Skip to main content

Full text of "L'Art de parler et d'écrire correctement la langue françoise, ou, Grammaire philosophique et littéraire de cette langue [microforme]"k. •' <• /■ % • ■ \ ' ■ > • .-if. !?■: I ■ /, • ^ . m 


.M '^\ ï"'** r> % -<• .:^^ ^^ ^ 
* r^ ^ r ■-^ . * '■ , / A. ( X V X / - v*' ^ 


l^ " - " '# • , \ i» y *• <I^ l. \ >* ^s^ i.J^ . 


' < ^ 1 > .» C?^ 


y .•■•■■' ' >^' ^ \; /* • -7 '10^. N ( A. ■-» ' W ■ ■ \ :$ . V ^ • ^v •i> . ¥ ^ i A * < W.:- .y ■^, # b • « .. h « )' N 


> A 


* * a y , ^ ^ * 
-\ -. ^ r i ^ /' :). Z- » * wf ■» % 'A, ♦ ' «•■*■ u. r K ♦. /. C 


04 

X .■ /i^j 
/ 


« ■ir 
/: ■..<? ■ 1 

V V- ; 


¥ 
.^ • l / ^ / .!► \ 
% :■ ^ 

■' -ï ■it 

^. • 
c V f 4 

à \ / 
\ • ):■ r I ! ; /f' il' ■■ c 


K K ^_- 

♦ V 

1 ■, # 
V f 
/ V^-, * ' ■^' ' ^ . f r I "N ' v\ ' ^.. \ ^ ♦ .. >, 

/ 
X ^ 
■^ . /.' ■ î ' r y • > \ „ -^ 


>\ i » H /" A 
V 't il «' 1^ 
/ > * ^ 

% 1 
V . y • ^. i ' ^^i .y \ >\ -/ 

/ 


/^ :-7:- 
a ♦»• ^\ 


%■ ■»»■■ 


^ y ^ .\ I < ; 
^r a I ■ / *- •^ ■^n ■^. , "^ •"*» ' ?; / 


i ^ ^w .^ ■ \ ,^ C / "% 
RAt ^w '■•a ê 1 'i ■ t. /• .ix c . / K / "% '-^. I -v y ^ \ 

/ 


/ / ■•7 I ? 


/'/ V, /■ 
/ ■' / I 
ê - / - ' «f.. X- 
/. l-v' y -% 
i A \\ \ ■.y >1 ;•'/■ '■'A, 


r^ ' A Livrti t/ut tê trouvant à la lnén%e aJresâê, .DirlifffHiati* Am r^Anitdè«i« , lUnt l«qu«ron trotiv* d* plà* , l"» JUn 
grand iM>inb«% d«'"aati-H «ParrvpliiMt d« nioti géoéraUmant fvfiN. 
«I qu'on a ditlibfuéè par un* éiutU';*^*. •nviroa.buijt milU |«rin«^ 
«U triant vt «t »Ha , H •péiialraivDl la jioHvallaliôinmcklilll chi« 
Miqua , 3*- vn Voc^ftw^ir* Kéofiiaphiqua ^ 4^. t€ wtvponcimtïou f ■- 
quand alla a'^i^rta ^)Mw rèf !•• aniitaairr* ,^ par MH. da WaUlj , 

'm^mbiai dé Tlnaf îlul National , f t da Wailly , provitatir dii Ljr^ 

|f«f>olè«ta ; 4«.'4«lilion ; ouvra^^r adopté par l« aouvafaoaaant , PiSSfX^ 

l'uMfd imm I.jnéc* *l «ira Jb^rol*» •é<ondair*a i 1 port voluaia ia-o«. i 

. pru,, 7 (r. »t>l 10 fr. par la poa«*. 181*9. l>«a aBaaaplairaa qui na i»^ 

< ruifnt (ibt r«Tll4ii do la itunafuia Uo l'Adflaur Réinont , an anof« , 

. rnagr, al dv aon cLifTra au bacdu titra, «ont déaafouéa p«r laaaulaura. 

J\omvfam Dici^oHnairt ffénéml «la« drofpiaf aimplài at runyppiiai g 
da l^aÉrrj , rrvu , conig^ at augntrut^ dat n«««allaa- dér«UT«rt«a 
utilaarl iiilét«Manta» ; par Stmcn MortU^f ^ r«nhMMftl laa iMia^ 
franvoia , Utioa , ufljc inaui , vtil|(iiifi»t et •ysiémaliquaa datpbntaa , 
|#>tjr rla»*iQ4^«i^u irapr^a l«) •yti<>m* «la Lihnrtià , laf méfbadaa d« 
Tournafoit «^ da Juaairu . avec rîiitiic^aliun d« Uura pariîaa titilat 
/à JB'Hiéd^ma^iHnla pliaiaaariV| la iho 1 dra prépar«tjona pbarilia- 1 
r»MiqM«tel'rnvnti(|ura ; oix flira Mrtt rnaployéaa , lauradiTara uaa^N , 
lai deai a au^Koualloa on p#ul *Hdn\iniarirr tout r« qui rompoaa Ara. '. 
druguaa ou mijhiraaaaua ; uuvDtgf'^uliU à toutaa la^ riaaaasJa la ••-' 
cUté , atii a^édarma , rKituq|i«Mta , ubainiaciaoa ^ at à rauiVui aoal' 
aUarhéaaiji arif ira^lea haapit^i (ivilarl tniliiiiir«a,ol»ltgdadl a«t¥rt^ 
lu , fô'rmulatra doa fliAdli *<"<'» a fiinplra at cooipaa^ , pulVié par ' 
ortlia'du'Mkn^tro ; s jful. lit U". dr 1 !m*v pa^. ornéa,da.4^ plurJiaa 

5 raviva rn' tatHa-doura ;vp't^ ■ '^ 1^'. &a <*>nt.^ Haurra' rolari««jl| 
'apr^a natura* tyfr. &9 rmt. p«p«ai ,fln , fiKuroa doublaa, ioiraa 

|*»ur ira rrravuir l'un at l'iiulra ikf la 
'aulaur étant amplové cattina 
•» an aon àbaaiu«;M. tjjlau»- 
■lar ,- l'ro fr aé a tir à i'KtwIr Un Métlrt ina , «t «Miaminalaur au roiléga - 
da pi^nnaci*.,,^ btaa voitln 'a* < bargar da la larlurr daa éprauvàa. 4 aprèa natura* 'yi*** ^ rmT. p«p«ai ,n 
^1 ,«lc*iéi^,,«>p»^^raW 
^"paata it fata aiouièr 4 Uyjè^^— I' «ui 

pbarOMkcifjll «p rbri 4 Ji^ °|(M^ Arniéa ^ *n complaît d«tp poéaitii da (^tylU. aut^iaa daa poAaial 6» 
«al da la rriiléa lèw Hlaa da Véont. a«»c*daa notaa ||ram* 

, l«a'p«r;Ddiaa àu9 tymdmet 

CialU 

•mallralib^rfitiquaa. , itttéc»(taa at nayttiuloKiquaa , laa'pi 

|»64!|aa~an(^iNia.«t ÉNidéMaat, al l«»» mi»illru'aa imitaliona daa pojiflaa 

l^fraii^uia' par Fir. iMUt , a \»\. in H" -, ini|rvin<éi nar Cra^lH , anr 

papi'ar Un d'AiiKouléua , avat Bgtirra ; ai fi.'ll en r«ala ancora 

y\talqbaaaaani^latr«af ptf}<V#rHriliu , ft^auia fvaol U^attfa", lolf. ■m*. 


\ 


«,^«v».'<i m «••».■» 


,'4 T7 \ ëéi'Lijit' -■ ' iJif L.~:'i't '••'jji*'. f DE P4T\L^^n ï;t i)'i':.(îhiri: . 

COniVECTKMKNT 

LA LANGUE FRANÇOISï:, OU r 1* •< PH1L080PH1QUK K r LITTKRAinM - ^ DK C KTTJi LANCMJK. 

A TuM^r cîr« IrinçoÏN rt d«'<« IJrungrni qui tli'fHÎrrnl /li 
corwioitrr Ji fumj lrii.|»riiH*i|M*N , Irn ÏM'uiitt i, ri Ir j^rnir. 

PAK M.^-L'AUBK DE L K V I Z A<:. 

QvATaiftMK itlilion ,. raTiM' jiér A. Dnir ir , Suui - Dirocitvr au 

lyré*» Napoléon.- . ~~\ "^ TOME i»ui:mik ^►*>*lf*»^." A PARIS. 

tMEZ RÉMONT, LiuitAinr,, huK t»AvtB>N^ 

^ FRi&t LB QUAI l'EM At;oUî»TlNë> 
«1 / l«» -«H"» »<<>■ * 
\ AN 5^^>i; I. \'^- T^7 s .JUJË$Ui,£lX«'<d J •• 

1 •5 • * **• , I . ■I> A V !*>■' 


,Jfc^.v7 X,. ^,'vi ^'i.- y" '\ •^I N T R G D U C T 1 O N.' ^ 

Jr^LU» lu cpnnoiêMOce tle la Lmgil^* l'^DTiiypiMv sVlrruI , 
pliM eeu|L qui •*înU^res»eiiLv4inuMcnicni ù ftu (^loirtr"; 
duifftnt vcilkr , non MriUràiiMit ^ c<;> tju'on'ri'iii r<:^[>aii(l(\ 

que les yniit jirittt'îpeiy nia U^ "*■*>••' « <v/|ii«! i^^i» progrt'» 
qn*on y Ihil lournrnt , pour If» jruiir» «'spi iin , au dévtr-*' 
loppemcni de U raison «t dn guùi. L<* iruipa (|u*on ria - 
ploie à 1 étude des langues <^lr:iiig^'ivs i•^t un lefil|»i iiiiî- 
parablement pi*rdi| , si 1 on nVn irliir que. h* i^\\\ et 
f«2JJ[>le av«nui(çr dViilerMiiT le jarg(Hrui:dir^^iii^* de la ron 
irersalion. En s'y "ppl*'!^'^^ t on doit avoir dm niotilv 
plus l^obles, des vues plus.t^lendiies. (le il quoLVou doit 
aspirer) c'est 4^ la connois^uince di'S grandes et snhlimea 
liiuTtlés des béureux g<^ nies qui lés oiit»iiuniQrliili>H^«s , 
Cl qui se sont imniortaliM'» pir elle», (hi .n'y parviendra 
jamais dans les piys étrang<^t% , tant <{u o'ii {t'ohmiiiera W 
ne iaiif aucun ebangement dans la uiani(>re de Ic^ eii-^ 
•eîgner. CV^ n'est point en r<*pnKlnj.Hant s<in* «esM» de* 
erreurs pniscritcsdepiii» plus d'un denii;ï-!»ii'rl<' ; <:e \\v%i 
pbint en surebargeant la niémoin^^de dén<. niiiufions 
pédanteM|Ues et videi de sens , ou en la liiltii^aiil |>ar 
des di^tails minutieux , qu(*npieioi.H faux , e^ toujours- 
rcl>utan^ ce nVst pas en domant |Mjrur toiït| aliment à 
Tesprit des dialogues dont Tinsipidité et, le maUv ait goût 
•uni les moindres d<^{ain9 , <{u'on peut se proinetlnr de 
)>iea enseigner uoc lingue. C'i*st eu U raiȈo|t couuoliiie 

l. ' . Mi' ^- -~^^ %M^k ,. -1 -îà,. CU'i^ ;. 'S^.- 
3 • lîVTnotnîrTrox; 

.'i ii/ii(l (IftOê Hem in<rr«|niilnM; et cjjmii ton f(<f^ni<v; cV«t l'ri 
'iiisduiMtii droc ftbiri fU*t*I(>b dr l\)9ig«t » rt «fi Ira HppU-- 

» r|uaiil y ^loir V (M'ApritM^'IM'a KvpérMiix qui «o/it invariaMot^ 
ijinM .Vm'« lirinrijM*!! |>iirti^ulier»N*iiijqii(*Uletrm|M •p{>ortc 
(lc*i ( liiin{^*mrni^r f*it (*ti m rtmrôrtnajit h c(>ft variâiioiis 

^ (|u<' Kv pk (>|(i^'i ot's lu/ni^r^ft î^t ^e )*pa <lu teknpt ont 
Ti(''('f*M.iirciii<'nf iyHnxHuilpft., >i >ti no le faiftant janiai* 
»;ini «•ii,iiionlnrr"lo rniM)n rt iVnpni ; cVsi «'nfin eii 
li.iMl^iiniil (Je l)onntv h<*iin* h pnrhT cM;llr l.m^ti^ ronimr 
,f>!i tft p<«W' '((ïtttin*im nioTuîè A Irtii-^é ri noîi. î>« licnlnç 
fornpa^iiù* itiltiiA Uuiii Icn pavK nVitt pan iiioiiiA <risliiii(u^ 
|Mif ^huigap*' «jdr par U* ton., ^ 

DrnjL^lmiiçiyrn nop moins ronn»» pnr'lrnr goAt poiir 
k'» litlffi *|irr pnf le rnng qu^il^ (XTlipnil daiin l.i iorii'l/» 
in'oiit Aoiiyrnt iNirlé dr î*îiisufliMncv <1<* lViiM'itfiiMii«'ni 
ilufiR fi*lU' braiidlir de rt'diK'/iliofi piil>li<pH*, Nbà enfàiii, 
m'onl-il» di\, puMctil phiMeurs nniuV» dan» <!<*• rvoWê 
tni 6n h tir «tjiM>ign(r la lan^^cr Tnind^tiM* .' totitr la ixm- 
luVimaiinf qtrili 4*n nipfM>rtrnt m* réduit h hnibiitirr des 

'^phraart tVttimuiK*» , pu plutAt it cliamÀri(*r de mot» 
iran<,oift, ,. des pluaM^t purement ^trang^n*». Le eioiriei^ 
vout? ilf «n'y puiAcnl que du d^'^guÀt , et une aversitm 
pretque inlumioniJiMe pour^tout Ce qui lieiil à voire 
lanf^ue. 11* n y voieni pour la pinpart qu'un nii^rablr 
jargon peu^gnc de )n occuper. Ftp^anmoîiM, l'i IVuit 
iiu(|u«l , nouB !«• dettinona , ou si liet pitiors aux(]ucIlo« 
leur naÎMUDoe les appelle ,.mi(^*nt qu'il a la connoitMrnt , • 
noua Aominet fbrc^vdc leur donner ih nouvenlix maftret ,^ 
tt de l«tf uccu|>€r à dici mou, dànt le temps de la ymt 


,'îl et '<!'•; ■ jfvA'.' j*^ •^ INTRODUCTION. 

-, ^ 

où retprit/plvin d anitUr et do. ièu est Iv.plus l>io|)r€^ 
U connoiaMnqe di't GliOM*t. . ^ ^ \ 

(^nc pUÏDltf, «pli éloil iHuTi fundi^ il y i^\x\\ikn' un 
cinq tiif quVlU' iUt Vrm^ k ^in-seiU v*^^>t*pUiAi<*uis rviiini'^ ' 
donliqiiel«|ur«-uiii>!«, du iiioiitt j'ai louCl li<'u drlrVnirrt' , 
n existent pltts , uii |M*iivViit bieniiftt ne plii^ f*xi<«tiT, «|c 
iiej»«i lerai' que de deuii , ^wiit^que « Vuient (\'itê.i (pii 
«voient lane inilu(>nit:'plutiiMn{ur<'. « ". 

IjA preiuièit: avoit sa M>urc<* dann la'diilicnlu* où l'on 

.%'■'"■ ■ ■ ' , , • ■ 

^•toU tfe se prtM'uirr dea maîtres, ou.<pii rnstlMit mi'-h civ 
Frafice , ou qui du uioioa y euaM>nl >tru aiatr'y lon^- 
teinpafktur y perfiH^tionunr leur lan};Hge. Il y ^ lUn» louU» 
Ici laiigucfl d«a grâces , de» fine»)4rA\ den idiuliÀnicH , il^% 
constructions, en un lii, t, un*' rlt^^â^mr dVxpn'wjiom rt 
de tours qui ne ix^ut t^lre p«rD<iU'Uirnl tiuniiiK' rt scutit* 
que pAt* c«Mix • ou 4iui les oui parti <:• <I6h rcnlàncc ; c/ii 
qui ont |<|ynl y sur les lieux int^ùies, une longue prntKfue 
à des reil^iopa profo^ndes. La 4t>uiioi.MniH^- di te ^rniu- 
iiuirfts'et'des Atiieurs , qUehpie étendue <pi'oii la au]>- 
|M)»4^,. ne ftupp|(M* jaiuii-is ili ce déiliul d'in'»trûction pii^ 
xuilive. , • ' - 

Si jVn juge parTAtigleleriv , riuiluenœ de tvite cauo^ 
doit avoii' pn^squc totaleuie.nt cirssé eu Kui\>pe. i/cnit- 
,(CMt>on iianvuisu ayaut coiiduit tlaiis toua'lea |wiys. cVes 
|)ersonD(^ plus ou lumus instruites, nuuf luuU's oées 
dans uheciasse qtii^suppOM* un langage pur, des In itai^rrs 
et du §oùt,^ plusieurs ont cUenbé dans 1 enseii^iieaient 
de Uur l4|i|;ue un honnête moyen' d<* suLHisiânce. On 
iesi tmi^ué de les attirer dai» les maisons dedara» "* ^ . ! 1 ■- -V 


-# "V (»> ^ ■; > / ./ »' .l'f'CII' -;,. rtH,, ,t.rt?"o .Mâjr^ ^ ■r — -V, 4 ; INT^noDUCTlON. 

"^ lion , n l'on |H!Ui âWuPcr qt'il tn • déjà t^tiUé hn plot 

K U^utlnx rïïi'in. Cjcnx^^ ^i •inti placée d^ 

/^hliiMînien» font honneur pur \mun uUi au dii<*r- 
J nrmcul dr/chefi'qui l« J ""l «PP*»^ Si ^:lix ^ul<m 

.\(>i| cinni dit *ublu«fnM'nt mokii conaidérublrt n'y ^ 
avoU-nl !»•• d'abord tipportié uni- cbîinoi»ftan<« auaM ap- 
proWdS d# leur langiw , rKaim majnieTiiinl d'^mub- 
lion cl de Moire nv«c W. pf^ii'rt , il» ont \m*W»é qu'ît _ 
„„ Iriu- manquoit que du ti^mp» , d« l'i'xp^^nrm* ri dtr 
bo..» œn^-ili pour Par<,u^rir, Cnr. d« quo^ ne %»rnlM>.. 
p«» il bpui avo*. d.' l 'reprit, duaMe ti l'amour du trairai»? 
;> pourroi. < ittM- Jk iir«u^e <I<p c« que i>v«i«» bien dtt 
éccdits , -non nculetaienl dt Londres el de ic» mvifttn» ; 
mai» d« provincf d racine lek plus rrculi^t , o(4 l'adop- 
tion d^ln nouveau plan a ^t^ rtHu^min^» du •nw^* le 
plur cfmipl'l. M'"" je ^M-aindrtHt , en U nomiiianl , 
q«'on,«'aUr1bnÂl> quçlmtr molila-t^ juniee que J« leur 
midroin» , où qu'on nfc la ri^rdAi «>nmic une oen«uro 
indiretuvdiî celloa qui aonfènéOf^tourb^S-s tout te joug 
. d«|a roulin» <*i du p^jugé. - 

l^ MH-ondc rause .n'itoit paf rtiQini^ ïu\vtnlv aux profçrl's 

dèt fhnùm p^riKMine. que U pr^véédrfTie. Wlv -îVoil aou 

" . prîiieipiî dana Tnaa^e ok Vl^ étoil , tfl^ù IV^i eil tu- 

<ore datîi ipwlqnet é^Uk , de ne meUT^M'Otre kmrt 

jBiunaqueawgniminàifiPiéerilrt 

Chi ne peiiVpaiaoni doute ledift^^^ fidrepen- 

dani ipieique tempa : mala , d^• que ïet élMrei lont eu 
^ut * d'entendre panaablement le Frauçoia , on doit leur 
donner auawt^i Uîif gtwWMirc ^^e «" «^^ ^^'^K^^ ' 
• ■ d 

« 

* 

11 
V, 

' - -^-v' 

H 

», '■ 

M 

' ' i«( 

. P 
. «M 

'/ ai 

r 

q /■ »^ lo^ l»^; ■,,■<%:.•»,. //.. . .. INTHOIKUCTION ;• /■ et bitf MxtSier m niAmi* tcmii* les. deux i^rAnitiiniri n 
jutqti'à ce qitt'ils unrnX •••<•/ Ibrl» pfîtii n'i'ii U'uiv k 1» 

«leriii^re.' Ccke om'^ÛkmU' a plu3»irur»''HViuij.i4;<*(». J*' lit'n 

■« _^ — ^ ■■ ■. ^ -» * ■ -, ■ ■ . ■ 

tfi.'UVflierM q\ie dfiix ,>|M»r«¥ «ni*» ce* adiii uriix donl U 
vt^rilé fiii Wi pliiii frjippiinli', I> prf nii<*5 Ji 'rsl,<|u'rll(' U'^ 
. liâbiluf) à connitriHiv rôjijiilrm'nuMil "leur» pli r«s<:,s -, vi 
(|u ainsi. If ur doniuiiit plun (riinsuraiuM' rt «tr\ li«r<li«S5»<* , 
A'Wv Irur farilile In lM>iiTif l't vmi^.rxpM'Mion^'^I^*' ."mm"*"»!!!! , 
l'Virt c|»iV11e içravc «"n niAnw? U'iîipn tlinn Irui <*s|»ril Jh 
ri'gU'. cl IVxettipIr qui j»V<"lain'nf l'un p.iï* riiiilir. , au Ii<'u 
«pie aouvriil IVxpi-wjMiwm t'Mraimrn* drtnul crt'arcdrd ,, 
l'icit ic v^nuhh' conliT-piid di* i'i'xruipli'iiù'ou iiu* ru 
pnnivc, }v ptiÎMaAAunT , d'apH'n Irn (»l)MTv«iioiiK «pi»; l'iti 
(iléi h popti^' (lo laiiT, que, ihiis \v% noir» où 1\)U miii 

«vue nuéllioîle ,lt» ^rv<** Mnil plun a^jnirrn nu l»oul di; 

• „ • - • . " "S ■ ■ ' . . 

■ ^at'pl il huit niiiia , q*H-<laiiM «flh'H <nV IV>i| no In poyit 
ndopltW* , aU bout dr din-huil mois t;l mt-ny' *k' <l*'«nf 

mil. , * ;- ''«. \ 

CVjt doni' dans une ^rânimairr «•«•liir t\\ frafu,tM!4(pir 
' Ton d«>it ettttUtT le» |Minq|M*» d«' «viu* Inu^ud. MaKN^lc 
«piclle graniitia;!*'; diiil-on liùrt* «lioix ? /I)w «ilK- où Ir^ 
îd<V« »en)ntTe» plu» «laiit;»^ Ir» pliw pisn» iM^U*» inimi 
li<^; où l'on MiAJra mieu\ li «haliiivl**^» piiiHi|MH rt Avs 
fX>nM^nu*n<M!S ; où !«•» variations <!«• rii.sn;^r mtoiu Ir pl^*» 
exwtettvpiit m/uxjuf^n ; cm le» d«t isioiu» wi-out appuyr«'5 
flur lea'raia(>nii«vn4'n'» Itm plun alitipli'» et Ic^ pitin [wdpa- 
W**» ; où le ro«''<^ni»iùf du langagi^ni» »«Tvira qu'a «mi 
faire ooDMolire le ^'*nie; où tout , cti un ni<Jt, loinura 
un iki|OMU de Ituuièrci i^i^drtucnt ptopr«ji ù lofutn U, V ( r X . â \ \ l V x i^ e inthoddctîon. 

Tiinon , 1 '•«pri l ri Ir godl . Jr ccmy(rn« qnf iur «lt« «^aa*" 

il n'y Vn a micnii qui rtWintft»*» loi|i» net avantaf^rt , fl 
«|u'on puiMCfn oonw^qwmic» uiilaraepl «daplor K roaagf 
drw iUr»nfÇ« rt. U« ïhng;n m a tir FnbW Girard aonl rmcol- 
Jn» , mnii iU aoiil h la porter de peu d« personiifti , aoit 
pnrœ qiir dri imaFyiet irop auhtiUî» et d<'» abiilracli'oht 
Iriipgm^laphyiiiqitt'i y i-^iwindi^it aouveni dv Tobirunl^^ 
tfil parrr qiH' la ibritii' m<'ni« rn r»t quelqueftw rr|Hiu»- 
>»iiU'. D'aiilf iiift , If Hlyr«r en e»t trop mbmIuV cl imp. 
' pii^icux. L'«I»U' (iiriir/l œ«n>U apr^« IV»i»rlt, ir,^ 
«Il fiiOiiinT , il n iiUKxliiil de nouvrllei dtVncMrtinaiion» ^ 
4|iii iw îHinl ni plu» cUiit?» ni moint l>arbarca que cri lo» 
cpi'il reji'lte; CVm ii lui m'aiinioins ipi^npparlienl la gloinî 
«ravfiir «riiYei-i*'? le prcin^^lVdilitx? gullii<pie det aii^ena 
f*raminaiiicns. l^a ICssoïë tir Onimmaint d<- l'ablMi 
il'( )liv€l uni le? nuWite do la ci«rl<S ; ils répandent un 
f^minl jour Mir Lien den queMionn : m/iiii ee ne »<>nl quo 
«Ici eaiaii» qui «WihraM^'nl qu'une p<tiUî partie «lerphn- 
rip<'ii «lèinl la œntioiaMn»-»» Ml n^^^swiirc. Ménage , (Uia- 
'jT* Uin , la Molhe-b-V.H^T, T. (Wneille, BoKhour» . 
\ MumU» , l'Acadéinie «ur t\y j^itimmaiiTen , Mir le (jd (\v 
V. (iulneiUe et dans ion I>i<nic«iwùre , Aadry àv lioi»- 
Ue^ard, I)e»roiiuine» , J)ou«4el, 1 numaai , Hardouin, 
Jintleuji ,1a Harp*' » i« premiererilique de n«t«'ai^i«' ,Hc. ^ 
Il ont. que de* ol>aervation« plut ou inoio* utiiea, mait 
qu'on H, Béttliffé de ri}<nieillir en rorpa d uuvraf^e. U feut 
Irfi «lier cherclior iAiins un« inilnilé de volnmof» rt >e« y 
ii'Vïai^er «l un la» diniililitt'9 tou» k'Wpu^lfi clic» iodl e« .^3 
i^i^nrirr (11* loii , (ir i.i .Il r \ I ^ \ ^ INT ïlODlîi: 1 ION. 

, qiu'lquo ftortc t^louWcS's. iJir (Ifarnnunrr ni 
Porl-Hoyal »'»l la plus pnrfHiK' de loiittin <« 

• pul»)uV». CVst .\^\\ rhrfxPtTMivn* dr jfrn î>i 
l»<)itiu'm(*Mt el dt* claru'%' IMn» on IVtudjji* / i>1um «m «si 
^loiMU! do la pmkindrin: drn vnrn <ju*î)n/ )r iiorouM» 
liiHih »'Il(* rt'rst |à1U* (|iM* pour Icn Savans 
Afiiif ivft d<* M. puilt^y (tiimru'nl un iignvr.ui pimt ,, «n 
uppliipuUU d lUM* nianiV rr p.<i (i( nlirir \ 
\imi' ^ dc5 priu('i[n'» K<ii«i>iij\ ap|>li« .i^lci m . it)ntrH | 
-l/ui^ue». Nt'aiimoinH f uuîinr /«v<'<' r«'l rvrj'llciil < Mm;iM i 
Uiri' , idli' vM iiK'tuiliMaiiti' , partr. nii\Hr rsl intiiis nnr 
f;iaininaiivri7iU(;oiM'<pi*uiU' j^ianun liir '-Miw'rnlf. (JiJn,M|n.» 
l'alilK* Ut'gliicr .si' Mjil inat à piopos « ( .ir li' <lii pj ui di- 
Poii-Ilovnl, on lira av<r ulilih .son '/'/(/ /^• </r (liiin 
ntittrr ; oi> vriia jinc <'«*>sl l*yuvi.i;M' d'un Imiihiih i]'\{t 
(oi^noit tt lM>au(oup «Iriprii nu f;oùl pni ri «K j;i,iii(I» * 
Inriiirn-s. (l\sl doniniacc </1j( la nnni l'.iii rtnixtlH' de 
roniponrr !<• Traite île Syntàxf . l/c plan «jii diioiis ( ii 
H laisAC* <loil iiun* nssmiir >i\«Mnciii uviic ;.p«!ir. I^cv 
(iraninuurfN de la Toiirlic, \ .d.n t , llulllt i , d'A-mj^ 
Condillac , l'tc. , ont «lis. pari irs I.mL lurn tiail(r.s , iinu 
cllcn Aonl di'lÎMiuriiM'Ji sin l'im dis poinls; l«M,unts, 

- paiTC(|li\'llcHnojit iropcalipu'cHsiii ir^ci.iinnitin «, lifiiic v; 
CÇ les MUlirH , pai '••«■prit d'iiiM<»va!ion rt dr,s^s|rMic. 
CU•I1^ (l<i BraUii''^' mrriU'iuir allinli-m paiNt idi.uY l«< m 
plùî <!<' VUi's iicnvcs ri j»rolMnd<s ,, v\\i.L niln' un f;i.mti 
cQrlialnouunl djuin 1rs idt «'s , «lis pniu ipis lu"", luini 
iMiùx^rld**» raJsonnruiriiH dont W niiIimh*' rsl liappaiil»- ; 
miii» i'Uo cdiiic luoiu» Liiu «piVllo ne Uitinii. C>n k j ^ ^ y^ 1 'U . ' •■ / ( >' :^ •/'; ■■'V % INTROnUCTlOPf. *pcrd trop Aôuvfht din* df*i âbttrncuonj inûtHei, «f 
remluf!» <i*une manièro si otNicin^e , qu'on est tenlé de 
}i«iiicr qtic lauieâr n« rett pM toujbiirt entendu lui- 
mpmt. La cUruS nett point le cjinicihre de oç |(raiiir- 

^IIui^i<^n. Quel doinmiiî^ que du MjirMif n'«il {wii ■f:^^ 
!« fi;rnninuiiro qu'il «voit commencée ! Ayant truvailM 
d'après le pjan et les idées de ^Qrt-B()ylll , ei , en maître 
hijfl)ile , «y«n| œrrigé ce qM*il |>ouvoit y avoir de défi**- 
tliéux , quelles luniièn>s n'y eùt-on pas trotiVées ! On 

. paisera plus <fe vrnie f^n.mmaire dans les fragmens qu'il - 
n lu »m' s que dans des iiiilli|L>rs de volumes. Il iie me reste 
pins «ju'Àexfiiiiiiier les deux seules gramniAin's qui soient 

s iVftiiW eu Frant^ k l'usage des cndlégés et de» ééoles ,. 
«avoIk^ etdl§ de (lesLaul eveelle de do Wailly ; ear je ne 
me proposer pas de parler de celles qui ont paru depuis 
quel(|Ues ahn4k*s. Commtv j'ai tràvailNl^ dans le même 
genre , la ix\nsuro ou l'élogi^ que j'en fcrois y pôurroit 
j>Aift>ltrc suspect k bien dés personnes. <;iy< 

Uestaiît a de la miHhode;: il rarsoiine juste et profon- 
dément , et à sui^tbut Tàrt de présentes ses idéetsous le 
|>^iiit de vue le. plus lumineux. Sa grammaire eût été la 
plus ulile'dè tou*es , si s«st;rreurs sur l'article , quelques 
règles faussets f des omissions' essentielles , et iar manie 
d'appliffAer k la langue françtiise .de* dénominations qtii 

«ne (x>iiviennent qu'ik la langue latine, ne le rendoient 
pjis un guide peu sÀr. Cliaquc langue, a son génie par^ 
liculier. Ou doit, dana la oomposilion dWe grammaire > « 
avoir tuuiours oo génk ^n irue ; et c'est ce que Reaùiai 
n'a |>«s fait. 11 oit nénumointcxcuiable. Né dantuii leiodpa \S|^":v..,. N '^ :' '%%'&*M^ ■'•■*■ ■' '' ■•■'■'•^' '' INTROniiCTION/ î) «■fc où Ici prînripo» fl« la UngiuV^ruTiçoiiM* irnvoicnl pnn ri. 
CXAtninés nvcr W)iii , il luivit )<• lorniil.clr %<m siirir , 
AUfftiel .wîs prfmiînJi'iMViipaiions ««» <()11«T'* <'•' ï <>««i^ ^ 
- If-Cirmid , uv lui cl^nii>niit ni la Toixv , ni la v<»IonU' ^ 
de résisUT. Mniinrux <|ui lonf niprt*^, n <jni Ir ro|>irnt 
«nw)fr MTvili»m«ni , tMi A(lmrll;inHTtti' li'liriilc «livimori 
d >rlic*U*« y VI une fouir i\v drnoiuinalion.n \'u\vh do urns , 
bîrn loin dr «lonnrr unr plu» liaiilr i«l« <• <!«• Irur» l«l« m , 
ncK)iit(|Ut> prouvriMiu'ilîi »onl i\v soixanlr an» in nirWrr 
. diHi» Itt ronnoijj^ttimvde «? qu'ils rn-M'iKUiMil nvir but 
<tv ronfi«na»./lNl4!llnNjlr»Uuit ou nv% yi'n\n\ui% rnin l( s 
niAin» de» <^lHr«', «Vst lv« ron<lainiU'r(lv ( flr «h- «'i»nr 
h nefiimuis^connolm* le vini ^énie de la lam^nr fianrniM , 
et par con»<^<|ueiil h en reroin^nenrer IVtude , »'iU xiilml 
en n'iinT le wul avnnta|ç<- (pi'ilf» d<»ivenl avoir en v|im'. 
Au»»i nVuM-i^nôil - on plun llestaul en liatire drplni-i 
«nviroM tpinranle an». ,1. 

I^ grammaire de IM. de Wailly a obtenu, le plus 
grand »uee^9-eu Iranre , ou elle «»»l g/in ralrmenl m i 
\ie. Quelipu'i per»oiUH'H n'^^rtftenf cp"- l'anteui n .1 
pat ndopK^ le plan de MM. «le Poil Tlo^al. IMiin n 
n'a pnn UNse/. lit^ h» niaCiirm enirr ill«'>, nM-^n'a p 
aAUTTi ftuiyi replie eVialu»* <pii unil Irs eouHrcpirnces ai 

.■■V '. V "^ • 

pritiei|K*ii, il a, iiur ton» le» j^rainnunrfrnH <|ni l'ont prf 
• *e<''di' ', ravaulafçr (le la Au tr , dr la |uYei»ion et de 
rritatlitnde. Souv^ivnM'sl le iruii «l'ini tia\ail inunrnne. 
On y Ironie dr» H'i^le» bien piVnenlreîi, de» <l«'</»ionH 
' jiulcfty de» vues proioudr» , tonte-* les pnneipales varia •I 

I.H '\ K Pi /^" / \y \ •' I .„■( \, .■ ■^\-..^^4''-^^v^^Btm 'm*;. 


10 INTRODUCTION. 

lions 4<' Tiuagi; , «'l ^ ce <[Ui eut lH*»-pr/cient , iin<v 
grande <x)iinoiiuuiiic« du génie de notre* langue, AiiMi 
de louU'H let gramnojiirct , cal -ce. celle qiii m'd.cù^ 
li pliu utile , ^'l dans laquello j'ai puis^j le plus dn 

0>8 contidérationi cpu; )i; croit exactct inVn|(agètTnt , 

11 y A deux ana , à publier cetto gr«mii]|<|iirc' rédif^ëe •"! Mn 
plan plus utile , et principalirment destii|éi^ aui élrangeri 
(jui v<Mdent^ ou eonnottre il ibnd nolife langui; et dans 
fton^mécanÏMiie et dana son génie, ou {suppléer eu |k'u 
d^Mempa à rimiM^rfection de leura prenii^.reA études. \a*% 
éloges <pie les journaïui Angl<tis, Allemands et Franvois 
en ontiailn , la ditliiirliou aTe<' laquelle les g^ua db letln-s 
«le loMs lirt pays l'ont a4*x:ueillie , et le sUccèa qu Vile a eu 
non M>ulemenl ert Angleterre, en lù-^iiwe et en Irlande, 
inai'ft eiu;oro.en Allemagne, en DaneiuaiTk , en Siu'df , 
4 1 sur-tout e*i lUissie , le pays du nord où Ton |karl4! I4 
langue lian^iat* ave^: le plut d^élégame ri de ptinir , 
pniuvenl quVUa a répondu aux di'AÎrs du public , et 
qu'elle n un genre de mérite qu'on ne trouve pas dans 
les autres, l/édition, quoique tij^ il un uonibnMU>Usi - 
diuable , R été épuis^k* en quinze ou tei»' mois. Otte 
\ en U' rapide cat saut <louU> faite pour me ilattrr ,, mais 
elle.ue m'a |>oinl aveuglé sur |et déikuts 4i* mon ou- 
vrage ,,et ic lie l'a» «"«jnsidéré* 4«vb comme un** obligation 
qui lu'estyiirtpéiée dé ne rien négligiir pour me nndr* 
<le pluli en plus digue , par me» cflurU , de la coiiûaiict. 
du pidilic. ' X // s • ))- \ • \ I FNTROniICTION. 
ÇVit (^a^ir qui m'a ««'"«.• c|p«» aftr uc.n.rllr r.l. 

ipiU y «ft^n'w^pMnr. Ailn d. lui «unnr r.l nNonin^r , 
yj «i jotnl V d'niri>s le \(ru de |.l.i*uur» An-loin , l.i 
tUr.,1 w clr» «m, , pmlie rNu .Uirllr ri (.<»,. l^«-u «o"""»^ 
cLiiirVi IH.Vti élrmif^rf.. ()" ttouM'ni .hn.vrrl |V>^'''*''' ' 

«U^lMiUquon rlunluTDil vaiiinnilMU nlllrtii!» , VHHU,^<'''' 
Jir réMjlui , non-«iilri»»iil d./tn. « ]>i<.î.n'5 ol>*i rxalioM^ , 
mail» rii«.rO di' U iMluir dr loun Irn UalU'H .jur ,-;.• ^«. 
nu. prcH^urrr , <li puiH Ir Viups de 'Mu^iMiorr d» 1. /> ,..s 
ijuà fu)* joiim. Ponr jiiKrr du inivail iim>1 îm*;. ront. 
il UhI liî liir : nini»«|nr do iximhhh^ murut , it , «« M 
• M piiv , rondjmnn.l •nnn â>(»ii In ' J'«nroih (1. ^ij' \yn 
voir mVtJ'ndn' lili^imUgr mu l» }uMrnv di rmxMilIMo 
iMHli<pu? , vl »ur U v«riaii«.n!ij fpu VAi^vui <.i..in.ir > 
U|)|M»iir wlwii loi dîvii» lucMiM-iïMiiR d. I ..ii.r : ii.n's ) •^' 
d^ m«. boni^- î. laiir l'.ippîî. atioii d.^ iimh iMuiriiK-K U 
« iiiq iMi iiix fi^uiTi ; «Vit nu initilir <» K «^ ôlr.MiM'î f«.!.U v 
Jl mjHIi il rm»fi plm» dr Invoii mi^ s«m la %>m<^ < • "• 
lluorir rM ni raM-nlM-Ur , «inVn iir lin. l'uii t'fi fi.n.o.s 
«lu'iiuurul ciu'on rn'.iiiiH Ui mu Mudr iv.ijiM uli^f « f. 

Vu.inl h U pnrtir dm n.ot^ ron^idrr <^h • (.mijjr d. ^ sïf;i" '' 
iU- iw»* |H.|i«Vi, )'i»i nrond.i fo,il ,;i^ ij.ir i niS^""'' «'l' 
dnn^ U |.niniHv rdilion. J'rn ni m^^ m. r juin imis 4.1 . 
priiiri|Mii , ri fd donii. dr i.ouvrUrn MdMti|.>in , t.Milrv 
]ùiim MUf.U ilitiU-n i..>n^rtx;,MM. Kn 4.11 iun\ , )V ..» m 

II ^ :^ '/ ^ •c )î*i»i"( 


'l^.mf 


t />. . 


1^ INTRODUCTION/ 

lelkiaent ajouté \ rttrt|Klié ou/ cban^ , 411e jVnii iiiîi 
lin AUYrUHn ooutimu qui n'a /qui; le plan de oommuu 
arer le premier. D*aprèt cet aveu j je croM devoir pré-* 
venir le puUio qtté je ne reooànoltrai pour tn^^/raie&v^n 
de paniHsr que œ «jut sera oqmigné dant oettci édhion , 
où i'ai tout lieu d'èipërer /f|ue lei étrani^ert tf^uverniH 
des notions clairM et justes sur tous les poii^ts qui 1rs 
rml>arrassent le plus. Je/me. suis même , en Irur finreur , 
écarta quelqueCbis de yinon plan , e.n entrant dans- de 
grands deuils , afin de leur en faciliter la oonnoissanre. 
Je n'ai pas npporté moiDs de sfJtn à u^ômrilre , auunt 
cpi*il m'a été possible , aucune dijs règles/ et des difli-/ 
rult^ essentielks //ainsi qu'aucune des lariationi Ai 
Tiisage. Je ne suis sur>tout atiacM à liien faire cotinoli 
la amstnictioD flmunmaticale, ainsi mie l<^ chanarmens 
qu'y «p|iortent lès fi|(ures des mots. La larigue iranyoÎM 
4*st, de toutes l<*i langui» , celle qui ^st la plus diflidlc 
à nunier : eUea/trfea-rarenvtit deux^nianièresde rendre 
nite peiiséç. IVo/ù il suit qu'rlk; est itelle qui s Ir blus de 
ronsimctions fixes. Avec quel soin ne doit-on /pas 1^ 
I Tout vice de ik»nstnietiou r^nd una 
; et rien de ce^^ui est obscur! comme 

ru M. de Rivaryi , n*est françoit. 

ut tous lés chapitres je me^ sois attacli^ Ik 
le génie dn notre tang& , .^"A ^* '^^^'' 
lent en avoir des notions plus étendues doivent étudier 
avec soin 1^1 cbapifl«s X , \I, \1V, XV il \V1, où 
)Vu ai tnûié plus dinKtcncut. lU y iruuvcioat uara»-. faire coni^oU 

phrase ^ib 

l'observe si 

(i^oique 

fiiire connol^ 

./ y I * 
f(''* »' 


i \t. ^ '^1 y \ h A- *■■•/>■ ^v % ^'-•.,-*4-r" ■A d(; bien lNTE,OD1JCTION ,V 

li d'obucn^tioiif quiWfir /']>argTiérR Ja lr<;iijrr>'^; 
;• vohinKfft. C «9l riiciore jioiir lc<*lt#* iHiMift «jiu- y. 
I«i pn/i liM etéiupk't dunt nu^ plût ^4^1^1l^m rlMMJfjjHvt : V 
car c||uûl potirroit Itur cliipuifr U glolK; d^ètrv I^'m éiii/^ 
#tfii^quâ ont le inirux coiiuu et* |{éiiie , et qui en ont liu* 
Ir nius gratnd parti 7 

[)^«utrefi mi'ionA rnVint rncvtt» d^îd/ à rr (Jmmv. i';ii 
^u jours été p«*r8undé que \t rrM'illrui r(>d«* frramDMili<^l<|^ 
[(rouTe clriiu lés j^anAsécrivaint d'un** nntioil. Cii^t dah'i 
Imin'ÎDitnortf'U ou vrM||rtqt!i'uneljfn)(ilf^ brille «K- toiu son 
éf^bit. l'out , jiilKpi'à leurs lauteb même, y M*rr(i*inni»u( 
lion. (Vett dana Pascal , Côrncillf , |là< iiu' , DeKpn/uix , 
IkMêurt, FU*ehi«T yV^'tU^im , M"*, de Vvi(^n<'' , L I «m 

r . ■ ■ ■/, 

t^in'e, le» deux I\oli»ii«AU, Voltaire , Hnflitri, M: IViKKi* 

^IVlille , etr. , qu'on doit étudier la langue lmn(.oi»f< , si 

l'on YeUt en eonnokn* a fond lOuten les beanl<\ t-K loiiit % 

lea ttMdmtvt*. 0*11 .< iaatiquta- , à jamais illusii es .,< oui 

• pniuVé qu'elle ne vi-Aè ni en douceur, ni eu iorte , li.i « i» 

hardiesM* , à aucune (ira lauf^uen connues , et que , »i elle 

■«* montrt^ quelqtitfoit pauvre , b^ia»éc ou laM^ui^Minte , 

ee n'eut point aa;faU te , n^ais relU. t\v% érriviinn qui , m 

mêlant de la mnnirriians gi^nie et muh ntuv , lui ronirun - 

iiXpu'Ut la fuibleAM* , rin<ohérenre et ja b.iSM'nM* de Iriir 

rnpril. Ponr<^feoi Ciut il qu^le» 4'<Tila <le^ ^M'iijr 'nnxqiiri* 

la langue françriitP doit l'universalité dont elle jonii iir 

soient pn>M{ue plus liu dans les pays étraii|{ers , et qu'où 

leurnit substitué, dans les écoles, des outrages terni % , 

iaui Hpre9#ioD^ vl ààu» imouvciU^ut , qui n ont t<;ut au 
f f /\ &.. \^ •». 
Mi3U^^ rimirjH^ 


(i'fpprtiiUi 1 WM» tfiili t l ai nH b — rfM | i M i i i rf <W Im^ 

. ^((v 7 Ah ! qiM> MT «'«1^4 éimmé <!*«*• .wii»n »r b gioàt ( J« 

miiroît m4rt uiywnritr |4«i ièi fiHi J aiiH WttrMqm! é 

(tNppiir^ à orHri dr m cr^imi moilfelfet. MLhi |i>Mqiip 
daiu en iièd* ée éé^inénûum M àt OMNlwÉk fo6i ma 
vois <*AtfiMM<t'— fia Ml bnr ii^wr, ji m 

' du flMiaii Af«ç P^p« : m ÉcrrràiBs tfwipêiMM y i« 
i> salât y éçiiidinitlMlHmoaavîicriiliraaiMvçlt itni|iiy 
» irtiiMililpi II di fiMM— mqui t' A ir g iiti itt t ét#Vtga- 
j» dntt à ■MMffv <f1U i*4Mg— «il dt Iraraoora. Dm m* 

^> tioiu eooMV à Mitre télèhi'jmout vot ikmu è jauMM 
>> UhitUiiw , et 4m m Ê on êm tipn m àory^wn pti fcore étr# 
)i dèed <i f<r K ¥wu a pp! wt di Po ii t.... O y u Î M ii ^ocItpM 
)> ^tiiioelWdevotf«liMoéWitiiaa|wrarMaîai«im de ▼(» 
j> fnlJMi , ttn ^% apfrMwmiÊ k àeê m^^àm ▼■aa umm 
» MÎMiM irof paa O0MHW > «alU d'adnârv M tovs dit 
)» kMnîtf^ m y éÊl mu m^ «t dt at dtfter daakurt I n* . 
€fBk*4m mm ptlw pi ^ii« iMB «dmkiitîcm 
T I • i l i WInim Wwwt wiik Mcr«M»«f îiiN grow ! Aa4 w«v4b «rr***^ t^ «Mf Ml 7«C U r««a«l - f I 4^. r c iNTiRoniirTioN. / I > y |)our rat IrrnM ntri y<*iiiatii fiiuirt fjni |»riurnt Imr «it. 
fthâpp^ > (*fn fti , ^ tmij»* rn Iritip» » rrlrt/- (|ii('li|ur« 
nnrft,rlMir-UMii<l«nt fflârliir r\ (Uni IV«pi^«n\, 1c4 <!« nx 
plut pftrfiiii* rlj|flM)or« dti -^drmif r M^^)r J'm f<ii «Iviix 
miiolii pcMir m a^^ir Miti! : Ia prrmi^^r, 4fîn dr ilkonin-r 
; «|u*ttlnf «iprrflMon ou <|u'un tour n Vit |Mit frutivoi^ , pnrtv 
«fti'il 1^' tnrHitff '^^m lA ou tri «iitrur , miiii «riilrnirni 

.. parer quH fft"mil<>ni|c ani prinrifm , ou.quM r»t t\an% 
^ f^irNlc la bnur : la frcooilr , afin <|u\m «il V Ik>u 
rtpfitjdr ne pa#/<tiTi(lamiHvr .iurn otirrai^ f parer cpTil > 
aura fifie fiitite roottr la lanf^, ^ÎMprit nVnt )x>iii( 
d*4cHirain .]| Cfui ît nr puiiarm frh;ipprr dên% un u 
mtni àc diatraction. Pi^-aonné fi'if^orc fjur \)rn\ 
a iâit raiprisiçr phutrun foi» son' Art Po^titjue ai ce rc If» 

ïrr.«ii\ ^ Qèa w t t i aaw» at ^— m pn n , ^ùttg iam» !•«• «•••uvrafr*.. .. 

daii»iei|U«l %m adfactif mAacvUair rapporU' à deux ^uU% 
UntMâ frAJnina ifinile ddiitjului , oi U- céiUAt* Patru (|ui 
avtiit rr«tt «ri oUtrufc AvaBrt^DipreaaioiL. , ni ara (TÏii - 
^iMa , iMii AcIiMniét qu'ilâ «^iuient , ne a etuirat |Auiaj4 <^ Ttw U— t , ib» w i rt af y— t — ■ JMfkt , 
T» laacb rais' wilt a M>«a«a UttW kB«w« , 
Taiaiif • l^fartw Matt^ aoJ <i«nbt iWtr owo ! 

Jim BêMii on Cfèticum» \ -^- J«.l 
■Aie^i^ ■i<. JtÊA.^ .;■ ,K v\<; .- ^^ INTRODUCTION. 

«p«rQti#» Kn TOMii encom un «titre eicnipic nipporWf p<ir 
TaiiKt^ irObm. (( M..(k FunioQiBlléy diir-il^ ■ppoi:ta 4 ; 
)» rAc«<U«iif ini (W Mt ouvrafpnt <ju*U v«iM|ii dé ikire pu- 
>) blicr. .Qurl(|u'uii (Im pr^nê , à rotivrrtum du ttvi« ^ 
» «jii^ lu crt viou ^U piumopoit tom/x( , irignit quA 
» drs froiawt rnvoîriit prié iio meHn en question ai y 'ai 
>i tond*é nr ponyuit p«i Ruui liien to dire tfWfjeêmê 
)» ^>mM. On «lU auv voii ; et M. de Fontmclle pre- 
j» nant la parole , froinU incnrcillcuitinent cet aortet 
)) d'ionoiTMtiont. A peiui^ (lniMoil«-il , qu'on lui ût voir U 
)> pageoi^étoitlâ^ikraiequej'ai rapportée. Poinldeh^ 
}i l>onie àœU ^ ai ce n'ett celle d'un gtUint homme y qui 
» recounoU ipt («utet^na Ijiiâiaer. » Je pourroia dicr 
d ftutrea enemplea de cet diatractiona dont les OMsilleura 
«HTÎvaina ne aont^pta eiempta. Maia ceé deux enemplca 
audiaent pour tenir en f^hxle conlré U prédpiution e^eo 
Uquelle on ae permet de jufer. L'IiomiDie véritablement 
ét-Jairé ne aie méprend paa aur U nature de oea ià^^. U 
rtt réaeryé à la médioerilé , on à la nnlUlté , d'en triom- 
pher. En ploiaiit 4^ iantea qoè lea isnn4» écrhraSnt Ibnt ^ 
qnelqiidbit par iiiadfipflanoe^ ne aaitiMie pas Manquer 
iiceque)^doiaàlaarérilé,.ai)e ne iii»ia«oia |MM cette op- 
rJiion de rrndre publique une obtenation que j'ai làité 
depuia l^ng-leropa , reUtivement li M. Tabbé DilllleJ 
çVatgue ^ aioet admimljle tntdusieur de Virgile e«t peut' 
èuf de t4|>ua lea po0tct fnmçoi^ odii^^i a le m^ux l'art 
du méamiiame dea vert , il ctt tipfti oclui qui a le p^ua rea- « 
,prrté ^ lMO|uè I et, le aèu} qui ait toujourâ aa en allier U 
puiru^ atcc la beauté ou la hardÎMK du rhjthmc. / /' / . V. .( V, kSSami^' maMoamitll^ / INTRODDCITIOnI J: ,r>i»i Ja u*ai p$ê Umiour» i -ï 


Lî«ti pn^iltiVt. lim K«*ti« în«lriiil« (i»|iiioiirnii 
r«uirujr J|M<<^ j «1 •uivi tur rhii<(n<' lllAll^lr ^ n 9(>yvrnt FuHidii dan* inoii ouvraKi* / non wiiIrn^iMit !«*• «IjiHit l'iii Mil tur idéfi. inaU mfrne IrinprrMiotiR. La iiinriu* 
luiruv dirt (|i<«i i^ «utrrt nV^t (|nr trop MiuViMirlo iiioyrn 
de ndil •VtpHirfrr , n , en lll«ti^tr rie MÎiMHr 1 ri'lni <!• 
injinqurr lif Imi qu'un doit m* pioposrr. Oinini«*|j(' n'iS-riii 
que pour ^trr ulilr , |>ru m*im|M>rt«* qu'on diiMMnruno dA- 
(inidon , c|u'une i>nle , qu'un rvrnqdr ^ qu'un p/i«M'- 
l^e ^cic. aottl prit dani un tel «uirur. L'eurniii 1 est qu'ils 
■oient boni , cUirt et bien «mentes, ' . ^ 

/-j^ Pour rendre cetle gmminttire p|us utile à tuuu; Korto 

de lecteun^j'airu le Miinde marquer d'un nAti ri(|ur ton» 
les alinéa «liui renferment des ditcuMioni et dvH téflexioui 
cpii ne oontvieQnent qu'aux personnes tH^-avaucé<'H d/ius 
la oonnoisMuce de la langu)t. Celles qui ne font qu'eu 
commencer l'étude doivent en différer In Wtun: k un 
autre temps. Ainsi mon ouvrage reufenne deux.grfim-^. 
maires , relie des eommençans ^ et odle des personnes 
iiist^lM <}t des gens de lettres. 

C^omme j'ai souvent ët^ consulta sur la mélliode (pron 

doit suivre pour rendre l'étude de la langue. ir«nçois«. 

^ îitile au développement de la raison et du goût , je lermi- 

nerti o^t|i^ ptcfm^ par une lettre que j'ai eu ritonneur 

^ d*écrtre à unr dame non moins distinguée par son amour 

:éeJaifé potir les lettres , que par le déair ardent qu'elle » *'./ y * :i>Ai» '.^Jt..- é i« f NTHontiirrioN 

M^r I.ADY, 

Vutii Toulcx du^M* qur j« tmof livpliti qiM Yout (Irrrs 
fiiim tuivtrQ à vot rafatis dmii lVtii<i<* dr ]« Un|(ur fran- 
Vuiae, «fin qui^ cètUs itudt Mrv« au tkhrfslo(>pfine»C «le ^r 
raÎMiB «t de leur goût, lo vaû voua communiquar iiuta 
idéca ( je iV promta , je tiendrai pArulc : raaia je çrpina 
Lîeri (|U elka a'aocordriit peu avec ccllca d'un grand nom- 
Jbrc de pertonnea , et ^peJit-étm mèmii krec ka v6trra. 
Qtaciui a ta ^aanièm de vpir et de aentir. La nature aVit 
pliir k mettre autant de tariélé dana lea otpriti que tur 
Irt tiguroa. De là rctte diveraité d'opinions et de tjstèmra 
qui M bcurtrm et ae détnilient l'un PaiAre avec rapidité ^ 
et qui ne laiaaent paa plûa de inaor que cet félua que lie 
vent chay et disperse sur la surfiic» de la terre. Ce qui 
es| claii' pour l'un est obscur pour l'nutre ; et ce qui pa- 
r^t la rai«on°mAinc. à oalui-ci , n'est souvent pour celui-là 
que, le rêve et peulr*^^re le délire d'une imagination 
almaijll. Aiaal, my lapt , en vou4 communiquant mea 
idées, J^ ne voua réponda pas qti'cllea soient aocueiUiet 
de tout le monde ^ )e ne voua réponds que^de la droiture 
àt met inttfndooi , et du d^r «{ne faf éb veua p^cnfver 
eû«i^l«ff je iiilf ftitté de li cpiniliince dont vooi m^h^iio*- 
ïïék. Mâia « ttoit dVotfvr en matière » poiittTdi«-i« ne 
dIipMi«r àè iféj^àt^ liomiiiage à U juiteéw d'iime de tm ^ 
o^MervatiàiiAy lavoii^y que le tempt ((û'on donne à l'étude 
Âèa Unguea étninf^ftrea ëat an tempa htépendilenieill 
perdu I ai l'oQ n'enVctire que le s«ul avantage de les par^ » ' • \ \ . ito INTRODUCTrofC. »<i <laatU pkia d'uiM* bonne éiltMMition qu «iiiniit (ptVIIrt 
Mffvnt èm iuiMlivffM«til à (l««c(iiiiiiNM«iirr« U'uii «kIim «ii- 
p^rirw, M qn'rlUs.toal uim onrasioti éê l«t nrcpirrii ou 
du HMiéfii àin Im cUT«lopp«r ? Dniit Ut id/i** qiui voua 
voua AlM lii|N <U r«S<liM'«lioii , voim fouk't qiu* tout n>ii ^ 
triKiMi plut ou itloitti dirrrimM-'iit à iip|H^hdro l'art J0 
pmnmr, C> dt^Mriftt noMt, tUry«^ , «t dign« diiiroat. 

Il y « dmix m^thodfPt |>oui'«|»|>rf>ndrfiU« Lingtir» : trllo 
dm prinripMM oslle de là priitM{ue. 

- Si on nf» let «Kudir qutt pour en fntre' un piMiA«^iiMn|M , 
ou po«r din» qu'on let n iippnsr« , on priK^, ^i l'on vrul, 
•e borner à lu tnéthod* de la prttiqiîi*, «pioiqiiVlle iu>it 
lrèt*lofi|pi«, H pr«tquc lou|ourt imyrUme. Qu'iinporir 
aux pertonnei qut n*oiii d'auti'v but que de irmplir let 
videa d« leùrt^oiinaéet , ou. d'obéir \ ta mode ,^ de patM*r 
<)inq ou ûx ant k ne tatdtr qu'Hnpnrfniténninil oe quVlle» 
pourroieiic ta voir ^ et tr^»'bien , en tix nioii 'M'e nii-^ 
Ê/hr^yic calenl poufroit-il let eflrnjef^ ellet qui Nttariienç 
aiian pandlmportaneeà Femploi du lempa qu'h la ron- 
Boktanoe de oBt langues ? Pourvu quV'llet ab mettent en 
état d*éYiler le r<*prorbf de ti 'avoir reçu qn'nne demi- 
^doMit i wi , ^cm qaVllet te dérobent uiNf beure on de«nL 
fur fçmt mi poid« dn loiiir , leitrbnt ett renvpK. Que leur 
r tatt if o ll il «fieore k- délirer ? 

PiMir^otti*, MY LAinr , qni voulec qwe tottie cip^ca 
à*éMdfB OMilribue au dérelApptment de quéfqve fiNtilté ; ' 
voiit qai r^ljardet oomme nn devoir qui vont ett impoté" 
p^ la iViyvidéiMt da donner à vos enfant let .Inttnictiont 'j ).,'i: ■/s - ♦« >y \ .!■ 1*. ■ l'ikHà ■ ' •' > '.©. .> .1,' '%i .«•«.if' 
\ /^-r. 


ûo^ IUTBODUCTION. 

"iitt^plds proprut k (mkrtf Umr batihriir «t le bien d« U M>-^ 
riéuKdiMit Ui tant mmnkiN» k wùn» «doplvi^ y. |'«ii tnit 
•âr I li^ittéUimli* àpê prinrifwt. Voir* «ji|»^l«fMi foua a 
roliviiliiour«|uVlb Mt la plu* i^^l* » U phit nourl* , «1 
lu Mulo donl k* Mia'ft n« loh lUa «louutui. En tout , It 
laut JI1I9 Immi^ #t utio iMMe MMid« i or^ It «HinôiâMiic» 
d'une ImifittD ne prut «n mruir d'aulfw qui! U oiMinoi«Mim« 
dn principM MIT leiqtirU Ain porte, (^«tièrrhrr à Télerer 
•ur cr«utrM Umdmfn/tfiê , c'eat vouloir. (fuVtte n'ait plia 
plOê de (Mmaiftlandl) que cetliuUetque let enlàna , klaida 
d'un ckalniÉieau , tirr^it du aavon : uti aoufUe lea a (ait 
naUro , un loulOe len fait évano^iir. liVtude dea languea 
nViipai un jeu : cVat un objet tr^)a-«<'*rieux , et d'une na- 
iiire<ai importanle que aurlui aeul porte toutl'édiGecdèa 
cÔDfipiaàanoM bumainea. 

Miiâa^ dit-on 9 quand aafia doute on n*rpéa examiné 
la q«ieation née aaaei de aoin , ou , ptui-èire , qu'on n 
dea rataotti pour lo diri^ , lea p^ncipea aont rrbuuna : Uf 
cnnoiffit Im dégoètent^ bieni6t. Pourquoi fiitigueroilr-ob 
la mémoire d« préoeptea dont raridité nW propi« qa\ 
dtaeécbcr r«fprit> à flétrir le coeur, et )i obacurdr à leur 
«lùiare Ua beaux jours de l'enlànGe 7 Ah ! MT Vkùr ^ 
répélar»H-oo aana^œaaentt* ob^sction ?NoroudnM-on 
paa «nfitt if oonvaincro qne oe .ne sont pat kf pèéotpiaa 
qui rtbnunt , mafa seulement la manière dont onlea pré- 
•e^lM ? V««t un^àrt /oui y my L4iAr , il earvn mi d'ôt^r 
aux jgtfm^m cette aé cb ire4c dont onae pUint.6ironeat 

^aiaex betuviix pour lea^oonnoltre , ne doutes paa cpm ce 
dont on Jhit ui^ éjpouTantAÎll a?«c m peu^de rtlaoa ne P9m* 
\ \^4%t<^ ...., ■i. INTK<)fMJC:TI<)N îv 

trihoft k MrtMirti l'rayifit , «*l I U^ piirrr àa tout r«»,(|iir 1^ 
. délioitMM il 1« grte ooi dt yïtu rfirliâHUNir «t 4« |>lii>| 
pi<|«Mil. 

VouUw-^TOUi, NY LA9Y , rpir v(»t rnCipi tnnivrni du 
pUlAir (bni l'ëtùdr iJUyU ImiKiir fma^oÏM^ 'f sriHvr. U tH\ 
V <lu'oii neUfiirrn tntiUj toUâ !«*• yrux qu« Irt v<^niiil)li'«i 
I prinripct , «vt cjuVii uc leiif m duiiiur «ilM â^n uU^ê éiiii 
plut , «Uirrt «t vmif^i : rhi|tèclu;t (p'ah ii'étouil<' Inn- 
raïKm ruûtMHte ««^u» uiuUii tii* inot%<|Ui m* lotir |>n!M.'ii 
ttnl aucun Mns,''ct<lc driiq|,nuutû>ii« bàrlMiiri «(iuIm i.iî 
Éonnmiwtil uc r«fpr(iuv« {M* nioiiii quivio g<iùi. Jiif;('/. dn 
reflëlqu'ilt ohi iurlV'aprittl'un ciiiiiiit }Mir ieUii qi)i ^f^ 
raonire turfii fi((ure. Prononce-; i-il un do rrVgmndM nioi^ 
auiqiicli il nt* peut «tucher ii(i(-unc ûlco ? o^i diroit de l/i 
lèle de MfWluM*. AuMÎlôt «r* U*«iu m; dticompotrnlv't gri - 
nuMienl ^ ton iix)Qt ) tk^ heureux do rinu<MTnr<* ct<l(; U 
Candeur y ièfU^trit çt se ride ; let yeux , qui [M^iilloteiit do 
P^kUû* it <ic joie y t^olMcurciftt^nt ; louu! u^ Ikviuu^ sVva^ 
nonit ; et cette grAœ ingénue et touctuintc qui uou» pUli 
et qui nous ntubche ^ expire tur ên^ Mumt» nvec le sourire. 
Epargnes ^ .my ladt ^ ëpai|^ex è vot cnlakis rc tour- 
neal dont le leul eCTet teroit d «n'èter dans ton t^lan leur., 
.ieuM pénÊèe, Ordonnei tur-lout qu'on ne rhoiMMi* ^ 
pour Tapplicatioii dea pnncipci <pi'on leur donne , quo 
4Éa tJLempleaqui renfel'meiii un |cnrc d niatruaion quel^ 
coiiqiu. L'cnfaoèe acnt ^ plui qu'on ne pcnie ^ ton igtio- 
rmi^ 0i let beioini. Cctt oc qui la rendra iidt de cou- 
■oiiaMiW)» Ajes toin qu'on Cimo servir au déy4:]opp«tnerit 
4f qiip^««iiictt|t^ cette dispoittiuQ que U ùatnjrc dc lui ) ■ ■•*■<>.» i. P ( >■• r. '■ imiJmA.»* n INTR0niU?TION. 

ji pAi (lonft/<i Miift àtHÊtàn, Kti ||Mi^l,- oa ooIiIm trofi ^ 
4âni IWrtMrl|(iwtin«m dut lnitftiM» , q«« touiM W« «on:» 

i^ii^iiitif^rft liuin«iiira Mt tirnnrnirt fkortrnt'tiir unt* Immé 

rofnmwtif* r **^ V* ^^ '*'*** '"^ ^ prtunfÊuMn. Op 4oil 
«loiir t dniii crt rfitrif(^fiiml , n« prHm )mtnmê truit oh« 
)<*t^ dr fn^'i ntyoir^ lira qimlit/ii KifitpN^ <lii'4iMionft, 
•rurpiallti^t f^fnin«ticiiii^ ^ rt «rt qn«>iié* di» ff lAt., 

1^*11 qiiMlit^A lf>g{qtift dn .diftouim iont 1« rliirté rt la 
T<^rit4^. On rormcr» In etiÙnn h ofii qiiaUtAi*, •! on Imf 
montro Mur. %(An Ir rapport dn ron?fTn«no^ tm àe di»~ 
rbiivrniRMCr qu'il j ■ i*niri* If A idét't. Suni mtmr d«nt d^ 
diuntuffionii Mm prniRnidri ^ il ett trfii-«ité di^ Wur faire 
arntir quily a troii op^ralionii en noua : nom perreyont^ 
lumn jtig(H>nt , rt nons raisonnons. Percevoir, c*etc 
aToir diri Idétii ; juger , r Vit Kcr ïet îd^a mtrjèlîfii ; raï; 
aonnA* , cVit lier rntr*eux lea |a|^fninia. Dieu et toui»^ 
puUêancê aont drt peroeptioni ; e'rat on rpi'on appell^^ 
idéeÀ. Rllea doivent être d«inra , é*eair)i-dire , H hut 
qii'flln repréaenttfnt lèa objeta d'tine nulni^re hetié et 
distincte; elfei doivent être tni|ei , e^mt-lMlîre , il fiint 
qtWcllcft rcpiréientenl lea ipl|)etB Ida qti*ila aont. Dim sêi 
toutç-puiêêont eat un 'iogimiênt^Toiit jtigftnent anppoae 
denx \àéé% , et un lim qui lea oitllM éntr'clleai I^'pttH 
m\hrt Idée est l'objet dont mx.Mrtbft U aecsonde ; U a»- 
rondc est lu qtudioé affirmée et h p ihB mi èrc : k Iknfi etr 
ce qui rurmo c^ttt ainmuiMon. htà idées ne tôot pM m 
tout ; elles n'en sont qae lea él^fiiéifâ : nuda k ju^^eitoeiit 
est un lont , et oe tout est fnaêpèvttLk dmft Wimi <kt 
IViipTit. CVit fme aeuk fttnét. Voilà le poiM dM l^> '•iitiir*hf 4 -'■'■■'w I r^RObUC MON. 
a.» ■ÙMi partir, Qiiiiii<i mii « lit4^ Um miUiui «Mr ('4ti <i<Mix pi << . 
mièrM opémliona ^ oq «L>h l«>f rouftiiipr p«r <lrMr<'>« /i 
U troi«ièai« , qui .o«l 1« rHÛumiirnirut. J'ai iU\\k dit 4|iic 
U r«iMmn«mi4i#l , r»! U liaÏMm dr pliiAinn* |ii|(«'iMriiii. 
Ainai , UJmU mtiur f?# yr«« #m/ ^>/i » or Ik^u tnU h<tu , . 
tione U faîU mtffutr ih^u^ rnt «in r«iMMiiM^iUtitt «jui , 
oornnw le iu^iàriit, nr liiil (lu'iiti toiil cUua rVii|>Mi. 
CyrtI IIBO |»ffniM^i rutiit>o(ir«t «ir |i|ii»inirt |iig«*rliriu, rt 
«l'auUnt ;4*id^** <|*i d <*» ^"< polir Kirnirr « ItMpir pigr • > 
nM*9t, Vulik f'c qui ir |>am4i «iaii» riiiurii'ur dv lV»piit. 

Mail vfrul*H>n fcii«nii«ftUiT «•*• opiTalioiiii ii I VKi<-i'i'Mii .' 
fif^ penaét • qui ni) ii>nt qu'un Uxil m' (l«'r4»iii|MMH'ut p^r. 
rétMMwialiim y «( «ii«ijg«*ni iiM^inr dr nom. Ix'i i<J«cA 
f'appclUni dut lemiet ; iia ;ug<!iiuMji, àk*M pn>|K>Miuiiiii ; 
let raiMmscni«iu , dès «iiKuincB» <{uVm doii iriivuyci'à 
U lo^tfue : ilaufltt dV« avuir dufim; une idtx). Il y. « 
peu de c^buaea à dire auK cai«na tour Ira urnu^a : ou doit 
•eulememt liiur obaeèvei' qu'il lèut qu'il y ait du rapport 
•ncr'einc. U nW eat paa de Mu-me dea prôpottiiioiu , 
dont il eit — nniiel qu'rla caiinoiBiM*nt le» dilU'ri'iiU'a ^c» • 
p^cet. bi U jpubpoaition ai^ inf>ntri#«>us U iormtr du ju- 
^anMQt qvi acrt d'cutropb , «Ile eat aimplo : mai» rllc sr 
Bumtre le .plua aouvcnt aqna une autre iorine , pnr< c 
qu'un de aea tennea , et qurl(|uefoia mt^nio touH lea deux , 
•ont aoeompennéa de modificatiiâ ; dann m cas elle r<st 
compleie* Sn je dia ^ Dimé qui #«l UnU'-puiëëarU rrn~ 
V9rm €tu gré de aa %>olo»té êout^rai/w Us empirer <//it 
pantUmnt Uê mimue affammU , crtiA propoaiiicm reii- 
troéf ju^BineoayC eauii*airc, troia propoaitioris par- N |i';V«»'>.<Mi>''tll'. iJn4éÊÊÊMUÊÊSl^èâ'».mù '^À- ; >t» i-*~'1k*iMiiMlt» ' 'V /v 9l IlITRODirnTlON. 

tîculîMtvii f (Ifnit uni» Mtdr Mt pniii!ip«l«f , «t 1m cIsiiv mi^ 
iMt iiilioitlonn^ , «t (|ii'fiB nomoMi pour jottts wtdaom 
MtvidttnUê. Pour luihlliMrr l«w «nfant k hMCi 4Uiia|pMi^ 
CM priipotidoBi , il ^ul Irur fiitm (Uktompdttr' Ut pr«v« 
}MNUii(mt cximplèifM , «n Wiir fiiiiant miMiv«|ti«r qu* y 
<x>miiM 11 olariA ri la. v<^iuV do rluiqiMi pPupotilioB par* 
tknilièrr dépendent de U darid ei de le férili du rep-^ 
port entre'let tenur • , de mAme le clerlé et le ▼érilA de 
la pni|M)iiiîmrc*oni|>l4*ie di^prndent de le olerié et de le 
irérilé du mppirt enin^ les profMMiitionji. Fiiiéa sur ee 
point I îli cmic4^¥ront eitéiuent que<fieite ebné et cette 
vérité doivent se trouver df ne le diâoouft , peeee que 
i'êxpreMion ne pma être 1» algne de ta penaée , qu'euianl 
qu'eUe le^reprétenU) en là démêlant de tout ôe qui n'eec 
pat elle y et qu'elle fii iàit eonholire eux eutret leUa 
qu'elle ett dent l'ctprit, CWt «ne eireur de etfoére que oe 
^enre d*inttnietion toit n u d Mtui d« le portée des. eaie^e. 
Qu'on iàtte entrer cet idéei vmék «nedane Unreepnty 
et l'on ;y dévirlôppere dea § uun e qui VeMeiideuii pour 
édoee , que le douœ ohekér d^ime 4lia|ruiUiMi bîeÉ dir»-. . 
gée ( au Ueu qull n'aiprhe que tnop. ONmH qu'iÉi lee f 
étouAo dent k première éduoatipn. Sk Fou ttutoit hnk 
eniènt en prrtonnet reitonnéldot ^ ou hàteroil im en le 
.moment de le nûton. / 

Lee qnelitéè gremmÉlîcalae du ditcouffeM rédniaent 4 
deiv y let règUi d'aeenrd et le» réglée de r<i|iwe } il ■• 
tauroitjf en avoir d'eutrM : ellet^oontclident la gremi^ 
meiee proprement dite. Pour former let eufiine 4 m 
detu qaeliub ^ il iàut kur iàire 09aiMUre av«o mm Iéi ^- INTROlAiCtlON i'» 4j • .. ^ .... -^.» ^' ,' - -. - ,_ :'"■' C' 

4lîfl)ir«nu»t Mlpè««è do mnU , rt W kî^ fltrr iiir Inii 
natuiwftltur Itniri iôiirtioiit ; rt |Mitir jT |>iirv('iiir ikUrv- 
iiirnt, oii<ioilJrur npprciMlrr A <litUii|^urr Im tiioU «huit 
Jji clf»ttiiuiUon r«t cl Vxnfifiirr J4*t olijru <}r nos |Mfiiiii^*V <ia 
iwux dont U iuDiHÎon «tt d'jw iiuiuii^itrr l« mntiW'Ni H 
U formr : iMorif ibiulNiiiriib* , Mi)iriiM|urllr/i1 iiVm 
' point du vr«i« •uniuiiAMiK-jr d'uni* Uiigiir. iVvudri tyn. 
point qu'on doit (Nirtîr pour l<*ur iiiirr voir (pi'il y « dr* 
principeâ K^^n^^mux ponimiii» k toutrn !««« Uiihikta , |Niroe 
c|ii« tes Inmimcê, nyànt par-tout le m^nir fond* d'idm 
«)t dfljpnntinirni «v^ Ici mèàii't 4>rganrt , ont 5IÙ olM-ir , 
dam là manilèttation dç l«;uni |NttiM')rê , h riinpiiUion diji 
la nature , qui )i ei) tou» lieux iui« intirrlir cotifttaiit4> , rt. ' 
dea prindpea particulirra k rliavuào d ellt's , |Nirr<; (|tjn 
la diflbrenoo dca aignca, nipr<^M*ntJiti£i,dea idc^nn k liu^iirlln 
'onf donnée' li|u lea rlinuiU, lea coututnes ^ lt*t gouverne-- 
mena et lea pniductions in^mea des diHivena pays , h né- 
oeaaairçmeot introduit iine diflerenœ dana In conatnic- , 
tûm d« cea a%iiea : oe aont *pnndpaiement (x>8 drrnieia 
ciui eB oonatituènt le gédic. O'tu? connoiHtanrr hal)iiu<*r« 
lea enfana à ne paà juger di*n langues Irtunén par Ici au^ 
' trm'f etaui^Uiut ^ à lexemplf* de tant de |Mri'Aoiinua , à 
ne^ p«a attf ibtiet aui laiigui*f modernes les t hoars nièmca 
qui les diatinKiicnt dea lii(iguea anciennea. llrioiumandex 
dun^, MY LAJPY f qu!6n. ne donne à vot enfiina que lea 
principea qui aont de la Jaiigue FranvtiiM- 9 niaia eu Icui* 
fiiiaMit ivinarq^er avec aoin ceux qui on'l dea rapporta . . 
avec lea auirea languaay et n^ux qui lea en dilK^reueient. 
ijomamym déjà p^U àtau «eii« letin^ de xet objet , 

. V • I • •- 
|iilililiMlÉii m 


Y . , ■ • ^ ^ A - ■ • , . * 

A 

INTIlODtJCTIOPf. 

j'illofTl^riii MnilMnimt c|ii'mi n* doit Ulnar fMiiiNr iiiinni- 
mol MiM Imir im mmitrar TiiMnloé ,» «i mu» Uur àkfi lu 
mimm di* cmx «iiploi | ri qv», pmirtwla , il mi ttérmtk 
•nirft (tr leur Ikîn» «Monnmotfr UnalM lu» phnMNPt cWrnW 
4mi|>li>i noiivi^au d'«n mot pmit clonii«r Im «u d^nl^vp^ 
pmfir fit d'an noiMr#flu |ii4fMip9. . . > 

I.4NI. (|ii»liUb d« Koèi du diMumm otmaitlmt dW» W 
HuÀx rt (Ufit l'iiiTtim^Mnrtit. (yt^l M, «V iMDVj; ffiHt 
vo«ift dit^im domutr mif «ilunlioii imiui pirtinilièrt. Km . 
pArii«t qii W nii ttÉrvlMTfifi U m^ioim d« ▼<)• ciiliin^ftfi 
|}hrMr« iiitigniliainiit, «ti Vfvi b« tviiIm ptt éu^ilt Im 
rej^ttmit iiV«r <Mdjiin , #1 tfiia du c« MUàn ilt pi^M^C «u 
<WSg<»ùi, Kloifiiifts d'<fini rm l«rtuni» qid , mu* la vainii 
•pjMnmra d*èti« pro|HMrtionti^ à U«r âfpp , pu) limt i|HA 
proloni^ Ifl trinpt dit l'imfiilM», «i qaïf n'c^flhiiit pour 
toat^imiiit à l'uiprit «{uVa oli^ coalinu dt dAmàMNi 
«I. d«(iii«ii^iii0 ffo4t , tw toiii profMrw ^*à «néandr un» 
vcit P*!^^^^ à JhMiMv iooiM ▼(M. «tfdniaoM. Mi^mi 
«iiM ^t^mniép^tém, IShti ^T ame, dirifea lanr oatur, 
«« iunMèÈur f(o6t : ai, pour j réiMiiry mavliAaK Wmt lèui 
da baauooup d'idAaaf oraa a liar aapdt dHitia gninda ta- 
ri^ié da wnB oJ a aanflgt qui aoéant eoiàmB autant da piarm 
d'aitmiia { ambaUlafÀs Umt taM||lwilia(n dt «ahlaaiis ma^ 
guiflquaaat d'iiiiypltlciifiaqifa'llnappaii({ «arMilMM leur 
„. Uini6i d'uttthill dluaioira ittléiTMaati UniAt 
dficHpiiov vKn» m animëa, «t qoii^|u«fcia d'un 
fpraud prlndpf/da morala d<%uiië mnm Im Wm^ d'uua Ihs 
tiuu tufflnbifèa; rampliiaaB, «n un mot , Imir méaaoira do 
loua laa paiiaagta de noa plaarfquaa loi plua pfoprea 4 ri^poïKi 

|NUI| M 

leurs I 
jimuli 

niit-il 
Ji»riiM'l 
iiuiltf-«* 
choix 
que tu 

plili (| 
Micorr 
rxinnu* 
Jff déti 

J V ij«i5i-i*aa»M--..'>...ftijr«w».i«4jfj;..; • ^ rrponani \ IVlrmliir «Ir v«mi «IrMciim 1(11 ru«. N.* rroy.,. 
■MiJl MY I.4I»Y, <!"•' *"*^'*'' l^<*»«' iM)it «lilliriU i« irinplil : 
ilUi nVxi««î <J>»'»"»«* «lumiion; iViii «iriir iiivHici'tHir 
Iriirt nmiiii i\\\î^ U;» •iiinii« du |>miiuii oiilrr , «1 «i'y 
, |,rrnartî Ir. ririiHiUi» «ju'oti rilr i. r«|.i.ui *»''•• HkK";. 
yiu^invimunr* ii«^ |V« iiiilliMOMl iJ» jnii» tir <«' « l"»«» ' l*w«»« 
roilil y «voir un moyw plu» \mm\yi «i plimsùr |mmii Ii t 
Ji»ri.M'r «un cJ*u» «|U«lilr» «l«^ K<Mil du ai^^om», »i Inirf 
llMilUv»! imi Ir •<>•" <l«^ l«'»»» riiiii"»riUMn|uri «(ur rinl ilil 
rhoi* «il'i ûhH*, «'l a«« rurKHigriuciil qu'iU oui nilr . uv , 
<piç liih itt ^H-WUU^ «ir«i«» «xriiipWv; ri t|ùr HoiivriH , ni 
^ l\m jlflliing** un ««Hil Hi(»l, i»» tin'on oji iiiUi vii ù^M' 
IWài^ijlouu? Mivlrwuu- «Vvo<»»*'> t <i <(" '^"y"*^*'"^ 
pliU <|U im««^Hl>rrM«»n li iviiilr iH <^»niinunr ? Jr (fcirnr.ii 
l*tiO(>i^, MY L\I»Y, <iu«Tr^xrni|ilr» MTvinwMil « Inii liûm 
œiinuttrt? lo» dillrirnU'n lif(unH <lr nuHn el «le ]M-nMV«. 

Jff détiraroi* M«if quo |M)iirr«i(i^j<' «jonUT (lun vo» lu- 

mièn»» el voliT g«)àl ni» jmisftcnl VOUA su^Rt^ni ? Jr luit «vcc rmprtl , M¥ LADV, /^ -^ \aliT, rtc V. V r \ ' -Â <l»f ,■■•' ■"■ '.■ .■^ ■/ . / PARLE J' / ^H. L mrnt ui 
convionl 
|>arliet. 
l*HrU* 
Irt hom 

d«nt n 

1^ n 

•ont Ui 
kl orgi 
ment, 
«iordin 
MjÛi 
étoil • L'ART ^ DU •m ' ' 

PARLER Ft r)'l^:CRIRE CORREÇTEMENX 
LALANOUÏ FRANÇOISK.^ --V-4 TABLE A IJ G I':N ÉR AL D i: La l a n o i; e f r a n <; o i s n. ■ ^: \ Xja jçrnmmjiirc fM Tari clc pnrlcr vt ^IVrrirc cofTcci** 
nirnt uiu> Itngur. OtU'*" {lf'(inilion rut v\»vtv : vWv n« 
tonvicnt qu'à U grnmiiuiire ^ «t l'U iriiieniic toute* Irt 
partiet. 

l'Nrl<*r est numifoitcr k IVxtt'i icaf , pur des tigiiet <lont 
les hoinni(*« lonl convcnui , les i>nit^'i qui m ('onibinenl 
dune rint<^ricur de IViprit. 

ÏJk nature elU'-inèiiU! iioui « founii cet aigrin, cpii 
•ont Ut ton« et Ict voix m<^;aniqucmcnt ij^irotlniui par 
kt organet de la parole. Quelquefois , (|uoi<{ue rare 
Dient, un teul de œt li|gnet forme un moi : uiait cVs 
d ordinaij^ de leiu- réunion que let moU rétultent.| 

Mait comme cet tignet ne laitaent aucune tiacc , i 
Atoil «aaeatitl de ict fixer ^ et c'ttl ce qu« l«t Uoiuumi 1 X 
■^ .V 
\ 9 ont fiut par W moyen d*Mitret ligiMt vitiblM et pemuH 
neniy qui font Ict tm twS dtÊ^àà récrfture. 

a Stnf oocte double oonventlon^ qui atUçha , obtrrro 
> trè»:bi4«i Diderot , des iddit tus voix , et les Toix à des 
^canicièrM^ tout irtloit au-dedan« de lliomnie et %*j 
jt éCniffNiit* 1) 

Pour aToir une îd/e juite des mou , on dpît Ici ooA- 
tîd^H^rr comme des tout, et coâime det tignet de nos 
penn/^et. 

C^iidéf^ txmmie deê^éofu, les mots sont oompbaét 
de IsttreM , qui, leuica ou réutiies cdQv flki» forment 
det syllabfi. Ort di8tin|pae deux tortci de lettre» : les 
t>oyelUê , aioii àppe^ea parce que > aculea y elles forment 
une voix, un son; et. 1rs consonnsê, aiiisi i|omm^ 
pasot que , pour i^Mioer un son ^ elles ont besoin d'èti^ 
réuiiies à dtts vpyelks. 

IjH «■^•Ua» «ont Ita ilérnsBi d« loilet Us la n gne s , 
R/tskilut nécessaire de Torgane vocal y oe sont des éoaa 
•t ptiniiiM^ an mÉMèaà AiMMifà Fénin^aoua 

à quelques mo'Jificitions prët« ^ HoMMBili dit caiiMi 

1 7 « irftii | i f p ii É iÉi tiholiliafjiyftct, lW)0i#, 
ra^ptf«tfiM «f k ^fMM^ Oa iMr puis lie» q[«Vtt lei 

«^^^^■▼■w* ww vxBnRsuvy^ nsHP sBna memaiioii av Hms 
|éne. IAÉNmW m «mk fffwNt m tin déftÉt. LAm«»iic 
ÉtipniÉÉ' inMÉ éinMMMimTolii*||lM vwvè fttfpRM vMia» 
^^^ «MlMfiitiMi^ mHf'ÇinsMeBroV "^f^on CwMinufr vl pvn , .*<■»<.«»»■ lu»»- if''*'»^ !«•<«■<«**: *' ■i,,',»■^* «".«^.■t.t. -<■''"'.» f 
*nro 

des et tT écrire corrtvUmrnt. 5i 

marquée, el là quamtiléy une éaÙMioa ôm voix plua lutigutt 
on plut btèvt. 

L'acoeiUetU q«Militééioient Irèè-Miuiblrt (Uns Ifk 
•ocMiUMi : iU k* tuiiC beaucoup «umî fiiiu qui'l- 
^uct UngUM iiWirnu. Quoique le* rran^ii ne |)ottèdff} 
pM on propiiMi dana le même degré de perièciion , il 
n'es ttl p« privé. Maia combien ne trimtc^-t-on pat di» 
Fmifoia <|iii ne le doutent pat qu'il y ail det r^^s (ixtrt 
iUr OM «b^ets imporUat ! Faut- il tVtonner que «le» 
étrangera qui, ù Ton en cxoi'pieun petit nombm , n'ont 
•u pMr ipàdea , dbina l'étude àc. la langue la pliu diili- 
ciie de l'Ewvpe , que des pftrtonnc* qui n rn étoient |mu 
eUe»>ménm inatruiti'a, n'en aient aucune idé«*, et quMs 
aâmt par ootécpM iy t bi<*n de la pi*ine k trouver de Tliar- 
mooit dans lea beflea périodet de i'iërbier , ou daut le» 
beaux wrt de Bacine et de Detpréaux ? 

Quoiqua œa troia proprîélét toienl pliu etacotièllea 
4 bi langtia parlé* qu^ii U langue étrite , elles mmii eom- 

m«U0i h ISmt at à^lautre : raaia œctc deruitnT a de pi m 

11 

VùTtKêgntpkê et U ponctumiion. 

L^^rêkkgPapkë ait la maniera d'écrÎM tout les moU 
d*ufi« W figÉ i eanfarmémmit à INiiaga reçu et adopuA pir 
les fuclSeart éerjf «ina. Sur ee porint , rantonié d'un neul 
ne fintpat la M. Quelques lumi^waa qu'on lui tuppoae, 
cm ne don poéut Viaûter daui let changement qu'il tVtt 
eflbret dlntroduire , loraqve la trfca-grande majonié le« 
rajatie , et tur-lout loriqua le taal fu^t coiupéieni de 
àrtla'iBatlèrfi|f'j eat aofMtamment refuaé. 

L'onbofraplie de la langue frauçoiae n'éat paa aiaée. U 


■ r 5» X'^rf cb /mWW^ 

b'j • Kmtvfnt <|iie trè t pt a de rapport entra Je ion émit 
pur la voit et le son atteché à le réunion de eerteinca 
IcitTM. L'eiprtMÎpa de la penaée per le parole pent m- 
rier f et nne en eftt y aoit par enplienie , aoit pour plva 
d'énergie et de fr&oe. Mail Tejiprtiaion, de le penaée per 
récritare doit être ooniunte , et IW en effet , k quelques 
léfèrea altéra tiona prêt, car elle a des règles qn^il n'est 
pag permis d'enfreindre à volonté : et néanmoins ,oonk- 
kinî n'y a-t-il pas àm irmnies et de seignfnirs mèêM de 
la ébùT , qu'onpcut dier comme des modèles de goût , 
de (inessr ^ de gràcç et d'urbanité , qui les ignorent , et 
qui se mettent peu en peine de leur ignorance sur un 
point aussi essentiel ! Mais c'est à tort , et avec. un peu 
trop d*insouciance. La nation , en leur iàisant partager 
eyec les gens de lettres la dictature de la parole, à laquelle 
leiir «^ucatjon y un goût hien duigé d^ rcnfiinn» , et' la . 
spk^^e où ils se meuvent i lëtir donnent des droits incon-* 
^tables, leur a constamment refusé celle de l'écriture. 
Quoique la ponctuation, contribue peu à Tordre , à la 
clarté et à la (netteté des pensées, elle a des avantages 
bien réels* EUiiiixe l'atlention , évite nn trafail^ à l'es- 
.pnt , et iàitqurlquefui%disparoltre 4es obscurités de stjle. 
La ponctuation a ses règles , et eQes ne sont pis aussi 
arbitrairei q|ue quelques personnes le pensent. La parole 
^narque par des repos pins ou moins Ijongs Iry intervalles 
que TeSprit met entre las pensées , afin qu'on aitje temps 
de les lier , et qu'on ne se méprenne pas sur le sens qu'il 
leur donne ; l'écriture les marque par, dibè signes qtti cor^ 
respondeni à œs repos. N 1 / / iAÎièiti»'iéf-Ji . yv. ' V fi iV écrire correctement. ^'t 

Cettfl pariie y qui ■ ypur objnJcs mots coii.siili;ii\ 
romme <lrt •ofif , nous a piiru m iinportantr , niir toiu 
diin» lef p«T* étrfingrn ^ que nous rravons i irti firj^ligô 
|K>ur lu porU*rà. un degré de |n*iT('<;Uoii qui LiI^m' pru 
dé chose à d<*sin;r. 

. CortMidéréê comme deê MÎ^rie^ île no^ prntrrs , Ir* 
mou ont dr^ ruppori* fiureux (|ui iM*«-<'<iMtrui dr» >m- 
rUtions dans Jfur slnu'lun* , vl qui rxi^^nt Uur coîih- 
tniction cl <l<»s loi» d'nrroul drli-rmin^*». Il y a «loin- 
deux clioftC"! à rxnminrr dan» crllr |»nilir : bi uiiluir et 
les Tarialion» arcidcnU'lU-a don mol» , oi l'ordir «Ir «r» 
moU , ainsi (juc If s n'^gles d»* l<'tir union. Onriijur» 
granimairièns onl Iniiu^ <rs deux oljjcl» scpaiY-nnnl. 
CelUe m«'lhmle , qui oblige à Ix-aucoup dr renvois , rt 
lur-toul h des rt>|H*Lilioni» qui gnmAisst^nt un volumt' sani 
aucun avantage r^ei , ne doit Atre adniiM* qtic (Un» un 
ouvragt* purement élémentaire. Kn r.onfM'*qnen<e , |M)ur 
plus de pHTisiouet de rlnrlé , nous n'" von « \tns liiii nu 
traita particulier de la syntaxe : nous en «von» ion<ln Ict 
ri'gles dans les chapitr<'s relHtif's ^ clia(|ne rH|W:r« de 
mots, pLuxf qui n<»us a paru leur mieux ronvmn. 

Les mots n\»iit .lé inventés que pour rx|»Mni«'i nui 
pcns«^8 ; ils doivent en t^tn* les images lidrlen. Il finit 
donc que le nombre dVsp^ces de mois soil en i jn?»on de» 
besoins de IVspril; Mais quels sont ce» U'Miin.H ? (Veslto 
•uf quoi les grammairiens ne n'accordent pas. I^'S uns" 
/admettent dix |)artii»s d'oraison , d'aUtn's nVn recon- 

noiasent que neuf ; il y en u (pii n en compilait qu<; six , 

d autrei u*en yeuJent que i|uairc ; on en trouve tulin 
I. 5 ".» 5't J* Art dé parler 

-qoi nVn toirnt r|uc trèili , (juè .(Juetf|U4*i-uns m^hne i^- 
(IWiftcnt h diMJX , «t c«| n*eti (>m p«'tit-4trc m m fon^'- 
tiMrnt. Mait comme d^fcliviiloui., qi^i <)épt;Acl«iit abso- 
lument d'id^t méuphyiiquei plut eu moin» «ubiiU*» , 
ne pcuv(*nt liâter rn rien Ict progrèt d«ni la conDoi*- 
tRncHi df 1a limgiie fiançulte, notJu peniotii q ue toute di§- 
ctJâftionIi6c iujctett Inutile ^.et,(*vi r^ii4^)uence , •ant 
entrer, dana litleun synt^mr , non» dUtiugueront màlf ea- 
]>^«f>ii de nioti , pMrce qirîl y en a neuf qui ont ou qui 
|>lirt>iiéent du môîna avoir det Ibiulion dilTércntca. Sui- 
%on* cette marche de Teuprlt luinutiii. :^ 

. ^Npt p'nii^'s roulent y ou •lA'^dct ol>ic(t qui frapi^nt 
noi sent , ou sur del objets qui , sans frHJqMT nos teiif, 
liVn e\lstl*ht paa moiiii dant la liature et dont ,houa 
croyons avoir une idi^'C , pu^ sur des objtrts euGu qui n^ont 
d*auire exillenrC que celte que ni^is leur cr<k)ns dans no' 
trc esprit. Tcnii mot èxpilinant liii objet qui a un Atre , 
tme exîsUhti^) , ou, ëi Tort veut ,^une siibilnuce ou ma- 
tériejle , ou^ spirituelle y ou purvinent idcalu , se nomme 

Nous ne pÉ^enons pas toujours le substantif miIou le 
même degn^ .lVt(*hdue : nous rapp1i(|uoiis à un ou à 
pliuieurs obj<Hs, et nous lui dbnnoii» un sens ou général ^ 
ou |Mirtitif , ou limité , ou indéterminé, Ç*est ce qii« 
nous connoiasons k l'àldc d'nn p<'lh mot nommé articU. 
Car qiiK)iqué ce Hi^ ne signine rien pAr lui-même , il 
à-, aoft par «il présence ayant U» suKstnntif, soit même 
. par son alMei^oe f lA|Mx>prâéié <|Viim>néer le scoi que nçus 
avoà»>cp yi^eJ* >- •ïwA; : / h <C ' '»• »# ; /• / S et d* écrire corrrctenient. t.: 1». f/làlê les ètret^ ioit i^*1i, »<)it iiiiii^i'ntnn>i, MtiU oh - 
jeu de DOS penWfrs, ont dm <|t,u<1iu't n'lali>«*iiii h>ui- im- 
turc y qui •MdrnuGent , pour niiini dirt>, hwv mx. 11v 
pei#ènt ètiT anîiu^s ou inniiîiiM^n ^ tM)nH ou rti.uixniM, 
b<*AuirHt(ii Uida y etc. ÏAfn mots ([uî expruucnt ('c*t (|Uii- 
L't^ le nomment adjectifi. v ■. 

Le suLtUintiT et radjecliT sont <lr vtTÎlHMf» noni'» , 
mai» «ve<! cette dilfôrenn» , i\\\v !<• pnin'M'r, rxpiitnaiit 
ridée d\ine «uLstAnce^ présente "k IV^prit lun* n\v^' Ww ^ 
MU lieu que le second, (jui h Vxpriuic I idre que (Tuno 

,<iu«li(ié ou d]un mode, ne lui ofln* rien de drlrruiinr. 

' ' ■ * . ■> ' , ' . '" 

En parlant d^nn objet, nous avonn »<»uvrni liirn iK» 

cliose.8 )i en dire. Nous devons \v ronsidrrer sous difr«'\i^'iis points de vue , afin àk'^ fain* vonnohre tout ot* <|ui>/iious 
voulons en exprimer. Si , touU.'.H les loi» q.ur nous ps«^- 
8ons»d*un rap|)ort k un autre , nous /'lions ol>lit;r.n dVu 
réjM^er le-nom , cette r<^|MHilion <I«'virn(]roil rislidimM*^ 
et |^paodro?t sur tout le discours autant de ntonolou'o 
que d^^liscuritf^. On évite cet inconvcnîcni par Ir nio^cu 
de mots qui tiennent la place des noms,, et (pTon nonuno 
prononiê. 

Nous ne serions pas entendus, si nous einplo^îons 
■euls Tes suLstantils et les adjectifs : pour (pi'iN ^uicui 
Vima{;e et le véhicule de uos ^lensées , il faut «pi ils soient 
joints à d*MUtres mots. 

\jC% idées se prés4*nlent d'al^rd il Tesprit d^me m«r 
nl^rc confuse «t vagui; : ce sont dé pures perception». 
Mais dans Thistant même nous les combinons., et nou» 
saisissons dci rapports eutrWJes. 


•SM,«- ■ '^■ |.w.<:-oi/:ftJuuî*j*k A^Uii^-'*.-,, k,, v.ft%^ 4J»ù.'«t-Jh»a Lé:K>âi.».' *t.*. :-«.|, 4^ ^ 56 T:jrt iU potier 

De c<*tt« combîiuiiKm et de eei mpporti naÎMept (et 
jiigctmeiiA que noui. en portons. Or, toutjugrnient tiip* 
poM!' deux tei-met , «t lin li<*n qui les uniMe 1*011 à IViitre y 
«;t qui , pur ce tnojrn , en effirme b ronyjenAhoe ou U 
Otsconvfrniince. Gr mot ett dunt toutes les langtie» le mot 
par ^ci'ilcnoe , pniM|ii'il est le seid qui ripiiroe pai" 
lui^m^me la manièn* et la forme, de nos pensées : ccst 
ce qii*ou nomme Ver^. 

Nous Avons souvent l>eioin de mcMlinrrlà slgnîiicatîoii 
du verbe , parce que les vues d«' notre esprit nous por- 
tejpit h lui dopner plus ou moins dVxtcnAion. LVxpres- 
sion n Wt (idèle qi'i'autant quVllf ofTit; là nuai^ce ae la 
l^'nsée. Nous marquons rett4> modification par un tnot 
qui se met o.rdinAirf*m('Mt k la suinte du verbe, et qui , 
jHJUr celle raison , se nonnne atluerbe. 

Nous ne itérions cofinoUce qu*iin)>arfailcment les ob- 
jets, si tioiU nous' bornions' à les nommer y en il^nonçant 
sè^cbeihent le ju|pf*ment que nous en portons. Pour en 
donner tine idée complète , nous devons i*xpriiner bien 
des rapports que IVsprit rassemble et eombrtie ,^ et qui 
inlluetît sur Aotre^ inaniibre «de voir et de jiiger. Cet rap* 
ports sont des rapports d^ôrdrc , de temps ^ de lieu-, 
4\miQti , etc. Les mots qtii )es expriment se nomment 
prépoiitionÉ. 

lits opérations de IVs^nt ne rwilent pas toujours sur 
nn seul rapport des ol>jeis. i^os^<''4?s. sonk plus couvent 
)homposées que. simples, et- par consé<|tient nous avona 
besoin d'en fiiire un toujt. Cest ce qu on opère à Taidt 
des mots qii*oti nomme co/^q^c/iofi«. (' ' * 1 et d'écrire çor m Uni rnt. f '^7 

Maiinotrf aiii«nV*«li|HiKtonj<)iirK diuinl/i Tiu'>mr nMirtir. 
Il liii «rrivc Mvuvrtil dVln* loui-h-^-oHi) «'imu' fl tranv- 
poiVU^ pour ni II M dtit: hors «rcllr-nit^iuf* p.-ir i\v% m-iih.i - 
liO(^» 4?* )oii* , <«• (loiiltMii: , (If Mit pi Im* f tradiilir.iltïm,, vU\ 
Il cKl dnni M iMliin; de ku<'inir<'KUT ers riiiotioiiA hoii- 
difiiiri ; et i;Vkt r'r cpiVIU* Ovil eu s*iiit(>rn»iiipniit «-1U*-' 
tlièaïc y et en jetant iIaiik le disroni's de ^tctitH iiH»t.n (jni 
mnrqiirnt cf*tte i*<^voliilion auhilc.Cctt iHiiU »c iioiuiiimU 
interjevtions. ^ 

Ct'i neuf l••I>^<f 8 d(* mots «ynnt drn finie lion r dixj'isr» 
ont néci'WMiin'iiit'nt de» n if;lc» «pii Irnr winf propn-k, «i 
.dont on ne doit |>at ftVeiirter , ki \\u\ vent puilor <*( ni in; 
cori'eeti'incilt. La connoiftwnice <le «es W'f;l.r.>. dninu lo 
tn<k:iinittiiic dn laugn^r. On ne Miurgil \vh dév(lo|iiM'i-^n('(' 
40>p de Àoin ; mais, dans mie grnniinàii't'r Imcii (iiiic, on 
doit piinripaleuien|UMiai)ilt;r nuf les n-;;l«>H i'oïKlaiiunl.dc» 
^t sur les exeeptions Irtt plus e»i»enlielles , cl ^li.nM r ttur 
les détails trop minutieux. 

