(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Biodiversity Heritage Library | Children's Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "L'Art de parler et d'écrire correctement la langue françoise, ou, Grammaire philosophique et littéraire de cette langue [microforme]"k. •' <• /■ % • ■ \ ' ■ > • .-if. !?■: I ■ /, • ^ . m 


.M '^\ ï"'** r> % -<• .:^^ ^^ ^ 
* r^ ^ r ■-^ . * '■ , / A. ( X V X / - v*' ^ 


l^ " - " '# • , \ i» y *• <I^ l. \ >* ^s^ i.J^ . 


' < ^ 1 > .» C?^ 


y .•■•■■' ' >^' ^ \; /* • -7 '10^. N ( A. ■-» ' W ■ ■ \ :$ . V ^ • ^v •i> . ¥ ^ i A * < W.:- .y ■^, # b • « .. h « )' N 


> A 


* * a y , ^ ^ * 
-\ -. ^ r i ^ /' :). Z- » * wf ■» % 'A, ♦ ' «•■*■ u. r K ♦. /. C 


04 

X .■ /i^j 
/ 


« ■ir 
/: ■..<? ■ 1 

V V- ; 


¥ 
.^ • l / ^ / .!► \ 
% :■ ^ 

■' -ï ■it 

^. • 
c V f 4 

à \ / 
\ • ):■ r I ! ; /f' il' ■■ c 


K K ^_- 

♦ V 

1 ■, # 
V f 
/ V^-, * ' ■^' ' ^ . f r I "N ' v\ ' ^.. \ ^ ♦ .. >, 

/ 
X ^ 
■^ . /.' ■ î ' r y • > \ „ -^ 


>\ i » H /" A 
V 't il «' 1^ 
/ > * ^ 

% 1 
V . y • ^. i ' ^^i .y \ >\ -/ 

/ 


/^ :-7:- 
a ♦»• ^\ 


%■ ■»»■■ 


^ y ^ .\ I < ; 
^r a I ■ / *- •^ ■^n ■^. , "^ •"*» ' ?; / 


i ^ ^w .^ ■ \ ,^ C / "% 
RAt ^w '■•a ê 1 'i ■ t. /• .ix c . / K / "% '-^. I -v y ^ \ 

/ 


/ / ■•7 I ? 


/'/ V, /■ 
/ ■' / I 
ê - / - ' «f.. X- 
/. l-v' y -% 
i A \\ \ ■.y >1 ;•'/■ '■'A, 


r^ ' A Livrti t/ut tê trouvant à la lnén%e aJresâê, .DirlifffHiati* Am r^Anitdè«i« , lUnt l«qu«ron trotiv* d* plà* , l"» JUn 
grand iM>inb«% d«'"aati-H «ParrvpliiMt d« nioti géoéraUmant fvfiN. 
«I qu'on a ditlibfuéè par un* éiutU';*^*. •nviroa.buijt milU |«rin«^ 
«U triant vt «t »Ha , H •péiialraivDl la jioHvallaliôinmcklilll chi« 
Miqua , 3*- vn Voc^ftw^ir* Kéofiiaphiqua ^ 4^. t€ wtvponcimtïou f ■- 
quand alla a'^i^rta ^)Mw rèf !•• aniitaairr* ,^ par MH. da WaUlj , 

'm^mbiai dé Tlnaf îlul National , f t da Wailly , provitatir dii Ljr^ 

|f«f>olè«ta ; 4«.'4«lilion ; ouvra^^r adopté par l« aouvafaoaaant , PiSSfX^ 

l'uMfd imm I.jnéc* *l «ira Jb^rol*» •é<ondair*a i 1 port voluaia ia-o«. i 

. pru,, 7 (r. »t>l 10 fr. par la poa«*. 181*9. l>«a aBaaaplairaa qui na i»^ 

< ruifnt (ibt r«Tll4ii do la itunafuia Uo l'Adflaur Réinont , an anof« , 

. rnagr, al dv aon cLifTra au bacdu titra, «ont déaafouéa p«r laaaulaura. 

J\omvfam Dici^oHnairt ffénéml «la« drofpiaf aimplài at runyppiiai g 
da l^aÉrrj , rrvu , conig^ at augntrut^ dat n«««allaa- dér«UT«rt«a 
utilaarl iiilét«Manta» ; par Stmcn MortU^f ^ r«nhMMftl laa iMia^ 
franvoia , Utioa , ufljc inaui , vtil|(iiifi»t et •ysiémaliquaa datpbntaa , 
|#>tjr rla»*iQ4^«i^u irapr^a l«) •yti<>m* «la Lihnrtià , laf méfbadaa d« 
Tournafoit «^ da Juaairu . avec rîiitiic^aliun d« Uura pariîaa titilat 
/à JB'Hiéd^ma^iHnla pliaiaaariV| la iho 1 dra prépar«tjona pbarilia- 1 
r»MiqM«tel'rnvnti(|ura ; oix flira Mrtt rnaployéaa , lauradiTara uaa^N , 
lai deai a au^Koualloa on p#ul *Hdn\iniarirr tout r« qui rompoaa Ara. '. 
druguaa ou mijhiraaaaua ; uuvDtgf'^uliU à toutaa la^ riaaaasJa la ••-' 
cUté , atii a^édarma , rKituq|i«Mta , ubainiaciaoa ^ at à rauiVui aoal' 
aUarhéaaiji arif ira^lea haapit^i (ivilarl tniliiiiir«a,ol»ltgdadl a«t¥rt^ 
lu , fô'rmulatra doa fliAdli *<"<'» a fiinplra at cooipaa^ , pulVié par ' 
ortlia'du'Mkn^tro ; s jful. lit U". dr 1 !m*v pa^. ornéa,da.4^ plurJiaa 

5 raviva rn' tatHa-doura ;vp't^ ■ '^ 1^'. &a <*>nt.^ Haurra' rolari««jl| 
'apr^a natura* tyfr. &9 rmt. p«p«ai ,fln , fiKuroa doublaa, ioiraa 

|*»ur ira rrravuir l'un at l'iiulra ikf la 
'aulaur étant amplové cattina 
•» an aon àbaaiu«;M. tjjlau»- 
■lar ,- l'ro fr aé a tir à i'KtwIr Un Métlrt ina , «t «Miaminalaur au roiléga - 
da pi^nnaci*.,,^ btaa voitln 'a* < bargar da la larlurr daa éprauvàa. 4 aprèa natura* 'yi*** ^ rmT. p«p«ai ,n 
^1 ,«lc*iéi^,,«>p»^^raW 
^"paata it fata aiouièr 4 Uyjè^^— I' «ui 

pbarOMkcifjll «p rbri 4 Ji^ °|(M^ Arniéa ^ *n complaît d«tp poéaitii da (^tylU. aut^iaa daa poAaial 6» 
«al da la rriiléa lèw Hlaa da Véont. a«»c*daa notaa ||ram* 

, l«a'p«r;Ddiaa àu9 tymdmet 

CialU 

•mallralib^rfitiquaa. , itttéc»(taa at nayttiuloKiquaa , laa'pi 

|»64!|aa~an(^iNia.«t ÉNidéMaat, al l«»» mi»illru'aa imitaliona daa pojiflaa 

l^fraii^uia' par Fir. iMUt , a \»\. in H" -, ini|rvin<éi nar Cra^lH , anr 

papi'ar Un d'AiiKouléua , avat Bgtirra ; ai fi.'ll en r«ala ancora 

y\talqbaaaaani^latr«af ptf}<V#rHriliu , ft^auia fvaol U^attfa", lolf. ■m*. 


\ 


«,^«v».'<i m «••».■» 


,'4 T7 \ ëéi'Lijit' -■ ' iJif L.~:'i't '••'jji*'. f DE P4T\L^^n ï;t i)'i':.(îhiri: . 

COniVECTKMKNT 

LA LANGUE FRANÇOISï:, OU r 1* •< PH1L080PH1QUK K r LITTKRAinM - ^ DK C KTTJi LANCMJK. 

A TuM^r cîr« IrinçoÏN rt d«'<« IJrungrni qui tli'fHÎrrnl /li 
corwioitrr Ji fumj lrii.|»riiH*i|M*N , Irn ÏM'uiitt i, ri Ir j^rnir. 

PAK M.^-L'AUBK DE L K V I Z A<:. 

QvATaiftMK itlilion ,. raTiM' jiér A. Dnir ir , Suui - Dirocitvr au 

lyré*» Napoléon.- . ~~\ "^ TOME i»ui:mik ^►*>*lf*»^." A PARIS. 

tMEZ RÉMONT, LiuitAinr,, huK t»AvtB>N^ 

^ FRi&t LB QUAI l'EM At;oUî»TlNë> 
«1 / l«» -«H"» »<<>■ * 
\ AN 5^^>i; I. \'^- T^7 s .JUJË$Ui,£lX«'<d J •• 

1 •5 • * **• , I . ■I> A V !*>■' 


,Jfc^.v7 X,. ^,'vi ^'i.- y" '\ •^I N T R G D U C T 1 O N.' ^ 

Jr^LU» lu cpnnoiêMOce tle la Lmgil^* l'^DTiiypiMv sVlrruI , 
pliM eeu|L qui •*înU^res»eiiLv4inuMcnicni ù ftu (^loirtr"; 
duifftnt vcilkr , non MriUràiiMit ^ c<;> tju'on'ri'iii r<:^[>aii(l(\ 

que les yniit jirittt'îpeiy nia U^ "*■*>••' « <v/|ii«! i^^i» progrt'» 
qn*on y Ihil lournrnt , pour If» jruiir» «'spi iin , au dévtr-*' 
loppemcni de U raison «t dn guùi. L<* iruipa (|u*on ria - 
ploie à 1 étude des langues <^lr:iiig^'ivs i•^t un lefil|»i iiiiî- 
parablement pi*rdi| , si 1 on nVn irliir que. h* i^\\\ et 
f«2JJ[>le av«nui(çr dViilerMiiT le jarg(Hrui:dir^^iii^* de la ron 
irersalion. En s'y "ppl*'!^'^^ t on doit avoir dm niotilv 
plus l^obles, des vues plus.t^lendiies. (le il quoLVou doit 
aspirer) c'est 4^ la connois^uince di'S grandes et snhlimea 
liiuTtlés des béureux g<^ nies qui lés oiit»iiuniQrliili>H^«s , 
Cl qui se sont imniortaliM'» pir elle», (hi .n'y parviendra 
jamais dans les piys étrang<^t% , tant <{u o'ii {t'ohmiiiera W 
ne iaiif aucun ebangement dans la uiani(>re de Ic^ eii-^ 
•eîgner. CV^ n'est point en r<*pnKlnj.Hant s<in* «esM» de* 
erreurs pniscritcsdepiii» plus d'un denii;ï-!»ii'rl<' ; <:e \\v%i 
pbint en surebargeant la niémoin^^de dén<. niiiufions 
pédanteM|Ues et videi de sens , ou en la liiltii^aiil |>ar 
des di^tails minutieux , qu(*npieioi.H faux , e^ toujours- 
rcl>utan^ ce nVst pas en domant |Mjrur toiït| aliment à 
Tesprit des dialogues dont Tinsipidité et, le maUv ait goût 
•uni les moindres d<^{ain9 , <{u'on peut se proinetlnr de 
)>iea enseigner uoc lingue. C'i*st eu U raiȈo|t couuoliiie 

l. ' . Mi' ^- -~^^ %M^k ,. -1 -îà,. CU'i^ ;. 'S^.- 
3 • lîVTnotnîrTrox; 

.'i ii/ii(l (IftOê Hem in<rr«|niilnM; et cjjmii ton f(<f^ni<v; cV«t l'ri 
'iiisduiMtii droc ftbiri fU*t*I(>b dr l\)9ig«t » rt «fi Ira HppU-- 

» r|uaiil y ^loir V (M'ApritM^'IM'a KvpérMiix qui «o/it invariaMot^ 
ijinM .Vm'« lirinrijM*!! |>iirti^ulier»N*iiijqii(*Uletrm|M •p{>ortc 
(lc*i ( liiin{^*mrni^r f*it (*ti m rtmrôrtnajit h c(>ft variâiioiis 

^ (|u<' Kv pk (>|(i^'i ot's lu/ni^r^ft î^t ^e )*pa <lu teknpt ont 
Ti(''('f*M.iirciii<'nf iyHnxHuilpft., >i >ti no le faiftant janiai* 
»;ini «•ii,iiionlnrr"lo rniM)n rt iVnpni ; cVsi «'nfin eii 
li.iMl^iiniil (Je l)onntv h<*iin* h pnrhT cM;llr l.m^ti^ ronimr 
,f>!i tft p<«W' '((ïtttin*im nioTuîè A Irtii-^é ri noîi. î>« licnlnç 
fornpa^iiù* itiltiiA Uuiii Icn pavK nVitt pan iiioiiiA <risliiii(u^ 
|Mif ^huigap*' «jdr par U* ton., ^ 

DrnjL^lmiiçiyrn nop moins ronn»» pnr'lrnr goAt poiir 
k'» litlffi *|irr pnf le rnng qu^il^ (XTlipnil daiin l.i iorii'l/» 
in'oiit Aoiiyrnt iNirlé dr î*îiisufliMncv <1<* lViiM'itfiiMii«'ni 
ilufiR fi*lU' braiidlir de rt'diK'/iliofi piil>li<pH*, Nbà enfàiii, 
m'onl-il» di\, puMctil phiMeurs nniuV» dan» <!<*• rvoWê 
tni 6n h tir «tjiM>ign(r la lan^^cr Tnind^tiM* .' totitr la ixm- 
luVimaiinf qtrili 4*n nipfM>rtrnt m* réduit h hnibiitirr des 

'^phraart tVttimuiK*» , pu plutAt it cliamÀri(*r de mot» 
iran<,oift, ,. des pluaM^t purement ^trang^n*». Le eioiriei^ 
vout? ilf «n'y puiAcnl que du d^'^guÀt , et une aversitm 
pretque inlumioniJiMe pour^tout Ce qui lieiil à voire 
lanf^ue. 11* n y voieni pour la pinpart qu'un nii^rablr 
jargon peu^gnc de )n occuper. Ftp^anmoîiM, l'i IVuit 
iiu(|u«l , nouB !«• dettinona , ou si liet pitiors aux(]ucIlo« 
leur naÎMUDoe les appelle ,.mi(^*nt qu'il a la connoitMrnt , • 
noua Aominet fbrc^vdc leur donner ih nouvenlix maftret ,^ 
tt de l«tf uccu|>€r à dici mou, dànt le temps de la ymt 


,'îl et '<!'•; ■ jfvA'.' j*^ •^ INTRODUCTION. 

-, ^ 

où retprit/plvin d anitUr et do. ièu est Iv.plus l>io|)r€^ 
U connoiaMnqe di't GliOM*t. . ^ ^ \ 

(^nc pUÏDltf, «pli éloil iHuTi fundi^ il y i^\x\\ikn' un 
cinq tiif quVlU' iUt Vrm^ k ^in-seiU v*^^>t*pUiAi<*uis rviiini'^ ' 
donliqiiel«|ur«-uiii>!«, du iiioiitt j'ai louCl li<'u drlrVnirrt' , 
n existent pltts , uii |M*iivViit bieniiftt ne plii^ f*xi<«tiT, «|c 
iiej»«i lerai' que de deuii , ^wiit^que « Vuient (\'itê.i (pii 
«voient lane inilu(>nit:'plutiiMn{ur<'. « ". 

IjA preiuièit: avoit sa M>urc<* dann la'diilicnlu* où l'on 

.%'■'"■ ■ ■ ' , , • ■ 

^•toU tfe se prtM'uirr dea maîtres, ou.<pii rnstlMit mi'-h civ 
Frafice , ou qui du uioioa y euaM>nl >tru aiatr'y lon^- 
teinpafktur y perfiH^tionunr leur lan};Hge. Il y ^ lUn» louU» 
Ici laiigucfl d«a grâces , de» fine»)4rA\ den idiuliÀnicH , il^% 
constructions, en un lii, t, un*' rlt^^â^mr dVxpn'wjiom rt 
de tours qui ne ix^ut t^lre p«rD<iU'Uirnl tiuniiiK' rt scutit* 
que pAt* c«Mix • ou 4iui les oui parti <:• <I6h rcnlàncc ; c/ii 
qui ont |<|ynl y sur les lieux int^ùies, une longue prntKfue 
à des reil^iopa profo^ndes. La 4t>uiioi.MniH^- di te ^rniu- 
iiuirfts'et'des Atiieurs , qUehpie étendue <pi'oii la au]>- 
|M)»4^,. ne ftupp|(M* jaiuii-is ili ce déiliul d'in'»trûction pii^ 
xuilive. , • ' - 

Si jVn juge parTAtigleleriv , riuiluenœ de tvite cauo^ 
doit avoii' pn^squc totaleuie.nt cirssé eu Kui\>pe. i/cnit- 
,(CMt>on iianvuisu ayaut coiiduit tlaiis toua'lea |wiys. cVes 
|)ersonD(^ plus ou lumus instruites, nuuf luuU's oées 
dans uheciasse qtii^suppOM* un langage pur, des In itai^rrs 
et du §oùt,^ plusieurs ont cUenbé dans 1 enseii^iieaient 
de Uur l4|i|;ue un honnête moyen' d<* suLHisiânce. On 
iesi tmi^ué de les attirer dai» les maisons dedara» "* ^ . ! 1 ■- -V 


-# "V (»> ^ ■; > / ./ »' .l'f'CII' -;,. rtH,, ,t.rt?"o .Mâjr^ ^ ■r — -V, 4 ; INT^noDUCTlON. 

"^ lion , n l'on |H!Ui âWuPcr qt'il tn • déjà t^tiUé hn plot 

K U^utlnx rïïi'in. Cjcnx^^ ^i •inti placée d^ 

/^hliiMînien» font honneur pur \mun uUi au dii<*r- 
J nrmcul dr/chefi'qui l« J ""l «PP*»^ Si ^:lix ^ul<m 

.\(>i| cinni dit *ublu«fnM'nt mokii conaidérublrt n'y ^ 
avoU-nl !»•• d'abord tipportié uni- cbîinoi»ftan<« auaM ap- 
proWdS d# leur langiw , rKaim majnieTiiinl d'^mub- 
lion cl de Moire nv«c W. pf^ii'rt , il» ont \m*W»é qu'ît _ 
„„ Iriu- manquoit que du ti^mp» , d« l'i'xp^^nrm* ri dtr 
bo..» œn^-ili pour Par<,u^rir, Cnr. d« quo^ ne %»rnlM>.. 
p«» il bpui avo*. d.' l 'reprit, duaMe ti l'amour du trairai»? 
;> pourroi. < ittM- Jk iir«u^e <I<p c« que i>v«i«» bien dtt 
éccdits , -non nculetaienl dt Londres el de ic» mvifttn» ; 
mai» d« provincf d racine lek plus rrculi^t , o(4 l'adop- 
tion d^ln nouveau plan a ^t^ rtHu^min^» du •nw^* le 
plur cfmipl'l. M'"" je ^M-aindrtHt , en U nomiiianl , 
q«'on,«'aUr1bnÂl> quçlmtr molila-t^ juniee que J« leur 
midroin» , où qu'on nfc la ri^rdAi «>nmic une oen«uro 
indiretuvdiî celloa qui aonfènéOf^tourb^S-s tout te joug 
. d«|a roulin» <*i du p^jugé. - 

l^ MH-ondc rause .n'itoit paf rtiQini^ ïu\vtnlv aux profçrl's 

dèt fhnùm p^riKMine. que U pr^véédrfTie. Wlv -îVoil aou 

" . prîiieipiî dana Tnaa^e ok Vl^ étoil , tfl^ù IV^i eil tu- 

<ore datîi ipwlqnet é^Uk , de ne meUT^M'Otre kmrt 

jBiunaqueawgniminàifiPiéerilrt 

Chi ne peiiVpaiaoni doute ledift^^^ fidrepen- 

dani ipieique tempa : mala , d^• que ïet élMrei lont eu 
^ut * d'entendre panaablement le Frauçoia , on doit leur 
donner auawt^i Uîif gtwWMirc ^^e «" «^^ ^^'^K^^ ' 
• ■ d 

« 

* 

11 
V, 

' - -^-v' 

H 

», '■ 

M 

' ' i«( 

. P 
. «M 

'/ ai 

r 

q /■ »^ lo^ l»^; ■,,■<%:.•»,. //.. . .. INTHOIKUCTION ;• /■ et bitf MxtSier m niAmi* tcmii* les. deux i^rAnitiiniri n 
jutqti'à ce qitt'ils unrnX •••<•/ Ibrl» pfîtii n'i'ii U'uiv k 1» 

«leriii^re.' Ccke om'^ÛkmU' a plu3»irur»''HViuij.i4;<*(». J*' lit'n 

■« _^ — ^ ■■ ■. ^ -» * ■ -, ■ ■ . ■ 

tfi.'UVflierM q\ie dfiix ,>|M»r«¥ «ni*» ce* adiii uriix donl U 
vt^rilé fiii Wi pliiii frjippiinli', I> prf nii<*5 Ji 'rsl,<|u'rll(' U'^ 
. liâbiluf) à connitriHiv rôjijiilrm'nuMil "leur» pli r«s<:,s -, vi 
(|u ainsi. If ur doniuiiit plun (riinsuraiuM' rt «tr\ li«r<li«S5»<* , 
A'Wv Irur farilile In lM>iiTif l't vmi^.rxpM'Mion^'^I^*' ."mm"*"»!!!! , 
l'Virt c|»iV11e içravc «"n niAnw? U'iîipn tlinn Irui <*s|»ril Jh 
ri'gU'. cl IVxettipIr qui j»V<"lain'nf l'un p.iï* riiiilir. , au Ii<'u 
«pie aouvriil IVxpi-wjMiwm t'Mraimrn* drtnul crt'arcdrd ,, 
l'icit ic v^nuhh' conliT-piid di* i'i'xruipli'iiù'ou iiu* ru 
pnnivc, }v ptiÎMaAAunT , d'apH'n Irn (»l)MTv«iioiiK «pi»; l'iti 
(iléi h popti^' (lo laiiT, que, ihiis \v% noir» où 1\)U miii 

«vue nuéllioîle ,lt» ^rv<** Mnil plun a^jnirrn nu l»oul di; 

• „ • - • . " "S ■ ■ ' . . 

■ ^at'pl il huit niiiia , q*H-<laiiM «flh'H <nV IV>i| no In poyit 
ndopltW* , aU bout dr din-huil mois t;l mt-ny' *k' <l*'«nf 

mil. , * ;- ''«. \ 

CVjt doni' dans une ^rânimairr «•«•liir t\\ frafu,tM!4(pir 
' Ton d«>it ettttUtT le» |Minq|M*» d«' «viu* Inu^ud. MaKN^lc 
«piclle graniitia;!*'; diiil-on liùrt* «lioix ? /I)w «ilK- où Ir^ 
îd<V« »en)ntTe» plu» «laiit;»^ Ir» pliw pisn» iM^U*» inimi 
li<^; où l'on MiAJra mieu\ li «haliiivl**^» piiiHi|MH rt Avs 
fX>nM^nu*n<M!S ; où !«•» variations <!«• rii.sn;^r mtoiu Ir pl^*» 
exwtettvpiit m/uxjuf^n ; cm le» d«t isioiu» wi-out appuyr«'5 
flur lea'raia(>nii«vn4'n'» Itm plun alitipli'» et Ic^ pitin [wdpa- 
W**» ; où le ro«''<^ni»iùf du langagi^ni» »«Tvira qu'a «mi 
faire ooDMolire le ^'*nie; où tout , cti un ni<Jt, loinura 
un iki|OMU de Ituuièrci i^i^drtucnt ptopr«ji ù lofutn U, V ( r X . â \ \ l V x i^ e inthoddctîon. 

Tiinon , 1 '•«pri l ri Ir godl . Jr ccmy(rn« qnf iur «lt« «^aa*" 

il n'y Vn a micnii qui rtWintft»*» loi|i» net avantaf^rt , fl 
«|u'on puiMCfn oonw^qwmic» uiilaraepl «daplor K roaagf 
drw iUr»nfÇ« rt. U« ïhng;n m a tir FnbW Girard aonl rmcol- 
Jn» , mnii iU aoiil h la porter de peu d« personiifti , aoit 
pnrœ qiir dri imaFyiet irop auhtiUî» et d<'» abiilracli'oht 
Iriipgm^laphyiiiqitt'i y i-^iwindi^it aouveni dv Tobirunl^^ 
tfil parrr qiH' la ibritii' m<'ni« rn r»t quelqueftw rr|Hiu»- 
>»iiU'. D'aiilf iiift , If Hlyr«r en e»t trop mbmIuV cl imp. 
' pii^icux. L'«I»U' (iiriir/l œ«n>U apr^« IV»i»rlt, ir,^ 
«Il fiiOiiinT , il n iiUKxliiil de nouvrllei dtVncMrtinaiion» ^ 
4|iii iw îHinl ni plu» cUiit?» ni moint l>arbarca que cri lo» 
cpi'il reji'lte; CVm ii lui m'aiinioins ipi^npparlienl la gloinî 
«ravfiir «riiYei-i*'? le prcin^^lVdilitx? gullii<pie det aii^ena 
f*raminaiiicns. l^a ICssoïë tir Onimmaint d<- l'ablMi 
il'( )liv€l uni le? nuWite do la ci«rl<S ; ils répandent un 
f^minl jour Mir Lien den queMionn : m/iiii ee ne »<>nl quo 
«Ici eaiaii» qui «WihraM^'nl qu'une p<tiUî partie «lerphn- 
rip<'ii «lèinl la œntioiaMn»-»» Ml n^^^swiirc. Ménage , (Uia- 
'jT* Uin , la Molhe-b-V.H^T, T. (Wneille, BoKhour» . 
\ MumU» , l'Acadéinie «ur t\y j^itimmaiiTen , Mir le (jd (\v 
V. (iulneiUe et dans ion I>i<nic«iwùre , Aadry àv lioi»- 
Ue^ard, I)e»roiiuine» , J)ou«4el, 1 numaai , Hardouin, 
Jintleuji ,1a Harp*' » i« premiererilique de n«t«'ai^i«' ,Hc. ^ 
Il ont. que de* ol>aervation« plut ou inoio* utiiea, mait 
qu'on H, Béttliffé de ri}<nieillir en rorpa d uuvraf^e. U feut 
Irfi «lier cherclior iAiins un« inilnilé de volnmof» rt >e« y 
ii'Vïai^er «l un la» diniililitt'9 tou» k'Wpu^lfi clic» iodl e« .^3 
i^i^nrirr (11* loii , (ir i.i .Il r \ I ^ \ ^ INT ïlODlîi: 1 ION. 

, qiu'lquo ftortc t^louWcS's. iJir (Ifarnnunrr ni 
Porl-Hoyal »'»l la plus pnrfHiK' de loiittin <« 

• pul»)uV». CVst .\^\\ rhrfxPtTMivn* dr jfrn î>i 
l»<)itiu'm(*Mt el dt* claru'%' IMn» on IVtudjji* / i>1um «m «si 
^loiMU! do la pmkindrin: drn vnrn <ju*î)n/ )r iiorouM» 
liiHih »'Il(* rt'rst |à1U* (|iM* pour Icn Savans 
Afiiif ivft d<* M. puilt^y (tiimru'nl un iignvr.ui pimt ,, «n 
uppliipuUU d lUM* nianiV rr p.<i (i( nlirir \ 
\imi' ^ dc5 priu('i[n'» K<ii«i>iij\ ap|>li« .i^lci m . it)ntrH | 
-l/ui^ue». Nt'aiimoinH f uuîinr /«v<'<' r«'l rvrj'llciil < Mm;iM i 
Uiri' , idli' vM iiK'tuiliMaiiti' , partr. nii\Hr rsl intiiis nnr 
f;iaininaiivri7iU(;oiM'<pi*uiU' j^ianun liir '-Miw'rnlf. (JiJn,M|n.» 
l'alilK* Ut'gliicr .si' Mjil inat à piopos « ( .ir li' <lii pj ui di- 
Poii-Ilovnl, on lira av<r ulilih .son '/'/(/ /^• </r (liiin 
ntittrr ; oi> vriia jinc <'«*>sl l*yuvi.i;M' d'un Imiihiih i]'\{t 
(oi^noit tt lM>au(oup «Iriprii nu f;oùl pni ri «K j;i,iii(I» * 
Inriiirn-s. (l\sl doniniacc </1j( la nnni l'.iii rtnixtlH' de 
roniponrr !<• Traite île Syntàxf . l/c plan «jii diioiis ( ii 
H laisAC* <loil iiun* nssmiir >i\«Mnciii uviic ;.p«!ir. I^cv 
(iraninuurfN de la Toiirlic, \ .d.n t , llulllt i , d'A-mj^ 
Condillac , l'tc. , ont «lis. pari irs I.mL lurn tiail(r.s , iinu 
cllcn Aonl di'lÎMiuriiM'Ji sin l'im dis poinls; l«M,unts, 

- paiTC(|li\'llcHnojit iropcalipu'cHsiii ir^ci.iinnitin «, lifiiic v; 
CÇ les MUlirH , pai '••«■prit d'iiiM<»va!ion rt dr,s^s|rMic. 
CU•I1^ (l<i BraUii''^' mrriU'iuir allinli-m paiNt idi.uY l«< m 
plùî <!<' VUi's iicnvcs ri j»rolMnd<s ,, v\\i.L niln' un f;i.mti 
cQrlialnouunl djuin 1rs idt «'s , «lis pniu ipis lu"", luini 
iMiùx^rld**» raJsonnruiriiH dont W niiIimh*' rsl liappaiil»- ; 
miii» i'Uo cdiiic luoiu» Liiu «piVllo ne Uitinii. C>n k j ^ ^ y^ 1 'U . ' •■ / ( >' :^ •/'; ■■'V % INTROnUCTlOPf. *pcrd trop Aôuvfht din* df*i âbttrncuonj inûtHei, «f 
remluf!» <i*une manièro si otNicin^e , qu'on est tenlé de 
}i«iiicr qtic lauieâr n« rett pM toujbiirt entendu lui- 
mpmt. La cUruS nett point le cjinicihre de oç |(raiiir- 

^IIui^i<^n. Quel doinmiiî^ que du MjirMif n'«il {wii ■f:^^ 
!« fi;rnninuiiro qu'il «voit commencée ! Ayant truvailM 
d'après le pjan et les idées de ^Qrt-B()ylll , ei , en maître 
hijfl)ile , «y«n| œrrigé ce qM*il |>ouvoit y avoir de défi**- 
tliéux , quelles luniièn>s n'y eùt-on pas trotiVées ! On 

. paisera plus <fe vrnie f^n.mmaire dans les fragmens qu'il - 
n lu »m' s que dans des iiiilli|L>rs de volumes. Il iie me reste 
pins «ju'Àexfiiiiiiier les deux seules gramniAin's qui soient 

s iVftiiW eu Frant^ k l'usage des cndlégés et de» ééoles ,. 
«avoIk^ etdl§ de (lesLaul eveelle de do Wailly ; ear je ne 
me proposer pas de parler de celles qui ont paru depuis 
quel(|Ues ahn4k*s. Commtv j'ai tràvailNl^ dans le même 
genre , la ix\nsuro ou l'élogi^ que j'en fcrois y pôurroit 
j>Aift>ltrc suspect k bien dés personnes. <;iy< 

Uestaiît a de la miHhode;: il rarsoiine juste et profon- 
dément , et à sui^tbut Tàrt de présentes ses idéetsous le 
|>^iiit de vue le. plus lumineux. Sa grammaire eût été la 
plus ulile'dè tou*es , si s«st;rreurs sur l'article , quelques 
règles faussets f des omissions' essentielles , et iar manie 
d'appliffAer k la langue françtiise .de* dénominations qtii 

«ne (x>iiviennent qu'ik la langue latine, ne le rendoient 
pjis un guide peu sÀr. Cliaquc langue, a son génie par^ 
liculier. Ou doit, dana la oomposilion dWe grammaire > « 
avoir tuuiours oo génk ^n irue ; et c'est ce que Reaùiai 
n'a |>«s fait. 11 oit nénumointcxcuiable. Né dantuii leiodpa \S|^":v..,. N '^ :' '%%'&*M^ ■'•■*■ ■' '' ■•■'■'•^' '' INTROniiCTION/ î) «■fc où Ici prînripo» fl« la UngiuV^ruTiçoiiM* irnvoicnl pnn ri. 
CXAtninés nvcr W)iii , il luivit )<• lorniil.clr %<m siirir , 
AUfftiel .wîs prfmiînJi'iMViipaiions ««» <()11«T'* <'•' ï <>««i^ ^ 
- If-Cirmid , uv lui cl^nii>niit ni la Toixv , ni la v<»IonU' ^ 
de résisUT. Mniinrux <|ui lonf niprt*^, n <jni Ir ro|>irnt 
«nw)fr MTvili»m«ni , tMi A(lmrll;inHTtti' li'liriilc «livimori 
d >rlic*U*« y VI une fouir i\v drnoiuinalion.n \'u\vh do urns , 
bîrn loin dr «lonnrr unr plu» liaiilr i«l« <• <!«• Irur» l«l« m , 
ncK)iit(|Ut> prouvriMiu'ilîi »onl i\v soixanlr an» in nirWrr 
. diHi» Itt ronnoijj^ttimvde «? qu'ils rn-M'iKUiMil nvir but 
<tv ronfi«na»./lNl4!llnNjlr»Uuit ou nv% yi'n\n\ui% rnin l( s 
niAin» de» <^lHr«', «Vst lv« ron<lainiU'r(lv ( flr «h- «'i»nr 
h nefiimuis^connolm* le vini ^énie de la lam^nr fianrniM , 
et par con»<^<|ueiil h en reroin^nenrer IVtude , »'iU xiilml 
en n'iinT le wul avnnta|ç<- (pi'ilf» d<»ivenl avoir en v|im'. 
Au»»i nVuM-i^nôil - on plun llestaul en liatire drplni-i 
«nviroM tpinranle an». ,1. 

I^ grammaire de IM. de Wailly a obtenu, le plus 
grand »uee^9-eu Iranre , ou elle «»»l g/in ralrmenl m i 
\ie. Quelipu'i per»oiUH'H n'^^rtftenf cp"- l'anteui n .1 
pat ndopK^ le plan de MM. «le Poil Tlo^al. IMiin n 
n'a pnn UNse/. lit^ h» niaCiirm enirr ill«'>, nM-^n'a p 
aAUTTi ftuiyi replie eVialu»* <pii unil Irs eouHrcpirnces ai 

.■■V '. V "^ • 

pritiei|K*ii, il a, iiur ton» le» j^rainnunrfrnH <|ni l'ont prf 
• *e<''di' ', ravaulafçr (le la Au tr , dr la |uYei»ion et de 
rritatlitnde. Souv^ivnM'sl le iruii «l'ini tia\ail inunrnne. 
On y Ironie dr» H'i^le» bien piVnenlreîi, de» <l«'</»ionH 
' jiulcfty de» vues proioudr» , tonte-* les pnneipales varia •I 

I.H '\ K Pi /^" / \y \ •' I .„■( \, .■ ■^\-..^^4''-^^v^^Btm 'm*;. 


10 INTRODUCTION. 

lions 4<' Tiuagi; , «'l ^ ce <[Ui eut lH*»-pr/cient , iin<v 
grande <x)iinoiiuuiiic« du génie de notre* langue, AiiMi 
de louU'H let gramnojiirct , cal -ce. celle qiii m'd.cù^ 
li pliu utile , ^'l dans laquello j'ai puis^j le plus dn 

0>8 contidérationi cpu; )i; croit exactct inVn|(agètTnt , 

11 y A deux ana , à publier cetto gr«mii]|<|iirc' rédif^ëe •"! Mn 
plan plus utile , et principalirment destii|éi^ aui élrangeri 
(jui v<Mdent^ ou eonnottre il ibnd nolife langui; et dans 
fton^mécanÏMiie et dana son génie, ou {suppléer eu |k'u 
d^Mempa à rimiM^rfection de leura prenii^.reA études. \a*% 
éloges <pie les journaïui Angl<tis, Allemands et Franvois 
en ontiailn , la ditliiirliou aTe<' laquelle les g^ua db letln-s 
«le loMs lirt pays l'ont a4*x:ueillie , et le sUccèa qu Vile a eu 
non M>ulemenl ert Angleterre, en lù-^iiwe et en Irlande, 
inai'ft eiu;oro.en Allemagne, en DaneiuaiTk , en Siu'df , 
4 1 sur-tout e*i lUissie , le pays du nord où Ton |karl4! I4 
langue lian^iat* ave^: le plut d^élégame ri de ptinir , 
pniuvenl quVUa a répondu aux di'AÎrs du public , et 
qu'elle n un genre de mérite qu'on ne trouve pas dans 
les autres, l/édition, quoique tij^ il un uonibnMU>Usi - 
diuable , R été épuis^k* en quinze ou tei»' mois. Otte 
\ en U' rapide cat saut <louU> faite pour me ilattrr ,, mais 
elle.ue m'a |>oinl aveuglé sur |et déikuts 4i* mon ou- 
vrage ,,et ic lie l'a» «"«jnsidéré* 4«vb comme un** obligation 
qui lu'estyiirtpéiée dé ne rien négligiir pour me nndr* 
<le pluli en plus digue , par me» cflurU , de la coiiûaiict. 
du pidilic. ' X // s • ))- \ • \ I FNTROniICTION. 
ÇVit (^a^ir qui m'a ««'"«.• c|p«» aftr uc.n.rllr r.l. 

ipiU y «ft^n'w^pMnr. Ailn d. lui «unnr r.l nNonin^r , 
yj «i jotnl V d'niri>s le \(ru de |.l.i*uur» An-loin , l.i 
tUr.,1 w clr» «m, , pmlie rNu .Uirllr ri (.<»,. l^«-u «o"""»^ 
cLiiirVi IH.Vti élrmif^rf.. ()" ttouM'ni .hn.vrrl |V>^'''*''' ' 

«U^lMiUquon rlunluTDil vaiiinnilMU nlllrtii!» , VHHU,^<'''' 
Jir réMjlui , non-«iilri»»iil d./tn. « ]>i<.î.n'5 ol>*i rxalioM^ , 
mail» rii«.rO di' U iMluir dr loun Irn UalU'H .jur ,-;.• ^«. 
nu. prcH^urrr , <li puiH Ir Viups de 'Mu^iMiorr d» 1. /> ,..s 
ijuà fu)* joiim. Ponr jiiKrr du inivail iim>1 îm*;. ront. 
il UhI liî liir : nini»«|nr do iximhhh^ murut , it , «« M 
• M piiv , rondjmnn.l •nnn â>(»ii In ' J'«nroih (1. ^ij' \yn 
voir mVtJ'ndn' lili^imUgr mu l» }uMrnv di rmxMilIMo 
iMHli<pu? , vl »ur U v«riaii«.n!ij fpu VAi^vui <.i..in.ir > 
U|)|M»iir wlwii loi dîvii» lucMiM-iïMiiR d. I ..ii.r : ii.n's ) •^' 
d^ m«. boni^- î. laiir l'.ippîî. atioii d.^ iimh iMuiriiK-K U 
« iiiq iMi iiix fi^uiTi ; «Vit nu initilir <» K «^ ôlr.MiM'î f«.!.U v 
Jl mjHIi il rm»fi plm» dr Invoii mi^ s«m la %>m<^ < • "• 
lluorir rM ni raM-nlM-Ur , «inVn iir lin. l'uii t'fi fi.n.o.s 
«lu'iiuurul ciu'on rn'.iiiiH Ui mu Mudr iv.ijiM uli^f « f. 

Vu.inl h U pnrtir dm n.ot^ ron^idrr <^h • (.mijjr d. ^ sïf;i" '' 
iU- iw»* |H.|i«Vi, )'i»i nrond.i fo,il ,;i^ ij.ir i niS^""'' «'l' 
dnn^ U |.niniHv rdilion. J'rn ni m^^ m. r juin imis 4.1 . 
priiiri|Mii , ri fd donii. dr i.ouvrUrn MdMti|.>in , t.Milrv 
]ùiim MUf.U ilitiU-n i..>n^rtx;,MM. Kn 4.11 iun\ , )V ..» m 

II ^ :^ '/ ^ •c )î*i»i"( 


'l^.mf 


t />. . 


1^ INTRODUCTION/ 

lelkiaent ajouté \ rttrt|Klié ou/ cban^ , 411e jVnii iiiîi 
lin AUYrUHn ooutimu qui n'a /qui; le plan de oommuu 
arer le premier. D*aprèt cet aveu j je croM devoir pré-* 
venir le puUio qtté je ne reooànoltrai pour tn^^/raie&v^n 
de paniHsr que œ «jut sera oqmigné dant oettci édhion , 
où i'ai tout lieu d'èipërer /f|ue lei étrani^ert tf^uverniH 
des notions clairM et justes sur tous les poii^ts qui 1rs 
rml>arrassent le plus. Je/me. suis même , en Irur finreur , 
écarta quelqueCbis de yinon plan , e.n entrant dans- de 
grands deuils , afin de leur en faciliter la oonnoissanre. 
Je n'ai pas npporté moiDs de sfJtn à u^ômrilre , auunt 
cpi*il m'a été possible , aucune dijs règles/ et des difli-/ 
rult^ essentielks //ainsi qu'aucune des lariationi Ai 
Tiisage. Je ne suis sur>tout atiacM à liien faire cotinoli 
la amstnictioD flmunmaticale, ainsi mie l<^ chanarmens 
qu'y «p|iortent lès fi|(ures des mots. La larigue iranyoÎM 
4*st, de toutes l<*i langui» , celle qui ^st la plus diflidlc 
à nunier : eUea/trfea-rarenvtit deux^nianièresde rendre 
nite peiiséç. IVo/ù il suit qu'rlk; est itelle qui s Ir blus de 
ronsimctions fixes. Avec quel soin ne doit-on /pas 1^ 
I Tout vice de ik»nstnietiou r^nd una 
; et rien de ce^^ui est obscur! comme 

ru M. de Rivaryi , n*est françoit. 

ut tous lés chapitres je me^ sois attacli^ Ik 
le génie dn notre tang& , .^"A ^* '^^^'' 
lent en avoir des notions plus étendues doivent étudier 
avec soin 1^1 cbapifl«s X , \I, \1V, XV il \V1, où 
)Vu ai tnûié plus dinKtcncut. lU y iruuvcioat uara»-. faire coni^oU 

phrase ^ib 

l'observe si 

(i^oique 

fiiire connol^ 

./ y I * 
f(''* »' 


i \t. ^ '^1 y \ h A- *■■•/>■ ^v % ^'-•.,-*4-r" ■A d(; bien lNTE,OD1JCTION ,V 

li d'obucn^tioiif quiWfir /']>argTiérR Ja lr<;iijrr>'^; 
;• vohinKfft. C «9l riiciore jioiir lc<*lt#* iHiMift «jiu- y. 
I«i pn/i liM etéiupk't dunt nu^ plût ^4^1^1l^m rlMMJfjjHvt : V 
car c||uûl potirroit Itur cliipuifr U glolK; d^ètrv I^'m éiii/^ 
#tfii^quâ ont le inirux coiiuu et* |{éiiie , et qui en ont liu* 
Ir nius gratnd parti 7 

[)^«utrefi mi'ionA rnVint rncvtt» d^îd/ à rr (Jmmv. i';ii 
^u jours été p«*r8undé que \t rrM'illrui r(>d«* frramDMili<^l<|^ 
[(rouTe clriiu lés j^anAsécrivaint d'un** nntioil. Cii^t dah'i 
Imin'ÎDitnortf'U ou vrM||rtqt!i'uneljfn)(ilf^ brille «K- toiu son 
éf^bit. l'out , jiilKpi'à leurs lauteb même, y M*rr(i*inni»u( 
lion. (Vett dana Pascal , Côrncillf , |là< iiu' , DeKpn/uix , 
IkMêurt, FU*ehi«T yV^'tU^im , M"*, de Vvi(^n<'' , L I «m 

r . ■ ■ ■/, 

t^in'e, le» deux I\oli»ii«AU, Voltaire , Hnflitri, M: IViKKi* 

^IVlille , etr. , qu'on doit étudier la langue lmn(.oi»f< , si 

l'on YeUt en eonnokn* a fond lOuten les beanl<\ t-K loiiit % 

lea ttMdmtvt*. 0*11 .< iaatiquta- , à jamais illusii es .,< oui 

• pniuVé qu'elle ne vi-Aè ni en douceur, ni eu iorte , li.i « i» 

hardiesM* , à aucune (ira lauf^uen connues , et que , »i elle 

■«* montrt^ quelqtitfoit pauvre , b^ia»éc ou laM^ui^Minte , 

ee n'eut point aa;faU te , n^ais relU. t\v% érriviinn qui , m 

mêlant de la mnnirriians gi^nie et muh ntuv , lui ronirun - 

iiXpu'Ut la fuibleAM* , rin<ohérenre et ja b.iSM'nM* de Iriir 

rnpril. Ponr<^feoi Ciut il qu^le» 4'<Tila <le^ ^M'iijr 'nnxqiiri* 

la langue françriitP doit l'universalité dont elle jonii iir 

soient pn>M{ue plus liu dans les pays étraii|{ers , et qu'où 

leurnit substitué, dans les écoles, des outrages terni % , 

iaui Hpre9#ioD^ vl ààu» imouvciU^ut , qui n ont t<;ut au 
f f /\ &.. \^ •». 
Mi3U^^ rimirjH^ 


(i'fpprtiiUi 1 WM» tfiili t l ai nH b — rfM | i M i i i rf <W Im^ 

. ^((v 7 Ah ! qiM> MT «'«1^4 éimmé <!*«*• .wii»n »r b gioàt ( J« 

miiroît m4rt uiywnritr |4«i ièi fiHi J aiiH WttrMqm! é 

(tNppiir^ à orHri dr m cr^imi moilfelfet. MLhi |i>Mqiip 
daiu en iièd* ée éé^inénûum M àt OMNlwÉk fo6i ma 
vois <*AtfiMM<t'— fia Ml bnr ii^wr, ji m 

' du flMiaii Af«ç P^p« : m ÉcrrràiBs tfwipêiMM y i« 
i> salât y éçiiidinitlMlHmoaavîicriiliraaiMvçlt itni|iiy 
» irtiiMililpi II di fiMM— mqui t' A ir g iiti itt t ét#Vtga- 
j» dntt à ■MMffv <f1U i*4Mg— «il dt Iraraoora. Dm m* 

^> tioiu eooMV à Mitre télèhi'jmout vot ikmu è jauMM 
>> UhitUiiw , et 4m m Ê on êm tipn m àory^wn pti fcore étr# 
)i dèed <i f<r K ¥wu a pp! wt di Po ii t.... O y u Î M ii ^ocItpM 
)> ^tiiioelWdevotf«liMoéWitiiaa|wrarMaîai«im de ▼(» 
j> fnlJMi , ttn ^% apfrMwmiÊ k àeê m^^àm ▼■aa umm 
» MÎMiM irof paa O0MHW > «alU d'adnârv M tovs dit 
)» kMnîtf^ m y éÊl mu m^ «t dt at dtfter daakurt I n* . 
€fBk*4m mm ptlw pi ^ii« iMB «dmkiitîcm 
T I • i l i WInim Wwwt wiik Mcr«M»«f îiiN grow ! Aa4 w«v4b «rr***^ t^ «Mf Ml 7«C U r««a«l - f I 4^. r c iNTiRoniirTioN. / I > y |)our rat IrrnM ntri y<*iiiatii fiiuirt fjni |»riurnt Imr «it. 
fthâpp^ > (*fn fti , ^ tmij»* rn Iritip» » rrlrt/- (|ii('li|ur« 
nnrft,rlMir-UMii<l«nt fflârliir r\ (Uni IV«pi^«n\, 1c4 <!« nx 
plut pftrfiiii* rlj|flM)or« dti -^drmif r M^^)r J'm f<ii «Iviix 
miiolii pcMir m a^^ir Miti! : Ia prrmi^^r, 4fîn dr ilkonin-r 
; «|u*ttlnf «iprrflMon ou <|u'un tour n Vit |Mit frutivoi^ , pnrtv 
«fti'il 1^' tnrHitff '^^m lA ou tri «iitrur , miiii «riilrnirni 

.. parer quH fft"mil<>ni|c ani prinrifm , ou.quM r»t t\an% 
^ f^irNlc la bnur : la frcooilr , afin <|u\m «il V Ik>u 
rtpfitjdr ne pa#/<tiTi(lamiHvr .iurn otirrai^ f parer cpTil > 
aura fifie fiitite roottr la lanf^, ^ÎMprit nVnt )x>iii( 
d*4cHirain .]| Cfui ît nr puiiarm frh;ipprr dên% un u 
mtni àc diatraction. Pi^-aonné fi'if^orc fjur \)rn\ 
a iâit raiprisiçr phutrun foi» son' Art Po^titjue ai ce rc If» 

ïrr.«ii\ ^ Qèa w t t i aaw» at ^— m pn n , ^ùttg iam» !•«• «•••uvrafr*.. .. 

daii»iei|U«l %m adfactif mAacvUair rapporU' à deux ^uU% 
UntMâ frAJnina ifinile ddiitjului , oi U- céiUAt* Patru (|ui 
avtiit rr«tt «ri oUtrufc AvaBrt^DipreaaioiL. , ni ara (TÏii - 
^iMa , iMii AcIiMniét qu'ilâ «^iuient , ne a etuirat |Auiaj4 <^ Ttw U— t , ib» w i rt af y— t — ■ JMfkt , 
T» laacb rais' wilt a M>«a«a UttW kB«w« , 
Taiaiif • l^fartw Matt^ aoJ <i«nbt iWtr owo ! 

Jim BêMii on Cfèticum» \ -^- J«.l 
■Aie^i^ ■i<. JtÊA.^ .;■ ,K v\<; .- ^^ INTRODUCTION. 

«p«rQti#» Kn TOMii encom un «titre eicnipic nipporWf p<ir 
TaiiKt^ irObm. (( M..(k FunioQiBlléy diir-il^ ■ppoi:ta 4 ; 
)» rAc«<U«iif ini (W Mt ouvrafpnt <ju*U v«iM|ii dé ikire pu- 
>) blicr. .Qurl(|u'uii (Im pr^nê , à rotivrrtum du ttvi« ^ 
» «jii^ lu crt viou ^U piumopoit tom/x( , irignit quA 
» drs froiawt rnvoîriit prié iio meHn en question ai y 'ai 
>i tond*é nr ponyuit p«i Ruui liien to dire tfWfjeêmê 
)» ^>mM. On «lU auv voii ; et M. de Fontmclle pre- 
j» nant la parole , froinU incnrcillcuitinent cet aortet 
)) d'ionoiTMtiont. A peiui^ (lniMoil«-il , qu'on lui ût voir U 
)> pageoi^étoitlâ^ikraiequej'ai rapportée. Poinldeh^ 
}i l>onie àœU ^ ai ce n'ett celle d'un gtUint homme y qui 
» recounoU ipt («utet^na Ijiiâiaer. » Je pourroia dicr 
d ftutrea enemplea de cet diatractiona dont les OMsilleura 
«HTÎvaina ne aont^pta eiempta. Maia ceé deux enemplca 
audiaent pour tenir en f^hxle conlré U prédpiution e^eo 
Uquelle on ae permet de jufer. L'IiomiDie véritablement 
ét-Jairé ne aie méprend paa aur U nature de oea ià^^. U 
rtt réaeryé à la médioerilé , on à la nnlUlté , d'en triom- 
pher. En ploiaiit 4^ iantea qoè lea isnn4» écrhraSnt Ibnt ^ 
qnelqiidbit par iiiadfipflanoe^ ne aaitiMie pas Manquer 
iiceque)^doiaàlaarérilé,.ai)e ne iii»ia«oia |MM cette op- 
rJiion de rrndre publique une obtenation que j'ai làité 
depuia l^ng-leropa , reUtivement li M. Tabbé DilllleJ 
çVatgue ^ aioet admimljle tntdusieur de Virgile e«t peut' 
èuf de t4|>ua lea po0tct fnmçoi^ odii^^i a le m^ux l'art 
du méamiiame dea vert , il ctt tipfti oclui qui a le p^ua rea- « 
,prrté ^ lMO|uè I et, le aèu} qui ait toujourâ aa en allier U 
puiru^ atcc la beauté ou la hardÎMK du rhjthmc. / /' / . V. .( V, kSSami^' maMoamitll^ / INTRODDCITIOnI J: ,r>i»i Ja u*ai p$ê Umiour» i -ï 


Lî«ti pn^iltiVt. lim K«*ti« în«lriiil« (i»|iiioiirnii 
r«uirujr J|M<<^ j «1 •uivi tur rhii<(n<' lllAll^lr ^ n 9(>yvrnt FuHidii dan* inoii ouvraKi* / non wiiIrn^iMit !«*• «IjiHit l'iii Mil tur idéfi. inaU mfrne IrinprrMiotiR. La iiinriu* 
luiruv dirt (|i<«i i^ «utrrt nV^t (|nr trop MiuViMirlo iiioyrn 
de ndil •VtpHirfrr , n , en lll«ti^tr rie MÎiMHr 1 ri'lni <!• 
injinqurr lif Imi qu'un doit m* pioposrr. Oinini«*|j(' n'iS-riii 
que pour ^trr ulilr , |>ru m*im|M>rt«* qu'on diiMMnruno dA- 
(inidon , c|u'une i>nle , qu'un rvrnqdr ^ qu'un p/i«M'- 
l^e ^cic. aottl prit dani un tel «uirur. L'eurniii 1 est qu'ils 
■oient boni , cUirt et bien «mentes, ' . ^ 

/-j^ Pour rendre cetle gmminttire p|us utile à tuuu; Korto 

de lecteun^j'airu le Miinde marquer d'un nAti ri(|ur ton» 
les alinéa «liui renferment des ditcuMioni et dvH téflexioui 
cpii ne oontvieQnent qu'aux personnes tH^-avaucé<'H d/ius 
la oonnoisMuce de la langu)t. Celles qui ne font qu'eu 
commencer l'étude doivent en différer In Wtun: k un 
autre temps. Ainsi mon ouvrage reufenne deux.grfim-^. 
maires , relie des eommençans ^ et odle des personnes 
iiist^lM <}t des gens de lettres. 

C^omme j'ai souvent ët^ consulta sur la mélliode (pron 

doit suivre pour rendre l'étude de la langue. ir«nçois«. 

^ îitile au développement de la raison et du goût , je lermi- 

nerti o^t|i^ ptcfm^ par une lettre que j'ai eu ritonneur 

^ d*écrtre à unr dame non moins distinguée par son amour 

:éeJaifé potir les lettres , que par le déair ardent qu'elle » *'./ y * :i>Ai» '.^Jt..- é i« f NTHontiirrioN 

M^r I.ADY, 

Vutii Toulcx du^M* qur j« tmof livpliti qiM Yout (Irrrs 
fiiim tuivtrQ à vot rafatis dmii lVtii<i<* dr ]« Un|(ur fran- 
Vuiae, «fin qui^ cètUs itudt Mrv« au tkhrfslo(>pfine»C «le ^r 
raÎMiB «t de leur goût, lo vaû voua communiquar iiuta 
idéca ( je iV promta , je tiendrai pArulc : raaia je çrpina 
Lîeri (|U elka a'aocordriit peu avec ccllca d'un grand nom- 
Jbrc de pertonnea , et ^peJit-étm mèmii krec ka v6trra. 
Qtaciui a ta ^aanièm de vpir et de aentir. La nature aVit 
pliir k mettre autant de tariélé dana lea otpriti que tur 
Irt tiguroa. De là rctte diveraité d'opinions et de tjstèmra 
qui M bcurtrm et ae détnilient l'un PaiAre avec rapidité ^ 
et qui ne laiaaent paa plûa de inaor que cet félua que lie 
vent chay et disperse sur la surfiic» de la terre. Ce qui 
es| claii' pour l'un est obscur pour l'nutre ; et ce qui pa- 
r^t la rai«on°mAinc. à oalui-ci , n'est souvent pour celui-là 
que, le rêve et peulr*^^re le délire d'une imagination 
almaijll. Aiaal, my lapt , en vou4 communiquant mea 
idées, J^ ne voua réponda pas qti'cllea soient aocueiUiet 
de tout le monde ^ )e ne voua réponds que^de la droiture 
àt met inttfndooi , et du d^r «{ne faf éb veua p^cnfver 
eû«i^l«ff je iiilf ftitté de li cpiniliince dont vooi m^h^iio*- 
ïïék. Mâia « ttoit dVotfvr en matière » poiittTdi«-i« ne 
dIipMi«r àè iféj^àt^ liomiiiage à U juiteéw d'iime de tm ^ 
o^MervatiàiiAy lavoii^y que le tempt ((û'on donne à l'étude 
Âèa Unguea étninf^ftrea ëat an tempa htépendilenieill 
perdu I ai l'oQ n'enVctire que le s«ul avantage de les par^ » ' • \ \ . ito INTRODUCTrofC. »<i <laatU pkia d'uiM* bonne éiltMMition qu «iiiniit (ptVIIrt 
Mffvnt èm iuiMlivffM«til à (l««c(iiiiiiNM«iirr« U'uii «kIim «ii- 
p^rirw, M qn'rlUs.toal uim onrasioti éê l«t nrcpirrii ou 
du HMiéfii àin Im cUT«lopp«r ? Dniit Ut id/i** qiui voua 
voua AlM lii|N <U r«S<liM'«lioii , voim fouk't qiu* tout n>ii ^ 
triKiMi plut ou itloitti dirrrimM-'iit à iip|H^hdro l'art J0 
pmnmr, C> dt^Mriftt noMt, tUry«^ , «t dign« diiiroat. 

Il y « dmix m^thodfPt |>oui'«|»|>rf>ndrfiU« Lingtir» : trllo 
dm prinripMM oslle de là priitM{ue. 

- Si on nf» let «Kudir qutt pour en fntre' un piMiA«^iiMn|M , 
ou po«r din» qu'on let n iippnsr« , on priK^, ^i l'on vrul, 
•e borner à lu tnéthod* de la prttiqiîi*, «pioiqiiVlle iu>it 
lrèt*lofi|pi«, H pr«tquc lou|ourt imyrUme. Qu'iinporir 
aux pertonnei qut n*oiii d'auti'v but que de irmplir let 
videa d« leùrt^oiinaéet , ou. d'obéir \ ta mode ,^ de patM*r 
<)inq ou ûx ant k ne tatdtr qu'Hnpnrfniténninil oe quVlle» 
pourroieiic ta voir ^ et tr^»'bien , en tix nioii 'M'e nii-^ 
Ê/hr^yic calenl poufroit-il let eflrnjef^ ellet qui Nttariienç 
aiian pandlmportaneeà Femploi du lempa qu'h la ron- 
Boktanoe de oBt langues ? Pourvu quV'llet ab mettent en 
état d*éYiler le r<*prorbf de ti 'avoir reçu qn'nne demi- 
^doMit i wi , ^cm qaVllet te dérobent uiNf beure on de«nL 
fur fçmt mi poid« dn loiiir , leitrbnt ett renvpK. Que leur 
r tatt if o ll il «fieore k- délirer ? 

PiMir^otti*, MY LAinr , qni voulec qwe tottie cip^ca 
à*éMdfB OMilribue au dérelApptment de quéfqve fiNtilté ; ' 
voiit qai r^ljardet oomme nn devoir qui vont ett impoté" 
p^ la iViyvidéiMt da donner à vos enfant let .Inttnictiont 'j ).,'i: ■/s - ♦« >y \ .!■ 1*. ■ l'ikHà ■ ' •' > '.©. .> .1,' '%i .«•«.if' 
\ /^-r. 


ûo^ IUTBODUCTION. 

"iitt^plds proprut k (mkrtf Umr batihriir «t le bien d« U M>-^ 
riéuKdiMit Ui tant mmnkiN» k wùn» «doplvi^ y. |'«ii tnit 
•âr I li^ittéUimli* àpê prinrifwt. Voir* «ji|»^l«fMi foua a 
roliviiliiour«|uVlb Mt la plu* i^^l* » U phit nourl* , «1 
lu Mulo donl k* Mia'ft n« loh lUa «louutui. En tout , It 
laut JI1I9 Immi^ #t utio iMMe MMid« i or^ It «HinôiâMiic» 
d'une ImifittD ne prut «n mruir d'aulfw qui! U oiMinoi«Mim« 
dn principM MIT leiqtirU Ain porte, (^«tièrrhrr à Télerer 
•ur cr«utrM Umdmfn/tfiê , c'eat vouloir. (fuVtte n'ait plia 
plOê de (Mmaiftlandl) que cetliuUetque let enlàna , klaida 
d'un ckalniÉieau , tirr^it du aavon : uti aoufUe lea a (ait 
naUro , un loulOe len fait évano^iir. liVtude dea languea 
nViipai un jeu : cVat un objet tr^)a-«<'*rieux , et d'une na- 
iiire<ai importanle que aurlui aeul porte toutl'édiGecdèa 
cÔDfipiaàanoM bumainea. 

Miiâa^ dit-on 9 quand aafia doute on n*rpéa examiné 
la q«ieation née aaaei de aoin , ou , ptui-èire , qu'on n 
dea rataotti pour lo diri^ , lea p^ncipea aont rrbuuna : Uf 
cnnoiffit Im dégoètent^ bieni6t. Pourquoi fiitigueroilr-ob 
la mémoire d« préoeptea dont raridité nW propi« qa\ 
dtaeécbcr r«fprit> à flétrir le coeur, et )i obacurdr à leur 
«lùiare Ua beaux jours de l'enlànGe 7 Ah ! MT Vkùr ^ 
répélar»H-oo aana^œaaentt* ob^sction ?NoroudnM-on 
paa «nfitt if oonvaincro qne oe .ne sont pat kf pèéotpiaa 
qui rtbnunt , mafa seulement la manière dont onlea pré- 
•e^lM ? V««t un^àrt /oui y my L4iAr , il earvn mi d'ôt^r 
aux jgtfm^m cette aé cb ire4c dont onae pUint.6ironeat 

^aiaex betuviix pour lea^oonnoltre , ne doutes paa cpm ce 
dont on Jhit ui^ éjpouTantAÎll a?«c m peu^de rtlaoa ne P9m* 
\ \^4%t<^ ...., ■i. INTK<)fMJC:TI<)N îv 

trihoft k MrtMirti l'rayifit , «*l I U^ piirrr àa tout r«»,(|iir 1^ 
. délioitMM il 1« grte ooi dt yïtu rfirliâHUNir «t 4« |>lii>| 
pi<|«Mil. 

VouUw-^TOUi, NY LA9Y , rpir v(»t rnCipi tnnivrni du 
pUlAir (bni l'ëtùdr iJUyU ImiKiir fma^oÏM^ 'f sriHvr. U tH\ 
V <lu'oii neUfiirrn tntiUj toUâ !«*• yrux qu« Irt v<^niiil)li'«i 
I prinripct , «vt cjuVii uc leiif m duiiiur «ilM â^n uU^ê éiiii 
plut , «Uirrt «t vmif^i : rhi|tèclu;t (p'ah ii'étouil<' Inn- 
raïKm ruûtMHte ««^u» uiuUii tii* inot%<|Ui m* lotir |>n!M.'ii 
ttnl aucun Mns,''ct<lc driiq|,nuutû>ii« bàrlMiiri «(iuIm i.iî 
Éonnmiwtil uc r«fpr(iuv« {M* nioiiii quivio g<iùi. Jiif;('/. dn 
reflëlqu'ilt ohi iurlV'aprittl'un ciiiiiiit }Mir ieUii qi)i ^f^ 
raonire turfii fi((ure. Prononce-; i-il un do rrVgmndM nioi^ 
auiqiicli il nt* peut «tucher ii(i(-unc ûlco ? o^i diroit de l/i 
lèle de MfWluM*. AuMÎlôt «r* U*«iu m; dticompotrnlv't gri - 
nuMienl ^ ton iix)Qt ) tk^ heureux do rinu<MTnr<* ct<l(; U 
Candeur y ièfU^trit çt se ride ; let yeux , qui [M^iilloteiit do 
P^kUû* it <ic joie y t^olMcurciftt^nt ; louu! u^ Ikviuu^ sVva^ 
nonit ; et cette grAœ ingénue et touctuintc qui uou» pUli 
et qui nous ntubche ^ expire tur ên^ Mumt» nvec le sourire. 
Epargnes ^ .my ladt ^ ëpai|^ex è vot cnlakis rc tour- 
neal dont le leul eCTet teroit d «n'èter dans ton t^lan leur., 
.ieuM pénÊèe, Ordonnei tur-lout qu'on ne rhoiMMi* ^ 
pour Tapplicatioii dea pnncipci <pi'on leur donne , quo 
4Éa tJLempleaqui renfel'meiii un |cnrc d niatruaion quel^ 
coiiqiu. L'cnfaoèe acnt ^ plui qu'on ne pcnie ^ ton igtio- 
rmi^ 0i let beioini. Cctt oc qui la rendra iidt de cou- 
■oiiaMiW)» Ajes toin qu'on Cimo servir au déy4:]opp«tnerit 
4f qiip^««iiictt|t^ cette dispoittiuQ que U ùatnjrc dc lui ) ■ ■•*■<>.» i. P ( >■• r. '■ imiJmA.»* n INTR0niU?TION. 

ji pAi (lonft/<i Miift àtHÊtàn, Kti ||Mi^l,- oa ooIiIm trofi ^ 
4âni IWrtMrl|(iwtin«m dut lnitftiM» , q«« touiM W« «on:» 

i^ii^iiitif^rft liuin«iiira Mt tirnnrnirt fkortrnt'tiir unt* Immé 

rofnmwtif* r **^ V* ^^ '*'*** '"^ ^ prtunfÊuMn. Op 4oil 
«loiir t dniii crt rfitrif(^fiiml , n« prHm )mtnmê truit oh« 
)<*t^ dr fn^'i ntyoir^ lira qimlit/ii KifitpN^ <lii'4iMionft, 
•rurpiallti^t f^fnin«ticiiii^ ^ rt «rt qn«>iié* di» ff lAt., 

1^*11 qiiMlit^A lf>g{qtift dn .diftouim iont 1« rliirté rt la 
T<^rit4^. On rormcr» In etiÙnn h ofii qiiaUtAi*, •! on Imf 
montro Mur. %(An Ir rapport dn ron?fTn«no^ tm àe di»~ 
rbiivrniRMCr qu'il j ■ i*niri* If A idét't. Suni mtmr d«nt d^ 
diuntuffionii Mm prniRnidri ^ il ett trfii-«ité di^ Wur faire 
arntir quily a troii op^ralionii en noua : nom perreyont^ 
lumn jtig(H>nt , rt nons raisonnons. Percevoir, c*etc 
aToir diri Idétii ; juger , r Vit Kcr ïet îd^a mtrjèlîfii ; raï; 
aonnA* , cVit lier rntr*eux lea |a|^fninia. Dieu et toui»^ 
puUêancê aont drt peroeptioni ; e'rat on rpi'on appell^^ 
idéeÀ. Rllea doivent être d«inra , é*eair)i-dire , H hut 
qii'flln repréaenttfnt lèa objeta d'tine nulni^re hetié et 
distincte; elfei doivent être tni|ei , e^mt-lMlîre , il fiint 
qtWcllcft rcpiréientenl lea ipl|)etB Ida qti*ila aont. Dim sêi 
toutç-puiêêont eat un 'iogimiênt^Toiit jtigftnent anppoae 
denx \àéé% , et un lim qui lea oitllM éntr'clleai I^'pttH 
m\hrt Idée est l'objet dont mx.Mrtbft U aecsonde ; U a»- 
rondc est lu qtudioé affirmée et h p ihB mi èrc : k Iknfi etr 
ce qui rurmo c^ttt ainmuiMon. htà idées ne tôot pM m 
tout ; elles n'en sont qae lea él^fiiéifâ : nuda k ju^^eitoeiit 
est un lont , et oe tout est fnaêpèvttLk dmft Wimi <kt 
IViipTit. CVit fme aeuk fttnét. Voilà le poiM dM l^> '•iitiir*hf 4 -'■'■■'w I r^RObUC MON. 
a.» ■ÙMi partir, Qiiiiii<i mii « lit4^ Um miUiui «Mr ('4ti <i<Mix pi << . 
mièrM opémliona ^ oq «L>h l«>f rouftiiipr p«r <lrMr<'>« /i 
U troi«ièai« , qui .o«l 1« rHÛumiirnirut. J'ai iU\\k dit 4|iic 
U r«iMmn«mi4i#l , r»! U liaÏMm dr pliiAinn* |ii|(«'iMriiii. 
Ainai , UJmU mtiur f?# yr«« #m/ ^>/i » or Ik^u tnU h<tu , . 
tione U faîU mtffutr ih^u^ rnt «in r«iMMiiM^iUtitt «jui , 
oornnw le iu^iàriit, nr liiil (lu'iiti toiil cUua rVii|>Mi. 
CyrtI IIBO |»ffniM^i rutiit>o(ir«t «ir |i|ii»inirt |iig«*rliriu, rt 
«l'auUnt ;4*id^** <|*i d <*» ^"< polir Kirnirr « ItMpir pigr • > 
nM*9t, Vulik f'c qui ir |>am4i «iaii» riiiurii'ur dv lV»piit. 

Mail vfrul*H>n fcii«nii«ftUiT «•*• opiTalioiiii ii I VKi<-i'i'Mii .' 
fif^ penaét • qui ni) ii>nt qu'un Uxil m' (l«'r4»iii|MMH'ut p^r. 
rétMMwialiim y «( «ii«ijg«*ni iiM^inr dr nom. Ix'i i<J«cA 
f'appclUni dut lemiet ; iia ;ug<!iiuMji, àk*M pn>|K>Miuiiiii ; 
let raiMmscni«iu , dès «iiKuincB» <{uVm doii iriivuyci'à 
U lo^tfue : ilaufltt dV« avuir dufim; une idtx). Il y. « 
peu de c^buaea à dire auK cai«na tour Ira urnu^a : ou doit 
•eulememt liiur obaeèvei' qu'il lèut qu'il y ait du rapport 
•ncr'einc. U nW eat paa de Mu-me dea prôpottiiioiu , 
dont il eit — nniiel qu'rla caiinoiBiM*nt le» dilU'ri'iiU'a ^c» • 
p^cet. bi U jpubpoaition ai^ inf>ntri#«>us U iormtr du ju- 
^anMQt qvi acrt d'cutropb , «Ile eat aimplo : mai» rllc sr 
Bumtre le .plua aouvcnt aqna une autre iorine , pnr< c 
qu'un de aea tennea , et qurl(|uefoia mt^nio touH lea deux , 
•ont aoeompennéa de modificatiiâ ; dann m cas elle r<st 
compleie* Sn je dia ^ Dimé qui #«l UnU'-puiëëarU rrn~ 
V9rm €tu gré de aa %>olo»té êout^rai/w Us empirer <//it 
pantUmnt Uê mimue affammU , crtiA propoaiiicm reii- 
troéf ju^BineoayC eauii*airc, troia propoaitioris par- N |i';V«»'>.<Mi>''tll'. iJn4éÊÊÊMUÊÊSl^èâ'».mù '^À- ; >t» i-*~'1k*iMiiMlt» ' 'V /v 9l IlITRODirnTlON. 

tîculîMtvii f (Ifnit uni» Mtdr Mt pniii!ip«l«f , «t 1m cIsiiv mi^ 
iMt iiilioitlonn^ , «t (|ii'fiB nomoMi pour jottts wtdaom 
MtvidttnUê. Pour luihlliMrr l«w «nfant k hMCi 4Uiia|pMi^ 
CM priipotidoBi , il ^ul Irur fiitm (Uktompdttr' Ut pr«v« 
}MNUii(mt cximplèifM , «n Wiir fiiiiant miMiv«|ti«r qu* y 
<x>miiM 11 olariA ri la. v<^iuV do rluiqiMi pPupotilioB par* 
tknilièrr dépendent de U darid ei de le férili du rep-^ 
port entre'let tenur • , de mAme le clerlé et le ▼érilA de 
la pni|M)iiiîmrc*oni|>l4*ie di^prndent de le olerié et de le 
irérilé du mppirt enin^ les profMMiitionji. Fiiiéa sur ee 
point I îli cmic4^¥ront eitéiuent que<fieite ebné et cette 
vérité doivent se trouver df ne le diâoouft , peeee que 
i'êxpreMion ne pma être 1» algne de ta penaée , qu'euianl 
qu'eUe le^reprétenU) en là démêlant de tout ôe qui n'eec 
pat elle y et qu'elle fii iàit eonholire eux eutret leUa 
qu'elle ett dent l'ctprit, CWt «ne eireur de etfoére que oe 
^enre d*inttnietion toit n u d Mtui d« le portée des. eaie^e. 
Qu'on iàtte entrer cet idéei vmék «nedane Unreepnty 
et l'on ;y dévirlôppere dea § uun e qui VeMeiideuii pour 
édoee , que le douœ ohekér d^ime 4lia|ruiUiMi bîeÉ dir»-. . 
gée ( au Ueu qull n'aiprhe que tnop. ONmH qu'iÉi lee f 
étouAo dent k première éduoatipn. Sk Fou ttutoit hnk 
eniènt en prrtonnet reitonnéldot ^ ou hàteroil im en le 
.moment de le nûton. / 

Lee qnelitéè gremmÉlîcalae du ditcouffeM rédniaent 4 
deiv y let règUi d'aeenrd et le» réglée de r<i|iwe } il ■• 
tauroitjf en avoir d'eutrM : ellet^oontclident la gremi^ 
meiee proprement dite. Pour former let eufiine 4 m 
detu qaeliub ^ il iàut kur iàire 09aiMUre av«o mm Iéi ^- INTROlAiCtlON i'» 4j • .. ^ .... -^.» ^' ,' - -. - ,_ :'"■' C' 

4lîfl)ir«nu»t Mlpè««è do mnU , rt W kî^ fltrr iiir Inii 
natuiwftltur Itniri iôiirtioiit ; rt |Mitir jT |>iirv('iiir ikUrv- 
iiirnt, oii<ioilJrur npprciMlrr A <litUii|^urr Im tiioU «huit 
Jji clf»ttiiuiUon r«t cl Vxnfifiirr J4*t olijru <}r nos |Mfiiiii^*V <ia 
iwux dont U iuDiHÎon «tt d'jw iiuiuii^itrr l« mntiW'Ni H 
U formr : iMorif ibiulNiiiriib* , Mi)iriiM|urllr/i1 iiVm 
' point du vr«i« •uniuiiAMiK-jr d'uni* Uiigiir. iVvudri tyn. 
point qu'on doit (Nirtîr pour l<*ur iiiirr voir (pi'il y « dr* 
principeâ K^^n^^mux ponimiii» k toutrn !««« Uiihikta , |Niroe 
c|ii« tes Inmimcê, nyànt par-tout le m^nir fond* d'idm 
«)t dfljpnntinirni «v^ Ici mèàii't 4>rganrt , ont 5IÙ olM-ir , 
dam là manilèttation dç l«;uni |NttiM')rê , h riinpiiUion diji 
la nature , qui )i ei) tou» lieux iui« intirrlir cotifttaiit4> , rt. ' 
dea prindpea particulirra k rliavuào d ellt's , |Nirr<; (|tjn 
la diflbrenoo dca aignca, nipr<^M*ntJiti£i,dea idc^nn k liu^iirlln 
'onf donnée' li|u lea rlinuiU, lea coututnes ^ lt*t gouverne-- 
mena et lea pniductions in^mea des diHivena pays , h né- 
oeaaairçmeot introduit iine diflerenœ dana In conatnic- , 
tûm d« cea a%iiea : oe aont *pnndpaiement (x>8 drrnieia 
ciui eB oonatituènt le gédic. O'tu? connoiHtanrr hal)iiu<*r« 
lea enfana à ne paà juger di*n langues Irtunén par Ici au^ 
' trm'f etaui^Uiut ^ à lexemplf* de tant de |Mri'Aoiinua , à 
ne^ p«a attf ibtiet aui laiigui*f modernes les t hoars nièmca 
qui les diatinKiicnt dea lii(iguea anciennea. llrioiumandex 
dun^, MY LAJPY f qu!6n. ne donne à vot enfiina que lea 
principea qui aont de la Jaiigue FranvtiiM- 9 niaia eu Icui* 
fiiiaMit ivinarq^er avec aoin ceux qui on'l dea rapporta . . 
avec lea auirea languaay et n^ux qui lea en dilK^reueient. 
ijomamym déjà p^U àtau «eii« letin^ de xet objet , 

. V • I • •- 
|iilililiMlÉii m 


Y . , ■ • ^ ^ A - ■ • , . * 

A 

INTIlODtJCTIOPf. 

j'illofTl^riii MnilMnimt c|ii'mi n* doit Ulnar fMiiiNr iiiinni- 
mol MiM Imir im mmitrar TiiMnloé ,» «i mu» Uur àkfi lu 
mimm di* cmx «iiploi | ri qv», pmirtwla , il mi ttérmtk 
•nirft (tr leur Ikîn» «Monnmotfr UnalM lu» phnMNPt cWrnW 
4mi|>li>i noiivi^au d'«n mot pmit clonii«r Im «u d^nl^vp^ 
pmfir fit d'an noiMr#flu |ii4fMip9. . . > 

I.4NI. (|ii»liUb d« Koèi du diMumm otmaitlmt dW» W 
HuÀx rt (Ufit l'iiiTtim^Mnrtit. (yt^l M, «V iMDVj; ffiHt 
vo«ift dit^im domutr mif «ilunlioii imiui pirtinilièrt. Km . 
pArii«t qii W nii ttÉrvlMTfifi U m^ioim d« ▼<)• ciiliin^ftfi 
|}hrMr« iiitigniliainiit, «ti Vfvi b« tviiIm ptt éu^ilt Im 
rej^ttmit iiV«r <Mdjiin , #1 tfiia du c« MUàn ilt pi^M^C «u 
<WSg<»ùi, Kloifiiifts d'<fini rm l«rtuni» qid , mu* la vainii 
•pjMnmra d*èti« pro|HMrtionti^ à U«r âfpp , pu) limt i|HA 
proloni^ Ifl trinpt dit l'imfiilM», «i qaïf n'c^flhiiit pour 
toat^imiiit à l'uiprit «{uVa oli^ coalinu dt dAmàMNi 
«I. d«(iii«ii^iii0 ffo4t , tw toiii profMrw ^*à «néandr un» 
vcit P*!^^^^ à JhMiMv iooiM ▼(M. «tfdniaoM. Mi^mi 
«iiM ^t^mniép^tém, IShti ^T ame, dirifea lanr oatur, 
«« iunMèÈur f(o6t : ai, pour j réiMiiry mavliAaK Wmt lèui 
da baauooup d'idAaaf oraa a liar aapdt dHitia gninda ta- 
ri^ié da wnB oJ a aanflgt qui aoéant eoiàmB autant da piarm 
d'aitmiia { ambaUlafÀs Umt taM||lwilia(n dt «ahlaaiis ma^ 
guiflquaaat d'iiiiypltlciifiaqifa'llnappaii({ «arMilMM leur 
„. Uini6i d'uttthill dluaioira ittléiTMaati UniAt 
dficHpiiov vKn» m animëa, «t qoii^|u«fcia d'un 
fpraud prlndpf/da morala d<%uiië mnm Im Wm^ d'uua Ihs 
tiuu tufflnbifèa; rampliiaaB, «n un mot , Imir méaaoira do 
loua laa paiiaagta de noa plaarfquaa loi plua pfoprea 4 ri^poïKi 

|NUI| M 

leurs I 
jimuli 

niit-il 
Ji»riiM'l 
iiuiltf-«* 
choix 
que tu 

plili (| 
Micorr 
rxinnu* 
Jff déti 

J V ij«i5i-i*aa»M--..'>...ftijr«w».i«4jfj;..; • ^ rrponani \ IVlrmliir «Ir v«mi «IrMciim 1(11 ru«. N.* rroy.,. 
■MiJl MY I.4I»Y, <!"•' *"*^'*'' l^<*»«' iM)it «lilliriU i« irinplil : 
ilUi nVxi««î <J>»'»"»«* «lumiion; iViii «iriir iiivHici'tHir 
Iriirt nmiiii i\\\î^ U;» •iiinii« du |>miiuii oiilrr , «1 «i'y 
, |,rrnartî Ir. ririiHiUi» «ju'oti rilr i. r«|.i.ui *»''•• HkK";. 
yiu^invimunr* ii«^ |V« iiiilliMOMl iJ» jnii» tir <«' « l"»«» ' l*w«»« 
roilil y «voir un moyw plu» \mm\yi «i plimsùr |mmii Ii t 
Ji»ri.M'r «un cJ*u» «|U«lilr» «l«^ K<Mil du ai^^om», »i Inirf 
llMilUv»! imi Ir •<>•" <l«^ l«'»»» riiiii"»riUMn|uri «(ur rinl ilil 
rhoi* «il'i ûhH*, «'l a«« rurKHigriuciil qu'iU oui nilr . uv , 
<piç liih itt ^H-WUU^ «ir«i«» «xriiipWv; ri t|ùr HoiivriH , ni 
^ l\m jlflliing** un ««Hil Hi(»l, i»» tin'on oji iiiUi vii ù^M' 
IWài^ijlouu? Mivlrwuu- «Vvo<»»*'> t <i <(" '^"y"*^*'"^ 
pliU <|U im««^Hl>rrM«»n li iviiilr iH <^»niinunr ? Jr (fcirnr.ii 
l*tiO(>i^, MY L\I»Y, <iu«Tr^xrni|ilr» MTvinwMil « Inii liûm 
œiinuttrt? lo» dillrirnU'n lif(unH <lr nuHn el «le ]M-nMV«. 

Jff détiraroi* M«if quo |M)iirr«i(i^j<' «jonUT (lun vo» lu- 

mièn»» el voliT g«)àl ni» jmisftcnl VOUA su^Rt^ni ? Jr luit «vcc rmprtl , M¥ LADV, /^ -^ \aliT, rtc V. V r \ ' -Â <l»f ,■■•' ■"■ '.■ .■^ ■/ . / PARLE J' / ^H. L mrnt ui 
convionl 
|>arliet. 
l*HrU* 
Irt hom 

d«nt n 

1^ n 

•ont Ui 
kl orgi 
ment, 
«iordin 
MjÛi 
étoil • L'ART ^ DU •m ' ' 

PARLER Ft r)'l^:CRIRE CORREÇTEMENX 
LALANOUÏ FRANÇOISK.^ --V-4 TABLE A IJ G I':N ÉR AL D i: La l a n o i; e f r a n <; o i s n. ■ ^: \ Xja jçrnmmjiirc fM Tari clc pnrlcr vt ^IVrrirc cofTcci** 
nirnt uiu> Itngur. OtU'*" {lf'(inilion rut v\»vtv : vWv n« 
tonvicnt qu'à U grnmiiuiire ^ «t l'U iriiieniic toute* Irt 
partiet. 

l'Nrl<*r est numifoitcr k IVxtt'i icaf , pur des tigiiet <lont 
les hoinni(*« lonl convcnui , les i>nit^'i qui m ('onibinenl 
dune rint<^ricur de IViprit. 

ÏJk nature elU'-inèiiU! iioui « founii cet aigrin, cpii 
•ont Ut ton« et Ict voix m<^;aniqucmcnt ij^irotlniui par 
kt organet de la parole. Quelquefois , (|uoi<{ue rare 
Dient, un teul de œt li|gnet forme un moi : uiait cVs 
d ordinaij^ de leiu- réunion que let moU rétultent.| 

Mait comme cet tignet ne laitaent aucune tiacc , i 
Atoil «aaeatitl de ict fixer ^ et c'ttl ce qu« l«t Uoiuumi 1 X 
■^ .V 
\ 9 ont fiut par W moyen d*Mitret ligiMt vitiblM et pemuH 
neniy qui font Ict tm twS dtÊ^àà récrfture. 

a Stnf oocte double oonventlon^ qui atUçha , obtrrro 
> trè»:bi4«i Diderot , des iddit tus voix , et les Toix à des 
^canicièrM^ tout irtloit au-dedan« de lliomnie et %*j 
jt éCniffNiit* 1) 

Pour aToir une îd/e juite des mou , on dpît Ici ooA- 
tîd^H^rr comme des tout, et coâime det tignet de nos 
penn/^et. 

C^iidéf^ txmmie deê^éofu, les mots sont oompbaét 
de IsttreM , qui, leuica ou réutiies cdQv flki» forment 
det syllabfi. Ort di8tin|pae deux tortci de lettre» : les 
t>oyelUê , aioii àppe^ea parce que > aculea y elles forment 
une voix, un son; et. 1rs consonnsê, aiiisi i|omm^ 
pasot que , pour i^Mioer un son ^ elles ont besoin d'èti^ 
réuiiies à dtts vpyelks. 

IjH «■^•Ua» «ont Ita ilérnsBi d« loilet Us la n gne s , 
R/tskilut nécessaire de Torgane vocal y oe sont des éoaa 
•t ptiniiiM^ an mÉMèaà AiMMifà Fénin^aoua 

à quelques mo'Jificitions prët« ^ HoMMBili dit caiiMi 

1 7 « irftii | i f p ii É iÉi tiholiliafjiyftct, lW)0i#, 
ra^ptf«tfiM «f k ^fMM^ Oa iMr puis lie» q[«Vtt lei 

«^^^^■▼■w* ww vxBnRsuvy^ nsHP sBna memaiioii av Hms 
|éne. IAÉNmW m «mk fffwNt m tin déftÉt. LAm«»iic 
ÉtipniÉÉ' inMÉ éinMMMimTolii*||lM vwvè fttfpRM vMia» 
^^^ «MlMfiitiMi^ mHf'ÇinsMeBroV "^f^on CwMinufr vl pvn , .*<■»<.«»»■ lu»»- if''*'»^ !«•<«■<«**: *' ■i,,',»■^* «".«^.■t.t. -<■''"'.» f 
*nro 

des et tT écrire corrtvUmrnt. 5i 

marquée, el là quamtiléy une éaÙMioa ôm voix plua lutigutt 
on plut btèvt. 

L'acoeiUetU q«Militééioient Irèè-Miuiblrt (Uns Ifk 
•ocMiUMi : iU k* tuiiC beaucoup «umî fiiiu qui'l- 
^uct UngUM iiWirnu. Quoique le* rran^ii ne |)ottèdff} 
pM on propiiMi dana le même degré de perièciion , il 
n'es ttl p« privé. Maia combien ne trimtc^-t-on pat di» 
Fmifoia <|iii ne le doutent pat qu'il y ail det r^^s (ixtrt 
iUr OM «b^ets imporUat ! Faut- il tVtonner que «le» 
étrangera qui, ù Ton en cxoi'pieun petit nombm , n'ont 
•u pMr ipàdea , dbina l'étude àc. la langue la pliu diili- 
ciie de l'Ewvpe , que des pftrtonnc* qui n rn étoient |mu 
eUe»>ménm inatruiti'a, n'en aient aucune idé«*, et quMs 
aâmt par ootécpM iy t bi<*n de la pi*ine k trouver de Tliar- 
mooit dans lea beflea périodet de i'iërbier , ou daut le» 
beaux wrt de Bacine et de Detpréaux ? 

Quoiqua œa troia proprîélét toienl pliu etacotièllea 
4 bi langtia parlé* qu^ii U langue étrite , elles mmii eom- 

m«U0i h ISmt at à^lautre : raaia œctc deruitnT a de pi m 

11 

VùTtKêgntpkê et U ponctumiion. 

L^^rêkkgPapkë ait la maniera d'écrÎM tout les moU 
d*ufi« W figÉ i eanfarmémmit à INiiaga reçu et adopuA pir 
les fuclSeart éerjf «ina. Sur ee porint , rantonié d'un neul 
ne fintpat la M. Quelques lumi^waa qu'on lui tuppoae, 
cm ne don poéut Viaûter daui let changement qu'il tVtt 
eflbret dlntroduire , loraqve la trfca-grande majonié le« 
rajatie , et tur-lout loriqua le taal fu^t coiupéieni de 
àrtla'iBatlèrfi|f'j eat aofMtamment refuaé. 

L'onbofraplie de la langue frauçoiae n'éat paa aiaée. U 


■ r 5» X'^rf cb /mWW^ 

b'j • Kmtvfnt <|iie trè t pt a de rapport entra Je ion émit 
pur la voit et le son atteché à le réunion de eerteinca 
IcitTM. L'eiprtMÎpa de la penaée per le parole pent m- 
rier f et nne en eftt y aoit par enplienie , aoit pour plva 
d'énergie et de fr&oe. Mail Tejiprtiaion, de le penaée per 
récritare doit être ooniunte , et IW en effet , k quelques 
léfèrea altéra tiona prêt, car elle a des règles qn^il n'est 
pag permis d'enfreindre à volonté : et néanmoins ,oonk- 
kinî n'y a-t-il pas àm irmnies et de seignfnirs mèêM de 
la ébùT , qu'onpcut dier comme des modèles de goût , 
de (inessr ^ de gràcç et d'urbanité , qui les ignorent , et 
qui se mettent peu en peine de leur ignorance sur un 
point aussi essentiel ! Mais c'est à tort , et avec. un peu 
trop d*insouciance. La nation , en leur iàisant partager 
eyec les gens de lettres la dictature de la parole, à laquelle 
leiir «^ucatjon y un goût hien duigé d^ rcnfiinn» , et' la . 
spk^^e où ils se meuvent i lëtir donnent des droits incon-* 
^tables, leur a constamment refusé celle de l'écriture. 
Quoique la ponctuation, contribue peu à Tordre , à la 
clarté et à la (netteté des pensées, elle a des avantages 
bien réels* EUiiiixe l'atlention , évite nn trafail^ à l'es- 
.pnt , et iàitqurlquefui%disparoltre 4es obscurités de stjle. 
La ponctuation a ses règles , et eQes ne sont pis aussi 
arbitrairei q|ue quelques personnes le pensent. La parole 
^narque par des repos pins ou moins Ijongs Iry intervalles 
que TeSprit met entre las pensées , afin qu'on aitje temps 
de les lier , et qu'on ne se méprenne pas sur le sens qu'il 
leur donne ; l'écriture les marque par, dibè signes qtti cor^ 
respondeni à œs repos. N 1 / / iAÎièiti»'iéf-Ji . yv. ' V fi iV écrire correctement. ^'t 

Cettfl pariie y qui ■ ypur objnJcs mots coii.siili;ii\ 
romme <lrt •ofif , nous a piiru m iinportantr , niir toiu 
diin» lef p«T* étrfingrn ^ que nous rravons i irti firj^ligô 
|K>ur lu porU*rà. un degré de |n*iT('<;Uoii qui LiI^m' pru 
dé chose à d<*sin;r. 

. CortMidéréê comme deê MÎ^rie^ île no^ prntrrs , Ir* 
mou ont dr^ ruppori* fiureux (|ui iM*«-<'<iMtrui dr» >m- 
rUtions dans Jfur slnu'lun* , vl qui rxi^^nt Uur coîih- 
tniction cl <l<»s loi» d'nrroul drli-rmin^*». Il y a «loin- 
deux clioftC"! à rxnminrr dan» crllr |»nilir : bi uiiluir et 
les Tarialion» arcidcnU'lU-a don mol» , oi l'ordir «Ir «r» 
moU , ainsi (juc If s n'^gles d»* l<'tir union. Onriijur» 
granimairièns onl Iniiu^ <rs deux oljjcl» scpaiY-nnnl. 
CelUe m«'lhmle , qui oblige à Ix-aucoup dr renvois , rt 
lur-toul h des rt>|H*Lilioni» qui gnmAisst^nt un volumt' sani 
aucun avantage r^ei , ne doit Atre adniiM* qtic (Un» un 
ouvragt* purement élémentaire. Kn r.onfM'*qnen<e , |M)ur 
plus de pHTisiouet de rlnrlé , nous n'" von « \tns liiii nu 
traita particulier de la syntaxe : nous en «von» ion<ln Ict 
ri'gles dans les chapitr<'s relHtif's ^ clia(|ne rH|W:r« de 
mots, pLuxf qui n<»us a paru leur mieux ronvmn. 

Les mots n\»iit .lé inventés que pour rx|»Mni«'i nui 
pcns«^8 ; ils doivent en t^tn* les images lidrlen. Il finit 
donc que le nombre dVsp^ces de mois soil en i jn?»on de» 
besoins de IVspril; Mais quels sont ce» U'Miin.H ? (Veslto 
•uf quoi les grammairiens ne n'accordent pas. I^'S uns" 
/admettent dix |)artii»s d'oraison , d'aUtn's nVn recon- 

noiasent que neuf ; il y en u (pii n en compilait qu<; six , 

d autrei u*en yeuJent que i|uairc ; on en trouve tulin 
I. 5 ".» 5't J* Art dé parler 

-qoi nVn toirnt r|uc trèili , (juè .(Juetf|U4*i-uns m^hne i^- 
(IWiftcnt h diMJX , «t c«| n*eti (>m p«'tit-4trc m m fon^'- 
tiMrnt. Mait comme d^fcliviiloui., qi^i <)épt;Acl«iit abso- 
lument d'id^t méuphyiiquei plut eu moin» «ubiiU*» , 
ne pcuv(*nt liâter rn rien Ict progrèt d«ni la conDoi*- 
tRncHi df 1a limgiie fiançulte, notJu peniotii q ue toute di§- 
ctJâftionIi6c iujctett Inutile ^.et,(*vi r^ii4^)uence , •ant 
entrer, dana litleun synt^mr , non» dUtiugueront màlf ea- 
]>^«f>ii de nioti , pMrce qirîl y en a neuf qui ont ou qui 
|>lirt>iiéent du môîna avoir det Ibiulion dilTércntca. Sui- 
%on* cette marche de Teuprlt luinutiii. :^ 

. ^Npt p'nii^'s roulent y ou •lA'^dct ol>ic(t qui frapi^nt 
noi sent , ou sur del objets qui , sans frHJqMT nos teiif, 
liVn e\lstl*ht paa moiiii dant la liature et dont ,houa 
croyons avoir une idi^'C , pu^ sur des objtrts euGu qui n^ont 
d*auire exillenrC que celte que ni^is leur cr<k)ns dans no' 
trc esprit. Tcnii mot èxpilinant liii objet qui a un Atre , 
tme exîsUhti^) , ou, ëi Tort veut ,^une siibilnuce ou ma- 
tériejle , ou^ spirituelle y ou purvinent idcalu , se nomme 

Nous ne pÉ^enons pas toujours le substantif miIou le 
même degn^ .lVt(*hdue : nous rapp1i(|uoiis à un ou à 
pliuieurs obj<Hs, et nous lui dbnnoii» un sens ou général ^ 
ou |Mirtitif , ou limité , ou indéterminé, Ç*est ce qii« 
nous connoiasons k l'àldc d'nn p<'lh mot nommé articU. 
Car qiiK)iqué ce Hi^ ne signine rien pAr lui-même , il 
à-, aoft par «il présence ayant U» suKstnntif, soit même 
. par son alMei^oe f lA|Mx>prâéié <|Viim>néer le scoi que nçus 
avoà»>cp yi^eJ* >- •ïwA; : / h <C ' '»• »# ; /• / S et d* écrire corrrctenient. t.: 1». f/làlê les ètret^ ioit i^*1i, »<)it iiiiii^i'ntnn>i, MtiU oh - 
jeu de DOS penWfrs, ont dm <|t,u<1iu't n'lali>«*iiii h>ui- im- 
turc y qui •MdrnuGent , pour niiini dirt>, hwv mx. 11v 
pei#ènt ètiT anîiu^s ou inniiîiiM^n ^ tM)nH ou rti.uixniM, 
b<*AuirHt(ii Uida y etc. ÏAfn mots ([uî expruucnt ('c*t (|Uii- 
L't^ le nomment adjectifi. v ■. 

Le suLtUintiT et radjecliT sont <lr vtTÎlHMf» noni'» , 
mai» «ve<! cette dilfôrenn» , i\\\v !<• pnin'M'r, rxpiitnaiit 
ridée d\ine «uLstAnce^ présente "k IV^prit lun* n\v^' Ww ^ 
MU lieu que le second, (jui h Vxpriuic I idre que (Tuno 

,<iu«li(ié ou d]un mode, ne lui ofln* rien de drlrruiinr. 

' ' ■ * . ■> ' , ' . '" 

En parlant d^nn objet, nous avonn »<»uvrni liirn iK» 

cliose.8 )i en dire. Nous devons \v ronsidrrer sous difr«'\i^'iis points de vue , afin àk'^ fain* vonnohre tout ot* <|ui>/iious 
voulons en exprimer. Si , touU.'.H les loi» q.ur nous ps«^- 
8ons»d*un rap|)ort k un autre , nous /'lions ol>lit;r.n dVu 
réjM^er le-nom , cette r<^|MHilion <I«'virn(]roil rislidimM*^ 
et |^paodro?t sur tout le discours autant de ntonolou'o 
que d^^liscuritf^. On évite cet inconvcnîcni par Ir nio^cu 
de mots qui tiennent la place des noms,, et (pTon nonuno 
prononiê. 

Nous ne serions pas entendus, si nous einplo^îons 
■euls Tes suLstantils et les adjectifs : pour (pi'iN ^uicui 
Vima{;e et le véhicule de uos ^lensées , il faut «pi ils soient 
joints à d*MUtres mots. 

\jC% idées se prés4*nlent d'al^rd il Tesprit d^me m«r 
nl^rc confuse «t vagui; : ce sont dé pures perception». 
Mais dans Thistant même nous les combinons., et nou» 
saisissons dci rapports eutrWJes. 


•SM,«- ■ '^■ |.w.<:-oi/:ftJuuî*j*k A^Uii^-'*.-,, k,, v.ft%^ 4J»ù.'«t-Jh»a Lé:K>âi.».' *t.*. :-«.|, 4^ ^ 56 T:jrt iU potier 

De c<*tt« combîiuiiKm et de eei mpporti naÎMept (et 
jiigctmeiiA que noui. en portons. Or, toutjugrnient tiip* 
poM!' deux tei-met , «t lin li<*n qui les uniMe 1*011 à IViitre y 
«;t qui , pur ce tnojrn , en effirme b ronyjenAhoe ou U 
Otsconvfrniince. Gr mot ett dunt toutes les langtie» le mot 
par ^ci'ilcnoe , pniM|ii'il est le seid qui ripiiroe pai" 
lui^m^me la manièn* et la forme, de nos pensées : ccst 
ce qii*ou nomme Ver^. 

Nous Avons souvent l>eioin de mcMlinrrlà slgnîiicatîoii 
du verbe , parce que les vues d«' notre esprit nous por- 
tejpit h lui dopner plus ou moins dVxtcnAion. LVxpres- 
sion n Wt (idèle qi'i'autant quVllf ofTit; là nuai^ce ae la 
l^'nsée. Nous marquons rett4> modification par un tnot 
qui se met o.rdinAirf*m('Mt k la suinte du verbe, et qui , 
jHJUr celle raison , se nonnne atluerbe. 

Nous ne itérions cofinoUce qu*iin)>arfailcment les ob- 
jets, si tioiU nous' bornions' à les nommer y en il^nonçant 
sè^cbeihent le ju|pf*ment que nous en portons. Pour en 
donner tine idée complète , nous devons i*xpriiner bien 
des rapports que IVsprit rassemble et eombrtie ,^ et qui 
inlluetît sur Aotre^ inaniibre «de voir et de jiiger. Cet rap* 
ports sont des rapports d^ôrdrc , de temps ^ de lieu-, 
4\miQti , etc. Les mots qtii )es expriment se nomment 
prépoiitionÉ. 

lits opérations de IVs^nt ne rwilent pas toujours sur 
nn seul rapport des ol>jeis. i^os^<''4?s. sonk plus couvent 
)homposées que. simples, et- par consé<|tient nous avona 
besoin d'en fiiire un toujt. Cest ce qu on opère à Taidt 
des mots qii*oti nomme co/^q^c/iofi«. (' ' * 1 et d'écrire çor m Uni rnt. f '^7 

Maiinotrf aiii«nV*«li|HiKtonj<)iirK diuinl/i Tiu'>mr nMirtir. 
Il liii «rrivc Mvuvrtil dVln* loui-h-^-oHi) «'imu' fl tranv- 
poiVU^ pour ni II M dtit: hors «rcllr-nit^iuf* p.-ir i\v% m-iih.i - 
liO(^» 4?* )oii* , <«• (loiiltMii: , (If Mit pi Im* f tradiilir.iltïm,, vU\ 
Il cKl dnni M iMliin; de ku<'inir<'KUT ers riiiotioiiA hoii- 
difiiiri ; et i;Vkt r'r cpiVIU* Ovil eu s*iiit(>rn»iiipniit «-1U*-' 
tlièaïc y et en jetant iIaiik le disroni's de ^tctitH iiH»t.n (jni 
mnrqiirnt cf*tte i*<^voliilion auhilc.Cctt iHiiU »c iioiuiiimU 
interjevtions. ^ 

Ct'i neuf l••I>^<f 8 d(* mots «ynnt drn finie lion r dixj'isr» 
ont néci'WMiin'iiit'nt de» n if;lc» «pii Irnr winf propn-k, «i 
.dont on ne doit |>at ftVeiirter , ki \\u\ vent puilor <*( ni in; 
cori'eeti'incilt. La connoiftwnice <le «es W'f;l.r.>. dninu lo 
tn<k:iinittiiic dn laugn^r. On ne Miurgil \vh dév(lo|iiM'i-^n('(' 
40>p de Àoin ; mais, dans mie grnniinàii't'r Imcii (iiiic, on 
doit piinripaleuien|UMiai)ilt;r nuf les n-;;l«>H i'oïKlaiiunl.dc» 
^t sur les exeeptions Irtt plus e»i»enlielles , cl ^li.nM r ttur 
les détails trop minutieux. 

.'Maïs ce, nVst point anM*» de birft fiiirr ronnotlrr Ir 
mécanisme d*une langue , il iàiit en iiionln r le ^riiic. ( ^r 
toute langue a* ses iilVguliuiléM , m>» c'càii.n , m*h huidi(-s-<- 
•es, SCS tropes plus on inoiiiH cxpiTKsiiH , m*» vmwr- 
nanoes , ses idiotismes , etc. ()n paiuM! (univnit du sv\\% 
propre au sens Oguré , ou du wn» iigiiré nu bi'\\% piopir. 
TautAt on sunil>pude dalis rexpnssion : Uinji^t on tes- 
treint lexpivssion en supprimant par goût ce <pie roidre 
j;ramiiiallrAl e^iig)». Quelquefois on Ciit figiinr fin mot 
plus avec l'idée qu'on 4) (priver le mot aiupiel il %n 
rapporte* d'^Ulrei foii oa iaicrvcriii IWdic des idtis, c ':4 |iani<iiini mm vm MMHI 58 L* Art Je parler et et écrire corrtetêment. 

pour fi^ppcr fliu fprteiDfnt FinM|^«tioii. . ., . Tpntrt 
céÊ rhÔM'i tM'irtiéîil nu ^\t d'une langue |^^t Joivetal^ 
par confluent , entrer jant une çrtpipuqre. Nqui atont 
traité rptle pfilJe avrc ioîn , maîi aa^it perdre de rue ^ 
aelon r^xprewlon &u . P. Buflfjrr , ^ /a oà //itt la 
gramma^, commence fa rMort^im. Celle partie, 
exijll Kemicôîip ^ pût ç| d|; TOlid* talent ; •» 9- »?*7 * 
qn*im honîmé proK^^HlémenWçn^ d;ins lYtudc de m 
hhgiie , èfi^rdfa ià jriinrue k YécoU dra yraîa modMca 
en toi^l fjeiire. fl d<^pu)i loiig-tenipa exercé luî-^nèm© 
dam l*art à^Mrti , qin pulM« <*n donner det connoia- 
aance^ auaai étendues un intéfcatantcs. •» ■ I <«S- 72*-.. , I -"i i. i ■*■ t 'X t » r/ i- -■*■#•«»»>. 1 ^i'W-V.-X. PREMIËRK PAKTIF D» Mots co>iini)fîRl:fl (omme dka ronh. *l^A Protidrnrr ,^n <1onnjinl i» rhommo In rirtih/vfU 
pnrW, « diRp*»»^; If» orpanr» d«* la pAitilo <lc nianièn* k il hfiiinirt^ster cl*»s *ul4 pUIMT 

Irft «ÎÎViJrari ld<V» qui •ont In op<^rniion» <lr wm. mpril , 
mft^ ^nroiy Irt moiivrmf nfi In plimi wVrrln t\t* wm m nr. 

' CV hirnfiiîi , qui ni !« ppèitiicr lirn (h* lÀ wK-irir et !« 
MMirrr d«^ nalr« bonliMir , vM l«» MMiliVftiilint «rnii nu'- 
rninAinr AiiH.si Ktmplc'cljiti^ f>c% irftMTtH (prM(liiiirnl))(> (Luik 

■ w» fflî'ln. I/«Jr qui «ort «lin poiimonn , |>4)Uf(fu* iwrv pb-i. 
oti nioint, clf \iolenre , •st rnuhi nonorr , on nir In jmmiJc 
»rhinli^>n qnr pn^nnciit l<*)i orp\nv% «le In Immk lie , ou 
pnrl'juMÎoT^ momrntnn^ quVxrrrc nur lui qiirlqn'iiii ♦!« » 

- «irgnnr» dr In pnrolr. Dimn \n pn'niii'n- i*npj>osHion , 1<» 
orgnnrs^ ny/iiit irçu In [xniMiofi piopir h n*Tulrr nu ^on , 
font rnlrndn' Cl» fion nuiiiii lon^~(( ni|Mi q»ir l.i rr^pif/itinu 
Irnr rqurnU ^\e. l'uir ; on prtil \rn riMnpnirr , jlil cïu 
MftnMiii., ^ nntujnu d\ir{;n«* ou nu trou <rnnr llfitr ; 
nuiiii y (|«ni la M'condi* , 1<* mui n«* p^nt Ain> prolonc/ ; ^ 
)ln*A d*MUtrc diir«^ qn<« wlWr d** Tik lion «Ir r<»r^iinr »nr 
Tnir j r*c«t/uu efR*t M'mMnIdc , rontinnc l<^ nM^nir gr.un- 
m^iirio'n , U vr\nl «pu* pro<liut \v bnttnnt d*nui* riorlir oti 
le miirtrau i|nr IVnrliime. H y « doue flrui Rortm d(» 
•<jnf : W prmiii'ni »r nomuirni i'oy^Urâ , p«m* qiu- (xnir M 
èlrr fîirinés , et |K>ur Ciîre cnicndrc une voix dUtiiiru*, \ ' •»*H.*V.-H f ., , t ' ^ i'^. a 4o /)<•« Jilb/# conêidÀréê comme d§ê êont. 

ili n'ont bMoln ^im de ]■ Mtilif oMlttitiiM dé la honclie : 
1rs M'condi ar nomment conm>nneê , parée que IWûoii 
pnriiculière dr qucJquNm dta hrfjpjn/tê de |p purfle lur 
l'air ne peut lî>riner un ion qua par epi^ uaion atec lai 
|>remU*ni. Otte unior/ te noinm ariiàJfUhm, 

^ Si des philoiophe» a^ojtnt préiidié k la forQyitîoo 
dei langues, il y a toute apparence qu'on aur^Il tTPUTé 
ii^pcu-prfs dans u>utci]e même nombre de aontprifiriMià 
dWe manière pl^ distinet^^i^f que chaque «on daua 
rhncjine dVIti^ anroit été n^réscniffi par un signe perti- 
culieir : mais les langues sont bien au-nletsous de cet état 
de perfection V t^n effet ,' e|les se sont toutes nrssenties de 
riiiUuonoe du climat^ pi|r(^. que cette cause agissant sans 
cesse sur les or^es a àik leur ((oni|«r plus ou moint de 
ll^l^iLiUté, et par conséquent plus ou moins de facilité k 
•c- pr6teiç^ k U position qu exige rémission de tel ou tel 
aoii. (( Q y A donc des peufolea^ comme Tobienre du 
» Mariais^ qui mettent en- action certains prganesi et 
)> même certaines parties des ofgfenes, dont |0a autree ne 
)> fdtit point usage. 11 y a aussi une Ibme ou manière 
)) particulière de lairc agir les oqpines. De plus | en chaque 
>> nation , o^ annonce avec une sorte âë oMidi^tkm paiv 
». tjculière : c*est ce qu*on appelle accent natippel. On en 
)> contracte Thahitude par. l^éduèatioa. ; et quand W 
ïi esprila animeuii ont pris une .«ruine roule » il eti bîeii 
>i diflicile|^igré l'empire de l'Ame , de leur en fUrt 
. y prendre une nouvelle ». De là vieut que , dans certaine 
pays y |U^ aone sont ckdrt et eignai updia quci» dane 
d'autres I i)asont.souidâctgratea| qu'ici Ui Mut àpret el I rSI»i»'Wf"-» *»M««>«.'»*' ;• 1 'W j*.» l'tj * #<h i l«^ . ^ I '«-Aï '■•'*»'»; i* .» iM.*« «*<»••;•■ .-Mk'l*»*' •>)%■ *-• «*'<• A \ K.y ,.Uà^.' .», Dnê Aiotê cpnêidér^ê comme (iêê sons, 4i 

rudiet y Unditqne U iittûnttipeu distincu qi/iUscmUlrni 
•e confQntk» avec le .crt^ilK AiiiniAUX ; vl «{lu* {mr-lout 
on trouva des cunibifiAisùiifl diffî^n'ote» di*» Aoiis pri- 
mitin. 

^ On ne trouve pas moins d*irnperft"clion diin» Ifs 
signes qui repn'Kcntent \rn «oiis. Il tiy n p'Ul-4^lie «ti- 
enne langue où le nouihir dei Aigries c'gflhr celui des ko^s, 
JLa Isngtie Irançoise est nne dcii plus d(Te<-lueiiii«;i a ri>l 
^ard. Nous avons ((iiaraiile ou qunrniite-un Aons; et 
n<!fannioins nous n avons ipie vingt-eiiKj h^tMe», dont > 
quelques-unes mémo n ont pati toiijourK leur .m>ii propre, 
et dont quelques autres sont ul>8uliuneut iiiuiih'» : <i' (|iii 
a lait dire à du Manuiis (y que nous uurioiis du doiintT 
h un caract^re propre^ dii^termint'; , uiii<|ue et iiivariaMe , 
)) à charun de cet sons : ce qui* l<'s (>r<Ts ont liiit exjuv 
)i temenl, conlormément aux lunli^lrft naluielle». Jblst-il' 
» en cflel rais6nnnbl<r que le uh^uk* signe nit dm dcfili- 
» nations difl<^rent«!s dan» le même genre , et (pie le nu'^ino 
' )> objet soit indiipu^, tantôt par un slg(ie, ti<iilôl.)Mir mi . 
)> autre? )> Mais notre inlenlion u'caI pan d exiimiiicr ce 
que la langue fianvoiiM* auroit pu ètn*. : tioui devonn ikmis 
borner à ce^pj'cllt* vat. Kii (oiiMMpiciiçc , dévelop^Kim» la 
tb^rie des sons françois. 

On appelle Alphabet le re<Mieil <pron a fait, dans une 
laiigiuï, des signet ou lettres (|ui en r(*pn^senlent les sons. 
L'alpbabot fran<,X)t» renferme vingt-ein<i leitn's, savoir, 
a,b^c, d, fjf,g, h, i,j, k, l, m, n, o, p, 7, r, . 
ê, t,u, v,x,y, it, \' \ 

Cca Ivttm SQDl oa voyelles ou consonnes; cl c est an 1-^ i*y ■•• M; w»#^#»^^^»*.i .»» jiii*i>«»i («^ •(••««Kpr^^i^»;,! • ; ' 4a Dêê Mots canêidéréê comme dêt •qvu, 

leur m^liinj^r que réiulient ordinairenient let lyHnbei* 

Nou» rrnfiTnieroiii tout ce q^e noui afoni à dire iuf 

le» son» tUiit troii ch«(>iureft : noui traiteroiu dci voycllci 

dÂnf 1c premier, det confoonet dant le lecond, et' de* 

ft^Ildjcf diin^ le iroUitiiiir. . '^ <^-^^iw*A''* c \ ^ \ l, ^,»» < •l . .«m '^T ^ / ■«' "i Wll tm M Ê % ■« ■^•l%« *'.Ji ■ • . ■»* , -Jl.il 


\j:^ .1 ^ CHAPITRE paEMirn Dsil VoTBLil. RA. f.ij'y > .fjuc di^q vpyellrn (ïnnn rnï|»1wilM'l frniiroi.i <• on h 
mil If I 

parfr qu'il ^r^ " 'JI^'P nn« iw^hh forinr» n.ir la mmiI 
verturc dç lu l)OHrhr f|iii' y Aoinii n-pri^wnlji':» :<'v nom 
n, #•, I, o-, ui i/flblk^/rîrnnl , rt cjurK^iirs^rnnmiainrrM 
•oirexcmnU'Vy épUlèi^tl'v rpM* mm» iiorniiiftfiH i fr,n'; 
\Mê ili lk\)i)t pa^'fMit AltVtilion <iu*il n'il ixi^ un «mmi dif- 
ti^irnl dr IV, qù«n<1 H nVnl |)aH iiii.n |H)iir (jniM /. ^^ 

Il Y a dnix' rlM)»r!i h ,r<)iiM(l( rrr dnn* rrj/ voyriirs : \i^ 
«on» n la di^ni^ du fton. , 

Le fliOn d(* In vaycllc mt plein ou nurif^io , |tInR on 
moins / pnr^C nulil d<^|M'n<l dr la foruir (|u ivMA»a^c «pic Id 
Imurlir prèle k pHir |^u->n fTftrt'lV'nti.sttion. Si Ton plare 
Im voyrUci danfi r<»l onjr** ^ « , o , r , /i , i , on lrauvrr« 
que la d<*mi^rf' est lii'^^pluii maigrr de toiit(*jiv 

Iji dur^r d« la toyi'Uo mil 
prononrKT. O* lrnipn\afiii', M'I<ÉnT|Ur l.i.voy«"lli* fw* Iroipc 
dans t4*ll« ou tidlc pmiiion. 

■^ MnÎACCA c\tn\ %9uyellot ne m^iI p^» 1«mi M!uf«;i (|U4i wôwh 
«yons <lMnA notm liingur. On rn rompu* Ifiiitou urufil*- 
plus; savoir, #14, oy, ^,r, qu'on -apprllr frjm<,x)iH4(i , 
par opposition aux cinq p^^Tui^lT» <|u'on noinm«* l/«tinr«; 
cl qtuVt} ou dnq sourdes ^iji nA<wiles , on , m , in , orr , 
1^^ ainti appelées parc« qu'on Jes prononce un |n*u dfi le lemiyi <jvrop me^ 'ix\\ •^ r-^ r ■ /' \ . ,,» \ ,^:m*m^,iullâBÊIÊMit&lkfyiè^ ^ . /^ ^ 44 T>eB êimpleê et purtê P''oytîle«i 

' \* * » . .- , 

nrz : ^ la yojcllc' au pi^ft^ ccst le fl]{^it^oic de I-nLlx^ de 

* Qiit'I(|uri»-iine« dp ccâ yoy«nic« âonl reprtWnii^'s pnr 
un M'iil riiVnrlJuru ou lettre , hmis^ c6niliie on Tn vu, 
qiul(|ucft-nnrii le tiont pur deux ,' f«iile d\ui ^«rn^t^^e 
propn*. Cvir, c<imifie lH>hfMTve ^u IHarViiis ^ ù cif n*eftt 
» pai U mnni^^<• d'tkjire^^iii fait la voyrlle , f-Vnl hi 
)) (tiinpUdlû du Mm , qui lu* d<*pi'ud (|ue dVne «ittmtion 
)) dWgiines, et «pii \w\\l ^\rv <uijaiinié. d^Auhiu j At^n- 
d«^nile «rH'lI** décida, <|Me cVA ^'exprimer impmji^i ^, 
incnt , cpie de donner le nom <le dipUthoiiguei) auv^^in- 
binAinoni. de voyelle» <pii reliaient' nii non Minjde. (IVit 
pour nvoir eonioudu trb (ondiinainon» avec eeljei.fpii 
re|idenC un (|<iulile Aon, qu\in trouvi^, dan» ix'iiuroup 
e grnnimairett ) ta/il de eonfusioii iLins la tliéorie dcH 
•ons. _ , '. 

Pour n^iMindre iii^ cette ^lllti^re impOT^titntn , et- trop 
peu cc>Yinue duiit les payii étrnii^erii , toute la olarlt^, ni 
en ftiAnie t4*nip(i, l^mte la itiuiplirilé néeeMairt*, noiîi trai-^ 
if*roni, i". den voyelle» siinple* et pure»^ 'i". det voyelles 
naialcf ) 3". de» dtphtiiouguei. 

--^^ ARTICLE PREMIER. 

I ■". . ■■ ■ .. 

, . . ■ "» 

Dr.» niMTLr» r.T puhrr Voyei.^i.ki». < I ' ' I y' I^i grMfimnin'^i ne Viireordent pa« tue le nombre ' 
de no« voycllci. Ramus in avoit d'klxinl distingue^ dix^; 2 

tfWiU il dopi 

point exact 

MM. de Vo 

et en idm< 

lu^reQt h V 

dont le trn% 

porta le no 

rien» en oi 

Dnelonf (( 

)) de Ronif < 

)) oiunoini 

» dfVMdli I 

lUMur/rej'i 

son eakul 

Aire qu'un 

• pdous ail 

exHOleuieo 

nom* h»n^; 

l\uiagc a I N o M 1 

■ * Leni 
lei voyel 
n\<ftt pa» 
deNgranii 
iU avoiei 
Miftit^di'] 
lipliUgt / f-N ^^ 0.. nviU il Jopnoil un loii dihi rem h r/w *l o, o- «ini nVst 
ptMiil eXHCl : «ni.i 8«!» <iix vay« lliH nr rnl.ilM.i.nl h nniL 
MM. «le Port-Huyiil h'ni><'»'Viir«''»l <*'• rrinm *l« l^aimirt, 
ex tn âdmcilnnl , <<»nMur '»••» , ^i^ %oy. 11.^ , lU ».il»- li- 
Uï^rrnt h IrtM un «uln* hon Hiiii|)l«'. Î/.iMh" <H)jiMKr«u, 
doiillctrnv.iil.i»ur 1»«h vojollf» in.'iiU" <IVtn« r.M.im , ru 
- porta le iioiiibn» à 4uiii/r ; il .Irimi. lui Ir.^n.li.iiiiii- 
rirn» «ii ont u'voumy^\n oti miouih, piinr «pu-, tlil 
Durlosf «< l*'»» «ranunniiirliH rrn.niioisMiil pin» 0" nioîni 
» (lc»on<f<bnHnnelVn«n.s m Imu qu'iU ont l'iut ilU |>li.<i 
. ), oùimMnHynsihli' , oltiirilH^Honl |rl..n ou nioiuHrai.uhlrs 
), drMini'in.lijian piV;u!v''. n MM. Hoin.liii , Durlom-t 
JWiuiwV rn'IulnRlltnniix Mpt ; n.ai.<r (Innin a l.uuli^ 
Ron calm^ »ur un Hy!Hi»inc <lotit la roiiuiM^MUMc lu- peut 
èlrr ipi'un <»l>jc'l d«' l'uiioiiU'. 

■ P^ous nll(.ns (Irvrloppci ( rilr miMuw ^ ru .lisiiuminut 
. cxm liMiinil^loulrH In soy-Wm .pi ou a iruiai t.pi.V> <laui 
nolir hm^ui-, l'I linilrn Irn omljinninoiis «Ir .voy llrn tp.«« 
Tuingc n rrtmtiu'c» aux »ou» piiitilt u». 

m ' ' ' ' 

Nombre dks Vpv r. i.i.icn i r a nvoi»!"- 

* 1.0H •innc» dont nou» nou» M-rvon. pour npirMulrr 
Irt voyrlliA «Mml »i (Irlmui-nx iM si iu^ullisau. , .p.'H 
nW pa. t'U.niwuit (pi'il y »il p«» d'.»n '»' d mu Ir ...Ir.il 
dr»«r«iiun«uifn».Si ,au lion d'avol. lU ij^anla ws ni(;..r|i, 
iU «voinit con.pu- Irn aiiïrn.ni .on. <p.%nH' orr.llr junfr 
»ai«it ^di-puin l« phi. prlUc ouv.rtur.. <l(|: la l.<.iirli.' iunipi'à 
Lpliagunde, il y aiifoU VM moim de divcuilc dam Icun X' % y > r. Il *^, 'êMmmm mm & •fls 46. Nortibrw déê Voyéllêê fiançoiêêè, \ 

èpîniona : car ce iCeii ^t p^édééliieùt là tl»ti|;iieiir ou U' 
biièvcfé du tork <|ul Bt^ U vuyélk, AiàU <î*étr pHnci(ialé- 
ihnit le pTui ou le moins (ToVH'éHtiri) tfc U bôûché. 
MM. dt! Pciri-àbjptl , k qui p<^ d^ l^»ôéi obt ëdk«^ ; 
jbht pàVUl <!é <>è j>HAW]ia. S'ib hè Td 6At i^iitt di>nné 
lé dAve^^pefhéht <ftk^\\ n irçtt dé àbè joithî , c*èit qu'il 
y a («lit quiréntc, ihi que ces ééfèbrés graïhfllkâlriéns ont 
ëtTÎt , et , qùlk cèffté éJKMfue , tiâ MVussèht pas été en- 
iendiu. . 

Pour suppléer t nnsnffisartcé des signes y nous sfons 
éik oI)lig<6jkdc distinguer dans uotrc langue dès a , des <p^ 
des V , et dés eu diflt^rens. 
/ On doit distinguer y i*. deux sortes à*a ^ Vun grave , 
«ionime dans ftdie , farnie d<îtrenip*e et pi^trii* \ et IVutre 
aigu, roQuno dans/xz/^, pied d'animal à quatre pied». 

3". Deux sorWs d^o; Piin graVe, (*oinmc dans hôte ^ 
«rltii qui , lient cabanH ; et l'autre aigu, comme dans 
hofit» , pallier qu'on met »ur le dos. 

3". Deux sortes dW{ Tun grave , comme dans^e/ifi^, 
absiinencir de viande ; et Tmitre aigu , coDàme daniiy Vu^m , 
qui nVat |M>int.^vancé en âge. 

4*. TroU softhi d> ; l'iih oUVért , Tatitre fthné , ef le 
troiftième muet. Ces trois sortes dV ne trouvent «lana 
fernuitf. Il est oihert daus^er , muet dans me , et lenné 
dans iè. 

Mais ces trois sons ne rrpréscnt^nl pas tous leè aons 
de notre f . L'Académie dis^ngiift (leux iortes dV ouvert , 
l'un grave I côaimé dans euccèe , et Tautr*; aigu^ comme 
dans trompette. 

Nous pe doutons^ plus fjUe TAcadéinlte li eût disijn[;u<j fomi Cet e ÈC. nomhiè <*oiiimuii , ou r inoyrn, CVsl c<*ltii 
qu\m truiivf ilaiis prrMjur touU'» Kvh liint^i oyelle^ Jra n çnise». 4 7 

une l^0Î|î^tne aorte dV , tJ elli» fût Imitr n'Ur mmii'rr h 
fond; c'flr 11 y « un** dlf!?n»nc«' h'w.u M'mi]th' rîiin- Ir m>ii 
de Vèài* pèrtyje mrnw y cl «lui dr IV grnvo de siuvêê y 
vi de Tê ouvert aigu de trompette. 

Il , ou r inoyrn, ÇVsl ci'lui 
toute» )(VH liint^iK'H. CVhI IV 
i[tw nous pi-om )ri<;x)nft diins le» |>reini7Mr» hy\]a\H'n\v fM^e y 
je mèrir ,• et <( encore dllUK ton» l<vi mot», dit du Miiti'Sais, 
)) uà IVenl iiuivi d'une eonnonntî, nvet- ltt(|ii('IIr il lornio 
)» ■yllnlx' , k nioinM que ct'tU' n)ri»onne nr «oil j» ou z nui 
)) ni«r;(uent le |dunel , ciu di* la tiolsièuir per.'iouur <Iii 
» |iluri<'l des verlx-». » AInhi on Ail : rxamehi , lui , 
chèjyhyrnèn , il vient , eu . ('\ .ni dr «et r <|iie piulo 
Duelot / quand il dîl : (( J*rn |>oûrn>t.H rbnqurr nu rin- 
)) quî^lne , mai» nVlant \ms awssx mxxsWAv (juc \v% aninH, 
)) il ne iMToil pan^^niéenlt inrut a<huiH : rcpcfKl.m! il m*. 
» 'n*n(Y)uln' a%m't Miuvent , et (Urvicudia |Hul-f m- t'ua>i» 
» J)lu». usilr (uril ne Vv%i. » 

Il y • «^galcinrut une diffireuee hirri »enniMc rnln' IV 
muel diin* le corp» el à Ih (iu d*un mol ^*\ Ve nwwi d.ina 
lei nlonoi(yllal>tfA. 

Diin» le pirmier ejii , il enl pinupu» uni : dniutrulrr , 
meëttrfyÊC prononcrnl di nantie r , nniurr Vax rua paM , 
comme on Ir voit, nn «ou ft)rl , dimirut , v\ marqua'. 
MM. dfc Porl-HAyhl ont obue^^^ qu«? nt r rtoii ap^xlé 
êrhe\*a p«r les llél>rf^u« ,, «ur-toul quiyid if eomnieuœ 
lu ftylUbQ , et que «r ëc/teua m* imuve'néœsflainMuent 
djiui loatet les langue» , puift<pi ou le prononce lonlr» 
Im foii qn*Ofi« oovmpnne est suivie d'uni» «ulre euntonne , " 

^mm€ d«Di êcarùnum , ptalmuM, U u'wi point ci- .? y 48 Jvpm&nr dtê Foyllêê fran^iêê$, 

primé dant Li pluptrt des UnfUM^ biaU il Vm% toiiTeiit 
•n friinçoift où il luit là oonêonaf ^ et alors on Tappelle 
. e féminin. CVtt trè»-«iial prononoer c^ 9 mtwt y que d*j 
appujer la voix , piiifqu*«lor« Il omaeroit de l'être : l'ap^ 
pui doit porter sur la syllabe qui le prAoMe. 

Dam le «(«coud raa , IV muet a un ton qui approche 
du ion de IVm : il en e«t la toj^Uv &îhlc ^ car il est aiaé 
de «entir qjue. le ton àt niêy is , quê ^ etc. est difii^rent 
dcyruetyeM y etc. 

Quelquri gramtnninçna , et cntr'autrei Fabbë Froi^ 
mant y pensent que i^ u , ou , sont susceptibles d'une 
modilication aiguè et grave , et qu*ils représentent peu* 
Con»é<|urnt deux sons difl'érens : nuiis Duclos , quiavOit 
été élevé à Paris , et j avoit vécu.dans la bonne compagnie , 
assure que «s trois voyelles , quoique suscf*ptiblué de 
différente quantité y ne le sontjMp^de modification/ plus 
ou moins gttive. / 

On doit dope distinguer dans la lan(|pue frân<x^ise les- 
TOjclles suilvanles ; / • 

• aig«, ........ pall*. bfikf 

é KtnnA . . . . . kamté. , «aigu. 

9 ouvert cveimni. . • péttt ■ . . . 

è plM^ms^ </tinmté» «û! 

,è Ir4^««iv«d. . « « . . êtÊfitèi. ' «u si|u . . 

, p BIMt * .< . ^ . . . r*i«#»/v. 9U , f * , • . • • Mtê. . 
htttt0 . . . • • "*-r témn0ami^0à' ,^^^^»>*m0m^àlm 1 " * C*è^ rm 4<Éal«r • qii* M., C«ml«a«(« àffm\UVt mmt4. Ùê kMm- 
«sIriM éiili<igiM Mcéva ésai Mrtsi <# , ¥é imusI dan* lam «t l'# 
m\ii^ «(sot «M». Bisit M taut.H fê» wk«s jMm «vm IMss tt|w 

i«»A r«it tB^wdfV «isii «s fi«noiicUti«çk Va jisiàl c|iit Ta» tftttt« 


En tout f|iiâioru tons, (Mrrt* (|iic nous 11 y tivons \\\\\ 
«compris l't muet des monoftyDAbet. 

Aviiul i|b paMcr mi j(. luivaiit , nutis dcvoni filic niitf 
obsenfidoti eMentielle dAtii Ws (>•}'• (-tr^ngrrs ; rV*>l (|iif , 
lonque )f • gramiiuiînén* diteilt quVi fi-ançùU il ne ëiut- 
roié^ UPiUr d^ux t muett fi«jiut(t f un dnit ciiUiicIie à 
Lj^ fin ihê motë f car au roiiiDienc'eiiM*nt des luou il 
|)«iii y avoir deux .# mueU cUi tuile , cummo diui» rr- 
venit ^ redemander i ei cet deux c^ tiiii«*u |M>ii%«'nt èirc 
précétiét d*autlre» e inucU mono»}lLibi<pi<'» y «oiiiinr, je 
redemande^ de ce que je retitinaruie : il faui (|n4' la 
Tuix pa^ <^ <t^ e oiuett il une k^HmIm* tur U(|iirll(' elle 
pi|ia«#^ ^ j^aMnir. A la \<^riuV, en fiiiiivv^iN il îie pont y 
avoir dcin «, ImutU à la^fin de* nioLi , parte (jtrAv.uil 
la rbnie du •<^ il Ciut un appui à \é voix. AIoik ,, pour 
trouver cri tP|>ui ^ on cliAnge le premier e muel en e 
nioyen^y^ou ouj^crtcomiunn. Par exemple ^ dau.*i turnrr , 
oftpèl^r, lu pijcmier e ett muftt^ main ti jt* di^, Jr inrne , 
j'appeiU , octl te.changn en e ouvert cx>nimuu. Voilà 
pourquoi QOUi| di»oDt aiftiè^/e, puiëeè-jr ^ et non pas 
mnuf^jf f jmiàee-Je. IL n^y a qu'une »eul«« ixovplioii : 
c*ètt «Un* eetlU plirate , a/iièAi#-/0. Amène-lè r»t wue 
niauvaiic probouciatiou. ■ lUi" + l*« tiMil qui t'ArrH 4m ctiM| aualifva , jmiia , ^itn , frein , fmm , 
ein. 

■,,-•»»., . ■' ' ■ 

in ■17 ''i4«,-«M»:. .Cl ,( ■ •■•»4 Iat' ».> Dsf COVnVAlMUfê Dl TOT)|!«I4» QUI 

A QVj|bQUS»-Vllf |)W, apllf PmicÉDKM. 

*^ ÛK doit àtiàftilér JÉx I^MdDf qvto kfMPMiMiiH 
tloh Tfiinç<ilaè'«ët)H^éél 1^^ «fiU tilt le peu 

pf^acnlent. SI Ift obiHhilUlldifi ^ torjppll^i que tiôm 
ruAiciiont ide no« jouft ithL MOni ^lAKSôédmSi loiit 4ffnreiD« 
loetit orthogrtiplitlfHi e^' qu'cIlM tm ptift uu Bigoiè u i m^ 
trrTciu aVinc iiuiiiT|ll>e H^dlMcfiytti aiflRh^rhr^t!» qufl 
iproit allé a» Ijilidnycr, ibh 'pâf l« firommcMtlbtt ^ PU 
cNitl \Éb\îi^f\k protiôndâdon pôpitlirftiè MUohmnia» 
\i aet pfôviftbÉA an ibidf r n'Ffà«tm ttiot Ht llhniAé/ ak 
» Diicloê, ^hii U ]^o«ic<3iïddit ibi aeticnr IbiMb : an 
^) quH fit qurt^ iHnfto eh tliâljt cbci 1« pftaplc ar» 
V gevii att "MmaAb , k ptîtfÉMMàdoti éVfn «HèM «t t'en 
'» atrdAilft IMlàiMMtilfat. >ir Qtl iN^aénrit^fA, q«i «Tok 
UliciMUc^ iiirla'fiÉliiMatf* llllitfiMil^fliihiMiiiki qtlB 
leiir lièurôuY m^lntt|p < p<hit Ignare ittr li aiMxmn , 
lire ae celle n^ncimbinri; èx: protiotidntton 1i? (ifékage k 
plut ruDctie pour noire Uagm i à EPe d é V fc tia i â liueir- 
» eiUemAi, e}ome-l»ily ^iLuf propre pour le oooTeiy 
D letioti que pour U iribune; et le oonverMtton donne 
, » le Ion ^ U c^nini^ pu (Murreei^ ei, «y iW^^ i eu lien 
» que, rhm let Grrcf et chrz 1rs Romàini, le trîbnae 
)) ne l'jT eMonrÎMoit pt )). Mail notre obit^ ett a*eYA- 
miner le prononcMitioB en elUngnèiiM)* fit^oooiégiieneev* e •* "-f a « u-Of^*» e»i t >>4h ''' r^ -«/ »"»fc» fc^iWStt-' ■-.■■« '>\''iifcÀ. , . I 4h f^o^imÊ0.f ^êM0 St # 4*tii /Wn ( «ilW ). 

/ «^ df n* /##aii , LaoHoiê , ^ooi , ffa0ttê «t p/*o>« • 

. Y j.. ààu» m^ruit. Si. Lao^ , un faon . in 5a#n#, 

\ « . . / ttoiif auàltfMt. 

Rf «>R9PB. a te prononce (Uns 1r vf rl>« oof/f^/^, qui 
IM Vcaploie puèrty 4it l*Acii<li!nii«* ^/ c(uaii iNiriici|>« 

DMté /KMii)^« / 

.. - y t 

jCTa . Miil arr«ol Mir l'« , • U «on dm Va,, ilitttngtm , H mangtan 
¥9fiff0amc9 , otiififtamment. ' / 

IImiaiiQVK. u .LV qtiVm tiofin* «pr^ II* ^^ il niafh*-' 

)) g9ay ttt. y dit diu Miir M iU , n'rtt «fin* pour caifMirlMr 

)) ^iifo^ ne <lcNitD«) mi g \r ton fùit ^y ifui «m U êfiil 

» (]iril devroit uuirqiMT. -Ol^ c«*t « l«ii «pi^on lui doan* 

)» le âQO (oiUr 1/ ni^nja. Aiu«i rvi .« u\'.st ni ouvrit, 

)> ni ^èmiéy ui idmcI : il ipArj(|Uf MMil<'iii<rnt qti^fl fntit 

)) «cluiicir X^ g y fi prononcer y e^ruuiuiL' d«u> In dvi^ 

V oièrv tylliibe Ut: ^^. m 

♦'•"• 
pj ^ •*ii«l...^« * f'akmHf »J* fiHoit , ete. tt «»/!)(•• iUii%^. 
4 ftnnA... (imn* l'mi . )0 lif'tut , J€ dtntrai , êU. BsMARQUBa. 1*. fl nnt pti douteux qw 1à rom^ 
binAiBon ai Vnii le ion de Ve muet d^ug Jatsant ; J0 
Jnmf^fS^Jtfim ipâ wiii^ê 99npmiê ik* r« ieriic^ quoi- 
4|iie rAûidteki nVn dite rieg. Quunt àym BubfttnnlîTb et 
aux «djectifa qui en^'ci^iivfnt, «•De fixe U proDond^tion. 
a fXïïi pronoi^oe , ^ï-^e ^ biffifesancw , hirtifijK^nt , 4api ■*«•»" w «»^ ^>ft »» >y piit>yi M "" ■>» I wi 11^ ■ ii n »*w^w^ , Je flÊiè94éf l'Ifrhmt aiMii par • ^ fêHinJ . /• femfh. 

4 * - /. 


fSM iiflH êmÊÊttÉmi^KmÊm.^''kyi,yi--''^:,'-<é-à>''i^ \ î) le diicouri ordin>ire ; miiii «u iWàirr , et dam It 
» dlicourt louienu, %»>% prononce bief^èêdm^, bien- 
vfiêani w. ^ 

a*v Celle combiimiMn « le loti de IV ferm^ d«ni les 
pn'iiértU el Iri fulurt des YcrW» , cl de ^ oiive ri «u 
milieu ei il lu fin de» nomt. Selon quelq^ies gTAfimAÎ- 
rirnà , qti doil excepter maison cl raisin y ftvc<: Ici dé- 
Viv^ du dernier :4't noui p<*nsODB qu'il» sonl fundët; 
néanmoipt nous n'ii?ons p«i pu conimier Tutage d'une 
tttafii^re aaiiea rlàin»|)Our Taiturer posilivnnenl. 

5*. Quiilil au «on ai avaiil / ou //, noua en parle- 
rona dana lo rbapilre auivABt. 

é r^rmé «t i nim moui^Ml dani po^Wi . ah- 

baye , elç. }é \9Xt 
a «t i my , déut Miu 

R RM A RQITR. On prononce p^Mflrt , o^^i^, Blaïe , 
jMcù^nct, Noua reyiendroiii aur celle conibinaiaon daiïs 
le clinpilre auîvanl. Cellecombihaîaôna Icion di» IMf'eriné 
cl d*un X mouillé irèa-foible dkni lea lempa dea terbea 
rn ayeh où Vy ne ae obanf^e paa eh i : Nous pt^ons^ sat 

0» I ntaM ioa / l ouvert... dànuut^éaiion ,Mê^gh0m^,4i^ , kmit. BbmarqUII. Dana la combinaiaon ài€ IV mupl de b 
fm rend le aon un p<*u plua long. Quelquea peraonnea 
féttlent que œa eombinaiaona ne donnent que le ion de 
Vé ^atmé f iur-tottt à U fia de« JBOU) nuit il noua paroli s, ***(#- mBiM Éfi» iiii>3 il*' » ■^■' '■, «r ' f • X^ cùmbinaiêokê dêê FoyêlUê , etc. 4|fM) celle opinion eit peu fondée , cl^^^uVlle e*t conirMii-e 
à l'u««ge. 

/ o grave ou aigu bateau , hauttur. 

•*" V ' 

RbmaRQUB. Nous avons dit que Ramiis «voit dislin- 
giiiVlc son d<* ('4'tf(* fonibiimison du son de l'o, <*l (|n« 
MM. deiWl-Uoyal HvoionrrrciiOi^ celle erreur. CoinnirMi 
I^mIiIm^ d(* Dungt'iiu, <*t sMi'-touirnblN; liNltf*UY, onl-ilti pu 
fMÏir la ni<^prise de IlAniu/»? (^omnirni eux, «^^i coiiiioiA- 
soient lu gi'ain maire de Porl-Roynl, nV>iil-iU paH m'iiû 
que au vï eau nVluienl. quNiu o en il avec dciix oii 
trois ty»rncUîros : «igu cl bn-f daus Paul vl JHiiraUy 
el gPiive el long dans hauteur vt tiymbraux , <( laiidin 
)) iiiuê >V Allia, un étranger, dit Dirdos, ne s'y est pan 
)> mépris r (Tcslque Wn)lis ne jug(M>it les son» <|uc' d'o- 
)) reille^ et l'on nVn doit jugîîr qyc d<' cette iivniorc , eu 
)) oubliant absolunient celle dont ils sV^'riVent. .» 

* 01 voyelle *f ou A.... Jaiâoient , conuulliYy eie. 
. Rbmarquk. o« est voyelle ayant le son de IV ouverl, 
1*. dans les iqnparfaiti el les conditionnels des verlws^ytf 
iliëoië y je dinnà i 'à", dans les verbt's en oitre qui ont plus 
de deux fcy llaLt^s, /laro/ir», di»panntre ^ etc. ; 3". (Iaii« 
foibU et seidérjvés, dans ruidk y dans monrioir vK fH<» 
dt^rivés, d«Bs hamoU et Ctuiroloity 4". danti les noms 
de nations dont on parle beaucoup. 

(* Sur quoi lious observons, i". que TAoïd^^niie s'est * Toyra pags 6& at mW. , U% (lifTéttttlat manierai Ua pronont ar ot 
41pklhaDgu^. ^ mi i 'Vjfri'iiàH>H3lii<iRlrtrti'if|Pf- fOfff|ijpi^ nppoMv m cmn^BSMnf ov 9$ w au onv «mip^ 
cit mou , ei qu*«iiiti en l'AdopUnt , «i ttir^lotit tié •• fN»K«^ 
mrtunt de r^nirigocr, cVti donner ton opinioÉ pàMl- 
eulifre pour H'gle, et la préférer à relie de VKxhÀéaaAm^ 
éÊItu ptlje ckMftifMBllMt' «te Cette inAiRre'. El II iM ottc piiA 
érniN qntf c# éoh «eiHi hi9iOf|i tfl^tXïe ^êêi leftn^e à et 
ewHrapneiit'» ijl TOicf telle. eralÉ wii nVetHli ni cfemiM^» 
(f Noè tM¥9A| c^'ll^ pftNfdV^lbiMif loue H^ iMMé Mrlté êB 
HT n'en^^dit péfr dv^ ItMNfiNfj^iAv , Hécêêè(Én^J^ÊÈfêtlé9^ eio. y 
y) fn ftlifeftt dtNtHidré tV ei fr, <!>il«4Hlir*, èfi dlpb^ 
yi tUrnift^c ( rIcW idit*i <(ttW p r<m<me»en gi^. T(4le ttn 
ri jmsKtfin pfonmiriiiH<m dm fuHcnt , dei Eêpugnofi, étf . 
)) O* ^rti fiirt bien #ofrMe<^ comliirn peu êê rtfiion quel- 
le t^ÉfÈ ikïHmini^ l'ahidnf m M Vcmloir ?ntfOiihiffe rené 
» ((/tiibl^iifioh k lu plane de la fôtaJMilaficfn oi èmM lei 
y) émni nrin^, ron/toUrtf etr. CuttnÀe il oi était (ihiA 
)) pixipNï rfiti/ di k hrpl^él^trf lé •6n d» IV. 9i votU avet 
k réfiihnèi* oi dam lei tnotà ob. Il if préiMmoe ê^ » )f mcHtHi jéî Aittremrttt ê^Hi réfdrMér tm âhn per nn 
)t phi« K^hHitd, etVett pécher è<iH'tféi Ténâhffim. 91 Ton 
^S éfrhJhuiC^iÉ^faiMfiê, cf'ètt ((ae fioê pifvé prmion^ 
)) ço(<*nt (^«t Wiiiu ««Il dlphtlkini^e (etpe i rU tt i it dlgnore 
cpii* ^e ^him((rfMcnt de plt>ndnfiÉflaii éit dA arttx lieUene 
ipil k*trttfddiriiirent I lu «otti* éddl Mifib éi Médlèk, 
pam* (fur n^ayant pdnt tiS ibû d«hi Wot lâfigtie, lll 
nVoièrtt (Rk prine k le pfdlloAeëf); tiuill m h^ jenuUa 
» pya»<n > 4 fim m fm i ê wm M àwm x e n lead f 1*41 ei Ta* Kit n» 
»»inot, ii Ton vouluît une réforme, Q fdloit plaii6t lu / Dêê eofnbUkaimmê 4êM J^qyédl^s , nr. 55 
» Hglcraur/9oiai«el9ttr«i| petit nombrr d« mou pAHriln, 
» (pi'on éoril pwr ai, p«r U rii«on du rétjniologio /xJa - 
j) ùuin y et parce que c'ëtoil lA^prûnuiiciniiou de nof 
» pèrot ; prononciation <)ui «e couienrr cucoiT| ^f»n- 
>> leukmcntdantleaautri^tUiigucft vul^i^rcft, nuitm^ne 
h cUnt queUiuei^unci de nos provinre».. » 

a^. Qu'on Dieltoit une grande dilierèo(« cntiT U pro^ 
noncMtiunde radjectif roùipel celle du tui>»Untii' n>i- 
deur et du verbe raidir, dont le premier y prouon^'oit.^ 
en voyelUr , et Icf deui dernicraen diphAongue; mni» 
rAondémio a décidé que , diins le dixuurt oi ditiaire , ce» 
troi» mot! M! prononcent en voyelle , /W/tr , rédrur , n'dir ^ 
et (|ue (InnA le diacour» aoutenuy on a le rhoix ou do 
r Vile y rédeut , rt^dir, ou de nmlr , ro^leur ^ rxH'dir, 
'\Ak seule diflei'cnoe que rAradéniie nieldiiiiii U pronon- 
ciation de cet troia inoia e»t tulle de IV ouveit rotn- 
mun daua le pnemier , et de Vé lernié dans les. dcuv 
dcmiert. 

5". Que IV muet ^ dnns les troi»i^me> p<Tsonnrs plu- 
rielles des iniparfiiits et d<*i c^nditionneU drs verb<*H, ne 
sert qu'il allonger le son : il WsUlle toujours de cette coiii^ 
hinaison le sop de IV ouvert,. 

4^. Que i ^ est muet dans i^roi^iiirtf : siirquoi TAr;!- 
d^niie- obêervc que bien des pi'rsouni's le Muppfinient 
dans rorthographedcce mot. Ijg^um^ogrwnit'rr , ogtwnrt , - I .* L*i Ml IfaUm^t mn9t énn» doitain^ti , êti)fn*ur f fine ; * 55 D09 P^ày^9 Ààtahê, 

né'lbnt pitti àé% •tc«piiotii : TAciid^^iiiS^y ■ iop|irimë VL 
îê ifH pronipiio6 L,*„ je prié , )• prieroiê\ rtnim^ 

ment; tic. 
flIilARQtTt. Quelques penounet supprlai^nt IV au 

milieu drt. moli : ellet érrivcnty# priroiê ^ rêntnunty 

inaitt cW une fftuU) , du moini en proM. 
œujowtkfi ëu ^.. . rnœurêy ë^pur , htBud,'^ 
eu tonne u , . . daué vovus lei tempi d'avoir^ /eus y 

nouê eùmei , elr. " * - 

Rkmakqiîr. L*Arii<l<^niio «ynnt éupprimé Vu dans 

vide ci «e» d«^ri\<^t, Il n y a pliia lieu à de* obaervalion# 

•ur la prononciation de cm% mou. •erutioi 
c«i devi ARTICLE IL ^ Drs Voyrllbsmàsalbs 

!>• voyi'lles nnaalei abnt '(orm(^es de quelquet-unt 
des son» prt'Tédcnt et des leitrei m et n fiiulet. 

Nous n*nvons rien trôiî^r de satibraisant sur leur an- 
cienne pnnionriatîon. Rainus, dans sa grammaire publiée 
rti 1.^71, nVn parle pas; MM. de Porf-^Royal nVn 
diicul également rieii. Labbé Régnier, dont la gram- 
maiitr est pleine de redurrrhes utiles et de vuea profondeii^ 
est le premier qui ait imité cette question avec aoin. Son 
opinion mérite d*autani plus que noua nouiT arrêtions , 
qu*M)ani été suivie par Tabbé de Ouigeaii , dans sa dis* )) rive 
» Mal 
)) ou 
1) vén 
)) les 
y) qtn 
i> Ûiit 
)) 1101 
mleie * Jltf s U «on (Ifl Tf asiifl pr«oMlcS fôrtsMiat. Y. fSfS 47 v»«fH ' ■' / MrUtioo iOr let iroyeUi» lue 4 MH. d« racadémir ,'cHo 
«.fl .d«venii« en quelque •ortc celle de t-e rorp» illiutiiR. 
^ ^ Oi deu% oi'lèbret Académiciens dittiiigurnl nTU] U'v- 
iniiiAÎMina naMlea (Uns tmtre langue ; Mvoir^ an, <?n, 
in, on^un , quiU considèrent comme de pUt-cs voyelles , 
paixx* qiiVllci i^Muleui uiison simple et indivinihlr : a^ 
qui le prouve, cVst <|ue Itrur renrcititre avec d'nulrrs 
voyelles produit néet^ssainMiieiit un b;iilleiiient.. « (^nniid 
)> un musieien , dit TublM' de DiiageHu k MM. do TAcu- 
» d«^iie y voudra chanter ixj vers, 

Ah ! |*Ril«n(iisi Ivng-tcmpt : la iiuil •»! loin rnrntv. 

)) il fera tout ce qu'il pouîrn pour «rvifer le hriillemenl ; 
» ou il prendra une pron/uieialion noriujitiile , et dira , 
)> ra nuit e»t foiri^n-^nrorr, ou il mettra un p«*l»l,jj„'^ npiè» 
)) loin y et (lira , ia nuit rut Joint^ encore ; ou il fera une 
i) [M'iite pauM» entre loin et e^ni^re. I^a même elione m-. 
)) rive aux comédiens dans des nrncontres M'niMah1<-s. 
» Mais, quelque ex|M''dient «pu» prtMmeiU le nuinieien 
)) ou leocunédién, ils tomlxMttnt dans les menien ineoti- 
D voient en vouUnt t'vilrr adui du b'iillenient ; et 
)) les tempéramens qu'ils clierrhent montrent i^euU'inent 

e 

» qtie mon syst^inleestv^ai. !.a nntUn* toiit<> M-nle leur en 
V fiiit sentir la véHté, sans qtfiN aient étudié ,' eomine 
)) noua, la nature df*s s<ms. )> Ainsi , selon eei .iiailénii- 
minen , la nature des combinaisons nasaleAn'ent paR 
dôniense^ ce tumi de pures voyelles. 

14'ablM^ dX)livet avoit d*aboi d adopté le sentiment de 
l'abbé de Dangeau : mais ayant réfléchi %\\r la nature 
dci liaâalei y il changea d*avb ^ et quoiqu'il i^it loujouis ^ / m' ■ ■ "., 
58 . Hm nyîln mêmlêik 

WÊmawu fK'^kt mpâËÊÊmi m mm 4iipl» ei tadMtfblé'i 
çfMM d'j voit 4> parai f^yettat, fuoê que, dlMI / 
a «Um coimnrMit nllwiat n , qM o^Mt^ de le potiiion 
V <|ii11 dépettd ^ve «iiieeoiieQiUM «oitiBiielii ou sonore ». 
U J vil uaeftl ■ewALKleà oiliii de FeepiiiitijiiB , ayeo 
«eftie Mole diflUkiee , cpM k lenre Apfdcède les V(>je11ee 
eapiréee, en iie^ gnek wwieenmi i» termlae let voycllee 
^Melei. 

« I^r TaiiMiedoB, dift-îl, Ih ¥0t« renonta deja gorge 
>» dant la bouche. Par U naiaUlé, elle redeaennd du nek 
)> dam U boiicho. Ainaiy le eanal'de la parole ayant 
2) deux eiLirémiiia^ oelle du baa ppodoit Teapiration f 
» et celle d*<!n liaut produit la natalité, d 0*où cq m« 
vant académiciea éoBclut u que Ui to^eHea aipiréoi et 
H naaalea ëtani lea uuea auMÎ bien me lea autres , non 
)> dca vojrdllei pui^ et franolioa, maiadM vojeUea mo-» 
)> difiéet, «liai peuvent h* umi oooUiMa Uê aiurea einr» 
I» pèdbier Hûatuion bàilleinem». 

' Au reiie, «piflfoi nja^lta^W adopte sur k nêaelki^» 
on aura touyoun une prononciation fisa, puiaque y c|Baun« 
roUenre l-abbé d'Olivet , Tuiage k plut oartM et k plue 
omitABt a d6ciJb& q^iand k ooBa<rtuM^ doit ètte muati#v 
«C quand dk doit Atra amiorà dana ki t»ri»iniii<ini tia- PaiNCiPB oiNt&ÀL. On ne dfik jamaU Ure «onoet 
k' terminaÎMin naaak ^ à moina qaie k mot o4 eik ii 
M9UTe| et le mol «piik auit i ne asMnl imnâdÎManaeiity 
péoeiiainiaiAnt al iaaéparahknmnp uui|> 

Ainaî* on kn ■^**»"*^- k nnninana Mdanaaia»avattl piononi k 

Oitkki 

artiiià mo^ 
avairtkiaa 

artw , <*r/ïxj 

niMiM o|ii k 
•nrrption , 
«rmnie « >« 
4katf#/i4irw» 

dômii* dt* f 
riilcr %\\ k 
dniift ^i'i ^ » ^- ., -u- -ttwH M l O h n -*. v»^»..4'M ^" ^Im imihéé OntÊrrèm>m^m^é9$a0rè0é'9m ft%wnmmnm» 

pionom le ton MiMt «prêt lu v«»IW| •oaiSM urrinm^ê^én 

On la for» éfinloiniaÉ i«MiM din». Im ;Wi wnw n |m*-> 
trttiit mon , imt , wn ^ m Jam unu b* àc^ t ctife piMé» 
fvaai lut iob*imifli , rtrtnme ton t^ftriê, hom «vyv , m^ 
ortie , crrtuin tiuleur.^ ^^'om pfononmÉm\9iim(tm tuf^^ 
n-êêfrrti, hon-r^^tuiffÊ , êor^^-n-innê , êêftmêf^n^iUiiêmr ; 
niHÏM cm \à Uuumrm mwinm ékHê vomê Vm iiAélAiiliCi Miné 
•wppllofi , et ànfi» Im (MlfwfiiOi iiMvWduii«» prép^vliUii f , 
amttmt , VyM^ maimn «H MU , èun à mùftt^f* , iM>n à 

* S«'gmit écrivit nu réU'bi*c lliicl, mi nom tic l'Afa* 
ch'niu' df flvn , potir.invitrr J'Arnfl«»|iiii' TmiiçolM* Jt (It*— 
riflrr $\\ litllcjn fuir* ou ne p«A ftMtv tinter l.i rf>nR<)nnfi n 
dniis iHin à monter^ inm tï^iêi'endrif. « f>iir(|uoi , rn^y- 
» p<fH» Tulilié ilXlIKci , rAni(khitl«» ft «iiçime répondit 
> ffiM p«HKpi oti pottvtiit InlrfNlfilr» un A<ivrf hr f*fil#r fntfi 
p ^U pr<)pOililAfi d , mtnmt m , |Nif Mi«»nipl« , mi tfMH 

H à d^mrémtfTf Ah \h II tVttimivuit t^m» bon doit «Hrr pro" 
1 Ifmiré MA* liiiiiaii iiv«^ U pn;[mMiiofi d. M^Ji^i « <*n 
H qyal^lé de Monnund , Ail m*u1 d*mi ayI» r«>nirdnr ! 
» ifMli , Mmiiiie iMiiHi*it« dt? lu mmpiignt« , ît Fttt rym^ 
ti Ifuinl de rédf;^ li <kli:iftit»n , h |ji(|u«*l|e 11 «JoviUi «n 
ly 9 Hâfil , Al «ro Mnt« ptononcé, ntmohêtant ctam«u^ 

ki <)6ftioiiiii» H : ft«aiM encore dutti tfi pr^iMMiiôn , ,> .:•■<' * -Vi-lfc»* *♦ «■•■* «p ^ ««i»*^»' . ^ 'llf ,;-^-^«*.% - .;*&il£ltt,' •■l,|^.,^ilV 
^0 Dêê yoytlUê nasaUê^^ 

^amméen lialwt et d«ni en pronom , lorsqu'il csl placé 
MVfint i« verbe , oumnu; ^ Jv nm aifXii^U; iiinis ou dit 
«vw' 1« Mm mufll , donnen-m'ifn un />#". 

On fnil ^gwIrnK'nl wïtinrr wilfl couionne <li«ni Iî*imd- 
v«rb4*ii bisn «l rwn^ W»»"**' *l"" ^*'"'' pl«<* T*' »'"""'dfn-^ 
trnirnt avNnl l« yrrinr ou rad)<*ruf, i7 «»*/ htm éUt^i^ , 
U n'a rien oublié. Mai» «*» imiU conarrvfnl loujùur» lu 
•on nn»al , (|uniid ils MHit jrulMtautifN. 

Voilh rr que TuMgv a fixé, et d'iuu* liinnWn! inv^i- 
riahlr. PaaMint uiainU*nnnl au* v(»yrll<«» naMlrtk» ~~'^ 

I^a t-Juq qui* noua avon» diilinguiVa im* pnKluÎMMil , 
selon Ir Ihmi iiaagc , qur (|uatni aou» diflin'un ; wwoir', 
an , ain \ on , nn. Eu voiri I»» divc^riRî» irpréairuuaiouft : 

■ 'Y, • . 

• m ' e . •' . flmhition, 

nn I ...•••• • »"•"'«'" . 

«Miii mAmii ton ( un . . . ... . •»..^ru«f, 

rm ' 1 #w|.l«i, 

EXCBPTIOMII. /.m f l #11 Ml prononnnl «mi r oiuert , 
I*. dautlra moU pria cira lauguei élrniiK^wn , Jtriéênlèm , 
triennal, llynièn i 'à\jU\\% Ita mou UTmiuôn |»ar en ou 
ûf/t , aana auUv amaoniu^ , ri l<*uri <l«^i iv«ii , romiue 
9xanièn , vhrétiènUi 3\ daui loa ycrln» iv/i// , tmir ^ 
el Irura cHiinpoii/a , </m« ;> viènnu , que j'rnirellènnr | 
4". dans lea mou Irrmiu^^n imi ritf v\ enne , <i/wi<f , tfue 
je prenne , cl au comme nt^tueul du mo^ diuis ennemi, 

liKMARQUM. !•• iT/i a le tou iÙ Va dan» Iciijiwiti c;u 
#nlcten em'#, cl Içurt.dcrivca , /xiiie/ii^/itflirmw./Ki-. 

tien ter. 

a*, /i'/fim a^nnc a «Una^mww , daut lea advci Ui en 


^mment , ara 
ëoUmnrl cl U 
ment f noLinei 
ont le Ron d»T 
pin'. 

nea dcn vi'iIm* 
MTl i\\\^ allor 
ni cillr Iciniii 
<piclqnrs |M'ri 
aiment à nn 
doit elle que 

im 

in .^ 

4iim inAmo loi 

«JIM 

la iialurr de 

tièft-loi})le, «1 

. r* ; Ici nuln 

' iiiouillé : mail 

(( IMuaieUfi g 

)) encore le 1 

, )) qui n^poiic 

)) injiilelr , « 

» d'uaage ni . 

)) a Val inli'(K 

)) vicieux , p 

)) auquel le l 9 tmmrnt ^ anlrmmmit , vUHitirmmrttt \ «H-, «'i <••"* 
êoUmnrl vl l<>ii»ift)('ft ilmvr» : on yuniuuvv fanir , aula 
m*fnt, tioLinel. MlUlIf^lrmmr . dilimmr, ri nrl f^nuiir ^ 
«.nt !•• Ron <1« IV oiivrrl, iiMOHM- *lr Kiii oii^iiir rlniii 

3". /wil no wmnr |Miint «l/ms Irn lroi^i^^l«••^ iMinmi - 
un (IcM \« tJm'» : IV, «oihmc iimin rHV«mi tir)* <lil , .ne 
MTt «ju'k «llorifrer le mui ; ih ninient ,^iê ftruMcni. Miiu 
si r<Ur Ir uni nu i»ou ml Mii>ir (rniu' vo^rllr , \r /,(mI(Ui 
<|m'l«|nra iMTMinnri , dnil M>nnir. IJlr^ vrultnl «iiir |/.f 
aiinrfit à rire m* proncnut- ih tiinirt <i ru^ ; uiai^ m tio 
dyit t'iic <pie d«ii» It» jUMOiiin ftoiitcnii. 

Jffl # .......... irripoli, 

in 1 ....:. •'" . 

mm niAmo »«»ii / mu • •<""• • 

«JIM I ,- • • 1""" 

#j/i V {./«//flir. 

Hl>W\Iigi'K. \a'%, grnininHÎiirnM n<'\'»u'< «ml«^nl pw* mt 
la HiUurr <!«• <e mju. I..*'» unti >culrnl (pu* cr mmi nii i 
iiè»-ii»i|)li', ou 1111 w»n |>Mi licnir» r «jui-lirhl <lr IV l't «U 
Il ; U*i «lUrf» vwiilrnl i\tu* <«• noil IV ni.iivi il'hii Mon 
iuntlillv: nuia Diulns tItvitJr <|u'«m» <l<»it iHononn i ^nr/, 
(( IMuAÙ'Ufi graiiiuuùi iriis , (lil~ il^mlniclltiit un i ii^ruI , 
)) rncor«i k* lH>rn«nl~'iU h Li HyllaU' iiiiu.iIrHt in'i;.nij^O 
j) qui n^pond k Va privatii i\v% (inr» , loniinr ingrtii , 
)) injùle/r , rlc. ; niAU c'cil un «on pruvin» wil qui nvKi 
» d'uiuigr ni A la v<nir ni à In vifl«*«.U vni vr«i <|iir l'i iiaA^il 
» ftcai inU'tMliiit nu llic^àtrt' ; iiiiiis il iiVu v*l ùK* lUuint 
)) vicieux , puit<|u'il nV*M>>» «uliina^} p«r le bon uiMigc, 
» nucpicl le ihéAirc cit oblign ilc »î: conlOrnier ^ cofuiiie \__.r- •»- ^- '■?. - «»--'. 


.»Mlt\»iiK<A**.U.aW^..v' ■■■W-.*. '•>«: 
9 là éuAfê «C lé èMiMM.... LtiUlfm 1« «M «il tÉtt^^ 
|i ««OMMi ^M ti^frâl , jfe u •wi lu w r , «te. y 4W «M # natal 
^ pmvIWplHe.,jflRM^^U«Bil4m^»»M «wl^^ 
•• idoét ftm mnmmv nim(fmU , mimêÊmiêttni, » 

ExcvmONi. On cont^nre k Vi toni ton propre, 
-«^«'ihaitiataMW^IirafMt d«éi (dMlM^Mtéinùiglrct, 
QMiaMt JMlvityiflf^pl/ffllÉMf <ali. f^pi^Mi |)Miof*r«iootm0 
mk h àùmaamm ém é^ fiiivk id'«a it «■MWt >4 é*. Jaiutout 
iaé «Miu koà éi «ftAMi^i 4'm» «o^rdU» t •?■»• ipt^UM 
4r« «I pw, 4i| AttcJm, «t ^mt Vm ippMm la «o^atU 

qu'on prononce let deiii cônsoVinri, rr qui nrrîve Iqu» 
jours *dant. eeiMi en imtn \ «oft cpV" n Vn pronoiire 
qu'une ^ ee ^nî n'a lieu que dans innof^nt ei •«■ <l«n~ 
▼es y qu'on prononce inoçant , inoçattct"^ etc., t*t diiiii 

Ittt ÉMflfeMMib#1tfAéÉMiftitAtf 

> • . . • . . (l«Mlj«»« , 

■ • * • • r. t* iisti#"a • 

B .iHtlMlllA«L« OH mlaiè 

KM OlIllMI -«5 - 

•1 ^ « •. • |BorlMrit.t^»as 'penièitimiili vpt^^l^^ e 1^*rtt^rtM 

MH'aymtii#i'VëfA;dM^ i*. Mtim 

^ ■Ot H l MW çiMfUnti ^nffviB iwi'la |»H»'deé iitngliei i>vt\\t\^ 
^fm , edttniiè Ûi^miH^ , lfirii)Vki//r, rtc t*Ar^ir!<'tiiie 
l ÉI Ot^ b e atrft' btïrfurôttj^ iTeianltîifli^ ositd Muondintuti. 
fnBffififi le pruiwiMBB jQCUm* • # 
u^. /-v Dm JXphihortffu&ê. 

A RT 1 C L E MI. 

TPHè I)lPllTIIONGUBS. ^ 65 " Vm «■nbinniôai an ?oy<4lM dont Mont tehom âc 
pNrl«T nu funncnt qii'iin ftoii indivisible et w^tn^i^ 
«MM il y en • à*mmnê «fii ^nt «nutndrp le Mm de ài'ux 
iroyrlIpB «n na aei4 tftnpt , et fMir une seule «^mÎMion ^ 
et woik: «H lei nomme IHphikonffut». Il «tirolt ^i4^ à 
(Mi«ir «ne ki» gruniMiAirient n'eVMmt <U>n|ié re nom 
«lit'mni €»mdàù»mmkdm -v«>j«il«M ifui fimt etiiendre diniL 
MNif ; ils n'ftiflfoieni pM M «Ailif^ <le dMtiii{i^r Icf «ii- 
phliMngiiet en WiIm ou propN^ , et en 4îii|iise» ou im- 
firupret, «t d'admettre àm^phlfutn^imê dr Varwi^Uy 
^i dci diphthorigueê aiix^yeux. Pour iiout, (|ui ''muni-- 
TKnu les Minâ teU (ju'tU sont eu eui-^mèmes, luuis n'iul- 
iiMttf •mT pM nMie dittéiMiiiofi inutile ; makfiousMMrmna 
loin et cusNiatnMpr «SUK ifui tm^ù^tmi «le «'eu servir, 
puiM|uc TAcstlteue a ra|it{)orU^ «x'tti! (li>uljc Ntwpi'^on , 
,in «e bornant à c4>te4*%rr ^ue U denuièn: vsl iibusivc et 

(( L'essence de* U diphibonguc , dit du Mariait , cun- 
» sitte en ^x points : i*. qu'il u y sit pas , du uKiins 
)) seniibleinettt y deux mouvement turt^ettifii dnnt kt 
Tn orgimet de la imrolf ; ^\ qne IWrille s(*nte distincte- 
» tMtitie son de deirx YdjcRes fmr une seule fmi^'on 
» da VQli. Qnand je dis Dim , j'entends Ti et Veu , •«t 
I) cas deux jpoaa sont révnis en une seule sy1bA>e , at 
p éiio«oét ^ Un même lempa. » I ■• ^.M M hiî ■• nii>i 1 iiicyaiBii ',*in>w 64 . pM DiphihanpêéÊ, 

L« prfmnirr toii de U diphthoQfue ti pronoficf tou- jmtrt rap(d( iiif*rtt'| im ne peut ms trpo»tt qius sur le 
rond, pMrre qti« c'ftt le teviï ç|ui peut être continue. 
C'est ce qui iiyoit port/ Irt Grrc» à «pprlrr U p^r^li^^e 
vojolU prépoêiiiv9 ^ et à donner le nom de /lOâlpofâliW 
à U teconde. 

, On prononçeii «utrefuit beauooup pltit de dip 
fpiei (fu'iiujoiird'iiiui. On les a aiip^rimoet pcm^ fendre 
U protiôncîalioa phis douoè. « Noua àvè|it^iion ^ dit 
)) iJucloa, dVviler, U rudetêe diint.ù proiipuçi«liott { 
» DMiit je croit que nous tomboni dan* le'déikui oppoaé,». 
a ce» diplubcmipiea mèloiént du la tbrœ et de U variété 
» dan* la prooonriationt , et la Muvai«ui d'une «tpK^ 
» de monotonie qui vient eu partie de noire muliiiAide 
)) tVe murta. u , 

Lfa giMOunainena ne «^accordent pat lur le nombre 
de noB dîplitbonfuet : leauna en admettent plu» , les autrea 
Dioini. Voici U table qui noua a paru la ^^lua exatle : . * • •" . .' . «lA / 'a»«ii , LiH 4^M. i ^ RmilAllQllR. liotti avcmi d4'iN dil que telle Moi t la 
prononciation de nos p^ri*a d^iia touU;* lea tyllabet où 
oetle combinaifton le trouYoit. U. • ••••#••• Tiatra. ^ BsMAItQUIli MM.,d^ Pori-dloyal et du Mai>aU 

i;^rdent ay d|ii^.;<|fa/|l , ctfmoie «pparUnant àçftte 

,4ipbtW>u<(ip. Maia^ dilDudoti^ U ^*y a |N)ini dp di- 

j^tbuiigue daiu oemot. n, La prçniièic >)11.)U- eat« qmiat 

» au ioni UA adana Tancieuni; pronuuciaiion qui étoit 
Deê Diphlluifigiiti, GTi'® 

)) a-iùint , n un ^KTÎive Jaiu TniMigr ncunl tjiii pio- 
» non<T ai-ïant. La cleriiirn* Aylliilx* um la nniitlr ont , 
)) modijin; par \v iiioiiillr fuilili* /. >» MhJh rrllr iiawilr 
ctcemouilU'foiljleiietom^iUiwiii unr viai<(li|»liiflioiimir 7 

, ' . - * ' ^ 

S 'i ' ■ pi.i, 

\ '" .... \.ii>\[tf ^ 

' •*• •" iiJUIt ,1 

* RrMARQUK. 0*Ur (ri|)Iith(>n;^iii> citt iinr clr cvWvH 
qui lont Ict plus coiuiniiiu'» diiiiK iiotrr l.iii(;uo. 

Soi . . . . loi , 
•«*.•• .viliiuroii, 
«i««n . . ,7,. . , ,. . .,. . . uttUlê. 

"* * . . • ' ■ •• ■ 

flKMA1lQ1lK^^Olll<*n \i'n ilip)illi<)iu;iirn dont |;i pir-, 
tiiièr© ftjUiilx* vm o H' pi(»iu>iMt:iil , (lii Dm lus , «oiiiiiu* 
•i cVtuil un ou. * 

Nou)ift\onsvu,Mrt. i". ,{j. J ,lrsr«n où hi roiuhin.iiMni 
oxscprononcc m vovt'llc : vtuti nii\ où rlTr w |iioiioim-» 
vn (liplilhoiigue. Klle M* piouoiin- aitmi , i". «biif» lr« 
inônosyllAhes y trt diiiit le» xfiU'n «*ii oire vl vu ntl/e do 
deux tylUlwt , roiunic , moi,froul^ vnurt , troifrr , rl<-. 
L* pmiiondatioii ronu in? d«' qurl((ii<'<i rcitiiiuN , ^t di; 
Icurt iiingrs 1rs p4<tiii multini, eti «umî idtHuidi* «pio 
ridirulf . OlUî pronondation n eu luSiniuniiiH un mo- 
mcïil de vogtie à U courj mnit elle nr n'y «u p.u m>u- 
timuc, Noui Nvons élé tu^pn» dVu ii«uv«t "un c*vcnipl« 
dam R«r!nfl^ le (iU. 

•*, Pana Ici polyiijrliAb<*» rn vi , oie , oir , uu*t , eoiit , 
oUe , oi^M ^ coramo^ emploi ^coiuroU , vuuUni , oi- «MA4U|IM^W. .'« ,'aV. ,,i\m(X. 66 J)tfë DîphlJiongué», 

»ervatnire , na^irt , framboise , angvisêe. Il en fit 
dt tnème du m let (lénvt's. 

5**. Dtmn \cê mou où oi i*l f>)' Minl tuiviii d*une 

- V(i)Tll«* , (H)tiimjC ondoicnirnt , royal , ntyautr. 

4*^. Ati niitirn «U'i iiiolii, cotiitnr /nùmm j amrioiêir. 

f^^ . DaiiK Ict noms <h; ^lalioiift dont on pAilo |)<mi , 
roui me , /^tninê y Stuiiois y C/iùjont , InHpwtMyVlSt.yOii 
vduit 4?i(Tpicr Japon ois y qu'on prononce rn voyelle. 
t'rançoin , nom d*homni<* ,m* pronontreii <1I |tlitliongue. 
Snr (|::''n uout olttf^rvmHit qnr Ick noms dr province 
m; pronoiic<*iit lic«îu*<>n|> plun Aouvrnl rn <lipliih(mfi;tio 
quVn vovelle, pAn« qu'on u |hmi «rtMCiidioii» dVm[>loyer 
«•<•• moU : «UAii dit-on , J^ranc-Conitoi» , /ilhiffnnê , 
Oalloië y ctr. SMa prtinoiuiiilion'de (luintlitinv^X. dilïi'^ 

- n*nU; , cVftt que œ nom ttymil «H<'^ C4>lni d'un prinrr (pii 
A beaucoup fidt parle r de lui, il .i éli^ dan.n l/i honriic 
d« tout le monde. C est il cette mute y ei {>rut-^ln? au 
•cul rnprice de IHisA^eyqtiVu doit nttrihu<*r In pronon— 
rintion lidoncie de (pi«'l(pie» lieux particuliet». 

Ortie diplithonguc n*>< pMi touioum leniAniefon: U 
ioii le plu| n itui-el est telui que l'on «uil i*\\ grée, oik 
Ton fiiil entendre Te; et W , nminie dimt i'in-ïelle ^ 
roi-Mwnr. Mail elle n t'ueore ti\>it autrv* sont qu'il 
est diflieile de repreftente^ par é<.Tit, «t qu'on Mdoit np- 
prendre d*uti maître liahile. Ci» tont ii-p«o-pH*t | i ^. eelui 
de Vot4ê y où IV a un ton ouvert qui appnnrbe de erlui 
^ de l'a , hiy foi r s", celui de I'oimi, moi'a, poiê ) ïou 
dane cet dant uai ètt prononcé trè»-ra[udciii#llC : tt 3e. en- . ■ / 

l}eê DiphtftonfftwM. G; 

fin celui «le Voua pronuilot; ifiuiiiti i.ipldcninit et pliu 
l'un , boi«. On pninom^ /<><#<♦, moua , bviut. 

Daiu h'Ji niou oiV o* f»i Miivi d'un r miiri (iniil , il 
pàrolt rcndnïun ■on plus oiitrit ipir «pi^nid il nm r*t 
{M» Huivi. liM prouoiiiialion de m)ie^ voir n'i«»i |»;ih la 
m^ini* que wdKj <!«• #0/ , /<« : main ccUf uuaucv dr m.u 
ne jM*ul pan <>lrc lUM-nirnl iixik*. 

{"*''» ..•'.. .'' . , ... . tout y 

llFMARQirR. Du Mftrjinil \fm (pi'on jinMioiuo pliiLi 
une »<>rt«' dV n.iMil Vlmin h roud)iii.ii»uii ain ijinsiV;, 
<pir dr pn>n(Mu«r <j|<iA ; «insi , mIoii lui, il llmt pru- 
iionrt'i^tx-iVrplulAl <(uéÉf)/////.' \lain Dm l,,*«, lui irpindia 
«le nNvoir |nim hiçu (M!rdir IVtrni pi>fvï\nral. . 

' ( *«»|\. ........... yini ]\ 

\ ""y^- ■ |w<nifiVr 

',"*• • ■ • • ^V*; , I ICI , \utn: 

{""•• • .... . . -TN ■• • ▼ui'i'lr, 

Brnff\nQï'r..f>lfrdipliili()n;^rie «M lit niènic <pn« ctlU 
dont nous t^yviws pai h' plus hani. 

'"* • • • Dirit ^ vieux, " ■ ' 

'**", n<Mii i\\%tont , oriaiion , 

•*•* • • . « rliMMrni*. 

RrMARQUA. Oltr diphlhoniçtir, ^unt p/.^ti^n1i^ro^ 
•ux prpvinn»s du mkii , ni> ne trouve rpit- dnns Irn «lots 
<pii «nificnnnm : ()IA»i//j^ , tlH^dr pr*,vrnrr. On pro 
noni»^ mèniD ^ CVo/^l , A^iirr Villr dr cciif prt>~ 

vill(P9i - 

•^ • ^ maëUle , Ao«7« , toëfjh. ■ .>*1 68 Dêt DIphthonguêê, 

Hrvarqur. L*Ac«drnii4Y obtenrc qu«, dunr le vDIoV . 

poëme et «et (lérivui , o et r fomientdeux '•yljnhctrn tért 

1*1 tlNni If diaroart soutAnii. Lu diphthongii« n'ii lieu que 

(Util lu liberté de lu convrrMtion : encore même bien 

d«i personnel ne rudmetCent-ellei put dam let âériyéê , 

où un UMige gt^nt^ral a lubstituë Tacoont aigu sur IV au 

tréma qiroii y metloll autrefoiê. 

ouan tcouan , Boimm; 

^^^^ oum. .......... éf]uui9ur. 

RKMAiiQirK. On trouvera dans le chapitre tuitant ^ 
lettre ^f \vê mota où qua a^j^prononoent coaa. 

ouê - . . . i OMeti^f 

* ■'' " 
iH»t ......... i« out , houi*, houU, 

RKMAUQtJK. fjtiuiê est de deux t^H'abea en vert , at 
' put'étro dans U* discours souteuu* 

uâ ' .' , ♦ràwllt , 

11^. . . .loi, éiai, 

uin .' jam , quiMqii«gfiiin#. 

Voil^ la liste des dipbthongue» frauçoisea. Maia quel-*- 
qucft-unes (le ces dipUlbonguea nr le sont qu en prote : 
car en vers elles sont ordinatri'meut de deux syllabes.' 
Telles sont les i«m(inaisons iai dans nir<U9 , oé dans 
po-iémê y ouen dana Bâtu «n ,' ua dans caaif^, ion dans 
,touâ lea moM attk^on^ ^fMti-ony etc. , et if , dans 
fù^r\ daiM'Jflf verbeik«».«^r^ bM^gi^rj et dàM ceux 
qni B^étan^ pas en À#nNll4«iiii6ttri vampê i^ty pi^ 
cédé des oonsonneli br,4r^ ^fnPt^tiowMmifom têteêênm^ 
voudriez, «le. ; dans les verbes viré, ci son oompoaé 
êourirt , iHMêi ri$^ yvauê mmriêM , etc. ; et dÉns UMit Ut VW'*' A*.'ÎJ<*'"i--. Vil«*- 4*-^-é* ■*• :*»■"»"• *.}jt* .y ' » 


. 4 ax^fi -,.; „ i.mjÊm^mk:Éjimmm-» ^ •i <i,^^»F ■'•'•'fjMifciii^;, . i.tv. y X; ««•*'«' ■**''• jD#« CbrMonntftf. fia 

noms où M ett tuivi d^un <, commr impiétés Non» di- 
•ont ordinaireffi^ni ^ parée qti\>n troiiYo <|iif*lcpirs rxfin- 
plet oh 1m poètes du dernier nMe te ion t prniiin liVn- 
froindre oétto rhglu ; œlto licence; ne p«ftiH:roit |M(s au- 
jounrhui. 

11 n*y « pM de tri ph thon guei. diins la langue frRnçr)i»r , 

> 

quoicpi'il y ait dei tjllalM;! érrites avec trois voyelles , 
pafee fpie noua n Wons pas de lyllslx* (|ui fasse entendre 
trois tons , trois voix ^ ^" *"**? M>ule ^niiKsion de voix. 
Dieià et niaiê ( oe dqrnier en pros<^ ) ne Hont qut) iXt^t di- 
pUthODgiMS, fpare» qu'on n'y entend que deux son» i r// , 
et ^-dfi» Atiài et oûrfi/ sont nionophthongues , \mvirf 
qu*ôn n'y entend que les sons' simples vu et r^ ('V%t 
pnrler improprement , dit l*Acad«;niie , xjuf dc recvn- 
noltrc des triphthongucs dans noiiv lan^ie. 
PITRE II. Dm CoMsoNNBa. N ovt tiwtmà dit que let vo^ll<» représentent les voix 
ou la tinpie émittion du IW sonore; mNid que les 
oootQiiDet reprètenlOTit laa articulations , c'est-^diit) , 
l'expioaion que reçoit la ^oix par le mouvement s.uhit 
•i hiHantané de quclf|u'un des organet^ mobiles de U 

Lei ooBaownea ont reçu des iioiîitMUflG(rcnt\y telon 
■•!8#*» ♦ * 1 (k* ' r ^ ) ^>. ^.m^lm.>m£.mmiMK'!&à:^u^%mkuMeAm^^ < '. ^ JL»' . t », Il >»'»«■ 70 i^ Canmfnrmê, 

Torganf^ pnrikulier qui jinroU outiuibuerie plM* à ittiw 
foiJUMiioii :.nir il iiV«i |>oiiil,<lii pNriie daiu U bodclu) 
<|ui m> ouiiuiiiiM) à uiuditk'r l*iiir qui •ori par U iTM'iuMi 

( >ii ;ip|M'llo labuileM cilli'S qni noiil forriKVei pi|tl« moUr- 
^cimul di'6 l^%r«rft : ou «onl I), T , F, V , M, ^^1 ,/Mf/v , 
jeu , «'//ï? , mon.^ 

On Ap[M'llc diMiulcA «rllea qui «ont' furnMN^ pAr lea 
<H'iiU : cv lotU S ou C (luuK , Z ^ CU» êè , ci , Kimanie « 

HiciaAliQiiË. C4>ii cuiuMinnei M iiomiàmii auiéi #{/^ 
panteM^s ci iV«t ^ cauMilr ut Kifllttiuriil que; K^s nurivut 
le» ciul npju'lt';!!» 4tfm<»^*iïi/«M , où tJUnù-t^elleë , «u lieu 
qu'ils np|M'loi.ci)llei «uU'ef r/MHU/rt. 

On H|>{Mlle lingttaUê (t'Uirik'^ la ionii«lioit dcsqùcllc» 
1a lan^uu; contrihue prinripalcjuvul : cvionl, 1) ,T, N , 
~iL , Il ; de , iu , noire , Uvm , rÎMOgr. 

On a\t\w\\v jnilatalta coUra qui ilulvoul leur fonùnûoB 
AU iMiluiA : ce »uoi(j y J^Oytif'l ) uu K ou Q, el le» 
•ou» niouillra ill ou i7 , cl ai/ ou a<7/«^ ; gingfrnbruyjé^ 
Huite , guenon , lermèt^ ftâtéUé p péril, Ji Lie , tixaniU^ 
qu'il aille. 

On lippifll* ikaêaUtê ék\\mB> qui te pronoBai||t tm peu 
du lies ; oé tufil M , 14 1 GN 9 /nisiM , /mm»*, ^^v*** 

On ii|>piJki «nlib gtéHuraké ctUra qui foni pvonon- 
rétft «^ee unis «apirélio» lort», èi par mi mouYatnvni 
du fi(Mid do U U-Ncli^ «rUwe< Nom nValU à*wànmoim^ 
aoniie guùuralc que la lellre U , quaud elle e4i aapirév | 
/« hérvM^ Vl \VH H ,.u »»» • V,\ ■'. lé. T)të Conm>nneii. 7 * 

RcWAnQl'K. W wxnH*i <|u<' n'ii MiipirationÀ fortr» ne 
d<*vroiviit w. Krxiwwv qin; dan;» Ir» luii^tn'H du iioitl , 
où nu froid «'xcvfinil" <l(>nm* |M*n di; (Ir\il»ilit<- nu\ tu - 
guiK-tt ; niuin ('11('.> donl trô'»;lr('<|nvii(<''^ *'>* orici'il « l au 
midi. , , 

(^n<di|n('t graniniairirn» ont dirilin^nr [wirnii \vs ««in- 
i^onncH r4'll4>N (tut d livcnl h'Hr lorin.ilion ii dt;u\ |Miii<'tt 
dcA orgAncu do la parole ; vv noiiI Ich labùkU'utiths , 
n \vi\ fruit unh-fiijflat ttvfi : il.i nirUrnl dan» la prt'niii'io 
<lafk(M' V <«^l 1*' , vt^nl ^ f'f^i «"idiins la MTontlo-X , r.v// ,. 
.< XiV/ir/i/'A. Un Jiuinim; uumÎ //^//u(/(^A( Irn deux liiiuu.di .t 

L. n. • . ^ 

IIkm\HQIIK. I.i<' 5Vj»lrnn' iU'^ \U'ini/A'i' sur Its «un - 
AOiinr.H làil lN'ail('on|» d'Iionnrnr à rv gr.iniinairirn trlr- 
\nv y il kU{>|K)M* dcH oh.>H rvalion.s stirNir^ et- prolondoK 
Aur l(*k ojK'ralioiiM dcM jir^alu's tic la parole y- ni.iis il 
iiouA |»iii'oil p^n utile a la conutiissjuirc de.'» viMi^ mhxh 
de la langue iian<;i»i(M'. 

il'etit an principe généialenuMjl avoué , <pie la tnn- 
Aoune nV pas d«; M>n par .elle nièuK* ■ : pour «pi'rlle 
Aoit «nU'ttdur , il iaut «piVlle hoil meAinijMgnée trun«: 
voyelle. 

/ Antivloifl fin faitoit Miniier le» euiiHonne» ii l'aide 
de» voyelIcA »<>norrt ^ mai» Iri» imdiivénii'iiH j^le «t'itc* 
imHUode eng^iigèrcul, en' i()()o, AtM. de Porl Hoyal ù 
eu prupoAor une nouvl'Llc plua nimple el en même* lempA. 
a|)plic«LIe Ji loule» lèt lauf^uv». u H esl reilain, diM itl 
)> CCS cidèl>r€tt vl profond. s ^ranlmairien^, ipie < t u^st ■f )) |MU une graude |>€iuc à teux (]ui eommenienl <{ ne :-A (' -^. W-Ji.-*. ..ji^m Iftii't,,, '- . ..< ■v»»,tàl8ii'i"j*i't>jî^^*> ,..A % 3 . 7a , />j« Cnnsorhifâ. 

)> d(* connotliT ftimplemrnt lét IcttrM ; nuiit qu» U 
)» plu» fjrundr m de lr« iiMf^mllIer. Or , et qùî nMid 
T)' infiintcTiiint (tU «f dintcûlr rif qiir ^ clmquc* l<'Uro 
)) ayant Mm nom , on In prunonit* Aeul<* ntilrrincnt quVn 
)) rasM*nib)nni avec d'HUtiTA. Il iM'niltkrdonc que la voie 
)) la pliiA natiiifllr y roinni4* qtif^lqiirs grnA dVipnt Tont 
V df\h rrmarrpiÀ , iirroit «pir crux «|ui mohtn^iti h linr 
» n'fqiprÎKiiri^t d*iih<ird aii« cnfans à ronnoltre Itriirt 
)> Irttn*» qtM' pnr 1(? nom de li*iir pronondatfon. » En 
CcinN^ pinu'f , îIh p^ojM»^^^<•lll i\v laire aoniiii^ les con- 
•onnm h l'hidr' di* IV niiti*t , cVtl-À-dirr , (k) !<*« nom-- 
nirr pjir leur (ion U'itiircl , en y ajoiitanTr^rt e qui ent 
n<^crftftnin' pour lot prononr<»r ; par exi*mplr ^ d« donner 
pdnir nom à 6 cr qu/op prtmonra dans la d(*^ni^re syl- 
lnb<r de tombe , }id rrhii di^ la dernière sylliibe dc/vm/^, 
\k â orlui d^ la d^Tni^hî ■yllabé A» bèêêrêe , eic. Celle ^ 
m^tliodr, quehpio utile , quelque luinineuie qu Vile fût , 
resta quehjne lem(i« diins roubli , put cela seul qu^k* 
(Hoit contraire k la pratique g<^nérNle : tant la rx>utume 
a de force 1 Mitit unç^ méthode pntiH>»éc et mite en 
pratique par MM. dv* Port-Tloyal , c'eii-il-dln» , par la 

■'a - ■ a 

BoriM d'iiomnu^k la pliiii ilhmtre et In plufi (^iair<^ qui "V^ 
Cait jamalf txUXkS , ne pouvolt quatre adcqrii^y dèa qiu' 
l^emptre da préjugé le icroit aflbibli. Auaai fiit-«11e re- 
iioùvt*1ée nvee tucoèa |Mir MM. I^unai père et ftU , et 
adoplé« par le hiireau lypographUpie de M. Diunna. 'Dudoa 
•e plaignoit avec raison qiiVIIel ne tdi pa« gi'néralrment 
admiiie dé^aon temps, n Cette méthode excilWniey di- 
)) •oit-U , ne •ouffrc ciLceptlon ni n^pliqm*. Admlie à^n% * H U dei 

>V^mtiq 
» lAl o\ 
))i poiuT 
)) drn di 
cl(M ft'eti 
nuage , ] 
ell'él , ell 
pronon< 

IIOTI et A 

vicic^un ; 

«'•prouva 

« iiiiciié f 

elle dini 

dit du ] 

il un cni 

M*lon W 

et que 

' de cet I 

aucun < 

•enrent 

il n'y « 
piiiMpit 
o 4 ioiil 
aia< 
par un 
eommu 

leate p r,:;^t^jiÊÊii^A>»-*&,:i^ »».«,«■ rf i^ ,., »:ig/i' iT^iifiâVi'i Ji-t.*Mî' .. I Deê Conâonne$: 7!^ 

H U dcrni^rr i^îtion du dictioiinAÎn; do rArndtMiiic , 
»^mliipM^» iImhs Im meillciinrn <'rc<JI<'5 , fllr r«*iii]Knirni 
)> t6t ou Uird sur riinn«*tiiie , |Mir l^Avnntii';*' qu'on nv. 
)) poiura enfin iiVmp^<*lifr iVy ifitiminlin' ; niiii» il llui- 
» drii du U'mp» , panx! qur cvla eut raiAOuiinhlr. » l)ti- 
rloA ftVtt lrum|>^ : dit* <*Mt ilrpuin long-U'Ui[>H InM'idr <mi 
UAAgr , in^mc du IIS IcA j)Iun |HHil«-ft «M^dt*» «le pHii.t. Imi 
ffrél^ i'IleHd(*KrnndsavAntngt's : «lie li.d)ilui* h iiiic Itoiinr 
pr<)non<'ialionf en fiiisiint d()niH*r^M'li{U|u<>svli>dM' ^<)ll >i<ii 
son v{ SA juftû' ^IcMir : cUr liiil dinpiuoiln' l<iiil iirrciil 
vicUuin ; rVst ve i|iu! 1rs uiAltrcs (|ui sVii ^iil mm \ is ont 
<''prouv<^ dans Irt provinu^s du niirfi , où nioiiin <!«• ii^- 
lutrilé aux pn^ju^s vu a n*ndu rinlnNluciion Tu ilr : 
dit* tliniiuutr <*n(iu Itrs diilirulu'sdi* lV|M'llA(ion y p1ii^«|iir / 
dit du Martais , ^|)fUT ainsi , r est liri'. Si }<• f.iis i |m in- 
à un cnfiinl ra*s di!Ui êy\\n\tOB Jri , pti) , jr doit» (louvn' , 
aidon lamifunc pnî'ùïndt: , quu 0/ , rrr , 1, Kini rji/i , 
ri qur /x^ , err , o, l'ont f^vèm. Pour avoir !«• viiii f»<>n 
de rc» ayllabi's , il fiiut cpit; jr dise \i IVnfiint dr n'ionir 
•ueitn ^anl à œs •onsi^trauf^rni et faux; co ipii , ol»- 
servent MM. de Porl^Royal^ le hrtiuillr inlàdliMmiriii: 
il n'y a point cet inronvénieut dans l'autn* nuHli(Mli ^ 
puisipie ces trois wonêfi , rt , i ^ Uiuljri , et ipiv /te , n- , 
o j, Tout pro, , . ' ' 

CliiMiue consonne ne devroit avoir qu'un son di^tii^né 

f 

par un seul caraeihre y et ce cara^t^^e dcvnirt ^rf in- 
eommunicabla à lout autre son. M«ii comme <l.inM la 
Ungne fnmçMae il arrive ffue le m^me^^curacUin? rttpin- 
tente |>luiieiirt êoui , ou que plusieurs caract^s uu re- 


y t. ■ J . ■ _■ . 7* TabU dfê Conéànhê^f. 

