 

llCb Ma^dalene Seebiad. '^ 

[\ , Sf riften 

bjrsflia de lade ia nlammis mulierum. Zv}U i Bflrthol. CI- 
fta Med. p. 238» 
HaSEBARD (Torbcmus) geM t ÄfatenJ^ODll 159J. 

j^aai 9aber. D.Jacob Hafebard^ Soagl Sit)/iD^et)icu</ SK(y 
fier Ku-iten Paaike« . ^at tit»calaitb^ iiSi5. ^aa BIrt» fibea 

1^36, 6 ®c9t. {)aii< jpofirue Mette Marcus 'S)otrec. ^Bi^e 

1635. *4 3«»- ©ftrt @0tt Jacob Hafcbai-d blCO 1654. 

SBrifter. ^ , , 

Ipisp. de Corpore mlxto. Witcb. 1615. 4. 

J6r^?Öa*tii Woiraiumt JairfFaftisDaiiids, ttjftmCbiRu* ' 

iicfirjfir. 

' HäSEBARD CVichraannus) (gtt ®«il «f UVi ÄOttgl. . 

£d ' ^eDicQ Jacob Hafebard , geD i Stitbttl^am Oltiin nt 
,1601. $)ar farfi dicrtor i ^cdufil^olm. 1624 bko JSagu 
[Jet. .'1628 3nfarinatot ^i>« ©vff» WoLitÄiiai-, Chri- 
ftianiivti ©0n^ 1636 ®09«c*iJmjl tll &t J^Qxapth 
% ODcnfc 1 640 Qtift£'0tot»ft Dg <^apc'$r4rjl ttl t^er Srut 
£irfe i S\Biai^a»n. 1642 Stf!o|» t ^iborg, ^»or^an^tote 
iamme «ot 99^*. ®at gift meb Marie Brodt, en ©o«a 

«f SÄOg. Jöi gen Brodt, ®ognC ^Wjl i SBBotbmgBotfl / 90^ cf» 
teriöt ftgtn.S^tti Jörgen Hafebard, fom t>ar Profeffor de- N. 


; ly 404 , Häs Hau, 

t 

^ fiiflf^t^Mfm ot»fr Pcder^ieifeii, Sorgtmejief i JRpJöfd; ! 
Ä6»n- 1540. 4. c''^- -^«0 ^ " i 

HaSTFER (Frideiicus "VVilhclnins)^ en föCtlff S5aro«- 

g^D 171 9 * SRoifogeti t ffgncii »eD ©tof^olm. gjar fBrfl 
' iDraboat £if«ten«nf i fpenjf Sicnefl?/ ber^fcr €Ämmct'|wre- 
ibid^,. foiA (!ben til S)anmart 09 Derfra btco {]tat)t til^etaoft 
for at l^aoe Snfpection meO brt :^on9l. Nr anla^De @(^irfme. 
S5(ct» fiDenaflagttneDctt $<ii|ion/ o'a&0t>ef $i06enl^ai»n 1763, 
ipgebn ©argiftmeD* .'. Zelov. , ■ 

efttfiler. X 
S(ttlfärli^erUnterri(^t »ont)er3ti$t uni> a&arfuttf^bcr (effen ; 
\ 9(rt oott @(^afca. Stttbem 6(^n)eDtf(^cn46crfc(t Sop^j 

i7?4- «• , ' ' ' , I 

Ct San2)2 ®ulb'®tu6e t Saaren 9(»biiit SorBr^rtng. S^% \ 

1755- ,4- ^ - ' I 

1751. 8. 

' H AUBER (EberhardiM David) goD 1695 i ^I^V^t 

(a jloc^ i ^mii96iminTet SSurten&ers. {)an< Saber »dt Johan 

Eberhardt Haubeis 9(6(bci) i XQ^attfeR/ l^anS SÖfoDCt' Marie 

Margrete RoufF. ®f fcrjl i gfolc I aBat^ln^cn, 1709 ixti 

< ttl Umt)er pf e(f t i tubingen ; 1712 blfö SÄagifler. 1716^ 

i|lc til Uttiftcrlitctet i 5fltorf. 1724 Me» ?qicanu« PeD ffdft^ 

lirfeni tgfuötgarly. 1725 Superinfenbcnt t ©rmfffibct 

®^diiiibtit9 / (en StpptfFe %n(eei : SDfen fererfbton reifie W 

' til, inbloD ^an ^ t SgteffA 1726. 13 g*r. meb Marie a- 

thrine Sie:cl, ipg Dat lifnne j^ott» IBrvHupj Dag faa meget 

'ifi«rfp«rl)igere, Dal^an^ gor«lötfe/ fom &a»De lepet 50 Star f 

Sgtef!ob fammen ; \xMt t)ere^ ^iibe^SSr^Bup paa^famm t £>ai^ 

og |^an« pngfle ®«(ler Iigele&e« fariimeVSDajj ' ]&a)»De g5wlliip. 

, 1727 (90 Doaör Gradcn in ' Thedlögia*'tft ^flltlflat). 1744 ^ I ♦ / . ^ Hau * 40 j 

©aöc 1765, 13 ^ebr. ^^n»öt ^Um i m romcrfPc fei# 
ferlige Stcabemie bcr 3laturforf(^er ^ M ton%l prcu^fffTe ^U 
MV^itxtJif^tabtmit, 00 f ongi. tpbffe 6elf!ab i€0ttirig(a- 
y 0Fr4fter. 

©nicifung in Mr ©«ograp^ie. 1721^ 

•&ifr)rie Dft 2anbf€arten Hirn- 1724-* 8- 

De Meterapfychoii — -^ 1724- r 

Difirouti mm »em geaentoartigcn ^ufiant) Der (Seogrop^ie; U(m 

1727. 8» 
SDk iu omrcibeobe !5ittcrrcit Dc^ tvibti. dm Seic^ ftebigt 

amoeifnns Me Gtrofe ®ottcS ^(tHtfenbnu S5u< ^ ^rcDtst 
1727. 

Dist«4cuiag. deCogftdtionibus. — — 172^. 
'^Primitiae Scljiaunburgic^. Guclfenbi-: 1728. i* ^ 

etbavitn »ie Mr ^iflorte, ^eograpliie k- (u ®tattbe geBrai^t ' 

»erben mÄ<&(t 1730. 

fCebÄufcii il6e)r Die ©tlnbc Loth. 1732, 

iimtOnm iibet bteOtDnunsber erflen w\> lej^ten 2eE(n< &t» 
f($(i(^te 3efu. Jcmgo 1732. 8. \ . 

3efu« öf 1 3Jr^[ firinf « SBolf «. ^73^- 

'^sixmnit btv Sixrngelifien. Senigo 1737. 4. . 

Pibliutheoa Magica. ibid. 1738 fil 1741. 8. 

SBetra^tuii j iiber DiegSegräbttif 3efu. ^eiiigo i739öfli747* 8- 
iS?ettac^tung dbetr gdloffer. 2,. 14. 15* £««90 1740. 8- 
1Die\|iebett 5Brufe öffenb. 2,3. mit Simmrtun jcn. 

' 1741- . ' 
SSetra^tungen uber btn Silas uni Epenatus. i74t* 

S^etra^tiingea^iibcf. bie 33erglei(^ttnd be< €rcn$e« £ot)e< ^f^ftt 

jhit bet ejernen ©ifilange» — — 1745- 

X 

* / 

/ € c 3 ^ JBetra(|/ / \ 1. ■ / 1 \ \ 40S > Hau 

<" •• - . " 

' • 1 

': , SSeftflc^tungett n6cr V\% Eaflerunqctr J)e« ^efHö« #dlIeJ. 1744* 

, Jjenncmeö jiert af foregaaenöc et iflkrt paa n^c pplajf 

iirtDft SitttI : ® tMtfc^ Ämft^tHngcn. temjo 1758- J. 

Äantlttnu vcrtrcjfic^ct Ecatt; »elc|ieJ®ott gcför^et labcn. —- * 

1741.^ \ . ' ^ /- . * 

^ aDie®ottc^furd^.ih &er SSBcft erJ^a^cncr ?citfe* 1743, 

Snl^alt Der göölngcltfri^ 1743 09 S^ön. 1754. »•' 
^ S)ie \^ofnnna Der ©((mbioen anf Die {ufiiiiftigf ^er(k^ 
^ '£ei(f>-*}5rcDi9f. — — 1744. 
!Pctrrt(|iruim ii6er Die ©cr^ocfimg vi 746^03 ^j^m 1758. g.J 
> iPefraiirunqii&er Da^ emige Scbem — -* 1746* 8. 
' ©ctnnfcR ilber bcn gcif^ii^eti ^nfct^tungeit tmD Den^eR Se» 
Danfeiv. Sop^. nnb fietpj 1748. 8. V , . 

€r.D»erfat paa jDa?ff af M* C. Bohme. Ä^im. 1755. f. 

' ®eDanFen i\>i\ Die Duafela ®teflen/ Die 4»oti 6ra{bem \stök% 
175a: 4, ' ' . . ; 

Sta(tt?ort äuf De< ^fnr. 93röfe(for .Mktneiis SSef^ttfDijttftjflk 
^ Sop^. 1750. 8; 

gin-A- B. C. fur Die ÄitiDet ®ottc J. JtDpJf. J747. i& 
, S5iWif(&e 9«t'3ie<c^mmg, ibid. 1753. 8- 

^on Dengröfl^ti ®aroi|ien ts)e((^e Oavld pti tempePiB<nf ^ 
/ • geteo ibid. 1754. g* ^. ' . 

?8wi famaritantf^fn SOfilti|e«. Sopl^. 1764 Ä 1767. %. 

Sieuet iBen)ei^Deä£)afetMetne^nnfgeR @fAte^< jtop^ 1751. ( 

HaUBER (Erneftus Chiiftiain«) ®i ©0» af tt# 

' tjge. 1768 blet) ©ecteterer i Det t|»DfFe SaiiceBle- 

Sf rifter, ' - ' 

jofeph Pignate 9(it(|t an« Det rfmlp^tt 3nflDipffott. Owrf< 

afgranj!. S^irn.i756 g'. 
ISeptrag iuttvidc^tfc^cR gcle^rtek SejpitOR. jtopl^. utrb %^ 

1753» 8. '" 

Cef^reibunjmJttfpett^ageafÖTgieifenDt^^^ «.^ 

Haucus 

- ^ y'* y Mau Hav \ 407 -HaIKJUS (firlandi filius) gn 3i^fī6ri'/ fom 1398 
TctteDt et ^uu< ^r fattise ©ciflliflc paa ^^lant^. \()ai^ ^^I^^ 
334 {)0&c5 for at Mrc gotfattcr af felgctiDc 

ertift 

agä SanDnama f om fprfle Q599itis 2l${a9t)i af iftorindnmitii. 
@f aidoit 16^8. 4. ('S'.) 
I Havbn C?^xcöiai« von) 8^)1709. 8 ®^t4 öbfttfri 

J ?9f n. ' •C>ar»^ iSaöCr »ar 9Rag» Tiideric Clriftfan vcm HaveH , ' 

S^ict'®tifjti^^roöft og @ope/QJrff(l Jif J>ot gnicSirfefaiujit^ 

tkö, ^an^ 2)?0J>fr,Bhg!tte-Cathrine Juulbv. , (?n DottCt af 

• SSag- >"s ^Juulbye, giector iSJiboirg. i729.&tpottmt)cfra 
■ Obcttfc ©pmaajiBm. SSIe» Dtrcfier Aiunirnis paa Eileraens 

i Celiegium. 1732 ferfte %ti\\ttfyVifX \ OtJCnft (ffole. ^ 1744 

^ugifieT/ ofcrnDmDc^jiDen fom ^orcr frit ca Jccrir (il c» atif ' 
;*en, wWil^an 1751 Mw Pioidfor Oeiignntus t«ö Obcnfc 
©^^maajum, tejlr. JmiMmiö frembdtj fom »Oorer »cb ®fo# 

jJoT; Öl ^ncnMig 1757 foai »irfeKi Piofeifor GixcgeLing- 
va? fucctJemle' Protefibr Sorai Hec Sr^ift UKD Clniftiant' 
;"Giyner , ttt ©OÄ«t af ^t* Elia? Chriftiaii Giyi)er , Ca^att 

ttl 6t .Ö)wi« Sirfc j Obmfc. 
,^ efriftcr. V 

' Ott^ofltap^ijf 8ejricon. %\fm. 1741. 4. 

(Si^ar for {)aQ^ ortf^ogvap^ifle tej^KDn ibid. 1741. 4. 

,.D6 Anglo Saxonibus Danisvöc Holfatis. ibid. 1745^ 4. 
i|)iis» de Epiftolis caelo dtlapfis. ibid! 1732. 4. ' 

Havem (Petrus von) §ii »rcDcr ttf ueflftjttge. 80b 
j Obfttje 1715. 9 «ng. ' 1731 tcponmlx fra öDcnfe Cfole. 

^^73 5 IfriOc «Dcniailj^j paa Rolenkr^Vir/e^ StipcMidiuin , Dg 6^ 

jaaeilant an te Äteber ^etmborg ogSlÄofc^ott. ; 1739 fom 
frifm. 1740 6Ui> SRa^ifur. Ktiftf berpaa amr pöa Stip^n- 

^diura Wiiiftnipio-RerenianLim. 1742 fom ^Icni. 1743 McO ' 

fegatiMf ^|Jr*fl »^b brt r;««fijFe ^^of. , 1747 i>iot:.(ibr i hco- 

%< 4 logLf ^ r " 


4ö8 :Hav Hed iogia 09 (Sognc^rÄJl i ©orae/ 1749 Do^or Theol< 

©0b< 1757- 8 2lt||l., SJar gift m<b Maganc Gryncr. 

' Sf u if tei^ 

» 

Thefes qvaedam. Häfi\ 1733. 

Thcfes. ibid» 1734. 4* ' . 

Commentar» in Ei-iftol«m ad Titun^^ Halx I748» 4« 

©rärte M banifc^ea ^pta^e» äUon. i7>3' «• 
SXeifc ubt SXu^lairt. Ä^»ii. 1743. ^. - 
gorflattttg^öet Dcl el^Refi|!c jRcdncSrft. ibid. 1743. j, 
{R9e og fortcbrcDe (Sfterutninget om Det nt^fifleJKjgic. ii^ii 

'1747. 2? Voll. 8^ . 

fltcife uDi JRuälanD mcD moiise Sill^eg formmt @oi 

pisp. iiiauguialis cotltinen$ Meditationes m tria priora ca] 
ta Ge^efeos, Hafii, 1749. 4. 

^Iw $r«i5if«ncr. SJoti. 1752. 8- 
0arentötion oDcr ©ronning LoviCe. 1752* 8. 
(Sn bm^ %\)toloq\t. Ä^»». 1756. g. 
Sefo^Rfning og SinmivrfRtnger ok)er Sfterrctmngerne om nj 
' SSagcr i ©annrnrf for @cplcmfcct SKaaRat 1756, 

, 429 til 753 &ibtt om Dö£loV' Pedcr vo^ Havi 

Theologie. (gor0€ 17^7. g. (?»*•) 
HedEGAARD (ChriftianuaÖitlev) 50DiÄw6ett|«l 
J700, 3 3an. »^anS gaDtr »ar Anders riedegaard , 

gjoDer J^nne Chi iftens ©otterr ©eponctcDc f pt 1 3Dc a< 
{Reifie 2 9(ar uDenlaaD^* 1723 6(et) beotDret at inDrctte ®i 
Stmtterne t Jpolfim- 1725 fom tilbage ttlj^tdbmlfa^tt og 
260 9tD(t. aarlig ^cnjtpn. 1723 bleD ^e|ttem i»ei>$u 
l^at)n< Solbboe. 1731 iBirfcDominer om S^ttar^^tfirictrt^ 
g^cii, 1734 SrigiJ^JRaaD. 1742 Doftor juris. ®if(n(l 

Johanne Marie Ktysfing, ShSDottft af ^V. Ped«r JRirysfiögi }' ■ Hcd Hec 409 

Ksp. inaugar : dc eo qvod <:ontradi£lorium Videtur. 

jjorf09 til.cn t)a«|! juriöij! DiOemtion angaacnbc gjottgift*^ 

ÖDcBfc .1750; 8. . 

Jfpbet gotfeg iMB m^c S;^<jetie, ÄJt^n. 1753. g. ^ 
jbe^ic ^xi$i om 9)illl<ii$ Straf4ElDi#t>- ibid. 1755. g. 
|[icr>e Sorf«0ii>m »arttfjfaDfd iJbalBimaat ibid. 1756. 8- 
|e«i(e gorf0g om a)h»om^3»amD. ibid. 1757. g, 
mtu^^^t m (£«< Sotmularrn, 09£>iHtim€t 6t6ca om 
* @lf«nf 90 ®(»e« ajnnammdfe. ibid. 1757. 8- 
jP9»enöc, Ottcn5i{O9ghenDfgo?f60- — r- ibid. 1762. g/ 

Itkm, (gDm(PO9S:oi»ttgorf0« -^ — ibid, 1763.. g* 
BerfBf iii en. .$r<Ktat aaoaaenbc (er franfFe @;rimiii(tt4Krt. ibid^ / 
[/ t i7<5o. 8. • ^ \ , 

^nd. Höjei- jutibille eoDcgtttm fortebret. ' ©orae J7$4, g." 
I^rföfl til m olmittDcIiB Sirfcatt; S&»n 1763. g. 
^ tur-aettett«,f0r(}c@rttiii)e. i^|\)n. 1765. g. 
ariöif!'9Jractiffeanm«rfnin9fr til banjleos norffcXo»; 4 ©dr, 
: ^;^ Ä^Dfl. ,1764 — 1767. g. (Pf o 

fc^8/l^»pr&anf gater CbriftenHeei)at@09ae'$r«(latt<JJtiM>|l^ 
i SRe^ Jetr^ft. «öar i pn Siö Alumnus paa Eicriee« , ptj^n paa 

l^alcbendorpbs CoUegium og Decatius paa Äloflmt/ l^eijle ' 

lcq>aa utinliuiög, 09 dcD fin ^femfom|l 6Ic0 Leaor Mathe- 

ifcos »tö SRarincn. 1759 Prafeffor Mathcfeos & f>hifefophi« 

|eö Unimfiretet j «iabetijatjm i7<5i^g3?a9ipet/ ©mfter ^ 
iRcMcm i bet SongL ©ibertflPaSert @tljfa6 iSirtcnfta^n; ^oc 

|Q^t O0et linniK £aniHndafi^9« SJcrJen. 

- ©f vtfter. 
yj^feäBPliiiofophicflc: Häfn. 1733, 4. Thefes ibid. 1734, 4. 
JtMsp» Dispendium Temporis cum cömpendio Vir^um coiv 
^ : juriaum, Hafo, 1736. 4,. . , /' y V- / f 410 Hce - 

Öisp.Limites extcnfiMundi. ibid.^ I73g. 4. 

«nm«tf iiingcr ^"M Friaioner. 3ttDf0f t Wi StofeplN» 

©ef(t(*«@fnftfr. Tom.9;>p. 551. 

Hee CGeoigto) 8051714. igSRov.' J£^aii«fabfri 

Jeiis Hce, ^mjltil^ofpitiilet f ODcnjV, ogÄnflettcrebe® 

tund. i7i29 lx|)onerct)«f<:aö&eftfe®9imiQiittm, ^ten 

flattDfie.ExaminaAcademica, Mcö ^Ätt 3nfÖtmätor ^pS 

fal 09 €pmm<nbatu Brbchenhuufes (gj^H/ oj eftcr 4* 
gorl06/ blev öf BenidMe ^enoral BröcheiAuus 1738 W> 
ttl @odne g^mf^ for 3(0etu|» og X)aDmbc ss^crntg^cbct i gi 
^wei) ÄOB^cl. gScöiOing t ^en|feit&e til ^^im^ Siteet. 1759 W 
©egiit $r«Ä »etL @f. ^aii< SKmiig^eö 1 Otcttfe. 1763 
«c;^$ra^(i for (5t. JSnub^ ^ecaiot^eD famiiie|ic&, n ^ 
<|}roo(t i f^^eii. 1764 ®o^ne Q^rofO t^ei) ^ofmeni S)7cciii$j 
i £tibeti^at»ii / og $roi>jI i^ef ^©ae^gtaten 09 ®Ufir#i 

®tft meb KareiKGudme^ ^t. MfltthisGudmesjDl^Ucrf 

'^ ©f^riftct- - 

,. , Ml(c* Sl^»tt; 1758. 176009 176(5* 4. 3*©celf. 
95r«Wfen |>a<t©eöA09ett25 gs^ji. 1766. ibid. 1766. 4. 

JatCDCD @li6ct Carolina MatbilcJR, ibid,^ 1766. 4. , 
^ Chriftian bm ©^tteilte -^ -^ .— 

— — ©rpnnmge». ibid. 1768 8» 

Sontroeni Gpnb fortpillct i en j^mbjfia )>a« 5(c ®«! 

-gaflc ibid. 1767. 8. s 
^ / Hee f Severinus) ®i;ober til ncflforlge. gab i Oi 
1706. 1723 DeponcreDe fVö Obcnfe ®V»nttÄJ5»fin, \^tS 

cfUr Aluinnus |)aa Boiches Coliegium, 173 1 Slciflc 
IoäM |>aa Finckes Stipendium. 1734 fom ||Wm / 09 fj 

Star tpgDoaoi-Gradeii i gj?«bicittca' i733> DffpuftrrtcMi 

a«&r( fr Hee 411 fitni tlniocrfitä. ®Icd flrap cfttr Piof«(lbr Medicinjc Ex- 

^aordinaiins %tb Ufiil^erjttettt/ Og Profeffor Philofophis t^cl{ 

tepmnflflum t £»eiifr. ©obe 1756 i OccemJr. 

^ Sfriftcr. 

Cisp* de iere morbifero. H»*fn. 1724. 4. 

t^- — Situt partium corporii*. ibid, i72(J. 4« 

|t-iw— Thcrapiarifnsf Sardonii &Epiphorae. ibid, 1718. 4, 

IbJspp» 11^ de Democritis äc Heraclitis. Hafn, 1726 & 1727. 4* 

•i— — dc A£!ione öcPasfione, ibid. 1728. 4. - 

^ -i.-. de Methodis medendi inMe4icina^ Chirurgiafufpe^ 

^ ^ tis, ibid/17^4, 4. 

|L« ^-«BinxCentuiuc Aphonsmorum* ibid, 1739. 4. \ 

Ibrado »d Solennia tJii£^ionis Frid. 51* Hafn. 1747. 4, 

ICephaiagia pelle meduata letropulia & lethalis. ^I^Ofort i - 

K I Continuat. AÖ. Med. Hafn. p, 87. (,Pr) 

t Hee crbomas) %m 1701. 3 3(t>r. j (S^ebcrg ^«^ 
KlegaarD paa S^p||o{m ^mi S<i^ ^At Oviften Hee ©095 

jhluriinns' paa Waikendor6ColIegiöi Äi0baif)a»!ll3JöÄf<jnb/ 

99 ^cannt paa ^jcfhre ^. ^It^ 1 729 (Sojoe^^^fi til SBorup 
bg ^Ib i 9or(iiit< (Stift S)et)ei76o. 

SPriftei:.' 
feiss. Hiftorico-PhiioJogica. Hafn. 1724. 4. 
Smipl^x Compofiti geniccix. Hafii« 1723; 4. 
Ipamm in recentioil Philolbphia fruflra qiraejttam. '^ibid. 
1727. 4^ * ^ 

■ Heegaarp (Step^ianus) ©ogtte/Segn Prt p$ii 00 
Slaf f bug SKccnigl^etxt t (StoOaitb- 
I N ,6Priftcc. 

ileinhiiidts ®ct^ti« at 3<ftt« (if 9la|atct^ cr J)en fanDe SEffc«j5a«» ^ 
^ S\)n. 1767. g. * / "A ir 

f 412 Hee Heg 

OteinNDtf ^dMbei (ptrafen^iSDis^b/ ot)fr{at.ibid« 1757, 
Doddriges Salcr tU Ungfrommcn. ooerfat. @otB(i767. g^ 
HeceLAHR (joiiaiuiss) f^aD i igctgcn 170S. ^ 
Sober Dar Johan Hegeiahr , ^ieBmant) fammcjikb , ^aui St 
>etf aiaDB »or Gedike. 1729 Dfponercbc f ra 85ergcn<ei 
S5lct> fiOcn fi^rfi SKectQt i €kijrf:0(iQg t Eaalao»; in<ti ba \m 
Cfoli ttOtse mrb anbre fmaa @foler 6iet> rftmccrcr, 6U1» ( 
174b MM til Sopdfan veb (5f. SaufiM^irfepaaS^ct, 
en SD^aaneb cfltcr ^ fom ^ogHC-^rfffitiii «^o^iittgofiSilcr 
ifdalbm ^tift 1753 ® aRt''9r«fittl.Sarl59C paa % 
lyöi.^aiifitt. SD0Dei764.-- 

ef rifter. 
Sn Iti)eti Sractat om 3eftt ® unOr ( 09 faarebe ®M. Sti^. x 75 3« 
ijjfalmcr ow 3efu5Jttn&er oqi^axtbt @i«I. ibW. 1754. g: 

I^EGELUND (Janus Jacob) !DejMmWDe fra grilxri 
torft @f ole IBlet^ tXreft<pt Alumnus paa Boixhes CoUegiLi 

108 X)(caBU< }>aa Slojlfte^ Sieifie jitcn ttt)enlant)« ifiiaS 
Stipendium , Det) |tQ .^icmfoitift blco 2lnfermator^O€ Sabc 
«c. 1741 $r<B(i, »eb SSaUoe (Stift 04 (Sognc^q^orfl tt( {S 
bpe og Sdarnebpe SJ^cenig^eber. 1759 (|)rot)fi t f&\t»tx 
^ml)* 1760 ®og«e'^t(ril til ^cOig @u|h( $irre i Su 

|ia»tt. 1763 in Jannaa-, Ädjungeret®ti^J/SJJrO»fl i &M 

[isimmtfUntititttUttit font »Irfelig (Stift^^^mjl og 
9r«fi til ipot 8rtteS(irre i :KtoNn(at)m 

Pisp. delconomachia. Hafo. 1731. 4* 

Dispp.\III. de (pi/ifHMeLTOig Chriftiaiiorum. ibid. 1732 - 

1734,4- ' 

At>horisini varii. ibid. 1733, 4; 

Siifl^Sale om Fridierka aii^diana {BatORClJeDf Holck. S(M 

1750. 8. 
~ -^ Oöa Qr«t>IODC Reus. ibid, 1758, 4, 

HiGS r » r' I \ Heg - 413 HeGELUNB (Georgius) geD i JRiBe 1583- I5 ÖCf, 
^?K)ernar 9)^I9' Peckr-Heg^lund, t)a Lc£loi^ Theolo» 

^, tfirti pDcti QSifFop r fflihtj l&aiii 3Ro6<r Ma^ete jör^ 
pNf 3>otfer. SKeifle i ftnc. unge %ai ubcnIanDS og 2607 (jlm 
N^tfiettil SSSimnberg. «)ar pDcn SKcctor t fS(,M @foU fra 

liotil i5i4. 

|w!)e fi9t ©dtiiie. :R^»n. 16.29. g- (Th^Ter,) 

f. HeGELUND (M- Morteii)' n(ei)ttCf t M, Hans Tbonfi«. 

Ijis ^falinrböfl , fom 3tctor til ^ ^ » 

Heii ?J>falmc: 2)et (>eUige Äots t)pt tgerte fefobnr te' 

i C€onf.Terp.S4p,Cmb.p^6i$.') 

f", HeGELUND (Petrus Jani) geft igjlBf 1.542. S^ntL, 

^iii ga^er t>ar Jens Hegelund JBotflcmcfkr fammijleD/ 
^^ SRo^et M:me Peders ©ottcr . i5'6i öcponercDefra SXt*! 
|.@^fole. 1564 tei^e til ^cipjiq, 03 fom {>wm i565,« 
o». ^ m^i jie birttaa 7 ©cc. ncjleftcr atttv Hb mtb Nec. 
tfiingii (gj5tt tii aSittenberg 09. bcfegte tillige anDre Spbflfe 
ocrjitctetr. ij^s blejj-QRaqilUr til SSitknbcrg. 156^. 
$nW^p 09 fainme %ax blet>9iectort)rt3iibct®fole. 1500 
b LeaoiTheoloeia^fammejleö 09 @ogne*^ra?fl til S3c|Jct*. 
|Nt)0ct). i5876fe»Daata9t ^fpUaM gorjianbcr v€m6eb(t 
mmcflet). 1588 ^roDfl' 09 ^ogne^qjr^fi ti( ©omfitfen. 
195 SiffoH^mtiK^ei». ©0^1614: ig^ebr. 9}at3®an9e 

^. I- met) Anna Holfn\ en ©Ottcr öf M. Hans Knudfeii 
S|lm Le^or Theolbgia^ i SJibe. a. ineb Mtgrete , ^t. Jör-. 

pa pcderfen ^ro^t^ < Jenöct , ^ani ©otter. ' 3. mÄ Aftne 

bders©otter , C» ©Otttt ät aiaoftmonb Anders Sörenfen i 

m. 

picedium fle Chrift. IIT. Rege Dani« , .ttoft^OJ Job. Thcv 
ma Orat. in Chrift XII. Bafili X56p;8.-&Frf. 1567.8. 
' ' CarmciTL. / / . ^ ' \ \ ( *■ 1 y r \ - <i 414 1 

Heg Hei Carmen dc Nät«!i Jefu Chriftl.' Hafn. 1553/4.^ 

Cai*nien Cratulator. ad Job. Albert. Epifcop» 5isel6tfft 

Sufani>ai Tiagico-Comoed^ i battffe 3lum. Sl^t)tt.l578- I 

lOm 2c9emeM OjjilaoDelfe i SKiim. ibid^ i $78./ 8. 

Epitome , S. Compeiidium Oiihogiaphiz Aidi. Maiiutii, 
V Ai1twerp. 1579. 8- 

fSofltalc oj Älaffetic i>M SRiim 6ejf re»rt. :R5t>n.i579. 4- 

Bpigraramata Phil. Melanchthonis feleäiora. ^ Franc( 

1583-4^ 
öm fi» 09 D«» til gr. Anne Parsbergs Sbt%xm\\t. I587- 
Elogia Mulierum. 5: >)m OPperlijC Ql^mbfoll til Trui 

Bioins ©taffup» ®Ie«»i9 1587. 8. 
A* B.a af «bclffc Orbfpro9.$lc«tt). i588'M^»ä. J627. 

Homagiuin Chrift. IV. Reg.Dan. Prarftitum. 1610. 4. 
Formula movendi comparandiqve nomina adje£liva. H 

1631. g. 
Artes ultusqve inuliebres «f beil \%%%i ©frift uMcgllCt. tA 

. 6att^^9}n«» 1650- 8. 

Judicmmde Ex6rcisuxo/3nt)f0rtl3Dämf$e®iMiOtJ. Tom. 
p. 208^. C^. Hyf, Alf. Cimh. Ter. hifc. T//.) 

HeIBERG (Gabriel) 8061708. 13 3tttt- i®Wtt*«' 
»«rjea^ (Stift/ JtJör l&ail^gaftcr Sören Heiberg nx 

Vt«(!. . 1733 bUu 3Wc fectii ^«rer i 95<r<iett« Oföle- 17 

Capellait pro perfona t)Cl) ^^vSMiVii ^SReeoig^Cb t S5ct 

1738 @09«e*|^«(i «l @loppeH« 9(^mM^^ * J^^^f^ 
gJroöfHC. 1742 ^rottjl o*>cr bemcl&tc $t»ujti?. 1765^ 

©argift mc&CjPcilia Catharina Winding,, mSDrttCT af SR 
Johan Winding ®OftnC$t# Wfr iR»<'iKtrcil. ibid. « -, ercir t 


Hei it^$ \ , 13Prtfter. ^ 

wek3uW^®tebt- S^n* 1749- 4- 

|g*^MCl)ifen em Hedvig tideman. SBlt^ltt 17^3. 4. 

jfBDC'5Jidfr tiL ^tatl^SRaaD Bagger. ibid. 1765,. 4. (^Fr:) [ 

- HEit>E CH * * *j g» nor ff Officicr. 
. fört 1 ^ccoiu SRo^ö j. Tom. f. p, 97. 

f^HfilDMAN (Chriflpphorus) g^D i ^dmftat)^ I^Dt 

I farjl »ar Profeffor Eloqventi*. SJIct) jifcen falbetjcr ink 
Caimiarf ae t>«tc PJ^QfefforEloqvcnti^t)r^®Dr«catfl^c^ue. 
c« D^Di efter et^^ Sfari gorM 1627. ^^ani Sibliotcf 
toti6or0c 1623. 
[. - ©Pttfter. I 

rat«II. de Juleo novo & bep«ficus Ouctun Brupsviceiifitiin. 

r^Helmft, 161 3. 4. 

rib« tud^ Vivis Xntroduflio ad veram iaplentiam. cum ejos 

P Prstfar, editJu ibid. l6l5..8. 

nnc, Fabrlcii Hifloria Ciceronis au£lior , cum prsfat.&no- 

I volndice. ibid. 1620. ia. 

i • 

|ropa S. Manudiiöjö ad Geographiam Veterem. ibid« 1621. 

f 4, & 1625. 8. 

fit. m Obit. Corn. Martini , Pröf. Th. Helmftad. ibid. 

f. I02^* 4* 

^itome Miflorica de C^faribus Augullis. ibid. 1623. 4. 

(teftina. ibid. 1625. g. Wotferb. 1^5^^ g. 

|itiode Migrati^ne fua in Danix Acad. Soranam. Briinf^. 

I 1626^ 4» 

pnotitiones ad Pompbn. Atticuin Henr. Ernftii. Amft» 

1637. 12. 
iff. VIU PoliticÄ cx ofto Librir Ariftot. Hclmft. 1638. 12^ 
r|t. de Bibiiotheca Academiy julix. 

, ' Epitu- . -A xi Hei X EpitaphittfnCrid (^Iflvii, CbnfiUarii GnelphicL 

Cicer* Orat, pro lege Manilla in ' Vcrfus diftinSt, & Argn* 

mentq tcmporumqre notatione illuftrata. 
Przceptio de confcribendis EpiAoils ex J. Lipiio, notisilia 

ftrata. (D. Ä Hyf. TA.") 
HeINSIUS (Albcrttis) g0bt ( S^t^UxS^^tVL 1676. 20 

X>ct. ^anSgoftet »ar Albret Heins Äongelig @^emplet# 
»tt< gotMttcr og ©ttcctcur W l)e£)fl/ 09' 5Jc|liiB)iflPt ^ 
yagnicr/ 6m< Sf^^f^i^i^^^ ^^"^^^ f^^^^i^^ iRei^rlanDeDe for 9t(& 

^dn«l« ®f 0H>. ^att< SR^Ö^f Magdalena Knngenberg. ^A 

tcrebe ferfi i SRojloI/ stotl^Jben en viDtl^ftif; ubenlaoMStdl^ 

|t)Oiefttt l&att 6lCI> ^»fmcjlCt |0< 2att&raat) Benedia vpn Ale, 

fclds ®Ätt i golfien* 1704 tog ftan til SKojlof Doaor-Grt- 

den in utroqve Jure. 

efrifUt. 
Dc foro Leg^ti dilinquehtis. RoiK 1704. 4. ■ 

Heitman (Ö * * ^) S8ott9l.a»aie^S,Sri«^SRM> 

Oin geBeM|!«6<t« apffdfe i ©anmart . . 3«bf^rt \ Otm 

gÄag. Tom. 4» p. 3. 
Om ^oDcO^eaarbiS 0RarferS UDlcggelfe til 956(ibcr/®aarl)( 

ibid. p. 19. 

Om SEormSienDe ibiA p. 47. _ ' 

Heitman (Gfeorgi^s) g^ i 9la#o». ^on* 
tet t)flt Niels Hehinan, ©foiej^otoer^ammeflej). 1732 k 
fR«torö<ö3la(^(!ott)6fole-i8aalaiiD. i73S3Äa^ijl«. 
Dei7S6. ^ 

©frtftet» 

@^ fort OS tiIftr(rIMi9 Unbermnfng om 2to(b^ 09 <&nnn)4 
Äugletne* SBrug / uböragcn 09 omfot af P. Horrefao*! 

; Eleuienta Doörinae Sphacricc. mct F, C. Sohönaus jjl 

Heit ; ' Hei Hei 4*7 ' 

•HEif MAN Öohannes) goetj jttie MttgctKötfomÄcpr* 

b( i jRirtcnl^aDR 6 3ul. 1740. 76 attt ^mml 

St Sort om 9}orb^0eR/ og et anDct om C^rifiiatiiii fior», 

ubgivet f tKin^ertmm af Joh. Loots. 
lB^c*«R<eflM f0De©hr!e«9ioe. ^^».1750.173809175*. ä* 
|l9{t|Ft' SctomhiiRger om ®0fen< "ääntie / inftini ffarpe 
' Sufb 09 KcT&lofrt, Ä^t^tt. 1741^8. - 
ibti^i^nmtt otxr bmjitthanffcei stei»tia»fft€a(cttt)tf . ;Ki^ 
'-' '1742. 4.- •••• ' - ; ^ . 

'•' HeLMERUS (Olaus ClaucBi) Trsoioviofcanus.. 
^ ". -^ 6.fri'fter:-" • : - 

tufuji Delphicli*; Hafa. 1652. g.' ^ • '^ ' 

Heli* CE&i«3 gab 1675. fear t jln tib Aiumntir jmi^ 

iBorches Collegium; 1709 |let^^<eji til aÖit<|<n, ^dbtHIT 

li -^Ätfleeti aRenJölcWr < «iirlitm* Cttft SDjd^c 1730;' * 

bisp* <jc Sorhnro Uxoris Pilat J/Hafft. I70i» 4. " « 
Dispp: n. de vita & vi6hi prodigi Filii. Hafn* X70a ÖC 
^ 17Q3. 4. ' • 

Schediasma d« accubftn Veterum, ibid* 1704. 4, 

^mq J^äDc^fcur^ tmcllcm Q^rifl^M 09 en troftiM 0i«l 

^ Ä^t)». 172 5. 4.' (F.) ^ ' .' '^ r^^* 

S^ HeLT (Wilheliriirs) giat ferfi Maftre de» ReqirettltSlj^ 

^\ti'fR(Mb. 171$ Mcd gtatt^SRoto. 1720 fckt» nrtUitmt, 
SJletv pben €oiif«rfnt<'3laal), 09 l)(t>ufetcr i SRentt/tamptrtCt. 
JCtebe I724» i^ 3amtarit * - .. ^ ^* ' ^i 

^'^ ' ♦••■•. ©Prifter. • - '" ' •■* "s . ^-^ 

ioi*Hfe ©fHfrtt, ttb9i0en df H; H. (bi Hans- * Hofinan, 

^ ' ;!Rm €tott/3lttaft 09 55r«jH)Wt I gtHRtJda) «J4a* 
•*. ^ J73X. 4* 'i '■ ' V ' ' ^ •■- ■''' ' • '-/'^^^ 

. SD& , . H8J1VA /■» ■«• « / 418 Hd 

1 HELVADBfttJS. (Nicolaui) ^6tf 1 5Ä4. 27 Ott- 1 ^ 

I(«at> WJ> «abtnMo. -^ani gobtr »aT; Johsh Heiievad, «oy 

M'^r«(l til ^eBtlMrt) »9 (^fml»: ^*an4 ©Olxr Mette Unrid» 

SDott^. 1^76 M« $(m fat i ^atxrtle» ®W« , ftnffo |(tft 
ilf» öimfttffirt, 88 t!t»« t4l «Mbtinkt i SRojJ* 1591 !«• 

Johanne Wowerio, ;f«til»!ig,^»l(l«ff «<J0«> »9 ^^^ «>™^ "* 

.jiH*rt.«tijI(flflB«99flii»»<t« ^»«'«t flfl» 3inU^"«8 *«\*[ 

l)«iif«l9tnt»t Ulpffe 09 ©ilxr»<etliij*t^ ' t^l {m ^m m 

nii«{«nlti«fWoweriq, figtfom ^(uUxrnti »ilbe fcrtrrice^anj 

(n 09 anötn af ^ai»r?«(|« , 61» Wowerias fao fortittrft,«l 

^in ittb ttb mct» biffe orö: :Hfi'ad«rns ^r tMtt mifl inr 

rSiattoUtt: iti jfatifHk.lom «a tain»- «dijbctf dal tojjf ^ 

'S&«tt tob ^am ibtrfor j^m^t. m 1699 »* 3«rt« tm «S^ 

"te«*0 ©OTO.t«tt« fr<rpi«alt), 09 in<«»iiB?«9t |"?«»w u> af ?^ 

fl«9aarb«n« «Kan mtcijfrrftti^*»^»''"' ff "l** ^»* **9*' ' 

Ubning til flijl^o»» ©töfart bcrof , atrHdvaden» (MU 

.»^«it9ti#i)^aM f«t Sirf**?:**!»** i :«r<im>, !» |an<ll- 

»m ft^t M%\t ©Mtt, «aa, im a^ttUt, »««>«. t»8« 

ub. jj)»9ttil !»flKB Horn* 5Df9«l, frMtt ^ ^»'»j ««1^ 

«»gnm, Jg>o<rfarl,"'Sirff'3i»W «>«s.0?«»»<y-. €«*?* 
, jDcsMn, fom intttfllflt luiibf btDifi ,, »05 D^t f»» «n «f 
'i»ft ^<jti«nb« UI <jt f oad W« o« f^Dijirt «anbtt : ^m - 

(( b9(l Helvareni? 'fWlabCÄa^«tr ^ !"«.*"*' ** ** P'* 

Btjfe, navnlis Jörgen Lund, bU» inbfat i9««H. .^**"''f 
m» Lund eftet tu 5tar« ?orf«lv, =fwn«b«ljl et kflangtt» 

Mt' Bl«»» Wll^99en / M» Helvaderus i,<Sj t , «fttT^ 

' job^ AdptBb* g5e|aU9.9/i ^t Hl ?fflb<b«t i^ta. ©•« 

■ : ... . ' du ' r ^ / y' > Hei ' 419 . 

T II 

: , " ' / . ^ 

»«il Qit\b, Da Hclvadcrut nnmiUU jbrt, ^m^ tt falfl! 
iCitaiCi ^frm fofeftatj, at Heivad^rus af Lund ^at)De bffömmet 

U^tn&C, fom SJibnrt Mads Sinjonfen. forDteUe eftifr Lond, 

{^Bi){!Wt m mu ^ibna niMUHtUb^itnH Bkt» fimbt tief< 
imemlfg^ 09 Helväderps frtflcM9WDlHOWrt(llflcatet6lii)frii* 
ifir^M for at betalr. faa Drog bog Wowenus &aqtn isD unört 
ytctt sflfilttf 3ttrMbtctio(i/ ^^ot ^an \tl^ pt^bmbt , ogi6iz 
Ntttirt t)0mtr ^om /ra (Smbcbet , iinDer j[)ct @fifi, at ^an ^am 

fiitlM Mjjds Simoqfcn for Cfl Sogncr!, Helvaderns rtijle !)cr« 

^Nia Iit @i»mbB0r9 i Sd<Q / ^^9t f^aa opl^t ft9 i itogeii S;tb> 
ii|tdtfil las 161$ 6lf9 falM ti( $i0Ben|aim fom Caiendaiio- 
^grtpbus Regitus. 2>0bc omfii^er fammeficD 1634^ 2^ 3(ug, 
i®ar,9ift mÄ Gicmud Jörgem ©otttr fta:@le<W4g., . 

ib , ePtifjer. ' 

ProgftofticÄ^ Atlrologka, og^ffjo^iSöteiDrre ti( JiJcrt Sf^a*. 
k frarAn. 1550 <ll 1634, Hafn. i» 410 yaa S)attff / 09 
i{ . mefirnMomfit paa £9bf!. 

^ndlittio Calend^'ii.vetens&recentis Aftronomicfl» Slesw* 

159^» 4- @aninte paq plat Spbff. ibid. 1597. 4. 
iOMtjtn VII. SSunbcnpercfcn i)er aSelDt. 1598. 4. 
^K^minxni ttx &tm &umi. ei^tvig, 1603. 4. 
^dation/ toarimi/ au< toa< Urf^^Q, urD^ nxic^cr @(fiaK 
jv Job, vonWouweni, ^ojflcmfc^ ^irfm'5|Jr«|ti)ent t|ri 
^ Attj frioctniPfarr^^toofie ifnfc^ttlMgcf SScif; abgebtpi^sm. 
)t in 4to uDctt 3(ar 09 @tc&. , . y > ' ^ 

0lt^)i^ Sscrro: £r foti Sorflarnrg^pm i^ore $lr(^ 09 90&e 
^ ^amle Ceremomcr. Sj^ini. 1610, 8- - 
i^ikfAtn OHI ^anbfloDc» i 2>ec. i^t^ i SibetjPet) ^ 92orW 
j* praiU) «. Sl^B. 1616. 8. , : y 
(j^to^ia toider Dr« SBM^nri{(^i®^rtibcR tte< ga^tnUr 

9JabjWv iiiji* 4- V 

^ - ©fr 3 - . ad* 

# 


»•- ^> 420 Hei ©amme pa(r ©«iff- :^»ii. lö'!^:^. 4:. 

CoronuU rofea ?: siae ^cDrBDebc ^ifTtetS 0% boi)f«^ri)ife@9i» 

l)cre«.9Jofenfratt«. Ä^^n* 1616* 4. ^ 

Pflranymphus.Nupti&Us b: Sgmtiijndf I^m1ei)e< Itn^e fnUC 

Calendaiiogiaphia Saera ^a Dottff. Ä^t> i^^S, 4. 

Sorflanng paa bm €om(t^ fpm bleo fect t SRot). 09 S)<c. 

l6i8, Ibid:i6i9. ;4* , 
Sylya Chronoiogica. Cireuli Balthid ptt(ll:9t)fF* ^cml* 1(^4 

Qg 1625. 4.. " ^ 

Amphitheatruin fidci Catholica?. Hanjb.^ i6aa. 8. ClP^rtp 

fltoet fiaabe paa 2at(n og S^bft 
€ri nt)< gormufot^SSofl. S^»iu 1 62 jx 1 6 50. ■^8* ^ ^ - 

.Trifoliiim Theölogiciim Di gottcgndfe^aa tiiSroeitf JKrtiB<^' 
foiii ^apificr og Cut^iranfr paa bea ene, €abintfUt H 
S^insti^nfr paa »en an&en (StDe^mbtfe og ianre. ^ 
l^9j <Pat)en« g<^ttter og Jufteri ftratte» SBctflei ibid. 

- i63^S. 8. ^ 

Morfus DiäboU o: ©Äi Wttre ©atibl&elKtjm Ju*e ifclit™* 

€brapag»fe m ^»^^^'•O^tt*.^ itii 1629. -8. 6r oi# 

fat paa @»ettjt «f 2S. Krooik. ©ffttenb. 1674. i 
XV ajetÄöfninget pDer €^ti(« »W/ ««etftf og ©«tn* •&# 

,rte. S^t)n. 1629. . 
«lÄiiiibeltg 3lai>we#S5og; 5»bri etil^Per tan^nöc ftt ©»to»a^r 

|>Mbt)et6etegiierviyd- 1070.8. ^ ^ - 

Traöams Phyfico-Theologkus, eBer SScttmfmHg «Iti SN*! 

< (fiÄlD; fom i WfFe ttotbiffe iat^ tff«h»aii«gttt «61 W«i 

^ flDfle ©erbetrt ©t jt» ttlorage; teNberl^ Det, fwii 90 

te 1631. !29 gebt. og I 9)^Att* JtlPfi; 1632. 4. 

. ' -. Atm- N i . ' ' 

> *» ^ Hei Hcm^ 421 

^i^tiariTcntarlnmDavidicuin o: ÄongDavidsJai/^ÖUj^ ^j^t^tt* 
^ i6j2. 13. 164109 l6^6^L2. I 

Hiftoriarum Sacrarum Encolpodion. Öllt Jefu Chrifti, famt, 

IScf^r^ibung aöcr SUhige <n t)3itnematf. J^aitit. 1641. Fol, 

iffinigtna filicere inventum anni melioris fpei, 1645. 4. 
JElucidarius Evangelicus ^aa tDanfF. CB, Hyp. An. Cimh.') 
HEMMER (Chnftophorus de)' gaD ifkxbt 1664. iz 

©ept ^an< gabcr nx Caften Tömitfen, aSorgemeflerJönt' 

teeftrt). J&aOJ 3)>ob<t Märgrets de Heriimer, en ©OUcraf 
IBörgcmcllct CbiiftopTier de Hcmmer i SKalSotÖ. ^1684 l)e* 

lonete^e fra SKffter (g^fel^ Sleifle ^erefter i nogleSat tibctu 
liönk ÖletJ imtfckrtib 1694 teffiffet til ^taM Phyficus 09 
lÄkdicus Piovincialii i 3ii6e. *C>tJorjjafl ^an »eb fin ^lem^ 
fcrnfi togSDodor''®rab(iirin Mediana itb !^\Bhin^ami Vinu 
Icrfittt. ©0te 16158 3ttl. ©ar-^ift mtb Sophk Stoud, 
jrn ©ottit af g5i(!op Ludvig Stoud i €irl(Kanf«nD. , 

©friftet. » 

©isp. iiiaug. de^Spina Veotofa, Hafn. 169$. 4» (f'*») 
HeM MER<Jobannes de) g)?or6rol>^t tH SlC^^iotti^t 

%ti i Ualbm- ^tuDcret»e %\fa. .9t<tfte HbentanDS; 09 tog 
poctor^ @rAt)en 166% in ^itioqve juie til ^atöcttJig. 

Disp..inliuguiv de Judice ejusqve officio. Harderv> i66d. 4» ' 

^; HbMmer (Ludovicus de) gab % mu 1710. . ^an« 
lötScr »arn«fianf0rt5»®octf>r Chriftopb. de Hemmer. •öan*. 
IStobet Sophie stoud^ 1755 beponerebc fra SJiber ®foie. 

Ke» bfri^aa Aluiunur ^aa Borches Coliegium. 1733 De- 

ow^us p<^a Äfejlerrt 1736 ftctte 8eceie ^wr i>ct> Äiebeif? 
|ai»n« ©tole:, 174a Slectöt i ariborfl. ' 1746 Proferfor 
Ruloföphias extraordinaiius. ©«ji^ 1753 0ift(ten imellcni t k _ i f 4'a* Hcm. - ' 

15 oa i^ 3Ätt- Sar tö®atig^ 8ift| 1* SKeb Eift KofklM 

en ©otter af ä)fo§. Chriftian Kölicheii, BWr(l SapcOdl 

»or Bt^tt^^Strfe i Äiaben^avn. 3. ^SKct Joh^nne Hauch. 

De Te^aediorum Republicn, Höfn. 1732 & 1735. g; 
GlaiiGOgrapJila. ibid, 1751/8. 
Difs. de pueris puellisqye alimcnttriis. ibid. 1733 .4* 
»^.^ de jur.ft yctcrijiii Gtaccortim citea PupilloSj coUatoctuft 

jure RoiiianOk ibid, 1733. 4. ' 

tpl0ttffttitt9 til Sf ons^ Frideric y, )»4d SR9tiai^S>a9(fl lyiTt 

Sldbt 1761. 4, 

HemMET (lyiams Ivati) %Bb i S^Hattb', lt(fil .Swl| 

l J^tmmti iJRdttt ^reb i «ar^uu* € tlft IKdf 1564, 3ft 
Un^tem lagbe ^ati fis , forten SJ^eoIogten / tfflnr cffir 9^ 
»omier^v og i atfgie STar o))^oIM ftg ^«f Tygc Brahe |Ml 
i;J)t>een, 1590 bli^ j^an JKecttr i fRiitt 0olt 1596 U6* 
toi Theofogii faminrflcfc* ' 1614 iBiffD)) i mecr; icmeiue SBI» 

Bc* 1620 Po^or Theölogiae. lD)9t)e 1629. 6 ^aO- ?W 
gjft nicb Karen, SRöatmiairt) Peder 9aggefens ©öKcf ttf SRtl* 

y , ©Ftifter. 

f%^rtfblfm 0»rr Knud Brahe, f ^tJtt. i^iy, g. * 

■>— >— ^^— —Ide firyfclie, ibid. .1621. g. 

•— J— ^ — — Kiey Brochenhuns/ ibid, löaj. g. (1^ 

Infc.Citnb, An.Mar*^ » '' 

, HeMMET (Petnts) i664^lct>^r«fltit©9Wcv««li 

tulb *^erreb I Slibet Ätift/ ^wt M ^•^e 1701. 5Jflt fiPi 

imb Eife Niels JDotttr, ^^f5prm(wM ^t iiigvard aW 

Jiamieni (Stlfe. - ^ 

. eftiffet. 

iKet)9nl 0W t)m ^bebroitb i fom' (Febe i f cin»t0 bm 37. !>» 
1684. «^ut 4- (BibO i- i , ' •■ - , ' ■ Hpm 433 

HEMMlNCfrIUS CJoh^nnes) D, Nicolai Hemmiiigii 

\^ jföb \ StÄchJo»n 1550. 85(et> ©tuDrttM 569. SÄa^- 
lifler til SSUtenbers 09 ^rofeffor i57oi^i0&fn^a^nr ^mcii 

»r$^< nanf{(en6i^e IttMi iflteii aff«i 1575* *£^an (^<t^ 
fenge / 03 t)0i)e (ftet SADeren i SrmeD. ; , ' 

.)Bpitb|ittmla in n^ptias ^. Er«5mi Katholmii , & M* Olai 

K _ Theophjli. 1^86^1570.4. ^ ; . ' 

' Hemmingius (Nicolaus) gaj) 15 J3 ^e^ ia (antr^ 
Inc t)>a:]r) S)?ai/ 1 en Spe f albet Sti9e60l[e 1 Saoscrup @op firap 
|Nb SRviicbi Saoflonb. Stf negic falbe^ ^an meb Xitffai^n Ca- 
«tö, s{)flii^Sober t)ar taQenbe navnlt^ Hemming; Nielfen, 
i^oberi SRatm Dat Karen. 3 jui ©arnbomi freqwnterel)e 
aRpfiört) @foleJ 10 9(ar , 0}(i<^f!o}) (SFok i 3 ^Tar , Xpe^ 
limflGMe paa Soitlrtt 3 9[at^ S^^fiDeb ®fok omtrrtrt t 
SXar, btrlVa brog ;^an tit Stdtlfilbe (Slole, 09 emjtber ti( 
lolm i (ttnbi @faaiK/ l^por t^n for&|et) i 3 9(at ^if al(« 
Ä i bct nimbfie 112 Sat i Cfolc ef«r windingii Scrrtning in^ 
i^cacL iAi\. , f{t0tit famtue fDnejilTe albelei at foiitme pt)emti( 
ftieb StM/dteiininflen. *&an rcifie ftten til Stcubenriet i SQSitten# 
^^r 08 l>wrte P!v«lip Mtianchton , af f^DilFctt |tn potc ©flpiu' 
^r ^an ubcn SdidI cr W<öf n bepKiigt meb nojle Crypto galöu 
MflifEc $riRci|»er / fom (an fibm 9trebe til {in egcn florettIei(ifly 
|eb. Sf(f r 5 9(ar j fbrlsb fom l^an \\m / ineb f^rrbcki ä^rco»^^ 

benDatioa fVaMelanchton ; Wc»berpaai543 Piofe(rorG?Jtec^ 
»Jngvac i j(t0bcn(aDn- 1544 Diale6Hc« & HebraEx Lingvae 

trofeffor. : 1547 blcb ^«» tjffi9< ®ogne^Umj! til ^cD!fl ©le/ 

fi«^ Strfe i Stt0b<tt]^apn. 1553 BaccalaTueus 09 Piofeflbr 
Thcologi*. 1557 Doöor Theologia?, 1 572 Vice-Cancel- 

lariuj Univei-fitttiÄ. ,3miib(ertib Par i^an »bköcn ntigtöfnft f 

Sijbfftmib for Crypto-Calyinianismus i bfil 5Irt!fc! om Slte? 

'»««ÄartameMe, faa ai €i&urf0rfl Augui; af 6a^en jfrcp &er 

' SD b 4 '. inb ^1 '',\ 

'^ % -,- *x / 4^4 Hcm 

inh, eftcr Do^. jaeoU Andrea Sllfflnbelfc til ^onnFrH, 
Dg anfcbe btxpaa.^ ^oritbom t)cr 1575 b/ct) J^oltt en €0 
ferentr paä jti^ben^nd ©topin^gle Siigen^ 9tadM, iBifFiK 

peni/ ^rpfeffortnu^ Og Minifterh' Havnienfis C^m(tc6^f 
faa'Heramiiigius SlÄtet btft^tiX 1576 maatte revoceic, l^i^ol 

|an beiangaaenbe ^a^bt l(ert 03 ftvmn ubi l^anl ^yntftgmate: 
Iiiftitutionum ChHftianarum. SDfeil M fian i!fe t^efttiiiiDre 1 
(tne pn«ate goi^^I^^ninget 6Ut)\iebfm fortge i(»xbomf bleo^oi 
^579 efter€^rf»rjl Augufti tgieueagne Srmtring affoc fr^ 
fttSmbebe/og afla3ttmi)et€anentcati3l0eilili>e/ ^»or|4i« 
I)te9 anmtfi Soepd. £>J9&e fna fammc @tei) 1600. 23 3K% 
(fter at ^an no^le 3iar tilfortit)(fr ble^en blinb* J£>anMx ^(Sm 
tt gift: ^en maatte i»et) £>9m lai)e ftg- ffiQe i»eM)ni farfle ^i^ 
llrue for f^tmi .u|einmelige Omgangf ®f 9!^- £>e 2bt f^ 

l^aa* »J)B(lrttft»oreMaren Mads Optter Og^agitte Lauridi 

Potter. {)ait f^aobe en 9Bn af fovfie Sgteffab; nat^nlig Joh. 
H(;Tnmingius , fom foTJ^eR KX oifttalt* ^ati j^at^De beiuben a 
S)otter. af ^t)ab SgeefTdb t^iOeiiffe, foituoigiftihe^D.Nids 
Haqimei , qjr ofeffor »eö Äwbciil&ai)n« Uttiwrptee. ^ 

, ©etiftet. . 
Thefti de tJnico Mediatore. Rcsp. Job. Albcrti, Hafiii 

.1559- 4- - 

Coihmentar^ in Joh<^ Evang. io prior. .Capit» Bafil» 1590» 

iiiFol. 

— -^ — inJoh.Evang.ILpMerior. Cap. ibid. i59i.Fbl 
m^ -^ — in AÖa'ApoftoI. Jeii. 1567. 

i— -*- — in omnes Epiftolas Apoftol. Pauli, Petri, Judf 
Jobannis, Jacobi, ad Het^rseos. LipC i572«&Argcnl» 

^^. — -^ in Omnes Epiftolas Pauli. Witteb. 1574. Fol. 

— — *— in JEpift. td Romano». Lipl». g» ' 

• Com* » • I 't t il^imnentar. m Epift: ad Corinth* Witteb. 1 565. g. ir. Lipflar. 

ii- r-r — '-:- — adGalatas, WittebiJ564. g. , 

^M-. — — _ ^ad Ephelios. ib. i5<}j:. g, ** 

l»7- — — — ^ — ad Philippenfts. ibid. 1564. g. 

i— — ^— — — äd Collöirenfcs, ibid. 1566. g, 

^^ — «^ «^ .^ ad Th^ffalonicenfes. ibid» I556« g. ' 

^ — ,— . — ^-. adTimoUi., /Timm & Philem. ibid. 

: 1566. g, .; : 1 

j— — —- in utraraqve «Epift* Petri & unamjudat. ibid. 

1570. g. 
<i^ — . — . inEpift. Jehannis, ibid. I^fij, g* 
:^*— — — 111 Epift, Jacobi. Hafn, 1563. g, 
%iT- — . -^~in EpiltfldHebraeos. "VVittebi i56g. g. 
;^i^ -^ — . iiiPiaitnosXXI. 1592. g: . 
— — — ia Pfalm.XXV. Wit(;eb. 1567. g. 

-^ . ' in Pfalm. lxxxi! Hafli. 1 576. g* 

gfe^ «J _ in Pfalm. LXXXI V; Hafii.isöp. g» 
fW^j[gunienta & annotationes in Librum Sapientix Salomöpit, 
: , ejusqve libri nova e GrafcoV^rfip Latina. JLipf. 1 568. g^ 
Poftilh Evangelionimin Diebus Dominicis & Fefiis. , Hafn. 
f I5<fi, Witteb. 1.563. Erfurt I5g5,^ Serveftse 1%%^^ 

Fraiicf. 1588. g. gr 08 oöetfat pöa S:96ff- Jcijji. 
I: J565. SSBitreb. 1571. jj. pg p«a ©anff af Ras^i. 

' Hanfai Rcra\'. Sl^m 1576. 1(^00 Oft 1613. FaI. ^ 
Syntagma Inftitutionum Chriltianarnm. Hafn, 1574. g. V • 
Catechistni gvaeftioncs. Witteb. 1563. 1564 & 1570.' g. 
^nchiridion Theologicmn, Wjitteb. 1557. 1559. I564*^& 

LipC ,1568. 158 !• 8« - ^ 

Uj M^thodis & ratione concionandi.^Roftocb. 1-555. Wir*^ 

teb, 156a öcLipC 1578. g,, . : . 

De oflicio Paftoris Erangelici. k^m propofitioness d^ hgiti- 
. . ma vcii cuitufi Dei i^Ätione. Lipf. 1566. g* ^ \ - /*. v \ " "'• ■ 


4t6. Hem 

fcftor, C Pftftoris optimus vi vendi agcndrqve^moäus. Htfii 
1562. 1590. Genev. 1579. Erford. 1585* Roftodi 

J590. « Og^jöo $9b(I ovcrfat gBjtti*. 1564. «* 

Cef^nfio Vocationis Miniftroium tlcclefiae. Witteb,i597. |i' 

Hiftofia Jefii Chrifti. Hafn. iy62. 8» 

Immanuel, £ Catbolica Inftitiitio de Ddmino nöftro Jefi4 

ehrifto, vero Deo & vero Homtne. Francfi 1615. g< 

De Gratia Uni verfali/ libero Arbitri^, Po^nitentia iSt Jnftk 

ficatione. Hafij, I593* 8» & ^libi fepius» ,gr OWrf# 

paa fcanff af N- L, Araander. Jtl^M. 1593.: 8. ' 

Btevis repetitio po6bin2^ . de univerfali Grada. Hafnii^ 

,1595/12; 

Demonftiatio indubitatflB veritatis de Domino Jtf?, vew 

' Deo &. vero homine ex Prophetiarum cotlatione ti 

eventum. Hafii. 1561. 1571. 8* 

' Exemplar Epiftolse Sacrae ad Theolog. Acad, Witteberg. de 

' rc facramcntaria. <3enev. 1571. 4- * 

tlDfen* ©ei. iSJ^vn, 1570. 1599. 8'. femmne pa^ tÄöt 

mjerfot flf Ancf. Sev. Wcilejo. graticf- 1574. 1580. 8. 

oi paä 3«f (^nbf! wS Gudbi'* ThoHakfen. Hoi. 1 575. g. 
Methodus Apodi£Ura de lege naturae. Witteb. 1562 & 

1564. 8^ Serveft. 1577. 8f ' 
AdmonkiodeSiiperftidönibus magicis vkandis. Hafn.i575*il* 

®amme podS^Df!. 3BUren6«i5g$. 8. ,09paaS>an|t' 
ÄJ^t^n, 1617. 8. 

Antidotum adverfus pcjflem defperationis. Serv« 1590» % 

Hafn. 1595. 12. ^m 5Don(! ODCtfat af Jae. Ali>. 
Horferi^. ÄJtJH. IJ93- 8- Ofl paa Ipbff. IBctlii 
1590. 8. 
Libellus de conjugio, repadio & divoitio; LipC I578*; 

1581- 8* '' . ' 

De 


l Hcm 427 - * 

De ^conjuglo expecendo, incho&hdo» abfolvendo, prud^ii* 
^' ter', pic, qviefe, chrifUana hiftitutio. Hafii. i$o6. g. 

c iS^amme ))(ia Sonlif* iK^tm. 1605. 1626. 8. 

f^ifertiones de .orticulis Fidei propofiräs 111 Academk Hafhi- 

tnCu Dispp. 45 ab An. ^559 : 1573. g. 
De regeneratione'(piritt|ali &'obedientia Deo neceflkrio pre- 
* ftiinda* Ha*i.i5<8. g. 

Aflertion^s de Tiaditionibus» Ceremoniis acRitibus hbma- 
-^ pis in Ecdefia, pro gtadu Do£toratus. PrxRde Job» 

Maccabxo. Htfnr 155a. g- 
Pmpofitiones de poteftatc da.Yiuin ac difclplina Ecclenallxca* 

ibid. 1558. 8* ' X 

Slietnatd Theolog. anta Proinolionefn Baccalaur. Tfaeoldg* 

jt)id. 1572^ g. 
Aflert. Tbeolog. de JuftificattoiK, ani!e promöt.Doft.Thieaii 

log. ibid. 1573. g. ^ ' ' 

iArgtrmentuin iildubium, qvo qviiibet facere fui periculutii' 
O poteft, an Chrifiiäm homints nomiyie dignus (7t. ibid^ 

'1573. 121. Jix oDcrfat paa ©onf! af Andr. R, Giy- 
dciup, nnbfrjitd: gt »i(l og föjlScgti; ^»orpaa jter 
fan Tienbe, 1)Hi iieRer ^an cr 6aM iBaro der ci. S^m. 
5577. g, 1619. 12* 

Dratio in obimm ChnRiani IIL Hafi^ 1559» 4* €t (!DM 

fflfjfirt Kragii ArinaU Chrift. III. 
bommentarii in Prophetas nfinores* Lipf. 1568^ 
Unti-Chriftoniächia, Cpugna inter Chrifhim & Papam An- 
f. tichriftum. 
Opufcuk Theoiogicft in unum volumen collccb. Gf^hev. 

1586. FoK ■ 
E» t|H«lnfe % M. Hans Thoraaeferti ^falm^iSog : ^vo fom y / 428 Hdm 'Hen \/ ^ K / ' // tit9'$r*t)ifctt 0WrHerluf Trplle. Ä^ön.i[566. fg. 

— — — — Mogens Gyldenftierne. ibid, 1570. 

— — "-", ~ 9"°Rttd' ibid. 1571/8. 
*^' -^ — — %rge Tiolle: ibjd. 1571. g... / 
— r — — . -^ Oluf Mouritzen. ibid. 1573. 8*' 
.^ _ -.- ,— Birgitte (jiöe/ ibid. 1574. g. 
^ — Pfid€r PouMeii, (gogae^JPtÄfi til © 

HeNNINGS (Simoif) f|95 i fBtfm 1608. 19 
vjjiatt j gatcr »ar Ambrofius Hcmiings , ^r«ii Hl Äeil t 
St. Martini $\tH \a\fitflit9ti' 4>^ni ?RWcr Wendcl Egg 

en Oo(tct Af Poul Eggers, Igorflet og ®rt)99er f iXoM. 

tet pmat 2lnfotinatton ttbt ffajii goDer^ .0uti</ Mei» 

/ 16127, fenDt tit tintoftfuctrt i SÄoffof, l^uor t>«ö 1631 

aSagilltr. S> l^an ^a»be fDreftft fe mtere at rdfe, og 

^t^fi »eb St. Pcti4 t^bffe SRcnrg^eb i SMtti^aH , di 
Siat inblob fig i SSdteff a6 med Maigrete Lunfing, c|r2)Q 
«f Timotheo Lunfing , ©otgcr Dg ^önbcl^SRaab i 9{o 
<|)iin Dat et AQen^ pnbftlff <0ove/ |^i»or |an 0fte pmbifcbc 
bct ^ongelige ^erffabf mrn cnbog 'a?i;et «9*etfSe> a( fin 
«tg^ebj men fom ^ao w Corfitz uiftlds ©htftt-gabcT/ H 
l^an fom SJibnt citerrt^ ija i t>iff< S)?aaber inbDiflct j bcn 
littibtt Din« ©afl/ j&öilfen ^anbel »d 09 «nleMstbC/ at 
16 ji Besierfe ftn afffecb^ fra bm ttjbffic SRciiifl^cb r bca | 
001 SRadbe er^olbt/ 09 mcb rt ber0mmdtpt'9}ibn<Ä9rb 
^SRemg^eben< 3®ib(iebr09 til Stofiof; |it)0r |an ftegpntite ot^ 

te Collegia Concionatoria. SKen fom Ulfeld tmtbkrltb 

De forjiet (50e)^«( i^Stralfttttb/ tie» fiati af l^om aiim0bet 
|en at begiue fis, for at irorft laatta M^^^tffbif ant/ 1 
k\M\> ^inn mmn, 09 forUe^ ber til 1654^ baidn 

Utfdds • r, ' r'\ Hen 429 

^jtlds' u0 Alexandar grfil^em nf grj?eirtf 3?ecomme^^atf0^^ 

>6i. 19 3un. i OjlenDorff i>aa ett S^ffe imelkm @taDc 09 

tOien. i^aril »lt)|U <S«rif Ambrbfius Heonings^fmctbe* 

p( ^am fom Soant/^^mfi vep S^omfirfen i iStemen. <gn oiti 

b ©011/ Simott Hennings, blct> Do£Var Theolo^ijE> oq 

^gne^tirjl m St/Jacobi Äirfe i SKttjiof. . 

l|l|eo'|iifl d€r gri^itutiftu 3e!M i65g« g. . ^ 

t66o. 8- , 

;p. Eiasmi Brochmanns Jc)CtC«ttftre958öJ'i«8e-WtCtttji^ 

k(^«$teDigC ftto!Mflne le Pape, ^Ofi^ie^t. 4. 

L — _ — Caecilia Öruun- ibid«i64a. 4* 

► -5- •!-, ---Anna Peters» ibid. 164^. 4. . ^ 

^ -— — ^ -- SpptuaHedcvig Blix. ibid. 1(^43/4, 

fe — — . — Johan Braem, ibid. i546» 4. 

Ih ~ •^- — Jona|i Henrici. Altehb. 1651., 4. ^ . 

I HENNINGfSfiN CTiUeraand>©ögö^^*pi «»arjlrailfc.. 

\^ ' eftifte'i?; ', .'•>'•, 

p hoiftis ad yirum Optinium D« jbb« Schougaard, car* 

pKttgSofl «f 0en J^eOfgc ®ftift. tftifia 1 5«o. 8. (5i*.) 
y HEhTfticsfiN (Auguftinus) 'g«Di Ät06en^*ak. 4>ani 
|»er »ot 3n jli«»9laab ö j 9?<iöbman»Niels Henric^n. (gftfc 
|i8(^^at«ii(<tiranMgic!fe 6I<» f!(mi73gre{l{)crnAeea»€8<iti 
itmetninbe, men (irAr Detpaq ©oflne^-^mfl tit Satbrup i 
l^ict^tift 1753 ^«StK^Vrirfi M S(i{( O0 9SaT<tai pog •V -V * f 

I -r 
I x" \ \ / / 430 Men 
a7äpnli77o.(Siäar., ^ . j 

Pfuugyricus ad>Jataitm Chrift. VL JpNov.iygs. Gieflj 
celebrat .i— -— in FöL i 

^ HeI^IRICSEK (M Michael) (*ee TiSyORPH 

HeNRICI <Henricu$) Cec ^OISCHE. 

HeNRICI (j««:obtts) %Bi 1 522vi Oötllfe {'^(tl. 
/f^tftSKectlHrog ganrf t OuflO/ PDen Theolpgia! Profeflori 

CUnit ©ercftcr 1552 eKcr 1553 6WÄog«e'fJr«^tiC®i 

i 4)to< jtirfe famtne ®tet${ ben atta^)M1iif!e og remevcni 

Xauiids £ii£ ®tcd. Omf!»ft Met))^ ttOige 9)rot>0t ^MJ 

^rfeb/ 09 60bC I577, 7SR0». 9J4t giftm^KÄen Launl 
JDitttr- Bogeiii^, /'...' ^ 

Öf rlfter. 
Cyriaci Spangenbergn (Ifipeligt ^mttiHAt fo?6ftnffct 

1 56 1;. a ä. 08 f ^n. 1^05. S, (5r. Äi*.) 

HeNRICSEN (Nicolaus) €n spt«jl jtH SlD^Ibpe f ^ 
i^f/^cmö i W (Sleivifllf e. 

efrtfter. 