.'Maïs ce, nVst point anM*» de birft fiiirr ronnotlrr Ir 
mécanisme d*une langue , il iàiit en iiionln r le ^riiic. ( ^r 
toute langue a* ses iilVguliuiléM , m>» c'càii.n , m*h huidi(-s-<- 
•es, SCS tropes plus on inoiiiH cxpiTKsiiH , m*» vmwr- 
nanoes , ses idiotismes , etc. ()n paiuM! (univnit du sv\\% 
propre au sens Oguré , ou du wn» iigiiré nu bi'\\% piopir. 
TautAt on sunil>pude dalis rexpnssion : Uinji^t on tes- 
treint lexpivssion en supprimant par goût ce <pie roidre 
j;ramiiiallrAl e^iig)». Quelquefois on Ciit figiinr fin mot 
plus avec l'idée qu'on 4) (priver le mot aiupiel il %n 
rapporte* d'^Ulrei foii oa iaicrvcriii IWdic des idtis, c ':4 |iani<iiini mm vm MMHI 58 L* Art Je parler et et écrire corrtetêment. 

pour fi^ppcr fliu fprteiDfnt FinM|^«tioii. . ., . Tpntrt 
céÊ rhÔM'i tM'irtiéîil nu ^\t d'une langue |^^t Joivetal^ 
par confluent , entrer jant une çrtpipuqre. Nqui atont 
traité rptle pfilJe avrc ioîn , maîi aa^it perdre de rue ^ 
aelon r^xprewlon &u . P. Buflfjrr , ^ /a oà //itt la 
gramma^, commence fa rMort^im. Celle partie, 
exijll Kemicôîip ^ pût ç| d|; TOlid* talent ; •» 9- »?*7 * 
qn*im honîmé proK^^HlémenWçn^ d;ins lYtudc de m 
hhgiie , èfi^rdfa ià jriinrue k YécoU dra yraîa modMca 
en toi^l fjeiire. fl d<^pu)i loiig-tenipa exercé luî-^nèm© 
dam l*art à^Mrti , qin pulM« <*n donner det connoia- 
aance^ auaai étendues un intéfcatantcs. •» ■ I <«S- 72*-.. , I -"i i. i ■*■ t 'X t » r/ i- -■*■#•«»»>. 1 ^i'W-V.-X. PREMIËRK PAKTIF D» Mots co>iini)fîRl:fl (omme dka ronh. *l^A Protidrnrr ,^n <1onnjinl i» rhommo In rirtih/vfU 
pnrW, « diRp*»»^; If» orpanr» d«* la pAitilo <lc nianièn* k il hfiiinirt^ster cl*»s *ul4 pUIMT 

Irft «ÎÎViJrari ld<V» qui •ont In op<^rniion» <lr wm. mpril , 
mft^ ^nroiy Irt moiivrmf nfi In plimi wVrrln t\t* wm m nr. 

' CV hirnfiiîi , qui ni !« ppèitiicr lirn (h* lÀ wK-irir et !« 
MMirrr d«^ nalr« bonliMir , vM l«» MMiliVftiilint «rnii nu'- 
rninAinr AiiH.si Ktmplc'cljiti^ f>c% irftMTtH (prM(liiiirnl))(> (Luik 

■ w» fflî'ln. I/«Jr qui «ort «lin poiimonn , |>4)Uf(fu* iwrv pb-i. 
oti nioint, clf \iolenre , •st rnuhi nonorr , on nir In jmmiJc 
»rhinli^>n qnr pn^nnciit l<*)i orp\nv% «le In Immk lie , ou 
pnrl'juMÎoT^ momrntnn^ quVxrrrc nur lui qiirlqn'iiii ♦!« » 

- «irgnnr» dr In pnrolr. Dimn \n pn'niii'n- i*npj>osHion , 1<» 
orgnnrs^ ny/iiit irçu In [xniMiofi piopir h n*Tulrr nu ^on , 
font rnlrndn' Cl» fion nuiiiii lon^~(( ni|Mi q»ir l.i rr^pif/itinu 
Irnr rqurnU ^\e. l'uir ; on prtil \rn riMnpnirr , jlil cïu 
MftnMiii., ^ nntujnu d\ir{;n«* ou nu trou <rnnr llfitr ; 
nuiiii y (|«ni la M'condi* , 1<* mui n«* p^nt Ain> prolonc/ ; ^ 
)ln*A d*MUtrc diir«^ qn<« wlWr d** Tik lion «Ir r<»r^iinr »nr 
Tnir j r*c«t/uu efR*t M'mMnIdc , rontinnc l<^ nM^nir gr.un- 
m^iirio'n , U vr\nl «pu* pro<liut \v bnttnnt d*nui* riorlir oti 
le miirtrau i|nr IVnrliime. H y « doue flrui Rortm d(» 
•<jnf : W prmiii'ni »r nomuirni i'oy^Urâ , p«m* qiu- (xnir M 
èlrr fîirinés , et |K>ur Ciîre cnicndrc une voix dUtiiiru*, \ ' •»*H.*V.-H f ., , t ' ^ i'^. a 4o /)<•« Jilb/# conêidÀréê comme d§ê êont. 

ili n'ont bMoln ^im de ]■ Mtilif oMlttitiiM dé la honclie : 
1rs M'condi ar nomment conm>nneê , parée que IWûoii 
pnriiculière dr qucJquNm dta hrfjpjn/tê de |p purfle lur 
l'air ne peut lî>riner un ion qua par epi^ uaion atec lai 
|>remU*ni. Otte unior/ te noinm ariiàJfUhm, 

^ Si des philoiophe» a^ojtnt préiidié k la forQyitîoo 
dei langues, il y a toute apparence qu'on aur^Il tTPUTé 
ii^pcu-prfs dans u>utci]e même nombre de aontprifiriMià 
dWe manière pl^ distinet^^i^f que chaque «on daua 
rhncjine dVIti^ anroit été n^réscniffi par un signe perti- 
culieir : mais les langues sont bien au-nletsous de cet état 
de perfection V t^n effet ,' e|les se sont toutes nrssenties de 
riiiUuonoe du climat^ pi|r(^. que cette cause agissant sans 
cesse sur les or^es a àik leur ((oni|«r plus ou moint de 
ll^l^iLiUté, et par conséquent plus ou moins de facilité k 
•c- pr6teiç^ k U position qu exige rémission de tel ou tel 
aoii. (( Q y A donc des peufolea^ comme Tobienre du 
» Mariais^ qui mettent en- action certains prganesi et 
)> même certaines parties des ofgfenes, dont |0a autree ne 
)> fdtit point usage. 11 y a aussi une Ibme ou manière 
)) particulière de lairc agir les oqpines. De plus | en chaque 
>> nation , o^ annonce avec une sorte âë oMidi^tkm paiv 
». tjculière : c*est ce qu*on appelle accent natippel. On en 
)> contracte Thahitude par. l^éduèatioa. ; et quand W 
ïi esprila animeuii ont pris une .«ruine roule » il eti bîeii 
>i diflicile|^igré l'empire de l'Ame , de leur en fUrt 
. y prendre une nouvelle ». De là vieut que , dans certaine 
pays y |U^ aone sont ckdrt et eignai updia quci» dane 
d'autres I i)asont.souidâctgratea| qu'ici Ui Mut àpret el I rSI»i»'Wf"-» *»M««>«.'»*' ;• 1 'W j*.» l'tj * #<h i l«^ . ^ I '«-Aï '■•'*»'»; i* .» iM.*« «*<»••;•■ .-Mk'l*»*' •>)%■ *-• «*'<• A \ K.y ,.Uà^.' .», Dnê Aiotê cpnêidér^ê comme (iêê sons, 4i 

rudiet y Unditqne U iittûnttipeu distincu qi/iUscmUlrni 
•e confQntk» avec le .crt^ilK AiiiniAUX ; vl «{lu* {mr-lout 
on trouva des cunibifiAisùiifl diffî^n'ote» di*» Aoiis pri- 
mitin. 

^ On ne trouve pas moins d*irnperft"clion diin» Ifs 
signes qui repn'Kcntent \rn «oiis. Il tiy n p'Ul-4^lie «ti- 
enne langue où le nouihir dei Aigries c'gflhr celui des ko^s, 
JLa Isngtie Irançoise est nne dcii plus d(Te<-lueiiii«;i a ri>l 
^ard. Nous avons ((iiaraiile ou qunrniite-un Aons; et 
n<!fannioins nous n avons ipie vingt-eiiKj h^tMe», dont > 
quelques-unes mémo n ont pati toiijourK leur .m>ii propre, 
et dont quelques autres sont ul>8uliuneut iiiuiih'» : <i' (|iii 
a lait dire à du Manuiis (y que nous uurioiis du doiintT 
h un caract^re propre^ dii^termint'; , uiii<|ue et iiivariaMe , 
)) à charun de cet sons : ce qui* l<'s (>r<Ts ont liiit exjuv 
)i temenl, conlormément aux lunli^lrft naluielle». Jblst-il' 
» en cflel rais6nnnbl<r que le uh^uk* signe nit dm dcfili- 
» nations difl<^rent«!s dan» le même genre , et (pie le nu'^ino 
' )> objet soit indiipu^, tantôt par un slg(ie, ti<iilôl.)Mir mi . 
)> autre? )> Mais notre inlenlion u'caI pan d exiimiiicr ce 
que la langue fianvoiiM* auroit pu ètn*. : tioui devonn ikmis 
borner à ce^pj'cllt* vat. Kii (oiiMMpiciiçc , dévelop^Kim» la 
tb^rie des sons françois. 

On appelle Alphabet le re<Mieil <pron a fait, dans une 
laiigiuï, des signet ou lettres (|ui en r(*pn^senlent les sons. 
L'alpbabot fran<,X)t» renferme vingt-ein<i leitn's, savoir, 
a,b^c, d, fjf,g, h, i,j, k, l, m, n, o, p, 7, r, . 
ê, t,u, v,x,y, it, \' \ 

Cca Ivttm SQDl oa voyelles ou consonnes; cl c est an 1-^ i*y ■•• M; w»#^#»^^^»*.i .»» jiii*i>«»i («^ •(••««Kpr^^i^»;,! • ; ' 4a Dêê Mots canêidéréê comme dêt •qvu, 

leur m^liinj^r que réiulient ordinairenient let lyHnbei* 

Nou» rrnfiTnieroiii tout ce q^e noui afoni à dire iuf 

le» son» tUiit troii ch«(>iureft : noui traiteroiu dci voycllci 

dÂnf 1c premier, det confoonet dant le lecond, et' de* 

ft^Ildjcf diin^ le iroUitiiiir. . '^ <^-^^iw*A''* c \ ^ \ l, ^,»» < •l . .«m '^T ^ / ■«' "i Wll tm M Ê % ■« ■^•l%« *'.Ji ■ • . ■»* , -Jl.il 


\j:^ .1 ^ CHAPITRE paEMirn Dsil VoTBLil. RA. f.ij'y > .fjuc di^q vpyellrn (ïnnn rnï|»1wilM'l frniiroi.i <• on h 
mil If I 

parfr qu'il ^r^ " 'JI^'P nn« iw^hh forinr» n.ir la mmiI 
verturc dç lu l)OHrhr f|iii' y Aoinii n-pri^wnlji':» :<'v nom 
n, #•, I, o-, ui i/flblk^/rîrnnl , rt cjurK^iirs^rnnmiainrrM 
•oirexcmnU'Vy épUlèi^tl'v rpM* mm» iiorniiiftfiH i fr,n'; 
\Mê ili lk\)i)t pa^'fMit AltVtilion <iu*il n'il ixi^ un «mmi dif- 
ti^irnl dr IV, qù«n<1 H nVnl |)aH iiii.n |H)iir (jniM /. ^^ 

Il Y a dnix' rlM)»r!i h ,r<)iiM(l( rrr dnn* rrj/ voyriirs : \i^ 
«on» n la di^ni^ du fton. , 

Le fliOn d(* In vaycllc mt plein ou nurif^io , |tInR on 
moins / pnr^C nulil d<^|M'n<l dr la foruir (|u ivMA»a^c «pic Id 
Imurlir prèle k pHir |^u->n fTftrt'lV'nti.sttion. Si Ton plare 
Im voyrUci danfi r<»l onjr** ^ « , o , r , /i , i , on lrauvrr« 
que la d<*mi^rf' est lii'^^pluii maigrr de toiit(*jiv 

Iji dur^r d« la toyi'Uo mil 
prononrKT. O* lrnipn\afiii', M'I<ÉnT|Ur l.i.voy«"lli* fw* Iroipc 
dans t4*ll« ou tidlc pmiiion. 

■^ MnÎACCA c\tn\ %9uyellot ne m^iI p^» 1«mi M!uf«;i (|U4i wôwh 
«yons <lMnA notm liingur. On rn rompu* Ifiiitou urufil*- 
plus; savoir, #14, oy, ^,r, qu'on -apprllr frjm<,x)iH4(i , 
par opposition aux cinq p^^Tui^lT» <|u'on noinm«* l/«tinr«; 
cl qtuVt} ou dnq sourdes ^iji nA<wiles , on , m , in , orr , 
1^^ ainti appelées parc« qu'on Jes prononce un |n*u dfi le lemiyi <jvrop me^ 'ix\\ •^ r-^ r ■ /' \ . ,,» \ ,^:m*m^,iullâBÊIÊMit&lkfyiè^ ^ . /^ ^ 44 T>eB êimpleê et purtê P''oytîle«i 

' \* * » . .- , 

nrz : ^ la yojcllc' au pi^ft^ ccst le fl]{^it^oic de I-nLlx^ de 

* Qiit'I(|uri»-iine« dp ccâ yoy«nic« âonl reprtWnii^'s pnr 
un M'iil riiVnrlJuru ou lettre , hmis^ c6niliie on Tn vu, 
qiul(|ucft-nnrii le tiont pur deux ,' f«iile d\ui ^«rn^t^^e 
propn*. Cvir, c<imifie lH>hfMTve ^u IHarViiis ^ ù cif n*eftt 
» pai U mnni^^<• d'tkjire^^iii fait la voyrlle , f-Vnl hi 
)) (tiinpUdlû du Mm , qui lu* d<*pi'ud (|ue dVne «ittmtion 
)) dWgiines, et «pii \w\\l ^\rv <uijaiinié. d^Auhiu j At^n- 
d«^nile «rH'lI** décida, <|Me cVA ^'exprimer impmji^i ^, 
incnt , cpie de donner le nom <le dipUthoiiguei) auv^^in- 
binAinoni. de voyelle» <pii reliaient' nii non Minjde. (IVit 
pour nvoir eonioudu trb (ondiinainon» avec eeljei.fpii 
re|idenC un (|<iulile Aon, qu\in trouvi^, dan» ix'iiuroup 
e grnnimairett ) ta/il de eonfusioii iLins la tliéorie dcH 
•ons. _ , '. 

Pour n^iMindre iii^ cette ^lllti^re impOT^titntn , et- trop 
peu cc>Yinue duiit les payii étrnii^erii , toute la olarlt^, ni 
en ftiAnie t4*nip(i, l^mte la itiuiplirilé néeeMairt*, noiîi trai-^ 
if*roni, i". den voyelle» siinple* et pure»^ 'i". det voyelles 
naialcf ) 3". de» dtphtiiouguei. 

--^^ ARTICLE PREMIER. 

I ■". . ■■ ■ .. 

, . . ■ "» 

Dr.» niMTLr» r.T puhrr Voyei.^i.ki». < I ' ' I y' I^i grMfimnin'^i ne Viireordent pa« tue le nombre ' 
de no« voycllci. Ramus in avoit d'klxinl distingue^ dix^; 2 

tfWiU il dopi 

point exact 

MM. de Vo 

et en idm< 

lu^reQt h V 

dont le trn% 

porta le no 

rien» en oi 

Dnelonf (( 

)) de Ronif < 

)) oiunoini 

» dfVMdli I 

lUMur/rej'i 

son eakul 

Aire qu'un 

• pdous ail 

exHOleuieo 

nom* h»n^; 

l\uiagc a I N o M 1 

■ * Leni 
lei voyel 
n\<ftt pa» 
deNgranii 
iU avoiei 
Miftit^di'] 
lipliUgt / f-N ^^ 0.. nviU il Jopnoil un loii dihi rem h r/w *l o, o- «ini nVst 
ptMiil eXHCl : «ni.i 8«!» <iix vay« lliH nr rnl.ilM.i.nl h nniL 
MM. «le Port-Huyiil h'ni><'»'Viir«''»l <*'• rrinm *l« l^aimirt, 
ex tn âdmcilnnl , <<»nMur '»••» , ^i^ %oy. 11.^ , lU ».il»- li- 
Uï^rrnt h IrtM un «uln* hon Hiiii|)l«'. Î/.iMh" <H)jiMKr«u, 
doiillctrnv.iil.i»ur 1»«h vojollf» in.'iiU" <IVtn« r.M.im , ru 
- porta le iioiiibn» à 4uiii/r ; il .Irimi. lui Ir.^n.li.iiiiii- 
rirn» «ii ont u'voumy^\n oti miouih, piinr «pu-, tlil 
Durlosf «< l*'»» «ranunniiirliH rrn.niioisMiil pin» 0" nioîni 
» (lc»on<f<bnHnnelVn«n.s m Imu qu'iU ont l'iut ilU |>li.<i 
. ), oùimMnHynsihli' , oltiirilH^Honl |rl..n ou nioiuHrai.uhlrs 
), drMini'in.lijian piV;u!v''. n MM. Hoin.liii , Durlom-t 
JWiuiwV rn'IulnRlltnniix Mpt ; n.ai.<r (Innin a l.uuli^ 
Ron calm^ »ur un Hy!Hi»inc <lotit la roiiuiM^MUMc lu- peut 
èlrr ipi'un <»l>jc'l d«' l'uiioiiU'. 

■ P^ous nll(.ns (Irvrloppci ( rilr miMuw ^ ru .lisiiuminut 
. cxm liMiinil^loulrH In soy-Wm .pi ou a iruiai t.pi.V> <laui 
nolir hm^ui-, l'I linilrn Irn omljinninoiis «Ir .voy llrn tp.«« 
Tuingc n rrtmtiu'c» aux »ou» piiitilt u». 

m ' ' ' ' 

Nombre dks Vpv r. i.i.icn i r a nvoi»!"- 

* 1.0H •innc» dont nou» nou» M-rvon. pour npirMulrr 
Irt voyrlliA «Mml »i (Irlmui-nx iM si iu^ullisau. , .p.'H 
nW pa. t'U.niwuit (pi'il y »il p«» d'.»n '»' d mu Ir ...Ir.il 
dr»«r«iiun«uifn».Si ,au lion d'avol. lU ij^anla ws ni(;..r|i, 
iU «voinit con.pu- Irn aiiïrn.ni .on. <p.%nH' orr.llr junfr 
»ai«it ^di-puin l« phi. prlUc ouv.rtur.. <l(|: la l.<.iirli.' iunipi'à 
Lpliagunde, il y aiifoU VM moim de divcuilc dam Icun X' % y > r. Il *^, 'êMmmm mm & •fls 46. Nortibrw déê Voyéllêê fiançoiêêè, \ 

èpîniona : car ce iCeii ^t p^édééliieùt là tl»ti|;iieiir ou U' 
biièvcfé du tork <|ul Bt^ U vuyélk, AiàU <î*étr pHnci(ialé- 
ihnit le pTui ou le moins (ToVH'éHtiri) tfc U bôûché. 
MM. dt! Pciri-àbjptl , k qui p<^ d^ l^»ôéi obt ëdk«^ ; 
jbht pàVUl <!é <>è j>HAW]ia. S'ib hè Td 6At i^iitt di>nné 
lé dAve^^pefhéht <ftk^\\ n irçtt dé àbè joithî , c*èit qu'il 
y a («lit quiréntc, ihi que ces ééfèbrés graïhfllkâlriéns ont 
ëtTÎt , et , qùlk cèffté éJKMfue , tiâ MVussèht pas été en- 
iendiu. . 

Pour suppléer t nnsnffisartcé des signes y nous sfons 
éik oI)lig<6jkdc distinguer dans uotrc langue dès a , des <p^ 
des V , et dés eu diflt^rens. 
/ On doit distinguer y i*. deux sortes à*a ^ Vun grave , 
«ionime dans ftdie , farnie d<îtrenip*e et pi^trii* \ et IVutre 
aigu, roQuno dans/xz/^, pied d'animal à quatre pied». 

3". Deux sorWs d^o; Piin graVe, (*oinmc dans hôte ^ 
«rltii qui , lient cabanH ; et l'autre aigu, comme dans 
hofit» , pallier qu'on met »ur le dos. 

3". Deux sortes dW{ Tun grave , comme dans^e/ifi^, 
absiinencir de viande ; et Tmitre aigu , coDàme daniiy Vu^m , 
qui nVat |M>int.^vancé en âge. 

4*. TroU softhi d> ; l'iih oUVért , Tatitre fthné , ef le 
troiftième muet. Ces trois sortes dV ne trouvent «lana 
fernuitf. Il est oihert daus^er , muet dans me , et lenné 
dans iè. 

Mais ces trois sons ne rrpréscnt^nl pas tous leè aons 
de notre f . L'Académie dis^ngiift (leux iortes dV ouvert , 
l'un grave I côaimé dans euccèe , et Tautr*; aigu^ comme 
dans trompette. 

Nous pe doutons^ plus fjUe TAcadéinlte li eût disijn[;u<j fomi Cet e ÈC. nomhiè <*oiiimuii , ou r inoyrn, CVsl c<*ltii 
qu\m truiivf ilaiis prrMjur touU'» Kvh liint^i oyelle^ Jra n çnise». 4 7 

une l^0Î|î^tne aorte dV , tJ elli» fût Imitr n'Ur mmii'rr h 
fond; c'flr 11 y « un** dlf!?n»nc«' h'w.u M'mi]th' rîiin- Ir m>ii 
de Vèài* pèrtyje mrnw y cl «lui dr IV grnvo de siuvêê y 
vi de Tê ouvert aigu de trompette. 

Il , ou r inoyrn, ÇVsl ci'lui 
toute» )(VH liint^iK'H. CVhI IV 
i[tw nous pi-om )ri<;x)nft diins le» |>reini7Mr» hy\]a\H'n\v fM^e y 
je mèrir ,• et <( encore dllUK ton» l<vi mot», dit du Miiti'Sais, 
)) uà IVenl iiuivi d'une eonnonntî, nvet- ltt(|ii('IIr il lornio 
)» ■yllnlx' , k nioinM que ct'tU' n)ri»onne nr «oil j» ou z nui 
)) ni«r;(uent le |dunel , ciu di* la tiolsièuir per.'iouur <Iii 
» |iluri<'l des verlx-». » AInhi on Ail : rxamehi , lui , 
chèjyhyrnèn , il vient , eu . ('\ .ni dr «et r <|iie piulo 
Duelot / quand il dîl : (( J*rn |>oûrn>t.H rbnqurr nu rin- 
)) quî^lne , mai» nVlant \ms awssx mxxsWAv (juc \v% aninH, 
)) il ne iMToil pan^^niéenlt inrut a<huiH : rcpcfKl.m! il m*. 
» 'n*n(Y)uln' a%m't Miuvent , et (Urvicudia |Hul-f m- t'ua>i» 
» J)lu». usilr (uril ne Vv%i. » 

Il y • «^galcinrut une diffireuee hirri »enniMc rnln' IV 
muel diin* le corp» el à Ih (iu d*un mol ^*\ Ve nwwi d.ina 
lei nlonoi(yllal>tfA. 

Diin» le pirmier ejii , il enl pinupu» uni : dniutrulrr , 
meëttrfyÊC prononcrnl di nantie r , nniurr Vax rua paM , 
comme on Ir voit, nn «ou ft)rl , dimirut , v\ marqua'. 
MM. dfc Porl-HAyhl ont obue^^^ qu«? nt r rtoii ap^xlé 
êrhe\*a p«r les llél>rf^u« ,, «ur-toul quiyid if eomnieuœ 
lu ftylUbQ , et que «r ëc/teua m* imuve'néœsflainMuent 
djiui loatet les langue» , puift<pi ou le prononce lonlr» 
Im foii qn*Ofi« oovmpnne est suivie d'uni» «ulre euntonne , " 

^mm€ d«Di êcarùnum , ptalmuM, U u'wi point ci- .? y 48 Jvpm&nr dtê Foyllêê fran^iêê$, 

primé dant Li pluptrt des UnfUM^ biaU il Vm% toiiTeiit 
•n friinçoift où il luit là oonêonaf ^ et alors on Tappelle 
. e féminin. CVtt trè»-«iial prononoer c^ 9 mtwt y que d*j 
appujer la voix , piiifqu*«lor« Il omaeroit de l'être : l'ap^ 
pui doit porter sur la syllabe qui le prAoMe. 

Dam le «(«coud raa , IV muet a un ton qui approche 
du ion de IVm : il en e«t la toj^Uv &îhlc ^ car il est aiaé 
de «entir qjue. le ton àt niêy is , quê ^ etc. est difii^rent 
dcyruetyeM y etc. 

Quelquri gramtnninçna , et cntr'autrei Fabbë Froi^ 
mant y pensent que i^ u , ou , sont susceptibles d'une 
modilication aiguè et grave , et qu*ils représentent peu* 
Con»é<|urnt deux sons difl'érens : nuiis Duclos , quiavOit 
été élevé à Paris , et j avoit vécu.dans la bonne compagnie , 
assure que «s trois voyelles , quoique suscf*ptiblué de 
différente quantité y ne le sontjMp^de modification/ plus 
ou moins gttive. / 

On doit dope distinguer dans la lan(|pue frân<x^ise les- 
TOjclles suilvanles ; / • 

• aig«, ........ pall*. bfikf 

é KtnnA . . . . . kamté. , «aigu. 

9 ouvert cveimni. . • péttt ■ . . . 

è plM^ms^ </tinmté» «û! 

,è Ir4^««iv«d. . « « . . êtÊfitèi. ' «u si|u . . 

, p BIMt * .< . ^ . . . r*i«#»/v. 9U , f * , • . • • Mtê. . 
htttt0 . . . • • "*-r témn0ami^0à' ,^^^^»>*m0m^àlm 1 " * C*è^ rm 4<Éal«r • qii* M., C«ml«a«(« àffm\UVt mmt4. Ùê kMm- 
«sIriM éiili<igiM Mcéva ésai Mrtsi <# , ¥é imusI dan* lam «t l'# 
m\ii^ «(sot «M». Bisit M taut.H fê» wk«s jMm «vm IMss tt|w 

i«»A r«it tB^wdfV «isii «s fi«noiicUti«çk Va jisiàl c|iit Ta» tftttt« 


En tout f|iiâioru tons, (Mrrt* (|iic nous 11 y tivons \\\\\ 
«compris l't muet des monoftyDAbet. 

Aviiul i|b paMcr mi j(. luivaiit , nutis dcvoni filic niitf 
obsenfidoti eMentielle dAtii Ws (>•}'• (-tr^ngrrs ; rV*>l (|iif , 
lonque )f • gramiiuiînén* diteilt quVi fi-ançùU il ne ëiut- 
roié^ UPiUr d^ux t muett fi«jiut(t f un dnit ciiUiicIie à 
Lj^ fin ihê motë f car au roiiiDienc'eiiM*nt des luou il 
|)«iii y avoir deux .# mueU cUi tuile , cummo diui» rr- 
venit ^ redemander i ei cet deux c^ tiiii«*u |M>ii%«'nt èirc 
précétiét d*autlre» e inucU mono»}lLibi<pi<'» y «oiiiinr, je 
redemande^ de ce que je retitinaruie : il faui (|n4' la 
Tuix pa^ <^ <t^ e oiuett il une k^HmIm* tur U(|iirll(' elle 
pi|ia«#^ ^ j^aMnir. A la \<^riuV, en fiiiiivv^iN il îie pont y 
avoir dcin «, ImutU à la^fin de* nioLi , parte (jtrAv.uil 
la rbnie du •<^ il Ciut un appui à \é voix. AIoik ,, pour 
trouver cri tP|>ui ^ on cliAnge le premier e muel en e 
nioyen^y^ou ouj^crtcomiunn. Par exemple ^ dau.*i turnrr , 
oftpèl^r, lu pijcmier e ett muftt^ main ti jt* di^, Jr inrne , 
j'appeiU , octl te.changn en e ouvert cx>nimuu. Voilà 
pourquoi QOUi| di»oDt aiftiè^/e, puiëeè-jr ^ et non pas 
mnuf^jf f jmiàee-Je. IL n^y a qu'une »eul«« ixovplioii : 
c*ètt «Un* eetlU plirate , a/iièAi#-/0. Amène-lè r»t wue 
niauvaiic probouciatiou. ■ lUi" + l*« tiMil qui t'ArrH 4m ctiM| aualifva , jmiia , ^itn , frein , fmm , 
ein. 

■,,-•»»., . ■' ' ■ 

in ■17 ''i4«,-«M»:. .Cl ,( ■ •■•»4 Iat' ».> Dsf COVnVAlMUfê Dl TOT)|!«I4» QUI 

A QVj|bQUS»-Vllf |)W, apllf PmicÉDKM. 

*^ ÛK doit àtiàftilér JÉx I^MdDf qvto kfMPMiMiiH 
tloh Tfiinç<ilaè'«ët)H^éél 1^^ «fiU tilt le peu 

pf^acnlent. SI Ift obiHhilUlldifi ^ torjppll^i que tiôm 
ruAiciiont ide no« jouft ithL MOni ^lAKSôédmSi loiit 4ffnreiD« 
loetit orthogrtiplitlfHi e^' qu'cIlM tm ptift uu Bigoiè u i m^ 
trrTciu aVinc iiuiiiT|ll>e H^dlMcfiytti aiflRh^rhr^t!» qufl 
iproit allé a» Ijilidnycr, ibh 'pâf l« firommcMtlbtt ^ PU 
cNitl \Éb\îi^f\k protiôndâdon pôpitlirftiè MUohmnia» 
\i aet pfôviftbÉA an ibidf r n'Ffà«tm ttiot Ht llhniAé/ ak 
» Diicloê, ^hii U ]^o«ic<3iïddit ibi aeticnr IbiMb : an 
^) quH fit qurt^ iHnfto eh tliâljt cbci 1« pftaplc ar» 
V gevii att "MmaAb , k ptîtfÉMMàdoti éVfn «HèM «t t'en 
'» atrdAilft IMlàiMMtilfat. >ir Qtl iN^aénrit^fA, q«i «Tok 
UliciMUc^ iiirla'fiÉliiMatf* llllitfiMil^fliihiMiiiki qtlB 
leiir lièurôuY m^lntt|p < p<hit Ignare ittr li aiMxmn , 
lire ae celle n^ncimbinri; èx: protiotidntton 1i? (ifékage k 
plut ruDctie pour noire Uagm i à EPe d é V fc tia i â liueir- 
» eiUemAi, e}ome-l»ily ^iLuf propre pour le oooTeiy 
D letioti que pour U iribune; et le oonverMtton donne 
, » le Ion ^ U c^nini^ pu (Murreei^ ei, «y iW^^ i eu lien 
» que, rhm let Grrcf et chrz 1rs Romàini, le trîbnae 
)) ne l'jT eMonrÎMoit pt )). Mail notre obit^ ett a*eYA- 
miner le prononcMitioB en elUngnèiiM)* fit^oooiégiieneev* e •* "-f a « u-Of^*» e»i t >>4h ''' r^ -«/ »"»fc» fc^iWStt-' ■-.■■« '>\''iifcÀ. , . I 4h f^o^imÊ0.f ^êM0 St # 4*tii /Wn ( «ilW ). 

/ «^ df n* /##aii , LaoHoiê , ^ooi , ffa0ttê «t p/*o>« • 

. Y j.. ààu» m^ruit. Si. Lao^ , un faon . in 5a#n#, 

\ « . . / ttoiif auàltfMt. 

Rf «>R9PB. a te prononce (Uns 1r vf rl>« oof/f^/^, qui 
IM Vcaploie puèrty 4it l*Acii<li!nii«* ^/ c(uaii iNiriici|>« 

DMté /KMii)^« / 

.. - y t 

jCTa . Miil arr«ol Mir l'« , • U «on dm Va,, ilitttngtm , H mangtan 
¥9fiff0amc9 , otiififtamment. ' / 

IImiaiiQVK. u .LV qtiVm tiofin* «pr^ II* ^^ il niafh*-' 

)) g9ay ttt. y dit diu Miir M iU , n'rtt «fin* pour caifMirlMr 

)) ^iifo^ ne <lcNitD«) mi g \r ton fùit ^y ifui «m U êfiil 

» (]iril devroit uuirqiMT. -Ol^ c«*t « l«ii «pi^on lui doan* 

)» le âQO (oiUr 1/ ni^nja. Aiu«i rvi .« u\'.st ni ouvrit, 

)> ni ^èmiéy ui idmcI : il ipArj(|Uf MMil<'iii<rnt qti^fl fntit 

)) «cluiicir X^ g y fi prononcer y e^ruuiuiL' d«u> In dvi^ 

V oièrv tylliibe Ut: ^^. m 

♦'•"• 
pj ^ •*ii«l...^« * f'akmHf »J* fiHoit , ete. tt «»/!)(•• iUii%^. 
4 ftnnA... (imn* l'mi . )0 lif'tut , J€ dtntrai , êU. BsMARQUBa. 1*. fl nnt pti douteux qw 1à rom^ 
binAiBon ai Vnii le ion de Ve muet d^ug Jatsant ; J0 
Jnmf^fS^Jtfim ipâ wiii^ê 99npmiê ik* r« ieriic^ quoi- 
4|iie rAûidteki nVn dite rieg. Quunt àym BubfttnnlîTb et 
aux «djectifa qui en^'ci^iivfnt, «•De fixe U proDond^tion. 
a fXïïi pronoi^oe , ^ï-^e ^ biffifesancw , hirtifijK^nt , 4api ■*«•»" w «»^ ^>ft »» >y piit>yi M "" ■>» I wi 11^ ■ ii n »*w^w^ , Je flÊiè94éf l'Ifrhmt aiMii par • ^ fêHinJ . /• femfh. 

4 * - /. 


fSM iiflH êmÊÊttÉmi^KmÊm.^''kyi,yi--''^:,'-<é-à>''i^ \ î) le diicouri ordin>ire ; miiii «u iWàirr , et dam It 
» dlicourt louienu, %»>% prononce bief^èêdm^, bien- 
vfiêani w. ^ 

a*v Celle combiimiMn « le loti de IV ferm^ d«ni les 
pn'iiértU el Iri fulurt des YcrW» , cl de ^ oiive ri «u 
milieu ei il lu fin de» nomt. Selon quelq^ies gTAfimAÎ- 
rirnà , qti doil excepter maison cl raisin y ftvc<: Ici dé- 
Viv^ du dernier :4't noui p<*nsODB qu'il» sonl fundët; 
néanmoipt nous n'ii?ons p«i pu conimier Tutage d'une 
tttafii^re aaiiea rlàin»|)Our Taiturer posilivnnenl. 

5*. Quiilil au «on ai avaiil / ou //, noua en parle- 
rona dana lo rbapilre auivABt. 

é r^rmé «t i nim moui^Ml dani po^Wi . ah- 

baye , elç. }é \9Xt 
a «t i my , déut Miu 

R RM A RQITR. On prononce p^Mflrt , o^^i^, Blaïe , 
jMcù^nct, Noua reyiendroiii aur celle conibinaiaon daiïs 
le clinpilre auîvanl. Cellecombihaîaôna Icion di» IMf'eriné 
cl d*un X mouillé irèa-foible dkni lea lempa dea terbea 
rn ayeh où Vy ne ae obanf^e paa eh i : Nous pt^ons^ sat 

0» I ntaM ioa / l ouvert... dànuut^éaiion ,Mê^gh0m^,4i^ , kmit. BbmarqUII. Dana la combinaiaon ài€ IV mupl de b 
fm rend le aon un p<*u plua long. Quelquea peraonnea 
féttlent que œa eombinaiaona ne donnent que le ion de 
Vé ^atmé f iur-tottt à U fia de« JBOU) nuit il noua paroli s, ***(#- mBiM Éfi» iiii>3 il*' » ■^■' '■, «r ' f • X^ cùmbinaiêokê dêê FoyêlUê , etc. 4|fM) celle opinion eit peu fondée , cl^^^uVlle e*t conirMii-e 
à l'u««ge. 

/ o grave ou aigu bateau , hauttur. 

•*" V ' 

RbmaRQUB. Nous avons dit que Ramiis «voit dislin- 
giiiVlc son d<* ('4'tf(* fonibiimison du son de l'o, <*l (|n« 
MM. deiWl-Uoyal HvoionrrrciiOi^ celle erreur. CoinnirMi 
I^mIiIm^ d(* Dungt'iiu, <*t sMi'-touirnblN; liNltf*UY, onl-ilti pu 
fMÏir la ni<^prise de IlAniu/»? (^omnirni eux, «^^i coiiiioiA- 
soient lu gi'ain maire de Porl-Roynl, nV>iil-iU paH m'iiû 
que au vï eau nVluienl. quNiu o en il avec dciix oii 
trois ty»rncUîros : «igu cl bn-f daus Paul vl JHiiraUy 
el gPiive el long dans hauteur vt tiymbraux , <( laiidin 
)) iiiuê >V Allia, un étranger, dit Dirdos, ne s'y est pan 
)> mépris r (Tcslque Wn)lis ne jug(M>it les son» <|uc' d'o- 
)) reille^ et l'on nVn doit jugîîr qyc d<' cette iivniorc , eu 
)) oubliant absolunient celle dont ils sV^'riVent. .» 

* 01 voyelle *f ou A.... Jaiâoient , conuulliYy eie. 
. Rbmarquk. o« est voyelle ayant le son de IV ouverl, 
1*. dans les iqnparfaiti el les conditionnels des verlws^ytf 
iliëoië y je dinnà i 'à", dans les verbt's en oitre qui ont plus 
de deux fcy llaLt^s, /laro/ir», di»panntre ^ etc. ; 3". (Iaii« 
foibU et seidérjvés, dans ruidk y dans monrioir vK fH<» 
dt^rivés, d«Bs hamoU et Ctuiroloity 4". danti les noms 
de nations dont on parle beaucoup. 

(* Sur quoi lious observons, i". que TAoïd^^niie s'est * Toyra pags 6& at mW. , U% (lifTéttttlat manierai Ua pronont ar ot 
41pklhaDgu^. ^ mi i 'Vjfri'iiàH>H3lii<iRlrtrti'if|Pf- fOfff|ijpi^ nppoMv m cmn^BSMnf ov 9$ w au onv «mip^ 
cit mou , ei qu*«iiiti en l'AdopUnt , «i ttir^lotit tié •• fN»K«^ 
mrtunt de r^nirigocr, cVti donner ton opinioÉ pàMl- 
eulifre pour H'gle, et la préférer à relie de VKxhÀéaaAm^ 
éÊItu ptlje ckMftifMBllMt' «te Cette inAiRre'. El II iM ottc piiA 
érniN qntf c# éoh «eiHi hi9iOf|i tfl^tXïe ^êêi leftn^e à et 
ewHrapneiit'» ijl TOicf telle. eralÉ wii nVetHli ni cfemiM^» 
(f Noè tM¥9A| c^'ll^ pftNfdV^lbiMif loue H^ iMMé Mrlté êB 
HT n'en^^dit péfr dv^ ItMNfiNfj^iAv , Hécêêè(Én^J^ÊÈfêtlé9^ eio. y 
y) fn ftlifeftt dtNtHidré tV ei fr, <!>il«4Hlir*, èfi dlpb^ 
yi tUrnift^c ( rIcW idit*i <(ttW p r<m<me»en gi^. T(4le ttn 
ri jmsKtfin pfonmiriiiH<m dm fuHcnt , dei Eêpugnofi, étf . 
)) O* ^rti fiirt bien #ofrMe<^ comliirn peu êê rtfiion quel- 
le t^ÉfÈ ikïHmini^ l'ahidnf m M Vcmloir ?ntfOiihiffe rené 
» ((/tiibl^iifioh k lu plane de la fôtaJMilaficfn oi èmM lei 
y) émni nrin^, ron/toUrtf etr. CuttnÀe il oi était (ihiA 
)) pixipNï rfiti/ di k hrpl^él^trf lé •6n d» IV. 9i votU avet 
k réfiihnèi* oi dam lei tnotà ob. Il if préiMmoe ê^ » )f mcHtHi jéî Aittremrttt ê^Hi réfdrMér tm âhn per nn 
)t phi« K^hHitd, etVett pécher è<iH'tféi Ténâhffim. 91 Ton 
^S éfrhJhuiC^iÉ^faiMfiê, cf'ètt ((ae fioê pifvé prmion^ 
)) ço(<*nt (^«t Wiiiu ««Il dlphtlkini^e (etpe i rU tt i it dlgnore 
cpii* ^e ^him((rfMcnt de plt>ndnfiÉflaii éit dA arttx lieUene 
ipil k*trttfddiriiirent I lu «otti* éddl Mifib éi Médlèk, 
pam* (fur n^ayant pdnt tiS ibû d«hi Wot lâfigtie, lll 
nVoièrtt (Rk prine k le pfdlloAeëf); tiuill m h^ jenuUa 
» pya»<n > 4 fim m fm i ê wm M àwm x e n lead f 1*41 ei Ta* Kit n» 
»»inot, ii Ton vouluît une réforme, Q fdloit plaii6t lu / Dêê eofnbUkaimmê 4êM J^qyédl^s , nr. 55 
» Hglcraur/9oiai«el9ttr«i| petit nombrr d« mou pAHriln, 
» (pi'on éoril pwr ai, p«r U rii«on du rétjniologio /xJa - 
j) ùuin y et parce que c'ëtoil lA^prûnuiiciniiou de nof 
» pèrot ; prononciation <)ui «e couienrr cucoiT| ^f»n- 
>> leukmcntdantleaautri^tUiigucft vul^i^rcft, nuitm^ne 
h cUnt queUiuei^unci de nos provinre».. » 

a^. Qu'on Dieltoit une grande dilierèo(« cntiT U pro^ 
noncMtiunde radjectif roùipel celle du tui>»Untii' n>i- 
deur et du verbe raidir, dont le premier y prouon^'oit.^ 
en voyelUr , et Icf deui dernicraen diphAongue; mni» 
rAondémio a décidé que , diins le dixuurt oi ditiaire , ce» 
troi» mot! M! prononcent en voyelle , /W/tr , rédrur , n'dir ^ 
et (|ue (InnA le diacour» aoutenuy on a le rhoix ou do 
r Vile y rédeut , rt^dir, ou de nmlr , ro^leur ^ rxH'dir, 
'\Ak seule diflei'cnoe que rAradéniie nieldiiiiii U pronon- 
ciation de cet troia inoia e»t tulle de IV ouveit rotn- 
mun daua le pnemier , et de Vé lernié dans les. dcuv 
dcmiert. 

5". Que IV muet ^ dnns les troi»i^me> p<Tsonnrs plu- 
rielles des iniparfiiits et d<*i c^nditionneU drs verb<*H, ne 
sert qu'il allonger le son : il WsUlle toujours de cette coiii^ 
hinaison le sop de IV ouvert,. 

4^. Que i ^ est muet dans i^roi^iiirtf : siirquoi TAr;!- 
d^niie- obêervc que bien des pi'rsouni's le Muppfinient 
dans rorthographedcce mot. Ijg^um^ogrwnit'rr , ogtwnrt , - I .* L*i Ml IfaUm^t mn9t énn» doitain^ti , êti)fn*ur f fine ; * 55 D09 P^ày^9 Ààtahê, 

né'lbnt pitti àé% •tc«piiotii : TAciid^^iiiS^y ■ iop|irimë VL 
îê ifH pronipiio6 L,*„ je prié , )• prieroiê\ rtnim^ 

ment; tic. 
flIilARQtTt. Quelques penounet supprlai^nt IV au 

milieu drt. moli : ellet érrivcnty# priroiê ^ rêntnunty 

inaitt cW une fftuU) , du moini en proM. 
œujowtkfi ëu ^.. . rnœurêy ë^pur , htBud,'^ 
eu tonne u , . . daué vovus lei tempi d'avoir^ /eus y 

nouê eùmei , elr. " * - 

Rkmakqiîr. L*Arii<l<^niio «ynnt éupprimé Vu dans 

vide ci «e» d«^ri\<^t, Il n y a pliia lieu à de* obaervalion# 

•ur la prononciation de cm% mou. •erutioi 
c«i devi ARTICLE IL ^ Drs Voyrllbsmàsalbs 

!>• voyi'lles nnaalei abnt '(orm(^es de quelquet-unt 
des son» prt'Tédcnt et des leitrei m et n fiiulet. 

Nous n*nvons rien trôiî^r de satibraisant sur leur an- 
cienne pnnionriatîon. Rainus, dans sa grammaire publiée 
rti 1.^71, nVn parle pas; MM. de Porf-^Royal nVn 
diicul également rieii. Labbé Régnier, dont la gram- 
maiitr est pleine de redurrrhes utiles et de vuea profondeii^ 
est le premier qui ait imité cette question avec aoin. Son 
opinion mérite d*autani plus que noua nouiT arrêtions , 
qu*M)ani été suivie par Tabbé de Ouigeaii , dans sa dis* )) rive 
» Mal 
)) ou 
1) vén 
)) les 
y) qtn 
i> Ûiit 
)) 1101 
mleie * Jltf s U «on (Ifl Tf asiifl pr«oMlcS fôrtsMiat. Y. fSfS 47 v»«fH ' ■' / MrUtioo iOr let iroyeUi» lue 4 MH. d« racadémir ,'cHo 
«.fl .d«venii« en quelque •ortc celle de t-e rorp» illiutiiR. 
^ ^ Oi deu% oi'lèbret Académiciens dittiiigurnl nTU] U'v- 
iniiiAÎMina naMlea (Uns tmtre langue ; Mvoir^ an, <?n, 
in, on^un , quiU considèrent comme de pUt-cs voyelles , 
paixx* qiiVllci i^Muleui uiison simple et indivinihlr : a^ 
qui le prouve, cVst <|ue Itrur renrcititre avec d'nulrrs 
voyelles produit néet^ssainMiieiit un b;iilleiiient.. « (^nniid 
)> un musieien , dit TublM' de DiiageHu k MM. do TAcu- 
» d«^iie y voudra chanter ixj vers, 

Ah ! |*Ril«n(iisi Ivng-tcmpt : la iiuil •»! loin rnrntv. 

)) il fera tout ce qu'il pouîrn pour «rvifer le hriillemenl ; 
» ou il prendra une pron/uieialion noriujitiile , et dira , 
)> ra nuit e»t foiri^n-^nrorr, ou il mettra un p«*l»l,jj„'^ npiè» 
)) loin y et (lira , ia nuit rut Joint^ encore ; ou il fera une 
i) [M'iite pauM» entre loin et e^ni^re. I^a même elione m-. 
)) rive aux comédiens dans des nrncontres M'niMah1<-s. 
» Mais, quelque ex|M''dient «pu» prtMmeiU le nuinieien 
)) ou leocunédién, ils tomlxMttnt dans les menien ineoti- 
D voient en vouUnt t'vilrr adui du b'iillenient ; et 
)) les tempéramens qu'ils clierrhent montrent i^euU'inent 

e 

» qtie mon syst^inleestv^ai. !.a nntUn* toiit<> M-nle leur en 
V fiiit sentir la véHté, sans qtfiN aient étudié ,' eomine 
)) noua, la nature df*s s<ms. )> Ainsi , selon eei .iiailénii- 
minen , la nature des combinaisons nasaleAn'ent paR 
dôniense^ ce tumi de pures voyelles. 

14'ablM^ dX)livet avoit d*aboi d adopté le sentiment de 
l'abbé de Dangeau : mais ayant réfléchi %\\r la nature 
dci liaâalei y il changea d*avb ^ et quoiqu'il i^it loujouis ^ / m' ■ ■ "., 
58 . Hm nyîln mêmlêik 

WÊmawu fK'^kt mpâËÊÊmi m mm 4iipl» ei tadMtfblé'i 
çfMM d'j voit 4> parai f^yettat, fuoê que, dlMI / 
a «Um coimnrMit nllwiat n , qM o^Mt^ de le potiiion 
V <|ii11 dépettd ^ve «iiieeoiieQiUM «oitiBiielii ou sonore ». 
U J vil uaeftl ■ewALKleà oiliii de FeepiiiitijiiB , ayeo 
«eftie Mole diflUkiee , cpM k lenre Apfdcède les V(>je11ee 
eapiréee, en iie^ gnek wwieenmi i» termlae let voycllee 
^Melei. 

« I^r TaiiMiedoB, dift-îl, Ih ¥0t« renonta deja gorge 
>» dant la bouche. Par U naiaUlé, elle redeaennd du nek 
)> dam U boiicho. Ainaiy le eanal'de la parole ayant 
2) deux eiLirémiiia^ oelle du baa ppodoit Teapiration f 
» et celle d*<!n liaut produit la natalité, d 0*où cq m« 
vant académiciea éoBclut u que Ui to^eHea aipiréoi et 
H naaalea ëtani lea uuea auMÎ bien me lea autres , non 
)> dca vojrdllei pui^ et franolioa, maiadM vojeUea mo-» 
)> difiéet, «liai peuvent h* umi oooUiMa Uê aiurea einr» 
I» pèdbier Hûatuion bàilleinem». 

' Au reiie, «piflfoi nja^lta^W adopte sur k nêaelki^» 
on aura touyoun une prononciation fisa, puiaque y c|Baun« 
roUenre l-abbé d'Olivet , Tuiage k plut oartM et k plue 
omitABt a d6ciJb& q^iand k ooBa<rtuM^ doit ètte muati#v 
«C quand dk doit Atra amiorà dana ki t»ri»iniii<ini tia- PaiNCiPB oiNt&ÀL. On ne dfik jamaU Ure «onoet 
k' terminaÎMin naaak ^ à moina qaie k mot o4 eik ii 
M9UTe| et le mol «piik auit i ne asMnl imnâdÎManaeiity 
péoeiiainiaiAnt al iaaéparahknmnp uui|> 

Ainaî* on kn ■^**»"*^- k nnninana Mdanaaia»avattl piononi k 

Oitkki 

artiiià mo^ 
avairtkiaa 

artw , <*r/ïxj 

niMiM o|ii k 
•nrrption , 
«rmnie « >« 
4katf#/i4irw» 

dômii* dt* f 
riilcr %\\ k 
dniift ^i'i ^ » ^- ., -u- -ttwH M l O h n -*. v»^»..4'M ^" ^Im imihéé OntÊrrèm>m^m^é9$a0rè0é'9m ft%wnmmnm» 

pionom le ton MiMt «prêt lu v«»IW| •oaiSM urrinm^ê^én 

On la for» éfinloiniaÉ i«MiM din». Im ;Wi wnw n |m*-> 
trttiit mon , imt , wn ^ m Jam unu b* àc^ t ctife piMé» 
fvaai lut iob*imifli , rtrtnme ton t^ftriê, hom «vyv , m^ 
ortie , crrtuin tiuleur.^ ^^'om pfononmÉm\9iim(tm tuf^^ 
n-êêfrrti, hon-r^^tuiffÊ , êor^^-n-innê , êêftmêf^n^iUiiêmr ; 
niHÏM cm \à Uuumrm mwinm ékHê vomê Vm iiAélAiiliCi Miné 
•wppllofi , et ànfi» Im (MlfwfiiOi iiMvWduii«» prép^vliUii f , 
amttmt , VyM^ maimn «H MU , èun à mùftt^f* , iM>n à 

* S«'gmit écrivit nu réU'bi*c lliicl, mi nom tic l'Afa* 
ch'niu' df flvn , potir.invitrr J'Arnfl«»|iiii' TmiiçolM* Jt (It*— 
riflrr $\\ litllcjn fuir* ou ne p«A ftMtv tinter l.i rf>nR<)nnfi n 
dniis iHin à monter^ inm tï^iêi'endrif. « f>iir(|uoi , rn^y- 
» p<fH» Tulilié ilXlIKci , rAni(khitl«» ft «iiçime répondit 
> ffiM p«HKpi oti pottvtiit InlrfNlfilr» un A<ivrf hr f*fil#r fntfi 
p ^U pr<)pOililAfi d , mtnmt m , |Nif Mi«»nipl« , mi tfMH 

H à d^mrémtfTf Ah \h II tVttimivuit t^m» bon doit «Hrr pro" 
1 Ifmiré MA* liiiiiaii iiv«^ U pn;[mMiiofi d. M^Ji^i « <*n 
H qyal^lé de Monnund , Ail m*u1 d*mi ayI» r«>nirdnr ! 
» ifMli , Mmiiiie iMiiHi*it« dt? lu mmpiignt« , ît Fttt rym^ 
ti Ifuinl de rédf;^ li <kli:iftit»n , h |ji(|u«*l|e 11 «JoviUi «n 
ly 9 Hâfil , Al «ro Mnt« ptononcé, ntmohêtant ctam«u^ 

ki <)6ftioiiiii» H : ft«aiM encore dutti tfi pr^iMMiiôn , ,> .:•■<' * -Vi-lfc»* *♦ «■•■* «p ^ ««i»*^»' . ^ 'llf ,;-^-^«*.% - .;*&il£ltt,' •■l,|^.,^ilV 
^0 Dêê yoytlUê nasaUê^^ 

^amméen lialwt et d«ni en pronom , lorsqu'il csl placé 
MVfint i« verbe , oumnu; ^ Jv nm aifXii^U; iiinis ou dit 
«vw' 1« Mm mufll , donnen-m'ifn un />#". 

On fnil ^gwIrnK'nl wïtinrr wilfl couionne <li«ni Iî*imd- 
v«rb4*ii bisn «l rwn^ W»»"**' *l"" ^*'"'' pl«<* T*' »'"""'dfn-^ 
trnirnt avNnl l« yrrinr ou rad)<*ruf, i7 «»*/ htm éUt^i^ , 
U n'a rien oublié. Mai» «*» imiU conarrvfnl loujùur» lu 
•on nn»al , (|uniid ils MHit jrulMtautifN. 

Voilh rr que TuMgv a fixé, et d'iuu* liinnWn! inv^i- 
riahlr. PaaMint uiainU*nnnl au* v(»yrll<«» naMlrtk» ~~'^ 

I^a t-Juq qui* noua avon» diilinguiVa im* pnKluÎMMil , 
selon Ir Ihmi iiaagc , qur (|uatni aou» diflin'un ; wwoir', 
an , ain \ on , nn. Eu voiri I»» divc^riRî» irpréairuuaiouft : 

■ 'Y, • . 

• m ' e . •' . flmhition, 

nn I ...•••• • »"•"'«'" . 

«Miii mAmii ton ( un . . . ... . •»..^ru«f, 

rm ' 1 #w|.l«i, 

EXCBPTIOMII. /.m f l #11 Ml prononnnl «mi r oiuert , 
I*. dautlra moU pria cira lauguei élrniiK^wn , Jtriéênlèm , 
triennal, llynièn i 'à\jU\\% Ita mou UTmiuôn |»ar en ou 
ûf/t , aana auUv amaoniu^ , ri l<*uri <l«^i iv«ii , romiue 
9xanièn , vhrétiènUi 3\ daui loa ycrln» iv/i// , tmir ^ 
el Irura cHiinpoii/a , </m« ;> viènnu , que j'rnirellènnr | 
4". dans lea mou Irrmiu^^n imi ritf v\ enne , <i/wi<f , tfue 
je prenne , cl au comme nt^tueul du mo^ diuis ennemi, 

liKMARQUM. !•• iT/i a le tou iÙ Va dan» Iciijiwiti c;u 
#nlcten em'#, cl Içurt.dcrivca , /xiiie/ii^/itflirmw./Ki-. 

tien ter. 

a*, /i'/fim a^nnc a «Una^mww , daut lea advci Ui en 


^mment , ara 
ëoUmnrl cl U 
ment f noLinei 
ont le Ron d»T 
pin'. 

nea dcn vi'iIm* 
MTl i\\\^ allor 
ni cillr Iciniii 
<piclqnrs |M'ri 
aiment à nn 
doit elle que 

im 

in .^ 

4iim inAmo loi 

«JIM 

la iialurr de 

tièft-loi})le, «1 

. r* ; Ici nuln 

' iiiouillé : mail 

(( IMuaieUfi g 

)) encore le 1 

, )) qui n^poiic 

)) injiilelr , « 

» d'uaage ni . 

)) a Val inli'(K 

)) vicieux , p 

)) auquel le l 9 tmmrnt ^ anlrmmmit , vUHitirmmrttt \ «H-, «'i <••"* 
êoUmnrl vl l<>ii»ift)('ft ilmvr» : on yuniuuvv fanir , aula 
m*fnt, tioLinel. MlUlIf^lrmmr . dilimmr, ri nrl f^nuiir ^ 
«.nt !•• Ron <1« IV oiivrrl, iiMOHM- *lr Kiii oii^iiir rlniii 

3". /wil no wmnr |Miint «l/ms Irn lroi^i^^l«••^ iMinmi - 
un (IcM \« tJm'» : IV, «oihmc iimin rHV«mi tir)* <lil , .ne 
MTt «ju'k «llorifrer le mui ; ih ninient ,^iê ftruMcni. Miiu 
si r<Ur Ir uni nu i»ou ml Mii>ir (rniu' vo^rllr , \r /,(mI(Ui 
<|m'l«|nra iMTMinnri , dnil M>nnir. IJlr^ vrultnl «iiir |/.f 
aiinrfit à rire m* proncnut- ih tiinirt <i ru^ ; uiai^ m tio 
dyit t'iic <pie d«ii» It» jUMOiiin ftoiitcnii. 

Jffl # .......... irripoli, 

in 1 ....:. •'" . 

mm niAmo »«»ii / mu • •<""• • 

«JIM I ,- • • 1""" 

#j/i V {./«//flir. 

Hl>W\Iigi'K. \a'%, grnininHÎiirnM n<'\'»u'< «ml«^nl pw* mt 
la HiUurr <!«• <e mju. I..*'» unti >culrnl (pu* cr mmi nii i 
iiè»-ii»i|)li', ou 1111 w»n |>Mi licnir» r «jui-lirhl <lr IV l't «U 
Il ; U*i «lUrf» vwiilrnl i\tu* <«• noil IV ni.iivi il'hii Mon 
iuntlillv: nuia Diulns tItvitJr <|u'«m» <l<»it iHononn i ^nr/, 
(( IMuAÙ'Ufi graiiiuuùi iriis , (lil~ il^mlniclltiit un i ii^ruI , 
)) rncor«i k* lH>rn«nl~'iU h Li HyllaU' iiiiu.iIrHt in'i;.nij^O 
j) qui n^pond k Va privatii i\v% (inr» , loniinr ingrtii , 
)) injùle/r , rlc. ; niAU c'cil un «on pruvin» wil qui nvKi 
» d'uiuigr ni A la v<nir ni à In vifl«*«.U vni vr«i <|iir l'i iiaA^il 
» ftcai inU'tMliiit nu llic^àtrt' ; iiiiiis il iiVu v*l ùK* lUuint 
)) vicieux , puit<|u'il nV*M>>» «uliina^} p«r le bon uiMigc, 
» nucpicl le ihéAirc cit oblign ilc »î: conlOrnier ^ cofuiiie \__.r- •»- ^- '■?. - «»--'. 


.»Mlt\»iiK<A**.U.aW^..v' ■■■W-.*. '•>«: 
9 là éuAfê «C lé èMiMM.... LtiUlfm 1« «M «il tÉtt^^ 
|i ««OMMi ^M ti^frâl , jfe u •wi lu w r , «te. y 4W «M # natal 
^ pmvIWplHe.,jflRM^^U«Bil4m^»»M «wl^^ 
•• idoét ftm mnmmv nim(fmU , mimêÊmiêttni, » 

ExcvmONi. On cont^nre k Vi toni ton propre, 
-«^«'ihaitiataMW^IirafMt d«éi (dMlM^Mtéinùiglrct, 
QMiaMt JMlvityiflf^pl/ffllÉMf <ali. f^pi^Mi |)Miof*r«iootm0 
mk h àùmaamm ém é^ fiiivk id'«a it «■MWt >4 é*. Jaiutout 
iaé «Miu koà éi «ftAMi^i 4'm» «o^rdU» t •?■»• ipt^UM 
4r« «I pw, 4i| AttcJm, «t ^mt Vm ippMm la «o^atU 

qu'on prononce let deiii cônsoVinri, rr qui nrrîve Iqu» 
jours *dant. eeiMi en imtn \ «oft cpV" n Vn pronoiire 
qu'une ^ ee ^nî n'a lieu que dans innof^nt ei •«■ <l«n~ 
▼es y qu'on prononce inoçant , inoçattct"^ etc., t*t diiiii 

Ittt ÉMflfeMMib#1tfAéÉMiftitAtf 

> • . . • . . (l«Mlj«»« , 

■ • * • • r. t* iisti#"a • 

B .iHtlMlllA«L« OH mlaiè 

KM OlIllMI -«5 - 

•1 ^ « •. • |BorlMrit.t^»as 'penièitimiili vpt^^l^^ e 1^*rtt^rtM 

MH'aymtii#i'VëfA;dM^ i*. Mtim 

^ ■Ot H l MW çiMfUnti ^nffviB iwi'la |»H»'deé iitngliei i>vt\\t\^ 
^fm , edttniiè Ûi^miH^ , lfirii)Vki//r, rtc t*Ar^ir!<'tiiie 
l ÉI Ot^ b e atrft' btïrfurôttj^ iTeianltîifli^ ositd Muondintuti. 
fnBffififi le pruiwiMBB jQCUm* • # 
u^. /-v Dm JXphihortffu&ê. 

A RT 1 C L E MI. 

TPHè I)lPllTIIONGUBS. ^ 65 " Vm «■nbinniôai an ?oy<4lM dont Mont tehom âc 
pNrl«T nu funncnt qii'iin ftoii indivisible et w^tn^i^ 
«MM il y en • à*mmnê «fii ^nt «nutndrp le Mm de ài'ux 
iroyrlIpB «n na aei4 tftnpt , et fMir une seule «^mÎMion ^ 
et woik: «H lei nomme IHphikonffut». Il «tirolt ^i4^ à 
(Mi«ir «ne ki» gruniMiAirient n'eVMmt <U>n|ié re nom 
«lit'mni €»mdàù»mmkdm -v«>j«il«M ifui fimt etiiendre diniL 
MNif ; ils n'ftiflfoieni pM M «Ailif^ <le dMtiii{i^r Icf «ii- 
phliMngiiet en WiIm ou propN^ , et en 4îii|iise» ou im- 
firupret, «t d'admettre àm^phlfutn^imê dr Varwi^Uy 
^i dci diphthorigueê aiix^yeux. Pour iiout, (|ui ''muni-- 
TKnu les Minâ teU (ju'tU sont eu eui-^mèmes, luuis n'iul- 
iiMttf •mT pM nMie dittéiMiiiofi inutile ; makfiousMMrmna 
loin et cusNiatnMpr «SUK ifui tm^ù^tmi «le «'eu servir, 
puiM|uc TAcstlteue a ra|it{)orU^ «x'tti! (li>uljc Ntwpi'^on , 
,in «e bornant à c4>te4*%rr ^ue U denuièn: vsl iibusivc et 

(( L'essence de* U diphibonguc , dit du Mariait , cun- 
» sitte en ^x points : i*. qu'il u y sit pas , du uKiins 
)) seniibleinettt y deux mouvement turt^ettifii dnnt kt 
Tn orgimet de la imrolf ; ^\ qne IWrille s(*nte distincte- 
» tMtitie son de deirx YdjcRes fmr une seule fmi^'on 
» da VQli. Qnand je dis Dim , j'entends Ti et Veu , •«t 
I) cas deux jpoaa sont révnis en une seule sy1bA>e , at 
p éiio«oét ^ Un même lempa. » I ■• ^.M M hiî ■• nii>i 1 iiicyaiBii ',*in>w 64 . pM DiphihanpêéÊ, 

L« prfmnirr toii de U diphthoQfue ti pronoficf tou- jmtrt rap(d( iiif*rtt'| im ne peut ms trpo»tt qius sur le 
rond, pMrre qti« c'ftt le teviï ç|ui peut être continue. 
C'est ce qui iiyoit port/ Irt Grrc» à «pprlrr U p^r^li^^e 
vojolU prépoêiiiv9 ^ et à donner le nom de /lOâlpofâliW 
à U teconde. 

, On prononçeii «utrefuit beauooup pltit de dip 
fpiei (fu'iiujoiird'iiiui. On les a aiip^rimoet pcm^ fendre 
U protiôncîalioa phis douoè. « Noua àvè|it^iion ^ dit 
)) iJucloa, dVviler, U rudetêe diint.ù proiipuçi«liott { 
» DMiit je croit que nous tomboni dan* le'déikui oppoaé,». 
a ce» diplubcmipiea mèloiént du la tbrœ et de U variété 
» dan* la prooonriationt , et la Muvai«ui d'une «tpK^ 
» de monotonie qui vient eu partie de noire muliiiAide 
)) tVe murta. u , 

Lfa giMOunainena ne «^accordent pat lur le nombre 
de noB dîplitbonfuet : leauna en admettent plu» , les autrea 
Dioini. Voici U table qui noua a paru la ^^lua exatle : . * • •" . .' . «lA / 'a»«ii , LiH 4^M. i ^ RmilAllQllR. liotti avcmi d4'iN dil que telle Moi t la 
prononciation de nos p^ri*a d^iia touU;* lea tyllabet où 
oetle combinaifton le trouYoit. U. • ••••#••• Tiatra. ^ BsMAItQUIli MM.,d^ Pori-dloyal et du Mai>aU 

i;^rdent ay d|ii^.;<|fa/|l , ctfmoie «pparUnant àçftte 

,4ipbtW>u<(ip. Maia^ dilDudoti^ U ^*y a |N)ini dp di- 

j^tbuiigue daiu oemot. n, La prçniièic >)11.)U- eat« qmiat 

» au ioni UA adana Tancieuni; pronuuciaiion qui étoit 
Deê Diphlluifigiiti, GTi'® 

)) a-iùint , n un ^KTÎive Jaiu TniMigr ncunl tjiii pio- 
» non<T ai-ïant. La cleriiirn* Aylliilx* um la nniitlr ont , 
)) modijin; par \v iiioiiillr fuilili* /. >» MhJh rrllr iiawilr 
ctcemouilU'foiljleiietom^iUiwiii unr viai<(li|»liiflioiimir 7 

, ' . - * ' ^ 

S 'i ' ■ pi.i, 

\ '" .... \.ii>\[tf ^ 

' •*• •" iiJUIt ,1 

* RrMARQUK. 0*Ur (ri|)Iith(>n;^iii> citt iinr clr cvWvH 
qui lont Ict plus coiuiniiiu'» diiiiK iiotrr l.iii(;uo. 

Soi . . . . loi , 
•«*.•• .viliiuroii, 
«i««n . . ,7,. . , ,. . .,. . . uttUlê. 

"* * . . • ' ■ •• ■ 

flKMA1lQ1lK^^Olll<*n \i'n ilip)illi<)iu;iirn dont |;i pir-, 
tiiièr© ftjUiilx* vm o H' pi(»iu>iMt:iil , (lii Dm lus , «oiiiiiu* 
•i cVtuil un ou. * 

Nou)ift\onsvu,Mrt. i". ,{j. J ,lrsr«n où hi roiuhin.iiMni 
oxscprononcc m vovt'llc : vtuti nii\ où rlTr w |iioiioim-» 
vn (liplilhoiigue. Klle M* piouoiin- aitmi , i". «biif» lr« 
inônosyllAhes y trt diiiit le» xfiU'n «*ii oire vl vu ntl/e do 
deux tylUlwt , roiunic , moi,froul^ vnurt , troifrr , rl<-. 
L* pmiiondatioii ronu in? d«' qurl((ii<'<i rcitiiiuN , ^t di; 
Icurt iiingrs 1rs p4<tiii multini, eti «umî idtHuidi* «pio 
ridirulf . OlUî pronondation n eu luSiniuniiiH un mo- 
mcïil de vogtie à U courj mnit elle nr n'y «u p.u m>u- 
timuc, Noui Nvons élé tu^pn» dVu ii«uv«t "un c*vcnipl« 
dam R«r!nfl^ le (iU. 

•*, Pana Ici polyiijrliAb<*» rn vi , oie , oir , uu*t , eoiit , 
oUe , oi^M ^ coramo^ emploi ^coiuroU , vuuUni , oi- «MA4U|IM^W. .'« ,'aV. ,,i\m(X. 66 J)tfë DîphlJiongué», 

»ervatnire , na^irt , framboise , angvisêe. Il en fit 
dt tnème du m let (lénvt's. 

5**. Dtmn \cê mou où oi i*l f>)' Minl tuiviii d*une 

- V(i)Tll«* , (H)tiimjC ondoicnirnt , royal , ntyautr. 

4*^. Ati niitirn «U'i iiiolii, cotiitnr /nùmm j amrioiêir. 

f^^ . DaiiK Ict noms <h; ^lalioiift dont on pAilo |)<mi , 
roui me , /^tninê y Stuiiois y C/iùjont , InHpwtMyVlSt.yOii 
vduit 4?i(Tpicr Japon ois y qu'on prononce rn voyelle. 
t'rançoin , nom d*homni<* ,m* pronontreii <1I |tlitliongue. 
Snr (|::''n uout olttf^rvmHit qnr Ick noms dr province 
m; pronoiic<*iit lic«îu*<>n|> plun Aouvrnl rn <lipliih(mfi;tio 
quVn vovelle, pAn« qu'on u |hmi «rtMCiidioii» dVm[>loyer 
«•<•• moU : «UAii dit-on , J^ranc-Conitoi» , /ilhiffnnê , 
Oalloië y ctr. SMa prtinoiuiiilion'de (luintlitinv^X. dilïi'^ 

- n*nU; , cVftt que œ nom ttymil «H<'^ C4>lni d'un prinrr (pii 
A beaucoup fidt parle r de lui, il .i éli^ dan.n l/i honriic 
d« tout le monde. C est il cette mute y ei {>rut-^ln? au 
•cul rnprice de IHisA^eyqtiVu doit nttrihu<*r In pronon— 
rintion lidoncie de (pi«'l(pie» lieux particuliet». 

Ortie diplithonguc n*>< pMi touioum leniAniefon: U 
ioii le plu| n itui-el est telui que l'on «uil i*\\ grée, oik 
Ton fiiil entendre Te; et W , nminie dimt i'in-ïelle ^ 
roi-Mwnr. Mail elle n t'ueore ti\>it autrv* sont qu'il 
est diflieile de repreftente^ par é<.Tit, «t qu'on Mdoit np- 
prendre d*uti maître liahile. Ci» tont ii-p«o-pH*t | i ^. eelui 
de Vot4ê y où IV a un ton ouvert qui appnnrbe de erlui 
^ de l'a , hiy foi r s", celui de I'oimi, moi'a, poiê ) ïou 
dane cet dant uai ètt prononcé trè»-ra[udciii#llC : tt 3e. en- . ■ / 

l}eê DiphtftonfftwM. G; 

fin celui «le Voua pronuilot; ifiuiiiti i.ipldcninit et pliu 
l'un , boi«. On pninom^ /<><#<♦, moua , bviut. 

Daiu h'Ji niou oiV o* f»i Miivi d'un r miiri (iniil , il 
pàrolt rcndnïun ■on plus oiitrit ipir «pi^nid il nm r*t 
{M» Huivi. liM prouoiiiialion de m)ie^ voir n'i«»i |»;ih la 
m^ini* que wdKj <!«• #0/ , /<« : main ccUf uuaucv dr m.u 
ne jM*ul pan <>lrc lUM-nirnl iixik*. 

{"*''» ..•'.. .'' . , ... . tout y 

llFMARQirR. Du Mftrjinil \fm (pi'on jinMioiuo pliiLi 
une »<>rt«' dV n.iMil Vlmin h roud)iii.ii»uii ain ijinsiV;, 
<pir dr pn>n(Mu«r <j|<iA ; «insi , mIoii lui, il llmt pru- 
iionrt'i^tx-iVrplulAl <(uéÉf)/////.' \lain Dm l,,*«, lui irpindia 
«le nNvoir |nim hiçu (M!rdir IVtrni pi>fvï\nral. . 

' ( *«»|\. ........... yini ]\ 

\ ""y^- ■ |w<nifiVr 

',"*• • ■ • • ^V*; , I ICI , \utn: 

{""•• • .... . . -TN ■• • ▼ui'i'lr, 

Brnff\nQï'r..f>lfrdipliili()n;^rie «M lit niènic <pn« ctlU 
dont nous t^yviws pai h' plus hani. 

'"* • • • Dirit ^ vieux, " ■ ' 

'**", n<Mii i\\%tont , oriaiion , 

•*•* • • . « rliMMrni*. 

RrMARQUA. Oltr diphlhoniçtir, ^unt p/.^ti^n1i^ro^ 
•ux prpvinn»s du mkii , ni> ne trouve rpit- dnns Irn «lots 
<pii «nificnnnm : ()IA»i//j^ , tlH^dr pr*,vrnrr. On pro 
noni»^ mèniD ^ CVo/^l , A^iirr Villr dr cciif prt>~ 

vill(P9i - 

•^ • ^ maëUle , Ao«7« , toëfjh. ■ .>*1 68 Dêt DIphthonguêê, 

Hrvarqur. L*Ac«drnii4Y obtenrc qu«, dunr le vDIoV . 

poëme et «et (lérivui , o et r fomientdeux '•yljnhctrn tért 

1*1 tlNni If diaroart soutAnii. Lu diphthongii« n'ii lieu que 

(Util lu liberté de lu convrrMtion : encore même bien 

d«i personnel ne rudmetCent-ellei put dam let âériyéê , 

où un UMige gt^nt^ral a lubstituë Tacoont aigu sur IV au 

tréma qiroii y metloll autrefoiê. 

ouan tcouan , Boimm; 

^^^^ oum. .......... éf]uui9ur. 

RKMAiiQirK. On trouvera dans le chapitre tuitant ^ 
lettre ^f \vê mota où qua a^j^prononoent coaa. 

ouê - . . . i OMeti^f 

* ■'' " 
iH»t ......... i« out , houi*, houU, 

RKMAUQtJK. fjtiuiê est de deux t^H'abea en vert , at 
' put'étro dans U* discours souteuu* 

uâ ' .' , ♦ràwllt , 

11^. . . .loi, éiai, 

uin .' jam , quiMqii«gfiiin#. 

Voil^ la liste des dipbthongue» frauçoisea. Maia quel-*- 
qucft-unes (le ces dipUlbonguea nr le sont qu en prote : 
car en vers elles sont ordinatri'meut de deux syllabes.' 
Telles sont les i«m(inaisons iai dans nir<U9 , oé dans 
po-iémê y ouen dana Bâtu «n ,' ua dans caaif^, ion dans 
,touâ lea moM attk^on^ ^fMti-ony etc. , et if , dans 
fù^r\ daiM'Jflf verbeik«».«^r^ bM^gi^rj et dàM ceux 
qni B^étan^ pas en À#nNll4«iiii6ttri vampê i^ty pi^ 
cédé des oonsonneli br,4r^ ^fnPt^tiowMmifom têteêênm^ 
voudriez, «le. ; dans les verbes viré, ci son oompoaé 
êourirt , iHMêi ri$^ yvauê mmriêM , etc. ; et dÉns UMit Ut VW'*' A*.'ÎJ<*'"i--. Vil«*- 4*-^-é* ■*• :*»■"»"• *.}jt* .y ' » 


. 4 ax^fi -,.; „ i.mjÊm^mk:Éjimmm-» ^ •i <i,^^»F ■'•'•'fjMifciii^;, . i.tv. y X; ««•*'«' ■**''• jD#« CbrMonntftf. fia 

noms où M ett tuivi d^un <, commr impiétés Non» di- 
•ont ordinaireffi^ni ^ parée qti\>n troiiYo <|iif*lcpirs rxfin- 
plet oh 1m poètes du dernier nMe te ion t prniiin liVn- 
froindre oétto rhglu ; œlto licence; ne p«ftiH:roit |M(s au- 
jounrhui. 

11 n*y « pM de tri ph thon guei. diins la langue frRnçr)i»r , 

> 

quoicpi'il y ait dei tjllalM;! érrites avec trois voyelles , 
pafee fpie noua n Wons pas de lyllslx* (|ui fasse entendre 
trois tons , trois voix ^ ^" *"**? M>ule ^niiKsion de voix. 
Dieià et niaiê ( oe dqrnier en pros<^ ) ne Hont qut) iXt^t di- 
pUthODgiMS, fpare» qu'on n'y entend que deux son» i r// , 
et ^-dfi» Atiài et oûrfi/ sont nionophthongues , \mvirf 
qu*ôn n'y entend que les sons' simples vu et r^ ('V%t 
pnrler improprement , dit l*Acad«;niie , xjuf dc recvn- 
noltrc des triphthongucs dans noiiv lan^ie. 
PITRE II. Dm CoMsoNNBa. N ovt tiwtmà dit que let vo^ll<» représentent les voix 
ou la tinpie émittion du IW sonore; mNid que les 
oootQiiDet reprètenlOTit laa articulations , c'est-^diit) , 
l'expioaion que reçoit la ^oix par le mouvement s.uhit 
•i hiHantané de quclf|u'un des organet^ mobiles de U 

Lei ooBaownea ont reçu des iioiîitMUflG(rcnt\y telon 
■•!8#*» ♦ * 1 (k* ' r ^ ) ^>. ^.m^lm.>m£.mmiMK'!&à:^u^%mkuMeAm^^ < '. ^ JL»' . t », Il >»'»«■ 70 i^ Canmfnrmê, 

Torganf^ pnrikulier qui jinroU outiuibuerie plM* à ittiw 
foiJUMiioii :.nir il iiV«i |>oiiil,<lii pNriie daiu U bodclu) 
<|ui m> ouiiuiiiiM) à uiuditk'r l*iiir qui •ori par U iTM'iuMi 

( >ii ;ip|M'llo labuileM cilli'S qni noiil forriKVei pi|tl« moUr- 
^cimul di'6 l^%r«rft : ou «onl I), T , F, V , M, ^^1 ,/Mf/v , 
jeu , «'//ï? , mon.^ 

On Ap[M'llc diMiulcA «rllea qui «ont' furnMN^ pAr lea 
<H'iiU : cv lotU S ou C (luuK , Z ^ CU» êè , ci , Kimanie « 

HiciaAliQiiË. C4>ii cuiuMinnei M iiomiàmii auiéi #{/^ 
panteM^s ci iV«t ^ cauMilr ut Kifllttiuriil que; K^s nurivut 
le» ciul npju'lt';!!» 4tfm<»^*iïi/«M , où tJUnù-t^elleë , «u lieu 
qu'ils np|M'loi.ci)llei «uU'ef r/MHU/rt. 

On H|>{Mlle lingttaUê (t'Uirik'^ la ionii«lioit dcsqùcllc» 
1a lan^uu; contrihue prinripalcjuvul : cvionl, 1) ,T, N , 
~iL , Il ; de , iu , noire , Uvm , rÎMOgr. 

On a\t\w\\v jnilatalta coUra qui ilulvoul leur fonùnûoB 
AU iMiluiA : ce »uoi(j y J^Oytif'l ) uu K ou Q, el le» 
•ou» niouillra ill ou i7 , cl ai/ ou a<7/«^ ; gingfrnbruyjé^ 
Huite , guenon , lermèt^ ftâtéUé p péril, Ji Lie , tixaniU^ 
qu'il aille. 

On lippifll* ikaêaUtê ék\\mB> qui te pronoBai||t tm peu 
du lies ; oé tufil M , 14 1 GN 9 /nisiM , /mm»*, ^^v*** 

On ii|>piJki «nlib gtéHuraké ctUra qui foni pvonon- 
rétft «^ee unis «apirélio» lort», èi par mi mouYatnvni 
du fi(Mid do U U-Ncli^ «rUwe< Nom nValU à*wànmoim^ 
aoniie guùuralc que la lellre U , quaud elle e4i aapirév | 
/« hérvM^ Vl \VH H ,.u »»» • V,\ ■'. lé. T)të Conm>nneii. 7 * 

RcWAnQl'K. W wxnH*i <|u<' n'ii MiipirationÀ fortr» ne 
d<*vroiviit w. Krxiwwv qin; dan;» Ir» luii^tn'H du iioitl , 
où nu froid «'xcvfinil" <l(>nm* |M*n di; (Ir\il»ilit<- nu\ tu - 
guiK-tt ; niuin ('11('.> donl trô'»;lr('<|nvii(<''^ *'>* orici'il « l au 
midi. , , 

(^n<di|n('t graniniairirn» ont dirilin^nr [wirnii \vs ««in- 
i^onncH r4'll4>N (tut d livcnl h'Hr lorin.ilion ii dt;u\ |Miii<'tt 
dcA orgAncu do la parole ; vv noiiI Ich labùkU'utiths , 
n \vi\ fruit unh-fiijflat ttvfi : il.i nirUrnl dan» la prt'niii'io 
<lafk(M' V <«^l 1*' , vt^nl ^ f'f^i «"idiins la MTontlo-X , r.v// ,. 
.< XiV/ir/i/'A. Un Jiuinim; uumÎ //^//u(/(^A( Irn deux liiiuu.di .t 

L. n. • . ^ 

IIkm\HQIIK. I.i<' 5Vj»lrnn' iU'^ \U'ini/A'i' sur Its «un - 
AOiinr.H làil lN'ail('on|» d'Iionnrnr à rv gr.iniinairirn trlr- 
\nv y il kU{>|K)M* dcH oh.>H rvalion.s stirNir^ et- prolondoK 
Aur l(*k ojK'ralioiiM dcM jir^alu's tic la parole y- ni.iis il 
iiouA |»iii'oil p^n utile a la conutiissjuirc de.'» viMi^ mhxh 
de la langue iian<;i»i(M'. 

il'etit an principe généialenuMjl avoué , <pie la tnn- 
Aoune nV pas d«; M>n par .elle nièuK* ■ : pour «pi'rlle 
Aoit «nU'ttdur , il iaut «piVlle hoil meAinijMgnée trun«: 
voyelle. 

/ Antivloifl fin faitoit Miniier le» euiiHonne» ii l'aide 
de» voyelIcA »<>norrt ^ mai» Iri» imdiivénii'iiH j^le «t'itc* 
imHUode eng^iigèrcul, en' i()()o, AtM. de Porl Hoyal ù 
eu prupoAor une nouvl'Llc plua nimple el en même* lempA. 
a|)plic«LIe Ji loule» lèt lauf^uv». u H esl reilain, diM itl 
)> CCS cidèl>r€tt vl profond. s ^ranlmairien^, ipie < t u^st ■f )) |MU une graude |>€iuc à teux (]ui eommenienl <{ ne :-A (' -^. W-Ji.-*. ..ji^m Iftii't,,, '- . ..< ■v»»,tàl8ii'i"j*i't>jî^^*> ,..A % 3 . 7a , />j« Cnnsorhifâ. 

)> d(* connotliT ftimplemrnt lét IcttrM ; nuiit qu» U 
)» plu» fjrundr m de lr« iiMf^mllIer. Or , et qùî nMid 
T)' infiintcTiiint (tU «f dintcûlr rif qiir ^ clmquc* l<'Uro 
)) ayant Mm nom , on In prunonit* Aeul<* ntilrrincnt quVn 
)) rasM*nib)nni avec d'HUtiTA. Il iM'niltkrdonc que la voie 
)) la pliiA natiiifllr y roinni4* qtif^lqiirs grnA dVipnt Tont 
V df\h rrmarrpiÀ , iirroit «pir crux «|ui mohtn^iti h linr 
» n'fqiprÎKiiri^t d*iih<ird aii« cnfans à ronnoltre Itriirt 
)> Irttn*» qtM' pnr 1(? nom de li*iir pronondatfon. » En 
CcinN^ pinu'f , îIh p^ojM»^^^<•lll i\v laire aoniiii^ les con- 
•onnm h l'hidr' di* IV niiti*t , cVtl-À-dirr , (k) !<*« nom-- 
nirr pjir leur (ion U'itiircl , en y ajoiitanTr^rt e qui ent 
n<^crftftnin' pour lot prononr<»r ; par exi*mplr ^ d« donner 
pdnir nom à 6 cr qu/op prtmonra dans la d(*^ni^re syl- 
lnb<r de tombe , }id rrhii di^ la dernière sylliibe dc/vm/^, 
\k â orlui d^ la d^Tni^hî ■yllabé A» bèêêrêe , eic. Celle ^ 
m^tliodr, quehpio utile , quelque luinineuie qu Vile fût , 
resta quehjne lem(i« diins roubli , put cela seul qu^k* 
(Hoit contraire k la pratique g<^nérNle : tant la rx>utume 
a de force 1 Mitit unç^ méthode pntiH>»éc et mite en 
pratique par MM. dv* Port-Tloyal , c'eii-il-dln» , par la 

■'a - ■ a 

BoriM d'iiomnu^k la pliiii ilhmtre et In plufi (^iair<^ qui "V^ 
Cait jamalf txUXkS , ne pouvolt quatre adcqrii^y dèa qiu' 
l^emptre da préjugé le icroit aflbibli. Auaai fiit-«11e re- 
iioùvt*1ée nvee tucoèa |Mir MM. I^unai père et ftU , et 
adoplé« par le hiireau lypographUpie de M. Diunna. 'Dudoa 
•e plaignoit avec raison qiiVIIel ne tdi pa« gi'néralrment 
admiiie dé^aon temps, n Cette méthode excilWniey di- 
)) •oit-U , ne •ouffrc ciLceptlon ni n^pliqm*. Admlie à^n% * H U dei 

>V^mtiq 
» lAl o\ 
))i poiuT 
)) drn di 
cl(M ft'eti 
nuage , ] 
ell'él , ell 
pronon< 

IIOTI et A 

vicic^un ; 

«'•prouva 

« iiiiciié f 

elle dini 

dit du ] 

il un cni 

M*lon W 

et que 

' de cet I 

aucun < 

•enrent 

il n'y « 
piiiMpit 
o 4 ioiil 
aia< 
par un 
eommu 

leate p r,:;^t^jiÊÊii^A>»-*&,:i^ »».«,«■ rf i^ ,., »:ig/i' iT^iifiâVi'i Ji-t.*Mî' .. I Deê Conâonne$: 7!^ 

H U dcrni^rr i^îtion du dictioiinAÎn; do rArndtMiiic , 
»^mliipM^» iImhs Im meillciinrn <'rc<JI<'5 , fllr r«*iii]Knirni 
)> t6t ou Uird sur riinn«*tiiie , |Mir l^Avnntii';*' qu'on nv. 
)) poiura enfin iiVmp^<*lifr iVy ifitiminlin' ; niiii» il llui- 
» drii du U'mp» , panx! qur cvla eut raiAOuiinhlr. » l)ti- 
rloA ftVtt lrum|>^ : dit* <*Mt ilrpuin long-U'Ui[>H InM'idr <mi 
UAAgr , in^mc du IIS IcA j)Iun |HHil«-ft «M^dt*» «le pHii.t. Imi 
ffrél^ i'IleHd(*KrnndsavAntngt's : «lie li.d)ilui* h iiiic Itoiinr 
pr<)non<'ialionf en fiiisiint d()niH*r^M'li{U|u<>svli>dM' ^<)ll >i<ii 
son v{ SA juftû' ^IcMir : cUr liiil dinpiuoiln' l<iiil iirrciil 
vicUuin ; rVst ve i|iu! 1rs uiAltrcs (|ui sVii ^iil mm \ is ont 
<''prouv<^ dans Irt provinu^s du niirfi , où nioiiin <!«• ii^- 
lutrilé aux pn^ju^s vu a n*ndu rinlnNluciion Tu ilr : 
dit* tliniiuutr <*n(iu Itrs diilirulu'sdi* lV|M'llA(ion y p1ii^«|iir / 
dit du Martais , ^|)fUT ainsi , r est liri'. Si }<• f.iis i |m in- 
à un cnfiinl ra*s di!Ui êy\\n\tOB Jri , pti) , jr doit» (louvn' , 
aidon lamifunc pnî'ùïndt: , quu 0/ , rrr , 1, Kini rji/i , 
ri qur /x^ , err , o, l'ont f^vèm. Pour avoir !«• viiii f»<>n 
de rc» ayllabi's , il fiiut cpit; jr dise \i IVnfiint dr n'ionir 
•ueitn ^anl à œs •onsi^trauf^rni et faux; co ipii , ol»- 
servent MM. de Porl^Royal^ le hrtiuillr inlàdliMmiriii: 
il n'y a point cet inronvénieut dans l'autn* nuHli(Mli ^ 
puisipie ces trois wonêfi , rt , i ^ Uiuljri , et ipiv /te , n- , 
o j, Tout pro, , . ' ' 

CliiMiue consonne ne devroit avoir qu'un son di^tii^né 

f 

par un seul caraeihre y et ce cara^t^^e dcvnirt ^rf in- 
eommunicabla à lout autre son. M«ii comme <l.inM la 
Ungne fnmçMae il arrive ffue le m^me^^curacUin? rttpin- 
tente |>luiieiirt êoui , ou que plusieurs caract^s uu re- 


y t. ■ J . ■ _■ . 7* TabU dfê Conéànhê^f. 

.prétentrnt que le même ton , nuui diiUng i«ront <Iâii« 
W ioiiMuuiei dtux ioiis, le ton propre v et le ton «c- 
*id«iiwl; uuuâ apiM-lltroiM non propre, le ftoii que U 
u)iifM»ttnc a lulurellvmciii ; ei «ou accidentel , celfii 
qu'elle leçoil par pouiion. 

TABLE DES CONSONNES, 

«F.I.ON l.r.UR flON 1*R(>PRR O IJ A CX: l D KN TK L. 


% Bh Be.. ^" propre. Baltylont\ bMt , bible ^ Bu^ 

ièphule ^ bouh f l*0urnp , bctieau^ 
^, Cette lelti-e a un hon invariable y navoir le 

•on propre : b «c prononce toujours dans le 
cx>rpA du mot , nbdùfui , êubtfenir , etc. 

^^Einal , il se prunomt» dam let noms pro- 
pirt ,. Job ,^ Caleb , etc. , et daiit radoub et 
rumb. 
En oaâ de redoulilemsnt , qui n'a lieu que 
> dana rabbin , abbé et aes dériiNb , et quélquet 
noma de ville , on n*eB pronom» qu*uu. 
^(J(ue... Son pitiprf. Cadrt , coco , cura , coudre, 
Ce/Se..... Sonafvjdatnlel . . . eect» ^ 

(Gue... Sonacddcniel . . . aecxj/u/ e^ dérivéï. 

C laitial, ou dana le<corpa du mot, con* 

aervo ton aon propre avant a i ^o , m ytifr» n ^ 

.rfi: iMbiwuoiua avani i* il rend un ion moina 

■■III II m » ■ - I ■■ ■ I ■ I liW m I m III I— — W— i 

• XI •• M pr«»Mic« pat <Uaa fUtnk $ 4tpUmh g'êmrpUmk» / * 9»! </tf/IC COI X \ ,:..^|. #t|f. H Jfnm 
i« U ttu-. „ TaW« liéta Consonnes. \ " 7 » 

dur. Aillai UDUrononix'. «vcc Ir ton proprr ni- 
ita/ti , colonne ^ cinfrf , cUnufncè , irtdidlth' , , 
ijiriun f Clcëiphan. 

11. lie m proiiuiirn |»j«k hii miln-u i\v*> inoiA 
MVMiil, ^ , ra , c/i , <7 , n . On |»ronoiir»' ,'♦•'!»,'* 
lÀiir M>niin le r, (Ntwtrtr , actompJtr ^^ac- 
vublrr , tU'i'iéMrr , (la liumitton , ininiliftr. 

11 piriul le ikoii .uriiiiiiU 1 «r iivaiil r «l /* , 
ciment , m/r^ , el «vi»iil <(/ , <o , « // , <|«i.m<l 
on nu't une ivdilKî «li'hhiMij» , <H>nniu- «ri «rs 
mou, {'à tJaçaiU ,J*non , /<i/<. S'il m; •'/'"V 
«uiviile tr , ci , il a mmi mhi pnnm' , .s/«v v . 
aci'tJeni. ' <■ 

(^)iinnl «u M)n i«r<i«l<'ulel ^isr , il I .1 ,. «1 un 
mwê g«''néfiil , (IrtiiR /tcuindvi »< înitMixt'"* ,«1 , m-- 
l<>ii (|uel(|ue» i^nnnniiiiiieii» , «lan.s fi<un*i ci s«'» 
dériYC*» : niMia l'AoKlrtnir , «pii iniinpïr \.\ pio- 
Bonciiilion de #»««>//</ , ne «li( rien sur nllr «le 
énrel^ lY^uiU nionlrc <|ne tflle pionoiu i.itioii 
u'em |.Nii» MUloilAi^' par ^n^.t^«^ . 

i.\ linid M' pron(>n(<M>r<liii.ureiiietit , (\t^n(U , 
trie ttm: fil i'ec , //re , ^yn^iir , cMttH' j iK/ne' 
duc „ vie. y et d.iii» ce uie il a le lion propn-, 
Mait il ne m.* prononce pa» daiit bnn- , clrrc ,. 
li/i matv , un jonc / /* tfxtnc^ it- Jranc , nir- 
nuimuh , amicl^ mloniac , tidhu,/ coligiuw ; 
/at'« ( uirud de rnl».in» ) ^ ei dans ilonç , èui\i 
d\on} cYHiBonne ^. ' ^ * Si </»/lc coauil«lli« uu iu«miii«>lv]iliMM' , Ir < runtrifc in piuni^ti- / I «I ■ 4 r« 4».U Uitrt. ^^ï r 
On n« |Nx>nim<w le c dans fet adleclifi fiwc 
n ^inc que daht of DblVMf , franc éiouriU , 
du ^iWic oii ^loÂr.- B 

DâDi Id !!■• de redouUenîoiit , le* deux c jjie 

M* prononcent ((u'avant e et i, êtécc^s^ aœUient. 

De. . . Sou p'o[K«. David , dé , />iane , doihi , </oii- 

ieMT^ dêUx , dertuùidrr. 

. Son Aciidentel , grand iirbrti ^ g^'^^^ horfime. 

/) initial conjcrre toujourt son «on propve : 

>il te prononce aye<: ce même son danii Icairpn 

du iuut avant uuei oonaoïine , ad/eclif, ail- 

vfrbe , 0ic. ■ " S 

l' mai y i] aonne de dana lei noms propret , 
David, Ohed , etc. Qiiant au ion accidentel 
I , rAcadémN! obscnre qu'il Ta tout eut * avani 
!«*■ mou \|ui oonunonœnt par une voyelle ^ 
. comme, grand affrontmw , grand /tomme ^ 
quand ii viendra , Me, , ce qui auppote qu'elle 
,Wy reconnolt pat toli|oura oè ton. U n'eaty en 
aucun cai^ proiloncé dana gohd, nid et mi*ui. 
U* nia l'cti dana pied q^'eti oélts pftiraie , de pied 
êncap : U ne l'eai jamaià dana lea autret oiota 
•irani iim oonnonM ^^. t.jT^ij'f'','^" M iMbi atiofi , ^uolqtia h m»l aiiUtat r«inmaiir« fu nna cottMnnt. f^oin 

* t/Ara<Umi« na^f r«itfé«i«aaf , wUtfëilfMr/bif. 

•« Alnai pitnMrM grmmil pmrltkri fiiaWrcM piêmém i il n^^f\^ 
4#iWm , tommà fl*it 7 avait t gmm pmUw / f IM» wmâ viêââMÈ j 

ilfHurvtoê. ■ / ■ ' /\ 

/ r ' / ' . / d« Ift1«tit«. 

nonc 
Fe. Son j 

VU ^ <^v 


/ 4- '••: - 
M .\jéJU^.^m'*-^r.:: .:■ .-A... 


/ A 


«^v # , ■■ ■ '■ 

I)ani l(t nHlôuliloiiicnt , Uni (IfMtx (/ m* pm - 
noncent , addition , r^ddUum , rtr\ 
Fe. Son propre. Faveur, ftminin. , fini , Jort't , 
I' u ' Juneâtr , fù{ir , jt'u y^^ft'n\itté.\ 

Vc. Son nccîiî... NiHtf anti ^ dix neuf honiniM. 

Cetlr U'Un» coiiMTvr loiijouni wui non prôpn* 
nucommemTiiirniriAuiiiilifMi ilvnnioln ; ([umikI 
t'ile ml h la (in , rlIt'.M? pn>n(»nre , pour l'or-" 
dinaîre, mùsaï l>ifii , tlil l'Anulfiiiic , n>iinl U*» 
mol» qui C(>mn(!ii<>4*ut pur univ tou^jiuh»' , 
€|u*nvinnl Cf^HXipifroiuuuMU-ful piu uuV >o)rllr^ 
•comme, une toil' brûlante , une mu i ortlmlr , 
pièûe lie biruj tremblante ; U est vritj de na 
trviêièrftë jeiiirne , Hti Juif errant , loijnif 
jwrtugajiê. Néanuioin» on uv la pron<»im' pfli 
dans bt rlr/ Çuihue ûvftul un»' vo^rllr j , /r 
cerf->iHj^bi/tt ; rbe/'<t''auffr^9erf de inrnj. On 
' doit , iM'lon r^«a<lrniir , Li pronuuivr <lan»i œitf 
Jrais y vi dann t'a<lnMlil' neuj , un hahit neiij. 
J/Acad<^nii</dit rneoni qu'on Li prouonrr «ou- 
Vçnl d«n!i nerf au •ingulirr, w qui Mip|MWMi 
(uu on no doil pu» loujouii l'y liiin? fioinur , «l 
qu OU' IM) Vy ptttmnwA" jamain au pluriel. 
'^^?|l4^1*^»^<'™® ^ râdjcilif dr n<Mnlnr netif ^^ 

i^evftAtià prooouct* p«â quand «'Ih' ('«I imniidia 
s< trthrnt ittÎTir d'mi mot qui èQminrmv pîir une 
cHonAonne ; . rttf/i/ cavnliêrê , neuf cheyuux, 
Qiuipd elle m tuivir d'un •ubaUhtirqui nom- 
BMCMM MT Ull4 ïOJtlUi ^ l'uM|{v ordinaiits cil d« /• > «& * ^ />. i i4fc«rl*iM>»t.*'v*i*ir.éten*'*a'..-«« ■-*"i'*..'.ft.f 7» 

Vlg. H !«•■ 
4« U Imim. Tahlf {ieê ronêonneê, 

lui donner Ir son meidnitrl du «^ , nmêf-Jcus^ 
neuj^njhn* , n#i{/^iin«« , eic. Sur quoi nuui 
drv(*iit oiMMtrvcr que le prupji* d«* P«ni rt drt 
pixninri« voitinet donné rr ni4'ni«^ «on à iiurl- 
qnrt «utrM mou uvant une voyelle, ce qui m 
une trH-mauviiiae prononriation. Mai» qunnij 
iieiil' ^ Il ••! suivi d*aurun mot , ou qu'il iiVtC 
aiiivi ni d'un adjeriil ni d'un nubtUiiilir, on 
|irononce ^ri^ie lettre selon ion açui propre , 
rouimt* ,/ th cenê qiè^ih étoi«nt , iU ne rYJitè- 
nfrêi qiée futuf. Seuf^t ihn%i t ilê liaient neuf 
«/t ioui : Uê neuf arrn>èrent àlajinë. A<:4~ 
dIbmib. 

IxirMpie cette lettre eut hmIouMi^, on n'en 
, 'proiiouee qu'un : eJUanmi^kgr , aJlmMir , of- 

frir , 0ir, 

*^ ilfc ie pronojjiro y, /i/uioacy;/ if , /)/kir- 

/(aiMi.tton propre âvam^a, <>>.rj, nu, tètt ffAler, 

IfKyJe.... Hon aecldentel a vint # ,• i... /fêtU , giiuer. 
|K....i6oiiacqiil4nleL. #vii»^ ^P^^t tùHgmTèê\ tuer 

êaffg H 9êu , Ixmrg, N, .«L / «Vim if «lai iif4j^, «|i«H M tM fiivl iaie»#4iiiMPnit ^'^n ni..f .|..i 

r«mn«n«^ par un* r«napiyi^ ff^u( r«f ^|lfr* • tifvf. rli9T««> Dan* ti>u- 
tas Iti âilr«4 9craai<»iM \- la Ifftra/ m fait •antir %\u* oa pioiiia , mIoo 
raasfia.' 

,#• rinaiMnaaataqHl •*4rrival«iit auHafait farfA, I rauaaJa N)^. I. ■,*!•.» »l|.'«t->Vl<k. .- 
N, ^M-i.:- é» U U«W«. >.. vitl-^J'MJMUi^' iMit, 7'abU ^ê Cofiêitnnfiê. ;() . 