.prétentrnt que le même ton , nuui diiUng i«ront <Iâii« 
W ioiiMuuiei dtux ioiis, le ton propre v et le ton «c- 
*id«iiwl; uuuâ apiM-lltroiM non propre, le ftoii que U 
u)iifM»ttnc a lulurellvmciii ; ei «ou accidentel , celfii 
qu'elle leçoil par pouiion. 

TABLE DES CONSONNES, 

«F.I.ON l.r.UR flON 1*R(>PRR O IJ A CX: l D KN TK L. 


% Bh Be.. ^" propre. Baltylont\ bMt , bible ^ Bu^ 

ièphule ^ bouh f l*0urnp , bctieau^ 
^, Cette lelti-e a un hon invariable y navoir le 

•on propre : b «c prononce toujours dans le 
cx>rpA du mot , nbdùfui , êubtfenir , etc. 

^^Einal , il se prunomt» dam let noms pro- 
pirt ,. Job ,^ Caleb , etc. , et daiit radoub et 
rumb. 
En oaâ de redoulilemsnt , qui n'a lieu que 
> dana rabbin , abbé et aes dériiNb , et quélquet 
noma de ville , on n*eB pronom» qu*uu. 
^(J(ue... Son pitiprf. Cadrt , coco , cura , coudre, 
Ce/Se..... Sonafvjdatnlel . . . eect» ^ 

(Gue... Sonacddcniel . . . aecxj/u/ e^ dérivéï. 

C laitial, ou dana le<corpa du mot, con* 

aervo ton aon propre avant a i ^o , m ytifr» n ^ 

.rfi: iMbiwuoiua avani i* il rend un ion moina 

■■III II m » ■ - I ■■ ■ I ■ I liW m I m III I— — W— i 

• XI •• M pr«»Mic« pat <Uaa fUtnk $ 4tpUmh g'êmrpUmk» / * 9»! </tf/IC COI X \ ,:..^|. #t|f. H Jfnm 
i« U ttu-. „ TaW« liéta Consonnes. \ " 7 » 

dur. Aillai UDUrononix'. «vcc Ir ton proprr ni- 
ita/ti , colonne ^ cinfrf , cUnufncè , irtdidlth' , , 
ijiriun f Clcëiphan. 

11. lie m proiiuiirn |»j«k hii miln-u i\v*> inoiA 
MVMiil, ^ , ra , c/i , <7 , n . On |»ronoiir»' ,'♦•'!»,'* 
lÀiir M>niin le r, (Ntwtrtr , actompJtr ^^ac- 
vublrr , tU'i'iéMrr , (la liumitton , ininiliftr. 

11 piriul le ikoii .uriiiiiiU 1 «r iivaiil r «l /* , 
ciment , m/r^ , el «vi»iil <(/ , <o , « // , <|«i.m<l 
on nu't une ivdilKî «li'hhiMij» , <H>nniu- «ri «rs 
mou, {'à tJaçaiU ,J*non , /<i/<. S'il m; •'/'"V 
«uiviile tr , ci , il a mmi mhi pnnm' , .s/«v v . 
aci'tJeni. ' <■ 

(^)iinnl «u M)n i«r<i«l<'ulel ^isr , il I .1 ,. «1 un 
mwê g«''néfiil , (IrtiiR /tcuindvi »< înitMixt'"* ,«1 , m-- 
l<>ii (|uel(|ue» i^nnnniiiiiieii» , «lan.s fi<un*i ci s«'» 
dériYC*» : niMia l'AoKlrtnir , «pii iniinpïr \.\ pio- 
Bonciiilion de #»««>//</ , ne «li( rien sur nllr «le 
énrel^ lY^uiU nionlrc <|ne tflle pionoiu i.itioii 
u'em |.Nii» MUloilAi^' par ^n^.t^«^ . 

i.\ linid M' pron(>n(<M>r<liii.ureiiietit , (\t^n(U , 
trie ttm: fil i'ec , //re , ^yn^iir , cMttH' j iK/ne' 
duc „ vie. y et d.iii» ce uie il a le lion propn-, 
Mait il ne m.* prononce pa» daiit bnn- , clrrc ,. 
li/i matv , un jonc / /* tfxtnc^ it- Jranc , nir- 
nuimuh , amicl^ mloniac , tidhu,/ coligiuw ; 
/at'« ( uirud de rnl».in» ) ^ ei dans ilonç , èui\i 
d\on} cYHiBonne ^. ' ^ * Si </»/lc coauil«lli« uu iu«miii«>lv]iliMM' , Ir < runtrifc in piuni^ti- / I «I ■ 4 r« 4».U Uitrt. ^^ï r 
On n« |Nx>nim<w le c dans fet adleclifi fiwc 
n ^inc que daht of DblVMf , franc éiouriU , 
du ^iWic oii ^loÂr.- B 

DâDi Id !!■• de redouUenîoiit , le* deux c jjie 

M* prononcent ((u'avant e et i, êtécc^s^ aœUient. 

De. . . Sou p'o[K«. David , dé , />iane , doihi , </oii- 

ieMT^ dêUx , dertuùidrr. 

. Son Aciidentel , grand iirbrti ^ g^'^^^ horfime. 

/) initial conjcrre toujourt son «on propve : 

>il te prononce aye<: ce même son danii Icairpn 

du iuut avant uuei oonaoïine , ad/eclif, ail- 

vfrbe , 0ic. ■ " S 

l' mai y i] aonne de dana lei noms propret , 
David, Ohed , etc. Qiiant au ion accidentel 
I , rAcadémN! obscnre qu'il Ta tout eut * avani 
!«*■ mou \|ui oonunonœnt par une voyelle ^ 
. comme, grand affrontmw , grand /tomme ^ 
quand ii viendra , Me, , ce qui auppote qu'elle 
,Wy reconnolt pat toli|oura oè ton. U n'eaty en 
aucun cai^ proiloncé dana gohd, nid et mi*ui. 
U* nia l'cti dana pied q^'eti oélts pftiraie , de pied 
êncap : U ne l'eai jamaià dana lea autret oiota 
•irani iim oonnonM ^^. t.jT^ij'f'','^" M iMbi atiofi , ^uolqtia h m»l aiiUtat r«inmaiir« fu nna cottMnnt. f^oin 

* t/Ara<Umi« na^f r«itfé«i«aaf , wUtfëilfMr/bif. 

•« Alnai pitnMrM grmmil pmrltkri fiiaWrcM piêmém i il n^^f\^ 
4#iWm , tommà fl*it 7 avait t gmm pmUw / f IM» wmâ viêââMÈ j 

ilfHurvtoê. ■ / ■ ' /\ 

/ r ' / ' . / d« Ift1«tit«. 

nonc 
Fe. Son j 

VU ^ <^v 


/ 4- '••: - 
M .\jéJU^.^m'*-^r.:: .:■ .-A... 


/ A 


«^v # , ■■ ■ '■ 

I)ani l(t nHlôuliloiiicnt , Uni (IfMtx (/ m* pm - 
noncent , addition , r^ddUum , rtr\ 
Fe. Son propre. Faveur, ftminin. , fini , Jort't , 
I' u ' Juneâtr , fù{ir , jt'u y^^ft'n\itté.\ 

Vc. Son nccîiî... NiHtf anti ^ dix neuf honiniM. 

Cetlr U'Un» coiiMTvr loiijouni wui non prôpn* 
nucommemTiiirniriAuiiiilifMi ilvnnioln ; ([umikI 
t'ile ml h la (in , rlIt'.M? pn>n(»nre , pour l'or-" 
dinaîre, mùsaï l>ifii , tlil l'Anulfiiiic , n>iinl U*» 
mol» qui C(>mn(!ii<>4*ut pur univ tou^jiuh»' , 
€|u*nvinnl Cf^HXipifroiuuuMU-ful piu uuV >o)rllr^ 
•comme, une toil' brûlante , une mu i ortlmlr , 
pièûe lie biruj tremblante ; U est vritj de na 
trviêièrftë jeiiirne , Hti Juif errant , loijnif 
jwrtugajiê. Néanuioin» on uv la pron<»im' pfli 
dans bt rlr/ Çuihue ûvftul un»' vo^rllr j , /r 
cerf->iHj^bi/tt ; rbe/'<t''auffr^9erf de inrnj. On 
' doit , iM'lon r^«a<lrniir , Li pronuuivr <lan»i œitf 
Jrais y vi dann t'a<lnMlil' neuj , un hahit neiij. 
J/Acad<^nii</dit rneoni qu'on Li prouonrr «ou- 
Vçnl d«n!i nerf au •ingulirr, w qui Mip|MWMi 
(uu on no doil pu» loujouii l'y liiin? fioinur , «l 
qu OU' IM) Vy ptttmnwA" jamain au pluriel. 
'^^?|l4^1*^»^<'™® ^ râdjcilif dr n<Mnlnr netif ^^ 

i^evftAtià prooouct* p«â quand «'Ih' ('«I imniidia 
s< trthrnt ittÎTir d'mi mot qui èQminrmv pîir une 
cHonAonne ; . rttf/i/ cavnliêrê , neuf cheyuux, 
Qiuipd elle m tuivir d'un •ubaUhtirqui nom- 
BMCMM MT Ull4 ïOJtlUi ^ l'uM|{v ordinaiits cil d« /• > «& * ^ />. i i4fc«rl*iM>»t.*'v*i*ir.éten*'*a'..-«« ■-*"i'*..'.ft.f 7» 

Vlg. H !«•■ 
4« U Imim. Tahlf {ieê ronêonneê, 

lui donner Ir son meidnitrl du «^ , nmêf-Jcus^ 
neuj^njhn* , n#i{/^iin«« , eic. Sur quoi nuui 
drv(*iit oiMMtrvcr que le prupji* d«* P«ni rt drt 
pixninri« voitinet donné rr ni4'ni«^ «on à iiurl- 
qnrt «utrM mou uvant une voyelle, ce qui m 
une trH-mauviiiae prononriation. Mai» qunnij 
iieiil' ^ Il ••! suivi d*aurun mot , ou qu'il iiVtC 
aiiivi ni d'un adjeriil ni d'un nubtUiiilir, on 
|irononce ^ri^ie lettre selon ion açui propre , 
rouimt* ,/ th cenê qiè^ih étoi«nt , iU ne rYJitè- 
nfrêi qiée futuf. Seuf^t ihn%i t ilê liaient neuf 
«/t ioui : Uê neuf arrn>èrent àlajinë. A<:4~ 
dIbmib. 

IxirMpie cette lettre eut hmIouMi^, on n'en 
, 'proiiouee qu'un : eJUanmi^kgr , aJlmMir , of- 

frir , 0ir, 

*^ ilfc ie pronojjiro y, /i/uioacy;/ if , /)/kir- 

/(aiMi.tton propre âvam^a, <>>.rj, nu, tètt ffAler, 

IfKyJe.... Hon aecldentel a vint # ,• i... /fêtU , giiuer. 
|K....i6oiiacqiil4nleL. #vii»^ ^P^^t tùHgmTèê\ tuer 

êaffg H 9êu , Ixmrg, N, .«L / «Vim if «lai iif4j^, «|i«H M tM fiivl iaie»#4iiiMPnit ^'^n ni..f .|..i 

r«mn«n«^ par un* r«napiyi^ ff^u( r«f ^|lfr* • tifvf. rli9T««> Dan* ti>u- 
tas Iti âilr«4 9craai<»iM \- la Ifftra/ m fait •antir %\u* oa pioiiia , mIoo 
raasfia.' 

,#• rinaiMnaaataqHl •*4rrival«iit auHafait farfA, I rauaaJa N)^. I. ■,*!•.» »l|.'«t->Vl<k. .- 
N, ^M-i.:- é» U U«W«. >.. vitl-^J'MJMUi^' iMit, 7'abU ^ê Cofiêitnnfiê. ;() . 

G îniliël ou dam Ir (*ii*r|>a du tnol ii\i Ur tioii 
nrcidi'uudytf qu'avant f vi i| duiu lou» Ir*» jui 
Uvi eut , d n Min ton propir , infti» «vtc «nio 
difltSmuot* , iju'd à un nmi lrt»»-dur âviuil o ,u ,1 , 
tm ,Uê é iwn , n)uiuH*/,'ri/*«<i/4 ,ji^)#i<»r ,^'I<>rn k « , 
grawitr, hrigtu^ ,'^iwnnn\ hn^iui , ♦am'v/./'v ; 
«t <nril (Ml A iiii Ihniiii'OU|) nioiii» ilnr (Luit 

|\lCli/^WQf R. (*ui M" proîMMirr m un mmiI 
tlImpM, mn'i.Hni liiinanl mhiIi Vu , i\M\siii^iiiH(vi 

rrn non»» jniipni»/'/ //,'/////<»/! ^^ (lunir . //• ('mulr : 
IUM% on profiomr ^nn Tiitr wnlir 1*// , ^uid'i r^ 
guuion , an^naUr » "m/t ri *r/ ^unJtr , r/(\ 

Final , iljKinno A'i/r d«n» U* noini pmpuri , 
niÂuiD' t^^ltill une ( ou»giuio , (pioitpii! y°Miit <^ A «io1of(U , •*écriv«nt •u)wun*'hu| par f UImh , THnlmur . UniAm» j 
fr^ii^»!* , Rl|r«r , Uul« , |ou(T« , KrofulAirs , fMiulfl , fl«Km«, ■le, 
lai Irtiri «i^rivéi, 

• (;m / rt«a««« Utlwifont MuUf «w lylUh» «Un» !»• .Iifr»r«ifri .iMw» : \.::.^XMiiMJè$M»M.iMkt»ÊiêllÊlimÊÊÊmKÊÊm^^ . .V..T VI* U.^j*îiKu*.M y Ao Taùl0 déê Conmmnéê. 

llViUlT I»*"' àon%. ( AcActéoMe ). Bourgmesint M pro- 

Noiw «vofti vil qu'il • k* MJD •ocidiîîiU-l t <l*«iu 
^w/r^f , «t diuit t»^i iroi» mou : rang , ^>n^ «l 
êtingy innii Mîuliîniriil «viml un« voyrllr «Uni 
ve^ iroii «Irmù^ } «ir il iw • y pronom* i»«» 
• ' fivAiiluiM» tttMiMïnne, «intiqf** m aunin rji»(Unt 

11*» mou siMVHni, diiigi , im /i7^« , Je poing , 
. ♦m^i , hnn>ng^ éiang , m'Hf ( "««m»^»»»^ ) i <** 
iUi)^ fiuUxmig 

i)iint 1» c*i di» itHlonldmnimi , oiiVen pn>- 

non«v «pi'im, ««nrplé «vwH ^ «ft ^ t «'l •*"»;• 

'^:^ le pirmirr ii U «on pn>|irr ^fii<» » «itgg^rpr. (> 

in^Dic.Mm M' ln>utc cluni !« ccjrpi du mol nvant 

c/ , w , A . Magdfibourg , augmenter , (ihUan , 

liergfurm. 

Nom purlrroni l>i»»ntAl di^U cxmionnr ^ri. 

<^llli Ilr. Son propn», UaméMU . AMm , /iiVxm , Ao- 
qiwton , fuipé , twwi , houblon. 

Nou» jwrlrroni d« ctlU «mtonno «Uni In 
chwpilnî iuivanl; il noui iuflil doliirrvcr iû 
<|U\1W « A d« ^uleur qu« lortquVlli' rit nnpir^. 

J i Je... S<in proprr. Jamais, JéêiuU, j'irai^ joli, 
ju^,J9U0^Jnà,jft9r. foilOT li VoyalU qtU UmII . fo«m« JiM rw m»Ux kmm«mu , hé- 
#M , «tr . . . ... Mn«n» , «lU nMo«^« »*•• * *■ |»t<moiiclâH««. L.^.*iiKu*'<*5»--' •< >■ Tabh d«§ Conêonnêê. Ai 

îilû k!lr ^ Miilwl , ou NU rniluni du mot , conurrvr ton - 
jours et! Mm ; nuiiN nous nvoiii vu qu»'^»^ «viuii 
*#, « le .même ton. C!Vî»i i^gulrmrnt Ir iiiAïuo 
■on »v«nl 9a , m», tu , mantfra , mant^m» , 

KKMARgUK. I*. 6Vii N cUiii éimR , ««lui du 
yii cJaui (|uel(|U4*t niotn , rommr d^na^i^/i^y, 
numgtiure, rlc. , rt di! /«r/^ (lan* (|U«I(|ii«k nu 
livi , cumiuit dnui man^ur , ^i^ruty vu'. [^ 
priiu<|u« h'm\v |MMil (Il dfinntu hi oMllloi»âiUU4^ 
m". Du MNnMiit ul)M;rvi* <|u|uu « doun«'> !«• miu 
^ . <*"> <»" /V doux ^ , Hil»^r , glu , iiiiiin «ju'ou 
l'a (Àil ftouvrui uu<lgitV IVlyt^iuloKÎi! , roiiurir 
(liins m gfi t d'(U (V Aavaut gmuitiiniiH'u «on - 
iiul«nurlr»|>âiii|y«j|., ^U' roitlio«ni|dir vulnain» 
IM- ivi|MTUMit l'iilyuioLiKÙ* <|ii«i lorMiuMli' (•»l 
f«voriibl(và leur» |ut^)U|(éi. 

Kk Que ir^i-dui. Sou pmprc Kalsndta, kermi» , 

llomfiMt , kyrytlU. 

OîlUî Ictlm, qui poiirroit kitv ti^i^utilr p<Hir 
disiingucr le ^u^ dur de c^lui qui IVti moiui, 
ne I V» <x>nten4e ** «juru kahdk , kabin , ka 
houannê (eipèœ à» lortuc )^ ita/i , kan^La- / ëim4^kémt0gtù*é* , kémtophylhn oit kératofthxtt, kr« >HitH, iï»u» 
4erit m4»Wm tl Ma kmlêt^-. 

1. ■•)..■ . . ■»/... 8* 

«Ai L l Lb, rata, hiii , Imrmèê , «df^rt / hinanoU p 
kioê^ , koruii , tomn , huriclm, hyrielU , 

iuni t LouU , Imànj , Ifçàm 

G»tt« hittt cofom^c toujonn Mli »ii propre 
Rti i^ um iÉmt mi f m t du *iot : m*U «lU !«» pcr4 
«u iitlRwi H II in flrt ,\nuiiid rlW pi^nd l« ton 
mnvUW , dont noiil pÉrlèitm* pluâ Uê. VÀU 
mnûÊ ûmWê U corpi du mot jm^^m^/«« *>«"• 
lu nt>it^«nâioit <m w U ail pat Ortiituiircmrni 
ftonnirr dani ow deut mou , ^orlgii* , V'«^^ 

F!iuiW% iîW« •* ^prononce ordîiuiiivniriu , 
(maM mtfm/, i>wrÀ>f , Mogvl , mul , pt^ 
ril , fi^. On ntiMt éTMpmt{m haril . < /i#- 
mf* cm/ et cooipôail ; f^U, ouiii , fi»urnii , 
jàdl , «clW^tf 0tffêMi iUt%l d^lnll twnioiinr : 
>^n«u'il «»t •djfjcUf \NK idM d'unajifoyrlla , rïUrs 
pffnûh wH^àMm , génêti è)m^^ g^miU 

«l^« dâiél J»^A^ Wr toÉ ««dm. IHm 
QODftmtioiit o« ■• ^ fi^ p«i^ioiin«r daililâi 
pronomi pertonnelt * d et i'»* <»■■<■ -»-F-^ U 1^ i^ ■ 


|mw>»i»<i«> iiniiwilliàlwtaill ■.^^<n^«î...*a»t«>w«^>»-<#*-vwi»»«ni" '■'■■"»m--:t»*métt,mi-m f> ' i " ■ O»* » » "' »' ! ' P JPJMi:.* ' •' '*>>* / 4« la tM«i*. BWBMWil^liiMliiWilM'h'if ^ """ 

7'ahU dêê CpnMmnê». nV 

Quand c'IU f«| ntJl<Nibli'« , on n*<Hi pmnoiuc 
prtJinairi^iiiÉtttl qù'iiM iaUnrner, rW/r^'r , vol ■ 
iaiion ( \^*v i1)|Miê ) , f*ir. Mai» !«)• «inix mui- 
nen|. dam aUuèion , aHéf(Kirie^ apprllatif, hrl 

cane , H jmmii-<Mm' <|iu!l(|uci autfvi. I ;iln« m' 
|>ruii(ui<^i»nl Alliai Uni it tout U% nioUqui (om 
, iiM)|ia«iii pai' il g ilUiêiré , itUém^fuir , rir. 
Util lilt!. Suu pi*(>|)|t}, AfiH'/iiiut , /tuUuMlf , tnuli t 

Quand iiiiU) IvU^v? «^'»iiMUiHl«f,4)llr mil M'r\o 
A<lU|OMi» «un M>u.|4t>|>r(< : niait, mi |iiili<-ii d'iui 
mol, elle |in.udauu/<'ul Ui «tiu imumI «loni non* 
mfd/Mt parl«^ , «4'tIUk«l«JII<*l(iit vllv Ul* it* pi nul 
pnt. fille 1<* pivnd toujoiiit tv^i^l A «1 /> f on .»iM4MM«*Av 7/1^ . r// «<>fi, «le f cuiH^MM à il y aiuity «/i/i/r 

^Mtoif OU/^^WaO/A r VU^. Il ne itiiil rxirpln 
|k|MI 4|U<il<|U4*t Di44t M^. alla ttài «ui%ir d» l'/i 

lowiX *a».aaw»fimw^*^/a , Jgum^ifmitn , imlrm- 
(f^i^t'f i/Hi^if^ék^ iPlf lia M* |M(4koii(«> patcu 
•il 4ftt*i^mM0, ikifnjk0t i'( <M|lu|Mli4i. FîiaU 9 idla ^w luiui «|u*iiu ton nntiil daiit uma lifiMMi. Ui»« tiiéiii « pMirfi fiM^lklÉf^Tiiai/ryM fVMtfnra ilaarla rMirtitthmi , romma «M y N«É/î4,-*.J,,,>,.. V ■-> MlfyU' U |»lm>Mri (!<'« uioit î 
■*■«■> «'^ \ > 84 TabU dêê Cdnmmn^ê. 

^XtmjT ^tniii§ert. On prononos jibraham , JUrum^ 
Um , Si4tchhoUn , AmêUrdam , elr. , oomoM 
•i Vm éioto Milvie dSm w mmH. EXk a néim- 
mahàt le acM muai dant jidam. Ellfl m pro- 
noiica aiuai mIou ion aon propre dant hem , 
iUm • mpêmm^îr^ «l quekpiM iiitret BioU pur- 
ramaiit lalint. 

Lot«qtt'«ll« «il redoublée , on n'en prononce 
ordinairrinrnt qu'une yComifiM , commiMi* » el£. 

On eioeplfl , i". lea n^bma propn» , Ammon , 
itifl#iflniiei /eus. : iMet BMito \|ul comnicn- 

otnt pJir immi inmoHêl , immoUU , ùmno- 
liT^ etc. : V. WnMU où #m rai •uWi d'une 
m \ 0mmm9^ , tmmailkitêt , ru^^ mmi^ ÔMnd 
et cea , dâi rioidinle i #m prend Ici^n ua- 

Ktt Ht.. io« propre. iV^iPr , JNTrfrwi, AT^, m^ 

vàj» , nuéiêé, mmtnof , mutrê. / 

C>lie Waw oona»^ l««|oura aoÉiaon prijpre 

an commrnremiin dn «M : rlk Ta auaai au 
mnWru du Wbl , lotupi'elle •fà «nW^ d'une 
yoydOa 9 conipi AiM lii^Mrie/liMla «Ue y perd 
« ion, poii^ |irèrtr« cJûi/de b «Malité , ai 
«Ue m aiiWb dNme «maéwiii* Mnme dana 
onerv > êngtmmt , iitiffridémU i «te 

FlttaUt elle ioÉne dana ^ k An m m n , amen, 
hymen , ejwmen. *Mala «On a umljom le ion 
iMiial dana !•# «Btn» «obaumifr ; ion 
d^domt dm lo^*r«b«a, !•• p« I;»». < <»• ■-< KH I j il li lH » » .» .lit»»! .**, - |.<W»H>W.J»H.( . ■ < M- f.-,. ij, » j ,^l«,«<< ti»f»' Ml'. .'"l'awUvI^MinlKl t «MLJtatiiii , :i.iit' j LS^W»":»-;-!*.*. 7ViM# dêê Cànêonnêê. 85 

Sl^M^T* ^ adi^rttfiiy exoftpié le cm dont nom «vpni 
parlé k l'artîclfl d« û n«Mliu^. 
'*^ Qulind «U« ail rrdoubKW* , on nVn prononcw 
ordinjiin*nwfnt qu*unr , anrnie , cimnoUre , mm- 
. nsr , êoi^nrufi , etc. On axœpii^ rnn^t^iu* , 
annêxfi , annal , et (|rnv<^ , annale , anmhi- 
laiitm^ annUiiler , inné , innopaiùtn , inm*^ 
ver. Mail TAciKii^nn* nn mnrt^iw p«i orlti* |)rr>- 
nonvÂHiïon d^nn annuel ^ a nnoUttùm , annij- 
ier ^ et dénotée ; il y m donc iip|Mimi<v i|iri*l)« 
, itWtplunrn UM((C. Diini ennemi ^ <"i n le mhi 
de IV onvrrt ; miiii il rtt nntnl (Un» ennohJu . 
, ^M/im , ri dé*mfi. i 

Pp Pc... Son pi|>prr. Pape \ péril, pitié ^ fn>9é , 
pucé ,, fmnf}ée , peuple , ftetote. 

P initial, ou diini \e roq>t du mut, rhn- 
êtrvt loujouinMm ton proprr, •ici«plé,ronim«i 
nom TiiYoni <ii^jà ru , quand il f*§ttuivi (riim* /i. 
' Il •c»nn« d«ni hapêitmal y ècepiique , êcrpti- 
tiême \ ê^piembre , lew Sepianie , ttepténùtre , 
êepUrfnai , mpêtnirion , êepêenttional , êrf>- 
iuagénaire , êêpiuagéêime , êepiufile , êepti^ 
• pUr , ftX dâm ejNtmpHon , ■ coniempteu»^^ et 
conUffipiihle ^ aimi tjçam dans accepter et 
mxcepiêr, et l«urad^v«^i, •ympiomatùptW ^ 
êymptànté. 

RBHàRQUB. Cette etorption n^a plm Im*u' 
pour dompêery et mi dériyéa ; aiuai l'Ai-atl/^^nie 
obterve-4r-«Ue que bkn de» pertoonci ëcriyeut I -i*'i*»* . ^ 


k.'Aiw^ i- v«,* L't tHr ^mtlèimfk 11 Mi mkUi nAMfMMr «dM^ 

(In 1* k prtMMNiw )MMdt iknii baptême , 
Ér , hapêiêémùm ^ UftHiéèrêé éxetnfH . 

^ l\M«i^<IUM. Vàmâêmki Wurqia* |>odtivc^ 
iMiil iKi'oii ppamûM» W /i 4ftiui ^n^muUi^i 
qumt (à^iik ««Mit •ton* miifilu qt»*aii doil ^ 

prtifHMfwr (Um trffv>^mc i i»âli r^jcMléipii* 

pt(tmp$u, , ^ 

Uirfi|u*il «il il k On 4u mM» 4 n* m^ pr»- 
iMMMt^ pfdiiuiiniintii&o «Hmui «#«1 un onify> 

Cte ipMiMNiti.àlHàliflV'f «A IWmI tcmnor W 
|»f|amg| 1 fli y il W » Ami l« 4ii^:iiiin Mmurnu ^ 

, l4MW|tt1l\M im^ onnVwi pronoDco 
c|aNiii. ' \ ' ^ ■ • »' • 

t, tôt» pty^ Q^f^s W Ê mmHIn » quitUr^ vif. «iVigi 

é» U btlM. Ir»'> 


X «Cm h" W^..^''-'KÉ'»«-MI ,i»M ./■l,. tASrx ^'t-^ Vif. 9»Wm 

4»U WtlM. \. 7a6lt Otmêônné*. «7 ^ cNi Ht 
Il M nW im u iinini*«liajuniw*nt npirn, 
la <|uelquca inoti où U l'^t liiuil , 
C09 , cinq, 
Q iiiilial . un diiM Uf oorm du mol, «ou 
itnr« umjour» jf m aon propn) ; mais atir (-t-iiu 
4iiiftr9^i €|ue dana yMa , tftto , que , il ^i uii 
aon irèa-dur , aomuitf ^ qimliU , njm>ùilit*n , 
4ft40mmiiy I «1 qiM ciaiia (fUéi , iffM , 7// , il lu 
. nuiina (lar , {wtftsérêr y tfutit^r , fHijuiit'w. 

Final , îl •nîmi) «laivr^tN/ olrim/ «vr«*lr mhi 
dur , a«Qf>f>lié «Uma U* raa <>ù 1<> pn^rtliiM vni iniyi 
immAiHëUttm^fii «t tana auruu iTpoa d'uir mot 
qai ««Miniinuw par unm <lbuM>imr ^^nuiii^ <l.iiii 
' vtiq^i' I mU^ i}%i\»% prtiÉiom* ix)-^ /m/i»/.- niai» 
îl i^tntwn daui niy-i/i^-ArMr*/!» , t^-à-jl'iinr : 
«tiorai|li<i Ui MOQud titl auivî di* ton «ufltHianiif 
cufiuntrogani par mim« cMuaouuD, umiiiic «/m/ 
g^irfimë. U M»iMW daiia lom loi airtin i^oi . 
ç^yq Imrnmsë , i/a iUai^m/ n/iy , ci/ir</ ri (^m*. 
Q ii'«uil HMiiaift If dMul>l«)r. 

du Uiiu daiia Wa |iMHa iuivaua» 06 lV>u d<»ii 
JÛa pniiioiMMi'r cymm » f u^ , iiM 1 |ji¥i»ir , ^////i^i- 

gL , éfitmiitêmné , éqÊâiUiiiiuL . (kiuiUûiir , f«r«^pr*" ' '. < « Cm »oU m f faaaactiit kmitté | kotmitên , kêiwudié: ^ \it<- us.. '"-.■■»*•«■«♦ .* . ."'x ^ * <•« ''î « /^MMi 
^ 48. Tahlt dêê CoHêonn^. 

iairt , quadrat , ipêadrainoê , quadraturt , 
terme d'attrononiifl , ( naii tinmo fUMN-loficne , 
il M prononce jka ) , quadr^fitiêum , quadrigf » 
quadnlaièrt , tpêadrinAnm , quadrmpM ;qua^ 
dtitpUr, quaker nu mmtrê , quatiquam ( mot 
' . Uliii iiftntfUnt harafif^ueliiliiui laiie«n ïmblic* 
niait \n'imoncé jçnnctut quaiul il tiKniiW fiiirr un 
gniiul hruil ) » qunê*rr%air9 , quatmm* , quê*^ 
Uiâr\ quÊtturt , â quia, quiàiiêmê , q^**^ 
iiêUi ^ qiùMudÊ y qmndécm^fonÊ f quimUv^m^ 
viré^qèâinqtm^énairw'^ qtêinqiMMgéêim^^quih' 
qutfïnial » lfïunqt$0nniiém ( cuihcu^nnmm*. ) , 
qm9éq9Ê9rc9 , qmnquirèm»^ qmntil , qiéinÉit- 
êabU 9 liqêêaiion ^ iiqué/ituiion 4 m«i« m,i« 
, ^ prom mc iaiioo ii*a pat liau pour ^ liqu^r, 

H r Ha*, ftoa prapra* ilaral^, régit ^rU»ti^ , Rom*^ 

Calla letlra aa thmiSÊ jamaia da ton. An 
mnmanctmaiit ai au «lUeii àm «MMa , rlU 
èOBÎM^ loii)qi|n daiii la dkanifi aboifnu : maia 
an c flatafi âl ipi i aBa aat t r >» adowrto dami wolna 
•t f^ifra avant èat anmonna y a«oapié AToIna- 
Awna ( la ialÉlt^Vlafffa ) ^ an aâvia qii*OB lie 
^ 1^ alané pMaqiM païf aMia «lli frprend m 
ptonoMatian otHfaiaiia dÉM oaa dfi» mou , 
Et •«fr«« \ 


Jlahlê dé» Conêonrtêê. ^9 

JJj^^^Jj^ àWê tout tàivM d*im« toyrlJi^, ou pn^^dri» de 
VnTÙ€ie4 iH>ir0 ami et (e nAtrf. 

F^finlr ,rll« •onnf dniii l<)iiU*« Im IrrruiiiAÎ- 

■ont ijui nr.tont pat rn er , «nnin»* , car , or , 

mr, •THifiir , i^»ir, ti#Mr, rli'. On doit «'xrrp- 

, twp mowtMtwr. n«n» Irt irmilnauomi rn rr , 

f»lli* NoniM* cUmi vhfr ^ firr^ mer , rïmrr , /»#»/- 

la rml/er *', #/i[/''/* , ''/''*'' ». J'"^*'* > /^•'*'^'* 
( U Irlln» <• y f>*i ««»••• pn»nofii^r ) , h ter , A 1 ^^r , 
' ÊASi'ifér^ fÀagiêî§r ^ fmter\ v\ «Innii l« » n«nn« 
pn)prr|//ii/M/#r, Kaihpr ^ Munmer ^ le Ai- 

ihnmiêr « ti^nninoinn birn <lri |»rrM)nni*M pio 
lifin<^nt nUtlhomlir. Sf Ion r<^litioii ilo i ;(» j dii 
diclionnjiîrr dr rArwU^mir , on drVoil l'Oir 
■onnrr r «Un» Irt «djcrlir» a//iVr ri Irf^^r ; ihnth 
riiMigr cununirr n pt^vuln î hurhî l'Ai'^di^mM* 
a-t-rlla tiuinpi^ r«.* rliitnKT^rnt dun» IVililioii 
d« l'iinil^ drmt^rr. Ontiii Irii NtKn*» mol» / no 
•onncpat. C0 poirier t»î mori^ et» fntiner» 
0nê péri \ t pnïmHj^'cnl ce fnuné eut mort ^ 
C0ê poiridê ont péri. 

BB«4IIQrR. IKrti d«tt |ienoiinrt rlcv<^i vn 
pirty^inc» ne font pm tonner r dan» Im trrmi- 
naiaont «n i>. CW un« faum , mèmr dans la ./ /■ / • On 4ctil êmà mUUèet* 'W- ismammmvfm'U V >..,..i«âii:. <MWO— » iMiiiii II— mi 
90 L- ^> TMêdeê Cùnmnnêâ^ 

Sli?.!Ir oon^ermMitm, Qmnik la i^riiîEaiMNlien «r /on 
doit U pronoiiorr ilmit li éiêoimn ■•atenii , rt 
•ur>umt d«iu Irt Tfn , f|Hpnd elle est lui? in 
d'une YoycUi' ou duoo A muetto » fl <Uni 00 
'en» on donm) ^ l'« I0 jcm de IV ouymtiy ainutr 
â JoUÊt doit M prononcer ounÀ^ra^m^ ; un > 
db quel , 1orM|uo ^tjae Wurfl ■• •• pmnonc^ 
pat , IV N Ir MHi fir Và^vmé ;aim0rtaftn)m^ 
rnui0 , «t* prunimm a*mé ia prwfumaïU. (I omI 
«»tlB dvnû^ni pruooncûiMott <|ui «at la frulo m 
UM^r, tn^mr iivaul uda toyeHa , dans la li - 
brrii^ dt la i^nvaraaiiou « panai Ua prrMtnnra 
cpii parliuii l»il'ii : Jùtdimr #| nr^ , ainifr à 
JOUET , MÎ pniifuutvul JoUiré et férv , aimi^ <i 
yoW. QiiW lut oraifo* poinl cwaliiatu». h \m 
)» pn>4r 1^ aimflrf , «UiraWiA d'Olivfl , pourri! 

yt (|u'ilan« mnouI ui lft>prudMiiâ Urup In^quriu. 
)i Ua cmiirUjitfiit nèmi à doiuMir tu dÎMxiurt 

i)^Mn «rUÙB «ir •atuj«li«l noiMt vnyuna m 
» «dat qiia U roavcAMiloA d«a lumnàiM Rtiut 
)) iia pUiii«.d*UiaUia wti|<m4MMa qui aont ul> 
)i IflQ^Qi tttlohaAa par Tutafa « que ai l'<m 
» parloil autrrmMil , 9tiê mt^ 4W p^nt 

harm^im oM») Umw «mwdPoUé», on nVn 
pronom» ordÛiaiafupMiil ipi-ViM f arroêêr , a/- 
rii^r y*p§rruqtMi j aie. On e«ceptfl i". û^r- 
ration , abhorrer , errant , êt^mia , krre , er- 

rt>a , rrrfmenê , <»rrrMr , *rrrr , êrrénêf #r- a", b 

d«Ya v< 
,nv«ia 

aMi'm 

"AZAïf Soi 

I aoM^f 

quAn 

mhi* 

piop 
JUux ri*af 
drid 
IhjU \. . *,**' K -\:^ f*^» —tftif^Mid smmmuiixuitmk^ .-if4&l.'..- » W S'. .i * <i '»u!»ii^. 'Jjfjj'^ ,t "" V. il , .... I r •*»'••• rA/ii. Svfepi <|m)l<flM ffremmairirni , on doit? 

lUoiiMλ qiM tt tiflHMU^IIKIIIi nuil'ilU^^ («tir n/<»- 
I jiMMiiian |Mmr kttÀiUrvvt mou , if'ru diy mmi. 
»•. Li'im9Mi<|iy €M»MiMR»iui«il«'ii »rr, tiiMilm - 
iim , tty^im>HltMë\ trruitonnmi , !•/«.< »•»»* 
•«IN»|ilKm/ 5*. I<ri luiuit •»! Wi iWlîiiomuU 
liitt v«rbri myfiéénr , mtumt , Hfnr, v\ tU' l 1 1' CWliti Ltllfe <'«MiMr%r4(>n|ouni m»ii «mui |iM»|irr 
i|iuinil, ftllo rèi iiiilirtir, i'»«r|My) iksawI t/ir vi 
«7â«, o4 l'Ile ntm |mnioiu« |M»im , /n/ahn^ , 

• l)<ui« W^r|ié dti niul. «lU • «««f»» »<ni m.h 
prupra, fX«NyM)i, j'.liiTMlirtfllii r^ltritlt* riilir 
iLuii' voyvUi'R « mi «Ut prruil. onlHuiiinnrnl Ir 
MNl it(*oi4iinl«l , ^'^«fM . phrûm , Jnu.nv . 
rii^f , rl«i. ; n". «viiui A cl <i, inwébyirrr , ,/» - 

|n«M« MiiirMi d^iUM f ojalki , tixtnsèrqion , Iran- 
Hg^r^àrfinHl ^ értmëUifyii>\t^.\ on uVxc«*)Uo 
i|«0 «ri croi» molf , inuiêir , inuiëiêêement . 

I QiMWl «Ud «•! •«ivit cW f** ou de ci , <>p nô / ^ 
« tt^i-A'u « V'' 

\ »•^^ /' l^vîirtfA'i mÊmm 
30.,^'^liii,^^^i.LéMéVi<illiiU7'> Con^fifiêÀ / i/ \ \ \ 9« / JUïê 

•« pron^fTtit Ji^/M , êiêncf't mi\it «Ile tonne 
flAn» k4 autr«ir4^nibinaiaQ]it , scapulaitê , mo- 
Jiiritè , êcn^Ate , ctUècfdêmt , otUntation , «te. 
/ Main , tl^t cr ^{«irnknr rai , en ^e doit |Mit ou-, 
^ / i»lirr , <(ii«n(l i*Uo ett iniliakf , <lo lui donner lo 
/ ton qnVll« « M'ion U nouvelle éprlUlioii. , . 

« n fcul rrmiiixpMtr , dit TAcAdt^inir ^\n\w , 
)> pour roHlùmtitf , on n«t fuie guère «onnf r lu 
)> l«'iini « à U (in d*un mol , tice nVuriiorMpin 
)) 1r .^not4|ui ■uil comineiiM* |Nir une voyelli*. 
)) Aiiui , (Uni «M*t inoU , /fu»« ftn^trwa iniéNitê\ 
)> onHiiil ««iiiiH'r n <l«i U dernière aylUlMi dn 
» pniprttê , (M»niine li Ir niot pntpmtê ONi»M)if^^ 
» piir un «» niurt , el que le luîvant r)Oinnir|iv^ 
» |Mr Mfi • ,yn#4r proprti mitUéf^tê. » (^i rx- 
cr pUr iifi ne ^ làn a/<W«, /a fiV| let^liioU pu- 
rrmrnl^Jdut k. Momuê^ yénus^ 0ihÙ4à , dn>it 
^ ^ de vttm^annwÊ , un agmêê , <Kc. ^ bU>téè.^ Ito- 

ha , 4m/i4]i ,^ Phdbuë ^ ri^ , «miM ^ U ht 
( tWiur ) , et ia Lyt ( Hrièire ). Kll« ett néan- 
moina muette dam fUur de lié. 

Quand elle «at nrdouhU^ , on ii*eii prononce 
qu'une ^ maîa^ec le ton proprt< 

Rkmar^K^. <( Lea mou oompoaéa , dit l'Ara- 
M dihuie.^ dont le aimple oomiuence |Nir la In- 
)» %tti/i auif ie d'une irortU* > a'«W*jtftnt ordi- 
)>^iiairemcnt avec deux a , afin <|u*èn la prt>- 
">) nonce fiiMiIrmrnt, et non fêà gomme un a. / A. / '^w'i 4« u U«tN. » fcli 

» •er\> 
)> iiéài 
)i com 
,(!c\ Sou a« 
iitnl » J'^ 

quoiqii 
menrei 
milieu 
toute a 
de eeti 

dans li 

ie aofi 

Elle 

ûHtm / 9 ài'M'-i ' ■ •>-.( iff . ^iSSf^M ■ .-: »«*àMp\- Wwvi*>. . 2able deê Cm^jumrtei. y 3 

«"uni* » Trli tout Ict nio4i u^nmi , drHaou.n , i/r*- 

• . \ ■ ' ' 

» êer%fir y deëëk'httr y rrs/krrrr , •Ui. Il y n 

)> iléiliiiiloilii fl«f ox(Tptioiii\À vv.{tv H'^h- ^ 

» coniuus %>raimmbianve , pn^vu^tt t nui in 

» tm dit dùëtmhiaUr ^ rP4inrnif»hhil. ih\ ^\\^ 

)) tùsnëéatum y iiiiiin on ♦Vfil rnrMmuit wvr»; 

» cloini «, )) AiartM^mlN^im |Miiir lrn\trini 

•on /tUî IV H'rin<^ ../oiiiini* dniu pivn.urtttr 
dféaaier y riutêum'itër ^ ru*, j ri <|iirl(fiiil(»i« 
/rrliii «Ui IV niiirl , (Mhiiiiio fliiii* Jt^s/tu/i , Jrj» 
mM4ë , mêaëffihUr ^ n>êintiuTr ^ vu . ; hiu «|iioi 
riiâhîtiuU'. i\i> Ifir iiy«'4' un In)ii niAilir )N'iit 
M'iil» M^rvir (If) i^uiclf. 

p'IV. S>n î)rt»|iiT.... . 'l'ahU y trnrhrrn ^ tni/r , lo 
piifiu» , tubf» , l\Hiton y 'reiitoyi^iinr. 

UU«. S<m ««ridfntrl.... ' .ihinitu^ ^ tupticuA , yxi • 
tiënifptrtph^tûiy f'énUt^n^ rli!. 

Ca;IIo Irtln? conM'rvo loiijourt ton i»<mi |ii^»|iiTy 
(|U(m|i|VII« uni iuivîr dr driix voy'rllm «u roni- 
nirncrm^nt dra luou : rllr l'y <'OiiM)rv«* hjumï ma 
imlifiu ^ <lâni louf Irt cm uù tlU eut imivir du 
toute i%ili%* l«ttm ((iir i , ol lorM|tj'clln cit «uiviw 
de OTtle wy«ll« dniif #11 , xù , Mi , ctinuiie 
tfUêëiioH , mimtion f Jléaiihiaê , «ir. ; injiiâ 
dânt II , UAIÀC fUe a le 100 propre , vi Uniôi 
i« M)^ •ecûWniel. 

£Ue prend ot dernier , 1*. 4âiit les «djcc- 
tiâ fo lî^/«i<nâ iMMJv i o^^tf/ia/y capitaux , etc. . Y'. ^ - ^ 
I 'à. % 


% $ 9i SHiMi 1^ éWi rtnn f, 

/ wf tpHiH , impMliifiiir ,«ke. |,3*. duis kt mou 

4*. iMMltt fClWaiitlMl^ •! Ukmtwr , «iiui 
i|iM d^lM loMlrt Imvb MÉMiHH I é*. dam lec 
miMi il» pÉUfilM 0à fÊÊ ftÊmmam en IÀ0/1 , lîMpi y Mrrfâiiw , «18. IF«à IW vak pounpioi 


I lÀaMiwtMi* f. ' 1 , 
\i fe f MM. ^/mmà w mot ea 
•mit 1^ iMM^rt â|plt ik étmim stpi ; m i t ,<i,\ \Mmim»<mtmmmmmm^»ti»»»k-t*-mm>i0u * • Uf >' • • >> . fvtv~ '>k4 '■.■m:i-m-*Mmm>miMH>*\'Am>*'-'>*. *««»i"A#'i i ii OnWl ' >i*'A .^v •««•M \ ri^MVM Ihèh 4ê» Conmnnmê. ()\ 

il né MaM «liât «Miiii m» iiTQni iim- 1 (ifmmiir , 

limé mil Irl mèaiM rf j^ , rYci^ir loi v- 
«[ùM rêi prit luiwUiili^eiuriil , car il M.nii# 
•lort même ivant une (tonMiunc. Aiiui un doit 
dire , ttni îkWt aoniirr U* i , huU ulUn '; » i m 
la làiftAoi nniMîr , iis éêowni hmi , luui ulri - 
€ùU y huU komm^m ^ k hmi iiwmuH^y un huit 
dé ckifirm. 

Daiii v%ngt , il tonac <Um ti>uic U mi h- ,1o 
iringt à tiroir; tii«i» il n« •otuit* paii Am\s \x 
•érte 4e t|MiU^- % ingti I iTtti. Il iir Mmne p.u 
non j)liu diiiii i'«/i^'f c*iii|tlu^t' »rul ou ftui\i 
d*u»c rofiWïiinr ; nouê éitofi% mniit ; %utlgi 
èoLiatê. Sui^i iVunà' Voy<>lVc , il m> ptoiioiict' ait 
sjlhgiilifr , ifrnjft ahncvit : mun il lu* n* pn>- 
ftonrc p«t au pluriel; (fêêairr'VUègts ahui»fM -:'il !>' lAuiê W IrraiMMiMm r« ed , H ^)iiiir k\a\\% 
dirÊot I «4 aelDii «i^kpioe firainluatf itii» dtiif 
«•rr^rl^ maU i'Ace<|RinM nWdil.ricii. Nian- 
moint nota pMMf*«i (|un omi tu cwlilï *. 

I>en» tcHU Wa aiitrrt iduU, il tuiiiir <|ùaii(l il 
tM tnivi (Tuiic f oyclkï ii Uqurllr il doit n'iuur : 
êin êaponi homnu , jê êtùs tout à iyus \ § tl 
vient à pirir. 


..A«l1Mll.;'.li^< ^lM>Mkt'<M«k'>"' 96 TaUê dêê Conêofutêê. ^^ 

éSkuHr LonquV etl rtdottblé ^ on nW proooM 
onlinalreowal qu\ui^ «bosplé daiu al<«nMm#, 
Atttqm f èoUo^fw , guUural , piUofwsqut. 

V V V«.. Sun propro. yalêuty yéUn , vidante , ♦*»- 
jb/i<^ , VM# , vouloir y J0 vfUM, 

OtU! lettre , qa« dans Tiifidmiiie épieUation 

on «ppeloit fti bnproprvmeiit àéfmitmne , oon- 

4 acrvo toîi]5lir» aiMi ton propi^ ' clW nW jn- 

DUÛA redcH^lét. /- es "S •»•« ^ipmê, AkmmméHê.JlumiûH, Im«» 

i* 5* . K^^i , jfi»»«f A#»« , «le. 

IGZ s. «MUMii , •mmph, 9»m»€êr, «««'t*^ , *F«'- 

* cjM, •«ii,•JrlJ«r,4«l0■ 
1 Quelques pertosMe «tdondaeent U pronon* 
dation àm os dan* quelque» uonié propret : eUet^kTononDent Sénophon, 
cnie le #^ duia Xmitt. L\ •A qiM le^^ daiM 

Final » A •• proooiioe 09 daaa ^Wf fhà- 
nix,indêMjêiarax ^ laryn* ^o/^M^'pt^ f 
PiilluM ^ Jêtkunàtt ^ et autrianoni profir^ 
On oonafj^e à œa mola U BiAf«|i^ ^ («^ur ori- 
gUie étTMigltre. Dànaleieiiitm mo|a , il mi pro^ 

Bonotf oommtli à h fi» dWn0i| QW4-4ini. ♦ I a». <. .ai ■■'■*• # •i.V »Jf.'-l\ TàbU tUê Consonn^ê, f)7 ?lg. tt Wmi ïy- qu*avanl uaa ToytUe il prend 1«y| ion acciclvn- 
lui M. /••^. ,,<-»■•.»«!*■■■»:■■ Diiii êix rt dix , il n<> ic pninoiu^i* \h\n 
•T«nt 1« tfulwUtitirdont O'i nioU itian(iu«iil ic 
nombre, lorM|ii<* ce feuhsUiitif romniriirr par 
uoa oonioone : il « 1« M>n du c avant iiiin 
voytdle : et quand il ett final , ou qu'il oit »uivî 
d'un rapo» , il m pixmaïuT fîutenu-iit ^ 
coninuf M. 

Cette lettre nVm jainaiii rciloulih'e. 

.... Ca^IU* lelUr^eiil voycllii lorHqu'cllo 
ettemployiV immiIc , (»u (|u\>l|e e»t platvo < iiti*o 
deux cx>ntonnt>i dam le.i nioti di^rivr.H du fÇirr , 
il Y va f êyjitftnr. Dant c** dernier ras, l'Ara- 
d^niic a adopte T^nu litni de Vy pour quchpiea 
mots: A\tnk'rîl uëile y ahOnr. Sur quoi l'Ara- 
dt^mie obtervecpie rolte lettitJ' nV»t pin» ad- 
mise dans notf«^ ortliogruphi* , quant aux niola 
purement friinvoii. On la conti^rve dam \vê noun . 
proprea et dam (pirl(|uei mot« enqnunlr» (1r« 
languet <^lrung^re».^ 

Malt, Reloii MM. Hoindin, Dumas , djD 
Ijiunpi etDucJoA , elle mt vnyellii vi txmMinii^l 
en même lempa , lohicpi'elle t^st etiiploytV^ |M>ur 
d«ux I, dont le premier -finit une M^llalM? , fC 
le^ teamd en ixmmiençif une auu^ , oomiuo 
dana citoyen, ^mplityer , appuyer ^ cti*. Dana* 
ru cat j ubacnrc l'AcadéiuK} ^ cWî ifvil li.pi'upoi > 


• • • • 

. • • ' 

( I • • > i I . I " V'"" -^ 'flt^ 

■■-■'■ \ r 'i.. ■■ ■ ■■■ \ vu. «1 «Mi <!«• qûétftaiftê AnHnn on iaiprttneurt éorivt al l Zi Ze.. œt inola a? éc un î' trénMi. 

Mail Oftia Irltra «i ymrenMiit fx>ntonne » 
•elon cet m^meun y dam ^aior , payan , 
abU^f tic., qu'on finmonoa ouiv, péUan, 
oAm^i ttCty «t daoi ^ oèïNMry (]uW a long- 
iMlipa écrit oymm. 

3nn nfO|M«. Za/chariêy !iféphir$ , AUM/iiê ^ 
Mion9\ Zurich. 

Celle lettre cxinfenre loujourt ton ton propre 
au milieu et au oommenotiuetit des mou : (inalc , 
file te prononce « dam jlfe£c et RhodeM. AU 
fin des troondea pertonnet pluriellct drs virbct ^ 
elle a ton ion propre avant une voyelle , ri^M, 
H JouéM I malt eQe ne t'y prononce pat avant 
untf *^ oonaonn^ , t^oHê dirigé y \Hmê %fou^ 
ériêmy r|ç. 

L'Aôadémie obaav^ qu*on a oontervé 1 an- 
cienne pronoiMiapon d0 W<lf daaa cette plu'a«# 
proverbiale \ U êêi Jàii comme un m. 

Celle Utim ne te iidouU^ qâe dam un petit 
nombre dt nou^prii de lltalicn ^^ , comme 
V « #•» ^. 1 ■ ■ * ' . .'■''''il , , ■ -> . •i ■ ■• -V», l^..>,fl^.wr(JJ5»•■*>.•l•l•i■• »<|, -ni >w»,^ ^. j>)i *-»i^^-s>>.. 


■ ». „ii" '!*k' ;•)»,■ ••-^4. S^...kw.-ij '•■:V ■■ 


u. ■ I ■•a<i 

,* .,%••■*•'•• *' ' ■ ..,„.,, ^< tu. M Ha* Outre !•• conaoniiet dont nous venoni do 
pirbr , nouâ en a^fona unui autres pour lt>t- 
quelles noua n*avona pas de ^arN^l^l^^ k t«a 
» GrMsa n'auroieut pasWaiu(uë de leur en don- 
» nef un , obaerve M. du Màrtaû , aiiiuiM* iU 
n firent à le long , à Vit long , vl aux lciut*a 
)) aspirées. )i Ces trois ooysonnes sont ch , grk 
et »/^. ♦ 

CH ch Che.,.. Son propre. Cfuip^u , chtrtr , du- 
cane y chute yf chose ,vhou\ 

Cette cx>nsonne est p<*ul-^l^T la plus l'iiiUir-- 
rassante qu'il y ait dans noti^ labK(i<^ p<Jitt' !(*• 
ëtrangt'rs ; car liiiiiAt ollc tyinnervo i»bii sou 
propii; , ri lanlAt cllo le |M*m ]»our prt*udrts "ï„-! •ùivie des Irllix's /,- fi , oli r, vhtétitn , 
Arxtcï^iéy Chloriê f 'j*. dana Irs nrols/tin^ti dt^ celui de ^ y. 

Elfe a, ce dernier son /^ i-f. lors<|uVHç 4kt 

I l ^ n y <>ii / 

t« ; 'i*. danlj ,l«*s 
llii^brcu ou du grec y lorsqufclle t*st ^ui\ir da 
a , o , u\ Achah y Cîuimian y catéitiumène , 
Nabuchodùnoêor , etc. ; 5*- bilans lM*AU(t>U|) do- 
mots tirés des langiu's étrAiiig^n'a où clic <i vco 
son avant ,i , <J v * » 3fichrlj-An^irr , Machia- 
vel y an^kèfypêy {trchUpiêCviud , CiyUa-ytn)- 
chîay Açhékme y cA^mkw y 'etcv^ Bi{|ais dans 
ce dernier cas il y a iJintd*eicw|^lionayqu« noua ip^i 


/ ■t J' i^Êlhl. 
, I 
tJA Tabh dêê Conêofumê. v\ !U m i !uVyn»r ^ pou vont que reorojcr à la pratique ; car on 
pix>uonoe av«o le Mm jNropre Zachét , yon- 
rAi'm, (uvhêtféqtm f àrchi^fréirt\ eui. 

GN gn Gne... Son propre. C/WnripqjfiM| njfn^y ^v»- 

Le ton Diouillé de wUe coosonne n^a lieu 

iuW milieu dea mou; et ron doit toujours 
y ooUM^nrrr ^ excepté di^ Prc^ié , agnai f 
donation (tehnat de dtoii) ^ dia^h ttiâj , êia^ 
nation , êUlgnani , cognai , cognation , fv- 
grùoole ^ intxpugnabU , où lo^ et le n sont 
entendus téparéuumt. Qiu^lquet graniuiairirni 
«mceptent tvnoom imprÊgnaiion ; mais T Aca- 
démie n*en parle paa. 

U ne sera pat inutile d'obeerrer que k ton 

mouillé a lieu dans agnuê | mai» le ^ et le /i te 

prononcent lépal^mcnt dmt^ ttgruië-^oêtuë ^ 

nom d*erbuile ^. 

i entendu ■éparément du ton mouille.... pi* 

rU,fiiU,habdU^ etc. 

i confond» ayec k ron mouilb^^ quU 

Co son qui est trètU«ommun dans notre Jangiui 
•tt quelquefois indiqué p^ / > qualquelbîs par 111 » Il * ■HT I »il * Ls (f M tt ffMiMiM 1^ 4Mis iignHf nhéu qsl mI «Ustita II . . . „ ' " ■ ■ • - L •■'■"■• • , • 

•*il y sfdt a ilfifiirea ( '?j .t'«MA*.«v»M«.«M««i*i4Mi««-«M*>*.*'.<- *..'». .*iA.»»)^w. w."^ .it».M~>i-:4 *>«;« tvy.u t«m V». *t.»Srt*to*»y«u4V'«i*^(i.. >-J ,' «. . •. * V 
ïmr ^ > «^ mèin« , quoique rai^iiirni , Car M i fund ; 
filU% Milhau , f'an^i//i|fi(\,Uii doit (U>»n ver 
qan lo ton mouillt^ cit Jbi^iiiairt*mriii , maU 
non pi «'•M'nûellcmciit ,^jx^'ô(lc d'un/. Oiui 
Aornièm letirt n V»t |W»» (||iiib 6'm//i , FanLiUuw, 
cpoiquo le K>n ioil mouflli*. 

Ce, ion M lieu mu iniU^ii ou k la fin (les nuM» ; 

inais il j « iht eicceptidiiii : i ei / «ont «lUfmki!» , 

cU«run av«M! le son prbjÙH', d^nt ^4chiUr , t/>i- 

bécille , iHuiifHtniUg y (»iUt^ , pufnH^*^ sillr y 

trahquUUi , et di*i i\és » 7*^ ♦ ^ '' , ./i/r , </ At . 

yï/i» , argilr ^ nui ( noui dr nonilire )i itullr , 

AÀJU y et dauA^'t adj<.(lirs <Mn7(<%cn j7/r'; ou 

doit exrepUT ^nr/i/iY Nvant un suLttMuhi ijui 

cx)niiucncc par une voyelle , et »on ïi^oiiluin irt-n- 

Ce ton ne •« trouvant |MiK nu eAMiiirw'iiO'MK'iit ' 
dei uiota ,^011 dçiit aut*i e>re|)ier toiu œu\ qui 
ouniuien(X}nt en Ul; Ult'i^xUy UiUuttf. 

LVIiImJ d<} Dangvau est le premier qui ait dMiAV Im 
CAntonnei en fgiMf • et en furtea. SVuiu apej\Mi «priiy ' 
a pltlfieurt Icttroi (|tii se prouontrnt rai;ileiii<^nt rime 
pour l'autre, parce cpié <*<*»■ le ttreii «Uint pnKluiti^» \mv \v% 
marnes organei èmploycSs avec pin» ou inoin» de1oiT<' nt 
il*appiii , il drMia^i ia|ilri d« twa^confnnnêa eh rnison 
^ oetli dmaioti : <^n quoi 11 a M iroiié pÉil*'iiba|pluii av^/ 
lèbrea grti&iÉftirieiii'. A kmr evcinpif , noua ikinnènina 
k takie MàKanfiD de^ (Xmaonnca :foibWi et feitcji % eu j '■L > ; / • I ■»»■.', --iHiii»» ^,-.<n: 1 f*.n«»!ij'^>« **»<•"• 'i^ ■ '^' •. » ^ \ //' ^ t '- X los 

■ë 

^ fa TABLE. Immd* 
. btieha. •/ . Omaomii foUTiM. .'t * • • • • 

' ♦ • • • 

• • • • 

• • • • » pâobt 

pain 

pMjiiec Ifbé. . ... . i4ii \ ^- «, 
jMgt • é • . • • • 

è • •''•>• • 
■ l -é • • • ton 
tàtir 

tdl ' •■r 


» •« 


f • pmém • ' • é m . t • • I^aair 


éu^\'': 
|-r;, M> ""♦■^'f,' ■■•U 


■OMt étik'fMA- .' V ''^t«;^l»iM> ^- kj m îmU f Jtf^^Hff^'itiié^^ ^'4riil«ktM>Mki!4^iif)><MM.'>; !'' '.«yMlÉtlMI» '>'' # <?. ■ C - \ 

cuiller.. 
<}ii0ue.. 


• 


• 


• • 

• • 


1. 

kalfndet 
kc^n^s 


V. 
f. 


irîn. 

iraloir. , 
Yanner. 


. « 
• 

• 


• 
• 


• • 


. fia 
^ fiillair 

. lèndirt 


9* 


# 


a. 


*ime. . 


• 
• 


• 
• 
i selle 
... il loniie 


Vil8ALB«. 
^ 
LIQITIDKA. 


ni. B. 
■ 


> 


1. r. 


nom. .- 


• 
• 


• 


« • 


. loni 
. ron4 loj 


nous. • • » » fO]râuine. . . , . . palllr^fllle 
|MtfeQ.. • g , rhgiie* 

•ON AtriRÊ. • 

' t. ■ , * 

D'apèt cMe Ithk , U pMk qu'U n'j a <|«ie leà deax 

lettMt iMpaka m^ «^ «ft Im éami Uqol^M /, r; et la 

leMir fltpMe A y dont le ma m chanfa pobi d'un plui 

iôiU* m OR j^ foi» y ni d'un fploa fitfii «n un plue 
falti 
»»*(*» **«*>**#'l(4?»*M#rf.J,;*>> .<;-1»<*-i'-V>-*'^.*' ■•'- V- C*' 
- \ 
y- / •*» ~\ <■ \. toi J^uhU dêê Ck nmmuê. 

* Du MarMii lâii , mit 1m àtux n99tlm tt tur Ici 
dtttx lv|uid€f^ une obtt*rvatioii imporUnlo: u cVtt què^ 
)) (Cl IcUit^ uBUvent M) lier avec '*b«qut ctpèce de cou- 
)) toniict , toit avec Ici foiblct , loil «vec Ict (brtet , Miu 
)ii upportcr aucune alu^ratiou k cet Icitret» Par exemple : 
)) imbibé y voiU k) m devant une Ibihle : itnpUoyabU , 
)) le yoiU deVIint une forte. C/ett peuU^tre pour œtte 
)) raitori que Im ancien § ont donné le nom de liquide* 
)i ou (Hftni-itifl^mtè* k ce» quatre letlrei. Au lieu qu*à 
)) IV^rard de» autr^»), ai une foible iric^t à être suivie 
)) d'une iorte V (ft or(|;anct , prenant la «^fpoailion re- 
)> quiic |K>ivr acculer cette lettre ibrte ^ ibnt prendre 
)) fi) ton fort à la foildc qui précède } (en aorte que celle 
>> qui doit être prononce la dernière cluinge celle (|ui 
)) eat devant an Une lettre .de ton espèce: la forte 
)> change la foJble en fiario; et ta ibiblé fiiH que U 
)) foric devient fbibic. » • • "^ 

^ Si l'on compte les articulalion» que reprétcnient léa 
consonoea ^ mr ytqn^ftitk "qu'^lba IbiiMiiit vfn^tMm bu 
vingt-dcuA loiit aii|iplea^ qui ^ a|ottléf aux. dix-neuf 
formét par ^a vôyeUea , fûni quanmle ou quarante-un 
aotta; Gea ton» , qu*on peut itowiinîr prinûii& , aont |ei 
€>lùaienidei touiealei languea, Aôaai lef thnive-t-pn , à 
<pielquea-una jptHf chef (|mi leA pouplea^ mémo lea 
moina dvilifél, paaoi qn^ib aoBi, (a r^aulltt BéoeaMire 
do Voff «no^toodk 'Cfoil 4» mê: iodi quo vmiÉMnt loatet 
léa langvNi Von l^'oNfifMM ^ittUlM ae rédoiaoai , 
<|tielqiio àURHmUèt qvVlka ptditeil être } car «tio idiN« 
voniuSi lie vient pat d*une difliteviifoo dani U nàtnn àm '*»i » i j» i i 'fci»» w i i ^l j ii tKH ii If.. 
i.ym^.■■é■■'^.•i,u^n.:JJi^: t.:^j^-^.^ , ,;, .,, j,^. . ^ .ri^*^i<.. -*j »■■,«/■•• ' i*f-<m> r. I*. mm 
ooin 
Non aort • ». A, .i'^i 


%: 


••^?- ♦')"/. tfth'^à»''*t«iû^*»»*^'«*'« ■'• io5 Dêê Syîtahêê 

•oni^ Buiiâ àÀ U dilK&ieiico que Ui hommes ont iiu&<^ 
dani U oomblnaîiQQ de oei sont. tVI»^<^<^|H»»^^»^%»V^>^^l»r^»<fc<»%»^»»<^»%< ^ ^<»^»^«^^i^ii%>^>^»^fc^>%<%>^ ^ '%^ CHAPITRE Des Syllabes. ^ 111. t IBS vojellei (*t lc*t conionnes le mMent i*t iw^ com- 
l>inenl eniM^iiiLle do dilKl^nic» maiiif r<«. ('<Vm dr <-<*• 
ooinliiiiAÎMMis que résflTtent ordinairement len ^)llulH*». 
Notti diiont , ordinairêrtigni , partH) qu'il arrive i\\w\- 
quefbU qu'une leule lo^elle fait une lylbhe , comme 
d«na a-/7M ,. (k-deur. ht propre de* »yllabet , quel que 
■ort le nomhni de leùret qui l(?s con^poaeni^ cft'dVHre 
prouoneé4't on une Mule émÎMion de voit. 

Z^» Il faut ditiingurr, M^lon Dudoi, la •yllah» nVllo 
et phytiqu^ de la aytiabe d'uMge. a Or , dit-il, -pour 
» diftinguer la syllabe n^rllo et phyiitpi» de la lyUalMs 
'^ )> d*UMgo, il lùut Ml>M)ryerque touioa le» fuis (|ur plu- 
ïi tieurt conaônnei de mite te font sentir dans \x\\ mot, 
7> il y a «uUnt de lyUabea réellet quil y a do ces ron- 
» toniita (pli «o fbat cnlMidre , quokpi'il n'y ait point « « Lm q^mbf , Aïtiml MM» M 9K. , ••! «■ mu cMKpIét qui «tt 
5rtwlqiM»roi's oMopMé d*ua« stuU l«tlr«, maif faur l'otUiiMira ||« 


.•*' ■*•" 


^ (.- i-'VjW.-.. » dfê toyelk ^crili à U tiiite àb Atyn «nùoiuito t k 
» yrononcimioa lop p l à m t «loi* un # nmiy €OBUt noat 
»* ]'«¥oni dé|à ùhmr^é , k fjlUlM ^kàl rétUepoiir 
3) Toreilk ; «a Uea que !•• ifUtbit d'iiaa§o ni it oomp- 
)» Uni qut par le nombre des voyeUee «pii m font en- 
)) tendre H qid É-éoriTent YôUI ce qni dMngue U ijl- 
)) labe ré(;ile et physique de le tylUbe d*usege. » Âinai 
dam Ifl moi àrom/Êmêt H 7 e cpieire eyllebes phytiquee » 
torpmpcur» , quoiqu'il n'y ait que deni lylOibei d*uia|[é.: 
.•ma cet muet on ecA^f^ le I et le r finel ne aaroieni 
polni artiouléa. « Ceat ner eme raiaon 9 oontinne là 
^ même §pefAiWin» qne , dena noe teitqni ne aont' 
)» pea-réducttblpi k k niMnri dee limp comme ceux 
j» dea Gfmii «t dea Lecbia^ none en eitona tek qui aont 
)i à k Suia, de I9 àylhbea d'oeafs , M do t5 à So ayU 
n kbea nbvaîonek n 
11 y a iroîa'frtpriMidaniki ifjktey roooiiil^ Tœ*^ 

jpiraîkm, 91 k funnlit^. ^ 

AKTIÇIE PRÇMIEa. Le WÊfPKk m9$ti$i^ tMntmm niey l i m i dena nncre 
kngnp. Il>^ none m k tméiinm Id ^ne wl iÉi m iiani 
à k freoMnake. ^ 

L'#mM os^Hm «ne dmlMiw de fois plv 4ii4e 
•nplnaalahiiat eiril y n, dene loniÉe ka IfUgnii» 
èm intadona de vnfat qni 4 | N «i W tM« d*in^ qnl 
rebeiaacnl, et dWioa enfin qnl d'tbord PillnRI t «I k relia 
eeàon 
ch0 (') 
|iuirqQ4< 
atiQoeaai 

titxiuiai 

ad 

» iet*n luarqUe 

ioilplu 

I Noua 

k voii 

jcbanlen 
être mé 
de BkM 
qui kii 
Inine k »y<%.^*#>»èf %fcim #iiaw » -^-4t »«*■* <'''„>v^«'t»^ , .>, «'il-»»» 4 ■fiWMM'-*^"-*'^.* / DeVÂccctrU, 'W^i 

le ribuMtiit amui/ât uir la même ijUabç Lr ton éWvÀ 
#6 ttoomie acotDt Uga^ et m nuuniue de droite h gaiw 
^chf (') ; le ton baÎMé fe nomme acomt grave , et «r 
ma^oo de faoclie à droite (')f le too devé et Inûmaî 
atiQoeaaifenMiit aur la mtnm ajUal>e au wiifinm aonent 
cir<i|p|ifleiie ^ et M l^anne par la réanion des deux accent 
pré^sédeni ('). I^ea Greoi fiireot Ict premien qui k*t iii- 
tro4uiairent daqi récriture , et les Latiua le» imitèrent. 
(( Cette élévation et cette d^breation de la voix , ol>- 
)) Mm du Mariaia,\étoicnt plut leniiblca chex le« an- 
O) deha qu'êllea ue ^i^\ pariiii nous ^ parce que leur 
)) prononciation étoit plua louteuue etplua ciiaiiunte. )> 
Cet éi^vemcii^ et cet a^iiaement Kint aui^i tr«;»-arnii» 
dafu <iùelquea languei^ modemca : FaDgloia , ritalirn , 
rei|Mgnol et ralieinand*^ «n aont 4<^t pivuvc». S*iU le 
aont mmni danalii a(^M^ycllc nVn est paa privée ^ parce 
qu/ila aot^t une Ipi m^el de la nature , qui \eu( <|uou 
'marque!^ ptfaoffi du nioiivement ^^ rfpot ; or, p<^ le 
luarcpler, il if it^ quf ll^ lyJMw <1H> prM^e la obuU 
^tpluaélei^. 
i Noua ne sommes pas 4ans Tusage de marquer par 
Oet tîgnea p^ aoocl^ oo^ té^bvemei^t et ort alMiMeot<:nt de 
la voU : oéiuii^ iiotc« pn^nonciati^ia est eu feutrai |)f « 
jcbanumie , \moê ancêtres, obt négligé ce soin , ou .péui^ 
êtn même ro^^ qv iiiuti|e. i^éai^iwios , Théodpre 
de BêM en a déiele|yp4 la tltéorie avec tme exactitude 
qui laiaae fijeui dp cUoae à déai^Kr, po«M^<l qu'on exa«* 
Iniot la réablctl 4* M* règles plnt6l qtie ka réglée en 
iîhi mlmtil, M* Btttmix W le amil dea grammatriena .NwMM' 
à .^'»^r*«i- *^ftf <••< Nti r .. 1 ■•\.' ■ 4 108 Dt VAcctnir /■ 

M^^Ih^m qoi ait trilté à fbbd des lOâiai ; *t «Vtt d'après 
•Bi |>rindpet qtw noot aUoiu dèrd^opper cette matière 
pf tt «onnue. \ • V 

/Pour liieii entendre tm q^ noua allons dire , on ^ll 
fiiifto attention que nout oomidéroiia Id let mou ^rii 
aeparement* 

' Cett un prindpe génjéml quil ne peut y avoir qu'un 
accent dans un mot , quelque lon^ qu'on le luppose^ 
et que cet arcent unique ne peut ^tre pUeé que «ur U 
dernière tjllabe , ou lur ra>ant-dernière , on sur Fan- 
iépénultlf^e , félon qne. let dernière* umx longues, on 
brètet , ou brèiret plut ou moins. - 

UHputre principe non moins génêndement recoQnn 
aet que , pour âet er ou baûsér incce8il7vement la voU 
iur une syllabe y il fiiut que eètce syllabe ait une durée 
■ensiblement divisible en deux partiéè^ ou temps ^ et 
que ^ par oona^nent , file soiti longue. 

Vo4il suit quHine l<ni|gue a cieux lemps^ une moins 
longue im t«mps «1 demi ^. xmt brèr^ im temps , une 
moins brfive un demi-temps , et une brèfe tjrès-bi^T* 
no qnart de temps* \ 

I**. RàQLV. Tout moi||Osyllabe bref pris séparément 
tt'a jpefail d'Moeiit | natte s'il 'est long , 11 a Fnoseiit dr- 

La prem i ère piftté'de cette règle eèt évidenie , paktstf 

^fÎMi la Toix ne a^llèW {amate qnfeUe ne se i4baisae àuM 

ajlèî : «i^tf^e ne pén%s^Ae?er et é'abafcser sur une tfAihi 

qni l«Vqtteladltfélr^^Bnl teimpè | elMil ; s^!» nom, #Fii 

pH$ y «ont sans aoebai ) miiê U y a élè<fénifBl «t abalt-i 

\ " . - fKnent 
paix y ^\ 
m g<^n4^ 
sensible 

n-.f 

Ubc nia 

y>, mey 
quoique 
rntend 
c0mme ^ 
Celte 
lâtNf n'a 
Is^llal 
serait n 
poi^r pr 

lardent 
c*cst-4-c DliSTL 

t. de deui 
È, maiêit \ i wmmm >>i»M.itfcéi,»iJ),. :»..- À PAcceni. V#9 iHlient dam cens qui tont lôngi , opmme y iéi , 6 

paixjtvc, ToulmlM diphthonguetmoiio(iyll/(l)i(|nrsionc 
«ji général MMUjettivi à cclUî H»gl« , jMirce quelles ont 
•cnaibleiueiit deux tempi. 

II*. HàoLB. Dans tout momxiyll/tbf) ft^minin , la syl- 
labe maiculine porte ranrnt aigu. 

Rbmarqub. Ou irap(>cl> pai monoii^Ilalie fëmiiiia 
je y me y te y m , eiv. , pixv que , dan» tuf» ipoU^ IV, 
quoique) tr^t-bref, est pmnotK-é tentibleuieiii ; niai» on 
entend un<* »3rllal>e jiia>culiiNf , tiiivio de IV mm-i , 

Cett* rfgle eit /•vidriUe , panT que la (l('rlli^r(• «vf- 
lallN? n'ayant qu*m) quart d<? temps et- |iem-«Hrf r^foinn , 
la n^fllabe pr<^aMen*e , qiinnd iiu>ni(^ Hle neroil bir.vc , 
ternit nëanmoina longue par ooniparaiM)n » ce qui 8uflit 
pour produire IYl^v^*menl «le la yùi*. ' ^ 

rfl*. BicGLR. ÏA'n polyn^IlnU'ii iiiaArul^nR «ni J^p^^• 
1 accent ou une nyllalN» brève , ou I deux très-br^'ve» , 
f'wi-ÀHdiro , cnvitxm la valeur d*t|U | teinp^r' 

DlIfTLLAiKf MASCULIMt TallirLLAaif MAICIILIlfi 

coMPOfàf. c:oMi»oit(i. 

.'i.'dêdtiur longues *... it^ent. i. J0 trou longues , dont la'3»j 

M. m4UêitLi$f.0êftrè»'lomgmê.. tr^ê /•M/fiM.«.... iU •'•n«»'ai- 

éiotonl , Unl4i(. in<ii«nt. * On a dit p plot h«ur , qu'il, m )iâavoit y avuir qu'an «r- 
r«Bt émn» un not, Pour Mvuir Ja pUr« qu'il fluil errupvr , il faut 
«ione avoir ^HanTâu oooibr* at à la quaatilédffl ijlUliaad^nt Ui nota 

iMiti . t W 
'."îfWAV^ié»..'.. '■■!', i »«MM«i4ftMW^'<'.>°>" «I ■^ /• >• A: 
i9 ,\ -/ iîT 


:'-'Û-', ^ -*/.-•«♦.•, ■"■«*.«.-. efti-. j ♦^ 


-^.t " i "^"W '.«i.?^»4'^' lia &. irW/|«^/\JM«ll<'<iM«/éMf«M... 4. «T'MW^ àfTh** 4M/»« <<ikk Jbjt<< 

\, ''^ ^ 6. «''mia lon^pM tfi^y«</«aMr ^fJ• 

•^..... •tiéttICf. 

\ fiàMkUQvt^ Qum/ûnêi mènoi*- . ... , ' , ' , 

.. ' » , , *>. a mm0 IprwÊU* 0I ééujB trèt- 

n0«^m»tt0mt l a«f0Hi êmr là •ré- . x > ^^ , 

i ^/4»^4 ... tbauiuiaottu. 

U 9f Uub» Unguteit un ptu 7 :<i«iur' iuMfM«« 0t mjm tris- 
mbriffèé. -~- V ' hr^vt — iu«iMdoft«. 

■ - w ■ f 

Ou voit, jNir U MibÇ M^Wnirnl© ,^ <|UCL , loi'*ju© IW 
mil t*tl tuivi (ruii«* tyllabç longue ,*\i*Uc ileriiièrv «tC 
iH'utiltUuurut luoiutt luhgulv^ <|u« , luréc^u'il porte lur uuts 
(UMni«*iv ii.ylUl)4Ltt>^»-]ou((U<*,(M*tle f^Jlahca Mruiihleuieut J 
tlc«L\ tetupii ; étiUtni , ê'enir'aintdienÈ oul^U^'ù^ *on% , 
curlui (It! 1*0 QUviMl et ivljiii d'un >. inu«t Xi^^haouixI , qui 
ui* M-rt ([U*h jiHougri* U tvIUW; <(ur , lonK{Ujl |K>rio «ur 

ïiiir brèv«» li^i^-hi'^v« , <**l<^ br^vr r$i èeibiil>U*uieut luoiua 

■ * . "" - , ■ ^ ' ^ ' ' ' .■ ' ' •" 

l)l'^\«• .qui) tylK' <^iU »<îK ik u i'hute% «te. *. \ «5 

> fV*. RèoLK. I.rà iKilytyMAhcÀTf^iiilntné ont npi^» Tac- 
M'ùt , ou h' n*»tf -«l'une druii Ixtu^mv,' oU um* br^\c aMîc 
r# muri , c*i^t 4-^ilii\' , un im'U moinlim* U vtleui' d'un > -^ ■■l 


4 "^ tft)l (j>^ «!ttui >!c» l'uMjKi {<t<i»4iu« iuu;u»il>'^'* I «^ «("^ ^i licj»|»«uf. V », . # Ss <«> u '^^MM> ^Â^^it* ■t-- V \J» lO- 

lie 
lU 
»> 

ur 

10- 
Ull •- «1 a A il D0 V Accent. 

E X E M 1» L E S : 111 ■ ^ CUMKtflÉt. • 

a. d'util krèvi^tlitUnêloHifti^. 

-ivMm. 
- ■ » 

3. <i«''d«Mi &fi^*^4 liilruil*. 

4 4* en*- toHgu0 é) d'un» br^r^.'. TlUtlTLtAlIS ràUÎNlMg i i. tirrmf>r« LiHgH* . •n\t:t\Mp , 
i. dtthiiJr» plmi hfifH» yiM ia 

longu, $ . . iiiiif|iitl(i. I)iini WnioU Vlr qfMltr; df cinif , <l«'.«iji nyllaln w, 
l^iviii m>^MiuvAiit p>ri€r ((Ui* ftiir I'iiim' iiv Iriim iioi« 
derikU'rét sjfllibet , on dqil Ui»»rr , «pi^» l« HylLU .|ui 
"• r«i*r*'nl, k \H'Ki |n^H II (lui>«V il'nii UMiip9. Or, wy»r 
ilur^f jMua Alru prtHi^cV? rnirv tk'ux i^IImW luvvf/i , 
tt>/i/cV/7n*<^' MnM'li|U«loi(t lYinplic p«r iiiw nylLibr inoini 
bfèvir, ptolhibUuè i o« (i^r imt^ niurliv livtv iiiirp.nn^ 
►" „divlrt (luixV dr. U n^llaUr pKWdciilr , inMtéfrnoJiUihU^ 

* UkmarqiM. ir (A»iiimo|*Hr(YnC riV l»fu «fm*|Mmp 
pn^fMivr U <4)iitr , r«orefil rhunj^» i|V pImV, m Ion 
>6ini «ux nîotft jk*! inoncMyllàbi^n rn fonnr d'i-iu lîji«|(ic , 
IMirae ipralurt cVitinr IVnrIitiqMi* <pi«* U Voix ImIs-h» 
'^ etJMî r^{m»i adminahlrtmM hwn\ vetf€> attfntiôn là y 
€• fruU-<^i; itnéê n'y j)»nê^i fHiê , w(c. 

è'. lAJir*qu*il y II (Mjà pKtiietiri tnoil<>f\llHhrs W^ 

' d«' tiiiU' , «'ttnriliifiirmcnt un ^'tiii , quÔMtui* nuniii d Viii 
pli» M'iNiiymetu-m* ft<)it «ffitti' <lr l'«ax'nl , on tloii i-u 
pMwr un tur«44vp4'>nultiônu*, çvuuiiv y Vi&u ê^uijuitk 
$out en tiouM t' jé %>ifnê\ etc. \ ' • A S *mm& i,/■'^■iW.■-'^^ -'-ft,^-^ •••••ii^tKt TAU •ont W» rkfU^i d© raocenl pro^xliquc ou gr»»- 

D'upr^i \i' iUiMii duM \t€iM noUi venoné a*cntrw , 

4HU ail q«« , /Mfut hUn parler fmt^ê , »/ ne fimi ^i/if ^^ 
dwiVdVw^wrMl •ignifie <|u'il ne («ut p«t chanirr nolrè 
Uiiffur à ù DMitiièrc iionl Iri loilirni , let Aii^loii , Ir* 
; AUctniind», HC , rhunlcttl l« >«r , f l quVm nr doit 
p(>liilivoir l« protioncUlioii vidrutr qui naît de «; châiii: 
lûaia il faiU loujour» ■voii: un «w ciU , ^non l mtrnl g«»- 
oon , normand . but-brèton; •le. , jnnit celui det pci- 
, wonwt dv U «Mipilâl*^ «lufoni vécu <Uni Ir K»^nd monde , 
él qu^idM^ul iftécâniqurm«'nll*«(^nl tur U iiyUalK^ 

doit 1o |H>rter. 

i;»«^nl oriiU)iit^ clunge quiUpie rh<>«» «ut principct 

' i,ui» non* wnoni d'ëuWir : mai» c*t l^m v«ri«tioii* 
1M mmt pM himW» ]I imiiiir , ri rt« «mt put d'aiUeiMs du 
retAort d'une grtmiimir«\ 

On ne doit p«» wnlbudn- h*% ncTent^donl noui fmimii 
do {uirUr «vw cru» dont; il lei^ qwilion d«n» Ir irHilé 
do^ Toi tht)inplie , quoique cet d^niiert «ient Iri iiH'mri 
^umu ti Irt niè uet li^nw qnf l«* |>remiert Purt li^ne* 
a orth(>j;rÉplie , il» «e mettent sur une wytWc , ioil pour 
en tiirç «ouMoitre k prononça vioa , loit |Hmr diitiii- 
' guei U- ■eiui d'un mol d'uYCc celui d'uû «ulni mot qui 
• t^cril lie même. ^ \ V .. ,'«■</•». 'in. 'f»#* ^ A n T I (' m: Il 

■ . ■ • 

^ Dr i/Aiiri nation. 

t/«»(»traUuii rK|iriiii« lini'ViiiiMkiiMl. »oïx KuitiiiMli . i 
|»Imii iHârq^V. i:\\v « jini n^u.e I.,, ,o>,.|l,,; i , 

Mie. Oh (limViH; ■•|>iiiiJioii/r7ir/.»;, ,M MM,<MJ,u..'- 

lUUIl Vhé/Vl,tp. Ihu» U /it^fX^S, l.l I, MM Jl |..,| ,MOM..,y , , 

Wll KiMIMM L voyrllr <|iiî „uU , n «Imih Oh i:;i|,,M II, A « , 
iui^«» : (Uiin 1 7/mj<//<î , au .«♦iiiiHii»' , i,..|rHM A ,M i,, 
i.ioiioiice point, cl on l'^piM llr A i,,,,. iiJ < m,.,..,, 
on le voit , jHi|)imti<ni n'<« «rMiim' .IIh^mm. ,,|,,, ,|,, 
j<<mimnni(|mi à la voyrilt' .i«|MHr ^. , |.in|M „ i. , ,|, |,, 
nmsonur. I)\>ù il «i.ivv q»v •• rV%i iiïi.' >..>rH,; ,,,,1 , 
fîniwie woi j»nWil|;n}, vWv uv •VImI.- |mmiii., .m,.,!,, Vi 
I VM nw ci»u»omir , «niii V^Miiioniir ii, Mjjmhih mumoV. 
Aiîîi|^^oi(|Uon|lionoii«-«« /Vifift)^ Ivm hrn>i,,0>^ . ,..i 

«lir» Mîii i^liiuoa , /<« A A># , vi mu* Iimuoii <n, pluMrl , 

11 n y •uroil;«i«rniii < tulnirriia, ^ «rM»« U im.'>««h ro„ ' 
[)omii Ir •ijtur lie ropimmm ; in^i*!» Ilr mV^y inm. ..T 
qu'un ti^ne d'iiljfiii«lfinic tUii., um inliiui» Oi M,ui.^ki) 
flic atuMurc «hmiluuietit mxkexu IMuhhmii.. k» «•#».«• 
rieiwi i>n€ cImmvIu^ ^ i^ulilir «Ir» i^hIi, U .{.••ui, > on i 
telln qur donur rAc«.|i^iiiJ,./ a // n'. iMunu -onV,!,! 
)) ilk, et ne f*«ii|»iiv |N»iiii .1„ih U |ilu|Mfi <U , .....u 
» qui %icnMcnl du Uûu , n «,ui ,J.,u* «j l.im o..i ,„» 1 •^^ >■ 


■\> 
A " > I 

3. ./" / K h iiiiiiMl , romtne , fiiibUm, f^Uufh , etr. 11 faut ^ >i» hir , <*t4'. Il iF^a |>«ycMll«nM)nt iiuciiii tùn cUiii ceruint 
1> fitou 1iNitiç<*i>i qui ont un h iliiitùil , f]tioi<|U^il n'y «•ii 
» nit ^li fliuiM 1(* Ifllin d uiVil^ tiennent , oomino ,7if44^ , , 
)} hnitfy^ rir. IV1ttia.il •••pire au comnrpnœiiient des 
)t, nuire» mou françiHs qui 'vtenncntdc^ ihoU latine lan» 
)) A , romine, hm'h^ , kauij etc. , atoai qiie danatou» 
» les nioursfi^KTtV virniirnt |Nia du latin, i»^ Mai* ce* > 
i^^vtk Minr et diflicilrt à iuiiair , et •ujettri k/beauçoup 
dVxrep.iioji». (( H «*»l plu* court , dil l'abW d'Olivet , 
)S^ et plun ftùr dn rappi^rtcr umr Ifit^ eiacle <!<*• mot» 
>) (jui •*HipiiTiit ait cy>i^pien<^enirht , au milieu cm k la 
n lin. Fit ce«t <« «ji^ic nous alloua^ faire d'après TAc^t- 

'. Il • aapire dans ha I habUrty ^et dérivés ; hacha , et 
dérivés ^ ha^nl i fmhaj ht^ké ^ A<ii« i Aoiir ; liailloni- 
lutine t JùUneu^ $ haït t hairej Juiièiablé ; halagr, ; 
fMliftrin I halbtênè i M/if { Aa/rr ; haletant i fuiUter ; 
hrilUige f fudlé | /uiliebtfrdey et son dérivé; haÙebreitâf 
luillirr i ïudloir ; ha^i, ; îiakUeehr^e ou tuilurfçie ; 
fuiU^ ; hamac ; hamnauf. ka^npf i Ao/iv { htmvhë ; f han- 
neton I hahfcrU I /«ans» ou hànêttetUif nique < tuinêièrei <■ 
lutnt^t i hant^ ; (AdpyM? f happelvuniê i happer ; fuis:^. 
nfTuinér ; hoifiêet j haran^^ , et dérivé»; Aara# | '/k4-" 
fYf #«rr I Ain^ier f tumié^i /m nier ; harde* ; hardi , et 
drfi %<*'•*; h{$renf[ y i*i flérM»; ""^r^rfr/*.* ; 7mriiH)t ;, 
harMUUeji'hnrniwhrrC^arnoiâti hfuv ) tuirjHiittè'r i ' 
har/>e / harjHJiu i harjter,fharftie ; ha^tonj^ fiar^wn- c : -il V * . , c V 'Ai:. un '■■ih >i /^ VAfpirrUwfU 

Wtr , rf icm dérir^ j AVirT ( furmtni , <'l umim im'h <lrri\. n ; 

htulmt I Mnuêêfi ( fuuiinf^ i^l i harumvm'Àu i hiAtin/irri 
fàoui t tùn4tain i kautiHHâ i htiut tmnl; fuuité nitrin' ; 
haulr-lwi^l haulr^iutU ; hauirmtnt ; hautr^tir ; hauti 
titUU i fuiUtrur i hdvr; hwi( ; futvrr ; havry- ji^u * lui 
iu*aumr% hèlrr \ hrm l lunint ,, «i ilniv» •;' //r/ï?/// ; 
hériêMr ; hérttmm ihrrnuurr ; /irrnir fhnxm , vi ilv^ 
riv<^i^ hérxyM ;Jt!érêe ^ l'I «IrrivV-j» ; Vm^V/v ; firrtff; linn - 
$0r i hrurU4r ; liihiui ( hiv ; huiétUrinent ; yJiiïfrtix : 
hu^nvthià, et tl«'ii»*;»; hnfwr l fut i Ikolu/riiu : hin t 

• j , ■ ' . " . i '-,> 

hiMA ; hài'hri i hiHhi^rnttit ; hpht ; hvtnnrd;' hoti^rv ;. 
Iionffrwr k^onntr t )ton{e\ vt iUn\i s; JuniUrt ; h\>ttiir 
ivn ( /lorr/W^^^/^oo^yi^^ «Iri j>« n ; houblon ^ 

«?l dëi'ivf^t ; /unir , m sou t!rïivt^Y"/iw<jri//r ; /lou^Sr, rt. 
êet ihyiy(ri ; JioiJrtte ; houfter \ hotiIfftrT^hiiiti^H-iani'ir; 
/utuiuilirrt hmnht^i hott/rt\ Mmrt ; himnrttr i lioitr-^ 
V€W%i /utUêé ; fHH49wiUA-; fntUëfull^f ihoitH\vj^r ; /toiàê-. 
ëttrtl , Aoi4iNirr/ ou HiUmpU ; hounitf ; hoUtnitr ; hou»- 
9ifut ,«rl M^hdiVivi^ ; houMêtùr ; /loux ; /loyaui huani i 
hui'htt , ri «oii (If^ivfV; fîuvfiri{'hiê4rA Imet f /tit^nrnof \ 
«t d« rivtW ; huii , ri cirrivcs | httlpttr ou hÙMtriJmrnci i> 
Huna thtini0r § Âupum ^t^i^n» Ir (It'iivc ; /i///r ; /;./// - 
tuùa t fuu^mént i%iul€fi hu((r iftè^ljrr, 1 1 i\nm loui 
ictliioU^ui M»n( dérivé» diîi i)ivi(<|rii.i , eù\\ù < oii^mii" 
cenrpiir H *. On ne jtloU extTpter tjrit- IcsdViur!» i!o 


. * ■' y- I , ^ rr ♦ I^ Utfr« I#mC tnrvjrf .«ij^irc* dmn» hangar , fioff.rrtau , h^tt ^ ■''.. il Pi. I . > t • 


A 't' ■t. hM}ê , qui •ôîït^'toui miiik Mrardliati. Cc^i^mi hémidit , 
luvnnne i /ififnàfUf , h^fiitqtismifnij hrrotéime. l^rMpt^ 
touA lcriiuïii«<ln pn^ft et iU; villcii (|ui cofmurncciil pHr 
y/ i(*iil «hmî nitiiirf . 

' llKWAliyM»'». r". Ou nipin* Hertri'àmn% l« dÎMourt 

êotitil^nii ; itHiii on nr rnnpirt* jniiifii» diuis lit corivrrfia- 

liofi ;. :j**'. bifil «U'i: |>tT»oiinf't ii/uMpiinit pnn // duris 

. hUf(urn(ii ^ iiiiiiit rVni uirc; fiiuur ; TAciiti/'inic y nuin|UO 

' r'/iHpir.iUoii ; 5". nu In* loi» on pi-ominçoit liéniirr ixyvv tî%~ / 

pif-iilioti l.M'lon ruiui^r nt tiii'l , il n'y n plun d aipinilioii ; 

/^". on <h)it tovi|6iirii Hspinrr 7/ dans UoHiinilt^, i\i Hvri^ 

i^rf/»', iT'x^rptt'' dnii.A <'<>» plir«s4*n <pii uni pnA»<* dn Inrif^g^ 
du |N*iijr|(* diinii le lnnfj;ii^K <'gninuin , Unit W HolUindf , 

^fniffiti^ d' HoUatult' ; du /xnnt d'Hongrie ; eau.dr Iti 
rririe d'I/on^riff : i^roib fiU-il iiiii*u\ <1 y ronwi^or Vm^ 
pirntion ;. H", «piriqur» g^rj||ininuiin«*nii iu* vcul«'n^ pohtl 
qu'il y nil une vrnic ntpinftiou diu» huit ; iuat%v\'hl luuii 
fondfûnriitfpiriiMproii <'K!rit(*ttju\iri pronoiiir iMnt<''liiiion, 
iii liniMui , ie huit^ Ira huit tHilume/t', le un lu h ni tir me ^ 
du ou de Li huiiietne , à Li huitaine. L'A( Ad<'*ini(* ne 
IiiÎhm» nucuii douU* nur ra^pirntiun de it" mol ei: d<i«^iM*ft ' 
déiivi-N^ <>".lrii molt «//*<? et Ofi«i«/m» ont Vcla. «le'par- 

' lirnlirr , qu«' , ïpioiqn'ilu tonimffu^enl jwiriine v'oyeUej" . 

" ir|M'iidiinl il nrrivi* quek|ae1(>iA , el Kur-lout (pi«nd il 
TAl qneiition dif diiU't, quVm pninunc« et qu*uu écrit ~ /ii# , fiofjiff , hoc ht t , •! Aono/i. C«»tf« iHtr* ««f rni nrr aiipirf^ dins 
han%aàrtûde , «Ul M. C«aii|ia<l« ^ ukaii TAradéiui* u'in «lit litiu. Ml ۔f 7 / V iu;A/k.f'i< % ..■u/ .;^:sa,:27*i>^'-'''^**'«^''^ De l 'j^âpirat ion/ ^ 1 T 


•un* <^lî»ion rnriulo on lu pn'unsHioii <|«ii,lrH pnyrd. .- 
{Ir ontt enjanit (fu'iU rtvivnl , // /•// rst nwtt tlix ; (/#• 
%*\n^t ^ il n'en r/it rr^tt (fiu- oncr. DaitAJ.i lilM'i'lr i\f l,t 
fonviTunliofi ^ riina^rHiiloriM* iH'MiiinoiiiH /i <liir ,, li n'rn 
rut rriiti qu'onze. Si Ir iiiol <|iii |»i<'Mrtlr (*/;cr (iiiil jmi 
, iiiH* , roiidonnr , on îir ' pioiKUM «• p.is |»ln.H-4^*-TTrrT<nniir 
fiii/ilr <|ur r'îI y nvoit uuv .ispir.ilinn : «vv t /rv on^f . 
hriir^/i y nv iM'oiioiicr ir/.v Ir (>n,:r linirrn. Il rr« rsi «le 
' IiiAiiir <l/m» lin onziittic : on' i»r iiiil |kih soiiiu i T// «lu 
* iiiof un y pr/'cisi'im'iil'ioiiniHv %\ la pirpiiinr nvH"!»"' !'• 
itH)l iine.it'tnf vUni «H|»iif''tvMiiiH InrHipi'il rsl .ûlirrlil ,^ii 
liil iinlini'n»minriil /'(!// jt/Vvfrr vK Irtnilicinc,^ à l'on'^.it ntr 
(m iïlii onzii^nt' /wy»r,' • fpioicpi'oii «lisi«<4/r//i* mu Dn; n nir 
annt'f. il vnnut au onzttnir /iltslr. I/Aradôniic ti in.n .- 
«pur »i<ri»«- «)iii tuiUrn m ditli iriirrn ; 7*'. Oui , pris amIih 
iHiilivriiirtil , M' prononce roinnir s'il y nwnl nnr .ispi. 
rntioii ! on dit, //» (;//i rt Ir.nan : hniM tas (■m nr nir 
fKrêiuulrfjt fHiji f un j}uij u^mùuntt\'s ttu a\ÎI !».ois ai|>i. 
iHlioii , /ff vnmt (fu'oui, 4 )n pronom r Jiissi iiM-r aspi 
rnlion h» mot une, df|ni» «t'iUî j)1iiji>v«', h^ii 1rs um'- 
hi^uftt.^ ' ^ ' 

// ■u.miliril «Ir» ino^ , ronsrr^r son <isp<i.ihon d,iH» 
r4»UK ((tu ioni coiiipo»»*» dcn piitt drns , « oiii-nir , -(/r 
httrn(uJtrr y wnlianliry rr/uuiMurr y vU. On n <• trrph: 
<mV.v/ju//.vivrr , rxhauHst-nirnt y oii^V H prrd son tispi / 
mioii. DrtU» les iintir-* niôlH ^pji ni' honl pai» » MJiiposri 
Jî'i» pmnidcni» , 17/ iiiii l'«'Jl«l»da iWnui , »t nr Hriiijni 
« AiiiiuiiccT «pie l« vo)illc^pu lu suit ne s'uiù! p«* n» i- " \ V / V 1 18 De la QuaniUé. 

ilIplillioTiRiM* i 1« voyc!l« qui lu prA^èd© ; fmàmê , «fW-< 

A U fm drt mou , il n^y « MpirHtion que d«ni cet 
iroî» inl'rrji^îoiiii , ah i èkj oh ' ' -^^ 

// * lur chiinfï*» rien à la pronondalîon du t, '^ 

A R T 1 C L Iv 1 I I. 

. ■ . : . --.■•- V, ■ • . 

• I) E ' i. \ Q t; \ If T I T 4. 

. • . . ■ " ■ ' . • , , 

a» 

T.A qiiAniiu') mpome une fnimion <Ib voU plw longnc 
^ on pini Iw^Vn* On ne doit piu ù ronibndrr ■▼«€ IV- 
r4»ni ; fiif , dit l'abW dTIlifcl , <( raooent incpHine l*^l^- 
)) yeincnt ou rjiliiiiMnnf*nt''<le là Yoik daiiê la pronbn^ 
*)> riiiiion d'un»; AylliW; au lieti qui) la quantité marque 
)> le plnn^uu' le m<nna de tempa qu'on met à la pro^ 
)) non<vr. » - " • 

' litT'n dans, toutes leà tmguea dea Koni qui deman- 
dent plua de'tempa poif]p'étre prononn^a , et d'autrea qui 
vn d<*mi|nilent moiiia/ Lei prctniert font lea lyllaB^lan- 
gucfi , et len seconda lea ftmt brf vea. U y i auaai ^ana 
tmilrs \»% lan^Uf^A «lua sont variablea , r\*At-ll-diro , dra 
Koru ou que rujMi|(e fiV paa fiiëa , ou qu'on f^^ tant Ai 
/ longa. et tantât Iirofà^ leloii It lieii 0|h îk ac^it plaoéa. 
On y distingue miûi dm aona brefirplua brrfa , et dea lonf * //'nu rlianfif rî«n non p(ii« k U MononcUlioA àkVr, Aioil 

> ' ^ . f 

proiioor«t milhotU , rhétornM. coaaaa 0*11 y «voit mé4odê , r4~ 
connue, ^ ,. ^ f \ • ^, ^■ \^. • l\ihle dttu' Sort». 'H) 

\on^ |Uui lofigi. l^a dur<W Aw %tm MvmrMirr pnr (oui-.. 
puraiion. 

« UiMî choiM» il fvo paft oiiJvli< T, (lit pMÎjilM' «!'( )Iivrl , « VhI* 
))^|iiN).n iiH*ftir<vli*ii AyKAlx'fi', non ym n'hiliyrmtMit à l.i 
)) Irntrnr on h U vJuiim* iKridcntclIrdc 1^ proiMÙif iwiion , 
)) mais n'iitli venir nt njix proporiionn inifiiUiihlrH <|iii ^ 
)) jet rendent ou loiigii4>t ou J»rrv<M. Ainni rcn «Iriix ini - 
)) d^rlns cl<' Mpli^^^', l'nn «fui nllôfiK»' i*vr<'»sivrinrnl s« h 
))^. mou , t'I raiilrr (|ui hmloMJlh; , iK' l.iisHi iit p/is «loi) . 
)> MTViri- <^gal4>fni5iiV la (|uanli(r ; r.ir , (|uoi(|iir lisltn 
1) «loiiilhnir nit plu» vi|r pi)6nonr«î niw jo/i^iiv inn xjii 
D Ciininradc une liW'vc*, ton» h*» deux lir Ininiirnï p.iH <l!> 
» filirc exAcicmcnl hH'vf» rcIh'H <|ui »oivt ln?'V4'ii^| ri loft 
)) |[lirii C('UrA qui AOfit Jonfi^ir.n ; iwvv rrltr (liM«-(<iirr kch- 
)) Icnicnt , cpril iau( îi l'iiri, nrpi.. on ,kuit f-ji', j>lii% <li 
)) tfnipii qu'il IVulu* pour Ai linilci.o» - J 

Daim \vn tiihlcA KiiivariUvH ,Ja Ioii|mm' est i>xpi inx-r p u - 
elfe *ifÇnr- - ; la- l)|•^v*» Ti-sl par vv\ iwxXvv ^ \ v\ l/i ddu 
icÙM* IViil pir In i^unioti (II? ((> (l(Mt\ ni^ii(>H ^ . (loitiino 
il y a ]m;u d(! nj[)1al>('A (1(>iiI(mjm'h (I.oih I.i |{iii;;ii«' ii.in 
' ^lisc'ynouA nVn fri-onn pn> une coloiiiu* sro.in'«r : on lr% 
trouvera dans c441o (Ich nyllalM^H ItM'vc.H. l 4 PREMIER K TA BLi: Son» i/)n<;ii'. 

b9t , un p«tit A» ttiM fftn»« d'ii.^ 
>tf.» cçMMMocitmf/i/ </^ mot ,S<)Nj^,nîiLrnr/r n(>i'Ti:i %. 

/l. Il ftt ftrmè al lr,[thrr} 
Wurii H pr^pnution ; .'i I.oikU»! , ' 
qifUnii tt vltnt Ju vrrhr «voir 
il 11 ; à la JJÊi *i** "*"*' '^'^" ^'' ' 


136 TàbUtkê Sonê, ■ ' 1 A ■/. ^ émmê T»nt» , pJ^» , igmi* , lm#« 

In II* , A prit , 0l lê^tf^dèrivéê , ficton Valhi il()4ivêl, ilittt prétérit» §1 danê ht futur», il 
•imA/, il •im«*rA.| dant t'^rtiçla • 
Mi dant let pronoms inA , tï V 
•A '; et dan»Ui àdfêrbét^^ti , lA , 
déjA, «irf.a&, tH. 
.Mais i/ sst motnêifrtfdmnM ia ttuni dam iftrr , Irrliri st At , jet piuparl dss substantifs pris dss 
nous Ht p filions ainsi. '^ iangust 4trangii)is,'êon ^o^tk. m^ntU , etc. ,- eomtms dans' lfi\i^^ 
noms proprei anctêns , CilioA , 
AtlilA, CaqatU , Jlph V ftc. 

^ y Toujours fjrets danslts au .'■ 
trté mats , Êj.\\fkh0\ 
, 3> Dout0UM danê^ipHi^rtifs 
• iïkilHi^l* , r«|>XbU , «If-, l'et dam 
Its dsiuM substantifs lUttl* , M)!^ 

<h\9. VtsI à tort qu9 l'abbé if (>< 
Uv9t U fufi brsf dans css motf.'' r nlii» , dnni res deux mots , 
Aiu)w\u»tto\kb0.f 

3. if\t\9 , dans la plupart des 
,suhsianti/s, (R\i\r , filil» , clit. 
Iil'r , jriiili», ,ft dans ces i^fbts^ 
on m'anàbW , ]• n'ensâbU , il 
lialilr. 

4. ahro, «ii/i» tMception , ti 4- 
méms dans ta terminaison mas- 
culine , mht9 t i\ M rkhf, ié* 
libre! * • 

&. «r , . . • . « b. flame estception^ têeittic" 

. • Ulc ,etc. 

ft. •«», seutement dans fiAç# , 6. />««# touê tes àd/ectifs, et 

•>|.ii/« , o« ttw , déUr«, «àlrv-l subêtanltfsi nr»,^^inr«, pré- 
Wce. ."■'■■ 

7 arli» .'<la#r< *Açlit, tir1i«'« 
( entreprise ) , uKrha^nrttrh» , j« 
màrh«\ on m* firltc^ «f <^fli 4n( 
fsrbcs fAdior , f(Arhi-r , Idrlifr ^ 

Îiû()i*r , fr^irliAf. , iintef'( faire 
n sorte y, ïfUoiqu'tHfec la Terr 
tmaison. fnastuline. 
« 

/ H. «(la , toufours long , ni. 

ràrU, ob«tA(l« , oriiri* , ttv. , et 

dae^ les¥frbeê il rûrir , dibTirl*. 

^lir^efdan^ iini9{pi4fuanl) , flr« , vvriM , «fa ^ 

7. Dkns totie les aulree mots \ 
«Arh« , clrh* ; t&rlif { souillurt ), 
«/ (Janî /«« verbee |Ac6«r ( m/i A41 -> 
bit) , •UAcli«r ^>/e. 
< ■ ■'■■■« 

;■ ■ ■ ; ■ ■ , 

' t. Belon l'abbé dtHivet, dou- 
ietsM dan* les substantifs / mats 
c'est contre tusafie actuel, 
ff. lians iei mmtrrê mole ,bi;t0 1, V . ■• w * 4»- / ' ymmmtÊÊm 

Tahlé iU» Sofiè. i ii-iUC*V^-':v . \: : ^^ «* tt ' dam sarrt ( om««i /* to. adr* / «iarii <ott« te» nwti , 
riàrm , êtcidrc , «/ m^ifie avrc 
ità ttrminatson nymuiinr , m.i- 
«IrA , «fiif^fidrA , tlt"'. . 

,11. aJ«. 

■ * ■ . - 

* ■ . ■ ■ 

-'' ' Sr ■ ■ 

s * 

ijr iiffr» , 4an» «ffir , ( /r<i> r«ir 
0Mtt^m» ) , '!«• ^Afi'rrt <lr la ni'ut , 
^ç^iUnur tt liant J»*^lf rr" , #4;- 
prtkitèn populaire ri haién. 

I4,'i(lf, datiM'Iouj li)$ niiilt 
m/^ntfafTfr /« irrrninuin>n ^njj^4• 

ti. 9^n\ daiit I0 t«ul'mi<t ugn! 

^(^. •%x\t> ^dan$ cts (Uux muts 

17. ^j^Ut. 

'■. . ^ - . ■ ^ 

■ - >*■ ■ ' . 

iB. ii , whyêlle qui a ilfUs 
•nn». 'IHU «et longut , lon- 
tfu'tlU 0t/ fuiviit i/r a, t'êjt il 
dtr» y qu'elle ett'au pluriel g 
«rùity'airr, ou qu'elif ««/ êut'vté 
Wun 9 muet t tiÂio , vnii* , tic. 

■- ;■ - ,■■■'../ , ■ 

^S(. ail, /on mouillé , iuim 
dune • , «'#«/ là dêrt , <iu /*/u- mt'in* gelitn inbhijtV ( tUvrt ,■ titillé l'trrr ( oi.ifiiu ) , imtij l'r.vi '. 
ù fort , t/uiint ii ir flrrniêr mot, 
lu. lifir/tlt d«iu Kîdré. 
11. .SVi;ii r n rf>t4iin , mi\f'>i\r , 
I j. iS.iM' f \ ( rplmn , rni i(r , y 
1.» Diirfatiiut /rt itulren ittoti. H- I "j iKiiif tnut h.i aufrét motê 
tl rsl'trh» hrtf. 

ifi Plus tous lei aulrfi mi)t9j 
ro( JKii* , rlr, 

17. Sans egcfpttoft , h\g\ir , 'll- 
R«i« , etc. *^ : 

iH. H/lf rit hi^i^e avec le ioh 
(U /'^ ffriti*' , ) aim'ii , j'nimr- 
lAi : niaiétljéett dout^it^^ ai-rc 
le ton de /'c iiuvrrt . vru* . r/' . 19. Srtiit fxcrplion , ,cli«t/ki- 

•Ja Duiu l/^f aulrtt mnlt ; *i. 
ti ogm , tt m^iiie dans mûiKin , 
ftlon l'ahbi d iilivut. 

71. Sans rsrrplion ilama tout 
Ut tiiifuliirs f ilAUil f éveu- 
lâil , tic. # *' ù%^4,-8fr. ltr^kM.':t<âi tni 


fforiilU, «te. y êidmfiÊl*imp<ira' 
iif êi U subfomctif dêê fjêréês y 

(MbrillU , rlill«r, olr'^riÂn:/ 
bout fiilloiis ; uA p«iiâiUip , litil- 

34. a^Hil', allUr. tb/uçnnêf •lint'^ ctAinU , //jf • <• '° 

a6. «in* , dam hiinè , cliiii4« , 
KliD«, Il trftin*, «# daHê'Uun 
déntfé*. ^- 

i<l<r« au pluriel , Airt »- cbAirt ;. 

af.aîrn.fa/MtJrcvf fio/t, rhiîtrt, 
jitéciW* , «le*. 

«9. ail , aU ^«i^M , *iMC- Sa/M 
éMC9ptt0m. -. , 

3o. ait , ail*;, danx il f Uit « 
itâit, |tii( ; Vkk9(»omm0i)i •# 

ttltrliU /|»arr|il|. 

ji. al, al«»«r«. AUM hlW, 

pli* , un nlM , riU. 

, 9s. aai , êmivl d'urne eoruonné 

mmàri fiMl« WiiiM êdi%9 «Mc*p- 

iimn 1 chiAsp , çbAàibra , Jimb* V 

ifinm« , ttft«aa« , M, dmnê Uê 
piHéUriU tm Imm, iioot atiM- 
paoa , trouviiiMfl , f jTa. 
34» ao , ail miU«i$ é$» mots ^illt , et dan^ iHmdieutif iU» 
^rhti , il déCîiUa ^ émlilla , tra- 
tlillé , bâttlU* , blUU, ( 1/ 

j3. Dmhi mkSkiWn , né<UUl- 
Un, 4Hfcilw/déailloBf« Ira- 
f âillar j, tràv&iUooa. 

•4. Bàns êùcêpîwn ^ mlilUII , 
JlillÎY, 4/c, 

• %i. Douteux' i n'étant pas 
suivis' dt^unë Cff,n^tonn0 , faYtn , 
jjfSifà ,.. êlc . ., B:f*f dans j 'aVoa*. 

a6.' 'Aaiilojr. cian* i«« aufr* f 

4iidr« / fdnlYiiM , rapiilio*. iJrr/* 

êihnrahb44'Oit^»l. 
A [ t;. Dôuisujf amungutiër ftXrf 

chaïr . «/«; 

. È». 

99. 

A" 

Bo-. Paiu for«« Iri mutrêê cas , 
liai, «tuait, pvCaltypufalt*, 
p«r(aItM , «te. 

%i.Dëâêl9—lésamtmimtêU, 
'3.. ^- > .1 lyDuHêtom hsëutr^ê 
bima , 4f l|rlmn« , tte. » ". \ 84. Jm êiftgmUêf imm êM\ • » -^ '/f-*ttn>'._r..i__,, .-. TahUi û/ii Sont, T 
l'JJ 'tMInrhn , (UnM y ttc, «t tiuift 
d'une • qui manfiits le piuriet 
tomka» , roarti»£n» , tic. 

35'. an* , anat» , tlans Rnr , 
rriiiff , Rlinvt, infinn* , «t dans 
jff dAmna, je rmnéêmnr ^-t/u'iMi 
prcnonca comme s'U' y avott 
dsmx n. 

36. ant , êatu êxcrptmn , piiit- 
Uatfttc. 

37. ap , apff , •ppf , (l<tn$ riîpc , 
it!p«r, ripé. 

3fl. apra , tiant r<ipr# , iprn , 
/«i «ruij </« ctfl/i» termmaijon. 
3y. arqii« , Mr(|iia«. PanA ^*^' 

quM , Ja<«|Ufa. 

40. ar , art , toujourê atk^plu- 
rielf ârti, C^Mir*,, a/c. 0lC. 

3^. />««• '''•«• l*n auiriê inoU, 
rabJofî ^ ,p4iiu« , tic. 

3A. 

C '{7 /^«nj /t»u4r /«J autre t rm^iMf 

■ »\/i,.i\>*% , tli 

JH. ' 

. 3«;>. Dant tout Uinutr(\i hmli. 41. arl>« , iant rjntption , rln»- 

4a. arw, nrrf , ta^fiM eMception , 
•trâra , hitnria, larron, «/r 

43. ari , arir , r/<i/i/ mûr ri , 
^(jutirri , lioiirviri. 

44. a«, mm;, tams txcfptton , 
rallAa, PrgikM. '^ 

4S..MqM . . .^ . . . j . 

' ■ . ^ ' :■ :■'■>!■" 

46. asM , rf«inj Itttmhétmn^/à , 
biMa*^ rlMa , rlûtar^ érliii^x»,^ 
fiita , mUtÊ ^ tfitaa , fmumtHàmtr ,'■ 
t^Um ( é€jauniy> imA^m (. «a 
>«M )•! émM .tt4 màfteUjt férnU 
ninê,4ltak0\gf%m» « VUaa , c<4;fvk^ 
i«« r«r6#a j'aoUiM» , anrhlaaé , 
r4aa« , pAaaa , cuapàtM , (utaa , 
et 40Im Jêurt çompoféê / tn/in , 4<,«. yYii siuffufirr , Tirt ,|f./i'ir, 
r/< . ,tiiini iiu'itu t ninnirm ràt«nt 
ou au miUau 1U.1 ntolt^ i|iitiri<e , 
i> cftffa» , ' 

41. , 4». ', " , 

• ^'i Ilifm» tnuit»i aulntt ftinli ^ 
rt&ri , M>irio , tit. " 

44- ' - 

4^. '^n« tMcepUon , («nl^a- 

46. Dant tout kuM autrr» tuh- 
. ttanlift rl.&tta- ( nu rtnard ) , 
tnlâaM(4il'Ao«»im««) , r<< . . «idant 
i ^la prwmfifre tl Ia êeeandê' ptr- 
mnnt du ptuntl dt'i' imparfait 
du iuhntmttf t que nous atiutU- 
•iooi , f|aa vuutaim&uJai. A % / ^ ,jc - ^ (:..«K3^Vtll> ■ ... .»»■«»". -•• ^.t^élC/*^*»'. Jfi' ".f'-f!; 124 7Vï^/<f J^« Soriê, 


^ ^ t n \ danê ta prtm$^r0§t la sieotpéë 
p»ïv>nn*t du êinf^mlitr', tt la troi' 
êêt^mé dm pluriel , ttrmtnfêi «/i 
' mtmn y ••■««j ••••nt , au iubjonc- 
*'/% l'"* j*«imftiat , qufl lu aitoila- v 
•^•, qu'ils aimitMnt. 

7bu« c*ê mol§con»erv«nllnjr 
«jtMHiflé , lorj ntéiin qu'au Ittu 
dt ta tcrmituéiêon muette , tU tn' 
prtnntnt unt^ ^majrulint , rhit* 
aie , pdM«r , rItMr , etc. 

47 Afia I arlf* 

4S. «f , «ftffii ttê iubitantifê f " 
Ml , inil , «l^it . <l^iir , tff <(ani 
' Us ironie met'^ftêrsonmét du êin- 
gulur dé l' imparfait du iitb- - 
/pmc/l/ qu'il aimii. 
7 , 4V, t«| at«t ,<iaifjhil«, p«(«, 
H f(AI« , ■Ula , tUMâla , «f rfan/ 
/•« $0cond»ê pénoniuê <l« /'T)*- 
éuaitf ^Urmtméoê «m «Im : voua 
•ioiAlaf. ' 
1^^. •I«", «itr*. Tomjourê. 

Si. «a , êui¥i d'une com$onnt 
défu la dêrnûrt êy iLtht hiut , 
ciiiud , fans , «f fuamé t il formt 
mnt ayllabé êutvté dm la tarmt- 
maiêmn fémtnéné , Aufi» 4ulr«, 
!•■• , «/c. 

il. «vé , mIo« /'im4||» Oéiéiti 
dams loiM l«« MMte , faU4v0 , 
§réf t ,\ ttc. '■H 


S3. aéra , sams OMOêpit^m , c«- dlivra , hivrf , *te. 
5'4. ai , ai« . . riw/ii ercsplioUf drfr, dlir- 

4t. Dans tous tss autrss suh- 
slanfi/h , rémMl , avorir , str. 
Dans lés ad/sctifs , pllf , sf à 
la iroitiJimt psrsonn» du pressât 
ds l 'indicatif, il •• bAl. 

49 X>an4 /oiM ^4 autrss cas. U. Bxcspti , qutttrt l bfttira , 
•r#c i«4 déniés. 

kl. Douleu* quaiçd il pré- 
céda une syUalts masculin* , 
Kubad* t KiMiaca , si tfuand il 0it 
final , joyKu , coltku. H est hrsf 
danêV^MX. 

ia. Selon l'ahhéd'Oli0et,br0f 
dans dkwm, li^ , oa fkt: Mrs/, 
suiwi d'mm syllabe masculine , 
giivMTy ooocMviato, «!«.* 

h\. Saiu emeeptioM f A}^ » 
t^it, etu, i I \^ •o sJ"/!!. .''*.- 


SECONDE TABLE E. I 3 S r' HnWAllOUF. On A vil <|iif noiii di/itin;çnr|ns iroi» 
•ortr» aV, l'è ouvrrt , IV frrrn/- , n IV fnii«.|. I.Vo.ivrrt 
|)rut rélrr plu* ou nioiiM : <<• (|ui nou» n (Uc irj.» à , u 
<Ji»linguer (li. trois vt^yi-i^s. I.V <,n>rrt roinryiun m m>u- 
vriit hrt-f. LV f«nni'.r»l|,rfr; ..i IV rnuH r.i si l,nf.,,ri| 
/•Slprewjurnul, rxiq,(|t ,!;„„ Irvuiraiosyllalnn. 

AuruTi (Ir no» mot» nr corirrutrirr ni [i.ii un r nnirf , 
ni par un / ir?» ouvert , rxrrpU- /'//r. é 

*■ •f , tcm ,' ditna l«i pturult 
masfulins. n^ér^, é-(\tfi$, eh 
3. prh9 , Iria ouvtrt Hanê\>i. 

Lr«ri. 

7- rTr, «lan# grirro. 
8. «m*, dmmê nim«. 

fnl^-H» . rollrii;* , «1,. 
lo. «lU 

II., •ipi» , <lan« rtjtnè , du^f ar , f. .Sîin* fxrrptifin , lii/l»lr , (.ii 
lûhtr , 0t(. 

1 Diint tnui In autrtt rai , 

3. l'tu ouvtrt (Itim fuI.M,^, 
fl^'lif, njrufft^' lié , ( ri < li.f , ».' - 
tUm f ])t< (\,n , on p. ( lie ( tin j.tit 
un piihè ) 

4 Su/ii fxcrplion , m'/ !»• , rrt- 
fKt I , •^rf» , II. .1. iirj^r, 

5. tun't d un t JtriHf , ni ," 

f* San» fMtepiion nu nnf^n- 
lier , tUéf ,\,iil. 

7- 
V- 

la Sans crreplum, tlfi}»^ i4|. ' 
Ri' 

Il Davi |>'i('n#, onMfixnr A^- 
lon PaLbé (fOlit^et, ttvuùuM 
.dans li^ur , Jut^ut. j . ;■-. .■i- b 
i •», «' V •/ • ^ V M.- 
^ j- ^^^^ ,^ 'V J' ../^y 


», 't. ■-<»* '\ / 

I» ■•A, .'-* ■/N- f ,? .Zaa-- >' 
fti'W y. V ■y ^ \ •A- 


ISroH^ ^ / U 'Hrtifl^eTp*'"*- 

ij «.jH , #p»^; i*»"' '«»•" 'f* 
.;iiM»l-;g«»«P«. ***!>• ••'^- / ^ 

\ i3 •ctfç , «pu . 'P^; ' • • 1. 

• . \ W ■ ^ ' * ^ 

tS; #f , ff,liu om*Mrt'HaHâ.nr, 
mr.f ,mèc , »»r, liïûyj/li* ^'i^L 
fniUf d»ê¥0r^ê , f'«/ <i# miri 


■ ( li. 3mm9 • Jiw p tf i m » todliV. 

I S / thmf0ùM mif êtngtUiêr, ^ 
dfin . lUml » •<€. ' 

• , « 

"■ ^ ' * . 
tp. Sumê m tpHoà mu simgfà- 

17 Omt^tt m>mmmn J«fM /•« 

il|. ./# la fin du mq$.Mimâ êx- 
ç^plufn.., itim , hl"»*» ..•'«• j 

10, Douteux dans Issm^mt 

propre \ , I)ij>n¥i»« ; "*''** }'^f\ 
danê i0$aêéthn,f\\tniomin»itAc. 

riwM ,. inoi»*nt , •►ut. ^ • . 

as. ^Jtctpié te>0uim4>t\*ft9. ^ 

. W$. Sorti tMUpttom,9fi*iir^, 
lolplr ^ »i£pilr«. 

«!«•. ^ ' ' 

iS. OëWn datf>\Uê autres, 
;iom«/Lucirtf , Jupltit . éMi*r . ' 

est êuivutunexàu/onft* , <**^ ^ita 
. tt ne iqnite fas ^ «i»*^^' U pt»- 

i*» eetj'ermé. 

»4. MiM tietfiiom f Mib» , 
r«mm:ic« , tiAvtm , il tli»»fb« , 
.lick, qu'il pif «i«,f»««i"'- ■{* ■■IWVv,')»' ' 
17. mt , daru U$ plurUU c«b - 
lt^«g9 acttul i p«r« , •inçér* , » 

V « » 1 J . |o. «rr ; tr4ê Âmy^rt dàfu 1 1 rrf , 
Huf rr» , lovQlrr* . il trim , prt 
*»Mfu«, fknm'f lè«r«i» , nuua »*r- f M'oM.|>f«>«o«4W /r jv<V qu on 
n0 la proH^vmc^ potnl-, uirrv^fi , 

itcdê) »t dant %nnt*, JA^irV-^r 
«Mfrr* iî»o/# t^mtflabitê";' mau 
J9Tm* </f 4(« /rj flurifit (tes nontM 
•m • i h—até»^', honUê,. tt (tant 
lea tttitnara pêrnontuis.du plu- 
n«l tifs ^«ri,0ji (fM U 1 tit pi}ur 
■ , foui aiiurm. 

Si. #M, t^f^ •MtmpUvn , dio 

il pf«*. 


•^«m; ; il proltiw. ' *7 /W/ftLrauii/v^/irr, «u„ 

»»''«••«•, l^FrU. laviiii» \ ,[m- 
d*rin« , tfrpr . rf< . \ 

.Ut. Ihnttwux dan» f(u^in«r 

■J 

•■**r/ rt bnif dans lfrt«ur , «'itrur . 
*riaif| , fiiuiié, itrata . vu Us 
dfut t et fonl tnlendu srju^ie 
tni^nt. -1 X Ji .t 


oi. 33. Matê.iê i^tit ilryiénl f>rrl 
dans lu fvmic i'i/Wnt^'it/i» « , 

la * • . 

34 iSa/u ri (-#/>// t>i<i / K'**'^^ 
35. l>uHê lùu» Ua autrta mvh. 46. iSa>M 0sieplton , DoU'îtf» , 


' S ■J- 198 Seconde T\»bié. / 


I7. •< , danê arrCl , l»«n( t , f»- 
, rit , <•/ lotfj /«j amirei ttit^tê ifui 

dkitêi yiM (/«inj /oui ir* pii^^ntU 
et U ¥9rb*i\ lit. ■ 

M. «t* . <^ii« b<l«,^f<ytr, «r 
,/«i aulrtê motê tn «Ikt ^éé^^iêêU 
om a rttrunché /'• mùtUt. 

^9. «tr* , </an« /r i^r^c llr* , 
Mil|M>lrf> , «htitrvt , »i iss tntru 
^uhfa li'om l'jon a retranché l'$ . 
mttMtt, 

40. IHI', lUtvi tCuH K, jlUl., 
f«Ul , 9tC. 

^\ .t^*\danê trt^r , ||rfv» , il 
r«'v« , 0t danê tous le$ temjtê dé 
40 ¥*rh0. 

4t'. riif , «iiil , •(■! , dam tout 
l0ê .pluriel ê' faiitcuilt , lilL«uli , 
tiéuli , 0lc. 

4.'{. «uU , (/uMi niuU f iU viii- 
Irnf. 

4t ' v«>n« , (/açM jiun* ( àbêtt- 
nenc0 ), , 

46. «nr, Wa«« tous ime^Êtneb , 
flatllnrs. ^ 

46^ f Mt« , yiMinif ^ rn^Z aimai 
lerminé me fmit rirn mlt«mdr0 ; 
rVat uii« flIU majturr , fl»ii« ua« 

47. mit , è«H , ««n^ etueptionf 
heut^ut , hauriuM. ' 

4II. «>vr«>, tmàêexMpliontêelen' 
l'ueet/fe aetuel^ 01 Ov r»^ 1 ^ttètelc m'Omme tptu tee mUtrte mète i 
jbiM /a etm^oMtlêom H. ' 8R. 1X1114 Am OM/rvi M0r«,|>e«t», 
ImuiIIMh , vtNft Um. iV dernier 
' ion/f «H ^#^y méffrê H0e fètkteê , 
eehn l'ahhd ilHJlivel. 
. 39. Aa/jj iettie leê amtrea mot$ / 
di«iiim« . il p^nllr* , 0lc. 

* * '. ' 
, . ■.-.'''- ^-^ '■■■ 

' ^n: Au êin^ulirr , $ans lateft- 
tion ; jiji , r*ii , /<r 
' .41 tkfuteujr dam» lee autree 
mois) f*»« , b'ik'vf.ttrb^v*, 0tc. , 
matt hrrf selon t'abb0 d'Oii%^0t ^ 
dans )•!*• rir romplimviit. 

4u. j4ii^MiHffuii0f, tmrtM etrcffK' 
lion ; ufut., Inulluil . lillf iil, «/a 

. 4I. l)ane tm » tés amtrrt motê 
giiftil* , etc. 

44. />a/M )Can« (W'i^ >. 

4 5. j4m eimffmlter , êane exfei%- 
tiom I peut , 0lir. 

46. {tuandht inof aiiMi ter- 
miné rmjàititttemdreymemt'e ; 
un* liAur* «ntiëi* T U ina)f ur« 
p»ft«». 

•."47. 

4a. DomfemwêftonVaUéd'U- 
ltv0t , li¥vrr / etc. , maie û kert. y -jifrmÊÊm l*M IVttisi^me l\%lth. A rn^'é . «(-«ijwt.^''*' i»»*-- » l'J i>««i|ilf t , t If taoïsi i:;m V. t\ k ni. r v ^N' ^^ 0' ■:^ U'* nJ':MA1lQlJH.-(^>IIUIU* \*' IM)||||t|« (Il <« |)M \l V I « «npnVli 
IK* prtHllliAi'Ilt UUO «Uh. ItM \( t uii il^iil < Il • «nin.iiM n. . 

rc^Mrdi*!' <oiiuiH* lurr loui «« «pu u'ini jmmui iii.l>.|.u 
cumiiic loii^ ou «loutniv. „ . vu l'y' a l§ m*'iit« tuft. 

1. !• , thuhthonuui. . ., 


J^ Î4> , dtt.tylU»bt> AjttanU /*•• 
\^t mutt , VH! , $iit«ir , il i»ilr, #ii 

làbb^d'Oitv0l Itcfvit (loultut 
S. n« f éams n#," |»r«HN|<V'll|i , I l/< ' 11/ • «( * , In II t r I < I 

.1 if%/t\t't,, 

tlt|>|>lli'i , r I ■ 

A l^tiHt h'ii» Itit .mil I n.iiiti 
0I tit* '• • /•' • '' '♦•/• • 1/. « • «• < A» . 

't 0»t ftl t llUlfl ■ 1^'. Im , in ^avrc une <'«M«Aflf«« 

7. illM , </«IM Âllltof , illill» , ( f 

«ia^ |0« frélérilê lUjintt , hum* 
■ I. ft, ,/. M t' lu' f>-l<i0 <•>'••*• >!'•« 
IllHWllUl , Imii <» t I 

IMAlhUD , |tU*iiUMlM«» , •!"• V A <i» ^: ^.#«.Jan# /•/•'#r6##, iliîî«»nl» -^ 

Wu êuhjonctif , !)«• J« riAM , lu 
1 !••»•, iUf IfWil./^ 

lo II , dmnJi U$ tmpoijatU 
«1.1 êubjonrUf , qtiM.nt. ; 9. IXini touâ U$ tuhttantift , ^ 
#/ «idfu r<»u* /«< adfclift , étn»- 

to.i*tiriout ailUimr» f maudit , 
etc. 

1 1 . Dai^U»*^ h* mmtrtt mata , 11. Douteux dana Ua autre» 
tê, rniim , tY»|# , #/c. ; ritat^ W.. ^r't6** aN prêtera, «<m« flU», * /".m/icuri/. fou, ^It*. , «/«. 

HUliVtlilfB, etc. 

1 1 . Jlr» , dans épitf» , rrj îtr» 

al «H br^J , mIoh Vakhé d OU 
I J. />««* l/» màf9ttifê /#mi. 

14. ifr«, daiM «Ivr«, êulnttn- m Afv/ ar«c ta ««rn 
ultHé , niUrtk , «ff i3. Ot^ni rûit^itff <ii4tr«i mot a. 1./; 14. D^n-t Um aulr»» mois ^ li- 
vra , tl»r« (^r#rft« ). QUATRIÈME TABLE. 

O. 1.0, daHi 0« , ,0#pf , *«**^ » 
j€>if om¥tN quatfd ai oomum/im 

i« Mtof. 

a- otl» , dmnt ||10b« , 13k«. 

ê ■ 

il. ofB* . dmUa j^ûAiOf . 

plAt< , 0lc^ ; il l'mgit Ki ik U 
d*pAlSomgHt. I . pmmM tou* /•! iWttr0$ mota , 
tàtm , 1«<^UI , U&t«IWri« , éU. 

tri ■ '- 

». Dama tout, Ut ^utrtê mota. 

4. Da^ Uê autr^ mota, ldf«/ 

5. Pmrtout ailUmra , l»«»fi - 

fil» , 0t€. ■\^ 

6. Domt€UM §ana f n |/f«.#w 1 »> 1 , >■; ■ ^^1 A ^- J.. i/...- Quairirrmê 


,5v ■'Vj ^- p*rfonnt$duplurtel (iriytrlhtt , 
iliavAisnt , ilr«iirôi4>iii. 

y 10. oir. .» . • ^, ^ .. . . . ,. • 

it.uir«,ra/iJc-«iryN}<()/f, glAirr, 
butoir* , #/r, ; 

I». oîi , irtrli eurplion , jo»/ 

^■*i/«« ;tfOftOfi(« fn itij'ht/nin- 

fiùê ,(Qtt , Utiiiôii . g„,l ,jû',l te 

phfnvncê «n h gruvt Ht^/r , j^»- 

* *Oii^ AiiHini». 4ti Is" '• 

sans éx.<^l>t ton , Ir.iiutiuiav . |^« 
luiM* ^ clôiliff , |Hii\ie , */«., 

14. oji.t , t/a,ns' il p«t<.i( , il 
c»>niir»it, il cnM,! ( df trvitrr), il 
■ttàriv4i. 

ipjiU />M«,v ^«trAU , il MijAU . 
il Miiôla , il «&U ( li «krv^). 

i*A. ém . dfl , <b* milieu ifunr 
, mot , êl «001% t mnt tim$oHigié 
auir^ quérta • Jbltr . M»( ntb« . 

17 . on»*» , «M» , êak* êMÇffittom ,• .'^^K<^ iO~ or , uni , ort*. mH^tti'nt* . • • • »l. iH MiMANga'toittr «'f oitrv , 
«««)l /• ion de /> f^myn dam i un 

%'ài . . ■ •■, 

^ 14. DariM Ut uutrtt ca*', il 
rruil {^dt croir» ) , il âvwit , il 
• iiroll. 

iS D-ans-tous Ira iiuîrtM.ctii ^ 
«Ji>oU, ■yait>{^i«, r 01 »r»u vul^t. 

-16. suivit dêléurproprw c«n- 
«oniM ; tOnmA , ron«Anii«, «te 17. % lit çùniorvt* *•' rtAou- 
JtUw , comme daiii /« K^.priti- 
dên*. 

19. .Vitnj élr* «ut fié iVùrtt » ^ 


4 ^ {' A^ 'K *y3j Quairième TttbU, f o.'orr , orr# , êont €MC«piiom ; aiiroio ,- é< lôr«. si.'ot , oM , aaHê e*c0piiQn ; 
r«|V«^t , ilôM f «te. 

aa y»««», dans ftT^**t fR«^ , 

•eur,. * 

- a3. or , clun» t«ip'>l ,Vit , ilépôi, 
fût ( rtf/i ) , •nlfr|H.l. •tif>p«»» , 
|irf »<'.| , ^/Mi s't^cnvoit auirrjoi» 

34. ot«, r/aA| tiûlr', rA|« jIïibI- 
«W« , )••»!• ^L/mê^trantta *y/ 
j[(^« rmuriJtint dans css Irun 
iUrnisrw mots , rAt* , ■•l|Oli«r , 
• ni* , rfufM li'^twiMi , PenterAfe. 

1<S. ou t o(i« , «ani SMeiption^ 
' pnùdio , l>oil« ^ etc. 

.17. onill*, dans fMUU* , «f 

fudUr, il Couki, roûU, écr^Al*. 
xo, ount. . * • , » . 

3o'. ourrv, dans boûrrr, boîirré, 
SI (odrrv , rouircs 

3i,. ouê» , sans êmcsplton ; 
épodM , ête. 

3a. otMM, ssuUm9nt dans )« 

Il . o«l , d0«i ivfl , MAlvroB ^ m. tfi o«>f «m/W cf'iiitr f#r» 

7rii>t»uo/i mmsemlint , éT«p6ré , 
êmmpli t^a'd t^'y ait dfUM t. 

sa. Ain« tous 1rs aulrss mois , 
h(>M» f |Am* , b0Ma t <#c« ^ f s3 i>an$ tous fstautfss moti , 
por/ d« l'sstoinac. ) 

lu • 

>4 #)^<jfijlir>t9l, hAUlletir, r/c. V (f'«/n nom. * ,. , 

a6. vil , tiiit'ld'u^né'ttirminaP' 
son tHlÈsvuUiK , pouJi^ , moàln , " 
ro44> 0tc. ' ;■ \ -s 

'. 17. ^4inW la larmimauoHlsst 
màseuinfa'fi^àiMé. 

«H. Jpsc tm%'rmé$iaison mas-^ 
cisiin* f WQùUt ^ jb.dU f «'<^- I 

ay. A>u/tfiur ^, |>ravui(r«, ili 
coitrvnt , stc» . 

3u. tVi /« iyllaha qui suit ssî 
masculine , coArricr , bo&rrtil* ^ 
stc. ,.4. 

3i. • 

3t. iUnt fbtti /fl Mifnr« mo'fj / , ''^naF'V. 


u. li'tt 


•Oi-. 

! il» \ottj ^ il.v. / . Cinquième Tnhlrj 

, In tnUi , U ffont , I« moill , ii 
h un Jfi^éé. 
■ J^. outfi ,danê abtofttA , JAffrr 
^mùtr, voiil», i^roûlr, jrifoùto 

3S. oiiinr, JaMf poûtr*., «oû^ ' 35. /><in# /oui ^* aulrrt cas, 
trf. » 1^- ^V. >, 34 Qunniila tyIh/,0 qui *»^n/ CINOl'IÉMF, TAU IF / rhë^, un ilAhiwtie. « 

t 

». M«, sanê exception ; viïr ^ 
4.'ug«. . : . . . . I. vTj'^c 1(1 l«rminannr\ mai-' 
bût lier. ' . 'f 4.^iil , ffipftihongue 
3. tlouîeur; \yi^r ,.xt<r\\^9 , r/r. ; 
ni«i.f 6fr/ ifunnd Ai drrtutrê 
\yllnlir rit rnatçuliue , {.ùi^rr » 

4. Utnilefn ; «iiir, Iti.i , fuir , etc. 
i. X ^.. l>nn# /oui If a autrta fla% / 
r^rulu ', etc! 

7. Â la /m iîuin(>"t au nn^U' 6. ul«, i<ifi4 ettrption f plilU , 

#'c. . ■ • \ 

; f>.u\m ,aunj tuut It rerhehtn- 
l*T , jjB brûl<t. 

7. uni , un , au milieu d'un 
mot; bilmbla, «ntprdnir , «ta lier, |>ariiiiii,, inpuifiin 
la Jin tuivi d'uns » , puifunii , 

)in|>drfilDi. 

tt. \1tn99 ,aani tX^ccption itana "• 

ha vrrhts ; iiotfiTv^jtinici, apnr- • 

Vuinw , 9tt. * , 

9. Uiy.^. . . . . . , , , V 9 DoMii-Mjr/àWynir», vrrHlirP, 

^/ 0tc, i mau hrtf tt¥»c Lj trrmi 

*. nmlêonm^utultue f»v%ii%it, «tr. . f < il. .î, 
yAC#i:4-».4;^.v''"î 'l. V- ' / âS4 amfuiimé T^ie. 

i <M èf; sans «xvtption { M dM ,- 
ëtcHt f «/c. , 0t riêé. 

J« r«çi{4«i r«^o»i lu»» il— r mAm 
Vuâogt mUuâl. • 

•\ Harnè tout Us pmrkêé Mt^êmb- 
^oHctiJ f qu'il fut* io. .d^mé la Uimimmiiàm m«#- 
mtiuê prvffië f Uk Vrikmmt été. I J. Datu tmmâ itt attire» $ub' 
ëtanttfê ; hdt , «Ubilt ; «r ^f«< 
lêtvtrl>0$àl'indiC4tltJfi\f&t,0tc. 

i4« Btutê totêê Im multmM tas. 1.1. ut« , <«trv, «i«n4 flff^», 
HAté , flùtvur , ilâtrr ( ijkvinr) , «f 
<l4'M /«« verbes , vou* r»5;ÀtM. Des ublct qut; iMMM vtnpns (W É|p<n^ y on |>cut d<S- 
tluira \m pcincipOT fç^àér«ux «tiivaiu : 

T'. pRin^tTirc- Toiit4>ii )<>8 lylUàiés oà U y yt une « 
qui •*«VTit Irtnc se proiioiK-** [mis , ou qui sYcr^oït dans 
la tWIIi» ^vtlloçraphr eitpii iir s*^tÎi pliis h piVacnt, sont 
longes éani ex^ption. ^ / 

D'où Ton doit ccmrltire , ]/. que toute syllabe finale, 
lerminée par tine a , un jr ou un s qui qie se pronon- 
cent point , .est longue ; ce ,^ d^cula àm loua laa^ plu- 
riels sans èxcepCion , Ir» Imnp* ,■ Us Jaloux , Uè- nrt. 

' RsiTAIKTTrs. 1*.- Quanf) Ta finale Joli se prononcer 
atecle root qui suit ik cause (1*UD<^ voyelle ,^la sjrlUiîv cm 
également loaguu. 

9*. Toute syllalie marqiiAe «f tni a|X«nt cihcoofleie , 
soit au milieu , soit à la fin du mot,, éft longue sans 
nception y. tèmpSle , Jflf ^ tippTU ,. goùl f «101 

II*. Principe. Toute voyelle suivie de Ve muet est. 
longue sans exotption , peuêfif^ , vrfe , p6l€ , êamtîr y etc. , 
nuiift urdiiiAiremiiDl oatte voyelle devient hr^vc y si cet # » 1 


;.M;-;*-3»«lfr. .r,, ,.; -•I. r vT Cinquième Tab!^, *i5.S 

■in«t M rhanfçp en nn anlrr ^ ,.<>« en onr «titre voyrllf , 

Rkm a RQUJîâ. I •. QiioKjiie la pliipurt «le» diplithon^ 
l(iiêê nment longneu , et qu'il «oit vriii fpiVIlr» nllonqrnt 
le* tyllabei où elle* te trouvent , il y en n ntiânmoins 
de dontetue* , comme miin , eUfvïr , ruïr , et m<>nio 
'de hr^ifti^y ctÀnme mff>tl ^ 'ftmleuXl ^ eir. Cett donc k 
fiiiii qnr dengrammatHcnfl ont dit que toute diphthnngii« 
fMK lonfpie. 

a*. Ije propre dn non manmlin eat ni l»ien de rrnHrW 
href reltii rpii le pn^^^de , qii«^ i mAme diins la plupart 
den rjRA Wi la HyllalMvqui pr/>c^de rst hmgur d(? m iia|nn* ^ 
elle deyient lyrfve quand elle ett suivie di» son ^nf»- 
culin piinsi, <iffilg^ y tixcûm,potul^ , biiehr , roûrrr , vur. ^ 
fi rliangent m itffttg^r ^ hUher , poudré ^ roUrriér , 
txciiêrr , ew. Noua av<?na dit ikirm la plispart dr» ran , 
parée qu'il y a di»» exceptîona , comme sflhré , rruliiri^ 
r^fle^ y râpé , vh/lê»U , piUêtfr ^ffrrer , të^rfiiit , o'/<^, 
rûs/ytfr,. y et autres dont noua «Tona parlf'. t^ 
, 3". Touti* voyelle p^nnlti^^le sirivie d*iin • , ou d'una 
,ë qui a le son du m , est longtie, trapftr ^ Silêe , rùtir , 
ptfrmJim , <i//Jae , etr. , pourvu que In de^ni^r« syllalnr 
■oit muette. ' • • 

lîT*. PmifcrPK. Totite ayllaHe dont la derni^^r voyelle 
•it suivie d'une ocmaonne fmale , autre que « , s ou :;t* 
muet, etl b^^ve , ainsi que^onte ayllalie finale eu / 
mouillée. Noua en avona donn^ la preuve dana les tâ- 
U«i. ' V 

IV*. Principe. Quand les vbycUcs naaalei sont suivitt * •>f â 


ji56 CifiquUmê Table, 

(l^Otir rbndonnr qui nVttpnft U Irur propre, c'ell-à-T«lir«f^. 
nui iiVftl ni m ni n ^ ri i\\ù vivfoaivwww une «tili^ «yllalM;^ 
(11(11 reiicU*ut loiigiH? Ut nyll^iJiM* 0\\ vUet^ m- tnnivrni, 
âmlniùm ,. dànêe , témpitr , Xnfnmtion , ôml^rr , 
lulmblti , clc. ; in^iii cjuflnd ve mïuX !«• propn*» conftonnc» 
«II'» voyo.llci* uaivalefl , cV^l-à-iliro mou «, cAn Ti'\\\ 
i)H*v(' U fiyllalK* K la(iurllc nppArûrnt U p^<*^li^rl' (lr« 
«oiiHoniif't N'(k)al)l('*<*ft, <|ui d4*ni«*iirc «lors miiclUr (*t ii^'at 
lihi» iiniwlo , èpigrainine' y tonitonnt. Il y « n/*anni(>itiB 
(IcK l'XiM'ptiori», fu'iit eu prlit iiombrr ; rxiininf y Jl/tmmr^ 
niûfîntf , qu'on «Viil )k nri'ftciit * Jidrnry nuinr^ «l pful- 
ftrr cnH'lqiU'i» «ntn*/». \ ,. " 

V. PHINC'ITE. I>i' nnlouhlrnu'nt d»*» r-onxonnc» b.c. 
</ , /, /^ , ^r/'» •'^ ^ y rriul , ♦•ii ^rll<''nll , brvVr la voyollo 
«jlii K' piVM^tl*' : àhhr \ açctinrr , addition , affiihilil^ , 
' tigi^rauer ^ aller y apfxis y ^/À^^, etc. ; ihni» il iiVn.rtt 
- jwm dr in4>iui» cpwnd r , Ou * ftoiit irdoîil)!/'», ctlrros^ ^ 
tfrrrin » pû/tsêr y comprfaMf; y jf>^M€y aUmùsn^ y <ilr.. Il y 
n dm rxrrplioiJi» , ï^onl 1« pri«cipJilc''<»sl rn M«r| Arr- 
i'fjiMr- y lii.ne y ftr. ,' 

VI'. PiiiNf :ii»K. Krt r<WtiiJ îLfftiit l^^»-p€li nppuyrr 
dailA 1(1 priHttinnalioii Aiir U di^rimrru nylUlN? niasculiiii) 
d*iin fjriol f (|uVllo noit loiifçii/!^ , doiilcuM* , ou brrvr , 
cptiiiid ce niutdoit ^lit* proiuHi^} de Kuit« avoci le tuivant; 
<^l il latii |>Uir<ippuy(-r tur r«'Uc nyHabt* , (|nNiid ji* nu>l 
. «m d.uitj îiiic ,p<>aîlioii C4>nlrai(T. Ai liai ^ léa |M'll(iJiu^aH'a l/A ilit af'ulrcrut •ù'uiiiiy/.iiri«fi«, qu'un proiiuaff //u^^. ni nytr Ju lit JliimtHr , man4iê ^ ni %%on JtAmf .mdnjt. %i}ê. CK|Mk %: , ,\.'.( (•♦ 'Jahir d/*» ïlomonymrt. i"^ 

«Irmiiiulrnl, tn'% .p**u fr;»|»{)ni «Ihih '////r (inrrahlr non ' 
vrilt' ^' le dtfu^ unn'rr.sfi y il a ftr.vnn ih' r^/xis ^ U 
(Iri'i)ir unfxmv • nui in <-«'s mriiif» nylLiln-s (Irii.i.iiulrnl plitA 
'ilappiii, ^i, «'llrHHfionr niiïvic"» <l lin irptis, rornrnr , trttr 
Tiùii/ion rfit ojrrnihlr ^ fiin<iu'(iti ilt'lii<y-y il r.st i/ttni Ir 
l>rsi'mi y il a^lhit ênn ilt-xan..' 

O |)nii(i|H> i*»l ni vr.u, (jnr rr ( li.uijrnirfii «Ir posl- 
lioii lait tju'imr ^^ll;ll>4^ >]»•. loii^^tic «lr\iriir )>n\r ; < .ir , 
rôinnuî roh.M'rx" r.ildM' <!'( )li\rl - m» «li-t , //// /lO/ni/ir 
horuirlr\ un Iioitunr hnlx'r ; fiiJnHoii doii «Ihr /^// lio/i'-' 
fi4 tf /lotTi/nr , iiff, hiiiiT Intmntr. » 

J^*(>))kii*i>atioii <it'^ ir;^Ir.H ijiK' "nous Nrnoiis di- Jaimri 
ftiir l.i <jn;ijîlilr rM si rs.nrtUii llr , (|mc «j» IJ( •^^Ml^' «Irprufî 
«oïlYriJi \v' M'iiH rj.n'(m ,|nj| doiiiiri .«uv \\\u{S. \ oi< i l/i 
fal)U' clf (<'.s lioutoiiytiMs. i \ 1 A II L K ms iioMONYRtrs (;ri oni di:^ «;rA«i; r)nrKirf:Nn 
\sr,i,<)!s{ (jjj;'ii,.s SOS I rH()N()N( I s lo^f.s.oi biuci h ■ SONH U)Nf;s. 

I . ârr*t , piquant. 

?. «Irrii» , <nj/// d'un cvrdun- 

~ nirr. -^ 

3. h.iillrr , rri/xrrr en out^rant 

la hnurhtj. 
4- 9k^fit\\ , ffréptyiitioii. 
/ 
>^ &. I»i» , tîU pour le» bilea dt 
êoinmt. '' ■ Sot» s iiuri 1. 

I , .'i( rr ( v/r trrrf. ) 

:■. hiiU lue , >rtyi<A'<</i/'^ 

4 ^vi nf ,}/--.» <pialrr annantrg 

tir mt i\t>tl. • ^' , 

S. i\ M bal , du Vérin itnWttt. L N ^ ■ \i•!^■.t»l^Jjsi9a^BB^'i^i uî^m.- • ■/*:ii'li0^%-^K'i!*-ti.\J^J. i' '> I i58 

■■■■--. 4 

7.t.Mte. «Mimai i>nii«oM«a- 

ilipir*; rSffMUrité êlpeff»^ 
tion de iratts. TôMtf cbà Homonymet, 6. MH»Hff » V wwAniiÉi'rf'MH 

7. MU«, kerbê pota§àrt. 

t. Mtté , f M f 0't« rfM boitte. 

9. il boll* , du i»*'/^ boiter. 9J Ifôitf , uêtênêiU à coutftfi' 

eU. 

10. I)ônd, soÊit, rtfaiUistement. f o. hAa , mdftetif. 
if.' rbiir , ëubêtamct tnoUs êitr 

in la peau et téêOê. 
fi. €Ïkit f adjtetif, ' II. «Iiir^ aéi«et\f. 

r 11. rllrr, r«/lw« qui écrit chtn 
un procureur^ 
fit, c(if)f ^^êukêtmncê étêndm, 13. «;Ar « %nêhmmunt , dmnthn 

ptêda. ' 44. «UN, eeplatettoufêid'um .4 /***•» "^'^^ -«m^/*. 

\iS. f uii rt, /itfu ds promtnatU, ^i. ,c9ilr^ litu tntour^ dj mun- 

etc. 

17. ruir , f#aM <f un amimal. 

à goutt*. 
fç. dAo , prêtent. 

I Atalm p iain» emrdé*, . 
**' » éUlo , m^tai. etc. 
tft. il rraint , du vtrbe rrainiir*. 
17» rulrv, ¥«rb0. 

18. il «MgodU fil4i*ù go4,t. 

10. dSnt » pnmoM ràlattf. 

Jo. élvlat , participé du rerhii 
««•io^. fit* , 
Vttu 
j fali f fardémm- 
' \ ta bla , du ptri fait* , «omNi##. 
II. < fit*. Jour oomsmcré à »i. UIH , 9artUép9 fémiiiàm du 

vtrbé faira. 

flf. Il rail , ^ #«r^ r*ir^ 
ptrbé fair». 

t3 ï«ét, f«r7»i/i M«Mrf dff »3. M»»«'"»«'«*^»'*/^'^- AoM. M- fteMa, dtf r«r4tf «IM. •4. |« fini», tuf *■••,«#*.» Ai :^sk'r TabJè éÊê fiomonym^s. 1^9 t$. il go2U^ du ptrkm i^âtcr. «S. KoAlta , p/fi/* partie d'un s6. pHf , adfmetif. J<S. il (Çiiv , ''«i ft^rAïf graver. »7.\lai«, «ir rAa«d #< j<ïc qui »7- ^''« » '»*" '/*** **''' ''" '*""'- 

^ntlsttint. chi. . 

•8. hêlX, o»^* 7a* t*'nt emba - «S. Hfttli» , pt^rùtr ^u'on m$t tur 

59. |«ri , mhttane* d'un tftr «9 )*» , ar/ion /i« jeter. 

luttant. 
2è. j9an* fabstimthf*. 3i. 1^ f r« 7ui a ^/^ ^<^* 
3J. jt laiMo, (/« vtrbe UiMcr ^ 3o. irûn* ( d'àgn ). 

^^ C Ul.l, ailfrcîlf. 

1 lait , Itquêur hUimfhè. 
3j. Ul , taïquê , /rrr« /ai. 

ner. 

34. mlfirk , vnrhr 

3i. mAtin , i««. farU« dm fou'r. f l 2f. min , pronom poiie^sij- 

3H. milr, muratll*. 

39. m&AM . omof. 

4u. inUla , tipice tU coffrf.. 3 4 • Mal iT9, p ropriiUurt 

35. milin , cAmm. 

36. bAu , dûustàme partis d* 36. n»ûi, ^>ronafif»«r»t;a/i# 

l'mnnét. * 

37. tikûalf élévation sur la têtTt. 

38. Biir , adJ09tif, 
I9. a&«M , a« )«M« 

1 Nil «ftlt , dM£2r6« BatlM. 

i ihiititt , au verbe ètr*. ^ » ' ' 

41. |4t*\y!mjM détrmmpée »l 4», pii tp , ^wrd <ir« «iti>«^tt'x <1 " 
^pétrùX 4 fambei. 

• ftUt^ie. 

44. jfic)ê9t,prti^ftdupoii$om. 44. p*f h«r , Irmifgrtitêr Im loi 

frai%** , •/<•. 

46. yU>«t »//■!• 0— y ^#, ##c. >6. plliM,/y/rMniMd0 /'a(//«(>- 

' #// pUln. 

47. )• rfifiM , /• r^tr^mthê. 47. rAgà* , matadi*. \ . ^ v.y ''.•/, •• > t'A ^ . ^»; /.a'.. /■■«■■..',À|- /Vi. 1^ ),. ^,'.'' . y''-,.:,iitf' 4^-< .. iJÈ*'4.>i-4r..^, .te.- '■'.,' ^,;.;j..4.--» t •' -!> i4o 

48. rSr , rJ/i. Tablé des Humonymêé! 49. ui , tutu de erin cm ttrf 

ti patte r 
&o. tMiit , artton dé êojiter Sx: m\n\ fpur , gacré. 4H. rdl , ¥rmt. 
i (& , àdi^rbt. 49 pronom potie$fif. bo. lot , ituptdé , groaêiêf. 

••li , partit du corps hm^'^ 
main. 

&i. < rrlot , partietp0Âu ¥«rbé 
r«iodr«. 
mUi|, tignaturt. h Krn« , l/tfM d'une ac- 
tion. 

it l r.n#i, èêfntfr êouprr d«^ bi. U^t\at> ^ hvUr». 
J r. [ iij Min. 

Min«> , fimimn d» i'mt/tC' 

93. \i\r , partie dr- l'animal. bit. \fr% , advwrhr. ' 

i^t. Tnîni» , frmtnitt de Vaditc-. 

Iif viiin. 
S7. *^r , imtrtê long et f<ih»- 

ptfw/. , • . • . '' ■■ /. 

4li. Tl»r» , iuhitanlif. 
69. voit ^ êoH-4t la bouché de 

l'homm*. ' 

6<j. vAl«r , dérûùtr. &3. il unît, li sucé U loit dé U 

mamrUr^ 
6j. Urti* ^^êouitluf^é. 
45. tr«it \, datd , ''/T»* **'^ 

crayon , etc. 
SA. trfne , faiMMMr^ai rofi- 

57. ?lrt , tfd)ê€tif de eouléuê 
▼^ftb. _ ' -, ■ 

58. »ï»t* » v^rhr 

59. . il voit > dm f«W^ v«M^ 

6«. véUr, en tatr. (( Piilnqiir U protodir , (lit riiM>^ d*0|iv«t , ttotii en* 
»^M!i0nr la Jtutc mmiiFC de» lylUbet ^ rll* r$% ^otic 
>» utth* , rlle^l tlon^ ii/TeMaire pour hicn iMirler. Mâii 
>» c« Mroil parler ^IrèLinal qiic d en obtenrer les i^-glei 
)) «ver une exârlitodeujui lâÎMeroit . tperoP^O"" de l'if- 
n iÎRclAtion M d« hi conir«inu». n /^ naiurti , noiui b0 
Murtoni trop. le dire, t^iU «u plijrMque quàu monu^ /^ m ^ ■\ l ..s- A * ^ Tablé dr M Homonyme^. 

ipul nmn pinll , hcmê inu'i"»**? ■«•t jionti (.«piitr^ i . » t 
tlofic il tojct^i^in AWl l'afil <l'«lrnn:;ri » «loinnr ».i jm ii 
^ Je toiiiA à'ia |)r<)iux!i«»., ipii «st Lt Miilr r|. i «U- 1^;// île- 
hilên ptirlrr ^ «rt-d«r celui lir him Urr. Ka'u\\\ p,^N «pir 
nouf voiiiliotiii (fu'cfn ncfahlc letir inruioirt' d'iinr uiii - 
nité dé'Hifçlet irùiiu^u m*» ;nuuh nous \ou1i>tj.h fpr<ii l«j' 
fâisAnt lirt* , frti, <|*ii «onvrrvitii uwt rij1c„, «,»n^I^'^lf^ifl^s«• 

u^ ou leur C1554' iXiiHi iirl4rr rii.iJjiiii(l«\(K,t|)jMiy,cr sur Uv 
premi^^:» , et <|c, glU5<'r »iir lrs,vs<;< niulrs. !N(jut \r»til(»ii5 
qu'on iuruM' tl^s le priiivipi- J<*«in oirillc, ii |)U< ir r,i(<i;tit 
prOKMlK|ue sur . 1.1 îfcjilHlK" (|iii «loil r.nuir , v\ i.Ktint 
praloirt: Mir le mol «le: la pliio*^" 'I"i • n < ^i''tiiv<«j)iil>l<' , 
cl que .par rcIDÔf «Mi^on j«"» fiaWlrn; j •k^iliii Ir^ nii.irirr» 
piYxiodiqu»*» (!'<iù n'-Milf^ I Iwii rii<*nif «j»m- I/ûim)» ni ou I»- . 
ikW'U" a «•!!« fil viir. Tout' .<'lr.iM;;rr (|tii ii<- srlif pirs U 
dincrçjirc cniarTjioiilr.cjjril y ir^'ritrr «< H »rrs ^ 

N'alIwiJoil p»« nu'uu lui i«r^rrw4 «Je rfriRuillwn . 
"JiNçâr à paA.tarJif, un (»< iiiltlr nlluii . ... 

«1. gtIUL-KÛ , 

"■ ■ ■ ■ ' . . / r . ' . 

La tltagrtii «loal* rti t t(iii|t« , •( )^lo|Mi ««^' i>". 

ort «Hmiifivr^' <ii*i^*t^'<t |^* l^*^" appn% m [u-f, et par 
CMM^i^nt il/wit ^1i«^*n i>M?^W p«rkx. ha pumnin ïniioii 
m\U point l>ie|i ft>riiiâf , parc* qu'on m lu'i^JiKt; «i^' lui 
lîiire €afin<4ii« U pi^Mfîc'. Ucuri'u» , loiMpic !«'.> pn ^ 
.^i^K^I im^rciii^ia uc Mffout putni v^au^vva eu Mi.- 
MHW. ^ . . . »!''> V f >■ 7 
• 
ïv^ #: V7 V ^«h i^'^f^e^iftMîMCS .. ..i ' „ ^,.*,.'..MteM**i<f„> A- "Tn * 4mfnmm'"J' .\' -i-mùmh «ar-^k ^ l4f v.^ DêMê dmê Hamonymêê, ' 

^ Une aiHrr ■iiRrtioii «fu^aa ^rw^v doit «vçér , eW 
«Ur (UttingtM*!' Im difTéremi» «tpècM d* pronoilciatioB : 
r^t , comtn» lé «Ni efirore Vtkké d'Oliyvt ^ k plus b pr»r. 
i> nonfiatioci cil lr>*tr, plnt U proiodie dok èlni nun- 
i) qiiëe dati» lu lAct|nrc ; et bU«a plut: encore au hn inj— ^ 
)> cknt lii' dmire , lor ki tlM^àtrt. » H y « doac Urai* «é> 
» p^omdc proiim»€Moii , celle d« là coftvmatiotn t otlb 
d«' U lecture, et<^le cir 1% dédumlloii. 

■■ . ru.' 

^ <( Cfijlte d«^mihre , dit l'^hKé ItiitCéali 4 «il oile Mpèoé 
» dr^flriint : «"hAqùe ton y i;it projnoacé àvN3 mie io^ 
-» di^ modulation ; |ea sylUljîea longuei y kmtjilui vH- 
» a^niirt; Vn hrftrs y aont articulée! atrc ma «obiqi^ 
>» lonr donne plus de mrpt et de cônsiatinoe,; œ qtii 
)>^n'nd Tacoent omtoiii* plut «iit^ ^olMMir^. n 

Rllr eal ii#ie eêpèt% déchaniy parce qu'elle admet dei 
intouAtiont plut éJbvéet ou plua baaaet ^ plua Ibrtet mÀ 
pîuA fûiblcs ; des tenuc^ sur les longues ; des aocfl^r»; 
ïions ou des nili*ntiii^lBiemt aeloti h^ figVMi qu'on em- 
p1(Hr ; enfin , des inflexioii»^ destniiies li préparer la chute 
ou les diflcrens rcpoê. C'est ce que le même auiMir pMUl% 
par cet ci<*|npV3 de fiécbitr. 

(( Déjàfi^miêàoH âahi aofi auhp ] fitnhgml tonfu9 

r> mmê êiêvimut »^/mhimê 4f p iù0 m éêpMty | H iwmm 
)) O DUu terribh > | mùiê jttêU | êur i&9 enfanê-dê§ ^ m ^ / u^ t*H>t*m*^- • .-■^'..'■'^■fc^^'ii* - - »**^'''^'*» ' N ^\ ii: 5^ Table drê H^mwnymeê. 

V fwmmêêl \ vous immolti \ à i*olrt gramUur \ iU 
ï) grandei %fktun0ê\ \ fi-A^u.i fr(if)/frt \ yiiaïul il i\>ui* 
)) plait , \^Stê tfieê iUuêh^,\ (()w uaut uxtz tant i/# 
)) foie couronn^B, p»Nuiu mvuih ixtart|Uf^.«vr(' »oiii 6m\% 
ce piMAf^ le» drff?rcu5rrpo»Uli' rorrillc ,,(lr IVtifk-it <*l tW 

^U rrtpimtion \ «lin qiruii puitM- pWer rAcwniuriiloiiv 
■ur le nfot qiii «iôii^ll'iivoir. Il y m n deux tUiit Li |ur- 
ràièro phr«Mr , purr^ qiril y k un dcmi-i'epot npit^ vamp , 
cl un rcpq* finiri «prèn tÙittfuy.rti^. \à' yrvtuivv m^it'nt ^ 
ooriibmi^inent auxri>gl(rs quriiuiis avoiiH cultlu-n , porte * 
jur «on , et le aecoiid sur Lftvniit-<i('rni^ro dv dèiitm^rt^, 
JVy N ftix r«*|M>(i djinti la tcM^iiuli* .plirgM* ; !<* ptrniirr nprèt 
déjà f le second apii» eanor^; \v troUi6nu' apn'^n mon- 

. iOgnê'è j le qiiatrirjiiç' npri*» ai^/r f lo. liiiquit'uir apn't ^ 
hardi , el le sixiHne aprët prtH'irurn , <*i<'> (>«' n'rsi plri.i 
qu'on doive préris^irrit s'arrêter api>« ( tiaquc r«'p<j.i qiio 
Doui avons Tni|rqtif ; mnis on le peut , «>i tria nuifit ^ 
parce qu'on ne «'arrêtera qiràpr^A un df Cfs niots , «Km 
là manière dont on sera afl(*ct^ dans le moment (le 1 ac- 
tion. VoiU quant k l'accent orAtoin*. - ' , ^ ' ' 
Kelativement aux Intonations, nux tenues*, aux ac- 
célérationa, et aux ralentissemens , voitn comme I'aLl>^ 
BaUtiUi a'éxplM|Ufl lur la dernière pUraiio , 6 Diau ! ric. 
« L'iuumatian du pramiar mambrt ^ 6 Ditu UrribU ! 
ïi atra plua éUvde, div^i calia du i«Kx>nd pW batae, 
maiê juste, L'ohUçur appaiiara aitr la prasnièM de ter- 

. » ribU f 91 fera aonnar fortamant W deauL rri il appaiara 
)> de mèpoa aor la prcodi^ra d« ^lAfte , en faisant ua 
)> pou aUbr U cou«oitfi«y. U précipiura uo pau Vw^ <- -\^ "W JtA i44 TahU ilrn Tlonwnyrfien, » liruhilion dvi iTKfr ilr la |MVi(K]e , êur Iç» enfant lieii 
:i\ hommrn , pmxr (|u/il y h un j>oii UH\\i <Io aoiis ^mmh 
)i rûlrc, T1 iipfkiiicr.. «li* iiiAim* •iir immélfz , Mir j^/yi/i- 
>) <^/ir , mir frttp/jrz ; il (lévelo|){M*r« In p^rnli^l-<; «1»? 
)) //^r# , ri Vrtt«nl-(l^nl^^^• AUUuMrtt : riifiii , il alloii- 
)) grrn ,1«iit qu'il lo |>c)tirra , Ia (l«Tni>r<« do rimro/t- 

Sur f|Uoi PuMm^ Bnt(<>ux rriiinrr|U(* a <|ur le» îiiUiua- 

)> tioMH, M>nKii>lt*A sur-tout iiu ('oiûiiifMirirmrnt dfs mciii- 

T) hTi'% <lo jM^riixlr!», t'I npi-^îi h? rr[>o!i et loArxprcttftiou»^ 

)) iippuyiVfl , M* piacrut Aiu' les c/Misonuirs et nou sur Itit 

)) vQ^rlles, <»l quVIlr» surit ellli^r«fnc'ut srpan'c» de !'«<*• 

V wul , (ft 4piVII«*» n<' »<iril «|gf la sylialjtr Mcfcutuéc ^ 

)) prDUonci^e avec plu» de Toixt ot dV;l<:ndue. )> 

11 lie Cmt pA8 iiéauinoins cixiLrc qui; ces iiiloualiunsy 
ces leuut'A et vv% icciMis, tuient ici. (îxes du liMir uaturts 
qu'ils lu; Y<irit'"l jÀniais : ili, <^éjM.'jident au couttAti^* , 
prestpie toujours , des "(i^urM que 1 on emploie , parco 
qu'ils doivent (^tre ndaptés «uiL piouveineriN qu'on veut, 
rxeiier d^iis l'esprit des imditcuriy oc qui mérite quelque 
develyp|»emenl, ^ • 

Dnnt ' Tântithève , il doit y avoir le mAme oontmste 
daha l'intofnition rpie duttall^t idé«t. Ainsi , dans cette 
phrase ^ iifMtf ^m%Hon9 çé /fir nouê d^vhnë eêpt^rer , 
rn/ÙM nauê -ne pêtiêiùnê puë à de que nouê dti»ioh» 
craindPn^ Tintowiaii^ Mpm pkife lunitio dan§ Ia premier 
inerohrr , et pliia hm»& djin* le Éeotmd. Mal» ortie vn- 
riéié d'îotoiintîott ne diMigtrli' Héil à TAcoMlty piirce :'4*i.'m«'é'''*'rf*^''î^{t< ,V,.f*<A'!*^!i >. , i •■■! #!'■.. S • .>« 1 f|nVllc iiViimAt br pu* i|ii«' !•' M'|m»» hh. «oii imm^oui « |.. 
iii^iiio. 

Dniu Im jt^|>/lition , il y nxun uni* iiHomihmmi |.Imh Ioi«u 
ri plu» dapiiui iiir Ir mol mV^vi,,^ |,„,,^. ,j,„ ^,. „,,,, 

ne lV|i i\\te |Miiir (l^miiir |>liiii dViii i|(ir nu |>|im <I. i^lmi* 
MU diér^iiri. A/*'# tn/tinf , «i/7»/tH An ,?»/./•/».«/,#»« , /f 
ëuiik . mMêrti. Si l'on y liiii nltiniion , ou «rim ouf |». m- 
^ond apprtx'hez »c* pronotirr avim unr «om iijtM i l« m r 

«•iquiî Ir »«u w |»M)tofif;r riii l/iiliiuWif. ir)|lalM' h U 

grndiition , riuloijitttioii doit ioii)ooiii idiri « niin^tiii ^ 
r\\tn\\Wi\v^;ty.jya!HtnCil *» put nuit , pu,f „n /.w< 
rniri/x , pui» ln¥n t pniit rnjui il n y^ nnnhfun n,ii 

Dnns rintrrro^.ition , l'ii|ln)rtiiioii mi» i li<\i'c , < i il ^ 
niirn dr la viv(iriu'< diiiii \v itfril : Mu nu^'unnt , ilitt » 
moi j itiWi cafUjyrt-iHMut /aninut itut In h If il'nn ni 
tl'tin emprrrur i ou il'u/te ItrlU f \ A-mVww \vy%\% imiut 
pou mnnpM^it , nfiri dr |Nirvrfili |ironi|tirituiil i«n m !•<*# 
fmal ; maif l'rtï-i'rnl iir |M»rlfiM ijiu- niir l'n^fim d^'|lH^|«V 
dir MU ^ p«rrr <pw Trllit d« rin(riiii)(it(inii mf df 
/îlrvrr onlinrtiiii*nuMU U .\oi«.Mrti« ai lu riYont'' "ufl 
rintonayjpri dr U dotiiundr iu<rit p|ii« l'Irv/f, , ii Kllr •!•• 
Ja r^pons4; pluA bimiM* , «fin d#» iii(ir«piri Ir ««oiiiii ir ; 
«•t inAinr l'nrornt pori*»!* «pirlipiHoin mu In d<!iiii^io 
«yllfibc , panv «pir, coiiiipr I'oImm^i-x* l'ahU" HaIKmii , 
rinterfofntion miirniit la r^potutr \ on piiMid |niiii appui 
Jcs pifMni^rf • aylUlN'u. Kit voii i un «•«niiplr Kn rtl *€ 
tHêeM? A/enni f M'y ttmi tittnr ? l'uêni ilu tout' 

Dans rapoitroplitf y rintouatiriu •Vl^v• fniif V «oup y 
V • i40 ] 7k&/« fkê Jffotntmjrmë0, 

mrr uiM ««nMi de tninîiport* jimaw ; hêpÊrtfiê Troml 
MmIi U- vuixjlNiîaM auMilM pour teiMlre «u rrpcM. 
^ Nout^ iii) uoutMTooi |i«»ctt détail plua kiio , parat <|uè oe qui.fi«n| 
Ulltt,MlÙ« d^ d'ècra dît talfil pour dopuier «ux éirangcrt 
r«rt ti diflicile dfi bien dédMMr^ n par a»»- < aéf]a«iit Uiur inonire U n^cruii^ de aè fiHtnerde Jwnoa 
liefirt k une «sacte prutodie, ^ U connoiMaiiot de Teo- 
Cf^a, et à ^IntMiiilion qui çouvieot ai eheque mouve- 
■luBluuralalire. GVtt auk gtiidet qu'il» cboiflirooi à leur 

' iâinra|pp4^quer k UjuUià ka figures leipniidp(*t c|uo\ noat 
wenont d'établir j^ tffr chacune a ton intoiiadon', art t»^ 
nuca y mW in^lcxioiii , .tei préc:ipîlatioiu , leà rflUmUMe- 
ipeni , iJtliooeuf, en uu mot, un caraclère qui fui est 

• propres ~^ *'*«teftK, 

■ La leule atieRtion qu'on doive avoir en te livrant aux 
4i0<^rena àiouvei^ena eu do ne pai conibndrc l'accent ora* 
iqire avec raèccnt proMHUqtic. -(c UaDoent oratoîrr, dit 
)) M. DucIm f influa moiq» sur cbacpib ayllabe d'un mot 
)) par rapport au lent et «u aentimfnt : il nuidific lii 
)^ au))«tanoe n^me du discours p saof «Itérer «snaibUr 
» men^ Taoceut prçsodiqiM)* hn-^roÊO^h particulière dte 
» mots 4*^06 pbrase inii;rrp(çauve ne 4iff6re pas de la 
U pitiiom d!mie pkrase affinnaliva , qimiqpe l'a^pi^t 
» oratoire aoit tr6s*di0erfiu daiw^l tui^ et dans Tautre» 
» NoMa j ip#iH|Mons dans récriture Vint^rrog^ition 4r|.k 
I» surj^ê^ } mais oooibicn avons - no^. de mouira-^ 
)) mens de Famé , et ^w conséquent d^'infle;LioiM< 
M oriitoires , qui a*ont point de sif;ne« écriu , eLque Tin- 
» iclligencc et lu sentiment peuvent foiâs iair^ laiair ! ilWtU'.'*; V'«'*-.,»»»» • , ")i -.'i fWtc* \^\ y 1) T«')1e« «Anl lrii.lufl<*iioTli qui iiiiinnuMiI In ruIV-iV ; In 
n |tki^|fHa , rironir , i^tr. T/h4'<M'iii omtoiir «Ht le ptin 

' JV' cf|>r ft là buM* (UiU (IMMiiiatloti. )i 

f ji proriOiiriiiti<in ili' h Irriun» doîl Aiit* Iiun riinluti 
i^irufn|nér ; iruiis ello Hoir IVho <Viiiio nuinicic .si'fi.tiltir, 
f^téô (pie cette jpmrioticùlidti (Uaiu Icnt^ <I(itriur It* irm\t% 
à Id r^eiion d'aprrccvôir \vn fauu^i <|iroii p«MiiTt»ii lîtiiv. 
On nr lit Wrn c|ir<^doniiiint hrhM(pH'HyllaTM*s.«\«*rit.>lih; 
vulrtir, iirha((iir •t>iiliiii<'iil-iM» jo'^p' iiiioiuitinn. Qii()l(|U(r 
tout <T que non» «VOtis <lll «m la (Irrlainatioii «1(»iv4l 
s'obsrrver (Uiift In Ifctiliv , il ik- ftWisiiit \*a% qu oii dnixt* 
Une i^omtilo on (it^cInilH*. f)jitif ï.i <1('(]jiiiinlii>ii ouest lioit 

* de soi ; on ni lom nu mouvciiinit «ni'uij rpronn* rt qn\»ii 
YfMl frtin* |)u»iMT(laii* I'hiih' dm nnlrr.-i. M.tIh <ii'li>.int ou 
est de ftOU'^-rnml ; ri quo{(|fi'oii rju (ntvr iUs <'>tii()lionH /<i» 
émotions ne vont [>a.n iuft<({u',V noii'4*le làire jM-rdre. Dô- 
Hamcr en \\nnTnl , cVsl donc 'mal Uw , mèine eu 4i>»atiC 
une m>ne mimique. (>n duii^i m* nq)|>el(r qu'on ne l«t 
ioue p<is \^ nuiiR (pi.\)n In lit. Vu lionime qui , en lisant 
Iri fliréurs d'Orestc , pnioUroil n^itr de furie.-», nVxri 

-tcroll que le rire on In pitié des nuditeun : il uVhI , ni 
ne doit être Orestc, I^ d(Vom{W)ftition dans le» iraiis et 
les oontorteîons dans, les menihrrs M'rôient^au.<(M liof m d,o 
saîion que ridicules. Ïa*. ton d($ la Jecture dtiii en Ri^nt^ral 
être iontenu. "Il ne doit aroir d*nuirc vunaiion iple cellw 
<jue n^siîtc Fmionation'«= propre h ^chaque (igurey ni 
d^imtre inflciJonque eelh; que produit Taccf^nt oratoire. 
n fiiut que le passage du grave à Taigu, ou de Taigu au )i() A i ' '<"■ \ ^ •â( t ï -►v».. • i I- • s48 7)ihU tUê Hofnonymsê, 

gmvr , n« toit iiMn|n^ qui» pur df» Min^Umf , et trH^/ 
fioiivent m^nii) par ilrt quarts d« Ion. Rien ne cliocpAit 
«omiiM d enirndr« parrourir trois ou quatre tuni de Toc^ 
tAvi! dans une m^nie phrase \ et c'est néaiimojht cr qiii 
c!tt très-^rdînairi) ^ sur-tout dans les paya.étrangers. Dieu 
lire en frsnçois, et bien lire en anglois, sout deux nlkar 
nières oniièrement opposées; et oette opposition tient à 
{a difl44Ynco de la nature de Taccent prosodiq^u: dans les 
«li'ux. lanf(ues> 

La pronondation de la oon^ersatibii difiThré des deux 
autres , en oe que la plupart des ijUalaes y psroissent 
hr^vell ; mais si Ton y fait attent»on, il est aitè die*s*spen- 
<'4:vQtr que la qusnUt<^ est observée par les personnes (|ui 
parlent, bien. Cette pronoiidati on n a d^autre li'gle que- 
le .bon usage. On ne la saisira janaaii , dans les pnys 

. étmn|i(crs , pu que par Tliabitude de vivre avec Aeê per- 
soni^et bien élevées , ou par les soins d*ira mattre qui a 

. vécu dan» la bonne compagnie , et qui y a cultivé son 
efprit et son langage. M%it y ooUnnie nous Savons d««j)i 
dit , iV faut éviter toute efipèee d^fiècution et de gène. 
CVit à cela qu'on diitingUc Hiomme (Jui a vécu dans' le 
grand inonde de llionime que son état a réduit à une vie 
«lie cjibinet. Unefefnnie de la cour donné, sans senapcr- 

, revoir , la iusie mesure l^ctiÉqûe syllabe : rhomnie de 
cabinet ^abr^ge , ou ' rallonge, , souvent par les aoins 

' mêmes qu*ii prend pOur être exact | ce qu'il dit est sans 
grtfne. &i cette attention est tro|^ marquée , elle dégé^ . 
li^re •n'p4dantcne. Tout.pUlt, lotit intéresse ^ tom A -| ....■.■, t%. Titblr (Um /lonionym^ê I if) «0lll«)^<^ »<)urrfl , dati» In rrmiii«> «Ir r4>iir ; Turl «r iikiihi 
tro|»<Uii« riioiumn d<f nilniiri: loul VJ^l ouUij vi i idii uln 

même, (Liiia !(• {M^Uiit. « 

...■-■-. . , ^ 

On êfra /mit-^lrw^ êurpriâ (ftu^)uji nr inultonj, jnti 
, ivi de /'orlhoKriiplM- ri de la pixSidiïdaUou r/M/ rz/yx//^ 
iuinneni à vrtte /xtrlir ; nuii/i, rtf (jiw nous àion^ à m 
dire aupimsant ùi vonnoiaiNirur dr toute la graninutirr , 
ruiw» n'en par lenms <fu\ï Uijin de ùi seœruir jxirtie, 
Ce,êera dans Usai hapitrrs XII et XII [. fin DE LA pnKtfiirRji: partie. ■ 'jt.. • »«« i fx) Dfn. lilol» ron^iiUr^ê ^ «le. # SILCONDE PAUTIK 

DES liOT8 COHaïUÉRiiS COMME DES tlGN&S DB WOS 

P£N81CKS. 

DiYiiiaïf c^'nYcralr. 

i( JLiKft motn, i\\im\t MM; dr Port-Rojal, lOiii àe$ 
)) Mmii dÎAlinrtK rt «rticulf» dont les horomet »c sont 
)) fuit cim tigncs pour tignifirr leurt prnM^i. » D'où il 
•uil.qiief pour m bii>n connolln* laniiturr et la •ignifi- 
CAiioh , il-f'Bt TMcnticI de ronnuilri' pnHàitrinent cr qui m» 
jMMc. m nous, puisque l(*ur destination est de le mani- 
niÉirsUT^Or , il y a en nous deux op«;raùons : nous con- 
cevons -, rt nous ju0f*ous. u (^nc^voir , 4S0iiliiiuent-ils , 
>> nestautrv cliose qu'un sinip|e rrgàrd de notre esprit 
)) 'sur les oliosns^ roniine quan4 j ai 1!idée Dieu j durée ^ 
» rond^ rhiefiy rlc. loger, c*cst affamer qu'une chose 
)> cpic nous ronœvoih est ti'lte oii nVîst pat telle : comme 
»* lorstfpi Hyant |>erçu les idécê terre et rofu/eur , jaf- 
)> firUH* de \ik ierre qu'elle est rond/e. n On doit donc 
diitii%ucr , daru ce. qui se passe ru no|u ,' 1 iobjet de noire 
peneèe y ^K la forme ou ia m^nUtre de noire pene^ , 
doîii In principale est l'affimiatiôn. , ' • v 

^ Ces CL'l'^bres grnniniairi<;hs roncloçnt d^ ce principe 
lumineux , ci qui seulest \c vrai fondement de toute la 
métnpliysiqne du Inrignge , u que \pi bommfs ayant fiu 
)) lM!soiu do AÎgnr», pour, manquer tout ce qui se passe \j N, ^tV- é 

I)ra]\loiêronêiilrrh, rlr. \S\ 

V - 

)) dani If ur ruoril , il fiuil <ju<^, «Innu Ir intiiihir i\v% 
.)) moU , Im ufif •ignifi^'iil Vohjrt (Irmui fyrrun'rn ^ n Im 
)) autrrs Li Jvrrne H la mitnurr df non jtriHcra , 
)> qUoi(|ii(* MHivriit ils lîè \r Higniricnl j>afk M-iilr , niiUH 
» «vffc l'uJijcl. w 

.*. Omix iI<v'I« pmnit'rr rlniw «ont \v MuhMttùitif\ Wui- 
jêciif, \e pronom tît \\uh'rrl>r .* «nux <!<♦ la MH'oiulr. »ont 
litr^icfff , I» i>0rbe uyvy Umù*%-tir.h iiiiU'xioiiA , \n priijHt- 
êUion I la cvn/onclwn ol Vi/itt^rjrctton. 

Celle division Mrroit ilbinii dotiti* Li |iIii.h pliiloAopliifiMr : 
fftuif ooniiiie les luoU qui cx|>riiit«'nt 1*o1>)m i\v non |N'ii« 
aéct, ol crux ipii en évXprioMrrii Im i'oiine et la iiiaiiirir^ 
se Injutent eiiln'inèléii finiui no» diHt'oiir»^ iiotii doiinr- 
ropif aux tiiuU Toitlreque nous nvous in<Jic|U('' diuis lin- 
iroduciion ; et en cunK4^{iurHC4' nouA ira itérons;, 1". du 
suùêtaniif f 2". iU''Varit<-ir; 3". de Viul/rdiJ; 4'. du 
prp/fom ; y. du Prrbe ; 6\ i\vh prrfHtintiotiH ; y". t\tii, 
ï'adv^rbf f 8". des i^ynjom'tionn ; \f. des ifitrrjrciiitn/t. 
Aces neuf cbapitrcs noua «in njouu'rons m>|>i noires qui 
«uriMit pour <4>j«l la iwisintciion ; \e% Ji^ir» «|i Ira 
dUconv^naruyBê gramnuUkalea >• U» gtilltcinmra , 1 \>r^ 
ihogrxiphej \tk ponctuation ; Vapplu:atum raimnnêtr df^ 
principes de la grtunmaitti y la dijfèrcmit de la fntruit 
midtimprom ; \e% principaux tropeê^^Xsjidïï y\n théorie 
de la verëijicaiionfrançcieè. ■ «irvi*'' .'»o<»i«>iw> p ».' 
j 5i pu Suhêtantif. \, V\> < CHAPITRE PREMIER. 
\ Du Substantif. 