Oratio Panegyr^ ad inaiiguraf. FridericiVti. Halac 1747. F< 
^ Henrik (Robw*us Steph^nus) g^H ;^ct{titfteer 171 

so^^t. ^jftanÄ gabcti^at Jocbum Henrici, Jolb^Cani 

,%!t%tx »el> 45ltfttl^|^ |«lli SRöDor Maria Tigh. 1752 Dcrii|| 

tei)t fra 4>^lfini»vci (£f olr- $&(et> (»ircftct Alusmirs |^ fioc 

ches Göileg^L^m. n Og ter^e. f Dca u6e|d«llt)t||)0a Fuiren* 

pen<iium. * ^JtutKrtbc fii^tig SKrbktiiea, ^oniMi^aa 17 
;to9 Doaoi 6raden Deb £i0&ciil^Aiitt$ Unimptet <£r «« 
Jcu« i Sro^ein ofl ffi^fOlnq i,MC ItoiigL norfle S^iDenift /, 1 ■ < / f , » • j » • 6f.ti^ -\ Hen Her" 42» ' 

^isp.de neceflkria utili äc jucunda Temperanettcofum^cog^ 

nitionc. Hafn, 173^. 4* 
p^-j-^de ModeramiJic ÄfFeftuuni. iWd. 17374 4» . 
..^deSatubritate Aier^Ha&uenfi»^ ibid. 1738. 4. 1 

^ ^ de Laud€ & Prjcftantia Vegetabiiiiim. ibid^i74o. 4^ 

U.^ Dubia. medica qvsdaiu «orumqve explicatio/ ibid. 

^— Delcriptio Omenti AnatopaJca* ibid.i5u.'8. 4. (P^.DA 

1 

i' HeRBINIUS (JohaniiM) %/i\^ \ ©lefteni -trct) ^ögiflet 

i| ^rofcffoti Gymnafio BoiaiiOYienfi f gjolctil 1665 6(eB äf 

|( Ittttin^c äRmtgl^efeer i $olni fcnbt ^e^itl^ for at fgge ^lelf 

M ÄORfl FridaiL 1 670 fMtl W Oftcr fwn Orator Depu- 

itus ^a te (»Hhiprorcllanut ^criM i famme 9SrcnDe til SI. ^ 
gbrift. V« o«')Ki({trcftr nogm^ ttt^fom Civls Hotibt^iiiis |rt 
pta %a&tmiee/ MfputcYfDe imiblertib paUiee paa M finre Au*- 

borio, bg iaS«e »ett {iMlI bcBcatte ¥^ Oluf Biorn tit Oefeiv 

ns. SRögle tKat t)crcfter Ifor ^dn: i fin tantflpsttg^C^ fimM 

SIflngt ^0« Öm f»<ttffc EnYoje extraordinaire i.^obtl gj«roil 
Andreas Liliehöek^ ^0< %^tm ^1^ 1675 Og, mbnu li578 f . 

kdmlranda Michaelis Korybuthi iii Regbm Poloniat Ele£Uo« 

Hain. 1670. 4. , \ ' 

S>iflrertationes de admirandis muridf Cätarafiis, ficde Sini 

.• -^ ' '' 

Paradifr-Hafn. 1670. 4. - .. " 

ftiamnu (Sfrtft/ forb^om, oq tat^ Jtob^crfipfrer foifpnet* 

■ Amftd. 1678. 4. - 

H HeRDAL (JamuMagni) CöflllC » ^tflTJl ttf ««Itort I , / > i \ * ■* © P t i f* / • .1 / 43i( Her 

ertifter. -- 

fii>^r«Mfen mx Sumiie Mdchiors öotfnr: S^n. ifigi' 

(G«.) , - : , ^ 1 

Herpurt (Ludoricus) 5Ja'r tiogle 5(ar for tq cfhi 

^eni((t»(t)er 1 StoUanD^^ ®ojn f^an i Den fiaben^avnfFe S< 
letting liäti^e mebm ttleilig^cb af be ftenbdige ^dttter , b<r.^ 
fe&f igienhetn^anöftitf^iSoct; faa ffieD t^an ufoimarrtt iio^icfi 
Um i^icl 08 Ibb be b0be Sroppe neDfiunf e i en ^arf dcD^hcd i 
<|^r4r|leitaariKn. $ra l^aiii piiUtgc (SmB^e ^iei^ ^an affot foi 
mtM^tn X)rf))»teincbv€0ttfiiin|»tuml S(^i^P4St^f<n i Sall«i 
Wg* @age9 cttfie ii^ nfrn-Saäat^St/ 1 ^ 4 ^<ttt/ |i)?ill 
^tHe^fuit ffuUc ^at«brMlt^t>nfttniptioii«iSonHi9tcrco/ mi 
fonr l&a9Jt.t ^a^t f«rf9iKt Jt fticD 0»ttttTill8^ I^<t> paajlooi 
im SctalinSf bctte biiN $4U d; ^mrftr iBagfOr gil faa vif 
at ben fomiii 4^0ie(ke<9ttt SDer tebtc »erfmr, 09 bl0> M 
tnebdfi fm^ibps^b og S^rMclfe beb Sogeni ^riff bemt fil 
f c (£bib(be. . ^an feto tntbee rfi»: lOmcftcrBEct titttse mcb | 
^«irttaffSftiq^, dn^erte meb @lr«f Prr S^iHiiV og ub6ceb cofei 
Iisi tHflk;^Aarbr£}rb; tVuiigetveift; fom t)ee& 3(Ctitts, o{ 
f ieftt>er min retftert)ige ©«g , fom .fretvömvAote U<|t 
iiiig t)e^erf<^reö, ^an yifci^og fin Köftfie^big^e^ ^ f*rnÄ 
ii flippe fyitnn, fyin jt^qnt' iHigr ^^ je^ l?«t Urcti mfl 
et jcg ttflffl^tg ^ faa lo^e I>an UfyFjPen, trieflfc ntinCoi 
.iro/part ^etn att$q||(\unstioniiSo£)^W^C!r(R falbt bib Ski 
gangen ftra ^otrfie^SKet paa Srappen , og fenbcrto^b fit SN 
giorbe befuie OtnfiMbigl^ti) niegcn Opftgt/ pg hU^^^xofif 
Jxtnit fov iSongm; fom lob Herfurt {pr^onbe jtaS^aabc. fil 
btt bat ]Pr(fj: bjebeii loöet 6orwil en anbcii , Jbirtct MteÄ 
funbe igiciifafbe^: men: l^dh 5(cb forftfftet i^nr l^afiig gbrfM 
fe til et anbet, 9tth. ^ennt $origeUge 9l^aäbe fotfmaacbtN 
9g 9i(bf d tage tmbb anbft Sial», c«b brt, (aa »arT^ibt i* y * V ^ ' 1 I \ l Her V 435 

r^fy^ rriflOan til geBrtle» igCen, 09 i ©til^eb |e^ 

l^t pfl ^»rigf 5iö ubi rt @aö^4}uu«/ J^m l^an Djei^e cfUP 

216 Stars fjotleb. 

^' , • SPriftet. 

SBölamcn viduarum. ©etp: aöebeDwtte^e@nfcrtl>(^?Bi()uer< 

1^ ' *5>iftt^£r0fl fammenjFrctoen. Aime Carhriue Win(faup, 
r Doa. Joh. WandaU , tilSraf!. Äl&Dn 1675. 8^ ^ 

\' He;IILOW (Ericus) ^att« SdÖCt »ar äRog. Morten 

lheflow @ogn€^^mfl tj( S£)onifirf«i t »arjmii 17 10 Metf 
^an @09«e^9Jta:ji tH 0Jjlcl> i ^aetina^emo i 3(ar^Muj @Cjff: 
ferte 1715' (^0 

towf«tedfe af Owcni omj!rift^t. Äit)tt.i7<2<j. «. 

^^ Hermanni (Petrus) ggji';Ri0&en&aDn 16 10. ^airt 

JRabemar Hermannus Nicolai, Profeflbr Lingvae Hebia», 
|att« SRober Marie, Peder Fiairdfen Sonfll. ^cnjlD^ ©»Kcr*. 

|{<t({e uDenlantS IMki (et 9)tnf}ru|^ * Sjtefenffe Stipendio. . ^an 
^t diector Dcb SJ^almJ^e. (Sf ole t 24 3(ar* SD^te 1666. OSsp. pto miniftcrio fenfus in Script ra 5» ex * Accentibu% 
)■ Röftoch. 1536. 4. ' 

©. Peder wii?ftiups banffc 09 föcnffe Ärl5l«*SJttttl«ri for* 

i 6att|!rt. S|vri. 1647. 4. 

j(Dctti)Änffe ^prt^Stefer. ibid. 1647. 4, gten Oöerfiettdfp 

)r of O. Petri Winftrupii Cornicen Banicus. {Bik') 

^^ HeÄSLEB CJacobus Cbriftiani) %!fy 1672.26 3tprM 

prifiia^ftttib paa SRor^mofr. <^ani gaDer m ChnOen^jen. 
tenHersleb, 5jcUr 09 SRaalci ört famme2oI&(leD, Iftanä SRo* 
lor Ellen peders ©ottcT Ruberg. 1689 brponcrcDc J^an fra 
|6et8m« ®f ole ? 1697 6ie)> repDerettlx (EapeOan i\\ golDen» 
iReenig^et) i @altai^ ^roii^iiie. 1 714 ^osn^^^^ro^fi til %xm 

ftc - i»en( N \ f. \ I 


/ i ,434 HeV 

,©jböc 1758. ®ar 2 ©angegtfit. i. SÄeb AarfekStiöramef , 
en ©ottcr af ^r. Ptdeu Strömmer, $r«(KtiI gtebenS 9lftn»> 

]^». a. SRcb Bent€ Marie Bugge , m "i^mtt af SRag. Sa- 
muel Bugge , $rot)fl 09 9}r<r(l t tegonger i Sctgen j Sttft. 

eFrifter* ' 
^^fylum fideiiuiii d: ©eSrocttbrt gtclfe i.®al), otfctVfahKr 

62.,!^. 7*9. Ä5HI7I5- 4» 

€atÄ!^tij!e Öt)«(Uoner. Sron^iem 1750. lä. 
• I-Iersleb (Olaus) sprocjl tiiajartoii i f iabod^am 

öftifter. 

%tx^ Srin i S^ttihnbommcn. i^n* uben3(ar<(al in gvo, 

Tb. V. Weftens ^ungenbc ®rib« Jtcnelle piemme i ^iifrti «f 

%m\ faniift ag ubgit^e». ${>»«. 173 1* o« oftm. 12» 

Hersleb (Petp^s) geb 1689. 25 SRarl. i ettM 

yrjefiegaarb t ^n^mbö $roDfiic t Sroit^ientJ (SttfO ^»lor^aaf 

gaber SRag. Chiiftopher Hersleb i^ar ®o jtu^^rÄft- .gKnö Sgf t# 

bnf dtat^n bar Sophie Brnxb. 1703 bcp^nercbc fra £roii^ 

l^itmj ®foW. 1705 pl ©teb paa Eilertlens Colkgiunu 

171 3 bleb SDfagifler. 1714 gf1bt4Pr«fl. 1718 Gogac» 
9r<Kfi til ®ttiibfr<Icb poa Ifiilfier. Samene Siar|albet O^ 
®f (^t^^))t«fi 1 Sribfric^Sborg. 172 5 Songl. ^of^i^^ra^ifaiiC i 
Swlett^abtt. 1730 gSilfopI S^rifUania. - 1737 Wet> 95tffe|^ 
ffiaben^abtt, og fif fiben (SoaferentJ^SKaabi SRang^ Z>obr 
1757.' 4 2fpr. ©argiftmeb Bolette Hiortj e» Potter' of 
^r. HTans^ Hiort, @ognci?Pr<ej! til @reen«f!nip og 2ti«be i Svea» 

Sftiftet. 

Diff.^eVefta&yc^alibus. Hafn. 1704. 4. - 

* Appeiid. ad Difleit. de Vefta* ibid. 1704^ 4. 
•-P— de H^liolatria, qvamGhriftinnis objcccrunt Pagani.ibid« 

1705. 4. ' • . - 

— — ^deDuobutJfcobiJ.ibid, 170J. 4. 

Diff. ) ' Her 43 S ' 

Diflr.de Gans^Ä Prandii Qyantitare. ibid. 1706. 4. 

8wt* Ctb i ©0t)fen« ©itunb 1^ rUcr ^«Mftntr ot)cr De rO&t^ 

' jH Or&paaSorfft. 1729.4. ' . ' 

«DjliBise ^JrÄMfetter, ^alöte for bc^Songl.^erffafi, paaa6f!t[# 

ligt SiDerobsiöne^ mett ftöw famlrte 1 ee Vplumen. S^, 
.^74i- 8. ' ■/ 

Öjfirntltge taler titÄirff ^ »iftes' 0$ $r<Rf!e?®idfet. 5 ©«(t 
I Ä^ön. 1746*1 756* 8- 
iliia^^rirbifen wt Äonfl Chriffian Vi, 09 farfie ?>r«M{ett 

fot^Äong Frii V. tt( ®rafu(ati9n o§ eotiDolme, /bid. 

' 1745. 4 
Frid. ¥• p8 ©ronning Xövifes ©abingj^stct Ä5»tt 1749. 

Föt. emiat paa SvbflP. gUnib, ^753. 8, 
r^uUh^t(tbiUn m 3«6e('g(c(len 1749, 09 en ata>m "ZaU, 

l^olben 1 3«6|ff'8«|l^n »eb ®tunb^@traen« itmli< Mitn 

tii^ gribrrirtÄitfc Sb»n» 1749. 4. 
5 fJriebtrener; lalUt aimagt i Stfmagt oi^er bf 5 tlnber utf 

€^nf}i ©0b /• I^DorhT f ommcr eri ^Jaoffe ^ ^ra?bif en ; oiit 
, . be Segn 09 Unber , fom ffeebe peb 3efitOp|lAtibrife. Ä^. 

1751, 4*\ ^' - . 

Skqv^tfiilm owr©ronnitt9 Lovife. ibid. 175;^. 4^ 
Ejitftoia Paftoraiis, attgaafnbt Sonjirmatioiien* Snbfmlfe. 

Ä^ta- 1737. 8- ' 

Sffen- 09 g»orgeo^.«0ttBer til ^«ufcanbogt k. (^4». Z. Fr.3 

- . -FJeÄSLEB (Petrus tbrentius) 1744 MetI i}5r«jl tt^ 

»irgirt^p ogJR^boiire i (gti^flatib; ®ib«tt fbrflpttet tilZtonb 
|«m , ^por |an for iffe land Xib ftbeti Ptb ©oikenet aimi^ 

r ■ ©f rifter. ., 

;Önbftfaatterne«3ube^grijb.ÄJ»tt.i749. 4. ^^ 

\ * HjERSLEB (Paulus) 

e f rifret, 

Ci>attgerjffe^onearb«ii«; Ä^ön. 1708* g. 
■ ' '' ^ Se:?- HiRitö> /^ '\ !• }t ' y / V 436 ' Her 

HeRJSLOF (Cbiiftianus P^auli) gjat @0({ne s ^r«jl 

(|Jr«il6ef^r 1683. 1684 Wct> SRogtller. 1688 Wc» ^anr 
ntoomt fraj^ans Q3ra?f)c'Sm^be tbrmct^clp £)ruFf enfFab / Dof 1 
i fj)l9cnbe ^ar bcnaaDct meb at v^rre €lft^'ii(Srtf fi paa Slbmirat 
Biellccs &\b, ^glcD^anten, tmibkttib floD $mfi0e:Kali) UOig, 
|«i(fft ^erreb^^$r((rt<rne 09 ^^apcUancrnc Mci» 6efa(ct at f0tt> 
.nC/ D9 ^ro^ilc^i^onen (ei»i!§rt at npDe 3n(|omf}erne u6e(Faarf^ 
iSfter et 3(arJ Sotlab/ Da |ian l^ät)t)C€r^D.emt j^ctgot^fabj'' ^ 
tnodl fra ®entraWit)mtra(«tieutcnant Juul^fotn Jj^an tlljit fw 
irtqic SalD tg|jen 1690. ^et> i)cn ^aammbelfe af _®if!optai/ at 
ffijftc pg tilb^rfig i jit SmbcDe t og ubtR jtirfcn / famt 8$ i |it 
C8(i^0uul/ ^Di^f^an et tiil libc, ^mveObar. ^änt)0t)fi693. I 

ePrifter. - 
' 13 aanDeltfle SPolitif gorotDninger. S5»tt- 1686. g- 
gt m^crfat paa @t)cnff af M.L @twf^, 1726. g- 

HeRSTAD (Hcmkus Andreae) 

Ö^rifter. 

öterf^tttdfe af Frid. Brandts aati6tlig8#®foi^ O0$ot)e ©fjct 
S^t^tt. 1687. ib. 
Hertzberg" CP * * * H**^ 

ttttbemttriiid for fB^nbcrnc i 9Rorae>m Patatos. Skrta 

.- 17Ö3- 8- ' ' ^ - . ; 

HeRTZHOLMIUS Civarns NicoL Fil.) g^D 1635. 

:i5 3uii. paa ^ixt^^lm @Iot i ©teKanb; 1673 6fc» Licco 

tiatus juris. ^tbtn Svilfldig Hiftoriograpbiis pg 9lffcj|oi 

i 06m*of'SRcttcii I aHorge. SDäöc 1093, 

etriftet. ; 

De Prs?cellentia Regni Danix. Hafn« 1662. 4. 
«Diatribe in Exercitationem Paeanini'' Gäudentii d.c fttccelHi 

ne FfPminarum, ibidi 1663. 12^ 
Joco-Seria ad Oys(^* An Meidi«i ad miptiac admlttendi (im 

ibid. 1670* 4» ChrJiUr 


/ I 1 

Her Hes Hcu 437 ^' '*Chriffiani V. (^fllöirifl^ 5SejfriwlJe pöd%er8. ihid, 1671.4. 

. I*ar«rga de Servitute reali & perfonali. ibid. 1673. l<i. 
De Ordine Elephaiitino» Edit. a Jano Biicherod. ib. 1704. 
¥0): -(tfyp.) 

fRo^filDe. V ' " ' 

; , SPriftct. 

^ !Bie/So9 cftet fca^f! SSruj. SI^^jr. i()49- 4- '09 17^8. 8- 

• . HesSELBERG CEng^lbrecht) gn SRorbltlOttb. 5Jdt 
; i^fin SiD Alumaus paa Eilertzens Collegiuin. 1755 Mci^ 

^ S59cfo$cb od S£9€f!nt)er t ^rtliianpat) paa gilanbct (St €roip 
% ?Bc(liapier , ^»orfto l&an eftrr nojle faa 5far« gbrlaft iog f?« 
SlfjIceD/l 09 rtiflc til .«ie6cn{>at)n iflien. St ajfcbfem i M 
Songelige tant)^i)utt^i>I(mngS @df!a6. 1770 McP ©entrat^ 
Änjl^CQmmiffarfu*. 

» SFtiftet- -' 

i 3«tfW|f 6;oMe9t<mi i 4 qjarter. Sftpn. 1753' 55 4 / oj (tte» 
tilfgitet meö, %nmmtmtiitt af J. Bine pons. S^p».^ 

• 1763. 4. V • ' 

' 3DJsp. ;<ke. kgibus HatäldMs. Hafn. 1751. 4. 

Hessen (Johannes Andrea) • \ - ^ 

BPrifter.- 

' - i656. 8. ; * 

HEUERMANN(öeoigius)\geb ;i722 i Olöcöioe af 
iorgcriigc SomlöVC / J^Cmi gaber par Georg Heuernlann. 

^an« SRober Maria GcdeiV. @if ferji i OtecÄo? ©fole, lagi» .' 
t>e fig jiDm efter S^irurjieit, og blfp Ciiiruvgcr, j^^^ ®xm af- 

Laurxvi^. 1749 JbfCP Doclor Medirinjp. 1754 Medicus / 
!K& @»C>€aMttrnt glllgtf jtDCtt (OÖI gdM^Medicus mzb ; ^ / X I I 
/ 438/ H6i Hcy Hia 

te banj!c pm^ Hl ^ofjleen, og bleij Profeflbr Mcdicin* Ex- 
' uaorJiLflriui i SUtbtti^am f ^Dor |ati to^ 1758* 6 SDcC'^ 

'Di«p inangur. de Lingva biimana« Hafn. 1749. 14. 

Sopi 1754^1757- 8* ^ 
~ Nen 8« 

HeYDEN CSebald) 
Formulappueiiliunt colloqvtorttm* Hafil. 1660. g. 

HiALTEsoN (Olaus) geb i ^olum pa« 3^1aiib, l^w 
|Mn« goter j>ar Slofto/ ^tterfom auDrc U^, @m0, fflnjF^ 
l(^(je pde. 2f l)<^n^ UngDom 6(cu |ati ^olMttl ^tnbcringcr, 
tc\\}( bcrefrer til Dannanarf / 09 fif Smas paa (en lut^öfEc 
IKeliouHi/ fom Der fammc Sib Se^^nbtc <it Icrrei ^D^onf 
«Olemfoitifl Uct^ ^an f^rfl $r(i(i fit !a^efieY^p|»<^oI^ fM 
i {)oInm ; bog mbt Mn <f f« af gto^e for btn «aitilc cat^plff^ 
S5ifp^ jön Aicfon, bfcntlig labe fs Ä«tfrm* t)«i lut^frjfc' 
Sanrbemr fom |^aa t ^iereett^at <l^<B((i)Kn tM; mcR ba ^nfM 
(lev ^tirfl i Saufaaj, i^Vitbifeiie ^m <iaBni6a?e tien ctnmtdilb 
{«rborn^ |)»orut)0t)er (^an af SSifFoppen bbi» finrbret til Stegt^ 
(Fab/. men af gr^gt for j^an« tlguofl (orbe |^an tfFc tiljlatf 
famme/ ())prubo))et ben gamle cat|oIf!e JBifb fFal l^a»e ta|(t 
(in ^ae af, 0$ laffet @ub/ af M (abbe Be^drerfaa (rov (i 
aSanb fot 9}iU)farelfe. sba ^an tiu bf b iin ^kmfom^ A 
Iaufaa< Heb ftcmbcleil brb at jfxahiU btnM^ttflti^bom, i(<i 
%an atter fotbref for^iftoppeit/ ^t)ot ^an i ®eifUtgl^ebe»i 

* Obctbo^rdft rerat »b erf i«?rcb^ fig mob VapifkrM / l^oilfct for» 

- flarfagebc r . Hia Hic V I 419 

m^attit faafean gortiltrdfe , at man jlsMc ]&«m |o»)eWu(W ; 
«baf ©»ren, faa öt lian br«Ife6e ft( cue »ecn, og blci^t^aU; 
fin >cle Jii>« Sib.. ^S^n rttjle betpaa til Siaben^aön for at bo 
imt fii T)»<t flig Omgana. o« i frigettöe 8tar 1551 W^ Bt' ' 
liimt rtl.frrfte lut^njle »ijlop i -Oolum, ^m JftobeDc 156» 
.im&ta ©««Dftfl cft^r ^ig 3 Songit* ©ag. 

tfei t«lani)fr Ow{«ttdfe af «wbag« SoBectfr, €pifWer pi \ 
^ €i>angdicr. ^olum i5<52. 4. ' - 

Caip, Huberinus m ®jiM 9}rei)e og giaate, omfal paa 3<^ ^ 
' fai*|f- ibid. 1565-0^1 579. 8- (^^^D.) 

HlE CP«trus Petri) g^t) t S^ttatU) 1584- ^5 Söi- ^^^^ 

r SSorbmgborg, 1617 @o«ttc*qJr«jl i 9loe«fiIb^ i6ao ®og* 
Ifit^c^ (il ^dlig ®ri(irt Äirft i Si0b<n&a»«/ |^wr ^tt toDe 
'4$<jii62$- 13 3»ai. , 

Sfttftet. ! . 

; $ii9'3Jt«ebifctt Oter Anne Uine.; S^»n. 1621. 4* 
•^ _ — ^— Knud Unie. ibid. 1623. 4. 
^1^ ^' *— *-. . Oluf Rofeiifpai\ ibid, 1624. 4. 
;;u ^ w — - Jens Wibe. ibid, 1624. 8. C^- -ö*'0 

HlELMSTIERt^ECHenricus) g0btSl06e^^^ 

^an« fjabrt »<tr Niels; Hemicfen, 3u(Ji«^aflb 0^ SKaafr* 
«lanb i Äii*en5aö«- ^ani SÄober Agnete Finketihngeit 
€ftec'^^pr!oat gnfotmatton of nu i^mmHDoa. og Profeff(M> 

TheoIogisE Peder Holm bqjonctcbt |>an «Kat 173^- ^7^3 t^Ä 

$xaiTieii Philofophicum , og Mf» Baccalaiireus, 1736 fia# 

'ftine\ede Examen Theologicum, Steiflf turpaa . ObtnlanÖÄ/ 

. H M« g»eMem i Det lontoaffe OiMt^betS ©eljfab. i73« 
tkö ©ccre^rcr i bet banftc €aacc(lie. ©erefter «M^^ 
i ^m<Pe'Ätt. 1742. SKrtlem og @«mcrcr t ©ibenffabe^ 
. ^ € i 4 s **^* \ ^ V \ ^ i / #• / t .1 440 Hic M ©djfaB i Siekiil^^n- 1745 gHebfem i M SFendeftge 
banf!c eelj!ab. 1747 3n(Kt«'Kaab, og opI^Bict t 2(D<1|Iä«^ 

ttrt tn€\> 0Jat)n of Hielmftiei he. 1753 ^tati SKflOt. 1765 

^otifercntg*3iaaö. ^or i iiiange JSa^r ar^ibet poA Det Äongr 
liac SRent^Sabinet at bringe t ÖrDcn. . ©Ift nted Anduci 

e«rifter. 

piogiamma in ohituni Chailottae Amalia de Pleffen. Hafii- 
, 1749. Foli Pat. 

$oötalc , t)oiDen ,! ®iöcr(!abnrRe< @<{|?a6 1763 ot)ec ®r«»e 

Job. luVlv. von Holmin. &^n. 1766. %. ®r omfot 

' ( paa Stjöjl « €>le5wmf(i^e jSujeigen 176<S. 4^ 
't?>ten|twn(i tilÄpng vhd^r. vH,, Da. l&aa f0r(le®aii§ aatao 
^ De ^»iclir^SRiCt S^t^ft. 1766. 4. 

' HiERONYMi (H^niiciisj ^Untt fvm fieutcnanf t>* 
€flSaUerW. (Sftccifitt äMmfö|ion {ta Ärigg^StanDen, »«e 
|an t monge mx S)ÄnDfeitie(ier t ^t^ben^a^n. 

I \ e f f i f^t'e r. . 

GottiiedTaubem©anDfe^!809/ OÖCtföt. Ä^M. 1742. g- 

*- " ..... 

HiERRILD (Henricus Nfcofei) ®ar i fine ttOgC 9Ur 

Alumnus 'paa B^ixhes Cojlcgium* 1703 blei^ €onmtic 
iSiiibinU^oni @fole, 09 omfiDer ®«gn^$rarfl t :^ge. 

efriftei:. 
Disp. de cultu RomflB apud Antiqvos. Hafn. 1^99- 4. 
•--^-^de locis conventutifn Chriflianörum tribus poft Chr*- 
j ftuih feculis. ibid* 1700. 4. 
^p^ — de/vit^ aurea in Templo Hierofolyniittno. ibiA 

17Ö1. 4r 
^f^-^ de i)uritate Lingvac Latin« & caftitate Hiftori» ftK 

' tikit in Saxone Grammatko, ibid. 170a. 4. (K.) HUA- »»- »•---— — --* ''«■ ^r ' \ Hil > 44^ ' ^ 

\ 

HlLARlUS (Scörgius) Dtn; O^rgen «ilertfett. gab , 

r6i6. i6 Sflo». t aSBorttiiflberg. Jj)an« gatcr i^ar Eilfer ja- ' 
tpbieii, iBorgemefict 09 SoFDer fammefieD. fy^vA 9)h)ti(t 
Mfagrete Peders ©o(ifn <Stf f^tjl t @foIe I SBotMogborö, 
fcen i ^friuf^jolni , ^Dotfra ^aa 1635 Dcpunerrtc 1638 
tif}« uDtnionM. 1640 !om t^tem- 1641 bkt) Sonrector 
. Sidbcniba^n^ ®foIe cig ^agifier. 1646 IRcctor faitimcfiel). 

1^54 blcD tiBiflC Pröfcffor Litterarum humaYiorum. 1672 
rtflob aJcrtOCflfet (ilHenr.Bortieman. ©ebe 1686. i2®epf., 
»S CCJlatnmrcrÄC jit ®ibltOt^<f (rt Walkendpiphi CoUe- ' 
^ium. 5Jar gifl mA Kirften Bang , ©ocf • thomaj Baiigs 

©Ftifter. 
Rh^orica RtfTenii , przceptis de elocutione oratoria auSa. . 
; Hafn. 1643, 8- 
fapice Penpailetica ad locos ^ Refenianos immutata. Hafh« 

— — iStavo. . / 

iHgonorattiia plana, ibld. rÖ44^-4. ' 

QoiTiputus Ecclefiaftkus, ibid. 164^. 4. & i5yo. 8* 
Selediores ötScftteiitiofi ex Heiiodo, Homero, Anacreonft 
^ ' &c, verfus. iii fttavo. ' 
Elocutiones Poeticae Pratccpta Generalia cxMafenio/Hafn. 

m 4to» I 

ArtisEpigrammatiac Epitome. ibid; in 4'to. . 

VI priorum Euclidis Elementomm Geometrkoiaim propoil- 

tiones prxcipus Gricce & Latine. Hafii. K654. 12. 
Do^ftpina^ Spharricac prseccptä. Hafn. 1650» 12. ' 

[fägoge adGlobl utritisqve cognitioncm &"ufum, HafiiV >^ 

1655. i^- 

TabtiliBrum tum Geographicaium , tum Hydrographicaram 
V ' explicatip & iifus, ibid, 1 65 5. 12. 
Cpmputi £ccleiu|(l:ici Epitome. ibid. 1656» 12. 

«e 5 . .©iffc 


^42 Hil Hirn Hih / X)tffe ffttt ftbpe ereMgknfoinlet ttbgitmeuhbettilelt 

Progyihiiasmatuifi Mathem^ticoraixiEnchiridion» Hafn. i^l 

12, &• 1663» 8» 

.Qvintiliani Inflit. Orat. Liber X« cum commenttrils. ibi3 

^ 1668,8. (^Pr,fV.TLB.Hyp.Mar.) 

HiMMERIG Qohannes) 4öär ^oMu 00 5Borje«9Ä# 

per j Äi0beiijat)n fra 1726 til 1731. 

6Prtftct. 
Storit JBrgreb of ^5i(ofopi>ic». ÄI^öö. 1726. 4. 
®aniHnMf 9i>litie'9)Iaca(cr. ;9(t)ii. 8- -^ 

HlNDSHOLM (Hans Jacobfen) ®ee JaCOBI. 
HlNDSHOLM (Laurentius Jacobi) ^Bb 1600 i ®1 

^rftfiegaatD paa ^iii6<$ofin t Sicrgc ^emO i ^en, | 
|<ill^ %abtt Jac9b Jacobien »at @09tie'$r<efL ^n« 

0lo»t» t)ar Anne Peders ©ottcr. ®iJt farft t SicrtcmmDe 
fiben iObcnff @fole/ I^Dorfta l^an 1621 i^eponerebe. 

fbCtt 3nfrf«tÄtOt ^0« Holger Rofenkrantzes ©am i 7 Sati 

X630 bleb lb<^n (Sogtie^mfi tiL9titbf iabing paa Sangdottb/ 4 
t)erbo^ $mfi oper n0n;( $jtm6. 1647 ,g)of'jDr«bifiutfr 

ConfeflionariusJ^pg^ongCbrifHannV., .|pilfen (lore ÄOl 

Storet berefrer bm i j>an« 2trm. 1651 SMffop i gpen. 16 

poaor.Theologi.^. JDj^bc 1663. JpStua, . SJat ^0 ©«# 

flift. I. SReb Abigail chriftians ©otttr, ^aö« gormaobJ,^- 

Anders Bredals dnU t SXllbflBjiflg- 2. SKcÖ Anne Uvk 

Cörgqjtfflcjr Jörgen Muies ©ottrr af-Oboifc. 

SFtifter. 

ftlg^^Jr^blfen Opet Anders Chriftcnfen. Äjpn. 1641. J. 

— — — — ^ Äonfl Chriftian IV. S^Pn/1649. 4. 

— — — — $rmb< Cbriftian. ibid. 1649. 4. 
•— — — — £Ufab. Spph. Rantzou. ibid, 16 $2, 4# 

— — — - — Axel Gyldcnftierne. @Qr0e. 1653. 4 

— — — . — Jörgen Scliult. ^^pri. 16 J3. 4. / V r ' , • / \ 

j 

' > ■ . ■ ' * • 

' Hin Hiö -445 

|B|>^«Mrett l»er Kirften Kaa9. ibid. i55r3* 4. 

t^ — --^ — Frideric Barnevitz^ ibid, 1655. 4, 

ijf? -- — — Jörgen Brahe. ibid. 1661.4, (AfhMar^ ; 

' HlNTZEN (Petius) ^ ^ . 

k 9^ (inc epnDct, og t)oa tre(l<r jig wib1SttMÖrt. 
S|t)n. 1639. 8- 

'HlÖRING (Andreas Matthia?) %fi 3(609. 7 ®e|^tem$. 

r<f>wrin9 i 39nant>- ©ar $r«5fl Hl ®örtom, cDer ^rBig 

^79- 23©ec- 

f Sf tiftcr. 

NtrD8«fl5f5< epeil. Sl^t)». 1642. g., 

feercitatio Cateclietica r cdcr CCnfoIOJö^ @JJ0rftltaaI meb itttt ^ 

y ©tenjtjar ot)er SSenie 8«rfcoriiit(cri ofl 6afe^i«ml ^tcr^ 

r Ä^»n. 1643, 1089^09 1700. ia. 

|*«dler iitmDre ea(c^i«tjiu« Lutlieii. ibid. 1659. ia. 

löaligelp 0»dfe. S|)t3in. 1645. 8- * 

UjPSmH, "^m unberlig @uD ^x Matti iti Äottgl, J^m9 , 
^'' 1)9 SKcftbfn^eeal; j SBcIekinöen. S^m 1660. 1706^ 12. ^ 
167709 1699.' 8^ . , 

©elcmug liolMfi. ibid, 1661. 8- , 
KItem* .®actaflieate< OrD, 6p0r«niaaf< ^ii uMagt- ibid. 

* 1666. 1698.1702/09 1739. 12. QTkRS.BrO, ] 
HlÖRRING CJanus Jani) ^rÄJl J^alttlflaD i ^ORmb- 
/ / ©Priftetr. 

M[ethodus doc^ndi Grammaticam Latinam danice. -Hafn»^ 
\ 1661. 8* / 

BlptA..B;a, ibid. 1662. 8. (Sib) , 

, / ' HiORT 


X • I I — f VV V * / 444 ; Hio Hoe Hoe / 

HiORT CFri^ericus Johannis) 5Jr«|l tilMVihoi f 6fl 

tiif'$r«t)ifen om Patrik Dumbai . Sl^ön. 1649* 4. CBrl 

HiortCp***) ' . 

Qftiftev. 

'■ ^ -"-ia 

, Hoe CjanuÄ) Mftg. Philofophiae. 1652 61<t) 

^tisö tn ^oe ofl 0?b?c J SRificr Stift ©öDc 1729. 

Ötfl/mefr^orgeinejler Cafpar Chriftopher Caftenfens J)oi 

(g»att()eH|f<$«9f''gin9<t. Ä^Dtt i704'* 4- ^9 pberi in 
Höeg (Magnu$3 ©l Äitflaart^Jdtm , |>t)i« gabet 

Stygge Höeg tl! ©ang'/ n gRoSer griic Anna Ulfstand, 

{(n Un^bom tetfie uDenUnM 09 finbm&e ti( SSitKeobtrg. 

fliftf«tjlimbHeivigLindenow, jiDcn Itiel^ Chfiitcnce Ro 

krands. J^m Mt Un 29 3antiar. 1661. 

\ / ÖFriftev. . 

Disp. Ethica de Juftitia & Juic. Witeb/i6i4. 4» 

'^ HÖEG (Stycho) 2anMbominer paa galjlcr. ^ai« 
btt,ut ^t. Juft Höeg |i( @iorWIe», SKib&er af (gicpftai 

gjfftct gifue Anne Jöi^elis ©Ottet Lunge. ^Ott^or gift 
Anne Margareta Giubbe, cw£)DttCtaf EritGrubbe, (jlj' 

JBefaltnglmanO paa Siar^ou^^oatfr. 

^ etrtftet. ' 

»isp. de Noliilitäte, Hafn. 1651:. Toli" - ' 
^ Oratio Ptnegyr, m Homagium Cbrifliaiii Vti Principis 
r^, Hafn. 1655. 4. (//. Sx*.} !'•' m 44 s { Hpy-C Andreas) g0& i $\9Un^a»n 166 j. a$ 3anuar. 
m^ giÄöer »ar WiJluih Moitjenlc ?, fom j maiige 3fat J^abDe 
ifrct Officrcti 09 tilpbfi ble» a^pef^^gcD i ^iertemtnbr, ^an$ 
toöer Maic»n Andeis ©ettcr- 1,684 örponrrcDc fra SlpilA 
»rg ^olc. Sfter at |^an i npgen £id ^obife op(9li)t fig i»e|i 
kiDerfiteM/ n^bte {lam Strmob til 9X imoDJtage ivi ^zxtx %\u ^ 
jpe Dcb $ier(cmtnDe @foie ; l^tor lian t)oo ifhin fotUct» cf 9(dr< 
^, tneh brog til $t0ber^at)n tgten fdr oiDre at fortforttc ^nc 
^crmgcr, opI^olM pg t>et et ätarJStb/ 09 inuDlcrti^ iu(U-' 

ferci^e ExaiTien PhJloh)pbicuiTi pg Theologicura. ©crcftCt 
^ l^an 1687 til SSOtgt t gonbition tlOi {)r. HannibelHam- 

^t\^(tif $r0t)iiom^ebemarfen, |ii»i^ a^ibfie\@en ^an 
5^1 tii 3(caDetntet bimtttmbe ; og fdb ge{eil)et)e ti( £ie6cn« 
H/ opl^olbt itg bcr S^intmn om og 1692 6Up rcftbcrenbe 
e&an i 92|>€borg^, l^er arbciDcbc (an t X43(ar , og i 6e fib^ 
I 5 %cx m %<qW. ®iiarnifofi« ^r«fi ttSigc / pg uDen Uvl 
fiattt pm&ijfe^pD(t j^oer i4öe ©og, 1706 Mci> fot|Iirttet til 
plfmgcer ^ fom ©ot«^Sprail til etonBorg og ©ognc^mjl »eD 
||i' Sut^e «Kceniqfeeb- ^ ©g Ätigtn 1710 jfiilDe ^aae an; blö> 
10 fororbnct ttl ge!» ^Jroofl, og (cfcilct ^m @i»nbag tiljlif^ 
ttfanff at ptieDife Sobtf i..¥ongeu^ ^ot»<l^'0t»artm/ naat 
onfcffionaiiusvar.miDi 2rirM ; men ^0ime|f</ «aar. fian 
pr t>ar itXt fom og ffeebe foa totige ^rigcti t^areDC/ ba Con- 
IBiomrius for ^ilDct^om* ©f^U «Kc fclt) funbe »icte ihcö. 
[M t)a¥ 2 ®gnge /mcb ^ongen i ^mcm 1711 ogi7i5.4 
|raneir 1714, og i 9DZ<*fIenborg tt&®abcbttiif'i7i3. 3n«fr* 
^Dtob^n itt^mbete pa ) f rooborg Deb en aitbfn forfpne, 
bitl 1711, bof l^Att Me^ tolirtetttl ®lot<f¥r^fi i ^x\\m^^ 
)t% 0g ®ogti^^r(rf{ i j^iltcrob/ bog bette ^tnbebe maatte ^ati 
{ »cb m Vicarium l(jb< fotifrtte, ibbtil 1718/ ba|an fplotraoi^ 
: Dertfl i men ttar ber ifffta htt, faafom ^an firoj: cft^r blci^ #/ \ I V, /.'■ Oianfan^ ml 4%6. Hof \ \ N 1 ^rijiiartia af et plaq 17324 1 Oct ?0«r flift meb Kiri 

nePharo, ^r, Olaf Pharos ©attet pUfH(»6. . ^att DttT " 

Jtt ^\\^x. Oluf Haimibal Hof, fom oeDen fpi: attf^tcJ. , 

. \^ 6Ftiftcf. 

4g« wrt)lg ®l«ji DA gf>i;ifli 95orb. Sj^ön. 1704. 12. 
2aa« for SBunb og S^inme paa Jönge,- cBer Ufööarfel ii 

; «uD* »e(pattdfe, af Spöff o»crfat. Ä&»n. 1705. 

' 09 öftere. 

8ct(^ •' flJrcMat ii6et Hans Erasm, von der Pfordten, il 
171 o. Fol. / , 

' Hof (Olaus Hannibai) (gogn^^raft «fSlOtCII/ 85fll< 
^ Solboe, 00 $tot)i{ i Sotmä og tBoI&fri $rpt)f}i( t €&nf 
niaStift. 

, SPtiftet. 

Disp, de Sole fabuIofoTCterum gentilium, Hafh. 1716* 

3ubel^Vr«bifen (g^tijliaaia 1749. 4. 

HOFLUND COlaui.) 

- e^rift.er.v^ 

gMngeljflPc aCitmflof- ÄJt^o. 1702. g, 

Hofmann (Jfantis) ^^b i 58fraett i<J42. ^22 
.^aÄ«gai)cr »mf Sören jenfen, «otgaiicfkt i SBcrge», ^< 
SRobcr Giertmd Hai)s ©otttr. i65i ()eponmDc frd 
seii« (Sfok. 1663 retfie nbenlanM tUiSngdairi) 09 4>i 
1665 fon^ ^icm. 1666 fif ej:f^ectati«g5tret> paaÄort*Si 
©ogn^Äalb i ®fr^en. i569 bU»>an orbtamt fom 8ttii 
tar^o« öttt gamle @ogn^$Pra?fl famme (Steft , JpHr. Jonasl 
dcrfei^. 1671 facceberebe ^an - i^ta trtrtefjg iSognc # ^1 
1676 6I<» g»agi|le^. ©ebeaöäp. ^8 SRott ^pargifl 

Elfe Peders©ottcr^ ffl ©Ottct ftf SÄaabinättD PtderHi 

fatsimriicb , og ^aflir ti( i5iftir]>, a)?ag. Nkis Smed. r : Hof ' 447 

\, " ©fttfter. 

bg^r^bibn Ol)Ct Thomas Gilbertren Thomfen , ^ofpitaR^ 
, HOFFMAI^ (Johannes, de) g0t) 171 J- Iö3uf ytft 

ifimlDgai^b i 390anD. <^an< SaDrr Dat ^flfiifg^dtaab So- 

toi de Hoffman til ©fimlDjaotÖ , Jani ?RoDer, Karen Elifa- 
Drejer , m SDottCt af Somitiercc-SRaaD Hans Drejer i fX^ 
|at)n / 09 Jobanne Marie Poulfen« gra vjani 4DC Sat 

to l^an opOtasen .t 6emeI^te fin 9)foratDber< ;&uu< t Siakiu, 
Wn/ og <fter pttDdt Snformattoa bcponrrrbe 173 1. '3(arct 

mftcr fujliacrcDe Examen Philofophicum', lagDc figftDCtt cf» 

ti^i^roflcnc/ og £ot»r9nl)i8((bcn , JtontDtrJaji 1734 lob (ig 
Nminere af 3HPi»®i<wD og^Srofcffor Chr. Bager , et JolM bor^ 
«a LaiT^ns Stip^dium til at tctfc ttbcttlanDi "^Qi^, 00 6cfaae 
b forncmmcfie ^vi^tt \ SQbfflanb/ {)onant> 09 Stanfrrigr* 
37 (otti l^icm, 00 b(eo ^^x f at fom SOoIonteut. i Qenctal 
Occonomie-ojCommetce-SoDegittm. 1738 (koSommet^ 
e^etct. 1740 6(co QSogJof^et tillige Pei) bcn almtnDdigc 
f e^Saffe, l^t^ti ^tan »el et tt^ft 1 men Saffenfom iffc i ®tan^ 
mm '^la blci» Jan ttOigc bcfaict at oate affeffot t iBotg^ 
en. 1743 tpg pn jHffFeeb / fom t^itldig SanceUie^SKaaDf 
e ®rtctil^aati) af iin 9ab<t, 09 int)lo& fig i SSgtcfFai 
Bodel Biering. 1748 Meo'g»cWem i öct Äongl. ©anflPc 
f^aB. 1758 Met) i^ttfelig 3u(liM'0laab. 1760 ^t^fibtnt 
Ibericia. i76(JÄat«'9iaab. •öat o«tct btugtveD dbJfiU 
t^igtige €omtnl<|ionet , t ®ietbefei|ei> t^eDDeipDffc {)e(tictl 
maaling og vtbtc f amme StaMiffemcnt angaanit)t. 

rilhelm Helts j>oetJj!c ®!tiftcn ÄJ»«. 173a. 4. 
tfttt dtegifict ow Sototbningtt og 9!cf(tipten ijt^n. i7$i; 
ia. €t fiocn 7 ©ange oplagt» 
Okpm* / 


\ I I \ i I i « * 448 Hof 

.." .1757. 8- ^ 

gSamliflgcr af ptiHiqw 09 prit^att ^tiftelfer, gflnöaHenrr 
@aw^iB«»€. S{>t)n. 175 s — 1765. 4. lo^omer. @ 
'pUmcöttilfainme. ibid. 1765. 4. 

©en 5Dan|Ic 3{tla«/ beg^iiM af ^ocancelfer fontoppid«J 
iitcii continuetet mtD 4De 09 5(e Tomeaf Hofman, :S^M 

1763 00 17^9- 4- '^ 

^(an, ^)^0Y(eMj$ Sab viquerne funDe ftette i 1 6fati( i S^adtnorti 

3ttl)faf t i Oeconomifl^ 3ontttal Tom: 1. pro An. 1757, 
p*i63. 

^atriotif! SSetiTRftittrgom ben i9i)(!c Ore^*&ant)cM SoTfoI)^ t| 

girtflas til ben< Opt««niri9. ibid. p. 407: 
Om Jpertcme i 3oDanl). ibid. pioAn. 1758. p. 10. 
Öm Jj>ce5rfttel ©»rfningj gortebrtng.. ibid. p, 39. 
Oni W«i^* 3lf^offdfc. ibid. p. sj. , 

Oetottomi^,^ettd9tnm9er o»(r Star^uuS; aStborg/ S(affi0T| 

3vikf g^en 09 2«ala<ib« ©tifter. ibid.p, 104. 
jensiDinefens baBJ!e aRatrife^JBercgtttng. Ä^t)n» 1759. g. 
Hoffman Cjohannes) a^acr i $tBb<n5at?«, 

> eftiftet: 

^ 6il ii9e®iife|i»)tttbi m S^nOm paa iin ©ate^eng i 
bore f0t(ie goroelbred pi^re galb,' 09 6etetmoD trtficc 
meb @ub< naabige gotjiiettelfet. Sl^^n. j4\%. g. 
^ Hoffman (Seveimus)grti6Q^.6 9ipr. ifx 
' ^(itt«~ gaber »ar Niels jacobfen » JBorgcmejlet fantm 
1^att«9Rober J^aren Laflen^ SRriflc ttbrnkiiiXi 13 SoTf 
i6a9*bUb Dodor Mcdicin« tU Padua. ^ iptactifetcbe pbc» 

4Xa«be« / t^W ]&an b»be 1649. ®ar gife meb C iemud 
cievs Soiter. W ^^ 8Ar ^ i4(er< ^ ggber X\\ nejtaftfim 
nepf«l9cnb^t ^ s * / Hof / 449 ©Frifter* . 
Diiqvifitio ck Apoplexia. Bafif. I636. 4* CLaj/lB.^ 

jc\ HotTM AN (Tycho de) gn Sroöct til fotaBfertf 
CtAtt^SKaaD Haus de HofFman. %zh ifaa ®f iertlbflftart) 1^14* 
15 5D«. 1735 Me» Mmittml til «cabemict of ^t, Pedci* 
W«dichc i ^mmttfttbj 1738 rci(lc «bciilant*. 1741 
tom^tm, 09 Mc» eo«cOu'®ccrctcrcr. , 1742 rcifle attcr tti> 

inrtf €ammaf'^erre Frideric .Bcrregaard. 1746 fom ^itm 

^m, 09 Mc»,)((feffort jf>of^3it(Un, og aSeblem ibctfottgU 
iMBffc ®clf!ab. ^an »ar alt tttf^ra paa (aiij Steifc antagm 
|imt ^fDlcm i ^i»aif?abernc< (Sclffal t Sonbon. 1747 ft(i)a« 
jJiAsang t SaiicrOii;»»r(^i»ct. 1748 6le» ^a)i Doaor Juris (it 
Jeniir. , 1750 blco iiffcffor t ^BXt^t^fSM, DW «De» Vofcunu; 
1753 »ttfdig affcffori ^mcflt^pict 1754 »irfdig 3u|Kt«r 
ItaaD. S)i9fre (amme 9(ar Dm 14 Sebr,, 09 tcftamcntcrcDr 
300 SMr. tt( fSltbia%tt^ 9^9%ni gntttge. {)an<tc»iKt cf 

jfM SpDff 6ef!mct af Stat^/iKaaD von Scbeievien^ ^ 

ePrifter. 

SfSeii #ini9cr «oloctbictttcn 2>4ncn, in cUicm {Berfut^ iKitB». 
(IcDrt. 1741. 1,3. ^ 

(oztrftits hiftoriques des hommes iUufl;re$ de Dannermrck 

l . S Paities. ©en 6te 09 pb(b Deel inbeftolter Memoirct 

.^. de GrifFonfeld, Adelef 09 Tordenlkioldl 1745. 4. ' 

Sort VflmnMtBg omOprinOelfcn tit ateogc 09 9ive Sienten 
f / ^i yUiixi^t^ til ^i falbc ^mftet. It^n. 1750. 4. ., 
^d^nti^ner ^fos^ Oe Leeata, fom crc ilifte&t af ieder LaOen, 
^ fJEtffiitfi^Kaab, %^t^X 09 Keferendaiius t JE)eieilCr2Ket, J. 

, U. U famt ^an« ii» 99 8e»nct. Ä^cn. 175 3i 4* (^«-^f 

' HOFMAN' (Tripeter Sebulon) Sn Stuäioiu» Methe- 

il^« 99 S)egftp®0tt {ra (Saefere »eb S^effoeD. 

6 f r i f t e r, 

6cQ0icttipc ^cnipePSSaa -^— 8« 

8f i Sömi \ « / \ -<* .450^ Hof Hög Höi 

H0P5TETTER (Johannes Adolphus) ^ox PrefeffoÄ 

MedicinxMb UniMTfitctct i :SiB6(a^atm, - Jtoogl. {to^SB^Mol 
- ", eftifter. ^ ' 

imtv ö^nc ®<fa^r gc^Atubt nctMn tönate. Sn(M 

1708. 4.. •■'' 

^ie wrtteffU<^e 9^U M p»6««* «»«öct J. G. BtAm 

Di«p. de CJnnabari nativa. Hafn. 1714. 4. (T*.) 

ttöi oings jjoHöffr ©iftd. Öerrfat. 

a»5an4 «l Job. Atenis f«niK C^tifl(tib9iir/ «Ib» WbI 5t<55fl» 

MtJ ©et oanöcltee .$tttt««)Offef. 
^j!illt(|e ^««mcr^ ' ; '« , m. »i 

«liertetr^fte, faaiffliffcpde. . 

HötBERG emille) g«> i «R<)fi«Mn8 1>00 flR«tf««, W 

tane gaixr Anders Hö»b«J« »at S5ot<J« u @f»ma8«f- «0 

Alumnus CoUegU TSlTalkendoifiani omttrtlt. 174^. €»l»»iti^? 

•rteöc ilo« i «'0(1 «nfrt •&»«>< l «irt<«N«f N«,^«^ 

&bW orattcnt 1757' 

6«tift«t. 

T>ispp. in.<ieCiMo Coriefti Min» Hafrt» 1743- 44- *45' 4> 

ierf«6t0tt< för Song ChHft. VI* S^n, 1746. 4* 
»Ktiif @<rt»^ÖU< td 1^113 Fjid» y; ;K(t>R. i74r- 4^ 

y : Hoi Höj 4Ji » 

ÄfHMi. 1755 »9 175^- 8- 3^^'^ S^cu w(lt JÄl^fe 

' HÖJELSB (Pe»»« Andrea) .^«t) j ^^ji ^^egaor» 
i SKd^fiOfift, ^9tNr'^attJ ^ader J^X. AncTers lliomlen iKte 

fr# ^«Ä txponef cl» t>el).,@ow SScofttinic^ cflpöf» Wct 

«df^Sfn, 1(584 Mst) fO^ftflet, ^nftejr jgjfctiir mfSi^ 
föT« @folt i69<^ Mc» for jl^ttrt til jRcct^ariirt i .|99efi4(iiy^ 
fflÄgoIpcr^ \xmti «mfec^e |ati. fi)ft0ot> imb mtm «tr^t 
ui% - aSI» »m^bcf «ffcjlot i Coöfijlocif, 99 ö<f>c 1704/ 

leguni Dämcaruin Verfio Utina, ' Hafii, 1710. 4, ^ ^ 

^^ |lal!i« l^m jot^erfat £oti9t;2oDcn4»a4iSai^.m;. tC^^fbn!) 

Ho JER (Andreas Ciinbei^ . Sfer flRögjpa:/ §g 4 Alb^ 

DiH*. de natura LogK^. Hafn, 1647 4. .. 
Ijispjiration*! . Axionia«ic^, H^fiv.iÖ4Ä4 4^ ' 

^itpp;Ä:«k pe.o;^6^.A»¥n|a. ^M* 1648**4. 
^spp« Metaphyfic«. ibid. 1648.^4*- ' 
8ffil(b.BolTCi<«.^Jiegaftis; ibid, ZJ648, 4; . ; , ' , 

•^ dc Viitptibus Elfeici^ m genere. ibjfi 1648. 4, ^ ' 

|4iitefQpbic2il|UliÄ..ibid, 11S53. 4. -V; 

Hö JER (Andrtas) l^di) f Äat^lim i t«llb?r «Uit, ^W \ 


1- > 


* . I '\ 4fi H6j ■■ ~ 

'0| ^atobe^no^te af 6^efni^9{eiab J6b« Georg Ven Holftetnl 
^ffitierunDer 3oformation, isf ^t>iifc l^ait ttl {t« t)9^< ®fiiik 
tox f«rMe< clftet og «rct. 1722 bto |an t^iftorrogTapbaf 
Regms. i7263jtt^'tt:9Iaal)M gormrtdj! noale af ftne ^frif> 

173+ blc» Profeffor^ui is i S\f^Vk%o»Vi. 173 5 €oi1l^iftct(t 

«g @c(ret(ret i gRiJflofti^CoOcgiö, famt Sirccteur »eD M 
jtongelige &aireiUffttit<, i735:@eieraI'f)rocttreiit og poa« 

JäHs Bullatuf. 1737 gt«t<*0ia«&. ©ft jiuriMfFc Stodium 

JC!fW 1739' ^8 5l»ö. ' :.; ;' 

^ ' ' ©f rffter. ^ 

; Uilp. Medico-Prtflict de FcbrePctcchizftnte^ Häfm X7i7# 4. j 
IHagrammfl^ de Niiptlk P^pin^voruin jure Civino non pio. 
^ lyibitis. Sifie AnncK & Loco in^to. SDctfinoft' |aC 

Heäbergs fi06en|Kii>njfe tSörtilittfler tom. i. j 

Ano^ymi CoAtintiatio Anmlium Alberti Stftdenfis ab An» 
^;^ GhM364; id An. 1334 cum disijvlfitiöne de Sopkä« 

LangclAid. Hifn, 1720; 4, 
Novt ]inerft]?ift D«ni2 dSt VkiiiAi'11^ R«giohtlm «b Aq. , 

1721 figillfltim fijy^ytjjtt^f bi»fogulis'menfibiu«d^ 
, i Hafh 8. ' . ' 

iRuH gefafte SDlReiiiatcFifi^e ^efi|tt^e. grenlft. 171 St S.. 
. S5ar(n Hofbetf^ (ar 09 fFmct ^eritno^. 6<e ffttcmdMe'. 
Höibergs jgamlingcr. \\ 

fkoä^^^i t»on t)em anbet^dlbiai^tigettlfifhni ehifr ^tAcOIeik 
f(^n 3nhöfct. €0pen^. 17^2. g- 

Disp* inauguralis 'dd eo qvod jure beMi licetin iiuik»^ 
Hafn, 1735. 8* 
^ ,i*«.— Idea Juri s Conftilti Daniel* iUid. 173^. 4. ^HC|if, 
. '^ Tf^^ ®a»15 Äf P. Sommer. Ä^- 1744- 8- 

«0« f Oe^CD 3nf ortDAtimi (etrtffeii bic ® tdn(or({t jit^n Strcitigreitti^ 

1739* 4- Uöe» aHoöti. . 
Sacibiff eolesitim mt (Procr ffe» ^ ubgtDct efrer %Mi S)0b af 

HamHagerup. S|^»m 174a. 4. Oö jit^«» tcttet Dg fpt#' 
^teCt «f C. D. H^de^ttrd. ®0WC 1764. i>g 1765^* j8*^ 

I Frid. IV. ^iftoric. fflffcr. ^ 

»pdogit for jRcttg Chrift. n. 8J?fcr., (D.> 

HÖJER(C»*» J***) 

€5Pt4ftcr. L ' ^ 

^Jfatmc tii Jörgen Wind. Ä^t)n. 1644, 8- / 

HöjER Ciacobus) geb 1712 i ^icinbrf 1 tuJfe^Ott^ 
tet) * ÄteOont , Jttor ian< gafcct Johan Höjct i>at .©ogiie* , 
^MjL 1732 DepouorejDe fra Slocäfilbe ®folc. 95Ic» berefF ^ 

<er Alumnus ))aa Borches CollegitiiH og Decaniis ))aa |((bfit» 

tet. 174^ fietfe Sf ette {^ercr : i Sia(cn^at>n< (SFole og 9)^agir 
'ftor. 1749 SUctor wö '»tigeiig Sfolc; Jöor M U**^ ' 

1756. . • . ■ .' ' ' , ^ ^ ' ■ 

eitifter.. 
©isp. de Idoiolatria poft yXaTTOcrvvX^^^ introduÄa. 

Hafn. 1735. 4- ._ 

-1— d? iEmulatfone Hcita & niicita. ibid 1736. 4. 

.«.1^ de judiciis ab exterqa fprma defumtis, ibid. 1736. ^( 

«— p- dc Pafto Gibeonitico. ibid. 1737, '4, 

^ dc Paiticula ^31^15 ibid. 1738. 4. ^ x 

*—- ^ de Rcfurreftiene Mortuorum. ibid. 1739. 4., 

Colloqvia HiftoricÄ-Critica , cum Inftitutionis puy icae defctt* 

- \ fione, contra Auöorem Epiftolanifn Philofophicarun^ 

(r/F.C. ]EtlkhowO ibid. 1749. gl 

Programnfi de Antiqv» natalium celebratiolie, 90fmparatacttiii 

hodiefna, ibidj 175 3» A* 

«f 3 De . \ f • / ■^ / ""Be oblrgsttföne «tl celebramio^ Principirm ;^atater;, Ber^' 

Prolu(io,de rebus-pärctOTegeffisnorniti&MagriitndiiiemiTM^^ 
na&bonoPvfncrprcoiiciirantibm» rbid,i75j^4, C^-X 

lm gretilanbjFc iS^i^fiair/ Nm.nr bltt^. fiOm tci^iraif efirrSbiifty^ 

V iKdd^r entkbr^t^ e$ §t BMr ftlatU Akinmoi Iltaa BoixJii» 

CollegiuiTi» • ^ 

' 6Frffter. 

. DiswT. nr^ de-RcOgione Gröhlandbrum naturaR^ I%fih 175 J* 

1756V 4. * / 

Jaris Giönlandicr SpTOmen Frfns; jfeuf, ^TS^» 4- 
.-^-— . -— — Spedinen,Fofterixis; it)id. 1757» 41^ 

Hö JER C jpliatTnes}! 5Jar. Alimniiis poa Borches Orffr; 

gio. 9|lciJ' omP&er ©ppe^^raejl tit ®jrft>95rÄre fiftft' 
; >gBi6tyrg, n tHfiti(f ®ogtr^q5r«ff «f Bnd(alt)l3rSMf r 9laK9Vft^ 

»ff ©ti^ ^töfeft; SDrte r737, ©ät flift meb- CatfcrJHe Ai^ ; 
. ftnder. £)m |(Rfl ®a9( til 3(aKor$ og SSi^or» 939t$ StftiSl^i 

V C<r Höfin, (Soi^Ultf af f5««t<tL Tom, 4, pag^ 2:51^ ~ 

Pispp. n^deLegrontrftrlmMiatrice» Htfii^T 170^4 & 1705» 4.' 
HÖJER OhAiiiTCS> 

^ . . ©f ttftfn 

Ö!ftffflrtf<ffir af Bndder Cblfegro Morali. ÄJtm. 174a > 

HöjER'(Ly^ef]r gjoT teutK .6ei*cnt i ÄfebiB^amf/ «} 
Wev ^rffgt t)rt g?f gert Crnrr cf ur 05 öflerfÄftijng. 8Iei^ 6^ 
Ibc^gn for ^ro^inge QKciitgl^^ i Ot;<|ctrefri ®i«llaiiD| (Mt 
|a» Rogtc 9(ar <fter bslic. 

.©CB I»b(Fe JDrt)ttit;gf'©aiiW ftjr»a«j!rt. ÄJu?. 1738- 8- . 

liferpevj^cM i|ammttmW'5Bog f«^rttt»|fcfc ibid. 1740, 8. 

\ ^ J, Bernt ^ Höj ' ASS 

I ' • . ' ■ : ■ ■ 

Beinb. vön Rohrs 3uM<tmnj til iSIoflJf aB^ ODerfat ibii 

iMtg flisler^renbe Sctornfntnger/UOgione af \^vA ^vHt So- 

phia Amalia Höjers. ibid. 176 1. 8- - , 

Hö JER (Marcus Haggatiis) (ga (gftt af ®CllctaI*Sf tig«* 

|i»minit!aritt< Hans Häjer^i Siabcn(>a»tt. 1767 l)leö€attcft 

gUiaD 09 (Secrmrer t ©cnerai " £anM9a^fen(t^ (^oOcgt^. 

'69 Sommittord i famitie SoKegto. i77q3ufiiU^9iaab. ' 

efrtfter; 
inle, cnSoitio«t)kt 5 3(ctcr oDcrfatafSraniF. S^m 1763. s. 
fSrm om JBimDeflaabeni og Sant)^.0iiti^|iolt)iagcnl , Sorbc. 
ttinf S^t)li766. 8-> 

HöjSGA»ARD (Chriftianus Andre*) ^at frr|l €or^ 

terter t ®iagclfe. 1669 6h» SD^ogiiicr ®t^m 3iector i €ot^ r 6Ptiftfcr. 

t)»p. ^e Methbdo. Hafii, 1665* 4. 

***-— Obfervationes ^byiicx» Metaphyficaf, Logics. ibid. 

' ' X66^* 4* ' ' . 

'^•^-i- DeLegmmoHonorumftndio.^ ibid, i66<5» 4. 
<l?|ibes finea(}va„ fiveCabgo Nubis fiaifo diäac lacidx in De* 

claratione Judicii D.. Valeri! Maccionii oQenfa per C. 

A. H. H^fn. 1655. 12. . , 

Sdtctor menet at tNcre S>0ct. Hans Wandai » fom aOetie \^iv^ 
te Höjsgaards Slat^nfrerttl/ Da iian.entau t^at liani £)i< 

fd|K^ (Pr.Äi.) 

, HöjscaXrd Ganus) Srt i 5far]^ua«. 5?le» oiifr 
.ftettti737i}JeOcl WD Äcafceimet 09 gamulul paa Slopcret- 
' 1759 SjoH^t te. Srmitotft ^rfe t ^Kteben^aon. 

. 6ftiftet. 
^Yiie 09 anScn^MrtDeaf »an(FeOttl^09rap^ie. S^tn 1743* g. 

Accentueret Ig vaifgiynerer Grannii^tica. ibid. 1745. 8* 

■ gf 4 ®«&0^ -x i - 456 ' Ho) Hoi 

S^M\9 Snfegral Stejning. iWd. 1757. g. 

JKnJ^ati^ rt{ t)CR occcntumDe ©ratnraatica ibid« 1769. g. 

. HoLBERG CLudovitiis) gcb i QSergen 1684. -N 
^«Der »at CijiifHaii Holberg, obcrjHieuttnötit ub^m. nutbjl 
Ärime, f^mt ^obtx en ©otter»I)o(tfr af 95iff op Ludvig Muntii 
l gjerjett. i702t)cpontrcl)C |an fra®cr9f«^ ©folf. Cftl 
ttöjlöttbne Exf.mina Academica rctflc ()an (H »J^oHanb^ hmcl 
ttt tt S(ar§ forl06 lilbage; mctirctilc berpaafUiSnjclattb/ N 
|an opfibibt (t^ t 2 9iar. 9)cb |»an^ ^tmtfomfi 170» 6(ci» loi 
^iifttoct ät rcife til' ©areti meb (|tatt'3laab Poul Winding| 
©an Andreas, foiii {töen blcD O&erjl. i7C3r9 fem ^as ^M 

löien , 09 . ble» Aiumnus p(^a Borc hcs Colbg ium. 1 71 4 bk| 

. profcfli)!- EktraordinaiiuÄ »eb Äi06en(^a»n« UniDetJitee. SRili 

fle bcrpaa Ub J^Mp af Rorenkiantzes Stipendium Ci( {^oOail^ 

firanfctiö og Jitalictt. 17x6 fom f^intif Ojile» Profeffoi 

Metaph) (ice s 171 g. 1720 PiofefforEloqvantiatog Afleftt 
l€on(iffo:io. ©nteHg FiofefToi Hiftoriaium.og 1737 Qyj> 

fto/r Univerfitatis. ©iorbt imibKr(ib 1725 m SXeifetil a<^ 
'^for l^an< ©unb^rbt ^fplb di bUt^^Stnferen oocr t ^arii/ (m 
fr^ ^an 1726 fom ttlbage. i747blcbl[^an(y^Mcti ^xx^tn» 
©tattben^ 09 ^^i ®9bi QSrorup meb ficre (»am tii^fTCSte 
^aarbe i ®t(eDanb oprtttet tt( <( 9!^aron(r, (bttfet ale (oi II 
getebc til ©orae rtbberlioe acabemte/ forubcn 12000 fftHtH 
.Vme, OHI 6000 aiblr. tilipftrfelij<3omffuertUbftpt K* ^ 
|0b<4i8ift 1754, 2731cm. 

Snfrobuction til be cinropiciiTe Kigert <0t(iaric S^»n. 171111 

' J7^i. 8. ' ! 

Snjftons (il bc t«rop«ifFe (^(at(ri l^iflorir. ibid. 171 }: s* Hoi 457. . 

•fttr- eq goIf<'SrttettJ Äiintpfoft. ibid- i^jd. 1728. 1734. 
1741 09 175 1; g. ' ®f o^rfafpaatoölf- itipi. 1748^ 8- 

i(Iert«tio dt Hifloiieis Danicis iiib nomine Fauii Ryteri^ 

1719. 4. &Hafin 1729. 8- ' 
iff^ juridica de nuptiis^propinqvon^mfubtioniinc Petri Albi^ 
K nu Roftoc 1719» 4. - > 
lins Michclfeps gjpe 5Jif< om P^dcr Paars. JJI^tJII. J72Q ög 

f pftm in 8. Cm\at poa tpDff. £eip$. 1750. 8» h 

f. Ä|t>te 1764. t)e& J. A. Scheiben. ' '" 

jkhs Michelfens 4 (Sfic|lltt'Digter. ÄJ»n. 172J. 1728. 00 
k 1746. 8. ' 

ltes^ Michelfens gomoeMct Itieb Juft Juftefens Qfctentning Og 

K gorfrarfoT Cömoe&ler. SJört 1723- 1725, 8- 3 To- 
^ itier , inoe^elbenbe 1 5 (EemecDicr. ®ibcti oi^Uqt 09 fafp 
f «fietmet) io Soinvebier , unt)cr Situl : Den SanfFe @fue« 
r ,^abf. S^»ru 173 1. 8. 5 Tomer, ^ertil fombea 6it 
r« ^ Toitie 1753. 0gt)eii7&e 1754, fom iti&e&#lDer 8 €omW 
^ bift. Stf te 5 ferfle Tomer <re noflle paa ?i)t)(F oöet* 
(atte t GottfchedeHs ©c^aobiljiie , 00 i)ei00riget famme 
f' Gyrog ub9{t)nf i Ramberg .09 Äiffcrnl^aön 1743 — 
* 1 74 5- 8» Den frrflc Tome er omfat « jnia granff t>f & 

Gothard Fuui sman ut^tX ZUtl t Le Theatre Danoif. 
r^ Copb.,1741. 8- ' ^ 

Reftor Gert xveftphali»'; 4wrfat paa ®öenj!. 6(0!^. 173^. 8. 

tDcnbc fpftfibcr )i0e Srtt^C; fomttcuc fil tcn pt lui|!e ^^anixfltf» 

^ ber« jöpMnlng, iEj)»». 1724. gi ^ . ^ ; 

Hans Micbeliens Metbamorphofis iJltX ^OX^anbUHgf i b(^QfFc 

9J<r«. ;R]^iMiw 1726. 8* iO»erfot i foettjlc Orrt. 6tof^ 
Wra 1744. aOg i tobfFe 5Jet<. Wj>i. i74<i. 8. 

EpiftaJa ad viruin perilluftrem. Hafn. 1727. 8. Francf, & 

Lipf. 1736. 8. £)wfalpaa ©an|f »eb Tb. Krog, 1^, 
trpft t Scro<ii 1741» O9 paa S^bll S^tt. 175 $• 8- 

; 8f 5 . Hoii. j L > 453 Hoi yioligeri Dtni Epiftblfl fld BaitnflnYium et fari! ttQFt t^ Jonrfll 

Littcraire for 1727. fföctt f ftc bonflPc fc^TÖC $ibciiDflr|i 
fammeSar^ 09 omfot paa S)dnfF« Sl^t^ti 1727. g:^ 

FtfcicuU novorum Dialogorum trans Aibtm. & Dialogi 
primiu 4^ Societate Indicfl Danorum. Colon* 1728.! 

(Sammc 3(ar t<ia Danfl \^^\M iinDer Sikil : i^iidti 
«f aDflinige ®amfaler ^ l^eltne i^aa ^ta ®H)^ glimi - 
8. X>berfa( paaT^bf! ((^rntiK Star. Stnben @aintf[| 
imcBcm f»(nte $t96m«n6 omi)e4@)>ecirt. ^\m- X72t 
g. Editio ada mcb ti^t ^par^nioal forbröret 1729. 
CanntarK o$ SRorge^ 95ef!ri»clfe. S^on. 1729. 4. cr |ib|l 
opla^t or fotbcDret unb<r ^itef : .SairmarH 09 iRor^d 
. geifUtgr Dg t)erMU9e ®ta(tr. ibid; 1749. ^. og trebjr0fli|| 
1762 bbfonimenmei) n^e %\M% «f «))rQffj|bt EHchfen ^ 
c. M. Oliik. o»erfat paaSi^bff »rt Frid.Gerh. FoA: jtjui 

1731.4. OflWt)Ludolpb.CoBr.Barguin, jt^0l|.i75o.| 

t)attmarfc« Sligej ^ipork. Sl^^n: 1732 - 35, 4; 3 Tom 
igicn pplagt 1753. 54» Uem 1762. d^. 4, ^aa Zplll 
overfat af Richard» alton. 1734. ie. 4- ^ * . i 

Synopfis HiftoriÄUniverfalis Hafii. i733.ÖtSafpiu8 ingva 

Lipf. 1769. g. £)mfat paa X>aii{! 09 for^gre mcbii 

^ (HBigetiBoPööfN. Junge. Ä^Dn, 1757. famt obgiNl 

it9i^ tatin meb ?iH«9 af BemeKe Junge , $jon. 1762. ft 

St 09 ooerfat pait Sngc(fF , og iraa $9l>fF* '9$rL 176$. | 

Compendium Geogi-ajJhi», Hafn. 1733; g. & S«piiv^ 
Öpufcnia Latina. S.EpiAoIa iniaad virum perillttftrem, aacti< 
Epift. 2da tam 5 llibrisEpigrftm» Eptfl«ad Burmannni 
Lipf. 1737. g. Epigrammata igimä^git^nc 1749. gj 
Opufculoruin Latinorum pars Altera. o: Epiftola t«rtia ci 
'6to Libro Epigrapimatum» ingvo. 

fBerani«959e«g5cjfriodfe ÄI&oa> 1737. i757 8^ SPölJpl 
•Dcrfat iWJ. 1753. g. ^ . \ : ' Hoi '459 

fteihitdig SirFf^^OiPorie. Sfl^n- 1738. & X740. 4. Vai 

"^ Spöjf o»etfat 1749. /' ' , 

kr^ttinidige ^(trM OS ^c{e<r< fammetritpete J^t^orkn 
' Si^m- 1739. 8. a Tomcr. f)m\at f aa Spfijf-ibid. 