G îniliël ou dam Ir (*ii*r|>a du tnol ii\i Ur tioii 
nrcidi'uudytf qu'avant f vi i| duiu lou» Ir*» jui 
Uvi eut , d n Min ton propir , infti» «vtc «nio 
difltSmuot* , iju'd à un nmi lrt»»-dur âviuil o ,u ,1 , 
tm ,Uê é iwn , n)uiuH*/,'ri/*«<i/4 ,ji^)#i<»r ,^'I<>rn k « , 
grawitr, hrigtu^ ,'^iwnnn\ hn^iui , ♦am'v/./'v ; 
«t <nril (Ml A iiii Ihniiii'OU|) nioiii» ilnr (Luit 

|\lCli/^WQf R. (*ui M" proîMMirr m un mmiI 
tlImpM, mn'i.Hni liiinanl mhiIi Vu , i\M\siii^iiiH(vi 

rrn non»» jniipni»/'/ //,'/////<»/! ^^ (lunir . //• ('mulr : 
IUM% on profiomr ^nn Tiitr wnlir 1*// , ^uid'i r^ 
guuion , an^naUr » "m/t ri *r/ ^unJtr , r/(\ 

Final , iljKinno A'i/r d«n» U* noini pmpuri , 
niÂuiD' t^^ltill une ( ou»giuio , (pioitpii! y°Miit <^ A «io1of(U , •*écriv«nt •u)wun*'hu| par f UImh , THnlmur . UniAm» j 
fr^ii^»!* , Rl|r«r , Uul« , |ou(T« , KrofulAirs , fMiulfl , fl«Km«, ■le, 
lai Irtiri «i^rivéi, 

• (;m / rt«a««« Utlwifont MuUf «w lylUh» «Un» !»• .Iifr»r«ifri .iMw» : \.::.^XMiiMJè$M»M.iMkt»ÊiêllÊlimÊÊÊmKÊÊm^^ . .V..T VI* U.^j*îiKu*.M y Ao Taùl0 déê Conmmnéê. 

llViUlT I»*"' àon%. ( AcActéoMe ). Bourgmesint M pro- 

Noiw «vofti vil qu'il • k* MJD •ocidiîîiU-l t <l*«iu 
^w/r^f , «t diuit t»^i iroi» mou : rang , ^>n^ «l 
êtingy innii Mîuliîniriil «viml un« voyrllr «Uni 
ve^ iroii «Irmù^ } «ir il iw • y pronom* i»«» 
• ' fivAiiluiM» tttMiMïnne, «intiqf** m aunin rji»(Unt 

11*» mou siMVHni, diiigi , im /i7^« , Je poing , 
. ♦m^i , hnn>ng^ éiang , m'Hf ( "««m»^»»»^ ) i <** 
iUi)^ fiuUxmig 

i)iint 1» c*i di» itHlonldmnimi , oiiVen pn>- 

non«v «pi'im, ««nrplé «vwH ^ «ft ^ t «'l •*"»;• 

'^:^ le pirmirr ii U «on pn>|irr ^fii<» » «itgg^rpr. (> 

in^Dic.Mm M' ln>utc cluni !« ccjrpi du mol nvant 

c/ , w , A . Magdfibourg , augmenter , (ihUan , 

liergfurm. 

Nom purlrroni l>i»»ntAl di^U cxmionnr ^ri. 

<^llli Ilr. Son propn», UaméMU . AMm , /iiVxm , Ao- 
qiwton , fuipé , twwi , houblon. 

Nou» jwrlrroni d« ctlU «mtonno «Uni In 
chwpilnî iuivanl; il noui iuflil doliirrvcr iû 
<|U\1W « A d« ^uleur qu« lortquVlli' rit nnpir^. 

J i Je... S<in proprr. Jamais, JéêiuU, j'irai^ joli, 
ju^,J9U0^Jnà,jft9r. foilOT li VoyalU qtU UmII . fo«m« JiM rw m»Ux kmm«mu , hé- 
#M , «tr . . . ... Mn«n» , «lU nMo«^« »*•• * *■ |»t<moiiclâH««. L.^.*iiKu*'<*5»--' •< >■ Tabh d«§ Conêonnêê. Ai 

îilû k!lr ^ Miilwl , ou NU rniluni du mot , conurrvr ton - 
jours et! Mm ; nuiiN nous nvoiii vu qu»'^»^ «viuii 
*#, « le .même ton. C!Vî»i i^gulrmrnt Ir iiiAïuo 
■on »v«nl 9a , m», tu , mantfra , mant^m» , 

KKMARgUK. I*. 6Vii N cUiii éimR , ««lui du 
yii cJaui (|uel(|U4*t niotn , rommr d^na^i^/i^y, 
numgtiure, rlc. , rt di! /«r/^ (lan* (|U«I(|ii«k nu 
livi , cumiuit dnui man^ur , ^i^ruty vu'. [^ 
priiu<|u« h'm\v |MMil (Il dfinntu hi oMllloi»âiUU4^ 
m". Du MNnMiit ul)M;rvi* <|u|uu « doun«'> !«• miu 
^ . <*"> <»" /V doux ^ , Hil»^r , glu , iiiiiin «ju'ou 
l'a (Àil ftouvrui uu<lgitV IVlyt^iuloKÎi! , roiiurir 
(liins m gfi t d'(U (V Aavaut gmuitiiniiH'u «on - 
iiul«nurlr»|>âiii|y«j|., ^U' roitlio«ni|dir vulnain» 
IM- ivi|MTUMit l'iilyuioLiKÙ* <|ii«i lorMiuMli' (•»l 
f«voriibl(và leur» |ut^)U|(éi. 

Kk Que ir^i-dui. Sou pmprc Kalsndta, kermi» , 

llomfiMt , kyrytlU. 

OîlUî Ictlm, qui poiirroit kitv ti^i^utilr p<Hir 
disiingucr le ^u^ dur de c^lui qui IVti moiui, 
ne I V» <x>nten4e ** «juru kahdk , kabin , ka 
houannê (eipèœ à» lortuc )^ ita/i , kan^La- / ëim4^kémt0gtù*é* , kémtophylhn oit kératofthxtt, kr« >HitH, iï»u» 
4erit m4»Wm tl Ma kmlêt^-. 

1. ■•)..■ . . ■»/... 8* 

«Ai L l Lb, rata, hiii , Imrmèê , «df^rt / hinanoU p 
kioê^ , koruii , tomn , huriclm, hyrielU , 

iuni t LouU , Imànj , Ifçàm 

G»tt« hittt cofom^c toujonn Mli »ii propre 
Rti i^ um iÉmt mi f m t du *iot : m*U «lU !«» pcr4 
«u iitlRwi H II in flrt ,\nuiiid rlW pi^nd l« ton 
mnvUW , dont noiil pÉrlèitm* pluâ Uê. VÀU 
mnûÊ ûmWê U corpi du mot jm^^m^/«« *>«"• 
lu nt>it^«nâioit <m w U ail pat Ortiituiircmrni 
ftonnirr dani ow deut mou , ^orlgii* , V'«^^ 

F!iuiW% iîW« •* ^prononce ordîiuiiivniriu , 
(maM mtfm/, i>wrÀ>f , Mogvl , mul , pt^ 
ril , fi^. On ntiMt éTMpmt{m haril . < /i#- 
mf* cm/ et cooipôail ; f^U, ouiii , fi»urnii , 
jàdl , «clW^tf 0tffêMi iUt%l d^lnll twnioiinr : 
>^n«u'il «»t •djfjcUf \NK idM d'unajifoyrlla , rïUrs 
pffnûh wH^àMm , génêti è)m^^ g^miU 

«l^« dâiél J»^A^ Wr toÉ ««dm. IHm 
QODftmtioiit o« ■• ^ fi^ p«i^ioiin«r daililâi 
pronomi pertonnelt * d et i'»* <»■■<■ -»-F-^ U 1^ i^ ■ 


|mw>»i»<i«> iiniiwilliàlwtaill ■.^^<n^«î...*a»t«>w«^>»-<#*-vwi»»«ni" '■'■■"»m--:t»*métt,mi-m f> ' i " ■ O»* » » "' »' ! ' P JPJMi:.* ' •' '*>>* / 4« la tM«i*. BWBMWil^liiMliiWilM'h'if ^ """ 

7'ahU dêê CpnMmnê». nV 

Quand c'IU f«| ntJl<Nibli'« , on n*<Hi pmnoiuc 
prtJinairi^iiiÉtttl qù'iiM iaUnrner, rW/r^'r , vol ■ 
iaiion ( \^*v i1)|Miê ) , f*ir. Mai» !«)• «inix mui- 
nen|. dam aUuèion , aHéf(Kirie^ apprllatif, hrl 

cane , H jmmii-<Mm' <|iu!l(|uci autfvi. I ;iln« m' 
|>ruii(ui<^i»nl Alliai Uni it tout U% nioUqui (om 
, iiM)|ia«iii pai' il g ilUiêiré , itUém^fuir , rir. 
Util lilt!. Suu pi*(>|)|t}, AfiH'/iiiut , /tuUuMlf , tnuli t 

Quand iiiiU) IvU^v? «^'»iiMUiHl«f,4)llr mil M'r\o 
A<lU|OMi» «un M>u.|4t>|>r(< : niait, mi |iiili<-ii d'iui 
mol, elle |in.udauu/<'ul Ui «tiu imumI «loni non* 
mfd/Mt parl«^ , «4'tIUk«l«JII<*l(iit vllv Ul* it* pi nul 
pnt. fille 1<* pivnd toujoiiit tv^i^l A «1 /> f on .»iM4MM«*Av 7/1^ . r// «<>fi, «le f cuiH^MM à il y aiuity «/i/i/r 

^Mtoif OU/^^WaO/A r VU^. Il ne itiiil rxirpln 
|k|MI 4|U<il<|U4*t Di44t M^. alla ttài «ui%ir d» l'/i 

lowiX *a».aaw»fimw^*^/a , Jgum^ifmitn , imlrm- 
(f^i^t'f i/Hi^if^ék^ iPlf lia M* |M(4koii(«> patcu 
•il 4ftt*i^mM0, ikifnjk0t i'( <M|lu|Mli4i. FîiaU 9 idla ^w luiui «|u*iiu ton nntiil daiit uma lifiMMi. Ui»« tiiéiii « pMirfi fiM^lklÉf^Tiiai/ryM fVMtfnra ilaarla rMirtitthmi , romma «M y N«É/î4,-*.J,,,>,.. V ■-> MlfyU' U |»lm>Mri (!<'« uioit î 
■*■«■> «'^ \ > 84 TabU dêê Cdnmmn^ê. 

^XtmjT ^tniii§ert. On prononos jibraham , JUrum^ 
Um , Si4tchhoUn , AmêUrdam , elr. , oomoM 
•i Vm éioto Milvie dSm w mmH. EXk a néim- 
mahàt le acM muai dant jidam. Ellfl m pro- 
noiica aiuai mIou ion aon propre dant hem , 
iUm • mpêmm^îr^ «l quekpiM iiitret BioU pur- 
ramaiit lalint. 

Lot«qtt'«ll« «il redoublée , on n'en prononce 
ordinairrinrnt qu'une yComifiM , commiMi* » el£. 

On eioeplfl , i". lea n^bma propn» , Ammon , 
itifl#iflniiei /eus. : iMet BMito \|ul comnicn- 

otnt pJir immi inmoHêl , immoUU , ùmno- 
liT^ etc. : V. WnMU où #m rai •uWi d'une 
m \ 0mmm9^ , tmmailkitêt , ru^^ mmi^ ÔMnd 
et cea , dâi rioidinle i #m prend Ici^n ua- 

Ktt Ht.. io« propre. iV^iPr , JNTrfrwi, AT^, m^ 

vàj» , nuéiêé, mmtnof , mutrê. / 

C>lie Waw oona»^ l««|oura aoÉiaon prijpre 

an commrnremiin dn «M : rlk Ta auaai au 
mnWru du Wbl , lotupi'elle •fà «nW^ d'une 
yoydOa 9 conipi AiM lii^Mrie/liMla «Ue y perd 
« ion, poii^ |irèrtr« cJûi/de b «Malité , ai 
«Ue m aiiWb dNme «maéwiii* Mnme dana 
onerv > êngtmmt , iitiffridémU i «te 

FlttaUt elle ioÉne dana ^ k An m m n , amen, 
hymen , ejwmen. *Mala «On a umljom le ion 
iMiial dana !•# «Btn» «obaumifr ; ion 
d^domt dm lo^*r«b«a, !•• p« I;»». < <»• ■-< KH I j il li lH » » .» .lit»»! .**, - |.<W»H>W.J»H.( . ■ < M- f.-,. ij, » j ,^l«,«<< ti»f»' Ml'. .'"l'awUvI^MinlKl t «MLJtatiiii , :i.iit' j LS^W»":»-;-!*.*. 7ViM# dêê Cànêonnêê. 85 

Sl^M^T* ^ adi^rttfiiy exoftpié le cm dont nom «vpni 
parlé k l'artîclfl d« û n«Mliu^. 
'*^ Qulind «U« ail rrdoubKW* , on nVn prononcw 
ordinjiin*nwfnt qu*unr , anrnie , cimnoUre , mm- 
. nsr , êoi^nrufi , etc. On axœpii^ rnn^t^iu* , 
annêxfi , annal , et (|rnv<^ , annale , anmhi- 
laiitm^ annUiiler , inné , innopaiùtn , inm*^ 
ver. Mail TAciKii^nn* nn mnrt^iw p«i orlti* |)rr>- 
nonvÂHiïon d^nn annuel ^ a nnoUttùm , annij- 
ier ^ et dénotée ; il y m donc iip|Mimi<v i|iri*l)« 
, itWtplunrn UM((C. Diini ennemi ^ <"i n le mhi 
de IV onvrrt ; miiii il rtt nntnl (Un» ennohJu . 
, ^M/im , ri dé*mfi. i 

Pp Pc... Son pi|>prr. Pape \ péril, pitié ^ fn>9é , 
pucé ,, fmnf}ée , peuple , ftetote. 

P initial, ou diini \e roq>t du mut, rhn- 
êtrvt loujouinMm ton proprr, •ici«plé,ronim«i 
nom TiiYoni <ii^jà ru , quand il f*§ttuivi (riim* /i. 
' Il •c»nn« d«ni hapêitmal y ècepiique , êcrpti- 
tiême \ ê^piembre , lew Sepianie , ttepténùtre , 
êepUrfnai , mpêtnirion , êepêenttional , êrf>- 
iuagénaire , êêpiuagéêime , êepiufile , êepti^ 
• pUr , ftX dâm ejNtmpHon , ■ coniempteu»^^ et 
conUffipiihle ^ aimi tjçam dans accepter et 
mxcepiêr, et l«urad^v«^i, •ympiomatùptW ^ 
êymptànté. 

RBHàRQUB. Cette etorption n^a plm Im*u' 
pour dompêery et mi dériyéa ; aiuai l'Ai-atl/^^nie 
obterve-4r-«Ue que bkn de» pertoonci ëcriyeut I -i*'i*»* . ^ 


k.'Aiw^ i- v«,* L't tHr ^mtlèimfk 11 Mi mkUi nAMfMMr «dM^ 

(In 1* k prtMMNiw )MMdt iknii baptême , 
Ér , hapêiêémùm ^ UftHiéèrêé éxetnfH . 

^ l\M«i^<IUM. Vàmâêmki Wurqia* |>odtivc^ 
iMiil iKi'oii ppamûM» W /i 4ftiui ^n^muUi^i 
qumt (à^iik ««Mit •ton* miifilu qt»*aii doil ^ 

prtifHMfwr (Um trffv>^mc i i»âli r^jcMléipii* 

pt(tmp$u, , ^ 

Uirfi|u*il «il il k On 4u mM» 4 n* m^ pr»- 
iMMMt^ pfdiiuiiniintii&o «Hmui «#«1 un onify> 

Cte ipMiMNiti.àlHàliflV'f «A IWmI tcmnor W 
|»f|amg| 1 fli y il W » Ami l« 4ii^:iiiin Mmurnu ^ 

, l4MW|tt1l\M im^ onnVwi pronoDco 
c|aNiii. ' \ ' ^ ■ • »' • 

t, tôt» pty^ Q^f^s W Ê mmHIn » quitUr^ vif. «iVigi 

é» U btlM. Ir»'> 


X «Cm h" W^..^''-'KÉ'»«-MI ,i»M ./■l,. tASrx ^'t-^ Vif. 9»Wm 

4»U WtlM. \. 7a6lt Otmêônné*. «7 ^ cNi Ht 
Il M nW im u iinini*«liajuniw*nt npirn, 
la <|uelquca inoti où U l'^t liiuil , 
C09 , cinq, 
Q iiiilial . un diiM Uf oorm du mol, «ou 
itnr« umjour» jf m aon propn) ; mais atir (-t-iiu 
4iiiftr9^i €|ue dana yMa , tftto , que , il ^i uii 
aon irèa-dur , aomuitf ^ qimliU , njm>ùilit*n , 
4ft40mmiiy I «1 qiM ciaiia (fUéi , iffM , 7// , il lu 
. nuiina (lar , {wtftsérêr y tfutit^r , fHijuiit'w. 

Final , îl •nîmi) «laivr^tN/ olrim/ «vr«*lr mhi 
dur , a«Qf>f>lié «Uma U* raa <>ù 1<> pn^rtliiM vni iniyi 
immAiHëUttm^fii «t tana auruu iTpoa d'uir mot 
qai ««Miniinuw par unm <lbuM>imr ^^nuiii^ <l.iiii 
' vtiq^i' I mU^ i}%i\»% prtiÉiom* ix)-^ /m/i»/.- niai» 
îl i^tntwn daui niy-i/i^-ArMr*/!» , t^-à-jl'iinr : 
«tiorai|li<i Ui MOQud titl auivî di* ton «ufltHianiif 
cufiuntrogani par mim« cMuaouuD, umiiiic «/m/ 
g^irfimë. U M»iMW daiia lom loi airtin i^oi . 
ç^yq Imrnmsë , i/a iUai^m/ n/iy , ci/ir</ ri (^m*. 
Q ii'«uil HMiiaift If dMul>l«)r. 

du Uiiu daiia Wa |iMHa iuivaua» 06 lV>u d<»ii 
JÛa pniiioiMMi'r cymm » f u^ , iiM 1 |ji¥i»ir , ^////i^i- 

gL , éfitmiitêmné , éqÊâiUiiiiuL . (kiuiUûiir , f«r«^pr*" ' '. < « Cm »oU m f faaaactiit kmitté | kotmitên , kêiwudié: ^ \it<- us.. '"-.■■»*•«■«♦ .* . ."'x ^ * <•« ''î « /^MMi 
^ 48. Tahlt dêê CoHêonn^. 

iairt , quadrat , ipêadrainoê , quadraturt , 
terme d'attrononiifl , ( naii tinmo fUMN-loficne , 
il M prononce jka ) , quadr^fitiêum , quadrigf » 
quadnlaièrt , tpêadrinAnm , quadrmpM ;qua^ 
dtitpUr, quaker nu mmtrê , quatiquam ( mot 
' . Uliii iiftntfUnt harafif^ueliiliiui laiie«n ïmblic* 
niait \n'imoncé jçnnctut quaiul il tiKniiW fiiirr un 
gniiul hruil ) » qunê*rr%air9 , quatmm* , quê*^ 
Uiâr\ quÊtturt , â quia, quiàiiêmê , q^**^ 
iiêUi ^ qiùMudÊ y qmndécm^fonÊ f quimUv^m^ 
viré^qèâinqtm^énairw'^ qtêinqiMMgéêim^^quih' 
qutfïnial » lfïunqt$0nniiém ( cuihcu^nnmm*. ) , 
qm9éq9Ê9rc9 , qmnquirèm»^ qmntil , qiéinÉit- 
êabU 9 liqêêaiion ^ iiqué/ituiion 4 m«i« m,i« 
, ^ prom mc iaiioo ii*a pat liau pour ^ liqu^r, 

H r Ha*, ftoa prapra* ilaral^, régit ^rU»ti^ , Rom*^ 

Calla letlra aa thmiSÊ jamaia da ton. An 
mnmanctmaiit ai au «lUeii àm «MMa , rlU 
èOBÎM^ loii)qi|n daiii la dkanifi aboifnu : maia 
an c flatafi âl ipi i aBa aat t r >» adowrto dami wolna 
•t f^ifra avant èat anmonna y a«oapié AToIna- 
Awna ( la ialÉlt^Vlafffa ) ^ an aâvia qii*OB lie 
^ 1^ alané pMaqiM païf aMia «lli frprend m 
ptonoMatian otHfaiaiia dÉM oaa dfi» mou , 
Et •«fr«« \ 


Jlahlê dé» Conêonrtêê. ^9 

JJj^^^Jj^ àWê tout tàivM d*im« toyrlJi^, ou pn^^dri» de 
VnTÙ€ie4 iH>ir0 ami et (e nAtrf. 

F^finlr ,rll« •onnf dniii l<)iiU*« Im IrrruiiiAÎ- 

■ont ijui nr.tont pat rn er , «nnin»* , car , or , 

mr, •THifiir , i^»ir, ti#Mr, rli'. On doit «'xrrp- 

, twp mowtMtwr. n«n» Irt irmilnauomi rn rr , 

f»lli* NoniM* cUmi vhfr ^ firr^ mer , rïmrr , /»#»/- 

la rml/er *', #/i[/''/* , ''/''*'' ». J'"^*'* > /^•'*'^'* 
( U Irlln» <• y f>*i ««»••• pn»nofii^r ) , h ter , A 1 ^^r , 
' ÊASi'ifér^ fÀagiêî§r ^ fmter\ v\ «Innii l« » n«nn« 
pn)prr|//ii/M/#r, Kaihpr ^ Munmer ^ le Ai- 

ihnmiêr « ti^nninoinn birn <lri |»rrM)nni*M pio 
lifin<^nt nUtlhomlir. Sf Ion r<^litioii ilo i ;(» j dii 
diclionnjiîrr dr rArwU^mir , on drVoil l'Oir 
■onnrr r «Un» Irt «djcrlir» a//iVr ri Irf^^r ; ihnth 
riiMigr cununirr n pt^vuln î hurhî l'Ai'^di^mM* 
a-t-rlla tiuinpi^ r«.* rliitnKT^rnt dun» IVililioii 
d« l'iinil^ drmt^rr. Ontiii Irii NtKn*» mol» / no 
•onncpat. C0 poirier t»î mori^ et» fntiner» 
0nê péri \ t pnïmHj^'cnl ce fnuné eut mort ^ 
C0ê poiridê ont péri. 

BB«4IIQrR. IKrti d«tt |ienoiinrt rlcv<^i vn 
pirty^inc» ne font pm tonner r dan» Im trrmi- 
naiaont «n i>. CW un« faum , mèmr dans la ./ /■ / • On 4ctil êmà mUUèet* 'W- ismammmvfm'U V >..,..i«âii:. <MWO— » iMiiiii II— mi 
90 L- ^> TMêdeê Cùnmnnêâ^ 

Sli?.!Ir oon^ermMitm, Qmnik la i^riiîEaiMNlien «r /on 
doit U pronoiiorr ilmit li éiêoimn ■•atenii , rt 
•ur>umt d«iu Irt Tfn , f|Hpnd elle est lui? in 
d'une YoycUi' ou duoo A muetto » fl <Uni 00 
'en» on donm) ^ l'« I0 jcm de IV ouymtiy ainutr 
â JoUÊt doit M prononcer ounÀ^ra^m^ ; un > 
db quel , 1orM|uo ^tjae Wurfl ■• •• pmnonc^ 
pat , IV N Ir MHi fir Và^vmé ;aim0rtaftn)m^ 
rnui0 , «t* prunimm a*mé ia prwfumaïU. (I omI 
«»tlB dvnû^ni pruooncûiMott <|ui «at la frulo m 
UM^r, tn^mr iivaul uda toyeHa , dans la li - 
brrii^ dt la i^nvaraaiiou « panai Ua prrMtnnra 
cpii parliuii l»il'ii : Jùtdimr #| nr^ , ainifr à 
JOUET , MÎ pniifuutvul JoUiré et férv , aimi^ <i 
yoW. QiiW lut oraifo* poinl cwaliiatu». h \m 
)» pn>4r 1^ aimflrf , «UiraWiA d'Olivfl , pourri! 

yt (|u'ilan« mnouI ui lft>prudMiiâ Urup In^quriu. 
)i Ua cmiirUjitfiit nèmi à doiuMir tu dÎMxiurt 

i)^Mn «rUÙB «ir •atuj«li«l noiMt vnyuna m 
» «dat qiia U roavcAMiloA d«a lumnàiM Rtiut 
)) iia pUiii«.d*UiaUia wti|<m4MMa qui aont ul> 
)i IflQ^Qi tttlohaAa par Tutafa « que ai l'<m 
» parloil autrrmMil , 9tiê mt^ 4W p^nt 

harm^im oM») Umw «mwdPoUé», on nVn 
pronom» ordÛiaiafupMiil ipi-ViM f arroêêr , a/- 
rii^r y*p§rruqtMi j aie. On e«ceptfl i". û^r- 
ration , abhorrer , errant , êt^mia , krre , er- 

rt>a , rrrfmenê , <»rrrMr , *rrrr , êrrénêf #r- a", b 

d«Ya v< 
,nv«ia 

aMi'm 

"AZAïf Soi 

I aoM^f 

quAn 

mhi* 

piop 
JUux ri*af 
drid 
IhjU \. . *,**' K -\:^ f*^» —tftif^Mid smmmuiixuitmk^ .-if4&l.'..- » W S'. .i * <i '»u!»ii^. 'Jjfjj'^ ,t "" V. il , .... I r •*»'••• rA/ii. Svfepi <|m)l<flM ffremmairirni , on doit? 

lUoiiMλ qiM tt tiflHMU^IIKIIIi nuil'ilU^^ («tir n/<»- 
I jiMMiiian |Mmr kttÀiUrvvt mou , if'ru diy mmi. 
»•. Li'im9Mi<|iy €M»MiMR»iui«il«'ii »rr, tiiMilm - 
iim , tty^im>HltMë\ trruitonnmi , !•/«.< »•»»* 
•«IN»|ilKm/ 5*. I<ri luiuit •»! Wi iWlîiiomuU 
liitt v«rbri myfiéénr , mtumt , Hfnr, v\ tU' l 1 1' CWliti Ltllfe <'«MiMr%r4(>n|ouni m»ii «mui |iM»|irr 
i|iuinil, ftllo rèi iiiilirtir, i'»«r|My) iksawI t/ir vi 
«7â«, o4 l'Ile ntm |mnioiu« |M»im , /n/ahn^ , 

• l)<ui« W^r|ié dti niul. «lU • «««f»» »<ni m.h 
prupra, fX«NyM)i, j'.liiTMlirtfllii r^ltritlt* riilir 
iLuii' voyvUi'R « mi «Ut prruil. onlHuiiinnrnl Ir 
MNl it(*oi4iinl«l , ^'^«fM . phrûm , Jnu.nv . 
rii^f , rl«i. ; n". «viiui A cl <i, inwébyirrr , ,/» - 

|n«M« MiiirMi d^iUM f ojalki , tixtnsèrqion , Iran- 
Hg^r^àrfinHl ^ értmëUifyii>\t^.\ on uVxc«*)Uo 
i|«0 «ri croi» molf , inuiêir , inuiëiêêement . 

I QiMWl «Ud «•! •«ivit cW f** ou de ci , <>p nô / ^ 
« tt^i-A'u « V'' 

\ »•^^ /' l^vîirtfA'i mÊmm 
30.,^'^liii,^^^i.LéMéVi<illiiU7'> Con^fifiêÀ / i/ \ \ \ 9« / JUïê 

•« pron^fTtit Ji^/M , êiêncf't mi\it «Ile tonne 
flAn» k4 autr«ir4^nibinaiaQ]it , scapulaitê , mo- 
Jiiritè , êcn^Ate , ctUècfdêmt , otUntation , «te. 
/ Main , tl^t cr ^{«irnknr rai , en ^e doit |Mit ou-, 
^ / i»lirr , <(ii«n(l i*Uo ett iniliakf , <lo lui donner lo 
/ ton qnVll« « M'ion U nouvelle éprlUlioii. , . 

« n fcul rrmiiixpMtr , dit TAcAdt^inir ^\n\w , 
)> pour roHlùmtitf , on n«t fuie guère «onnf r lu 
)> l«'iini « à U (in d*un mol , tice nVuriiorMpin 
)) 1r .^not4|ui ■uil comineiiM* |Nir une voyelli*. 
)) Aiiui , (Uni «M*t inoU , /fu»« ftn^trwa iniéNitê\ 
)> onHiiil ««iiiiH'r n <l«i U dernière aylUlMi dn 
» pniprttê , (M»niine li Ir niot pntpmtê ONi»M)if^^ 
» piir un «» niurt , el que le luîvant r)Oinnir|iv^ 
» |Mr Mfi • ,yn#4r proprti mitUéf^tê. » (^i rx- 
cr pUr iifi ne ^ làn a/<W«, /a fiV| let^liioU pu- 
rrmrnl^Jdut k. Momuê^ yénus^ 0ihÙ4à , dn>it 
^ ^ de vttm^annwÊ , un agmêê , <Kc. ^ bU>téè.^ Ito- 

ha , 4m/i4]i ,^ Phdbuë ^ ri^ , «miM ^ U ht 
( tWiur ) , et ia Lyt ( Hrièire ). Kll« ett néan- 
moina muette dam fUur de lié. 

Quand elle «at nrdouhU^ , on ii*eii prononce 
qu'une ^ maîa^ec le ton proprt< 

Rkmar^K^. <( Lea mou oompoaéa , dit l'Ara- 
M dihuie.^ dont le aimple oomiuence |Nir la In- 
)» %tti/i auif ie d'une irortU* > a'«W*jtftnt ordi- 
)>^iiairemcnt avec deux a , afin <|u*èn la prt>- 
">) nonce fiiMiIrmrnt, et non fêà gomme un a. / A. / '^w'i 4« u U«tN. » fcli 

» •er\> 
)> iiéài 
)i com 
,(!c\ Sou a« 
iitnl » J'^ 

quoiqii 
menrei 
milieu 
toute a 
de eeti 

dans li 

ie aofi 

Elle 

ûHtm / 9 ài'M'-i ' ■ •>-.( iff . ^iSSf^M ■ .-: »«*àMp\- Wwvi*>. . 2able deê Cm^jumrtei. y 3 

«"uni* » Trli tout Ict nio4i u^nmi , drHaou.n , i/r*- 

• . \ ■ ' ' 

» êer%fir y deëëk'httr y rrs/krrrr , •Ui. Il y n 

)> iléiliiiiloilii fl«f ox(Tptioiii\À vv.{tv H'^h- ^ 

» coniuus %>raimmbianve , pn^vu^tt t nui in 

» tm dit dùëtmhiaUr ^ rP4inrnif»hhil. ih\ ^\\^ 

)) tùsnëéatum y iiiiiin on ♦Vfil rnrMmuit wvr»; 

» cloini «, )) AiartM^mlN^im |Miiir lrn\trini 

•on /tUî IV H'rin<^ ../oiiiini* dniu pivn.urtttr 
dféaaier y riutêum'itër ^ ru*, j ri <|iirl(fiiil(»i« 
/rrliii «Ui IV niiirl , (Mhiiiiio fliiii* Jt^s/tu/i , Jrj» 
mM4ë , mêaëffihUr ^ n>êintiuTr ^ vu . ; hiu «|iioi 
riiâhîtiuU'. i\i> Ifir iiy«'4' un In)ii niAilir )N'iit 
M'iil» M^rvir (If) i^uiclf. 

p'IV. S>n î)rt»|iiT.... . 'l'ahU y trnrhrrn ^ tni/r , lo 
piifiu» , tubf» , l\Hiton y 'reiitoyi^iinr. 

UU«. S<m ««ridfntrl.... ' .ihinitu^ ^ tupticuA , yxi • 
tiënifptrtph^tûiy f'énUt^n^ rli!. 

Ca;IIo Irtln? conM'rvo loiijourt ton i»<mi |ii^»|iiTy 
(|U(m|i|VII« uni iuivîr dr driix voy'rllm «u roni- 
nirncrm^nt dra luou : rllr l'y <'OiiM)rv«* hjumï ma 
imlifiu ^ <lâni louf Irt cm uù tlU eut imivir du 
toute i%ili%* l«ttm ((iir i , ol lorM|tj'clln cit «uiviw 
de OTtle wy«ll« dniif #11 , xù , Mi , ctinuiie 
tfUêëiioH , mimtion f Jléaiihiaê , «ir. ; injiiâ 
dânt II , UAIÀC fUe a le 100 propre , vi Uniôi 
i« M)^ •ecûWniel. 

£Ue prend ot dernier , 1*. 4âiit les «djcc- 
tiâ fo lî^/«i<nâ iMMJv i o^^tf/ia/y capitaux , etc. . Y'. ^ - ^ 
I 'à. % 


% $ 9i SHiMi 1^ éWi rtnn f, 

/ wf tpHiH , impMliifiiir ,«ke. |,3*. duis kt mou 

4*. iMMltt fClWaiitlMl^ •! Ukmtwr , «iiui 
i|iM d^lM loMlrt Imvb MÉMiHH I é*. dam lec 
miMi il» pÉUfilM 0à fÊÊ ftÊmmam en IÀ0/1 , lîMpi y Mrrfâiiw , «18. IF«à IW vak pounpioi 


I lÀaMiwtMi* f. ' 1 , 
\i fe f MM. ^/mmà w mot ea 
•mit 1^ iMM^rt â|plt ik étmim stpi ; m i t ,<i,\ \Mmim»<mtmmmmmm^»ti»»»k-t*-mm>i0u * • Uf >' • • >> . fvtv~ '>k4 '■.■m:i-m-*Mmm>miMH>*\'Am>*'-'>*. *««»i"A#'i i ii OnWl ' >i*'A .^v •««•M \ ri^MVM Ihèh 4ê» Conmnnmê. ()\ 

il né MaM «liât «Miiii m» iiTQni iim- 1 (ifmmiir , 

limé mil Irl mèaiM rf j^ , rYci^ir loi v- 
«[ùM rêi prit luiwUiili^eiuriil , car il M.nii# 
•lort même ivant une (tonMiunc. Aiiui un doit 
dire , ttni îkWt aoniirr U* i , huU ulUn '; » i m 
la làiftAoi nniMîr , iis éêowni hmi , luui ulri - 
€ùU y huU komm^m ^ k hmi iiwmuH^y un huit 
dé ckifirm. 

Daiii v%ngt , il tonac <Um ti>uic U mi h- ,1o 
iringt à tiroir; tii«i» il n« •otuit* paii Am\s \x 
•érte 4e t|MiU^- % ingti I iTtti. Il iir Mmne p.u 
non j)liu diiiii i'«/i^'f c*iii|tlu^t' »rul ou ftui\i 
d*u»c rofiWïiinr ; nouê éitofi% mniit ; %utlgi 
èoLiatê. Sui^i iVunà' Voy<>lVc , il m> ptoiioiict' ait 
sjlhgiilifr , ifrnjft ahncvit : mun il lu* n* pn>- 
ftonrc p«t au pluriel; (fêêairr'VUègts ahui»fM -:'il !>' lAuiê W IrraiMMiMm r« ed , H ^)iiiir k\a\\% 
dirÊot I «4 aelDii «i^kpioe firainluatf itii» dtiif 
«•rr^rl^ maU i'Ace<|RinM nWdil.ricii. Nian- 
moint nota pMMf*«i (|un omi tu cwlilï *. 

I>en» tcHU Wa aiitrrt iduU, il tuiiiir <|ùaii(l il 
tM tnivi (Tuiic f oyclkï ii Uqurllr il doit n'iuur : 
êin êaponi homnu , jê êtùs tout à iyus \ § tl 
vient à pirir. 


..A«l1Mll.;'.li^< ^lM>Mkt'<M«k'>"' 96 TaUê dêê Conêofutêê. ^^ 

éSkuHr LonquV etl rtdottblé ^ on nW proooM 
onlinalreowal qu\ui^ «bosplé daiu al<«nMm#, 
Atttqm f èoUo^fw , guUural , piUofwsqut. 

V V V«.. Sun propro. yalêuty yéUn , vidante , ♦*»- 
jb/i<^ , VM# , vouloir y J0 vfUM, 

OtU! lettre , qa« dans Tiifidmiiie épieUation 

on «ppeloit fti bnproprvmeiit àéfmitmne , oon- 

4 acrvo toîi]5lir» aiMi ton propi^ ' clW nW jn- 

DUÛA redcH^lét. /- es "S •»•« ^ipmê, AkmmméHê.JlumiûH, Im«» 

i* 5* . K^^i , jfi»»«f A#»« , «le. 

IGZ s. «MUMii , •mmph, 9»m»€êr, «««'t*^ , *F«'- 

* cjM, •«ii,•JrlJ«r,4«l0■ 
1 Quelques pertosMe «tdondaeent U pronon* 
dation àm os dan* quelque» uonié propret : eUet^kTononDent Sénophon, 
cnie le #^ duia Xmitt. L\ •A qiM le^^ daiM 

Final » A •• proooiioe 09 daaa ^Wf fhà- 
nix,indêMjêiarax ^ laryn* ^o/^M^'pt^ f 
PiilluM ^ Jêtkunàtt ^ et autrianoni profir^ 
On oonafj^e à œa mola U BiAf«|i^ ^ («^ur ori- 
gUie étTMigltre. Dànaleieiiitm mo|a , il mi pro^ 

Bonotf oommtli à h fi» dWn0i| QW4-4ini. ♦ I a». <. .ai ■■'■*• # •i.V »Jf.'-l\ TàbU tUê Consonn^ê, f)7 ?lg. tt Wmi ïy- qu*avanl uaa ToytUe il prend 1«y| ion acciclvn- 
lui M. /••^. ,,<-»■•.»«!*■■■»:■■ Diiii êix rt dix , il n<> ic pninoiu^i* \h\n 
•T«nt 1« tfulwUtitirdont O'i nioU itian(iu«iil ic 
nombre, lorM|ii<* ce feuhsUiitif romniriirr par 
uoa oonioone : il « 1« M>n du c avant iiiin 
voytdle : et quand il ett final , ou qu'il oit »uivî 
d'un rapo» , il m pixmaïuT fîutenu-iit ^ 
coninuf M. 

Cette lettre nVm jainaiii rciloulih'e. 

.... Ca^IU* lelUr^eiil voycllii lorHqu'cllo 
ettemployiV immiIc , (»u (|u\>l|e e»t platvo < iiti*o 
deux cx>ntonnt>i dam le.i nioti di^rivr.H du fÇirr , 
il Y va f êyjitftnr. Dant c** dernier ras, l'Ara- 
d^niic a adopte T^nu litni de Vy pour quchpiea 
mots: A\tnk'rîl uëile y ahOnr. Sur quoi l'Ara- 
dt^mie obtervecpie rolte lettitJ' nV»t pin» ad- 
mise dans notf«^ ortliogruphi* , quant aux niola 
purement friinvoii. On la conti^rve dam \vê noun . 
proprea et dam (pirl(|uei mot« enqnunlr» (1r« 
languet <^lrung^re».^ 

Malt, Reloii MM. Hoindin, Dumas , djD 
Ijiunpi etDucJoA , elle mt vnyellii vi txmMinii^l 
en même lempa , lohicpi'elle t^st etiiploytV^ |M>ur 
d«ux I, dont le premier -finit une M^llalM? , fC 
le^ teamd en ixmmiençif une auu^ , oomiuo 
dana citoyen, ^mplityer , appuyer ^ cti*. Dana* 
ru cat j ubacnrc l'AcadéiuK} ^ cWî ifvil li.pi'upoi > 


• • • • 

. • • ' 

( I • • > i I . I " V'"" -^ 'flt^ 

■■-■'■ \ r 'i.. ■■ ■ ■■■ \ vu. «1 «Mi <!«• qûétftaiftê AnHnn on iaiprttneurt éorivt al l Zi Ze.. œt inola a? éc un î' trénMi. 

Mail Oftia Irltra «i ymrenMiit fx>ntonne » 
•elon cet m^meun y dam ^aior , payan , 
abU^f tic., qu'on finmonoa ouiv, péUan, 
oAm^i ttCty «t daoi ^ oèïNMry (]uW a long- 
iMlipa écrit oymm. 

3nn nfO|M«. Za/chariêy !iféphir$ , AUM/iiê ^ 
Mion9\ Zurich. 

Celle lettre cxinfenre loujourt ton ton propre 
au milieu et au oommenotiuetit des mou : (inalc , 
file te prononce « dam jlfe£c et RhodeM. AU 
fin des troondea pertonnet pluriellct drs virbct ^ 
elle a ton ion propre avant une voyelle , ri^M, 
H JouéM I malt eQe ne t'y prononce pat avant 
untf *^ oonaonn^ , t^oHê dirigé y \Hmê %fou^ 
ériêmy r|ç. 

L'Aôadémie obaav^ qu*on a oontervé 1 an- 
cienne pronoiMiapon d0 W<lf daaa cette plu'a«# 
proverbiale \ U êêi Jàii comme un m. 

Celle Utim ne te iidouU^ qâe dam un petit 
nombre dt nou^prii de lltalicn ^^ , comme 
V « #•» ^. 1 ■ ■ * ' . .'■''''il , , ■ -> . •i ■ ■• -V», l^..>,fl^.wr(JJ5»•■*>.•l•l•i■• »<|, -ni >w»,^ ^. j>)i *-»i^^-s>>.. 


■ ». „ii" '!*k' ;•)»,■ ••-^4. S^...kw.-ij '•■:V ■■ 


u. ■ I ■•a<i 

,* .,%••■*•'•• *' ' ■ ..,„.,, ^< tu. M Ha* Outre !•• conaoniiet dont nous venoni do 
pirbr , nouâ en a^fona unui autres pour lt>t- 
quelles noua n*avona pas de ^arN^l^l^^ k t«a 
» GrMsa n'auroieut pasWaiu(uë de leur en don- 
» nef un , obaerve M. du Màrtaû , aiiiuiM* iU 
n firent à le long , à Vit long , vl aux lciut*a 
)) aspirées. )i Ces trois ooysonnes sont ch , grk 
et »/^. ♦ 

CH ch Che.,.. Son propre. Cfuip^u , chtrtr , du- 
cane y chute yf chose ,vhou\ 

Cette cx>nsonne est p<*ul-^l^T la plus l'iiiUir-- 
rassante qu'il y ait dans noti^ labK(i<^ p<Jitt' !(*• 
ëtrangt'rs ; car liiiiiAt ollc tyinnervo i»bii sou 
propii; , ri lanlAt cllo le |M*m ]»our prt*udrts "ï„-! •ùivie des Irllix's /,- fi , oli r, vhtétitn , 
Arxtcï^iéy Chloriê f 'j*. dana Irs nrols/tin^ti dt^ celui de ^ y. 

Elfe a, ce dernier son /^ i-f. lors<|uVHç 4kt 

I l ^ n y <>ii / 

t« ; 'i*. danlj ,l«*s 
llii^brcu ou du grec y lorsqufclle t*st ^ui\ir da 
a , o , u\ Achah y Cîuimian y catéitiumène , 
Nabuchodùnoêor , etc. ; 5*- bilans lM*AU(t>U|) do- 
mots tirés des langiu's étrAiiig^n'a où clic <i vco 
son avant ,i , <J v * » 3fichrlj-An^irr , Machia- 
vel y an^kèfypêy {trchUpiêCviud , CiyUa-ytn)- 
chîay Açhékme y cA^mkw y 'etcv^ Bi{|ais dans 
ce dernier cas il y a iJintd*eicw|^lionayqu« noua ip^i 


/ ■t J' i^Êlhl. 
, I 
tJA Tabh dêê Conêofumê. v\ !U m i !uVyn»r ^ pou vont que reorojcr à la pratique ; car on 
pix>uonoe av«o le Mm jNropre Zachét , yon- 
rAi'm, (uvhêtféqtm f àrchi^fréirt\ eui. 

GN gn Gne... Son propre. C/WnripqjfiM| njfn^y ^v»- 

Le ton Diouillé de wUe coosonne n^a lieu 

iuW milieu dea mou; et ron doit toujours 
y ooUM^nrrr ^ excepté di^ Prc^ié , agnai f 
donation (tehnat de dtoii) ^ dia^h ttiâj , êia^ 
nation , êUlgnani , cognai , cognation , fv- 
grùoole ^ intxpugnabU , où lo^ et le n sont 
entendus téparéuumt. Qiu^lquet graniuiairirni 
«mceptent tvnoom imprÊgnaiion ; mais T Aca- 
démie n*en parle paa. 

U ne sera pat inutile d'obeerrer que k ton 

mouillé a lieu dans agnuê | mai» le ^ et le /i te 

prononcent lépal^mcnt dmt^ ttgruië-^oêtuë ^ 

nom d*erbuile ^. 

i entendu ■éparément du ton mouille.... pi* 

rU,fiiU,habdU^ etc. 

i confond» ayec k ron mouilb^^ quU 

Co son qui est trètU«ommun dans notre Jangiui 
•tt quelquefois indiqué p^ / > qualquelbîs par 111 » Il * ■HT I »il * Ls (f M tt ffMiMiM 1^ 4Mis iignHf nhéu qsl mI «Ustita II . . . „ ' " ■ ■ • - L •■'■"■• • , • 

•*il y sfdt a ilfifiirea ( '?j .t'«MA*.«v»M«.«M««i*i4Mi««-«M*>*.*'.<- *..'». .*iA.»»)^w. w."^ .it».M~>i-:4 *>«;« tvy.u t«m V». *t.»Srt*to*»y«u4V'«i*^(i.. >-J ,' «. . •. * V 
ïmr ^ > «^ mèin« , quoique rai^iiirni , Car M i fund ; 
filU% Milhau , f'an^i//i|fi(\,Uii doit (U>»n ver 
qan lo ton mouillt^ cit Jbi^iiiairt*mriii , maU 
non pi «'•M'nûellcmciit ,^jx^'ô(lc d'un/. Oiui 
Aornièm letirt n V»t |W»» (||iiib 6'm//i , FanLiUuw, 
cpoiquo le K>n ioil mouflli*. 

Ce, ion M lieu mu iniU^ii ou k la fin (les nuM» ; 

inais il j « iht eicceptidiiii : i ei / «ont «lUfmki!» , 

cU«run av«M! le son prbjÙH', d^nt ^4chiUr , t/>i- 

bécille , iHuiifHtniUg y (»iUt^ , pufnH^*^ sillr y 

trahquUUi , et di*i i\és » 7*^ ♦ ^ '' , ./i/r , </ At . 

yï/i» , argilr ^ nui ( noui dr nonilire )i itullr , 

AÀJU y et dauA^'t adj<.(lirs <Mn7(<%cn j7/r'; ou 

doit exrepUT ^nr/i/iY Nvant un suLttMuhi ijui 

cx)niiucncc par une voyelle , et »on ïi^oiiluin irt-n- 

Ce ton ne •« trouvant |MiK nu eAMiiirw'iiO'MK'iit ' 
dei uiota ,^011 dçiit aut*i e>re|)ier toiu œu\ qui 
ouniuien(X}nt en Ul; Ult'i^xUy UiUuttf. 

LVIiImJ d<} Dangvau est le premier qui ait dMiAV Im 
CAntonnei en fgiMf • et en furtea. SVuiu apej\Mi «priiy ' 
a pltlfieurt Icttroi (|tii se prouontrnt rai;ileiii<^nt rime 
pour l'autre, parce cpié <*<*»■ le ttreii «Uint pnKluiti^» \mv \v% 
marnes organei èmploycSs avec pin» ou inoin» de1oiT<' nt 
il*appiii , il drMia^i ia|ilri d« twa^confnnnêa eh rnison 
^ oetli dmaioti : <^n quoi 11 a M iroiié pÉil*'iiba|pluii av^/ 
lèbrea grti&iÉftirieiii'. A kmr evcinpif , noua ikinnènina 
k takie MàKanfiD de^ (Xmaonnca :foibWi et feitcji % eu j '■L > ; / • I ■»»■.', --iHiii»» ^,-.<n: 1 f*.n«»!ij'^>« **»<•"• 'i^ ■ '^' •. » ^ \ //' ^ t '- X los 

■ë 

^ fa TABLE. Immd* 
. btieha. •/ . Omaomii foUTiM. .'t * • • • • 

' ♦ • • • 

• • • • 

• • • • » pâobt 

pain 

pMjiiec Ifbé. . ... . i4ii \ ^- «, 
jMgt • é • . • • • 

è • •''•>• • 
■ l -é • • • ton 
tàtir 

tdl ' •■r 


» •« 


f • pmém • ' • é m . t • • I^aair 


éu^\'': 
|-r;, M> ""♦■^'f,' ■■•U 


■OMt étik'fMA- .' V ''^t«;^l»iM> ^- kj m îmU f Jtf^^Hff^'itiié^^ ^'4riil«ktM>Mki!4^iif)><MM.'>; !'' '.«yMlÉtlMI» '>'' # <?. ■ C - \ 

cuiller.. 
<}ii0ue.. 


• 


• 


• • 

• • 


1. 

kalfndet 
kc^n^s 


V. 
f. 


irîn. 

iraloir. , 
Yanner. 


. « 
• 

• 


• 
• 


• • 


. fia 
^ fiillair 

. lèndirt 


9* 


# 


a. 


*ime. . 


• 
• 


• 
• 
i selle 
... il loniie 


Vil8ALB«. 
^ 
LIQITIDKA. 


ni. B. 
■ 


> 


1. r. 


nom. .- 


• 
• 


• 


« • 


. loni 
. ron4 loj 


nous. • • » » fO]râuine. . . , . . palllr^fllle 
|MtfeQ.. • g , rhgiie* 

•ON AtriRÊ. • 

' t. ■ , * 

D'apèt cMe Ithk , U pMk qu'U n'j a <|«ie leà deax 

lettMt iMpaka m^ «^ «ft Im éami Uqol^M /, r; et la 

leMir fltpMe A y dont le ma m chanfa pobi d'un plui 

iôiU* m OR j^ foi» y ni d'un fploa fitfii «n un plue 
falti 
»»*(*» **«*>**#'l(4?»*M#rf.J,;*>> .<;-1»<*-i'-V>-*'^.*' ■•'- V- C*' 
- \ 
y- / •*» ~\ <■ \. toi J^uhU dêê Ck nmmuê. 

* Du MarMii lâii , mit 1m àtux n99tlm tt tur Ici 
dtttx lv|uid€f^ une obtt*rvatioii imporUnlo: u cVtt què^ 
)) (Cl IcUit^ uBUvent M) lier avec '*b«qut ctpèce de cou- 
)) toniict , toit avec Ici foiblct , loil «vec Ict (brtet , Miu 
)ii upportcr aucune alu^ratiou k cet Icitret» Par exemple : 
)) imbibé y voiU k) m devant une Ibihle : itnpUoyabU , 
)) le yoiU deVIint une forte. C/ett peuU^tre pour œtte 
)) raitori que Im ancien § ont donné le nom de liquide* 
)i ou (Hftni-itifl^mtè* k ce» quatre letlrei. Au lieu qu*à 
)) IV^rard de» autr^»), ai une foible iric^t à être suivie 
)) d'une iorte V (ft or(|;anct , prenant la «^fpoailion re- 
)> quiic |K>ivr acculer cette lettre ibrte ^ ibnt prendre 
)) fi) ton fort à la foildc qui précède } (en aorte que celle 
>> qui doit être prononce la dernière cluinge celle (|ui 
)) eat devant an Une lettre .de ton espèce: la forte 
)> change la foJble en fiario; et ta ibiblé fiiH que U 
)) foric devient fbibic. » • • "^ 

^ Si l'on compte les articulalion» que reprétcnient léa 
consonoea ^ mr ytqn^ftitk "qu'^lba IbiiMiiit vfn^tMm bu 
vingt-dcuA loiit aii|iplea^ qui ^ a|ottléf aux. dix-neuf 
formét par ^a vôyeUea , fûni quanmle ou quarante-un 
aotta; Gea ton» , qu*on peut itowiinîr prinûii& , aont |ei 
€>lùaienidei touiealei languea, Aôaai lef thnive-t-pn , à 
<pielquea-una jptHf chef (|mi leA pouplea^ mémo lea 
moina dvilifél, paaoi qn^ib aoBi, (a r^aulltt BéoeaMire 
do Voff «no^toodk 'Cfoil 4» mê: iodi quo vmiÉMnt loatet 
léa langvNi Von l^'oNfifMM ^ittUlM ae rédoiaoai , 
<|tielqiio àURHmUèt qvVlka ptditeil être } car «tio idiN« 
voniuSi lie vient pat d*une difliteviifoo dani U nàtnn àm '*»i » i j» i i 'fci»» w i i ^l j ii tKH ii If.. 
i.ym^.■■é■■'^.•i,u^n.:JJi^: t.:^j^-^.^ , ,;, .,, j,^. . ^ .ri^*^i<.. -*j »■■,«/■•• ' i*f-<m> r. I*. mm 
ooin 
Non aort • ». A, .i'^i 


%: 


••^?- ♦')"/. tfth'^à»''*t«iû^*»»*^'«*'« ■'• io5 Dêê Syîtahêê 

•oni^ Buiiâ àÀ U dilK&ieiico que Ui hommes ont iiu&<^ 
dani U oomblnaîiQQ de oei sont. tVI»^<^<^|H»»^^»^%»V^>^^l»r^»<fc<»%»^»»<^»%< ^ ^<»^»^«^^i^ii%>^>^»^fc^>%<%>^ ^ '%^ CHAPITRE Des Syllabes. ^ 111. t IBS vojellei (*t lc*t conionnes le mMent i*t iw^ com- 
l>inenl eniM^iiiLle do dilKl^nic» maiiif r<«. ('<Vm dr <-<*• 
ooinliiiiAÎMMis que résflTtent ordinairement len ^)llulH*». 
Notti diiont , ordinairêrtigni , partH) qu'il arrive i\\w\- 
quefbU qu'une leule lo^elle fait une lylbhe , comme 
d«na a-/7M ,. (k-deur. ht propre de* »yllabet , quel que 
■ort le nomhni de leùret qui l(?s con^poaeni^ cft'dVHre 
prouoneé4't on une Mule émÎMion de voit. 

Z^» Il faut ditiingurr, M^lon Dudoi, la •yllah» nVllo 
et phytiqu^ de la aytiabe d'uMge. a Or , dit-il, -pour 
» diftinguer la syllabe n^rllo et phyiitpi» de la lyUalMs 
'^ )> d*UMgo, il lùut Ml>M)ryerque touioa le» fuis (|ur plu- 
ïi tieurt conaônnei de mite te font sentir dans \x\\ mot, 
7> il y a «uUnt de lyUabea réellet quil y a do ces ron- 
» toniita (pli «o fbat cnlMidre , quokpi'il n'y ait point « « Lm q^mbf , Aïtiml MM» M 9K. , ••! «■ mu cMKpIét qui «tt 
5rtwlqiM»roi's oMopMé d*ua« stuU l«tlr«, maif faur l'otUiiMira ||« 


.•*' ■*•" 


^ (.- i-'VjW.-.. » dfê toyelk ^crili à U tiiite àb Atyn «nùoiuito t k 
» yrononcimioa lop p l à m t «loi* un # nmiy €OBUt noat 
»* ]'«¥oni dé|à ùhmr^é , k fjlUlM ^kàl rétUepoiir 
3) Toreilk ; «a Uea que !•• ifUtbit d'iiaa§o ni it oomp- 
)» Uni qut par le nombre des voyeUee «pii m font en- 
)) tendre H qid É-éoriTent YôUI ce qni dMngue U ijl- 
)) labe ré(;ile et physique de le tylUbe d*usege. » Âinai 
dam Ifl moi àrom/Êmêt H 7 e cpieire eyllebes phytiquee » 
torpmpcur» , quoiqu'il n'y ait que deni lylOibei d*uia|[é.: 
.•ma cet muet on ecA^f^ le I et le r finel ne aaroieni 
polni artiouléa. « Ceat ner eme raiaon 9 oontinne là 
^ même §pefAiWin» qne , dena noe teitqni ne aont' 
)» pea-réducttblpi k k niMnri dee limp comme ceux 
j» dea Gfmii «t dea Lecbia^ none en eitona tek qui aont 
)i à k Suia, de I9 àylhbea d'oeafs , M do t5 à So ayU 
n kbea nbvaîonek n 
11 y a iroîa'frtpriMidaniki ifjktey roooiiil^ Tœ*^ 

jpiraîkm, 91 k funnlit^. ^ 

AKTIÇIE PRÇMIEa. Le WÊfPKk m9$ti$i^ tMntmm niey l i m i dena nncre 
kngnp. Il>^ none m k tméiinm Id ^ne wl iÉi m iiani 
à k freoMnake. ^ 

L'#mM os^Hm «ne dmlMiw de fois plv 4ii4e 
•nplnaalahiiat eiril y n, dene loniÉe ka IfUgnii» 
èm intadona de vnfat qni 4 | N «i W tM« d*in^ qnl 
rebeiaacnl, et dWioa enfin qnl d'tbord PillnRI t «I k relia 
eeàon 
ch0 (') 
|iuirqQ4< 
atiQoeaai 

titxiuiai 

ad 

» iet*n luarqUe 

ioilplu 

I Noua 

k voii 

jcbanlen 
être mé 
de BkM 
qui kii 
Inine k »y<%.^*#>»èf %fcim #iiaw » -^-4t »«*■* <'''„>v^«'t»^ , .>, «'il-»»» 4 ■fiWMM'-*^"-*'^.* / DeVÂccctrU, 'W^i 

le ribuMtiit amui/ât uir la même ijUabç Lr ton éWvÀ 
#6 ttoomie acotDt Uga^ et m nuuniue de droite h gaiw 
^chf (') ; le ton baÎMé fe nomme acomt grave , et «r 
ma^oo de faoclie à droite (')f le too devé et Inûmaî 
atiQoeaaifenMiit aur la mtnm ajUal>e au wiifinm aonent 
cir<i|p|ifleiie ^ et M l^anne par la réanion des deux accent 
pré^sédeni ('). I^ea Greoi fiireot Ict premien qui k*t iii- 
tro4uiairent daqi récriture , et les Latiua le» imitèrent. 
(( Cette élévation et cette d^breation de la voix , ol>- 
)) Mm du Mariaia,\étoicnt plut leniiblca chex le« an- 
O) deha qu'êllea ue ^i^\ pariiii nous ^ parce que leur 
)) prononciation étoit plua louteuue etplua ciiaiiunte. )> 
Cet éi^vemcii^ et cet a^iiaement Kint aui^i tr«;»-arnii» 
dafu <iùelquea languei^ modemca : FaDgloia , ritalirn , 
rei|Mgnol et ralieinand*^ «n aont 4<^t pivuvc». S*iU le 
aont mmni danalii a(^M^ycllc nVn est paa privée ^ parce 
qu/ila aot^t une Ipi m^el de la nature , qui \eu( <|uou 
'marque!^ ptfaoffi du nioiivement ^^ rfpot ; or, p<^ le 
luarcpler, il if it^ quf ll^ lyJMw <1H> prM^e la obuU 
^tpluaélei^. 
i Noua ne sommes pas 4ans Tusage de marquer par 
Oet tîgnea p^ aoocl^ oo^ té^bvemei^t et ort alMiMeot<:nt de 
la voU : oéiuii^ iiotc« pn^nonciati^ia est eu feutrai |)f « 
jcbanumie , \moê ancêtres, obt négligé ce soin , ou .péui^ 
êtn même ro^^ qv iiiuti|e. i^éai^iwios , Théodpre 
de BêM en a déiele|yp4 la tltéorie avec tme exactitude 
qui laiaae fijeui dp cUoae à déai^Kr, po«M^<l qu'on exa«* 
Iniot la réablctl 4* M* règles plnt6l qtie ka réglée en 
iîhi mlmtil, M* Btttmix W le amil dea grammatriena .NwMM' 
à .^'»^r*«i- *^ftf <••< Nti r .. 1 ■•\.' ■ 4 108 Dt VAcctnir /■ 

M^^Ih^m qoi ait trilté à fbbd des lOâiai ; *t «Vtt d'après 
•Bi |>rindpet qtw noot aUoiu dèrd^opper cette matière 
pf tt «onnue. \ • V 

/Pour liieii entendre tm q^ noua allons dire , on ^ll 
fiiifto attention que nout oomidéroiia Id let mou ^rii 
aeparement* 

' Cett un prindpe génjéml quil ne peut y avoir qu'un 
accent dans un mot , quelque lon^ qu'on le luppose^ 
et que cet arcent unique ne peut ^tre pUeé que «ur U 
dernière tjllabe , ou lur ra>ant-dernière , on sur Fan- 
iépénultlf^e , félon qne. let dernière* umx longues, on 
brètet , ou brèiret plut ou moins. - 

UHputre principe non moins génêndement recoQnn 
aet que , pour âet er ou baûsér incce8il7vement la voU 
iur une syllabe y il fiiut que eètce syllabe ait une durée 
■ensiblement divisible en deux partiéè^ ou temps ^ et 
que ^ par oona^nent , file soiti longue. 

Vo4il suit quHine l<ni|gue a cieux lemps^ une moins 
longue im t«mps «1 demi ^. xmt brèr^ im temps , une 
moins brfive un demi-temps , et une brèfe tjrès-bi^T* 
no qnart de temps* \ 

I**. RàQLV. Tout moi||Osyllabe bref pris séparément 
tt'a jpefail d'Moeiit | natte s'il 'est long , 11 a Fnoseiit dr- 

La prem i ère piftté'de cette règle eèt évidenie , paktstf 

^fÎMi la Toix ne a^llèW {amate qnfeUe ne se i4baisae àuM 

ajlèî : «i^tf^e ne pén%s^Ae?er et é'abafcser sur une tfAihi 

qni l«Vqtteladltfélr^^Bnl teimpè | elMil ; s^!» nom, #Fii 

pH$ y «ont sans aoebai ) miiê U y a élè<fénifBl «t abalt-i 

\ " . - fKnent 
paix y ^\ 
m g<^n4^ 
sensible 

n-.f 

Ubc nia 

y>, mey 
quoique 
rntend 
c0mme ^ 
Celte 
lâtNf n'a 
Is^llal 
serait n 
poi^r pr 

lardent 
c*cst-4-c DliSTL 

t. de deui 
È, maiêit \ i wmmm >>i»M.itfcéi,»iJ),. :»..- À PAcceni. V#9 iHlient dam cens qui tont lôngi , opmme y iéi , 6 

paixjtvc, ToulmlM diphthonguetmoiio(iyll/(l)i(|nrsionc 
«ji général MMUjettivi à cclUî H»gl« , jMirce quelles ont 
•cnaibleiueiit deux tempi. 

II*. HàoLB. Dans tout momxiyll/tbf) ft^minin , la syl- 
labe maiculine porte ranrnt aigu. 

Rbmarqub. Ou irap(>cl> pai monoii^Ilalie fëmiiiia 
je y me y te y m , eiv. , pixv que , dan» tuf» ipoU^ IV, 
quoique) tr^t-bref, est pmnotK-é tentibleuieiii ; niai» on 
entend un<* »3rllal>e jiia>culiiNf , tiiivio de IV mm-i , 

Cett* rfgle eit /•vidriUe , panT que la (l('rlli^r(• «vf- 
lallN? n'ayant qu*m) quart d<? temps et- |iem-«Hrf r^foinn , 
la n^fllabe pr<^aMen*e , qiinnd iiu>ni(^ Hle neroil bir.vc , 
ternit nëanmoina longue par ooniparaiM)n » ce qui 8uflit 
pour produire IYl^v^*menl «le la yùi*. ' ^ 

rfl*. BicGLR. ÏA'n polyn^IlnU'ii iiiaArul^nR «ni J^p^^• 
1 accent ou une nyllalN» brève , ou I deux très-br^'ve» , 
f'wi-ÀHdiro , cnvitxm la valeur d*t|U | teinp^r' 

DlIfTLLAiKf MASCULIMt TallirLLAaif MAICIILIlfi 

coMPOfàf. c:oMi»oit(i. 

.'i.'dêdtiur longues *... it^ent. i. J0 trou longues , dont la'3»j 

M. m4UêitLi$f.0êftrè»'lomgmê.. tr^ê /•M/fiM.«.... iU •'•n«»'ai- 

éiotonl , Unl4i(. in<ii«nt. * On a dit p plot h«ur , qu'il, m )iâavoit y avuir qu'an «r- 
r«Bt émn» un not, Pour Mvuir Ja pUr« qu'il fluil errupvr , il faut 
«ione avoir ^HanTâu oooibr* at à la quaatilédffl ijlUliaad^nt Ui nota 

iMiti . t W 
'."îfWAV^ié»..'.. '■■!', i »«MM«i4ftMW^'<'.>°>" «I ■^ /• >• A: 
i9 ,\ -/ iîT 


:'-'Û-', ^ -*/.-•«♦.•, ■"■«*.«.-. efti-. j ♦^ 


-^.t " i "^"W '.«i.?^»4'^' lia &. irW/|«^/\JM«ll<'<iM«/éMf«M... 4. «T'MW^ àfTh** 4M/»« <<ikk Jbjt<< 

\, ''^ ^ 6. «''mia lon^pM tfi^y«</«aMr ^fJ• 

•^..... •tiéttICf. 

\ fiàMkUQvt^ Qum/ûnêi mènoi*- . ... , ' , ' , 

.. ' » , , *>. a mm0 IprwÊU* 0I ééujB trèt- 

n0«^m»tt0mt l a«f0Hi êmr là •ré- . x > ^^ , 

i ^/4»^4 ... tbauiuiaottu. 

U 9f Uub» Unguteit un ptu 7 :<i«iur' iuMfM«« 0t mjm tris- 
mbriffèé. -~- V ' hr^vt — iu«iMdoft«. 

■ - w ■ f 

Ou voit, jNir U MibÇ M^Wnirnl© ,^ <|UCL , loi'*ju© IW 
mil t*tl tuivi (ruii«* tyllabç longue ,*\i*Uc ileriiièrv «tC 
iH'utiltUuurut luoiutt luhgulv^ <|u« , luréc^u'il porte lur uuts 
(UMni«*iv ii.ylUl)4Ltt>^»-]ou((U<*,(M*tle f^Jlahca Mruiihleuieut J 
tlc«L\ tetupii ; étiUtni , ê'enir'aintdienÈ oul^U^'ù^ *on% , 
curlui (It! 1*0 QUviMl et ivljiii d'un >. inu«t Xi^^haouixI , qui 
ui* M-rt ([U*h jiHougri* U tvIUW; <(ur , lonK{Ujl |K>rio «ur 

ïiiir brèv«» li^i^-hi'^v« , <**l<^ br^vr r$i èeibiil>U*uieut luoiua 

■ * . "" - , ■ ^ ' ^ ' ' ' .■ ' ' •" 

l)l'^\«• .qui) tylK' <^iU »<îK ik u i'hute% «te. *. \ «5 

> fV*. RèoLK. I.rà iKilytyMAhcÀTf^iiilntné ont npi^» Tac- 
M'ùt , ou h' n*»tf -«l'une druii Ixtu^mv,' oU um* br^\c aMîc 
r# muri , c*i^t 4-^ilii\' , un im'U moinlim* U vtleui' d'un > -^ ■■l 


4 "^ tft)l (j>^ «!ttui >!c» l'uMjKi {<t<i»4iu« iuu;u»il>'^'* I «^ «("^ ^i licj»|»«uf. V », . # Ss <«> u '^^MM> ^Â^^it* ■t-- V \J» lO- 

lie 
lU 
»> 

ur 

10- 
Ull •- «1 a A il D0 V Accent. 

E X E M 1» L E S : 111 ■ ^ CUMKtflÉt. • 

a. d'util krèvi^tlitUnêloHifti^. 

-ivMm. 
- ■ » 

3. <i«''d«Mi &fi^*^4 liilruil*. 

4 4* en*- toHgu0 é) d'un» br^r^.'. TlUtlTLtAlIS ràUÎNlMg i i. tirrmf>r« LiHgH* . •n\t:t\Mp , 
i. dtthiiJr» plmi hfifH» yiM ia 

longu, $ . . iiiiif|iitl(i. I)iini WnioU Vlr qfMltr; df cinif , <l«'.«iji nyllaln w, 
l^iviii m>^MiuvAiit p>ri€r ((Ui* ftiir I'iiim' iiv Iriim iioi« 
derikU'rét sjfllibet , on dqil Ui»»rr , «pi^» l« HylLU .|ui 
"• r«i*r*'nl, k \H'Ki |n^H II (lui>«V il'nii UMiip9. Or, wy»r 
ilur^f jMua Alru prtHi^cV? rnirv tk'ux i^IImW luvvf/i , 
tt>/i/cV/7n*<^' MnM'li|U«loi(t lYinplic p«r iiiw nylLibr inoini 
bfèvir, ptolhibUuè i o« (i^r imt^ niurliv livtv iiiirp.nn^ 
►" „divlrt (luixV dr. U n^llaUr pKWdciilr , inMtéfrnoJiUihU^ 

* UkmarqiM. ir (A»iiimo|*Hr(YnC riV l»fu «fm*|Mmp 
pn^fMivr U <4)iitr , r«orefil rhunj^» i|V pImV, m Ion 
>6ini «ux nîotft jk*! inoncMyllàbi^n rn fonnr d'i-iu lîji«|(ic , 
IMirae ipralurt cVitinr IVnrIitiqMi* <pi«* U Voix ImIs-h» 
'^ etJMî r^{m»i adminahlrtmM hwn\ vetf€> attfntiôn là y 
€• fruU-<^i; itnéê n'y j)»nê^i fHiê , w(c. 

è'. lAJir*qu*il y II (Mjà pKtiietiri tnoil<>f\llHhrs W^ 

' d«' tiiiU' , «'ttnriliifiirmcnt un ^'tiii , quÔMtui* nuniii d Viii 
pli» M'iNiiymetu-m* ft<)it «ffitti' <lr l'«ax'nl , on tloii i-u 
pMwr un tur«44vp4'>nultiônu*, çvuuiiv y Vi&u ê^uijuitk 
$out en tiouM t' jé %>ifnê\ etc. \ ' • A S *mm& i,/■'^■iW.■-'^^ -'-ft,^-^ •••••ii^tKt TAU •ont W» rkfU^i d© raocenl pro^xliquc ou gr»»- 

D'upr^i \i' iUiMii duM \t€iM noUi venoné a*cntrw , 

4HU ail q«« , /Mfut hUn parler fmt^ê , »/ ne fimi ^i/if ^^ 
dwiVdVw^wrMl •ignifie <|u'il ne («ut p«t chanirr nolrè 
Uiiffur à ù DMitiièrc iionl Iri loilirni , let Aii^loii , Ir* 
; AUctniind», HC , rhunlcttl l« >«r , f l quVm nr doit 
p(>liilivoir l« protioncUlioii vidrutr qui naît de «; châiii: 
lûaia il faiU loujour» ■voii: un «w ciU , ^non l mtrnl g«»- 
oon , normand . but-brèton; •le. , jnnit celui det pci- 
, wonwt dv U «Mipilâl*^ «lufoni vécu <Uni Ir K»^nd monde , 
él qu^idM^ul iftécâniqurm«'nll*«(^nl tur U iiyUalK^ 

doit 1o |H>rter. 

i;»«^nl oriiU)iit^ clunge quiUpie rh<>«» «ut principct 

' i,ui» non* wnoni d'ëuWir : mai» c*t l^m v«ri«tioii* 
1M mmt pM himW» ]I imiiiir , ri rt« «mt put d'aiUeiMs du 
retAort d'une grtmiimir«\ 

On ne doit p«» wnlbudn- h*% ncTent^donl noui fmimii 
do {uirUr «vw cru» dont; il lei^ qwilion d«n» Ir irHilé 
do^ Toi tht)inplie , quoique cet d^niiert «ient Iri iiH'mri 
^umu ti Irt niè uet li^nw qnf l«* |>remiert Purt li^ne* 
a orth(>j;rÉplie , il» «e mettent sur une wytWc , ioil pour 
en tiirç «ouMoitre k prononça vioa , loit |Hmr diitiii- 
' guei U- ■eiui d'un mol d'uYCc celui d'uû «ulni mot qui 
• t^cril lie même. ^ \ V .. ,'«■</•». 'in. 'f»#* ^ A n T I (' m: Il 

■ . ■ • 

^ Dr i/Aiiri nation. 

t/«»(»traUuii rK|iriiii« lini'ViiiiMkiiMl. »oïx KuitiiiMli . i 
|»Imii iHârq^V. i:\\v « jini n^u.e I.,, ,o>,.|l,,; i , 

Mie. Oh (limViH; ■•|>iiiiJioii/r7ir/.»;, ,M MM,<MJ,u..'- 

lUUIl Vhé/Vl,tp. Ihu» U /it^fX^S, l.l I, MM Jl |..,| ,MOM..,y , , 

Wll KiMIMM L voyrllr <|iiî „uU , n «Imih Oh i:;i|,,M II, A « , 
iui^«» : (Uiin 1 7/mj<//<î , au .«♦iiiiHii»' , i,..|rHM A ,M i,, 
i.ioiioiice point, cl on l'^piM llr A i,,,,. iiJ < m,.,..,, 
on le voit , jHi|)imti<ni n'<« «rMiim' .IIh^mm. ,,|,,, ,|,, 
j<<mimnni(|mi à la voyrilt' .i«|MHr ^. , |.in|M „ i. , ,|, |,, 
nmsonur. I)\>ù il «i.ivv q»v •• rV%i iiïi.' >..>rH,; ,,,,1 , 
fîniwie woi j»nWil|;n}, vWv uv •VImI.- |mmiii., .m,.,!,, Vi 
I VM nw ci»u»omir , «niii V^Miiioniir ii, Mjjmhih mumoV. 
Aiîîi|^^oi(|Uon|lionoii«-«« /Vifift)^ Ivm hrn>i,,0>^ . ,..i 

«lir» Mîii i^liiuoa , /<« A A># , vi mu* Iimuoii <n, pluMrl , 

11 n y •uroil;«i«rniii < tulnirriia, ^ «rM»« U im.'>««h ro„ ' 
[)omii Ir •ijtur lie ropimmm ; in^i*!» Ilr mV^y inm. ..T 
qu'un ti^ne d'iiljfiii«lfinic tUii., um inliiui» Oi M,ui.^ki) 
flic atuMurc «hmiluuietit mxkexu IMuhhmii.. k» «•#».«• 
rieiwi i>n€ cImmvIu^ ^ i^ulilir «Ir» i^hIi, U .{.••ui, > on i 
telln qur donur rAc«.|i^iiiJ,./ a // n'. iMunu -onV,!,! 
)) ilk, et ne f*«ii|»iiv |N»iiii .1„ih U |ilu|Mfi <U , .....u 
» qui %icnMcnl du Uûu , n «,ui ,J.,u* «j l.im o..i ,„» 1 •^^ >■ 


■\> 
A " > I 

3. ./" / K h iiiiiiMl , romtne , fiiibUm, f^Uufh , etr. 11 faut ^ >i» hir , <*t4'. Il iF^a |>«ycMll«nM)nt iiuciiii tùn cUiii ceruint 
1> fitou 1iNitiç<*i>i qui ont un h iliiitùil , f]tioi<|U^il n'y «•ii 
» nit ^li fliuiM 1(* Ifllin d uiVil^ tiennent , oomino ,7if44^ , , 
)} hnitfy^ rir. IV1ttia.il •••pire au comnrpnœiiient des 
)t, nuire» mou françiHs qui 'vtenncntdc^ ihoU latine lan» 
)) A , romine, hm'h^ , kauij etc. , atoai qiie danatou» 
» les nioursfi^KTtV virniirnt |Nia du latin, i»^ Mai* ce* > 
i^^vtk Minr et diflicilrt à iuiiair , et •ujettri k/beauçoup 
dVxrep.iioji». (( H «*»l plu* court , dil l'abW d'Olivet , 
)S^ et plun ftùr dn rappi^rtcr umr Ifit^ eiacle <!<*• mot» 
>) (jui •*HipiiTiit ait cy>i^pien<^enirht , au milieu cm k la 
n lin. Fit ce«t <« «ji^ic nous alloua^ faire d'après TAc^t- 

'. Il • aapire dans ha I habUrty ^et dérivés ; hacha , et 
dérivés ^ ha^nl i fmhaj ht^ké ^ A<ii« i Aoiir ; liailloni- 
lutine t JùUneu^ $ haït t hairej Juiièiablé ; halagr, ; 
fMliftrin I halbtênè i M/if { Aa/rr ; haletant i fuiUter ; 
hrilUige f fudlé | /uiliebtfrdey et son dérivé; haÙebreitâf 
luillirr i ïudloir ; ha^i, ; îiakUeehr^e ou tuilurfçie ; 
fuiU^ ; hamac ; hamnauf. ka^npf i Ao/iv { htmvhë ; f han- 
neton I hahfcrU I /«ans» ou hànêttetUif nique < tuinêièrei <■ 
lutnt^t i hant^ ; (AdpyM? f happelvuniê i happer ; fuis:^. 
nfTuinér ; hoifiêet j haran^^ , et dérivé»; Aara# | '/k4-" 
fYf #«rr I Ain^ier f tumié^i /m nier ; harde* ; hardi , et 
drfi %<*'•*; h{$renf[ y i*i flérM»; ""^r^rfr/*.* ; 7mriiH)t ;, 
harMUUeji'hnrniwhrrC^arnoiâti hfuv ) tuirjHiittè'r i ' 
har/>e / harjHJiu i harjter,fharftie ; ha^tonj^ fiar^wn- c : -il V * . , c V 'Ai:. un '■■ih >i /^ VAfpirrUwfU 

Wtr , rf icm dérir^ j AVirT ( furmtni , <'l umim im'h <lrri\. n ; 

htulmt I Mnuêêfi ( fuuiinf^ i^l i harumvm'Àu i hiAtin/irri 
fàoui t tùn4tain i kautiHHâ i htiut tmnl; fuuité nitrin' ; 
haulr-lwi^l haulr^iutU ; hauirmtnt ; hautr^tir ; hauti 
titUU i fuiUtrur i hdvr; hwi( ; futvrr ; havry- ji^u * lui 
iu*aumr% hèlrr \ hrm l lunint ,, «i ilniv» •;' //r/ï?/// ; 
hériêMr ; hérttmm ihrrnuurr ; /irrnir fhnxm , vi ilv^ 
riv<^i^ hérxyM ;Jt!érêe ^ l'I «IrrivV-j» ; Vm^V/v ; firrtff; linn - 
$0r i hrurU4r ; liihiui ( hiv ; huiétUrinent ; yJiiïfrtix : 
hu^nvthià, et tl«'ii»*;»; hnfwr l fut i Ikolu/riiu : hin t 

• j , ■ ' . " . i '-,> 

hiMA ; hài'hri i hiHhi^rnttit ; hpht ; hvtnnrd;' hoti^rv ;. 
Iionffrwr k^onntr t )ton{e\ vt iUn\i s; JuniUrt ; h\>ttiir 
ivn ( /lorr/W^^^/^oo^yi^^ «Iri j>« n ; houblon ^ 

«?l dëi'ivf^t ; /unir , m sou t!rïivt^Y"/iw<jri//r ; /lou^Sr, rt. 
êet ihyiy(ri ; JioiJrtte ; houfter \ hotiIfftrT^hiiiti^H-iani'ir; 
/utuiuilirrt hmnht^i hott/rt\ Mmrt ; himnrttr i lioitr-^ 
V€W%i /utUêé ; fHH49wiUA-; fntUëfull^f ihoitH\vj^r ; /toiàê-. 
ëttrtl , Aoi4iNirr/ ou HiUmpU ; hounitf ; hoUtnitr ; hou»- 
9ifut ,«rl M^hdiVivi^ ; houMêtùr ; /loux ; /loyaui huani i 
hui'htt , ri «oii (If^ivfV; fîuvfiri{'hiê4rA Imet f /tit^nrnof \ 
«t d« rivtW ; huii , ri cirrivcs | httlpttr ou hÙMtriJmrnci i> 
Huna thtini0r § Âupum ^t^i^n» Ir (It'iivc ; /i///r ; /;./// - 
tuùa t fuu^mént i%iul€fi hu((r iftè^ljrr, 1 1 i\nm loui 
ictliioU^ui M»n( dérivé» diîi i)ivi(<|rii.i , eù\\ù < oii^mii" 
cenrpiir H *. On ne jtloU extTpter tjrit- IcsdViur!» i!o 


. * ■' y- I , ^ rr ♦ I^ Utfr« I#mC tnrvjrf .«ij^irc* dmn» hangar , fioff.rrtau , h^tt ^ ■''.. il Pi. I . > t • 


A 't' ■t. hM}ê , qui •ôîït^'toui miiik Mrardliati. Cc^i^mi hémidit , 
luvnnne i /ififnàfUf , h^fiitqtismifnij hrrotéime. l^rMpt^ 
touA lcriiuïii«<ln pn^ft et iU; villcii (|ui cofmurncciil pHr 
y/ i(*iil «hmî nitiiirf . 

' llKWAliyM»'». r". Ou nipin* Hertri'àmn% l« dÎMourt 

êotitil^nii ; itHiii on nr rnnpirt* jniiifii» diuis lit corivrrfia- 

liofi ;. :j**'. bifil «U'i: |>tT»oiinf't ii/uMpiinit pnn // duris 

. hUf(urn(ii ^ iiiiiiit rVni uirc; fiiuur ; TAciiti/'inic y nuin|UO 

' r'/iHpir.iUoii ; 5". nu In* loi» on pi-ominçoit liéniirr ixyvv tî%~ / 

pif-iilioti l.M'lon ruiui^r nt tiii'l , il n'y n plun d aipinilioii ; 

/^". on <h)it tovi|6iirii Hspinrr 7/ dans UoHiinilt^, i\i Hvri^ 

i^rf/»', iT'x^rptt'' dnii.A <'<>» plir«s4*n <pii uni pnA»<* dn Inrif^g^ 
du |N*iijr|(* diinii le lnnfj;ii^K <'gninuin , Unit W HolUindf , 

^fniffiti^ d' HoUatult' ; du /xnnt d'Hongrie ; eau.dr Iti 
rririe d'I/on^riff : i^roib fiU-il iiiii*u\ <1 y ronwi^or Vm^ 
pirntion ;. H", «piriqur» g^rj||ininuiin«*nii iu* vcul«'n^ pohtl 
qu'il y nil une vrnic ntpinftiou diu» huit ; iuat%v\'hl luuii 
fondfûnriitfpiriiMproii <'K!rit(*ttju\iri pronoiiir iMnt<''liiiion, 
iii liniMui , ie huit^ Ira huit tHilume/t', le un lu h ni tir me ^ 
du ou de Li huiiietne , à Li huitaine. L'A( Ad<'*ini(* ne 
IiiÎhm» nucuii douU* nur ra^pirntiun de it" mol ei: d<i«^iM*ft ' 
déiivi-N^ <>".lrii molt «//*<? et Ofi«i«/m» ont Vcla. «le'par- 

' lirnlirr , qu«' , ïpioiqn'ilu tonimffu^enl jwiriine v'oyeUej" . 

" ir|M'iidiinl il nrrivi* quek|ae1(>iA , el Kur-lout (pi«nd il 
TAl qneiition dif diiU't, quVm pninunc« et qu*uu écrit ~ /ii# , fiofjiff , hoc ht t , •! Aono/i. C«»tf« iHtr* ««f rni nrr aiipirf^ dins 
han%aàrtûde , «Ul M. C«aii|ia<l« ^ ukaii TAradéiui* u'in «lit litiu. Ml ۔f 7 / V iu;A/k.f'i< % ..■u/ .;^:sa,:27*i>^'-'''^**'«^''^ De l 'j^âpirat ion/ ^ 1 T 


•un* <^lî»ion rnriulo on lu pn'unsHioii <|«ii,lrH pnyrd. .- 
{Ir ontt enjanit (fu'iU rtvivnl , // /•// rst nwtt tlix ; (/#• 
%*\n^t ^ il n'en r/it rr^tt (fiu- oncr. DaitAJ.i lilM'i'lr i\f l,t 
fonviTunliofi ^ riina^rHiiloriM* iH'MiiinoiiiH /i <liir ,, li n'rn 
rut rriiti qu'onze. Si Ir iiiol <|iii |»i<'Mrtlr (*/;cr (iiiil jmi 
, iiiH* , roiidonnr , on îir ' pioiKUM «• p.is |»ln.H-4^*-TTrrT<nniir 
fiii/ilr <|ur r'îI y nvoit uuv .ispir.ilinn : «vv t /rv on^f . 
hriir^/i y nv iM'oiioiicr ir/.v Ir (>n,:r linirrn. Il rr« rsi «le 
' IiiAiiir <l/m» lin onziittic : on' i»r iiiil |kih soiiiu i T// «lu 
* iiiof un y pr/'cisi'im'iil'ioiiniHv %\ la pirpiiinr nvH"!»"' !'• 
itH)l iine.it'tnf vUni «H|»iif''tvMiiiH InrHipi'il rsl .ûlirrlil ,^ii 
liil iinlini'n»minriil /'(!// jt/Vvfrr vK Irtnilicinc,^ à l'on'^.it ntr 
(m iïlii onzii^nt' /wy»r,' • fpioicpi'oii «lisi«<4/r//i* mu Dn; n nir 
annt'f. il vnnut au onzttnir /iltslr. I/Aradôniic ti in.n .- 
«pur »i<ri»«- «)iii tuiUrn m ditli iriirrn ; 7*'. Oui , pris amIih 
iHiilivriiirtil , M' prononce roinnir s'il y nwnl nnr .ispi. 
rntioii ! on dit, //» (;//i rt Ir.nan : hniM tas (■m nr nir 
fKrêiuulrfjt fHiji f un j}uij u^mùuntt\'s ttu a\ÎI !».ois ai|>i. 
iHlioii , /ff vnmt (fu'oui, 4 )n pronom r Jiissi iiM-r aspi 
rnlion h» mot une, df|ni» «t'iUî j)1iiji>v«', h^ii 1rs um'- 
hi^uftt.^ ' ^ ' 

// ■u.miliril «Ir» ino^ , ronsrr^r son <isp<i.ihon d,iH» 
r4»UK ((tu ioni coiiipo»»*» dcn piitt drns , « oiii-nir , -(/r 
httrn(uJtrr y wnlianliry rr/uuiMurr y vU. On n <• trrph: 
<mV.v/ju//.vivrr , rxhauHst-nirnt y oii^V H prrd son tispi / 
mioii. DrtU» les iintir-* niôlH ^pji ni' honl pai» » MJiiposri 
Jî'i» pmnidcni» , 17/ iiiii l'«'Jl«l»da iWnui , »t nr Hriiijni 
« AiiiiuiiccT «pie l« vo)illc^pu lu suit ne s'uiù! p«* n» i- " \ V / V 1 18 De la QuaniUé. 

ilIplillioTiRiM* i 1« voyc!l« qui lu prA^èd© ; fmàmê , «fW-< 

A U fm drt mou , il n^y « MpirHtion que d«ni cet 
iroî» inl'rrji^îoiiii , ah i èkj oh ' ' -^^ 

// * lur chiinfï*» rien à la pronondalîon du t, '^ 

A R T 1 C L Iv 1 I I. 

. ■ . : . --.■•- V, ■ • . 

• I) E ' i. \ Q t; \ If T I T 4. 

. • . . ■ " ■ ' . • , , 

a» 

T.A qiiAniiu') mpome une fnimion <Ib voU plw longnc 
^ on pini Iw^Vn* On ne doit piu ù ronibndrr ■▼«€ IV- 
r4»ni ; fiif , dit l'abW dTIlifcl , <( raooent incpHine l*^l^- 
)) yeincnt ou rjiliiiiMnnf*nt''<le là Yoik daiiê la pronbn^ 
*)> riiiiion d'un»; AylliW; au lieti qui) la quantité marque 
)> le plnn^uu' le m<nna de tempa qu'on met à la pro^ 
)) non<vr. » - " • 

' litT'n dans, toutes leà tmguea dea Koni qui deman- 
dent plua de'tempa poif]p'étre prononn^a , et d'autrea qui 
vn d<*mi|nilent moiiia/ Lei prctniert font lea lyllaB^lan- 
gucfi , et len seconda lea ftmt brf vea. U y i auaai ^ana 
tmilrs \»% lan^Uf^A «lua sont variablea , r\*At-ll-diro , dra 
Koru ou que rujMi|(e fiV paa fiiëa , ou qu'on f^^ tant Ai 
/ longa. et tantât Iirofà^ leloii It lieii 0|h îk ac^it plaoéa. 
On y distingue miûi dm aona brefirplua brrfa , et dea lonf * //'nu rlianfif rî«n non p(ii« k U MononcUlioA àkVr, Aioil 

> ' ^ . f 

proiioor«t milhotU , rhétornM. coaaaa 0*11 y «voit mé4odê , r4~ 
connue, ^ ,. ^ f \ • ^, ^■ \^. • l\ihle dttu' Sort». 'H) 

\on^ |Uui lofigi. l^a dur<W Aw %tm MvmrMirr pnr (oui-.. 
puraiion. 

« UiMî choiM» il fvo paft oiiJvli< T, (lit pMÎjilM' «!'( )Iivrl , « VhI* 
))^|iiN).n iiH*ftir<vli*ii AyKAlx'fi', non ym n'hiliyrmtMit à l.i 
)) Irntrnr on h U vJuiim* iKridcntclIrdc 1^ proiMÙif iwiion , 
)) mais n'iitli venir nt njix proporiionn inifiiUiihlrH <|iii ^ 
)) jet rendent ou loiigii4>t ou J»rrv<M. Ainni rcn «Iriix ini - 
)) d^rlns cl<' Mpli^^^', l'nn «fui nllôfiK»' i*vr<'»sivrinrnl s« h 
))^. mou , t'I raiilrr (|ui hmloMJlh; , iK' l.iisHi iit p/is «loi) . 
)> MTViri- <^gal4>fni5iiV la (|uanli(r ; r.ir , (|uoi(|iir lisltn 
1) «loiiilhnir nit plu» vi|r pi)6nonr«î niw jo/i^iiv inn xjii 
D Ciininradc une liW'vc*, ton» h*» deux lir Ininiirnï p.iH <l!> 
» filirc exAcicmcnl hH'vf» rcIh'H <|ui »oivt ln?'V4'ii^| ri loft 
)) |[lirii C('UrA qui AOfit Jonfi^ir.n ; iwvv rrltr (liM«-(<iirr kch- 
)) Icnicnt , cpril iau( îi l'iiri, nrpi.. on ,kuit f-ji', j>lii% <li 
)) tfnipii qu'il IVulu* pour Ai linilci.o» - J 

Daim \vn tiihlcA KiiivariUvH ,Ja Ioii|mm' est i>xpi inx-r p u - 
elfe *ifÇnr- - ; la- l)|•^v*» Ti-sl par vv\ iwxXvv ^ \ v\ l/i ddu 
icÙM* IViil pir In i^unioti (II? ((> (l(Mt\ ni^ii(>H ^ . (loitiino 
il y a ]m;u d(! nj[)1al>('A (1(>iiI(mjm'h (I.oih I.i |{iii;;ii«' ii.in 
' ^lisc'ynouA nVn fri-onn pn> une coloiiiu* sro.in'«r : on lr% 
trouvera dans c441o (Ich nyllalM^H ItM'vc.H. l 4 PREMIER K TA BLi: Son» i/)n<;ii'. 

b9t , un p«tit A» ttiM fftn»« d'ii.^ 
>tf.» cçMMMocitmf/i/ </^ mot ,S<)Nj^,nîiLrnr/r n(>i'Ti:i %. 

/l. Il ftt ftrmè al lr,[thrr} 
Wurii H pr^pnution ; .'i I.oikU»! , ' 
qifUnii tt vltnt Ju vrrhr «voir 
il 11 ; à la JJÊi *i** "*"*' '^'^" ^'' ' 


136 TàbUtkê Sonê, ■ ' 1 A ■/. ^ émmê T»nt» , pJ^» , igmi* , lm#« 

In II* , A prit , 0l lê^tf^dèrivéê , ficton Valhi il()4ivêl, ilittt prétérit» §1 danê ht futur», il 
•imA/, il •im«*rA.| dant t'^rtiçla • 
Mi dant let pronoms inA , tï V 
•A '; et dan»Ui àdfêrbét^^ti , lA , 
déjA, «irf.a&, tH. 
.Mais i/ sst motnêifrtfdmnM ia ttuni dam iftrr , Irrliri st At , jet piuparl dss substantifs pris dss 
nous Ht p filions ainsi. '^ iangust 4trangii)is,'êon ^o^tk. m^ntU , etc. ,- eomtms dans' lfi\i^^ 
noms proprei anctêns , CilioA , 
AtlilA, CaqatU , Jlph V ftc. 

^ y Toujours fjrets danslts au .'■ 
trté mats , Êj.\\fkh0\ 
, 3> Dout0UM danê^ipHi^rtifs 
• iïkilHi^l* , r«|>XbU , «If-, l'et dam 
Its dsiuM substantifs lUttl* , M)!^ 

<h\9. VtsI à tort qu9 l'abbé if (>< 
Uv9t U fufi brsf dans css motf.'' r nlii» , dnni res deux mots , 
Aiu)w\u»tto\kb0.f 

3. if\t\9 , dans la plupart des 
,suhsianti/s, (R\i\r , filil» , clit. 
Iil'r , jriiili», ,ft dans ces i^fbts^ 
on m'anàbW , ]• n'ensâbU , il 
lialilr. 

4. ahro, «ii/i» tMception , ti 4- 
méms dans ta terminaison mas- 
culine , mht9 t i\ M rkhf, ié* 
libre! * • 

&. «r , . . • . « b. flame estception^ têeittic" 

. • Ulc ,etc. 

ft. •«», seutement dans fiAç# , 6. />««# touê tes àd/ectifs, et 

•>|.ii/« , o« ttw , déUr«, «àlrv-l subêtanltfsi nr»,^^inr«, pré- 
Wce. ."■'■■ 

7 arli» .'<la#r< *Açlit, tir1i«'« 
( entreprise ) , uKrha^nrttrh» , j« 
màrh«\ on m* firltc^ «f <^fli 4n( 
fsrbcs fAdior , f(Arhi-r , Idrlifr ^ 

Îiû()i*r , fr^irliAf. , iintef'( faire 
n sorte y, ïfUoiqu'tHfec la Terr 
tmaison. fnastuline. 
« 

/ H. «(la , toufours long , ni. 

ràrU, ob«tA(l« , oriiri* , ttv. , et 

dae^ les¥frbeê il rûrir , dibTirl*. 

^lir^efdan^ iini9{pi4fuanl) , flr« , vvriM , «fa ^ 

7. Dkns totie les aulree mots \ 
«Arh« , clrh* ; t&rlif { souillurt ), 
«/ (Janî /«« verbee |Ac6«r ( m/i A41 -> 
bit) , •UAcli«r ^>/e. 
< ■ ■'■■■« 

;■ ■ ■ ; ■ ■ , 

' t. Belon l'abbé dtHivet, dou- 
ietsM dan* les substantifs / mats 
c'est contre tusafie actuel, 
ff. lians iei mmtrrê mole ,bi;t0 1, V . ■• w * 4»- / ' ymmmtÊÊm 

Tahlé iU» Sofiè. i ii-iUC*V^-':v . \: : ^^ «* tt ' dam sarrt ( om««i /* to. adr* / «iarii <ott« te» nwti , 
riàrm , êtcidrc , «/ m^ifie avrc 
ità ttrminatson nymuiinr , m.i- 
«IrA , «fiif^fidrA , tlt"'. . 

,11. aJ«. 

■ * ■ . - 

* ■ . ■ ■ 

-'' ' Sr ■ ■ 

s * 

ijr iiffr» , 4an» «ffir , ( /r<i> r«ir 
0Mtt^m» ) , '!«• ^Afi'rrt <lr la ni'ut , 
^ç^iUnur tt liant J»*^lf rr" , #4;- 
prtkitèn populaire ri haién. 

I4,'i(lf, datiM'Iouj li)$ niiilt 
m/^ntfafTfr /« irrrninuin>n ^njj^4• 

ti. 9^n\ daiit I0 t«ul'mi<t ugn! 

^(^. •%x\t> ^dan$ cts (Uux muts 

17. ^j^Ut. 

'■. . ^ - . ■ ^ 

■ - >*■ ■ ' . 

iB. ii , whyêlle qui a ilfUs 
•nn». 'IHU «et longut , lon- 
tfu'tlU 0t/ fuiviit i/r a, t'êjt il 
dtr» y qu'elle ett'au pluriel g 
«rùity'airr, ou qu'elif ««/ êut'vté 
Wun 9 muet t tiÂio , vnii* , tic. 

■- ;■ - ,■■■'../ , ■ 

^S(. ail, /on mouillé , iuim 
dune • , «'#«/ là dêrt , <iu /*/u- mt'in* gelitn inbhijtV ( tUvrt ,■ titillé l'trrr ( oi.ifiiu ) , imtij l'r.vi '. 
ù fort , t/uiint ii ir flrrniêr mot, 
lu. lifir/tlt d«iu Kîdré. 
11. .SVi;ii r n rf>t4iin , mi\f'>i\r , 
I j. iS.iM' f \ ( rplmn , rni i(r , y 
1.» Diirfatiiut /rt itulren ittoti. H- I "j iKiiif tnut h.i aufrét motê 
tl rsl'trh» hrtf. 

ifi Plus tous lei aulrfi mi)t9j 
ro( JKii* , rlr, 

17. Sans egcfpttoft , h\g\ir , 'll- 
R«i« , etc. *^ : 

iH. H/lf rit hi^i^e avec le ioh 
(U /'^ ffriti*' , ) aim'ii , j'nimr- 
lAi : niaiétljéett dout^it^^ ai-rc 
le ton de /'c iiuvrrt . vru* . r/' . 19. Srtiit fxcrplion , ,cli«t/ki- 

•Ja Duiu l/^f aulrtt mnlt ; *i. 
ti ogm , tt m^iiie dans mûiKin , 
ftlon l'ahbi d iilivut. 

71. Sans rsrrplion ilama tout 
Ut tiiifuliirs f ilAUil f éveu- 
lâil , tic. # *' ù%^4,-8fr. ltr^kM.':t<âi tni 


fforiilU, «te. y êidmfiÊl*imp<ira' 
iif êi U subfomctif dêê fjêréês y 

(MbrillU , rlill«r, olr'^riÂn:/ 
bout fiilloiis ; uA p«iiâiUip , litil- 

34. a^Hil', allUr. tb/uçnnêf •lint'^ ctAinU , //jf • <• '° 

a6. «in* , dam hiinè , cliiii4« , 
KliD«, Il trftin*, «# daHê'Uun 
déntfé*. ^- 

i<l<r« au pluriel , Airt »- cbAirt ;. 

af.aîrn.fa/MtJrcvf fio/t, rhiîtrt, 
jitéciW* , «le*. 

«9. ail , aU ^«i^M , *iMC- Sa/M 
éMC9ptt0m. -. , 

3o. ait , ail*;, danx il f Uit « 
itâit, |tii( ; Vkk9(»omm0i)i •# 

ttltrliU /|»arr|il|. 

ji. al, al«»«r«. AUM hlW, 

pli* , un nlM , riU. 

, 9s. aai , êmivl d'urne eoruonné 

mmàri fiMl« WiiiM êdi%9 «Mc*p- 

iimn 1 chiAsp , çbAàibra , Jimb* V 

ifinm« , ttft«aa« , M, dmnê Uê 
piHéUriU tm Imm, iioot atiM- 
paoa , trouviiiMfl , f jTa. 
34» ao , ail miU«i$ é$» mots ^illt , et dan^ iHmdieutif iU» 
^rhti , il déCîiUa ^ émlilla , tra- 
tlillé , bâttlU* , blUU, ( 1/ 

j3. Dmhi mkSkiWn , né<UUl- 
Un, 4Hfcilw/déailloBf« Ira- 
f âillar j, tràv&iUooa. 

•4. Bàns êùcêpîwn ^ mlilUII , 
JlillÎY, 4/c, 

• %i. Douteux' i n'étant pas 
suivis' dt^unë Cff,n^tonn0 , faYtn , 
jjfSifà ,.. êlc . ., B:f*f dans j 'aVoa*. 

a6.' 'Aaiilojr. cian* i«« aufr* f 

4iidr« / fdnlYiiM , rapiilio*. iJrr/* 

êihnrahb44'Oit^»l. 
A [ t;. Dôuisujf amungutiër ftXrf 

chaïr . «/«; 

. È». 

99. 

A" 

Bo-. Paiu for«« Iri mutrêê cas , 
liai, «tuait, pvCaltypufalt*, 
p«r(aItM , «te. 

%i.Dëâêl9—lésamtmimtêU, 
'3.. ^- > .1 lyDuHêtom hsëutr^ê 
bima , 4f l|rlmn« , tte. » ". \ 84. Jm êiftgmUêf imm êM\ • » -^ '/f-*ttn>'._r..i__,, .-. TahUi û/ii Sont, T 
l'JJ 'tMInrhn , (UnM y ttc, «t tiuift 
d'une • qui manfiits le piuriet 
tomka» , roarti»£n» , tic. 

35'. an* , anat» , tlans Rnr , 
rriiiff , Rlinvt, infinn* , «t dans 
jff dAmna, je rmnéêmnr ^-t/u'iMi 
prcnonca comme s'U' y avott 
dsmx n. 

36. ant , êatu êxcrptmn , piiit- 
Uatfttc. 

37. ap , apff , •ppf , (l<tn$ riîpc , 
it!p«r, ripé. 

3fl. apra , tiant r<ipr# , iprn , 
/«i «ruij </« ctfl/i» termmaijon. 
3y. arqii« , Mr(|iia«. PanA ^*^' 

quM , Ja<«|Ufa. 

40. ar , art , toujourê atk^plu- 
rielf ârti, C^Mir*,, a/c. 0lC. 

3^. />««• '''•«• l*n auiriê inoU, 
rabJofî ^ ,p4iiu« , tic. 

3A. 