XJK siilMU^itiièit un inotsC|ui ItorC^ à nommer nue per* 
•oiinc uu unv choM : il ckprime Tidée (l*unc ■ulMtance 
t)()iui<3('-n'C en elle - même , et èfn* aucun, rapport à set 
^uatilt^A. ^ 

f Dans lenfance des sod^téè, lo noimbre des aulMUn- 
v|i& a ddi' ètrt* trèa-bom^. L(!a langnet d^ l'Europe ont 
îongrUfraps éxé dana Téut où tont encore oellet du nord 
de rAmériqae. Maîa ï. mesure que les besoiila ont rap^ 
proolié les hommes.; qui) resprit de société a muiiipli^ 
les relations ; que les arts d'agrément et d'utflité se sont 
inlroduits et perfectionnés ; que des jouisaaffll| variées , 
et le plaisir même , ont été pour Tesprit un a!iguiIloa 
puissant ; que tout , eti un mot ^ a donné lieu à dea 
combinaisons nouyeUea ël à dea senutions plus diéliçates; 
«es Unfurs se sont peu à peu dépouillées île leur ru- 
i|eMe jet de leur barUarie , et ont vu iuooéder X une pao- 
^vrelé extrême |iii)« richesse: prpportionoée à l'élendua 
et au développement ancoesail' des idéQ0.'SnhoiH un ioa- 
tant eetle marche d« l*e8prii humain; 

^ Ou se donna [d'abord dea noma qu^aus obieti pnjh* 
aiquea Itè plus fnqppana., et oea noma furent , dans Ton- 
gloe , des noma ftodivUhieb, parce qu'A n'exifte et qu'on 
m'voit que déa indlvidua dana la natnro : m«ii on n'en ».>»<i.^.--»a'it.t*ii. I \,u'ièik^:iv»,i-<»' I- ,*\'-: '•■.tmmj. v-m^tt^f <• , iinmiiHn^m MWM mfr^f^' "■ip< -H.itmmiUf'J.w Du Suhâta^if. ^^ .^5 |é|>«fa |Mi Ici qimlitik qui» fnn>poi<*niii't mmik , ou ««ii^ii 4|u'uii \vur «itHbiioit. Avit dl4^»\(>ii«jitlf|R«» ^iiix((fiv% , on 
H<^ftirc p^u , «l Ton pente i?hr<)nr inoin». \A*n \i^n^iv\ rr» 
tftxrnt plut ou nioln4 long UTnipt cliitia o'I <'l;it (riin^r- 
fiTlion cl d'imligi'ncf*. Plnfiv, di*» griHi'K luMimu nVK*- 
vh'Mnt : lit i^flt'T.liirent Kur tx* <(ui m* pft«Aoit au (iriioik 
et>JiU dediint dV'UX-m^inrn.Mu drdauii^ iIv\<l<jj*oit^rimrt 
drt idéct fcônfuiict d*un Kirc tuurfino, d^otori* incYr^d , 
à** beau, de lM>n , d'un jïrind|Mî jMMi.H.uit , ir^ m*» Jîi- 
c'ulu^t inléllectuellcs y eir. : tomerirv» p"ii>rn:uM'»\iur lèv 
main de Dieu mAmè y «voit d/'iioik***»» : iU rrun-faViii 
fAirô detid<k't, et y AtA^h^^'nt de» iioiiih.Au (b-Uoi 
lit s^Aiierçurtot qu'il y nvoit pluhii'ur» in(|i\i<li^H «runi 
même, nature , ^et <lou^t det im^mcit (|unli(iS : ils leur 
<lonn^rfnt u\i nom commun ; de [duH , il.*» «mi /M-paitTrut 
les qualités, ert Ici rt^nnidtVnnt «mi «lies nH^nirn , <^t «>n 
incitèrent une iiuagi* qu('lc4>n<|tu; «huiA Uur inia^ination. 
Ils les contidi^rèrent comme existnntet d'api^t <<• lyp** 
idënl. C*ett aipsi qi/insenAiMement on a cM un «in*, 
une tubttance, h tout let ohjetu «pti n*ont put' uni* cxi»- 
tenoe corporelle dnns l.r nniun*. > ^ 

Il y a donc au premier «oup-d'cril iroit^ torU't de 
noitts tiibêtanliGi : i*. à^ux «jui expriment let ob)(*tA ; 
kli soitt ctn noms , morUtt^ne y rOMtt ^ soieil ^ vii\ : 
ù". ceux qui exprimant les objets qui nefrnppent pas 1rs 
sens, mais dont on' tV*t formé une idi^ in«U*p(*ndam- 
mènt de tput autn; mot , toit «pie ci*t objets exitteni 
réellement dans la nature , toit qu'ils nVxittrnt que diins 
I «mendcincnt } vàê font cçs noms ; Dieu , ange , anU , -/ 
V' . V. A . '/f'*' '\ « \ . / % l:* 4- Du Suhtimniif: 

#^i/, élêrniléyimiu ^ mémoire^ ttùtonté Jutticê^ fM;. :, 
y, enfin , cr^x qui cxjirinifiit cet abttTMrtioiif de ^ta^ 
prit ', <Tft-t^|iri ptiivmeiit ficud qu'on iW iji?U en oon- 
•id^'raui le» ^luliiéi ■^p«r^tiM*nt | U:U aoDt ott mou , 
fntndeur , ÙeatUé , pelileêm i etr. 

^ La pliipArt di*t luljiUntiif de la seconde etpèee , et 
tQQi o'ux de la MtiUième loot ceux que lee grammairicnt 
ont nomro^'s êubêt(trttif§ abètraitê ^ .parce qu'ib tont y 
dit du MarMis , « le rÔAuIlat d'une opération de IVtprity 
D par laqurlle , 6 roccniion drt impirtMoni lenaiblet dca 
» objet» extérieurs , ou à l'occasion de«quelquenif]èction 
)) intérieure ^ âous nous formons par réflexion nnoon- 
yt crpt singulier/que nous détachons de tout œ qui pent 
y nous avoir doftné lieu de lé (ormer : nous le regar- 
m dons à part <».^>ftF *>! J •▼oit un objet réel qui ré* 
1» pondit il ce c^MMmt^ndépendanaiient de noire ma- 
» nière dir penser , et parce que noua' ne pouvons finre 
'p oonnolire anx hommes notre pensée antrement que par 
» la panile. Otie néoe<uMié , et l'usage où nous som- 
yt mes de donner dea noms aux objets réel» j nous pni 
)> portés à en donner aussi aux objela 'pétaphjraiquei 
)> dont noua partons , et ces noms n'ont pas peu oon^ 
n tribué à noug iàire dUstinguer ces ooncepta. d Cet 
aubatanlils ne sont pas tme dasie particnlière : ila aoni y 
(3omrae ceux de la première espèee, des noms cominuna. 
Eo eflêt y eoBUnf le» mots othn ; homme f «te. , sont 
conîmuns , parce qu'ils conviennent k tput ce qui est 
mrbntp ftommê ^ atç. | de même le» mot» ^ptU ^jpênêéfp 
grtuidettr , bêouiéf sont de» nom» oommuns f pMtie que ui, aWM'fMUk.^i.1 (r«'<«» ii m «i É>i iii ;>A »m n M w t i' ii»!* '•fV« rt*< «» piMul (lik Un SuhMtanUJ, 

Ici . d^un (]rmt«?ni »onl ixiimniitit à loiri rr qnrV* 
ou li^âU. CW donc à Uirt rpron n- la il iinr < ImmU 
tiiigu^ (lf*t lulitUintirji «iMtrnitii. 

I>*tatibtUnlirttx>rnintiiift»(itit|>liiii on niciinK g/'niiranY 
w'Iim cjuMn convirnncnt ik plu» ou nMiin»» irindividn»» 
(>n Ici il divMt ««n m>ml lU grfnrv vt vu iiom.n U r/t 
pècè.. Mal» œllc division rut |nmi rM«*nticJIr «n grntn- 
nmirc. Ujuiffit k notn* dt Mf* in d'oh*M'rvrr <{u^' chms rrCif 
writ!^ animal, (jtmdruprdr ^ chien , /uirUt ^ le pn 
micr , cjfii est gt'nn* jwir rn|iport jinx «ulrru, r»t pliiA 
g<^n/*ral «juc le second; (\uv le ii«Mk>nd Tml plus <jiir Ir 
tfxiisirmir ; vt que le tfoi»i^nle IVhI pftii que Ir «juiiii irnu . 
« Lia f^rammAini , dit rnbU* H^j^nier, neronniilèie dniis , 
)) les nioU que les prfiprif'tU's qui la conrrrncul. n 3 ' 

D autretL'isulNitanlirs' ûf eonvientient qu'à uXie fuMde 
persouDC ou, à une m»u1c cliose : l< 1h sont ces noms , 
Homère , MiUoffy I^ndreH , /l<V/ir /cU*. ( ki Irn n 
nommés , par bpponiiiun aux preuii<(rfl y nul/HtanLifit 
proproê. ■'' 

U y a retla difleWinn* enlte le aubstnnlif rotunum v\ 
11! iuhfttantif propn? , qw le premier iiési{;ue lr« èïrjn jwir 
l'idôe général» d'une iiaiun> eommtme^ù plusifum ; ul 
Mt Je nom liomme , qui rouvieni> chacun di*» ii«li\idij» 
d* r«ip^oe humaine ; cl que le second les déai^iM- pir 
TuléQ siiigulièro d'une naïun? individuelle ; u4 ini \v mot 
Pisrr€ , qui ne désigno mwr le seul individu qomijié 
Plêrrg. ^^x v 

U o'ja queoesd4*ax sortes (U^suLstantils : mais parmi 
1m COnuntmi oxk «|^it distinguer les collectifs , ii^ traiTsc A V ^ê l & h tt ' '*'» ■■• • ■*ii ii iÉiiOi'i n A '.>»•••'•> >< I «- \. 
-J ■'■^^mi mm |5C|; > Du Subêiantif. 

^ loft pérticoliM^t que qu^lf{uct-uiit d'tfiiti^eiiz faivent 
dAiin le «litocnirt. 

L>^ (mimniAirient les ont nomin^ êubêtaniifê àoU- 
Itclijë yXjburr» (|ue^ret ipoU ^ quoiqu'au lingulicr , pré<* 
•rnicnt à^Tetprit Ijdée an plutieura objcu de mènie 
etpèœ oomm^ réunii .Net fofiiuint une collection, lli ni 
diitinfçumt de deux tCM^ : ceux qui expriment une 
oolU*rtioii totale , comme ^rmée , peupU , foréi , etc. ; 
et ceux qui nVipriment qu'une collection . partlfUe , 
camme , infirUlé , hi plupart , été. Les premiers tout 
les f\>lieétijê généraux , et les tcoondi loa coUéctifê 
partitifê. <% 

. Le sulistantif a troia fonctiôna dans le dîacourt : il j 
ttt ou en sujet, ou en apostropbe^ ou en ré^me. 

Le substantif est en st^et toutes les fois qu'il est ce 
dont on afiirme cpielque chose. Quand on dit , roiseàu 
$H>ie , ie lion ne VO/0 pds , les lubstantils oiseau et lion 
sont en sujet, parce qu'on aflirme du premier qu'i/ polsf 
et du second qu'il rw %>oU poê,* 

Principe GÀNànAL. Cet t au substantif sujet que loul 
se rijf^rte dans le discours. Dans cette pbnsc , un 
homme juste tt firme n'est éhranU^ ni par lés cla- 
meurs d'une populace injuste , ni pAr Us menaces tfun 
fier, tyran :^uand même le monde brieé s*écroulsroit , 
il en seroii frappé , mais- non pas^niu ; let adjectiià 
Juste tt firme utodiBent le aubtuntif su)«t homme ^ et 
tout le reste modifie u/i homtne juste ^ firme. On i|e ^ 
doit ^int re|;ardtr comme une exception la loi à laquelU . 

%HùK tstujf tiii lei/ toIltcUf» pitfiiUfr luivii d'uo pluriel «a 

■ ■ f pu SiJmiantif. ' .if»; 

r^iÎM», paroli' qui* nit r<uUertift et le pluritj qui h*» suit , 
(brinant un tcnf îndititibl<* ,'^ULV)ilrii,t m un wmiI mot. 
liT tûbtUntif rtl tm iipo«tnipli«' , lof^niM «-bI li pT- 
inimir ou U cIkhmî à lnqnt'lle on adnMM* Im |»nn^lr ^ ^ 
<;omin(* , Roii, Jor«*« attentif». Pfupici , prétfc l'orrillf. 
TfnT , Mer , W ♦^ïfiii , Ciinix , mty§z «rnsihleM à m» - 
p/ai>i#«#. Of •ub»Uinli!îi,.rr/V>^<'», lioia ^ Terre. j Mer 
ۥ1 CistiXj iont en apoilrophe. 

' RRMAil<ÎUR. On no fait ordiniiireinrnl «les npmtrophei 
qu^ux ^tret \iviijit et anini<^t ; hmit cImiis doi rnoiivc- 
mena oratoirea , et dant dfs trarisportv de paMion , un 
a'adrease |k la nature entièn*. L'iinn^iiiAtioii vi\ih\nini/'é 
donne "^dea aena , une ame ^dri M'ntinient , h tout n* rpii 
exifte. Ett voici un bel exemple. O Ilippunn ! JlipputM*. 
je ne Ui permi plus ! Hippiaë n'eut pjus ^ et Je vis en- 
core I O nion cher Ilippùis ! v ent rtup. cruel ! moi 
impitoyable , qui t'ai appris à m/pr$ser la mort} Je 
crvyoiê que tea mains fermen^ieni men yeux yet que tu 
recueillerois mon dernier soupir : () Dieux cruels ! i^ous 
prolongée ma vie pour mr faire voir Ui nwrt d'I/i/f- 
piiis, l O cher enfant que j'ai nourri , et qui ^m' as cmUi 
tant de soins ^ Je ne ée verrai plus l. .. () chère ombre , 
apffeUe-moi sur Us rive^ du Styx ; la lumière rn'rft 
odieuse y c'est toi seul , mon cher Hippias , que je veux 
revoir, Hippias l Iltppias I ô mon V/ier Hippias ! js 
ne vis encore que pour rendre à tes cendres le der'^ 
nier devoir, , 

hê aulMtantif «at •• r^gimt quand ii dépaad Ihum* / \ 
V ^^^'AJUA. :tk4^..>.#4^ 
màmmmmuiiéiÊm ^' . .» ■- t 

i58 Ihi SahêiorUif, 

dUtimient d'im autre mot ïhm% œ qn 3 fCttreiQt k aî^ 
gnii^^^on daîmol dont Q dépend. Or , U MibaUntif peut 
dépendre ou dSju «litre •ubataniif, ou d'uo «djactif, ou 
^*un verbe , ou d*uiic prépotiÛoti : la loi dé Dint , uUle 
à Vltvmmê , aimer ton prochain ^ cltêM ton p^^» Ov 
appelle régiêêoni le mot dont un «atl« d^end , et régi 
ou régime le mot cpi! dépend d'im autre. « 

Noua paHepom à kuair plaaa àm régltoea dea adfeatiis , 
dea Yerboa et daaprépoaiiîona. Noua noili renfeim efona 
ici daoa ee qui regarde le inbaiantlf. 

En françoU , uii tubatantif ne peut ^Ire ré|imq d'uA 
MUtFp tulMtiintir({u*à Faide d*unc prépoaition. OtCe pr6- 
|M«ition Mt ordinairement de ; comme, la difficulté Ub 
V entreprise : m»\t ce tout auiai quelquefois à tA pour f 
rommfî , V abandon à tes poêâions y U goût pour U 
plaisir . Comme on le voit par cet exemples ^ ôa n'est 
qu'improprement qu'on dit qu'un subslantifirst régi par 
un iiutre subauntif , 3 ne Test en réalité que par bi pré* 
|)Qaition. *^ ^ 

Kklii.B okfféRMm. Die dem aulMiantifr à^ Vmn 
«st rrgiêsahi ^ IWiire régif c'aa^ h régismmê qui 
■Mirèlio ordânairaiBe«ia(vaAtWrf^ 

La beauté tlês sentimens , la viotenoe dé* passions , 
Iji grandeur des ê%4nemens , et lei suteèa miraculeux 
deê grandes épiss-dès héroèy tout cela m' entraîne 
comme une petite JUle, 

SicviGNi:. .•m"-' ■X... ■.^«at:^.mtfi>--~. *Jt:*'-A^\£^. Du SuhHtmtif. 

Di«t W f44mit oiiêcmf «Tuim »\towm rtifmf c^ . 
8*Alèv« mu lii àtt f\mmm k |ir«ii(i« frai* mm—aém : 
Q<Mtr« ri4««us p«aprug « pur un fioubb cuttiuut . 
En dél«flMl#at l'fnUAa k la clarté ((u \Aut. lS(J Di:ftriif:AU\. BKHiKQtTK. NofU 

que , coounc noui RvonA (lit ordinairrrnrnt , p.trce 
(• vrrrons Aftltmiii , rinvenion d*^- 
rangc quelqurfoit ori ordir. 

Lct moU (le la Iarj^uc françoiAr m* M>ut {Mi.n t4*ll(iiu;tic 
fiiM , qu^ilt ne puÎMcnt «uiiveiit cUiingor île iiaiiirr |Kir 
iVmplpi qii\>n en faii.. Nous mirons (xTiision do \<>ii 4|iic 
des «^jfCtiCli y (l(*s v(*rl»rs , «U'a ndx'ilK'ii , et inônir drt 
pn'poditions , deviennent <le \<^i-iuMeA ikiil>Ktiuitin> : < \'Kt 
|i«>ur U m^uie mison «pie den sulMluntilk priMiiicnt (|U4l-- 
(luefuU U nature d^Mi Adjri liik. Diin» «xitr pfiniai' de 
RoMUf C » 7^W< '•Vr)// /^/>/i ^ f.xrrpft' /Jirn fur-ni/mr^ 
DufU rst AdjectiTdiiii!! le piemirr inend)re , et <su1».sT.uilir 
dans le set-ond. ^ . . 

.11 y A deux choM's A considrrer dans I('<i HulxsLinlirs 
le grnre. et le nonihrr 

ARTICLP H'. 

Du OBNaB DES Sl'UMTANTirs, 

Li lui^ue francise n^Mlmet que deux genres, Ir^nrë 
moêoulih et l^ grnrtfiminin. t!\\p n\ |K>int de jt^r^ir» 
n0utre. Cette <!iiUiaciloa diM •ubiUulUI» «n daui gcmetf V-:-S->. piiM» mmsam « 160 Du SuhêlarU^, 

A en ton origiM diuM k di0)T«éoe èm'mim* Le nuu^ 
cuiin «ppArtient AUX tioiniiiei et aux eii|iiieii« inâlet ; et 
le féminin knx fcmnct et ios eiiiniJiiix femelles. 

Pour mjirqdl^r la difRrnpnee des ti^ien , on a <|tielque- 
fois dontié def nomt diflërem aux milea et aux féinellea , 
coinine /tomme et fimnw ^ — chei^ol eK jùrntnt^^— 
iaêreau et génisse , etc. D*autrei foU on l'ett contenté 
dcf lei diitinguer , en donnant aux noma une termi- 
nâiton diflîl^nte , comme ^ lion <!t lionne y — chien et 
chienne^ — chai et chatte y etc. ."cette manière eat U 
plua airople et la mrilleurf . Mail touirent oti t^ett leriri 
du mAme mot pour exprimer le mile et la fi*melle , 
comme , brocttet y Carpe ^ perdnx y nigle, tourte- 
relle y e|c. Cetti) dernière manière ett îxnt vraie imper- 
fnrtion dans la lan^e. 

C*est par imitation qu'on a^ donné le genre matcu- 
lin ou le genre ft^minin à tout lea autres éubitantiif , 
qn6i4pi-i]a n'aient 'Hooun rapport à l'un ^u à l'autre 
sexe. Jeu et bois sont masculios; table 91 fleure sont 
f(*minins. 

' PmNCiPB oiÊNicRÀL. D|ins la langue Françoise, tous 
les sulMtantifs , antres que ceux des hommes et des 
animaux y appartiennentexdusivemcnt à l'unou àlautre 
georu. ' . 

U y a des exceptioni k ce principe ; miiit la plupart 
tiennent de la àiffénnt/e àoreption' qu'on à dotin^ aux 
»oinS| oomme, un livre ^ voliune mannaciit ou imprimé | 1 et :1m.:." ^- .ikmàj't y l'/ilMMki'iif i tt^mt***- *fc. « ■I *-•:' I 

Du Cknf thê md>9lanêilt. ifil 

M MM livre y poMU on iiMifinol*. Non* en iKmnoii» U 
ubie (*j. Void le |MUt nomlifr «Ir (t>ii« 4J«riiit <|fij| 
excepirr , quoiqu'ils «km U luéoM •infiilUëiiiMi amn li^w 
deux i^enrM. Il ^ I ■— III » . *'' ^ Murulln. r^mi#i*«. 

\ Jtidt^ maar. qvaiid il tigntll# . .^K^.UmiH .••«•••«,• H,t^ 

ralui qui aida un «ulf*. Un ank d'Mf» grmniéê mttir 4 net» m, dé camp 

jtigi* f nuMr. oitMn de prsi* , 
|>«pilr«d*éKliM «n forM* d*«éf 1« , 
hoBBi« à grandi taUn*. 

Angt f matr. crfatvra aplri-' 
tu«ll«. 

^MiM, Qiair. arbl» qui rtull ^W*, '♦"•♦h noiM iI'mh* «mh* 
< '^"<r». '♦•Hn fNiiMMii .u iii«, Barbe, maar. rhV?al du Bar- 
bari*. I 

■B«rM, 'autr. p«iit oi!Mt»ii qui 
vil d4|aa Wt boit. 

1/h cmpf» , maao. arjlMtaur , 

iraiaavau armé an côikrM. 

i 

Le carpe , aiaar. la pairlla qai 

«it «ntr* la bras at U pAuma da la d«Mr« 
main. 

L/Mcar#OMtA«,«iaac.otnant»ttl |/,# nntmm^Àé , r^ifln la 

J» paiiitura, da a^itiitHr» aUa •h»»f ntitéfm ,rmn9 a*m« I fat, 
fraTurà._ j€mH0 , fâmin Hi«i*«ir« |M»tif 
••»•♦ la ialla H «a ,|,| .„m« 4a 
l«<fi«M macNféa 

flmrê0 , témin |M.i| du «m» 
•on. 

H#r.», f«,NU, |iU„,4 .l..til il 
jr a |*ln«la«if • ••^»««fl 

r<»# «-d/ira , réwtin ImiH .lu 
(i^flat I. 1 I i^^ » > A'" j6a Du G^nfw dêê m ^ê tanlif ê, 

jimfiur o«l matoUiii au aîfigulicr, AutrcibU on U ff^ 
■oii f iMii dt* filniiiiin , fUr-tout co po^ie. RuritiiD « dit : 
il i>oUê jutoii une amour é|«nu*Uo. De no« joUr»- on 
n« remploie plus quWmatculiD, excrpté daii» le îtyl* Mmc^ïo- 
Vm ooekt f hukêc. voiture lU 
t«rr« INI, d'éau. 

Oêmirt ■ gmnÉ0 , fM»r. «mf lojA 
dtana lt« bel*!* «i« monnoi* ^ur 
•Mil r J« rvfiitft <Im ^tlitm <|u*im 
y ftppof;!*. 

nof^ qu'on Un 

évnmïi à un «Mtim do oavalfri*. CWloJt , vtMwr. fr^bnUat d« 
facadéliiU dM Arradtt «W Rmm, 
•fflclrr «!• i*a0rUni»« Eon«t curé 
d«r«rl«ioM ^Umm, «itr. FétniniD. ' 

Une ccchë , fémin. «nt«iU« 
fkircà dm boit-, trAi*. 

Comtr0-gant0 ^ féoi. Mpér* d« 
forliMcatUin au^Uvanl d'un !>••- 
lion. 

• ■ 

|/iN« eorhettt, fémin. p«TlUua 
hUnc , la buppo d'un ••iMau ,j 
éi*ntlard d« raralari* , n>#ir«.d«i 
malin pour 1m rtiuinv*. 1 

L/jr« rrai^re , fémin. linge 
qui roti«t<t la rou. 

CuëlùHé , fémin. chëpargn qui 
coiiirw la fourraan daa piilolata , 
appui |i(ami A% rrin daiia la fiiîi|d 
d'un ràrrçiaaa , etc. i Xin écho ^ iQatc. aan réAéebk ^ Echo, féaain. nom da njmpUaw 
( On pro|H>nca mvo. ) . r ■> -f 

Vm 0Hêit^iM, mue. officier "V Ohê tmêiigm , fémin. dM< ^«i poda la diapaau. u «MMo. ca ^'on fto- 
à Imiter ou à fair. Vn gÊfèât naaM. boaima pré* 
fmk pour mrdar yMlqiw-cboaa. paaa , tabiftu p««du ai»-dataua 
dM beutiquaa,^à la porta daa bo* 
lallaria*» , '"^ 

M'tnfpiê f féml«. ro qu'uià 
mnllra d'érrilura donna pour mo- 
dela à iaa éroliw*. 

Vnê gardé , fém^n. Tactlon da 
gaidai | tioupaaiméa poux TaïUfc .y^- N .^r" iaSîK::;^'*'.^*^'- \''-* .-"t". 'H»i«V>fA, t^v 'u 


JLtu^enrû des êuhélantifM. i65 yoArotkiutf. Ce|ien(lAnl 1 roUploi c(u ou i-ii Irnùicii |><H»ii> 

/ au (uininin , cUn* \n geiir« noble , m*n>ii plutôt unr nf^-> 

• f(tigcnrf* qu'une fiiuU;. M«it «u pluiif«l il Mt tou|<Miiii \\'^ 

niiuin y à moiiif <fu'il no ligiiif» cet «uifMnct dv |))*iiit Mairiilin. ' ^ 

Nori^. C]'Mt par «IlipM qu'on 
dit .J/ngardtJrttHçoisê. 

l//t)gatdêrob* , imiftr. loitit ou 
■ar-luùl pour rotttrrrmt lu linK*- 

ËAfgtrre , ni«K-. «êpàr* <{• n«- 
jh^'|)lanr)i« l'f ^{îniiM» qui •*•(!•- 
cli« auji arlirei. 

Vn grrjff'if , mair. liru^ol^ «r 
|(ird*nl Ira n'gittrvi d'itoé rour U* 
Juilira. ^ 

lét gu0uUt f m^Èc. t4;rme Je 
bUaon y rouUur ruugt. Un fçuid» f mate, im toiulur*- 
t«ui. 

Iféliotrope , maar. aono d* 
flsur. 

ttéffUtite , maac. ^Ime pré-. 
ri«ua0 qui a la cuulnur «t U ftgMio 
du foi*. 

tijmna , m^êf, cantique à 
IMionnaur du 1a nivinllA , foirmm 
€\ïn Ut (Hiyaiii. FAiniliio. 
,6 In •«^rrtA, parti* «riina épàv f 
itniiit«i qui gardit Ira maladff*. 

t/iit gafiir-n^e , luniin. liru 
on Von ■••nt» Im Ii0||n , lu» lialiilt. 

I,a gtt'rp , fcm. m lrriii« d'i^i 
tnoirio , t« •rrpont. \ 

1ht« grtffk , r<Wnin. liraiK li« 

• ^1 ■ • 

qii on «itlff tut Un arkrr. 

La gueitle f Uinih/parti« «lu 
,rorpa qui r^péml «laiis irilam» 
afiimaui à m qu'un «piM»!!* la 
buurli* m riiomotr. 

Une guule ou dfSgiiuUji , féni. 
long* tlvtiiir avri' qiiui on lou- 
duit lf>a ( li«v«uj( *. 

llJliotTOM ^ frni. pirrr«: pfc- 

■ ' " ». 

ii«iiar. ^ 

Hipatitt f r«m. iaflanimaliun * 

au l'oit. ilymnt, , rAmin. ranliqu* qui 
Tâil parlio do rofficfldiyio., * On dit Miaai : La guitté dttf4<hturt , «a pcilaoi d*un hvr« aa* 
c^liqM de ipouiad* Gr«uaJfl. \l > ^ ■■uiWtSlJî^^ l64 Du Oëfttê dêè mbêUûitifê. 

IpèÛM qui f tekn là mythologie des Grecs » lenroient tooH 
jOnra de cortège k la déene de la beauté, On dott donc 
dire f un foi amour , et dêfoUéê amoun. 

Auêomnê eet maecolm ou ftminiii , à folonié. On dit ^ MAMalin. LtUê, naicrit «u iaq^lné. 

manchon «topoll d« Isntité 

L/m ifMiiMAtf t naac. pol 
4*uB iattruBMl » à*un lootili 
AiatfU0, m. faux ▼!«§• 4a ca'i^ 
ton , da véloura noif , aU. ; celui 
qui pofta «a 

tian Mir uaa fAiif» éffit faaa aa 
avMouTVfiir ém j fulif aa 

colonel da ravalarU. ( ■ialra«aCc. 

VnmAlê , «mm*, ialéa^a pUrra 
à Tëntréa 4hin poil. 

I/n :JiM«il« , aMar . ctaÉi propro. 
à t^iam tMfr anttata 4* Cm*^ * 
d^avfMt •« da riia. f ' — : — . 

Fèaainin. 

La L^ê , ^émln. ri fiera daa < 
pro9i»aaa balgiquaa. 

t/ia« léfT9 t fémln. poidi , tm 
vlagt èoiw 4a Vranra. 

I/fM lomtn 1^ fémin. aoinMj 
ampKtbia. 

L4ilf«iiçi^, féaain. pallia da 
l^liabit, 4a la rabo qat convia la 
lmu^{ I»réf4a inar anira la Franc a 
et rAnglatrrifa. 

La mmnmùvre , fénflo. fon6« ' 
tion Joa Bialaloti. 

Af«/faa« fémin. làima 4*in- 
|iiT«; nna frnjna laida , vitilla , 
al tov-tout malicia«M. 

X« Wm«irr.,fémiu.JoaTanir« 
^ lÎMiilt^ pv boualla àa aoaiafrva 

la MaiVanlriiot^oiH. 

'Lamé*tr0tU^amp,tétn\n.\m, 
fnm\kr9 roinpagnia «l*u» r駻- 
mont 4a rav alaria. 

Une moi* 9 fkmim* «Mnidra, 
«Mfo , façoil. 

Une m4U j ttwin. maMa 4a 
clmir informai 

Un* momUf témiu, roqviUafa 
4a J» iMèm^^- .-■ ,'..:, ;-,. ^'îi«(iJ4.'«i*i4«(^i.*'Sit-<i*« ••8»V" Dw Gunrt de* êubêtantifa, i fî.<f 

IgalfiiMiit bien > un aùêomne phwUux , ou une aur- 
iomnë piuvieuêe. Le féminin est iV\\n uugr plus g(^- 
«énil , sur^loat en prose. ^ 

Choêê est loujourt féminin , comme une Mie chose ; -^ MâMîulin. rénn>m. 

, Moitêêê, MMc. !•«•• HMtolvt Momsêé, îémin. •ort«d« p«tit« 

qui Mrt.réquIjMg* d'un Tateaui. bcrba , érum* qui m roriii# |mi| 

l^ifitatioti lUc liqumiri. 
Navin, Huitr. taitMav. L'AradIémi* n» marqu« plut qu'on doif» 
dira la navm Arg» , «n parlant dn TaiMMu d«f ArgooautM, 
/^£mM<l<f«yf«,«aK. tfMt'iw , féaio. actiuu , baua 

Jm margifillact. 
«Mt^rt.n^aM. ractMÎl da gra- .. (Mu^rt* \ fémio. ouvragaa 

Turaiald«|mu«iqu«. d'^n auUur. 

Ojficê , Ua«-. anpiol , fdoç- ^^ o^ , Maia. liau où l'on 

tioo , davdii^ , ttc. ^jj^t U «aiM«U« , «à mauxont laa 

' ' oOlcivrad'fnKraQdaaignaur ,r«ri . 

Oaili^»»»^ Aom4rf , mnc. aoHa Om*r« , rélQÎo. obacoril* , .le. 

da )aa. 

Un pag* , ««âar. jaana pattil- Untpagif Hm\al U c6l4 d'un 

hommaau aarvica d*ao ptinco^ fatiilUt. 4 

It '" ' ] 

l/n pàlmê f maa«. maaura d*I* Uns pàlmê ^ fénin. branrba 

talia. I d'olîviar, vioùirf. 

Pà^Uê •« Pàqtt0S f maac. jour *** PAquê , fémio. rér^monia 

da PAquaa. dans laqaaila lat Juifs nMnftaoiant 

l'agnaau patral.^ la praraiat ou la i*M«M * ÊÊm^nà f ca aot , dau« calla acorpliaa , u'att an UMfa qu'au plu- 

rial. 
•# PH^mêê «ifnlAanl dê^vk pMsoaif aaC «orara du Umiuin » •in«i .îwj:»*::v:-;' ■ TU «l4>- r wmT ii^ii'.' 1 6)6 f^ G0nre dsê Midtêtantijk' 

• vmf> s'îl est pr^oéJ^ de q^lque.j il ciijiO^ dt fénr^et 
drvif*t)t nMMtiiliD : <*'««/ qtulquti choêtt dû.èiien dur, 
Dnnii ro ciiA il cejAo d*ètn* ftiilMUmuf, il dérwnt pronom 
iudcLermiaé. ,. .,. NâicuUa. X raUon ^ c«rrl« pfi«l|èl« à T^uâ- p»rRlll>U. 
(•«ir. • ' * 

f/n penmute , ma»c. v«»rg« <ln 
f«^r,«u>4t»r(f«*ffii< fait Ui vibmlion* 
^ U |>«ndul«>. ^ 

X« Pttnh».^ hStêe. provtnr* de 
Franir. 

L« ftèrUéê , MMr.hi fîliit liftul 
poiai où UM-rlMMèf ui«« arriver' Pémiiiiiii. 
émtà&f ÎMMT 4« 1« ifiiMalh«T Ha, 

f/n« pnraUiU , f^min. l>Kn<> ^j liorlogtt. /Jttrç Fifi r/îi pêiié pêêtê , 

(trçoa malin *■ 

i/n pl'tné pu ptaiam0 , na«jr . 
arbra. 

Tfnpoêft, mule. taTtaila foii/ 
naan, Hait portit'if » <ira'|) mor- <'«l*ii»a 

fMaèra. ••■•'.. 

Fofàrre ou Potaqu0 , maar 
,ra«tllMr pabutfli. #4/1 p»trh0 ^ f^mtn. |>oi«ton Ha 
riviri trj liAion l»«tm'm*iittfr. 

/<« pénoét ^ frmin. ép<N|ur, 
rtpara do tampîl , r^uniuti d» 

//<! p»ii9 , famin. roàladia ^pi- 
dloaiciua. I 

Ifti0 plant f fém. outil d'acitr. Viiêpo4U iTémio. utteniilfl t'a A fotmcrf AU pela^mt j fémin. 
là Métiilurrauéa. LMum iw^mm^m * A}0aloiia fri 1a« lï^At^ pitfu» at />iroi/i« ; ta mol'/»/^ U« ait nMatcu- 
lin quaail il «it amplojf roaaina termw dajwii dà farli-t, al fArainiii 
^land II linntll^ arma , hrauillerfa. Pivoine , patll oiaaau , att^'oia»- 
culm ; et p%¥oin* , plant» ou flsiar , flminln. .-A ■*;"'..iiA*>*^''<iï'' ■% . ■■ -\; '%: *».v^'-é«^n^m!éÊllkMitWAiti,;», l,'^ -.■•#- *' Du Genr0.€lM nihêUiHiifê. iGf 

()omtd ei durfi ■ont miaonltii^; ouiié on dit, nue 
tonU^pairU , un» dttchA-paihr , la F'ranciut-Comid , 
une vicUffité. 


Maariilin. " 
Ja p0Hte f mair. tsrmn dr |i>ii. 

Un f^oête , Tna«r. emploi , rArps 
fll« ««iHata «n nn Ii(«ii, li«u avan- 
éagfnis pour ramprr. 

iif pourjfrt ^ mate, «-otili^nr 
r*uf^ \ niaUilift. Vu quadrillé , ninM-. jrti. '/<« rirlam*^ tniv. rri nu ■ign^ 
pour faire rviiotir l'oiiraù au 
Jrurrt». * Vn rdffml , maar.^ ÎHm y rmrfîn ; 

14 n ré/fcflé , m'aM. un ûvf jruK <li< 
l'orgue. 

Heldchê , maar. maation «le 
tiavail , rrpot. 

r^/i rtmise, maar. rarroi»* Hr 
louais ■ . Un êmlyrr f mate. dcmÎMliru 
fin pa|||tni«roe. "*'-^- ot , y Féminia. 

Ia» ponl0 /f^min. W lem 
li'« oi»«>niit poiidrnt, 

//a ^o«l« , fémiii. Jiau o 
porte U« Irtirf**, liauoù l'on 
let rlipymif . 

ita pour/ff9^(hnùn: petit 
•1»n ; ^^lodr prinin en pou 
Hif^itit^ royale , ou t elle •!•• r 
nnuK. 

IJmw qttadnlU , Témin. t 
ilr ravaiiMta langét en ordre 
un rnrfoii««'l. 

téit rétlatne ^ [hm\n.p^o^ 
mi- mot Ml 14 au-deMoua de lu der- 
ni^■re lintie d'une lentlle ii'im|M<-i' 
•ion , pour marqiMir le romnicu- 
f emrnt d«" Ift feuille tuivantr. 

lin r^érnl* , fémin. droit dU rof 

* . \ 

k lit |M«rrrpiion dei frniti ^di'w gVol 

li^néllrei pendant \^ Ta^anre. 

liriArh* , Ifmin. , li»\i propn»^ 

à j reUvbrr. 

t/n0r»miie , féfnin. fl#Ut«%.ra 
iMlia . retriiit» pour (#« lifvrei , le* 
perdiit , etc., lieiioO l'on met U»t 
voiture*. 

* Vnf iatyrt ou ta tire , féifc. 
poi'mo pai|loral^trt(a-iii«É4ftnt <Ii«a 
♦ Il ne faut paa ronfondri» »alyre érrlf pnrnn y «»f êalirê , orer un i. 
Lm Saiyrêâ riiai !•• Grvci f étoirnt <!«• f.irret ou d^t parodiai de pif «m / - -. J-i—'f,»-*,^»? *1 ..^J* ••x^:-':-4.Vi-..m'-'''' :vJ"-l— .j:ai -■i „,„--.■-,'< )68 Ha Oêiir» dn mMêàMiifi. 

Couple* I fibûtihEi , 4|wmd il tigaiGa dent ckôief , dé 
inAoïe mfhtt qn'^n met emonhle , oomme^ iiii# OM^pif 
d'crnsfë, une belle ooupU de muleê , etc.) mai* il ••( i*«M|pi MMcalÎD. ^Véminia, 


1*1 i« piquant*. 

f/iM MMMW-^rrf* » féaHn. pr»- 
tocAiMifièeanll* pavr pMMItir umm 
tormiit pillaili , pboivéà ra Mj««. 

CTiM mAoIm f Maiht. noto'pour 
■orvir à TintcUigMioa à*um antom 

Utieh éê l*hénutphkf* ImN«I. * Ttilniratra. 

I« M»f« , «MO. eolUctloB dM ^ *«*'• » tkm\9. um d«s «pi 

dècrétaU*. ^ haurm canonialM. 

logi* , riviHv ^ Picardie. 
I r fff'fnr miiir — t^ ** JbaKMfM, CAmio. lertaclarat. I/ii aaM»» yiw db , mate , «oU 
4M pottïfmmtir da pillai^. N laniM d« •ériaoMa. r*<r #/tlîiv aT*e un • , on «ataBd as ouni^tt iMwal aa prtfk» 
•u aa Ttfrff , TfAr pàbr raïuarar !•• vicm , laf |paMioo# , la* tottiMt det 
"haayaa , on pow U» i a iin iar aat tidimla. 

' *La WÊeH 99U f l$ na aa dit iamait dat clio«f ^i irodl aératMiramant 
a«MaM»la) coyau^a , l aa ê ù tt li an-f !«• i^«« , la»f«il#« ^ aCc. } mait alort 
a«dil««a;Ni»m. - 

*** On doit ajoHtar ici t TtigHêê^ màêe. plur. pourrKtira ,da la four» 
ckatta dn pied da cbaral, ot #•%>•# , Untin> daitra qui' viant à la 
tita do rkadbMO , 1 PArotra daa arbroi , inaerta qui roafl^ laa étoffai ; 
•isil ^' të nêm^éê iép^ê , bm^o* «alai qWi tioal U ragiiti* d*iiBi Mf- 

paeiant , ac lêmeur , Umim. Vf q/ak ttt I^miImI» mat à »i«t dka» ua 

's ■ . " . " 

4criL » • iiîiir3(*."2ïirt'jv-A--rarA.«'':'.4'.a itiii,'-.JËti^\ ,,. „, ï' .';>«»x^"'..jif Du Gûnrê dté êuhêtantifi, i6« 

mafColUif quand il «^fie deux personnrt uttieA par le 
mariage il oomme cêti un beau j un fkeiéhitèx ample. 
Gêné '^ I aubtUiDiif pluriel y rtt matculiu quand il MaMTtilin. 

ITm itmffU f mue, li«u coom- 
a4àDimi. Un tour f BMiAC. un cirrtiit, un 
tour <Jb aouplrMc , d» rouveut , dr 
^uruffur. 

1j« triomphé^ autc. honh•^l^- 
qu*on raod aux ttLtnquvm». 

i/n trdmpéti» ^ mur. ravaticr 
(gui aonna'tl* U tronpettr. 

L» mkfftâ àm fair / d«t airt , 
waic. Dafit la haut ftyU , 1« mi* 
llau<lal*air 

Un fNUa , mair. vaîMaan 4 
■iattr«.da« cboMi liquide*. 

Vh pigormt , roé«c. nouion du 
P^rou , rhapaan tait da laine de 
viffoftna. 

/;• ¥oiU, maar. ridrau , pièro. 
j^Ataffa dHtinéa à couvrir qurlqtiu 
choM. 

JDte ChmmpmgHê , dm Bourgo- 
.gm», maar. appariant du vin da 
cvD prarinratt 

AàtraToii nu matluii nu T^minin l'Avaniiilr qui m dit Jk U m 
l/éftmmgtU du jomr êtt fori btÙ». L'unga ai tuai att pour )o maaçulia Féminin.' 

La têmplê , r^fnin partiadela 
t*t« aatro Torailla «t \m fiunl. VI 
lia M prononçant pat , il rtt mieux 
d'érrirr t*mp«. 

Vrtf tomr « ffmin. h&linnaot 
ffondoti quarréqiii dépaaao U hau- 
tmir «lira maillon t. ' 

Im triomphe , fAaain. jfn do 
caria , rartr dont il r«tournr. 

/^ Irûmpttt* , r^min. intiru- 
meut k «mt. 

J,a vagU9 , fémin. fiut , lama 
dVau. 

/>4 vu»é , fAmin. Itmnn «rima 
rivifrr , d*iin étang , .rtt . 

La ^ifçognt , féoiin. laina da 

vi|« 
La ¥0^ ', fémin. tollé, d*uj| 
▼aiMtau pouf rojprvoir la vaut ^ -». 'V, La Champ^ffnt^ la Bourgo- 
gne , fêtai n. en parlant da caa pru- 
viu«^6. ^ >' ^ . a * Çeni a« aingalirr eat féminin , rt na l'amplaU qu*anpoéaia. Alora 
H tkniSa jmIma. Xo Ê^nt qut pçrt§ h turban ; la gtnt ^mj parts 

€réi, ' • -, \- 

I \- .,■ . ■■ ^ r ,^ I . ■ 'm'-^ixX^! 
■:4MAi:'.^;^:Sh.t:.^ \ r ' 170 Du genrw dê$ nM)tiUmiifi, 

Mt tuivi <riiii ndjrrtjf, déê gfrnM hmrrfix ^ mnii il «tÇ 
frrtiitiin s'il m nt prwiéd^ , de vieilUâ gfHê *. Avcr <oii/, 

- il cflt niAActiHii m cri adjrctlf <Mt miJ , iofi# Ua grnê de 
bien : lortqiie toui ni AccxNnpdi^ d*iin aulce iifli<Ttif ^ ' 
f{rfis ('Ht maCculin ti (^ M^coiid «dj«ctirne chanff) point dn 
tiTminiiifton aii (iî^ioiniii , toiM Us JmnnéUê f(enê, \\ est 
féminin dan» l« Cir« rontruire , toiUea leè vMte$ gtnn j 
innin, diini rfi dernier «!• , riiMgf? veut, pourfnirr pn- 

. mde (1« toiit imh despotisn^e , Mlon\|'cxprt*t6ion dp l'ahM. 
fiirhrd , qiuv] adiectifou lo pronom\qm s*y rupporlc toit 
•11 niAftculiii : 1«ê vieillea gtnê sont or^inairttftwni luir- 
gfïriix ; Ua Mttteê gfifiM tftut iH)Uà ! u$ ne aont bona à . 
rien. % ^ 

1 T)rHre eut mnsndin au fiiignliçr , maif féminin au \X\\- 
riel. L'uiMgr veut qu'on dise , un puf délice t dêpiérew 

" Hé/U*a. ..,-■. . ; ^ , % - 

Orgue y raèioe uMgc. Oil dit, un ç^gue harmonieux j 
et de$ orguea harmonirusea. Ce mot s'emploie plut 
•oitvcnt nu pluriel qu AU «ingulier. 

^ , Foitdre , tonjonrt féminin dans lo stylé ordinAÎre , 
comme , la fiudr» eai tombée,' . , . il eat craini^comme 
fa foudre / mais d«tis le ntylc élevé on |>eut dire , hjùudr^^ 
un foudre i'èngeur. Kii parlsnt d*uil grand rapiuine , *l\jtk na««^irrp(ion à fairr , car >*«•»!» P# p^ffttroit patd» dira : 
ÏÏ^ê pMtUt f^'nt tié Uhrt». On fffW Wttttm «n Mirer iim« rn dlMint : 
't>fm ^è^m» Kfnàd t ttttpea. Il Tnnt jtrmnân dO «utra tour tf dira t Ltt 
gtnê de ittfrr* ifmand ils toni vttUM, on dît âittiM Au(igur«V ^ ctjmtdrt degiêcrrriel d'un Rtniwl 
omieûr , il tité ui$ JôiuitT d'èh^uêitcé. ] 

Perêonmi ^ .lubtUmûf. eet toiiknir» rrruiutn ;,ii);nii 
pêrêonne , iMtmMb^f'kt-tbùjoùi^niAfteulin. Pioun fiiinoiiA 
««tUî ulHcrvution , «firt iiii on prenne riiabiiudr «U* (IjA;;^ 
tingorr le nulMUinûi* du ponpm. 

On ii«>p«ul<loîïft«"mi«unc rniâOiî <le nt\hl/iin:rrirR : 
«lle« d/;|)cnd«'^iil puftrînrrtt du r«|xri«** de Ihiâniri ^ 

Let gnuDiniiinent ont donné df» nNRjr!i'p»)ur/-ojini»Un» 
\v genre dc^ tutiêUinlil» par Irnr lri-mljiiii.Hort. (^m'hjiHs 
iinrt do ces r^gle» ..i»onl vn^çurfi , »t pn'Wftir .loul» » vuil 
An)«lU*s à l>fnuoi>tip «IVxrrplion». l.« r^iinniiiwnin» |wir- 
iiiiuïdii gcnn* dry AuUlnntHÀ nt» peut Al rr (pio lunvrni^' 
du temps. C'Viit en lÎMii^vrc aftentbn , H H»ronr»iiir ■ 
dAni le douw* AUX dirlionTijdre« , cpiVm pr,rndrn inurn^i 
"lilcmcnt l'Iinliitude de iw \^% **y\<romp<T. "N«'/»'i.riiPiiin , 
cx)nime cette grnnuiiaiK* vn rr(li(;<V {WHii^i^H « ii.tn' • r*v ^ 
<*l <uie plusieurs pernoiinn rrl;ilrrr'^<>!if disir»' <|ihh"(.iih 
les Y insi^rnssîons, iioiih .illonn l««i fïofnu i fl.uiH !•• iiliis 
RTund^d^faîl. Crut nur Icmn in^lHnn ^ «ptr noii^ non 5 
tommes d/'<i<îr?\ \ noM^ r«;irt«*r ru rrl.i <!r- tioJkc plair. 
Le iMinnipi' 1«J plui {^t'uvrrtl .Mif|U'l ou niitoiiJ' «^t 
qn*il uy^ 11 <pje lis sultst.mtini <(<ii fiiiisMiil par> un ^r 
;n|U('l M'.uiVy^i Hui\i «I'ihi .», r.rl«ir «prii?* roiil mi >jf«^iili« r 
ou nu pliii iel , dont l» Urminaiv>u si^X l.jniiiinc : toni» 
les autres sonl m;twulinf*/ «pirllr qiT m»M Iny Iriiui- 
luiisuu. Mai» (T piimI|M' jettr peu dr Imiifiie suii1Vd»,«'l 
^Uc'nOns XtiflUrm ; et S4Toii djin 4oii appIlrnlioTi ,']»ir 
M fçi'*rtéi al i If* intime, jnij^ noTirrr (!<• mépt USi t «-«intHnielIe?». r~v /' V. , ^- •^ >"^f.îii;'.'iI34BMBrtffiik'!T ;*. i*..i ^-^..-m^t..' •«f^r- ,vW-i-;»^->" s.uii- 1. . . A ..;-.!....; ^' *> ' --^ î;-- 17B Du Gtnm deê tuhêUuUifê, "' 

Pour trailer èo iai«t «▼«€ tonie U méthodo dofitM of 
siiM^plible , nous diviMroiis les MilMtiiiitrfi en quatre 
d^utet; l^ les fuiMUnlUÎ d'êtpècet qui ton^ d'un genra 
délenuinéy quelle que «oît leur ter^oMm ; a*, leé 
«ubftUntilt d'etpèbet qui. iniTeot le gè^fe.de kur lermi-' 
naiton ; 3*. let «obeunti& «à t0htàmiMntL .«MOBlÉlie ; 4*« enfin let •ubelinti6 k lermôyiiten^^ 

Noui profiteront du tmtail de Fakbé Girard , nuiit 
MO* néanmoin» notM tMujettir h m aMPclie qui noua pfl; 
rolt trop longue , et mèBie qiwlquvfoit fe^botanto. \ 

Noua prj^enàna qu'on wt t iou re i m |mm cbuu If nbiiibra 
4ea ext^tiona lea^ubatantifr qui ont lea'deiâj^ grnfea , 
jjuiaque leur conibrmité ou lë«r défonatîon à la règle dé> 
pend uniquement de l'aoïsptMNi daCii laquelle on Ica pre^dT 
On doit a'attendre à quelques omiaaiona : maia noua et- 
^rona qu'eltea né feront ntmopàbreuaea ni importantea. ftt^MTANTIFS D*BêPitCBa QtTI ONT im OKMAB DÉtXR- 

HIMft , X^UllLLB QUB AOIT LBUR TBUUNA.ISOK. 

1 , ■■ .. ' 

On range dana oetle claaae difftreniea eapèœi de aub- 
f umtîft. 

I*. Lft notna deft/ioâFt^, dea moia et dea laiioni d« 
Vann^ , a6nt uaacmina. ^ 

Ejlcbftion. jiuiomne eat dea deux genreé. ^^ 

I^KMABQUB. Quand on )aint W diminutif mi \ un 
«OUI do moia , œ nom oompoié dit i0I^ ftminûi^ Oa dit : yf 
:m!i*^'' ?i '^Du Genrt deê êubêtantifi. 175 

ia mi-juin , la mi-êeptembrr , elr. CWt \v diminutii' 
qui décide* en genre. Afi têt min pour moitié. 

a*. Toui let noms ffurbros , dVrlmttes , <ie >incsf 
d«7 couleun , de minéraux , et' de méuux , lont «uui 

-y. ^ . ... 

ExcRPTicw. ia /)/«/! /i«*< *, raéul. 

Kkmarqur. Toui let nomç de vill«*s »onl en g«^nér«l 
mKtculiuii. <( S'il y en « de féminini, dit l'abbé Girard , 
» cVil en petit nombre-, dont quelquet-un<' font même 
)) irèi-niiilineiemcVit connotlrc leur genre , éuntœm- 
ï) pofé» de l'article comme d'une partie propn* et insé- 
ï) parabie du nom , tels que /« Rochelle, la Fillette^ 
)) el autrei •embljbler. )> Mail, lortquc leur genn* nV«i 
paJi certain, on doit les dire précéder dur mot %Hle. On 
icroil choqué d'entendre qu do lire , Jiome fui fondé 
755 anë avant J. C. , quoique cette manière de s'expri- 
mer soit conforme «ux principes ; l'oreiUj^-i l'jril pré- 
¥ieni|ent loutc réilexion. D«hf ce cas, J^oii dilr, Ui 
ville (le Rome ftU fondée y etc. Néanmoins , (juand on 
personnifie un© ville , on en met ordiiiiairemenl le nom 
au féminin ; c'est ce qui a fait dire à Fénélou : nudheu- 
rejuee Tyr î^qurlleê mains ee-tu tombée ! Dans ce 
cas, il y « rellipse du mot vi//e. 

5*. t^s noms du moi|itâgnés et de venu sont égale- 
ment masculins. * I^tihimiit»! qKMbrntt U fuat maMuUa.ruini 

Ut. !• to^i lo autrM 'm- % y ,1 N A 
* « 


(^ ^ ^ \^ 1^4 Du G^ntê dêê êubêéantijê. 

Exception». i>« Alpn^ Uê Pyr^nieu, leê Voêgeê^ 
le§ ('ordillièreê , Ole La Biê0 , la TramonUuèé , veoU. 

. 4*. liOi nonu 4e toti;:('f k» Icttroi dé raJpkftbQt frin- 
çoii «oiit nui»cuiin«> irlôn la QoaveUs éprlUtion. Mai» 
M'ion l!«nri4'iipe , qui cil ttniTertcUeineiit pitMcrito de 
iio§ j<)iir« ^ J\ h , l ^ m y n y r , « , Mml^if^iiiiiii. 
N<'<4iiuionis iioiii» incttn>Di CAtt lettres au fîhniiiiii , loifque 
iioui «uroni oo(*ii«ioii de les numnier Nqub craiiidjiofM, 
«Il igii^'^i^ difli'MtTmmcnt ^ dVfiaroucber certàifu» p«r- 
Auiiiiet qui ticuiient encore à kurt vieux 'préjtifi^. 

. 6*. \ji^ uorot de nombre ordinaux , diatribuiil» tt pro- 
«portion ikrU' , les adjartil» , Ict iafiiiiLii» des vcrbet , Ict 
advurlxM et les prépotitioDf pris substantivement, soûl 
auséi mascidioA. 

KxcRPnoNa. Moitié y une cotârhe , une iangwnié p 
une jMTfieniUiiulaire y Ufi» antiçiw. La raison pour les 
«l'untiv d(Tui^res ex|>naMions,est qu'elles sopt eUipti<{ueS, 

B-'. Tous les diminutifs suivent le genre des noms 
dont ils d<^Hvent. (Itohule est masoulrn , paroe qu'il dé- 
rive (le globe qtil est trum-ulin ; inâ'iê pellii'ulér est féminin | 
pArce qu'il vient du |iU«tRntir lëminin>/MNitté 

7*. Les noms de vertus et de qua]||i9 sont fômi- 
pin». 

Kxt'KPTiON». Couragr , rnériU. Du Gtnte iUâ êubêiantifi, 

S- H. % -v SUMTANTTFl D*RSPKCK« QUI ON f \.\l (ir.NHK, iM^K^^t 
FAR LF.IR TKHMINAIAON. 

\a^ ^\\hf\Mïùïn rlVui^TcA (jui ont lo R»nrr i(i(li<|iir pu 
leur U*rinirMniK>fi M)nt , 

!•. Oux cIVuiU, (IVtiipiirs, i\v royaiiiiuj», <lr piu- 
%InreSjl^;rt (1«î rivi^^t's. - 

EXCRI»TI0NH. />î Afrx/(ftir f \u,nr \vh |)rnvi|inn, /r 
Perrfwy le Maine ^ tic. ; jmmii K» ii\irM'h, h, Rhônr , 
/* T(i^ y le Danuhr , rir 

IIrMARQUK. ({ Jv uv void point <lVx<rplioii, dit l'.iM,« 
)» Girard ,, (MÛr lo» liom» d«« rontrn» : \v nVri xois |iiiH du 
)) motus (jiii piiisM? o(( A!ii(Min<T <lr doute ; « ni- , l(^n»(pir 
)) wsriôDito^t un ginir diffrirnl dr nluî de Icui IHiiii 
)) naison , ili sont jdoiA <4)m|HWn dr l'julidc dr Irnr 
)) propn' Kcnn» , comriir «l'unr portion rH«<Mirirlle (pii 
» nv 1rs HlNindoniir jiini.iis u , ronniif' on peut s'ni ron - 
vairirrtr «isëminl. QuiiiU.aux mouia d* livicun , lu u r- 
iiiii)«ift^)ii iui»8<!iilin<« indi<|nr ordinHir< un nt lr::r ^nir ; 
niiiii il nVii esl pus de lutîmi- «l*- lu (rmiuiiM;. (( l \\e sr 
I» p«rUKt* ^l<*mrut entre les deux grun», xlon I,. 
» niAuM* grMmniiiirieu. Il tullil donr. d^;i)H»«<r en k< m rai 
)>>lVtjil de luiage ; s'il survient ipielqur dâ>uU' , « Vst m 
)> dictionnaire , et non k la grffouùairc qu'd iiiut nymr 
» retroum pour s'iiutniire. )> 

3\ Ceux des grain» , dca. fruiu , de» fleur», d«.» vé- 
gétaux cl dci pier/ct. *^.- .176 Du Genfê Jêê êubêtantifê, 

ExcRPTiONt. Vorg9 , U •figle , le^iVrv, le gucrt^ 
I0 girvfle , le chèxfre-ftuUls , Xe- porphyrv , le êabU , 
VelUboreyX^gingttmbr^j Valbdirt^ \tj<up€^\t marbre f 
le pldire y U noix , U chaux. 

S*. Toulet IcA partici et toutet Ici dépendances d'une 
miiiion. 

Exceptions. L*o^îc# , un« cl!^ , un eiége , nn cofffyt^ 
un piipitr» y le i^eêiibule, y un if/^^ ^ la cour , un /iu^/0 ^ 
un i^rre , \in couvert- le y un va^wy ^ un portique, 

Rbmarquk. Il y a troia eipèceii de nbim oompoiét , 
comme noua le verronA daris larticle suivant. Ceux' oum- 
poséa d'un yerbe et a*un-nom sont les seu|a ^ui ont un 
genre di^terminë. Ils sont masculins : mais il 7 * des 
exceptions , comme y une pasêe-peloùrê , instrument y 
ou fleur ; |xi«ae-/iMrr0 , plante 'y paêèe-roee y fleur; 
paêae-xHygue , garde-robe , etc. j. III I' . Des subataktifi a tsrhtkaison masculins. 

On place parmi les iubataiktit masculins , 
1 *. Onx dent la dernière syllabe est en a , ou en a 
le son , ou a une terminaison nàaale. . 

ExcEFTiONS. Part y tiarty dent y jument y maman. 

9*. GpùI dont la dernière syllabe est en e ouvert ou 
^n • fcrmt^ , sans être pr<^^<^ d'un t. 

, ExCEmotts. eu ou cAff , cuiller , nef y mer , fo- 
rSt. 

>i 1 '^ <ïr ■...'» Ciï"^ 'Wi mmtmtim^ *»,. •^ ( o- % Vu O^nrêdtê êub fiant tf§. i^t 

S*. Citux ni «M, toit tmil , toli ttiivi «l'iutA ou «U 
nlu^ieufH ooiMonn«t. 

ExcBPTiONfl. Cftair ^ mtun ^ Jnim 

4*. Oax en ièu ui Mnil , ou «uivi <I'uih« ou <I«« pin 
•ieuri< oontonn«t. 

ExcRPTiONt. Fourmi , v/wff < , (i^vAm , nuit | /i/i , 

, , 5'. Oui m o , oi , ou , au , #rfi4 #1 u , m*t\ w iJt . 
•oil suivie d*iiiif ou <!<* pluiiiMirt ummmiiiim*^/ 

KXCKPTION». /A*r , à/wrt ^ /«M, /oi , «iii/ , 1^,1,,^ 

%>€rtu. 

6». Ou'X en wi, qiiMnd i^Mir •ytUlir unMilr h'imu pi«\ 
r<mér ni d*un i , ui d un ii, oxi d'uu«* « «y^iii |i« mim 
du jc. 

ExcRPTlONil. Chanèon » Infiêmm ,, vuuimin , /rioit 
•o« , façon. y leçon , fYt^p)fi. 

7*. Ceux en a/, ai/ , «»i7 , ^/ , n>tt , *n , »#i*. 
' Maif on niiif[e |Mirmi let li^minîii» , 

ir. Toui œux en /i<^ mu» eiUrpiiou \ Niiui i|u«* iwut 
tn <^. , . ^1 

^ ExCKPTIOil». /»d/<< . été ^ari^U, vAté ,*%fmHé , thé; 
traité , com/i^ , bénédicUé. 

a*. Ceui en 4»iir. 

ExcKfTIONiif lionhÊur^ malhetéi , /<i/»#w/ , htmnmut, 
déêhonneur \ cœur el pietgrê. 

Rkmarqur. Il ne t'ugil Ui i|iirUe»tM4Ha <|iii r«pri 
tnent dM obje^U in«nini<^t. (!f)U« «(ui n|irlimii|i d»« iioiut 
lie penoniiM^ comme , Urt^ur^ ti^ttêêwut , latUeut , «ii , _ • 

• 76 Du Gwnrê dêê êuhâUMnlif*. 

iifl lont point Tobjel de cotto r6gle : il «ft évident qu'îU 

•orit iiiAi4'ulint. 

V. Ceux en iun , yon , Mon cl §on ayant le ton *d« 

ton. 

KKÇHmONâ. A 1er ion, bastion^ cluimpion^ crayon, 

embryon , giibion , gtdion , horion , lampion , pion , 

pmHérioht rttyon , talion", blaton , gcuon ^ horii^ony 

oiMm y pÊÊon , poiêon , tiêon, septentrion , scion. 

Noui.«vonf rclranclié de celle iiomenrlunu-*? quel<|uct 

noinn de giiorre ou do marine^ d'aulrct (|ui soni hor» 

d*uiâge , tl quelquet-uni qu'il caI inutile de cxjnnotlre. J. IV. 7 Dis SUBêTA>ÏTIFll A TERMINAISON F/cBfrNINB. 

'■■•.■ ' ? 

RrmarquR. Lrs lennimii«oni It';mioine» âonl si nom- 
bnmiie» , el »ujelU*« h tant dVxceplion», qu'on ne duic 
p«i ii*iilleâdre k trouver ici des r^let fixes : il n'y en a 
pus. On ne doit regarder ce <^.f nous allons din? , que 
coniinr des observations générales, propn*s à diminuer 
1h diilîr.ulli^ de distinguer UC genre d<«s noms. 

On pUoe parmi les subalantiis masculins , 

i*. Ceux en^i^. 

Exceptions. Immondictê , lice , malice , .milita , 
polioê , épice , varice y avariée , cicatrice, /ustice ^ i/k- 
Justice , notice, 

a". Csux Wn i'idf , Me , ode ,mU. 

JËXCBVTiOMS. Ode j ipQ(de. * 

S**. Tout Çtttu en gn , (iréoédé d'une YoyelU. ••■^..v . - y.,e-'-*y f><l H **^' 


' Du Genre de» 9ult»t4inlifH, '^79 

ExCRPnoNS. CiÀtfy pat^ ( Ait livn» ) , pf*r^ , inidiir^ 

4". CIcux rti aule , r/r ^ pU , Y»//* , ^'^/r , IU-. 
ExrRmONJ*. F»}HUiU' y tàhle ^ t'tahle\ Jahlr ^ hihir , 

^#7ff , piU4t , */<• yprrêiju'iir y hitile. 

ù". Toiw reiix «Ml fV/itf , /[fftr , or/ir ^ painr , rrmtf y 
arntf* cl /*mr. 

ExCFPTIONS. ifV*m« , énigme , frvninic , ynu/imr , 
^-^mme ( d'nij^t'iil ) , jcrnir. 

iï's Ixrux en one y omt \ ûrnr. ^ 

KxCKPTiON». Aumône, ivnnvnnry j)rraonné y umc , 
Int/nr , iX)rne , urnr. ^ . 

,^". TcHis rr iix ni /^ir ri <y>r. 
Exception». Sym^pe^ ivirAyv. ^ . 

.8*. Tuut Yr<.*ux en ^i/^f/^ , inpiA, i^f/tr. 

ExrK«»TIONH. HisifUf. 

"9". Parmi Iry non»» cti fv» , ««iix <*n 6r«t , rrr, ///t , 
fit y gré y trtf ,i'f^. ' ■ , 

: Ex(:KFtU)Nil. Algèbi-e ; ombre y mwre , fMt/arrm ^ 
ancnt , encre y eMui/rç , cendre y biijf^ » balajrr ^ Jihrf ,- 
offre y goitre , rlmrirp, dartre , épUre , /r4//vt , puntLre , 
rendant rtr , fiêi^re , /ètr^ , œuvfT. 
,^im «jiMî «xnix Ml <M>ff , tffv ^irr , «irrff , eurre. 
Exception ». SpJtèniy êerpillUre , nùsêre , enLfwre y 
ère y Jùurmilière , chimère, cjtiére , galère , fçlctiré , 
grarnnuiire y paire , ct/vT , T^rc , tcUire , tnyrrlie^ cv- 
Urt / nffaihê y fuiire , cfuxire. Al C» 1 «II-»». ■♦.i •.' -'h/ l8o DuG^nrtdê^mtbtiatU^Wk 

10*. Ceux en fcl#«a«<9, mie^^êU^ iêU «t mit. 

Excsmoift. CaUuxu:U, coêU ^ listé, balisU^ 
èpacté ^ perte fdècoui^rte,^V99U. 

Mai* on ranfse oarmi !l«t tuiMUntili ftuunint , 

1*. Tout o*uz i«f min^ «n • muet i m m MMilcmcni 
préoéAé d'udfl vojfclU ou d^une dîphthoiiguc. 

ElSCiraoïlt. Pour la ienuiluûlon eu ée ^ apogée , 
caducée , coUeée , coryphée , empyrée , èlyêée , ^- 
n^c^ ^hyménéey fycée ^ rhùueoUe , musée , nympMe ^ 
périgée, pètinée , le Pyrée ^ spondée y troçhéeV testor- 
cées^ crustacésB , trophée. 

Et pour là terminAiton ^ ie ^. génie , parapluie ^ 
apfiéUe , Messie y pairie y périhéUe , parélie, incendie ^ 
Jvlieyjbié. 

3*. Ceux tcrmîfiéf en Im. 

ExcBPTiONf. Ad^rbe ^ éuhe j globe y proverbe y 
tube j téorbe, verbe, iomhes , lobe y ^cribe y astro- 
labe y monosyllabe. 

5*, Toiu œux êo ce , excifti dana 11 cas eirdavant 
l^aarqué n^ i. 

ExcsmONa. Silence ,^quineomie y commerce, sa^ 
Ctrdoce , négoce , pouce , divorce. X^^ ' 

4*. Tôua paux an dey txceplé dana les caa^^cifléa o*. 2. ExcBPnONi. Qtmqradie y grade y ettànle y dividende, 
(ntdtiplicande y péricarde y monde y coude, 
6*. Tpua oeox en phe ou fi. 

IxcimoNf. Cénotaphe , guffsy kgogrighe^ |m^:^ • •%-> ».i.»»*i4- AiN«»*Ai'»'"»M '•* f 
9 Du O^nre deê êubêiantifê. iHi 

If'V^ > ^•j?» > triompha , MéroglypJuf , /)ar^/- , // 
Ugraphe, 

6». Toui œox en ^, pr^o^dt^ <riiiic consonne. 
ExcBPTicyWs, Ci^r^ , chang<f>, échàn^y méUngr , 

7*. Tout ocnx en r/k!. 

ExcK1>TiûN8. j4çroêtwh<f , dijrumchf , manchf ; 
^'pf^héf ^ /témisiichit ^ reldche , tourrutbrxx/tr. 

fi*. Toiia ceux. en Zrr , cxccpli^ (Ltns les cas Rp«ciik4 

n*. 4. V " 

ExcRPTIONJl. /)iW<ï/<? , êcandalr, Mie y rdU\ot^tfe^ 
inUrv<ilU y baïUy rnçdêUf , parallèle , mèl^ ^ htx^llr , 
crépuêcutèy i^/ncùtfy f>rn€iiJe(po\iU aiUvhé h un fil), 
•crtipuUy êj^kbole , prvtohtU , alt^kfle , rôk y p6U , 
contrôte , Monopoli , capUole y contiUabtJ» , pAunu- 
bute , ffécule , ridicuîe, 

9\ Ceux en m^ , excepté dMÎn les dis tj^èACiég n*. 5. 

ExckrfiONs.. Blâmé y épUhaiams , oriflamme , 
dratrie , fiUgtàme , amaJgùmê , programma y ablnuf , 
ahonjyme (, êynfinymê , crime , caUns , voixirmr . 
charmé y rhume , Ugwrïë , régime, 

10». Cem e« /m, excepté du nt let nù tp^jnt^t n«. 6. 
Exceptions. Orguf^, nidneê , cni/w , domaiftf , 
pairimoifw , antimoine , rêgtie , inUrrégne , êigne, 

II*. Tou» Icà autres en yj^r , excrpU^dant Irt c.ii 
spécifiés n". 7. . 

ExcimoNS; Oï^, Olympe , groupe. à t8i Iki Oênre difê'^^ukêiant^fê, 

19«. Crux en que , exeepté «Lins let cm ip^fiét n». 8. 

KxcBPTIONS. C^oêque , îropiqw , manque , panA-' 
^riquéTf iopiquê , vidiique ., zodùtquo , caftiiqtse ^ 
maêque , imMque , portique „ diU^ue^ spéaifique ,' 
caustique , Jlotliloquê , colloque» 

1 9". Parmi i(s| ooms en rt ^ ceux en arâ, ^ muiii» 
qu'iU lit* ffiiÎMt'nt ^en toire , êoire l 'dir dani ce ca« iJ* 
Mint miiKculitit , fti H^un en * «xcepU: un petit nomjirv* y 
comuu: , ^ri toire , t^loire , histoire, 

FiXCKPTiONsi M^mo^ {^.lil) y grimoire, \ 

Et tous U^ AUtrvs CQ rX| expédié daus U*s cm ipv 
tlCii'è J\\ 9. 

£xoBPTiON(l. Pltare y\tinta)mirre^ l^ariarê j ca- 
iarr/tey tonnerre y rnét'^ifm^jphq^^wre,0f0 y pampre y 
pourpre y ( rou^c foiia^ y iiialiit)ic) y\ugur$, nutrmure, 

i4*. Ceux en ëe , ie, /rue, ve et se* 

E:)CCBrrriaia. Corrc^^ P^wmieêe y 4uï^ mmlftiee^ 
%KUfà , diocèêe , Pégoêe , (yloêse , ajx)th^p^^ !^f ^ f 
■- — aronwte . culte , conte , poste y^nt^ri^ y autor^ujUs^ 
tumulte y iumfe y'ftiite^ la/tyrinthe , sauçlette j — a/K>- 
lû^je , lUaiogue , décahgue y wxergue , catalogue ^ 
monologue y prologue, o^gue , ^^ conclat^ ^ alcôve, 
Téi>e ; * îitàii4 \ ytèuve f — <u»#^ éqmnoMe , î»jr# , luxe , '\. ■,r I Cl ^ ■'•*i (1 . 
Sfci..* ' t.^^/*,*i«-iSA**v.v.... , . Du Nombre âeê fubstantlfa. iCJ AHRTICLE II. 

Du NoMnRK DE» «UnSTANTIIfl. 

IjC nombre dci liibAtiinurfi est U proprimtS (pjulii ont 
de d(*8i|çner une ou piiinietin prrAoniieK ou rh<>M.*H%nMi)A 
lo premier ciiil , ou dit (pi'iU Aont nu norui)»; siii^u^ 
lier , comme , m/» /tottimr , unr Mihlr , etc. ; et diiim 
Je M*a>nd , qu'il» Aont Au nouibnr pluriel , roiiune , Irê 
/tbrnrneë , les table h. 

\a*.% nomA pn»pre« , ne- rap{>i*lnul Tlilée «pie «l'unn. 
' truie (MM'ftoniLe <ni rlioiu* , n'ont point de pluriel , eominr , 
u4lrxSidrr , lAmdreê , ete, NéanuioinN on oeul uieHnï 
nu pluriel leti nomn propn*» de )M'r»onne)t , (piiiiid on 
comprend djini (m iiouia toute» \i'\ iNMAonnen «pii r\-*>~ 
MMul||lent à ce lie» qui le» ont poiiétt. Ainsi , ou »\-xpii- 
mern bien en dÎAAnt : la nature n,- pitnJutt <fiif rarennnt 
deê Miltons ^ lir» Fénélon» rt drê lUeine». I))ui<t rxr ras ^ 
les nom» propnrt devienuent (!('» nom» commun». 

Quoiqu'il u'y ^il que le» notn» coinfnnii» qui noient 
tiiiceptiblei de prtMidic le pluriel , on eu tnMivê (piel 
queft-ùu» qui n'en ont |mia , |Ninv qu'il» n'expriment 
qu'une »«îule cIiomî , une leule ithV. De c<' noinbn* wtfti, 
19. le» nom» de métaui ironaidéré» en eux nu^nie» et mii^ 
être mi» en anivre , comme , or , fer, plati/tr^vd'. ;î"'. le» 
noms de vertus et de vicci» , oonihie , choMlrlv \ pitdfur , 
ivrognerie y^vluuitè ^, etc. j 3", le» inlinitii» de» vciIh • #■ * On «lit Im chantée pour let aunSn^i. .\:-. \ \ \- \ \ l6i DiA Ncmbrêé$ë)màtimniifi. 

mnjgihyé* ÊttHmamûywmÊ»i p qvumd on ne peut p**^f 
joêndit! on jidjwiif , /# lêP9r, U eouDhêr ^ etc. : touôi on 
dit y dêê êoupêTê fiiu \ if«# rir— innpp§nM i 4*^ 1<^* 
Mdjecti& prit tôlMUnliveiiieiit et mm Tadilitioii d'un autre 
•djeoâl/oeaiMy Uètau^ Iê 4hUyrûtik , f^ :iàaii 
en peut dire ^ life rot^pff9,d$ffifr$nê f 5*. f(iieli|iieeiioi|ii 
rel|it{6 à l'hoauM phpique ou iMoral , UtU que oeus (ful 
eiprii*mit Im mmq mm et le* dîven àgia de h Tle 9 etc« y 
coaune, mtilêsêe ^ rêpoê^ ptuâvrêiéf^u^i mmg,biUy 
soif^ etc. '^ j 6*. cpielquei-unt enfin qu'on ne peut pe» 
ramener à une daaie pertkttUèrè^ oomae, a^eôilAe , 
artUhriê^ miély etc. , \ 

RBMAftQim. Lea mou tranapoètée des languea éfran- 
gèrea , aana éire naturaliaéa dana la n^^ par un chau- 
dement de ferme y lonl employa, au pluriÉl aana la oa-> 
reetériatkpM de œ nombre,: on dit,dea/iéArr,dMo«^, 
dca alUkmm | dia tUibi ^ dea aunèa , dea €rreUu , dea 
i n p fv$ 9 t f i iu y dea in-^j/hliop deâ in'^pMrêOy à^% à-parié , 
dea quiproquo ^ été ré y dm opéni j eiow ^^. \» ' 

Quelquea noma /maif en petit nornlve , n'ont, point 
de ainijfnlier. Void œnx qui aont le plna util4a : an^ 
naUë p tmoéimê , ociyndM, mréragêê y naatiee , àêouàÊ , * G»p««4aat m dtl 4m MtfafM da p«i»lai« , Ja tnilfliiia , èMy t 

VoÛà éêê Ùk^fu mémitm^iêt , été BÊmamméêê f oifaeii» , tic. \ 

** C f wdaa» pUititura il« tm a«M prtènMl la eMrqiM'dn pluri*!.. 

TitMMit d« UtU <^N»«f , ^«f #. Oe écrit mmm m^m $ au fWnWI , ■ •• •"• ««'^•MMi'*''* 4^^ ai V" * ■ .Mf ■*" ■Kvrfil Du Nombf dêê mbêtantifê. liiS 

hiaidêê y hrouêêaiUè$ ^ bfouiUUê , omêmcombeè , claeaiix ^ 
cof^fim I déoptnhrÊt , dJpenê , enirOveM , enirailUê , 
mntrrfmUê , éjpofiiiaiV/iffi ^ fiançoêileë ^ funérailUt , 
yoni« , yroM y hordes ^ imm^ndioêê^ Hinitêê , mdrieii ^ 
maiériaux , mature , moucItêUsâ , n^)|p«« , obêèquea , 
pleuré , procheê , prétnkêê ^ iénèàrÊê. , imrgeUeê y fi- 

Quoique le pluriel ne se furmo p«B d4! U nu^iiie mA-^ 
niëre dâiu tout let lulMUinMli , ou peut cc)n*uc1jiuI parlii* 
(l'un point fixe. 

RkOLE ^^K^RALE. Pour forïher h pluriel , on doit 
AJOUliT une f k U fin 4m Q^ol : le roi y le» i-vU; la reine y 
les reines. 

1'*. Exception. Les nom» qui te irrtninrhtau sin- 
gulier |liir « , jr ou jB , n*Jijoutenl rien mi pluiirl , cAiminc y 
le fils y les JiU ; la voix ^ les t^oix f le net , les nez, 

n*. KXCB^ION. Loft nonu terminéi «Mj àin^ulicr pjir 
•au y du, eu el oti y prennent j^ au pluriel , coinnio y 
le bateau , les bateaux i le feu , Uêfeiix { îe caillou \ 
lès cailloux. 

Les six Miivâni , trou , clou , fiUm y rmitot* , litxMi y 
hup-^rau y iulvènt la rfgle génArnle. 

m*. Exception. La plufiàrt des nom» iim-muih-a un. 
•ingulirr par al et aU otk\. leur pluriel en uilx , « oinuic , 
le mal y les mou» ; le travail y les travntix ^. ii';IWT ' * Ob 4lt ctfmBdêmt !•■ traynils «!*«• iNlaift»r«,«« p«rUnl d»^^,>mf^■ 
t»êf ém pv*)«ll ^il fiUmaU «^ •iN|f«f«ia. 7><i«p4ii/, niartiii»«« d« 
boU wà Im ■nilchaa» aUaclMat l— cIm? aum vici««u , fait auMi, m 
plurial r/«»«î(#. "U- 186 Du nombre des ndfêlantifê^ - 

. Lot Domf fuiTiiii I balypal^ t«lj ré'gal^ local y car^ 
naval y attirail y cqÉÊoUj détail , éventaU ^ épouvànr- 
tail y gouP9tnaU , maU » poitrail j portail y sérail y ne 
t*écart«iit pAi de ta. règle généraJe. 

Bercail est Miii pluriel, Bétail f asêuly ciel itV œil f 
font bestiaux y dieux y cieux tiyeux ^. 

On dil crpendant (/tf« ciels de lit y ^les ciels d'un 
tableau et d*une carrière , des çcils-de-^u/y terme d'iii^ 
chitectnrr. 

. i • *" ■' * 

IV*. ExCKPTiON. D«nA lot polysyllfthes tcrmimîf pur 
ant et ent , qurlqued écrivains forment l« phirii»! on 
#uppriraAnt liv/, et en AJoutiint uno s au pluriol , comme , 
enfant y en fans j parle nient y parleniens. 

Kkharqitr. Quot(|ue nous suivront cette orthogrsphoy 
II9MS sommes forceps de- convenir quVUo n*A pai oiuore 
universellement prévalu. IleAUCoup de personnes ti*^'»- 
'^vUirées s^un tiennent toujours à la pratique des grands 
liommesdu siMc de Louis-le-ûrand, et sm*-lout des écri- 
vains de Port-Royal ^qui sont, sans contrsUition , let pro- 
sateurs françois qui ont le mieux connu les principes d«) 
leiu* langue» Nous devons ena^re observer que c est celle 
de M< Didot , dans les superbes édition» de nèsclassi<}ues. 
iinai on pe^t admettre ou n)j^*ter cette exception. 

Il y a dans la langue Irançoise des numa composés. * Uni¥êrtsl , t«rvi« d« |ihil«wplii<t , «1 pris MlNfsnli<rMn«mt , 
hit ■■ plofficl Uê umipsffM { tusiê quand il MtsdJMiif , il mtr* 
4s«f U fëgln ||éii>mUi \ éêi kommêê* mnirensin témitsmiisl , qui 
ii'cat plut eu uiaf*, fâi| tu pluiiol , p^/u/«/ifiai«j:t , » , * '. •»,«, .•.-.»>.* ; ■■ \ '.iri' :«C!?»/'«(r M> Du Nombre dêS9iibêtantifiis ^ 1H7 
dont le pluriel ftiiit pour m [funiiAliun de» ii^I<v^ iw»rii- 

culi^^v•, ^ 

r*. Qiinnd un nom r»l roniposî d'iui «(!)«•( lif vi 

iVun auUuiîlif, il» pn-niinil loin» dm x la nianiiir du 

pluriel /corauK* , un frrntU-hommr , des irfn^il'i^huni 

mëê ; un an^-lfoutani , th'H arv^-lnnitanH. 

Çri^l d'rtprivt «nie ^^{^l^• «pu* 1<"h noui» conipoM'» «Ir» 
pronomn powasitH mon «l rru/ , «l dm iiomn /»/<•/// , Vi- 
gneur^diitnr , lUmoistJlf , priniimt la iiinnpir du plu- 
riel , •oil ««» pronom, loil uu nom. On dil nuidunw , 
monMirur^ meaiUimeê ^ mrHnu'urM^ viv. 

\V. Qnand il eompoM-" de drint Mdmfamii> unin par 
une prépcwilion, on ne mel \i\ nianpu' du plunVl qu'au 
premier de» deux »ubiUuUili» , eouime , "'' chrj d'iruvrry 
des chrfîf-ii'œuvrt. 

III*. Quand i\ eRlcom|KMM' d'inie piV;po>luon ou d'un 
wrbe, ci d*nn «nlwiiinrif, lé Md.stnntif v'ul pu ud U 
marqua du pluriel , eonune , un rntty^^oi , dcHvtitrt-- 
êûlê ; un ga nie 'fou , drê frtmU-M-fuuit *. • La marqu» du |.ltuirl nr k«' nui \n\% «Um I» • nu.ii r»rM|.<>«Aii qui , 
parkrur nalur*., ni» «li*nni»nl p«t «Ir l*rinm»i«..n. Aini on ^. . it .ht 

en rM-^-«Aa<^4i^ ; ^ ni*»/ yoi* ,^»l«» vaioul et «ici out dtr». /■ ^^ Ml iSS Ik f^niichà èhapitreH. 

A Db l'Aeticlb. 

JLj'AKTIGLB ettun petit mot qui ae mtti ayant le* 
noms ooinmunf \Qva les annonoar 9 et pour déaigner 
qù'ila ?ont .être pvit dana un aena déterminé'; îl n« ai- 
gnifie rien par lui-même. CVat un prénom dont la fonc- 
tion est de marquer le mouY^ment de Tesprit Tcra Tobjet 
particulier de ion idée, 

^ L'article a de gronda ayantagra dans le* langue» oii 
fl est en uaage. D Itur donne plut de douceur , de dé- 
licaieMe et do pr^sion dana l'expreiaion : Oe qui com^ 
penae Uien oe qu'il leur Aie en énergie. La langue Ulîno 
a une dunsié qa'on ne trouve ni dana la grecque 9 ni 
dana TitalienAa , ni dana la find^^oiae. D'ailkiira, oe qu'ello 
ne rend que d'une aenle manière pent être iNmdu dn 
pluaSeur* par le moyoi de Tarticle. Ceat ce que du Mai^. 
aaia a démoncré d'iine manière VidoHeuae 9 en fiiiaanl 
!roir qne , Mitta l'article ^ il n'est pài toujoura (àdle de 
4éveloppei^ lea dilftrentea vues de l'etprit ,^'el que ce n'eat 
qne par ton moyen qu'oi| peut exprimer liien dm mianoaa* 
d'idées : d'oà il conclût , en empruntant Im exprmtiona 
de l'abbé Régnier» a qu'il eat oerlain qyie l'article mia on 
» supprimé devant le nom fiili une si grande difli&renoe 
)> de sena, qu'on ne peut douter qne Im langom^quâ 
n admettent l'artioU n'aient im grand avantafe fur la .\ « » '.y „W»W.ï3a^ ^' Ji'Arîidi. 189 

i» tuBgvs LitÎM pour «ipriiner dairemtnt et nettement 
)) oertjunt rapporu cm vuet de Fetprit y et quo r«rti(Je 
)) alul peut distinguer , mm que le lecteur soit exposé 
)) à ae méprendre, » 

On doit donc oonsidérer Tarticle comme un ^aracl^^• 
propre et dittinctif des langue* où il est en ,UMgo. W y 
fonpe une claaae de mou à part. Il y a set fonctions et 
aeairèglca. 

**' La langue françuiie nVvoît point Farticle d^jnt son 
<»rigine. G) ne fut qu'au tempa de Henri 1*'. qu'on y 
introduisit oc qnot qui la rend plua douce et pluf coû- 
Utile. Depuis oett« époque jusqu'au temps où MM de 
Potrt~Hojal sVn occupèrent , on ne st*. «iouta nH^ni<^ paâ 
qu^Tpût ofià*ir cpielque diflicullé. Toutcequou avoit 
écrit étoit un vrai rhaoa. G*a célèbres solitaires , fàiu (tour 
porter la lumière dans toutes les branches di*s a»iinois- 
aanocs humaines , cherchèrent à le débrouiller ; mais .en 
iroulant j^iaircir la qui^stion , dit DurJo* , ils uc firent qii« 
mkrqner Li difficulté sans la réaoudrosi^ 

"^ Ua nVoient distingué que deux sortes dart^^l*^» 
1 article déf^ii (t ,* et- Tartide indéfini un\ pas" immeuan 
mi bi«o prof^ à condiMre à U vérité. Mais la Touciie , 
imbu de loua 1^ aooiena, préjugés , brouilla de nouveau 
UNitct 1m idées. Dédalgiunl de traviMlWr d'après bi Gram^ 
maire raimmnêt , il voulat avoir une marche à lui/Pour 
cet effct , il rêva dnq sortes d'artides » »t ttéa , pouff 
les fidre paastr , la Système absurde des dnq dédinaiaons. 
Ce fu^én 1696, c'ast-à-dire trenta^x ans après bi pu- 
M k X toh dit k |n«iMir« ^ Port-Royal , qu'il «a fit / %■ ' ■ <• ■* > ' '..- 4t 
**. igo D^VÀriirU. ..«î #■ piiéwDi k la UngiMï françoÎM. Ce gulinuitiM , rtJrMu df*t 
di'nfrnifamioni lâtinrt , fni feci*iM^lli mds examrn |Mir 
r«bbé ValUrd , r\ tir urda |Mift k paMf r dam In Af >lf«. I>q 
p^TC Buflùrr , accouliinWi au jargon dca collègrt , T^dopin. 
Hrsuutsuivit tuif cicmple,inaiaen iVflui^nt tUr di^fçagrr 
on tYitHnr fir la confusion , de Tmibarrat , rt dri dini- 
nillr» c|<ii fil ftonl intéparabira ; rt pour y PiicuiL rftia- 
ftir , il ditliirgiia , i*. raitirk* drliiii ir ; 'l*. iNrlirU* indé- 
fini f/«f <*l ri( 5*. Tartirlr partitif di^f in i ; 4*. Tarlirlc par- 
titif ind/'^tni ; .S*, rnfin Tarticle un. S*\\ y a peu dr vérité 
dans rrtte diviiiofi , on f*ai du nioiu» forr^ de .(-onvrnir 
(|n'll y a nnr apparence de mi^thodr rt de conviction 
Ini'h propre à en impiiaer mix personnes «pii iii* se (Ion- 
ncnt pas la p<'iiie de rrfk*<'iiir , c*i |>our qui tout examen 
de principes seroil un tourment. 

^ Os notions , quoifpir rejetAes par un p(*tit nombr» 
d'esprits justes , pnWalurent jus<{uVn 1744. A cette 
é[MM|ue elles Jurent vigoiuvusattient attafpil^n de toute* 
pMris , et victorieusement coDibattues. 1^ raison impoa» 
silence aux pr^ingtSi de IWolc : les giV'cisies at les latinis- 
les n <Mièrvfit plus se montrer; et ce système , qui ne 
porioit que sur des idZ-rs f agites , s'évanouit , ou fut re- 
Ittgu^ <lans quelques collèges de prtmnce. Depuis ce temps, 
H n'y a pas eti un seul gramoiairien de nom en France 
qui ail tmét le reproduire cm le défendre, et même qui 
n*(\it jMs aidé k le renverser. ^ • 

V\n clli»t , on y reganle^iomme tm principe incontet^ 
tàblt- qu'il n'y a en frmmynê qu'un iNrnl article qui est 
/#. Mail cil article preud'^lct deux georci et Ici deux 'Mk »,»., > df*i De r Article, . \v)v 

DomLrpê , rt de pliu rit iti;i*t a tli'ux torlri d Vt.it ; Hii- 
vuir , à ïéliêion fihïà contmrfion. J^ •<• nui a>aiil uri 
iKitfi ni|iM:ulili ■in(fuliiT ; ce /r m* duingr en la .wixixi iiii 
nom iî^niinin «inKiilirr , «*t eu It-t Hvaut In noms |)liin<U 
dt't (}cux g(>iir|rft ; œ (^iii n'innir l.i drliiiition «pu* Ili- 
( ludrt rn doii^f , et nm-antii inir drn |)iin< ipilm Inru- 
iioni (|ije |\etti«iU lui Hlliir>iU' , minoÏh , («lie de iilik^k r 
Iv f^eun* de» luiius. "^^ 

' V*êliêum est \c irtrnnclirincnl de la vnvllr r «l.nii 
l'arlith; nusculin //? , un de lu voyelle rx ilan<t l'.iilHjt; 
léiniiiiii /a y <{ujiild i^% iirliclcn i)lt'(^(l<•llt un nom <]iù 
rumnieiice p«r ime vo^cllr ou un ti inurtii,'. < >n dil Var- 
^Tfii pour \v ar^nt , rt Vamr |M>ur Li arnr : niai;» nlois» 
on met à la pince de la h'ItH* rrtrani ht'r ((Ile |N'titu 
fîgiin? (*) , (pi\>u iioinine afH>Jitn>/)/ir. IK'a qiw l.i I. influe, 
•ortUi de ta première iMirlxiric , ml <oninu'n<é .i >«• ^mt- 
lertionner , on chcrt ha à lui donner louir la <l<Miveur 
(|u'un lu*ureii\ rn<^lànge de voytdle» el de eohftoiine'i nmi- 
liloit lui proinetin*, en pro*4-ri\anl , autant quon le pou- 
vait, tout Cl! cpi'il y nuroit de dur el de d/'iuii^iéahle duui 
le ehoc dru tons. J)e lii 1 eli»ion, ion euplioiii({ue «pii é>iiu 
Vhiatuë ou iMiillenient «pu* prtNluiroil la renrontre do 
deux v6yelU*fl qui dtrvroient M' proiU)Ueer »4'r|Muénieul el 
de iUili!. Auiii nA-l*Htlle pan lieu nvilnt ler» nomi <pii 
eommeuaMit |)«r une «xiiiioune ou une It nhpii<«' y ou 
lufiqiu* l*jirtii-Je eit au pluriel, parte qu^on n'a |mia uloii 
, cccboc de voycUci ^ eraindre. Ou éerit , le ^ue , In ivni 
'pèranv0y le héros , la h(^rangue , Un lustoire» , les fn»- 
trions fUë ht tvnê ^mç. ^ ' k 
^J 


.^c nr DéVjirêkU. 

' ' ' 
t/$niv\0 M dégniM «noora darantafe |Mr la oontnMy' 

: eU« ooiuiiUi tm cm qu^il m joint aux pr^poiitioiis â 
^1 «iff ^ a^<*c l4't(|u«;lle« il forme Um mola cômpoiéi y cpU 

puent la doubla Taleur àm iJeux dont iJi sont ibr- 

Cm mot» sont» au , ohm , du » il»a i aii eai poor â 

^%i4jr pour â if et du pour ds U § m, cIm pOur <!^ /#«• 

^oit par-U que dea troia fbrmea de Tartide dont noua 
ê^^ê iMirk^ , il u'y n qu«' te et ^a (|ui soient auaceptiblea 
^VvHiU'Ariiort ; ^ ne ae contracte janiaiâ. ' ~~~ 

u cl du irrvent pour le ouiaculin ainunNer ; nuiia tî 
le n6m oommenoe par une voyelle ou une h muette , on 
retient à b timplirité de la prépoaition et de Fartû^le. On 
dlial^ni, de VêMpiii , à leiiprU ^ </a rhomm^ , à 

n 

j^uk et ihê aenrent au pluriel pour lea deux genret : 
on dit dfê hommêê f auv'hammmë , d0ê Jimmêë^ ou* 

fimtfifê* 

'^ Noa pèrta ne connoÎMoient point la contraction. lia 
écrivoient et diaoient , ai tmnpè Innocent^ III , pour <m 
Umpê d*InnPOÊni III t VmpoêioUe manda al prodoniê , 
pour lèpape numda auprud*hofnmei lafindtfii^nêeil 
M fui Ul pour VairéU du conseil fiu. L'euphOnie a 
d^kàdé oaa oontractioiia. <( C'eèt, obarr\e du Menai* , le 
» aon ohaour de Te miièt , et lé duragèOMiit de 4 en u , 
i> comme, ivui/^ifMMMr, chêitdi , chmfàum^ t^ ont lait 
M dire au att lieu de d la ou a/. C*fft ëfçakment le ton 
n obaçor dieà deux a mutta de anite, de hf qai à amené 
T» la fxxitraotion du. n Ainai cea *ml^ eompot^ , au | 
muM I du y d^ë' , sont avunt qnt lia prépoaition et l'article^ 
on au IflÉiiiii"' * ' ■' " ' '■ -t*-..*..;u.-«air'; IjM payiani dng imvîroiw àm l^arU nr •V«|triiitr ii |i.i« 
ctlooro <iiflën*niiiu!iit; ni l'on ii miiiin|ti^ (|iii> Un i iil,.ii« 
qui commetioMiit 4 parler t'^oiiMMii (i« Im iii«^iim< hm 
uièp% 

Mali U conlrurlioii rit à |)r^iil im«« H>;li« iLmih |. « 
cai duut nom avoua piiM , ri <^m#« r^^||. fi'«Hii min ur 
qu'à unewult* ex(M«|»lioii , rV«t tvWv i|imv ihV)«imMi« I «m 
ploi d« l'adjertif loii/, que hiMKr v«mii qu'on |i|.ii«< . nm 
la pr<^p<i»ition ri raLiH-|(<^ii ilij »mii« ««•iiinii ihmi , </*. 
ttmt Ut tnoruUf y à tout U ntontir , dfhmn iry fi,,ni 
nutê y â Uham Uâ liomm^n. l)'où il «un ipir «««m < onrim 
tioiis iM! •gnt |M«t dit arlirhii , lUiiin •inipiiiiiitii «d i 
noms C4>nipo»6i dr lu pirptMMioii «i dii IimImIo. 

* Il n'y a |>oi n l dr r^ii dMim la InuKur (iiMitour , |ini«n 
qu'il ne |H:ut y m Nvoir diuu Im UiiKur* doni li i iinnu 
nr rhaiiffiml |M>inl dr U!rniin»i»on rn «ltiinpr<Mii <)i< iii|> 
]M)rU. (( Conimi* Ira pr«lni^r«•i ^r(lnlMlllir•« onl iii^ IhiIih 
)> pour l4^ latin ri Ir gm / dil l)nil«>i, lim ({inniniMiMn 
» riiinvoia4>a nr a« aont qur iM»p naa««iilîr« dr» «ynlakri^ 
» <lr t«a druK langura. » Sana r<^flr< liii aur lu dillirrori» 
qu'il y a cntxti Ira langura où Ira rNp|M>iU rtpiiuM^M put 
Ira mou nr »onl connua qur |Nir la plior qu«* «va niou 
occuprnt dana \» dia^oura, «t vtAU>% où vr% lapiNiiii* aitnl 
nuin|U4^a par dra inlk^iioua |MiriirMliHr44 on partii d<M 
m^mra pnnri|»«)a , at l'on a'rtt(irvi^|||K^i'' !<*• induira it^^ 
auluu ; «t , |M)ur y r^uaair , ou a VhiVihmi «ua aUunlin^ 
Ira plua ridiculra ri Ira plna i^volunlpa. ( >ri fit m^ vit U 
pré|MiaiLion Ja à niarqiM'i Ir ^i^nitil ri l'iitilaMl , qooiqnr 
Iv rappel i ox primo \m (v gt diul Uuu toit liMin dilki<iii( 

A - -.'»■. ..irf*lB„ ^«W»'. . i. ■■• ■ '■': À *M%~*it:\J.,tA^ii^4é .<> \\)'ï • ' jy^f V ArticU. 'S 

fie <rli%ij:iipriiiM* par raMAlii ; et la pn'|>otilKm à MTvil 
ïk riiai<4|n^r le delii. On l'ut obligir égMleuieiiL (^ ri>u- 
\(iiii- t^tic riU'^iieetii urtoil |>oiiit ditthif^iuV du uoiuiiiA-^ 

tir. 

"* Il iri?ritr«> p<iiiit (Iaiia notro plan de n';iulf*i^ vv% iiiiis- 
trii notion» ) ptiiiiffu'oii roiivirnl ({('iit'rHleiiu'iit qu'cllœ 
sont Hl)»i»rd«>ii ; noiiA iu>Uft conU'nturonsl d'obM'ivtTy 
i". f|uc li'K piVfpOftitione à VX tir iw uu'M'iï\vii Irmivoitt 
(|u'^ nMirc|iii'r di*» fapiMJilf noiivcnt (j^»-ililU':ii|*riA lc« mit 
i\vn iiiitr<'N ; vi qur ht on leur u«x-4>f doit Ir privil<^f;u do 
uijinpirr di?» cMftf on im' |»oiirroit le niuiM'r aux pi-ûjMf- 
ftition» «ur y twrc , /Ki//r , fHtr , ^oiia, </a/i« ^ l'ic. , <jui 
ont )('!i nu^UK'ft lonrtioru»; j". (|u'on n'«>ftt poiiit l'Xiiuahlc 
«il! roiiliniKfr îi M? mm'vÎI' di: uni dciioitiinalion» , ftoii» pn - 
t('Kt<' di* M) (x>ldornt<T H nu Ungaf^v long-t4;inpM unilô 
|wii lui l<j* f^NinnuiiiMMii , jMinw <|U4) , coniini» lo dit Du- 
« Ion , « «|pnn<l iliHiigit di? .diM:ub»r drs (pientionA dûjà mmca 
)) «ubidt't |Mir l'Uct-m^met y ott <loit tiu-tout ôvit4*r lim 
» Irnrw'i étfiiiv<N|ni*a ; on «iuit 4>n uniploy(*r di; piikiM , 
)) dulr-on le» AÀiru. L(*ft houiin(i><^ie lout «pa; tiou noini 
)) naux. ^^mid leur (M-eiUii est li«p|>ée d'un mot qu'iU 
T> cooDuiMmit , iU en»i«ut oom|»r<*iuli'e , <pioi<|ui] nouvent 
)> il» m» nmipre nnrnt rien. )> 5". Qu'on doit «u lK>rner 
4 Ii«rer9iin«))tnf «^miment \h Uni^iie iranvoiMi ('notue Ict. 
mi'mtm vuoe de Trepril que li*s Groce et let Ijetiii» mai - 
(pj<;iit plu' U dirtii'trruoe drt Urmiin«iion« , et que tout fX'la 
•4' fuit ) mit |»âr U |ila(« du mot, ou par le «ecoum dea 
pré|MMiilt4>na. 

'^*Ceat doue rignurauce du vrai gt''uic de la Iau^uv J>- inB»« Dr r.lftii'îf. I ) • 

"^iVnnroibC «|nl y nyoil inInMiiiil K» r»n ; ri r'rsl rcllr rnriiir 
if;iiorriii(-(* , riinMliitir , <! !«• |nrin{'r «pii 1rs y ont fou;' 
Irinpii roiinrrvt'rt rii*l' rninr ^ t'oiiiMic iln 1rs y ronsriMiil 
riiron* diiim \vi |»ny!* é4nniH«*rB.*' Kl «in'on in- s\\\ i imiiir 
|>ns. (hi !»VhI lial)itiir\, au <-(>)lrf;r , aux (UiioiniuMiMi » 
ticN tzruiiiinaircH th*» lrtJ^^nrf^ hih itTiiirs : )«'s ph'iuicn -, un- 
nirnnioiit iiVf1ii<'4'iit (lini<-ilrniriil ; rt Tr^pril, isoii p.inssr , 
t»oil nmonr-|HO|)rr, rrvi«*iU rii«a|irnt sni- (^(•^ idi « » «jn J 
h'i'sl aitY)!!!!!!!!!' A H'f<ar<l«'r roiiiiiir jnnU'» ri Miiirs, Vm st r 
v%l un touriiuMit |MMir la |i1ri|>art dis Iioiimihs : iitiii «r 
<Hii.cii r\il« la falimio «'ni »Ar d'axoir dm p;uti%;ni'i. I,).'.iil 
Irtirfk, VA* jargon inNif;ni(innl «M |Hd.iiit( tijuc a r.i\.ii)l.i v 
(le radier la ix>uillr (K; ri^iioranir «toii!» lui ((li.iin >«iiii/ 
i\v itavoir. ^ 

* Si la VI riu'' n i[i<'* ni l(>n^-trru|)H t-ri I V.inrr ^ pcn el- 
les lu'(^nillar<I.H (|iii roh^tiirnsHoii-nr^ oii nr ditil pis «in; 
, siirpri» (|u\'ll(* tir m* noil pas «'tiroir tiioiiiM'4* diiis 1rs \y,\\A 
t'iraiif^t^rs. 1\(-»taiil y a «Hr |M*iid'Mir < jiKpi.uitc ans le srn) 
, guitlr ;| 4't r\*Ht «rapW'f* lui (pii* 1rs lualltcs di* Iriiiirois y 
oui nMligf^ li'n graiiiiuaii*<'N «piils ont puMir<'s. Ainsi, 
4|iU)l4pii* MM. DcuionininoA f (firai-d, du Mai.s,iis , d'( )li 
%rt , DjrJoV, l)4'AU7.('<* , l'iiiUiaut, Doiu lut , ll.itdonin , 
(Àmdillliic, HutU'UX , liluùiiond , rli . ^ rAradViiiir IV,in 
<;oiiMr t'i ni III vlTiÎK^ <!«• I^uih , aiiiil n'jrlr hs r.is , hn 
dénuiiiiiiJilioliN tpii iir cotiviriiiMUl rpr.i la l.iii^ur laliiir, 
<'l surH-lnai «vllr di>i«iou d'arlirK's <'ri drfiiii , imli'l'ni , 
patiilir 4*1 incU^U'riuiiir , ou n'it point Vcssr-Vl loti nr 
n>Mu* |Unii| (K* h'H y reproduit*»'. ( )u Irn !i-oum' non s(n 
Jaii»|4*!i gi'dUiiiuûrçè lc5 [»lvt5 trtciiH h, m li . mh lUf I > i ■ ., '1 *■■ :SV <",. i<)fî * Dr V /4riti'lr. 

duiiH <lrA ifiirodiirtionK il diti «lirubnn/ilirA : uint (^ jiir-< 
goii v»i |)ruloiidi\metiii*iiri)cin<S daiitles 4>Hpriti. ( >n lU liant . 
prt'ft4(ijt* touU'ft les f{r(iiiiiiiaiiTi œlle rklinilc dittinctioii 
crai li(1t<. ((iioi<|u'4iVC(' <left mocliiicaiion». Il y a U'uit sor- 
irH «rarliiiri, y nt-U dit; rartirl» driiiii le , /a , /ta { 
Tmiulr îm\ù(ïtii un , ufir ;elVv^riii)\t^ \tariïlii liu y dt'u. 1^4 
deux pl-cnli^^'B «ont cxacMineiit priKeii daiiti'ort-Hoyal, 
ni la lroi^i^lIU' n t^lô roniiée de »«n|Mii-lindr ifi: paililiuii. 

Maift loin (*«l crniur dan» («> inrlil nomhir dcipoU. 

■ ^- ' ■ ~> . ">. ^ - 

^'i". 1^1 naluro de l'iirticlc rst dVHn* d(;(iiii , i>uiiMiu(' 
Ml roiiclioli Vit d'aiiiioiiuer U deUrriniiialioli : ft'il y avoil 
plufttiMirs ni'liclet en françois , la qualité de dèjliti vuw- 
vif>iidroil k tous. Ainai , ou ne doit pas appeler Ir ^ la , 
Irn , rairlide délUii , puiâfjuu œtte déiioniiiiatioii ftiip|H)Hc 
qu'il y A pluaicuri artitle», «L (|U<} , paruii ce» Mitivles , 
il y ru « qui ue tout pas défiuit. 

^ a". Hegarder uti , /</;««, comme deK article»., c'eHt 
cuiiiontlre louli*» lea noiiou», piiiiMpie , n'ils eu nont^ ou 
iM'ra forcé de doiiuor ce nom k toua le^ autre.i adjeeifik 
|)iiîpaaitiiii , kU que tout , vfuu/tw , tml , aucun , tju^lr 
(jttey cerUun ( dÀua le teiit de t^mUain ) j^ ve , nwn , ton , 
son , et un , deux y ^^<«» <(<-• i pufM'pie rseï deniier« 
ont , aillai «pi eux , tiiie lôrce luoditicative.'ij^a reganler 
comme dea artieitu indéUTUiin^^a est une ahsurclilé , puis 
€|ue leur fonction «tt de d<^t4*miiiier, en (Mirlicularisaiit , 
individualÎMnit , et modiliant' les objets par une indica- 
tion de rapport ; indication ik la vi^ribé vague , mais vrair. 
u L'n exprimie l'uiiiu; , jlit TalilM^ Giranl. 11 est vrai quu 
» op u*4M( [NUI usilM wM caicttUtivo qui , préscuUuit uu« i>m; m De VÀrticlr. m^j 

)) 'MjO. num«ralr , Ç\\v In «Irnomiiinlion .Sun Kiijrl iini(|iir ^ 
)) nin»i iiiTrlIr h«* |>n^»<'ii|r cImmii rrltr plitnsr , f\ii fwnlit 
)) un /o///.v rtf* jvti : cVf»t une niiilr ^M^iir^ (|iij |u<n<l 
» iiifliAliiirlriiu'nt diin» Li loUilit^ <i(- rchprt-r un iii(iivi<lii 
)) C^oinnur <*X(mi{)lr , pour la pnviilrr' |>nr \\u\ <1<h htJirl.i 
)> (pii la ('oin|i<i,HC*iit , cl non pour cxt Inrr Ick juiHcm : 
p (le Iii(,x>n <|nr, si ce ntol mV'hI pas aloin noinltir ^ il 
)» r«l rnrorc nioinn arlirlr , (l\nilanl qu il w/H Ini-rni'^nr v^ 
)> Husrrptihlc <!<* rarlirlc ; cr «pii sùirnu'nl n'anixiMoit 
)> i)MH s'il éloil (le n'Ilr Obp^(-r , I instihilinn (intiar'tirlr 
)) pour un anttr niticii* n^anl (pirli[iic « Imsr de riili« nlr. >> 
l)\«ill4'urii Ir nuA nu n*a pan d.uii nolit* lAii^ne un'tMiiilir 
nature _v\ uni; tintic dentiniitioii <pi<' d.uin la. langue jaliiic 
fpii nou.H l'a ionrni, < h' ^.idan .H rrllr Innf^ne /oi*! il nVsf. 
point artit le , il m Ir liieî^HK.^ tj^ne non.n lui d<»nnon.s. 
5". L'article ,pnitilii n'est pan plnn londé en raihon. 
J)Uy de» t Aont , «"(ffruni; iioufi ra>on.s dit, i\v% mot» 
<-oiimoê4''K de la pirponition et de I'im tiele , (|ni letienneiit 
la douMv valeur den <leu\ <Iont il» mmiI 4<>rni«'-N. Dr n'y 
( hang(> pan dénature; il ei^t ionjonrii pn'poKilion , iitiie 
pour figurer ^ la t^te (je la dénomination <pii lui nert" de . 
roniplément^ et na (imrlioîi y ent d'extraire de la gén»- 
ralitiS de ^ellp^^^: Quand on dit , dm griiM tua luilule» 
nont qurhjttrfoiti lùipén fMir dru notii , WeUl eomnie «i 
l'on diiioil , un nomhrr du trrH-hahdrs firtM ,tont (jtui - 
ijurjoiê dupi'ti jHir une jxirtir dr/t ttati* ; où K<)n Voit 
<pi'lk l'aide de la préposition </« on réduit re.HpèiV/;'^//'»; 
aux trèërfuthileê tculeiuerit , v\ la niaBMr géiu'rale drh /lot.n 
seulement h une partie. A»n»i LifonMiunde <eé mot» n'e.-st. (•^jeiih^. T . ■. ■ À ■ . --^'^ • \ 

19U De l'ÀrticIr. ■ 

4|tio <l4^ inâr(|urp qu'il y a r1li|>K« diinii m sortri fk 
phruM •. 

Lm M»uire de rt't fniiKiirft iiotioni' est <1jiiii iinr oi)i- 
iiiou i»i-«'fM|iic gént*r«lrtiiriit i^'p^ndiii* , et iKiutrniir m^iiir 
|)nr 1rs plut c^lèi>r<*ii grnmmuiricni ^ cVft que rnrtirle 
détermine et nitrt*int TélrTidne dr là significAtion (Ici 
mois. Mail cut-ce «ver fmidement ? \a*% in«U nVtoienl- 
i)i pn» rrntielitti err Utitf , «ploique cette langue soit des- 
tiiu«V dnttidi-fl? VX un des preikiiers savaus d'Afigleterre 
ii^A-i-SIpAS pruu\t^ qu'il n'y en a pAS un seul d'employé 
«l.ins \v pn'mier livie de llliAde ? 1/Aiiirlr uVst donc pas 
tiiS^ersAitr pour (U'tertniner lVu:ndiu: de 1a signirteAlion 
dt'^ uiuns. D'ailletUA il nous pArott que tous les exe.ni- 
plrs qu'un Ap|M>rt^i en iAvejii- de cette opinion prou- 
vent, nu contrAÎre , que ce n'est pus raiticlc «pii lixe 
i-ette i*u*ndiie, niAis que c'est le nom \n«'^nie , avcc ujic 
restiicti<»n cx|)rimce oi.< boum entendue. Douces pliiAses, 
Irii hotnmrH iwgeii , -^ /et vontul» dr Bonièx, — te pape 
d'aiijotttxi'hm , •— ïr Socmt^ nukUrne , — li^marxli 
gniM, ce nVsi |^in| rArlid*» qui dt^temiinc le senVlimîtilf ; 
main rp Mtnt ces noms «v<?c ces mois , Mifr/f , xlr .Humr , 
ïratt/ifurd' fiiJi\ moderne ^gi'aw» De m^nie quand on où , 
dit fyain me firoit plaisir , Ce n'est |K>inirArude rcn\ 
\Wtni!', dnni dis qui restreint rt^'Vidui! de la tigniliration 
du mot fxiin t mnts *, c'est la rettrieijofr annoncée |»Ar 1a 
pr<^[ii»sition de qui marque lediens d'extrait; et dAus retto 
plirMs<* , Vhomttte qiàé Je i^û, c'est la propositioti Sn- 
eidenie , queje iH)iê , qiii restreint le mot Ao/nme à llo-' 
dividu. - - / t*' irir 
!<>• 

i\vh- 

oyé 

[WIS 

lion 
r.ni- 

lix« 

UJM" 
lATft, 

nafte 
itixii 

^' 
di^i, 

rcn\ 

ntion 

«r U 

rttl« 

lin- 

i nu- V, 
\ I}ê VAriule. •> 0» 

foui mpmyj^qUAmtcdJgreMion, (Iaii» laqnrll<> iiom 

n« tomim)* enti^ fjuo p(>ur d^triii^o de (iiuMe» i(l«^*!i , wc 

pAroUrA pnii tr<)|>\loii|{U« h «vux t|ui vtulimt ((iiinoiiir \\ 

lialiirc* n la vi nie valeur i\vh iiioIa. 

I'^ nicoi.R r/llilN^llAI.K. I/artirlo h'/utohIc Ioujouih 
«MAgnu-ir et <*ii iiunihl'<! «v<u' le nubiUiiUil «ju'il ^u-roiii 
I>a^ic.' '.,**• ■' \ .. . 

// finjfît ifiir \<\ mrhmin^e /nUt mt^nwnfff jHnir nr paw 
^trr (it^fif tTun ln>titttw tfui ftarle'en présprunlfs tliru.\\, 
rt <fui doit tout â in v^rit? : v'rhii (fui hhn^r lu ittilr 
offmne Irn ilwux ^ ri\Ht' l^lenitv t^m-nn me , ((// // fuii l. 
contre ta vontcuncr. 

AU { |>itr^ «iiriiK dM diiiinni , i|<ir /<' Un* • llioiil ■ 
1)« rt n^mli«|l« liru toit toiijoifit rrjrtA ! 

\ ^ M. VMh' Dv.iM.i.y.. 

ir. RiuiLn oiftNÀRAt.K. i^iuind on «rropluic lW(i#'l< . 
on doit l« r<'t|»éuir tivaiVl loua 1rs tiu)>nUiiilii.'», Hiljots ou 
iTginiiM. 

La Jratide , «la violrncr , \v /xir/r^rr ^ U'i pnHt h . 1rs 
giiérrtM ruf font jamni" nU^mirc it'UF ittix i rurlU rt 
erhpeêlée ilans ve l^ayt chihi <//,* iltruA, 

L§ ctaur f l'vtpùl , Ut oitnur*, tout R»f(n» k U rtiMurr. - # 
r / 90* DeT Article, 

Aprùê k priiré et \m êocrfficê ^on liêoii m* roi , danê 
Içt êaitùé Ui^rêê , iet actions etAen vonêsUë tUê grand» 
homntsë , afin qu'il gimt»en$dt êon état par ^Uurê 
maxirneë. 

|Boa»uBT. 

Oa éforfc à la fois Uê «nrAiii, Us vicillariU , « 

'Kl Ai MPur M /W frhra , 

Qtt«"(l« c«f|>i «éitiMé* ! qu« 4« ONipibrM éfMri ! V 

'•-('' Racivb.' 

■ ■ ■ . - - . ^. . 

RnM\nQiTS. n n'y a Murunn mrrption'li ces dcira 

m*. RiuiLK QknkRkhB, La place Je rariicle, touteii 
Irt foiiiqu'oti Tmiploie , eit touJDura avont les suhsUtitlfA ; 
éo ^iiiyn qxw ^ l'ib ««^nt préc^éd^i d'un aMictHir, niàiuo 
modifié par un adverlie j il doit èlre h Irur tfrle , mai« 
néommoins api^^ les prépotlUons , s*il y en a. 

La plut nobk C9nq9i4ê9 f |p« l'Homme ait Jamai4 Jaitê 
04tiJ9ll0 ils méfier H fwigutux animal qui portées avpc 
lui Uêfatigutt Uê la gmrrt et la gloire deê combaU* 

BUFFON. 

(Teêt à la plus ienijble et à Ui plus vertUeuso deê. 
mirée qi*eje didie cet otiprttg» eut V éducation, . 

D*uB pIncMu «Ulical l*«rli|f« •frAfeliU 
Pi^pltéê é^Pm* «blti rsil'tia «^|«c alowbte. 

/^ DatméâvjL. I ' t ' \ De VArilek, . 201 

■" ' ' . . ■ . 

EXCWPTION. L'adjcrlil' UriU , et cri qiialÏK'n , mon- 
HÎênr , madame , moMeigneur , «l/'jilwrnn l'/ii li( Ir , m 
•orir i|u«*, (Imhs œ r^», il |m'H(l mi plfl<r cntir on inotn et 
!<•« •ulMUnùfs. Ou doil-tIin' : dv tout Ir momlr ; à , 
monsieur le (lue \ à mmUime la prirtceHHc^ oie. Sur 
quoi rpn duil ol^ftorvcr <iin» moh/rifur <*»l le fwMil luun 
^ddî f|ualiU^ cjiii prrnuccpu'lljmToiHrrtrtirle, r<nunir , airs 
yif^M vu les nu'Miruni dont Je i>ouê ai parU? Ii*iiHn;^i' <lc 
l^rtic'Je nvf'c h'ft autn'A siToil une frtule. 

Il n'y n .|MMnl dr didirulîé dan» œ» r^j;le» : maift il u'^'hI 

■■l in _ 

pM auMii aiMT de c<innotln> d'une manier pr^rÎM' \v% <>< - 
CABioiu où l'on doit Ciinî UMge de raitide , vl irllrn (n\ 
H^J'on no doit pa» »Vn wHir. Nc^anuioin» voi< i urt priii- 
ri|K» <[iii aéra <run gmnd iwcoui'n |K)Ui le» dinliii^uer , 
puii(|ue UmjU'S lei i^^Xvtk pailieulîèifn que nous alhriin 
donner nVn sont qiie dea <x>niMMju(m ces. 
* Principe ofcN^RAL. On doit employn Turliele .ivnnt 
tout les nonm eominunn prin délenniu«'inrnl y à inoiiiH 
qu'un auln) mol |iVn Dimm* la ronetion; ninin ou nr doil 
\amaii en \mw uimi)çp avant vewx qu'on prrud iiidéUTuii' 
i^ëment. 

\* Pour bien aaîiir e<î prineipc , il fliul fain» nltemiou 
qilPf* !«• aulMtantitiic^iluuuuiu |M'uveut Atn* rouMid('*irM uni- 
vcri|clleiuont , |Ml^ticuli^rL'ment , et indivitturllenient. 
I)an^ oea deux pro{>oaiUonay /iiii4 le» hommes /nml ftwr- ' 
ieU y\ tout homme eH mortel , lea •uhsfantiiii homfiieii 
et AK>/fim« sont pria univenrllemcut ; nuiia avee (^*tttr 
diffi^iioe y que 9 dam la |>^Mni^lY> , ioua les honimr* 
cxprimeiit iitio imivcnMdilti collective y et que , dam U 


mauiài^^ ^^•'li^ aoJ ' DeVÂrtick' ^ 

Mcnndf? y tùut homme expùmit unei unWerulîté' (Httri- 

biiiive ; r*«*tt diins touiri'let deux une nfii^f^rMlii^. Ce 

que Ton dit du g^néml peut te dire de Htidividu'. Ltê 

Italie m tout vifi yjea hommsê à prétention 9onf in- 

supfwçiable» , ToilikçU'UX propoiftioflf putticuli^nMi ; piin« 

que len Italiens , leê fwmme» à préieniion , dé»î|(tient 

,<lrfi individu! fôrmiiiu une riatse , que Tetprit rfm•id^^e 

<*omni<' un individu. Il n'y H pfei de difUmlt^ dauA Im 

pr(>|>^iuti()iM lling1di^^rs. Diini on pliraseii , 7e toi ent 

juste y l'homme dtmî je parle est un savant y \cà «ub- 

•Uinti& homme et roi ne marquent qu^in individu, f^e 

peuple ,'VarmAi , la nation , lont dei collerllôrw rbn- 

'«id(M*t cHimme de» individu» plirtiniliei^. Dirni tout c<'« 

en»' oh emploie Tiirtirle ; mai» on ne n'en aert pan, ni 

on laÎMe let nom commun» dans tonte ryHrndutr dn leur, 

aigu i (ira lion, parée qu'alor» rien ne marqtie ll^dividu. 

VoiU pourquoi Toiidlt , hoifnme est un nom d'fJpèrfy 

tout homtnê est anittal. 

ARTICLE I". ^ CaI OtI L*ON DOIT VkU^% VtAQR ÙB l/A|rr|Ci.F.. 

t^. RAegi.r. l/artMe arcompigne wtnHellem«nt le» 
nom» communs |Mr leaipirl» on^déugiie toute une Mp^cr 
«e choari déterminée» ; /ett-è-dire| un ^nre, ixpm et- 
p^ , un individu. 

Dieu , bourre nniqièê de toute làmiirw ei de toute in- 
telligence y rrgit tuniimré ttt les espèces entières atfC una 
ptéissanre infinie : IMiommc , qui n*a qu'un rofon ds 
, ,rii»'. -: 1 i .v; \\\h- 
•bn- 

' •' 

rifhi. lOi.F.. 

r 

it Ifiâ 

«ft- 
• in- ^ Dfl' Article» -.. Qo5 

têltê intelVigmef, ri*a d& mi^mr qu*ufir puiaMnrr II ^ 
tnitée^ fie petite portions ile ^mati^rr , fl n 'rut trut^4rr 
(jue deê indiriiiuê. 

' ■ Hi iirov. . * 

Dam a*tto pliranc, V/tomnir iU^Hi^nv iiiio iiiiivciN^iIilé 
coll(M'Uv«r : rViit \c sii|rt (l*.uiu! iirojxmitioii uilÎxim'IK!.^ 
Or (|u'«tri (lit du ^('iirnil |M'ut im* (lin* <lii |>;itliniiiri. 

L^*» liominct à iui4i|tfinAt,ioii sant exfMMi'-M rt fmrvhun 
di'iifautPê : prriKpir touiouri* /torJi ifrux mrinr.n , //.» 
/*# foififti rien inms -son mn /M^niitt vùr'; <'v t/m fini 
quilê prennent ëouttni des vldnièri^ê ^nmi dm r^i- 
iUés, " . ■ '':"■■ '\ 

Diitiii (Tllc phfilio , Ir/t hommrn d ima^inÀtion «I»' 
•igliotlt fine <'olliHti<Hi qui Tonne iiiu* ila.nnr UlimiiK tr 
parmi Ir» liominos : c'csi le ftu)<-l d'unr |>n)|Hrsii^^oii par 
iR'ulièri. 

Iji nature t^st le IrAnr rxtvrirur tU la mn^fii/îrrnrr 
uli'ifW : riioniin^ (fai lu rtmtrmpU , tpii l'ttmlir , ft't'lti'ê 
pat lir^réë au iniH4> i/U^naur dm la UmïtÊ-pumMim^f. 

\ lU rF<»N. 

Dana cmMe phinie , l'homnir ne «J<*'»iKn*- «pi'tin in«li 
▼idu prtr la rcttnVtiun d(* la pliniM' iiM'i(l<-ii(r\ tpii la 
cont^mpU' :. «**4'tt Iji^ •ujct d*uiir |)ixip<Miili«)ii •in^uli^lr. 
Ldâ naiurw roroH* «iitai un wiH\% iiidividm*! ; rt le tnUie 
«tt mif rhôar d^^trruiioér , pniA(|Ui; cVit celui de la nut^ 
gni/icenc0 di%'ine. . > • # 4 /*' «iTiiKmimiiii MM UMNAâi: tJ^M*à .iX^.' i;«.'iin,\ RxM ARQUS. On ToU pur oei cxémpléi qiM la dfltti^ 
nitioii do r«rtir]o ^ en de iiuirquer là détAmuiuition ; 
ri crAiniAinr là si fort «a fonction / que toutrt les foit^ 
ipril nitif dan* le» vuck de IVaprh àm tuhttiinttrier un 
RdjfTlir, 1111 virbc, un ^d v(>rbe , une pr^|KMition et mfmA 
nnc ronjonrtioii , Vartirlo qui Ici pfi^*c6do annonce celle 
dcitiiiation qui leur ettVainngère. 

lUiiivui qui liant ••• vvrt %m\\ , «Tant voli Uf^ , 
PMMr du gra¥ê mu douM , du plaiêmmt mu êév4rt ! 

On dit de mèoie : le man(^T eêî plus n^»9airê qtsê 
le lioire ; cet homme tKiùilroii savoir le pourquoi «i le 
comment dr tout; il y a deê personnes qui soiUien'nenê 
le |M>ur et le ccmtre , stms atdire moiif que celui de 
contredire ; il est assommant avec ses'êi , sesKAt^ei ' 
ses uuk'iB continuels, « 

U*. Rtoi.B. L'article accompagne lea nûmi prit dana 
un teni dVttiait ; maia il Ict abandonne »'iU Mint pré^ 
cédés d'un adjectif «m d'jùn àioi de quantité 'X • T«ll« •« U T«rtu <U VaMiolê , m 4U iTOli?*! (d«ni •m Mstmiê 
f d» gramimmirt ) , 4|m» ronma «b •*uari«Mal à Vmdjtcfif, il l« lub- 
» UtOkiitmtémmkmèSftk MiAtlrliant du êmhiiem9^{n9m fm mtM%) , tl 
» krMuU àn'âti«qir«d)«o#mRar«aBa«tl««fAii0««|riU«aool^«lif#» 
» «t plus rarvniMiil V»*pmèt9s ionl pkdosofkeê,]Ljê mkmm »«t pktl»^ 
• fopkimt aulMlaiitlf (!■•• la prvaiiW* prapMitiM , «f ail)anif Awa 
m laaar«M4a } la méam mot po0t0 aal a4|«ctlf AiM la praailèra profi^- 
» aiiiatt , at tobalaalif 4aM U aacvnda t «iaalla aaaa Jn mmm osmmmm 
» aal ëétarmiaé fmgJ>eiÀilÏ9n oh la wippiaailaa 4* Part lalf. a 
• • ■» «I. ^'h^ L»i*.k«' >\.X 'juTi De V Article, 

Non* hf ixiuviona jetrr Uayeux mr îeë driix rim - 
gea^.*an$ aftervevoir dc*i fille» opulfnU-M ; th» iiiiii.<u)iiti 
de campngnc agréablement ait^tra ; dt» tt rix*» ijm mc 
c<M/ti^roiiv/^ tous les ana li'unr moU.Hotiilortr , Mini* «<• 
repomrJàinaU f des pnùi if» y i/ri/ir* tltf inm^Haux ; dv% 
UhouiTurt y ui étoient accabli'è 90ua It /Hmlailf njfuita^ 
<jue la terre épancfunt dewjri aein ; df» InTmik <//a* 
JaiaoienC rtfïélrr lea litMix aona de leurajU'ttejt et de leura 
elutdunuKiuxiï toualeatclioà d'aUntiiur. \ 

Dani «îlUî [>^rio4t' , i<* nu»li i'illea\ nuiiao/tê de vam- 

pagne , terrea y jiirairiei , LilHtureura^ ri ltefj^rr.s\ sont 

ppidniif un aeq»\43>*'i^»'"l » cV»l-A-<liiv, pour lim* |»,iiiio 

de î'ëlcnduc de lettr si^iiiiiaitiuii j vl l'on voit 4" «•» «^onl 

pnidkirâ do l'urliclf , / 

' C^eluitjiù napiunt Aa cette lumière pure eut 

' comhte un ai^agle-né. Il cnut tout \>iur ,et U 

riert'^ il meurt n'ayant rien «/i ; t^^ut au pluaUl ti/ter 

çoit dé «ombï^s *'i làuMVtducun , dv vuinrs.ouihivï., i/m* 

n'ont riiffl^fejri^^' avugle 
/ ne t^int Dttu t^Uè phrii<\, Ici ûioU lueura y V ombrer ire 
•ont pM précéda de Tiirliclc» , pane qUc It» i<l;c«iil» 
êombrra el fausêêa êc lrouv«nl *vanl le prtmki , rt 
radjociif WM/Mf* ayant fo aecond , il* nV>»t p«« b«K>iu 
d*uno Wrqute de détenninatiou , pùU<iue t* »[iiU cet 
adjectifi qui lei déienniMent. ' 

IUmamqvi. U y a dti (rtiuiluirMiii qui tom lUc uoeul. / 
^ r 
,«2> ■ ♦ ' ■.'***' :iZ:22^, n^^méAfU i,iimW1m»Mtémi»^ • »^*^»--A'»<iiW*»*»..^«'* .*■ •» • «.<t.M,«<.<i»»..mi. f ■ 


* ' ■> âo6 ^^ l'ÀHutê. 

qu'au »ii.K«»l»r on «loi( mif Une l'a ri hU- •%«ni Ir* Mioini 
nrii aaiu uirMiii aVxliVli.f i|iioi.|iH- rii noiuâ m,miiI 
«n^ai-i cti- radirrlif, nliiî ïlrvilrr IVquivoqiir tiiiu li* 
,»ol.ll»rr au I.OUI.I a.* W^f^^ùl S%\\m culeiul prouoi,- 
«T , aiwnliU, dr iH,n fHun ri dr U^nfw iuim/r , tm 
nr ••UM M l^m jnun vl /-i^i^i*» i'^i'^i. mnil *u mihçu- 
liif ou «u lauiiil , iiuonv.nirur c|U^m «viliîn.il rri 
ain^iit </a imnfHitn mi dr U iHmnti ^^uide, Mii» »ou# 
liui rt^iH^iaioii. i|ur^ «|Uiiua «u^iutJ wlU! ^<|uiy<kjuc 
,M Ml on |»nt |ui*»«|i»<? ti)U|«»uii lrv«'." yiir rr <|ui pm^ilr 
ou ymr rr*«|ui luU , rt- nV M-ruil |w«» um« ruiwm |M.ur 
Hkcrtliffr il Irviirr pâï fJnr faulriirllr , puwjur , a«u» 
€^ m», ou aoil yrmArv un «iilrr inur.- Qu«ul à crux 
quiV4ij>puirrf.ni Mir If li'mofgiMigi- ar rArjia<hnw , pams 
qu'on iniutr, ami» l'éai lion ^ 1 7(ij dr pjm airlion- 
iMiiir , 'du finuullHipirr , eî du /fetit /H^nrr , niMi» 
Irur firruni obirrifr qiw cntr f»iHr , qui âp|>«rrtnnirut 
n'étf>U qu'uiir lâulc a'irm|m-"iiioii , ■ Ai^ currïp,*'^ Ann» 

rrllr «Ir r798. ^ - 

i'rtl acmr iitrr rjiii»*fi qui l'abW d'OlUrtu ceiiiuré cr 

>iii ac Rairinr (n'HUirqui* il) : S. 

' N'«rfu(i«p«lii< !• «»«I«|mI !•••*••• •*«»'NF»f 
El tié* utdignês /iit t^»i ^'•^»* ^ ^•HP' f 

M [»ui d'imii^rw9 fk^. hMim le iiU préurud qua «tm 

|ièrç «%oitniW<ir(iir f, mai» m U cImm «tl vraie , |Mmr<- 

' quoi trouve-t ôi| dt9 i\»uâ louiri le» éailiom? • 

VVLTAIM. . ^ m^i.,'tl'.'Ai '■«éSIK»' iO ». . 
il vn 

IlOll» 

|MMir nnirril 
^ (Iatis , ' ■ ' j 

y '-;• . I( «1 |k>K. 

l/* putirpr* , TuitiiKA , 1'u|mIi' , l'iii.,irimi , 
!>• WynruhMtftiUuii ^Uirnl riiU.<iMl«tii<r 

M. l>ill*A llllH II. 

Oaiii kî prrmirr vrri , <imitt , r^t fumn juiitlr, |MH'r 
<m*ij f »l prV'«V'<lr du mot «Ir fiuinililr fuu ,' (I.mih |r m 
coud , i^j/i/ n L iniMiH' jidlii«>ii(v mii ittuintt-; il <l,tii\ 
le lroilli^iU(• , ^//r , iliuit iiiii ^univnirn/nt n , ixilnt 
/galcnirnt 1*41(14 Ir. 

u 11 faut ol»M'rv4'r ,' dit du M.it jiïm«-~^-^ir tvs niof, , 
)) l/raiivoup y ffrii ^ jHis , jHufif , run ^ -.m tr ^ < nfuir y^ 
h taniy nunuM , pluH , tfur l«ii-w|ii!il vinii, «le (jnnn. 
)r lum , lu* ftout poiut dri^ .idvrilH-» : iK iu»iil «Ir \rn- 
)» uidrs uoiuji y dû luoiut» -d/uiy Irur oiiji^MW \ v[ «. Vst- 
)» pour ft'U (prd^t fM>u( <|imIi^H'm pat un Mrnplr (|ii.di 
» fi< Mlil* iudrlii^i , «pu , uViiint pM» pn^ iudi«Hiii« llr 
)» Mifut , u' « pan iMMiiti d'uu «utitlr. If un lui l.iiil «jifr 
» In «impie |»rrpo*ilJofi |Minr \v. iiicUir eu i..i|i)M)i( .imm 
)* beaiu'oup ^ jtrUy iHiint y «h, 

r*\i\EV^\'\OH. litt'/è f lui» JM)U^ iMdiuunpy vrui «'(m 
ftui%i dt* rai-ûli* : la luiMiu m iVi , mIou du M.uv.i», 
<|ue iMènvi tdujourt Mdvrrhr. AinM ou doit din , ttt 
fiominc à hutn dr ièêprit , irttr Jhn/nr a birn d,- U 

/ On aiiiiidi'iY (omriif* im»(» di> vpiajniiu^ \t% ^dv(•llM•$ 
tnJinitnerU , èMirenK-fièrni , vw. j i;u tf>hM''«piru<r , un 
du , a a. injininunt il'euprU j niais ai [\n\ pl.m <// • V ^ -''o-*i«i.<lttM»à;. ,f,iK . : 'V ««uki,. /.( '..!;âi«i. •• ( (;'. . . ■,< jo8 * /X» VArtSvU* 

Jj^Ument le dernier, on dira, il a dé tr^prii inji^. 

nimtfni. * « 

HlwMAnQtiR. pQM et /nnnt-f employéi m*uU nvMnt 
Un lUHii* I rio sont j«iii«U *ui%u tl<r iNrlicle y jHHut 
(fardent , /taint de Suië/ie : mtt'iê , aciompagii^ de U 
iicgHiioii . Uiit/^l iU «ont (*t Uint6l il» ne •uni pu» «ni vit 
d«^ riiiiirTî^?. Il» n'« Il toiil |>n» tuivit quand ili sont ino^ 
' difirn par un quMliticAiii indriini , luiunu:' ti.na fnnni 
Wrnjcnft y il n'a /Hunt d'argent. Miiit iU ««n «ont iui- 
vi» , <|uÂn(l \v mol cjui v%\ iipi^t eut etl pi i» (Uuu un 
M'îiik d<':iini, œnimu , il n'a p«i u/i sou de l'ttrgrnt (fu\l 
HiHut , U'M Uinfrneê nn mint p«« dra Mirncrn. iVv%i 
iloiir, Hvrr ioiideiiu'iil que UiM'iui; , r«lil>é d'Olivi'l , 
i;t M. ImIiIn'' Dc'lillr , ont (lit '. lu picniit^r , je ne 
iHniê fenu point <lci rrpnHli^n jrn'olfjt j le MH'ond ^ 
pourx'u tju\tfi nv coujw jtouit dri nutts in*é/Mir(il>lfâ : 
le Huln*lantiJ en ajHtslntpha ae pUtC0 où l'on Pûui i et 
le lroi»i^nie y 

Dm ii>iilr«(JirlioD« n«. «ont |im dttt rontratlM. 

Noui HvouB vu qu'il y ■ dei nomt «Yinipotk'rA d\iii 
•ultulMnlil et d'nn «d|«rrlil'. G'i ■ulMliintifii et <«• adjee^ 
lif» fornUMit tui M'nt indivinildu : ib équivalent U un 
n^i\ mol , et doivent |Mtr e4inM^{ueot dîna pr^c^di^A du 
l'mlirKr, quoiqu'il» tuient mnployéi dana un tena pMi- 
lilii , roniuie deë ftetHk-nuiUrga \ et dea jtetUea-nuil- 
tirëHea mml dra étrta inaupjutrtiddeê ilans la mniété '^ 
j'ai //iY///W dra f)etit4h^tdiéa. Mail si le lultitantif ^t 
riidjcctij' 1 1> loi'Dicnt i»aa un «en» indi> ialLlc | alori c'tîll û -»<i«1f.«' t* ifi- m Nvmvt 
/Hunl 
deU 
•ni vit 

1 luo- 
fMnnt 

it tui- 
lu un 

\t qu*U 
CVst 

)livt;l , 
Je ne 

M'iiiid ^ 

à h If M '. 

tut f i't Il d'un 
I «djiM> 
\i h un 
\iUê d€ 
ne pi- 

nniéU \ 
luUr «l «li« lÂutD dr Irt r«irr |inWdi'i di' rmiirlr AiiiM , , . ,i 
•¥!•<! raiMiD (|iir lliMikouf* n rondiiiniM <«• |.I,mm» , ^ 
DrtHffUtnë i\>mmm iU» /trUt» ^njkn» , Mun» t»r^n,,f ^ 
ëanê (Uj{tàiM€m9tU et san» nui/ar ^ /*• /»tuf>/,. ir <f,;^ 
Utii ovtHi prMii <M. moU,0'ur . lo,»i/u ti Uiu ,hf ,f,t ,/» 
êtin^i^ni t^mtnn un pntphir , W iomm^.un hu,n,n^ 
qui aunnt i»0nlu U »pn» , i'r»t J ,/</,., ,ommr ,A , 
faux prophttr». Il (nui , i\„nn Ii. |,h.ihW ir |.I„m,^.^ J,. 
/Htitsefijuns, 1^ dniit U mmcimU , ,/r /„u, /M,y.A./r* 
<.<lUi di^itiun '« liouliouia lui ii|»|iiouv<r |i»ii | < li.» 
iittilli). 

On nu doit pm ionfuHdM* li* mmir |MuiMil «*ii !•• m<m« 
HAm^ialj «nr /d<Mii <r dniuvi . im , on duli (,,111- im,|^. 
d« r«rUrl« , (oninift /( VW /#. êrniimml di<. nui ii un plu 
loMipliva ) --. 7/1 «lii/r dr» ^iiiiuIim, jiMMiMim r •/ huru^i^ 
ttiênt ilr l'0»pni et la numptam iitt aritf .^Ir piup,v 
diifl \w\\i>% Nrtioiu 0Mt J'attifer tr»ttfn, W /; ,^^^„., / ( , , 
ci{>n!Mioni, f/#« anmim, pkdonopheti , tfr^ ^f,imtr^fH»i* 
êioriê , </m W/#« iu'ttonë, ni) di «îifnrHl |>ii« unr j»/iiii,. , 
niait une univurMliti^* 

III'. RklLK. On nirl l'arliri^f «v<rn» U'» m .ti« |mo(u^«« 
d« régicma, Donlr^t, rivî^n;•, ^rnit «i nioniAMniMi. 

La Froittm m Uê PfrÀ,td0ê ^i h Mi^itetntni^ au 
*udi rAiUmagnê,JlaJkùêm , L\ ta Sa^iU à /W| 
kê Pa^^^Ba» au fwrd | «t /'uo^/« à /'aM«#fr. 

la vayaat l'jingléttrrê , •• i»rf«t il aJuiira 
!*• r^lMipaial luMiraui é» M>ai«M«| tMptr». 

V»iTâiaa 

I. .i / ■ -f N > ■'■4im,> kt4u«.i,.'i»'<*..v^'i^'^ i;%W.U«-^<M«A..'.k..«.*«M'^''t'*<t|V iUMi ' / Ir t /« IIAiii M Iroablt y «t là mucit l'J?ii}iA/«rtf. 

M. l'«Hbé DRiftii. 
I.i-i ri^Mimii «(iiiifonR n'y mmJfUnI ftPHuin , W Air- 

riitiiiMiiiié«iit qmvkntïtnt tuUnuir l'air vrr« U indieu 
du JfHif, • 

l.'Àqùttmm 1m •■■n*M« m» Mimni«l *Ut 'iaitritt . 
Un i«iir««u« r/#lfiii , et il* TipciiM i»«m*»II«« 

ÉAim-LAifviiir. 

EtCJirriOHé. i*. On rxrrplc Ici coiilr/ri ijul om U 
nom cir IniM i.ni»il«l«'i , NapUê tst Corfim aoni tUë . 
pnyê dMivieuM /\j*. \t% nonu lU^t wmlr^i tjui itiut «oui 
lit i^g(m« (Ir U pri)»r)«llion r« » comnw , i7 <r#l <»/» /l<i/i> , 
^ t^il iirt Fttint^ ^|l•. quând iU nom unit purin prëjMi- 
ftltbii <l<» k un nom qfwpr^dn , œmnuî , %'iie-nà d'ir- 
lande, tfinâtUhyanc^id'EêjMi^uiti^.finûn, cjuAnd . 
on purin «in vtê i«nlr^i\oinin^ rn éuni d« retour , ^'r 
4fi0kêd'ii4diê,r^»rnP9 é^êpagfi0,tïc. 

ïiMMêmQVm. i\ QMqttVl ««» ^ «witrée «cil ioui 
lu r^m 4*1111 Mm qia la pri^ , « pràld IWtMe , 
«m JlprMp»^ fil prtt«inifté , an 1«^imi Vmpiii U prend 
djiui un HSit iMki. Ott doit dirti , is poUieese de ia 
France , /'m£ifr/l de l'Angleterre^ nMesee fk V ^l 
lemagne^, lu oirvor^fMiWÊ d0.ia aifi\f Uê (tarnéi du 
pQrt{égalfKKn c- .'4»4i^tt' ■wiêiii-^'- . i u» •>••* iMAriUlé. .,., 

Scion WïiU Hi'jjrrJiY , <m dii iiiîiiOiirjiiiiinn /,;« /,< ,\ 
pUê de t'^Mif, Icë vtNrs ih la /'nimr, ou, /, 
f>rt4/}itfsd'yiMtrf If je %'illrM de f'mnvf. Cvl'r auMiiioii, 
(|ui II tU\ Ain' londiV mu riif»jif;r ij«' mm Hhijm, ih- |mioU 

!>•■ «'m-ronUM «vrr rrliiMpii w |MV'><ilinlr|Mii^ rrllr r|MMiiir. 
I^'i toiim nviM l'nt li( le •uirt ii imVm m lr> i>Iiim iihii. h ( )noi 

<|ii il m M)it, on doit UmumviMluv Jr/, ruitutn/i dr i .iui'. 
•à*. \\tï pHilnnl ilm <|iiiitir pni lii •» du nioiidr , l'iui^ r 
pnridt Nvuir pii^vjdti dVn Uiiio |nV'«V(lrr \r% ihmiih imi 
rattirlo , m<Vmo dMiiM !«« ««h où l'on rn p^iilc (oniinr < ri 
^Irtnl do nionr , Pturit'0 dr l' imihufur ^ /r vi,ui» dr 
l'AJrufiir t i^W. ^riinnioin* , idnnHMjm honi 1 < 1 i\Miri« 
• ©ijuiniiMil diniWrnuiu Mit. Avim Im pi«'|)o»ilion m , lU nr 
|iN»rrfirnt ianiiiin riniioUj. 

y. On iiirt rnitulo «vnni K'i nonii dr ronlry'«'M^loî- 
lpi<^M «l pru ronnucft , roiiiinii , j'anwfi du JtifHut , dr 
la Vhum , du l'Mtu ^ ri»., Miiiki (inavniu «un |,jiir» 
ncmii d« villt» n d<« li^-ux ])^ii ticuliviii , (|iii , ioi nii^ do 
Iromi aimmiinii , côiiMTvini lou|oiiii l'ni iitJ« (mUfiir 
portion inM')p«nil)lr. TvUMmi f a Perche ..U /Jairv^vtv. 
Noua rn doiinriont lu Uihli* (^). T {•). Lulê* dêê I\mmu d» Contf^ti, dé y dite #f W« U»ux paritvu. 
tièf^m oomtêtvtnt lou/oura l\4rtul». 
L*l«.l« , riniluiun , !• MtUt)«r . U IniWi, U Clnnit , U NitfiHlif , 
h «V'n*«i !• M«Unu#n,^U CVrigo , U (:».hinfhln»^ li. P«gu , In 
Tunqiiin , l« Tliil.itl , Ir J.pon . l' AltjiiiiiU , U Mii^ol , In Mai)«m<. 
t«p« , U Monsémuffi , l« ( ulr^iifi , U Tanf^xwUét , \m Mtiiïi^yxa, im P« 
rMoay , U Chili, I. iVi.,,, , \Mt*k[\ , U Canad», U I,oiiUi«„„, |„ 
MiéiiMipI, l'Ar«iJi0, l« Cuiane, U t:«ioliu« , U lUrUJ» , |^J^. \ . / » * 

119 De T Article, 

4*. pAr rnpport aiiv nonu «1«^ nioiitiif(nM , Ià plut griind 
nonil»ir ii'onW^ aucune diflirulU^ : il noua ituflufl ir<)l>>' 
MrV«r(pi» qurUpinfou un dit par ap|M>tili<»n , U mont 
/^aUriên , A» numi Partuiêêt , /#« numlê Pyrhièrë , f U*.. i 
#1 tpiclipirroiM l^# yiifpê» , lnê (^>nUli^r€». On dit la 
mvnUi^Hfi iU Tantre y rtr.. , rt tion paa /^ /;m>/i/« Sur 
<pu>{ noua ne pou/ona <pi« rrnvoyrr à ruaag<*. u 

(^uant aux iionia Av i ivi^lTa , on dit , fuir Np|MNiiiion , 
le flriiiHf Ihn , rt aaiip appoaitibn Ui ripi^t-m de Seuis | 
«t ainni i\f i|urlf|\iri auM^*a : maia on ni* diroil \\tkik^4>Hu 
dif 7(imta#* ^ur <|uoi noua ir nvojona rnriini k ru»n^r , 
ainai «pir pour rcs plirnara ^ Vmu lU là Sêinéi fH Utui - 
bêiéHi f je hoiâ de 'Vmu* tfti- Seine, I/idiM Hr^tiier pir- 
t4*nd «pi^on doit loujuUra Aut , ttKiu dé la rnér t inaia 
puiaqa'on dit c'êêi dié fwiêêùn de mrr , <pian<l on \rnt 
aculeniimt le» diatingurr du poitaon dr rivi^^o , l'analo^iv 
li*aulonaft^iH)Ue paa k dire , l'ëOu de rivière èêt lUmce , 
•t /Vnim rf# mm' 9ëi ealéê ? ijtlU rt^llcxion de Tabbé do 
Condilbc noua pfroUbbn |uat«. M «MVqiit , \m ll«r|Utnd \ la PraiyUanif, la Virgini* , là Maiiinit|ii« , 
la Oua4«loiip« , la Havaoa, lai^at î^wiin , U l**lupon觫« U«lMii, 
lippbfAt Uê M«l«fiia* , Im Aatillaa, la lUiif* ,k Lavaat .1a M«r^u«; 
l*Abruii(t , la P««illa, I» MaaUiMitt , la Mllaaolt, la PatmaMii* U 
<>r<i|iia , la lla^ , U Ipllabarg , la Oratftilaii4 , la Pranat , l'^AnJaw « 
rirtatl, ia Maliia , la Maicba , la Patchf , U CapaUa , If Calalal . 
la C||aaii4:ainbr*aia» U Pkra, la Fatt4,la Cbarili^la llafra-tla* 
Urtca, UI^IMrha, U tiaarrba. If Blaoa, la lltfugua, U Matti, U 
^Irèfèi , la l*y| , la QufMiui , la il#alU. -M ,v .. ..\. .. * I- 


, '\r\i-' ,:*.' ►.il»,!»* '* De VÀriule. A n T I V L j: î î. / II CaI ou l'on NR doit point FAiRt UlAOYC DR 

l.'AlITir.LK. 

llhotR I'*. ()n|tinnict poiiU TAniolo avant !<•* nom/i 
roniiiiiiiifi , (||iifn(| , rii )<•• (nn|>loyjuit , on no yiui «N^- 
lil^ni'i' ni ftn i^iMur , ni uiin ri|WH'« , ni nu in(li\viilu , 
ni uiifj, pAriii; qiu'lriinipir «l'on gi^nir ou «l'uni' r»i|WMr ; 
rV«i ^«liir ^ (|unn(l oiv "«' v<'«il lini «li^UTtiiliM'i mu 
iVlrtnlur <Io Kmh MKnifirMlion. 

«lirit , (!<• jiMiiiiiu , #/ «r^iui/ïHi arlut» ioié/iuér» ttttirt. 
tvifjolàf'ti 'Jlêuri». Ié0ê. montagne» mmt <'«>i/i'rf7r* . <lo 
U'OHfHmiix j qui fournijMrfti ife» laint*» Jinrê , rnhri^ 
clïéëêihltouteê tea riaiàmë t-onnur^ 

Xm fli)tUa ds Sdltfmon , «)ii« ^i {induite tira VIU 
nictênê ffaUoiëni ihn J/éfuens %H*ya/feê iLm» Li té' 119 
d*()phir et du IVui/êiê ( du rvyauf^ie lin Stipludn on 
Jtithùipif) y d'oà tiUê» jv%>emneni au bout de trois ans , 
Tcharg^ê (1 or , 4 arifunl , d'ivoiru , di* pierres priîcicutc^y 
«/ iïauireê espéceë du nuiixfuindiêeê, 

> MiLLpT. 

D«a mlf iafraa Ju ili«u !«• MCMlroat foUant 
Entrtlaiircnl ,4«nt rliuit , «namuiur , habOant^ 
jêArtê ^maisonê, vtrgérê , tic. 

< ' . ' La PovTâiMi. 

- * . 

Pour bien «nUndre oelto r^glc | on Uoil ditûng^cr ■t t^ ■h . Ai*.i.>»^:-J,/' iihi' ë.jjMk'-é \f> 9ii îhtAriicU. 

<Uiuv choM^ê (InnA 1m Utim» romtiuiii ^ 1« tignificauoii , 
ri IVùnili'ir (l<Y mit MgniflrMiion. i*à nigninmtioti f«| 
ordinnii^mrni f}^^ * ^f ^ it^^'^ qu« p«r ircMl^nt f[ii*uti 
riiuttgr <|iirlt|uHoia Tiicrrfitîon <lii mol : niaU IVlriuhifl 
(11* ^tlA •ifçniOt'flMoii ¥«ri€ mIoii (|u« Irt niMiit c^*i|^iHiii«^iii 
«Ira UliVi g^nèralrt » partinilii^ir» , ou «iiigiilièma 4 f l 
«junn cet tttfU mt rllo tti (l<^lrniiiii«S'. (!VM.p«r rappori 
h (C'ilr ^U'iMiiiri iii«i*iil MM. Un Puri-Hoyiit, qii'oii dit 
(iii'uii nom (\<ri imli^lri niiiM^ ( ol il Trit Umiuii Irt liiia 
qu'il n'y II Unnn lit dÎM^mi i ririi (|ui ni«n|iif qu'on duil 
h' '|ir«ndni jén(^nd<i|«rni\ |Miriiculifitinirnl , mi aingu 
il^n*mriit ^ roninir , dmia !«*• fxrm|tK^i(|ti«! nout «vont rii|>- 
portion , \v$ nioU gn*miiii€r» , Uinri^^ , jaânunt , inuà- 
jmttm , ort argent, isHiirw ^' /fUrrtê pr^'i^umê, buf^ 
f(rrê ^ çtihatutê t «UMÎ ne tui^lrili pua . pr6c(kl<^i de Tiir- 
liH«t. », 

Hkmarqiîb. 1i«« tioma rnmmnna aonl louvffnt dif pnrf 
fpiillifinairi ; mulf iiloiv U imui diatin^pifr \ti qiuiliflraiir 
iid)frtif d^fwpèm ou d« torts du qualiffemif indttiduH. 
Dnni c^t pliniM*R , une iàble liti marhrt têi béilê^ u/m 
' ttthatièrti d'or têt préciewiê ^ f«t lubttiintifk , d» marhtyt 
ê% H'or , Mnït dn (|iiiiiificilifii dVapèon ou de toite, parm 
qu*à Taidir do , U pr^potUion de \U ne Êtirrtnt qu*à d^ 
liguer qu'tm tel individu , Mvoir, une iahtê, un§ Uh 
haiUrf , ttat d*une telle ttpèen : -im n'e done pei beaoiti 
de TarUde. MsAi dami ma phriaet, ww $abU dû marbrt 
tfu'on iirr de Catmra 9Mt iielle , una tabati^rt d« l'or 
qui vtrnt d' KnjKigfie ; d*a moU , du marbré , de i*6r , 
»on| dca ipinliticailU individuola y puU<iVili loul rédttiu / ^ iflMi-:;! j. v%>4V' .ii.'\'éÙià^i^.i>Êk, •if. ■\it. , l,,»'U m-. inrii Irnlfi c* <|U1 r rjiit De VJrhrU. ti'S 

k rinditidu ^r Irt pr<vp<Milioii» 
qu'il» M)tit pr<\oi^l<U ilo l'Nrtîrli 
* D'où il luit <|U<^ Ir» JutiiiK roiiiiin^iu mmt luiiiit (ir-- 
litli', "^ 

i". Quiiiillilmonlplar^inii iitriiir (1«^ liliTuiid'MdrrMr, 
c<)iiiin«« , oU»mnli4m» Mur l'étnêdm i lùtjri^f>e i iV'Iloninni 
^néniUn piVifmr ; i7 JrrnfUfr , nio VuiinUlly » «|«»rti 
lUr iSniuir-Jainri. --^ 

1**. QiiAïul iU.Mtiil •on» In iV|;iifM> Ut* .Li |>iv|>o«ilioii 
ffi , ityinuiii , ifOf «Ml villr , i¥gai4rr un pilir , Kimmu- 

5". (^lUiid il» •'uiiiuM'iit mit vciIm'h ^iroi/ , yin/<f , ri. 
(iiirl(|u«t milri'ii , (»our ii'rxpriiiiri avrt i;uk i|iriin<^ »(iilii 

4<t. (^lund iU «oui ririi|H»alro|tliiv ou ni inirtjcclioii , 
romnu* , 

tUtar^t monts , jtrtiUê yaJIéts 

Paf r«nl mirarlfi ■iKiidli'*!'* ! f 

lYii doiti pa)!« <!• lioi HlTitiii 

S«run»-nau« tou|otirs •ailtUri ^ 

Ci#l/ fosl BMBbrtiig ••Mlin d'liinoc«nlM Ih^auI^* I ^ 

•^. Quind ïU pnimrnt de leur «jiialiu^ |i|-iiiiiiivir k 
Otllc uc^Uâliflculion , <*« qui nrrivt; dr dilK^niiK'» ma- 

EUê-vauê étonnh da rt f/f|/r Uê fwmmen hê phw 
0êiimahl€ê êont^ tmon^ KoniiiM»» , #•/ nwntrrnt envoie 
quÊlqm§ r êwê ê ê dêê jmikê^ti ite l'h{*fnaniié jtarmi, lot . V , ■'■•..., H »»*.»: piègH innomhrabhê •< Uû êmbarroê mêJ^tarûhUè dt 
la rtryauié ? 

.y Tà^àuin. 

Hotr» Mprit n*«it qu*Nfi ii««fll« , ti«« «mftr* pMM§kr« , 
' Kl l«r*rf«^'il uniM* , UN» r>Mii|r« l#||H« , 

lti*«ifr^ê 1*1 ou i#nl 4mm iM Hvttt UWwIbljiê, 
Moût HtmM Imtêflfn em40¥f9i (•••••ib'Itt 
(^Hiai* n'ajrMi (BniaM *té. v 

■ r ▼•twânui. 

' Jr rntH^rtéë d§ jaumê épié ^ richst doffa dt la JhtmiÊ 

fjfl:Vérèê. 

FAvAum. 

Dniu J«i prrifiîfr «vmnpltfv , l«t mot homimmë ÏMt pHt 
«(li«HMlvrniiitit ) daim Ui ÊmctmA , le mot isadftfrf* modiflt 
Ir tiiirt ftoMtf f fit dâiit le troUUdiifl , tmiAm ilt>fi« nludi-' 
ileni fawtê» ^pis, 

'6*. lxirM|ii'ili «mènent une i^fletion unie pAr ellipi» 
>. uni* phrtie pr^^t^nte. 

J0té» Uê y»ux m*r toutêê tfê naiiom du monde, 
partHmmê touieê Uê hUêoirêê. Parmi iani de culUê 
différênê , parmi cêéêê pitodigimàêê di¥*rêiê4 dé morurê 
ëi cift caracêèr9i\ pouê irouv^rwM par-ioui Uê mémëê 
idJinM dt juâiism #1 d*h0nnéUié , par-kmê |ni mimêê 
prittcipeê dt moraU , par4oui Uê mémtê noUmê du 
hUn et du malt preuve MàenVê qu'il êêî au fond dp9 
amêê un principe inné dt juêUoê #1 dt ¥trii4 , êiur U^ 
quel nauê jù^nt noê oclianê H ctlkt d^autruL 9 «••'>» • '%• #^ «M*' < ^«•»^'-t>'A«lr»'*''W"%' ti ' '^k^»rt^t4|fl^<'*r';W«**«t »%* « S'M ' it ■ \ '• loimi ïWiio im<itrci%0iiii.mmmÊm ■MK.I 7*^. /Qdiiiid {!• •ont toui 1« Wl|pimi d«i moi» ^)r/<t , 

IJb rmk'hani tm laêëê0 entmlt^^^ans touui torta 
dV^o^• jMr VhakUmi9 du fi« jaitSm^rétuiêr <è ' ««• 
paëêtons. 

/ ZV» c#ll« (Yiiwrm* #or^)ii dr tempà èfk i^mpê ^ uns 
fum^ mnm M é^HÙêêt , ^iui JinsoU unv rij»^u:«j ik iiiàii 
oii ftèdieu dtéjoun 

••. Quand iU Éont iitiin jvir U pr^poniiion r) ou dr k 
un mol qui pnJcMr , |M)iir rii rx|>riinrr un nio<lr , uitn 
BumMrra d'être , aiuini# , vheminéi^ de nuuhtr , tnUt^ 
iiéiNi d'or ^ eUi. , iabh à iit'oir^ IU à ntionne» y rU\ 

Pour bJi'n rntrndrr liwi , a \\ fîiiii llimiiigui'i , «lu 
» PurloA , Ir qualinaiiH'd'ri|i^ai ou dn •4>ru? du «(luili-' 
V (ifâUrindividuol. EnitiitplQ : ///• ênùm dtt mtirhit : dti 
n marbrti rit un qu«lilicjiur «ptSc^qui^ •djorlir: iiu liru 
}> ipw li ron:dil , un iolon di^marbre qu'on a fait 
» pwnit d'Jigjpie , dii matbrt '9ài un quAlifiiinifin- 
D dfviducl ; v'eêl |H>uniuoi on y joinl rarlido «Vec Li 
H pr^^poèiiion. )); 

KBMARQim. On no d<jâ pat confimdro loi phniirt 
dont nous venons 'do pârlf r àywr ccIIdi où^ 1a goûl inp- 
prtnie l^anidis afln d^ leur dtilher plut de rnpidiui et de 

ièu. ■ ' ' / 

litojcns y étrangère , enneniia y peMpIct » ' rota ^ em- 
ytrtimi U plaignent §i k répêrynt. ^ ., fi- <! Ti' 4 Vl »* - L> ^itiH*ll^ : •>«••<».'> ■•«4 ^"-i 
1 • 4 ■« > ^ -V / w ^Cjuùt ^ ') w . ■ 

Ayftuydtm , fwtMUtotfttt , f > i|n ii^ «MuniUpt wwmMr. 
*♦« il imliV&iar, dit tiioàM Dudot, qull y V 

ï^ boAuooup d'oQOMioBi oÀ Vvtkhn pourroil fin» lùp^ 

I) primA , Mfii ^ bi tUrié en MiiillHt j oo n Vti qui» In 

» fiivrii dit lliaMlud* qui flbroit troatw biiarms êi étu- 

)> t«u^ («rUiiiMNi pbriM^ dont il •«Mt AU, piifiMine , 

)) (iNiit mUm OÀ ruM«r l'a tuppriiii^ , noiîa no KHiiiiirt 

» p«i Qvppét du m ««ipproMbn , «i W dî#«mr« nVn 

)) |MiruU qM«.p|iui vlr» MQi «n ètTQ moin» oMr, Tfl ##t 

)) k pouvoir do llMbiludii , ^u« iiqua Iroufrriom Un- 

)) iniiaHnto fwuii p^i^ /Al /NMM^rvIif fiW/MM M/i vidit, 

)» ni (wmpAlmitaii du Ipur provfrliiidy pimvrMé n't^«* 

)» /Ni# vfOK». $i fifiUA^^iioni UpÊiWêtiUê «var uiM inAniuS 

)) d'auiTH plu«MNi>ia|u artido» opi^ nd n^uî aponi«-« 

,^ vriom pm,||>^d> M ^ppi^ i o ii. » liûa m n»f-. 

ftvit qui loriqiM k d4l<friiiiiuilion i^ uoini largit luP- 

fiaamin^ tx^n/giUA |^ la nàufi de U dioaQ ou par Laa 

ciroouiiyiicci. . >*, • 

RàoLB n*. On ne met raitide ni a.fâât lea noma 
pr^céd^ 4m t4i«P^ promMnlonux mon, ion^ mn^ 

4ùMi (ipia pour cha^m) , mrêaù^ j, pliiêêmêr§ , $êlf 
ni avant oenoi qui aool préoéd^ d'un nombre cardinal 
tant rapport yeiopBtye. 

Une coutùme'iMM^tie éioi$^jm prodifa «m Egyphj 
^oui êyjàiêoH i^^iyourT.cjf mime # 4M<mi j^ eM#-^ 
j^^maU âê pklj^ qui ajÀ 09n9érvé \ cipaUê vUUë ptmêr compoitêr /ri c<m%pnf(ttii* tfui ju^roit 
'iofiâi U roy€mmtk On éioU atTitutumé à f%ë inm dans 
féê \dacm qiৠUê ftius hormé^rë g^nh dit /»or«; e^ h à 
pluê gramê. *"* 

" Homirirr. 

VturluM , lii)iir«iif tAjonr, q<M> Mna ••n>h«u(<'mi»iit 

1^» fmt rnir nul pûëi» , vl •iirlhul ntil mhtnnf f > .V 

I Ikiii et 4^•m/« ii« ni«nl»ji|ut , raniurlMnl ir«r («Ah/zm , 
N««rri»Mnl <!• /«mi« mmut im^êtturiM «wî^lnf ff«iui< , 

06 tm i\ym^hê , AitiappanI au» rf^idariiitrui , ^ 

I)«ni«iM ^iMjf/« Miiiiifun«l rai II* «« «CNf('« oIimumi , , 

CoaiMfn IV'*^*''^ '^ ^oiMvN '««M ,'4|iii , i«ii)«tKa pMta , 

Tantôt «iana ««n i««#iii mnliirnia j«« fr^fofi , ' 

TantAl «n lNiiilUontiR<|J •*éUi« , «t i|a ««f hordt 

VOTMnl p4tiàrH«a r«r« «#« rmfués lilanvliiManlM , 

D« raanMk an ra«<«4« au loin r«)aiillÉa«n»*a , 

TotnÏM 9IÎ fomU k ttnnïd hutkt i f%i^$',r%\mên^ 4on courwuM , 

Sur am /i# pliii égal répand ili^a iloti plui ^oui , 

Bt aa«a «m 0éêl «l'aaur par •'ingt cammuM féromli* 

|4 pliM rUni valluu qu'M«lffa r«il ilu monii» I 

• ' *■ ■ ■ -• , 

^ Cet proiipmi «t «et fiomi df" mmihrr rxflurnt l'ar- 
tido I ptrœ cju'Ui mi Ibhl «ux-uifoirt In fuiu don. lia nii- 
noBo^nt leiin aubMAiilUii , et (ifignciil dits iitUîVidm» dé- 
lermîiiét dani l'etprit eu otltii 4|ui piilo. iiiMÎ f|u«l((ii(^ 
^■iiiiQakMiitlflurdonDfliit>ilf le nom darùrjn On doit ^ 

némmoiiM obtènrcr , rel^iU vcrmiU aui Adiectiit du i^)mbr«y 
oooiiBi dit du Bl«fiaii y « qutf ti IWjtcUi aiméruiue |0i i VI-iMfc^k -< ,.,», (■ » r4f ■^ A , De » iCniiiKttaiilir,fiMitMia0iiil4fl^trUNit,Hqil«I*ont^ 
M touin|iu)r qu0 Ton ocMuidkre ot loutiouiqmilqtie ^xm de 
H I Wprii, «utrtvMxire qm» otll« du noUbre , «lort \» nom 
B d0iioiiibrafitt|iréoé(Ud0rtitkli0oplréiiom,quiiu 
» «■ iioiiv«0M i^ipcn* Lé joàr de UlnmltipÛaiilundiii^ 
^ H painà» l«â «pAlrM dininl à J^iM-Chrîit : im»mi n'wmnê 
» |fii# (Wif /iMUt H d0iàtf pùiêêonê t itmlk Uè rinq^tainê 

•)> M lëê thum poiêêonê dmoê im nma tiujiM^riqtir «ImmiIu.- 
i» MA «iiMilit l*é?aiiféUtU) ajoum qu« J^uiKChriêi pn^ 
» nant Uê cinq pain^ m% /<m 4iii« /ioImnnvm , V« ^^ 
}» Mil 9 «10. : voilà l»« ri/19 P'*^'^ ^ f*\ ^htèx puiêêonê 
» rtUliA k o» f|tti pféoèdo.'u Dmm mi tmÀW duii Umjoura 
éu«pf4qédéd«l'flltkUii. . 

RiM>Ui m*. Lm niNm pltipniè dit div^il/a ,^d'hoin* 
mat, d'aiiiiiiaiii îjdiMfilkni «t àt IIdutl^ parlii uHm^ , aont 
MBf l'articla , alla l^i «mplojéa^ni uii Etna UmkA. 

As Milita 4« flUrtét #Mi IW« f m «t «lofthU f 
IMm aUl «Tast la %mf mi IiAb* bébnoUbk. 

.V«i«rAiaa. iti CllS^M V«Hll Mfkl MM 4MbIU t 

MtoM^ ««. la riMÉMM* , «1 r(^«M U lM«té. 

€a «W fl« la aafMur |«l ffvévll It iMUMMt i ; 

Q^ Aip^iar «iM fMW atraii* (1 IPVM. 

Va M«f» lM«4Mt MU yéM 4m jMAtalHf , 

Cffl I f ifli M M «I MMfMu qcl f^mmmlÊ Uê §ê^, 

#db i^MI plat aa Ma ^1 4Mt Talr MMallMt , 

G%il Ma Bf^filiaMi flaaM fin M pUlai dU IUmIm». lÀ«laaalM i ^ ,•> . :..• »»"i. .«■^itv • * ! raiUlV" •%• • 1*. »•■ 
'■itM4MM rwiiiiMpiii ; De fjéHkU. Miténé^ MéméUê, tàrù , JUÊctor , Mme: 


DMriâAVK. i\om0 min m «U«««Vff« k tM rvfpirtkcru*!* , 

/(am« (lonl k «Min «Une la paia , ,Uiii U ^Mrra , 
Ibl d*élta •• tou* U« t«Mpa BiAlIrvêM d« U Itrr*. 

VoLTAIRI. 

lil'niiâonrn oti que Uiiil nom propro , nr Aiguillant 
qu'une rboM* •iIl^uli^rf)/-r•^ Irllriuriit di^tonuinA |Nir 
liii-nifi^tv, qu'on iir y^ut |mis mi nK^prrntln* •iir mi <1<^ 
trnniiuitîon. M«ii m Igii Veut r«itnniuliii tv nom, un no 
le regarde plui comme nom pn)pnY ; on k* ron»icl^i>0 
«ralkonl , dit l'ablM^ de iAindillnt. , «xiinme un noninun- 
rouii , qnon reitrpint cutuiU] k Un seul individu. Voilà 
poun|i)o^ on dit : 

Mali pour n«Mi hanniMoiia vmm ▼•!■• imnmmt , Kl , la^i^Uyi (liff«M«ni ^ o*alloiii point «lani uoa «oogM 
tytéi* ihm «/f . vén lé tain um lUêu de mêfuoi^ê. 

UMfKAAVI. *< • /Wr d»ë piuê M/m êi{iUf(m qui nous resUint <ù 
VaniiquUi mfnt ripollon du Ualvédèiv , #1 U V^nua da 
M^dlda. 

Mien déê ptrm^n^ê r^ganUnt U ÏVua* comm» 
rHomèni<ia r/lrOM. 

Om va ' doit pMvkt riprilar vmum usa aieêptioai 
l'Mai^ OÙ noua aommoa ia joindre è^artiola iox nom» 
dti yoétii al dm paiutraa ilalienaii Noua n«jU iiMaona qua 
y»09 ^11 y a tUilM daoi oël amploi i ctr ot nWpaa \ wfmfwiUàk^' ^ ■>ii « ^ jy ' >MM|l*«i >« < #»ï-j»*f- ^ e > 
• .\ V ; »4 s- . ■ ■■ > 
H/, '■ 

■tr' ' ' •1- ■t ■/ k « nom» qui! non» ••• (««nw.» ,^ „%_ . , 
,ou|M.iii«ndu. Nom. imlion» « Umr d* l-iWifa, oà fa 

V^j , é«.l«i«*nl elIlpwfiJiM U. umr de phm. qu. 
„ou* employon. qu^nd noU drM.i» cU d« pUoM U 
p.r.on.« d<mi «ou. H""- «^ »- d«..«»Uqu«U. 
^ . .i«r».4 du m*prU , «H- I«ur Uqu.aU «i. . du »olM 
^n dWlma , cnmm., li Un-iw ^"^Tl':!!'^ 

n'ilotl «M moM» <fto»'4* /^ ** '^'**^ T ^' 

M) Mu^lon. Si l'oo 
C7» U p^rmeUTB «un» U ««h.».^I»W> , •»•« 
iilu* <U •«•■> doit on l.>»ifir «> *«H».nl. 

iJ. u. •!» t*iU. qt «»^ '*«« tf*»"''./;»"* 

.ur U .up|M«.iou d. l'.Ai.J. •«« U. wb-SraW N.m. 

p«i riiu-. 4- J •* a d^il-.'r .«- ^ 

IIM4IUIUB. On ne doil pM oowbiiare 1* , ^, «•* 
■rtMM , «« fc. *» ,1^ , IHfX W <PP» '■^"^" 

a,ni U qwiM*i*> «Hpiw». ',•".., . 

d. du *ii-l* V -«W 4« *» Jf« *• ""^ JT I I iiH i .-■ -, ■i, i w . 1 11 1 .• I 
*»->. ./ ^ l<> V. N iMiimlir 
daspiikBi JM Abh 
iA«>t*^'-. .* 


Uê VJrtuU. 

•iloA loi tireoiiftUnoQt ^ avec Tartide ^ et ijina IVriii 1<-. 
Cet «orief de com|>iiraitonè n« |M*uveiit Am* qu'infini- 
meoi milfii |Miur fraver W» H'glct dakii IVipni. 

T A B J. E 

OKS MÂMK8 MOTS KMI^rOYKS. AVIO ).'ART1CLB. 

£m omprmgêê de Citéfon muiJ 
flèimê 4m idé«t Im plui mIum. 
la4ifiau«J^ DéJ^itês^oiu an préjugé* 4» 
l*mdmacm. 

•m* iadlfidiM) 

Ltê •ifàaêk4t§énf%i€ê 4m aal - 
Hauji fW ««iMl $ur im têrrt. 

ému ia4i«MiNil univnMl^ 

Enlrûtlàaiu U ddlmtlAmjik- 
|Im4'mim AoiIim^#«mnmiiv. 

••us tiicltvi4iMi 

CktVekÊP 4n déiMirs. 

i«M indif IdML . tiNdj l/AliTiCl.k. 
iséê oiâttria/fti dé i'icérvn seul 

/ihitU d'uUàt MiiiiM. 

«•IM lud^fiul , gAiiéial , d.t 
•orts. 

sur c»tl* 4fu$jiitéon / 
il«iM iiidéfliié. 

/i /^<i diffémiUêS upèmê d'à 
BlfiiaMi «Mf /a |«rr«/ 

K«u« i|ié(iii(|u« , «Ml d« Mifir. 

1/ «nlf* <<anj u/i grand déf^^il 
4« ii-|i«i frivul»! 

'••fiid^ •oit*. 

Chênckêr Ha IbuKi «lAloi 
Uvitfm lout ۑ quiytt un un 
d*«fr^fUtiuii m ÉttfAoy^ <* Eii païUnt d« UiyMMiymUf {^••t-à-'dir^ dii ••lia r««Mnil>Unrf« 
qu'il j • «air* omjému l*«wli«iia , (Ju0tmff9 d» l'méprti •t ourrmg* 
d'têprift ••ulio«i#cè lré»ri>l^n dit : On •ntondfaroMMfa/f* d«7'«^^Mi^ 
ta vnvrai^ 4« là ndvoti «t 4a («Ita Ha^ liitiilhgttir^ «pif^dliilaKu* 
IiMNMBa.4l» la WMi ; al par un om¥rmgê d*tspHt , un •uvraK*» 'i* '* 
fall* tt^ atttt Aa« it^ltlUftttc* i|al, diillo|rut riionimt d'un ./ ,t >^ ■■ i-tj 1 Et » y gl§UftÊÊamémêir9êÊ»nÊ9 

éÊ TtrgUê #1 4m fbrMM 4t O- 

•mm In^lf IJimI. 
Puê^mn êouêtmu pmr èm w^ 
^rMtioaf forlM. 
••M ImII? MîmI. 

• «u lllièU«l*«l»»« «M» ♦•»•■»*- 

, IW», à k MAÉlèf* 4« Hm 
« r4rU,UpiéiMlc4*«bOT4àP«*- 

• prit ta* I4A« 4*l«ii«kdu*lil4. 

• l'Atr* ■*f(wi> «aUImiI pM Ua- 

•Mi fwttfir imMiiel. 

^ÉMiiliiaivUiMl. 

!««« fni^iêêmmm 1^ M»* 
/oyr« M /'•»><# à9 Ml*f # *M 

k0mmê9. ^ < 

tant ltt4lf UmI. 
fMtêë f^kêsHê 4t MnH^x"* 

JMfMMMMMl* 

ftMiadIvMiifl. 4s bAwum IsdskhMb Mhsmmrê ê0mtêmiâ pme à» «i- 
VwpMniwi^ 

, ll«iià»tvi. « Lotkim ^•4|•^- 
» tlf pr4<-è4« , 4tt !• mèm* k^' 

• oMlriM «il «lire à l*#a|Hll u»« 

• Mé« 4« ^UIcmUm , «M M4« 

• 4« Wfto, fn •••« «ilMitli à 

• «•!•• fM l'ê4|Mlir M Mrv« 
« lalBi*a« âv«o !• anlitlaalif à 

• èmmmm ViéU iBalflili^l» , 

• tètmfm t •'Mf J« iwiliiifMnl ém 

• 4« mcImis |Ii i iMvpliM.- • 

BâmmU éê préc«ptM pour kk 
lu^pM «r poMf l« mormli. 

UiVmt iOMMM 0kUgé»d'mêêf 
4ê éiptm , fmf méèt fiuM *H' 


dmmp^ p9oéigt$ë§t dit ti pl ihi m J»fi4MJI94«fa«t H f 4» tfpfif '^ «Tfi «• «4h4- ••MitMito. •i.'V' dfiUwto 


i>:i !■ n II I ^* , ItVMltl 
If ik «i- 

apill tt»« 
•M t4é« I pour la 
Je. fktrê *n- tintê , éÊ 
u I. |i^fii»«ii vfà ,J^ ^^ Z^ i Vri^itZf. Oêti par 1^ mddHutéom §pf-^ 
^u'oM m f w'MiM|»i#rf 4ti mm- 

X.M MNtMitfjM 4t la nivialf • . 

•mit kniuMii*!. 
Lm méimoirê dtê ftUt #i# Itê 
phu kriUmnt0. 

^ . V ''«•"» •|''«f ftitlfrr ^iW t-Aa- 

VMll AfM U MlUlAoUf à U fviw^ % V^i pmr U itt4tht,Ht,tn êurêê 
f U'tfk lil^iêi'nf^ <iiyM««/f a« Mou 

Arttë •dlrrtir. 

MM ira. 
' !l#itt i(l|i»iiff». 

Util* (lu ««fl If Wj. " !<• g9àt<àn lioai«iM êiléuM 

8«M indiviUiMl t r« i|ul Ml dit 
4m feaMiMt M f K éill ptii m 

"If «'• JNM l^«o^M (l« k Wçun 
^«<« |i«iM rouiêê lue àommèr. 

l'ilê du J«|MNI. 

il H«ii#il«UChiiM.^ 
Mi merém M l' Aiiétiifti*. 
l,'ét*mdmÊé9l%Fmm. 

l*A*i«. 

il dêtMurê au Pémà , «n Jf . 
y«ii, à UCkilMi MIlliklM. 

%mpêléÊ—M M la Fnmicw. 
li« a^iiwii/lfVM* 4a rirhmda. 
i.'/««Mil éa iPlU^afM. 1 
9«at adllirtir d'hammt» ihoi- 

êiê\ i|u«l||anl U sottèlé ^à\mcu- 

i/ n'upms Léêoin da tr^oiii. 

/ 
/Éant d« Kwil*. 

/I<(f a«m« Ja Franrè , d'Kt|ia* 
gM, ata. . 'X"^ 
" i..'lir#4aCaii«U« 

i/ rkiM àê P.ttlogna.' 

//«fri(?«d'llaUa. 

ilâtlêu IHtM. 

Ila«l 4a iflana fia Pana. |^ 

// «lan««Mr^an lulla*, am Ao* 
|lalarra , à Malla, à L<mdfa». 
Déê ¥ém» 4a ITauMa. 
^ilaf 4*lf buida. 
l.««Mfl #X«|pa§Ma. l- 4 ( f < Il 1 . 1 I ' I fcl.lll •«SiSiSîtBbi S I uni I i 4' . \"%A- \'>mm j^ DéVJrUM. 

Pour »,«*.«».<»"• "'V»»- r' •^îf^îr"* 

TABLE 

A ui •«!« ^)^'>^ «■■■ «»T T**^ "* /T^ 

».. Avoir jUm , m^i de^ /^f* » «f^ ' 

5*. Cuatit fortuné, fùqw. ':.. ^^ 

pardon. , . 

6.. Dira f^ t >*«r* ma<i/i## . ^p^^^ 

ÇV I)««i«f prit» v/«^ • f*»^* » •^ 

7^ IWMip9^. It ra khappi Mb, c'«H^d|p » /^ 

. . . • *■ ' . V \* >l II I I I I J r .#• anJb'îafc l ll ù <<i»-.tli<|<i«lt< . i > iM i i >» « "-^ ***' *'•'•''' '* t tVn ««I yâ//u yu\7 /M 2m4 «o// arrivé <jiutqu€ nuil 
heur. 

fl". FiiUnulM; raimm , raiUrr'ut , maluyf , i-ir. 

9". i'«in» (/Mr qui dui€ , i!*<>/i/i<» t/i«)/v , r/ii'/V , /V 
Jlejtwn , Ao/il*» , fummur \ ^p^lA , plaisir , iy/* </<» 
i/Uêtfuun , alluim^ , ttuirvliê , alirtftU xle tutêt , provir- 
êiuny êemhLmt , ntuie ^ Jn,ut^ j^ue , dij/kuliti 

lo*. GN^nvr />ri)« , ^ro# 

n*. Mcttn) onlfv ,Jin, 

çoU , «le, I . 

nudhêur y (H}mjktsêiofi, 

i4». Preridr«*^/ti0 , lutliefwei^y \èanve , mûiminr, 
congé , tHJiftêeU , langue , eli- 

i.V\ Rimdio êêrvke f urihour ito 
gorge , çlr. 

i6". Savoir /i/v , ♦'M'/v , vhanUr 

1 7*. T«nir parole , primm , ^rr 

Il y 4 âiuâl <!«• iioiiiA qui Îh? ainllniuriit nvrr iiiid 
pn^lXMilioii aniiâ nrlit^i' ; co ^^n\K les iomii (iV•Ik^<'r , dii 
du MarMis , i|lui tohA fiiii iiîlori I#rur J|in|tù tlniiKiiiihuii 
tpAdfiqui}. Nom* 4*11 avom dit MH uiut (û fit U hiiitiriim 
csontifiq^mi^dalap» 

y «iouteK>iui tMJi e^mplte (|iie i^oui )burnit'l€ mèiua 
Hr|iiiiiuiii||9D. I 

lifîàftgêM V0i pufrreë su i)Aiiii. 

ïé'^idueaiion qùé le jhire U*florckÔ9 |Kb/t/ki â son JiU 
ttt (ligne d'^rêp^lêê \>bùv Éiiudilû, etr. 
, Ao/i. ." t j!>^ 
b .' ii; \ \ il / ' ' V-B ' -a- - ' •■ ^ ' % (*. 1 L. V'^ — t^J J ^ |]i8 DêtJlnkU. 

A RooM 1^ à brai CNtvfrti, 
" Jl ék arrii>é à bon purt , k minait* , 

yiiftB Mni ptin } ihm li¥r9 do |Min , «/ n a poë ii9 
\mi\ , un p9u dt pAio y flic 

Dmif toutflt ô0t pkrMM Ut noni« dVsp^^ce toDi prit 
u )uB lour limplt tignifliitioti* AumI loair-ilt tant ai^ 

/'^' un dOgiiiii d« frkra i phrate oUîpUqiM cpii •igiiiÛ* 

«/(/i<?«ld^ rtip<M»d« frère. 
. i( A |ifOpoi da oal emploi , dil l*abbé d'Olivet , ne 

)) biMveH^l pea U grammaire 7 Vri honnéU homme dt 

)) jpèn , die Molière dana TAvara.. Un fripon d'ênfunt , 
un êaimilk&nwm â^chot, dit La Fontaine. Et Dr*- 
pit^uK. On^àittU d*hi déntoniuqu& fquand U récitait 
Mtfê tmrê. Je m'imagine ipie c'ait un latiniaie , «mu* il 
^ en a 4m eiemplea dana Planta et «iUeurf. Ton ira 
tx» phrplet y aii mdyen del'ellipte y rentrent dam ivt 
i^'j^lea de là ijnUie ordinaire. » 
Uib'MAUQUB. Si Ton joint noe phi-aee incidenie à nsê 

|)hniiea , le rilaûf nt M rapporte paa au nom d'espèee , 

iiiiiii II ae rappona «a nom Individuel qui lo priéi'èdv. 

('**{iët un JHpin 4*9nfani, pdf U qui le rapporte à 

un fripon, 
'Si condÊêitÊ iptr Mttilmefit* FarUr 0m^ ^t"^ ^ 

rréêênitr avec fmoi, Jlpr^ par dépit | par colère ^ pai 

iiiÉionr. «m. 
jRn JaU de fhyéifBmf on àonn0 êoi^ni 4M^m»i>» 

fomr d»9 €ko90Ê. J^f^^iquê eet prie dana un iana^ad 

iirlif: tii|ualifle>Uif/A r%wddf tf» é^ffue diat ntoti, i»i .1 le ^na (llJividufl partitif. i ►< «,; w5«fi<W**<V**(4, :*iiw«:i*i;A, #1 ;. >,.». ■.'J.-»,%is»„ v>,;»i.. ^■»'^«<*i««ift;j»j»i«t»^»#ufc.i4r»f..*»'«i#ii-^^ .-i^S^i- A, 

■*i ^ ■' ' . I . :■■■ i ' - • ^ % .:^-U- 


.mÊÊ/tm iiétâÀi |llAIA4k^)l«MUiHillMNM«fNM»A.v ( D0 rAtyeetif, :< 1 
'/O -"V X X X V CHAPITRE IJÎ. D« l*Adiictip. 

l^'ADiBCTir «Il un«) dei ncUf «tpAon dit moti» .1. lu 
noui avont parlé. 11 vient du Ulin ru/>#c/ii4 , «oui. , 
f{\rcti i|uVa «flift le nom ad^êctij ^ en toujourn nji mi' 
à un nom aulMUntif qui en evpHm<i ou touB-riKrtn' . 
Dana Uiutei lea langue» il a la mAme fonction , nilr .'*• 
quiiIjUer Icapcraonnei ou leaclioaet dont on |Niii>. On )n * 
TadjecUf mt aeul , il n« préaenttf rien de fiie à IWprit , 
il ne lui oflra cpie Tidée vague d'une qualité. Qnrnid on 
i\\i yhoh^^ gramià y Jiêsiê , etr. , IVtprita une |»<T<vj»iioii 
"vague ô^èonié , de grandeur , dejuêticg , rU\ ; i|t:iih 
ai Ton joint ç^t mou II dm aubatantilà , il aaUit un ro]> . 
port r^l, vt voitora qudlMii aubaiftanlei dan» un «nn 
on auppAt, comme, l^m gtèrt ^grand arbrit^ Iwmmr/n^c. 
Ainai un mot eat ad)|ejnif (piand il préaenlo ISdtr %ji^m(i 
«l'u iMi. dualité » aana apécifW Toli^t auquel on railrilHii . 
Lp nipture ^ba aJi^ctiiB nW paa tellement fixe ci <^; 
qu'ilalnapuiaapint devenir quelqubibia de \4ii 
Ub^aau{baUnt^fi.CVatl0raqué , œaaant dr lea tx>n.'ij(i« 1 vr 
fona Imik- VNp|^•t dfl q|ui)i0oatifii , noua en faiaonr In 
iih)^\È jm npa (Unaéea 1 et alora lia tiennent la pilirc d, 
miiba lîbf ti«lu ilcmm^ ijlr beau «f U irnd i»oun to-i «ft iMM Ott>mi. LeaUiilbatantUa detUnneiM Hauft^i tV 
*■■'* <t*'-':H' ■.H «'■ •■*.». 1 ' -r V *:^ » H I • f ■■ m I I i «ii iiii i i L' iii ri i- ' »* ;.- - J^ JL^ • \ lu iffti » • Il 


./S i^iA. xj;, «s ■ |>tJitiÀJi< / vmia «djcrlirM rWt lortqulji tonC mnplo^ k qmiffller, 
oomiiM , XaM<« XJV jjid twéftmrm Roi par autorUè, H 
tmijQurê P^re par Ufidrêêêv ^ -— T^l /M>mm# m/ u/i 
(Vuir , im fVmotrtiltM , etc. Dtnt cet phraiet^ Boi , 
Fêre ,^ Càêar «l P^moêthèfut ^ ^^l <!• vériiablita «flj«c- 
tifi. Si Vim ^it, )r gnnnmAirien <^oil éint philoêoftkmf^ 
ëanê quoi '^ i| ««4 jwy 4''¥<l*^'^"" $ groifhm^Hriên i 
vomtne tuiia^ «f^V <^til*<^V^lM i VMÎ* r coinui» «tlribul, il 
rat «(IjocuX Lf tw^i jtfkiomjp^ f' fi l^l••î pria a^jecti- 
vmufiii. IV^ f^i^to |)knMi| ai ^rgf 4011 cb Bnaaiici l 'ou/ 
^ivU Oiêu, «^f/^^ OiffM Uu-niéffê0i DUu eatldjeclif 

Il diijl y avoir ftulint à» ad^u» d>di«otiià qu'il 7 A 
dr àoriM do ouidi^i , do iiMuàè«i^ d'èlra , dêoi \m obiitu. 
Or V ka objola <nii , OH doa qiMlièb ^ kur aoni in-» 
hAreiiU», QH dba modififuilioiia «ooid^nliilli^ o« dua 
\nipporu d'ordn) , ou dft Mppoita avDc td'auivoa txb)«U : 
d'où il auit qu'il j a qutga ciUiiaa d'adjociUa» a» voir:' 
Ira mtminoââêÇg Ina «^fr&OMjr, lia miml^ifiM^w «iJ^ /»ri^ 
nominauM. - ^ '^ v..;-, ■• ' ■ ■",,- .•,/* 

liiÉ adi«riH^ Boniinaiix qttaUiltml M pif^lt |Mir 4m 
qualiUit qui linr MMH JMten^ V A> «I^^ mauiiïco 
qiiè|«a quilMi Imapfif^^ 
r carré f rtmgÊ^m^ \ ■• .^y '^ ' ' v' -^ : " ^ ■ ^ ^ ■s ^ .,,- 


s-i- •■>." , 


vs -^^m» .. DéTjidJfctif. un OMIMipaiHMIUlHiHilMMl^ 

i3i M onfk <(ui lont forpv^ de 1« 
iiftmi, tnjiruil , «le. 

Lm ii<i|«H«iilt numërainii qiiJiiififfdMMi^è objru |Mtr mir^ 
id^ d ordre et de raii(( , coiiimifl^ii/i , deux , dr. , 
premier f muond^ elc. Nouf eniuirlerDiii (Uim un nruclr 
peciiiciilier. 