^ . 174^-8- 

Jkolai KlifhiS it^r fiibterrfineum. Hafn^ 1741. 5. Edit» 

Auator^i745. ^. Vaa©an(f oöetfat.ibid. farameSfftr. 
^ ' $aq ^rattjf i^cö Mäuviilon. ibid. 1741. ^aa »Ooliatit^jf 
i; Graveiihag 1741. ^aa gnjelftiotiDott 1742. ogpaa 

btn jietljf c tä&ifloric- S^m- 1747 4- ^ ©tlf. O^erfot )»at 

r SptffafO.A. Dethardiiig. »Uo». 1747. 4. 

kmlftt tanltx. Äli»n. 1744. "S- 2 jDerie. öm^atpaa 

r ' $9&(l^i)rt Richard. Jeip|.i745» 8- ^qa gran|fw& Roche. 

^- Äivn.1749. 3. goruöfn 2 anfrre tpbJFe 0»crf«ltdfff. 

f S^Dti. 1745-8» 2!DeeIf.. ÖDerfat paa 29»ff. ibid, 
I 1746091754.8- 

Hcrödiani ,{)jflorte fortattjFtt. ibi(?. 174^6 OJ 1754. 8. ^0* 
T9DI! Ot)erfat VCÖ Detharding. 1746. 

iRintte poetifFe (5f rifter i en ©amiing. Sl^un. 1745. 8- gm 

' «gct mej) gruc a C: Nordenflychts %\t OflgCl^nCt. Jbid^ 

1769. 8- ' ' 

SbaiifFc€onioelwr« fltg^Ccgtengdfe. ibid. 1746. 8- , . 

Sort iBftfl^tifnlng ot)et ben rc9ic^en^(! Ötj^g^SMe, inbfer^i 

*et FioPen^aDnfFe ® ibf n|f ab<r« «el jFab« «Frif (er. Töm. a- . 

p. 385. et «»crfftt paa J^bjF. SffitJmar 1749* 8. 

Orado partntalis tn Obitum Ff id. IV. 173a h«bita« & editt 
I Hafii, 1747. 4. -' ^ - 

IbanmarFS 09 iRorge< ^tv^^xM. ^ntf^rt i bet ftaifnlatny 

fFe 6d|!ab« ©f r if(er« 3b{e tom. pae. 91. 
j!)i|lotif!e / pplifFc / pb^lefop^iflt 03 motalfFc (gptfUcr. 9!m- 
' X748 — 1754* vii 5Cwle. ' «Rötal* ^ t» '"^ 4.60 ^ol ^ I tSt9U\flt Saftkr. ibid. 1 75 1. g. ^a$t)li(F Merfittc iii 
175 1 09 1761.., 8. SIcnÄ. 1769. 8- 

Cotijefhires fur ies Ctufei de la grandeur äes Renuunf ,L^ 

Lettre fur Mr. 4'Archcnholdt8 Memoire de la Reine Öiriq 
ne, ibid. 1752. 8. ^ ©aii|f «jcrfat 1(lf F. CSAJ 

hau. St^n. 1753. 8. 

IKemarques fur quelques Pofitiont, quife trouvent dans 
pri^ del Loix. Copb. 1752; 8. , 

Spruöeii togle anbrefmaa Vieccr, fom t m Samiin^ 
/ ubittjne af Wille Höjberg mitt Sttd: ^abcnlat 
(Samlinger af rare trpftc 99 »trpfte $ir(cr. Tom. 1. (! 

^ HokHoj. Eu.) i 

HOLK, (Hcnricus Ditlenis) J[mt Hl G^ffr«< 

.jf^Aiit S<ibcr t)at btn (erammdiac i>T. Henric Holk, fom 
ficifcrlig gii0<'®vftt)c 09 ©encral, ^an^ 9)}pt)er ^nt 

borg Krare. {Hltl jd» tiUiae ttiet) fttl iBrobcr {)r. ChriftiU 

Cbi iftopber Hplk blet> 1 676 natnraltfrrtf / fom DanfF OrfMJ 
4)ant»ar gtftmcb Mette Biile, en S)0ttcr af^rSc^nBille||| 

StuKtigaartf. . ' 1 

. SFriftet. 
Philgmiiifcii Derbeutf^cr Sv^onius. Sopij. 1653. g. (K) 
HoLK (Johannes) %%m, fotti l^at tnbrcttct 3lMri»fll 
Cotitoiret^ SnPalter titfist mcb And^ifed. ' ^ 

efttftet. ^ 

{Dc j((09c< o« SaatKgei eptiU Siw. 1752. 4: ^ 

^ Holm (GeoigiuÄ Tycho) gob 1726. 3^tt.i jtoni 

IRpeii; l^orM<'?{«»<t ^ir. WHif Goa(ke Holnvcr ^Jtfft 
1743 bcponcrebe fra Obrnfe Qpnuiaiium. Cftcr ubfiaiMi 

' Examipa Pbilorophicuni os^Theoiogicum logbC ^as pf cfMl 
IRcbinRCQ / 09 WeP Alumnus poa Borchea Collegiuno. i7S«j 

ici^e ttl Upfal for at j^cLuu^ttin^ x75iiaiitilfm9e,Riii 

UH 

Hoi », 46 1 II « * 


^ i famme »at, <ffer Äonjl* ©efotittfl, ^tm^lffbm, fyt 
|ielpc 3nb69g9Ctne UM m famnitflet) ^raffcrcll^( #9#otiu 
p[mJ£>imh>nififX^anttdiMit^9tr^t>mm, O0reifici754 
bi tH Wfi(A 09 |tl>ett piöere. 1757 hkt ^an Doa. MedkiiMi ^ 

il>fal, OS ifom famme StarttAa^e til Jtt06eii^aini meb bct 

ifirliflflC Teftimonium af Linnaro. 175S giot(C|aneB0leiff 

l^ncfi^ ® ioAanb , Sven 09 39D<^nt^ # fi^t atiisMfffeSSonDctf 

ifafrillet) Og Slatttitaliet. 1759 6fe» Prqfeffor Oeconomiae 

^ Atnphirbeatrnm paa S|ärlpttentor9/ 09 Da laiif for Dibere 
^(ectioaere fig , Pob fc^rbig at tMfe til (EoieianD , izbt ^a 
' 15 ©ept.^elMeaar 1759, 

ertlfter. , ^^ 

iff.cJe Ventriculo Humaoo. Hafii. 1749, 3, ,^ 

k|]ues Metnards 2lor^mQber^®foko9et^^aS!aiiPf*S|9i. 

f 1749. iJ. ' .t ^ ?■ '. •: J :' • " . '^ I . 

iodromnc Flo«e Danicst. Upfid. 1757% 4. i/? ^ v ^ 

^HOLM (|af:ötnttNicölaO ;0«W«Co«eff^ '' 

Ijiertt foraSujifcÄ. 

>;. ^ «f.rtfttr.- , , ^\ " ; ^^ 

Ktrdt. pratoria de^ Prxceptorum. inftitutioi»! Gei^dtu Sora \ f 

'^^ 1553/-. ^' ..,-.: ■'■ . . -^ ^., 

Holm (jÄcobus) g0> 1543 1 ®ttot97^w |anf*jl 
Mr Rcöor Schote, fm Vw^ wr5 DOmtttfeiir osettöeiij 
^S7Mrt 85tfföi> t aaltorj, |»or Ja» DiDTiöop. ajSRafc 
bMri ®an9e«ift. i-fflfeöElfe, ©ifTDpPcdttT^gcty 1 

|n Lövenbatcks^tler. d. SJ^cV El>fabet Heggelmid > SBota. 

be^et Ped*rHeggdtands JDoCOT af 9li6e, 

^ ...,:: Öfriftet. .' ' / ^* 

>« Virtuie. «raccc. Witteb. 1 574. g. 

hdicium de Exoraisrao. 3nbf0« l thi^ fl5fMo(|. Tom. 4) 

' P«g* 73- ; ' 

^ift. dc Exordimo. ibid.p. 99, (T*, JBp. il».) ./ 4621 Hoi 1 Holm (job«™* Nkoiai) ' -^ ^ 

efrifter. ^ 

piip* de Monda. Witcb.'i599. 4. 

— — de Tempertmenttf & Cocti qdc. ibid, i6oOt 4. ^ ^ 

,HOLM (L * * * L * * f) 

^mafatt S;«ifcr , eOet ®amKns of i)e %mk9Ufai&mtt 

Holm • (Laurentius Pftri), i 

Oratio de Pbilofophict humtns rationis lIbeit*teIi|ibkiU| 

dis inSynodo Dlflege&tia. . Hafn. 1610. ,4, \ 

N Disp, de Prudeotia. jl¥iteb. t6i% 4.. 

Hck-BÄ (Nicokus) . 

0tai'®alw. SH&t». pr45x m-' 

•' . Hoia» (ftrtftisi jacoM) %6biVathmf Im^caa % 

Jacob Holm ut $B«fFop. fRfifte nogeii £ib utcfUtiuibi. 

S fjrfirfst ett. 
Difp. cM (tauAanty f^tffide.' Ucfatii^^ r6U. 4; 

Holm (Pttrus) g0t)i7p5* 5 3«m!y if^tn ffiui- 

iRoJcMdftSopbie Ölgod;ni JJUflJ^r nf ^. Peder Ölgbd,' C " 

iCJToltn t Sti{»ru|^^9b og fomt til r^bsnNmM 1724:. 17 

|B ^tfl) paa Walckend(li-pb? CoHe^iuia, 6i<tt,DC«fNia T 

nus paa-ftlo^crct , 09 173 % SDfa^jlir. 1735 9)nH>fi fNur 
Hetet 09 Vicarius for ®|f cjpctt til ^orjoffe 09 Kftmtfrle^ 17H 

IbcofiriTo): Tbeblogic* Og Phiia%]bf^ E^ti^oirdiiiBtiaa. i^A 
l^itfciig ProfelTor Theok>six» 1^49 DeäorTbao-ogiff. J rv- - ' \ 6Fvif« Hoi 4H if pj ele JEmtiktlone Koneftt. H&fn. i/K?. 4* . 

•.— dc Syllogismojnfinito. ibid. 172^. 4. 

i^pfk IL de Korma ratio^iicndi optiiha* , ibid« 1733 St 

deEiTodbas DIppelianis. ibid'. 1735. 4. 

w III. de Ey9i)g«lio« ibid.^1737-39. 4. 
^vpp^.II; de VitaTiiHQtJieu ibid; 1741 654a. 4. 
pspp.i V* de Chronptaxi A^. . Appllolorufn; ibid. 1749^ 

^ ••1759- 4- • ^ ' ^ 

pctalc til Jorge^ Hees ^ri(li ^t^ilicl ^tfiorte. jT^t^ii; 175]). 

Holm (^h^odpiii») ^Bb i. -SR^rtorj i Svm 173a* 
43un. 4>an«got)cr »«rX^mai Holm, (gtaM o^^^uor^ 
ifofi< S^irurguS famneOeD^ .^a«< SX^obetGathrine von Len* 
Jb-cheii. Sa^be fig f^rft fftef Cftirtngitn , hU». tctcftrr a»t4r 
iP fimi ^mm \>tb Uniw^ttutf 09 fiuDmbe ^tm$m, 
Itiftt ji^en ttbenlant) j i ^^Iqi^^h, mel) ^rofeffpr Friis Rottböll 
I htim^mi» immt Untoerjketct. «fter 3 K4r< ginrf 

16 föm l^an tilbage, UbpoD Examina Medica, f?9 Utt) 1760 

lltet tt( 9Kei)ktt j t»eb @ow ti^vUgeVcahfmie, (H^rfiaii \ 

Sr6;2 blcv NiliKet -tifltgC at mt Oidinarius Pro&flot- M^i*. 
|y«, Hifton»N||tura]is &B9tamccs« 09 M<^ otKtSSatut' 
^flotieii. 1765 TorloD lan €pr0e, bfct» t^irMig . 3n(iit<« v 
M^f 09P|>^ol^lfi9i9lar(utt< (0^ {)r. ^enei al^Sftmii^a^iint^ 

Knt ^^ panneflcipld Samföe jQDtil J767.f t>a ian tm ttf . 

|Re6ciil^(iim 09 hlw SDtmttttt i ^caorol ^p%muu 1769 
|(at44Xaiit)i , . . 

©pVifitet; 

lim Afiagjdi;$t9 tKoS 1Bni9 t^t^ ^^nMfra^t Sl^im. tf6i^t» 
t«t( paa S0118CM g^ftfdt^S^ag. 6pr0c 1754. 4. \— SRtt / . 454 , Höj 

.^ ""De i)b!h;atK)ne tJ cddirtndök Prmcipitm ^^ctstear;, Berg: 

■1754- 4^ , \ 

Prolufio . de rebus> pr«daf egeffi s nonrims Magiritnd? nem mig'* 

na & bono PrrncrpicoiTciHantibirs» fbid^ 175 5^ 4, (H*.) 

'HöjElt G^'^^'^ ®ar f»rj! aatagttr jmn' Semintiift ^e^ 

« Vttifr (ntkt)rgiet^ 0$ P Btefr iAMi Alioinnot Qtoa Boccfatt 

CoUegium» . ' • ^ ' 

' SFrtfter. 
, , Disgjy. ITT^ deReCgione Gionraiidbrum natiiraR.. I%fiih I755* 

I7SÖV 4. 
Jans Grönlandkf SpwnieiT Frms; ibuf, 175^. 4* 
— r'— . — — SpecimenxFofterms; ibid. 1757» 4l» 

'HöjERCJpliannesJ 5Jar AluiTmus jjraa Borches Ojfffr 

»9®ttf« ^tJfr. ©rte 1737. ©(«rgift mtb-Cathrine Are- 

. ftiider. Om |(Rf« ®a9t til 9(alBQrg og 9SSi6ot} 939e» Svtäisi^ 

€5f riftet. - 

Dispp. TT; de Legfonfr folmMiafrice» Htfh^' 1704 &i 705» 4. 
£)lft?f(öreferfi:afBarfdef CblfegioMoralL Ä5W^ 174a. 4. 

, ' HöjER (Ly<ter) gjor l«n(je.$5eirtent i Äfebtn|flwr, ^ 

, Wev 6rir(i( »rtJ 95f gert Corrrcfur ^ öt)erf«ttiitig. QSIeiy 6# 

fc^SDegn for @rci?ftige ^m^^i i Obi^mtti ^m^oxb, W 

|ao Rogtc 9ar <fur boDc. 

: ^ efrtfter. 
©m l»b|Fe ©0t)riingf'©flnö8 fortaRJfrt. iRl^tJ?. 1738- g. . 
kfcrpeigcM tommtt»iW'5Ba8 firrtanffctj ibid.1740, g. 

;' ' J, Bernt 

Höj ' 4^5 1741. II. ., 

ftaiiMtg (ifflnrereiAc SBctmfnittflcr/UDgiDne af ^anl SufcSo- 

phia Amalia Höjers. ibid. 176 1. 8- • 

* HÖJER (Marcus Haggaiis) (£0 ®«tt af ©fHcral^Ätig*» 

€«iiniiitTaritt< Hans Höjer i Si^benl^avtt* 1767 bleo t£an(cf« 

ik ' dtaaD 09 ®ecrctfrer i Qcneral ^ £atitt)(eftnct^ SoDesio. 

f Z769 SommitCtrtt i famitic goBegto- i77q3ttfiiM SKaak ' 

©Prifter; 
' Cenie, rtiCoitio^ic 1 5 SKctcT ODcrfataf Sraofl. S^ton. 1763. g. 
$;« fSroK om SBonbeffanOmi og Sant)^.{)mi^|iolbiRScn< . Sorbc. 

HöjSGAARD (Chriftianus Aiidre*) ^at frr(i€oil^ 

tettoc i eiagdfc. 1669 6((i> g)^agificr. 61(01 dicctor i Soif 

ÖPtiftfer. 

Disp. ^e^ethbdo* Hafii. 1665. 4. 

•^*-. — Obfcrvationcs pbyficXi Met^hyfiae, Logicat. ibid," 

' ; 1665. 4. . . 

«--^ DeLegmmoHonorumftudio; ibid. 1 655* 4. 
;;}?pbes finea^va,, fiveCaligo Nubis äjib dicix lacidx in De* 

daratione Judicii D..Valerii Maccionii odenfa per C. 

A. H. Hafn. 1665. x2. 

9(ti(tor mcnci at t)(rre^ctHaiisWandai^ fom oOnte (aa» 
te Höjsgaards Siatpa tcrtil/ bti (^an,<nDBtt var tian« £)i< 

SxiptU (Pr.ÄA.) 

HöjsGaArd (Janus) gab i 'Uax^mi. <i?lct> oiii^ 
ttent 1737 *cöd »cD acobcimet 09 gamulu^ v<ia SlDJicrct 
1759 ^j^K^f ^c^ Smttiitti Sith t Stebcnl^aDii. 

^viif 09 aiifica<)kmafbanf!eOtt]^09rap^te. 5t^vn 1743. g. 

Accentiiei^et i§ laifonaei-er Gianmmtica. ibid. 1745, 8* 


.J. ./* 1 - < 456 ' Höj Hoi 

%bclig Sntearal JRtgttthg* iWd. 1767. g, -^ 

|Kn|iatig rtl De» acccntuerrte ©rainraartca iUd. 1769. g. 1 

, HoLBERG CLudovitus) g0^ t iBergen 1684. -^ni] 

Ärime, ^a«« SDJobcrcn jbottcr*©D(tfr af 95iflPap Ludvig MuntkiI 
l ©erften. i702t)cpoiKtcl)C |on ftaiBctgcö^ (5Wc Cfteti 
BöjlantJne Exf.mina Acadeinica rclfie ^an til »Oottanö, fi^ntcK 
ter et Slat^ forleb lilbage; menretrte bcrpaaHI Sngctanb/ l^i 
Ijin op{)blbt (tg t 2 Siar. S^cb ^an6 ^ianfoftifi 1708 Md» h 
/httxoa ^t rcife til ®attn meb €tatl*9laab Poul WincHi 
©an Andreas, fom (töeii blcD OW- 170^9 toiti &«« ItCIB 

Ijicn / 09 . 6le» Alumnus p<\a BorcKes Colkg ium. 1 71 4 Mct 

^ Profeflpr Exnaordinarius »et) Ätotcn^^a»»* UniöeVjiCft Rcfc 

fie berpaa »eb ^te(p af Rofenkrantzes Sti][>endium til ^oDduDf 

(Stanfctig og 2ftalicB. 1716 Fomf^irm^ oj.bU» Profeflbr 

Metaph) fices 17 1 8. 1720 Piofeffor Eloqvtntisc og Afleflbr 
l€onfiflo:io. ®tt^eK9 Piofe(roi' Hlftoriarum.og 1737 Qy»- 

ftojT UiTiverfitatis. ®iorl»t ImiMÄ(il) 1725 ett Oteifetil 8t(^ 
\for l^an< <?unbbeb< <?fpli) oa blc^^lJtnferen ooer i ^«ri^> (tm»: 
f ra b«tt 1^2 <^ föni ttlbage. i747ble»'^an(a^Meti ^t\tl)mv 
^Stattben^ og ^\^i ®9H Q3mup meb flere ^om tit^tjreoM 
f^aarbe i ©iceOanb oprcttrt til et- QE^aronie ^ b^tlfet dt^m In 
geirebe til Gorae ribberljge !Bcabemte ^ forubea i:%ooo SMt. * 
/taite, oj 16000 SXDlr. tilipEiffelije3omft»ertUb(l|>f K* ^ 
jb«be4i§ift 1754, 273IM1. - . 

..0frtftct. 
Snfttfbuction til be eitropo^ijppe StigetI ^iflortc S^i^n. 171 1 H 

' : ,1728. 8. • / ' ' 

Sslanfl (il be e«Topa?ifF« ^taferi {)ifiorie* ibid. 1713. g^ '. i • Hoi Hm . 467 

^oatKt €o((fciae{; Dg OWr''6eitcterer t bci D^ff e CancfBk k» 
Dttn^ SRoöctr gnic Hclwig wind , €B'2)ottcT Äf (gtaM^gjoaft 

h amtmanb Chnftitu Wind , pg ^hc Elifabcth Juul, jjjfe» 

Ibtfi «{fefito i CanceOi^^oIegio 09 {)pf atrtnu; DmftrrSc^n»' 
^fcmeret. i755Äammcr^m, pbcB ©imtmr i ftct Äöngt , 
ikaeral$#ai!it. .1766 3l»bf r af ©hunrttoge. 1768 ©o 

iNft mei) JSt> Charlotte £iiliAbet Henriette, SSMTimeffc von 2|lliy 

l^tioSettxläris^leM^ritis flirpis Oldenburgic» in Ixtefo») . 
, m ptibLTco & fieqvemiffimo confedu Societttis Regise 
[ HÄfnienfts ha*bita^ Hafix 1751. 4, 

|5etijoSak cfoet ©r(Wiri»9 Loviie. ibid. 17531, 4, 

'^^HöLSfElNT jojohan <jeorg vou) gatfaliW lii IK^jfort* 

k- g^b t\l ^id\kn\am 1661.16 gtbt> ; ^ai $on«l. 60* 

\bXitf Dg PräciesiJii Caliegioiie CuriueyangelHpromovendcK 
U @mit ^i% 1. 9ktb gr. Ida Friderka Joachima von By- 
fow^ a. 9)^<d Charlotta Amalia von PhiTeii , ignfe 4f ^ 

IRral Juft^diolteix s>^ t ;!Ki0ben1^t)« 173^0. ^6 £X(* 

\ €fFt4f<cr. 

Bc^inte ttnterre^8Il(| nitt.^tt •»- 1745* t^ 

^ HOLSTEEN (Hennannus) 

kffattini Mm&i Sobioqvkdö Pasitone jefoiOk-ifli, l^t^^ ' 

^aa©awff mtfot. S|itfri. 1647. «- 

HöNE V, HÖYNIUS CJö^ann^s Manhiff) ^dVi ffti[ 
kf ^)»or fiaa« gaDtr SSiat. Mads isTieUen Höne ^av iXf<l9r> 

Ibijic ii^gfe %)r «OcnldoMx og nD^a» f0lt<;aix ftiia« l > 4f8 Hoi 
Holigert Pani Epiftbia flid BuUnanliufn tl fatf! fr^Fft Joorni 

Litteraire for v 1737. flm f bt bcmftt ijnbt 5tbcB&rr f« 
iammt%ax, 09 omfot ))aa S^aofF. S||>ti 17371 >. « 

Fafcicuii novoruin Dialogorum trans Albiin. & Dialogna 
primus dfi Societate Indica Daiiorum. Colon. 1728. g, 

9amme 9(ar ifM DanfF ubgivct nnber Sitoi : ^lii| 
«f abfFiOige ®amfaler , I^Mbne paa ^in &ibf &m — 
8- X)berfal liaa tpDfl famttK Star. 9(nt)en @ainra)d 
imeDem mnbt$ie(inienbomi)r4@|>ecic«. S^\m 1722. 
8- Editio ada meb li^t ^par^nmal forbrbrct 1729. 
IDatiAiarK oj SRorgei 93ef!rt9clfr. S^m^ 1729. 4. cr 
optagt ogr forbcbret unb<r %iu\ : .SatrmarK 09 Stor 
. geiftligr D9 »crbÄlije ®tadt. ibid; 1 749, ^, 09 trcbie 
1762 fibfommenmeb ni^e SidoEg cf^xoit^ot Enchfen 09 
c. M. oirik. o»erfat paaSpbjf »rt Fdd.Gerh.ForrjHin 

1731.4. 09 WbLudolpb.CoHr. Bai-gum. 5l^t)(|.i75o. f 

Ötttimarfe» 3ll9c9 ^ijlorfe. S^m 1732 - 35, 4*-3 TomJ 
t9icn pplagt 1753. 54- Uemi762. (Ij. 4, ^oa^pbfl 

OWrfat af Richard. ai(0«. 1734. K. 4. " * . 
SynopfisHiftoriaUiiiverfalis Hafii. i733.&Sa(p]iäs ingvo. 

Lipf. 1769. 8 Omfat paa 2>aaff 09 for09fe mcb» 

\ (IIHigeiSiBÄg af N. junge. s^n. 1757. famt flb9it?<t 

p«a tatmmeb3;itt«9afBcmeifeJunge, ig^vn. 1762.8. 

(Er 09 ooerfatpao. Snaelf! ; 09 p-aa SpbfF* i8$rL 17^(4 

Compendtum Geographiar. Hafn. 1733; 8* & S«piiv^ 
Opufctila Latina. S«EpifloIa imaad virum periiluftrem, anctioTi 
Epift. 2da cuin 5 Libris Epigmm. Epijfl. ad BarmannuflK 
Lipf. 1737. g. Epigraminata i9i<iidb9it>ne 1749. fr 
Opufciilorum Latinorum pars Altera. o: Epiftola tercia c 
6to Libro Epigra|nmatum. inSvo, 

IRtntnt^Jiti^tftxiHlit S^W^ 1737- I7J7 8^ tJö^I? 
Werfat. ibia. 1753. «. ^ / 'Hoi '4^9 

^mhrtelig SirFt*^i|!ojrie. St^rt. 1738. & 1740. 4; ^m 

\. $9J)ft omfaCi749. ' ' , 

fl5ewninidige ?BP«iiM o§ ^clftt< fammriritprte :0jfloricr. 

Ä&»n. 1739. «. a Tomcr. p^ftfot |>aa SjUJI.abid. 
, i74i* 8. 

ICicolai Rlifhtl Itcr fubterraneuni. Hafn. 1741. 5. Edit» 

Auator'1745. ^. <PiaaSDan|tomfatJbid. f«n»me2(«r. 
* ' ?}öq StftttJ! t^eö Mäuvillon. ihid. 1741. ^aa ^eÖanbfP 

Gravenhag 1741. ^aa ©i jdff tenDoft 1742. og yaa 

®wnf!. 174^. 8- ' 

.'SXn löt)if!<J&iflom. S^t>n. 1747 4. ^SDtlf. öwr(atj>ttt 

^ ,?P^jf af 6?. A. DethardiiTg. %\m. 17/^7. 4. 

fiRotaljfe Sanfet. Äfiw 1744. *«. 2 SDcrir. ömföt paa 

" Jpbjl^fcet) Richard, fcip}. 1745» 8- 95<?a 8tan|f t>eb Roche. 

-; Äf>t)n.i749. S- gorubfn 2 onbrc (^>t)f!e Omf«etdfeT. 
; ' ^(Itinber j og 6er0mmdigc 3>amer< fammetiUgnebe ^i^orier* 

Ä^Dti. 1745.8. iSDeele. Ot)crfat |ma S^tf!. iWd, 

1746 09 1754/8. 
: ilcrödJani .()jflorte for&anffrt. ibi(^. 174^6 og 1754. 8. ^«* 

' 5;9ö(! Ot)erfat t>Cl) Detharding. 1746. 

fRtttlÄe pocti(!e (Sf rifter i <tt (Samling* : Äl^tJn^^^ gj»r» 

«gce meb grue R C: Nordenflychts ö» og£<t^nct. Jbid. 

' . 1769. 8- ^ ' 

,-£)att(!e€omocUfr«fnj?95cjfcrn9clff. ibid. 1746. 8- . . 

j^ort iSrta^nfning ot)er Den rcgierenbr &t)«9'®9(S^/ inbfarf i 
ief !i0pm^at>nfFc ® ibr njf aber« ©d jf abi ®f riftcr. Töm. 2. 
p. 385. €r «mfot paa ?i>b(!. 5ffii<mar 1749. 8. 

Oratioparentalis in Obitum F«d.IV. 1730. btbita, & edi« 
Hafii.^ 1747. 4, ^ . ^ 

jDonmarf < og iRorgel 90C'{)if(orie. ^ntfarf i bet fifbenftai»^ 

(!e ©d(fab« errrfterfi sbJetom. pae. 91. 
i^iflottffe / polifte / pf^ilefopf^tfle ^9 mora(f(c <gpifUcr. je^»ti« 
' 1748 -^ 1754- -»• 5D«lc. ' ^otal* I I 4.60 » ]^0l \ ' 

1751 09 1761-.. 8. SlenÄ. 1769. 8. ] 

Conjefhires fur ies Caufe9 de h grandeur äesRemtini.Ufl 
Lettre fur Mr. 4'Archenholdt8 Memoire de Ia Reine tiiri 

ne, ibid. 1752. g. fJioa J>««j! wcrfat laf F. & 

tian. $^pn. X753- S* 
l^emarques fur queiques Pofitiont, qui fe trouvenc dani i'i 
pri^ del Loix. Copb. 1751; 8. , . 

Qpruben to^Ie antoe fmaa Vi^m / fom i cti Samltiit 
/ uDjtDne af Wille Höjberg: uttDcr Sitd: $i»&eii|a»iil 
(Samltnger af tm tt^lu 99 utrpfte 9}icc<r. Tom. 1. (Ti 

' HolHoj.Eu.) 

4»Aiii S<^^^ ^AV t^n ben^mmdifli {)r. Henric Hoik, fom 
fietfcrtt§ 9li0<'®rat)e 09 @cneral/ ^ani aSoDcr Srue Sr^ 
borg Krafe. {>anicto liUiae itiet) ^it 9foi)er {)r. Cfarifti 
Chiiftopher Hglk Mei» i676nat«ralifertf / fombanfE 0r 
«tAit^^AT gift mA Mette Bille, en 2>0ttcr afj^t-SreenBille 

Äiofr jgaart* . ' 

SPtiftet. 

Philqmufen t^rrtCUtfc^Ct Svetonius. Sopj^. 1653. g. (H.) 
HOLK (Johannes) «jcnt/ fottl ^ar UlbHiM %Wl 

Contoirct^ Snpalter titfige mcb Anderfen. 

Qftrifter. 

flD< iKfoge^ 01 JDaatHgct eptiU S^^ti^ 175^* 4* 

^ Holm (Geoigius Tycho) g0i)i736« s^anJ 

igpeti, |^»or^a««i{atxr ^ir* W^\f GoBfke Hoinv cr fJt 
1743 Dcpottcrebe fra £>ttn{t @QmAapiim. Cfitcr ulfi^' 

' Edamina Pbtlofophicuni o§ Tbeologicum lagbC j^as f4 
ffltcMciRCa/ Og Wet> Alumnus poa Borches Collegiun[i. 17S 

rct^c iii Upfal for at j^cLim^uin^^ x7stNittlto«e, ^ — Hoi . 46t 

I / I 

i| { fainrnt ^AT/ crfcr5tonsI/0efolin9/fcAM<i(9lor8e/fof 
|ie(pc 3ab6999(tne UN m famn1ffie^ gtaffcrcabc ^99ibom, 
lf( {ta ^icmfomfi ff^anct Sidf^C^tti^eiibittm/ ogretfiei754 
im m Uf>fai H fjDcn 9t^cre. 1757 6itii ^oa Doa« Aicdicina 
Itpjal, 09 fom fammc Sfortilbatfe tH 5ti96ni^aini meb Det 

||Krii9^ Teftimonium af Linnso. 175$ giot«^ancaiRdff 

Imiitni ®iadlaiii) , S9m 09 ^pOant) , for atunbrcfftetlaiiMl 

k((«fni|<t» Og 9latlirali<r. i7596fcoPrQfefrorOeconomi£ 

^ Atnphitbeatrum paa S|ärlottcn6or0; 09 ba (aSf for oiDf re 
[f erfccttoacrc ftg , fiofe foirbtg at Mft ttl (EaieloaD 1 tobc ^a 
I15 Qcpt.ftcmclbtc9lar 1759. 
i ©ttifter, , ^ 

UCdeVentriculoHuniaQO. Hafn. 1749/3, 

fiiques Meniftrds ^orbcmobtr^^foleoocifdt oaa 0«llff« 5ft91L 

}* 1749. iJ. . < j : . . •: J / , 

»dromuc Flors Danior. Upfid* 1757^ 4* : ^ ^ 

'Holm (lafÄbui Ukoiäi) ^orcr iCMoe 9Mco9^ 
Nt forg»ttRfe«; 

k, X €5f.rtftf r, . ^ 

Itrdt. qratorift de^ Prarceptorum. inftitudone» ftigidiC Sora 

Holm (Jacobus) %t^ 1543 i ®i6oT«7 (oor lanforfi 
tt Reaor Schoior , f^m 9roo^ ovD Domf trftit r 09 enbelit 
rt7 M<o iBiffoi» t Siiltorg ^ |oor ^a% \>hbl 1609. 39 aJTab 
«ttodr^ ®an9e9tfr. i;{i)efO£ife, (Biffop Peder Tfc^geiv 

ri Lövenbatcks §Dotecr. 2. 9)?cD Elifaber Heggelimd » SBOT^ 
iBrjUr P«terHegg<*und$JDoCW of »^^^ 

^ ' ' 0?riftf r. 

I ViitUte. «r«ce. Witteb. 1 574. g. 

laidum de Exordsrao. 3nbforC I bJntfi^ ^l9t^ Tom- 4^ 

P«g-73- ' ' ' 

pift. dc Exorcifmo. iWd,p. 9^ (TA, Ejp. -4».) 

'/ HotH ./ 4Sz Hoi Holm (Job«nnet Nieolai) ' 

6fr.ifter. 

piip. de Mundo. Witeb.'i5j>9. 4. 
. •__- deTemperitnento' StCoclione. iBid. i<9oo> 4. 

.Holm (L * * * l * * »j ^ 

k^n. 1747- 8» \ ^ V. 

Holm (LÄUreiiriosPftri). 

Omtio de Pbilofophicft humtTis rationif llbetltelnibita 
dis inSynbdo DieQ£&n9.;HKfn. i6io. ,4. 
, f)isp, de Prudcotia. ji¥itcb. 1612; 4,.' 

estifter. 
0toi'€5alw. Äl^tMi. pr4'i i'^^-' 

^cob Holm UT SSifFop. fKofk AOgCR £ib ut^tfoiibl. 

Holm (P<!tru6) g^t» ^tqS, 6 3ttnH 7 ?« tn flj* ^ 

f at Fri Wrf^ Hörl«MaiStiöt«*3Dtn*ur I ga'><'ff«l«#«t> r 

|Roöet'idft|k>phi«iiig«Kt;«;23iotitc^ 

«e^TÄfl *a^jpft ®tem#fr t Stfter «tift . gwq»«t 

4if ^tÄ paa \^alckeiidöi-pbf Collfi|ji«itt-i bUtt.lHMI^flf 

nus paa-Sloperet, 09 1:73^ SÄdgijlfr. 1735 *w>(l p«r 
tlctet 09 Vicarius for ®i|?qipfn til *r jfl?fr 0$ iSftmtctc./ 17 

f^ofiBflbjr Thebl^i«^ 0ji Philo%?h};;fc Extrtardii)ari;i». i^. 
tixUHi Profeffor Theologi*» 1^49 D«aor Tl^eo^logiie: 1 »,\ eftif* .'^ 1 y| r Hoi 4H S>isp« de JEmuktlone Hoiieftt, Hfifn. 1^26. 4* 
^«.— ^ dc Syllogismo. infinito. ibid. 1727. 4. • 

^^PB^ ^I» ^ ^Torma ratio^nimdi pptiitiav , ibid« 1733 & 

-■» ' i ■■■ deEi-f orlbtts Dippeliani*. ; ibid. 17^6, 4. 

iXJiispp» III. d€£r9|)g«lio«. ibid.fi7j7.39. 4. . , / 

pisppv.ir. de VitaTxfHQtJieu ibid; 17410^41. 4, 

©«ppijV» de Chronptaxi A^^^^iAppftploriMii; ibid, 174^^ \ 

jr ,.1759. 4. - ' ,: : : . . ^ ^ 

iWtol( m jörsefi Hees €&ri(lfc ^ifedftl J£>X^9Xit' Ä^t^li: 175 1 

\ Holm <?:^()dpiw) g«b i,- aRprtotg f gtjen 1733* 

>stjdci( Sginirgat fanunefleb/ J^a«< 9S^obet Cathrlne von Uih 

^(k-cheii. Sagbe fis fötff tftef S^lriöfgim ^ (dt). tcrfftrr mm 

Ifm fiMn 6fiii)Mit teb UntmpteM/ 09 fittDmbe dfieMcmen*, 

^ SKcijle jiboi «benlQRt)^ i Sf Is^fl^db. itict) ^rofeifor Friis Rottböit 

M H^^ft^<I|<jl$ .^<r0mte Uiil»i»iiteter. (£fiter 3 S4r« Satf 

^tefe t0m N" tilbage, Ubflob Examina Medica, iJ0.i)i[e»i7$o 

[TaHKt ttf 9)^ebteo$ t»eb ®oxj^\ ribbcvUge 9(cabfmi<, ^ lm \ 

' %!76^,hkV Nlfiflrl ^lÄigC at mi Ordinanus ProMor Mf{^- " 
ciqsr, Hi%»:^N]|turaHs &Bptam^^ 1^9 )[^fc Otlt^ avatut' ' 

4)i(ioTkn. 1765 fwlob l^ati ®pr0«f B|ci> »irfdi9,3ttjlit<# ^ ' 
[ Wt^f o9W^o(blfi^i9iarbntti |oS ^r. Setieval^Stbmir^dtSiitite» 

i flMt ^OT pani>efl<ipld Samfpe i^btil 17677 ba l^iin tm tji . 

Snefecnlami og 6lco birecttttt i @co(ral ^ofl^Smtct 1759 

@p'tif:te«i ^ 
iöm A«agitliisiJ9 beitS 58rM9 wb Ä^Bbflfro* . $1^. 1761^ 8; 
S«te paa $9ii0C9J ^iebfelf SDag- 6or9C 17^4. 4» SRtt ' < 1 4^4 Hoi i I . N ( / fRn fixMbtt^^n paa rt anfecKgt hotanifl ^Bonrf, «sNr 

tul : Fungi Dtnici , ^ataf Dm farfie ^ect [nart t( 

t)cnt<<, ^ - 

HOLMBOE (Otto) %^ 1710. i?7 SDec. I 9Sa(ta[| 

«flgerf^uu* (Stift , Jt>or |on< gabcr ^r. Jens Holmboe 

9ral!/ ogtt^ticSProtfl om &tfn09SSalMr<9)roi>fif(. 

tcr foregaambe privae ^ufftftndtion , i)cpo«frct)e ^aa 173J 

JBItt) bcreffcr 1734 ®O0nc$ra?f} dl Slggcrä $r(r|1egt«lt)i Sioi 

1742 tiUise 9i!k^$r<r(l t>eD^ agcjerj^ttttl 1760 DoSj 

^ Theolog ijp. 1762 ©tift* Vro»iVi €&ri(liania f # ®#an^*^i 

lii. D9r 8rcfftrc« Sirfe fdmmclit»;: 1766 9)tcMnii i Mc tn 

licmfFf £«rtt Stiftok Qift tncb Maren Ancker > ca Cot 
Meteteim Theolog. de oiEcis boni civisL Hafit, 1760, 4. 

ffftkiftu fc( 1^^ 3ff(fiiMeffe fnm ^x^ i (SfytifHmxa. 1761 
£>m SiMTbirttgeM Sorftetring i SRorge. SaDf^il i 9C^9W 

ffe^agaiia. Tom. i.p,i25. 
£)m 9lgger^Hti<®ttf«£)yfMi(t«g^ajr(ilriiig. ibid«Toii].| 

£>m Sntgt^^o^er. ibid.pÄg. 175. 

tiCiQ og anben Sotb^DtMg t {(ttui^olbiiingcii, 

l€|>H({iattfti 1762. g. pag. II. ' 

Kniitirrtningerpni nogle 6lag« ®irb/ fom brugt<t gtorgcii 
P«8* 99. (^^ Oe.) ^ t 

HoLMER (Brtsmös), J5oen^e t Sioffl i^obcrtlfb! 
^ ' emi f uv. 

Cm f BiyHtiigg^SitSrif en< Öpfomli* 3ii»fnt 1 occoii 

SKggajtm Tom. 4/pag. 157, * 

Om at {i9at< 95i9ni)cp®irfiiM mtb ^x^b^SSimu iUd. p. y 


3:>m\fittbni H tim^mni %0tUbtin8.' Md. Tom, f. 
pag. I2|. 

Holst (Georgius) ^ogpanMor t «u»S«fa»i »^ ©Jtifter. 

XriumphusNuptlaU» Danicus. r. ©ffc^rdfinng btffQSdfajtr* 
Chriffiani IV. mit Magdalena' Sybilla. jtpp^ 1535. 4. 

Oartirae paa ©aiiff. ibid. 1537. 4: 

»in» Midielfen Mofcherofchs aftanW(og OMI «»^fStlflf/ 

?P»rt)aB(!rt. «^»ii. 1645. g. 

Regum Daiiia; Icone», ibid. 1646. Fpl. ' 

engelir g»fmoria( om Vice S07 af 3riai»b Wm9S<t,mm 
. .of €:antfI6nrd »aK^u^ser , Sonm af (gngflauö ^^Ii^ua.' 
0<t K. af ^oDanbff paa SDan|! uDfat. Ä$»n. 1 649. 4. 

Oecpnomiji nova, incrnpc ^HUJ^ol^niAgJ «pg oa «fltiCttU 
tur. ibid. 1549. 4. 

«»itg Frid. III, ^iMnj pa« 3«IaB5(»9 gtrr«. ibid. iSso. 4. 
MöistAS* * ♦ j» * ») 

CmSHof^tntsmitti, mDf»rtiMcowmf(!<IRagaiftt. Toro. 

' i-p. 149. " • 
•o» SrarpcSDRgtl og gijFreie. ibid. pag. 1^3. 
, Holst (Petrus Nicoiaus) $8ar « @f ifr«»ii af btniio» 
te 09 aerBRiindigc ®at|«SRaöl) Hans Gram, mrn lob {19 iRe 
■J^an* gjaoD rtgitte. .^an »ar fflö i «irttB^aBB, ft»or ^mi 
""^^ »ar ©r^n » SRaalnr paa bm Äongt. ^ro»iaM«@aart* 
1730 tlttj ^an CapeOan fil $rmi(att« Sixh i ÄiebenM»- 5J«t - 
M 6<ga«et og ^aooe (lor tmb «f Jil^emt, mett Blt» *«« 
mt mrt) nogle fcparattfitjfe ©riUtr, mU ^m « SBeftjtu 
«w'«9^eb Dttxtbt 1733. i40e®Mbtt9eftet£«ntt«t«, ba^aa 
'ffoiäig |)aa ,fr«b(ft(lpl« fa9b^-(1| 4»f jntb eftiftfjlolta. 7I « » 466 Hoi 

f ntt>otW P9 txxm f^« «"< ^^<'>* gomtoioilflftBMa t«a 
®Bttba«5rim(at«n«fl efter,. Da ^m 6cj»nMt atpwö1It igi», 
jM<nlif'til3B5>9an(» i<Eot 4.ai-, ,3mibl«H!)6l»aRa3.Jeri» 
Olrog ^a^n fom €avrilan abjuugtvrt, bcfenöcriig for at irtira* 
efrlftciiolen: ^<ttl>a |an «It meeKog me«re ^cnfalt »il Un» 
nidittbrtrt, blet)^ancit«mfortn*to»lle.SRrt, ogftmtlt» 
«alb i>9 Siortd p§ «atibrt fbröiift, ^»««ro ©om M<b W««^ 

Dcn 5 ««br. 173 5- ®»''<<''* ^"" *' ""*""* ^*' ^'^^^ "^^ 
U uöen fot (it gatxmlanb, fTal ^an inrt en jlag« Sillai)«l|e 

i,<eretommmtUgRi6«, oj ö<r pti»a(im «nfonntKt »««. St 
lan|I«tntimi i li»«- - 

Ifetötnftn Äbrt öe«fedi(jenKichardtBdxt«rs@<^rift: ©ie»»^ 
rm Sitt^cin alltn ®tcfm. »uDiOfl. i739- 8- 

' Holstein C^dolphus Johannes de) ^At W ^ol|t«l? 

»bcllmanb. 1649 «ific tH SBiftenBrtg for at flubne. röjj 
fiit» g»eöltm i Htt frustbrinscnöt @<Wab/ unötr 5R«M,af: 
!Dec 5cUebte. 1657 trog j&an tilSoree, fom |)of«K(lctf« 

^Crtug Chriftian AugutI: of ^OljlOttfiROtllbOfO. «»N 

Äongl. 6«nf! *of '«aaJ>, 09 1665 iabloi) (ifl i egtepi* «i« 

«r. Ahl -i ^argrne Pudevels. 

Sfptfter. 

Difcttrfus de Religione <?c fummi Magiftratui circaeamjaiK 
Prafide Strauchio. WJtteb. 1653. 4. 

Minerv^alia Sorana. S. Plaufus votivui lionori & eloqvcntil 
Augufte Cbriftiani AUgufti , -Dncis Holfatiat, fimuh^ 
crum Pallftdis publica oratione memoriter illuftraptis* 
dams dicntusqve Sora 1657. Fol. 1 

Diff. de Oceulta Princpum in Infidiis periculisqve Maj«(t* 
te ac fortuna (Cii»*.) 

Holstein (Chriftianus ®r«M fl0^i>'Äi»i«**J 

1735. 10 mi' <S>aft« gaWt m ^X. Joha» Ludv. vontti 

ftein, I 

^ Hoi Höft " . 4S7 Viaab^i SoitfeiOet/ Dg OW'6eiteterert bet t^onfle (Eancf Kte k» 
lapana 3ftoöer gw Helwig wind , €B'SDottcr af «wt«*!Xaafc 

ig aim'l»nÄlll> Chnftita Wiiid , 04 ^HC Elifabcth Juul. fl3lc9 

Cccmerer. i7^5ÄammeT^m, jiDtn ©irccteur i Det Äi^agt 
tecn€röl^ofl'3Iint. 1766 JKiMnr af ZÄanefttoge. 1768 ©o^ 
|nme^aat)t)9 hktf^ofm(^tx^9i3ötonmq Cafoiin^ MathU* 

l&ift mep JSt> Cbarlott€£liiftbet Henriette, SSotOliefc v<»i 2|ll^ 

iDsitlo Se<:Q]&ris <}eMtritis Hirpis Oldenbtrrgkft in Extero»! 
f 4ii ptibiico^ fi«qventifnmo confefTu Socktttis Regise 
f Hofnienils habitia^ Hafii» 1752. 4, 

fearg^Sflk w«r SDrroiiiag Lovife. ibid. i752t. 4^ 

! ^ HöLST:'EIN tj^han <jeorg vou) gaTfaDer til IKJljfori* 

le. g^Mil SKetfeniagen 1661. 16 %(bu ^Sat jtongl. 6e» 
ieime^aSaot)/ SKiODcv of ^oiiiKbrogc, aflittnottb ^uer SeiiDct 

rVbnt/ og Pr^iesiA €ollegio<ie CurikevaiigclHpioinov^ndo» 
*t0 ®(^g€ gift I. SRcl) gr. Ida Fridciica Joachima von By- 
llow^ o, aS<D Charlotta Amalia von Pleffen, tgnfe af 6# 

f QFcifter. 

i^k^iiite ttnttrrrtimg mtt.Äott. — 1745. Ä> 

HqLSTEEN {HennaiiHUs) 
^ * Öfrift^t. 

ifattim Möileti Solitoqvia dö Pasfioiie je&iÖbrifli^ ^'t^t^ 

>aa©aiiflfin>crfat S|>tfft. 1647. «. 

HöNE V% HÖYNIUS CJohaniÄs Mflttkiff) geM ffU[ 
\tf |90t liail^ gaDer CDtag. Maas kielien Höne I^OV {XfCtOtv 

1 tXc$( ftfgfe 9(a( nOf «IgoMx «g «Dga» f^lgcRi^ fmaa 

©aa ^fti^ \ /' . 468 Hön Hop 

6Frtftet. 
Cflrmeii de natali Jefu Chriftu Witteb, 1550;. 4. 
,Orat;iode Angeiis* ibid. 1550. g. 
Orat. Funebr« in Memqriam Mag. Chriftianl Mörfiani.ibid^ 
^554-/ 8. iTer.Bib.) ^ 

V ^ HOPNERUS (Johannes) f^|) { iRteBetlJat)» 164a. 
6 SKart ^an« %CbfX »är Andreas Hopner. ^att IttijitÖi 

finjSob^rt tpt)(3(ar/ osbUi^fiDen opbragen i Qmi^^m 
moni) Frideric tburefens ,gmu< i Swbcn^a»rt. (Sftft m 
S(arj ))rt»at Unt)ert)tt;mn0 , 6((D ^^ 1657 fat i £t0(eti|a 
HHtf l^mfra ^an 1^60 bcponrreOe. i66!2^rei|i(tt5cftlati 
IkleöimtolcrtlibLicentiatus Juris Cli ÖrIeanSi graafmge i66^f 
9S f om ^iem famme %ox , Imu fibcn iin Xit» ^n i ®ti{^ 
fine @tutcringct, l^t)i(fe (an fornemmdig anmbtt ifaa % 
, mlanhtti ^ifi^rie 09 $oe^en. X)0t)e 1675. :2o ^ttrni/ 09 1 
(iattttntcrcbe fit 95ibiiof^e<|de tit SKcaDemict tilltgaiieD 1 500 JXMr 
.Oan<®aart) yaa dammel Sor» til 2 fJrofeffor SXcpDmtfer/ f 
tnt rr pbea foljt fot 6000 JKDlt , ^t)oraf a $rofcifow «91 
Sienten. 5000 SRDlr. fom et SReife ©tipenMnm fjMr enStu 

qfus Theologiff eOet ?hilofopbijp. fooo SRblt. tll fatti«e fl 

GtttDentete. 1200 tRblx> til grne $irfe i Sief^en^iiv p^ 

xsooSKDfr.ttUeffottisefamtmfieb. ^ ' 

, . ' 6Prifter. 

SttjfiOige tttinjfe Poemata, fc^ Titan Arftous, Venus P 
na/ Atlanfiades. Cbriftianiis Auguffais&c^vfoot^ 
li ere inbfdtte i Roflgaards Delic. Poetar. Dan. Tom. L 
pag. I7i.feqy. (De/.) 

HOPPE (Peder) g»b t ÄteBen^öt^n. ,|?«tt« gaDer er 

Sttmirar^t. Friderich Hoppe. ^an« S)^Bbet Sfr, * ♦ * 

N temvig. ®at fatjl €flncellie?3ttnfet, fiMi 3öfHt^*9la(i& fd 

SlMo^i ^ief}e/SKet , nu tiOtge etati^Siaa^ @ift meD Soim 

manDenr Hoiftes ©otter. -j 6 s \' - Hop Hor Hör 469 

getrajeren/ enffomoAif. ÄJön» 1759. 8» 

HOPPENERUS (Johannes) . ' ■ 

5orflarm9,o»erl)ctl npe ffoijirt/ fom i SRo^infcrHrjSig lob |i§ 
/ fft. ^cljtngaeriöip. 4. 

Horn (Frideijcifs) «Bar ftrjl Ober^SfortS ^rocurotor/ 
Irt^ bmffer 3(M>0tat »eD {^atefie^Stist 175 1 blet> aDjiungercf 
iWJtit5D?cflcrog ®icclBor9eme|lfrrÄwben^<j»n. i76H)ir' 

1^^ meD Stat^SXaat) og ^olitie-aKrlier Tdrms £)oucr. 

Öfriftct. 

MeD<^i<(ru9. $^911. 173 1. g. 

N ^rocurofor ^Jroff^penen. ibid. 1737. j. , ^ ^ 

^eckM&jori, cHcr@amtaleimcOtlttParfldoxuiogPhilodoxuf« ^"^ 

j tR^l>tt. 1740. 4* 

bigrflinnifltfl Varit« 

^iccri ®t)ar paa Hypocritae ©fr^Dcffe imoDCompcDk^ö^Bg, ' . 

i ÄJöit. 1764. 8* ' 

iHöRNING (Johannei) %Bb uti Äarl&uirt, ^bor l^aa* , 

}fbttHt Jörgen Anderfen Hörniiig ©frOJbcr. 1707 Mf» . 

Ivsne^^rftfl til fBrrgnioge og Stcrfleb , i @f ippingt ^cmbj 
M«tt^ ©«bc 1724. t gAruar» " ^ 

!; SFttfter. 

b Röe» mora(f! og politipf f&ihtl Sfym 170^. 1708. 1709. 

l^ in 12. 091731» in 8* ' , 

H0RREB0W (ÖhnfHanus) gab i SiaB^nl&öÖtt 1717. 
fml gabft »ar ?pWftjfor Pedcr Hon ebow , b«n^ g)?0bct An- 

I Magrete Röfling. 1732 bcpottcrcbc fra Äwbcnbai>n ©folr^ 

1^.36 Me» Dccanus )>ail Älofletet. 1737 Akimnus poaBor- 

693 kes '1 

ke^ Collegitor,: 1738, SJiaji jjer. jt74 — Proftflbr Kfftfte- 

xnatum defighatqs. 1753. tOirffUft ProfefTor Philofpphift 

»75 1 3ufti«'aaab. 1 769 gtatt^SRaob.. ®ift «1 A en MH 
ftf of Obccl^^EicttCCRant og gomimn&anl Laiighorii, ;aa 9bi^ 

Pifi]^. de Jiid^iS.notintillis annis duplex, ^nonnullis wronid^-! 

lum Pafchfl celebrantiöus.. Hafn» 1737.-44 J 

©eometciz prafticae pirsada ibid..i73g, 4^, ■ 

SDjCH; S^rilr !Deel! er ff^r^ca af 95 wbcwn Niels HDTt€lH>w^ 

Sxplicatjo Dffti Jacob.^ x». V..17; ihidi.i.73a. 4; 
Pisp.,deMafi Salamonis^^neoi ihid.. 174a 4^. 
..^«^.ViftdicijerEi^at Dionyliana^/ibid.. 1741,. 4>. 
^•i^— * Parallaxeoft orbiSs nrnml dc;mQnflrAtio*. ibid.. I7^S 

>■■ ■■ de VavailaxLfixarum^aTiniia., ibid., 1747;. 4.. ' 
«p».«^.Qv6(nödo ex una JEqvatione Geneiali cmnium.fe^c» 
• »um conicariim. prx)gi'i^tate&.una,Qperit e^*ui.gofranr..ilv 

X74S;. 4:. 

«^^— udeExc^ntiicitate conftanti», ibid..J74g& 1750.. ^ 1 
•——^ deDidantia.fixarum» , ibid., i755..4^. 
— — -- dc.Swnita^. qyam in.Soilp^dercripfit Venus-per euiufaii 

tranfeundp d..6.Jjan..L76i:.ibid..i7fri. 44..Dipp. at. 
— ^^.de.altimdine.AtinQrphau:«.. ibid. 175:8; 4*,^ 
«-. — SptGJmen AftrqnQitJiae praäic^.. Kajt. i^.ibid. Tfi66i^ 
Elcmenta AftrononiiäpSphäencÄ,.ibid».i76ak 8^ . ' 

inenra IJodrjnae SphiViicae. ' ,• 

ttM.Mbtcn^attB(!el(ctiUe€i(^W^frif^^ fTRbcilfili» 
Äm J&oicri^.\£jCicntiicittt>/roiii..5, 9i%\^sS9^ Hor '471 u bm %tmi\p^ttni ^ellx. Tom. 7. pag. 1 1 3. 

feerefnin j 0m 3ort>|!tctoH 22 ©eccftttr. 1759. Tom, 9. pÄg. 

361. 
£)m SiOm^tBefiemmdfri ^enfernbe ti( De£)6fcn)ätioner, foitt 

jfceDc i ©olctt 09 ^cttete ben 6 3tttt- 1761. pag. 373. 
£)bfer»atioti af &okni Serm^rfelfe Dm i Sfpr. 1764» g. 389* 
fKcflectioaer angadtnDf 9cne;i^ S)ra6ant pa^396. 
. HoRREBOW (Nicolnus) (gn jBrirt^ft til ttcjl förtac. 
^0bi Stöbcn^aön 171 2.17 ®ei)t. 1729 beponercbe fra Sie* 

lenlja»rrt ®foI<. 17326IC» AlumnufpaaBcfcheaCollegium/ 

173 5 SKagijler. 1737 ®f cretercr 1 M banjf c €ancdlle. 1739 
Ufftjjor i {)ofretrcn/ 09 meb fietr bifputmik farbeti bat^acattt 

MrcnbC proftdione juridicp. 1740 blft^ Doclor Juris. 174— 

K^fffor f {)di(fle'9{«t. ^o(be fig beref(cr nesfR ?il) oi> paa 
Born^olm. 1749 6Ie» Bcfafct at forfaie ftg til S^Ianb for at 
jtert Unbcrf^gnmgcr i ?anbet« Oeconomie? «a SRatttraU^p^jloriCf 
|tH>tftal^an fomtUbageefta 2 tiaxt go^bb, 09 babc poa 
iBacn, 1760. gjar flift meb tn ©ottct af fKajior Fursman., 

eftifter. 

Dispp jf . de Mcthodo Pafchalf, Hafn.i733.&1735. 4. 

— — dc Novo Micrometro. ibid: 1734. 4. 

m^ -* Geometria Pr$£¥ic9 Part. Ima. ibid: 1736. 8« 

-*- — * de jure Prlncipis AggratiandiinCaufisHomicidii. ibid» 

1739. 4- 

tflforlabclt9@ftermm»9crom3«Iaiib. Ä^bn. 1752. 8.' =S>bm 

'fot i^aa €ngcljf. Sonbon 1758. Fol. 09 |Kia fjranjf. ^a* 

ti« 1764. 12. (Pr.) 

HaRREBOW (Pctius) ©01 «fttf. geb f 8e$p0« 

1^79. ]5ii?D?ai af fattige gororlbre , l&an«göbcrt)fiven ^tt, 

lUimHg Niels Pederfen , ^ijn^ SKaber Elfe a\ni\tm OottCf. 

r696 t 5an? 17 aar W<i> ^aft fjorfl f^*t i lalrnjf 6f6!c i aal' 
wg| Iburfral^a 1703 bcpoflm^e. SUo bnpa^^ anfigcn i 

©94 SJvofrt^' .^ \ N ♦ . 472' I Hor 

. jpbfcffer ple Römeis J^mi, l^öot Jan ,t 4 ^aXBkit pj l 
Sliai\mmt\<\vitn ogStflronomien. ^i^it^lettib . 1704 tog Exa. 

mAi Theologicum. 1707 Met) ^M ^ofm^Ct ^Oi 95flt0nO|| 
®ta(]^olt)cr FridericKragbsCörn, inbtil 171I/ Da^ianHt» 
!8ifitfrer t)et) gonfumi^tion^n i£i(|6(R^Bn^ 09fam{neSCarinli< 
hi ,ii(} i SSflf ef!a6 mcd Anne Magrete Rosfing , en SfebmaoM 

SDottft flf ÄiöBcnl^ÄlMI.. 171 4 6Ut) ProfefTar MathenMmm 

SuperioiuinbcbSiaben^at)«jUnlwptet. lyiöSKogiffcr. 172J, 
D6aor Medicina». ©0De 1754» 15 2Cpr. SJat SRcöIemi 
!Bit)eA{!al)crne j @odctet(t i jliebcnl^at^n^ ^arijog Scrlii-- 

Mifi:elUneiePai;fldoxofuni Philofophicorum Dectdes. Hafii» 

1704&feqv. 4, 
Qvatuor Disputationes Opticx^ ibid 1704. 4, 
Disp. de Praceflionei ^qvinocliornm, ibid. 1705. 4* 
Prodromus GeQjnetriac enucleata. ibid. 171 3. ,4» 
Degenitrice Arithmetices Geomotria. ibid. 1714. 4. 
DetermJnatio oppatentis Dinmetri Solis. ibid. lyiS. 4. 
IJecas Obiervar, Medicaruip. Differt. inaug» ibid 17^5. 4 
Oa vis Aftronömia Parsi. 1725. Pars 11,^1740. 4. 
CopernicusTriunfipbans* Hafo. 1727. 4- • 
De arte interpolandi , S« ratio iiT^)lcndi Seriemnamerdraa 

•ex Differentlis ^dis, ibid. IJ^l* 4» 
Atrium Aftronomiar. ibid, 1732. 4;. 
Elenienta Mathefeos ibid. 1732 & 1737.15. CamtRttt^H^ 

fat )»da 3)an|)f tmi) Siilisg omSliatMgationcn/ ognbtM 
nnbet %\M : S)anf!e ®ratx:ftammet tciiaaente of ®nflr 
Ma tii^eemetrimosStatigationem S^t^iu 1745. 4* 

Bflfis Aftronomijp* ibid. 1734, 4. 

Coniiiium de nova Methodo Patchali. ibid. 1737OJ 173J.4 

Maihemarain Continuam Propor(ioneinJilu:inonicani.-'ihi4. 

' 1736. 4» ' 
" ' '^ ^ Thcoria Vi^ ' ■■■ ' Hor 473 

TheoriaTellum/ibid. 1739. 4. 

©jifc KffiforffJaaenbe 9 ©friftcf m pDfii m<b oöPfflKj ?:i^. 
l«0 iamkt tttgiöne i 3 Tomer nuDer Jftel: P. Horrebo- 

•wii 0|>era Mathematico-Phyfica. Hafn. 1740 Og 41. 4. 
Computus Ecclefiaflichs fecundum novam fuam Methodum 

' Pafcalem cöncumatus. ibid. 1742, 4. 
Theona motuum Lunarium, ibid. 1743. 4. 
|Casp.64tholini Specimen Philofophiae liaturails auäius edl- 

tum» Hofn. -^ — v 4. 

jDe 3 farfie €apitler af famme nnber Si(d : Initifimenta Phi- 

lolophiaE^ naturalis. Hafn. 1754. 12. 
;Ol)fervationes Vailae aftis Litterariis infertap» *' 
lAtecbiiia ^epteiiana entechno$. ^I^f^^ i '^^' £raditor«. 

Toni. 6* Sifpplem. 

. Ihaili SKf^nMinga inbfart. 

Anaclaiyce. Tom. 3. 

IBt|ieitimia9afÄtniofpharens^0tbt* Tom. y.p. 310, ('K. 
Raur, D. £«.) 

Hqrrebow (Petrus) ©m ^ngcrf, ©i«0n «f wj|r 
miftm. Scpoocret^e 1745. fBln^ {)(reftcr Mumnns paa 
Äofcbes Collegium. 17$ s^aixfttt. ©afi nogle SarVi- 

jtarius fot tMfofcjfot J.F.Ramus. 1763 Me» ^roffffor Mff- 
diefeos & Pbilofophi« defignatus, 1769 SD^Cblfltl flf Det 

^otigirnorDfFe Viibtnflaiiti etlflai. 1769 gi9rDe et» S^eifc 
^t SHorbiantcQe for Pubiici Stegntng for at obferDcre SJencrif 
i^fljfagf igiettaem Difcum Soik,, 

©Ftiftcr. 

Difl*. de &eHa, qvam Magi in ,oriente viderunt^ Hafk.. 

1750. 4- 
i*-— 3e>neraerofixarinnfteIIarom, Hafij, 1751. 4, 
— »T-an Iria antc piluviuin exiliterir^ ibid. 1752» 4* 
^ - 60 5 Pifl^ \ I » \ 474 • Hor 

Diff. deCömmod's& incommodis rcfräclMJnis. ibid. 1753. 4 

deCaufisVenprunl, ibid. 1754. 4. 

1 de Oltu & progreffiij Geometriaa, ibid. 1759. 4. 

*-*— de TraiifitiiVeneris perDifcum folis. ibid. 17614. 
H0RREB0W (Thomas) ffei) 1717. ®n 55r06crfwi tf 

ttji gamit ?Profcjfor PederHorrebow. «Oat t fine fanit aar 

.'Alumnujf prtaV/alckendorphs Collegium, öcrcftft^ ^tOJCCptor 

t y(ia SBcifenl^uftt i ^u^bcnfiaDn. 1763 iUr> &9sa^*^^i &. 
9S[^cfIir^£er<kD 09 ©«^nfiruptKeenig^ber i 3iat^ii$ 6ttft 
X ©f rifter* 

Disp. de fonte &origine erroris hiAorici. Hafn. 1741, 4 
' — — de Spiculo Pauli. ibid. 1741. 4. . 
*^ — de Senfu DicH.Matth. ag- v^ i. ibid. 1742. 4. 
^ , " .«« — de Origine Samficiorum. ibid. 1743. 4. & 1744. 4^ 
.^-•de Afylis Judaconuo. ibid, 1745. 4. . 

Lutheri gotflaring ounr Joh. 17. ^erfat, S^u. 1754. g. 
'.^criige 9)iD«c«fe9rt m D. Luther 0(| ^ani @Wfftr* SJpiKtlÖ* 
6eb. Ä^n. 1763. g. " 

HORSENS (Andreas Chrirtian) ^ 1 741 Mct^Capellan pro 

perfona |)(»$ ^Jfofcffot Leth ^il SrinttÄt^ StvU i SEiökfljÄMi 
0i daU^tm^mmn ®cettu)|)eb> fra Mlfct (gakbt (m » 
Slflret 1750 cftcre» ^0if(k ac« ©om Mc^ offat^ fwfnwMk 
, ati)aR l^aot^< tn&Mtiid tr^c^t^fFab mc^ ett QirtiUK&^ccfofff 
|Di^ forifte Sfögtc-SKajO) cnDRu tmbt. «fccv et par StartSI» 
SorUb 6Ui> |i(Ui pbctL St(oK<t i ^elpttg^^r. £)^& 17 Sbisnft' 

©Prifter. 

OMerv^^rfones ckea vocein Javiisä» cafi* rec^o adhibrtdn?.. Hafiu 

, ^ .'i7lS^ 4- 
^W' , ;\ ii* dt noiis Onrorr;$ Roajanoruin^ ibid- 1739 & 

V « , 

V 

I u Hor Hös Hös \'A7S IHfpp^ck? DonationeConffaindiii Magni £i5^a Sylveftro Pap^^. 
L ihid. 1741. 4.. ' s ' ' 

1745. 4. 

HORSENS (Georgius. Glai) (og gSMiftetiSltafeCtti 594- 

©Briften 

jThefe» Philofopbic»^ Graimnatiac &a Marp^ f 594. 

'HoRSENS O^obas Alberti) gjBb i ^orfcn*. 1591» 

lto3Ka§^jl(rk i592$ccrtltil;OtterM|^i€(aai». 

©Ftifter. 
^R Niels Hicmmingfensfal^jC {O^g^Oltl imoft göMlrtldfe.. ^M 

©MifluDfat. S|t)n^ J595. »• -^ 

||ntrtwtjiuit ura SBmjne^SugL ibid. i5o8- 8*. .. 

(*ttBDetöijJttt«fl om Slenctc. ibid. i6io. g. 

®ierri9(c& og SruKtoffob. SlitMi.1614; g. 09of»?e., 

HORSENIUS (Laurentius Jani). Cimbc^r. SBAf 3>WfltPet: 

: .4$ ^.nrectQt t)€t) (S;^ri jbania (Sfofc imittnt 1 6%0. 

©frifter., 
llo*niäde. S^pefciiptibExpeditionis navalis Ordd^ foederat^. 
in Gällpsan, 1674.. Ducltt Comiris. dft Horn,. Ajnft,^ 

. 'HÖST; G«»ui. Jaiii> 
' v' ©fciftetL 

AöMtriuj pronubtts Spiyituöiii. Dt ©etl flimtdidC' ©?0fo*df*ft 

[1 0{m#^ Cangi^iiSL S^vn 1548.. g. * 

.©FKtftrtJ;. 

^JiHKendjjtioii^ft in.tocfr qpF,«cfgm.Cumi>. Kfafn. 1745;. 4., 

HPlUM l « \ \ ' \ \ 
I 476 * Hos Hva 

HOSUM CMag^fius Caiiuti) %o,^t paÄ Borcliei Colicgio, 

09 bitb 5K,a<}tfict. ©Ibeti ©eflnc^^rafl^i SajpR^Hoft «Di 
föafantK. ©0l^ci745- 

0E-riftctr. ' 
Disp, äe inaufpjcato die jovis, Hafn, 1706. 4. . 
— — de Tertiplo Kippi ng<^ifi./it)id. 1707. 4. 
— — de Afchmodaeo. ij)id. 1709. 4. 

HVALSÖE (Jo^^aiTJies Jacobi) g»{)'i655 il ffrtf. f 

^Öoftrup 559e, ©erfetofe^Sojn/ [omcr Ännejret til ^»alfsei 

©i«BaBb. ^atlj ga^cr»flr Jacob Hanfen Hvallöe, @eflH(» 

©ciin iatnme @teD, ^«« SRoöet Marie Terkilds ©ottcr,fl^ 
SÄBflcr^ SDotter fraSpBaRb. 4 676 bfponcrcDe fra SBcfltJÄ 
€folc. 1680 BIet)Decanu$ paa ÄIi>ileret i Äi06cnl&at>n. 1684 
Ket) «ogtic^Jrfffl fil ©atiDaggcr ogsöoleooD SDfcmig^cbet f 
gpcn. 1700 SRaaijiesr. 25fl&t 171^ ©Ät glft tue» Bir- . 

gitte Jens ©0«er Phil , %^i gormaill)* ^. Niels Hanfcis 

QFriftet. 
Di$p. de TÄ> vivere abllineiitiuiii fine Cibo & PottK Hafo, . 

1682. 4. * 

v.^— de foinnambaldnibus, ibid. i683^ 4. 
Dispp, UL de miraculis non miraciilis. ibid. 1684^ 4« 

SDe aJctehM aattbcllgc Äl«l>f. Ä||t)n. 1700, & Sapiusinia; ^ 

Oblbng, 1737. g. . 
HVALSOVIUS (Tagd Petracus; 

-€5ftiftet. 
Emblemata in nuptias Petri Scbumacheri, Hafn, 1670. 4f 

HvASS CGeorgius) ®(jr fi^rfi göjeb pöa SirtbedT wJ 

fficilC, ^0« ®Ctea Ohrilien de Lindc, jgleD ÖmftCt jcl» 

Cicr af {amnie @aatb i)* 2€gtffla& «kD Maren Lofj^ 6emelWe 

Cbiiften Lindes gafe. ©i&e» Ct M * äJ^^^ ^^7^?^ l''^*^* 

,ii06iliteirt, mcb £ilnaw UndenpaUn , efl 3ajiif«'9iaai). 

ePrtf \ - . 
« t., •' • s' .* ^. Hva Hab 477. 

^ s 

f / 

SFtiftetr. 

£m &^ma €0nfti;t>atioa 03 %tcmqH. ^ 3tr&f0tti ÖMiti* 
mijf e SD? a jajin. Tom. 5.?, 369. - 
HvASS (>nu$) g0b 1 3DÖattD / en jjattmui Smdiofu^, 
;f0mt tfimt%at^at\S\9ktti^mixncint U af 3nfortitatii^M 
ISranff, tatin, n amt^iitnftaitx. .fS^bfm<mum&m^ 
iMniRg af Ä&ffiDifle fratifte qoHJbtivt* 

f Sf riftet. .. 

igronf! 09 banj! ©ramitidtita. ÄJ»n. 1707- 8* 

tinbelfe DCb Anton Yves Goguet. 5Kf gtattflf mxUU 

I Ä&t)n/i7^8 0Ä 17^9- 3. ©^rfc- 
C^rrfÄttelfe^af L^Espiit des loix , unber Sitrl : öm 8i»rttrl 
Jjiatttt 09 SÄatfag- ÄJ^tjle ©ccl. S&tm. i77or 

1. HvASS (Johannes) ' 

Sftffter* 
Myllium ad Frid. II. Rcgem, Hafn. i5g!2. 4. 
Hv ASS (Michael) . 

SFriften * . 

OdatDua?. Franeqv. i6c»» 4. 
Hv ASS (Thexarus Martini) gBD i S5J{60r9 / I^Wr Jan* 

fobcr Mprten HvaffijarSamcf 09 ©ognc^^ÄJl ti( ©iru* 
Sr0t)tc ;Ktrfc. ^äni^obcr oat en Snfe of m Uf\tnm ?bt^ 
Ict Thögei'i aBiB0r9* 1 577 blc» l&an eognc^ca?^ til ®ortc 
8r«l)W 3»ecni9|et) t Sffiifcorg 09 c&nonicus Capituii , forcjia» 
tiflijc !|Jt0*jiict 1 3l0rtliutt9 ^crrct, 09*0be 1627. 

Öfriftec, 
j6ift(en< aanbcligc giof^ngaarb. S(0n. j6i5. .i.(Bib. Br.^ 

HUBERUS (Georgius) Poeta Laureatus 09 SKuficuli 

W «0tt9ciij^®H»clt ^ ^ / ' V t 478 / ttub HuB . 