C '{7 /^«nj /t»u4r /«J autre t rm^iMf 

■ »\/i,.i\>*% , tli 

JH. ' 

. 3«;>. Dant tout Uinutr(\i hmli. 41. arl>« , iant rjntption , rln»- 

4a. arw, nrrf , ta^fiM eMception , 
•trâra , hitnria, larron, «/r 

43. ari , arir , r/<i/i/ mûr ri , 
^(jutirri , lioiirviri. 

44. a«, mm;, tams txcfptton , 
rallAa, PrgikM. '^ 

4S..MqM . . .^ . . . j . 

' ■ . ^ ' :■ :■'■>!■" 

46. asM , rf«inj Itttmhétmn^/à , 
biMa*^ rlMa , rlûtar^ érliii^x»,^ 
fiita , mUtÊ ^ tfitaa , fmumtHàmtr ,'■ 
t^Um ( é€jauniy> imA^m (. «a 
>«M )•! émM .tt4 màfteUjt férnU 
ninê,4ltak0\gf%m» « VUaa , c<4;fvk^ 
i«« r«r6#a j'aoUiM» , anrhlaaé , 
r4aa« , pAaaa , cuapàtM , (utaa , 
et 40Im Jêurt çompoféê / tn/in , 4<,«. yYii siuffufirr , Tirt ,|f./i'ir, 
r/< . ,tiiini iiu'itu t ninnirm ràt«nt 
ou au miUau 1U.1 ntolt^ i|iitiri<e , 
i> cftffa» , ' 

41. , 4». ', " , 

• ^'i Ilifm» tnuit»i aulntt ftinli ^ 
rt&ri , M>irio , tit. " 

44- ' - 

4^. '^n« tMcepUon , («nl^a- 

46. Dant tout kuM autrr» tuh- 
. ttanlift rl.&tta- ( nu rtnard ) , 
tnlâaM(4il'Ao«»im««) , r<< . . «idant 
i ^la prwmfifre tl Ia êeeandê' ptr- 
mnnt du ptuntl dt'i' imparfait 
du iuhntmttf t que nous atiutU- 
•iooi , f|aa vuutaim&uJai. A % / ^ ,jc - ^ (:..«K3^Vtll> ■ ... .»»■«»". -•• ^.t^élC/*^*»'. Jfi' ".f'-f!; 124 7Vï^/<f J^« Soriê, 


^ ^ t n \ danê ta prtm$^r0§t la sieotpéë 
p»ïv>nn*t du êinf^mlitr', tt la troi' 
êêt^mé dm pluriel , ttrmtnfêi «/i 
' mtmn y ••■««j ••••nt , au iubjonc- 
*'/% l'"* j*«imftiat , qufl lu aitoila- v 
•^•, qu'ils aimitMnt. 

7bu« c*ê mol§con»erv«nllnjr 
«jtMHiflé , lorj ntéiin qu'au Ittu 
dt ta tcrmituéiêon muette , tU tn' 
prtnntnt unt^ ^majrulint , rhit* 
aie , pdM«r , rItMr , etc. 

47 Afia I arlf* 

4S. «f , «ftffii ttê iubitantifê f " 
Ml , inil , «l^it . <l^iir , tff <(ani 
' Us ironie met'^ftêrsonmét du êin- 
gulur dé l' imparfait du iitb- - 
/pmc/l/ qu'il aimii. 
7 , 4V, t«| at«t ,<iaifjhil«, p«(«, 
H f(AI« , ■Ula , tUMâla , «f rfan/ 
/•« $0cond»ê pénoniuê <l« /'T)*- 
éuaitf ^Urmtméoê «m «Im : voua 
•ioiAlaf. ' 
1^^. •I«", «itr*. Tomjourê. 

Si. «a , êui¥i d'une com$onnt 
défu la dêrnûrt êy iLtht hiut , 
ciiiud , fans , «f fuamé t il formt 
mnt ayllabé êutvté dm la tarmt- 
maiêmn fémtnéné , Aufi» 4ulr«, 
!•■• , «/c. 

il. «vé , mIo« /'im4||» Oéiéiti 
dams loiM l«« MMte , faU4v0 , 
§réf t ,\ ttc. '■H 


S3. aéra , sams OMOêpit^m , c«- dlivra , hivrf , *te. 
5'4. ai , ai« . . riw/ii ercsplioUf drfr, dlir- 

4t. Dans tous tss autrss suh- 
slanfi/h , rémMl , avorir , str. 
Dans lés ad/sctifs , pllf , sf à 
la iroitiJimt psrsonn» du pressât 
ds l 'indicatif, il •• bAl. 

49 X>an4 /oiM ^4 autrss cas. U. Bxcspti , qutttrt l bfttira , 
•r#c i«4 déniés. 

kl. Douleu* quaiçd il pré- 
céda une syUalts masculin* , 
Kubad* t KiMiaca , si tfuand il 0it 
final , joyKu , coltku. H est hrsf 
danêV^MX. 

ia. Selon l'ahhéd'Oli0et,br0f 
dans dkwm, li^ , oa fkt: Mrs/, 
suiwi d'mm syllabe masculine , 
giivMTy ooocMviato, «!«.* 

h\. Saiu emeeptioM f A}^ » 
t^it, etu, i I \^ •o sJ"/!!. .''*.- 


SECONDE TABLE E. I 3 S r' HnWAllOUF. On A vil <|iif noiii di/itin;çnr|ns iroi» 
•ortr» aV, l'è ouvrrt , IV frrrn/- , n IV fnii«.|. I.Vo.ivrrt 
|)rut rélrr plu* ou nioiiM : <<• (|ui nou» n (Uc irj.» à , u 
<Ji»linguer (li. trois vt^yi-i^s. I.V <,n>rrt roinryiun m m>u- 
vriit hrt-f. LV f«nni'.r»l|,rfr; ..i IV rnuH r.i si l,nf.,,ri| 
/•Slprewjurnul, rxiq,(|t ,!;„„ Irvuiraiosyllalnn. 

AuruTi (Ir no» mot» nr corirrutrirr ni [i.ii un r nnirf , 
ni par un / ir?» ouvert , rxrrpU- /'//r. é 

*■ •f , tcm ,' ditna l«i pturult 
masfulins. n^ér^, é-(\tfi$, eh 
3. prh9 , Iria ouvtrt Hanê\>i. 

Lr«ri. 

7- rTr, «lan# grirro. 
8. «m*, dmmê nim«. 

fnl^-H» . rollrii;* , «1,. 
lo. «lU 

II., •ipi» , <lan« rtjtnè , du^f ar , f. .Sîin* fxrrptifin , lii/l»lr , (.ii 
lûhtr , 0t(. 

1 Diint tnui In autrtt rai , 

3. l'tu ouvtrt (Itim fuI.M,^, 
fl^'lif, njrufft^' lié , ( ri < li.f , ».' - 
tUm f ])t< (\,n , on p. ( lie ( tin j.tit 
un piihè ) 

4 Su/ii fxcrplion , m'/ !»• , rrt- 
fKt I , •^rf» , II. .1. iirj^r, 

5. tun't d un t JtriHf , ni ," 

f* San» fMtepiion nu nnf^n- 
lier , tUéf ,\,iil. 

7- 
V- 

la Sans crreplum, tlfi}»^ i4|. ' 
Ri' 

Il Davi |>'i('n#, onMfixnr A^- 
lon PaLbé (fOlit^et, ttvuùuM 
.dans li^ur , Jut^ut. j . ;■-. .■i- b 
i •», «' V •/ • ^ V M.- 
^ j- ^^^^ ,^ 'V J' ../^y 


», 't. ■-<»* '\ / 

I» ■•A, .'-* ■/N- f ,? .Zaa-- >' 
fti'W y. V ■y ^ \ •A- 


ISroH^ ^ / U 'Hrtifl^eTp*'"*- 

ij «.jH , #p»^; i*»"' '«»•" 'f* 
.;iiM»l-;g«»«P«. ***!>• ••'^- / ^ 

\ i3 •ctfç , «pu . 'P^; ' • • 1. 

• . \ W ■ ^ ' * ^ 

tS; #f , ff,liu om*Mrt'HaHâ.nr, 
mr.f ,mèc , »»r, liïûyj/li* ^'i^L 
fniUf d»ê¥0r^ê , f'«/ <i# miri 


■ ( li. 3mm9 • Jiw p tf i m » todliV. 

I S / thmf0ùM mif êtngtUiêr, ^ 
dfin . lUml » •<€. ' 

• , « 

"■ ^ ' * . 
tp. Sumê m tpHoà mu simgfà- 

17 Omt^tt m>mmmn J«fM /•« 

il|. ./# la fin du mq$.Mimâ êx- 
ç^plufn.., itim , hl"»*» ..•'«• j 

10, Douteux dans Issm^mt 

propre \ , I)ij>n¥i»« ; "*''** }'^f\ 
danê i0$aêéthn,f\\tniomin»itAc. 

riwM ,. inoi»*nt , •►ut. ^ • . 

as. ^Jtctpié te>0uim4>t\*ft9. ^ 

. W$. Sorti tMUpttom,9fi*iir^, 
lolplr ^ »i£pilr«. 

«!«•. ^ ' ' 

iS. OëWn datf>\Uê autres, 
;iom«/Lucirtf , Jupltit . éMi*r . ' 

est êuivutunexàu/onft* , <**^ ^ita 
. tt ne iqnite fas ^ «i»*^^' U pt»- 

i*» eetj'ermé. 

»4. MiM tietfiiom f Mib» , 
r«mm:ic« , tiAvtm , il tli»»fb« , 
.lick, qu'il pif «i«,f»««i"'- ■{* ■■IWVv,')»' ' 
17. mt , daru U$ plurUU c«b - 
lt^«g9 acttul i p«r« , •inçér* , » 

V « » 1 J . |o. «rr ; tr4ê Âmy^rt dàfu 1 1 rrf , 
Huf rr» , lovQlrr* . il trim , prt 
*»Mfu«, fknm'f lè«r«i» , nuua »*r- f M'oM.|>f«>«o«4W /r jv<V qu on 
n0 la proH^vmc^ potnl-, uirrv^fi , 

itcdê) »t dant %nnt*, JA^irV-^r 
«Mfrr* iî»o/# t^mtflabitê";' mau 
J9Tm* </f 4(« /rj flurifit (tes nontM 
•m • i h—até»^', honUê,. tt (tant 
lea tttitnara pêrnontuis.du plu- 
n«l tifs ^«ri,0ji (fM U 1 tit pi}ur 
■ , foui aiiurm. 

Si. #M, t^f^ •MtmpUvn , dio 

il pf«*. 


•^«m; ; il proltiw. ' *7 /W/ftLrauii/v^/irr, «u„ 

»»''«••«•, l^FrU. laviiii» \ ,[m- 
d*rin« , tfrpr . rf< . \ 

.Ut. Ihnttwux dan» f(u^in«r 

■J 

•■**r/ rt bnif dans lfrt«ur , «'itrur . 
*riaif| , fiiuiié, itrata . vu Us 
dfut t et fonl tnlendu srju^ie 
tni^nt. -1 X Ji .t 


oi. 33. Matê.iê i^tit ilryiénl f>rrl 
dans lu fvmic i'i/Wnt^'it/i» « , 

la * • . 

34 iSa/u ri (-#/>// t>i<i / K'**'^^ 
35. l>uHê lùu» Ua autrta mvh. 46. iSa>M 0sieplton , DoU'îtf» , 


' S ■J- 198 Seconde T\»bié. / 


I7. •< , danê arrCl , l»«n( t , f»- 
, rit , <•/ lotfj /«j amirei ttit^tê ifui 

dkitêi yiM (/«inj /oui ir* pii^^ntU 
et U ¥9rb*i\ lit. ■ 

M. «t* . <^ii« b<l«,^f<ytr, «r 
,/«i aulrtê motê tn «Ikt ^éé^^iêêU 
om a rttrunché /'• mùtUt. 

^9. «tr* , </an« /r i^r^c llr* , 
Mil|M>lrf> , «htitrvt , »i iss tntru 
^uhfa li'om l'jon a retranché l'$ . 
mttMtt, 

40. IHI', lUtvi tCuH K, jlUl., 
f«Ul , 9tC. 

^\ .t^*\danê trt^r , ||rfv» , il 
r«'v« , 0t danê tous le$ temjtê dé 
40 ¥*rh0. 

4t'. riif , «iiil , •(■! , dam tout 
l0ê .pluriel ê' faiitcuilt , lilL«uli , 
tiéuli , 0lc. 

4.'{. «uU , (/uMi niuU f iU viii- 
Irnf. 

4t ' v«>n« , (/açM jiun* ( àbêtt- 
nenc0 ), , 

46. «nr, Wa«« tous ime^Êtneb , 
flatllnrs. ^ 

46^ f Mt« , yiMinif ^ rn^Z aimai 
lerminé me fmit rirn mlt«mdr0 ; 
rVat uii« flIU majturr , fl»ii« ua« 

47. mit , è«H , ««n^ etueptionf 
heut^ut , hauriuM. ' 

4II. «>vr«>, tmàêexMpliontêelen' 
l'ueet/fe aetuel^ 01 Ov r»^ 1 ^ttètelc m'Omme tptu tee mUtrte mète i 
jbiM /a etm^oMtlêom H. ' 8R. 1X1114 Am OM/rvi M0r«,|>e«t», 
ImuiIIMh , vtNft Um. iV dernier 
' ion/f «H ^#^y méffrê H0e fètkteê , 
eehn l'ahhd ilHJlivel. 
. 39. Aa/jj iettie leê amtrea mot$ / 
di«iiim« . il p^nllr* , 0lc. 

* * '. ' 
, . ■.-.'''- ^-^ '■■■ 

' ^n: Au êin^ulirr , $ans lateft- 
tion ; jiji , r*ii , /<r 
' .41 tkfuteujr dam» lee autree 
mois) f*»« , b'ik'vf.ttrb^v*, 0tc. , 
matt hrrf selon t'abb0 d'Oii%^0t ^ 
dans )•!*• rir romplimviit. 

4u. j4ii^MiHffuii0f, tmrtM etrcffK' 
lion ; ufut., Inulluil . lillf iil, «/a 

. 4I. l)ane tm » tés amtrrt motê 
giiftil* , etc. 

44. />a/M )Can« (W'i^ >. 

4 5. j4m eimffmlter , êane exfei%- 
tiom I peut , 0lir. 

46. {tuandht inof aiiMi ter- 
miné rmjàititttemdreymemt'e ; 
un* liAur* «ntiëi* T U ina)f ur« 
p»ft«». 

•."47. 

4a. DomfemwêftonVaUéd'U- 
ltv0t , li¥vrr / etc. , maie û kert. y -jifrmÊÊm l*M IVttisi^me l\%lth. A rn^'é . «(-«ijwt.^''*' i»»*-- » l'J i>««i|ilf t , t If taoïsi i:;m V. t\ k ni. r v ^N' ^^ 0' ■:^ U'* nJ':MA1lQlJH.-(^>IIUIU* \*' IM)||||t|« (Il <« |)M \l V I « «npnVli 
IK* prtHllliAi'Ilt UUO «Uh. ItM \( t uii il^iil < Il • «nin.iiM n. . 

rc^Mrdi*!' <oiiuiH* lurr loui «« «pu u'ini jmmui iii.l>.|.u 
cumiiic loii^ ou «loutniv. „ . vu l'y' a l§ m*'iit« tuft. 

1. !• , thuhthonuui. . ., 


J^ Î4> , dtt.tylU»bt> AjttanU /*•• 
\^t mutt , VH! , $iit«ir , il i»ilr, #ii 

làbb^d'Oitv0l Itcfvit (loultut 
S. n« f éams n#," |»r«HN|<V'll|i , I l/< ' 11/ • «( * , In II t r I < I 

.1 if%/t\t't,, 

tlt|>|>lli'i , r I ■ 

A l^tiHt h'ii» Itit .mil I n.iiiti 
0I tit* '• • /•' • '' '♦•/• • 1/. « • «• < A» . 

't 0»t ftl t llUlfl ■ 1^'. Im , in ^avrc une <'«M«Aflf«« 

7. illM , </«IM Âllltof , illill» , ( f 

«ia^ |0« frélérilê lUjintt , hum* 
■ I. ft, ,/. M t' lu' f>-l<i0 <•>'••*• >!'•« 
IllHWllUl , Imii <» t I 

IMAlhUD , |tU*iiUMlM«» , •!"• V A <i» ^: ^.#«.Jan# /•/•'#r6##, iliîî«»nl» -^ 

Wu êuhjonctif , !)«• J« riAM , lu 
1 !••»•, iUf IfWil./^ 

lo II , dmnJi U$ tmpoijatU 
«1.1 êubjonrUf , qtiM.nt. ; 9. IXini touâ U$ tuhttantift , ^ 
#/ «idfu r<»u* /«< adfclift , étn»- 

to.i*tiriout ailUimr» f maudit , 
etc. 

1 1 . Dai^U»*^ h* mmtrtt mata , 11. Douteux dana Ua autre» 
tê, rniim , tY»|# , #/c. ; ritat^ W.. ^r't6** aN prêtera, «<m« flU», * /".m/icuri/. fou, ^It*. , «/«. 

HUliVtlilfB, etc. 

1 1 . Jlr» , dans épitf» , rrj îtr» 

al «H br^J , mIoh Vakhé d OU 
I J. />««* l/» màf9ttifê /#mi. 

14. ifr«, daiM «Ivr«, êulnttn- m Afv/ ar«c ta ««rn 
ultHé , niUrtk , «ff i3. Ot^ni rûit^itff <ii4tr«i mot a. 1./; 14. D^n-t Um aulr»» mois ^ li- 
vra , tl»r« (^r#rft« ). QUATRIÈME TABLE. 

O. 1.0, daHi 0« , ,0#pf , *«**^ » 
j€>if om¥tN quatfd ai oomum/im 

i« Mtof. 

a- otl» , dmnt ||10b« , 13k«. 

ê ■ 

il. ofB* . dmUa j^ûAiOf . 

plAt< , 0lc^ ; il l'mgit Ki ik U 
d*pAlSomgHt. I . pmmM tou* /•! iWttr0$ mota , 
tàtm , 1«<^UI , U&t«IWri« , éU. 

tri ■ '- 

». Dama tout, Ut ^utrtê mota. 

4. Da^ Uê autr^ mota, ldf«/ 

5. Pmrtout ailUmra , l»«»fi - 

fil» , 0t€. ■\^ 

6. Domt€UM §ana f n |/f«.#w 1 »> 1 , >■; ■ ^^1 A ^- J.. i/...- Quairirrmê 


,5v ■'Vj ^- p*rfonnt$duplurtel (iriytrlhtt , 
iliavAisnt , ilr«iirôi4>iii. 

y 10. oir. .» . • ^, ^ .. . . . ,. • 

it.uir«,ra/iJc-«iryN}<()/f, glAirr, 
butoir* , #/r, ; 

I». oîi , irtrli eurplion , jo»/ 

^■*i/«« ;tfOftOfi(« fn itij'ht/nin- 

fiùê ,(Qtt , Utiiiôii . g„,l ,jû',l te 

phfnvncê «n h gruvt Ht^/r , j^»- 

* *Oii^ AiiHini». 4ti Is" '• 

sans éx.<^l>t ton , Ir.iiutiuiav . |^« 
luiM* ^ clôiliff , |Hii\ie , */«., 

14. oji.t , t/a,ns' il p«t<.i( , il 
c»>niir»it, il cnM,! ( df trvitrr), il 
■ttàriv4i. 

ipjiU />M«,v ^«trAU , il MijAU . 
il Miiôla , il «&U ( li «krv^). 

i*A. ém . dfl , <b* milieu ifunr 
, mot , êl «001% t mnt tim$oHigié 
auir^ quérta • Jbltr . M»( ntb« . 

17 . on»*» , «M» , êak* êMÇffittom ,• .'^^K<^ iO~ or , uni , ort*. mH^tti'nt* . • • • »l. iH MiMANga'toittr «'f oitrv , 
«««)l /• ion de /> f^myn dam i un 

%'ài . . ■ •■, 

^ 14. DariM Ut uutrtt ca*', il 
rruil {^dt croir» ) , il âvwit , il 
• iiroll. 

iS D-ans-tous Ira iiuîrtM.ctii ^ 
«Ji>oU, ■yait>{^i«, r 01 »r»u vul^t. 

-16. suivit dêléurproprw c«n- 
«oniM ; tOnmA , ron«Anii«, «te 17. % lit çùniorvt* *•' rtAou- 
JtUw , comme daiii /« K^.priti- 
dên*. 

19. .Vitnj élr* «ut fié iVùrtt » ^ 


4 ^ {' A^ 'K *y3j Quairième TttbU, f o.'orr , orr# , êont €MC«piiom ; aiiroio ,- é< lôr«. si.'ot , oM , aaHê e*c0piiQn ; 
r«|V«^t , ilôM f «te. 

aa y»««», dans ftT^**t fR«^ , 

•eur,. * 

- a3. or , clun» t«ip'>l ,Vit , ilépôi, 
fût ( rtf/i ) , •nlfr|H.l. •tif>p«»» , 
|irf »<'.| , ^/Mi s't^cnvoit auirrjoi» 

34. ot«, r/aA| tiûlr', rA|« jIïibI- 
«W« , )••»!• ^L/mê^trantta *y/ 
j[(^« rmuriJtint dans css Irun 
iUrnisrw mots , rAt* , ■•l|Oli«r , 
• ni* , rfufM li'^twiMi , PenterAfe. 

1<S. ou t o(i« , «ani SMeiption^ 
' pnùdio , l>oil« ^ etc. 

.17. onill*, dans fMUU* , «f 

fudUr, il Couki, roûU, écr^Al*. 
xo, ount. . * • , » . 

3o'. ourrv, dans boûrrr, boîirré, 
SI (odrrv , rouircs 

3i,. ouê» , sans êmcsplton ; 
épodM , ête. 

3a. otMM, ssuUm9nt dans )« 

Il . o«l , d0«i ivfl , MAlvroB ^ m. tfi o«>f «m/W cf'iiitr f#r» 

7rii>t»uo/i mmsemlint , éT«p6ré , 
êmmpli t^a'd t^'y ait dfUM t. 

sa. Ain« tous 1rs aulrss mois , 
h(>M» f |Am* , b0Ma t <#c« ^ f s3 i>an$ tous fstautfss moti , 
por/ d« l'sstoinac. ) 

lu • 

>4 #)^<jfijlir>t9l, hAUlletir, r/c. V (f'«/n nom. * ,. , 

a6. vil , tiiit'ld'u^né'ttirminaP' 
son tHlÈsvuUiK , pouJi^ , moàln , " 
ro44> 0tc. ' ;■ \ -s 

'. 17. ^4inW la larmimauoHlsst 
màseuinfa'fi^àiMé. 

«H. Jpsc tm%'rmé$iaison mas-^ 
cisiin* f WQùUt ^ jb.dU f «'<^- I 

ay. A>u/tfiur ^, |>ravui(r«, ili 
coitrvnt , stc» . 

3u. tVi /« iyllaha qui suit ssî 
masculine , coArricr , bo&rrtil* ^ 
stc. ,.4. 

3i. • 

3t. iUnt fbtti /fl Mifnr« mo'fj / , ''^naF'V. 


u. li'tt 


•Oi-. 

! il» \ottj ^ il.v. / . Cinquième Tnhlrj 

, In tnUi , U ffont , I« moill , ii 
h un Jfi^éé. 
■ J^. outfi ,danê abtofttA , JAffrr 
^mùtr, voiil», i^roûlr, jrifoùto 

3S. oiiinr, JaMf poûtr*., «oû^ ' 35. /><in# /oui ^* aulrrt cas, 
trf. » 1^- ^V. >, 34 Qunniila tyIh/,0 qui *»^n/ CINOl'IÉMF, TAU IF / rhë^, un ilAhiwtie. « 

t 

». M«, sanê exception ; viïr ^ 
4.'ug«. . : . . . . I. vTj'^c 1(1 l«rminannr\ mai-' 
bût lier. ' . 'f 4.^iil , ffipftihongue 
3. tlouîeur; \yi^r ,.xt<r\\^9 , r/r. ; 
ni«i.f 6fr/ ifunnd Ai drrtutrê 
\yllnlir rit rnatçuliue , {.ùi^rr » 

4. Utnilefn ; «iiir, Iti.i , fuir , etc. 
i. X ^.. l>nn# /oui If a autrta fla% / 
r^rulu ', etc! 

7. Â la /m iîuin(>"t au nn^U' 6. ul«, i<ifi4 ettrption f plilU , 

#'c. . ■ • \ 

; f>.u\m ,aunj tuut It rerhehtn- 
l*T , jjB brûl<t. 

7. uni , un , au milieu d'un 
mot; bilmbla, «ntprdnir , «ta lier, |>ariiiiii,, inpuifiin 
la Jin tuivi d'uns » , puifunii , 

)in|>drfilDi. 

tt. \1tn99 ,aani tX^ccption itana "• 

ha vrrhts ; iiotfiTv^jtinici, apnr- • 

Vuinw , 9tt. * , 

9. Uiy.^. . . . . . , , , V 9 DoMii-Mjr/àWynir», vrrHlirP, 

^/ 0tc, i mau hrtf tt¥»c Lj trrmi 

*. nmlêonm^utultue f»v%ii%it, «tr. . f < il. .î, 
yAC#i:4-».4;^.v''"î 'l. V- ' / âS4 amfuiimé T^ie. 

i <M èf; sans «xvtption { M dM ,- 
ëtcHt f «/c. , 0t riêé. 

J« r«çi{4«i r«^o»i lu»» il— r mAm 
Vuâogt mUuâl. • 

•\ Harnè tout Us pmrkêé Mt^êmb- 
^oHctiJ f qu'il fut* io. .d^mé la Uimimmiiàm m«#- 
mtiuê prvffië f Uk Vrikmmt été. I J. Datu tmmâ itt attire» $ub' 
ëtanttfê ; hdt , «Ubilt ; «r ^f«< 
lêtvtrl>0$àl'indiC4tltJfi\f&t,0tc. 

i4« Btutê totêê Im multmM tas. 1.1. ut« , <«trv, «i«n4 flff^», 
HAté , flùtvur , ilâtrr ( ijkvinr) , «f 
<l4'M /«« verbes , vou* r»5;ÀtM. Des ublct qut; iMMM vtnpns (W É|p<n^ y on |>cut d<S- 
tluira \m pcincipOT fç^àér«ux «tiivaiu : 

T'. pRin^tTirc- Toiit4>ii )<>8 lylUàiés oà U y yt une « 
qui •*«VTit Irtnc se proiioiK-** [mis , ou qui sYcr^oït dans 
la tWIIi» ^vtlloçraphr eitpii iir s*^tÎi pliis h piVacnt, sont 
longes éani ex^ption. ^ / 

D'où Ton doit ccmrltire , ]/. que toute syllabe finale, 
lerminée par tine a , un jr ou un s qui qie se pronon- 
cent point , .est longue ; ce ,^ d^cula àm loua laa^ plu- 
riels sans èxcepCion , Ir» Imnp* ,■ Us Jaloux , Uè- nrt. 

' RsiTAIKTTrs. 1*.- Quanf) Ta finale Joli se prononcer 
atecle root qui suit ik cause (1*UD<^ voyelle ,^la sjrlUiîv cm 
également loaguu. 

9*. Toute syllalie marqiiAe «f tni a|X«nt cihcoofleie , 
soit au milieu , soit à la fin du mot,, éft longue sans 
nception y. tèmpSle , Jflf ^ tippTU ,. goùl f «101 

II*. Principe. Toute voyelle suivie de Ve muet est. 
longue sans exotption , peuêfif^ , vrfe , p6l€ , êamtîr y etc. , 
nuiift urdiiiAiremiiDl oatte voyelle devient hr^vc y si cet # » 1 


;.M;-;*-3»«lfr. .r,, ,.; -•I. r vT Cinquième Tab!^, *i5.S 

■in«t M rhanfçp en nn anlrr ^ ,.<>« en onr «titre voyrllf , 

Rkm a RQUJîâ. I •. QiioKjiie la pliipurt «le» diplithon^ 
l(iiêê nment longneu , et qu'il «oit vriii fpiVIlr» nllonqrnt 
le* tyllabei où elle* te trouvent , il y en n ntiânmoins 
de dontetue* , comme miin , eUfvïr , ruïr , et m<>nio 
'de hr^ifti^y ctÀnme mff>tl ^ 'ftmleuXl ^ eir. Cett donc k 
fiiiii qnr dengrammatHcnfl ont dit que toute diphthnngii« 
fMK lonfpie. 

a*. Ije propre dn non manmlin eat ni l»ien de rrnHrW 
href reltii rpii le pn^^^de , qii«^ i mAme diins la plupart 
den rjRA Wi la HyllalMvqui pr/>c^de rst hmgur d(? m iia|nn* ^ 
elle deyient lyrfve quand elle ett suivie di» son ^nf»- 
culin piinsi, <iffilg^ y tixcûm,potul^ , biiehr , roûrrr , vur. ^ 
fi rliangent m itffttg^r ^ hUher , poudré ^ roUrriér , 
txciiêrr , ew. Noua av<?na dit ikirm la plispart dr» ran , 
parée qu'il y a di»» exceptîona , comme sflhré , rruliiri^ 
r^fle^ y râpé , vh/lê»U , piUêtfr ^ffrrer , të^rfiiit , o'/<^, 
rûs/ytfr,. y et autres dont noua «Tona parlf'. t^ 
, 3". Touti* voyelle p^nnlti^^le sirivie d*iin • , ou d'una 
,ë qui a le son du m , est longtie, trapftr ^ Silêe , rùtir , 
ptfrmJim , <i//Jae , etr. , pourvu que In de^ni^r« syllalnr 
■oit muette. ' • • 

lîT*. PmifcrPK. Totite ayllaHe dont la derni^^r voyelle 
•it suivie d'une ocmaonne fmale , autre que « , s ou :;t* 
muet, etl b^^ve , ainsi que^onte ayllalie finale eu / 
mouillée. Noua en avona donn^ la preuve dana les tâ- 
U«i. ' V 

IV*. Principe. Quand les vbycUcs naaalei sont suivitt * •>f â 


ji56 CifiquUmê Table, 

(l^Otir rbndonnr qui nVttpnft U Irur propre, c'ell-à-T«lir«f^. 
nui iiVftl ni m ni n ^ ri i\\ù vivfoaivwww une «tili^ «yllalM;^ 
(11(11 reiicU*ut loiigiH? Ut nyll^iJiM* 0\\ vUet^ m- tnnivrni, 
âmlniùm ,. dànêe , témpitr , Xnfnmtion , ôml^rr , 
lulmblti , clc. ; in^iii cjuflnd ve mïuX !«• propn*» conftonnc» 
«II'» voyo.llci* uaivalefl , cV^l-à-iliro mou «, cAn Ti'\\\ 
i)H*v(' U fiyllalK* K la(iurllc nppArûrnt U p^<*^li^rl' (lr« 
«oiiHoniif't N'(k)al)l('*<*ft, <|ui d4*ni«*iirc «lors miiclUr (*t ii^'at 
lihi» iiniwlo , èpigrainine' y tonitonnt. Il y « n/*anni(>itiB 
(IcK l'XiM'ptiori», fu'iit eu prlit iiombrr ; rxiininf y Jl/tmmr^ 
niûfîntf , qu'on «Viil )k nri'ftciit * Jidrnry nuinr^ «l pful- 
ftrr cnH'lqiU'i» «ntn*/». \ ,. " 

V. PHINC'ITE. I>i' nnlouhlrnu'nt d»*» r-onxonnc» b.c. 
</ , /, /^ , ^r/'» •'^ ^ y rriul , ♦•ii ^rll<''nll , brvVr la voyollo 
«jlii K' piVM^tl*' : àhhr \ açctinrr , addition , affiihilil^ , 
' tigi^rauer ^ aller y apfxis y ^/À^^, etc. ; ihni» il iiVn.rtt 
- jwm dr in4>iui» cpwnd r , Ou * ftoiit irdoîil)!/'», ctlrros^ ^ 
tfrrrin » pû/tsêr y comprfaMf; y jf>^M€y aUmùsn^ y <ilr.. Il y 
n dm rxrrplioiJi» , ï^onl 1« pri«cipJilc''<»sl rn M«r| Arr- 
i'fjiMr- y lii.ne y ftr. ,' 

VI'. PiiiNf :ii»K. Krt r<WtiiJ îLfftiit l^^»-p€li nppuyrr 
dailA 1(1 priHttinnalioii Aiir U di^rimrru nylUlN? niasculiiii) 
d*iin fjriol f (|uVllo noit loiifçii/!^ , doiilcuM* , ou brrvr , 
cptiiiid ce niutdoit ^lit* proiuHi^} de Kuit« avoci le tuivant; 
<^l il latii |>Uir<ippuy(-r tur r«'Uc nyHabt* , (|nNiid ji* nu>l 
. «m d.uitj îiiic ,p<>aîlioii C4>nlrai(T. Ai liai ^ léa |M'll(iJiu^aH'a l/A ilit af'ulrcrut •ù'uiiiiy/.iiri«fi«, qu'un proiiuaff //u^^. ni nytr Ju lit JliimtHr , man4iê ^ ni %%on JtAmf .mdnjt. %i}ê. CK|Mk %: , ,\.'.( (•♦ 'Jahir d/*» ïlomonymrt. i"^ 

«Irmiiiulrnl, tn'% .p**u fr;»|»{)ni «Ihih '////r (inrrahlr non ' 
vrilt' ^' le dtfu^ unn'rr.sfi y il a ftr.vnn ih' r^/xis ^ U 
(Iri'i)ir unfxmv • nui in <-«'s mriiif» nylLiln-s (Irii.i.iiulrnl plitA 
'ilappiii, ^i, «'llrHHfionr niiïvic"» <l lin irptis, rornrnr , trttr 
Tiùii/ion rfit ojrrnihlr ^ fiin<iu'(iti ilt'lii<y-y il r.st i/ttni Ir 
l>rsi'mi y il a^lhit ênn ilt-xan..' 

O |)nii(i|H> i*»l ni vr.u, (jnr rr ( li.uijrnirfii «Ir posl- 
lioii lait tju'imr ^^ll;ll>4^ >]»•. loii^^tic «lr\iriir )>n\r ; < .ir , 
rôinnuî roh.M'rx" r.ildM' <!'( )li\rl - m» «li-t , //// /lO/ni/ir 
horuirlr\ un Iioitunr hnlx'r ; fiiJnHoii doii «Ihr /^// lio/i'-' 
fi4 tf /lotTi/nr , iiff, hiiiiT Intmntr. » 

J^*(>))kii*i>atioii <it'^ ir;^Ir.H ijiK' "nous Nrnoiis di- Jaimri 
ftiir l.i <jn;ijîlilr rM si rs.nrtUii llr , (|mc «j» IJ( •^^Ml^' «Irprufî 
«oïlYriJi \v' M'iiH rj.n'(m ,|nj| doiiiiri .«uv \\\u{S. \ oi< i l/i 
fal)U' clf (<'.s lioutoiiytiMs. i \ 1 A II L K ms iioMONYRtrs (;ri oni di:^ «;rA«i; r)nrKirf:Nn 
\sr,i,<)!s{ (jjj;'ii,.s SOS I rH()N()N( I s lo^f.s.oi biuci h ■ SONH U)Nf;s. 

I . ârr*t , piquant. 

?. «Irrii» , <nj/// d'un cvrdun- 

~ nirr. -^ 

3. h.iillrr , rri/xrrr en out^rant 

la hnurhtj. 
4- 9k^fit\\ , ffréptyiitioii. 
/ 
>^ &. I»i» , tîU pour le» bilea dt 
êoinmt. '' ■ Sot» s iiuri 1. 

I , .'i( rr ( v/r trrrf. ) 

:■. hiiU lue , >rtyi<A'<</i/'^ 

4 ^vi nf ,}/--.» <pialrr annantrg 

tir mt i\t>tl. • ^' , 

S. i\ M bal , du Vérin itnWttt. L N ^ ■ \i•!^■.t»l^Jjsi9a^BB^'i^i uî^m.- • ■/*:ii'li0^%-^K'i!*-ti.\J^J. i' '> I i58 

■■■■--. 4 

7.t.Mte. «Mimai i>nii«oM«a- 

ilipir*; rSffMUrité êlpeff»^ 
tion de iratts. TôMtf cbà Homonymet, 6. MH»Hff » V wwAniiÉi'rf'MH 

7. MU«, kerbê pota§àrt. 

t. Mtté , f M f 0't« rfM boitte. 

9. il boll* , du i»*'/^ boiter. 9J Ifôitf , uêtênêiU à coutftfi' 

eU. 

10. I)ônd, soÊit, rtfaiUistement. f o. hAa , mdftetif. 
if.' rbiir , ëubêtamct tnoUs êitr 

in la peau et téêOê. 
fi. €Ïkit f adjtetif, ' II. «Iiir^ aéi«et\f. 

r 11. rllrr, r«/lw« qui écrit chtn 
un procureur^ 
fit, c(if)f ^^êukêtmncê étêndm, 13. «;Ar « %nêhmmunt , dmnthn 

ptêda. ' 44. «UN, eeplatettoufêid'um .4 /***•» "^'^^ -«m^/*. 

\iS. f uii rt, /itfu ds promtnatU, ^i. ,c9ilr^ litu tntour^ dj mun- 

etc. 

17. ruir , f#aM <f un amimal. 

à goutt*. 
fç. dAo , prêtent. 

I Atalm p iain» emrdé*, . 
**' » éUlo , m^tai. etc. 
tft. il rraint , du vtrbe rrainiir*. 
17» rulrv, ¥«rb0. 

18. il «MgodU fil4i*ù go4,t. 

10. dSnt » pnmoM ràlattf. 

Jo. élvlat , participé du rerhii 
««•io^. fit* , 
Vttu 
j fali f fardémm- 
' \ ta bla , du ptri fait* , «omNi##. 
II. < fit*. Jour oomsmcré à »i. UIH , 9artUép9 fémiiiàm du 

vtrbé faira. 

flf. Il rail , ^ #«r^ r*ir^ 
ptrbé fair». 

t3 ï«ét, f«r7»i/i M«Mrf dff »3. M»»«'"»«'«*^»'*/^'^- AoM. M- fteMa, dtf r«r4tf «IM. •4. |« fini», tuf *■••,«#*.» Ai :^sk'r TabJè éÊê fiomonym^s. 1^9 t$. il go2U^ du ptrkm i^âtcr. «S. KoAlta , p/fi/* partie d'un s6. pHf , adfmetif. J<S. il (Çiiv , ''«i ft^rAïf graver. »7.\lai«, «ir rAa«d #< j<ïc qui »7- ^''« » '»*" '/*** **''' ''" '*""'- 

^ntlsttint. chi. . 

•8. hêlX, o»^* 7a* t*'nt emba - «S. Hfttli» , pt^rùtr ^u'on m$t tur 

59. |«ri , mhttane* d'un tftr «9 )*» , ar/ion /i« jeter. 

luttant. 
2è. j9an* fabstimthf*. 3i. 1^ f r« 7ui a ^/^ ^<^* 
3J. jt laiMo, (/« vtrbe UiMcr ^ 3o. irûn* ( d'àgn ). 

^^ C Ul.l, ailfrcîlf. 

1 lait , Itquêur hUimfhè. 
3j. Ul , taïquê , /rrr« /ai. 

ner. 

34. mlfirk , vnrhr 

3i. mAtin , i««. farU« dm fou'r. f l 2f. min , pronom poiie^sij- 

3H. milr, muratll*. 

39. m&AM . omof. 

4u. inUla , tipice tU coffrf.. 3 4 • Mal iT9, p ropriiUurt 

35. milin , cAmm. 

36. bAu , dûustàme partis d* 36. n»ûi, ^>ronafif»«r»t;a/i# 

l'mnnét. * 

37. tikûalf élévation sur la têtTt. 

38. Biir , adJ09tif, 
I9. a&«M , a« )«M« 

1 Nil «ftlt , dM£2r6« BatlM. 

i ihiititt , au verbe ètr*. ^ » ' ' 

41. |4t*\y!mjM détrmmpée »l 4», pii tp , ^wrd <ir« «iti>«^tt'x <1 " 
^pétrùX 4 fambei. 

• ftUt^ie. 

44. jfic)ê9t,prti^ftdupoii$om. 44. p*f h«r , Irmifgrtitêr Im loi 

frai%** , •/<•. 

46. yU>«t »//■!• 0— y ^#, ##c. >6. plliM,/y/rMniMd0 /'a(//«(>- 

' #// pUln. 

47. )• rfifiM , /• r^tr^mthê. 47. rAgà* , matadi*. \ . ^ v.y ''.•/, •• > t'A ^ . ^»; /.a'.. /■■«■■..',À|- /Vi. 1^ ),. ^,'.'' . y''-,.:,iitf' 4^-< .. iJÈ*'4.>i-4r..^, .te.- '■'.,' ^,;.;j..4.--» t •' -!> i4o 

48. rSr , rJ/i. Tablé des Humonymêé! 49. ui , tutu de erin cm ttrf 

ti patte r 
&o. tMiit , artton dé êojiter Sx: m\n\ fpur , gacré. 4H. rdl , ¥rmt. 
i (& , àdi^rbt. 49 pronom potie$fif. bo. lot , ituptdé , groaêiêf. 

••li , partit du corps hm^'^ 
main. 

&i. < rrlot , partietp0Âu ¥«rbé 
r«iodr«. 
mUi|, tignaturt. h Krn« , l/tfM d'une ac- 
tion. 

it l r.n#i, èêfntfr êouprr d«^ bi. U^t\at> ^ hvUr». 
J r. [ iij Min. 

Min«> , fimimn d» i'mt/tC' 

93. \i\r , partie dr- l'animal. bit. \fr% , advwrhr. ' 

i^t. Tnîni» , frmtnitt de Vaditc-. 

Iif viiin. 
S7. *^r , imtrtê long et f<ih»- 

ptfw/. , • . • . '' ■■ /. 

4li. Tl»r» , iuhitanlif. 
69. voit ^ êoH-4t la bouché de 

l'homm*. ' 

6<j. vAl«r , dérûùtr. &3. il unît, li sucé U loit dé U 

mamrUr^ 
6j. Urti* ^^êouitluf^é. 
45. tr«it \, datd , ''/T»* **'^ 

crayon , etc. 
SA. trfne , faiMMMr^ai rofi- 

57. ?lrt , tfd)ê€tif de eouléuê 
▼^ftb. _ ' -, ■ 

58. »ï»t* » v^rhr 

59. . il voit > dm f«W^ v«M^ 

6«. véUr, en tatr. (( Piilnqiir U protodir , (lit riiM>^ d*0|iv«t , ttotii en* 
»^M!i0nr la Jtutc mmiiFC de» lylUbet ^ rll* r$% ^otic 
>» utth* , rlle^l tlon^ ii/TeMaire pour hicn iMirler. Mâii 
>» c« Mroil parler ^IrèLinal qiic d en obtenrer les i^-glei 
)) «ver une exârlitodeujui lâÎMeroit . tperoP^O"" de l'if- 
n iÎRclAtion M d« hi conir«inu». n /^ naiurti , noiui b0 
Murtoni trop. le dire, t^iU «u plijrMque quàu monu^ /^ m ^ ■\ l ..s- A * ^ Tablé dr M Homonyme^. 

ipul nmn pinll , hcmê inu'i"»**? ■«•t jionti (.«piitr^ i . » t 
tlofic il tojct^i^in AWl l'afil <l'«lrnn:;ri » «loinnr ».i jm ii 
^ Je toiiiA à'ia |)r<)iux!i«»., ipii «st Lt Miilr r|. i «U- 1^;// île- 
hilên ptirlrr ^ «rt-d«r celui lir him Urr. Ka'u\\\ p,^N «pir 
nouf voiiiliotiii (fu'cfn ncfahlc letir inruioirt' d'iinr uiii - 
nité dé'Hifçlet irùiiu^u m*» ;nuuh nous \ou1i>tj.h fpr<ii l«j' 
fâisAnt lirt* , frti, <|*ii «onvrrvitii uwt rij1c„, «,»n^I^'^lf^ifl^s«• 

u^ ou leur C1554' iXiiHi iirl4rr rii.iJjiiii(l«\(K,t|)jMiy,cr sur Uv 
premi^^:» , et <|c, glU5<'r »iir lrs,vs<;< niulrs. !N(jut \r»til(»ii5 
qu'on iuruM' tl^s le priiivipi- J<*«in oirillc, ii |)U< ir r,i(<i;tit 
prOKMlK|ue sur . 1.1 îfcjilHlK" (|iii «loil r.nuir , v\ i.Ktint 
praloirt: Mir le mol «le: la pliio*^" 'I"i • n < ^i''tiiv<«j)iil>l<' , 
cl que .par rcIDÔf «Mi^on j«"» fiaWlrn; j •k^iliii Ir^ nii.irirr» 
piYxiodiqu»*» (!'<iù n'-Milf^ I Iwii rii<*nif «j»m- I/ûim)» ni ou I»- . 
ikW'U" a «•!!« fil viir. Tout' .<'lr.iM;;rr (|tii ii<- srlif pirs U 
dincrçjirc cniarTjioiilr.cjjril y ir^'ritrr «< H »rrs ^ 

N'alIwiJoil p»« nu'uu lui i«r^rrw4 «Je rfriRuillwn . 
"JiNçâr à paA.tarJif, un (»< iiiltlr nlluii . ... 

«1. gtIUL-KÛ , 

"■ ■ ■ ■ ' . . / r . ' . 

La tltagrtii «loal* rti t t(iii|t« , •( )^lo|Mi ««^' i>". 

ort «Hmiifivr^' <ii*i^*t^'<t |^* l^*^" appn% m [u-f, et par 
CMM^i^nt il/wit ^1i«^*n i>M?^W p«rkx. ha pumnin ïniioii 
m\U point l>ie|i ft>riiiâf , parc* qu'on m lu'i^JiKt; «i^' lui 
lîiire €afin<4ii« U pi^Mfîc'. Ucuri'u» , loiMpic !«'.> pn ^ 
.^i^K^I im^rciii^ia uc Mffout putni v^au^vva eu Mi.- 
MHW. ^ . . . »!''> V f >■ 7 
• 
ïv^ #: V7 V ^«h i^'^f^e^iftMîMCS .. ..i ' „ ^,.*,.'..MteM**i<f„> A- "Tn * 4mfnmm'"J' .\' -i-mùmh «ar-^k ^ l4f v.^ DêMê dmê Hamonymêê, ' 

^ Une aiHrr ■iiRrtioii «fu^aa ^rw^v doit «vçér , eW 
«Ur (UttingtM*!' Im difTéremi» «tpècM d* pronoilciatioB : 
r^t , comtn» lé «Ni efirore Vtkké d'Oliyvt ^ k plus b pr»r. 
i> nonfiatioci cil lr>*tr, plnt U proiodie dok èlni nun- 
i) qiiëe dati» lu lAct|nrc ; et bU«a plut: encore au hn inj— ^ 
)> cknt lii' dmire , lor ki tlM^àtrt. » H y « doac Urai* «é> 
» p^omdc proiim»€Moii , celle d« là coftvmatiotn t otlb 
d«' U lecture, et<^le cir 1% dédumlloii. 

■■ . ru.' 

^ <( Cfijlte d«^mihre , dit l'^hKé ItiitCéali 4 «il oile Mpèoé 
» dr^flriint : «"hAqùe ton y i;it projnoacé àvN3 mie io^ 
-» di^ modulation ; |ea sylUljîea longuei y kmtjilui vH- 
» a^niirt; Vn hrftrs y aont articulée! atrc ma «obiqi^ 
>» lonr donne plus de mrpt et de cônsiatinoe,; œ qtii 
)>^n'nd Tacoent omtoiii* plut «iit^ ^olMMir^. n 

Rllr eal ii#ie eêpèt% déchaniy parce qu'elle admet dei 
intouAtiont plut éJbvéet ou plua baaaet ^ plua Ibrtet mÀ 
pîuA fûiblcs ; des tenuc^ sur les longues ; des aocfl^r»; 
ïions ou des nili*ntiii^lBiemt aeloti h^ figVMi qu'on em- 
p1(Hr ; enfin , des inflexioii»^ destniiies li préparer la chute 
ou les diflcrens rcpoê. C'est ce que le même auiMir pMUl% 
par cet ci<*|npV3 de fiécbitr. 

(( Déjàfi^miêàoH âahi aofi auhp ] fitnhgml tonfu9 

r> mmê êiêvimut »^/mhimê 4f p iù0 m éêpMty | H iwmm 
)) O DUu terribh > | mùiê jttêU | êur i&9 enfanê-dê§ ^ m ^ / u^ t*H>t*m*^- • .-■^'..'■'^■fc^^'ii* - - »**^'''^'*» ' N ^\ ii: 5^ Table drê H^mwnymeê. 

V fwmmêêl \ vous immolti \ à i*olrt gramUur \ iU 
ï) grandei %fktun0ê\ \ fi-A^u.i fr(if)/frt \ yiiaïul il i\>ui* 
)) plait , \^Stê tfieê iUuêh^,\ (()w uaut uxtz tant i/# 
)) foie couronn^B, p»Nuiu mvuih ixtart|Uf^.«vr(' »oiii 6m\% 
ce piMAf^ le» drff?rcu5rrpo»Uli' rorrillc ,,(lr IVtifk-it <*l tW 

^U rrtpimtion \ «lin qiruii puitM- pWer rAcwniuriiloiiv 
■ur le nfot qiii «iôii^ll'iivoir. Il y m n deux tUiit Li |ur- 
ràièro phr«Mr , purr^ qiril y k un dcmi-i'epot npit^ vamp , 
cl un rcpq* finiri «prèn tÙittfuy.rti^. \à' yrvtuivv m^it'nt ^ 
ooriibmi^inent auxri>gl(rs quriiuiis avoiiH cultlu-n , porte * 
jur «on , et le aecoiid sur Lftvniit-<i('rni^ro dv dèiitm^rt^, 
JVy N ftix r«*|M>(i djinti la tcM^iiuli* .plirgM* ; !<* ptrniirr nprèt 
déjà f le second apii» eanor^; \v troUi6nu' apn'^n mon- 

. iOgnê'è j le qiiatrirjiiç' npri*» ai^/r f lo. liiiquit'uir apn't ^ 
hardi , el le sixiHne aprët prtH'irurn , <*i<'> (>«' n'rsi plri.i 
qu'on doive préris^irrit s'arrêter api>« ( tiaquc r«'p<j.i qiio 
Doui avons Tni|rqtif ; mnis on le peut , «>i tria nuifit ^ 
parce qu'on ne «'arrêtera qiràpr^A un df Cfs niots , «Km 
là manière dont on sera afl(*ct^ dans le moment (le 1 ac- 
tion. VoiU quant k l'accent orAtoin*. - ' , ^ ' ' 
Kelativement aux Intonations, nux tenues*, aux ac- 
célérationa, et aux ralentissemens , voitn comme I'aLl>^ 
BaUtiUi a'éxplM|Ufl lur la dernière pUraiio , 6 Diau ! ric. 
« L'iuumatian du pramiar mambrt ^ 6 Ditu UrribU ! 
ïi atra plua éUvde, div^i calia du i«Kx>nd pW batae, 
maiê juste, L'ohUçur appaiiara aitr la prasnièM de ter- 

. » ribU f 91 fera aonnar fortamant W deauL rri il appaiara 
)> de mèpoa aor la prcodi^ra d« ^lAfte , en faisant ua 
)> pou aUbr U cou«oitfi«y. U précipiura uo pau Vw^ <- -\^ "W JtA i44 TahU ilrn Tlonwnyrfien, » liruhilion dvi iTKfr ilr la |MVi(K]e , êur Iç» enfant lieii 
:i\ hommrn , pmxr (|u/il y h un j>oii UH\\i <Io aoiis ^mmh 
)i rûlrc, T1 iipfkiiicr.. «li* iiiAim* •iir immélfz , Mir j^/yi/i- 
>) <^/ir , mir frttp/jrz ; il (lévelo|){M*r« In p^rnli^l-<; «1»? 
)) //^r# , ri Vrtt«nl-(l^nl^^^• AUUuMrtt : riifiii , il alloii- 
)) grrn ,1«iit qu'il lo |>c)tirra , Ia (l«Tni>r<« do rimro/t- 

Sur f|Uoi PuMm^ Bnt(<>ux rriiinrr|U(* a <|ur le» îiiUiua- 

)> tioMH, M>nKii>lt*A sur-tout iiu ('oiûiiifMirirmrnt dfs mciii- 

T) hTi'% <lo jM^riixlr!», t'I npi-^îi h? rr[>o!i et loArxprcttftiou»^ 

)) iippuyiVfl , M* piacrut Aiu' les c/Misonuirs et nou sur Itit 

)) vQ^rlles, <»l quVIlr» surit ellli^r«fnc'ut srpan'c» de !'«<*• 

V wul , (ft 4piVII«*» n<' »<iril «|gf la sylialjtr Mcfcutuéc ^ 

)) prDUonci^e avec plu» de Toixt ot dV;l<:ndue. )> 

11 lie Cmt pA8 iiéauinoins cixiLrc qui; ces iiiloualiunsy 
ces leuut'A et vv% icciMis, tuient ici. (îxes du liMir uaturts 
qu'ils lu; Y<irit'"l jÀniais : ili, <^éjM.'jident au couttAti^* , 
prestpie toujours , des "(i^urM que 1 on emploie , parco 
qu'ils doivent (^tre ndaptés «uiL piouveineriN qu'on veut, 
rxeiier d^iis l'esprit des imditcuriy oc qui mérite quelque 
develyp|»emenl, ^ • 

Dnnt ' Tântithève , il doit y avoir le mAme oontmste 
daha l'intofnition rpie duttall^t idé«t. Ainsi , dans cette 
phrase ^ iifMtf ^m%Hon9 çé /fir nouê d^vhnë eêpt^rer , 
rn/ÙM nauê -ne pêtiêiùnê puë à de que nouê dti»ioh» 
craindPn^ Tintowiaii^ Mpm pkife lunitio dan§ Ia premier 
inerohrr , et pliia hm»& djin* le Éeotmd. Mal» ortie vn- 
riéié d'îotoiintîott ne diMigtrli' Héil à TAcoMlty piirce :'4*i.'m«'é'''*'rf*^''î^{t< ,V,.f*<A'!*^!i >. , i •■■! #!'■.. S • .>« 1 f|nVllc iiViimAt br pu* i|ii«' !•' M'|m»» hh. «oii imm^oui « |.. 
iii^iiio. 

Dniu Im jt^|>/lition , il y nxun uni* iiHomihmmi |.Imh Ioi«u 
ri plu» dapiiui iiir Ir mol mV^vi,,^ |,„,,^. ,j,„ ^,. „,,,, 

ne lV|i i\\te |Miiir (l^miiir |>liiii dViii i|(ir nu |>|im <I. i^lmi* 
MU diér^iiri. A/*'# tn/tinf , «i/7»/tH An ,?»/./•/».«/,#»« , /f 
ëuiik . mMêrti. Si l'on y liiii nltiniion , ou «rim ouf |». m- 
^ond apprtx'hez »c* pronotirr avim unr «om iijtM i l« m r 

«•iquiî Ir »«u w |»M)tofif;r riii l/iiliiuWif. ir)|lalM' h U 

grndiition , riuloijitttioii doit ioii)ooiii idiri « niin^tiii ^ 
r\\tn\\Wi\v^;ty.jya!HtnCil *» put nuit , pu,f „n /.w< 
rniri/x , pui» ln¥n t pniit rnjui il n y^ nnnhfun n,ii 

Dnns rintrrro^.ition , l'ii|ln)rtiiioii mi» i li<\i'c , < i il ^ 
niirn dr la viv(iriu'< diiiii \v itfril : Mu nu^'unnt , ilitt » 
moi j itiWi cafUjyrt-iHMut /aninut itut In h If il'nn ni 
tl'tin emprrrur i ou il'u/te ItrlU f \ A-mVww \vy%\% imiut 
pou mnnpM^it , nfiri dr |Nirvrfili |ironi|tirituiil i«n m !•<*# 
fmal ; maif l'rtï-i'rnl iir |M»rlfiM ijiu- niir l'n^fim d^'|lH^|«V 
dir MU ^ p«rrr <pw Trllit d« rin(riiii)(it(inii mf df 
/îlrvrr onlinrtiiii*nuMU U .\oi«.Mrti« ai lu riYont'' "ufl 
rintonayjpri dr U dotiiundr iu<rit p|ii« l'Irv/f, , ii Kllr •!•• 
Ja r^pons4; pluA bimiM* , «fin d#» iii(ir«piri Ir ««oiiiii ir ; 
«•t inAinr l'nrornt pori*»!* «pirlipiHoin mu In d<!iiii^io 
«yllfibc , panv «pir, coiiiipr I'oImm^i-x* l'ahU" HaIKmii , 
rinterfofntion miirniit la r^potutr \ on piiMid |niiii appui 
Jcs pifMni^rf • aylUlN'u. Kit voii i un «•«niiplr Kn rtl *€ 
tHêeM? A/enni f M'y ttmi tittnr ? l'uêni ilu tout' 

Dans rapoitroplitf y rintouatiriu •Vl^v• fniif V «oup y 
V • i40 ] 7k&/« fkê Jffotntmjrmë0, 

mrr uiM ««nMi de tninîiport* jimaw ; hêpÊrtfiê Troml 
MmIi U- vuixjlNiîaM auMilM pour teiMlre «u rrpcM. 
^ Nout^ iii) uoutMTooi |i«»ctt détail plua kiio , parat <|uè oe qui.fi«n| 
Ulltt,MlÙ« d^ d'ècra dît talfil pour dopuier «ux éirangcrt 
r«rt ti diflicile dfi bien dédMMr^ n par a»»- < aéf]a«iit Uiur inonire U n^cruii^ de aè fiHtnerde Jwnoa 
liefirt k une «sacte prutodie, ^ U connoiMaiiot de Teo- 
Cf^a, et à ^IntMiiilion qui çouvieot ai eheque mouve- 
■luBluuralalire. GVtt auk gtiidet qu'il» cboiflirooi à leur 

' iâinra|pp4^quer k UjuUià ka figures leipniidp(*t c|uo\ noat 
wenont d'établir j^ tffr chacune a ton intoiiadon', art t»^ 
nuca y mW in^lcxioiii , .tei préc:ipîlatioiu , leà rflUmUMe- 
ipeni , iJtliooeuf, en uu mot, un caraclère qui fui est 

• propres ~^ *'*«teftK, 

■ La leule atieRtion qu'on doive avoir en te livrant aux 
4i0<^rena àiouvei^ena eu do ne pai conibndrc l'accent ora* 
iqire avec raèccnt proMHUqtic. -(c UaDoent oratoîrr, dit 
)) M. DucIm f influa moiq» sur cbacpib ayllabe d'un mot 
)) par rapport au lent et «u aentimfnt : il nuidific lii 
)^ au))«tanoe n^me du discours p saof «Itérer «snaibUr 
» men^ Taoceut prçsodiqiM)* hn-^roÊO^h particulière dte 
» mots 4*^06 pbrase inii;rrp(çauve ne 4iff6re pas de la 
U pitiiom d!mie pkrase affinnaliva , qimiqpe l'a^pi^t 
» oratoire aoit tr6s*di0erfiu daiw^l tui^ et dans Tautre» 
» NoMa j ip#iH|Mons dans récriture Vint^rrog^ition 4r|.k 
I» surj^ê^ } mais oooibicn avons - no^. de mouira-^ 
)) mens de Famé , et ^w conséquent d^'infle;LioiM< 
M oriitoires , qui a*ont point de sif;ne« écriu , eLque Tin- 
» iclligencc et lu sentiment peuvent foiâs iair^ laiair ! ilWtU'.'*; V'«'*-.,»»»» • , ")i -.'i fWtc* \^\ y 1) T«')1e« «Anl lrii.lufl<*iioTli qui iiiiinnuMiI In ruIV-iV ; In 
n |tki^|fHa , rironir , i^tr. T/h4'<M'iii omtoiir «Ht le ptin 

' JV' cf|>r ft là buM* (UiU (IMMiiiatloti. )i 

f ji proriOiiriiiti<in ili' h Irriun» doîl Aiit* Iiun riinluti 
i^irufn|nér ; iruiis ello Hoir IVho <Viiiio nuinicic .si'fi.tiltir, 
f^téô (pie cette jpmrioticùlidti (Uaiu Icnt^ <I(itriur It* irm\t% 
à Id r^eiion d'aprrccvôir \vn fauu^i <|iroii p«MiiTt»ii lîtiiv. 
On nr lit Wrn c|ir<^doniiiint hrhM(pH'HyllaTM*s.«\«*rit.>lih; 
vulrtir, iirha((iir •t>iiliiii<'iil-iM» jo'^p' iiiioiuitinn. Qii()l(|U(r 
tout <T que non» «VOtis <lll «m la (Irrlainatioii «1(»iv4l 
s'obsrrver (Uiift In Ifctiliv , il ik- ftWisiiit \*a% qu oii dnixt* 
Une i^omtilo on (it^cInilH*. f)jitif ï.i <1('(]jiiiinlii>ii ouest lioit 

* de soi ; on ni lom nu mouvciiinit «ni'uij rpronn* rt qn\»ii 
YfMl frtin* |)u»iMT(laii* I'hiih' dm nnlrr.-i. M.tIh <ii'li>.int ou 
est de ftOU'^-rnml ; ri quo{(|fi'oii rju (ntvr iUs <'>tii()lionH /<i» 
émotions ne vont [>a.n iuft<({u',V noii'4*le làire jM-rdre. Dô- 
Hamcr en \\nnTnl , cVsl donc 'mal Uw , mèine eu 4i>»atiC 
une m>ne mimique. (>n duii^i m* nq)|>el(r qu'on ne l«t 
ioue p<is \^ nuiiR (pi.\)n In lit. Vu lionime qui , en lisant 
Iri fliréurs d'Orestc , pnioUroil n^itr de furie.-», nVxri 

-tcroll que le rire on In pitié des nuditeun : il uVhI , ni 
ne doit être Orestc, I^ d(Vom{W)ftition dans le» iraiis et 
les oontorteîons dans, les menihrrs M'rôient^au.<(M liof m d,o 
saîion que ridicules. Ïa*. ton d($ la Jecture dtiii en Ri^nt^ral 
être iontenu. "Il ne doit aroir d*nuirc vunaiion iple cellw 
<jue n^siîtc Fmionation'«= propre h ^chaque (igurey ni 
d^imtre inflciJonque eelh; que produit Taccf^nt oratoire. 
n fiiut que le passage du grave à Taigu, ou de Taigu au )i() A i ' '<"■ \ ^ •â( t ï -►v».. • i I- • s48 7)ihU tUê Hofnonymsê, 

gmvr , n« toit iiMn|n^ qui» pur df» Min^Umf , et trH^/ 
fioiivent m^nii) par ilrt quarts d« Ion. Rien ne cliocpAit 
«omiiM d enirndr« parrourir trois ou quatre tuni de Toc^ 
tAvi! dans une m^nie phrase \ et c'est néaiimojht cr qiii 
c!tt très-^rdînairi) ^ sur-tout dans les paya.étrangers. Dieu 
lire en frsnçois, et bien lire en anglois, sout deux nlkar 
nières oniièrement opposées; et oette opposition tient à 
{a difl44Ynco de la nature de Taccent prosodiq^u: dans les 
«li'ux. lanf(ues> 

La pronondation de la oon^ersatibii difiThré des deux 
autres , en oe que la plupart des ijUalaes y psroissent 
hr^vell ; mais si Ton y fait attent»on, il est aitè die*s*spen- 
<'4:vQtr que la qusnUt<^ est observée par les personnes (|ui 
parlent, bien. Cette pronoiidati on n a d^autre li'gle que- 
le .bon usage. On ne la saisira janaaii , dans les pnys 

. étmn|i(crs , pu que par Tliabitude de vivre avec Aeê per- 
soni^et bien élevées , ou par les soins d*ira mattre qui a 

. vécu dan» la bonne compagnie , et qui y a cultivé son 
efprit et son langage. M%it y ooUnnie nous Savons d««j)i 
dit , iV faut éviter toute efipèee d^fiècution et de gène. 
CVit à cela qu'on diitingUc Hiomme (Jui a vécu dans' le 
grand inonde de llionime que son état a réduit à une vie 
«lie cjibinet. Unefefnnie de la cour donné, sans senapcr- 

, revoir , la iusie mesure l^ctiÉqûe syllabe : rhomnie de 
cabinet ^abr^ge , ou ' rallonge, , souvent par les aoins 

' mêmes qu*ii prend pOur être exact | ce qu'il dit est sans 
grtfne. &i cette attention est tro|^ marquée , elle dégé^ . 
li^re •n'p4dantcne. Tout.pUlt, lotit intéresse ^ tom A -| ....■.■, t%. Titblr (Um /lonionym^ê I if) «0lll«)^<^ »<)urrfl , dati» In rrmiii«> «Ir r4>iir ; Turl «r iikiihi 
tro|»<Uii« riioiumn d<f nilniiri: loul VJ^l ouUij vi i idii uln 

même, (Liiia !(• {M^Uiit. « 

...■-■-. . , ^ 

On êfra /mit-^lrw^ êurpriâ (ftu^)uji nr inultonj, jnti 
, ivi de /'orlhoKriiplM- ri de la pixSidiïdaUou r/M/ rz/yx//^ 
iuinneni à vrtte /xtrlir ; nuii/i, rtf (jiw nous àion^ à m 
dire aupimsant ùi vonnoiaiNirur dr toute la graninutirr , 
ruiw» n'en par lenms <fu\ï Uijin de ùi seœruir jxirtie, 
Ce,êera dans Usai hapitrrs XII et XII [. fin DE LA pnKtfiirRji: partie. ■ 'jt.. • »«« i fx) Dfn. lilol» ron^iiUr^ê ^ «le. # SILCONDE PAUTIK 

DES liOT8 COHaïUÉRiiS COMME DES tlGN&S DB WOS 

P£N81CKS. 

DiYiiiaïf c^'nYcralr. 

i( JLiKft motn, i\\im\t MM; dr Port-Rojal, lOiii àe$ 
)) Mmii dÎAlinrtK rt «rticulf» dont les horomet »c sont 
)) fuit cim tigncs pour tignifirr leurt prnM^i. » D'où il 
•uil.qiief pour m bii>n connolln* laniiturr et la •ignifi- 
CAiioh , il-f'Bt TMcnticI de ronnuilri' pnHàitrinent cr qui m» 
jMMc. m nous, puisque l(*ur destination est de le mani- 
niÉirsUT^Or , il y a en nous deux op«;raùons : nous con- 
cevons -, rt nous ju0f*ous. u (^nc^voir , 4S0iiliiiuent-ils , 
>> nestautrv cliose qu'un sinip|e rrgàrd de notre esprit 
)) 'sur les oliosns^ roniine quan4 j ai 1!idée Dieu j durée ^ 
» rond^ rhiefiy rlc. loger, c*cst affamer qu'une chose 
)> cpic nous ronœvoih est ti'lte oii nVîst pat telle : comme 
»* lorstfpi Hyant |>erçu les idécê terre et rofu/eur , jaf- 
)> firUH* de \ik ierre qu'elle est rond/e. n On doit donc 
diitii%ucr , daru ce. qui se passe ru no|u ,' 1 iobjet de noire 
peneèe y ^K la forme ou ia m^nUtre de noire pene^ , 
doîii In principale est l'affimiatiôn. , ' • v 

^ Ces CL'l'^bres grnniniairi<;hs roncloçnt d^ ce principe 
lumineux , ci qui seulest \c vrai fondement de toute la 
métnpliysiqne du Inrignge , u que \pi bommfs ayant fiu 
)) lM!soiu do AÎgnr», pour, manquer tout ce qui se passe \j N, ^tV- é 

I)ra]\loiêronêiilrrh, rlr. \S\ 

V - 

)) dani If ur ruoril , il fiuil <ju<^, «Innu Ir intiiihir i\v% 
.)) moU , Im ufif •ignifi^'iil Vohjrt (Irmui fyrrun'rn ^ n Im 
)) autrrs Li Jvrrne H la mitnurr df non jtriHcra , 
)> qUoi(|ii(* MHivriit ils lîè \r Higniricnl j>afk M-iilr , niiUH 
» «vffc l'uJijcl. w 

.*. Omix iI<v'I« pmnit'rr rlniw «ont \v MuhMttùitif\ Wui- 
jêciif, \e pronom tît \\uh'rrl>r .* «nux <!<♦ la MH'oiulr. »ont 
litr^icfff , I» i>0rbe uyvy Umù*%-tir.h iiiiU'xioiiA , \n priijHt- 
êUion I la cvn/onclwn ol Vi/itt^rjrctton. 

Celle division Mrroit ilbinii dotiti* Li |iIii.h pliiloAopliifiMr : 
fftuif ooniiiie les luoU qui cx|>riiit«'nt 1*o1>)m i\v non |N'ii« 
aéct, ol crux ipii en évXprioMrrii Im i'oiine et la iiiaiiirir^ 
se Injutent eiiln'inèléii finiui no» diHt'oiir»^ iiotii doiinr- 
ropif aux tiiuU Toitlreque nous nvous in<Jic|U('' diuis lin- 
iroduciion ; et en cunK4^{iurHC4' nouA ira itérons;, 1". du 
suùêtaniif f 2". iU''Varit<-ir; 3". de Viul/rdiJ; 4'. du 
prp/fom ; y. du Prrbe ; 6\ i\vh prrfHtintiotiH ; y". t\tii, 
ï'adv^rbf f 8". des i^ynjom'tionn ; \f. des ifitrrjrciiitn/t. 
Aces neuf cbapitrcs noua «in njouu'rons m>|>i noires qui 
«uriMit pour <4>j«l la iwisintciion ; \e% Ji^ir» «|i Ira 
dUconv^naruyBê gramnuUkalea >• U» gtilltcinmra , 1 \>r^ 
ihogrxiphej \tk ponctuation ; Vapplu:atum raimnnêtr df^ 
principes de la grtunmaitti y la dijfèrcmit de la fntruit 
midtimprom ; \e% principaux tropeê^^Xsjidïï y\n théorie 
de la verëijicaiionfrançcieè. ■ «irvi*'' .'»o<»i«>iw> p ».' 
j 5i pu Suhêtantif. \, V\> < CHAPITRE PREMIER. 
\ Du Substantif. 

XJK siilMU^itiièit un inotsC|ui ItorC^ à nommer nue per* 
•oiinc uu unv choM : il ckprime Tidée (l*unc ■ulMtance 
t)()iui<3('-n'C en elle - même , et èfn* aucun, rapport à set 
^uatilt^A. ^ 

f Dans lenfance des sod^téè, lo noimbre des aulMUn- 
v|i& a ddi' ètrt* trèa-bom^. L(!a langnet d^ l'Europe ont 
îongrUfraps éxé dana Téut où tont encore oellet du nord 
de rAmériqae. Maîa ï. mesure que les besoiila ont rap^ 
proolié les hommes.; qui) resprit de société a muiiipli^ 
les relations ; que les arts d'agrément et d'utflité se sont 
inlroduits et perfectionnés ; que des jouisaaffll| variées , 
et le plaisir même , ont été pour Tesprit un a!iguiIloa 
puissant ; que tout , eti un mot ^ a donné lieu à dea 
combinaisons nouyeUea ël à dea senutions plus diéliçates; 
«es Unfurs se sont peu à peu dépouillées île leur ru- 
i|eMe jet de leur barUarie , et ont vu iuooéder X une pao- 
^vrelé extrême |iii)« richesse: prpportionoée à l'élendua 
et au développement ancoesail' des idéQ0.'SnhoiH un ioa- 
tant eetle marche d« l*e8prii humain; 

^ Ou se donna [d'abord dea noma qu^aus obieti pnjh* 
aiquea Itè plus fnqppana., et oea noma furent , dans Ton- 
gloe , des noma ftodivUhieb, parce qu'A n'exifte et qu'on 
m'voit que déa indlvidua dana la natnro : m«ii on n'en ».>»<i.^.--»a'it.t*ii. I \,u'ièik^:iv»,i-<»' I- ,*\'-: '•■.tmmj. v-m^tt^f <• , iinmiiHn^m MWM mfr^f^' "■ip< -H.itmmiUf'J.w Du Suhâta^if. ^^ .^5 |é|>«fa |Mi Ici qimlitik qui» fnn>poi<*niii't mmik , ou ««ii^ii 4|u'uii \vur «itHbiioit. Avit dl4^»\(>ii«jitlf|R«» ^iiix((fiv% , on 
H<^ftirc p^u , «l Ton pente i?hr<)nr inoin». \A*n \i^n^iv\ rr» 
tftxrnt plut ou nioln4 long UTnipt cliitia o'I <'l;it (riin^r- 
fiTlion cl d'imligi'ncf*. Plnfiv, di*» griHi'K luMimu nVK*- 
vh'Mnt : lit i^flt'T.liirent Kur tx* <(ui m* pft«Aoit au (iriioik 
et>JiU dediint dV'UX-m^inrn.Mu drdauii^ iIv\<l<jj*oit^rimrt 
drt idéct fcônfuiict d*un Kirc tuurfino, d^otori* incYr^d , 
à** beau, de lM>n , d'un jïrind|Mî jMMi.H.uit , ir^ m*» Jîi- 
c'ulu^t inléllectuellcs y eir. : tomerirv» p"ii>rn:uM'»\iur lèv 
main de Dieu mAmè y «voit d/'iioik***»» : iU rrun-faViii 
fAirô detid<k't, et y AtA^h^^'nt de» iioiiih.Au (b-Uoi 
lit s^Aiierçurtot qu'il y nvoit pluhii'ur» in(|i\i<li^H «runi 
même, nature , ^et <lou^t det im^mcit (|unli(iS : ils leur 
<lonn^rfnt u\i nom commun ; de [duH , il.*» «mi /M-paitTrut 
les qualités, ert Ici rt^nnidtVnnt «mi «lies nH^nirn , <^t «>n 
incitèrent une iiuagi* qu('lc4>n<|tu; «huiA Uur inia^ination. 
Ils les contidi^rèrent comme existnntet d'api^t <<• lyp** 
idënl. C*ett aipsi qi/insenAiMement on a cM un «in*, 
une tubttance, h tout let ohjetu «pti n*ont put' uni* cxi»- 
tenoe corporelle dnns l.r nniun*. > ^ 

Il y a donc au premier «oup-d'cril iroit^ torU't de 
noitts tiibêtanliGi : i*. à^ux «jui expriment let ob)(*tA ; 
kli soitt ctn noms , morUtt^ne y rOMtt ^ soieil ^ vii\ : 
ù". ceux qui exprimant les objets qui nefrnppent pas 1rs 
sens, mais dont on' tV*t formé une idi^ in«U*p(*ndam- 
mènt de tput autn; mot , toit «pie ci*t objets exitteni 
réellement dans la nature , toit qu'ils nVxittrnt que diins 
I «mendcincnt } vàê font cçs noms ; Dieu , ange , anU , -/ 
V' . V. A . '/f'*' '\ « \ . / % l:* 4- Du Suhtimniif: 

#^i/, élêrniléyimiu ^ mémoire^ ttùtonté Jutticê^ fM;. :, 
y, enfin , cr^x qui cxjirinifiit cet abttTMrtioiif de ^ta^ 
prit ', <Tft-t^|iri ptiivmeiit ficud qu'on iW iji?U en oon- 
•id^'raui le» ^luliiéi ■^p«r^tiM*nt | U:U aoDt ott mou , 
fntndeur , ÙeatUé , pelileêm i etr. 

^ La pliipArt di*t luljiUntiif de la seconde etpèee , et 
tQQi o'ux de la MtiUième loot ceux que lee grammairicnt 
ont nomro^'s êubêt(trttif§ abètraitê ^ .parce qu'ib tont y 
dit du MarMis , « le rÔAuIlat d'une opération de IVtprity 
D par laqurlle , 6 roccniion drt impirtMoni lenaiblet dca 
» objet» extérieurs , ou à l'occasion de«quelquenif]èction 
)) intérieure ^ âous nous formons par réflexion nnoon- 
yt crpt singulier/que nous détachons de tout œ qui pent 
y nous avoir doftné lieu de lé (ormer : nous le regar- 
m dons à part <».^>ftF *>! J •▼oit un objet réel qui ré* 
1» pondit il ce c^MMmt^ndépendanaiient de noire ma- 
» nière dir penser , et parce que noua' ne pouvons finre 
'p oonnolire anx hommes notre pensée antrement que par 
» la panile. Otie néoe<uMié , et l'usage où nous som- 
yt mes de donner dea noms aux objets réel» j nous pni 
)> portés à en donner aussi aux objela 'pétaphjraiquei 
)> dont noua partons , et ces noms n'ont pas peu oon^ 
n tribué à noug iàire dUstinguer ces ooncepta. d Cet 
aubatanlils ne sont pas tme dasie particnlière : ila aoni y 
(3omrae ceux de la première espèee, des noms cominuna. 
Eo eflêt y eoBUnf le» mots othn ; homme f «te. , sont 
conîmuns , parce qu'ils conviennent k tput ce qui est 
mrbntp ftommê ^ atç. | de même le» mot» ^ptU ^jpênêéfp 
grtuidettr , bêouiéf sont de» nom» oommuns f pMtie que ui, aWM'fMUk.^i.1 (r«'<«» ii m «i É>i iii ;>A »m n M w t i' ii»!* '•fV« rt*< «» piMul (lik Un SuhMtanUJ, 

Ici . d^un (]rmt«?ni »onl ixiimniitit à loiri rr qnrV* 
ou li^âU. CW donc à Uirt rpron n- la il iinr < ImmU 
tiiigu^ (lf*t lulitUintirji «iMtrnitii. 

I>*tatibtUnlirttx>rnintiiift»(itit|>liiii on niciinK g/'niiranY 
w'Iim cjuMn convirnncnt ik plu» ou nMiin»» irindividn»» 
(>n Ici il divMt ««n m>ml lU grfnrv vt vu iiom.n U r/t 
pècè.. Mal» œllc division rut |nmi rM«*nticJIr «n grntn- 
nmirc. Ujuiffit k notn* dt Mf* in d'oh*M'rvrr <{u^' chms rrCif 
writ!^ animal, (jtmdruprdr ^ chien , /uirUt ^ le pn 
micr , cjfii est gt'nn* jwir rn|iport jinx «ulrru, r»t pliiA 
g<^n/*ral «juc le second; (\uv le ii«Mk>nd Tml plus <jiir Ir 
tfxiisirmir ; vt que le tfoi»i^nle IVhI pftii que Ir «juiiii irnu . 
« Lia f^rammAini , dit rnbU* H^j^nier, neronniilèie dniis , 
)) les nioU que les prfiprif'tU's qui la conrrrncul. n 3 ' 

D autretL'isulNitanlirs' ûf eonvientient qu'à uXie fuMde 
persouDC ou, à une m»u1c cliose : l< 1h sont ces noms , 
Homère , MiUoffy I^ndreH , /l<V/ir /cU*. ( ki Irn n 
nommés , par bpponiiiun aux preuii<(rfl y nul/HtanLifit 
proproê. ■'' 

U y a retla difleWinn* enlte le aubstnnlif rotunum v\ 
11! iuhfttantif propn? , qw le premier iiési{;ue lr« èïrjn jwir 
l'idôe général» d'une iiaiun> eommtme^ù plusifum ; ul 
Mt Je nom liomme , qui rouvieni> chacun di*» ii«li\idij» 
d* r«ip^oe humaine ; cl que le second les déai^iM- pir 
TuléQ siiigulièro d'une naïun? individuelle ; u4 ini \v mot 
Pisrr€ , qui ne désigno mwr le seul individu qomijié 
Plêrrg. ^^x v 

U o'ja queoesd4*ax sortes (U^suLstantils : mais parmi 
1m COnuntmi oxk «|^it distinguer les collectifs , ii^ traiTsc A V ^ê l & h tt ' '*'» ■■• • ■*ii ii iÉiiOi'i n A '.>»•••'•> >< I «- \. 
-J ■'■^^mi mm |5C|; > Du Subêiantif. 

^ loft pérticoliM^t que qu^lf{uct-uiit d'tfiiti^eiiz faivent 
dAiin le «litocnirt. 

L>^ (mimniAirient les ont nomin^ êubêtaniifê àoU- 
Itclijë yXjburr» (|ue^ret ipoU ^ quoiqu'au lingulicr , pré<* 
•rnicnt à^Tetprit Ijdée an plutieura objcu de mènie 
etpèœ oomm^ réunii .Net fofiiuint une collection, lli ni 
diitinfçumt de deux tCM^ : ceux qui expriment une 
oolU*rtioii totale , comme ^rmée , peupU , foréi , etc. ; 
et ceux qui nVipriment qu'une collection . partlfUe , 
camme , infirUlé , hi plupart , été. Les premiers tout 
les f\>lieétijê généraux , et les tcoondi loa coUéctifê 
partitifê. <% 

. Le sulistantif a troia fonctiôna dans le dîacourt : il j 
ttt ou en sujet, ou en apostropbe^ ou en ré^me. 

Le substantif est en st^et toutes les fois qu'il est ce 
dont on afiirme cpielque chose. Quand on dit , roiseàu 
$H>ie , ie lion ne VO/0 pds , les lubstantils oiseau et lion 
sont en sujet, parce qu'on aflirme du premier qu'i/ polsf 
et du second qu'il rw %>oU poê,* 

Principe GÀNànAL. Cet t au substantif sujet que loul 
se rijf^rte dans le discours. Dans cette pbnsc , un 
homme juste tt firme n'est éhranU^ ni par lés cla- 
meurs d'une populace injuste , ni pAr Us menaces tfun 
fier, tyran :^uand même le monde brieé s*écroulsroit , 
il en seroii frappé , mais- non pas^niu ; let adjectiià 
Juste tt firme utodiBent le aubtuntif su)«t homme ^ et 
tout le reste modifie u/i homtne juste ^ firme. On i|e ^ 
doit ^int re|;ardtr comme une exception la loi à laquelU . 

%HùK tstujf tiii lei/ toIltcUf» pitfiiUfr luivii d'uo pluriel «a 

■ ■ f pu SiJmiantif. ' .if»; 

r^iÎM», paroli' qui* nit r<uUertift et le pluritj qui h*» suit , 
(brinant un tcnf îndititibl<* ,'^ULV)ilrii,t m un wmiI mot. 
liT tûbtUntif rtl tm iipo«tnipli«' , lof^niM «-bI li pT- 
inimir ou U cIkhmî à lnqnt'lle on adnMM* Im |»nn^lr ^ ^ 
<;omin(* , Roii, Jor«*« attentif». Pfupici , prétfc l'orrillf. 
TfnT , Mer , W ♦^ïfiii , Ciinix , mty§z «rnsihleM à m» - 
p/ai>i#«#. Of •ub»Uinli!îi,.rr/V>^<'», lioia ^ Terre. j Mer 
ۥ1 CistiXj iont en apoilrophe. 

' RRMAil<ÎUR. On no fait ordiniiireinrnl «les npmtrophei 
qu^ux ^tret \iviijit et anini<^t ; hmit cImiis doi rnoiivc- 
mena oratoirea , et dant dfs trarisportv de paMion , un 
a'adrease |k la nature entièn*. L'iinn^iiiAtioii vi\ih\nini/'é 
donne "^dea aena , une ame ^dri M'ntinient , h tout n* rpii 
exifte. Ett voici un bel exemple. O Ilippunn ! JlipputM*. 
je ne Ui permi plus ! Hippiaë n'eut pjus ^ et Je vis en- 
core I O nion cher Ilippùis ! v ent rtup. cruel ! moi 
impitoyable , qui t'ai appris à m/pr$ser la mort} Je 
crvyoiê que tea mains fermen^ieni men yeux yet que tu 
recueillerois mon dernier soupir : () Dieux cruels ! i^ous 
prolongée ma vie pour mr faire voir Ui nwrt d'I/i/f- 
piiis, l O cher enfant que j'ai nourri , et qui ^m' as cmUi 
tant de soins ^ Je ne ée verrai plus l. .. () chère ombre , 
apffeUe-moi sur Us rive^ du Styx ; la lumière rn'rft 
odieuse y c'est toi seul , mon cher Hippias , que je veux 
revoir, Hippias l Iltppias I ô mon V/ier Hippias ! js 
ne vis encore que pour rendre à tes cendres le der'^ 
nier devoir, , 

hê aulMtantif «at •• r^gimt quand ii dépaad Ihum* / \ 
V ^^^'AJUA. :tk4^..>.#4^ 
màmmmmuiiéiÊm ^' . .» ■- t 

i58 Ihi SahêiorUif, 

dUtimient d'im autre mot ïhm% œ qn 3 fCttreiQt k aî^ 
gnii^^^on daîmol dont Q dépend. Or , U MibaUntif peut 
dépendre ou dSju «litre •ubataniif, ou d'uo «djactif, ou 
^*un verbe , ou d*uiic prépotiÛoti : la loi dé Dint , uUle 
à Vltvmmê , aimer ton prochain ^ cltêM ton p^^» Ov 
appelle régiêêoni le mot dont un «atl« d^end , et régi 
ou régime le mot cpi! dépend d'im autre. « 

Noua paHepom à kuair plaaa àm régltoea dea adfeatiis , 
dea Yerboa et daaprépoaiiîona. Noua noili renfeim efona 
ici daoa ee qui regarde le inbaiantlf. 

En françoU , uii tubatantif ne peut ^Ire ré|imq d'uA 
MUtFp tulMtiintir({u*à Faide d*unc prépoaition. OtCe pr6- 
|M«ition Mt ordinairement de ; comme, la difficulté Ub 
V entreprise : m»\t ce tout auiai quelquefois à tA pour f 
rommfî , V abandon à tes poêâions y U goût pour U 
plaisir . Comme on le voit par cet exemples ^ ôa n'est 
qu'improprement qu'on dit qu'un subslantifirst régi par 
un iiutre subauntif , 3 ne Test en réalité que par bi pré* 
|)Qaition. *^ ^ 

Kklii.B okfféRMm. Die dem aulMiantifr à^ Vmn 
«st rrgiêsahi ^ IWiire régif c'aa^ h régismmê qui 
■Mirèlio ordânairaiBe«ia(vaAtWrf^ 

La beauté tlês sentimens , la viotenoe dé* passions , 
Iji grandeur des ê%4nemens , et lei suteèa miraculeux 
deê grandes épiss-dès héroèy tout cela m' entraîne 
comme une petite JUle, 

SicviGNi:. .•m"-' ■X... ■.^«at:^.mtfi>--~. *Jt:*'-A^\£^. Du SuhHtmtif. 

Di«t W f44mit oiiêcmf «Tuim »\towm rtifmf c^ . 
8*Alèv« mu lii àtt f\mmm k |ir«ii(i« frai* mm—aém : 
Q<Mtr« ri4««us p«aprug « pur un fioubb cuttiuut . 
En dél«flMl#at l'fnUAa k la clarté ((u \Aut. lS(J Di:ftriif:AU\. BKHiKQtTK. NofU 

que , coounc noui RvonA (lit ordinairrrnrnt , p.trce 
(• vrrrons Aftltmiii , rinvenion d*^- 
rangc quelqurfoit ori ordir. 

Lct moU (le la Iarj^uc françoiAr m* M>ut {Mi.n t4*ll(iiu;tic 
fiiM , qu^ilt ne puÎMcnt «uiiveiit cUiingor île iiaiiirr |Kir 
iVmplpi qii\>n en faii.. Nous mirons (xTiision do \<>ii 4|iic 
des «^jfCtiCli y (l(*s v(*rl»rs , «U'a ndx'ilK'ii , et inônir drt 
pn'poditions , deviennent <le \<^i-iuMeA ikiil>Ktiuitin> : < \'Kt 
|i«>ur U m^uie mison «pie den sulMluntilk priMiiicnt (|U4l-- 
(luefuU U nature d^Mi Adjri liik. Diin» «xitr pfiniai' de 
RoMUf C » 7^W< '•Vr)// /^/>/i ^ f.xrrpft' /Jirn fur-ni/mr^ 
DufU rst AdjectiTdiiii!! le piemirr inend)re , et <su1».sT.uilir 
dans le set-ond. ^ . . 

.11 y A deux choM's A considrrer dans I('<i HulxsLinlirs 
le grnre. et le nonihrr 

ARTICLP H'. 

Du OBNaB DES Sl'UMTANTirs, 

Li lui^ue francise n^Mlmet que deux genres, Ir^nrë 
moêoulih et l^ grnrtfiminin. t!\\p n\ |K>int de jt^r^ir» 
n0utre. Cette <!iiUiaciloa diM •ubiUulUI» «n daui gcmetf V-:-S->. piiM» mmsam « 160 Du SuhêlarU^, 

A en ton origiM diuM k di0)T«éoe èm'mim* Le nuu^ 
cuiin «ppArtient AUX tioiniiiei et aux eii|iiieii« inâlet ; et 
le féminin knx fcmnct et ios eiiiniJiiix femelles. 

Pour mjirqdl^r la difRrnpnee des ti^ien , on a <|tielque- 
fois dontié def nomt diflërem aux milea et aux féinellea , 
coinine /tomme et fimnw ^ — chei^ol eK jùrntnt^^— 
iaêreau et génisse , etc. D*autrei foU on l'ett contenté 
dcf lei diitinguer , en donnant aux noma une termi- 
nâiton diflîl^nte , comme ^ lion <!t lionne y — chien et 
chienne^ — chai et chatte y etc. ."cette manière eat U 
plua airople et la mrilleurf . Mail touirent oti t^ett leriri 
du mAme mot pour exprimer le mile et la fi*melle , 
comme , brocttet y Carpe ^ perdnx y nigle, tourte- 
relle y e|c. Cetti) dernière manière ett îxnt vraie imper- 
fnrtion dans la lan^e. 

C*est par imitation qu'on a^ donné le genre matcu- 
lin ou le genre ft^minin à tout lea autres éubitantiif , 
qn6i4pi-i]a n'aient 'Hooun rapport à l'un ^u à l'autre 
sexe. Jeu et bois sont masculios; table 91 fleure sont 
f(*minins. 

' PmNCiPB oiÊNicRÀL. D|ins la langue Françoise, tous 
les sulMtantifs , antres que ceux des hommes et des 
animaux y appartiennentexdusivemcnt à l'unou àlautre 
georu. ' . 

U y a des exceptioni k ce principe ; miiit la plupart 
tiennent de la àiffénnt/e àoreption' qu'on à dotin^ aux 
»oinS| oomme, un livre ^ voliune mannaciit ou imprimé | 1 et :1m.:." ^- .ikmàj't y l'/ilMMki'iif i tt^mt***- *fc. « ■I *-•:' I 

Du Cknf thê md>9lanêilt. ifil 

M MM livre y poMU on iiMifinol*. Non* en iKmnoii» U 
ubie (*j. Void le |MUt nomlifr «Ir (t>ii« 4J«riiit <|fij| 
excepirr , quoiqu'ils «km U luéoM •infiilUëiiiMi amn li^w 
deux i^enrM. Il ^ I ■— III » . *'' ^ Murulln. r^mi#i*«. 

\ Jtidt^ maar. qvaiid il tigntll# . .^K^.UmiH .••«•••«,• H,t^ 

ralui qui aida un «ulf*. Un ank d'Mf» grmniéê mttir 4 net» m, dé camp 

jtigi* f nuMr. oitMn de prsi* , 
|>«pilr«d*éKliM «n forM* d*«éf 1« , 
hoBBi« à grandi taUn*. 

Angt f matr. crfatvra aplri-' 
tu«ll«. 

^MiM, Qiair. arbl» qui rtull ^W*, '♦"•♦h noiM iI'mh* «mh* 
< '^"<r». '♦•Hn fNiiMMii .u iii«, Barbe, maar. rhV?al du Bar- 
bari*. I 

■B«rM, 'autr. p«iit oi!Mt»ii qui 
vil d4|aa Wt boit. 

1/h cmpf» , maao. arjlMtaur , 

iraiaavau armé an côikrM. 

i 

Le carpe , aiaar. la pairlla qai 

«it «ntr* la bras at U pAuma da la d«Mr« 
main. 

L/Mcar#OMtA«,«iaac.otnant»ttl |/,# nntmm^Àé , r^ifln la 

J» paiiitura, da a^itiitHr» aUa •h»»f ntitéfm ,rmn9 a*m« I fat, 
fraTurà._ j€mH0 , fâmin Hi«i*«ir« |M»tif 
••»•♦ la ialla H «a ,|,| .„m« 4a 
l«<fi«M macNféa 

flmrê0 , témin |M.i| du «m» 
•on. 

H#r.», f«,NU, |iU„,4 .l..til il 
jr a |*ln«la«if • ••^»««fl 

r<»# «-d/ira , réwtin ImiH .lu 
(i^flat I. 1 I i^^ » > A'" j6a Du G^nfw dêê m ^ê tanlif ê, 

jimfiur o«l matoUiii au aîfigulicr, AutrcibU on U ff^ 
■oii f iMii dt* filniiiiin , fUr-tout co po^ie. RuritiiD « dit : 
il i>oUê jutoii une amour é|«nu*Uo. De no« joUr»- on 
n« remploie plus quWmatculiD, excrpté daii» le îtyl* Mmc^ïo- 
Vm ooekt f hukêc. voiture lU 
t«rr« INI, d'éau. 

Oêmirt ■ gmnÉ0 , fM»r. «mf lojA 
dtana lt« bel*!* «i« monnoi* ^ur 
•Mil r J« rvfiitft <Im ^tlitm <|u*im 
y ftppof;!*. 

nof^ qu'on Un 

évnmïi à un «Mtim do oavalfri*. CWloJt , vtMwr. fr^bnUat d« 
facadéliiU dM Arradtt «W Rmm, 
•fflclrr «!• i*a0rUni»« Eon«t curé 
d«r«rl«ioM ^Umm, «itr. FétniniD. ' 

Une ccchë , fémin. «nt«iU« 
fkircà dm boit-, trAi*. 

Comtr0-gant0 ^ féoi. Mpér* d« 
forliMcatUin au^Uvanl d'un !>••- 
lion. 

• ■ 

|/iN« eorhettt, fémin. p«TlUua 
hUnc , la buppo d'un ••iMau ,j 
éi*ntlard d« raralari* , n>#ir«.d«i 
malin pour 1m rtiuinv*. 1 

L/jr« rrai^re , fémin. linge 
qui roti«t<t la rou. 

CuëlùHé , fémin. chëpargn qui 
coiiirw la fourraan daa piilolata , 
appui |i(ami A% rrin daiia la fiiîi|d 
d'un ràrrçiaaa , etc. i Xin écho ^ iQatc. aan réAéebk ^ Echo, féaain. nom da njmpUaw 
( On pro|H>nca mvo. ) . r ■> -f 

Vm 0Hêit^iM, mue. officier "V Ohê tmêiigm , fémin. dM< ^«i poda la diapaau. u «MMo. ca ^'on fto- 
à Imiter ou à fair. Vn gÊfèât naaM. boaima pré* 
fmk pour mrdar yMlqiw-cboaa. paaa , tabiftu p««du ai»-dataua 
dM beutiquaa,^à la porta daa bo* 
lallaria*» , '"^ 

M'tnfpiê f féml«. ro qu'uià 
mnllra d'érrilura donna pour mo- 
dela à iaa éroliw*. 

Vnê gardé , fém^n. Tactlon da 
gaidai | tioupaaiméa poux TaïUfc .y^- N .^r" iaSîK::;^'*'.^*^'- \''-* .-"t". 'H»i«V>fA, t^v 'u 


JLtu^enrû des êuhélantifM. i65 yoArotkiutf. Ce|ien(lAnl 1 roUploi c(u ou i-ii Irnùicii |><H»ii> 

/ au (uininin , cUn* \n geiir« noble , m*n>ii plutôt unr nf^-> 

• f(tigcnrf* qu'une fiiuU;. M«it «u pluiif«l il Mt tou|<Miiii \\'^ 

niiuin y à moiiif <fu'il no ligiiif» cet «uifMnct dv |))*iiit Mairiilin. ' ^ 

Nori^. C]'Mt par «IlipM qu'on 
dit .J/ngardtJrttHçoisê. 

l//t)gatdêrob* , imiftr. loitit ou 
■ar-luùl pour rotttrrrmt lu linK*- 

ËAfgtrre , ni«K-. «êpàr* <{• n«- 
jh^'|)lanr)i« l'f ^{îniiM» qui •*•(!•- 
cli« auji arlirei. 

Vn grrjff'if , mair. liru^ol^ «r 
|(ird*nl Ira n'gittrvi d'itoé rour U* 
Juilira. ^ 

lét gu0uUt f m^Èc. t4;rme Je 
bUaon y rouUur ruugt. Un fçuid» f mate, im toiulur*- 
t«ui. 

Iféliotrope , maar. aono d* 
flsur. 

ttéffUtite , maac. ^Ime pré-. 
ri«ua0 qui a la cuulnur «t U ftgMio 
du foi*. 

tijmna , m^êf, cantique à 
IMionnaur du 1a nivinllA , foirmm 
€\ïn Ut (Hiyaiii. FAiniliio. 
,6 In •«^rrtA, parti* «riina épàv f 
itniiit«i qui gardit Ira maladff*. 

t/iit gafiir-n^e , luniin. liru 
on Von ■••nt» Im Ii0||n , lu» lialiilt. 

I,a gtt'rp , fcm. m lrriii« d'i^i 
tnoirio , t« •rrpont. \ 

1ht« grtffk , r<Wnin. liraiK li« 

• ^1 ■ • 

qii on «itlff tut Un arkrr. 

La gueitle f Uinih/parti« «lu 
,rorpa qui r^péml «laiis irilam» 
afiimaui à m qu'un «piM»!!* la 
buurli* m riiomotr. 

Une guule ou dfSgiiuUji , féni. 
long* tlvtiiir avri' qiiui on lou- 
duit lf>a ( li«v«uj( *. 

llJliotTOM ^ frni. pirrr«: pfc- 

■ ' " ». 

ii«iiar. ^ 

Hipatitt f r«m. iaflanimaliun * 

au l'oit. ilymnt, , rAmin. ranliqu* qui 
Tâil parlio do rofficfldiyio., * On dit Miaai : La guitté dttf4<hturt , «a pcilaoi d*un hvr« aa* 
c^liqM de ipouiad* Gr«uaJfl. \l > ^ ■■uiWtSlJî^^ l64 Du Oëfttê dêè mbêUûitifê. 

IpèÛM qui f tekn là mythologie des Grecs » lenroient tooH 
jOnra de cortège k la déene de la beauté, On dott donc 
dire f un foi amour , et dêfoUéê amoun. 

Auêomnê eet maecolm ou ftminiii , à folonié. On dit ^ MAMalin. LtUê, naicrit «u iaq^lné. 

manchon «topoll d« Isntité 

L/m ifMiiMAtf t naac. pol 
4*uB iattruBMl » à*un lootili 
AiatfU0, m. faux ▼!«§• 4a ca'i^ 
ton , da véloura noif , aU. ; celui 
qui pofta «a 

tian Mir uaa fAiif» éffit faaa aa 
avMouTVfiir ém j fulif aa 

colonel da ravalarU. ( ■ialra«aCc. 

VnmAlê , «mm*, ialéa^a pUrra 
à Tëntréa 4hin poil. 

I/n :JiM«il« , aMar . ctaÉi propro. 
à t^iam tMfr anttata 4* Cm*^ * 
d^avfMt •« da riia. f ' — : — . 

Fèaainin. 

La L^ê , ^émln. ri fiera daa < 
pro9i»aaa balgiquaa. 

t/ia« léfT9 t fémln. poidi , tm 
vlagt èoiw 4a Vranra. 

I/fM lomtn 1^ fémin. aoinMj 
ampKtbia. 

L4ilf«iiçi^, féaain. pallia da 
l^liabit, 4a la rabo qat convia la 
lmu^{ I»réf4a inar anira la Franc a 
et rAnglatrrifa. 

La mmnmùvre , fénflo. fon6« ' 
tion Joa Bialaloti. 

Af«/faa« fémin. làima 4*in- 
|iiT«; nna frnjna laida , vitilla , 
al tov-tout malicia«M. 

X« Wm«irr.,fémiu.JoaTanir« 
^ lÎMiilt^ pv boualla àa aoaiafrva 

la MaiVanlriiot^oiH. 

'Lamé*tr0tU^amp,tétn\n.\m, 
fnm\kr9 roinpagnia «l*u» r駻- 
mont 4a rav alaria. 

Une moi* 9 fkmim* «Mnidra, 
«Mfo , façoil. 

Une m4U j ttwin. maMa 4a 
clmir informai 

Un* momUf témiu, roqviUafa 
4a J» iMèm^^- .-■ ,'..:, ;-,. ^'îi«(iJ4.'«i*i4«(^i.*'Sit-<i*« ••8»V" Dw Gunrt de* êubêtantifa, i fî.<f 

IgalfiiMiit bien > un aùêomne phwUux , ou une aur- 
iomnë piuvieuêe. Le féminin est iV\\n uugr plus g(^- 
«énil , sur^loat en prose. ^ 

Choêê est loujourt féminin , comme une Mie chose ; -^ MâMîulin. rénn>m. 

, Moitêêê, MMc. !•«•• HMtolvt Momsêé, îémin. •ort«d« p«tit« 

qui Mrt.réquIjMg* d'un Tateaui. bcrba , érum* qui m roriii# |mi| 

l^ifitatioti lUc liqumiri. 
Navin, Huitr. taitMav. L'AradIémi* n» marqu« plut qu'on doif» 
dira la navm Arg» , «n parlant dn TaiMMu d«f ArgooautM, 
/^£mM<l<f«yf«,«aK. tfMt'iw , féaio. actiuu , baua 

Jm margifillact. 
«Mt^rt.n^aM. ractMÎl da gra- .. (Mu^rt* \ fémio. ouvragaa 

Turaiald«|mu«iqu«. d'^n auUur. 