Lm ndjt'Qtiit pronominaux ^ enfin , f|n4iUfinnt Irn o}>- 
jf U I ou par drf rapporta àdea pTracmni*» , comme , mon 
^mi I lo/i iipre , «a lo^A» i otc. , ou par dea rappoiU do 
quotité vafui^ | comme | plusieutê hommeê , queitfutt» 
iipr$e I ete. j où enfin , par dea rapporta d'indicHtion , 
comme ^ c^ (iVnf i ceUe- iahU , elc. Cea adjectifa aoQt 
l'objet du chapitiv auivant. 
; T l%n dea^ gmmniairiettt , et entr*aiitrva du Meraala 

, et CfHidUUc I n'ont diaUiif^ué ipie deux iiiaaàea d'ad- 
jectilti lea pli|f»iqttea et lea m^tiipheaiqiiel. a Nou« no 
)) f.Ofplioiifpnft paa lea auti«liiiiëkni enVllea mA|nea , dit 
ïi le. urf)ifiii!r| ni^ut lU) l^a f$onnoitaoni qne |iar lea liit^ 
)i, preialoiia qu'^elleà foirt fur ni»a aeiif i; et al^ra noua di- 

*)> *ma qnë leiuoli}«la Wiil la|a y aélun h aeiia !V|ue oèe 

)> jmpreailoiii efêoiettl. )> Alni^î | m>fa dîiiûnadéaiil^jeii. 

qu^ila idnl roiigeê , Miviia , fiouir* , >Wf# , ttJ^raa ^ yà^ 

jàb# I «M. l' irfott <^'ii âMkoient lêè ymm > It Jocl , . /# 

Jgpài.^ eiè. r mmine cpa adjectffji font oonnûi j^r'lîbt im- 

; 'pr«aaaoné fpie ki obji^ii ptiYiiquef .fetlt lur nof éfHa , > 
du MaiMb k ncwM /^t^|li#a/. 

^. If ^-Comnie nmta aippiiiiee Mb^timëa li quallfier^lra 

.', h |li«i|ili||i(||Miiy''C^^ le mèÉil |m^|Murien 1 4*]n 
H ninilifliiinc» dii imprNi^li.ippiiWi^ quHa /ont », .i -v 


I^L^-A-. ' r.. . V. ' • K. -^(#«1* 


•«s?-'-.- .\. v« *éh,i.- / "<#-• r 

S) iw ttotif , noui quâHfioiii auMi Ut ètrit m^tâplijd^ 
)) quri •! abtumita, «n QOiiWk{iieiifie <fo ({imViim ooorf- 

^ î> dérttion dfl notre eiprfl à Uiv égard. )» Im •djaclift 
(|ul eipriinrnt Cil ioritiAiï yuui , ou coiiiidémtîoiii ,, à 
loi appcll* «diecUû fnéiof^êiqÙÊê , «t eo dUlngiM» «ur-X 
uni d0 rlâiMMi quil y • de ioriet Je ▼uwr «o»" ^«^V**^ 

i l'etpHt priit ««iliWéitJT léi ktret p^iyMq»^ «» Ui èiree 
i^émphy aquii. U runge prtnS ù ediectift phjtiqiiee 
ceax , oU du moint U plut (^nde pertie de oeu» cpi« 
noua if ont •pptîléi nomlpau» ; et fMrml les méupbyiU* 
miM, les wbeuu: , Ui niiméreui et Ui pronominàui. 
On ^oit que cet deux cieiilOriiéon» ernit trèJibftNT è 

coiirilier. • ) - 

Pour iriilujr « lujei •? ec U degré de détJoppe^ent 
«t de cUné qu'rt mérite^ notw oonildéreroni !•• edjectili 
djiDi bun t«rMofi^cad«ilillei 4«» ^•^ ^Uieoun, et 
dantU coniiruriion qu'il» doivent y «foCr. A «ideux 
«rtkici now en «jouieruni «n tloWteié ,^^^^^ 
objet let^i^MA nuinU^ 


ARTICLE PRKmER. 
.ytàMMénoM' Aoûimnmu,!* nu àtummn. M qu'a» fi»» «a lUmiifllmt p^ur «ImI dlw weo w» : i''*- 1- ■: _f vfoïi;^',* 


• ' • 1 >•' 


is: '<<?' %' •*K- r ■,. •«s?"-.- ,/' ■■] r- 


|Utt 

tour •otif 

ffliH ,^^-' :<îiir ^ 
■^M /jy (ï#firf clir^ adjectift. î55 / moە 

)l a?oSr l'un el/^iutre lei mêmes aigiiei ilel vuei particu 
» livret toDf âcMiMiUp IVtprit oonridèm la chosa qUA- 
M lifiée. )) 11 doit ^ikc Aire au iiMM^Iiii uu au fôminiii , 
au iinf|[ulicr ou au ploriel , selon la fonii« du tubitaniif; 
et dans lea langue! (|ui ont des vm%^ ^y conformer par 
rSnfle^^ion qui leur est parti<nili^re. a 11 doit en un mot 
)> énoncer lei mèmea rap|Mnii| et te pn^M^iiter soua Ica 
n mêmes &oes quelle suLstantif, parce c^'il nVtt qu'uii 
)> avec luû )> Mais^ en exprimant les qualités des objets 
auii|uels l'adjectif ( est ainsi identiH^, il p«mt les ex- 
primer avec plus ou moins dViiTudiie : cVst ce que li?s 
gramnuiiriens nomment tUgréë dt êigtiiliiHitinn ^ ou ila 
yuaUficàiion, 1 \ 

Conmiela langue françolso n'admet point de cas, nous 
n*avons que truis cl^ieê à cx^nsid^m* dans les adjectifs , 
savoir I le nonibrêj hi^nrt, et les tjlegréë ds êignijka- 

>■ 

Du Obnh* ont ADivcTipa. 

Lès sulisiantils , ii IVkcepiion d\in |ti>s-|MHit nonihrc^ 
ne sont que d*un seul genrn.; mais les adjcclifs qui \vw 
qualifient doivent être suscepiildes di^s deux gcnn** , le 
masculin - et le fôminin i il faut <|tfi|its en rrvêutjit la 
ibrme. Tous ceux ténnini'V eu • muet ^i*oiii iMiint liesoin 
d'en ohauger { fls sont deb deux ffisnrtê. (Vest un prin- 
iolpe ijénéral et sans exoeptii^n. 11 ijW donc n^iaaire de 
omnoUre que la lorniation i^lu ièminln dans les adjectifs 
Il larniiludson maaculinc. 


.*-..A» -, .-.i»*-!. .V- .■^-•■T' 


■f¥^ u ^ # \t»ii'J('\- ? 
« ■! ^^t-r— ;.,ji5A *■'.;. ■• •■..«•, . ■i-f'lt»'.' r a5é Xkâ GénrÊdHm^0ci{ft. 

BfcoLB o^HinAiJi. — Qnaiidjnii adjectif m JBiilt ^ 
pr un tt oîiiel» o|^ | «Jouta un,*. mute pour Ibriiiar U 

êéf , -— imirmif ùutrmêê ^ «-- cm^tri , mè¥9rê^. 
. r*, Çxciirxuiir. U phipn^ 4* •4i«**4 «» «^ i ♦•^ t 
irf> iy^j If ^ f on f m f aiê^ ot(f (Hm ^ ^ 9 4ouU«iii(IU 
fMiMAl9ur<^n>î^ qouioaii^ «b( j «i<Mi|aiit !*• a|u«i , 
ffi^» mnmHf msi, pt^^ f ançim , bon ^ gros ^ 

^^l» t^ pfVj^çmnê ^ aacÎMMWy bonne ^ groêêÊtgroêm^ 
4f^»0fÊ9Oi^roM9,^Hêf9oiê$. Midi W Mi|i9ciirt if«<ii«> 
iWê fhiaiw , ras , oomphi , diêcrtif inqt4iêi , r^g^t ^ , 
ffçrfi I d4fo$f iuirepilU règlU géiUniU. 

Loi ^jaciifii >^^ (fiffi4# A«m | ntm^mu^ ne lont pM 
dUt» ««cijpiWna» y«iT« <p»0 four (épiuiin m IbraM du 
màÊCuMn fol , moi, bel, noui^/^ encore a^p|oy4 
•v«n| un mot qui ooauiiMipe per une voyeUe ou 
une h muette. lU font, folkf moiUf b$Uê, nouvêlh , 
Eêpngnol àk E§pa§mh\ 

W. fAf^wnma. Lee a^eei^ bUa^» /«^t ^9^ 
jp^, fcpil blmol^.franchf^èèehÊ^fhd^ «t wrfur, 
ISsnfsjpiMio^Omi, fimt ÏVr^w. e«lMj«fe, jpi^ 
MhPMU Or^<P Onfqfue. Fntton UiJ^H'ànê^ 

ÎHS B»çimpif. iïnr/j Fio^et nei(|f ionl Wioi, 
iMiifif «t niM«*^F, W GJ^qMnt/ta •*. J^rW* Wt iqiJi^ 
iMii^( V^i^i#4 m^ ifm fiiil* «1^^ <ipi^ *^l^ "^ 

ionjpée. \ i ,. ^ ■ / v^,H*»W^«l'« «^Ij»"^- ^' r » nwbttjkii^' «^ ;*«. .$.« kl !!.«•> if RSXAROUB. — Ou écrivoil •^l^iiMi* i^W «i W ; 

l'unmmt pluii troiUiiyUtiii. On ^koriyuU «i^ «wx^ î «t 
no« pèrM ditoieiii la couleur i«0r((rr. Dr nos jourt r<i 
•eroit un barbiiritiiuf. liM Mitmirt du (liriioiiiuii-t^ (1a 
TAcAdémie cNttl éciit ivri au lieu d« iv/tf Mu$ VM'iùim 
de 1 762 ; oe qui 6t4) toute rip^^ do (Uniri^liii. 

IV*, Exception. Malin ot h^nin «nt «u fi^minln , 
maligne «l bènigfiê ; yjj/ n'a pa<^dr fi^niiniii , «in»i 
(pie le participe païaé réêouê; et -Ion nVmplûio j^iiviia 
en oe genre les partici|iea craint y fui y^lUni. Ahuou» 
eidiêëouê Umi ohêQiUe et ili»mnUp. 

V*. ÈXCRPTION. Let adifctift terii>;ii<'« en rur ont 
ordinairement^leur féminin en euar, (^inui(;, tf\wif»rw > 
fromptuàêê ^ iil€4 Cependant, enchianteur^ imtu^ur , 
ifengêur , acUmr^ anUkusadeur , pnUectêur , rtr. , fonl 
^m^hantifrêêëêtj^hétrèëêê^ftngvretëef OA-trU^ , amfHiê^ 
êodriut , proUtctriœ , etc. Sur cet Utiit termini|ii»<>nt un 
ne peut que n^ptOyer k rutag». 11 n'y a point di* «i^ftlt** 

Témoin ett dès di^ux genréa , ainsi qn^arnateur , 
■elon Tusage le plui. ij^ûnéràL QneKpu*t |M'i'»oniic» ditciii 
anuUriee, Ia*m adjcctit'i antérieur^ vUrrimWy rx tt rient ^ 
ii^riêur, minëiéi', nuijtfur, [xt^irrirur^ ulUn'mr » 
êupérimàr, tniériméTy meilleur , t:ljt/^irury tuivoiiL L* 
règle g^iérale. ^ 

VI*. EximPTiON. Lor adje(^tlCi t(*ruiiii(^i (^n » m\ 
cbâofniiten aa, comme jalô$tx , Jatousti, ew, (lepimdiiqi 
fiàm , ti/iMx^ nota; y et pr^ix, font nu ïéttiuùiifjiuéêitr , 
tUmcê,ro^iê9^fVXfir^0, ^ ■x> *<ttiv«inMrtMii«', 4.m.".'-ï '1 '.mét»^ > ■♦♦-i.'.vtj» . : ,«.»*(►»•. .l,**,» 4*- m:^ , .- / i.%ti^:<-- V s56 Du NombPÊ iUê adjêdtfê; 

VIT. Excirrioir. Borgne ^wrognÊ^trtiUrt^ etc. on e 
im ftminiit horgnêêêê ^ wrogn9êê9\ traUrtêH ^ eia. Le* 
à&\xi premiara Ha toiit pat du bon ton. 

$ ÎI 

Du NoitBIlB DBl ÀniBCTirt. 

Loi «di«ctiAv prenant laa deux nombre! , Rivent' 
re yèlir au pludel une forme diflôrente de celle qu*ilf ont 
au liiigulier Mr t cette fqnne , pour être dan^ranalugio 
de la langue I eat aiaujettie aux rèj^li^p •uiVaDtrt." 

RàoLB OÉNÉBALB. — Touf lea adjectîft » de c|ueli|ue 
•terminaiton qu'ila aqient , forment leur pluriel par la 
aimple «dditîon d'une a y MÛt k la foi*me Diaaculine, nuit 
à la fôminine. . 

Bon y bons , hotin» , bonnet , poU , polia , polie -, polie t. 
Cette règle eat lana exoeptioil , pour la teriniuaiaou 
J^bninine. Quanta la maiculiney il y a deux exceptions 
principales à ftiire. 

I**. ExcKPTiON. lies adjeciiili dont la terminaison 
est en a ou en jv ne riiangent pas de forme au pliuiel : ils 
ress em blent en oeU auxsubsuntils..Graa, jpnoa, hidtux^ 
faloux , servent ^fdement pour las deux nombre». 

n*. ExOBrrioif . Les adjectif termiu^ «n au ou en 
a/ forment leur pluriel en obangeant œtte terminaison 
en iiUM. Cette oxpepdon leur est encore commune avec 
les subauntlA. Bêou^ nouifêoUf général f 4gait font auf 
jf\ar\t\ y bêouMfnouvêauMfgénénuuff égau». . * / 
• Mais la plupart des ad)ectUa nrmlnéa en ai^ n'ont 
pas de pluriel masculin. Ce sont auêttalf boréal p comn \ , z' -^•O- ' ! ■ €> s (.JUtuIkt. .«baJlé^ tS,»mMiÊénJ''A* .,/.....■. I Jbegréê àf êigr^f. danêUê a^êctifê, aS/ 

>ii(j/, conjugal , ftUal y fiUal y final y frugal , joi'ml ^ 
paêtoiMl , nasal f , natal , total , nuptial ^ spécial ai 
pectoral. 

'^ RRMARQyB. Nous n'ivoiu pat ooiiipriâ fUiii ceit» ^ 
lUto let ndjecMUf pascal y miual , littéral , libéral i et 
trivial f parce qu*oii dit * (Ira ciêrgtê pnêt^aU , dtë 
conUmtê navale , i/e-« conuiuftitairtê littéraux , 7r« 
artê Ubirfàuo y <?## dé^aiU lAVùuijr^ et non triviahy 
comme qu«ii(|U4:» |;i«iiim«irieni 10 diMfdt. Nuiu ne vo^on« 
pta pourquoi l'o/i ne pourroU pm i^giilemrnt dire ni^« 
nuptiaux y devoirê ainoniaux , Jlai<« êpéctàux. Nous ne 
iloutoni pM que 1« plupart dxiceé «âfectifi ne • eniplmcnt 
bientôt au pluriel |0t MUA récUination. / 

■■ - ■ ■ ■ ' "■ «s. . 

PftOIlàfl DB ilUNIFIOÀTION'DANS LRft Am«:(!âl<1l. 

Ijtê Adjrctiri peuvent qfiMlifier léi ubjeti, ou nliwilu- 
ment, c*ett>à~dire mui aucun rapport à d'auii^a ubjcU| 
/ou relalifenwnt I .o'eaWà-dire aveo rapport à dautrt*»- 
objeu. Ce qui Atublil diHërcna degréa de tiguUicatioiis 
qu'on a rMuila à tiyia \ aavoir , W poêitij , le compa- 

. Le poêUif ml Tadlifctif Énème aana aucun rapport, 
tt Ce premier degré-^ dU du Ma^faU , cat apjirlt^ P^^\ 
» parot qtt'îL(«t oomnoie la première pierre qui eat [>oié« 
p pour ^enrir de fondement tu» autrea degréa. j» ^ 7 


.>.' ■V w 
«► *.« » .» e i_> ^ ' f . . 


.m / /• V-. A- - 

Î0- • «/ /v I ..-^i ^ .'< .V t.:x/j.i^M»#4#MlÉ'iji^lk*^, 
aC?^ft,i,:::i. ■• JetilM^^^ i. ' ' ^ '■ . 

t^» tuililère |Suro <éI donc» «r répand, aidour det i>t ■-^f ■} 


^ ,.^ -^ V^ tor/M dê/i:^ lioiijnri jiitm^^^ Uê 9n%^ironnê de êeê 
^p'- ^ '. raypn^ commr d'un vtlS^nênt', VÊiUiumu^rt nwêt point* 
j èemhUihU a< tu îumî^lfe jombfV ipd éclainf Uê yeux de» 

tni^rnKIrf TOorteU ^ «I ^' nW ^m» ténèbre» :. c e«< 
hlutdt une ^t)iniCÛetle qu'une Umti^ te, ^ ' 

._ ' FiN&JUON. 

lÀ» ttwn/wral^ «§| râiljecUf ivcc cam|piirmitoii d'un 

." -• '(!lef;i€ à un auirc ; alors il j a entir Tc« oLjeU-quc luu 

çoin|N»rr , uti un rapfMM-t tlf tupéionlé , ou un mppurt 

d'inr^riorHi^ , ou un rapport d't^g^té. De \k Iroii aorU» 

4e compara i»on*, ^ >^ v . ^ 

. 1^ compara iionr dr BUpérioHy* »e forme en nu^tuht 
plu» avattl radjrilir, Com^'"^ puisque tu #yi>>»con(» plii» 
dar et piaa injime jçm» tpn père , pmêmè-4é mjÊ^ru ^ <i!M maux encwe plua lon(p>l ^duacniélt (/ii« /#« ëiens'S ->'. Un fcrmghni^paf wwadTdfclinllé gfcawfiwH mot/i#» 
ou fiv.^4, nfAiu rw l ^m if^ ttmÉÊàj kmaufroge Hlmt 
mtort eoM vtkâm êxwÊnUÊ» ^fm Impkuàuéqtd atÙMi»ê0ni 
la%Triu , —^l» vice 'gn>eêier et VimpuiéÊmm brmêaie Qt 


\ N On iiwum ta cx|inpiit«îaon d^ëgalifté ', 'en mrtunt au»si 
èl autant anfil Î1^|éclir, ooinâè , Im couteure de ta 
tte dans la jeu n » 9 9é id damêtdgw avàiid ofU unéap- ji»^' 

parmce atiM difl^^rcnté ^Mt h jàf d» la mature </rt/r<t 
h priniempê H. dànê VhHfrr. Traduit îk* JonN»<iN . /^ 
^'IWben LdMiis Xfl /ht ititant aimé que I jouis XI <MvtntJ'\(: 

4m^^- . ^;, . . . . • . ; 

Si et tani «iuiiH|iirnt «Ûmî la in^i'm* (Xini()iir!iift4»ti. Nùiia 

. ifuê unit y coniOM^ on voit, K*» rkoaes 4x>m]MiiiLi*8. - 

Cet ln>it a(lj<Hii& , fnêitirur\ trunnérr ; pirr ^' v\~% 
priment irulj lipc compartûon"". M'è^ii^tr r«t hr vmn|»ii- 
rtpf ^Aon. Il ett pcmr plus bon * , «pii nr 1^ dit ^\n , 
<|Uoi<fil'(m di»e moine bon ri. aussi J}on. MdinHn* eut 
le -com^KnkÛf 6» p^tit ; .Il rrtpout pliu petit ,i]iii v» dit 
atiifî. P//a» rit -le cmrfparatîf dt* mauvais : il rit ponr 
Ipkês r^tOiiVftify dont on arien fg^letnrnt» 

/L adjectif ^êl au superlatif y «juàiid il cxprimr V qua- 
litévdans^un très-Haut degr^*^ r«* (|tii,rornir drux i*s|Mtiff 
"^ de auperlaiifii , Tuii <iA«t>/a , et TatHrc nr/<ih/î 

.Le supeKlatir^ïaolu eipnme une qiialiti* dam un tiV"^ 
liaut de^ y mais aana rapport à uiie auin* clit)M*. On I9 
(prme en mettant avant VadjiM-tif un de ces uioU, fort , / t' .' 1 Owuiii ««yi liiwcliMfB à rif* (k. dérréf ilMi« , liout n«* •urumrt.plMi 
^5^ 4 sraa4i*cli««. Quaail la» Ath[étii«iit •pnt* ^^>•J , il* /« mo' pltàt 
i|Mli»«vtf«a<»nNiv P«4rw<r» ^sm feMaé «'«M l»a*^*a ^«<^» ^I^Am . 
. Aa ait aiit ià i^our 60a. Kfv* V9«u ét^aw ^ «litM'Vout , qu'i.l 
NH« iMia ^è«r cr*t#« f> u l> > tm^ t^Mts%\ #l iMoi'jé-ùoÙTf iju* \ ?,' ■ / . (. 
'». ^ 4r^ê, hien^ infiniment^ êsiràm^nmni. Le êiyU àé 
Fénélon €êi trè»-iirlie, Cbrt couUlil, M irè*-<loux; tnaiê 
il eU qumiqutjois prolitte i tmimiie Soê0uH ".ési txxth- 
memrnt élevé f maiê il #«< qtéglquffois dur ti rude f*é- 
nilon j «n peigtf^ni la naiurf^ pmMifyoii en rendra 
touieê leê hèautis ; mais Boësnei m la ptint qu'en 
masêe, * nV ■^'^■■■ a La Uogiie fraoçoiae) dit Boukovrt, 
]» n'a point pria de auperlatiSi dw Latina. EUf n en a 
)» point d'antre i\vm giênéralissime^ qui est font fran- 
)) ^oia y al que le cardinal àm Ricbtlicu fit de aoo an- 
> toriiéy aUant cumioander ka ainnéf^t de Fnuioe en 
y Italie, ai noua en crojqnà Balsac D Noua aTOfii «niai 
emprunté de» Ij^liena cinq on tii auperlatilà «uzquela 
noua noua tomniei opntenléa de donner une lerminaiaon 
françoiie< Téla êofkir^vérendisnmef iUustriseime ^excel' 
Jenttëêime ^ iniinentieêime. . ^ 

Le aitpn^tif .relatif exprune un^ qnalité dans \û plua 
liaul Jil^|><|, l<Uiâ liTec rappoH à . une autre cboae. On 
lé JoriBe en plaçant TarticU avant Ua adverbes compa- 
ratiik t meiueur , moi/ulre , pire , plue et moins. — /^ 
gloire qu'on a 'donnée au» ^gypêiene d'être les plu» nr- 
connoiaaana da tbua les hommea jaii iwr aue^i quiU 
^Éoieitf Iniploi aMiablta. / ^ 

" '^ " ^ ^' . Bosimrr. 

. , •■■.■..■ ■ , ^ ■ 

Lea eà^fiMk fton^niniMÉ mon^ ton , àoft , lao^i;»» 
poite, leur , plnoéi aiant Ue! e^yt^rfiÊê eompitntài^ font 
la Cmctiond'viidcs; et élèftmt pur coniéquciii , r*<fr<^û^ le 
' lièl 

et 
et V ^: * • i. X ,\ 
»;:.■»* « • Ditgréê df *ig9uf* Ûanê U9 ad/ectift. q4i 

«tt tupeilâtM' relitiC Cm pkrMrt/rVw r^on meilleur 
amif^^c'Hi kkr ptuw grande rfmturcé ^ éfepiifdriit 
à otfli.rt , c'mI y meilimir de me» amis , — c'est ta 
piue grande de leur» reeeourve»^ 

^ En latin, on ne |>eiit nijirt|iier la lupt'norlté re- 
kdft y et qui ett un défaut dunt ortie Uu^ur: Il y a 
pliu dfl préciftioii «t dir juttraér dans \e fr>in<;)Mit , \>\\U- 
qu'on a la iirilité dVxprimcrJrs driix itortm dVxo llrniv, 
vrabaoUie et^^ rplàtivc > on peut être un tH^t-^^crand «ri- 
gmeur ^n AnglHerre^ aane en être \e plut |^iid sei- 
gnm»r, ÇtUm réfimiion est àe Batteiix. 

Le êuperlatif et t toUJoun tuivi dr La proposition c/r, 

RnAIIQUR. (^url<)U«ftperM>nnrt pnruiMCMit ronfoiuire 
leaimple comparatif avec le su|)erlatiralia()lti, pnm* (picn 
aflèt , au prrmier rotip d'œîl , la diflërrnce n eit pn» i%m^ 
& aperoeiroir. Mail m Ion j réfléchit, on truuvrra qua 
le comparatif a eiprimc qu^ine comparaison particu^ 
lière,etqiic le tupcrUtif relatifen eiprimeunegénéi^le. 

Ràoui. Let '«dv^rbea oomparatil» , »i , ausei y pÙÀ» . 
€t i» pluej doifentaa répéter avunt clui<|ur adiectif, 
quand il j en a pluairurs dana une pWiite , aiiviî que tant 
•€ auteur avant let participes. 

Si Ve e pr ii hmnam ùmÊÊ ia nature dan»- »à nuirmhe 
eidane son itav€Ùl^ »*il e'éUuiepar la contemplation 
mur pé n êéê ks phïa iibUe» et Its plut sublimes , »'U lee 
réunit , êi/t le» ençhaifm y è'U en formé un eyeteme 
par la rèfUetion ,■ il établira eur de» fondent» né iné\^ 
JkraniMm dW moruâmen» étemel». ^ 

^ Burrov. '^\ \ >v. N 
/: 


«9 /< r A- \ 'À 

»4» jfû909Xi mêê /'/iif •omi^ré c«alra «II», «C f Im «minf ^•'AuMiM. 

Racim. 

/ * ■ .' 

A R T 1 CL El I. A « 9 > TâOioni ^ «^froti^/ Icvr «mplot ft^ci* rurlirlt , leur 
p|«cc reUlitcmcnt an iOJbtUntil , «t feor fi^kà*, ' 

• ' ^ ■ ■ ■ , . 

ACCOftP PMI ADJJ^CTiPê, ; 

I^oài trmif d^jk (lit <jttff Tiicljéclir h'etC ^M^un Jivec 
le lubitanUf ^ (l*o^ tiut ((ull doit , (liiiit tout Iri (mm^ 
prendre let forme» ' da VtbtttPMf ^u*il (|uiiliGe : bon 
pèrt y bonne mèrt , iMvlijrvcharin«n» y JmhUê «cboif ies » 
fine exquiiy etc. 

hçg lungiie .éiti^eiicê.liiii «bote* ^mmbm'JtHr éogt^ 
moii de grandes vuee^jair ijMlit cJmima; imm'cWi i^ut 
p9rfoclionnbU y pluê kurmiétn, e^jÊtmU^Ê imi/9t^ dt 
Uur â^prii tUlipré dfi luUot pM ni lMt» éêi^^i^ieti' 

' ' M. ■ \J \ . \ ■ 
IIOI 


.y^ 


i^;,,'r4*K\Vfn :':**■ ■ *" '■*«4»''^5;;aK 'a,W ,'■^*f^3f , ï-«i^' 


i ■ # ■ • «: * ^4^ ■4 'ifidrulArr. E^CTRpTioNs. On «luit excupier U» «J jiHiiijt nuit tl&mi / 
places nvMit un tulMUnlif^ cl /ru plit^^ iii.iiU THriicIr 
ou un ndjeclir pnmotuiivil.t ttuuiiu* , li va nu-YHfi^\ 

/i#fifv , «^ feu la ffine , ft*^ ftUj^màiy. niiiki^itnjiy tïmi 
|>oint e\Q[|ptrr <*«« adii^l im4 el df/ni , «{lîmid lU Mnu 
pUoét «piTB KfâihéUJititi,, ii^yèu pUc»> aprci I Vti( le ou 
I «djri:!!'} pr<jui<mriii#l , c^HailM;,,il fn tr$, fjtetJ.i /m^ , /W*; 
jaffifnfé riu€«/, la CtU nnfi^f'-^jfi J^mf ù i-ous eLi/tJi utitff 
hêurr ^f^ i^en\ir , rx '^ jfr'** >^i'4^ , -7 fndpue intrr.: 

Nous Téirun» nilbuH qnSI ^ «•jpiàfi«mt-.v .id}e«'tH)i «{nr ^ 
Vitn iMi^Joic gâvr rbiwit'imil ; <oÉnnr , tfilK^/iiénfr Him « 
•ll€$,pttithprU biiiiT7:t)lfi§ril0^rii^^ lent' tilt|iirt 

UWMitlil»» Ai dinmiMtt dk' VériliiiMl«« ndviKrbrft : ikii iw- 
■ •<nit|iBt'c<Ni»4Vi^^<^^Bu^'<^*^l^ riKdcr^frirtttd d^niMull^«^ 

u yV ■ u«uin»« qui (h*%U'4in«M)ji,. «h* Vimk'H viu« poM - 
lionâ, Ti})t tout ^ rxvepiè 1*1 <-<iri^/yN)«r , ptavrN avant di-M 
mibidmiift^ ic^Âlof» «t« MM W «pl^tijih^t ni f^m* ;' ni 

IMifllM, ^<l»!^y ^ÊVtitfi/lé'tfiif'hflèèl fi^tfiHifi^tïx , aitp-' ^^ . ^ - ./^'.K ..^, t: 


..}-;-c ^' ■^ ■' i -«'<»» /: ( "'is'âkJi it ■- / ■.'j»- "*'- ■i: 
YôQfCt rf qtie mhu jnroiit dit mr r«ptPi4 dtttdjeo^ 
Àfi^^ec lé tuJMUiittf ^IM ( pag^ 169 );^ 

QiblquM gnDni||airi«a»y fl értlr*«itrM YtufeUt , pr^ 

iMideiit qa^iln d^l tnéWnt au BiatcuIin|lM «djectili et W 

prononiit qui te drtp|K>rtènt «ti tubtUntif /irr«onfif « , ti 

coÉ, ad|éetiii tt cm prooGont en font ftéptréi par qq gmnd; 

"ffMimhnp (^n9ot«. Void un cil» çnrinplM qu'îk apport 

mit : ifê pttêannêë ùonêùmmètm dans la vertu ont en 

4tmi9 eht)09 ém9 droUur^ éTèÊJftrU , H ûnt attention ju^ 

djemam qMhs m n p4têiént Ât4tre médiênns. Trlle m 

ciibt-'a M la pratiquo ds phulenrt boni écrftalnf. Quel- 

qne reipMtablf» que soient caa autorilét 9 nous peuiont 

que eecie manière de iViprlmer est une Tériublr fiiute 

oontre la Inàgue , palaque psrmmnë niMu^ntif , est tou- 

jbvn fihninin. Cette dpInkMi «la Vtngelat a été oon- 

dannée par TAcMlénne. Thomaa Corneille et le P. Don- 

^MNirt rpnt néanmoina aontenoe, maia fTelf^diî reetrio- 

tiona plna embamiMÉniea qn^ndlea. L'abbé Oîrard Vm 

rejetée , et à ton enemple lOM M S^UBOiaii^ieni en ont 

fiût autant. Diana TuM^e actuel , Tedieçiif , on le relatif 

qui te rapporte an iubatantif jwraûniiei ae met tonjourt 

attfiWnin. 

CowaéQUWcrf de U IVèiib fénéraie. Lm Mliecti& oomparati& et auperlatilà doivent aaoQOfilMr en fMtfî et 
e» nombre avec le Mdiatantif qnîla àodifteift^ ptnÉqji'îk 
ne iont que let adjectifii mÉMi t pria atte plna pémoina 
d'étendue dana lenr ^|nifii.iiiiin , comme , d U ti0^' 
le plua parfiiiia êiUJùùiê ta^mmkdké U plifil «t^ir. ( Ili 

adj 

1 

lati 

joii 
aul] 
oon 
de 
dé» 
•tar 
( 

1 

•ub 

î 

lem 
seul 
iln 
deti 

ï 

pbr 
oA 

* iên 

81 ■/-* j\ I. .. 'N \ \ r^aH^.JÉfci'*. Nff^'"tr'*v/ki^ :.<.*-" :*3>»<>^'Jiârt|« /^ J\ Accord dÊ9 j4<bectif9, ' . 345 

Ht Mmt 4fil«nMnt amlctUs à.tautn lèt aûtiri W^Us des 
adjeclifii nu potitif. 

Le tùlMUntif aucpiel on HUt rapporter Itr nuptfrlatifrf- 
Utâf Mt qiMlqiisCbif totia-enieiulii \ tour heurrux qui 
joint l'éli^incc à la prédaion : dans cr raa, c Mt avec 00 
auljitaiitif soua-enlendu que le •uperlatif doit t'aonorder, 
coàunty V hiver ««< U plua triate (|et Miaona , /# Jardin 
de Kênswgton est la plua agréable #1 la' plua fi'équrntoe 
tUë promêfiadêê de Léoruirtê. Dana œa pbraaca let # ul>- 
atantifà jaA«o/i et promenade sont aoua-entenduiT 

Outre l^ rf gle générale que noua venona da donner , 
U j a dca règlea partioulièriraqti'i) fautconnoltre. 

1". lUcULR. Quand un ad|ectif aé rapporte à deut 
aubatantifà ainguliera ^ on met cet ad)«cttf«|i pluriel. 

Le roi et le ber^^er ^tmi égaux apreé la mort. ^ 

La îraiion ci^ett que radjectif ^ moc^ant en mAme 
tempa let deui auhatantiA ainguliert , doit prendre la 
aeule lurmè cpii marque cette double modilicaiion : or,. 
il n'y à que le pluriel qui mAr<{ue qu*i1 cat radjectifdca 
àedx aulMlandfii. 

, Pour Inên entendre cette rè^ , on doit diatinguer tea 
yhraaea où radjectifae rapporte aux peraouiiea et cellea 
.oA fl ae rapporte aux choaea. Celle diatinction rat et- 
•ftntlelle >: eDe eat la clef es I*ùaa9e. 

.5*11 ft mppôriè à dea ^raonnca , la règle a^obéenro 
# iiiia tout/lea.caa. 

\ Wa dmkaèm labaaka nr yiaéaa» Jair l a p a r ipi n ■^- V ■i3 A 


mmtmÊmÊtÊÊÊÊùm0tmmmmm 

nunitir» •oiit.4!n •lijot'ou rn réfpme. " ^ , 

fiel , aMH»4|ua: liir0i|iifal(«è« •ttrilM,é^è|Mèi^ It iprif ^rv ; 

nVtt poin^^jMbK ^Ottr lit; f(hiiltouif^^ dur , qii«*l est 
KHfMVihif* <l^ fféM tftiioÊi'rtÂi lit ronaaimier dint un poèus 
tv\ qiio FI»Hh(^ , rtnul f# n«t(tinléN jm» œ toar odinkn^ 
ODeiictiuM d^i nomhlti du oelWi qn^'on eMMM «î f(U*un 

VfHft,» oi{ i/ aK>il jfifyjf^ # j^ boiirJifî ouverui. AÛMi 
lV)t4iuo\>*f^l ffè»--bifip atpniHfé quand il a dit :. 40,Wi 

rtll^ it'fçujjini^ toiitf* nue. FléchM*r ■ it i^/thomni diffc ^, 
n\fitenileM poê,.,.. ^^ J'e^pà>êe à pqê yeux I99 tri^t» 
ûfi<M9 ite.ta reiigiori ei âc lu pator cpfç^. 

irUtif pLii^ «prêt deux fi4i|9Um|i^,d0 ^MNf*« i^Vaft ptur^ 
quoi F^Qtyop il du , iiy a dans ta véritable vertu, vu^r 
r«u(1<*ur et line ing^ntiîté à la^pielle on,n^ée méprend 
pas , p<Hêrvu t/u'orï y.êoit aU0fétif. 

\V: lUx^u^. QuaikI! Un'doitt qojbm «ii«f|UfU itn td- 
^ ..■:V4».T ..^-A • >•■•• ► -Record dtê Adjtciifê, 517 

fectjf M rtpporU: , mnU <fe dSOEi^nf fprunw » on nul Tad 
jectir au pluriel ci au OMWînUiu. 
♦ Mon père 0t ma mèrt, êônt contrru. 

I/tnuigination et U génie de VArunte^ quoUjiueiT- 
l'ég^ilicrt ^dand ieurmarchr , attavhé^nt , entrafnent l 
etcaptivtnt U lecttw , qui lu /teut êe.laaser de ht 
adminr. ■■-■■.,. •■. ■'''■'.' ; ■''' \ ^ 

La raWii quu|i en donne est que le grnn» ninsniliii 
r»i le 1^*11 H' le piiu noble ,el (pè par (!oiiKH(ucni oadoit 
lui donner hi piV'fôfrnre. ^ 

Le ¥er» de Bncirie «pie nouft «nvon» v'\\éi niampte vt\~ 
Cbn» centre cri Ur règle. 

Il ie pnWenU* ici une difTiei^lu' «ur liKpirlhvIpit ki.v"- 
mairienu 41C ■'hc!^)rdent pas: r'etl tur un nom Kiihi 
de plusieufi adfi^ctifii ijuîi^t'^ïrinienl «liflî^eenteii csimm^ivS 
d un m^nie genre. Lei un» veuk'nt f|u\>fi nielte le luib- 
stantif au pltt/lel , taudia que clinqm* ad(<*(:tir rt^nlr nu 
•ingùlier. NouJi ayons Iclng-tenipa pona^; commi* v\\\ ; 
maiftaprès y a.voir bien néfliVIu , noua a von» udopU' l^vpi- 
nitfn do ceutx qui re)c*tUrnt celtr ronttrut tioîi (l)iniiic 
contrairr au v règles de la s^nlaxv ; roir il 11 j n qm \\n\ • 
^^^ettfqui doive prendre le» arridrnftVt la loniic du aiiI> 
atantif, |>art:e <|n*il n'y a 4]ue, Jf ÂùbAliuitif qui ait 1«:. 
droit de rtigler 1 accoriL: or , d(ui8 b» vn% dont il n'.ii^ii » 
' oè aeroii au contrain} lea adjecUis qui>^rroietii lluroid 
Mu AuiMtAntir, eu b* forçant d(^ prfjqdrehi forme jdur.icllr, 
t«ndia<|iMÉ diACun d*eui epTMTvejIroit la forme ainguli^n' , 
et qui nk ^ui ètr^ lidmia \i ti graoïniaire. AinÂi (ru<\ 
. pbraae | ie^ lAOfuep iraqçûiAO et| an(;loi«o sont JuH cul 0^^ 
X- •j • i V ' "V • r ■# "N ■\. ( nffin , I ■T u. >\ ,^iS Sn^pfoi âêê Adf^tHfi, 

fidnf^qiêie etVangloiimmmi forîCîJiwétê. 

^C,«prè« cette obacryatiofi ^ QOua ne balaliçoDt |Mtf à 
con<ljf inner oiftle phrMe de DudUt ^Us grammair^ê frahr 
çolêëê ne ê« êonij^me trop r^êêeniiêtde* lynUxes grerc|iic 
cdalinr ; HrfJI^-^ldelAblM^ Rjiynjd , dartf ces elimaiêy 
Ir^ mooftAOhf» sèche et pli^iviruie *e poHagtrU Vànnèe:, 
ru^i^nniotiH rutuige parott enoure .autortaér oc!| pm*âiM.' - 

Avant de finir cr paragraphe ," notu deyont parler de 
'l'uM^ r^'Utif il qnclqu«*« ndfecdfÀ qui^ dâtii des ph^fc^ 
acniblabtn,^ ont de« rapporta diffôrcns. On dit et oh 
'doit dire,, ««h |)arlant. d*ùne^Xemme , elle à VçÀr bon , 
ellr a l'air rnt^iifÂis. fhn* cm* ciis , bon et rAfUi^ai* tao- 
difiont air , et en prcnncni le genre^ ce qui xtiye tonie^ 
\eà foin que le aujet de la phiaiM? ^H un nqm de p«nonue. 
Mais on dit. et oh doit dire ^ celle /wira a t'air borme y 
rrttr. pomme a Tair maut^aUe. Daifa^ ce caa , bonhè €1 
maiéfûeeét rapportent ,k poire et à pomme ; ce qjlii 
•nive umiea Wt iciit qœ le lujet eit un nom de cbote. Il 
y M'IVljibae du mot d*éire: Anaai •eroitr'il peut-èlie 
mieux do dire , cette poire a Vair;jé'élre bonne, tU:. ^À - -f! -T-v $.11. Eiff LOI DB l'Adivctif avbc l'Article. I / ' I>!Éi adjeciilâ n'exprimant que det modes , det qniilit^ , 
„ n'ont point d'artirJe qlti les accompagne^ romnie , if# 
Aomiriç« eoni eouverU botu ou nuiwfwa ^ par éela seul * n* r-x *%> 


À Emploi ds* Âd/êtlifê, 249 

qu*ilê onjt eud&t^nê ou df mauvaU, exemples •oum 
Ifê yeual .Mais ilii lo raçoivent dam. opruiiu cm. 

Un principe qn'on ne doit point perdr« de Yue est 
que le françui» nVyant pdrit de cas*, radjectif ne peut 
tStki séparé de éon aulMtanlif que quai^d il eit attribut ; 
ép qui lui' arrive avf^ le ycrbe éir€ , ainnl qu'avec cfev*- 
hir, tendrtf , j/aroUreyComiDc j 

Pour lui Fhébui tttUoùtd, «t Féfua Mf rétif. 

• ■ ' . ■ - " y - '" ' ■ 

J*approc1iai jfia n(iaindë mes ymAx i elle mé parut 

aldra'pluK grande qu« toutnum corps , W elle Jit ilis- 

parvHnt il ma vue un nombre infini d^oltjetê. 

VV^ï .■ •■' ''. 

Vxi ir«vi%t6t!|, trop folhlo , •k voui l« rtnéên dut f , : 
J^Tilf d'ètro loDf, ot jo <^i«)u «A#càfr.> 
- ", Dtnrtik^VMè 

H en est encore téparé dans de» cas cllipùques: nous 
aurons ooci^ion dVn parler y soit ici , soit ailleurs.. 

1". ^kOL-K. Les ad)cciilà 'pris suhsuniivcmrnt R^nls, 
«omme tes nonis communs , at-compagn^s de rarticlc,, 
lorsque iV^nploi qu'on en fait l'exige. 

vZ^l^liJir' inventent les modes , et Us sagfa s'y con- 
. fonnenf. , ' ^ . ^ *-^ 

La Hiotl* opiRi joltir If M^ Jt M formulo : 

LAtalTroott upiioToir i Itfuir, un ridiculo'. *. 

* ( . • * / M. ti l'ABuivA^ »■ Rriiiiii. 

n*. RÉOLK. Quan4 tin nom liit^nœompagné de deux 
adjectifi^ qui expriment ..des <|uÀirt^s opposas, larticle 
dent M replier «vant chaffue. adjectif. . . ^ ■■,ft**i 


4 \ 


taM9gm l'artMle : il y « <1«M m eut Anift |Jàrtt«§ véu- 
niet isa UDO par le iIm^mi 4» V^U^pM» H IW •«pprir- 
moit Tai^ie avaiU ^4toW idieclif 9 il «rrivdroil^ (fenf 
/lit prPifiiArfi pbraa^y^pfer enemple , qu'on aflirmeroit drt 
«o(ia<« qulk iou( es mèine teia|^ i><«ifjr et muMtojuK ^ 
de qui îtrok miritearHilé, :' '^ 

Cetui règliB «Il <icn|[i do rif^ueur tQUUil les fiiit que let 
^nulitéf exprijiiéif par les adjectif août oppotiVi. 

Mail CM qualiléf peuvent être è-peu-prè» i^nonymciy 
ou diffilhTtoiei tans être oppoaéea* D«ii| là première tup- 
potiùon ^aanm répète pn rartidc , parce que let deux 
adi«<|ift imM^mx œnjownoMwit Ip titliauntif , oiibnt 
un tout «veeUii : fi^ aê» dira » U tafe ei ppeiui i<Wi^ 
kfn mdfê d^mtêtiMm <y i fii i' # >i^ l*9Him$ g4ménU$* Uan.i 
la «mxmmIi y% efi fVHjMUètm mîiiu 4e It^i^P^^ ^ «oBiiBe ^ 
/f «d^ «< VihgénUfiMf' Fénélmf eio, , jf^rae y' mi e ^^i Mi ^ 
lilé a eipportà Teipiit» et V^î/m en <9i«ur* Ntemuim 
il parolt qu*en général let auteurè , dana or dernjiw cm y 
ne oonaulient gu^rc qurrorcillc, 

111% RàGLX. Ui^ iMt lankle aienâ Tad^^ qu'on 
|oint à un nona prefÉ» y ou pour marquer une qualité* 
câeaflli&nMiaiMi • uu odur diatimnieff lejnenooM fioul bti 
pàrW de cclUa 4»i powrroiem fovlm,«Ni aoin, ; ^«i;^ 

On diiy letttUiipi 4ee#Mif^, le nrùm» M'én4km 9 / ; I ». 4 <25l Urot^ HêÊui ]m ||np4 1 *^* ^^^ étœpU: Çè^ar-AugunU t 
Philipp^jlt'iguête ^ lAmU-DieiuUmn^. " 

'^L'adiecUf q«'4]Bi j«iBt il im nom propn* lo précèdin nu 
kl •vil* S'il lé pfMdc, il ayiniiJr un« cpinliu^ (liAiiiHjUve. 
Loiiqiio j« (Ni ^ Itêublêthé Bo/têuei,y j'aflirinr MMtlriiMmi 
de Boéêitêt qii'il cit êuiUwte ; inuU m je di» , /Ajuim tè 
JuM^f )'«9LpripM} ^'il j a pluMéifr» fAHi^n , i*i qu» relui 
dont j<* parle €ti /usit. Ainii ce» daiiK phrii«4rs , le «<*-. 
iHtni J^arron ^ ric.*, cl k^arrun ie satHifUj trie, ik* pi:i;- 
Mfiiriii pa^U mène id«W. ' (^ 

^ A r<M»i*loQ d«\ CéUe r^'K^t^ > du Mnnuii» liiit iint! 
obtcr^AtHMi c|iii inérile detir nip|>orU-e ^ |Mirt-(; <|irvilft 
t'KAd' ronpO. de l'iiiain) de rfirttcle Hvec cieruiiis hiult. 
u LoHqu'à U »i|Mple,idé« dii noui propii'oii joiii^ Jl|lurl- 
)> <!«• autre idée, dtt-di ou <["*■ ^^^ "^'^ *1a'>* *^ pn>-^ 
D mière orifpili)' a c^lé Itré d'un nouk ou- d'un r|iuiliii^ 
' )) «atU* (|iù a rlié 'adapuV k nu ub^)t pAi-iiculiiT |>ffi- 1« 
)) clmiymral d« qu«l(|uc« lritn« , akort on a recDurs iiij 
)> pr^^poêiiif, par imm •uite'dc U pre|ni^lN1 oiif<iiii;. >» iln 
U «irièBt qu'au dit , /e pat-àdia , mot qui , ii la Icttnv, 
MgBififl.{)udMi plaulû d*!!^)^^ ; l'em/èr^ de infrriéê , tîru 
haa;iamoiM/ttVda nuuulits , iKijeciiéqui Mf^uf(ic^ro/7/y*, 
-i l éff mtU , pm/ii I l'unitmra , du unwerauM orins , i'riro 
univrrMi; /W êoleii^ de rudjeclif mj/zm ; /a /li/K' , di» r« 
liÊOtndù f 4t mrr^ de i'fwu nin^n', etr. 

IV*^ iU»I.B. i^and On teiit /devor un iulKM^tif oun- 
aa aaperUlif reloùi'., on met rArtide nvnfii n^ 
tifj eidioi oc cii^ ai l'adjociuf rti pluix* htauI jr^ A / ■^ > ■ <. » ▲ "■ 


j5a ^ > n ■■'•-■" ' . ' '■ • 

Emploi deê jidjêcéifê, 

le aulMtiintif y l'article Mrt pour IW ec pour Tauire; ttudi 
•'il mârriiA «prêt , on doit répéter l'article avant l'un tt 
rautrr. 

AinM on dira dana'le premier cas, Ué phui habileê 
^ns fini rfuetqurfiiê Uê piuê groêêiÀrt9 fiute^t | et 
dans 1« Mtcoiid , Us gens Us pluê habilêê fint quelque- 
Joie Un fiuiieê U'» plu» groêêièr«9. _ 

CVat id \v lieu d'examiner d«ux phrases où l«s gram- 
inairi«.n» ont birn youIu lrouvf»r de la dîfTmiUéj 

^ 1*. IVMt-on dira, c'eêt égxiUmsni la routume des 
peuples len pins barbnret et civilisés ; on 'bien, ceêi 
égalenient la coutunif de§ peufyUê les plus bnrbiircs et 
des plu» civiliiés 7 Cette dernière manière est Is seule 
Iwrine , puisque y oontbrméinent II la seconde règle^ 
l'article doit se répéter avant les adjectif cpii expriment 
des qualités 'oppijtéea , a6n dVn marquer Topposition. 
Noua obaèrverons encore que cette dernière phrase sera 
plua exacte, si l'on ne fiiit pas l'ellipse de c«//(r, el si 
Ton dit , c'mI ^gaUmsrU la coutunw </#« p^êspU» Us 
plus barUwÊS , et cêiU des plus citalUék. 

2*. b^nir-onàim^ c'est uns dssfimmêsàftê plus bellss 
4|^lesfi/i4a bslUs de Éjondree ? Girard et Condillaç ad- 
mettent la première manière , lors(|n'oa vaut marquer 
on seoond rapport extractif ; maia catr-ce avec fi>nde« 
ment? Nous avons vu dans la quatrième r^le que l'ar- 
ticle se met avant le superlatif relatif jgtoqnoique l'articlô. 
ait été pUoé avant le substantif. La raiaoff en est que , sans 
oècte répétition , il n'y aurait point da toperlatif relatif; 
.■mU l'adHeciif n'en ctt pm inoiiii iptioMncot mi an mi 

jectif «SI 

position 

riens çii 

ulité d 

-qu*on v< 

complèi 

fait de c 

tinj^ec 

mais œ 

que veu 

des Jen 

et tr^l>>l 

puisquf 

parle es 

deiphi 

triiu f 

reniern 

phraseï 

parmi 

ment r 

car ceti 

noua a 

.Non 

avons i 

jravoi 

Ue au 

iMslioi ;v- / Emploi deê Âdj^riifê. aT)! 

•olMtiintif. iXini lu pbraie cpie noiH exurniiiond^ Vm\^ 

jcciif «Al au contraire lépiiré do ion •ubiuntil' p.-ir 1m pn'- ' 

position «*xirR<'Uve</cr , parœ que , (Hm'iii les gf animai- 

rieiuçil^, aprèt aVoir fait un premier i*xtr>tit dr la t<>^ 

faille d«ir f«*mroM ,, on trni <]u*on n\\ pas dit lonr <-« 

-<pi*on veut làirr rntrndir , ri «jiir , poiirniuln' la |kti ,«'j| 

co^ipl^t^ , il faut enroH» un nulr<* rulrail plus ir^inini, 

lait dc' CL* nombn* de lî*iunM's que Ir plua dr l>i-*aulr di.\<- ' 

tingtir du reste di? leur lolaliu''. Voilà leur rnisonnriiirnt : 

mais a* raisimnrmrnt nr porte sur rîeu dr s^didr ; <:ar, 

que Yrut-on dinî ? i\Wané~tflU Jèmmr ««/ itu nombre 

des Jemnufâ le» pitÀS belles de lAmdrrë. Or, ou \v <lit, 

et tr^a-bit'n , ^xu lu second extrait :.il est dour inutile ^ 

puisque , par le pn'mier exlrnil seul , la remiur dont )«^ 

pàrleest tirée d«; la lotaliK^ des femnies , cl mise nu rN>rui>re 

dei plus belles. Nons ajouierï)fi)ii que pour que drux ex- 

triiu fusaent admis dans retle^phfaM! , il iiiudtoii qu'ils 

reaierniasM'nl , k Tnide de plusieurs elIjuM'A, r<*H deux 

phrases , v'eêl une lieit Jernrrwn /rt /»/«/« belle» , et c'eH 

parmi le» plus brilr» une de» plu» belle» : rVsl pr<^< isé- 

Cnent ce qu'ils ne funl pas ; et il n'y a pas grand nud ^ 

car cette seconde phrase pourfoil bien , cootme ecdle dont 

noua allons parler, n*«xpniner cprune abaurdité. 

JNout avons %u dter dans l^ien des grammaires y et nous 

, * * *^ 

aTOfis entendu difv une incité de fois , reiU' phrase : il 

y^avoit vingt femmtê y tmtUw pluê jolie» U» une» qus 

U0 aidrM. Ceét fneore U une de ces phrasea que Tinat* 

lanikNi a Ibtroduitrs; car si Ton aa donne la peine de la 

^ on trouve ra qu'elle œ rtnfiirme'qu'una idéa 
^, y \^- 
:.} /^ '* I 

"•^; f '<? A \\, 
,1 -s 

J* h •' • / V r 


V *:• 

s '\ ^v^^ "'A. ^. .4 A ■. /.-. ^ •M nVidlcél^. €ir, «fit %É < |i #^T dlp •^^Tflt 
é#Mr fit* ta p^^mbw iJf» kmi efli-mémg pltâM. hfm 

|Hlit llMI^MBf|lt. '. 

'■■ V',- $• lu ' ■• ■•."<' 

• .. ■ f-^ ••. . ." . f - • 

•IfBtiiii., 'd*Éiiti9r«prN ^ tt br a ur mi p immt on «prH ^ 
•#>loÉ| (tur IVtrHUe Ir ërmuii^. LAitngrrt lé f^oût iHtr 
<iÉrt ^Mf^Cné m | li m^ , ffti'cm doit ti^ rofiiienrcT , ■ IVki 

T^nî^l^w iMr u QiÉtaMMic '<^ cKsiviTf 1^ Tfvii cte fHiflpi^nrv 
llti(^k>n/ ito«ii>«tiTront, for er ui^ dailif (let tMuih 
ijipf iMMH| ^miiofift tiÊi(ffÊÊf^y M ncvin ' iT af font rrtrt 'i|iiè 
jNWr llM«f|e)/toai?e» qvi ooc Jairlë le Ihinçôit «)H1\f«i- 

^rr. INlO^. Oii IkèliftMit In tdbttiininâ.rfHiiTTiTtiil' 
lt<« ^efl& ^|ÉW É<i ft Mi tty A MMMÉX , «imi «fie M 

'Mm JjDAFir ;>|«ftl SIcMii^t» p t&nr^ rifténéêîihcê ^''Y^, n^/:^ )^jj |f .;<f-Miî 
mnmnêiifM»^-» mimMiiéàA^i,0>m,-^, .««^ *. ■■ *. PimeÊM wm/êifit. Jiâfêfiiff. «r» »:» i>n>- "^ 

iMMBiHanx W ÎN^bm «pâmUtmijur , liont ki plMV Ml <Om- 
.foùf» âprr» le tab»taolif , cumiue , nuson (|ut*lc!Dn({vic , 
9o^taçt0 c|aEl0otii|dr. 

, ir^ EjlCKPTIOII. On pfacr 1<^ pnmonui nunWvnitx 
aprè« les ■ ùb tM Hti fc pro^irr* «t Ict pmiiovi^ , rt npi^ 
lei iii|)éUnti& T^U en çîtilion et Mn* «rtif^le * , r«>#nmr; 
'Çear^ Troia., '/TaéiM Spiaè , — f/ pàriii^imi étxtha/t y 
i — chapiitf d\\ OU ûixiëttm. « 

Jïî*. ExCKPTl^. Le* «piinae adjectif» nmnin«tiii dfjnt 
mùm ^rrnùm dé \ pnrWr jpertfeint letir plmT , qtnml Us 
aôiit johitt y par nnç con^qçtion , à un 4iiin> iid|<-r(iTqm 
doit être mi* ipvèt U* ittlMUiuif, çoimue ,, c'esi une 
Jemme^f^nàfe et Wn iiite. 

iWadfAHÉfr p r o i wmn ihaux peitreint te r^tiîr li renm 
des ,t/oU «utret clâMet , et les mudi^Gef , pour qualîGrr^ 
ttmjointenieQt avec eux , le tubstantif qu'ils «crunipa- 
giMM^ ooavM y iVKMi "i^Êminfhim , ia prmmièf enfuicr ^ 
mmmrÊéàoiéémy.-wtf 'àm WnMt. 'LcwdyHcDélii t aamrf i — v 
jfmfÊnma ^naàttcrflni ntMnîiiflmx m In V^tbanx ; nmà% Ûs, 
^ qilKfiéBi yài ifa^pt^oàntiliaiÉx <, ^covanè , Ir prcmirr 

ilV BàMiL <>■ MM ap^ ftt «iftiMiif Im adjenÛs . 
verbaux Iîmiii^ du pirticfpe pàaaié ^ et h' pliu cuinmu- 
Oénient oeajp<f»rn>ét du jpartidpe pirWnt.... iîfûre or- * <ii ■ : ■» 


■ V * . \'^ 


.r— ' |. -;1i, 
f téiL^ïJtihtmSUiJitm.} r&:;:;.'-iii..,*^ 956 PlaA M modifie, dm jidfêct,fM. 

rondié y^ott^nr^e dû^riiêmni ; aind ^im kt nomiAamt 
qui qtuUfienC 

ï • , . 

parla l(«f«. . . Uh\^é¥mU^ bMMt rvju/. 

far la ca«l««c . n^^im^ bimiêrha , iapis«^»rf. 

parlajMtvar. ... . . . i\mhm^ mntèt^ , «In éoitM 

far l*a4aar. .......... 

^%r |i* MU. ■'••«• •'• 

Ont ^1 «Vf tiaavi ^«aliio» \M» 

<)• 4*«II«C pradiit. , / . '. . . 

Caai f«i nfriaMat «m q^éali^ 
aalalivaà lai»atara, ou à !*««- 
fèr^.tToiiaeboM . .... 

Oui qai m raffarlaat aaa na- 

* " » * ' " • 

lion s . ,,,..,.«.■..• 
» ^ ' ■ 'w 

Knflii roa« q«« H ^r^^inaot oa " 

«9fuê, il, «la , tl jfatqootoa- 
Jourt céut on ictfon if «« * . four oéùnféfmHtè. 

ioffiM AarmaMMaji , {■■(r«- 
moat iiHtmrt^, 
fi f loi paUff lAoéral •'if»- { «■'^ 1 eoutiimo mbmêntn , mêX tntu- 

\ rm6U. 

r flaitir r^l , férm gramtttmii' 

/ ciai , ijualliA aoc«i/« , 4i»- 

. I coiara cùne^ê. 

f j(i«C«ia«'*f'o<y, ▼ifarité/l«»< 

{If f ayi ft aa ya , ditratirt pr^- 
ni , ' foqi^ni*» créduU , hioa Ln «dJQCtifr TerlMiaB fornéi dn pankîpe prêtant m 
mettmt qiMlqucfbît •▼ml lé luhilnntîf éâ poésie et dana 
U) style él«Të. VémëUm • dit , </« riantn imagifê. a VoilÀ 
V dm pratiques, dit du Manoiis , qiie le seul b&n usngw- 
» peut ■ppreiHb* 4 et ce sont Udb cm finesses qui nous 
n échappent dens las le nguee menés ^ et qui étoiientMtja 


« Il faorplhcor f éu éta l— ■ ■ ! ifrtelaa MbMaatiCilaaaJjactira ^ui ,^\jÊMimmp hèoim^ 4t m-Aa, tCc | ma, Ao< 
«4n^ k^itmu , aie. / Up^imtmrt êsi «fa ^p^m 


r.iil ■-t Piller ^ modifie . t&f Âil/niipi. ■ -i^j 

1) (lOUU* ll•^ll-*«M^»il)U•s ^ tx'ux qui pârltiicnt cf» uir>;;in--« 
)) dans l<" tMiiipn (|ii'«ll("iv,éloi('i)t \i\.iiiu>:». nJ^- .'^ ' 

L«*i* ndJ4'4(iln iiDiiiiiiatix ri vriliaijx nr hr ni(xrit);iiij 
IMiH ll!H iiiiA avr<: K» •iili'«*«»', iw prinml <ni;«lili«i <nii 
joiHiK'jiHiit un Hul>Kti)nnl\ jjiu" UHH«|ii'i|<( mmu loMiivjMr. 
unr ix>iijon('.lioii. Noilà prMiiijuoi'I'on ne priii |»«h <Iim-, 

irftnV(>>^* t il '«'Il ou.<liMn!;ri I'jiImm lij ir/v/z/f/r rri ad- 
verlw^- Voniriu" , c'rtr ii//r lit> s«H4».'yiipr*()//frr , on |)iv»i.lir 
iMibil iilivrj|^«'nl rii(i|r( lit .t())./r , Vuinhir \ l'rst' une 
grdiidr ftottc. Si l'on i^jfinl qnr)<]nrf'oiH il tm snlistînilil 
(^l|irui-s a<l|rrpr<» poni ]«• «|n.ililirr, /<«• n'est «jn/» imi 
vuié iiV'nniiiri.aion ^ tluupir Mordit «l.ins rr^rin si; r.iij-. 
porl.uil k«|).n«'inynl n nni.jiM >/»« tit h vv s\^\^^{xn\^\\ 
iotnnu*., cV.«/ iin.homntf h'un m- , rirhr^ n.nant ,- <'lo 
<|iUMil €'l t^niriiMix. Mj/u Ri (r"*";!*!!»'!!'»!^ iir, |Mnvrnl h«* 
iiioiliiirr Ir» niiî* lis uinrn , iU sont lr«; m nls <[.ni unis 
Btrnt rr<Vvoii do iniMnrK alions par li h uIxitIx i:, < otnmr ,• 
\.T^^s-hrau y ii>r\. jrvid ,K^\]\u\\\v\\U\\i hartli. 

Dans les inolH hLinrâ^ftnintrunx , hUinr-nuinirt^r , 

rotéjirr-yuriw y frrl ffulant , ^tf-un^mt ^ \jk ytVMv d«». 
adJ4H:ti& nV»l pas luiv cxo'plioM a la n 'u;!*' , yt^riv «pi'ils 
forment a v<^c Irn .<inbhUiiilii!i qui \v% suivrnt un («iil et 
inème mol. 

niîNI\m^Ulî, liffl .idicjLtii'i nssujctlik à retU' ftoor»ndr 

n'^le ftni\(*nl !<• !<ni»i«rnilir dans \v wns propre, niâi^ 

<]nr|(pir<i-ini!» len prt'-iîdrril dans I». mus (ii.;iin- (iVsl la 

laiAtui pour KupirlK- on ilil : vrrlr ftunrtM', m m< r/r//- 

I. ' . . - - ^.^ 


J^ 


4 I ./ :.«ï' 168 Plof^ f^ fnod^c. dêê'ÂdjrctiJê. 

lufêt , )\\ê\/t prix% mùro diliàèraUon^ etc. Sur,touh«rU ^ 
^il faut sVn rapporter à iSituge , car on dit, il a la tête 
vcrié y qyQiqufl rAdjrctir^/Tir toit prit an figuré. 

Iir. RèOLB. Qupiqtril paruitte (|u^on^ piiitte plaœr 
4 voknité «irant ou «prêt le tulitumir l«*t_autret adj^>- 
tiit nominaux , oiti aont œnn qui exprinirni dft qiiulilét 
moralet y toit ep Inen , toit en nuil , leur plM<^ néanmoins 
n*ett pat'ti »'h{traire <|uVlle ne tienne* à de» raita«*B p«i - 
j ticulièrrt. Elle ne dépend, pat du tt'ul usage : ce toni Irt 
luit mèmet de rbarmonic qui In leur ont assignée , 
coiOiue noua le montrerons dans V Art de bien dirw , 
ou dans la Rhitorique que nous nous pro|)os4ms de pu- 
blier. CVst donc le goût , et lureille excnt^'e sur a* l>on 
goût , qui en dikudent. 

Dans le style coupé il peut être indiffércst de dire 
rianUê imagée ou imagée rianisé , —^ taie ne aublimett 
ou êubUmeê talon* ; mait dans le ttjle péntxlirpie leur 
- place peut influ^l!||^ bien de* mani^fl't tur la beauté des 
phratet. D noutttiint d'en airertir ; tout déirelopp«ment 
à 00 aajet aeroit étranger à la grammaire. . 
. La poaition de Fadjectif avant ou apr^s le tubAtàntif 
est ai peu indiflèrente dana la langue Iran^ite , c pic de 
retU poaiticm .avant ou après dépend souvent Tacoeption 
qu'on doit leur donner. L'uaage dijrte si im|)ëneuaemeni 
la loi, qu'on ne terpit plut entendu ti Ion te permettoii 
de reafrtiiidre. Voici la liste d« ceà adjectif. < •i 

tu 

M" 

• il 

ru 

■M v« 
ti 


"yy;. ■" ^. ,v •«« H . TA Bf/jv , 

DES AbJr.cTiKfi ni: piir/:iir,Nri:H hk.mï'k \ti()\h , 

SELON LA 'TLilK' gt '|I,H (H,( l'iîîM . , ^ 


l.'air grarul , r'efi imn pliy- 
' liottumiti noItU* 

lé'mif mauvatë ^^ t>*i un rtté- 
rienr rvdoiilaltli'. 
/ / '/i homme grand , rt( un 
yiioinnic (Ir tiuiilfi li|illr , ri< rii|*'* 
«{u'cn n'njonlff un nioditw .ilif (jni 
; 4lit ra|i||Mirt nu ^iuinI , lumriir , 
c\eêt un fiommt f^tunti tlnn.i .let 
ru0M 

l ^ rt homme bravr , rit nii 
liitninir iiili^|)ir|i« qu^ ^|tohl<*' Ip 
- 'lUitfnrf. , rfSs"' 

l'n tnjani trual, ûti^ peuplr 

. c.ruft , ftnr f4im/né ifitjrllv', lont 

un «iiffiit, un |>f«)|ilr, uiir lrmni« 

iMirUarra rt l^rutr* , «pu •ont iti- 

•rii9it»r<*t k In nili/>. 

/^tt ooff mort , rit du l)oil %è- 
«h^ aui |ii««(l. 

Vn0ihoMe rtrttitn* , mne Itou- 
¥eiU irrttit-nf , unr monjut nrr- 
i^tmt , •ont unr i Iiun< , unii nnn- 
vrllr , unr aiarijur 'Vr«ir rt «âtu- 

Êi ' ^ - 

l'né voi.v commun» , 9»\\m0 

' voit <>nlinafrr. , ^ 

tJn^ JuHit» tord' , rat tmn 

cor«l« qui nVat pat munlé« nu ton 

iu*i\ (mut. , r- ,:^'ï:V '^: 


Vmjèmjr OM^fu^ ; iil r*itti,q \u ni»'t«»i| un i^r/iiitl Mi^^iiCdi. 

Miiuvm» air , «•»( uti nlt.firur 
iKlioSli ,1111 ni.4iii< i»»ji f^,»ji< lifl 

t '" 'grand- ho mur , r\\ tiii 
Imnimr A giniui» I«U'im , i-ki-mIu 
«lii'bn n'»»jtMif() tji»rlmn« i|ti.\liii- ilii 
• o'pf, ruuinii-, i «>/ u/i fil and ho mille riDtr , rJi ,-• gia' lu ' briH'p hmnmr , r«f ini 
huinin«i <l.» I»u-ii, il. |.i..lii;, , <lu|il 
l« 1 omnn'i I r ••■-I il.iii i 

l ht cru< l riif.iit , ,t„ , mr-f 

P'ijp^f, unr 1 rurtle friiimi- , tunt 

un rnl.»i • , iiti jn-npl»- . un*- 1< (/mif 

iniu|)|<«irt(iMri I m Irnn nmiw«i.i 

^(iMigir 1)1/ iim «f irTi|)(>i f iin* «. 

t >u morl-ln)t\ ^ « if .fn liuii',!,- 
f>r«i «In \',il( nr 

l ne f^ertatne ihof , \tn,- tn 
tatnc nom fllr , un» irr'liiiNi- 
ntorouf ., %os\i rinr « Inm , mx- iiou 

•■ 

^ ■ ^ * ■ ■ 

unainininirnt , ^ . 

l' nr lonlr fttu.t.sr \ ri m • 
rOt'Ir (|ni nr.priif j^iivi i,| i uiyi 
■ tirr l^<> rr ,uiir luitrr. 

hit iliiord lou\ , «nf triiii (loi f ' ♦ 1 * 4 <^ '\ ^ 36a Tahle des j4djfct, de dif^ngn{fic. , etc. r rh«qu« l'cwillr, p«rri» qu« let 
^^^nt qùoi«nir jiig|«t n'j furQivnt 
»•• un Sun liarmoniqu*. 
- On ilif d'un ^ta^Mu qu'il «t 
«bnf ir/i/aujr/oi»^, quand H rit 
ériniré du Mnt ronirair* à r«lul 
(|vir !• p*intr« a «upImmA d«na mo 
ohjrt. 

f /n«» fauita rUf, ••! nue rUf 
qti*on g«rd« furtÏT«»m»nt pour «n 
fâirounaMK^ill^itiaM. / , 

i^n» jMjutt petit, «it un» it- 
Miè ména|{é« pour m d^ohwr aui 
impoHunn lana êtr* vu . En^ Irrm* 
de fjiirrr» , c'i»i» onr port* p*u ap- 
|i«rrntr , d«>fltin^ à fai|r df>i «or- 
<i<>i, à iniruduir* daDa ud fau- 
hourp[ , r>ic. 

Vnr morf» «ou , r'wf IVtu dm 

la m«r d«na aon l>aa liai rt.n»flu>. 

l,a dtmtirt mmnét d« ia guêm, 

rVat r«ll« apr^a laqu«ll« il d'j «^ 

|iluadr gurrr*. 

I }n homnu mmÙn , aat un hoaa- 
roa mafirieui ■ 

, l^ Saint- Btpnt ^ aat la troi- 
aiëmn pwrivuiM) d«rla SaiotaTri- 
uili. {//i« Jtmme 90gê , r*art una 
r«inm« trrrtuauaa «f prudrâla. 

Vn9 groiê* Jkmmê, —\ una 
feaaina qui a baàocoup d'tmboa- 
point. 

' - ' «■'-,■■ , 

l/n ^lûnl homme , cat un Ira aona aa Iroavnnt mal arrord^a, 
et na fpirdenl pai «ntrVnt la jut-- 
Irafa dt*a intarvallet. 

Il y a un fourJaux-Amnk unta- 

bl«atf^ quand una partia y -«aC 

yériairéa roBtre pâtura, parra qua 

ranaafDbUaii|{n(|u'«lla a4>il daua 

l'ombra. 

l'ne cUf fami»€ , ••! cm\\t> qui 
n'aat paa proprn 4 la acmira pour 
lacTuvIif un v«.ul •'•n aarvir. 

• ' • 

ilnt porft f^usMe , aal un ai- 

1nti,t/i^ poHr rii |ti«Mrf» , rit, 

niarbrt^ j^ ^h menuiarrir , «t en. 
prinlura. Vn0 tflu mort* , rit unr raii. 
qui na rouia point. . . 

i/ anné* ^isnit^rt , rttl'tanfm 
qui ptétèdoittirnAdiatf mrul calla 
«Ù l'on parla. 

I^' nudtnê^nl f tou t'&êpfil 
md/i n , aat ia dé naoD. 

l/t:tp§tt iiatnt, aat/l'Eiprit^ 
da Diau^y rommuu au» tfoiiY<*r- 
auonaadala $irula Tribité, aa|^ 
rvpt6 qu'un n'ajontf un modiflca- 
tirqui dAaifoa la Sl.'^Kaprit. 

Vnt nfg» femme y «t una 
((Qijwa qui aaaiila rrlUa qui aont 
rn travail «IV^I•^t^. * 

Uns Jtmmf gru$u , fit î»na 
fcn^mf oncfiutfl. / *^ La l ivmme giclant t aat un Tabh' lit'» Adjn't. ilr itif. .m^nific.^ rfr^ 'jfu m* poli , qiii â (W lalnnt/dri 
irf, dunt l« iommttt*'Ti!t •ilr. , liommi 

BKBtll 
«dfréiibl*, rtr. 
» l'ngtntilhommr ,r9t un hnm; 

nriL'i'ifrartinn n<>l>lp. 

f'n ff^uvtt fiahtt , eit un lin - 
hit «lifT^rmt (le rulcii (|u'ud vinij 
jlr i|urltrr. 

/.r fin nr>fif«uii'f rtt \r< vin* 
tionvpÙ«-mrnt Tait. 

l/'t jtautiw homnt« , un pau 
VTf Ju /rur,' it^iiifirnl un lionimr, 
'un •uft'iii Art |irii ^ir nirnle *. 

l 'n jutuvrt onttiur, dri>auvr0 
ri/i , ûn^ pauvrr cli^rt , une 
pquvre oamédie , lunt dri rx- 
prvisioui d« méprit et tle«l^tUin. 

l'iic lan/çtte pauvn , ^it crlli^ 
qui iv'a |>«s luiit («<|ui f«t ii^<ra- 
Mirr à i'ripr«MiM^ 4<^ ù^u* prii- 

* 

f/n pUiaant homm» , >«t m 
lioniiit^^ t)ir.arrn , riiluultf ^ 

I//I planant pfrionnafft^ «it 
un iinpf^tiupot luépiiMbU. Vne plaisanté com^tiiê , rit 


h(inim<- i|iii < lier* li«* épiant* mi 
rrriuiirt , qm |nur rrnÀ drf tùipi / 
,rf,.> ■ ^ 

f M homtH0 ^ -Mfl/J ^«1 IMl 
llurilMM'gHI, «il , Jilll , «•!< . 

f'/i ItahU Mr>Ui'#Àu-, •al uiï^i 
hil «l'iinr t««i|iivffll«> niodr. 

/'Vi habit n0%/ , «il un lii«l>if 
i|i,ii n-'it point uu i|wi a prti irivi 

/-/• nouvrtiu fin^ r»t^ l« vm 
nmivfllcnii-nt in p«m;. *-» — 

l H hitmn%0 pauvrr ,fun un 
Il ur pauvtt , iignirirtit un lutin- 
iiir , nii aiilpur ■ani liirn . i, 
• Mitii [f pauvre' prtnct ,' Li 
pauvrt reinf , Ui pauvrej iniUt - 
irns , aunl dn aipTruioni <lr' \>j 
l-i^ I;4' Ion (lu'uD emploie Îl/Jn 
niinn Ir ivnt. 

Lnr pauvre la^gùti ^ i*i1 cvWn 
i|ni , oiilir U dia«)tl«< (U-'i Irriiu'r , 
n*a m iloutrur, ui énat^^r, m 
bMiiil^. 

Un homntti plajjrant , oal 'Jhu 
Itoinnir i^ai , vh|ott^, <|ui Imt ir^r- 

^"^ ' ' ' ; y 

V ti pttHonnaf^f pù'ixanl , x%.X 
rolui dunt la r6t«t rtl rrmpli dn 
Irailt di-vortiaaani , de aaillirth- 

l'nt comédie plauiintt f (*it< T Litiirri* vpjant un ^>ur p«aa«r «DMinhlit ()K«p«]«iQ rl Halru , dit' 
du pr«Dti0r : c'est un pnuvr9 attttur ^ 9\ du ««coud , e'têt un autour / ■< 9 ^ \ ■*^ / l V J> q()J 'VMe ilcH Adjei't. 
itii« ni«uvai*«woiiu'«ifii. 

Vn /i/iiiuint lonlf , rU nnw^- 
,rit Miii ««nié , Mut vraiMiu- 

,1^ fAÀil ton , «Hkt (inr manier* 
<(«t |>«il«r autlait^uM. arruf^aota. 

Un honnétf! hittnmr , rti «n 
1iomm#t qui a «Iri nicrui»!^ «I« la 
itrohilY' , fil 4' 

■1^1 honnt'trt g9n.i , •onhrnii 
(|iii mit tlii |>irti , iitin rfniitalion 
Intègre , un» naiMiiiK r honui^N*. 

f'uritfM.r, avant un •ulittanlif, 
■ iKniri«< Kiaiifl , ^iioiBir, runimr; 
une Jurtru*0 twruftilié. 

Mor/et , M\aul im tubtlanlir , 
«igiiiHe auMi f^r^w\ , r\ir»it( , 
rommr , il y a pingt.miMtlUê 
ii0Urt. ' '"' • 

Vn-¥itain hommt , une vilainei 
fit.mrn/f , ti^Jllin<:nl un liumm*' , 
njn'ft f«>iiiai<« cM^^{Téaivl«i par la 
figura, la malfrvf r«lé , !•• tî- 
<•• , rta. 

M«M/,avpnl an «uhitantif , ri- 
rlot Ira autrrt i^^ividua <!« If 
mèto0 •■pécw. 

1^ riche LiàcuUiu , aii^iiiA» 
Lucullua 9al>at riche. dt' dij7 itiirnifù .^ ett . 

Ul.i«< COinfiiia pUinr lir m l,i|n Ti- 
tifliae, ctr. ' - 

•^tJn ntnf0 plaunnt \ m9H UD r4>' 
' rit affiAabhvnt amiiMnt. ' 

//« /<irà Aali/ , aignina la liaf^ré 
an^forar «iVlévation «I'uim* voit, 
d iinr ror«l«» , rirrnt^ ijur httut i\« 
aoit piAr^<U <l«« railvarbr bttn.. 

t'n homme honnête, atC an 
libmmr p<iii, qqi.plall pat ari how- 
x>v% manif r«i. 

Drt grnthonn/lfi, ionl «In 
personne* polira , qui rr^airriil 
birn crut qui \r» V4«i4rnt. 

Furt4UM , apiVf un Mihttânlir , 
■if(iiirin IcanapMrtA <ir furnur , 
lonimp I^IPfufiyM/Mrujr. 

Mottêl , nprèa la anh^tiintir , ai- 
pçtiifm aufrl à la mitri , ronimr , 
retUfyiemitrItUe 

l/n htymmê kttn viia*m , une 
frmmê tn*ft vtlaine , iif^niBant 
■o h«miita , uoa famno a «ara «t 
aorJida. . Sèid, «pria un anbaUntif , ri- 
cin I tout arronpaf(naa«>nt . 

LùctUluM le fuhe , annonra 
qu'il jr a pluaktara Lurnilua, ai 
qu'an parla «U raUl qui rat dia- 
tiogué^r mé Hchnaas. le RrmaUqitIr. T1 y a une inflnit/ dVuprfsiionii djinfi la 
langut; fruuvoiac qui ont une Bignificatioii clineH'iLlc par C' le dérungcment- «l'un M»til mol. F/iifta^r jmmiI iwiii Ir* 
ftiiV cuniioltre. Qurlte tfst ifvtrr erreur / sif^tiific mdl- 
Diiiiniiriit , *fi r/iioi fvus tirs-i-itu/t fmnitM' / Mai» (Ji*rlir 
erreur est LitHUrr 1 tigniiù' , e»t-il fHutêible f/iie %H)ua 
myyez tonjbf iLinjt une telle erreur I 'Ymxi il t^t (>iM*n- 
lieldcU« bioii iii<* tur I.i vraie ârcrpti'on tles moU *. 

R kc, I M F. n r.n A ni r. r t i f b. 

' • ,' . "^ - . . . ' . - 

y^ Ia* rr^im<' tlt'» adjrrlil»' 0»l un juilMUiilif ou un V<'Fl>f^ 

pr<^<V"<lc' dr l'unr dr vv% pit-posilionn , à ou lie. 

Qu«*l<|urH Ad|4*<-lii'M iw. iri^isM-nl rien : ce a«nt ceux qui * - 
ont par eui - nM^nies line lignification drtrnnintV, 
comme y'nfttrngetijc j "f*^ (^uel<|ue8 autres doivent avoir '' 
n<^V8Aaireni*:nt'un ft^ginie ; ce ftont ce4ix (|ui ont I>esoin , 
d*^tre rc.ntrcintn pour avoir une iignificiilion dt'leruiiQt'e y 
CLtmmc ^ vafHil>[e , prèi. 11 y en a enfin qui nonl tiint<*>t > 
sans n^gime et t^nlAt avec r/•^ilne : ce «winl n'Ui c|ui nont 
Mnn-iV'ginie <(unnd on K'iir donne une signiificulion géné- 
rale , et qui ont un régime ({UAud on t^'s resUcint, 
comme ^ cvntent , âertêible. - * i^ ■\ * <^» Hit dant l« tmi propre , tiripf , trarer unr lif^t droite ;' r\ 
flan* If* fiinirA , Ui maison fW floiirhon drtrrtiH «n droite Ugnê H* 
S«int-Loui>. Vn fou nr(^ «i^ntA* un rin* dont on n'««( pai U^m^tro ; 
ft MU rirt Jvu, iin rir« Mtis aiotif. (>n ap|>«ll« ttrmêê proprtê , mit 
qui r<>nd<mtprfci*^nirnl l'id^ qit'on vmit «ipriM«r;#t'^n>|»r»i /rrmrj, 
r«vx iném«a qnl ont été «oapla^» par U peiMMiiM dont «■ rapport* U»* 
f«roU«, a; '/' ■-♦ l »*! . ■ ^ l . .'jn. -.<,*^.'..v.»;i*->;5A<i^i^ .Mi.'.t- V*, nfeoVK. Il nn faut point dotinrr ttn r^ifiM à im 
«(Ijcrlif qui n'f ^loit î>oint en Mtoir , ni lui en donner un 
auliT c}iijp (Vlm quritii eftt iimign^ |Mir hr )>on UMgo. 

Lfljiplimtion de wltn i^le e«l trH-enilMrniMMnic 
pour le* «'•(ranf^rVft' Kilo dépend pnnHpjdemciitde riiMge, 
(piMfl ne peuvent mnnoilre i\\\\ Im lungiie , et^ii niAme 
«^l iM)iiv('iit roMlrniir h «^-Ini de Irur propn' liingue. Pour 
I^Mir rvitrr l»irn <«' U (wine et «K.'» ftoins , nous' df)n~ 
uoii!» ( noie * ) lallijiU' <l»\» priu(-i|Miux nd^enit)» .<iui! r<^- 
f^iAM'nt à ou lit. Ad -, (*) Nooaavont ■nnonrA qii^ nuiii «ioanfrinnt 1* liite Hr« priuripanx 
•(Ijrrttffl qi»i téf^ÏMirnf dr ou ri ; main Inrk^pM» noût avoni «nfrrprd d« 
la fair* , nom. avëha Até arrêta par dra difllrulli^a qur n^iuan'aviona 
pat pr^TuM. li n*y a qtt* Irfi-jpeu (t'adjrf liTa qui ai«at ilana^ua l«a c«a 
lp tnAm* régime. Noua aTont^rralnt ffioduTr** lra^tranf(«»ra rn mrrur 
an linu dç Irur #(rfi ulilra. Rn «fT^t , il y a H^a aHjertifa «lont Urff^imn . 
varift'a«)on q^i^ l*inifMn^onnrt anquel ila tout )ointa a pour nbjf*t il .^g. 
ou r«.'On dit'.f/Ml h.orriiiU lie p/'nttr , tiê voir^ rtr. ; maii oa 
fJuit (Hr«, c'CMt horrtblê à /i«/ufr; 4 foir * — d e$t beau de mourir 
pour la patrie , -^ ir'êit h«au à ronudittr. Qurlqu*^ aufr** ad/rrtifa 
«rulrnf df avant uti vrrhff , «t à avant un nom , rommc : 1/ est doux 
dt voètHàn f(rmnd prw^Aa. daM,n»r ttrêimpif» dés grandes vèrtuê , — 
rrttt itojffi têt douer au toucher f U tét agréakU de jouir Wun0 
henné santé f — cs^iablrau^est of^rèàbls à la ru«,«lr. Néanmoina 
)<>• adjf rtifli lutrintf ont ordlnalmnAnt nn rAf^imn fli» : Uvoir , pour 
U prIpoMtioh df digns , iiuiigHê , capabU , imcmpahU , mis* , ras^i , 
jayêUMf cornant, n^ècontsnt yCombU , t^Jt^ « chargé, pUtm , mccuêé, 
UguJ , Us f Qomtrit , smrugé , fou., avit» , snnuy i , hbrm , çm^ 
lijié\ vidé ffurkêuji , dépendant , «tr, : «t r«l«lUem«ut à la piépo- 
aiiiun i^, adroit f bon, beau , laid, ILfrémbU , ingimiêHJi , tontrmirs, 
opposé f\£oMjorjfmf ,' MtmbUbté , ptod , porté , «nchn , atUfv^ » 
sMjét f priwrt , inéMormhU , désagréable , agtlê , altrt^ ^ ^ \ , ,J "^ ^^ Régime (Uê y4diectiffi. ^ oOf» 

Cette dilfiou lu* n Vil point U Mille :<(1h> lo «'tran^Ms 

Ai,< lit li surmonter. Il t «n ■ d'AUtruI phn enilMinnAMiutrn 

riKOFe |H)ur eux, fi/i|lr« quV'lhra tieniieint \i\\xh aii ^éniu 

(i|ii<'6U ji)/'ciiniitn« di* Ia langue, Fn voici dnix. / 

•• Ln [irruiière, t\\ix di* hiibi connoiin' la nnt^ir4* dn 

'àdje^'lifi».: car.ij.v, cii «.c|ui u«^ crinvirnneht (]iri«iix p<T- 

' Mmneii , <>t d'âùlrcs r|ui n<'' |>tMiv(>iil 'f|uulilirr/ que Ica 

chosen. Dnns hs rjaaae dr4ad)crjl.ifs verhaiiix , rrii/n-lh m'uU, 

h'appli(|Ui!nt lirureii§<>in«*nt ntiY |>«Ttioniu>!t , (|iij( virnnrnl 

di'» xîiJh'» «lui peu vf'iit avoir <*tr* |M'riW)nfi<*» .|kt>iir rv({iine 

direct. AiUAi , (|U()i({u'on dino ^ fautes panitfnhmhlr ^ ai - 

iion- iU'plunihlr y cju ue\fXMit pan di'i-e , lnuiinn' panlitn- 

nahït y ni ni.dfri^ rauioritr de hacinr , prluir iirpU>-~ 

ra/;/r , pam'iMie Tuiuif^e hc permet jwih d<* «lire , fuir- 

lUmrmr <pisùfa'un,7itplort'"rmdrJifu'u/t *. (leile là nie se 

'I- • f ' ' - \ .■ ' * 

trouve pluaieiini ioîii i\n\\n Hnenii' , et dans de» (».uvrai;c<t 

di(f||k*etis^ ercfui Oiit «Hé'iniu à dix ou doiue aUH Tiin de 

TAUtrif. Mam (( C|U«Tid il n'agit d\un auteur tel que Hâ- 

, )> ri,n«.;y eut Tahlié d'Olivet, il cKt touimitH jli pn)pofli 

» «loUne^er f|iut >4*e8.t>«pr«*Mi(>nft «ont dc!» niiiiièn.'» dif 

)) parler/qui ont pu ne lui pas déplftire y quoique Tusa^^ 

n ne lys eût pas arotoriHeî)». )i < f 

bih , tttùtnt , Aprt , Ignt , nuiaible , j^rompt , prt't , n\t\<' , inulil» , 
êtnttlfle , iiutn.iib'ir , »oupff , aiià , f'aciltf , i»fr.' Oiruhr r/git dé o« 
à. n n'y • q(i*iiti KiUnd uMf(èd«lâ laDf(tj« (|ai piiMo Rirr ■▼nr r«>r- 
tiliMls MU r»» t^fiaivt. 

^ ^ ■ . - , ■ ■ ■ ^- . ■ 

* Quoique Pon ciii«, tnjurttr quelqu'un , tn^artréa OM tfi dit (|U« 
^ ilri cboMt: M/i ^nl utjuhtux ^ un dttcçun iitfunet^s. 


V \ 


■•■•■'-V- 'Wl-' %- aé6 Régime deê AdjttcHfê, 

. La ipèmr impropriélé • lieu lortquW applique nui 

cIkmm?! dpi' •dJMrtifii qui ne convienncnt^qu'aiix p<>rtoti> 

tiM. « Il y a (Ici adiectifs y dit T« Corneille, dont on 

•. » ne dtVioume pM la iignifiration , maii qu'on joint h 

r% des fiibatantifs aui^cpiela ils ne ron?iermetit pas. M. de 

^JBalzar a dit , y« troUve en Là une admiraiimi ni 

i^PMàteifùenis du polrg vertu , ele. Celai 'qui, admire 

)) *peul ^ire intêkligeht , inaii ^admiration ne |I«miI ^irc 

» intelL|i;entr. Oa trou-ye danaja vie de S. liarttieleiny 

)) des inj|rt3rrt y ious là» pauvreM le pleuroient airr de» 

n Jarmeê inconsolable». Olui qui pleure peut Mre in-, 

)i oontfii>Uhle ; maia coinincnl dea larniea serontr-elles in- 

D conaolablea 7 » 

La aeconde , cVat de^connoltrc lea adi|)rtifii qui ne peu 
Ycnt être reatreints q|ie |>ar lea verbet ; car alora c Vu 
IHM Traie bu lé de lèiu* donner un.aabatantil'pour régimr. 
Lue impropri^Stë dr c^tle e•p^oe a été relevée dana Bal- 
tac par le père Bouhquri, à qui, malgré quclqiiea er- 
reura , la lanf^ Iran^^iae doit infiniment. BaUar , qui 
prcnoit souvent lé bourtouillé pour d* la ibroe , et des 
mou pédaniraquea potitr dm idées , avoi» dit , impatient 
du Joug et.de la contrainte. Boukcmn y bomrae de ffoùt , 
cenaïu-a celle expreaaion , et prouva qu elle étoit mau - 
vaiae , parce que radjèclif impatient ne peut être rr»^ 
ireint que par un verlie: On doit dire , impatient dr 
. commander, cl non pai </u commandement. On trouve 
bien det iàuiea de ce fptnre dana noa Mic iim a auteurs , 
•I dana Malherbe même. / 

KkmarqvB. * Quelque ehoêe , rien ', quoi qm re êoit , V 
^rlws i d 
t.inl d'il 
radjrt'li 
dohiu* , 

Itrnt , t« 
sourd» < 
déliniu* 
toit à f( 
de , // 
</r , el( 
riMiite 
point f 
forinnK 
confoiT 
le resjw 

|N'llAOIl 

Je îiîol 
''préfM'fii 
((tTil e 
iM'ideiii 
née ; « 
Itiii.. (i 
dan<t 11 
v%i net 
eut uni 
nul (h 
que rr \ 


( )] êoU , rir. , vouliiil ih ay^iU ri<<Jieclil qui »iiil. * V.iu- 
i;cUs; «loiil lr»,(»plnion»wP^lrt Unfîtir iniii«;<»iM-. iiitriUMit' 
l.inl (l'aïU'iiliori , pciW ,qii't>ii p<Mil «iippriiiuT ii' nvanl 
rjHlji'flif (|ui r<''!^i^ «vpilr piV'|M)iiuoiv. Xm riiÎMtii ({u'il vn 
i\ùn\\v , v\-Bl qiir <'«!lr rt'pi liiioii H'nil la pliraw* «liirt* vi. 
<lrHfljçn'"l»l'* ' ''l <'" «'llit , tonn noh 1>oiin «'«ji vains nvi- 
kriil , l**uU*» l«ft liiis qu'iU p<*mi'Ml \v lairr , <rn noîin 
sourdirct inonotoiioK uni iir MiiitMcnl iilnin* à uuc orcillr 
(li''liniU*. Kii riniw'ciiiriir*' , il vn'it «|u\ni «Itw : Il itrxhor- 
toit à fitiff (fiultfiér ehitse di^nr Hr-xtt nni^iducr , au li«Mi 
dv , il it^xhortintl à fiiire (fnri*fiir riionr dr di^rnr 
lu» , vU\ Mai» lii /«liiirtc <hn non rsln-Hr uiir raiH<ni huI- 
riMiiU- |M>ur ftfiiiC iJt riuing«'ii^«*nt ? Noua im* Ir |K'ii)ionfl 
point , ri fKtur^rnu rHiAuns. |.a prj'niirir, <'rHb<|H<" irlU? 
forinnir n cti'i (!« taut tkinfM dans la Uiifi^nr ; file <'mI donc 
conjuniu* kl'uMgo : pourquoi, dit Tnldn^ dDtivoi , ne 
le rrn|MTtiToil-<m pan-.' I>« WM-ondr iai.H4>n , « 'r»U|Ui' non» 
IM'u.non.H quV va*. c\ïs^\\^m\w.\\\. M^roil uiir iMiiUr , pani' rpir 
Jr x\\o\ vIkOMt |olnl^^ qttriifur vlian^v <lr iMiUin> , nr 

' 'pn'fwntanl plu» alors nnr idAi" di'trrniifUT , Coiuni*; lorv- 
cjn'il rst uni )i lout autrr piP^K>»jtir, iïwm» qu j| pitWnti* 
M'uKnH'Ut uiH* id«j vagiu* , qui a Ik' oin dVtir <lri<Tnii- 
nrr ; t\v vrai Mibslàfitif, il d^^ iml vrai pronom indr- 
Ijni,. (Vrnl n* qiir Vjui^rla'i lui nM^rnr" p.uolf i^'<oHnollni 

. dan.i nn<* ontn* n'iiiaripio oi\ il avour Vpi«' ijiirhfur chost* 
v^t nrutiv. Or , r^ATis iioln* l.in^ur , V |>rononi iiidi'Gni 
tni suivi dt^ la pr«^|K>«<iti<»n dr , vouufiv ,.fijnitfi dr re/^.f , 
rrnl dif iHuiâ , fUtM un dr tnuin , /trrtntrint' */<•%'«>//.« , tjiiii 
ryw/» cr m)U df *^mi^_rirn dr mdulr , <jtnn tfur vr tant ilô \ O ^y o \. "'"i'»*;î . .-•ni.; ■.-■.. l'W. t a68 Régime des At^ecti) 9. 

bon y ftT' piirof que IVffet de In proposition de rst ^«» 
filire. cliftparottre U tignificiition vaguo qu'il a dv, lui- 
mèrmr , rn U (lOirnninant k un olkjM particulier. Kt <lai 
ee CAS, comme l'observe du MarMii , l'adjertifpliK^^/prt'ft 
de perd auMi m' nature , et devient un vrai aiTnitUhtir; 
CAt , noua l'avoni dit et noua ne ceaaerona dr le ré|)<^ter, 
œ ne aont paa les mota en eux-m^ea c|Mi dtkident de. 
leur nature, maia reat 1 emploi qu'on en làil. Noua non 
riurona de ce qu<* noua venona de din? , que daps len 
phraiea où il y auroit ce cho4vib craindre , on doit «'rvitrr 
et U fauifï et U durett'^ d" •<>" * **^^ employant un autre 
tour; ce qui eat Mia<^ , puis<|u'il y en n un t^^ar-^l4^^Dt^ 
et qui n'eat conieiti^ par |>eraonne. Il conaiale^ k iaiir. 
modifier i/neltfue c/uuie par le relatif qtù , aujet d'une 
propoaition incidente dëterminatif^o , comme , id Vexhor- 
êoit à faire quelque cfioêe qui fut digne: de sa naie- 
ecmte. 

^ linMvantrritiqtiè tn|i^loii n«* penae paa comme noua : 
maia voilà nos raiamu , et «oua lot Itil aoumectona bien 
tolodtiert. *' ' 

n*. KiCGLB. Un lubtuntif peiit être rqp par dtmx a'd 
jectifi, pourVu qiie cea adjet-tifa feuilleot |es mêmes ré- 
0imea. 

Une femme douce ^ honnête #^ décent^ qui ne voit 
dans les avantages de la naissance' , df^ ric/tessês et 
de la beauté , que des encouragemens 4 ^< veriu^ eêt 
bien stire dytre timdc et rechurchée d^ to^u le monde: 

JL V * ¥ 

N Mais < 

et r/iéri t 
vrnl <>lrf 
cmployri 
à aajàm 
drs fiiulc 
Whïv dan 
iiiadverta \)ks Adj L'aldn 
difttinctr 
MHit Huhn 
/vidciiiMi 
Irn diblir 
<lr di^iioi] 
i-nl aiibAti 
(le 1rs y i 
gi'fi dans 
iiKKlificr 
lli^l*e qu 
M*ra t<uit 

Lca a(] 
tent la < ^-t-t \ i^ % Cs [\ TJTLK II!. *^ Dii» Adjectif» NVii/iHAiix , v.t pau (m.ci^sjon.dls 

SUIWTANTIP» |jr. NOIWIÎIIK. ■t V D^n Adjettifê numéraux^ etc.* ittt^ ^ 

Malt on ni? poiirroil p^ii din», <*«?i lumuHr rut ntilr 
et cli«ri lie aa famille y parœ <ju« i//i/p el ilurt ny \>v\\- . 
vnil <^trr nuivift df la menât* pi^'poftition. Ou doii al<M«i 
«•mployrr un aulre loiir, vi tlirt : <W hornmrtHt utilf 
à aa JàrniClr y ri rft^at vhrri. I^i'ii (^Ikui^ctm loril soiivfnt 
(les iauU's \k kv\ (%m^'y l'u.<wig(> dr la roiivnHalioii iiiiiii- 
li^^(* dans h'ur langue k's y lait loiui>cr iiv(|uruinu iit par 
inadvertance. " Lal)l)é (tirnrd Tril «(en iie^nm de n(iinl»n' \\\\f* p.ulie 
clifttin<'tr d*oniiM>n : r ert une erjem -, rar een niofn 
Muil sul>!«t«intir<iou î»d|^<iilf<. Le^subsUmlilnapiMi lij iinml 
/videninienl ?« eelle ««laMw., n'ayant nlwolunienl ire" «jnt 
Irn dibtinfçue des nutnii , puiM|u*iln ('•noneenl eu lurnie 
<le di^numinntion , et riue tout mot qtu noninie les ofjjrHi 
ent KulMtantiK I/hIiIn* (yirard avoue cpi'il a voit én'» lenu'? 
de Ir» y nicltre. lj«*i adjet tijÀ doivefîl ^In* égaienieul lan 
m'n dans la eUase driynljerlili» ; «ai leur loneliou eM d«* 
nuxlifier : or, ttnit mot qui nuMlirfie , de (pirlqur ma 
iwhîT <pril le la«»e, est adj«'<lirft lien <l^itre <hos<-. O 
M'ra Uxut au plus uiu) e8|»^on dans uh geiuv. 

ix*a adjcrtiiii tU- nooibn'iK^nl de» jnots qui n*pit^iMii-< 
tent U qur>tit() ou Itf culciil. On q» diaCui^U4* de diMi< 
lujl^t , Ici vanlinaux, %}, \tê oftUnauj:. Ix'scmdinaut y . ^' 
i *-v 
"A 


\ --. .* * ^ ■*^,'' I ,.- « 4<^ Î7CF /V* ÀdjêciiP minUrmitx-^ etc. ■ . ^ . 

l^rtynoiiilrrrirrtnlînnui Mnil : nn'Jtfrux ,in>is , (jim- 

• irf f tih^,^ nix y 'M'fit , huit y firlff'^ iiix , o//tr , doutt\^ 

treite\ tfiutlkir^ry quinte, weite , Mx tifejtl /^i^ féi^j^ , 

'^^ dix- neuf, rinjft \ viiigt-un ou i'invt^et lin \ vin^d- 

dmix ^ vingt ~iroiê;i evc. , lrrfi/<» , /nr«/^ r/ /<«, Hr. , 

.quarante , rlr. , cin^tsante ^ vie. , àoixantr ^ *'*''•» 

toixante^ix , mnixatite-onte , fl<\ , quatt r~%iH^t-ilij^\ 

quatre^%>ingtH)nae y r(r. , c'^w/ , deiLx Cfnt.H , ni-. , //i///r , 

deux mille.... Million uvtX pas un «tljcrlil"; il a])|Nir 

lient )ir 1a cIiimc dvi •ulMiUi^lifs. > 

RsMAHQirR. L(*« nunihret cjintiniiuiL lii* coniptx'iinmi 
quo >îngt-lruU moU , du i^oint aclon le bon u^uigt^ ; œ- 
pendant ili servent à culctiki- jiisqu^^ un million : Us le 
font p«ir U eomlMuaison , en se joignant les uns auk 
lutrrt y seUm le be»oi|i. Ladjetylil' nuiii^>i(|ue wi , ton-/ 
jours ess4*ulielloiuent du «ingulier, est le mmjI qui »oii 
•UâoepliLlb de geirnî^^ s VnifJote #eluu les CircaiiAlanit* » , 
an (eniMMii €1 au matcuLâ. On dit tm içu , une piëloli. 
./^ Lé» noMibri* cPiMinaat 9011$ j premi^t' , »^'**nd , i*n , 
d^uMmê , iet)iêiémê ,qtuarièméy etc. , et ainsi de suiu* , 
enapivarit W* Hominritt 0irdiiiiiux. 

On yoit f|Q*inin*ip|(^ premier ffi ê^rond , ton* les nom - 
bres ordinatrx se forment dim mttliuauY, en (*lukng«;nnt 
en ii^ftêé ormi ^ flni«ierM «n fffiu rhangeanien ienif. 
^ Vé nMMt ôàmi^tmÊÊ. (|ui ttnt ettu/ têminaison ytltlm , en 
a)oipi«int iéme k^mtm ifii ft diicnt par une a)ns<^nne > f V A ^- :;^ 
' s K ^71 ^^^ J4<f/wfiifi numéraux f eic, 

exof pl6 r<>i^ , '(|ui vfui èji outit*. «voir u avant trmr. 

. Aiuii , de neuf^ de quatre , àt tnnë , (l<i «7«i/, on fiiii 

pmévitme , qiuUt%tme , trvmièmt , ri/i juième. 

Vr l/nutrne ^ ne tViuploio c{u*ii|)r^t «/ift^ , tfytnU, quck- 
ranU y TtnqtMUUe , èoixa/Ué^quaire-fw/ft, certty et 
milU. 

Ontlit ^ pr^M*ht vtngt-^^un où %ftngtet un^; trrnte- 
un\ ou ironie ffi un^^^tt nriui-juiqu'à quatn'-Tingt ; ifijui 
ourdit toujours, 'irénte-deux , q4éarartte-troià , ri/i- 
^I4a/il4^^f4a</v , etc. I^f tmc dt*|nifs jtoixantr )u!t(|u^ , 
'qiédtrt^-%'ingt prcnoit auirtToiii la eoirjonrtion rt iwirt- \v% 
deux nombrci, De^fioêtours, l'iiMgq tontn«itx* MpnS'Alij. 
L'abbc Fromant ac troni)>c c>n MiuU'nAnt qu'on doit ainfti 
aVtprimcr. LeniploL de cx'ùc. conjonction dt^puin qua-^ 
tré^-iHfigi jusqu^à c^hi lièroifcnne faute. Kn groniétrie pn^ 

', dit noruinte^t au \mi de qiuitrr~ii^in^t~dix^ * 

CetU ^ .pluriel ^ et vingt daut qiêairr-%^itttr{ , ri 
ëix-vingt (qui ne •«» <iil guèir ), prennent 'la niar<|ne 
du pluriel 9 quand ils lont tnivia d*nn sùhHuintif, 
<3Dmme , deux ee/t^jiomm0ê y quairth-vingt» %mlitmr§ , 
êix-vingtë arhrèë. Mnii on doit les écrire lutus la «nan|ne 
du pluriel-, slls sont suivis d'un autre nonihiv , cx^nim^^ 
trourçent-dix hommeë ; quai te^vingt -dix nbrit\)ta. 

Pour la date des années on écTi^ mil ^ (x>nune^ mil^ 
mpê-centr-quaire'^ingi'^ix-nieuf. Partout ailleurs on 
éctit mille y qui no prend jum/ia lu maripie du pluriel. 
11 ne faut pai oonibndre mille , nom de'nonibn* , avec 
le atibttAiitif mi//# , qui aigniée une éiendue de mille \ t," .^ m- <* J^ ^<»m tmmmkmm ■ < . ■V ^.^ 0$H$ ei mi//« •'•nploient à rind^fiiii , comme, M 
lui Jii <vni i^MTê^mê ^ f a ii *» l ui miiU (mùit^ë, 
^ On dit y V /<t orajw , du 00*0 , oii ofisA-, wur Un onMtt , 
hêur9ê , mur lé& un0 Ktum. 11 fiiui pnmoiiivr ronima 
•'il y «voit une A ntpiréo aiuL mou o/mmt tl ufu*. Nmfm 
{iroDotiiv /uruf' , ilMiit^ ccrUin* ran, (x>mm« ; twuf anê, 
( VujM 1'*. pâitift , |i. 77 ). L'Académie fmaçoito d6^ 
<â4A éutrrfbis qv'il dot 'diro vingt ti tm un aocompliê , 
tTÊUiê ei un icu bien wmpéééy quut€uit9 9i\tân Jour 
pù0êéê y quoiquoii doive dire , ^ingtH un dtepouti 
hi€n enfèornachés. M^iMge ^ riiei oui Li dédtion se, 
rendit , U trouire contradictoii^ , et n'y ■outcrivit pe«. 
mie fut néanmoins adopter par T. Corneille , Boukoàir» 
et let autres grammairiens.' Le temps Fa abro||p6e , et l'on 
écrit à présent , t^ingt et un ans cuxompliê , etc. Il 7 a 
ellipse dans Tautre manière. 

On emploie les nombres cardinaux au lieu des ordi- 

miiii^ 

* ^*.Cn parlant dei lienres , et dea années œurantes , 
comme , il têt iroiê heurté , l'an mil huùr-oêni-iliât. Il 
yasyllepse. ^ 

a*. En parliM>l ait teualDii joulv du mois , ekoept4 le 
premier , comme | Iê vi/igi de niàr»; mais on doit dire , , 
le premier d^avfH, > ^ 

5*. En parUni des sonrerains et des pn^mes ^ commit 
QetMige Ttoi0 y Louié QmukUrwÊ^ Oti idoîfc .exotptér les 
<ieu|[ peenk«ii dpJe lAiie , tûnKtom^JSdouard FreiHier^ 
Frunçoiê SecomL II p'ert pfépitefurt <le diht, i^Von-i 
cote Deux, Bien des personnes font cette faute. On .dit^ if ■ ' ) ■ 

Dru ' AiifwtUfë nuny^rmik , «U. a;5 

■nitl CharUê Quint , «t Sixte Quint , pour (^uirUê 
CY/ty ^«rhprrour ^jii%>Mx'te Cinif , impr» 

!>«*• nonil>rrt (i«r()iii«u« •r-pitMiiiont qufliiiifffoii miI>- 
ftlABlîvMiMiit , oominr , noun fHirttme§ \v douxc jMHir 
revenir le Ying^^^fruti^ riof4« ne TrvinnieM tftn* h* irt-ute. 
-I^i nombrekonliitirux luiwtil miufti U ni<^mc loi ^ (oininc, 
i&NOcrai» ##l.le prvmirr tfui ê'êwî uccufté lU la niofà/é ; , 
nous nous aMsocirrqnê un quAtri^nitr. 

ÎASê «(ImtIiT» numéraux n« sont jaiiiAis pré(^<^t de Tnr- 
tide , qvmncl ili nn tont cinpldyt^fi (111*1111 tait iil , ou lors- 
qn'ila iif font qliVnonrf r le nonihrv dri ihoM'i : ils <*ii Ibiil 
la ^nrtiun. Mnis ai , outre mtr (^nonri.ition , il «'agit de 
diatingurr la rhoar ralmlér i\oà autiri de b iiii^ine es- 
pèce', ila •ont pr^(^d<^i de Tartirle : des qualrr phéno-^ 
mène» qui ont paru ^ je njii iU (fue \vn deux demierë. '• 
Dana ce caa, il y rapport à quelque cHiom'. ( f'ojeu 
cliaj% 3, art. 3 , r^Ie 3. ) 

^Lea noma de nombre pr<^e^<]cnt toujoun les siibftantiis 
qu*ila modifient ; et ils ne |)euTcnt ^tre pnfc<'>dé« (p»e par 
^article et leaad^ectiià pronominaux. 

Outre ces deux eap^ce• de noins de nombre , il y eu * 
^a d'aùtrea qui appartiennent Jk In daaac des lubutaiitirs : 
ce aont lea nombrea collectif» , les nombres dittributif»^ . 
et lea noml>rea proportionnels, • . 

••^ lies Doiid^a coUtctif» . ^ aerrent Ik marquer une oer- *■ Las rvlUcfifs hmiUk%n*%\ qmim»miÉU m«m ditMil gii^r* qti« da 
toasts, tj»» fiÊi0tê.»»t r»0ttiê i'ajfmirt k la hiiîtaiiMii, Il re¥i»t*Hniéant 
«UM qolasaUM. iVraraiiM a* -m lUt qu« d'un «d* d« dévotion qui 
I. , 18 ..n .'.'.«> \ V ^ ^74 />»• Prrmomê, 

uilift fipuiniilë (1« rkoM*t ; tcli «unt , une thmi-douapin» ^ 
unr ihwuiine ^ une vittgtain» , une ctniairw,^ un mi^ 
/mt, un H^/Uion , un miUiatd» 

Lm nombres diêérihulifi Midi ceux qui urnrenl à nuii^ , 
qiirr le* diOerrntei |MirtM?t d'un tout : re tunt U ntoitié , 
le iierêj \v quart, un cinquième y un héUirm»^ eu*. 

ljt% proportionnel tunl ceuv qui •enrrnt à nuirrfnor 
r^iiigmrnuilion pmgrpMÎvr du ncylihre, drt rh<}êr|^; ,u>U 
•ont y U double y ie triple, le iftsadrupley le cenitqfle. ê CJIAM'ITRE IV. 

' • " ■ ■ ■" ^ ' 

9 Kl P nONOM t. 

T. 

■LJBa pitipomt sont det mou qui tiennent In pUcc de!i 

noms ; ce sont tout «ut^iit de ^iWljtuts yu en font les 
fonctions. PÀ eux-mêmes ib ne présentent aucune id^ 1 ■F"*" durs ««arji^Mrt. 0« iILt aiMf iiAMMlaiiM d 'ktm m»*, d» ekanNUtt •¥(*• ; 
fêAiÊ99 lmfH^éHt«mm«,Jàir9Èm ^fmmfiHùmÊ. Om ûffXUqmmtrIun , 
gimmint kmi(*tit,dijimêH t. «n* Hàac* <!• qurnir* , êùe, huit ou «iijr Trrt. 
. Vn MMOtm 4« railM, cW «■ p^^wrl «U «ii j«ni/On dit mmè gross» 
<|»o«r douM do«faitt«« A r«rtain«« aarrhaodiiH t MIM g^i*^ d« bon- 
Imis. Oiuit W« 49«réili<|ttl m VMidviit •« oombrs , •• n#M« mm mm'> 
«» éÊmi'îfiÊmt^ «M#i bioo qu'un* e0Htmm* , «n« (nii^««iif«iiM. L/n 
«vnf ou mmé etntmim» dt pomtMés ; mu dÊm*-^i»i ou «JMaiifiMM 
l#4fM «i« MMv. UaU «p ne «Ami p«i«l mH MM* db lêttr$s\ mn éemt 
ç0mt d'hommes; il ùnt dir«% un* amutim^ de kUrt/i , mmê €mqitAn - 
imitt d'kommti. h 

n\ 

lai ? k ^ y- - H ;jgé.-i^m • î -i: » ' '1 ":*.. :1:^.-^i^^^i■>^Mi'i^a.m m v» ^-^^ , /ira Pmmmu, «j - '5 

pr4cîêo ; niâÎB ili rap|irllriil à IVt|>Ht unn itIiV r|iii*l4-oiit|iio 
ii(^*ifi;fié«( |Nu un iiom |>n)pre «.ouTonnut* pnr Irn m ■ 
coptUinrct. liM pfoifomt tont rruii ^miul (i|vininfv* (l/ni* 
l4t UngiitM: non •nilrniém il» <^vit(^iil)(tTNii i#|Miiiiori'» <pii 
Aonitrnt {^•tip|K>rtAblrii <'t ilun'n , in.iiii ils M'|iin(|riii mir 
tout Ir ditouurt pluA «hr clnrté , tU* Fni , «Ir vni it i<- , tl 

Kn VOMI U pmivf (Un* c«9 pjiMuif(» (|Ui? noiiR liiYmA.dc, 
rabbi^ GirnnI, Nou» ndoplunn cri i*K4'iiipl(> hv<m; «rinitaiil 
plut (!#» plaisir , (p>*il raniurim? VvM'v d'uiir ^xcrllnitc 
gniqiinair% 

Jtjaui(fiuf la grammàirr âoit iH>nduit - fkir If frftùfi 
iù* la langïéfi r/f<Vllr tnttte f t/nr la ntriJuKÙt rri sttit 
rwUe fit faciU i i^m'isIIc* n'omette atuûnr <fi^\ /o/.f (t<' 
Vuëog^ , et que tout y »oit exiwtrnwnt tlifinl^ ninii 
tfu éclairé. ^yar iltt exeinplr^ y a/iu4jiu'''It.H i^munn/t lit 
puUa^ftt apprendre ^ et que les Jo(\tee\iù (ton fient leur 
approbation . 

Danèrftto [i^rMMla , wt motf elle , en y y y la , lui,, 
•ont ào% |>rononu qui irrnpljm'nt le ftiil>Hiai)ti(\irrn//i- 
Trlaira. Si l'on vient à Jt; •ubêlUuri it <cs pM>notnii^.U 
pbniM n'iat plua amitmaUe ,(elU «tt du itylr IV plu:» 
rîdiculo; |ii(||eona^'ii par Poilèt,. 

Itfmdqtèt la grammifirc «04/ conduite par If ^inus^ de 
ia langim que lu graniniairQ traite ; qiée la rnrtJi/iHle de 
U gramn|Birtv toi/ nette et Jiwile ; y//4* l/i'^nimnuiiic 
n'omsiie aucune deê loie de Vuéage , et que tout d^/in 
la g tfc iuu Miire joti exactement d^fit\i , ainëi qu îcêuré 
par deê èmefnpUê f afin que lee ignoranê pumêi^^ apr \ 176' ^:*^.: ihë i^ronomê. prêmdrf U i^annudre , #1 fut Uê docUê dontù/ni â U 
fK^mviïâ\nf Uut approbation, 

* Iabû grMinmiiirNttii im •'•ooordrat nni tiir.Ui numièrt 
tir cUaarr \eê proiiotiui , si •or If nombre dct iburi 
({u'tm doit en ikirr. Ijrt.uo» eo comptent ihc , <i'autmi 
nVn voiilenl qu« diMj , qfie qiieiqii(»-un« mAm« rtklui- 
M'iit à qiiAln*. (^tlc divcnil^ tl*0|>inidni vient deœ qno 
Ift première lef divisent lelon leurt diveraes ^l•ni^^e• 'Je 
repn}M*nier , an lieu que lea aecondt prél^reùi h Jivi- 
iiou aeloo le rapport aoua lequel, ila représentent. Cett« 
demi^re manière de lea diviaer eat U plua pbi|(^aophiquey 
et la aeulo oxacle , puiaqu^elle eat U aèulê cpic le niiaon<- 
nemont avéïic : maia eomme elle exclui avec raiaon du 
Don[ibrR dea pronom* ceux quW nomme ^a«ea«f/#y et - 
quVllt* ne distingue pas les. oAaoIua des reioii/a ^ noua 
Mvo«a préfôré la division en six daaaea , qui àoua parott 
plua claire et plua aiaée à aaiair , et qui oompeuae Ineu 
par ces avantages abn ^éiint de .juiieaae. D'ailleun peu 
importe que lea pronoma /loaaiafa^ aient ou Avaient |>as 
le vrai caractère de pronomay dèa qu'on convient qu'ila 
mdérivent ^ et qu'ila en rempliaaent lea fianotiona. 

Noua diviaerona donc \m pronoms en per^onaèlê ,- 
posweêêiff , rëlàtijê , ahmà u ê , démonêinUifê y et tm/^ 
fiiûê. Néanmoina nous aurpna l'attention de diatinguer 
lèa vrtia pronona , de otux qui ne font qu'en remplir 
UfimcMD. ' 

^,.„.Jkt|oniea 1er partîea d'ortiat^ fl n*y en a point qiii 
prête plus aox déuflar; et où la manie de Tiippliration 
dea cas à notre buignt lolioqiif davantagiè , par la faciliter 4é ..^;ïïaL*W; '*''»* ';ji'».;lî.;.''ï:. Ihê Pronoirtê perêonncla. y y 

^'ellfl dfmnirdo Ira multiplirr # riiiliiii. Kn rotii^((ui«nr«^ 
non» jiotif i>o.nirit>lii à tm (|^u'il j a .il'rBariiticl k vim* 
liotlro. 1.^ moyen Xti plù« fur d'eiintiyrr v%i de loui dire , 
CI le d«5ko;Û|t tiom de Iimo p^ à I Vnimi. 

♦ A R T I C L K !• . 

Des Pr o n o m a r e r (wc> n r) k lu. ^' Lrs pronoms p<^rtonhrU sont cnix <{iii d^ignrnt Icf 
...{MTSonnci. 11 y a trois p<'raonn(*i. I^ prcml^^> p4*r8<>Hn^ 
«Ht orlhn qui pa'rir ; U sroondr |M*nM^n ne rai relln ]% rpii 
Ion parle ; la troiaièmc rat rrlU* d» rpii Ion |»arl«*. 

Les pron^omi -de la premièrf» pertoniié «ont jti , rt*^ , 
moi y pour le singulier^ et noiM pour le |»liirifl. !U 
•ont det deux g(*nrfa : maacitlih» , si crat^. hommr <^ui 
parle ; fôminint , ai cWt une ft;inine ; comme, y>:/Kir/r, 
vous nutparUfM f on parU de moi ., notm par Ion a: 

Remarque. Me eit pour à nun ou moi , comme, il 
me dit , cVat-à-dire , il dit à moi; il me regarde , c'cst- 
ik-^rcj il regarde ^moi. • * ^ 

Les pronomn de Ui aeronde penonne sont ^ lu ^ té , 
ld| pour le singulier , et i«iii« pour le pluHei. Ils loiit 
des deux genres : masctilins, si cesCun- homme à qui Ton 
pnrle ; Ibuiinins, si cW une Temme ; comme, iu parlée , 
on U parle y on parle de toi , itouM partez. 

Remarque. 7V est poiu* à toi ou toi ; comme ^ on " 
iê dit , c^estr-à--dire yondi^ d toi ; on te regarde , céêtr- 
k-^àr^ , on regarde toi. 0. ♦ - .A. .:'...?:■.■« >•»•'#■..,■;': r «»8 Dm Pronoms p&rêimnrlè. 

PariWiliuvM* , on uïi tKutê «ti liru dç <fi , au ftingtiKrr / 
cotntiK'* > ixùu eU» bum hon i4 birn Imiméte. 

LViu|U(»i <lr V|r»M#v|iil nV f|i^n«Sriil ^ qirmi tic tn tort iVer 
fit', tr , /dw 4'1 i|U'oii tir Itli mLdk'I f|iM (Unt Ir rat <le 
lu (oU'lr ou (lu nu'-iHii , (Diiua ului il*uit<^ cxU'^mo fiiiiii' 
liât lié , ôii^^lntii celui dn hAUl uyU' }; »iir-U)Ul vu p<»/'Air , 
i|Uini<l on^ViMit (louurr plîii dVnrrgir à m*» |»rtUM^<i'ii rt 
r^x^ilIfT plut ioiU*in<'nt rMtlrDtioii^_CVtt «• (|ili a (ait 
(liix* h Dtt lin rira ux , 

Urainl Dm u , tri ju^Mnent^tunt remplit dVquilé. 

Cl à Dtftpit'mux , «ni •'«dretMiit h I^uit \IV , 
GrftD<l roi , ceêst d« vainc r« , ou j« etmm 4*é#rif«* 

Lrs pnmoms Av la troisième personne sont U^ elle f 
li^, U, la y pour le tingulicry et iU ou eiéx j elleê , 
bfùr.y If 9 y pour \f pluriel. /// U^ iU, eux ^ lont tou- 
jours niAiculini; ells ^ la^ 0Z/«« ,^ toojouri firminîns; 
lui , lew et le» ^ mAiculmB ou fihniuins, lelon lev per- 
ftonnret de C|ui Ton parle. - -.. 

Rrmarqvb. Lui est poi|r à It^iy a elle, comme Je 
lui parle , qui peut signifierye /wtH^ â It^^je parle à 
elle,, Melon. qaW parle à un homme ou 4 mie femme : 
ce qui est toujours^ vrai quand. fi -ciif da»i Ir rorpa de la 
' phrase ; mais •*(! fiiiît une phrase ^- on qu^ soit sniiri 
d'un relatif, il est toujours -masculin, comme eet-ce 
lui ? e«/-c0 lui dont potu partèk % LeeMl poar /m , et 
la pour elle , ç^mmc y Je Im voie ,Je fy vois , c'etir-à-dire , 
Je voie lui, Je voie elle, I^eur est pfl«r â euk,^ à elleê y 
vX lea pour eux , elleê | coname y Je l^ur parle , qui peut f j.» i»«, * ■ :l '. 1 % À ' Dr» Pronom» jKrmfnnrin. 'j-^tj 

Mfçn'itirr jê parlé* ù ^iix y jr fHule à trtlrni je iri ♦•»»/;?., 
c'^Ê)i~k-àirr ,yjr voiéi ,9t4X ou Je ttuM r/Zr*, m Ion In» i ii 
coiiiitii|ir«*i. 

Il y • iMirorc un tmmoiii dr In iMM^iriiH* prrfMninr / 
mn , Me i if r»l «iriyclriix g«'|ii*r4». Non«i «4i pHiIrtniM 
hiriit^t (|uiinl ntl r/oiiibir.' On rn|i|M'llr protiom fv^/r 
c/U , (MirtT fju'il ijiMn|ur le ii»p|M>ri (riinr |M*iM)iin^ ii 
cllc-mAfiii*. / ' ^ 

HRMAH(^rR. .M> ont [K>ur Vl: *(>i, -f<ii, (omiiik^ i/ fe 
dtinne tirs lowtngr» ^ i\rn\-\-i\\rt'\ il ilonfir dr.i ttmanffrm 
A mn ; U Hr fUiti» ^ r'rHl-^-ilin* il jHitte tiot. 

Il y M lieux liioU qui' M'rvrut Je |n:(>iioui», K/ivuii ; 

1?. /-.'/i , <|ui fti^uilîo (ir liéiy Welle , iltiiAy tlrllr^ : i 
«iri»! , quand on dtl, /'en parle ^ on |>rul rnUfulrr jr 
parle lie Uiiy (Velùf t li'eiéXj vlr. srUm lu pciMHHir (»ii 
les |)«r»MunPt , la <-h<>sc ou les chosr.i dont \v nom n vU' 
■uparavAnt rxpniii('>. 

*îl*. V qui lignine â celle rhoâe , ri nr* chonen , roinnie 
quand on iWl , je nt'y applUpie { <Vhl-.i diic , je ni'ttjh 

4 

plique à celle r/iose , ou « rr.f c/ioMes. 

Uy a donc vingt-deux pronon» |HM9c»nn('U, Mtoir, . 
jr , nWf nioi , notMy lu, le y toi y i*<*i**y iV , tlt , r//r_, 
elles , se y soi , iui, eiix , leur y le , la , lfs\y , et r/i. lU 
mériient bi<*n de 6xer toute notic attention. ^ 

. ReharquR. Quelques granintiiiricufl nirtUrnt le , ia , 
^*y yy <*^ '^ > àiiïï% la:rlaMe dea prooonii relatil 
c'est iinc erreur. Quoi<|u*iJs aient touj[ours rappor^ 
aliléot^ent, eu quoi ils semblent diff/'nrr^des aul 
Qonu personnels en r<^gi me qui ne font ordifuircuieni Il \\t\ (•••s pi (> « .,1 M,; N' .A ■v^ "^ c 
fr t8o Emploi (Um Pfiittoma pêt'êonneië ' 

que U foiiriiun «Je ftiilniUtuUy il» nVn ap|)«rti«tinrnC 
pai.motiu k (Ytt« cUitc. Ka «fFet; otè ttm\ pronom'i aont 
pnvrj flt'A lieux propri^U^ii qi/i mractérÎMYiit fldinUiifÇiicrit 
r^iiiM'llrmcfit léii pronomi n^Utift; lu pramifre , crlt^i' ''" 
de liiiiitrr, dr raiUreiodrr ou;dVkpliqurr les ^poU aux- « 
(|urlii ila ae rtpporUttit ; #1 la a^oonde , 4y1I« de lier 
M>uveiil de prûina phrairt cnfrr ellei , et Av faire aiiinj 
In fonrlion de fonjuiiclions. Tout co que cca pronomâ 
ont donc: de commun aye<: lea relatifa est une» relatiou 

- * 

g^nërali> ^ nn autc^c^lonl,. œ qui iw. fuflît pas pour lea 
ranger .(l;iUA In m<^me cla»Ar. ^ 

Nout diviseront en quatre paragraphea^eo que nous 
avonaà dire inr ces pronoms. Jlans lé premier, noua 
examinerons leur emploi rajativement fiux peraonnea 
et aux choM^s ; dans le second ^ nous traiteront de leura 
fonctions ; U) Iroiti^me aura pour oLjct une difficulté 
tur le pronom 7ff { dant le quatrième, noua leur atai^ 
gneroDi la placé qu^ilt doivent avoir dana le diaooturt. ' 

$•1" If Eiirtoi Dsa Pronoiia vntsoNifBur MELATivtCMBi^r 

AUX PKRSONNBI ITT AUX CHOêitê. 

Parmi let pronomt perionnels, lea ont ne te dittmt 
que des pfsraonnet, lea autres ne fM.diaent que dra 
choaet|et il y en • qni ae- diatat également des per- 
rtonnet et des ^lipaet. 

L«a proDoiiia de la première pcraonne , y> , mit\ 
moif not4êy et ceux de la féconde, ^tM» ^^V^'^t *'- w^ ne s 

itrrto 
// tion 
pas. 
Oi N *^ %# m- ■s ■ . t 

^ ■ ■ 

r^LUtvernrni atix p»râ&nnfê y rie. a'ti 

ne i^appliquent ({u*ii dei {M^ioniU!» ou ^ des « hoM:» 
|)rrMmiiifiérfi. 

Il, ilê , is y la, U« , f. (lisenL-itidiiTî'itniifiirnt cK 
pert<)nn|;i «t cii*t chosrt. Une dcmi-pIgc do lecture 
lluffit pour en conyniiirre. • 

H en c»l de m^uie de rllr .vl r//^.», ïpiiUjIHi» §onl 
en fiujet ; nuiis quajid iU sont pn-cédrA d'une piV^poti- 
tion, ruMge varie, et les grnmninirieuB ne •'accordent 
-p«». CVftt À Tu^ge à découfirir \a ri»gle. 

On dit en pnrUnt «l'une femme , Je mapprix^luic 
iVeltèy je rnaêêië prr& d'elle^ maison ne s'eK^riniera 
~pns ninni en parlant* d'une muraillè''ou d^ine tal)Je/()n 
ihn y Je m'rn npprocfiaî , je'^rn'a9«in auprès. 

Quand ils sont précédés d^'s pi*«'jM>sili(>n» rtfiVH',a/;r<'Mf , 
ils se disent fojt bien de» cIiom*», comme cette , rivière 
est êi rapide ,4qi4afui elle UttHittU , quelle erilnaihe 
avec elle toul ce (ffi' elle rencontre ; elle ne lai^nf/f «prA elle 
quê du êoble ei ileicailloiix. Us se' disent aussi des choM's 
eti bien 4*^ <^'**) *vec les' pré|M>sitit/ns de, à, pour , et 
rn. On dit en parlant d'une armée' ennemie , rwus 
nuirc/ulrneê il elle j et Ton' ne pf* ut pati s'exprimer 
futrcm<%t. L'usage veut i[uim diM* rr.t cfioêen itont 
bonnes dWioê-màmà» ^ J^ ainie la vê.ritè au point que 
Jp êocrifieroiê tout pour elle ; ce» c.homa mni mlideê 
#1 elW^mèmes.^n voit par ces ex^iples rpi'il n'oftt 
pas tuujourt fiéceasairn que les choMii soient personni- 
fiées y pour que cca pronoml puissent s'en dircf. 

Apvèi Jo verbe ^/fv, ili ne peuvent se diH: que des 
pencmnety cuaune , c'eêt à elles, çêsi lof 'elles qt4^ Jt c V -/ V V. .■.<«''/•■ ■ ^?teM*i^^'»'a'R»*:i^i*»4Ufir,'i*ft*-« b, ...u '■^.^,, .^à.ja- ■ ' . -^: \- _ a8a ^ Emj}loi de» Prohoms permtnneU 

piirU ^ r'éfêt «Ile çu# y> iir>i>. N«^nmoint (|iirlf|nri 

gr«nifiiiiiiii*nt prntcnt cpir, diini Irj i^|(unM*ii it «le* 

plira^rt inU*m»giilivrSy i\nr prtlTfnt êc nipp<irlrr k dr» 

rlio«r», roniqil* ,r«l^w /ri «^>//f tabatu<rr? oui , r>*/rllr. 

Mail en rinnioi ii'oâi du n4>tit-^trR n\\\ U lirrtt<T dr 

w con^rrMtioii : or, pourcpioi y nlW rhrn-lirr iiiir 

cvprrMÎon qiion p<nii cônU*Hier, lAndis qu*d y m n 

\iiic qui ,*d'uii aviîu gtW^ral, vaut mieux, savoir, imi 

se le»t? . ■ ' \ * "^. 

M4>iiM» uaagr par rapport aux prononu tux ^ lui , vi 

leur , qtiotYpi'ili ne se dinent oiStlinnimnenl que* dr» prr- 

■onnes : l'uaagn |)ermet à unr fcninK* de dire , ceâ oiitrmix 

font mon amusement , Je n'aime yiiVux, eux seult 

m'vccupenif Je ne eonge qii'à cux# On dif^iuMii, /Vu 

fait réparêr"\ma ntaihon, et Je lui ai donné un air 

neuf; ces arhreê eqnt tnt^} chargée , 6teik-\vnT une par 

tie de leur 

L'uiAge connu yvouri U i^le. 

Rico LE. On ne^dou appliquer aux choaei les pro- 
ttOds elle, elles y lui y leur y eleux, <|ue lorsque l'usage 
ne permet .pas de les rcmpUon* par les pronoms j 
•t en, "^ 
* M. BmC , co«im«BUlMv i»% tf «rM« dé Motièf , m Tait oo« r«ul« 
co«lr« cwtto ligU, ^i«a4 lU rriliqué etiêê êkuê VjÊeoM («et. i , tr. i ). 
« PuiM|iM kw MulMaclit»!!*, dit ymièrs à BUm i fuàt ronaollre r« 
i|tia aou» MmiaiM, •lt«aiiM émmt au moini à joftr <k mon cuMir pm ^Am. • Cat êllêê «ft aiutf régalirr qu*il puiMt Tllrt , •■ ca ^*«« a« 

faut taaraat la plinMaai par/ai parâM. ^.^ lui. rrlalivrnufHt aux prrmmrUM , eit\ vM!) 

Miiis CCI pronoma ftc (IWnt fort hirii de* (-Im>«m>a (lu'on 
|>rrMmnî(i«, ou iiuK|U«lU'ii oa ailuhue or (|ui ht* (x>ii - 

D'npirN V4* (|iio iiotli veiwins ilc dm*, ou tw trotfyoni 
rii'ti à rt*p^f*n(lrr <lan» retu* pliniM' <lr lionsiirt : on. a%Hut 
Iktti Itf labyrinthe êu^ U Intril du inr (L' l^lyriit nu 
Mtrriê , et on lui (woii dprmé une vur projHtrtiimnMr 
à êa grandeur.. , 

INi tlrtii» r<".i vers dr IX*>iplVaiix, ou, v\\ {wulAirt des 
pointes^ il dit : * 

La raiton outrni^f^ iviifln oiiriil \t% jrriii , 
Et (iaiif l«iit('«'tA<riltla«W)ilariiii| iiilAnio^^ 
Par grar<i /ui laisM iVntfff» «n IVpi^ranRK-. r- \ Se prut »c din» d<"S |MMV)imrn rt dtf* «liowfi , rnmmr y 
cette jlenr wt JUtrit; i^tte Jrtnme wc profrUne, 11 v%i . 
des deux noml>n>s rt des deux gruirs. . ' 

. SiH ac dit ou drs jMfnMmnrii uu àv% rlroM'n. SM 9e 
dit de» prrMmnri, on ne rriii|)loi4* \\\\tiiev^\ïn h\\]eX 
VAguc rt iiid<^U*rminéy (x>nimr, on ^yenêè troit «Knoi ; 
ctiocun »onge à toi; n'mùner «jûe noi, v'eiHjj^(4trr Ihui 
à rien. (IVsl U miibni |>our la(|uellc Vohuiic n^làm» - 

ce vcM de CoroeOle, 

'- ■ - -, > - 

9oi\ •htcTYc <e«t èerivaiii, im le èit i^\ TiinMini. 
HJèttUfkire quelque chùM pout aoî , ^ tfrumUêpimt 
iui. D**prèi cette €ti^jtfttD^f^ii nti jmte , Voluirc 
7m^*M VW^t'..! ' .Ml.'.;--"'' l: ^ ■J »B4 Emploi dêê Pronomê fmtêùnnÊlê 

n'anroit-il pM ilà ««viiftr de faire la mènle iauieZ^on 
la Iruuvv néanmoina dana cet ven de ta Zi^re : 

Oo mon «MMur m* Iromp* . ou ZaVro tujoanl'htti , 
Fairi>l«v«v4««^, dMMn4roll)nai|u'àlul. . :x 

** ■ ■ -M-- 

Rien ne peut l'exoiiaer, la rk^le étoit fiiëc do non 
temps, et il la oonnoiaM>it; «u Heu que, lo^»(|uc Cor- 
neille ëcnvoit, 1 uaagA n'avoll rien délerminé. Aukm 
trouve-t-ofi ce mauirait emploi dant pn>Mpie toua Ir* 
^ïvaint les plu. c^lèbreu du liècle de Louii le Grand ^ 
DiAnu) dansBacino et dant Deiprëaux. On lit danft lô 
premier, 

. \ 

Mail il M cniial , d«|.il , soi-mémê , ploi qii* looi. 

€t aillcura , «5. Charailuit , jf niM , trtlMnl toiu loi rinim tprél soi. . . 

aitui que dana plnaieara antrea endroiu; 

Et dant le seoDod . "*" 

Mai* M«v«nl oa aatanr qal it f alfa et ^«1 t'alaia 
M4coBBolt âaafnila, ac a'ifMlIvMi'iWaM. 

Ai^, dant lea notes f^mmau'cales sur ort autour , 
•'tst-on content^ d*en &ir« Tobsenration , sans manpier 
loua les piisfei oà oetl» fiiuis it|i^iinr«. 

Mala^quand aoi se dit des olioaea, il peut, selon la 
^remarque de ïthbé d'Olifei^ stfMDettre non ^aeiilii>- 
nMAi arec rjndélliii , mais faopre vftc le défilii ; ot ^ dans ce 
f^rlU' e 
M>i. Mai 
(( Tout 
)) non. 

)> Yniigt 
)) cfiôêr 

)) étant 

■ — 7 

)) renti 
)) phr.11 
)> Vud'jè 
)> Vau^^ 
» phrai 
)) moi 

)) ^tan 
)> ne p 
Olle t 
que to 

•'cupri 
diction 
« S 
)) sub( 
n sin^ 
» met 
II. où 
» ent :>: -.» .. -J 
' rêlatiifi!/nêni aux permnnêt, y , etc, iHlt 

«lani ce Ml il coiivu>nt «tix-l deiiir genrcf, ()n <Iii, f<t 
vertu- e»i aiifuiitlc tùt êoi , h vice êiti otiieiLv H/i 
' jK)i. Miii» <•« pronom p«*ul - il w rnpporirr à iiii plariri / 
(( Tout le nioiidr, dit Alhyi;''niiiiiii«iririi , rouvitiil «p^ 
)) non. S'il t'ugii d(*8 p<*rf<>ji ntn» , on ne dit <piV//jr ou 
V e//i^i MMÎt il lYf{iird drs rl:o!M*)t| Ir» nvin «ont -^larlJi^rn. 
)) Vnugfdiif propOM' trois niwnî^n*» df rt'inpIoyiT. (-V« 
)) choam sont indtffettintra de noi. CV« vlioi»râ (le hoi 
)) *OAi/ indifjrrfntetl. De ftoi; r^« ctidnm nonl indijji- 
)) rente». Il ne rondamnc cpio In p^^•Iln^^• de rc» ii oig 
)) phr.iiTj», n^approdvnnt pas'ipi'on inrllr dr noi «prrit 
)> 1 adjèrlif. Miiin l*A<'ji<l<^ini(', dAnii hca ohnoivalionHiMir 
)) Vaugf'lAS , n^adiuct rpu* In dornirn*^ d«' vvs trois 
)> phriM*t, ci rcjottf^ <^gnlcmt'nt les dcuiL nutrc». l'our 
)) tiioi ,81 )e nVtoi« n*t<'nu |>nr K* rrmMrt «pu* )<• <lois 
)) il rArud^inic, je nVn n>c<!vn>i8 auciinr i\v% ti-oin , 
)) ^Unt hiefi piTsuadé «pie ^oij qui est un ftingnlicr, 
)} ne. priit r^g)Jli^^*ln<!nt Mr ronitruirc (ksvv un pluri<'i )). 
C^'ttc opinion éc l^abbé d*()livot devoit pirvaloir , pui»- 
que tout lo mondf convient que, d«in8 œtle pUm'^e, 
d'eUeê-m^nufê vaut mieux qiicjir mn. AuMi l'Arjid^niic 
■Wprini«-t~ello fip»^ dam la dct*ni^rv i'^dilion de son 
dictionnairQ : ' 

« Soi eit un pronom de lu troiHi^me p<>nionnf^ 
» tubttJintif dct dffux gcnret , et MUileoient du nombre 
» tingulier. Quand il iVmploie absolument, il ue u: 
h met qu'aver une prépoaition , et dans des phrases 
>i . où U j a un pronom indéfini ," ou exprimé cm sous- 
)i ent«iultt M. L'Académie ubtcrve anssi (|ue lort^ju* de \ m i ». ■*t« 
}i-mtmÊmmÊÊm9immÊÊmÊmmÊm -J. .L\%.'.'ii^^4^. * j 4'- 


988 JShtploi th^ pronoms perêonnels 

mii et en soi aoot cai|>loj«i daat un ttiu défini, atcCt 
dm MMtu declioMty lit iigmIicDt cicr «a tmpCmtv et cion* 
«a naimre* 

s 

NofUB nom aoninies étendus tor rc pronom , jMirof que 
nout •▼ont été ti souvent consultés sur sou emploi /^e 
nous nous sommes conyiincus que ces d^'^tnils étoient 
nëoessaiies y sur -tout dans les p«ys étrangers. 

y no se dit ordinairenMmt que des chos()9, tomme,^ 
fuyen leê procès i êouvtnt la coruKi^nce s'y inUrrêsej 
laêontè ê\ ruine f et iss bieriê ê'y diêêi^tent. Y^ ost 
polir </a/i« leê proeêe. Cependant il pidolt quelque- 
fois se rapporter à àcê personnes dsns les n'ponses' à 
des phrases interrugativcs, coinrue, Periêrt-pouê à 
/noi ? oui , j*j penêf. Ma^ , si l'on y réfl<Sclut , on verra 
que cet y se rapporte à un. nom de cliose qu'on a dans 
IVsprit ; i) j est pour, à mes i&Uértte , à num, affaire^ 
etc. QiKil(|ueS grammairiens ont rapiHirK^ des pliraae» 
où y parott évidemment se rapporter à des personnes^ 
mais ces phrases, puisées dans la liberté de la conver- 
sation, sont en si petit nombre, que ce nVstjMU U 
peine dVn (àirè ii|»e exœptiob. 

£n , qui est pour un nom prMdé de la préposition 
4^, se dit très-bien, nomme nous lavons déjà vu , Ues 
pettonoes et des chosrs. 

^ RitniJL Les pronoms de la troisième personne doivent 
réveiller la même idée qno les nooM dont ils tiennent la 
place , et être au même nombre cl au même genre. 

CeUe fèmmiÊ iéoiê helU comme une c/ées se / ell« t- ,^/biÊ»M'^iMiMÉi%%v^ac^T'^ ■■jyi,.:'!. >^-»J6c'' »/ rtlaiiuemenl aux perêonnet y 9ic, qB^ 

joiffnoii aux ctuirnwê du corpê tous ceux 1(0 l'enta; 
v\\» étoU enjouée y jlatleuwy inwifUéunte. Avn- \ani 
de charniTM tntfnpeurêy cWv axHiU , comme Ira êirènrit , 
un aeur cruel et plein île tfuUignité^ fnaia l'ile êatHitâ 
caclier ees serUirnent wrrumpuë , par un pmfond 
tirtijwe. 

F/iNfcLON. 

^u' milieu île tant d'i^oranre y Chomme tint à 

adorer JujHfu'n Vœuvre de een nuuns; il crut jwu\>iùr 

» renfermer l'esprii divin dans drê êtatue/t , t't Woiihlia 

mi pntfimdêment que Pieu Va\>oU Jlut , qnWcriU à 

eon tour pouvoir faire urt Dieu, 

L*hoiin«ur Mt/rvmm* on* tU «irArp^ «( tant borda ; 

Où ny p«ui phit reotrtr , tlëi qu'uu en ttt <l«liott. 

<■-,>. .-•■•.• 

DurRlAWi. 

Dans le pirraier eXcmplo, elle y ii\n m? rnpportr à 
cette femme , ett révfillfc VidiV, cl ht la whiI (jui con- 
vienne, parce qu'il ctl le seul qni pix'nnr là j'oi-mv ii^ 
\X minine et •in|Ç^llî^^e , (|ui e4 celle de femme. Il en est 
de m^ine de il diini la M'oonde phrase y et d<* y et en 
dans la troisième. 

CVitdonc avec raison cpie l'ahL^ d*()livcl cl l\«hbv 
de G>adillac ont ceniui^noe vers de- Horine. 

Nulb pais pour l*iaipi« , \\ in chercha , elle fiitl ■ 

1 

para qiie , p«r U construction , les pronoms la cl elle 
(MToisMcm M rapporter à nulle peux y ti i\m ucaoïuoiu» « %,XM mmmMm wma 188 Fonciitm dêê Pronom* p^êonnêlr. 

par Ui tmi, ilf tiennent U place du nùtêtànùf paix qui 
•xprimc l'élit oppoié. Mait , dit du Mariuifi y a \v. rrola 
yt que la YÎvadté ,^ lèu , IVnthoiUiatnio c{iie le fet^le 
D poétique denflKlei, ont pu autofiéer rètie ëxptx*»* 
» iioD qui ne leroit pat réf|[uhère en prôêe )>. 

REMA.RQUB.Letpronoma) moi , toi y soi, nous , «^m, 
eux y lui y elle , elleé , marquent quelqucfuit un rapport 
d'une peraomM k elle-même. Dana ce raa , pour donner 
plut d'énergie au diacoura, on joint menu k of • prô-^ 
noma; comme , il Joui de $emp* en temps rentrer en 
eoif poui^ee rendre coffipte <i «oi-uème. 

Fonction des Pronoms FEmàONNSLâ. 

Nom avona tu que les iultataplifs ont troii fonctions 
dans le discours : ils y sont en sujet y en apostrophe ^ ou 
en régime. Les pronoms personnels , dofkt la nature est 
de faire loflioe de leurs pubatituta y ^bii^ent a-voir U 
même fonction ; néanmoins avec ceito diftrenoe que 
quelques-uns sont toujours en sujet ^ ^èiix seulement 
en apostrophe y qnelqnei antres en régime , et d'autres 
enfin tantôt en niiei ^ «t tanlôi em fègbiie. 

Persuadés que loifl oe qui ne eefi pasy nuit , nous 
noua garderona bien d'edbpMr ht dif iaiou drt pr(|ooms 
personnels en conjoints et diaiointiy jprc* que œtiè di-^ 
vision imaginée per lee anciene gviRpÉftîaliritna ne seroit] 
propre qu'à fépatidrt de l\>faeciirilé lor k sii^t que nou« ; wtfm immiMiiif iiiffr% •w."^-. . _;^;^ .■,mt.pmm-ui&'^i fhncéêon dêê Pronams permmneh, 789 

tmÎMMtf. Simplidlé et cUrlé : voilà U but où Ton doit 
léndre , quand ou Tent être utiK*. Aumî crtie (lîvttioiv 
•i ÎDflifpiirmnlfî', et même si oonti;^ire anx viNis prinrû- 
péft do noitre langue , rttr-elle protcritc en Frnnd! drpuis 
pluid*un dcmi-«ièdr , et rAa«déinic a-t-clle Imhiiiî cet 
mois de ton dirtionnairr dans rrttr acception. 

Ceux toujours en sujets lont Je , tUyil y Ua , ninime , 
je parlé f in joues ^ il ainie , ils a'amuêent. ^ 

L(*8 deux en apostrophe sont toi et i^u« , soit aouIs, 

•où prëcc'dés de rinterjection 6^ a)mnu;, ^ toi tjui ea 

,:Mmfiêi fraîche que la rose qui y lent de naître , toi dont 

' I0 sourire , eU-. — Vous que j'aime , , û vou| y//r y ai 

raifsefubUs aujourd'hui y etc. 

Ceux toujours en it'ginn; sont ma , /<• , ar , /r///* , le , 

ia f les j y 9i en ; comme , Je inc tromjte , /a ir r#- 

pens , il wa promène , noua leur parlonay je W voia y 

je la tourlie , ft)Ma les ai /ne s , je m'y rendrai ^ ne 

m'cnparlet pas. ^ 

Rrmauquk. Un verbe peut avoir essenticllrmcnt deux 
réginuM, Tun direct , et Vnulrn indirect. I^* rr^ime v%i 
direct , quand le mot régi eitl*oDjrt de ractiou rxprinirc 
par le verbe. Le i^imc est indin'ct , ({iiHiid le niot 
régi est le terme de l'action cx)fnm(k* [wi In vctbc. 
Dana cette phrase , j*envoie ce- livre à nwn frère y 
es Hure Met objet , et â mon frère , terme. Le 
pirinier est (ou|Oura aana prépoaiuon exprimi^-e o\f- 
aona-enteudue : mais le arcoad ett toujours prM<Ié do 
Tune àm ces propositions d ou <ir; toujours exprimées, 
û œ régime $$i un nom ; et txpriméva ou sous-caten- 
l KJ I •■• ' * ' . 990 Fonttion tU* Promomê ptrêonnèUl 

dues , li <T r^gfn^ Mt tn prùnmii; de i, tH gVigit d« 
^but oi> ti*nd rartkm ; et de A , t'y t'a^t de oMnMr 
dV»» cc'iir ârtioh vieni cm (^ommenee. • y 

/>/i/* est totijourt tenue , parce qu'étant oiU pour 
à eux , W rcnfùrme la pr^potition à ;,Jê lêu^ parle c§i 
pour je parie à eus ou â elUê, 

:Mê , iê * êCy MMit tantôt objet , ooniniê , Uni*ahoràe , 
Ci*, cpji ftigiiifîe il aborde moi ; vi tantôt terme , romme , 
il me tehd la main , ce qui ett pour il tend la main 
à moi, X , • v " 

i^. In y'ieêj iont toujonn objet , ct^ terme. <^ dit 
d'iin<* nmiiMm ^ je !« ««où, on y a fait ite grandes p¥pa- 
ntlions. Jxi 'e»t |>our la m/Usoiri , tt y jMiui'Hi 14 i 
nutlêon. 

En est ordinaîremfent terme , mais il ett quelquefois - 
objet. 11^ est terme qtuinc) il ne lait que rvmpliiopr un 
nom-^ct la pr/^position <ff y comme , yoùe eteê^vous oc- 
riipé lie mon affaire ? oui , je m'en etUê occupé. En 
est poiir de ce;Ue affaire. Mab il est objet quand il rem- 
plilec un membre de phraae ellipti<|ue , oomnie , OiteM- 
ffouâ reçu de l'argent ^ de» Ui>rea ? oui ^ j'en ai reçu f 
en est pour une somme q elamque d'argent , une quan- 
tité quelconque de livrée : «t) qi|i arrite loiftes lei niîs 
que les noms sont pria (Ippîs uèi «efia partitif «par^c 
<|U*alors il y a toujonrt IVllipse d*ttiijiëm objet di'l ac- 
tion y et qtie ce nom , av^ le coiïipltWnent quijul'est 
joint par k^ pré^KilAtion de^ fonne lUie idc^ indltiifblé 
dant les ruei'dè IHprit. 

ftÉM AliQt; ï. ' Qndqûcf gramfonlricni considèrent *n .y^- ai olj * ...• ■ »« •' # » ' 'i^tUiiUiki ;à»>i»Ég>«iii.«t,i.«f^>»tyj*u>ii «• ' ' 'V.. . y^ / Fwwiion dêê Pronéntê perêonrifîa, Qr) i 

comme tou)uun terme , morne «Unt ce cjit , pnm» ini'il» 
•rparcnt le mq| régi du mot ngte-giMi , <.n Irn «oiuidi - 
riintchAcuri •éparémcnt. Mais nV^i-il pn plim simple <!.• 
conMiU^rer cet deux n^oti, ii IVxempIc' drs |,ln>, <, IMuih 
jl^riiuimaiririit , comme loiinaiiL iiiu* idtV iruiivisiMr / 

CcMik4iimôt en «uji'l el tantôt en n>^iiiic Mmi muis 
vous, moi , toi ^ lui, tillr ., eux ^ e/irs, 

Nouë et i>iiiië pouivriit èlro Mijrl , iAuvi ou Irrmr • 
cof^me , m>u« fkfnsont \ »njol J ; itimr:^ uuun \ nlijrt J , 
Uor^nrz-nou» y donnez à non» [ irrnn- J ; ynuà uinirz 
[ •uiiïH ],.e/r. . * , 

.AÇ^, loi J êoij lui y eiix^ ne *»<)iit ordiiiMiivnu'Tit 
■ujeuou qtiVn (|Uftlité dVxpUHix», cjnnnd on vtnt don 
lier phit'de iorce nu di4<'ouiH, roniin«' , m/»i , /<• fanion 
jxirtir auxiUj*rnMdriîrH jnurfi! il ia dit Xmtnvnir ,vu . ; 
ou dans des phrnseA dititrihutivok où il »'«gii d'ansi'^nrr l.i 
j>«rl que diflt*ren^ pertoniieA ont Jk nnv nrlioii , roninir , 
ni€9 frèrrê et n%on votiêin mont anxiuru , eux m'ont 
relr%4 et lui m'a paHn^ ; <m*diinn »rn noiie» do nlnaH»», • 
Fénélofie ëa femme ^ et mot , yui .iniit mm JH.'i , nous 
avonê perdu Veitnèranve de le reitur. 

^Aloiy toi , rnùy ne pt^uvent ^lir ôlijrl dann Irn pln.isr* 
expofitivcM qu*ap|-^• le yvihe être ^ ronimr , c'est moi 
qm lé dis t c'eut loi qUi Pas fUtt , on n'eut jumai,^ plua 
0tir du imiHiii , que quand ceM j»oi tfni le.voffdnh. 
Povw qu-ilt y soieut terme , ilf doivent èin* pn'c-édét d une 
prépoulkm ^ comme y on parle t\c moi , o^ nt d*' t«>i . 
on ê'ocoupe irop de ftoi. Mnis moi vi tin peuvent Atrc 
objet ou teitkic dnns let pK^niei iui)NTativn«, nniujie , •y ' '•lUIUrkiniCf iMOi mm é ^ V 49a Ponction dêê Pronomê pêrêonneU. 

aimeM-nwï ( ohj«l ) , parlêB^noi ( teroM ) , oonqfê'UÂ 
(ol»irt), donne-îoi la prin0 (terme). 

Jjui n*ett objet que oooime expU^tive ; Je le i>errai lui- 
im^inc ; m Vunctiun naturelle est d'être terme y je lui 
donne , parleMr-lvki,^ 

, Kux , elle , ellee ^ objet en qualité clexpli'tiyet ; Je 
la verrai elle-iu^me y je lea %*errai ettx-m^mri. Poiu* 
<|u,'iU M>i«*nt tehiiet , iU fUiivrnt être précéil<^ d'un« 
pivpotitum , mmiife , je tfoU à K*\\Ttr^cela dt^ftend d cll«. 

Hkmar'QUK. Ces phratct , dormez moi et donnez à 
moi y nv. pnl^tentmt pa* 1h m^me id<'T. On te aert delà 
preiiiirre quand on te borne k demander une rlibie ; et 
de 1/1 tof^nde^ quand 'on la demande à quelqu'un qui nw 
tait k qui la donuer , et qui ett tur le point de la donner 
h un autre. 

. r*..HJC0LiC. Lei pronoma tuje|a de la pretriîfrQ et de 
la teconde pcrtonno doivent te rép<^ter avant tous let 
Verbes , quand cet verbes sont- à des U*nips din«'^i-(*ji8 ;,' 
mais ils se réj^tent ou ils ne se répètent pas , sillon le 
jugement de l'oreille , quand les Verbes sont au même 
temps. 

Je soutiens et je soutiendrai tou/ourê qu'on ne peut 
être lieureiix sans la vertu. - 

Vous m*aves déjà dit, W voiîs me le ^épêlei oiz/oiir- 
d*huij quê y pour Mre Jieureux , il nejaut /amaie regar- 
der tuir-deeeue de êoi , mai* toujoure aiêHÏeesoue. 

Ainsi M"*, de Sévigné s'est mal exprimée dans a-ê 
deux phrates : Je tfous emhroMêe ei voue aimie y et wu* 

le dirai toujoura f je lee ai aentiéê , f# /#« eentinu 

' j' ' • 11 t Ponclion de» Pronain» prrmynnrh. Qf)3 

tong^lèmp». En prose, on n'nardcroit' rgnieinont rùiuiuc 
peu exjici œ p«Mag« de Racine , 

Totii Tot détitt 7 Evikvr , vous wront arrorilA^jV 
DoMivt-voui , y« ftki dtt »t V0UX bi«i\ U rtdtnt , 
DcmaniWr U rooiliA (i« r« pui'»âant.«inpir«. 

' MaÎi ce» sortrt <Ie lircnrv» n*otit rien Av rho<niniit vu 
P<M'iiie , sur-tout <|UAail elk't tlunurnt plus de rapidiic 
Ik rrxpression. 

"^ Miiis quAud les verl)r-s sont au nu'^ruo tmip» , ou 'lit \ 
trtV-hien, je dU et »oiiiiefi» , xtm» jKH»vz et cnryez , 
ou je du et je 9oiUien» , \hhim jteiiitez et iHuta en») cl. 

RkmaR(^i;B. On doit dsus toUH lt*s vnn rr|N-trr ordi- 
nAÎrement ors pronoms , 'quitud le premier \eilH? ol 
suivi d'un régime. 

Huficm a ^ifl avec des t«m[>« iliffi rens : 

lUxcilê par le'piai»ir iftie J'(Ht)iM irertii , je vutUlis 
Un »econd et un trouièrhe Jruit» , et je tte me lufiftoifé 
pa» d*exerver nui main jxmr »atisjlnre num ^mt. 

Et au fiit^me tem|>s : 
j Viiendo'u les bra» fxuér enihraitJter Vhvrizon^ et )i> 
ne trouai» qtw le vide den air». 

Noui'avoni dit ordinairentenl , |Miree «pie iiou.n \\\im 
rions bUmer cette phrase. du nul^nie aulrur , om te pio- 
nom u*est pas iv|k^té : 

Je niimctginuiê avoir JàU une com/uéte ^ et me glt>- 
rtfioiê de la JociâlU qiw yVr mtUoi» de pouvoir contenu 
tiàn» ma main un autre être tout entier. 

n*. RàoLB. On lie ré|^',te pas oitliiiaircîucul Ir» pro ^ ^» «fj4 Fonction de» Pronônts p^rtonnsU. 

nomt lujoU (lo Li lroiti^^M! prrtonne, qnjrnd les y^rlirt 
sont nti hi«^inr t(*mps * \ et Ton petit se' cUspenser de lek ■ 
H'prtrr , quAiid les verbes sont à des temps diflërens. 

. Jai Umnr grocfi ne gdte rien ; elle relève la modestie 
et y donne dii lustre. 

Il n'a jamais ri^n %>akê€t ne vaudra^ f nais rien, 

Muift on jwut difc aussi : 

Il r«i arrivé rr nuit in j et il repartira x*e soir. 

TVoîiA .«ivonA dit onlimnrement , parce ^Q*on doit ré- 
jK^ler ces pronoms, 

1**. Quiin^l , ^ans une suite de verbes , on veut su[>- 
primer la eoujonetion et avant b» dernier, afia de n^- 
«reiljer plus fbrtemeiit Tatb'ntion : voilk pouniuui nous 
avons dit , fourbes, mlroils , hyitoctiies dangereux., 
\\% jlaitent , ils caressent { ils envircmnent île séduc^ 
lions, ^ : ^ 

a*. Quand , dao« une suite de terbes , il j en a un 
suivi d*iin r<^gim(* diffi^rrnt des autres , eirepU^ néan- 

oins avant le dernier pr^céd^ de la conjonction et. En 
yoici un exeniple dans Duflbo : tm plan n*9st pas en- 
core U styW y mais il 0n est h hase ; il le soutient , il 
le dirige , il règle son moutwméni ^ et le sotwkfi à de* /" 

y yc ■ ^' ■ ■■,'■■ 

■* Dam 1m «iritt «6 !•• p««»«M m lucHtflM av«e^Éii^ m^H 4» éém êur^HibU , r/|>ioch« ams dàsmM lémrrigmmr , sppf U« êm 9«im 4 s*'* 
«#«6«r« la crmllê mort, tt fiféfé fmvAi |ri oa mai^àli èflWt. ^ iiXi" _JPunciiuft deê Pri*noin9 prrMtmneh, •n^^ 

lois, Stntla répéliûoii du pronurn l'ô'rcillr \\v loioit |wi» 
iâtÎAlàiU'à c'Jiiiir du n'rgiuw dilli*ii>iil tlu l^<>iKi^nl<;.\i•llN•• 

Z". Qiuind le drmiittr \frU2 uni aux (nt'-ci'ilnin \wt Va 
OQffijonciiun et cal lui-inètiie pn'ntU: d'iiiit* ronjoin i!i»ii 
qui , Avec Mm rt^iiite , exprimé uur cirriiiuiMm^c. IVllo 
rât OL'Uepbnuç de I*rm'l«»u : WJond mut «vn rnurmiy ri , 
•pH!S ravoir satAi d\inr umin >i(torieiiM- , il /r rrmft /*r , 
coniffUf le cruel aquiUm abat (t\i temlrefi ftiutswuts <///* 
dçrent lu campagne, ^it'*««nloi^» om'titiuv«'rtt J<ti <\* m 
pie» (^)iîtrniret. ^ \ 1 

4". Avniil le diTiiicr verln» , (juarul il vsi prt'-iéth' d'une 
prop<»ilion iiirldeiilr fonnant une Iou^um pluaM- , 
(jùgicpie let verl>e« «uxqueU il nt uni \v\v l/i r<iiijiiiK'li<»n 
et noient riK-Wi^Niieii win» projniiii. Tri cii.ee p.isMi^c «Ir 
nufr«>ii , ofti il Jjfwirle \Je 1*h(^ntme : excite /kù- VuiHatiahlr 
avidité , a%*eutrlé par V ambition enntre pltt/î ifimitiahir ,' 
iVrenoni^ cuêHc mnii^mmm d^htêmmniiê , — tourne fitnlr^ 
ses firty^M ctmtnr h^t*^inêfhe ^^ cfiff^fte â n'etitij-^h' - 
truire f'^ êe détruit en ejffèt ; et , aprm ce.n fvtir.% dr 
éiutgtt^ canu^fiLmftfm ^fymfti de h glo*re Ment 
tUêâipéf. il uUi^fé0i,cîUiU'i*ie Ut i€triidevaMtte , leM 
oHêenêêpeUs , U» ÊtaiioWf di^terêée^ » Uf^jttuple^ aj 
jf^fblit , son pr€pr9 hunlm*r ruiné , et êa puismme 
rîàeiktmèanlie. 0umop om, U.cUrié (kiKiaua<: U r(|ié- 
tiikm <iu proooia. 

. ]lii«ik1i(JUB. Par-oe :q«t mom MvniM dit «ur crà *k*\\% 
rè|l« , on voit comlnai «"Uc» Mjni live» à Tjtrt dWrin* , 
et de GOinbien de nuancet Imir obicnAlMM» rtt MiM-qv- *«*. ■-f>. y •^■i agjÇ Fonction det Pronoms pêrêonnÊÎê, 

111*. Rémj.b. hfi% prononu penooneli lujcM , àê 
qii4'l(pi« personne qu'il» •oient , xloivent toujbura m ré- 
fM'iar Hviintlet vorbes , ou quaud on paito dfi l'iÉflinna' 
lion à U néf|;alion ,. et nk^iproquemciit , ou quand Ui 
verU*» 9kmx Vxdê par dea oonjonctiona , excaplé H , #iû 

11 %nfut ei\\ ne veut pas ^ — io\x% le diieê êi Toua ne 

' If pettêéE, pas , mais voiii Jaitês semblant ds U oroirs ; 

' — Kll(' p/{i(l à tout h monde , piarce qu'elle a autant 

d*honnéteU que d esprit. MaU on] doit f}ire : il doruie 

rt rrivit , — il ne donne ni ne reçoit. * 

IV*. nkor:t. liCs pronoma c^r^gime daivent te nU 
jH'lcr ayant rtuiquo verbe, . ^ ■ ' . - ^ 

h' idée de ses ntal/teurs le poursuit^ le tourmente y 
ri y accabla / -r ^ iioua ennuie et pouf obsède sans 
reaae. 

Un Bb — •'•fiB» poént c— N» ■» fpibU pW» i 
11 délQuru* Ul jrfili^> (# ^Iniipt f| Af Vf *^l«« 

KitMARQirv. On fift r^pMt paa W ^hnom éh réigimÊ 
afaut leé YOfbM qui , conpbàit'dH^lJtolttisr y exprioMiit 
la r^fiétitioD de la mèflM ictkm^^VftiaiM^ytf %nusU4is 
et redis | i4 lé fait , refait eê-défiià ei^ cesse / c» qui 
n^anmoina nVatirrai qu« quMid Ira '▼filnra toot au aièiBe 
irnipa. Mats on doit lea répéter avaiil- lea verlielr qui , 
quoique ootnpoaéi du p rc ml a i ; , expriment une action 
diflérente, comoM «Cm matiH tm eoit elle ne .fait que 
%'habUUretsmdÀshahaifn' 

Comme cça detu demièroi règles oe préienteiit ai '.Jpi^" \ 4, jaiPA*w t j»';^tlJ.iJonir^k:x^4n&,i4Sâii;'; ,^u.* âtt.-.:..;;^.. -V Ponction dêê Pronomê perêontieU. 397 

âîflficuké , nom pemoni qu'il etl^mnue d entrer dan* 
(le plui f[[mnd4 dëuUf. 

V*. RitOLB. fies prononu de Ia troisirnir p<*r&()nne 
il , elle y Uê y elUê y le , la y les y lui , leur y doivent tou- 
jours M) mpporter h un nom en sujet ou <>n n^gime prin 
dana un leni d<Hlni ; mnis il ne fnut pat cpril.n puissenl 
■c riippovter 'y noit en- tn^me tempft ii un sujet ou ]| un 
i^gime , toit à un nom pris d^ins un seps indrfini *. 

Miniêtre de seê ordre» ir révocable» ( de Dieu ) 1a 
iiAtiut* ne ë*.èvarte janiai» de» L)i» ^mlui ont été prr»- 
criée» ; elle n'altère rien a4u: pian» qui lui ouf été- 
âracé» y et , dan» tou» ae» ouvraite» , elle présente le 
êcèau de VMternel, 

BUFFON. 

Mnii on ne peut pM dirr^ Hmii/ie a irnité. Kuripidè 
en tout rtf.^'tl a tïe plu» Iteau dan» »a Phèdre ; parce 
quelc pronom i7, pouvant te rapporter k Racine ou ib 
Euripide ^ dit ('(piivo<pi« ; qn ne sait si on veut |>arlor 
de tout ce qu'U ,y a d^ plus beau dans la PUèdre de ^ « ■*••■ * Ajoii'iini que \9 pronom t^iiijf r^pMf «Unt U ■même pli ru»* , «loi! 

' M rapporter k un nobi Am méafte nslur« : iiinti Mkwmron , daoi cet 
fieniple, n!«0l pat à imiUrr; • (IranHê hÊtnê , HU-tl <Una Tortiton 

^fun^bffv d'Anpa d'Aulrirhc , tl voÊUJaut combatirt contra la mort, 
«1 contra unt i^ri lintc qiu ¥ou» uttinjuera avec tout» sa m^ elU 
i'attfufm»t mtMsuur$\y r>H>ff «Uf "■ trtompha mvac un* conèlanco 
^ui doit ravir Ipus.Ut eipriiê. • La premier allé «f iiipportVau tub- 
ééi»Liitm»ri , et U Mcond au fubttantirr«^/t«V c« 'i|«l r^païui da louche 
4uH !• diicouf». t » /,; f;'».'i;% \ r T. IUoin«,ou (Uni, oiOe d^uripide. On ne peut na* dîr* 
. égAlomcnt , U Idgai publia un^ mtUènà^ d*inietdU $ 
ÎK dura troU moU j pam ^ d«nt œtU) pUrtie i/ m 
rapporie à inierdii qui etj^ pfU ^ana un aena ind&^fluî. 
Vaugelaa rat 1« pÉimit«r qui i déyf>loppé ot^tq r^Ur, 
peu cfinn^y) ot peu .obacryée ffuni lui t exœpié par up 
' ptitii, nom^ d auieuTi^ Ç>f| d'^pi^* f»^^ r^fflc que U* 
][»^^e fkmhoura a oimdiinin^ eea deux pbraaca :' vot44airi 
4itni,da cbaïae v^ J^ ^ $rouv fondé jk roi lui ^ fait 
grâce , #/ i7 V(^ mçm aUanê fuê^ êupplice» IJMjé dX)Vi\v\ 
tk donc tf^ouvé ateç rmiion pr u dVxacliUide dRoa.cc ver# 
delUcin^;; .,, - 

Quand )• OM rait/aMliM , U Taut qu*Mi •• tm f«M#. 

Cette Mgté est une des plua difRdlet à (^Menrrr qiiMI 
y ait daui la Iflu^ue franvoiae', dcmt le aimctèra |^Hii- 
cipai eat la darté. % 

i^ RinrAftOfim. jfl./ dam leri 1%rliet impeirfediiniflii ou 
|>r^ impMtdnnellemem , pAnitt tu* tenir la pUi^d'auetih- 
iimnj enàuàg^^U 9'ëêê pasèébée^ de^ é*>éffê^M , U 
piët U i myi^ j dauf U p^mii^ J^lMBffff» <^ ^^ mit pottf 
r/i <ià# Mn0menê y et dana U aecondc pour U ciel. l' tj.j .(. , <. III. * 

Mbu iPiHTtctTLflmK Atr ntoMov *b. » 1,11 >• '.i.< •A ' • v« , téêfta.Uê ,.,t<mt artleiaÉ* oti )pin>n<>nii ; mali il èét 
lli^îoun jai44ltlp ^iiiWgner;,^^ «oi^ artidec qm^, i|« 
iont joiniî à dea noma : ila^^ertit proooma qoaiMi ilanoAt '.•■s'- t Ify- ., «tfcifrir'^ »?-■ '.* " ^' HèAê particulière €Lu Pronom \i\ 'ioi) 

ÎplnU à des yctInts. Diint cette pluniM)> là periu eut ai- 
mable y oimesAtTy lo premier la ott nrtii-le , ei 1« M'^^ond 
q5l pronom. , , 

(( Des ((mimmAi^icns ( 1 mLIm; ci'Olivet) (Icmandrnt , 
V dit I)ui4m. pouniuoi. (Una ccjt^forU'» dr nlirasea, vcb 
ïi doux /a ne lont paa d<' i» miùine iiHliutr. < )Vi»t , i*t^|HMi-« 
» d|*«i-je , qu'iU lién ]>«lit(*ïit èlnr. l^c prciiiuT la eu 
)) 1 article ,( et lo M^rond un pronobi , <|Oni<|iriU aient \i\ 
')) même origine. Ce Mnt,1i !-« viVîté , deux liuiiKinyim*», 
)) cMnnw. ^ ^lur ( mUJiû ) et fwir ( inaturw» ) , dom 
)) l'Un ett •lîbata.nlir etyAutiT (idi«H'lii^ L** iniiléricl djiii • 
)) Oiot ne décide |Mit do m n^tiuix; ; el « uihI^iV' 1m/|hH^i<' 
» de seu- et dWthognijii^e , vvh druxniuiMue se itstent- 
)j \Av.uiY^Èy\\xà{\\xnïïhomttirnii4r^v\uncniurnilh. » 

I>e pronom It* |H'Ut tenir bi place d\in AulihUiiilif\ (l*uu 
«djeclii', ou im^me de louj nu lucnihi-c de pliraiMr. ^ 

Il n*y A^)inl de du1icult<''gg[il tlcitfla place de tout 
un membre de pliniMr^ c Vnt-^iictT , »*il ticiii,lieu «rune 
propoftilion r^uniée par elli|)fi^*. Dan^ (iti pliraneA., ^o/i 
iloU 8'ace«>nuii<Kler l\ riiuihetir des huiWa auUtnt quvn 
le peui} leê Uns ilr la rutturr W ilc kc4)ici^Hè(fnce nous 
ùbli^nt éjiftilrffirni ilt' défendre Hionneiir et \v% înié- 
ix^ta du nos pat«n*, ifiMfui noua pim%iH9iHiv Jitirr ftanit 
injuêticr t fi tient lieu do ces niota , ê'achvmnuxfrr à 
'Vfuimeur dee Mêêree dana U pii^imfr^, et de re«i«4'i , ^ 
^^fendre V honneur et les intéréte Jr koè par^në y dafié 
U tMondc. l>ilit uo «•• , il ne piiïiid ni genre nî MMkw 
ht^f p«|t« qne lei in«nnbrci d« phffiaet qu'il auivpMt 
n'en ont put. ,; ts j r-^ /' •^1 

< > \ r' - '«"(tw,» •-. V ^^i X is> 3oo ^g^ pariicuUire au Pronom le. 

U n'y a ^gtlement anciiiie difficulté, t'il tient la ptac«; 
d'im iiiiMUntif : il ett évidi^at qu'alora « en 4|UJililé\<|e 
prononk, il doit en pr.^ndre le genre et lé nombre , 
cooube y Mitdamê , éte^^vouê la mère de cet ' enfiint ? 
oui , J9 la nù»i c'ett-à-dire,ye nù* •a mère, Memiamet , 
éte9~vQUê lèê parentoi dont'on m'a parlé i pui ,^ notiê lee < 
sommée f c'ettr^-dire y nouë êomrfieê ce« parenies. 
. Cela poaéy 

RjtOLK. Le pronom ie ne preùd ni f||enre ni nombiv, « 
quand il tient la place 4'ui»^djecMf. 

Afadaméféieê-ifouêtnrXiumàn'fouiyjeliiMiiiê. 

JMfêdames , éUs^vouê contentet àsfxe diioourt ? oui y - 
9t€Hèê le êommsê, 

Fut^^jamaiê urir JiUé plai malbeurcuK ei plut 
ridiculement traitée ^ueyV le êuis. 

Lie y dana cet exemples, tient lieu des adjectir^>wpM< TBommÊmu r'humJm , cànienUê, malheureuse ^ et ridiculëméni trai- 
tée f et il 1^ pirnd ni genre ni nombre, parce que les 
adjrctifi n!nï ont paa. lia ne règlent paa Tacoord^ ilii le 
reçoifent. ^ 

4ioti Radne n*a paa pu dire: 

..^ .... . j« M VMUfftt lirait^. 
!• B^ la linU foiôL 

CowêàQUKHCJl. Celle règle, doit être obtenrée quand 
lea aijialaniilii eoal pria ad)ectivenieni, comme , Mes^ 
danmsi /!•• • ««pMeptreniea ? ou», mN«r le sommes, 
Madmme , éies'-y(m9 mère? oêd^ je le suis, JSUe esi 
iUe^Wle a»rciMéleJO»'M. Duif oetphraiW|^Mirff/tfM| f-^ c 
iB*<rw.*' Ww*^ * •tmm 'îàkw* '^^ '\ -'- ♦" * •■ "^ Ilitglê pàrticidure au. Pronom \c, 5oi 

mire y filiê , loiil pHi •djectiriiincnt : ili sont de vinik 
qimliiiciiufii. 

Miiit si ieê •A']tciiiiA lont prU aubntiintivnnrnt, la 
prend le genre et le nombre, parce qu^uloni ils devien- 
nent de vrais ob)eU de qualification, conimt», ^trih-vomt 
la malade potir qiu Von a Oftprlé te m^dnin ? oui y yr 
la suis. Mrmlanteèy éir9-HH)wi U:^ étrangères </u o/i ^fitrU 
d'annofwer? tmiy nous \v»^)mnteê. 

Ainsi , oi) répondra à ces questions , êleit^xHUi» la ma- 
rie^? étea-ifOii» fa fille de M. le duc? omi, je la »iuii; 
et > 'relie •ci, éttfih-%H)iAê nouvellenuïiil mnriée ? tHeit-xHUM 
fille de M. lé ducj^ oiii , y> le «m#. l)'.«pW'fi ce qm^ 
noiu aVoiu^ dit , "SI est aisé de voir la raison de irlto 
dif1î'!rcnoe. ^ ' " 

REMARQUE, (^uehpies grammairiens élrnngem 
veuk*nt,qiie le pronom /r pn^n ne le féiiiinin.;et le plu ■ 
lirl , quand, il \ac\\\ la plni-t* d*un iidjec^if i'crnînin ou 
pluiiel. Us fondent leur opinion, moins sur le rniMxi 
uc'meut que sur IVxemple de quelques TenimeM y et 
sur-tou| sur uije plaisanti'rie de M"*, de Sévinné, S'ili' 
set(»ient donné la |M>ine de n*mont4*r aiif|||piiici|H'n, iU 
atiroient vu (( que le ^ |K>ur me s«*r>ir de» pjuolc!! ini'^iii' «i 
)) de Vaugelas, ne se rapporte pas ïk la |MMsoniie , iniiis 
)) qu*il SI* rapport** à la chose;* et [mmu L mieux liiro 
)> entendre, c'est «pie /«^vaut autant k diri; que (W<i, 
)) le<{uel cela nest autre chose que rddfcctifdont il 
)) s*agit.. H Après avoir ëtaidi a* pnnci|M* qui écarte 
toutes difBcuhé , ce premier puriste de son tenqis hjouu* , 
u néanmoins, puisque toutes lus U:auiu*s, aux lieux te % •^ ^ ^ :p^. on 
BHHM ■fi €i -<) ^ Cl •^ 5o3 J*lac9 de» Pnmonu personnels, 

n Tcm prl« bien, <liient /^ , et non p«é /<f , peuc-4trr 
» que Fuuige Feinporterii tur la iniion, et oe ne «cm 
9) |)lui une firate, )> T. Compile pennoit de mAn^r et 
«voit la même crainte, tant ont deux grammairien* tt- 
noient aux vraia pHndpei. Mais la nianih^* de »Vxpri- 
. mer des iùmmet du temps de VMU|^*lai et de T. Cor- 
neille devoit'elle remporter nir la raiton 7 non , car elle 
nVloit pas plus raisonnée que œ qu*on ap|>elle ropitiroti 
de M**, de SévifÇM<\. Personne n*ignore que M«*nagc,i»e 
plaignant d'être enrhum<^ , elle lui dit, /«r la jmiê aiM»i. 
<( Il me semble, reprit Mfnage , que les règles de notre 
» langue veulent, ye le êuU iussti, — Vous direz tout 
' » cq' qu7l vous plaira , répliqua. M"", di» SWign»^, nuis 
» pour moi ;c croirois avoir <fc In barl>c au menton, 
I) SI je disois^ye le stus. h (^«ue n^|M)nseitntfioiVfe une 
plaisanterie et. rien de plus. Au sUqdus pu hl^-^Hivera 
rdans ses lettres Aucun exemple où elle viole In rè^lè (|iïe 
nous avons «oublie ; et tout le monde sait que les le m mes 
qui, de nus joiu^, se piquent de bien {Mu-ler , Iwbsetv 
V«'nl CMctcment. .^ ■ <, 

J. IV- :, 
^ PlACK DRS PnONOMA PIinAdNNKM. 

k " =■ 

^ 11 u*y a point d^embarras sur la ]>lare dos pronoms 
perstmnels en sujet : il ne s'agit que de ronnoliir l'usage. 
Les grammairiens ont imaginé que les ]iioiionis <le In 
première personne sont plus nobles <|ue ceux <le In 
»«ctx)ndc, et que ceux de la accouda le sont plii» que ^^ .. :^ ■ /" P^riGf </e# Pronom» perêwirusU, 5(»5 

orux de U tit>î»ièiDC« Soit. L Hocortl de» vt-ihos rvcm \v\ 
pruiiQiui tulcU M règlo »fir rr tic pn*»éiiiir<:, (x^inine, 
nom le vcrroiu cliap. V , «ri. H. Noiu nouii ItorncToiit ^ 
ki ^ iiiArc]uvr ^ place qii*on doit Irur nMÏ^nrr. Kn frnii- 
VoU, U prraoniM qui pnric m> noninic loiijoiirs In (1er- 
iiièn*, et U |M'r»oiiMe h (|uj Ton parle e»t tuiijoiirii 
iiMiiiniée \m plrlIli^r(* ; romitie vouii et moi nous (n)rm 
i^ ëoir au^arv ; ~— i-vuê y i\)lre Jfr/r ci moi y nous 
ëoupervfië enmrtrnble, 

PiiMonn h la^pU<"e de» protiom» eii iVf^ime , \v% miiI.h' 
ipli nient den diflirulK^H, Miir-lout pour lei rti^iii^rr». 

!'•. RiMiLK. I/e» proiu>iUH mr, tr^ «r, /e/zr, /r, la ^ 
leSy y et 4V/I f ninsi (pie noua y inniM vl lui ivans piV'po- 
ftition^ se plneent ortlinnireiiienl nvRiU le» \ertx'» djnt 
iU iont le n'^ioie. 

Jl mer dit. — Jr le ituff. — 'l'slle leur (ï /xirlt'.,-^ 
Je lui </a/J/Jrt*.— ^r le» ainiê, — lau^s'^jH'UJK'/rz,- 
— J efi SUIS nti'té » 

II*. Kî:('.KK. !>•» pronom» |»er»oiinel» me/, /<i/ , ^«w, 
fiOKA, i-o/M, /m, rii.v, r//r el r///-*, m' plaeeul «pièi 
le %erlM', (puind il» nmiI pr«V(;dé» d une pri-poïkiliou. 

J^ i'icv cntruiur 'H>ee »oi birn littM maux , ^*^ /f* 
liefuw U vou». — (\nnmr on itmtn'ilhut à l*/ii/t/t/tr , 
ittnt iV AltxiimltT y ilr rhafinrr tir /rf.v rfdtft un homme 
i/ui aitiU mal /tarlê de lui ; //• m'tn ^nnlrrai hu-n , 
dit-il y il intit ftar^tout méilirr de luni. 

Hbmarquk. 11 »'agil de plirnM h r\|)osi!i\e» .(Iuih le» 
<lelW/^^gle» pr^eédenu» : »iir «pioi non» devon» ol»»er 
v«r (pu: lei pronutu» noùi , vouh , et lui ^ k>uI mieux. -v / '^ -^ Soi Flaet tUtPftmomê p0rÊùmtëïê. 

pUoét arant Im fcrbat, qiund ik sont le immê d*uii 
rapport qui pourroit êtro ex}>riiiiié par la prApoaitkm 
â, Maisi aia« qua ia^ autre* da la aeconde règle, iU 
fie pemraot être plaoét qu'après la ferbe^ qwMl iU 
■ont la terme d'au rapport exprimé par la prépoaition 
de. Cela dépend dé nous , de ttmê^ de lui. lll«. RkoLi. Dana V phrkiat 
ImpératU»! •▼•« afiRriDatloa , 
moi , toi /«•! , nom* , 00ms, /«i , 
Umr , tmm , êtU , tUtJ , U , la , 
Im , / «l «M , M pUc«nt «près U 
▼firhr. 

DiH«t - 0io{ ,e« 4j^ui «M «if. — 
DooMi-Mi. — Sonptr-jr. — O 
Komtm4i louvUaA-tei fM /« n'êê 
qu* pouêêtèrt* Mais «Um Im pbnaM irnpéra- 

!)▼•• «««c aéfktioo , m* , t0 ,str , 

> nous f roiu , Ihi , ieur ^ It , la , 

Us ^y ml *n, aaivvnt k prani^m 

K>|Uy«lw plACcnt avaul Uf«rb«. 

Tfê m* HitêipoM et tjm «n est 
— N« n«tt« tn donnât ^a«. — 

pas aiàêêi sou ¥9 ni. RKMARQinR. Quand il y a d^ux jmpératirt uni* par 
1«» cottjoncticmi af , oii , il c^t mieux de placer \c pro- 
nom avant le d^ier verbe , comme , trmre^ affaiêfr 
iH>trefrère^ et vous récancUiêr apec lui. — PoUseet' 
U sans cesee , ei le repolieee*. — PrutégeM-leêlorie- 
mtnt m* les abandonneg â le^r deetinée. G; n*«rflt 
W'anmoins qu'une éMganœ. 

1V*. Ricoi.B. Qiuind plusieurs pronoms accompa- 
gnent un verbe , mey ie^ ee, rwus , poum^ doivent ^lre 
pUcvs les premiers; le ^ la, /«s, se placenjt avant IdJi., 
letit^ cnGd r. en y sont toujours les derniers. ^^ 

PréUMr-moi votre Hvrey je vous 1« remettrai de- 
main i si 4H)ue me le refueeMy K eaurai nktn pa*- ■^ i. l^ù..ia.Ass..^:gamfatt<'»-"t">^' PlaC9 dêê Pronoms perêonmU. 5o5 

«rr. — j4upeB-pous U courgge ds lé leur dit^ .' — 
// n'a pas tHmtu vout y mener, 

i^» Exception. I)tnt U phrii«e ijii|>rniiivo mv^h- hI- 
fîmuition, Iftfla y les , we pUoent toujoiirt U's promit rs, 
comm«, offrecAe hii, — dunnetAii mui^ — iomiui-r 
se*-\eê y. 

II*. Exception. Duns U pInAiH* iin|><'-n<ti\r, moi 
doit et pliK'rr Ap^^s y; cônimi', voriduinrz-y moi. Mai» 
on dit, mr/Ks-nons y. 

RemaRQITK. i)iins 1rs plimstra où if y ji drui yerlnrA, 
un pUvw onlinaircni<Mit 1rs' pmiiotn» Niipiv» tiii wiIm? 
<]ui lr« i^^it, rooimc, oti ne fftul vuus blâmer ; iiiuis 
c<! n« irroit pns une fautii* lic diir , oai Vi«r A oub ftt-ttt 
paê hidmer. Diimi n^ <.iiiK,VVst piiiv(!i|MileimMit ron'ille 
qu^on doit cohtfultrr. U est intitiU' d ol)M'r>rr <|iu' (t.> 
démnfçiBnirnt n« pat lieu, <{UHiid 1<* proinicr verbe (i*»l 
^ un trmpt compote. Il seroit ridirùlc .do . din* , j* 
maumiê voidu procurer te plaisir. Il là ut dirtr, /'au 
niM potdu me fwvcùrer ce plaisir . \je% rtrnni^rrs font' 
qurUpicTuift cette fiiule. Kn voici .une lutrir que fout 
non arûlenicnt les étrangers , mais uu^'ine k's FrMn<;)ois ; 
c'mC de niett;1* le pronoai nvant un verlie suivi de deux 
inmlitirs joints |>ar l^s 4x>nionctious rt , m , vu, qiioi<{Uc 
OD pronom n'ait aucun rapport au seouud inflnliif. Ou 
ne doit |>at dire, sUe ne wt ptut consoler ni recn'oir 
aucuFi atnsj paroè €|iie se n Mt point régi |Mir recs%H)ir. 
ihi doit dire : elle ne peul ae consoler , ni rscsi/oir mâoun au%s. /Il y « encore d^NUires diilailt iur cet pronomi ; nuit 

I. V JO . \ :* $o^ Ikê Pronomêpoêêeuil*: 

U fi;niiiiayiir« > ohaorpo r«hbé de CmmUIUc, mtoîi bîéfi 
Ifiugur et i)i«n «nnujinii0 ^ il Pun n^Mi^négligi'oit amaiil/ 
l- TcNit «0 quM y a (fo miniiiieiui dana Ut Uaffuci tae 
(luit f'apprtfiMiN» que par l'uaage. 

A R T I C L E I I 

Dks Pronoma PoASBaslpa. lips pronoms potM^Mif» , ainsi «f^bt lour nom Vâiï^ 
noBcw, marquent U potaMaiov où U propriété d'nno 
rhfOar. Quand on dit , mâh httbii , vire nimson ; c'est 
nrimoH^ ni l*os dàaoit, VhahU d§ tnuij la maison éf 
%Hiu9% 'Vj^ août de vraif ad^*ctifii : ila en ont la nature , 
«•t en tuivent Jet loia. U y a dee grammainent qui re~ 
fua(*nt à eea ad|e<uir# la déiiomiliaiion de pronomn. Cea 
mota, diarntr^lt, ne aont pas dea tnots invmtéa aiaaple- 
ment pour être anbatituéi à dea JMuna déjà énonoéa x^u 
connua: ce mmm de Yraia adj<<erilB qui ont, par enx'^ 
mèmiNi, et indtSpendaaMMit de» «atrea imma aoaqnele 
iU %m rapifortent, un ok>iet dô tti^NÎAcatkm fixe et pté- 
oit. Si Ton analyte œs moia , on Yerra qu'ib iae aoni 
que lea aubatiluia d'autrea proaMBa, et que païf àm-- 
aéqnenl ila n'en ont paa la vraie nature y qui eéldé 
remplacer dea «oma. Noot n'emanpineront paa jusqu'à 
quel point ce aen ti hi i et^wmt être irrei, parce que ntMia 
repiardeiia «eiUl queatkpfi plutôt eofnme une diicufaiun 
de jpure cnrioailé «pie d'une utiiilé réelle* Noua itiivrÏHti 
donc la Ifule dea grammairiena qui placrivt bm adiei>- 
lUà «tt nombrt dpi pMDMtf^ «i niona en 


^ .»(> Deê Prononàê fH^s^e/nifa , rfr. 

et d4BUK inru*! ; reiit (fnî nonl totrjoiiM jointn .N un nnru , 
ooninir ,. mo/i pèrw ^'êa rnrn* , e Ir. ^ rt orn^^ (|iii n'y 
AOfil jaoïiiis joinU I coinniir, ir t'i'tirr , Ai nôtre , rw. 

Dus PRONOMA POSARANIFA QUI HOVT Tol'JOl UN JOINTS 

A di;a noms. 

Pamil rr.n pn>noniH , Irn iinn ont r.ii>{>ort à uni* M>ulf 
prr»onn(* , vt Ir v nuln'» h j)lii.siiur!i. 

Omix (|ui n'oiii rn|>p()rt «lu'à une prrnonnr sonl , 
pour Li prt' iiiii'n* , nu fiinmilifr , nih/i , nui , «',l ;ui plii 
riel , rtwn ; |><>ur la^K*nnul<' , un Hiiif^iilirr, /o/i , /<i , rt 
au pluriel , /r«; rt pour la Iniisit-mc, au !»inf;ulici\ mou , 
#a 4 ot nu pluriel nr.H.- 

Ceux qui oui r.ippoil i» pluRioiu^H prrM)iin<'A soiif, 
pour Li pn'uiièn* , nu Mugulicr, /lo/rr, cl au plûrirl , 
no9i |M)ur la jv^rondc, nu ningulirr, iHttry , ri, au<p]inir| , 
%^ê '; Ci pour In truiAiî'mr , .nu hiu|;uliri , leur y H .iii 
plurirl, Jruni. ^ 

Mon , ton ^ * »'/ , Ronl niAM'iiliu.n ; nui ., ta , - .v*: , 
ft'iniiiinfl,; cl lôu» Id nulrrii, «les ^1(.mi\ |;rîn'rs. . 