Stren». H«fii. 1(56$. 4. 
I^crymasMuraruin inObituiliFticf^in. ibid.iSyo* Ft>L ' 
Titan Arörpus in Unäiooein Clirift* V* ibid. 1671» FoL ^ 
Venus Palathia, ibid^ l!^?^^ FoL : : 

Mercurius Latino^Dlu%icu« a i Jai7« 1672. ad fiaem Anni^ 

ibid. — — ' 4, , 

» j 

Ipigiamtnatum Centuria. ibid. i€73. 8. 
Neptunus & Victoria ad Chrift. V^ ibid^ 1679. 4» | 

Strena AtlaikicaadChdft. V, ifeid. i^ga 4» ! 

C^rtamen inter Failaflem & Belloif^mad Priiicipeai Frideri* | 
<um. ibid. i682t« 4: j 

Apollo r«(lifckatus. ad Principem Georgium, abid.i682.4-j 

f0M i Sianmatl 93lei» ©niDent fr^ gtibcric^^bBrg ^(olr. 

®<ttr f«tji 3»Mtiatt)r ^Oi @tm Cbiiftian von Holftein> U(« 
tercfMt Piofeflbr l>e%natus tKb ^tB^CD^aimd UntDoiittt 

{Rei^e [aa uOcnIdttM. 1755 bUD Sftagifhr 93ia> fiocavip 
f cli9 3»fit(^'9itiab. 1765 ^ommittmt i9ientCf(EamincT(L 
ij66 tm iii Slcatomrt 19101 09 Difputcme Pro cco. Cr 
SRcNcin af Det Soo^l. norilc %ii)enf!a6cr6 @eitTab, 09 M 

@tOr'^2ri(arWlijfC/ . famt Acid. des InlcriiJtions & beiles !«■ 

ues i Pariu 1769 bic» ub^alat/til' 9BHC'^r«|iöenl fot ö(t 
£01191. Daaf!cSaaD^<&iiU6^oltrmna^ @d|{ab« 1770 gtotd^-Siaai. 

Eflfti fur l'Hiftoirc du DroitNatureL London» ^757- i* 

-a Tom. , 
Cratio de itnmortalibtis M&rtini Lutbeii in Iitiper^a ttteritiS» 

riafn.t^ei» 4. 
Diap* Inaugiiraiis de reditibus publicis, ibid. 1765. 4» 
Introduflio ad Ju$ publicum Helvatioirum» Ibid.i767« 4« ' Hvc Hvi 479 

HVEDING (J * * *0 
. «SÄflSaj» Tom. 3. p. 199. 

HviDE (Abfalon) ©et AbSALOM^ 

HviD (Matthiös Andre» fil.) %9bi6o6. 153a Mc0 

tSognc^^^JJrirli til SrcnDcrup og 0xt i $9^»/ i<^39 t)ar mei> 
3 atr&rc ?5r«per af f59cn« Ctift ttl ^rrrcSa j<ti i Äirtenl^aiJir/ 
00 famme 9(ar*(Fulbc ^au Mxtt Cognc^risfi dl fiimlax £ir# 
fe ibid. , fffer Doc^. Laur. Sctveiiiiis , meit 6cr 6Ic\) intit af f 
«f ^)7ai) aorfag mii HU. 1643 6kt> $an SD^agiflcr. 1654 

^Sfrifter. 
^iit< £)Yb 0()$(falmc| ri( beSXigc; freinfaf i en $r«Mfen oi^ct 
I $im- 6. tt. 17. 18 09 19. Ä^»n. 1650. 8- (^''0 
HviD (Matthias) get) 1703. 15 3{pril i JBaarfe wb 
IBorDrngborg. ijui bcponcreöe fr« Ätebcn^abn* ©fotf. 
> 17a 5 nt|Jc Hbtntant*. 1727 blet^ Paftor Adjunaus ©ei) Den 
'l^olfantftc ^cenia^ct) i (Kaslcbpe paa ^maqtt. 173 5 $r0»(l 
OS ^09ne»$r<cfl for J^lmtnt ^tmq^tb i S\tbtn^awk> 1736 
€o9fiiiöria^9JaaD. 1737 ©eneral Äirfo3nfpertor^ 1756 
^fRm me» ^!J?op. 0«öe 1759. n SRart. SJar jift 
4nej) Karen Fielfted, cR 35otter af 3uilttl*3iaal)'(^g (StaDJ* 
ilfuiuptmaoi) Fleliled t Staben^aon. 

, «Prtfter. 

3fuBet9Jra*ifen. S^ön. 1749. 4. ®r 09 omfat paa J^bjf. 

Kaptialia, itJjiöne af Nic. Jonge. S^m.1762 i, 
\ HviD (MicoJaus) CeeALBINUS 

i 

: * HVISTENDAL (Mat^hias Jani) gjat f Itn 5ib Ahimrtus 
foa Walkendorphs Collcgium» 1747 MCO €apcD«n ttl ^Xnt 

pxU i Si\9iv\^wiu ' \ © f t i f# , l.. >> • , ■ ■-.■■:' 

• ■ I 

480 Hvi 

Disp. dc Sedione Chrifti in Templo inter Doflores. Hafik| 

1733- ,4. ... 
.»-... De' Methodis operationes Arlthmeticas examinandi» 

ibid. 1735. 4. 
I— — de Definitiontim in fcriptis fcientiHcis n^ceflitate. ibicL 

. ' 173-5. 4. -. • ' ' ~ . 

-^-— de Demonftrationis confummatae prsrog^ativis, ibid^ 

1737 4- 
•^— - de Commodis exinvefligationeradicumprimitivonun«< 

qve. ibi4.i738* 4- ' ] 

— -^ExiAentia affedioneiqve animarum bratoruoi. ibid»! 

,1739. 4. , 1 

HviTFlSLD (AniolduV) Dan/2fm?), cBer Tixtl» 

^vitfeV>: JS>^m tU öfcbiiberg, SögetSiJlattboa Caucefler^ 

©at fet 1549. •Oäö^ 8*^t t)ar€hiiftopher Hvidtftld tl 

IB<mM8«art, ^an« SKober gtue öiicgaard Troiie. 3pg 
ItngDotn reige ^«n ufrenlanbj. Q^eb f n^Otimfomfi M<1» ^<m| 
ferfl @<cr«tew/ 09 (tNn 06«r^(S<crctcrar. Dfteftcr 158^' 
SRigeti ataab/ og 9 9(at berefut 3{igee< SanctOcr. 159^ 
Ueo ^an fcnbt fom cjftTäorMnairc SCmbäffabettr ti( (gngdos»^ 
o^.betfra tH ^(tani). 1602 reiffo^ati i famme qvaiire tf 1 
S^renten. SMet) bcreftet Selnimanb paa ^m^hn @aot.i 
BaJMusift @tanbi6o9. 13 Def.7 eftetaf^attvfort for|a^ 
|a))be taget jtn 9(f|!^tb fra €a»ce(fc^@m(rDet 

eftifter.^ 
Andrea Sunonls VerfioLegum Provincialium Soiniae LatiiMJj 
Hafin 1590.' 4. . ' I 

JusAuUcumNcMvegi^, vulgo «otbffe J5fitt)fBr«(J, ibid. J59^j( 

4. |>aa£)anj!« 

J«ns Mor tenftns «or jf C j^rfHJf <. ibii 1 594.- g- A V ■ ^ \ Hvi Ham . tr!cBij!öJ> Jeni Grands;;{rtjlorfr, iibgiwii öf Jens Söffenfen 
>s'öini(rom« ;S||t)m 1536. X650. 8^ OgiiMliMrfidi. 
^ ^ tion af HvitfeWsSr0niIeinFolio. . . f/ 

S^anmarf^ 92tge<»$r0ntft tiOisemeD fl^ifpc^Sr^nifeit^ fMfediiitt 

^ u^i^en. S|>ön. 1595. tili$04. 4. laToihcj^ ©li 

Den utftrttn famlet t ii Tömer, ^^»miösa* Fol. < 

^Ititttbus de Yit^Sii Easfiotiibui Stu Ctnuti» Hafh« t^02 $; 

C». /i)^, Jjr. S, //.) • ^ 

HUMBLE (Marcus Chriftkni ^1.) ^D.iSoi 1 ;$ltlir* 

Ib^tie^gddrD i^ao San^rlani), fiDot ^or< gatxr ^r* Chriaen 
Pederfen i»at (Sogne^^rffji^ fom |!al ^ai»e t»<rret af ben namFe 
Nmf!^c Ai^ettge uidfaxers gamilie* «g^ani (O^oiMm^at Mären 

inip |>aa San9tlaDb« ^ftcr ubfkBbnt Ex^mlna Acadeoiimi 
pci^e l^an 162^ iibenlanM: 1627 M99 €«t)cfliitt ttiftirfeb^e o: 
Iranefiitr og SuOebalh paa tanoelönb; berefter @agne*9Mfi 
^i €arlefi9e 0^ ^i>U69e paa 84)itar. 1641 sD^ast^en- $it 
^ banf! Scgationi tir^fl tU O^nabriig i Sefip^4le«. 2550 
Bo0ne^t«^iHiI Saarmilet @iftD4Qb. i5$5 ^ifFop t ®ta# 
Mnger. SDebe 1661. 8 S(pr. 3)at a ©ange gtft , fibfie 
Bong meD Anna ti ane > ^anl S^tmanbt JBtffop Thomas 

©PttftCt* 

Doi fanbe leDfnbc Sroe« fulbfomne ajii^e^ S^n- iSjfi og 

' HuMBLE (Rubek) ©röbft «Inejlfotige. J?0bi«^nm« 
le paa Sang^lanb. / 1 63 g, bcponetebe f ra Obenfe ® pmnoipinm. 
1642 Mcd Sojne^-^ijfi til glemlafe i g^en. 164^ ©pgnc^ 
pr«^ ttl mxi\m £lojier 09 ^efirup i SSenf^ffel i 3(aibor$ 

fctffti |H)Ot ^an b«be 1673* SJöt glft meb Anne Pedera 
&Ott« HoJini^ / t ( ■ I I 482 Hmn fiuri 

liift^frtAtfm owt gm We Giöe. s^tjri. 1655. 4, (5ii ÄrJ 

', HUMMER (Jacobus Andreae) geb 1655. 7 Cw;l 

^gamUhm^a^cn i Si^leiil^aDn. ^äni %0,btT ux Anders Lau« 

Jacobs ©oftcri 1673 Deponcrrtc fra ÄtoBm^at^ng ©fok. ^ 
tcr iio$U 9tar^ ubenlaoM 9{# baaOe for fig fett)/ dgfiDcnm j 
®c]^cimeraab Fnd. Chhftian Adeler^ 6(et>^an 1686 fjr«fl td 
;{)oDant)i!e ^t^iiq^tb t^li4>^lmtniSixUi S\oiist^aw- iCii 
SSagiilcr 09 $t«il j^aa npe Sfmajger Deb griDericliActg. 169 ij 
-®0Spe'$r4fi tii SSagtieli^e ^paa 1&maqiVJ 1695^ tog ^an SfJ 
fiubixcc:^hmtxiSixhi og jtben 5kt) aOme Deft 9)l^aglcM 
92ui 3(m«4<r* 17x4 fit 3lang tticb (Sognc^^rarfierae t iSteloH 
1^11/ (Dflbe i735«^26i;^ec;: ^an t>ar 2 @ongc gift. rJ 

iKtI) AtiRe«Merrie,.Birk0iHirfch. i gtt @«fta)tter af $Bi|m 

' MiiHet Vjg»«n. 3. SRefrChriRiana Carola Biicherod, Proj 

feflbr JcrK|JBircheioc(s ©tott^ fom Pat en (gnfc af Jörgoi 

Pa^li Afflpheidt vp Troa». Copb. 1695. 4. (gc 09 ot)(r{al 

paaSbanjl. S^t)n-i73o. 4. 
Jacobs «trnbittrtgitgelcn. S^t)n- 1730. 4. 

Sol-Amou^.. Carmen in NataUm Frid. IV. Havn. i7o6i 
TFol. (Pn Trr^ ^ _ 

HUNDERUP (Petrus Laurentii) 5Jor fötp JDecaimi, 

tU^ i)ereftet 1714 ^rotfi paa i^loflerct. ^720 g^ape Oaa <f| 
Srimtatt^ $\xU i Siakn^at)n. 1726 (SogRe-^rarfi til ®m 
nifo»^ ^Sirfen. 172S ©ogne^^ricfi tU Slicolai Sitfe fomoici 

<ieö. ©0t)e 1733. 9Jar gift meb Maria Sybilla Hoppeivii 
W 6nfe of Mag. Didrich Blicher* 

'■•»■,' I 

I 

€J»rlf# 


TJ-W^ ^ ^ \-f , Htin Hur Huii Hyd 48 j 

P«p.Beftjariuni'phMftianum, Hafn. I70(>; 4* 
L-^-^de Balilide & .Myfterio Bafilidiano, ibid, 1710.' 4. 
fcU— -deSpoitulis Romanorum, ibid, 171a. 4. 
^* — »^Cogitationes de Poetarum nfu in Scholis. ibid» 171 3, 4. 
JBratHiaiiOftS ^crS t({ Licentlat Mattly Biocb; Lat« Carm^ 

\ HimTIGKARL (Nicolaus) 150b iafiiB* 1700. 1727 
755, aö* atpr. tBar gift md> Anne Margr«t« Jespcn. 

b6fcttKrfioneriM)etfatibtj«(e«rt: 3«*f»rt t uec^oiniffe $Bhir 
l gajm. Tom.l. p. 37. ^ . 

|)9){o6el til en ^fi^, fom Tan ffio^re 3 |f«W/ 3)^a^tne tU ai 
' faae (S^en ttfltse meb ^]}l9t)fK 09 Stnt^ii^mog til atf!ian:c 

f' gurcrnt. ibid, Tom. 3. p. 307. 

|X)m S^»e/S0?»fer. ibii Tom. <s, p. 419, 

i HUULBECH (Gcorgius Michaelis) gaS r66i^ m Ja- ' 

inuario, gjar fbrfl SapcDan i>9 9?ector \ Slac^i^ott.' 1 69S 
nncD ^«ijicr oa famme Stor SapcQan til S^tit^an^oim^ !^rlr. 
ii769^®ogn^$r«|i i @te<9e 09 ^roDjl i>«a STOaen, ID«t)C 
i737iOcto6f. 9JÄt 2 @airge 9ift. i.SRcöKiiftineBager, 

'©Bjier til ^rOJJiBageflgar^inu xSR«fcKiriöi«eTJieftrup,, ^ 
[®ijfej> FiÄDS Theftrups o^U)^ ©Ott<^ 
t ÖFrifter, 

hlmxi 5Bt9(i'«p(rri^ 4 ©«ele. Älb^a- 1701. lyofi. 1734 
: »9 174^ 8. ^ 

^^elliöe aRatomie- ibid, 172a 09 1725. S- '' 

, HyDROPOLITANUS (Nicolaus) ^^ «tHJRlailMf 

I . I 

|>J a ©>rifi 


A' / \ * t \ 
/ \ • ' i ' - ' • ^ . 

484 V Hyd HylHyp Jaö 

©f tifter». 
De Pfycheaifia ÄPeccati propagatioiie , contra Röbl Barööiii 

^ Amft. 1656. 8» ' 

Hyl£e (Petrus Slitiohis> SS* Mimfterii Candidatas* 

ÖFrtfter. 

A. B. c. Mbi Äottjlet 00 ?5iben|la6et 4if ^tjbf! »wrfat ofl fotBt^ 

HyLLING CLa«rentiu^Jokhnis) gjeM ^pfling^tÄi, 

bat)»/ ^t)or Jati Wt)e 1704^ 

j^jje^^ttift tit Doa, i^äns Baggers (Jfth- S|iHl' iffpj. 8* 

®ubftt)9ti9e« gScff^ftttinö af fce UöuDdige^ ItnbjfplDÄiilg afbe 

©ttöfrpgtigt/ gotfvatttf ©lii) feto. ibid. 1708* 8/ 
igiMite goncoröan^* ibid. 1757. 4» 

HVt»HOF ^ (Johan* Zacharias) ^e^ 1719 t Sft^tf iettei 

i £)M^^ettebi@i«nanb/ ]^»örj^ati« gabet :^r. Jacob Hyp- 

hof »at vpt«|l. 1744 MCÖ CapeUan pro Pcrfona %^i ^OA^ 

öcren. 1746 6o9nc^*t«|i «l @^iolbe i »ietge ^tÄ i 
«arkuus Ätift; ©0bei764- ^^3ött- ~ ' ^ 

efriftet. 

«aliddii^tdN *iitt«5«lbmni!. «^mi744* ^^* '' 1aC0B;EUS (Jacoljus) g«Ö ISt»5<B|«»«/ ett.®»tt«f3tt« 
pi«.3laal» 09 $rof. Holger Jacobius. SJat Alnmnus |MUI 
'Borches CoUegio. ' SBIct) ftÖ«ll60(J««'$t«pigo)»eOÖ'^|>n»ft \ / . -^ dtrifo I 

/ I ^ Jae, 485 , 

ip!sp,de Atte ClmftiMechahica. Hafn. 1703. 4. 
)fcn«de'SchytHsEpr« Barbaro prxrogativa. ibid. 17Ö4. 4. 
'*s-*-^/deVcteruiTiGrammatij;DruiTi cenfura. ibid. ,1705. 
,5-— ^de Materia <& forma librörqm ap,. veteres, ibid. 1706. 

JaCOB^US Qanus tt Johannes) gab i iRibt 1573. 
i3 Oct- J&an« gaber nt SKag. Jacob Matthifen Weile , 

|a@afln^^r«jll^ibe, mcftftöengSilfoj^igtjen, T&an«SD?o^ 
jict> Karen Bagges ,5Dotter, ^aii t)ar ferfl i>mt i SRiba 
^fole, T598 rujle uöenlönM 09 öeöjin ^jemfomli blet) ®ofl^ 
5^^?>ta|l tir®<^ou!enGe 09 ©ambpc i JoDanb. £)«Dc 1634. 
3o3an, S5ar jift iiteDAnne Due. ' ^ . ^ 

jj^-^tio Genethliaca 4e Jefu Qhrifti Nativitate, •Roftok 1595. 

; 1 TACOBiEUS cMatthias) Dctt S€H)etfe. SSrober til nörjl- 
fefli S<5ö i 9i«6^ ^ 5«9- ^4 3»l^ SKeifie i at)jf ffllgc tMar 
ipei) »erjDmmdfe uDenlanM, 09 1598 Wet) Doaor M^didn« 
i^abim^. 5Jct) ^an« «Oi^mfonijl beopnbte ^an at practifere 
i<it|uu8! x<5i3 ble^liam tjlbubet dt »a?t< Profcffor Medic 
ii« i «i06etr5ot)n. ' 1614 bUö ^an.SoHgli 8ii*?0?ebicu« H^tci* 
^t i 8lorJ&uu« ©ohvgapitcl. 1620 tog ^an fiH Dimisfion f ra 
|>ot)eroÄ begop ftg igkn til 2(fr{)tttt^, |i>or ^an tebe 1636. 

ks tKaji. -Oon Var gift mcb Ingeborg, SBtffop lens GiÖde- 

fens ©otter af %at1)mi^ O9 ^at ?twt 333 SlDlr- a g»ftrt 
mfattiflc€ttfctiaar^«u«. 

Gryphus Nuptiis Martini Benzii ac Mari« Bögvatd confccra. 
^ tus. Hafn. 1629. 4- C^^*'-) 

JaCOB^US (Matthias) betl PÖ^^- 8^l> * Star^uitS 
1637. I SRaji;, lianSgaber »Ot Ooa Jacob MatthiiTfen »r^ 
N|)i3IW|&ttW<i ^ta»^ SÄPber Ann\: Casp«rs ©0«?r Bärtholin. 

' / •&& 3 1656 ^ l 

Cl- \ ,\ I '48€ ' ' Jae 

» - * 

1656 t)(ponfrt^e ftä Sfarl^uug ® f ole. i ($0 tt\fit t&ttXcM 

l664,f0ltl ^kttt/ 09 Ue^ Piofeflor Hi(lorifli'ums& Geogt 

ph.iff peD SiBbifn^äton^ UniwrfUeL 1669 Piofcffoi- Gt^cz 

Lingvx , p0 DtnjiDcr. Piolcfror Mediciöac. . SD»be i6gt 
Obfervatlones Medicx , inDf^tt in^ASis Mediqi^ H^nienC 

Jacgb^us (OUgerus) ©roDcr til neflforige. gab I 
Sfarl^uu^ 1650. 6 2fiilu. . 1666 btpt>mtit fra Siakn^aoni 
©tolc. idyotcijlcuöcnlanM. 1679 fom Jiient/ cflSard 

tftft ttttraoUe ProfesfioneraMedicamueöUniöCrjlteUt, Da^fllT 
i en fort Sib forten l^aö&C t)«tCt ProfelforHiftonaium & Ceo^ 
graphiic , 09 t)ar tilfota blföen Do^or Medicinap. QflcopÖd 

Sff#t i ^^iejle SÄoltf 09 i6933ufRK^aaö. ©Äei7or. 

1 8 3^ ^^^ ^ @mgiC gtft. l. SReD Airae Margi ete Bar- 
läioliii, en.©OttCl! af Doct, Thomas Cäsparfe»Bartholin. H^ 
SJJeb Anna Tiftoiph , en €«|.C af Thomas Thomaefbn Bär- 
tholia,, 09 iDottIt of Mag". Michael Henricfe;i TiHorph^ 

' et^rifter. 

(Dbreivationcs de canis & iacortis^ Pai is 1676. g. Htfii» 

Bartbolomiei Scaiac HiAoria FIorentinQmni edita. ex Bibliat 

diccö-Medicaca..'Rom{Ci677. 4^ ' , 

Oratio^Jubilaei.' Hafn. xögoi 4^ 
Orat., in ohitum' i i »m« Bartholim'.. ibid^ l58l. 4^ 
Compjeiid. I^i(titiir.'J\^dicaivDispp.LV,,ibid.' iSii-lSs^- ^ 

<^'' ^54- 8- / 
Francifci AiiofU de OleoMontifiZibimi Libe^lus ,; iedit^Hs& 

fanegyiicusiii Natafemi CHriftiatti Vtii ibid, r5ijr^ Fot 
Comjgeadiuuij eoSA*a^hicuu2«, ibid^ ]^93. in 4to & gvo. 

. Bajufi^ l\ Jac, 4S7 'Panegyricus in Nuptlas Friäerici Plincipk HatrediÄirii Öt 

Ludovicff. ibid/i 696. ¥oK' ^ » ' 

Mureqy Regium* Hafiu i6g6* Fol. (iDcn |)Aa n^C O)>tagt0g 

COntinuerrt af Joh. Laverentzcm ^ 

Auctariura Mufei Regii. ibid. 1699. Fol. 
Disp. de ufuraltum vol^tiltum. ibid. 1693. 4. ' 

— — d^ Veimibns & infe6tis 1696. 4, &c. (T/j.) 
l * SDiffc Jacob-sers Genealogie 

.,. . erfaaicöcf: 

Mads Nielsen 8orflenie(!er i SBeUe. 

Ellen Christens ©ottCV / iBorgemrjtet ChriSten Niel- 

^ SEN3 5Dottcr i gäsaröe. . ' 

' J / ■ — — »^ ■ ■ — <i^~ I ■ II I >^ - I « , —^ifc«^»M^— — «— iM^ 

X Jacob Madsen Wellejus 93i|{0p t S9^tt. |i ^ II I I ■ »1 I « . 11 I ■ ■ »^»^^— II ■■! ^^»- Matthias Jacob^ei/s Jens JaqobjeuS» 1 f D.Jacob Mat^thisen JBiJfop i 2latjuu8» .•/v. -^r I ' Matthis Jacob/et^s» ^ ^ Holger Ja coBÄUS. ^■I»l « I I ■! I ^ 1^ , - Jacob Jacob^sus. 

JaCOBI (Andreas) @ee LanGEBECH 
\ JaCOBI (Balthaiar) gäö i STOalnte» Magiihr Philo* 

^Topbi^, og' Svtorottt ?tinö 22 ^ar* ©bDc 18 ®«pt, 1586^ 

^%1%^X, ©jftimDOoiothea Oringelberg. 

Qfrtftetr* 
S?pulchvi facie^ M« Tullii Ciceronis in ZachyntD iilfttlauuper 
repeiti* Hafn. 1559^ 4. 
\ J ACOBI (Canutus) @ce BlANKENBURG. 

J ACOBI (Clu iftianiis /Fridcricu^) ^ODHICJler {)0g ^. 9R. 
SDmningJuIiana? Mariat ipajcr. 

s 

- «OM Sfvtf= J^ / 
l / I i I ' \ \ 4Sht : Jac , 

Eloge ewt ^rFcitSifp Abfaion, €t^ri^®frtft gubfittl 
«J)e@t af gorfed t« j!woBtoa ft^ttiöc 5Xit^enff ofcct^ 

"JaCOBI CCiaudius) 

jACQBiCEnoch) g'eö4^3loe«Ritoe, mi^flfeaarste 
Sectic ^0rer,»ct)^ ©folcii famniepct|. 16x2 bkit ©ogne^JrÄ^- 
ttl %nm< 09 ©un&fecmaale i 6i«aao^. ©«t^ x$4Q- aätajk 

Öratio'dene<»sfit8tei dighitot^. Öc utUitatQ Dialeaicat. Hrfu; 
1605, 4. , . 

^ Epitome' Coborti$ H«i.*ctic« qoUefta ^\'ThcQ^domo^ ibid^ 

Epigrammata Latina, ibid, xSo^. 4, & i6ii, g* 

€« gubdig ^Jfalitfc om ben (5;()n(fcn SxxUg fom ee .^igA 
©amfunD og^ub^aattbriigeEpfti^aöc f^mi— -ig, 

Cythaia Veiitaciso: (gau^m-^^t^ttf dlct CH tt^c Safft» 
©önj ttf Den isöÄona Davids-^jfaimc, ihid. i{i$. 5,. 

' Jacobi (Getigius) ©ppe^jprfeji 1 goaim&tora. 

- e?t:ifter, 

im^tmUn 0»erJKirftenHolek, S^tMi, 1599, g, (ÄÄ.Är.) 

_ Jacobx (Haildor) g» ggtenbcr/ ©(uderebf nogteaot . 

, «ftiftet; - I 

plb|ia?nW9@ftemtnin9ijm()e i 3«ttttb 3tofprubCttDc JBicrjt 
^ S5t>h, 1757. 8- 
Jacob I Cjacobus) @ee Wolf* 

Jacobi (JohanneO g») »«Rijlf. ©tulXtÄmogoi $» 

6fvtf« r ' I JAC 489, Orerio gcnethlJtca de J^fu nttivitat;e, Röftoch. 1595. 4. ' ^ 
JaCOBI Qohannes) 6e^ jERSINt 

Jacobi (Johannes) ga^ i6q8 i aBib?e <)aa J&inöijölm/! 
|i»ot ^QU« Sabet Jacob jacobftn Dat ^ro^ft , \mi 0Kobcr t)at 

Anne Pedeis ©oUCt/ 1635 ^'^*^ (^öP^Hau ^OS ^t HansNiel- 

fen Bang t)eb ÄHuteog ©rinölafc SKccnigltöcr i go?n, ofl ba . 
btnnebebe 1636; blek) |>an ©ogne^^raft fanimcjlebl . i65i 
Wc» $rot)(i.i @fiMm|)erreb* ©«N 1670/ ®at 85tob<r til, 

Cijfo^ Laurids Jacobfcn HindslToim, ^atl t)ar 2 ©Qtljr 

flift, 1. 3Äcbgorma«ben«gnfe, Marcn Niels SDoöer, ^r. 

Kicis Hanftns S)ottCl[ a£ ©famtoe, a/SR^b Lei^ie Pediers 

rtri#95r(bi9e ilBer 3J?afl, Nicolai Wismaii (gojBkto. Äopft," 

, 1631. 4. 
:S%$rarbi(rn Ot^cr Birgii;te^(ett;e A^erslebenvibid. 1643* 4« 

JaCOBI (JoTi^niics Frid.), 

6«rifter, 

Qftdnfmnget obet b^n ]^(r|!<nb( 9)^obMtb0e$|eimobt9. %W^ 
1759- 8. ' ' 

JacOBI (L(iurentius}@« HlND5H0LM. 

Jacobi <oiaus) f 0b i Äiabcn^abn / i>at ©ogne/^rtfll. 
(il {)torltinbc i £9ngc<gnbcri(&i6or9 ^emb i 9i«Kanb. ^ 

^en 9lu9<finr3{f!e ^oifct^Qtt meb ftn ^(polegie paa ^nH ub^ 
fttt, mcb H. P, Reftns gortalt- Ä&w- i$i8^ 4.(^^0 

Jacobi (Zacbaiias) ^ , 

SPtifter. 

Song-Hanfes •^ijlprU ttf 2atm fotbaEJFrt ~— T560. 

•S)i 5 Jani I j ' \ ' ' ' • ' 49^ ' Jan 

* » 

.Jani (Andreas) %b\> % 9S^li^9t , Ht ©OJttC^rflrff 

«l©t.Öluf««itfci«ttl5oe ^mbi @faa«e. (^O 

SFtiftet:, 

Sractol Am G^rifii Songl.gDaabcnogSigoef/paaSKiira.StDB. 

, 1600. '4- 

Jani (Augaflinus) @09ttc*!}5r«p til gm-Sitlc i Sroiu 

ePrifter. 
Jiig-VrflJöiftn oöer Karen Eilem ©otttr- St|w. 1646. 8-(ft^* 

Jani (Caju$) g3i) i g^cti. 9{<ij}c fom ©tutcttt u&oif 

^Disp. de Angelis. Witeb. 1645» 4. 

'Jani (Chilianus) Dan. IjRfelt) Dettfen. g0bi@ltt8d|c. 

eFrifter. 

Jani (Chriftianus) geb 1 Ät0Mn|>at)tt 1596. 24 3air./ 
Äf burgerligt gordbre* ^anS gabet t)or Jens Chi iiienfen , (otf 
©oter AnneGhriftens fJotter. @if farfli S1»benjami«, pxtt 
t. (Sorae €^foIe / l^«)orfräl^an i^i4t\l%tatftmitt bie»i>tmittfr 
m- i6i6reiflc ti&eniahM. 1620 fom ^t(pu 1621 tkf 
SXafii^tt 09 Sonrcctor i dbcofe @fo(e- 1622 Stecior famitif% 
(Icl). 1 623 Pj ofcflbi Gvxof Lingvar ijft) « £>Denfc ® ymnaftts 
3624 @e9n< ^ $cae|i t SBcttc 1627 Songt- ^of'4((ffbt{aifc 

1629 Profe(fer Theoiogiae. | Äirt|»&atm: SRitt frttnD |<|f 

fohiicDetti btn ffta^mnit^tft tmbt bt^j^ntt f\t acabtmiftt&i^ 
h^tffil^avt 1630 Orbre at bliue i^eb jl^offet; 99 toftt 9» 
fan^ gotbeörifta- ©flinme 2lttrbbi>'bflft Doaor Theologi*. 
SDiJte 1635.10 308. ?Oar jift meb Elie Han^ S)o(terSvaiie, 

ggfte r tit(grfe'®f(Feppea, Og @nf^ af Mag. LaundsXlemea- \ r ,V ' 


Jan 491 / V y .taiJL «rv * . . I ' > \ Gratiarum a^io , in V^olfgCRhumanniLauro Delphica.Hafu. 

fcermo fuliebris in exfeqviis^Regin^ Sophi«c, S^t)lt.'l632. 4» 
. (ilV.Th.B.Hyp.Z.R.TenFuiO 1 

Jani (Chiiftiönus) ' @09i(^9Jr«(i tit %{^m\ti i Sergei» 
®tift i 3l0röe. ©rufurte i^ss- 24 jjun. >aa |^aö« SReife ftei 

Jtirfen- , 

^ Sf rifter. 

Sttor&pfe Dictiona^um etter (gilofe^Soä, raeb JBöbberneiJ igeier^ 

SBflft! ag Calen3arijo. Sflöfl. 1646. g. (Br.Bif^:) ; 

« JaNi CClaudius) gab löioiaBorbberg i »öallänb* OJei* 
|e fovjt ubenlanM. iSlet? ftben $r(etiiJKab(leb 09 $r(H)(li 

i >' - 0f tiftet^ . 

Difp. de Creatiorie, Witeb. 1632, 4. ^ > 

*EpJgiammata. Hafn. 1542, 8- ' ' 
Coinpendium TheoFogicuin. ibid. 1644. 8* 

Äiotrligj^eM Äi«r(iflBcb paa SJiira. ibid. 1654. 4, Cä\) - 
• Jani (Hemlcus) ©tamitKfa&er til be Jerminer^ 5Ja)r 

llbcn Zml f0b f 9Ji6org» 1665 bjit^^n Capeilan pro per-. 

fona tU ^^icritm, &m^t og 5JenK i 3iibc^@tift. 1669 
^'fttcccbcvbe Jom mrfelig (Sogne^^rafft faramcjkb. ©«be i68!s5^ 

SJat 3@attge gift. X-SRcb Magdalena Anders ©oCtCt., 2. 
SReb iJrtcilia Liiidfe, ia ©ottCT af bC» gamlt CluiftenLinde,^ 

incb ^mlf c» l^an pf Stufumgaatb. 3. äjeb Maigartte Recn^ 

' Jfig^qjtÄbifc» »wr Axel juui. S^ö». 1 072. 4. 

^ ^M liar og ttbgjtJtii N, o. Coccii Äiift^^J^^Ö^l^ö^tTQa- 

jne Juul, @ec Cocciurs- jANr \ i 

I « ( V \ 


/ 49a - Jan. 

Jani (Jonas) gnb iiRorgf. ^xa^Hj^^tffiX^t 

t^angct- SlCO 1621 Philofophia^Magifter^ 

^ efrifter. 
tii0/9Jr<rMfm oöcr Mette Baaner, Sl^tjti. 1(514.. 8» C^»-), 

Jani (I varus). 

'" 0f rifter» 

, Jani (Laurentius). 150b i^Xronl&jcm/^ »«. ©ojpc-iJtötft* 

ePrifter., ^ . -^ 

1648- 8- (.Br. m.)] ' 
. Jani CLaurentjus) 0(Hltte^^r«ji paa@uBa»ö-. 

eitifter, > 

(jfii gobiitJiHbcJ aie|lrit)elfe af Ortfrr 3 1 Sap.. i6i5, 8. [ 

' Jani (Matthias) Dan. ittat^e 3enfen, ttTi^Mfört,, 

g)?]in garfaber* gÄor-gabcr, gnb 1 579. 2 5 ;apr. i SKIN)d^ 
fart i g^cti af borgertige goro^Ibre. i 6q2 6(et) iÖ^agiflcr. 160%^ 
fXcctpr i ©öcnbarg. i6Q4^r«|l famme|lebv i<5o7 rrift 
^bcnlanM. 1 6 ij 4>Ut> ®aflne*?|5r«fl i SJjeile^ 161 siSognei 
$mfi til ®t..S(t6am ^irfe t^O&cn|lf (cKer til g)Ki)bclfar| i Sven* 

^ce WQlfs Encotn. Regni Dan, pag, 642) 1614 ©OfiJ» 

fJr<t(l til gjicolai :Kirfci SiaBeq^aöH. x:6i 5 öicbc Äong Chri- 
ftian Den IV. til grue Kirf Hne Munk. i(JiÄ We» ^Df^5pr«^ 
bifant, 1620 SBiffop^i ©faane 09 Do^or Theologiae. ©51 
tei 1638. I42)?ai.. i)an, Dat. 3 ©ange gift. i,, SÄcb* lng« 
tctii, gsorgemcjlcr Hans Leriis ©uttrr af Obmfc,. fom »or 

Ulin garfaber* S)?0&tr- 3, SJ?eb Margrete Torlov, 3 . gsrt 
Mette Wibe, SBorgemcjlft Michael Wibe4/ ©otftr i Äiab» 

l^pn , met l&t)em l^an »ar gabcr til ®c^cimc4Xaab ^v, Michael 

Wibe, JKibbCCK. T > ■* \ J^ 493 ^csnia Sflcr^ eller 2lt^M)ielfc< $rart)tfen til ^eOig Srcfo(bi9» 

!itq#raft)ifetlO»et Chiiften Friis. Ä^ön-j6i7. 4. 

«. — —,— Br^ide Räntzow* ibid, i6l8' 4» 

^ «- — . — KirftenUrup*.ibid*l6ai. 4. 

.^ — *-*^ — Jörgen Below. ibid. 1628. 4* ^ 

9., — '*—--* Beate Hvitfeldb ibid. 1629. 4^ 

L— — * — Röien Gyldenftiernc. ibid, i6^g. 4« ' 

'^ — — *— Birgitte Luiig^ ibid^ IÖ30, g. 

h- _— -i^ — Mette Rhud. ibid. 1632* 4. 

I- — . — . — Elfe Gmbbe* ibid. 1632. 4* 

p* -^— f— — * Knud GrubbCk ibid. 1622* 4» ^ 

^ "*,«., *— w^ H^ns Beniekow» ibid» 1632. 4* 

ta — -, V- — - Henric Wind. ibid. 1634. 4* ' 

^ ;^ *^ — AnneBrah)^. ibid* 1^35.. 4* (B. Ifyp^A/U 

' ZrRO " . V' 

Jani (Nicokus) .^«b i iRimfctup. 85ortei JBircfcöfj. 

; blif^e l^am for UM, ^ fsget cftcr Svsmngi ^ jK<sn6* 
rentiiqjriibifettömg^ön ^ 6anb^eb fotbÄnfl^et ibid. 1 559* g.. 

il fttlttf^Od Jft^fl^t n^ttig 950rnei?iucf t DCb Leonhaidum Rulje- 
; ,man. gotbonjfetJbid'. 1559. 8. (Bi/?',Al.) 

, jAJ^l,CPetms).g0b t^Oclpttgi^enSog. ioSD?aj. gjat 
^sne^^to^f! tit ©ubotn og iiVimxU i SQBiberd ®tift i 6iMW0 
9Jroö(l i gUf(|iim -C^ctteb 5 3 5tat. ©ebc 1 593. ^ 

ÄttlfeÄotigert @j>eil j>aa 9liitt. SJmi5^i. g. 

4^^m\>iUn OWrMargrWKaas* ibid. 1663. 4» C5r.) jAHi 494 ' Jan 

Jani (Tetrus^ gi* i0foe«filbe 1575. ^btpmtibi ftg{ 

ISh\tn fammejlf b, 1 60 1 blet) ©ogne ^ ?>r«}l til ©anb^plDK,' 

^pbrifc 09 9}cjler ^«{inpe ÖJogner i gpen^ ©aöe fiöfl i Sar* 

3641. Sr^ntiatmt bm famme^ fwn4f nogle fottrtBA-. 

»0US4 ^ ©cc Barous. 

., ' ©Prifter. 1 

Boft. Hans Mifciieifais töenbe at>iaptötifii(fe Jaler af f afinptt 
©ttnf!nbfat S{it>n/i633. g- i 

BucöKced: Wiigiiii^prbe'ajertpaa55a»jfe9^^^ ibid.1639. 
12^ 1680. 8- ^ 

Tliomx BtngiibaafPe tm^Stm%, ubfat afSattii i^aa toiiR 
SRinu (Är. ÄA.) • * 

. JaNICHE CHeinicus) %$bx Ihtim^ 1595. 7 ©(t 
^pahfi göbfr t^or Ciiriftopher Jimiche-, ^ani SÄObtt Magrei 

te Stofreg. ®if i ©fole farfl j ^äneburg, pbcn t 
t\n^ flttb<rebc pben »eb UntoerlttefeM gBi«cn6er§, |^wr fy 
tlrt) S){agT(ier. 1625 6kö $pr# tirb ba tvbfFe :&irfc i 

fltr(, fliftrbC jtat)Ctp(ia meb CathrmeDobin; tiKnta5uni62 

iib S^dbcn dfgiY; frafagbe l^an flQ fit^bcbe iiSc^^^ 
^JambPTfl; 09 1630 blc» Dlaconus tfrt Satjynnie Sitff fa 
mcfleb?. ^DlDb jig tet i anbet ^fcfFaS inrb Maria. Gcsr 
tn SDoijter4f D. Saioinon Gesn«r , ^JJrofeffor ifSittertfTj/ 

€«ft af Mag. Jae. Wcfemberg, g5t«(i« SRat- SRagbttl. 

le t ^öomlorg- ©0bei555. 2i©et. 

öfrtftcr. ' 

' Disp. dc Verbi Ddiceititudine^&eÖicacia» PriC N, Hunnk, 
\ Witteb.i622. 4. 

fei^^reblgt Ä6et Lor. LufTou. Roft,]f527, 4, 

^ Uhlmum aiuni£ difce^eiitis refugiamii^ct 2«SinU 2/ 8* Lut 
1628. 

®o(tfdiae«S|rificnt^iim' 9mf>. i<S2$. i2« f \ I Jan jai- Jas Jeg 49V s 

r ^iibii 1628. i:i. ' 

SöfeenNÄpiegelunbtebett^JRegdtt/ibid^ 12. ' 

8»ougeIif(^et' SQBegttjeifcr. M- Kjag. 8- 
Sinis 2>«oit)< uni) oHerge^ngjltn (^^rifien (cr^li(^e< ®ciifK^ 
trin in a<&t ^rcDigten iiBcr $falm. 85- ibid. i6a8- 8. ' 
tDa^ einige Sunbamcnt Uv ctvisen (Scligfei^ ^qmft* 1629. g. 
iJ^rpi^gBanöetfd^aft. ibid.i 636; 12. ^ 
fi&nKgeSoufJttnMungilberemenafrifancn. ibid.i65i, 1:5. 
tecijllic^ @tcrb'Uf>r. ibid. 1656. 4. (Ci^^- f>;0 
r Jardin (Nicoiaus H«iricus) «Rebfem t»efr Stcabcmter' 
,!ie i g1tnrcnW; SSolognit og 5KarfeiBe. int^ndant de$ batimc» 
fti-Jfoi; Comrnitteitt i 95t)gningg 6:ommi#J!ontH / fjrofcffot 
'W> btt Soti%l SKolcr og 95tDci)|yugget ätcaDemte iSiiitt^tm , 
itti»er af m franjFe 6t. SKi<^W ÄrDcn, ogaSfMm i Det 
^t^agf. (anfFe £ant)^uu«f»oIi)nmg< ®etff a&. > 

. SFtifter. 

jCxplicfltion de la Dtcoration de la giaiide Säle du Chateau 
Royal de Cliriftiansborg. Hafn. 1766. 

t J ASP ARI yacobus) gtt.SoBJ!, f0&i3far]&!m« fetSlle» 
fitiiiattgncn. ®tttDerebe og reifie ubenlanD^ , cOor ^ar fan fttt 
i^tt €a-af De fra ©anmarf tibbrc»nc3»un<c. 1541 |oHt ^aa 
i|g öp i antnwpen og lob txr trptfe ttnbtrn«»^itc ©frift; .l^oori 
|an %tt^ at ^on ba Pat tlinb. 9iaa liUUn falbcr ^an U 

Publkum Pi-ofefTorem Giscum ac trium lingvanimftudiofura. 

eifxiittv. I 

Spithalamium In mipt. Francifci LotJiaringi cum Cbriflina 

Danica. Antv, 1541. 4. attet opiagt tt^cfr 9fnm<rf tti«* 

«et af C. F* Brandt. Hafn. 1766- 4. 
JegIR (Nicohus) Dan. £lau6 ^csget. %db x SI0» 
StililKJPtt 1565, «^ni^abett^ar Mag. Hans Tbomaffen , ©oiu 

w^iJr«|JtMgrue Sirfe fammc(l<b, Jan« SRobrr M^iene Ma. 

tthts 

f \ / * * . > 


feÄQi- Padägogicus i Äi0Ntt|at)n. J 5o 5 @09n<^>JJtÄ(l paij 

amager- ©0061639. 'SJat 9<ft mcD Marie jen^^otti" 

5Jr00tant*@fWWf Jens Torbenfens tiOtttt. 

Biip^ti^ P^lofophiae verS Chriftianäe deSiiitioM, c^fis & 
^artkione. Bafil. l<5ot, 4. (B. Hyp,) . ; 

Jeger (Nicoiaus) g0b i gÄFötljieb 1 3pff.ötti>- *Ä«<'j 
gal)er t)ar Jöfgcn Jefeev, ÖSirfcDommet og 3nft)ecfor o^oc ' 
®r«t)jl«6ct grilfenborg, l^ang SKuber qhriftine, Sophie voq 
Keil i7?^;2^ ble» @o(jtte^^r(?jl tif ghttelunbe pa« SKfctL 
t737@0gne'$raefi til @te0efamme(let)/ 09 iu(if0l9ehl)e %at 
inhfoftt f0m ^m^ ow SBam. SDebe i749 i ©totntnscn of | 
^atet. \ ... - .; 

jjjoetii! SÄelotiott om ©tonnioö Annae Sophie 3ttbt0g. ^Jbij 

1721. 4 . ^ 

SPoetijIe «ummatiet om lDat)iW ^falrnet. lbidj.1739. 4,. 

$Wi)if<» til @t. •{)««* ?«nt)C^2»0De 1740. 0ee Sermon. ad 

Clei\ Toiii* K p. ab7. ' ^ 

., Jensenius /Carolus) gaöpaa bct Äon9l®>t2B«|i 
meltoft 17^6,^8 San. ^mi gaöcr D«r -kag. Jciu jenfe* 
mvLs, <^oi'^tcai\hut ^i ^Jrinb* Carl 09 ^rutfeffe Sophie 

Hedevig. ^an« SÄOÖer Margrete Peders SytitVt, , £fia| 

|anä Si>t«It>^e< 3:)aD bleo^n j^cflbt ti( ^ogett fat^fl p«a ^^riff 

fejfe Sophie Hede^igs , jtbeu (aa ©ronnittg Sophie Magdale» 

nes ajefojimng. 1745 Oeponetebe ^aafrd SCalBorg (Sfolit 

174^ Met) Alummis Cöllegii MedTcei. 175 3 Seti-eterer Ml 
Collegium Medicum i ^i06eal^at>n. 1754 Vice - Botanicui 
Regius. 175 S . Döaor Medicinae. 1757 -«Rebictti »Cb Frw. 

d^rics ^ofiMtaU i76g Dhtjrtid 2|ttfItU'9iaab. <£t g)S(brm| PT' # r- : ; Jeia Jer ,. 497 

|>isp* de ftitticullfi Daiiici Sermoiiis" ps*«pofitivis» HäTh. 

^*-— i^HiftoriäMedkinainDÄiik» ibid,i75i, 4. ^ 

Meieterhiä de liijgtilaris cajusdam formula» emeticafc ihdplc & 
mötu agendi- 3nl)f0rt I Cöiiiinuat, Aft» Med. HafiV p^ 
? 149» Hä6n 1753. 4. ^ ' 

'fyrttologmadExpeiientiÄm & Metbodum levdcata^ Hafm 

: ' "1755.^* ^'^ . • '■ 

JeRNE (Georgius* Pftlkfeii) 16^8 Ble» Sotttertl» i 

'^mcfUax, miacitUi ^ gmbeDc^ (ioD )^atant,f0r j^om tit 
»ejlfp|fl<nbe Stflt : SRoi ba l^an fremDdrt" fot|tfaite fin JRdfet 
|lkt)M bort0€t tibrn onben; 09 l^att i)eb i)ientFdmitett .(iie^ 

-tii9'$ra?t)i(m ODet Margrete Ki-agh. 3(ai|t|ttj 1^41. 4* 

JeRSIN (Chriffianus) g^b iSig. ^ SKarh t tiaBcit* 

|öt>n. ^anf gaber »or Mag. Jens Dinefen Jei-fiM » fbm jibm 

lU» SlfFop i SiN/ l&än« SJÄObet Margrete Fyring/ SReiflei 

ito^Ie 3Catuben{ahb«, bbStector t fR^UBbitii ^Mt % gol^ 
(ler, og tog i<$53 9){a9ifiev/@taben pa^ &OX0K ;S(catftmie* 
9)^m liavbe for 9C((im iffun en tt)tib 6fie6n(* ^ 

ÖPriftet. 

Exercitatio act Nov. Teft. Syr, Witeb4 1648, 4/ ^ - 
,Öisp. deConlulUtionibut Veterum. ibid/ x64P» / */ ,' .1 ' 498/ . ier '^ 

Oratio Gratulatoria SymcadcbenigttitatcDeifurtimft) Rcg^ 

1)0 Danis per Chri/lidnum IY>i prsfti^a ) jaifi veropef 

. fucccfrorem Fnd, 111. continuata Se aufta. Witteb. 

i649. Fol. (fT. Ä) 
JeRSIN (Janus Dionyfii) g^ft 1587. fig (gfcptCtelt 

' i 5^tjie i @i«flanl). ^anö gafecr »at Dinis jcnfm $r«il til ^ 
SerjJe ^ l&an« ?Kot)et Ellen Hans ©otter. ©eponercöe fr« ^ 

* Uif^^orm« ®f ole, 09 f irrt «fter blet> CoUega i faramr. 1607 
teifie ttöenlant)^ 1610 fom ^tem 09 6fct> ^ 0}^agtfier 1611 
SJertoT i ©me? 1615 019 afjfeefr frr famme (ginbcDe/ « 

teijle atttt UOCHfcUltff mcj) Mogens RreSbe, 1619 fofli |im 

0§ bict) f0r|le Profeflfor Metaphyfices f Statetvjat)!! / mes til' 

fiöe 3hformatcr 50< Chriftian Uldiic ogFrIderic Uldric Gyl* 
denlöve pc!a &OXZt. ; 1626 (SojO^^tOJfl til tJOt ^t»? jKtft f 

Si06(nl^ ton, 1 62$ SÖijFop i 9i>6e. rtjo Doaor Theolopjf. 

CBbe 1634. 25 Oct. i aR9cbor9 poa tn 9{eife til Stobea^aM; 

^ ^an Hx 3 ©atige glft. i . SKeb Anne Hans ©ptterv x SÄÄ 

Magrete Fyring, 3. 2JJet) CathriheChitieL 

Diägraphe öcEuphemiaiUuftris 6c generofe Uoimue Hcilo 

yianar Carmen Heroicum, Hafn.1606. 4. 
Carmen Heroicum Paratneticum ad difcipulos Schola? Hcrlo- 

viaiia?^ ibid. 1607^ 4. , ^ 

Disp, de Obje£lo Metaphyfiae. PcKfidcWcrembergio** Wir- 

tcberg. i6o8- 4- , > ^ ^ 

Confidetatio novi LibellijMatthic Martjtnii,, cui Titalas; 

Exam^n qverelarum &c. Prsefide ^ehtz^ro» Oiefii 

r5i^. 4. , . 
Oratio Academica : Lutherus Thautnaturgui. Hafn» i^ai.^ 
— — AntirenicUm» ibid. 1 612 1, 4. ^ 
Epitome GrammatiG» latiiiaf. ibid. 1623,^8» &SffRiu». 

/ . Graimnt- 


pnr Jcr Jes . 499 ^ 

C^rnmrnatkse hdnxr Pi^cepta imjonu ibid, 1634; ^ ^ 

Sir^rtatoitiSStafkrv S^fnog^.j^^ Äj^it 1633. 

1644. 1697. 13. 

Vera Via Vinni: €ttviöti|!Bri> foin fajrtrtil ört «öi^ij». 

«f J. JV>fchctlu SitockK 1719. 13. ; 

^Mi« SSmnp 0% ©eir. Ä^tm. i (S3 5, 13, & Sttpius. o»n> 

- fftt paa ÖtjetiflE af T. Biörk, @t«f M« i'<578, 13. (gr o§ 

> tfBiflcittcD ncflforifle oDerfof paa S^öjf af GeÄig.Rafdi, 

ÄJt)B.|i64o. IX gronffl 1^8 j> g. C/»^, 0«*. 4öL 

JeRSIN (Johannes J;^obi) «ope»^JtÄ|i td ^teUtt f, 

tmmiii ^#1^ iSlorte-' ©^Dr 1638, 

Breide. S^. 16 17. 4. (iBr.) ,, 

JeRSIN (Johannes Jani) tnlgm af iBi|fop Jens Öi- 

Diip.de/Materia & Vacuo. WiteK 1545. 4. 
; JeSPBRSEN OBanhddus) ©cc BARTHOLlJNrJ 
jESPEyRSEN (Nicolaus) @^e CaSPARU 

Jespersen (Petrus), g^b i^^j. 's«(nK i ^JdsrfaBb 

^ £el^niaeorma«t)eQ€|! i^m^attä 9al)ct Dealer ^a«f«)^ar®0» 

. fni'@fuit)er/ l^aaÖ 9)}0{)er hv Magrete Peders ^(Mit Falck» 

; 1665 »epönttcDe fra tröi^iem* @rplc. 1669 rcifte lÄenlanb*. 
x'673f<«n^tem. 1675 Me» ®ogBC%<ijlfti ©t^enjlritp og 500 Jcs 

logis buLatu^. ^0br 1714. 3 Stot). 9)ar gift mcDBodd 
Frus , en (f nfe af f quI BxKtfen Slaa&mattt) \ €u»tt&i>rg. , 1 1 
\ ' eerifter.^ 

— — — — Niels Juul. ibid.t599» Fol^ (Pr. Z.iHanx 
Jessen (Clenmis) Uat pm Borcftes Collegio» 

6^riftet. 

piff. de Damnatione ad^Metalla. Hafin 1699. 4. 
.— -«deRicitius convoeaudi ädpubl.Sacra.ibid. X7po* 4» 
-— ;— deSalariis CkiiGomm. ibid^iyoi» 4» 

— — de Notariiy. ibid. 1702. 4. 

' Jessen OEiIcus Johannes) . gai 1705 i 6<^tbeMli . 
<Ooliinn, afenbcr natonfunbid 09 berammdig Samtlie* Sftct 

filtoenMe Studia Academica, bleo ^atti73 5 5(|fffor i ^ofnRct^ , 

ten. 1737 @ecrererct i ©eneräl Sirf^3Rfpccttoitf eoOegto» 
i739®ccrmrer iDettanfleCanceUu. SiDen €aDceflt^^iaa^f 
^cneraliKirlc^^nfpcctor/QdSttiiiM^^aat). 1768 (^atf^guot^ 

Qftifter. 
giac^ri^ t>ati bet t^njfi^cn SHii^on tn bent nomcfltf^n £am 
UnJo, ^xnmf^Un unb bcn Slprbl^nbcn tnbfart i banijiic 

95ibli0<5. Tom. 6,j), ,601. ' 

Slftanö' Tomj. S|)ma763. 4. 
Sffianbling oinbe norbffeSinner^odSapperflgebcnfFedtdigiiHi» 
Silfaict Knud Leems fgejf rit)dfr o»cr ginniarfenitttppct. 

:Rb^U'i747- 4* ^ 

Jessen (Hannibai) 90b 1 6|tifliania i SRorgc Äöjk 

fom ®(nbent ubtnlaitbi . 

ettifttt. 

Disp. de pliiralicate Perfonarum divinariim» Witeb. i(?6g.4, 
S%$ra;bif<n mx Sm Auderfen Tönsberg. $(bn» 1694. 4» 

JSS9£N Jes Jet Ild yoi 

'. •Jessen (Jeflenius) ^nCen af ««pforrfflc 9JatAium- 

mts paa Borches Gollegio^ n 

6fr$ftet. 
iOnoinato{ogia Pauli. Hafn. 1701. 4, 
DiC de Nubibus» ibid, 170a. 4. ^ 

(i^.— detriplici Molis jejunio« ibicf/1703. 4« - ^ 

^^.-.deEqvis&Qradiigis Solis. ibid. 1704, 4« 
i Jessen (Thomas Balthafar von ) geD i ® J|^ f gf mÄOtt 

9(mt. ^ani %aUt ut ^t. Johan jef&n ^torfi fammeflet^ , 

l^anj ^0t)Cr Magrete Lange. 1671 bfet) Juris utrlusqveLi- 

iiscntiams i ©traÄtttfl. 1679 Ober* ®ecretcret i M (pbffe 
CanccSic t Sti^Mn^an, Oercfter ^ttfiUI/ og €cat&0taq^. i6gt 
>l(n^ iiobtiitmt ^69^ {Kibber af IDatmefiroge. 159^ @t> 
llcim^SKaab/ 1701 ffnK fom Sm^ope tti aSteii> 09 1705 
tkt^^Un- Snbdig bfeo (on $rirfe« i M gottorptjle ean* 
cctic^g OUx^i^l 

68ttftcr; ^ 

'Disp^ina]Ug*^dc juraPratcedentiff, Argent. i57l, 4. 
Oratiancuk in Legattone Polonica ad Regem & Procere$.atl. 
I704habita. 3ö^f^rti LönigsOran Procer. ParC3/ 

JDc^titcii forfcetbiget Mtbf Kf^anMttiget md) ftemmcb< i>9^tv, 
\m i Chriftiani V. Sib , \mUni "^mm wb ^offcf / Mc' 

'^ De tfptitttit. QCmb.') 

•JeTTESM ARK (Andreas) g0b t ®ettbf#I ttbi^rtii 

iiiatft / |w ^mi gaber ^r. Anders jenfeiV t>ot ®09ne^r«(t 

eftifter^ ^ ^ 

Gratylatto inLaur.Magiftr. JohjjChrifiiani Se allorum. Hafii* 

162^. 4» ; 

Mopimentum lu£his hi obir. patris lui Dn. Andres Jani* Hafn, 
16^5. 4» ' 

Ild (Samuel Jani) gfd 1638/ falbCt ftg Hafnienfis. 

1657 be|)onmbe^fniiRj0Bc«5oDii« ®fok. . 1^67 Wft> ©031»' 

' 3i 3 ^ *ri|l ' V / Soz nd> IH Joe Joh ftiMii^tb imeDcm ^atnmen «og ^am^ ^tt fatjjie 9bit(lHiia$i 
)^ i^imt $ra^egaarbei>/ fnn (aoe mcD ^fot> ^9 ^arli. 
regairttfen^ (Sencmirrrcv # fom «C^r.lld', ifter gorlangcBttri 
S)itl)efl9U^ fndf ^t)ilfct 60^1^ for at nnbgaot 8^tr0Ni#i 
(FecDe ftDcn i efterttKmbeaä Stb. £)« ^. Vd mi tfle ui 
'f0ie> mdokman Mtfsft, ae j^aftmier csitf tnqMsM 

iki» laR bc^ffl utHSgrrtig. dt NiloD^age Ubipt 09 $Fä0i^ 
m^Sdlt t (5t(s(lan&;^^ 9)^en ^ao gilDirpaa ti^Votroimi 4< 
teN/ at (^on intin iHlbi &lt«r bi? I^an Hoe, 1811? og ort 
li0itttiti$ fra ^alMl IDa rh ^. »d ifb iiar ai 01 
fmbie ^ottfmin (am ;Kato^sii^jM -^imftbpe Sdi ^ ^ 

Franlfen gifCtlH! i @tllMlttobin0/ Nti ^V^Ild^Ml 

xet fQm®0ttf og.|tf)tbt frem ne&CSokttog SI^Dimiet 
toti fiHti 4)r. lid fta ^iinfiboe ottitriiit if&s. aOg^tobiil 
I90 699^ 3 1 Stuart. <f>At^ f a( l^tw t^onrit en otoorlig og 
pnDf^ aSoii^/^ (af gtoft 4oo9tU'r: lii Di S^ttisri äBiH 
JB§ $i06diM) ® »(iner i Si>ilQK&. Sat a @an8i eift^ i^i 

; eCrfftir. \ 

. 0»eriht S(t)!i*i69ö. 8- 

©Friftet; 

SBctragtefirg 9m Set^i^ifteii. 1694. i& (O:) 

JOCHIMSEN (Matthiös) 

^^tflaq tm Longitudmc, :R(jhi. i/ag» 4. 
"^ JotIA^NIS C^gidias) Dan. <gw«)^ CJmfht. V. Joh A , yo3 

^igdaleno Valentini. tR#t i jtlK ttttjt 2f«t «tDcnlHttM, ' 
lm ^k» Doaor Medlcina. ^(V jtöttt Prafticus i «Ranöer*» 
i|mÖOltl»»W 1656. ' gj« 9tft jntb Mogrete Niels S?OtW, 
ie«J« ta goffiti^gjflab Pe<kr Laffe». 
'^ ©fri^te*. •< - 

^Affertiene.» Medico-Praäiöf. 'Lugd. Bat,i5a4.4. CLaf:) 
f TOHANNIS CAlbertus>goJ)iÄW^«t>». ■0«n*8* 
ktrvor Doa.Hans Albertfen ©ij!o>r i @i«Hattt) r ^an« 0»!»* 
m Karen Ahders ©ötter. ©öt ««tor BfD ^«lfin9»«r« 

«fi>t( omtmt I ^70. 1583 bit» ©ogne^^Jr»» fH 98«colai' 
;^f#t«l>i!aBt W Sm '?'•'<'• "• o8«ong ChriKianiV- inty 

ee«ifter. 
tr«He.qjr«Wf«om.StWfFrid.ll.O»b. «6iw.i588- 8. 

®t^W^«9«»^«!Hfcn<r. ibid. 1591. 8. iHyp.An.2. M. P.) 
K TOHÄNNIS (Andreas) ^594. M» @09nt«*r«fl W 

^KKJet, iD»l>f 1653. « 5««« Sltotr* p+l»» 2t«t- 

eftifter. 
|ii9«i|5r«l^bif<B"l>»«f AnHaRofei*rant7. f^M. 1621.8. (Bib. . 

Br.Tr.) \ . 

I JoHANNlS (Andreas>ge6 iaftlBerg. sRtipt tHX» 

6f riftet. ■ ^ , 
PMp.. de potenfiislAniiiMf. Witeb. 1622. 4. 

ToftANNIS^ CCan»*"^^ g»b 1608 i iJlXftf». -O''»' 

gaJ)«t »« SRag. Hsns Knudfen Weik, ?5tPöp i gtJtn. 1631 
Mt» eoHterttJC »rt» Siema^vti ®Mf &m SRcfton 6la» 
pft i 5'aat. Og ipftbtr 1640 eto«'*r«6ifant vaaSÄfct» 

3» 4 ' ' ePttf» "^ y - I,' I / 504 jföh ■ ' ' ' 

0?tiftet* - ^ 

Analyfis Lexica &Logica 7PialniorumPQenitetithHQmi4l 

! Pfalm. $5^ Franck, 1630» ia.. 

8u8^r«bifcri Ot)et ^UC Kuilun Reti, ^0W 1648.4. 

Jqhannis (Canutus),g0bi g4lffettiöi (&ijt«|Jr» 

6Frifret, ; ; 

Poeipattim Decades Xl Hafin 1628. 13» 

. JOHANNIS (CbrKtianm) gati3ii6e 1567. ^^ 

fjftöcr ut Job, Chviftenfen (S^irurp* famracjieöv acipcru* 
Ie aiatf uöenloRb*, 1594 Me» SKagifttr- i^ga. Prolcffor 

P«clagogicus , cg famrtlC f&at Profeffbr ' Mathefeos. 1607 
Profeflbr Grjtcae Ling vap, 1 5o8 Profeffor Dif leaices &Bhi. 
^es, 0g benfter Adiuuaus Facultatis Th^logicff^ x6io!% 

(!o|) i a^lBprg. £)0i)e 1 642, 1 1 2fpr, SJar flift mcö Mcttt 
Matthis 5Dptter< cnajprgemefier SDottcr ftaSffi«lf, 

' . ^ ^ Sftifter, .- ' 
Thefes d^ gphafiae defiuitione Ä^ivifioue, HafiM6o4« 4^ 
— — de Ciirctdi|i,SpWae^ ibid, i$a5.' 4. • 
"^ -^ deZouis, ibid, i6q6. 4^ 
-i^ -^, Philofopbicar, ibid, 1607* 4* 
-^ — de Climatibus & PavälleUs, ibid,'i5o8* 4* 
~ — de dcfinitioqe & DevifiÖne Logfcar, ibid. 1Ä09* ^ 
•^ *— dc Artiuin Logicarum Qrigine etc, ibid, X709* 4«. 
$«g.q5r«Mfefl mx Oecil tunge. $^ i(fi4. 4, 

„ ^ , Jngeborg JuuJ, ibid, i6i6» 4, 

— ^ — ^ «„, Jörgen Lunge. ibid; 1620, 4^ ^ 
~ .p^^^ «^ Anne Sehcfted. ibid, 162 5* 4^ 
»^ -* *^ — Axemofenkranti, ibid, 1625, 4^ 
.—,•*. «-^ — Ani^e PodcbuJfk. ibid, 1634^» 4,v 
... «» .i^ .^ bttoScheel. ibi'd% 1635, 4^ \ ' ^ 


v~ . ^ JöH . > .$^s 

|ifj«$r«l)ifm 0WMagrete RofenkFanti^ Hafq* ifij^, 4. 

i- -u- — u- Ove Lunge.aar^Utl^ 1638. 4* ^^ 

i*. .^ -^ --. Sop^iie Brahe, ibid»i639« 4, 

i^^ ..^ — Knud0ftHaiisSchceU§|^i>lUl64O, ^.(^ 

z' JOHANNIS (Chriftianus) ©ce LUNDIUS. 
JoH ANNIDIS (€hriftophoriis) ga& i ©alB^f i 6i«U 

IlMsp* dt l^feriat^ äc Uberatio^ii humanae caufis^ Hjsrbörh^ 

1593* 4- 
W-.,*de Praedeftihationc, Edinburgh 1595, 4.. 

De Exardsmo, it, de Gynaeca-Baptismo, Hexbom; i5i2»$.. 
Navicularia* Brema i6i6. 8^ 
if ercgrinatia Mortalium, Fi;f. i6i8. 12. (Äi.) 

Jqhannis CChriftophQius), ^0^ i $wb(tt$m>a. SRA* 

©f ttfter. 

BiflC Theol, deofficiaMagiftratu&PQlincuTubing* 1(^24, 4^ 
: ^ JOHANNIS (Chriftophorus) gjflt !i657 ^ofmcpct 

|W De «nge Höjer jaa @owt acabcmif • JÖUtt jiteii SRrrtot 1 

Jrofccniuiji Tcrentianum^ HafiM667. ia* (Sii.) - 
: JOH ANNIS (Erasmus) • 

Vim?aidu^ j)aa ^«(P* Sö^öX735. 8- 

JoH ANNIS (Erici;s) (g ogoc^^rofji til (Sr«(le6 08 ^C^i^ 
jmi 09 9t<'^fi i «^olloe {)erret) t (Si(i?Kan>. > 

, tontin^lia facra, ft. t @a»t)f«rlri9 JBctrtnittg Olit Hclenit 

Äitof. S|»«; i$5o- 12.- (Sr. ZJ ; '1 V / o / jo6 Jfoli JoH ANNIS (Sporgins) ^e RiPENÄK. 
. JOHANNIS. CJacobus). \ 

Sfriftet. 

©eofgiiSfchimhzfngs^aöiMqjfafteti g5«Ättet|. paa Diittff 

JOH ANNIS Cjorrfan> ®ee PfREUNDT. 

JOJHE ANNIS CLaurentjus} ©ee CoMlN. 

■ JOHAI^IS (Ludovkus) g«MÖl)enf< i5i8. ^^ 
-gäbCi: t>ar Doc>. Hau* Mlchelfen , ©ijf o» i gpco ^ ^angSRö» 

Catbiini Henpics ©otter. 16 j8 Dcponcrcöc fra Ot)eii[c 690* 
* t!a|ium. Stcifie t)'er«aa aBenfanM' i ^42 bjiCt ^onFcoior M 
Ot^ettfe ®f ole , oa (aniHje 8ac SRoaijicr. ©ote 1 65 2. 7 Stei. 

SBflf 8'& ^KCB* Lisbct Mu!e, Doclor Jens Mulcs ©ottcr. 

C|ratiQ,dc Nativi^$.te tni^a^nuelis Dpoii»! uoftiu J^ ChrifE. 
Hafp/1619, 4. > 

UMDoft.Pct. Jespetfeiis gatala§» p. 123. tutM^ Ludvijg 
Hanfen. de Dacmoiiibus^ fmtl ÖCBtcIifl et af fommt Aaaor^ 
"s JOHA-^OTS (Maitini4i8)^gn€t9^$p?aRft.^ 

©Prtfter. 

Stnjlag t^aa en So^rjEe^^af^ini^ ^ 2M)fi0i^ t£>ec0iioniif!e9R» 

s flajitt. Tom. 6. p. 179* ' . 

JoHtANNJfS.(Nicol«us) (gce AnD. OlAL 

i JOH ANNIS CN^<^ola"s> ®ee SaXILDw 

JöH ANNIS (Petrus) ^BbiSRibt i573Wrt3Rfi(|^ 
(ler til gjofiorf. (Tm /f/.) , 

€dn d^ incarnatione Chi-ah\. d: ^(altne Otti C^ttjll g«t)^ 

JROtte. Siim.i57j. ^ s > - Johan- ' Jöh Jon ja7 , 

JoHAl«JNIS (Petrus) f5aMg8i64jrfl. greifte uienlanD*. 

^ant garbroDcr SH. Thögcr p^derfcn »ar ®0öttc^r«|l. 
^ SFriftet. . 

I>tsp. de conftitutione & natura Logkes. Witeb, 1619, 4*. 

'Stre Srin til himmeten/ ct^mt ^enKtlFe forneitHncltg paa fit 
3>fcerfte a( betfl^nfc. ^^n. 1547. 12. (J^r") 

JOHANNK.(Sev«rrnus) ®ar f0r|! LeSor Theologijr, 

|Rbeii 60SKe'9}rar(i »eif Spmfirfen t ixon^im, 9}rot»fl og S«« 

nonicul ©abc 1673. 5Jat gift nreb 58i(f op Pedei; vScheldc- 

^ps SDotttr, meb 1&t>Hfen ^an at>kbe mangc ®ern, [0111 ale 

f alMe (19 inet) SSoDetcnJ Silnaim. &eri6kint ^HifpKiitJ-Piaat^ 

Ove ScjKidcrup , SfintmaBi) oDcr 0^oTMa«lwnc; 

^ . ♦ " ' 6Frtftet. 

^Ct4d'$riSt)ifen Ol^er Casper Chriaopher SchöUer. ;S(im* i6t^U 

Jof^ANNlS (Tycbo) 
• ^ ^ _ • 6 F r i f t e r* 

KcgnegSog. $l^»it - — g. 

JpN^ (Arngrirous) g^^i ^jfattt) r5Ä8, yaa Äilftl?'^ 

bctt Vubnnarflab i ^Siftrfral, |D9raf tan falMe jts meb St(tiat»a 
WiclaJiji, 09 nt ^tamfaöcr til be fetiicre WidftUrier. 1585 
tKponeiebe fra ^olwn @fo(e/ opl^0lMft9 4^9Can'eb\9(caftemi(e. 
.S&icD bcref(c?f0tfi$rir(l.i9eD {)0him £)0mhrr([/ beMfterdU^ 
^ ctor 0ei) @f0kA fatnme ®tcb. 1624 bl<0 ^m^i til SK'iHe6a9 
t ^fogefiotb- i62;7 Ue0 for^ ttet til ^et^ab i *S>0lum ®tifC 
9Q ^roDfi 6illi0r. gra 1624 ti^ i6::^7 fomttcbel^ti boi gam^ 

le IHI f^^O^ iBiffop Gudbrand Thor lakfens vices. (gfter |^0ii 

'£)0b ^ah bte0 »btmldit til a&ifFop; nun^afftab fainnie ^torbig^ 
|cD. 3)0bei648ijit8obfaar: 9E&r2®aase9ift. i.aRct) 

Solveig Guniiars ©0ttrt / flbjie ®ang nicb Sigiitha Bcmita 

l^pttcr/ fom ^ ittbiPO ^a i 3&(itr(!ab mi %^ k^^S- f o«; . Jott \ 

i / > 

Idea veH Magiftratus,/Hafiua:589. 8.. • ^ 

Brcvis Commcjrtugrius delslandia. Hafii, ^593^ g;, & 

1609, 4. ' 
Commemoratio^PainQms Chrifii carfnine; ]jsU»ldIco«. H< 

AliatQme Blcfkeniana. Holae i6i3» 8« & Hamb. 1613* 4^"^ 
Epiftola pro Patria defciiforia, ibid,. i6i8- 4*^ 
Martuu Hamtuen ^m6l!crt<r ([W C^tjjli 8ÄClfc # pö.a:3<l 

emiat 4^nda6ii, 8- ' ' 

>|artmi MoUeii Solilo(ivia 0m CJtifli 2il)elff . »aa 3lto 

gotllartnfl oöcr Den $ i;ö< SDatiiM^&Jmc Hoi, xSi^g* a- 

Biblia Paiva» ibid, i$aa* 8a 

Apötiibc Calumöia^ Hamb^ 1622^ 4,. 