Ojficê , Ua«-. anpiol , fdoç- ^^ o^ , Maia. liau où l'on 

tioo , davdii^ , ttc. ^jj^t U «aiM«U« , «à mauxont laa 

' ' oOlcivrad'fnKraQdaaignaur ,r«ri . 

Oaili^»»»^ Aom4rf , mnc. aoHa Om*r« , rélQÎo. obacoril* , .le. 

da )aa. 

Un pag* , ««âar. jaana pattil- Untpagif Hm\al U c6l4 d'un 

hommaau aarvica d*ao ptinco^ fatiilUt. 4 

It '" ' ] 

l/n pàlmê f maa«. maaura d*I* Uns pàlmê ^ fénin. branrba 

talia. I d'olîviar, vioùirf. 

Pà^Uê •« Pàqtt0S f maac. jour *** PAquê , fémio. rér^monia 

da PAquaa. dans laqaaila lat Juifs nMnftaoiant 

l'agnaau patral.^ la praraiat ou la i*M«M * ÊÊm^nà f ca aot , dau« calla acorpliaa , u'att an UMfa qu'au plu- 

rial. 
•# PH^mêê «ifnlAanl dê^vk pMsoaif aaC «orara du Umiuin » •in«i .îwj:»*::v:-;' ■ TU «l4>- r wmT ii^ii'.' 1 6)6 f^ G0nre dsê Midtêtantijk' 

• vmf> s'îl est pr^oéJ^ de q^lque.j il ciijiO^ dt fénr^et 
drvif*t)t nMMtiiliD : <*'««/ qtulquti choêtt dû.èiien dur, 
Dnnii ro ciiA il cejAo d*ètn* ftiilMUmuf, il dérwnt pronom 
iudcLermiaé. ,. .,. NâicuUa. X raUon ^ c«rrl« pfi«l|èl« à T^uâ- p»rRlll>U. 
(•«ir. • ' * 

f/n penmute , ma»c. v«»rg« <ln 
f«^r,«u>4t»r(f«*ffii< fait Ui vibmlion* 
^ U |>«ndul«>. ^ 

X« Pttnh».^ hStêe. provtnr* de 
Franir. 

L« ftèrUéê , MMr.hi fîliit liftul 
poiai où UM-rlMMèf ui«« arriver' Pémiiiiiii. 
émtà&f ÎMMT 4« 1« ifiiMalh«T Ha, 

f/n« pnraUiU , f^min. l>Kn<> ^j liorlogtt. /Jttrç Fifi r/îi pêiié pêêtê , 

(trçoa malin *■ 

i/n pl'tné pu ptaiam0 , na«jr . 
arbra. 

Tfnpoêft, mule. taTtaila foii/ 
naan, Hait portit'if » <ira'|) mor- <'«l*ii»a 

fMaèra. ••■•'.. 

Fofàrre ou Potaqu0 , maar 
,ra«tllMr pabutfli. #4/1 p»trh0 ^ f^mtn. |>oi«ton Ha 
riviri trj liAion l»«tm'm*iittfr. 

/<« pénoét ^ frmin. ép<N|ur, 
rtpara do tampîl , r^uniuti d» 

//<! p»ii9 , famin. roàladia ^pi- 
dloaiciua. I 

Ifti0 plant f fém. outil d'acitr. Viiêpo4U iTémio. utteniilfl t'a A fotmcrf AU pela^mt j fémin. 
là Métiilurrauéa. LMum iw^mm^m * A}0aloiia fri 1a« lï^At^ pitfu» at />iroi/i« ; ta mol'/»/^ U« ait nMatcu- 
lin quaail il «it amplojf roaaina termw dajwii dà farli-t, al fArainiii 
^land II linntll^ arma , hrauillerfa. Pivoine , patll oiaaau , att^'oia»- 
culm ; et p%¥oin* , plant» ou flsiar , flminln. .-A ■*;"'..iiA*>*^''<iï'' ■% . ■■ -\; '%: *».v^'-é«^n^m!éÊllkMitWAiti,;», l,'^ -.■•#- *' Du Genr0.€lM nihêUiHiifê. iGf 

()omtd ei durfi ■ont miaonltii^; ouiié on dit, nue 
tonU^pairU , un» dttchA-paihr , la F'ranciut-Comid , 
une vicUffité. 


Maariilin. " 
Ja p0Hte f mair. tsrmn dr |i>ii. 

Un f^oête , Tna«r. emploi , rArps 
fll« ««iHata «n nn Ii(«ii, li«u avan- 
éagfnis pour ramprr. 

iif pourjfrt ^ mate, «-otili^nr 
r*uf^ \ niaUilift. Vu quadrillé , ninM-. jrti. '/<« rirlam*^ tniv. rri nu ■ign^ 
pour faire rviiotir l'oiiraù au 
Jrurrt». * Vn rdffml , maar.^ ÎHm y rmrfîn ; 

14 n ré/fcflé , m'aM. un ûvf jruK <li< 
l'orgue. 

Heldchê , maar. maation «le 
tiavail , rrpot. 

r^/i rtmise, maar. rarroi»* Hr 
louais ■ . Un êmlyrr f mate. dcmÎMliru 
fin pa|||tni«roe. "*'-^- ot , y Féminia. 

Ia» ponl0 /f^min. W lem 
li'« oi»«>niit poiidrnt, 

//a ^o«l« , fémiii. Jiau o 
porte U« Irtirf**, liauoù l'on 
let rlipymif . 

ita pour/ff9^(hnùn: petit 
•1»n ; ^^lodr prinin en pou 
Hif^itit^ royale , ou t elle •!•• r 
nnuK. 

IJmw qttadnlU , Témin. t 
ilr ravaiiMta langét en ordre 
un rnrfoii««'l. 

téit rétlatne ^ [hm\n.p^o^ 
mi- mot Ml 14 au-deMoua de lu der- 
ni^■re lintie d'une lentlle ii'im|M<-i' 
•ion , pour marqiMir le romnicu- 
f emrnt d«" Ift feuille tuivantr. 

lin r^érnl* , fémin. droit dU rof 

* . \ 

k lit |M«rrrpiion dei frniti ^di'w gVol 

li^néllrei pendant \^ Ta^anre. 

liriArh* , Ifmin. , li»\i propn»^ 

à j reUvbrr. 

t/n0r»miie , féfnin. fl#Ut«%.ra 
iMlia . retriiit» pour (#« lifvrei , le* 
perdiit , etc., lieiioO l'on met U»t 
voiture*. 

* Vnf iatyrt ou ta tire , féifc. 
poi'mo pai|loral^trt(a-iii«É4ftnt <Ii«a 
♦ Il ne faut paa ronfondri» »alyre érrlf pnrnn y «»f êalirê , orer un i. 
Lm Saiyrêâ riiai !•• Grvci f étoirnt <!«• f.irret ou d^t parodiai de pif «m / - -. J-i—'f,»-*,^»? *1 ..^J* ••x^:-':-4.Vi-..m'-'''' :vJ"-l— .j:ai -■i „,„--.■-,'< )68 Ha Oêiir» dn mMêàMiifi. 

Couple* I fibûtihEi , 4|wmd il tigaiGa dent ckôief , dé 
inAoïe mfhtt qn'^n met emonhle , oomme^ iiii# OM^pif 
d'crnsfë, une belle ooupU de muleê , etc.) mai* il ••( i*«M|pi MMcalÎD. ^Véminia, 


1*1 i« piquant*. 

f/iM MMMW-^rrf* » féaHn. pr»- 
tocAiMifièeanll* pavr pMMItir umm 
tormiit pillaili , pboivéà ra Mj««. 

CTiM mAoIm f Maiht. noto'pour 
■orvir à TintcUigMioa à*um antom 

Utieh éê l*hénutphkf* ImN«I. * Ttilniratra. 

I« M»f« , «MO. eolUctloB dM ^ *«*'• » tkm\9. um d«s «pi 

dècrétaU*. ^ haurm canonialM. 

logi* , riviHv ^ Picardie. 
I r fff'fnr miiir — t^ ** JbaKMfM, CAmio. lertaclarat. I/ii aaM»» yiw db , mate , «oU 
4M pottïfmmtir da pillai^. N laniM d« •ériaoMa. r*<r #/tlîiv aT*e un • , on «ataBd as ouni^tt iMwal aa prtfk» 
•u aa Ttfrff , TfAr pàbr raïuarar !•• vicm , laf |paMioo# , la* tottiMt det 
"haayaa , on pow U» i a iin iar aat tidimla. 

' *La WÊeH 99U f l$ na aa dit iamait dat clio«f ^i irodl aératMiramant 
a«MaM»la) coyau^a , l aa ê ù tt li an-f !«• i^«« , la»f«il#« ^ aCc. } mait alort 
a«dil««a;Ni»m. - 

*** On doit ajoHtar ici t TtigHêê^ màêe. plur. pourrKtira ,da la four» 
ckatta dn pied da cbaral, ot #•%>•# , Untin> daitra qui' viant à la 
tita do rkadbMO , 1 PArotra daa arbroi , inaerta qui roafl^ laa étoffai ; 
•isil ^' të nêm^éê iép^ê , bm^o* «alai qWi tioal U ragiiti* d*iiBi Mf- 

paeiant , ac lêmeur , Umim. Vf q/ak ttt I^miImI» mat à »i«t dka» ua 

's ■ . " . " 

4criL » • iiîiir3(*."2ïirt'jv-A--rarA.«'':'.4'.a itiii,'-.JËti^\ ,,. „, ï' .';>«»x^"'..jif Du Gûnrê dté êuhêtantifi, i6« 

mafColUif quand il «^fie deux personnrt uttieA par le 
mariage il oomme cêti un beau j un fkeiéhitèx ample. 
Gêné '^ I aubtUiDiif pluriel y rtt matculiu quand il MaMTtilin. 

ITm itmffU f mue, li«u coom- 
a4àDimi. Un tour f BMiAC. un cirrtiit, un 
tour <Jb aouplrMc , d» rouveut , dr 
^uruffur. 

1j« triomphé^ autc. honh•^l^- 
qu*on raod aux ttLtnquvm». 

i/n trdmpéti» ^ mur. ravaticr 
(gui aonna'tl* U tronpettr. 

L» mkfftâ àm fair / d«t airt , 
waic. Dafit la haut ftyU , 1« mi* 
llau<lal*air 

Un fNUa , mair. vaîMaan 4 
■iattr«.da« cboMi liquide*. 

Vh pigormt , roé«c. nouion du 
P^rou , rhapaan tait da laine de 
viffoftna. 

/;• ¥oiU, maar. ridrau , pièro. 
j^Ataffa dHtinéa à couvrir qurlqtiu 
choM. 

JDte ChmmpmgHê , dm Bourgo- 
.gm», maar. appariant du vin da 
cvD prarinratt 

AàtraToii nu matluii nu T^minin l'Avaniiilr qui m dit Jk U m 
l/éftmmgtU du jomr êtt fori btÙ». L'unga ai tuai att pour )o maaçulia Féminin.' 

La têmplê , r^fnin partiadela 
t*t« aatro Torailla «t \m fiunl. VI 
lia M prononçant pat , il rtt mieux 
d'érrirr t*mp«. 

Vrtf tomr « ffmin. h&linnaot 
ffondoti quarréqiii dépaaao U hau- 
tmir «lira maillon t. ' 

Im triomphe , fAaain. jfn do 
caria , rartr dont il r«tournr. 

/^ Irûmpttt* , r^min. intiru- 
meut k «mt. 

J,a vagU9 , fémin. fiut , lama 
dVau. 

/>4 vu»é , fAmin. Itmnn «rima 
rivifrr , d*iin étang , .rtt . 

La ^ifçognt , féoiin. laina da 

vi|« 
La ¥0^ ', fémin. tollé, d*uj| 
▼aiMtau pouf rojprvoir la vaut ^ -». 'V, La Champ^ffnt^ la Bourgo- 
gne , fêtai n. en parlant da caa pru- 
viu«^6. ^ >' ^ . a * Çeni a« aingalirr eat féminin , rt na l'amplaU qu*anpoéaia. Alora 
H tkniSa jmIma. Xo Ê^nt qut pçrt§ h turban ; la gtnt ^mj parts 

€réi, ' • -, \- 

I \- .,■ . ■■ ^ r ,^ I . ■ 'm'-^ixX^! 
■:4MAi:'.^;^:Sh.t:.^ \ r ' 170 Du genrw dê$ nM)tiUmiifi, 

Mt tuivi <riiii ndjrrtjf, déê gfrnM hmrrfix ^ mnii il «tÇ 
frrtiitiin s'il m nt prwiéd^ , de vieilUâ gfHê *. Avcr <oii/, 

- il cflt niAActiHii m cri adjrctlf <Mt miJ , iofi# Ua grnê de 
bien : lortqiie toui ni AccxNnpdi^ d*iin aulce iifli<Ttif ^ ' 
f{rfis ('Ht maCculin ti (^ M^coiid «dj«ctirne chanff) point dn 
tiTminiiifton aii (iî^ioiniii , toiM Us JmnnéUê f(enê, \\ est 
féminin dan» l« Cir« rontruire , toiUea leè vMte$ gtnn j 
innin, diini rfi dernier «!• , riiMgf? veut, pourfnirr pn- 

. mde (1« toiit imh despotisn^e , Mlon\|'cxprt*t6ion dp l'ahM. 
fiirhrd , qiuv] adiectifou lo pronom\qm s*y rupporlc toit 
•11 niAftculiii : 1«ê vieillea gtnê sont or^inairttftwni luir- 
gfïriix ; Ua Mttteê gfifiM tftut iH)Uà ! u$ ne aont bona à . 
rien. % ^ 

1 T)rHre eut mnsndin au fiiignliçr , maif féminin au \X\\- 
riel. L'uiMgr veut qu'on dise , un puf délice t dêpiérew 

" Hé/U*a. ..,-■. . ; ^ , % - 

Orgue y raèioe uMgc. Oil dit, un ç^gue harmonieux j 
et de$ orguea harmonirusea. Ce mot s'emploie plut 
•oitvcnt nu pluriel qu AU «ingulier. 

^ , Foitdre , tonjonrt féminin dans lo stylé ordinAÎre , 
comme , la fiudr» eai tombée,' . , . il eat craini^comme 
fa foudre / mais d«tis le ntylc élevé on |>eut dire , hjùudr^^ 
un foudre i'èngeur. Kii parlsnt d*uil grand rapiuine , *l\jtk na««^irrp(ion à fairr , car >*«•»!» P# p^ffttroit patd» dira : 
ÏÏ^ê pMtUt f^'nt tié Uhrt». On fffW Wttttm «n Mirer iim« rn dlMint : 
't>fm ^è^m» Kfnàd t ttttpea. Il Tnnt jtrmnân dO «utra tour tf dira t Ltt 
gtnê de ittfrr* ifmand ils toni vttUM, on dît âittiM Au(igur«V ^ ctjmtdrt degiêcrrriel d'un Rtniwl 
omieûr , il tité ui$ JôiuitT d'èh^uêitcé. ] 

Perêonmi ^ .lubtUmûf. eet toiiknir» rrruiutn ;,ii);nii 
pêrêonne , iMtmMb^f'kt-tbùjoùi^niAfteulin. Pioun fiiinoiiA 
««tUî ulHcrvution , «firt iiii on prenne riiabiiudr «U* (IjA;;^ 
tingorr le nulMUinûi* du ponpm. 

On ii«>p«ul<loîïft«"mi«unc rniâOiî <le nt\hl/iin:rrirR : 
«lle« d/;|)cnd«'^iil puftrînrrtt du r«|xri«** de Ihiâniri ^ 

Let gnuDiniiinent ont donné df» nNRjr!i'p»)ur/-ojini»Un» 
\v genre dc^ tutiêUinlil» par Irnr lri-mljiiii.Hort. (^m'hjiHs 
iinrt do ces r^gle» ..i»onl vn^çurfi , »t pn'Wftir .loul» » vuil 
An)«lU*s à l>fnuoi>tip «IVxrrplion». l.« r^iinniiiwnin» |wir- 
iiiiuïdii gcnn* dry AuUlnntHÀ nt» peut Al rr (pio lunvrni^' 
du temps. C'Viit en lÎMii^vrc aftentbn , H H»ronr»iiir ■ 
dAni le douw* AUX dirlionTijdre« , cpiVm pr,rndrn inurn^i 
"lilcmcnt l'Iinliitude de iw \^% **y\<romp<T. "N«'/»'i.riiPiiin , 
cx)nime cette grnnuiiaiK* vn rr(li(;<V {WHii^i^H « ii.tn' • r*v ^ 
<*l <uie plusieurs pernoiinn rrl;ilrrr'^<>!if disir»' <|ihh"(.iih 
les Y insi^rnssîons, iioiih .illonn l««i fïofnu i fl.uiH !•• iiliis 
RTund^d^faîl. Crut nur Icmn in^lHnn ^ «ptr noii^ non 5 
tommes d/'<i<îr?\ \ noM^ r«;irt«*r ru rrl.i <!r- tioJkc plair. 
Le iMinnipi' 1«J plui {^t'uvrrtl .Mif|U'l ou niitoiiJ' «^t 
qn*il uy^ 11 <pje lis sultst.mtini <(<ii fiiiisMiil par> un ^r 
;n|U('l M'.uiVy^i Hui\i «I'ihi .», r.rl«ir «prii?* roiil mi >jf«^iili« r 
ou nu pliii iel , dont l» Urminaiv>u si^X l.jniiiinc : toni» 
les autres sonl m;twulinf*/ «pirllr qiT m»M Iny Iriiui- 
luiisuu. Mai» (T piimI|M' jettr peu dr Imiifiie suii1Vd»,«'l 
^Uc'nOns XtiflUrm ; et S4Toii djin 4oii appIlrnlioTi ,']»ir 
M fçi'*rtéi al i If* intime, jnij^ noTirrr (!<• mépt USi t «-«intHnielIe?». r~v /' V. , ^- •^ >"^f.îii;'.'iI34BMBrtffiik'!T ;*. i*..i ^-^..-m^t..' •«f^r- ,vW-i-;»^->" s.uii- 1. . . A ..;-.!....; ^' *> ' --^ î;-- 17B Du Gtnm deê tuhêUuUifê, "' 

Pour trailer èo iai«t «▼«€ tonie U méthodo dofitM of 
siiM^plible , nous diviMroiis les MilMtiiiitrfi en quatre 
d^utet; l^ les fuiMUnlUÎ d'êtpècet qui ton^ d'un genra 
délenuinéy quelle que «oît leur ter^oMm ; a*, leé 
«ubftUntilt d'etpèbet qui. iniTeot le gè^fe.de kur lermi-' 
naiton ; 3*. let «obeunti& «à t0htàmiMntL .«MOBlÉlie ; 4*« enfin let •ubelinti6 k lermôyiiten^^ 

Noui profiteront du tmtail de Fakbé Girard , nuiit 
MO* néanmoin» notM tMujettir h m aMPclie qui noua pfl; 
rolt trop longue , et mèBie qiwlquvfoit fe^botanto. \ 

Noua prj^enàna qu'on wt t iou re i m |mm cbuu If nbiiibra 
4ea ext^tiona lea^ubatantifr qui ont lea'deiâj^ grnfea , 
jjuiaque leur conibrmité ou lë«r défonatîon à la règle dé> 
pend uniquement de l'aoïsptMNi daCii laquelle on Ica pre^dT 
On doit a'attendre à quelques omiaaiona : maia noua et- 
^rona qu'eltea né feront ntmopàbreuaea ni importantea. ftt^MTANTIFS D*BêPitCBa QtTI ONT im OKMAB DÉtXR- 

HIMft , X^UllLLB QUB AOIT LBUR TBUUNA.ISOK. 

1 , ■■ .. ' 

On range dana oetle claaae difftreniea eapèœi de aub- 
f umtîft. 

I*. Lft notna deft/ioâFt^, dea moia et dea laiioni d« 
Vann^ , a6nt uaacmina. ^ 

Ejlcbftion. jiuiomne eat dea deux genreé. ^^ 

I^KMABQUB. Quand on )aint W diminutif mi \ un 
«OUI do moia , œ nom oompoié dit i0I^ ftminûi^ Oa dit : yf 
:m!i*^'' ?i '^Du Genrt deê êubêtantifi. 175 

ia mi-juin , la mi-êeptembrr , elr. CWt \v diminutii' 
qui décide* en genre. Afi têt min pour moitié. 

a*. Toui let noms ffurbros , dVrlmttes , <ie >incsf 
d«7 couleun , de minéraux , et' de méuux , lont «uui 

-y. ^ . ... 

ExcRPTicw. ia /)/«/! /i«*< *, raéul. 

Kkmarqur. Toui let nomç de vill«*s »onl en g«^nér«l 
mKtculiuii. <( S'il y en « de féminini, dit l'abbé Girard , 
» cVil en petit nombre-, dont quelquet-un<' font même 
)) irèi-niiilineiemcVit connotlrc leur genre , éuntœm- 
ï) pofé» de l'article comme d'une partie propn* et insé- 
ï) parabie du nom , tels que /« Rochelle, la Fillette^ 
)) el autrei •embljbler. )> Mail, lortquc leur genn* nV«i 
paJi certain, on doit les dire précéder dur mot %Hle. On 
icroil choqué d'entendre qu do lire , Jiome fui fondé 
755 anë avant J. C. , quoique cette manière de s'expri- 
mer soit conforme «ux principes ; l'oreiUj^-i l'jril pré- 
¥ieni|ent loutc réilexion. D«hf ce cas, J^oii dilr, Ui 
ville (le Rome ftU fondée y etc. Néanmoins , (juand on 
personnifie un© ville , on en met ordiiiiairemenl le nom 
au féminin ; c'est ce qui a fait dire à Fénélou : nudheu- 
rejuee Tyr î^qurlleê mains ee-tu tombée ! Dans ce 
cas, il y « rellipse du mot vi//e. 

5*. t^s noms du moi|itâgnés et de venu sont égale- 
ment masculins. * I^tihimiit»! qKMbrntt U fuat maMuUa.ruini 

Ut. !• to^i lo autrM 'm- % y ,1 N A 
* « 


(^ ^ ^ \^ 1^4 Du G^ntê dêê êubêéantijê. 

Exception». i>« Alpn^ Uê Pyr^nieu, leê Voêgeê^ 
le§ ('ordillièreê , Ole La Biê0 , la TramonUuèé , veoU. 

. 4*. liOi nonu 4e toti;:('f k» Icttroi dé raJpkftbQt frin- 
çoii «oiit nui»cuiin«> irlôn la QoaveUs éprlUtion. Mai» 
M'ion l!«nri4'iipe , qui cil ttniTertcUeineiit pitMcrito de 
iio§ j<)iir« ^ J\ h , l ^ m y n y r , « , Mml^if^iiiiiii. 
N<'<4iiuionis iioiii» incttn>Di CAtt lettres au fîhniiiiii , loifque 
iioui «uroni oo(*ii«ioii de les numnier Nqub craiiidjiofM, 
«Il igii^'^i^ difli'MtTmmcnt ^ dVfiaroucber certàifu» p«r- 
Auiiiiet qui ticuiient encore à kurt vieux 'préjtifi^. 

. 6*. \ji^ uorot de nombre ordinaux , diatribuiil» tt pro- 
«portion ikrU' , les adjartil» , Ict iafiiiiLii» des vcrbet , Ict 
advurlxM et les prépotitioDf pris substantivement, soûl 
auséi mascidioA. 

KxcRPnoNa. Moitié y une cotârhe , une iangwnié p 
une jMTfieniUiiulaire y Ufi» antiçiw. La raison pour les 
«l'untiv d(Tui^res ex|>naMions,est qu'elles sopt eUipti<{ueS, 

B-'. Tous les diminutifs suivent le genre des noms 
dont ils d<^Hvent. (Itohule est masoulrn , paroe qu'il dé- 
rive (le globe qtil est trum-ulin ; inâ'iê pellii'ulér est féminin | 
pArce qu'il vient du |iU«tRntir lëminin>/MNitté 

7*. Les noms de vertus et de qua]||i9 sont fômi- 
pin». 

Kxt'KPTiON». Couragr , rnériU. Du Gtnte iUâ êubêiantifi, 

S- H. % -v SUMTANTTFl D*RSPKCK« QUI ON f \.\l (ir.NHK, iM^K^^t 
FAR LF.IR TKHMINAIAON. 

\a^ ^\\hf\Mïùïn rlVui^TcA (jui ont lo R»nrr i(i(li<|iir pu 
leur U*rinirMniK>fi M)nt , 

!•. Oux cIVuiU, (IVtiipiirs, i\v royaiiiiuj», <lr piu- 
%InreSjl^;rt (1«î rivi^^t's. - 

EXCRI»TI0NH. />î Afrx/(ftir f \u,nr \vh |)rnvi|inn, /r 
Perrfwy le Maine ^ tic. ; jmmii K» ii\irM'h, h, Rhônr , 
/* T(i^ y le Danuhr , rir 

IIrMARQUK. ({ Jv uv void point <lVx<rplioii, dit l'.iM,« 
)» Girard ,, (MÛr lo» liom» d«« rontrn» : \v nVri xois |iiiH du 
)) motus (jiii piiisM? o(( A!ii(Min<T <lr doute ; « ni- , l(^n»(pir 
)) wsriôDito^t un ginir diffrirnl dr nluî de Icui IHiiii 
)) naison , ili sont jdoiA <4)m|HWn dr l'julidc dr Irnr 
)) propn' Kcnn» , comriir «l'unr portion rH«<Mirirlle (pii 
» nv 1rs HlNindoniir jiini.iis u , ronniif' on peut s'ni ron - 
vairirrtr «isëminl. QuiiiU.aux mouia d* livicun , lu u r- 
iiiii)«ift^)ii iui»8<!iilin<« indi<|nr ordinHir< un nt lr::r ^nir ; 
niiiii il nVii esl pus de lutîmi- «l*- lu (rmiuiiM;. (( l \\e sr 
I» p«rUKt* ^l<*mrut entre les deux grun», xlon I,. 
» niAuM* grMmniiiirieu. Il tullil donr. d^;i)H»«<r en k< m rai 
)>>lVtjil de luiage ; s'il survient ipielqur dâ>uU' , « Vst m 
)> dictionnaire , et non k la grffouùairc qu'd iiiut nymr 
» retroum pour s'iiutniire. )> 

3\ Ceux des grain» , dca. fruiu , de» fleur», d«.» vé- 
gétaux cl dci pier/ct. *^.- .176 Du Genfê Jêê êubêtantifê, 

ExcRPTiONt. Vorg9 , U •figle , le^iVrv, le gucrt^ 
I0 girvfle , le chèxfre-ftuUls , Xe- porphyrv , le êabU , 
VelUboreyX^gingttmbr^j Valbdirt^ \tj<up€^\t marbre f 
le pldire y U noix , U chaux. 

S*. Toulet IcA partici et toutet Ici dépendances d'une 
miiiion. 

Exceptions. L*o^îc# , un« cl!^ , un eiége , nn cofffyt^ 
un piipitr» y le i^eêiibule, y un if/^^ ^ la cour , un /iu^/0 ^ 
un i^rre , \in couvert- le y un va^wy ^ un portique, 

Rbmarquk. Il y a troia eipèceii de nbim oompoiét , 
comme noua le verronA daris larticle suivant. Ceux' oum- 
poséa d'un yerbe et a*un-nom sont les seu|a ^ui ont un 
genre di^terminë. Ils sont masculins : mais il 7 * des 
exceptions , comme y une pasêe-peloùrê , instrument y 
ou fleur ; |xi«ae-/iMrr0 , plante 'y paêèe-roee y fleur; 
paêae-xHygue , garde-robe , etc. j. III I' . Des subataktifi a tsrhtkaison masculins. 

On place parmi les iubataiktit masculins , 
1 *. Onx dent la dernière syllabe est en a , ou en a 
le son , ou a une terminaison nàaale. . 

ExcEFTiONS. Part y tiarty dent y jument y maman. 

9*. GpùI dont la dernière syllabe est en e ouvert ou 
^n • fcrmt^ , sans être pr<^^<^ d'un t. 

, ExCEmotts. eu ou cAff , cuiller , nef y mer , fo- 
rSt. 

>i 1 '^ <ïr ■...'» Ciï"^ 'Wi mmtmtim^ *»,. •^ ( o- % Vu O^nrêdtê êub fiant tf§. i^t 

S*. Citux ni «M, toit tmil , toli ttiivi «l'iutA ou «U 
nlu^ieufH ooiMonn«t. 

ExcBPTiONfl. Cftair ^ mtun ^ Jnim 

4*. Oax en ièu ui Mnil , ou «uivi <I'uih« ou <I«« pin 
•ieuri< oontonn«t. 

ExcRPTiONt. Fourmi , v/wff < , (i^vAm , nuit | /i/i , 

, , 5'. Oui m o , oi , ou , au , #rfi4 #1 u , m*t\ w iJt . 
•oil suivie d*iiiif ou <!<* pluiiiMirt ummmiiiim*^/ 

KXCKPTION». /A*r , à/wrt ^ /«M, /oi , «iii/ , 1^,1,,^ 

%>€rtu. 

6». Ou'X en wi, qiiMnd i^Mir •ytUlir unMilr h'imu pi«\ 
r<mér ni d*un i , ui d un ii, oxi d'uu«* « «y^iii |i« mim 
du jc. 

ExcRPTlONil. Chanèon » Infiêmm ,, vuuimin , /rioit 
•o« , façon. y leçon , fYt^p)fi. 

7*. Ceux en a/, ai/ , «»i7 , ^/ , n>tt , *n , »#i*. 
' Maif on niiif[e |Mirmi let li^minîii» , 

ir. Toui œux en /i<^ mu» eiUrpiiou \ Niiui i|u«* iwut 
tn <^. , . ^1 

^ ExCKPTIOil». /»d/<< . été ^ari^U, vAté ,*%fmHé , thé; 
traité , com/i^ , bénédicUé. 

a*. Ceui en 4»iir. 

ExcKfTIONiif lionhÊur^ malhetéi , /<i/»#w/ , htmnmut, 
déêhonneur \ cœur el pietgrê. 

Rkmarqur. Il ne t'ugil Ui i|iirUe»tM4Ha <|iii r«pri 
tnent dM obje^U in«nini<^t. (!f)U« «(ui n|irlimii|i d»« iioiut 
lie penoniiM^ comme , Urt^ur^ ti^ttêêwut , latUeut , «ii , _ • 

• 76 Du Gwnrê dêê êuhâUMnlif*. 

iifl lont point Tobjel de cotto r6gle : il «ft évident qu'îU 

•orit iiiAi4'ulint. 

V. Ceux en iun , yon , Mon cl §on ayant le ton *d« 

ton. 

KKÇHmONâ. A 1er ion, bastion^ cluimpion^ crayon, 

embryon , giibion , gtdion , horion , lampion , pion , 

pmHérioht rttyon , talion", blaton , gcuon ^ horii^ony 

oiMm y pÊÊon , poiêon , tiêon, septentrion , scion. 

Noui.«vonf rclranclié de celle iiomenrlunu-*? quel<|uct 

noinn de giiorre ou do marine^ d'aulrct (|ui soni hor» 

d*uiâge , tl quelquet-uni qu'il caI inutile de cxjnnotlre. J. IV. 7 Dis SUBêTA>ÏTIFll A TERMINAISON F/cBfrNINB. 

'■■•.■ ' ? 

RrmarquR. Lrs lennimii«oni It';mioine» âonl si nom- 
bnmiie» , el »ujelU*« h tant dVxceplion», qu'on ne duic 
p«i ii*iilleâdre k trouver ici des r^let fixes : il n'y en a 
pus. On ne doit regarder ce <^.f nous allons din? , que 
coniinr des observations générales, propn*s à diminuer 
1h diilîr.ulli^ de distinguer UC genre d<«s noms. 

On pUoe parmi les subalantiis masculins , 

i*. Ceux en^i^. 

Exceptions. Immondictê , lice , malice , .milita , 
polioê , épice , varice y avariée , cicatrice, /ustice ^ i/k- 
Justice , notice, 

a". Csux Wn i'idf , Me , ode ,mU. 

JËXCBVTiOMS. Ode j ipQ(de. * 

S**. Tout Çtttu en gn , (iréoédé d'une YoyelU. ••■^..v . - y.,e-'-*y f><l H **^' 


' Du Genre de» 9ult»t4inlifH, '^79 

ExCRPnoNS. CiÀtfy pat^ ( Ait livn» ) , pf*r^ , inidiir^ 

4". CIcux rti aule , r/r ^ pU , Y»//* , ^'^/r , IU-. 
ExrRmONJ*. F»}HUiU' y tàhle ^ t'tahle\ Jahlr ^ hihir , 

^#7ff , piU4t , */<• yprrêiju'iir y hitile. 

ù". Toiw reiix «Ml fV/itf , /[fftr , or/ir ^ painr , rrmtf y 
arntf* cl /*mr. 

ExCFPTIONS. ifV*m« , énigme , frvninic , ynu/imr , 
^-^mme ( d'nij^t'iil ) , jcrnir. 

iï's Ixrux en one y omt \ ûrnr. ^ 

KxCKPTiON». Aumône, ivnnvnnry j)rraonné y umc , 
Int/nr , iX)rne , urnr. ^ . 

,^". TcHis rr iix ni /^ir ri <y>r. 
Exception». Sym^pe^ ivirAyv. ^ . 

.8*. Tuut Yr<.*ux en ^i/^f/^ , inpiA, i^f/tr. 

ExrK«»TIONH. HisifUf. 

"9". Parmi Iry non»» cti fv» , ««iix <*n 6r«t , rrr, ///t , 
fit y gré y trtf ,i'f^. ' ■ , 

: Ex(:KFtU)Nil. Algèbi-e ; ombre y mwre , fMt/arrm ^ 
ancnt , encre y eMui/rç , cendre y biijf^ » balajrr ^ Jihrf ,- 
offre y goitre , rlmrirp, dartre , épUre , /r4//vt , puntLre , 
rendant rtr , fiêi^re , /ètr^ , œuvfT. 
,^im «jiMî «xnix Ml <M>ff , tffv ^irr , «irrff , eurre. 
Exception ». SpJtèniy êerpillUre , nùsêre , enLfwre y 
ère y Jùurmilière , chimère, cjtiére , galère , fçlctiré , 
grarnnuiire y paire , ct/vT , T^rc , tcUire , tnyrrlie^ cv- 
Urt / nffaihê y fuiire , cfuxire. Al C» 1 «II-»». ■♦.i •.' -'h/ l8o DuG^nrtdê^mtbtiatU^Wk 

10*. Ceux en fcl#«a«<9, mie^^êU^ iêU «t mit. 

Excsmoift. CaUuxu:U, coêU ^ listé, balisU^ 
èpacté ^ perte fdècoui^rte,^V99U. 

Mai* on ranfse oarmi !l«t tuiMUntili ftuunint , 

1*. Tout o*uz i«f min^ «n • muet i m m MMilcmcni 
préoéAé d'udfl vojfclU ou d^une dîphthoiiguc. 

ElSCiraoïlt. Pour la ienuiluûlon eu ée ^ apogée , 
caducée , coUeée , coryphée , empyrée , èlyêée , ^- 
n^c^ ^hyménéey fycée ^ rhùueoUe , musée , nympMe ^ 
périgée, pètinée , le Pyrée ^ spondée y troçhéeV testor- 
cées^ crustacésB , trophée. 

Et pour là terminAiton ^ ie ^. génie , parapluie ^ 
apfiéUe , Messie y pairie y périhéUe , parélie, incendie ^ 
Jvlieyjbié. 

3*. Ceux tcrmîfiéf en Im. 

ExcBPTiONf. Ad^rbe ^ éuhe j globe y proverbe y 
tube j téorbe, verbe, iomhes , lobe y ^cribe y astro- 
labe y monosyllabe. 

5*, Toiu œux êo ce , excifti dana 11 cas eirdavant 
l^aarqué n^ i. 

ExcsmONa. Silence ,^quineomie y commerce, sa^ 
Ctrdoce , négoce , pouce , divorce. X^^ ' 

4*. Tôua paux an dey txceplé dana les caa^^cifléa o*. 2. ExcBPnONi. Qtmqradie y grade y ettànle y dividende, 
(ntdtiplicande y péricarde y monde y coude, 
6*. Tpua oeox en phe ou fi. 

IxcimoNf. Cénotaphe , guffsy kgogrighe^ |m^:^ • •%-> ».i.»»*i4- AiN«»*Ai'»'"»M '•* f 
9 Du O^nre deê êubêiantifê. iHi 

If'V^ > ^•j?» > triompha , MéroglypJuf , /)ar^/- , // 
Ugraphe, 

6». Toui œox en ^, pr^o^dt^ <riiiic consonne. 
ExcBPTicyWs, Ci^r^ , chang<f>, échàn^y méUngr , 

7*. Tout ocnx en r/k!. 

ExcK1>TiûN8. j4çroêtwh<f , dijrumchf , manchf ; 
^'pf^héf ^ /témisiichit ^ reldche , tourrutbrxx/tr. 

fi*. Toiia ceux. en Zrr , cxccpli^ (Ltns les cas Rp«ciik4 

n*. 4. V " 

ExcRPTIONJl. /)iW<ï/<? , êcandalr, Mie y rdU\ot^tfe^ 
inUrv<ilU y baïUy rnçdêUf , parallèle , mèl^ ^ htx^llr , 
crépuêcutèy i^/ncùtfy f>rn€iiJe(po\iU aiUvhé h un fil), 
•crtipuUy êj^kbole , prvtohtU , alt^kfle , rôk y p6U , 
contrôte , Monopoli , capUole y contiUabtJ» , pAunu- 
bute , ffécule , ridicuîe, 

9\ Ceux en m^ , excepté dMÎn les dis tj^èACiég n*. 5. 

ExckrfiONs.. Blâmé y épUhaiams , oriflamme , 
dratrie , fiUgtàme , amaJgùmê , programma y ablnuf , 
ahonjyme (, êynfinymê , crime , caUns , voixirmr . 
charmé y rhume , Ugwrïë , régime, 

10». Cem e« /m, excepté du nt let nù tp^jnt^t n«. 6. 
Exceptions. Orguf^, nidneê , cni/w , domaiftf , 
pairimoifw , antimoine , rêgtie , inUrrégne , êigne, 

II*. Tou» Icà autres en yj^r , excrpU^dant Irt c.ii 
spécifiés n". 7. . 

ExcimoNS; Oï^, Olympe , groupe. à t8i Iki Oênre difê'^^ukêiant^fê, 

19«. Crux en que , exeepté «Lins let cm ip^fiét n». 8. 

KxcBPTIONS. C^oêque , îropiqw , manque , panA-' 
^riquéTf iopiquê , vidiique ., zodùtquo , caftiiqtse ^ 
maêque , imMque , portique „ diU^ue^ spéaifique ,' 
caustique , Jlotliloquê , colloque» 

1 9". Parmi i(s| ooms en rt ^ ceux en arâ, ^ muiii» 
qu'iU lit* ffiiÎMt'nt ^en toire , êoire l 'dir dani ce ca« iJ* 
Mint miiKculitit , fti H^un en * «xcepU: un petit nomjirv* y 
comuu: , ^ri toire , t^loire , histoire, 

FiXCKPTiONsi M^mo^ {^.lil) y grimoire, \ 

Et tous U^ AUtrvs CQ rX| expédié daus U*s cm ipv 
tlCii'è J\\ 9. 

£xoBPTiON(l. Pltare y\tinta)mirre^ l^ariarê j ca- 
iarr/tey tonnerre y rnét'^ifm^jphq^^wre,0f0 y pampre y 
pourpre y ( rou^c foiia^ y iiialiit)ic) y\ugur$, nutrmure, 

i4*. Ceux en ëe , ie, /rue, ve et se* 

E:)CCBrrriaia. Corrc^^ P^wmieêe y 4uï^ mmlftiee^ 
%KUfà , diocèêe , Pégoêe , (yloêse , ajx)th^p^^ !^f ^ f 
■- — aronwte . culte , conte , poste y^nt^ri^ y autor^ujUs^ 
tumulte y iumfe y'ftiite^ la/tyrinthe , sauçlette j — a/K>- 
lû^je , lUaiogue , décahgue y wxergue , catalogue ^ 
monologue y prologue, o^gue , ^^ conclat^ ^ alcôve, 
Téi>e ; * îitàii4 \ ytèuve f — <u»#^ éqmnoMe , î»jr# , luxe , '\. ■,r I Cl ^ ■'•*i (1 . 
Sfci..* ' t.^^/*,*i«-iSA**v.v.... , . Du Nombre âeê fubstantlfa. iCJ AHRTICLE II. 

Du NoMnRK DE» «UnSTANTIIfl. 

IjC nombre dci liibAtiinurfi est U proprimtS (pjulii ont 
de d(*8i|çner une ou piiinietin prrAoniieK ou rh<>M.*H%nMi)A 
lo premier ciiil , ou dit (pi'iU Aont nu norui)»; siii^u^ 
lier , comme , m/» /tottimr , unr Mihlr , etc. ; et diiim 
Je M*a>nd , qu'il» Aont Au nouibnr pluriel , roiiune , Irê 
/tbrnrneë , les table h. 

\a*.% nomA pn»pre« , ne- rap{>i*lnul Tlilée «pie «l'unn. 
' truie (MM'ftoniLe <ni rlioiu* , n'ont point de pluriel , eominr , 
u4lrxSidrr , lAmdreê , ete, NéanuioinN on oeul uieHnï 
nu pluriel leti nomn propn*» de )M'r»onne)t , (piiiiid on 
comprend djini (m iiouia toute» \i'\ iNMAonnen «pii r\-*>~ 
MMul||lent à ce lie» qui le» ont poiiétt. Ainsi , ou »\-xpii- 
mern bien en dÎAAnt : la nature n,- pitnJutt <fiif rarennnt 
deê Miltons ^ lir» Fénélon» rt drê lUeine». I))ui<t rxr ras ^ 
les nom» propnrt devienuent (!('» nom» commun». 

Quoiqu'il u'y ^il que le» notn» coinfnnii» qui noient 
tiiiceptiblei de prtMidic le pluriel , on eu tnMivê (piel 
queft-ùu» qui n'en ont |mia , |Ninv qu'il» n'expriment 
qu'une »«îule cIiomî , une leule ithV. De c<' noinbn* wtfti, 
19. le» nom» de métaui ironaidéré» en eux nu^nie» et mii^ 
être mi» en anivre , comme , or , fer, plati/tr^vd'. ;î"'. le» 
noms de vertus et de vicci» , oonihie , choMlrlv \ pitdfur , 
ivrognerie y^vluuitè ^, etc. j 3", le» inlinitii» de» vciIh • #■ * On «lit Im chantée pour let aunSn^i. .\:-. \ \ \- \ \ l6i DiA Ncmbrêé$ë)màtimniifi. 

mnjgihyé* ÊttHmamûywmÊ»i p qvumd on ne peut p**^f 
joêndit! on jidjwiif , /# lêP9r, U eouDhêr ^ etc. : touôi on 
dit y dêê êoupêTê fiiu \ if«# rir— innpp§nM i 4*^ 1<^* 
Mdjecti& prit tôlMUnliveiiieiit et mm Tadilitioii d'un autre 
•djeoâl/oeaiMy Uètau^ Iê 4hUyrûtik , f^ :iàaii 
en peut dire ^ life rot^pff9,d$ffifr$nê f 5*. f(iieli|iieeiioi|ii 
rel|it{6 à l'hoauM phpique ou iMoral , UtU que oeus (ful 
eiprii*mit Im mmq mm et le* dîven àgia de h Tle 9 etc« y 
coaune, mtilêsêe ^ rêpoê^ ptuâvrêiéf^u^i mmg,biUy 
soif^ etc. '^ j 6*. cpielquei-unt enfin qu'on ne peut pe» 
ramener à une daaie pertkttUèrè^ oomae, a^eôilAe , 
artUhriê^ miély etc. , \ 

RBMAftQim. Lea mou tranapoètée des languea éfran- 
gèrea , aana éire naturaliaéa dana la n^^ par un chau- 
dement de ferme y lonl employa, au pluriÉl aana la oa-> 
reetériatkpM de œ nombre,: on dit,dea/iéArr,dMo«^, 
dca alUkmm | dia tUibi ^ dea aunèa , dea €rreUu , dea 
i n p fv$ 9 t f i iu y dea in-^j/hliop deâ in'^pMrêOy à^% à-parié , 
dea quiproquo ^ été ré y dm opéni j eiow ^^. \» ' 

Quelquea noma /maif en petit nornlve , n'ont, point 
de ainijfnlier. Void œnx qui aont le plna util4a : an^ 
naUë p tmoéimê , ociyndM, mréragêê y naatiee , àêouàÊ , * G»p««4aat m dtl 4m MtfafM da p«i»lai« , Ja tnilfliiia , èMy t 

VoÛà éêê Ùk^fu mémitm^iêt , été BÊmamméêê f oifaeii» , tic. \ 

** C f wdaa» pUititura il« tm a«M prtènMl la eMrqiM'dn pluri*!.. 

TitMMit d« UtU <^N»«f , ^«f #. Oe écrit mmm m^m $ au fWnWI , ■ •• •"• ««'^•MMi'*''* 4^^ ai V" * ■ .Mf ■*" ■Kvrfil Du Nombf dêê mbêtantifê. liiS 

hiaidêê y hrouêêaiUè$ ^ bfouiUUê , omêmcombeè , claeaiix ^ 
cof^fim I déoptnhrÊt , dJpenê , enirOveM , enirailUê , 
mntrrfmUê , éjpofiiiaiV/iffi ^ fiançoêileë ^ funérailUt , 
yoni« , yroM y hordes ^ imm^ndioêê^ Hinitêê , mdrieii ^ 
maiériaux , mature , moucItêUsâ , n^)|p«« , obêèquea , 
pleuré , procheê , prétnkêê ^ iénèàrÊê. , imrgeUeê y fi- 

Quoique le pluriel ne se furmo p«B d4! U nu^iiie mA-^ 
niëre dâiu tout let lulMUinMli , ou peut cc)n*uc1jiuI parlii* 
(l'un point fixe. 

RkOLE ^^K^RALE. Pour forïher h pluriel , on doit 
AJOUliT une f k U fin 4m Q^ol : le roi y le» i-vU; la reine y 
les reines. 

1'*. Exception. Les nom» qui te irrtninrhtau sin- 
gulier |liir « , jr ou jB , n*Jijoutenl rien mi pluiirl , cAiminc y 
le fils y les JiU ; la voix ^ les t^oix f le net , les nez, 

n*. KXCB^ION. Loft nonu terminéi «Mj àin^ulicr pjir 
•au y du, eu el oti y prennent j^ au pluriel , coinnio y 
le bateau , les bateaux i le feu , Uêfeiix { îe caillou \ 
lès cailloux. 

Les six Miivâni , trou , clou , fiUm y rmitot* , litxMi y 
hup-^rau y iulvènt la rfgle génArnle. 

m*. Exception. La plufiàrt des nom» iim-muih-a un. 
•ingulirr par al et aU otk\. leur pluriel en uilx , « oinuic , 
le mal y les mou» ; le travail y les travntix ^. ii';IWT ' * Ob 4lt ctfmBdêmt !•■ traynils «!*«• iNlaift»r«,«« p«rUnl d»^^,>mf^■ 
t»êf ém pv*)«ll ^il fiUmaU «^ •iN|f«f«ia. 7><i«p4ii/, niartiii»«« d« 
boU wà Im ■nilchaa» aUaclMat l— cIm? aum vici««u , fait auMi, m 
plurial r/«»«î(#. "U- 186 Du nombre des ndfêlantifê^ - 

. Lot Domf fuiTiiii I balypal^ t«lj ré'gal^ local y car^ 
naval y attirail y cqÉÊoUj détail , éventaU ^ épouvànr- 
tail y gouP9tnaU , maU » poitrail j portail y sérail y ne 
t*écart«iit pAi de ta. règle généraJe. 

Bercail est Miii pluriel, Bétail f asêuly ciel itV œil f 
font bestiaux y dieux y cieux tiyeux ^. 

On dil crpendant (/tf« ciels de lit y ^les ciels d'un 
tableau et d*une carrière , des çcils-de-^u/y terme d'iii^ 
chitectnrr. 

. i • *" ■' * 

IV*. ExCKPTiON. D«nA lot polysyllfthes tcrmimîf pur 
ant et ent , qurlqued écrivains forment l« phirii»! on 
#uppriraAnt liv/, et en AJoutiint uno s au pluriol , comme , 
enfant y en fans j parle nient y parleniens. 

Kkharqitr. Quot(|ue nous suivront cette orthogrsphoy 
II9MS sommes forceps de- convenir quVUo n*A pai oiuore 
universellement prévalu. IleAUCoup de personnes ti*^'»- 
'^vUirées s^un tiennent toujours à la pratique des grands 
liommesdu siMc de Louis-le-ûrand, et sm*-lout des écri- 
vains de Port-Royal ^qui sont, sans contrsUition , let pro- 
sateurs françois qui ont le mieux connu les principes d«) 
leiu* langue» Nous devons ena^re observer que c est celle 
de M< Didot , dans les superbes édition» de nèsclassi<}ues. 
iinai on pe^t admettre ou n)j^*ter cette exception. 

Il y a dans la langue Irançoise des numa composés. * Uni¥êrtsl , t«rvi« d« |ihil«wplii<t , «1 pris MlNfsnli<rMn«mt , 
hit ■■ plofficl Uê umipsffM { tusiê quand il MtsdJMiif , il mtr* 
4s«f U fëgln ||éii>mUi \ éêi kommêê* mnirensin témitsmiisl , qui 
ii'cat plut eu uiaf*, fâi| tu pluiiol , p^/u/«/ifiai«j:t , » , * '. •»,«, .•.-.»>.* ; ■■ \ '.iri' :«C!?»/'«(r M> Du Nombre dêS9iibêtantifiis ^ 1H7 
dont le pluriel ftiiit pour m [funiiAliun de» ii^I<v^ iw»rii- 

culi^^v•, ^ 

r*. Qiinnd un nom r»l roniposî d'iui «(!)«•( lif vi 

iVun auUuiîlif, il» pn-niinil loin» dm x la nianiiir du 

pluriel /corauK* , un frrntU-hommr , des irfn^il'i^huni 

mëê ; un an^-lfoutani , th'H arv^-lnnitanH. 

Çri^l d'rtprivt «nie ^^{^l^• «pu* 1<"h noui» conipoM'» «Ir» 
pronomn powasitH mon «l rru/ , «l dm iiomn /»/<•/// , Vi- 
gneur^diitnr , lUmoistJlf , priniimt la iiinnpir du plu- 
riel , •oil ««» pronom, loil uu nom. On dil nuidunw , 
monMirur^ meaiUimeê ^ mrHnu'urM^ viv. 

\V. Qnand il eompoM-" de drint Mdmfamii> unin par 
une prépcwilion, on ne mel \i\ nianpu' du plunVl qu'au 
premier de» deux »ubiUuUili» , eouime , "'' chrj d'iruvrry 
des chrfîf-ii'œuvrt. 

III*. Quand i\ eRlcom|KMM' d'inie piV;po>luon ou d'un 
wrbe, ci d*nn «nlwiiinrif, lé Md.stnntif v'ul pu ud U 
marqua du pluriel , eonune , un rntty^^oi , dcHvtitrt-- 
êûlê ; un ga nie 'fou , drê frtmU-M-fuuit *. • La marqu» du |.ltuirl nr k«' nui \n\% «Um I» • nu.ii r»rM|.<>«Aii qui , 
parkrur nalur*., ni» «li*nni»nl p«t «Ir l*rinm»i«..n. Aini on ^. . it .ht 

en rM-^-«Aa<^4i^ ; ^ ni*»/ yoi* ,^»l«» vaioul et «ici out dtr». /■ ^^ Ml iSS Ik f^niichà èhapitreH. 

A Db l'Aeticlb. 

JLj'AKTIGLB ettun petit mot qui ae mtti ayant le* 
noms ooinmunf \Qva les annonoar 9 et pour déaigner 
qù'ila ?ont .être pvit dana un aena déterminé'; îl n« ai- 
gnifie rien par lui-même. CVat un prénom dont la fonc- 
tion est de marquer le mouY^ment de Tesprit Tcra Tobjet 
particulier de ion idée, 

^ L'article a de gronda ayantagra dans le* langue» oii 
fl est en uaage. D Itur donne plut de douceur , de dé- 
licaieMe et do pr^sion dana l'expreiaion : Oe qui com^ 
penae Uien oe qu'il leur Aie en énergie. La langue Ulîno 
a une dunsié qa'on ne trouve ni dana la grecque 9 ni 
dana TitalienAa , ni dana la find^^oiae. D'ailkiira, oe qu'ello 
ne rend que d'une aenle manière pent être iNmdu dn 
pluaSeur* par le moyoi de Tarticle. Ceat ce que du Mai^. 
aaia a démoncré d'iine manière VidoHeuae 9 en fiiiaanl 
!roir qne , Mitta l'article ^ il n'est pài toujoura (àdle de 
4éveloppei^ lea dilftrentea vues de l'etprit ,^'el que ce n'eat 
qne par ton moyen qu'oi| peut exprimer liien dm mianoaa* 
d'idées : d'oà il conclût , en empruntant Im exprmtiona 
de l'abbé Régnier» a qu'il eat oerlain qyie l'article mia on 
» supprimé devant le nom fiili une si grande difli&renoe 
)> de sena, qu'on ne peut douter qne Im langom^quâ 
n admettent l'artioU n'aient im grand avantafe fur la .\ « » '.y „W»W.ï3a^ ^' Ji'Arîidi. 189 

i» tuBgvs LitÎM pour «ipriiner dairemtnt et nettement 
)) oertjunt rapporu cm vuet de Fetprit y et quo r«rti(Je 
)) alul peut distinguer , mm que le lecteur soit exposé 
)) à ae méprendre, » 

On doit donc oonsidérer Tarticle comme un ^aracl^^• 
propre et dittinctif des langue* où il est en ,UMgo. W y 
fonpe une claaae de mou à part. Il y a set fonctions et 
aeairèglca. 

**' La langue françuiie nVvoît point Farticle d^jnt son 
<»rigine. G) ne fut qu'au tempa de Henri 1*'. qu'on y 
introduisit oc qnot qui la rend plua douce et pluf coû- 
Utile. Depuis oett« époque jusqu'au temps où MM de 
Potrt~Hojal sVn occupèrent , on ne st*. «iouta nH^ni<^ paâ 
qu^Tpût ofià*ir cpielque diflicullé. Toutcequou avoit 
écrit étoit un vrai rhaoa. G*a célèbres solitaires , fàiu (tour 
porter la lumière dans toutes les branches di*s a»iinois- 
aanocs humaines , cherchèrent à le débrouiller ; mais .en 
iroulant j^iaircir la qui^stion , dit DurJo* , ils uc firent qii« 
mkrqner Li difficulté sans la réaoudrosi^ 

"^ Ua nVoient distingué que deux sortes dart^^l*^» 
1 article déf^ii (t ,* et- Tartide indéfini un\ pas" immeuan 
mi bi«o prof^ à condiMre à U vérité. Mais la Touciie , 
imbu de loua 1^ aooiena, préjugés , brouilla de nouveau 
UNitct 1m idées. Dédalgiunl de traviMlWr d'après bi Gram^ 
maire raimmnêt , il voulat avoir une marche à lui/Pour 
cet effct , il rêva dnq sortes d'artides » »t ttéa , pouff 
les fidre paastr , la Système absurde des dnq dédinaiaons. 
Ce fu^én 1696, c'ast-à-dire trenta^x ans après bi pu- 
M k X toh dit k |n«iMir« ^ Port-Royal , qu'il «a fit / %■ ' ■ <• ■* > ' '..- 4t 
**. igo D^VÀriirU. ..«î #■ piiéwDi k la UngiMï françoÎM. Ce gulinuitiM , rtJrMu df*t 
di'nfrnifamioni lâtinrt , fni feci*iM^lli mds examrn |Mir 
r«bbé ValUrd , r\ tir urda |Mift k paMf r dam In Af >lf«. I>q 
p^TC Buflùrr , accouliinWi au jargon dca collègrt , T^dopin. 
Hrsuutsuivit tuif cicmple,inaiaen iVflui^nt tUr di^fçagrr 
on tYitHnr fir la confusion , de Tmibarrat , rt dri dini- 
nillr» c|<ii fil ftonl intéparabira ; rt pour y PiicuiL rftia- 
ftir , il ditliirgiia , i*. raitirk* drliiii ir ; 'l*. iNrlirU* indé- 
fini f/«f <*l ri( 5*. Tartirlr partitif di^f in i ; 4*. Tarlirlc par- 
titif ind/'^tni ; .S*, rnfin Tarticle un. S*\\ y a peu dr vérité 
dans rrtte diviiiofi , on f*ai du nioiu» forr^ de .(-onvrnir 
(|n'll y a nnr apparence de mi^thodr rt de conviction 
Ini'h propre à en impiiaer mix personnes «pii iii* se (Ion- 
ncnt pas la p<'iiie de rrfk*<'iiir , c*i |>our qui tout examen 
de principes seroil un tourment. 

^ Os notions , quoifpir rejetAes par un p(*tit nombr» 
d'esprits justes , pnWalurent jus<{uVn 1744. A cette 
é[MM|ue elles Jurent vigoiuvusattient attafpil^n de toute* 
pMris , et victorieusement coDibattues. 1^ raison impoa» 
silence aux pr^ingtSi de IWolc : les giV'cisies at les latinis- 
les n <Mièrvfit plus se montrer; et ce système , qui ne 
porioit que sur des idZ-rs f agites , s'évanouit , ou fut re- 
Ittgu^ <lans quelques collèges de prtmnce. Depuis ce temps, 
H n'y a pas eti un seul gramoiairien de nom en France 
qui ail tmét le reproduire cm le défendre, et même qui 
n*(\it jMs aidé k le renverser. ^ • 

V\n clli»t , on y reganle^iomme tm principe incontet^ 
tàblt- qu'il n'y a en frmmynê qu'un iNrnl article qui est 
/#. Mail cil article preud'^lct deux georci et Ici deux 'Mk »,»., > df*i De r Article, . \v)v 

DomLrpê , rt de pliu rit iti;i*t a tli'ux torlri d Vt.it ; Hii- 
vuir , à ïéliêion fihïà contmrfion. J^ •<• nui a>aiil uri 
iKitfi ni|iM:ulili ■in(fuliiT ; ce /r m* duingr en la .wixixi iiii 
nom iî^niinin «inKiilirr , «*t eu It-t Hvaut In noms |)liin<U 
dt't (}cux g(>iir|rft ; œ (^iii n'innir l.i drliiiition «pu* Ili- 
( ludrt rn doii^f , et nm-antii inir drn |)iin< ipilm Inru- 
iioni (|ije |\etti«iU lui Hlliir>iU' , minoÏh , («lie de iilik^k r 
Iv f^eun* de» luiius. "^^ 

' V*êliêum est \c irtrnnclirincnl de la vnvllr r «l.nii 
l'arlith; nusculin //? , un de lu voyelle rx ilan<t l'.iilHjt; 
léiniiiiii /a y <{ujiild i^% iirliclcn i)lt'(^(l<•llt un nom <]iù 
rumnieiice p«r ime vo^cllr ou un ti inurtii,'. < >n dil Var- 
^Tfii pour \v ar^nt , rt Vamr |M>ur Li arnr : niai;» nlois» 
on met à la pince de la h'ItH* rrtrani ht'r ((Ile |N'titu 
fîgiin? (*) , (pi\>u iioinine afH>Jitn>/)/ir. IK'a qiw l.i I. influe, 
•ortUi de ta première iMirlxiric , ml <oninu'n<é .i >«• ^mt- 
lertionner , on chcrt ha à lui donner louir la <l<Miveur 
(|u'un lu*ureii\ rn<^lànge de voytdle» el de eohftoiine'i nmi- 
liloit lui proinetin*, en pro*4-ri\anl , autant quon le pou- 
vait, tout Cl! cpi'il y nuroit de dur el de d/'iuii^iéahle duui 
le ehoc dru tons. J)e lii 1 eli»ion, ion euplioiii({ue «pii é>iiu 
Vhiatuë ou iMiillenient «pu* prtNluiroil la renrontre do 
deux v6yelU*fl qui dtrvroient M' proiU)Ueer »4'r|Muénieul el 
de iUili!. Auiii nA-l*Htlle pan lieu nvilnt ler» nomi <pii 
eommeuaMit |)«r une «xiiiioune ou une It nhpii<«' y ou 
lufiqiu* l*jirtii-Je eit au pluriel, parte qu^on n'a |mia uloii 
, cccboc de voycUci ^ eraindre. Ou éerit , le ^ue , In ivni 
'pèranv0y le héros , la h(^rangue , Un lustoire» , les fn»- 
trions fUë ht tvnê ^mç. ^ ' k 
^J 


.^c nr DéVjirêkU. 

' ' ' 
t/$niv\0 M dégniM «noora darantafe |Mr la oontnMy' 

: eU« ooiuiiUi tm cm qu^il m joint aux pr^poiitioiis â 
^1 «iff ^ a^<*c l4't(|u«;lle« il forme Um mola cômpoiéi y cpU 

puent la doubla Taleur àm iJeux dont iJi sont ibr- 

Cm mot» sont» au , ohm , du » il»a i aii eai poor â 

^%i4jr pour â if et du pour ds U § m, cIm pOur <!^ /#«• 

^oit par-U que dea troia fbrmea de Tartide dont noua 
ê^^ê iMirk^ , il u'y n qu«' te et ^a (|ui soient auaceptiblea 
^VvHiU'Ariiort ; ^ ne ae contracte janiaiâ. ' ~~~ 

u cl du irrvent pour le ouiaculin ainunNer ; nuiia tî 
le n6m oommenoe par une voyelle ou une h muette , on 
retient à b timplirité de la prépoaition et de Fartû^le. On 
dlial^ni, de VêMpiii , à leiiprU ^ </a rhomm^ , à 

n 

j^uk et ihê aenrent au pluriel pour lea deux genret : 
on dit dfê hommêê f auv'hammmë , d0ê Jimmêë^ ou* 

fimtfifê* 

'^ Noa pèrta ne connoÎMoient point la contraction. lia 
écrivoient et diaoient , ai tmnpè Innocent^ III , pour <m 
Umpê d*InnPOÊni III t VmpoêioUe manda al prodoniê , 
pour lèpape numda auprud*hofnmei lafindtfii^nêeil 
M fui Ul pour VairéU du conseil fiu. L'euphOnie a 
d^kàdé oaa oontractioiia. <( C'eèt, obarr\e du Menai* , le 
» aon ohaour de Te miièt , et lé duragèOMiit de 4 en u , 
i> comme, ivui/^ifMMMr, chêitdi , chmfàum^ t^ ont lait 
M dire au att lieu de d la ou a/. C*fft ëfçakment le ton 
n obaçor dieà deux a mutta de anite, de hf qai à amené 
T» la fxxitraotion du. n Ainai cea *ml^ eompot^ , au | 
muM I du y d^ë' , sont avunt qnt lia prépoaition et l'article^ 
on au IflÉiiiii"' * ' ■' " ' '■ -t*-..*..;u.-«air'; IjM payiani dng imvîroiw àm l^arU nr •V«|triiitr ii |i.i« 
ctlooro <iiflën*niiiu!iit; ni l'on ii miiiin|ti^ (|iii> Un i iil,.ii« 
qui commetioMiit 4 parler t'^oiiMMii (i« Im iii«^iim< hm 
uièp% 

Mali U conlrurlioii rit à |)r^iil im«« H>;li« iLmih |. « 
cai duut nom avoua piiM , ri <^m#« r^^||. fi'«Hii min ur 
qu'à unewult* ex(M«|»lioii , rV«t tvWv i|imv ihV)«imMi« I «m 
ploi d« l'adjertif loii/, que hiMKr v«mii qu'on |i|.ii«< . nm 
la pr<^p<i»ition ri raLiH-|(<^ii ilij »mii« ««•iiinii ihmi , </*. 
ttmt Ut tnoruUf y à tout U ntontir , dfhmn iry fi,,ni 
nutê y â Uham Uâ liomm^n. l)'où il «un ipir «««m < onrim 
tioiis iM! •gnt |M«t dit arlirhii , lUiiin •inipiiiiiitii «d i 
noms C4>nipo»6i dr lu pirptMMioii «i dii IimImIo. 

* Il n'y a |>oi n l dr r^ii dMim la InuKur (iiMitour , |ini«n 
qu'il ne |H:ut y m Nvoir diuu Im UiiKur* doni li i iinnu 
nr rhaiiffiml |M>inl dr U!rniin»i»on rn «ltiinpr<Mii <)i< iii|> 
]M)rU. (( Conimi* Ira pr«lni^r«•i ^r(lnlMlllir•« onl iii^ IhiIih 
)> pour l4^ latin ri Ir gm / dil l)nil«>i, lim ({inniniMiMn 
» riiinvoia4>a nr a« aont qur iM»p naa««iilîr« dr» «ynlakri^ 
» <lr t«a druK langura. » Sana r<^flr< liii aur lu dillirrori» 
qu'il y a cntxti Ira langura où Ira rNp|M>iU rtpiiuM^M put 
Ira mou nr »onl connua qur |Nir la plior qu«* «va niou 
occuprnt dana \» dia^oura, «t vtAU>% où vr% lapiNiiii* aitnl 
nuin|U4^a par dra inlk^iioua |MiriirMliHr44 on partii d<M 
m^mra pnnri|»«)a , at l'on a'rtt(irvi^|||K^i'' !<*• induira it^^ 
auluu ; «t , |M)ur y r^uaair , ou a VhiVihmi «ua aUunlin^ 
Ira plua ridiculra ri Ira plna i^volunlpa. ( >ri fit m^ vit U 
pré|MiaiLion Ja à niarqiM'i Ir ^i^nitil ri l'iitilaMl , qooiqnr 
Iv rappel i ox primo \m (v gt diul Uuu toit liMin dilki<iii( 

A - -.'»■. ..irf*lB„ ^«W»'. . i. ■■• ■ '■': À *M%~*it:\J.,tA^ii^4é .<> \\)'ï • ' jy^f V ArticU. 'S 

fie <rli%ij:iipriiiM* par raMAlii ; et la pn'|>otilKm à MTvil 
ïk riiai<4|n^r le delii. On l'ut obligir égMleuieiiL (^ ri>u- 
\(iiii- t^tic riU'^iieetii urtoil |>oiiit ditthif^iuV du uoiuiiiA-^ 

tir. 

"* Il iri?ritr«> p<iiiit (Iaiia notro plan de n';iulf*i^ vv% iiiiis- 
trii notion» ) ptiiiiffu'oii roiivirnl ({('iit'rHleiiu'iit qu'cllœ 
sont Hl)»i»rd«>ii ; noiiA iu>Uft conU'nturonsl d'obM'ivtTy 
i". f|uc li'K piVfpOftitione à VX tir iw uu'M'iï\vii Irmivoitt 
(|u'^ nMirc|iii'r di*» fapiMJilf noiivcnt (j^»-ililU':ii|*riA lc« mit 
i\vn iiiitr<'N ; vi qur ht on leur u«x-4>f doit Ir privil<^f;u do 
uijinpirr di?» cMftf on im' |»oiirroit le niuiM'r aux pi-ûjMf- 
ftition» «ur y twrc , /Ki//r , fHtr , ^oiia, </a/i« ^ l'ic. , <jui 
ont )('!i nu^UK'ft lonrtioru»; j". (|u'on n'«>ftt poiiit l'Xiiuahlc 
«il! roiiliniKfr îi M? mm'vÎI' di: uni dciioitiinalion» , ftoii» pn - 
t('Kt<' di* M) (x>ldornt<T H nu Ungaf^v long-t4;inpM unilô 
|wii lui l<j* f^NinnuiiiMMii , jMinw <|U4) , coniini» lo dit Du- 
« Ion , « «|pnn<l iliHiigit di? .diM:ub»r drs (pientionA dûjà mmca 
)) «ubidt't |Mir l'Uct-m^met y ott <loit tiu-tout ôvit4*r lim 
» Irnrw'i étfiiiv<N|ni*a ; on «iuit 4>n uniploy(*r di; piikiM , 
)) dulr-on le» AÀiru. L(*ft houiin(i><^ie lout «pa; tiou noini 
)) naux. ^^mid leur (M-eiUii est li«p|>ée d'un mot qu'iU 
T> cooDuiMmit , iU en»i«ut oom|»r<*iuli'e , <pioi<|ui] nouvent 
)> il» m» nmipre nnrnt rien. )> 5". Qu'on doit «u lK>rner 
4 Ii«rer9iin«))tnf «^miment \h Uni^iie iranvoiMi ('notue Ict. 
mi'mtm vuoe de Trepril que li*s Groce et let Ijetiii» mai - 
(pj<;iit plu' U dirtii'trruoe drt Urmiin«iion« , et que tout fX'la 
•4' fuit ) mit |»âr U |ila(« du mot, ou par le «ecoum dea 
pré|MMiilt4>na. 

'^*Ceat doue rignurauce du vrai gt''uic de la Iau^uv J>- inB»« Dr r.lftii'îf. I ) • 

"^iVnnroibC «|nl y nyoil inInMiiiil K» r»n ; ri r'rsl rcllr rnriiir 
if;iiorriii(-(* , riinMliitir , <! !«• |nrin{'r «pii 1rs y ont fou;' 
Irinpii roiinrrvt'rt rii*l' rninr ^ t'oiiiMic iln 1rs y ronsriMiil 
riiron* diiim \vi |»ny!* é4nniH«*rB.*' Kl «in'on in- s\\\ i imiiir 
|>ns. (hi !»VhI lial)itiir\, au <-(>)lrf;r , aux (UiioiniuMiMi » 
ticN tzruiiiinaircH th*» lrtJ^^nrf^ hih itTiiirs : )«'s ph'iuicn -, un- 
nirnnioiit iiVf1ii<'4'iit (lini<-ilrniriil ; rt Tr^pril, isoii p.inssr , 
t»oil nmonr-|HO|)rr, rrvi«*iU rii«a|irnt sni- (^(•^ idi « » «jn J 
h'i'sl aitY)!!!!!!!!!' A H'f<ar<l«'r roiiiiiir jnnU'» ri Miiirs, Vm st r 
v%l un touriiuMit |MMir la |i1ri|>art dis Iioiimihs : iitiii «r 
<Hii.cii r\il« la falimio «'ni »Ar d'axoir dm p;uti%;ni'i. I,).'.iil 
Irtirfk, VA* jargon inNif;ni(innl «M |Hd.iiit( tijuc a r.i\.ii)l.i v 
(le radier la ix>uillr (K; ri^iioranir «toii!» lui ((li.iin >«iiii/ 
i\v itavoir. ^ 

* Si la VI riu'' n i[i<'* ni l(>n^-trru|)H t-ri I V.inrr ^ pcn el- 
les lu'(^nillar<I.H (|iii roh^tiirnsHoii-nr^ oii nr ditil pis «in; 
, siirpri» (|u\'ll(* tir m* noil pas «'tiroir tiioiiiM'4* diiis 1rs \y,\\A 
t'iraiif^t^rs. 1\(-»taiil y a «Hr |M*iid'Mir < jiKpi.uitc ans le srn) 
, guitlr ;| 4't r\*Ht «rapW'f* lui (pii* 1rs lualltcs di* Iriiiirois y 
oui nMligf^ li'n graiiiiuaii*<'N «piils ont puMir<'s. Ainsi, 
4|iU)l4pii* MM. DcuionininoA f (firai-d, du Mai.s,iis , d'( )li 
%rt , DjrJoV, l)4'AU7.('<* , l'iiiUiaut, Doiu lut , ll.itdonin , 
(Àmdillliic, HutU'UX , liluùiiond , rli . ^ rAradViiiir IV,in 
<;oiiMr t'i ni III vlTiÎK^ <!«• I^uih , aiiiil n'jrlr hs r.is , hn 
dénuiiiiiiJilioliN tpii iir cotiviriiiMUl rpr.i la l.iii^ur laliiir, 
<'l surH-lnai «vllr di>i«iou d'arlirK's <'ri drfiiii , imli'l'ni , 
patiilir 4*1 incU^U'riuiiir , ou n'it point Vcssr-Vl loti nr 
n>Mu* |Unii| (K* h'H y reproduit*»'. ( )u Irn !i-oum' non s(n 
Jaii»|4*!i gi'dUiiiuûrçè lc5 [»lvt5 trtciiH h, m li . mh lUf I > i ■ ., '1 *■■ :SV <",. i<)fî * Dr V /4riti'lr. 

duiiH <lrA ifiirodiirtionK il diti «lirubnn/ilirA : uint (^ jiir-< 
goii v»i |)ruloiidi\metiii*iiri)cin<S daiitles 4>Hpriti. ( >n lU liant . 
prt'ft4(ijt* touU'ft les f{r(iiiiiiiaiiTi œlle rklinilc dittinctioii 
crai li(1t<. ((iioi<|u'4iVC(' <left mocliiicaiion». Il y a U'uit sor- 
irH «rarliiiri, y nt-U dit; rartirl» driiiii le , /a , /ta { 
Tmiulr îm\ù(ïtii un , ufir ;elVv^riii)\t^ \tariïlii liu y dt'u. 1^4 
deux pl-cnli^^'B «ont cxacMineiit priKeii daiiti'ort-Hoyal, 
ni la lroi^i^lIU' n t^lô roniiée de »«n|Mii-lindr ifi: paililiuii. 

Maift loin (*«l crniur dan» («> inrlil nomhir dcipoU. 

■ ^- ' ■ ~> . ">. ^ - 

^'i". 1^1 naluro de l'iirticlc rst dVHn* d(;(iiii , i>uiiMiu(' 
Ml roiiclioli Vit d'aiiiioiiuer U deUrriniiialioli : ft'il y avoil 
plufttiMirs ni'liclet en françois , la qualité de dèjliti vuw- 
vif>iidroil k tous. Ainai , ou ne doit pas appeler Ir ^ la , 
Irn , rairlide délUii , puiâfjuu œtte déiioniiiiatioii ftiip|H)Hc 
qu'il y A pluaicuri artitle», «L (|U<} , paruii ce» Mitivles , 
il y ru « qui ue tout pas défiuit. 

^ a". Hegarder uti , /</;««, comme deK article»., c'eHt 
cuiiiontlre louli*» lea noiiou», piiiiMpie , n'ils eu nont^ ou 
iM'ra forcé de doiiuor ce nom k toua le^ autre.i adjeeifik 
|)iiîpaaitiiii , kU que tout , vfuu/tw , tml , aucun , tju^lr 
(jttey cerUun ( dÀua le teiit de t^mUain ) j^ ve , nwn , ton , 
son , et un , deux y ^^<«» <(<-• i pufM'pie rseï deniier« 
ont , aillai «pi eux , tiiie lôrce luoditicative.'ij^a reganler 
comme dea artieitu indéUTUiin^^a est une ahsurclilé , puis 
€|ue leur fonction «tt de d<^t4*miiiier, en (Mirlicularisaiit , 
individualÎMnit , et modiliant' les objets par une indica- 
tion de rapport ; indication ik la vi^ribé vague , mais vrair. 
u L'n exprimie l'uiiiu; , jlit TalilM^ Giranl. 11 est vrai quu 
» op u*4M( [NUI usilM wM caicttUtivo qui , préscuUuit uu« i>m; m De VÀrticlr. m^j 

)) 'MjO. num«ralr , Ç\\v In «Irnomiiinlion .Sun Kiijrl iini(|iir ^ 
)) nin»i iiiTrlIr h«* |>n^»<'ii|r cImmii rrltr plitnsr , f\ii fwnlit 
)) un /o///.v rtf* jvti : cVf»t une niiilr ^M^iir^ (|iij |u<n<l 
» iiifliAliiirlriiu'nt diin» Li loUilit^ <i(- rchprt-r un iii(iivi<lii 
)) C^oinnur <*X(mi{)lr , pour la pnviilrr' |>nr \\u\ <1<h htJirl.i 
)> (pii la ('oin|i<i,HC*iit , cl non pour cxt Inrr Ick juiHcm : 
p (le Iii(,x>n <|nr, si ce ntol mV'hI pas aloin noinltir ^ il 
)» r«l rnrorc nioinn arlirlr , (l\nilanl qu il w/H Ini-rni'^nr v^ 
)> Husrrptihlc <!<* rarlirlc ; cr «pii sùirnu'nl n'anixiMoit 
)> i)MH s'il éloil (le n'Ilr Obp^(-r , I instihilinn (intiar'tirlr 
)) pour un anttr niticii* n^anl (pirli[iic « Imsr de riili« nlr. >> 
l)\«ill4'urii Ir nuA nu n*a pan d.uii nolit* lAii^ne un'tMiiilir 
nature _v\ uni; tintic dentiniitioii <pi<' d.uin la. langue jaliiic 
fpii nou.H l'a ionrni, < h' ^.idan .H rrllr Innf^ne /oi*! il nVsf. 
point artit le , il m Ir liieî^HK.^ tj^ne non.n lui d<»nnon.s. 
5". L'article ,pnitilii n'est pan plnn londé en raihon. 
J)Uy de» t Aont , «"(ffruni; iioufi ra>on.s dit, i\v% mot» 
<-oiimoê4''K de la pirponition et de I'im tiele , (|ni letienneiit 
la douMv valeur den <leu\ <Iont il» mmiI 4<>rni«'-N. Dr n'y 
( hang(> pan dénature; il ei^t ionjonrii pn'poKilion , iitiie 
pour figurer ^ la t^te (je la dénomination <pii lui nert" de . 
roniplément^ et na (imrlioîi y ent d'extraire de la gén»- 
ralitiS de ^ellp^^^: Quand on dit , dm griiM tua luilule» 
nont qurhjttrfoiti lùipén fMir dru notii , WeUl eomnie «i 
l'on diiioil , un nomhrr du trrH-hahdrs firtM ,tont (jtui - 
ijurjoiê dupi'ti jHir une jxirtir dr/t ttati* ; où K<)n Voit 
<pi'lk l'aide de la préposition </« on réduit re.HpèiV/;'^//'»; 
aux trèërfuthileê tculeiuerit , v\ la niaBMr géiu'rale drh /lot.n 
seulement h une partie. A»n»i LifonMiunde <eé mot» n'e.-st. (•^jeiih^. T . ■. ■ À ■ . --^'^ • \ 

19U De l'ÀrticIr. ■ 

4|tio <l4^ inâr(|urp qu'il y a r1li|>K« diinii m sortri fk 
phruM •. 

Lm M»uire de rt't fniiKiirft iiotioni' est <1jiiii iinr oi)i- 
iiiou i»i-«'fM|iic gént*r«lrtiiriit i^'p^ndiii* , et iKiutrniir m^iiir 
|)nr 1rs plut c^lèi>r<*ii grnmmuiricni ^ cVft que rnrtirle 
détermine et nitrt*int TélrTidne dr là significAtion (Ici 
mois. Mail cut-ce «ver fmidement ? \a*% in«U nVtoienl- 
i)i pn» rrntielitti err Utitf , «ploique cette langue soit des- 
tiiu«V dnttidi-fl? VX un des preikiiers savaus d'Afigleterre 
ii^A-i-SIpAS pruu\t^ qu'il n'y en a pAS un seul d'employé 
«l.ins \v pn'mier livie de llliAde ? 1/Aiiirlr uVst donc pas 
tiiS^ersAitr pour (U'tertniner lVu:ndiu: de 1a signirteAlion 
dt'^ uiuns. D'ailletUA il nous pArott que tous les exe.ni- 
plrs qu'un Ap|M>rt^i en iAvejii- de cette opinion prou- 
vent, nu contrAÎre , que ce n'est pus raiticlc «pii lixe 
i-ette i*u*ndiie, niAis que c'est le nom \n«'^nie , avcc ujic 
restiicti<»n cx|)rimce oi.< boum entendue. Douces pliiAses, 
Irii hotnmrH iwgeii , -^ /et vontul» dr Bonièx, — te pape 
d'aiijotttxi'hm , •— ïr Socmt^ nukUrne , — li^marxli 
gniM, ce nVsi |^in| rArlid*» qui dt^temiinc le senVlimîtilf ; 
main rp Mtnt ces noms «v<?c ces mois , Mifr/f , xlr .Humr , 
ïratt/ifurd' fiiJi\ moderne ^gi'aw» De m^nie quand on où , 
dit fyain me firoit plaisir , Ce n'est |K>inirArude rcn\ 
\Wtni!', dnni dis qui restreint rt^'Vidui! de la tigniliration 
du mot fxiin t mnts *, c'est la rettrieijofr annoncée |»Ar 1a 
pr<^[ii»sition de qui marque lediens d'extrait; et dAus retto 
plirMs<* , Vhomttte qiàé Je i^û, c'est la propositioti Sn- 
eidenie , queje iH)iê , qiii restreint le mot Ao/nme à llo-' 
dividu. - - / t*' irir 
!<>• 

i\vh- 

oyé 

[WIS 

lion 
r.ni- 

lix« 

UJM" 
lATft, 

nafte 
itixii 

^' 
di^i, 

rcn\ 

ntion 

«r U 

rttl« 

lin- 

i nu- V, 
\ I}ê VAriule. •> 0» 

foui mpmyj^qUAmtcdJgreMion, (Iaii» laqnrll<> iiom 

n« tomim)* enti^ fjuo p(>ur d^triii^o de (iiuMe» i(l«^*!i , wc 

pAroUrA pnii tr<)|>\loii|{U« h «vux t|ui vtulimt ((iiinoiiir \\ 

lialiirc* n la vi nie valeur i\vh iiioIa. 

I'^ nicoi.R r/llilN^llAI.K. I/artirlo h'/utohIc Ioujouih 
«MAgnu-ir et <*ii iiunihl'<! «v<u' le nubiUiiUil «ju'il ^u-roiii 
I>a^ic.' '.,**• ■' \ .. . 

// finjfît ifiir \<\ mrhmin^e /nUt mt^nwnfff jHnir nr paw 
^trr (it^fif tTun ln>titttw tfui ftarle'en présprunlfs tliru.\\, 
rt <fui doit tout â in v^rit? : v'rhii (fui hhn^r lu ittilr 
offmne Irn ilwux ^ ri\Ht' l^lenitv t^m-nn me , ((// // fuii l. 
contre ta vontcuncr. 

AU { |>itr^ «iiriiK dM diiiinni , i|<ir /<' Un* • llioiil ■ 
1)« rt n^mli«|l« liru toit toiijoifit rrjrtA ! 

\ ^ M. VMh' Dv.iM.i.y.. 

ir. RiuiLn oiftNÀRAt.K. i^iuind on «rropluic lW(i#'l< . 
on doit l« r<'t|»éuir tivaiVl loua 1rs tiu)>nUiiilii.'», Hiljots ou 
iTginiiM. 

La Jratide , «la violrncr , \v /xir/r^rr ^ U'i pnHt h . 1rs 
giiérrtM ruf font jamni" nU^mirc it'UF ittix i rurlU rt 
erhpeêlée ilans ve l^ayt chihi <//,* iltruA, 

L§ ctaur f l'vtpùl , Ut oitnur*, tout R»f(n» k U rtiMurr. - # 
r / 90* DeT Article, 

Aprùê k priiré et \m êocrfficê ^on liêoii m* roi , danê 
Içt êaitùé Ui^rêê , iet actions etAen vonêsUë tUê grand» 
homntsë , afin qu'il gimt»en$dt êon état par ^Uurê 
maxirneë. 

|Boa»uBT. 

Oa éforfc à la fois Uê «nrAiii, Us vicillariU , « 

'Kl Ai MPur M /W frhra , 

Qtt«"(l« c«f|>i «éitiMé* ! qu« 4« ONipibrM éfMri ! V 

'•-('' Racivb.' 

■ ■ ■ . - - . ^. . 

RnM\nQiTS. n n'y a Murunn mrrption'li ces dcira 

m*. RiuiLK QknkRkhB, La place Je rariicle, touteii 
Irt foiiiqu'oti Tmiploie , eit touJDura avont les suhsUtitlfA ; 
éo ^iiiyn qxw ^ l'ib ««^nt préc^éd^i d'un aMictHir, niàiuo 
modifié par un adverlie j il doit èlre h Irur tfrle , mai« 
néommoins api^^ les prépotlUons , s*il y en a. 

La plut nobk C9nq9i4ê9 f |p« l'Homme ait Jamai4 Jaitê 
04tiJ9ll0 ils méfier H fwigutux animal qui portées avpc 
lui Uêfatigutt Uê la gmrrt et la gloire deê combaU* 

BUFFON. 

(Teêt à la plus ienijble et à Ui plus vertUeuso deê. 
mirée qi*eje didie cet otiprttg» eut V éducation, . 

D*uB pIncMu «Ulical l*«rli|f« •frAfeliU 
Pi^pltéê é^Pm* «blti rsil'tia «^|«c alowbte. 

/^ DatméâvjL. I ' t ' \ De VArilek, . 201 

■" ' ' . . ■ . 

EXCWPTION. L'adjcrlil' UriU , et cri qiialÏK'n , mon- 
HÎênr , madame , moMeigneur , «l/'jilwrnn l'/ii li( Ir , m 
•orir i|u«*, (Imhs œ r^», il |m'H(l mi plfl<r cntir on inotn et 
!<•« •ulMUnùfs. Ou doil-tIin' : dv tout Ir momlr ; à , 
monsieur le (lue \ à mmUime la prirtceHHc^ oie. Sur 
quoi rpn duil ol^ftorvcr <iin» moh/rifur <*»l le fwMil luun 
^ddî f|ualiU^ cjiii prrnuccpu'lljmToiHrrtrtirle, r<nunir , airs 
yif^M vu les nu'Miruni dont Je i>ouê ai parU? Ii*iiHn;^i' <lc 
l^rtic'Je nvf'c h'ft autn'A siToil une frtule. 

Il n'y n .|MMnl dr didirulîé dan» œ» r^j;le» : maift il u'^'hI 

■■l in _ 

pM auMii aiMT de c<innotln> d'une manier pr^rÎM' \v% <>< - 
CABioiu où l'on doit Ciinî UMge de raitide , vl irllrn (n\ 
H^J'on no doit pa» »Vn wHir. Nc^anuioin» voi< i urt priii- 
ri|K» <[iii aéra <run gmnd iwcoui'n |K)Ui le» dinliii^uer , 
puii(|ue UmjU'S lei i^^Xvtk pailieulîèifn que nous alhriin 
donner nVn sont qiie dea <x>niMMju(m ces. 
* Principe ofcN^RAL. On doit employn Turliele .ivnnt 
tout les nonm eominunn prin délenniu«'inrnl y à inoiiiH 
qu'un auln) mol |iVn Dimm* la ronetion; ninin ou nr doil 
\amaii en \mw uimi)çp avant vewx qu'on prrud iiidéUTuii' 
i^ëment. 

\* Pour bien aaîiir e<î prineipc , il fliul fain» nltemiou 
qilPf* !«• aulMtantitiic^iluuuuiu |M'uveut Atn* rouMid('*irM uni- 
vcri|clleiuont , |Ml^ticuli^rL'ment , et indivitturllenient. 
I)an^ oea deux pro{>oaiUonay /iiii4 le» hommes /nml ftwr- ' 
ieU y\ tout homme eH mortel , lea •uhsfantiiii homfiieii 
et AK>/fim« sont pria univenrllemcut ; nuiia avee (^*tttr 
diffi^iioe y que 9 dam la |>^Mni^lY> , ioua les honimr* 
cxprimeiit iitio imivcnMdilti collective y et que , dam U 


mauiài^^ ^^•'li^ aoJ ' DeVÂrtick' ^ 

Mcnndf? y tùut homme expùmit unei unWerulîté' (Httri- 

biiiive ; r*«*tt diins touiri'let deux une nfii^f^rMlii^. Ce 

que Ton dit du g^néml peut te dire de Htidividu'. Ltê 

Italie m tout vifi yjea hommsê à prétention 9onf in- 

supfwçiable» , ToilikçU'UX propoiftioflf putticuli^nMi ; piin« 

que len Italiens , leê fwmme» à préieniion , dé»î|(tient 

,<lrfi individu! fôrmiiiu une riatse , que Tetprit rfm•id^^e 

<*omni<' un individu. Il n'y H pfei de difUmlt^ dauA Im 

pr(>|>^iuti()iM lling1di^^rs. Diini on pliraseii , 7e toi ent 

juste y l'homme dtmî je parle est un savant y \cà «ub- 

•Uinti& homme et roi ne marquent qu^in individu, f^e 

peuple ,'VarmAi , la nation , lont dei collerllôrw rbn- 

'«id(M*t cHimme de» individu» plirtiniliei^. Dirni tout c<'« 

en»' oh emploie Tiirtirle ; mai» on ne n'en aert pan, ni 

on laÎMe let nom commun» dans tonte ryHrndutr dn leur, 

aigu i (ira lion, parée qu'alor» rien ne marqtie ll^dividu. 

VoiU pourquoi Toiidlt , hoifnme est un nom d'fJpèrfy 

tout homtnê est anittal. 

ARTICLE I". ^ CaI OtI L*ON DOIT VkU^% VtAQR ÙB l/A|rr|Ci.F.. 

t^. RAegi.r. l/artMe arcompigne wtnHellem«nt le» 
nom» communs |Mr leaipirl» on^déugiie toute une Mp^cr 
«e choari déterminée» ; /ett-è-dire| un ^nre, ixpm et- 
p^ , un individu. 

Dieu , bourre nniqièê de toute làmiirw ei de toute in- 
telligence y rrgit tuniimré ttt les espèces entières atfC una 
ptéissanre infinie : IMiommc , qui n*a qu'un rofon ds 
, ,rii»'. -: 1 i .v; \\\h- 
•bn- 

' •' 

rifhi. lOi.F.. 

r 

it Ifiâ 

«ft- 
• in- ^ Dfl' Article» -.. Qo5 

têltê intelVigmef, ri*a d& mi^mr qu*ufir puiaMnrr II ^ 
tnitée^ fie petite portions ile ^mati^rr , fl n 'rut trut^4rr 
(jue deê indiriiiuê. 

' ■ Hi iirov. . * 

Dam a*tto pliranc, V/tomnir iU^Hi^nv iiiio iiiiivciN^iIilé 
coll(M'Uv«r : rViit \c sii|rt (l*.uiu! iirojxmitioii uilÎxim'IK!.^ 
Or (|u'«tri (lit du ^('iirnil |M'ut im* (lin* <lii |>;itliniiiri. 

L^*» liominct à iui4i|tfinAt,ioii sant exfMMi'-M rt fmrvhun 
di'iifautPê : prriKpir touiouri* /torJi ifrux mrinr.n , //.» 
/*# foififti rien inms -son mn /M^niitt vùr'; <'v t/m fini 
quilê prennent ëouttni des vldnièri^ê ^nmi dm r^i- 
iUés, " . ■ '':"■■ '\ 

Diitiii (Tllc phfilio , Ir/t hommrn d ima^inÀtion «I»' 
•igliotlt fine <'olliHti<Hi qui Tonne iiiu* ila.nnr UlimiiK tr 
parmi Ir» liominos : c'csi le ftu)<-l d'unr |>n)|Hrsii^^oii par 
iR'ulièri. 

Iji nature t^st le IrAnr rxtvrirur tU la mn^fii/îrrnrr 
uli'ifW : riioniin^ (fai lu rtmtrmpU , tpii l'ttmlir , ft't'lti'ê 
pat lir^réë au iniH4> i/U^naur dm la UmïtÊ-pumMim^f. 

\ lU rF<»N. 

Dana cmMe phinie , l'homnir ne «J<*'»iKn*- «pi'tin in«li 
▼idu prtr la rcttnVtiun d(* la pliniM' iiM'i(l<-ii(r\ tpii la 
cont^mpU' :. «**4'tt Iji^ •ujct d*uiir |)ixip<Miili«)ii •in^uli^lr. 
Ldâ naiurw roroH* «iitai un wiH\% iiidividm*! ; rt le tnUie 
«tt mif rhôar d^^trruiioér , pniA(|Ui; cVit celui de la nut^ 
gni/icenc0 di%'ine. . > • # 4 /*' «iTiiKmimiiii MM UMNAâi: tJ^M*à .iX^.' i;«.'iin,\ RxM ARQUS. On ToU pur oei cxémpléi qiM la dfltti^ 
nitioii do r«rtir]o ^ en de iiuirquer là détAmuiuition ; 
ri crAiniAinr là si fort «a fonction / que toutrt les foit^ 
ipril nitif dan* le» vuck de IVaprh àm tuhttiinttrier un 
RdjfTlir, 1111 virbc, un ^d v(>rbe , une pr^|KMition et mfmA 
nnc ronjonrtioii , Vartirlo qui Ici pfi^*c6do annonce celle 
dcitiiiation qui leur ettVainngère. 

lUiiivui qui liant ••• vvrt %m\\ , «Tant voli Uf^ , 
PMMr du gra¥ê mu douM , du plaiêmmt mu êév4rt ! 

On dit de mèoie : le man(^T eêî plus n^»9airê qtsê 
le lioire ; cet homme tKiùilroii savoir le pourquoi «i le 
comment dr tout; il y a deê personnes qui soiUien'nenê 
le |M>ur et le ccmtre , stms atdire moiif que celui de 
contredire ; il est assommant avec ses'êi , sesKAt^ei ' 
ses uuk'iB continuels, « 

U*. Rtoi.B. L'article accompagne lea nûmi prit dana 
un teni dVttiait ; maia il Ict abandonne »'iU Mint pré^ 
cédés d'un adjectif «m d'jùn àioi de quantité 'X • T«ll« •« U T«rtu <U VaMiolê , m 4U iTOli?*! (d«ni •m Mstmiê 
f d» gramimmirt ) , 4|m» ronma «b •*uari«Mal à Vmdjtcfif, il l« lub- 
» UtOkiitmtémmkmèSftk MiAtlrliant du êmhiiem9^{n9m fm mtM%) , tl 
» krMuU àn'âti«qir«d)«o#mRar«aBa«tl««fAii0««|riU«aool^«lif#» 
» «t plus rarvniMiil V»*pmèt9s ionl pkdosofkeê,]Ljê mkmm »«t pktl»^ 
• fopkimt aulMlaiitlf (!■•• la prvaiiW* prapMitiM , «f ail)anif Awa 
m laaar«M4a } la méam mot po0t0 aal a4|«ctlf AiM la praailèra profi^- 
» aiiiatt , at tobalaalif 4aM U aacvnda t «iaalla aaaa Jn mmm osmmmm 
» aal ëétarmiaé fmgJ>eiÀilÏ9n oh la wippiaailaa 4* Part lalf. a 
• • ■» «I. ^'h^ L»i*.k«' >\.X 'juTi De V Article, 

Non* hf ixiuviona jetrr Uayeux mr îeë driix rim - 
gea^.*an$ aftervevoir dc*i fille» opulfnU-M ; th» iiiiii.<u)iiti 
de campngnc agréablement ait^tra ; dt» tt rix*» ijm mc 
c<M/ti^roiiv/^ tous les ana li'unr moU.Hotiilortr , Mini* «<• 
repomrJàinaU f des pnùi if» y i/ri/ir* tltf inm^Haux ; dv% 
UhouiTurt y ui étoient accabli'è 90ua It /Hmlailf njfuita^ 
<jue la terre épancfunt dewjri aein ; df» InTmik <//a* 
JaiaoienC rtfïélrr lea litMix aona de leurajU'ttejt et de leura 
elutdunuKiuxiï toualeatclioà d'aUntiiur. \ 

Dani «îlUî [>^rio4t' , i<* nu»li i'illea\ nuiiao/tê de vam- 

pagne , terrea y jiirairiei , LilHtureura^ ri ltefj^rr.s\ sont 

ppidniif un aeq»\43>*'i^»'"l » cV»l-A-<liiv, pour lim* |»,iiiio 

de î'ëlcnduc de lettr si^iiiiiaitiuii j vl l'on voit 4" «•» «^onl 

pnidkirâ do l'urliclf , / 

' C^eluitjiù napiunt Aa cette lumière pure eut 

' comhte un ai^agle-né. Il cnut tout \>iur ,et U 

riert'^ il meurt n'ayant rien «/i ; t^^ut au pluaUl ti/ter 

çoit dé «ombï^s *'i làuMVtducun , dv vuinrs.ouihivï., i/m* 

n'ont riiffl^fejri^^' avugle 
/ ne t^int Dttu t^Uè phrii<\, Ici ûioU lueura y V ombrer ire 
•ont pM précéda de Tiirliclc» , pane qUc It» i<l;c«iil» 
êombrra el fausêêa êc lrouv«nl *vanl le prtmki , rt 
radjociif WM/Mf* ayant fo aecond , il* nV>»t p«« b«K>iu 
d*uno Wrqute de détenninatiou , pùU<iue t* »[iiU cet 
adjectifi qui lei déienniMent. ' 

IUmamqvi. U y a dti (rtiuiluirMiii qui tom lUc uoeul. / 
^ r 
,«2> ■ ♦ ' ■.'***' :iZ:22^, n^^méAfU i,iimW1m»Mtémi»^ • »^*^»--A'»<iiW*»*»..^«'* .*■ •» • «.<t.M,«<.<i»»..mi. f ■ 


* ' ■> âo6 ^^ l'ÀHutê. 

qu'au »ii.K«»l»r on «loi( mif Une l'a ri hU- •%«ni Ir* Mioini 
nrii aaiu uirMiii aVxliVli.f i|iioi.|iH- rii noiuâ m,miiI 
«n^ai-i cti- radirrlif, nliiî ïlrvilrr IVquivoqiir tiiiu li* 
,»ol.ll»rr au I.OUI.I a.* W^f^^ùl S%\\m culeiul prouoi,- 
«T , aiwnliU, dr iH,n fHun ri dr U^nfw iuim/r , tm 
nr ••UM M l^m jnun vl /-i^i^i*» i'^i'^i. mnil *u mihçu- 
liif ou «u lauiiil , iiuonv.nirur c|U^m «viliîn.il rri 
ain^iit </a imnfHitn mi dr U iHmnti ^^uide, Mii» »ou# 
liui rt^iH^iaioii. i|ur^ «|Uiiua «u^iutJ wlU! ^<|uiy<kjuc 
,M Ml on |»nt |ui*»«|i»<? ti)U|«»uii lrv«'." yiir rr <|ui pm^ilr 
ou ymr rr*«|ui luU , rt- nV M-ruil |w«» um« ruiwm |M.ur 
Hkcrtliffr il Irviirr pâï fJnr faulriirllr , puwjur , a«u» 
€^ m», ou aoil yrmArv un «iilrr inur.- Qu«ul à crux 
quiV4ij>puirrf.ni Mir If li'mofgiMigi- ar rArjia<hnw , pams 
qu'on iniutr, ami» l'éai lion ^ 1 7(ij dr pjm airlion- 
iMiiir , 'du finuullHipirr , eî du /fetit /H^nrr , niMi» 
Irur firruni obirrifr qiw cntr f»iHr , qui âp|>«rrtnnirut 
n'étf>U qu'uiir lâulc a'irm|m-"iiioii , ■ Ai^ currïp,*'^ Ann» 

rrllr «Ir r798. ^ - 

i'rtl acmr iitrr rjiii»*fi qui l'abW d'OlUrtu ceiiiuré cr 

>iii ac Rairinr (n'HUirqui* il) : S. 