HEM\llQtTR. Non* «vous vu (Inun l'arlirlr ptr(»'(!rnl, 
qui* y pnr polileMr , on dil "fOMt, nu lieu de /a ^ cpiol > 
qu'on ne parle ipi*A ui^e •eulé pemounc On «loil , d;ius' 
créas , uinpioyer le pronom eorn»i»|wf>n<lnnl ♦•«•/re, ri non 
pMs ton f et)mine ^ v&tit ét^ê tn^p appUtpar tJans yoIic 
travail , fi trof) dië.nipé s.Lmi \o%^(wiuêeftirri.<t. ^' \^ », ' 5o8 D$ê Pronoms poêêêêêifi f gte. 

r*/RiEOLB. Cm prononit tont loajonrt ioînts k na 
nom 4|if'il« qualilieiit et dont ib prennent le ^«nre et U 
n<~*^ Set maùt99 ovoieni empoisonné par la flatterie won 
hrureus naiursl t il étoU enii^ré de m puissance et 
lie aon. boàhmr : il croyoii que tout devoit céder à ifiê 
liéairs jougueux : la moiiidre résistance snflammoit^ 

FàNicLON. 

- " ■ . ' ' , 1 ■ I 

Noê plus doux mets étoient le lait de nos rlw^res et 
de nos brebiê , que nous atnons soin de traire nous-' 
mêmes y ai*ec les fruits fràichement cueillis de nos pro- 
pres nuiins. Vifn sièges étoient les gâtons / nos arbres 
touffus nous donnoiênt une ombre plus agréable que 
iee lambris dorés des palah des rois. 

If DM , «r««h rtiê «Uni Tair i**!!!»***!!! à k foi* ! 

Il Ml d4 rKériti«r dv «rcflra 4« MMM roi* : 

Il «1 né ! Dmii m0S mnn , dcn* no* ctian^pa , »mt 1m ondtt , 

IVos fovdffw IrivmphMM l'annoorvut aux dMu MondM. 

M. Tabbé DiLiLi^. 

ExoiÉmoN. Mon y ton y son y l'emploient au fié- 
nijnin àfant un nom qui commence par une voyelle ou 
une h muette. On, doit dire : mon ame , au lieu de ma 
ame | ton humeur , au lieu de ta humeur. On laifàe le 
pronom an maaculiny afin d'éviter un hiatua qui teroit 
ina Byp gf U blj* • 

ir« llàOLk. On BWI rmioU 91 noD paa U pronom rr -<^ 


> 


'"^ 1 


1 iHéAil t^Ui^ ;è2WUk-'' i:««ï«:!l^^J|*V. Dêê Pronoms poéêemiifê , rir. !^j)D 

pbttetfif atànt un nom en i^mc* iiuand un pronbtn p«T- 
•ônnrl AujeC ou régimr j tu|>|>I<V «iiniiuimitifnt , ou i\\\f. 
les ciroonsUincei 6ienl tnut« é<piivo<pir. 

y ai mal à U t^te. — Il Jimdrti Jui coupe/ U /amifr , -^ 
il rt fVfM lin couf) tU^ fru MU Arra* i — • tortlezAxii Ir rNui *. 

Diot ori i^iniirt lei pronomt prrtonnoU /# , i7, //i/ , 
d^UrrmiiM'iu dNjine amni^vt) clain* le mmis qu on a en %ih*. 
11 n*y « iMiint d^^uivoqur à rmindri*. 

Mail »i h* pronom |MT»cmm'l "lirAlr jm» l't^piifoqur , on 
doit «lum joindra Irpronotn |MMUM*Mir nu nom , comme ^ |e 
vitiê qui^ nu» Jainhn êt*nfU>. On doin sVxprinK'r nin%i , 
|Mircc (pi\>n |Msiit voir «nflrr U jumlx* (rîm nuire mimI 
bien qu« U tieiiiK*. (^cit U riètnon pour laquelle on dit : 
il lui donna tta rmii/i â baiser ~, — • W/cr a donné fuir- 
diniênt éon bras au t'hirurgien , - — il ffrnl (oui m^n 
sang r ci^r, dans ^'« phrasi;t, il n y a que le» pronoinA 
poAM^ftAÎiÀ qui d<^lfrminent d^utir numi^re [Mftitivc qu'on 
parle de «a main t dr son bras y Tt de son sang); vi nmi 
do la main , du bras , cl du saiig d'un autn*/^ 

RltllARQlJK. Lea vrrlx't qui m* (,x>njuf(uent avec dm y 
prouo^ia de la ip^me pcrtonno i^U'nt< uunmunûliu'nl 
toutiL* «H|uivoquo ; comnû) je nie tidis bUêsé ù In mnin. 
Il est «évident que |« parité àt ma main. Dnnii re cnn ^ 
1 emploi du pronom poaieiaif icroit une iàuie. Oqirndant * Au lUu àm dir* m^cjMàkmm lU 94? igné t KIU a (^ardé ton /«/ . 
rfilw , 9Uê m §sr4i U i«/. iS pt««ii^r« phraM Mroil bvnn*', li jpn ««u 
lui! dire ^«'«ll* a conMrté l« lit HaiH \9t\\t9\ «>IU rvutbuit orimiitr- A'ïàê»^(ê jkUUH-iâe à dire f tt •• é^omff ioUjoutê êur mi 
Ja/nlfgs. Ce* exfliilMtitfiM àooi dm pléoiMMinri reçut M des 
f;aili(-it»im't. Il en^ fMt.de même de cet |mmeee : je t'ai 
i'u iU ukrt fUvprmê j^#U4ry-«je l'ai êHêêndu dt met 

(^OAi^i par parle d'un mel luibélurl , on joint le pro- 
uou» ptitacttifau nbin , c|uaii|ac V^raipluidii pronoin peri-' 
Aoniid ciiipcrho touie é(pmo(|«e ; aftinme, ma Migrairm 
in li tourmsnié tout U fOur» 

Ou II «mpliMo ieiiuiit let pixinomt poeteitifir trtnt let 
nomt <|iH dgireot être Miivit d» 901 ou fêêê et d'un pro- 
iium de ie lèhie penu mi e if m cet pottettiA » oomme , 
/ai tÊÇ^U Mpb i\i^ayoiv ntoptm écnùt. Chu %*éa^ùwx^ 
i-oît mal 9 ti rim ditoic , ffd ^wçu ¥Olre Ifêif^ê tfat tooi 
i;à ïciMee «^riât. L«ni «^imngert font toureot cette liiute. 

Lei'pronomtp(>8t(*éstrstlo la troitîhnc pcrtot^ne, «0/1, 
'^sa i'êêè y leur y ieutê ^ ont rapport il det pertonnct , 
ou à det chotct pertonnîfiéet ^ ou tîmplt*iiient k àtfm 
rbvt«rt. S^flt ont rapport à det diotrs peraonnifiéet , on 
emploie cet potM^MÎfii duAt tuot let eet ^ | malt t*i1t oui 
mppe n à dct iliotet^ l^tttegè feHe. On Voil ùue cVtt ki T» «lift ^nrtt^^M «ocmImmi «è l*«i «1 iMvé 4t mWllltf ew^i 
«on, «a , «•«, mlin««n parlant <A— p«fMiuiiM| «*oaiim* (fuaitil of^ dirt: 
Uvpuii i|ii« f*i quini votr* roiiipaipiU ,i'4n «1 bi«« r«gr«tlé Ut dou- 
oMin , |l«ar i'ai M«« rt|pr«tlé la^vlouMmê 4'«iJk M ««e 40m— n tof-. 
mmtuUmt 4(|uif4M|iM, I>'AilW«M* potfw 4Qmpmg*^i0 •'telMil , «u 4» k 
•aciélé qM« «OUI r*r»v«à , mi «U tr«U« cttf«ftati«n btll'»lu«ll«/ l'nM 
••I p«rltfUDiQ«^« , i'ttulio un Tott pni. * ■fUS'.hf"^ ;t;»*.*4.. 


>i!fc D^ë Pronoms posseêsifr y etc. /Sw 

Ja iiÉbiiit i)iilkulié que crll» duiit iiou* mvjdiia i^hK ;r 
TocoMÎfM^ (irt prunonu pmunitcU. Lcvuii»-!^ d'jipiîii Ici 
inèniet priiicipci. 

Q^iid un pjirlc (l'une tLituc, iïxww villr ^ (rmir li 
vièrc, du p«rlcm<*nt d*AnglcUrrnv, un ne dil.|M»^ m trtr 
ett MUf f *n rtuiê Mtnt largt*» y son /// ntt jjnjitruf ^ M.n 
membres aont intégrée ei évlairt»; (juoiipi on «lis. , ccihr 
$tatae têt prèciruae ptir la beaUtt de m lAu\ ('H|L' iullr 
éiçntte par la largeur de m*.h rur^ , rrttr rn-z/rr- r.sf 
êoréie de «un lit , le jMtrlemeni d' An^ltUerre eët ftiinr*tix 
par .rùUégrité et lee lumières de wr ineitdtres. I rs 
raiaoni qûis Ici grammairicnii doniicni de crtte iii..iiiri<' 
de l'exprinier lonl ^*unc*'nit*Ui|»liyKi(|u<' ti obMiirc , ipi'it 
eit diOidIe quVllct M)ioiil ùiitic» par la plupiirl dcn ^mi - 
MntMil rtiif étndicril Ta langue rrHii(;oi»i\ V.u vuiri nnr pliin 
timi^te'qtie noua prunoni dnns uni* iiomm Ile •.'raminiin;. 
Siellen*ett pns appUiidjlc À loui lr« i\\% , on nr pnit «lii 
OQQVyaiMf qa VU» uo li; •uilikboaiicoup. |.(>proiioiiu «r»// , 
fo^ Hié^ i^ur ^ leurs y y rtir-il du, .iii«ii«|iiii»i 1.» pn»- 
|l|<îl^ ; or , touio pmpi'iélé uc roiivit'u^ 4u'm it qui « w 
4|^ 4||tpifa« On no |Mful pa« diiu tpit* i/r.« JUurH , c/r « 
fruité y tuicnt dtrt propriélA^ d'iiu Aibic, qui t'!il ni) «^(ic 
inanimé. On ne. pimt dune |mii» din*, ^^lu/ii un bvl ai f>/r . 
yHàfàirmwts Jleurê , ses fruité i mai» y Vn udiniic A* 
Jl*Lrë\ làê frudtê. . ^ 

Cela puM^» 

lU'. RilULR. Quaii4 il a^AgÙ di) cliWt , On doit ^ 
OTmrif du pronom e/i, •« li«u du» prunuuia po«*€»»il:» ««// , 
sa, ses y leur M leurs , tuutet le» luii que ce pruuoni j»» m 4^- *■ i cntrertUm la coiiftnictioB de la pllriie { «t Vfm lÊê/éûh 
cmployrr h*i prooomi poatOMift cjiie loraqoH «M tej^oé- 

ftiblo do M •enrir do {pronom «o. 1 ' ' 

AiDâl f cm dira ,; tèglUéa m ptwiUgèè ; «» MvUU 
a .act agràmanê , £a oonyM^^ a têt iteiia ; patfc* (|iw 
diîiu cei phraiet,'on ne ptut pa« liiîrt entirr I0. pro- 
nom en : a <|m ëat ^fidrdt, ptdtqae \m dattx MibèUn- 
liit , «e trouvant diin* la m^me phfase ,"•« rapportant au 
tn4>nM) verbe , Tun comme sujet , tff l'autre .comme ré- 
gime. Mail on dira rn parinnt de l'^gliae y Uê pHt^Oêjg^ê 
en êoni grand* > et d*une ville , Uê agrémênê en êorU 
pr^flrabiêê à i^Hue deià campagne , parce que cet phra- 
lea se conatruiaent trèa-lNcn avec le pronoin #ft. * 

Daprèa dette règle , on explique trèa-bicn pourquoi 
V&a doit dire , en parlant d'une ville ^j'admitt l'étendue 
dé aon encêinêt^ la heaiêU d$ pitik rue*. 

RmAmcjUB. L'uaage amoriie^l le aervir dea p nmoiaa 
poaaeaiift en matière de i^ctéfic^. On a'expri«M>fert Mes 
en diaant d'un lrian((1e , aea aiîglé%^ wt%ééêèêi d'ÛB'Mim 
aa Signtficaiion ; d*un diaDoura y êk diviêè^n | ^(te U 
grammaire, aa êynttuit ^ «fc*. 

IV*. m^UL Cea pronoraa ae répètent av^t 
aubaubtif et avant chaque «djeclif qoi exprime At a^M- 
poru VifKèrena. 

Son pirw y an mêr» ^ tÊm fifèfWêf aea mms^ g^ il aea 
ondée y ontéêê U§ ih^Uê pkÈûmeé^hplmi^ ff hmÊÊ 
de* répoitdiofte. , ^ . _ i. 'A-: fcyua.*j..'| î)êê PxpAmê poêêÊêÊ^ ,€Èc, 5i5 Ifttlra nabat à «« eMww y «s lanM à «M d4*ir«. 

♦ . * VoLTAiat. 

I ■ . 

Il ttt 4« «Hif «rHvctc» : mÂU il «n ••! !• rMl« ( 

Kl poor M rails ••fla j*Ai , m«iHB^aM , *n «n jour «. 

IactUU' MOU «Bg ) MM IiaIm «1 MO» amour. 

/« lui ai montré méà plus beaux ei mea pluê yilains 
habiié, 

Rkmarqui. n en eil des pronom» poiteMifii avant 
l'adj«ctirconiine de rariide : ili suivent U mèimr loi qiunt 
à leur répétition. (>n doit donc Ica fé|>ét4?r (|Ujind les 
adjcctifà marquent un tena oppo«<^ ou dilfi^Tnt; mai» on 
ne lea répète pas qu^nd lea adie«:tifii aoni à-pcu-pr^a 
aynonymea , comme , /# /m ai rmmtré moa pluê beaiix 
êi plêêê ntagnifiqu»4 fuMbiiê, 

DUDa quelquea grammairM iàitet par An éit^n,;tn il 
est dUt qoe lea adjectifii pronominaux ae mettent qurlqnr* 
fiiii an plnrttl , quand ila aç rapportent à deux ainf^i* 
II0H. jOh- y cite pour nunnpie or paaaatr de M. Mar^ 
numfÊtii'^ /amàUJUlê n'a €u /tour aes p^e et inèn* (iéfâ 
atUnticns piuê êouUnùêê ni Jrê êmprfftMiiwnê pius^ 
itmirtêé Celle eipretrioB wU plut vivè^ mata «attelle bien 
confemê aux prindptt dftilâ Unipie 7 Noua en doutona. 
hm pfoiiooia poiiiriiiR ^ comme noua veookade le dir<^ 
io«t âiittieltia à la mAaMh loi de pépétition que les artklaa : 
or, comme on ne dirQil|Ma^ Uê pirw eiWadrv, il ne 
{Mifoli pflt qu'on doive dif« , êM pire ^ mén, Toua lea 
gnuida écpivAiba ont au Iwencca qui ne doivent paa iàirt •■^i''-mmf-tif / 5i4 Dm Frommmpêttmêifi loi. Gftl«iiiaai|nrilei'«xpriii»rlloitdiiiilâ botlehe d« 
preiqiifl tout le mondé du ^ffuipè de yanfelaf l'niaii œ 
premier purifia de ton aitelfl la condimnie, (^ oomnie uiie 
j) des pluf meuveiaei fikpont 'le jierler qu'A y ait eu daot 
D Dotns langue, i» ^ . ^ 

$.11. 

DB8 PrONOMI POSSBMIPfl qui MK SONT lAM A18 JOtNTft 

t ■ ' ■ ' '■ 

, Gea prcmmu ont également rapport à une personne 
.ou à pluaieurt. 

Ceux qui n'ont rapport (pill unepcraonne tont, pour 
la première au ini|pilîer» (a "mi^o^. maicultn , 4bc ia 
mienne , fiftminin ; et au plùrid ^ lat mienê, maadilin , 
•t Z«a miêfinm » féminin ; pour JU oecondu au i|iqgidrr , 
le tien ^ maicnlin f et ia tienm^f iémiuin ; et «û pLnri«l , 
lee Èkne , ^aaiwil|n^ et leê.tienf^* , féminin ^ pour la 
troitiènie «a ainguUcr , le êi^n ) ' maaôulin , et l0 ê^n^Hi^ 
Hàminin } a| .un pluriel y Ue eiene ^ maam^iA y'-eti.W^ 
jieniMa y fi^miain* , .^.4^ ' ^' .vV^>l^ - 

CeÉK q^ oatrapportà pkmeun pcraonnet bonr pimr 
le praiîèpe mtéxt^jMn , leétU^mfÊfm^ pelon le*flièif« ; 
A an ^ploiiel^ èee néêemê [lour lee énoi parai r "P^^ ^ 
Maonde wlirfnfMÉMiP , leouilo^^dA^ya^on le yw W I i»t 
•n plufiil, aie P<<| u a , pe«r Im^mk genrM^'W'pcMr 
in treialèsMr «i^ringidlBi ^ le-m ktèmr , teklii >!•: gttÊ9^ \ 
«f «1 ploml» Ire Ifiire, po«r' Ui denx genres» nom -J)- Kr,*a»a? ilf.iAii . ni,' qui ne ÊomtjumaU Jointe à dmëtwnia. 5 1'5 

r** RàoLK. Çwprofioint n« tdnt jmnaU joioui à un 
nom y mAii ilt «'y rapportent , et dans ce cas on né peut 
JAntâia lot employa cpHT giiand le nom auquel ili m» rn^>- 
portent a été auparavant etprimé. 

J'çd. vendu mon cheval , avet-inyitê iou/our» le tôlre ? 
— f^ouê altérez votre tante , je .ctmaerve la laieniic. 
-^ Je iH}Us mufUrerai ma bibliollitMjue , y V*/>rrr* /y//f 
♦•oii* nié montrerez la vAtrc. ' 

Remarque. On man(|ue «ornent à cette rl^e iLiiii 
la com*ft(M)udati<'« rntitr ni^tWiniMi. Hirii de pluH ordi-< 
nain* i\\w de niiiunc*na*r la n^pupHr 6iiinc l<-ttn* pAr ectti* 
pUraae iMirhiire ., j'ai reçu la vôtre en daU <//• , aie. : 
il faut dire : j'ai reçu votre lellitr en date lir , etc. 

II*. RfÇfftJî. Ou emploie le» |»n)mmis pernoiiuelH nu 
lieu des. pronoms poMenèint , qunnd dru noms de thosea 
tout mis |>our des. uoui» (!«' per.noufu;». 

^/l ny a ixtint dr tnrUlrure ^diinie ijne lui. — // n'y 
a fxtint (Ué nwtiiie de nirtl/eurr x-fH-tigur v-<mis. 

5i (Ifltis ces pUras4>n <»|i siil^lilue ia sienne k iui y vX. la 
i'é^rw k Pi*us f U premièiv (li^iiinem , la p^uine île let 
èiTiikiin eii nipilU{*rr <jue gs/lr d'un autt» ; et l.i se- 
coAdtf y votre ^pée e$t dû nieillçure trempe ; et? qui est 
uniiens cnti^n;n^Çf}4 diOcreut dé oeluîtpron a «ii vue. 

^Ur. IUk;1»R. 4^S IMiasensifi uo |iouvriit pas acr )%p.« 
piMtiirà4«# ttoriM prit diius uu sens iuUviÀiù* 

Ce leroit nfinindta de dite , il /iWi pn» c/Mmmitnr ci 
filtre [daîêêr , «l^iamionno est d'iiif^ ùtenjutëunté f tlanw \ ;> n- Id ^1 ^A*' \' ii6 /" \»' .-*. trê dg9§ éê mandé, okaqm pèrtèB UMmRtt 
gpui/emoii là ^Ênuê ai»0c un potêvoir abèoUé y parce 
qwB , lelon tm frand principe de Vaogdâi , qtie noiu «a- 
root biemôt oœuiuo de développer , « Iput nom «m- 
» plojé unâ article , ou aani quelque équivalent de Far-^ 
-)» tide y nfl pc^ut avoir aprèi loi un pronom qui m rap- 
» porte à ce nom. )> On doit, dans œ oat, employer un 
autrr tour , et dire : il n'eëipoirU d' humeur à faire 
plaisir , et nwi je èuis d'uns humeur hienfaiêante ; 
— > danê lês première dgfê du mofide , ch^ue père do 
lamille goupernoii êêè enfane avec un pouvoir absolu, 
MaÎA toutes lea fois que cet pronoms peuvent m* rép« 
porter à un nom pris dans un lens défini , on (}oit les 
employer de pr^i&rence au pronom personnel corrrspon - 
dant f comme | c'est le Hfniimeni de mon frère , el le 
mien. Où s^exprimeroit mal si Ton disoit de moi, 

ART! CLE I I I. 

1) B • P ft O M O M • M B L A T I P t. 

\À fonction des pronoms personnels est, de désigner 
les personnes et les olioaês : celle des pronoms relati& est 
d*tn rappeler les idées , et de les expUqner où de les 
ifétMiQdra en les rappelant, Let pronoms ralatiftont 
Ame n^éfcisirement rapport àma ob)^ dont on a déjà 
pipléiet qui a été déalgné par nu nosa en un praoom. Ce 
MMB OU ce pronon qui préoède ett oa qu'oai aornaM mi- 
iésélanl. Cet antéttïdent n'est pas Mm)owa exprimé: 
fi pKrMM il est soua-enieoAi) maiai Tesprit le snpp 
suit. Le 
rofiioe 
phrasei 
e$t chi^ 
œs deu 
la eo(jt 
svéc le 
donnât i 
Quel 
dillsc j 
conjoiu 
do conj 
tonveni 

I^S] 

quoi^ e 
parsgra 
le rrUiL 
ici qus des pci 
pl^rase 

Mais, 

que de ' I *t^r% ». » •.-• •\». < t ., »i .i 


le inpplée aîtémeiit «t \é pkoe aaprèi du TeUtiC cpii 1« 
•uil. Let iMtmomi rtUUfii ont enoorr la propnt'tt^ de; Ëiir« 
l'ofiioe de conjonccion Aen unitMnt deux mcmbira d« 
phraiej Quand On dit , Utkbciété <|Uo nou^ fftt/n^nkmf 
est chfi^rmanUt f le relatif çue réunit en unr«eul« phrate 
œa deux , la ëociéié eticharntante f nous fr^iientons 
la mxitéié j et il* a d<* pJui Tavantage de détormioer y 
avec le membre qui le tuit , Télendue du teui que Vun 
donné au mot êoçiéié, 

Quelquff grammairiens, entr'autrea Tabb*) dv Gjn-- 
dillar y donnent h ci's pronoms la dônoiuiiiation dç 
conjohctifê , parce qu*étant 1rs seuls qui iiissent lofilct 
do conjonctions , ils sont les seuls auxquels elle puisse 
tonvenir. 

Les pronoms rt'latifs sont, qui , que^ lequel y dont , 
quoi y et où mis pour tmquel. ^ousen traiu*rons dans truis 
paragraphes^ Le premier aura pour objet le relatif ^iii ; 
le relatif qiuf formera le second ; le troisième renWnuera 
les quatiie autres rdatiis. .' 

Du Rblatip qui. 

.,.-..• - -m 

Qui , des deux nomtires et des deux genres , ne se dit 
des personnes et des choses que lorsqu'il eiti sUjel d'une 
pl^vse 'y ronune , l'homme qui youe fierd son tempe f 
— U livré qui pkiU n'éêt pas toujours Is plus utUem 
Msia , quand il ctt U terme d'an rappott , il ne se dit 
fp« dis ptrsSunes''ou dis dionaa pcrsoli»iÛ4os , oomnt y A 
.'«.lUi. * ' / 
',* 
■ ^ 
Mi ^ # ^. Si9 AêlUÙÉti/qm.. 

rkomn%Ê h q«i ùppariimU et btaujmniim M tranche ; 
•^ lêciel , à qiiî mm Jm^tm Mirflrf honhmir n9 rrêmn» 
pas d0 nmàipraUgeTé 11 en m de roènB , lonqu cin|JojA 
pour im «Mi ei l« rtUtif ^lâe il m trouve r^me direct ; 
omaitte ^ /rri csm'noi ipû uaiêê vmidrtM / ^uand en êsi 
dêliçtêi H M^» dmn» mê go^t ^ <m /m s'^Uachm pas 
mMms êmvoir qvA Vott aimé. 'ï 

BRHAHgtTK. Qnand le trrpne d'an m ^i por t est exprnn<^ 
par la pr/hoaiiJ<in dr , on doit ^réfèrtr dont à de qui ^ 
lortqne et reiaMT doit èire foitî d*nn f iroiuiin peraonnrl. 
n est mienK de dire , la Jhnmê dont ifous parler est 
irèé-^ùnnm. tJe qui pe letXNt paa ai bon. " - 

V*. RltGLK.'Qiij relatif Vaocorde toujôurt avec aon 
mléoédent en .génie , en nombre ^ et en penonne. 

Moi ,^m , 9Êmtm f^um^mr Èlmimtmt rfflU, 
Ant f«f« <W lif cap tifi «i iMif-lMipt intulté^ 
X?>^' ^ fo'Mn aMfl«li Jéf iorsal !«• i^ranM , 
.Bwm o mMb J i w i ém V<m^ < — lu i pirr Ih wa§M, 
Amw? i BiaialvMat à b cMiflUiM Ui , 
Par ^1 l#7«bU ■• vvi» - j« «aip^rté loin «k Moi. 

Racimi. Jmm et pmittmmt Aém# • «iMt U hast*- 1 
K*Ml p«iat U fnill tMdif 4*aM Upto «i«ilUM , 
£l f JM tiiU » É«M ailaialva , à TtJOipU ^ JImuT , 
Smmtiêiu la^t par 1a4-«iÀia« ^ «t foù loal p»r Im y««i.,^ 

|l pMfaàAiii. 

, A^^QMt qm Diéà oui donné TiCrv, rMm nsTavoit 
f^iêiimmLIlm^9idMi qiû Mloiil, <^/ «pii fiiit ibt^ 
^^«i^oivtii^^lildxatMr qu'il faii Umi par raison ■J 


riche; irr<:t f 
on êêt 

e qui ^ 
onnrL 
fez est 

ce ton 

s 

p. Vavoit 
ii toui 
rai m n 
JDu Ri Ç7 WÊkMifj^â'iii "mnjrmt fu*è cause qu'il fait UhU sanë ptinê , et quê , pourJUire 
dit si grande ouvragée, Une lui en anUe qu'un êeul mot , 
c'eU-ni^d^re qu'il ne lui en coûte qur.de le ^Kndmr,. 

l .^" ' " / lk>AAUET. 

Dnni Ir pirini«r nr mpl^ , (fui rtt «ti nin^ilirr in«Mni- 
lin , Pt à là pmni^Te prrtotin^ , panr «pM* Ir pmnom 
moi r»t da ftiiiguliri maiiriiliii V rt «Ir U pn*mi^n*. prr- 
ftoif^ ; <Unt le accund , il ett dti\ »inf(iiliri* muMuilin ^ rC 
delaWccmdr |>«rM>niic>, parm i^jrtênert txjiillant hèrxyé 
ttl en ApfMtlYipbr , et p«r ^n»^urnt à li lecundc jht- 
•onn«^, elr. / 

U*. RÙOI.B. Qui n-Utifne doitpuftiiré ■«•(^i^ de toQ 
jiotéci''denl , (puind oèt andérAdentest un nom. 

Un feone Kfimnle ([ui ett dot-ile aujc itmeeiU qu'on 
lui donne f et qtti aime à en reciiKnr ^ aurq injàtlli- 
ùleyneni da mériie, \- .j 

L'n ienne nomme , qni aime â «r parer i'ftinemeni 
eomme une Jèhtme est indigne dr Li sagrtJ^ et de ta 

RcM ARQtTR, I^nt «TUlnet pUmiet , qui {H'ui Ain; 
t^par^ du ttilMiiinlir par un certain noralm* de inoM , 
c*c«t lorikiue loMna. ftiriY di* Vy rappoilrr ; tn yoiri un 
exemple dmii BoMuet : il afalUà , atHint tmUejti vIio^h , 
f^QUê faire lire ddnê V Ecriture rUtatoire du {M'uplc do 
Dieu y ^\ fait le fondement de la religion. CacHc pKréae 
••I cudïe ^ pâm (pic du peuple > déterminant ^esp^ce 
d^lû^oirt^ et de Dieu îeapèct du peuple , Icaprit re- f> -.7. 5io ''Du JUhiif qui. 

monM nkomuknB^t en iolMMidf hitàmtê , tf y lup- 
portt ta phmM inddMitÉ. Mali ûm aonté di gdlicûaMt , 
Je hii éctiê dêê kttrea f|iM je trob qiiiaoïil admùxMtê^ 
aonl (fo TniiM iiTé|pil«rilét dont on ne peut rendre 
compte qu'à Taide de pluneiaN eliipaea. 

Mai» ^' peut être léparé de ton aniMdent | quand 
cet antéoédent e«t un pronom peraonnel en régime dinm ; 
comme , il la irauiHt qui pUuroU à chaudêê kumêê i 
je le ^foiê qui â*amuêe f parœ^ue œi pronoiQBa , ^nt 
Dii*. pour êUsf liu^ Jotvent , ^Mnê ce cm , être plaoét 
avanl le verbe ; ^ou dan« «va tortet de phraaei qui tout 
encore dea galliraiaiet , omtx^^ iÊe^Êfni pa» Uê piuê 
malhêumix ^ qui ^96 pl^nmnt Iti pluê. 

RBMJLkQUSl %^al>b^ d*01ivet obaenre* avec raison 
que cette r^gle ne porte que aiu> qui en sujet \ car au- 
trement il peut être r^ime d'une préposition ; comme ^ 
la perêomw pour qui Je minééreeêe, u A l'égard des 
)) phrasel où qui forme une répétition , par exemple ^ 
)) un auimtr qui eai eeneè , q^i sait bieti êa tangue ^ 
)) qui tnédiiê bien eon eu/ety qui travaille à loisir , qui 
)) cimeulie eeë amis , eët presque etlr du êuc€>èê. Tous 
)> Ce» qui 9 par le moyen du premier , touchent immé*- 
)) diatvment leur tubatantir^ et par conséquent il n'j a 
)) rien là que de conforme à la rf gle généraîe. » 

Mail , qiK>ique 1« relatif ^lij en sujet ne puisse paa être 
séparé de son suhatan'tif , cela n'empêdie pas ,, oltsenre le 
même grammairien y qu'il ne rentre dana tpualas droits 
de tajet , relativement au verbe qu'il régit, c'eatrà-dire , 
qu'il ne puiaeo eu être séparé , non teulement par des {.èi/^imà^LJ Aii'm. «M Du HêtaiiffpïU 3:11 

fetipoèitioni , uuiit eooore par cIm |)KriiM*t incidrnU'i , 
cotrtàie dam cet bc«u& vert de lUrintv. 

N« J— c«o«Um-^ou» paa lU rm fantf m IJvtltê 
Qêtt f IoTi^m'au (li«u du Nil U voUk» ltr«Mi 
I^AOtlif I liant U ti/ ter t ^ un cuit* (limiii»!, 
1)« Uurt |ilut ilitrt |)iii«nt taiiilrnirnl liumii i<Ut , 
CorumcrirtMt Ifurt ataiiit liant 1« mui^ tl«it|>rindi«i ,' 

OÙ Von voit (|iic \v nilatiff/ui <'•! »4^|>nr4' du vmIm' conna 
criteHt (|u*il i^gil par la phrnjic indJfiito , iorjufu'au 
diêU y etr.^ f*t par rnp|>Oftiti<)ii dt* leurn pluë cht-r» , vxv. 
(( Hicn de pliu régulier, dit il \ et la cliiilr naît do la 
)> n^ularjlé. )> 

On trouve une faute contre cette r^gle dann cen \v\% 
d« Racine. 

Vhénix méitH "I répond, qui l'a roniliiil «ipri^t, <- 
liant un fort éloiipié du ipmpin rt du paliii. 

n luit de e4*ttc K>gle , i". (|u'on lie tiuiroit pineer une 
prfpoêilion avec son c<>inpl<^uient rninv lo tuLitahtir < i 
ifui fflaiif. U y a dune une vraie faute dans cf vers d 
Detpr^ut , 

•^Lm dàéêêê f «it entrant f qui voit U nappo mitr, 
Adipirt UD si ImI ordia, «1 r*roiinoit l'L||li««. 
Et d'un bnti , à c€s mots , yui |»«ut tuul i\tT»n\«T.... 

La viola don de oett« règle peut être unir aminimlii 
pour lea poèlet ; niAÎa ili ne doivent jamais clierchei h 
éviter la peine aui dépcna de la vraie cunitj ucti<)n ou de» 
règles di* la lyntaiie. 

^*. Qu'on ne doit pair Glro rap|Kirtcr qui relatif h un 
•td^aUnlifitiivi de la phrate qu^il n^git) cunune, la cin 
I. il «• r' 5a9 Du Eâku^tpi). 

quièiaé époque 9êi cellm th la Jomhiion eu ÈÊmpU de 
Jèruëalëm , qui /m fimii tjm^â la prtnùèm année de 
Cynië. Pour rtndre œlie phrMo «niMle ^ il finit prendra 
un «i^trr tour , f t dire , en chen^eanl le rdfçime en tuirt , 
la Jx)tu[ation dU temple Je JérueaUni Jonne la çiri^ 
quième époque , qui ^ etc, 

1*^. Pbmarqur. Nous nvona obeervcV plui Imut qu^ . 
riinu'(^(>nldei pronomi rclalift étoit toua-enlondu d^u* 
bien dn plinmes ; mais ce n W ordiu.lirrmrnt <|ue lorsque 
raiiuHt^dcnt eit un pronom. Cc« pronoini toui^ntcndiu 
non t communément ce , crliU ,celle , cef*x , celleê , oommo ^ 
qui rt^/Htnd paie ; tratHiilloit qui pouvait : plynaea lii^Mi 
pluA rapîtlrn (*t plu» énrrgiqura que çrllf*a-^i , celui qui 
r^fxmd /Miir j crliU qui le, pouvoit travaillait. Et ainni 
dr pIuAietirs autres plirasoê proverbiales. Ce qui noua 
fourtiil une obsenration importante ; cVat qu'il iâut étn? 
bien maître de sa langue et avoir bien de la délicateaso 
et du goût y pour soua-mtqndrc un pronom lori(|u'il 
est Fantécédcnt de qui. Voltaire a n*pns avepmliouoe 
vers dans Corm^îlle , . 

]| cause cpie celui est sou«-«ntendu. <( Que êeroit heureux 
n q^i y ii*est pas françohi. Çue «ofi# heureux ceux qui 
» peuueni aÂm«r/estun fort joli veri« Qm0 sont lêeureux 
)) quipêupeni aimer ^ Mt un bartiansma. fUf&arquea, 
» «ioule-^t^U , qu'un seul mot de plus ou de moîiis suffit 
h pour geler absolumftit les pltif noblei peni^es ci les 
M plui belles «xprcisioiis. tt (JjmnJtm^i Du Htiuiif i\ul 3j5 n\ - 

on 11?. .Remarque. Bien dct |)'u'aM*«, tUm loiqiu llim | 
n'Wir^iii 4*1 lu sujet d'une pro|XNiiuoii iiitidriiio , j 
i*oi«Miii qiu:l(|UA>foM ulMCun*«. VaU vi«fiil tUr vr (|ir< 
^ CJunaiut) ^êê û qui mi Le •MJ«'t d*uni' (^inipoêiiion rxpli - 
calive ou dél4Brmin«iivu. Lji pr<i|U»»iuoii v»t tx\AivMi%r , 
quand oUt! L^Imc \e mol Miiquvl «die ù) riip|Njrt(: dunt touu* 
M valeur , mua aucune rftiiioiioU'f vi quVllo ne neH (|m'.i 
(aire reiuan|ucr une propri<^U^ , une qiuililé, (te lVili)rt ; 
comme , Vhomme , qui epi un elfe rMÏMiiuiulilr , nr Uc- 
i^^t/arrutiê oublier la dignité Jtt «ti tuilùitt. Qui^ dun* 
(X) caiif équivaut ?k fuirct qur. Cm! e<Himie %'i[ y a\<>ii y 
l'/u)/nmr , fkin)e t^u il e*t nÙMotmubU ^ v\x\. \s |>ro|M)hi- 
(ion ctt dtHeriniuative,lorfqu*elloir«U'eiiill<« uoiii >tuqui 1 
elle im; rap|>ortA*, coiuiue, l' homme (\\\\ vi'%\^c\v\v% loin i\c 
AOn pityt «^»t un Ixtn ciUtyeji, tuiiiê la )>io|MMiù(>ji iiiri- 
dente, /'/K>mm<t leruit pri» dan» touti^ M>n étendue ; clir 
liiniu: et re»tiviut ce mut } elV) eal doue d^uu'uiin.uivc. 
Main U langue ii'uut^iM; ox^jp tant do cLuié , que , poiir 
liiiiX) ditparolLie tout œ qu'd |)eui y avoir de Jonciu; «t 
uiAinit d'ul^'^U'' «i^ni Wa plir«a<^a ^ il eii c|ueI((ii()roi.H ne- 
ueatAJiiri» de platvr le» pr^fiiom» etar.v , rrlUn nvani raiité' 
a^CJUl de quif Citie pitVaiiliou uit iiidiK|Mfni»jd»l*-' d,iiit> 
1 CX^U^plfl'fiUvaut: ii révQiu/tf/HHê itHi^t tir ët-tmorsiUnin 
qui np h'avoiê/U poiM almulpfmé tUm» m jhtle. \a\ 
pronom ctffiA' <W:arte toute ohM'urilt^; au lii^u (|u'il y eu 
«uroii, «^ Ton dioCMt , iL hk)om/MHëa ^ tes m'rviUurs 
qtù^eUi, yW ne teruil pua «ilA du tavoir «i l'on veut paih r 
d« tuuiJft Ni'\iM:urBy ou tniJiJinttui duoc partie. 11 |«i»n im^mjjmi' tW.CjR ■?"• ■\f;_9. ■ i:' :■ •A J" .. 1 5j4 Du Aelaiif (fat. ^ 

ni*. RJkOLX. Qui rcUtif (loii ioujourt Mf rapporter I 
uÀ nom prit dans un Mtit li^ûkii. , "* , 

Aiiifti on n» peut pftt dire , Chomme ^i animal nU-^ 
mmnabùr ifui y etc.. \ il m'a rVpM avmj polititëéeqiU ^ etc. : 
maU on doil <lirr , l'homme eêi un animal mimn- 
nabU^ui , elr. il m'a r^çu a4>ec une palittêêe qui , rtc. ; 
ot U miaon m rti qur }^ qui irblif lif peut ir ràpportrr, 
qu'à un lulNilanlir, ou à un adjectif oouaidi^ré luUitauti- 
Yrmrut. Or , dana les detiv prrmi^irt pliraioi , animal 
nùm>nnahU , «t aif^ ptdiitêëè , nr «ont (pie de pun 
qiiaHHcniîfii ; ils expriment arult^ment dei mudea , une 
manière d*ètre ; le qui relatif rie tauroit donc i»*y Tnyts^ 
porter : en effet, Ce aeroit pataer ^u givrai au |iarticu 
lier. Mait dans lea d<tux demièrea phraiet , à laidiMlii 
prépoaitif un , animal raiêonnahU , et, avec pùlitmêêe , 
détiennent d« tniia objeta de qualification ; ils |>cuvrnl 
donc être aaivia du relatif, puiaqulla aont pria dans un 
acns partkuKer qui est annonce par un prépositif. 

Il suildt œtte rèi|le qu*oii tte doit pas fiiire rap|>orter 
qui k un terhe ou à tout autre membre de phrasé. Ou 
ne pent paa dire , /es Gauloiê m dUenê déêtmtdu^ de 
Pluion^ qni e«l*M/M iradiiion d»ê Druideë: il faul^*^ 
qui, Cétfne faute ae trouve dans beaucoup d'exeellens 
auteoTi du dernier aiècle , entr'autrea dana W^\ de Si^- 

IUehAEQVB. Celle troisième r^gle cet la inAme que 
l*abbi& dXMivet a donn^ , d'aprèa Vaiigelas , aoua cette 
fonnc : IumI rapni §mpU^i §an§ ariiole yvu êàns q^êelque '. ■* <■) * Du Relatif i\\u 5jf> 

équivaient de l'artwle , ne ffriit (i%t)ir aprvn noi un. 
pnmorn relatif tfui et rapfxtrtr <i cr nom. Sur <pu)> 
MM. de Porl-Hoyal oui ohwrvr nv^r hit'iith' l;i jll^l^•^^^ 
(|ii« , quoique tlnnA bi<'n dm plirnM'H \n ({('(«'rfuiiialioii 
des nunis ne •oit p»» expriiiiéê, elle nVii est |mà tnoiii^ 
réidle. Cet (|ulliv pluAm'A , // /l'y n in/n/ifi<r tfjt tt ru 
comnufUe , •—' il ny a homme tjiii ftaclir-rrla , —rst- 
il yillr dans le nryaume (fui m^t pht.t oluh.snantr^'' — 
je suis tuimme (fui jMirle Imnchetncnt , ik* noiU jwv 
contraires ^ 1m r^^lef pnnr qnr, si Ton iix'xX dinpiu-oiiit' 
IVllipic , on verrn <[u'''ll«'s <W|uivalrut h vr-l]i:.H-<i ; // ii'y 
a/Êoe une injuetit'r ,A'iv. ; ii /i*> n /xm un hnmme , rlr. 
Il y,« enfOiT ellipsu^ans rrn |tliriitM'H, // rut a* nihU' dr 
maux qui lui fini fyerdrr putirnu' ; il est chargr dr 
ile^ies qui %Htnt atk-ilrlà tir fnfn hifn / r'r^l xolninM'^ s'il 
y «TOÎt y ileêtaccabiè île plu^ieur/i nutnx ^. vU\ \ il r.if 
charf^ dé pluêteure drUe)^^\c. OrlK' <i , c'eut. ^n'ir 
qui tombe , est pour vet^^^nhè r»i grêle | rr n'r>i 
donc qu'une pur<^ inversiiin. Il ajfiirn roi qui *tnt 
régner y Apiivaut à-pi/^t/^r// cvimHe doit a^tr un nu 
qui eait régner * , etc. • *iv / ^ A|»ulun« à («t Silide lur \r (fut rHnlif , lin» uhtrtviiiron. PiMit 
oui A» «wil» , «ïil M. CaniinUtlw, iib «loivetU )«m«û •• ni|»]M.rtor fc Hm 
■wm* «Itff^— * 1. >in»i (Iréliillôn n*À |iu dur «iitiii StUmramtM , 

^111 totimit d'un couj» U'«»il un vvunt^t lu«Wwn|JI*bUi , 
Qui p«u(-4li« auroil moiiit fait |MMir S<^intr«uita , la 9i UmkI à MM y«ut nViit u/r«rl Téi\i/«it. 

^uoi CrébilioD si il in«U(|u« à b i||l« .' tu c« iju» !• pîfmlf i i.wmM - % ' '••i'-4f»tm ^<^. -'iSijWM 5i6 Du /tf/zi/if <pf . 

D u 11 E il ATI r yc4#. 

L«'t <)l>trnJition§ que nouf veooni de fiiirc lur le re- 
latil' qui l'appliquent , à pi'U de clio«o pr^ , au irUiir 
(fU€. Voici a*p«n(Unt deux dilîi^renori j c'cil que ce der- 
iiirr ne ]m*iii Hiv ■ujol : il eai objet ou régime direct ; 
miiis il M) pi^*iite cpit^lquefois cUni les pkraaet tout U 
funne de ti^rnie on de n^gime indirect. Léji fecxjude f 
c*ctt que le n'Uiii r/iMt no tauroH ^tre Mni «ntéc^ent 
exprimé, qiuind il doit en avoir uti , parce qu'il leroit 
«lors in^ft-dilHcile de le ditlingueAlu i/us cjLclaoïalif ou 
du ^ue conjonction. 

^ Cette difruièro diflerenoe Dont conduit à une obtervA- 
tion qui prouve que k?t languM, daiia leur Origiinr , n'ont 
point été |t réftuliat do U réflesiou qui- combine, miilt le 
aeul Iruii du luiaard él dea oiroonataocet. Ce n W aoilvent 
que l'emploi des mota qui dét4*nuine leur Yérit4ible na^ 
imn. Que |n*ui; étii) exclama lif, conjonction et pronom ; 
comme , que r/u*mme «al à plaindre y quanti U ouhiù 
que c'èëi la nÙMdni^e son cmur doit coniuUttri Dans 
«xille pbraae , le premier yiitf ne sert qu*à marquer l'excla- 
mation ; le MNXHid eat une coniçnction qui lie c '««< Ut 
' t'aiêim avec il oublie \ le troitièm^i ett \e seul relatif. tmiÊ^tém ■^ yMi •«* ra|ipott« «u tulxlaiilir frinc4êê9, tt U'afTond , su ■ùbilsril)! 


jdipiiir II * ;i»ii;/ '. ^..J^**-^-:^»- f'Art- • .■■'.;,3i^ v*rt»u Il - Du, Rplatif <|iir. 5 .• 7 

Qii# excUniAiîT est 11* pltu «îm^ kçonuoltrt* : il iiiiu< iiu 
à la lète (Ici pltraM» , <ri m iuiiclioii «uit dt: disposer 
1 eipriiàdt*! seniiiufni vifii la iiiaiUiiduM. INIaÏM Irn (^i.n 
ttuiiiviu ne t'accèrdciit p«i loujour» ^iir ta iimiiiixv, loi 
c|u*il est pruiuio^ ou cuiijouclion. - 

Que t%i |]ix>iioin , quttud on {m}»! lui tulMlilucr Uijurl y 
avfc lo nom ou(|uel il m ri«|»porlr; couiiiu* , l liontni^ 
qiui je JréqutnU èêl un aa%Hini. i>«iis ntlr phiwtfM' , r/f/<" 
•§t ri'luui, puitqu^il CAt pour Urijurl hoiuiiu'. I4 hoiniuf 
le(|U(d hommv^ J'réifiUfnitf éH un wavunt. (/<//• <<mI roii- 
joiiciioii , loj'tqiU' , diiiii U'. Diilii'U d'une piutiM; , il ii'jr 
AU<;un rapport ^ un a»iU^*éd(rnt ; cotiunc T /'* cf^iJ* <|ii(' 
Vouê' ainie^, Ctvyu^ 4**1 ronjourlion , pui»(|u'il iim aucun 
r«p|>Qri il VD iinU^t^tU'iit y et «fu'il tu; liiii. i|u<> lior /r 
tt\>iê k iH>us ai/nm. On nu {mmu m: nirpiMMidir* mut 1« 
nature du r/^MV amjonclion qur dan» Ii^m loueurs |ilirH«4>R ; 
cxtfnmr) v'wêt êoui^nt de la btfnfte ou ttr la inauvait» 
étiucàiwn que dèfteiui U Inrtf^hëUr cma Itf rnalhrur Hr la 
i/fX (Jn<* luanrhix* «ùre dr. n« |M>ini n'y lioiniiMT , v\hi 
d'tixaiuiutfi' 1^^*011 |)eul iàii-« entrer Ir ^/«^ rcliiiii diiui 
lamèiur pluratr , Miia laire dii|MU-olu-«' le tfiàti (toii|oiu-- 
ijou, in Ton |M)UI l 'y laîrr i^niror , le qiw en conjonelion : 
il IW donc dan* rexemplc pnSr<^deni , pui»(ju'on~|»^*ui 
dire: c'eêi dé la ùoàni^ ou de là nuiiHHime mit a-tj lion 
ipAori 

Que , dct doux nombret, ei dt» duuK gttiire» , m' dii 
dani toua ks oaa dea pTrioniM** et de»clu>M«, et /eonhno 
iùjm râvona déjà dit / n4; Muruit être aana un aniçcir^ ipAori ntçoU j <fUê biïhn^ ou de 'eat pa« daiu le CMêVjOtk- ■r" MNMMHHM iiBumiiiÉM MKmm iicnï tf%pritn%y rpir , d'ordhuiire , il fuit imnédUileiiiQnt. 

Noua dmmê H'onUnaim , car il ptiiit en èlr« aéparé par 

"Il 11 rrrtKin nombre dr niou •, lorsque l'etprit repionie 

ii<^T«Mitr(*nient ii cet «inMffent. E^n voici un èvc^mple 

«Unt l'IfWshier : Quetit-iiê iqu'tàim,atm^ ? c*0êi un eoryê 

MMÎm^d'une infinit/ de payions dffirèBlet, qn'imAomm^f 

habih faiê numi*oir pot$r fa définae ds la patrie. On 

nr \m\xi piiii w mt^priMidrc aur le rapport du que djint 

rt'tic phraiM* , qùoitpril nmv jfostions diff^renêes , parce 

i|Ue rc^ mota ^d'ime infinité clè jyaêëionê diffUrtniéfê rra~ 

tirignaiit l'i^iendu» de radjei'tif aninié , Ibnt unt leule 

^ iflée avec lui , ci que par conaéquant l'esprit remotite au 

«ubatan tir ror/>« que toiia (M*a mou modiGent. 

IVapK^ ce que noMa ifenoua -de dÎM , il eat trèt-HiiaA 

(le^iocmnolire ^14^ relatif, toutéa lea*^ia qu'ikiçat régiine 

dirert , et qtie la phraae Tatinonèe. Maiail y a deaoona- 

tructiona pu il parott le trrme d'un rapport^ ou régime 

indirect. Telles aont ces phrases i êkVexmrpù'^ dec^tim 

imfforianie charg9 iaûêoit auàa/iÉ dè^loiêir à M. le 

vlhoncelier qu*U ad*êHiinè pour voeu , Uconêêitf^n-^ 

droii M>ê arnftê par la. même bouthê que «a majeUé 

f^nd m* oracleêi -— Unefoniaine ne peut jMer de Veau 

douce par le m4rhe iuyau ifa^elUJeite de^^emu êmlée 1 

— j*ai reçu voire lettre a%>ev toute la êatùjkcêion qiu) 

l'on doit recevoir cet honneur. Dans la preniière plii*8se y 

(ftse paraît être pour/xir Liquelle \ dans la seconde , fkHir 

par lequel | ^ dans la troillèmè pour xtpèc laquelle. Aussi 

plusieurs graounainens de poids le consiorrent'ils , dans 

1 
CK*f phrases , comme régime indirect : mais s'il y a «tla na* iMMMIÉMânMMMl |rfÉM»tfSMte^'Ai%ikl^.v<'H>W ,,4^ •'v'~' . \'^ Du J(ehlij€{ii€. 3j9 

turei pqurqiiotî ne raiiroil-^1 pat daiu crt plimton , i/r /a 
façon quèi'ai dit^ ou quej'^ parU , o/i a (//i m 'enlemlrr^ 
-^ c'est à VQUê que je vet$xfMrUr. , — c'esL-rn Dieu que 
npus devons meitre noire confiance ; cl ncaiintowêhe:% 
tnéii^ graminiaincni veulent <p>'il ilY *^'^ que* conioiir- 
tion. Ainiiy cest s^embaiTABiri:' à pUtair fliiim (Irfc (liili- 
CttlliWet dct l'onlradiclloni qu'on évite ni lo ronliilt^Fnut 
€umm« Vionjunciioii y toUlea les foia qu'il pamit ètrt; li* 
terme d*un rapport. 

Noua savona bien que cet gramnibiiriettfl , pour (HAhlit 
xette dini6reuet* ^ diiUmt «pie , dnnn lea pn*ii{i« rv» pinM%4>«^ 
que a rap|M>rt À un aiitiVédriil , nu liAu qu'il u'rn a .iih irn 
dana let MH'.ondca ; niitÎ!! c'ènt eii <|U(>i j/1 uous'M'ndJti 
qu'ilt te tronqMMit , puinque vc qnr , i«uivà|il ninn^diale-^ 
llfejit un ftulMWiiitir, ou le hulKililut d'un iiul)}>lMnlii\ doit 
y rapporîèr. Kt eVst aiu.d «pi'out immim^ ,'<|it<ti<|u\i ivrl *, 
Ik'sprvAUx et Hoidio^ii ; le pi*i?nviei' viV dÎKaui , " . 

(^•it 4 yo'tu'f mon tK{iril , di.^ui j* vrni '«iiilcr ; 

et le teeond , c'rUi tl tHUtJi h qui // apfHU. tient de r<'i*frr 
ceê eortrii U'aJ^iiif-rn. \)x\\\% ee» nlirajM'.nAà qui vsi iiiiy 
liOiir'^qar ^ le t4rurque ruAa(;e aultiriM'. 

Aiuii daiiM toiitet <^es phraiirji , i 'c^/ «A t'oii^ qnr je 
fWirU f"-^' cent de voua que je parle ^ -^ c\eàt rn i)iru 
\//iie nimedèi'ima mettre notre confia f we ^ fnx un liiot", > 
dan» toûtet let phriit4'a oiVil ii'onVe »Mut la Wnu* d*un 
n^inuV.indireety n ctt'ini<^ux et plut ainqtle (^ryè^Miii 
dériT coftouio pure conjonvtiori , cl de regnïtier ec i«ur 
foti^kMi une surtc^de gidlicriino. s ■ " IVOMU un ^ 55o .V. 'V Det auifê Pronomê rekUifë. :v\- -^i V c" f lïl. 

DBi ÂtrT«Bt'1>ROM6«8 BBtATiPil. \ 

* ' '. ' • * - 

L« relatif £»fM«/ w dit dot peraonnot et d«« clio^i : il 
prend les duuii gvnrei et,|ef^mix nombret. 

r*, RkoLK. On ne doit employer k reUtif le^tml <*n 
sujet ou en n^ma , que pour ériier une «mphilMU<igiv. 

jiuêêUAf que Je fus dèbeuraêêé^ dfê affairée de In 
cour , )0 fkê irou¥0r V homme qm m'aroii parlé du 
maria^ de Jlf^. de Miramion ,1e<piel f ne parut dahê 
tes m^meê. eentimèns. ^ ' 

: (] Vf t «in«i qtiev t'exprime le comte de BuêâyRahiUin i 
et ct)tt avec niiton , puiiqiie , t'îl eût m\% qui «u liiMi 
«le lequel , il y «uroit eii i^mpliilmlof ie. ÏAiqui nuroit pu 
M rftpfiorter à >!••. de Mimmioi: , ou à Thominr qui 
•voii yy^rXé de ion DUiri«fpe. I^ni TuMip! actuel on éviu* , 
auUnt qu'ii.«t» ponaible , loutca lea aortet de oonitruc» 
tidnt OÙ Irquel enireroit cnaujrt ou en n^ime dirw'l. 
On ne »Vn wri phu <^nlf ment |iour éviter doux qui i\vt 
suite. On ne diroit plut à présent avet: Racine : Ira 
prétreê étoieni de ta JamUle d' Aaron i ei il n'y avoit 
que ceux qui éioienl de celte famille , lesquels pueeent 
exercer la eacrijicature.* On préfi^rroit un autre tour. 

Nous en parlen>ns bientôt en régime iii^irect^^ 

Le, relatii' Jb/il est des denx nqmbres ei des deux 
genres. Il s'enipinie pour duquel , deequele ^ de la- 
quelle , etc. , qui , selon l*usage , ne peuvent jittiYrè inuné^- 
diaiement le substantif auquel ils se rapportent, Od rvlalii* X Des auirttê i'ronomê reLifiJâ. 35 1 

- , ' . ^ " . _ 

if dil 4^t pértonhçi et dot ihoéc». Ainiâ «fui? le n*liiif 
91/r, il n Vil* jnniiiii piVH^^Ii^ d'une |»rt'«|><J4ili<m. . J 

I\^(;i,B. L© irUlif rfowl doii «liviT iinmiminierorni 
le tiiliiUiitil' auquel il ir rupporir. 

f^ mênêon^ nêt im viw dont o«>e miuroit (u^nr 

trop iVlhorreur, 

' ' ' '■' " /' - ' » 

MaU (|ii{ pwit r<*riiaer ion liommaf* à U roMt.; 

I^ ron« , A>>il VAniii rompo»» Irt bot<iu»li , 

L'« Printrmf* MfuirlMMia , •! KAniotir aitt ho»i|<tel« ? 

' ■: . ■/ M. r«bb«l)aLii.i.B. 

. Dmjuri Cl dont ne iVinpIoieiU jmiw lf>u;()un» l*uii jwmr 
rAU(r«v, (pioi<JQ*ilii.tignifirtilli im"^mt' <Ih)m\ T/u ln»ii^ »!•• 
fiilrt* eoi\iiotlr« le Imhi UA«iKe. ~ . 

/^/7i^/ , «ver \a |)ré|M>»ili<)n </r, r»l Miivi'<ni pirrtdi- 
du iioiil qu'il lie h U pimise primipalr. S'il e^i vhl miInî, 
on ^oil pn'fôrer </ofi/ k Jm/wW , p<Hir It » < Iiom» ri p<nii 
let j>eriM>nnei. On doit ilin* , 7<i Tutnine y <Krnl /r /// , 
et non |w»!» </*• ttii/urtie i le prinve iloiU /<i protution,, 
et non pm duqtiei. 

IlKMAHQtiK. Kn pnrlaiit <le» p«»r»u«un», de qui viuil 
' epcorc mieux (|ue «Am/ , luiwpie le moi. Mijei <lc U 
plirnte incidenliî e»t un sulMUiitifi «inni il e»l mieux «U* 
«lire, U prince \e «|ui la pmtection : maii» c/o/i/ vaut 
ftii4!ux que </« qui , ti lu plirHM) im'idenie a uu prououi 
pour Mjjet , roiame ,^/'/iomf/ie dont ♦'«'/i* /nuirt. 

yU eu c»l pii^îikW, ou Uo |MHit.iw lervir que d<* dinpiel 
pour let diuM» , couune , la ToMise , «itt#i« le lU <W 
laquelle ; rt il etl IX'«uix>up mieux do t'en icrvii pour ,<»• V.,, 55) ' Deé atdrt^Prximffnê ràkuifi. ' 

kt ptrtownet ^ comme ^ U prince à la protéciion duquel. 
IJê qui ne •eroit pat A bon. '% 

Avrc la pré|>otiliun à , on ne peut employer que ou- 
quel y |>our let rhoMi y comme , /m place» auxquellca 
Uoêpirw i wukïM on doi( préfih^r <i quiy en parlant dr« 
|>craonm>é , comme , leë rois à qui o/t (/pi< obéir. Il t Vn^ 
iàut liien que , tlani cette phraie , auquel fûtai^i^n. 

S*il y a ampbibologie à craindre , on ^v^^-t il&uel 
à donê , oomoie , la bonté du Seigntur , de laqiielit; 
twîtiê rtêeenions Uhm Ut jouté Uê ^fftUy devroit bien 
nous engagBr â pratiquer mê comniandentens, 

tlxVARQVB. De toua lot fx^Utift ,■ lequel est le seul 
qui prenne Tarticle^ encore cet article lui ett-il ai in--* 
timemçnt uni, qu)il ne t^on tépare jamai^vt <*( ne fiiilb 
plut Avoç lui qu*un w*u] «rtm^me mot. Il t^^tncorpore à 
quel y et dani ion ^tat naturel et dans «on «^tat decôn* 
traction. •• . ^ ' * 

Le relatif qyoi eèt pour lequel précédé a*ùne prépo- 
iltion. Selon FAcadémie . il eat des deux nombrea cidea 
ÔMiux genrea. Il ne le dit ahaoltmient que dei choaet. 11 
iuit ,. mai* précédé d*une prépCM^tion ^ le iMnn aucpiel il 
te rapport et est Miivi du aujet de la phraae qu*il lié, 
oûnÉliie , ce êomi rhoees k quoi fous ne prwneê^pKfè gard^y 
— - ce ^foni des conditions sans, quoi la choêe 'n*eiit pas 
été càhçlue , -» poilâ le sujet pour quoi ^ ta arrêté. 
Dana le prrmier exemple , à quoi eti pour àuxqueUfe f 
dana le tecond , eatu quoi eat pour eoHê leeqmllm i et 
daoa le troiiième , pour quoi eat àm lk« de pour leqmi^ 
qu'on devruit pi'Ut'^tre prcfihrr. »*. ^^ Kn" ffll»!^ 9!ïiOf a une ftifiiifiOAiion vanu<f : * V«l la raiioii 
pour laquelle on doit lé pi^Cirrr , lorwjnc tum anurV «IcmI 
MC r« ou rwn , qui n ont pat unr ligniticalitm plu» dv 
iermin^. V faut dir© , c>#/ à quoi on rte êon^v f^Urnr i 
f il ny a rien à quoi yV sois plus dinpoêé i -r-. cent à« 
quoi ;> m'ixx'iipe étAni tr^ntr. Mai» comme il y a lonjoura 
un m*u de hiaarrcric dan» lé| langues , on doit àwv rirrp 
prt^ft^rer tUmt k de quoi , commv , u n rat rien dont 
Ùieu ne êoii VàiU^ut, ^, , ' 

Le irlatif oii e»l de» deiix |^nrrs et de» deux nohdur» , 
piai» il ne »c dit que <Wi clicwr» ; il •«' |oiiii m\ pi^po- 
•itiôm de et par , et fonne avec ellet le» deux rclwiirs 
iToiiet^/Nir ofi. Cet troia relatif» «'emploient pour auqwl y 
danë lequel^ duquel , et /wr />^ue/i400innie , Li maiaon 
OÙ je demeure , -*- Henri IF re^rdoU la bonne, 
édécaiion comme une cho9e d*où dépend Uifilivité de» 
n^aumeê H dei^uples^ — let lieux par où U n 
pasêé êoni trèë-inièreêmme, 

RàOLK. On ne doit lyiployer où , d\m , et /vir où , 
que lorwpic In nom* auxquela il» «e rapportent ^ ou le» 
verbea auiquel» il» sont joinu, nuirqucnt une »4trtc de 
^(Miveiiiunt oilkdc re|>o« *^ du raoîn» par métaphort». #-* 


nr 


/ 
■-^.^ 
.«SS'' u_ èf^ 4 

■t i ». 


■> /jrttym grnènâ émntU tiitU oè iMti«# t^iMiM. 
* AmUAQVl.. JClMiMt » dem myoÊfÙQm: ifiuind a» 
Bom «gDifi«f«K«^o»éMldiiiè, hmaiâon dont îl «il 
MTl* I ioai» ^nMid il êtc prit «a propiv ^ oa dihi , iU 


i V ARTICLE IV ■ 

D B • P R O N U M ■ A • • O t U •. 

n M^ O» W «puiSM «iiiêi t quand, di^mâ Uê pliruM» » 
ib «Wi ^mM» «If p«n à OB MM qui préoèd*. C W » 
cumAM OB U «ail , 1 '««iiiM qu'on rn^ii qui olMUign Ifur 
(léamiiiaiUBn^ Uê annt pHDci|iAlei*ini d*iai«f|i d«ai 1m 
pèmipB» iBintffliMif M ,M 4iUM««lUtqiii «MUt|M«nld«>ulr , 
ioc w iiiydi» IftBuwfH^. 

Il Mi loupiin aiaé de diêiipigiMr qiû êlmtiu tUi gid 
rvUttf. Qfài en jfoiMoi êbmAu qt^ml il pam te Utumur 
par çMf'i^ p$rêonn» , ou ^f/qtêii ê§i vU^i qui, C«ii» 
Gitie phrtM , qui doute qUf U jnme homme, qui o$âl^ 
liVf /a fvrlu /M goût» un (fùnkéur piuê ^idr <iii0 cêIiù 
<|ui pa^êè «a fia dfmê la Mêêipaiion êi I0 plaisir 7 lo 

IMOTUMT OUI Att W t0VU qBI lOtt MhNlHi f pBiM|wtl #■! IH 

Mil) qu'on ^^liiMt touni0r par qu$Uê imrmifme / li)i «t^MÎ 
«utroti tont reUtifs. Qw« absolu j leul, on préciéd^S d'uBB 
prépolilion , Be ■> dH jiBiiii qtt» djW ptrionnct , eo«iitiir{ 
qui /i0r(tf ? I| qui parlêM-^HHm f éè q^lpàrUM-vouê ■■■? -r ■ «irt^MMf»*' <«*^ •.! * 
mMliu:>a»Pi»ai'wu»n|hÉi ■ tiTVJ^^UMtfiiM -^^.i 535 \ J}êê Profiomê ahêoUèê, 

s ■ 

\m élriofort funt toutmit la fiiuie dr le dirt: def 
vhiùÊH ^. 

-. Km |Ht»fioiii n^ofliw i rosprll ipi'uiMi idi^ raguc rt iii- 
Jéfiifcia^»: WMtk MV-U.^rdmftlmnfiit niai<iiliii <'t tin- 
^ gul^r. Uii 4it , qui <i^ %'i*Uë •riii<j««^c Imrdl innir m'at^ 
tiUitier?\\^\¥P\\\ Q4^Aiiiiioiiis %v ni|>|N>rti*r à un rriiniiitirt 
k un plarid , rûmim), .(|ui mmt &•• |irr«orinrt 4/1M fioii« 
poyvn9 i 

^Mi fomiriUa galliciamr^ dâiii l>im di*i pliriiM^ii '^ rnintiir , 
r'iMl à <|Ui Vaura , — à <pii m*M4A' mjrf4.v. <!V«i {M'idro 
un u»ni|M f»r^ifm qu« dr rH«r«-lii*và \t% ^\\X\\\\\vx : îl 
•iifHi d» li>i «vHiBoltrf». Il ^ « «uMi un vrai f^fllIùÎMinr dnn* 
crtta plirair , r]éioU k «[ui dêê titttx êftxtit U pUsê rn^ 

Quand le pnmoni t^ut arrt h rinuVrogatlor^ , il Mt irnimo 
par ^ui êH f 04fm f «)onim#, ()«l iHiui Va tiU/ cVii h - 
dinv , <|tti MMïT qui «0£|a Fa dti ? <>tUt it«imidr mani^^e 
••I un pl^matnM^ tt nn f^llt<ianM*. (^mi |nu*m»gfitd' •• 
îlh dm rh^art , ditta Im |ihraara proivcrhialr*^ nminir , 
ipl Jhii toiêêmt gimtn Utplumagft f Mum on nr |>r iic pm ^ ■# . * Ua pftrlttîl im ck^uti« 4 un i* ••rt 4m |»roit«9i cm*/. V*'^ ' 
f M#Ua , ifuêliêJ. 

. . . t i^uël ait tous Us Jamn ¥Olr0 emploi ,' 

^ , . Hacimb. 

ta vtr«, ou #•! Itbra «U dli« f iMlpou^ifui , niait un m l'ail pai <la 
irê qui fow ^Uêi \ 

.... Et toai( fMa/fit (fonc Korf«f^'<'^ 

HAcma. 'Wlf »l*twJi>. » . • 41- , < à iwMMi<^tMiMÉ^dMfL3tfMUMMJIv 556 J^Êê Fronomê ahêolui» 

dire : fful êoni Uê éiots du nord '/ — qui êont Us a/»- 
ci#/i« empintê? 

Qué r| ^|uoi n« m diieni aKwdluniArtt qua dm dujtrt. 

lit iiKniCieni quâlU chomt cximmii , qii» potèvoU la ua^ 

*itiur tlanê 09 cotnhai funêêtt ? k quoi poêiê oatupê^^ 

fHfm ? ' 

Qu0 M iiMft qui|l«pu*iuiâ pour â qwU^ dm qiân i roinm«^ , 
c|ur trrt ià Jk*iffM*# êttPtê la imrtu f cV»ir-à-clir«s ib quoi 
§tri 'Ui m:i^nc€ tan» Li rrriié '/ (^u« Mtrt â iavaty 
d'n*>où i/<*f trÀM>rê? rVaMi -dirf , dr f|uoi #rrl à l'tnHtt^ 
d'avoir df» ir^êorê ?Qiw , àt^nê Iri pbrMui iuli^truffiiiivci , 
M toufiM* |Nir qu'0êt-<0 ifU4f , ontnnitf, qui) c/âlr^-vtMiâ /' 
» qui AÏf^uîfMi , qu'otIrHW que %Hm9 dUeë f 
^fl^ll^K. (/i/« rt yiAru lyt^itMiit lu |M^^|M>tilioii <ir «viiiii 
raU^lif qui ' l« tuic 

Qui» <iii-«i/i dr nottVMtr 7 (^uui dr |4«i* iiuinu^lirtf^ dn 
plu« aintiMulçiMi dêiîrw Ui^ anéimurt oélèbnië dtuk» leur 
juvftm lafi^s»* '/ qu« d<* Imàuidê^ ^««W ri^é pmU fuêrm^ 
f tasser flans uns irmUuiioHf ny déti»ut^nh'i-<»n ptts I 

Hrmam<|UB.. Qum linut fpMdquelMii li^u de umio uu« 
plirniff : dim^osoM il «tld'unuMgn inditpf naiiMt* ; il é^\tn 
iMio i^|»<^liliou louiourt iralnanle. Kn voici un rirnqilo 
\M* dmiêVAné\op-:Cssi un sà^Ugislàtsur qui jf ayant 
donné à sa naiion dss Utiê proprss d Iss rsndrs bon» et 
kèUrwuM', Uurjii jursr quils ne violeniisni aucuns ils 
css lois ftsndarti sunaltësncs^ après (|uoi , il partit , 
s'sgila lùir-nUmê ds sa pal fié ^ st nwurut p/Murs darîs 
tfns tmrm étran^fèrs,^ 

Qusl lUppuM llfujoun uu lulitUnuT qu'il prt^(^d<» , et i I \ Dru PnmrtniM iltnumMtrahf.H. ^"j 

lluiit il pnMid le ^^n^c .rt le iioinhir. Il m* dii (]«•« uri . 
■oniM't l't ilct tlioM*fe, rt iiiiir(|iir piiiu i|t.)rriiuiii 1,1*1^ 
inimlioii , (ioinmr , 4|ii('l fuitutttr fu-ut f,r ftm/nt tf? > un 
htifilieiu ronâUint f (^)iH*Ilr imHlrfttit , <|Urllr Jmumr , 
ftUHM Mur tout {\\\v\\v gnu r nai\ r rt ftufiuintr ! 

Où y d'où y vl fhir i'h'i ^ HonI |irnii(»iiiii nlinuliik uii.uwl 
ilf •ont MU (-oiiiilHMicriiii'iil d'iiiir |»liiiiM* , ci (|ii on |»« ii( 
Irii toiiinri |tni iiii ikuii (Ir rliotr uni mi proiumi ^''^ /, 
IMI (|tinii(l iU Miiil pour i/NiH ( roiiiini , on ni/n. n>//v / 
C'V»»! it «Jii»' , rrt (fufl Uru tttlri %'itHH ,* «l'où (tir oiirl 
lini ) i'rnrz. ttHt/i'Y |wn où ( ptir ipn I Irt u ) iHut/trin 
%'iUii* /* où OMiurrg, ittus \* < 'mi it «iiir , </ ^//«.f tifijuir'^ 
i'ottM / |Mii où r/i viémifrt io/m i) lutnt / ^r <|iii »i-;iiilir , 
/NI/; ifiuu^ iHir ifiifl» itifyei!^ en tirnd/r^ »•«»//.«</ Ao//ï .' 

A li I i( I i: V 

I ■.-.'-'' 

I) R h\ P II o N <) m ^ I) i: M (> N II I II \ I l ï s, 

- Ïa'» pronoiii» driiioniitnililii »<iiil dm iuoIa <IoiiI \h Ioim . 
lion llVll |M« (le lloiiiiiivi |'oi>|«| «loiH on |t.Mli , ri tU' 
,i<* ii|N'Mifirr par lir» (|UiiiilrA, ih|iI*i Miilriiii m dr 1 iiidi 
(|Ui*i' l'ti iiiondiiiit l(< lii'ii où it rfil. Hmm di« f^ntiiii/i/u 
riciu m* iiifUriil |Mit (tm iiiou mu noiidiir d«'« |»roii/iiii%, 
|wr(v «prilt no tout |mii dmltiim îi irinpiMM r drWioun : 
iU uv. If» '4'on•id^t«nl ipio c-(>niin«> dri (id|«M id» ^ pMi It: 
nutyvu «IcMpurU l<»« oh|(>u wini lui» eu (puhpic ^»i h; aoim 
Irt yrux, Quiiiid on dil, pur rxrniph* , «r « ief rW 7'o/< - 
êTO^ de Dwiif on. luoulrr ««-ulrincnt «pi'oii paili* du 
A^i'l. M«i« i'vê giAluiiuùricuji u'uut ùui Un Mltt*nliou (|u d / \ « !(S6 t)0i Proftomê dé'nwnsiraiifê. 

y eb a cpii ne tout pu adjeciifi , et (|ui fempUoeAt tou- 
vfln>i det noma , comme , oe (|ui plaU h piuê #W aai4- 
i^nt nuiêiblê » — quêêir-00 que ced 7 — jt n'ênUruU 
rien j eela. Dana cet pltraara , 4^0 qtéi ^ cm'i , i^ia , «unt 
niU pour Aa noma. 

lies proooDis d^lnonatratift loutt^, ci ■,. Id .ceiui^i , 
cêUài-là , rvH*i, i^lm, l^n rflri , ob aont le» trijjt qui aient 
Ta propi'ii^uS «Ir «ÎAtigiirr leaoîijeta en let ino^iranl. Maia 
(niek|uei|ramuiairient y en ajoutent un liuiiihiiMi| Mvoir^ 
emlm, A leur eieniple . nout le plaeenH» iri, quoiqu'il 
ap|Mirtienne k la cUiMe <let pruimma iiuli^ftnii. Noua \mn- 
lona qti'il ^«ut mieux traiter, , daiia un seul et niAuie ar- 
|i4*le, (lu |mimmi ra"^ et de tuiia m^» <lérivfi. 

rW te joint à un nom , ou k un verbe , ou il un |iix>-^ 
nom relatif y cxmim^, et aenlinitut iviàë Jaii Himn0tér ^ 

— récutnft^ns^r U mérÙé p c'ett V^nvauntg^r , — ce à 
quoi fvi /nffiaa (f rHUtnê | c'aal ^'0/1 eal mttriêt. 

C^ f joint à un nom', e»t un pur ad;ei'ur, et doit , tii 
jMtle qualité , |>reu()r« W j(tnra et le nombre. Ou uiet « 
Df tmukt lin nom maacuUn aln|pilier (|ui comm«m« par 
uuÊ cntiiicmna ou lane h aapirAp , comme , ce iMinheur 
< néioiê pu4 rÀê9r%4 à ce hénia. On met cW avant un 
fKnxi aMtfMlin aiii|illiér qui (xj^imence par une voyelle 
ou uiM h jBUitotUi I 0911111M ^ cet «nllaot êêi charmant ^ 

— oil liirbofiMa cotinoU bitn lae êimpUê. On met ceK# 
avant ka nofkia fihninina ainguliert , quelle que aoit Keuf 
lettre initiale ^ comme , cette fUrié , >. — («tte «rrie , "— 

. cette hUtoirw , — > cette haine. C^ê , enfm , ae mat avant 
lotH Uf noma plurieU de quelque genre qu'ila «uidut p / *•«. . V- •-■■1--«|*. «k-v*v»< />« I^ntfioms démonëtiatijM. V» j 

cbfutnr , ori riAwt , — cti uiprwrê , — ««•* injustu ,m , 
— CT» hiëtoir^ê ^ -f- tvi hh\t». 

Ctf , joint à un nom ^ m: dit, roiiiinr on le vmh iw«r 
Ict rx«inplrt , <Wt |MMftoiJiir» «•( dt » (Iiomm. 

rV , joint «u \«*ll»r rW«f , r»l loujoin» ijij«n« iiliii rtiii ' 
gulirr , et veut ce \itIm*hu ftiii){uli«'r, rx(r|ili- <|niniit il mt 
■uivi de U troiti^ifn«f |>rf'M>iiiir |iliiiî<'ll<' , on dit , t'vit 
mttiy v'eal toi , c'r.ët Im » irnt houh , < V*/ n»//* < iihii» 
on doit diiT , <•#• »*tnt eux , rr ««»/</ #•///•* , (r fn/tui ♦'«»* 
<im'///v«,f/iiJ, rie. |< rk«'iii[du dr lUtnmirl cl d«* <|ii«*l<|iicfi 
•utr«?t i^niviiiiû nr |iroii\r lirii. (U't ii»«i^«' , |>iiiriiiriii 
fran^ois t ^^'^ ViiuK<^lnii , m uno ni«M%«il)ru»<* ^niir , <|iioi 
«lii'il |Min>iMff rh(M|Ui*r Iri piini i|M'ii dr 1» |;i.iiiiiii<iiir. 

HkMAIK^I'R. Cr joint MU viiImw/zv ml un Imii lirti 
rçUA <^ii diMint* 1m'iiucou|) iIm toii'i) « di* vainl«* cl do 
griic^^ k IVi|Mr<i»ion : rr Jiurnt Uë l*hvitu i^fin ijin , Itn 
prfmùtrâ , vU\ , dit |diis «iiir //»# l*hfnmrniijiin'nt h m 
pnimifr'ê (/ni, tU\ \m |)nMni^l-(• |diiiiM' nfuntir Icn IMu' 
nii'irni, U M«rojid4*n(' liiii qui* li*» noninw*! . Il Iimuht «unui 
divnrt g«lli<*itni«*i |»ro|ut*t 11 nWcdIri Tu tu ni ion |mi lo 

* piqujint (|U'iU l't^iMindrnl •ni* l<* di»4'ouiii , roniiur , c Vk 
.„^, tmxmra^r U mèriU tjur ilt /<• rAtmi/tenêrr , —- r\nl 
rî0 ptm (Xifmodm frëp/it </*» Ai #<'»r/«<f «pn» </r Ai //*4>- 
priêer , — r'iMit un^ /HtêëioâlUrrrtltir t\\ti: la funiw. 

fV, joint à un pninoni rrlntif, ni' w <lil (|ui> dotilio- 
IM. Il eit lAmiourt inJUM:uliii tinguliiT , |>iiii i* qu'il ne 

^lD«ix|ur i|u*un ohj«t vagiir qui nr |>rut ètiT «mcx iii^iftii 
pour qu*on ru connoitM* li* gtMirr rtjr juimbre , ronuni- , 
ce qui /7alie eêt plus dangrmix (pie ce qui ttffieriêe. il -A N SI'J i •■ I 'iflt^;!^ ,| itxk ,-..t ,^. v..i;.;. ... 34o /)<♦« Vnmoniê lUmorftiyitifë. 

ciuil^trr Ininu^liAlciiirnt tuivi ilr ton irlatif^ rt d/int (W 
('.«• il iir |M'iU Mt loiirnrr (juii |nm' /<i vhoar , roiniiic ,(^((ii« 
( Iji rlidim (|U(i ) ««(>u« cntigftm U pfuM n'eut /ta* ir> i|U« 
( U rhoMi <HM« ) iiHis tttTë Ir plu» à craimit^. Oà «t 
in/url tout \vê mmiU irliililii (|iii im* |K*tiv(Mit |Mit m> joiiuir* 
k (Vr. I.ii liiÎMMi IM r»l (|ii(! (-#», n'nyiiiit <|iriiiir •iffitinrA- 
lion ti>»>f^i'iirriil» , a Itrtoiii dViir ir»liriiil , 14^ qiir «rt 
«Init irliilifn ii« Miiii oient Iniir , Attriiclu «pi'iU ii'onl {Mit 
U propi it^lr dv |»iittiruliiiiftri-. 1 

( Vi iitt »<Miv<;nl ««in|iloy<^ |»oni' U |MM»onn«* on U rhoM 
«lotit on n (It^jà |»nilr ^ rt , (l4iiW<-«i ni* , il liinit Ikmi tU 
i7 on elle. On rniploir ve , loi»<|n'il y « npi^t le vri Imi 
é'irr un •nhttiinlir |tif^<V'<l«V «Ir l'iiitidr du «l'un ndjcetil - 
|)r^|MMitil <|ui m liiil In loin trou , «:oinnie| ltëe% Hi^inêr'9, 
\ei f'irgite , cf iont In ilrnx pina' )(i«n(lii^ |mh*i«'» i/« 
l'antu(uU^ I -— /fj iliuM'^mr , l'uJfUln^kti^ et une vertainé 
UrlxtnUà diëUit^t^nt Vhomme t^fn «1/ tUtne le ffiund 
momU t i« tuiit lii Irt niiinpKli 4ji«.i(/i4i'//r« 0/1 I0 f^- . 
t'imnoU t — ~ av^ë-%>in4ê lu VUtlon t «Vit /(in «let plu» 
^Mtllu& g^i;^rt<i« l'antii/uité. Qiuil(|ii4*i |H*rt4iniM'M iiruMnl 
(|iu!i rm nr Mfroil |mi» uno ljin(4i dVniikioyei- il mi #//« tUnt 
m plirMMt { ftMiil cri tJiin«nirnt <-<*tte iiuinihe m*i-<^ 
inoinii ^lAgNnte , inoiiu ronforniv Jt l'uMgo , rt nioini 
itAnt.lo ^liw d« iM>ln) ImiKue. Maîi ti Ui vuihc étr§ «tl 
•uivî d'un Adjrcilf ou d'un suijttJiotirpm adjectifenirnt, 
on doit fâiro iimko du pronom |>crt<|nnel i7 cm elle ^ 
comme , lisêM Vémoêthsns «t Cicéron 1 ils wimt trft- 
élo((iM)nt : — J'ai i^ Vhépital d* Grtûnyivh i W cit 
■iAg«iÛqiiè fi digui en MU d'une grande haiîpn : ^-> 


; ronifUêrirt-itntM »i^ f'tilfir ? ifrnorrt^-i'im» r/r/'ij, vti 
fidinliir a tic jamai» t-rt'fnir Jr **•,» p^rjfurrr.i uii^r/t f 
■/ liltMAligiflC. (f V , jttiiit uiix pioiHiiiin irliililn (/i//, (^//r^ 
dont rt f/f44/i , N (liiiin «rilAinii rj|in imk* i oiininu lioMi'. (|iii 
lui rat |'iniii('itli/*M* , rj (|ii<< Viiii^rlu^ ji iriiinii|ii«'(« ic. 
pmiiù*r. (V «'I If M'Iiilii «iiii l«« %iiil Iuimkiii, hmm In 
vnlM* <|iïMii )it4^<«-4lriil , l(* «njrt i('iiim' «niliv ylun'ir dinrl 
II» v«'i l^o <'»l lonjoiiruVl/i» ; ni \ flrf jm'iiI rlir hium «riiii 
. niilir vimIm* , ou «rtiii ittljiM lil , i»ri «liiii iioiii. (^Iihiiul 
Ir yni%\n- rtir v%\ %\i\\\ iVww \v\\\v , <iti i«'|W'li* Ir^ilivuioiiii 
llNlit <y , «nininr, m* (ju<« f^jinir it> ftlié^ ^ *\'vi </i//o 
»fiil, — <•«•' «iiii hit tiHéiintnlt' , I V»l ifii'ttfi tiiinlrr 
nttfif^t t) chii/fnr nmiitut. (Juninl il vhI m|.uvi d'iiii ml • 

tiiiitna , ml i'th ittitttrmrnt hi«hn<il>l*' ^ — r<» «|im' rO(<t 
O^re /ùi/ ml ff^n^ntUmeni n/tftnnu'ii Mai^i , (|i>aii(l il 

' rit ftuivî (1*1111 Niih»lnnlil \ on n^|>^'l<v, ou l'on uc rr|W lo 
IMIA In <lrmoiiiitiiiUr , il voloii^y y rvrrpli't (Ihiin 1«< <n« 
<ruii pluiirl. ou (1 un |ir<»iioin inthoiiih'I . vm i«1oim «mi 

* (liiil In n^iH^rr. Aiiiii ou |M'uI «lin* ^ rn qiin fr tlti cul ou 
('.Vit /<! vt^rii^ i in«iii ou doii «lin* , en iyé^.ni'i^ult^hv , 
i"w *<)/!/ /<»/» uiju»turê/iuon nr Vf9»e dr Jtiur , , — «m 
(lui tnamwfw au ârntin^nt t^ui tn'mttihlr , rV^i t'int,.. 
Ihi (xt ni /lii on ii fiiil rr/iii , (|iii , rtunnir iioiu l'iKoivn 
(l(^)ik oI>M*i-vi^ , nVtt jMiint (ynu>iiAlnaii |>ai- lui iii(>uir. 
On (litoii MUtrrfoit rt7 , doVV «t. i/, roniiiin n<uii (Iîrou^ 
ennon! aujouril'liui i^eux , cl« r#» ni rii.\. Crliti liiil <r//(t 
au fémiiiin lingulier , (^tux «u lUAMMiliii pluiinl , ni rr//r« 
«u féminm |>lM$t*l. 11 n deux UMig»* dini noire hmgur. s ;i>i >«i)b4M'*,'«M>.«< lV&i»'iM/kit i«>è#; ' ii « . »' Mii'» « 4Mà«»<iài.ui^A' ^tkki4iM-l-\ 
.*■■%. Oaii» le |)friinrr f il rit aiiivi d\in nom bn'*c<^)(^ tir là* 
iii'OtMiêilioM «/«f, rt iilori il kr ^it d(*t i»rrt(iniirt 4*1 dit* 
(>li<>M*t , roiuiiir^ rrliii dn vuiit f/rii §f/-u^ piuë dUijftnl . 
tM>ra frt'itm/wnâ^ i — iiM ufifjigurf •inguU^rti oell«i 
<lr (jillol /lofi/ /Mi« w% air jftiié* rulivulf, , ' ^ 

Hkiii.ic. \a> protiom i-^lui tw |>riit ni Alrti «««^j^Mir^ |Mir 
lin tn>|» grniid iiomblt ilr uioln du tulMiliintir dunt il 
lirnl lu |>liiot , ni m*, iii|i|K)rU'r k un tulitUinlir |irif diiut 
un urn» îtuli'«(ini. • . 

^ On nr diiii jin» ilirr : /« <^»i4rny^ , irW/#> i/iin/i/if «/x^.- 
rAtt^l** *t*'» iif nt^0 /mn\' u»f>ê y dtnHfnoU UuAfourê ihititU. 
rt muifrul fiifir/ttr , fH nf iiur la iUm^r^itun n'Moii /Hiê 
«idlr (/«* m*» f onM>i/«. (^«vuVm |mii |Min'<i i|ui* r4>//f pi^iit 
M' )yij)|>«»ri«M U |»ln»i#nrii nnlmliinlîlii « r^r il^rtl ^vilWlil 
«in'ilrNl mit pont 1«« •ni)fiuniirr/f4<i/i/tf<, nuiia pait'O (|U# 
IVipiii nn MiL«it |Mit Uiui<"à-r(Mi|i ro iii|)|N>rl) i^ i\\i\ 
l'idiligi' h nn li-nvail (|u'ill n'iiime iNit , ri (|nVm doit lui^ 
•WiUM-. Il riVl <^l^ itiirui idr dira : parm tjié^ U% dim^r^ 
tion ft'^loU fHia ht qimUii^ tU /MM vimmili ^ ou ,. fut di^ 

On ni* |MMii {Ma dim <^|(«lljn^innflt , iifaui ifui* vouêayêM 
/nnn lie iniiHiilier ai'wf Uà gracw y ê$ ^im ««mm, rtnn^t- 
tifë â J )iêu cmUii dr iHtmpiêU^r. l\ dlloil rraintitldni 
l(* M'iia g^n^ml de ,n>«/i èl dire : i/ ym^l ^tm pouê Of 
un Rmndtotn tia , etc. ^ parce c|iie, oodium noui liVoni 
d«VjÀ dit ) un prdnoDi lie |>eui te mpporter à im nom Miif 
NFiick ou (|uel<|ue i^quifalent de FarticW. 

Dana Ir aecond uaage , il cal suivi de qui ou q^êê relatif. 
11 ac dîi iduia plu» ordinairomeiu dea peraoooea, dommei '•(' N \^- ^^ .- \ ' J Qèhii qui ne perfiMt ijuà lui-tttAtiir Utsftrnsr Um autrrn 
il'ypirnêfr jaiftaià. Diiiit Ci\ cas 011 iiiiiiiritui^ (|url(|ucioin 
t'^lui^ i^Milinr , «j^ii %'0tèi intjt êf Jiurr vniunitf Mtf jnU 
rùrFmrnï ttifnrr. i\*\ l^ur « dv ]^t\ Uuxv vi di? rïli'ganir. 
, .U.lCMAllQl'R.g-~ (V///I , iriiyMkil i\iu\ ti'i «l<MU imaKci 
ilNiu tmtt-fi inii^iN* , iir }>riit 4'ti|ii nioflifii^ ni pitr 1111 nd ' 
'jmirili \mv iiti |)»rliojK\ (!\;»i jiiviv loiitlini^MiT «lu'oii 11 

^ liUiiH^ n»». flviiii .|)lirniM^a ; ifimi/fi^in Ira tjuuhh» ii' .4nfiilr • 
; . ftrrr rfuvUf%t^%it(t*>fit In Ivuftfr t\ rnirrr iltùiMi/Uff 
* . ffiift. #'.vy»#^</i//a/M Ciuitrrmtn aiuirnnr rhttfimr^ .«"«mix 
.|ilii« r<)iiii<l«4-jil»|f*» vnvoir 'ifut ttf^itoifut , rir. , — /# 

* fw ftièiM miriijejinù t'eite Ulti^ ^ tiiérn tHHm JtmHini ftuft 
*/#• «:rllr <Viil*!/i*ir Ai' tir iii'Jfi*'» <^«v»//*» «/«im*» fv«/V< " 
/<fA/f. Il iiilloil ou ri^p<^U*i' li*t i.n>iii« nii«f|iii'U iMfA- ««l 
i^iifi m mpiMMtmii ou fuini iiHulitfrr n*» |»n)iioiii« )»ni: 
Ifi irUlif yi4# I r|iHiïiii« I r«i«iv yiii VaifttiHèni^Ur iUtmf, 
Jttas , rjU'. ^ r—:V^Uê yii4 a <^/if A'ri/r jhu . f U/ , 

( V 4«t Ai «Diit (le; vfiH« (liyiionilrfiiiTa. AiitiTfoii j-i« nVtii / 
plojoit MMil. i)n ni tlouW l>^iiiiroup <rot(Mii|>l<>* ilaii* 
non Nnrirttii (luuniri .11 <\U>it rti(-t>ir «ui iiAii|(r du t(viii|>« 
de matlimr <lr fi^i;{t é : mt^éê \*frmft§ rnit^n rt l*ti . 
<fUêê , dit-rll^ dmii tn IrUn^ du i<i imm 1673. INI'n» « dr 

. ni^ joun , il i*^ met louimirt II U «ikn d'un nom , trC 
homnu^i. Vour iâ^ il i>'Qtiii>lm(^ «rur, onU in »uiu' d'un 
Domi or< fMmm0-4à p U eêl /d. Kniploy» irul , il ti 
gniÛo cfavM cf /«#u^. CV«t uuf «lli(»K\ rV iiiiir(|ii« IVdijn 
le pluf prQc|||} ( ^ ouirquo rol>j«t Ir plus <^loigu^. 

Ci «I Uï y joinU à (vi^^ formciit Ici deux di^fnon»- 
trtiUp Qêlm^i ce ctUU-là , cjtii prannv^nt Ut (Wiul nomr- V . 


IftMilfflHlIIWiTil^linflHifllI^' 34i îhê pronoms im^finu, 

lim et !«• àtxïTL grnrrt. IjC premier m dit «Ia IVyhjctU 
|4ua )Nr(irli<^ , et lif Miroml dtrrohj«l 1« pliia <^oigm^ , 

|x>mmr , c««liii-ri pUiU , rrliii-là (^apiivt t — kv ooqHi 

/« ■ ». ' '' ■ . 

ftérit ^ l'aiiif <i«< ithnwriêlt» f atp^fêdani Uuis Uê min» 
mmt iMtur «rltii-U ( Ir hmim ) , tamii» ifu'on né^là^ 
rrll<« 4 1 .( l'aiiir ). i^<r mmiI (Ir v^^rHnbtmi pnHMiini , i|ui 
iMMivnil iTiiipUfVir Im iiônit <Uii« lottA Im ««». On voit 
tpi«î (M*i (liMix (l(^iiioiitlr«tili Ml dÎM^nt ^«Irnioii;! dot im^i- 
Miliiir» rt (l«^ii rhoirii. 

CV ri /(i' joiiiU kfv* , nirmrnt nnAii Iri driii «iitruf di^- 
nioiiiliiiliri (n'f . i'^ht *\}^^}jk *«* ditnil <|U« «W cIumm**. 
1U «Viiiploiriil i«Mil« ; iitiii* (pmhd iJ» Muit m opi^HMllkiii^ 
("«r*! di^ftigiir r(»i»)«*t «lui f*tt In pillé prl^t di»*iiout , Hi'uLt 
rohjfi ipii «n rsi li« plu* loin | roniihii , end /i'#W yM# 
rUM^y maiMoeXtk ttuf inin}Uaîrot0, 

lliMTiiiigirK. I^ni l«« itylif familier , ov/lri |wul «r dim 
«If^t prnKiAiiM. Rn^|WiriUht dNiit.ifiiflint , cm doi f/f^xm du 
Ia fAinpugiMi ipil ■'auiUMiit , riuâgr permet d« dim , of ^ % . ARTICLE YI. 

D«f Pronoii» i,|ipÉriMii« Lm pronoii^ Indéfinis pont dM moU dmit I0 proprt 
cilcfo détifçfim' dNiiie Hunier» itid«!^tfrniiiUW!, ti et n'avoir 
mppuft l|u*à un (d>itt vAKtM) qui n'offiv à l 'ri prit aiicune 
id^ il^Li* et préoiic. Tout ceifi qu'on ranfa ditu ootlo 
cUit« ne sont pat de vérltâhlea proiMiauf( nuit oil tm 
Irilto Id , parce qu'Ila prëienlent dei détidU 4)u*ll eir / ■■■■■■ ''■* . \, ^ - ■■ ■■■" 

n<»# Prtmoma indéfinie ^ etr. I 54.S 

>Mcmiie( dr iVirn dinnoUrc. On on diiliiiKiVc <!«' qunim 

nomt ' a*, wu» qui wMil Umijoiii-a jôiiiM ^ <Uï» u»ni» ; 
î^". cru» «nr'on «niploir lÂiiiAi i<»iiil» U «li»» iioini , «'t 
UnlAlMihi ^in» jtilnli èidr» Hoiiw i '^% ruliii , r«uii qui 
M)ul •ulVii iU. v»*/». • ■ j 

: ;.- s. m.; 

Dkh hioNoMM iNi»rfcriNU<;in NIC nie jo^inicnt iawai» 

A UKH NOM». 

■ Il) 

<>• |m»nonu minl om . ifiêrhfu'im , àiiuon4fU0 , r/wi- 

Minl <l4i vrwiii pfiMioiiit , |MiiM|u'iiii itr ir joignmil [nnuii* 
NUt voHu «unqtu'U îli Ml i«|>JMi'il€ul j H qM *«»» ronlttir» 
ï\ê liia ivinpliiuml. 

^)w , tonloum »u|««l , Minn|Ur ijnr r•p^«;^ ilo l^<»i•i^tn• 
iifrM)ii|i'r t«gu4i cl indi^lrruiiiuV. Il ril l^^•-Tn^iMïinhUf^l• 
qu'il iVtl Uivmé pur iil)i>viiitioii uu |>«r rorru|ûioii Uu' 
moi homme. Kn oflrt , <Imt ^on jttun , ow MihIm y «'.V»t 
€(>niuîr ni Ton «linoil, hmtmt* joiA^ futmm^ étudié. , 

Vm pronom , d'un UMgr trft-^cndu^ d«n« lu Imigu* 
friiiiç()iM , n« us di( «iMMduiiiritt que drt p<inM>n ur» , ri 
rAgil UMijoun |o vi*rb<* au tingulirr , comino , on /virir , 
on jouoU t on tti pini auM nuùnt, 

liRt gniinnuilririu nft-«*iioc5ordroi p«t «ur la nalum 
àt 00 pronom, l^et uiit wuloni qu'il toit loujouni huit- 
«(ulin ot «ingulier , rt f|u« p«r coni^urnt tout ce qui 
ê'j rtppofV} 1011 dd ce genre et dr œ noniLct . Ce ^u- M'-' V ^ vm ttlilMW ^/ 546 Dm Pronoms indéfinie f éie« 

timimt ctt U plus conforme imx Treia prii^dpef d« li 
Uacne , et rtt «ppnjé sur d«s niaonnanieiia aiuiqueU i) 
Ml difllralfl <li) répcmdro. litt autrea pciiaent que oo pro^ 
ootn poul ètm atilfi d*i|o ftmiiiin «t d*nii plurirl. Ua 
ont |H>ur'«ax l'Académia qui a'eipriror ainai ilana U 
dernière Miiion <le um dictionnaire : a (Quoique ne pro- 
n nom aoit ^irdinairemeni auivi d un<niaaailii| , nminMi 
n dan» «rtle phraae , o^ n^êi ptù toHJoûrë fmUtrw lA» 
>» H*â fMtêMumê , il y a dra droonauncra (|ui m<u^pi<*ut 
» ai jinViat^nimt qn*on parle d'une femme , qu*alôra on 
)» eat suivi 4r.un fil^mlnin. Kaemple : on n'^êi ftas îmi- 
I» jourê jn^mê al /o/m». Quand pm ••! joUê , on ni» 
n Vi^pêortt pns. Il aa joint aiiaai aveo U pliirirl d«M et un 
» nom. On fiW fias dêê sselavms , /mûr «aai^ar d^ 
». at Mt^MâMiMa ênutsffsns, m IVlaia ai «■ païai^ prouve 
qiieeet i<mj>loi eat fr^u » il ne proum nulUaM*ni ipi'ii 
porto aur auciuM t jiaon aolid«. iH j voi| u« abua onnaa.- 
aeé pif Kùaaf» i «i fWn da plua. En ollèyaoïl <MÎ|hlii 
annnno» Ia m^muliu , auquel raaujflltit aonoea a« alKni- 
lioaiioo vafue et indAicrminAt : car rim d'i|id40rmii^ 
n'a wk m piiU «voir dafbnrt. 

Ua itÀi aiftii» r «tant <vi 9M tuli W, «i^p W; 
comoMi al Wm-saffOêi iornsr sh désira, on §'épar- 
gmtrùii bisn dës mou», et Too s$ pronêrstpêi 6pi t i» ari a y » 
i/'aMiiil(ypf« 1^ — /# (mu oi(^ I'ioii MB. O9 di^i 9^amoil^ 
exotpiAr It DM o^ k pronopH»^ avpk^anM d» i^f 'a » 
Ira 9 ^Itmm^ 9 oiomh (m » «u )I«m d« al Toii la lir^f 
pQur évilér I r<Mniil(0 tto aon déaifrétbb. ^ 

Os oUcnrf h ni|^ clioasaprëi çaïai aulvi d*iui vctIm Deê Pnmomê imUfinis , r|c. 54 7 

fpil rotnhimn* |Mir iiii r 4111 i !«' mmi ttn ^ ^romnir , on 
aftprtnd Imuwmift plu* Jncihpfirnl Irê ihiiëeê i^iii; rtin 
iSoinpiviid tfur' t'rlUjî ijtw l'un it^ i-ompt-rnil êhu : A» 
ptirtêétfi e»$ un liéjiiui ^Ui' y^n vovtj^ fUf'^mrnt, l/ttrvillô 
li^ yvtu Minnî jM>ur fHu<;i- Ut^^jii^ii^Vii) (1*^11 »<iii.(|iii lu 

iNir UMiln «tiiir IrlltV , on m* m*iI iln 0^1 oii de / om .m- 

1<>IIM|1ir rOM'jlll» !«' |ll^« h I^OjHM. , -^ ^ ^ 

• R^CfH'K. On lioil ir|M'u*i o/» uvanl loiiK.lt^H «n U*» miir- 
qtirla il wrl <l(V|tu|rl. / 

(hi /*• htiw y tM\ Ir hltlmr j, un tr ntrnnrr , ou h <ï>-- 
rtêêr i tfutis , i^uimpàini Jawir , nu nr^ f*rut ru «y/iir <i 

fHUiir- ■■..■":-'' ' ' '■ ■ / ■ ■■ ' 

Siifta uMtr iVjWiiHnn , il ««'inltr(*4|^u<* l'oirillii iir iH'nWl 
!>«• Mtiiliiiui : iiuMÎ 1«* |^»ifii fil liiil -il ijiif: l()i. 

Rk^AHQI'IC. (J>iiMml on li^jW'lf Ir |moiioiii on , ûii i\o\\ 
Ir fiiiiti ni|»|M>rli*r ii un mmiJ ri niAuii^ •ujvi.Oiu* plMiiM* # 
ofi <'n)ii /l/v «u/fM< y ««^ /*(»/! ntt fiMM iUfn^j^U^ nW 
|)«§ rftJMlr. 0/1 jf n (Irut r«|k|N)rU. || («ut diiti , 0/1 f-n>Ai 
/frv aimé ^^î on hë l f»t fmê. 

Qutfitfii'un H (Unit »i|(niUi-«lionMlil1<^n}iVU^ , M*l«in qu*il 
Mt taiiB.iMiiiHHt il un nom y ou qu il rt| «v«)c r«|»|||^t à 
un nom. J)«ni !« |NVmi«r C4iij il »i|^ii<) uiêét pfrmmn^ ^ 
•C ii«t M' <lii jiimaiii fl«t rJMiftrt. Il n« pnmd 1« («^miniii 
rtl« |iluni*l (|iMi quiimi il r«t lu^^i , fyjmnio „^«^/ymWm 
^144 «^MM a t'ii iiM /'a iiU , — i§t4&i^ê0ë'Ufu asêurwrU* 
IJurt cr% cjit , il r»i loujourp nuiM*ulin «inijulirr , oomm« , 
^iMlqu'un crùU-il aux rfV0nah0 tr-Jê iiêns de «|u«l- 
qu'un I ^^J'ai oui (ii'/v <i <|uek|u'un. G) Mroà une JQiuta «#* *>• t\ * <> ..-'■■:,<•' ph$s$ \ tm mm^km tiwmmMBiniiiaii lapfiiii n >ii x 548 r Dtê Ptôrtomê inJdftnié ^ êUi, 

de dir» , jn connoiê qiirlqu*un« , •— j*aim9 qiktlquM 
iliMi /'ai /lor^ à. quélquAi uns, Quelle qu'en loit U mi- 
ton , IWiige !• Wiil «inâi; 

Qn disoit autrrfpit Mn quelqu'un ; u/i quêUpss choMt / 
nwiii on « prcii<*iit cette nunUre fiimili^re de t'eiprinif i'. 

I)«n« le leoond cet, qUêUfuun M4lit^i pert(>nn#i ri 

deachoiet , et prend le genre et le nombre. 11 est onli- 

njiirrnient suivi dVn nom oîi d'un pronom pnW^^di^de 

U pr^poaition 4/11 , comme , ye nmmtis (iiiel<priinr de 

$H}ê amiëê , etf!. I — quelqu'une dt voùt %tmMln»U- 

M tlU I êl». Ai^B-iHyuë 0f%com qiM^lqiïea unra de ^H^ë bro- 

^ chuTÊê qi^ o/tl /fam^ et4^. Noiu diMun onUnair^m0nt , 

pNmi qu*ir|>eiM'»Vuiployer trul , <omme., i%mu atUn- 

dfinê (j0ê hi)tnnU>ê , il 99% (*ùimlni quelqu'un. Vhàëinur» 

fimmétê m'oni ptwniê Je %tnir ^ il 99% %*ifndtx% quet-< 

. qu'une. / ^ ^ 

QukimquÊ tignifle quelque pttrêimnê q%is i^ mût qui. 
Xi est MpA pluriel^l mMTulio. U ne lo dit jenuia que de» 
^l^rtonné». Il a WOt de pfutioulieri qu'il renienne le 
rfiU^f.qui et ton eiiUV^^Sdent, en lorte qu'il |)etif en 
même tempe tèrvlr de lulet à deux verbes , ou f tre n^- 
Hfui» d'un verbe tt tujfi d'un autre ; comme , quic^mque 
eonmilt Am homnè^ê apprend d « e/i Jéjur , — ce diê- 
rcutê $'adrfêê0 I quiconque #«l cou^iobU^. 

n j a àlt% grammalriena qui prétendent que ce pro- 
nom doit être suivi d'un adjectif au fièmjnifi , quand il 
• un rapport bien marqué k des femmes , et c'est le 
■entiment de l'Académie , qui observe qu'il est quelque- 
fUa fihniiiUi , tt q^ l'on peut -dire , eu parlent à des fv- V V ji i' .wiWl4-<^. -, «ii> *.; Q.«*« .. «*.*..*fci..-> ' K- -^* ' r«»^'i^ . *f»* ■- 


Dêê Prvnomê indèfiiiU , etc. 549 . 

B<iim«i ; V'^^^'W"* *'*' rtMi* *«Ta a###« /imt/wr /H)ur 

Kmédù^d^ moi y Jfi l'en fi rai n»/»«/i/i/ , Mais , |»oUr 

^viUT de aon>«T un Kj'nrr k un mol d'uni* nitçuilUntiv» 

/iiml vngufl j ne vi»udn>il~il l^»» mieux dirtj , CêlU lU 

t^tuê qui êêra asêtêhanU^f v(^:' 

Choiim •ignî^r unu !«•• individu! «l'un*» iii|»^ro prié 
Irt uni l«^>r^• l«l auliTi : il m tlil dèi jMMtonm» »l dit 
rluMcft , rlir met jKiur <7mh/i<# /»*"«*'*"♦' i 'htufurvhoMf^ 
œmine , ii//e«-«'<»M#-^w rliM un cAe» f^>M« /— rr mette» 
i^» mèiiinlUê ilimuné en m pUue. Il n'«- |M.iul dr 
|durîia , WM»ii il |»M »d h' «rnrr , « oinme on jwfM lo voir 
iiar jk^ dcnii«r c*rmi»l«. U mtI «u inAnu» uwigii quo (/!«•/- 
qu'un , Il , «»mm«' w pixinom , il no u^ dît qu«' d.i pir 
•onniMi, quund ifr^Hll miu iii|>|h»iI. \>uiiud il ni •uivi 
d'un' nom ou d'uîi ^mmx , il vrul lu |>n^|M».ilion </# k, 
i. luili^ , r«»mmr , i</>n»«i'#« M^fHirémrnt chiirun de vo» 
amù , W wtr^ t^milmn i7 en e«l <ie êim^reê i peut t'tre 
trotii'iireê-pouê un ennemi <iri/u tlwcun dVu^. . . 
On ne dil plui un chuun. 

Il te pi^senUJ ici nn« dilllculuS d'nuuni plut omUr- 
nitMinU) , quo M toluliun d^peild d'une nMV4iipliyt«|u» 
irèt tulilit'. i'fuuun , «|uoi«pio lou)onrf tiiiKulier , «il 
unlAl tuivi de eon , m , eeê , el UnlAl ik leur , /#Mr#. 
Voici Ict règlei 4^»« l'on donne. 

!'•] Rào|«B. On doit toujourt tmployer , êon , «a , 
909 , diint \t% {ihrttct oA U n'y • point de pluriel dont 

c/^icim «oit le dittributif. 

UdonnaàchtÈQunupart^-^quêtihmMn eongeà ^^ 
r fil-...,* i-> 
t' firiii>-Tîr".ii"'itfilitàifiiiV- ■■r-''-n^'^''"^fr'^^\ ■ ■'■ \iifml»>4.*Mê^. 

v_ 
A .^ SSo B»^ Promwu indéfinie , «li!.> 

•Qi tMàtêê , -— FiôA« récomp&nêeronê cht^un êêlon lOtt mérité. ^ tu. nk9t.M. DaM 1m ^rMM 
06 «A«CIIM fwiif»M««»»c u« pl«- 
fi«| aiMiiMl M •fpar1)««il , wn 4irtt 
wmphtjm son , m , Mi , ^m4 
la r«pfMH JU piMMMtoa répond 

run«.«n •• pLtc0. — /*«* hommtê 
dê^rùiênt ê'atmtir muÈimlUment 
dkmtmwfém^m» pr^ff iMtérét, 
Il§ mm» f*^ apporté éê» t^fmm^ 

< «Im Mi têtmpU , rtimru» sêlom tm traaU •*•(, uo plnrUI aulqu»! il 
Êffêriimit ^ on 4oll •4p^7*>' 
i«ai/, /«M*. <|Mik1 U ra||p(Ht <i«i 
poMataion rApuod pl«M 4ifarU- Mé^#M ai ta dUr«lM»% Lm bammaa dt¥rmhm ««vif » 
(harunj|t{iii»/Uur ji/o^#« ittlérél, 
éê l'mmour Us miu pour Uê am- 
tfê, •— ÂhàMmmân pimlut qué 
ïm bètaa w^wp af laa Mantllaa 
4aa vilUt témoigêêOéêênt t^^rh^- 
niDa #11 laur mmméM , Uur lioM- 
ikar J«J« tH0fi d'EphSêtioH. REliAmQim,Ler«pp<iri|d<' poMèMÎon ré|>on(l pIiiA ili- 
mtcoiiMiC au dîfliribuliri|iri^er, \oté^\\ut tfuuun cal 
pUoé aiirèi la négunè ; aloii In tens rolluriif cxprimi* |>ar 
le iftluiiel est flni , et t'fil au diatnl>uiii'tAa<^>ii/i k rrmplir 
la foortiun qui lui '«al piipri , en o^niidérani tvt[fix 
0ntikm aépréa «a iédhfidtla. CW la eai (W enetiiplu 
40 k fiwftèfv «okmiM. Il«a U rai>|Mirt d« |MiiMM|Mon 
fépondfl» aîficinBMt eu plurial , Uiiwfie t/uirun ml 
pUflé avMM b fé^wm 5 car ilura k Ma oolUciif n'«ai 
paa finr quand b) diaiributif «Aoomm M laontrv dana la 
l^linnr, •! par u Mé yi a n i il d»k 7 Hi|ii0r juaqa'à la tiw. 
CVi la OM àm •%amyi\m di U aMoirila ooUmm. T«l 
paruti /lire la aanOiiftral de VÀmàmk. 

Maia, daila kaf^uMM, diaMt tffiùgpm fpmam^ -t ^ , » ^ilnjlkti, ...liJiWÉi.: »»*.'. • ^ t«^ »4. 9 y^ > V^Crtti *'. -'^ »-inA*^w. ' tf «».*i I Dtê Pronomë indéfinie , etc. S H 

iVni , où Irt verbei •Qiil MiM régime, (m doit employer 
son , êa , êeê ^ ou Aror , Umrê , ««Ion (|ue IVipril \nit 
qur le rapjiert de pon c uion n^Miiide mu diitriLuiif ou 
•u pluriel ; oomme , toms Ict Jugci ont upimi rliiicuii 
selon leun tm »ç% lumièreê. On |M;uMivoir'deux iiiU'ii- 
lioni. Si Ton veut eiprùnc^ cpi'à U vértt4^ cliai uri dit 
jtifet a opiné •eiun tet lumi^rot, nuiif que t^iut ont opiné 
de- U lorle , de numière que oel^; cirroiisiiince «oit Li 
prniripale vue de Tetprit , et celle êqt la^ju'lli* on veut 
fixer ractètilion , o^ doit dire, iitus \em \u^rà ont opi/ié 
chacun êelon leur» lunUèreê, Dans œ ou , tmiê rt rhtMun , 
n'oocupeut-que le leoond nin(( dam lei vU4ra d^rjetprit. Si 
Ton veut eiprimej- , non^ pa» pn^4:i«énieiit cpie (oui 1rs 
jugea ont opiné , maia que dhacun dVuK a opiin' «elou 
•ea propre* 4umièret , en «orle que œt ohjfi »oit U «iie 
pHnd|»ale de Tetpril , on doit dire , toua Irêjugvêunt 
opiné chacun selon ic* lutniéres, 0a ui la ^'.mil'it pliraBi', 
le rap^rt de poMeiaiou répond |u. pluriel , maii^ dans 
la f«coude, il répond au diitrilmUf M«ia tx; lie di» lin c- 
tion est si tâhtile , que noua crojona qu'il rit plut iùi- 
dana oe cai, de m •ervir du iingulier. D^ailhrufs , It; •* ua 
coIUdif n* finit-il |Mit avee le vcrU 7 ' 

On ttiet Umjoiiri au pluriel , le pron^oi qui doii m 
trouver aprb chacun, oofume , ta reins dit elUf^fnérnm^ 
auM dépuiés quît tlaii temps ^u'iU s'en Retour f tas- 
sent ckscun chn eui. 

Tel a ét^ juaqu"^ préacnt le aentiDient %énéis\ : niAÎa 
raoïsnr d'un nouveau^ trailé do syntaxe française , 
pi^ibé , di|puia p«ii, à Paria , trouve de la couii ttiiaiou X ^ ^' /■ # «Uni pliii2«un df) CM règlet , où l« moi ooUoctif et U 
(liilrilNttif m lieiirtmit et m oonlbncknt : en cunM*«|iieiHi 
il re|rtie cette coaetniction , et teut qu'on Té? iie^i Umte 
occiikm I en donnent un autrq tour à le phnMe : ainii , 
eu lieu de dire » ^ ' 

' Cêê dtux poiiur0ê ont jMrdu cbecune /eura timonê f 
^ Oêkftmmêë êonfiri»-aiiaché&ê chacune à Uurt ma- 

Prpinonê chacun notre chofmau f 

jitlfiru nouê-^h chacun rAca nousf 

iU êên aUèriir\l chacun cftëaTcux t ^ 

Û i^t qii'on dÏÊt y , 

^Chacune dé cet voUurwê a perdu êùn timon ; 
Chacune de ceê ftmmeë e§t tréë^^tacfiét à ton 
mari f 

ijutf ciuM*un de nouê prenne êon vluifmau i ' 
Que chacun dg nous diUs chtm êoi / 
< chacun t'engdJa vheë mi. qur le» deui. 
it , • il nu k Noui convimoni avei! IVulM' du traité 
arna leiie^^rtent dana cet •ortea de bhratea ; 
résulte aucun inamténirilt de ce choc , poiln|uui prive- 

roit-^n U langné ftfngoiae d'une manière de plu* de 

, '■■■ 1 . • . 

rendre mi id^.? N'eat-elie paa aatea «èiiée dana lea 
tourt , lani ajouter encore de nourellea eumi?ee 7 Or , 
quel iucon fuient y a-lr^l dant nette oonatruction ? Quel- 
f|u^io ae i»éprend>il , on peul-il même m {mépreudre , 
eur le atua qu'elle préaenio à Veâprit 7 L'id^ en eair«llfi 
Min^ préréae 7 llonaerrooi donc €ttt« u/oatnM:tion ^ m «i.V ,**.W-4«<*««<»*m -** ail Dêêrronêmê imUfiniê f tic. 9r»5 

^>uiqnt Wi dttu MMit •'/ lituruint , ci Uïmou»^ k IV*,- 
prit U toin ëe Im dteAltr. \ 

JÊuirui ligiiifle «n général Us auimfê , «t ne m* dit 
^Êmém pinonumêé 11 «tt mm qu'un u« Tnpplique (|u'à 
WÊk wtml, 11 n'a ni genra ni nombjrt* , ne m joini jnmNii k 
«a «d)Mlif y et ne panili dans !«• phriars (|ij<* prArtklé 
dVi— p ré pu a i don : csomme , m'tnifûw pas Ir b^ién dVii- 
Iniî : •— /là fiùteë ptUÊ k 4utruî.< « yfi« v<r>a# /i«, %K)udruin, 
gmê qu'on %>ouê JIU. 1 . ^ 

Les grammairiena propoïKmt une diflkulié sur œ pro- 
nom , savoir, , ti Von |Nnil toujours fàirn rap|N>iUT h au- 
irm les pf^oms possessifs m>n , ao t *^* , Uur , leur». ■ 

V*. fUtOliB, On doit faire rapporter \ nuinù le» pnitioiiu 
pQjiBliift ao/i, êa,êfB , Uur , Uurt , ({usnil !<•» suhstuiiiiis 
aai^quals œs pronoms sont joints soiu pi^<-<kléf d'uiiu 
jpi^époiltlon. 

ffou^pouvêM épouêêr^Uê iniéréiê d'sutryiii , êuns étrm 
l§ panégyriêU de toùtrs laitirs /.sctions. 

It*. HàÔLJU On doit se servir^ du hrliCtifen «t de Isr - 
tiflia y a« lieu das poaa es stfs êon , sa , aaa , Uur ^ Uur» ^ 
qiuiiid Ua aalMiantils auu|uala les prouoms seraient joiii ta 
aottt aaoa puépoaltioQ. 

fm iêê iniéréiê é^niàiruï , maU g^ii^it-^ifouê bien 
iTtB ^f^QU99r Ua qmtêlUf* Liurê qu^ritlUê seroirnt une 

M»- 

L'un Voiâitê IMwiul Wa dtax nombres et les deuE |tfti • 
Ni. n Mt , «a fÙFiln'siiiciilier , funt Vauir§ , et su 
plurM f Iêê wê Iêê auirêê , hé untê Iêê auU^9^ Il mi 
I. 35 


_t L. %*i-t^* • / -> dit (lot p«»monn«ft el dM gIumm , et prand l'aiiSclp «Mi 
eharnii dn d«ui: mou qui 1« flOi»|iMimt. ' 

C>a dcu& nMMâ •'«lupiuirat oonjoànlaiMnit , ou iép«- 
témrtnl : «oifloyét oonjuiotaiMml , fli expriment aé mp* 
port réuipnMpui rnins plitAÏcurt pottonnct ou pladiaii 
ch^Mini* L'un im figiirt dans l«t pimift qui» di^bimi q 
4|U«U|iie tôrie régiiMrfil { l'auittm ê'y mooim qu^en <pi«» 
Uié dr jvgi : «umî d'j «^t-il que aidumier qui preanÉ 
àttà pr^.f^iMÙofkê y «otume , o/i </iui/ «# êêoounr !'■■ l'miln^f 
/«« pêiéffisê muiff'tÊni ioujours tU lu guêrtê (fu» Itê éêi4* 
êtjoni hè uaêêfUL êulrm. 

Rbmabqum. L'^n §t Vauliy m iim tigoifiottiott dif^ 
ikmtiU d« /'li/i i'autr§. On ne doit pe« let oouibndiv. 
Quand on dit, ilê §• détruiëênt Pun et Neutre \ ceU 
^iignilie que l'un le détruit , et que TauVre lo d<^truit 
■ua|i. Meia, tê fiu W VêOiéêê Jéinùêent yun Vêum ^ 
veut dire que IVû de oca ëMmeiit ditruil l'autre. 

Cei deusmoU «ioqiloyét ^parénH*nl/ marquent dlvi- 
aion. Alors ila ne ibniieBt pli|a an aeul |>ronoai j Ut en 
forment deux , qui figurent déni lea pbrâaet nui nièi^ti^ 
titres que les substàntiâ. L'un peut evdr unepréposî-^ 
tion oumme /'dwlrt. Le premier ae met pinr la ^rM>nn# 
ou le i'hoae dont on a d'abord |Mirlé, -et le mead pour 
le peraonne ou la cbole dont on e parlé en dernier Hiu : 
eorome', Uêpasêions ê'êtUêfêitfit I99 unsê aimo lut ath 
iree | «i l'un mltùêmaUêr aux unes, 0/1 all«/v les atiiras. 

Perêonnê est substantif ou pronoài | mali , & quelque 
cUsse quH apparlieiina, il ne la dit jamali jUa cbbses* 
/'<rr«o/i^ie luUuiitif Mt , comme nous VatoiH déjà dit» îr -* 'i*!! i ■». t»».«ij,.i«i.,, Ht^tf i , * .-.•^ ij^^i^4iA,^4>^^4 '•''•*« •.V^..r, »:» 1 »»*t»i ,• ; > ,4 Zkê Pronomê indéfinie y fU* 

lMi)<«rt llAniinfii , •«lltu t[fÊt pêrêonns pr^onrHij cnt (ou 
ÎQun isAtoulin tingùlier. § 

Petêonfiê rignlfle nu/, ^mi /ii« ce «01/ , un «yur/ 

Qiunid il dfnffie fiii/ ou qut t/uê c« êoii , m il 4'tt lou- 
» jovi» tnatculiii , dit rAi-adéniie , rt loiijouii» piVurclû 
)i ôa êxAfi eut la n^iÇHlive, cl ne te dit (|irMii •iiigulici. 
ut n fjiiil cmrrptiT \tm pk^riiiti qui internkgiMii, et 011 l'on 
» Mipprime U négation. )> // n'y a {kirMtnnn ëi. .ftru 
inHtuit dêê affairée qui ne êoch^ , rw Pitmiiiik* n^ sait 
ê'ii est titane d'amour §u de haine. Ceilr placm lut run- 
ifiêni mieux qu'à ytrrutMiw. Dnnt In mmiimIi' tfui qiét ta 
êoii\ \\ ne • 'emploi» que daiu Ir» jilirNMrs <|iii iiiNn|iiciit 
eiduiion. Y a-i^il quelqu'ufi ii^i 'f l^frtoiiii<^ Miii» 
jperêonne nViirll p«» IH par elli|Me;^ pour il n'y a jm/- 
sonnet Ainii^ d«ni 00 Mtii , nuut |n;iib<)iu qu'il u'ctil. 
jaiiMib MOI une motion iriprimA; ou •tm» miU'ut\uv. 
' Quand H aigfilfie qmiqM'tsn^ il ne s'emploit* d'oidi 
îiairo qu'en sujet et dànt dei pliraa<*t iiitrrn>j|uiiv«;A ou d«^ 
doute. Alora il est loujouri apn« u^Sgati'ou , «^imiiic , /a 
dou$$ que pereoiine aii mÊ$ux fteint la mtturr dant fmn 
ainuiblê êimpUviié que l'ingénisuxet êenêihle (ietumer i 
-^ pmwMine a-^t^ Jamais t^anié /dus nanfemunt <jus 
ia t^iaine f '-^ ei Jamais iirraonii» ett asëe& hahU 
pout r entreprendre , U hiussira, 

HxVAIiQliK. ^ Toua. Ifi grainiuairinit ri>Mvi«:iiui.*nt 
que le pronom /MT^i/i/ie yeul Jet ad)e<:iiiii «u inaiMuiliu y 
«omfiM' I personne n'été auêti si^v^i^ , itùani \m- -•«Mai / anr- r- »xMtK •^ -^ -,*.;«•#. .-«jM»» ♦**.'»*»'■■ ■«■■"-•-.••■',■.■* • 
% . L ,V/ ■ dl 
il, } 
566 hÊêi^romomê im^fi/tiê f mm 

uiau& en jmUic , qm 99fU^m4 fimift^, çni êmtt Ul, 
moMif rwiémiêÊ en pariimUÊr § r^Jê m atnmoi$ p«i^ 
Miono auaai 'litui«tt& qu'HU, Tiéênmoimê tpulnww diit 
d'tniM «us préi«iidfiit ^fi'op doil imum ao iÉniaio 
TiMijactiC 4tii •• rapporlt AU proMMo ptrêonmÊ f ^(flmwà 
il Ml étidral i|tt11 •'«gfi 4'mm Amm. Voici V«M«P^ 
qii'Ui en iip|K>n»Bt : MttdpvMirt 1/ n'y « panmiiM <U 
voiM OJMJ ImrdM pour | tic. Ut m IbaJenl 9Ur et ç|iit » 
clfiiia Oftit plirMl^» le prrmom p^rmtnnê etMt 4'élMi prit 
dttii 011 ftM in<Ultriiiiiiéj lotit "qu'il tel epëctlié de oit- 
oikrt à Ot pouvoîf 44»i|oMr <|0f dee (èmiiitt. Noot cioo- 
venoiiii|at dtnê et cat oo ot peoi pte meurt rtdjtclif tu 
■Muoolin ; loala ootit O'eoxOOQi^ufont pat qo'on doive le 
sielirt to fi&mloin , poit<pie le protiom/ie#'eprviè esi iou< 
|ourf AtcoUo. Noua eo oowiluraDateuleMol qo'tto doit 
éviter otilt dtfBoullé to >iopkf|tA| rtKprtiiiiHi propv» | 
ei dirf : Meidamta |,^a»âH/aiicuiiè dévoua oettt A«nfîî# 
pour-^ eio. Tel eti mèmt le ai*aliBient de Vauftlta : u Eu 
)) cet aorlta d'eiprtaatoM , dil-A | notre langue ne at itrl 
D pta du wanApÊrêçnnê $ intb 00 doil dfant fo (pi'oii vtui 
» dWt tntrt fiiçoo.... etr 4||pnd 0% tott do géoértl » 
» qui oQoiprtod Itt deux aoMt ooo)oinlnoeol | pour fidrt 
V «|iae ptrêonnfi m nppoitt à oo 9tM o« à OQt itoU 
^) prraonne , tloio ot oW ptf 1# Uto d'ilMplojtr ce 
» , mol. » TtooM feritnitQl, ^àJ^, pHotiMt : on. ot Ita 
oublie que irap^ot la pntlqut. 

Rifn eal tuiai nom ou pronom. H/h^^^ p<»n » tiiolfle 
thomdê pmà dêvatêur, JUên , prontii^ ml m«|our^ •. f ■'» , ^ A.- \ Dm Pronomê indéfinis , rtr 

^MpfMUlin tiiiKulier^ ii« m dit que drt cIiom* 
«fldtplkNU diftnmUt , mIoo qu'il ■ ompluiéf 
tioii OH sang niftlion. | 

Quand^il.Mt «vec n^iion , (1 lignifiif riii 
eoifiiiie I »/ iMiil nÙ0U9 nti rieu /ài^-tf , ^ |jl|r 

lUlMAKQO. ^^'< lignifie aiutî nM//rrAo««r'y quAud, 
Miif nf(pid|on y il ml joint au vçiImi <t>/n|/>/rr 1 roiuinr , 
quand on ti^ni de parwUs discours , on donne àitenner 
que Vùn oogipu^pour niMt ^i^r^ y/l%on^ur , s^a 
prùbUé. ^ \ 

jiiên , Miit iM^galion , êif^iiRti qiJeiqûé jthtiSf , et nVit 
f^ra d'uiago fpiie dans dei plifW/4 iiilrirrogaiivi'i ou de 
douta , oomnie , y« cfeiilir qi4s ricin «o»l^ /)(fi« t^i^HibU ils 
fidè^ impression sur Uê p:u4fdéSy qùf lu vus iUt* nuU- 
hswiffju'a éprouvée la Francs t ^- ficii flaUe-tr-U si dé- 
IkiÊiêsêmsnt Vssprii si Vémilte f/fuu/i discoi^rt ëogth- 
niiiiU psnsé si n4>ldttmsni ssfn-imé? 

J^n , en réglnia direct , ie place dam \v$ tr nipt 
ainpléi aprbt Yo v^rbo |>t dani les leinpi conipot^a en in; 
l'analliaire ffla verbe, ropiime , i7 ns dii rien , ii n'a 
rkn <i»l. Mâk , quand il i^it r^lme d'un Infinitif , i\ te 
^bwa attlit Ml Infinitif ,. cbnuiii fjs ns puis tHuui rien 
thnnsr. En réfinm indirect , il le place uiujouit «pl^• 
li f«riM, «iNlug|r;p-«< m pêHèê k rien, i7 ns s'occups 

ÎHefi ftfg^ U firéposltlrmVtf «vent Tadjectif qui le suit , 
),[iÀ-ilfki^é%pkéêdéléeimM? 
"^ * ' '■: ,»!'■ ^^v%^'(«^*■-4■.■' > ^ -■Sv:^': 


"«ij •^ *.' I' -> 5<ia \ \ V \ Dbii Prqvoma mpÉ^in* qui mwt toviqum hm htp X - /. Ceti «V6C liiiBii dtf Hmproprîété vpm Tofi JH^p W- 
«|u«trf! mou d||i|t la dàMfl dat pronomi, Ce aoni 4^ té-^ 
ritàliki à4j«rtlb /à U trérilé ▼■§«•• , niait qui m lien- 
neni ianuiii U plai» d'un nooi : tant 11 ailT^ii da. dire 
bi^ii lômua â «u pau dtf part à la icicMÛon dat llan 
guèîL 8r 1 1oi«qii'o« «I YmAn ht lirtr 4f kuf liaiteêa 
îortgiiMNW |iout l«t ÉMai^etMr Vdtp rè^^ pn a6t «m-^ 
IritM avoc toio la utura dai ÉMla» attai slSànimx inum 
diAdihAwaoe et da hèiyra ria|. Màla up a laiidaa olwtr- 
vitioht MM nùto9ul«r ^ pp (^ ,|i p|ultif|14af ifuiii 4ilh 
cemmi^tj tt Po Ift a Miiiii4i(^|fliit)«iia^^ MM 
'^Hcél : AB li «tlB 1^1^ d^rrfpvit fi4 19 1^ bti9MMi«a 
at 'c|vc(1a ^aiQpa { <|pl par oottiaair* Q «'jr li F^ ^ 
pariiedaiM U fmoMii^ ^ pp Mif^ b v^|^ 4i «^ 

iDua/ffMa Ba aMioM riaa da ^iéÉaaaii^Mt A âLnlÉa 

lài p|i p lu mutÊ ^mêf^wm pUm ~gf^.i^ nomhrf^ Mtmik 

. dai dans' ttiiBftlaMia^ ai aMM.^iHHiiiaiM MMMiailt» aMiIflBa 
atêiéut , f]iwl«|pi?è mnM | ipiaiqiiatl^^wy^ i oi iw p i . /■ ■Mil' iii Yiiiiiai'^rlltfliMiai JAft^ÉÉaBÉlÉlyhWl 'V a 


'"A<^, ..iV ,t' .:^. .JMJUfiK^^i'tto » \ 5.»9 ifui êoni ^mjourè joi^ê à dtê noms. 

Chaque ^ , des ànu% ^«mrrt / itiaift lan» pliiri«^l . r«t 

un •djactif dUlributif cfiii dtt»ign« un« prnoriB«* ou uiitt 

v^OM prÎM •^pnréoieiity commit , di|[(|n4' Jumuris a »rê 

mtdifêi chmpm ptiy§ ê9ê UêO^êê t <'lia«|ue tète , rlM«(|iir 

Qmlconqtêê , «difctif di^i deux •mmrrt , ti^infic (jiwl 
qm of «bil y qu^l qu'il tnii , qutl^qu&Um hiU, Il iw 
•*iaiploi(t qti*a?tc U m^itioo,. «I c'i»t uiujoufs a|)r6« U 
■i4ptin< DMia4KiaM, il ne pout tr m«tire qirau «in- 
mliipr. u M dil pciiici|>«Wm0nl di« ciwyM. // ru» iiéi êêt 
dêmmiré cho^e <pMf1ronf|ii(* , il n 'y a rai'êon^ qmtlfvttiqnr 
flti f$tUm l'y oèdiffÊt. Son «mploi l«i plut rri'ifucnt cMt 
011 |l.y|edi pnilûfM* ^mftobstcui^ apftosiiHm tm apfwl- 
foM^l ^^imIqpiuiimi. u m dil c|u«^lqiMliM« dm p«rM>iinra ;~ 
*/ rPy a /«MW/fM qiwlœnqiM. 

D piut «OMÎ •*«Bplo]rar miu tK^fpiion «n atylc* dr ' 
poklHit » il «lofi il piviid U plurkl : i^fi* li^fw quel- 
(Onque itoni ifanaif » i 1 1 é mm poinië qttiil«m<|qéa èU$nt 

1 . CwUUn aignilbli hmHi ^iftiifwircmalit qt^dgié^ ; il m|) 
4k4ft p^nnooptti ac déaoboMi. 11 prtml/ii/a { r4>rofnr , 
Wi (wrin^ ouisur. Ondil aiuai , «rlfti/ auUur , «i r«^ 

•'i^^^^« J^i*^^a ipwwB I ^^w^**' / ' 

' ^ 'iMN»» ÉèfiyéMila^JaVMt •• mhétêmlU On <I«Ù dir«. U 
f|||,«bi#iali llMMIl alN«IM aM «Aiimiim i «l ««n Àm «ii franta 
M. Ca tU^mê à la M ^aa ftuaaaa^aM f«» rgfa<t«la. -I •é iV*' 'l^ [. -fl t'^^lt»' i-»»V'f*v.K'<r. '■'.'*' i'lMÉSM>>^''m<iirM ■'*■ 
v^ 


X ■- y ^■À^ ■taaîkH * •' 


\-'-Xis f.r .-«.<* 

v^^; 'i..-rf',it„iiiria,'^Ai(H m y % >o "Déê Pronoms ind^Ptis ^ clc* 

$ in \ IhU PRONfms INDAflNll Qu'on IMPLOIV TANTOT 
JOINT» A I)BA NOMty BT TANTÔT SANS âTAK JCIlirrS 

A DIUI NOMS. 

■ 1" 

[ Oi prônoma tout nui , mujun , pas un , auirt , Vun 
et ViuUre , nUiniê , tel , pUuiUurê , <om<. Ot naoU som 
iIa irraM proniiini qiiiiiitl ils mmiI «mploy^ tnula) latit 
iU nu ■ont pluA qutf dct «dj«clilî qiuinll iU toiii joinli à 
# <!«• uoui». 

7V(4/ y OM^un I yia« un , êoit OQiaBM^ pronoms ^ Miii 
a>niin» «djaciil» , DUir«|umil etcluftiov. lit «Nil ^-peu-* 
ywH la tnÀinivtignîficalion , uiaii iU ne tVinpKjtrnt ptt 
djint tout lt)t CAS l'un pour Tautre. Cm mon aonl lo|i*^ 
jonrt iic4xim|Ni|(Dét d uim né()Atioii , oiceplé oiidi/i , 
qui n'«n pitind p«« lUnt 1m phrpiMM dMiilMTO|a^oa oi^ 
du (louU) , 4V)|nni« nouf le verrou» J^kniAc. 

Nul , pitjrtiçini , liffiulie p»r9onn$^ Il nie pliu fiAtar 
mnlitqn* |éi Luum , eai nMMo«li«'eiii|iiliÉr, et le met 
loujourt en «Mitif AHmiov^ , m^ ne êtùi^'U 0§i éignk 
■ d'amour ou, 00 Antue» , ^ ■ '<V'' .' ^ 

Ml/, jiJijec'uf , prend le f^nnre llml«lo'| aùill jeAUili 
Ir pjnriel ^v^fimue ^ nuÛe vàrîâà fian^€ê êmkkiuâ^'^ 
nuUo ^ ^« 4''^*^ "^^^^ (éerlif. MolièiÉ oV «bnç PM 
pu dire ,fi! mmt pàrk*jm9Ud§emg9nê qui^pmr 
nous, n'oiU niiAà èmpurêêmiÊmB* 
^ HKiliHQim^ QMqù$§ gremmiir2en«,obtehffnt que 
nul ^ «dit}! lif, piviiVl 1« pkriel queind il signilie i^ui n'^H ■ p 'A i, ',»' : t. 


«." <l 


^# i% li J M Dêê Pronoms im^finU , etc. ' ?t6 1 

d^aucunê, vâUur , œnimo , r«« traitée , <*<*« ronfmtê 
et ml uuU. C^iln ôbMnfMiion ett eiACie , nuit iiiulilr , 
■tirndu que nul n*a pai , lUni ot-càê , l'icxvpiiou «iir 
U(iut)ll«* porie U t^e. 

Il y M «ipt (minnuiriiMii qui pouient quo nul , «<li«^cf if\ 
M jiiiut trèi-^hi«n à un nuia ru r^inr , lutnimi» , (-#< 
honunseët ëi entêté qu'il fut êê mnd h uulU; raison. \U 
onl pour eux U praliquo do pliuifiuri <kTÎvMiuii «*ilMiiéa. 
Mait.il j eu t d'aulrei qui vculeul (pir daim rc' vm» ou 
douue la pr^fd^rencc; ik amiun^ ot qu'où ditc^ , cet honirrui 
0êt êi entêté qu'il né ee reml à nuruiic r<u«(m. Noua 
adopiona et: dernier M'ulinieiit , mai» naait coudiuunrr le 
premier , que rAcjidt'tiuie auUirÏM! \ puift4|u\'ll(* dii , U 
n'a nulle exiU'titude , -^ reùt n'eut Ucr nul UMige , etc. 

ylfucu/i) pronom , ne mmIîi plus au •iiiKuliiM* daiui le 
^ni dé qi^êl^u'ufi. S'il ta dit rur^oiv au pluriel, re n'est 
l^quVn style dr palaii , ce fait t»t rtuontr ftar autuum y 
éi en style niarotique ou l>adiu , auruna ont Uii qu'en 
ci êiècléi Jfhn f etc. D'auruiui (vW/^^'i/ que j'en eùis 
anu^iè^ux. Dans (« rsi il est sanl ut'rf^atiou. 

Adjectif y il sVmploie ordiuaircoirnl avec Mgation : 
pQue n'aura' aiU'iuh v^tyen ilti réuanir dane i^ttê ajjinie , 
-— Élieune dtm partie» ne e'eêt préeentée , —70 ne U 
,yÊuk en au^june manière. Néauuuiius ou dit dans le S4*iis 
«ffirtnâlif , s^on Vij^<4iUniie, il a i*lUenu t-e qu'il de^ 
mandbii , fOiH aueuni^mia , n^i» ce n't^st qu'en style 
de palaii» • 

Noua disfins ordinairement , pënyo qu'il sVmploie 
Mm iié|«iion dans Ici plu «ses ^Interrogation on (lo ? . ^ ^\ It.'. f- ' t t . r remploi dfl r«dJMiir tt^iàwm wxk p|«n<i» ^m \t ati» 
iié^iff. n iiture <|ur*<»t •^M' "^ le pretidl JéumI» , 
et fl réunifie eu dietUmnaire i^lfhtmàètsAt wm. ^ tfou- 
terôlent que oe ne loit là l^l•a|e. Il ee peut que dlni le 
iHiMème Aditkm , qui est mile doBH 11 t'i^it ; «il Ittf eu 
^flèi k leèiioMiit êi PAttdémk } vftU dene e^ 
de* pevDllMj et .qui eet le duqulèuie , rAMdéude dh 
« qu^ t'emploie rarement eu j^uriel dâiè le lene n4- 
» geflfy kieii qu'on peut d^^e cepeudent^ U ttè m*a 
» rviMlM euDWM iulpié, -«^ir ii'a/ià umiàd dUpéi 
W Kil>igy , enymejy^yiwÉgft^ i» HVm»^ poÉillàlii'jiie> 
Mmâ6Ai4t» fUdne ?eir à féèlfent dire , miémUminê , 
aucune» dèêpoêiêionÊ, oÊkmé jHpataiUÊ / pouj^fud 
M dNJIi^-<m fm \mèem^ monêtréê f if Ittpone peu 
otoe ^11 lÎMkW 

' :t^"uà; ' t irtt y i u ,. fit i^mlûi* qv^n aolei ; We i^ 
r.e^^,>^ uitVm (é la On ne V^ a^f^ 
itne dluÛ b ftijle fiuftlUér/oyi (^ 6m ej^'yy>»- 

IV IMil edieclir, pre^ hi ||pf|i4^ V. /.»• • » «■( kMMMNM* m» 0immmimtlÉmmÊÊH^mÊÊ»ÊÊÊÊÊWmi'<''-MmmlmmmÊmmÊiÊtm0timit> f- <: s D$0 Pfùtmm$ ind^fimtê^ m. S65 

il ny^n m p#« ,i|n foiM ddf/oMl, On tio peui pu l'eui- 
plojer dâiu Im phratot de douir. 

A4^ .l|w?w/l 9 jDOf lia , %f laltnC^ U pr«^<mUiim rfr» 

atruni !• t^uiair o^ b prqouui qui Ui| titit , comme , 

nul de yiqj^ n'a drmt d$ »fplmmite , -^ raW/i^#i^au- 

OUI10 de pe# i^^vMretr*— ^ ''y ^ |^ un do oct u- 

lAtmu% ftù ijÊê êoti 4*un /frrmd maiêrf» 

j Bk|I4|I^i;«. jimi^n «>t /iru u/i iVuiploienl dant Ici 

^plâiTMei ii^nf Aire en «ppanmc'c joinU à un •ulMlnnlif ; 

aMM ili ne laJMffiU p9^ d*èlre atljeoiifii, t'ili miui |M^éoiSdéi 

.4«i pronom reUiif #» ^ o^mim^t /^ A>ri/## Uê mitUma 

4$ ia ^9Tê 9 il f%'y CA a «uciine if$M n\iU une idée im 

moin* oo(i/n#« tU In divinité 1 -* <if4 grand nombre 

d'amiâ qui yf^ oftsabl^n^ d^nê Ui juv-tpérii^ ^ il ne 

roùê m rf^tt mmti»§ni p«f un cia^u lndirr§iU, 

^ Autt9 , d«P «|<?U)L nom>NT« et (jlmi dinix ^enret » e«t 

pronom p^ f4je<^ff>*i mtI à ^itMugP'r h*^ puripnnfi 

n fit pitmom , lortqu'il nWt pe« joint H un fuJ^Minûf , 
OOnud» , WQ autre patfrroit^ tkUàê éii^ plu$ niiU ? 
N^nmoint, dant ee pat, il lifnt plua de la nAtiiit; di> l'ad- 
(«àurqUe do celle du pronom « puiaqu*!! r*t n^rU<*nicnt 
joint 11 INI aMbMatllif aoua-«nl««du : un aii//v eiu^ pour 
^ un tuUr9 hf^mgp0* 

n Mt i^dieclif , pu l(irM]u'il eat j<iint 11 un nom , nu 

Ji9rM|U*il est pr^Y^ du prr>nom en , ou qu*il y • ellipa^. 

dani lei pbraaet ,^mnle , im anciens ne croyoieni pas mt ' X'f * Vi JMi Pranomê 4lO« ni ail iêé d é êmh , en m mèillîl un autni jB«r onirt dW 
QffiM i OH ne pmtê ék9 hmâténêm m cêih ^ êê 9n 

. /^'«M êi fqadrÊ marquent l'éitiinMiy àê fduéiffuri 
per^Minat on d« plntiaurt choM , et 'io|t dat <km 
feoMi tt dm dent nombfii. lit tontprononit quind ÏU 
ne aont pei j>intt à nn tulMtaniifi oonune cfuend on dit, 
\en perlant d) deni anienin » l'un et l'antre tagipotéeni h 
\némê JkU. Uêi Ut iont adjectUa ({nand lie le joigi^ent 
à un iubttentif iu^ulier , ooakne , U tHitèè^^ ft'on 
m mtrvê 4|4||jpeMl fti#»i de Fnne et da Tautre ^ mmin. 

n M préniiiie iei une queitlon. On denuin4e k qnél 
flMnbre, du ainfuller on du |>^li(pl » doit être mb le 
^rerbe qui a pour fn|et fim êê Vmtêre im Ai Vun (ni 
/ ai4lnr. Vojoni d'ahonl^ pour f un al foiilri. 

Vaufelat y et rAoidémiè sur Vanfalat \ penient «I^W 
peut M leffir ind i lUr em wee n l dn aingnUër et du plnrielT 
Cette dédaioQ , Aftjà andeuM* anbeiale dana tonte «ji 
Ibroe I puiaqu'on trouve dana la dernière édition deaoi^ 
dletldènaira. Vumtêtmkm êê$ AomiMi runeel raisiri 
aa#il ^MMea, Vohalre emploie pmqne tonjoura la ain* " 'X'eiitfil'eiMMMaelèitvUlMi 
> ' t^ea 9t tmum >e | tw#liia lafét • • *. i«i*i 


U ^ iii iii i ii i i w »i*tw— *»«Mwr%« »" iMi' »-!i^«i»»»i»»f 'Msyx i '' r>|« ««iii o w» / .i.*>V V. Z' I. 
I OÊÊÊàÊÊÊHmmtÊÊiÊÊÊÊmmm 

indéfinie ,%\t, 56S 

•Itifiiâ, «n iNMiiBoowp d^auliUt endrolu. Pluticun autourt 
«ptimét i'npriitifliii <b wamm, ,Malgré cet Mutoriiéf , uout 
penaont cpi*on ii«..4oh tilipjoyvr quo la pluriel , parca 
qtia ooé daiix pronoma«Vn<>f>( 1* plaoa da deux uonu, 
en ont la fotoa. Or ^ datuij noms , dans oe oat , coinînaii- 
danl la plurial , puîaquc dau« ainguliara valent un plu- 
rial I on ne peut donc «niplo|er que le pluriel aprèa 
/Wal/'oiil/v. Il 

Mbna penaona ^galemen^ que la loi do Tacoord veut la 
pluriel aprèa ni Vun niTouirà , quoique Vaugelai , 
rAoadémle aur Vauflelai ^ et Girai^ , pensent qu'on doit 
•mplojer le tinfulier. Ainsi i^es phrases, ;ù Pun ni Viuùr^ 
n^a fiùi 9on devoir ^ ni Pun ni Vautm né§i 9onp^m , 
données par l'Acad^ie , ne sont pai exactes , puisqu'on 
doit dire : ni ia douceur ni hjoroê n'y peinant rien i 
ni Vt , ni la grtuuUur /la fioua rtiuUmt heureux. C'ar , 
avec lea pronoms U j a deux sujeu , ainsi qu'avec le» 
noms , et par oonié(|uent deux propositions^ i'uti n'a 
poêjait êôn devoir, et VtuU9% n'a /^« fuii êor^jlé^ 
voir I réunies en une seule par b otmulattve ni , ni 
tun ni l'autre n'ont fiùi leur devoir, lia saine logique 
n'adn^ donc que le (duriel avec fti Vun nitauire-, tft 
'unei tauire* AiUc ladis)on€li?e on 11 n'y a aucune diflU^ulii^ ; paroa 

nue oèua oonjonetion , donnant néoasaairettieht l'exolu* 

iioo k rnu daa den« aujtla, n'en oonsenre qu'up { il faut 

par ooilaéquaât b sisfiiléir , Vun ou ronf^r. viendra «swc 

moi. , * "' x« \y 
émam |«MK*><»<<M^4HI**« > ' Kl ^ 
^ \ . V^' i \ «1» '. /■ 


>• '«:« ■•/ \ ,• ■,* • v, ^,V' ■' . ■' 

il éii éw^tin^ j*""^ f> ditéwi iniiiiii; 

à-Oim Vt. k pmiilM IMi k dMM 4kMt €• TPwW^f^!^ 

•ttunt ifi* l*|b dMt il ft défi M yttid ii ^.«MMilf f<V|^ 

|Mri«|t d'MI kOMMly li «ÉHM «IjUil fiflM I^MT' | #t «D 

IMiHiiat idl*«Bt ébin^j^ tpmwmlk m^àtm à la^mènt: 

Méfm, adiecar, peiit *M|^fi9r idrotilé «« pArité- 

«XNiiiiM , en yiU^mafne flm nàaam égliMi ivrtv'i' *ou- 

ivni oiur çathoiiqmê Et oimt pro^ÊÙanê i U Ht jrari§ 

'dt'trouiimrtlifu:i^pê9'igffmé' tUinèmMd ^pncM^nt. QuftnU 
il Mt MlÎMlif , il précède le mliitfBÛf (|ttll itcoinpafoe. : 
Jf(i^iii# a eiio#« «li^.Aalre um^bj cW d*ètre («ait à 
la Mille daaiMiMûtt dce pruuomt pour .domier plua io 
fofc* •• diecsyn^ÎAifantie y cW iii »«Hi4 mèina ; c'#fâ ilBHiÙlQUIt. . jlf^W jeai i^Jédiaakfo , eal-O dit datu 
«iw uopyetW gnMBBialre j «piiiid on Fempluie poiur door-^ 
oer plue de fera a« diaoàvrt ; e^ Texemple qu'on en ap- 

, ppHe ert pc'êÊt la vétàé ribl|nie. (^ exièoipie eat mal 
/ clioiai;^ piiii^^q* dlt> ce mmiI latf ^ndcea^ mèimM j ce ^ 
muté Ut hçonêwèém dêjaimtsu Ileat f nû que m^nt€ 
ne preod pat y ai^ Mefoit le pliinel ^ aait cW quand, 
pour donner ploa de furoe )i|i dfaooure ^ oa «uppriméla. 
eonjodçUoo^ , et qll^Btt unÉMpoit Mbie ét^lè aub-- 

. ilantèf ^ ccpuéM , ipe îM^^ve ; la# AiâriMMyjr, lae planiet 

RiM ce «M , cta uti pttr inlirerliè j aiii pnnr oiieei ^ 
Je /»(iM , eic. »e»^St j».' j: ,^<*.>i-»^ ^tvM^MMMHMr #M. r> •> 

W0 '■^Ji'^ r <^ . Dm Pronomê uM^m^i, «te. 
Oq a^a:Hiqué ûÊÊFymt de lUdiif ^ 

Jîn^Hd U fMt«af H là ¥irt«ii« mêmes 36; qu*on ■ tuppCMé qu'il y fi «djm'iif Jet (l«ux îioctii , - ^ 
quoiqu'il jqL.'7 toit qu^niiverbr., Si nutneê kyaW^ié fii% 
•diectivemrnt , Racine oc^t (mi* manqua de ni|i|ieler 
let^dtfui tubtUnliS par le prouum eUe: fi jr est <U>nc 
adyd'lM. Mai* |K>un]uoi , dir»rC-od , là inarque du plu 
rifl? Pourquoi 7 le voici ; «r'eéi parce que , du trmpt 
^ Racine ^ Fuiafe prrinetiQit eii(x>r0 d^écrire cet ndverbe 
même ou même». Ce poète a Jonc pu rojrtUogmpKier 
ainii'. Vojes Vaugelai »ur cet iiaage^ 

<^" l7Vret|. ou pronom ou adjectif. Il prend le genre fc- 
• minin. . ' , 

^Teit pronom , le met pour une pertûniie qu'on veut 
nuupquer d'une manière indéierminée^ c*omme, Voroéfr 
tombera sur tel qui n'y fmmse pas ; ou au lieu, d'un 
■om de personne^, comme, qui vous Fa dit ? un lel;^ 
ou eillia pouf. une personne, dana certaines phraae» 
où il Ibrme un gaUiciame , comme , tel sime qui sou^ 
pént fis rwcùeiU» pas. Tel est mit pour vmiui. 

7W^ adjectif ,^' Exarque la cump«raiaôn d'une yttt^ 
•onne ou d!une c1km« k uiic autre, mais Minfeiprimer 
en quo4 oèlte peràooaé où cette chose est comparée , 
oomme , w/% homme |el. que voua est né pour n^pirtr à 
ta ^loir^ i — Vobstitmtion tks rebelUs est telle qu'on 
j«e àoii pas e&pirwrd^Wm venir aisément à bout, (Xin* 
M dmi&ir Cicmpk ^ iMl é%l pour si grands.\ r s .•\. :^ . ^ te y' * . 6 j* ^ •Ira iiii%Bii an JBwliw iaèinii^iirf , eoaiiiMy pi»- 

Ptê. du S m m mÊ t m4êéun mj/êê Je nrnminU à plti^leort . 

•ei y eommr , ^vaim}àM^ pKilémiphêè m tome Ètvn^iê ntr 
la nmÊMiy éê t'orna i; -^U a paru cHtt anaéê plnneur» 
lùfTÊê utàéHêmmê, 

Toui mipmMomti adiècttlVft pmiilM i&ûz non- 

biTt et M deux fnirtt. Ne dëognant (|u*uiie ^luotifaé 

^vegoè, flénérale, et non détanniiiée^ Il im prend jepnaU 

Perakie , ebmnie/j»ilt homme -/et m^ à Vwrrwur f 

— j'ai lont im 9t tfonl ohm9 

nui ; pronon , «et vamonn MiMulin lingulier ^ et 
«gniâe iouiê ehoê$ ^ fBoauam y tout dbil dkuM /io#/« oteur 
oMitr a /V^Mif^ f -^fif lie tooi ^ 

Gê pronom en ^^f;inie ^reei te pleee dena les temp* 
•ioiplee eprèi le^ terbe , et dan* lee tempt compotét 
•nire r—iilîeire et le vefèe , eomme , ii a^ouf tont ; U a lont ai'oW. Meit ^"^ en réfiàM indîrfcl , il m 
lonjonri après le t«r^ , toit dîne lit tmpt einplei , aoit 
dans lee teaqpe compote , mmen , U à tout f U 

iinanitir. 

difSinnitet : 

ou il lignifie ia génénUUé ti Vt/mUètt éUnduÊ tfuno 
chom I et . dMM oe CM » il ?eiu l'article «fan| le nom pênêà â tont. La mènw règle e'ûbmm à 
d\fuif ed^eetiiy a deux aooapiMMM tioa aiic|nel il nt joint , comme | tout Iv lont /ee ' «oi •«> •• ••«M "■«V,. ^- ,-•- -* 1 'M •. :;. 


N .■ i ".t.'SÊâr^'USt* 


J)eé Pnmornê ùhUJltuë , rt* . j^^ 

A(imm#f / UHite la famillt : oy il •ifiçriiTH* rhatfur , rf 
iiUirt il nr veiit pat IVtitlr ^vniillfi* i;<mi <]tril. a( ( oui- 
, €imimr , loul bmn rêi' itt^ëinthie t tout fumtnw 
éàt éiifei' d ta mitrt. Dmim \i\ <i«rfii%t* ■ct'rptioii il vm 
tmijoart au fingtili<*r. l 

l\nê U p^rmi^^^• kW^plioii , tout poiil ai (•olllpi•;^lt;^^ 
non •culrmnit les prunoms poMc^Mif^ , cnnirm* , umn i^rs 
anUê , loua mes fxtrr/tJi , tout irttr ar^rni ; m.ù-» v\\ 
roré lr« dix «Mivnîi» ^ noii* , vtms , #'/*.v , <r , criiu , cm , 
rvla » criuh-vt , vrliét lA , Ir. Il ^ luri ioii|<nir* li l.i Mnir 
tirs inii» prrniHTi ,i<'«)inniV' , rioh.i loiii , «t»«.« touv, 
«ur tous ; mais il figtin: avuiit If.i (lêinniinirmil-* , < omtnr ; 
tf3||t n», tons cr(/.v:, tout ceci , rir. /^' nr. Ir wwi iitim» 
cliatrntrnt ni nvamt ni npK'A lui , rimii Ir iiiu(»ir .nm ^ 
le vrrl)iv<l;ni.n U*» trnipn Mi|ipl('<i /ot ciitn' IVnrxiJj.nif n 
Ir fcrbt'dnn^ li's tiMiips ct^inpoo^ii, rouiiiif,, /> les (i* i«ui, 
éprouvés ,, W /r l<^ /njiiiv toiiH trèfl-Intun. 

" 7W/ Vrmploir ({iirlqurfuift advrrhialrmrut ; ri .il<ir s , 
mi il nVfit qu'iinminipli" fxpU'livr» romilir , i/fhirjr loiil 
fmut » il Uu dit tout fr'ouiemrnt , t(>iil'r<;fM//if ïJ ttm.s 
pliitm :oui\ Bi^tûi'uuf^wuftir trr.i , tntwrrrjiicnt ^iffirl(fU( , 
«lana (Vciia , il c*i aAsiijotti h (les' n';;lr^ p.:irii<ulirirv 

I**. HA<}||K. 7bri/, tiiift |M)ur (iii <J«* «vn in»is mots, 
IM riiangr pAf df* noiiibrr avant un ncli<*4nir iii.uu iilm. 

Le^ chevaux de vm ftoU-4d m>nt oniufiiirrment Uni^ 
Um'M ou Xivài manvaii. ^ 

l^^ éfn^n.f ; Wut airnakUê qu'ib ftml ^ ne iaisuf/î' 
pnf d'àvmr bien dr% dr^/bnUw f -— iljLuont loui tut et 
diiê. ' ^ ' '* ' I "il s V o ■^ 3. •■> 
' yf \ .. I ! « 


5^0 ' D— Prénoms ùui((finiê 

gfllf« « i MOVlbf* i«Ml •■ MliM' 
iir ANNlain ^ !■■■■■ > • par 

ua« ▼•f«lto ••• Mi* 4giMtl#. 
C0êJUun-U somlMni •« < 
tttWÊ Elhâ fmnmt 
dé momè '¥9ir: ^ Lm PfHu , t«at mauléfÊ fu'éOt Cêit mts téêêMmtm médê. L»im f étl^Jmit goAtt^éa Wnfo^lM '^è't«te4êm»mmimêê4êlùfimU«riê^ 
pUùêihf Vmê uff§n \ «««il am»* qm* /«m fis mmmtémt kskiU» , 
tanUM fu'êlUê"*&mt , fêUus0mt / 0l ^M« Uëh mmêê pnriUffééé^ ' 
totUnt dta mmiiu d$ DifÉt , 
tiNilr* «o^At 9t tttulM smitmmt0é, 

m*. BàcLB. Toui , mit pour un de cettroismotA, 

,.^^jp« preod ni genre ni, nombre avant un ad^tir féminin 

' qui commrncc par uiîc oonaunnc*, ({uand il cal inuné^ 

dîatemcnt iuiifi d*un adf«rbe. . 

. BtUê êpnt tout auMt Jraiche* f tUe et I tout àinii , oU 

tout «"omme %>ouê i ctlU jnài coulé tout doucement. 

' •- ; - • - ■ '■ , ' - - ■ 

Db! Pitoiioiia iVDiEniiiB qui Mnrr atixii vt qm: 

(>i pwnoms sont > qutque ce soitl quioi quÊ csmii^ , 
qtioi qitÊ , Quelque... que , queJ iqus y Umi..., qui, fit. 
Ors proAumi , jbununc on W/?oii, Cicnoanl ô» la naturt' 
dei conjonction».. \ *^ ' ^ 

Quoi que ce eoit » toujoilrs miiculin tinfiilier , aa at 
dit qi^ des pertonnet. U a'amploia Mn» iiépili(m > on 
«\rtc ^^ation. Sani négation ^ \\ %i^(iê^quùùmfye , 
qttrfqMr.i*er90hne que ce eçit , comme , qiii <fue ce ■J- •/' •f 
que V 
truirt 
oco%^ 

8«ntf| 

1 

dinact 
ruig^ 'Il 
'*f'i,.|i1'^-' r^».i' -I |IM » t# W , <fil«f qùéj^ êùiê ocçftp^; — è qiil (pir cr 
•oit ^«i# jmMéê parjUons , moim dêvon* tit!^ polis. Prr- 
cé4^ 6u aaivi <1« la ii^lioa,il ti^iûnpêr^nne , comnir , 
CFTnm doù jamais parler mal dé (\u't que ce toii ; ^— 
qiii q«e ce toit ne ^l'a prévenu conihe yoùs. 

Quoi f/ÊÊÊ et êoit , loujuurs nuiKulin aiûgiilior , tir m* 
dit qU0 <)f« rhoM*^ :■ il iVitiploM* aussi mus néi^ntion ou 
■vfjc négaiioa. Saut nidation , il êi^niiw ifji^ltftt^ cho^f 
i^im cm êoii , ôommi! , quoi que oc woii ifu'Ù Jiuêr , il 
quOtë sur^U-ohamp/qttandêon devoir V lipprllr.' \\v.v 
négatîoli,, il MgnrGr rUn ^icovamit y quelque grnw qu on 
ùiijyOn nepmU êans opplicaiitni^ewpller en quoi i\\xe 
ce êfnl^ . ■. #,.-,. - ' -. 

▲RQUR. On dit màaifqni que ce fût , 'quoi que 

-•' ■".' ■ ' f ' • '.■'■ 

^i/ , si la pbrtic eti|^c Teuiploi de rimpAriiiii^ 

I 914a' 9|4o ce fût ^iUi UU parlai , Une rép<>ndoit 

rM/k| ^lioi jyiitf ce fût qu'UfU , ii éioii UUtraii. 

Un tingulier, i|ie ti; t^it que 

des choaèt ; il «inpilie quelque ckùeeque : conunv , quoi . 

que pàttt c/iaies , quoi que ifoue faee^et., tKmê ne u^'-\ 

truirem pas seê prêtant if^ns^; 4 quoi que ' i/oi4.f w/m 

ocoupivi , donnê*-y touie^ votre aUehJiion. 

BjWARQVB. L^harmooie ^ et loUT^nt la rlarté , eiii- 
gtnt i^'po préf^ qwUqi^ ckoêe qiàt à ^lim çuf . 

Quédquê.».^ que 9i deiii sigiiilicatidna ditTi^rmlPs î joint ' 
k uÀ M^Mtaiitif , il iiguiiie quel, que eoit le.... qui; el , 
dibiace CMê\ il 'prend Té gevire et le, nombre du substantif, 
pai^ qa*il n'est r^Uenupptqu^adiectijr, c<>mnie , quelque . 
tai% qii$ PQUê ayeM , quclquics rkïxnuii que ivus pou- ce - \ •r*. 

'0 

.V', 

r> V** % À . ^•t 


»^ I79 é D^èPnmtmê itfd^Mf 

êédiêm^ Vniss fié. àev9É poê ^lotêê êm^jfmMf. TmM 
règfe « l.ieu,i|iund. W«biliii^rr<tt imiliéilliitsilMt! pr^ 
fMé on tillvi dWdl)Mllf , t&Okmty qitrliifiiet Mkt n^ 
■. tioii» qié^tifiiêH $ <llM*k|ii<M pri Min «ffrMiiiN f M*^ dévont ^ 
|mi»mi<* i^iâàiUflnéfi Vm^ef^m* chmnfgn Hm I Uiuitani 
an ^M«/ffi(F , <pii tiifKiifit .trn ipAi^ ifffifi lé îhu^KiiitiF et 
C(*t «djcçlif. . • ; > 

V, .Mtji> WiqiiMt cHit )f>int A va àdjéétif^épAiré^de ion 
tnlMUntif , il •igrttiîc (ftwi que , à -qtâ^lqàe point que. Il 
chjtngf* tAofi d« nature ; H <*••« d'élpc ^d|^<^^f , de^rîf T»t 
nn tériliible adtcHbc , et pur conA^mi^l n<* piVrid p«t )« 
nurqiwdu plurirl : rbmni»^ ttMê Uê ptupi^t àe /ftiHhrr , 
quclatu* oppos«^8 qu'Us êoieni dans Uturê êènlhfwnê,^ 
' jf iram*éni tous réunis Stipik un point ^ssmiief , tu\ 
Qoêl que y tignlBr lu tnèiiiA rhot#qtio qtsetquei .V^i^ » 
ttimt tm^tttlMtiiiiiff ; fl ui dit Af^rmnnH K d^ 
•et , rt l^frtid tO •pète et M) noÉinff ^ oofWfM!^, 1|pà ct>^ 
minêh éhit^ni éjêf^ pttfèië y iptM tfniiê puUéènt «Ik^ ; 
qu«llct t^ soient léêftffhéÊ \tuti enhtmi , an ihit tmt^ 
J(Hirê ë'iri défisr.^Jt p^ottou ne •'empliiie juttiiÇi quVn. 

Stl)f*t. . ' ^ ^ 

Quoique i^ul^l'^', *t qtmhpêB.i..,^^ àignMani U 
inéihn eifto , -ik Aè ' Wà^éink t pn F(ti^ ^^ ' Fanée : 
on letflèiplok diM In p|ihiiM'i(^^ 
nrattantir V oecitp^» 01 1 oa pum le iuibitaiitiK epHAi 10 
f>roikèm , on ^uMige de qMqm^toamiéfÈ^ pc^kl le 
Tfvir per lep^xenipiei que iBitii en ifAïuv uvuin^. ivi«m 
^hh doit M tenrir étsqmly é WmymX i ^^ f^ 1r MtH 
- tuntiriipi^ le reluttf qtêe et le irérl^V^'^''*'^"^' f'^' ^f .-. "N f î *>( ■ . •> V. ■ ■ \ ■ » 

II 1* DUT R KM ir.K V LlJ WE. /^^< 


\ ; , quL Mrit tuwis ée ^* -y ^7^ 

ncbuâw çiM wi/* /M»#*«/i^« . t^uM ne dêPet pan poum 

snon(ueiliir. 

Tel que t*^^ compâwuon , comme , on^c^t 
de^ iH^irrtti q^onest / porve qu'onn'eMt pJ^ld 
qu'on iùfVtoU éirr. CVsl une f«ute cl Vmploycr qiwt qiw , 
mH iien de tel qtur. 

Nous «Ydns piii U^ <lim» 1« ««-lio" pr<'-<^il«'nlc de /om/. . 

qtte. 
, flKHARQl'K. Tri qtievl UmL^,^Jiuc^^\v^^ni V^^^^^^^^ 

«^àlif, p*fcr qiio h-» phrisot uù ils rntrtMil , Viprimant 
cjuSittc chose csi , exàuonl ïouU' i.Uv d'incTrliUHKr ou 
iUdém. Il nVsl pas inulîW tlVn pn-v«f «^ »«•» i'imnrrs, 
quï , ï^c connoissaiil pas h' g^H"- a^ ""l'v liilgur „ ne 
voient pa» df^ nuances t|ûî>rti>enl n»^g«- «'•rliappçnl ^ 
des François. . ^ ; r ,Y ■A < ,, \ ^^;'?+, \ .- r 'il . 
» JUj t , vu * %■ Ail 

. . c<> 
"•<; .^ .'•" .-^T- t; ^ Qvit ...5 R&; ^ j^ t* 


■^' 
>. ,».f ^^i^ i:^ 
V L'AfiT 


DE PARLKR ET ly'KCRIRE 

T ■ I ■ " 

^ CX)1\IIEGTKMKNT 

LA LANGUE FRANÇOIsfe^ 

.' . • ^'. / - ■ . ' -■■-'. 

/ * ■' .' ' \ • :\ 
rniLOsoPHiQUE KT I JTTivRAiar: f •A- DE CK.TTE I,>ANOUeV^ 

) A IjuMgr (Km rfançoii ^t ïl^t I-'trtrngrm qui (|r»irV)1 éifi 
conuoitrc kfond Je» priiicipr», l«r| )>«*«ut<^ii, ri Xv. kciiic. 

PAR M. L'Anné^DR LÉVIZAC 'A: , QvÀTi^tiMB, Édtiibtt , TtYri»» |Mf A. DNivir , $ou| - pii#tj#ur lu 
^ ', h * . ^jrr*B Kjipolédn. J TOME s ■y ■') ! m^vi**,iV i ..^/ . |, ^i 
A l'A 

ÇmU RÉMONT, MBR AIRE, RUK. l»AVrflB, N*. il 
PRàs LR QirAI Oftji AWitJ^TlN». '* ^H . I0(J(J, ,1' ' f' » \ ' ( V . -t;v . A: ■ri i • ■■ ■^^' # •e 

. / e 

i 

îf^ >.|< ^ ^''J. 


< ■:■ mm ^y v. ■•,:/ -'^ 


"\ * rAiii 


<> \ 

r >\ • 1^ r'y A ■r,. ■■■k '?►;. 

■ ^--- î / 
k 
' 


« 
t- - 


r ' 


- i- - \ ' 


\ y. . 


' 


-•.••■ 1- 


.\ " 


i;....-- 


' ^;S/ 

;.^ ^ - . y. b*4»\/ •'#,■ V' .C": » y. .4 


w>g#g«a»iigijK5aa^ r ;•:■ .^., 4) I-'AIIT ■*i>' rAlUKIt.EI' DliCRIHE ÇORKECTKMKM' 

I> A /L*AN G UE F R A:Pf CO I «^ K. , l T * ■ • V . 

D u. ■ VnRuiî. '. '■ ^ : %^r • . 

*MlliM voici .|»«rvr|iiiï eiiflii H^^ pMrvxrrlk-Vm' ,i 

Cr m<|ii«iî cfitrf' ditfiA toiilr» Irn phrHM v |M»ur^*ic \v liiii 
% "■■•« nM**'t, ri qui jM'iil M la |iiO|>rirû'' iioti mmiI. mnit 
dirtt-|pui(niiretU*r irimNni«'*it' t;l 1m fdi iii^ , miii.H i|r iiKuqiHT 
cD(^)re |«^ r«p[>ur| (luVIU;» qui^ «u pn'-M'iit , «u ,|»hs»i«-, «^t 
•u futur. Sa (uucUon ist d Vtpritiu'iv'df s /iVHh»iiji ^ tUs i^ji»^ 
àionfl, ut af*s\iutiKMl^uii*. Moi uiii^jin' pur IVirinliH; <lr m-» '' 
propriëlib ; il>it l-^ainr clirlcMitt mimi (iVkoiii»; vi vv, nVut 

;4tlè p^rsoa moyen que noti» potiv^ri» kiir <:biini)llnJo.: 
Uej^ré de coriveuaùctr ou de dU-onviiuipi o <p«î noii.i dé- 

-touvruti^ entltstc» ol>j«u ({Ut? iioiis(t»iii(M«ronii. 

On # »<io|iiiê diUerenlfi ik-liiu^i^iu du v« rU / lj« plus 

^néf»kv rtU p|iii,«x«cte^ «U r. 11« de AI M. de Port- 
l\<>y]\l :- ip vtrbû têi un mot, chut U j't mcipnl u^agw » ~ ^ •P 'V' % itw ^***i'«'' ■*■*■ 

4 -\ \.'r. Ifu Verbe, 

€tt lie êignifirr Vafflrmatiùn. En cfft» t , <(iiaiicl 09 dit, 
la i^rtu «têt aurmbU , \0 mrtt ^erèu «xprimi' VMt* % 
lâqiiellr on affirme rjue convient In quAlik* tCainuihlti ^ 
et le vctIh» e#/ forme e<'t te nfTirni/iiioii^ et ipiWcl qn dit 

, le ifice n'efttixrt aimable y on «lliimir «nie lu ciuÀlitr* 
d'aintakU ne TùtiyUmt pulp , Nè^H^iVr. > " 

^ lx*ii grnrnmniriens aurnient'dù »*(>n tenir ikrevMoiiun» 
•t nimplei et ni e)nti%*f ; mftts \k ft(m())iein^ et )» t\ar\e n^ ^ 
•ont |)Ag lés c|ii.ilti(^f>» f|firils niment le plns,'et qu'ils i|'- 
cberrlumt nrvnr leplt» àt nè^n : en iWprimrtnt rofnrtie 
les HUtn*t y'iU rrniiMlioienl de donner une loihle idtV de 
leur» udent., et eVit {Nir iniérét, autnnt que pur f'»- 

-Jiité , qu'ilK t'enveloppent d«> ténèhn*». 3 

n n'y II qu'un wul vfrlir^ c|ui e^l e'/ie , pnrci* qlr il n*y ' 
que lui iMMil^qnt expiiine Tidlu hlution. On 'on r<'ti'»n<Hié • Cl K;.* oe mot ^ il n*y purii pins de jnf^trieni : les motn ne pM- 
•onierortt plus <pte det id^*^ dfV<insut;!i et dét'^rhy*<*s ; et 
\è piMtmietWcn de h ioriété , l'nrl de eoinmnnîqner et^ 
qui M pàMtf iffi mMu, •«•rt niiéanti. Mnts c^ Terbe uni^jne 
A« us motitrf» fnà totijour? iotis cette îbfnw si sffK-pte. Ij9 
détir^*«hrégier le dliemm a pi)rté le» hommes k inTerrter 
4^ iBOtB qui rofifrnnmt et h verbe /fre et r<ftiribut , 
eW - 1- 4|ir« I* fplIiNt^ qH'àh nffir^me de rob|et d^iit 
im purle : diéf là rët béoIs , nimér ^ A«i'r ', raiwon^ 
ner y âYfxfpietii on • dontlé «vei- misoh U rtbm âë 
Verlies , pulsqif^li Te rétifefm<»i<t, ft dime e<C |i«ltr i7 &U 
• axfàanét tukain , ^iMrnr >ri ^ir hifÏMâôfli , i«U*. (> idnt , 
-cnnhTm <1^ je vfiit ; dét liift^icidtis «l)r^((é<ii , éoi 
d« deux Aémetii. * 


lf( >« • ^'hfcJ^i S» ,i^;^..^.--r^ Mjf -'' 'JA.i., ^-' t). . .t ,1 -^- Du f/éyi^. 5 

. S^Yioas n-é*crivtoni |in» pour <lfs rlrnrvf;<Ti , iiouii non» 

//V* ,V't dtffVtiiy.Xxi^ verbe» rrgulutK mwl «riix (ioiit 
li'A (4Miatitl)i»oiiit , (lafi.H Icii irmpH ^)riiiii(ilH /cl (I.iiih Ir» 
t<}fh|>i$, drriviwt ji Mint <'\"ÎH Irinrul (onjoniu'i» à nllfs (Iti 
wvXh' fiui I«'iir>Mrl iR' Iuod(-ll^ \^s >cîiIm'.v itnvulirri 

wt)M riMix aifxqiMrlft K'« UiinliiaiftoiiH du \(rlM' (|iii Ictir 

. tt'rt (le; iiiuilt'lr ne ronvicniiiMit pas (hiiiH U/iu l(*n CtuiipA 
priuiitirs OU d^Tii<5§. lit'ft yvrïtVH xltJritiJ/i^vuU» , aoiu 

jiiBPux .iilxipM'Is il. ryiMHjiKTfrlaiiis U-iirpH oii r<'il;iiiirH pn 
iHtj^es qui' J'"MK<' m'jmIiim'I p«h. (Irllr dJvisjuii' };riiriJilt; 
êvru vv]niuw à l'iiriirlr dcii (Miiiiii^aisiMiM/ * - 
^•^'CTrlU' division , tpii iriilri inr Moiiv !«•> aitIm-s , {iwlIU 
p<j|il^r. l.'i piii|.ti((* ('<>iinoisHAnt'«\ dt; la lin^dvi - fViiiv;or>v. 
Mh»» « Oïrtùnr 1,( <lisliii(lioii ry «'nimm"* m* lron\r «l.iii* 

* touU'K IrngtffiniiwiIroH, «pir loun rnix <pii oiit «Hudic iioltr 
l#inguo par priiHM[M*H m noiiI iinlt|iH, et t^u ùii pn'iu'^r.ti 

lon^-lffinp» acrr^dilr iir sr drtruiioit p.is ai<«'uiriit , 

^■' . * . 11.'' 

liouii n^riMUtrtxis <lilU'TrulrH < IuIim-h <li' vitIm'n , main vn 

u '^ Ji.g" |,i-|r|||,),i(ij,rit d«v maiiiiTf h vv «pi'oii ne puitHt! |wi.s le». 

, rimfftfi^ln». 

fïouâ dihliiif;iirronH (*iii(| (las»4*H dr vcHm'k , M>otr, .lo 

verb«» actij'yïtf vrriM* /ni.y*//, l»* vitIm* //ru/rtf, Ir vrilxi 

réfléchi f vX \i' vri^M' ifnjx^fiiùnnri. Nous alloiift \vs liiii»* 

roniioitn* , non par lr« définitions / uiais |mu' les carao- 

t^ritti<pies <pii 1rs distinfçnrnt. 

^[cMli app<duns vriln5 oi/i/ (cTui doiil Ir iV^inir r«ki (IUa, 

rcct y oii celui apix^s lequel ou piut uicttie iiiu-lqu.un ,. <^ \ * X A 
.^ 1 I iiinudïiBiiimr ' [\" 
4 
,-'\ Du. Verhe. 

qurhjue c7.,ow. ur<iWr <^H wn v«i))C i^clif , pnrrr qu'cm 
|>ciU rfin? , faitrie Diêu , /àtme te travail, , 

Nqii» }tppf)6ii9 vcrl>e paMêif\ r<liii'c|ui V forme cU» 
iVlil, «-Il prxnnni son Yi'-gitiii (lirc< t pour rn ihifr le 
•Ujc^ ilii verlir pisir: H^îi iijiMiiflnt nm^ lé veilM» le 
root par o\\ de, (omiiie , UJeu mi. niniv (le moi. * 

En frnnvott » oi^ fnîl-jMMi fltiiA^n* du '^|)ii«îiilr: on pn fîi-è* 
il Vniplovf^r i« vrilié mnf» ]f>^m« fpi'il (Ii'>gn|;r In pliroM? 
<U' iMlitu.mot» nui '^èMeot U «HmiUiirlioii ; < Vsi |[i nwt 
Ji- f^Viiie lie In lanmie ^alilHM^tf^^ré lirnuroiin tle nliii «le 
In lu iigt M» fiaiivoiMs. (Kfi.iie diioil pns liieii : nirH amie 
9orUiuitA if a /our/t //,'(/ tien ft-ê pur nmi ; wn'ià on doii 
«lir»' , je ji itjitentr taiM Itt^njunrti nien lunin. " . 

NoiiJi np|*<'loîiii verU» «r//// r »rliii «pn-n Ircjuel on fie 
peut pnt iixoilfv ^■^lirtqnjni , (fiithiur ihonc Dormir^ 
///>//^m>^ Mm1*|lM,vèf)H-n iieuhH, pnne «pi'on ne |M'h| 
pa» <Ure , iljrinirtpirif/n 'un , -fanj^'i/ir que/ffue choitr. / 

Non» iipp<.*loii5i \Mh' rrjlrrln relui dont le »ujel eï le 
légume «ont l«<tnènie |>erp(inne , ou, re «pii iraient nu 
uicirc^^lui qui m» M)DJti^4je dons U>us mm teni|M A>ec 
fkl^l pronoml de l/i itième |)ef j»oniie. ^ .Vr reftentir v%\, • 
un verl>e rt^ni'^hi^ ]>Nft^- «pir, |>oiir le eonjugurr, on doit 
diiv, /> ffu) Cf/fffnê , tu tt rr/tenê , il se rrf)efi(\ mmë 
NoitM rr/tentonê , tfms vous rrfi^nirz , il se rr/tentent. 
Non» npiN-lonA , enfin , veihe im/trrmtnnet vvUn qui ne 
■jçii»|doie dans toim le» lemjMi (m'^i In l^oi»i^nle personne 
du liiigurirr. l'allvir v%i un ^eil<e iin|Mriioniiel , pm^c . 
*\\\"\\ \\\ d«ns ebNqur tempt (pn* In Iroiwièiuc p<i»onne. 
Uu dii , Ujludi , iifaUvit, iljnfiut-, «ic. Il 
1 
ii^M-'^Xo'WlM^'ii. ÎKÀf"A- ù •t»^:;J>K ■ 
r<'l(r (liHiinclioti rnlir 1rs \v\ • 
iiini» ^ pour a|){)<iitri (l.uu ( «v 
(1«'<lnitr (|tn; iioiIa iinMs (i.it 
Irn |)n'< l'diMii , nmis Ir (livl>>>^^ 
?» Ir.'iilrroiiH i". i\i'\ nmfi:L:Mi- 
ri lies iwyv h-iir i|j>fH ; "". tlti' 
riiiploi (irn Iciffps dntis ( )4.)<|nc 
i<i|ir.s ,^^()iil iM^is («'lon.s un (' r i: 1". 
J r. • ^. I)r.H (loNjl (; \|.HON'4. Conjuguer un v«*i1h' , r'nl l'ii n'i llrr de snilr Irn-dii' 

n'irii» ukmIch avec loiin Iriiin tjMtipH , Ifiii s noiiil»ir>» rt 

Irnrn |)('rsontU't ; t 'r(ii^i-<liu' , rVsl \v nrijrr avrr toiitr» 

-\rn >nrialion» (inc |)i<j(lttis< riL U'n inodcH , les Iciiips, 1< t 

Moniprcji 1 et les |h.'ihoiuh-s. I ixoim-nouH mii- loijn rx i 

Li'i vrrlH"» » ronuiir noris )*a%ônii vu , lofjl un f^ciiic 
Hcî niotê dont le |>rni(-i|Ml una^e «'il dr hi^ndirr l'afFir- 
mn lion ; or j, lor|»<|ue noui' ailiriiiofis , norrr esprit a vu 
vu« clidereiit rHp|M»rtii , et ui>ti% n^xpi i(non!i ruIVirrnn- 
lioii (|U eu eonM'H|uent:e ile eei rapport» : dr lii len nuxim, 
cpii ne iuul que Ici diili'trntni numirm dont nouH ma- 
nifestont rniriniiiilion. (^ncirpH .t pn m inii trient en din- ' 
tiu'^nenl rinq , wnoii , liinluatif y le voiulilionnel y 
l'imjt^raiif , Ir aiibjimctij vi l'injinid/^ niais quelquei 
.b 


f /"■ 1^ ^ 
*' - '^ i.:^.a.;^«IAdteikA.":3»':»4«i'^ taù»M-iii^^^-n^ï f^""^-^ r^- \- ^ ^1 yV# ConfngiummJi, 

nnWts uvn «ilVtiiigurirt «pu* qiuln* ,,jKirrr <[u'lK rriifrr. . 
TiM-ni l** onuliliotiiù'l (laiu lïiurKjilir. L iiiii» vl l'.iuir* 

rlK* |»nil hhiKt rut Ir pnw'ia^ >>«>l ,ï«' pawd'^ , «l »ur 
r«vVnir r tl<- Ih Ir^lrmp» , <|iti mui^ (.«TuiiiCN iullivioii* 

vÎtIx'!». On «Ml <li%liti^u«' lniii <Vi ns /'*/n/KVi/// , -m l'on 
rn M'jv^in- Ir* «•<»iulillomirl , ri dix y »i oiiTy n-ii 
fr nn r. (\r^U»iit , /r /fnsrnê , VtmfHirfiut , IrfSrrttiU^ 
'iî'ffrn^r i^ittyrit imUfini > //• prrlint itnièrirur ^ /«* 
' pltin-ifiir-iHirlltit , U futur ahm*lù. , h //y/^r /»rw*Â , //* 
\ii>fnlitutnnf! j>rtMr/it , /<• cttnJitiôfinrJ jtàs^t'.'W y «4**11- 
V .ojiT (î<< irmp» ^iirrCotiijHiM^» dont imùw «UJ^'U» <Hxaw(»ii 
de paHiT ailleurs^ * , . 

j h'imfhprutif \\\\ «ju'^n muI Uînip» , qui. mnrijiH! un 
yj'rrVrtl M)ii* un rnp|x>rt > «"l un fui ut MMU.un autre. 
On difciingue tpi.i(it' trni|M dAiiii /r âuhjonctify qui 
" Kînl /Ir prrsrnT^ i'inifHirJuii^ Ir prrtirii, et Ir pU'i*- 
q ut^jmrfttiL^ On vn c»)inplr <|ù«trc dan* T'i^j/û"/!/, *«- 
%o\r^Uj%rr»enC^, Ir prtiérit , le jMrtUift* présent y n 
m le jiérticipe pg^êé , nnxnutfs on jx-wt «jouter \%parii~ 

[*ci/ie fiUuk. \' ■ \ :.^ ,' y ' -' ' ' 

, Nom- Irai tcroni ( «rtirlc IV ) de U nature et de IVm. 
T>loi de-^cci irtodt^t et de.^«ïl u>ni|M. H »uffil |^'Jaiu cfi 
'•rlicle.'dc les connoUre. 

li^JJ* tro» pcrwniic» dàfii Ici \eibci. La pr«*Dtuert 


U A V ^ \ " ■ ' ■ . . ' ■ . ' 

nçrMMinr v^l (tIU* (|vii |>«rli* : *fr r\ f/<y/« «'n v>nl Ir» (.i- 

i!ai'iU'r.i»U(|U«t« , t\imitir ^ j'ai/rtr y muis <t/rri<>nn. I..1 \4 - 

■uni tu vl fous ^ f-omnw* ,'^tii ninirit-^ xonn tiifnrz I.3 
XrvixsAp'VMt |M'rM)niir e«t rrlU* HcMpii on j*.4tlr : l«iNi.;n«n v\\ 
M>til, lA, elU' <'l 1/* , r ///•*, ronjnw' , // on #'//< nitnr , ifs 
ou Wif# afnunr^t. \.v< iicrnis*<i«* rlu>>rî» vorU iy 1.* tiniAninc 
penvMiiir; roiniiu* , ir \v>l('l- hr:l'r,,Jrr ptairtr^ sont 

afftrMfM, • *" . \ "'. - 

■ ' "-•,"■. ■■■•'■■*■ ^' . /• . . 

<|Uâitti il ne »'n:;il ^iir <l^inr mmiIc |M>rA(»ii!ir , MHiimr , 
, 'a(n)e , tu mmrv ^il \y{\ rUe (Ttrfir : rt Ir |)bm»l , «|u.«inl - 

* -f: 

il »'ut<it4lt* nliuiriir» per^^Min»»^^ roiuinr , noti.s ittjnon.s , 

Dfi compte 4|UJi^iki i*on|ti(^ni«M)nH , i\\M\ Vori mnitoh 
pjir la tri-tîiiiuiiwmilu ^uvMiit rir ritilitniil. 1 /1 [^)|tmii« n* 
4 I iirtiiiilii U'ruiKWt 4«n er \ t^miiur lunirr ; !•• Hr«»»i«lr 
!'• L1I #r , romaie éin^ : la truiflirnir l'« «*ii ùtr , \niiirm'' 
rrori^cM/- ; U qniklrirnu' 1» îmi rr , «oii^rr»*- rrW/ A.,^I«i» 
«Ttnft^aVn iloiuier en \xkin{y\v% , nom cIoomh faînM'on- 
■oiui;' k», .«Içu» Terh<'t , mvit vi rtr^\ i|u\hÎ noininc • 
auxiiuums , i^atcv qu'il» Mocnt ^ r<>iijiif;ii4'r loui» l<-s\ .m- 
irv* terliM ilaut U^iir» U-in{Mi c<»iii]><m<>». \ ' \ -» 

' RUMAlÉiQUI^. DéaiM nous •<>iiii»i4'> «ontotin/'-n iri Aiit 
jpraninuùret UttiMs , «oit iMr m|>|M)rl iiii\ (l«Wi((iniiwiiioVi» 
jdir^ terflp* , toit pur rapport nu nombrr iU*% conritirnitoiH. 
NaiM l'uvont fait parer qiril nou« k |uirii qti'il n'«*,n n^- 
MÎttc «iiciiQ inoûntjééiienl. Oiutil aux dédooimationt d<'i M / >. 
f 8 D^f* Copiai faisons. 

umpt ^^HOUA t^hvrnuiii qu«' daulirt IfUr roovicrHlroiçnt 
liiicux; miiift juM^u*^ n' <|u*il ru «xitti* <Ic* roicwx nclnp- 
lécft «u (;i';niu de noire Uii|<u4' , pourqiKu nv cv^ntiitui^ 
rionfriioUA pàA k iiuu* en ^'l'vir ? Nouê Mvoiit <{u on iioim 

.dira qu'il ex ulu nh<* iimivvUr jMiuieiH'Uuire ti^A-vriiio 
et trè»-i*XAcie , ttrllo dr l)éNuy.4-i*. Nout Mminirt bieii loin 
ile vouloir ]*«iuiqucr ; mait , uimI^it U fMin|)li«'il4^. i|iroil 
lui.attribiie , vllir auguiciiio l« aonilHr «U*» muta, «u 

.liru de If diminnf'.r ; (oqiij rni iiik.; diilit uh«'* <lr |duii\|>our 
Tetpril. Poip C%cni|}l4' , <«? qui* hoiU iioiniiloiiii|f/i4«-yf^f ^ 
parfait y il l .ip|M:ll4) />aa«<i /mmi/// iWi/ti anUèneur êitti" 
pu ; tï <T «jiH' non» iiauiiuii»u| /^'^<«r</ (i/i/«»ri*?#// , il 
rap|>cU(!^l/j)aii4rt- /lostilf tUfitu tànUrieiêr ft^iruidigtét, iU^. 
'fçrninmAirirn n'a rinpUi^é.iouii ÇM pDOla (iu<* j>oirr don> 
ncr uru' id<Sc |>lu.«i,jiAM«r drjh l0n|É|)fti> nmiiiA tir n!hiiuv.t>~il 
p«9 Tc^apiit dcB joun<il |K!i-tônut*» |Mir4^itir Ibulr d«> i|iou 
qui daîvoot l«ur |Miru2u>e aui#i l»<<nb«Éai qut) ornx qiriU 

. romplarent 7 L'aLf^r i\e C)oRdilli«r •>^[M^ unauti^parii: 
cV'tt de* AuppiùiM!!? iOiiUi «ftpè(<« de B«ni«nciiifturr ^ et d'y 
•ubaiituir le moi forme. Aioai ,|fiMa lui , U* pn^iHeit 
lu JfâruM* J4 fiti^ i rimpHrUil , la forme >• JàiÀfU j UT 
prêtai déliiCi t L/f^Jiirme jefea , etc. iiaia i^Mfimriii «m 
f^ramoMiri^n , qui «4)ùl pjir-iMill «îttamt laiii de darU «t 
de prîk-iaion d4||«l«t idée», nVlrii-f>at mi quec«civ««pfr»- 
lùou- vaguit nepHN^ioe mu è IV^piii? kHiiaqu'il làui^èm 
moigpoitr OYprioMÙ: une chute vt^ellii ^ fyuxloiit donc «duM< 
que nottt «VOQH , ti qui loni contaciié» ^r un loDg.u>«ÎB ^ 
jua^u'à 09 9^00 tm ÙK iiil«al(V d'aucrta qui loi^ini pl«A l;. , :. i- (. :#,•" v.v, .i,'t^« ^m*''>m'i'-—'<tf*A •» V* ■•,» «imp!»'» f •** M"' <xjn\ii'nnrîU iiiirux. l/r^m'iilirl «si »!•' 
h» hini «Ittinir. / 

' Oiirtul aux «pi.Tln* r<>ii);ii;.n!M»ri<, iirtii-n Ié-h /ivon-» ;«(1«>|)-''^ 
Irrn , non jwini; qu'il y m ;i «iiialii' <i.ri»s l.i l.tn;^in I.i 
liiir , luaiH nanr «jiir Ir .|im >4jK <l<'-^l niliiiilil • <|ii i'">r 
1ctiiiiii.ii.<4)ii» H.iiis nolir laiù'.ur . ri iiii** i rn l> i nuii.iisnii , 
•trinl Iniil «uliiiil «1«- iKiiiilH ♦!«• I jiIIm ificiil poin 1 • s]>rir . 
Si l'nn V litil alUnliou , on >ri i.» <|ii.il ^ <i >« nl/thltiiu n f 
'ini/.r ï'onjiif^aiîMMi.H , |)iiiv|iM' !.« MMnnilr m- «Ii\im ni «niatir 
t>r.iii(-l|ir^ ., t-t la qualrM'iiM' on «^'.i : t^- <jm m«mi. .<<•' 
^idts .^ (loniMT oiixc» |>ai.nli ^iin h nu nio^lrU». I". ..• f 0- 4-; '. '^i <!(»N j i <; AisoNa^\'nf:.H V pa m h -Âi \'i \. i \ rii r*. 