Cryinog«a C icrum Islandicarum Libti 3I Hamb^ l6oi> 

1 5 14 09 1630. in 4to, ®ei^fct|le ©09 ^ fiÖCU Utfli* 

tJCtt af Stephanio.iBlant anfire fmaa Traftater de Dania 

& Norvegia. Lugd.Bat. 1629. i5^ 
«Athanqli^ Gudbrandi Tbor!acii« Hainb» 1630. 4* 
Specimeii Iskndis Hiitoricum & ni^iia ex parta Geopraph» 

cutn*. Amft. 1643.1.4, 
Grönlaiidia, .OJJCrfat m 3«Janbff af EinarEjolffen Skalbak 

168 8- 4- O9 ¥«a ©«nj! af Andr, Buffeus. S^m, 

BenihaitU Salutationes cmcis. flUJetfat |)aa 3*'«Wb|Fc ®f* 

liolt 161 8- 1690^ 8* " 
5chedwinac1e Litteris Runids&divifione Vocäliuih^ In II 

terät. Pan. QL WQrmii p. 37v& too^ Cum Logogry- 

phi IslancOci fpeciinin^* in Ejusd» Appendice^ p. 173. 

Epift, dc Diis Populorum boiteaUum, in Stephan* Noi; 

Saxpnen}, p, 141, ^ 

' Epiftolz > < • I i Jon yo^ 

|iifh>]« Vttlx ad Ot» Woriiiiuni» vid. Wormii Cpiftol/p, 

> JoN^ (Einar) ^aTfaffi €ottrectoCf (tbctt SKcctor ubi^ 

fön Einarfens xmUt tjlaotljte Metra farflePnrmtivlNovi Te,» 
fiamenti Grarco^UIandica. gotkOrct Dg fJDrBSCt. 

JoNifi (Gislaus) en 3«I«»^«i^. 5Jar f0rfl^r<s|i, 09 jtocit 
(Cclaarfral t SarbcjitanM G^fF^li Wt ^^au i$5o Meo a^f 
Kffop Jon Arefen ferfuljt fot fii aRel)|oIl) mrt bentipt ^Ht^cri 
ptiom- 1 5 56 Meo SBifFop i (äd^al^oU ^ ^t»or j^an («De 1 589*' 

Pfalmer paa 3«IttRb(f. S^f>n. i5J8^ «• 

^wf«ttclfe af Jefus Syracb ifaa 3*lÄiibjF. poluin 1580. 8. 

kiargarita Thcologica. ODCrfttt paa ^^l^^ntl^f^^^lt^tt* 1558. 4* 
ipiftola ad Joh» Hennichium Padorem Hamburg, t Jacobi Co« 
leri Libello Epiftolarum. Frf. 1587. g. (An.) 

, Jos IE (Jonas) ©ognriJrirll til SroOatairse 90 grlt# 
i^eii ti( StaDar^oti @faI^oU< ®tifti 3«(an^ 

> , , 6Ftiftet. 

ifeditationes Trlumphales ofl Paflionales. 

., JoNiB (Magnus) «pflclraanft t ©aCc*«i^ifeH 3«latt>* 
)e fa^mdltatibus, og onOrrttttibifleStf^anbHngct* 

JONiE (Magnus) 1 0dUt i ^ilmb. 

ePrift^r. 
Uuni DIaUfUca v^ttfatf 09 Pontus ^iftorif* ^ 

JoN£ (oiaiis) 9)t«ilttl eatiDei SDpTcfiinrft paa^ilailt* Px \. yio Jon 

JoN^ (Olaus) %6i l6jl. 2^ geSf. iSpStlfD ^mfi ä 
SDoinfirfen i etal^lt (Si^cn $ra^ til @tabt t®r9nnai9ff 
JD^I» 1707. "xy&tpt. 0ift intDThorunPoulsSDottCC. 

I6fttftir. 

CÄlendarimn Islandicqnu 1767^ * \ 

gorfag fil rt WIanJ)|f itj^mn. . . , 

M ^oluia @role paa 3«lani) til 1649, g9«#€t 1650 
a3Ie»#cn IKectorte» &o\m % 6|iiifiian|}a& tSfaaiic. Z>9i» 
i $<|}en. 1654, ^ j 

Graramatica Islaiidicae rudimenta. Hafn. t6$U 4. & Oxo 
mx i58$. 4. ÖiDetl i Hickefii jiore Theftuiro. Oxai^ 
1703. Fol. ' \ 

Homagium Islaiidicum. Hafn. 16 50. 4. 

Lingvflc feptciitrionalis Elementa. Hafn. 1651. 4^ 

Difpurationes Ph^fic* duodeciju, Hafn. 165a* 4^ C-^*-^ 

JONiE (Seveilnus) %>|j x6$6 t aor^ttll*, |öor 1^ 

^öbit ba iQtit, fom fiben ikt> ^OofpieaU ^erfianöer i Stabn 
l^avn* 1675 fe^ponerebe fta Star^uni @tote. i6go v^ 
utienlanbiS mcb t>a uvmit g;anceatc'3eaai)> fibcR £tar<*giadU 
Rasmus Vipdni^s ©enuet. (Sfter i» a«r« ubcnlanM fRti 
(Ici9 ^ofnifflci: r^o@c^ctme<9{aat) Mothes @9(ictr'®0ii* 169^! 
ennv^xafi i SvocÄlilbe 09 f}rii»|l i ^0mm0e ^errtD. ifisfll 
S^agiflor. i'695 f^f gjang mb ®ogne^ii|}r«e{}ctne i pielen 
^». Djjöc 1 7 17. a7 f»aji- SJar. gjift jncö EUin M 

fcher, en ©otter af Mag.Eiaias Fl«ifchcr, Ä09UC«35Jf*(l « 

«^cffia ®ci|i(f jtirfei ;S^t9baiftMii* ^ A 

-' ■ - I "* I \ Jott - J* X 

e«« PropWie ])aa ®crf. 3t^W 16^0. 4. - 

:itat«'9^aat) Rasmus Windings8ii> ogjc^nrt Omfat Ibid^ 
1^84. 4* . 

Mxcl^falmcr, (om^nMiKingos^lalroebOfl: S)0tt3brcet 
(Biit er tePPeiig. 3 C^rifbiei f^m bePien^e. 3 jD^ 
X>m Clkfua b(unt>et. ^ l^eUig 7l(tnt> t>u @Fat <E> 

' ]^€U^i-3(^n^ Fom (i( es tte^i Vee mig^ at ieg. 

Utift paa 3<ta»^ 

ÖP«ift€i\ 
ferh^diMedkationcs Sacrap oVCtfat l ^Jfalnkt. ^0lwni665. 

^rhardi Exticitium Pietam. ibid. i742« «gv 

tec/^Jjalmtr aif JoK Stegmans j&atincaog og ®«ii|e om 3^ 

fe^^i&ä ^ijlcriC/ f otti tiUi iffe ^ttt er tx$tt 
. JoUiE (Stcino) g0b i(S6o. 3© »«g. |)a<t -ötoI^Jaf^ 
korftcgaart) t J^Vitumi^xti i^ohm 6(ift/ af fattige $r«# 

r^goU, Saberctt t>ar il^. Jon Thorgeirfen. ^ ^.T^ÄHJ i8J)e 

for Uit) M (<it i {)o(ttm @Me / Derfra^ati 2^«5 Dcponerc» 
r^ i>g ^en tog SIttefiatS i £t06rti(a»n» 1688 6k« eapeOan 
kaiteriMl* 1 6.9A ratbet li( Comfir&n i etal^olt 1 693 
il ^iterB^«, ]^t>ot l^ati 6let) t 6 Star, 09 Mftbfi t)ar \^ail | 
Setbctg iiSar. SnOelig M<t> ^an 1711 i8i(to)>i «Öolum^ 

»or ^Ott bPbe I73S- 2 ©^^- ^Ät fttft tllcD Walgcrd Jöns 

. ÖPviftetTv 

>en VTalme; ^t)9 iftuii loOct: <^crren u^, ot^afat paa 3^ 
loobjf- ^olitm 171 3. , * 

Äffenii Anthropologie. 0»Ct(ilt ^^Oluttt 1710^. 8» 
>iariuin Chriftianuqi. — 1719-17^7. 8* 

. . ' Ladeni! — • - s.- i I \ I 1 I t \ 512 Jon 

' Lalfcnii iJJtt«|i0!l*?JWbi!cilflr- — 17^3 & ^^740* 8. 

Olearii SKouaC^^ UH» SSo^ciMSicbcr. Ot^etfat 
UMog öf L^"" 55»we^a5e8. — 1733. iil 
Biblia, paatipc oi)<tfat paa 3«I«ttl>?- -Ootei?^»- ^°^ 

PialteriuA Triumphaie. 3: dlogU ^aajh «9 aid)te 6011^6 

\ tiMforbriVi 6c(iaaen{^af amibelide SSetpmfainset. 
Rftchlovs Saatc^$?rfc. Oöcrfat. ^»1.1719* «.(^.Jt.D) 

U8*r«jlt ^itcr&al.- 
B. J. de BuchwÄidt 3orl)craoDct ©fofe »wtfat "^tijx %^% 

^plttm'1749* 8- 
JoNGE (Nicolaus) %%^, \ $i06fn^at)n 17^7. 29 Sul. 
J&onigoDer t)at ]federNieifcn> JKeDifi^rtJebbctSonflLStcB* 
Äammct, 09 tiBtst ©Rb^^aJJaakr i Sfefeenl^am W8«<^ 
faber en 95roptKtair i @f aanc • gatfaöetä ^ Saber Nida^? ^e 
Joiige , Iti. bcwnirtidt9 Äiabmanl) i 3(mjlctDam» J&«a< 3IW 

Je^ tat Anne Sophie Einhaus. 1745 bepOUejPeSc fta S» 

Bertat)»* 6folt 1754 Meij Satelet »rt |)ölmcirf 5Rw»i 
l^b i Ätebcrtatit; 09 imiDhttiD dimirierede abffillige ttW 
SKrnnijfct til 3tcabejmrt/ 09ttianiiducerede(HibtetH atttM 
176a blet) @09ne'?Jr«ll tit 9ÖH5I0Ö sReenigl^eb 1 55aarfe Ij» 
teb i ©keflanb- ®ift nieb Gezine Fifcher , en ©otto: öf w 

^ der Arved Fifcher,, eorifttmptiOtt«M)99(C«fe*SWW W&W 

Synopfis GeographiÄ Univerfalis captuJ difcentium »ccon 
modftta, Hafin 1754/ g. ^ igt jlbett fortebtetf trtWi 

f0W9et meb s ©merotc tanbfart. Hafo. & tftl 

» ,i758r 8- » Ladr. A_ 1 « ^ > Jort ^ '■ . jtj 

itidv, Hfolbei^s UoiDetfai^ifiotlC/ til SD^eU 9t>^rfat cfitdr b<t 
of ^am fclö ubgiDne lafinffe Coitip;:'ndium^ mcn Dog ot>rt' 
Alt tncgct fotbcbtft/ til i^edf mel) ^etc (urop«i|?e fRiqtti 
•Oifioric feraect, faa 1J9 conHamret. Ä|»ii* 17J7. g. 
5KcD,gtatl/3taat) Källs gortole. 

?h«dri Fabularum Älfopiannn Libri V» captui Tironum ac- 
commodät. ©rt N. Philomufum» ibid. 1756* 

fcoilegiuni biblicum , eontitiieft^ Hiftpiiam vSaa-am Veteris & 
Növi Teftamentn eum Pi:xfar« Joba»» Otton» Bangii^. 

Hdfn/i7(Jo; 8. 
^jce^aDmiral Jooft juuis m Dg 2ctm<« 95e(!tiödfr. ibld. 

ludvig Holbergs ®i0gta|)]^ie cHrt 3otb6ejFriwlfe / forfaftet 
. rfter ta of ^om fclo ubgboe itbeit (ottofFe geogrö)^(i|le 

Coitipcndium/ luctt nu »iMleftlgcrt ttbfart, forcgct og 
^ meb6f^0tige Saobfort iitet g^rfleSbeel jtb^n. 1759. 4.. 

Sui&ttt.©ecl ibid. 1761. 4. StrtirJDcrl 1763; 4^ 

^ette ^t fon t)ente< fottfbt 

^rchivarivs Hgmileticu» oi (SOmlftig of !Di<|>oiiftOtiet Otftt 

^ 60tM 09 ScjlbogettMl et)00octtfre tei^er/ ubbri^^oe oflbe 
^ SerammeligfksDJMbi dfrifiet. MelDret S^t^tt. 17^3. 
^"^ 8. ,Slttbm Ded ibid, 1767. ttttnt ©eri ibid, i7«9. g. 
^pdaiiä d: fBKro^tiitttget buet itbf0gte^@pfog.ttl ^Jtub^ 

totet. Äi^^tt. 1761» 8* ' 

fuiieiaiiä :>: SBettogtoitiget oi^ct ttbfi»gt( (S^tög ti( ^iig^olir. 

ibid. 1769.8* 
Synopfii» Hiftorix-tJmverialis cdptui difcendutn accoiticrloda^ 

ta. Hafmi762. 8* i|r 0g tibgiwt unbcr Ötd; Lud. 

Hölbergii Synopfis Hiftör, UniverfaU &c. . 

JiVerners Äi«nie of ©eogfopl^fdf Ö»etfoL ÄJ^i^n* 1753* 8. 

IDe e^ofigdiftt IBifloppet t 6Milattb<etife, bm< ^ertrof 

tcr/:£ii^ Himtti tibgim iif 3oiiai «g^oot/ i^obberfiif \ / \ \ I / ', JI4 Jön Jor Ipshg 

fiöflt ere Jonges, mcil ^ 7 f?tjlc cr Casps Pet» RotM 

injtavo, ,6SDde. ' ' 

jORDNDSfeN (Ketilitis) Arni M^göM äSoifafecri 

etxifttu ^ ' / - i 

Hädr, juiili ^omendatori 'öWfat paa 34lttnö(!* 
IpSEN (Chriflianus) ' 

gttim forfdttet. 3(ar(im< 1^42. 4. ir i 

IrGENS V* JURGENS CJoachimus) gri) i ^^gM 
1644*5 9)?att. J£)an<^at>er m Johannes Irgens, JDoaorj 

Medicin&e, og |l6i(n ^imtelit 9et>SK0taaäSo66er>Ö4?rri3;r0«| 

liemi ®tifh, *{)0H« SRoDCt ©OCtOt.Hentungii Arnifapi ©»J 
M. ^tf$Xfl i ^Olc I ^oBf, Uttöcr Mardno Lippenio* 

Stetfie fiben tit ^oOtoi) og am^e f pbfFe StcabemUr. 1 67$ 
WeD poadr Medicinac i iKtebnil^ai|it< $rac(ifetrl)c 

>tji f ttOttl^tattr ^Wt f^Oir Ut Phyflcus Ordinaiius, 

i (S^fifiioaift fra;i:^i2. ^m 1725. 9ar gifit m^ Gkd 

(ke Schelderap/cn IDottCr af foi^m anf^rte Severino 
hanitiSi . . ' . 

6 il ii f te «» 

DiSp. de Alirtienlortiih Curfiik 

Autöfchediiisma de Viariolo, btXt CCT^N <>** ViÄriote, 

Hrfn. 1688. l!^^ 
SDttl (EMtiOtt of Stubelii Lexicön tabi-d-tleUar. y fihn Ct 

m 1717/ er for teli fbtfie SXt( (aBiSTr^iH/ 
\(a li olietie (kf ^^xiiUn , men €fit)09 4f dtfFtOige S 
lii cgfttf^^enbtie ^r<6e / fom m i mt( ®tcitimf 11119 fopt %r Irg fse Iva Ivt) "SH gens , «t^gnc^VroPft ftnr (gfibUA n imH^ ^SfUnifl^ti 
i€t i Wiibm 9tift, (om n^dig t^eb SDaOfii et afgafigeR^ 

kndreae Borrichii Vfndickc purioris Latiniti^iti», cr Og til 
JOedf jfamlet ^ INllI €ellea«hds, (om Bbmcbms ^Q»f 

)ft til Uänt. 
Irgens (Olaus) ®b9n^t>r<rftti!gaöfet^6i|RfteJ&«m 

' a f iröc Dg tftetkut. ä^rimjtem t^JSi^ ' 

f9fi)rfa((tS Sategaafb tocb jtieben^^bn. 1738 Äo^ne/^i^a^fi 
i $;ot)6ctg 00 ®<i(B9c i 9(«r^uiif 6tift; ä^be 1759. 

IvARt CÖarthoUus) ' v , "* 

fniti6'de virtute ntoralL Irtelnift^ijpi. ^ ^ 

tv ARI (Öeorgiufi) ^^^ f J^\ {ittg^ct lÄj Ö* ÖJat Ä»» 

Ne/Tmiert gttisttr mci) bircJ 6f 1)|<M 85feftijlcr. ÄJ^IM 

1670. ia» (Bn) 

, » ' .,,,,' , • .- " 

r IVARI (Severinos) «rt WlRUMi ^ . 

- Ivo (Petrus) gÄb i 8Ji6or(j. ®t«bmt*ÄfMdrri«i ttl* 

fMesde Rig^ore^JBafi)^ 1591, 4» . 
1^ ' > f N \ fUl* JVDI. s'»6 Jud Jun - . 

JCDICHER (Henrictuj ^ 9m «f SRKIKfat Jodi» 

$wnb< Äamtalrt «m t»«i faliMi«Knt«tn«. SUfyVLtf^u g» 

JUDICHER CN * * ♦ P* * * Olai FU.) . . 

Memorfa Frid«richslialdi4Norvegi«.Hafn. i^lp» 4. Cann, ' 
talin. ~ ' 

JUDlCHER (Stfverinus) <Su Gof HLANBUS. 
JUNGH ANS CJ. Malthefeii.) ' 

H.. G. Mafius om gor|!id tmentm Den Ittt^rtjtr od t«f(»rirt«Tf« 
S«tt)om. gort>fln(!et. S^»ft* 17.44 »8 i743* »*» 

• JUNIUS (Hadrknm) gjö 15*4 i 3»* i -p»» » -^ 

{as». «g>an< ^abtt ^x bngiitmtl\% ^orsmcitcK f<uninc(t(i 
t »ologne t-3t«Hoi. 1543 t<»ff« <«' €n(jcBänD, 0a Mrt M»* 

dicus ^D« J^ntum «f SlOf^tf- »5Ö4 Profeffof Medkin»' 

iStobctiM»/ 99 «oi«itl«rÖ»'aRcMctt«j mnt Me» ifft ^: 

*»« tt %axi kib- ®lbtn Medicus pg Gyiiinafiircha i ^. 

(cm. ^aelie brnfttf «bjfiUij <S5fi«6tt«/ ,oö tobe »mjljcr 157? 
16 3un. i atmiiittnöc i 5fdon|>. gorulKÄ' ^mi SRobcct 
äSfol »at ^onl^nbig i 7®i>ro!), ®r<tbjf, Eotia, 3«lA«l)ft 
grflBir/"@panj!, S(rt>jf ö9®nvljt. 

©Ptlftct. 

Caffii Jatrofophift* Qyaeftiones medic* ex Gttccp in Uti«» 

tr«nslat, Paris 1541 
Lexicon GraEco-Latinfim ^^500 x*>cabulisaufto!n, ,B«ffl. I54t' 
• ' in Fol. & 4to. ' d^ Umm »MOBt Ubros prohihinli 

• ^ forti Junjurjus 5i7 

' '^HinrM lati i SDeMca;iJ»ncn Hl ^ong-Edrard { SngeUaiiD ^ 
M^am Sieel af jtoftfc . 

^piftol«ran<p. Dorfirechti55i/ia. 

phUippeis C Epkbalamium «d Regem Philip. !!• & Reginam 

, Mariaan. 1559, - 
Comtnentarius de Anno 5c Menfibus cum Ubro Faflornni 

1556. ®it)ffl jnöflrti Gi«vii Tbe&uro. Tom, <. 
Calendarium, 

^niiYiadver(ionuiii Libri i\7. J^$6. ^ 

Conmientarius de Con)a* BafiL. 1556* 
;Koitrenclator Antwerp. 1567. J.' I*atino»Danicijs. Hafn» 
1605 & 1610. 8» Latino-Germanieo-Damce, Aug. 
1571- 1617. 8, 
Jöiftoria Bataviae. Antw, 1588/4' 
Adagiorum ab Erasmo omilToruin Centuris odo cuin di- 

-mid|a. , ' 

.B^fycbius Milefius Gra^ce & Latiiic, Paris I593» 8* 
Cornycopiac f, Oceanus enarrationum Homericarnm ex Ett- 

ftathk) colle£>^ Bafil. in Fol. 
J^anapius de vitis Sophiftaram Latine Verfos. Colon« 
" j6i6. 8. 

EinbJeranta, Ant^v. 1575. 13. ' 

\^i igmatun^-iibellus, ibid. 1575. 12. 
Ana^aurof]^, Carm. Jamb. ^ \ 

^'onius Märcelfus öuclu^ & emendatus. 
^ulgcntmsPljcides de prifcofennonevanislocis repttrgatu^ 
lApK^^^di:^ ad Epitheta Textoris, 
Jslotas in Plautum. Senecam, Plinium, Virgi)i«m, Hora- 

/ JURGENS (joachimus) eeelRGENSL 

JUSTl CHieronymtJS) fa(Dc« 09 mrt SlttaJ^H Ranch. 

tlab 1559 i SSiofel ^rarpcflaÄtb. ^oxA gat)cr tar Jnft 

^ ' ^ ' Ä f 3 - ^ Lauvid- \ \ *t» ; Jm Jm 

carius i Sfor^iiu^ gapttcl/ foni epRoafbc €tl'9(l^n; af 99aflr. 

'^B< 9)?0])(t »ar Karen Jacobs SDoHcr. ^0» t^t ®Ogllf»' 

9mfl tU ®?aa6ri9bfejKiffe i ^lUxi, im.^m b^te 1607^ 
3 ©cc. SJar «fft iMb Karen Qiufs 2)ottir« Cli (SuU af Porf 

Äong Salomoiis ^911)019^ SJdu. 1585. 4, 

<^ttttt)e^ft mn togk Suflei SRahpr 09 (Sant^ (iHiri (ira|| 

feä inan(K Ba^cr 09 i^nfe^mange ©vOic. S^i^ii. i ^17 ft.; 

@i(inif()ti$ ^agfd; cOcr QitMig Sragof bk. 3(a(^iiii< 1 646. 4.J 

JuulOius) gsordtt tU 3»'itt9«^ fi^xxt ^^Siimf 

9aar^ k. grt i5a8. *an« gaDct »at •&r. Evic juul ai 

,S)U«l)«6cf; ^an« JSRobrr grut Sophie Scheiied. 3 4^\ 

UnsDom fitt^eOe |^an nti) <S0i:0e9(<at)cniie^ Hifi; bcreftcc i6si 
iii)en][an(«. t8cD ^an« ^iemfonifl btet> ffan eaRccai^ o» @tfitf« 
SKoofr, 09 ^iTejior i ^kficiRet i6/^a Siffibf at t @(of(olflk 
T671 dSibDcr af X)ftnne6i:of i672®e^(tme'9iaab ogOkr^ii 
fibent i Sammm^oflegtO/ ^i^elfi^m ogm^i) Sn^<;a af famme air 
Den 10 S)ec. op|»0kt f Dm fric^cndisc @Ca8D/09^an$@<M)«aM^ 
(Qegaarb gi^rc tiltt SBaYonicmcDiRa^n (uuiinge. X676 t^or (« 
iiKi)9Crime^ t Siorsf/ oatxti 6nSap»ei^|eD f gaaiifcYctxJd- 1677 
991 678 fulgtc^an fm iBtoDcf 9bmtra( Nies juuH aDffiBfe 
iS^e^^ataiOer., 1 67!^ 6Ut) * ^aa $ttdcf af ^(cp^Cn , M 

famitlC .2lar fmöt .foni Minilter plenipotentiarius. tll tHi 

i @|faane, 09 Derfra til @tQliie|m ^. 1699 bfct^ Qcnerrii 
HMM, SDi^^e )7oo, 33 SKait ^i ttc €(aQ9< f9» 

I. 9Seb Vibeke Ske^U ^. SStt) Rigine 5opbie WM -3» SRrt Porothe Kiagb, e?Tifi 4 Juu 519 fc^ Eitterarei» Stttdk AfFeftus. Sora; j $51. 4, (//.) 

JuuL Qianus Petri) ©at fjrfr pcrfonel ^apclfatt 09 €«> 
;l<^et 61 Srimtotj* Äirfe i SiebcÄjaon. 1765 blcu^oflijc* 

. A.L. Giefes ^tfiibifni emtct8ttMH»mm(Ugcd{aat)rfai&* Om» 

' f(tf. Ä&w 17^3* 8- 

' JuuL (Pmiius) %tf> i Sran^tem^ ^r %ani ^aUt tox 

^rideric IV. befortre ^dm til ;pbm5Bcrfl'5(m(^fori>aIt<r ©pn* 
,/^cntciM i SUprge , I0& l^aiii berfot / ia (»an noglc^ai forten 
|a))t)e )>«ret ^tocnrator i Sergciii, rcifc i S9^ff{aRD; fbi^ 
mcn / Ung^rn , ti«(irn et l^eclt 9(ar. ÖcD «f^iemlEomfleii blc9 ' 
liilan 3(mtinaB( o))cr £tfier og ^a»bal iHmtcr i iftorgr. t$ra 
^^i^cnne arreftilN ^Jog blco (an i %aitt i^^i af^t fji^tmebelfl 
; (in^PDbpg^b og £)(fatfig|^<D Hnobfine (Superienri^; mcn tm; 
' l^c ingen Sff!ecb erlangc / ^eni) |itR ecbdtg t0crf(vd)e ftg , <i 
,^^t vil^e saac f fr<iiim<tie f^otentatcri ^jeneflc* J^an fom t)tv« 
; jpaa cH £i0bcn|^at>fl; lagDe QJm^^ib mct)®encral'äKajior C * ^ ^ 
:pa R * * * og gRaiot H * * * fra H * * *, gat> Dem et for* 
^6ec{agtt{|t ^^tojiecr, l^pprf ebc4' ®ri9niaat) / 2S%ni) og Sflorgc 
^ bnDc Mitii ; uien Sotro^n^kt ble» opbaget peD Q>oflmc(let 
Eriiind^ Jaul blcp arrcpa.et> og :Spttftc(ig örbre n\>%mt af 
.iitt ^ibxmtii ifiii , at en Sojnmi^iion jluIDe i^titi i tenne 
^ Giig* ^mmiffartetne uu @ett<vabi!ientenant og &mmnM 
^iam ®rep5ponek, Äammer^erfe oflObcpSrig«@ecretmr Ga- , 
[bei, @e»ewfcgRajior Matth. Numlen, €onfrrettt«^9iaaD Wilh. 
Helt, 3H{Ktf..3Jaat> «g ^omo^tfui Ratlwkea, 3tt(lit* 
SUaD Dg @ettefatitiHui)iteur Disfeii meb ffetc/ (Pilte, efterof 
le |)a9be ooer^^rt 6Agen n^ie^ tomte (am fra ®tsbi, SSre qi S(4 «to, \ ' / ^ J20' Juu.IveKaa \ _ 

{it>7 l^aiif ^aire J^aatib ot «f^ugget Ici^enbei Stro)^|»fii at 

^aB{)cir at fo^tte^ paa en Stagc k- jDommen cr ^atccctD( 
5 gSart 1723^ 09 famrae IDaft coujtrnierci «f Äbug Fride.. 
ric iv., ©en 8ljc 8K;art qojft ?p<r ^K 8| om SRordeocn Mn 

terom >ifptttrtrtc, Ä^i^ti- 1721.4» 9)aa!D(r«i 
1745 09 »755, %n aOw|fl!t paa SftanOff af Johi 

Eigellen; - . r 

IvERSEN (Petrus) \ ^ IVa ABELÖiS (EfÄSmua Georgii) 

€5frifter, 
Sractat om -On!) eg 9(l»io^ paa Oan{fe JXtim. jtl^t^n, 1574, s« 1 

Ka ALUND (Janus ClnJHunJ) »Rcctor »cl> @Wfll 

tStubbcfUbinfl paa 8#crt 

SWöcn^ j8<|!rlödfe/ ÄJ»i i7M^ 4, v 

$oett|!.9(f&tt)elfe paa en^cflt t)eni$ 9}atuf; ®9ni{f«Nr oft 

@9dt)omme, Pet) Jens Kaalund* $^1»9« 1743- 4- Om 

beimc Jens Knalund cr Den famme Sieetot K«aiund, (jm ^ 
et f^orfattet af ^zt^M fSefrnpelfe/ ter . jieg itfe flsc tä' 

KaaLUND Qohannes^ Wilhelmus) %GiOli pca BorcKef 

roctt « I I - 

ita^ 521. 

\^f)ltn fom Philofophiat Magifler o$ a|nttu^clig ^JKt 
piffy de divinan<}i arte apud Ronianos, Hafn, 1733, 4. 

: . Kaas (Magna?) Saj^eDan t)(i):9tMrQifon< S^ixUni SiP 

IJt^bifea i^wS»att^ ?2, i>. ai^ Sl^ön. 1766. g. 
*. KAas, (Nicoiaus) Hl 5i(iarttM<wrb, 3)(ituiemarK 3li| 
|rö iKaab ofl Sancdlor. 80b 1535. 7 SJ^o^tiebcr rftcr l^an< 
Sat)er< S9b, fom ^or Nitis Kaas til &taxnp*^<itb , imbtf 
S&ommcr i ^»Banb. ' ^an« ®Dl)ct »öt Anne öiöm, cp ©ot» 
<rr af Biörn Anderfen, %ta ^ani 5k %w / ba l^ati* ®}0ber 
Mtf ble^ ^n vpbragen af fiti S^tBrober 9)?a9ifier Mog^ens 
^aas, SonicFi !&Si60t9i 09 «if i Mim offentliseJSfole i 9 
Sliir. SDrrrfter U(t» ^an fotftm til $i9\>tvlfywnf 09 i 4 ^at 

f0rt'f«ttt jiöe ®eubcriö8<t t SDoct NicU Hemmipglens ^aitf, 

foM bcQ @an9 aOerebc fi^aaebC/ atUt t)tlbe Mt^eiioset ®t0rt' 
!<if ^diu. «^aurci^e bcrpaa nbcnlanb^/ l(iV0r l^am firajr mabt^ 
jbm^an^elb/ 4t k^Utt fironbcbe Dcb Semern^ 09 Vn tntb 
IDfatt maattc fv^mme i kani. gptrtfattt bmfter 9lcifm ti( 
iUxtUuitxq (^00r b^n l&0tte M^lanchthon) l^rancfurt Dcb 
Obvrti; {00en 09 Stahfcrige, ^cb ^an^ ^iemrottijli Uet» 
^(an.fat paa M ban{Ee gancelKfi 03 6let^ bercfter i$66 0&er« 
^(Tctmn 1569 btctt ^an fenbt til Songi^effen i U(f6b(F. 
J570 0(ir mcb bfb ben flrttinffc greb< ^Itttntng. ij^ra birti 
meb attbrc fenbt ti( ©remfrbtoe i gjifle» 2lff(4irf#. 1573 
bl(t) l^an SattceOer/ bt^fl'^^ ^mbebe l^an 1 22 9(ar forefiob/ 09 
imiblcrtib biii^aaacbe mnit vigtigc €0n9t(tTcr, 09 0ar en 
ttlonr be fite Stiget^sSÄaab/ fom i Chiirtiani.iv. Minoreii. 
*^^f0refl0eb Otegiermgen. (SomParronus Unim-fitatis joftt #• V" • 

« ' jaa , Kaa.Kiaer 

|Att ii9i fH ^\btWi tali i ^oiitlftDtio, (t)0rttDM&mi 
' mt qM:ofe{fotenl^tU fHttig at Ut[t^ og.af(ira|fe ®ttiätiU 

«arbeAtUgc teoemaaDc t>^ ugifi 1594- ^^ Sun^ 
• eFtifter, 

1550. 4. bcrtCter Möller in I%og. «d Hiftor. Oicrv 
^ fon. Cimbr. p. '264., |5prtKI!intcIt(} ttb l&«tl« P» «t 

tHire tewöefet, cprtigmt, foi*cWrt 08 rpÄ 5«B^ fi» 
«aii i Stonl^cm , &iM>t |att« Sofcet Peder KaasböU Mr ^ 

(ibcnt ♦««* ^^^ »«^. ^^^^« SchÖlkr, X700. Öfl^OlinAr 
fra ®»We ©föet» 1703 bU^ Alutunus paa Boidies Colie- 

gium. J7P3 6ate(&el m5 Den lttftet(!< Sitb i fantov 
, 171 1 !Dm im , »ft bk» Sapellan ncD gtue Stöc i SwS* 

^ S^ttiJohmn^ Sophie Mölier* :». SJRc^.BQcia Li^b^t Hioffk 

Diff. Je modisSalutandi/ Hftfn, 1702. 4^ 
^ T- -flf de MoufUgtioijc per digi^um. ibid. 1704. 4» 

«t r^deArbonbus Sodomaris, ibid. 3^,70 j» 4. 

«^-.^de Judarorum cxjxn Ltecdaemoniis cogiiarione.^ ibi4 

t— -fr dc Igiie S$cro l>nipli Socuqdi. ibid, 1707. 4^ 
^ KiE|lUL,Il7S CPetiua Bartholinus) i,6ii2 6le.».9K# 
per. 16.15 Profeflbr P«dÄgögicu$ i: $i«b«l6«W*. 162I 

Disp. de R^fiaaiooibus»: Witteb» liSij. % 

T- de Sacrificiis Satisfaaionis Chrifti, ibid. i6i^. 4^ 

Pcfenfip Longomontani contia Mart, Hortenlium; Ht» 
i633» 4. (/^.) , KiERUP II Kapr Kai ^ faa YömtiKiicti, /^an^ SR^ber^ Magret^ Jacobs IDotter, l6Ag 

yi)4 Borche^ CoUegiuoi^ 1707 AmaQuenfis ^o( Siffop Bor- 
neniin, 0g ^D<n I^Oi Sijlop Woiiil 1711 $WC^t €aH4R 

|il«Ooluico< SixU iSiBhtvl^m, 1712 StadtfUr* 1725 
fiiaiifaiiö, SDrte 1751 29 3lu9. 9Jar jtift mttf Hrfehe Ca-. 

fhrine Brincb, CQ SDottcr af SÄaj, Iver BHnch^ ' 

S f ^ t f t e tt 
Jxerci^^io Synoptici^ d<j De;ciini$ Hebrsojrum. tJafii. 170^ 

€t{lt« < SRaab 09 ^tPftfcffor Johan Cbiiftian Kall^ ^aai SKOf 

f^crEliiabn wöidicke/'^rponefebc 1757» ®lcft bmftit 
Pecanus paa Aloflact 09 SO^a^ifltr. 9{ci(|e uDcnlanM / 9g 

1765 UCP BibUothecarius «cl} l)|ltPCVf (cU il^i^liot^qae. 

0trift*r, 

^pedmen Suppiementi Thefauri Gtxcx Lingvo Stephaniani 
ex Theognidis Sententiis^ Hafi% 17Ä9, , 

])i(r, Pbilolog-Crit^, qva varia Qrsce fcripta Aphthonij, 
^rppi &c^ ex codice Mstp. peltiin iupplentGfr, par* 
tiin ^mendantar. ib. lj62* 

Iiidex i?i TyrtsBum Kiotiii. Brem. 1764. 

j^peciinen novz Editioqia ^ntentiahim Tbeogpidis^ Göttial 

, gse 1766. 4, ' ' 

. ^ KaLL (Johannca Chriflsfanus) gab I7H4 ^4l 9lW* 

paa S^arlottcnborg pct> SBcriin. <{)an< S<^b^r i^ar i)ca for iui 

lif^aHs^eb I 5c of|cr(ant)Jfc (SpXH uUdiKmt Abab<^in Kali, 
flDfH Paftor Prirtiarius i>A gfue pxU i glerilborff* 173* 


1 J24 ^^J J^^r 

|6l re^ngk ^agcr i JtifbenftaDii. 1738 ^nf^rmafor |oi 

korg Frideric V* mttmi f>M tnim m Sroii*'J>riii5, ^m 

^ m 2for t^roftfibr Lingvar. Orient. wö ^itfben^^avn^ Unioct' 

^Jfce. 1740 gRijgijfet. 1753 3"fti* SRaab* 1763 (gtQf«» 

fKttöb, ©iftmrt ElifabetVöldicke, en Pottcr af ©iftoit 

Aiidieas WöWike iJBKborf 

erttft^r. 

Difpp., 11. dc voce N^^3 Hafm 1739 & 1741, 4. 

•^ .^ obferr^tipncs ^d ProVerbioiutn ioca 4 obfcuriprat^ fb^ 

^174»-. 4- ' '. . - 

i— . ^ — - — , — ad Ioca 5 Proyerbiovum^ ibid, 1743. 4, 

Kab^ M. Maimonidis de Servis atganeillis TiaflAus ibid^. 

i744->* . . 

Pisjip. III. in CanticiDcbon^CoiTimata jq& u. ibid, 1751 

& 1752. 4.. . # 

pispp. IV. Spfecimen Philpfophi^ Aiabum poputaris, ibid, 

^757 . 1760. 4. ^. , 

©bfeivac. ad Loca qvaedam V. T. ibirf. 175 f» 4. 
Prolegonriena Commcntai\ in Jer^pi. Cap. 50 & 31, ibid, 

' 1759- 4- 
Fuiviamenm Lingyae Atabicap. ibid. 1760, 4. 

CommipiU/itio.ima ad jiebi-aeapUngva GraiTifiiaticam Danzia- 

nam. ibid. 1763. 8-, 
(rodromus Examinis ciifeos Houbigantianae iii Codicem H> 

brflEum. ibid, X7dj(. 4. 
fxamen Crjfeos Houbigantiana? , Speciojen /imum. ibäk 

1764, ^dmn i7$5. . 3tiuiTi 1767. 4tuin 1765^. 4. 

KaRMARK (Jo«nii«s Joannis) &9g,nt^«t^ i SoiljM Kar Kei Kel , Ken Kie 525 

/' 0f r ifter. . , . 

iFaUfb AccUmatio td Chriftianiiin Skeel de Ulftrup» Arhufit 

.^ "l655f. 4. , .' ' 

KaRST^NSXM, Jörgen) «cc CaRSTENS. ' 

KeITOM (Martiniis) €w ChEITONT^US. 

• KeLLINCHUÖSEN (DÄiUel) *Propiietarius i SipfiOtfl 

' KENCKiEL CStephanus) ^Bb \ SeRDcni ^Mt %i3it)tt ' 

N ©oct Stcpb. Kenck'ei, ^ro»jl farttimfteb. JSxini STOobct 

Anne Berent» ©otter. 169a Met) ProfefTor Eloqvent;^ et 

ftiftori^rum m öet npe atibberligc '3lcal)emie. i Si»ben|iao«» , 

|r694 Diredor Scvundfliius t>Ci) fammc ^t(Am\t 1695 (0) 

|n 5lfj!<cö txrfra. 1697 W<t> SolD'€amtttmct ,i ^ditng^er. ' ^ 

bisp. de Propofitione primi & tertli Generls xldiomatica. 
; 1 PetrlV. t. Pr^efide Olcftno* LipC l687- 4- 
bifciiptio 'Chfiftiano Alberto Duci Slesw, & ^olfatisc , ci- • 
vium fuorum pläufuS) oh ptcem Altonavicnfem inter- 
pma^is^ Htob* 1689. Fot (Ti, OV«i.) 

KiELDSÖi^ (jÄims) g»fr f 3i»e. ^att« gaber »a? 
toeld jörgenfen , ®orgemeOer fammeflrt. 1633 bU» ^an 
iRifctor i fRxhix «foU. 163Q ^JJmfl i imHlxftiif og bmf(«e 

eetiftet: 

Hi9*9Jr«biN om Mette Hvitfeldt, Ä$m 1033* 4- 

;^ — >• Usbet Hvitfelt. ibid» 1638* 4* C^^i/** 

Ci>»** Tb: Ter.Bib.\ * - I KlEl- / klELSÖ^ C^everinul) 6oi!to^9JrftjI «t^WTfÄ*j6» 

Ö?tiftcr. . 

KiBRTEMlNDJE (Pctru«: Petri) 6cc PeTRI. 
KlERtJLF (Jonas) 

Öttif teti j 

äotitftial oöet ifeong Cbrirtifln VI. od S)totimAi Sophl* Mij^' 
d»lcH» Rcjfr tit SÄDtge. Ä|it>tt^iyjs. Foh 

{rio. 175 1 Met) ®bg^f>95ra?fi i ^onftct/ ftbcn 9))rot)fii0pm| 

• • I .' ••■ .»•■I 

Obfervlition« PhiloU in Danicam Epiftoli acl Roihi'Vcrfio»^| 

netti, Häfn. 1741. 4*^ .'i 

KlERULF (Severinus) ^9tt Alnrhnus fcöllcgii>lediccn , 

Öfriftetj. I 

Difll It* de ficlipfibus- ^Hafc, iS9S* 1^9 j» 4« j 

E^curfus Splaris; ibid» i^o^k 4. . " 

' KiLBAL (Janus) Miffionaiius fot gttUMtUtI I ^itafbrl 

* tenien* Vroi>Pif* 

^rftbihn itttt ben Me ®ab^ SietufiCi tr^ttl^iott 174^^ 8^' ^ 

, KiLDäAARD (Cflfpaius) 
jbisp. tie Judj^ot lion ttiDrtali. HiafiL 47313. 4^ 

IC«^CK(P***; 
gtttet^V^itMfctl. fe^rilliaö. 1^49. 4* 

KiNeo (ThcMiias) %t\i \ tX&%ti^ tt%i^ ij ©Ä, 

^oirf gobcr m Ham Kingo, en 9}«m «f ^rpfclfton. ^Mii r < ^ » I Kitt ja? lSllh»l)^ K^reh Sörens Jbotteir. J^ni 8^rfa{«t Mt Jdfa. Tönii 

Kingjo, cn ^ottenötr , Äona Chrift. ly, Japetiiiögiit^, @if 
l^p i ©»«ngtrup; (iWni ^ft)eri$«fcoir« (gfolt, l^i^orfrÄ j^a« 
Iq^oticrcM ^654« 1662 6Ut» ^ao <So)>cB<|n ^oj ^r. Peder. 
WOTin , $ra?ft i Ättfc^^eliiRgr ^ fom ^äh fibcB fucceöercj^c. 
t658'6MiU'$ra?i} t ^langerftp, 09 foittme 'Xat aSast^cn 

1677 S5ijtOt> < gp<». 1639 JDoftor Theologfe biillaruSi 

^äögegfft. .1. SB<b Sille Ltmberts ©Otft* Bilchcnborg^v 
S^. SRcb johaniie Lauridi iöottCt / ^llfc af öhrifteii Pederfen, 

|^ort>auW Dct) 8rot)efit)al 03 äJ^orfedaarD. 3 CO^efi BlrgiM. 

BäIsIcv, en SDötter of ©artiMf 0^ »Mat Chnftof>her BÄW«r 

(il "tStoäbesaarin , 1 ' 

Etpn^9< «eflPrtoeljft. S^ 16:^21 4- , V 
Saft&etid< @ittngt€ftDt aipartet. | ibiii i«?4. \ti% 

1681 08 i?23. B. 8* öDerfot pia (5wn|f. ®ol^tfe 

i693 0fli'7oö» 8. $aä3«IaRtjf. (Sfal^^ltiS^j.iii. 

feänifw«föTteäiFrttfelfe. S^bn. 1675. 4. 

Itlti^ng «rSoifd thriftiäh V. l<Mtifl8^öÖ* ÄJöti, 16^8; 4- 

tmi Änl^ang -^ -^ -^ -^ -^ ibid. 115^*^7* 4* 

^itfc^qjfalme^og. ÖDcnfie r«89. Ö. 5D<tte tt 6et aUerfer^ 

I ffe Öplod- ÖRen ba faminc tfife af lii tjeotoajjfe gatuU 

ictbqV approbctef, bM bett fibttt kticb 9(pptoBi!itton 0$ 

- : abffiliig goranbrinj ub jipen. öbetife 1699. 4>»ilfett rt 

\ bch enbnu brugclige Sitfe^PfalmoiBod^ 

Öfcblibiftjie Siinfeif öurt LaUr, Xin^enövsBj a»cbf%rrt 

> ' efibkttb t>t^@0fe^atlb i Sbröi. i69o- 8* 

Bld^^rafbi^n Ö»rt D. J^cob Bir«hetod. Ä^n* 169I* 4. 

©tabitftl' / \ / / ,/ I < > , 528 . - Kin Kiö :Kir I I ®rabua\^®oö^ Ö^^nfe 1699. JPoK j \ .. 

Äf Frid» Brflndt Otf Chrift. Röfe; @ör0C 1768. 4OM.J 

sisen laitnflfe 0»crf«ttdfc aneae- Hafn. 1739* . g», ^'»'f*'! 
SKbfltOige önbrrStrt (Pr. AtLMar:) ^ 

KlÖBIKG (Olaus >cl)b5) @ee jACOiBfc 

., kiÖGE 0«'cöbus Laurentii) 6ogHeV]5raji tirttt ?[« j 

\ ©Ptiftet. 
2%^r«bifen o»cr Eggeit Elem, iuttbi6^7. 4.^ 

KiÖGE (Petius NicolJ Jg^efofleb i S^ff^ttJ/ fatttt ^ 
teb«/6ftit>eif i 95aa^ 99 SJenb^^^^errcber; ^ 

?6anbr^Q5o(r 1 9vfiiii. S^m 1693. ii,, < 

Kl^RCHERUS (HemicuO gft jiefjlittflP tater. ©«r« 

2;ib latig MlfTionarius i ^ieben^atori, J^oot |att »p^olbf ftgoi 
btt tn fremmeb Masqve omfttut i bc 2tar 1^73 eg j67f 
Smibiertib l^air j^an ^emtttdig f0dt 4t fli0tc fin SSeligion 
^ienflete^ og til ben Snbe tögiDct unbettcgoebe ^09, loUfi 
{ie dbitiou^ fom ubca @tebg iiima tr^ft f ee af b^tnetbte 
^f>\\>ti af nugle/ot at))«te ttt^ft i^idbin^aon/ ^tilfet bogn 
et ttoeligt/ 3ngeii 9(u(tor^nbcd i be fatfie Opldge, 1 
tenaf lyiSer H, Kircheri gjcfljn fat fworu i&ifFo^tt 
Hans Waiidal ba« ^»ibt benniiöefl fod farlig; at ^m i en Dii 

1675 de Antiftitum Eccleiis Evangelics legiditia vocatioDC 

^a*refutetet nogle @aftet betaf/ Stfgremmebe^ar Di^ 
i @tabe ^xmt berimob/ og Aiit« Keifer i |>am6ef9 ^or 
fanmte gorf«t. ®<»nme Kircheriis ^a\)bef0r giort (ig b 

af fin Commenteiio in ApocaJypfin* SRen |fet anf^te^ 

bet be SRovbiffe SCigeri^OmPenbeife tiUMifte, 

« ' » r- -T Kir ffit jaa 

in ismo. 9(ft(r d^faftt UI <^0(]i 1691 ogiyt^. za. 
KiRKBRUPCJanus) ^e^ i Si«((nMi>i73o. its ^nl. 
Ami S«t«r »at Sirt»n Kirkemp, JBiH-fltr fmnmtflefr. ^nf 

itoDtr Am» Murguea Ej^fted. gj^fltDt ^n goDq < ^anl 

|nr^ ««r. J740 Mc» fat i firitKt^jbord @fole, ^oorf^a 
in 1746 ^omtc. {Kdfk nosni SiD uDcnlanb». 1751 
'|m ^nir 09 Mfr 3«fotiiMtira max«n ftg. 1755 61^ De. 
«uio» pa« Ä»(lrt«. 1756 • M» nfiDfraibe CaprBon (i( St. 
Uurid* 6l»d« PM Vtftcrlaiit)! S*^r i {oiK^rrM i Stific? 
I^ft. t753i,6e«Bei)r«(l til fonime aitdiifl^. 6t ^^ 
^ f M S^«9l> Mf < a(8cr<t(tai>f|iiie. 
- ' ' eetifte». . ' ' 

i i75«- 8. 

Äafloj. Totoi. 4. p«g. 117. 
flibtrfi^eiic «m »tie »igfigt Siiig of fiantMtfnM. ibid. pag; 

K'' «35. • . .; 

IDmliMriiirt faaSBtfhrlaiibtSi^t f M fli>(!( ^c STor 175^ 

1» ibid. Tom. 5. pag. »03. 

Dm 0(rlMfMttl 9(f{t«fif(if« i Sontigobfct. ibid. Toiq.6. pag^> 
|(NidM|i0(Niu((iioiifatltSa9tM2Mrl-8lcti^i76«. g» 

i: , KlRSTENIUS (Michael) Morayui. , , 

r '. < 6fr|ffer. ' 

^I^i HL Epigraimnatam. Hafn. g. , - 

[ . KlTTINOIl^ (Svedemi Pauli) «Jot JRtrtOt f STafBorg 

||»lc mntroit 1614. 25i6 6I(» 9p9ti(4)r«(l til $|i0(;r gg 
^ t fnmiie etifit. .©•«» 1643. 15 3ul. 9)a( flift n»» 

|Ub«nS^lenhcrg,.CS»^ tttSSi^pp Frans Rofenberg., / V 


> ». \ ' \ I I c \ - \ ' ^- 1 

530 Kit He ^' ' 
' Sttifter., 

Oratio iö C^nis Encotnion. Roftod( 1614. 4» {J^b^ 

efriftet. 
®om i7<S5. 8* 

KlEVENFELD CTorchildas de) 9»b I !Etobni|«t.! 

^»««oDct Ml Peder Kle»e. 1734 M<» ««cretmri Wj 
iKmltc CanccBU. 1737 3u|H«'€ccmrret 08 «M» * ^ 
ft(4)|ct. SHöfk txTpaa nt(iilant)< i 4 Var / v§ ^ 6" '0*fl>' 
lomji 1745 Mci» SR<Mem I i)rt iroB««Hl!< Mfe «<W«i^ 
X747 3«jK« 9la«l> »d »P^ « t(6tlfl«rt)«n m^ SUimm m 

Klevenfeld. «i6« tftt» rt 1^" ^l^O» aRtMfttI i ?BilW 

Icmrt ««l|!a6 i ÄlebfB^o»» , eat««SRaaJ). i7<S7 »«**^ 
etat<'9i;aat. i768€onfrtcnti'9laaD. <&at i mmse ^oi to' 
Nibct poa t«n baiiffc 3W)«« ^tpMiC/ f«mt öm bonffe og ««» 
f(( {)>r9lb' (Ket ^lAA^tvSosfi. 

eftiftet. 

Jtjiipfhilttft dlfim« Chriftian VI. »(D ^(p«.9W« SCoN^ 

vaa €>ri(Kan«borj. «6»tt- 1741. 4- 
©e «»ngfliat «rtniftgrt «f «i»» Öi"ft- vt. S^im. 1746. ^ 
I5(taiifntn§ om e» Amiqve, frnn tfl ?Ö«l«a(r«6«n«< «wp 

rt wwi i«l)f««W. 3nbf«rt i W K»^^i»B(f < «tVÄ 

. «Ntrt. Tom. 6. pag. 9. 
KliKGENBERO CBoye) 

' ourtfttt^ vm 1747- 4-' 

KliNGER (CafpaiuO ^at l«Ct 1 SW«lJ«»B X597- 

Öfirifter. 

166». 1677. g. • ' * ' ' 

Klok I y * 

/ / KJoKlyKtio ' j),i 

y '' . 'I 

i IClOK (Nicoltui Jani) 

■ RlOPSTOCK (Frideiicus) %b^\ JpDflPftnl). 1753 Mr> 

|egatton<^9tMD. 9)it)ere fan jieg ilTc m<(De om btnne rlkt* 
;^el befknMc l«rt)e (JJort / ta jieg itmrc tnfe cm ©Ä«g forflte^c* 
^^a|p laM anmobc om ^nl Bio^iaphie. S^Og «a j^g anfnc 
le ^QsA mig MiiiiM< 

^ . " 6»tifter. 

JC»« am©ptt J&amb. 1751. 4* Edit,a. 
[b&e OB &ctt JtÄnfg, Sdp^. 1752. 
^falm. ibicl/i753. 4 - 

S)rei ©tbrtt : Cfnrt IgreigciPe»; tinel C^rffhv, bh» tHwf 

guten ÄJiiig^ •öoJtA. 1753. 4. 
'MefTia». $opJ&- 1755. 4. 2®anD. 
£06 Adams, fJn tTaöT*«pif l. Sopf^ inD &fn. »757. f, 
l&i!oino, (in $tattryS|>t(L äSogtcK x7«4* g. 

«ifiK fira SDfbc tn tcixnbc -^ g. 

Jl5tng*©fl)k^tttnfSWnig«®f6nrt>ttag. 1751. «. 
^otlf^ilDcl ®rä6cr. Elegk iibcr Frid. v. %xMt. t9^\. 
1764. 

4Ror|Nf<^ Slttfftlb^. Sop^.ttBbfictpi* i75g.&reqn 8* 4>iHnM 
ttl (an meb Vvofcffor X '^ Ctamer (laLl^f Mrct 
{RcOarMDcr 

Kj^OPF (Chriftophonif HSeromymi FiL) {Bar f^t i Stilb« 

^lail^ i trmfcn. is5o (tct»-^ Cnlc^JDnrnning Dorothde 
ifnnt paa €oIOing Slot 15(7 .p^ffMbifant (oi 

«U )iroii9 
' / / 

\ . / .«aa , Ktto %nu. 

Sm F"d<"cb II. ,. BacnlattrCQt The<}logi«, «g fidgft «A , 
Qcttftot Da">«^ Rantzau im 8<K>^«0 > tm flXnfft flifr ' 

> 1573 fent |Um ititii fiim Soaflffil <Oof'9rfffl- J^tU 

ifet «n «f to», fom «fMergciX, «t I^ormtilaQincordiaflfe 

tor CapituU, 0% Wte fammtflrt l<Jli. ^ Mt 9ift RK» 

- Bttbara Paludan, ,©0«t. Job. Paludan, Metlici 00 PbyM. 

Ctli^ ^j(afiH« ttnb «pttk|«, mK^ ST^ F"<J', P. f<lM 
^ alit ixin ^falt(t {nfomnKagetogcn' JteVJ^* xsstf «1 
1693. 4. 

- , /Ma/. Z.) ■■ / ' ' 

KNöBFCJohtmnes) Cu 6ftt. aHftfiSontjje. S^ 
mxnlaiiDi 00 M« a»a«jPfr. «at SRfctot l ^trhifitolm «Ir 
U fta «6i3 tÖ i<J\7» «>« ^ M» 3»f»ta«t« ^ ^^M 
Fridericb, foiii fib<n ble» $oage< . > ; 

Decas illuftrium QwBftionum Ethkarum. Wite6. 1507. 4.^ 
' föjOPPERUS (Albertus) gflt> I 3»oD i^B<n»Pf «« I 
DoaoK Juria, 08 1549 bio» P'öf«ffop Jwis i $iiiN«NM> 

156? rdfte |«tt fom Jtoadl 9(fanM tU Sfcjiaiit. SD«b( tirffy 
»C«tÄWi<»M «577 i^SR^jl. * 

Disp. d* Jure Emphyteutjco. Hafn. 1573. 4. 
^ *- de Juftitia. ibid. ,1573. 4- C*^- *• ^^) 
- K^TOTH (Chritti«mw« Fridencus de) Eqve» Dam»^ 

p«negyrkiM'in Naalein Orffliam V. GieffiE l«99. Fo"» * J / , Roitsia J » ^ y KoB Kpc KoeKof j^j) .KOBSEN (Canutos) QJor Jixris uniusqveDodor ogfgt* ^ 

fspi^tborg fra 1460 itl 1477, ^ M ^i^* i&ni9^cl 
Ipr £i» lii ab(tniif|( SefaoU^aber 09 Sligitt f^omtttingis 

(^d^m breir^ expoficiones & iegum ^ jurium cpncordan- 
fise & alkgatione^ circa iegetjjicie per reverenduin in 
Cbrifio Patrem & Oomioum Canutum Epifcopuni Wi* 
bergenfetn JSi venerabilem utrituqve jnr^ Dodorem» 
iuper Jutorum legifterium. Ripis X504«. 6c Hafn. 

Bb|k tilfttitK (om IHI en $rac(at dc Regimine Peftilentiali, 

(nm «librc MKinob Itllcflge en 95tfFi^ i jMat$iiti< iif fottM ' 

ttit iRflt>lf^ ItOnlig Canoms. ©cc ipanvtus. (i*v 

KocK(Cajus) ©«r ferU 3nfiwmÄiMr M »eiR»itffdi0e 
|)rincr{fcr. 0le» (rrrftrr 3iifit<i9l<Mft/ Strc/Vorgfinc^ciP 

, ©Ptifter. 
BffFrit^dfe paa m 9100 til t9 4^t. Sabf^rfi «ectnomifl^ < 

99}aSQ)in. Tom. 3. pag. 323. $c&(9ttfet Slrift t^oaly , 
f tc< Den ubfattc 9)rit<. 

KOCK CJ?*'*""^ Nicolaus Olaus Samuel Severinus) 

SceCoccius. 

KoENE (Henricus) gabJSiatoil^vn. 0icifietiI^Q(aiiM 
M M thelHcmffr Smdio. S09 1707 tU Qtmmtnflm IDpc^ 

ir^raten in Mediana & Chirmgi^. ^ ... , / .. 

lisp» de Calculo cjUsqve Seäienr* Groiiing l/^oy» 4. « ' 
; Koff (Johannes) m . ^ JJ4 iCofKoIKöi CNiflie S(Mb8t(> C(ri(K«ma 1665.' ff. (T». m 

KoLDINGCFriderich) S«l < SMchIM*- C»eMi 
/FriderJch FriderKhTcn» 9mU'%tmitlX «MT jtil 

amt,^ 09 9tifEm ftf D. Hms Letb. 8t(ifte i f» 

I)i9p« de Jufttficttione hGminis» LipC^ I^6l 4. 

KötER (Vtreiirimii) %9^ i^alvm 1587- i» 

S>0M (Md gti 0äat^ «{mrt^tg^olm i &49' 4 3M. «^or 
«H fdtltfli: *fmti(iirmt i «^«hmbtorf. ' 

KÖUCHEN (Cafp«:us> Oat %•(> f Skfeik 1694 
IDmtDr^Oimi tn Medkint i jti0(iil]^^ e§ fÄxftSkir 

9^9fKti» (arpmf^M h^Mp^ i eiK#inrio^. fBor gt^ 

Jhyte. B«8te Boru«fn«in, 00{kt (tl 9i{fe9 Hciu. Bon 
Jntmi , (Me of Jokum Walpurger, , 

ÖPrtfter. ' ' 
Difp» iimug,. de Guttt. H&fn. 1654. %« 
|Q)^t(It9e Obfeivationes Medic., ftibfm Tom. 1. d IV! 
i Aiair Medic;, Khfhicrri:. (5. ,%fc.) 
XÖLICHEN (CalparAs) %sb i Stieiin^cm- Ät 
1^ OtO^flfalgCftDe. !Dknr Alumhus paa Fc^ches CoUegio» Jl 

Cisp^ de&mtnis molentibas« Hftfh. 1733* 4* 

Ck^lUtio Epid«iti & Arri«ni. ihid. 2733 % 4. 

Kötr- ■^ \ , Köl Kön . 53t 

[' KÖtflCHEN (Chriftitnus) get» t SUICRJ^tR. -^ail« 

J§olbtt nt iur(lanf0rtc SDoct. Ctfpar Kö|ichen. Jimt 9Bo« 

ItcrThyrt Beate Bornetnant^., 9)at ) ftQ %ib Aiumnus paa i', 

tlorche^ qollegio. 1710' 6Ict> attcn SapeBan til iH)r |{ruc 
SMt i SMval^Mn: 1712 SSagtficr.u a)<rcftcr «Mr(i So» 

et riftet^ , 

Dispp; JL dc EfHutiia frigorifici». Hain. 1703., 4. x 

•-—de Tartttro Platonko, ibid. 1704. 4. ^ 

m^^m^dt qvancimre motua identict. ibid« 1705* 4» 
Wb9bt^q SSremtnbe om %t\H Magdal^ne Fofs, ^n Joi?. Conr, 
Emfleis gme- ihid. 1717. FoU &c. , 

' KÖNEKEN<Cafparus Palthafaris) jfrcD pg »att ©Ätlff 

b9m/ 0fl o(^ofötfo (ilfbflutcnlanbt, fcmtbpMlii til %m^ 

©frfftet. 

juaimeH in obit. Petri Spormanni* Hafn. 1661. 
Medltationes pacifics Latjno-Belgjca», AmfteL 166$. g. - 

|obn*liiggiiis J^txxtM Cttt)j!a§ ta aBe SSRtnrieflEcv, fortaiP 
> fttt aunftcrb. 1665. 4. 

Brief Memorial ran het Apoftolidce Comtoir. Amfi. 1710. 

16. iBib.\ ' '- : 

>KöNiK6lUS (MaiiritiAs) ^^^ 1637 i ÄrogfiaD iIRo?*' . 
li. ^Mi %apiv »ar Feder König, tolDet iiimmfpcD. ^oit* « 
|{#Dci^ Aiin«^Frän$ ^tttt. 1656 öeponerrtc fra SÖilorg v 

puu* 8if ttrcftcr .Q(Cfe )Ma WalkendorpIis Collegium. 

Ici^e mlt 9iit bteofoiM / 99 %0 fm |»iemf 9m(t bict> ;[ 6^63 ^ ^ 

l(I^A0ifler' 1666 Adjundut Facult^rifi Thto^ogicx^ 1667 ' 
^oieffar Thsologia? prdinanu» i :R|06ftl&«»tt. 1668 Doc- 

w Thc9lojii« bi4l«titt og BijF»» t ««tttrj^ \\ t . v ^' ' ja6 . K&i Koa x^ 4 ^*il i6M giftllKb Anne Mortens J0o(^^ «sSMKl 
tfD.MortenMadfcn, J!M|r#»l3to|iml. ~ i 

^ NQva.qvaedim»fidTeMÄfEenuiB»tojicetPHtiejtti^ C»Ä 
' ftianiat— -.4. , : ^ 

Disp, de Principiis Logids. Hrfni i^Jgj, 4:. 
, , — — de Rerum prindpM ex mecbamc* icniuisnt lim^ 
ibid.i<5<Jj. 4, ' , : , 

VeteReliglonisdemonftitlio./ifcid i^fidL 4» 
Apparatus f. Ititroduaio «d locot cooiuinn^ Thcotog^ 
ibid. ifiög. 4. (i:^ ^^. 

KONGSBACH CPe<nis Peni) ,, 

Syneptis Mi^lomt Chriftia.» mettke. Hafit, »(J*?, 4, 

^K0NGSJftER0CN»c6l«us)gHn«g5, t7l6m»M0 

»dian, OS 1720 taajF ^tm^t<^ i fl5ctg«ittl»« Xongl* 

^6*^t«jrttei.,®jrijiunij« 1749. 4. 

KONGSTBEI (Olaua Peiri) e9^<|k«il <a fSKHI 

etOX^mnH OWt Sroim Friderich h. «f^ miir tMOt 
®i?vÄ|»B. 1589, 4, (Br): - 

/ KöNIGSMAN (Andreas tudorfcqs) dli dcMyCi 

1706 M» 9Sta0tx m grottFfitrt «m €»tn. . 1609 Pi«M 

\ ftrPhilofophiiBextraQfdinariu$1»«fcttllil»<tjÖ«ttfiNeU 171I 
«ftntlig ftW« »fk Gymiiafium f Oftialrttfl. i^iK 9«MS ^v ' '' J ./ Kön JJ7 « / )iip. de Ff idericQ JEnobarbo Imperttere «b Alexinciro HI. 

Pontiiice pedibusnon conculctto, FrarC J* B* Majo ^ 
• ' Kilon* 1701. 4, , 
^ — ^ de Scoffo Se fenfu pertb<4«defnalit Paftoribiu Jeh.X 

j Prtef. D, Henn Muhlio, ^ ibid. 1703. 4« 
Irimr^ete itect Mne L«di Nfiien* ibid. X703, Fol, - 
ItftecenittnnvStetvici fl^ HQl&tic monomcntam pietttii &c^ 

ibtd, i;7ofi. 4^ ' 
tXfip, en AridoCQles doeblive mortli^ demonfirtttionem in < 

incerto ftttuerir^ ibid 17Q5. 4. 
■»>•«» de rermn monliam demonftreriooibas^ ib^ 77^« 4« 
Ptrcdoxon Philafopbtcum qvod omnium horrihilium horri- ^ 

bUiflimttm mort ntturt ndnfit, fapienä inpritnis, ibid« 

1707, FoU 
DjiT, hiftorics de Qrigine Utterarum apud C^ermapot^ ibid« 

. >07. 4.. 

^ -^ de aiKiq vJtate& uIq betubt Penieco(HKa. ibid, 1707. 4^ 
'mim ^ de Parabolif Chriiti Propheticit. ibid. I70^« 4. 
i^OT dc Dtvite Epulone a ChriftQ immirericordi^! non te« 

oAto, ibid, 1708^ '4, 
4B* «9»* de Qptima Philofophandi ratiöne. ibid^ 1708* 4« 
m^mmd^ Litteraram^ amtcorlarum apud Veteres Germanoa 

, ignotatione. ibid, 1709* 4. 
Pi» -i« de Kegno Oei mortit in hominea, ibid. 1710, 4. 
mm^^dt to, qvQd jttftutn eO in Rcgno Oei morali. ibid< 

ItMtfcM progrtirmia |tt (01 tcctimm »011 ftct SS^a^irl^cit-Mt 

- flM^m 9iiiof9|^({t ibid, I7xa 4. 
ES8p« de bomine nuptiali veftetoon induto, ibid« 17II, 4% 
AjiiinadveHioneilioinilctiäfir. ibid^ X7IX« 4. l 

^(odr^mua CUvisJPj^bbbetics< iliid^'l7ia. 4« 

^I j Disp. \ > « ^ '\' »■ / 'fS8 Kön Krt 

I)isp« dertfionftii Metaphyiiccs odttt» ibid. i^ia. 4. • 

-»«—de jadido Aegis Chrifti «dverfot rebcUem Ecciefiaa 

JudxöroiiK ibi6Jifi2* 4. Osnabrug 1716. 4. \ 

ttiter^nS/ vi iu ta^tcu^ fev/ tai iii ^tubiccmM Mc fi 
flcnoiUc fRetapt9pf not^obtg crlctteo. 4^^^^ 

Qtdtti^Sictt itm Eckiykg&Hliit Joh^ Wenicri Fufarfcii. 

ihid. 1710. ' 

Controvtrfia detmorcDeipuro Cc mercentrio^. tbtd«.i7i3. 4*< 
Bisp. 'de meritis noftratium in Stadium Mythicum^ Osna^ 

-; ItfiTg 17147. - 
Specimen repeationnm Osnaliriigentrain de Conienfu para- 
holamiti Virgilianarain cixn fymbolis. Hehneorom & 
^ Ägyptkxuin^ Osnajbr. 1716. 4. 

S>tf ®cfKHoiii| ^ gikel. gdcfelung im SoDte alet Mh^rM» 

ttt tc^mi ObCt Set<^'SRcDe äber |»r. Peter KUifteanana 
, KicL — --r Fcl. (G»*,) 
KrABBE tChilianus C Kteld) tit {gtU^iJgaaCt^ S>» 
X.5S3- 4 3««- «CnmiS gol^ Dor Nkls Krabbe til £oiidlllil. 

^Mi SRoMr Inffehorg juulc Slrifltt (ta fat^c UroMI 
uDenlotiM. ni» Mvcfter JK^ngdig S)cfflliiis« VKoxtbjM tnA 

4BiOt S)0bC x6|2; 31 3an. !i)tt gift.mtt Cbcifteoce 

6 Pr i f te r- 
Orat* an Jayent Studiofo multum iit peregrinandain. WrtreK 
i6oä1 4. (Ä> / 

Krabbe (Ericqs) »«i $sibfc/ ^re ti( SNinip^ tt^ 
frup oa tBi»ni<^Im, {Xi^Oor of (SIrt>|antcD^ 0liget< dUA 

«fianl 8a^nr nar ;^r. Tygge Krabbe til Sttfim». ^li 

S^ODcr grtie Anne Rofenk) antz. 3(aii< ttngbom teificl^ii nim 
UttU- eiotbt ^cn 1 8 dUtfct i !Rig<t« Sf atu « til SpMHot^ 
ffl^9jic^u/ ftofllerts, 9Ö6ktt.K. 1560 M(9diti)(rr afSto .r^* J Ki* :sif / I ;t« 8S<t Karen Lykke. a. ^tb ^fargi^tp Rev^ntlou. ^ 

epfifter. . 

Saxo Gramifitticut. JDci «ibCi QtftiMI MMlTCt tif SryRbl. 

fBafd 1514- F<>^- 

HanTes .^iftorit S^U^. 1 5 33* tilini. 1 5 34. Og S(1HI. 

15^55. -^ 

Dat intV^ So»'IBiK^ (roiKlatirt, emcoMrt tan^ Erk Krebte 

M 8tll0rit|^. tl(4i>ni af Per. Refenio.. ^1^0. 1684:4; 

h^tit H 8^fattcr til fflflaitc #Amcr/ f9i»' (Mcl t M« 

O !®<iuiiflc Uvab i)hi ® ott' faa fiar k. 
^re Oub| ta fom ronttfagct toit k. 
S)e( t>a0(< nii i dfbtt k« 

lO^imitteif^Saixv, MerebttiK« (H.Mar.Th.Bih.h.s.) 
KrAbbe CEricos) tai 3hwrc, .Omeftl Qcifeyct^a»/ it 
ilc^imaBb t €|fffKaiiopri. Oorm ®#mit'9mi af Miiltell» 
firtifle. ^aiii 8a((T i»ar Chrifttan Krabbe til etratfMm* 

^anl ®05rr £ife H6'ghi ^r Si^ mr» Sm Karen Kruafe» 

ig t»ar ^ofrcr til Gc^mi^Kaaft One Kiahbe. 

Öfriftet. 

Cratio de iblerda /jiimalmm. Marpnrg itfi5« 4. (JB^H.^ 
KrABBE (Taggo) ^r* Iver Rrabbes tt( ^orMcTg «« 
fritf K«ren Nfarfirins 6äL €*e H. ErNSTIUS. 

Krabbe (Petroi) 9roi»fl 9iKf flRirtmtcrf 9)r9t>^e t 
trbti(icm< 6Hfit. 

Öfrffter. 
|;9 !J[note^9)falmnr/ fom i CMTubens ffOmt^Pt [m fnV^ 

. te-, (Gi^O 

■ ■ ' - / / ■ 

Kra. ( » ' t4<» Krft 1 \ KrACHEIVITZ (Jana) ffljp Philcrfpphiit ;Mii»efi: 

t9^(F ^CMNT(Mtd{c of Hans fi«tigs Sti^ff ro^moM OkKcs 

fcrfi tr. ttfmu. l5|a, 8» (pii.} 

Kraft 0^"«) tJtft X7%oi i Odrt, i fjtlbcrfc^a» 

t gtorge.^ .{mrt Sotft Mr . Anders Krtft , GitvUmtt IKft M . 

f aibtotcr 8Ra(or Jens Kraft (il Sl^i^lgiunrb i SI^9C| H 

, \fki mUNtt inrit^at Sftfo^ottoa. 1739 brposctcbc !»{( Si» 

IfQ^miil tinimfitct. 9ic» Mrcftcr. Atttnmiis |^ Botchfli 

CQHegium 09 Decanus yaa StlÖfUTlt 8ilrt^lli<ll(aaM| H 
2741 %V» SSafiificr- 174$ Profeiror Matbeleos tKb ®mr 

Kcaftcmte. 17$! 3uOiC<c9Ua»« S>iS6c 1765. ig ^stt 

IBat t0 Qoigf ftift. I. 9tcb Bodil Cafhrine EverriciiT «' 

{Dettcr «jf9tQ(iif otot Tiilemait Ew;rtfeit iStoico^oiNi. 

So|jJiie Mag<4alcna Ungborn, m j&p(M of 'OftCtff^^iCllt 

frr Miit dmM fat t^e fbifrtfte SJlcct af Vfef(ff»r 
fiar otDrtg Mase 9r9«g( 

^' 6f vifte?. 
Ciqdieatio in Neuton, Aritfmeticam Uiiiirer&lis, ^iGiu 

X74I. 4. Theo- ■ / « Kra-. ■ . -i4t - 

Ilileoirk jgenerdtis fuceinfbcoriftruendiiC^niiipncfi tntlyticii^' 
ibid» 174a. 4» • .^ , 

Xigctnci Eor(aii06c» anbcr toi ^dfecii&orgijrt Stamme. f| 

311M talf* S|i»i|. ,1749; 4. so ®mige oM 
|tel9^ta(e o»et SDronning Lovift^. ibk). 1752. 4/ 
iMf »aa Son^ii« SM^^K^SDad^ ibid» 1755» 4. ^ 
Jii^Utaic. ®»w 1760. 4* 
|4dc poa ftoatcof 8ebfrKi^ag« ibid» 176 1» 4. 