' N'«rfu(i«p«lii< !• «»«I«|mI !•••*••• •*«»'NF»f 
El tié* utdignês /iit t^»i ^'•^»* ^ ^•HP' f 

M [»ui d'imii^rw9 fk^. hMim le iiU préurud qua «tm 

|ièrç «%oitniW<ir(iir f, mai» m U cImm «tl vraie , |Mmr<- 

' quoi trouve-t ôi| dt9 i\»uâ louiri le» éailiom? • 

VVLTAIM. . ^ m^i.,'tl'.'Ai '■«éSIK»' iO ». . 
il vn 

IlOll» 

|MMir nnirril 
^ (Iatis , ' ■ ' j 

y '-;• . I( «1 |k>K. 

l/* putirpr* , TuitiiKA , 1'u|mIi' , l'iii.,irimi , 
!>• WynruhMtftiUuii ^Uirnl riiU.<iMl«tii<r 

M. l>ill*A llllH II. 

Oaiii kî prrmirr vrri , <imitt , r^t fumn juiitlr, |MH'r 
<m*ij f »l prV'«V'<lr du mot «Ir fiuinililr fuu ,' (I.mih |r m 
coud , i^j/i/ n L iniMiH' jidlii«>ii(v mii ittuintt-; il <l,tii\ 
le lroilli^iU(• , ^//r , iliuit iiiii ^univnirn/nt n , ixilnt 
/galcnirnt 1*41(14 Ir. 

u 11 faut ol»M'rv4'r ,' dit du M.it jiïm«-~^-^ir tvs niof, , 
)) l/raiivoup y ffrii ^ jHis , jHufif , run ^ -.m tr ^ < nfuir y^ 
h taniy nunuM , pluH , tfur l«ii-w|ii!il vinii, «le (jnnn. 
)r lum , lu* ftout poiut dri^ .idvrilH-» : iK iu»iil «Ir \rn- 
)» uidrs uoiuji y dû luoiut» -d/uiy Irur oiiji^MW \ v[ «. Vst- 
)» pour ft'U (prd^t fM>u( <|imIi^H'm pat un Mrnplr (|ii.di 
» fi< Mlil* iudrlii^i , «pu , uViiint pM» pn^ iudi«Hiii« llr 
)» Mifut , u' « pan iMMiiti d'uu «utitlr. If un lui l.iiil «jifr 
» In «impie |»rrpo*ilJofi |Minr \v. iiicUir eu i..i|i)M)i( .imm 
)* beaiu'oup ^ jtrUy iHiint y «h, 

r*\i\EV^\'\OH. litt'/è f lui» JM)U^ iMdiuunpy vrui «'(m 
ftui%i dt* rai-ûli* : la luiMiu m iVi , mIou du M.uv.i», 
<|ue iMènvi tdujourt Mdvrrhr. AinM ou doit din , ttt 
fiominc à hutn dr ièêprit , irttr Jhn/nr a birn d,- U 

/ On aiiiiidi'iY (omriif* im»(» di> vpiajniiu^ \t% ^dv(•llM•$ 
tnJinitnerU , èMirenK-fièrni , vw. j i;u tf>hM''«piru<r , un 
du , a a. injininunt il'euprU j niais ai [\n\ pl.m <// • V ^ -''o-*i«i.<lttM»à;. ,f,iK . : 'V ««uki,. /.( '..!;âi«i. •• ( (;'. . . ■,< jo8 * /X» VArtSvU* 

Jj^Ument le dernier, on dira, il a dé tr^prii inji^. 

nimtfni. * « 

HlwMAnQtiR. pQM et /nnnt-f employéi m*uU nvMnt 
Un lUHii* I rio sont j«iii«U *ui%u tl<r iNrlicle y jHHut 
(fardent , /taint de Suië/ie : mtt'iê , aciompagii^ de U 
iicgHiioii . Uiit/^l iU «ont (*t Uint6l il» ne •uni pu» «ni vit 
d«^ riiiiirTî^?. Il» n'« Il toiil |>n» tuivit quand ili sont ino^ 
' difirn par un quMliticAiii indriini , luiunu:' ti.na fnnni 
Wrnjcnft y il n'a /Hunt d'argent. Miiit iU ««n «ont iui- 
vi» , <|uÂn(l \v mol cjui v%\ iipi^t eut etl pi i» (Uuu un 
M'îiik d<':iini, œnimu , il n'a p«i u/i sou de l'ttrgrnt (fu\l 
HiHut , U'M Uinfrneê nn mint p«« dra Mirncrn. iVv%i 
iloiir, Hvrr ioiideiiu'iil que UiM'iui; , r«lil>é d'Olivi'l , 
i;t M. ImIiIn'' Dc'lillr , ont (lit '. lu picniit^r , je ne 
iHniê fenu point <lci rrpnHli^n jrn'olfjt j le MH'ond ^ 
pourx'u tju\tfi nv coujw jtouit dri nutts in*é/Mir(il>lfâ : 
le Huln*lantiJ en ajHtslntpha ae pUtC0 où l'on Pûui i et 
le lroi»i^nie y 

Dm ii>iilr«(JirlioD« n«. «ont |im dttt rontratlM. 

Noui HvouB vu qu'il y ■ dei nomt «Yinipotk'rA d\iii 
•ultulMnlil et d'nn «d|«rrlil'. G'i ■ulMliintifii et <«• adjee^ 
lif» fornUMit tui M'nt indivinildu : ib équivalent U un 
n^i\ mol , et doivent |Mtr e4inM^{ueot dîna pr^c^di^A du 
l'mlirKr, quoiqu'il» tuient mnployéi dana un tena pMi- 
lilii , roniuie deë ftetHk-nuiUrga \ et dea jtetUea-nuil- 
tirëHea mml dra étrta inaupjutrtiddeê ilans la mniété '^ 
j'ai //iY///W dra f)etit4h^tdiéa. Mail si le lultitantif ^t 
riidjcctij' 1 1> loi'Dicnt i»aa un «en» indi> ialLlc | alori c'tîll û -»<i«1f.«' t* ifi- m Nvmvt 
/Hunl 
deU 
•ni vit 

1 luo- 
fMnnt 

it tui- 
lu un 

\t qu*U 
CVst 

)livt;l , 
Je ne 

M'iiiid ^ 

à h If M '. 

tut f i't Il d'un 
I «djiM> 
\i h un 
\iUê d€ 
ne pi- 

nniéU \ 
luUr «l «li« lÂutD dr Irt r«irr |inWdi'i di' rmiirlr AiiiM , , . ,i 
•¥!•<! raiMiD (|iir lliMikouf* n rondiiiniM <«• |.I,mm» , ^ 
DrtHffUtnë i\>mmm iU» /trUt» ^njkn» , Mun» t»r^n,,f ^ 
ëanê (Uj{tàiM€m9tU et san» nui/ar ^ /*• /»tuf>/,. ir <f,;^ 
Utii ovtHi prMii <M. moU,0'ur . lo,»i/u ti Uiu ,hf ,f,t ,/» 
êtin^i^ni t^mtnn un pntphir , W iomm^.un hu,n,n^ 
qui aunnt i»0nlu U »pn» , i'r»t J ,/</,., ,ommr ,A , 
faux prophttr». Il (nui , i\„nn Ii. |,h.ihW ir |.I„m,^.^ J,. 
/Htitsefijuns, 1^ dniit U mmcimU , ,/r /„u, /M,y.A./r* 
<.<lUi di^itiun '« liouliouia lui ii|»|iiouv<r |i»ii | < li.» 
iittilli). 

On nu doit pm ionfuHdM* li* mmir |MuiMil «*ii !•• m<m« 
HAm^ialj «nr /d<Mii <r dniuvi . im , on duli (,,111- im,|^. 
d« r«rUrl« , (oninift /( VW /#. êrniimml di<. nui ii un plu 
loMipliva ) --. 7/1 «lii/r dr» ^iiiiuIim, jiMMiMim r •/ huru^i^ 
ttiênt ilr l'0»pni et la numptam iitt aritf .^Ir piup,v 
diifl \w\\i>% Nrtioiu 0Mt J'attifer tr»ttfn, W /; ,^^^„., / ( , , 
ci{>n!Mioni, f/#« anmim, pkdonopheti , tfr^ ^f,imtr^fH»i* 
êioriê , </m W/#« iu'ttonë, ni) di «îifnrHl |>ii« unr j»/iiii,. , 
niait une univurMliti^* 

III'. RklLK. On nirl l'arliri^f «v<rn» U'» m .ti« |mo(u^«« 
d« régicma, Donlr^t, rivî^n;•, ^rnit «i nioniAMniMi. 

La Froittm m Uê PfrÀ,td0ê ^i h Mi^itetntni^ au 
*udi rAiUmagnê,JlaJkùêm , L\ ta Sa^iU à /W| 
kê Pa^^^Ba» au fwrd | «t /'uo^/« à /'aM«#fr. 

la vayaat l'jingléttrrê , •• i»rf«t il aJuiira 
!*• r^lMipaial luMiraui é» M>ai«M«| tMptr». 

V»iTâiaa 

I. .i / ■ -f N > ■'■4im,> kt4u«.i,.'i»'<*..v^'i^'^ i;%W.U«-^<M«A..'.k..«.*«M'^''t'*<t|V iUMi ' / Ir t /« IIAiii M Iroablt y «t là mucit l'J?ii}iA/«rtf. 

M. l'«Hbé DRiftii. 
I.i-i ri^Mimii «(iiiifonR n'y mmJfUnI ftPHuin , W Air- 

riitiiiMiiiié«iit qmvkntïtnt tuUnuir l'air vrr« U indieu 
du JfHif, • 

l.'Àqùttmm 1m •■■n*M« m» Mimni«l *Ut 'iaitritt . 
Un i«iir««u« r/#lfiii , et il* TipciiM i»«m*»II«« 

ÉAim-LAifviiir. 

EtCJirriOHé. i*. On rxrrplc Ici coiilr/ri ijul om U 
nom cir IniM i.ni»il«l«'i , NapUê tst Corfim aoni tUë . 
pnyê dMivieuM /\j*. \t% nonu lU^t wmlr^i tjui itiut «oui 
lit i^g(m« (Ir U pri)»r)«llion r« » comnw , i7 <r#l <»/» /l<i/i> , 
^ t^il iirt Fttint^ ^|l•. quând iU nom unit purin prëjMi- 
ftltbii <l<» k un nom qfwpr^dn , œmnuî , %'iie-nà d'ir- 
lande, tfinâtUhyanc^id'EêjMi^uiti^.finûn, cjuAnd . 
on purin «in vtê i«nlr^i\oinin^ rn éuni d« retour , ^'r 
4fi0kêd'ii4diê,r^»rnP9 é^êpagfi0,tïc. 

ïiMMêmQVm. i\ QMqttVl ««» ^ «witrée «cil ioui 
lu r^m 4*1111 Mm qia la pri^ , « pràld IWtMe , 
«m JlprMp»^ fil prtt«inifté , an 1«^imi Vmpiii U prend 
djiui un HSit iMki. Ott doit dirti , is poUieese de ia 
France , /'m£ifr/l de l'Angleterre^ nMesee fk V ^l 
lemagne^, lu oirvor^fMiWÊ d0.ia aifi\f Uê (tarnéi du 
pQrt{égalfKKn c- .'4»4i^tt' ■wiêiii-^'- . i u» •>••* iMAriUlé. .,., 

Scion WïiU Hi'jjrrJiY , <m dii iiiîiiOiirjiiiiinn /,;« /,< ,\ 
pUê de t'^Mif, Icë vtNrs ih la /'nimr, ou, /, 
f>rt4/}itfsd'yiMtrf If je %'illrM de f'mnvf. Cvl'r auMiiioii, 
(|ui II tU\ Ain' londiV mu riif»jif;r ij«' mm Hhijm, ih- |mioU 

!>•■ «'m-ronUM «vrr rrliiMpii w |MV'><ilinlr|Mii^ rrllr r|MMiiir. 
I^'i toiim nviM l'nt li( le •uirt ii imVm m lr> i>Iiim iihii. h ( )noi 

<|ii il m M)it, on doit UmumviMluv Jr/, ruitutn/i dr i .iui'. 
•à*. \\tï pHilnnl ilm <|iiiitir pni lii •» du nioiidr , l'iui^ r 
pnridt Nvuir pii^vjdti dVn Uiiio |nV'«V(lrr \r% ihmiih imi 
rattirlo , m<Vmo dMiiM !«« ««h où l'on rn p^iilc (oniinr < ri 
^Irtnl do nionr , Pturit'0 dr l' imihufur ^ /r vi,ui» dr 
l'AJrufiir t i^W. ^riinnioin* , idnnHMjm honi 1 < 1 i\Miri« 
• ©ijuiniiMil diniWrnuiu Mit. Avim Im pi«'|)o»ilion m , lU nr 
|iN»rrfirnt ianiiiin riniioUj. 

y. On iiirt rnitulo «vnni K'i nonii dr ronlry'«'M^loî- 
lpi<^M «l pru ronnucft , roiiiinii , j'anwfi du JtifHut , dr 
la Vhum , du l'Mtu ^ ri»., Miiiki (inavniu «un |,jiir» 
ncmii d« villt» n d<« li^-ux ])^ii ticuliviii , (|iii , ioi nii^ do 
Iromi aimmiinii , côiiMTvini lou|oiiii l'ni iitJ« (mUfiir 
portion inM')p«nil)lr. TvUMmi f a Perche ..U /Jairv^vtv. 
Noua rn doiinriont lu Uihli* (^). T {•). Lulê* dêê I\mmu d» Contf^ti, dé y dite #f W« U»ux paritvu. 
tièf^m oomtêtvtnt lou/oura l\4rtul». 
L*l«.l« , riniluiun , !• MtUt)«r . U IniWi, U Clnnit , U NitfiHlif , 
h «V'n*«i !• M«Unu#n,^U CVrigo , U (:».hinfhln»^ li. P«gu , In 
Tunqiiin , l« Tliil.itl , Ir J.pon . l' AltjiiiiiU , U Mii^ol , In Mai)«m<. 
t«p« , U Monsémuffi , l« ( ulr^iifi , U Tanf^xwUét , \m Mtiiïi^yxa, im P« 
rMoay , U Chili, I. iVi.,,, , \Mt*k[\ , U Canad», U I,oiiUi«„„, |„ 
MiéiiMipI, l'Ar«iJi0, l« Cuiane, U t:«ioliu« , U lUrUJ» , |^J^. \ . / » * 

119 De T Article, 

4*. pAr rnpport aiiv nonu «1«^ nioiitiif(nM , Ià plut griind 
nonil»ir ii'onW^ aucune diflirulU^ : il noua ituflufl ir<)l>>' 
MrV«r(pi» qurUpinfou un dit par ap|M>tili<»n , U mont 
/^aUriên , A» numi Partuiêêt , /#« numlê Pyrhièrë , f U*.. i 
#1 tpiclipirroiM l^# yiifpê» , lnê (^>nUli^r€». On dit la 
mvnUi^Hfi iU Tantre y rtr.. , rt tion paa /^ /;m>/i/« Sur 
<pu>{ noua ne pou/ona <pi« rrnvoyrr à ruaag<*. u 

(^uant aux iionia Av i ivi^lTa , on dit , fuir Np|MNiiiion , 
le flriiiHf Ihn , rt aaiip appoaitibn Ui ripi^t-m de Seuis | 
«t ainni i\f i|urlf|\iri auM^*a : maia on ni* diroil \\tkik^4>Hu 
dif 7(imta#* ^ur <|uoi noua ir nvojona rnriini k ru»n^r , 
ainai «pir pour rcs plirnara ^ Vmu lU là Sêinéi fH Utui - 
bêiéHi f je hoiâ de 'Vmu* tfti- Seine, I/idiM Hr^tiier pir- 
t4*nd «pi^on doit loujuUra Aut , ttKiu dé la rnér t inaia 
puiaqa'on dit c'êêi dié fwiêêùn de mrr , <pian<l on \rnt 
aculeniimt le» diatingurr du poitaon dr rivi^^o , l'analo^iv 
li*aulonaft^iH)Ue paa k dire , l'ëOu de rivière èêt lUmce , 
•t /Vnim rf# mm' 9ëi ealéê ? ijtlU rt^llcxion de Tabbé do 
Condilbc noua pfroUbbn |uat«. M «MVqiit , \m ll«r|Utnd \ la PraiyUanif, la Virgini* , là Maiiinit|ii« , 
la Oua4«loiip« , la Havaoa, lai^at î^wiin , U l**lupon觫« U«lMii, 
lippbfAt Uê M«l«fiia* , Im Aatillaa, la lUiif* ,k Lavaat .1a M«r^u«; 
l*Abruii(t , la P««illa, I» MaaUiMitt , la Mllaaolt, la PatmaMii* U 
<>r<i|iia , la lla^ , U Ipllabarg , la Oratftilaii4 , la Pranat , l'^AnJaw « 
rirtatl, ia Maliia , la Maicba , la Patchf , U CapaUa , If Calalal . 
la C||aaii4:ainbr*aia» U Pkra, la Fatt4,la Cbarili^la llafra-tla* 
Urtca, UI^IMrha, U tiaarrba. If Blaoa, la lltfugua, U Matti, U 
^Irèfèi , la l*y| , la QufMiui , la il#alU. -M ,v .. ..\. .. * I- 


, '\r\i-' ,:*.' ►.il»,!»* '* De VÀriule. A n T I V L j: î î. / II CaI ou l'on NR doit point FAiRt UlAOYC DR 

l.'AlITir.LK. 

llhotR I'*. ()n|tinnict poiiU TAniolo avant !<•* nom/i 
roniiiiiiiifi , (||iifn(| , rii )<•• (nn|>loyjuit , on no yiui «N^- 
lil^ni'i' ni ftn i^iMur , ni uiin ri|WH'« , ni nu in(li\viilu , 
ni uiifj, pAriii; qiu'lriinipir «l'on gi^nir ou «l'uni' r»i|WMr ; 
rV«i ^«liir ^ (|unn(l oiv "«' v<'«il lini «li^UTtiiliM'i mu 
iVlrtnlur <Io Kmh MKnifirMlion. 

«lirit , (!<• jiMiiiiiu , #/ «r^iui/ïHi arlut» ioié/iuér» ttttirt. 
tvifjolàf'ti 'Jlêuri». Ié0ê. montagne» mmt <'«>i/i'rf7r* . <lo 
U'OHfHmiix j qui fournijMrfti ife» laint*» Jinrê , rnhri^ 
clïéëêihltouteê tea riaiàmë t-onnur^ 

Xm fli)tUa ds Sdltfmon , «)ii« ^i {induite tira VIU 
nictênê ffaUoiëni ihn J/éfuens %H*ya/feê iLm» Li té' 119 
d*()phir et du IVui/êiê ( du rvyauf^ie lin Stipludn on 
Jtithùipif) y d'oà tiUê» jv%>emneni au bout de trois ans , 
Tcharg^ê (1 or , 4 arifunl , d'ivoiru , di* pierres priîcicutc^y 
«/ iïauireê espéceë du nuiixfuindiêeê, 

> MiLLpT. 

D«a mlf iafraa Ju ili«u !«• MCMlroat foUant 
Entrtlaiircnl ,4«nt rliuit , «namuiur , habOant^ 
jêArtê ^maisonê, vtrgérê , tic. 

< ' . ' La PovTâiMi. 

- * . 

Pour bien «nUndre oelto r^glc | on Uoil ditûng^cr ■t t^ ■h . Ai*.i.>»^:-J,/' iihi' ë.jjMk'-é \f> 9ii îhtAriicU. 

<Uiuv choM^ê (InnA 1m Utim» romtiuiii ^ 1« tignificauoii , 
ri IVùnili'ir (l<Y mit MgniflrMiion. i*à nigninmtioti f«| 
ordinnii^mrni f}^^ * ^f ^ it^^'^ qu« p«r ircMl^nt f[ii*uti 
riiuttgr <|iirlt|uHoia Tiicrrfitîon <lii mol : niaU IVlriuhifl 
(11* ^tlA •ifçniOt'flMoii ¥«ri€ mIoii (|u« Irt niMiit c^*i|^iHiii«^iii 
«Ira UliVi g^nèralrt » partinilii^ir» , ou «iiigiilièma 4 f l 
«junn cet tttfU mt rllo tti (l<^lrniiiii«S'. (!VM.p«r rappori 
h (C'ilr ^U'iMiiiri iii«i*iil MM. Un Puri-Hoyiit, qii'oii dit 
(iii'uii nom (\<ri imli^lri niiiM^ ( ol il Trit Umiuii Irt liiia 
qu'il n'y II Unnn lit dÎM^mi i ririi (|ui ni«n|iif qu'on duil 
h' '|ir«ndni jén(^nd<i|«rni\ |Miriiculifitinirnl , mi aingu 
il^n*mriit ^ roninir , dmia !«*• fxrm|tK^i(|ti«! nout «vont rii|>- 
portion , \v$ nioU gn*miiii€r» , Uinri^^ , jaânunt , inuà- 
jmttm , ort argent, isHiirw ^' /fUrrtê pr^'i^umê, buf^ 
f(rrê ^ çtihatutê t «UMÎ ne tui^lrili pua . pr6c(kl<^i de Tiir- 
liH«t. », 

Hkmarqiîb. 1i«« tioma rnmmnna aonl louvffnt dif pnrf 
fpiillifinairi ; mulf iiloiv U imui diatin^pifr \ti qiuiliflraiir 
iid)frtif d^fwpèm ou d« torts du qualiffemif indttiduH. 
Dnni c^t pliniM*R , une iàble liti marhrt têi béilê^ u/m 
' ttthatièrti d'or têt préciewiê ^ f«t lubttiintifk , d» marhtyt 
ê% H'or , Mnït dn (|iiiiiificilifii dVapèon ou de toite, parm 
qu*à Taidir do , U pr^potUion de \U ne Êtirrtnt qu*à d^ 
liguer qu'tm tel individu , Mvoir, une iahtê, un§ Uh 
haiUrf , ttat d*une telle ttpèen : -im n'e done pei beaoiti 
de TarUde. MsAi dami ma phriaet, ww $abU dû marbrt 
tfu'on iirr de Catmra 9Mt iielle , una tabati^rt d« l'or 
qui vtrnt d' KnjKigfie ; d*a moU , du marbré , de i*6r , 
»on| dca ipinliticailU individuola y puU<iVili loul rédttiu / ^ iflMi-:;! j. v%>4V' .ii.'\'éÙià^i^.i>Êk, •if. ■\it. , l,,»'U m-. inrii Irnlfi c* <|U1 r rjiit De VJrhrU. ti'S 

k rinditidu ^r Irt pr<vp<Milioii» 
qu'il» M)tit pr<\oi^l<U ilo l'Nrtîrli 
* D'où il luit <|U<^ Ir» JutiiiK roiiiiin^iu mmt luiiiit (ir-- 
litli', "^ 

i". Quiiiillilmonlplar^inii iitriiir (1«^ liliTuiid'MdrrMr, 
c<)iiiin«« , oU»mnli4m» Mur l'étnêdm i lùtjri^f>e i iV'Iloninni 
^néniUn piVifmr ; i7 JrrnfUfr , nio VuiinUlly » «|«»rti 
lUr iSniuir-Jainri. --^ 

1**. QiiAïul iU.Mtiil •on» In iV|;iifM> Ut* .Li |>iv|>o«ilioii 
ffi , ityinuiii , ifOf «Ml villr , i¥gai4rr un pilir , Kimmu- 

5". (^lUiid il» •'uiiiuM'iit mit vciIm'h ^iroi/ , yin/<f , ri. 
(iiirl(|u«t milri'ii , (»our ii'rxpriiiiri avrt i;uk i|iriin<^ »(iilii 

4<t. (^lund iU «oui ririi|H»alro|tliiv ou ni inirtjcclioii , 
romnu* , 

tUtar^t monts , jtrtiUê yaJIéts 

Paf r«nl mirarlfi ■iKiidli'*!'* ! f 

lYii doiti pa)!« <!• lioi HlTitiii 

S«run»-nau« tou|otirs •ailtUri ^ 

Ci#l/ fosl BMBbrtiig ••Mlin d'liinoc«nlM Ih^auI^* I ^ 

•^. Quind ïU pnimrnt de leur «jiialiu^ |i|-iiiiiiivir k 
Otllc uc^Uâliflculion , <*« qui nrrivt; dr dilK^niiK'» ma- 

EUê-vauê étonnh da rt f/f|/r Uê fwmmen hê phw 
0êiimahl€ê êont^ tmon^ KoniiiM»» , #•/ nwntrrnt envoie 
quÊlqm§ r êwê ê ê dêê jmikê^ti ite l'h{*fnaniié jtarmi, lot . V , ■'■•..., H »»*.»: piègH innomhrabhê •< Uû êmbarroê mêJ^tarûhUè dt 
la rtryauié ? 

.y Tà^àuin. 

Hotr» Mprit n*«it qu*Nfi ii««fll« , ti«« «mftr* pMM§kr« , 
' Kl l«r*rf«^'il uniM* , UN» r>Mii|r« l#||H« , 

lti*«ifr^ê 1*1 ou i#nl 4mm iM Hvttt UWwIbljiê, 
Moût HtmM Imtêflfn em40¥f9i (•••••ib'Itt 
(^Hiai* n'ajrMi (BniaM *té. v 

■ r ▼•twânui. 

' Jr rntH^rtéë d§ jaumê épié ^ richst doffa dt la JhtmiÊ 

fjfl:Vérèê. 

FAvAum. 

Dniu J«i prrifiîfr «vmnpltfv , l«t mot homimmë ÏMt pHt 
«(li«HMlvrniiitit ) daim Ui ÊmctmA , le mot isadftfrf* modiflt 
Ir tiiirt ftoMtf f fit dâiit le troUUdiifl , tmiAm ilt>fi« nludi-' 
ileni fawtê» ^pis, 

'6*. lxirM|ii'ili «mènent une i^fletion unie pAr ellipi» 
>. uni* phrtie pr^^t^nte. 

J0té» Uê y»ux m*r toutêê tfê naiiom du monde, 
partHmmê touieê Uê hUêoirêê. Parmi iani de culUê 
différênê , parmi cêéêê pitodigimàêê di¥*rêiê4 dé morurê 
ëi cift caracêèr9i\ pouê irouv^rwM par-ioui Uê mémëê 
idJinM dt juâiism #1 d*h0nnéUié , par-kmê |ni mimêê 
prittcipeê dt moraU , par4oui Uê mémtê noUmê du 
hUn et du malt preuve MàenVê qu'il êêî au fond dp9 
amêê un principe inné dt juêUoê #1 dt ¥trii4 , êiur U^ 
quel nauê jù^nt noê oclianê H ctlkt d^autruL 9 «••'>» • '%• #^ «M*' < ^«•»^'-t>'A«lr»'*''W"%' ti ' '^k^»rt^t4|fl^<'*r';W«**«t »%* « S'M ' it ■ \ '• loimi ïWiio im<itrci%0iiii.mmmÊm ■MK.I 7*^. /Qdiiiid {!• •ont toui 1« Wl|pimi d«i moi» ^)r/<t , 

IJb rmk'hani tm laêëê0 entmlt^^^ans touui torta 
dV^o^• jMr VhakUmi9 du fi« jaitSm^rétuiêr <è ' ««• 
paëêtons. 

/ ZV» c#ll« (Yiiwrm* #or^)ii dr tempà èfk i^mpê ^ uns 
fum^ mnm M é^HÙêêt , ^iui JinsoU unv rij»^u:«j ik iiiàii 
oii ftèdieu dtéjoun 

••. Quand iU Éont iitiin jvir U pr^poniiion r) ou dr k 
un mol qui pnJcMr , |M)iir rii rx|>riinrr un nio<lr , uitn 
BumMrra d'être , aiuini# , vheminéi^ de nuuhtr , tnUt^ 
iiéiNi d'or ^ eUi. , iabh à iit'oir^ IU à ntionne» y rU\ 

Pour bJi'n rntrndrr liwi , a \\ fîiiii llimiiigui'i , «lu 
» PurloA , Ir qualinaiiH'd'ri|i^ai ou dn •4>ru? du «(luili-' 
V (ifâUrindividuol. EnitiitplQ : ///• ênùm dtt mtirhit : dti 
n marbrti rit un qu«lilicjiur «ptSc^qui^ •djorlir: iiu liru 
}> ipw li ron:dil , un iolon di^marbre qu'on a fait 
» pwnit d'Jigjpie , dii matbrt '9ài un quAlifiiinifin- 
D dfviducl ; v'eêl |H>uniuoi on y joinl rarlido «Vec Li 
H pr^^poèiiion. )); 

KBMARQim. On no d<jâ pat confimdro loi phniirt 
dont nous venons 'do pârlf r àywr ccIIdi où^ 1a goûl inp- 
prtnie l^anidis afln d^ leur dtilher plut de rnpidiui et de 

ièu. ■ ' ' / 

litojcns y étrangère , enneniia y peMpIct » ' rota ^ em- 
ytrtimi U plaignent §i k répêrynt. ^ ., fi- <! Ti' 4 Vl »* - L> ^itiH*ll^ : •>«••<».'> ■•«4 ^"-i 
1 • 4 ■« > ^ -V / w ^Cjuùt ^ ') w . ■ 

Ayftuydtm , fwtMUtotfttt , f > i|n ii^ «MuniUpt wwmMr. 
*♦« il imliV&iar, dit tiioàM Dudot, qull y V 

ï^ boAuooup d'oQOMioBi oÀ Vvtkhn pourroil fin» lùp^ 

I) primA , Mfii ^ bi tUrié en MiiillHt j oo n Vti qui» In 

» fiivrii dit lliaMlud* qui flbroit troatw biiarms êi étu- 

)> t«u^ («rUiiiMNi pbriM^ dont il •«Mt AU, piifiMine , 

)) (iNiit mUm OÀ ruM«r l'a tuppriiii^ , noiîa no KHiiiiirt 

» p«i Qvppét du m ««ipproMbn , «i W dî#«mr« nVn 

)) |MiruU qM«.p|iui vlr» MQi «n ètTQ moin» oMr, Tfl ##t 

)) k pouvoir do llMbiludii , ^u« iiqua Iroufrriom Un- 

)) iniiaHnto fwuii p^i^ /Al /NMM^rvIif fiW/MM M/i vidit, 

)» ni (wmpAlmitaii du Ipur provfrliiidy pimvrMé n't^«* 

)» /Ni# vfOK». $i fifiUA^^iioni UpÊiWêtiUê «var uiM inAniuS 

)) d'auiTH plu«MNi>ia|u artido» opi^ nd n^uî aponi«-« 

,^ vriom pm,||>^d> M ^ppi^ i o ii. » liûa m n»f-. 

ftvit qui loriqiM k d4l<friiiiiuilion i^ uoini largit luP- 

fiaamin^ tx^n/giUA |^ la nàufi de U dioaQ ou par Laa 

ciroouiiyiicci. . >*, • 

RàoLB n*. On ne met raitide ni a.fâât lea noma 
pr^céd^ 4m t4i«P^ promMnlonux mon, ion^ mn^ 

4ùMi (ipia pour cha^m) , mrêaù^ j, pliiêêmêr§ , $êlf 
ni avant oenoi qui aool préoéd^ d'un nombre cardinal 
tant rapport yeiopBtye. 

Une coutùme'iMM^tie éioi$^jm prodifa «m Egyphj 
^oui êyjàiêoH i^^iyourT.cjf mime # 4M<mi j^ eM#-^ 
j^^maU âê pklj^ qui ajÀ 09n9érvé \ cipaUê vUUë ptmêr compoitêr /ri c<m%pnf(ttii* tfui ju^roit 
'iofiâi U roy€mmtk On éioU atTitutumé à f%ë inm dans 
féê \dacm qiৠUê ftius hormé^rë g^nh dit /»or«; e^ h à 
pluê gramê. *"* 

" Homirirr. 

VturluM , lii)iir«iif tAjonr, q<M> Mna ••n>h«u(<'mi»iit 

1^» fmt rnir nul pûëi» , vl •iirlhul ntil mhtnnf f > .V 

I Ikiii et 4^•m/« ii« ni«nl»ji|ut , raniurlMnl ir«r («Ah/zm , 
N««rri»Mnl <!• /«mi« mmut im^êtturiM «wî^lnf ff«iui< , 

06 tm i\ym^hê , AitiappanI au» rf^idariiitrui , ^ 

I)«ni«iM ^iMjf/« Miiiiifun«l rai II* «« «CNf('« oIimumi , , 

CoaiMfn IV'*^*''^ '^ ^oiMvN '««M ,'4|iii , i«ii)«tKa pMta , 

Tantôt «iana ««n i««#iii mnliirnia j«« fr^fofi , ' 

TantAl «n lNiiilUontiR<|J •*éUi« , «t i|a ««f hordt 

VOTMnl p4tiàrH«a r«r« «#« rmfués lilanvliiManlM , 

D« raanMk an ra«<«4« au loin r«)aiillÉa«n»*a , 

TotnÏM 9IÎ fomU k ttnnïd hutkt i f%i^$',r%\mên^ 4on courwuM , 

Sur am /i# pliii égal répand ili^a iloti plui ^oui , 

Bt aa«a «m 0éêl «l'aaur par •'ingt cammuM féromli* 

|4 pliM rUni valluu qu'M«lffa r«il ilu monii» I 

• ' *■ ■ ■ -• , 

^ Cet proiipmi «t «et fiomi df" mmihrr rxflurnt l'ar- 
tido I ptrœ cju'Ui mi Ibhl «ux-uifoirt In fuiu don. lia nii- 
noBo^nt leiin aubMAiilUii , et (ifignciil dits iitUîVidm» dé- 
lermîiiét dani l'etprit eu otltii 4|ui piilo. iiiMÎ f|u«l((ii(^ 
^■iiiiQakMiitlflurdonDfliit>ilf le nom darùrjn On doit ^ 

némmoiiM obtènrcr , rel^iU vcrmiU aui Adiectiit du i^)mbr«y 
oooiiBi dit du Bl«fiaii y « qutf ti IWjtcUi aiméruiue |0i i VI-iMfc^k -< ,.,», (■ » r4f ■^ A , De » iCniiiKttaiilir,fiMitMia0iiil4fl^trUNit,Hqil«I*ont^ 
M touin|iu)r qu0 Ton ocMuidkre ot loutiouiqmilqtie ^xm de 
H I Wprii, «utrtvMxire qm» otll« du noUbre , «lort \» nom 
B d0iioiiibrafitt|iréoé(Ud0rtitkli0oplréiiom,quiiu 
» «■ iioiiv«0M i^ipcn* Lé joàr de UlnmltipÛaiilundiii^ 
^ H painà» l«â «pAlrM dininl à J^iM-Chrîit : im»mi n'wmnê 
» |fii# (Wif /iMUt H d0iàtf pùiêêonê t itmlk Uè rinq^tainê 

•)> M lëê thum poiêêonê dmoê im nma tiujiM^riqtir «ImmiIu.- 
i» MA «iiMilit l*é?aiiféUtU) ajoum qu« J^uiKChriêi pn^ 
» nant Uê cinq pain^ m% /<m 4iii« /ioImnnvm , V« ^^ 
}» Mil 9 «10. : voilà l»« ri/19 P'*^'^ ^ f*\ ^htèx puiêêonê 
» rtUliA k o» f|tti pféoèdo.'u Dmm mi tmÀW duii Umjoura 
éu«pf4qédéd«l'flltkUii. . 

RiM>Ui m*. Lm niNm pltipniè dit div^il/a ,^d'hoin* 
mat, d'aiiiiiiaiii îjdiMfilkni «t àt IIdutl^ parlii uHm^ , aont 
MBf l'articla , alla l^i «mplojéa^ni uii Etna UmkA. 

As Milita 4« flUrtét #Mi IW« f m «t «lofthU f 
IMm aUl «Tast la %mf mi IiAb* bébnoUbk. 

.V«i«rAiaa. iti CllS^M V«Hll Mfkl MM 4MbIU t 

MtoM^ ««. la riMÉMM* , «1 r(^«M U lM«té. 

€a «W fl« la aafMur |«l ffvévll It iMUMMt i ; 

Q^ Aip^iar «iM fMW atraii* (1 IPVM. 

Va M«f» lM«4Mt MU yéM 4m jMAtalHf , 

Cffl I f ifli M M «I MMfMu qcl f^mmmlÊ Uê §ê^, 

#db i^MI plat aa Ma ^1 4Mt Talr MMallMt , 

G%il Ma Bf^filiaMi flaaM fin M pUlai dU IUmIm». lÀ«laaalM i ^ ,•> . :..• »»"i. .«■^itv • * ! raiUlV" •%• • 1*. »•■ 
'■itM4MM rwiiiiMpiii ; De fjéHkU. Miténé^ MéméUê, tàrù , JUÊctor , Mme: 


DMriâAVK. i\om0 min m «U«««Vff« k tM rvfpirtkcru*!* , 

/(am« (lonl k «Min «Une la paia , ,Uiii U ^Mrra , 
Ibl d*élta •• tou* U« t«Mpa BiAlIrvêM d« U Itrr*. 

VoLTAIRI. 

lil'niiâonrn oti que Uiiil nom propro , nr Aiguillant 
qu'une rboM* •iIl^uli^rf)/-r•^ Irllriuriit di^tonuinA |Nir 
liii-nifi^tv, qu'on iir y^ut |mis mi nK^prrntln* •iir mi <1<^ 
trnniiuitîon. M«ii m Igii Veut r«itnniuliii tv nom, un no 
le regarde plui comme nom pn)pnY ; on k* ron»icl^i>0 
«ralkonl , dit l'ablM^ de iAindillnt. , «xiinme un noninun- 
rouii , qnon reitrpint cutuiU] k Un seul individu. Voilà 
poun|i)o^ on dit : 

Mali pour n«Mi hanniMoiia vmm ▼•!■• imnmmt , Kl , la^i^Uyi (liff«M«ni ^ o*alloiii point «lani uoa «oogM 
tytéi* ihm «/f . vén lé tain um lUêu de mêfuoi^ê. 

UMfKAAVI. *< • /Wr d»ë piuê M/m êi{iUf(m qui nous resUint <ù 
VaniiquUi mfnt ripollon du Ualvédèiv , #1 U V^nua da 
M^dlda. 

Mien déê ptrm^n^ê r^ganUnt U ÏVua* comm» 
rHomèni<ia r/lrOM. 

Om va ' doit pMvkt riprilar vmum usa aieêptioai 
l'Mai^ OÙ noua aommoa ia joindre è^artiola iox nom» 
dti yoétii al dm paiutraa ilalienaii Noua n«jU iiMaona qua 
y»09 ^11 y a tUilM daoi oël amploi i ctr ot nWpaa \ wfmfwiUàk^' ^ ■>ii « ^ jy ' >MM|l*«i >« < #»ï-j»*f- ^ e > 
• .\ V ; »4 s- . ■ ■■ > 
H/, '■ 

■tr' ' ' •1- ■t ■/ k « nom» qui! non» ••• (««nw.» ,^ „%_ . , 
,ou|M.iii«ndu. Nom. imlion» « Umr d* l-iWifa, oà fa 

V^j , é«.l«i«*nl elIlpwfiJiM U. umr de phm. qu. 
„ou* employon. qu^nd noU drM.i» cU d« pUoM U 
p.r.on.« d<mi «ou. H""- «^ »- d«..«»Uqu«U. 
^ . .i«r».4 du m*prU , «H- I«ur Uqu.aU «i. . du »olM 
^n dWlma , cnmm., li Un-iw ^"^Tl':!!'^ 

n'ilotl «M moM» <fto»'4* /^ ** '^'**^ T ^' 

M) Mu^lon. Si l'oo 
C7» U p^rmeUTB «un» U ««h.».^I»W> , •»•« 
iilu* <U •«•■> doit on l.>»ifir «> *«H».nl. 

iJ. u. •!» t*iU. qt «»^ '*«« tf*»"''./;»"* 

.ur U .up|M«.iou d. l'.Ai.J. •«« U. wb-SraW N.m. 

p«i riiu-. 4- J •* a d^il-.'r .«- ^ 

IIM4IUIUB. On ne doil pM oowbiiare 1* , ^, «•* 
■rtMM , «« fc. *» ,1^ , IHfX W <PP» '■^"^" 

a,ni U qwiM*i*> «Hpiw». ',•".., . 

d. du *ii-l* V -«W 4« *» Jf« *• ""^ JT I I iiH i .-■ -, ■i, i w . 1 11 1 .• I 
*»->. ./ ^ l<> V. N iMiimlir 
daspiikBi JM Abh 
iA«>t*^'-. .* 


Uê VJrtuU. 

•iloA loi tireoiiftUnoQt ^ avec Tartide ^ et ijina IVriii 1<-. 
Cet «orief de com|>iiraitonè n« |M*uveiit Am* qu'infini- 
meoi milfii |Miur fraver W» H'glct dakii IVipni. 

T A B J. E 

OKS MÂMK8 MOTS KMI^rOYKS. AVIO ).'ART1CLB. 

£m omprmgêê de Citéfon muiJ 
flèimê 4m idé«t Im plui mIum. 
la4ifiau«J^ DéJ^itês^oiu an préjugé* 4» 
l*mdmacm. 

•m* iadlfidiM) 

Ltê •ifàaêk4t§énf%i€ê 4m aal - 
Hauji fW ««iMl $ur im têrrt. 

ému ia4i«MiNil univnMl^ 

Enlrûtlàaiu U ddlmtlAmjik- 
|Im4'mim AoiIim^#«mnmiiv. 

••us tiicltvi4iMi 

CktVekÊP 4n déiMirs. 

i«M indif IdML . tiNdj l/AliTiCl.k. 
iséê oiâttria/fti dé i'icérvn seul 

/ihitU d'uUàt MiiiiM. 

«•IM lud^fiul , gAiiéial , d.t 
•orts. 

sur c»tl* 4fu$jiitéon / 
il«iM iiidéfliié. 

/i /^<i diffémiUêS upèmê d'à 
BlfiiaMi «Mf /a |«rr«/ 

K«u« i|ié(iii(|u« , «Ml d« Mifir. 

1/ «nlf* <<anj u/i grand déf^^il 
4« ii-|i«i frivul»! 

'••fiid^ •oit*. 

Chênckêr Ha IbuKi «lAloi 
Uvitfm lout ۑ quiytt un un 
d*«fr^fUtiuii m ÉttfAoy^ <* Eii païUnt d« UiyMMiymUf {^••t-à-'dir^ dii ••lia r««Mnil>Unrf« 
qu'il j • «air* omjému l*«wli«iia , (Ju0tmff9 d» l'méprti •t ourrmg* 
d'têprift ••ulio«i#cè lré»ri>l^n dit : On •ntondfaroMMfa/f* d«7'«^^Mi^ 
ta vnvrai^ 4« là ndvoti «t 4a («Ita Ha^ liitiilhgttir^ «pif^dliilaKu* 
IiMNMBa.4l» la WMi ; al par un om¥rmgê d*tspHt , un •uvraK*» 'i* '* 
fall* tt^ atttt Aa« it^ltlUftttc* i|al, diillo|rut riionimt d'un ./ ,t >^ ■■ i-tj 1 Et » y gl§UftÊÊamémêir9êÊ»nÊ9 

éÊ TtrgUê #1 4m fbrMM 4t O- 

•mm In^lf IJimI. 
Puê^mn êouêtmu pmr èm w^ 
^rMtioaf forlM. 
••M ImII? MîmI. 

• «u lllièU«l*«l»»« «M» ♦•»•■»*- 

, IW», à k MAÉlèf* 4« Hm 
« r4rU,UpiéiMlc4*«bOT4àP«*- 

• prit ta* I4A« 4*l«ii«kdu*lil4. 

• l'Atr* ■*f(wi> «aUImiI pM Ua- 

•Mi fwttfir imMiiel. 

^ÉMiiliiaivUiMl. 

!««« fni^iêêmmm 1^ M»* 
/oyr« M /'•»><# à9 Ml*f # *M 

k0mmê9. ^ < 

tant ltt4lf UmI. 
fMtêë f^kêsHê 4t MnH^x"* 

JMfMMMMMl* 

ftMiadIvMiifl. 4s bAwum IsdskhMb Mhsmmrê ê0mtêmiâ pme à» «i- 
VwpMniwi^ 

, ll«iià»tvi. « Lotkim ^•4|•^- 
» tlf pr4<-è4« , 4tt !• mèm* k^' 

• oMlriM «il «lire à l*#a|Hll u»« 

• Mé« 4« ^UIcmUm , «M M4« 

• 4« Wfto, fn •••« «ilMitli à 

• «•!•• fM l'ê4|Mlir M Mrv« 
« lalBi*a« âv«o !• anlitlaalif à 

• èmmmm ViéU iBalflili^l» , 

• tètmfm t •'Mf J« iwiliiifMnl ém 

• 4« mcImis |Ii i iMvpliM.- • 

BâmmU éê préc«ptM pour kk 
lu^pM «r poMf l« mormli. 

UiVmt iOMMM 0kUgé»d'mêêf 
4ê éiptm , fmf méèt fiuM *H' 


dmmp^ p9oéigt$ë§t dit ti pl ihi m J»fi4MJI94«fa«t H f 4» tfpfif '^ «Tfi «• «4h4- ••MitMito. •i.'V' dfiUwto 


i>:i !■ n II I ^* , ItVMltl 
If ik «i- 

apill tt»« 
•M t4é« I pour la 
Je. fktrê *n- tintê , éÊ 
u I. |i^fii»«ii vfà ,J^ ^^ Z^ i Vri^itZf. Oêti par 1^ mddHutéom §pf-^ 
^u'oM m f w'MiM|»i#rf 4ti mm- 

X.M MNtMitfjM 4t la nivialf • . 

•mit kniuMii*!. 
Lm méimoirê dtê ftUt #i# Itê 
phu kriUmnt0. 

^ . V ''«•"» •|''«f ftitlfrr ^iW t-Aa- 

VMll AfM U MlUlAoUf à U fviw^ % V^i pmr U itt4tht,Ht,tn êurêê 
f U'tfk lil^iêi'nf^ <iiyM««/f a« Mou 

Arttë •dlrrtir. 

MM ira. 
' !l#itt i(l|i»iiff». 

Util* (lu ««fl If Wj. " !<• g9àt<àn lioai«iM êiléuM 

8«M indiviUiMl t r« i|ul Ml dit 
4m feaMiMt M f K éill ptii m 

"If «'• JNM l^«o^M (l« k Wçun 
^«<« |i«iM rouiêê lue àommèr. 

l'ilê du J«|MNI. 

il H«ii#il«UChiiM.^ 
Mi merém M l' Aiiétiifti*. 
l,'ét*mdmÊé9l%Fmm. 

l*A*i«. 

il dêtMurê au Pémà , «n Jf . 
y«ii, à UCkilMi MIlliklM. 

%mpêléÊ—M M la Fnmicw. 
li« a^iiwii/lfVM* 4a rirhmda. 
i.'/««Mil éa iPlU^afM. 1 
9«at adllirtir d'hammt» ihoi- 

êiê\ i|u«l||anl U sottèlé ^à\mcu- 

i/ n'upms Léêoin da tr^oiii. 

/ 
/Éant d« Kwil*. 

/I<(f a«m« Ja Franrè , d'Kt|ia* 
gM, ata. . 'X"^ 
" i..'lir#4aCaii«U« 

i/ rkiM àê P.ttlogna.' 

//«fri(?«d'llaUa. 

ilâtlêu IHtM. 

Ila«l 4a iflana fia Pana. |^ 

// «lan««Mr^an lulla*, am Ao* 
|lalarra , à Malla, à L<mdfa». 
Déê ¥ém» 4a ITauMa. 
^ilaf 4*lf buida. 
l.««Mfl #X«|pa§Ma. l- 4 ( f < Il 1 . 1 I ' I fcl.lll •«SiSiSîtBbi S I uni I i 4' . \"%A- \'>mm j^ DéVJrUM. 

Pour »,«*.«».<»"• "'V»»- r' •^îf^îr"* 

TABLE 

A ui •«!« ^)^'>^ «■■■ «»T T**^ "* /T^ 

».. Avoir jUm , m^i de^ /^f* » «f^ ' 

5*. Cuatit fortuné, fùqw. ':.. ^^ 

pardon. , . 

6.. Dira f^ t >*«r* ma<i/i## . ^p^^^ 

ÇV I)««i«f prit» v/«^ • f*»^* » •^ 

7^ IWMip9^. It ra khappi Mb, c'«H^d|p » /^ 

. . . • *■ ' . V \* >l II I I I I J r .#• anJb'îafc l ll ù <<i»-.tli<|<i«lt< . i > iM i i >» « "-^ ***' *'•'•''' '* t tVn ««I yâ//u yu\7 /M 2m4 «o// arrivé <jiutqu€ nuil 
heur. 

fl". FiiUnulM; raimm , raiUrr'ut , maluyf , i-ir. 

9". i'«in» (/Mr qui dui€ , i!*<>/i/i<» t/i«)/v , r/ii'/V , /V 
Jlejtwn , Ao/il*» , fummur \ ^p^lA , plaisir , iy/* </<» 
i/Uêtfuun , alluim^ , ttuirvliê , alirtftU xle tutêt , provir- 
êiuny êemhLmt , ntuie ^ Jn,ut^ j^ue , dij/kuliti 

lo*. GN^nvr />ri)« , ^ro# 

n*. Mcttn) onlfv ,Jin, 

çoU , «le, I . 

nudhêur y (H}mjktsêiofi, 

i4». Preridr«*^/ti0 , lutliefwei^y \èanve , mûiminr, 
congé , tHJiftêeU , langue , eli- 

i.V\ Rimdio êêrvke f urihour ito 
gorge , çlr. 

i6". Savoir /i/v , ♦'M'/v , vhanUr 

1 7*. T«nir parole , primm , ^rr 

Il y 4 âiuâl <!«• iioiiiA qui Îh? ainllniuriit nvrr iiiid 
pn^lXMilioii aniiâ nrlit^i' ; co ^^n\K les iomii (iV•Ik^<'r , dii 
du MarMis , i|lui tohA fiiii iiîlori I#rur J|in|tù tlniiKiiiihuii 
tpAdfiqui}. Nom* 4*11 avom dit MH uiut (û fit U hiiitiriim 
csontifiq^mi^dalap» 

y «iouteK>iui tMJi e^mplte (|iie i^oui )burnit'l€ mèiua 
Hr|iiiiiuiii||9D. I 

lifîàftgêM V0i pufrreë su i)Aiiii. 

ïé'^idueaiion qùé le jhire U*florckÔ9 |Kb/t/ki â son JiU 
ttt (ligne d'^rêp^lêê \>bùv Éiiudilû, etr. 
, Ao/i. ." t j!>^ 
b .' ii; \ \ il / ' ' V-B ' -a- - ' •■ ^ ' % (*. 1 L. V'^ — t^J J ^ |]i8 DêtJlnkU. 

A RooM 1^ à brai CNtvfrti, 
" Jl ék arrii>é à bon purt , k minait* , 

yiiftB Mni ptin } ihm li¥r9 do |Min , «/ n a poë ii9 
\mi\ , un p9u dt pAio y flic 

Dmif toutflt ô0t pkrMM Ut noni« dVsp^^ce toDi prit 
u )uB lour limplt tignifliitioti* AumI loair-ilt tant ai^ 

/'^' un dOgiiiii d« frkra i phrate oUîpUqiM cpii •igiiiÛ* 

«/(/i<?«ld^ rtip<M»d« frère. 
. i( A |ifOpoi da oal emploi , dil l*abbé d'Olivet , ne 

)) biMveH^l pea U grammaire 7 Vri honnéU homme dt 

)) jpèn , die Molière dana TAvara.. Un fripon d'ênfunt , 
un êaimilk&nwm â^chot, dit La Fontaine. Et Dr*- 
pit^uK. On^àittU d*hi déntoniuqu& fquand U récitait 
Mtfê tmrê. Je m'imagine ipie c'ait un latiniaie , «mu* il 
^ en a 4m eiemplea dana Planta et «iUeurf. Ton ira 
tx» phrplet y aii mdyen del'ellipte y rentrent dam ivt 
i^'j^lea de là ijnUie ordinaire. » 
Uib'MAUQUB. Si Ton joint noe phi-aee incidenie à nsê 

|)hniiea , le rilaûf nt M rapporte paa au nom d'espèee , 

iiiiiii II ae rappona «a nom Individuel qui lo priéi'èdv. 

('**{iët un JHpin 4*9nfani, pdf U qui le rapporte à 

un fripon, 
'Si condÊêitÊ iptr Mttilmefit* FarUr 0m^ ^t"^ ^ 

rréêênitr avec fmoi, Jlpr^ par dépit | par colère ^ pai 

iiiÉionr. «m. 
jRn JaU de fhyéifBmf on àonn0 êoi^ni 4M^m»i>» 

fomr d»9 €ko90Ê. J^f^^iquê eet prie dana un iana^ad 

iirlif: tii|ualifle>Uif/A r%wddf tf» é^ffue diat ntoti, i»i .1 le ^na (llJividufl partitif. i ►< «,; w5«fi<W**<V**(4, :*iiw«:i*i;A, #1 ;. >,.». ■.'J.-»,%is»„ v>,;»i.. ^■»'^«<*i««ift;j»j»i«t»^»#ufc.i4r»f..*»'«i#ii-^^ .-i^S^i- A, 

■*i ^ ■' ' . I . :■■■ i ' - • ^ % .:^-U- 


.mÊÊ/tm iiétâÀi |llAIA4k^)l«MUiHillMNM«fNM»A.v ( D0 rAtyeetif, :< 1 
'/O -"V X X X V CHAPITRE IJÎ. D« l*Adiictip. 

l^'ADiBCTir «Il un«) dei ncUf «tpAon dit moti» .1. lu 
noui avont parlé. 11 vient du Ulin ru/>#c/ii4 , «oui. , 
f{\rcti i|uVa «flift le nom ad^êctij ^ en toujourn nji mi' 
à un nom aulMUntif qui en evpHm<i ou touB-riKrtn' . 
Dana Uiutei lea langue» il a la mAme fonction , nilr .'*• 
quiiIjUer Icapcraonnei ou leaclioaet dont on |Niii>. On )n * 
TadjecUf mt aeul , il n« préaenttf rien de fiie à IWprit , 
il ne lui oflra cpie Tidée vague d'une qualité. Qnrnid on 
i\\i yhoh^^ gramià y Jiêsiê , etr. , IVtprita une |»<T<vj»iioii 
"vague ô^èonié , de grandeur , dejuêticg , rU\ ; i|t:iih 
ai Ton joint ç^t mou II dm aubatantilà , il aaUit un ro]> . 
port r^l, vt voitora qudlMii aubaiftanlei dan» un «nn 
on auppAt, comme, l^m gtèrt ^grand arbrit^ Iwmmr/n^c. 
Ainai un mot eat ad)|ejnif (piand il préaenlo ISdtr %ji^m(i 
«l'u iMi. dualité » aana apécifW Toli^t auquel on railrilHii . 
Lp nipture ^ba aJi^ctiiB nW paa tellement fixe ci <^; 
qu'ilalnapuiaapint devenir quelqubibia de \4ii 
Ub^aau{baUnt^fi.CVatl0raqué , œaaant dr lea tx>n.'ij(i« 1 vr 
fona Imik- VNp|^•t dfl q|ui)i0oatifii , noua en faiaonr In 
iih)^\È jm npa (Unaéea 1 et alora lia tiennent la pilirc d, 
miiba lîbf ti«lu ilcmm^ ijlr beau «f U irnd i»oun to-i «ft iMM Ott>mi. LeaUiilbatantUa detUnneiM Hauft^i tV 
*■■'* <t*'-':H' ■.H «'■ •■*.». 1 ' -r V *:^ » H I • f ■■ m I I i «ii iiii i i L' iii ri i- ' »* ;.- - J^ JL^ • \ lu iffti » • Il 


./S i^iA. xj;, «s ■ |>tJitiÀJi< / vmia «djcrlirM rWt lortqulji tonC mnplo^ k qmiffller, 
oomiiM , XaM<« XJV jjid twéftmrm Roi par autorUè, H 
tmijQurê P^re par Ufidrêêêv ^ -— T^l /M>mm# m/ u/i 
(Vuir , im fVmotrtiltM , etc. Dtnt cet phraiet^ Boi , 
Fêre ,^ Càêar «l P^moêthèfut ^ ^^l <!• vériiablita «flj«c- 
tifi. Si Vim ^it, )r gnnnmAirien <^oil éint philoêoftkmf^ 
ëanê quoi '^ i| ««4 jwy 4''¥<l*^'^"" $ groifhm^Hriên i 
vomtne tuiia^ «f^V <^til*<^V^lM i VMÎ* r coinui» «tlribul, il 
rat «(IjocuX Lf tw^i jtfkiomjp^ f' fi l^l••î pria a^jecti- 
vmufiii. IV^ f^i^to |)knMi| ai ^rgf 4011 cb Bnaaiici l 'ou/ 
^ivU Oiêu, «^f/^^ OiffM Uu-niéffê0i DUu eatldjeclif 

Il diijl y avoir ftulint à» ad^u» d>di«otiià qu'il 7 A 
dr àoriM do ouidi^i , do iiMuàè«i^ d'èlra , dêoi \m obiitu. 
Or V ka objola <nii , OH doa qiMlièb ^ kur aoni in-» 
hAreiiU», QH dba modififuilioiia «ooid^nliilli^ o« dua 
\nipporu d'ordn) , ou dft Mppoita avDc td'auivoa txb)«U : 
d'où il auit qu'il j a qutga ciUiiaa d'adjociUa» a» voir:' 
Ira mtminoââêÇg Ina «^fr&OMjr, lia miml^ifiM^w «iJ^ /»ri^ 
nominauM. - ^ '^ v..;-, ■• ' ■ ■",,- .•,/* 

liiÉ adi«riH^ Boniinaiix qttaUiltml M pif^lt |Mir 4m 
qualiUit qui linr MMH JMten^ V A> «I^^ mauiiïco 
qiiè|«a quilMi Imapfif^^ 
r carré f rtmgÊ^m^ \ ■• .^y '^ ' ' v' -^ : " ^ ■ ^ ^ ■s ^ .,,- 


s-i- •■>." , 


vs -^^m» .. DéTjidJfctif. un OMIMipaiHMIUlHiHilMMl^ 

i3i M onfk <(ui lont forpv^ de 1« 
iiftmi, tnjiruil , «le. 

Lm ii<i|«H«iilt numërainii qiiJiiififfdMMi^è objru |Mtr mir^ 
id^ d ordre et de raii(( , coiiimifl^ii/i , deux , dr. , 
premier f muond^ elc. Nouf eniuirlerDiii (Uim un nruclr 
peciiiciilier. 

Lm ndjt'Qtiit pronominaux ^ enfin , f|n4iUfinnt Irn o}>- 
jf U I ou par drf rapporta àdea pTracmni*» , comme , mon 
^mi I lo/i iipre , «a lo^A» i otc. , ou par dea rappoiU do 
quotité vafui^ | comme | plusieutê hommeê , queitfutt» 
iipr$e I ete. j où enfin , par dea rapporta d'indicHtion , 
comme ^ c^ (iVnf i ceUe- iahU , elc. Cea adjectifa aoQt 
l'objet du chapitiv auivant. 
; T l%n dea^ gmmniairiettt , et entr*aiitrva du Meraala 

, et CfHidUUc I n'ont diaUiif^ué ipie deux iiiaaàea d'ad- 
jectilti lea pli|f»iqttea et lea m^tiipheaiqiiel. a Nou« no 
)) f.Ofplioiifpnft paa lea auti«liiiiëkni enVllea mA|nea , dit 
ïi le. urf)ifiii!r| ni^ut lU) l^a f$onnoitaoni qne |iar lea liit^ 
)i, preialoiia qu'^elleà foirt fur ni»a aeiif i; et al^ra noua di- 

*)> *ma qnë leiuoli}«la Wiil la|a y aélun h aeiia !V|ue oèe 

)> jmpreailoiii efêoiettl. )> Alni^î | m>fa dîiiûnadéaiil^jeii. 

qu^ila idnl roiigeê , Miviia , fiouir* , >Wf# , ttJ^raa ^ yà^ 

jàb# I «M. l' irfott <^'ii âMkoient lêè ymm > It Jocl , . /# 

Jgpài.^ eiè. r mmine cpa adjectffji font oonnûi j^r'lîbt im- 

; 'pr«aaaoné fpie ki obji^ii ptiYiiquef .fetlt lur nof éfHa , > 
du MaiMb k ncwM /^t^|li#a/. 

^. If ^-Comnie nmta aippiiiiee Mb^timëa li quallfier^lra 

.', h |li«i|ili||i(||Miiy''C^^ le mèÉil |m^|Murien 1 4*]n 
H ninilifliiinc» dii imprNi^li.ippiiWi^ quHa /ont », .i -v 


I^L^-A-. ' r.. . V. ' • K. -^(#«1* 


•«s?-'-.- .\. v« *éh,i.- / "<#-• r 

S) iw ttotif , noui quâHfioiii auMi Ut ètrit m^tâplijd^ 
)) quri •! abtumita, «n QOiiWk{iieiifie <fo ({imViim ooorf- 

^ î> dérttion dfl notre eiprfl à Uiv égard. )» Im •djaclift 
(|ul eipriinrnt Cil ioritiAiï yuui , ou coiiiidémtîoiii ,, à 
loi appcll* «diecUû fnéiof^êiqÙÊê , «t eo dUlngiM» «ur-X 
uni d0 rlâiMMi quil y • de ioriet Je ▼uwr «o»" ^«^V**^ 

i l'etpHt priit ««iliWéitJT léi ktret p^iyMq»^ «» Ui èiree 
i^émphy aquii. U runge prtnS ù ediectift phjtiqiiee 
ceax , oU du moint U plut (^nde pertie de oeu» cpi« 
noua if ont •pptîléi nomlpau» ; et fMrml les méupbyiU* 
miM, les wbeuu: , Ui niiméreui et Ui pronominàui. 
On ^oit que cet deux cieiilOriiéon» ernit trèJibftNT è 

coiirilier. • ) - 

Pour iriilujr « lujei •? ec U degré de détJoppe^ent 
«t de cUné qu'rt mérite^ notw oonildéreroni !•• edjectili 
djiDi bun t«rMofi^cad«ilillei 4«» ^•^ ^Uieoun, et 
dantU coniiruriion qu'il» doivent y «foCr. A «ideux 
«rtkici now en «jouieruni «n tloWteié ,^^^^^ 
objet let^i^MA nuinU^ 


ARTICLE PRKmER. 
.ytàMMénoM' Aoûimnmu,!* nu àtummn. M qu'a» fi»» «a lUmiifllmt p^ur «ImI dlw weo w» : i''*- 1- ■: _f vfoïi;^',* 


• ' • 1 >•' 


is: '<<?' %' •*K- r ■,. •«s?"-.- ,/' ■■] r- 


|Utt 

tour •otif 

ffliH ,^^-' :<îiir ^ 
■^M /jy (ï#firf clir^ adjectift. î55 / moە 

)l a?oSr l'un el/^iutre lei mêmes aigiiei ilel vuei particu 
» livret toDf âcMiMiUp IVtprit oonridèm la chosa qUA- 
M lifiée. )) 11 doit ^ikc Aire au iiMM^Iiii uu au fôminiii , 
au iinf|[ulicr ou au ploriel , selon la fonii« du tubitaniif; 
et dans lea langue! (|ui ont des vm%^ ^y conformer par 
rSnfle^^ion qui leur est parti<nili^re. a 11 doit en un mot 
)> énoncer lei mèmea rap|Mnii| et te pn^M^iiter soua Ica 
n mêmes &oes quelle suLstantif, parce c^'il nVtt qu'uii 
)> avec luû )> Mais^ en exprimant les qualités des objets 
auii|uels l'adjectif ( est ainsi identiH^, il p«mt les ex- 
primer avec plus ou moins dViiTudiie : cVst ce que li?s 
gramnuiiriens nomment tUgréë dt êigtiiliiHitinn ^ ou ila 
yuaUficàiion, 1 \ 

Conmiela langue françolso n'admet point de cas, nous 
n*avons que truis cl^ieê à cx^nsid^m* dans les adjectifs , 
savoir I le nonibrêj hi^nrt, et les tjlegréë ds êignijka- 

>■ 

Du Obnh* ont ADivcTipa. 

Lès sulisiantils , ii IVkcepiion d\in |ti>s-|MHit nonihrc^ 
ne sont que d*un seul genrn.; mais les adjcclifs qui \vw 
qualifient doivent être suscepiildes di^s deux gcnn** , le 
masculin - et le fôminin i il faut <|tfi|its en rrvêutjit la 
ibrme. Tous ceux ténnini'V eu • muet ^i*oiii iMiint liesoin 
d'en ohauger { fls sont deb deux ffisnrtê. (Vest un prin- 
iolpe ijénéral et sans exoeptii^n. 11 ijW donc n^iaaire de 
omnoUre que la lorniation i^lu ièminln dans les adjectifs 
Il larniiludson maaculinc. 


.*-..A» -, .-.i»*-!. .V- .■^-•■T' 


■f¥^ u ^ # \t»ii'J('\- ? 
« ■! ^^t-r— ;.,ji5A *■'.;. ■• •■..«•, . ■i-f'lt»'.' r a5é Xkâ GénrÊdHm^0ci{ft. 

BfcoLB o^HinAiJi. — Qnaiidjnii adjectif m JBiilt ^ 
pr un tt oîiiel» o|^ | «Jouta un,*. mute pour Ibriiiar U 

êéf , -— imirmif ùutrmêê ^ «-- cm^tri , mè¥9rê^. 
. r*, Çxciirxuiir. U phipn^ 4* •4i«**4 «» «^ i ♦•^ t 
irf> iy^j If ^ f on f m f aiê^ ot(f (Hm ^ ^ 9 4ouU«iii(IU 
fMiMAl9ur<^n>î^ qouioaii^ «b( j «i<Mi|aiit !*• a|u«i , 
ffi^» mnmHf msi, pt^^ f ançim , bon ^ gros ^ 

^^l» t^ pfVj^çmnê ^ aacÎMMWy bonne ^ groêêÊtgroêm^ 
4f^»0fÊ9Oi^roM9,^Hêf9oiê$. Midi W Mi|i9ciirt if«<ii«> 
iWê fhiaiw , ras , oomphi , diêcrtif inqt4iêi , r^g^t ^ , 
ffçrfi I d4fo$f iuirepilU règlU géiUniU. 

Loi ^jaciifii >^^ (fiffi4# A«m | ntm^mu^ ne lont pM 
dUt» ««cijpiWna» y«iT« <p»0 four (épiuiin m IbraM du 
màÊCuMn fol , moi, bel, noui^/^ encore a^p|oy4 
•v«n| un mot qui ooauiiMipe per une voyeUe ou 
une h muette. lU font, folkf moiUf b$Uê, nouvêlh , 
Eêpngnol àk E§pa§mh\ 

W. fAf^wnma. Lee a^eei^ bUa^» /«^t ^9^ 
jp^, fcpil blmol^.franchf^èèehÊ^fhd^ «t wrfur, 
ISsnfsjpiMio^Omi, fimt ÏVr^w. e«lMj«fe, jpi^ 
MhPMU Or^<P Onfqfue. Fntton UiJ^H'ànê^ 

ÎHS B»çimpif. iïnr/j Fio^et nei(|f ionl Wioi, 
iMiifif «t niM«*^F, W GJ^qMnt/ta •*. J^rW* Wt iqiJi^ 
iMii^( V^i^i#4 m^ ifm fiiil* «1^^ <ipi^ *^l^ "^ 

ionjpée. \ i ,. ^ ■ / v^,H*»W^«l'« «^Ij»"^- ^' r » nwbttjkii^' «^ ;*«. .$.« kl !!.«•> if RSXAROUB. — Ou écrivoil •^l^iiMi* i^W «i W ; 

l'unmmt pluii troiUiiyUtiii. On ^koriyuU «i^ «wx^ î «t 
no« pèrM ditoieiii la couleur i«0r((rr. Dr nos jourt r<i 
•eroit un barbiiritiiuf. liM Mitmirt du (liriioiiiuii-t^ (1a 
TAcAdémie cNttl éciit ivri au lieu d« iv/tf Mu$ VM'iùim 
de 1 762 ; oe qui 6t4) toute rip^^ do (Uniri^liii. 

IV*, Exception. Malin ot h^nin «nt «u fi^minln , 
maligne «l bènigfiê ; yjj/ n'a pa<^dr fi^niiniii , «in»i 
(pie le participe païaé réêouê; et -Ion nVmplûio j^iiviia 
en oe genre les partici|iea craint y fui y^lUni. Ahuou» 
eidiêëouê Umi ohêQiUe et ili»mnUp. 

V*. ÈXCRPTION. Let adifctift terii>;ii<'« en rur ont 
ordinairement^leur féminin en euar, (^inui(;, tf\wif»rw > 
fromptuàêê ^ iil€4 Cependant, enchianteur^ imtu^ur , 
ifengêur , acUmr^ anUkusadeur , pnUectêur , rtr. , fonl 
^m^hantifrêêëêtj^hétrèëêê^ftngvretëef OA-trU^ , amfHiê^ 
êodriut , proUtctriœ , etc. Sur cet Utiit termini|ii»<>nt un 
ne peut que n^ptOyer k rutag». 11 n'y a point di* «i^ftlt** 

Témoin ett dès di^ux genréa , ainsi qn^arnateur , 
■elon Tusage le plui. ij^ûnéràL QneKpu*t |M'i'»oniic» ditciii 
anuUriee, Ia*m adjcctit'i antérieur^ vUrrimWy rx tt rient ^ 
ii^riêur, minëiéi', nuijtfur, [xt^irrirur^ ulUn'mr » 
êupérimàr, tniériméTy meilleur , t:ljt/^irury tuivoiiL L* 
règle g^iérale. ^ 

VI*. EximPTiON. Lor adje(^tlCi t(*ruiiii(^i (^n » m\ 
cbâofniiten aa, comme jalô$tx , Jatousti, ew, (lepimdiiqi 
fiàm , ti/iMx^ nota; y et pr^ix, font nu ïéttiuùiifjiuéêitr , 
tUmcê,ro^iê9^fVXfir^0, ^ ■x> *<ttiv«inMrtMii«', 4.m.".'-ï '1 '.mét»^ > ■♦♦-i.'.vtj» . : ,«.»*(►»•. .l,**,» 4*- m:^ , .- / i.%ti^:<-- V s56 Du NombPÊ iUê adjêdtfê; 

VIT. Excirrioir. Borgne ^wrognÊ^trtiUrt^ etc. on e 
im ftminiit horgnêêêê ^ wrogn9êê9\ traUrtêH ^ eia. Le* 
à&\xi premiara Ha toiit pat du bon ton. 

$ ÎI 

Du NoitBIlB DBl ÀniBCTirt. 

Loi «di«ctiAv prenant laa deux nombre! , Rivent' 
re yèlir au pludel une forme diflôrente de celle qu*ilf ont 
au liiigulier Mr t cette fqnne , pour être dan^ranalugio 
de la langue I eat aiaujettie aux rèj^li^p •uiVaDtrt." 

RàoLB OÉNÉBALB. — Touf lea adjectîft » de c|ueli|ue 
•terminaiton qu'ila aqient , forment leur pluriel par la 
aimple «dditîon d'une a y MÛt k la foi*me Diaaculine, nuit 
à la fôminine. . 

Bon y bons , hotin» , bonnet , poU , polia , polie -, polie t. 
Cette règle eat lana exoeptioil , pour la teriniuaiaou 
J^bninine. Quanta la maiculiney il y a deux exceptions 
principales à ftiire. 

I**. ExcKPTiON. lies adjeciiili dont la terminaison 
est en a ou en jv ne riiangent pas de forme au pliuiel : ils 
ress em blent en oeU auxsubsuntils..Graa, jpnoa, hidtux^ 
faloux , servent ^fdement pour las deux nombre». 

n*. ExOBrrioif . Les adjectif termiu^ «n au ou en 
a/ forment leur pluriel en obangeant œtte terminaison 
en iiUM. Cette oxpepdon leur est encore commune avec 
les subauntlA. Bêou^ nouifêoUf général f 4gait font auf 
jf\ar\t\ y bêouMfnouvêauMfgénénuuff égau». . * / 
• Mais la plupart des ad)ectUa nrmlnéa en ai^ n'ont 
pas de pluriel masculin. Ce sont auêttalf boréal p comn \ , z' -^•O- ' ! ■ €> s (.JUtuIkt. .«baJlé^ tS,»mMiÊénJ''A* .,/.....■. I Jbegréê àf êigr^f. danêUê a^êctifê, aS/ 

>ii(j/, conjugal , ftUal y fiUal y final y frugal , joi'ml ^ 
paêtoiMl , nasal f , natal , total , nuptial ^ spécial ai 
pectoral. 

'^ RRMARQyB. Nous n'ivoiu pat ooiiipriâ fUiii ceit» ^ 
lUto let ndjecMUf pascal y miual , littéral , libéral i et 
trivial f parce qu*oii dit * (Ira ciêrgtê pnêt^aU , dtë 
conUmtê navale , i/e-« conuiuftitairtê littéraux , 7r« 
artê Ubirfàuo y <?## dé^aiU lAVùuijr^ et non triviahy 
comme qu«ii(|U4:» |;i«iiim«irieni 10 diMfdt. Nuiu ne vo^on« 
pta pourquoi l'o/i ne pourroU pm i^giilemrnt dire ni^« 
nuptiaux y devoirê ainoniaux , Jlai<« êpéctàux. Nous ne 
iloutoni pM que 1« plupart dxiceé «âfectifi ne • eniplmcnt 
bientôt au pluriel |0t MUA récUination. / 

■■ - ■ ■ ■ ' "■ «s. . 

PftOIlàfl DB ilUNIFIOÀTION'DANS LRft Am«:(!âl<1l. 

Ijtê Adjrctiri peuvent qfiMlifier léi ubjeti, ou nliwilu- 
ment, c*ett>à~dire mui aucun rapport à d'auii^a ubjcU| 
/ou relalifenwnt I .o'eaWà-dire aveo rapport à dautrt*»- 
objeu. Ce qui Atublil diHërcna degréa de tiguUicatioiis 
qu'on a rMuila à tiyia \ aavoir , W poêitij , le compa- 

. Le poêUif ml Tadlifctif Énème aana aucun rapport, 
tt Ce premier degré-^ dU du Ma^faU , cat apjirlt^ P^^\ 
» parot qtt'îL(«t oomnoie la première pierre qui eat [>oié« 
p pour ^enrir de fondement tu» autrea degréa. j» ^ 7 


.>.' ■V w 
«► *.« » .» e i_> ^ ' f . . 


.m / /• V-. A- - 

Î0- • «/ /v I ..-^i ^ .'< .V t.:x/j.i^M»#4#MlÉ'iji^lk*^, 
aC?^ft,i,:::i. ■• JetilM^^^ i. ' ' ^ '■ . 

t^» tuililère |Suro <éI donc» «r répand, aidour det i>t ■-^f ■} 


^ ,.^ -^ V^ tor/M dê/i:^ lioiijnri jiitm^^^ Uê 9n%^ironnê de êeê 
^p'- ^ '. raypn^ commr d'un vtlS^nênt', VÊiUiumu^rt nwêt point* 
j èemhUihU a< tu îumî^lfe jombfV ipd éclainf Uê yeux de» 

tni^rnKIrf TOorteU ^ «I ^' nW ^m» ténèbre» :. c e«< 
hlutdt une ^t)iniCÛetle qu'une Umti^ te, ^ ' 

._ ' FiN&JUON. 

lÀ» ttwn/wral^ «§| râiljecUf ivcc cam|piirmitoii d'un 

." -• '(!lef;i€ à un auirc ; alors il j a entir Tc« oLjeU-quc luu 

çoin|N»rr , uti un rapfMM-t tlf tupéionlé , ou un mppurt 

d'inr^riorHi^ , ou un rapport d't^g^té. De \k Iroii aorU» 

4e compara i»on*, ^ >^ v . ^ 

. 1^ compara iionr dr BUpérioHy* »e forme en nu^tuht 
plu» avattl radjrilir, Com^'"^ puisque tu #yi>>»con(» plii» 
dar et piaa injime jçm» tpn père , pmêmè-4é mjÊ^ru ^ <i!M maux encwe plua lon(p>l ^duacniélt (/ii« /#« ëiens'S ->'. Un fcrmghni^paf wwadTdfclinllé gfcawfiwH mot/i#» 
ou fiv.^4, nfAiu rw l ^m if^ ttmÉÊàj kmaufroge Hlmt 
mtort eoM vtkâm êxwÊnUÊ» ^fm Impkuàuéqtd atÙMi»ê0ni 
la%Triu , —^l» vice 'gn>eêier et VimpuiéÊmm brmêaie Qt 


\ N On iiwum ta cx|inpiit«îaon d^ëgalifté ', 'en mrtunt au»si 
èl autant anfil Î1^|éclir, ooinâè , Im couteure de ta 
tte dans la jeu n » 9 9é id damêtdgw avàiid ofU unéap- ji»^' 

parmce atiM difl^^rcnté ^Mt h jàf d» la mature </rt/r<t 
h priniempê H. dànê VhHfrr. Traduit îk* JonN»<iN . /^ 
^'IWben LdMiis Xfl /ht ititant aimé que I jouis XI <MvtntJ'\(: 

4m^^- . ^;, . . . . • . ; 

Si et tani «iuiiH|iirnt «Ûmî la in^i'm* (Xini()iir!iift4»ti. Nùiia 

. ifuê unit y coniOM^ on voit, K*» rkoaes 4x>m]MiiiLi*8. - 

Cet ln>it a(lj<Hii& , fnêitirur\ trunnérr ; pirr ^' v\~% 
priment irulj lipc compartûon"". M'è^ii^tr r«t hr vmn|»ii- 
rtpf ^Aon. Il ett pcmr plus bon * , «pii nr 1^ dit ^\n , 
<|Uoi<fil'(m di»e moine bon ri. aussi J}on. MdinHn* eut 
le -com^KnkÛf 6» p^tit ; .Il rrtpout pliu petit ,i]iii v» dit 
atiifî. P//a» rit -le cmrfparatîf dt* mauvais : il rit ponr 
Ipkês r^tOiiVftify dont on arien fg^letnrnt» 

/L adjectif ^êl au superlatif y «juàiid il cxprimr V qua- 
litévdans^un très-Haut degr^*^ r«* (|tii,rornir drux i*s|Mtiff 
"^ de auperlaiifii , Tuii <iA«t>/a , et TatHrc nr/<ih/î 

.Le supeKlatir^ïaolu eipnme une qiialiti* dam un tiV"^ 
liaut de^ y mais aana rapport à uiie auin* clit)M*. On I9 
(prme en mettant avant VadjiM-tif un de ces uioU, fort , / t' .' 1 Owuiii ««yi liiwcliMfB à rif* (k. dérréf ilMi« , liout n«* •urumrt.plMi 
^5^ 4 sraa4i*cli««. Quaail la» Ath[étii«iit •pnt* ^^>•J , il* /« mo' pltàt 
i|Mli»«vtf«a<»nNiv P«4rw<r» ^sm feMaé «'«M l»a*^*a ^«<^» ^I^Am . 
. Aa ait aiit ià i^our 60a. Kfv* V9«u ét^aw ^ «litM'Vout , qu'i.l 
NH« iMia ^è«r cr*t#« f> u l> > tm^ t^Mts%\ #l iMoi'jé-ùoÙTf iju* \ ?,' ■ / . (. 
'». ^ 4r^ê, hien^ infiniment^ êsiràm^nmni. Le êiyU àé 
Fénélon €êi trè»-iirlie, Cbrt couUlil, M irè*-<loux; tnaiê 
il eU qumiqutjois prolitte i tmimiie Soê0uH ".ési txxth- 
memrnt élevé f maiê il #«< qtéglquffois dur ti rude f*é- 
nilon j «n peigtf^ni la naiurf^ pmMifyoii en rendra 
touieê leê hèautis ; mais Boësnei m la ptint qu'en 
masêe, * nV ■^'^■■■ a La Uogiie fraoçoiae) dit Boukovrt, 
]» n'a point pria de auperlatiSi dw Latina. EUf n en a 
)» point d'antre i\vm giênéralissime^ qui est font fran- 
)) ^oia y al que le cardinal àm Ricbtlicu fit de aoo an- 
> toriiéy aUant cumioander ka ainnéf^t de Fnuioe en 
y Italie, ai noua en crojqnà Balsac D Noua aTOfii «niai 
emprunté de» Ij^liena cinq on tii auperlatilà «uzquela 
noua noua tomniei opntenléa de donner une lerminaiaon 
françoiie< Téla êofkir^vérendisnmef iUustriseime ^excel' 
Jenttëêime ^ iniinentieêime. . ^ 

Le aitpn^tif .relatif exprune un^ qnalité dans \û plua 
liaul Jil^|><|, l<Uiâ liTec rappoH à . une autre cboae. On 
lé JoriBe en plaçant TarticU avant Ua adverbes compa- 
ratiik t meiueur , moi/ulre , pire , plue et moins. — /^ 
gloire qu'on a 'donnée au» ^gypêiene d'être les plu» nr- 
connoiaaana da tbua les hommea jaii iwr aue^i quiU 
^Éoieitf Iniploi aMiablta. / ^ 

" '^ " ^ ^' . Bosimrr. 

. , •■■.■..■ ■ , ^ ■ 

Lea eà^fiMk fton^niniMÉ mon^ ton , àoft , lao^i;»» 
poite, leur , plnoéi aiant Ue! e^yt^rfiÊê eompitntài^ font 
la Cmctiond'viidcs; et élèftmt pur coniéquciii , r*<fr<^û^ le 
' lièl 

et 
et V ^: * • i. X ,\ 
»;:.■»* « • Ditgréê df *ig9uf* Ûanê U9 ad/ectift. q4i 

«tt tupeilâtM' relitiC Cm pkrMrt/rVw r^on meilleur 
amif^^c'Hi kkr ptuw grande rfmturcé ^ éfepiifdriit 
à otfli.rt , c'mI y meilimir de me» amis , — c'est ta 
piue grande de leur» reeeourve»^ 

^ En latin, on ne |>eiit nijirt|iier la lupt'norlté re- 
kdft y et qui ett un défaut dunt ortie Uu^ur: Il y a 
pliu dfl préciftioii «t dir juttraér dans \e fr>in<;)Mit , \>\\U- 
qu'on a la iirilité dVxprimcrJrs driix itortm dVxo llrniv, 
vrabaoUie et^^ rplàtivc > on peut être un tH^t-^^crand «ri- 
gmeur ^n AnglHerre^ aane en être \e plut |^iid sei- 
gnm»r, ÇtUm réfimiion est àe Batteiix. 

Le êuperlatif et t toUJoun tuivi dr La proposition c/r, 

RnAIIQUR. (^url<)U«ftperM>nnrt pnruiMCMit ronfoiuire 
leaimple comparatif avec le su|)erlatiralia()lti, pnm* (picn 
aflèt , au prrmier rotip d'œîl , la diflërrnce n eit pn» i%m^ 
& aperoeiroir. Mail m Ion j réfléchit, on truuvrra qua 
le comparatif a eiprimc qu^ine comparaison particu^ 
lière,etqiic le tupcrUtif relatifen eiprimeunegénéi^le. 

Ràoui. Let '«dv^rbea oomparatil» , »i , ausei y pÙÀ» . 
€t i» pluej doifentaa répéter avunt clui<|ur adiectif, 
quand il j en a pluairurs dana une pWiite , aiiviî que tant 
•€ auteur avant let participes. 

Si Ve e pr ii hmnam ùmÊÊ ia nature dan»- »à nuirmhe 
eidane son itav€Ùl^ »*il e'éUuiepar la contemplation 
mur pé n êéê ks phïa iibUe» et Its plut sublimes , »'U lee 
réunit , êi/t le» ençhaifm y è'U en formé un eyeteme 
par la rèfUetion ,■ il établira eur de» fondent» né iné\^ 
JkraniMm dW moruâmen» étemel». ^ 

^ Burrov. '^\ \ >v. N 
/: 


«9 /< r A- \ 'À 

»4» jfû909Xi mêê /'/iif •omi^ré c«alra «II», «C f Im «minf ^•'AuMiM. 

Racim. 

/ * ■ .' 

A R T 1 CL El I. A « 9 > TâOioni ^ «^froti^/ Icvr «mplot ft^ci* rurlirlt , leur 
p|«cc reUlitcmcnt an iOJbtUntil , «t feor fi^kà*, ' 

• ' ^ ■ ■ ■ , . 

ACCOftP PMI ADJJ^CTiPê, ; 

I^oài trmif d^jk (lit <jttff Tiicljéclir h'etC ^M^un Jivec 
le lubitanUf ^ (l*o^ tiut ((ull doit , (liiiit tout Iri (mm^ 
prendre let forme» ' da VtbtttPMf ^u*il (|uiiliGe : bon 
pèrt y bonne mèrt , iMvlijrvcharin«n» y JmhUê «cboif ies » 
fine exquiiy etc. 

hçg lungiie .éiti^eiicê.liiii «bote* ^mmbm'JtHr éogt^ 
moii de grandes vuee^jair ijMlit cJmima; imm'cWi i^ut 
p9rfoclionnbU y pluê kurmiétn, e^jÊtmU^Ê imi/9t^ dt 
Uur â^prii tUlipré dfi luUot pM ni lMt» éêi^^i^ieti' 

' ' M. ■ \J \ . \ ■ 
IIOI 


.y^ 


i^;,,'r4*K\Vfn :':**■ ■ *" '■*«4»''^5;;aK 'a,W ,'■^*f^3f , ï-«i^' 


i ■ # ■ • «: * ^4^ ■4 'ifidrulArr. E^CTRpTioNs. On «luit excupier U» «J jiHiiijt nuit tl&mi / 
places nvMit un tulMUnlif^ cl /ru plit^^ iii.iiU THriicIr 
ou un ndjeclir pnmotuiivil.t ttuuiiu* , li va nu-YHfi^\ 

/i#fifv , «^ feu la ffine , ft*^ ftUj^màiy. niiiki^itnjiy tïmi 
|>oint e\Q[|ptrr <*«« adii^l im4 el df/ni , «{lîmid lU Mnu 
pUoét «piTB KfâihéUJititi,, ii^yèu pUc»> aprci I Vti( le ou 
I «djri:!!'} pr<jui<mriii#l , c^HailM;,,il fn tr$, fjtetJ.i /m^ , /W*; 
jaffifnfé riu€«/, la CtU nnfi^f'-^jfi J^mf ù i-ous eLi/tJi utitff 
hêurr ^f^ i^en\ir , rx '^ jfr'** >^i'4^ , -7 fndpue intrr.: 

Nous Téirun» nilbuH qnSI ^ «•jpiàfi«mt-.v .id}e«'tH)i «{nr ^ 
Vitn iMi^Joic gâvr rbiwit'imil ; <oÉnnr , tfilK^/iiénfr Him « 
•ll€$,pttithprU biiiiT7:t)lfi§ril0^rii^^ lent' tilt|iirt 

UWMitlil»» Ai dinmiMtt dk' VériliiiMl«« ndviKrbrft : ikii iw- 
■ •<nit|iBt'c<Ni»4Vi^^<^^Bu^'<^*^l^ riKdcr^frirtttd d^niMull^«^ 

u yV ■ u«uin»« qui (h*%U'4in«M)ji,. «h* Vimk'H viu« poM - 
lionâ, Ti})t tout ^ rxvepiè 1*1 <-<iri^/yN)«r , ptavrN avant di-M 
mibidmiift^ ic^Âlof» «t« MM W «pl^tijih^t ni f^m* ;' ni 

IMifllM, ^<l»!^y ^ÊVtitfi/lé'tfiif'hflèèl fi^tfiHifi^tïx , aitp-' ^^ . ^ - ./^'.K ..^, t: 


..}-;-c ^' ■^ ■' i -«'<»» /: ( "'is'âkJi it ■- / ■.'j»- "*'- ■i: 
YôQfCt rf qtie mhu jnroiit dit mr r«ptPi4 dtttdjeo^ 
Àfi^^ec lé tuJMUiittf ^IM ( pag^ 169 );^ 

QiblquM gnDni||airi«a»y fl értlr*«itrM YtufeUt , pr^ 

iMideiit qa^iln d^l tnéWnt au BiatcuIin|lM «djectili et W 

prononiit qui te drtp|K>rtènt «ti tubtUntif /irr«onfif « , ti 

coÉ, ad|éetiii tt cm prooGont en font ftéptréi par qq gmnd; 

"ffMimhnp (^n9ot«. Void un cil» çnrinplM qu'îk apport 

mit : ifê pttêannêë ùonêùmmètm dans la vertu ont en 

4tmi9 eht)09 ém9 droUur^ éTèÊJftrU , H ûnt attention ju^ 

djemam qMhs m n p4têiént Ât4tre médiênns. Trlle m 

ciibt-'a M la pratiquo ds phulenrt boni écrftalnf. Quel- 

qne reipMtablf» que soient caa autorilét 9 nous peuiont 

que eecie manière de iViprlmer est une Tériublr fiiute 

oontre la Inàgue , palaque psrmmnë niMu^ntif , est tou- 

jbvn fihninin. Cette dpInkMi «la Vtngelat a été oon- 

dannée par TAcMlénne. Thomaa Corneille et le P. Don- 

^MNirt rpnt néanmoina aontenoe, maia fTelf^diî reetrio- 

tiona plna embamiMÉniea qn^ndlea. L'abbé Oîrard Vm 

rejetée , et à ton enemple lOM M S^UBOiaii^ieni en ont 

fiût autant. Diana TuM^e actuel , Tedieçiif , on le relatif 

qui te rapporte an iubatantif jwraûniiei ae met tonjourt 

attfiWnin. 

CowaéQUWcrf de U IVèiib fénéraie. Lm Mliecti& oomparati& et auperlatilà doivent aaoQOfilMr en fMtfî et 
e» nombre avec le Mdiatantif qnîla àodifteift^ ptnÉqji'îk 
ne iont que let adjectifii mÉMi t pria atte plna pémoina 
d'étendue dana lenr ^|nifii.iiiiin , comme , d U ti0^' 
le plua parfiiiia êiUJùùiê ta^mmkdké U plifil «t^ir. ( Ili 

adj 

1 

lati 

joii 
aul] 
oon 
de 
dé» 
•tar 
( 

1 

•ub 

î 

lem 
seul 
iln 
deti 

ï 

pbr 
oA 

* iên 

81 ■/-* j\ I. .. 'N \ \ r^aH^.JÉfci'*. Nff^'"tr'*v/ki^ :.<.*-" :*3>»<>^'Jiârt|« /^ J\ Accord dÊ9 j4<bectif9, ' . 345 

Ht Mmt 4fil«nMnt amlctUs à.tautn lèt aûtiri W^Us des 
adjeclifii nu potitif. 

Le tùlMUntif aucpiel on HUt rapporter Itr nuptfrlatifrf- 
Utâf Mt qiMlqiisCbif totia-enieiulii \ tour heurrux qui 
joint l'éli^incc à la prédaion : dans cr raa, c Mt avec 00 
auljitaiitif soua-enlendu que le •uperlatif doit t'aonorder, 
coàunty V hiver ««< U plua triate (|et Miaona , /# Jardin 
de Kênswgton est la plua agréable #1 la' plua fi'équrntoe 
tUë promêfiadêê de Léoruirtê. Dana œa pbraaca let # ul>- 
atantifà jaA«o/i et promenade sont aoua-entenduiT 

Outre l^ rf gle générale que noua venona da donner , 
U j a dca règlea partioulièriraqti'i) fautconnoltre. 

1". lUcULR. Quand un ad|ectif aé rapporte à deut 
aubatantifà ainguliera ^ on met cet ad)«cttf«|i pluriel. 

Le roi et le ber^^er ^tmi égaux apreé la mort. ^ 

La îraiion ci^ett que radjectif ^ moc^ant en mAme 
tempa let deui auhatantiA ainguliert , doit prendre la 
aeule lurmè cpii marque cette double modilicaiion : or,. 
il n'y à que le pluriel qui mAr<{ue qu*i1 cat radjectifdca 
àedx aulMlandfii. 

, Pour Inên entendre cette rè^ , on doit diatinguer tea 
yhraaea où radjectifae rapporte aux peraouiiea et cellea 
.oA fl ae rapporte aux choaea. Celle diatinction rat et- 
•ftntlelle >: eDe eat la clef es I*ùaa9e. 

.5*11 ft mppôriè à dea ^raonnca , la règle a^obéenro 
# iiiia tout/lea.caa. 

\ Wa dmkaèm labaaka nr yiaéaa» Jair l a p a r ipi n ■^- V ■i3 A 


mmtmÊmÊtÊÊÊÊùm0tmmmmm 

nunitir» •oiit.4!n •lijot'ou rn réfpme. " ^ , 

fiel , aMH»4|ua: liir0i|iifal(«è« •ttrilM,é^è|Mèi^ It iprif ^rv ; 

nVtt poin^^jMbK ^Ottr lit; f(hiiltouif^^ dur , qii«*l est 
KHfMVihif* <l^ fféM tftiioÊi'rtÂi lit ronaaimier dint un poèus 
tv\ qiio FI»Hh(^ , rtnul f# n«t(tinléN jm» œ toar odinkn^ 
ODeiictiuM d^i nomhlti du oelWi qn^'on eMMM «î f(U*un 

VfHft,» oi{ i/ aK>il jfifyjf^ # j^ boiirJifî ouverui. AÛMi 
lV)t4iuo\>*f^l ffè»--bifip atpniHfé quand il a dit :. 40,Wi 

rtll^ it'fçujjini^ toiitf* nue. FléchM*r ■ it i^/thomni diffc ^, 
n\fitenileM poê,.,.. ^^ J'e^pà>êe à pqê yeux I99 tri^t» 
ûfi<M9 ite.ta reiigiori ei âc lu pator cpfç^. 

irUtif pLii^ «prêt deux fi4i|9Um|i^,d0 ^MNf*« i^Vaft ptur^ 
quoi F^Qtyop il du , iiy a dans ta véritable vertu, vu^r 
r«u(1<*ur et line ing^ntiîté à la^pielle on,n^ée méprend 
pas , p<Hêrvu t/u'orï y.êoit aU0fétif. 

\V: lUx^u^. QuaikI! Un'doitt qojbm «ii«f|UfU itn td- 
^ ..■:V4».T ..^-A • >•■•• ► -Record dtê Adjtciifê, 517 

fectjf M rtpporU: , mnU <fe dSOEi^nf fprunw » on nul Tad 
jectir au pluriel ci au OMWînUiu. 
♦ Mon père 0t ma mèrt, êônt contrru. 

I/tnuigination et U génie de VArunte^ quoUjiueiT- 
l'ég^ilicrt ^dand ieurmarchr , attavhé^nt , entrafnent l 
etcaptivtnt U lecttw , qui lu /teut êe.laaser de ht 
adminr. ■■-■■.,. •■. ■'''■'.' ; ■''' \ ^ 

La raWii quu|i en donne est que le grnn» ninsniliii 
r»i le 1^*11 H' le piiu noble ,el (pè par (!oiiKH(ucni oadoit 
lui donner hi piV'fôfrnre. ^ 

Le ¥er» de Bncirie «pie nouft «nvon» v'\\éi niampte vt\~ 
Cbn» centre cri Ur règle. 

Il ie pnWenU* ici une difTiei^lu' «ur liKpirlhvIpit ki.v"- 
mairienu 41C ■'hc!^)rdent pas: r'etl tur un nom Kiihi 
de plusieufi adfi^ctifii ijuîi^t'^ïrinienl «liflî^eenteii csimm^ivS 
d un m^nie genre. Lei un» veuk'nt f|u\>fi nielte le luib- 
stantif au pltt/lel , taudia que clinqm* ad(<*(:tir rt^nlr nu 
•ingùlier. NouJi ayons Iclng-tenipa pona^; commi* v\\\ ; 
maiftaprès y a.voir bien néfliVIu , noua a von» udopU' l^vpi- 
nitfn do ceutx qui re)c*tUrnt celtr ronttrut tioîi (l)iniiic 
contrairr au v règles de la s^nlaxv ; roir il 11 j n qm \\n\ • 
^^^ettfqui doive prendre le» arridrnftVt la loniic du aiiI> 
atantif, |>art:e <|n*il n'y a 4]ue, Jf ÂùbAliuitif qui ait 1«:. 
droit de rtigler 1 accoriL: or , d(ui8 b» vn% dont il n'.ii^ii » 
' oè aeroii au contrain} lea adjecUis qui>^rroietii lluroid 
Mu AuiMtAntir, eu b* forçant d(^ prfjqdrehi forme jdur.icllr, 
t«ndia<|iMÉ diACun d*eui epTMTvejIroit la forme ainguli^n' , 
et qui nk ^ui ètr^ lidmia \i ti graoïniaire. AinÂi (ru<\ 
. pbraae | ie^ lAOfuep iraqçûiAO et| an(;loi«o sont JuH cul 0^^ 
X- •j • i V ' "V • r ■# "N ■\. ( nffin , I ■T u. >\ ,^iS Sn^pfoi âêê Adf^tHfi, 

fidnf^qiêie etVangloiimmmi forîCîJiwétê. 

^C,«prè« cette obacryatiofi ^ QOua ne balaliçoDt |Mtf à 
con<ljf inner oiftle phrMe de DudUt ^Us grammair^ê frahr 
çolêëê ne ê« êonij^me trop r^êêeniiêtde* lynUxes grerc|iic 
cdalinr ; HrfJI^-^ldelAblM^ Rjiynjd , dartf ces elimaiêy 
Ir^ mooftAOhf» sèche et pli^iviruie *e poHagtrU Vànnèe:, 
ru^i^nniotiH rutuige parott enoure .autortaér oc!| pm*âiM.' - 

Avant de finir cr paragraphe ," notu deyont parler de 
'l'uM^ r^'Utif il qnclqu«*« ndfecdfÀ qui^ dâtii des ph^fc^ 
acniblabtn,^ ont de« rapporta diffôrcns. On dit et oh 
'doit dire,, ««h |)arlant. d*ùne^Xemme , elle à VçÀr bon , 
ellr a l'air rnt^iifÂis. fhn* cm* ciis , bon et rAfUi^ai* tao- 
difiont air , et en prcnncni le genre^ ce qui xtiye tonie^ 
\eà foin que le aujet de la phiaiM? ^H un nqm de p«nonue. 
Mais on dit. et oh doit dire ^ celle /wira a t'air borme y 
rrttr. pomme a Tair maut^aUe. Daifa^ ce caa , bonhè €1 
maiéfûeeét rapportent ,k poire et à pomme ; ce qjlii 
•nive umiea Wt iciit qœ le lujet eit un nom de cbote. Il 
y M'IVljibae du mot d*éire: Anaai •eroitr'il peut-èlie 
mieux do dire , cette poire a Vair;jé'élre bonne, tU:. ^À - -f! -T-v $.11. Eiff LOI DB l'Adivctif avbc l'Article. I / ' I>!Éi adjeciilâ n'exprimant que det modes , det qniilit^ , 
„ n'ont point d'artirJe qlti les accompagne^ romnie , if# 
Aomiriç« eoni eouverU botu ou nuiwfwa ^ par éela seul * n* r-x *%> 


À Emploi ds* Âd/êtlifê, 249 

qu*ilê onjt eud&t^nê ou df mauvaU, exemples •oum 
Ifê yeual .Mais ilii lo raçoivent dam. opruiiu cm. 

Un principe qn'on ne doit point perdr« de Yue est 
que le françui» nVyant pdrit de cas*, radjectif ne peut 
tStki séparé de éon aulMtanlif que quai^d il eit attribut ; 
ép qui lui' arrive avf^ le ycrbe éir€ , ainnl qu'avec cfev*- 
hir, tendrtf , j/aroUreyComiDc j 

Pour lui Fhébui tttUoùtd, «t Féfua Mf rétif. 

• ■ ' . ■ - " y - '" ' ■ 

J*approc1iai jfia n(iaindë mes ymAx i elle mé parut 

aldra'pluK grande qu« toutnum corps , W elle Jit ilis- 

parvHnt il ma vue un nombre infini d^oltjetê. 

VV^ï .■ •■' ''. 

Vxi ir«vi%t6t!|, trop folhlo , •k voui l« rtnéên dut f , : 
J^Tilf d'ètro loDf, ot jo <^i«)u «A#càfr.> 
- ", Dtnrtik^VMè 

H en est encore téparé dans de» cas cllipùques: nous 
aurons ooci^ion dVn parler y soit ici , soit ailleurs.. 

1". ^kOL-K. Les ad)cciilà 'pris suhsuniivcmrnt R^nls, 
«omme tes nonis communs , at-compagn^s de rarticlc,, 
lorsque iV^nploi qu'on en fait l'exige. 

vZ^l^liJir' inventent les modes , et Us sagfa s'y con- 
. fonnenf. , ' ^ . ^ *-^ 

La Hiotl* opiRi joltir If M^ Jt M formulo : 

LAtalTroott upiioToir i Itfuir, un ridiculo'. *. 

* ( . • * / M. ti l'ABuivA^ »■ Rriiiiii. 

n*. RÉOLK. Quan4 tin nom liit^nœompagné de deux 
adjectifi^ qui expriment ..des <|uÀirt^s opposas, larticle 
dent M replier «vant chaffue. adjectif. . . ^ ■■,ft**i 


4 \ 


taM9gm l'artMle : il y « <1«M m eut Anift |Jàrtt«§ véu- 
niet isa UDO par le iIm^mi 4» V^U^pM» H IW •«pprir- 
moit Tai^ie avaiU ^4toW idieclif 9 il «rrivdroil^ (fenf 
/lit prPifiiArfi pbraa^y^pfer enemple , qu'on aflirmeroit drt 
«o(ia<« qulk iou( es mèine teia|^ i><«ifjr et muMtojuK ^ 
de qui îtrok miritearHilé, :' '^ 

Cetui règliB «Il <icn|[i do rif^ueur tQUUil les fiiit que let 
^nulitéf exprijiiéif par les adjectif août oppotiVi. 