Avoir r. r /'.Vrr. ^ 

O'!* nnxilinin'S sont roiniiK* K's artirlr* drs \ril»«s , \\% 
Ut» ajiaonrent.; mai» Irii'r lonriloif , v\\ I«*h nuiiuiinint , 
4'M (le d«''»if(nr>r !<' t<*tii{>ii nn<|nrl iU M>iit min. (^)u'il nous 
' M\\\. |N*riiiiA <lr fn^n* ici uiu* n (Icxiou «itii n'ol |>oMir 
^Irungt^n* « rrllr graïuiiiniic ; r'rst (|u<* (|U(*l({ii<"t ^miii- 
iiMtricnB M! tr<>iii{M'nl ni ic^;ii(i.int (imuuic uiir iiiiJNW- 
ItM^tiou dans U»8 liingurM la ii(-< 4*»si(«- ilu rcroui •« aux au\i- 
liairrs. ('r rwxjum «lonno nu «fmii.ilir plu» <lr dunrrui , 
d<* vurt^U^ et (riiarniontr ù lVxj)H'>Hi<»u , fi a «mi oiilic 
uu avaitlNgi' hiou priViciix , crlui dr lui doiuu'r |»lu.s) 
H«' >ivn<'ité et (le fom* , ru M'pai.iut l'auxiliaire pourri 
incurporcr ^ en quelque soru* /IWxiijc Jmiu le vi-lLc 

. • - '' • ' »• ■ • J \ il* 'f,^>éi,\tb,)iLi ■ycBW \,f^iiét\h.'^ wf doiki il fmo<iiiuvlî^»»Kiui»Cëliou. Pamoiis luaiiiUriunt è 

- I > D I O A T I f. 

Préirtit ubiolm. ' J*ai , lu us , il o;i 4*n« a ;,n«>i»i Jo auit ^ lu « i / il' c^i •K'^ f »( v 

• vnna, Vu(i«ar«i , Hiuu «ii*! uiit. noi'n •nniiiirt , vuua («/iri , ilt un 

•UMaoïtl. 

'fmpatfnil , ou l'réitnt rrlaiif. 

J'«Ypii, tu •▼oi» , il Nvuil . iiotic' J'A»<»( , ••! « lui» , il ^foit ; noue ' 

'Avtoua , vout aviva , lia avoit-i.t. ftion.^ vont ^lii a^ lU ^' Ion- ni. 

' . ■ • . " - ' ' ' 

PréliriL d^fim. '\ 

JViia, tu f>iia , il ■••it , niiiiltil-. Ji» Tu», tu fui, il lui . irMi* |iV 

toMa'c v^uaeOlca , lia ««i-iriiC ^ ,n)ia. voti» lùl«a,'ila lurriit. 

t f^ * I 

Pr*lént imtU/int. 
J*fti M, tu M M , kl • «M ; noaa .^ rifti Mf , tu aa ét« , il ■ «t« ; 
•V0«* •». vfut Aff> <m« ib uot aà<ia •«•na éU , timmi «t*» étA . 
eu. .' ! îl oui- été. "^ 

Prêtent mntéfiêur. 
P«aa wi,Hi •«■Ml, il ««at «tt , JVua/lA, tu «im él4 , il rul 

•yrtatfffr ' été , il* «ut^M él4* 

TLê quê parfmil. t. . - 

r«Tou««iytttav9c>«u,UB«oii J'âtoli ♦!*, tu afoM élé, il . -Â 


^. $tl\ ..*•■' ■ .^^. •V*- ..V. * . %: »,wr Qmmgaimma dtk f'rfbru auxUunrrt , «le. 

• • • 
I Futur absitlu. 1 1 J'aurai , "lu *«"■«.>•■«"«'. ""«^* • -, Jr "«rriii . fit trrM . il M-ra . i ...',• 

V * ' , futur anitriiur. ■ - 

• u . i»oui «.i^.m» .11, \uu««tnt»: V«if« iU- , l>oii* «ur-Hii »U/v.m4 
r.^ , iliauioiil rn '. intrri oU< , |U «uivul • «*• 

' ' *^' . ' ' . 

y ' '(; «1 M "n I ' r I <> »• N "» I . ' "l 

■ } ' • ^ Conditionnel prf.ii'nl. 

J'nmoii, luAUioU.ilauri.il; J*» irTun , In terni. , «1 wu-t . 

nom «uriouâ, VOUâ-tunf*. lU r....*.*r .••»• , voui.en.f . .Ui. 
'•uioirnf. '. fH-'ir- 

<\ut4i lionnrl piuit. , . -.i t. y 

i aiiroiC*M , lu ««roia «ii , d J'inmw» AIA , ■ tu nuroii l-\r , il/- «uroit «u;%QU««unona ru , vumi i»|iioil <^l'- ; iumu •»ri<»'i ^"^ , ^"i Buiiri tU'î' iIj a'uioienl ru. 
o V ■ tint' ni- , ili nuroH iTt «'•!/■. ^ ,J'*uM««u. to^uiÉnvu, iltat yextmm *lé , lu »-u»t« H*. >l 

ru i nou« «•uMionivu, Tout «41»- rulci^, uuui «nution» * «U «oui ■ in ru , ilf uuMrnt eu. ruMi0< été . rU ruMrnt^lé. ont une * à la fin , r»œpl«'' <|iMljpMloiH a l'iiiip^rtlM , « 
moim «(ue œl impéniUr a« toit iù.ivi clc y. I w r i « A T • I #. /• Prêtent, ou futur. 

%^^ I «èiUil 1 •JW« , «je» , Soii, qu'il luit i •ojoni , 9ojn, 

•itnt- V r «^ " qu'il! toif ni. =) - - «v ^ - \ ■■'■., - ■ • . ' Z' 

^ Il (^njiAffniaonM den f^erhri* afixiliaircs ^ ttr^ ^9'. 

Rkmaiu^iK. li iin|>cralir ii^ji point dr piriiiirir prr^ 
•oiine au aiiigulirr. '^ -, ^ S u ■ I o w « r IF Friêtnl , om futur. j 

<|ur iM.u» Njuna, (|u« vmii «jm , •oit . <|ii*< no. m K.y.rni , )|.io voii^ 
qu'ai *i.nf. ' ' «oy £ , ^.r.Ji „„rn,f. 

» ■ 

" " - j imfuirlu.it. 

Qii* )'.••••« ^ qii«. lu ,,i.,rV; ^' y,.^ jrSIni..., ,,„,. t.t \%n, 
%y\\\ %ùt J (|M« vo..»rii/iMMnt, i|iif4 q ,',| |o( . ,,„o nom ri.»(i.oni , ,,„« 

foniciiMiri, (|„M. ruêtool. *out luitm* . au'iU lu»é«iff 

» - ' ' : ■ 

' Fr^Jfrtt 

Q«»#y«i» «a , qiir tu ai«>t eti , . Q,ir j'^ir /f,^ , que f,i «iwi>j; , 
^M «it ri4 J qiu. /iMU» mj)om« .-u , qn'.l «tf Afé . q..«. im>iu iiyuiit #».»/ 
que VoUâ«jr«K »u^ 4u'iJt nirnl «il. qiin Tuiia «y*! éU , qiiMi •rv'itt 

Pliu^ué-p*.rfait. 

••V qu'il «<)t ♦u ; q«M» rtootout- ^^^ , «(" •' •■*''/'f*; ^Mr^nnMH m». 
•iorit «M|j ((uii vont ruMÏi I m ,^ Pi<in« MA , q«i^ vqi^i eutaiçs /l>, 
«l^n'lUvuMriit ou. qir'ilé 1 iKtriil iftA. iV 

lU|M4&g.tJV. Lu aiiblanriif rst tolijoiirs pn^nli) de U 
coniouriioii </!/«'{ cV^ |K»un{uui (i|iM;l<|uc» içrammairiL'nft 
le nommant conjonclif. Avsir. I M r I M t T II r. 

r réuni. ' , 
P.trr. r / 
Ay Ku I).- 


c 


Il ••llf 


cbl'li 


t n< (> 


,K;iirl 


Ir» vr 


» 1 féi 


vcirt /■•i Oui II 

»«na 

LVi 
UTir 

1> 
don \ • •» '.i '■» (,or^J utilisons ile>i f'crhta auxtluiii^s , etc. . i Û Vus A V u ri ' r II . A jrmi' Ku , iiyTinl ru. Devant avoir. AtiiVr ^'r l'.irlii ipr fit irnl ^ \ \ 1.1. Mil.. 

l'ur f'ii ipr piitêi 

•>" 
l'iirl u ij>r fitlur.. 

. t a- 

A 

l)r\an,l rliiy. 4/ t.' I" •lUilniiiir *flt non i«<«rlr 
Il riif ^ '■II»' f un I imurr lui -iiirriif 
*«il»'H l- *. trmn» rnti)|r(ii.i« , ilii(i« 
,tn< " '' •• • on pli/ m I la n Iniitiri mu 
|>Oir • <lu «« 1 1< i^/r , ( ( III (!<' I(>i>* 
in vrriN-i ni til i rt imi»^! toniii' Il .' 
«I féiit (1f< lit' pr«>»<|u« toinlilt' lirt 
vriij>i iiiùiliyi. * Il •un <i«'l j»ii^ i1 mil»» •«•il A i'mii 

Imii. l«-t^\ «• I I n» Ii-ïlill , l< 1 II n"i,^ I 
» I Ht' |Hi ( « (l<-« yi-i lie» I /■[\i ' Il ^ . ■ t 
I l'ui i!i° i|i.i Kjui-i .Vritx ( III iiKi'i. / DiisKii V 
^N» HUR L'k1W1M,(M Di:Cl.!\ DKIÏL Àll \l Ll A lillJS. 


/■■ f- ■t - - I r 

Il rsl .noufcnl irnpoMihIc d»; r«iiu'?u'r;Ij^ Iniij^nr \tnu~ 

. . . > . . > ' 

VoIm* à(I(*n ir^lcs fixes rt iiivni iahlr^. S«*n hir.irtff ir:* noiiI . 

Mni' nor^lbre ; la mt^inoin' lu plu» «'(«'nduc .i di- lir|M'iiie 

il !<•• iTlrnir. Nous vn «Voiih tloji» vu pltisimrs rxofn|>l«'!». 

LVmploi'de rf»niixlliain*3, ut^)//- t-l rf/r , nou.vi'ii lonniil 

Uîir nouvflh* prrnvr. 

Nout avons ubafrvé qu'il y a «pHdïpiet vi'rlwn uruti-r» 

doni 1rs partivipTs sa ronKtruiM*nl av«*<' \y y«i Im- ttt€, . 

Cu§*jul, aller y arriygr , choir, Afc/toir, J«ttx/cr, èvfxoir , 

■ ■ t^ ■ ■ - ' . - < ■r y i . •: > N I. ..-^Ml'iirfMWfiîlf** <m''U.'Tji'r^iiiX':i^.,^»cmx'uJrii'':r,:.: ii.m •l s ,/ i4 ConirUfaiêonê den Ve>rt*»n mixitmirrê , clr. 

mirer, nuntriry naitrr \ ^Htrttr i mlrvrnir , .rr.nlrr ^ 
rrtt)fnhrr,ft<)rfirytoffilfrry vrf.iir,i/rir/iir,intrriTJiiryf*(tr' 
vrnn y rrrrntr y vinuLi'rmr. On «Inil diu* , ilri^lmorl , 
// fHl Murvrfin y il rnt ne yVXi . ( ,(|HMi(iinil il r^r (Irn <M«i où 
«Hirlifiir.H un^ «l« <"<"» vtiIm'h «loiSmt ^«' «(mni^^iin .i\rr Ir 
VrrJx" tn'<nr ; rrl.» (Irpriiff dn m'h.h um'oii Iimw (Vmiiii'. 
Antre. l)l/.àrn'ilr. Contrrfrnir i'K sNlnrnir, <|iiou|nr 
tlfrivé.'» i\<' . i'fUtr , \\v mi' roijinmiriit (pi iivrc le .vi'iIm* 

* tutti r ': ()«• <I<>il (lin*, cri of/icirr * r/ iAi||<-vrini if>?//.v 
ordrr/t (i/- êîtn' jrrnénil ; la hiffifai.sdfKT itr la ruitmn 

Jrançinêf^ n (mbrcnii nitx f)rt'initr,% hrioint ilcn rrfi(i^iti§ 
anfrloiH. (witT/lir , r^aliunnl dr I.i nii^iiir faiiiillr , 
inviu\ r'trr y i\\\i\ui\ï\isi{;ui^ÊMrHiriérrr il' (urorj , roimiM' , 
Il rsl ('(Hiv nu du prix ; n.iiis il prrnd (tioUy (|niiiMl 
il si;;nilic ^vtre cotivriuihlr , «onifnr, cfttr plme lui nu - 
rwrt-.io.nvcnii. 

Il V •• ans'si (Irs vrrlwH mMilrrs qui m* ronstrnisriii 
<^ul<'mf>iit birn âv^m .if«*f»/r ou e'frr.V.f' Mitil ahun.fi'r y 
act\)u/iry apfhiroltr^ , ttnnfttfroUtr , dinfuinûlrry rnu'/rry 
dècroitrr ,' (UTn}ltrr\vt rerroifrr. On |><ul «liiv, iZ a 
oii /t r.*f di>i/iit'ru y vl{'. II n'y a |H>int U de difli«ull/'. 

MaN on ir»l <jiU*l<^U('fot» ciulMUTuèiMî ëv<*c lf«i verbctt^ui 
(loi veut fM* ron»truiiT tanlAl nv«M" ciiv)ir , ri tAnl6t avec 
étrr , »i'l()n <pi*il» <'Xpriui«ol «"«'lUiiiiH iiUmiucb d'idé<î«. 
Voici lïln .'rf^lr «iu'oii dmnu* ; ni vWc nV.nl jms louj'jn» '1 • r/ArdffmUrrtipIrtr» Rtuli C9 ▼étb«afcc//r#. îlpréttndott n'itrt 
foimi 0tHtr0p9mmà l* $M. ^ >r,¥'' ■■ ' » iffP' r 


l'r, "* Cô/i/ifirni/turtà ile/t f'''trï)rfi aii.xiliairrt °^ vU 

vraie (iaiih s.Tf»«''iu'raUu'', «m ne |MMU*|Xif» (lis<-(^iM-riir <|n\ lie 
ur soit n|>j»li<ahlr h Mrn (fcn i';i.h. , 

* Hi.i.'t.r. I,r pi«il M i|><''(l{)il <»T<lj- M .1 n Ir iiii 1 1 II I ji«\ Il n ( iMi 1 1 .1 i.i r , 

(|iilt •!• inii l'iiur /( \ 1 1 le Vr.ilin ^(•i})i' avilit , JiViit»-» \vs foil qu'il 

«.st iiiivi ili' m» yf%\n\i'', ri («-i.f»* 

<im»«Jmh ^i<»n «liMf nviiif triii|<Miii 

l(«Mi , ItMKjiiM i»»|iriin«i iiiir mt • 

lui M. 

- ■ •• •' ' 

II» (MJTli rr^ matin , m I on v»-uf 

rxM" '"«♦'»■ ^* r<nlirr «uJir \i\ ««n 

■A j^ ,. 

tic (■ lUr |»lii.«»«' « (|vi vniif 4 « *'ll^ 
ti , il ftvoif .«< f /( , i/ r.if itniri. tttr , »n«|«iUi loi! trii'i I r V iitJ*lu# 
dm (lai. // • il »ofti <•* m<»//fi , li l'dti 
rr vi-nt" r(jiiiiii< I Uni i,< ^«iiittir , 
('»••! (• l'in _ »i.-l I iM'iiiiii ne ii'r't 
l'iti «m 111 «■ r • Il 1 1 (■!• . • |V!"M \fl()ir.. Sortir |u«ii(! riiroïc i^/io// , jjiiiihL il 
r^lsimi «riiir n'vimr , «(tmiiir» tirr.. iot/s st>iti /non 
c/iri\il /on iu)tis ti sorti il unr fdt /iriisr' af/iiif r. 

// .1 lllluiil/' ik t flt\ll , «I. T'Hi //r-ltl 1> ,i|ll^ .y , >l,lirif'lr , 

▼ •lit in.mnifr (|u'il • »l \r i ri mir »i ('"H vi'tt fniii(|ini qn il ) ^'t riH (Mt ! Hl'.M VlU^ri;. (^)tiel<jnC^ |>«tM)nn« S einj)loirut vniiv< iil ,• 
\v vrrlH- tt^nher /inCc l'auxiliaire «inur ; ( 'est mie l.uMc 
j;i()fvsi('ix'^' . ' // N i^li"»< rfi.lii Ira Htf^ri't , pntrf 

tiun\, il <|U il « lin K^iMir itiiri t. 
, iVllti saf^f- femme u MixkkIiu 
l*Uitt0Uti tti^nt) , iiiuir c|tif« (A 
Vf>il>v »«priinj< une ni t.ioU| «t qu'il 
•» un rc;;^inr ^\^^v^ t. ' / 

t' I 

Il n ^l4>rt)«>iiré à Hontf , li l'on 
• rui r^pilm^r qtt'un « p«i»^ qurl- 
qUf> lrMi|i* à Iluin« ^ inaii.qii'uu i/f»l Ilf«rrn<lii ilf »a v/inntbrr-, 
p«n r qiH' étJtrmlir «'««jnim» 
qu'un i'l.<l , <«|iii (l'^lirr^i h >« 

CtUr </.jm« fil af ( win li/^«' /j*"u , 
r<rM<^"«« "V , "imii !■ qiir !»• v.^l># 
ii>i}iMii^r qu'un /■lui ,< rlui il'una , 
trniliir qui i»*! iit « oH(4)<!"«" ,* I qj''' 
rit •.»nt r^n,im<'. ... 

//iml «lfmrvii> ti H«>'ié, i( l'on 
vrut ftiinmrr (|ti wii n'^iml «m 
Tiiy«>(r à Huqpi* , •< qu'un y ««t 
•ui«tf. , . ' i y )< 1_± .\ 16 àonjugtWMfiê des P^erbûê aùxiliairtê , eie. 

// • *•* À lMmdn(ê'; "Von If 9%%^\\tt à LoiUlf<e$ ^ •! l'on 

vrnl -•■pfimtT qu'il • UJt/ti0 ▼♦ul fiptim«r qu'ij f»t p«i4i pour 

*oyâRr> iA)iidr*s, Hj qu'il, «•» d« Loiidr»^, »l qij'il nVu r»l p*i 4» 

nftoMf. . ■ ; retour. . 

HÉM\RplTE.il y A xl<'» grjitninAirM»iii,.<|iii j>r»*U*nuk*|il- 
qiMî, 1«* vriln;, allrr nv %e r«i^i;jiigU4* , dmis lt> IxHi uiuy;V^ 
.nviriii le v<tK' avoir ((u*à . Li lroifti^lln■^ p<'riM)nite , rt 
.mL^ainni on m* cloit pn» ro^iji^çiHîr aYoc ci'l niiviliurré ii U 
p^•Illi^lr ri "k la mtoimIi" ;;«*!. !«- rhi^Kin «jIjiMh m tloiinviit , 
cVut c|nVm eîtl de n'ioiir^l'un Ihmi ou l'on . «'lui l àlK* , 
et' où l'on A donicurt'. IMài.H iir piii»-)»- *|mih dirt* d/inoi 
qiir jr Mii* dr rrloiir d'uii liru où jVy»i.H allr; ^t où 
j'ai dciuiMiré ? h' lo pt^iH.^ <»l rArrt<l<''H»ir H<lfiM*t rt'llt* «*A- 
i>lvMU)ii. On 'ti'oiivc <l4Um iK>n «iîilionn'aiir-, j'ui{ t'tr (l 

Jiomr. \'Mi' ohM'iv*' «'nc<>n',<in<' dans"» ronvri.«Milioii on 

' ,. '' " /'-' "' *." 

dil indifli'ïn*nnn»'nl , /'(umuM tir nxi je jH'fX)i'i ailé vous 

' . *• ■ . ' ,. 

%K)ir; jr l'na o\\ j'allai hirr à t'apt-ra. . // • rrttA ion tmifatl , parce 
qu« C«iJ«r A un rf|(iin«. 

/wi pro09a$ion • pa*»^ «om-t M«f 
jknéirtt-, tl • |r««W ia ririi/» .' 
«rrion H rfnlw». 

Cff hrar0ê ^Mê ont péri mo/- 

« heuMiàêemént ; p«f<vqtM U ▼•»!>• 

^n'r M» coit«tniit nieui «Tec 

mvoir , l(irM]iiM fil prlKitani un 

MU» léii^ral •( indélOTHdué. \Jm%^ a crue xtu ett i-tâi^ , 
parrt q»i* c*aê0r , mIi* ifgini»' „ 
prrnd- l'u'^i ou l'Auttr Jm i^um- 
li«ir«»t.- . *- 

A>ri^<« fit pat W*i lét proc'i 
•ion «M pàM*«; étit'tl'aToîr t\é 
tt il* ii**tn» pliti. 

dariê /«W IravtrÊéé en jtmdri' 
aur ; paTrtr qu<« InvetlM» }*ént •#• 
lunatruil mi^ai «y«c 1« «••Uo 
//r« , quand il «it arroinpagiU cla 
cirronalanc** p«itivuliirr««. « •!■•_ --. tll » . 
iɫri 
■lia— [[■■iif'ii.c.- 4 if OAlilONSi 

^t)îpnt , ptmî . <|ue le» vei*!*!» ne. «e leriiii ne n l rL-elh»— 
nsuenl qu<t xk* quâlnï HiAniè/irit è. rinfinUif; nuiii nptit 
•ûb^iviioTU U s^coode en |qu«irc .^ bnincli(*s , et la qua- 
tn^/fAÎR en cinq , oe qui fiiijr onxe e8|>ècei de cunjugiii- 
•o^»- ..." 

PBÉMlftRÉ CONJUGAISON, KN 0r. 

. "■■ \ ■:'■ ■• • ■■ \ 

■ [ .' ~\ ^. ,1 n <D I c A r '!>._■• \ 

Pf^ftnt absolu*. 

J'aimà,!^ |Um#t.« il oit «11* Nonaaimoni, voui BÏmet , il« 

tima. Il ' ' '^ \ ou r1U» «ini^nt. 

■ r ■" '- ' ' ' w ■ 

. T Impmrfirii f OU préMnl rtUlif. 

■1 ■- r' . ■, ". I - ■ ^^ " 

'..«irnoiént. 

' ■ .- y. : ■ .-..^ r 

Préiéril d^JUa. I 

, -' ' : '-• • ' ^ ' ■'.., ■". 1 

l*at»«i 1 tu Blmat ; il atmi; ^ Tient l^nâm«« » t^u éim IM 

■ ' ' »« • '" ' 

* iltaimfrvnt. 

> -- ■ . ■■ ...'.,■■ 

rrététit ù%dJ/!ni. 

r«î •!?»«, ^^ ■• «iné , il- • No"« «^oni ■iaiéè »oui «vr* 

•i«é. - À •iii»^ , «*• O0t«irté. ^ "' ■ Fràtérif àniériekr ^ . ' , ' / J*tu««tta4/i«MiiaiHié, Uaèt ^ .Nont rAmrt afmé. toui tûtfltf 
«ioié. «iaU, iU»«r«iiUiiiii. Vv V 

4 W^ ^ >i.: 1; V.:, ' i. >M" v> il ■ * 


NoiM avioBi ainév, v*us avick 


) < ^, v5 

ml . tu ftloNirai . M »*- Noui âîmaroin , Tooi alin«r«t , ^ iU «imarout. 

î Futur amérifmr. . - 

. J'aurai aléé . lu aur« aimé , Noù. aura», aimé .ou. aora^ 

U.«mM»*. .|«é,iU auront al«é, 

rv RkmaIUJIIB.^U y • nn quatrième prétérit que 
nou. n'avons pa. iméré din. «Ile uble d« coni««ai.on, 
pâtt» cpron .Vu icrt moment. On ïe nomme /^réflifr»^ 
antérienr indéfini ou^ui^mposé. I> void. J'ai eu 
aimé, tu as eu aimé, il a eu aimé , notés apon* en 
aimé,youê apeM eu aimé, iU ont eu aimé. 

\V, RBiARQUK.— On dUiingne égiJeraenl \xxx plus- 
que-parfiUi surimposé, ««« qn'nnfiUur passé su,- 
composé , dont Wmplol >tt tm»re plu. rarf. Lea yok.j 
fai^^is eu aimé, etc. ,^)'auraieuaimé ,etc. <x-. troi. 
tempa, n'ayant pa. lieo dana It. auiiliairra, ne aont 
pu âdmia, pâTConaé^pient, dana Uia verbea paaaifs. 

CoaoïTioaait. Présent. Pat 

oit. il, l« aiaaaiaU , il ai- 

Pasêé» Nnui alamioiu, youa aimât iaa, 
iU alaiarolant. J'awaU.«r.aiiai<-*»t«*'i' Npu..«rl«o..« a— •«-ia.« %• *-.'i t r \ • »««• '■■:» ■' (^•««^ ^..i<,>.«> •■ i^tM i^H ii x t / . %.: .->" ItïSCSWBP^ V*. Con;ugLit«on. ,<f ^ • i>) 

l^ît ou tu •tUMiaRin^ « n ««iroit • M(iné^ vo'uiauriei ou «oui tuuiic 
ou fi «Otaimé. ^^ «iinô , il* auruient ou ili ruMcnt 

ajtnè.' • • ■ 

sur-<x)mfH}ê^ ^ don l on u: sert miMi rircinç-nl qm* de 
mu dr luèriu* untlirr. doill^nouii Mvpii» (Mirl<S plus hW(il. 
1^ voici {/aurvi^êu aimé yClc, (>• tcni|>s "»ur*coui- 
|K>i^*i«é*irouvcnl daiW'Ies «ju^re i'ohjugftitoiia. I ■ » A m AT I f. "^^ Frét9nt OU futur. 
Aimt, qu'il aima. V- Airnoni^, aimât , 'qu'iU n' j»» maiit. 
^ -^» a I o «■ f T I , r. J. Pèéêént ou fhtUK. aima. Q«Hi j'ainia J^a tu aimât, cju'U / Qur nom*jmîoni ,'«[ui» vuïn ■• 
'' miri , qu'ili aiioriit. i,. 

• '-^ -' "^. " . "f -. '• • ,:■;' 

Que j*aimàlia«»., <|M« lu alinna- . Qiujnrttii aimmiiipn*. 'puî vt}»)» 
'••f y qu'il aimll.. ' ■ . '^ ainHUiiet , qu'ila aimatiriur -*'/ 

"^^ '^ • ■.■■ ■ ^'^^rii. J ' , ' '"■ . . , 

Q«« )*fti&aijM4, tpia tu #iéi Qofnouiajonn^imé. qua voua 

»iiii4 « qu^lAlt aimé. «yn auni , quMi aient amié. 

.Pt'»ts-qu»'parf0it. ■ ' 'r 

Qm j'avtaa Bii»é,qo«tiiauaaaa Qu« noua •••aiopa aimé , qua 

•iné f qn*il «4t aimé. ' vâ«a •«aaia» «iui^ , 4<(**''* autvvitt 

. aim^. PréMmi."^ 

Ainîw. ' 1 » a I M I T i<)„f. /' 

PtUêé, Parttt:ip9 préutU. 

Afuir aimé. Ai'matit. «•« /. ( m Ik^t^Mn: »».4. •jo ^ I**. CofiJugaUon, Aim<) f è« y ajant m\mk. DvfanI aiiaw.' ^ RiiMiRQirB. Kobot Etienne nom «ppr^ncKEiinA m 
griiinm«iro (|u*iiiiUTfbif les premières pcrtonnflt drt 
verliet né prvnoicnl point d*# au tingtilier : cette l^ttrs 
létoit Wbert^ «ux •eoon4*i pertonnet y f t Ton mettoit 
uni Rux troitièinci. Ainsi chjiqnc personne ii voit m 
Jcttro riifsctéristique , ne qui re ndoitnot oonjugiiisoiu plus 
jf^ulièrçs. Mais le temps a apporté , depuis environ trois 
tT'fits ans, (W çlm^fp^mens à ces inflexions évidcmuienl 
calquées sur la grammaire latine. <( D'abord, observe 
)) ralil>4 il'Dlivet Jes poëlies s enhardirent à mettre un«r & 
)> Hjfix premi^^>s personnes des Verbes dont la termi- 
)) naison n'éloit pas un e muet , afin d'éviter la fr^- 
l> quente caeophonio qn Viles aurotrnt dite sans («la de- 
» vant les mots qui comro<*nmil par une vojrlle. Comm» 
^-^ ils €i*avoient rien de semblable h craindre des verbes 
)) quiiinisseul pariiu emuet, parreqiieceui^là s'élideiil, 
' )) ce sont les seuls qu*iU ont laissés sans 4 ; et insen- 
)! siblement Tusage des pdëtes est devenu si général , 
)) quVnfin Vomissiun de V§ aux premières personnes 
))' des Terbes qui Tiuissent par une consonne , ou par toute 
f; autn**' voyelle que Te muA , a été regardée nomme une ^ 
. )) négligener dalis I4 pr<)se , et eoi|piiie une licenre dans'' 
)) les vers ». Le vcibe n^mr est le w^wV dans s<m es- 
pace qui nVU pas éprouyé ee'c'iiangeinent. On a^ tou- 
jours écrit , et l'on écrit ehœiy, /ni , quoiqu'on é^-rtve 
J€ ¥Ùtf etc. t • *"% \, 


( t • t^te/Wr» 
\ P f y ■ taïaaj ■u \.:i:aL^'a: - ^ I*'; Xhnji/gniM)/i. \ ji 

VERBK8 i[liRKGlJi:n:K.S 

' . ■ ■'V 

■ , ■ . . ' ''" , ' 

(Vue première «50n>iiKiii»on» qui rAmipreiu! U iHs- 

qu'un «cul d'irrégulirr , tjuî^^l alUr, ^ 

j4lUr «?»l im^éulier «w prrsèul de rindicalil', «Uns^ 

êufoM^il^/^ilêvûnt; «u fiipr ,y'iVYit, //^ uti^, il 
irajntma ifùnê . voiM^ùrz, Un \nfnl ; v\ au lUCsiMU 
du r^iidUicrnurl, /i/ï'M, ^liVi/i.», rir. ; ^ riinpVianl ; 
daiif ftrt lr<»i8 iuflexioni , ^Yi , 'iii'tl iuU^\ tiu'iit aiUrrtt ; 
riiiu pri^M^il (H* *u)»i<>»î^i*'» ^ï*«"» <*'^ <|nttM«* , (juf ;'(iil1f 
(jue tu (iilkê^ yu^U àiilc, (fiiil'i iiillffif H «y 1 '««<li 
«•«'tir deux. pn'-uVrili dçlirtiH , l'nii itî{<iili« r , «|ui vm |»mh 
4e lui-im^iue, j'allai, fU*. <l l'aHlM* im f;iiliii , nu - 
pruuVî «iti v«irlMîr//r,'7e /'*•'» tu Jum ^ vu\ Il < ii «m iIi- 
lli<>nij^-<le lliupaiiait du »ùl>i»*nrli-r. (*'« %«i Im» m* <*onnif^u< 
«v«rt: rÀiixiliaii t' Hrr. - 

S'en aUer 9t .çon\u^ht vitmnw nl/rr , d.inn 1«'Â iriiijm 
•iiuple»; miiii dun^^et leiii|i« roiiipoM'» , m m> plan* 
i< oorome diknt Ir» VeiJ>e* iriUVhin , /<• m'rM j»f//* n//*», fie. 
nous rwuê en sommée allés y viv. A rimii/Tatir, ^i m» 
tmnsporle aprèt Ir^vérlM! <Unt le»^ii'(iiA iopinc» tuivniitri , 
i^n-'lVi, cdlonê-tuHiSr^n ^ ftllez-ivtta-efn 

UKMARQtTR; P#ii»r ^ferhe drfrciif , tu- êVmploio cpi'à 
l'inliuliif , «u prêtent * m rimpaif«it ft au Ittlur de 
niidù-AÛf , et au p^;nl du ronditlontfrl. AiitnTols 
obaenrc rAradëmie ^ on éciivoit , ;> puê , tu jiiéÀ , U put. » r- ■' f . i V, /^ .*^^*, -r%«; ^'^'9'*mt*-m' \ J 
A. 


V 


i ■ ' 


J ^. 
4 


* 


T ■ ■ — 

V 


• 
> / ../^ .* < V. '^ ■' • . . ' ; • ■ . ' ^ ■ ' • ■ ' 

L'imfv • refermé rrl abt»; oa fnril ,/r/Mir , tu pu^ë , 

nHM Im tctiit* f« o^^«r M m o^i^ ^ on dMin^ l[x 
Ml f,'4Mttt Im icnMftitanè tommirt , «rroir : de Ha^ 

. .flicacif ^ /««M^^OÉ» , ai iié y lai r i , dfempioè^^^ Uê em- 
pi€i0ni i r^^mùm , tu ^mmiêé , «Ir^rtlitJ mipénitif , em- 
/4iMr f ^'«/ 0mfèa» ^ ^^itf Mhploit^ni ; ^MMïïif , tflr .* dit 

. prAirtit dp Milijoèctar, qm^'p/npinuf , qiééf tu iempfoUè , 
fu'ii fm^lui», <fuiUy4fnpii*itf%i; i^ /•êt!Bâe\ cfr. 

. Ce ckti^lnMC t'o^érr^ wm futur Je TtiHipàuf , rt «o 
préM«t do cowibiWBel de» t«fiÉès en 5>jrrr, y V/ny^^ ^ 

/emptoiêroië .«/Mit, icloô,rA«d^i<fW<Mi peut écrire 
daM àe«i)M i«r. feMBrtr^rtù , ilêmLerai oa /*«•- 
ÊtÊtmL TJm pmBH ansM d^érnrr md(0ifrcinnHit ; V#^ 
«ajKV, «• /emtttét'^j€ pajre ou >r ^miir., I*ni«t|ur or» detn 
— lèrw lopt rcçaiei, nom nruwi goU tu BÎnlx de 
•*ra mur à la rè^ i|ue MNii duUnuoi. 
^ RehâBQVP. Cça v<eçlM» iiat aui. preouèrtà «^t ar^ 
romfea perioaa^ plaricUca de rii«|iariBt de lladicaiif , 
JiOMa a i ^pfu^ ryru , «/«m «aatafàesi ipaû ou dotl, auiMit 
i|n*il aat^oaaîlde^ éiriier «tt formée àomt, k dureté 
nHMérttx «u^aiar^ka puiaftnt ci 
de Huifurfeil de l'UkuiîT et du ut immaytt imt 

jUtauprtieut dueouditinuaifi , o4 lia iwil, 
»>e raMMTTtwa. § 

Erfea ea jvr, «pi ac ^e tfuœW le daaa 
aucun lempa, «fin de c^oaeirtcr at| ^ la. «tee pronoi%- *n y* ÛteM lea »>■»■>..';#; jn^lB i4i.Jiii«>#HW>»*M W i* M >h>i « ii J * *i l« » » .Mi ili»!».- \ ' »■ • .i.»<;-<.1»i W W H W »W Wl l'HM IWI«»l».t*,te»MW<W'fflt^' ^ • \ c: niifct*^- •< ',» L 7 W* CoiijtâgfUnjfl. t5 

on hkC « pcM^ U mèinp raÏMMi , n-iu* inii | w . , <| i .>n 
notnair n <iiil« , wtÉOM le c suivi d'un'ii nu d un > , «ji. rr , 
siéçani , syçwis. > , , 

RcUJiRQl'r:. Dtena Irt vrrbrt d^ trttr cun,it^ji von , 
âinai qiit di'o* drai àt% atiln'ftnioiu^Muru <t<Mit Ij «r- 
cpodt; prftoane itng;uliHe flr^riirtW'raiir*< Irniutit* |>4r <• 

MUi* citltr « ,'dit V[aiuti-Li* » nV>4 i»*»!)!! «Jf U*iir ruiUifi* , 
elle b*r»t c|u*aci^M*enle teulemeut pMir ùu*t- li «.««opKo- 
ow ,ctNnii^!!^»ffi leiertdal en érrivanl iii-Z-i/ ^Mjur %ki U. 
AiaM oa duit érrirr. du«Miir--#-«»'M;^ toq Jrrrr^ /Mtrir-Jt-v 
iUs ti*'T9ê\ oJ^ré--4h^n à'iit MiMtir^ i^n iVrit <lf iTvni* 
va-^-jr\, i| inuiiu <|iie v'nr »oil tuiiii d'un «rrbe , «^«ir alors 
(Ni frrit vaj dst^inlBt^deê ordrr s. IXnv Liul i>n« rvrin'v.i- 
ê-^ftyCéi^i eMiaiie&u|egrot*ièiT, mais tr: -'>/i, nu l .««*?< :-A •pcMtrbptîe e»t 1 rlitjipu du pronom îtHM^vr eni y*niT .t\ 

lliââtQi : «a pluriçl qv. é<;rit aUè^^ ou*-«/i. ^ 

. - - ^ 

ir. CONJliGAlSON , KM ir l(eM 
Ob a finriaé cette oof^^^ÎKm en quatre branrhet qu'on 
d Î K ttiy ■ pn^; U lefmÎBaiaoo de la iw e m iène per»oaAc 
4a préwnt èft rmdiaUif. Nonâ allons «fn doonrr let pa- 
'WÊÊÊê 'T**-^ i r* let icmpa compoiés toot \tt% 
wm lOM lesTerbet • noiu oc les insérerons plua 
Iti tibftti de amincaiKm. \ "»?■■«, *•'■"'', ^*.!%,f. > ^'f ■ I •i PUCMIËRE BRAMCBJ!, i^ ^ ' 


V 1 »• 


1 « 4 T 1 9. • ■'■- ^ 


\ 


j«i»-Ay u.u. 


' N$tM lu iMMM , i«M , fMnl. 
J« ••'«imU, UmU , iM»it. 


Mmm Ha- lfliUn« , litUi ,'iiMUat^ 


' 


J»l«.it, ia.it. 


Notti AalN»M^ tiM, i9«at, 
^« iN>lfii , tr«t , ira. ' 


Nmm ftn-ir«««, lr«», iriHM. 


1 


1 


|I«M ftaliUvi , iflM , Éroiral, I M r É • A V t». 

Finît f (|uM Ani«M , ta-lMooi , \%m\ ^ qn'ili fttiiiMat. 

S U • ) O P C T I f . ' 


Mouê (la-itaioaty ïmï*»» Uwat. I M » I ■ I » / ». 
l^lall, Avélr Bni , AnÎMiat, Hi , ayant floi , dirrant loir. VERBES IRRÈGULlERS. 

Cette hnmche n*ii point di verbe iirAgnliir. L« mqI 
participe ft^'iM mt nmintinattt tn UMge. J9^ml Mt oon* 
4«c9ré anà chbacs aniniei et doit ètor «ODêiilëréy dana 
l'uiAfo «ctiHBly oomoi^ un pur adjectif. BoMoel a dit , i/ 
iUÀi déjà grand oe bénit 0nfani i oette expreuion eat 
contre ' Tniafe actuel. Let irréfiihritét du ?erbe hti^\ 
ne eottsifient que dana k |iroiianci«tion. On Mfiut que 
meaylUbe let nroia peraonnea aingulièn» d^ M^aent 
Tindkadf et U aeoondii de rimpératiTy éa leur don-» 
lant le aon de l'a cmvert ; comme ^j& iiaiê , lu hait^ 
lu haU > AuM I qiu*mi pitmonœ ^ /• hèê , iià hi§ ^ il héi%. 
A4i. Dana lontcs^let autrea inflexiona de ce verbe , on V- m t m$-m tmi m m$mmiimmÊmÊmmHmfmiÊtÊitm mmt mi i n i m li O W»* » ''- lï '' •" / ; ' 
IT. Cénfugai»on. ■. ^ ti.V 

i«rt un trémii fUr 17, tl 11 y • p«r contA|urnl dnu 
•yllâbeijj^,«îl |»tt.iil dw artt, doimu-nmi n <Iimi rin 
piif, OQ dit yZori!«4KVi/ , /lc>ri##oit, VVm <|n'il y n lonii» 
«ppiirPiM» qu'on HîéoîI aiitrrfoii //<»/ //■ ou //#»/iWr , il 
qu'on •«lOirrté c«t d«^ui inoU ,. |Miiœ qu'il» mmlauMÎ 
liarm^ieux «t plu» é^urrgiqiiw t\\iv JUtirissant Jintré»- 

'■s \ ' i • . - 

11-. BH A IN Cl! i:. 

. ■ ■ ! 

IvoirATiv. J^ aM-toi», ttfU, toit. . 

J«wn> lirai , timi , tî^. 
J« wti-tiroi» , liioU, iiroil. Nou* M>n toni , Iw , t«nt ' 

Nuu* Mni'hofii, lit*, luirnt 
NofLittrh-H'mnt, lilii« tirent. 
NouB Mra-lironi.'tir*! , liron'. 
Noà< Mn-llrium, lirin, lirui«iif ^ I M r <- n A T I r ' 
B«Di, qa*tl aenU /■m-tooa, tri , qnlli Mn-lAiit. 

, 8 V • f o M c r I r^ 


Motu MO'tiooi, ti#a , t«nt. 
Noui a^ liwioo» , tÎMMri , li». 
•tnt. ir. •I M r I » I T I »► 
t«iilir , avoir ttiiti , Mntant , •coli , ajatil «enri , JavAnt Mot 

VERBES JR RÉGULIER 8; ^ Bouillir \ je houê , /li &oii« , il hqtU. Impënitir, bouê. 
^bmâUUrtx r&bouiUirwt oon)ugu«ai d« mèMe.. 

^^Mcrir yOtcourrv «n tenD« de cUaMt* , participe couru , 
f0m*r9g iu oouTM^ il court j Je cmsruêyM courrai, J9 \ ■•♦;i»'«»..-.*fc-«*^-'-<«»«:iV'.. **,'-' i\'-'...'» »i 'l *•■- à 16 


mêêrroiêi Imp^. rotérê. On rcitijiifpi« d« lu rnèniA ma- 
aièlxi MM ooiiip4iM'*t , fHYXMirir, coneoiétir^ dUcowir ^ 
êftcoêâfir, pan^mrir,' nrcourir M êêcourir. 

Faillir^ (MH-tif, h«»fii d'iita^n. à birn lUit tcmipt , nff 
f*9iiipliH«iîii*iiu partiripr pÊÊêé^faiHi^ «n préli^rtl délini^ 
Je. faiiiiê , (M mu% iflinpt. f^npotét. Même iiM|;«^ pur mp- 
portauf«rlHii/f/tti//ir. L'Académie inarqiif miimjailUmi 

j Fuir, fffuit^ tu fuUf Hfuiiy nous fuyons, inmêfujer , 
iU fuient , je fuyais , y# yÙM ^jefuitui ^js fuiruis. lin- 
péraiif , yîi*# , qu'il fuie , fuyons , fuyê^ , 9M '»/# fuient. 
Su|ii«mcuf, quê jm fuM ^ qitM nous fuyiotUy t/ué vous 
fuyirigyqu ils Juisnt^ que Je fuisse . ' \ 

\ Mourir^ mort y Je meUts , tu meurs , 1/ insurl , 
Je ffUHirus^ Je mourrai y Jemotirmiê^ IniDéralif, tueur». 
Subjonctif, que J0\ mourusse. 

jécquérir , acquis ^ j'Jtfmi0te^ êuacquiers^ H acquiert , 
nous étrquérons , eous ocqUéteM , ils acquièrent , f^fÈcquis^ 
J'acqusfrai ffacquêrtoisAmpérûitt^ acquiers, Subjonr- 
tffy qiée l'acquière y noué acquérions, que^J*acquis.^. 

Conquérir f conquis ,. hor^d^utagt au prêtent de lltt- 
diàHiC. Son fauir aat , /t eonquêrmi* On. ut t'éii tert 
gMèra qu'au piéltiky p oon^di^ riiiip«rfidldtt atib- 
jon^, que Je conquitm^ et aiis leiiipa oompoié(i ,/"<u 
céféquis^ hîo, 

* ^Omr^ difeetif ou bon d'usage, excMpté a» p«riWp« 
pMié/o«0f'^«t à Timpar&it du «nlilonrUJ*, qtsefmieee^ 
à« |'«i MTi étuClMppa. oompoiéi, où il veoc^ iM«Mr. 7 ■ - '1 U «««■««Mli ■m il— laaii » J. iiiiM>Miii«i <i i < » < g w » i' iii ii > t i-«aB>i<a»*. 


i IV. . Con/ugaitvH. .*7 

v#WA-i/oa^ oui C0 grand hriui t/^Vai tni ^ faiHfu om 

tiirt. . • • 

QiiJhr rtf iVmploir qiiriliintiYntr Jorinr , n à In tiiiu 

ilofVttrboi êntHiy'êr yi»0mt^ t dUei ^ vtmiuw , en%t>yr», tftn - 

rir , aU*B [quérir. 

yédir^ iiirnii^if; inHu :1ioit d'uMgn «lu préwni «Irl'iii 

couj^^if^ucnl tl« iii^iiic : ou le» ctiiitloii* un pfiW.nt <le lin - 

RrmaiiQITB. Sortir^ re0wrtir { $<nûr ik mmvfrtu), «l 

^mme fcnlir i ndJiit êoriir ( obtenir, «rcnr , rn i.»rmft 
4c loi ) , nfsêoriir {liUrt du itmoiI ), K r^/kirlir ( |>.ir- 
tii^^tr) , Mî oonjugûcnt conunr yî/ii/ . *Vpr/i>- ,<li»ii» ci* <l<'r- 
ViicriMni , nVii pat en u»»gn <Iuh.i lous ,ftcn It'inpt. 

IIP; BU AN Cil K. r I « » I C A T I Vr Nout otiTr-oni , rt , «nf . 

* NuiM «ut roliniM , IM ^ iw«t. 
Nwttt o«vr«iro*t . ir«i , Iroat. yQnwr-9 , M , •. 

J'<MMrr-«to , «U , oif. 

J*o«n-U» Il , II. , , 

J'oHTfiTAi , in» , il». 

J*auvv-iraU , iroiiy irait. N ou* (Ml1r^-IH•ll• , ir*«># ifoirat. 

1 ■ r f m A T I r. 

0«?r« , cu'ili ottfft. vOliift^oua, «s^^u'iU oan^t. 

I '^^ " 

I ■ 8 •'-■ »"o,>» c » I V. 

^[^ (*mmt|«M,«.. N«M «^r iojilt , («il , Mrt. 

Q4M f o«fff-llÉt , Imm,^ tt«- Noua oavr-iMtooi , iMira, UlMrt. 

, '- I M r 'I N I T I r. 

pvirfif ^ tTflil fwrti^ ^"^Mfitia , •«▼«! , ajwU *",!^ « datft»! •unie. ■i »**•' .. .4»«»iai 1. (;.\i .N., \ J» / -v»». K.J » '-\ j6 IIV Co/vmiiM0/i. 

fê cîMfUlëixii ; oonduionncl y /# etètUéêroiê. On conjufîuv 
àa mèAma oè tmi i ir «t rtmtifiiiir, . 

ëaiUir ( «viDcer «n deburt , débordir le nu du mur ) 
B> qun oti iMMiit à rioliniiin SmUiani Ml pluridi «diMUf 
qnt pftftMp* préttnL^ Il n* •*«iiiploi« qu*eti roruint 
tMDptt^i à la utitième pcnuiiM : 1/ miUe , Uê miiUn^ , 
U êoïéUUy iUêmikmnij U miU^ra^ il êaithroiê. C> 
baicôn êoiiU thop^ êoUUixi irop^ éailUroU trop: En g^- 
néril on préftre il« dire; «^^ cùrnhhê a (rnp de 
êÊéUig*- Mab eaiiiir ( «'élever avec rorrse ). tr conjugtif^ 
oon^roe^Air. Il a mot Uri U^fn^y /êêniiliêy nou.^ êait- 
limanê , /a êùUlimoUy je êoUUê , foi êaUli , /e mulHmi , 
/i êàitimiiè , fM^/t êùiiiiêm. Il tie le dit que des cliotct 
Uquidea; . 

jiêêaUUr% ioQnkif; aêêoÙU : imliraiif, fasmÛf^f , />« 
aêéaiilêê\ it ûêêciUle , iU ç»iiaiHent, Il fiiit au futur ^ 
/aëêoiiUnu y 9i an condiiionnel faêêaUliroiM. 

TrêêmitÙty $m ooniugue. de mémo. Ot dons Ter(«e» 
aonl'phia cëùmiltiternl cmployén au prêtent de' lln- 
lim(|f| et ail jMrMcipc paaM^) qu*aux autres IbroMM. 

IV. BftÀNGIIË. »l I ■ O I C A T I r. Noui l«iNiD« , nn t lianiiff t. 
Ntttt* t«-nl«iis , aita 1 nttji«ol. 
Nout tlamM, tlnlM, |,lati«>. * ilawj<MÉII»*i<l^pWW«apaBa*Wi>aUWI»»MM^ ^ l aMIWM<WMi>*<llWNÉ»llHw««<*<MH J«ti«at, ll«a«^tkat^ 

J« i« t)f U , a«it« ^vi^f 
J« t'ivti tiiM , rtiitt. 
•a (MlHiral 9 aMa^f ■mu 
#a tlfvdMli^iiMla^ m*. Conjugaiêùn* n/ 

* ■ ■ ' * Il 

1 il r i K A T J fi 

Til&i ^ «|»»'n ll«iin«. Tt-noni, n«i,nuMi li»nn«i.». 

9 « Il u ■ o T I r. 


Om« 1« lu* M», ••••, liât ' 

' I H r I Ri T I V. 

Irfitr yèvalr tMa» tfliMif , I^K ■yant limit , (ûvtnl tMir. 

Otle branche n'a point de verbe irrégiilicr. On ourt- 
iugiir comme l^/fir tout tes rompotéfi La mèmi* ronju- 
giiifton • lien pour venir ei ie» compotes ; mui» avw cru»- 
dilfiMvm», due tenir et set dérivés veuleiii rMtuiliwiic 
nvoir aux -tempt composés, et que , ♦^/iiV et t^>s dr- 
rivés , excepté conirrs»enir et âubvenir , prennent l'âui-i- 
iiaîre ^In» aUx oki^mef temps.. 

lir. ce NT UG AI SON, EN oiV 

1 II B I O' A T 1 V 


Noua f-c9i9m, €•▼•• . çoif^fits 

.rvvdl , c«v«lt , cetttt. . !!•«• ro-r •▼» Am, f#»U«, «^pî»^ 

J» rt^» , |ui , çttl. Moi» f*-^â«if* , t;àiP9 , çiifriit. 

' le f«-f«vml , «TrAt, .r«Tre. Woua r«-r«vNNis, r«»f«, r«tr«nf. 

^I« rac«-vr«it^ Mnoit, corroil. Hou» f-Mttimif» , Mvrifs , c«- 

-..- • / - . TTOÏ«lt(. 

1 H F < ^A T I f. 

Jl«f*ls, 4tfM M^lv*. R#-oivoM , «•trt. , quHU wçai- 

'' ▼•"t. , . *.- ^ • 

s V 1.1 o II C T I V. 
<># i« i«'f«èv«, |»k«s» |«if«. îNi» i«itv4*ss, wf i»s. çtiiftor. ^. Wf«i^**'Wr^ #*^*f«m) 


, .^.■■/,' / 
$0 HT*. Cbnjiégaiêon, Qm )• r»-(tiMtf , ^lutNf fôt. N«tti r«-çuMloaa> ftt»i<M , ÇM^ I. u "^ I M V I H I T I V. 

.Rtc^ToIr ( à^élr r«»çii , r*r«T«nl , i«^n , •yaat rv^u-, 4«r«nt r#r«voir. 

VERBES IRHÉGULIKRS. 

<^ Aifoir y dont^ous «yoni yu la conjugnUon , ett un Acè 
plui trré^uli«n. ^ — - 

\ Choir y verbe défiscuf. H n*ett oitiinAiremrnt em^tloyé 
îmWnfi \.it a*êêi laisëé c/u>ir. NéanipoiiiB U roit qiivh 
quefuit air participé cAii. ^ ! 

Déchoir j dûlcjcliff |i'a à rinfiiiitirqiie le pi^iont et 
le participe ipM»édhhùAïiAKi,^\ï,fedi.'hoiê,nouêdé-- 
rAo)ron«^ de déchoierU, Point d*iiDparC«it. Je dêitiuê ^ 
je déirherraiyjêdéchêrrbiê.Svh)onttH\<iue/edéchoi€y 
iftte Je déchitêêê. 

Echoir. èchian$y échu. Au prêtent dfr J'indiditir, 

il nV»! d'otaf^ qu'aiix troiaièiiiet personnes, il échoit ^ 

ou éch^i^ UêéchéêniMinx d'imparfait, fichuê/éeherrai^ 

J'éehèrroià^Màj^^ilSy qn*aéchée^quiUéch4éni \qà9* 

"'j*4chit4êê, U se dit Ordinairement des diofe^*<|u{ arfiveiït 

par sort bu pareas lb>tuit. 

LVaapIoi ordinaire de ôes trois terbes est au participe ^ 
qui se oonltrult avoc ^krv. 

Falloir ^ verbe impersyniiel fdont nous donnerons la 
eonjugaiiOn. * * ^ 

Mouifoir , mu ^ je. meus y nouê mouphni, iU msn-^ 
immê ^ /f muê , /§ m/ouvrai y Je mom^roiSf que je meu^^ t 
qm je mUHie, / MMÉAMIMM»*^ Iî*v ■=•,•.'■( iir. ConjugaiwH, \ 5i 

Ptetéi>oirt VerW iniî|»«r«oiinL*l ,^)/i> , il pleut y il plut , 
il pUusfni , qu'il tfl^ii. 

P(m%Hnrj pu , jtf^pws ou /e peux ^ tjioiii» en uwipo , 
fli /MriAjr i il /ffuiy ftoii» fHHiiHïfiê , ils firuvrnt , /» 
pu»i jr jnyurrai'^ ff ptmmnëj ' ryii/f j<> puijifi/fy (pte, je 

piiêie. \ » " • 

S(HH)ir y âat'hufUi »tt , yr «m*, yr eus y Je êaurtii , /• • 
êaurvi». Imuérniif, sache y qu'il êucfiCy §arhbtU ^ àa- 
c/u^jc , tfu'ilâ êOclient.'Suhjonciïfy.que /r «u7ir , que je 
êiisêe. *^. ,:; '' , '.-."*' 

^)ir A <leut u^iftc-nlion» , /tre co/tPerUilile j i'i t'tn: 
assis. Dniit lu pirnijfrf ^ il «»t snns |>nrti< ij^^ piiHÀc ,, 
el par (x>niéqiient mh» U'iiipii oorii|M>»és. Il ne s\>fii()J<;ic . 
((ir(«iix troi»i(^inrtp^lm()iincii do (|U5'I<|<*t*atf>n)|)«^où il l.tit, 
a sied y ils êiéênt y'il'seydit y il tien* ■» il siérvU., Il faut 
Afoir êi cela foûê êM ou rie vous sietl /mis. Oii a liiil 
un. «diWtil (lu (MriMÛpo préaciil : -// nesi fH'is\iii»ui à 
un tiortintê dé êa dighiUi ce n'esl futs une -vho.ne 
•éanto c/«, eïc. Daiifla lecoiide , il nV*st pliH en iisH^gf 
qii*à^i pnrtidpei, séant et sie /vt tiiètnc <*« Biyle<, do 
paUit : ^ roi téant 0/1 son Ui de Justice ; une huiieon 
■ÎM Am Si.-Uonoré, ^ • . 

^ AssÊtnry. ^f ou s* asseoir, qui rtt rrxprcMion uiifée^ «t X. ^ \). ' *QM»l4|«Koa.Aarift «fvcdtui rr J#^Mri«>/« , )• poiàrrei, on n'eo 

**^ 0« 4il ^tt«l^ii*foli >• mésmeks^int, pmir >« im tmispoinl. 
Js Mtf «««foi* iPfinpioi* poury* >M/»iiîj. 
*^<^ AiMoU «( actif t «i/Mirit/i jsgtmsmi. ' fwm t>wfiiiwî'>r-v ...f'«-fy*.*if/. . l'^^r- .- -' _>■ 


5f ïll*. ConlugaiêotU - 

OnwtiingiMiîl MUtrilbUtti ^U d« d«u» «uiùèrM. Voici . 

• - * 

i« w'(»M i«*i« , *•««• . i«^- ^'"»' ••"• ««^V *^" »••••■»• 

Ji, «l'M-iy oli . «ii . •«!./ Nf<ft ««mi ••••y !«»• . »«• . •»••». < 

J« m>NUr«i , ou m*m»jm%\ . •! )• ■àlw.iérôii «u m'-m^fmSà^ 
NqUi préft^roni U premiArfi niAniëre. 

1 M f i « A,T I f. ' 

* . qu'ilt ••»•••?•'"*• 

Qù» iiwii noui Mi»]Fon« , «tr. 

■ * ■ ■ ' , * 

U prômi^ |K«f«oiin« et lu M»oiKle du pluriel de c« 

Hkh %RQU». L'abW de CondilV» J*»»*» ^*>*" <*• 
cowidi^iion , \«ut <îu*0» ditt au fuiur el tu. candilion- 
iiel,;#m'a*-o^î,/f*i*«*^«^Snw# Muit cette manière 
noof ^roll puiiA» <!«•• U \m^ de la oooYert^ioii. 
L'eblié Citniid demi!» k préltf5a^ 

«inyo^Mr ce Terb^. ^^ 

BoêMoir M ooniufpue comine ojMoir, Meîi mirmotr " 

«oiiAU, ^ Impértitlf JiiraoAr I tubjonctif , qmjêêurwêt , 
^ nom msrêeywnê , qu'iU mirm,Unt , (ii»êjê «r«M-». 
Liè.Mi^ tempt, «Koepté ieiHenapa corepoiéi, ne ipnt 

Valoir, PtJuJéPùUMjê çaluêJefHtudrai. Hpéwuf, dea U*»* I » m » u êmàmmiimÊ»mmti»mm«imtÊ.'iii » 'mi ii)m .Jm*'*^ 4 <Wnin»Mt«<,w»i«»«y^ ^i ■^TjwLvs-^Uyf^s -■■■ i.,1. 


,»- IV*. Cifftju^iêdn, ' ?$ 

¥aiu:, Siil>jonctif, qu*il iHiUU. On roiijngnr <lr la mAmu 
inAoiérr \ ^ui\»aloiry revaloir rtjyrrvaioir. * 

/> i.<70<#,> VI4, yéf *r/ij^, yiir J Blinde , ijur /# PourtHHr i/HUiri'o^ant .fHmrt'u JèpountHs ^yZ/x^ar. 
«'o>oM, jrJKmrvuê*,je pounnùrni , qiif je fxtun'i^e, 

l^ouioir.iHuJanf, voulu ^Jtf vrux ^ rwuï9 t'otiUmn^ 
ils i^uUni , Je inmltiSy je vaudrai^ (fur jr ir'uil/è, 
yue nouêiHmliimgfqhe tt^us iMuilir^, qii ils veuillent 

Ceiti! conjuf;«i0on « cinf{l)nmclif)i: In pn>mi^Ti* rAti*rlle 
<1m verbr« en aÂr»; Ia •coonde, CRlled«*t vcrlx» rn «iV/tf 
^ «« o^/% ; ^ troUièine , ccllp.dirs yvthe% <ii irrrtrii • 
M*r^ )a qiuitn>me celle det Terbc» c»n âindre , rA>n//r , 
el uùutrt ; la cinquième enfin, oellè» d«i veriwt eu <//* , 
cnB ^prry Ire ei vr€[, / 

: r-. BRANCHE. 

-lnoicâVi». - 


i« pUii , prlaU , plat t. 
Jcflài Mit', «oit . fuit. 
JwfliM, pl««, flut. 
JtpUi-tai itM^ra. 
J« pUi-^i , roi* , roit. Koui pUiwM y ■»■. , ••nt. 

Nom pUi tiont , n«>i , lui (rat. 

Hom plA-imM , \r* , wbI. 
- Kd«m pUi-ron*. ri|B , rouf. 
J"^ Nn'ii plai. ri«ni , ri»» , raitot. I V y^ n. A T I f. »^ PUis . fn*^^li». pUr^n* . tri. i|. Il plaiMBf. * OpftiHant r« d«m|«r fortr* rf|nil>KrBitnl It préMOt du mlJ^oai 
«(»• je ^r^ral» ; etc. , qu'iti />r^ra/r/ir. lif 


> '• 


^. ' t*i^.fiafi— »f jii.ii;«i...mn,| ly il -^ ;, IV*; Conjugaison. v' B v ê 9 o 9 c T i t. 


? ■■•'•II. "v 

Mt V V I M I T I t. ^ u« itoiti pUi •iotii . «-ira , imt. 
IMI tMNM j>ln • MÎUDr , Mltâ , 

ni. -Plàir*^ «foir plu , pltiMot , plu , aytnl plu, (U^anl pla< 

V E R B r. s la R É G U L 1 Ê^ S. 

Braire , tirlir «^^ffrtif ; il n'nt en nmjçf»^ qii'mi pria- 
ient d<* rinfinuif, vi mix troiki^(n«*t .|M*nK)iinrii du |>n^<- 
«cnlrt du rtitiir de riiidicntir: // btaii > ih braient ^ il 
braira , i/# brairont , cl du rxiiiditiunnci , il, brairoit, 

Faire, faièant ^ fo^$ f^ fii'^y nowt faiêouë^ %Hnis 
OHBê , iU foni , Je Jaiwië-^ Je fis , Je fi roi m y Jais , 
qt(il foêêe^fitisonêffiUleêy qté'iUJiièaent y que je Jasse^ 
quefwfiétêê. On roii^U(|uu m*s c()ni|>oM;(t de U inùiiit 
InAlli^rî^^ 

IVairey trayant ^ t rail ^ Je trais y nous trayons , ils. 
Ty^ienty Je trayais. Il n^a point dv prtru^ht de^fiiii,, cl 
pëT contéqiient point d*impiirUil au Mibionctif^y ai trait ^ 
jê trairai f que Je traiéi Se* compotét, attraire , dis- 
traire , extraire , retraire et soustraire «e oonjugtient 
de même , et lont égalcmimt lani pt^téiitd<^fini. "^ Al Par * Il faut otr»p|«r fi>ffkin , mml ftirv , t^éfàitmtS fmrfi^iée , qut., 
wm %^4mkfimkmm% <f*'i rènftnilir at aua IrmptTompoa^ , camma li « 
tmal'/ait ; mai* çq n« dit f oial , uvhm malfaiioiu, il faut dira A 
mmiê faisont nfl. »..,^. 


... ^. 


' ' V » «'' ,iygll^;.Miim.^m'-^^ • IV*, V0fljU^IL<H)/t. 

I r. HU A ^ ( II K I w n I < A T I «, Jr pRr«iit , roii ; r<»ll. 
Jrf |>ârui» toii , loil , «oit. 
Jit |i«-itii , nu , riil. 
-Jf pKiot (mi , Irai , |r«. 
Je |>«(.oi liuii , tiuit, liuit< NiiM* (tafoit-ton* , trt ■, MTiif. 
N'>ui p/»ioi« *iorn , »!■ f , «oiriif 
Non» paru n»r' , lii , »••!»•. 
Non. patoi liiina, (ir/ , Ifiuil, , 

/ . • 

1 M r il H A I I r. I»Aroi^ , qu'il |>Rroiu«; pMiui»»«Mii^ «iik , qu'il» pon.in.MvI. 

fl I' n ; <» N (' r I r. Qtiit jr paicui» •<> , •«•• , m. 
(^iif* jr p4r ui*r , iikK>l, ùt. Nom pAroi'itiont , lirit , Mfnf . 
NoiiipMiu» liuiii, »••/, «Mit. I N ' r I >< I T I r . 
Parollr», Avuii pAiii , païuÏMAul , pAru , nyant paru , dfvani fMruilrn. 

\ F II B f: 8 T n R 1^: c; u r i f/h s. 

NaUre , tuuasanty né ^ Je natJt , nous. miifiMitnn , /e 
niiiâmnëf/e rnu/uiM.jie fi(JtraiAtnut/tri)i<i, qur je naiiittr. 
On iHm\\\^\t r^naUrfi Ai* \a lm^vnii,^té¥t^rv . 

Paître r\ rr/faùfr, C^'s \rHj^>*)9t ^é^Mllivnl,• îiiait 
clértMliit." tu irùfit ni pi-^t'ii^Hl tlt-fii^L ni imiiniliiil <iu 
•ul)joni!llf. Ixt temps CÔiOfpOséA or iM)iTriMmuiH rmpliiyrM 
cpi'cn 4icrmct (le iàticxiilnerie*, rt dan* relie plirùK' lUi 
diiGourt iamilter, il a pu , et r€pu.\ 

IIP branche: It'r^auii.duia.duil. !,***•'•' 4 I ■ • I ÇA T I f. 

Nvui lédui-aooi , MB , aénr, 

37 ■' V 1-^ Jl*^/*.'A./-s:i»v'J/^i»^. i.fl»a*.,,''îiia<vi„ 1l,,|>»- ;,(>, v- *»»-:. •Kj.t:...''-.W/> * ■J çr 56 1\*. Cohjêi^imn. ..i4i%^'^',,- \- J« rfiiiiî Mit , loii , toit. 
. J« réiliii-iii. «*•, ••*• 
J« rouirai , latf lt>> 
J« rédui roii , roia, roit. Nuiit ié«luiti-4Ti«it , (*••, iritl. 
NuiJi rf<iui nitï%^ 1*1., tunl. 
Noui itnWt riuni , ii«t , rui«B|. L-M t k ^ tk T I r. / ■ -^ 
Réduira, qu'il r#«luii«» , rWuii»<ii, •ri , qiiM» ié«iui ml. SoifUMCTFV. Qitr jr riMlni •«, wi , m. 
Qm« )• réduiti Mc « •••• , t. KtMia r^lni-tiona , tirs , trnt. 
Noui rA<luui Mioni , Miei , .Mwnt. l'H f I M I T .1 t. 

WAdnir» , •»o4r réduir , lédu^itnt , reluit *y»nl rétRiil , «li»vinl r» 
duircp V E R B 1^ I R R t G l> M F. R -S. 

( ' . 

" Bc^fVyhuiHjnt^ lu; jehàiii.mmn buvonê yi^yuê but*ezy 
iU boiip9ni ;Je bmmê ^e ùus ,jê boirai , ijue je Utitt , 
iftm Je buMë. 

Bi^ûif^y V^rbi' défklirCe yrrlir n Vit rn niwg<» qu'au 

Mirtidpa pfétcni et à riinparfmt dr l*iiidiniiif , mnii w 11- 

Lmrnt mi» troiii6du4 penorniçt : bnêyatU , i/ bmyoit. 

lU fiârtinpe préNmt nW lottvunl qu'un simple adieclif : 

, à»i flotê hruyan* , tçùmpettebruyanU. 

C*/ w«ctriF < iiTigwl»«r>n quelques trmpi. Participe , 
ciroohcië. IndJoiuC^ je virconeiâ , noue cirooficiwhe , 
je cirronrU^JecinvniHraif Je circonviroie, Sulijonclif, 
qiiêje circonHm: M9n\ni^i\W9 ^nnnniTicmê ^ il n\ 
po^nt de p«rti<^pe ptëicitl, iii «rimpnrfnit h Hîndiratif; 
itiiû« k pitil* grtud DombriT )ut dotiuc ixê liyniut , qui .>\ 
^^- IV*. Vonfu^itsan. %n 

" ' .■ 1" ■ ' • ' i' -'^ " ■ ' 

•ont peu iinrmpnH?us4!t, f'iqtie pnr c'4)iiW(M|urnt, U* ^oi'it 

doit pn»»<rir«. l^'Auidi^uiî» n'ctiivuK* |vi»». 

LutfTy iiiliilittf, luitmit , /ai,- Hi<Jîr«llii\ yr luis, non n 
lùiiton»^ jr luisoU ,!Mmi |>niéiil <lrfniivy/f A////ï/ii ; nui 
(lilioiiru'l , /e luifXHM; t^S\\i\onK'X\{ ^ tfuê jr lmat>\ miia iiu- 
pni l'ait. /{r//4irrftc c^irijugue (Itvmrinr. ' - ' \^ . 

Niure uvêl ïnv{j^u\uf (111*0» partiri]»*' |»i?!m» ,, où il liiit 
>aw'. "•;' "^ ' ' . 

4\)n/ire , conJiâafU , roNfU\ /r r<t/i/^-i\ fc ron/injis ^ 

Jinnr. - ». 

( 'lintHj cn^yafjU , cru i je croik , /iof/4» \\i*Y<ms , «(^/^v 
crvyeJt, ils croient ^ jti vioyoi s , tums i/ihion» , il% 
croyoifnt; Je crus; je cfvinii ; cruiv, ijii'il cron'; </nr 
je vnUe \ ijue Je crusse, , 

Dtni y distinl , dit ; /r dis , nous (//to^/t , tous difn , 
ils disent ; Je dis ; /e dirai ; dis^qu'l i/iif , disant , dilrn ; 
tjuejê dis€f que Je disse. 

Kedire m conjiif^iK* (l« In nif^iiie niniiirir ; . iiiiiin !<'• 
, «ntrrs compote , lUdire^ contredire , interdite , tnêdiie , 
vXpnkitre, (ornwni rvpçtA'ihrvnwnl \n ncroïKir |Mrivofiti« 
plurielle du pr<fM'nt de rindimlif; cm df>il ilin* , vomi 
dédise i y tvntredises j interdisez ^ nicitisrz , et j)n'~ 
dise^. . ^ 

Maudire n*«st îrré|(fiU<'r (pie p«ra^ qu'il «iipnrtirnt 
* cette cxinjugiuaun. 11 seeuviugue n^iilièrtmeni rx>uime 
inir^ mccpié au piinkipc patftë , où il fiiil nutudit» 

Jicrirt yécé-ivanê f éarii f J'écris, nous écrwohê^ wMt 


9 , ./\ ^ 
7'""^ \ ■ 58 IV*. OànjugaUon: 

dcriveM , ils Mth>&nt 9 Récrivis ,^/i^ f* écrive , quê fétri- 
t^iêitr. Ofi c(^)agii« iri €oin|)otét de U même manièrr. 

l'rirw^ verlM) défrrtif, n*n à HnOnltil qoe le préimt 
et lo ))M liripr pnêÊéfrii 1 k IWiiettttf , que let trbii per- 
ffonni'ft MBf^lièm du pH^teni yjffriêy tu fris , il frit ; 
le, fiiiur vi le coiMliiionnel , Je frirai , Je frirais; ri k 
Timp^atif, la tecxinde personne dn lingulier, fris. 
Pour auppltW aux temps qui manquent , on le sert de 
fairf et de VinCmïùf frire , comme y faisant frire y je 
fin sois Jrire , Je fis frire , que Je fisse frire, \ 

lÀre^ lisant y lu j je lis ^ je lièois / fs liis y <P^^Jf 
Use , que Je Itésse. Ou conjugue minn élire et relire, 

Rirti y rUiht ^ ri ^ je rie , ftous riops , Je rioie , Je 
ri« , ie rirai , ris , qu'il rie , rions , que Je rie , que 
y> rÎAse, Sojirire se conjugue de la m^me m•ni^re. 

iVi^re^nfinilif , sitffisant , stiffl 4 indicatif , yV suf- 
fis , Js suffisais y Je suffis , Je suffirai | oûmiitk>niwl , 
Je suffirais ; subionctif; qise Je suffise , qt*fje suffisse. 

Boire , inHuitif^ àukfonij, ku | indicatif, Je bois , 
nous butions , %H>uâ bui»es , ils boiveai ; Je buvais y je 
bus , Je Ixiirai | conditionnel , Je boirais / impératif ^ 
qu'il Aoùv , bui*ans , buveik ; lubjooctif, quejehowe^ 
que nous buvians , que foue buviem, qtisje busse^ 

CYofi*^ dëiectîf; inlinhif, poini de participe .préaent, 
r/o« ; indicatif ,ye clos , tu clos y il clôi , sana pluriel à 
ce temps ; point d*imparfiiit et de préiérit défini, ^ye 
chrai 1 emiditîoiittel , Jetlorois, Sani impénitif et atna 
•ub)onctîf en 1l^|e. Cependant 6n poorroit trb-bieii 
dire , clos ce pare, quil close ce Jardin , il petU qu^ ,à: i- \ . vflMfMrkMr' ../ IV*. ConjugaUon. 59 

J9 cloêê cette prairie. On iVii tert irè*-licureii»«iiHnt 
d«u« tout \t% lenip» compom:». Enclore et rrm7o/i« ont 
let m^mcâ irn'guUiil^. 

AV/o/v,dt'fcc0f ; in(inilif,Mni parUri|)c prêtent, èilûêi 
indicatif, n ne •'emploie qu'aux Iroiiifcnw*, p4T»<>iines , 
>/ Mot , iU èclomnt ; Mnt impaifaii et mu» i^n'Urit 
d( fini"; U htàra , i7« écléront ; conditionnel , 1/ r<V<l- 
rvit il* iclàroient / aubjonciir^ qu'il tkloê^. Il «e «xm»- 
truil avec être dan» le» lrin|>» roiiip<W» , «pii »oul fort 

en Ufta^p. 

Conclure, infinitif, concluant, mndu ; indiralif, 
Je conclue y nous concluùns , vous œnclurz , i/# con- 
clttent;Je concluoie y je t^mclua^ /> roruluixu; ini- 
pt^raiif , çfi*»/ conclue y concluons , if/< . j »ul>jon< lil , y//<» 
Je concljse , quê Je conclusse. 

Exclure te conjugue dii*m<^nic, cxcept<^ qu'il deux. 
participe* pâ»»^ , ext^luti exclus. 

Croire , infinitif, croyant , cru ; indiialif, jr cn»is , 
nous croyons , wiiJ rro>^<?« , iV* cnnrnt . yr rm^ow , 
Je criés , Je croirai ; iubjonctif , que je cntie , que je 
cruê^. 

IV BRANCHE. ^ 1 M D I C A T i V. J« plains f pl&int , pkint. 
Jr plaî-fnoU.jppU, gnoil. 
J« pUiipU, |Eîi, gBil. 

J« pUiadial , dima , «Ira. ^ 
Ja plaiadrois , dr^U , 4t»lt. Nous pUiipumt , |hri , Kn*nl. 
NoutpUi ipiioDi ,Knlri,gnoi>nf. 
Noqt plaighlib** , sniUc, gni- 

raat. 
Nniii plain-droDi /«Irci , «tronl. 
Motti pUin-<lfioiit| d/irs, dioicnt. 


< ^H)ti:,'^i>t»m' Kt: ém IV*» CênfmgaU&n. 

t • » à • A T I f . * 

. . ■ "._■,. ^ < 

QiM jtfUI l^if, fnlliM, |»ll. Moût pUinal ■«l«n&, Mifi , »«nt. 

■ " ■ '. , ••' ■ ' 

I ■ f I H I T i P«» 

Rbmaiqub. Celle bruncbe n'a ^Kiint de^cAet irré- 

V. BRANCHE. 

/ I » » I A T I ». llou« rvQ-dfloBi , ^n^ «lufvnf» J« i«ii>d')i« , <lo^i , doit. 

J« Kn-^baî , drM , ilrm. 

J« r«a-4n»U , dr^li , droit. Nom r«»-.4rioM , dri«» , draUaf. 

I M f A K A T i f . 

§ V ■ I o » c r I V. ■^ QtM j«rta-^, 4«f ^l«« ) 
, Q«t j«f f«a-diM» « dlMft, dif. NotM r««di'«i«w , mm ,.««Bt. VE1ÏBÈ8 IJttRIîlGÛtïERS. :■; î^ ■ 'iimiai ii;ui«tj'*.«»'. ii.' ■'JK» n.-»»t IV*. Conjujfaiêon. ii 

n*« qof Ir pr^itrnt de rriiUiiiiir, qui mAme nr m* <ltt 
pluf. j4bêoli>ant ,' absoua t J'abêouê ,nowi nhfn>li*t>n,i , 

jUê ab9i>tvent , j'ahtolypU i poinl <!«• pn'lriit riéfini , 

J'absoiédrai , abêùuê , qu'il abnolifr , ifiu: j'ahwlvc ^ 
point d'impiiriJiit. I>c pArtiri|N* |mim4^ fuit au réiuitiln a/>- 
mmtê. Diêêoudre n lea mémo irré^uliirîti'a. 

ïiiêoutlre wc conjugue- 4X)mnu* a/Mouiint , mai» nver 

. cette diSërenoe qu'il a le préléi il d^dni je rt.M>Uu , vt 
rimpjiriâit du luLjonrlif, je rèaolunM ; ot deux |i«iai- 
dpiet , riêoiu qiuuui il &ij;uilic JécJtU^ y v.l rémutê (pinixl 
il signifie riduU. Dan» (X* dernier fteUA , le participe 
pAM<3 n'a pAi '^dfi iirminin. 
' Coudre , cousatU , ciumu.je cvuth , riouM cou.eon.ty 

je àouêoie , y# cousîe , ^'^ y cousi^nc. Ou conjugue . 
âinii , découdre VL^ tecowtre, 

MeUre,, et m oompoe» admettre , (^rnmi<tire y etr. , 
meitanâ , tnie , Je^mHe y notut mettons , y^ rnettoiê , 
je mis, qtie Je mtfiUf , <iut je mîjttr. 

Èfotidre tl Ml coinp<)«4'9 , cmoudrr , ri rrmoudrthi 
moidnnê , motdu ^ Je tnoads , /u>cm rmudotiM , /# tmou- 
lêêJifJe môtédrai , ^fusje nioule y f'^ y« muulumne, 

Prtnd\r9 , et tous ses compfnwSk , prenant , pria , je 
p^ptdë , noue prrnott» ,y> prrnoifi , jr prit , j(f pren- 
drai y qtâê Je prenne , que Je fmaae. 

Rompre y infinitif, rvmpftni , rftrnpu ; indicatif, je 
rompe ^ ii4 romps , il rompt- y notée rùtnponâ , «tn. Sm . 
a>pipoiét M oonjugiieni de int'^rne. . 

êêmrm, m mi «ooipotët , ienêuii're , poiémmfre | / - N Mibmb: 


•> 


4% IV*. Conjiigaiêon. . 

' .*' ' ' 

êuiviâ i je navrai^ que je êuwe , quejê'»ui%tiêêe. 
, f^aincre , tHiiriquant y vairitàu , je faincM , yn vain-^ 
quoië , J€ tHÈi/tquh , y> vaimrai , /foii# iHiùtcnmê , 
qiiê je vainque ^ que je vaihquiê^e.A\ ni'vti di^ même 
(Ir conuaincre. Oi vi-rbci iont i^;,nIi<T» , mnit W4«*ttr!t 
r if chiingc m ^li li^Aat Kti ^o^rrlItMi « , /•, i , o. 

Battre , iiT<^giili«T •rulfinent au 'pi/M*nt dr rindi> 
calif : yV hatê , /u Aa/« , il bat. X"' 

Être y dont notis «voni donn^ U conjngnison. \ 
jVr» , retfiure , ri eurvtvre ; vitrant jf v^u , y> f/^, 
noué %fiv(tnJi , y« i^^^us , yV ♦'liTrt»-, 71/^ /V i'rmnfte, 

Poxit M rien l.iitf^r K dt^iirrr sur ivttr m.iiit'ry , non» 
■jonirron^ niiv 'lifTt^n'ntrii taiMrs c|uf non» vrnonn de 
donner l»*» p.irnd*<ni<*ii , i*. drf viTbfi p«MÎfi; u". dii 
iTfi^f neutr«*k ffui i»e cuniuKuentJivcc «Irr ; C^** dn ver-^ 
b«i réfléchU ; «I %*. eiitin drt vrrbr» inpfrtonnrls. 

PAR\niGMR DBft VREBRII PAA8IFS. 

lUlil^liQUR. 11 n*j a qii*une iruln coniii|;aiioil pour 
toài !«• Tcrbet |MiMi(j». Rl]« m- fiic «▼("€ TauxilMirc einr, 
dapi tout tr» tempe , cl «voc le puriûipe pM^ du verbe 
«cM^au maiculiii ou «u féminin , au aipf(iilirr ou au 
pluriel y lelun le g^re ou le nombre 4u tujet. 

, f ■ 'l» I- à' A T*I ». 

-, V > ■ ' • ■ ^ 

ou ataiéa. «IJ»* muI «imii «hi •liW**. 

|*éioi* , tu étoit, il ott •Ik.éloit Nuii» étioa» , vont >ti«t ^ (la ou 

n «llMiUiâataJlMtfaaim^ti. -/ A. V t^^fXi >\ ■ •»■ •■'>«*■■* 'i* J«> fut , tu fiif , Il ou «11* Tiii m%mk 

^i ^l« . tti m é^é , i\ on rlU a été 
•ifn4 ou •iiritfv. 45 J'nif , fn «ut , il ou «lU ru( lié 
ai iB^ ou aimé*. 

PuTnit , tti BToii , il nu «lie avoil 
4té aimt' nu uimW. 

Jf ivnii , tu irrai , irnu^rlU t«>ra 

ai mi ou aiin^éo. 
J*aurai , tu aurai , Il ou olU aura 

ilé aimi o« aipiéo.* |C o ■ D I 

J» wroî*, tf) Miroil, il ou rll« ir- 
*Tuit aimé ou ainiAo. 

J^auroit, Iwautoit, il ou rlhl* au- 
■oit été aimi ou aimée. N«Ui iitoii»! , TOUS filfr^^ ilt.oii 
rlU»« riirent aiaiéfl nn ^im^-». 

Nou» aroni &fi> , vont «vn i».- , 
iUoufllrfoiit étéaimfiou mi- 

Noui »Omr« , vont rf^in , il* nti 
rllrs ourfntt éfù aimé* ou ui- 

N<Mi« Nvioni, Toui aviri , ilt nu 
. rlle* avuUnl été aiiiiAi uti m- 

mén. 
Non» tifmnii ,^ Tout H'Tvn ,' ilt «■ 

rll*t tmonl aiinAia on iiinif<>». 
Nouk auront , voui aiim , Ht un 

r.llrt auront été ainét ou iti- 

m^Tt. 

T I o a M I t.. 

Nouttrriont. vmit •rriri , \\t cm 
rllri trroirni aint^t ou ai- 
mera. 

Noua aurioiia . voua aurira , ila 
^u rlWa auroitnt élé aiôiét ou 
•itnéM. V ov J*««8»a , m^pÊÊf f i\ «u «n* #él Noua •aaîiom , voua ouaaifa , ila 
, été ainaé où aiméo. «u olloa «uatoat éla aiméa oa 

aiaiéaa. 

i M r 4 a A T I f . 

Soia aiaaé -^m aiméa , qu'il 4MI Sojont , aoyaa aiméa oa ai»éai, 
i|u>Ua aoit aimé oa aiaiéa. quUla oo q%*«lUa a«î«ot aiméa 

#>_ «u aimerai 

8 a I 1» N n T I V. ^ . 

Qiia {«^ifl» fil aoti , il tm allé aoit QpA noua aoyoria , tous lOTta , lia ftim^ ou aimé* •• alloa aotool aim^ où ai* la ^ 4À ly*. ÛÊnfùgmêon.. t 

Qm i*aU , ta wàÊê « il w «IW lUt jQm dum a7»M * ^mtê «yM , Us 
éfé mïmé ou siMé*. ^ ott «Hm «ImI «lé almét m «ir 9ÛtéUmtmé9m^imé: rit •« «lift «MM«t 4té «ioRA» 

•ttAlaiétt. ,' -• 

* Prémmtt PrêNr^. r^rtkipg fréiitt 

Alf«a(pi>f«4|«} •vvir^UabB-é ratai 1 «tut «im « ou ta. 

P^fêàÊép» i^mBté, F«Htaip#>riir. 

Ajânl él4 «im* ou «imta. IVfniit ètw» aimé oti almf*. 

pÀR/iDIOMB DBâ VsRBKt NBUTRKH. ^ 

Rjc«A«(|rK. B y « à peu pr^i tii crnU v«*rbci neu- 
tres diiiit OOtre LnM;ufî. Environ ciiii| cent rJn4nAirt« 
M mninpitnti aviic rMutîliftirt* ai^oir f Ut n*(Nit rien a<f 
piirticiilier «lana leur çxHijugiiiton. Mais ceux cjui »r 
oonjti(pient dM* leurt temp* «ompoM'»» ^ «W.râuxiîinire 
éàn ftwmu AU yvûoîfw k rhiiU* 4tt vtrW jpM»ii»f ib 

j ppMuwst W fènrt et le nombre. 

/ - " ■ 

1 a • Ifl A T I V. 

J«tata-lM,b«« W. HoM t o ta bM i, bM, bfiit. 
1cAff«ii-ktaiii * bîw . b«tant. 

Jowtt . ta «, tiMÎfilé«ltatab4 ItaM «»««• . «ont «ta* , ilt o« ou J«rM ,ta ftti -, Il M «IWftll tMBM •IWtf toat tornb*» o« iMBbtat. 
1I«M IliiM, f««iiailta, lltoa tl- Nota éltaM , vfM»4lita «AUm «1- 
itaadbéiwi 


.»»# \ IV*. Conju^iëon. » ,.* /.. ■ V ' L> Jn tombfffti , b«nii , l>«ni. Nom rombrroni , ln»Tfi , hfioi.f . 

. J«t*nii, IM mnia , il ou «lU wrtê Howt •«roni , ««••• «rrrc . li* imi 

tpoibé ou tooib^o. «IM •rroat tombéauu l>«ml>é«-». 

^ , C o w D I T I o H ■ ■ t. 

ICtoDi-boroit , boroU^ boroir. Nom lom-briiuni , l»»iir« , Ur 

roirnt. 
Jo|oroU,f« ftvoU , (1 ou rllr t^ Noi|| M«>iun4 , ^oiu terirr , ili on 

rllri Mrroionl lonil»4« «u luiu- rtiit taiiâbé ou lomb^f. BsVAIIQtrR. On «lit iwii»i , Je fwMe / hé ftM/rék , 1/ 
ou If lie fié t tombé ou iomhrr'; mm* fUémUmii ^ vtmn 
Juâêiet , iU ou ellrtjuisrfit tombée ou^tornùrrà. 

';*-l Ml V i « A T I «. ■ * • 

TwnilM» , (|iril OQ qu'clU lornbo. TonAhnn» , totnhri , qiiMi on 

I c (iii'i'llwt luiubrtit. ■^^j . S 1' B I ON ir T I ». QvM noiit lum-lioMioTi*, Uk»ai''« , 
Quo joaoit, t\itota,ilau oUotoik Qu* nviia •ojron* , rmut tvj0 , SU Qoo jr tomb* « boi , bo. 
Quo j* to«n-boteo, boMoé , bât. tumJIWbou tombéo. Quo jo fuMO , tu ToMoa , il ou olli 
rat loabé.ou lombAo. ou »Mra aoicitt luai)>/>'a uu lom- 

b^a. 
ûtM» noua fiiaaiona , voiia TuMiof t 
• ili ou «lloa iuaaoot (umbAa ua 

tombât 1 ■ » I M I T I ». y T 

PféMHt. Prêtent. Fmriicip^ fréunt. 

To«boT( *tro fomli^ om tonbéo \ toml>oat. 

PmHkipê jta—9. Purîiotp0 futur 
T««bé • tomUo . «uat loAib4 . Dovant lunibiT. 1 , « •■frt»^» # •■ . • » ■ I '.in T «■ mmmmmom i6 IV*. ConjU^iêon, 

Paraoigmb des Viubsii RftFLiEciria. 

Rkmarqitk. I^» vcrbi't rt'iWhli nWt- point «leçon- 
jugnitoQ qui leur toit |Mlrticuli^rr. Dan* les U>mpé iiini- 
plet y iU te conjuguent ctyinme le» verbe*! de U, conju- 
gNÎfon à laquelle ib a^piMnieiHi^nt , et dan* let temps 
coropotéa , comme le \eihe tomber , ç ett^-dire lrfu*iU 
prennent rauvilintré être. ISt^anniouu il cauie de quelque 
diflërcDoe qii^U ont à rimpéralif , noua alloua en don- 
ner le paradigiîie. . ' I N D 1 C A T I r. 

\ 
Jr mr r«>pm« , tti !• rvpvot , Il «u^ ils in« r«if>tiitoli, tic. 
Jr mr rrpentii , flir Noiiinoui rvp^nlona , Tua» vont 
rvpenlra,ilfou «IIm Mirpen- 
tvnl. 

Nouâ nuut rrpmlions, ftt. 

Nom noua rrp^ntimrt , |r/c. Je me «|iii irprnt4 ou r«p«n1l«, Wo»f •»<»»»• •••"•»»« ^p»iili| uu r#c. rcflralÏM , ttc U m« Tu» i«|inili ou r«fwl *• , #!*• Hou* noua fû met rf posi b ou lo 

ponlioa , eif. Jo i«i*^èi« fvfîovll o« fOfMli , 

Jo mo rvponlinii , ête. 
Jo HM wroi ftpoali ou iv^ontio , 
«fo. Noiig nous étiont vrpoalit on 

rrponiiot » «re. 
>loua ooua ropooliroaa, «/e. 
Nmm no*! MMNN lofoolia o« ro» 

YfÊmWm , 0§e, ' C o V o I T I u K a .1 L* 

J« HM rvponliPoU , #«0. Kooa aooa rrpeatlrioM , Wc. 

Jo NM Mt^f Wfopli o« rofontio » Nm* «^ttoka ropoviia , f « lopoa- 

I M V i a A T I F. . 

Krpo«t.tol , qa*il •« fa'tUo •• lo- noponloM-noat , ivpMtoa-irmM , 
p,al«. quMIa Ml qu'ouït n lopontoal. «, fc ■» .# v<^> ■» *» ■A SA ■ni!i>*#'<-»l--- -wn '«U""»,K»I *iV*>«IMP4t->«' .>^-\ , ' ispir.' «T- r.-m't'n^K^'iy .;j.. >tm. .iii- IV*. ConJjiijf(QtMvn, 47 

' . .. ■" ' ' ■- ' ' - 

li " ■ I o « c T I r. 

Qu« j* mr rrprrfr , r/c. (^>i •• n .»i« nom rrprnrhmi . rlr 

Oii# !• m»" rriif rvil*»« rlc. (^)ii» •iiinr t»""» rrj»»'n»niHU'« , r.'r-. 

Oue i«i m< t»)!» rrprr.li uu rrpru- (^n»* immi* i ■xii . jtmh» ifj.f iiIm uii 

Qui» )• nieiu»4«irj)«nli ou rtjjrn- (^«i.- iiou n.u. r«iuioiii repriilit 
li«, «le. •••' l'i^tiinn, cU. V. luriNirir. . 
Prônent. Xrtltrtt. t 

$« repo.l.f i «'Atr* r^prnl» ou rr|>«iHir ; 

, Parfnifft poêêé. 
Arprnti ; •'«'•Uni rrprtili ou rfprntii» | Ptirlicipe preîiut. 

l'artii ipc fuitir 
«Uvaitl •« H'priii !■ PAiiAUKiMi:» UK» vi:iiin:» i mpicusonn r.i s. 

BKWARQrK. yvioi<pir U» >tib«-» iiJH>rrM»tiiMU m? <oii- 
liigiinU ^ la l^o^Hi^m« |Hin»nne M-h.n lr.% iiilUximi» 
quVxi^rlnr«M|Ui;ni»<)!i «loiil il» wml ; Il^.mllMMM^ « tMiunc 
ikiruiUni rimiMinni, ni If un m*' iiouil.rr il. ini.pi 
à rinlmilil'/il uc tcm pM iiiiiul.' tl-n <lt'i»ui^ un paia^ 
digiaê. 

I M D I ( A T L r. 

■ Prf«»nt «BmIu. . 

Imparfail. .< 

Prftér.t ilèAni '" f-l'"»- 

Prérfril ladéHni / '' * '^•''"• 

P.fféfir .otéri^r ileu.Ullu. 

... f ié ' .il **»>•' fi'Iu- 

plu» qu*-p*rl«it 

PulUT «hiolii • - 1 " Futur p«Mé. il auin UUu. ^ • " / 

* , * • 

C0Mlii;«niMl préwvK • . .*. ... JlfcoJwrfl. 

CooaiiiMMLpiia. . . . . il«ut«UUlte. 

. ft • I o n c T I r. 

• Pfféwnl Ml folnr. . # . • qu'il fallW. 

M|wrUit. ..... . . . . . qM'il fallél. 

Préléiil. . . , • • . . . ^qa'ilâitf'ilIn- 
PiutqiM.parrAif. . . . ' . . qu'il tôt fallu. 

■^ /l » r I » I T I t. 

Pr4Mnt. . .y. . . \. . . . ... falloir.^ 

Parf irip« {Nira/ •ya«l fallu. 

RcMitRq^B. Le mot i7 ne munjue un verbe ini/wr- 
wonnsl que hirsqu'on ne peut p«i mcUre un nom à m 
piUcr ; car , lorwTu'en pjif Unt d/un enliiht on dit , UJùuê ; 
ce nW iMiint un fcarbe impenonncJ y paran qui U 
pljM« du mot a on peut inp«(trc tênfani f «t dTrc , l'enjant 

■ • ^ - r , ■ •' 

" €. III. V 

Dm la raHMATION DBI tBHFt. 

Lci temps sont iimplei ou cpmpotèi. On ■ppeile 
tcinps éiniplet cl*ui qui nVmprnntim't pat un des tempf 
des «uiiliiiirM Hi>oir on éi/iÊ ; et temps aimfûÊé» cfMix 
qui te CvroiÉnt des temps à'atwir ou d*êim ^ «t du 
partidpe pftisë d'un verbe. Parmi Ict lettpi tinplcs , a 
y «n^i ciiKi qu'on nomme primitif» , peit* îpi "11» servent 
I k former îm «utros temps , dsn» les .qustre oonfUgotofis. 

C» «Nil le pr4mmi et le pféêérit^déjini atJ*bdk»tif| 

i '■■'■' ' ' ' ' - ' 

'• ■' , " ■ . . . ■ ■ V. • _ .■•.;■ ■ . . . \ <>:.«ic%\w j<./NWMii*J ■ •■'*•<■ ■■ . Format ton (hâ Temptt. . 4() 

f»t \f pr^^at , \c particlf^frisent , cl le fMrtûiffe ixiaai ào. riiiflnilir. T. Du présent du l\iuliciitif wnUivwny la êrcofidë f^r- 
9nH/k9 U0 i'ttnpf^raiify eu- ùt^ni ACiiloiiieut le pro|iuMiy> 
coiuin« j'aime y iiu)iéniti1' uinw. Il n'y n i|iie (|ualiv 
vvrlH^s iluiil riiU|M)rAlir ii« »uivc |MiB rclUr l'oruMlion , 
Mvulr , iluu) !§ prvinirrn tuii;tigniftc;n , /r tim , iiiMm';- 
r^iUt' »vi|' (Uns lu truisi^niv «ya* » iin|>^n«lil ui/*; //• «uK, 
iuipct'iilU' MOi'/té ; ri Umiia b (|uaM'H!U)c , biairVh<: cia- 
quiùiutf y ye «ui« ) iniprialii «ou. / II. Dupi'étirU de Vindiviiiif n; forme fimiutt fart, du 
éfuhjonotify: eu chauff^Mvl ai «su. a««r;, pour lit pi-cMuirn; 
cuujugnUqn m:u1(*Vim*iiI , aiiniut y f'àiniaiy J'ai/nuAse y vt 
eu MJtTnunt MMiU'iiu^iit ««* nti\ nulix's tfriiiinni.<M>ii!i du pic- 
Ittiii (Iclini y roiuiiuî, jr fiiiiny jr jinifnic\ je leyuu^ jv 
r9ÇiH^»e\ j9 dèfins y/e deytfUëc. * ^ . 

m * 

Du présent dr Vmjin'tif m* forme Ir futur de Vin" 
ditatifvX Ifpré^ifHl dufOfuHlionrtely éii rluiiigc.ini r ou 
T^fn rai H rf)<»,rommo dirriery /a^ nrraiyj'aimerinê ; 
rerulrWyjf remirai y je rtrtdoHM. ' ^ . 

ExccmoN». Dans U ùrcuièra CMijuKuiaoïi , aller frfii 

- *• » 

y irai y, f irviê^ 

D«ti« U nïoonde conjugaiton , (kuxi^inr brnm'hc , cvur- 

• • 'II. '- " -• : ^ .^^' ' I 
\ ^ 5« Ihrmiïtéon. ^Ê TV^rv^ 

rir XnàKjê courrai y h courroU; mourur^jê mpurrcU ^jê 
tnourruU; acquêni^ , j'aù^ufrraif J*ac^usrrx>is; con^. 
quérir, y« conquerrai yjf coftquerrois , d<* ptu d'usage 
à cet triiipt. Même ooQjUfpuoD , trxiuièiiie brinchèf 
cueillir fuit )iê cueillerai , je cueillermw» Même irr^ 
gùliirilé pour êaillir, «jgiiifMnt «if^&onrifr le nu du mut ^ 
. H fiîit, it eaillrra , il ftnilleroU, Selon INiMge «ctuei a#- 
êO^lir ex tre»§aillir fonffictit n^ulièrement leur futur 
rt lefir {PonditioniMil. Mèi^e oonjugiiijM>a ,# quatrième 
limm'hc , -iénir et i>ènir , avec leurs oboipo^és;* fonl^'e 
tiendrai, je iiendrme t je viendrai , je viendroiel 

Dan» In tvt>iaitoe Cotijugaiton , avoir , fait j*aunu^ 

j'aurvié ; r-rreiKtir , je recevrai , je recevroie ; écfiùir^ 

j^^herrai ^ j'éclierrois i dA'hoir ^ de même ; falloir ^ 

, itJiuMra , il faudrait ; pouvoir , je pourrai , je pour^ 

roia ; savoir , je êai4/m y je eauroif / ê'ofeeoir , je 

m'aeêiérai ou m'aêee^eraif je maeeiéroiê ou m^a^^ 

eeyeroiê ï voir , je verrai , je verrais. Même forma* 

tion pour ses rompoaéi y encepté p%trt»oir et prévoir , 

dont ces denii leti^ps m forment régulièrement. Piei^ 

voir , il pleuvra , il pleueroit ; valoir , je vatmrai p 

je vqudroii f vouloir , je voudrai ^ je voudrais. 

Dans la quatrième coniùipiison ; ' première bran<^ , 
faire iàil je forai, je forois. Même con/ugaiaoU , 
cinquième branche, #lrè fiiit^e eerai\je eeroie, 

. RbiTàiiqiib. Qiielquesfprammatriensfbrmrtit du futur 
le présent du condiiicHiiiei ep Hiàngeant rai en t^ié, 
U.ihis octtc femSaUofeï ^cU n^jT a aucune ^coptum* ■». ■• . ». r |rf,>u. t^... V. % 1" «/' îU'K .'■tr"J.'/<Aa*Ju.:iUi».i» .;>. ^ rv. ^ j' Dm participé priêêrU m formi;nt : 
1*. L'imparfait dé Vitidicatify en rhangeant ant etk 
ois ^ comme , fùn^fU , y 'a4moi« , JintsêàfU , Je Jinis- 
•oi*. Il V; %.que lieui excpptittiifty ••avoir ^-uyahi^ 
J'ai*^,-êaùh(ùÛ,J^^ ^ 

9*. Lea truia pcràonnèt du pluriel da pi <^aem de l'i ri- 
rficflif^ m riviiigraiit a/i< eii.<vif, ew^ tnty (Xiniiùv , 
mimarkty n<Hiê aùftoné ; ttoiâê ainie* , i^êa^fnent, 

Rl^CKPTld^a. Dana (a 4n»iaième coiijug<>i»0iV) on t-x- 

.' •"' " " ,' ' ' ' » ■ ' ■■ 

«'pie ayant, et èachani , ijur fuiity^ rj^^/i^ qvônjf , ixmn ' 

aiVa , iV« Ànl f aous m%M>/,u^ t^fuis^êavrnj tlë smTnt. % 

Va dana U (juatrièmA ooiij.iigaiaon<^ premitTii* brune lf«;^ 

faisarU et aeâ^oompoa^ , i\\ù. [wM yvouêjàitrfi , ils /ont.. 

Même Qonjugauou , troiai^tne^. hranctîH , (/iaci/if \t m/u 

Éorapoaé rwdi^^t f, dom ta ari^oiidi* (MMioiinOodu piV^ 

aci^t cal , Wi^a ditȑ j, . poiis reiliten, Mihnc cjunii^aliioii \ 

ciaquièmc brandie , iiani ^* i\\\x Uh^^mius êonitii^M,, 

tfoué ètéêt ^ iiê éont. ._. l -' ^. ; 

1^' p^rDlf^^* éf la. aeaisnct* peltuminr du plcrricl \U 
rimp^raUraontamiblaLlra à U p>^nli^lV(!i^il UMN*4i|ido. 
peraunne du ploiirl du^^fitiiamùji do Fin dirai iî, rt ont ^ 
fiar roniÀpieiil f U tiaiêiiM' Jôrmaiiort^ - 

5*. ijê préatut du aub^mctif, eh rhahgeant aht ^ 
aéloh là pêrafitiiv^ #i°'le nofnbrè , «lî à , f« , # , ion# , 
Ma , a/il , tomme , aimait ^ tpât» J'aime ^ que tuaiiruM | 
çuV/ dirrur , ^ut ilpoMf o/miuoa ^ qm vùus aim^à , 
^ii'iia aim$m$* - . ^ .'"*,. '^. ^ /■ , \ y >& \ !:i ^<ttM»fflltirJÉIKitL J/. Cf)U: :^.f ^^'^ff^ i n ■ i ...' ^^fta^w*tt.i.iu»..,.,&«;^j;^^,^,^4it, ■•-A,,.,;* ^1^, 


i. 


- >"! 1. • , " f. . 5? \ Pormationdeï lempi. '— 

Exception». Diiiis4ji prcmiihrc^onjiifpiiton , on cf- 
ceptf a//a><i( , c|ui ^fiiit , tpm /flMl» y ^rJ* 4a aîiieê , qu'il 
diHê j ^tt*iiê aUitfni. Da^is 1« •mmdn oonjuniiiMni', on 
nccf|Me tou» !«• TorU** dm la (|iuiirièiDe hranciit* , U^ 
nànt fl venani , <tt Kjui» oorapotn^ , ^/«r /« iiènnç i^ 
qitti tu ii^nneê , r//i*i7 tienne y qu il» tiennent y ^i^r yr^ 
vienne i #ti*. M pfcmi^ «l la -it^coiidii pctioiaïc du 
pliirM «rlibrinortt, r^li^Vemcnt, ^ , V » <»*» 

Daitu lli troinii'iue coti|ti|pi4H>n , cm exr«ptf) In vrrWn^ 
en ^>«r>ir , rornnla; rMwo/il ^ ^/4« /fî/vîpowir , 711^ //a 
rrçûii^f» , ^w'ii rtvo«*w, ^t'ttë rex'oivffnt ; ppuwtnt y- 
qU0, J9 puis^se^ aa« , m> , a«o/i«, êUt^ •ëni { iHilant , 
itf Jtf iHÙ/h » qfHf iù iHiiiUsi qtàlil vailUy qu^iU faii- 
hnt I ifoiéiàiii , que je vmiiiU y que Ué iteuUiew ., qu'il , 
HHêiltê^y ffû*Uê , pmuiUên^i mout^iit , qum ^je tn eui>9 ,„ " 
qu0\tté meUiéi t quUl meupè ^ qù V« itUÊU^itL 4'alf 
AurV^ *tiiA p^riiri|M) pr^nt , qu il Jaillr*. 

Dnbft Jâ qftairi^iflâ ciiiift«Kai»ou ^ pmiii^r)> hrunrlir , 
'faiêani\ que ir fa»ê%\ que tuju4*^ay qu'il Jmëee ^ qur 
ÀiëfhèêiouÊyqueiHMmJaêêieM , qu'Us Jiuimni. M(>iii(« 
èof||(ngiii*rM , truisièmc? bnliKb* ybutmfii ^qmm y« iMnvr , 
qrêit'hé iSiPtfêy qu'a hoip0*f qu'iiê km$/eni- M^hh.* cf>ii* 
)iif^Hi*oii , rim|iiit'iné braaditr yprenaki^ qm je pt^nne ^ 
que iuprenâmé ^ quiL/ÈrÊunê^ qu'ët pntfuurni f ^tatUy 
que /r. m>ifi tqite iu Mvim^ qfêil énê> , que n^u» Hyons ^ 
4ftÉe i'àftJt mweirf^u'iU^wmeni, 

1>« tr<iHi^mnÉ p^rtonnist iU' rimpHfilif » éUâl tem- • 
Miilil(*ii(tnx lnlifti^m^M^>••r»ollnv• tlu préseAi du AubjoiH^ 
îir, ouiltt ni^t' foiTuuiioii. ^^ C '^■«k'iw»- nl •f^m.m'-^ .Jiî- , yjftsijiïi Mi^^ki .')■'> yiccord ili:% f^erhen avrc htir sii/tl. 

niîMA.nQUK. C<'IU» forMiiiiioii iirddï! |>«h riTijUtlirr 
Ir riuingrmflnt d<» Vy en i['y ciiii» lr«« vnlNM où ^llHil^•^• 
* Tm iutrf>Hiiit ; rôiiimc, vvyant , que je voie ; rmpiityant , 
qtte i* emploie ;§ëmy an t ^ (fii» j^e^naie , vXv. 

fhi fxjrlirifur pii/tsfi M'^Conncni toilA U?» I4'nip5 rom- 
|><W'H cl Âiir-<:oiiipoM'.H (|ni '«: ln.)M>*»Tit H;m,n In» \<wIh«, 
4M1 joignant h rr niirliripr lrv<liffî''»i*Mli» trtit>|>«t (lr«» niixi- 
Ii.iin-?» (/«'o<> i^rt/f* ; vniumv ^ j\ii aittt^ ^ frun aimè\ 
j'^ai eu ainir y (fith j'aie aimé , (fitej'rufi^t* aime ^ avoir 
nhiK^ , nydfit (uni^ ; je nui .s torniu',, /V fu.i/ir tombé , 
que Je mÙh tonihê ^ èjunf hnnhr y vie, 

I." A HT I C [. K II 

ACCOIII) DKH \V\{UK» \\KC LKLIl «l'jr.T. 

Nous nvoiiHVir (\uv VnfWrmnùow r^t Iji piiru ip^ilr roiir- 
lioi|N><K'H vimIm'!!. On nppclli' âij/ef vv uhml ou jiiriifni'. 
(pirlipicrlioM'; v\athil)ul\>\ rho.sr «pi'oii nniiiiH-. Lr ik\\]vX 
•VxpriiiH' lonjoiiiK pjir un uoui nu p.u' un piouoin , rt 
r<iUril>ut pnr un n<ijrrli( luinl à uti vcihr , ou iciilrruu) 
(inuH un vitIm». QuamI <Jng||j|k^ Li \rrtu rif i^)nt(ihlr , 
Vt!n\\vv\\\' ainuthle rnl joint iJ^^rrlH» eut , vi rr ^itIm' al- 
firiiir K» rapport de MoiivrnMKc qu'jui lrou\r Tnlrr /a 

vertu cl la (lualilr </ n/V;i</A/<'." Main ni l'on «lii , Pirne 

... - .V 

vit , rndjrrtif «*iit ivulêrnu^ Hmi» \v vimIm* i»//! , m*4M(iuo 

o» mot fiignilir *»W vivant. Coiu* cl« « oin|M)«»fiiou n Iwjii 

por rapport k ton» !«•« vcrlM*» , rxn'pt»' être , lor^pHl 

no fiif^iiiriu Ytk% exister. 

Il CAt toujoiifft aiit^ de ounnulirc 1<? itiirt. I*our u« 
^ y > ./ *^v / ■/ 


\smm ^ fi e V. ' ^ «m 5i Accord dêê Vêrh^ê mp9C leur tu^. 

poiot t*^ mf'preiMlré , il tfuflii de mettre qui eêê-<9 qui f 
«Tant le verbe, v L«j répome à œtte question indique U 
•u,4a. Qrund on dlit, Pierre vit , m Ton demande, 
qui eêi-^t qui vit? Xêl réponit , Pierre | indi([ue que 
Pierre Cfl U tuffl. 

r*. RàGLB. Le fuiel , toit nom ^ ■oit pronom , se 
^ plnre ordinairement avant le verbe. 

L'homme véritablement ""Ubre eêt celui qui , dt^çàgè 
d$ toute crainte et de tout déêir n'èëi $owniê qu'aux 

dieux 9t à h raison. 

^iiski.o's. 

L« triJent fl« Nvptoa* #«/ tê maittê «/m momif. 

' Quand noua nageons dans Vabondance\ ii est bien 

rare que noua pensions Qux besoins. d' autrui. 
' 1'*, flxcRPTloN. Dana Kea pbnuw'a ipterrof^tivea, le 
pronom en aujet te place louiour» apr^ le verbr ;, maia 
le nom ne ms place aprèa le verbe , que quand M ëai 
•eui ; car il coiMçrve aa plaee avant le verbe , al h pro- 
nom oorreapombnt doit man|uer rinlorrpi^u^u. 

Ah t fuUott-ii fn Cfoiim •ms — »»Hi iti w iéa f 

V 

Que penaera la pciatérilé d'un homme de votre nais- 
sauce et.de votre ran^^g si vons 4t$s aêseM. inconêi- 
dire pOÊir vous précipiter dans le parti des factieux ? 

Chisr eùlr4l osé passer le Hubicvn , ëi la foddè^se 
ds la tyipubtique^ st les factions qui la décHiroieut ^ 
h^ V eussent, enhardi à tout entreprendre t Jlir <»^«i(v >^.\»wtfJ|(Ck«%Wi'#'^-^, WlC^-IXCL. r».> Accord de* F^eibêê uîyc !tur MU/rt. 

HBMARQrs. l*. Quand Ic^ciIh: <|ui pM'rj'*H«' rV, rllr , 
•n , 6nit par une %oyrlle , pour cviu*r un lii.iiiin (|ut 
cho<|uf rt)ic , un niet U lirUiv t rntrv tv v<'|l>«- et (r.% [>ro- 
Boni» , roiuioc , arrivtf-t-U ? viendra-l^ïU ? minr-t-vn 
lêê vaurirnë ? 

a*. L'intKiTOg)itH>n k la plr^li^^f* ]M*nk)nriV hr i.<lt <mi 
transport 11 ni le pninoin ;r iipn'A lt>, vcfi)r ; iimik , i\.n\% 
bien des ma, ce drphirrnieiit pit>duîroit un »<iii diiv «C 
déMgrrAhlv , runinu'y dvrâ'/r? ntrjit-i-jr / l*oui IVviln , 
"^''"^n ajoult* eêà-<;c ifiw ,. cV Ton dii: mUca <{iir jt dvr h / 
eêt-cr y«<» yV nirnts ? 

II*. KxCKPTloN. Ii<* sujrl , ftOil nom , noit pnmoiu , 
•e phwNî «•ni'on' npi-^» Ir \«'f Ik* , dniiA l*im !%«• (|ul iii;ii(|iir 
<|uVu rapporU* les |Mro)(>ft de <{uel(|u'un , omiiiiic, St*\ «.z 
heUretu:^ dil-il. — Je mrtir» infUHrni , a dir Lmiii* \A I 
^tïr VéchAÎkiid y Je n'ai à ine repnx-itcr aiwitit eirs vn 
/rnés doiiê vn m'(tccu.f«. Je panlonne à ine.t tnncnn.i r 
puisêe la France etrr heureiine ! pui\êerit ^ Hiu^lmit ^ 
lêê uengeanciiê cèiesteê ne jxia reUmiln-r .ttir nn>it 

peuptf .' ' 

Ur. Exception. I^mAmeiî/pUœmèni a lien lf>rw|né 

le tubjoDctif eftt mis pour rxpriiiuT \\\\ souhait , ou |H>iir 

* quand même, y et un eSiliditionnel , roninift : Pui»A<Mi( 

toUi les peuples srl convaincre qnil n'y a pitinf </* 

piiiê grand JUau que Ijm rêif>liitionê thni irs tlaêt '. 

— Un homme qi*e la justice et V honneur guident n'est. 

éhranU ni par le 9 clameurs d'une papti/i^ce inêrnste , 

ni par ta cfxunté d$è maux qui le menacent : dût 

runiTCrt tntitr Vecrouhr ^ il ieroit frappé y mki% fie>n ^ 4.. jr ÉÉL :^*;k /i î '• ' « I U«-fc- _J!.^ -i^:^-. .>JICÎ- 66 jiccord dêê h 'trÙM auet' Uur mjwl. 

jvut iinn. Vjk rai»on en Q|I <|uc i*c» lUimics t»oiit (-I1j'|>- 
lM|ue6 , t*t aigniTM'iil y In pi*rniu)ru , jt touhiutf ^tir Iùum 
i0a peuftlrê jMUêiwtU , «le. { el U MMtuitlc, {/ùaml iHvtnê 
/'iifiiWr« tf/Uisr d§vroU , etc. O? lu tir n |>hii (IViicigto 
fl tl« ii'u. 

IV. ExçKKTldN. On' p«mt oncort) plariT Iv •ujct apHt 
ir ^nbc , <|UAiiil (V vetlM* « jMiur n^giiïir un prutUHii 
<|iii U; pit'c^de j roniu^c , Li ' nvutTilc tju apporta U 
courrier } où l'on voit <|uiî \v mijol i^urrter vnl |>U<v 
'•pr(^ apporta j paroi* qu«t 1<! pronotii 7<^) en icgiiiic ,, 
etl plii4!« aVHnt rc \crl)C. 

V*. KXCKPTION. Le 4i()iii duil irnroro m? pWtfr nprî» 
V«^Cl'bc, finn* les plir«M'» ipii roniuirnivnt ou |Mir un 
vrrbc impertoniit'l , uhu par c'«*> ploU , tri ,xn/i9i; (-oninu*^ 
(/ 9it arripé un graud maliuMir ; — tel éioit l'ucluu- 
iiemoDt dtât^Êoldâj , (pte ni Uê prièrr9 (les %'ainvuH , ni 
ta voix deè vhrfaiy ne purent l'arrêter ; b'iubI /imt eviU" 
ftanglaote ikccut*. Mai» ct*lU: tranapoailiuu ua lieu <pir 
loi'AqiU! Iv verbe ii^i paa «U* rt:gnii«'. 

Vr, Eî>CKPTloN. On doit imrltrt! apri» Ir vcrhe le 
•ujèl atiivi de pluaicuri moU qui en di'}M*ud4;ni. C^iu* 
«•\c«piion cal lanUi^t de rigueur el UiilM de goût. Klle 
eht de rigueur , qunnd les mola qui d4^|M'udrnl du nujel 
iuraient une proppaiiivn incitienie qi'i $ p«i' a^i longueur^ 
leroi^ (Msraro de y^ié le rap|Mirl du x'iIm; au »m cri ; 
cxiiuttie i liï^iiu mUùné tUê pruirins vmaHUeê defleuru y 
M^rpentenl mdle diveiv ruiateaux (pii diAt|ibùenl jmr 
iom une eftu pure et limpide : ou l(ira(|irou >vui v^iUT 
mac cUuie ioiirdv et mui Uaimouic ^ comme, «ac/v ^'^^^ i^^^. :4a09Ê^m- .■^■Mi>'id,''iiai-M, accord lise itrb^ê avec Uur sujri, Ity 

fic0Â)ù couln K* MUg de mille iricliiiira. KUc mt ilo goùi ^ 
quand , ilMim un di«o(nira toulotui , riwairiir \(miI it 
VmHoc TiiUDiilion dri auilitcurt |Nir un tour Jt; i'iIuum* 
»liârdi et iiiattctidii ; roiiinK* , dt'jà , fmur IJhuiik ur Jt: 
la J'ninrr , rloil rnliV' dan/i F iulinitn»tnitiou dfi n/- 
Jiii/Ts un Uonimc plus giund. pur ton esprit rl'|Kii' m'* 

t^niU'A. "-' 

ir. Uî:(;l.K. Tout \rrlM* doit i^irv du iil^nio nondxn 
ft d(* 1h nit'Mir |>4'i-!M)nnr (|tu' aoii iiujcl. 

Jr /ir Mixiin ce ifur jVloi» , où iVloin , il\)ù )«• >••- 
ikTÎr : — Snturr^ que tu «•» /W/r <//i//.t ion annol'lf 
«ihiplu itv 1 — Iji vvrtu est le plus pncitux ilci (A»//.» 
du ctfl : — .1.1 loi cl la raison |HOUvt'nt tgiilt/iwnt rt'/fr. 
vvntt. . ' 

' *l)aM« la pirniit'itr plirnac , r^/oM rst du nond)rr hÏii- 
gulicr l'I (!«' la pirniirio pi'rsunnc , pnitt* qur /<• ^ sim 
Hujj'l ^ rsl «lu iiin<;-«difr rt dcr Li pn'niitMr |M*i-nôiini'. |).uil 
In MM'ondi' , ru vsi du ninguliiT^t'l de la wt'ondc? jm'i>- 
ftoniu" , parrr (|u«' tu ^ vU\ . • , , 

l". r.\(:i:rri(»N. Qnoi<pi'un vitIm* w lapportr à denî 
AnjrlJi sini^idirr^t , on nu:t re vrriM' nu ]iinguli«*r , Hi tes 
deux .Htiji l.n «toiil unis |n«r la ronjonrlion ou , pviit'c (|nr, 
roninir noiin PaxoiiH Vu, K* |)m|>ir d(* cette di»jonrliv(* 
riit de donner uéeeMUiiienu'iit TeKeluiiion ii Tuti den deux 
Hnjelîi. AiuM Tou dka, la MétltMtunt ou la terreur l'a 
(Milni)né dma le parti den reltelUit. (VvbI \e <it'rnier(|ni 
r^^le f*aeeot^d.Mni» on dira , imIou Ir noinbir du der- 
nier j dann 11* ejit i\v deux, sujet», Tun singulier c*t rnuln* 
|di« iel , le crédit que cette place donne , ou les ri- 


pm 58 j4ccord dêê uêrèeê ap^c leur êu/'êi, 

chMtrt qui y êont altachiêë , U lui (ont rêchenher f 
•t dam i MUtrs ooiutnicUon , Uê richesmê qui êoni a^ 
tflcMê» à c€tiê piacf^ ou le crédit qu*elU doruuij U lui 
AH iychsrchér, 

lUb'nc n'aiiroit donc p«« d& dire : 
\ JioMMmt on U éuiùan im /• l*oiil pas rmviê. * 

Avec deux prononu pertonnrli , on emploM ton jour» 
|« tingiiliiT , lii ces pronomi lont de lu tmiitèmn |M?r> 
•onni! ; coiùmCy il ou <'//«. vieudrit avec nu)i t mais, si 
cca prononu i^wit du dilTén nU*t jM^rBunnci « on nieul<> 
wvrix* au plurir) , comme ^ pous ou moi U feront, voiia 
ou r^tf /*axtr/< fait. 

La In^ule eYC(*ption a lira quand deux aujcts iont liëg 
par le» conjoncûona , comnis , de memaque , aifiMi que , 
auêêi bien que , rt •rniMnblrt : niait cViil le premier 
^ui ^^^l«• raccont, on dit, Je roi, auf^i bim qtte ton 
miniêit-e , vnil ir bien : — « ton honnèwlé , autant qu^ 
son esprit , le^it rrvKervher i — l'envie , comme iouteê 
le» autrwê pasëiotut ^ v%l peu compatible avei' le bon^ 
heur, 

It*. ExçKPTlOX. Oti met encore au tingulier le verlni, 

lUiilgré Ict plun«^U nui pnSdïdent , lonK|n*il y a uhé^x- 

pretêiou (|ui réuoil en uq tout let tnbttanlijt^ comme, 

Uiut , ce I rien , etc. ; ou lort(|nc lu i*on)oiicii«m ad- 

irrrtative moM ctt placi^. avant -ft dernier tiihsinntiC 

•ingulirr , comme , hi&nM , iiignitrê ^ hàtirietérê., U>uL 

dii£)iirQU â la tnoti. # 

L'uitérél , la rtitOM , ramiti^f /0Ml p««t li«. 

VuLT4iiaf . ^tU» j>At«'iii'ii ». ..»*..«»■» Htm iwfc»^. i.-V. jfccorâ deê f^^rhe» niTC leur aujef. U<) 

J0UX, rùHufrêaiion ^ êpectat^ieê y rien iit* piii iami- 
cher au êeriiint^nt de la^ lioulmr, — Perfidirti , tn^r^ 
ceur9 , incendies , massarres , rr nV»t là tiuune,Jôihlr 
09qui»êe dfë horreur ê d'une rtvoluium. — Non tirule- 
rnent toutes ses richesses, et tous ses honneurs y mais 
toute M vrrtu s'évanouit. 

r*. Rf.M4IIQIîIî. Qiiriqiii'fi gmiiimairicn* pn'UiuU'Hl 
qu^on |)eiit lurltir rtn siii^iilirrini yrrln' «[ui m* r»n|»ortr 
à «ItMiiL tUjirtJi Ain^iilior» , lur»(|v>c **<*« deux KU)<'tH nr 5011I 
put unis jMr iinr conjonction, e% mhnv (|iiuiul iln 1r 
•ont. Oii lit i\ai\% IVliMon : la doucrur,, lu bontt' du 
grand Urnri a Hv rrirbm* dr mille louâmes ; il.uii» 
rnhbé Rï^^nirr , l'ij.t/ijprrnre rt la réiiijjrnalton dont 
nous venons dr fHi/Icr m' doil itrndre à toun ttn rtn-- 
fdois ; i*\, dnuik \Uws\ivl ^ sti pir fret sailnuturrluiul- 
tiixjit ce rrti/)n'f. Miu» ws nutoiiti» no piiAnitriil |»*A 
Contrr la . rniitoji ; d.infi toiiU'» <rA pln/irvcn , d y m tU'iix 
BU\vlÈ y el par v<*iiM'<|iM'nt deux phr/iM'it iV'inH4'<t en une :~ 
In i^'glc de l'arcord veut donr \v idiiii<l. Oii n Ikmii 

. rr>nn*indjy rt-iu* cxccplion aux îH'nU r«« où Ir» sulwlan - 
tiU «ont à |MMi |)iV>ii.ftynonyin<*A , l'Argnmrnt rrktr daiit 
tout» M iôifi' y |)ui»(|uc In |>hiM5e nVn n p«» uroin* dvux 

' iiijt'tii. « 

Ainsi noua n«.l^^>l^(i<Tr'<>nA pan à <x)ndanuu>r crt pliia- 

. setdi* IloMuvt : iiru\)nstancè rt l'agUativn r»t le j)n»pt* 
partage (les cftosts humaines ; — leur iinpieic , itit/ 
àvarii'e , et leur hrutaliiê la leur Jit [>erdte y vw. ( >ir 

* nous {Hiunions i-n rapporter rinipiantr rxcnipict» pii'« 
diiui CCI 4Îcri\uia de gï'uioy mais dont le bI)^* .'mi»i« m; ■ * 60 j4rciird //r« Vérités avrr leur mu jet. 

, doil iMWiiMin*inf*iit <^tit? n'inpli <riiii(*otT«'i'tio.iiM. Pl<*lii dn 
1011 id<^c , U est sali^iit |><>iif\ii <ju\Hc »oit rt'ii<liii! nvVc 
furar ; |>ru lui im|MirU*l« iiiAiiU'n ,. I.c feu du ^cjiir wv lut 
|M*nn<*t |Mii d(* dc»C(*tidn* d.iUft dcii (U'Liil.H ; il M>il <'t 
pcîntrn niiis*^. AumI rnt- il un i\v utin t'^jiivainn IrM plus 
^ Jnrorn'cU , ' ((U()ii|ur iM^ut^^m» It* plun Aii}*i uic. Dmiih 
crU« phriiM* /r vomhle de la gloire et le ^)lu« Ixuiii 

^^ilrê artê ù été i^lui ilr n'entreliurr Itit uns leif atitres ^ 
il y n deux. fautes : la |>r(Mni^Iv roiitiv lu ^^^ti• dont uiiui» 
|>«rIout : lii M'TAiiidr rouHi»(r (Iahs Truiploi du plroiMMiKi 
ê'entreùier Iraiiitit Ira autres ; plrôiiA»nu^ «ju» nVftl poiii^ 
aulorJM* |Mir ru.iai^r. 

Ni'numoiuii Ion pfK'tri» fto .lonl n'jMTvr 1«' droit J'en- 
firiridrc la règle, toutcn Icn Toiii (|iio Ir lut r;iiii»iue du 
vom r« «'"Kii^ On lit dans l)eK|>iVNU% , 

On dit qii* Ion ffunl jaun** t •! <••» ••■iiit Miuiuulcur, ' 

IVrtlil fii.c* ii)(ini«ul |uiiaiiliijii« |iit!if(ti. 

dun» Ha<-iMi' , 

Qua ma fui , mon «m'iuir , mua honneur jr roiiMiilo. 

^ «t djiiiâ M. TiiUbv DvIiJIt* , 

Kt «i rontbro , U pau 1 .la lil»«rlé m'iaifiiro. 
Ainsi on doit r^ardrr cctU^ ilifrnoiion )k lu W^glc de 
ruccofd rotnmi* une liN*n(*r perniiM* <'ii |><M^»ie. 

M*ii il n*y • point de difficultés , si l'un deti deux su- 
jrlii est plurirl; diin» €V eji», on m> pi-ul ero^doyer que 
ce nonibro : »on fTfyentir et »eê pleurw le jUchirent. 
K'^i jl y « um; ytw^c fiiute Jahi ce vers de famine , 
' QuoUo 4t<iit «a ircrot maliaolttt nirtchsgrtnf ( '«•'♦'•■*.. . ;«..-':j.-^-v.avUt-.l£iwji4»'.wi*4è., i "! <;i H i ' fc»*> Jk,"... .vï,'~..;-ï','-.^ CVnr >i«)hilion i\v la ir^lc tlu luiitiluc > iiUnxliiil iinr 
.'lUln* liOiUr' cxiiilrr lu ;;«Mirr , pnin(|ii(.> , rorninr non» 
l'iivonfi «Ifjjà <lil , h>rM{(ruri (i(ljriMil ou iiik^ proiioiii m? 
lapporU' H «Iriix HiihitMiitilM dr <liilrirm m'uir , kv dnit 
«Hic au iiiary<'iiliii ?i n ^çlci r.uooi<l. 

D'après It s |)iinrf{><>]( <|nr uonn vriioiis (ri-l.iMir^ nou» 
l'I.unon» nu.n^i l'ttfwifîr où >nni «jiirJijnrN rri'ixairiM lU- inrl •I Im* ou place- avant |ilii»iriir5 
1* ; «'oiuuM' , il'ltit rtptt-' lir au MU;^ultrr l«- V4'i im* <|ii 

KiilviNlidil. NMJrl.H (le vv noniliii 

Ht^iitoU r<iriubLfnnrfli on A ifuMIoil luir Jaimllr nain 

6f.7.T^ ti/i fiffH'tt^ lirir mt'rluttUv (iJflun'^V.n v\\*\ , . 

p'>t;M|iioi niiilti|ili(:t- li*» «*\( <'|>(i<»un sau» n<-(Y»Mir .' 

■j". 'Vio.m .l^o1»» >u\ I MjKirlanl (lo /;/ i ufi tu l'itutt c , 
t\\\i^ Vauu;t*laN , «l rAotlôinic* sim' (-<'t auteur^ |M*irnrli( ni > 
fkWT CM pnmom« «Ir mrltrr 1<* xil»».' nu fthl^nlr«'l' ou 
/lit pliii'it't ; muin rodr pri inishiou ne tirlvud pai nur l« » 
lioniK. (>n (luit (miiOUr» cIIiy avec, le 1h>m la I ontaiuf : 

• ■ " ' )■ 

M^ia il y li dm |;rniuinalii('UA «pu x-idiiil <pir \v vfrluj 
#i: lurlU' au sinpilirr , l<irM|u'iiu m'uI de» dfux Nul)<^laii- 
(il^ iail ou hv>!l l'a< lion : <r ;/r ^rrru «i il/. /<• <//<r , 
/i/ J/. /r rornfc , ry/*j «r/ïi fiorn/fu- attilHUimuieur. Mai» 
/ il.H n'ouï paH iiiil altriition quo ce n*«'Ht |>utt l aclion «pii 
«oiiunaiidr la loHnr (pir doit pn'udnî Ir >frlH', mai-n le 
^: èupl. Oi; , il )-ia i< i deux nujclJi. : on nmrnif la nirni# 
liiuM' d«* l'uuj'l d«* l'aulM' ; aurun lî'rux n<" wrn nonnné 
Minl)ak»aiU*ui-. Il» Nnil donc l'un il rairtir t^K"'rinefil \ 6a 'jiccord d$4 yêrbtê av9c leur êujH. 

exclut y et cette exclusion (^pnuuune ne peut ètrt mar- 
qut'x^ que pir le pluriel. 

^ 3**. (>n A long-lempa ditpuu^ rt Ton diApule en- 
core lur 1« forme t»ui.v«iit4s. Duijl^on dire , il jïU un de 
ceux qui tmviiillii ou qui iraviii11«''rtnt U plue efficace- 
ment à la ruine de la pairie ? 11 y a des gfumniàirieni 
qui préuiodeni qu on ne fait point de faute en adoptant 
Tune ou Vautre manit're. D^autie»^ et parmi eux Ee§~ 
tant. M* «ont dw'idcs pour la |if foiiëre ; maia les raiaona 
qn'iTn en donnent aonlsi |oihlet , qu*ôrt est «étonné qu'ellea 
aient Mrrvi Av fondenuint h leUr opinion. Car qu6 algnifi« 
ci*iu* phinM' ? tlle tigniCK* quV/ eU un du nombre de 
ceux qui travaille rent , «'U*. il n'y a rîeti, par cona<^ 
qnent , qui le difttingué : on nfliiine de lui ce qu on af- 
firme de» autn*» ; il y a |nii ité èntre.luuf. Pour admettra 
le MMiliiuent de c«'f grnnimairiena , il Ikudroit - que 
la pli raie aigniliàt , i7 fui celui qui travailla plue 
qn aucun atUre à , etc. ; et c*etl jualement oe qu elle 
ne (lit \U\ê. Auitâ celte construction est-elle gt^néralement 
ru|Ctc^c , non sculenient |Mir les grammairiens, mais en- 
core pat^ tous les autcuis niodeities. ihi dit à présent , 
il fut un de ceux qui trauaillèreht le pluê efficacement 
d la ruine de' la patrie , — Verhpereur Anionin eeê 
regardé comme un dee plus grande princeâ qui aient 
^fjpté , — le hon emploi du tempn^eet i^ dêê choêeê 
qui contribuémi U plus à noére bonhmàr, 
' ^ UI*. RfcoLB. Le v«rb0 qui se r^ppiorte à an ooUectif 
partitif se met «u pluriels , si oe partitif est aiii? i de.lâ ' ^ i,AMtmmm»^%>ia^-s^i ■ jiccord dêg f^erbes ai»êc leur sujwf. f:^ 

pr*poiilioii de et d'un plurul ; iimi. c^ vrrliie se um «u 
•iiigulier, ti le iwiliiilètl tiuvi d'min'gi„,c siiiguli^. 

une infinUé , unefouU, lui rfomlnr , la plu» ^nuuL 
partie, i^ mrie yeKcî, «ux.pu'l. ou d„ii \,n,\,W \v» " 
«lots qui expriment lu «piaMiiu' , «x>iMmr, /^/,, /;^^^ 
co/Y) , Y7»*rc , moin0,p/uM yimp ^ f(u4l^ *w;i/i/.vi^, 
y//# niiD jM)u*r txtmfnen. . ^ 

. .1^ plupwiltlr. ^^omtni^HMmbirnprof^j^UJani,lrUré\ 
jii^ntenê. ; 

Une iroup^ de jeuneil PK«^nicieni, c/i/wr. rrirr /K-rt/i//, 
HyeliiSilr/in l,n p/u^ blam que hi nn^ ^ diiiiH^n ni 
iong-tempji l'rtt daruÊta dé leur iMY»* 

Tnnl d'i«it|<tes d'habitude élOHmt lUs cJuiinea de fer 
qui nie liaient à ces deux hohinieê. ^ F/iNAu)N. \ La plii|Nirt du monde est également fmile à rece^ 
poir lies impreesionê et néglige à ê'en écldinir. 

Nk'olk. • 
Januùe fini À- beaut<^ fyinelU couronnée ? 

IIacinb. ^ 

k^ ^ ■ , . 

Rbmaiiqur. I^ mou Une infinité, la plupart , em- 
ployée aeuls, ireulenl le verbe «u pluriel : une ùifinité 
pensent, la plupart sont d'avis. Quelques prsoBnef 
4l«adciit c«i UM|« Ipsuik Uaucoup , uuU à tort , ^ '. "-V -^mmi u . . ^' 1 éi jiccotit âèê F'érheê atfr hnt êttjêi, ' 

inèifif cbmi lu HbHru^ de Ifl eohvf'rtution. Ot moti (!• 
qtriititi^ ne ilokc^tt , clâni Ir b6a iikige , » Vm|»lcÂjrr ifitiU ' 
qtw kirM|Ui> Uê nûHM cèont ili isroirui tuivit aoni l'tl- 
liptQ ,' olii été aiipimitiiiit ««pj-iméi. 

(^•nt «m (f)IlerlirA ^^nérnuY^ ili liViIlt tl'atiLrca iè<- 
^\m tixm onllra éH iuUfttJin|i6 ramaiiiiir. Ou dit «'kaI»- 
iMnit , /f pêUf)Udu mùû ti» Ui J^'ranc€^ ou , ie peuple 
iùë prof'irK^M fnériîïUmalea* de Ap jh'rftnve^ , Psl 1^1/ ^ 
èouilJani 0i ^éfifiorifii l 

HjBM AltQUK. Ii4*8 gmmninjrirnt nvoivnt jiift(|u*à prrtrnl 
lilii àé$ «nwt^plioiu è ccito rf|()e^ MVoSr : 1*. loitqu» 
k partie. ihiii^|U<iit une (pifiniiic drutruiiiiéi* ; cximniu , 
1(1 imntîè drê ëoUlMi^ a péri ^ -— U tiare ilés Ptfftwë à 
t-itM t 'i"r lorK|Wî ly |Nirlilirpn^M'iiln um- i<lr«v incU'-^ 
p<'n<liitit« du plurjt?! '; r«)niine , ùi (fuantitt' lira chewuix 
tju*U Y a à Par in y réfutUJhin tr^ë^hrr^' — crttif itorta 
i!(' fxiirrH Rfi ëtra rtifife épie dan a Un mo/«. MnU c|ui'l- 
<|Ufs uouwMllv giAitipiuiint'iii ii«vlt'NiidnM*lU*nt {>«»« pan<? 
<juM» vrulriu '(^1*01^ tiVii égard (m'i^'lairurd lofÇNJuu n 
non pua it l*»c<'ur4 ^nunatic'al." ((^ Siippoaoïiii , di( 
>j M. l'Nbl>é Sicard , qujon m^uê dia«* i\\ïUHê vingtaine 
j) (/ff ëohialë »fat n<)^é« iffi fuutêant une rivière .f aaiiu- 
)> liment rionird graiiliaatù^al ml ttirfilit ; maia l acf^rd 
» lu((i<pio r^aV-U égalenittirt ? On veut bien nous a(>^ 
» pi-endre , aana doule j (|ue.\iiigt aoUIaiiar aont novt^a. 
VM*î«<'«^^«Urt/Nft TI<>iOTAtT«Bipi*oti %etil que iirtiitî 
u eaprit an (xirle ^ oU' n/oil-<^ p'ni plutAl ain ÀBli ftÔLDATA 
% à\k nomliro d« tififOT 7 î.*îdéc j»rînrîpa1c , on nVn 
^ .|>çut diicoifvmih , l!Vat WDAti et IIOLDAtS ^LU- i- **x .<; r^ks;: .-u^imûmir^^ii--'' 4' ■%mii^2k.x\. »' ^ )» ro«é sur le nuiiihit» pi^i. , o» rtipond t,,»*, cV^ ViJMOT 

» IM)LD\ IN. Qu'on (liMMY VINOTOU » N K VIN(iT lINft 
» c'e.t UMijourt Mil n.l'HlKim.H ,,uo iKîVpôn,.T,.,„.i/ 
» rVsl donr c^il.. uW ,,,u ron„...,.i^|.. ,;,» ^,.,|; |.. j;„„J " 
)i plurirllo. Le moxvin^aine vi inAimMV i.oA.lur, „'« 
» N>nl <|irmr«.»«<,;,r.. (> m,„i K. s<,I(|«i, , ,.t p|„si,Mir« 
>» M.hUu, <{ni M.m lohin p.i.ui,,,,». I., roiM^nlanVc 
)» nW pnr ni ,|„ns Im i,m,i« , „,«;, j,,„, i,., j,,,.^.^ ^^. 
Km roumqueiu* il veut qu\,A .ii^- , /« niouL Urs ar . 
Arp* r///r /\/i Jàil planter m)iiI ^,io/7.v ; — A- /,,.„ ,/,. 
yù/cr^ (jnaiHÙtcf maliulr /,r noiii fuiaiurJum ; '^ 1,^ 
moUa lir tir^ fi>nra Im irMri.l /v/rorr ; —inulrftvriv 
ilrJruitM ne »<.ru ,xih i''^a/rmr.nt Inm.i à nian^r,. ( )„ 
titr i>«'m |Mi» «liM-^nvCnir «p,.. ir i.uM.m.rn.mMu. ^,,1 
emrlleul. N.^Hiiii.oii,. il ncm paroll ,p,'i| „,. ,»,„„. j,„ 
»ur I«r CH» oiV Ir parlicif pr.,Miilr „„,. i.lri. i.njrp, ,„|.,„i<., 
(^l «pi'.'H vouM'iim-tuv. un «luit ili.v : A, /;„,/,. j,,, ,,,^^;^ 
-lî^/y* <uirta n^irr marche ; ^ fa ifuantUÔ Jr. ^rou>H 
ii nMe r*: innomhnihle , vlv. Il xumsM'xulU> <p,r l',,^;,^.^ 
îw p. ,nM i p«, ,U. »Vxprfim.r difïi rrm,„.v,.l. Nu.ivpr,,-. 
•4m. r,u.,ir ,pie rr M.Toircii/(n,p dilli, ile Ip.o de ioi,^ 

I) ivUt •luri «^liU à prinn lin |>«>lit nomhr* 

O..* .l.i ,„„mt»i. Un.pi uou. n littirr .|u«l«juo oniliri. 

•t (Ittiu Vohiiiiv , , 

Qu'un pfinpir lU tymn» qui ♦»#Mr fou» mrl.«ln«r 
U.i moi,,. ,,a, ^ e,,TOpl, ^^^,^^,,„^ ^ ^^^^^^^^^ 

M nVrt pai pc^ui-ôirc inutile d obtii^ei que trtl« r.> / ^ ^^^l« ne peut «voir Ifeu «V6t; un vifrbc unpertonnel.:./l 
minU àlorê ui^ niuUUude ilè êojidatè. 

ARTICLE m. 

11^ H ic G 1 MB I) K ft V K R b;k <i. ^ 

Noili Hyou»vii , p. i.*); , l. t)qii*ii» "»*>l eaUn ix'fçimc, 
«piMiid iI.<lr|H*uil iinnu''tli«U?nirnl (l'un ouinr uiol , cl 
«iu<», Jaiii s'i' ca» , il reulrcÎHl U fti^iiifiraliou du mol 
dont il ilf^iMud. Le itigiuie d'un \t!tlK5 omI donc un imil 
<iui ilt^H'ud diî v\* vcmIïc ,el qui «li irâlirint la higni(irii> 
li<m. Or, uifniut i>«ul rrslnindro un wvhv. , ou diwro- 
liiiiiiil , ou indirrrurnicnl; Il Ir itatiYinl diircU'UU'nl , 
ipiiiud il chl »an» pr<''|K>Mlion c>xpiiniri'iiurtoufc-<'uU'iidue; 
€l alor» Iv n j^inir rnl dinH î. Il le i tftlirint iiidinMlrnu ni , 
l(»tH<pril eut jmWxIi' clc» pic^pO!»ilion8 à ou <//»«• x pli nuVi 
on ftoUk-fHU'Uilut» ; rt alôr» le n(;iMM' «'M indiiyt'l. Iab 
ié«;inie à'wÀx m* «onnoU par la rrpfrini*' 4 la i\\\vw- 

. lion ifui ? ox* qtwt / ruinnie , y'(i///m, <pii ? IJtru, 

J'ttitdtf \ quoi ' tki'p/iy enflée. O» nioU />/rii ri /;/iy- 

«iyf/« Mini donc rt'grnM»n diitMi» de» v«'il»e» j'aiftw^vi 

/Mudir. le n'-jçinu; in»iiieel m' «-onuoU piir la re|M>nicli 

^ nM «ptenliouf» à tfm / ♦»» ,w </mu ? <//• yxi* / ou <//» //>iI<h i* 
(ouiine , jrHu'- i\iiiniiy i\v\\\\'\'^ lie %HnéM. Je mr r#- 
/frUM, «le .juoi ? ti!r //»^i /;<//e. Je /Htrlf y k qui ? <i 
Pt^nr. Je ëUit)itmlm y à i|Uoi 7 à la Joêiteur. Cet nioU , 
i^ytiM, faute . J'trrre^ liôuJètér ,.§*inl dAioc n^giniet in- 
dii^ejH de» vei l»€» jejneplauia y Je nie n^ntriêyje /Hit^if , 

. i'i Je mihhoihIm, 

l!n vciLc|»«ul avoir poiu* n^gimc Iroi» •orU» do lUOU i . >, ^%i:,»êrdkA&,i-» ■ . - ■ ■ • • t' . ' - • '' -■'^' ' > *" 

•u un' «titra Ycrl>c à l*iiifiiiitif, ou «n Mil>8tnniir ou 

utrpfunum. ^ ^ 

Mbm iivani Je pns^Dr nux ir^lct pat tinilit'iTA <!<? Cft 
•ji)rH.*(i «le iiioU, voyoïii» quel iV^iiiie vnilviu It» ljl^'(•-:- 
^enir• eft|>^>i de veiiM*». , 

Nous Avotu vu quNrii vrtlM* rtriifr^t relui «im-^h le-r 
quel on |»«ut uiein-r ifnt^iifu'urt , (fiivltftir <A(*.»r^, cl.utm 
Of» ix^^inie v»i \v n''^iinvduv\'l. Miài** ^ ouIm» re iVi;iirté- 
ciTtaîiiK verhen nclit!! peuvent nvoir iiii Mf/Mui rr|{inio ' 
tniin|né.|»Ju-4H |»n''p<n*i (ion rt. ou (/<•; iU priurut p.ir roii- 
M^ineni avoir HiiAsi un n^giuie indireei , rtHuoic^. // <( 
€L>nnt' un h'i'fr ÙMonJ'rrrr; — il arcU.ir su strur J'irn- ■■ 

. * * * 

prudrnrr. 

- Le i"égime de» verl)e» piiAHifii e^t de ou/uir; roiônie, 
la nourin rtit tnang^r par Ir vhat ; "^un rnfant dmix 
0i iitH'ile e^ft ainu^ dr nrit parrmt. 

\ KkmahQIIKH. 1*. On ne doit jiitnjiix v>i>|>loy4'r /h//' . 
■vee le nom, J^iru. On iVity It-ft nttrhanr .irronl jttifuë 
de Dieu. 

"»**: Ix'^verlM'ApnAAifn kVui] dolent touveni »«n» rrjjinie, 
COninie , /^*/>^e /iit^phi^ieurfi./tnM sact'a^'^e. 

5". Qunntr le vriln* paHkii^outn* fton l^^it^e,e)ll Kuivi 
de Jji prrp<»»itioh <'//tet 'd'un nom, on doit employer- 
' jMir |K>ur If régime du verlie |»MMil; eomme , ttUfe cvn^ 
. dinU Itéra appnuiW^i d'une amunune i*i>ij: par les 
neiAonne* »(if(ea et ét'iatrèèê. •>-• 

i^nel(|uet veVlN^v neulrea» toiil luint ré^iniA , n)mm« 
dwnur. Miiia lM'Nue«>up de cet verliea oui un irgimo 
in|ui^ par la pr^ptaitiou à om de \ a>mmo , <omI, 

. ' ■ ' : ■ i» * .*... ■■ v , C8 Du Règim/B i^nm* 

ff^Hre (T^xcèê nuit à la êontéi-^ il médit de taUt 
/e rmmde.ll yen « luéint* qui oui ckft <1t*ux iVigi finit on 
luèuio K'Uipa; GoiumCy ii a dé/nandé den nouvelleë à 
f>otit Jrtnti. 

l^'i vciIm^s n'fli''fliisuhtpoiirrc*giimvloi prunoNift per«' 
«4Miii( K me , /«, ^ » m>UB , rt iNiiM. Or, rtn prononu sont 
(|tirK|ii« foi* ri:|;iii»r (llro<:t , (U)Uim« ànM^ je me JUitte^ 
cVnl-àHiin.'7>yii|//p ///<>/ ; tu te bltsêêee y\\i%l-^k-àm* , <tf 
hiraittê toi : v\, ïiurhuu'foii ili «ont n^giiiir jndiriîrl ; 
coiuncK^ , tioua nouM faiêonê une loi^ c*i'it *-à-tlirc , nouê 
fvintna à nown une loi ; youe rous Jkites lionneur , 
*c'e»t^-*l^j'c , pouêjùiieê l^n^eur à vous, • 

Du Rico m R vKnnR. 

lin VciIm* i< l*iii(iiiitir «Ml n*atriMnt iirt iiutrR , ou Miift 

, prtjMtbiiifMi, uii à riU(l4;'(J(*spi'^p4Milionii'rioU(/«>. QM«'|i|!iet 

Vf.'ilx'h nn«tttMiL luiiU* tMMkts d» pH^p<Miilioii nvant Tin— 

finilif (|uMa n'r^iiM'nt : uIa «oni, nll*^'» nimer niirux ^ 

■ Jit'iiotry devoity envoyer y datf^ner ^ laiêêtr^ oner ^ vou- 

hh t'^fxniAHÙr, ate^ , txinimr , ullerchervhery laiteei j^oM^rr^ 

a Jniit ptittir ^ il doit obéir, etc. Il y ni a <ri«iiu«'« i\\ùc 

%ci)l«'nilnpr<''p(Miiimif/^ii%iintrin!:nilif(|u'ilii i-«^|(i<MH*iii:utli 

•ont.» (irhev0r ^ affecter ^coneeiller ycrttindnf y ê'aeàurer^ 

"promettrait e0v. | coi^^mey etee-^^oti^aâMtfr^de le frrut-rr / 

ne mil :^nft-tH>iiit fHu* d'aïlrr eeul ? meproyuiti'C'iHtua dm 

c/i**t*i^ l'k'tv» U ycnii l)rAifr<)tipf|iji nMiK'til In pré]u[Mitli(Mi<i 

H\nuiy\i\i\u':i\Ç^U'Umnt,ot*iùr ,aimeryaff/}retery conaeit' 

tir. y*' plaiftypatPtnlry etc. ; romuw^yaiâ écrire, iluimm ) «^ '■• -.< n /— 6jf Du tXt'ginitf trrf>4*, 

i chaéiier ,jt^ ctfmêenaà Juirv le prrmirr /vit , il nr phiif 
à (SHirir^gi^c. On •'cfTurct' en vniu i\v, dotiiirr (irn i(;l«'<« 
tur r<rt rlS^itn(^•l; <*(}niim' Tiiftagr !<?• n mmiI (ixôn, mm 
longue;' kâbiiiKtc (1» lu Un^uo |^n:uI ariiUr lofi f'nii-t* ron-r 
M^llre. Pnur fidliu^r r«*lU' ronnoiKMiir»' âux élr^n^rri*, 
■oua on donnons Li*8 (liflTt'n'iitrH iKHiTK (i). Us »uit. ^ 

Alm«v miniv, illitr , ?»nir , rn»oyrr , il/»« Inf-r , ilii»» , nPMnij , 
piihUrr , r«p|Nirtrr , ■flirmcY'', nvoiirr , nml.'Bwr ; .'i»jn>»«'i , ^kuirnir , 
ni»r , rruirr , runi|»liir , ••{>Ar<«i , <li''Kirri , iW ouli'i , i»ii»<ihIii , vun", 
Ap4'rrfvoir , ubtciv^r , «uiuiil/'rr.r , ^|»i»t , rn.«MjMo.:i«» , ^ p»r..iir«' , 
Mimhlrr . v|oir , r4>f(ftrt1rr , Vtittuginn , l.tiri» , -liiMirr , «i hhiuvt ; pM,{ir ^ 
pr^tffndrw, otrr , il*v»tr , |>niiv«iii , ^i.kviiir , ><iiilinil< < , vulon lù.int , 
▼ouloir , falttùr, ^Baiiiurr , «n te nir , l^niiigner , hhikt , hMoiit 

îjêt ¥0rbêf tuêt'ans régt»*«nt litprrpotttion de a$ant l'injimtif 

ai.$i ht êutt. 

A( li«vrr , «nVrliT , «Hligfr , nrrAtar, «pfltMirMilrr , iH' «v'iir, 
'«^«•rtir, •'«hsK^fiir , •'A|»rrrtiV4tir , ■'tvjtttr , «'itiVi .t, i'iiiiii»ri'i . , 
IkUm^r ., clinftiitf^f rffii*ur««r , r«M«>r , rlini^i>r , ruinn<iiitili r , uliuxir^-^ 
.•nntnillt'j' , rtinvitiiicrr , ron« l^itt , < onjurrr , r«Mtvf'M.tr , « cn^ritiiMlin , 
M rlinr^rr , r^niiHliv , •'• roniftlnf t tlA»«lrr ", détouriMr , «Ui'tfti'lr» , Ah ■ 
roiifaMnr^'d^liargrr , l/>lili^n'r , «l^lvliÂiiiKr /ilAsTsii^Ur , <l^|fitt^l«r , ^ 
4liUrt>r , «ilrv , diwwnviMiir , •• (l^p^ohrr , •• d^alt«|iiliii>r , an <I^mi 
•oulùnicr, •• UaMr , rni|>^t tiPr , rnjoiuilr*, At riio . ft'<ti|ilM«r , imT- 
frftjar ', ■'•i«nt|)tflr , •'épuiiv4atpr » «mliartHM«w , l'tkf v>«*r , rnlir - 
|r*iiUr« I tMiijvr , •'•^«OTVr , «li^ffr , •'•ni|irr*Kir , ■Vn«iKiicillir , 
■'Ati>nii#r , élr« turprit , «fnrii||rr , %» hâli«r , uiundir , feimliit . ttiiir ^ 
||4|i«r , liMKr\ inapii«<r , jurrr , ^«iMilivr , Itérirrr , jni^rr k p upoi, • 
ii gftrticr, |uttir , •'ini|iiiiirnt«r, «'ioiif^t , •• QM^i<r, •'iiiiilKiirr , 
■i*B<l«r f néUiUr , ■•liiac t . It^tUfpr i ncOBcar , iujii<|ii«r, »• ■a' . I 4^- / •r t 

t ' .y ■» 

^ f i V WÊÊÊÊmÊmmJm 

7* i^ti- Régime vérité, ( 

Rrm 411QITK. Déèirer répx le verbe qai|l« sait, ba 
Mn» pit^poftitiun , ou ii?m! U pr^poMtion jéfe ; on dit , 
dtëuer ik Jaù^ ou Jhire queUtfue chose. ^ Mai» daoi 
i) i^ê Mirlrt de phrjii^t, dit rAc:iidéinie , oi^ Uêêirer ni 
y> Diiâ dii%aoi an vitU» à rinlinitif, TuMf^ |c* plui or- 
» din«ire etl U*y joii^di^ de :je îUëitrjortàv vous sentir', n 
11 rn Vêt «iiiAÏ dV«/)rV#r. Peut-im esfyértr de txms re- 
«^/> «'/icrw* oii/(iu/W7tMi ? dit rAaid«'iiiM>. 

n » a rnfin dr» vrrUa qui pr<'nut*nl à ou </r, wlon 
quç/i*oruiUe Vcù^ , ou selon le acun <|u*on l«*ur donm*. 

Oux qui pnuinrnt ri ou tie a<*lpn qm* run'illf IV^i^r , •ji rontoirr , rirprrmire , réprimaiitlrr , a^Aoïiilrr ,< oni> ttir , uHnr , 
oublier, p«riii«ltc* , p4nftiiB<{tr , |»i«in(lr(» , prirr , imi-iiImt , pir»- 
••r , (UmamU^ «n Krat^r , tAi hei , pn-acnr*, piéiéoirr, prumrttr*, 
rcnMBtnand'r , r«<loulPT , irriîtcr , r«ir.*rf iéV , r«»piu« ht r , piopoa#T , 
Mmmrr , ■oupf««n«r , m umn4m\\**r , «ufl)!^, sufqt^rof ,' m> rv\f* ntir ^ 
M r«tMiuv«ntr , m toMcivr , m vantOT , •• rrtmir , m fnum% » i« r«< 
#• pUiadra , M pi^«Mir , «te. I tu Lsê psrh04 suiHtm* régiêMmt la prépotittom à avant timfimilif^mi 

Uê êUit. % 

^ Av«ir , llr« , mimm , •oharilir , appr^iidr*, «•■»tKii«7 , •'^jpprhr^ ^ 
aulatiMr, rh«rdb«t^ roniUnt'ar , nmlribuvr , iavil*^ , fl«m«nir*r ; 
taqj^ , 4Mlin«r , énnnm^f ta dlipoMr , f«i»ur*f|»r , rnififm f •>' it«r , 
iodlOT , ^•i#fr«r , ««bArlÉr . kàhilurr , «'habiri^OT , «rroutunivr , ■'•€- 
tmnfnmm f l»rlin*r , p«nir«, porivr , pouu«r /arfhfrMr , anlrr , «on- 
«••TMidr* , m pUHv , i»il4plair«, p«*<|nNnrr , parvenir , p«r«iftf«r ^ 
M MM^tr* , p»uaar , «Migw . r»«ltr , ■*«»< cupar , «VnKA^rr , f« d^trr- 
■iIbm- , ••• ittwÊàn , ■'«ipoi«r, m préparer , m diipoaar^ •'•pimii-' 
tMff , •*«l>fliMr , M ratranclMr , «ic. tié'--^Mii.i!t..^. fj»>&MiM-k>- »► j- ••nt , a>rnmeru'rry voutntmr , amlimmlrr . rr"uii't i 

Mi^r yv\ /<>rrrr, |»itMiiunl à «u (^ ; lotnmmrrr ri 
nian<jiirr vi'ulriil ordiiuiirrtioiit J/» ; <i rti'ui^t « i r\ - 
kor,ler •*• rorutttiiM'iit roniiiiuiu'inrut «\(/ ri. 

«n veul rviliT Irt ir|x'-li|ioii <!»• plusinii» uV- , ri nu 
plo)rr </r <|iii»n(l on v<mh rvilir (ni*iiri lil.iiif« , oui i k -^ 
p«''liti4in <lr pluAÙiini à. // r//r /(*<r( r <!'»!»m.!..iiin t .1 
d^ontrra critr etitrrpriitr ; -^ilmm/ntnytut li <!< iiiumIi j 
, flr i»*** noiivrllr/i. y , - . 

ILmtoIi lr()|,Ml|]r <lr din* , ii nirf>rrt,\aluinil"nnrt a ; 
'— Jt/ mmmriiçoit i\v ilrmnmi, r dr. 

IllpMAKQrK. (ofnrnrnicr irf;il qu.i<|m lui-* Juir : 

coinîlK^iioi*/. jwkT t^>//.« rrjormrr tuin.n nirmc. 

\a^ vcrlN'ft (|ui iVv;iv.<ui à ou </.• , .«.rlon l»- rns.iirou 
Irur <lonnc^ ncMil , ii'rjjonrr , ttUSrr , juiitu i^tri , /;/ua 
ifurr ^ tanirr , prirr y vl r'trr. 

Qiinmï éi'rffurrrr k'i^iùi'iv rmployrr t<u/fc mu fuicr, 
n |kr<*iid à , romm« , /!/• «1 un rjf'oncz jnuni ii jh" hr ; 
mnl» n prrtid de y ({ii.ind il »i;nUîf rnifth.yrr son m- 
diiMtrU fHiur ftarvrntr à 14/ic /in i coniiiu , vluicim doit 

Quand /<! /j4T AÏ ^nifio ii/irr d, d pu rt<! d ; «vnninr , 
j^us idchrM i m vmhArvuÈhvr par ilr/i jjr^'ttnienjf iuip- 
tirux, M«u il prend lit , c^iutid il èi^nilit /nirn /<)//« v,.a Mi 73 Du R^jrtmê tfrbê, 

efjortt pour purvrnir h unn fin ; rontoir , tdt^honM âê 
mviHvr l fstutie dêë honnêlêê grnâ, 

(j \iuiMÏ piirlM^tfmr Mgnilit) mxnr part , il ^tut à «taiil 
le iM»in <|ut le «uil \ rornnif! , c'mI |Mrtin|M!i* r/i (fue/qtw 
mirie au criiu*} , yf4^ tir nm ftas t'ëtnftnher ipiarul 0/1 U 
p^ut. Mai* il vriii dt^ (|Miin(l il ftigiiilir Unir dr la rut" 
tun' kir ; coiniiir , Uê.pierr^ë dotU on lir^ l'alun \mr- 
tii-iprnt «le* lu niittm* du plotnb, 

QiiJind nuim^uer Mi «oroiU|Mgiuî ilNim* lUKation , i& 
\rul de I coniHM* , Irê maVwtirrux ut* ni«ii<|ii«'nl /ornais 
«le êr fylaindre Mali , (ju.in<l il est Min« n^i;Hii<Mi, il vont 
// , î% moins <ju*il ne M>il iiiiii \Hmf jteu sertJitiU, On 
(lit , tHHt» atTX iimiKpK^ à liiiiv ce tpér Je %'%.mti oxhh» 
rvaminiandt r mai» on doil diit* , il a innntjiu- de toin- 
hrr , c est-il -dire , jtên ê'en eêt Jallu qu'U nr mit tonihti^ 

Qnand ta rJrr $\tu\T]o'w roimur vitIx; pirMiiin 1 , il 
■vriit d I mwiiiHr , on atti thne Utprrtr lUf la Ihitailte à 
4*c «|ii«; l'aile droiié a Inr^ h donner. Mais il vviil(i«r, 
<|uond il s'emploie en ini|>rrtoniud ^ comnii* , il me tarde 
lie le fiur. 

Quand prier k pour r^ime un dr ces quatrr vci Ix's ^ 
déjetifter , dirter , goûter^ eouper , %»t <|U*il s'iigU d'unr 
invitaUun ibniiellc, il veut à «vmit le f«TlM>; roniine , 
il m'a enviyfi \wwt à diuer. Miii« il %ept uvani ce» 
^rrlwi la prépmKîôn c/iv , <pi*il régit toujours , 1*11 t'ngît 
d*une in\itiition de liniAitl \ fommc , j'entrai cheia lai 
vorrtmr il nlloit se mettre d talfle , et il me pi in de 
dîner. (VlU* distinction est de INh^iiagc 

Le verbe e(/vin«Tit« une fl tien tio 11 particiilii''n;. Quaiul ■•u;ÎJ*-i'w«l>*. A.: -'■.fi'^'lK' w /.*^ Du Régime nom. "^ 

il' rtC fuivi d'un Mlieclif , il rrgit onlinâirrmritt la piV < 
pt^iiion dt f coruiiie , U esi Uotéx , U 9st glorieux * J^ 
^umrir pour la pitirM ; — il êsi Itibrrihii» ilr j^nuvr 
ainwi. Qtuiiid il signi(i<* apftartenir , il Y<Mit â Mvnnt k 
nom qu'il iV^f^it ; tomiiii*, ce ftalaîs ri rr /uirc mnn un 
roi; — \ce /iVrr r*l à moi. M«is ({uiind il iM;;tiilir l'r.if 
le deuoir , il iV-igil à nvnni.mi nom , ri a nu de /ivniil un - 
?ri^lM« , M'iofi (jur rf \ri Iw cotiiiiKMUV |»ar unr ronîMiruir , 
OU pur nnt' v<»y«'ll«' ; (oniiuo , c'est aux /tj;rn.n tir IrttrvM 
à )U';iT </,•« oiwra^iri*» U'rtftrU , rt au public KViucuv\\\\r 
ouAv irfrlrr (eur lUcutiAtn ; — rVsil au nuiitrr h p.irln , 
ti au iliJictplr cIWouUt altffUn'rrncht, 

Ç I I. 
Dr U /; <; i m r. n o m. 

* 

lin vrrlx» p*'ni rrgir «Ifiix noitu m m^nir frinp% ; 
nui» rVftl U>n<inrt tout dfii rii()|M>rU «lilli-n^n». l/nn dv 
<t'H noinn Ohl ruhjrl imnuili^it d«» Tiirtion r\|ii-iMi('<' |Kir 
Ir \t iIh" ; rVst <v que iioua Mvoni nmnini' ly^init» din-i t.< 
Maih \v MTond ivtl le ii'ruuvdr Imi iion : rV«l ri* (|nr.n(Mi« 
ii\orir^omnio irginic indiicrt. Or , <h* iV^Kinic v%.l piV'- 
«tdiî di» 1m prrpoAiiioii <i , a'il N'ji;;ii <lu liiil où U'tid^ 
IWlion , 01 d«* 1h |>iv]M>ftiuoii «V» , ■f'il n'agit du Irrint' 
d'où roUr <i( tio^ vit ni ou a*iiiim)iK^\ Daut c'clU* |du-aM< , / M«|4 (|Mi^iii| il n'Mt pM taipliiyéi im|>«r*aNa*lbiii«ii( , <«i m^'mo* *i4>- .».,'■'.. • ' ^^l'fiTmÉiiiaTiMiiiiMnTiiiii rii «ÉMM «HA^ 74 V Dn Régime nom, 

J9 préprt lo rrpott dont je Jouis U loiw Im plnisin tCurd 

mtffuie buéyani ^ Iv m»! dv/ki* rtt Ttihirt i\v. 1 nrUori 

f>X|>nBi<'w par U vf>i'b« y> préfère i ot i'4*s mots <i /oi^j 

lêê pUiiêirê en tuiit le but. 

--V I". lliMiLK. L'n vrrh* nr pciii «voif i*n mAiiir ti^mpi 

deux n''gim<;s (iiitft'U ; fl^Mir <x)iiaé(|uriil l<)rt<|u'iiii >crK<> 

a doux n'aimes , il fhut qu'il y en ait un pmc^di^ k\v la 

prt^poftiliou d ou ï/ff. 

Lt09 couleur ë mérrw tie êojitienurnk enettr-r parmi /rjt 

ruinée litf cet tulmirahln èiltjiir , •< y voniirrvent Irtw 

vii^ciié t iani V ligypte ëaviïit iniprinusr un c*Mrncti*ro 

d^ininiortnliié à tou« m*s ouvrn($(*». 

» IkumiiicT.. 

Il ••! I>lui (Tnn* i^liiir*. En vnin aux contfutirnfi» 
L*llonn«tir p«rnii \m rut4 ilunnn /«jr ptrmifrt nin^n • 
Jkiilr* l«t grandi liéroi <-« tout !<«• plut viil)(iiîrrt. 

\a rninon m eut cpi\uir action ne |MMit avoir «pruit 
objet iiuni«^dlat et dire<*t. (IVnt donc nsi*i\ roiulriunit quei 
J'aldk^ d*Olivvt a n^ituiVr r«f veii^^U^ lliirinii , 

N« roùi in(i)rmr« pa» r« f/M# j<t4li«f irnttrni. 

Kn efli'l , votiê et ce (pie , ctr. , nint Vuiï et l'autre nV- 
gimet directs. ^ 

HRMAR(}tJll. Quoiqu^in verbe artifait esMMitirlIeuHMiC 
un régime direct , on iVm ploie sans rt^gime fpiand on Ur 
prend dans toute son étendue. Racine a dit : 

Hé biMi , ronnui» donr Phlithrit rt tout* $é. fartur. 
J*mimê, N» jfvinê» p«« qa*au momimt qu« (<• faim* , 
lonocanU à^mca yaut )• m'sppiouft luoi-mAm*. ,«., \'1i*. m0fmé: *.:,.. Du jlrfptnr nom. i^ 

Lft tUr^ngrm inniupiciil Noiivrnl ii rrllc ir-lr. Il; lu- 
•ont pn.H pi un rxiiriM hiii- Iji miiviinu?. : 

II". lUMil.R. Du nom |M'UUNm» r^f^i pnr drnx. v»mImi h 
In foi» , |>oui-vu (|uc (Tfi xtIm*» im? v(niill«'iit pn» itn n- 
gimr liiilVuîint. 

J'aunt^ et )0 rrsprXte 1<«h iiiagiMlnitA , — vrt oH'mrr 
atUujiui ri prilU \'\\\v. 

Mai» on m* pnil y.^n <Iiiv , j'ai cnU'mlii vt j'ai fin>- 
fitr i\\\ Minion, — ^rs /lonunrti futrit' xounufi tt ittj)rn 
iifint il»' lïini , — cet iff/nÙT' at/dtfiui et .tr rrmhl inaitin 
cir II vilK- ; pnicr (lUf (I.mh rcn pliiwiscs Ir.n vr.ilMs m'uiU 
paik l<* ini'^inir ic;^iinr. Diins n* <;in , on doil .pn'njlf^' nu 
nnln» loor, <i^iii <l<' «lonnir ^i rliminr vrilx* \v îv\\\\\w (iiii 
Itii ('(Mivit Ml. O'r.Hlri' (|u'on l'iiil vn <l<Hiii,tiil an prrnnrr 
vtihr Ir nom j>oiir n^^imo , <Jl nusrrônd \v niatil r/i ; 
comnif , i'iii rntrndu Ir nrrmon r/ / V/i ai ftnt/itr , — ■ 
ifi h<tfHfHfa sont noumin îi Div» ft vu (ir/>rmirftf y — 
vrt olJ^ irr iittu/iui la villt» rt n'i'ii ri^miit nuiilrr. 

III*. IU:(;i.i:. |<orH<prnn vi'ihr a diffiinnicn manit'rrn de 
îV^ii , on doil 4'm|>loyrr la m^im> poiu loiitm Ir» d< pm- 
tlann'M «pron donno A ro-vrrlW*. ^ 

Il y a unr riiilr ronlrr rrll« l^^lf dan» <i'lH* pliiaHi- : 
Cr/9 nUnon.t , tout ru MfntrirtMra (fii.'r//fM j^ont , Mr U- ///.t 
tijîfnmt ptiH : rllé» nemft^vlivutnt fHin l'iniii^nofut/i 
frtjutralr Je ffr/ver lis toutrs fhirt»^ ni i\m^ li' mon«r<' 
ii«« Aoil en lintit iHe^i^r du frramlc» r^pnmtipnfi. Il 
nViil |M)inl «'xart df* (lonnrr «ralNiid au vitIh' rni/Hr/irr 
un tubliantirpour ^t^^i^u; , cl rnnuili' la ronjontlion f///</ 
avec une phrnsc incidenU) ; il iiilloii din*, n'rmfU'vhfron/ •p!BW»%.*'»^**'-.'W-ib4ity.#i>w;tmm'»*»/**Jt^ iiîiir,«4u4t>»^.'.i:u. .. :,%. ^'^4.%-^:'*. i .;.«».4«*«'.?^ i- 7^ Ihi Régime nom» 

pas que rind!f(TUition grnt'niU* ne )mmxt de toutea parlx^ 
ni que 11' luoiidr , l'tr. , ou bii-îi n'emfmhenitit juts 
rindîgnntion géiiéiMjc i\v neirwr de {oulen purtH , ni l« 
droit qirniiiii 1<* vi\ox\i\v 'd'exiger^ clr. \m^ y^iuAWws pru 
•Ki'iréi't dikiii Thi'I dt'H/riit* iiiAiu|i|riU (|iu!i(|U«'roiH ii irltu 
H»f;lr, n«t n''i1('rhi>Miii pai» quVlK'i m» [h;iivimiI 1m >iolrr 
iMiiK (|iut la ilarU' ri la iirtU'tr du l.iiigag(' rn MMinu'iit. 

IV*. Uicr.l.n. L«i r/^iinu luuiî „»(iil oïdinaiiciiirnt l« 
\<t1m'. 

AJàgintntt» , rapf)rtrt-\HHiJ* <///<• «f>i/* A^« établis ^Kutr 
muliv la juiklicr aux 1m>iiiiiu>h : — pruplf , <>î)nNM*y. ib 
voM iMitivcrHiliD ^ r/ l'o/t* , inmiffratfta , Cliit**» ^ v<)ft |>»u- 
]iJeH t4>ii( l<f lH**n <péi eut en vtttfY jwuvtnr. 

Main i'«iaMt à voir r«j Unt^^cnê nbm transftartht 
^Pii-Xvr <Um rhituHi Ira trjl'ul» d{ff't'ivn.i f 
i'ét *>i>y t* l'nlmriiir le fntmtn tt'lbérié^ 

y 1C( /< ftitiiM mHunmt , par c9f rlt«lrurt ttvmpé , 

V if%t% Uv tm fh 00m pmH'l^ tf^*or usurpé 

M. l'abh^ DiLiLU. 

RrcMAKQrB. Noua avomi dh i»rdinairem*ni ^ p**^ 
«|ûViî |>o4^ti«, iiiiiit |>lut MmvtMil dani le iljlvtnu^ruiiqiK* 
f|iu! dant Ic-aiyU é\e\c , un irani|M>rU) U wilm «|u-èii U 
péKÎni* , fiour «loniuer à U phr««« plut de muveti^. C*(Mt 
M c|ui II Uyi diro k Lm Foiiuiiu; , 

Ilnr U fiortAit )'aiiroi» m« mo/t étrtta.i. 

•t «iUtturt y 

Daoi lu laiion ,Du Régime nom, 77 

Ollfi liwnff^ <loil t'^lir riii[)i()yro rnn'rnnit. \)\\u% In 
|)liia<M*i iiilrrn»^nli\<vs , le iv^inu- m? plaM- iiudir .i\.«iil. 
\v vnlH* , i|iiaii(i il .•.<» jouit à im |Mniioiii iiltAolii ; (imimm , 
«jiH I ol>irl vojez-i'ouH .* k ijuflli' «(iiiiic vouh apn/ti/nn. 

'M*. Rkcn.i:. (^hiniul un fiMbra k\v\\\ iVginwt , '»• plut 
«x>urt t<> j»l«r<î <H>iliuail«;uu>iil |«r |>MMUhr; nini» s\U -Mini 
<lo la mAnif lou^ucui , !«♦ m ^iiiir diiint doit w |>Jiurr 
avant l'indiirrt. 

Ijeti f'yiHh'nirn «'rtiulirnt à jHtrrr \v \'\\v i\v\ (JthoiH 
di' In wilu. léCa hyfXHrilrë Hrtjulir'nt t\ fHirrr «Ir-» «l« 
liorii <l«* la \(<i'lu \ch \uvu \v» |»Imh hoiitrti v et It ^ \\U\s i\c 
iTi<^i». lé' ambition', tftu r/»t ju ('•t'uyanir ' H^irnfit \v -ijn 
wnl a I rtvj'iiir; inai/t jn \foluptt' , ^tii rst awin^lr , su-' 
<t//iV> l'aviMiir au pivfM'Ul.. "^ 

• HKMAflQUK. On <*,*it f{n('l(pu'ii»i)» olili;',r ^ |K)tir rvih-r 
inu' «'«l'iivo»jii(?-<lr «lonnrr l'i pirniitiT plan* au n^!;iiii« 
iniiiic.f , 'îuM|Bt«* n^K'""* «'"l "'"»'»> l»»»!:? «'l uu^nir plut 
loil^ (pu* II' ii'gimr (liiTit. V.w voit i «U'h r\rinph^% : lé 
ph y'fiu'i^rtMrravhf h la nnlun' /oi/.i j»r* #rr / r/.« , — Irvitn 
ij'//. i/i,if)u^' ti\ï\ (MTkolMicn <pu voulciit rtf'ti Mnct^irnuiil 
k l)i»'ii une ftit'ti^ âtm^i-r rt mm imiifH-i'tr. Si l'un r.)iiini;« 
la |>linr ilm ivf;itnr» iniiir.ru^ on m* »ant-a , dan» la prc- 
init'rf pliraM* , «i l'on \iiil |wul»'i ilt» mm ni!» Jr la i»atuif , 
<iu 'cl<' vvwx <ln pliyfiiiirn ; (>t danii la M'»)ii4<f , ai uiux 
/MTëtmnétn r»t n'-jji jnit le \ki\>c 'tfisjnrv , ou par l'adji-i lil 

nwk 9U4tJt0i'i4. - / 


• ^ * ■ • * . . I 

78 Z?M Réunie pronom. . 

• $. Ml. 

D U H t G I M K r II O N M. 

Lm iV'giiiK'A pronoms sont , (xiininr noiiii rnvoiis dt^jà 
vu , r/ur , me , /<» , «« , /« » A« , /ff» , nous , ♦'«/li* , ry //<•/, 
en , cl y. 11 i'sl t'Mvnti<>l (il* It't lùoii r4>iihutlH* , aliii do 
Irn iliHliiigurr •ùiciiifril , {liinr (|(i4* le» iv^lc» d«'» |MU li- 
vipcs pattM-i, si iin^M)i UiiiU» diui» U liiiigiu? liiinvoiM* , eu 
dciK'iiduiit HlttoliJiiu'iil. Kii voiii de» exiMiiplc» : Lt ittirë 
t\\w. i^ou» nièvrU'iet , — %nnun\\v lUtrs , — yr le donne ^ 
"^ il êi' rt/ouU y — jt* U'itns , — /'y fx'nsotâ y vAv.. 

lUcdi.K. Le rr|çiinv pt Oiioiii »<* pliuT |»r«s<iue loujours 
avMiil l« \fllK?. 

A7/<î #V«/ trouvée çn iiangrr liê suvnfniimr t nuiia , 
rap/triant sa %>rrtu , elle nckt triutn-hé mi joibUëêe : 
.^ j'aJ f-rçu If» Itttrrti k^wv finm ni'ui'rc t^vntrfi au^MU/rt 
' <'' I nJJiUft i\\\v. jr %\)U« ai pf^iftvée t ri apfr» \v)s ai'oir 
iiiijt avec attention y j'ai rmK>nnUy ittmme van» ^ tpw 
ëi jtf Vai*oi* entreprise , /'y aurvië trouvé des obatacleê 
iinv je n'aiHÙs fMië prévus. 

Vinlà |Mir <|urU ri|il(iitg il sut «• couroii^;^ l ' 
, Knlin «uî là t'épun il y «n* lu "lit ««ut Uuuuvr. 
Non, )r n« «rrai puliil rom)tltr« •!•••§ triairi. 
Qu'il nous p>riii\» , iM VfMl, puiir 4«rnifrrt virlimct i Tuut iMM rMM>iilim«ti« lui mntnt mmo ii Raciiib. Quant AUX l'xwption» , voyry. w t\iw non» «voni dit, 
pai^e 3o5 , lonur I , «tu |MirLial de U pUcu dct pruuuuoi 
ptiriouucU ou régiiiio. i \ A-* Uièl^-P-*" '•■'' ■->#i*«»'..*i»#t^-*' ,t.^i<.«i»«.»....,A.-'. ■»,■ : Emploi tlrJt trmps et des rtUfiUt. ^g 

A U T î C 1 i: IV. 

Kmim.oi dkh TKMi'n i;t ih« modes. 

Jualif , U condilunulrl ^ i'ifnfn-nitij\ Ir Muhjoinhl, ri 
/ ni/imlif f vi noiiN ovomh dit «jur « Vinit {iiitiiiit (!«• m.i , 
iiirirhdr MunlUstn T. Ilii inalioii : c'v>i n* «iiir noua 
«•vouîi ù ilcv(-lo|»|><'i (l.iiiM ««M jutitle. 

^ Tmimoi ih.s nniPH m: i.'indk a ri|. 

L induiiiil «M 1,1 iii,nn«'M<ri xpiinH'i lrH«lillJ'irns|< inj»i 
av<j- anirni.uicm jmii^ l'i ftimp'r : Voinnir, /'(iinir Li 
t'trfu ; /'ai ét(' l'on Je la clra/i.tr ; /r fimnii i'i,hr nf 
/tnrr,ctv. On !«• iitiininc imlir(ihf\ pim- ipril jn 
«Injilr <c (|u'o'ii nilii MIC d'iinr rlionr , «rmif iiuinirn di 
liMlr , posiiivr ,1 iiidrjH nd<iiiir, <|iir) <|ii(> boil le Uiiiit^ 
«ui^ul ettlr /illiiiiialinii H<' lii^iyMuu-. ' ^• I) U I' U i. s r. N r a ii s o i n. Jyf prr.irnt iiuiitfiu' (|iriiiir «lionr t.nC {.mi nr Lit u\K 
luoinciil où L'on |m»l»'. il nV Jmiii \ iivttir «pTun |uV»rnï, 
jmiri* (|iir Ir nuMMciit ml\w\ ne |mmii rli<- pinii ou inoina 
invMjii. J'aimr , //^ fuulr.n , tl jvitr y inan|iunl un lu^ 
•l'Ut idmolu et MinH d<'|M'ndan<-r. '^ 

LVuijjloi nalunl du |nrMiil isi «I\ xiu iimi IVinmrhuI: 
Momiuf /je auia u:i i nous nous ainuëonfi ; U §it rnult. y:mmMm IWi'mH\M ' o^ J)u. Présêni ahêoiu. 

Mai* on iVii un encore, r. iK>iir marquer un ëui 
iuilniiifl '.itjouèduilai'tiin ; ilvonMum tous leit jvur§ 
JeuxhtuttfMÙiiêêlmlurrtuiiùtë. 

•j". Pour iiinrqurr un rlnl in\»i ii»l>1«* ; comme , la ir- 
ritT éternrlU iie sa nature, eut wvarwble i^minus 

5«. Qiulqucfoii poiu- un fulur : comme , ;> rrvirn» 
tout-iWheiHT ; il rut demain fite, Ol emploi ii'« lieu 
,jn6 ninlivemeui k un luiur pixlie : on •Viionceioil 
Miul , •! Vo»» «l'»»"'' » /'• /»^'"« /'"/inrr lUiH haine, I e pié- 
i»eiil cliMiigm encore nu «ulur , quiiiMl il enf pnWdc «lu 
moi «i, exprininnl une condition , conlmc,7r«iiii*'V- 
MolU,iUi jHirttt' êij'rn intui>r ViniaMion. 

Miiit U^loi U^ plut hrurruti^qu'on \>uxue fiiîn* «lu 
pn'i«nl,cV»l ik^tVii tervir »u liiMi du pri^U^iil. li» vi-|| 
vuiu- d« Mvlour nWeilIr r«Uenlioii , rt fmpp*' lorte- 
ii.enl rinuiKin-lion. Tel etl ce |mi»wi«c <Je Rucinc , 

' J'il »ii . i.rlnn»nr , |>i ^"« «"«»• «>»«U»rHrrui lit* 
Tmlné i»n» l«.i«U*T«Mi 4U0M n»«in •« niMirTii. 
Il •^•ul lr« i«|.|M»l»r, il •« *"i» i»» '^'•''«•- • 

Ce «UMuier vert etl un uhlenu que U fonne du pi<^ 
•«,11 wel «OUI Ici y«UE. Si. tViMine eàl ilil , il a inmlu 
hMmppêiBr, rnau sa %^ix h» a effrayée , ce nVdi Hé ^ 
tpi'uo simple rédl. Kn voici im «utre «lempU lUu» 
Vuluii* , , 

On il*ft.u»f«l» d^|à Im bordi di* PAnuUim» i 

L*M(i« hrlllaitt ««u |««T k l'ipifaiit #*o^rt«rc«/ , 

L'air «^» , !• tUI fr»mli ,-#l l'«iii« •• *•»« »^' I t4U4i»<1Mfa;;RMIL'Xi^/44;. U>^- .4iU,.-"V'..«U.>**- D0 V Imparfait , ou Prirent rélaUJ, fii 

L«t «Mitt êont a«rhaiit«a lur |«a t«g„,, ^^y,, . 
I.i foiHlr* ^tiiir«Unt« itlate tUni l#^ uuci j 
kl !• r«u àm értairi , «t r«b)m4» .In m,»,; ' 
Momtnmt par-loMl U nioil «ùi pâi. • matulpi. 

I)k lImPAIIFAIT , ol) PRfeâKNT Ill.l.ATir. 

L'iniparfuit m«ic|iichptfi»«t «vw rnpfH)ri ;iii |.iV,k.„t , 
€l f«il cuniiollro quNiiuMiio.r «^U.il ,»ni«.|iie d.,,. „,[ 
trmpi ptimé, comme , Je mou,Hhs i/iMnU ii e^t entr^. 
Dâiii «ite phrnic, j'iutli,,ue ruùioii de .ou,»c.r (,ui vit 
pif.»é€ i. lVg.rd du iriiip. j mnU je |« manpic coium» 
pnî«?nui 1 ViSgnnï de la pcrâoiiiic «loiii je ,H„Ie. CVgt 
pour œiUî miaou qu\>u uommc eu u:ni|Mi unjnir/Uù on 
. prtfêni rriaii/l • . ^ 

L Wptrliit iVmpIciîo en |>nrlnnt(!Wiiont linl.iiii<.||r„ , 
ousouvrrit niiuSnSet , di.ni un teiii|- p«W^ <p.i «rni p,,,' 
défini , comme , qu^md /étoU â UnUrt,, J'alUs „m 
prvm^fiet tU préjénfnceuié Jardin lie Ar/isin^on. 

J'fcl »M Pifn|ii<« kdorA iur U trrrn : 
Pa««ll au cMr« , rf/ roi^Aoïf dan. )«. , |.„^ 

Son frotil auUai irut : 
}\ êtmhloU à aun gré gouvarnvr l«. fonn»rrw , 

I«n*«i fait qun {•«•N.r, il n'i/..ï#H^jip|,„. 

lUrlNi. 

On remploi* encore iur^toui a«ii% !,« nArroiônn , 
pour exprifiirr un prci«iiji miu rap|M>ri uu pi^tKiii,* 
comitie , Hi^n^e étmld'alHud ((Qui'rrnét /ntr ilo^ nus ; 
c« quMÏgniÛe, Jiome fut , eu . U.i | Vmploie iinaai ,,url- 
qufftiia pour II exprimer quuu riippori «u pi^aom . „wû k \ v^ 


-^ 8 J De rimpàrfàii , ou Priheni relaiif. 

•Ion il «luit èureprMdé de,#f: oomme êiJêconnoU^ 
sou t'Oê ùiientions fjttleê exéeuiêroià ; oe qui Mgnifie y 
jfi n'étxécuié pOê poê ùtUniions ^ ptirot ^tês Jm ne leé 

connpis pt^> 

llivM\RQirB.L'iin(Mirfiiit m montré touYCitl dans le» 
phrairi prérMéd'ur Terbe «t de U ron|onction que. 
Datii «eoM , il déalpTii* Itntôt un pMt^ct timtôtnn furètent. 
Il d^ti^e un f»têêéj qtiand le verbe auquel il ci|. joint 
par la conionction que est an priant oa> au, tutur ; 
tomme , ^ni ia^^ ^ ou yoùi Murei que le petàpUro^ 
mmin Mk ^aueei apùi^ qu'àmhiiieux. Malt il détigno 
•n prétetUy quand le terbe qui le précède ctt à 1^- 
|Mr(ait , è l'un des prébértlê, au plusqtic'^rfaJt , ou au 
€on4IÙiiiilial ) cutnipci^ Utt a dit da l'éivqueni FérkJèâ^ 
qii^d ummÂif quil'^Kifmil.un foudre iur sa iunguf, 
— On diaoit de Plwciofk qu*it éuÀ% le pim grand ei 
le plue honnéUi homme de ean iempe» — /Am qu'on, 
eut appiia A jÉUiènee qu'jâlnùUide é\xi\l à Ijoeédé^ 
tnone^ on ee tepet;di$ de la prài ipiiat ian avm: laquelle 
on l'apoit condamné. 

INtSaninoina Timparfiiit marque un paité dafit ce der-^ 
nier cas ^ qu^ud il déaigmi une choie paiaév avant celle 
qui eat eiprimée par le premier verbe ; comme , ei foue 
avîea étudié Fhietoirf dêe tempe héroiUquee ^ Po^e e^- 
riêM fuie eee fiûmmeé donêkm ajaii tltii^itni ritrttr^ 
étoient dte roie otepItdSê de* ckefêfirocee et harbaree ^ 
digneeà peine du nom d' homme, Dtipt eetlè J^hraac , 
4lPuient parque une eboae paiiée ajlrinl Tacdoo opri* 
ipée par ie vtfbt itom aifiêM éêudii. '\ : A 


\- :A * ï}u PréièHàdéfim , ei d0 rimUf$nK 83 

' ■ rt ■ ' Vf 

♦ JDU PnkTéllIT DEFINI, ET UK I.'lND^f'INl. 