EHto Sok. ibid. 1764* 4* j 

Logick^ fllcr MO Ottmflaa at tmUt^ Jt|Diu 17$ t. t. \ 

>titologieii) cOrr bca f»rfiC SDtcI af Meuphyfick^ ibid« 

^Dsmologie, cOCT bctt OHM Cdl af Metaphyfickv lht(f«/ 

175a- 8* ' . 

P^ychologie, cOct ^ tX^H !Dcd af Mettpbyfick. ibid« 

, ibid, 1753. g. 

tort 8ore«eliiuig af bc^iibe ffolM f9raeiimicik2Mrct«iii9erf 
<B(ifre 09 ^Mtngct. ®9tf( 1760. g. GaiiNitccr 
o^oocrfatpaa tpi^- * 

|ord*<ilmger om Mechanick; x lD(cl* ®or]»r i7^« 4* 
9(nMi SDcd ibid. 1764. 4. v - • 

3Na8N M folco^aviijte 6rlftaW 6frtfto foMI jtf 

l^flmhinaet 01W KeutcMis og dartefii Syftcmitt, mA Il0flf*' 

8(miHerliitii9er om tofrtt Statttr* Tom. 3. pC 1173. 
KimiAifiitager oöct be Sig^cr, i ^iffe flm ®<tkitt af M 

aMime ®(aml|c cte lige (lor<. ibid. Tom. 5^^. 303. 
Mtethode ac Noiifc, |oor|cMmaa.t afltSilfarJtrranDfte^eiiM 

IM toi cat aMim^tC 9Cti en UntMig StigC «f Terimnil^ 

* * (om ^ » - 54« Kr* . 

iiiDe^olOc 3 uMiittbte. ibid. p« 324. . 

Vfl^llUtttg om CKSbcdContradiaicner , fom (ioOel t bct i<l> 

Milig< Syftcim «m fRgtcrim i^ De fammciifattc Sitl^l 

Tooi.,6.,p. S9» 

Om 6iirl<a« »»«Octig^ck ibid. p. 1%^ ffr 98 «nfit frpirfft 
Om £t«crBrt SRatnr* ibid. p. ^33. 

OmjCCRJIlHimclfc tmitom »iffc Principiagf fbyfiqji» w% M^j 

tophyfiqycD^ ibid. p»249» ; ! 

Kraft Oö*»™««) ®at i$4 ^^^ i Äirtn^ili 
eiölc. 1593 bto $ra;9 ttl Sr. Peders;Kir(c fotnmciicbi i| 

Cinonicut t StOCtfUM. X)0t)C i6i5. ' 

Psah JDftnicus cx Symbolo Cbrift. IV, Mifn. 16x9. 4.| 

V Kraft (Petrus) f[0l) 17x1. xp Km^ i atorgc, ^m\ 
loM Sabcr (!al ^a»c Mret OtofL ' ^m fai^ einOcati 
Og 1745 U(t> Sanccli^eecrct^er. 174^ Sottbibommcf l 
BiftUni ts^m. 1747 ^nfpector M emt tXmctm 
9i<0m\t. 175% ^n^fi^adb. 1760 tog affM) fra Nmcki 
tt »coöqnie, 3D0tt 1764. 3 gc6r. «4r f ici «f f itfir»»i 
gaarD i,9uelaiil)/ og gtft mA Birgitte Bonhuus» n JDetM 

♦ efvifttvi 

©e tiijiftf < fartctlc. S Ji^li. — *- 8- 
tlfotiiaicHg^!* i S« «««• Ibid..— — g. 
JDm CngflfBc Spcdator^ görlMmffct. j^gg. 174^. g. 
JDcdc , 

SMf 1^ |MgM Chriftians .ggl^fdi^lDag. ibid. 1743. 4* 
KrAGELUND (Pctinf Jani) %Bi i5o^. ai tku iMJ 

Ifll i jRgry* itfag Mn 6l9t<4^«|l m» iDNgf|9(n< CU s I^^Amib «B^CffeflM^tf^ tii 9aa^ i63< ^ 

«(«Ifler. i^jo «iffo» i aifte. 1653 Uoaor Thealogbr. 
iD9»e i6gi» 13 00t: 9}ar ^ Ooiifle gi^. x. mcl Bed3 

;Miel5 Z)DttCf. 3. 9Xcb Ellin Thome^ DottCt. ' 

fiNrK«iii9 0m MK 15 fD«9tt^ Vfabncr tiV (MHm 6tf(^ 
«Ie faiiM Qti9BC< 9i{^ ^tciiM^SfSn. S^. 1632. g. 
SSMif Hfe Tmben , ciicr (ti^tttvncUft 3Ibcbr««» mcb' fiiic ««e» 
Inter, tktbH^tutiitl^, iMtataa»og$r«(li)qrttiHM>, 99ct 

l^ttitKXT; v^ I. a. 3. Häfn. 1641. ia* 

Iti^^VrffMlca «bir Mogeais Sehfted. ibid. i66t 4. « 

-. p — ^ Mette Dreffdberg— — —4; C^ AftiK>: 

KraGELUND CBetrus Chriftami) MT AbunMS (^«ff 
llorcbes CoUegi^ 

^ €ttifter. 

IKir/dtParillbinRfOinanortiih. Htfn. »699. 4. 

i^ .»de Serra Mtrtyrii Inftruinento*, ibid. 1700. 4^ 

i;^, — 4e mntlerisinjeöione fiipprmortuos. ibid. 17^1.4» 

ji^... de aureo femort Pytht^orae. ibid>. 170a. 

a KRAGELUND (Petrus Friderici) 8M) i 3Ö>C; 1B«^ 

iMufmms ^A Bovches Coliegio. 

1 ^ €(f »ifte?» 

DiflC 4e SphyraUi. Hafoi i$97. 4. ' 

— -^ dc defeftu oraculoruni. ibid, 169^* 4- • 

KRAGfUSXAndrea») f|0D i «ih-l55« tf ««!« 

Btanfc/ ^ao« ?JaDcr ^tat Peder Kmg. ^»« SKotcr KaieÄ 

BtfTo)» Pövei Madfen , fom ^cf 8ortlMim(< jDitt ^ €!m^ 
ict(FaOI fFvlb tog 99 ^m an. «ar 2. Sat ^«m f Siabcti' 
^ft«6lo(e. iNic^iaatlbniiaaMHisesHM^octor 

Ifediunx tU Montpellieri 1587 (Itt^ Pra&ffar Pcdagogica* , / I • fl4 Kra > 

" » ), phyi^es. ^ttt 1600^ 8 ^. 9kt Htft ItM £Uen Mob 

tent jbottct) fom fibm biti i SfEfltefTab «cft $t»i(|R 

Joh* Alan* 

Schok Ratntt & dcfeniio P. Rixni cotiM UiUcri Citti» 

nifls, BftfiU 158X 8' 
Hbrttii Ars Poettct fixxxä Rami Dialedicaisi & Rbeiorittfll 

(efoluta» ibid. t^83,.4^ 
Ariitot«lica & RattflMu ck iofidioiur Lophiftartun fimtilatiODi* 

1)ui) inftitutiotiesbreires. ibid, 1583. 4« 
iLaarea ApoUihe^ Monspelienfis. ibid, 1586. 4» 
D. Jacobi Matthix Arhufii Prdcftion^s in EcdtCafien ft 

Jodein, ihid^ 1589. 4^ 
Ejusd, Traf^at de ratlone condoiiandi & Catdit £toqvtBtift 

ibid, 1589» 4. ^ ^ ^ 

Ejtittd, IntrodttcUo ad Scripmram Sacram^ & dtfceikto fl( 

doccndam* ibid, 1589. 4- 
piatonis FarmenidM tiotis illuftratus, Hafn, ^i 598, 4. 
Tbefes de artium Prlhdniia & legicinm coiifomiaiumc« ibii 

I593r4* 
Thefes de I)eiinitione & Subjedo Phyfices, Hafiu 1593* ^4» 

Tfaefet de Creatoria littiplidbt;». Hafii. X597, 4» 

Thefesr^de Angelis d^ Anifna bttmaiuu ibid^ S598; ^ 

]^pi^ote i^liqvor medicx in Hömttngi Cifta medica* 

EpiflpU de piymids qVibuidam retfiedui in Barchol» Gfla 

Med, LOC.XL {fV. B. amh. g. J^:) 

KrAG (Friderieui Chriflianui) (fo «m tH ^^ NicU 

X^ig ttt SKotbcmt i< 98 %t. Soptuajunl &c, ^ 

ei^tiftf r» 

Ontio Fipegycict m In^ugttradoncm Fiid, V. VfStt k 

Lipf. 1747^ Foi» 

Kkac \. ^ Krft J55 , KrA6 (Ftidirictis Ghriflianus Carolus) ^t^ i Sidit^r 
%m 17^8^8 8tpt. i>ani goötr »at AfTeflbr Sven Kräg. 
'^ttl S)?Ol)er »ar Regitze^ Sophie Cfrubbe, AppHceredc ftg i 

fn Unqbom t\\ t>et ^SZflitoite. * Sleiile 1746 fom Qolontatrt 
liitb Sfqaobren ti( 9((gtct. 174^ bie)> {ieutcnont M l^anbi 
liBflitien. t75i fit jtn JDtmKfion. ^1770 blei^ Sdb^SOAtnr' 
Icttf i SBöjenfe I gjfeii. 

troes iBeTimbelfe fotben/ btt Mkat^x itg til ben c^rtjidige 
' SSdigton., ataltorg 17«7. 8» ' 

KraG (Nicolftus) ©robct Hl fOtorif0rte Andrtus Krl* 

|(itts, ntfii Wjbtt ^air bat taO 1 9ti6€ af famme forommclDte 
%or(Kti)lre. ;i $(Si beponercbe OebSi0(en^at)oilImi^er|kft 1 572 
■JR ^'an JTongtnll ^ofi igien, fom ^ti i^aa nogeo Sib ^aobr inijiet 
fbrmebcljl ?n©ifimt meb tn Commenfaiis. öieifte pben ubnu 
ittb«/ 09 1575. BIt» «Äaflifler t SBiffenBers. 1577 iKectpr i 
t0{iirnf^at)n« @bk 1578 inHit Sstd!a6 meb Pa f0tf{e«piii^ 
firae )^eb Stat^n Karuna. 1 531 tog {in 9Cf{Feeb fra $t0((a^a^q< 
6f0le/ n negenttb eftet teifie amt ubrnlattbä 0^ bfed Doc- 
W jmls, ttbcti $0U tgtanfafd. "SJ^b pn *^iem!om(l is 88* 
tofll^an Sfilimiife^iDom o^et btmelbtf fiii J^ii^^uc Käcnna , for« 
liiebcifi (egattgne ^orerie. ^nblob U P^^n < @0teffa( mc5 

filfc Mule , QnU af Mag. Iver Bertelfen , 0$ mb U^bt MlU 

]bt en (R0rr09 en ©oeter* 1589 B'<^ Jä» PxofefTor Extraor. 
dinw:ius 09 |!ulb« J(efe obet ^iporien. ^ 1 59a Ble» lan Pro- 
'fcflbt Grsecae Lingvar. 1593 Bleb ftmM iibt et 6efanbt|!a6 
inib Steett Bilk t{f Äfotlattb. 1594 BeffffFef at 0«re SongL 
hiftoriographiu/ 1 597 ffnbt til ^olett fom ©cfartbt. 1 598 
ALigngcflanb; 09 1601 atttt til Suolen meb Henrk Lykke« 
^Of famme ^ati <5(utnio9 B(et) ^an gorfianber o0er ^dtzt, 
^0t ber i ^Koelts^eb at ITuOefFribe ben batifFe {)iflotie. . ^tJi 
|aivb0brf0ftefteti5oi. i4g»ajit. ^ - r / J56 kra 

GraihmÄrfct Lgtinft» Htfn« 1578. g^ 

f.ivii fententiofe diSa* AccefTerunt fenteiitlx SftliuftiUi^; 

ibid, 1582. II. . 

Differentix Cicerona, a GrtmmatiCQ qvodam in Dimla olim 

confci'ipt2« dbipfoedit£, ibid» l$8S>' 8« 
Df Republicä Laced^fnoniörum Libri IV» Heidelb« 15 5)3. 4» 

Lugd. Bat. 1670. 8, (gt ^t)Cn ioDfrtt t Gronovii Thc- 

faar, Antiqv, Grace, ^«Ufct 9 fV^Ii^^ ®frift BÄrthol. 

Keckennaiinus nrcttdid fotCgit^Ct (ElllOC MTC Cu>acu 

Heraclidis Pontici de Pplitiis liliellus cum Verfione Lfitin^ 
it, Joh» Stobx; excepta ex NitoiaiDaoiafceni otiiverii* 
U Hiitoria de mortbui Gentium* Hetdelb, 15^3* 4» 

Fanegyricus Chrift. IVto di£hi8> in Dtdicati^ne noyi Audi* 
corii Academicu Hafcu i6oi. 4» 

Annftlium Libri VI, qvibut res Danics^ ab eXceffa Prid« L 
a Chriftfano IIL^ gefl^ ad An. t55Ö,enarrantur^ Cuna, 
Prafatione Jo» Grammii» Hafn^ ^7 J?» ^°^» CA tfyf^ 
, Ti. Cirnl^ ,G^ ^^ Ter.) » '/ ri 

Kragius (Nicol^us) t5jt£ OS firc Mgrnte SCar ikiC 
l^ti ^of^mbtlast ^i ®rma af ^0jia paa (Slottet detti» 
nott, oiliialp at rcfermere jttrfcrne t ®ret)i!ftftet ^^ja. 153 
l\x^ ^an fatDet äl gj^inbni ^ for Uaelebcf at jiKtte $trfc««4r 
nct t <5tanb ^ ^^0t ^an Dog iRe 6rugte »en S»tuW. ^t^gtt 
^tDr I^Dprfar (an D^fra Me» afflecDiget. 1537 Met> ^«n 
•fit Vicariu» for bcft jitjk cat^oljte ©ifi? t ©le^ölg^ Gott 

fchalch ^oti Ahiefcld. 1543 falM ttl t9t)f{ ^«^tAMfa! 
I^t Song ChfiAian tiL 1544 bItO Baccalaurmit Theolo* 

logls i iKiofrcR^aoti / 09 fammc 8(at t>ar mfb öeb bet Coiio 
qvium, fom bleo ^olM i Stobenl^a^n imetlem t)e 2«tt(etfF€ 
^aptjlillci og^flraf eftn: Mc» cre^m ölDoÄor Thcoiogaal 

af ler af frlgniDe - ^ , ; 

ttat Lubec. t$i6. (Z. Öimh:) 

Kra« <;otto) «I ®oft)61et«. |S«)) 1611. 5 «ept. Jj^nl 
faDcr Dor {n:^. Nids l^iag^ii) StubO^oIm. ^oiti aSofifcr %tni 

«)ittif|iii)< tt( JSvanTetfgf «EiigcSmib 09 ^tAm. 1034 loin tif 
0iit)iia/ 00 Ibicb sbtalst til Coniiliiarms M) M j[uti])i|re $$a» 

Ifter « «arl liMli^a«M 9tdfe 6)rt) tflt^ldr^it iKb brt «imfEe 
tSancfitie i SitlivBSfcmi 1639 6lct> Imi l $mAi9 ^m 

jm <a CtHttid Öl ©tOttttmg Öhri^ne. ^tttste Wrt Mäii- 
irribal Sebefted f 9(fn6ajia»e ttl 6l)(llltCtt., »g inA Jiift ^öeg 

IM ^ftkiirftg^. $Bat imD f al^mat Sompottfor intoD )^ 6&en» 
Inn i Stoiis Oiriäian IV. ^aMtclfe fMt(iocb IK«dtcr)Rd<^ 

id^e. 165 3 UcD gtigeij Staat , oä Imgt < iä^iflige 9tigrt< 
Wgti$( Somäiingtff ttlant anbrt i\<» ^An 1660 fe^fi^M 
«tfaorbtamr ätmba^abettr til JM^tib ^ cStYi btn^ fotfl 
^ fort«&e< öm i ®o«t»erniitet<^|Hfi«MrtM^ <^ |<m #« ^i((by 

4 geftr» 9J«r Stft mcft iSir Anii« Roftnki«nti 

KRAÖECChriftophoms) Philofophi* Mtgifter, |^ 

I letMtg 164a f |^twr Iän jparji (kabcrdbt^ mm^m, fmbai 
im SKiabemu» > ^tf^dtt t% bct iKt9(niJMt)tiflPe. ^< bmf^ 
m im iiiitmifix^ mtp Mr bdii|r« SO^mlJIUt $Bat0R u^ 

Sl^m * JUcnkroa V " ^ , ' 

. 558 Kra 

lienkron txl 9Bi<«. S3rt ti>i (an ^g btA^i^tb, tt5ett ftfr ^ 
fanbtf n< ^uu^ at t^ itn )MrotefiaiUtf!e sKcltgton^ 9uD^tten(|l^ 
It^orfor (an/ eftcr^ctfcren^SStfalinfl/ blt^^xtbm, 09 om Sf^atmi 
l0rtf0rt ttl (Slfjten/ met 8ot6ut)/ olMi$ mtreunberKt»^ ®eriif dt 
fomme til asicn. Sfur ^iemf omjlen Hei) M af ^on^cn be« 
^ Pfet til SJtctot igRd&orp/ jiDm 1673 ttt|Jt0t>ft i ^atn* 

It». X X)9bc t)cn 2 9Ct19. i6g8* 6tft meb Ctthaiina Magdft. 
lena, ©upetintenbCnC Bonaventura? Rchcfelds IDdlteit .{>ati 

((tDDe et onfe<Hgt tBiMiotef/ fom {t^ctt 6foo folgt t SU6m 
|at)n 1691. 

Öftifter. 

Qyxftione$ niifcell* Philofophicar; Hafn^ i66^* 4. 

&i<('35reW<(t il6er Vaicnr. Sctmidt, ^apor jtt ^aiflrärtdt 
(Sle*^. 1680. 4. - 

Disp. de Crocodilo, de Somniis &c/ (Cimh.) 

'KRAKEWIT2;f(AIbertus{Joachimus;) (in mffltnh^t^ 

^tlii\mi' (Stnbercte t^eotogtai/ og op^olM jig nogen $9» ' 
yaa j^i06ea|Mn< 9(cat)cm4^ ; ^ , ^ 1 

, ÖPrtfter* 

Dispi, de mortlficfttione memlirorfim terrefbium» iubPrsfi* 

\ dioD^Maflii, Hdfin 1695» 4. 
. KrAKEWITZ (Joachimus)' %$b i @rw(«t>afe 1605. 
' 1 8 3ul- •Oön< gotit »or ©ÖCtor Barthold krakewitz, ^w 

ftfSox m SScabetniet i @r9p(dn>afO/ og 6upenntentent t gor^ ' 

55omern 09 SJltäCn- ' ^ani ^tbtX Margrete Je^er. etnUf 

ttbt farfl (lemme, og jtDcn »cD Gymnafium i 6tralfui!r» 

IBIeD Uttftit Profeffor Ethices & HiAoriarum i ®r9p(«Mtt. 
1639 Profeffor Logices ic& ®om Slcat^mie. 1641 Pro-^ 
feflfor Theologia faWtnefle&; Og; ©Ognt^JJtÄft tlDigC . t>9U 

1)542. 9 ffefir. tDar gift m<D Marie, IDoctor og tJ^rofcQv» 

Joachim Btirferi ©Ottft- 


?» ^'} ' — ^ ' ■ 

, . ,6frtfjcr, 

Pifl. XIII Morales, . .,.,..; 

toff/' Theologica de Diftp Joh, I, v. 14. Hafn. ^641. 4. 

(TÄ. Oy ilfflfV) ;, / ' 

Kramer (Cbrifiiianus Garöliis) §06 r SHpfiettl&atJtt^ 
J732. 19 3ötl. • S^bxA gofcer t^at Johan Cbriftoph. Kramer, 
)Maitr« d'HoteI |o$ Ober^mmer/^rrre Carl von Plefleii.. 

r^^ottJ 3Jf oöf r Sophie Kaas, >i753 &ep0ucret)^ cffcr fprtgaaenDe 
|^rtt>at Unbetöii«ni«8. 1760 6fet> Doam: Mbdicinae , o0 tri* 
fle fpitt Medkus mcD tct ©clffa^ ; fom fort eftcr poii Äoit 
fieli^ 15ef9timn9 6lrt> fent^t til 3((a&ien, paa ^bilfm ^df^ 

Spedmen Infeftologijp Danicae. Häöi. 1760. 4. -(Pn) 

KrattIman (Hernpiauus) 9Ja? feft i ©anmarf «f 
"Janjfe Vgomlbre, 'SDa ^an t)or bköetiv^tuDcnt prfrSicBctt* 
l^aon^ ^xabcmte/ bcgAt^^ati (tai^^^^a iibenlaRbi^ jDg |^ar/ for/ 
jBben apl)re fetofber cg op^olM iifl t $ori*/ ^m ^ott dntog 
|)(nrome#catl^oipPedte(t9ion/ 09 6|ep ^ater i et catHf^ SIq# 
flcT/ t8<r (dnvl^aa feft falbcr jtfl: Ord. F. F, Pradicar. & 

Jiationum Sieptentiionalium Eleeraofytiarius ät Prsdicjtor 
ChriftianiiCmi Regis Frand;ap, 

V Q Prafter. 

Cat^ofifFe ^aanbbog. gerjl f!revcnj paa ?9b|f/ {?ben paa 

^oHdttbff; 09 ompöer forbatiJ!rt. @tra^6utgi592.' 12. 
4gn itben 09 CHfolbig; catl^oljfe €ate^iämud i forte @p^^maa( 

Ö9<@iefifi)ar/ fotti cn^bcr 6:br{(}(ti er pligtig. til at t)ibe/ 
-^ tiifaininentftem ogiifort^anKct for be SDanffC; fom Pii 

antage ben 0{otner(fe €a(^iP(e Sroc. ibid. 1693. 8- 

KrATZENSTEIN (Cteftianus Gdttli«b) gjar fotp 
f^rofe|Xo^ t 35etcrf6or J. i753 6leoProfefforPhyfic,'Experi- 
meiitolis 00 Medidnx j Swbe«M»* f? tifiije .QRctUm 

«m 3 . iSM» / /- 

/ / 


- r ■ * '^ - ■ : • 

&fti(text. . 

at^^antilimft ^%%^ilmmi ittt S^i»(Ie. ibi^- 2745^. S^ 

Th^Qria. fluxus diabetici,. ibi4^ 1,746^. 4.. 
Thepria Ekdirmmis^ ibi<J; 1745^. 4. 

. . SyltenjaPhyfic^/Expci-imciotjjli;?*. Hafo*. i758* 8« 

llijfloria. ceftittit^ loqvc^Ii^ per EleQidficatiiou^ini, Hiffi^ 

I - 

r-^ — i d^ cur fu OcflöBnJt &; m^thpdo: cujjifcm fiaak^ ifettijau;^ 
nftivdj\ ibfei. i75$> 4, , 

, fic^eliiv/ uni) aM^ecc; (9(||aatSlftiircii.. ^ofii. 275i^ FoL 
, ' %f|^anMiiig;>m.at)f ifligc ^eg^jitcti FbotphojreCc^tz. 2bit>fM 

SÖpe Oj^SiÄcl^ om SPftlftt^Äonft^ ibid^ Tori?* S^ 

Hmmimmt O^C Det noic op^U^C UellonKter.. ödd< 

t 

tbea B^nei*. Stctfk tifteakuH!)* tifl^ mc6^£tik Gmbbe» i| 
laMC* Wicbina% Uaföbard (U ^^ifitf^ «t f»Clllfl(llltt| R.? ... - .... . . , . . _ . _ ... . . . - .J _ \' 4 • " I M 

\ Kra Krc Km, j6i 

Orfltfo de NobilJtjate;, LipC ifegv 4. 

> Kre JBR (Laumtius) g^jj t Sieiett|awi. SSErtpcttöeiu 

Di^\ de AmbubjtjJs^ Roftoch. 168 8- 4» 

KrOG (Byrgerus) ffetf 1705^ 4gRaRi 9l»cfi06ill8 paa 

fSi^xi af jborgerfige $|0ia^lbre^ 1723 Oej^enerefie fra Stalborg 
€5falc. 1735 tie»^r«|l tH®cfkr< 09^^e^®<!ae, 1754 
Vroi^ft i ai!tBt« d<mi) t aBt^org ®tift: S>0i)( 1768* 3^ tDccr 

J^exkon Ebs^o-Cb^Idaicuni^ Hafn^ i73 J* 8- ' 

ipisp^ de Enall^e Part;kulanim ia Tcixtu £bVso« Hdfn« 

^p^-^de^cnfibusEbraeis. ibid, I73J, 4^ 
i-^ -^ 4e Cafe Dati VO, ibid^ .^ — r 74^ , 

KROG (Nicola^s) ®ac Alumnus jjaaBpvchesColIegio. 
/ ©Ctiftcr. 

^ifr^de>Jece.(ntateHypojthefmm^ Hafrt^ 1721/ 
I KROG^(Pfeti-us) g0fel äar|tttt« l«54- 8 äfpt. pki 
JBrter »O^f \8?aj. Nfcls Krog, Rcftor Scholffi i Äar^tt»! 

.^on* S0?obfr c«cii Ped ws ©ftteer Biichfeidt. 1 670 it\a>ntf 
let^e fra a^rl^ttitl 6f ole. 1672 tcifie udenfanM og 6U»ä)?a« 
ftfleif til ®iter»6crt.- 38c& >aii« -O^Hifomfl bico f^an Vve- 
.yraepofitus poa Det ^ngfll9c€oiiimimiW iS\9hcnl)c^n* 1679 
Siecter i $t0ge« i6Si QMroi^f! paa Samfee 09 (Sopcipro^il 
«IfJÄfefofl^OnÄrrg. i688©ljFiV i SmD^iem^ «ftjiften 

Djoöor Theok)gi« Öullatu», ©rt)e 1731. ;t4 SSajii/ ^*77f 
9at gift mc^ Anne Dorotbe Bremer; 

' eFirifter. 

Dispp*' II« de Miraculo Solis ftantis in Gibcon. Hafif* 
J675. 4, ^ ^ 

ä]^ m 4 f t <• ^ I ^ / \ ^ ' st^' Kro Kra ' 

I 
« - > - . . ] 

pro An. ^716/ pag, 873. 

^ f&triitv^i^^tti tti ffani ^toDet ^ag. Niels Krog (aA 
et ©er.^ (il Clu ift, V. |te# «tfFiBise «jyr^fl. (Äau. An^ Tr.) 

" KrQNHELM (AndresÄ SvdSngcr a) ga& t (Eotorf \ 
^aii(ettiaiil>« JBbö DoSor Theptogi^ikia Umvcrfitct 1 8Ka» 
ftht. 165a Archi^Diaconus i S>a0«e6(lrg t Sruis^tois ,^ fMt' 

Paftor a9'SupentendtJnr fammcficb^ 167a «Opf^^tO^ttfast |0l 
<Snfe^£)r0ttR|n9 Sophla Amalia i Sutoil^atn. :i57g Pafior 

i $renipe 09 ^roDfli Slmtct Stein^^rg k,, ompbet tiobiliinrt 

©f riftet. 

Dispittario lilauguraiis^ Rinteliil in ^to,, 

«eW>^rel)i8t Alet Joh, Biichcnbufch. ,©lii<^(la5t ^«7^, 4. 

.«.—.. .^ -ju -^ Margareta D* Chr. voii StQ9ken»^ ibid, 

{Bolfl^n^igc Svofi^elif^e 9^^U^i mU (intttt €k6ct4Bi^ 

KrJLJCK (Georgius) aU Kmgk cHft Kmcqviusl %^' 

i(t\\im^\ S^uritigep i^$i: 16 3(B8« ^an< Sober »ar Qyi^ 

rinus Kruck, J^mi flSpDet E|ifiibet Durfelin; % j^oBi i? 

Sdr Bkt) l^at| fenDt til ^catxmiet i 3ena, fot^^ Dcr^er tf 

SSBicnJ 00 6Ul> Comes Palatinus^ i62(J 3iect»t JKD ©fofet 
i Ul^ i iimhm* l635£)o£Vor Medicinx i Slofiof. 1^38 

fom til SDoniumjfrtf. 1641 6Ic)) ProfeOor Mediana og Pby , 
iices ui 6o)r0c XcaDtmie. pebe 1659^ 3 IDec S>09 aniiK ; 
lotfm |an^ £)»D^ 9(ar tiV i6$3. Qar ^ift mc» Cfarifteofe : 

Marie Heidemark, CÄ SD^tter «f Jonaa Hqidcmark, BHt^ £* _ i / Kru Kr^ 563- 

PUp, de Generttione^ S^ Corrpptione iaJGenerc* RoibA 
1637. 4, ^ / ' ' , 

,^*«- de I>yfenterjX Sora 1645. 4« 
— .^ de Pcft?v ibid, 1^54, jir, ^ 

\Deftnfip CuteFebris Pctechi^is, Hafini66a/ t* inThom. 
Bartli, Cift* Med, Loc, 43 (5, Hyp. Spic^ TK D.) 

KRYGER X^^'"^") ®<^^ <^ 6ewmmcjtg AnttomicuJ. 

^ttt nogle äar* uDdilanM SScifC/ fi»0c lan^perfeaionerede 
f 3 if«r i ^arrf unöct t«i Diöt be!iciil>tt Dan|!e Winslö> , ^icn 
|an farff.^ijfi^iruröut 1736 @enerab©irfctcur frri €^6* 
Ttttgkri 09 analomieti. ^tx^UtSomt ^ujKtl^^aaö, 2)f 
^ 175 - . Äar gift ttieö Margrete Scbmitdt, 

'^tmabtcbtUm ten btn^ ititmn mtn{§\x^ Sivutti., 

Sdlätomifc^ Pi-ffptrata, ibid. 1735. a. 

; KrUMMERUP Qww Magni) emp^9^ [til S^* 
Mortens ÄirIC t SRcjlDrt). 

©Ftiftefc 
2iia'$r«Wfftt 0t>efSybille Gyldeiiftiern. $|t>n. I<i5i. 4. 

' Kruse (Ei-ftsmus Nicolai) ^^ 

IBotfejfif wö ©actamentet. Ä^t)». 16^7. 8. 

j. G. Sigwards ®p»r«maal oa gotllaring mx 6e« jt^rffldJGe ' 

,/ " 2«rbom« ^oöe^^unfter. Oi)tr fat af Anders Buck, , pg 

forbeitet af Rasm. Nielfen Krufe. S|t)n, l«88/pg 

1702: 8- ' \ 

.Kruse (Johannc») , ~^ , 1 äRm 5 «f» »f* 

■♦■•■.■ 


i y > . I 

, 1^ 5^4 Km Kiib Kuk Ruis Kyli 

I • 

K17HLE (Cflrolui Guftam» von) 1747 (fct^ €a|»tf<Wl 

Mb tm RorfFe taAMomi , $% flDca SXojiof tM> M mM «f 
^ |cr<^fi|lc SatioiiafcQleflimcitt. 

^ ettifttt. 

KuK£L$aM (AUexand» vw>3irfonnator fir ftc Sin» 

tcUStJBnn 0I(1K Waldein^*, Chriflian Qg (out ^B%a^ 

OI. Borricbii m«ani(<|e ftpdiceiStmifii ^Bertetttf($t. &HK«lk 

, KyHN (Chriftknusy g«ö t SBp/iÄHöÖ^ > 9WffC UMl^ 
Pisp, de naptiis perfoilaiuoi illuftiitim^ JeiMs l67i» ^ 

Kyhn (Frandfcu«) SJat SRagijlcf , »tf ©öane-fJcÄJI 
lii 55U&(ltw i «fteUot ^.err<& l ©iofllanD. Pontoppid, Annal. 
Tom. 4. ^g,jo2 Hxttttx Qtnlanii at^a» x6p5He»ort» 
ncret fox d(p(SfiIl^ SanDtmobCi foctit ^an. ^inmc(tg^at)t)tpp9f 
tct mi^ td ^Uanti af (^ttl afaangne ^ttiitur t^or &let}m to 

ttln^et ^a» i?bb(be pg ^rb deb/ og (lai^ imben Sleurttiianuc. 

SRcb 5Kag,J6rgeii Sorterup fotfafbt J^Ö» * CO ItfHg' ©ift^ftfc 

i 3(ttiebRtiig*af ^aat |)iMtfFc f per, fom Sorterap ^xbt ctittfi> ^ 
/ I I ftt, llatttattbet, at fy^nim m SMmttiits m Nmmeii ftm 
Tl en ^ai»nd< SDrase^ ^^M forftittrebeKyhnfaaicMi (Kloii 
: flr^t) ti ffn^t Sf rtft moO Sortevup, (om af bcnae tgien Met^ BeftMu 
f n t ^aR< piKt^.GfaiiMfiiirf. 9n ®aiH) |lf 1^ i QfioM^ 
for fit SolM SKingIfM (F9]»x at ^c 9fo(fgiii9g om at 6fiw 
X)cp HOia^i ^ M^ <^ 2)rsne^em(ebct CO 6i^(ittut SM* 
«tn et (cficaM falscnbc 9{ar« til Sona Frid^ iv^ 

<Sf(orm«9ti0il< QBmard a( lSatt<ii< Siir og 9Cve! 

S<t (911M ani)^rlifl.t/'at ^mpcii S)t90 «i( »«rc, 

gj?<n ajettKtt ei? fotftcit 1 w ©no 09 6t«t aSanfr jitt 
iat> Vror^^ (Kdc S)<0ii /. (ift<t ttgget ^an ti oiccr^ 

IRänlar Det ^^, at ^aa jiDni ^ar crlicttM fin tiatMntit0e9an« 
My 09 »ctfor ifdr »iIN Scgraod t Stidm,^ nim lig;( utKU fvt 
9ixU^9xm,^ nteO ((me StofnNption : 

tnf^ri ftcris manes qvia tuvpe put&vH 
' Idckco $iit€ fbres cQndiiu& hic jaccoii, 

^. ©Frifter^ . 

90f ti^c fiirt. 5t(iHi. 17^1- & 

• * K YLtING (Pe«ru«) ?5ft|f Ali:unnujsj^aWilckend)arplit 

C^olkgium omtrtnt i^g^ og falf mbc Siat. tblt» fiM» $Qii^ 
^li« Bomku» \ $0Si Cbjrift^ V. $0f oft («Dc i SifficnilaMi 

CatfllägbiPiantanim 6yMenhifid« Hafi»« x694- R* 
yiridarium IHnkum > C Catiaiogu$ Lflthio^Danico-GeriiUiniv/ 
cu$ piantanim iQ Dania v^JifemxvmK Ihfn^ x6^g« 4, • 1 j6^ ,, Kys Laa Lac Jjd 

KySIUS CPtu]u5 Joh^nnis) tBar frrft 5tt tcctle^5lff 

©fttfter. ^ J^AAI^E (Petrus) «CC LoiXE. 

Lachm AN (Geoigius) g$i) j ÄifBcnfta^ of Boracr* 
fld @taHD, XJcppncrebc fra St0&cn|a»Bi Sfolc. x686(lc« 
$ra^ tU 9tttom bg ^a&crg ijiibcr 6tift* i$96 gSaQi^cr. 

SDföc 17X5' , 

Sftiftet, ' 

1734. ;»9 1743. 8. (T^O 
L/EUUS (Fridcncus>4>aii Mttt pg fc(t> kobc i>aa?it« 
hn 0^ uiibcr S)c(iciittQiun. af pn Disp, 165a Aräusio-Da- 
^'UM. g0b 1627. i5 3ul..;^Ä«.ga&cr »at JDoct. Mor. 
ten Madfen, t)cn £it> ^Oo^^r^EDifant, mcn ftbcn !Bi|hp 
i Sfar^uuj, 4)aa« SRoötr Kh-ften Hans ©rttcti en 1Dotta>i 
SDot;er af Frid, Lilius, Sottfldij XoHbtt og.^Äorgeirifjler ii 
^ripnfiect* i^sarciiictibenlanb^, 00 befaac ^c fornemmrjkj 
^mtx i Suropa i 6 Sat- 1660 t>at 6an(f l^egationj $c<m 
Krcr wöt)en oliDlflFc ^rcb , rciflc f bca Jörn ^ofmcflcr mcl) or 
fptfligc banf!e ostngclftc SC^cIgmornHnMit 1677^ og faoc {iif 

9)aDfVS/ Alexandi-i VII. , Cleipcntisi IX, X^ 09 limocccdli 

XUd Ärontttg. SSkix fccrcfttr 3nfolfmater 5o« Ä0119 FridJ 
IV« , fdm Sren^prinM/ til 1693; Oa §än 6(ct) SanccatcSKaoi 
.1699 Sanbj^ommct i 39Sanb og^ufti^^^diaa^ X)0t)c i7ox 
21 JRo». 

ePttftetr. 
Disp. «le Notitia fiii» Hafe. — ,— 4» 

Di$p. /' Lael hxm Laf ' 5S* 

BUlH Jc Anima moraliV ibid.'*— p— 4* 

*•»**. de Concilio AtauiiacBtia SecUiido. Argent. 165I1 4r 

LILIUS (Maitinuj Ma-rthiat) @e< MATTHIÄI» , 
' LILIUS (TaDchredus) (gQ tetammclig Medieus Prac* 
ticus i/S(f6cn^»n. ^Afi^ gaber öar Hans Alexander L«* 
iitts, Canonicus Roeskiidenfis. J^ft^ SSotXi: Catfarine Dan«- 

ti<cr; fom (tben fam i6fl(ej!a6 meb Jonas Wenufinus. 161 f 

llt9 %m muM l'ro(emoMetbaphyrica))eb tt^fl»rt$te(ttiSif» 

Curationes aliqvot morbomnl laiiores. ,Mafn. l66i. t« 
Irt.Cifta Medica BartholiniLoc. 40» iB.tfyp":} 

V* LäIMMELIUS (Chriftot)horus Friderkus) (gtt (yti^ 

©Ptifter* 
fiiftoria Btigenhagianav Hgfn, 1706. 4* > 

l^ugenbagii Eplftob Apoiogetica ad R. CkrH!»IiI» Hambur« 

. .%^ 1709. 4. ^ . , 

:; LaFOKT (Johannes) grt tÄiaS<Rl&a»ll 173g. 3ö«J>r- 

^n< S<>))ct nt Abel Lafont, SSegimcott 0oartcet^aBe(icr« 
^äni 9)}ob<t Ellfabeth' Lafont. i75($ Deponmbe fta $i0» 
iinil^at)n< (Sfole* 1764 tcific ttbenloobf/ og op^oiot ftg t$ 
|Ar i Sbeii6ur9/ og ttt 9Cat i ^atil 1767 hm ^im. 

763 Uft^ Doacr Medicina?. 1770 BtOl^ Og tattd^^^Vfi^ 

>i$p. de Aphtis Phtificomm. Hafn I768. J; (Pr.) 

^ LaPRPNTZ (Joachimua ttedrk) 173 J Uct^ ÄmU \ / ^ 1' ^ % //, f6% Lai" tjst 

J&ttiittt, 

Utr^g^e i i>u tnt htimble feUcitttion «^ Mv tA titlra Afti 
na Sophia^ Coph. 174^» 4^ 
LiETUS (CkAbriikf Erasmus Michaeliiis)^ Dan* Xa^ 

^iftf |l>or 1&0W gottt Michel IngvarJfcrt UX .0m«* 

fk -jifccn ttbcillairt)^ 04 t55i? bto Doäor Theologisc ftl ©it^. 

cea&<T^; Imi ^ft (Ka^ee ttlforn t)4t falbei til PipFeäbir Dkie^ 

tices i ÄtoBCÄ^am 1 560 Mfl^ PioMor Tteologia?» i^6t 

]R«aörUniverritätis,j)(eii fotttKbelfi abffifliide SorNprir btr» 
1561 df (£anc<Ber Joban Friis affat fra gtcctorolrt. is*» 
fi)e« not)iliter<e. 1 5?2;{t( tifiabelf^ attn* 4t teife iibeiiIaiiM(i 
»I imiblertib labe |m ^»frtjioa wb «1 anben ^ofcffot fot|i>* 
tre. 1574 r Anbre pae t$7$ blrt l^a» affal fta flt «Ptöfeffi»^ 
»mtdig ; forbi |an Mc« for tense totte, N (oft ^a»be iffM 
£aÄbtl(< »aa tctSfat at reife^ og ttbe» StibI fot flete aotfo^ 
§a<®^^(bv J^anbfbeiSi^ben^Dii t5B^-9 9t09. ^t 
jj^ft meb Mareh Stertife, fom b«be «1 gtdiiffott i5jr3y 9taiA« 

tttanb Jörgen Stempes ^t<t i SK0bcil$abn. \^tt ^DM tM» 

M ^tbbtt^ >cob ^ Söttn 6lad i- Um OW^tm i Den M^ 
ffe ittrg uiAct Äpn| FHd, il. 

Cftrtten giUtUh^n iit Redftuin ChriltllBhi tO, b Vathm' 
Hafitiehfein. HaftiJ 15^ iv 4/ ' i 

£)A^ib<$fa(ttt mA Döft^rM. Lutb^rs Summafi^ JOmHM 
yaa ^anffv tibctf ijs^^ tH^ittt^k t557' SN^^ 

]PH>po(itioAes PaUlo ISbelrd Kittingtenlt, ClmbHö fiirastti.UH 
äc M. J. Gogelttio ad Ij)ispatandt]m pr^pöfi^v Wr 

Buci^lica^ ibid^ ijSo. t* 

Collo- .1 J. Xjxx. lUm Ldtt . / i^A \. (Jollö^Vrortirti moral^ MetricorUin L\bb, I V* Bafel. ^573, 4« 
Mflrg«reticDruai Libb* . Xv de Cqnflidu uiter Mai-garetaflt' 

RegiiH piiin & Albert Rcgem Svccue» mctrice» Frtncf*^ 

it'573. 4. . . 

l^e R^ Nauticft llbri IVv Btfil, 1571. 4. 
RtmrnDftnicartimLibb, XI* inctrice» Franc&i$74. 4, 
ftonmnOTuiki p£e&res Italia , Garmine decahtad» ib» 1 574^4^ 
be RepubI» NDrinbergenfiuHK Libb«. IV^ iiiatric^ ibid^ 

«J74- 4- , , 

Cafjnuia qvsdam Se)e£hi in DeliCvPoetarvGendan» Tom, 3» 

(^. & ^^. A. Cw. C.) 
LaMHAUGE (Petirui SamueO Övrot^ÖMt^ {^04 

IjANGE (Barteiomseus Chriftierni) 

Uet)ies,t in nupt. Erasn^i Cathplmii» Hafii» ^VJ^* 4» 
LaN.G£ (Canutus) 

Iin. Tom» %. Pv 344^ , 

)in be Mrt)t Urtcv og Uf ruM at fotMfie. ibid. p. ^ 5 5. 

'\LaNG£ CChtiftianus WaWlmi) %fy i6fi in juni(» 

ia %M»StU>^a \°^tattb, fom ti1]^me|(m< 8«ber, €att# 

jnn^ ReFen, ij^tfFoy Refen blR pttgCTCj ©Ottetv iSSp bcfyO* 

frei)e lan fra ;St«(cii|^amii efole* iBbt) bcrcftet Alum^ 

|iis |)4a Borche$ CoUegium og DecauUs jfM ftloflcM* ^694 

S99 l^m J^ettK 1701 U0 I|kj9t^|l )Kia JCtefHtce. iD»M I * J7« Län z' toisp.* de Ara.Dci igijioti* Hafn. 1^91. 4* 
Bispp^II. de Su|)erftitiofo lapidufttcaltudpud tntiqv^os» iW 
1 69 J. 1694. 44 . (Fr, TA.) 

Lange (Jmvis^ til dtt^MiiOe i Spefi, St^ml a)^di# 

. Sföftirt^KaO». ©tft Iheb Mairen Tönder. 

ePtiftet. 

Lang y. Lange OöhftimM) %9b i 9rjfcn« i %^ti, 
Mt ffitjl JÄtcr&ir l Obcttfe «rrte omtrcttt^i566. »am öcr* 
efter 1567 m«Mt|dm tm Saii^etti, at ^n i»eb et fSrafliv 
Iida didObfitten faoe ftg nabt tit at giv^ eo af ftiie X>ia>Ie, Htnt 
Akider&n, et ^aantM^unbflag for (ani Utpbigl^el)/ itten fom 
• £ifdpe(en b0be faa jDa$e berefter, fistebe ben afb9be< ^Sm 
»et l^am fom SSane^tD^anb; l^bontboiet Soosett dat> Mag» 
.Htns Lange jtt i8e|H«rmelfe* 95ret) bat. ^i SDfart 15671 
(borubi ^ongentagerbam \4>mb, litiob otl^aiifbrrettt S>oi». 
mere fFirfbe flanbe til dtette/ famttie SDag fom of tt JtongeHr 
{Breuil fBpefo^ben i Obenfe; Sttoh jesperfeny et |^« i^ot, 
Soti^ent ^cdne fFiiIbe forfalge (Sageti/^ tfalb H^nstmt H 
lfet)ilbe, .og^Iabe^anbir^Sy^ambfCielRfberbm, faarSasen fw 
be fnart loinnte til Snbe, og ®ro(en ei forfemme<- ttbfalM 
Dlbe« Iffe. Sftett 1 574 Met) l^au Leftor TheoIogwc t aObe»fe| 
Dd i fämnte (imitit fom ett i^iftid SDI^anb Bleb oftetbruyt i ^ 
Uit ^ager. 1 594 ble» ban B^tiP^tct^ i «Oo^ ne t ^pes oi 
bar mtiat bommeiM. Niels Giads 6a0* W< SD^bö 9if 
»dt ubett Sbibl 1604. 

©frtftet. 
Utegtte-jtönilenC 0og. Obenfe 1575. bg Sb^tu 1575. j}* Cosmofiftatiajn , S* Comment, contra Arlftotelem de fabrkl 


/ / Lan 3^71 Lange Oohwinci chriftkn!w)]j$b f UM, laibef f 

fvii efttr 9l))ot(e<|t»rr Soileen. 1754 6ko pkcor Medicinae 

;4it()crretning/ ^»orlebrt man 6efi fan ^tefpe ftg moD fBngM» 
' Ofcon. 3ournaL Toin i. p, 435. ' 

|Di«p, de Acidbrum natiira & virtute. Hftfii. 1754. 4. 

|{R1ftcl »te 6<^#£etttni Det iKoniflf. Slotte gefonb iit er|(d^ 

tCIU ibid, 1766. 8» 

, ^n (ai: nptlis lo9ct cr onMt Sfrift imDct Xitd: iB^f^ 

LaNGIUS (Matthias) jtalM Of «llWe Matt^iia» Chrfc 

Imitoi Sctiadius, gorcfloe^ fet^ rt 6fo1^(&nBrti^.. 15^9 
^cD 6o«n«^^r(rji til^raaJtibrc SItfe i aan6er«r 08 1537 
jmDerpfreo m DanfFe Sitfc^Örbinant^i famme %ax Mc» ferfir 
litl^Re |Biffo)> I Xarl^iiut, l^t^or (aa (aM x5j;7« xe? 9(pr. 

jBor fliftmA Cathrine — i- — 

,/. / Öftifter. * 

^£^\fM^ af Platina de Vitus Pontiiicam,' pcui tmftt 

p fltum, (bm megct fbrBebret 99 fi^ratiDrtt^cnibgiMi af 

? SÄaf And. Sörenfen WeHe, tlMctii^I; Antichfiftut 

Romanus, eOer romerfFc Vawrf tctmrt Jpg QiAningcr 
paaäöiffl. Ä(w.i57i, g. (-Ai. P. Z.) 
i Lanob (Nicoiaus) gjr^fl M( SBim^tiftf i $i»im 

EL 

iaro- 

'^ efttfter» - 

f orffananns De C^rt^net m Storfrt («igeiDe ®&D. £>Mrfat 

S^tu 1764. g. ^ - 

teusd. en @9»Der« iR^e* af ^efu Ä^fi Omfat «(ttu - flfn i»AXf- / ■1 ) J7* ^-^^ 

Lange (01«"« ^'^0 *"' Alumnus CoUegU M«* 

«ei «iDtii «ojnt^t«« «l «rpPo» i StMtrtj^tti* «fift 

eftifter. 
SKrttiffimuiTbronniFrid. V. «dorfttus. H«fii. 1747. 4. 
Disqv. in vetus Epigramma Gr«f. Hrfn. 1747. 4. 

«ÄtW«wS:ttn«W)ö5i'rtw»'^<f' €|ri(H«nJa 1753. 8- 
Lange (Pettui) ta Si«r«aarJ>. i«53 M» ««»* 

' eitiftet. 

ufttChrifti ttt>tKt«, famt pnrt, ©»M, Opi|««Mf(tri| 

; Lange (§»«"«"»0 8»«> i;R»»M<»»« 1714» >w«i 

fcM< »atKt P*der Lange »at erÄB^sHnJ^SStÄBbor. ^' 
ffieba Atine Sumels ©Otta Brandt. 1728 tl<»»«mt< fri | 

ImJt i-e» 17^««« ^^ fuftlncretExamen Th«ologiciim. 
©OttCt Aiidarfen.. a. «K*» Anne Kirftme Kwrqp. 

ef«ift«t. 

Thtfes IJ^IifcelU Hafn. 1731. 4- 

Disp. de Vhcnice. Hafn. 1733. 4- . .jsi 

— — de 'fctSUvS-** P'ytha]S<'?'=*^"'^ ,"P"^ recentiores rt* 

tiva, ibid. 1734- 4- . „ . « n «i 

: •dccm-*.Ver4f»ti« ftudiofubyide negka. m Salluftj 

Conjuratioac CatiUnarla. Dispp. VL Hafn- 1735 « 

' ; $«• 4- ■ 

' . Di«p. - t ' • - - - . Lan J75 

' I>il^. de Antiqyjs ftedcmih ritibus (k derjmis inde.Loo^ 
' tionibus. ij)id. 1736. 4»t 

— — dc Oiigine ' Af ^^AiTe-9t*<rW» iWd» 1737. 4. .' 
Primt , £l«inenca .Logic;c » breviifimc delincM* HaFn» 

Lange (Wiihcimus) f;^» x«24, i5 3ai. i ^^nt^ 

lOmeb- Jtmi aSoDCt Kirtn IVillums JD«ttnr« 1^41 Mf 

ymurcfer ifra iMliifl^tml <SMc 9iei(ie 3 8^ «tnilaiiMf 

«g IMb jtS ^^ifllllaniii 1650 NCV Profeffor MAtfaemimm Aipe* 

jfiorum f Stitni^M. HMfif betiNift ottft tftir Stoftgciif ^ 
lUlini^ 9I«( i S^aticQ. 1653 Ho^ «Kogificr. \ 1656 Snfof» 

:WlNr |0< J(nHI«^)}mtittll, StMg diriftmn V., IftViSct INITCbC 

4 3 S«T* x66o H<9 Catcclltt^afcf yr ogtmMMmmcr i Star» 
¥€^398411^ i6io eaRCcHicgiMft 98 9(ffct{«r i «^ifcfle^Ret* 
IBar f^ioft mcb et (Emonkot i KoetffilDe bg BcrgOL SfM 
i683« aa SRaii* ®ar gift meb Annt Reftn, VS^ Krnui 

Reftn, Det JHlgCtrt S)0ttcr./ 

Disp. Pfay(ico*Medict de Coctione^ Hafii% 1^3. 4* 
^» De Aanii jChrifti libri tL Lugd^ Bat; x<Sr49. 4. ^ tS^i, 4, 

- Ksp. de qvtmor Monarcbiit* Ha(n, X.650, 4. 
Excrcitationet Matbematicac feptem dc tnaaa nmtataiaiiia & 

mom Apttgari Solis^ ibid. X653» 4^ 
^JÄbn IL de Vehtatibus Geometricis. ibid« iS$ti^ 4» 
^piftola mi M. Meibo,tmtiin» Hafn> x65tf . 4. » - 

SpiftoU de Cometis An. x$64 & i66$y obfenmtil td 1^ 

»islaitoi Lubienicittm« Svtfatt i LubiemcU Tliea£r«« 
^ Cometic^ 
pEpift./ ädUcveliam de hujus Selenog»aphia« ||faM i OUM^ 

Sxcerpr« Epiftol» ad Hevelium» i I A \ X 
^ J — N \ - Catalog. Mtt, BibUoriy. Mtdke*. ^rtf^rt i H* EmftU. Q 

telog. Bibliotb. Medicc*. 
De Vctert; Anno Romanorura, ^otfi^rt t Gwtvii The&ui-^ 
^ Tom. 8- (»"- & /(y^ 3*0 

Langebech (Andreas Jacobi) %arfabrr< g«tW (i 
{Roeftfi0l9tn(f* IS^t) i Sftngebccfj ^r^^egaarb ntirt) Slntiriiigci 
df^ i6be ®ieciil0* ^an' SoDei) t>at M. Jacob Andcrfen, 16o| 
Qf^^ris^ t JtaOclAve. {Keifie i {tse tmgc Xar id^o(afib<, 01 

Hct> PhHbfophiae Magifter, i62i Ito gotttcctllt l^eD 5(l8bai 

j^ötmf^i^te. 6ibcn cfM Stectot i fiXo^dfe, 09 cnM^ 
1630 Giogn^^iifi t SaIlf|iQDe,r fitH^t Iob b^te 1645» ^@if 

iRd) EUfibet ParsUch df «bt(i0 ^erromi}^ ^i <5ni IfOI 
Mi Jad)b lArtgeb^k, Ätft«:j|>tDD|l t SCÖI^rg.^ . , 

• - 0*tiifter. 

Disp. de'Baptj»iiiö* JpnaiSlp, 4. " 

«-. — ide Invocatione Sai^fbröm» ibid. .1620. 4. 

.^ «« db Smdio vcrae pietati^ per Foncificios. ätc» corroplA 

las labefaftato, ibid. i>620. 4.- 
•^ — de gratia & libero- arbitrio* ibid. g» 
..^ «^ dc Juftificatloiie; ibid. g» 
«-: .^ de* Diftinftione* ibid; j 62 1. 4. 

LangebeK (Jacobko 8rti ©Rriötorg 9r«fic|a«l 
r SfT^e 1710. 23 3««iwrr J&oii* gaWt »at ^. Fridcrii 
Langebek, @ogiie*Vm({ fot ®f ioli)(org 09 JSaQeruy 9)?citi 
l^et)et i SaKoYs ®ttft. sg^oOctm Elfe Skyite. £»m «l «r« 

tcmift 17:^8 / 0$ tOg^Examen Theologicum 173a, gwr dj 

eftcr (en ^ft) eonbitionerebe i ivgle ä(ar. 9}ar ttrefter i mti 
fie a<ir i ®o/. ^aNdlaat) Grams 4^utt</0g oeb «^elp «f 
^an^ ^nDit^mng 08 0p»etiige.9o8'®«mlina, faavdfom og4l 
let Stongriige IBibIi0tie<)t)e; ^t)ortU |an fra 1735 ^«be M 
9bgattg , fonr Amanuenfis , logbc 6rtiiib tt( e» aBfedi Lan ' . 571, 

dTiObiRift. t tm banlTe ^iffasrit 00 «nti^HAmt. 1744 jtiif;^^ 
1 Xaret oDtetteN (|an mcb nt 9le anbre 8iH)e 3)fniicr et 6eli?aS 
<il btn basife ^ifiortci 09 @pro8« SorbcOnngf fom trct» to» 
«ft t aOernaättsfl V^totcc^ifm of £ong Chrldian VL> og fibm 
%747 at Jtong Frid. v.pbcrmcrci^rmteginrct og Sctnlgct at M« 
le^: JXi SoogcUgc bonffe eclftat tU dm iiotDifFe «OtfiorM 
ig 9|^ro8< gorbebrtiifl. Og fom M ^^ Uei> nM>aigt fbm 
Corfiaaber for famme.®(tfta6; og Otbfc (^at ^rt^miKtittM 
|rt< n\>ifim tSfriffor/ faa blti^t; og fatnmc at anfec^ fom daai 
Mtbiib, fornrmrndig. 1748 Neo ffm tfta dtatt^fSiaQb 
Giami sboi^^oogeUg ge^etme ArchivariuS) 6g tereftet 9Sel^ , 
iem af Nl (tobcii^aonffc ^t(ett(fato< ®d^ab^ 1753 38ff<<<' 
Kaab, og giorM i famme og ncflfofgenbc Star en Oteife tt( 
Gocrrig/ og omtring Igde l&fterfoen, for at opfoge attti \ut> 
(bm madtte foreftnDe^ til Oplp<niug i ben aorbijCr «S^Iflori^ og 
Rnttqoiteter. 3 Stof^lm bleo 6(m9Sel)ktn df det ^ongeli» 
ge foenffeSStbeiifF^bf Keobemie. ^at faaod for foinefe^r benne 
Seife ^aft unber «Omber ab(!tOige oibtloftige ^txUt, faafom : 

et baR(t2e):iconi et Corpus Diplomaticum Daiux & Norve- 

gisr, Walclema!i II, 3orbebog meb flert ^iecer i oor gamfe 
Beograv^ie ^ @ouoeraiiiitet<i^ij}orieR / - €amltng af oore me* 
8m «\4 Söiptores , fKpR^^Oifiorie/ ^amlinger af ©igifltr og 
^nbet^ ^ottumeotcr/ Sergoerfi^^irtortni^ mebvtber^; fom 
)an enbno arbciber poa, og fom ttbforbrer mege«£ibog ffak 
H fScfottnmgcr. iBIeo 1770 Stati^SKaab. ffiar gift me^ 

Hele«« "Mme Pauli. ' - 

* * etrifter. 

Dc 3| forjie siomcr af bSni^ SiUfotl^cc. Sop(* ttnb teipi» 

^^ 1738 1 39- 8*. ^eef Harboi. ^ 

banfFe fKogaiifi. 69tiib* X^vl 1745 # 53. 4. 
EklfPabrtS Stnmarfninger ooer etiBreo, fom noelig eriibgfr 

vit im0b bef banf(e fRagoim. ;^oiii74^« t* 

itua ^(( •' t Det jtonsetige 9tmM f3Bc9i«lbclfe o§ satNcrt t ft^ ire fn(k 
9(ar* ibid. i74g. 8- ; 

fKiMiratam» Soft i IEms Cbriftitii Vl^ SDai». ;5t|iNL 
^ ^ 174^. ». 

OiMiflatdnici .^«a^ ttttNr St9«$ Friderk V. ibid. 1747. 4» 
• * C3irifti«ii Imi M^etettfC ^^htttmctft. ibtd. 1749. 4. 

KttlcMHit ttt m J^Vftmtmn btaofDifIc eetgMrrtir. 3Rti 
^ i bct ti0M^c eOfnM eitifUt Tom. 7. 

-. S>IM VC0itl»veMCMiim tf Or.WörmifEp*flolflr. Hafm 1751. 

8» ^af^amHtimbi9eiiii€r&cfimr9tto9teb0»L 
4^ (at Mtttm Mvct aiNtNirtiibcr nttb Ctatt^Stoo^ Hofman 
yaa im 4be »s sieTome of b^f McA^ og ^ §iiKt 
taftf at {«irvine fiuM»r Qortf toffr cm Toiac p«cr 

S)€ft Sof^cdtirffr yoa te «fefft o| torcfft »mfie Se^er^ fm cr 
' |o<f0irt »e li^^Tc Xtmmialcr fi» 176^4. 65 99 6d. 

^«m(#? f ra Si^virtd^ «f t {lutvic Xt^^ 
mau 9s ^avinm of t<Mc f»f. 

4)^t{e Söte^ 9irilmc f9r ^cttn^ 

' C|«(Himwi769. 4. 

Langhorn (Magnii») o(cr^4fnitciM«t af 9iif^ 
fiet^ 0t ComiiKiiiKmt ifott Stvfcnbofs ®lot S>0te 1759 

Sfrifter. 

Zfä» SDi(ctmrf(r t f[om of eomtakr ittcOcni ttcMbe StfM» 

"ihicL 1757. ^ (^ 

Laji Lar Las 577 . LaNGSTED (aaudiusPraedbiÖrn. pii.) glbpaaBoriU 
|9lm* 9)a( Philofophiae Magifter. ' > ^ 

eUtlftet. , > 
Disp. de Virtute Htroka- Hafn. i668* 4* 
Orttjo, qva Friderici IVti aiifpicatisfimutn cx Norvegia rt- 
' ditam gratulani» cft, Wictcb. 1704. Eol. («R) 
LARSÖji (t^ui^ntius) 

efrifter. 
itegijicr ot^rgororbnma^i til 1760. jt^tm. i7$i« 8* 

Lassen (Chrm^anuo 

, eerifter. ' 
tiaiice Sorbanftct Jt^m 1727, S* 

LaSSENIUS (Joliannes)^ar frb 163^^ 26 iti)t;ft til 

SQalDau i ipoinetn, «f tonimcl poIfF Sbd^ fa(bet Lafinfchy. 
^m^ SoDcr i^ar Job. Lairenius, farji ipv(r(} i SSafbau; ftbm 
) S)an^ig. 4>an< SKoter Anne sieverts. ®it f^v|) i 6f0le 
i Stolyc; fibcn broittl GxmnaGum i S^an^ig 09 Stmiti, og rei« 
f c i^il)(l0ftt9 i mongc^oir uDr nlanMi Mci 9)^a9iiirr ttl ©traliurg. 
8}^c^<n^ bAA PAA fin S^nfc bcgpvbte at (!rit)e og bifputcre intob ^ 
piflcrnMnaaYie^aiiltbeimgrtafScfaitcm/ fom lobbam opfnap^ 
pc. paa 9}ctet( fra iRiitenbcrg 1 og fare ti( SBien for Sdfcrcn/ 
arreftcrcbe f^am, og ompbcr bragic ^atn ti( be^bcrfie ®r«nbfer 
Hf Ungctn mob St}rfict J£)anflap bog enbdig toi tth Slugten,^ 

00 fom tii ^olilettii (i»ov (an 1666 blct> SStctor i ^ijc^bc. 

i667vblct) Licentiatus Theologiae til. ©ropb^ttmlb* 1669 

;&of ^rarbtfant (oi DitUv Rantzow ; (Scabt^olDct t ^o((lem^ 
9g ttOige ®oanti$rir(l i fSarmficb/ faatt ^rot^fl ovet ®ree|!ab<t 
Stangotv. 1676 blct^ 6Qgnc>9)t(cfi til Qt $c(ri tp^i!c JttrFe 

1 Siabcabai^n / 9g (amme Sat Doft^ Iheologis til Sr^pj^l^ 
jMlb. i$78 Pit)feflbrTheolQgjffiSwbca(a»n. Dabe 1692* 
39 Äuj. ®ar ta ©ange gift. x* ®eb Elifabet Diitdcr, ca 

SiflinanbJ S)omT af Stofi^f. d. ®Cl Gledfl^e Wild€n, Cu» 

»«4 ^«f 'I 
1 w 1 / 57» I>« fe af Mag. fedtt Garpeo » ^X(t^ ttl 9ftoHlf«fi)t i ^(^'ff. Sft 

%ani SErcmjnbf cr flagcnto 9Ke^atlinr, tuen mo mebcttt^an tci»c» 
te, boriMia fiaarr LaiTenii (Bte^biHctti mcfe Om^rift Joh. Las^j 

•SH. D. £T Prof« AD. Diy. Petk. Past. ^« tesiin^B Q& 

te: Sn g)og paa et 9(ltet. VsRiiyM Dsi. <gc ^ecte tneti 
et Sort 1684. ViR mVlta sTjtvBKs* ^ier ncjlea 3 tob- 
JDeo anteii efter ^aft<S>0i)» ^a^i»i< eae Site flaaer LttTcnu 
fBtfftttOebemebdmffrift: Mimor Joh^Laisenh. Doct.bt" 

!Prof£Ss« Theol. £t Past^ An Md^ D* Petri» Hä#n. ob» 

XXIX AvG. MOCXCIL B. M. ^a teii atiOett eibt Eiix 

fSOjtl/t tnebÖtttflttft: Merces aromissa i.aborum« Av« 

HXGA JSRAEUS.B. M. ^Ciet I ^Ob 

0f ttftet. 

/ Cisp« de General! Phyfices conftitatione« Ptsfidc EichflaedicL 

Gedan. 1653. 4^ 

,^hi» .«. de Rävelati«ne Diylna circa SaluremVoluntatis» con^ 

tra Spahemmm» Prsciide Mauchifchio. ibid, 1553. 4. 

mm> «i- de TertiQCommunicationisIdibtTUituinGener^ Prs* 

^ fide eodcm. ^ ibid. 165 3. 4. 
•*- — de Juftificatione. Pr^fide Fabricio. -Sretin. 16^54. j^ 
«-- — iii Secandam qienodii Davidici; C Pfalmi XVL~Par. 

tem. Prsfide Mullero. Roftock 1656. 4. 
Synopiis äc Summa ConcilioramOmnium* Uamb. i66l« 4» 
Disp. de ' Statu Canonicorum refermato ^Lutbenuioruflk 

Helmft. 1663. 4» 
Palladia Ecclefie Rdmans Deflruäa. Gryphsiir« 1 1657* '4^ 
' Fundamenta Latini Eioqvii, f, Compend. Grammaticai. K^ 
lon. i658. IX 
Idea Pbilofophiäe rationatfSt Hamb« i66S« I2« 
Idea Philofophiae moialis. Glllckft. i668- l^» "^ 
. Jinvitatio ad CoHegium Theologiami. Hamb. i68ff« 4» . 
Sufcitabulum Theologlcttm* n Francf* — * — « 8- 

RefeäiK '^ , Las . j'79- 

gKefeftonum Hiftorrco Philobgico (kcmm. Hatnb.^-^— ii'« 

\ il-- 

Clflsficunv Belli Torcici contra Jsgerum. Helmft. ^— -— 4. 

Itnret^t gefVO^eiie S<äf'®<(S^ inpunao Pur^atorii, contra 
Neuheufer. Nordling. ——4. 

XXXI U^rfac^cn n^atumb feni e^aHsrK^er (ei !!8ftln|l ^ct 
Sceltgftit m ^apifl tverbm ttnne* ibid. — <— 4. 

Slj^oloflie be< abf^rilK^ea ^apfttjuml — — 8.^ 
Itrdrtcrunij Der ^Jrrtist D, Job, Casp* Jjcgers in punfto 

immaculatxCönceptionis B. Vk-ginis* Baruthi. — — 4. 

tlnrc^t cmogenc U^rfac^cn Det ^Serleilguns Der Sut^erfc^ea ^r^ ^ 

^e/ »iber P. Cbrhloph, Ottpnem. Nordling, i— — 4. 

. » * 

1Bluf*©(f4rte« ®<^f j«ij:u(& Jefu. augujlÄ, ~ — 4* » 

Sp<r SJorjt^tise Äricg* aRanii, ^re«^ 8. 

Hiobs SUa^: SRoribrrg. 1661. 12. 
^auf^iS^ittem tint» SugenO ^ !r^e. ^am6. 1 66 1. 1 o: 
<^iiiimel^'9tetll) onb «^dtlen^Seib. Storib* 1661. 12. 
<>if}örif^ tfnb fc^rtftinJiige Sdrrteruna Der udien ®e<tt Dcv 

ÖDadfer. 3«n. i66i. g. 
eott toolge^igtr giirfl. SDreiD i66i«g. 
SfircfeniSKiK^C; t^irn ®oit )>er(a($t 9lori«6. 1661. 12 
tlbcli(^ Sij(§gieDefl. Sflorib. l66i. 12. 
fiSärgerlii^ ateif « uab Sif^^Keben. ibid, 1662. w. 
0€t^lej|fttiitjf(^ JEDunDer SSJaOfalftrt. SRorDling. i662« i^^ 
Ammorbanis Der ®en«ffen l0{in* !Ktt9tt||l. 1662. 12. 
JIcfu HeiDeii iraD Äterten, ^elmfi. 1663. 4. 
jDcr SRot^leiDenDen nnD jS^rett^eraflenDen ®eelen 0Ct|IK<^e< Qtnfi* 

«Dauf. ^amb. 1IS63. 24« / 

Ci«n«^er3el(wrfreiber. 3em 1663. 12., ' ^ 

^CT (ai^ferc «nD vÄlmmtrDige CDclmaa». i66^« 4. 
— jRiij - ©« I \ \ ' / 
( fSe Las 

1664. 4. . 

€(tlic6niMr fdhqn tM Staa|lcttre £o^« imt^ Sttoi. SR ogM' 

tper <^tfUt4c ttsb MlicgtcrcnDcr f^ilr^ ^^dtiifl. 1664.4. 
Crä<|»t(tu|(ciiDc Orfptic^yiclc. Slo|L 1664. g. 

Areana Policlco-Atbeiftica, tb€t -PoUti(<^ OfNoUliffe 9ick 
Vtl^dfifll. i656. 1672. ia. 

ffi$>$r(M«t dber Sr-Mette voii Buchivaldt. eASSfi. 1668, Foi. 

Se^cgte St^iftetd. ^amb. 1673^ g. 

CSionittf^K €r(|Dice'®tunt»cn. Par$ i. &. ih <&aiii(« 1676. 

1*87. 1694. g. 
^Mdtung iiit Scdigfctt. S. Cri (jruiifl M Satc($iimi£st|cä 

unD aotrrrn Qfcbctra. QlMfi. 1677. ii. & alibi Ss- 
pitts. {Bkttcrne cre jtbcn opcrfat paa SDanf^ af P« Möl- 
ler, it^ton löga 1633. i6s>8- 8- 

Tarentttion iibcr 9^ ait Margareta Ctcbarina ;^.Mkb« Wifi^ 

' bes. Sopt^. x6g4. 4* 
Sd(^<i€icrmoi ibtX Sophie Charlotte W^|berg^s. ib^ i6g5. 4. 
tobpnscQDc Xnbac^t. ibid« i5g6. 12. 
^eibltfc^ SBeir(KO(&. ihid. 2687. g. & Sa^pius. 

^dlt^cr $c!rka(4ut^. iUd. 1 688. 1693* & i7ox-4. 

^ittilif((cr SSorgcnt^atu ibfd. 1692. g. 

9Dcr httxibtt unb imft 6ott t(ic[Hi^ 8ctco{td)c Ejphrtim. jbid. 

ifi»»- 8. , 

S^gcnbe me cftcr (kkb< S^aD MbglPne : 
•U^csmo^Lpctoi Iftdltg^ 9}a^oti&3(nba(^tctL £op^ 1696. g. 
k^ditgc flStvoUSm iUiCf btc ^»aMt^H; imb Spt^In. Par» L 

9{of|. 1698. Pars IL Sop^^ I7<)2«. Pars HL ihii 

1703. 4. 
kllie^te Sulamicinn. ibid. 1699. g. s V Las fl> Wbfif$cr»Ämi. ibid. 1699. 8- t»» M* Joh. JicLangjthrn, 

9x 09 ^Mrfaf paa Z>aii(( pg 9ftcii((riiKii. Gci P. Wmfe. 

SigelcM paa CSPcnfF. 
92^(f) 4>t<^i9t am ^age t)e< SXeimma Maris. ibid. 1699. g. 
^milif4K< 9iiabfiii£i#t. tUd. 1700. g. 
^ai t)or (ftnoii trMk^n uat) mitta ttatcrgoiigc ttfAlt<9 fOoor* 

lirtt €apcrnaum. ibid. 1790. «• 
C^mmusion Siit^iK^t. ibid. j7o». 13. ®ee P. Myitte. 
lHtifcr(ef(ne3)if0r§cti'Uiib^M>'®€ftctc.®Idf0.i7i2* ia. OM^ 

fot paa ^ItttQbft af T. Gunntrfon* ^ 

\- 9(f^anl®friftrr er^e^iibeofamlet: 

€0ttQ«ttHt)3((lt4licNf(A(d(o(F^- {^f* 171^*8.. 

•u- ^ ©ctpergtorfc ibid. 1714. g. «te. (Pr, 

Lassen (Meiuog0bi3Car^^u< 1657, ^iKSat^r 

Mv^nsUHen, S0iii)ii(ta'9Hfe{for. ^an^ 0>^oDer Kaieo 
Bendix Dottcr. I £8 3 bl(9 eapcUan til grue SixU i Sar^uul 
V1686 eogne^rorfi tH W6yc 09 S^iiicO t %ax^uta ®(ift. 
-^699 ®09nr«i)r«(i t Sorfoct. 1711 6o9nc'9>ra;|l> til St. 
jMpf tens Strfc i gUnDci! j.' SDrtcftef i^ropff i 6t09riag {MtrciK 

^ ©ttifter. 