Mail CM qualiléf peuvent être è-peu-prè» i^nonymciy 
ou diffilhTtoiei tans être oppoaéea* D«ii| là première tup- 
potiùon ^aanm répète pn rartidc , parce que let deux 
adi«<|ift imM^mx œnjownoMwit Ip titliauntif , oiibnt 
un tout «veeUii : fi^ aê» dira » U tafe ei ppeiui i<Wi^ 
kfn mdfê d^mtêtiMm <y i fii i' # >i^ l*9Him$ g4ménU$* Uan.i 
la «mxmmIi y% efi fVHjMUètm mîiiu 4e It^i^P^^ ^ «oBiiBe ^ 
/f «d^ «< VihgénUfiMf' Fénélmf eio, , jf^rae y' mi e ^^i Mi ^ 
lilé a eipportà Teipiit» et V^î/m en <9i«ur* Ntemuim 
il parolt qu*en général let auteurè , dana or dernjiw cm y 
ne oonaulient gu^rc qurrorcillc, 

111% RàGLX. Ui^ iMt lankle aienâ Tad^^ qu'on 
|oint à un nona prefÉ» y ou pour marquer une qualité* 
câeaflli&nMiaiMi • uu odur diatimnieff lejnenooM fioul bti 
pàrW de cclUa 4»i powrroiem fovlm,«Ni aoin, ; ^«i;^ 

On diiy letttUiipi 4ee#Mif^, le nrùm» M'én4km 9 / ; I ». 4 <25l Urot^ HêÊui ]m ||np4 1 *^* ^^^ étœpU: Çè^ar-AugunU t 
Philipp^jlt'iguête ^ lAmU-DieiuUmn^. " 

'^L'adiecUf q«'4]Bi j«iBt il im nom propn* lo précèdin nu 
kl •vil* S'il lé pfMdc, il ayiniiJr un« cpinliu^ (liAiiiHjUve. 
Loiiqiio j« (Ni ^ Itêublêthé Bo/têuei,y j'aflirinr MMtlriiMmi 
de Boéêitêt qii'il cit êuiUwte ; inuU m je di» , /Ajuim tè 
JuM^f )'«9LpripM} ^'il j a pluMéifr» fAHi^n , i*i qu» relui 
dont j<* parle €ti /usit. Ainii ce» daiiK phrii«4rs , le «<*-. 
iHtni J^arron ^ ric.*, cl k^arrun ie satHifUj trie, ik* pi:i;- 
Mfiiriii pa^U mène id«W. ' (^ 

^ A r<M»i*loQ d«\ CéUe r^'K^t^ > du Mnnuii» liiit iint! 
obtcr^AtHMi c|iii inérile detir nip|>orU-e ^ |Mirt-(; <|irvilft 
t'KAd' ronpO. de l'iiiain) de rfirttcle Hvec cieruiiis hiult. 
u LoHqu'à U »i|Mple,idé« dii noui propii'oii joiii^ Jl|lurl- 
)> <!«• autre idée, dtt-di ou <["*■ ^^^ "^'^ *1a'>* *^ pn>-^ 
D mière orifpili)' a c^lé Itré d'un nouk ou- d'un r|iuiliii^ 
' )) «atU* (|iù a rlié 'adapuV k nu ub^)t pAi-iiculiiT |>ffi- 1« 
)) clmiymral d« qu«l(|uc« lritn« , akort on a recDurs iiij 
)> pr^^poêiiif, par imm •uite'dc U pre|ni^lN1 oiif<iiii;. >» iln 
U «irièBt qu'au dit , /e pat-àdia , mot qui , ii la Icttnv, 
MgBififl.{)udMi plaulû d*!!^)^^ ; l'em/èr^ de infrriéê , tîru 
haa;iamoiM/ttVda nuuulits , iKijeciiéqui Mf^uf(ic^ro/7/y*, 
-i l éff mtU , pm/ii I l'unitmra , du unwerauM orins , i'riro 
univrrMi; /W êoleii^ de rudjeclif mj/zm ; /a /li/K' , di» r« 
liÊOtndù f 4t mrr^ de i'fwu nin^n', etr. 

IV*^ iU»I.B. i^and On teiit /devor un iulKM^tif oun- 
aa aaperUlif reloùi'., on met rArtide nvnfii n^ 
tifj eidioi oc cii^ ai l'adjociuf rti pluix* htauI jr^ A / ■^ > ■ <. » ▲ "■ 


j5a ^ > n ■■'•-■" ' . ' '■ • 

Emploi deê jidjêcéifê, 

le aulMtiintif y l'article Mrt pour IW ec pour Tauire; ttudi 
•'il mârriiA «prêt , on doit répéter l'article avant l'un tt 
rautrr. 

AinM on dira dana'le premier cas, Ué phui habileê 
^ns fini rfuetqurfiiê Uê piuê groêêiÀrt9 fiute^t | et 
dans 1« Mtcoiid , Us gens Us pluê habilêê fint quelque- 
Joie Un fiuiieê U'» plu» groêêièr«9. _ 

CVat id \v lieu d'examiner d«ux phrases où l«s gram- 
inairi«.n» ont birn youIu lrouvf»r de la dîfTmiUéj 

^ 1*. IVMt-on dira, c'eêt égxiUmsni la routume des 
peuples len pins barbnret et civilisés ; on 'bien, ceêi 
égalenient la coutunif de§ peufyUê les plus bnrbiircs et 
des plu» civiliiés 7 Cette dernière manière est Is seule 
Iwrine , puisque y oontbrméinent II la seconde règle^ 
l'article doit se répéter avant les adjectif cpii expriment 
des qualités 'oppijtéea , a6n dVn marquer Topposition. 
Noua obaèrverons encore que cette dernière phrase sera 
plua exacte, si l'on ne fiiit pas l'ellipse de c«//(r, el si 
Ton dit , c'mI ^gaUmsrU la coutunw </#« p^êspU» Us 
plus barUwÊS , et cêiU des plus citalUék. 

2*. b^nir-onàim^ c'est uns dssfimmêsàftê plus bellss 
4|^lesfi/i4a bslUs de Éjondree ? Girard et Condillaç ad- 
mettent la première manière , lors(|n'oa vaut marquer 
on seoond rapport extractif ; maia catr-ce avec fi>nde« 
ment? Nous avons vu dans la quatrième r^le que l'ar- 
ticle se met avant le superlatif relatif jgtoqnoique l'articlô. 
ait été pUoé avant le substantif. La raiaoff en est que , sans 
oècte répétition , il n'y aurait point da toperlatif relatif; 
.■mU l'adHeciif n'en ctt pm inoiiii iptioMncot mi an mi 

jectif «SI 

position 

riens çii 

ulité d 

-qu*on v< 

complèi 

fait de c 

tinj^ec 

mais œ 

que veu 

des Jen 

et tr^l>>l 

puisquf 

parle es 

deiphi 

triiu f 

reniern 

phraseï 

parmi 

ment r 

car ceti 

noua a 

.Non 

avons i 

jravoi 

Ue au 

iMslioi ;v- / Emploi deê Âdj^riifê. aT)! 

•olMtiintif. iXini lu pbraie cpie noiH exurniiiond^ Vm\^ 

jcciif «Al au contraire lépiiré do ion •ubiuntil' p.-ir 1m pn'- ' 

position «*xirR<'Uve</cr , parœ que , (Hm'iii les gf animai- 

rieiuçil^, aprèt aVoir fait un premier i*xtr>tit dr la t<>^ 

faille d«ir f«*mroM ,, on trni <]u*on n\\ pas dit lonr <-« 

-<pi*on veut làirr rntrndir , ri «jiir , poiirniuln' la |kti ,«'j| 

co^ipl^t^ , il faut enroH» un nulr<* rulrail plus ir^inini, 

lait dc' CL* nombn* de lî*iunM's que Ir plua dr l>i-*aulr di.\<- ' 

tingtir du reste di? leur lolaliu''. Voilà leur rnisonnriiirnt : 

mais a* raisimnrmrnt nr porte sur rîeu dr s^didr ; <:ar, 

que Yrut-on dinî ? i\Wané~tflU Jèmmr ««/ itu nombre 

des Jemnufâ le» pitÀS belles de lAmdrrë. Or, ou \v <lit, 

et tr^a-bit'n , ^xu lu second extrait :.il est dour inutile ^ 

puisque , par le pn'mier exlrnil seul , la remiur dont )«^ 

pàrleest tirée d«; la lotaliK^ des femnies , cl mise nu rN>rui>re 

dei plus belles. Nons ajouierï)fi)ii que pour que drux ex- 

triiu fusaent admis dans retle^phfaM! , il iiiudtoii qu'ils 

reaierniasM'nl , k Tnide de plusieurs elIjuM'A, r<*H deux 

phrases , v'eêl une lieit Jernrrwn /rt /»/«/« belle» , et c'eH 

parmi le» plus brilr» une de» plu» belle» : rVsl pr<^< isé- 

Cnent ce qu'ils ne funl pas ; et il n'y a pas grand nud ^ 

car cette seconde phrase pourfoil bien , cootme ecdle dont 

noua allons parler, n*«xpniner cprune abaurdité. 

JNout avons %u dter dans l^ien des grammaires y et nous 

, * * *^ 

aTOfis entendu difv une incité de fois , reiU' phrase : il 

y^avoit vingt femmtê y tmtUw pluê jolie» U» une» qus 

U0 aidrM. Ceét fneore U une de ces phrasea que Tinat* 

lanikNi a Ibtroduitrs; car si Ton aa donne la peine de la 

^ on trouve ra qu'elle œ rtnfiirme'qu'una idéa 
^, y \^- 
:.} /^ '* I 

"•^; f '<? A \\, 
,1 -s 

J* h •' • / V r 


V *:• 

s '\ ^v^^ "'A. ^. .4 A ■. /.-. ^ •M nVidlcél^. €ir, «fit %É < |i #^T dlp •^^Tflt 
é#Mr fit* ta p^^mbw iJf» kmi efli-mémg pltâM. hfm 

|Hlit llMI^MBf|lt. '. 

'■■ V',- $• lu ' ■• ■•."<' 

• .. ■ f-^ ••. . ." . f - • 

•IfBtiiii., 'd*Éiiti9r«prN ^ tt br a ur mi p immt on «prH ^ 
•#>loÉ| (tur IVtrHUe Ir ërmuii^. LAitngrrt lé f^oût iHtr 
<iÉrt ^Mf^Cné m | li m^ , ffti'cm doit ti^ rofiiienrcT , ■ IVki 

T^nî^l^w iMr u QiÉtaMMic '<^ cKsiviTf 1^ Tfvii cte fHiflpi^nrv 
llti(^k>n/ ito«ii>«tiTront, for er ui^ dailif (let tMuih 
ijipf iMMH| ^miiofift tiÊi(ffÊÊf^y M ncvin ' iT af font rrtrt 'i|iiè 
jNWr llM«f|e)/toai?e» qvi ooc Jairlë le Ihinçôit «)H1\f«i- 

^rr. INlO^. Oii IkèliftMit In tdbttiininâ.rfHiiTTiTtiil' 
lt<« ^efl& ^|ÉW É<i ft Mi tty A MMMÉX , «imi «fie M 

'Mm JjDAFir ;>|«ftl SIcMii^t» p t&nr^ rifténéêîihcê ^''Y^, n^/:^ )^jj |f .;<f-Miî 
mnmnêiifM»^-» mimMiiéàA^i,0>m,-^, .««^ *. ■■ *. PimeÊM wm/êifit. Jiâfêfiiff. «r» »:» i>n>- "^ 

iMMBiHanx W ÎN^bm «pâmUtmijur , liont ki plMV Ml <Om- 
.foùf» âprr» le tab»taolif , cumiue , nuson (|ut*lc!Dn({vic , 
9o^taçt0 c|aEl0otii|dr. 

, ir^ EjlCKPTIOII. On pfacr 1<^ pnmonui nunWvnitx 
aprè« les ■ ùb tM Hti fc pro^irr* «t Ict pmiiovi^ , rt npi^ 
lei iii|)éUnti& T^U en çîtilion et Mn* «rtif^le * , r«>#nmr; 
'Çear^ Troia., '/TaéiM Spiaè , — f/ pàriii^imi étxtha/t y 
i — chapiitf d\\ OU ûixiëttm. « 

Jïî*. ExCKPTl^. Le* «piinae adjectif» nmnin«tiii dfjnt 
mùm ^rrnùm dé \ pnrWr jpertfeint letir plmT , qtnml Us 
aôiit johitt y par nnç con^qçtion , à un 4iiin> iid|<-r(iTqm 
doit être mi* ipvèt U* ittlMUiuif, çoimue ,, c'esi une 
Jemme^f^nàfe et Wn iiite. 

iWadfAHÉfr p r o i wmn ihaux peitreint te r^tiîr li renm 
des ,t/oU «utret clâMet , et les mudi^Gef , pour qualîGrr^ 
ttmjointenieQt avec eux , le tubstantif qu'ils «crunipa- 
giMM^ ooavM y iVKMi "i^Êminfhim , ia prmmièf enfuicr ^ 
mmmrÊéàoiéémy.-wtf 'àm WnMt. 'LcwdyHcDélii t aamrf i — v 
jfmfÊnma ^naàttcrflni ntMnîiiflmx m In V^tbanx ; nmà% Ûs, 
^ qilKfiéBi yài ifa^pt^oàntiliaiÉx <, ^covanè , Ir prcmirr 

ilV BàMiL <>■ MM ap^ ftt «iftiMiif Im adjenÛs . 
verbaux Iîmiii^ du pirticfpe pàaaié ^ et h' pliu cuinmu- 
Oénient oeajp<f»rn>ét du jpartidpe pirWnt.... iîfûre or- * <ii ■ : ■» 


■ V * . \'^ 


.r— ' |. -;1i, 
f téiL^ïJtihtmSUiJitm.} r&:;:;.'-iii..,*^ 956 PlaA M modifie, dm jidfêct,fM. 

rondié y^ott^nr^e dû^riiêmni ; aind ^im kt nomiAamt 
qui qtuUfienC 

ï • , . 

parla l(«f«. . . Uh\^é¥mU^ bMMt rvju/. 

far la ca«l««c . n^^im^ bimiêrha , iapis«^»rf. 

parlajMtvar. ... . . . i\mhm^ mntèt^ , «In éoitM 

far l*a4aar. .......... 

^%r |i* MU. ■'••«• •'• 

Ont ^1 «Vf tiaavi ^«aliio» \M» 

<)• 4*«II«C pradiit. , / . '. . . 

Caai f«i nfriaMat «m q^éali^ 
aalalivaà lai»atara, ou à !*««- 
fèr^.tToiiaeboM . .... 

Oui qai m raffarlaat aaa na- 

* " » * ' " • 

lion s . ,,,..,.«.■..• 
» ^ ' ■ 'w 

Knflii roa« q«« H ^r^^inaot oa " 

«9fuê, il, «la , tl jfatqootoa- 
Jourt céut on ictfon if «« * . four oéùnféfmHtè. 

ioffiM AarmaMMaji , {■■(r«- 
moat iiHtmrt^, 
fi f loi paUff lAoéral •'if»- { «■'^ 1 eoutiimo mbmêntn , mêX tntu- 

\ rm6U. 

r flaitir r^l , férm gramtttmii' 

/ ciai , ijualliA aoc«i/« , 4i»- 

. I coiara cùne^ê. 

f j(i«C«ia«'*f'o<y, ▼ifarité/l«»< 

{If f ayi ft aa ya , ditratirt pr^- 
ni , ' foqi^ni*» créduU , hioa Ln «dJQCtifr TerlMiaB fornéi dn pankîpe prêtant m 
mettmt qiMlqucfbît •▼ml lé luhilnntîf éâ poésie et dana 
U) style él«Të. VémëUm • dit , </« riantn imagifê. a VoilÀ 
V dm pratiques, dit du Manoiis , qiie le seul b&n usngw- 
» peut ■ppreiHb* 4 et ce sont Udb cm finesses qui nous 
n échappent dens las le nguee menés ^ et qui étoiientMtja 


« Il faorplhcor f éu éta l— ■ ■ ! ifrtelaa MbMaatiCilaaaJjactira ^ui ,^\jÊMimmp hèoim^ 4t m-Aa, tCc | ma, Ao< 
«4n^ k^itmu , aie. / Up^imtmrt êsi «fa ^p^m 


r.iil ■-t Piller ^ modifie . t&f Âil/niipi. ■ -i^j 

1) (lOUU* ll•^ll-*«M^»il)U•s ^ tx'ux qui pârltiicnt cf» uir>;;in--« 
)) dans l<" tMiiipn (|ii'«ll("iv,éloi('i)t \i\.iiiu>:». nJ^- .'^ ' 

L«*i* ndJ4'4(iln iiDiiiiiiatix ri vriliaijx nr hr ni(xrit);iiij 
IMiH ll!H iiiiA avr<: K» •iili'«*«»', iw prinml <ni;«lili«i <nii 
joiHiK'jiHiit un Hul>Kti)nnl\ jjiu" UHH«|ii'i|<( mmu loMiivjMr. 
unr ix>iijon('.lioii. Noilà prMiiijuoi'I'on ne priii |»«h <Iim-, 

irftnV(>>^* t il '«'Il ou.<liMn!;ri I'jiImm lij ir/v/z/f/r rri ad- 
verlw^- Voniriu" , c'rtr ii//r lit> s«H4».'yiipr*()//frr , on |)iv»i.lir 
iMibil iilivrj|^«'nl rii(i|r( lit .t())./r , Vuinhir \ l'rst' une 
grdiidr ftottc. Si l'on i^jfinl qnr)<]nrf'oiH il tm snlistînilil 
(^l|irui-s a<l|rrpr<» poni ]«• «|n.ililirr, /<«• n'est «jn/» imi 
vuié iiV'nniiiri.aion ^ tluupir Mordit «l.ins rr^rin si; r.iij-. 
porl.uil k«|).n«'inynl n nni.jiM >/»« tit h vv s\^\^^{xn\^\\ 
iotnnu*., cV.«/ iin.homntf h'un m- , rirhr^ n.nant ,- <'lo 
<|iUMil €'l t^niriiMix. Mj/u Ri (r"*";!*!!»'!!'»!^ iir, |Mnvrnl h«* 
iiioiliiirr Ir» niiî* lis uinrn , iU sont lr«; m nls <[.ni unis 
Btrnt rr<Vvoii do iniMnrK alions par li h uIxitIx i:, < otnmr ,• 
\.T^^s-hrau y ii>r\. jrvid ,K^\]\u\\\v\\U\\i hartli. 

Dans les inolH hLinrâ^ftnintrunx , hUinr-nuinirt^r , 

rotéjirr-yuriw y frrl ffulant , ^tf-un^mt ^ \jk ytVMv d«». 
adJ4H:ti& nV»l pas luiv cxo'plioM a la n 'u;!*' , yt^riv «pi'ils 
forment a v<^c Irn .<inbhUiiilii!i qui \v% suivrnt un («iil et 
inème mol. 

niîNI\m^Ulî, liffl .idicjLtii'i nssujctlik à retU' ftoor»ndr 

n'^le ftni\(*nl !<• !<ni»i«rnilir dans \v wns propre, niâi^ 

<]nr|(pir<i-ini!» len prt'-iîdrril dans I». mus (ii.;iin- (iVsl la 

laiAtui pour KupirlK- on ilil : vrrlr ftunrtM', m m< r/r//- 

I. ' . . - - ^.^ 


J^ 


4 I ./ :.«ï' 168 Plof^ f^ fnod^c. dêê'ÂdjrctiJê. 

lufêt , )\\ê\/t prix% mùro diliàèraUon^ etc. Sur,touh«rU ^ 
^il faut sVn rapporter à iSituge , car on dit, il a la tête 
vcrié y qyQiqufl rAdjrctir^/Tir toit prit an figuré. 

Iir. RèOLB. Qupiqtril paruitte (|u^on^ piiitte plaœr 
4 voknité «irant ou «prêt le tulitumir l«*t_autret adj^>- 
tiit nominaux , oiti aont œnn qui exprinirni dft qiiulilét 
moralet y toit ep Inen , toit en nuil , leur plM<^ néanmoins 
n*ett pat'ti »'h{traire <|uVlle ne tienne* à de» raita«*B p«i - 
j ticulièrrt. Elle ne dépend, pat du tt'ul usage : ce toni Irt 
luit mèmet de rbarmonic qui In leur ont assignée , 
coiOiue noua le montrerons dans V Art de bien dirw , 
ou dans la Rhitorique que nous nous pro|)os4ms de pu- 
blier. CVst donc le goût , et lureille excnt^'e sur a* l>on 
goût , qui en dikudent. 

Dans le style coupé il peut être indiffércst de dire 
rianUê imagée ou imagée rianisé , —^ taie ne aublimett 
ou êubUmeê talon* ; mait dans le ttjle péntxlirpie leur 
- place peut influ^l!||^ bien de* mani^fl't tur la beauté des 
phratet. D noutttiint d'en airertir ; tout déirelopp«ment 
à 00 aajet aeroit étranger à la grammaire. . 
. La poaition de Fadjectif avant ou apr^s le tubAtàntif 
est ai peu indiflèrente dana la langue Iran^ite , c pic de 
retU poaiticm .avant ou après dépend souvent Tacoeption 
qu'on doit leur donner. L'uaage dijrte si im|)ëneuaemeni 
la loi, qu'on ne terpit plut entendu ti Ion te permettoii 
de reafrtiiidre. Voici la liste d« ceà adjectif. < •i 

tu 

M" 

• il 

ru 

■M v« 
ti 


"yy;. ■" ^. ,v •«« H . TA Bf/jv , 

DES AbJr.cTiKfi ni: piir/:iir,Nri:H hk.mï'k \ti()\h , 

SELON LA 'TLilK' gt '|I,H (H,( l'iîîM . , ^ 


l.'air grarul , r'efi imn pliy- 
' liottumiti noItU* 

lé'mif mauvatë ^^ t>*i un rtté- 
rienr rvdoiilaltli'. 
/ / '/i homme grand , rt( un 
yiioinnic (Ir tiuiilfi li|illr , ri< rii|*'* 
«{u'cn n'njonlff un nioditw .ilif (jni 
; 4lit ra|i||Mirt nu ^iuinI , lumriir , 
c\eêt un fiommt f^tunti tlnn.i .let 
ru0M 

l ^ rt homme bravr , rit nii 
liitninir iiili^|)ir|i« qu^ ^|tohl<*' Ip 
- 'lUitfnrf. , rfSs"' 

l'n tnjani trual, ûti^ peuplr 

. c.ruft , ftnr f4im/né ifitjrllv', lont 

un «iiffiit, un |>f«)|ilr, uiir lrmni« 

iMirUarra rt l^rutr* , «pu •ont iti- 

•rii9it»r<*t k In nili/>. 

/^tt ooff mort , rit du l)oil %è- 
«h^ aui |ii««(l. 

Vn0ihoMe rtrttitn* , mne Itou- 
¥eiU irrttit-nf , unr monjut nrr- 
i^tmt , •ont unr i Iiun< , unii nnn- 
vrllr , unr aiarijur 'Vr«ir rt «âtu- 

Êi ' ^ - 

l'né voi.v commun» , 9»\\m0 

' voit <>nlinafrr. , ^ 

tJn^ JuHit» tord' , rat tmn 

cor«l« qui nVat pat munlé« nu ton 

iu*i\ (mut. , r- ,:^'ï:V '^: 


Vmjèmjr OM^fu^ ; iil r*itti,q \u ni»'t«»i| un i^r/iiitl Mi^^iiCdi. 

Miiuvm» air , «•»( uti nlt.firur 
iKlioSli ,1111 ni.4iii< i»»ji f^,»ji< lifl 

t '" 'grand- ho mur , r\\ tiii 
Imnimr A giniui» I«U'im , i-ki-mIu 
«lii'bn n'»»jtMif() tji»rlmn« i|ti.\liii- ilii 
• o'pf, ruuinii-, i «>/ u/i fil and ho mille riDtr , rJi ,-• gia' lu ' briH'p hmnmr , r«f ini 
huinin«i <l.» I»u-ii, il. |.i..lii;, , <lu|il 
l« 1 omnn'i I r ••■-I il.iii i 

l ht cru< l riif.iit , ,t„ , mr-f 

P'ijp^f, unr 1 rurtle friiimi- , tunt 

un rnl.»i • , iiti jn-npl»- . un*- 1< (/mif 

iniu|)|<«irt(iMri I m Irnn nmiw«i.i 

^(iMigir 1)1/ iim «f irTi|)(>i f iin* «. 

t >u morl-ln)t\ ^ « if .fn liuii',!,- 
f>r«i «In \',il( nr 

l ne f^ertatne ihof , \tn,- tn 
tatnc nom fllr , un» irr'liiiNi- 
ntorouf ., %os\i rinr « Inm , mx- iiou 

•■ 

^ ■ ^ * ■ ■ 

unainininirnt , ^ . 

l' nr lonlr fttu.t.sr \ ri m • 
rOt'Ir (|ni nr.priif j^iivi i,| i uiyi 
■ tirr l^<> rr ,uiir luitrr. 

hit iliiord lou\ , «nf triiii (loi f ' ♦ 1 * 4 <^ '\ ^ 36a Tahle des j4djfct, de dif^ngn{fic. , etc. r rh«qu« l'cwillr, p«rri» qu« let 
^^^nt qùoi«nir jiig|«t n'j furQivnt 
»•• un Sun liarmoniqu*. 
- On ilif d'un ^ta^Mu qu'il «t 
«bnf ir/i/aujr/oi»^, quand H rit 
ériniré du Mnt ronirair* à r«lul 
(|vir !• p*intr« a «upImmA d«na mo 
ohjrt. 

f /n«» fauita rUf, ••! nue rUf 
qti*on g«rd« furtÏT«»m»nt pour «n 
fâirounaMK^ill^itiaM. / , 

i^n» jMjutt petit, «it un» it- 
Miè ména|{é« pour m d^ohwr aui 
impoHunn lana êtr* vu . En^ Irrm* 
de fjiirrr» , c'i»i» onr port* p*u ap- 
|i«rrntr , d«>fltin^ à fai|r df>i «or- 
<i<>i, à iniruduir* daDa ud fau- 
hourp[ , r>ic. 

Vnr morf» «ou , r'wf IVtu dm 

la m«r d«na aon l>aa liai rt.n»flu>. 

l,a dtmtirt mmnét d« ia guêm, 

rVat r«ll« apr^a laqu«ll« il d'j «^ 

|iluadr gurrr*. 

I }n homnu mmÙn , aat un hoaa- 
roa mafirieui ■ 

, l^ Saint- Btpnt ^ aat la troi- 
aiëmn pwrivuiM) d«rla SaiotaTri- 
uili. {//i« Jtmme 90gê , r*art una 
r«inm« trrrtuauaa «f prudrâla. 

Vn9 groiê* Jkmmê, —\ una 
feaaina qui a baàocoup d'tmboa- 
point. 

' - ' «■'-,■■ , 

l/n ^lûnl homme , cat un Ira aona aa Iroavnnt mal arrord^a, 
et na fpirdenl pai «ntrVnt la jut-- 
Irafa dt*a intarvallet. 

Il y a un fourJaux-Amnk unta- 

bl«atf^ quand una partia y -«aC 

yériairéa roBtre pâtura, parra qua 

ranaafDbUaii|{n(|u'«lla a4>il daua 

l'ombra. 

l'ne cUf fami»€ , ••! cm\\t> qui 
n'aat paa proprn 4 la acmira pour 
lacTuvIif un v«.ul •'•n aarvir. 

• ' • 

ilnt porft f^usMe , aal un ai- 

1nti,t/i^ poHr rii |ti«Mrf» , rit, 

niarbrt^ j^ ^h menuiarrir , «t en. 
prinlura. Vn0 tflu mort* , rit unr raii. 
qui na rouia point. . . 

i/ anné* ^isnit^rt , rttl'tanfm 
qui ptétèdoittirnAdiatf mrul calla 
«Ù l'on parla. 

I^' nudtnê^nl f tou t'&êpfil 
md/i n , aat ia dé naoD. 

l/t:tp§tt iiatnt, aat/l'Eiprit^ 
da Diau^y rommuu au» tfoiiY<*r- 
auonaadala $irula Tribité, aa|^ 
rvpt6 qu'un n'ajontf un modiflca- 
tirqui dAaifoa la Sl.'^Kaprit. 

Vnt nfg» femme y «t una 
((Qijwa qui aaaiila rrlUa qui aont 
rn travail «IV^I•^t^. * 

Uns Jtmmf gru$u , fit î»na 
fcn^mf oncfiutfl. / *^ La l ivmme giclant t aat un Tabh' lit'» Adjn't. ilr itif. .m^nific.^ rfr^ 'jfu m* poli , qiii â (W lalnnt/dri 
irf, dunt l« iommttt*'Ti!t •ilr. , liommi 

BKBtll 
«dfréiibl*, rtr. 
» l'ngtntilhommr ,r9t un hnm; 

nriL'i'ifrartinn n<>l>lp. 

f'n ff^uvtt fiahtt , eit un lin - 
hit «lifT^rmt (le rulcii (|u'ud vinij 
jlr i|urltrr. 

/.r fin nr>fif«uii'f rtt \r< vin* 
tionvpÙ«-mrnt Tait. 

l/'t jtautiw homnt« , un pau 
VTf Ju /rur,' it^iiifirnl un lionimr, 
'un •uft'iii Art |irii ^ir nirnle *. 

l 'n jutuvrt onttiur, dri>auvr0 
ri/i , ûn^ pauvrr cli^rt , une 
pquvre oamédie , lunt dri rx- 
prvisioui d« méprit et tle«l^tUin. 

l'iic lan/çtte pauvn , ^it crlli^ 
qui iv'a |>«s luiit («<|ui f«t ii^<ra- 
Mirr à i'ripr«MiM^ 4<^ ù^u* prii- 

* 

f/n pUiaant homm» , >«t m 
lioniiit^^ t)ir.arrn , riiluultf ^ 

I//I planant pfrionnafft^ «it 
un iinpf^tiupot luépiiMbU. Vne plaisanté com^tiiê , rit 


h(inim<- i|iii < lier* li«* épiant* mi 
rrriuiirt , qm |nur rrnÀ drf tùipi / 
,rf,.> ■ ^ 

f M homtH0 ^ -Mfl/J ^«1 IMl 
llurilMM'gHI, «il , Jilll , «•!< . 

f'/i ItahU Mr>Ui'#Àu-, •al uiï^i 
hil «l'iinr t««i|iivffll«> niodr. 

/'Vi habit n0%/ , «il un lii«l>if 
i|i,ii n-'it point uu i|wi a prti irivi 

/-/• nouvrtiu fin^ r»t^ l« vm 
nmivfllcnii-nt in p«m;. *-» — 

l H hitmn%0 pauvrr ,fun un 
Il ur pauvtt , iignirirtit un lutin- 
iiir , nii aiilpur ■ani liirn . i, 
• Mitii [f pauvre' prtnct ,' Li 
pauvrt reinf , Ui pauvrej iniUt - 
irns , aunl dn aipTruioni <lr' \>j 
l-i^ I;4' Ion (lu'uD emploie Îl/Jn 
niinn Ir ivnt. 

Lnr pauvre la^gùti ^ i*i1 cvWn 
i|ni , oiilir U dia«)tl«< (U-'i Irriiu'r , 
n*a m iloutrur, ui énat^^r, m 
bMiiil^. 

Un homntti plajjrant , oal 'Jhu 
Itoinnir i^ai , vh|ott^, <|ui Imt ir^r- 

^"^ ' ' ' ; y 

V ti pttHonnaf^f pù'ixanl , x%.X 
rolui dunt la r6t«t rtl rrmpli dn 
Irailt di-vortiaaani , de aaillirth- 

l'nt comédie plauiintt f (*it< T Litiirri* vpjant un ^>ur p«aa«r «DMinhlit ()K«p«]«iQ rl Halru , dit' 
du pr«Dti0r : c'est un pnuvr9 attttur ^ 9\ du ««coud , e'têt un autour / ■< 9 ^ \ ■*^ / l V J> q()J 'VMe ilcH Adjei't. 
itii« ni«uvai*«woiiu'«ifii. 

Vn /i/iiiuint lonlf , rU nnw^- 
,rit Miii ««nié , Mut vraiMiu- 

,1^ fAÀil ton , «Hkt (inr manier* 
<(«t |>«il«r autlait^uM. arruf^aota. 

Un honnétf! hittnmr , rti «n 
1iomm#t qui a «Iri nicrui»!^ «I« la 
itrohilY' , fil 4' 

■1^1 honnt'trt g9n.i , •onhrnii 
(|iii mit tlii |>irti , iitin rfniitalion 
Intègre , un» naiMiiiK r honui^N*. 

f'uritfM.r, avant un •ulittanlif, 
■ iKniri«< Kiaiifl , ^iioiBir, runimr; 
une Jurtru*0 twruftilié. 

Mor/et , M\aul im tubtlanlir , 
«igiiiHe auMi f^r^w\ , r\ir»it( , 
rommr , il y a pingt.miMtlUê 
ii0Urt. ' '"' • 

Vn-¥itain hommt , une vilainei 
fit.mrn/f , ti^Jllin<:nl un liumm*' , 
njn'ft f«>iiiai<« cM^^{Téaivl«i par la 
figura, la malfrvf r«lé , !•• tî- 
<•• , rta. 

M«M/,avpnl an «uhitantif , ri- 
rlot Ira autrrt i^^ividua <!« If 
mèto0 •■pécw. 

1^ riche LiàcuUiu , aii^iiiA» 
Lucullua 9al>at riche. dt' dij7 itiirnifù .^ ett . 

Ul.i«< COinfiiia pUinr lir m l,i|n Ti- 
tifliae, ctr. ' - 

•^tJn ntnf0 plaunnt \ m9H UD r4>' 
' rit affiAabhvnt amiiMnt. ' 

//« /<irà Aali/ , aignina la liaf^ré 
an^forar «iVlévation «I'uim* voit, 
d iinr ror«l«» , rirrnt^ ijur httut i\« 
aoit piAr^<U <l«« railvarbr bttn.. 

t'n homme honnête, atC an 
libmmr p<iii, qqi.plall pat ari how- 
x>v% manif r«i. 

Drt grnthonn/lfi, ionl «In 
personne* polira , qui rr^airriil 
birn crut qui \r» V4«i4rnt. 

Furt4UM , apiVf un Mihttânlir , 
■if(iiirin IcanapMrtA <ir furnur , 
lonimp I^IPfufiyM/Mrujr. 

Mottêl , nprèa la anh^tiintir , ai- 
pçtiifm aufrl à la mitri , ronimr , 
retUfyiemitrItUe 

l/n htymmê kttn viia*m , une 
frmmê tn*ft vtlaine , iif^niBant 
■o h«miita , uoa famno a «ara «t 
aorJida. . Sèid, «pria un anbaUntif , ri- 
cin I tout arronpaf(naa«>nt . 

LùctUluM le fuhe , annonra 
qu'il jr a pluaktara Lurnilua, ai 
qu'an parla «U raUl qui rat dia- 
tiogué^r mé Hchnaas. le RrmaUqitIr. T1 y a une inflnit/ dVuprfsiionii djinfi la 
langut; fruuvoiac qui ont une Bignificatioii clineH'iLlc par C' le dérungcment- «l'un M»til mol. F/iifta^r jmmiI iwiii Ir* 
ftiiV cuniioltre. Qurlte tfst ifvtrr erreur / sif^tiific mdl- 
Diiiiniiriit , *fi r/iioi fvus tirs-i-itu/t fmnitM' / Mai» (Ji*rlir 
erreur est LitHUrr 1 tigniiù' , e»t-il fHutêible f/iie %H)ua 
myyez tonjbf iLinjt une telle erreur I 'Ymxi il t^t (>iM*n- 
lieldcU« bioii iii<* tur I.i vraie ârcrpti'on tles moU *. 

R kc, I M F. n r.n A ni r. r t i f b. 

' • ,' . "^ - . . . ' . - 

y^ Ia* rr^im<' tlt'» adjrrlil»' 0»l un juilMUiilif ou un V<'Fl>f^ 

pr<^<V"<lc' dr l'unr dr vv% pit-posilionn , à ou lie. 

Qu«*l<|urH Ad|4*<-lii'M iw. iri^isM-nl rien : ce a«nt ceux qui * - 
ont par eui - nM^nies line lignification drtrnnintV, 
comme y'nfttrngetijc j "f*^ (^uel<|ue8 autres doivent avoir '' 
n<^V8Aaireni*:nt'un ft^ginie ; ce ftont ce4ix (|ui ont I>esoin , 
d*^tre rc.ntrcintn pour avoir une iignificiilion dt'leruiiQt'e y 
CLtmmc ^ vafHil>[e , prèi. 11 y en a enfin qui nonl tiint<*>t > 
sans n^gime et t^nlAt avec r/•^ilne : ce «winl n'Ui c|ui nont 
Mnn-iV'ginie <(unnd on K'iir donne une signiificulion géné- 
rale , et qui ont un régime ({UAud on t^'s resUcint, 
comme ^ cvntent , âertêible. - * i^ ■\ * <^» Hit dant l« tmi propre , tiripf , trarer unr lif^t droite ;' r\ 
flan* If* fiinirA , Ui maison fW floiirhon drtrrtiH «n droite Ugnê H* 
S«int-Loui>. Vn fou nr(^ «i^ntA* un rin* dont on n'««( pai U^m^tro ; 
ft MU rirt Jvu, iin rir« Mtis aiotif. (>n ap|>«ll« ttrmêê proprtê , mit 
qui r<>nd<mtprfci*^nirnl l'id^ qit'on vmit «ipriM«r;#t'^n>|»r»i /rrmrj, 
r«vx iném«a qnl ont été «oapla^» par U peiMMiiM dont «■ rapport* U»* 
f«roU«, a; '/' ■-♦ l »*! . ■ ^ l . .'jn. -.<,*^.'..v.»;i*->;5A<i^i^ .Mi.'.t- V*, nfeoVK. Il nn faut point dotinrr ttn r^ifiM à im 
«(Ijcrlif qui n'f ^loit î>oint en Mtoir , ni lui en donner un 
auliT c}iijp (Vlm quritii eftt iimign^ |Mir hr )>on UMgo. 

Lfljiplimtion de wltn i^le e«l trH-enilMrniMMnic 
pour le* «'•(ranf^rVft' Kilo dépend pnnHpjdemciitde riiMge, 
(piMfl ne peuvent mnnoilre i\\\\ Im lungiie , et^ii niAme 
«^l iM)iiv('iit roMlrniir h «^-Ini de Irur propn' liingue. Pour 
I^Mir rvitrr l»irn <«' U (wine et «K.'» ftoins , nous' df)n~ 
uoii!» ( noie * ) lallijiU' <l»\» priu(-i|Miux nd^enit)» .<iui! r<^- 
f^iAM'nt à ou lit. Ad -, (*) Nooaavont ■nnonrA qii^ nuiii «ioanfrinnt 1* liite Hr« priuripanx 
•(Ijrrttffl qi»i téf^ÏMirnf dr ou ri ; main Inrk^pM» noût avoni «nfrrprd d« 
la fair* , nom. avëha Até arrêta par dra difllrulli^a qur n^iuan'aviona 
pat pr^TuM. li n*y a qtt* Irfi-jpeu (t'adjrf liTa qui ai«at ilana^ua l«a c«a 
lp tnAm* régime. Noua aTont^rralnt ffioduTr** lra^tranf(«»ra rn mrrur 
an linu dç Irur #(rfi ulilra. Rn «fT^t , il y a H^a aHjertifa «lont Urff^imn . 
varift'a«)on q^i^ l*inifMn^onnrt anquel ila tout )ointa a pour nbjf*t il .^g. 
ou r«.'On dit'.f/Ml h.orriiiU lie p/'nttr , tiê voir^ rtr. ; maii oa 
fJuit (Hr«, c'CMt horrtblê à /i«/ufr; 4 foir * — d e$t beau de mourir 
pour la patrie , -^ ir'êit h«au à ronudittr. Qurlqu*^ aufr** ad/rrtifa 
«rulrnf df avant uti vrrhff , «t à avant un nom , rommc : 1/ est doux 
dt voètHàn f(rmnd prw^Aa. daM,n»r ttrêimpif» dés grandes vèrtuê , — 
rrttt itojffi têt douer au toucher f U tét agréakU de jouir Wun0 
henné santé f — cs^iablrau^est of^rèàbls à la ru«,«lr. Néanmoina 
)<>• adjf rtifli lutrintf ont ordlnalmnAnt nn rAf^imn fli» : Uvoir , pour 
U prIpoMtioh df digns , iiuiigHê , capabU , imcmpahU , mis* , ras^i , 
jayêUMf cornant, n^ècontsnt yCombU , t^Jt^ « chargé, pUtm , mccuêé, 
UguJ , Us f Qomtrit , smrugé , fou., avit» , snnuy i , hbrm , çm^ 
lijié\ vidé ffurkêuji , dépendant , «tr, : «t r«l«lUem«ut à la piépo- 
aiiiun i^, adroit f bon, beau , laid, ILfrémbU , ingimiêHJi , tontrmirs, 
opposé f\£oMjorjfmf ,' MtmbUbté , ptod , porté , «nchn , atUfv^ » 
sMjét f priwrt , inéMormhU , désagréable , agtlê , altrt^ ^ ^ \ , ,J "^ ^^ Régime (Uê y4diectiffi. ^ oOf» 

Cette dilfiou lu* n Vil point U Mille :<(1h> lo «'tran^Ms 

Ai,< lit li surmonter. Il t «n ■ d'AUtruI phn enilMinnAMiutrn 

riKOFe |H)ur eux, fi/i|lr« quV'lhra tieniieint \i\\xh aii ^éniu 

(i|ii<'6U ji)/'ciiniitn« di* Ia langue, Fn voici dnix. / 

•• Ln [irruiière, t\\ix di* hiibi connoiin' la nnt^ir4* dn 

'àdje^'lifi».: car.ij.v, cii «.c|ui u«^ crinvirnneht (]iri«iix p<T- 

' Mmneii , <>t d'âùlrcs r|ui n<'' |>tMiv(>iil 'f|uulilirr/ que Ica 

chosen. Dnns hs rjaaae dr4ad)crjl.ifs verhaiiix , rrii/n-lh m'uU, 

h'appli(|Ui!nt lirureii§<>in«*nt ntiY |>«Ttioniu>!t , (|iij( virnnrnl 

di'» xîiJh'» «lui peu vf'iit avoir <*tr* |M'riW)nfi<*» .|kt>iir rv({iine 

direct. AiUAi , (|U()i({u'on dino ^ fautes panitfnhmhlr ^ ai - 

iion- iU'plunihlr y cju ue\fXMit pan di'i-e , lnuiinn' panlitn- 

nahït y ni ni.dfri^ rauioritr de hacinr , prluir iirpU>-~ 

ra/;/r , pam'iMie Tuiuif^e hc permet jwih d<* «lire , fuir- 

lUmrmr <pisùfa'un,7itplort'"rmdrJifu'u/t *. (leile là nie se 

'I- • f ' ' - \ .■ ' * 

trouve pluaieiini ioîii i\n\\n Hnenii' , et dans de» (».uvrai;c<t 

di(f||k*etis^ ercfui Oiit «Hé'iniu à dix ou doiue aUH Tiin de 

TAUtrif. Mam (( C|U«Tid il n'agit d\un auteur tel que Hâ- 

, )> ri,n«.;y eut Tahlié d'Olivet, il cKt touimitH jli pn)pofli 

» «loUne^er f|iut >4*e8.t>«pr«*Mi(>nft «ont dc!» niiiiièn.'» dif 

)) parler/qui ont pu ne lui pas déplftire y quoique Tusa^^ 

n ne lys eût pas arotoriHeî)». )i < f 

bih , tttùtnt , Aprt , Ignt , nuiaible , j^rompt , prt't , n\t\<' , inulil» , 
êtnttlfle , iiutn.iib'ir , »oupff , aiià , f'aciltf , i»fr.' Oiruhr r/git dé o« 
à. n n'y • q(i*iiti KiUnd uMf(èd«lâ laDf(tj« (|ai piiMo Rirr ■▼nr r«>r- 
tiliMls MU r»» t^fiaivt. 

^ ^ ■ . - , ■ ■ ■ ^- . ■ 

* Quoique Pon ciii«, tnjurttr quelqu'un , tn^artréa OM tfi dit (|U« 
^ ilri cboMt: M/i ^nl utjuhtux ^ un dttcçun iitfunet^s. 


V \ 


■•■•■'-V- 'Wl-' %- aé6 Régime deê AdjttcHfê, 

. La ipèmr impropriélé • lieu lortquW applique nui 

cIkmm?! dpi' •dJMrtifii qui ne convienncnt^qu'aiix p<>rtoti> 

tiM. « Il y a (Ici adiectifs y dit T« Corneille, dont on 

•. » ne dtVioume pM la iignifiration , maii qu'on joint h 

r% des fiibatantifs aui^cpiela ils ne ron?iermetit pas. M. de 

^JBalzar a dit , y« troUve en Là une admiraiimi ni 

i^PMàteifùenis du polrg vertu , ele. Celai 'qui, admire 

)) *peul ^ire intêkligeht , inaii ^admiration ne |I«miI ^irc 

» intelL|i;entr. Oa trou-ye danaja vie de S. liarttieleiny 

)) des inj|rt3rrt y ious là» pauvreM le pleuroient airr de» 

n Jarmeê inconsolable». Olui qui pleure peut Mre in-, 

)i oontfii>Uhle ; maia coinincnl dea larniea serontr-elles in- 

D conaolablea 7 » 

La aeconde , cVat de^connoltrc lea adi|)rtifii qui ne peu 
Ycnt être reatreints q|ie |>ar lea verbet ; car alora c Vu 
IHM Traie bu lé de lèiu* donner un.aabatantil'pour régimr. 
Lue impropri^Stë dr c^tle e•p^oe a été relevée dana Bal- 
tac par le père Bouhquri, à qui, malgré quclqiiea er- 
reura , la lanf^ Iran^^iae doit infiniment. BaUar , qui 
prcnoit souvent lé bourtouillé pour d* la ibroe , et des 
mou pédaniraquea potitr dm idées , avoi» dit , impatient 
du Joug et.de la contrainte. Boukcmn y bomrae de ffoùt , 
cenaïu-a celle expreaaion , et prouva qu elle étoit mau - 
vaiae , parce que radjèclif impatient ne peut être rr»^ 
ireint que par un verlie: On doit dire , impatient dr 
. commander, cl non pai </u commandement. On trouve 
bien det iàuiea de ce fptnre dana noa Mic iim a auteurs , 
•I dana Malherbe même. / 

KkmarqvB. * Quelque ehoêe , rien ', quoi qm re êoit , V 
^rlws i d 
t.inl d'il 
radjrt'li 
dohiu* , 

Itrnt , t« 
sourd» < 
déliniu* 
toit à f( 
de , // 
</r , el( 
riMiite 
point f 
forinnK 
confoiT 
le resjw 

|N'llAOIl 

Je îiîol 
''préfM'fii 
((tTil e 
iM'ideiii 
née ; « 
Itiii.. (i 
dan<t 11 
v%i net 
eut uni 
nul (h 
que rr \ 


( )] êoU , rir. , vouliiil ih ay^iU ri<<Jieclil qui »iiil. * V.iu- 
i;cUs; «loiil lr»,(»plnion»wP^lrt Unfîtir iniii«;<»iM-. iiitriUMit' 
l.inl (l'aïU'iiliori , pciW ,qii't>ii p<Mil «iippriiiuT ii' nvanl 
rjHlji'flif (|ui r<''!^i^ «vpilr piV'|M)iiuoiv. Xm riiÎMtii ({u'il vn 
i\ùn\\v , v\-Bl qiir <'«!lr rt'pi liiioii H'nil la pliraw* «liirt* vi. 
<lrHfljçn'"l»l'* ' ''l <'" «'llit , tonn noh 1>oiin «'«ji vains nvi- 
kriil , l**uU*» l«ft liiis qu'iU p<*mi'Ml \v lairr , <rn noîin 
sourdirct inonotoiioK uni iir MiiitMcnl iilnin* à uuc orcillr 
(li''liniU*. Kii riniw'ciiiriir*' , il vn'it «|u\ni «Itw : Il itrxhor- 
toit à fitiff (fiultfiér ehitse di^nr Hr-xtt nni^iducr , au li«Mi 
dv , il it^xhortintl à fiiire (fnri*fiir riionr dr di^rnr 
lu» , vU\ Mai» lii /«liiirtc <hn non rsln-Hr uiir raiH<ni huI- 
riMiiU- |M>ur ftfiiiC iJt riuing«'ii^«*nt ? Noua im* Ir |K'ii)ionfl 
point , ri fKtur^rnu rHiAuns. |.a prj'niirir, <'rHb<|H<" irlU? 
forinnir n cti'i (!« taut tkinfM dans la Uiifi^nr ; file <'mI donc 
conjuniu* kl'uMgo : pourquoi, dit Tnldn^ dDtivoi , ne 
le rrn|MTtiToil-<m pan-.' I>« WM-ondr iai.H4>n , « 'r»U|Ui' non» 
IM'u.non.H quV va*. c\ïs^\\^m\w.\\\. M^roil uiir iMiiUr , pani' rpir 
Jr x\\o\ vIkOMt |olnl^^ qttriifur vlian^v <lr iMiUin> , nr 

' 'pn'fwntanl plu» alors nnr idAi" di'trrniifUT , Coiuni*; lorv- 
cjn'il rst uni )i lout autrr piP^K>»jtir, iïwm» qu j| pitWnti* 
M'uKnH'Ut uiH* id«j vagiu* , qui a Ik' oin dVtir <lri<Tnii- 
nrr ; t\v vrai Mibslàfitif, il d^^ iml vrai pronom indr- 
Ijni,. (Vrnl n* qiir Vjui^rla'i lui nM^rnr" p.uolf i^'<oHnollni 

. dan.i nn<* ontn* n'iiiaripio oi\ il avour Vpi«' ijiirhfur chost* 
v^t nrutiv. Or , r^ATis iioln* l.in^ur , V |>rononi iiidi'Gni 
tni suivi dt^ la pr«^|K>«<iti<»n dr , vouufiv ,.fijnitfi dr re/^.f , 
rrnl dif iHuiâ , fUtM un dr tnuin , /trrtntrint' */<•%'«>//.« , tjiiii 
ryw/» cr m)U df *^mi^_rirn dr mdulr , <jtnn tfur vr tant ilô \ O ^y o \. "'"i'»*;î . .-•ni.; ■.-■.. l'W. t a68 Régime des At^ecti) 9. 

bon y ftT' piirof que IVffet de In proposition de rst ^«» 
filire. cliftparottre U tignificiition vaguo qu'il a dv, lui- 
mèrmr , rn U (lOirnninant k un olkjM particulier. Kt <lai 
ee CAS, comme l'observe du MarMii , l'adjertifpliK^^/prt'ft 
de perd auMi m' nature , et devient un vrai aiTnitUhtir; 
CAt , noua l'avoni dit et noua ne ceaaerona dr le ré|)<^ter, 
œ ne aont paa les mota en eux-m^ea c|Mi dtkident de. 
leur nature, maia reat 1 emploi qu'on en làil. Noua non 
riurona de ce qu<* noua venona de din? , que daps len 
phraiea où il y auroit ce cho4vib craindre , on doit «'rvitrr 
et U fauifï et U durett'^ d" •<>" * **^^ employant un autre 
tour; ce qui eat Mia<^ , puis<|u'il y en n un t^^ar-^l4^^Dt^ 
et qui n'eat conieiti^ par |>eraonne. Il conaiale^ k iaiir. 
modifier i/neltfue c/uuie par le relatif qtù , aujet d'une 
propoaition incidente dëterminatif^o , comme , id Vexhor- 
êoit à faire quelque cfioêe qui fut digne: de sa naie- 
ecmte. 

^ linMvantrritiqtiè tn|i^loii n«* penae paa comme noua : 
maia voilà nos raiamu , et «oua lot Itil aoumectona bien 
tolodtiert. *' ' 

n*. KiCGLB. Un lubtuntif peiit être rqp par dtmx a'd 
jectifi, pourVu qiie cea adjet-tifa feuilleot |es mêmes ré- 
0imea. 

Une femme douce ^ honnête #^ décent^ qui ne voit 
dans les avantages de la naissance' , df^ ric/tessês et 
de la beauté , que des encouragemens 4 ^< veriu^ eêt 
bien stire dytre timdc et rechurchée d^ to^u le monde: 

JL V * ¥ 

N Mais < 

et r/iéri t 
vrnl <>lrf 
cmployri 
à aajàm 
drs fiiulc 
Whïv dan 
iiiadverta \)ks Adj L'aldn 
difttinctr 
MHit Huhn 
/vidciiiMi 
Irn diblir 
<lr di^iioi] 
i-nl aiibAti 
(le 1rs y i 
gi'fi dans 
iiKKlificr 
lli^l*e qu 
M*ra t<uit 

Lca a(] 
tent la < ^-t-t \ i^ % Cs [\ TJTLK II!. *^ Dii» Adjectif» NVii/iHAiix , v.t pau (m.ci^sjon.dls 

SUIWTANTIP» |jr. NOIWIÎIIK. ■t V D^n Adjettifê numéraux^ etc.* ittt^ ^ 

Malt on ni? poiirroil p^ii din», <*«?i lumuHr rut ntilr 
et cli«ri lie aa famille y parœ <ju« i//i/p el ilurt ny \>v\\- . 
vnil <^trr nuivift df la menât* pi^'poftition. Ou doii al<M«i 
«•mployrr un aulre loiir, vi tlirt : <W hornmrtHt utilf 
à aa JàrniClr y ri rft^at vhrri. I^i'ii (^Ikui^ctm loril soiivfnt 
(les iauU's \k kv\ (%m^'y l'u.<wig(> dr la roiivnHalioii iiiiiii- 
li^^(* dans h'ur langue k's y lait loiui>cr iiv(|uruinu iit par 
inadvertance. " Lal)l)é (tirnrd Tril «(en iie^nm de n(iinl»n' \\\\f* p.ulie 
clifttin<'tr d*oniiM>n : r ert une erjem -, rar een niofn 
Muil sul>!«t«intir<iou î»d|^<iilf<. Le^subsUmlilnapiMi lij iinml 
/videninienl ?« eelle ««laMw., n'ayant nlwolunienl ire" «jnt 
Irn dibtinfçue des nutnii , puiM|u*iln ('•noneenl eu lurnie 
<le di^numinntion , et riue tout mot qtu noninie les ofjjrHi 
ent KulMtantiK I/hIiIn* (yirard avoue cpi'il a voit én'» lenu'? 
de Ir» y nicltre. lj«*i adjet tijÀ doivefîl ^In* égaienieul lan 
m'n dans la eUase driynljerlili» ; «ai leur loneliou eM d«* 
nuxlifier : or, ttnit mot qui nuMlirfie , de (pirlqur ma 
iwhîT <pril le la«»e, est adj«'<lirft lien <l^itre <hos<-. O 
M'ra Uxut au plus uiu) e8|»^on dans uh geiuv. 

ix*a adjcrtiiii tU- nooibn'iK^nl de» jnots qui n*pit^iMii-< 
tent U qur>tit() ou Itf culciil. On q» diaCui^U4* de diMi< 
lujl^t , Ici vanlinaux, %}, \tê oftUnauj:. Ix'scmdinaut y . ^' 
i *-v 
"A 


\ --. .* * ^ ■*^,'' I ,.- « 4<^ Î7CF /V* ÀdjêciiP minUrmitx-^ etc. ■ . ^ . 

l^rtynoiiilrrrirrtnlînnui Mnil : nn'Jtfrux ,in>is , (jim- 

• irf f tih^,^ nix y 'M'fit , huit y firlff'^ iiix , o//tr , doutt\^ 

treite\ tfiutlkir^ry quinte, weite , Mx tifejtl /^i^ féi^j^ , 

'^^ dix- neuf, rinjft \ viiigt-un ou i'invt^et lin \ vin^d- 

dmix ^ vingt ~iroiê;i evc. , lrrfi/<» , /nr«/^ r/ /<«, Hr. , 

.quarante , rlr. , cin^tsante ^ vie. , àoixantr ^ *'*''•» 

toixante^ix , mnixatite-onte , fl<\ , quatt r~%iH^t-ilij^\ 

quatre^%>ingtH)nae y r(r. , c'^w/ , deiLx Cfnt.H , ni-. , //i///r , 

deux mille.... Million uvtX pas un «tljcrlil"; il a])|Nir 

lient )ir 1a cIiimc dvi •ulMiUi^lifs. > 

RsMAHQirR. L(*« nunihret cjintiniiuiL lii* coniptx'iinmi 
quo >îngt-lruU moU , du i^oint aclon le bon u^uigt^ ; œ- 
pendant ili servent à culctiki- jiisqu^^ un million : Us le 
font p«ir U eomlMuaison , en se joignant les uns auk 
lutrrt y seUm le be»oi|i. Ladjetylil' nuiii^>i(|ue wi , ton-/ 
jours ess4*ulielloiuent du «ingulier, est le mmjI qui »oii 
•UâoepliLlb de geirnî^^ s VnifJote #eluu les CircaiiAlanit* » , 
an (eniMMii €1 au matcuLâ. On dit tm içu , une piëloli. 
./^ Lé» noMibri* cPiMinaat 9011$ j premi^t' , »^'**nd , i*n , 
d^uMmê , iet)iêiémê ,qtuarièméy etc. , et ainsi de suiu* , 
enapivarit W* Hominritt 0irdiiiiiux. 

On yoit f|Q*inin*ip|(^ premier ffi ê^rond , ton* les nom - 
bres ordinatrx se forment dim mttliuauY, en (*lukng«;nnt 
en ii^ftêé ormi ^ flni«ierM «n fffiu rhangeanien ienif. 
^ Vé nMMt ôàmi^tmÊÊ. (|ui ttnt ettu/ têminaison ytltlm , en 
a)oipi«int iéme k^mtm ifii ft diicnt par une a)ns<^nne > f V A ^- :;^ 
' s K ^71 ^^^ J4<f/wfiifi numéraux f eic, 

exof pl6 r<>i^ , '(|ui vfui èji outit*. «voir u avant trmr. 

. Aiuii , de neuf^ de quatre , àt tnnë , (l<i «7«i/, on fiiii 

pmévitme , qiuUt%tme , trvmièmt , ri/i juième. 

Vr l/nutrne ^ ne tViuploio c{u*ii|)r^t «/ift^ , tfytnU, quck- 
ranU y TtnqtMUUe , èoixa/Ué^quaire-fw/ft, certty et 
milU. 

Ontlit ^ pr^M*ht vtngt-^^un où %ftngtet un^; trrnte- 
un\ ou ironie ffi un^^^tt nriui-juiqu'à quatn'-Tingt ; ifijui 
ourdit toujours, 'irénte-deux , q4éarartte-troià , ri/i- 
^I4a/il4^^f4a</v , etc. I^f tmc dt*|nifs jtoixantr )u!t(|u^ , 
'qiédtrt^-%'ingt prcnoit auirtToiii la eoirjonrtion rt iwirt- \v% 
deux nombrci, De^fioêtours, l'iiMgq tontn«itx* MpnS'Alij. 
L'abbc Fromant ac troni)>c c>n MiuU'nAnt qu'on doit ainfti 
aVtprimcr. LeniploL de cx'ùc. conjonction dt^puin qua-^ 
tré^-iHfigi jusqu^à c^hi lièroifcnne faute. Kn groniétrie pn^ 

', dit noruinte^t au \mi de qiuitrr~ii^in^t~dix^ * 

CetU ^ .pluriel ^ et vingt daut qiêairr-%^itttr{ , ri 
ëix-vingt (qui ne •«» <iil guèir ), prennent 'la niar<|ne 
du pluriel 9 quand ils lont tnivia d*nn sùhHuintif, 
<3Dmme , deux ee/t^jiomm0ê y quairth-vingt» %mlitmr§ , 
êix-vingtë arhrèë. Mnii on doit les écrire lutus la «nan|ne 
du pluriel-, slls sont suivis d'un autre nonihiv , cx^nim^^ 
trourçent-dix hommeë ; quai te^vingt -dix nbrit\)ta. 

Pour la date des années on écTi^ mil ^ (x>nune^ mil^ 
mpê-centr-quaire'^ingi'^ix-nieuf. Partout ailleurs on 
éctit mille y qui no prend jum/ia lu maripie du pluriel. 
11 ne faut pai oonibndre mille , nom de'nonibn* , avec 
le atibttAiitif mi//# , qui aigniée une éiendue de mille \ t," .^ m- <* J^ ^<»m tmmmkmm ■ < . ■V ^.^ 0$H$ ei mi//« •'•nploient à rind^fiiii , comme, M 
lui Jii <vni i^MTê^mê ^ f a ii *» l ui miiU (mùit^ë, 
^ On dit y V /<t orajw , du 00*0 , oii ofisA-, wur Un onMtt , 
hêur9ê , mur lé& un0 Ktum. 11 fiiui pnmoiiivr ronima 
•'il y «voit une A ntpiréo aiuL mou o/mmt tl ufu*. Nmfm 
{iroDotiiv /uruf' , ilMiit^ ccrUin* ran, (x>mm« ; twuf anê, 
( VujM 1'*. pâitift , |i. 77 ). L'Académie fmaçoito d6^ 
<â4A éutrrfbis qv'il dot 'diro vingt ti tm un aocompliê , 
tTÊUiê ei un icu bien wmpéééy quut€uit9 9i\tân Jour 
pù0êéê y quoiquoii doive dire , ^ingtH un dtepouti 
hi€n enfèornachés. M^iMge ^ riiei oui Li dédtion se, 
rendit , U trouire contradictoii^ , et n'y ■outcrivit pe«. 
mie fut néanmoins adopter par T. Corneille , Boukoàir» 
et let autres grammairiens.' Le temps Fa abro||p6e , et l'on 
écrit à présent , t^ingt et un ans cuxompliê , etc. Il 7 a 
ellipse dans Tautre manière. 

On emploie les nombres cardinaux au lieu des ordi- 

miiii^ 

* ^*.Cn parlant dei lienres , et dea années œurantes , 
comme , il têt iroiê heurté , l'an mil huùr-oêni-iliât. Il 
yasyllepse. ^ 

a*. En parliM>l ait teualDii joulv du mois , ekoept4 le 
premier , comme | Iê vi/igi de niàr»; mais on doit dire , , 
le premier d^avfH, > ^ 

5*. En parUni des sonrerains et des pn^mes ^ commit 
QetMige Ttoi0 y Louié QmukUrwÊ^ Oti idoîfc .exotptér les 
<ieu|[ peenk«ii dpJe lAiie , tûnKtom^JSdouard FreiHier^ 
Frunçoiê SecomL II p'ert pfépitefurt <le diht, i^Von-i 
cote Deux, Bien des personnes font cette faute. On .dit^ if ■ ' ) ■ 

Dru ' AiifwtUfë nuny^rmik , «U. a;5 

■nitl CharUê Quint , «t Sixte Quint , pour (^uirUê 
CY/ty ^«rhprrour ^jii%>Mx'te Cinif , impr» 

!>«*• nonil>rrt (i«r()iii«u« •r-pitMiiiont qufliiiifffoii miI>- 
ftlABlîvMiMiit , oominr , noun fHirttme§ \v douxc jMHir 
revenir le Ying^^^fruti^ riof4« ne TrvinnieM tftn* h* irt-ute. 
-I^i nombrekonliitirux luiwtil miufti U ni<^mc loi ^ (oininc, 
i&NOcrai» ##l.le prvmirr tfui ê'êwî uccufté lU la niofà/é ; , 
nous nous aMsocirrqnê un quAtri^nitr. 

ÎASê «(ImtIiT» numéraux n« sont jaiiiAis pré(^<^t de Tnr- 
tide , qvmncl ili nn tont cinpldyt^fi (111*1111 tait iil , ou lors- 
qn'ila iif font qliVnonrf r le nonihrv dri ihoM'i : ils <*ii Ibiil 
la ^nrtiun. Mnis ai , outre mtr (^nonri.ition , il «'agit de 
diatingurr la rhoar ralmlér i\oà autiri de b iiii^ine es- 
pèce', ila •ont pr^(^d<^i de Tartirle : des qualrr phéno-^ 
mène» qui ont paru ^ je njii iU (fue \vn deux demierë. '• 
Dana ce caa, il y rapport à quelque cHiom'. ( f'ojeu 
cliaj% 3, art. 3 , r^Ie 3. ) 

^Lea noma de nombre pr<^e^<]cnt toujoun les siibftantiis 
qu*ila modifient ; et ils ne |)euTcnt ^tre pnfc<'>dé« (p»e par 
^article et leaad^ectiià pronominaux. 

Outre ces deux eap^ce• de noins de nombre , il y eu * 
^a d'aùtrea qui appartiennent Jk In daaac des lubutaiitirs : 
ce aont lea nombrea collectif» , les nombres dittributif»^ . 
et lea noml>rea proportionnels, • . 

••^ lies Doiid^a coUtctif» . ^ aerrent Ik marquer une oer- *■ Las rvlUcfifs hmiUk%n*%\ qmim»miÉU m«m ditMil gii^r* qti« da 
toasts, tj»» fiÊi0tê.»»t r»0ttiê i'ajfmirt k la hiiîtaiiMii, Il re¥i»t*Hniéant 
«UM qolasaUM. iVraraiiM a* -m lUt qu« d'un «d* d« dévotion qui 
I. , 18 ..n .'.'.«> \ V ^ ^74 />»• Prrmomê, 

uilift fipuiniilë (1« rkoM*t ; tcli «unt , une thmi-douapin» ^ 
unr ihwuiine ^ une vittgtain» , une ctniairw,^ un mi^ 
/mt, un H^/Uion , un miUiatd» 

Lm nombres diêérihulifi Midi ceux qui urnrenl à nuii^ , 
qiirr le* diOerrntei |MirtM?t d'un tout : re tunt U ntoitié , 
le iierêj \v quart, un cinquième y un héUirm»^ eu*. 

ljt% proportionnel tunl ceuv qui •enrrnt à nuirrfnor 
r^iiigmrnuilion pmgrpMÎvr du ncylihre, drt rh<}êr|^; ,u>U 
•ont y U double y ie triple, le iftsadrupley le cenitqfle. ê CJIAM'ITRE IV. 

' • " ■ ■ ■" ^ ' 

9 Kl P nONOM t. 

T. 

■LJBa pitipomt sont det mou qui tiennent In pUcc de!i 

noms ; ce sont tout «ut^iit de ^iWljtuts yu en font les 
fonctions. PÀ eux-mêmes ib ne présentent aucune id^ 1 ■F"*" durs ««arji^Mrt. 0« iILt aiMf iiAMMlaiiM d 'ktm m»*, d» ekanNUtt •¥(*• ; 
fêAiÊ99 lmfH^éHt«mm«,Jàir9Èm ^fmmfiHùmÊ. Om ûffXUqmmtrIun , 
gimmint kmi(*tit,dijimêH t. «n* Hàac* <!• qurnir* , êùe, huit ou «iijr Trrt. 
. Vn MMOtm 4« railM, cW «■ p^^wrl «U «ii j«ni/On dit mmè gross» 
<|»o«r douM do«faitt«« A r«rtain«« aarrhaodiiH t MIM g^i*^ d« bon- 
Imis. Oiuit W« 49«réili<|ttl m VMidviit •« oombrs , •• n#M« mm mm'> 
«» éÊmi'îfiÊmt^ «M#i bioo qu'un* e0Htmm* , «n« (nii^««iif«iiM. L/n 
«vnf ou mmé etntmim» dt pomtMés ; mu dÊm*-^i»i ou «JMaiifiMM 
l#4fM «i« MMv. UaU «p ne «Ami p«i«l mH MM* db lêttr$s\ mn éemt 
ç0mt d'hommes; il ùnt dir«% un* amutim^ de kUrt/i , mmê €mqitAn - 
imitt d'kommti. h 

n\ 

lai ? k ^ y- - H ;jgé.-i^m • î -i: » ' '1 ":*.. :1:^.-^i^^^i■>^Mi'i^a.m m v» ^-^^ , /ira Pmmmu, «j - '5 

pr4cîêo ; niâÎB ili rap|irllriil à IVt|>Ht unn itIiV r|iii*l4-oiit|iio 
ii(^*ifi;fié«( |Nu un iiom |>n)pre «.ouTonnut* pnr Irn m ■ 
coptUinrct. liM pfoifomt tont rruii ^miul (i|vininfv* (l/ni* 
l4t UngiitM: non •nilrniém il» <^vit(^iil)(tTNii i#|Miiiiori'» <pii 
Aonitrnt {^•tip|K>rtAblrii <'t ilun'n , in.iiii ils M'|iin(|riii mir 
tout Ir ditouurt pluA «hr clnrté , tU* Fni , «Ir vni it i<- , tl 

Kn VOMI U pmivf (Un* c«9 pjiMuif(» (|Ui? noiiR liiYmA.dc, 
rabbi^ GirnnI, Nou» ndoplunn cri i*K4'iiipl(> hv<m; «rinitaiil 
plut (!#» plaisir , (p>*il raniurim? VvM'v d'uiir ^xcrllnitc 
gniqiinair% 

Jtjaui(fiuf la grammàirr âoit iH>nduit - fkir If frftùfi 
iù* la langïéfi r/f<Vllr tnttte f t/nr la ntriJuKÙt rri sttit 
rwUe fit faciU i i^m'isIIc* n'omette atuûnr <fi^\ /o/.f (t<' 
Vuëog^ , et que tout y »oit exiwtrnwnt tlifinl^ ninii 
tfu éclairé. ^yar iltt exeinplr^ y a/iu4jiu'''It.H i^munn/t lit 
puUa^ftt apprendre ^ et que les Jo(\tee\iù (ton fient leur 
approbation . 

Danèrftto [i^rMMla , wt motf elle , en y y y la , lui,, 
•ont ào% |>rononu qui irrnpljm'nt le ftiil>Hiai)ti(\irrn//i- 
Trlaira. Si l'on vient à Jt; •ubêlUuri it <cs pM>notnii^.U 
pbniM n'iat plua amitmaUe ,(elU «tt du itylr IV plu:» 
rîdiculo; |ii(||eona^'ii par Poilèt,. 

Itfmdqtèt la grammifirc «04/ conduite par If ^inus^ de 
ia langim que lu graniniairQ traite ; qiée la rnrtJi/iHle de 
U gramn|Birtv toi/ nette et Jiwile ; y//4* l/i'^nimnuiiic 
n'omsiie aucune deê loie de Vuéage , et que tout d^/in 
la g tfc iuu Miire joti exactement d^fit\i , ainëi qu îcêuré 
par deê èmefnpUê f afin que lee ignoranê pumêi^^ apr \ 176' ^:*^.: ihë i^ronomê. prêmdrf U i^annudre , #1 fut Uê docUê dontù/ni â U 
fK^mviïâ\nf Uut approbation, 

* Iabû grMinmiiirNttii im •'•ooordrat nni tiir.Ui numièrt 
tir cUaarr \eê proiiotiui , si •or If nombre dct iburi 
({u'tm doit en ikirr. Ijrt.uo» eo comptent ihc , <i'autmi 
nVn voiilenl qu« diMj , qfie qiieiqii(»-un« mAm« rtklui- 
M'iit à qiiAln*. (^tlc divcnil^ tl*0|>inidni vient deœ qno 
Ift première lef divisent lelon leurt diveraes ^l•ni^^e• 'Je 
repn}M*nier , an lieu que lea aecondt prél^reùi h Jivi- 
iiou aeloo le rapport aoua lequel, ila représentent. Cett« 
demi^re manière de lea diviaer eat U plua pbi|(^aophiquey 
et la aeulo oxacle , puiaqu^elle eat U aèulê cpic le niiaon<- 
nemont avéïic : maia eomme elle exclui avec raiaon du 
Don[ibrR dea pronom* ceux quW nomme ^a«ea«f/#y et - 
quVllt* ne distingue pas les. oAaoIua des reioii/a ^ noua 
Mvo«a préfôré la division en six daaaea , qui àoua parott 
plua claire et plua aiaée à aaiair , et qui oompeuae Ineu 
par ces avantages abn ^éiint de .juiieaae. D'ailleun peu 
importe que lea pronoma /loaaiafa^ aient ou Avaient |>as 
le vrai caractère de pronomay dèa qu'on convient qu'ila 
mdérivent ^ et qu'ila en rempliaaent lea fianotiona. 

Noua diviaerona donc \m pronoms en per^onaèlê ,- 
posweêêiff , rëlàtijê , ahmà u ê , démonêinUifê y et tm/^ 
fiiûê. Néanmoina nous aurpna l'attention de diatinguer 
lèa vrtia pronona , de otux qui ne font qu'en remplir 
UfimcMD. ' 

^,.„.Jkt|oniea 1er partîea d'ortiat^ fl n*y en a point qiii 
prête plus aox déuflar; et où la manie de Tiippliration 
dea cas à notre buignt lolioqiif davantagiè , par la faciliter 4é ..^;ïïaL*W; '*''»* ';ji'».;lî.;.''ï:. Ihê Pronoirtê perêonncla. y y 

^'ellfl dfmnirdo Ira multiplirr # riiiliiii. Kn rotii^((ui«nr«^ 
non» jiotif i>o.nirit>lii à tm (|^u'il j a .il'rBariiticl k vim* 
liotlro. 1.^ moyen Xti plù« fur d'eiintiyrr v%i de loui dire , 
CI le d«5ko;Û|t tiom de Iimo p^ à I Vnimi. 

♦ A R T I C L K !• . 

Des Pr o n o m a r e r (wc> n r) k lu. ^' Lrs pronoms p<^rtonhrU sont cnix <{iii d^ignrnt Icf 
...{MTSonnci. 11 y a trois p<'raonn(*i. I^ prcml^^> p4*r8<>Hn^ 
«Ht orlhn qui pa'rir ; U sroondr |M*nM^n ne rai relln ]% rpii 
Ion parle ; la troiaièmc rat rrlU* d» rpii Ion |»arl«*. 

Les pron^omi -de la premièrf» pertoniié «ont jti , rt*^ , 
moi y pour le singulier^ et noiM pour le |»liirifl. !U 
•ont det deux g(*nrfa : maacitlih» , si crat^. hommr <^ui 
parle ; fôminint , ai cWt une ft;inine ; comme, y>:/Kir/r, 
vous nutparUfM f on parU de moi ., notm par Ion a: 

Remarque. Me eit pour à nun ou moi , comme, il 
me dit , cVat-à-dire , il dit à moi; il me regarde , c'cst- 
ik-^rcj il regarde ^moi. • * ^ 

Les pronomn de Ui aeronde penonne sont ^ lu ^ té , 
ld| pour le singulier , et i«iii« pour le pluHei. Ils loiit 
des deux genres : masctilins, si cesCun- homme à qui Ton 
pnrle ; Ibuiinins, si cW une Temme ; comme, iu parlée , 
on U parle y on parle de toi , itouM partez. 

Remarque. 7V est poiu* à toi ou toi ; comme ^ on " 
iê dit , c^estr-à--dire yondi^ d toi ; on te regarde , céêtr- 
k-^àr^ , on regarde toi. 0. ♦ - .A. .:'...?:■.■« >•»•'#■..,■;': r «»8 Dm Pronoms p&rêimnrlè. 

PariWiliuvM* , on uïi tKutê «ti liru dç <fi , au ftingtiKrr / 
cotntiK'* > ixùu eU» bum hon i4 birn Imiméte. 

LViu|U(»i <lr V|r»M#v|iil nV f|i^n«Sriil ^ qirmi tic tn tort iVer 
fit', tr , /dw 4'1 i|U'oii tir Itli mLdk'I f|iM (Unt Ir rat <le 
lu (oU'lr ou (lu nu'-iHii , (Diiua ului il*uit<^ cxU'^mo fiiiiii' 
liât lié , ôii^^lntii celui dn hAUl uyU' }; »iir-U)Ul vu p<»/'Air , 
i|Uini<l on^ViMit (louurr plîii dVnrrgir à m*» |»rtUM^<i'ii rt 
r^x^ilIfT plut ioiU*in<'nt rMtlrDtioii^_CVtt «• (|ili a (ait 
(liix* h Dtt lin rira ux , 

Urainl Dm u , tri ju^Mnent^tunt remplit dVquilé. 

Cl à Dtftpit'mux , «ni •'«dretMiit h I^uit \IV , 
GrftD<l roi , ceêst d« vainc r« , ou j« etmm 4*é#rif«* 

Lrs pnmoms Av la troisième personne sont U^ elle f 
li^, U, la y pour le tingulicry et iU ou eiéx j elleê , 
bfùr.y If 9 y pour \f pluriel. /// U^ iU, eux ^ lont tou- 
jours niAiculini; ells ^ la^ 0Z/«« ,^ toojouri firminîns; 
lui , lew et le» ^ mAiculmB ou fihniuins, lelon lev per- 
ftonnret de C|ui Ton parle. - -.. 

Rrmarqvb. Lui est poi|r à It^iy a elle, comme Je 
lui parle , qui peut signifierye /wtH^ â It^^je parle à 
elle,, Melon. qaW parle à un homme ou 4 mie femme : 
ce qui est toujours^ vrai quand. fi -ciif da»i Ir rorpa de la 
' phrase ; mais •*(! fiiiît une phrase ^- on qu^ soit sniiri 
d'un relatif, il est toujours -masculin, comme eet-ce 
lui ? e«/-c0 lui dont potu partèk % LeeMl poar /m , et 
la pour elle , ç^mmc y Je Im voie ,Je fy vois , c'etir-à-dire , 
Je voie lui, Je voie elle, I^eur est pfl«r â euk,^ à elleê y 
vX lea pour eux , elleê | coname y Je l^ur parle , qui peut f j.» i»«, * ■ :l '. 1 % À ' Dr» Pronom» jKrmfnnrin. 'j-^tj 

Mfçn'itirr jê parlé* ù ^iix y jr fHule à trtlrni je iri ♦•»»/;?., 
c'^Ê)i~k-àirr ,yjr voiéi ,9t4X ou Je ttuM r/Zr*, m Ion In» i ii 
coiiiitii|ir«*i. 

Il y • iMirorc un tmmoiii dr In iMM^iriiH* prrfMninr / 
mn , Me i if r»l «iriyclriix g«'|ii*r4». Non«i «4i pHiIrtniM 
hiriit^t (|uiinl ntl r/oiiibir.' On rn|i|M'llr protiom fv^/r 
c/U , (MirtT fju'il ijiMn|ur le ii»p|M>ri (riinr |M*iM)iin^ ii 
cllc-mAfiii*. / ' ^ 

HRMAH(^rR. .M> ont [K>ur Vl: *(>i, -f<ii, (omiiik^ i/ fe 
dtinne tirs lowtngr» ^ i\rn\-\-i\\rt'\ il ilonfir dr.i ttmanffrm 
A mn ; U Hr fUiti» ^ r'rHl-^-ilin* il jHitte tiot. 

Il y M lieux liioU qui' M'rvrut Je |n:(>iioui», K/ivuii ; 

1?. /-.'/i , <|ui fti^uilîo (ir liéiy Welle , iltiiAy tlrllr^ : i 
«iri»! , quand on dtl, /'en parle ^ on |>rul rnUfulrr jr 
parle lie Uiiy (Velùf t li'eiéXj vlr. srUm lu pciMHHir (»ii 
les |)«r»MunPt , la <-h<>sc ou les chosr.i dont \v nom n vU' 
■uparavAnt rxpniii('>. 

*îl*. V qui lignine â celle rhoâe , ri nr* chonen , roinnie 
quand on iWl , je nt'y applUpie { <Vhl-.i diic , je ni'ttjh 

4 

plique à celle r/iose , ou « rr.f c/ioMes. 

Uy a donc vingt-deux pronon» |HM9c»nn('U, Mtoir, . 
jr , nWf nioi , notMy lu, le y toi y i*<*i**y iV , tlt , r//r_, 
elles , se y soi , iui, eiix , leur y le , la , lfs\y , et r/i. lU 
mériient bi<*n de 6xer toute notic attention. ^ 

. ReharquR. Quelques granintiiiricufl nirtUrnt le , ia , 
^*y yy <*^ '^ > àiiïï% la:rlaMe dea prooonii relatil 
c'est iinc erreur. Quoi<|u*iJs aient touj[ours rappor^ 
aliléot^ent, eu quoi ils semblent diff/'nrr^des aul 
Qonu personnels en r<^gi me qui ne font ordifuircuieni Il \\t\ (•••s pi (> « .,1 M,; N' .A ■v^ "^ c 
fr t8o Emploi (Um Pfiittoma pêt'êonneië ' 

que U foiiriiun «Je ftiilniUtuUy il» nVn ap|)«rti«tinrnC 
pai.motiu k (Ytt« cUitc. Ka «fFet; otè ttm\ pronom'i aont 
pnvrj flt'A lieux propri^U^ii qi/i mractérÎMYiit fldinUiifÇiicrit 
r^iiiM'llrmcfit léii pronomi n^Utift; lu pramifre , crlt^i' ''" 
de liiiiitrr, dr raiUreiodrr ou;dVkpliqurr les ^poU aux- « 
(|urlii ila ae rtpporUttit ; #1 la a^oonde , 4y1I« de lier 
M>uveiil de prûina phrairt cnfrr ellei , et Av faire aiiinj 
In fonrlion de fonjuiiclions. Tout co que cca pronomâ 
ont donc: de commun aye<: lea relatifa est une» relatiou 

- * 

g^nërali> ^ nn autc^c^lonl,. œ qui iw. fuflît pas pour lea 
ranger .(l;iUA In m<^me cla»Ar. ^ 

Nout diviseront en quatre paragraphea^eo que nous 
avonaà dire inr ces pronoms. Jlans lé premier, noua 
examinerons leur emploi rajativement fiux peraonnea 
et aux choM^s ; dans le second ^ nous traiteront de leura 
fonctions ; U) Iroiti^me aura pour oLjct une difficulté 
tur le pronom 7ff { dant le quatrième, noua leur atai^ 
gneroDi la placé qu^ilt doivent avoir dana le diaooturt. ' 

$•1" If Eiirtoi Dsa Pronoiia vntsoNifBur MELATivtCMBi^r 

AUX PKRSONNBI ITT AUX CHOêitê. 

Parmi let pronomt perionnels, lea ont ne te dittmt 
que des pfsraonnet, lea autres ne fM.diaent que dra 
choaet|et il y en • qni ae- diatat également des per- 
rtonnet et des ^lipaet. 

L«a proDoiiia de la première pcraonne , y> , mit\ 
moif not4êy et ceux de la féconde, ^tM» ^^V^'^t *'- w^ ne s 

itrrto 
// tion 
pas. 
Oi N *^ %# m- ■s ■ . t 

^ ■ ■ 

r^LUtvernrni atix p»râ&nnfê y rie. a'ti 

ne i^appliquent ({u*ii dei {M^ioniU!» ou ^ des « hoM:» 
|)rrMmiiifiérfi. 

Il, ilê , is y la, U« , f. (lisenL-itidiiTî'itniifiirnt cK 
pert<)nn|;i «t cii*t chosrt. Une dcmi-pIgc do lecture 
lluffit pour en conyniiirre. • 

H en c»l de m^uie de rllr .vl r//^.», ïpiiUjIHi» §onl 
en fiujet ; nuiis quajid iU sont pn-cédrA d'une piV^poti- 
tion, ruMge varie, et les grnmninirieuB ne •'accordent 
-p«». CVftt À Tu^ge à découfirir \a ri»gle. 

On dit en pnrUnt «l'une femme , Je mapprix^luic 
iVeltèy je rnaêêië prr& d'elle^ maison ne s'eK^riniera 
~pns ninni en parlant* d'une muraillè''ou d^ine tal)Je/()n 
ihn y Je m'rn npprocfiaî , je'^rn'a9«in auprès. 

Quand ils sont précédés d^'s pi*«'jM>sili(>n» rtfiVH',a/;r<'Mf , 
ils se disent fojt bien de» cIiom*», comme cette , rivière 
est êi rapide ,4qi4afui elle UttHittU , quelle erilnaihe 
avec elle toul ce (ffi' elle rencontre ; elle ne lai^nf/f «prA elle 
quê du êoble ei ileicailloiix. Us se' disent aussi des choM's 
eti bien 4*^ <^'**) *vec les' pré|M>sitit/ns de, à, pour , et 
rn. On dit en parlant d'une armée' ennemie , rwus 
nuirc/ulrneê il elle j et Ton' ne pf* ut pati s'exprimer 
futrcm<%t. L'usage veut i[uim diM* rr.t cfioêen itont 
bonnes dWioê-màmà» ^ J^ ainie la vê.ritè au point que 
Jp êocrifieroiê tout pour elle ; ce» c.homa mni mlideê 
#1 elW^mèmes.^n voit par ces ex^iples rpi'il n'oftt 
pas tuujourt fiéceasairn que les choMii soient personni- 
fiées y pour que cca pronoml puissent s'en dircf. 

Apvèi Jo verbe ^/fv, ili ne peuvent se diH: que des 
pencmnety cuaune , c'eêt à elles, çêsi lof 'elles qt4^ Jt c V -/ V V. .■.<«''/•■ ■ ^?teM*i^^'»'a'R»*:i^i*»4Ufir,'i*ft*-« b, ...u '■^.^,, .^à.ja- ■ ' . -^: \- _ a8a ^ Emj}loi de» Prohoms permtnneU 

piirU ^ r'éfêt «Ile çu# y> iir>i>. N«^nmoint (|iirlf|nri 

gr«nifiiiiiiii*nt prntcnt cpir, diini Irj i^|(unM*ii it «le* 

plira^rt inU*m»giilivrSy i\nr prtlTfnt êc nipp<irlrr k dr» 

rlio«r», roniqil* ,r«l^w /ri «^>//f tabatu<rr? oui , r>*/rllr. 

Mail en rinnioi ii'oâi du n4>tit-^trR n\\\ U lirrtt<T dr 

w con^rrMtioii : or, pourcpioi y nlW rhrn-lirr iiiir 

cvprrMÎon qiion p<nii cônU*Hier, lAndis qu*d y m n 

\iiic qui ,*d'uii aviîu gtW^ral, vaut mieux, savoir, imi 

se le»t? . ■ ' \ * "^. 

M4>iiM» uaagr par rapport aux prononu tux ^ lui , vi 

leur , qtiotYpi'ili ne se dinent oiStlinnimnenl que* dr» prr- 

■onnes : l'uaagn |)ermet à unr fcninK* de dire , ceâ oiitrmix 

font mon amusement , Je n'aime yiiVux, eux seult 

m'vccupenif Je ne eonge qii'à cux# On dif^iuMii, /Vu 

fait réparêr"\ma ntaihon, et Je lui ai donné un air 

neuf; ces arhreê eqnt tnt^} chargée , 6teik-\vnT une par 

tie de leur 

L'uiAge connu yvouri U i^le. 

Rico LE. On ne^dou appliquer aux choaei les pro- 
ttOds elle, elles y lui y leur y eleux, <|ue lorsque l'usage 
ne permet .pas de les rcmpUon* par les pronoms j 
•t en, "^ 
* M. BmC , co«im«BUlMv i»% tf «rM« dé Motièf , m Tait oo« r«ul« 
co«lr« cwtto ligU, ^i«a4 lU rriliqué etiêê êkuê VjÊeoM («et. i , tr. i ). 
« PuiM|iM kw MulMaclit»!!*, dit ymièrs à BUm i fuàt ronaollre r« 
i|tia aou» MmiaiM, •lt«aiiM émmt au moini à joftr <k mon cuMir pm ^Am. • Cat êllêê «ft aiutf régalirr qu*il puiMt Tllrt , •■ ca ^*«« a« 

faut taaraat la plinMaai par/ai parâM. ^.^ lui. rrlalivrnufHt aux prrmmrUM , eit\ vM!) 

Miiis CCI pronoma ftc (IWnt fort hirii de* (-Im>«m>a (lu'on 
|>rrMmnî(i«, ou iiuK|U«lU'ii oa ailuhue or (|ui ht* (x>ii - 

D'npirN V4* (|iio iiotli veiwins ilc dm*, ou tw trotfyoni 
rii'ti à rt*p^f*n(lrr <lan» retu* pliniM' <lr lionsiirt : on. a%Hut 
Iktti Itf labyrinthe êu^ U Intril du inr (L' l^lyriit nu 
Mtrriê , et on lui (woii dprmé une vur projHtrtiimnMr 
à êa grandeur.. , 

INi tlrtii» r<".i vers dr IX*>iplVaiix, ou, v\\ {wulAirt des 
pointes^ il dit : * 

La raiton outrni^f^ iviifln oiiriil \t% jrriii , 
Et (iaiif l«iit('«'tA<riltla«W)ilariiii| iiilAnio^^ 
Par grar<i /ui laisM iVntfff» «n IVpi^ranRK-. r- \ Se prut »c din» d<"S |MMV)imrn rt dtf* «liowfi , rnmmr y 
cette jlenr wt JUtrit; i^tte Jrtnme wc profrUne, 11 v%i . 
des deux noml>n>s rt des deux gruirs. . ' 

. SiH ac dit ou drs jMfnMmnrii uu àv% rlroM'n. SM 9e 
dit de» prrMmnri, on ne rriii|)loi4* \\\\tiiev^\ïn h\\]eX 
VAguc rt iiid<^U*rminéy (x>nimr, on ^yenêè troit «Knoi ; 
ctiocun »onge à toi; n'mùner «jûe noi, v'eiHjj^(4trr Ihui 
à rien. (IVsl U miibni |>our la(|uellc Vohuiic n^làm» - 

ce vcM de CoroeOle, 

'- ■ - -, > - 

9oi\ •htcTYc <e«t èerivaiii, im le èit i^\ TiinMini. 
HJèttUfkire quelque chùM pout aoî , ^ tfrumUêpimt 
iui. D**prèi cette €ti^jtfttD^f^ii nti jmte , Voluirc 
7m^*M VW^t'..! ' .Ml.'.;--"'' l: ^ ■J »B4 Emploi dêê Pronomê fmtêùnnÊlê 

n'anroit-il pM ilà ««viiftr de faire la mènle iauieZ^on 
la Iruuvv néanmoina dana cet ven de ta Zi^re : 

Oo mon «MMur m* Iromp* . ou ZaVro tujoanl'htti , 
Fairi>l«v«v4««^, dMMn4roll)nai|u'àlul. . :x 

** ■ ■ -M-- 

Rien ne peut l'exoiiaer, la rk^le étoit fiiëc do non 
temps, et il la oonnoiaM>it; «u Heu que, lo^»(|uc Cor- 
neille ëcnvoit, 1 uaagA n'avoll rien délerminé. Aukm 
trouve-t-ofi ce mauirait emploi dant pn>Mpie toua Ir* 
^ïvaint les plu. c^lèbreu du liècle de Louii le Grand ^ 
DiAnu) dansBacino et dant Deiprëaux. On lit danft lô 
premier, 

. \ 

Mail il M cniial , d«|.il , soi-mémê , ploi qii* looi. 

€t aillcura , «5. Charailuit , jf niM , trtlMnl toiu loi rinim tprél soi. . . 

aitui que dana plnaieara antrea endroiu; 

Et dant le seoDod . "*" 

Mai* M«v«nl oa aatanr qal it f alfa et ^«1 t'alaia 
M4coBBolt âaafnila, ac a'ifMlIvMi'iWaM. 

Ai^, dant lea notes f^mmau'cales sur ort autour , 
•'tst-on content^ d*en &ir« Tobsenration , sans manpier 
loua les piisfei oà oetl» fiiuis it|i^iinr«. 

Mala^quand aoi se dit des olioaea, il peut, selon la 
^remarque de ïthbé d'Olifei^ stfMDettre non ^aeiilii>- 
nMAi arec rjndélliii , mais faopre vftc le défilii ; ot ^ dans ce 
f^rlU' e 
M>i. Mai 
(( Tout 
)) non. 

)> Yniigt 
)) cfiôêr 

)) étant 

■ — 7 

)) renti 
)) phr.11 
)> Vud'jè 
)> Vau^^ 
» phrai 
)) moi 

)) ^tan 
)> ne p 
Olle t 
que to 

•'cupri 
diction 
« S 
)) sub( 
n sin^ 
» met 
II. où 
» ent :>: -.» .. -J 
' rêlatiifi!/nêni aux permnnêt, y , etc, iHlt 

«lani ce Ml il coiivu>nt «tix-l deiiir genrcf, ()n <Iii, f<t 
vertu- e»i aiifuiitlc tùt êoi , h vice êiti otiieiLv H/i 
' jK)i. Miii» <•« pronom p«*ul - il w rnpporirr à iiii plariri / 
(( Tout le nioiidr, dit Alhyi;''niiiiiii«iririi , rouvitiil «p^ 
)) non. S'il t'ugii d(*8 p<*rf<>ji ntn» , on ne dit <piV//jr ou 
V e//i^i MMÎt il lYf{iird drs rl:o!M*)t| Ir» nvin «ont -^larlJi^rn. 
)) Vnugfdiif propOM' trois niwnî^n*» df rt'inpIoyiT. (-V« 
)) choam sont indtffettintra de noi. CV« vlioi»râ (le hoi 
)) *OAi/ indifjrrfntetl. De ftoi; r^« ctidnm nonl indijji- 
)) rente». Il ne rondamnc cpio In p^^•Iln^^• de rc» ii oig 
)) phr.iiTj», n^approdvnnt pas'ipi'on inrllr dr noi «prrit 
)> 1 adjèrlif. Miiin l*A<'ji<l<^ini(', dAnii hca ohnoivalionHiMir 
)) Vaugf'lAS , n^adiuct rpu* In dornirn*^ d«' vvs trois 
)> phriM*t, ci rcjottf^ <^gnlcmt'nt les dcuiL nutrc». l'our 
)) tiioi ,81 )e nVtoi« n*t<'nu |>nr K* rrmMrt «pu* )<• <lois 
)) il rArud^inic, je nVn n>c<!vn>i8 auciinr i\v% ti-oin , 
)) ^Unt hiefi piTsuadé «pie ^oij qui est un ftingnlicr, 
)} ne. priit r^g)Jli^^*ln<!nt Mr ronitruirc (ksvv un pluri<'i )). 
C^'ttc opinion éc l^abbé d*()livot devoit pirvaloir , pui»- 
que tout lo mondf convient que, d«in8 œtle pUm'^e, 
d'eUeê-m^nufê vaut mieux qiicjir mn. AuMi l'Arjid^niic 
■Wprini«-t~ello fip»^ dam la dct*ni^rv i'^dilion de son 
dictionnairQ : ' 

« Soi eit un pronom de lu troiHi^me p<>nionnf^ 
» tubttJintif dct dffux gcnret , et MUileoient du nombre 
» tingulier. Quand il iVmploie absolument, il ue u: 
h met qu'aver une prépoaition , et dans des phrases 
>i . où U j a un pronom indéfini ," ou exprimé cm sous- 
)i ent«iultt M. L'Académie ubtcrve anssi (|ue lort^ju* de \ m i ». ■*t« 
}i-mtmÊmmÊÊm9immÊÊmÊmmÊm -J. .L\%.'.'ii^^4^. * j 4'- 


988 JShtploi th^ pronoms perêonnels 

mii et en soi aoot cai|>loj«i daat un ttiu défini, atcCt 
dm MMtu declioMty lit iigmIicDt cicr «a tmpCmtv et cion* 
«a naimre* 

s 

NofUB nom aoninies étendus tor rc pronom , jMirof que 
nout •▼ont été ti souvent consultés sur sou emploi /^e 
nous nous sommes conyiincus que ces d^'^tnils étoient 
nëoessaiies y sur -tout dans les p«ys étrangers. 

y no se dit ordinairenMmt que des chos()9, tomme,^ 
fuyen leê procès i êouvtnt la coruKi^nce s'y inUrrêsej 
laêontè ê\ ruine f et iss bieriê ê'y diêêi^tent. Y^ ost 
polir </a/i« leê proeêe. Cependant il pidolt quelque- 
fois se rapporter à àcê personnes dsns les n'ponses' à 
des phrases interrugativcs, coinrue, Periêrt-pouê à 
/noi ? oui , j*j penêf. Ma^ , si l'on y réfl<Sclut , on verra 
que cet y se rapporte à un. nom de cliose qu'on a dans 
IVsprit ; i) j est pour, à mes i&Uértte , à num, affaire^ 
etc. QiKil(|ueS grammairiens ont rapiHirK^ des pliraae» 
où y parott évidemment se rapporter à des personnes^ 
mais ces phrases, puisées dans la liberté de la conver- 
sation, sont en si petit nombre, que ce nVstjMU U 
peine dVn (àirè ii|»e exœptiob. 

£n , qui est pour un nom prMdé de la préposition 
4^, se dit très-bien, nomme nous lavons déjà vu , Ues 
pettonoes et des chosrs. 

^ RitniJL Les pronoms de la troisième personne doivent 
réveiller la même idée qno les nooM dont ils tiennent la 
place , et être au même nombre cl au même genre. 

CeUe fèmmiÊ iéoiê helU comme une c/ées se / ell« t- ,^/biÊ»M'^iMiMÉi%%v^ac^T'^ ■■jyi,.:'!. >^-»J6c'' »/ rtlaiiuemenl aux perêonnet y 9ic, qB^ 

joiffnoii aux ctuirnwê du corpê tous ceux 1(0 l'enta; 
v\\» étoU enjouée y jlatleuwy inwifUéunte. Avn- \ani 
de charniTM tntfnpeurêy cWv axHiU , comme Ira êirènrit , 
un aeur cruel et plein île tfuUignité^ fnaia l'ile êatHitâ 
caclier ees serUirnent wrrumpuë , par un pmfond 
tirtijwe. 

F/iNfcLON. 

^u' milieu île tant d'i^oranre y Chomme tint à 

adorer JujHfu'n Vœuvre de een nuuns; il crut jwu\>iùr 

» renfermer l'esprii divin dans drê êtatue/t , t't Woiihlia 

mi pntfimdêment que Pieu Va\>oU Jlut , qnWcriU à 

eon tour pouvoir faire urt Dieu, 

L*hoiin«ur Mt/rvmm* on* tU «irArp^ «( tant borda ; 

Où ny p«ui phit reotrtr , tlëi qu'uu en ttt <l«liott. 

<■-,>. .-•■•.• 

DurRlAWi. 

Dans le pirraier eXcmplo, elle y ii\n m? rnpportr à 
cette femme , ett révfillfc VidiV, cl ht la whiI (jui con- 
vienne, parce qu'il ctl le seul qni pix'nnr là j'oi-mv ii^ 
\X minine et •in|Ç^llî^^e , (|ui e4 celle de femme. Il en est 
de m^ine de il diini la M'oonde phrase y et d<* y et en 
dans la troisième. 

CVitdonc avec raison cpie l'ahL^ d*()livcl cl l\«hbv 
de G>adillac ont ceniui^noe vers de- Horine. 

Nulb pais pour l*iaipi« , \\ in chercha , elle fiitl ■ 

1 

para qiie , p«r U construction , les pronoms la cl elle 
(MToisMcm M rapporter à nulle peux y ti i\m ucaoïuoiu» « %,XM mmmMm wma 188 Fonciitm dêê Pronom* p^êonnêlr. 

par Ui tmi, ilf tiennent U place du nùtêtànùf paix qui 
•xprimc l'élit oppoié. Mait , dit du Mariuifi y a \v. rrola 
yt que la YÎvadté ,^ lèu , IVnthoiUiatnio c{iie le fet^le 
D poétique denflKlei, ont pu autofiéer rètie ëxptx*»* 
» iioD qui ne leroit pat réf|[uhère en prôêe )>. 

REMA.RQUB.Letpronoma) moi , toi y soi, nous , «^m, 
eux y lui y elle , elleé , marquent quelqucfuit un rapport 
d'une peraomM k elle-même. Dana ce raa , pour donner 
plut d'énergie au diacoura, on joint menu k of • prô-^ 
noma; comme , il Joui de $emp* en temps rentrer en 
eoif poui^ee rendre coffipte <i «oi-uème. 

Fonction des Pronoms FEmàONNSLâ. 

Nom avona tu que les iultataplifs ont troii fonctions 
dans le discours : ils y sont en sujet y en apostrophe ^ ou 
en régime. Les pronoms personnels , dofkt la nature est 
de faire loflioe de leurs pubatituta y ^bii^ent a-voir U 
même fonction ; néanmoins avec ceito diftrenoe que 
quelques-uns sont toujours en sujet ^ ^èiix seulement 
en apostrophe y qnelqnei antres en régime , et d'autres 
enfin tantôt en niiei ^ «t tanlôi em fègbiie. 

Persuadés que loifl oe qui ne eefi pasy nuit , nous 
noua garderona bien d'edbpMr ht dif iaiou drt pr(|ooms 
personnels en conjoints et diaiointiy jprc* que œtiè di-^ 
vision imaginée per lee anciene gviRpÉftîaliritna ne seroit] 
propre qu'à fépatidrt de l\>faeciirilé lor k sii^t que nou« ; wtfm immiMiiif iiiffr% •w."^-. . _;^;^ .■,mt.pmm-ui&'^i fhncéêon dêê Pronams permmneh, 789 

tmÎMMtf. Simplidlé et cUrlé : voilà U but où Ton doit 
léndre , quand ou Tent être utiK*. Aumî crtie (lîvttioiv 
•i ÎDflifpiirmnlfî', et même si oonti;^ire anx viNis prinrû- 
péft do noitre langue , rttr-elle protcritc en Frnnd! drpuis 
pluid*un dcmi-«ièdr , et rAa«déinic a-t-clle Imhiiiî cet 
mois de ton dirtionnairr dans rrttr acception. 

Ceux toujours en sujets lont Je , tUyil y Ua , ninime , 
je parlé f in joues ^ il ainie , ils a'amuêent. ^ 

L(*8 deux en apostrophe sont toi et i^u« , soit aouIs, 

•où prëcc'dés de rinterjection 6^ a)mnu;, ^ toi tjui ea 

,:Mmfiêi fraîche que la rose qui y lent de naître , toi dont 

' I0 sourire , eU-. — Vous que j'aime , , û vou| y//r y ai 

raifsefubUs aujourd'hui y etc. 

Ceux toujours en it'ginn; sont ma , /<• , ar , /r///* , le , 

ia f les j y 9i en ; comme , Je inc tromjte , /a ir r#- 

pens , il wa promène , noua leur parlonay je W voia y 

je la tourlie , ft)Ma les ai /ne s , je m'y rendrai ^ ne 

m'cnparlet pas. ^ 

Rrmauquk. Un verbe peut avoir essenticllrmcnt deux 
réginuM, Tun direct , et Vnulrn indirect. I^* rr^ime v%i 
direct , quand le mot régi eitl*oDjrt de ractiou rxprinirc 
par le verbe. Le i^imc est indin'ct , ({iiHiid le niot 
régi est le terme de l'action cx)fnm(k* [wi In vctbc. 
Dana cette phrase , j*envoie ce- livre à nwn frère y 
es Hure Met objet , et â mon frère , terme. Le 
pirinier est (ou|Oura aana prépoaiuon exprimi^-e o\f- 
aona-enteudue : mais le arcoad ett toujours prM<Ié do 
Tune àm ces propositions d ou <ir; toujours exprimées, 
û œ régime $$i un nom ; et txpriméva ou sous-caten- 
l KJ I •■• ' * ' . 990 Fonttion tU* Promomê ptrêonnèUl 

dues , li <T r^gfn^ Mt tn prùnmii; de i, tH gVigit d« 
^but oi> ti*nd rartkm ; et de A , t'y t'a^t de oMnMr 
dV»» cc'iir ârtioh vieni cm (^ommenee. • y 

/>/i/* est totijourt tenue , parce qu'étant oiU pour 
à eux , W rcnfùrme la pr^potition à ;,Jê lêu^ parle c§i 
pour je parie à eus ou â elUê, 

:Mê , iê * êCy MMit tantôt objet , ooniniê , Uni*ahoràe , 
Ci*, cpji ftigiiifîe il aborde moi ; vi tantôt terme , romme , 
il me tehd la main , ce qui ett pour il tend la main 
à moi, X , • v " 

i^. In y'ieêj iont toujonn objet , ct^ terme. <^ dit 
d'iin<* nmiiMm ^ je !« ««où, on y a fait ite grandes p¥pa- 
ntlions. Jxi 'e»t |>our la m/Usoiri , tt y jMiui'Hi 14 i 
nutlêon. 