* ' ' '. *■ " ' - * ■ ' . '■ " 

L© prélérit pçmtoii nwirtfiW UVih) mwniètT pnVi;^(v 

quViiQ 4!luMie « t^t^ tkitPy 6ti mArqiirr M^ttly^i^rnt (rmic 

niAiiière y^;iM ti imUtffmnntSo quelle 4Vi éU. }ih h ^, 

iuM U plupnrt des Ungtu*i vulgairM, deim )[ih*«i(^nifi; 

U prétérit défini , ci le prétérit indéfini. /> prêtent 

défini tiiiirquc linA choie (Àiut (Uns un t«'hip« dont il 

ne rrtte plus rien , cximnto , j'étriviê hier à Home , 

j^dtnailmntU 'dernier çhe% un tel. \: ' * 

W9U floutM^inf , M>iKn«ur , ïlirn ^wf «otr« ■ouiUu^ ' . 
Lui Mttl mU k ▼•! pifd» !• Partb* of rinîil»tt , 
. ^««ji|Ki «IvvanI vwu« !«• iuuombrabU* fkjUtMf " 
Bl r»nfÊrmm'\— tmwt* iUin« voi va»4M.tiaiii<Ni, 
Lui MHilaui jaui (l*ua Juif ^'coM»'nf If dattoin > 
t)a drlli trattff% tout prétil à vuii • f hvi ar ^«i Mio. 
iiéiaa i t« Ju^f )*dîi mVi^/'lAptfur «a lllr% UB Le préiént ind(^.ljni mairie un«* choM* iiiitry où dans 
ipc.wulenient déti|[néd'un(iiniini^>n* ind<^((Tniin<V 
ou dent un temps peieé, meét dimt il i««te enoorr ({uchpio 
flboer 'y otnntiMBy iim'a Jiilii mnunti pkÙHr en %»rnunt 
me 'Voirt j'ai vu otttu ^maine , hmautioup de fnttndt, 
DiuiB le pf^Hoier eveMple, le préu*m. a /ni *d^*ti^ur lo^ 
lmi|pe indétefmioèalienyf djl9« !• Moond , le |iiiét«^ni / Vit 
Ml déti|piéuBl4in|Bf^|iité, nieiKdont U rnie qfirl(|u«^ 
^ |Miîlic|ae U efnàiflé n W pm eabore ipui^è-fâit .^^40» \iittB9olt> oee ^«x piMriu ne •*emploient pM in- 
it iW f«tt# l'eiure. U etl dkmo bimi éJMwn^ ^ V. , f ' 1 1" t l fl l 'll 'SflfltfÏ lI^H |/»»«,.M '.àl, ^ ■»'»,|->W»>/1'' t4 Au prMrU éUfini , #1 d^ VindifutL 

Ui-l (1 Virr iiyé «lu* lot nouoni c|iie poui yrnont d en doim^r, 
Aiin d6 nto {Mt •« in/Tprcfidi-!i! tiArèinidoi f|u*on ,duit «il 
&in*. Qn^if) iHir^ du pi iUr'ii défini eu parla ut dW Irinpt 
Ahtoluiiieul ^ul4 ti lionl il ne itrftU> plui rien, oomnio, /# 

U (iiu|(y ^ur 4# •crvii' d« oe prélûril , cpi'd y «it •U-moiiU' 
lSuitTV«lWll*un i<Hir. (^i!*! le pliit utile dint I0 ttjle ' 
liittoriq^uv. Aiii|pc^l;4»n ne pt'ui put dire ,y 'étudiai 1^0 nuUin^ 

j'éi:rii^ié oujiQi/ird^hui , cfiie êêitiaine , t^e rnoiêyi'wité 
anné0 , etc. ; parce que lii journée > la tciunine , 1«3 iuoia , 
raiiii<Soy uf( font pat tout-4-fàii écoulét. On to sert au 
c»nlrMire du ,/»r^^r«l «mi^m, en parlaiu d^un tcmpa 

*li la v^.t^ P***^ f Ruil> dont il reaCe eticHjra quchpiu 
ch(Me ; (Mimine^ J* ai écrié 0$ maêifi y fe moim nous 
QiHinM vu d« gratkdë éa^inenunt duii4 ce ëtévU. Ondoie 
aViprimer ainai ^ parce qtl* le liiaiift , le nioit , le tilnJé 
dont on parle iiiar<|m*nt un capatv de tempt diint l<i|^iit*l 
gn ett encore renièrâné ^ •!• -dt^nt, pair ronM^()iNint , 
il i:Dtic c|uelquii (cUoae* Âjtmtroki doue une iàutu de dire.^ 

j 'éorivim ,mjmaiîm , mms vimMiian» oe aM(^« etc. 

" ^ La'4iflilreQ0»^*U y ««itrt «se cieM^ prét^riii ,. «'pat* 
qU*on oe deilj^maia ée aervir du pe^iérU défini cpi*i|ii 
parlant d'un lenipa abaolument p«Mé ^ «i dent lequel 
00 nW p^if aililiMi4|ueù'liéito.dae ocoationa on p«ui 
iodiililrMiynMt employer le p iél^iil indééiid puut» ma 
tempMbaduwwt paaîé ou p«ttr>.im umpa/donf U Mlé 
minore qprlqiie chote { <xMBllie,yai écrit fmJ.'Miémà 
hier § j'ai Aé.mà J^ fm maUuh U mnuj^Jf^^éàrw U rê* 
^^mwakai^ il «tt piuê CMGI I ctt fÉiénl di) aWpfeytto. Du PcitérUnhtrrirurv 8.»» 

-rrt pn^u'*Hts que •uiynnt loin* >«''ritnhlii nntiirr. Noui 
TiV%oiiii i|uist<^ sur ()rs r<'*^lf» i\\\v p/inx' cpir Im <^tr«ii- 
^rt II'* cnfn*i;;nfnl '•oiivrni i Iwiiie cl en «voir tir» iio- 
tioiiti juMèA rt vrni*». ^ 

r<« <pnU«*Hl iiidûHni «N'inploi*» qnrlquiToiti potir un 
fuliir pr<Kii4? ; rôirumc , nvez-s'iUM hiitnlM fait ? /'ai 
\ fini iinnêlê tnvment ,; <f (|iii Mgntlir , aun»n-{'OUê bien- 
i6t fait yj'aimû fini danê Ir rrutnimt. 

\)v WRUrkvL iT km kniKVu. 

îif prHvrit antvrinir est niii<^i iioiiuik^ , parro <p«'il . 

r\ primo onliii.'iinn'nrnl inM* rho*»*' p«Mr«' nvwiit iim* nuln" , 

clatiK un triiipn pnfiM'. I) ^y <'ii «i d<Mi\ ; 1*1111 qui l'xpiînu* 

iitir rlioM* paiuM'o nvnnl unr niitrx', il.iiiii un icmpn ilotil 

iln** rculr plus rien , rouiiiu* , ipaiml j'ruH nxrfmon 

nrs^rU^ je ht' en afLti. On Ir tumwit' pn^tthit tinft^rirnt 

ifi^^ni, \Ai\ttn* cxprîino um* «liosi» Diitfr nviint une auho 

du nu un ti'tnptdont il n'tttr «mkoio (pirlipn' partie iln-ou^ 

1er , aymixii'^ (fuaml if'iii eu ty^çn cr matin mon arj^r'fit^ 

'Je rnenâuiit allé, i)ii I«? wvfxwww j^rétt rit antérieur in- 

défifti.ilvn pivuViU «firt^riMil rornnir lr« *fleu\ pn^u^riu 

dont non* iivohit pihi*r<''<l<'nHnr«t pjirlt^, <»t (loi\«*nt ' R\*m- , 
" ^ ■ ', • ' ' 

'*'|ûii^<*V*'*' l** m^mt? lnani^l-r ; iU Kont tonjouni .arcimrpiif^ni'** 

oiVu1!iiiiéNir()iijon(ti<m outl'nn rniverlx^dH t«^i|M; n>mnu\ 

'Jii^iiiê'tttrïi ', de» ^w J'ai eu dine^ f'eun hier dîné dané» 

tm inâiarU ij'ai eu dtfié hier dan» wi instant. 

*On éVilelVmplutdt* n* lcni|Mi, <*n luiinhnitiiant aprr* 

•tiîvl du piVlMt d(* riufifiitir; rutiiuir ^e »iu» êorh ft/)/>'4 

^ikiir achevîi , ma letêre, ' ■ ' /.'. 
> J >.«,.• .«i^jw i.-^» « 66 Du Pluê-qm-fmrfaii, 
Dit PLU«-QU»-rAiiFAiT. X# pUtt-^tt^-pi^fa*^ «tt compote <i« dtili Y^ÊÊ*ê : il 
marquD an« rbowj non trulcnwnl ptw^ en •« , ni»i» 

•UMi .|nmimS« f contnwi , /apois mnipé quand U 0n$ra. 
Au prruikr oouliïaWI il puroU qu'il y • p*u d» dif- 
rérrncii çnlrc Ir plu»-4|Ui»^rikU ri le prf 1^1 «mérifiir. 
11 y «n • n/«nmoint unr mMMiniirlIr. C/i»il q»M» U «^l»«^ 
ou IttClion tt\w\mh^ {mr U prélat «nUrrK^nr «l éuIkiiv 
lionn^îà crlUf HuirituUi*, rtqiw r.Wl à rrlir fiirniHi» 
que Ton intrUi piyid|mUmcnl •«» ■ lien lion j conimo, 
tjmitui j'fwi Mii mon ar^ii , J» m'^nnUai. Mon 
liaenlion rtl Jo dirr ipic >•. m'en alUti, n»w ••'»W>- 
lueul àprèêaupir mi* mon argent : v'mi en que jW 
primr lieiu«iM»iiw nt i« l'âiardu préléril «nl^rur. CWl 
tout Irronlraini I l^^^rtidu pluM-ilu^purfaU # c<»m»e , 
y'iMioM mMifé fmndil 9fUru t mon inienlkm m% du dirt , 
i^u^ J'a^wupé, «t qn'ali^ li #«</«. l/.Cl«nlkm 
poftt donc prhicipid«iienl sur 1«i pUi»-<juf^parfmt , el 
rton pi^Hâ^ttmtttt wr W irmpt oà »i #nlni. Q»»nd on 
«,n4uW if ptéêérUaniéhéisr , UrJio-. ouDicuon qu'on 
n prittci|>«lw«*l en vue ett prÉMAl^ > drrnièra » •! 
lor.qu'on 5. ••ftdu/,/a#H|ii^;iflr/aâl, cW«of»«^ 

le^pirmior rftHff qo'elle tirnl. j^ 

Kbm UMIOB. ^ L'emploi de ces dtlWrenU préié^U eu 

, ibri embnrtiMiNil po»r Ut étn»n«ert ; m«U »l wIim»:^ 

te fient qu« de « qu'ib n« iwtt p» Wim <Wf •« »• 

i^auifvdu rapport qu'il* eiprimtut L'impiHWi mwrque •■■•w*' y0ffr*--'^-" ;;:kJ:J Vu Pluê-^ii0-parfàU^ ' H 7 

uno ^poqur int^ricuro , iiuiit pn^Mfiiic rcUtivctncit.i ik 
UQ« aulrt) : J'éUtiê dans mon janUn (fmirtd il nrruut. 
Le préUîril déiiiii iniirquc iioe <^|hm|Uv où iiiirt )u»*tt «r liii- 
•oit y iu«it ^po(|ua «lotit il ne ivêU' |ilu§ luwi : 

L« pivmUr i|iii fui rui lu) yiiaulJ«t liaurviit. 
liO iMndu^ril iiidtUmi niiin|iir uni* é|MN|ur où iiiin < Iiort 
••'Ikiauîli liMiii i^MMJiir «iiiit. Impicllfi ou rtl ciuon* : 
j'ai lu cë mutin U p/^mirr vlumt du inhnut tint 
Jardiné, lie pnVUTil aiiU^rieur di'fini inAn|tu« iinr r|»o(|iio 
oik une rboae éHQtX liiile , ninia 4^|mn|iiii «lonl il tir t<'»io 
plu* rieti : j'êUê JintM hirr nutn ourm^ d i/uéitrr 
hménf». . Le préli^i il nnl^iieiir ^ii(l^(îiii nii«n|ur ri'|»4^|iio 
oiV^une rluite ^loil liiiU), nuin <^|MH|iir doitl il rmU' 
enccire f|iirl<|tie olioie .j'ai fu Jifïi anumttVhui nion 
OUi^rçifftàtfuaint H^UTÊê, lie|iliUH|iii;< )Nirl«il mnt'fliir iiiir 
é|MM|U« «DU^rii^ure à une «ntrif ^|MM|iir qui rtl rllr-iii^iiio 
«ntérkiir^ ^ rép<i(|iie pr«WenU) : j'i^Utis mtrti ifiêtind d 
fini nMi* tmir, 

* F<Jn^n 11 dit : Jtt Ium t^He httt^ , et ri^t* me /ta mi 
fU la màia^ d* Phiéttcl^ l/nittriir rmploio la i(»rftio 
du pr^l^rit d<^(ini , |Nirre «pi^il •'«gii d'une <^|MM|ue pMtiuW* 
dont 11 no mêt/t plu» rirn. l/«(ùon ^Ir lirt^ l<i létlir , rt 
J« pcrtuaùon quVlle ét«>il de U iiiain di* Phil<xl«'s , ont 
rnukuàp maiê nVtinent plu*. On «voit /htr/aitemml 
iroilé êon éorêtur" » ri c*étoit ^ntUadas tfiu r«voit 
^âile mv90 'IHmocrviU, 11 emploie ici U ioniio du 
piili-quivp«rfiiit ,■ at^ imité y p«ree que F(!tt<? iiniui^ 
liott étoil «iiléri«iini à Tépoque de U leure, ë(MKpi«? 
qui est cUe- nuAUMi p«ité«. CW^ UUre mejeia dan» ^ «« wimmÊÊÊBÊmmmm- ■ ■ ■ 

88 I>êê dêUM FiUurê. 

um étrange msrprim, L'iraieur rqitviid U (orme du 
préUhrit d^ni , p«fçe qu'U m tramporU! de nouveiia 
•o ffumiriil où l'artûm tW paatée. /• la rrliaoiê «n/i« 
c«iM #1 ne pou voit mê pêrguatltr quêU» fiU tU PPù- 
lot't^ë... Iji iuniie df>rimparlkât n.itpUni ce\U du, préiArit 
défini, jNirfw <|u'il ■*«gitd'une^pO4|urc|ulroliiridD«vi«run0 
épcM|ur p«M^p : c^fMt un pré na t n*liitif. H^pnësani itan» 
nwn PMpt'U inHàblé iauUfê /#•■ mafyu0êtotM*fu$ntêê qu'il 
m'iivriii donnênê dm mm dèëinàérfêMnttnt 9t de wahotinm 
Jiti, U foniii du plii»^|ut»^p«rr«il rai U M»ulfi (|uî <^>iv> 
irUiMir k rftl*^ pni|MMiiUHU inridrul» , ipii mprinm un«i 
^|MMpMv «nlf^i-ii'tire. Cr/trfuiani tfué |Miuvoi*^-jii yùW ?- 
/|N)r|ur |*r^W»Ui djiiit uu Uiinp* |Miiié| f*l |Mr (yhim^ 
<|U(*til riuipiirfjiît. NotM IM* |MMaaMrroiui p«« plus loin crlUi 
«nal^Mt \ «lia auHU pour «loniirr uimi ïAén de U ^lani^^• 
<l«ml on (UJl l'y premirr |iOuir a'JuilNluer h ôuuiuillm U 
iijiiure et !«• r«|iporU dr« tenipt. Nouâ ■ouiiiiet |MTr«u«diW 
<|uc fti Ir* éir«ii||nrt veuleiil prendre I4 peine de d^Vrni^^ 
poier ainai quelcpMM pliri m i ^ fla teroni en étal , dniMi 
ir^ia-^iett de tein|Ni , iik^ ne plua aa méprendra aur cet 
emploi (|ui lea eoiliarraaae aouteul. 

Dk» DKUX. FuTlIRt. 

La futur o^aolu marcpae qu'une rhoaa aéra «u aa îmê 
dmia un lempa qui nW pat encore \ «tmuna , ^e rac»' 
«'AU (/a l'argehi 1 y'inoi dW»i^^ lè ia cmmptignê. Cà 
fmur a U tig ni fication de riolpénitif^ quand il eipriin* 
ttii oommandament o^ qm défcnii | ccnbbm » i^wié 
«Mfienis JJimi éê toui pûlrê omwi Kwa n# mtfoliiN» \ De9 tirux Fiifurn. 8^ 

^pOHit t ce qui tiffriiflo , -atmrz Diru cU> tout i^itr^ mmr ; 

ÏA" futur tuiti^ heur iiinMiii«* Invriiir nvrc r.i|)|M)rt irn 
pMMij , et lÀit (MMinolltr (pi/, «Imh* le iniipn (in'iinr rtioJM 
arriv«rrii, uiir milrr •rV«-{>ji*M>4* ; amitiir , i/iuuui /'aunn 

Jim , /#» iifM4r inrii /oimifr. 

<>• <Umiii futiirt (liltV»ifnt rn n* «pir r(^|MM|iif , daii* 
U iiiliir «IhmiIii , |M'iit <^lrr ou tir p»» AlMvfi^li'riiiitiAr. { 
iMiniinr , /*i/**ii , on f'mu tUftimn ti Ai mm/Hi^nf' t nn 
li«u (|iiii , «Inii» k* liiliir miliSiiiMir , r«^|HM|ii<< < hi tu hh»» 
MlitMiiritt (l/Urrniiitûit , (oiniiir , f'aunn fini ^ ifitand 
iH}Uê iirrtiftfrM. / 

li<tt «^miigfrt font mUlivriitoiil k rrii»^ilot rU'» ^nit 
fiiluis imn liiiiir hi4*ii rli(M|iiiiiiir «Utiii iMii^ir Imifçiif' ; t'ia 
cir M Minfir du lulur mim^s «i inia tHmr^^âiéft/HtJtr tiue. 
Ili«*n <lo |>lui onliiiaiir (pir il«^ Ir» rtilnidiv <liir , /'i/mi 
netruun tï la iHimpa^tiê , «'il litr« ./i««i«4 t /«*«> êaUlutê 

Jitront butn léiér iL^ifùr y «'ila •rtxiiil himn nnnnuimUn/ 
U uiiftê êtii-wmrnt irmiHtrtè ImniièUt^ , »jiI Mum »uii% 

KiMiLM. Quand un ycirlw rat Ipt^c-i^li^ ^r «i. niia |MHtr 
êUpgHtêé qtMi^ on d«iil lo UM'lItr au pi-tWnl de riiidinitir, 
•u \Um( du futur abatdu, et nu piiiuVil iiidrliiii au li«u 
du l'uior a»iéri«ùr. 

- J'irai tUmain â la vamfttt^ie , «'il fait inniu t l^**- 
êtMiiêJèroni Imn Uur dm'oir , ê\U aoiil hié^n aimfuan- 
dès I U aura êilr§nt4n$ ntmfmrUf l'atHifita^f s'il a nuivi 
poë ciinjHfiiê i il aura dîné vheM êon ami , •il a eu U 
Umpêdêhfoir, l / rrr ■fi*V.«.. -«i .V j^ Emploi dêê têfi^ du Conditionnel. 

J**, lUMARguil. Noot o'avoni pM fMirUl d« PuropUw 
^ |»lii»-<|U«-p«i'£iil «t (lu i'uiur |MMté «urHxmip^e^^ ^ 
jwci qu'un m Mit r«reoionidi cm uimpt 9 «t qu« toui rm 
^m nuua «n dirîunt Msroit pl«la pr^pra à «mlMimiiMr hp 
4lr(Mi0Yr»y qu'à Uur éim «t 'uno uUlilé rAnllu : iii aenrifiii k 
aprÎMMN* dffi Buaucwi (IVipTMftîon qu'un* loiigiMi iimïik-- 
Vfàm cW U Ihhkimt p«iil touki l»iir ■ppmiidr* à MÎtîr* Il 
auiil qii*Ui mcImui qu'iU «iiitrîaMm «truiiiM i(kWiqu'«Ni 
Wr puufruîl pini r«iMlr» , miia Imir cxiimiurt, «vmi lu 
Wàmm pfé«ÎMon ( «(imiiia , «i |'mv»m «u dîné , /# n* «^niM 
#Aimf §m»JaU (téiênJrÊ l' li «#ni êurié, dè9 quil aura 
•a «clund* «a l^Uf^. 

U*; AKMi^liijiUM^ On pmil , mi françoiif ripHnwir un 
imté pmi éluÏKné^ «4 un (iitur pitirlir , à raidii (l«i om^ 
Idûi» votImw. Httur !• ihmm^ , on au M»ri du prétrni ou 
db llappaiiiil du fnt ba tw^tir , «paa l'on joinià riullniiif 
àm tarlMi d«ni on vaut raiprimar la paaté | mmm^ , >a 
«Miia lia d;i#i#r , >a MVfloM tla <J//iar , ^mo/nI il «>## tfil/^ 1 
«a qiu raifbni k w pkraara ^ fai dtn^ , il n'y «i /Nia 
lanyf < my a ^ j*a%Hk9 dtnè , 1/ fi^ m««i< /mm /or^f-^f»ipa , 
fMiinrf •/ aal êniré, Pour la futur proclia , on jokii à 
llafinilâr du varba la préiant ou t'imparllét du fvnrba 
mÊkr f aonuBa , /a nua d//iar ( > '«iKaia ilXpiar , ^immuI U 

mtin», La %arlM»yavoir nuirqna numI nu Ibinr ( mait 
nW paa détarniuM^) à un tampa pmvlie : alla 
ètao éloi($iiéa; coninia,ya «^oia^/iéri. 

t^fUn Dli TKMPa DU CONDITIONVBL.^ 

La conditionufl att U mauièrc d'aiprifliat l*alBraM* / ..,.,.,.V .:..■■: ■^..jflii^ffMiMunf.:..^;..^ y ,-r..^i- f:,-i t^:4j^ifiJI-Hif' Emploi déê Umpê du dmdUùmnr!. <) i 

i%n%\ tvDO dép<nn«laiiCMi d'uiM conUiUoii. Co uhhUs t (1«ui 
lrtii|M, l« pH^tiuil, «i \t paaM'% 

L« coiuiUw^inêl ptéêëiU tnan|ue qu^unit rhoM •cr«Hl 

ou i«i linroit <Lint U imii|Hi iinWiil^ iiioy«iiifU|iitj^itiiinMt 

CiMidilioii» ; coiuftMi , /#' Unn» , •é /'àptmi Ut>ê Uvnêi 

yinHë iHthtniiërê a«w ittuê^ êi Uê vêntutëLimeM me Ip 

fwrmtfttvutnt. 

{ai (MkmUtMnftêi paêêé inan|iic <|U'iinr < luMM^miroil^l^ , 
dana un umpa paaa<^ , iiioyt^iiirtint <ti Uiiiim r<»ti(liiiofi)i ; 
c(»iiiwp, /'linnHê Uimé iivitnt midi^ Mt l.ot^ n'rhut ftn» 
i*0mà Mèê tUitHtrfà^'f' i /'#«4a#« difté atuntt muit , «« /'o/i 
fuf JiU JMU t'enta nui déiouttîrt . 

lira ili»uii (Iifb4*f?ulra iiiniiî^'iTa clr midn^ l<* «'otiiliiioii 
nrl |»aM4t> ont iitir dilli^miMMt qu'iiii «loil «oniiolltr. \m 
|lr••flli^r«1 niartpin iriiiii* iiiaiii^N* pl^a pMyiMt , rr|MM|iMi 
«»à iiii«« ailàirw a«ir«»ii (^U\ fiili*r|inM* ; r( EiimtoiiiIi« ; mIIii 
oïl «ilU auittil ^uS finit. J'tiitnHë [ad ftigtiiiir ff ine ntmi» 
vd'Upé â Jiiirw ^ itl j'êUêêê Jait «if^nilii* , fuj/infn a^nnl 
fuiié. 

IlllMAUgiflc. L'oltarlrvAlion qùr n(»u« «voita fiiim alir 
l«a Uinipa Biir-Hy)in|mM^a iln riiidlralil , a lirti par rap- 
port «u toon(iilîoniuJ..()ii w^ nrrt \\\\ t\ihdd%oniiel fHiêêA 
êtAr-iX)ttifHiêè I (piaïul on vnil Diin^ <<iitrndiT (|n*unn 
dioan auroit M fiiilif dana un iv%\\\n paMk^ «i f|u^<ll«' mu - 
roil M paaa^o à IV^jard du i'v Uiinpa panM^ , inujf«innant 
c«itUîii#a condiiiona {. oonnu) , j 'auroi» ru , ou / Vimm 
•ù ii6W, Ji Von ntfiÀÉ pas vtnn nw détourner. 

ÏM CQndUionnêl a'eriiploic en difl«i^n*nu^a «icmuiona. Il 
•Vroplote , 1*. pour cipriiiior np louluiitf comme , /> \ ^ {m -«iî 
^ SmpM dê9 Ump9 du (hnéÊUianntl, 

êêmiê m\ j*aun»ûi Hé mnêênê d« réuêêir danê cfiêf «f^ 
intprute t a*, •▼«c si qui iiuiR|imi do«le , iiMwriiiutUf ; 
éomtiMf , ditmandum^tui êU Miroh ¥f nu aP9v nouê , #ii/>- 
/fv>W i^fii'i/ m'k4I /mm «*m affhirê i 9*. ■viifit ou «prfa l'inr- 
jNirfiiil mi Iff |Uii»-q«r-piirfiih du TiiMlInitir, pr^iM<Si <l«v 
ai , mimiMf , mauë nauê ép«ttf[f%êrwn9 hi^r^ (Uê f^grHê , 
êi ruHiê MwUmê rfuniérmr noê .ddairê | — mmê OHrittB 
M phiê hêunmm , êi pouê: 4$i4Hi 9itM nunt conmiU / 
4*. «iffir 9fi»ifml mU jHtur êi om p«iÉr ifuoi^m ^ nvnk 
•Ion k*!i vrrlwi «ltiU«fiit éim «w mAmit cM»n(lilk>li«#l , 
r«ifiiiiin , tpiQnd Va^Htrm pifê&MmntU fv$U for du montée , 
éi nti •€>! itU /MM #/M.'(>nf iHtfUéHi f -^ tfiéand %tm%M (turimi 
t^inmdêti «ftêétiifuhm iur rHt0 t^ffhirt , «f»ii« n'pn m^rirm 
tpê* tHi0UM fini I 6*. rtillfi, jMMir «Uin^rriii l«iu|»« d«'l'(iF- 
dIraUff CMniitiM* t ërniiiifB-îHmM intir* fitê ingrat 't i'iité^- 
ri9$^%HHéë mmêpi^^nné' d'un vm^ êi déêhonmmnt Y fnmr-^ 
fum i^ioUrtHi - il uri dêê dêvtdrê Im pUsê êniniê f 
iKma U pirmiKrc phr«M« ,. Ui «NidUlotiAnl fêX mit p<iiir 
un piAtriil ; rllr aigiiillr , vroyêm-vinèê votre JiU ihéfrat / 
^ cUiitlii MifMmdn , pmr l«i paat^ indéllnl , Vmtmt'^ptmê êottfp- 
fitfêité. d*un pU'ê êi dèêhitnonint 'f 91 daiu U trolaièiiMi » 
pmr \ê futur , puunfièui vioUnk'4^ un dêê dêvoîrê lif 
piuê êainiê ? 

ÎMê MrmiiiMii Ibnt^ rpUrifiiiut k IVmpl<ii dm d^it 
•ondilionufflf , U i|^Aiii« fiiuM qu* nom «vcma rrlnv^ii 
pu* r«pp(»n auK fuiuri , loraqu'ili 1m font f urèi Mm ' âti êi 
■lit pour êufipoêé tfêêê, lit ditoiil : Je êêruiê Cûnêênt , êi 
j/ê v<»M« vnrruit appiiqué | •— potêê atsrîê» vu U roi , êi 
êMMàê Mrks venu apêo nouê. y Emploi d$$ i»mp» de lUntpiratif. <)S 

BàoLI. Oa na doit |iuiMi rin|>loyer Ut rondiiitmiuU 
êmfici êi mit |kilir àupfwté tjiêt \ niJiii U faut m- i>rr\ii lUt 
l'iiniMrfNil au lieu tlu coiidiliomirl pn^tnily «l du ïiliu- 
(|lif-|MirlJiit NU li«u du coiidilloiiml^pnW. 

Jti ë^riHë citnteni t #i |« voui vojfuU (ifiji/iqn^ i * — 
j'aunUê Mè t^mUtU , «i jii vous «viima vu tt^t^tinjinfr 

Hnm AHQl/K. IVfilit rvlin rè^lr W» |mt liru |ioiir li« roii • 
diliuutiitl |NiaM) , (piiiiid on riiiploM' Ir Muoiid nMiililiun- 
IMil |xiM^ , ("«luiUM} ^j'0UêméiéiHttUentt,êij0 ttuis fuêm 

V ï 1 1 

Kiiruii iiiui TRMr» i>ic i.'lHràttAiii;. 

•^ . ■ "X 

' "^ " ■■ - , , 

Jé'inîfténUifvêl uiiv llUllli^lT dr M]|^uilioi duti» lin vrr- 
Kliit , ouirr r«lIWtii«lÉoii , I'm iu^i d*^ roiiiiiiiiiuti r , «U 
prior, (Ml dVtlH»rtrr. Va^ étinUi un i|ii'ijii *ii>iii|tt , (|iii 
niNi'i|U4i Uf j»réê0ni iwii' rNi»|N»ri k rNriioii ilr (uiiuiiHiMU'r', 
^l uu Jiiiuf pNi' rii|}|M»i't k là ( lioM' «-oiiiiiiNiidt'*<< , roiiiiur , 
Juèi0iê tmifêê têâ m0ftt0»\plt^. <1« U'tiipa un imn «U' |ii^< • 
mièrv |>rrti»nnii nu êinf^u^imlwknr qu'un uu mi v<hiii*^m>m^ 
pM II Mii«i^inci ( nuiU il l ni|^ pliirlul « p«Cuip ifu'êloit (/«tH 
fuiipi kmfï quNiai «uIiti 4|u uu l'NdnittMi. , 

^•f«N . «nU fi'ifiM«i^ !#■ dNiM i« liiiti d'un |ui«lNr<1i *" ' 
ll«(il«rNi«r fiM «ppNi irlttvniMil râlAftiM. 
' QmA foi li«ur««i iréMM ■•i««ii pa^-t^^vt ftodlgtoét t V 
. . ♦Ntèt éi tf lN|4i rfiHKMM In —Hm»; .^ .1 y 
\fj «mÈàmm. M. î*«liU Dmilia. 
llKMAlfîttB. il y «^clfNi |niiiiiiuiiri«iia qui Q« cloniM^nl 
, |Mii à cw mcMli Im iroitiliHM purtoniMM du i}ii||uliM* cl 
du plurkl , |MkHii qu'ili {mtommiC k|tt*dUiitl loU|cNi^ ifM^ 
àém ilv» fi cyi4(>n4*iioÔ ^m^ ^ «^^ 'AfiyMiHlÉiilMlit V<MU- 
M«*m«^nl iu M|V»)<mriir. O itWt qliVifis «Ulpiii. 09'^ 
ai/i#> , yw'i/ /«!•«• , icMit {MMir /'# i^pia» yi4'i/ otf'^ , fndà 
mm 'ifn'êijitêém. Nous «)9t|^m#iit qu'iU mhiI fimd/t ( 
ttmU ii^tunoliit iMiut à?ofia (iiiérA tm» MrtuoiMA «Uu* 
iw in<»d« , fiim ffiSI iitiiit ij^^ <|«i1l n'y Nvoimurufi 
liMKmY^iriM J^ ti iKHiIvriiMMr i^n oiU è l'amèmiMi «mi - 
•ifera d« fimJuMuiir, . " . , II),. . ! I I i , . ■ ■■ :n. •ifli|pidirt«rtiMi«ie YéàmtÊàk ilyiit l diNÉli^éé qiM>lqui 
pnrni qu'un TfilliM» ^iMi^ ll^ilff i lii'1l|iH4^*êlil<fa 

omjonoiicm pmtm^m>f9tl$tiéB'à^ mt^^M ^u'il 

•éparé. Si yflffi,^^\ j jar %wi^ •'> W4#^/ffe^ ««^ 
«ifias 4 Porté ^ mm mioÊê mtêê^^mHim à JPiim.é6|Nm- 
diiii ahad u ni iti t ^ «oftinMel^^ j^*i|¥Mr fli# f W iU .ii<; ttimmMmÊÊm ,ja M i jp i V KWWÉ i^t ;;i m J tmm<!'my *-J»iiiJ»jrx -iv . aiaj ■*'^r R^nploi <Uê iempê du Suhjofuiif; qJ 

i^iBiillt un Mni iiitHligilJf* , qti'«iit4iril iprilM y mitit 
)oiiito. Il jr a dont* dmiK dilKhTniWpHnri|.rtlrt nitN» lin 
dimtil' H In tubjonriif; U |>Nnili^lt1 , , '^hi <!„,. b* »,,|. 
|oiutiriiV«|>iiiiii) 1 ailliiiiMiioii (|ur d'iiiir l||«||i^,, ,,,.!, 
ivrui «t •utM>nl<»nii4^ A (|iul<|ii4« mol» «pii |.m'm .1. m , 
•« lif*u c|u«) riiidk«lir rrii|ifiiiir nl»M>liifiu m ,54 i,Mlr 
|wiid«iiitniiiu du UmiI miu^ nmi ifui p^jim oii iiiiVm^iUi : 
i« druiiNiir , ^tir It» •ii1>|on< lif n'ji |HiUt di- miii d«^ 
mmiin^ , i\h% «pi'il «ii M'pai^ di* «v qui Ir |mm<.U , «■ 
Mpii 4|im< riiMlîréld /«'il Mt Iroiiyr piVSx^dô lU* «(u. l.pir* 
wiou , iiVn loniir pna iiKiiiit im m'hh rli«ii ri Jiin nmu 
rt |mr r<(ina^|uriit unr «lliriiuilion tlin^rir. 

Cii» iii<Ni« • fpiuti^ lrtii|Mi , ri rtpiiiiir, romnir Jin 
dir^tîi , Ir pr^iriil , Ir piinM^ ri Ir riiiiii . 

\m lU^ê^nt ri [n^ futur m* pri^AriiU^tii «11 ■iili^otii (îrMMM 
U iiiAiiM>loiiiMi ; da n'y di II ^l>nlll puiiii ooiiiumV à l'iaidi 
«•If fMir U l4*rtidn«i«oii | l 'rtl ymt Ir m ni fpiori |<t^ 
flUliiijpiii. (;^iid on dît , tl fnut mtt^ /#. %^^ns tumr A<>m 

ditfit «pir rt^ fmtli 714* >4* ««oiM <Mm« rK)uini«'iit \m 
prAMml i miiU tl l'on dit, /0 tàuUm ifu'ti vienne^ ij ii« 
iWl p«i motnc ip» ori niou yMV/«»^nn4f rtpilnioni un 
lUtyr. (:Wr«jtnnir si Ton di»iMi, ;e tUmt§ àUl iùrmha. 
L'iiii|iiftH«ii tmprinMt plut f|<^n^iiilrmriii iinr m lion 
fMêUit, miiii U mlAUMÎ tiiMApiiUCi d'uiM aigniflf«H<«i 
Aititr«. Si à OM mou y iiêêi parti f on i^|M»nd, y> rw 
Cnr>^ciM 7»ru çm'i/ fforiit; voih un (MiaM^ : nmlé ai l'on 
AK U mèBM répomm à cet biou U partira^ vqIU up f A o ■ i % ùÊÊÊimtm :)auM ^ ffi Emploi d9ê temp^du Subjonciif, 

lift pr^Uîrit M é§iil(nuiiiit œi «Iaue aig nificaiioiii , U a 
'fallu qm J'aie poêêé chêm luif Ml un pàité ( tiuiùyV 
n^ntrwprtulnii pas t^Uê ^**^^ V^J* '•*<*'* t^fi^tdté, 
«•( iifi fudir. 

Il «Il e*t (Ifl iiiAina tlu plil*^ii(V|MiirNit. Ct^tlo |ilir«ae^ 
je ri# vnj^oiê pat tpm %ntÙM 0Uêêùfê êi iAl Jl%U , ««{iriiiMi 
un iMMé ) nuiia <wU»-4Û, >'#• iM«MMifUf«j|i4# %»awi èUêêisB 
Jitéi aiHtni mon niituér f 9%\irknMa un iuiur. 

Il y A ■III' IVniplui (lu •ul)joii«iUi*di»uv(linii«ulu^i^iii 
•(iiii tH*«»<«iiilNirr(i«MaKtt pour !«• élraiignrt. 1^ pmllli^^• 
«MmtiêUi Ik «xMiiiuUn» «vcMvci*rÙiii4lii U« («i où l-Vm cUiii, 
fiiii<«f MMiK«i tlu luliiuiuliri «I U MUMi(l«y à va^iHitU'^ 

qiMll \«lll|lt (lu •llbjiXIt'Mi CM»rfTI|M>U(l k cll«l|ltl) t4tin|M (lo 

riiiduwlirou tlu wimlUiuiiiM^I. ^> " 

I'*. i^i/MATiOM. QimU w^i !«'• !«• uù luii iltiii fiiiiti 

lui^p du lubioiiciiri "^ 

' Il h'j a'piwnl tV Hinlti liinn Uii* |Mmr r«iuMilln> «vto ^ 
rrrtUudo |ft («• t»ù Tou à^M ciiniilujttr U êuh^mnlii'. iM 
«mpM (lé|Mitid hifta iOuvont ilitt viirt ilt^'l^npiU, t|iii«i - 
qiuilQMUilu M^ul iiM|tt. Nt^iitiiuliia «uua «Uoiif Uonu^^l uua 
i^glf) qW a'^Uiiid k U fUffnào uiMJurîuli do ot% ma. l'ouï U 
IlifiiMUiry U faut aivuM' qu'il y • <|na (4ittjtntciUHii qui 
vrulfinl Uiujtmra éuti aiiivioa do l'indit^alU*^ qu'il y ou 4 
d'auln^a quf TCulcAi UiujiïUTi lo aul>|oiir4ir k lour auilr j 
^t q««*i) I ou t opifin ,qui UntAl vouloul ot UniÀi un 
voulont |)jia lo aub)oociif apHia oUoa^ aoUiu laa vuoaot 
riulimiion d«\ Toêprii. Qu appelle proitoirUU^n primipaU 
If plinae «prèa Uq^i ou ptaco la ounjuiiciion ^ or 
projtQêUion incUi&niê ou êubonioniUê ooUm qu'on pUiiti % ;u(u u'u.tak^ju. Pémphi drê ttmp9 du Subjonctif] i)y 

•pr^« Li coiijoiMiliyii. Diiiii a.ll« pUi „m« , y„ r;x>i# y,/^ „„/ » 
fiimfi* à tuust'\ jé vhHii f^ni U iwo,,o.iti..ii |niiiri,w,lr . 
n voiM aimez à jmutr «in l*i pitip<,ni«ioii miIkm,!,,,,,,,,.. 
lui i-oiiiom lion y/i,, «M Ir li, ,Mlr Ml» «Ir.ix ,uo|M,M^ 

HicoiJC. I.r vrrhr <lr l.i pruponMioii MilMudoinMv Jnii »r 
IW'Urr U'inai.^ir, qun.Ml Ir vr.fir , h, |, ,„,,,„„„„.„ 
|iriiu:i|,«K' jîJi|»niii., I «jlinnj,,,,,,. ^Wuu^ nuuuhr iUrr^u^s^ 
|»0»mjMf ; ri iiMlrp«.,MK.Mlr ; m„, ,| ,h,„ ,,. ,„..|hr mu 
^iiimvù\\ <|ii».).| .rl.ii ar Kl |Hn|MV>iliM„ ,Mi,n,|,«|« 
rt^wnii,, 1,. a.Mii,., U»nr|MiM. . rM.lmii<,i,oii , n,i I^m,,.,, 

lilmll' , ni llll ,„ol , qH.inir ll.rMIM |||,„| ,|„ |'.,„„. ,j„i 
. U tiiV, (Ir «on vt^il li^lllir). 

qu'il viiMMllrt;-^. /^^ ;,<„/,./'.l/M /»//,/„to/V»r* (/Mr,// y,.,. 
Al. m»/r/^, rH //,i ,rnt,,n»>it do Inni»; |.Mnv ,,,.. 1.^ 
Vi'llMt Hr L pio|.<Mi||oii |,MMri|mli. i,VH|.iiMM. .mm um 
iiimmMiHMil .II- r.Mno, h .|iir l'.illiiMw.h,.., .« , h| ,1,,. ! i.. 
Il |M.«i|ivr : iiMi, on ,lini , /r </,.»m/.. y/,/,/ nnii .„„y„ ,,/, 
— A^ i^Héx^n'd vio.no . /,. ,/,,„,. y,/,/ H..«m,! 

l//i//.f *o,i rht,eiin^r , --. /.r. ,h./.,.^,|,,., f,h,lo,o,d(r, 
i'^uUjil une lu ro///r/«/yo;V /i/, m^ntinimi ,/< Z',/,,,^ . • 
|««nT <|nr «rtli» .0» pliliiM • il y « .In ilr, ni.iiHiMV, «jr.i* ' 
volonli^ : olr. 

I^a^hifT t/ii'on (icfonmr aux h\'^f,f„'HM drfrr In 
plnêfTt^mfiiHsMân^ilf touH Ir.^ honunea I...I mAi ifu'i/., 

En K^ypU, ai l'on pnmvoii tpw Ai wndutU, d'un 

miH nvoit M mamuùnê , 6/i r/i amdumnoif lu nu • 

F/k«/<» , et d l'tudprité de lu ët^puUui;r. H()mii;i: i 

II. ^ / n 
t ^ '^ Il fji IM •• f6<lJiiilq«l •«lit mh^ •• •u|i|.U«, Qu*««ll«i 


Tal , !• •Hii f«l»M Dit.ii.MU illf qui oonvlrnl «litit U 4«^ue pmninri 

III. f|iir \pà i»r«iiili*ri vrrWi r«pHnM»^U 

,.H« miiii^t>« illniru^/ p<iiliUr ri lnJ^pw!- 

iii(-Niv««immi as l'jm». TtlViri 
dilntii Non» vrn €* •«Mcmcllf , Li clU qui vm.Ui k l.ur .uiu, .-"iM 1 m- 
JW^iif «iXntAl U .^liJ^lC 11 n*»^- •»'^^ \^- •^"'^ 
fcU ici rokUnr^iio»»- , 

P«iion/ «ui ailMrmtri €M«»iiiitu où Von «mplol* !• 
lUjcmct^ : lAclumi «k im»!- ûi«r tur oui iu«|i* 

iM ù pbrM«t lntiirrofpitU«i qui «primcni U •u dovt* mat 

wn ^ ^én formai fa r4pM^ à^^ i;.„ « «iW«'*v '.#■• • . ■i**. ^>i»h»'h..> ^ .-.»«» s# ii. a»^ "(-*•'-» 'V' in..-. .,. 


Èmpà)i tin ét^fip» ifu SNh/iHwiif. >)«/ 

Mtoèa m tcrU <|h( bftii* à Iimu U» y«r«ft ! 

. ' ■ ^. "■ n 

V. Hauihr. 

1*. Là uièi^ i4f|)o • uhtrtiro t|»i«iuJ la j.lirrt»*' nul 

/^<Wi# n0 <>(W« fftraumdrtfHi/i «pir Ira uj/'mrrâ 
puiient «wmi/ iWfirr. / 

llilat 1 un n* Vralnf p«s yu'î/ ftmgm nu |iMir êujtiyhm 

M«ii (pir U phrMM* mûi itiifirnigHiivp^^Mi iu^grtii\r, ou 

ln«l k WtuUvMiif In/vmlHj Ji" U uU^wi iiiiiiU nu, , «i |,. 

VnilM ilit U plu^ |iiiniri|MiJ0^|»riiii«i uit«i alliiKiiMiiou 

: |MMÎlîvr. ^^ -^. 

_^^J!^^ ^^^* '*"• • l****** **•• l^"* ••«"«••" «(•»• •••• p«r» . 

Nf 4ia plti», A J»rvb, qu« Ion t^i«ii*Ht «<i«iMi«t//4>. 
*' * NAdutn. 

lPé||iMI»nl AMMÎ 1« •tlb^lllciif, 4flUlll«l ils ktf IIOMVIIII |ll< • 

oAilé* «l'une phra AD «|iii iiti»rr«i|i^r , ou <|ui mAi(|Ui; mi 
4iMiléi^ un «Utir^ un« u}iHU4i4»H. 

Y •l.-il (fu^ù^ii'iàH (|%ii vm Mni« yii« ri>/4 m# tir^nnU 
f^Ùê un étirkHÙn <fus Lt /n>in>s^tfté'ii *<• Jcnnr /ntur 
•Mprimsr Ueê dioê€ê unÙnatrÊê et txitnmuiivë d'uuê 
manière éinguH^rw ou pomfmiêê f 

H n^ â |Minf dans U cmur lU Vhommt de bon nwu • 
¥êmêmt c(vit Dkiâ ne pnKhii9e. i> , ■--.%«. - .* ' •" 
/ loo Emploi d9ê iênqts du Subjonctif, 

ÇhoiniMi** ùftê rtftrmie où pouê Mycm iranquiUs , 
un jHtMtê d^oà^you* piUMiim iHMêê dèjhidnp. 

(Vi mUtirii régiftirnt <*m'or« 1» •ubjonrlir, qurnid ilii 
M>iit prAnM^i d'un. •fi|M*rUttf rrlttUf ! /wp mrillriir t^r- / 
tpgw quun piittôê puÎMc a»*oi>, rV«l ^ rcxur (itf ««f 
êiijâtê* 

4*. On «inploiii riiroru lo tiihionctif «iirès quelques 
▼oiIm'i iniptTMMiiitU, .'^.m.: K f.**Mf ^«w f M>n un •tivrii||« oA !•• faïKM fourifitlt^nt , 
,;. |>*i l(«iia «i**a|iiila a^hiit» «io latn'fia un t«H»M ff^htUnt. . 
Il fhmt 4fut itia(|ti* iUu»* y toit mlMi «h anH lUti { 
{)m« hi-ilélitii , !• iit . répmnHénI •« mllUtt \ \.^^ 
^>if« il'iin art fl^llral U« |ilV4iii« «••mltn» ' \v 

N'y /i»fm#nl qu'iin Mttl loiil iU<lif«rM'f part Ui I \ 

ijuê fiiiiMiU «Im Mij»! t« tllariiur* /traitant 
WkiUé iii«tili«ikti«»ii luitt (|U«lqii« MOI A< UlBiit.. •*- 

■ DaaVaÉAUi. 
' 5". l)/in0 IMhliri^t ellipliqurt , ri C4i tour « liictt tl« 

!«««<*• ^ /\ . ^ 

PiiiMim-Tmit I ^ cf^ viêiUnnl ^ dariê un r§jHt§ inler^ 
fum/m par d» dutéc^ê urt'upiUionê y Jouir du pa$9é , 
mùëir U pr4séni , ei rtiormêr %>oê dernière jour m de 
t0êj}érarêC0 d'une féliciié éUrn^lUt 

Qiê»lU n*0êi pa» la puiésaiwa dëê Dimm ! FiiMhm- 
vouf ùu fond d00 abùn&ê , la main dt Jupiter ftout^ 
roU voièê •/• Uttr I finriw voni dan9 Viifytnpê , voyant 
Im aêtrtê satêê ¥Oê p%mU l JupilLtr pounvit xtniê plon^ ) ■•■' <., 
m»' Jf'/^tétJ^itJimi-- u'^.-'.i ■ / Rapprtrt Je» tempjt île f fndlctittf. toi 

gfr au fond th Cabtntr , ou tHmapr^ipiier^ iianê /rv» 
Inmmea du fMiir Diriatr. 

, VibN^CUlN. 

Ori<n<l I><«u , ti lu priviiia (|<i'liulip(tNi «W m fiM-« * 
Il «liM«« <(• |).«vi«l àlMiniluiiiii'i la (MCI* , 
^'m|'i/ «oi/ ii)|Aiit« lit liuil «Il iiNiiiiiiii «irai liih , 
Du. ijVun •uullli* iiuuduii it.ini la tlcui « ■' i In-, H y . Il Ai -I M H. ■ ^ 

vlli|>M) «I.iiu la pirmirii' plimw , fr ASitfuutf €pm V%i ipiU-l lltrflllfu ; iUllM lt( MMOIldr , ll< NI-||l|IMM tli l<•'t^ 

.lui» |Mjiij| ipuind v{ un coii(hli<Miii(l ; i Vit «ojuun \ l 

.■ . ■■1 ■ ' ' ' ' ' • i " . ■ 

II*. Qï'KJiriON A «pu N lrili|»'» (lu Mih)Mnrtir ou dit 

n)iuli4Joiii^4<|K|H»ihl« iil II* ti iiip'i «le l'ni.liy.uil ' 

(•Vil (ÎM'din/u'miirril \v (immm\'«m»|U< I v%\ mit K» nn* 
mu'i- vrilN' .4|ui <lr(riitiiiir I' n ru[»» .ni<|tirl l<* nnou'hlnii 
^tn^ lliiaau aui»|(Mirlil On tlnH «lin; , // (nnf ipir fntmr ^^ 
V l t\on tpiff j\tun,u.\, , il fulhu' (jnr j\uftitin\c , v\ \\^^\\ 
*l*¥^ / fU/nt* f ii a Jutfii (fil'' f\iir(iihtti , ri m«mi <y//r i\ usitft 
(Umé i îl aumit fàJ/tt </»/<♦ /^rUiHn i//fj«' , vt iimi fft/o 
) ate atmr. Wnw liini n''t.MUj|ir^ vvH : (juriiiioii , \uvom-* 
«rNlioixl (jiirU Miiu 1»« ilitliiiiu tn|t|j iiu dt'» iikmIi^ «i 
dr« U*iii|»«. 

HÂrpoMT DM TicMi'à im i/lNiiu\iii knih'kvn. 

Riun.B. Qitund \v. pn'inior'vnlHt v$l ù riinimirn'i , nu 
|itél/ril, mi au |dut-<|ii(*-p>iirUit » ft <|imi I«« iccoiid \ti \»r 
■iAn|tt« ùtio «ciiop paiMgère^ uu niri «u «v^'ond veiUt ^ ^, * i r f t v< 


■,<«.'*j. quê va$tê tàmwÊ. VMmU j m f l m y w fjrfwi 9 «i !*«■ 

mais tamâ h itksÊà pwémmt «wdUnioaoci , à\'am vOTét 
Bunnirr im lîiuir «Ltola , Hmê^m ëisoêi mm im pmipi^Ê 
•rroient heurmx , si la ■ryf 4^<oil Xc «Mii J^ W 4M>« 
minisirmê. Mjit ^M!UM|ar kr prrinicrvcilic toilàim ém.,ét% 
Irmp» , le tiTuod te pM ioa|our» au prétest , qiaAud oq 
itco»<i vrrljc npriow «m cémm viMiie iImm toM Wt 
I tmy t. y^ f«y« émièiê , /r ««m# 4M été , /9 mous 
dit , me Dira n^i t'anivert tw^c 1 
abéttlêê*, , / 

)) dit flfid^i qBDM|ur rim|iiirfru a»o%iimiir quci^prlui'A 
» liwix «prè» U oonjoartion m. Flirroplr : Jt vous au-- 
)i ruM JoiW éi J^ %HMi9 afoU .««m. Iji pbraac r«l e&acir , 
M ppn» quD «'«gît. d'une •riiun ^%mf)tn\ ibaU celui 
I) qvi «iifoit U w}Èm mma, Lamc pour or pu rroofinollrp 
H Irt pMMS» diroit MilaHrUnBe«t ^i jw voyou , cl non 
» fM êi faiMê vu , aucnds <ptt* icMi éui Wahitiid rM 
n ^ M pM «Ob'. Aiaài om m àtki pàê Sn , U n^tmroit 
» poê mtifffH toi affrvta^ ëU mdl M mnoÀ'f t 11 
n iaot /t/ /<oi/ , êOtnâu ^pe U leMihilité cm jnpe cpi*^ 
» lilé Vtrmamtnkt. 1» 'y ^ 


\ ' ,/ f hlmmcMTtw KT pv CoÉrornomuu*. 
ifmàâhi - (- . .. * .Mi.it,jt.ium^- n cmiM de riftdàoaitf ti du CwidUionnel. io5 

tobiiinotif ftkm àm, la prqpoMiion ■aboiidpnD^ , û. I'cki 
'«fsuè «iiprimrr un prétont <iu un futur ; oui* on Ir dMrl 
Ml préléBl/^ii I on veut ei^irunrr un paiié,. 

II. ImiI (pM oc/uJ ^ui /xir^r* %ti mctU ^ 4i portée d^ 
tm^Jt ^Êéi l'mioiiUni , #i <^u« ctUù ^uiécrU «il dessnn 
dt mfiàjun 9fUmuirg de ceux ^m Use/U ê^ê ouê^ra^s. 

Douirrrs-vouA em^trr que le autres m noiironnr wè 
plan m aagemrnt cotnhtné / 

Wuï^X qu*un hohtlr hontme li'nil rirn w.^\\%^p«nér, 
fairt téusmr une entreprise ;. h tnauvaiù mun . nr 
dint poê diminuer mm mente. 

Pour ê être élevée a ce pftirit ilr grttndrur , il l<iiil 
qtêÊ Rome ait eu uns euit^ no/k tnterrttmfuu' tir t^niruh 
hommes. 

Métmnaiai , quoique \r premirr >rr)H* h(»h «iii |»i<.> 
•enly on prui meUni le wrond ii l'iiiip«f ttii <mi a|i |>luk • 
cpic-paripit du ftubfoartif, qiiaïui il iloil j ««oif d«ti% U 
pbratn une.expresttoa qondJtioniK'lIr ; rpin«ir ^ il nVii 
point d'hpmms, qutiqur nuriû tfutl util ^ i^ui ne {ùi 
i r èé m ortifié y t^Û êdi-oti t'mt ce xfuun /xrêr Je liéi 
it douta qtÊÊ CÊiU affaire ràl tHÉm êanê votre protêt '- 
iion. 

n*. RIbOLX. Quasd le ?«nlir,^(k La p^|wnitioii (>iin. 
cipttls ml k riiBparliûî^ aux préiériu , au plu» - (|u« - 
paHait^ ou i Far dM dondiikmticU ^ on met \e «^<o»ii 
à IWptfkic du joli^ùartif, ai l'ou veut eipiiuiTr un 
prénol ott va ^uu* ; naii on doit Ir mctuc au plu v* 
tp w p ^ g^ ii trFai fffM «iprimer uu paMé. ' / 

X - •■ ' ■' •. y / I T Wi f . 1 M * *k-MMllfc'4ii^^P(4MV /■ W loi JlappnrH iUȤ trmpM du Siibionrtify t\t, 

J« (téairoii êinoêrÊ/tt^ni qiir </i* nouveaux êuvri» 
fiMcnt /niVv renviê. 

(MliguUt voulut qiir 7ff« Romaine lui rrudiMenl Um 
hunnmsriiUifinê. 

J}ê9U ê prrmïê f\%it des irrUftiUmn (h harbams ren- 
irrnuiMeni t' empire ruituiin , tfiù é'¥imi agrandi f/or 
^ iouin 0ê/m''9'tf%ttjt4siicéê. 

JViikM* rm\ti^i\w , éi i« i'avoiê pU, qu'o/t ne votée 
Y iiM{iiM:iÂ4 daiiê votre reiraàe. 

J'avoU arduiiiié cju o/i iiiU eous voê yeux toute § Ue 
pièteê. 

Ju (!/'»iirr^»i» <jim* Un hurnmea ne funiuiMrnt tfu'une 
eeuie rt'puhii<jut , dont IJieu eeroit U c/têj'eufire'tne , et 
tlont (/ia<fue nation êrunt lomnim une grande jiimiUe. 

Âuriini-vout voulu que^ fiOlw née venger^ je Ùêêc Ir 
êocrifwr itr nu/n bun/êeur t ' . ' 

Mait oti dira , 

Si; ne Mvoi» pas que voue etiatioi iiiit une étude «i 
ùpprujènd*^ dee languee anci^nnee et modernee. 

\ oui ne crùlr* pke i^ut: la mét:/uim'eté et la 9mi/tê 
, t\»»Êt'nl éttivaptdflee de eé porter â (Ê tels excèe, ^- 
^ Voui ii«¥M pae cru qu^on vùuê eût Urmlu li/i/iif^ 

Noua aifiouA igouré qoer'» fvi vàuê thi ikiociu^àé cette 

Vous Irvaverles moAwaie ijuç noue eue^one ooolre- 
?cnu ii voeordrme, 

NéÉmnoiiM , avec le prétifril Iwiéini^ on peu| nMHirt) 
le MMxmd VetiM ait phWui , aH MliHnw niif a^Uoif i|u i 
I te iàîi ou |«ui ic iahlB dftiu tout Ict Icmpa ^ BIBflJpi # si. ^ /.«L-i^iâ». -■-« i cnto|ii^ Uê yrux de tiutniut» fort uunnji ^ et irann 
imrtnUt audevanlj, njin </r/ W JMiiwM' foi/* à luwem | 
cl Niipr^'Ubîl, ki Ton v<MU < \|)riiiH r un p4»jM' , oiimm* , 
1/4 (iillii (|u'iijiil •(illinu; «r4/ii^«. 

I^ HHiiioi.MiKi* ilifi i.i|i|H>il» dr» u-iiip* l«.i» uni /nix 
autiiCft Cil »i«-.*4iiinJ|«., ,|,„r, j^„„ |^, iriulir à,j#»# <«« i|r 
cju il v%K |MmiliIc , nont hIIoiia ru inrlln- •oui !<•• yi-in 
uni} MiUt kimi/imU* , où, (J'iin <ou{i<l'(riL on veriM li-t 
r«|»|M>iu <jui^ruMm',a«lnni II amjwnif. El' i)i:.s I i:mi\s. nAfPoÙT DK» TKMPH DU i/InI)I( ATII' I^MuV.UX. 

iaoomi < "" P»»»*»'! •1*(im ^/>^ua»J fou» frru^iin 

^ !-• p.éléHl ««ï^ rofr.»^^ ■« p,*|*ni .WÀUK {*;^;7' ""' /"^«^w«- 

!/• iiituraulAfivui i< iTtipuiiù au diliii «1* lifU'Uhl l'témat lu, vuuè. M lu. 


RKMM!Qir On M* M'it rnrr.rncnl «liH t('fn|>i i»%ir tDrn- 
|H)mI'7« ; ■liiù vAHutuv i\ i'»l/(W» «m on lijHMÏkion n 
i^ i;ij«ii«: di; rriprçMion't'ti cxigrui IVmploi , Soii-i Icnri 
rf p|>orii. i' "X ^mi^ktm-. •< , Ta^iêdÊ ÇktrrHpoMmçÊ f fÊo* «0114 êmiàtm. 
Çimmé f'^ltrmi t^éimé^ { 9t^ 

Ml fiitHi alMnla. | P9UM êmltnfêt. 

Rbmabqub, Noim pvoiM VU fue iet éUaiM^rf fJM^ 
MMivcat la Gnile d emplojvr les fuiurt avec ù inif pour 
jffj#. IkiHi ca caa y 

au f$40éiU tU êsm ftmfêi , #< «»oi« ai* fMlvr ••léripar 
il. Ba AU GmillTKYNMBL BT DU (>>NUITIUNMRL, 1^ fl«*-«iiw parfait Mir-roaipaaé cprf #apttiMl I Vi />«^i'« «m plnlAl lu , été trttarrompm. nfMê rMfta->j 
fMul «M flM niia p»g l ail« ^ 

1^ rviMlMiMNMil pféaaail p#riirap«(f»4 k fim f F<>m< p«rltrtêê , et /> /• 
pMfak. t ¥o»àou, 

La f iaiiw ffiUiliMiiial paaai rarraafOMi au. |ilM-fua<^arC«»t , 
«•«M êêrii» pmrit , ai /• Vmm>u «wm/m. 

L» ai^aia < — rtik wfl put* f yga< f 4 an 4a«MMf«a cimii|M«l>nM 

fiaaA \ «»oh# «M^a p«Ni , a^ /« ttmaêê mmIm. 

4<a ^MiaékflM ■■■^iltaajtl faaaé rarmfaad A H» p'ofM («fP* 

9^0mêfif»»iê»pmftifêà fmêu»iê wm l m. 

* • - ■ 

RmiAlKItra, La q4me oorritpoiuianra a Heu avec Ip 

ffiwriltkMiiitl prjéjwil «l avf!«) le |iréuiier cotMliiimuM!) 

weroUpa» •fujor^ cofphnt: . <'*/ 

Quand AU^andrt auroU cçruguiê im^ !tùni^tê^ 
*ii n'aunni poê'^fé^coniêfti. 

|iB«AjK..Q.i;f, fCouA atont vii c|u«^ lorM|iit daug T 1 •i. •f .•f fmit^. ki„tiUM»im^ ^' ^tmâ ■<■ .^''Â'.. âf^- ■^ t -i A phruri Kifit uiiièi piU* U amjmuMou tfur , un <*iii|)loii) 
tiiiiiAi rbi4iG«cif , M lAttlAt Ui •ul»juiM:lir : <«* (|iii l'Ulilit 
des mppttrtM de r(>rn;t)Kiii<iAii»* , iiuii •m'juIi'iui m colni 
Ut fiin^&rMii iiioijU^t^ iimU'uiiùiiu: riiln* Ich Uvuipt liu lui^mo 
inudi), 

h ik loii propr* Irmpi, Q- la^i jMéiérît HAtîni, 

<ll^ |l|u« <|tMlp4|Uil. 

|titi rwiidiiiuunfl pt^Mnf . 
<iii premier ron'liliuii. poMé. 
•« il«uii4in«ruu(lil. p<Mié. C 
1^ ynr pout pafttê imjitu'd'kui 

finir Jlii/f.êt. 
\ifiié«^ou» pfirlirft. fUmaén. 

I71M1 t'iHét f/tiit II' À /éirr , ttr. 

Itfnn viiu\ t*i i>. rté (' miitin. 

niuê. 

jyu^ tmuê uiir(ift0t ntif^uf- 
ft'filH , ii , > /< . 
ifUf t'iitts ttitrt. fmrU hj0r , 

il , tiv. HlCIlAHQrK, 1.11 iiiiuiii* rorrr^|M)iMl.iiiri! n lini lorM{i|r 

riiKiiraufy uuqvMtl o^i Uciil bubdUlUci It' |iivi*4'tM du iiiJ>- 
jônc'tif. On nn Ji/ j/as ifue ttuin fui/U'u uujiH4nl/tui , «ni 
Ufi« (li»f'</iiv(!ruiiir4* gj-uiiinuitii ilr, ,(|UMii|iu! n lt<* |)liiiiA4i 
é«lfAj>|M) A ;]ii4tri dn |MtiM4)tiiM;» : 1< gi'jiii di rioijr Inii|;iifi 
demiiidlji' , on nr dit imh tfiw «014* partira, (jutjvunihui. V 

.y" irlittê Rl|IIA*llQUK. I^ iTièiiK! r4irn']i|H)ri(l/iii('«' « lieu nu 
pliUM|iiflHpariiiit : on iVii (uinvaiiiinn , «i luii nwi ifitê 
MMM éâimm paru , 4 1« jjUo; de y4i« tvi^f partit^ ou 

Jauni'htU, \ V r • • m IBfc^-— u. ^i i<É II, **>t,,*w-^ lô8 ' JRmphi dêê têmpê dû rinftnUif, {L". Hitiir «hMilu l***|«* ' f . f >/i <l/|Ni 1 ÇIM roiM /Am Rrm4IIQUB. Vojei rr qiui iioui «vont dit tiir là cor* 
mponduiice dei triiipt , (]iiând il i'«gil dVius choM vi'ttie 
daoi iuoi IvA tutnpt. r/lmpairair 
lUpr^. «l/rmi 

|l«i |tlui i|uë-pair. 
'!• cuaJil. faite > 
•»0«# l«fl«4 


il veut n 

«/ ¥nudfa . . /yM« fOMi parittA, 
èi aura youia 1 i^M«< «'i/Wtf purit*' |l«prA«9nl 

7 !• fuliii iiliKil 
li« futur anf 4ri 

l'iai|MrfWit ^ i^ê pomioiê 

\ I» prélArii 4éflnl I ,„„„„,^„, . I/" •'••«'«• 

!• pf^. iniiéltiii. ) r Up*^ 'JL ^ .()'*** •«••/«* , j 

lUplu* <|tî«'pflrf IJMMur. |/'«*«(»i«.»'om/ii'' *' 

'l«l>. rvAil. pftM4 ) . ''j'tiuêt ¥uaiu 

éU€m»4.\àVimfÊnf. itfii*¥»ui'partêêiif$. 

/priMnl \ du nbj . /« •'oiic^oif /yMH^- fuujr Jùmàh* 

^•riMf. (au plu* f.|i. ||MNr/l. 
«à«i« ^itlë ff""^*' Noti^ tic donfiArona plit U>ii# Irf rapporu qui iioit^ 
fiMMinl à |ii«i*(|iic*r pour ruiidri) ceim ublv vMupUiUt: 
itout dtironi noui bomffr k ceux qui utfït kt plui cmcA 
liât 4 paix» qu'ili tont la clol'dv loua kt auirvt« 

• 'v V. -.' • -■' ■■■ / 

. Kmi'loi ntiê Tiars p» L^NmiTiF. L'infinUtf' mi dan* W ▼«rlrt uno fnani^re d« liiçtii- 
llfr MM aflkinailôQ , ou de •tgtiilkr riifiiniiaiion iu<^ •. * . » k 
*' I • IfM ■ U.^.., KiniiUù lUê ienipMiU' t'fiijltii^l.. io<^ 

fiiiirooiit. |1 dpriiiii) donc r<i(iioubul Vuu ^riirral , il 
p«f C(iiia«W|iumt il \\\\M iUMX*|>libl(4|f" <1(? iioiiibn-» ni do 
|M*inM»iinitt. j ,! 

Nom olMMTvrrons , n*1ativMncn|i^2k Kitifiuilir, «prif r«l 
duni 1» f^iHiin do lu lMiif{n«^ ritiiH;o|>4' dr iin^fiTi r ou in<NU 
aux Aiitrrt. Kti cllrl. il (ii'ltiiii^vkiv dr iiiirtiridni rt do 
|M7 lift mou dont Irmploi iiv(iii4?nt tend hi ronilrurliun 
tArhit cl trnlniinU*. Voilà |H>urfjnoi Ton dit dr | irit^cnit*, 

. * • ■ ■ ■ 

jn viertM jHutr iHtus Viur , ou plni Ainiplrnirnt , /V t'iimê 

viHéê %*tnr , «n lieu di5 dir<' , yrr vwni jHHir tjiir Jt- ttniÊ 
voie. 

lA*pr^Mmitmnri\\iv totijourt un pirM'nl rrliiiif jiii >ii1m* 
({ui pMWtde ; coinnio , je /<f vttiê \>rmr , /r /r vt/t vriiis. , 

yr/ff Parmi iffinif. Ià^ pn'ttfrii ^ un riMiliiiin», ni.iKpic iii» 
pAiM^ ijI'ImuI au virilM* «pii piVu i:d<*; (Oiniiiif /r (nm^ 
uxk Jû vntYoitVikMÙv %u venir. Mui» pour l'xpiîiun on 
lolur rrlAlilau vitIm? ipiipm<Hi«;, il liiulr joindn* l'iu 
linilii* (lu vciIn' drvoir ii <4'lni du ViilMMlonl iK'<i|^i( ; 
coninu'y yff rniië di'voir «uivii' vriUm (faire ^ji\.rniYLH'*^^' ■ 
MiW^w'ïs rvA'iiitfLuJfainj.CMi^nx ml vrai pool louhli'tvcriN-ty 
«Jifii^îfU^ \v% VÀmy^iytàWê y prunisUre ^ eêptUer ^ vnfispérr , 
è'aliêndi'0,mr/utcér^ parcvipn: rinliniiiriiuirnriil ^nvunïé 
di^aigttf) UHijuiiiii un iiilur; rouinui, il imnn^t dr xt^nir ^ 
U ê'aile/iii à fHtrtir y vn i^u'i kiifiiiiic, il intnntl tm il 

.riéifuinLf^il êwliië/id t/u'ii /Hiriira. 

La principnltJ loiicliuii df* préêani du l tn/inUif \M 
iïe dtjiigner lo vciImi , don l'on vtnil parliir : ou dil /lu 
VjBi'lie vrutni , It) }tvv\m aiit^tr , Us yvrlm ftùrè , vu-, i'.vê 
i4a|iuii4r» I dàna qu4)l4|iuit mlmi , dt:v(ouiuiul du ii^tia r- -1» r--v..-ï< J ^ ' ■• j v .Jfp <: ^.A / • iUmms êûhêiMnM\ (Vimitin , U dinêr , U 9ouptr , te ùoiré 
U rire y tê êounre , #lr« 

L« pr^Mitt ÔM Vïïdînliif Ùkil dUiiê busn dai ^Uraa0i| 
•k ibnclMiii éiiii|ff|ei «U répm»i mmum^rmulrt au0 
9menc0ê l'hontfur ^tù (sur ê^i i^à , ut fAirt aum mm^otm 
roMiâtii qu'Uê mériUi^ , #'«•! « ouaviit 4« ^fiiM/w. f)vi Partic^ipb. T / ♦ 

Mooi êàiém' mn atttrl* à fêH ihi pNtirlpe , non qnr 
hÊOtMMom^ «Intl ipni r*Miië Oirtrd , Rmimic 
«t Ukmonâ , •>■»!<<< «me d«M# cJ« rm)U à |Nirt, niNii / 
IMMi ifa'lr miiit, à» tm iiiifmrtiiiirc II roéfii» dfl flwr , | 
«P^MH) WMÊ^kft fMftkullère ^niumtimiiW omis «fiii v^iilml/ 
#iMMiolw« è Und Ici prlMifpet <ie II Ungac fr»tiço4i«. \ 
Oh npfMrfW />»iiÉ<i]fiii éMR âairiimn i|tm 1m vfnrHiHi rt^ 
»iK< m è rMuMlf L'itMê fil m «|il*Ott llonnmr parièûip0 
têmpréêmU , «c hraM/Mirl^^ duptèê9é, l/oê moit foraiëi 
|MMP fl« hiHiMliUii •• «MMiMiil «M , |MrR/f|ti*iH f«f^ 
ikéjpmH èù U MIM Ai ftyfei «1 li cillt dU» ai)j«vcf tÀ. 
flt lèritfMiic d« W riiMM} 4fei vcrlM M e« qn'ilt en 
ont la tignifiriiiioa ft It i^AgHMJ (hiirliennMitik l'MUM'iltf^ 
m tmqÊftê (MpfknéiM f nt <fii«Mié j «t c'eit al vrai , ^\w 
fluntàmn éê téêmmtf p^M^ilifif Imir oi4f|1n«, aont 

dPNHMM M |MWiin)9ÉfiHi(« |MWi i|tii pMi à- p0ii vfû a a^f^ 

jMtei éi 1^ éifiiêmùmÊt mêlé M$ et mmfê i nomum I , ■W.-îrl<|#»V-i 'JV - ' ■*; ;»»; j!i.j :'iii!pi!i A^s-::v.»ti ■■' *\ '■» Tv/ii-* »'»^*iki**>, î t? r 
l)u I^Arthipê prient. ni 

I, infriffani, àUéfUtêé, poli ^ etc. Ou If» Du PAnTiriPiC PHfcsKNt. 

' \m piwtkipêprèêentwtv^xïinn iuiij<Mii> rnafif Ghmrr^^ 
ainui/ttj Jinissani f rwmHint , rtimfanty rt('.i)ti |iMti - 
dpe eil ÙHijoiir» k) iiièià«'^ «t ii« ch«fi8<) |H>iiit cl<* ifriMÏNiii- 
émn. Il ii^M iiiKenrc , ni iioiiibns, <*i pM- (4)n»/>(|iii<iir i]f4)û 
tuut-4i-l«-roit «iii lUâM'uliil et Hii ft^uiiniu , du MugiiJiir 
cl du plurii'i. 

H fit trèt-Wwfitirl èf mm pu» ronKm«lr<f U partU^ijif 
fréêmti. ivcc l'iiflir^if y(!rl>iil «|iii f*fi viimt. Il» ont olf 
de rommnn , qn^ik nVxprîmt'ijirim fC t'Hiiiit* ifn\utt 
^uâliirf où iiiî «ttriKiit , «t ifn'iW m nipporunii if>«j«ui« 
èantubtUntiicMpHiiutdo mui» -«'ntriiili'ido qurl(|ii4* ffmr« 
•I èti tf»ttUf0t mffnltrt* i{u'il toil ; miil» il» dillAHfni «n ni* 
le p«rtik:ip« a ix>iijo«irt un n^i^ime fnrprliii^ ou •uii»« 

Main i'tfJJ«c tir «•?!»•) pm/i 
f oiijciiiri ir )(!***'* ^ '*' itotilfi* 

miiiAiiii*. C«ji/ M/i« f0mm0\ mp' 
pliMnfi<M>«(Mif ilriflf't'éM *iMr|H«- 
BAiti , '/«« ap0nlur§t ■iiipr^min- 
im, Û%s êifh$ê Vu* «I minMai 
mé ê'élivênl jamuM mu éuhU 
(y têt un0 Jt^mmê tutfii'emtt 
mUWfg^^^tmvên tout h ruoiiél»). 
M«it on fiM «iim |Hit V«i kotn' 
mes Ttmti»', drtj\immêt lnunltt, 
fi%M4\\y^tUtinl ,(|iil a tin l'uiml, 
«'i<«C p4*Uil un aHfu.ii# vrillai. 1" HV«I-I- I'* par(îrip« ptA* 
éilil ■•"prend janiaii nj naiira ni 
«•inlfMi. 

£//!« inoif/«{^M« daminaitl aur 
mmêpUif» immënêê. Vm* /tmtnt 
èiippNiiti hêlmffii. î'êfNftmm* 
««# êû§B ëi rra(||««iit. Diéu. Sk 
pitM rampant tltpéuU ttigt^méê , 
fômr dtptmir tméûlèm» é^^cUun 
é§[mui* i^êêé' «M Jêmtmê é'mm 
•mmlUnl atÊtatêétê , ohllKaant 
hutSê m^ndê ^mamâ §Ué U pêni. 

Pàk^mmêj ânàj^mmé, étf ■t/*iS«i !■*« ..*:*'■; liMnt; 
i -...■'►■. V ■((/»■ ,. '• * 1/" 
•V ■h ';4ti*-'tô#«i - •*;■ iitt Du Parlicip9 0^àm^^ . 

a^lMiduytt qiyù rçdfcrtif ▼•rU n'a januiU de rélfimn. 

On voit par on cUfliireiii 0K«nipliM i^ U pmtiuips, 
|iréttiit iM p«Ml janiâia 10 tHiavcr muI daoi une |»liriiMs , 
qit*i1 doUyètrt ioivi<l«qiuil(|iiéiiiM)U qui on cM|M)ii<kiit^ 
«u lieu que TadjefiUf vurluil ly pi^tnie téwniiclkiiueul 
•oui. . ^ ^^ 

RfeMAKQU*. On trouve I dena {irepque toutaa Icè 
graiamairea, qu'on doil exrepler «W «tCe rh^9 lea parti- 
ci||a piiéa«}na approchant ^ JéfwmJant, têndani ^ umni , 
JouUëani'^ répugnant, rt qiurlqiiea antraa | miiianoua 
pmaima <|ue rHie ffir«|>iion rat aana fondement, parce 
que ex*» mou d<»iv«nt âu« iouaidé^éa comme de puni êi!^ 
juxtib dana lea pliraafta qu'on en apporiM en proa%e, 
u 11 n*y a t dit TAcad^miie (d^Jtion du 5 juin 167*^ , 
M eomûrméÊ t5 àna apW*a dan* l«ù oliaenrai^ina auf Vau- 
D fcUa ) , il n'ya quel«*a pariid|iea pn>aiiâ aiméf amui0f 
N qui aienif Uii aiiifulier et un pluiiel. Lea ÎNirtic^ipe%. 
» ( du pr^nt ) I comme ainuuii » aoiil ind^JinaUea. 
h Que ai «ir~oppoaf qu'on dit lor^ likn , dêê fimfftsé 
jouiëminieê'j0 htwê tfntitêf lUê ntrimmê' <y^irl#* 
fiatUëêduti tël^ uii ré|>oud (pie œa rootayowMaa/ii et 
)i afifatitiêtutt aont dea adjccitilii yer)iiiu« , et non pee 
n dita participet aetiiii. p Kn ellbt ,ioua oii mou ae çona- 
tiiiiaent trè»-|iiilfii «vee le vtrlMiiri^ryee que tM4 lait paa 

umÊ.hÊtnimé Jépnjj^ifffii^ la mmumi'^t tn ptyle'de; ,. 
ftjUhf um f«fg«#^ leiâante à là tOÊ^éûn d*m^rf^ 1 
4»a Jli/ra uaàiiiei#l jouÎMAYiLea lU Imrê^ dru^ê , y0f«ei 
||tt*on|ieiii d^voy isèé fiihfgevU aont dépen4e»a <l« mn h \ 'K. .».. ^■■ ;*■.•» 1,. ■ 


r« 


V. !S')^,"-^--^^' »«»' '♦■-■■ . f h Du Participé pHseftt. > i^ 

9iéignmêri$y poite humëut eni n^piigiuiur à Li mienne , 
c$ê fiUêê umi UMDIM W jouitMliUtt (/«9 leurê lirvitM. 
MaU l'iiMgi nr pemMil J4im«it âm dieu , veile /ttnmé cil 
craigmiiit'/licii y «If aiiiMni Mm friari, ^ 

J'*. Rfcoj.R. I^ pnriirÛM' |ti-^MMit forniiinl UMijoiirM 
une |>hr«tr iiirideiiU^ ni •iihoKloinKV à uii«* a«ÉHÉ doH 
ii<^!«tMirrfiineni •« rapporter «u nujot d«i 1m plim^pi'iii - 
cipala y quand îl n vil |mii pm^^di^ d'un muUii nom. 

Je /ur /mi« t*oiéê a(HHnn§>a^n9r â Li (Hitn/ut/ifnr ^ iiyiiitt 
dttê affaii-^ê tfui demandent ici nui prèërnvr. (^>nil(i( n 
voyofês-nouê de /ffinë ytii i^unnuitMinl le prkv du temps ^ 
Uperdsnt mtii^ï-pntfM)ê ! 

Mnïê on t'fipnnu'roît mal , li Fou di»oil , rr nont île» 
pey^ètitine^ rnU'ndant raillerie \ il Diul (pu entendent. 
Oette iàu^M^ iH'tf-ordinaiif). 

RKll\ligUB. tkiiie doit jamait c^mployrr ihMixpAi-"^ 
tid|)«a prétviii dans uli« nii^iiw pliraM', lunii lf« joiiidro 
par uno rimjonrtion \ conimr,.i4/i homme aimant et 
craignant J)iëu t-^Uè aillée if ni ont cru a/fefV4H*oir 
(jueUpêechanf^mêntdanMVofHuitm yiw tTaignant pluM j 
auêahï la pnifMi^itionde* mtUii'ait prin<H/t0fi ,,oii du 
moini Mpérant d'en ^ràntir leur» état»^ ée »onl-dé^ 
vidée A dt§ propoêithm de jhiix. S'il y vu a plniivurj^ * I^ r«iMn Ml Ml ^M é»n» r#rff phisM Im parlii ip«« crai^fmnt «1 

^««aMMi#4pni piMéa ImmMIatémimt »ftk» lu-wmtb» tat. Mai* un p«ul 

hn f iêtH/tmmê é»t §m§» , mlimtki» é^f» dt¥otrk , rralKoanl I>i«m 

fl «IWMiil #•!• fi^ftij pari» qu'alun craignmmt al mimmnln» tuiapat 

i4aai4iléaiMia«t aprM la vwIm «tff.. 


/*! 
)î: 
\r \ il4 Du Patiieipê pr4ê0Hê, 

<^«? ttiile y X fimi ttiM conjoiMdmi avamt la drrniar. f^otm 
-«fWi tiuê le hmpê êêê im prai hrmUlkmy neliâiUi^ \ ftpprorliata , étoigiumC m faïUUiit laulaf rAW* howwê 
0$ fiiaui*aiÊti , «i ptêsquë êoujourê métmfUioiêêohLiê» 

^\ " V M*. UK Sfeviowà. 

cImmm f|u« la parCM^pa préMia^ avant lequal on flaat la 
Àm»! tfvi. Ga mal atl c|ual(|iiaibU aoua-anlandn ( mau, 
dênêfm vMÊy la ffémmlif n'an f»l pat n^nt fiidl» à 
raaNUMilinf.iyaic un gérondif^ touû» Ict luit qu'on pvui 
y joiriilm U prépcMiiioii^afi , éàut all^rar la tttnida la 
plimaii; ««ninia ^ya êuts pttrêuatlA que InivaiUaiil cLêêi^ 
dtlmênt pê/ukmi iraiê nioië^ ifouêJèrtB de gnnuU pn*-* 
grêê dtui9 Uê mathétnatUfu»0. (VasI lé ntènw M»ia «jua 
•I Win diioili ya êuiê ptr^tuuU^qu'nn irtvaUlaiit , •U:, 
Mais c*aat un participe préirnt , ai l'on ne peut y 
fo4m\rtieMUi prépoiilioniantcJiaiif^r la lans da b pbrnM?| 
ramma , (• pùéfmri iJkê grande du n^aume » jUH^'^é*^ 
In «arondlf croismdf tnnUruirê au bùiu de l'éiat , iKtu^ 
lurtmi fin dUmmêr JU, Louiê* Im pbraaa u'ofTHroit pluf 
la nitea i«iit /ni h laéiM «xaoùiuda^ li VbialiiHMtn «voii 
dit, U piupari d$ê grmu^ du royaume f «9 jii#Bant 
•t«, l<at g^rondifi ^ddivanl coinmo lai paitlclpat, (M}rM|>- 
pa^r BU tuiet de la phraia prindpala. m^^im^'^fm^ 
" ■■ T w mitmm'im^»^^mm<m * IrIbMl il«n« lYtlr MlMilloit 4t na pM in#ll»« Aini «n« ak*tn« 
pé»l4iUè |il«ulMirf ||*ron«lif« Mat <llfTér«ni ni|)porla. CW«^*ffi f<^^ 
n'éfU ftmê miêê% imprudent pcmr s*aiiit«r U kmimê de U m«- JNII A/« <^tà 


[/«i 


•^^«v» ,«(,<i«t«-,„«^^, m IM|»~~'J 1" f /- t:éÈim»m-WHm-^r.,..\, t)u Pitt'iivip0 prhënt, \\ \ 

JIkmaRQUIC. U eii iribHiîîM^ do (iiiUiiguiT le [^ai lit i|»« 
(lu g^miidif. L«i pttr^Uû|M) tu i'4Ϋoui ÛHijiiuri par U* w ^ 
léilif r/Mi, <*• (|ii«) m* IJiil |iiu In g^Jittndij'. 

(ytfuidonc Nvcr làcii iW riiii|iropri(H(' ((ne lirniironi» 
di^ l^rtiiiiinniniMii , toit niiciciitf M>il iioiivcniix ;np|M'llriii 
gén*fulij« (V qtir tiout iKiiiimohl fkirfirifw prtMrnl vi 
ftariicipê [Uiêëê. Nuu» un pivvrîioiiii , idiii ipir !«*• |m>i - 
Mmn(*« qiii adopU'iil MiuciHinon umtn* cfirollrii iroiurnt 
dans lot grHOiiiiairi«fni , Miient; en ^Jirde c!(>iiin> ihky nr- 
(Yfplioii (pii ni^ |N)Ut duiiiior qii» <lo IÎiuiih'a tdi^'ii. 

Hbmaiiquk. On n«* doit tnrtlr« hi pronom nhiiir/i/i , 
ni «vanl un p«rliiû|M* préMint, lii nvini un ^^n)lldli. 
On nr |H>iirrujt pni dira , y* i^u/tf ai i^mis mon fil j* 
enti^ Ut mainM^vn pquiant fiiirr c/iwiifu^n-^utjn^ \îr hou. . 
\\tkttii <|u'<m mi dttlingu«'roit pan Iti n'Iiilii r/j do lu prr - 
IHMÎlion 0fif rt qu'on dindt touu* auiit: rlio^f (put ci* 
«pioff Vcnii dira: il lini(, iHtulant un fiùrë. Il nir ii<'niit. 
|Mii Ihiâun lUi dii-u , /«f priru'd trmp^rff la ri^itrur Un 
IHUifotrmi t%\ ptiria^int U^ fimitinns. CloUo lopt'hiiou hUstê t^l^inittê, au «f r«)>liinl /a dAmtt^orr /orrvt* </« ./ou^ C»iilit , 
t« rtjiiia fnotk''ttm0ntt ff apMiaù U,tlf»onh0 , i n rrMiontr.inl (l'un 
v6lé ûtit gtnêiiê f(ti*rrt U tlmi^tr ifu'ih n.mroi¥nt m ili^|»(M(tiil , à 
U P0ilf0 é'jffê mtêiéK^ê , un ht^mmr H*t*pJiri0nf^0 rt th'tftmtti^ , <>f 
«•n «oiiMiUMui iiêtûtiif9 eûté\ fir. l.» ||fr«ii«hr, #/i li^/tonmi , ni 
t<i rfiniiifl l|orf il'oriiffra ,'et praJi^ll uf« Mi«M»«i« i<it«*. J'«ii'<»i» 4it : 
t9iui\oi qui , 0tt. , rrjuta motte i^lHu* ni lu ihiftimon fonfê de 
iienliê^ et npaéik /# Ahanlrt , m 10 mon Ir uni >i'it'%c*''l^ nif* 
ff»Hê tU fftiffm h dktg^r ifuUIf cfitintitnl , a àla vKtUc d'é^r* a»- 
**^ê^ I '^« itJftù49*fiit BH h*imm* , «u . ^ #. "<* / L -^ 


f ■ it6 Du Pariieipê poêêé, 

ikôm|i(Vûtl,«t,*poQr révitrryon doit toiûrncr diflîliTriiment 
la phinMi , rt dirn , C9H en pdrtagààni Un fpnciionê du 
pouvoir f qu'un princê on Umpère la rigueur^ 

$ II; 

Du Participk PAità, 

Nout avoniYU que le participe païaé a diffftrentea ter^ 
miiiNÎMma. Ce participe offre de graiidea diillculu^i aux 
oumnienvana p et même aux poraonnei f|ui se (Vfiient trA»~ . 
inatruitetdana la langii'e fran4,vHsc. IlkM'y té &n toute 
iaflÈkmtnairii , diaoit Vaugclaa , rien lU pUk$ impoi^ 
Uint,^ 0i ih pluë ignoré. En eflei dana iiurlt cat rci^par- 
tkipe doil^il a'aœonler en genre et en nombre aire<' le 
nom ou pronom au<|iuil il te rapporte ? v,i dam queltma 
ne le doit-il pai ? Jauiaii question de \crammaire, nia 
d«>nn^ liau a |>)ui de rontrariét/ dam li*a sentiment. 
QufJquri j^rammairiem ^lAbliM4*nt dei rf glra que d^autnrê 
comhatiefit «t rejettent^ ateo dédain, l^ux-ci admette lit 
dea eieepttoiti que ceux-là condamnent et proacrivent. 
Lea douum dct quriqurt unt te changent par d'autres «n 
d^ritiona; et l'on est bie^ir^tonm^, aprfi avoir lu.tren^ 
grammairiens, de n'avoir TecuefUr d'one lerture lui- 
meuM) que des doutes el dès Incertitudes ( tant le choc 
des opuiious a lirouilLé loutea Us id^Wa , el répandu du 
IcMiclie et de Tobamirité sur œtte inatièfta. 

11 ne s'agit pas irl do râdjectif verbal qui vt«ni du 

Crtiripe pasi^ : tout le monde convient (|u« , dans tous 
» ras, il sV(^»rde en geniv et en nooibip avec le subs- 
tantif qu'il acooaupafue ^ comme , u/ie mé^iêon uohtyéê , «,«'ùiK* .. ^. .^ ,, ,,,,,, .. ^ . , ,. ,, ( )> 
d' eu ^ ^arliciftf paêêé, > * 7 

un oui*inifi9 ^hepèy Uè^iHévraffeê mhe^^é^ ^ de» éiiHlcn 
acJMi^hà, Mail i^iVigiltU' IV'^'Oi.'d (lu |Mii'lia|M; |)MMk*«vi'C 
U nom ou pruiiiHiif •ujet 6i|t rt^ginM, qui aax>iii|MKiie 
l«t MmiM ôoùi|)oté^ «les %4!rlKV, mùi <|u« cm irinpM te 
oôiitirufarnt «^ec. ///vt^ Miil <iu'iU m* roiMiriiifti^iii nvec 
a^Hnr, i>r , iIIhiu (|iicl(|uci nu , il iir pr«u<l ni ^tMii^? ni 
nouihi^ , Uin<|it (pu> , (Imiu (Tauiir» , il pitind le K<^nro ut 
In nuMM)N;. Otl ii «»l point (Lins lo» anciiMit ^raniniAinen» 
f|uVm <l(>it i'k<?ir«'lu^r (lft(Vlair(i»M'nu*nii nni (vito nlMti.^lv. 
MM. MnlInulM^ , Van^clNi, '4\ Coincillt* ,M«''niig(\ IU)n- 
hniirt , «a tl(^gn|i(M* ont [>lnl(U jhojxmk^ dcn (htiiun , «(iin 
<l(>niuUl«»(lé( uioiii. MM. doPort Hoyiil f^ux-ni^nicH n'ont 
p«l. |Mnté dans r^ltv nlllll^nt (tI vii|»rit (1 anNly«(M|ui kii 
(liilingn» |iiir-Uml «illiuir». u On voit (liinn Inir gnini • 
)> iiiMii-o /(lit Durlui, qui; loi nirilliMim çupriu n'ont (inc 
h t^Aivlifl ni.tùrr , uî lîiriuti , ({nnml il» (linrUrjit la lu- 
)) dli^r» III liou d» Im pnrtf'r. » L'iihW (lirAid i^At lo 
premier qui , «n iidoptântuupi'inri|N) uniqnu , lolt ptirii 
d'un point fuo f nuit i) n'ii point tu V) dr (.«n^iuinriiM* tout 
1(1 parti qu'il |Niuv(>it; L'iihlM'i d'()liv(>t uv iV«t «uarti^ do 
TuMmS (firnrd (pin partv qu'il « cru voir (Wt vaiiationM, 
•4doil.qu4} InAvrrlHtiMuit «rtiià, nVIpriMpu^», un ntMitin. 
Ilutiâut , qui a pria «ai K^glri (Uni l'aldN^ U(^gni«*r, i*|t un 
giddo peu iùr. Il admet quatrii ^^^ll1» ft ijuaire <*xrrpr- 
tiont. MM. Ducloi et Ouidillacr Mmt, , mii« ttui tentation., 
!(*• guides lei pluatùrt qu'un puiaae rlt(»iair. CVst d Npr^• 
eut que noua aUmii(l<^velupperr«tUi matière iui|N»rtanle, 
mai» en diyJlanl , pour pliu m vUruS , la règle unicpie 
ipi^U donnent; en r^^glea pariiellet^ aliu d'eu rendre w 
^ % /^^ ■& /■ ■f \.- , f «/ '^ A UilHHt' \h yinti^ Ht- loiw Un rn^iU. |S'oili ti*ndmrllroii(» p<Miil Aicônn nu l»Anrit lui; rAiift<î aviuVT.Ic ni'Ji r. } Y*. Wi.i.VW. Ix pmli» i[MV |)ii,sM' \ ^ju-iml il r^t .mmoiii- 
. n;i^Mr .lu >nl.r iiuviliaiii r/rr , s'acnUdc ci ginivi;!! u 

Ix'N M ii'incs uni toujùitts ÎW. i>i oU{\vvn '^Hir If'H ^^>Ur 
i>cinruirfi/t n J-iiirt'i. - "■ ; . * ., 

Ir t,-miiH ilr'yiH^r^.; ittr,' nation ^rloit f>trverUr. U 
; \i;.i Dliii //'rtoil /»//<* tomiii en If-^Yptr rofnmrUiltrti 
( • V(»//»l#v /r.u/tlrs lit' funii't r.i / mutsi (t/nfti^ It* difi* 
\iX ilihtnx. ''iUif (Hiut liitfu , exrt'ptt^ DuuUufiuntr, 
tt' !» lUoiuIr <//<f l)irn*,ii%vU.jlut p&ur miinijr'alcr su 
' /fiêiumncr , arinhloU \\ix ikvfUU u/i tcftiplf d'ulolçn. 

. '■- -rf . •- < lk>l»IIUKT. -4 

' - O toi «fui *oU la hont« biS /* imië-dêH»nd»Ê)é , 
|ni|.Ucnl>lr Véuui, i»<i /*•«••• <»«/ù*</lM.' 

^'J\)ii liiDiiiplii- r«H>«irAit-^_loui if» liuilionrpoiri. ^ s II 
\\ > a *• 
'HltMAIIQlJi:. Dniis Vn lçin|>s r<Mii|»oW*n (les TC'ii>rt n . 

)(> |MiriM-i}M\ftWcoi^]r..l)Mii»«rtU' ptii as4diii|HroiiQ?î(Mii|th 
rettl$ M(êiion s'^tott /tm^t'ftif' » U' |mii li(n|k)^ii' h'.mt.i tU* 

voirie fkfriTfiir, Aiii»i on lU' iloii i'M»iiii iMpuorUi k 

II". .r«ff.(;i,'i: . Ixv p.irfi«'p<* p »^v\, «ju^tuI il r-^J ,ir<<M«- 
]Wi^1ii' (lu ft'rln: Mrtxilirtiir (iiiw/-, hv N-irVonlr lufuis 

liCS Uofii.lins (frtt^iiccriiitH-rnrnt l,i iomplu' i/r .^ //<^ '< /• •; 

J,,i;h Aiiirt/onrn 0^1/ <»<'»piis (/^ Ai m'ifyfifr. 
" rif^ni ('r,/<iii ênn*^t(int ^ ou li,-. prnplrs (»/// «iinpiiti 
ri<'' l'entpirf rt tir Lt' pmkHamr . (^/// <j pr-i \u iir-/,'ji'f 
l^*yji.\-rt (fitt <t .*U Ir micu.v ^ <u/ jHxusrr un .'^r iMrmf;frf\ 
siiivdnt hi rTtH^nitre ^à hr fin (t m I nittntii!^' ^ vt a 
(lit sf/i'ir la /itrtufiti FHf'.ftif <t f*ti iit.>tst';i m. 

C/j ; 'V.ml. I ii»(^ ijiip jVfi)iii , rfiii^rii] rat rt rtt'"! .c/' 

I ..." , • ^ 

-Jlt t>nï iLtnne |iuur (uiiiii uui luitt .iiauvrllr . * - . / II A ( IKK \ lanmu' itiHiiroÏM' , tpii iMMh.mfr,»' i.iiiwiis. ^ ^n <lii ., // v» 
rVf a' t'tf y //h ou rjlr.s an/ (fi . * II n .« (1rs p.ul^tijnv 
quVw nVinpUMO ii»ni/*ilil |< iiiiiiin ; IrU nonl , ifl<Mi l« n - 
iimnpH' (If I'alil»ii> \\^^n\r\.^ pLu/it ^ mitnt yt //V/. <^^'ii 
.iuroit c eatiuwfcmtiio ipie/ ti.i''j)ls.it,ntc y c. (•'.it unr ina 


•'if ^. " ' ( ' V ^ 4 '\- :5 . y ^ t'^' ■-■*». # ). -•*■ Itio yUconi du Partù'if}^ luinât laâieaur j'ai vminte, c'est une (M^xtmm qœ j'ai fuir ^ 
olM'>tr<»ii à In grnminnin*, v^>^f^<' lalth*^ rlX))ivt>t , nuii» 
il n'-volU'mil I onill*'. Dans I<»»i<I«mi\ pr<»nii«»ni e.ic.nnpl<'5' 

.Ir nnl>f«tiinlii (*t le pailirifM* , Jiyiînt nb^ilumont In DiAmc 
forme , lu* iM*'piV'«M*nlrnl paV «1 nlmnl oiM^rr, rlqimiirnt \ 
TrHpril ; 01 , «Iniin !<• l^)isi^In^ , Im rlmir e*\ ni Boiinlc 
«Hrrll<' ii'rii Ofti pa5 Kiip)M)içfabli'. Mni1| oii dil li^-hii-u 

''an iiiaMtiiiii plui;i<'l , U» j^ommes qur j'ai plaints^ 
Ir/Ê acruUné (fitr ;'ai rrair^M , ies liangrrM yiw j'ai /itM. 

A)u i'rnplntrrn iîh^iim* ï(rn «Inix pn'nnVr» au frQiiiiiii , 
p4»iïrvu (|iron ait lart , dit k^<i|)lK* d'( )livt*t ^ dr Ic»^ plarcr 
<lr iiianirir «pi'oil iir' puiVsi* pan lt'% yoidoiidn* a\('r l<"i 
Md)>l;t ni H"*. /'///<»' fut pltiH {'raintv tfu'aunre ^ n'a lîrii 
«pii tho«pirj.^'iVi«*M «flour^hl d approu>(* par Vaiigrla». 
La ^imfur iiaii((>in4v «(Mi.tidîr l'on illf nliM <iiic U-g- 
« ;|pnii^«in nr l«* im'iim iijl ^ <l!r irjVllr loiilc roiuti uclioii 
«pii nllrrlrroit <it'^a;;iVal>lr'mrnl vv\. organe , (|Uoi(iiir (*IUî 
((Vmtiuniou nr »v^t |Ki.t ronlrain; aux li'f^lei. II. 1**. >H/y;i.i'.. I^' {>artii:'ip<' imaA* , quid «pic wiit Pauxi- 
li^in* <pii rar(*<>nt|Va^nr , narrordr toujour» avi*€ m^u 
rV^imc dirrct,. (piand it» ivj^iiur \v plv^:^d*^ 

. /•* i^vm\nTifn ipu' t^/M /livfi in»trurur8 à deêtuiei' 
ont /xirjititt'iMnt pnt/iié dt i'Oë fr^xtriti. 

Ixr niutt <|uc huvrètye s' est (louuéc l'a immortaiitcc. y / X ^ 


, t , . (Utç non rtgim*'. iii 

'■' -f • , . 

Ij^m villes qiir lr,% nnmirr.H honinirs'fir nonl \y^\^K^ 

' . • • ~- 

n'ont tlè tiit'im ii^fUns ilr cJumnuen^i^t pu i^^'x ià rt Li. 

• Jfn vont (-^<ir , »M1 pliiCnt , !•• yhkh i«'iuIi une nl/|) •• 
l'il ■<,#|)lir yw^ jjlilii vot lin lit uni fr ( u 
■D« IV laiiiiui, niurhl yur La Irim n «p^jm. 

C'cAf aux i/uimp.n <fnr llallrr-ct Crsfinrr ont coni 
fM>^rjriir.n iHuti(\s ainuihlr^. V.) «jiirl rlal (A /</«•/<• rr.t 
i^ryirfii.i lionunr.H ont lU \nv\\''\v tin nùtn .' (iurllri 
iiKrijVH vnt-iLs companrs (inx iiKii^rs < luujtiu'tn \ ' 

• M.iii (pir ryi ^rm lur niôi i.- r«'til l)ir ti r i < r< /'j ' ,1 .^ 

l^ii'il^n'i>Mt.vriii!ii liirn c lnr fi» |>l«;nti /^u'i-l» unf »»:/■,,• « ' 
■ 1)«» (omhifii <)« iimorili ^n'iml, il» trrutu la iviow ! 
Jr kMillirloni lr«maui"(/M.'j'aiy<lf/ttli'Vi(nl lii-ji', 

(^)iir «If |><Mm'H/r /;/r .v///.« rlnimirH uuitilrrtirjit ! 

Nous lie (loiuirioiis p.w (l'rtiiln's r\(-iii|)lrs : niiv I.V 
sMlriM-rtl. NotiH o|).M'r\rnMii M-nlrriMMil i\\u- L- if -imr 
j>l.Mr a\aiil Ir |>aiîirij»r r\l onlin.iiirinrfH qjh' \ rrif , fc^ 
•'•^% ''■» A/, /'♦/', //('U.t, i •(>//, V ; mais (jiir i est «jiniliinVloi-i 
un HiiliM.4rMi joint ini|Mon()nt (jtirl ^ uw |»n««>ji du nn^^l 
<lo quanlilr r///<-. ( hi |Mnl Ir >«>ir pai-hs (xt rnphs., ^ 

l^'îi nncifnH f;r^iUiairirnt , p.iiini IrMuu Is on lonipU: 
V/infM'Ia», Hf'j^nn r, li<M^I|onl^, 1rs .uririiTs dr' la <;i «m» 
lïiairr <Ir Port-lloyiil , ri Immijm)Iii» «1 rxri llrns*» m i\aii»s 
ol<'urtrm{>», mrttoiynl «Icnx <\<<niion«. à^nn u<\v. 
Xjc drnin (l<* rn^neii»*!' |.«, Llnf^nr h d«s j)iin«i|Ms pliin 
{lirnplct et plus fixt's 1rs n fait sMp(>iîmyi drpni'< lim;^; 
tcmp; mais beaucoup de gianiumiiitii'i tuUni^cr^ âVn ' <^ .' ~K vx ^ 'Ni, .f > a tiennent h ci'liv ànc'wnno prali(|iir , (|noi({ujoll(> w)îl «\ro 
niiv>n f;rnrinlji*i|tu'nl rtholir. 

' ' 1 ' ' " ' . .' '. ' . ' 

1**, XU vcMiIcul qiH' !<• pnrlicipr |).'i,s.s«'' , /pioiijuc |)n'<r<l<j 

dt' Miii irf;it'm*, nf',nrfnnr ni gvnn* ni noinbn* , (jhi.nid 

le iu)rt dc.ta° plii^iM* <'st iniv'*|>ivH < c [Mirlirijx*. Kii 

c<>nM'<|iicn<T, uu doit dir«>, M'Iou m\ , Ui Iryon c|u<> iT)//A 

i/ni iUmnv rï>.» nuiîtte.i ^ Irn oui'ra^» i\\\arii'\\. rr^niml' 

flwnune i nMi'i» t-\ »t \\ tort. I>^i |)l.u-(? <tu sujrl n'intlur t-l^ 

Ihc |>ciil iniliU'r v\\ lirii Aur le hipiniTt du partie i|M> avec 

•4>ii n'^imr ; peu iin|H>rU' donc qn'il ivoil min n\ant ou 

À|>|^v Lr jNirli(-i|M' f ayanl tonjouiH 1c int'nir rappoi l , 

dnji .s'at-œitK'r en jçj'nn' ri vu nouihn'' avr<' rr iV'4»inH» 

dm'vt; n rmacllliidr veiit (/(>i!;inf'<r dans la pn'uii»>r« ' 

plu-à.M*, et rc'/'i/^ <laii(» la iMTondr. . 

Mau», de leur U nint inriii»' , eelt»» rw plion étoU 
cnïVtesktér ; et (l'aillctirsvsh's i < rivaiiu (pii urwrijuoirnt l« 

pUi« hc radiiie^ofcnt pas\hn void qurlcpus exemple» y 

■',.,,■ ", . • 

■A , ■ < 

• U AC I ■ I . . 

■ . '. , *■ \ , " ."■..'■■■ 

Ixi langitr i<i//>i<T cpiV/i/ rerilr C'.îrt'Ttjn ri Vii*f^flr , 
tloil ,f/e/ri ftwi rhanfrtr ifii /t*m}ii. (Ir Qiiintilirn y'ct - 
êutorr piwt diétrmns d'y(tthi-(irffr. . i f • I . 

FAiivré Oiilibn , où \\\ r^iVita^ 
I)«> in* niitiu le tnil«;'tui( I 
I<^u^ m mourunf , cani» hi rnif* ;^ 
HL'âutJN» , tn lityaut , Mitwl» BÉort.. t 1 X, - \ ^ i- -f '%. A; ...i N, > -.• l^ntrihiutndi'maïuitrrrKt à ('IÎhIin.s f'n /,,,/, on ,/, 

. ' Ton» h'% én\^^vn^ il o- s|^vl^ s4' *<.in rnul... mm ^ à If 
■r>gt?» <|«- i'anoH ^«winn hiMitw r^Tud il critr r\. <j)|i.m • 
tmi'ii inmvr ini<> iiifmih- «l.rx. jilj.lr-» «Ini.'» MM< Noir.iit. , 
, IM.irrnorifrl, !.. H,M|»r, S.,ui| I , ,u»lii'.i;rV «*'« AV-ms ii.V-n 
«iU-Tniin «|iriiii seul ; pi 1, ,| ,,i> M. tîil)!»» |). fillr ; . 

• (^'u.» «Ir U tittit iiiroiiMi vtM.n,f iioinit lii ..mlii» .-, 
A (-(«I» 11) util in.i fiiMvf »• , rfi . „ , . 

Hr.MKMyrn. \<iîl lîn; nrilnmolii^ *r»ll «|ti'«.ir|M nu. ih- 
nilx |HMM^^ <I\,niii(iin- on «!.• irnui \.i:r iMrj.n..., , 
svlm lihl^'in. Nliriy im-is p/it^ms ((iir'"!!;!!.- iij(lu|.;.*iu ««:^ 

,. Awx <lillci<'««ii'i' ;«uiï»r<ivv «jM»' iiMiis ,i/<^iis i,ii»iH.iii . s .j 

/ * k. ■ •II- », 

rrll<»U|rl'Ar.»<I.:Miir (i Mf^imi; si" |;.f,^ ;i, nij)^ (|iir jr suii* ■ 

)) ^ |>Vi|:tlj]Vii^^ (lll I'.iI.Im- tl<)li\r|,, 

)) fl-irm'A paru, hwilrs !rv JoÎ>î>h,. mIU Miirvn.Mr'j. do 

,)»'.H;iH3»-^, w ili^rl il, r ,).,.„ ],• fM^K^m- )Virîl.i..ssuc, 

» roNlHÉHlin- , nwi|i\ rr\.v(»litul. >) ^ , 

^ 3". '>t'kllirnir'^.^'^i uiiMl Mt,ui7^ Villlriir (^tir Ir |»jVli(i|>r, 

MjUoi^Mr pmvd.^Mc ^,„ i,;ifi,r, n. ,m(ium« ni ^iim ni 

iioinh^' , <iu;ui.| <•(• |.;trri. i,h- est %uin,i «I'imi sh]>, i.nirjl.Mr 

<rilll^<lnTlir Hili.tM'- i;i|>|>v/r?>' ,. un i,-.;iMir |»ir<v.JiMt,.rl 

ifui rn fait f>jiriK': 1 >,, ,|,vit «Jn .• s« Ion lux , ./î/r/^// W^/;. > 

(^^WUlcut à tort , Il jK^iu k% minnv'i vài'Mjnli <fur nujtiv r\ ■ s," 


r*. / ■;». i,'-' 


.Z'*» < / I t" :< ^t 


•A ■ • ^ **:»♦, Accord dii Participé pA«jé 

Vvoni «yjH doiiiiéff. Il faut rn^M «Un» le premifr 

/ (>ivi' .«*x<riH»«t> n'«H<)U pui moini coitlctt^ qiio la 
pr^^^ilenu*. MtiiW};!' ri T. CWimhIIc 1« npjMOMml <<»»"»"« 
<ic!f»iHiliN a<« roiuiriiMMil : .iiu»»i' lei uifillcur» auUîurs ti'y 
oiU^il^^u auruii^Sgard, ' . ^ 

' ' ïlnrinr adil , ' ■' ' .. 

* ' bii.troiivr .t.uiiï' Ediualion lir la NohUiâf .: Ai/<- 

> ' ' - • ■ , * ^ , 

^f^)/f i'<>ulU rvit^t dr ftetilH iltùnln ihna^ Intquel» jr Mui.t 
rnirv; nwi/iic\r% ai cm» uictMalrvi lH>ur: Jornier urtr 
êititrrt tinr hitiinm. ' 

* AinM' r«.ti doit dirv , çrff^ ^V^r 7"* "''''''*' "'''* 

: autrrfl^in; ir ràmmrnc ^[â n'iidiio floiiMnnlo ; — /r/t 
' ep/irmi^nr inmï rvndm iiiaKret» c/r /a «'lY/r ,• — riU ^mt 
- irTidiic î« în.iîlr»*!*^'. 

|)\.A vlrnt «V"' <*<^!» drjint cxcrplion*. i^ Tiininliriinrnl 
riiroir »latrt !.« pny.i ^^irrtfiKçrii , qnoiqur lir rni-Mni et 
l'nmijçr lo» Hl.nt; drpuin un diiiii siMc , prOMriUi en 
VvMWii^ (:'r»H|Ur Resiaul y ji /m' j)*^^»!! lofiK-lï-nnW 
Ir Rcid Kl nmmali ien «-onini , et Hue lonlrs le» grnmmrtU'è» 
y Oril «H*^ iV'di^ée» d'upr^» wn prinripe» ; vvM <pic 
<;inml. d'Olivel , Ihirlo» , du MnriMiii , (^iidiUar, n^ 
i^Hit eiiln" le» iiiaiiin (pie d'un piilil iî<»nibiT (le fiï^rMmft**'»; 
i\s\ t\\\\\ e»l plu» eoniimîile de iiiîvn' mie nHileJwiUue , 
<pi(den |>yer uiiel.i<mivclle. N«anniôi|i» il iiuv«oinbU 
^qiM- UeM.iul IiÙ-iimW «uroil dî^ impirer d<>» doiilrt. j 
\l\ll Jiet , voi* l ce (liril tVi ivoil eit 1 7 3o , *i'*î»l-^"^ » 


N 


f- J \ fltrc non rr^imCf i'j5 dnn» uri lcmp« ou l'ùiMif^i' iravoit pn» fîx?- la. [Yr^tiinir .^ 
ln(|ii<'llo on dcv4)i.t ne riaitornu*'". "((■(".♦'» <l<'tix rxnpîions, 
1) (iil il , ikHit foiut^ri hiii 1;i pioMxiii'^ <'\>nl wV-dih' .mM 
.)> hi pr<TÎ|)ilalioii ilcf la piofioiuijitioii , ipii. i\r fM^tiucl 
)) pnn (U\,&'arr!i}U'r siu W pai liVijM' |>iis»i(\ ni dr \o siMj.Virr 
)) <lil voiNvou (lu n(>iri|j[|)|it i) r-H Hiiïvi. il y a poiuiijU 
r <H'!» ain où r<»fi i>jMiiituh^Uii1uirllvinriil mi prlil 'irn<>« 
)» «Mil»^' l'un fl l'autro. llcHt priinis hIiiis Av h«m tiir à !.< 
))• n'^^lr m'-ruTalc, ri (!<' liUrr a<? (»nl<T_Jr_piu^» ipr a\«s' 
)> h' lV•^iIIu• pnVi'*<lriit , 4;v)nunr (ian» rvs tltiix \r/s >i 
W^'oiinuà «'l laiil (Ir lui.H «nv» ; 

M Pmivir Diilon ,' nù f ii ffdnifi» ' 

• I)r !)'• iiKiiii l<- ti iitr Kirl ' M> 

M. UcAtiMit t'îLt (IcMic hiru hvTi (Ir «Nuidainn» r j^s deux 

▼CTS. ,■■-'■'' 

<( ç^rr/.t rr.n ilrii^' rxvrpt inn^ ^ vuwùwwv \ W ^ .^<4it 
)) a/i/<>///W///// lof l ronl«'M <•<•«, Il v' a enron» plir:ti(Mn'« 
))'i>on.H iMUour» qui n'y (Oiiliniiu'iu..... . D'autirt auirnis, 

)) dont r<iu(oiit4^' p<j!U' rr (pli I•<•^al(l(• lis tlidinih» s Ac 
)) noire lair^ur i\v peut ninii(|U('r (IVik'' iivsprcliM' , hoiiC 
)) (l'un M'uliniciil coiirlairi', et piriciidcnl, j>ar «Icirai'ioiij» 
)) fon(l(''(*!i CTi principe» , s;in» •i'einlwtrras'ier de la linnoii de 
D lu pn)rMMlie, (pu* les |)arlieipe*i pa^'^il'* piVrrdcH «le leur 
)♦ n^ginie ahnoln (direct) doixiit lonjoniH Alr-e.dj-di 
)) iiablei^^ Hoit (|i(\e le uoniinalii (lu yeriM* noii avaiit'i^i 
pK> le veil) I. 


y «pn*» le veilH' , soU (pu* le p/iiiieipe hoiI mmm on non 
)) d*un nom (pii w rapjMule mi r(''^iine jin^V-denl )> 

* Quehpu*» ^raimnHirien<«^dnu*Uent la MM^indeexeep 
li^n j (jiiand U num (pli fuit purlic du légiuiv mit uu .^ ~ ^/' % \ X \ Vf" '\ • K .■ ..i -, ^r 
iî6 À<x*mldu PartUift^/hi^fi^ 

iwiliripc joint ^ r«uxilinin? /Inr t cl rn r^v^vx^wur^ iï§ 
>oulrnl qu'on d«M* <!'' prt'tlV'remy , ellf ê'etii tnnH'f 
inurir ; U» -Anuitonrê fr êont rvmlu cêlàbrr^ < ma- 
liante t'ttêi Itvuv^ mal v*f matin ". iiiuii il» 1« ivivinni, 
(lUiiiid w n<Mn «ni iuxWhIi'* «l'un piiriù î|»<* coimlrml «vrc 
rau&ilijiln* ««"«i/ : iU cHniJciil qu'on *I<>il «litv , /<• / «* 
jailê rtliffiniM' i jt' Tai tnmvée tftttirie ; /et'ai trutf 
Ixmne; i« Vtn «w M/r MttiH , qu« le parlicl|M! »<ijl 
cxiastruit MvtV l'âiixiiiniMî Hty^ , ou <|u'il l« »4)it «vr*: 
rttuxlliaiiT iini/r, If r.ipf^orl «vr<: le réiciuir r,hnn|;e l-il 
k\v n;Uiin ?SiI !»\-iî rli.mv |»ni^, roiiiine noua U- |M'n»on», 
iîrsl. (Inun l'uii ri l'iiuiM' oi», nMU|rUi à !« im in<» loi. 
Il OHl vrni qnr vv\ i^rniMMuiiriin» <*<)nviciiMrnl (jn on |WMit^ 
MUA liùn* (If Oiiilis «loinii r le |;ruiv v\ \v nojnbir au 
parliripo ronnlniil aMO Ir" mmIx' rVrr , quoiqu'il »oil 
Miivi d'un «dierlir <|MI law»** fuii li«' <!*' mmi iVj^imc. S) ou 
U» |M«ul^ ou ludoilf <r«|>?vi» K' primipi' «l'iinitr ni lorln- 
tiu'Hl n«<Mmiinftmlr par labU' «r()li\«'i l.ii ««niMqiu'mv, 
cih (loi,l diriî , rUr^'ent tnmvtr tourné ; Ir» Amatonea ftff 

myiit t-rmiucÊ crUhrrs ; rtmdanie arst imin'te nuil ce 

< - 

nuit m, 

No»*a>onJi vu, p«^. aqo, l. I, qu« rnv*>i qiifl<|U«'- 
foi» n'-;;imr diirrl ; c'cjt lor^pi'ïl n'iiî|.l;ur un nionihn! 
dp plu aigrit l|»li<|ll«;; (^) qui Arrivivtoii(«'H \t^% loi* (p»«; !<• 
noniii lunl prin daii« Un »rn» |uili<ll, p.im! qu alori il j 
n. U)nij^rs l'rllipfif* d'un nom qui, nwv If ronipJ<^uu*nl 
qui iiù <*»t joint pur la pirjHniiiuu </f , loimo yiir id<\» 
>44dikttil>li' dau» Iffii viift dr l't»j>iil. Or, /7i ,' (puMtpt il 
puittf M* rapiMuU'p ti uu i*'ininin on ù un pluii«l, *»ld€ •.1 r 

pitr 

non 
que 
Ictt 

.' ^ 
ton 

•'n« 
tiifin 
ilih' 
pan 
il n< 
un II 
. tatir 

('(UkJ 

•«'-ni ^ I 

pÀl 

!<• I.I 

» 

mut 
cliac 

4p.iaii 

IJU.MI /^ 
/ W nnturr mnnnilin vi Hiitmi|ii'r. Par r<MM*V|in'nt , ]tni.i 

prtrUripr (ju'JI piVrMc ' iircloii piriidir ni ^rnr,. ,,i . 
iioniluv. AijJiHi I'oiHl..il (liiv, rr)//.vv«rc/)///.v Jr.nr/u:9*f 
que ft ntf voum in r// (lonrit' • nous avons lu pi un de 
IrUrrnjur vouh fiVii //.rc irii'l ; il a Jait pius (l'rxfttoilt^ 
quf*iluUtrrê.n'r\\ ont \u. (V »riuil iiiir iaiifr dr diiv 
iUmnerd^ rrrifr.f , lns\ panr <pi<< \r pronom ru «si f 
r«';;irfuv,lih-<« l , ri rpi'ii p|V•,^^|«. Ir pni lir?|H-. 

M. (Ir WailI^M/iiiH. av(Mv raison Doni. [)« \ù imr «|.. 
•ouunir, r<.nln •l'aldn' d'( Ifîv'l ,W1'»'^)m doit dinv : ,J <t 
Jmt plus i^'rxpïoil.H (ptr (Vftutrrn n\\\ ont \\\s. Clio^r 
•ingnli«''i;j.' : I)«nn ï)rAirnnr fir \rnt iin'on.iHnsttMisr ' 
UU\%\ \i\ f4,«niH<',-(pirj).')Mr jpir \v pronom r// cM rr-inir ^ 

iirrl, vi r ^«Hl pnristWnrnt p(Mn <<llr r.ujioii qn«- ),; 
pnr.iinp«v lu^\v doit |hih pn-ndrr \v nbinl)n\ Tr» rdii , 
il nr irmplrtrr p.i» ilrn twploifs svwU'iurul , ni.iis rncoïc 
ini mol son.i-onlrndu, «pii, nVfanl point s|M'(ilir, ne 
»Ann)il avoir <lc p'nrr.- M. dr \y.\'\\\\ , aiiJrônlrairr , n.v 
rundainnc |)ojn Drvicnr.ic , (pH' p.nrc «pu- le pionoju 
<-.nl, tonjonrH rrf^inir' indin'd , n- i|nc noui \\v rro>ons 
pàt l'xnv^ *^'^"* Iriantlont i| .s'.i};il : néanmoins iioiin nr 
Jc^.l»l;^mon.n jwn dr prnsrr ainsi , paNv <pir , m parant Ir 
inol n'^iM^nr mmih rnlriidii dn mot m -i , il 1rs roiisid. rc 
chacun Kt^pnivnwut. . 

Mni.H \v particijM* doit prrndiv !<• g< înc rt K* nondnv , 
4p.iand le proiKun <vi vM rr^iiho indiriM l ^ <'rsi-à diic, 
»pi nul il n«' fHil <pio rciu|)la(-<>r nn noin^ ri la pu position ' 
dc^f iiouiinv , la Jui'ftir i\\\ii j'en iii ii'<,ii«'j Icm vututT^ 


J i . l . r # '^..■lUMm! .'... 


vX^'- r^ iî8 Avi^ml du Pariiciiye patmé 

qxwi'enai ir(;iit«. Dnn» U p^•nli^IT phr«tc, «vi/m/r^t 

eu rt'giim* iiKliml .«laii!i l'uiiert aan» rautir , i'Uul 
^vl<lciiuuru^"i« l"»"' ""« iHUMimu- doiit «m « |iiy<r 
iUmiiiihmU prtilr. ' - 

rh/' h c'UiMh- une iiuin- ixri'j)li<»ii l)ir^ «mguïi^»*' - »'•* 

n'-iiur airf-l» "«' |>rU ni gonir m! iiOinhns lorn<(iH;, U* 
•iijVt i^toil »Su/i»<^^ p'" ^** pronom (l«im>n«lr«lil< '•/«; 
,cointiU', /^^ ^n»M ^iurjcyy a fxlirt^; ir^jmnr^ q^^^^ 
' fl f/onnr«. Mai» drpuift hniK^lriiips i (l^rUri-pli»»!» i iairiilç 
nVnl p)iî» rn umri». , , \ , .. 

ir. l\ia;i F. \a- pniluïiMvpniiM' ju- piriu| «i gmir ni 
i,oml»ns lor5<|u'irnV point <lr n'^irnr «lim t ; Vt loiv 
,p,'nynnl un H'Ki"»«' *fi '•••«•* . «^ «"''l^""*' '^ ^"^'^^ ^""f \ 

«pli» lui. k y • ' 

, ' . fxt Irtfrr «lonl ;> i^w* «* |>mlt'-rW nnii'tr àprvjiiUH. 
' riAt jyrrie et Un pmfitf, i\\\Xi\x\vh jl ix .\m\lm\^ fivnt 
ammUrahlrs. ^ j ^ 

. /y* acadniurft nr fiont {.ihftyn ohjiH lionn. 
/^oÏM avrc in.nlrUil n» priftoiiiM» <ï </«.»»/'i'"' -^ 

'/^^Vr<f â'-rtl «ïoiiné 1« inoit. 

piirliri|^«'b<' prrf^ni'nl ni grurriû m)tnl>iy, pam- f|u'iU 
^ n'«»nl i»ii» <k h^«ini« dinMl. Il y a dnnH !vla»»K'ir|r«il»^-: 
«^^ rnvir.»n iiix rfni« vnlM't de vvliv vif^^n'y <1'>"^ «.'"M 
ccnl cUiquiUiir se «H)njÛK«"»l <îai.» !<•• li^»P» ^^V^IT* \ 7 - ■ - , .^■' •»•: ^ 
% \ "^^ r(^f(Mnf. lit ^ MfC l'ânxiliaire/if-uiV. (le «ont K-» ^oihon nruin». J)i,,j^ 
los quAttt; deriiitii-i excniplt» , Ir |miiiri|M' nr|nriul ni 
grnre ni noinJ)ir , pai rr iiim- Ir iV^imr ilinrl le Miii. 

Il y. « cKt grniiimjiiruMi» ijui n .i«liiMNrnl |w«h (rilo 
règle daiii lç»>ni|»ii ixm|g|M)sr» dm vtilnW ivIl.Tliis. Ils 
ï»rvltMi«lrnlc|u!oii|H'incÉé, tls^tmmt < revrs h.s ),,ix; 
Utct^e a\êt iionnre in nwH ; ir,s /,i,mmr.i.ir .st,),) kiii.t 
des vilUê. Main ydniis unii, vvs ix.mi|M(h , vr «m iV-i„uj 
ii^irecl; il ««ni pour ri rr/i , ù ,•///•; ,1 \r m til nMinu, 
qui pursîM' iiilliur m* trouve |^l;^(V•n|»|^s Ir |niliriiH . IU 
UlV •ont fundrj» «(IU' «hiil» v^t rxcilipic , Lnotrvr .y'rsf. 
tuée «oL-m^me^ tioti *|M)*ir \n n\'mn\ i^nxts vw »loiiin in 

^ ninii |>«m' que Ir |>ioiioin V prôV-di. |,. pu li, i,,,. ,1 (pid 
est n-giini? diml ; «i l'on y liiii aUnni.m, on n.ii.i ,,,,0 
ar est l« rt^irtr ruHrnilrl , tMiidii «pir .soi~npr„,r m Ont' 
cpi'unn «•xplélivcîIiijiopoUi- donner pliin de ioKr au di^ 
^iim. 

IX'i grn m mai rien «ont lrou\<'' t\r ladill'u iilir (l.,„.,,.,.,i^^ 
phrHic, ilr la Ja^on ifur j'di. diT, irn (jur f',u /unir,, 
on a M nirn/t'/ùlrc Mail lin ii\,iii pu^ liiit. aci. nlii.n 
i\w^ le léjçinu' direct n eîit pa^ (/,/r ; m rst Ir mol Aous ' 
nitendu r/io.yr. CeUe phrase «'(piivaiil :» r.ljr^i: </r/a 
Joi^m <jiw j'ai dit h s (//o.vr.v, ou dont ,'ai fu,,lt <A v 
ihosen y vu a diï m'rntrndte, Le (///r y isi piireuii m 
conjoiu^tii:, et le n^^iuir y est jdaré apr^s le parii. ip,^ 
et l>*r fX)iiM^qtient et* parlicijM' ne .d(iii pivudn- ni ^^n|« 
ni noiiibn*. 

Avant dr pn^MT Jk In rèj^le nnivanle, nom avons niir 
l>b»cnr«iion imjwrUiitc k lairc ; c'est «ju'un doiuex.r -^^ % 


^ -. -♦ I. \* ,,. .*^« Accord du Paritclpe pai^në . 

T^ÏJ.^^ ^^ , " -"'^' "•^'™' ;■""":' 

«.i.n W» v,ir. de IV^Tit. Kn ...ici un ,exem,.k : ce,,,^ 
Cn.. plu, le m^mc r-uror. , > "'«««r -« "'<'"-' ' ' 

;„..i;.i,H. .-«t ...ui <rn.. t.riH, .,™ .^'B.i >.•. »<•"» "" '•• 

•' /.. „m,.,.v, -p.- /•-.. r^il M/» ; -/«./î^/r.» T-e , 

dii 1 i .« 

H. «■•.-til p.. c.rU U «n,T" "••*/•"'••'"-• ' fti :l' 1)1 avec non tefri„tf, 
Olle^^gK? •'olxKMvc ; (luniid Ir |,;,rri(i,»f. , p^^ndo 
du verho axHnf^^ «'«t hu-nin,,,. suivi d'un vciiM ,,,n „ . ' 
pour it^Ki tue Ifn iioim' qUi pirr^dmi ; vuunuv .Irs nm- 
■tMéMMlù{iwa i\\wlimMn\,irzfHiasini\yx i\nv\\uH\i^sHv, 
-tiont une Si'i^nrr i,trn ut,/r rt liru Mlitt^/aisiin/r ; -1 
Jrs ojfiiirnî iiur /V/r,„.v p,,-.vu ,|,|r von» aiii h /. „r.;/y/ 
tiiiirriwntt' nttit t't p>ur: ' . \ ' 

Liirn\^.m ilr nlU; ir^L^iM (pir le p.u liripr, rt |,. yn Im/ 
doin ilmt Hiiiviv lormriii m. m nv iiuli>iM% v ^..^ M,M,i 
ipi-oii iir piMlt f:rir.j^r;.pp(„lr, \r ir.in.r aji^ |>;.i «i. .^.r , 
•nus <pir L, plunni- pirnnili' ni,r loin ;,ni^^. ^,.^ ,„|(.' 
Iii«^mr uiM> rxprrsMoi, l;.^ln^^ tl .<,„„.• Ir l.oii U.,.;i^ M,,;,^ 
il nVii (nlpanniii!,; (]ii.Mi(H,- p;„tir.pi nr 1,,,,^,. pu^ ,,^j 
«niviiKlivinihir avtv Ir m rl,r do„i il ,v,, „,;,;: ..l^^.^ii 
Aloit>pir,u|,r Ir «nirr ri Ir lUMiihir; « ornn.r , A, , /^,, 
/ii/^(m <pir i'o/î^ r/i'rz ju ino </,;//r/ r) /u niinjuionr. ( IVst 
poin-Vrltc iMMm qiif HmiiK- a.dil, n. p..,l.,„, i\v iuuu- ' 

Ctifrmiiljr r.u «MtfunivVr «.Il m liMH 

«pie Sidoiin^ ,»,rur d'IKrodi', dit , .I.uis ('nI.i||oM , ^ 

MrtBarl , fil fM;u».|ir 4i»rr Mi.|iii,'»uile 

Tiniiirr ilr mou (f. »iiii la Jn»!,. iiHriiihhfr " •■ 

II Cuit donc rxamin.T ii>rr Ir pl„s ,.,,M,d soin si(o 
êoiil U i»iHlir.iprH, on Irn ^rrhrn <|,Mrf iK n.M.l sniv.s,^ 
«|ui n'!gii««.|it Ici. noms ou- Irn pronom» ,p,i I.. pn'.^i ** ' 
dent , p«r,f cpu. , de I.>i , dan» hjrn df» <»s , <lr,H.„d 
In ron»lrnrtion dr l>« plim^,.. i;,, v„i,.i „„ rxrnipir. On /^ 
d<Ml diir vxx p;„lrt„i d'nnr Kininr , ;,> /'ai Mir i>runirr\, 
••JVi [Mlle d'uiio KmiiM.- cpii pci^;nuil; cl/r/w/ *n / 


'ÏV- ' > 1i , ■i.v. A A 
\ ";'n^ia?.;^.,.,w\ 


n i5a Accord, dn Participe pa^êé 

peindre , ti l*on parle iVunc ii*iniiïiD qu^on p<*Sf;;Tioit f 
INirccqiie U p^flIIii^^« phrnM ftignino/'ai vu elle /teindre 
ou qui^peignoit , au lieu* que la M?cx>n(l« aiiçnifit* ^J'ai 
ifu /mindrç elle , où j'ai vu qiutnd on la f)eignoit . Lcis 

dfux cxcniplcf tiiivnns (''<']nijciix)nt wXiv dittiiu'tion. 

• _ ,\ ■ ..-— , 

yfvft voui enttinttu < hanter " Avti-vout tnitndti rhanttf 
hk nouvtlU nritijlt ? J* lut vm- .là nouvetU actrice f Jt l'ai tn- 
trnlu chaHttr. ttuilu* chamt^r. 

• . * > 

M. Durloi Veul qn/oji «liiw* , une pèrm>nne n'e/rt pié-' 
srnltT t\ In fwrte ^je Vai \\\\i jKntêer ; — osht de» èain» y 
on aunnt aau%*é celte perron rie , ce , retnèile Ta init 
ttwurir. Dans ces plitaw** , îl rupp<»rt(v I(* pi-oiioni /a 
nu nrrond vrrbe. Ix; wrlte Jiiirc fM itilraiinitii (Iniis «"€ 
rnK-:U. Miiii» tl pr^rnd cpron doit dinv, une jienn>nnê 
n'r/it pn^nenl^ à la {wite^je tai Lii.iwV jfMUHter ; — 
flifT dee noinê on auroit êauvé cette pertùnne , on Va 
laifiM^e mourir. IKTait rnp|H>rliT U* profiom /a nu parli- 
"tri^tr. Maiè il nouii «eiuLU* tpril vniit mieux »V'U U'nir à 
la W^^lo , (liint r<'ft phriisrs , «l y ^oiisidrn'i li* pnrtJcipe , 
et rinfiriilif qui \v suit, ronuTtc iif formanl qu'unr m*uW 
rx[)iTflMon ^. Priurquoi m* fAirr drt diiliculu^a qu\>n peut 
^viUT ^ Noirr langui* non a-l-<'ll<' pni anwz ? D'nilleun •.; / 1 

tri *(> <■ Dan«fotttM<«torrRtîont,l'aiuiliair«,1#fMrl{( l^«»t rinfloilirgoiii 
«U* moliInlApttTablM qui im ^rA««ii.l*nl «{«l'unn iHAitk IVipril. QuanU 
0« fli( , Ofl lrt« fuit ou Ui»t4 mouH' , paittr , tomhar, on n«> vnii 
'|MS IImi «inipl^mnit , on !»• n r««iit uu UiktAn yui mourr>i«/if , ^«f- 
urifnt , tomboi0nl / puisque^ Milon U p«n*^ , Iri |H)f»oBn«l «iviit 
on pftrie , «uol réi^llrmtot morte* , yutié^Â , tomkéti. ml \ 


npec êon régime. / |55 

H pnroli que l'uMg<» èciuil iVti iUhuU contre le snui- 
^um de M. DimIoh ; cl , (liiiKi cAî (a«, .•«'Ion Jui iiuum- , 
on doit t'y ronforiucr. u Si un uvige roiitrairr, dit-il 
^ à cTiUî wcasion ; «VuMi^^Ml par la pluialiu' drs.rii- 
>' vain» œhmift, je iv^ardrroi-i alors toiiiine iiiu> nglc 
» l^^uMi^e «jiii (M.n>it rc.niiaiM' k mon iieiili^Miii. » 

ïrik|ue loiifl I<-« graniniairirn» uleht un «xeinple (iiii 

prtil pn'îienlri drç dillirulu» aux clrauKerji , rt niènic 

*iiX 1 tanvois prii^inntiuila drn priuiipr» dr Irui laiij^ur. 

IjC voir.i : yr ptms ai rendu tnu/i Irn êrrt'tvfji que /'(à 

pn , queya* du , «pie y 'd/ voulu. La ronniruMiou d»- 

iTlUî phiafM» n'f>fll |M)ii|l Hi rontra«ii<ji(ui aMc la li-hî 

«pie nouft avons éuldie : elle y «;.M ,\"art eonïiaiie , lu n- 

conlijiine; car r<' ne ftonlpan le» p1uli«ip*»« pu ^Jû et 

♦^0/^/4, (piin^giM<!nt le Mil)»tanlil^»r/i'ur*, iiinis K vnhe 

ious-^«i|i tendu rrnUre. (l4'lle phiiiM' ^i^ui(ie , /r %^nis ai 

rerulu tou,n Ua êrrvitf'tt «pie /*<i/ pu ^ «pie/'^z (/li ^ti\w 

J.xtï tiMHu <^f)«/ rendre. Si l'on adople le lour-ellipli<pie, 

ceit «|tiM donne p|iiji de rapitliti* et par roii»é<pieul plus 

d«!' jçinri' aU disetjnu's. 

Rp.MAlïyi K. lies parli<ipeft </// el t'ouiu |M>uveiit tiè>- 
hcU^^»eMu*iU pfrndre le ^enIe «t le iuunl>r« ; ou dit 
lii'»-lHen, il m'a toujour» fAnt'trntrnt jhiyé ttuélcs liit 

sommr» i^uil m'a diu-» ; il vrut jurlrmrnt toiiltn 

UèchitêfM «pi't/ a une fois v(»ulues Mait Tufia^e un jmt- 
mel p«i d«î din' , toute» les vlwtien tpt'il a (yies. (!e 
pirtiripo, du moins nous le penitoni, est «lu no'itihie * mveurtt, fk.. On doit dii* . lci)ourt qu'ils ficu , «l nou |nu •'><ui, r •■ .1 :3 't^ ^"'■'•*-^ ^N- 


-\ \ l3i ' .icrtyrtl liii Piirtitipe panne 

fil' rrO X ilqtit IViiipKii , ail ft'oiiniii et au pluriel , c*l 
- coiHM^ W'hofi UMuc. . ,. 

,. ■ ' ' ■ ' '' ■ ' ' 

Noîm u'mvoh» pn» iM'soin <î<* pip<^vrnir «proiifloil t^'iîrr ' 
IVfjiploi cirft piini4.ip4»^(|ni foriftrrrtirnl uii('.<^{uiv(><pir ; ., 
>«>mjriu* ," fe Irà^-ni ricfigrii m orctrr ^sj>arlani dr papiers.. 
' <!rUr |tlir<i?«r,, (lilVnhJH*'^ H/fÇni<T , piV-M'ntc <!i*«x t^n^j;,.^ 
c\U\\uuiMç:;n\i\vr^r'rH nwi qui ai prijt mùn' cU Ir.n . 
nrt'ttrr r/^ oufrr ; «m, /r 1rs n;i , rt Un mmt rn orffnr. 
y.Wv rî«l pnr^ fiMiR»'M|lirMt liiauVnisc;^. I-Td^iiir, ne <i*r- ' 
fMMiApji» vlr Ir n'prlrr , rnt Ia |irincîna!<* (pialiu'' (\v notn? 
Innirn^ ; vl romnir clic four nit iruulr<*s loiirn on nbon- 
clrtiuf , (il)f,<TVr r.il'lM' (!'( )lnr.t , r'r»l iiolri' rtfljiirc. il 'ni 
,<biiiMr iiriNquj^'f^nH i^lir nban'itr y M>il r/'gnlirr. . ' 

, Avan! <lr finir, lums "novojis <l<'>nir nvr^lir fpijl y «I 

" • . , " ,\ ■> , 

' <tri|\ riiciii^ (i.iiiH IU.st.nit , <I<uU ootift il Av<')iis pan rif. 

' 1 „ I . ''■ "i • ' i' • ""' ■ ' ■ ■ • *•' 

o4( .iMoii cl<* pailrr : (nmiiir IhVî» <m'» |MM'iKjniu'« «lUfcrtlf 

Vo j^rainiM.iiiirn , il r>l rvsriiiitt «piVUi** <*n, n'oitTiil pn'-> 

Vi-mim. \m \u'vi\\U'vv , i:\'t>t «pi'il 'pirtciwi ..<pi\m' (luit 

iWh' ^,lr dirït ]\tctTurr r»l tfH ite cànx '|U.p Irê iincti'hf 

oitt.lr /)/u4 .iigllipliir; — • rr jour vni un ii^' ffaxiyxïils''^ f': V* As.-. .Am(- •ite -l ■.♦ pnfre qu'il y • filllpar t(Mh| r«ll*« plimiM» qui r«) pour Ut initrt fmJa- 
WiMf Irfiinrlt J a «-Vom. L« igJM rtt ici r/ftrftnr il<» la pré|HMitj6n f*n- 
'tifUt •oaiVn^n<4ii« . «A non <l«'p«f«lr'tpi». Hfnkll jta "(t«f »»i i »^ 
U««lr|« <fiii ont <|«i«l<|)i»rui* itnr «ii^tiialÎMi artlv*, tfl» qv^ «puNf^ 
folotr , lie. Daim t# cm , Ira ptfttriprt dr crf Ytrb«» ft'arrurdfvl *jr«i; 
li< pronom qui lM:-pt;^H^<lr. On dntl «lir^ : Im p««inrf quf r*ir» ^Vf^ité' 
ni*« coâtêfs »r n*tl ^d//^ !>• r^prot'hH ^t^ /ÏHIi» flîuffl' viitii • «^^^ 
H nôii t'a/ < ; p«rr» q«fo cwb vrflM'f, «Uveiiânt Mtifb dattMif hH^Ai 
doivvDl- Miivr« U rèfiU «ka Yrtb«f artlb. " ^ <|U( 

qu» 

not 

ron 
m'(|i T 


J»ron« 

toit p 
t)«* ph 

■ » 

ici p<i 

•n o(f «■■s '. V 


? . / /■ • • '. , »^ ,. " " 

onttiimMkrTé. aux lornt^M. Crsî rfnilrr l'iiM(;r nrlinl. 

\a ieron^lr ,' rVsi C|u'il v«miI , «l.ijm'^s r.il>U- U«'kiiu r , 

<|ur,'lf»ii (MirtiriiXM '%tfnu ri iiUt »<»i<»nt iiitlct liiiulticn , , 

qiiaïui, ■vilivîs (l'un vrrlw , Us «oui |nVt,»i<i« •% «l'un pio 

nom vf\ rt'f^niir : »r|oii lui <>n <1oil <lnr , rll*' intn.n t ut 

yrnw ittir , •—-rl/n hii v.nî allr jhh trr de laif^'iit , «jiuu 

nif'il. rmiviruur^ fjuVur Joii «iirr ; r//r r.f//>criur ndujt 

l-o/r ^ -7^ <»//i» etit alNV lui fnir let dr l'(ir/;rnt, ( '. rnt nrir 

rontr.ii<ii<*li<)U injuili'^lr. \)nt\% \vn <\i u\ r:\<\ ^ le i,n»|w>it 

«•îHiY» lt>, partit i|>4' r\ iM»n Rujrl <*^l Ir uirinr , ri p.it «on 

M'iiUrul Av |Wir(iii|)<> tJoit l4Hi|cMirn |)i<*imIm' Ir {;»'iiif ( l ' 

\v f1(»t1lllfO *. -x.-v'vx.'x X. X.V ->.,-'^-'«'x. X. -^ x. X V. X -v X X^ ' (Il A IMTK I V I 
^ l)i:.H l*ui.i»()>ri IONS. 

j^Lïl prrpoMlîon.H sont jfirs mots <pfi .m'TvimiI à <'\|^i i - 

\ini'r,rt.u à (jriiignvr Irîi «IrU/nMis i.ippcti (s (|uc IrA» « Iiom-h 

<ii)l h'V 'Uli('^ njriTt Vutrcsi l.f» pnjjoîslhous îidrit (]\«s' et '■■■■■■' V ■ 1. ■ ^- ■" 

- ., ** -Il y • rncoff un* trniar^u« à tùir* lur Ir |virti(i|)>< pr«'((ili< <lii 

. Iv«'|)arli< ip« pnli/ ncVarroxI* poii»ln\rf Ir pronom /if ,'«|Uoiij„»ri! »n 

•ofit pré^^!^ , ^«und >#• prVinomjiçpiit l»»« «rnn ntlf^f lif oii«riiii nirniftrd 

, <!«♦ fhùfiÇtttrrtfhetl moimê grand» qu0 jr n»i'tnout\ul^*>*X 

* i<*i pour c«ia i piliiqu'il,»» r«J)pur|«'à r^HjtrtltujomiistV//» fo/u- «y,<t 

*4tffrt.phu d'intirit^Ua jt ^*t "•• l'î'/w// imafirtf.iV't^t rrrifvn.r » -»!, 

) fct»»if ; c4Hi eOtni^è f «Ir,.,.... qu^ jé.ét' àk' ito^ irf.ta{;inr <!"''•"• 

•n offrit. « ;/ .^--^ 
^. > . f |h^ 1 3() /V* Prépoèiiion» 

inYnriiiMrft { rWrs \\\mi ni gmrr ni nombit^. Sitnlcf , 
illrii ne f<inni'nt p<>lnl <li* trnii. Pour qiiVllrt ftigniiicnt 
(|iHl<pÎ4' choà^ , il, fiiiit qiiVUc» iinii*tit ftiiivi«« d'un r^ 
f;inir fx]>rim^ ou touA^-i'nli'miii. i^"^ mou , cximmc! on 
1c voit ^ n'ont «iirnnr tlm propri«iub qui convie^nnrnl 

niix nnmn ; miiin IIh nVn <letii*'nn<'nl pu» miNnu , en c«t- 

'■■''' ' ' ' ■ ." • 

t;^iiirn orcANionii . r1<* vrniii noniA «ûbAtiiulifs , tu»c(*publcs 

irmlirK'i» «'l (U* noinhrr , comme ,//• (IriHinl delà maimtn^ 

' — prendre Ird dn'anâ ^'-^ le derriièrr d'ttne nuuei^n , 

ie df'danit dhhi jHilnin ^ — r hë dehor» île l/ondreit. 

Ca' mtoiI nnr grnn<lc pci-frilion (InnB Ici languen , ni 
uni* pirpasilion ru* nininiinit (|iriin^M'nl rapport; l<c «lin-r 
riMir» m MToil plu» rlair. Mai» il arriVc lioiivrhl (iii'une,, 
niôiiu* j)n'|>Ohilion cxpiiiiiv ,ni>n «M'ylci^rut <lr« rapports 
(litlririt.H^ ni.niw iinV<«' ><î<'» rap|>di tA oppOft^a ; or qui vit 
\n\v Mixwxt (J<'ronfusio'iM't(l'<'mL>arras. Parciomplc, dam 
<Ti pliraM'd , npftnM'hrz-t'iutM du ft-it , Muignrt-XHHtJi du 
Jeu y 1.1 ptrpmîlion «<• «'jipi'imr, <linf U prrmi^rr , un 
r;ip{K)rt d'approxiui«ti6n , et dans Li iw^condr, un rn|>- 
p<i|t dVlojgn«*nH'nt. 

( )ri |44Mit diviser K'a pré^M»»! lions dr trois niani^rrs , 
ou par r<*xpr<*»Mon ^' ou par la ftignificationy ou par le 
ij^gînir (jk)iit «dli»» vcMilfnl ^Vrt suivies. 

I)iviM*eH par .1 expression , elles sont simples ou com- 
^posées. \a% pr^posiiions simples sont celles qui s expri- 
ment «4 vn M>iil root ; Utiles soffil , À^iAb^ potir^ aans^ 
a\>f>c ^. etc. I^s pr^^positîoni oomposAes sont çi^JJes qui 
ê'evpriment en plusieurs mots; telles sont, Pië-^l-vis 
de j à ta r^9eri»ê lie y à côté dé , etc. • K utih 
po^l Qtif 
ijuàlrf 

Ut 
A, ^ J)e« pr^fwiùiitmê. K I>i>is^s p«r la ftiji^nilùiilioM , il y «n a (r.uilNmt do 
» >iH'i <p.i'il y n <!«• wnU\<* <lr ii«pj>orts. 

Diviftf^A par h- n^niinr , on rii <liAli|i;;i»t' <lr Mot» "iorl/i'H ; 
ft'llr» qui in* v«'ul<'ill pa» iiiir aiMrr pirpoviliofi a\aMl 1« 
nom <|uVIU"n it^ifiM'iit, vinwmc ^ iH'iinl'j^otiii., (iptr» //// ,n'' 
attrrnlu VubaLicU ^ \\.v. ., «rUcs (pii \r(ilcfrt I.r pn'j>()si- 
ijoii </r avant le mini /roiniiK* ;, Unh iW Km^iirii^ton ,• 
prrtt i\v liatli , /«i/ji dr I ^MidrvH , rlr. ; H trllr«i (pii 
Ariilml, la piriKiftilion à avant !«• noin , mninK- , ^r^iin'd 
(\int()f Ihh j qiuini à rmii ^/^uif tMpf)i>^ t. à »•<»//*,, ri( . 
AJUj» il. iaut ol>firi\rr f|hr , lorN(|u'iinr pn |M)Mti«>M <n a^ 
iinr antre il Ml h\\\W , . il y a LonjoniH 4'lli|>M' , nnc pupo- / 
ftiljon nr p<7Uvant, <ii aucMn can , rn it-^ir nn*? antM'. . 

I-a prrnijrn* inanii'tr <lr divisa' \*'s \n\vn\sv\Hm^ lioiji 
par<»ît p<Mi propn; if -m l'aiir r(»nno)lt(:''l.'( M.jMnr. I«» 
R«ron<1r noiin p;in»Ii viir n-.llt' cpii tVtjnli h- pins «iMV'n- 
t.i^r.H, pai.n'><piVll«' li( nt;Mi ^rnic dr la laiij;iiii' , i l «|ii'« Dr 
rnninlMH' \ le fairt* (x>titiol(rr ; lii InàNiènu' (l(jniH* Im-hm 
roti|^(l<* iarilitc |M>nr !<• nirraniMnO dn I.in^;i;^r. 

Lr pi. in (h* noirr grrrninialn- noti.n (h'^ridr pniir la w'- 
coude; inaiH , l'oinin^' la troisiruK' uv prtit tlir «pn* trV» 
ulilr aiixYlrfln{;(rni , iiouit dorinonH (j) la lislr dr» prc- 
j>ONÎtion,«i M'Iofi <rtU' division," (i) 'J'abU des prépojitiom Jnuffi pnr Irur rrf^ituf. 

QurlqiiM pr^|K)titiontr^f(iu«iit I»-» nom» latii Ir Mf <mim «l'un* milr* 
|^i6po»i'.i(iii; (|u«lqur«autrrt Ici rf^iM*'!!! à l'm.lr .!.• la |.irjiiiMli(>ii de ; 
ijuliroaruUmrnf loarfgitMnl^avpr la|>r/>(><>iiliuM <i. 

l^f pr<^|)oiiliuiii Miirtnte» Ira rAgitMnt mui* pi^poulinn. 

A, J«, d4t , aTAiit^ «{•▼•nt , d«rr^;ty «vik , «tUDdu , vu , tlt/, , jr 


) I • iVy , Dr.f P repolit infi.f.\ » • 

ntirr «-ju»' »»;lli >* <|ii'on iioninu' rom|MK^<W*Mir doivrtil pas, 
à p irl( r sllit'li'm'ni^ ^trr r(>iisi<irr«'rn r(»mmr «1«'h pn'jM> r 
Riliitriv 11 >'•«•<'*'<"'% i\k'\\\ IrrnKS nuis par la prrpo.si^ 
•linri. I ,r picinicr r^l l'iinli-côdriil ; cl Ir vroiul , 1«' ron - 

l,<s r;«ppnrV.i<pr<'Xîirîni<'iU Ir9pnMW>!^klî(inN M)nt ni vnri«^H 
rt <; noTnl)n iix , «pi'il Mtdil ntisfti (îilïirih'^Wi.V'nmiv'HX^ 
«f fil iloTMin niK' (iKvisinii r'xartr. II ftudroil rtilrrr durs 
ci N (IcI.iiU lu"»!» iniiiiilinix ^ cl <-«', nrroit j^M'nîii' .son Irinp» • l'i! I il. [xiii , iln»ii , <fn , •liimnl , |>f ixliinl , onfrr , pRrnir, ru vit on , 
T-i^ i!<v<ii, r^i^rrit , wloif , ■iiiMiitl , (omm«4, i oiili*» ,,liMit Ininf , 
( M .. Mf , A, lriiv<-ti, »an», polir , nioyriiiiniil , ntinolinUnt ,.,rt - 
i'\\ , Il I m I» , liom , iTi.ilfçii' , oii( (•' , ,|>rti , «>iï , «on», «lf*«ii»« , «II'» 
»<>in , Al ,\, 4*111 . ilr (Iciuiuii) pni -«ictiiii , par «ir^MHii ^ par iir^\ , pur 

^ Af iiK I f ll^t « I Triilrnt ^\rr niivim «Ir I» pr«'p<nili(»n </r. 

.(■ \i>]>?^«, pi^i , prnfhr, f«,iilr , h<»Ti , loin, l« long , «ntiulr , ^ 

mi ••• , .« r<''|7i id ,' i k riiiRii,,M l'<\'('rpli'i)ii , k nioini, i lu té%0Tr^ , \ 
fciiivtif , \ l'.il) i , iMi il'(^'i, MU tiilà, nii <lfMii«, au «i«»*<)nii , an ilr- 
^iiiif . iiii.«l«rriJ'rr. , nuliMir nu mvironi , A IV<f lAiiotï, , A (orrr , an 
|ni« , \ riiftoii , vu à vit , h roppotilo , Ail travara , an lirii . an 
M:My< Il , (iii yi-\ il , uni Mijiir , .m inillrtl , à n«nr , au tlivriu , \ i« ^ ,' 
k lof^ , \'\\y lnviiir , niii (li>|)rn'i , i ri «l/-pif , \\ la triùiljp. 
*'■ !.-« plti[ .1*1 «'f <«•» pif position» iDiil f ompoifrt'xriinc pw^po'iif ton rt' 
«l'un n'>in , «'raf l.i rninuii pour lA<iuoltr rUci VHilcnf ta pr/putilion 
//ffrnfrv |(i driit noin«. 

jH^I'ie , pur r ti'/'ort , quant, unit iiilviiJ*) la pr^lpoiiVion <i ; tnuf 
r^t (pi 1 (11' r<Hi\«iii«i' (Ir rrltr prApoKilioii , tnnit il ur l'rtl pa» <laua 
tnii* l(«(ii¥ oM (lit , ,^auf à êus à 4« pourifoir ^ jnnitou *\»il Aif t. 

ri • ' , - ., ' '■ •■ •- 

sinij leur rtCvtirt < . 


' t.'lt 


•y . (1, 
llnll 

d'iii 
« I d /•< \\vi 

4 

d.ui'' 

• S' 
tlp\a 

. I irrr •//• ■ (i" 
I 

-y 

fnan 
y' 

. 5. > Ji»-.,-. 1 (If'i < I^Anr^ qfii no sont |ki^ fl'urfr niilil.- i «rllr ; V(.ii ; 

I ' ' '■*♦■', 

nous ImM lirions .MK |MIIMI1j>.^I\ I .ipj^-.j'l , , (jur 'immi - i . 

«Iiiimils à liiiil , >,ivoii' , i.ippnrts «Ir lirii\, .Inri.lr.-, 
, (i lllliotl, (Ir MjKir.Uhni , <l"u|»ji<)siho|i , <lr 'hiI , dr « iiisr ,, 

l.vs nirposllùSns i|Tîtfti,iH(»it 11^ Je lini , sonf , 

\"., Chfj: H r.sl {\\rf,l>ii ^ -^ (/i<i(r/n iloff rfrf* rridûrr 

/ « 1(1'/. ,vr»/ . .; , . . 

'.'". Dans. 1 1 est ^\^\\^. IdjiKtistUl ^ — il sriiio'mur 
dans /(' //liili^t. .. • ' 

X'. J)rf(int. //' rnf i/isi/f>ji*i)r fiifi/c \l'(i\i>ii /. •///(»///. : 
i[i'\;\\\\ ■'H)i un ohjrl (jni t nninf. ■' " 

•i". Drirtm:, 1 1 anihttuihx n'c rnur) t/r /(t/H(ii.'<-i\vt. - 

' ''y. I*(nrtih ()ilr ilt'Jiu'ts uMwù 1rs lii>rn nifs ! 

r" . Sur. fifduconft d Oi \r,iu v .\r tunurnj %,\\}> ht 
(irltn's •' un nf'tit tti>tji!>ff srulrrnrnf sur /./ ITt if 

ioUrrir \vr% h' nohi. ' , "^ 

>/ (^IjonfjiiinianjTtrtvtrpidK', AîiMf, 

i'. ./.furit. l'Ai ïHiUi'clli- r\f lU 1 1\(, .u.inl 1r rf>(u riir. 
•j". <7^)f/YT.v. Iir».j}rt:tonnrs\ ycuru'': n'<uhirtit fùu* a 
fnarc/irr ;\pri'V>//'9 at/ff-rg, 

y . hj/itri^ Elfr ij ttutjttin H%son" fr/fitnf <',i,rln\ //"t 
'k"4f^yw/^ll^*vf)i puiH At rn'iiJibn /tr\tfi/ii /n>s /our.n. ' r 


.1 /" 'p l4o Deê Prépoêitionê. 

A>% lapluê tendra enfafwej itn doit â' attacher â seê 

C'Uctqui marquenl ruaion , »<)nl, • 

1*. AvtL\ Il fiuU birn ConnoUrtf Uê personnei^i't 

qui on it€ lie. ^ j 

. 1*. JhinirU. Durant lagàerr^y les pêttpUê , leê^ari»^ . 
WiUi^rntner\eyêotiffrent{ègiihti%ent. 
: y.OHtrr.VoijrrJfwiHir iUins h morulr ,, il faut , 
oulre iitê qiuilUéê'fiimablfty im grand joniW de 
CfâmplaÏMtncr^ * \ 

A'*. Pendant. lye» pUiinir» mtnt pUéf iHiH^fi et plu a 
rifi iM-TKjnftl /Viùrr; rfuiijt vatent-iU an fond veiut 
qu^ l'on gvtite à la caMf Higneiwndnni Vite ? 

6". ^»iVrt/ii. Je rue d< ruerai fiiivanl /r* circoni- 

4iince». 

^\ SeUm.1^ êag9 êeçorlduit^^^^ 

raiéon, ■ ; . _ . - ' 

i\&tns.Unefi^mme\^ui^tr^aif^'^ 
„iaisil^Mbienrareque^el9fMi*ité*Mun0^tàulti^^ 
àye^ soin, et «ns un gra^ fond» de colmplai^^'ii^ rt 

■ ' C ': d'ho^méteî^, ' r' . - |. . , 

2'^^ Horê^ Tout 9êt perà^ lior» ifwnneur, 
y. Excepta. Excrpi*^ càiq ou six philoMoph^t, viri-- 
tabUment éilair^» , toui^Ua paUina ètoient plottgis 
ditnê r ignorance y etc. 

\*. Ilormè». Totéê êont^ntr^ honnis nwufr^. 

Celles <|iii ttuniuenl rû|>po*iik>n ; iont , / r ■ '1 

c/r* 

•j ( • net 

■ ' - c 

.. 1 

-' ' ma 

\ar 

cou 
in( 

kd 
4]Ui V J^t^ Pr^jyonitiùna. -^ l i l 

, V*. Contrr. L/s rois ar mnit liirm .m imUv Jr nirilU^r 
Ufê fïi'iiplta. Y ^ 

•i". AJalfrrt. Il i(i'fuit\\\i\\^u^ jtuti. \l 
5*. ^onobnlant . Il a lui^Mi'Wrv iLuis sea ilcHarina 
lit>n()h!tti)nt /<)/// cr qu'on a pii Ijii dirr. ' \ - 

ClelK'9 (jiii iiiattpuMil 1r biti , ftoni| ^'^<y 

1* . Knt*era. Il rat frrf rlnir it.i/>/r ri\\rr% Icf thiiti'rt's. - 
il". Touchant. Il /n'u i^<n/ U>\n\ï.\t\\ (t hr <ih :irr. 

' 5^ 7 1^- *(>//r. .h/trt/oi.i fir4 fir n(HtiJiod'\n\\{\l,'iiuilrir 
x)n tnwitillvit pour ht j^/oirr ; i/r noa /onr.y an. nt fiut 
rien que yqniars tntttrt.i ou \hh\i: acm j)h,i.i.int. 
i ^ C<'ll<)Ji ({ui inMr({wriil Vt r;iu><" Vl h' innym , vrnl, 

, 'l". Pur. Il Va flaiit \y\r .sr.spntn.s ; tout n i(r rvré 
l^fki^Ll fut fx)lr Je Diru. • _ *. ^ 

'2*. Moyennant. J'tsjurè rtusHtr iii(>.\( ini;ii|t \ytra 
'aaaift4ance. • * .- <j V *. 

. 5*. ytUerulii. (V court ler n\i pu fHirti/ y ;ilt<ii<lii lia 
t'enta ci>ninnrra^ . . ( f . 

r Los Iroi» siilviiMjlri, <i ^ r// ^ «t (/r /(lur «jiirhjijcsj^r .un • 
mairinis noiniiiriit de spr» ii]r;i.ti()ii , mmiI iI'uii tis.r-r m 
\ario» (pu- iKMit lu' poiivoiiH nom di-ipfMi.scr (|\ m p.uKi' 
d'unr inanirrc pliLs rtrndiitr 

. /T in.<n|(ir prini ip^ilcrnriii nu r.ip|M)rt «l'.illrllvmion • 
coimm' , ce livre eat h moi ; j'ai ilit ma fyrn.sr, a mon 
, ami ; h (pn ap/HtrttenC cejaf^lin ' MaijiVolfr pi^'jM)sJii.m 
inditpir niiMJ , i". le lim : je demeure h lAmdrea. -i". I.c 
l)ul ; fe %>aia)i Li tarnfïn^ne. 5*. L'ordrr : /7v font deux 
h deux. 4*. I/rtil oii Ton i„i : i/r^r^ toAî Vi/.»r. .'»". I «i 
<iualilé dirs tbowr» : dea'baa k troiajila, de l'or It tin^t- . ■•< ( \ \Jt. •l 


j/^.j l)rê Vi^inuiUiona: " 

quatre vaniLn , vU . KHf » Vsl «^11 l(|inloii qu'um- «iinplc 
rxi.Ulivr, rl<l'«i>H ««'.«i-illr loiiiir «Irn gnllic li*mr. (h.nl 
,„„iR |)UiIrioJ <:ii. Il, *<Mi.iiir, r.»^OM.f i*«|ni l'uuni. 
-OtU- |)n'i>usili(>n «Viiipluir «Mi.<|ir (|url<|UrloiN' |m>ui 
,,'lon : rrA/ /iVW /KM ?r^cm^rT>,;/. Au lii-'liai'/^H// ; /V 
'ouMprrnJ.'* n temvin.Vimv ai<^ } ilr vr ftvnt ï^attus k 
irptt\i''ii nur : ilmU}urintvrrv^ «" 

; rt'X'oit , M' (jui nii;iiili«* , juéifu'lm rrvoir. 

Ih' nrni<|iu' |u iiu ij>al<MmMil un iujn)oi l tre»Un( li()ii ; 
rVM H-<lin , «l'o»' nnrdioîMrM tlnV , d'où oH»' virtU, 
a'uùolloa |ui» M.n noiiK CWU raison poui luimH»; 
iKMi» (lisDun : unr tahlr i\vnwrbn'^ un pUU (iVv^...:, 

l'Ha |»n»,Mirlé: /W/.rr dr /'/r/vr. ^". La (|U«l.lc : 
iulnu «Ir /i//^\^oU //('/o/v/ir ijrmmr i\\-^j>nt ou ^/>l/ i 
////•///•. y. Ixli.'U : *(»////• ctr lAmdrrsi i'rnuA' l'IniHi^nr. 

/.M/rlat : mo/i///- dr ///'"; </'^'^^^''- *''" '^"""' ^^''':""'- 
:,". Lr i.u.yrn ou la ouim-, v^vfr Av jnnts H dr /.•i;r////r. ; 
nnut^^[^Jou'\ VU'. CcUc i„v,>..M.ion mm l ..n.o.r à 
lurmn drs lacot»»* '»«• IH^*^'»- advi-i!)i;dr5 , roiiinu^ (i<r 

^ nouirau, d. pn^lH., d<Ulnrc ; vl dann rr cas rlU- sr 
PM.U.1 ad>ri(nal.rnnil. CcUo pifponiuon luimr ausM 

. iM'uuronp «b* ^i^)l^ci5IlM'». 
' •■■'ïùi man.iurd<vnu>m«p*"'*'**""' ««PP*»»''" ' •";.*''' |'*'- " 
vivre, vu .in^rUtrrtr; alivr vn Framr. j". DVlal , 
,'/> r vulnmne^ HirU<'i rtrr vn^iiix oié VA^ ^urrrc ; (trei vu 
n>lH' de ihambre, 5". Jk niu»c , ilVn Juil vu Junnv de ,. 
vu: lùiviiUtnsBl^uiW^jM là ^H5u.i)M î^^ l« H'»'"** ♦*»"'•''• 
iimi» dana inurquc un m n» U%v cl dt:lcmiiiù', <oinin(^ phh 

cl i 

' l'on 

i'ivr 
■un ( 

<|Ui» 
du n 

d'Ol 
Al 

(-r)ini 
1rs m dild iirjr' 

«liriK va I «juc ^ 

' «if^iiK 

rut ri 

h lu i 

« 

i'unn^ 
le M-u 
iloîtni 
il H*a| il 
1/ 


«7. ^^ ^i polltrà.nf rt'ifur plut «Luisk A/ iuipifii/c ifiir ^\^^\s l,s 
phh'inrr.i ; en y au ronliain-' , tfi.iKjiir nii sens \.i:;ur 
vl iinl«''l<tt;inifir y rouimj" ,," \'iiir v\\ firtn-i/Kc. M.tis ,i 
l'on f<fM'*< Ifir l.i |>ro\iiHx% ij l.nit riii|>ld>r|- ilans ^ ioiiiiim' y 
i'ix'rfi' (l.iiii fti pnïi'inrr (l'\<>fti. (VraX |M>iM(i|t4* i ;ii > . 
SOI) <pir , (|noi(jii ()i« <lisr «r lii^nnrr vw v^xv /./r/< , un or 
|)«Mil pjn «lin* , it<' liannrr rrf j^prCLidc f'unrs/r ^. pii^o 
<iin» r<'l ni\]Vi^l\i , f'unr.sfi^ y irslrriiil rt <l« Irnninr ir ..nrii* 
ilii mol *^>rf7m7r. (l'i'Hl <l(V»r .ivri- loiidrinnit «inr l'iliU; 

Antirioi.s on inclloil r// nv«nt Ir.H iioiiu de mIIv^ iiii, 
(oinintMtcrnl |)ar inu* vo,vrlli« ,' r/i .Jiiirnon ^ m Oz/a, ■//, • 
n* srroit h pirsrjil uitc l.mir. /.'// m- h'rnijiloic-jiliis (jn ,i>.njt 
1rs noms (Ir grands |);«ys , <•// l'riui(r,<n . I ii!>J< tu 1 1^ r/i * 
J t<i/ir,rU\.(^i\ d\>>nil n\\\s\rn /'/i(>rt/i<ur\ rr/ / ,1 ■ f\, c h . ( )(i 
<lil <lr nos)<Mirsr/ l fnfnneut\ àTifi^r^ v\k\ Ii'ni|)li<Mnr .i f;iit,, 
.^ i>iV'v.il(jiiM'rl nsaj^r. (^)ni*l«jurlniS(i rt rn cvpi itJK iil »Ks scnii 
<lil(Vlt' ns ; on Voiri un r^n'rnplc: ,1/. rv/ i /j «vV/r , >riit «lire 
<|U<' ,1/. Ursk^xii àjji lilin/utji/ir ; m.ii-. J/..rs7 m r///r ; 
'Rif;ni(i<* jwf. n'r.st pas àii loi> t. h. Otx flit^'.ïiihsi , Idtnji^i* 
eut rntrcr vu rarnfuiiinr ; niaÏN on doit din*, A/, f^l cillr 
h la vd^^ifhiirrir. ^Smv vr% •muiiMCH d't'XjiH'ftsl.MiN , ( Vsl 
ï'nnni^' jjïi'il iaiit ron-iiillVr ; ui.iii. («'llr roniioiwiiMr Vsl 
I»' iM-nl oiivrnp' du icinps. I*;ir rxnnplc , ('(Miiiiirnt con- 
noilix' d'iinr antiv nianirn* «jii'on doit rinployf r à , «|iia?ij 
il n'agil (Iv «{«'inctiit* danH linr Vdlr , rornmc , il. ilrniriirr 
î» Paris • nwiJH qu'il oiil niirux d'ciriploy» r </i^jr/i.* , iniari|l 
il N*jigit <!<' toulo iiM^n* rlumr qui* la ii(\inrui(*, coiuinCj 
i/ y 41 plut il un million ^iti/utt iLm/i J^ofu* >i' ' r- « « j44 De^PrépoêUions.-: ■,•• • 

. F!nêc joinl* qurlqu^fois Jk Ofs vt^rbcs, cl en rlian^t: i« 
•igniiicjilion. Nous X'ii €iu:it}t]i»(ju(>lqu(n excini)!^'». ' - Ji* mVn prmîlniLb •'<^J «, «* 
l'affaire h0 réuêê*! pftê. " 

. O qui iiKninf^ |« vont '{jniiiU* 
t*ff«.i \m ■Éuiivait Mirr^a , '«\i\ 

On mn était rmnu $i- a^Alft , 
^u'i/ f'allvit ymincrg.ou mounr. 

C'ral à-tliin, l.(Pt:^^rttoM'a-étuirn< 
êi vof^agé^t , <|u'il , •!< . 

.'Kn lut fa if an^, ce prvttnt , il 
lut a tilt ifu'tl ftei'rn lifinlrnit 
"paa. nu tfu'tl n'en rlamvuirrott 
ffo» là. 

G«(|n i tign ifi«i qu'i I furoi-l qur 1 - 
qu« rhoM (l« plus. I.êf /f^W/ ,'/M^ ** noient «n 
pr^qitfiiL à tout te tfU'tb trou 

■ 'C>it A-thrn. »*attaciuiiit I tout 
r(f q(i'ili'trj(M|v«uli 

//#7ii<iif»nt yionuuftt-êifu'au bots 
qu^t borde le gr,tnti ihfmui , »/< . 
-/>fi(r<laiu«i«ttto pl.inl*4*nr nui 

Sfi l«rkir H fhmrttmr ,*àti» r II , 
•igiTifiriit loiit aiilr«« <4i<>ap. 

// •• (irnt ti lit t:t)nL> , «iM.r 
branchée , etc. Il ilfinrure là, 
t'Atl-à tiirr , y^rrr riililroil. '£^n forme fto.tiT<*nt (1rs gnljuisincA , et nhun il c«l ordi- 
nairement iinr ftiniple expliHive , romnu*, Uji vu imi^ x*-' 
nus (lux nuiuiM y il s en va partit' , il «Vu n'tournt* à 

Nom «vonii dit que \r% niV'potilions avoirnt tonjoiir» 
un n^gime exprima on tout-^nU^ndu ; cVftt en (|uoi vWvt 
diflf^renl dr» «dverWs. 11 est lrèf-<»»«'niM*l dr \\v |mis 
confondre les pr/'poftilions vt les •dverlM*s. lin mol est piV- 
péaition , q^ûrid il nepnWhte un 84'ns cx>mpielqii'À r<(i<i(' 
d'un r^ me MU»~«n tendu , (piere»prit fciippUVnim'nifnl. 

Danscet phrases , quejit-<tn apn'n 't il dtnieurff loin > • 
il ne ê^f*ëi rien /ait dfpuia , ccf mots aprr/f ^ loin «l 
•tteptiiêy sont do ▼éritaUrs pn';|M)ftitionyi , pnrœ (|m* vrftt 
têi aotta-enieiida danaln première phraïc , iftci d^uiH U ,^ •4 
P du 

•qu 

u 
l 

naii 

onL 
aiqi 

^vdi 

'^ nioii 
toril 
pluji| 
Avai 

h\ 
pro 

«1»" .1 
teuj •rooncley el çv^lr c/kM# (l«u» U troil^^me . Maù rlniu iVtio 
y\irui9fnalleMpaê «« a«^/i<, cie mot aptint ml *(lv,(!rL<* , 
pjiiTe ^*il ne peut éltv âuivi d'un tv^iuir. 

11 y « U mènie diffî'reiKv rnln* aijioiir' et nlenUmr. 
jéutqiir CM\ une ptsépotition (|ui ne pivi^nu> un m'iia 
jcoDiplet qu*lk 1 aide d'un r^iiiir , ronimo , (oh^ les f^indu 
du rûyaunw étaient «nluur du tmrw. ^'{Untour n'csi 
..qn^un adverbe qui ne «Auruit <i\oir dr ivgini<*, comme ^ 
U roi Hoit 9ur son tiiSn^y et tous ir/t ^ninds du 
nyyaums étoient tkh'uUmv, / 

I<éJI ni^mo observation a lieu ^xnir (ntint vl auftâm- 
^ant. yiva/U \ïciil Htv suivi d'un r«>gtuie , ei IVnt ordi- 
nairement , comme , y> ne p(irtimi ptjfi H\ntil Pticfurs. * 
Auparavant ne \iv^^\x\,jiiV[iR\%ci\\is\i,W\<\\fi\ iéKini<Moiiiiiie, 
on dit qm yoi^ partrz. hirntôt ; rtuiiti vrnez tumn foir 
auparavant. On ne dit gll^re plu» at^nl qite dv , iiioi.t 
avant </^, conijne, %rnez tunut voir- avuiU dr /xirttr. 
Avant qur dr /xirtfr |>ar<ilt «^trc eoulre Tutut^e «rUirl, 
qui le rejeUte ,nM^meen poésie, coninir trop pixisauMM». 
Avà/U que partir c$i un bajbarîitm^. ( )ii troiix; iiC^ui- 
< moins celte ex prruion dani RAcinc; niai/i elle «loi i iiii- 
lorisée do son U*m|>N. I^i conjonction avant qye ntr veut 
pltu Aire suivie que du itidjjOB(:tir;.comnie , rrJa arriitru 
avant quil »oil/>rii. 

L'abbf^ d'Olivet ol)^rvê qu*on doit toujours djn» en 
avant çur (ie, et qiu* 1«« piH)»n leurs de son ^ pr<ï«c qur temps qui , k rinijtation «les |mm"1»s,, s<» |M>rmeltoic-nt d'écrire 
avant de y se pn*sftoient un peu trop ; mdis ces prosM- 
leurs dont il se'pLiint ont iÀ,^é Tiui^ge. 

II. 10 


w^ 
RBMAà^irà./n y a d«s grauinHiiriefii qui prétendent 

ifom ùÊi tùMM àvûnt , tUÊfmkt^nt y ahnkmr , «te. tie 

•onr p«t de* iàym^y^È , tnàli <|ii^il« imit de 'vVi«Çél pi^-- 

. poiiilm déit/t le Mrnipdi^meiH ëtt fmit^eftMftlu ^ et (pi'il 

^ ^ «tt ailé de «iMiBcrfire en fiiiiiiilt dfif|Mrotire Wllipie. Nôut 

^l^ifyvaott» (|«e cVêt tr^i^poèMtble dânii rertakief iihrates 

lit eitefit; mait IVnt^^ également dans ldattt7Ët 

^aiid cela aeroit , <|«ifl itant>Ke ^n teVîlBlndiiefit^il? 

Aimm^^ fNiîai|ifVm nt* p)iirroii pas Obnlftttiii^ "dHfihmn- 

iiu^nl lei phraM>9. (iontiiiuont donc, aVee rAcédétnie ,' 

k ccmaidérrrr CM mou oa^fonmi «drerhet dànn cei abrtrs 

de phraaei ri/ eri^nr daieic 'ifar^t danë^tk boU f hUn 

avant c2»/U VhH»êt ; jfroi^êk rrîa bien É^Mi thru iH)trâ 

hm àjhoê ^«IfMiour. I/Aradi^mic obaeite qti<#l*a(] verbe 
aumni ne t'emploie d'6rdi)nairie y|n*aYec c^t anttt*» ad- 
verheB , m, é«#n , /ro)r7 ^ piuè , n.tw jfi>rt , t*t qn*il sert 
Il raaftjaer mèureinent cm projçW's. 

Leé étranKert , et Miènie beaurmip de Krançoii , mn- 
fondeiit toittctit l>djeettf/>fW d et la pr^po»itidll/)n^a(/!r. 
Prrt à , lignifie dispôêè d. , comme , je ttù» prf t k faire 
tpui ôÊ qu'il i'ouê ptàira. Pttt de y eftt une prépoaitioh 
fie tenipa , qui désigne an temps procHé , et c|lji rie doit 
•Vmployer <|uc poiu sur U point de , comme , mon 
ôu^ftagt yn prêt A*érihf/irti i il étt prêt de tomber. Ceti 
dmie I tort <{iie Badne a dit : 

t'rêt ^imf9»t •ilvnrr à r« hiuif impetirvr , 

A^Hic Ml v««»t coaaul(r«»t conhmàn l'auteur. ^ 

Ou iaii la mènk fiiiitp relativement k cet pn^poai Pi 

drfdl 
desai 

«•vil<*i Deê PrrpoêUions. •ï'arTï:\:7:îrf KîiMV^.:: ^h:».^.. V\J tioné <m irthiflfÊ^eiâttai^rÊ. Au iravëtê ctt suivi dt^ 
U prépoftitiun Ha ^ comme, il »e fii jotir nu travers «Uv» 
jmnÊfniê. j4 impers n'ttn («t pus suivi , comme ,j/ ao 
fit jour k travers \m ennerhuÊ. 

U y • des prépusiciuii» qui en lestent d'nntres ,^ 
Taide de IVUipse. G* soilt de^ vxi^pté ^ /turë piiii linna . • 
le ai'Ot à^^tecêpié , pour , JtuKfi/r , }*qr: \m pn^position 
de régil aprta , avec , en , ^tUm , r74<»c , rt fxir. ( )ii dit : ' 
/# /Mir^ daprt» urée bonne atUorUè ; in fxirtir (Vvak 
haui , dVn bat ; il n* est pas fou/ofirn in»t lir dittin ^ 
guer ses <U9ii9 d'avet' oeux ^ui ne le »nni fxt» ; il y rii 
a pou dVuliT eux ; je ifienê de dUer- Lu ; d<' p/ir Ir itn.,^ 

Hxcipté , et lutTê pria dan» le sms de œtuvpnrposi 
lion, peuvent régir prtiaque. louiez 1<*A aiju-<'i, mniiiu' , 
j'ai JiM*^ centre lotU le fnomle , vxcv\t{t' a^ohiu' fiuix ,' 
hors, avec i^ouè , cU*. : dans ce setis Itart u« pitiirl (K>irit 
de t kotê cela • ïiijt% vet art ié'/e." 

Pour régit aprèê , Jam , romm»* ^ ce'êrrrt pour ofir-t^ ' 
le dinar t c'eêl pour daiis quinte f ours. iNoii» p< nM>ita 
quM vaut mi«ni\ daus at casomploycT mi «ulir («iui. 

JumfUê |M!ut sr coml>iiifr avec d , /Kir , r^i , Jnnn^ 
êur , et JoiM^ comme , ji^Ufu*4 denuiin , (Ufiquo pur <i#/(i 
leê^monts , jusque ênr le Utii , jiuquVn lAiftoniè ^ 'èVv. 

Par €égii cke% , deë^us , deMMUis\ ilcvant ^ derrière y 
cir('<i , </r/<i ; comme , fiiuisrt jMtr cher, moi ; U en a par 
dessus la tête i étte par deU /^« mer« , pMr devii ht 
rmmtê , etc. Toutes (x>s expressions stkit en géiiéiAl du 
Ktyle au moirm IKmilier , et nous croyons <pi'on dt)it 
éviter de lei~ïmployer. Il cm mieux «i plus simple «le /. ( lO 
-f. ■f y j fi f48 Deë Pr^poêUiofiê, 

dire \paêê9m cImb moi ^ i7 #«l tu delll cIm mêrêf U vi$:^- 
•n deçà <if« monts. ^ 

A cet obtenratioiii ^ noai en «jciiiteront trora>(nrf«7 
1^. On a mit au rang des prépoaitiona cet mou T poici 
9%*HMf fbrinéa de l'impératif du verbe poir, et drt 
adTcrbet ri et iâ. Cet prépbtitiont tont let teulet qui 
-pûitérnt avoir pour r<^gimo un pronom pertofiiiel , et 
en être préoédéet , comme ^ ms voici y U poilâ^la poici, 
en voilà jnoa» vvici^ vmM voiitk, (le tont tout autant de 
pallicitmet. 'j". Quoique /fendant et lUirant tignitient 
la m^e rhote , ilt ne t'emploient pat tiiujourt indifté- 
rcnuneot l'un ponr Tantrc. Dwant mMr«(ii<vune dnr^ 
continue ; /irmia/i/ , une d*rée dVpoi{ur y el lionwV. 
Alnti on doit dire, Isê wnn^miê Mê , 9on( oanUmnéê. 
durant V hiver y t'ilt ont mit tout rbivér^À K* canton- 
tkvit ^ fix. y Uë «nnemiii m» êoni cantonné» pendant rhi^' 
«^r7d*ilt n'ont employé h <«tte opération qu'une fMirtie 
de lliiTer. 5*. (>n ne devroit employer </#i>a/il <jue pour 
aii^ifier m prèê&nce , vië-'à^iê , comme , ils ont ftaru 
devant le Ju^ , if logs devent l'éf^liM; et avant , que 
pour mf^i-quer un rapport de prioriu* de temps et 
d'ordre ^ comme ,. il sst arri%fé avant nuH\ Vartwlr *>• 
met avant, l» notn, Opendant pretque toun lr« griun- 

m. — ^ — ' ■^mm * On dit itotaif d« cm dont on «a parUr ;,M rotiù , Jd r» dunt on • 
^k pailt. w (Rril. ^tt. IV f ac, lU m 
im 
le 
ve< 


;:».■ yrc'^i t'.^A'.m-'if '*.*■'•'' ji .■ Usage de VAHicle atm: y» Pri'fHiêilwn». "lif) 

i^airienii et rAcacl^tiii<i fJio--in'èm(; «<* mtyciU dn départi 
pour marquAT priorité d'ordre : ils dis<?ni tous, 1,'aritcU^ 
êe met ôeyJni le nom. Noiit p<;iisoii!i ({uu cette ac€^|>- ^ 
tion npett pai etuctè , mais qu'on pcut^ t'en «crvir , 
puiéfpie l'AcMdi^inie IVinploio k clu)c|!ic {)Ag%dc ton dio- 
tioiinalnr. ' 

Rkttl.K. Un Jioni j>rn*l Ain* n'|y^i par deux pri^poKhr 
lions , [K)urvfi «pu* c<?s pi «>|N>Aiiiuns ne veuillent piij 
iih'n'ni rtrgiuie». 

On dira : un honmir (fui rrrit ^ srUtn le» rirron.n^ 
tance»,' \u}dr ou eontre nn, p.irli , fut tin /lomnir lurrt 
m^pri»ah}<'. Mais on s'exprinieroil inàl-si Ton disoil : 
celui (fui crrit ,^ Melon les', virciinnttuicr» y en faveur et 
ronire un pjnrti , e»t y elr. On ^nVxprinieroit mal , paire 
qui; rn faveur doit ,Atnr suivi <le la, pn^-ponilion ■ </<• , 
lundis que rY)«*r*? ne iveuF pas de prépohilion ^ na «nice. 

1) ne nous reste plllO^, pour/ain' èonnotlr-i' ii fond 
toul c«» qui regardi' les. propositions , qu'A parler de leur 
UMge avec T^ticle, de leur rép«^lilion , el de leur plare. I. UftAfir. DE l'Autici^k Avicr i.k« PnftrodiTixiNfl. ^ / -..'x 'f ;li«'s propositions, eoninie îtous ravons dit , ont nr- 
rrsMiirenient à kur •tiifCff^i mmis leur r^inie, d'autirs 
lAotâ qui emaoHt le coinph'inent , et qtii d«Weloppent 
le M*ni eil entier. 4^u«Kpirt' unes de ees. prO|)ositions 
veulent que \fuf coiii^U«fi#nt M\\i pnkxmo de rariicle; * 
d'autres ne le veulent paa 4 leur iuiU) ? il j en> enH'n / ^»,:Ài>uiU if'M^ifiliÊWÊllu f. ■ ,A * t mi* miAt U vmilmi , et UaUt nu m vciiMt pai «prêt 
^UW. CVu» ■dmiwîon «i cÉUe «iclutipii dépMidiPiit , «ni» 
liMmémeat «u prf^pc §kmèim\ <yoc noua «vont éul^li 
/^ »oi , I. i, 4b la id(él«nmiuitM ou dé l'indélerai.iiMi» I**. RàoLB. CfCt vingt prépotiiiont . avv>/il , apr^ê , 
cf iê9 ^ danê y depuis , âmt^atU , détrière y durant^ #«- 
i»9tê\ excvpiii , hoA , hçnnù'yyionûbêtani y parmi y 
pendant » fr/o/i , êouê , êûii»ant , iouchani ^ ^Vf r« | 
veulent TArticle avant l(;ur cumpléiDeBt. *" « , 


'8Aijrr<rLA«Bmr. 

Dana lliomine , l& plaisir et la doujlêar phyêiquté 
ne êont qm la moindre partie, de eee pêinée et dé eêê 

plaiêire, 

Tsaièt d^^tfjf iiitf»c«^ tt tantAl A ipvnil brait , 
iVIa rUp^é «!•• ci«tu , iak/ t'om^NT da k Malt , 
C'Aw» /'riMirini •«rprii portant jMr-fool b |a«fT« , 
Da laag Jaa aaîU|««oa ira Iktaa couvrait la tar*». 

• ' ^. ToitTANI., 

ll£iL.VliQinit. Sous lerv^wir 4l«<)ti pirépoaiijoos rar* 
ticle |i*«lmirmMM) ^pie k» 1Kyn»qirfv4caDt dëtanniaét 
par «u&-«ièiiMa, i|'oB|fii»lN)iaiiK,^<jB|ta déusrnin»* 
tûm aujl oimiiKé» jmA^Mààéii €omm0'^ Çl^Évmêê, 
da^ Paicie 4 epm -f* le ' s •'#!» ^ VêOffo de VjirikU apêc Ut Pr^ft^ittonit. i n 

II*. RàciLK. lin itoin inni* 1<* t^'Kimr (II* Ia ptV-po^i 

_ - ■'■■ '-■' 

"niôli #rt eit lr^»-r«w»ttK»nl i>i^«Wl«'' ifr l'iitiirlr. 

On (lit r étr9 ^n ptaim | iMk^r m rau trxvihU ; <rfffi 
ajffaify a été dUrutér vm pUin ftarirnirnt lirttr frninir 
e»t ru puièêanvn df mari% il ^nt v\\ fHiii»r de rtut/itr ; 
il (igU tn roi ffui^iyut tr, bien. Noiim ilvoni «lit ifr«- \ 
rarement ^ punr qm'V^i noiiifK* riMiiiK* n\«ni l«v nom, 
AU iingulicr <|hr (rommimt^ pur unir ^foyi'IU* <m iinn/i 
lMU«ltfl.,iJïi ^1 irèft-iiMn : i« L'ai' fait «*n f ait ftencf d'un 
-iêl. On;^i Vn fetV miftAidjins qiirkjru'A |»liraM*t mniAtut Vfi 
par un longtistcè^ nwnmc, fn \n prtHencc de Pitii ; 
Ce prQ(^ê a été ju^ en m grafui'vtuunhre ; président / 
'. en là cnambrw dt9 compHf»f où*. fShnU rAr^ilroiio v\>/ 8(*rvf* que ottltf prt1pQfti|iyn n est jntiiAiH suivie ihiinédfa- 
tenicDt deiVticle âHinel/f«. // 

fil*. Mais, dn qnfjf pr^pntiliônt, à y dr y nirr ^ 
contre imitf y malgré , outre y par , pour , «a^^ , 
sur y tanlM VMxIrncêt tanlAtm» v(nil«!nt'p«»1'articl« «vart 
lé nom qui l«ur tort de rpmpKSfirifni. Jou«r •tIr'WvrJloiir». ...^ 

si. Faut yriif Hs la êubonh^ 

Sans Im paMiMi , o^ Mfoil Is 
méntt ? 

C*paqutt0st ffnupar lama»- 

•••finr. f.irt Htr pif 4. ^ 

Vnptu ii0 façon nt gtltt rirh 
entre mari et Utmm*. 

Ft¥r0 aant pvMion» , «'est vij 
VIT, Mof pUiiiiB «/ aauB )>«in*i. 

7/ n« ra yu« par muI» «I par 
lM>D<ia. J > • ^ 


À^ Î3» 9 Ai 'Hèpiiùion H»è Prépoêititmâ, 

■ -, ■■' '' !!• ■■' ■'" 

V ,.■■■•- 

. • RArlJTtTinM D«t Paàvofitiovs. 

r*. HàuLR. (>n doit répé^tcr lu pr^pcMÎtion cif atiirit 
loua W uymt rn, rdgivMi « luulet litl foii qu'il jf ru « 
|>luM(*un, 

$^0yim»' qui l'emportera- dm vou§ au de moi. 

£ih 4» de ia beatdi , de l'eëprii , det graceê ei de 
IhùnnééêU, 

Xli r qu« .voit Je par-tout f la t»rr» B^*i( roivtrit 
Qu« 4# paUij «Utroito « db tr6tt««nitnv«ffié«, 
Qù4 «la Uari«fS ftétiit « <|im iil« «(«f trM hriêé», • 

JUriHi llf. 

Hrmarquk. I.ca pr<^|M>sitionB d et ^fi ^ aiiui que In 
plupnrt det prépo*itianâ monoÀyUabiquct , tonlrcUcs ^ 
cpmipe IWiirent qiickinct gnunmâirteni , «ssujetiaet à 
^ k m^im règle 7 Nom. |>riiimnt qu^il est mieux , en. ^ 
n^ral /de les répéter , h moini que U «ynonymie de« 
nom» no soit tW^a-marqu^^. Ainsi la répétition de à e^t 
néociaairo dans cet exemple : 

^ J« l*«fp«rttf •» nalMMiit , flU «I écrite va émI , 
C«(t« M^l «*»fMn>*t <!• tout r« qM ^ 4^ ( \- ■'\^.. L'oreilb ne leroit pM iatûifiûtie ai la pultipotition' en 
n'éioit pat répétée dam cette ^hraïc : 

On trouvé Uê mémM idéêê^ilèê inémeê préjugée eh 
rui 

«va • /. 


/■ II 

mca 
•van 


o« pmn 

— 1( 

; ■ l 

% ' 

^ I 

mo 
Un • >• /■ /Ji..~ 4*f *■•* .' 7 / PUu'^ thâ $ré/nmtums. ' . ^ i S 5 

ft*i vci"» , 

nkin« maitrvi, «aiii ^lata, «UMi «ijlrt »( «afM luit. 

. iiAfiNi nii. . 

Mail Tion» Nvoni trouvi^ tirs- nriiiplr» r(iiitrnii( t pour 
pï i!t p<Mii' mifis. NuiiM ne noua ftouvrhotiii |nia d Vn avoir vu II'. R kcLi. On «loît ort^iniirv- 
m«al répétai- 1m prApotitMina 
. avant Um mots qui tiKnifinit dr* 
^ ,^ot««lout-à-rail ilirtériintri. 