JTOUS Friderich IV. tcDiRglr^iOft i 9a(ttlli'(c^* S^^ 

1719- 4- (^> 
tjiASSEK (Nicolftus Ertstni) Sr f^t 1694. ^^ tS^^^« 
^R« gabCt »ar ^t Rasmus Uffen ®Ogll(i$r«(i til 8lllli)l 

gf Otttrup i ai^er^Cttft. ' ^^R* ®öbef Bngittc Lunde. 
17 14 ^poncrebc Jkra SolMiif eMt. <Slct> tmftft Ahim- 

nus mia Eileitfens Collegium/ ^tbm 5te {r|ti( {wm t 

Sf(iftcr'6Fole^ liritfet emScNI^att f^rc^^ i 2 9Iar. J1721 
Ut» •tiimtt tU Segic^ror^ ^ Sabum Stecmg^b i 9afr 
Iftfl ®ltift 2741 t^mfl i Sifir ^((cb^ r 

/ \ 

I 58i, Las Laa 

Diff. de Äiithropothyfia Septentrioii« JIafb. ifl^^ %^ 
' tii9«9}tar(ifhi^ 9ttK kmtiit^fSAOä ttdtt Tb(%erfecL UOksk 

flii9.9r«l>tfcn ootr ^e Aune Uflcn, 9(alB«~.-.FQl. 
Lassen (NiVs) (Sorget oft 5(i«6maii» i gtttc* 

©Jrifter* 

gJ^ä^^ ^Wr«L 1766. 
Lassen CP^msjgeb latonöer* 1606. saSng^ ^^Mt 
Kaber ux Nieis Jacohftn» ^Sörg^ötrjlet t 9la«bet«. tMi 

9fMtt Maren LafTen, en (Sofe af (Borgcmcfttt Sören Hofimii 
{ Siantcrt/ 09 IDottcr af QSorsmc^ev Pcder Laflcn ibid^ guift 
flc i fremmebe tanbe bd i 24 3lax /Jaavcl for, at (iubcrti {•m 
i $099cL affAtrr#. 1636 6le« (an Ljcentjams Jum til fl5a(et 
t644. fttlgtel^tt meb ^r. Juft Hög ttl greM Congr^en ( 
OSnabhis. 154$ ftlro |aii ff Bbt ttf ®tm til Setfer FentiiK 
III. i Songel (Sriniir. i66q 6lct> SUfciT^t i ^tefk*9Ur^ 
nteb SitiH af Äongtl: SRaaö. ^ften eift<t JuftitUriui eilcr 
. Refercndarius t •^»icfk^Stet 0$ ^uflit^^Siaab. SateSeti m of 
U ietnmmt^t^ttaxMtm paa m toiifFc i^^ og äSMfeommcr 
0m Ulfeld Ofl GriiFeti&ia , (fianM bcn {iOM Z)oitr fFaUentM 
V8 paa l^iK JK^e l^a^e angret ^am. ^0an ie^ i6gr. 5 Orf. 
9g tcpamcQtmbe til 9}u6!kt 95ru9 imttreiit, 30600 fKHtt. 

\ ^QiaWC 6tftmiti> Magdalena Rtdermand) IRaai^mailbPedcr Rl- 
«If rmands JDottct af j(i»6cttlfta0nj» ^ ^ ' 

6f riftat. 
Bt(p, de J«mdi£Hone 6c Imperio/ BafiL 2636* 4. (& 
/«Kf-Bi». la/s.} - * _. O 

^ LaUB Qohan Georg) gft 1 «««feorg i tft IBtOftoftt 

^Ctatt^KaabogtJi^^OMiciiiLittb, l^oi |9cm>m es Si 
la»8 i J(t0(ft4äi»n ODI^IM {10; - I Lau . J83 

St»t{$e wip lateinifd^ ®Ctf<^l Phil Arnon» Ltnbers. jto^^ 

LAURENBERGIUS Ö^hlinttes) 8* i. «pftof tS90. 
d6 8c(r. 4>iUll 8<^t »ar 2)0Ct. Wilhelm JLaumiberg ; Pfq. 
f efT. Mathemtt. Superibn 0$ Mediciri^ I Otoflof. J^nt ^9$ 

tor Jobannft Longoiia. ^if» x6iö ^aqi^tt poa ftcotcmtct 
[futimciirOi* 1612 rei(ie.ubealMiM^ 0$ t6i6 (U 9tetm< 
'tog Offcter^raDoi inMediclna. x6is bm %im, 00 Me» 

*f«jfeffpr Poefeos i Si^fiatf. , 1^623 ProfeflEor Mathefeo* «eb* 

.60r«e acAtmiie. !D«^ i6;8» ^8 8c(r. ' 9^r gift mc» 

.Maria Lelin« . ^ 

4 ÖPrifter. 

^ntiqvariQf. Lugd. 162a. 4* 
Xogarithipica. ibid» i62g,ig« . - 

livSva Öc Recrefitiones ex fuadttneruif Arlthmeticif» Hafiu 
'' 1^34. '8»" 
•loco-Setia. Soi»-r--T 8* 

^romatics Libi:i 3 , ^vibus jus terminak & finiregondoruai 
leges expl|caiituiv Hafn> ijS40> 4» ^ 

,Arithmetica& Algebra. Sorx 1643. 4» 

iOtium l^prtmuin^ Sf Epigrtmmata &c. ibld. 1640/ 4, 

rAcclamatid ^d Palionem .GiöiUm. 4» 

Carmen jivnopiias Hiig. LutzcHiL Sors?. 4. 

#€ey (S^cr|«®eM$ee, Suffl^ 1652. 1670. ifis^. t* O^m 
fatt^ifa iDäfiiF. ^^i»ti. 1652. 8. 

HGnrcia-Antiqva cpnn Tabulla (jeographicia* Amft, 1661^4* 
Verito Latina Sphsrz Prodi Diad«chi* Roftock i6x X. 8* ^ 
Muf« exfules. Roft, 16 19. 4» 
Carmen feculare Heroicuoi. ibid. i6io. 4* 
Panegyr. Uidarico Duci Megapolit. di£his» ibid, i67l« 4/ 
Elementa Sphxricsr in Ufum Schote Sorana. Sovst 1642. 8* 

•' y Saty* V / » S«4 Lm \ « Sttyrt Utint. Söt* 16^0. itf^d. g. Iterum editt n» 
IHpbnoritii qverimonk-de fuo & Actdetpur ScMranoB 
iifltti» Kilon, i684« 4» 

Cpfthalftinion Stt^ricum, ^ . 

' fJtin^l CbrflUan V. Sdjfy. 1655.- 4. 
thftrrnnentum propoiicionum 1 qvA Arsthmetioi & Geomc^ 

tria compenäiofe demonftrantur. — • r- 4. 
Vetlift Navigans» S. Temp^ Theflahca Cnece & Latina» 

Roft. i6i8* 4.. (D.Tb.B.Hyp.^Spic.^ 
"■ LaUÄEN^BRGIUS (Scbaftianitts) S0»i(5oreci52& 
35 ^r. ^n< ffoM t^ar ncfianfVftC D« Joh. Laurenberg. 

^n< (R»Dtt Maria Leltn. ®if t 6Me i SiNTfC; og iiS44 
MponercDc »cD Untmftteirt f ätvfM, (in^rfVa l^a» cftcr tf 
9(av< 80r(0ft bm (iem igkit 1647 tctfie uDoiIanM, og «A 

ftn ^iemfomfi 6(fO «^O^efinrl^Of Morten ScbincheL 1^54 

rcific igicn ubenlaAtyt mcD Niels Sehefted , fra ^Dillco !Kti^ 
j^n tom (icm 1657, og (ivaie ffmime Xar N<t) Profeflbr Ma- 
thereos defignatus oeb Ootac ScoDcmte. fl|dfic fteriHia ^ttit 
MenlanM m A Jaft Höeg» og fom (icm 1662) Da |aa tii» 
traabbf ftii Vrdfrtfton i Cor^r. i6^4iog (aa 9^iigtficr«6f» 
Un iH» ®i»r9c ttcaDemii. ^ett ta faitime XcaMmiel 3ri» 
fomfict formcbtifi iaDfalbcnM jtrig oare Umc fMrRMc, n 
9(cat)cmict dUfaa4iia«m opl^mc^, Ne» 1^ omflDer 1693 fai» 
f|9t(ft fom Profecroif Mdtheftos lotb M «ve KiMnrlfgc XoMi 
nie i Siolcii^fli^n, ^tmt Iti» IMe faifimc Star 169a. 9^L 

9)ar gift mtD KaYen Schielder^p ^ 0)t«g. Niels Schieldernp^ 

Pix>reflor TbtoL og SogttciPforfi i QoroCi (oM JDottcr* 

Sftifter* 

DilT. Geograpb. de America priipf cogtiiti» Mafin 1664. fi 
(Pr. P» T*.> LaVRSH- .J ^ L AURENBERGIUS (Wilheliiius) 5Jr«6ct «I frtailforti 

Ofl <|>rtf€Jfoir AViihelm Uurenberg» ^( ^OMt Johann* 
Longolia. «0an 9aT Soct. Medicmc og Praaicus { JtiPbm^ 

Hiftorica delbriptio iEfitis , f. Lapidis AqvilinariS, cui tn* 

nexus eft Tia^hitus ejusdem de Lapide Cal(ave> nee 

( nön Methoduf conficiendi Herbark virt. Roft. i527« 

LaURBNTII (Ägidius) f$»b f Stid I5<»8- «^Ort 8f«i 

|«r oar Laurentms ^gidii, fer(i 9tcctot, fiDeii jLeaor The. 
Dlogis fatnmefle». DcpramM fra atiber 6?ote^ 09 rcifie 
^Hqsle Mt ttbenlanM. 1 596 NcD Slector t Semelte atiSor ®r^ 
|(. 160^ Atchidiaconus i dtiBct &om<€a|^ttci. ' 2>0te 1627. 

«2;[ 19^^ ®at ftift mib Marie ^ Qfafl. Andert Wedelt 

©ftlftet. 

thatJd de Cometamm feiiere öt fabje£lo» Serv<aft. ijpf. 

; lJApRENTirfAib€ttui)toiHt)cbrtfbt3lefbrm(rtiott^^ 
«d' for lDmii'{)^< f StoMfilbe, os ett af ®etmtftcibcr;ie pat 
l!if e Toaf alMfre BrevidriumRoeskiideafe, |t^erf9ra8firc<%(anM 
faoi 

Ureviailum RoeskildeYife per* Boetium Achoni$& Albertutu 
vLaUrentii, Catioiikös RoeSkitdenfen caftijptoitK Parifiit. 

LäXIRENTII (AndreaÄ) %$i f StMttR>e 1 51^. i 5 Jät 

9ar ^m i StoMIttbe Sfole. ®tut)tttbc |it^ ti( OUten6ert 
j^ ier 2555 (I^v SRagifltr. 1557 Me» SX^clot i SRottfflDf^ 

99 Caiionicus Cikpitulu 1572 I>6ioJ- Theologiie ibli. 
X574 Tfaeologi^ Bafcalauieuti 0| |i^| if^Uimie 9(at Licea- 

liatut $%6 Lau I - iktus og Profeflbr Theologis i Si$Uti^m^ 1^57^ Doffor 
Theologue. S>«be 1589* 3Pi09. ^ax Mt md) Ann^ Paa- 
lin, en ©OttCt af SBM. Pedei Poulfcn f get Paulin, ^ogafi 

The&s dc gratulta juftificatioiie Hotninis,^ 
*.^ .^ de vita Hominii» Hafn, 158a. 4. ^ 
Dlsp* de Veteri» <Sc Novi Tefiamenti confenfione atqve dt^ 
*verfitate. ibid. 1582. 4. R^Q>ond» Jae. Mattfaixpi* 
gradu Doft. in Tfa«olQgia« 
Aflertio de duplici morte Hominis, Hain. I584- 4* 
Oratio de vita & morte Fiidl U^ibid. 1588* 4* C^*'* 

LaURENTU (Chriftianus) gjob f C^fpc ^JriCffegOilA 
4S9^- «S^nS Sattr m tmUtitvbit ^t. Laurids Jafperf 

fcn, fom i 53 Sar Dat 9ogRC'|)r«^(i UI Sfpc og aSaiUuqe 
aStnfjI^rtir. ^antf SRoter Sara dhriftens ©ottir, , 1.59a 
blc» €a|>c(Iaoj (Si^cntorg p<p bcggt. aSemgl^bcnie. 1593 
@O0ne'9(rirfi for 3otbtofc og «O^i^Tup ffitenig^tbet t 89<«r 
l^«or ian en^^u leycte 16^$. aiar tp Qange gfft. i. ®A 

Maren Foal> . j^tli SormanDi ^r. Jens Lauridlen Foolt 

JDotter, 08 giorbe ^r. £iler Brockenhuus til StoffcbaQc 9| 
SDamitoe Dcrcj 95ro(Iup 1594. 14 Oct tiOise mri) (on^cgct 

lDotter< mcb Marquor BilieKl ^iDKlM, 00 ^t. CSiriiteit 
{BtObeti{)r. Jörgen Lturidfens i ^olliagC, Mt3^BflWf€tpQ/li 

ttnl^M' Siben giftetie l^on fig incb Anne Anders S>oticf> 

^r. And. Lauridfens S>Otter t SSiffaibttg. ^11 CftctM 

h 5 9Bmtti fom otte oarc ^t^^ttf og af Hxrci 8ei)c45ic 
S^bbff > Ulitt fig mcb bct gmbflt SRat^n Acthon. 

6friftet» 

tii8'$rarbtf<n'-om~Margrete Reveotlau* jR^Dn* 1607. i 
^ (Äi.Än Tr.) / 

LAvasK- ^ -K .*,>- X Latf J«7 

? 

L AURBKTTn (Erasmus) 1 5 57^^^ ^ ll^tt fr« Httw 

©f tifter: 
Joh> Gigäntis p^^TMitcnct' om ei^Tt|li.$int<99 :D«M ^(^ 

' La^urentii (Geoigius) @ce Nylös* ; ^ 

' LaURENTIOS (Geoi^ms Freäencus) Igsh i 594.''t l!^' 

!Rart f Su(ni I fanini^. "^t6ti Ue9 (an ftoM fra 6foIea 
i «Htm til eymtiafium f ©etliij. '' JRef jie jiben uD<nIaifl)«r b§ 
i6ao bto-Doft, MW, j^abna. i62x BcflpnMe oi practtfett 
i ©001*9- i6h l 8cipP9. 1^3!^ f\Ooiii6cirg/ii)ot Ui 

falM t en fOttr<rbclia Stong^trtD mcD Doa Benitiard %.ang. 
vedel , fom Sai^ MafcSflins ttl raoiise jlcttf Cötitrovirfieti' ®roj 

feerfco of fa(nme Portot til ^eftsTis i^^ SfiBeif / 09 1638 fcm 
.lt( JC)ombor^ iflteii* 1548 ftln> folbet int) til ^onmart ot i»«( 

« Si»^0)?cDkttf (itf (gnfe^rnrtfefitr M^dalena iSybilla i gii^ 

itoftfng voa S^^^er* 1652 fulgte meD Imbr til actifffd, ta 
InRantcii ®ong Nn^ gt^ mcb fS^tftcn FTidnchWiiUim of 
(Sdjtn^aitm^ura* Som 0Mn ttl S>otunat( iakn, 09 'tlei> 
Sii>4Rct)ktf< ^o< Song Frid. iiL tPoo jtn Stitcrbom to$ ^a 
jtii 8(f{f tib r 00 bobt i eAbcdF 1673. ®or ®ift mtb Margrete 
Gcrts SDottcr fro l^oinbors. \ 

€5tttftet. . . > 

*enlio|Ve]idefe£lioiuf in Ftbreooitii continut &;^fl|^ 

&c. Hamb« 1647* 4» 
;xercitatiöne<5 in nonnuUQ^, minus afaiblute veros Hippoc»- 

tisAphorismos, ibld^ 1647. 4» 
'roteflatio coiitra Paiqviitantis anony mi Ctlumniäs. 1 644» 4» 
;onochordttin'Forefi«-Lygco*Langvedtlianuni. 1647.4» \ O» ,.N«crr - 


\ ' » I ^\ tau 

Necesfariii ^ffcnlio T. i^fpoufiö admendtcia &Conyim Btmh. 

LaVigvedelii. 164S/4. 
. Defcto^EV^^tritatfenumMedicarum, Luh. 1666. 4. 
Traftatua de pötis HrfJpöcfatis iti hiftöriis epidcmicis repcr- 

tis. ibid. 1666. 4. / * ., 

fi^i(Siri!e4\ii^dutis artiffcialibus. tn Epift. Th. Reincfii. 
EpHtola Äe Opere fuo coiitra Hippocrfltem ttfFc&o. Inter 
' Epift. Tli. BairtfioJmi: , 

mimW^^^^^^^^^^^^'^^^ SKetotfiöii auf We «0m«9i 

' ' '^ÄrtftCtt D. BernK Langvedd». 1648». 4- ^ 

* gte D. B. Langvfedels enf gcgoi gcfcftrt. ;^ato(tocf i 65 1 • 4t 
<^Jrt<t»W>ft Öd^orftutij^ grandflcit pnet ©ame. 1668. 

j "LaÄeNTII (Hugo) Dan. ^(«»8ett,feattrit>feit. «Mr 

Joi Bi4itii 44 £Hfl'^?««p.«^ 
.' K^,J)]|8t»|ltt,.nKÖ Njeis Hemmingfens goTtak. Ä>Wt 

' LAuitENini CJo6^i*es) ^eb i J8t jhtcK. «ot 9Sr«# 

i 5ffiötJ)i«§fcorg. ; 

..;. -; -eetiftev. 

CaHnen eucharifticum' de Sacrlficio fumini Pontifici» Gr«- 
ce. \Hafn. J574. ; •: 

• * Laurentii Oo*"»"^**) ^'"^ ^**^ *'^ ' ?BatWflf« 

' etviftit. , 
,Öi9«q5r«WffttO»er'Ander«Bingl S^UB. 1591- 8- . . 

Laurentii Goh«»weO SRrttiMrt md wx fjnt ®«I^!»09r eHer ^tifldig ^oanDbog mii SSmiicfFmei ©tel^' 

LaURENTII (Johannes) ®fe AmERINUS, . 

Laurentii (Laurentius) dn d^or^oiasb^ 

.Tom. 6. pag. 6t. , 

Laurentii (Nfcohus) ®ee Arctander. 
LauiSentii (Nicokius) giat tn e$n «f UuriA 

Kielfenv »ffop i ^(Aim,. 00 ©tOfcOf lii Joh. t«ur. Am^- 
rinus. 1577 Me» a»«6J(let| Og ffeof eftCt Piofeflbr Pa:dt^ 
gogtcus I Sw^<«JaM- S600ti579. 

e«techefis chriftlana carminfe elegiaco, Wittcb, 1574» J. 
jpvrfngelia Dominicalia ladno & gntco Garmine 4oiiat«. 

ibid. 8. 

Hiaoria Narivitatis Doiti. noftri Jefu Cbrifti tarminc^gncco 

hcroico ^expreffa. Witteb, 1 574. 4* 
Cantica Maria, Zacharkt & SirtiBonis. Carmifl^ 6wbco^ 

ihid. 1575. 4. (T^.tmb:) , 

LAU«EN*rn (NicolaasJ . ' 

Sfrtfter. , 
irticW ©tiflc. — — ido3v 8. ■ , ' 

Laurentii (NicoUus) Jfrt i Oftimfc i g^ni: .©aut 

9<li)er^ l>dr^^r. Carften Lorenticn. J^m »at fwjl €b0BI«^ 
.»W(l i ®t>eÄftrtt» |)ail «Ifrf. 1649 €a)>dlotl t>«) St. Hana 

«Äenlfljefri ööitife. 1574 Me» «»gne^^r^ft til Ofcrit>«6 9i 
3dl i 0r«to ^errÄ i -g^aDerflet^ ^w(lic. 5D»te^f 7^7. 

N 1» r \ ^ _^ \ 5i9o Lait ' / - i 

e Pr t f te t; 
/ Jofeph Halts forct (Bctmfntngtr 09 3abfal6.om tdle^aaoDc {i0i 

fat Ällötti 1685- lÄ. iBikCimtS) 

LaURENTii (Olaus) €« aflotlimaiife. g^ i Sroji 
|tem> og txrfot ffrei^ jtö Arctander. Som t gortreb for ft* , 
fetji nieoneSe af ^ne ^frifeer, vp^olbt ftg iiosm SMatibflM» 
Itg til S9((f I 09 t)cr toD trofti fmnme SSog paa iiatti 

.«Äb gabert ©iHtt. S^.w. 1630» ^^ 

Fili* Dei Patris, five Ctefcriptio ttiplieis Re^itnuliij Ecde»* 

fiafticij PoHtici &Qeconomlcl Lub. idjj» IX 
©uM ^tette 09 gJiDif. S^m 1536. 4* 

tni fotfattcf. ibid. 163S. 8. (fi. G«0 

Laurentii (Petrus) ^Bb l SReM* ®Är f«t|l ef ; 
©ofn<Bican<t*a»wnt ®k» ^eaor Theologiäe i Q&ahMe , og 
ctt of bt fwile cDa»«elij!e l^ere f amm?(lebl &ibta 1 heolo.' ; 

gi« LeÄor 00 Pi-ofeflot publicus i Bnnb. ?Dat 1550 Äöjnc» 

$)t«ii i Sttttb> 0g en fiot Si^^S^ f^^^ bm e^^atigetifle E«rvbMW 
^anb0l^ i tuAb 155^- ^i ^^ Segtcffab eficilob |att r« 

6011, Laurids Pcderferi, foitt iJ4i tJf f t 9SWcarte J 8il« 

©um-Äirte- - . . 

BPrtftetv 

€(• f on (Btm m ^«t ®<Rbelnff; {onf SSerbig^ Soilet ' 
Archieleaus tiO £unb ^t* 9(a8|^ 3tp{ime |enb^e tiB ttg ; 
ligl^ ä)}enb; iBotgemefitre »e giaabp 9S«(me, t»m t|ct | 
.^p#e ^anbefl oclmMu^rfom 4^c bcgpvbt cr. 
fR;aim« ts^9* 4« ' \ *' EjqpofhilariatdOftnonkosLundenfcsadverfustemerarfc , 

cxilii fententjam & condemnarionem in qvosdam verbi ^ 
^Vini preconet . ibid^ 1533* 9* ' • • 

imim imohbt pa^iflijle gsijfoperf ©atfer. ibid/ 153?. 4. 
Mn xtt ($rtflc(t9 Untmiiimni. om 93r<r0cmeS @m(el>c ^g ti(^ 

iaDcftge (ggt^ltttb. ibid. 1^5 3 3. -4, ^ ^ 

,4?*^p^ernc bc mecfige ^arfliS Äonft Chriftkrns ®f nbe^fetrff HI ^ ' 
X *^ Joban Wctc>ndt;, Cttrflmcflnr til ©anjf cn k. for* ^ 

»öUffft. 1534. 8-. ; 

De. r^formarionc Mifläc csterammqve ceremaniarum Eccle* 
fiaftica^um* ibid^ 1539. {BSpk.An.Al), 

LAURENTUCPetrmji <5oane^fr«(l til S99cto|i og 
Sloaftrjift 6ogiK i ©laanc, * \ 

- \ Qftiftet. 

fSorflorttig mx (latt^itmvm. $N,' 1594- t6og. jfiai. 4. ' 
;0m (Stnixct0i^h , ]mt ti\ ^mwi>U og @)Ki( af ^faliti. 

133- ^^^- i^<^^- 8- ^ ' / / 

SDm (caemlige 09 öanlDelije !D9r*Sil). , ibid. 1 6 1 6. 4. 

Pai-adiff Sacijp. dj jpfalmer. ibid. löi^ g. , (ÄÄ^-iBr.) 

LAi;RiE>JTU (Petrus) ®09n<'^r# (il S^almac. 

fttö^^tirtiff n oöer Helvig Giöt. S^n. x 61 3. ; g- (Ör.) 
Xa^ren.tii (Petrus) 1643 m ©ogttt^irdjl öl 
. ^olnu^afö ?Jr«(lcgieIfc t «troro* ©tift t SHorgc. 
• ePtiftet. 

$Wfl m^i: ©»Den, ©alij Karen Arents ©Ötttr (tl ^milM 
^, Jdfc, 0| l&cnDc* Cftetlattt ^H ttOBbe Arend Berendfen^ 

' "Bpeftrim i ÄtoNiiJatmi til tr«(li8 ftnörina. S|»ä. 
1655- 8. (Snir.) ^ \ : 

LAUEETZaSN (Jojiannes^ ^$b i jRJBe. mttn ©Ofr 
ttr'©0«fr« ©en af 4cn;. tif ica&fe g»flg. Anders Sörcnfen 

Wcile. SMr &rÄ «friwr:iöeö öet «imgcligtJtö^t) j StfebeiM 
. ^ ^ O o 3 la»». " / 59* Laa Lcc 

9}«r 9ifl mtb Ellen Marie Lemvig, m Sufc «( 9r9fc|lf 
Job.^Jcnfch Bircberod» 

Audariuin variorum, qvar Mitfeö Regic^ Ha&U£ per.trie»- . 

, mnm tcee^Ternnt &«, Hsfn. I70}» Fol^. 
Muleuin Regium tu£lttm & obctioribas commentarus, prar* 
> fertim qvoad Antiqvitatcs & H:ft€>ria»ii Numtaiiiatusa 
Öaniconm^illuftrat ibici 1710^ FoU 

Äayt>' 1701* 8w 
IRcgipcr lioct (cSoiiseltge SotDtbutnsfr. i&id., 1719. 4^ 

Sven Thifkiaegs ^ijJovil tteb A. S. Wedet ibict 1705, g. 
^ Sufi^tr- ibid, i7j;}. 4. 

' Leem Ccät^ntus) 90(r 15^7. 13 3Ätwwt. PM fJnrffer 

fOiOtbClli SfCrjlafr. ^an< galklV 9ar ^^ Nkh Kn«id;len Leem, 
yice^ailor iii J^ctmi. 9$ StOdlM ffm^jicIO i ®mdllf9Cff 

Vrot^^te t Sergen^ @ftft ^an^ ^ot)ef Anne Dsnkh SDoi» 
<er BCigge^ 1713 DcpmiercDr viA tlmt^erpletcf t ^ti»&rR)amir 
iftev ffnreponri^e priDaediif^riii^itii af StudiofoU ar Boeslmid. 

fiinerede. examnift Philofbphfcum 9§ Tbeologictiin,, ^715 

f ctfit HI aSovge rsim , 03 i m^glc 9(ar cd^iti^ntxtit abfUSft 

«f onben»Tfe »itse ^cnaefFirr/ ivltkil 1725 , ba^aii Met» foM 
lii Miffiondriu^ Ut^^fSiffXi 9g tA|;c^t><^lKctt^tbtrf fP» V Lct Leg j 9 3 iMtf^n* 1728 6leD tfogne^rcrfi for ^\tmi ^ctfitmlb 
- 1 9cfl#umacfett. 1734 ®osnr$r(efi til SdigbalD^ncf^ ^x^ 
* fkfalb t Carinrfttiibi Vrovtiic i*e^n|itanfaoi)^ (Stift 1753 

FrofeHbi' Docens ttb Seminarium Lappoiiictim Fridedcia- 
iiuin t Cron^ltm. @if( mrb-SopHia Alettha Ruberg, ett 
©OttCt df ^r.thriltiaii Ruberg, 'Öo^e^^rflfjli t« »otgnnJt 

6Ptifter. 
Sii lapptfl ®ramm«ti(A. j(^pnjt748^ «« < > 

^^ (gn (<U>piPE NoinencJatQi:. 5roR^/.i756. 8. 

4Sii Se;;icon ot)cr Det lappi(fc @prog. . Sr mba ^ttfftn. 
Cu lappifl fB^nne^lBog. Sronf^km 1764. g. ' ^ 

Stoeiibc 2alcr i Det lappiflfe ®pr0. ibifi, X756. 09 1757, %. 
IBef!ri»clfe irner SuiinaM^n^ 2apper* Sh^n. xjSy. 4. 
Lutberi ^aU^ixmii overfat paa £appifF. 

Leg ANGER (Johamies) ® ogne^^rÄJl til f «»oft), ^ttr^ 

.' talcn 09 Seigring/ og 9)rou|^ i ^^re !Kominerige< ^ropflic 
i ^öflcr«^uii« 6«ft. 

^ 6feifter. ; ' . 

3ttbcl>$r{ct)jfen. €{>cijliaiiia i749n 4^ . ^ 

Lbg ANGER (ivarus) gab' 1629. a6 gc6r. paa ?<# 
^afcger . t ©ogne ^roufli^, QSergenJ Ättft. ^an« ?|aDer ni 
Erfdi Iveffen Nordahl , ^ogne^^ritjl fartimrfleD, Cepone^ 

. xtU Pcb Sia&eR^at^iM Itnioerjitet; dteifie (tOen ubenlanb^, 
Vkt gSögljler, 0^ 1657 @iifltte%«fl i SBita i>Scrjen« 
©fifd r668 ^roDp pt)er kemelbte ©ogn* fJr«n)(iir- 55Äbe 

, 170a. 5Bar gtft mrb Anna Finde, |)rDt)ficn i Sunbfiof/ 
jpr. Peder Findes ©otteT- ©jt feönct? t»6'>ar ^Ä» felo tnb* 
Iffattct fortclig i biffe^p 6(r0p^er: 'X f '- \ J f?4 . 1^ Lei 

SD%x&k qvcm get uit ^ poft Btrgas HtfmÄ eqpitv 
. Mor€$ Germaai », T^tones inde cfebant* 

Patiltine reducem fH^ufo pirfe^it & -^^i» 
<^vei& Deus cfficiatA. rite praeefTe ^ve«i^« ' 

I)i»l?.4eEp«te&biliswc€5tac^^ Hftfh* 1650. 4*, 

•^ _ dt; Corde, ibid^ i6f[0^ 4^ 

Expofitio Efata^ 55 Onp^ ibiU iSga^ 4, (ir.) 

Leigh CM«rtinu<) ®0Brtc<Vr# til Stoflfttm «g J*||» 
fel I 0g %x^^^ «aa ^tmairdii t «sgciiJliiiii ®tift 

Qf^tjftet% - • 

3ö6ebqjr«IÄ«. €grt(ltaR{a X74sl 4» 

Leigh (MichaeQ Phll. M^ifter^ ^at ^9 9KfcM 
MÖfoJcti t<5eatM«9Ct^ n^^% W SDfoiDe, #« Leaor 
Theoiogiar t '€|rjiftiattfmi^ »at gift mfr Kirftöic jcrfaK 

S5i(F0J> Jacob lerfins S^ftter. 

. , ^ X ePrifteti 

©isjp, de Demariisi , Htfn. 1677. 4: ;\ 
— — deSiTmmo Ente. ibid^ 1677. 4. 

deAftrologiÄ ibid, 1678, 4» 

-T — a^Iffde furamoEtite. ibid. 16^7 J. 4, 

— ^ — de intelligentiis;, ibid, 1^78. 4^ \- ^ , 

r-Tyde Anima Separata, ibid^ 1675. 4^ 

, 1680V 1651 09 1738,, 8* 

?pig^a!Xiniatum Libri III.' ibid. 168O* ^ 
Giligids (galttC. ibid. 16%% 09 i6s)7. JU - 

,ffl?eiitte|rcn« Da? 09 5Rat^ ?it) ©j ©eö. ibid, itf«Ä* r 

^tnxca Cluiftiana. ibid. 1684. ia« 
Anaiyfis BibUömm. Am(f, i^pö. 4. 
Epigrammata Saera. ibid. jöpö.g. ; ' 
Commenttr. iu Prophetam, Qbadiain» Hafii* \^6. A. ' \ V. Lem 59S Sionl (Suf 09 3e|tt Zm. ibid, i^^y, 4. (Ti» 'Äi. J?r.) 

t4?LLINGE (Petras) 

forfdttet Ä^ön, xö^g. g. 
Lem (Sofien LudvigfcH) g0b i SBcrgrn t iRorger 

Mai tinii -eiftorirom Sartaretnrt Ärifltitiii» «ittenfernc Ä&ön. 

' Lemmiche (Hcnricus) gtbiöoo; 31 |Dw:r«ib«F. 
^an« gfltcn^öt Hiyonymus Lemke , CQ Ä!06mant) {ammu 

ftb. ^mi SÄoDff EhTa!>feth Htibing, @ft|Dml>C Hb aw 

gifler ©ratctt ta Kojlocf. 16^8 Mei> ^m(l til Den t^öffc $m 
Id «erfleoi |twtHö^«l^< 1674. 7 SKart Sttar 3 ©ttiifligjft* 

<}r«^id de Pefte. Cärmine Heroico, Roft.. 16^54, 4, 
Vindicatio Li^>l•orura Äpocrypboijam, Ijib^ 1638. 4* 
€al»tttif(^ e^öle. ibid, 1648- 8* 
Slrllnrp »icbet gKclan^ote?. Äoj)^- 1657, 8* 
iKX^^rcbigtta Don imterfc^icblic^en toiiern. 9(q{|. id54. g. 

yiaidicatio incarnati Meflia?. ibid. i666. $• 

9a9ifitf$c ®(|ttie. gtQ|rb. 1680 9. ( 

Cfinttafactttt M mcnfc^lic^a Seitti. (Cu {iig^rt^tffeii) 4. 

LeMOVICUS (Andreas) ©ec LyMOVICUS 

^ LEMÖVffcUSG<*ann«0regQni)8lei>i66oa)?ag^^ 

»0 1661 ^rovjl ))aa Älofterrt. 3 ^tnffrt «mbcöe (an mt 

J664. iEt, 31. ' . 

' ' e? rtftet. 

E)i«pp, ill. de ipateria öc forma-; Natrfra, Corpore nat. Of; 

^ trte, Hafh. i66:2, 4/ * 

Ö9 5 Dijpp, , ' I ( ' J9^ Lem 

r 

Disr. dc Phiiofopbiö. ibii i66^ 4. (Ti. Ä.) 

« LeMVIG (Albcitus)eil(SMflfConfcffioniuriu»LemY^^ 
%at Alumnas paa fiorches Collegto. aCcilfe fbtU VbaUoMf 

Diffi de Oraculo Dedonaco. Hafn. 1727. 4« 
— — dc Oraailo TropboniL ibii 1728» 4I 

LeMVIG CCasparu» Georgn) .• 

- , ef rlfter. > '^ 
Cm gonffe |f (le Sraf ic^jffitm. 1718. t. 

LeMVIG (OIäiis Svenonis) «Bar ^r«p pa4 Q5)»ni|ofii^ 

Mftg. Henr. Smlcfts SBctenf Riajjcr fot bntT; ^m ihDc tMrrc 3Sil^ 

fotf/ nemlti;: fO^ii et goOl 9iftcnnaaL Om MarÄ^ 

9)al @tAfr9flH«^r6 99 ^^tt^M^i emu & pm 

SnDeKfft, «f Sirgelft omfat|^aaX)ottfF. S^^n. 1666^ i^ 

{)aR |af IfteiuDeii ttt)0et obfttOtge @lrifrer pM GM^i^ 

®ce Scbeffcri Svccitt Littcr, p, J09. J44. (Ä*.> ^ j 

LeMVIG (Severlnus) ^9^ i $t06etl^atW* fmi %0^m^ 

fcenSonjIXonfeffionarius Chriftiftii Lemvig. ^irf ®«bcr EUKi 

Muhic With, ctt ©«>ttcr «f Mag, Albert Wkh , S9§»c4)f)4| 

til Ztmaiit SiixU i SMtnia\m. ^ax iffn St» Ahmaa 
f aa Borcbes Collegium. , 3iei(fe w^e tlar lÄ^ftlonM/ 173I 
kieD ®99ne $r# ttl ©loHai^ 0$ 4mrl^ iSRenigle&er i ®idp 
jant/ 90 fomnie %ax ^adi^ev. 1754 Gt^Si^^t^Yff^ )^ 
®ttatmp)«< gSetia^ben i f »^ettf^auii* . .S>0bei76oV 26 aof. 

©af gift I. ®eö Anne Catbrinc Soelbcrg, ea SDodct rf 
Htns Jörgen Soelbcrg, SoRCOfScmmiJfiiirtttf 09 §DtrectM 

Kiröine Lcegatrd» 


LemLen ; 197, 

'^Disp, de Lu£s Ifthmicis. Hafii. 1737. 4* : 

Sanfcett 3»6<^^^W9 09 3ttfce^^aab. S^^n- 1750. 4. ^ 

LsNTE CChriftian^) %xH'^txn ttl 3arl|attferi. 90b 
j gUn^feorg 1649. 4$ SDJartii.. 4)An* goter »at Theodorus 
Xente, Frid. Iji.^jRattD o« l|)>(Fe (SattccHer. ^an« ^pbtt 

Magdalena Schönbach» J^an Mt fatfl &tCXtt(XtX i M t^bffc 

•CanctDif. 1675 blo) SKcpöejit »eb btn fpanflPe jRcgurinyi 
gteltcrlanbenctil (|9rDffel, l^t)or ^n 1630 tnt)liH){i9 i ggCefla^ 

mcD Jfl^^obiiie Charlotte von Sasboi^g, en ©DftCt af Tboraäs 

yonSasbprjp, {Burggroföe tUäRauganp 1680 6le» i!^\lUt 
m ©efanM t)e5 bct cnget^e* {H)f , ^^ox ^aA 169^ bimm^ 

itV^\ii^^Xämtfltm%t\\\H Georg og ^))rmbctf|e ^nna. 168B 

l^lc)> i lige 0tui|itet fenbt til •pm^ ^miikxtib \At^ ^w (iutt^ 
:fK'aatr09 ^ice^gtiftanUHtanD t fRibt. 1695 mbUx af S)aif'r 
gffbrijgr. 1697 Ober-gmmDnif^SRefler ug a&jungmt^r. 

Chiif h Siegfried van Pleffenj fom Plenipot^ntiadus ))et) fteilf^ 

♦iif t SrcM^Stmjre^. 1698 Me» ö9cF^^pfm<perwM)ft rit>ter# 
itge atcaDemit I Äi06c«^atol EHref^r 06rr'Änö«*®tcretrtet 
og e^irfl SDcputeret t ®ein;Tö!*eoiiM*i^alrwfrt. 171 jr ©ttft# 
^mimoMD mkr S^en 09 tangelant^. 1 7^!i'^l^emte/9taad t OeC 
jtangeL Soiifeil og SKiDDer af Slcp^antrm £>0D( 1725. 2. Siot^. 
«g »ar bcn{it)fie af ^amilteti|>aa <6»efl)'@tbcii. i582. ^IDecf 

ile» f^n tidigC mcfejoh. Hugo 0g afiarigne F^id. -Lentes ©ITÄ 

^f Chrifliang Vto. fom ©«»ff 3ti)cl natttratifcwt , 

efttfter. 
Pi-ogrammade.Vita &Latidibas Matci Gi:)c, CcMifiC Reg. 
Intimi. Hafn. 1698- FoL {Cmh.JVi^k) > » 

■ LeNTE (Fridericus) (gtl Sfflfbcr ttl ncp fjtttge. 1 65 g 

fhibmDe »et) Gymnafiurh t ^nttotg* 7661 »eD 9cat)emieit 

I «£9€lrn(iaD. 1663 reifie tii ^talien og autere ubenianbffe Q^tet 

Nr* *:8f i) iiii ^mtmfi Me» |er(i Vj^ffor i mt^^t ^m^ 
V * r lie \v v\ % / 
S9l LcnLcr ' I 

lie IStisfiifi^aH , i(bengCe^<ttna<f9ttt^^i9IAi(fa&Qge^i^ 

•jj^ridciici^ JoK Hugonis. Lepiiorum Sp^^iipen Hiftoricnm 

^ de iiif^gulis Mooartbis Romtn^linperatoiibus, & r^ 

bus nobiUoribus fub corum iruperio geftis^ in Schok 

, . ixHjeburg^nfi mcmoviter rccitamm. Luncb^ 1658* 4* i 

]^i$p^ de Motbis ^ Mutationibus Oligarchiarutn, eiruraqfl 

N lemedii»* Pra^iidc Herm. Conringio^ Hdmi^^ lfi4u 

\. LeNTE (Jobanncs Hugo*) ©tOÖCt tll bf t»tnbt SR 

tiat-, ©tnitcrcbf tneD gn 9Mrobet Frideric i {tmcfevrd 09 ^ 
^00. x<!64 rclge eil 9traäbiiV9. 166S Mct) ^animir 
' \ ftetcwM^^^"<*^^^ÖK©ai(trf Amia Sophia, (oin Wi£ 

4ift nifb €tturfptfl[, 6e^g lU. af ©ayeiii fictcfkt ÄPii 
V CbrifUaii V. 2flnb^ 0^ gif§im^9««aaob| -Confcrra^^^ 
9ft i^s^ ®e|ctiii^Saab oft ^kceaflccKcr 1 6te<t»ig'{m!9d 

IStci)<^Qtigre(fc)i ibid«^ 169$ Ibie)» SXibbtr df SDanncb 
I 1700, \|Mi M («Mc MM t^rt) Mii traDcnOalfCe SuN 

ij. ^ Spedmen Hiftoncum d^ impeimtoribufi Rtusiams^ Luoc^ 

1658- 4* vid^ Supv Frid, Lentt^ * 

Argo Nova i'. differtatio de N^vibus Heroicia & Fatalibnsj 

jujM<^tximtemp6iwn» Pt«fidejoJLHenr,J3oacklero. A^ 

' \ \ LERCHBCCanutus)jga|( i gif^eborg 1592. brp 
>e 1613. i6ig Wct> ©ognc^nrH til »pflffe. 1623 9 
iSKDft'{^tmi)t£aaiatb i6i9bfe)>'9}}a9i(ier. £)abeid6d. 
2^ grtr. i ^an^ aibirt 7abc 8t«r* 1654 of Jrap»öte ^. 1 wr ~r Lör Les «oö ' 

. . ^ * ^ ^ 

Öf trtflet. 
K|^tJW&l!w 0W Mette Rofenkrantz, Sl^l^n Itfja^gi 
^ ^ --. -* mifiibj Friis» ibld. löji?. 4. (Bih. Sr.) 
LfrCHB (CorneUul Petn Fil.) %$i iSRljeBoftf i g^M 

pi 5- 3 1 Ocf. JJabcrctt Pedtr Nieifen, Cörjcittcjlet fomme ' 
kb<. s0;0bercii Sidfei Knuds SDottcp. ^Aii oair, .^erre til 
iiicffttup 0^ 8(a«tttarf r t9)>iE/ ^ccmettr loi itims Ciindian - 
y. «g Frid. III. ^ihtn ©efanM i (gSpatticn^ btrtfitt ®at* 
HäD i)9 <Sift^fntman^ i £aaOan» og Salien x56o. 1 5 3iait* 
1» iii*ili(em «f Kim9 Frid. iiL a>Bbe i6gt. 3 3«tt*¥ä«^ 
|dftni> i IBodlonfe ^ar tre ,@ange gffit t» fOM Söfter 

^uilen, JDprt, Jörgen Fuirent !DW(t. a. a)}eft Anna Chri* 
Mie Frik 3, $iReD Cidfel erubbe, J^^ jt ftilitft 85m ; ' / 

iotlefr frni ilcD folgr i«8ti. 

I ÖPttftet. * 

k imriLibeiro» Lttgd.Bftt 1537.4. ifiii.) * -^ 

Lerche (Paulus) gÄ i aft96atg/6wt (ang gabet 
ghis LeixheMr'SBwgeni<fto* 1704 Oepoheteue IJatt frö 3lc|l* 
i) iSfolt, ^att var ha tg Sat. 1714 Mcd ÖtcflMreQbr (£«# 
kmi3ll^iot%. 1723 6og0t»$ir(ifl i Siun69( i 69^8^ 
)rtr 1731* 4 3ött» . . 

iot!&e'9)^aiiH«&awMi!g.' Iffitbofg 1738* S. ' 

LESLiUJS? {OaucUus Nicola») (gtt n)bjf SJ^att^ f ölbeg ^g 
^tlndt)ll Eiftaditlii».' S^t Oo^« MedicinsE: Dg Pradicus^ 

iratj^iig. Sf tifter. 

^^erii^ Planoram 6eotnet):ia.. Lub^ 1550» 4» 
k^fhetria^ Cars iMtiendi, iti Titcttfbos de qvadratura. Ciiv " , 
/ culi&<3v$(iionesiionim(l£de mot^iterv^&cömetis. It« 

Unictts fermoSatev fiiper Lac.2»34« Lub» 1(62. Z2» 

' ' - ' Chri-' - / 


*\ 6 00 Les Lct 

« 

' LeSSER (Johannes Philippus) DoS. Med. 99 Mcdicui 
praaicus i ©lagclfc. v 

9ff!)nl)eTli^f ZanUx om ilW9^&wn' &em 1762: 8- 
Qlä «ve fiffet og let SJ^a^be naar De blt»c 6iDt of galne Srcat» 
TC / i 6ct Danjfe ooerfat ibid, 1762. g. 

LeTH (Chriftiamis) gai) 1698 ( 5RorfwWnj poa fot 
der. ^ant %attX ,VWC Michael Leth, epefvgcb t etttqt 
jpan* äojtt Cecilia Wegner. ©cpottmDc fta 6cmd(e fR^ 
jTvHiig @ro(c. Op^o(bt fis iMTcfCft nogfn £iD t SRorgc isip 
t^ p9 fonKntfticUg cftcr M |ttrttn|Fe ®ttibiitm , 09 tog jiurMII 
S(tt(fiaM laudalHiitee. S3le» Dereftet SulO^uigtig ]^o< ®e^ 
iiif^SKairt^ Gersdotf, (Scj^amtQiiin)) t,@1irllaiit). Sfter 2 Sof 
Sortoa f om l^aa i lige Sunncfie l^o< ©c^ime^SKaot) Adelae%l 
til S^ffed^olm ', 3(mtmaai) over SjT^iii og «OinNgaitlg ätnriie: 
i S^en f ^rfr4 ^aii Mc» forfremutte til ^rft^Sogeb i '^ 
®unM n ®a6me ^cmDrv i Speii/ og (oei)e i tanDt; fom 
8(nner ril ®trenfirup/ i Dvn faafal&cDe €$frti^ers(Baarft. 17. 
Ibieo Sa^ceOic^Stij^ffor. JDobe 1763. ®ar gift iiid>' M 

Eliiabeth BrUich, ^(M f[otmailM SatKCS^C^StfJFcffor Bri 

IDotter- ' 

fRcgijier ooet Chn^iani v. toi» mW ti(|«^ Ston 
^ orbntngtr. S^m 1755* 4. . 

Leth (Chriftianus^ Langf€inach>g»b 1701 i 

J^tbitige t 9toOanb, ^oor ^aui %aUtJ^. Jotgen Lerh 
<6ogttC'9f orj) / fom t>ar cti ®»« of SDoct. Hans i^th, jt 
Confeltionatluf. «Ooii bfi^onefibe fra S^bnM^Jborg 

tBICO NrcfCCt ' Alumnus |)Qa Borcbes Colegium» 1733 

MP^x^ ttl ®Ml^c|^m<t i Uomrigs ^hrot^pic- X736 LCt / 6tOt Jr 

K«chei'eos og Theoiogix Extraordinarius. .JD^DC I754« Ipi Slttg* . 

. ©Fr ifter. 
Dispp^ IV. de C^is fic Claudis. a Sain« V , 5. 8* Hafi^ 

1722 — 25. 4. . , 

[»uthenis primus Secuil XVL Reformator. ibid« 172^.4* 
Thefes Misccllancar. ibid. i7:^i»4. • 

og (S«ar / famkM äf dbfnfligc HMUgclifl^ @(rif((r. S^^tm. 

17.54-8- . 

Bltf)tHgc 9cdragtaiiigfr om te •3;ronM)ei folige DbDi ®rAiKr 

Kgp^rirOifta 09(r 0<Mnt^' SbM^oiK t9ll Noftitz. ibid» 
j, 1769.8* . 

^ Xeth (Grot V. Qrotiu$) ^rotef Hl SloHifertigc gi^ 
1693 1 @tegf )»aa (D^ii- 1713 bep^ncrcbc fra 9lQrria6mf 
|Sf ok paa C^0^^ ^i<i» Mvcftcr {Niffnte^er for to unge ^un» 
(eire i»<ia SRbrtt|>^olm t ^plidiiiy. ^H»ii J^arcr i SStborg 
|^!t| ^t^ilfois ttencfic ^att iivgle Sfar eft^ : rcfigiKrfte, «»9 
^ ^ofmejkr t ObeY*@ccrctcrer Möini^^ns J^HUi, t><b J^t^il 
E)idp |att 1728 (>iet) ®ogiic^r«{i ttl€^rateger Dg Sk%xxt9Xx^ 
k&i)< S);cmg(ci)cr paa S#<r, ^iHtrtti Si(Fop Lodberg tnbuic» 
ie Jfantr fom og gan |am bct^SfubteHial, at ^an t>9r en of 
k bcfie og (rat^cjic, ^an ^atH)t orbiamt 3(f( minNre Scf 
fpmmcffc ioMagbe ^an fig t ftt (Sm6ci)e< S^itlfe , for S)ttelig« 
\tpr SRiDfi^rl^ct)/ 9(r^dt)tfoni|et) , £irri)om og ®rot)gi9Te($cb, 
Bcitvcntret»/ iRebeiig^ct^ k. ^miMcrti^ fonU ^a» ^SfiO^fiatM 
fit\ ittAn DiOfieJfani^areii^abn: af.$roce<; man to^tfffef 
^n t)ei;t>eD faarcji NDeforlobeftg/ cllfr i M^minbfic ta6e fiii 
trcbit paa ^akre Stcber. $ag (leo ankigt tmoD (ant/ ^t>dr# 
it anlebningen tHir bennc: @t @tQf(e obe. 3oti) |>aa 5 S^nber 
>aYtforai {bm fa(bjtci !Kaiac3or^,^Mbc i ttogle 3Car af • \ j' \ 

I \ ^r. uths ^omiMb Mret kict til |Sra^e0aatbm. '^t. 1>A ! 
D(b 9Catrabf IfcR ^ fom Htcmmce, ttocbe,' at bm »at ^am umi« 
tidts, 00 bcrfor ttbm vibere ^etipifliios tid)dif f amme Scifi 
!Kcc0Vb, fom SormoAMfi: n^ii ha ^m (ftet nogic iKcir< Sorr 
jlBb (tfarcDe «nbcrlÄet , wff ebe |ato at UiM bm nm > cg te» 
f ote, ba $fbeii efter gjiebroset oat «be, (ob S^ebfommcnie 
txbt, M f^an et tenget otlbe %m bem «f^af tojiei Snfcb» 
i(lii§rLeth Ueo (iffilftt; man paa^bf at iPro^ften ftvAHi 
Ibd^tbe 3dVbttt| fom. ei burbe (FiKei' fra ^tosflegaarben $ ^oi 
an{aae< for at 9iBe f(abe Sftetlommirne. ®a9 bicD atUagt; 
f(r^ taUe ^c»A bcb JErtem» fom tanbC^Sliitfl, eftet abfRIfr 
9e mttsitge QStbnetborb. Letb, fom ®f «le^iSorser ^ oboof^ 
be pne Stobfiaitbere baiibe ^rnimelif 09 aabesbare, i abffiliic^ 
<pt«A)i(eRer torte l^n bet oeb ; nben at n«onc nogen: men ba 
l^n ettgahg bteo faa lifbpgi ai >iii ei aSenc meoote ^osiM, 
Itien og fatte ^m offentUg i iBaiib , fif ^k S^efaltns oben 01^ 
bere So» m S)om at fotlabe fit Smbebe. ^n !ob fi^ berm^r^ 
biefotber fogte intrt«ibcre; og omenbfRoiit ^m (tben ttt SdHi 
bteoetitbHbiKi to i Soflanb ogtet ($9^0/ f aa mobtog (M 
tiodingeii af bem^ men t(ix betMft 9Qft at fotlabe 9^en»; 
lanbct. 1744 Pm M ftd goljiet til iiii fl^tober , ^tasfoilf 
aMo^ Chrlfkn Leth i g^en^ »at bet et l^alo 3(at< £16, of | 
faafotttoiet/ fom bet Ipffaligfie CReiiiieffe i ®<tbeii: menfoiil 
laa iffe oiibe ime fiii9tobet III nogen CE^rbe, tog ^nSp 
ftttbf fore9it)eiibe,^ at |an oiibe til ftiobenl^aonriticn for fitf 
iri])(le> erfatebe< , at (an m i Sefben f ^oDonb. 6fbett ^ 
te man foji intet fta ^am, fotenb 17591 M ^ (fteo 06i# 
ftörium i istiobenl^abn et faate i^ibtloftigl (Bteo til, b^^rflf 
mon funbe nuetftr at l^an nn oat ilfe faa rtgtig 1 ^ocMtt 
'^n fotejfilte (ite tanfet: 1. £)m Chrifti SQ^toorrelfet iRi 
Ifei Stabonren, foteflaaenbe fftibiet til flotliig i besV 
ftiellnn. be i^totepantifh Sitf cr. 2* Om 9bfbltttlon<kiBor 

I oore f t V 1 

\ ^05 \Wi $itf<ri teii (anlolbc for fvnMflog firibifl imiM) Chri* 
fti gicg jehW«npA«6«- 3^'Öm 2own Lev. xvilL, fom (aRb^ 
•k»e aOenc oin {)orerie, iJfTe mti SiS^tcffab/ fom iffc fbi;b9be<f 
n» ilfe imtKem gabrr og SDottct. 4. atChrifhis et bfn fo^ 

liSgifftnbe Sroe fclt^^ qvoad couvettendos unitio cuni Chrj* ^ 
fto, qvoad Conv*rfos Unio. gelgteliU Ct £roe« attel, If§(* 

fom Chrifhis: fffllcd for aOe fmad fBorn, f!i0nt fpilbei of te 
Jffcfie te, 2>er»cb oil ^ girnbrii^c b< atefbrmeerte^ Panicur 

iarisnius 09 tiOtge Exorcisin;is« ' 5. ^an forfiTpcr ben hy. 
pbtb«(is de animx humanx propagatione per traducem, 

j5. Mahumed cr b(n fiore 9(nti(^riji k k. ^nbdig fFri»ct 
fan/ atJ^ori 1758. ben a49(U0. (egpabee at fafie til 9 SDagc, 
#a |an ba^be fat ttl, 9^ab b^Q b<i^be; men anbrr (hibrebc 
|am i %i S0i;f«t/ be t»ilbe ci unbe bam 9io€ til atboe. 9)?aii 
troflte bam for brn ^Aog ti( Sirtte igieti/ 09 iobcbe bam nosrt 
tt I^e af, mm ttl btn 7 3ufi. 1759 flf intct. ^dn gat) bar# 
lore tiu ^Jrofeiforcrot i iSiobrnbat^R Stegning ^^^ fin Qfclb/ og 
ba |an tngen UbMie faae , %9X |lan nu bcfluttet (faalebrt (Frim 
MiO i M^ St^^n dt oocriabc ^g til l^uttgerl !Djob> fotn \w 
Imafifbr t>ar omiiribt, inben bet(e Sbm Tom ^cbTommcnbe 
^ ;^iibe. «(»ati bebct/ 9i Confiftorium Irti tctale %^^i %\%% 
\% f a^e \wA ^anttfcri|>trr berfor. (EnbcKg bar man, te(i i %^ 
jitnsc No. 42. t^. 24 9)^ajit 1762* uttber Sitd {e^ben b. 12 
Blajit (Sfterretninger om, at j^anoar bob. «^anS Simbcir ffar 
»#te,b0be plubfclig/ itien OmfiMbig^eberne oibt< iRc \ 

./ Strifiet. . i 

ISfrtcben i^ngaacfibe bet Iutberf<^e 3(bfoItit{oni#Sormtt(ar jn bc 

Slcbctlonbrn. 2eib. 1749. 8* * 

, LeTH (Johannes) gat) 1625, 8 B^r. ; .Jan* gab« 1 
^ Sören Nieifen Leth, jSognt^^ro^fi ttl SSeget^lco og SSMi^ 
rrfoe 9)7cmgbeber i 3(arbHtt< >ettf^. .()aa« gifober Karen 
vens ^ttrr. ®i( forfi i ^rcemaf Gfofo/ {tbiR t «or 9nir N \ ' \ 604 ^ Let ^» 

• » 

tmiitt 4>^K^t Ofl 16591 SUjtot i &ox$t ®Wc. i$53 tfl 
1656 e^snc^nei^ til Stingc og ^(ering t Sven. 165I 

;Koil9<lt9 Confcflionarius 0g Otct^^f^Ptdbifatt^ 167J 

poaof Theologi», . 1685 Coiiflflorfal-SllaaD., SDabe i68ft 

33 .aug. 3}alrtO®att0e flifr i. «ÄeJ^ Anna Hcnnings, f^(^ 

BormoiiM i SKinge ,^t. NieU Povdftns (gafe. 2. SRcfr Anm 

Jacobs IDffttet/ Stife af Fdderich Friderichfen j 9Im(if9fi 

. ; ' &Prifter. 

Disp. de derivatione Principioixmibrai^Syliogiftlcx a cqmi 
mui^ fonte. ^ - 

£Hj^ra*ifei omAxel Urup. $^^1^tt. 1672; FoU 

1P, —. .,— i ... Vincentx Jochtm Hahnc. ibid«z6S3«Foii 
LeTH (NicolanO gu C^R ö^aMfonigC. SbDMKi» 
i*bet batvfFe SaP(irOt(: 

Difl, de Scheol Hebr«orum» Helmfl. 1682. 4^ 
, «. ..^ dc fide Salvifkfl» ibid. -7- *— 4. (Äi^.) . 

LeTH (Nicolaus) Sef erini FiL fef fc i Oöf nf(f. ^ 

$ra^ tti t>ot Stue j^itfe fammrfiet)! ^an IpD pg faftc 1^ 
S>an(f nielsTcBbb. ä)ar eleriiKagtfim 9(ar^i6oo pM 
aHe {^dgettä S>ag fotfaae "^m flg »cd (Sact^mene^tä UMKi# 
m<t) t»ent)e $er(oncr t ftbjie^tft, faoiekt; at ^n ja» tm 
" fvtfi^titett, i)£tefter 99t0t)et, og iit^n igien Omen, ^anbld 
- V Nrpaa fttfpenbettf og inbflei^net for iBtf!op)>eo 04 nogle ^m^ 
X . fkn sDoiiimenf fom BicD affagt4Se6r.^i^oi, »atomfrn^ 
fäaicbei: .<5ibca Det »ar Den f<tfk ®aiig, ^an faa!cbe4 | 
fKjcetpg, ogbttitte afnogenggtofHa^ig^eb/ l^mot 
cirr ^liltnllig^eb/ ii^fn af mnmelFdtg &tBMiti^, 


f * y. Let Lie lie Lih. 60 j 

i^rft af mai^^ fiNmmfmt S^H «nn iTonl fetnict o§ ?iir&em, : 
0g (oioftc 8<yr6<^ng^ faa hmtie ^r iffc fm* tennc fatjte %xiti^ 
j^Ife toinmttf ^a ^t ^alD ; 1^04 ffu'!^ i^^n tX ®rraf gioe 
ZOO 9}?arf ^^nfFc, \mi ^oi^c^ jiube fie^ ^a«)md, Somret 
00 @f9C for Cli fattige ÄfeMöta \ <H)«ifc, >cTf««6ett (fttH)e 
\m aabcotor^ forbcDe feen ^ri^en fSctug^t. <£)an, to&< (etf 
|(ij| 9tam t^r x6o3. 10 aug. ^ 

h V ^ efriften 

Disp. dc fummo bono Civtli» Roft. I586, 4. (MÄÄ.) 
LlCHT IJobtn* <5od9f«iu5) g^b i SuNlll^t»!! 1705* 

^19 ®t|)i. ^^itf gdtrt Drtr Hciiric Licht, f^r^ Commc^ 

%\WX\^ Ä)«8 Oiriftian V. 99 Fiiderich IVo ftoeil %m 
tiO«tS'©är«tClir. ^«B« SRÄcr Mmrgrete Evers. ©It» UHr 

i)(rt;^i$ ^tcmflK i ^nt gorirlurej :f^mtlf og Da |ati 17 is l^at)# 
De alt fliort Den S^tmgang, ^ las fl^lbe \m t^«r(t (^lutca^i 
1t99 ^an, forntfMil laui (D{9t»nr< ttforuuKnl^b, fom (a »a( 
4!^fe/ Simefie |o< ^of'9(^efct Becker i ^i0(en|aiNL SKm 
.0e btreftft 172$ nbenlonl) j yaa ?<i>9||efcr'iKottflen. 1728 lo» 
(tg f^nt €%td)ent i&{<riber« i dUflof. Som faa omf)l)et^ efCfc 
.13 !{(ar| uDeitlaaM gftrife, tif^ge til :Si0bcR|at)ii 9(at 17387 

Qf rifter. 
Di/n de &U cfMnmuni ejusqve exilieiitra In omnibus rdnit 
^ niu»d«nis&e« Hafii« I74p. 4. , (f^O 
LiES(01äus) 

, ei?t(ftrn 

€f(errdiiiRflir em nogte Siatnraliet i en (SftiveTft tfl Sif 99 
Guniierus. (grt twn|>kiiiff < feelftaW «frffttr* 3 ©eel, 
LiHME CNiels) g^o f ^pHaiO). €aiffW t>e)D IBtaa^ 
.SatJTcii' i £to6ni|a»n. SD«Ix omtreat 1757* @ifc mA C9 

"©Itfttr «f UrpCUratlHr Tileman Eveitfeir, s v<-^ I .^ ♦^ \ • - • 1 6/o6 Lih La Lia 

/ 

' : . ' ef rtffer, 
JDcn I H \ Z^mt af %wBbk\xwmi!t f fom j^on ttte5 R d« 
Hofman m !Kct>arbett»t osSotI^9g<rtiU Sl^t»ii. 1755. 

LiLLiE CLudoipbus Hcnricus) (gn fitt^rrrt tBajtt^Bet 

{ Si0(cn^a«n. SDabe 1758. 

0f rifter. 

<St»aKseIifFe teuneti SKe^er Omfat af Sv^ff. $]^9ii. 1740. 4. 

Job. ;Gunt. Hug*. Placii Sme^SJog. ÖDCtfat. ibid. 1742. 
8- ®W F. N/Bcch. 

£|»erfiettelfe af Maiiets ^nMebtring i ^anmarM gZigei .$# 
tje. ibid/1756, '4. , ' 

LlLLIENKRA^TZ (Valchtinus) ©ce PpNTOPPI- 
DAN* 

Lind (Laurentius) ggb fgDCB. SDepoBercbefifaööaije 

Clolc. 17^3 6ICD Alumnijs ))aa Eilertiens Collegium, Kr# 

eft(r 9)^agifhr, ob informcrebc iniiande 9(at privadm «0 
tntflcn ©crtmmelfe. , 1737 bl0 9Jcctor \)rt ®folrii i ©or^ 
bittfibotg. äD0be forf eftcr. - , 

' 6f rtftct. • 

. gwferi Karen Brahes ban|f€ QSlMiotef / fot«ret til bct obelijc 

3ömfrue**r0fleriOt)cnfe. Ä^ön. i7?5- 4» 

LiNDENPALM (G^org) ®ee HvASS. 
LlNDEN|ANN (Chiiftianus) ffeb j iStaNn^blly ^Wt 

I^AiK Saber t)ar gotQaltet t)eb SK{tflent«-*t>ufct '7^9 Me» 
Cogne^pmfi til Si^merb 9)?emgl&ebt @i<rna^b; bnefter ^^ 
i ^amimr^i^meb. 175(5 ®ogiic#r«il til Swbe 09 £iate 
' t !aar5im« ©tift 176a «oflne^^tÄJl for b^xXv^ 09 gtaiB* 
leb airtnifl^eber i famme Stift , og itiange iilar fot^ ^ to* 

tct aRagijlepQjfabeti. 

> J k 

I f Un 607 T ^ilbctte af en guDelifctibc 09 (aifi el|!c(ig Srom^SrinM.' S(9ii. 

1745. 8- '• 

(^ rcn)u< aftonarfei JTroft of GoD til jSoni Frid. v. ibid. 

^ 1747. «• ' 
'SiAc^^JTÄDifm.' Ä^m 1749- 4- ' 

'1prw$C*^JrÄWfch i 6tt Tom. af S«rm, ClerL 

X.IN1XEMANN (Tborfifls) gaD i Stojlof. - *0^H« ÄO» 

/tct Dat Thomas Lindciiianh, Doöor Jur. Profeflbr 09 ®täb4 

Syndicns faramejlrt*. ®ar fetfl ProfcfTor 09 Doftor Theö- 

^logiff X SRoffodf. 1638 Wt» ®09n<'^]Jr«(} til St. Petri tpMfe 
JRtrf^ t $iB6eR^t)ii. SD^bt 1653. ®ar sift itieb Cathrint 
Qiiftiop , SDoct. Joh. Oyifh-ops Softfr fra 9io(lotf. 

' e^riftet. ^- 

tci^^^reMgt fitft Ambtofius Hennings. Sop^» -i^43- 4- 
LiNDEMANN (Thomas) €tt ©an öf 3?«flforrjje* 

S^t t Si^btn^am- Sleifie nogcn Sib ubrnlanDl 
• ' 6f rifter. 

•Pisp. d€ fru£lu incarnationis Chrifti» Witeb, lööj, 4. 
LiNDENOU (Gotofriedus) 

St.rtfteir. 
Orath) de optiirfb vita genere nobiii adolefcei:ti deUgendo. 
Franeq, 16Ö2. 4. (J5rA.) 

til>JTRUP (Severinus) gat)i$75 i ginttup ^Jro? ficgaatb 
I 6al«Iiml)'4>cmt) i «Ribec (Stift i^öor |^an« gaDer J^x. 
Jacob Sörenfen »ar 5Pr«(l. ©if i golMng @foIe. Sfterat 
l^an ut f9mnicBttl Sfcabemict; b(cD ^an 1690 Baccalaureus. 

X691 Alumnuspaa DetOanpcIii) oprctteDe Borches Collegium» 

1696, Da l^an trilDc reifr «bcRlanM, blcD ^atiBeffiffet ttl{^cctot 

i iSergfll , 09 tUIige Profeffor Theologiae &, Philofophijc de- 

fignätus./ ©a no btn (larflc ©fd af QSnrge» »c^cn ufoffdtg 
Sjl^ctoitnt) r762(par Mcmlagtt 9(|!^, tciflffian til Siaben^ 

*P3 6«vn/ x^ \ ' » 6og Lia 

^ft, O» 1704 Str9 9r99# |KiA Sf^rcr.^ 1705 nrt<nfft)f 

Socktariiii,Lidagandttm, (99t9llt fotf (rc^ Npva Litterana 
Maris Balthicf pro Am 1705. pag. 177, 1707 Hct (o» 
Profeilbr £kx|venn7^ 1716' Proi^^Rbr^Tbeoiog. Exfraordi' 
narius, famt A(l'4;fror Facultirti» Tliecdog. ' 1720 9H^|^ i®? 
tl^X9^ 172$ Son^. CorfeffioiiaiRis $g P^olcflTor Tbeologit 

ordinarius, famt ^Hong mti StoT^^X^^r- i7;o, efier S9H| 

M 3 0)^art ^Bor «ift mf& Marie Raiiduif ^ SKipr^l^Niek RflJi- 

dulli 5D0«cr af JBorgeo.- 

• ö^rifter. 

Pröblemartim mixtotxim Hsc^as^ Ha£ei. i$$Ky 4^ 
Pofitiohum irflikrmi»' Priilofopkfco-Philplogrco^ 
.mml Tttvj^M*- Hrfn, 16904 4> . 
Afear Sai» leconerliara^ ibid, 1701. 4» 
Dodeea» Thesriatui» mifcdlan- ihid^ 1690^ 4^ - 
Spedmeii Caluixini^s Papieo>€alviniana£ in Aug;i:vSafnDii' 

felfioaeiii invariatcnn* ibid . 1 6^9-2^ 4« 
Vmdkr£ Ht^f^orka TTieologicse pro D.. iL €!«: MaSi Dnk 

OVthodbxa, ibid» 1^9^, 4^ ^ . ' 
De Campis^ ElyfSis. t^agaiioimiv ii^d^ i%5< 4» IKefjp^JhtaL 

Paulfon, auftore^ , 

r ^ ■ I ^ 

De effgWjttflR«m Paulina, fbid, 1655.^ 4. ^ 

1)6 Pojymät^ia Scriptorum Sacrorum » Sp«€iarim D^^voff?- 

li Pauli ibid, KSp^ - l6f;5,'4, Dispp. 4. 
Ce Gontemtu Concilii^ Dordraceni in AngJiaV ibki, 1^9^, 4r 

Witteb. 1710,4, 9sft)ctMf9rtif»rfifS;9maf»^ 

Fmm deiideriiuti de fele^iioribrus Ymdttorum Opn&nfi» A 
iiiterituVindiCffindif. ^^nDpIft iNovisIit^MftrUBalth. 
1701 pig. iio. 142. 17J, Sfcqv^ 

Scho- ^ 
\ s ' ' , , Lin io9 

Scholion de Scriptoribuf, qyi fsminfts celebrarunt erudita^. 

Tb€fe8deGratiaJLJniver(ali& Pnedeftinatione« Berg^ l702« 
Disp. de ieiCN pnecipuis erroribus Pontificiorum qv£fhu)&. 

ibid. 1702. ^ 

Prugramma de Emporiis Academicis äc Mercatura bönaram 

anium. Hafh, 1703. 

* Reliqviz Incendii Bergenfis^ultitni,* ibid. 1704. 4. 

DKT, JEpiftolica,de fcriptis D. Mieronymi Wellcri acf Mag» 
Chrift. Frid. Lsmmeliam. ibid* 1704- 

Autoschediasma epiflolicmn de meritis Johan. Bugeithagii* 
in Ecckiiain Danicam ad Mag« Cbr. Frid. Lxminelium. 
2N>f^f^ } L^n^mclif Hiftoria- Bugeinbagiaiia. pag« 97^ 

* . , Hafn. 1706. 4»^ 

Linfamenta Protheoriat Theologica?. Pardcula?. IV* Hafp* 

1706. 4* '^ 

■ Epifl^. ad J0I7. Frid. WandaUnUia de Hiftoria Ecclefiäfttca 

pb(t Reförmationem a Proteflauttbus diligentius excul- 

toi ibid. 1710. 4. - , 

Programmata funebria in Botfitccum, Mafium, Schwart^iuni) 

Jok. V/andaliiHim , H. Borneniin, Ol.v Römer, Nic, 

Bennoiu &c. . • n 

I>ifi. Epiitelica de profana SecuH novaturientis Licentia in 
. Sscris. Ad M. Andr. ZelleVum trplt t amjfeftiHn 171 !♦ 

S.^meb Zellcii Vcrfipn of Maimoiiidis Tiaclat. de vac- 

jMeleeematuin criricorum qA löca Növ.Teftam.fpecuninalV» 

Hafn, 171', 1 6. ao. 4. 
Prsfatio dc Lingva^ Germanicsr in Academii» ufu & abuib* 

@r ci| %maU f»r Schaiiers Qtammattor. 5t^* 171 6. 4* 

F^ogiainma Jiijjif. Luthettni 1717. 

fV4 ?'«> \ .'' ' / i 6io UnLip 

* • 

Pnefiitio de Dtnomm neritit drca Lexict pripfeiticn 

^ Ca ^OtttAt til Falfters Sujyplemcut: Ling^. Lati 
Fleiub. 1717. 8- 
Ofitip Jubilea de Halcyoniis Ecclefiz boreaiis, Hafii. 1717* 
Eptft. iH Laudem Do£>, Job, Fcchrii. Roft. I7i8, 
Prarfatio pro I>anoruni j^oefi flpoiogecica. ,Cr Ctt %0€Uit (8- 

Thuras (aafic pocCiffc ®triftcr. :S^wu 1721. 4« 
^aa ^r cBcrt tU SrvRcn bcforbrct: 

Job« Jioai Svaningii Theologia naturalis comeiiq>latiTa« L, 
A. Senccae. Hafn. 1710. 4. , /. 

OI. Borricbii Diirertationes. i. Qratione^ Aovleoiicar. ihid« 
1715. 8- 2t» ToiP,. 

H.^^G\ Maili amica Velkatio. ibid. 171 8* 4* 

Ejusd t>ifrei'tationis Academicx. Hainb, I7I9. 4* (^Rauf. 
Th.CimkAn.Z.N.FrJ) ' 
LiNVED S. LiUNET (Chriftianus Uiirentii) ®9gi 

W^x»fi tn tBfig< VrffiUgidb t ^ixqtwk ®tift. 