- «f talon lé ntona* qu^ iVafpuytf 

pmr H' tnnt^euM *«^fnutnj ioui 00 

^u'oH du dans la convtnttium . 

— tous les êtntimrna txc«titf\ 

^âitnt êuitth à S0 relAchrr t>t à te 

S^ démtntir dà/u lu prattmu*. 
. # . nairamaitt aviinl \tn mali à iM-ki 
ptèi ijr4uii]rmi't. 

l ht ji-unf Uomntr ilôit vailrr 
at"« htiiuiouff dr dtatr^ttoHf't 
tt* rtliaUé I ■— tlptrd ia /funttsir 
<lan< la moUtëa* tl la ^o/My/// ;- 
, — notre lot nif iifiutamir in t^ 
tonttt ••ni l'iit'oiK rnltndu fi 
examiné. , III. 

% Place d « h l* r U r c» h i t i c» n ». 

'' liTS pitSpèêitionift n\)ni |nu iinr plnr<* fixr duni I/1 
l^l^iic irnnçoÎM;. (lomiiic (1;mia la lijiiif;u<;« laliiir , l(tiu 
mot tculenienl gourvrrnr pai- iiiia pn'*|K»kilion %v met 
UniAt Ku comii&encenient , UinU>l^ la lii), cpirlipirloii 
ïùttsyR «u milieu iic% pUiase». Ce mut exprime oïdiiiai- ^ A, • \ è rrnM'iit une riit^iotUncii d'un aiurt «ol, M 1d niodi(U. 
Il rJoit rtif pU«^ , m «tiiit^|iiei|rr , éê maiiifrn <|u*un 
nr |mTiM' |)A« m* Béprancirv «ur le ni|pport c|u'oti a eii 
viir , rt (|u'll numpift ; r%i la nrtifflé du Mnt qui r«iig« : 
niait, s'il y «'<lr la cliiiiédant la pliniM) , (|U(*t(|u« planv 
\\\\on lui (lonii« y rrét al<n« Torrâle qui doU en déci- 
drf, 

' Rlecw.R. Ij«« prépoaitiona oui , avec leur r^ifnr , «xprt- 
■imt uiu! drflonaïaïKW , dotreiiC ordSnaimiN'nt ftre rap-- 
péM'b^a, autant qall eal |[KiMibk} , du mot dont «Ilet 
€X{N i'ni«'nl cette circunatance. 

fja j}/upari eUê ptursonnes êê tonduymni plus par 
habiiudm yua par réflêMêon ti ifoilA pourquoi en ifoit 
êant de genê qui^ vi%c braufonp d'otpHt ) êommétient 
ne irè^-gnÊheleê fdùUt- — J*ai envoyé à la poate le^ 
lailUM quê pouê ai»fM écniew*,-^ CroyêÊ^-fou9 pouvoir 
ramftwr par la àoéotur cté HpriU égarée ? 
^ QnrVn rhanfte dana v^tp t t n m^ k place dca pr^poaU 
lioni., M y aura équiiroq«e. Auâai BôulMmrf a^tnl tfon^té 
de Téquivoque dama oiiie phraae , Ufauê i4ch»r qu'iU 
plaotni tout ce quiU enl/Bnd^ni dirt damé ieur» cariée f 
parce qu'il aemble que cet mota^ dkutê leurê cartes , aè 
rapjpohral h èfU^ndéné ||irv/et nvf tp^ k qu'ik piacent t 
ei c'eat m qu'on fhfiieroit en diaant ;rUJiuii tâcher quiU 
pUttetU dans ietiHtcarieê Umi èe f de. i. ï f ■♦«. '•t . , 7 '■i»'«V'Y -.■'/i. [itM'iiAJuti .^^^' ■ Jt„ . s.- ;* . a .- lï» \h • Jt iV V Àifrrbt. I r»s • / ^-■^ X.V'^%XVV^^'%-^W. vxx%x% %x% en ApiTR i: v 1 1 

Dr i/ a p V irw n k. 

j'invkliBRMt un mol qui uuHHfH'U ftif^nitioMlioo «l'ufv. 
«uUr^iQOl, ou qui m cxpriair uim) tiiTOUftUncj*. .r« mol 
*XpK\fy* joint au verb^ ; et ou l)i uornoir «irf«i <1r l'uMge 
lo plut rr«t|u<fnl qu'on tu ikit, qui, cdt «rlui <ir iiicmIi- 
n«T le v«rlM) ; (( cm qui n*(tmpèoli«) |)a« ^ dit tlu IVInnuisy 
)) ^u'il n y ait dtt «dvi^^rbeê qui m riipporirni MiiMi nu 
)) uom adjectif, au participe, et à des uoin» <{UHli(i(a- 
)) tiif. M Si Von dit , cèi enJà/U j/tàttè dUtinvtement : 
le mot diêtincUmeni lait eiiU'nd|*e qiir c^t ouliinl |>arle 
d'une Illani^xe plut^ quo d'une autre : tft dam wiVt 
phratc , ç«êi umê Jiu^me gxlréme/nsrU^tgw €ifvrt ai^ 
fnabU , ect.mcHa ûMlrémêmant ici fort ngodifit^nt les quar 
lil/s /qu'on lui attribua ^ et le* <^lè«ent au pliii haut 
dcRré. . . , \ ' ^ 

Bvif A1IQ1TR. Ii*ndvtnl>ê ne peut modifier qu'une qua- 
lité /pait^ qu'il n y a <priino cjifnliK'î qui i»oit «uiw:^- 
tiblè de plni 'c| denutins. Ainsi ^J^^mqu 'on dit «pi 'il nio- 
cHfle un vcTbr, on doit ««nCrridre qu'il modifie' la qiialité 
on l'attribn^ renfermé dan*« le Vrrhe. Dam ioctte phraM* , 
Piètre dort profimdémriit ; Vtn\werht pr(>/'fndéme/U^ 
modifie l'attril^t dormant, quelle verbe rat afFinuc de 
Pintû. ■■.."■ /" i ■ I . \ \ 
'\~' *rV' 
1 ^ I /«(lym-W «il iin« r&prrMHin abrA||Ap tfal équivaiil 
Si une pn^ppéii^u et à •on cx>ni|»l^iii^)iil.\riir rftniii|ilf) , 
ên^mrnt Al àxil iuUni i|ija iH^' «rl^fa^. .Ainti M>ut mol 
«|iM |MMU hlrr rrraiu |Mr uM pr^|M>tilioir<*t iin noni nêi 
un ii<lirerbc. ii PuiiM|ur r«<ltrrlMi , dit du ManMi» , riii- 
Yi }M)rlo toujoiirt nutv lui l«« valeur (i'unr pi^|M»MlM»ik , 
y» èl r|iM diaque pn^po^fion iiiartpie une i«»|»èNiif de nia*^ 
1» nièn^ d>tre , une aorte de modincaiioii dont le mot 
»' <pii auitla pr^^poaitiôii fiiUniie application particnli^ri* ; 
» il est ^> idiftt qu« l'adverbe doit ajouter qu^lqur mo^ 
l> diiîcation ou «pielque oitHinitanm à l'action .(|«e \r 
» verbe sfgnifio. Far exeinple y U a éié rwfu avtrv polir- 
» itêêe cn^ poliméBni, n .1 

L'adverbe , oomne la prépo|ki^on , rfe prend ni g«^nrr 
mi nombre. VôiU en quoi era mole le retêemblent k l'en- 
teneur; maia i|a difi))rent en œ qtie U préposition rat 
toujoun auitie d'im régioM expriaié ùa ioua-«ntçndu ; 
et que l'adverbe ne peut en aiMnin eaa en être aecom- 
pagné. Auaai l'adverbe pr(Sa«Bl*-t^U «m aena fxxnpletde 
lui-même , au li^u que la prépoaition fait toujourt at*^. 
tendre quelque cbote. Si l'on àii^ il ê'ëst conduit ai>ee , 
OM par y ou mn9 , l'eaprit eat-néoctaaireaient eu/vus^ 
pena ^ il a|tcnd uq oompléinent qui déiermilie le lena 
vague de la prépotîtioa: maia dit-K>ii il 9ê$t corutUM 
prudemnurni , l'eapirit eal aatiafiiit ^ il a une i'd^ com- 
plète. Comvfee lo même mot peut être pr^poaitipn et 
^ verbe I tbilà la marquera laquelle on reoonmoltra Fem-; 
ploi qu'on en laitT^ ce qtii l'éclaircira par dca e&qmplef. ou ei 
ii a 
ih m 
court 
maui 
a ai ( 

,;»--?i ;■; '*.7 PnAfrmiTinMn. 

\ ilëél mmvé m^êni Um anlfwi.. 

J'mi ifkêrrké tmmàUmufnt «!•*- 
■tît m «Immhi* u lu. ^ 

^ 'l^«4««/Mir «Whort 1« villa. 

'JtfHiBêm ftmr tl«idin> U vilU. ^ 
lit ftijroi^nt tams rrgmnUr AnVKimiKfl. «IrMiit *l il«»**4.i«t«. 

f/ ftt tlaliM'i.i ( «/a a¥4ti\t0 ttvp 
»n il«*liiir«. 

V'n hAltmtnt iimtl 4lrr t^tm- 
MKif/r «in tlwtUni. ' " 

vàirtoM »l«»ifi*'rff y 

Il j R (Ici griitninilintMit qui no (onvimm'iii |>:ih «pM; 
Ici moU (1«^ la JMMxmdr ruloiiiic iMucnt i\v% /iiIv<'iIm-h ; jln 
Il y^ voirtit f|.lHr dc/i pn*|MraiUoiii (Uim .lrM|iirll< n ou liiii 
litAgir dt* VellipM'.* lia pnivrnt nvoir ,rniKoii ; m/iis |>rii 
iinfiorl| , puiM|U*il ne t^Agil ici ({ur do leur ioiiue rxtr- 
rieurc. AhmÎ rAaiiK'^inie le» roinpli; l-elle , soin (cuc 
forme ^ au nombre des udvcrlM'». 

Nom ayonâ plusieurs fois obstTvé que, djuis tiotrC 
langue , les mois cliangenl quelquefiiis de nature. lits 
•dvçrbcs.nousen offrent deux nouvelles pi^uyrA. i". l)ir>s 
«djectifii y devienticnt de viTitjd)les adverlN*s , (piand , 
ne se rapportant à aucun sulMlnnlif, ilit p<*nlent Irur 
nature *de qualificatifs, et ({uMs ne ligun*nt dan» les 
phrases quapour modilier un v(^rIM> auquel iU soutj(»iuu, 
ou en exprimer une drconstafti:!* , <-oinme , il Ment Imn ; 
il cAafiitf juste ; >//# chanUf faux ;,eUii se tivtwr inul : 
ih ne inileni pan clair ; eUe ëent mAiivain ; rllr rt'ëte 
oourt , etc. Ces mots , bon , JtAsU , Juux , inaly clair y 
mauv0i« , court j sont de v<^ritables ad\rilN)i. -j". Il y 
p aussi des adverbes qui ^ 09 certaines occasions , de- *!' y \- t l^pmmm^m '- -v t58 A>M dijpr^nêéê iHip àêM d'^JimtfM'ê. 

y\tniie%%l do TTilft Hum* tulitaiiilirii , tMOffiliMf i d'ariii If 
tl àt mmiiinMi f i» «ml deinuU , dfrrtéj'* , J^Mêut i 
thêmtWÊ f étiiàhë p d^horê. On cth : le <l<nriint dé' la 
' pi>rU> i prtindt9 !«• ditVNDf ) ^V/v êii dratiu i^ êrë af 
fairtji I AtMpir du drMMNii ; Je deiUiii , le- dcrrièri* d'ufw 
mmëofi i \m deênirt d'uûé i'iUê: 

MouAriivoiit (Kl que PadtArlN! tiVu^it jamiiit suivi djin 
f^^Qie. Oià àoii] csreplrr huit «dverlirt dô iniliùère , 
êà^tntf dépendamment , indépendamment^ différent- 
f^0ni f f|ui prennent là pi^potiiioQ d^ , tl wnuenaMe- 
inêÀt , œnformdrheni , prrfirabtemtnt j pritiaiifm- 
ment , et rtlaiiptmené y cnii p«fuv#nt ètra tuivb de U 
peépoûtion d / oomme-y Um roià doivent agir difli^rcm- 
fnml àt)^ pariicidier^ ; ceat relativcmnit à ipJtë. \a 
,itiiK>it en cm que TuMi^e leur a GonM*rv<^ le r<^gimc de 
radjertif dont lit aont fbrin<''s. 

Noiu traiteroMfe àt TadvcrLc en deuii art{rl<na. 1^ pre- 
mier aurÉ pour objet Vi difTi^ntra etpèœaqo^m eu 
diatinipie ; et le second , l« place qu'il* doivent occuper 
diiia 1« diaooun. ^ Dks A RT1€ LE r \ On peut divyaer le%, advrrLrt ,, ou par (Vvprettioir ^ 

ou parkaignificatjun. Difia^a piir rcxpreasiou , ilaaont 

timplea ou'catnpoaéa. Leâ asJverbra wiinpU's sont ct^ux qui 

•Vxpninenten un seul mot ; Ici advcrb«*i coinpfMM'rfl mmw 

( oenx ^ s'eipriment en pluflticùrt mots. Cette' di\i»i«ii •^- ■, ; <M^H mmffmiUÊÊamm»*-* »rm-n.>\..'ii' ,ril tr(>|» vMKtir |Mmf firr mlopttV. I)\(il!niin icn ndvrrlxt 

«lUri bidliït. Diviaét |Mir U ni ,iii(i(aliaii, on «mi ili<i|ii)^i:n 
i\v n^gtitiott, iï'afffrmitiion ^ di» doute ^ f\v mamtrr^ 
tVaf'dn» ou àrrnh^, de lira vti\r dU ta fwr , <lr tritiftê ^ 
Art quiUjUUè^ t\ àri ctnniianuMOn. 

Pofir ^mettra plunil'ordrr Umiia «Htr mnti^rr , noiu I.i 
()if itrroni m troiii pani((t/i|>lifii. 1^ prrmirr rompn'mliii 
!<*• «dvrrbrf (i^ n<^tioii, d!ttnirinntif>u , <>i de doiitr : 
il Mt li tinportiint d'être fu^ mir IVmploi «lr«i nr(;.itlvr<( , . 
cpiîil n'enl pas bonllr pmpos dVn.tmiUT w^pâri^iiMMU. 
l^ dietixî^iïir comprendrii •culrmrnt \vn ad vr ri ni»» di* tir.. 
iiU'rr , dont il cKt m rstriitirl de roiinoltro la ioijuntian. 
Le troiAi^^le , cniin^ ncnfermcni touu*H 1c.h_ nuini twiiu'* 
d^AdTcrbet, - 

S' ï" 

• DkS ADVRRBRS DR NJCOATION, 0*AFFIHMATIONy KT 

1>K DOrTE. 

Nottt iiuittcNM mi hlfl^ df*» ftdveriHii le* ttioIa qtii aJ 
mimt$il rMftirtnifiion , U tiégttioa , ^t \n dontr, Uhidii 
que <piél(|iirt gntmmiilHf fit àe§ «tsMent pnnin Im con- 
vonûdonê^^ «t <|ii» <ipi«k|tirA niitret Iri iiDitimcnt^i*Apâr- 
tknilM. Nont fetwotii qu'il «»t indifli^rnt d^ \rn immnwr 
êà^mth^ , coiifmi<!thmt , on pnrticulm. Cr qu'il rnt (*9>' 
•enifol de boiMioltft , c^ett U nuinièrc de \en empto^r. 

fjH Adverbe! ll'ifHnnfiticMi MNiTr^^te' , oW>, vr>A>/t^ 
f«#r«, «oil, «le. f eomittr, puistfu'U^fiuii ^lincre ou 
périr, otriM /mmm n'at^nè pat à balancer ; oui , cVW ^h\- iî8Ê6Sf.w C ifio Jhii Adi^rh^t né négatum ^ vie. 

mon nom i le fmtUÊ^iHMés? \o\otiùcn» êtni, Ç^rdt 
^Uilt d*ti|» pltii gr«nfl uMgr auircluii qu'il iir iVit lUi uo* 
juiinî. % V ' 

Il n^jratjuNin miiI adverlir do doiiU) , «Vil pmU-^trtt : 
cimiinCy Parié ëti p(*iil^trR M tniif du moftds où l'on * 
raffiné If pin ^ Mur le pUiUir; mais vrM peul^in auâêi 
(^l^oà l'on mène la%>ù lapUiëdunt, Quclqur» graminiii' 
riffns y Mjotiirnt probahUimeni «1 vraiêtfnlilabUtnent / 
Diftii noti« \v% çlasaonji parmi lc« adverbe* de manU'ix*. 

I^*t advitrlNTi de iirgatioii aont^ non, ne , ne pas f 
ne point , mdlement point du . tout | nulle part ; 
C^omme , en voulez-vous ? non f — < n V/i ^OuImb-poum put ? 
non; — il n*oêe. 

On voit par oei cxeiii|>let que la négative^ /le iiiàrcU)i$ 
tiinlAt aœontpagnéc de paê ou point , et tantôt seule. 

^ Det grammairien!, et du Martaii lui-niêmc ^ ne 
regardent [ma art moti comme di*a adverbes ^ iU nV 
▼oient point de [ii^pôKhSona et de <^mplémeni ; iU les 
app<*llent dèa particulét , quoiqu'ils cm parlent dans le 
cUa pitre des adv <)r|^ Le nom eat ii(Aiflttreïkt , pounru 
qtHf p^r le lïiim pari,i€mU i)t n entendent pat uiie partie 
disiiiiciii d onuioiir .L'abbé iifrard , avec toute sa métji>° ^ 
pIljMque , b'a .pfi établir son tyisUnie iur des baaèt 
^id«|i : auâtt n'»-4-U é^ auiti par ■uam pvmroauiea 
jje ilf^m, Ij» mot /MiHiçiJtf 9 aaaex abuaiveiJM;nt employé 
on gramni«iit , Ae iipiifk (imrpêêitê patiie ^ un méno- 
êflhbe. AutAÎ rA^«d4iiiie Jb définll-elU m une petite 
» partie du diaCfturt , ^quelle wt oi^inaireraent iVune 
p syllabe , et doit ètr« rap^xdée à nue dea partict d^orai-^ V y 

a I 

)» ; 
I 

■ trio 
plu 
wm 
I.id 
«•mf 
Irnn 

1 

. Tnrvf 

•■ 

oppi 

C CI 

aiMill 
diKKl 
ilJ^i 

|WIS 

rnàt 

¥ .«(. \_ .A',»... c •^. M noti». r. c^t , (lÏM'itl (|url((i|CK ifruiiiiimiiirnii, <«• <|ir<l 
Y n <l4* plii» «lillicilr (Iaiii lr«J(in;;iir<t. u.Oui, Hi«iife»J<Milr ^ 
)) ii^ihhmI DîuIom, jxMir <|mix <|i14 im- \riilriit ou iir |)ri « 
»> iml «K'Jiiiir Ir* iiufc* jMii lriMj||Lj|iin' ,j'l 1^ 
)» (te iiMiitTiiin , Dotin iiiir iiirim' (libHiMiihialioii , «It'ii 
)) rlioM'n «II' imliiM' foil tlillrniilr. l*aituuUt iir Hif;n.- 

» Il 1;t<|iifllr (Ml IH* (lût (|ii('l([iii lois r.i|)|)li(jui I )>. ,% 

HlCMAUf^ri'l. NoiiR a/oiin (Irjii ru n iiutih aMinniH l'u 
ron« '«MW'jMiioii <r<»l»MMv^r «un* 1r ''raïKl iiyinhrr dr priiiH 
. inol.i' nui « 1*11 fuin(.*<)in . riilfnd «Imiih 1.» <^»tiHlriu tion «Ir» 
phninrH , ri|il>Hrr.iHftc fMHivciil lu «!»>>« oiiin , rU lui" ('ilr <1«'^ 

' . -^ y ' 

Hon «'ûfigM', Mou» »'M li-ouvuiw uiir nmix llr pifinc «lii^gi .*, 
1.1 (li'vÎMou il«'n iu';»«hvi"» »'*ii <I«mix iiioU; (li\i,si(iu (jni 
t*rap/'!rlie <|ur , iLnin Ir» r>|)p<)%i(ionNf iiouv ^«^^ |>(ii.s%ion."» 
trnnolirr le» idrr.H \vi uiuvi piir 1rs nulrcn. %.)\\s muiuuvh 
for(V»8 par \v ^vuxv.Ac iiôirc" Ijinf>U(* rir ne "ii)ar<|un («•♦ 
opposilioiiA (juVii iiiiiiiM: ; cIndh liicii «lis vwn ^ nous ih: 
pouvOiiA \a*% rxiM-'ilucr rli'icunc mi-|) ircnicul , roinnir ou' 
le lait (Uim 1<'H lil^^U4t« <16ul lir> m''g{iti>^'s M>nl rii un 
«cul mot. Nou« iioui cx|iri|i^*i-ion9 tir.n ruai , ^i iiouh 
(linioiis y à. la iiioiiuii' Avs lialius, l'iùvi un cifoye,/!. • 
digne de foi ^ s'il en fut /aiiuiia , léUvuUiin , yu/ iir dU 
|Wii ifu'il wroit , tnùia ifu'il ëjit; [u%s ijuilnout Jiff^ 
mais qu'il a vu; put qu'iLa tlé prése/Uy nuiië i^u'il ^ 
a fait liù~niénie *. Ou n'y ticiidruit ^\à ; vv rluM , i« ■» 1 ■»! * ^éiUât Vrir êHmmd aurtontate ri fuit , l.ucuUui , ^iii «i/ «# fi^/i • 
»ptnari tftl ifirt , rton f^uiit^tsi^UéU ffft*»f , non oj/umc %cth'friii0. V- ' -H, Êmm ^ïv lAsU ■ il,'W :'/..::: t 161 Uêa/f$ àif In nàgniii»ê lit. 

dii|iMtU (l« prtîu mou rrtidruit !§ phrliM* auMÎ traU 
imiiin (|iut (l^^gf^nhlt* il rorrilh*. Nom (!< votm <liiT ^ 
|M>iir iMiui'bioii «xprinior ,Jfoivi .... LucufUéâ , «/mi 
fi4» dit point JB croie y j'ai om i/i/t» , ji'Mçiê J/fréétfni , 
'mais J9 §aiê ,j'ai vu , c'ti/ ffio/ r/ui l'aijhii. Ia) ioiir 
lalin II pliiK Hr pnVi»ion dani lot id<^'i , ||ilùë^iio chaqtii^ 
op(io»îliôn pA^ur:uli^rc ctt. ftp^kùniW) par hi pli^M) (|u\ 
(ai|N*nt It^a idi^ qui roiitrat^nt Irp unri »vcc Jet autres, 
aYRiitago cjiif n*a pan le tour françois; \ Usac/b du là nàoATiyjL né». Hicn dn pluA (lifTidli* ]| bien traiter qii« futage de ia 
négatire ns. Peu de graramaîriena y onf dônii^ tout let 
% aointque ton importance mérite. Beatiz«iie «at/'C^Iui Jp 
tout qui en a )e mieuk parlé ; nuM oommt la c^'^rld. 
n*e|t pat ra^ntrage de ce grammairien , ta ditairrtalioti 
n'a pat eii ]é drgt)é d*titi1lté cpi^on devptt naturellement 
en attendit. iri*eh rendu iliinilAligiLle aui troit quarta 
et demi dt tet lecteurs, et il arehutê let aultrct par un 
tat dMnulilit^. Nout profiteront de ~aoi| travail , mait 
noua traiteront là qoeition d*aprèt l'Académie. 

lii^^ motion t'exprimv en françoia ou par ne aeul, pu 
par rw accompagné de pas <m point. Sur quoi TAcadé-^ 
mie a examiné quatre qneaiiont : la ^^eitiihre , quelle ea( 
la pbœ de cet néptiont? la terondc , quand est-ce qu'on 
doit te térvir de paw plbfÂt qui* An point , tl réciproque- 
ineni? la troiaième, quand pent-^m let topp'rimrr l'un 
et Tintre? la quatrièmo, enflir, quand le doii^on 7 

Comme et ita mattèru eat trèt-Hmportanie , nout la ^ 

-^ ^ J 

d' V tiiiilrnini <rM|>t>M (T pliiii ; iii/hh iMi|)'iin\iiiit nnuH 4l<-\nn« 
«li^lrilifr un pi^jniV^ <»" m»h: Irn r|nMi|',rin , ri pr.iil « In* 
-l>i(*ll <lr«i lTnn(,'oiNy \|U<* deux iirgnlioiin iLmim iiolfr l.iii;;iir 
vnlriit lliifi aflirmulii'rti . 'lotit IWikhriiiriil M'vtVi» il» •« 
^^iloN , iU Mfloptrtil r4'tl4< iili'-o donr iU fwnit |>lriiis , |i,n«o 
<|ii'«'llr l'At vrnir^iliiiiK lu l.iiif^Mr i.iliiir , rt lii^niiiNpii iriil 
Mîh« r«^n«*«ioii djnm la iiAlrr. Vaiif^cl.iH , cpii rHt 1r |»n- 
iiiirr (|ui uit vrrikihloiiirni roiimi Ir ^rnio dr iiolif» 
liingiir ,, M fortnnciit romiNitlu cctti* iioliôti ahsiiido 
d^iig «on uxn'Jli'iit liVrc i\^% /{t-ynan^ne/it \/\cmU uur ,i 
MpjpnMift^ cettr iliVitipii. .Atisiii lit on, du tin la (Iciiiirir 
Mition dv MHi dirli<Minrtirc , en françoi.s , Jtnx nt-iui- 
lions n'ofU /xiê ht fort'r d'ajftntirr nïrnhtr en latin , 
oùiimtx n^gniionê vaUnt une tjfjirniaiion. 

I'*. QUFSTION. i^urllc Oil la yXwA" d« n nrf^aliyrs ? 

A'r , daiiB tous !(*• ca« , m* plact? avant lo xtIm- , ri 
ll¥iint le |>rot)om rn it^^inn; H*il y on a dr joint an ^nlM-, 

tioiniTH* I w^/i« fié» lUteM iHiH ; x'imJf-ney^lc pfUm ^ pas 4 

' '' j . **' * ' 

VOfU •n'ohsert'^Ê, pas. Lu pi art' dr /ki/» mi fntinl >aii«*". 

• Lorftfpif lo v<*rl)C ont i^ rinfitiiliv, on- Ick pl.uc indiilc- 

mrtni«*iit «v^Til ofl nprjè» Jr v<m'Ih' : vn vv\,\ on rofinnln* 

rorrilW, n piMit-Alir nn"^nM' «pi'on ni* ^ dnMlr (|ih"^ 

d'jiprèt l'intriition Hh dotnior pliiN on inofnN d»* toicc à 

rrxprt»ti»lon. Oh dit, pour nr jnùnt voir , <mi , j^mr nr 

pair pas, A l'ioip^rfttif , H m* plart* tonjonm apivH I 

aiitn*t niodet i"^ Irt pas , ne luidine^ piùnt. I)an% Ici 

t«0)p )f »ont «imidvs ou <')>nit)OM'>H 'I V DaiiB !<>• trmpt siiuplet , /wi4 et ^nnni %v. pU<vnt api^» 
lit verbri. H .ne [HirU fxm ; ne jHir/r t il /mis? Ai V V ^' *-*J v-f» «i 1 > ^x, *^».,> ».,%■' 'A' i-4.ik^j<«(^.i,|^(»_, ./* ") *> l ■3 N'Htlri ^a *y gr«fi4 )*ur oTTrlr un li«raiUa§> i r ^^ 
■« («iliM |»èiitliia Uni|»Ui «u roa4.4*un bai» ÉiM«^i|ii. 

Dam )m Nmp» «cmpcMét ^ fit m pUctttl «ntrc Viiu»!- 
1Uir0 01 If piiriici[|>«.. Ou dll , il n'\/Mê parU t ntà-iril 
pa» parlé ? 

II*. (JKuKiVnoY- QuiiikI poê oii /xti^ miihIi préfé- 
rMhloi l'un k l'uuin» 7 f " \ -i^uur roKMMbv* cfrtu (|tiQtU()|i « il liiut cond(»ltrt' qiiclU 
CKi U %ivtÊi àp jom Jtnax. ni^U. Ijour emploi , cLin* bien 
<ii>t cui», Uf^miitl (Ira vues (k^ lV4pt^L /'uA^jf nie plus 
lbrictii«nl que pOê ;, point indiquo quelque; cIioms de 
penwrfidiU : U nt l$i point ^ n* jouk point ,%\^u\iMntj 
il ntf litjamaiê , il ne Jouêjtunai^. J^oità lunrqiM duoi: 
uno iiiibhiMli*. i^ «ononoe «rutjqfee cJiotr dWiilenul 
•t de pAMAfpn* t li /itf /i/ /KM , fi 1^ )<ii/49 potf , tigniTiciil , ii 
/M lit poM pté^BtUêmiNtt , il ne jmt^ fjot dan» U rm>r' 
ment. Pas «inrqyo dopo Véuti dU moment* i\Mfi< de 
annonce une a^gatioi/flani r^acrrp. Oiiv |7 n'a /w</ti 
d'eapriit o'eat è diro, i7 n'<| point du iotsê d'eeptit. 
Celle plmaHe ^|uivaul à oelU-O , ceH une béie dane 
toe0 la fof^ce du iemie, Paè dr donne la lU>crié d^ la 
rÔMinre. li n*a,pae (feeptêt ?#ul'dirt, ii n'a rien qui 
fnarifue dane l'esprit, ^^ 

D'o& rAcadéoiie oonelut qye poe convient mieux f 
I*. aérant m , plue , moirie i nu4i(i< ^ ot autres terme* 
CMmpanti^ , ootone yMUton n>#l pa^ moMi# êubéime 
quHomèè^ I «*• «T«m ka nonê d« uoakbet p il n'y ^ Oi <t( .•«♦^., • :|' ïlêOf^t de ht n^gntU'tf rir. ififl 

Point rtX NU conirnirc \c •rûl <|iii ronvii-nnc (i;inw 
O'rtAÎnrt phrii»«»ft rllipti^^nDi ^ je m ^y 04 s tutur aflliittr 
à lin honnétti fwmm^ ^ mais poiiii ; ri (Inhh I«n rr|MMi>4'H 
à cl«»§ plinifieii intrrrof^ntiveA , ifyctfMi/t ve mtir où pair ? 
|>oiiiC Dmit cpft diMix riis , INiiuigriVfpiigiir ik rniipldi <li: ' 
/If»*. V 

(^oïl une i^U^anr4* d« »r M»rvir <!*• /h>i>// 2i U lin <h n 
<|>lirnM*A : «/j M'amn^oit â sr.H ih'pruM , ri ilnr n't'n aper- 
cevait point. 

I/A<>ndt"nilr mnrfpic rnron* /pu* diui» riitt/iiop.iiloii 
/xtit cl point iir pr<^.n<»nlffil poiiil \v m^mr n*us. a II I mu. ' 
)) n^inArqucr , dit-cllt; , (]ii(* , quiint ?i 1a 5i;;nifi(.iiioii ,. 
» il y n çnrorr de Ia difU'TfTHi' rnin» Jn^int vl fuis. 
)) Ainsi, lorrupi^on dit, navri-iAniH point ifi /</i ^r// 
)) naxTz-tKiua point /)ri.» mn ^ho//f/r / rinUrix>f»fliioii 
>) n est (pi*un(> question simple ; et lorn<jM'on riif , n\/«'rc- 
)) i«rm* |Wii vu un tel? n'avri-viHÏti pwn />/7jv nu\ montre * 
î) on fciil tiliirfpnîr par Ih qu'on rroil que <?rl«n (pi'on , 
)) intrrrogr « vu crlui dcuit on pnrio , rt (pi'il h piit 
M In montre nuVni lui demande. » 

III*. Ql'f^HTloN. Quand i>eulon élégamment snp-r 
primer />a« et point? 

On |M*ut lei inppritTler , i". avec le» verlïcj» re#«r/ , 
oêer vt fhtuvoii . (m^IIc iupprrMion n'etl qu'une éléi',rtnrej 
mail une éli^gnnce dont on se disp(*nM* rnn^uiviU. // m* 
ctêêe de pleurer t il n'a oêé lui rtêister en face ; il n \i 
pu ré^éêeir dttne cette affaire\ On dil ewore , nirira 
%«u1emenl dmi» U oonversuiion , ne Inmf^z. ( )n dil atiMÎ , 
ne iH)U^ déplaise y nt pous en iUplai^ i et qu«"lqMeG>it J- \ N V 
^ 
\ \ \ I .•.v.àl^'.fciilMSr.«»anJ>ka.. ■..>■■<. ... -^J^^..^^. ^,,j,^.,y <»ry. • w.tÉàAukttrfht^-'.'^. y f f) ^^^/f* ^^ ^ nàgatiifë ne. 

(liins le ttjk» Umilbr , n*0(^ii ^ pour «i c« n'éioU ; oooikne , 
cW OMcrtr^ j«/W Jori bon , a'éuiil ôi néglig9nce du 
«tyiê. 'j". Ikoft or^ Mirlrt tU pbrMet iQU*nv((auv<%AuL» 
ont un H»iia ut^^aiil ou il«* duuUi : Y a-l-U u/i hommiè 
ihntëlU ne métJU99 ? av9B'Vouê un ami qui' iw êoit^^ 
dt;9 tnieun ? 

CKi BorbiR-i» •ujourdMiui , li , c|««ipt«nt nia fuibUtw, 
J«t nVuMvH'uiM' m«r« élouiTé la tèndrMaa; -^ 

"Si litt mun |M<ipiM MDg ma nain «rrMiif tlm flott 
A)'«u( |Mr i« i«up liaïUi ié|itioiA vos complolt i* 

Bacihi. 

Ce nV'sl .t'ncniT qu^une ^'li*goncr ; car on pourroity 
nii'ttn'/v/x ou fH)uit y mus fiiire de faulcj maui ce tour 
est moi 11» UAÎ lé. * 

IV '. Question. Quand doii-on supprimer Tun et 
l'autre ? y 

On les supprime, 

1*. LonH|ue retendue qu*on veut donner à la négation 
est siilfiaamment déeJàrée , ou par des termea qui la 
restreignent , on par des termea qui e&elucnt toute res- 
tj-iction^ oueniin porde^ termes qui signifient lus moiodirs 
|»arties d'un tout , et qui sont sans article : 

Dans le'premif r (;as on dit,y<r ne ëorê guèpt \ jo ne 
êorlàrai de (Ofi^^pw'a. ^ ,. 

On dit duus. lô «ecoud ;Jf ne' eoupe Jamais j Je ne le 
terrai de la vit { i( ny pente plue ; nul ne êtiii a' il eat 
. digne d'amour.4)U tU haine ^ jptu un ny croit jnem-^ 
ployez aucun de ote elraiagemee j il nt plaît à per- 
sonne j il n'aime qui qtie ce eàiti voué nadmirtM rien ; ,.>'^UiC«*» ■ .■•^«>i*l«» ,A.v •> li,.,>.- •^^o^ qiéelœ,uiae;je ny mmg^is nullement^ jr n'en 
veux aiàrufienient. 

Ou dit (lans le lrgi»ii;iiu. : U n'y xtut gvuUr; il n'en 
a curilli hrin ; U n'en tdlrnt mir ( iroiii vx^mx^sium d.i 
•lylt.' r«iiiili«.r); U ne dU mot. Mai. .i k„uU. nu ,<Mnt 
un «tljerur (le nomhn-, on doit iiirttrr fxiê ;■ U ne Uu 
{MIS M/» mot qui n'uitêrrsHt,', dtin.i ce diMxturê , U n y 
a pn» irui^ moi^ à rtprendrr. On du «n«M «vrr ,^,/, 
il ny rn a pns un brut. Il liuil rnroir «niplovn />,,, 

«vantU pn'.i>6»iii(in lù'. Je.ir/uu |kih i/<T(/<;/i/^ qur 

il w Jait yM% dr dénujn/ie iniUiJe. 

Ukmmiqui:. Apn» V.n pUmnc» donl. noua vrnon» <|(^ 
pnrlrr, «i la rxinjonrlnm r///r on un pmnom ivialit 
«mont, umr piu«M. ,,ni soit mK.iivr , on y Vnpp.n,,,. 
yKif II yx)i,i/. 7r «r juin jamniH d'r.xvrs ifiw ,e n'en 
fin« ificomrruHU i je ne fis />er.fi,nne hier qui nv 
voua loudt;je ne vouas Jeun iimune ohjethon <juij 
je ne l\ippuie il« bonnrê preuve fi. 

•J". QuMud dmix inîgalioni »oii( j<Miiir» pu; ni, fo n» 
Vaime ni ne l'eatinir, tl (|n«nd U ronjoncli.ni /// «m n- 
p«ilëc, ôudannlo snjot , ni/W ni /<i^/ri/i</rr//r ntwa^; 
remuant h^ureiu: , im <liui» l'aïuibnl , // ixe,.tin pru~ 
iUnt-^xiange', oii dâiu le ix-«inic , // xxa ni </«•///•.» ni 
procèa. 

Hkmahquk. On |>eut laioiMH- «uimiftHr; /Ai*, lonquiî 
mnWpu i^|>éij^cl qu'd »« Irouve i/|Miiv d«r L pn-, 
mièrc négation par un œrtain nombre de moif : />» 
naùru ixia c€. yaùi étala^re d'vrtàUUion pi\Hiif^iéi^ I« l6ê f/m^ de la négaiiim n*. 

sanf chois ei mmi gotit^ ni ct> luxe dé moiê qui ne 
tlitêni rûm: CjtiVx phraic «ihéi cotittniile «ti plu»' 
cUiro. , ■ 

Aimi DriipréAfix tVit bim mtprimé qn«hdil a <lit^, 

Mon«i|»riV n'mfaitr /K)f ni un pomp«Mi l»ffl>ariMa« » 
Ifi <fMft «»rsmn|>outi l*orfiMill««it M>)4rUniip. 

5*. Am^ rie tlise m\i itùtir st'iilement ; rnrcc Ir verbu 
qiii jltiit èftit wîn «u Jinn di» pourqimij ou cpii ?irrft 
«pi^àd Maine que : on «i employa daii« a* IK" iiwrplîoii,. 
ri/MJ jtfùtiêkêe éjui »f /iV/V d âf^ poêêUmê ne It tint met 
ri /!a viettlraac (ra*un tvrp^ Uêé \ que* nVteê-vouê aiisêi 
/>0#r 90*» iftifT frère? je rtf èùrtirai paê, 4 onoihA <|u« 
irtitit lie i'enitz me prehdrê ; je n'irai pas vheM lui , 
w'il nri Hty ^rt^tjiftt pnr une lettre. 

4*. LorM^u'AtnAt U «^HiioiJrtîoii </l/<*, QU doit fton*-€Ur 

twidr^ rien y il ni* Jhit q\i<' W/y» ; ou que <*tUî eoiiidnc- 

tU>n (Miitirn^udrr patainôn , «i ce n*eêt quê t coùuiw^ 

il ne tient 4\ii\ï i>ouê de ré^esir ; trop de ntùUr^e à la 

Ji)iê ne êeri»ent iiu* d embrouiller feêprit, 

5*. Mocun y«r!w âtipréléHt, précéda de In. oonjunc- 
tlon depiitk que , ou du-verbe IiHpcriiOnnrl ilyn ^ qui 
b)«rqn<Min«* <^rUlne ^laniitû de timip^ : commertt %h)u» ^ 
eïeê-HKiuê itorlë depaU qtke Je nu pou^ ai pu? 11 y â 
i/olk\nàis^^f/e)iioéu\kefap6nè i^U: 

Il en rst de même ii l|' verbcr etl au plut-que-'^nrfàit 
oA it\\ fuKil^ intérieur; ^^ tiMiiitbrtg^tethpf que Houti 
nfl miiM éthftM^yé^okti'iê 'y qààhd fl y nxità dôhte 
ans que vô^n '^^Hiii^z iUi pàt^ iMt^ey i^ànê* y tett- 
éretec, '~ ^ * ' " s H (Ic^ Uibi •iMMtw '"7/.^ .%> îfêafrp dit la négtUive ne. 169 

BbmAUQUV. Mu» on nf" les ntipprime pji«^ si le verlm 
ett MO prêtent y à 1 jntpArfail, ou au futur «impie : Coni- 
fnrPit-^»U-il depuit tpie non» ne /e *<>yrtnii/>/M« ? il y a 
ëix moiè qtu* nous ne In voyoni point f iil y iixiii /o^//;- 
temp» que noiiê ne nous voyions point -y quami il y Atim 
iio(iM€ anà que yon% ne \ errez pus iH>tre patrie y %'vu9 
y »ert% rappelé. 

6*. Diins lesphraH4*s oA Irt eonjonetio^ «///e enl pN'*<*«^- 
«li'-e (les adverlx's (-«>mpAralifH , plmty nunti.n , mirux , rte. , 
ou de quelque <W|nivnlt*nt , comme , 1/ /t7v/. mieux <|n'// un 
[^ parle ; wi mépriite t^tix qui ^nirlent autrrmrnt i\nili% 

ne fyennent ; c'est autre chose que je hr cntyitiA ; peu 
ê'en jluit qu'on ne m'ait tnym/tél 

Rkmaiiqur. IWnu^ét! a (list influé ici la phrase <lont le 
pnMuier membre est /dlirmntif, de eelle danl le pie- 
niier membre? est u/'f^nlii'ou dubitnlil. Dans le premirr 
ms , la phrase incidente doit hn* uttymipa^mV de 
In négative; mais dnni le S4*eond , elle ne (h)it |>oiiit 
en àtm aeecmipAgn^fW'. Il eite y h Tappui dn M'eontj esN , 
une fmile dVie;i)pi(«« qui |>aroisfrni cHablh l'iisaRe ; et 
on ne |><nit disconvenir que cet usage ne Miit fonde m 
raisou , Inalgrii les exemples contraires qu'on pouiToii 
eiliw. Kn effet , et /iene|>ounoit s'y montrer que i*omme 
explëtive , pui»<|Ue hk n«W||^tion est exprimée dan» le pri'- 
mifr membre explicitement on implicitemeni , selon In 
ii)rtike do U phrase. CVst c<* <pie M. BeauwV auroit dû 
iàirn seiuîr. Ne a deux envplois dans Viotn* langue , 
eekri d'exprimer la nation , et drlui d'y étw en pro^ 
Uibilive, et alors elle ct| bieu souveut explétivc ^ clic ,;■•' tKiiAi-tîf'-.C:u.^w...; // 


.^:. / ) . 1 70 V»àg9 de la négatiye nu. . 

• tir^ uei (Irux (uiiploU liu lu tin , d od Dourl'fvotit prise. 
Dant le deniitT •éns , nout en iàiftinit uiiigv (|uel(|ueiais , 
cimiffrM! nouÀ l« verront N**. 7 , 8, 9 el 10. 

7*. Dans lot pUratet unie* par la ironjonaion mœ aux 
verbca douUr , dèseëpértr , nirr > «t disfxtnuenir , i'or- 
maiii un inrmbre de phrate ntt|çaiive. Je , fut doiiUr|Tat. 
c|iiV/^n€ vienne ; ne d^ft<'»|K^rc»* paa que ve rtUryen ne 
%K}tiê. rtùêêUêe f /e ne nie paa (|iie /> lie l'aie dit; /> 
/}« disconviens pas (pu* iVf/a ne êoii. i 

l[bM\RQlTK. L'AcacU^mie observe qu^avrc les de 11 V 
durniçra verbes on dit , en supprimant ne) jf ne me 
paê ou fê ne diêcvnvienê fuiê qi$e chla êoiê. „. 

8*» Ayec le vtrlnr uni par la conjonction ^M<r aux v<frlM;s 
ernpétJter et prendre gtmle , mis jwur prrfulrr sea ntr- 
«r4/va :y*em[)ècherni Ittrn «jue vot^iw tmye&iUi nombrr; 
jMX'nra ^arde i\uon ne tnuM êtiluise. 

UicmarQur. l/Académie obsc^nre «lue, dans cette a<^-^ 
ception , prendre garde est suivi du auitjonclil ; mais 
fpie , si Ci! verbe signiiie faire n^/lexitm , ou emploie 
TindicatilV el /xu ou /wini : [)n*ue^^arde que wus ne 
m'enitndec pas. 

9*. Avec le verbi? uni par ta conjonction ^ne an vérins 
craindre y et 4 s«rs s'yiiouyuK'a, qui^nd od ne soûbaile 
paa la chom* eipriniéepiu' le s«<Mind verlie : 1/ craint 
que eon frère wt i'abat^lonne'^i fai peur que nionanu 
,Me meure, *V. '^. 

Mais ftae ue se snpprinae jioint j. si Ton souluiite la 
dioao axpriuu^ |>ar le nrcond Mwhv lij^ crajut que 7|ioi» 
-ptte n'untre im$* . \ ■» gtth 
1.1 |i 
daiu 

se tf 
dam 
et di " */ n( 
H 

ckei 

ne tl 
' ' la cl 
)) en 
)) cl 
)) ti 

. ))'CI 

)) n 

» d 

» d 

» b 

)) p 

' M n 

» b 

» r \ ' ^7\ 
l'ange de Li n^gntUr ne. 

^ \h\ doit ol)iii'rv«T ipMV Im vriU'» <'.m/»<rA/»r, fir^mhr 
gttrde §pr(ûndfe y rt {vm synonyiiirs , nt* M'iilfiil nr i\.\\\% 
l.i phrMMv4u('i<lriiU> , f|iir lor'M{iu' nr fni.t ne mmiI |wii 
dknâ \n phi-AMt |U'iil(!i|Milc ; vue s'ils y sont ^ aloi'n /i«< nr 
M* trotivr pas (liitis la phrAsr iiicidriitr. H.uiiii> a «Ioiiih' , 
dfltii doux vrrs (|ui «<' suisriil^ un U'I l'xcuiplv de 1 uuc 
et do lauiru < oustrut^iioii : 

IléUi! on it0 ofuint pj)int ii%\*\\ v*ftf^ un jour ion |)«>r« 
- 'On <;riii/ii.(|ii'il /l'i'jjaj^^Wi !)•• Uiiiint il«<»a uiiir." 

Ou diiMiil autn'ioin , mi Voft tv trw/ pas /ài/r /r m/;/ , 
'ilnvfmtt pas rni|HVlit'r «ym' itn autrea i\v /<* /jtiHjfvfii. 
^^Ou tlit ^ pnWul, <y//<ff IfH iiHtrr!^ Iv Jti/îHrnl. 

Ukmakqm:. t 11 krnildc <nra\<»r K's vnlH» r//i/;r' 
r/i>r y f)/'rndftf gm^ir j'rraindrr ^ vl m'h ftvrH»iy">«'» » «m ^ 
tu* drvroil pas ruiplo'yrr nr , <pi.ind ou m* juMiliaitr pas 
Li choM' rxpriuiro i)ttF 1«* s<v6ud m'iIm*. m \\\\v rs't . (ian-> 
)) «M'as ,^urc*niyul |'\pl<^li\<' , ol»s<''i'v*/du Mamain ; uiain 
)) rllir lie. doit [wis pour «-«'la i'iiv it'train'lir<\ J\ii afjiiur^ 
)) et jr ne veux /nia ^(fu'itn %'irnne niifUrrninijnf : /c 
, ))'nniiis fxuutanl ifur Voisa luWi'rnie.t. Qm* lail la <o 
)) ne, /* (y»;îit voln* vrnur ifite je crains. \v d^•v^»i^ «Ituir 
» (Hnv simploiiMMit , /*♦ vntina qne %H)iia vriur::,. Nou\ 
)) dit l'Aradi^ii»'. Il eat t)ert(tin , ajout»'' t-<*M»' , .rtll^^i 
» bien «pn?^ Vau^clas , lU 
)) p<V.lirr / craiildriT , et/(f 
' M nét^'sMimnent ajoiu 
» bien que voua nd acyyn 
» p<*nM^t* linbitucl 
)) iM^gaUon ,Je rik ^fuxjjas qite %'Oiu t'entez V I . . ' ')T, dar x:umi3mti-m mM!mm i j^v ijm»jmMiljmÉikÀiti)^ v, . v^ik >. ÙVJ%', ■i|.»^^*> j- 


4f % » #/i jiouAcylanI ^imp poiu^ri0 p^nùt pas. Mon Mprîc 

Y tourné vert U négatîdte fa tnct dans le diicovrs. C^'ctt 
» «M traie syllèpee , dit liilleurt le nième gramm^Inim ; 
» e» CM occMiont on est oorupé du désir que U choie 

V n'arriire pap : cm a U volonté de fiiirë tout ce qu^ôn 
» pourra y afin que rien n'apporte d'obatade à en cpion 
)* aonliaite. Voilà ce qui lait éfloncer la négation. » 
L^alihé d'ClUvet a diatiagué ke^^uv^mploia de la lu'*- 
gatfve /i9, et en conclut quVUe est 'd'une nature diflt^- 
lentle , selon l'emploi qu'on en &it. <( On en diatini^ncra 
» bien aiVmenA «^es deux perticulea , dit-il , si Tun veut 
9 cotiftidérer que la prohiliitive n*ésl jamais sùiviA de 
M pas ou de poùti , cooimc la motive IVit ordinairr- 
B ment ^ et que si l'on mettoil pas ou poi/U npH'h la 
9 ptekibitiTe » él en résiilu^i-oii un contrts-sens. Par 
» «xeniple, si , dans le dernier vers dé Ràtiiiir rap|M>r(<y 
n plus luut , nous disions , oh cfxùnt qu'il n'essuyai 
» pOê leê larmes de sa mère j nous dirions «pi^isé- 

• ment le oontrarire'de ce cpic Ilacine a dit. J avoue , 
s jijoUte»t-^Q , que rettr particule prohibitive parolt rv- 
» dottdanlf en notre langue: mai» elle yt>sl de temps 
» immëmoiiHl : pmrqiioi ne respecfiprions-nous pes dcii 
H ttsa^m si anciens ? » Cette Opinion de l'abbé (tt)liv(t 
-% M suivie- par l'AcMlMie y quiqi lètt In même dis- 
liiMCîoA', et qui ^Vn est servie povr rendre raison de 
rintrlMiurtioit de ortie particule dans ledisconrs. Si i\>n 
IrAttvff , dli>e)W , re ipot dimi. cet smtea de |ibraBcs , 

• «'«M le .nif ou \s (pan dm Lbinè q«ii a paaaé dans 

• notre lanfKtw. ^^ 


lV t ^^•tltt***' ■ Tî Vêogê de Lintgallifê ne, 175 

10*. Avfîc le \eriK> qui titii iig j^eur (fue ^ deiratnts 
que y <Uiu le même cm» qu>\cc rmi//</rr. Aiu«i h)rt<juVm 
«lit , de fteur qu'il ne perde son ptvcvM , c;Wi •ouhniiRT 
qu'il le KAgne ; el i/r ctainU qu'il ne eoii pat putû , 
c est soulMiler qu'il U*. «Oit.. 

1 1*. Aprèn «a«\)ir , i>rU Uant le mmik d«/M4vo£r /(Uni 
loui les cm; Je ra «aurtAU «i/i «vai//* à ImnI : el s'il ea 
prii (kiu 1« #eD» dV.ire iuci^rtain , il eht mieux «le \tm 
ftupprimor } je ne eais <ui /^ /prendre ; il ne êàèt<^ 
qu'il fil, ' • 

Mail il faut pas' Qi\ point , quuud MOivir e«i |»i-i» «limt 
ton ¥nii leiia : il ne êoii /him le jnmçoie^ 

laf. Eutin av(K' 9u« , »ig|ii(Uiut /xii/|-gmu , un «.om- 
menoeiDcnt d'une )>i|ir.iM* iiiMiroKMiix; qui mui it uuir- 
quer 1(\ d^sir , à iortni^r une iuu>iV( iiii^ii , etc. C)/</f n'êtes- 
«fiMJ» arrivé plutvt ! que ne meut-il jH'rnîi» ! mie ti'ralÀl 
à vent lieueê d'ii'i ! 

Il y Nurt>il ewurtî bien tràulir» «Iiom»» h tlin* ntir <tH* 
lpali«>r«* : mais il Kullit diiiln une graniniain'd'iiMiiqurr 
les Cita princi|Vaux ; le* nutr«<« m)u( du irMK)rl d'un dti - 
tMjnnnin*. 

« Avant de finir ce parâjniphe , non» devoni» pnWenir 
qu'ail trouve que1c[uer<rtf dans .1rs auteius ilu dt'iiiier 
#lèele la «^atiou /|^ auppriimV dans les pliranrs intrr- 
r(>||iit}fe». Du tmn|>a d« Vaugriaa y les «yniatnu-cious avf^ 
la négative et aana la n/'galive' Ploient r«\*iu's , et ee eti- 
tiqtM) judicieux obs^ne que , vu la runtniii«'t(^ de» opi~ 
niona , on pouyoit Ira reganirr (x>iume égalemeut 1»oq- 
ti«i ; iBjûf Mcua((« et Cliapclaili ttuudauiuoieiit ceiur au]>- 1 " l ;;t xi^itiimimKifjmMmàitmiiSM. »v»**rteU'i»..' 4k,.«\ t «7^ I7m^ c/« /!a nègqiipt ne. prettiKm. T. Comeilli! neU cmidJinifioit pu* oioinn. n Oif 
» TlodditpatAticrljinéf;iiUYr,dit-fl , quoique rriif>it |irnt- 
}> être uti« oommodiu^ |M>ur \m pu^'trs ; Àuiit iln (lfnv«*nt 
)) donner an tour «iié à Icnri irom,' MinA que ce toit iiut. 
)) /lépent de Li téritnhle conttrn<'li<>n. » On m jtoujonrt 
cicpuM ré^unlé U ftup[iret«ion de liMi^ntiVe coitime une 
liiulé ; m^anniôini Ce tonr oontinuii d*Alre employt^ pAr 
lot écriviiini du Hemior tiMe , et on \i*. Iroiiye n^i tien- 
lement diint Molière y In Fonintne y etr. , niMii même 
dans Rncine. On y' in voit irt)i(i pu quntrl* rxetnplcji. 
I/Acnd^ie, duhii ne* obtenrHtionfi sur VanfitrlitA ^ xtmu* 
cette AupproMÎon dr liiute en pr<Me , et de nëf^li^enre en 
yviT%, Nt^anmoina Voltaire, cp^i ccmmiiimiMt crtte drrision, 
n employée ce tour deux fois dam la même icène de 
l'Enfiint prodigue. , V(tilà-l-il pai (U TOI jér^miadfi 7w... 
Voulm-tr«ui p«« qu« r« maitTv étoufdl- VOLfÀUI. Çt M. IVbbé belille, le plui pur'dç tout noa poi*tefy 
n'a pas craint de dire : 

Au bruit «U f« rtTfn» ,, 
V^yii^voufl point •'•nfuir Itt Mt«9 «lu bot-ag* ? 

Voluire «t M. Vabbé DelîUe ^ quoiqiio poui-^^rp h tort, 
n'ont m dUiMt €• tour qu'une M<^>Oi periuiaQ qnircr». r '«-"t y I . '..-tj^. ■ • ».*V> De^ Adverhen lie mnniirr , Vie, j-S FOnM ATIOV. 

Ix»« A(lTcrl>ct (le* m.llli^r4' rxpi iiiit>rit comment on «le 
qm•llc^mnni^^^î 1<*a rlioM'n •« 4<miI. Noim nvuris vu qiio 
ce» advf'fbet tont pour uhç pirposiiion ««l un ikuh itnlt»^ 
lantii. I44' df^str (!';ibn'*m!r \v (lisrourn letir a domu- ii;ii|i-" 

m<îw/ pour ai^tf('7fio<i<f«//r. CMi Ioa iioiiiiiâ.v#iiii«i adM.rlM'Â 
(le (jualilé , pariy tprili» m* iôi iiu'nt prih^ut^^ ton» dc^n 
•^ «djeciili», doubla pn)piitu''' est \lr <|nali(Ù!i ^^.tft «pi'jK 
.Aoiir en aiiftii {(rniid iioinlitr. Les' aJv'cAlMs P#riM^ drj 
ndjmifrt «e tenninont en mrn/ , ri Huî\rfii| dans leur 
tornintioii y les r^^K<N Auivnnlrs.: ^ 

. I". Hi:(;LIt. Quand radirt-NflM" lermiiir au nia.srnlinhK 
, pur uuc voyelle, on -forme l'adxilH' en ajïiilrant inmt. *»' J'oli niriit V.iai-inrnf 
1- ^lii|f^ott-Bi#n». ExcEi»TiON. On doit excepter foUrmfnt , nou- 

-rwllorrunt ^^wliettwnt vX b^lltinwnt i\\\\ %w se dit ptfit 

qtM dmi» lu «ent de diuutfment , et btiton* c»jit-< e uny 

«iprOMÎon du itjlcj fMinilirr. Tooi le» quatn^ne lorméut 

d« la icrminAiAon fdSihininr. 

Rkmarqy^E. I/uMige 11 prévalu dVcrirc vrainwnt ^ 
^perdument , irtg%itunierU , aiinidiUneni, Am*î , it» k 


V, 176 4i)êê Advèrhisê d^numiàre^ «te. 

■dvffrbet te fomirnt conronnénicDt à U i^gle. On ëcril 
îiidiflëremment gaieméni ou gnîmerti, 

'^JI*. HkOLR. Quand radjcctîf «e lermini) au tti<iar4ilin 
par une eontomie , on Ibnnr l'advvfbe d« la tunninaiaon 
ftminine en y ajoutant meni. Or«nrf .., 


jr«nd*-in«iil 


Dûtmri 


«iiltinct^Bifrnt 


trmc 


fVliiirhi>-mrnt.- 


l^ong 


-^. tonfM^Bffir 


HMfMS , 


h«ar«M#i>«Mlikf 


BrkI 


hHW»«in#nt^ 


D«uc 


iour*-^»*»! 


Frais 


rr«kh*-nMif. KxûsmON I. OIT doit excepter gtrUH , dont Pad- 
terbé ^i^niiment. Pour liTformation de cet adverbe; 
on tait rorrille Au lieu de la règle , / nf te prononçiint 
paa dant ^ft#»i. 

ExcBrHôN il. -K**! «djcrlif» tehnim^n en /»ai/ et rnl 
forment leur adverlw en' diaiigcant arU eii anuriérit ,: 
tX 0ni en emm^ntf vKloqural 4lo^u«mni«9t . OttMfnt oo«iitaavflM«( 
ObliHMnt obligraramral Dilifvnt ^rfiligammiint. 

^ liêfl adjectifs len$ e% préêent sont lea aeuU de cette 
cIaamï <|ui fiiivent k H'gle générale. 

: U j a cii^ fdrprbft itmuo^ en ffi#n/.'qui ne vien- 
lifp^i pft 4et iKfii^lilf :<!• tifii „ fiommêmi -, ÛMWMim- 
iiMn^ , mçftmHf^ni $ ^infftsni » ei nmêumintini. U y 
t kuaai dsi advwlMii df fn^oUirp doot Ja lermiuiùaon 
ii*e|tjMii en me«i : irU ton! | «» wn , wyn^»» mtU , 
bien f^nsi , lis n^r^iff tic. 

L'« (|iil prMda //t#fi< dana let advtrliea de mani^rf adve 
cpir 

nu* ni 

leur \ Des Aiherbea Ur manièrr ^ civ, 1^7 

«it louioun.niiK't , t'Uccpl^ dniiii \â'% tn^iile-neur sui- 

vans y uù il est fermé cl manfiu* d'iuk nixinl uif^ii : 

Àii#M«nt , linporfitn4ni4>iit 

'A«ruKléai«nt ImpunéttHml , 

CommodéoMtit IncommmlAinrnt 

InrnniidAr^mrnt 

-Inrtpéifmitnt 
laopin4<nif(nt Cummiiti^ffnt 
Confurniémant 

D^artp^rémrnt 

Détvrmin^mcnt 
ElTroiiiémOnt 

Eipr«t*^>>irnt MnUitAmrnt 
MinlArAmwnt 
NoinmAm>;nt 

Obal.iii^mrnt 
Op'iniâtt^inrnt / PaktiunnAmiiat 

I*i/inatu émnnt 

ProfnniUaiffut 

Proluk^m* lit 

Propoilioiin^rprat 

Sfftit^mrnt 

SApar«^m»Mil 

Sfrr^^rtirnf 

SubotHo nu Allient 

ptU UJtti^. Ik^ucoiip d'advi'rhm , «l prinrlpnlemrnt <ru\ <li; 
Ini«ni^rc , prennent ii's ln>i» (icniv» dr nif^nifiritiou : il» 
•uivrnl vxi i^'hi \vn ii'^lr» tlvn nilt-vitis. On doil vxn*pli*r 
parmi c*'8 drmw'r», vvux <|im on^ iMpj>ort ^ l.ijpwdîiu 
011 h In AÎmilitlidr , vi InMiiroiip d'niitn*H , IcIh <|iir tota- 
Uffient ^ «xtr^rnemeni , êujjiiafntnent -, am.n , lU 
m/nur , m vain , (txprèn , comment , im:eH»unitnent , 
ruUnrnnutnt, ri ntiitammênt. 

Ia* r<>mpnrnlir rt.f'ii* nuprilnlif m* ftirmfiit diinn Ion 
advt*rl>«*i de U m^nn* mrtni«^ri' vi uwf U-h mi'nioi nioln 
<pir dans Ira ndj<vtitJi. On dit '. pfvfùndénianf ^ uun.ni 
pro/î)na(^hwnt y plu9 profàmltme^U, mmmiptvfoniU 
ment , ir^M-j}n>foniU.mrnt , //» pitm pn)Jnmlr/nent. 

D<niK adver)>é» M*uJcm('nt (ornu'nt leur cum^ini'utii 1 1 
leur tiiperUlii* d'uue manière irrt'^ulièix: : ce »unt Otr/i 
II. iJ ■ï /' .178 .D9ê autrêê^êoH09 d*Ad%»9rheê. 

; ri iptd. Ile y o niw ? ! ' fait , mimm , U mieux ; et le iccond f 
piê , ott le piuê mal, ^ 

Les adTerfaet àt mânièr* | dont la foiuiion et t do 

tniMWi'wr deê yeiiiH ou djCt adjactift , sont èux-^mèines 

V iiKxlilî^pNr dva ad verbes do <|uanlit4S ; comme , un 

/' jfUrut /tom/ne êOff» ne dU rUn êonê en avK}ir bien 

\ •oigno'iîBcmmt exnminé la valeur ^ et êe conduit tou*- 

.. Journ êijirudemMWint que j)er90 fine ne peut êe plaindre 

tle lui. ^ .. \ ' 

J III. 

■■■''•' . ■ • 

T)K8 AUTRE* fl^ORTBS b*Ap VERITES. 

■• .■■>■■. '' '" 

I^t ndvrrboê d'ordre ou de rang sont ceux qui ex- 
primait la manière dont U*t cliotes font arrangée! let 
unes à Tégard drt aulrei. Cet adverbes ne peuvent mo-' 
difier.qiie les terbes; et ne' p<ruvent èlro , en aucune 
manière , modifiés par d autn^s adverlies. Ce §oni y pre- 
tnièrement , •econdement , etc. , qid^ se forT|^t en ajou* 
tant mo/t< au singu^er fthninin des nombres ordinaux , 
ci d'ahotd y aprèê y deuani, avaini , auparavant y en^ 
èuiie, etc. comme , Jaiieê premièrement la vérêion , ~ 
^ fiê9€ seilMiiidement la dixième 01^9 du premier livre 
* d 'liôrmoe ,paee0m ensuite àquelque autre lecture d agr^ 
mena f '^Ue yernùi mdmireni à*fhQKA la betuUé , ensuilt 
leê êene la déeirent^ le oomr ê*y livre après. ^ 

I^twdtfrfies de lieu et ile dietance ùmi ceux qui 

r j^ serrent k erprimer ierjlistanôea et les situations dcn 

lieux p«r rapport à la pencmn^iqw pMrle^ ou «lU choaos ^ Mj tt 
II 

cpii 

poi 
acti 
aiu\ 

d'u « J J' I .. ■ jiilonl on^rlir. G* sont, pour [e Immi , «/ù ,^i,lâ\drsà^ 
Ma , iin /uuU y en ixiê , fuu^oul , autour , r/( . J( :, ^ 
fl(lvefb<>i or prirTfncnl ni nnnpnraiirni kiiptiLuif. / tutz 
iviy alUz là^ chert'hexf par-tout. In, «ont drtbonuiipM dont 1(1 rritiilirtir Nttitd 

Pour la djêlancc j^ n» itiui , y,,^* , /o/>, , ;,n>r Ar , r/r. 
Q'» <l«'rni«'V» sont ftii»<:<'ptîi)lrê (lc<^ di'giVH «Ir- iiiiziiilini - 
tian.^)n <l il/, ir/*ff«^.|»J Uif /)/•/•* , n/trz filun I,n/i ^ ,[ )tr 
f(Uii /^trehi iro\y prr.i^ /Il trop Itf in.' * ^^ 

suivis (le In pirpoiitioii r/r. (hi dit, 

Dt prit il nous auiuir , rt (/<• /o/zt nom iiivifi*. Mai* on dit niisAi, ^•-- Prié d« tOHt tout mé p4<ilf ; lotn r/r ïoh» tôuf in'jrtnili c. D«OA Jr premier «vu , ce wiit^Uij^MaidûiH i\d\viWs; 
•t dans II* MM!()iid , de vériudiU*» pn'(NMiut)iiN. 

Ix'« «dvrrlM*** dr tJinpn Aont j-^mjx (|iii «'iq^iiiMjit ipiil . 
ipirrNCapfMirtii d4^t4*uipM. lU mj«it de «Ijiiïi M»ru.». rti» iihh 
diM^ÎKiMnit \v trrapt d'une «iiJiUM^rc dcHininuée ; ri* »onr, 
pour le ppéMwt, maùU^fumt ^à présent , prrt%t'nlrinrut , 
acUmlenuint ^ tttc. \ |H)ur le |mii«c , lùer , avanJ-^iter , 
atUrrfviêy etc. ; et pour le. l'uiur , déniai n , hifniôt , dr 
•itrmâiM ^ t) /'attitUr , mlc. l/ei Autres ne déAigiieiii ipie 
d^uye iiMiiii'rr indéteiiuiué«. (le tout; 9ouifrnl^,<l oi\li r>^ /' \, <B» ?:- •s» 
!• 

} / ■■«''*\-*tï,:;*ia((«a|||ll^.^,^,^,_.,,, , y _■.,,, - .■;,, ■ 

. ■ - 'V . ' ■ ' ' - " . ' 

160 De* autres êorieê d'uédverbêê. _ 

riaire \ quelque/bis , matin , tôt , tard , inceiêamfnent\ 
Hc. Pumii œt dcmicrt, il y tfi h quelque! iint qui sont 
tufcrfiéibler des drgrés de •ignifir4itiqn. On dit^ .vertes, 
plut ou rnoins souvent lallem-y plui matin i arrivet 
^ moini tard ; rendet-iH)us-^ hieniàt. 

RRMAnQrB. Jamais l'itotdJotÀts^iont quclqucfoi» pr#- <y 
C4^d«^s, le premier de la prf^potilion dj et le MMxmd de 
lu piV;po«iUon^jiir ; comme ,<«oye« k jf^pk»iê /wureux f 
c'est pour toujouri. • 

Ià*u ndvei'bet de quantité sont ceui qui servent k 
miir(|uer la cpiuntité des choses, ^u leiir vsleiu' , ou 
leur compAmison. Ce sont, asseE ^ trop ^ peu ^ beau^ 
coup yhien y fort , très , au plus , au moinf, du moins , 
tarnydutout^tout-d-Jait,pluSympins-f davantojfSy 
aussi y autant y tant y si y presque y eie. Ces iîdverl>es 
, peuvent modifier les verb<»s , les AdjtH'tifs., et i^&fn è ^ li» s> 
ad%erbes do manière, et quelques uns de lieu. Dniis 
cette classe y tr^s , quelqus /aussi , si y tout , ne modl-< 
fient que les adjectifii , les particii>es et les adverbes ; *^ 
davantage y du moins , au moins y au plus , ne modi- 
fient i|ue ks verbes ; et tout~d-fait n^ peut modifier 
que les_^rtidpes. 

1'*. piRMARQlJB. Un mot de «piantilë est ordinaire- 
ment suivi de la prépoaition de , mais c'est pam qu'il 
tient lieu de quelque nom substantif. Il peut; pour la 
mAme raison , èirej;^ime d'un verbe ou d'une prépo» 
sition. Mais algn il n'est pi «il adveriN» , c'est une véri- 
table prépoaiaon ou un vrai subsUntif. 

n*. RKM4EQtrs. Plus ft c/a^anto^ Wt'ciD'pIdent ' a '^ < - yf Dei autre» êortea d'^dverbet. . 1 8 r 

pai toujouri Tun pour rautra. Davanta^ ne pcuiAiir 
suivi ni dr U pn^position dr , ni de In (xinjonnion (fno. 
On ne dit p«t , il a davAiilngr de hnlLint tjur dr /n>- 
lide ; il *efii( dnv^nUiii;!' â /trit lumière» (ju'à celle» de» 
auirê». Mais uadoit diir , il a plus de brillant (fur dv 
solide; il »e jie plusji »eH lumière» qu'à' celle» df.n 
autrêê. IJui^intcure ^yivn\\Ao\v. h'wu qur S4'ul ot à la 
(In des phrases j ronvne y la »ctenc9 e»t e»ti moitié , mai» 
la i*ertu l'est davsntAj^e. Plu» de nVsl point ndvnlx» , 
puisque /i/u« est suivi d'une >[)iV*poNi lion et d'un ré^^inir , 
. âu lieu i[\ia3.davantaf^ esj toujours advei'lM\ 

' H-y a dek persotinescpii emploient davanta^rr ^^om /^ ^ 
plu» y resi unr inexaelilude. Oh doit din' , de toute» 
le» fleur» d' un parterre , là n)»e est celU qui me plaît 
le |>lus. 

Les adverl>es do comparaison , »iy au»»i , tant , et aur- 
iant , sont toujours suivis de la conjonction tpie. Si et 
€UUêi se joignent aux adjectifs et aux participes ; tant et >i: 
autant s^'emploient^aveo les siil>stan tifs et les verlMis. Le» 
image» de Pope »ont antsl parja^^ que »on «tyle ^»t 
harmonieux ;-— le vu^ gro»»ier et V ùnpudence brutale 
ne sont pas »oupèut si (Uingereux qu'une beiuUé mo- 
de»te ; — elL) e»t aussi di/M^ qu'e»timée | — elle a au- 
Uni de i*ertu que^tU beauté i ^~ elle ri a pa» tant de 
beauté que d'e»prii. 

On peut néanmoins e.mployer autant au lieu de au»»i , ^ 
avec dci^x adjec tifs qui ne sont M'par^J que par ce mot 
•t que. ' Elle est madeete autanl que »pié iluelle. 

On volt f par Les exemples que nous avoiis donQ<^s , % y é 
I •• ■ *.»'irn»j'4*ii:'"-:-'.^ -Wl. .,, .J. !...,,»•,. ,f, , , ,.. €) x^ ' '1. l8i />i« outrée aorîê» d*Âdverheê, 

qiir Ati«#i ei autant L^rinploirnt cljinA leii phr^art nflii - 
nuilivM, et n rt lan< , tUiu Um phrase* néi^tivet. 

NéiiitnoiiiA «i ri UuU sont lr« sriili qu'on puiiMein> 
plo]^f r daiu Im phra«ct afKrmativci , quand ce» adv«'rl)ra 
sont min )>our tirlUmêtii , cpinuit* , il €êt tUvenu tout- 
A-<i)Uf* à; f(roê et si gras , qu'il 9H à craindre qu'on ne 
te irouiT quelque jnur Mtniff^ dans mtn lit ; — il a tant 
enfin* f qa' il eê(^horê d'haleine. 

t\ y a dos granimairient qui diitinf(U<*tit encore dca 
adverbe» d4^ distribution et de motil. Mui» les premier» 
ii<* sont (|uc des advorbe» de tempa «ou» une dtStiominâtiou 
difKVeiilr , f t fon»idér^ »oua un ^fuipr rapport ; et Ics- 
»econd» ae HSduiaenl à deux , aavoir > pottnpwi , et ri 
cattse de on que. A (tui^r «•et »uivi de la pr<^position de 
<|UAiid il *e. joint à un nuin ou Ji un pronom, et dans ce 
cas ,J1 est préposition et n^jadverbe. 11 est suivi de que 
quand il se joint à tm Virrbe \ et danà œ ca» , .c*e»t uîie 
véritable cofijonction. l^aurqitdi c»t donc le aetd adverbe 
de motif. Si viou» aviofns voulv le rJ n sa er , non» l 'aurions 
rauf^ dt* préfiftrenoe parmi lot adverbe» intentigatil». Kn 
effet , il sert , ainsi qoe commeni , oùy combien , quand y 
ik Former l*tuirrrof(iition. Quoique ce» adverbes hc aoirnt 
pas întrrmgiitif» de K^ir nature ^ on pent | ai Ton vent ^ 
le» disti^ni^cr •oiM ortie d«HHim»nation.^ 

Pour i«cilii4fr aux (Hrangert la cvmnoisaance <le ces 
difRrirtBii*» sotte» 4*ftdv<tf*bet , iMMsen donaon» la tukÀa (i). \ 
A an {») Tëkiê dès Adt>0fàêM, 
mtê. Fomr U préêrnt} k. présent, poar \t fté9tn\ , V^ •n 
lai 

U 

Ui A a T 1 C I. K I I 

Nom nvons vu qii« IriadvnlM'» tncxliliml li-nvrilns, 

le» «clirrlifH, vi niAiiM* lo» advii Iww. I^xi«lnill</ll^ mii< llr 

. - ',.■■■■' '•'" 

Cil leuç place, rt'lttlivcint'nl ià_n'n 11101.1. Vv prAtrntffmeot ,maintraant ,BUJoard*liui , k rfM«h*(ir«« , itir lo ilmnip , 

A hnit|int, vitr. ^ 

Pour /• p«$$é : llii'r , «vaiil liin , niifrrroia , |a.li^, aDiimiM-- 

in«nt ,drrniër«*ni«nt , Hrpnii \mn , naRu)»rn , ftiiparaviiiil , rAiwinmvni , 

nouvclUment , la dvrni^ro fou , l'aulia junr , jui<|u'iii, )i.»i|ti'à 

prAMlit. 

Pour It futur : I)«frtaiii , aprft-iirmaiii , Ir lomi^mnin , Ip «nrli-n- 

«l«inaiii y bîaotùt , daiit peu , laiilKt , diiiorniiii* , (toiriiavuni , \ 
l'avanir: 

' Dêt tampê indéitrminéi • XV hhori\ y •ouvrtti , <|iirli|ti<<ritii , '«ir- 
■nanl , aoudaîn , •ubitamatil , au |)Uil<St , an plus tard , au plui ^ii<-, 
jauMiia , toujoura , pour lutljour* , \ loutn haura , k (oui inoiiirril , «^ 
' tout bout d« champ, rontillurllrrni«ii( , iiiti* rrtao , iiur^uinmirur , 
ccpandani , d'ortlinaiia , à Pur'litiairr ,-or<liiiHiiiiiiif<iil , Kimttnin^ - 
niant, ff Aquanamant , prraqua tuiijrturt , prrtqn* )uiiiaii-, In |>lii|iart 
du tampa , t6l ^ tard , trop l/tt , trop lard , d«i lumna lirinr , pnt 
•nrora , looK - iMnpa , alert , pour Ion , «li»* - Utn^iiapui* , anrorr , 
4«r«cliaff da nouveau, d« plua l>»ll(<,^li luiiir , luiil (l'uni uup , loiif - 
à-eoup , plua qua jam^ii, à point nomm^ , ^ prupoi , lort Ir ivropm . 
•n moina-dc rian, an un rlin d'œil , tout le joirr , à Irnipi, en lotit 
Umpa , an tMSfa at liau. 

AniiaKBia 91 tlEV. C/A , d'où.. par oà, iri , «firi , (lar tri . U , Jn 
U , par 14 , là haut , an \ aut , iri daaaui , ii i haa , k bai, m liât , \k 
baa , d'a^ h^ut , d'an liaa , par «n haut, par an haa, da.Uua, rnl" 
dadatUf ilaUofiK«o dabart, jttiqu'uù , juaqu'ici, juaqua-U, alauluui . x •*< X. t': ^.- ■r*^ F->#-.*^-.*.^. -'■•»%■ ,mmt!mmiiasÊmmèm>m 'mm^^mA jtk «. •' I ^" ».' i84 Place dêê Adverbéê» V*. RkcitB. L'adverbe m plan» onlinairetnent tprfi 
Ir vcrbr qu'il modifie , ou entre rauîiliaire el le par- 
ticipe, si le verbe ett à nn tempa composé. 

L*hornnuf le plus flairé e$t ordinMirrmeni celui qui 
pense \c pliM môdcaienicnl df îui-niénie, 

C'dt tui qui DOtt» prétiii CM trafique* fttrvur* 
(^)iii rouvrni '«otf/ti«ifi«rtld«ut.li'abiin» d«t rdurt. 

yf(/eaoiH>u« jamais vu un ^pédani plus %»ain eiplusen- 
ni^eux? A> aux •nvironi , loiu , bi«tt loin , pr^i , bi»n prJ-i. proclu» , lo^ul proche, 
tout aiipr^A «tout ronlrv, prêt <ri« i , iri prêt, de prèi, <!• plu» pr^>» 
vU à vl», à c6\éi , àm rAt^ , à tttr» , «Ifirant , tUrri^r* , tieMut , tl«MMia>, 
quelque p«it , niillr ^rl , eiîteura , peitout , (Ie5;à ,, delà , p«r delà , 
plut luiii , (à et là , c4an», à dfwite, à naucbe , tout droit , tout du 
long «tout le lui>|. ^ 

AoTiHBit B'oaDBi. Praroi^reesent « aerortdemenl ou deutiàme- 
aieat, IroieièiMaipent , etc.; oo prennier lleu/otr. ; e« dernier lieu , 
•vant , aprài , de tuite , enioite , tout da Mille , e»«nble, à la Ile , 
de front , de Tiing , lour-à-lour , à la roode « altematWement . à U 
foit , éoBa t à la Un , par tvnW* , en ordre, confueAaitnl , pèle-ntdle, 
•n foule , de l'ooii en romhie , mui detMti deaeoui, aent d#fanl der- 
rière , tout à ivbonra , pareilleaMnt « iemblablemeal , de la mena 
■umiàra. 

▲fif iRSii PS QVAVTiti. Combien , prô , nn f«o t fsnt lotl peu , 
beaurotip «guère, paa heaeroup, a«ea , •ufflasnoivnt , trop « trop 
peu, peu'à-peu , àpeu-ptèi , envfron , à peu de rhoee pr^t, taot , 
aala«t,plu#, davantage, malnc, de plus , toutaii plue , sunoini .pour 
le molni > abondamment , en grand nonabro, à fallen « rber . trop «her , 
rbèramesf , à bon marrhé , à grabd insrrhé , à vil pi^i , entiàrenient ,; 
àdeinl, tafliiimenlfà Tinfloi , foui «à-fait ,dlrao|»asr ni , admira* Plac€ dêi Âdi^rhen. lOf» 

RbMARQVB. On pUoe toujoun Apr^ Ir rrrli** K'h ucU 
vorlu-A cx)mp<j#éi t aiiui que ci^ux <(ui oui ou |MMivriit 
avoir un rc'gtmv. Ou doit dln> : ceat \i la nuxlc // a 
a^ ^Bht«^i{U«aiincnt à êes priruifyrs j ou t<ui.s/'<|u«*(u- 
mcnt. * ' 

Où plan» encore npr^s le vjtIm* \v% ndverlw'» «jui 
marqueut le U'uipi d'une mnnièn> irliilive. On dil : 
ofi »ti niine lanantèà travaiUt'r lard. Il /îi ut .if couilicty 
de lionne. heuiv et «o Irvrr malin. f'" ,* biffinwiil , mprvrilIctiMinrnt , prr«4|ii«« , c|iiaKi , N))W(liiM)riil ,' j>n«K«liU> 
invnt, ni^iorr«nirnt ,.rombirn dn foii , iinV inii , t'Ir. 

AoTlliBlt m «iANii4B. Divn , mal, fort bi<tn , fort imnI , X mrr- 
T«ill« , ni bi^n , ni mal , «iirnirnt , rt Iptit r«Cii ((ni m< luithrni <(<•« 
•djetlilti à l'aiMi, «l« but «n blniii- , à fitiul , Jk plomli , h nu , h 
pUin , k plaiair, k r«iii , à pviii» , à tnurrt , k (onirr < (rqi , k rniitrr- 
f^^ y fl« pirin gré, <\m lion |^rA , <io forr» , par Turr* , à roiivrrt*, k 
dérouvert, an naturvl , àmniioni', en «rrifrr, k l« reu verte , A lAloni, 
à l'endroit, à l'envers, du bon leni , du nuauvati •«*»«, it tout »«ut , 
Jk bo)i droit, à tort , A l'tnvi / k la ri^nrur , de érnt miis ^ <lr 'ïnng 
froid , eipr^t , k deaaein , d« propoa diMihAré, tout de bon , t^tieute- 
nent, pour rire , en riant , en badinant , de ton i baf , k IVlnurdie, 
A la léf ère , à la volée, k la YiAle , préripilamment , pm inniiver^ 
tance, par méf^a^de , par infpriM , au bataid .^par baMid , k l'amen- 
tare , à tout haard , au pii aller, p(o«tle à goutta, k IVtmit , d'ar- 
cord, à Konoux , à mert, à la mort , tout au long, tout A fait , t\n 
bonne foi , de bon i^u-, de b«nne guerre , de néieiiiié , à toute fuira,, 
à IMmprovUte , au dépourvu , tant j jtrn»er , aanf a'y attendre , ino- 
pinéHMnt , k l'amiable , en ami ,.à fleur dVau , k l'ftiivé** , en paii . 
on repoa , k vide , à aer , aana. fa^on , d« travers , de biaii , do Ruin- 
gvoia , «It aivean y «lattamtol, fort et ferine , ru diliganre^ à la 
moda. ^ , % ■r \ i .•iv.»4:,î juar^u'i.*/'.'' /-^^Mi:*': '^■^4^3tjxsrm^v.i .\9t'afr..4lJU.Jr': 1 86 Place iU§ jédferbêé. 

r*. Exception. Oo place «fint ou api^^ IotatIm 
Ici advcrbet d!aiTKn(^inent , aiii»^<{iie ceux qui marquent 
l(r leiiipt d' UDo • manière Gxe. On peut dire : nous d&- 
rtifiê faire premièreincBl notn* devoir ^ tecondemcnt 
chercher dêë plaiêirê permi»\ — aujourd'hui ilfiUibeau, 
droiain il plsupra ) -^ Ufait aujourd'hui beau , il pleur- 
vni dcinarti. 

Rkmar<jUB. Loriqiie le vcrbo cit à rinflnitif, Iri ii4~ 
irrr)>ei monosyllAi)i()ues te pUccnt Nvaiit ou «près cci^in- 
finilii*. 11 est indifft^nMit de dire : bien cfuintrr , chtmter 
bieii ; inieuK fxirler , ' fhuler luiijux. Ccat l'oHuillé qu'où 
doit coniullrr. / 

, H*. Exception. On doit placer avant le wrhc les ad. 
vci'kei comment ,. ou, poun/uoiy comUien y et quatul. 
On doit dire : Comment i>tme porUm-^wê ? Qù allea^ 
ttfuë ? Pourquoi %'oua enorgueillir de vofire beauté ? voua 
ne eaveik paeiiiw^neïï elle durera {et quaod f[^ dtà^^roit 
kmff-éemfÊif , detfûM-iHiUê vous etmrgtmUlird' une ilioèe 
Ttpii né voièe rend pae plue eetimiabU ? AttfMIVM D*Af riâlMTIOM , B» hAoÀTIOH BT 91 OOUTB. NoUS 

»*âvwn« rUn à fti»ul«r à c« qu« Bot^a «n «TÔBt «lit. 

AnvsBBM uB coMrABAiiOB. /Aisti, d* aiàmB^ cobimm ,. im partU , 
iBttl «MlABt , loul-A:U'roU,^éép«rélPoklt« à part , à PérBil, pliu , 
fia , 4« pU «B f\ê , <!• «iaui^ ea mlmiA , ni pin* ni «sina , à plui 
ii»(«» rakaa , ai » Buatî , au»iui7^niv«vt*tl«Mtnl , géBénlBOfcnt , <!•«- 
/c«««nl , BMlraiiMiil , pfKrticuli4tBin«ttl , f riocii^lBOMol ; mr-loMl , 
Bprèa tout , •■ roBlrairt . ^a 

V^ tàvatliM qui Mrvaol à rtnl«fro|iiiou loBt , qutBtl , cBOsbian « 
•«mbian da fuU , rooiniaul. > ^ <JI , Piace lire Âih'erlteit, ^^7 

•ir. R^oLb. On «loi l toujourii placrr racUciIx' av.uit 

r«<!j«'<lif «ju'il iiKMlifif. * . ' , ' é 

Vrât ime Jrmmr lorl //rA/r , W^t^-amniblv rt iiilini- 

mcnt honnête. 

III*. Rk<il.r.. Ix'S advcihr» dr (|iuinli(r «-t Irn tioin .ni 

avant \vn autr<'5 H<lv<TlMvn. 

Si fjolintrnt ; KvH-iirianJMtiirnt ; Ir j>l viMulmitrment ; ~ 
moinn hontitieinrnt ; r/v nont U>ii(oiu» cnacntilc ; ih hie 
aerxmt jnmn'iB tttiiifrnitnl unix i r V«/ .suiixul inojurn- 
rnênt qit' il arrive. /' 

advrriMvdr (|Uiinlilr , oonunc , hwjumvrnty irop ftouxtrit ^ 
AAAira mmpent. 

RKMAllQllKyl^^ ttdvnN'» '1*' qiiaiili^j!)0 n'iirontu'iil 
ftOuVrnt dans 1rs nuNinrt idiratcn : il uyn qu'un»' ioii|;iuî 
habiludcr de U li n|(no qui puinM' làirt; rt)niiJ)lliv «-ni 
qu'on doit pLwvr \vh \Mvn\'ivrn. On dit : si' fmu , t,n*p 
ffeii y bien fteu, trèii-^HU , iHiiitroup trop , hirji a»Mez ^ 
ùitn piusy hiétn lUê^wOo^^ luiMUnyup momn , tant 
plu» y timl nutins y tant mietix , lu/il pi» , <'U'. (^)nrl- 
qinti'uit oU^nir Liulvci 1m> bien rtt «dvorUî di? uiani^iv ; 
ctêi lorsqu'il vinut It* cUTuic**, cornons, nséiet bien^ 
. nwina bien y fort Inen", I 
r. y i88 De» Conjonctiont, 
(H A IMTR R VIII. 

. ^ DkM CoNJONCTIONft. 

I jiyi <li(Ti''irnH'» ^î»p^^«•» <lo inotj» «îonl noiiii lÉvOîli pArI<*. 
juM{tr^ pirM'nl iM!rv<:nt iâ/lomuT In phrnscn, mAiA (iVit 
phivÎM-A itoh'm', <]in*, '|M»wr pîm de tlaru'; ol |>1uh<1<* pr^ 
ciKioii , reprit a l^'M)iii J(* ix'-iniir it (l'aiiin>« , ttfiii d'ex- 
pritnor d'iinr m ini^iT pmiMî VuX^v. qui <*8t lV)h|<!l de 
«ru o|M'TatiôiiH. Ku oni't , IVnpril lie le» ohjeU «miIiNmix, \ 
oïl le» op|H>M* Km unn aux AUtir». Il conipair , iJ divise J 
il fait do5i l'XiYplioiiii , ilajouti', il diiniliiie^ il nnd rainoii y . 
il ronrliit , \\ .inArque riiitriilfoii, la (iii ^ le temps , riii- 
rerlitiid<>^ le iiiolif, etr., : o|N^i-ATiôns (pii dji*miiiideix>ient 
liCAiiroiip de n^|MHiiiotii , de temps el de diffusion , mAis 
qui sont exti^nemcnt simplifiât, à Vaidc des oonjono 
lions. 

lif*s <v>njonrtions sont dunrdes mots «pii senrcntK joindrA 
des phrMs<*s «mi (len.pjirties <Ie phrase 1t*i unes aux autres , 
Cl (pii rendent sensibles pAr'cc moyen les diverses op^- 
rations di* I esprit. KHes sont ind<^liaables, oomiAo les 
pr^|K)sitions et les adv«rlM*s. 

On peut ouisidf^rer les ronjonclions ou nrlativemcnt 
à \\ xpn'ssion , ou relativement il la signitieAtion. llela- 
|i>emeiit \k loxpression, eUes sont sinriples ou com(^os<Wrs. 
Les amjtnuticms simples sont c«tles tpii scmt exprimées 
en un sewl mot , eoiîimc <»l , q/i , m «w , «• , cxiV, etc. du ■^ lyei (liJfértntfH etifyriy^» f/# Conjanrti'ons. iV,*^ 

LoA con|(»iiriiurlA r()iiip<Mr«'» Honlc (llrn (|rii m^ iui iiinit l'r 
pliifticiin inoU) coiiunc , à nttmiH (jur ^ soit <fm'j à toh- 
^ition qttr , ctr. , et von iiiotn soiil iDidiiiiiirMiuMit cl«-k ;t(t- 
Vi*rlM*fi, (IcA mihiilanliU , fli'k mmIh-s iih^mi«-,oii (l'.iiitit.H' 
conjonrtionAftuivirKdr (fur. I);iiLHl4Hji'\(*iii|>lt'H<-ii(''«, nioiriH 
cfil advrriN', (X)nditu>n vs{ suhsi.mill, vl mtit vsi miIm-. 
ConftidiW'ërsn'Intivrtnriil àta •ti;^iiili( alioii ^cIIch m* (livis4-|it 
en drnihfiilf» rjipra'» ; tvl rVsl mhjh «o lappoivi «in'il isl 
clMMitivl (It* Iffi coniioitrc. 

11 CKt toiijuiiiti lacilc (le (lislliif^iirr Ir.n roiijoiirtiotis 
|)r<^posiliuni et drt ailverlM's , (jui Hont Irn .h«"iIi>s |»ii 
du dÎM'oiirs AVer li'iKfiirllr!! on puinM* Icn ^oiiIoikLi 

conionclioiiî» nimnlcH dil!^|•l•J)l i\yr> inlvril)»'s ni <) 

nVxpriiiR'iit pan uiu' cin'onslniKi* du nom on 

et df!» |)n^|>o»ilionH ,.rîi cr (juVIirn ont jur 

leur premier nuit nuivi (\v' (jtir , ou tic -la 
Pour mettre danice ( hnpiire iiuliint iVà 

que danir len prén'rdni!» , noiiH Ir {\\\Â 

ticlen. Dam. le premii'r , luum- irail 

('•t|W'eeftde (Hxijonetioiiii; dan» le 

nuttre les dillerenu utaKes de la^; 

troui^me enfin , uoua' parler 

tioiiii , et de (piel4|t)4''H loin r; //.. ' .. '. d |>artu*im|M)rtJintir , et eii/f^eneral lro|) |m*u connue , nui 
loul des élraii(Çeri. 

ARÏl/l;E IMVKMIUU 

DkA DIFFÀKl^i^TOa KAPkcKA I)H ('oNJON( ru>NH. 

Lcf diflc^reitivt etpècci de coujuuciiou» n^pondcut aui :4 ^ rgo Déê diffirtnieê êêptC9ê de Conjonciinnê. 

Symm opértlioiit de l'etpril, ou à mm bctoinf.. Ëllet 
•ont en. ooitoéquénoe coptêlaiiveê ou f£aê9«mbUtf(n , dim^ 
jonctii*eê ou de division , ladufereaiii'ee ou d'opponUion , 
resirirlspee ou d'ext^piiom , côndiiionn»Umê\ euêftensittet 
ou de doute , conoesêit^ee , dàclanUivtê , oomparaUvea , 
ou </ 'égalité , auffmuniaiùM» , ou dintimUive»^ oauêaiii*eê 
ou <^ motif y com:luêi4^ê , de tempe , cl d'ordre , tran- 
eitiveê , etc. 

Lc« conjonrtioni ro/Mz/o/iWâ totit crtlet qui •enrmt à 
rMtembIcr drux nom* ou deux vcrlirt ioui une mémo 
•ffînnftdon, on lout une même n<^don. . / 

Ce sont pour rMOimiation. 

i*.Et*^ t la ecienoetl la vertu sont deux cîioeéê bien 
estimablee. . -^ 1/ * I« coBf«iirtio« «I ivmI U«rli« !• ditrouM , qiiand , pWk^U <1*ui|. 

r^ion* ilnii»!* , «lU Ml auivi* «Tini MJvt'^ui «tt séparé éo ton T«rl*« 

fmr «Il RMMd »»ib f dU aott. /« coii4àm/i« sa partêM , «f /«< fmuttt 

fmt M wpuBfcaliWB» Im fiait fmM em ^mmtomp é'^ocamom» , m'ont 

Umjomts pmnt immemêeiiÊê. U MMhU d'abord qu* sa famm* •! h m 

Jamtêê , «le., lolaat I«m d«ai ré§iaiM aimplM , «t qu'un v#«ille 

dir« I /• eofi4«'**JM sm/fmHsM tt Us famiês qut am nonchmlanrê lui 

ptttfmmm. Oa y iiw U d|r« \ fê eom^lammt mi f«#v«M » 0/ ^'ai lou- 

^emn H 9» f4( eeâmm imewe mêm kUê Ut femies , eu. 

ISoHê e¥onâ m /Unm r«c«Toir W>fi« ion ««i» 4«« mtUéonê ijui ne 
t'itotant umiat ^0 pour le têéchtrtr ^ at ia fortifiât da ca qui 
éa¥vit occaaitmmar êe mima. Iri « at aêfhrfijtarat^ Irup i-Ui^nA «Ir 
racevùtr f am rreil d*a|»«iil q«« f«iir régir éfal#in«nl ia dâthiranl s* 
Jorf^tfi J« éir«U : «1 dV« fl «M «• fiffttfiar da ce f Mi déçoit o< eu - A Jïeê differtnt9ê Mpèc€ê (jU i\ttij onction t. i<)i 

■ UMJ. 

5*. Tani...qii« : notu élion:JU jUni hommes <mjo 
Jeninuiê, 

Ce lont ponr lu itr^mion; 

1 *. Ni ^ ; i/ /x» hitit ni f i« niangr. 

Al l'or fti U Krand«iir ii« iiuui rowièfrifhf^nrrat. ^ l'A K^rA^Mf. 

trtezpaWjr rw Mttr- 3*. Non -plu* : piiiMjiw iHfus ne aor 
lirai yjaj'nuii plus. ; ^ « 

1^'i ix>nj(>iirUonii disJonclitT/i «oui (tllcâ «^ni iiiafiiiNfit 
"altrrtialive ou dittiiirUoii. Co loiit ^ 
!•. Ou: 
; (•rAiiU roi I CM M lia vaiiirr* , ou j« <tiw ilV^nir». 

lii.<iriiikAti. 

a". Ou bien uUlOtu mmn pi\>tnrnH (Uê-i*urt',o\i Uv» 
À KfnëUi^fion, 

5*. Siiit; il Jaut tonjour» von.srtHier Ui nitrnr «jfu- 
j^Ué d'amie , uni daru Ui bitnne , toîl (irirt^ ia mamiun^ 
fortune. 

4". Soitfue : uÀK ë{\jif vous /7Ki^i<T>s,«oàqm* %^umIu 
yiez y Jàileatitiàt ptmr ki gloire de Dieu. 

I>;»oçMijoiioUiHM^v«l/7Wi»^.v 11^)111 (vlIrM qui rt^Mirigumit^ 
de (|tiel<(ue maniuVr que oe M)il , une iil(4*ou uiir pi-uix>- 
•ilioii. Cji^ MM&t, \ ^ \ — , ' ' — : — : — 

" .***• ■•UUur» étfHiÀti* «»^ploi*nt Miivanf «I , ni . l'.ui |»oiir 
Taufr*. OpvaJa^t et n« doit iVmi^uyvr i|(ift tl«iiii une y\i%%m •llnm»- 
tU« . 01 NI liant UBO pl^aia n^titr. Jl laul wl>»« iv«>r Mularorni <|u« 
«« (r«féy)asr lot point. % tti,r.|ttr: ^mHi^J .J*)^i.,.,«, .■ ; i'tî-iW' -J 191 Dêê différêniët êqt^cêê de Cof^onctionê, 

x\ SinontJénaiaulrwchoMâvQUêdirey êimMiqn* 

a*. 6i ceneêtquB : je tCc^ rien à voue dire ^ ti ce n ctU 
qacje le peux.- 

50. Quoi 91/1^ x <'«*^ f« «P»®* «T^ ♦'*'*** dii**«. 

4V Pqitrmi» ^ur quoique : poi^r Arw déin^t^on nen 

est pas moine homme. 

b"*. Encore que : encore qu'i7 eoU disgracié, il n'en 
esipas moins fier. On icierl p*u de celte conjonciiàn. 

6". A tnçins que , ou à moins de : cette affaire ne 
finira pas, k moinn qu'ii/ ne vienne i U ne pouvoU le 
traiter plus mal , I1 moini de le battre. 

Les conjonclioni adversatives êqiM ce\Un qui lient 
deux propoiiiioni , en inirq^ant oppotiiion di«ni U ie- 
oonde à I V^ <**^ *" pmni^^c. Cr tont, 

!•; Mais : ^ satisjactiôn qû'çn tire de la vengeance 
ne dure qu'un moment i uïmiè celle qu'on tire de lacU-^ 
mence eit éternelle. 

a*. Cependant : ildU yrai^ cependant oA ne le croit 

y. Néanmoins ;. Marias fiuji>rt maUraiU de la for- 
tune y nésnmotM il ne perdit pae courage, 

4*. Pourtant t Cicéron y quoique grand philosophe, 

n'étoii piurunt pas ennemi dee louanges. 

.S*. Toutefois / cette nouvelle se. soutient , #ut«foii 

psreonne n'y croit. 

6*. Bien que t il nest pas étourdi , bien quUljM- 

misse Vétre. ^ 

U» •onjonciiont co«rfi<*o/m»//r# iout cvUet qwi !»«"' «. < ,**-** <4I • ( ..*-i. « ...- Dei différentes ë0pèc^ê dr Conjonvitonê, njj 
•eux menibreft du diacoun pur lupiMitiiion , ou eu ninr- 
quant une coiidiiion. C« tout , 

i'..Si: U>t4i eêij)e,x/u, si vous ne t^ms 'hdUm xU 
venir., 

a*. Sin&n : corrigrtm~iH)us , «hioii tous sercM généra- 
lement détesté. 

3". Qtéond , quaru/ nw'nie , (fiui/sd Inm même : 
^François i^r. n'gtit rendu ^ne Ui p<ifYiUe à Charles 
Quint , quand , quand uM^ino , ou (|u»ind ïùv.u nu\iiio 
a l'eût fiùi arrêter lorsi^u'U pasêu par li l'rance. 

4". A nunns (fur :.^t ne sortirai jHit ^ u uioia« «|uo 
i^tus ns i/enie% me prendre. 

5". Pow^A que , suf)/H>sé que , au ca/t que , tfn cas 
que T %HHÏ» %*ims tirerem île ce mau^tuë /nia , pourvu 
qiif , 4iup|><M«^ quc> i\f. %>i)us montriez de la firnirté. 

6*. Bien entendu (fue ,,<i ixmdttion que y à la vhatgtt 
que : ttnis réussirez dans ce ttr entreprise ^ Lmii rnini 
du , eU\ que ^pous siuurcM, à ta lettre, les moyens que je 
wus donnerai, \ 

1^'M roujonnionn susftrnsives «ont nllci (|iii sirvrnl ti 
marquiîr quelque tuaiNJUAion ou quéjj|niviuumiiudi . Ce 
•ont , ^ 

1*. m < on ne sait Jamais si l'on tsi i4r Habit mrnt 
aimé. 

a*. Soupir si , c*est à eat»oir si : fous inms tejxiissrt. 
Vinuigination d'agréahUâ chimères ; savoir , ou t'eil 
À uvtur ai vous seret Jamais d même de les réaliser, 

5*. Quoi qu'il en soit i quoi t|u'il en iK/it de ce que 
voUê veneM, de dire y Je veux en col nr les risques. 
U. i5 . 


■:4'aiii:^i.vv, ..,?,,... i:, ] 4)4 ihë dijfirtntêë 9êpic9ê dt Conjonctionê, 

Let oofi)ôMtkNM cQOCtêêê^ê tonc cellw dont on •• 
•rrt pour murquer que l'on (WniMira d'mcoorÀ àe quel- 
. qtM*fllioM. Casent, 

i*. ji la véri^À^k U vérité la di^uiibiUté de la^^nuy- 
tiens à Vin^ni 9i4imion€û%Hiht9 , tnais elle n'en esi 
pan moinn vtrtaine. 

9*. A h bonne /mu/v ifue > à la jMifitte heura qu'o^ 
puiêêe ^lèêfifn^flHe cétlt*r aum eèn^omêiaru^ee , maiê ve . 
ne doit Jàmate être mut dépens de eçn honneur, 

^*. Quafêd , quand même t qumîd , quand m^ma 
cela eentii prmi , yMf pourtieB-^vue en conohirye ? 

4*. Non que , non pas que t je Vét»ite ., mm ipia , 
non paa qu0 }^ ^ hraigii» , mtùê pour n'être pas 
obligé d'mgir cùnêre mes prim^ipes. 

b\ Quttiqué , encore que t qtiaiqna , euMira c|ua %Kmê 
eoyem fondé dans Poe préUrniifLm0 y éiniett de, plaider y 
M'ilfpoue eet poeeible, 

Lm con jooctîona déclurm èi t t ee lont oailet dpnt on te 
««'rt ordinairaraent pour expliquer quelque ckota, Ca 
•on t , 
^•a- WS Savoir t la terre rei éiuieée en quçitr^ parti^ey \ 
°^Mvoir , r Europe , l'Asie , l'Afrique y et VAmériifue, 

9*. Comme , com'n%e par eetemple / Uy a bien dee ^ 
éfffUie dont noue connotêêons lee caueee ^ (x>nima ou 
comme par e««mple , l'éU^nUion d» 'Peau dan* les 
pompée.^ 

5*. (?eet*rà-dite I la grammaire' y cW«4-dipD , /W/ 
de parler et d^éerire correcte tnent. 

Lea oonjonctioot comparatH'ee sont oallaa qui tenran» Deê diffèrenteê eêiy^ê de Conjonctions. i«5 

à niAn|iMrr rnjiport ou paHié murc drux pro|M)4iii(>ffH. 
ijti «oni , ?^ -y 

1*. CWi^fMf, ainsi y île nu'mr , ri/>M4 y/4* ; A/ r/r*- 
tniciion de JénimUni est arra»^ , cxMiunc , dr ini^ino 
que, àiiiti (|ii« y. C\ l'atHut prrtitt. 

J'i .iuèai bien ijue : la réi^/ntion fntnçxute n'eut 
paë eu Uint d'ennemi* y êi Un Fntinçoni aiH>ient ^tv 
iUë Is prinvijfe y ikum bien dinfuiMéê ixw'îla le mmt à 
préêerii. 

3*. Aussi /mi yw^, autanê^ que t trtumllez nws^'i 
peu (|u« , ou Aii>Mnl 4|u« %Hms finulret. 

4\ Non /dus que : il ft'^oute non ph,n cpir */ on 
lié lui parlait pas» 

5*. Ni plus ni moins que: rwns (rvi,ns7fj tmii/i, 
dans les prisons ni plu* ui moim <pi<î si nous fussions 
été df vils mêlera ta. 

ۥ. Si,.., qus t il n'esi pas si richf (\\\il ttnulnnt U 
Jairw acvrvire. ■ • 

7*. J£n m'f pour c0mmé : il r## <ti gnind seigneur., 

Let omijonrtioin ttu^trnéaiî^s et dimi^iutuTs nom 
cellcf dont un »«• tort pour ajouter k <* qu'on « *tniir/, 
ou pour le dim nn^r. 

/> sont |M>iir Tu uKm«>ntA lion , 

i*.. D'aUleurs : la piufiart des rirhts sans nnis^ 
sance sont fiers et pleins d'atroffam&i^it^ sttnt d'ail 
leur* brtêiaiix tit insotens. 

a . Outre qus : risn h'sst plus amusant que l'his 
toité^ owut» (|ur rit^n n'est plusinstrttrttfix>u?' A* 
manière Mê ss cofuluirv atrc Iss hômmss. 

. 1^ * • ■ ■ ■ . . j 19G />#« dijfèrtntêê Bwp^ê de Conjonction*. 

5". .Déplu* iJ€ xHiUê UinU do plut 9110 tofi« fo# amû 
êofif auêti bien qu'ils puisneHt fe'trr daift Irs circon*- 
Uuiceê prèêentéê, 

4*. Au êurpluê : le Irradié Perdu a île grande 
d^JiuUn ; iu fiirplus , il étincelle 'de grnie ri de Jeu. 
Ce •uni pour U diminution, 

1*. Au moUtê j du, moins ^ Vauantage quwt jeune 
homme doit remporter du adlè^'e^ c'est au moiiia y ou 
du n.oins , de saisir bien sa langue. 
. 3*. Pour le nwins : il faut fnmr \i* tno\m connoître 
les princiftes généraujç d'une langue 4 tirant d'entre", 
prendf-e de l'enseigner. 

RkmARQUR. Kncore trrt pour riiugnu'iiUiUiHi ri )M>ur 
' Ia -diminulion. Du d'il^ // ne suffit /ms d'instruire , 
il fiuU encore cherc/wr à plaire ; -^rii<:orf e'il êfûen- 
doit fxiistin ; nutisnon ^ c'est- le plti§entélté des fto/Hmes. 
Dttn» le premier ciLcniple , #m'«/Kre«tiiugmenMttil ; il est 
diniinutirdflnt le M'cond» 

Le* oonjoncUont causât ii'ef pont (flirt qui fervent Ik 
miirquer U cmum de queU|M« vhoêo , ouU raitton pour- . 
([uoi on r« iàitê. Ce tpiit , 

i". .(aw t défiei-%Hius de Lijbrtune^ emt elie est in-* 
constaniet ' , 

. ^*.C€\p%met,qoieaintifou^n^a%^e^ obéi qu'à l'honneur ^ 
eoyetk fermé iff[f¥* Vinfi>s;tuf^. 

y. Paneqne : éviter Voiaweté^ pNrtT i|uW/« ril la 
mère de toue lee yicee, 

Bbmahqijk. U ne ^ittpM conltmdni'/Mnv que , «on- 
jonclion on dciu mou 9 avec jHir ce que , eu iroîê mots \ ^ 
Dfiê différentes enp^ea d^ Conjonvtionn. \c^y 

M'parëi , doiilJe premier est \\\w pn*poAitioii miivir (bi 
pronom df^monitrntirrr n du pronom ivUixï qiw : romnu- , 
jf luxticfi Iwnty prtnc cpn» wmti me ditea <fu' lient bon ; 
'—je j tige y pnrrt'qur \H)ua me di/e/t ^ ifue la Imture 
de ce n*'re ne fteui être tfiw tn\.%~utile. F)nnii Ir pnmicr 
rxcmpli', partie que ml une vriiuMi» omjonrtion ; m.ii» 
dan« l<> M^rond, par ce (fut v%t uni* pr/^poiiition ftuivif de 
son M^gi nu\ 

"i"- j4 cause tfuey attendu (fue ^ 17/ (jue : faut-if t/u'il 
êoit ai xHiin^ h rnuiu* que non DUi'ra^ a rêiuitti ? '—' 
femme», ne l'tms/iflnri/iezfHiJt de v<)tre hniutr , \\i i\[ir , 
vu nt.trndn(|U(' cetavànta^ ent d'une hien rourtf (lune. 

/>". PuLHifue : aimez uniijurment la vertu, \niis<iut>//i\ 
seule f}eut i'oun rendre heureux. 

- <)'\ Pounfuot :\H}\x\i\\io\fHtsiiéz-vous aiuëi \>i)tre4emn^ 
«a ne rien Juirt r 

7". D'où vient que : d'où vient <pio vitus restez oisifs.. 

ft". /-//i/j (juey (ijln lie y /umr :'un se donne Inen de 
ht i^eine ptnir faire un Inm livre ;^ton le, met au jour 
«fin d\u^jid/rir de Vlwnneur. 

KMAligi'-K. fourex a/tmifue p.iroiMrnt mq phMiii<r 
M|>on;u AigniH«'r In m<^nu' rliow ; lïyii»', nvrr n^i |hii 
de n^rxlon» on voit «JAiWiierit «m'il y n ^\v In diffciriKc 
d«n» l'emploi quVn font Irf» l>onik <^Tiv«liis., Lr preniirr 
mAnpir un rfH-t qui do|l Aire pitxluit ; ri le trrond , iiif 
rffelqi^^on d<*tire et qu'on rspArr. n«niirexrmpli'rii(*,;x)//r 
miirf|ue un eflèt reruin ; el q^'/i f/e,^nn effet nu 'on ni - 
tmd et qu'on a en viit. 

<)". De /teur qiur ou tU y th crainte que ou lie : m *i • / 


■;{> * . 19B JDW« diffiranUê mspitmê de ôon/onctions. 

pêM nvm: Uê Jaciiêux ; àt prur où de* oiiint* t^m'on ne 
fùits mHêftçonne de penser (xunme eux. 

1 0". ^L. if9êe t la langue Jrançtnee esi ù générale ft\\\ U 
ny a pas de paye au niondê où une personne qui la 
parle km* puisse se faire entemlre. 

iLrt coiiioootion«co/ir/!iMii««^iilr«*lle« donioiiM M*rt 
pour tirer unis oont^ueoci d'uaC'propoftilion prérédcnU*. 
O »onl , .0 

I*. Or , donc t il faut aùnerce qui est aimable \ or 
la i*rriu est aimable , donc il Joui aimtr la urrtu. 

le". J^iir conséquent , ainei , c'eet pourquoi , v 'est pour 
cela que / cep^uplm esi oorrompu ,ei entièrement énei^'é 
par la mollesse f par oontéqumt , etc. , il st,ra aisé île 
le iHiincre. ' . , 

HRMAliQnii. Il j • iinr iétffijhwr difl^renon cntrr Ici 
deux prcmi^lt*• vl les deuxdernièrca conjonctioni, l.rt 
dnux premifirii iont pitis propm k mart|iicr U con- 
rlimiôrt. (f nn ^itonnrmrnt ; «*t Irt deul drmi^n}• ^ à ex- 
primer Jîi tuit^ dHin ét^nrtn^nl ou d'un fait. 

3**. Tellement que : il a été lelleaienl affeaté cju'i/ 
en est moi 4. 

4f%,i^ fo/rfp r|(4^ ^ eh sorts q^e , «Ai manière que : 
les ntyoïïA d{à§^U^ réjlévhiset rômfmêpar Iss gouttes, 
de pfuUi , Jùrfr^f$t Varc-sf^^ifl^àt «orit qur^ eu:. , cyt 
signe éclatant hsjpqrultjftmais qu dits pleuift. 

l^ nmpomtkm* dà tsmp* om d'ordre toat otlWt doni 
on ir t^ri pour lier 1r diiooun par qiMkpit drcomluica 
du i#fi9p« (Hd^onjre. O Mmt^ ^ 4 ^ lïeê liiffèrmfUeii eëpèctêiUf Conjonctumt, iq^ 

l*. Quatid, lorêijiit,'*^ : quand ou loraqu oâ nti^'v ifuns 
■l'aùondai:cê , on n'est gurre nj/rdâ du br/tmn </r.t 
aniren. 

a*. Dans U êerttps ^im , f^nUun/ <ftJé , dtérant (fur , 
tandis qutt ; Home etoU lieureitMti et Jlonsêunte (Imiih Im 
Icinp» t\\\eils avott deê i^msuis* 

3". 7ar}t que : elU a /ait U bien uni c{uW/<v a i^ii. 

4". Auant que : on se ë^n'oU i/'<ki>/<-«4r d'iuitretiou 
de peaux jhhat i^tire , «vant que ie*fHqjirr fût m 
usage. 
^ li\ JJepuiji que': U »'e3t paéêr htrn dnt êvènenirnu 
depuis (pie noue ne tu)us eomnieë viés. 

6". l}iê que y iUéêêitiit qus / tkru^it-nwi , ^l^• (|ur 
.'ou AUMÎt^t <|ur i^)iis voua ëerrc pnHur't les èiJairvinse- 
nienê que je lUtêire, 

7", yi fteifuf: k jtctné n(Ht s /in is^o,n s qti'il erttni. 

8**. ^iprès que : iiprt't qu**/ eiU cessé lU fkirhr^ 
Vaëêrrnblèe se se f m ta. ' > 

9*. Ve/fenda(U :. c'est un de ces fyrituns tristrs rt 
fuirgneujt qui iVùnt d'auth esprit que (^tui qu'ils 
trouvfni dans les livftè , i»if c«»pendiiUl on le recherche. 

10*. Enfin , à h fin .* ivnfin , ou à U (in , la cause 
de la rtJUgion jde Vhônheur et de l' humanité j triom- 
phera. 

ÏJtê cofiijonctioni iranêitiptê sont r«*llci qui MTvrnt H or pauen d'une drcdnftince k unr lutrc. Ce tout , 

en effet , ùù rèêtê , 4 propos , après tout : or , toutrs * A tort que pour lorstfus n» •'•■iplo'i* qu*«n van. |v a,:..v.- .H«^B:m•^*«:■•'t.' -.,1 i*-,s r;. la* w..-^? * . ..4 1. .. -. 900 J[}^\r emploi «i thê àijfirtnê uêog^ê 

ehoéeê ayant Ué ^ainsi réffiéêâ à propoi , /> vot*ê 

dirai Cet oànionctioiii rendcnit m général l« di»rour« 

Imlnjiiil ; Irt bon» érritaiiu en fbnl mirmrnt umrc l^i 
Imniiliona doivent être pliu dapa !«• idêrt (|ue dent \t% 

mou. 

Noùâ. «vont di*jà ohtenr^ 'que lét lamçum rn fi(<fn4^fiil 
•ont lW«-^ifi!€tueutri djnu U aignirinition d^i mou. 
Dans U lan^ne franç<Mae , un mot p<»ul "njm iinilrnirnl 
f tre rtnfçé abua diffihrcnlea etfiècfa de moU , mai» encore 
dans dirR^ivnU'i claaara d'une même etp^rc. Sp^jHfnitnr y 
encore y en aont unr preuve bien aentihle. AV ett con- 
jonction œndilioomlle , dubiutive , comperativr , etc. 
(Jàmme fii ew*ora août advcrbi^t ^ l'i conjourtions #'- 
difertet aortea. 

A R T l C L E I I 

Du L)lliPLOI RT DRA DirràltR^IA USAORf DS L\ 

CONJOMCTIOM Que, 

L'uMfpe le plua commun de k oonjonciion que eu de 
lier un verbe à un autre ; comme , Je croie cpie Je le 
poie i Je doute lyA^il tienne. Cette conjonction eat pré- 
cédi^ d'un verbe I et tuivie d'un «oUv qui , comme noua 
4e venant dan» Tartide auivant , ae mctà quelqu'un de» 
tcmp» de l'indkftiif pu à quelqu'im det temps du aub- 
fonctif. 11 e»l4oajoiUY«i»éde diatinguer le que conjonc- 
tion , du quê pronom Relatif on jditolu. 11 e»t pronom 
reUtifou almilu, quand il peut ac^ tourner par lequel , 
laquelle y ou quelle choee. Dieu ^uc J'aime | que vf^yeM- de la conjonctUm x\\\t{ ' 'joi 

^otiê là~haê7 «if^nifiriit , Diru lf*<|iirl j'aime ; (pu llr 
«'lioiir •^v^s-i'oiijr Uï~ium ? Mai» il rni l<»ii|oni> r«>ii)oiir - 
lion, C|uà|id il iiir jirut \n\s m* tounirr p.ir rm iiiotn ; 
commr , /«• cnnn qiir l'amr r%t immorlrllr. ÎNonn jmmi 
•cma (|iir \v y/4<* «dmirutii ik* f.iil pjin iiiu* c.Uvm- |).iili< ii 
li^fr. ■ ^ \ 

HJM'.LF.. Dniis Irn pliriiM'n nù il' v n pliiNimri* inrmlurH 
rt^ii p/«r U (^ui,j<tnrlion Vj»r/r , on doit l.i M'|M'lrr iiiiftAi 
•oiivriit qu'il y h drn nirinlH-i-i dilTi-n'in. 

(JiéOMul ff nmsttérrr ipir /rt </iri ftrnt nr mriitrnf 
point ; (|ti'i/« fi#» /ori/ y///î c/mnirrr itr %ir ; «pir /\tfHif/i- 
rnu'is afrrtit </i» fi'' /vm pirurrr-i rnx (fin liarmint iLini 
îtf mtmnieil iU lu tfwrt ^ ntrnrnr ^.ti m^rri ritniofii p<tn 
iVeMftrrancr ; (\uv la foi n<m/i (tpprcrui tyw l'r^lisr ilu 
ctel et iTlle de la Irrit nr nont ipiun nirrur lo/pi ;.*pi«* 
nous apfHtrirnons ait iSfif^nrur , /toit <fnr rn)i/.s,i-nn>n/i y 
soit tàue iivuë mottriafijr\ /kirrr (pt'if tï'rsf actpa.i /uir na 
réêurrri'tion et par sa ne nouvrllr ^ iinr doniiruilmn^ 
*iit4i*ei^ùne sur 1rs mot fit rt sur h h \muin , (punul /<• 
conMiièrrr , dis-/r , tpir rrili' iloiit non.t rri^rttUtun la 
nwrt êMt vivante rn' /Jtra y pia»-/r tnurr <pw mut* 
l'ayoni /MTxlur / Vl.huxiM. ■j PtmmfyjiJir^^ f^Mirrn \t%iv\r%. Li roiijonrtiiMi <fii/' %vil , 
I*. A U coniparAiMHi : l'Ànir mt pltts graiulr i\\ïe 
l'Hitnt/fr. 

9*. A n*ttrrindrD !(•• phrMM*ii iM^gHtivrt , <*i nlurn <>llo 
M met po'ir êriUmnwnt. C\ts MeeM nr arrx'cnt qu 'ri Umr^ 
monter ; — on nrêi heurrttsx- »pie loin du monde. y V ' »'.»,y/' w«ïC/*,*»- ■, ,^>«'i'..» 1. I ,' bA^a'tfC' >/:- . ju^ !)€ Pêmpioi H dsÊ diffittnê Uêa^ê 

Ilr.MAugi/B. N€ fii#..... M OMi qiiel<|iicAlif pour 

fut.... run : jê n'ai ifaejairg ici , tigniiicfyi n'oi ri^ii 
il Jàirtf 14'*. Jm n'ai f\\k% Juirt dtf lui , Ml pour, je 
nau aucun bestti/i dé lui f ^i jê n'ai qu» faire dé pvuê 
Uityf f val poiir, il n'wst pas nècéêêOirê de pous dtrê. 
, i>i i*i|»r«*sM<»nf Aont du «tyle fiunilii^r. JV<r.... ^imt, (x>n»' 
iruh ««<*€ f|ucl<|u'un dfli teinp* du vttftMi Jàirtf «tiuivi 
4i4*. l« pn'iMMiiicm ds ci <1'uq infîiiiiiry dtWi^k^ une aciiuiT 
(|iti vieil l d« M pMtrr. // m jaiï i{fu) de partir^ c'etl- 
M-tliru , </ ^Mfni MfuliMiKml lis/tartir. LWtioii de partir 
est |MiM«-v , (|Uoi(|u'i] n'y ail ^ue trè*-pvu de lem|M. Mai*» 
aaili U pn^poiiiiun ds , /m.... çm^ nitarque une habilude. 
// iwjtui qUfH jouer , aigniO» , U Joue êans ceêee. 

5". A inaixjucr un aouluil, un <t>iiunandrmml , ifU\ ^ 

cl alors U y a un vcrlN* •ou»-«nleiMlu f(ui lo piVN-^l<r. 

Qu'i/ «>/A ai//« I c*««l-À-dir« y /• souhaite ^ je i>eux , 

j'onio/i/iè jgu'il s'en aille* 

i^m',un tMtn d^mê 4m ^mié imÊfiréSf» }m éimui f 
CV/JA/o dm liéro* Ut «ipUéU b«Ui(|u«ua ^ 

* m 

Çu'W mm(i%ê aiVi roinb«lt i|ne troup* ||a«rri^i« 

Qui . «Uni «!•• luurblMooi d« randr» «1 Am pauêdkr» , 

K||org« Mira pilié dM «naffaiia tr«*bUM;. 

Qtà*k «iM •r4(a«a ilMiorrciir il concert laa dUttila i / -f- ,-A Il faut U*aii|r«a •uj*la à naa nniaa tiaaiitt, «tr. L»»*. . L'imp^lif, k Iv iroiaièinc psraomitf» ott nnn véri-' 
uhUv irllipac!. 

i". (/|40 ar HiDi pour 4^ fue ^ apH» un Unp^raiir: 
ofiprôi^hem i^ je ^Hêe^patU $ et au UifU éttpomr ^ue^ 
api-^'a ud« ÀBlerrO0aiion. lUO A^ 'lis ta conjonction qiir. lo) ' (>• avlm lioMl !>• !•!• oui Iracé U» ( liViniii*. 

QiMi'Mtiit |»our loi , 5l«>iy(n<Mir , loui Im fuiM*'! Iiiirnnini , 
Que tu ¥i>nwt *ur «•ui un rayon «li> ta^Kliiirv !* , i \' Oïl Iront!' iTiifiii, (Inn^ii'i (^irtiotitmir^^ , /*^ i'Ottâ prie 
{fc iTuir ir*, qnr /> \Hntn^(iiiir : rr rpii rqnit/Uïr à «icltfl 
plirnM' , vrurz in , </*ir /V <•<>//.» di/tr : lont <|n\»ii doil 
<.pr<^fi^r<T h r«mn' <|ni tùty» piiroh I^i^t1 Iniliiflnl. 

5". Pom; <i nuMi^ (JIIpI (Uutnt qu& , Muns ijttr : rrla 
ne finirti ftni» <pi'r7 fM» vir^c ; fr re finira* pat \\\\' il 
ne mut venu; it nr Ênunnt mutir qu // nr «'cnrhunîr. 

i^*. Pour dcÊ (pi0 , ntifinit^t tptc » §i : t\M'ii J*'-^**' ^<» 
nwintifT rxcr» , H rnt mnhulr. 

j". Pnur tiiH}ifpi4t y tHtit iptc : htul mti'ànt i\\iil rU j 
il n'a pu itvr ri^fumdfr ; t\y\il x'^ttilh ou qu'i/ rw vrujih 
ptia , qur m'importe- / 

8". Pour Jrpui«i (futf nyri*% if y a: il y « iU'U,v atut 
quo /> nr l'ai %»u. !»• Vtmi\\fiimpt'(ï ce tp4e t nffiiulrc:. quV/ vienne. 10*. VoMt t*t ifftfM^ndant : les avarcMautoi4>ot tout l'or 
du monde , qu'i/j» en ili^Mirenuent encore dai'ant<i4(f. 

H". Vttnr ptâieqîée y l^|n^H uim» illUM'n^^l^lion : le & lu tu- 
llÊilUta êont-eUeé (viWr.f , qiir /'om «V^? apiHtrff fHunt / 

la*. Four /NMi/>^//>t ; qu<i ne 4e cofui'f' t fl / fVllr 
•orAption n*« ïmi (pi« lintia Im phniRHn iiitrVi<>HMtiv«f« où 
U Mulr itff^gatlff* n9 Agiiitr. A\i»r ne f>nê , </i«» r»t un 
pttmotu aAnioIu* Quo ne fuit- tt /Ht» pour nuisii- / 1^ f . / ao'fc Ih Vettiploi et d«ê differênê Uêogeâ ^ 

15". Pour «/, l'il Ml suivi de êit que «i ifom mB 
-^i/M. Ce umr etl du ilylc fiimilier. / 

\\*. Vow: comme ftX. p(irc€ qut : rempli q^*U4ioU 
\ de ne» préjii^ê , il ne youUfi convenir de rien. 

i5*. Vowr combfisn , cl «lort il mwrqii» Vudmiiâlion , 
lV;Uinnrninit > U répugnance , rindigoMlion , cU:. : q«« 
Dieu eut hùn) que voue éies importun! que Jff'le 

Miè ! 

i G". Pour êi bien que , dé. telle j^te que , ctr. : on - 
Li ré/fuUn\ne rien f^y tmir^uoit, 

1 7*. Enfin pour comme , lorjiqus , parce, que , puisque y 
quand y q^MÎquë y ei, ^^^ » lorsqu'à de» pi*o|M>kilionr 
" qui cooimencenl pair cet mou on eu joiul d'âuire^ tous 
le mfnie régime par le moyen de Jb conjonciion et : si 
les hommes étaient sages et qu'ils suivissent les lu- 
mières de leur' raieo/i y ils s'èitargneroi*int bien tirs 
chagrins, fjorsquan a des dispùsitions.yet tixx'on veut 
itudmr , onfàii/des progrès rapides, 

RRM\nQtJR/^ (^tle (X)niiniction f»l une élégnnon 
qui « \mwk/en loi. Dii lerop» de VaugelAi y il étoii 
encx>re pi^rmi» de ft^pi^UT U a>njoncHi<m âuil dilN^rrnii 
mrnilirré/: sur quoi oe premier puriite de, ton temp» 
iiii robéenrmiou' tiiiv«nt« : u L« oonjcrnetiou si peut 
M rerevoir y dit-ii , une mAïue conttruetiuii muk deux 

» mèmUrèt ^i'um* période Mai* U Ik^n l«plnaôr> 

)> dinaire et la phu naturelle e»t de nie^tre qiw k m 
» place...... U est certain que , pour une luit que Ton 

» ^^épèle^a le si , on dira mille fbia et quê «u leeond 
)> toiembro de la |)ériodc. Cette variété otl natuftlkiet ». ,m^ •jn'j de Li cou jonction qui». 

» dr notrr Ungur. w T. ConirilU» ri lionliQui^n ii\n.i 
pnii U niAme indiilfçruci» f|ii(> Viiii^clan. lit jm-iimmU (|iio 
In rfp<^li(ion d(*s roiijonriioiifi chI ii rvitcr niUiiut (|ir«)ii 
k» peut , parce que ron-îllc %'i:\\ in>uvc lilriM r. Dr nos 
jour» , cetU^ i^piHitioM nurnil qiirhpio rlionr (io Imii Iwin*. 

Il y R d'nutiTf u•«^<t dr l.i (-(>ii)on<U()i'i que : il n'y 
a qu'une gi*tindr eonnoiMnnt^* et une louant' liM^itude 
df lit Ungue qui puiniMMit len indiquer. On en trouvera^ 
dont noui ne parlonn pus ^ dnnn le diitionnniir de TAea- 
d^mie , auquel nous renvoyons. Mai», avant de panM'r 
h Fartiele suivant, nous devonn jain*. une ol>fH*rvHliun 
sur un^usage dont parlent des granminiritfns étfun;^*ni^ 
çVst JonMpu^ la eonjonetion (jtte est pour lir fyriir (jitr. 
Dan» w. cas, elle r^gil le subjoiietiT, et dnuaude la 
n<^ative n^v avaut le verlw j amxiwv p n'upi^nn lirz funt 
de cr chUn , (piV/ ne i*oujt nioVdif ; dt'j>ri'ftoiin nohm^ 
cpitt ifiêclquun t||*liÉ||^'. Nous eonvenoiui , n\e(' ecs 
messieurs, que (vs p^rasesi sont rr<in(,-oi.M-H ; nwtit maiN 
croyons devoir pr«^vrnir qu'<>n d(»il éviu-r eei enipli>i. 
Ortte eons|nii(!tioiè\itst tW^s-i>l)s<:ure, et il.ii*e»l pis ion 
jours ais<^ den saisir d*nbord le m'im; <« qui doit solliiv 
|M>ur la faire rejeter. Le plus^riuul di'fiuil « .st de uian 
quer de eJart<i. 

Toulo «Kpnrs«i6ii , tout tt)ur , tout gallii iiTuiu uu'^inu 
qui ne prétentent pas un S4*ns eJair au |>ivuii(r apei^u, 
iM» Muroicnt Airo heurnuacramt eir^iloy^s^ Mous saisi- 
rons ertto occasion |M»ur parler de l'usage <pie (Ts iiM^mrt 
■leMiimni rapportcmt (Ui ii. HsdiM^nt qq'ohreitiidoie pour 
ê^ndani ; U ii^^Ut toiifpum , tt ai il ntsurt dm .4 t ,.,«•*.. w«,#».'J,*;'<5i.'„* «^"M«4fi/|tt.1("V .1 ,^„l, - * loC /^« Conjonciitmê qui régisamU V Infinitif, 

(mm. C«t oiiipltji a Iiducvinm Ui dtivruirnt |)i('\Miir 
quo cW uno e^tpreMioo du itylc.U |»Kui fuBilier , <i(iu 
qur Im élr«ii(|iic« qui onl leuit gmoiuiAÎnM eiKic loi 
Duiina lie priaarm |»m qu'il» l'tiLitHiiMtut avoc utthlciuM* , / 
quAiMl iU t'oxpriiiiénl de lu numidrv U |ilua vul^nirc vt 
Li plu» ImMo. En itiiouriU«nl i|ir«o tuitt y quoiijun pcut- 
-Atn) AVM trop dr mitiuiir , U» dii£;reiiU)à«(x^piiunt dtri 
mou , iU auiwnt dû «pporti'r Ui luèuie aoin k distiu- 
gurr V% i^xprntMonâ qui tout du \^n lou , do cidlviqui 
■CMit d'uB Hj!» pl«iMk9it, li>ur)tBqu<* y^u,lMa. PiiM)ut-l«^ 
«I n« OTMOUft di U dii^ y rioQ im 4(>niic «u «tyU uu Uxi 
plut boargtoii, tl pftiM «Wigné d« mlui Jo U bonne 
oonipiigiiii* y qu« IcmpKQi de* iuu« le» HiiUkitfàM qui ne 
•qui que des expfBMiout pi-oirt^rLi^vi. 

>Crt1icle It. 

' ■ . ■ y ■ . ' . ê 

Du iiftt;iiiÉ DK8 CoKypNcripn». 

htê oonjoncikmi lletit |Wt pbri*f# •■Ur'elW , en ré- 
flMieiit le» vei^MM qui \m tuivent à Vialinétil', à 1 uidice-r 
jbl'y 6« aumili^Hwlir* 

ïftn CoHirmcTwm» om HicHMinrr iTïntxnrrtt. 

fl y t deui^ tumUn^ ^ ye>fwiett<wMi «ftii r<^(|(^iii Tiii- 
iMiiiU: 

&*. Celle» qwi ne luai, dlililfliéi» de» p*(Spo»iiiun» 
qii(^ petee qv*fila» «ap4 »i|ivirA #Uii fierl>f * TvUo» «oui » P .»e t '>^ ^,,1, - * tytê Conjonction» qm r^f(isêent l'infinitif. Î07 ■ 

apr^ê y pour , Jusqu'à , eic' Il fit ut tr rr/nufrr n\yri% 
aiH)ir tmiKtillé ; je tratHiillr pour f^oj^nrr ma vit- ; il 
e9t^a%Hite ]%xpt\\ik se rrfÏMrr le nèieMêan-r ; li fnuHit/U 
Mina prendre le moindre /yyw^ , vU\ \M\^v\m ri '\\ 
(Àinicille olwfrvent «vrr. Imii di* lu jusiriM* qu'on nr, 
«loil mrttre i^nlrryottr ri l'irijiniiif c|ur Ir» pM>fi<m)ii 
|>ertc}nnr1i en r-v^giine , ou «le |Mliin motK «lotit In ^^we 
r»l avHtil le y«ihe, roiiinM* , */ l'a fait pour ne [xis ie 
fâcher. ' 

a*. Tjobtet relln «pii sont IrrmimVfi pur «/r-Trlh-n 
•ont , Jiiute df , de jfteur dr , dr crainte i\r , ou ttru 
de , loÎJi% dr y plutôt que di» , r^-. .Vi ;e m'<hf>pliifu4i (nni 
à Vétude^ c'est «fin de tutus surpaii.isr; il la rrt /tefrlie ^ 
«u lirii d« Irt //iir; loin d«ï tims d^sesp^rer , rnlou- 
bUt d*ardeiû'. Cm (*<ift)onrtiouf , «vr<- Tiulinitif «pii !*>• 
suit , fornK'nt , ('viinmr on \v vcn'l, pur In rvrnipirii » ïnm 
dr« phrNtet incidrnli*^ ri ■uhoidonn«^«t k «nr plr^li^it! 
|diriii«* (pli «*Rt toujours lu prinnpidr. 

(>H«î mJinièit! d^ ■VuprînuT «1 hrntiroup dVmT^^r , vi 
doit être lonjoiirt pr^lîfréo ^ <{n<ind il n'y n point dV^pii- 
voqiM* À nnindr^^or^ il n'y iiur« polut d'<%piiv<Mpir , »i 
l'on obscrvr In r^glr nuivuiili*. ^ . 

RIcoi.R. On ne «lolt. oïdiiuirtiment <*inploy<T k*« ' 
conjonction». «vec un jniinilir, que quand ert ùilinilil 
..êe mpiMM-te au »ujrt du verbe principal. 

Noui ns poui^ns trahir la %4rili , tana noua i^eufim 
mipris<d>le9 i éviter Itt'jeu , âe p«!ur dVn prendre U 
goàt ; IVpii) ns vécut jxis asses Unig^tenips , pour 
iilittir« la dsruisrê tnain â »ss affktrss. \' ■4 Noiit «vont dit ordinairement, pan» que iioiii \¥m* 
■oni que le ■econd verb* peut quclqucfoU m rapporicr 

.AU ri^iinr du verbe principal, m ii» qu'il' y ait «M|iii^ 
Yoque. Il noua parolt que cW à tort que qtuijquvi 
granimaiririit touiicnuent 11) ouotraire. Cette phraMi , 

y# viMéM conseille de frégisenter la b^nne viïfnpàgnie , 
et d'ét'iUr la moM^ùee , eit française et trfei-fraiivgi«e , 
et oi*p4>iulÀiit les vi'rbei frétfuenier 9k éviler m ri|>- 
port4*iit à i»imë ^ n^^iiiie du wrhe conseiller. Il eu eit 
do iiièin«) de o^tie phraae ! il nie sollicite ^ il mepreese 
mente d'aUsr le poir, Mail un uc peut |Mia dire, la pie 
de Pépin ne fut pas assem Ipn^fue pow mettre la der- 
rUère main à se^ prtfjets^^ïxts qtie le verbe mettre 
•fl rapporte à Pepiti , réf^inie du •ubmiiiif vie. On ne 
«lira paA non pliiê en |>«rl«nt k ^x^Xiiiktini quai -je fait, 
|KHir viMiir.|ii//4ri m insulter? parce que femr a«v rap- 
|M>rt4^ à nno i-Iioms vaguo , et qu'on ne |Nmt vo^r iJaire- 
liK-nt ; il raiii niWMairemeot dire ^pour que vous tfnisB^ 
h moins qu'où nr douve le régime voim"^ au yinthii Jîùre. 
Nous p«MiM>na qu'on peut tl-^|K bien dire , que vgiia aije 

' fait^ pour venir ot/i«i m'inemJter? JNéaiunoin»<, eu 
gt'nt^ml , il eti mieux et touioura plua^rlair , dit ne laiiv 

,r.ip|>oricr rinfinitii qu'au fujet du veib« primi|Md. 
On pr^Ore Findicatir ou le iubjonctif k rinliniiif. 
1*. (^nand^ on veut éviter plulimiii de^ ou qui an- 
roietit d4*t arua dilléret)* , ou qui « par leur répétition » 
rtndiXMent la pbraa^ lourde et traînante ; roniuie > Aris- 
tippe vfiargeOi, ees compagnone an diixi de sa jKirt à 
ers concitoyens dtf «pnger de bonne heure à seprocu- qu ^wmsskmmu Uâtlo; il cûl Ullu dirt , qu'il. .o,i^«a«.„i ,/e ^>„„e 

a". Quand la phrawv,.,, m plu* liHfnuHiiruiKS «x»«nnir, 
y^ #ii*# «//r , aviH Jr la ,HitH„ue h' iU Ui Jennelè , cl« 
put venir àU giéèrir, \\ ci plu. lianuoi.ieux dr din. , 
(^M Je iHirt'uinUraé , vie, 

.Du» C<)NJONCTION<l QUI R^.(J|»HnNT i/IvDiruiF. 

ï^s cunjoiu iioii. ,p,i vculcnl Kî vrrhi' <pii-W^»iiii à 
rinairaiil umt , hièn entendu ^fu% , d i:omi,tiou\f,u\ 
d la cha,g^ gue , de menu, que , amsi que , auM.^ Inen 
qiMf , autant que , non filus tfur , outre que , ,uu^u qne , 
ri iOUMe que, atteruLé que , vu que , piumjue , v'e.st 
pour cela que , /ors<fUe , iLme le tenip, que , /^nJant 
que , Éamlie que ^ dmmt quff , tant que . J^^mi. que , 
d^M que, aueutÔt que , d le que^. à mesure que , fn-uL 
^tre qu9 f «uxquulltaoïi puil joindiv I«mi MiivniUrs; si/ 
ivmrrw, comrfu si , quitml , f^ourquin , vU:. ; coiiunr , 
je le%^us,^ «•ondiîiuu qui; ivue «îir* de lu ^Hfrtu , // 
fiud travadler auLuit qu'on [m ul ; tvuj,. prendrez 
d'outrée nunureê , .i t\}U4 eu*. pnuUnl ; ipiaud o/i t-fti 
•iti[e yonJuUie diin^r. 

ToulM c«t coujoucii^u» ni^ÎMcm riudicalil, |wu»ti 
quelle. MJDl préré<léei d un veiJU» qui cxprinn- l'^dlii- 
«lâlivn dWr nMiiièn* diiwte , |Mi.iliv« r( indt|K?;idantr. ) 

Elle* n'ollirul poinl de diilitulié. : mai. d y vu a .il f k / 1 â ^' I; . ■^A-;.vgafis^j<tjwj m:jmi^. '»U3-*:».>..%Ùoi^; 


^ 110, De$ Ccfnfonctîonq qm régisêênt tlndU^if, 
«|ni damali^nl wtm aitention^piiPticulièrf* , paroo (|u'«llet 
FéfpMent UBiôl l'iiuiiuitif , ci iiîil^ 1« «iibjomriîf. €• 
•ont , êim>n que y èi t^ n'esi qu$'y de mt/èe ^uê y eH 
9oHt qum y tÊUêmâmi qué , àê mani^rv tpée. On bo • j 
■iéprAidni pâi d*apr^t kt r^leè •ijUantct. 

Nous nvoiM irn , fK 97 , T. n, (fne le tfrlw ^ In 
plitTiM* iruidcntc doit «t* iiM'ttre Ih rifidiralif , quand le 
vrrbf di* 1«4 propr^ition pripripat» mpriim* ra(|irnialioii 
d*unc n4ini^r« diircte , positive , «'t iiidtVprndf^ntr ; nuii 
qu ù doit iB |n«iu<<» au lubjonctU , quaod œlui de. la 
propotition prindp^Ie eiprimo )« douic , la auqu-JM*, 
rSidmiraiioh «u Klfireilitade, en on mm , qui^lque nulu- 
venant dii l'ame. G*toat d'aprf» cette règle que (w* aix 
eon|4)iict)oiié régiiienl llndicKtif ô\i le lubjonrcif. AIrtsi 
Ton dira , il /«W rotnporêé de maniait} ou de telle aurta 
qii*^ a in4HlA l'eêiinuf dêê hùnomê f(en»til ne répotf- 
Hit rimny amon qn'i/>ie U i^uloil jmm. Maia on doi| 
dire , eom/ior<tf*»-«<«)ua do iiiÉiii))re ou An*, ttlle aorte que 
vouë VÊM^m tëêiitnëtfêê h<m/téê9ê gen* t je ne rmin* 
rktn y aliMni ifaSfliS^f^ÊmÈÊm pas <ËUêêiiéi qu'Utê eroù. 

RaVARQVa. Noua at^na dir qu'on emploie là œn- 
{«mctkm qu^ pmir t^omme, parc^-qmsy lorêqu^y }^^*-^ 
qtêê , quand , (fuoiqut y 0i y elt. , loraqu'll des prO|KMi' 
ttmu qi^i eomnencenl par cm mota , oin en joint d'autm 
•OUI le mAme n'^me par |« mayn <^e la r^|||f)nrtU)ii 
$i. &!# t}ttdi non* denwi olMerrer qiiVUe r<^t Hndi- 
fniir, qnàM elll» tldnt RMi de quand. ^iorÊqu^ , i^ttmmv^ 
potsrquoi y 'peui^ii9r0 y pètrcê que. (h^ -àmt dire , fort- 
qu'on 09i}eune , et qn'o^ n$ m hism paê abaiir9piif X «« 


•l£ ^. îir. 'iij<)i!rrir. DlU.C0WJ0W(ril0Nfl OUI pfcfHMKNT IR Si 

■ \ ^ *■ 

...IVonctil, «„„, „y,„ y;\^^ ,i ,„,„„«^,^, „,,„„ ^^ 

"» '■'"• '/'« . "< «„ ^^,«. , vU/^rv ,^,, , /„„, ,/,^ . ,„.„ ; • 

'•«• y/r, ,H,.é y«,, ,„/,,H,,^ ,^„,^ ,H.nr ,,„r: ,..,.,]■,. 

«"' y«/<-, .-t ,|,.r|.j,„., «,.I,T.. On .loit .llM...r,„///„„- 
A«.« /, <«„;„rf, ,wrr />«„„„., „«„ .,„,. ,„„, |„„ • 

..« «« 7,«» remf,U, l,. ,/„•,„„,/, .„„^ ,>„, , ,,„, 

■JW, l,i,.„ ,,„o, ,-,„ ,,„.,i,,,„. , ramt.,l,„n ,,„! un rnr 
♦//. e,t nrannioin, ta U„e ,lr bun .U,-,rrt.,, ; .,,.,.1,,,.- 

ile crJrJfeL 

U ifc'3( • yolm 4l^ aiO^Qf Ji€ «ur atà (Xinjuii 
•iMrutiim im'y,, 4^^<| ^^^^ ^/^^ j^ ^^^ 

«mil i^m OoiMior aiuii^i,^» in» ÙIhhuî* U, i<tit>li»;U |4!uU) .'« «Il nikl |»M>>t;i* mer ci'i ai-. il\iur Lui I0«« |>ftj [va ^ \l t V. , •'I'*««.«l.- 2IJ l)eé'l fUerj^lionêé 

lUiGi.B. Qmnd une propotilion est compote do deux 
(iliniMri |>artivUe« unici par une opnjôlpUùii , l*hiiniioiu^ 
jl -la clarté dcmaiident ordinaircineut que la plua courte 
marche la p^}|lpi^rr. ^ 

Quand Ift paMionfi)Ouaquitlent| nous nouê fltUioriê 
en xHÙn que c'eêi nous qui Uê qwtions f on n,^cal poiti^ 
à plaindre, quand , tiu défaut dg bisnê rééUy tin trouP9 
le moyen dd ê* Occuper de cfUmireg. 

5i Ton renverae Tordre de oeaphratei, il n'y aura plui 
d'harmonie, et Ijn darté en aoufinra , du moina dans la 
d^rni^rc. Ce défaut ea t lurtout lenAiLle dan» oett4! phraie^ 
on ne êauroii concilier apec la justice de Dieu le spec^ 
tacUf de la imriu qui languit danêlesfirSy tandis que 
le vice est sur te trône , aana admettre une.autre vit'. '.> CHAP^lTf^E I}^. 

"' , ! ■ * 

Dit IUTBRlBÇTlOlIt. I 

1^ VB gratnmalnena ne •*«cooiiWtit pat tuir le nom qtron 
doit donner «ux moU qui lonl. Tobjei de ce chapiire. 
1^*1 una lea nomment particules , d'autret interjections. 
L'abbé Girard en distingue jiiai|a^à4Miae dSAremt* sorlH , 
m renlèrmint dans cette classe bicttdfet motf qut liôùa 
avons rtfl)^|MirDii les adterbes , !«• prépositions ; «u lei 
ccinjonriions. )1 importe peu de donner à ers mots telle 
ou telle dènominition^ ressentie! :e#l de conndtre leur'' 
nature. DapràedequciMmi avons dit dani les cbiplfrit 
/ ■ -^. — ».-•' I}ûê Interjeriiortê, "S i 5 

prér/<lcni, le nombm <!«'• nfioti que noiw nonunoii^ 
ir^trr/ntiona ni" p<»ul <^lix» qiir iri^ii-hornr. 

Si rame ^lok touioiim oïliiie cl traïupiillr , l'ii^jim-' 
(les iiitrrjiH'lion» M'roit bien iaiv. IMaiii , MiiiMaMr à 
lii siiHaa^ <l*iiii« oiidr limpidt» , iiii MMiiUo, un lini 
sùllU |>onr donner un ' rourn <liir«'>n*iit h ors nriiti' 
nienA vi à iu>A {R'iisët*!!. A la nioindic af;itjili()n, toul 
en vWv devient MÉ|Vf*nt vacillant ri niohiU'. Muin, 
%\\ Tanl ni |>4Mi ' de chiNH* pour Taf^ilcr , dann <pi«'l i t.il 
ne dfMl-^*llr pas Alir , quand , Iik)!»»*^' par lrn<H^n^•nn'll^, 
ôii mue pAr les |>aAiiioiin forro ^ rlle enl , pour aiiini dirr 
rmporuS<» hors dVll«'-in(ftn}e/.li<'«i id(Vii , Im mmujmm un 
•r df^iruiirivl b^ un» lit» MUlrm av<*r r-«pidilr. A dm 
«^inolions «u^^^<b'1l^d^lul^'» rmoliouH toutiMil roniraircH ; 
et c« toiilopirii dini^rcnlrii mmouam'n (prcllt* a l>rM<)in do 
fainr (X)nno1ln*. CVsl cr (piVlb* fail en jetant <;it et là , 
dans lf> cliMX>uni , de peliu niotii cpii eipriment te mii- 
tinient actuel tpn la (b)iuhie. |j<'Aiiiterj(Hnionfi août donc 
dei inola <pii M'rrent A exprimer un mouvenu'nl , un 
MMilinieut de l*anie. " ' 

Le nonibtx* «le» iiUerjeetion» «levroil <b)nr Atre en \\n>- 
|>oi^P^4i^ft^ seiitinien» que l'ame peut «éprouver ; tlïïn.n 
•ouvrn^dlfei ièôtimetiiieimtrain'tSftntrrmluA par le m«^tn(.4 
Ulol^y -pârrr qW <*« mot, qui n'exprime pas une idée , 
mais qui nVit qu'un c\'\ de la naliin* , dépi'nd , |MMir 
la ai^iiitication , de .rinik'&iun <pie la voix pirud natu 
rtllemcnt y ou du gettu qui racconi|>atfne. (Vp"udani il 
y ft <pudques uiu de cet piola (|ui «ont printip.deMU'nt 
adaptas à crrtainsjientiinrua. Ce sont ^ » • 

■■^; V ■ L ■ A. V* . 1^ ..^UlUMi,é<^ «es» t 
K^ .- *> >â^&JMlft>'lltHai» Ziî iM^Uj ■ .:-v-, ♦. ■*.. '■•■ ■ u 9li XM9 /IM«^^<l»At. 

1**. t'aui' U JoiiUur «1 U irêiuiiiê ^ i|f« ! ahl ^ àhii 
hilù ! hMaêi Qêéfl mon dUm l ric. 
^ Ah t^M» m'ai^'^ pas mmfiné , diyifiM çiM»y# fw ¥ouê 

ai PU / . * M. r*«bb« l)iui.i.B. .#■■'1. iM\qml idéi'hir9m«nl î 

'j*. riiur M ioi« H le «lèiir % mh 1 Aon / «U\ 

AU 1 mir p «Mii «ii«« fHê vimë rf%H}ir ! 

AH I IfMWiii/u^MPiM tipv§nir '/ hé I ^umir*Jêfmi ? 
4*. IVmr Tiiveiaioii , Ir iiié|irit p In iléf(uÙL 

qu'H y isk, tU> Im conirmiUs ! U dom ! y /w/»#M-»vf^M / 

OU t (• ftimùmmi fmmm%9!'Um nm/tUd'étr^ bêên0^»' 

6\ Voui U) uuuMuiuuiimit , t W^ M il ieiy^ «oii; 

^ 7\ P^ IVOMiiràAkm , M / A 

pu f ^' 4m4i «i^ £i0iNi / V 

llp|| 1 iiy'^0^«»-fM(»« if^ IIOM ^ oil»^^ 

. /■«■'■ 

.i . *^L w"«*.l» .^« ■■.*afA'% «"> ■■1 '* ■ ' :, 1., *.,. ■ ■■ Des Inttrjectwns, ai') 

Hbmarqur. Gotie intcrjojCflio» ftVin|>luic miu A Mvaiii 
tet noms; maii Vo a l'iirt^iit riicouikxc. 

C) Moa BU f A ma jui* ? A l*huniiÉ«iril« ••• (ourf ! y 

O d'un é|at p«uiUan| inttfiiré Ml «un ( 

P. <}CMrNflll,l ■. , 

Mais 1*0 ni miu ntxxïtil ^ luit<|u'il m Ir »igii«* (U* l'njK»!! 

trophr. "{) nwn fiU...... u ««oi^ji r/wi ni't^tHmtrt vU\ 

Clotlr (liiiiiiction rM peu ■ouniiiK* tlaiu !»• ijn|)imi4'i jt?*. 

9*. Pour lVma>ii^i^{t>iiiiTnt » (vâ , aUiins, vouoi^*" ; (<^ « 
7iii p<l , IrfMra frr^ t V*^ tnttHuiionsi 

Allunaf ffrin* | |>«>M«a»«, rim li*iii amU •!• r«^4r. 

Muukta. 

lo*. INmut fttitrtir f gnn»^ JuUA ^ f\ffn, t^'f'f In^m , 
^^"^ ^ f §i*^ % it^^^ r««w I knd (>ihU\ , h'nt(rê /ta» si 

Il*, i^»^^f« mn lt 4^ l, 9mlàtk4it 11*. IHmr 11) liUiirîi I rAul / /mût / W.- 

Chut t na\^nv«% jfkn lUtiHinUt^. 

On pouritiii «i|(X)re fair» (raiitiTt du^M'i cl'iiil^iji« 
liona ; mib co que lioua virnoni dcii ilikt^ unu» paroh 
•uflire. 

.JjCM(iBl0ri«ciioiiA n'ont ppinl do ^Uty^ Tulc dam K- 
diaocwiti» mifa cU«f J Qkurenl aclon <|ujp le* Muiiinciu 
(|ui ^a produjt loa nia^iUdlo à IV'iiiéncury La aculù mi 
teaUoa ^u^oii doive i^voîr , ç'eti do uc JaiiuiU kt|)luc(u ^ I i.^kim imuÊk i Êh mmi»M%zi--.^>y.7;i\m ^m-'mmM' ' ^i »f ê»A ¥mw i\ 1 1 1 1 'i tÊ f ' ■f^r.Klt*!**. '••*»"**''■• Qi6 De la C^tiêtrueîiùhgramTfhaticalê. 

«*nUT drtiir hioU fpM) ViMlige « rtjndut inM^p«rable« , 
cxiniiiir eiilro \é sujet et le verbe ,■ erttrt) radjectifet le 
•ulitUiitir (|u'il * HMidili*. /A, 


m A PITRE X rr UMi VldCH Dit OONATHIICTION. 

t 

JYl. iMt ManiiAIII II trniu^ k tonJ <l«t t«niiiT qtii f tt rr r 
Imil' à Im ln|lli^r«1 A» <.« rhupiirc : iiiiiit tunii ùf Ir mn- 
vniiii |Miii dans m iiliitIiiv; noua non* |»rnurtiioitt infini? 
«lu ue (nit lomiium iNîiUKtr (*ui«iiirhii.i'Oiiiiiie iimu n'éci i 
viMÎii <|iMi iHiiu* ^ini utiles, |»i'iiMal|»«UiiMfti| 4 Is jeunesse., 
nous iiViitreront [uia dsitiiUis discussions m«^U|«liysÎ4|ue*, 
iy\{\ ftrroirnt ^vtdeiumrni i^i^-^dvé^Uf de se |>uii/e , et'(|ui 
d^eiJleui^ niHie |ien>|aenl.iMf«îW*l4 |ierliiii« lounois- 
ssfire de U Ungue finfi^be. Tout m (|uî tient il dessys<- 
t^iiies |Mirti('<dîir« diMt Mm keupi d^ulie gmoimeire. 

> ARTICLE !•'• 

; DX LA GoNeTIttlCTIOM, UmAMMATICALR. 

fji conilimctioli grnmmiitlciil^ ^t ilh gén^fiiiVurfsip- 
gemrnt àKimo^ diins le dfiobu^ > iéf f|tâ11 est flx^ cUns 
cl(e(me Ia4(;i)^ fMi" tth^nsélfè Tb^f^ rt ooiisunt. Toute 
o6nsèucUoil tki d6ub ^nàtf^'xéiix/ti léi Ibis qu'elle est r. X' , ^«kj»*!**'*' Il />f la ConêiruriUin gi'timn 

vrairiiie luuirs l<*t loii (|uV'li<* t'nih <^* 
pMit ètm fonclt^ , ou ftur Ir r«ia< 
liomiiiri qui |Muirtit uim in^iiir la 
luro (1(* U Ungun qui c»! |mrl«V. 
il y 9 <Un» rhaqur iNiigiHi uih* <^ 
ftM) (Miiiiinuiu* Mvrr. tiiiiii'i !«*» m 
Irt liotumi*» , aynnt |Nuiou( Ir i 
•ruliiiirn» , «><M- Icji in«^iiir» o 
rf>imriil àdoplrr U niAllî^t<^ lii 
•ùrr <lr nimiîlriilrj <i* qui m* 
|H»ift' y r^uMÎr , riiiquiliuoii 
m lOUt luMit IMH* iiiMirlio i'n 
TAM , ctiuiqui* laiiKur m uiir ri 
rt qui tiir ton oiigint* dr 
oigiinrl , «1 |Nir (^MiMVpin 
Cri ilriliX uinAtruriiotu 
ftriiililr. |>f« crtlr iMHiiliii; 
iiuiiuR |M^iM^ (laiii \h \% 
ronulilur |«* gt^uir. I r^ 
qur riiAhiludc <lr IV 
ncr ou H irvrvoir Im 
<l«n« un AuU« 

M. <lu IVfaftiMiis A 
Iront : U conè^lrur/i 
crU i>unttnirlié^n 
ci ruir'«utiTi 
j«ié enXKt diitinc 
Tout fw quo n^ <^iHoii* «ur ibcltr nuiiièrv 
Ji 


r irll r l'ht lll IlillUII* (ll'll 

ou mil Im iiH - it iiiriuMi nm ion (lui i loit 1 III «•••' MIIMlUfV |MIIM| U (1 hI< 4'ft ri (Ir I a Il iirirnnnl niilr l'I !<• |.l \\%% \\ r< jHiiiMi' I' Il iiiiiii»;<r . iM'ii II H"' ililllil I III ml liMMOf I |.|M|. rliMiiil Mirnin loim ( t. r <*%|lMt lllî lOlIllUlM'lM .('Il 

I liHil iJiin (Ml 
I i'hI ((> (lui. cfi 
1^1 i«v II vnt uuiir 

OllhlIlM- \\ «l«»ll 

(Irr pl.uK^l <|urt vt% (l(? roiulrucv- 
Liiirtioii iigiii'<'><* , 
I gr«mni«iric*ni, 
coiuImIIu (*t m- 
r» qu'il eu lin), 
•eroit (^tran(^r / »>!.>' «' •l .t.- , ■.^..«•.laié.. rjj, '■*.«iM..yiH<i.fc»«j,.\»...«;j4v Uàtt • lÀt ia CafiMruciion gfXimmaiicaU, 
k iMitr* Mijci. Nota» uoiM bonutruiiAi tn oouftéqui}iie« , 
aiMi i(l«kit Uw |>liu *iDi|4iii. Mmi <|u'uo no t'iURiidc |mu 
à Iruuvtr i<'i un Umilé oiinplvl ; iiolro pUn iiouii forint 
<lt n^t Lpnirr aum |»niu.i|Mic Nuut ns pujui ioui «nUtn* 
çUn^ ^ «UmiU , MtitAliiira uii iiHm vuiumi). 

Nout «niitmloflui inm* ^mairiuiiiôn nniminiilMMlc , «liiiui; 
l« Ungui* IningiMir « Tonlf^» (|tuf 1« )|àniji^t iwiUi Un(|iu) 
v«tii i|u'iMi climnr «Un» 1« ditiNMirt mia nVui ««i^hm^s «Iii 
iiMtiê (|U(i« ttiMit «vont ^ttim||iMW«. C>r ^ ti«i ordrv, (|ti'il 
•al ai fHHMknûrl ^ki i^iiuolU^ |N>iir aV|^>riin«r iiv«€ daruS 
#1 («aluaMi , ii'fti |Nia U*iii(Hua «lai k aaîab*, iMU'or qtMt 1«« 
|{Ani# (lu Miia Uiinuu «lilV^Mi^flu <if «it fMiinii |MiiM:i|*aux 
lli cwliii (l«ia Uii||iMNi^aiM)îffnm|ita. 

1^ |»nimi4«iT «una* <ia «UlUjtvuDV vkul ilr c.<« (|im», Ira 
sHhêêaniéj/ê r^gU n'y ayant JMiîai (lu CMraoïèmi ««U^iinitr 
^li lt«â «lUliniiiia dm$ aM^a4«/i4(/a tè^utoêut^ il nVtat p«>a - 
ail>lr.iU )m imumn^fiNi ^«m |»#r la |»Ui« ^u'Ut (Mwti|MMU 
iana Va diauMiirt \ «n li«u qiM ^ dana I<m l«M||u«t anririi- 
iMia^ (tant lu laliii^ {nm* «irsifil^^ l4W régu«ani al Ui rt^Kin' 
tiNM lui biaii diaiiligMAi Ira uni d«i iuirtfa f^r U aiiulii 
inflf«xi(Mi 4iara4)UWia(ii«|iNt dra cma » t|iiM ••! lucUlli^iriit 
4|irîla I «îrniiallit nu UiUr |»la<«. ^où il auil (|nc, daua 
la lan^iio f'i anjQ(iia«i , il y a , , rclalîf/bninnl à c'oa nu»U , 
aan mfàrm Ùté 4m «wiainMilon dnnl nii n* pnui •'«^OM-tn* 
MU» a'ri^^MT à n'èiiw |MU (noanflu , paror qui^ i:«Uii 
(nnualruoiMiB tai ji Mule qui èiaJuuu (k|uivo<|Uti an ^tié- 
anuin n l W kUri^ à I'«a|iril dfl «dui (|ui écuuiu , d^ui 
l'4Pi«U^ «rùa Uf^ittX ttU«a toat oonçuoi d«o» r^pprii 4e 
«•lui fui |Nu4«i« Cnii aïkKiMià BWVoii |i«i liou donft )f» cl 

II- 

De 

n: 

féi 

au 

d< 

en ^ . ■r. . .. J)e la Conâtrit4'lio/i j^ranimatùaU. a 19* 

lanfpici «iiriniiict , pane (|*h* , kt ftiilMlJiiitiiii y « laiii 
ri'^i»M«nt ou rt^giM , iiidi^|M'ii(lniiiiii«'nt de la \i\imv (|u'ils 
(M:c(i|ioiriil , il nv |M)uVoit y nvuir du d4'*M)r(ln' ri de la 
cofiriuioii dmi» lit* idôt. l)v \h vr |)iinn|>e ioiidiiiiuMiUtl 
(|lir iioiu «vtHii (^ahli ( |i. x'.tll , t 1". ) , (|ii«v dr dnix 
•iibtUiiiilii , dont riin r»t /V^M«<i/i/ cl l'aiiUr f*'^t, t Vi»l 
lo réf(9âannt (|iii iiinii lii« oldiiiHirciiiriil uvaiiI Ir fV^i ; 
priiM i|»r dviU rii|i|diriilioii ml ia< dr k inim Irn molii h- 

• \*tk ttMiiiide^ 
lihido d'Miuili 
fraiiv<)iM' •*•( 1m' 
«iiii (IViiliniiu'i 
(jiimrtit |M(i <Uy 
nvoir Ih'immiIi r<i||ii 
lîn'iit^ ijitrii^ |MMii 
MMivrnl I4 ly^niiloi 
joiu'lir, IrtiniMcU'iii i|iini (I4')i |h;i MiiiiM'a^ /r , (44 , 1/ , r// 
rUtyff ivn •i<'^;Mlilii diviM'ii en dnU iiioU rt<'. ftoiil tout tiiiuliil iju(f MMiH^pt di* roiifuAiMii, dVndMiirM* 

» ^^\l «proti ii'iivoil |iAi dutiH liM'on> 'U M)iuiiirAf |K>ui- iir \M» \vêM^rt\n Ibit' d >«: ton» drt^lti 
d«> plL- ct (U* dillirullrii ; 

U'ilaii^ucM nu( i«*u|Mii,oiiii«|ii dt^loitilu inuiuKiiicdrd't \itri 

I)« U U UfVcMÏti où. u 

n!r l'onullu p«r uli <i'u\\\ 

férer 1 actif au |mii|irj liVi^doycr rinliuilil^lr pn^ii'rt'mr 

aux auliTt miMlift; llr rLiauurr, ftrloii je» |dirn»rM , lu plMi* 

d«*i tarNrl^riati<|U(4 dra |M.'r\M)un4'« ^ de lufllnv h- \«i|mî 

eiHrr Iridvux rootil lui^aiil» \ dt* nr |)ouvoii ,rn birii djri 

cat^ («irr f44iLi-a«U*r |i'a idée* <\|>j>otéf« (|u'en'Uii»»M} , cU:|. j .*» ^ \ '.) JfiÊiWiéÊiâ- MULiH 1 <*.w< .ï. i. £. é. ..«■>*■•.* . ■- ««- ■»•: ■«>'<.>' ) «t '. !tn- :> «ao De la Construction grammaticale, 

CT qui «^ijililit un ordm difli^n*iit lUnt la luiie «t IVn- 
chNtiifmrnt drt ntoli , rt, par rcmi^ucnt , unr oon»- 
trtirtioii fiir pwprf- 2i U Uiigur frauvoiM;). ( H* celle cont- 
triirtton r«t iiit)vorjil»l( iiifiit fix^ , non aeulenMnt at Ion 
qiir !<•• pltrNiet tonl inlrmif^iiUvfi , împérttivet on e*- 
|MMiiivrs nuiîa mènir M*lon <pir «haaine de cet eê|»^fr« 
rtt «nimijilive «m nAgmivr. ^ i 

\\ Vh} t'flj^ii pni k'i dm r^glfi de Tanionl di^t moto 
mireu*. Nimi« raiivoiiipMrl(^iMnu«'li«(||ie eii|WMie de mois, 
l»A cet i^gtet non» oril |inhi niiruK pli^t^ii «piVllei ne 
potimiieiit l>lir m loulnulrr enditiit. Il «'«kU leulement 
flit In nMlli^^' «i^iil iU dolvtfiil figurer. d«n» le ditcouni. 

OMualet pluaM'ft iulrir<»)(ativfiiiivec iiflinn«Uoii^ leiujcl 
rftt un nom ou un pronom. 

Si loAujel mt un nom , vuri TordiT di*« mot« : le nom , 
le^erlM\le pr<Niom|MMKmnehlu yt^me nomlin^etdu mfjue 
genre rpie le nom , rndverlie ii*il y en a ^ le régime \ ou ni te 
verlie rit à fpi«^l(pi*un dea Irmpa oiim|MNU^a , le pronom ri 
r«ilverj^ entrtt rautillMlre et le participe j comme , M. />. 
im-PH (le f nain â lAmdrea ? Jf**. iij/re êœur auni-t- 
elle hiettttU fini de lire ce livre ? ceê maiaonë ne êen>nt- 
elles /Hie bientôt ahattites ? 

. Hï le itijet ett ua pronom , le verbe commence la t/rie , 
éi looa Ict aittiret l« aulvenl acloii Vordn^ qui? nous ve- 
VNma dlfidlquer; comme , piendtêi-i'one ce soir â ht 
promenade ? attra-t-^il bientôt fini de noue pourëui%>re 
a%*ec Un ùcharnêmênt êam meemple ? 
/Dftila lea j|>hniact Interrogpdtci oec nation, cVl 
U m^ftio oindre ; mtia un place ne avnnt le verho , f-V" h'»v>^ ». ■■ iiè- .5, J|*^- ■ ^. J Tyr ta Conêtnutioti ^ruminât uxitt. . •;. j i 

vt/Hi# ovkfxnni i»\nH le vriln* n la < jw.k n i iMi,|,,, J,. 
1 uilfri^nlion; ou, «liiin Ir*. it iirp-i roiiijMi^» •♦ , niiM^L»- 
\rrbrrt Iv |>iiiti< i|>c; roiiiinr, vuln- l'rrrt'' nr f/rrid/^i l ,i 

Pour l« lAmv «Ir >//•. ../»</.f on nr... fH>int\ I<>i'm|ui' Ir . 
%crlM' ni il riiifinilir ( V . p, i (i '» , i. \] ) 

Noui <)l>MTvrMMit i( i i|ur l<i liiii;(iir ir.iii<;oi<«' n un,i\nii 
iNgc «ur U ^lll^n(> lulinr , (Iiiiik l,i iiituiiitt' «l'inii rn» •< r . 
Kii Uliii, ou vHl oltlii^i^ d'iiNoii MTnumi'i unr ttiiiH nln 
|>oui lorini'i l'iiilrmigMliou , ou Mm on mt it«luii à oi» 
I «'«firinirr ipir |>iii Ij loiiih- l.i %oi\ ; au In n f|ii'iti fi/ni 
V<»i« on tnuivr irllr rK|ii<'iiiiiitn ilnn<i Ir m ni »i«i (in;;rni» m 
»l4« t(i mrN(Vii»li<|u«^(lr la |MMM»nni> : ounr/,» 7 // ' «rrfi 

» HlCM Xligi'ic II y a ni rinn«;oi»^ <|Mrli|n4'n anlnn nui 
iu^n*« (rinlrtro^rt ilonl nonn n avonn |»a«» rù on asiiui «1o 
pnrirr. i)\\ inl<*m>gi- i^iiroir , i". «v«-f un pronom «l>»,o!u , 
roiijiiv. ^ ^y/ii ,.o/4^« ,t dit ii'ltê ' /ffuri drn tLiLx r/unstth- 
ui%'%HHê»* a". «vi?r. U* |»rou(uu'(l<iuonii(miil ty» , «omnir , 
••/-<*4f vrtii*/ êêi-ve iftiêl plmt ? 5". jiviT. uu ailvriiw 
inirrrogmif , / ('<miiu(> , fhmt^mn n» rie/it U jmt ? 
eonhment Ht thttu'r -i il / m/nhit'n /urnU/yc - t'vim * 
Comlnr ou \v voit jmii- crt^tirinplrN, Km nronoinn alMMihi» 
ctlrt advtfrlM't iiit«'iT<»KMiriii im«n.lirut toujouin k lu it^us 
(i«« pLriiMM ; lUAia 1«; |iioiioiii déiuoiisUiitir cr iio m; iiioii- >- 
Ire qu'«pWt« le ViTbc. 

^ L4îi phraiettooi ini]MTativrt , (juaiid,«rii |)«il«iji, ou 
•omauiyig , ou déièud , on uiihari*, uu prit*. " y 'A. -i,-, lie Li Conêtnuti^n^ramiiuilK'ilf. 

.„.., Voi..r»..l.r .1.» ....... : !.. ...,r.,l.v..lH,l ...1v., 1h. lo 

,,«.i;.i,H. , ir r..Ki.n-, .fi ....".....','<:• '""""*" """ "■"■ 

,:.h>n.rUlr. ('.,„. n,uUu> Vo.ll. l...,.l....«.«ni...... ...... 

,:.,„..,.,«. vw. .....V.... i.yH'K.,..,My.. 

: L....^.w..,«...r.".•-''.M.'«>-^"''^''-^''''•••'f;•'"; 
„™.\ Jn. .1.41. V, -Il V<""«. •*-"• "'"-"" -7' 

A-, «.'i..l..n.. «'.>.. ,,,.rl.,...fi... U rUr..' , ...... ,.1". 

«.,-.«. . t.. poMriié ..ui n<n.. ta rrMrr ; .... »« -1 ■.N. . \ I H - ■ Dr la Confilnutton* j^j animal liiiît'. ^-^^ 

1^ vitIh». VoiU p«Min|noi Pou «iji : // /',,,(»</ A/r/; /»/,,,/ 
y//A<y /uiu/ i/r/fr#' drnfii,n^rur ^rrvit tatitiixvih s, runir. 
HlCIII*H(^|iK. N«Mi MMlIriuriil l.i , hu Ir , ru.u^ in. iiu! 
lVlq,'nil<«v ri r)tiirin(»iiM* (huiniidrui 4|iio |',Ml|rrlil le 
pnrliri|M- pnWril «•! Ir |M^M^ /.virlruin il. |Mii,Un,r«, 
»oii«nt qurUinrfoiA p|„>fln NVKiii Ir kii|r( ,.| |,. ^,.,.|^. . 
«uimiir, liJrlr ;< mi jMnJr , /Ir.,;,////, ^^^//„ Hi>rnr , rf 

• '9n fwkmtna iiÇaftUi4fii. — i ma or« .i|,«. ilu i.ii.i «|u ,| 
ku^diloil, /rt monstre aM.t irUM Utrrt»4.s »v liêt^u» «i<r 
#*»• fnmlyë ^ ri , toiitiiAui tiir lui mèruit , fnn t,i ^^ 

I^'« |iln'il»r*i Niuil Miiuidrt ou 4iMii|Mn««% r|I,.H mmiI 

•iuipIlN, ({UHUll rlIlM n^< M'U(|||UIM|| «lUIlU Ml|. | , | «|T< ||f| 

«IllilMIi i <nnilUi> , tVUi llfit.. i io//i» #/,-,, nntilrfit t lU» 
•OUI ntMi|»(»iirrii , «{uiiiiil ou Vofupjir plii .h n^^^u|ilH i 
liu iHUiImiI , nti'|.|iMiiuM amiluTlH n nu mi). J , oti |»jii 
•W-iirunuKUrl |»lii>irur«MmiKuiM,MMUiI.I. r.Mr|.lu.,*r, 
l*ii'HT rt i\iut nvtjt /irutru.x , «hI roiii|M,H< ,. Jr ,f,.,,x 
•UHH; ir!lr,,\ liimu^ k-Mt ^i>hr , Mfuntnrllr ri . ^rj, 
■»ii»/r,VrHt (II* Ik^In alliihulH; i| rrllr .nih. , Clnmr^ 
et l,ouiHtysi>,U aimahlfM rt irrturutirM , j'. m ,|r J.ut 

• UM'lH n .Ir «l«UK aUiibuln. I .<• |,|,i.,m. siuiplr iir ivu 
frruu'i|u'iiu |Uk«uuuI;1m i.Iii.-m- r,.,npnv r . u inilriiac 
UlUlillt t\\\\\ y ,\ i\v plinifM A j.Âm. Ihs. 

fJn«i pJiniM- |M lit ri.r rompoMT do phisi, ur,. .uMi. « 
maIli^^•• : air prut IVrir par Ir Miin , p.u Ir V. .1... , „„ 
par I atlrihul. 

Kllr IV«i pnr V «ujrl, ,piu„d Ir hiij, t.iM i. M.riur ,, „ 
■ne pLmtc iniidti.u,; voumi( , t)Ln,f^, f^iu i,t /„ \, /.'( ; ; ^ b;o« mamn^ni !■■ lUi'* ïniP<iiiiiii'iMi<>,hia,fciiiiità«i *i.\jà§\,-<- ^t* « ■ .-.■1/--I-V 3 ai Da la-^hnêiruciiqn granii^^icalB. 

^'U« IVtl par l(f vfirbe , t{u«iid le verlx» r»t iiio<li(j^i par 
qiiel<|ue drroiuuiiït) tlo t«inpt , <1 oixlm , ru*. , roinme, 
^ JJisu, (fui €êi bon^ nabtindimnti jamtjnê i vi vlUvIVit 
jM«r r«Uribiit , (|iihiuI ort aUiibui ett nuMlititr |Nir un 
11^1(11114) (|ui rsl liii-tii^iiui niAlntinl; < ominr , iJifii , yi4Â/ 
€ët tton^ n'alHUtJtfnnu jamakÊ Ut himiffieë ym nhmiliini 
»it.iv4irrtftent hur (\fn/ùifuw m lui, 

(>• plir«M*t •itiiplM ^t <H>iiip(Mi^ ponveut Aim li^^a 
k iliAiitiVt |Hir Miin Miriiuiirtiun ( «Mimina , truand in 
atmê l'éîtùU , U l#m/>f p(t§m miHt i^uun â'tn <Wr~ 
(-(iM'<>. O» tlrui pUnitrt |NirUi}lUa ii'ini lumictrii qu'ii^ia. 

1\tc(n.K. (^'u«n<l Hiir pniiMMiUion «it r<mip<NM^ <lu 
Anux phniurt part^rllra iinirt par iiiir ronfchK ti|<»ii , 

riiamionin 4*t la rlart/ (Irniaiifldiii (ndltiniiTiiiriil iiim' 

/ . ■'' '' 

la pli» roiiiU* inan'Iir la pi/riiii^rr. i 

(^liiNiul Irt (MiMioiit iioiii/(pil(U*ii4 f nouM rwusjlattifrtt 
m v^ufi ifiié 0'ê«t rwuê t/ui Ut fuUtvns. Aliitl \tkAU !• Clf I part^ir* «m 

l>'k9mm*s IttbotiêUM twpêujflm l'ufiptrê. 

M. rabb4 DBLII.LI. 

t<<>a |i4rioil«a r^»ulu*nl <1« la réuiûon du plu«i«urt 
plira*r# partiajki , dont reiiiriiiUo (kU un arua cuinptru 
Pour cpMs Ici |}éricxlMi aoieut bofiiHiai dira dvivrui ^rf 
dain'i ; et elle! ne le aoiil que par roliarnralion la plua 
•tricU) d« \^ règle pr^oédenU;. En vt)ici un rxemplc tin* 
do i léchicr ^ Toraleur firauvoia le plua parfali en ce tt 

i 

inei ^ ] J^laCimêtruvtiongrammatiiah'. 'j,,r, 

Knirr. Suié^^te^^^uM ifr M.0 temps \U «/..p^Z/y. ,t iU 
trotibltt^y ' 

1 où le» ash^Mlej, fUuM hiltan. soi.ffrirrnt p,Y.<fue 

Virent entrtiM, . nmlf^.^rux^ fut, Jr ionmt Jr. ,Hir 
ii9,nmime i en pilote, ^f m , *r hvu^uU .lupnn ile 
ioni^.mnl n^nfrnintMiletpat/rr la nmtr tp, ,/, rmlrtit 
irmr, et tie uahiWihmner , fn^ur un trmpê, un^n ,ir, 
vefrtê et lie l(t trfn/t^te. 1 

I.H lriini|N>Mti<»ti «1,1 MMMmd *pirn,|„v ,|„ «rltr Im llo 
|H"ri<HK, -v«m I,. p,vt„ir, lui Mviinl .. rLrl.^ , son \uo • 
ttum'M , à toiiir M iK-niiuK 

<>ii., p,VhHJ.t ir« ,,,.r ,|riit inon.hnM. Fn voirl „nr v\ 

«vont clou.MH. r»l rnro.v H.,„ihl„:, l'.llo r.t d,, |„>„„. 

o.-i«ur. A'MUenJr,jH3, ùi, me.i^eur,, 

• yw#» /'out'f^e unr #<v/i# inf^n/fse t /^ 

a y/4r yr fepré.ente .^. ^^mj >iom,,M ,;/i„iJ,, ,„, 

êe9 j}n}pre» tmphériii 

5 yii^y^ JA<)4M>/-<. ren,rp.,M^rf n.uwlnnt , anprr, 
dtuité^l fuhi^ ^,uxM, Ui JWiulre qui la Jrapp. ; 

•i HmyextH>^àiH>Byeux leu irfuiff^, ,U la ,^l,uu.n Jl 
^iapairÙÊèplarèe. 

Cet quiium iiHjinhre, vunt Um« en rroiiMwiit. II. Jo, - 

"• ^ i', .7 A '«' J ta6 Dêê Figurée grafnwiaticatêê. 

«I M bfitr , et qui réunit à la foia 1^ clarti^ , la vari^uS , et 
l'unité. 

CVêt uni) i^gl«! qu^in ne doit pat. donner plus de 
quatm lueinLreii A une |)^riod«V 

^^t <Scfivnina peu «lero^ dam Tart dWrint^ man» 
qumt touvent à <-e(Ui ih^vi «Mentiellr L nouf^ |>ourriont 
en litor lieaucpup dVaeniplei. lit loitilwnt iiutai liouvrnt 
da^ia un autit) défaut y e'eat ^ dans lut lohgu«*« plimiM*» | 
de multiplier det. expenuiona iiM-identrt qui , par la 
piner qu'ellet j. <Mr.upent | flomient det parrnliU'uet, et 
«ilNMMuriMeift tidlrnifinl, Ir «eni , (|u*il làut Inshmouo de 
teiilpa et d'altimtivu |M>fir lo liien MiUir. Maia ce drlàut 
ètt du nttaori «le VAH tiè bien dir§, 

'|Vlle ett la fuimtniriiiHi graïuinallrale dant la Inngiie 
frail^iise par rap|M>rt 4 Tordifi d4*i iiioia. (^ue r«*it4Y vûm%^- 
tnu:tion toit ainipl^et lialurelle , ou «eulement utuelle , 
iHinunu le vmt M. du MarMiii j, |miu iuiiMirte. Il aullU de 
lolU^nrer |M>ur Mm^fàrUt y vt cVit là Ifetaêniiel. 

ARTICLE JI./ 

Dp« FlOURBl OR A H II AT 10 A LKi, 

La cxHiitnictimi doni noua ireftoni dÀ parler ett «dlo 
^quton nooinM direrU et f^gulièré , pcin» que lea mois 
•of^t plaoét dana ces pKraaea lelon Tordre que nous avoni 
in<li(|ué, Mftia ool ordre peut ètrt) ahéré dana crrtaini 
dVfe , ei alôfi on dit que là oonitruction est indirmU ou 
ièréguUèrt, Or , elle peut être irré|(ulièro y ou par ^^ \:Bà . t De l* I m*ernion , on Hsf^tlhitt'. j.-. 

•vrWori/nil pur r//l/),«fr^ 1)11 |>ju /i/n»// i vmr ,.nM im s\l - 
AyiMf rVst tv i|u\)it npprllr l»n <|ii.ai<' li,;«tn-, il. iimi ., 

Dr. i/l N V r. M Hi (I N ou M y mi ii \ i ic. 

; L'iiiviTmioii r»i In linniipoMiuMii (rmi mol «iaiM iino 

||l*i<ir ttiim» *(m» iflli* ipir non** lui n\niin nnni^mr. r'r»i 
Ir (li^raii||i'mt(iit do Tonlio ivntuirl ri oiiliiitiiir. I.'iii, 
V V(^^'*i<»ii rat (loue uii,i^rMrl( iimiii «ri «nul uni un «|,. 
tiriciife.^ (jiinimI il ir«Hii|»/S lie pnn imr «rjui «|ui n,||,. ,,ii 
<|tii ét^xi no «oit «iM'ittiHit rt « iHiiritinii ('iiiiMiilii i|ii.tiiî| 
il «luulrik InrUruS.iNttVirnl U\. h l.rn invriNi.MM, .hnt.i 
M Mnimiii , (Kri^inii ^lim 1<h ilm ^ ,i,Wii.Hri I,'<h|.iii >, ,,i 
M Alm 04ii:ii|M^, iiiiil« d'iitio ofTtl|uiiion «loinr ii li. r), , 
l> M non iMi iiii i^rnvnll |»4^niMr Oiu- l'iiiv, i si,,ii ii',,ir 
» diMir jauMin à IVnpiii |«* pi li^ii ci. w',^n\uii |;m ir.ijM i 
»» COVoir liv»iii« winigiv la li.uiHpmihuii , ri «ir nl.ir.i 
»• ril lui uuuiir, pni uu Miuplr iv^mi.I, Ioih lr>» mnii 
)» (laim l'onlir mIou Irijuel »«ul lU lui pivJM iiinu m/m 
)) W'iin, npH'i «pM< In pliirt»». oxHiiiir. >» 

NuUii nvuhn iltpHii («hnp. V, nil j, rvnpf. i> ,v\ 
daiir Initit^lr piriAlnil , ) (|iir ruiMisioii inid «ju. I . 
«plrPoiii Ir (llH4oiir't,plu« «Lu. M.ii»^ii < (l.i oiil 
C»l dn donnn niix pliMMb plii.i ilr f;i.ur «m plusd. n 
gie. Kli COiiM^tplriM-r i%u\\é étnl»li-»H<mji , ((tiuiiu* unr n ^;|,' 
iûn», iju'on n<« doU cij^fklo^cT riuvii»i«ni <pi«« pour l.i 
cUrli^ . ou IVfiiTp<r ^ ou riitriiumif . 

Ou peut dltiiu'juer deua iiortci d'iiiNciMuun m i'i.iii m. III r 
I ■ » ajC TyfVln\Tr»ionyùnJIyiyerbate: 

i^i\\%\\i'n nnf'ii.|)lu« MriiAihlcii irt le» nutn'ii iiioiiit. G* Watt 
iwiRKa^r (le I KVlrirV 11011% «n ruurnit un nriiipli». : Idi 
i'iilrur n'rMl ifu'une rfunir uiWéglr et îni/u^turtiAr y (jui 
Ar tn)iihir rt se pri^ ipUr , ni t\\v nV»l r«l«iivr ri roii- 
(liHlo ONi lii prohiuW-t par la pnulriuo ; rt le vapilnuie 
rt'riêt iHiê (Wamipii y n'il ih* rnirniiu* m yoi riioiiinio 
>iliun^ ri riioiuiiM* iuif(c. Qtêrtiê ilùmplinêjwHtrUthUr 
tltiNê Mitn eurnp «rliii ^|iiî iiit jhmiI iv^Ut ni Mut vn\u'\l 
ni ftii <oiHluit«] 7 ft votnnwni Mwra iHiUtier' ou jèénau- 
A^^nr-y livhtn ne»^ Jni^tin» , tLins tmw tu.mèe , lant tl/f. 
wiHiM»iôuM tiiJ/h/rnUn, vvlui (|ui n«) •«•m pnii nialirij «U-» 
k^viiiu» ? l/àim Irtii i(«*ii!| pt-riiiîèrci plii/iM*» , !(•• in>rr- 
Minim mViiI \mu tiniAihlrt , M ii4«iMiioin« U (ii>n)otinioii «1^ 
iivrr ni «in'cUii niiU'iic t r*l uun vi^rtlaltlr iiivrinuoii , 
|»inM{iM* 1^ •( tjHii roKlrv^fitliiinint , cllr liivroil èlm à l« 
tiMn (liv K'ji |»l|ri|M*t. l/iiiV«iniiuii. «"«t li M'iuU»lr ilnnt It 1 
(IciiH (l^rlli^lT• , mrilrtt iiuililit de iiou» j mr^U^r'. ijU II 

»• (1 1 1 <A^ê clru» •orUfia m? rrtioni , quoiqur Miuvrnt imi- 
ployât dam toiu lr« i^rnmt , ont iK^anMioim deê tUê- 
tinatiuna (lUn^n^nlrs ; !<$• prrtiiifret ioiit p1u« pitipir» au 
•lylo rirfé, «l «Irfnmml lui f im vu t\urU\\iv wirlr nV'r- 
véc't) Ici MConfWt rûirviennrtit |iii«*ui auttylc «Impie, 
mai* tana m Atre rapaiMi|« •xclliaif. 

Paiiona mainlrtiant aui dilTiurcnlet eip^fc• d^invrr* 
aioni. 

i'. On place li^a-hirn «prêt If \frl»« le iioin qiiile 
n'j;ii ; i-onimc , tout C0 qtm lui pn^mM ramili^ dw 
Hoiiiaiaa ^--Mnih Tut^nntjmt %^ir toui ce qm p€iât | 
Dr V T nx>€niwn , OU I/\ t)r/ thtfr. 'Jjr) 

ptmr Li (Uft^nêc d'un n>y(iu/m- uu- îiiiuiA d'.niiuc 
iliiiynVîit nndu (li|:;Mr ilr < oiiiiii.uhIi r. ' 

I II ( llli.H. 

q". Ou pliin» ti^H liirii avant Ir rt'',;invMrl Ir nom i«i;i 
|>nr la piV-jMisitioitt/r |M«-r< «It I' <riiii Mil»ntiinlil\ diin ..I 
j<M*(il f, ou «riiii \ri Ih* ; ((Uiiuic, ( V»/ trun Imninir ^p 
ritftMoiiH'iit l'tlrtirr ry//r /<• «f»»/» y»«i//r ; — »lr«» flrtiM v 
frrtin;iMii A*» m//,v rn/ninj^lttntrcs ; — «le ions I* ^ li<Mniiiri 
r rW Ir ftluH dik>n(* tic ptti^ ; — «l'une \oii min i ouim'i' 
llr '«aii|;loli , iIm it'rvt h trnt , 

l^". On iiLur «'tiroir tif* jtirn .i\-iiil !• n •i',,ii'ri Ir 
nom r<'^i f «|iiiin(l il cnt pnirtlc dr'"!.! |ii* jmi iiikmi •/ ; 
4*oiiitn<' , 

\ lAiil iriiijmr« qu'ait» i'«>//v njm/ii/u / 

lilCMAIit^l'l':. !Maii liv ii'»f;îinc diirt t diiii m i iir iir .e 
triiiiii|ioil(! )aiiiai> ii\iinrio ii^i^Hjnl. i )ii ni hinnr im ni 
tiioina (h'» rK('iii|il«n ilaiu non nni ii un .poclt i ; in.ij/t r < %(. 
iitir (mit** (|u'oii tw doit p.M iiniln . ( )n iir |i<-iil |>ln.<i «tm* , 

* 'l*«r iiiilli* Inv^nllitii* y# /'w/'/fi mi <I^|«(m<^II« 

Ou (luil I iii'illii Im liiiil , il IMM1 / <ir('rff Rir.ii lur. 

4*. Ol» nljin* .uiiti lir% Inninnï nient .ivioil- Ir \(i Tr 
\vn |)n^fM>ailioiin r//»/vV, </<//j* , /'"'*'* ««'//v , <on//r, »i< ;, 
«VIT, Iriir iiiil*' ; roiunir, aJ»l^J^ M-n Inn^n •» MjrontnnHTN , 
elft* à'alHlêJtmnt fu.'nfu't) mui unmf ^i—r- ilaii.n nn tel «IjI do 
iAihl<'»*M> , ri inèuic i\r nul1il<^ , ifuc /* 'Uiftiê-^tl ffétrr 
prtndtf ? — jNir In loi dii\'orpii , yV tictiM à cr /nh/idt* 
qui ptistte , et par U ioi ,yf tiem d Duu '/<.* tiV inias» ^ ^ 

\ m 


"') >„ é^: t. 


p. 

r 

t-'.,*iirijiiÉiimit wii