Jöh. Carionis Stt$nxU farta»j!ee. ÄJK^n. 1554 8- 1595. 4» 

^ee Turonis. (5/4. Br. F. 5i^x;.) 
LiPPER CMartipus) 1679 ilt» ©Oflne^JtÄJi til SoMf^ 

flel^ 9Scni8^ei) 1 6i<eDaii». JDrt forf«lbe |ati i Urntgiei) md> 
en 8iM<ma»^ na^nltg Xdnne Grubbe, l^iitrt sil faa»iW^ 
at *{>r. Merten Lipper i en ^Jrarbjfni kugtc adiFiOige nf6miiie< 
lige Orb/ ^i9|;ti6Iaot %att biife: 'Sm cr forftgt t frctnmcDc 
Sanb/ ofl forjlaacr intct t jit cget. @rnriDct> ftafect of fFa(M 
^i)t)(b IfBct om £anb; rt fom m S9D t~®algeii, foobMK 
Dii ies ut)r9b^e af min aKcnigl^eb. €cn reifer til SÖ^in, •( 
lommer tilbage et<S)Htitf md) mcrt aoM. ^i^ilfrt Tönne 
Giubbe fotmetnte a^ wtt fiifUnDei^aa^im, 99 $s(€ til ^< 
giatfh^ Sorflciaclfe* JOtag. Lipper tie» bttfot tUtM in» 
4>ianting| eonMting/ 9fl cnodig Mb tan^mobc. UbfoiM 

Mct» r*' »^ Lip Liu Loc Lod 6i| 

tt^f dtl^oti tSt. Hanfes eanbcmobe 1693 ^^ i^^t t^a {it 
^ Sdb Hjx 3 SKraancDcr, og imiMmib at (abe Safbct i>aa fis 
' ®ef ofhims forfonc/ at brtalc Tönne Gmbbe i fjroaffeni Oin* 
Inflms 40 Stjrtialfr/ 00 sifte^ fiom m fhtftltg SlfNgt. Sa 
Siicbrnftrt; fc. 169$, Mcd |(m lalDet ti( (SogncVrcrfi fic 
fielMnfl SRenisleO i SKi6ct etift. 1704 bUt>, for^pttet tt( 
^agiiOe 09 Sicrncte ai^cnigl^cbct i ®u«llanb. 1709 de» 

* 9}roiE>0 i ^Iflcb ^meD. ^tfn formeticifi jRatisd paa Om^ue 
forbe p»(lt<|»f SiRg, Mct) abjiansetirt <n SJicc^robfi* Seb< 
X73I- ^3 gio». f ' ' , 

©Prifter. ' ,\ 

, SDeti f urrcifbe Zurrel^S^ue , it^tt SDanmarr^ Saau « Spring* 
gr en SScbebös* ^«öiftn. Ä^i^n. 1696. 4. (Tr,) 

LiUNGE (Severi^s Johtnnis) ©at ©tttbCBt, 09 laae 
|»aa Valkendorfs CoJUgjb. 

0.f rifter. ; ^ 

pifC II. dcRe^ibus Däiiomm aiite Chrifhim. Hafn. 170^^ 
: . 1707. 4. , . , . 

LöCHSTÖR (Hdnricus) gfb 4 S^rtfitaitia 171 3. 17 

SBo». *S)an« gabei: »ar Sörcn Löchftär, ^rocaratar »«fr 

~£)b/n{)pftetteii t Sbtifiiatiia. JS>atii SSoDer Eife^ Robfalmi. 

* 1729 iepoacftbc fra (Ei^nOiante ®fok 1735 tlei) Alpm- 

»us paa Borches Cöllegium, 1746 Medkus Praftieus 

i IBctgcn, |&wr|^nbröM747. 

' ^ 6frif,tcr. 

'i)isp; de vanemttu anni ciiina^tenci magni» Hafn 1737. 4^ 
— - — de Nicotiana Vera. ibid. 1738. 4. . ' 

•—-'—«de medicatnentis Norvegix lUfKcientibus una cuni 
. iTjethodo mcdendi. Ibid. 1740. 4. (D.Fr.) 
' LODBERG (Chriftianus) geb 1655. 31 Oct 1 Sobi» 

I^^B t Sobberg ®osn i Sl^pe aC fattise ^gnbtt^t^lt $ani < 

'IS^I^^^kbatJens Chriftepfe^V <{>an< ^OhtX Karen Chrifteiiji 


6i2 Lod - , . 

ffa (hxn Deponcrii)c 1647. 1652 tetfic nbcnfanM 09 Tom (9 
;3tä)icn/ ^>o^ l^an 1653 fotmrDtl^ ^^cngc^ttangcl tog tim^ 
fie veb tcn fpanfTe Sio ®atbc unDet Marquis d'Avena. £ftck 
^al0^nDct S(at« gorlBb fif ^aii ^n ^Ifftttb;, oj retfic ttl f^f» 
Ictifl , |»or ^an jgicn tog Sicn^fle DcD fccn fronfFe Gens g^Af- 
mes, unbct 3}Tini)fcn af CottOe/ og oar mf5 i Sklnmgm fipc 
3(rraj. ^ftcr fulbcaDte Sampagne tog l^aa fiti ^(f{(cc^, og * 
rcifie ^icm. ti^iet» Oerpaa 1657 äJ^agijjier/ og rdfle u&eidanM 
tticD Jens Kofenkiant?. ^e& fiii {)iemtomfl fiPa famiiic 9Kci(t 
Hep l^ati 1663 FrofcfTor Hiftohamm peö @owc STcatcmic 
1665 3nfwttio((>r 5(o« ^ttlM Georg. 1666 ^ropfl og 
Cognr^Jr^rfl t SiocifilOe, ^Pilfct Sfflbe^e l^an Hi ta Vkft- 
Trjinmdatte lat>efomttr; og ff ip mfte nbitRldtiN nieb$rii^ffD. 
. £)og 6I(p ^an 1 6^7 ori)tneret/ fercnp (an xtifit, og fiilgte foa md 
IJrittDfcnfomCoiifefrionariu^ i$7ofom |^an|>iem/'ogöltraa^ 
te fit Sm^eM i dToc; filbe i $9 1 Mep j^n S^ifFop vfftiiCf h 

Doäor BuUätuy. ©jDe 1693. 12 3tttt» ^ 9Jör gift «CÖ Jo- 
llanne Eilertz, Slaatmiattb Jacob Eilerti SDottet af 3R«» 
lett^aP». 

. 6Ftiftf t. 

pi»p. Phyfeo-Aftronomiea deC(el|0& Aft^is«. Hafn. ^^57- 4^ 

Refp. Olao Anderfon, ' * - ' 
*-. — Phyfico - Geographica de . Globo Torrjujveo. ibid. 

1657. 4. , - 

_— . i8|e Tempore^ ibid, 1657. 4. Rcfpoiid; FricL Mart. 

. Tunio Aucl:are. ' ^ 

£xercitatlo Philofophico-Theologk^ in ä priores Vttfm 
" Genefeos« ibid, 1658. 4. (D. T6. Atf^ Mar. Cimb, 

LoDBERG (JacobusD (f n ®»n gf JR^Ilfornge. 18ar 
feb tSiocÄitoe 1572* 27 ©cpt. ©epouere&e fra SRikP^ 

• ©folc. /- 1 I 
\ l . - . ■ " '" Löd "613 

Sfok/ ^tt^auji^tnZ\btfUxhlö>$ttit<thJ^tit. 1690 

f »eijlC nImlailM/ 1695 Mct> Profelfor Tbcologiac & Pbflofo- 
plij> extraordiiianus. 1699 Leclor Theologis i SfOt^ttUt. 

X701 ©tif«^to»|l I (E^rijliania t SRorge. i707^ogtic« 

* Vrirfi til SKkotat :$trf< i Siebtn^a^n. 171 1 Sogn^$ra?(| 

ta grtt< Sitfe ibid. 1717 JBipfap i g^cn. ©aJc 173 1. 

/31 ©ec. SJarjlftnicDMaritx Dorothy Schöbdn, m mi($' 

' Dci)argif( Canomci jDottrr. 

e?tifter. ^ 

• ipecimen fhyfiologieum de Cofotibus, Hafn. 1690. 4. 

Pisp. de jure co^nmunionis iub una. Contra Bosfvetam. 
S^b Prsfid. Maili. ibid. 1690* 4. 

Disp. Hiftorica de Valcntino &Valentinianis. ibid,j695,*4. 

tKg*?|Jr«Mfctt e^r Nfandiup Pue. SjM. 1712. Fol 

DKTeitfltioiies c{e Dario Medo, eumibbjuti^o Schetnate Chro* 
nolpgicq_, de Regno Medo PerfaJT-m altera, tertia de 
TcmporeEfthem. 3tt!)f^t^M6cn 3lat>» in Aftia Em- 
dit. Lätin» An. 172^. pag. 201. An. 1723. pag,270* 
Supplem. Tom, g, pag. 402. 

Storte ^pKJtiiaal otiet (latv^Hmm mtb ®t^ar- S^^n. 1720 

03 1744- 8. {Tb. An, MarXinthd 

LoDBERG (Ja»us) e» »roDtr til Sf?a?|lforrt9jt. ga» l 

^ iRoeeftlbe 1680.' 16 £)cr. SKeifie nvjle Star iit)ett(attM/ 09 

trD fiti ^temfDmfi hkt 1707 Doftor Medidna, og i itiange 

Slar imft Stramimlfc proctifercbr i tRal^ars. S^e^c 1741. 

9 2lpr. ®ar to ©angC öift. I. SDjeb Anne Magrete Biu* 

' now; QSorgemtPcr Henric Brunows 2)ottcr t*äfaltorg. 2. 

aScb We SörcnrSDotter i3ienng^eh©Pttfr af Sörcn Tör< 
.d^ildfeh 0g Anne Biering, fommbt attttup/ «f|tfittt»0<mf 

.^aaro \ SBmfpffd. •" 

efriftet. 
Disp* inmig. de dholeia. Hatb. 17©7* 4» (CimiJ) 

- . LQDi)fi % ^ ) 

I \ ' * LODDE (Bartholdus Johanne^) gefr i StMfVl^n 1706. 
31 Oct ^ani gabcr »at ChnftUn Wilheliii Lodde. 1721 
tcyonmt^C. 17^6 >tOg Examen Theologicum. ,j>ar pDci 

fliirt H Ufitm dc» abffiOigcOmfinrttctfcrf og Icm ciOMiti (m 

Stttdiolus emeritus, . ' , 

Ttm^h omfat paa IDanfF* JtO^n, 1743* 8. 4t( S>ctfe« 
}ol£ph Addirons Sffl^aoMing om tctK^nfldifledlcKgtpff. ihid 

1745» 8. * ' 
Crtinttimmcr^ iR^e^Siart @aDe, omfat af (IngcIfF. 
£r. Roterodami Moiia, cOct S>aarn9(eM 95et0mnic(fe- ^Itoi* 

1745- ?• 
Geiieits ga6Ier 90 ^9Xt»Uinitt. a SDecle Sipn. 1751. 4. 
!Bk#Subcn. 5 ©cde Sf^vn. 1754, öc Seqv. 4. 
af^anbUng om ^itiaafoppemci 3^pobmng 9ci) Mr. de it 

CQiidflinint*, \hld 1755. 8» 
Ztire, en Jragoebie OOcrfat af Vpltaires. ibid, 1757. 4. 0g 

l^cnoeD 30 jlft. Com^Dicr til Den Danffe ^fuc^li^M af 
%XMft oDerfat. 
Adaim SD0l)| et ®0rge'6pil/ oDerfat af Klopftoks. ibid« 

, 1757- 8. 
jtines Hci w«)rs iSetragtiitflget oDer tu SBIomfiefJ^angri og 
»eJ)®rawtte. ibid. ij6i. ' ,' 

' 3Ör, Layaid om ÖDÄg^^pgcn, 

James Linds ^j^iDDct at Umt <5oefoIfet< ^<l(rcD. Siw, 

1768- 8^ 
iDeft atiDeii SDeel af Oeders SnUcDiting (il |)(aitteia^eii, of 

ipDff ooerfat Siitin. 1766. 8- 
8eDei)<(!aM< Op^Dd^l 9)i(arf ^ranDen^oirg, pDerfotaf?;^ 

ibid. 1768. 8. . 

,!Borgemejlet Anderfen pm 3*IattD ®r^riDlanD k. 
If osheims T>0itni faabc S5etragtnmg* 

l&etMfi P"v Lod Loi 6ti ^ttatMni 0t)et Det S^patimaal r ^mltM Sri^b 09 
bom fan fOTf!a{ft< ^onht^nbtn h» 

, LOLDINUS (Nicolaui) 

©fttftet. 
09tig^cben< SmKeM^Sorrrtning. Sl^im. 1 572. 4* 

LOLLE (Pea us) 5lnbrf f dMt! (am Laale , tUtt Laglandl- 

cus. 9)ar effrr Hvidtfeids ^Kcntng ftb i ^aDovD af 3(bctt 
, tgamiUe. SKen eftct Chriften Pctcrfens {ReKttting flfal |a!»e ; 
imi tn ^anft^^anb , tUtt i M xinqtfit for en %\b ^m 0|)^ 
folbtitg i Sranlerig. ^on leDebe farfl i bet 16 Secuio, flid 
i^o(*'§aaet tSCoeitfilbe SfolC/ 09 6(ei9 em «f be Sibert fi^rile 2N^ 
tiOer/ (»orfor l^an fatbe<meb bet SUnavn Legifer,eOcrLegia£. 
^at Sonbi^ommir i ^allanb, onbre (tge I (SidBanb, efM 
Hvicfelds fl^eretning (Fal (an Mte begrat^et t {)almfiab/ ffi^iit 
Refenjus og peder Syv melbe «nti en alminbelio ®agn/. at l^aii 
fpnibe t)«re begraoet t ben nebetjie Sectie i Sloe^tilbe ®(oIc 
Caa (iribtgc ere be faa Sfterretninger, fom SHbetbommen l^at 
fcunet ei om benne brai^e SkwM. 

^ Pr if tet. 

Adagial^nica & Latina, unber felgenbe Sttte(: Indpicju*^ 
ftiiimus Legifer & divinarum Virtutum optimus Pre* 
^eptor Petrus Laale ^ Danoriim lux & Doflorum Viro* 
ruin evidens Exemplum atqve fpecimen» Hafhise per 
Gotfridum dc Cemen, 1506. 4* Edit. II ibid. 1508. ^ 

4. (Siben er t^en t¥9ft i ^atii , Anber frigenbe Sitteh 

* Petri Legiflx Laglandici Parabolx fententiofx &argu- 
tntntoCat cum fatniliari explanatione tam Dacica qvant 
latina. Parifiis in sdibus Arcenfianis. 1515.4. Og. 

omftbeif be banf!e drfprog oOene i 3falr(uui 1514. g 

af H, Sköniiing, og Äb»»- ^7<^h 8. 
Altis Grammatics notftbilis Interpres Daventdx. Z508* 4^< 
(TÄ. B. /J>^ Siic. /bh Mar. Al.^ ' ^\ /6i6 Loi Vön 

. LOLLICH (Severinkö Dat a»a§Hler 00 609ttf '^röffl 

tfl 6Kamt)t'09 ^pOing i ^toAaib. ^ {)aR tebe 1708. 

SPtiftct. 
jDanmarJI 2eiW 09 Ebcnezcr, i gjcti eil Äong Chiift; v. 

St|>»«l. 1697. Fol. 
Qurdinai Bons ®aii{|cM Ssiibrc^iBog paa SS<r«.. S^M 

1708-. 8- (TA.) ^ . '. 

LöNBORGQanus Chriftiani) g«b i ObCDfe. ^BarSlec» 

(ot t ©rcmaac Stjvk cftcr 1690. 

®9are^nntnr, tOer forte ®nt over oOe Sonbagi 0$ l^dl%i 

ba^ei St^angdicr* S^bn. 1691. i2« 
<Eoi9Qctnirr otit Sufannaog tm forlontc Gon. iUd. 1701. 0$ 

1708. 8. , , ' " 

LftzAri {)ctiietyc og ^tntttcrig. ibid. 1^91. 09 1740. g. 

LÖNBORG Cjo^flnnes Johtnnif) gob I Xorl^atti iffstf. 
f>m1i ^aitxm Johan Hanfen Löiibbrg, 0t)nrfl SScrttollUt 

(tl ^omftrlcn fammcfieb. «OanI SSobrr ChiiftentLe jeni 
S)ot(er. 1686 Mct) @odne'9)rar9 til Stucrtng og ^Mft 
aSenig^cDct t Karjuu» ®eifi(. 1696 Stagtficr. S>otc 1730. 

9}ar (o ®(inge gif(. Xt ffl^eD Marie Roienmeier. a. ^D^ 
Inger Marie Trenner , {XattbltKttlb Hana Trenners (DottlT 

SFttftet, 
Kong Frid, IV. .tanD«4&it Cr^tSkr< til Smmi %$i\M 

Dag* ÄJort. 1707. 4. 
Stbng Fiid. IV. SBaabciMStegr bct cr tant^SltUttteof og 0<# 

Statmt 3oi^^ttttag t Camnarf. ibid. 1720. s- 
fBetttning otti ®$anbcibotg 6fot, 9aaro|af i»aiiMirr(9|L 

ibid. 1737. 8- ' . ' 

ISnttnttig om btn Orm, fom ffal t^anre fcct i SomitQge 6ogi 
i ®(^aiibtrlotg 9(mt* ibid« 1733.4. ^P) 

• , * LtNDS- , , s Loti 617 1 LONDEMANI)(Edvardm)^»i3«(mft;r6go. 53aL 

S^^ertn vax SDaaft.r mrn 9]lirt)mti 35lan^f^ i588 ble» 
fmbr tm lii @i(rllan& i5^4 Mc» fat f StebeniSiaDn^ ^fo^ 
fc/ ^mfra ^an 1698 t)f|>imcrct)e. 9)ar flt^f b 5 ^^ctie ^xtt 
Mb \mmt&hk, inMtl (»d« 1706 Me» falM ti( @o9tl^$t«0t 
for Sallin» 09 SHtovg 0)2itmg6ciKr i^iborg @rtft 1724 
lieo ^roi^ll i {)tnf}ct({)errrt)* 9)at et^9ar 9(ar< SiD tiiforn 

i MWtPioferfotTb«o!ogiae> Philologise og Pocfeos defignatu^ 

1737 W« fateet iii i^ifkn^im «f wnre Piofeffpr Philofo. 

phi« utt Untorr^Ctft* 1732 Mct) Leftbr TheologiÄ i Jger* 

m n SottfiffbtiatSiaab. 1735 61^)» Sifleffor i J^0ie(iC'9U(ff 
|f ^{f 0)>S e^aractcr , og 1749 Mei» noftilitrrtt mtb fRm 4f 

Kofciikroae. QJoC tn $Qb tottllff ^O^- S)«N omtfCtit 1750^ 
®ar rt ®«nge Jlft. i, SRet) Mmie Elifabet Wielandt. a* 
85(6 Anoe ChiiftiiK Nyegaard, ^C af ^BifFop MuHeIr 

t S&er|ttt- V 

ePriftft. - 

JPknfus Canejgyrkus ad Henricum Bomemtntu Mafn» 1704 

LONGOMONTANUS (Chfiftianus) Dan. fl^rifleif 
Ä^cngbctg cllcr Atimborg. gaD 1562, 4 Oct. i gongbcrj 
ttb itmii i "^Uni af SS^ADer goU* «0afi« gaber m So- 
:im f^^i^^tfen, i^a«* äRober Maicn Chtiftens £)ottev* ®il 
mgen £tb i @rek i imtmi, n pbeii Hoi cr ipra^(i; 05eti ba 
f afi< SD^oiycrrfam MiUMcrtib nx bkm^ti^t iffe f^rnuuube 
at ^i|lbe l^am etl ^gtn, maatie im (il Q5oBbe;3(r6ett)a igkB^ 
J^eoriibmr M i$77 poa ^i>fe3>a|/ ba bt mbxt WbH (ti 
i9^iSf. 100 |!tte SSoger og £tober; {o5 femmtlifl fra fta SKoberI 
:i^tmi; 09 gao pg t SBibprsSfok/ l^wtfta |ati 1^88 ^ t^ 
JS 2tar« gortebf öcpottcrcbe: ©trör bcrcftcr to» |an «f$ro* 
ifeforeroe recomihenbera til Tycho Brahe ^ f^tti log ^am ti( 
Äl i589>s «0 i)aT4 aOcne ]^o< fNmt |»aa {^mt, mca fulttc i*' I / \ 6i% . Loti_ 

|am ogfka til 9imht^M og iS^^mcti tntttf 1600, ba |^ 
ferfob ^iim 09 brfa^tc oDfliOtgc ttfbftt acaDcmter, ibUnt aniic 
gtofiocf / ^twr ^aa 6le» 9)tagi(lcr. ' 1603 hlt» ^an äKcctirr 
i !Bt6or^9(ole, 1605 Prof«abr «eifltiittKrflMet t Sw6cni 

l^aDtt. 1607 t^ir(dt0 Profcffor Mathefeo». ©^b< 1647. g 

Ocf. ot te^amentercte 300 SOAt. til tn gotttr ^tuDmt fr« 

{cmvifl (Sr^C ®ar gtft mcb Dorothe Btrtholin , ®0f|er til 

Doa. Cflspar BaithoUn > tXR Seibcre. «^an iKir m af fillC . 

St^<rf ^0r(ie Mathemfltids. j^^nni Syflema i J^Kn^tmtt tn 

^imlm< MtxMitntAf l^npao^ob ft l^ai^e opfitnM Qyadn. 
nrratn Circuli , ffDorntotKt (on forfalM i <ii ^tf^tttc mefe Joh. 
Peiiiu», Prnfeflbr j SRttififrbam. 2)ct tHiiDc afhrmiorot|fc 
Saarni Si9M^H tx paa fonselifl^rfofittuil l^aitf ^ 

/ Sfrifter. 

Syftema MathematicumThefibus expofitum. Häfn. 1609.4. 
Thefes futnmam I)k>drfn2 Ethices cotnpledentes de anuni 

Morbig; ^Hafo. 1610. 4. ^ 

Ditp* Xma Aftronomica de präcognitis, hi qva definitio Mt» 

terix Cceli, adeoqve lod cunda corpera inundana majo- 

ra fuo gremio comple£lentis* ibid. 1611* 4* 
Disp. Iida Aftronom. de Sphsra coelefti. ibid« 1612» 4. 
Disf^p. II. Philofophicx äe Philofophis origAie, utiiitate, di- 

finitione & divifionc- ibid. i(5ii. & 161 J. 4. 
SyftematisMathematidrart..L Arithmeticam (blutain duo* 

bus Libm Methodice ^ompreheitdens. ibid« 161 1. %. 
Cydemetria e lunulis redproce dem^ifarata. ibid. x6i2* 4 

Hamb. 1637. Paris. 1664. 4. * ; 

Disp« de Edipfibus. ibid. 1616. 4. 
«- -^ de piminutione apparenti obfcorationis lamimirioffli 

ibid. 1617. 4. 
«-•••. de Aifarologia C de predifiionibus ex aftris, ib. 262 1,4. 

' ; . DJsp. Lon 6i^ , 

\ ' . 

SIsp: ^e Aftrolögk f. de Influenritt Odeftiunt corporum ih 

fublumtiB. ibid, i62lt. 4» 
•»-i^^de Sphisrx Cceieitis legitirtia conftitutione, ofKdo & 

muitipUci militäte. ibid. itS22. 4* 
Aitrbnomia Dtiiica* Am(i«i62a. 4. ibid^ 1^40^ 1663. Fol« 
lP«ntas ProbfematuiiKPbiloropbiap. Hafn. 1623. 4; ' 
Disp, de Aifarologia f. de varia natora äcdispofit. materizfob^ 

lunaris ad influentias Oclefliuin recipiendas« ir. de duo- 

deciai'C«eli domiciliis» ibid. 1624. 4. . '^ 

•» i^-> de Aftrologia^ f. de efiedu Eclipfium Solis 6c Lunor, 

ibid. 16*5. 4. ' ' 

Sisppl Aftronomioe aliäc: 
teapp. IIL de Cbronolabio Hiftoricp«.S. de Tempore, ibid. 

1627. 4. 

l)isp. de Temporlt SpeciebnSi nempt Die» Hora&c. Haifn. 

1628. 4. ' 

»»««»de Tempore trium Epocharum, mjnndi oonditi, Chri» 
« fti nati, äc Olyiripiadis prims. ibid. 1629. 4. 
«..««.de fttmmo Hominia l)ono Zetemata feptem, ibid» 

ii63a 4. 
w .^ de fumino Hominis malo^ ibid, i530« 4. 
Geometria qvsrfita 13 de Cydometria rationali öcvera» ibidt 

1631. 4» ^ 
tnventio qyadralurz Circuli, ib^d. 1634* 4, 
Pisp. de Indole Matheftos. ibid, 1636. 4. 
Coronis problematicaex Myfteriis trioni numerortiin 6* 7« f. 

ibid. 1637. 4. ' 
Adinjranda operatio trium numerorum 6 7. S* iltuftrior red» 

dita ) & Cbrifiiano Longeihontano juniori, Jani Fiiio, 
. , fiio de mia nepoti cum faxreditare fui iiominia reiifta. 

Hifo. 16^, 4« 

. fil Jfro. i 620 Lon Lc^ Lor r. Problemata dno.geonietncät qvortno ^untim eft de dupha 
conftinitione Hguraram circuio adfcriptarum in nunie- 
tis ad imelle^hifit qvadralure dreuli facientibus ; fecun- ' 
^ dum de mentura & pr<^)OTtione qvin^ve zoharam ter- 
rjeftrium cum tott Spbsra* - ibld. i5^9. 4. 
Introduäic* in Tbcatrum AftKonomicum. ibid. f 63S* 4- 
Problema, qv(ld{am^a?qvati&niblIS itinuineru qvam^rdinpa-^ 
/ rati<M)e ad alia, diyerfimode qvidem inventa, abfoiu- 
tain drculi meniurtoi pr^^t. Contra Opinioaeoi Paa- 
li GuUUni Jefiiit*, ibid. 1643. 4» . 
Inventi9' Theorematis , cujus confeqventia demouftrat line* 
am eircularem vc&x fyminetram in nacura exfiare. 
ibid. 1^43. 4. 
Rotundi in piano. f. cicculi abfoiutamenfura* Anifl« 1644. 4* 
*Cfi(yiU^ Pioportionis Sesqvitertia?. Hafii* 1644. 4. - 
Coiltrover% cum Pellio de yera ciiculi menfurs. ib. 1545.4. 
Qput teitium Lib; I« de abibluta raenfura rotundi plaai^ 
una cum Elencbo Cyclometrije J. Scalrgeri & «ppendi- , 
ce de defei^ Canoni$.&c^ ibid. 1646. 4. (Pr. fF^ , 
B.Hyp.Mar.TLBibX-y \ 

Lopez (G»ovan Battifta) viftome, t^a(tcn(F d^tosmer 

frr ^0< S^roaning Charlotta Amalm. 

^ ÖPtifter.. 

La Dania fatta Campo d^Am^re, ti( Uir. Frid. Gyldenlorej 

Og C^9|ltf|faAntonettad'01denborg. Copenh. 1677.- 4. 

LORCK Cjofias) %%^\ gtajtotg. 1745 6^» Mm 

(Eayeaan ima C^ri|irfla<(at»n. 1759 &)flR^9f org jtii htjxm\ 

ffe Frideridis Jirfc fammefut). ' 

e? r tfter. - ^ 
VMxtxx^l jom bcr (ctKciRgenOen Sufttafir Jefn. $0|)^ 1747. 

12. Omfat poa aDoafl af H. Lund. ibid,, 1768. f&mffy - . - I • 

: V Lor Los ^iöv 6 ai 

1748. 12, ' , 

S)««®e|i^f( Mt C?«9<l6f9 »er ©cBnrtJcfu; ib, 1749, ia. 
!D«< ©tfi^dft öcr *ttptni 6e9 Der ©cNrt Jeib, ib. 1750. 12. 
Dirf ©ef^aft jbtr Maria btis ^tuQibnxt Jtfu. ib. 1751. 12. 

Da«/®c|i^ft jofeph bcp »et ©cbört Jefu- ibid. 1753, 12, 
SDa< 0rfc^ft Simeon , Hanna &c. hp Mr ScfttttC Jefd, ibid. . 
. 1754. 12. 

C)<< ®ef(|i4ft Der aBeifen ani {D^orgciilmit 6e9 »cr ®rtor( > 

fo. ibid. 1755. 12* . . 

Ete( ^iif fa( Mrcr (cp ttr 6t(tirt Jefu crmor^ctm StioMr. 

ibid, I756» 12. ' 

trdar » fRAt iKcr Die fiirfiii von Ofl < 8ri«(ani). jtiq^. 
^ ^765. 4^ . 

ptt^ita%t itr Dfr mifitn SirJtf^\^U in Den S iiMfll- ih 
Ätf^tn Sir(^it^inb täiifteni. ibid. i7;6 & le^iv. g. 
SXfl^cii l^ot ^an mtfr BUfching «onret ^ti^Uittt Kfe 

fta(^rii|(r8 t»9n Dem SuffAMl^ btrSSifjhif^aftni miD Shinpc in 
Dm f jnfgl. Djiiif:^» 9ie«|m m«D t^tnDem. Stopl^ uut) ^ 
£i!p|. 1754 # 1757. 8, ' «Ot^UfcR (<m f*fii ^ (fiicif 
liiifrct unDerSitd : gorfgefe^te SRa(^ri(^!tQK. ibid. 1758 
&reqv.8. J^w\iaa it fibmfnliU ^nifi^t ^owcwA- 

.ÄOpJ. 1767 & TeqV; 8. 

Lossius (Ericuf) 9)ar Sttcipr vcb fScrscai Sfole 

' : efriftet. 

Jatediismu» Lfttiniis. Francf. 1568. &. (Ti, Bi*. Fr.) 
; Ij5vE1*6RN (^ridericdc) $0]) 171/. ^artf go^tt 
ifir Jjnr. Poul dcLqveiÄJrn, 8libDcr ttf Sfep^HtCtt; ®^IKra{ 
f gOl^oBftlrt )f* ^an« (Wober griK Ingeborg Winding, 

II &9ttcr of (K(ai;f SiaoD 90 $roft(Ior Poul vvrmdi^g. ^aM 

Ö4 a fw|ir \^ \ \ 69t« Löv > \ tt^tnlant)^ i fremmet £ieti<fie. iB(ci) pben Dcputerd i ©meral^ 
S(t)mira(itct<'SoIIe«i0. 1751 Stmtmattt) ottct anftDotfbtp 04 
€orf0ct3Iniict, (ctefter Statj^08€ellfmnt2>9iaat), oscrtc» 
«rct mcD Dfti Q3ra«MiitorsifFe £)r^eR af t^en »^c ^vl 

SPrifter. 

Des Touches^fprelflPrte ^Jilofopjer. Owr|at. Äl^tnt 1761. 8. C^^O \ LoVENKLAU (Gcprgms) tll 3a(«$, JcA ölfb» 
Jorgetx Schröder, nten jif Uttt m ^^^ ^^ SRo6i(UAtt9fl^ 

f0tm6D<ntIi9 of S^m Chrift. iv. i l^t)i< ^icncfi^ l^ail en Sb 
lang ^Atf «8 iffliMcrtm 6(e» 1546: befalet at iRqt)trcre i Hol- 
ger Rofeiikrandfes ^a^, m%aatn\)t fBarn|olm< ömgi»A\t 
Siff^tn ^ai»be f^an (ihange 9Car Mret i fuenf!£iciufie; ^m 
n^U mtnti ^an ^at faoct jit 9tbelf!al>/ nten {iben fnart t S)aiu 
nanni^f fnart t ^mxiq fpitebe «A)f{iIIige dtuper^ ioDtil |att oqi< 
fiber igten af Song Frid. lii;6Iet> atitagea til Siaabe, 091658 
feedilt tU v@ciurbI^TDt>ia»t€ommi{[anu< 09 X)i>ccfi til SoM 
i SJorge. S)cr ragte J^an i tipe og forttrebdig ^anbd mc^ 
©tatl^lbmn J^x^ Niels TiH)lie^ fom adrrt eftet affatte (M/ 
09 forörbncbc en anbea ^rot)iattt'Sointni(fffTiun)- ©agm Uc9 
^rmn imb fior SorHttrelfe ^aa begae ®tber, 09 fom bcii4- 
99 5. ä^artii fov «C^fiefie^Siet; fom »at bm forfle eftet Sonvc' 
roimtetin, ^m btn P faabant.UbfaJb / at Jörg^en LöTenkiaa 
for Pe (rrerariae 09 u6et?i«li9e^ Cejf pfttiinger tmob ISlj^t 
TroUe blct) b^mt for en S^gaer / 09 for (tn Vtrfon formeetf at 
fore abeli^ SSaDff 09 ^a^6eti. ^aii fortob berpaa 2aBbet# 09 
op^olbt ft9 f^rii ttl SKnifierbam^ Igtxor M f!i»i> fui forficS^ 
lQ9i</ fibea til ^am^org, im ^Mu^b bco aabcii/ bCMT 
949 Utin 09 Spbir. ' . eFtif« 


Löv Lou Luc ' ^23 

©Priftet. 

, Apologia, ».i.«Jj8eti5ti9(;e€^tettrmttng»t&ar KielsTrollcii, 
Sbnpert. 1663. 4, 

LOUS (Chriftianus Carolus) g^b i Sirtettj^ab» I72«,| 

^%m f^ani Sa^t Loients Lpus t>ar iRat^igation^ SDirectmr^ 
^aiii SÄober Ambiofia Brink ,, CB jottet af Dch brrammdiije 

' ^ag* iver Brink. ©eponere6e omtrent 1741 , ilej) bctefter 
Alumnus jfac^ Borches Collegiäm. ©uccfDcrcbf p&en gaPerot , 
fbm SRat^igation^SDirectear; 6(q> Dcrrfter.liaige {«(rer t^tD.Svc^ ^ 

^aUt^caimUt / Og Profeflbr Mathefeos. 

6f rffter. 

Disp. de Ptrdagogi a naturali fucclncta. Hafn« 174a, 4** 1 
•^— .— de SecVa & Dofhina PhoBnicum, ibid. 1743. 4. 
^^ _ ^ententis Veterum defyftemale mundi» ibid. 1744, 4. 
'—. — de re nautita Veterum.\ ibid. 1745. 4. 
V-^ — de Hypothefi attraflionis e princlpiis cosmologicis de^ , 

du&si. ibid» 1745. 4- 
Popes E(ray pn Man. ODCtfaf. 

fj^rf^g fil et tt^t 5WiÄiWniög« 3ttftniment. S^n: 1767. 4. 
'SZcglor og Eogarit^mer tilat finDe Sreeben og flpfff ^IM poa ; 
• &m. i>m{at öf ®mjf ^g mefe anm«r!f nitiger far0* 

flrt. iS^tttt 1768.8. ' . 

jpijlerien <»f Harrifcns gorf^g tri Unc/bmi OPfinöelfr/ for* ' 

me&dj! en ffl^SD?aalft. ibid. 1768. 4. - 

Lucas (Deni«), Svngelig SRaicfletJ SanceHfeiJRooD öt 
kanff €onful i 6affia. ®jt)en 3uiltt«^9iaa^ gin et<rt<^ 

M fSmu ^ 1 / , » I I , 6^4 liQC Löj 

öftifter. 
Lf ttre d'un Ami s qa Ami for l*EttbIifletnefit fcj Fabnqnii 
en panmark. 1740 ®Hrni »mfAt pa(t ^MfL jt|m 

•1757- 8- , ' 
LUCOPPIDAN (Nicoftns) grt) i6g6 i f9«j6jK ^f» 

tucopptdtn» ^0$tte'$r<efi for £aiii>et SJf^ttig^fr. «^ont ^ 

Jet Kiiffciie Falflrer» <tt JDottct af ©aj. JSrgcit Falftcr; 
Lec^Qj; f Oftenfc, 0J Ptofeflbr Lingvflp Ebres Mi> Gymnafram. 

SDeijtmcftDe 1702. 1717 Wci)' Saprttoa |a6 ^afenm, ^; 
|aiT 171 g fuccrtftefec. ÖaBc 175a. 26 2N«- ®ar cu vk\ 

SotaH gSer^rotnrffir;. n^ ©ei*^ Ä^it 1714* 

f «pttnbe 3I6eb««»fr. j 

' Luja CLauarertfii»} ^t» i0^ti6€%. ai «»9. ^ 
gatJer i>arChriftianLujar«ireJ5^^^ Me^. Dod^ 

Ijg0?iaaicii54 %X^ |mn4 SBNW Abigaei, ^a|^ \XUa\ 
rids Jacobfens ©frftcr. gtd flt 7lie «Ot fr«^öt|tCir fod 

£>be{rft ®fi»(e^ e$ pt 6|Kmt)e if«r af SKaff. Eliat Naurs tl» 
DtrtfiHmnff finti ^arer «t €0nrf ct^r. |58ä bcpoimcN iii 
Gymiiaiiuin |amnwpr6* i58f rti^e Iän tt6cftlim6#> 0$ d 
|ol!)t (13 f 3 9ar t S^^tv^rs i ^ gartrfbert D.Gottfrkd Adoy 
LujÄs\5inrf> lagbefi^A fortrten «nbre ^JiDcnJfabir.^ »Sfi»^ 
<cr «iJtogttt^, 4>«6tfli(f / ®r<«)^/ 3tÄliniflf, gtroÄJT, M 
^ i>« $9b^« '^o& Snbftt of Sftm i5^ foin (an (N 
; ijt to \mi ®m<^ ^^ l^^'^^ Hahii> ' ^oIi^aMict Var e^«l Loj Lun 625 / 

I laiU (!n ^Jrofdfbn ui Gymnafium i Obtn^t, [otti hipit M 

; Luja til giBUn^aM 169 2 for «t i^ii^M faalc^ftf i^acante^riM 

. fcjforat. SRen fom ^cr naxt mongr JSriIrre iii bcoRc $5ntt)/ 

tnaatte l^an afftntKft itfpttferi bnfor, 03 ^a ^an l^ao&e fnaet 

ProieObiuin fFriftlige 93ii>nc<69rD m M<S)ndU(e6, 6U»' 

|<in Den ?5,£>croba famme Kar fol&et.cil Ptofeflbr phiiofo-. 

phls^^Si Mfltheleof 9cD fceittdbtt Gymnafium* ^an baDe 

1732. 20 öct ajdr Bift mcb Gathrinc, <» SDotter afCöftfr ^ 
,iProöfl/ jii)ni®ij!oi>/ .Ludvig Stoud, , 

' Tlicfes Mifcellaneae. Hafn. 1687. 4. ' ' 

Tbefes Pbilofophicae. ibid lögj. 4. ' * * ^ 
Di n; de utiJirate & rteccflitate Mathei^in Philof. «afh. 1 692. 4. 
Statua Honoris ereda Gymiiafto Othinienfi cura G. Hannxi, 
qvam confumavit L. Luja, Hafii. 1724. g. & 1725. 4. 

Otti Sr. Knuds SitU, iKIofler 09 latinftt ShUx \ ODcnfe. 

ibid; 171$., 4* {Lu.Rau.Tb.') ■' 'r 
■ Luja (Ludovkus Chriftoph») ©at Alumnus poa Ei- 
lerferis CoJiegio, 1 r i f t e r. 

DiflT. de noinine Sslandise. Hafn. 1742. 4. 

Lund (BiorMo Gbriftianus) gjar forji ^xmtpttt Ui 
9äifen|ii}fet i £i06en^at)a. 1767 Mc» SapcOan tU @torcl^ei)« 
iin^i, 09 So^Rc^ipmfi til 9(RRepcjt ^et^txxnf i ®iirOani). 

- efrifter. 

Cu likm !5rtfbC'@at^c/ fcnM fraiBruDgomimn Det KM 95ant 

iSr#6cnVa5<tlblc^m. Ä|i)R. 1760. 8. 
^SSrc^tanjt^e ot^fr bt Rofenkiaiitzers &tmm o( Samilic. 
V ibrd.^1765. 8.; 

9Srf'JtraRd4 otxr u Tboners «iDgamlc ^»iiiMtgt (Stamme 

. 09 goniilJt ibid. 1766. 8. 

iPtMHfcn |)aa Macut »(Rli^lfti SDag. ikid. 1768- 8* ( 
/ > .. 


\ 626 liui 

Lund (Cbriftiapu* Johttmis) g^b I59(f. Il 9i0M 

l £ttii» i @Iaattr. ^ati4 gaDcr »ar SSofl. Hans Mkhelf», 
fom ^oMie »«rct Ä0119 Chriffian<iv, 3«fwni«tor Jlwsi 

a»0j)cr Lisbeth Mynthe. i«i 5 i^(|wiim»C fra StiBNtt^OMl 

trt ODcnfc 6bfe. 1625 Stt^igijlcr- iö?8 Profeflbr Phy- 
iices 09 Mftthefeo^, 0g 1639 PirofelTor GJrxcs Lingfat M 

Gjinhafium fomimpeö. 2)0|)e 1672. 2Q SRarf. ®ar gift 

mi Karen Aslac, f» J>Ottcr «f SJr#f<ff0t'Cönrtd Adae 

Qf tiftet. 
5yllabu^ Lemmatum ,& Piobl^matuni mathematrc^ uU tnpik 
ipis d^ i>och'i!ia Ecclipfium .(blariuui diiTerican wittdk 

J3isp, de Peccato Originali. ihid. 162%.' 4. {Tb.An^Lu.'^ 
. Lund (CSiriftianns Wilbclmus Jaiii Fil.) %Bb i Siiri 

^öfpUa^«'5^t«fl i Sol&ing. i7aaiut^ ©©(jn^-^rflpfi for SBök 
»um 09 SXuöe gÄCBigj^^fter i «ai^itf ®tift ©^c 173J. 
7 QJJaii i J6a»« Sftoft* 4Q6e 5t«r. ©at «tft tmb Dorothe 

Michels SDottCT, SRaai)man& Michdt Danietfent 2>0tfct if 

. ^ ÖPriftet. 

Jotacismus r^dlvivus, Disp. Hafn. 1715. 4» 

pe Prytanseo .Athenienfiunk ' Dkpp* III^ ihli 1715- 

1718. 4. , 

Flores cx Epiaeto Stoicovum maKimo, inpMmJa Enchiridii 

Cap. L redolentes. ^x. Vcrfionero Damcam. a. Ana- 

lyfiin Graminaticocriticam. 3. Chriftiiinisnitiin Epic* 

teti. 4. Stoicismi partem.- Hafii. 1719, 4. QGo9.y 

Lund (Jacohus Jobannes) ©at f jm %ib Alumnö 

yat Eilcrtfensi Coilcgio. S3i0 Öcftft^ l7Sg gclM^Pnr^ Wl \ V 1 Lun 647 

^ k «OolftfiK conit^rrente Srovpvm 1763 90(|«^))r«fl tt( 

Ciipp^ II.de mirando Pei auditorio^ ex Eft« I, %, Hafn^ 

175» & 1753. 4. 
Dispp, II. dc Diyina Infpiratlone« ibid. 1754. & 1755. 4* 
« Annotationet in Pfidni. XC. addita Pai*aphrafi metrtct Oanica, 

ibid. 1756. 8. 
Cotfeg ti( m Oanft Ol^etforttdft af Juvenaiis ioi)< Saty^re. 

Ä^»B. 1754. 4. 
..GclleW e^tijitn i feanlf ©r«t. ibid. 1755.4. ^ 
' fiorftg Cil raotaljlc ©ct«. ibid. 1756. 8- , 

£»cr j^mifc af Mfr. Racines p^pcrliflc ®fialDre^Df(fe/ SKcIi* 

gionrnfalDrt* ibid. 1761 og 1763.^8. 
{>pmuntnn9 til Safncmmeligl^eb for Den -iSongeligc (Ecnet^oiM 

a»«flt. 6pt»c 1760. 8* 
^on tUIigc inet) noflle «nDre (lat t^anrct 9Sc()arbtti)ct DcD bc Sflf. 

ptitHUgercDc Sftcmtntngtr oin n^r ^fgct 09 lo^tDe ®d« 

for, fom «Dforn 1750 og 1757. ©cc Job. Erid og 

J. B.. Dons. I' 

Lund ( Joliannes) en glrnÄprger. ©ar ^of/|Jr«Mf aiit 
|0< bcn SongC ^rinD^ Hans, j^ong Frid. ii. ©oir/og fulg^ 
te meb^am t^aa fi4n< 9icifc til SXu^latiD, famt oar na?r9((ren^ 
N t^fb l^an« piv i6o2. 95lei» bcrefter 161 g $rftfi til a);as' 
ifftoe i 9}cficr'Salffe6ierg ^erreD i SiicSapb 09 (ibeii t^ro^fl 
f ^errctet. ©o»e i efidjFtor 1641. 

e f 1 1 f t c r. 
fd^SJrcMgt Ä6et Johannein ten 3ingera/ (grBcnjtt SBoroe* 

0en K. ber am 28 Oct 1602^ in bcr S^ofc^ou fcelig iji 

cntfcftloffen. Stoflocf 1613. ^g. 

ttig^^tftbtfen ODCIC Srut Dorothe FrHs. Jt^t^n. i6i8''4» ' ^ . • - - - ' * * 

%§ba Latirids Lande tat %tnt BUen Marfvins ti( tOfiMtMlft 

CfogsVfJrcff { Storrc/iSt^btK., eMmt 8rse |o{Dt ^am cftcc 

^ forbrcDc ^ani Anbrriiiger / inbdl |«i 1630 9(^ Frands Rtm^ 
xovj gtccotnmmDaiion til ®(a^c^0l^cr i gi#rge Hannibti Sd»- 
fled 8i<D bcfor^tet tit Copeilan.paa Xger^imS S^^OS ^ ^ 

Cxtraa af Urbani Rhegii Diälogo, Olit M gSra^iffn, f(Pm 

Cbriflus "fyafit mth bt to Sifeipie ;, fom gingt til Emm, 
af t^bfl iMa SDaoff ubfat S^ri^ioitia 164S. 8. ('<**• 

Lund (Laurentini Petri) ^db omtttnt 1663 .tjftu* 
S^bcr t>ar Peder Laurtdren , bocnDc i ttlllb. ^Otrf ^Oblt 

/ eien Uurids SDoftdT. ^if 1 «£^9l(l<6toe og Stocdfibc €Mn/ 1 
fra ^^ffc» ftbfif (an 1 6a6 bcvoncrebe* Op^o(W 69 t>c2) Xco* 
^ fteniift i 18 liat , og »or tilpöfl 3jifi>cctot paa Borche$.Coll^ 
\ f .,giuni 0g SHa^fitt^ %mt t SBci^nDcrfig^fD lagr fig eftcr M 

|r«fif!e ^prog' 1704 blcD @ognfg)r<Efl for iRa^up « 
Ctarup äKeiitg^^bcr i {Ribcr 6ift og fU^tn $109(1 1 ®»rba| 
.^errcb. ©rt^ 1745. g Äpr. 95Är gift mcb Sara Bucb, 

Cli JDptter af ^t Pov4 Madfen J^ucb, ®Qgiic«$r«(l fipc 

S)i»p. de Imperfltoribus 6rm5. Höfn. 170 1. 4. 
— -^ de Pythagora ejusqve Feinore aureo. ibid. 1702, 4. 
— ^ — de Speculatore. ibid, 1703. 4* 
Compendium Bibliothecs Grscs ex przledTqaxbuf Wiji(Iui* 
giai|is« ibid. 1704, 8*^ •] J tf f 

I Lun 689, 

Lund (Martinn») Öar fBrjl Vr«(l tU Xltin. i Oe^^gtii^ 

eftiftet. 
Lutheri €a£«$ijlnitti paa S>aiifl 99 tapptj!. ^»k. i73g. 
1757. i«. (Gfi.) 
Lund (Michael Caspar) ftimii. ^onraot « 8or9aIt<r i 

Om tBateii oste fpnlige Xmi Setrastninaer i Merten. :R&M. 

1718- 4- 
Lund (Nichoiaus) Sift -'i Sia(fR|io»R. Rcipc öJnM 

laMX, 09 fhib^rcDc paa tSymnafio I SDan^ig. ' 

/ Dlsp. de Univerfaiibus. Gedaiii 1653. 4« 

Lund (Pctma Petn) 
- Ö H r i f t e r. ^ 

f>ommett< 95aftittf.'ÄJi^ti. 1687. 12. 

Lund (ThoiRas) 90» t ;jlen<(oft. 9tdflct fiiie tmat. 

ftfar unDenlatiOJ/ n x^io Mc» SSagtfiet tii tKifiixf. iBl0 
" »ereffev farft €an(pr, 09 161 5 goarectot pcD ©foten f fjteifr 

'b»r9./ 09 omjiDcr, emtrcnt 1625, CögnctJri^ Prt Ixnt^iy 
' f(t ^mncHttb iJ^tlfinsm , 09 @IoM'^vir|l paa Sren60r9. 

€5Priftcr. 
^Synragma figurarutn Grammatlaartiin poeticQin. Goslay. 

, 1622. 8. « 

Coitipendium Poeticnm figurarttm Rhetoricarum» LuneK 
1622. 8. ' ^ 

' IsfraiRmaticflinetricanova. Hafn. 1625. |g. 
, Reliqviaf Gramm^ics metrlcs^ ibid 1627. 8. (Ä C^*.) 

Lund (Zach^riai) gao i6o8- 5 2lpr. i SRnBel i ^ttii^* 

lontmft ^i^tpig* i<28 f 9m til . Gyimiafmm t ^amSorgi 

^ Ulfit ' \ • ^ ^ I 630 Lun- 

♦ 

fciffe fitfcv (U abfliBige tpb^fc UntMrfttettr, 0« tcrefitet w 

.«(^o^ciicr f»r abjItOtflc 9M^ 09 fomemmt SolM ®0rn W 

U ^ietrtne 0g utcnlairbj. iiS46v6lei» Stoor t «^qmlf^m 

€fWc. 1647 ®flflijlcr/ 09 Ditcfter aiit^grt af Jörgen Scc 

felJ fam Bibliothec8riu9«eb^^«ll(CfIt9e$SiMtO^<|t)t. Sl(9 

imjit^ 9(r$ttM3)e(|retcm ^oi Soaji Frid. m. Sitbt i i\B^ 

Jm^AMl I667.,8 3u«• 
ertifter. 

Poemfitam Juvenilium Lib. IV. Htmb. l6^^ 12. 

Elcgix Cöo de argnmentis Amatoiii^^ 

V«fio Geimanico-Metrica Poematis Lacini^a Viic. Flibiicto 

fcripti» Hainb* 1636. 4. 

Sflcrl^aab artise tettt^ &ii\^tt Seipi>i 636L 4. 

Eiigiammata. Ainnd. 1643., 12. (& Tft. iÖ'/^. Gw^. Ä.) 
LUNDHOF (Andreas) (gn (jamitld ©tttbfnt / f»m loDDe 

/tcyonentfra %xitai^iHx^ &ol€ , n tfUt taan^t 9(ar< pri* 
i^at 3tifoniiatioa 1742 M(t> ^ogifier , eg Df Dc »»(« >itim 

Elcmenta pntologisp. Hafn, 1742. g. 
m^ — •— Cosmologia^. ibid. 1742. g* 
'-«- — — Pfycbologi« rationaliy. ibid* ——g» 
—.. — —— — --- Empificar. ibid. 7- — g- 
CvanHtifttica Latina Joach. Lengii verfa danice. Ha& I74I# 

OS 1746. g. 
£m gorflattDm* SSrug. ibid.-^ — g. ' 

San! et »m rt SRennelTrf 6f ^iMgfe*. ibid. g, 

^ifio(ift SefIrMfe om en M) PUiophi {h^og foPiKt iUd. 

1744- 8 

LUNOV (Laurentius) ' 

Sf tifter* 

da perlodlca. Hafin 1717* ,FoL 

LUT- \ Lät . ' 631 LÖTKENS (Frapcifcus lulius)gjgib iSjo. 21 OctAtf^ 

tond^b^ Settien i ^txtnqtomintt Smicsbutg. JS>mi Sa^ct 

!»ar en 9)?0liA/ Odt^nltg Frans Lucken, ^anf 9{«t)er Anne 

[Sophvi Wolf. 1658 Mn> ^an fat i ®fole I ftmefiotg. 1665 
[fd^c ett a^t)emiet i aSttcen^erg* 1676 6(et> Stcctor M) bcn 
fall^rifFc Äfole i Cranbeufiorfl. 1679 Diaconus t^eO St; Ca- 

thnhap ^ttfc i 9){agbe6dr8* i5g5 Pa/tor Piimarius i (5tat« 

garD^ ^ro»jl 09 Pj o Supcrimendcnt. 1688 Praepoiitus 1Hh 

iSt. Petri i galtt »eb ®prec, Infpeaer' Gymnafii OH SongeKg 

Stife^Staöb* 1704 JtongK toD{! M^^ro^Mfant i SiaftciM 

;fat>n^ Affeffpr Confiftoiii og Profcflor Theoloffuc 9eb.M 

IKtbderlige Scabemte x SiabenfiaDn^ famt Doaor TheoL bulla* 

tus., ^n faibt i tn SDtflig^eb. im& Do& Jofva Sehwaits 

%m it Sroenbe« Dirfelige ®a!ig]^eb i beUe Sio, fom LUtken 
jiaftiertöe. Ibett 171a. 12 aug,^ 5Jat to ©angc glft. 

X% SStt) Rofiim Eiifabetb, Mag. And, Praetoiii, Superinten* 

dent i SBranOaiBatrg/ l^on* ©ottet. 3. SReb Giertmd^tuvc, 
fom i^ar en SDotter af @MM6atiptmanb Bertel Stuve t $i((m« 

> 

^ ©f riftet, 

Pisp, de Idcis in^mente Divina» Witteb. — — 4. 
Diiomtn Theologorum Lutheranorum (Lutkenii & Fifcheri) 
Judicia de Gratii revocatricis termino. Lipf. 170 1. 4. 

i|rTentm« Der aSatl&eit jiir ©otffeeltafett- ®etlm 1703. j. 
<^|^rifltic^ o^nm^fgeMic^e ©ebanf en i!bet bte ^ereinigung ber 
. ' ^pben prpteflirenben Äirc^n. 15^03.4. 
®te6en(egte Soinif(^ $rebigten Don bec ®eeltgfcit k. JSetttn 

1704. 8'. 

S>U tmfctjba^re @eMiil^eit aOer ^autigen wn bet SKe^^tfertM 
' gnng nnb «^eiltgong. i(o|»^ 1705. 8* / STtt» \ \' r 7 9MXö9tt attf N!c.\Sibbernerief an ^n, 4)9n bfc tDilr<^ff(9ai 
.®erli9fete aStr ®Iau6i9en in Iftnn @m\ka fRt\^ ^ naf 

Sjt<^'Vr<bi9t Äbet Gi^org Friderich Rcichenoo, Sdin ;- 4* 

Goilegium Biblicnm, bai i(l bicfii^Re^mi}tn@läii6cn<£e^itii 
aui bm (änDlgficii ^pd^en ^. ®d^ttft* :itop^ 171 5. 

1737-4. = 
Setc^en^ tipb ^i^KtUan^tOiittn* inpi. 1716. 4. 

CYnaning AUxUt 9pi(ld'iin Me Soltoiettfir mit Chr. Ctmpe» 

gjemöe. ibid. 1718. 4. 
^on Den mn ®9(t i^erorbnctaifOhtteln iur ScFcrmig uiib iSk^ 

Hjfeit 4!Kine 1721. 8- 
<^r(Utrmig utV^m ^afMi btt (Bpiffel Pauli on bie dlimar. 

Qorl^eltgen 172 1. 4. - • 

^i{c€llaa<$reDt9t<tt9(ni)€taS(eiL Sdpj/1723. 4. 

Tmf^at t^Qii bcr PolygBinle.uR)) Concubinnt. ibid. 1723.4. 

@dfirci(l^ tmb txbanU^t ^fie^^ebtdtcn ncbfi 21 9)agfimrf« 
_, ^tcMgten. ®arbe(egco 1725. 4. * 
®ctfirei(^( nnt) crbault(^e SPang<ltcn'9)rebi8ftn. ibid. 1727.4. 
SRufbarfett t)e< prtt^at iBri(^tc. tdpi* 1727. 4. 
S^eclogif(§e iBrtencfrn unD ®wt)»6^ci6cn. ibid. i72si.4^ 

8irt>$rrttgtni 3 SM^ *bi** 1731-4. 

®nflre<t^ unD nfeauIi^e^iHet^iiniu^tirbtfltniJbid. i73i.4« 

4otxhanl\^t ^affton^rebigteQ nai^ Dar'^Ritnic Det. 4 

€öanieli|len. iby. 1734.4. 
QirH^ung^dber Juda; Si^ifiel. Seips. nnb ^ol^. ^^745. 4. 
€t (Bret» om frm m^Iebarifc^e 9)^«p0n/ mbfartiDe 9$iiiDifFc 

IBert^en i S^cU pag. 64, (Riii. T/^. Afor. Z ) 

LUTKEN (Fridericui) %ilb i Si0(ett(aPtt l6j8. iif 

Un tfl J^i finn f!i)en Mep Stegtmenti^^friPer ppef Corfar h 

6lep \ • Lflt ' ^35 i Itammcrn niebSti^iiitralSebeftedt, laat bcr kinteren omjno 
C^ititttanDftir Carlfon, oggiortx Satibgangen )>(M SKilgco 1715 
linter 9(6iiiiral Raben. $Dat vcö ^arflranM Srobring 1719 
unlft Stmiral Tord<Qfl<iold , og Meis <tt>icflfor ^Uborgfant^ 
me Sat 1719 6kt> Secoob^teutenatii 1723 ^kcmimtictM 

jtcnont. 1729 tllMob ^9 t ^qtt^ai mtb Cornelia Si«yer$j, 

j^i< %abtt Sae^Sdpitain Gerhard Sivers i^ar bfeben f!iidt fot 
CM6otg 1717. 1732 Uo) CopUaiii-VicurrnAnt 1733 €4^, 
jMtda. 1735 Htt beorbrct at 6c|tDM ^ JMfioiUc ecmmtfr 
pion pm SommanDeor^SaiHfaiti Benflrup 09 ti^c af ^nl . 
&iit. Öq Of» Cgmraii^oRciii dnbt 173^ Uo^ affFceMgrt 
ttOcn $ni(!on| og befakt iffc at gaac i frcmmctc iRatoerä Sic 
kicflc* 1739 >Iet» ContrdUitr i^cb StanjiittioneQ paa 0tiinM 
SplDfamitKr. 1745 Debc ^an< fsrfie ^^ufbrne. 1746 {nb< 

gff avM Sgtcffab meD Anne Cathrine Stibolt. J^au cr feCE 

^(icr fom i vmSilxr ^orjfretct nogetretira{f(QomOe<o«9^ 
Ofconomifh tanfcr til^^im dfttttmU. St^n. 1755. & 

Seqv. 8. "9 ©de. , . 

i^W%9t OpmuntriBgnr t mtDige o§ (anfcfulbe GätnOer. 5t|»iL 

17/54. 8. 
^11 9f<tHrent)c ^aDcrf jtb(ie iOrb til fin @i0n , fom et opdfret til 

6ad« Sicncjie* ibid. 1767. g. 
, LuTKEN (P^bo Dietericus) ©eane 6raw TOOöM SilM ^ 
)rat>|^te ^ar^ ieg bett SQffe at Funbe m(&Dr!e ii0get fuitifia^nbigereK 
^afete^; fom ben ittig er tilfeaM. <£nir et fabti ätorbtap! t^ek 
Btagelfe t aatet 171 3^ göbetrh»at Jochum LUtchen, fonif 
fftetat l^aDe Mtret Cotart »cD Suattncn til ^d!^ u ut dlt%u 
m^ii^^iti^^t ^m IKntVQtflou (Kt)ttet/©t(lctct. ^oDctcti 

»ar Margrete BieUcld. fH^Hs Cib^iti tCt iaf ii ^ 

naaeOc . \ «34 ' Löt 

iaacOc tiogen fOber , tt lan ben «Rflfi^- S)e «fbre cre Frld^ 
rich Liitken, Sopttfiflie af ®9C^Stdteii og Conttolettt »A 
3:ran<lati0nen paa 0refunb< ^d'!Kammer. Chrijtlfcn L<i^ 
^en, SKttmcfler og 9^t9imenc<«Qt>att(er*9J^cfi^ M> M eaHM 

i!>D(f< Cuitflffiet SRfgImeilt. Johan Wilhelm Lutkcn «D^ijiei 
tfbbtt mmftt ^niantftlt^Stt^mmt og Charlotta AiniUaLöt. 

ken 0ift meb^tabmaob Oftenfelck I Slasdfr. $iBige mcb (Hl 
(tt)(in«9äte l&roDcr bUt> ^an^ Saaret 173a fira ®ot9c 6bk (m 
miterct til Si^beit^oi^ni 9(cabemtf/ ff I Examen Phiiofophictun 

fifianiSarct i734CaraatreniLau(kbiIem. Jtottt 1736 (ff 

(an Cohbition |!o< ^r. 9(bmiral Hagedom ttf ^ig^tmit, Sttvm 
jirup og^crfhup, ^an< @tif<60a nu 9)^aji•t Otto v. Schacken 
t XanTe mcb ^am at SRdfe uDenfanM; mcii Da Den ungc voo 
Siliacken cfttt i 3(ar< ffotleb omstf i Srigj/Sienrfic, brog 

LUtken ttl ^105(111^911/ Og i 9laret 1737 (OgCxameivThtok)g. 

tintxr ^tofcjforerhe Wöiclicke 0§ Reuik , pt«6ac»eT)crefitfrf»r 

Dimifs unDcr D. W6ldicke, og Ct^oIi)t bfgge ®angC LaudaU* 

lem. Ceteftcr hlro (an af SancaHie»dlaat) Lorentz Pederfta 
til fBroc Ipfte jaa «^inb^l^olm 6egicrt til ^t Infbrmert (aH 
tRattt/ og bcrfra eftcr 2 Sari gorfa b fetlangt af Sbmlrdl tfage- 
dori^ til at informerc l^anj cntfie Cf^n, Der (ibttt babe fm 
f$«nt)rif i ®tenat)ierieorpfct og 9(caDemifi paa <5o»f. 3 to^ 
rct 1743. Mco (aa af bvM^mt Sfbmiraf Hagedem cftcr ^. 
Chi ifbn Drachardts 2)0» (alt)tt til (S!ognc^r(r|l fet Qk^icl^ 
tup og SOinge 3)^f nig^ebcr i Sven. Sto^ iQ^anboiiiiim of 
IndmctAe (on me get til Ipoeile/ og t bc 4 flbft Sdr ^ fit^ 
qmtctcOe ®oroe ®fole , forfonrbigeM (an j^a^ ^olctt< 9r^ 
ne alTe bt iwfk 9}ct<, fom otb manse og ab|Filiigc Sdigf 
lAtt til bet Songl. Jt>mi, 9SMtni S)imifnrcr , fforpnMi 
og to^rere Nm inMmreDe. SDa ^r: 9aron Holberg «9 ^ 

ProCanceller PoKloppidan i%axm 1738 f '739 Of 1740 

vb\m Vmrnicr paa SkM og Vfobncr, nm |an 4 9»^ I f«(riotitfe 9iabr fom m» <it({(IIi«f telfis^e^r (attt ^m Vm» 
fcni J6a(ni))ai, tilDrt» ^m egf Oa bc itiaogc Suft ®0(iftrter 
«f Mflig ^«»l^afr Mfifii i al(®(ifltdr 09 fnoTt \ ffmtn $106^ 
ftie» i %ant 1748 l^let)c oprcfttDc, ^Ma lao tpMtg {sDfaar 
Icrcl 8<il n Ubcflanbi#», ^PubUco til 9(i)9arjVlr at bttV 
fhitoc tebe ^ji M)rase f)<b ^ Pvrcflvfter, fom iZieoi «(M( 
fuBbc vfWMf at ftrtt^ rt Qcr< iinDcr SItci: ^«rgc^Saafcp 
im»r iMA'iioi^A3;f(faa (oppifl fremfoimie/ mtn «f tuMise 
€!!^S^tttmt laborcrcnoe Snft'<Borictrtcr par Avmct i %atit 
t74S vpWtt K. 9 IftxMtt |äa aflene mebtcdtc 8O0(e faa fntr 
Somer: mcn SrfatcB|^e&ni l^atr Mifi, at inttt j^aMe 9«rtt 011^^ 
(Fdigmi cnb at Mtc ®frift orb ttpffta ftroita »at I(<k«' 
yaMtcmt. SDctte 9cr< pnM 09 inUeitmKt i ^f UnlKrfig' , 
«iifliti 2im £)C€L Slf (aii< 0t»rigc 9}cr« |ar ^aii iiHKa lo^ 
^Ict ttxlftt, fmbtagcsMi fom (a^ forfeerDisfde 09 int^fhiMt 
0»er M «Ofatte Probleim m Sctlabfmi' OppoMfr; M 
|aa fhifttlyc foaleM : 
9orS0cifattcrwtniM, pg M cr Zib at ImAc 
f}cl (ar Ui for mcb $rii< bcfcfliet 0igt 9)aifl)c; 
SSen Sfib 09 ®fippcr rt on i aff«l))i9 ^oiAr 
IDcrfor 09 iatct ^Mi om 9riftn (aH< f aak 
fl}(B tSRogtrvR^ren bcgit ^ Snl # at ffftte tctte ^tt paa ti« 
lel^fBlabct LQtken, fom rrfarcbc, t (i^or (ii ®(a6 6ma< 
gcft i Mnft Vocfic i ta SiO af so 9ar (a^te foroatnt jig , frdi 
tttc ticTC om it til i^ociie ubfatte Them«tr, tigefom ^a |<i^ 
Icr iffc fanDt M 6«|»cmt, no at ubsii^e, ^tah fOftl |)aiifot» 
$cii (avlK ftxfbtt. Z^a (er tftei givcn SiOaMfc, at fovMge 
jipacnotcr funtx tnftfcvt^t/ ^ub bt ttaittht timligtrtl gotbi» 
triiig i toiiMti Occbnomie, öpfioD aDftiligt <5ftibtiit(t^ Ml 
LtUk«n opfooc f»f Al(d« ofpvtis^ f etOtl^fBiDtnftakt 1 9i ^ ■ / 1", I 1 >' i. ie®<i(frt oe jluttt brinst* iSRoJKH, N ^«n wö ab(filliie 
ttimm tfwMt li< $tcctr, fpra ^M inMemmtbe i JanSUu* 

jttt fftc», «e inbimmtte 1 W o«o«oral|F« «RogoiTO. gra 

>ni »«< ojtttttbe *i«rt {n^ffnl)t«, 6o 5}«ftt« g»rtf«ttttfe 

»cD(|}wcimetnrt«« ©»l> (lanDftlx, öem Lutken, fom^avtc 

(«(«mt «t ttgt ©tcBiKtrt öcraf , forgietxl f»(jt« at f«a< titt«» 

fit ^aa Irt t t>rt otconoinijfe SRoflaim abfattt Problema om 

«tu^^etittRrt Öpforojl, »ant)t ^aiiä» 3htflwnie af m «»»«ailc» 

bmi JigcUDrt »anDt |an « Ur<ttiH< af 50 9tolr, , fote « 

»attiot ^«bt »t>fat i aam.;76i paa M Probiema: ^m* 

wb 6«f cH^r ta» ^omlbM ttben®t(it«ttl g«ft«rai«l,fe 6c|t«mm« 

tcr(< afföinf ttWwtrt 2o!fali9»el> i «tattn. 3 f««>nie «oe 

loö^on bitt^ffe «n ^i<« m Oöavo , latbrt Urterfj^oing orn 

U frnumratfl* nu »«rcnbc ^in)&tl»fl« fot8oire«sSRflWfll)«i i «« 

«itppÄijfc «tätä / (amt om t»e til flige ^inbtinstrt ^»«Ifs 

lienet SKtblet, ^»«hn * anlrtniaa af rt ubfat Problemt 

f«rjl »at fotfattrt intb ^tn^flt til btn banfft @tat ixflm, mm 

fom '^rocoiictnmrt ne mita alt for ftort 9Jarfom^«b fanMl» 

tftntcligt «t ttljlaae «rpHm » bienrK iift fetpt ©r^t. €ttc» 

lig |at ^an O0, fornDtti BUflen g«ra(ponbcj|cf mtb obffiltije 

foic Amtr i wcwomijfc SiRatctKV,- inbftnbtl objlifliflc ^\m 

til @«««tal'«aubwef(«t« ^oUefliani. , ®tt«< e« Lutken (tofi 

Wint ta ®l|f«« af t««nitJ8, mmnbt, jbcbK^ ofl J&afhgtK «t 

- Mo|lt«< of bt bebe ettb ItMnbt <««(. ^t>aB freqsmtcrdie 

olbtig CnBegkr «ll«f «tcJioiiiK, btrimob l«rte ^on fis fel» Jpbfi. 

gtattjfoggtHjtlff, »««^att i bijf««»to« forcfonbt « fmrf 

6amU«9. af ®»8<' M 5«>»«>f«' Hagedorn. gra |ao< S» 

t)f¥< asb< «ar, ba ^« M» omfalbfli af «n G»>artoB»8fbrt of 

ro ftjtJbtriia Maiignits, Ut ^o» itflan^ig M* «««art f»«§ 

Adbub, ©« la» M» eito^ M M ?ot«« «««>. ' ^^ 


I • ' Löt S37 

jRonfanM QHif^ fanM (an (19 fotmAdfi f n Str^Bens^ 09 
taircde gdtniitc (ef^ict Derfor «t epcufere fig* .0$ ba .9aib<i> 
\ix^ saa 8tta60r9 6osnf«^äD ((mt i %mx ij^% birb trifmbti 
fortab ^n fig ligdibe^ bcttr jtatb. J^i>Dr|)ita (am 4if famtne 
5Nld %lmm\^ feiet^.tiBagt m ^mjiott af go 0{Mr. iutrljf, 
98*|^an< (fofe efccr (am aatlig 50 dtMr. JDa M flc^ $tam 
tttcf !irM^:»eb.«^r. Rusmm Wjnthers ^06 vacante ^roi^fle^ 
tmbtbe D^e -faltae ^^^ (am, (oMx (an aOereDe fo; nb ttffFre» 
•fl -Ot SSii!i)yi)CH| og iibbftKC ^9/ i faa Salb at labr bo gaae 
lii 119c Sotctin). fyxA $6dteff a( angaaenbf/ ba inblob (aa 
^S 9(ar 1743 i 8(£gtrf?ab mcbSiomfrue Anna Pederfen, m 
IDottet af ^anceOic/Staab Lorentz Pederlen ttl (BroIvffCi fom 
(ortbabc Sat i75i<^ %\ bcttc $(E9tef!a6 tcber 3 Serrv An- 
nk MarjÄ, gifi ntcb S^x. LÄuritt Bioch, (Sosnc^riirO i SBEI» 

t^f.; Lorenti , ©tubCttt; 09 jöchum Fridcricb, 8(<{iilcnt beft 

tanbrnaalingen. 3(nbet SSgteflab tnbgff (an 9(atrt 1751^ 
iR(i> Somfrnc Afint Aabys, en SDtfUt af ^tof» Thom. Aä- 
byeii Obenfr. ^tin babc i (Barftl^Seng !Korct 1754 1 cffet 

|cnbe Im tOCnbe g5«rÄ / Thoma» Caiinir »g Magr«te Johan* 

uv tftbic ^(f!a6 inbgif (a0 Xarct 1755 meb 3omfrue 

MÄgreteSchandorffSuh?, Cft ©Ottrt af Peter Siihr, 6oghe# 

tkr«^ i Utitor^lc» i £pflanb. JKf bcttc SfEf^cfTaB Icm en Cm 

t*«cer Wilhelm» 

errtfter. 

pisp* Aurum ab iniqvi$ Cenforibus vindicftnl?» Häfii» 
I7§5* 4* 

ttttbcrfagttittg of ben BMx (xi Botfcmd^ngbe rt EKigcM $9^ 
. ialig(cb» 3nbf0¥t i oeconom. ^Kagfa) xcm a. pag. 185 

M. ~ ^ Ombct cr ®taecn< gorbccl, at ^engcnc Jbc(tf(' 
^M i Sanbct» ibiv, pftg. ai7« 

Äl a ^ — «^ Oli ^1 >. I ^ \^ _ OM S^l^i9^(t i (n 6t^,iiiMe (olertrci. ibid; 

Tom. 3. p«g.> ., ' . . , 

. _ .. Om en 9tat (on J^am for inaniK$(ii)( iS» 
<ttlotwn..iWci.p«s. 39. ..-f 

^ \^ ^' ^oiift^ (f Mt 5«(i(^0)tiM)et tilat. 9p|fidp< mt 
W«<l< CtuttCTier. ifcid., p»F' 231- g»r.Wte €Wft 
l^k» ^m Mtm $r«nim «f m ®alt) $te»aile. 

^ ^ ^ Om ^ fUr^1gaT^nbrii!9(r/ foin'l«tM(< i ^Som 
for 8cff«l)^fl6«t< Op^dfli 8ail6flOl>ftt, ibid. Tom.^. 
pag. 333. 

iOm b( ta iBr«n^fd<^(Mig(^(Mfe ttcnli$(k 

■ SRiöltr. $li«rom5w»emof«rBt«gj«f<n'. ibirf: piig. 349. 

Utiiiberfodniitg ainfloenöe «tatcnf af«riiiJ)«lije Oetonomfc 
®0M< 1760,4. ©truUI <r, ttrttrptttt D« fle^r af for' 
(mfottt Sif^iDUagtr te . 

Ombe fbmemmtif