En est ordinaîremfent terme , mais il ett quelquefois - 
objet. 11^ est terme qtuinc) il ne lait que rvmpliiopr un 
nom-^ct la pr/^position <ff y comme , yoùe eteê^vous oc- 
riipé lie mon affaire ? oui , je m'en etUê occupé. En 
est poiir de ce;Ue affaire. Mab il est objet quand il rem- 
plilec un membre de phraae ellipti<|ue , oomnie , OiteM- 
ffouâ reçu de l'argent ^ de» Ui>rea ? oui ^ j'en ai reçu f 
en est pour une somme q elamque d'argent , une quan- 
tité quelconque de livrée : «t) qi|i arrite loiftes lei niîs 
que les noms sont pria (Ippîs uèi «efia partitif «par^c 
<|U*alors il y a toujonrt IVllipse d*ttiijiëm objet di'l ac- 
tion y et qtie ce nom , av^ le coiïipltWnent quijul'est 
joint par k^ pré^KilAtion de^ fonne lUie idc^ indltiifblé 
dant les ruei'dè IHprit. 

ftÉM AliQt; ï. ' Qndqûcf gramfonlricni considèrent *n .y^- ai olj * ...• ■ »« •' # » ' 'i^tUiiUiki ;à»>i»Ég>«iii.«t,i.«f^>»tyj*u>ii «• ' ' 'V.. . y^ / Fwwiion dêê Pronéntê perêonrifîa, Qr) i 

comme tou)uun terme , morne «Unt ce cjit , pnm» ini'il» 
•rparcnt le mq| régi du mot ngte-giMi , <.n Irn «oiuidi - 
riintchAcuri •éparémcnt. Mais nV^i-il pn plim simple <!.• 
conMiU^rer cet deux n^oti, ii IVxempIc' drs |,ln>, <, IMuih 
jl^riiuimaiririit , comme loiinaiiL iiiu* idtV iruiivisiMr / 

CcMik4iimôt en «uji'l el tantôt en n>^iiiic Mmi muis 
vous, moi , toi ^ lui, tillr ., eux ^ e/irs, 

Nouë et i>iiiië pouivriit èlro Mijrl , iAuvi ou Irrmr • 
cof^me , m>u« fkfnsont \ »njol J ; itimr:^ uuun \ nlijrt J , 
Uor^nrz-nou» y donnez à non» [ irrnn- J ; ynuà uinirz 
[ •uiiïH ],.e/r. . * , 

.AÇ^, loi J êoij lui y eiix^ ne *»<)iit ordiiiMiivnu'Tit 
■ujeuou qtiVn (|Uftlité dVxpUHix», cjnnnd on vtnt don 
lier phit'de iorce nu di4<'ouiH, roniin«' , m/»i , /<• fanion 
jxirtir auxiUj*rnMdriîrH jnurfi! il ia dit Xmtnvnir ,vu . ; 
ou dans des phrnseA dititrihutivok où il »'«gii d'ansi'^nrr l.i 
j>«rl que diflt*ren^ pertoniieA ont Jk nnv nrlioii , roninir , 
ni€9 frèrrê et n%on votiêin mont anxiuru , eux m'ont 
relr%4 et lui m'a paHn^ ; <m*diinn »rn noiie» do nlnaH»», • 
Fénélofie ëa femme ^ et mot , yui .iniit mm JH.'i , nous 
avonê perdu Veitnèranve de le reitur. 

^Aloiy toi , rnùy ne pt^uvent ^lir ôlijrl dann Irn pln.isr* 
expofitivcM qu*ap|-^• le yvihe être ^ ronimr , c'est moi 
qm lé dis t c'eut loi qUi Pas fUtt , on n'eut jumai,^ plua 
0tir du imiHiii , que quand ceM j»oi tfni le.voffdnh. 
Povw qu-ilt y soieut terme , ilf doivent èin* pn'c-édét d une 
prépoulkm ^ comme y on parle t\c moi , o^ nt d*' t«>i . 
on ê'ocoupe irop de ftoi. Mnis moi vi tin peuvent Atrc 
objet ou teitkic dnns let pK^niei iui)NTativn«, nniujie , •y ' '•lUIUrkiniCf iMOi mm é ^ V 49a Ponction dêê Pronomê pêrêonneU. 

aimeM-nwï ( ohj«l ) , parlêB^noi ( teroM ) , oonqfê'UÂ 
(ol»irt), donne-îoi la prin0 (terme). 

Jjui n*ett objet que oooime expU^tive ; Je le i>errai lui- 
im^inc ; m Vunctiun naturelle est d'être terme y je lui 
donne , parleMr-lvki,^ 

, Kux , elle , ellee ^ objet en qualité clexpli'tiyet ; Je 
la verrai elle-iu^me y je lea %*errai ettx-m^mri. Poiu* 
<|u,'iU M>i«*nt tehiiet , iU fUiivrnt être précéil<^ d'un« 
pivpotitum , mmiife , je tfoU à K*\\Ttr^cela dt^ftend d cll«. 

Hkmar'QUK. Ces phratct , dormez moi et donnez à 
moi y nv. pnl^tentmt pa* 1h m^me id<'T. On te aert delà 
preiiiirre quand on te borne k demander une rlibie ; et 
de 1/1 tof^nde^ quand 'on la demande à quelqu'un qui nw 
tait k qui la donuer , et qui ett tur le point de la donner 
h un autre. 

. r*..HJC0LiC. Lei pronoma tuje|a de la pretriîfrQ et de 
la teconde pcrtonno doivent te rép<^ter avant tous let 
Verbes , quand cet verbes sont- à des U*nips din«'^i-(*ji8 ;,' 
mais ils se réj^tent ou ils ne se répètent pas , sillon le 
jugement de l'oreille , quand les Verbes sont au même 
temps. 

Je soutiens et je soutiendrai tou/ourê qu'on ne peut 
être lieureiix sans la vertu. - 

Vous m*aves déjà dit, W voiîs me le ^épêlei oiz/oiir- 
d*huij quê y pour Mre Jieureux , il nejaut /amaie regar- 
der tuir-deeeue de êoi , mai* toujoure aiêHÏeesoue. 

Ainsi M"*, de Sévigné s'est mal exprimée dans a-ê 
deux phrates : Je tfous emhroMêe ei voue aimie y et wu* 

le dirai toujoura f je lee ai aentiéê , f# /#« eentinu 

' j' ' • 11 t Ponclion de» Pronain» prrmynnrh. Qf)3 

tong^lèmp». En prose, on n'nardcroit' rgnieinont rùiuiuc 
peu exjici œ p«Mag« de Racine , 

Totii Tot détitt 7 Evikvr , vous wront arrorilA^jV 
DoMivt-voui , y« ftki dtt »t V0UX bi«i\ U rtdtnt , 
DcmaniWr U rooiliA (i« r« pui'»âant.«inpir«. 

' MaÎi ce» sortrt <Ie lircnrv» n*otit rien Av rho<niniit vu 
P<M'iiie , sur-tout <|UAail elk't tlunurnt plus de rapidiic 
Ik rrxpression. 

"^ Miiis quAud les verl)r-s sont au nu'^ruo tmip» , ou 'lit \ 
trtV-hien, je dU et »oiiiiefi» , xtm» jKH»vz et cnryez , 
ou je du et je 9oiUien» , \hhim jteiiitez et iHuta en») cl. 

RkmaR(^i;B. On doit dsus toUH lt*s vnn rr|N-trr ordi- 
nAÎrement ors pronoms , 'quitud le premier \eilH? ol 
suivi d'un régime. 

Huficm a ^ifl avec des t«m[>« iliffi rens : 

lUxcilê par le'piai»ir iftie J'(Ht)iM irertii , je vutUlis 
Un »econd et un trouièrhe Jruit» , et je tte me lufiftoifé 
pa» d*exerver nui main jxmr »atisjlnre num ^mt. 

Et au fiit^me tem|>s : 
j Viiendo'u les bra» fxuér enihraitJter Vhvrizon^ et )i> 
ne trouai» qtw le vide den air». 

Noui'avoni dit ordinairentenl , |Miree «pie iiou.n \\\im 
rions bUmer cette phrase. du nul^nie aulrur , om te pio- 
nom u*est pas iv|k^té : 

Je niimctginuiê avoir JàU une com/uéte ^ et me glt>- 
rtfioiê de la JociâlU qiw yVr mtUoi» de pouvoir contenu 
tiàn» ma main un autre être tout entier. 

n*. RàoLB. On lie ré|^',te pas oitliiiaircîucul Ir» pro ^ ^» «fj4 Fonction de» Pronônts p^rtonnsU. 

nomt lujoU (lo Li lroiti^^M! prrtonne, qnjrnd les y^rlirt 
sont nti hi«^inr t(*mps * \ et Ton petit se' cUspenser de lek ■ 
H'prtrr , quAiid les verbes sont à des temps diflërens. 

. Jai Umnr grocfi ne gdte rien ; elle relève la modestie 
et y donne dii lustre. 

Il n'a jamais ri^n %>akê€t ne vaudra^ f nais rien, 

Muift on jwut difc aussi : 

Il r«i arrivé rr nuit in j et il repartira x*e soir. 

TVoîiA .«ivonA dit onlimnrement , parce ^Q*on doit ré- 
jK^ler ces pronoms, 

1**. Quiin^l , ^ans une suite de verbes , on veut su[>- 
primer la eoujonetion et avant b» dernier, afia de n^- 
«reiljer plus fbrtemeiit Tatb'ntion : voilk pouniuui nous 
avons dit , fourbes, mlroils , hyitoctiies dangereux., 
\\% jlaitent , ils caressent { ils envircmnent île séduc^ 
lions, ^ : ^ 

a*. Quand , dao« une suite de terbes , il j en a un 
suivi d*iin r<^gim(* diffi^rrnt des autres , eirepU^ néan- 

oins avant le dernier pr^céd^ de la conjonction et. En 
yoici un exeniple dans Duflbo : tm plan n*9st pas en- 
core U styW y mais il 0n est h hase ; il le soutient , il 
le dirige , il règle son moutwméni ^ et le sotwkfi à de* /" 

y yc ■ ^' ■ ■■,'■■ 

■* Dam 1m «iritt «6 !•• p««»«M m lucHtflM av«e^Éii^ m^H 4» éém êur^HibU , r/|>ioch« ams dàsmM lémrrigmmr , sppf U« êm 9«im 4 s*'* 
«#«6«r« la crmllê mort, tt fiféfé fmvAi |ri oa mai^àli èflWt. ^ iiXi" _JPunciiuft deê Pri*noin9 prrMtmneh, •n^^ 

lois, Stntla répéliûoii du pronurn l'ô'rcillr \\v loioit |wi» 
iâtÎAlàiU'à c'Jiiiir du n'rgiuw dilli*ii>iil tlu l^<>iKi^nl<;.\i•llN•• 

Z". Qiuind le drmiittr \frU2 uni aux (nt'-ci'ilnin \wt Va 
OQffijonciiun et cal lui-inètiie pn'ntU: d'iiiit* ronjoin i!i»ii 
qui , Avec Mm rt^iiite , exprimé uur cirriiiuiMm^c. IVllo 
rât OL'Uepbnuç de I*rm'l«»u : WJond mut «vn rnurmiy ri , 
•pH!S ravoir satAi d\inr umin >i(torieiiM- , il /r rrmft /*r , 
coniffUf le cruel aquiUm abat (t\i temlrefi ftiutswuts <///* 
dçrent lu campagne, ^it'*««nloi^» om'titiuv«'rtt J<ti <\* m 
pie» (^)iîtrniret. ^ \ 1 

4". Avniil le diTiiicr verln» , (juarul il vsi prt'-iéth' d'une 
prop<»ilion iiirldeiilr fonnant une Iou^um pluaM- , 
(jùgicpie let verl>e« «uxqueU il nt uni \v\v l/i r<iiijiiiK'li<»n 
et noient riK-Wi^Niieii win» projniiii. Tri cii.ee p.isMi^c «Ir 
nufr«>ii , ofti il Jjfwirle \Je 1*h(^ntme : excite /kù- VuiHatiahlr 
avidité , a%*eutrlé par V ambition enntre pltt/î ifimitiahir ,' 
iVrenoni^ cuêHc mnii^mmm d^htêmmniiê , — tourne fitnlr^ 
ses firty^M ctmtnr h^t*^inêfhe ^^ cfiff^fte â n'etitij-^h' - 
truire f'^ êe détruit en ejffèt ; et , aprm ce.n fvtir.% dr 
éiutgtt^ canu^fiLmftfm ^fymfti de h glo*re Ment 
tUêâipéf. il uUi^fé0i,cîUiU'i*ie Ut i€triidevaMtte , leM 
oHêenêêpeUs , U» ÊtaiioWf di^terêée^ » Uf^jttuple^ aj 
jf^fblit , son pr€pr9 hunlm*r ruiné , et êa puismme 
rîàeiktmèanlie. 0umop om, U.cUrié (kiKiaua<: U r(|ié- 
tiikm <iu proooia. 

. ]lii«ik1i(JUB. Par-oe :q«t mom MvniM dit «ur crà *k*\\% 
rè|l« , on voit comlnai «"Uc» Mjni live» à Tjtrt dWrin* , 
et de GOinbien de nuancet Imir obicnAlMM» rtt MiM-qv- *«*. ■-f>. y •^■i agjÇ Fonction det Pronoms pêrêonnÊÎê, 

111*. Rémj.b. hfi% prononu penooneli lujcM , àê 
qii4'l(pi« personne qu'il» •oient , xloivent toujbura m ré- 
fM'iar Hviintlet vorbes , ou quaud on paito dfi l'iÉflinna' 
lion à U néf|;alion ,. et nk^iproquemciit , ou quand Ui 
verU*» 9kmx Vxdê par dea oonjonctiona , excaplé H , #iû 

11 %nfut ei\\ ne veut pas ^ — io\x% le diieê êi Toua ne 

' If pettêéE, pas , mais voiii Jaitês semblant ds U oroirs ; 

' — Kll(' p/{i(l à tout h monde , piarce qu'elle a autant 

d*honnéteU que d esprit. MaU on] doit f}ire : il doruie 

rt rrivit , — il ne donne ni ne reçoit. * 

IV*. nkor:t. liCs pronoma c^r^gime daivent te nU 
jH'lcr ayant rtuiquo verbe, . ^ ■ ' . - ^ 

h' idée de ses ntal/teurs le poursuit^ le tourmente y 
ri y accabla / -r ^ iioua ennuie et pouf obsède sans 
reaae. 

Un Bb — •'•fiB» poént c— N» ■» fpibU pW» i 
11 délQuru* Ul jrfili^> (# ^Iniipt f| Af Vf *^l«« 

KitMARQirv. On fift r^pMt paa W ^hnom éh réigimÊ 
afaut leé YOfbM qui , conpbàit'dH^lJtolttisr y exprioMiit 
la r^fiétitioD de la mèflM ictkm^^VftiaiM^ytf %nusU4is 
et redis | i4 lé fait , refait eê-défiià ei^ cesse / c» qui 
n^anmoina nVatirrai qu« quMid Ira '▼filnra toot au aièiBe 
irnipa. Mats on doit lea répéter avaiil- lea verlielr qui , 
quoique ootnpoaéi du p rc ml a i ; , expriment une action 
diflérente, comoM «Cm matiH tm eoit elle ne .fait que 
%'habUUretsmdÀshahaifn' 

Comme cça detu demièroi règles oe préienteiit ai '.Jpi^" \ 4, jaiPA*w t j»';^tlJ.iJonir^k:x^4n&,i4Sâii;'; ,^u.* âtt.-.:..;;^.. -V Ponction dêê Pronomê perêontieU. 397 

âîflficuké , nom pemoni qu'il etl^mnue d entrer dan* 
(le plui f[[mnd4 dëuUf. 

V*. RitOLB. fies prononu de Ia troisirnir p<*r&()nne 
il , elle y Uê y elUê y le , la y les y lui , leur y doivent tou- 
jours M) mpporter h un nom en sujet ou <>n n^gime prin 
dana un leni d<Hlni ; mnis il ne fnut pat cpril.n puissenl 
■c riippovter 'y noit en- tn^me tempft ii un sujet ou ]| un 
i^gime , toit à un nom pris d^ins un seps indrfini *. 

Miniêtre de seê ordre» ir révocable» ( de Dieu ) 1a 
iiAtiut* ne ë*.èvarte janiai» de» L)i» ^mlui ont été prr»- 
criée» ; elle n'altère rien a4u: pian» qui lui ouf été- 
âracé» y et , dan» tou» ae» ouvraite» , elle présente le 
êcèau de VMternel, 

BUFFON. 

Mnii on ne peut pM dirr^ Hmii/ie a irnité. Kuripidè 
en tout rtf.^'tl a tïe plu» Iteau dan» »a Phèdre ; parce 
quelc pronom i7, pouvant te rapporter k Racine ou ib 
Euripide ^ dit ('(piivo<pi« ; qn ne sait si on veut |>arlor 
de tout ce qu'U ,y a d^ plus beau dans la PUèdre de ^ « ■*••■ * Ajoii'iini que \9 pronom t^iiijf r^pMf «Unt U ■même pli ru»* , «loi! 

' M rapporter k un nobi Am méafte nslur« : iiinti Mkwmron , daoi cet 
fieniple, n!«0l pat à imiUrr; • (IranHê hÊtnê , HU-tl <Una Tortiton 

^fun^bffv d'Anpa d'Aulrirhc , tl voÊUJaut combatirt contra la mort, 
«1 contra unt i^ri lintc qiu ¥ou» uttinjuera avec tout» sa m^ elU 
i'attfufm»t mtMsuur$\y r>H>ff «Uf "■ trtompha mvac un* conèlanco 
^ui doit ravir Ipus.Ut eipriiê. • La premier allé «f iiipportVau tub- 
ééi»Liitm»ri , et U Mcond au fubttantirr«^/t«V c« 'i|«l r^païui da louche 
4uH !• diicouf». t » /,; f;'».'i;% \ r T. IUoin«,ou (Uni, oiOe d^uripide. On ne peut na* dîr* 
. égAlomcnt , U Idgai publia un^ mtUènà^ d*inietdU $ 
ÎK dura troU moU j pam ^ d«nt œtU) pUrtie i/ m 
rapporie à inierdii qui etj^ pfU ^ana un aena ind&^fluî. 
Vaugelaa rat 1« pÉimit«r qui i déyf>loppé ot^tq r^Ur, 
peu cfinn^y) ot peu .obacryée ffuni lui t exœpié par up 
' ptitii, nom^ d auieuTi^ Ç>f| d'^pi^* f»^^ r^fflc que U* 
][»^^e fkmhoura a oimdiinin^ eea deux pbraaca :' vot44airi 
4itni,da cbaïae v^ J^ ^ $rouv fondé jk roi lui ^ fait 
grâce , #/ i7 V(^ mçm aUanê fuê^ êupplice» IJMjé dX)Vi\v\ 
tk donc tf^ouvé ateç rmiion pr u dVxacliUide dRoa.cc ver# 
delUcin^;; .,, - 

Quand )• OM rait/aMliM , U Taut qu*Mi •• tm f«M#. 

Cette Mgté est une des plua difRdlet à (^Menrrr qiiMI 
y ait daui la Iflu^ue franvoiae', dcmt le aimctèra |^Hii- 
cipai eat la darté. % 

i^ RinrAftOfim. jfl./ dam leri 1%rliet impeirfediiniflii ou 
|>r^ impMtdnnellemem , pAnitt tu* tenir la pUi^d'auetih- 
iimnj enàuàg^^U 9'ëêê pasèébée^ de^ é*>éffê^M , U 
piët U i myi^ j dauf U p^mii^ J^lMBffff» <^ ^^ mit pottf 
r/i <ià# Mn0menê y et dana U aecondc pour U ciel. l' tj.j .(. , <. III. * 

Mbu iPiHTtctTLflmK Atr ntoMov *b. » 1,11 >• '.i.< •A ' • v« , téêfta.Uê ,.,t<mt artleiaÉ* oti )pin>n<>nii ; mali il èét 
lli^îoun jai44ltlp ^iiiWgner;,^^ «oi^ artidec qm^, i|« 
iont joiniî à dea noma : ila^^ertit proooma qoaiMi ilanoAt '.•■s'- t Ify- ., «tfcifrir'^ »?-■ '.* " ^' HèAê particulière €Lu Pronom \i\ 'ioi) 

ÎplnU à des yctInts. Diint cette pluniM)> là periu eut ai- 
mable y oimesAtTy lo premier la ott nrtii-le , ei 1« M'^^ond 
q5l pronom. , , 

(( Des ((mimmAi^icns ( 1 mLIm; ci'Olivet) (Icmandrnt , 
V dit I)ui4m. pouniuoi. (Una ccjt^forU'» dr nlirasea, vcb 
ïi doux /a ne lont paa d<' i» miùine iiHliutr. < )Vi»t , i*t^|HMi-« 
» d|*«i-je , qu'iU lién ]>«lit(*ïit èlnr. l^c prciiiuT la eu 
)) 1 article ,( et lo M^rond un pronobi , <|Oni<|iriU aient \i\ 
')) même origine. Ce Mnt,1i !-« viVîté , deux liuiiKinyim*», 
)) cMnnw. ^ ^lur ( mUJiû ) et fwir ( inaturw» ) , dom 
)) l'Un ett •lîbata.nlir etyAutiT (idi«H'lii^ L** iniiléricl djiii • 
)) Oiot ne décide |Mit do m n^tiuix; ; el « uihI^iV' 1m/|hH^i<' 
» de seu- et dWthognijii^e , vvh druxniuiMue se itstent- 
)j \Av.uiY^Èy\\xà{\\xnïïhomttirnii4r^v\uncniurnilh. » 

I>e pronom It* |H'Ut tenir bi place d\in AulihUiiilif\ (l*uu 
«djeclii', ou im^me de louj nu lucnihi-c de pliraiMr. ^ 

Il n*y A^)inl de du1icult<''gg[il tlcitfla place de tout 
un membre de pliniMr^ c Vnt-^iictT , »*il ticiii,lieu «rune 
propoftilion r^uniée par elli|)fi^*. Dan^ (iti pliraneA., ^o/i 
iloU 8'ace«>nuii<Kler l\ riiuihetir des huiWa auUtnt quvn 
le peui} leê Uns ilr la rutturr W ilc kc4)ici^Hè(fnce nous 
ùbli^nt éjiftilrffirni ilt' défendre Hionneiir et \v% înié- 
ix^ta du nos pat«n*, ifiMfui noua pim%iH9iHiv Jitirr ftanit 
injuêticr t fi tient lieu do ces niota , ê'achvmnuxfrr à 
'Vfuimeur dee Mêêree dana U pii^imfr^, et de re«i«4'i , ^ 
^^fendre V honneur et les intéréte Jr koè par^në y dafié 
U tMondc. l>ilit uo «•• , il ne piiïiid ni genre nî MMkw 
ht^f p«|t« qne lei in«nnbrci d« phffiaet qu'il auivpMt 
n'en ont put. ,; ts j r-^ /' •^1 

< > \ r' - '«"(tw,» •-. V ^^i X is> 3oo ^g^ pariicuUire au Pronom le. 

U n'y a ^gtlement anciiiie difficulté, t'il tient la ptac«; 
d'im iiiiMUntif : il ett évidi^at qu'alora « en 4|UJililé\<|e 
prononk, il doit en pr.^ndre le genre et lé nombre , 
cooube y Mitdamê , éte^^vouê la mère de cet ' enfiint ? 
oui , J9 la nù»i c'ett-à-dire,ye nù* •a mère, Memiamet , 
éte9~vQUê lèê parentoi dont'on m'a parlé i pui ,^ notiê lee < 
sommée f c'ettr^-dire y nouë êomrfieê ce« parenies. 
. Cela poaéy 

RjtOLK. Le pronom ie ne preùd ni f||enre ni nombiv, « 
quand il tient la place 4'ui»^djecMf. 

Afadaméféieê-ifouêtnrXiumàn'fouiyjeliiMiiiê. 

JMfêdames , éUs^vouê contentet àsfxe diioourt ? oui y - 
9t€Hèê le êommsê, 

Fut^^jamaiê urir JiUé plai malbeurcuK ei plut 
ridiculement traitée ^ueyV le êuis. 

Lie y dana cet exemples, tient lieu des adjectir^>wpM< TBommÊmu r'humJm , cànienUê, malheureuse ^ et ridiculëméni trai- 
tée f et il 1^ pirnd ni genre ni nombre, parce que les 
adjrctifi n!nï ont paa. lia ne règlent paa Tacoord^ ilii le 
reçoifent. ^ 

4ioti Radne n*a paa pu dire: 

..^ .... . j« M VMUfftt lirait^. 
!• B^ la linU foiôL 

CowêàQUKHCJl. Celle règle, doit être obtenrée quand 
lea aijialaniilii eoal pria ad)ectivenieni, comme , Mes^ 
danmsi /!•• • ««pMeptreniea ? ou», mN«r le sommes, 
Madmme , éies'-y(m9 mère? oêd^ je le suis, JSUe esi 
iUe^Wle a»rciMéleJO»'M. Duif oetphraiW|^Mirff/tfM| f-^ c 
iB*<rw.*' Ww*^ * •tmm 'îàkw* '^^ '\ -'- ♦" * •■ "^ Ilitglê pàrticidure au. Pronom \c, 5oi 

mire y filiê , loiil pHi •djectiriiincnt : ili sont de vinik 
qimliiiciiufii. 

Miiit si ieê •A']tciiiiA lont prU aubntiintivnnrnt, la 
prend le genre et le nombre, parce qu^uloni ils devien- 
nent de vrais ob)eU de qualification, conimt», ^trih-vomt 
la malade potir qiu Von a Oftprlé te m^dnin ? oui y yr 
la suis. Mrmlanteèy éir9-HH)wi U:^ étrangères </u o/i ^fitrU 
d'annofwer? tmiy nous \v»^)mnteê. 

Ainsi , oi) répondra à ces questions , êleit^xHUi» la ma- 
rie^? étea-ifOii» fa fille de M. le duc? omi, je la »iuii; 
et > 'relie •ci, éttfih-%H)iAê nouvellenuïiil mnriée ? tHeit-xHUM 
fille de M. lé ducj^ oiii , y> le «m#. l)'.«pW'fi ce qm^ 
noiu aVoiu^ dit , "SI est aisé de voir la raison de irlto 
dif1î'!rcnoe. ^ ' " 

REMARQUE, (^uehpies grammairiens élrnngem 
veuk*nt,qiie le pronom /r pn^n ne le féiiiinin.;et le plu ■ 
lirl , quand, il \ac\\\ la plni-t* d*un iidjec^if i'crnînin ou 
pluiiel. Us fondent leur opinion, moins sur le rniMxi 
uc'meut que sur IVxemple de quelques TenimeM y et 
sur-tou| sur uije plaisanti'rie de M"*, de Sévinné, S'ili' 
set(»ient donné la |M>ine de n*mont4*r aiif|||piiici|H'n, iU 
atiroient vu (( que le ^ |K>ur me s«*r>ir de» pjuolc!! ini'^iii' «i 
)) de Vaugelas, ne se rapporte pas ïk la |MMsoniie , iniiis 
)) qu*il SI* rapport** à la chose;* et [mmu L mieux liiro 
)> entendre, c'est «pie /«^vaut autant k diri; que (W<i, 
)) le<{uel cela nest autre chose que rddfcctifdont il 
)) s*agit.. H Après avoir ëtaidi a* pnnci|M* qui écarte 
toutes difBcuhé , ce premier puriste de son tenqis hjouu* , 
u néanmoins, puisque toutes lus U:auiu*s, aux lieux te % •^ ^ ^ :p^. on 
BHHM ■fi €i -<) ^ Cl •^ 5o3 J*lac9 de» Pnmonu personnels, 

n Tcm prl« bien, <liient /^ , et non p«é /<f , peuc-4trr 
» que Fuuige Feinporterii tur la iniion, et oe ne «cm 
9) |)lui une firate, )> T. Compile pennoit de mAn^r et 
«voit la même crainte, tant ont deux grammairien* tt- 
noient aux vraia pHndpei. Mais la nianih^* de »Vxpri- 
. mer des iùmmet du temps de VMU|^*lai et de T. Cor- 
neille devoit'elle remporter nir la raiton 7 non , car elle 
nVloit pas plus raisonnée que œ qu*on ap|>elle ropitiroti 
de M**, de SévifÇM<\. Personne n*ignore que M«*nagc,i»e 
plaignant d'être enrhum<^ , elle lui dit, /«r la jmiê aiM»i. 
<( Il me semble, reprit Mfnage , que les règles de notre 
» langue veulent, ye le êuU iussti, — Vous direz tout 
' » cq' qu7l vous plaira , répliqua. M"", di» SWign»^, nuis 
» pour moi ;c croirois avoir <fc In barl>c au menton, 
I) SI je disois^ye le stus. h (^«ue n^|M)nseitntfioiVfe une 
plaisanterie et. rien de plus. Au sUqdus pu hl^-^Hivera 
rdans ses lettres Aucun exemple où elle viole In rè^lè (|iïe 
nous avons «oublie ; et tout le monde sait que les le m mes 
qui, de nus joiu^, se piquent de bien {Mu-ler , Iwbsetv 
V«'nl CMctcment. .^ ■ <, 

J. IV- :, 
^ PlACK DRS PnONOMA PIinAdNNKM. 

k " =■ 

^ 11 u*y a point d^embarras sur la ]>lare dos pronoms 
perstmnels en sujet : il ne s'agit que de ronnoliir l'usage. 
Les grammairiens ont imaginé que les ]iioiionis <le In 
première personne sont plus nobles <|ue ceux <le In 
»«ctx)ndc, et que ceux de la accouda le sont plii» que ^^ .. :^ ■ /" P^riGf </e# Pronom» perêwirusU, 5(»5 

orux de U tit>î»ièiDC« Soit. L Hocortl de» vt-ihos rvcm \v\ 
pruiiQiui tulcU M règlo »fir rr tic pn*»éiiiir<:, (x^inine, 
nom le vcrroiu cliap. V , «ri. H. Noiu nouii ItorncToiit ^ 
ki ^ iiiArc]uvr ^ place qii*on doit Irur nMÏ^nrr. Kn frnii- 
VoU, U prraoniM qui pnric m> noninic loiijoiirs In (1er- 
iiièn*, et U |M'r»oiiMe h (|uj Ton parle e»t tuiijoiirii 
iiMiiiniée \m plrlIli^r(* ; romitie vouii et moi nous (n)rm 
i^ ëoir au^arv ; ~— i-vuê y i\)lre Jfr/r ci moi y nous 
ëoupervfië enmrtrnble, 

PiiMonn h la^pU<"e de» protiom» eii iVf^ime , \v% miiI.h' 
ipli nient den diflirulK^H, Miir-lout pour lei rti^iii^rr». 

!'•. RiMiLK. I/e» proiu>iUH mr, tr^ «r, /e/zr, /r, la ^ 
leSy y et 4V/I f ninsi (pie noua y inniM vl lui ivans piV'po- 
ftition^ se plneent ortlinnireiiienl nvRiU le» \ertx'» djnt 
iU iont le n'^ioie. 

Jl mer dit. — Jr le ituff. — 'l'slle leur (ï /xirlt'.,-^ 
Je lui </a/J/Jrt*.— ^r le» ainiê, — lau^s'^jH'UJK'/rz,- 
— J efi SUIS nti'té » 

II*. Kî:('.KK. !>•» pronom» |»er»oiinel» me/, /<i/ , ^«w, 
fiOKA, i-o/M, /m, rii.v, r//r el r///-*, m' plaeeul «pièi 
le %erlM', (puind il» nmiI pr«V(;dé» d une pri-poïkiliou. 

J^ i'icv cntruiur 'H>ee »oi birn littM maux , ^*^ /f* 
liefuw U vou». — (\nnmr on itmtn'ilhut à l*/ii/t/t/tr , 
ittnt iV AltxiimltT y ilr rhafinrr tir /rf.v rfdtft un homme 
i/ui aitiU mal /tarlê de lui ; //• m'tn ^nnlrrai hu-n , 
dit-il y il intit ftar^tout méilirr de luni. 

Hbmarquk. 11 »'agil de plirnM h r\|)osi!i\e» .(Iuih le» 
<lelW/^^gle» pr^eédenu» : »iir «pioi non» devon» ol»»er 
v«r (pu: lei pronutu» noùi , vouh , et lui ^ k>uI mieux. -v / '^ -^ Soi Flaet tUtPftmomê p0rÊùmtëïê. 

pUoét arant Im fcrbat, qiund ik sont le immê d*uii 
rapport qui pourroit êtro ex}>riiiiié par la prApoaitkm 
â, Maisi aia« qua ia^ autre* da la aeconde règle, iU 
fie pemraot être plaoét qu'après la ferbe^ qwMl iU 
■ont la terme d'au rapport exprimé par la prépoaition 
de. Cela dépend dé nous , de ttmê^ de lui. lll«. RkoLi. Dana V phrkiat 
ImpératU»! •▼•« afiRriDatloa , 
moi , toi /«•! , nom* , 00ms, /«i , 
Umr , tmm , êtU , tUtJ , U , la , 
Im , / «l «M , M pUc«nt «près U 
▼firhr. 

DiH«t - 0io{ ,e« 4j^ui «M «if. — 
DooMi-Mi. — Sonptr-jr. — O 
Komtm4i louvUaA-tei fM /« n'êê 
qu* pouêêtèrt* Mais «Um Im pbnaM irnpéra- 

!)▼•• «««c aéfktioo , m* , t0 ,str , 

> nous f roiu , Ihi , ieur ^ It , la , 

Us ^y ml *n, aaivvnt k prani^m 

K>|Uy«lw plACcnt avaul Uf«rb«. 

Tfê m* HitêipoM et tjm «n est 
— N« n«tt« tn donnât ^a«. — 

pas aiàêêi sou ¥9 ni. RKMARQinR. Quand il y a d^ux jmpératirt uni* par 
1«» cottjoncticmi af , oii , il c^t mieux de placer \c pro- 
nom avant le d^ier verbe , comme , trmre^ affaiêfr 
iH>trefrère^ et vous récancUiêr apec lui. — PoUseet' 
U sans cesee , ei le repolieee*. — PrutégeM-leêlorie- 
mtnt m* les abandonneg â le^r deetinée. G; n*«rflt 
W'anmoins qu'une éMganœ. 

1V*. Ricoi.B. Qiuind plusieurs pronoms accompa- 
gnent un verbe , mey ie^ ee, rwus , poum^ doivent ^lre 
pUcvs les premiers; le ^ la, /«s, se placenjt avant IdJi., 
letit^ cnGd r. en y sont toujours les derniers. ^^ 

PréUMr-moi votre Hvrey je vous 1« remettrai de- 
main i si 4H)ue me le refueeMy K eaurai nktn pa*- ■^ i. l^ù..ia.Ass..^:gamfatt<'»-"t">^' PlaC9 dêê Pronoms perêonmU. 5o5 

«rr. — j4upeB-pous U courgge ds lé leur dit^ .' — 
// n'a pas tHmtu vout y mener, 

i^» Exception. I)tnt U phrii«e ijii|>rniiivo mv^h- hI- 
fîmuition, Iftfla y les , we pUoent toujoiirt U's promit rs, 
comm«, offrecAe hii, — dunnetAii mui^ — iomiui-r 
se*-\eê y. 

II*. Exception. Duns U pInAiH* iin|><'-n<ti\r, moi 
doit et pliK'rr Ap^^s y; cônimi', voriduinrz-y moi. Mai» 
on dit, mr/Ks-nons y. 

RemaRQITK. i)iins 1rs plimstra où if y ji drui yerlnrA, 
un pUvw onlinaircni<Mit 1rs' pmiiotn» Niipiv» tiii wiIm? 
<]ui lr« i^^it, rooimc, oti ne fftul vuus blâmer ; iiiuis 
c<! n« irroit pns une fautii* lic diir , oai Vi«r A oub ftt-ttt 
paê hidmer. Diimi n^ <.iiiK,VVst piiiv(!i|MileimMit ron'ille 
qu^on doit cohtfultrr. U est intitiU' d ol)M'r>rr <|iu' (t.> 
démnfçiBnirnt n« pat lieu, <{UHiid 1<* proinicr verbe (i*»l 
^ un trmpt compote. Il seroit ridirùlc .do . din* , j* 
maumiê voidu procurer te plaisir. Il là ut dirtr, /'au 
niM potdu me fwvcùrer ce plaisir . \je% rtrnni^rrs font' 
qurUpicTuift cette fiiule. Kn voici .une lutrir que fout 
non arûlenicnt les étrangers , mais uu^'ine k's FrMn<;)ois ; 
c'mC de niett;1* le pronoai nvant un verlie suivi de deux 
inmlitirs joints |>ar l^s 4x>nionctious rt , m , vu, qiioi<{Uc 
OD pronom n'ait aucun rapport au seouud inflnliif. Ou 
ne doit |>at dire, sUe ne wt ptut consoler ni recn'oir 
aucuFi atnsj paroè €|iie se n Mt point régi |Mir recs%H)ir. 
ihi doit dire : elle ne peul ae consoler , ni rscsi/oir mâoun au%s. /Il y « encore d^NUires diilailt iur cet pronomi ; nuit 

I. V JO . \ :* $o^ Ikê Pronomêpoêêeuil*: 

U fi;niiiiayiir« > ohaorpo r«hbé de CmmUIUc, mtoîi bîéfi 
Ifiugur et i)i«n «nnujinii0 ^ il Pun n^Mi^négligi'oit amaiil/ 
l- TcNit «0 quM y a (fo miniiiieiui dana Ut Uaffuci tae 
(luit f'apprtfiMiN» que par l'uaage. 

A R T I C L E I I 

Dks Pronoma PoASBaslpa. lips pronoms potM^Mif» , ainsi «f^bt lour nom Vâiï^ 
noBcw, marquent U potaMaiov où U propriété d'nno 
rhfOar. Quand on dit , mâh httbii , vire nimson ; c'est 
nrimoH^ ni l*os dàaoit, VhahU d§ tnuij la maison éf 
%Hiu9% 'Vj^ août de vraif ad^*ctifii : ila en ont la nature , 
«•t en tuivent Jet loia. U y a dee grammainent qui re~ 
fua(*nt à eea ad|e<uir# la déiiomiliaiion de pronomn. Cea 
mota, diarntr^lt, ne aont pas dea tnots invmtéa aiaaple- 
ment pour être anbatituéi à dea JMuna déjà énonoéa x^u 
connua: ce mmm de Yraia adj<<erilB qui ont, par enx'^ 
mèmiNi, et indtSpendaaMMit de» «atrea imma aoaqnele 
iU %m rapifortent, un ok>iet dô tti^NÎAcatkm fixe et pté- 
oit. Si Ton analyte œs moia , on Yerra qu'ib iae aoni 
que lea aubatiluia d'autrea proaMBa, et que païf àm-- 
aéqnenl ila n'en ont paa la vraie nature y qui eéldé 
remplacer dea «oma. Noot n'emanpineront paa jusqu'à 
quel point ce aen ti hi i et^wmt être irrei, parce que ntMia 
repiardeiia «eiUl queatkpfi plutôt eofnme une diicufaiun 
de jpure cnrioailé «pie d'une utiiilé réelle* Noua itiivrÏHti 
donc la Ifule dea grammairiena qui placrivt bm adiei>- 
lUà «tt nombrt dpi pMDMtf^ «i niona en 


^ .»(> Deê Prononàê fH^s^e/nifa , rfr. 

et d4BUK inru*! ; reiit (fnî nonl totrjoiiM jointn .N un nnru , 
ooninir ,. mo/i pèrw ^'êa rnrn* , e Ir. ^ rt orn^^ (|iii n'y 
AOfil jaoïiiis joinU I coinniir, ir t'i'tirr , Ai nôtre , rw. 

Dus PRONOMA POSARANIFA QUI HOVT Tol'JOl UN JOINTS 

A di;a noms. 

Pamil rr.n pn>noniH , Irn iinn ont r.ii>{>ort à uni* M>ulf 
prr»onn(* , vt Ir v nuln'» h j)lii.siiur!i. 

Omix (|ui n'oiii rn|>p()rt «lu'à une prrnonnr sonl , 
pour Li prt' iiiii'n* , nu fiinmilifr , nih/i , nui , «',l ;ui plii 
riel , rtwn ; |><>ur la^K*nnul<' , un Hiiif^iilirr, /o/i , /<i , rt 
au pluriel , /r«; rt pour la Iniisit-mc, au !»inf;ulici\ mou , 
#a 4 ot nu pluriel nr.H.- 

Ceux qui oui r.ippoil i» pluRioiu^H prrM)iin<'A soiif, 
pour Li pn'uiièn* , nu Mugulicr, /lo/rr, cl au plûrirl , 
no9i |M)ur la jv^rondc, nu ningulirr, iHttry , ri, au<p]inir| , 
%^ê '; Ci pour In truiAiî'mr , .nu hiu|;uliri , leur y H .iii 
plurirl, Jruni. ^ 

Mon , ton ^ * »'/ , Ronl niAM'iiliu.n ; nui ., ta , - .v*: , 
ft'iniiiinfl,; cl lôu» Id nulrrii, «les ^1(.mi\ |;rîn'rs. . 

HEM\llQtTR. Non* «vous vu (Inun l'arlirlr ptr(»'(!rnl, 
qui* y pnr polileMr , on dil "fOMt, nu lieu de /a ^ cpiol > 
qu'on ne parle ipi*A ui^e •eulé pemounc On «loil , d;ius' 
créas , uinpioyer le pronom eorn»i»|wf>n<lnnl ♦•«•/re, ri non 
pMs ton f et)mine ^ v&tit ét^ê tn^p appUtpar tJans yoIic 
travail , fi trof) dië.nipé s.Lmi \o%^(wiuêeftirri.<t. ^' \^ », ' 5o8 D$ê Pronoms poêêêêêifi f gte. 

r*/RiEOLB. Cm prononit tont loajonrt ioînts k na 
nom 4|if'il« qualilieiit et dont ib prennent le ^«nre et U 
n<~*^ Set maùt99 ovoieni empoisonné par la flatterie won 
hrureus naiursl t il étoU enii^ré de m puissance et 
lie aon. boàhmr : il croyoii que tout devoit céder à ifiê 
liéairs jougueux : la moiiidre résistance snflammoit^ 

FàNicLON. 

- " ■ . ' ' , 1 ■ I 

Noê plus doux mets étoient le lait de nos rlw^res et 
de nos brebiê , que nous atnons soin de traire nous-' 
mêmes y ai*ec les fruits fràichement cueillis de nos pro- 
pres nuiins. Vifn sièges étoient les gâtons / nos arbres 
touffus nous donnoiênt une ombre plus agréable que 
iee lambris dorés des palah des rois. 

If DM , «r««h rtiê «Uni Tair i**!!!»***!!! à k foi* ! 

Il Ml d4 rKériti«r dv «rcflra 4« MMM roi* : 

Il «1 né ! Dmii m0S mnn , dcn* no* ctian^pa , »mt 1m ondtt , 

IVos fovdffw IrivmphMM l'annoorvut aux dMu MondM. 

M. Tabbé DiLiLi^. 

ExoiÉmoN. Mon y ton y son y l'emploient au fié- 
nijnin àfant un nom qui commence par une voyelle ou 
une h muette. On, doit dire : mon ame , au lieu de ma 
ame | ton humeur , au lieu de ta humeur. On laifàe le 
pronom an maaculiny afin d'éviter un hiatua qui teroit 
ina Byp gf U blj* • 

ir« llàOLk. On BWI rmioU 91 noD paa U pronom rr -<^ 


> 


'"^ 1 


1 iHéAil t^Ui^ ;è2WUk-'' i:««ï«:!l^^J|*V. Dêê Pronoms poéêemiifê , rir. !^j)D 

pbttetfif atànt un nom en i^mc* iiuand un pronbtn p«T- 
•ônnrl AujeC ou régimr j tu|>|>I<V «iiniiuimitifnt , ou i\\\f. 
les ciroonsUincei 6ienl tnut« é<piivo<pir. 

y ai mal à U t^te. — Il Jimdrti Jui coupe/ U /amifr , -^ 
il rt fVfM lin couf) tU^ fru MU Arra* i — • tortlezAxii Ir rNui *. 

Diot ori i^iniirt lei pronomt prrtonnoU /# , i7, //i/ , 
d^UrrmiiM'iu dNjine amni^vt) clain* le mmis qu on a en %ih*. 
11 n*y « iMiint d^^uivoqur à rmindri*. 

Mail »i h* pronom |MT»cmm'l "lirAlr jm» l't^piifoqur , on 
doit «lum joindra Irpronotn |MMUM*Mir nu nom , comme ^ |e 
vitiê qui^ nu» Jainhn êt*nfU>. On doin sVxprinK'r nin%i , 
|Mircc (pi\>n |Msiit voir «nflrr U jumlx* (rîm nuire mimI 
bien qu« U tieiiiK*. (^cit U riètnon pour laquelle on dit : 
il lui donna tta rmii/i â baiser ~, — • W/cr a donné fuir- 
diniênt éon bras au t'hirurgien , - — il ffrnl (oui m^n 
sang r ci^r, dans ^'« phrasi;t, il n y a que le» pronoinA 
poAM^ftAÎiÀ qui d<^lfrminent d^utir numi^re [Mftitivc qu'on 
parle de «a main t dr son bras y Tt de son sang); vi nmi 
do la main , du bras , cl du saiig d'un autn*/^ 

RltllARQlJK. Lea vrrlx't qui m* (,x>njuf(uent avec dm y 
prouo^ia de la ip^me pcrtonno i^U'nt< uunmunûliu'nl 
toutiL* «H|uivoquo ; comnû) je nie tidis bUêsé ù In mnin. 
Il est «évident que |« parité àt ma main. Dnnii re cnn ^ 
1 emploi du pronom poaieiaif icroit une iàuie. Oqirndant * Au lUu àm dir* m^cjMàkmm lU 94? igné t KIU a (^ardé ton /«/ . 
rfilw , 9Uê m §sr4i U i«/. iS pt««ii^r« phraM Mroil bvnn*', li jpn ««u 
lui! dire ^«'«ll* a conMrté l« lit HaiH \9t\\t9\ «>IU rvutbuit orimiitr- A'ïàê»^(ê jkUUH-iâe à dire f tt •• é^omff ioUjoutê êur mi 
Ja/nlfgs. Ce* exfliilMtitfiM àooi dm pléoiMMinri reçut M des 
f;aili(-it»im't. Il en^ fMt.de même de cet |mmeee : je t'ai 
i'u iU ukrt fUvprmê j^#U4ry-«je l'ai êHêêndu dt met 

(^OAi^i par parle d'un mel luibélurl , on joint le pro- 
uou» ptitacttifau nbin , c|uaii|ac V^raipluidii pronoin peri-' 
Aoniid ciiipcrho touie é(pmo(|«e ; aftinme, ma Migrairm 
in li tourmsnié tout U fOur» 

Ou II «mpliMo ieiiuiit let pixinomt poeteitifir trtnt let 
nomt <|iH dgireot être Miivit d» 901 ou fêêê et d'un pro- 
iium de ie lèhie penu mi e if m cet pottettiA » oomme , 
/ai tÊÇ^U Mpb i\i^ayoiv ntoptm écnùt. Chu %*éa^ùwx^ 
i-oît mal 9 ti rim ditoic , ffd ^wçu ¥Olre Ifêif^ê tfat tooi 
i;à ïciMee «^riât. L«ni «^imngert font toureot cette liiute. 

Lei'pronomtp(>8t(*éstrstlo la troitîhnc pcrtot^ne, «0/1, 
'^sa i'êêè y leur y ieutê ^ ont rapport il det pertonnct , 
ou à det chotct pertonnîfiéet ^ ou tîmplt*iiient k àtfm 
rbvt«rt. S^flt ont rapport à det diotrs peraonnifiéet , on 
emploie cet potM^MÎfii duAt tuot let eet ^ | malt t*i1t oui 
mppe n à dct iliotet^ l^tttegè feHe. On Voil ùue cVtt ki T» «lift ^nrtt^^M «ocmImmi «è l*«i «1 iMvé 4t mWllltf ew^i 
«on, «a , «•«, mlin««n parlant <A— p«fMiuiiM| «*oaiim* (fuaitil of^ dirt: 
Uvpuii i|ii« f*i quini votr* roiiipaipiU ,i'4n «1 bi«« r«gr«tlé Ut dou- 
oMin , |l«ar i'ai M«« rt|pr«tlé la^vlouMmê 4'«iJk M ««e 40m— n tof-. 
mmtuUmt 4(|uif4M|iM, I>'AilW«M* potfw 4Qmpmg*^i0 •'telMil , «u 4» k 
•aciélé qM« «OUI r*r»v«à , mi «U tr«U« cttf«ftati«n btll'»lu«ll«/ l'nM 
••I p«rltfUDiQ«^« , i'ttulio un Tott pni. * ■fUS'.hf"^ ;t;»*.*4.. 


>i!fc D^ë Pronoms posseêsifr y etc. /Sw 

Ja iiÉbiiit i)iilkulié que crll» duiit iiou* mvjdiia i^hK ;r 
TocoMÎfM^ (irt prunonu pmunitcU. Lcvuii»-!^ d'jipiîii Ici 
inèniet priiicipci. 

Q^iid un pjirlc (l'une tLituc, iïxww villr ^ (rmir li 
vièrc, du p«rlcm<*nt d*AnglcUrrnv, un ne dil.|M»^ m trtr 
ett MUf f *n rtuiê Mtnt largt*» y son /// ntt jjnjitruf ^ M.n 
membres aont intégrée ei évlairt»; (juoiipi on «lis. , ccihr 
$tatae têt prèciruae ptir la beaUtt de m lAu\ ('H|L' iullr 
éiçntte par la largeur de m*.h rur^ , rrttr rn-z/rr- r.sf 
êoréie de «un lit , le jMtrlemeni d' An^ltUerre eët ftiinr*tix 
par .rùUégrité et lee lumières de wr ineitdtres. I rs 
raiaoni qûis Ici grammairicnii doniicni de crtte iii..iiiri<' 
de l'exprinier lonl ^*unc*'nit*Ui|»liyKi(|u<' ti obMiirc , ipi'it 
eit diOidIe quVllct M)ioiil ùiitic» par la plupiirl dcn ^mi - 
MntMil rtiif étndicril Ta langue rrHii(;oi»i\ V.u vuiri nnr pliin 
timi^te'qtie noua prunoni dnns uni* iiomm Ile •.'raminiin;. 
Siellen*ett pns appUiidjlc À loui lr« i\\% , on nr pnit «lii 
OQQVyaiMf qa VU» uo li; •uilikboaiicoup. |.(>proiioiiu «r»// , 
fo^ Hié^ i^ur ^ leurs y y rtir-il du, .iii«ii«|iiii»i 1.» pn»- 
|l|<îl^ ; or , touio pmpi'iélé uc roiivit'u^ 4u'm it qui « w 
4|^ 4||tpifa« On no |Mful pa« diiu tpit* i/r.« JUurH , c/r « 
fruité y tuicnt dtrt propriélA^ d'iiu Aibic, qui t'!il ni) «^(ic 
inanimé. On ne. pimt dune |mii» din*, ^^lu/ii un bvl ai f>/r . 
yHàfàirmwts Jleurê , ses fruité i mai» y Vn udiniic A* 
Jl*Lrë\ làê frudtê. . ^ 

Cela puM^» 

lU'. RilULR. Quaii4 il a^AgÙ di) cliWt , On doit ^ 
OTmrif du pronom e/i, •« li«u du» prunuuia po«*€»»il:» ««// , 
sa, ses y leur M leurs , tuutet le» luii que ce pruuoni j»» m 4^- *■ i cntrertUm la coiiftnictioB de la pllriie { «t Vfm lÊê/éûh 
cmployrr h*i prooomi poatOMift cjiie loraqoH «M tej^oé- 

ftiblo do M •enrir do {pronom «o. 1 ' ' 

AiDâl f cm dira ,; tèglUéa m ptwiUgèè ; «» MvUU 
a .act agràmanê , £a oonyM^^ a têt iteiia ; patfc* (|iw 
diîiu cei phraiet,'on ne ptut pa« liiîrt entirr I0. pro- 
nom en : a <|m ëat ^fidrdt, ptdtqae \m dattx MibèUn- 
liit , «e trouvant diin* la m^me phfase ,"•« rapportant au 
tn4>nM) verbe , Tun comme sujet , tff l'autre .comme ré- 
gime. Mail on dira rn parinnt de l'^gliae y Uê pHt^Oêjg^ê 
en êoni grand* > et d*une ville , Uê agrémênê en êorU 
pr^flrabiêê à i^Hue deià campagne , parce que cet phra- 
lea se conatruiaent trèa-lNcn avec le pronoin #ft. * 

Daprèa dette règle , on explique trèa-bicn pourquoi 
V&a doit dire , en parlant d'une ville ^j'admitt l'étendue 
dé aon encêinêt^ la heaiêU d$ pitik rue*. 

RmAmcjUB. L'uaage amoriie^l le aervir dea p nmoiaa 
poaaeaiift en matière de i^ctéfic^. On a'expri«M>fert Mes 
en diaant d'un lrian((1e , aea aiîglé%^ wt%ééêèêi d'ÛB'Mim 
aa Signtficaiion ; d*un diaDoura y êk diviêè^n | ^(te U 
grammaire, aa êynttuit ^ «fc*. 

IV*. m^UL Cea pronoraa ae répètent av^t 
aubaubtif et avant chaque «djeclif qoi exprime At a^M- 
poru VifKèrena. 

Son pirw y an mêr» ^ tÊm fifèfWêf aea mms^ g^ il aea 
ondée y ontéêê U§ ih^Uê pkÈûmeé^hplmi^ ff hmÊÊ 
de* répoitdiofte. , ^ . _ i. 'A-: fcyua.*j..'| î)êê PxpAmê poêêÊêÊ^ ,€Èc, 5i5 Ifttlra nabat à «« eMww y «s lanM à «M d4*ir«. 

♦ . * VoLTAiat. 

I ■ . 

Il ttt 4« «Hif «rHvctc» : mÂU il «n ••! !• rMl« ( 

Kl poor M rails ••fla j*Ai , m«iHB^aM , *n «n jour «. 

IactUU' MOU «Bg ) MM IiaIm «1 MO» amour. 

/« lui ai montré méà plus beaux ei mea pluê yilains 
habiié, 

Rkmarqui. n en eil des pronom» poiteMifii avant 
l'adj«ctirconiine de rariide : ili suivent U mèimr loi qiunt 
à leur répétition. (>n doit donc Ica fé|>ét4?r (|Ujind les 
adjcctifà marquent un tena oppo«<^ ou dilfi^Tnt; mai» on 
ne lea répète pas qu^nd lea adie«:tifii aoni à-pcu-pr^a 
aynonymea , comme , /# /m ai rmmtré moa pluê beaiix 
êi plêêê ntagnifiqu»4 fuMbiiê, 

DUDa quelquea grammairM iàitet par An éit^n,;tn il 
est dUt qoe lea adjectifii pronominaux ae mettent qurlqnr* 
fiiii an plnrttl , quand ila aç rapportent à deux ainf^i* 
II0H. jOh- y cite pour nunnpie or paaaatr de M. Mar^ 
numfÊtii'^ /amàUJUlê n'a €u /tour aes p^e et inèn* (iéfâ 
atUnticns piuê êouUnùêê ni Jrê êmprfftMiiwnê pius^ 
itmirtêé Celle eipretrioB wU plut vivè^ mata «attelle bien 
confemê aux prindptt dftilâ Unipie 7 Noua en doutona. 
hm pfoiiooia poiiiriiiR ^ comme noua veookade le dir<^ 
io«t âiittieltia à la mAaMh loi de pépétition que les artklaa : 
or, comme on ne dirQil|Ma^ Uê pirw eiWadrv, il ne 
{Mifoli pflt qu'on doive dif« , êM pire ^ mén, Toua lea 
gnuida écpivAiba ont au Iwencca qui ne doivent paa iàirt •■^i''-mmf-tif / 5i4 Dm Frommmpêttmêifi loi. Gftl«iiiaai|nrilei'«xpriii»rlloitdiiiilâ botlehe d« 
preiqiifl tout le mondé du ^ffuipè de yanfelaf l'niaii œ 
premier purifia de ton aitelfl la condimnie, (^ oomnie uiie 
j) des pluf meuveiaei fikpont 'le jierler qu'A y ait eu daot 
D Dotns langue, i» ^ . ^ 

$.11. 

DB8 PrONOMI POSSBMIPfl qui MK SONT lAM A18 JOtNTft 

t ■ ' ■ ' '■ 

, Gea prcmmu ont également rapport à une personne 
.ou à pluaieurt. 

Ceux qui n'ont rapport (pill unepcraonne tont, pour 
la première au ini|pilîer» (a "mi^o^. maicultn , 4bc ia 
mienne , fiftminin ; et au plùrid ^ lat mienê, maadilin , 
•t Z«a miêfinm » féminin ; pour JU oecondu au i|iqgidrr , 
le tien ^ maicnlin f et ia tienm^f iémiuin ; et «û pLnri«l , 
lee Èkne , ^aaiwil|n^ et leê.tienf^* , féminin ^ pour la 
troitiènie «a ainguUcr , le êi^n ) ' maaôulin , et l0 ê^n^Hi^ 
Hàminin } a| .un pluriel y Ue eiene ^ maam^iA y'-eti.W^ 
jieniMa y fi^miain* , .^.4^ ' ^' .vV^>l^ - 

CeÉK q^ oatrapportà pkmeun pcraonnet bonr pimr 
le praiîèpe mtéxt^jMn , leétU^mfÊfm^ pelon le*flièif« ; 
A an ^ploiiel^ èee néêemê [lour lee énoi parai r "P^^ ^ 
Maonde wlirfnfMÉMiP , leouilo^^dA^ya^on le yw W I i»t 
•n plufiil, aie P<<| u a , pe«r Im^mk genrM^'W'pcMr 
in treialèsMr «i^ringidlBi ^ le-m ktèmr , teklii >!•: gttÊ9^ \ 
«f «1 ploml» Ire Ifiire, po«r' Ui denx genres» nom -J)- Kr,*a»a? ilf.iAii . ni,' qui ne ÊomtjumaU Jointe à dmëtwnia. 5 1'5 

r** RàoLK. Çwprofioint n« tdnt jmnaU joioui à un 
nom y mAii ilt «'y rapportent , et dans ce cas on né peut 
JAntâia lot employa cpHT giiand le nom auquel ili m» rn^>- 
portent a été auparavant etprimé. 

J'çd. vendu mon cheval , avet-inyitê iou/our» le tôlre ? 
— f^ouê altérez votre tante , je .ctmaerve la laieniic. 
-^ Je iH}Us mufUrerai ma bibliollitMjue , y V*/>rrr* /y//f 
♦•oii* nié montrerez la vAtrc. ' 

Remarque. On man(|ue «ornent à cette rl^e iLiiii 
la com*ft(M)udati<'« rntitr ni^tWiniMi. Hirii de pluH ordi-< 
nain* i\\w de niiiunc*na*r la n^pupHr 6iiinc l<-ttn* pAr ectti* 
pUraae iMirhiire ., j'ai reçu la vôtre en daU <//• , aie. : 
il faut dire : j'ai reçu votre lellitr en date lir , etc. 

II*. RfÇfftJî. Ou emploie le» |»n)mmis pernoiiuelH nu 
lieu des. pronoms poMenèint , qunnd dru noms de thosea 
tout mis |>our des. uoui» (!«' per.noufu;». 

^/l ny a ixtint dr tnrUlrure ^diinie ijne lui. — // n'y 
a fxtint (Ué nwtiiie de nirtl/eurr x-fH-tigur v-<mis. 

5i (Ifltis ces pUras4>n <»|i siil^lilue ia sienne k iui y vX. la 
i'é^rw k Pi*us f U premièiv (li^iiinem , la p^uine île let 
èiTiikiin eii nipilU{*rr <jue gs/lr d'un autt» ; et l.i se- 
coAdtf y votre ^pée e$t dû nieillçure trempe ; et? qui est 
uniiens cnti^n;n^Çf}4 diOcreut dé oeluîtpron a «ii vue. 

^Ur. IUk;1»R. 4^S IMiasensifi uo |iouvriit pas acr )%p.« 
piMtiirà4«# ttoriM prit diius uu sens iuUviÀiù* 

Ce leroit nfinindta de dite , il /iWi pn» c/Mmmitnr ci 
filtre [daîêêr , «l^iamionno est d'iiif^ ùtenjutëunté f tlanw \ ;> n- Id ^1 ^A*' \' ii6 /" \»' .-*. trê dg9§ éê mandé, okaqm pèrtèB UMmRtt 
gpui/emoii là ^Ênuê ai»0c un potêvoir abèoUé y parce 
qwB , lelon tm frand principe de Vaogdâi , qtie noiu «a- 
root biemôt oœuiuo de développer , « Iput nom «m- 
» plojé unâ article , ou aani quelque équivalent de Far-^ 
-)» tide y nfl pc^ut avoir aprèi loi un pronom qui m rap- 
» porte à ce nom. )> On doit, dans œ oat, employer un 
autrr tour , et dire : il n'eëipoirU d' humeur à faire 
plaisir , et nwi je èuis d'uns humeur hienfaiêante ; 
— > danê lês première dgfê du mofide , ch^ue père do 
lamille goupernoii êêè enfane avec un pouvoir absolu, 
MaÎA toutes lea fois que cet pronoms peuvent m* rép« 
porter à un nom pris dans un lens défini , on (}oit les 
employer de pr^i&rence au pronom personnel corrrspon - 
dant f comme | c'est le Hfniimeni de mon frère , el le 
mien. Où s^exprimeroit mal si Ton disoit de moi, 

ART! CLE I I I. 

1) B • P ft O M O M • M B L A T I P t. 

\À fonction des pronoms personnels est, de désigner 
les personnes et les olioaês : celle des pronoms relati& est 
d*tn rappeler les idées , et de les expUqner où de les 
ifétMiQdra en les rappelant, Let pronoms ralatiftont 
Ame n^éfcisirement rapport àma ob)^ dont on a déjà 
pipléiet qui a été déalgné par nu nosa en un praoom. Ce 
MMB OU ce pronon qui préoède ett oa qu'oai aornaM mi- 
iésélanl. Cet antéttïdent n'est pas Mm)owa exprimé: 
fi pKrMM il est soua-enieoAi) maiai Tesprit le snpp 
suit. Le 
rofiioe 
phrasei 
e$t chi^ 
œs deu 
la eo(jt 
svéc le 
donnât i 
Quel 
dillsc j 
conjoiu 
do conj 
tonveni 

I^S] 

quoi^ e 
parsgra 
le rrUiL 
ici qus des pci 
pl^rase 

Mais, 

que de ' I *t^r% ». » •.-• •\». < t ., »i .i 


le inpplée aîtémeiit «t \é pkoe aaprèi du TeUtiC cpii 1« 
•uil. Let iMtmomi rtUUfii ont enoorr la propnt'tt^ de; Ëiir« 
l'ofiioe de conjonccion Aen unitMnt deux mcmbira d« 
phraiej Quand On dit , Utkbciété <|Uo nou^ fftt/n^nkmf 
est chfi^rmanUt f le relatif çue réunit en unr«eul« phrate 
œa deux , la ëociéié eticharntante f nous fr^iientons 
la mxitéié j et il* a d<* pJui Tavantage de détormioer y 
avec le membre qui le tuit , Télendue du teui que Vun 
donné au mot êoçiéié, 

Quelquff grammairiens, entr'autrea Tabb*) dv Gjn-- 
dillar y donnent h ci's pronoms la dônoiuiiiation dç 
conjohctifê , parce qu*étant 1rs seuls qui iiissent lofilct 
do conjonctions , ils sont les seuls auxquels elle puisse 
tonvenir. 

Les pronoms rt'latifs sont, qui , que^ lequel y dont , 
quoi y et où mis pour tmquel. ^ousen traiu*rons dans truis 
paragraphes^ Le premier aura pour objet le relatif ^iii ; 
le relatif qiuf formera le second ; le troisième renWnuera 
les quatiie autres rdatiis. .' 

Du Rblatip qui. 

.,.-..• - -m 

Qui , des deux nomtires et des deux genres , ne se dit 
des personnes et des choses que lorsqu'il eiti sUjel d'une 
pl^vse 'y ronune , l'homme qui youe fierd son tempe f 
— U livré qui pkiU n'éêt pas toujours Is plus utUem 
Msia , quand il ctt U terme d'an rappott , il ne se dit 
fp« dis ptrsSunes''ou dis dionaa pcrsoli»iÛ4os , oomnt y A 
.'«.lUi. * ' / 
',* 
■ ^ 
Mi ^ # ^. Si9 AêlUÙÉti/qm.. 

rkomn%Ê h q«i ùppariimU et btaujmniim M tranche ; 
•^ lêciel , à qiiî mm Jm^tm Mirflrf honhmir n9 rrêmn» 
pas d0 nmàipraUgeTé 11 en m de roènB , lonqu cin|JojA 
pour im «Mi ei l« rtUtif ^lâe il m trouve r^me direct ; 
omaitte ^ /rri csm'noi ipû uaiêê vmidrtM / ^uand en êsi 
dêliçtêi H M^» dmn» mê go^t ^ <m /m s'^Uachm pas 
mMms êmvoir qvA Vott aimé. 'ï 

BRHAHgtTK. Qnand le trrpne d'an m ^i por t est exprnn<^ 
par la pr/hoaiiJ<in dr , on doit ^réfèrtr dont à de qui ^ 
lortqne et reiaMT doit èire foitî d*nn f iroiuiin peraonnrl. 
n est mienK de dire , la Jhnmê dont ifous parler est 
irèé-^ùnnm. tJe qui pe letXNt paa ai bon. " - 

V*. RltGLK.'Qiij relatif Vaocorde toujôurt avec aon 
mléoédent en .génie , en nombre ^ et en penonne. 

Moi ,^m , 9Êmtm f^um^mr Èlmimtmt rfflU, 
Ant f«f« <W lif cap tifi «i iMif-lMipt intulté^ 
X?>^' ^ fo'Mn aMfl«li Jéf iorsal !«• i^ranM , 
.Bwm o mMb J i w i ém V<m^ < — lu i pirr Ih wa§M, 
Amw? i BiaialvMat à b cMiflUiM Ui , 
Par ^1 l#7«bU ■• vvi» - j« «aip^rté loin «k Moi. 

Racimi. Jmm et pmittmmt Aém# • «iMt U hast*- 1 
K*Ml p«iat U fnill tMdif 4*aM Upto «i«ilUM , 
£l f JM tiiU » É«M ailaialva , à TtJOipU ^ JImuT , 
Smmtiêiu la^t par 1a4-«iÀia« ^ «t foù loal p»r Im y««i.,^ 

|l pMfaàAiii. 

, A^^QMt qm Diéà oui donné TiCrv, rMm nsTavoit 
f^iêiimmLIlm^9idMi qiû Mloiil, <^/ «pii fiiit ibt^ 
^^«i^oivtii^^lildxatMr qu'il faii Umi par raison ■J 


riche; irr<:t f 
on êêt 

e qui ^ 
onnrL 
fez est 

ce ton 

s 

p. Vavoit 
ii toui 
rai m n 
JDu Ri Ç7 WÊkMifj^â'iii "mnjrmt fu*è cause qu'il fait UhU sanë ptinê , et quê , pourJUire 
dit si grande ouvragée, Une lui en anUe qu'un êeul mot , 
c'eU-ni^d^re qu'il ne lui en coûte qur.de le ^Kndmr,. 

l .^" ' " / lk>AAUET. 

Dnni Ir pirini«r nr mpl^ , (fui rtt «ti nin^ilirr in«Mni- 
lin , Pt à là pmni^Te prrtotin^ , panr «pM* Ir pmnom 
moi r»t da ftiiiguliri maiiriiliii V rt «Ir U pn*mi^n*. prr- 
ftoif^ ; <Unt le accund , il ett dti\ »inf(iiliri* muMuilin ^ rC 
delaWccmdr |>«rM>niic>, parm i^jrtênert txjiillant hèrxyé 
ttl en ApfMtlYipbr , et p«r ^n»^urnt à li lecundc jht- 
•onn«^, elr. / 

U*. RÙOI.B. Qui n-Utifne doitpuftiiré ■«•(^i^ de toQ 
jiotéci''denl , (puind oèt andérAdentest un nom. 

Un feone Kfimnle ([ui ett dot-ile aujc itmeeiU qu'on 
lui donne f et qtti aime à en reciiKnr ^ aurq injàtlli- 
ùleyneni da mériie, \- .j 

L'n ienne nomme , qni aime â «r parer i'ftinemeni 
eomme une Jèhtme est indigne dr Li sagrtJ^ et de ta 

RcM ARQtTR, I^nt «TUlnet pUmiet , qui {H'ui Ain; 
t^par^ du ttilMiiinlir par un certain noralm* de inoM , 
c*c«t lorikiue loMna. ftiriY di* Vy rappoilrr ; tn yoiri un 
exemple dmii BoMuet : il afalUà , atHint tmUejti vIio^h , 
f^QUê faire lire ddnê V Ecriture rUtatoire du {M'uplc do 
Dieu y ^\ fait le fondement de la religion. CacHc pKréae 
••I cudïe ^ pâm (pic du peuple > déterminant ^esp^ce 
d^lû^oirt^ et de Dieu îeapèct du peuple , Icaprit re- f> -.7. 5io ''Du JUhiif qui. 

monM nkomuknB^t en iolMMidf hitàmtê , tf y lup- 
portt ta phmM inddMitÉ. Mali ûm aonté di gdlicûaMt , 
Je hii éctiê dêê kttrea f|iM je trob qiiiaoïil admùxMtê^ 
aonl (fo TniiM iiTé|pil«rilét dont on ne peut rendre 
compte qu'à Taide de pluneiaN eliipaea. 

Mai» ^' peut être léparé de ton aniMdent | quand 
cet antéoédent e«t un pronom peraonnel en régime dinm ; 
comme , il la irauiHt qui pUuroU à chaudêê kumêê i 
je le ^foiê qui â*amuêe f parœ^ue œi pronoiQBa , ^nt 
Dii*. pour êUsf liu^ Jotvent , ^Mnê ce cm , être plaoét 
avanl le verbe ; ^ou dan« «va tortet de phraaei qui tout 
encore dea galliraiaiet , omtx^^ iÊe^Êfni pa» Uê piuê 
malhêumix ^ qui ^96 pl^nmnt Iti pluê. 

RBMJLkQUSl %^al>b^ d*01ivet obaenre* avec raison 
que cette r^gle ne porte que aiu> qui en sujet \ car au- 
trement il peut être r^ime d'une préposition ; comme ^ 
la perêomw pour qui Je minééreeêe, u A l'égard des 
)) phrasel où qui forme une répétition , par exemple ^ 
)) un auimtr qui eai eeneè , q^i sait bieti êa tangue ^ 
)) qui tnédiiê bien eon eu/ety qui travaille à loisir , qui 
)) cimeulie eeë amis , eët presque etlr du êuc€>èê. Tous 
)> Ce» qui 9 par le moyen du premier , touchent immé*- 
)) diatvment leur tubatantir^ et par conséquent il n'j a 
)) rien là que de conforme à la rf gle généraîe. » 

Mail , qiK>ique 1« relatif ^lij en sujet ne puisse paa être 
séparé de son suhatan'tif , cela n'empêdie pas ,, oltsenre le 
même grammairien y qu'il ne rentre dana tpualas droits 
de tajet , relativement au verbe qu'il régit, c'eatrà-dire , 
qu'il ne puiaeo eu être séparé , non teulement par des {.èi/^imà^LJ Aii'm. «M Du HêtaiiffpïU 3:11 

fetipoèitioni , uuiit eooore par cIm |)KriiM*t incidrnU'i , 
cotrtàie dam cet bc«u& vert de lUrintv. 

N« J— c«o«Um-^ou» paa lU rm fantf m IJvtltê 
Qêtt f IoTi^m'au (li«u du Nil U voUk» ltr«Mi 
I^AOtlif I liant U ti/ ter t ^ un cuit* (limiii»!, 
1)« Uurt |ilut ilitrt |)iii«nt taiiilrnirnl liumii i<Ut , 
CorumcrirtMt Ifurt ataiiit liant 1« mui^ tl«it|>rindi«i ,' 

OÙ Von voit (|iic \v nilatiff/ui <'•! »4^|>nr4' du vmIm' conna 
criteHt (|u*il i^gil par la phrnjic indJfiito , iorjufu'au 
diêU y etr.^ f*t par rnp|>Oftiti<)ii dt* leurn pluë cht-r» , vxv. 
(( Hicn de pliu régulier, dit il \ et la cliiilr naît do la 
)> n^ularjlé. )> 

On trouve une faute contre cette r^gle dann cen \v\% 
d« Racine. 

Vhénix méitH "I répond, qui l'a roniliiil «ipri^t, <- 
liant un fort éloiipié du ipmpin rt du paliii. 

n luit de e4*ttc K>gle , i". (|u'on lie tiuiroit pineer une 
prfpoêilion avec son c<>inpl<^uient rninv lo tuLitahtir < i 
ifui fflaiif. U y a dune une vraie faute dans cf vers d 
Detpr^ut , 

•^Lm dàéêêê f «it entrant f qui voit U nappo mitr, 
Adipirt UD si ImI ordia, «1 r*roiinoit l'L||li««. 
Et d'un bnti , à c€s mots , yui |»«ut tuul i\tT»n\«T.... 

La viola don de oett« règle peut être unir aminimlii 
pour lea poèlet ; niAÎa ili ne doivent jamais clierchei h 
éviter la peine aui dépcna de la vraie cunitj ucti<)n ou de» 
règles di* la lyntaiie. 

^*. Qu'on ne doit pair Glro rap|Kirtcr qui relatif h un 
•td^aUnlifitiivi de la phrate qu^il n^git) cunune, la cin 
I. il «• r' 5a9 Du Eâku^tpi). 

quièiaé époque 9êi cellm th la Jomhiion eu ÈÊmpU de 
Jèruëalëm , qui /m fimii tjm^â la prtnùèm année de 
Cynië. Pour rtndre œlie phrMo «niMle ^ il finit prendra 
un «i^trr tour , f t dire , en chen^eanl le rdfçime en tuirt , 
la Jx)tu[ation dU temple Je JérueaUni Jonne la çiri^ 
quième époque , qui ^ etc, 

1*^. Pbmarqur. Nous nvona obeervcV plui Imut qu^ . 
riinu'(^(>nldei pronomi rclalift étoit toua-enlondu d^u* 
bien dn plinmes ; mais ce n W ordiu.lirrmrnt <|ue lorsque 
raiiuHt^dcnt eit un pronom. Cc« pronoini toui^ntcndiu 
non t communément ce , crliU ,celle , cef*x , celleê , oommo ^ 
qui rt^/Htnd paie ; tratHiilloit qui pouvait : plynaea lii^Mi 
pluA rapîtlrn (*t plu» énrrgiqura que çrllf*a-^i , celui qui 
r^fxmd /Miir j crliU qui le, pouvoit travaillait. Et ainni 
dr pIuAietirs autres plirasoê proverbiales. Ce qui noua 
fourtiil une obsenration importante ; cVat qu'il iâut étn? 
bien maître de sa langue et avoir bien de la délicateaso 
et du goût y pour soua-mtqndrc un pronom lori(|u'il 
est Fantécédcnt de qui. Voltaire a n*pns avepmliouoe 
vers dans Corm^îlle , . 

]| cause cpie celui est sou«-«ntendu. <( Que êeroit heureux 
n q^i y ii*est pas françohi. Çue «ofi# heureux ceux qui 
» peuueni aÂm«r/estun fort joli veri« Qm0 sont lêeureux 
)) quipêupeni aimer ^ Mt un bartiansma. fUf&arquea, 
» «ioule-^t^U , qu'un seul mot de plus ou de moîiis suffit 
h pour geler absolumftit les pltif noblei peni^es ci les 
M plui belles «xprcisioiis. tt (JjmnJtm^i Du Htiuiif i\ul 3j5 n\ - 

on 11?. .Remarque. Bien dct |)'u'aM*«, tUm loiqiu llim | 
n'Wir^iii 4*1 lu sujet d'une pro|XNiiuoii iiitidriiio , j 
i*oi«Miii qiu:l(|UA>foM ulMCun*«. VaU vi«fiil tUr vr (|ir< 
^ CJunaiut) ^êê û qui mi Le •MJ«'t d*uni' (^inipoêiiion rxpli - 
calive ou dél4Brmin«iivu. Lji pr<i|U»»iuoii v»t tx\AivMi%r , 
quand oUt! L^Imc \e mol Miiquvl «die ù) riip|Njrt(: dunt touu* 
M valeur , mua aucune rftiiioiioU'f vi quVllo ne neH (|m'.i 
(aire reiuan|ucr une propri<^U^ , une qiuililé, (te lVili)rt ; 
comme , Vhomme , qui epi un elfe rMÏMiiuiulilr , nr Uc- 
i^^t/arrutiê oublier la dignité Jtt «ti tuilùitt. Qui^ dun* 
(X) caiif équivaut ?k fuirct qur. Cm! e<Himie %'i[ y a\<>ii y 
l'/u)/nmr , fkin)e t^u il e*t nÙMotmubU ^ v\x\. \s |>ro|M)hi- 
(ion ctt dtHeriniuative,lorfqu*elloir«U'eiiill<« uoiii >tuqui 1 
elle im; rap|>ortA*, coiuiue, l' homme (\\\\ vi'%\^c\v\v% loin i\c 
AOn pityt «^»t un Ixtn ciUtyeji, tuiiiê la )>io|MMiù(>ji iiiri- 
dente, /'/K>mm<t leruit pri» dan» touti^ M>n étendue ; clir 
liiniu: et re»tiviut ce mut } elV) eal doue d^uu'uiin.uivc. 
Main U langue ii'uut^iM; ox^jp tant do cLuié , que , poiir 
liiiiX) ditparolLie tout œ qu'd |)eui y avoir de Jonciu; «t 
uiAinit d'ul^'^U'' «i^ni Wa plir«a<^a ^ il eii c|ueI((ii()roi.H ne- 
ueatAJiiri» de platvr le» pr^fiiom» etar.v , rrlUn nvani raiité' 
a^CJUl de quif Citie pitVaiiliou uit iiidiK|Mfni»jd»l*-' d,iiit> 
1 CX^U^plfl'fiUvaut: ii révQiu/tf/HHê itHi^t tir ët-tmorsiUnin 
qui np h'avoiê/U poiM almulpfmé tUm» m jhtle. \a\ 
pronom ctffiA' <W:arte toute ohM'urilt^; au lii^u (|u'il y eu 
«uroii, «^ Ton dioCMt , iL hk)om/MHëa ^ tes m'rviUurs 
qtù^eUi, yW ne teruil pua «ilA du tavoir «i l'on veut paih r 
d« tuuiJft Ni'\iM:urBy ou tniJiJinttui duoc partie. 11 |«i»n im^mjjmi' tW.CjR ■?"• ■\f;_9. ■ i:' :■ •A J" .. 1 5j4 Du Aelaiif (fat. ^ 

ni*. RJkOLX. Qui rcUtif (loii ioujourt Mf rapporter I 
uÀ nom prit dans un Mtit li^ûkii. , "* , 

Aiiifti on n» peut pftt dire , Chomme ^i animal nU-^ 
mmnabùr ifui y etc.. \ il m'a rVpM avmj polititëéeqiU ^ etc. : 
maU on doil <lirr , l'homme eêi un animal mimn- 
nabU^ui , elr. il m'a r^çu a4>ec une palittêêe qui , rtc. ; 
ot U miaon m rti qur }^ qui irblif lif peut ir ràpportrr, 
qu'à un lulNilanlir, ou à un adjectif oouaidi^ré luUitauti- 
Yrmrut. Or , dana les detiv prrmi^irt pliraioi , animal 
nùm>nnahU , «t aif^ ptdiitêëè , nr «ont (pie de pun 
qiiaHHcniîfii ; ils expriment arult^ment dei mudea , une 
manière d*ètre ; le qui relatif rie tauroit donc i»*y Tnyts^ 
porter : en effet, Ce aeroit pataer ^u givrai au |iarticu 
lier. Mait dans lea d<tux demièrea phraiet , à laidiMlii 
prépoaitif un , animal raiêonnahU , et, avec pùlitmêêe , 
détiennent d« tniia objeta de qualification ; ils |>cuvrnl 
donc être aaivia du relatif, puiaqulla aont pria dans un 
acns partkuKer qui est annonce par un prépositif. 

Il suildt œtte rèi|le qu*oii tte doit pas fiiire rap|>orter 
qui k un terhe ou à tout autre membre de phrasé. Ou 
ne pent paa dire , /es Gauloiê m dUenê déêtmtdu^ de 
Pluion^ qni e«l*M/M iradiiion d»ê Druideë: il faul^*^ 
qui, Cétfne faute ae trouve dans beaucoup d'exeellens 
auteoTi du dernier aiècle , entr'autrea dana W^\ de Si^- 

IUehAEQVB. Celle troisième r^gle cet la inAme que 
l*abbi& dXMivet a donn^ , d'aprèa Vaiigelas , aoua cette 
fonnc : IumI rapni §mpU^i §an§ ariiole yvu êàns q^êelque '. ■* <■) * Du Relatif i\\u 5jf> 

équivaient de l'artwle , ne ffriit (i%t)ir aprvn noi un. 
pnmorn relatif tfui et rapfxtrtr <i cr nom. Sur <pu)> 
MM. de Porl-Hoyal oui ohwrvr nv^r hit'iith' l;i jll^l^•^^^ 
(|ii« , quoique tlnnA bi<'n dm plirnM'H \n ({('(«'rfuiiialioii 
des nunis ne •oit p»» expriiiiéê, elle nVii est |mà tnoiii^ 
réidle. Cet (|ulliv pluAm'A , // /l'y n in/n/ifi<r tfjt tt ru 
comnufUe , •—' il ny a homme tjiii ftaclir-rrla , —rst- 
il yillr dans le nryaume (fui m^t pht.t oluh.snantr^'' — 
je suis tuimme (fui jMirle Imnchetncnt , ik* noiU jwv 
contraires ^ 1m r^^lef pnnr qnr, si Ton iix'xX dinpiu-oiiit' 
IVllipic , on verrn <[u'''ll«'s <W|uivalrut h vr-l]i:.H-<i ; // ii'y 
a/Êoe une injuetit'r ,A'iv. ; ii /i*> n /xm un hnmme , rlr. 
Il y,« enfOiT ellipsu^ans rrn |tliriitM'H, // rut a* nihU' dr 
maux qui lui fini fyerdrr putirnu' ; il est chargr dr 
ile^ies qui %Htnt atk-ilrlà tir fnfn hifn / r'r^l xolninM'^ s'il 
y «TOÎt y ileêtaccabiè île plu^ieur/i nutnx ^. vU\ \ il r.if 
charf^ dé pluêteure drUe)^^\c. OrlK' <i , c'eut. ^n'ir 
qui tombe , est pour vet^^^nhè r»i grêle | rr n'r>i 
donc qu'une pur<^ inversiiin. Il ajfiirn roi qui *tnt 
régner y Apiivaut à-pi/^t/^r// cvimHe doit a^tr un nu 
qui eait régner * , etc. • *iv / ^ A|»ulun« à («t Silide lur \r (fut rHnlif , lin» uhtrtviiiron. PiMit 
oui A» «wil» , «ïil M. CaniinUtlw, iib «loivetU )«m«û •• ni|»]M.rtor fc Hm 
■wm* «Itff^— * 1. >in»i (Iréliillôn n*À |iu dur «iitiii StUmramtM , 

^111 totimit d'un couj» U'«»il un vvunt^t lu«Wwn|JI*bUi , 
Qui p«u(-4li« auroil moiiit fait |MMir S<^intr«uita , la 9i UmkI à MM y«ut nViit u/r«rl Téi\i/«it. 

^uoi CrébilioD si il in«U(|u« à b i||l« .' tu c« iju» !• pîfmlf i i.wmM - % ' '••i'-4f»tm ^<^. -'iSijWM 5i6 Du /tf/zi/if <pf . 

D u 11 E il ATI r yc4#. 

L«'t <)l>trnJition§ que nouf veooni de fiiirc lur le re- 
latil' qui l'appliquent , à pi'U de clio«o pr^ , au irUiir 
(fU€. Voici a*p«n(Unt deux dilîi^renori j c'cil que ce der- 
iiirr ne ]m*iii Hiv ■ujol : il eai objet ou régime direct ; 
miiis il M) pi^*iite cpit^lquefois cUni les pkraaet tout U 
funne de ti^rnie on de n^gime indirect. Léji fecxjude f 
c*ctt que le n'Uiii r/iMt no tauroH ^tre Mni «ntéc^ent 
exprimé, qiuind il doit en avoir uti , parce qu'il leroit 
«lors in^ft-dilHcile de le ditlingueAlu i/us cjLclaoïalif ou 
du ^ue conjonction. 

^ Cette difruièro diflerenoe Dont conduit à une obtervA- 
tion qui prouve que k?t languM, daiia leur Origiinr , n'ont 
point été |t réftuliat do U réflesiou qui- combine, miilt le 
aeul Iruii du luiaard él dea oiroonataocet. Ce n W aoilvent 
que l'emploi des mota qui dét4*nuine leur Yérit4ible na^ 
imn. Que |n*ui; étii) exclama lif, conjonction et pronom ; 
comme , que r/u*mme «al à plaindre y quanti U ouhiù 
que c'èëi la nÙMdni^e son cmur doit coniuUttri Dans 
«xille pbraae , le premier yiitf ne sert qu*à marquer l'excla- 
mation ; le MNXHid eat une coniçnction qui lie c '««< Ut 
' t'aiêim avec il oublie \ le troitièm^i ett \e seul relatif. tmiÊ^tém ■^ yMi •«* ra|ipott« «u tulxlaiilir frinc4êê9, tt U'afTond , su ■ùbilsril)! 


jdipiiir II * ;i»ii;/ '. ^..J^**-^-:^»- f'Art- • .■■'.;,3i^ v*rt»u Il - Du, Rplatif <|iir. 5 .• 7 

Qii# excUniAiîT est 11* pltu «îm^ kçonuoltrt* : il iiiiu< iiu 
à la lète (Ici pltraM» , <ri m iuiiclioii «uit dt: disposer 
1 eipriiàdt*! seniiiufni vifii la iiiaiUiiduM. INIaÏM Irn (^i.n 
ttuiiiviu ne t'accèrdciit p«i loujour» ^iir ta iimiiiixv, loi 
c|u*il est pruiuio^ ou cuiijouclion. - 

Que t%i |]ix>iioin , quttud on {m}»! lui tulMlilucr Uijurl y 
avfc lo nom ou(|uel il m ri«|»porlr; couiiiu* , l liontni^ 
qiui je JréqutnU èêl un aa%Hini. i>«iis ntlr phiwtfM' , r/f/<" 
•§t ri'luui, puitqu^il CAt pour Urijurl hoiuiiu'. I4 hoiniuf 
le(|U(d hommv^ J'réifiUfnitf éH un wavunt. (/<//• <<mI roii- 
joiiciioii , loj'tqiU' , diiiii U'. Diilii'U d'une piutiM; , il ii'jr 
AU<;un rapport ^ un a»iU^*éd(rnt ; cotiunc T /'* cf^iJ* <|ii(' 
Vouê' ainie^, Ctvyu^ 4**1 ronjourlion , pui»(|u'il iim aucun 
r«p|>Qri il VD iinU^t^tU'iit y et «fu'il tu; liiii. i|u<> lior /r 
tt\>iê k iH>us ai/nm. On nu {mmu m: nirpiMMidir* mut 1« 
nature du r/^MV amjonclion qur dan» Ii^m loueurs |ilirH«4>R ; 
cxtfnmr) v'wêt êoui^nt de la btfnfte ou ttr la inauvait» 
étiucàiwn que dèfteiui U Inrtf^hëUr cma Itf rnalhrur Hr la 
i/fX (Jn<* luanrhix* «ùre dr. n« |M>ini n'y lioiniiMT , v\hi 
d'tixaiuiutfi' 1^^*011 |)eul iàii-« entrer Ir ^/«^ rcliiiii diiui 
lamèiur pluratr , Miia laire dii|MU-olu-«' le tfiàti (toii|oiu-- 
ijou, in Ton |M)UI l 'y laîrr i^niror , le qiw en conjonelion : 
il IW donc dan* rexemplc pnSr<^deni , pui»(ju'on~|»^*ui 
dire: c'eêi dé la ùoàni^ ou de là nuiiHHime mit a-tj lion 
ipAori 

Que , dct doux nombret, ei dt» duuK gttiire» , m' dii 
dani toua ks oaa dea pTrioniM** et de»clu>M«, et /eonhno 
iùjm râvona déjà dit / n4; Muruit être aana un aniçcir^ ipAori ntçoU j <fUê biïhn^ ou de 'eat pa« daiu le CMêVjOtk- ■r" MNMMHHM iiBumiiiÉM MKmm iicnï tf%pritn%y rpir , d'ordhuiire , il fuit imnédUileiiiQnt. 

Noua dmmê H'onUnaim , car il ptiiit en èlr« aéparé par 

"Il 11 rrrtKin nombre dr niou •, lorsque l'etprit repionie 

ii<^T«Mitr(*nient ii cet «inMffent. E^n voici un èvc^mple 

«Unt l'IfWshier : Quetit-iiê iqu'tàim,atm^ ? c*0êi un eoryê 

MMÎm^d'une infinit/ de payions dffirèBlet, qn'imAomm^f 

habih faiê numi*oir pot$r fa définae ds la patrie. On 

nr \m\xi piiii w mt^priMidrc aur le rapport du que djint 

rt'tic phraiM* , qùoitpril nmv jfostions diff^renêes , parce 

i|Ue rc^ mota ^d'ime infinité clè jyaêëionê diffUrtniéfê rra~ 

tirignaiit l'i^iendu» de radjei'tif aninié , Ibnt unt leule 

^ iflée avec lui , ci que par conaéquant l'esprit remotite au 

«ubatan tir ror/>« que toiia (M*a mou modiGent. 

IVapK^ ce que noMa ifenoua -de dÎM , il eat trèt-HiiaA 

(le^iocmnolire ^14^ relatif, toutéa lea*^ia qu'ikiçat régiine 

dirert , et qtie la phraae Tatinonèe. Maiail y a deaoona- 

tructiona pu il parott le trrme d'un rapport^ ou régime 

indirect. Telles aont ces phrases i êkVexmrpù'^ dec^tim 

imfforianie charg9 iaûêoit auàa/iÉ dè^loiêir à M. le 

vlhoncelier qu*U ad*êHiinè pour voeu , Uconêêitf^n-^ 

droii M>ê arnftê par la. même bouthê que «a majeUé 

f^nd m* oracleêi -— Unefoniaine ne peut jMer de Veau 

douce par le m4rhe iuyau ifa^elUJeite de^^emu êmlée 1 

— j*ai reçu voire lettre a%>ev toute la êatùjkcêion qiu) 

l'on doit recevoir cet honneur. Dans la preniière plii*8se y 

(ftse paraît être pour/xir Liquelle \ dans la seconde , fkHir 

par lequel | ^ dans la troillèmè pour xtpèc laquelle. Aussi 

plusieurs graounainens de poids le consiorrent'ils , dans 

1 
CK*f phrases , comme régime indirect : mais s'il y a «tla na* iMMMIÉMânMMMl |rfÉM»tfSMte^'Ai%ikl^.v<'H>W ,,4^ •'v'~' . \'^ Du J(ehlij€{ii€. 3j9 

turei pqurqiiotî ne raiiroil-^1 pat daiu crt plimton , i/r /a 
façon quèi'ai dit^ ou quej'^ parU , o/i a (//i m 'enlemlrr^ 
-^ c'est à VQUê que je vet$xfMrUr. , — c'esL-rn Dieu que 
npus devons meitre noire confiance ; cl ncaiintowêhe:% 
tnéii^ graminiaincni veulent <p>'il ilY *^'^ que* conioiir- 
tion. Ainiiy cest s^embaiTABiri:' à pUtair fliiim (Irfc (liili- 
CttlliWet dct l'onlradiclloni qu'on évite ni lo ronliilt^Fnut 
€umm« Vionjunciioii y toUlea les foia qu'il pamit ètrt; li* 
terme d*un rapport. 

Noua savona bien que cet gramnibiiriettfl , pour (HAhlit 
xette dini6reuet* ^ diiUmt «pie , dnnn lea pn*ii{i« rv» pinM%4>«^ 
que a rap|M>rt À un aiitiVédriil , nu liAu qu'il u'rn a .iih irn 
dana let MH'.ondca ; niitÎ!! c'ènt eii <|U(>i j/1 uous'M'ndJti 
qu'ilt te tronqMMit , puinque vc qnr , i«uivà|il ninn^diale-^ 
llfejit un ftulMWiiitir, ou le hulKililut d'un iiul)}>lMnlii\ doit 
y rapporîèr. Kt eVst aiu.d «pi'out immim^ ,'<|it<ti<|u\i ivrl *, 
Ik'sprvAUx et Hoidio^ii ; le pi*i?nviei' viV dÎKaui , " . 

(^•it 4 yo'tu'f mon tK{iril , di.^ui j* vrni '«iiilcr ; 

et le teeond , c'rUi tl tHUtJi h qui // apfHU. tient de r<'i*frr 
ceê eortrii U'aJ^iiif-rn. \)x\\\% ee» nlirajM'.nAà qui vsi iiiiy 
liOiir'^qar ^ le t4rurque ruAa(;e aultiriM'. 

Aiuii daiiM toiitet <^es phraiirji , i 'c^/ «A t'oii^ qnr je 
fWirU f"-^' cent de voua que je parle ^ -^ c\eàt rn i)iru 
\//iie nimedèi'ima mettre notre confia f we ^ fnx un liiot", > 
dan» toûtet let phriit4'a oiVil ii'onVe »Mut la Wnu* d*un 
n^inuV.indireety n ctt'ini<^ux et plut ainqtle (^ryè^Miii 
dériT coftouio pure conjonvtiori , cl de regnïtier ec i«ur 
foti^kMi une surtc^de gidlicriino. s ■ " IVOMU un ^ 55o .V. 'V Det auifê Pronomê rekUifë. :v\- -^i V c" f lïl. 

DBi ÂtrT«Bt'1>ROM6«8 BBtATiPil. \ 

* ' '. ' • * - 

L« relatif £»fM«/ w dit dot peraonnot et d«« clio^i : il 
prend les duuii gvnrei et,|ef^mix nombret. 

r*, RkoLK. On ne doit employer k reUtif le^tml <*n 
sujet ou en n^ma , que pour ériier une «mphilMU<igiv. 

jiuêêUAf que Je fus dèbeuraêêé^ dfê affairée de In 
cour , )0 fkê irou¥0r V homme qm m'aroii parlé du 
maria^ de Jlf^. de Miramion ,1e<piel f ne parut dahê 
tes m^meê. eentimèns. ^ ' 

: (] Vf t «in«i qtiev t'exprime le comte de BuêâyRahiUin i 
et ct)tt avec niiton , puiiqiie , t'îl eût m\% qui «u liiMi 
«le lequel , il y «uroit eii i^mpliilmlof ie. ÏAiqui nuroit pu 
M rftpfiorter à >!••. de Mimmioi: , ou à Thominr qui 
•voii yy^rXé de ion DUiri«fpe. I^ni TuMip! actuel on éviu* , 
auUnt qu'ii.«t» ponaible , loutca lea aortet de oonitruc» 
tidnt OÙ Irquel enireroit cnaujrt ou en n^ime dirw'l. 
On ne »Vn wri phu <^nlf ment |iour éviter doux qui i\vt 
suite. On ne diroit plut à présent avet: Racine : Ira 
prétreê étoieni de ta JamUle d' Aaron i ei il n'y avoit 
que ceux qui éioienl de celte famille , lesquels pueeent 
exercer la eacrijicature.* On préfi^rroit un autre tour. 

Nous en parlen>ns bientôt en régime iii^irect^^ 

Le, relatii' Jb/il est des denx nqmbres ei des deux 
genres. Il s'enipinie pour duquel , deequele ^ de la- 
quelle , etc. , qui , selon l*usage , ne peuvent jittiYrè inuné^- 
diaiement le substantif auquel ils se rapportent, Od rvlalii* X Des auirttê i'ronomê reLifiJâ. 35 1 

- , ' . ^ " . _ 

if dil 4^t pértonhçi et dot ihoéc». Ainiâ «fui? le n*liiif 
91/r, il n Vil* jnniiiii piVH^^Ii^ d'une |»rt'«|><J4ili<m. . J 

I\^(;i,B. L© irUlif rfowl doii «liviT iinmiminierorni 
le tiiliiUiitil' auquel il ir rupporir. 

f^ mênêon^ nêt im viw dont o«>e miuroit (u^nr 

trop iVlhorreur, 

' ' ' '■' " /' - ' » 

MaU (|ii{ pwit r<*riiaer ion liommaf* à U roMt.; 

I^ ron« , A>>il VAniii rompo»» Irt bot<iu»li , 

L'« Printrmf* MfuirlMMia , •! KAniotir aitt ho»i|<tel« ? 

' ■: . ■/ M. r«bb«l)aLii.i.B. 

. Dmjuri Cl dont ne iVinpIoieiU jmiw lf>u;()un» l*uii jwmr 
rAU(r«v, (pioi<JQ*ilii.tignifirtilli im"^mt' <Ih)m\ T/u ln»ii^ »!•• 
fiilrt* eoi\iiotlr« le Imhi UA«iKe. ~ . 

/^/7i^/ , «ver \a |)ré|M>»ili<)n </r, r»l Miivi'<ni pirrtdi- 
du iioiil qu'il lie h U pimise primipalr. S'il e^i vhl miInî, 
on ^oil pn'fôrer </ofi/ k Jm/wW , p<Hir It » < Iiom» ri p<nii 
let j>eriM>nnei. On doit ilin* , 7<i Tutnine y <Krnl /r /// , 
et non |w»!» </*• ttii/urtie i le prinve iloiU /<i protution,, 
et non pm duqtiei. 

IlKMAHQtiK. Kn pnrlaiit <le» p«»r»u«un», de qui viuil 
' epcorc mieux (|ue «Am/ , luiwpie le moi. Mijei <lc U 
plirnte incidenliî e»t un sulMUiitifi «inni il e»l mieux «U* 
«lire, U prince \e «|ui la pmtection : maii» c/o/i/ vaut 
ftii4!ux que </« qui , ti lu plirHM) im'idenie a uu prououi 
pour Mjjet , roiame ,^/'/iomf/ie dont ♦'«'/i* /nuirt. 

yU eu c»l pii^îikW, ou Uo |MHit.iw lervir que d<* dinpiel 
pour let diuM» , couune , la ToMise , «itt#i« le lU <W 
laquelle ; rt il etl IX'«uix>up mieux do t'en icrvii pour ,<»• V.,, 55) ' Deé atdrt^Prximffnê ràkuifi. ' 

kt ptrtownet ^ comme ^ U prince à la protéciion duquel. 
IJê qui ne •eroit pat A bon. '% 

Avrc la pré|>otiliun à , on ne peut employer que ou- 
quel y |>our let rhoMi y comme , /m place» auxquellca 
Uoêpirw i wukïM on doi( préfih^r <i quiy en parlant dr« 
|>craonm>é , comme , leë rois à qui o/t (/pi< obéir. Il t Vn^ 
iàut liien que , tlani cette phraie , auquel fûtai^i^n. 

S*il y a ampbibologie à craindre , on ^v^^-t il&uel 
à donê , oomoie , la bonté du Seigntur , de laqiielit; 
twîtiê rtêeenions Uhm Ut jouté Uê ^fftUy devroit bien 
nous engagBr â pratiquer mê comniandentens, 

tlxVARQVB. De toua lot fx^Utift ,■ lequel est le seul 
qui prenne Tarticle^ encore cet article lui ett-il ai in--* 
timemçnt uni, qu)il ne t^on tépare jamai^vt <*( ne fiiilb 
plut Avoç lui qu*un w*u] «rtm^me mot. Il t^^tncorpore à 
quel y et dani ion ^tat naturel et dans «on «^tat decôn* 
traction. •• . ^ ' * 

Le relatif qyoi eèt pour lequel précédé a*ùne prépo- 
iltion. Selon FAcadémie . il eat des deux nombrea cidea 
ÔMiux genrea. Il ne le dit ahaoltmient que dei choaet. 11 
iuit ,. mai* précédé d*une prépCM^tion ^ le iMnn aucpiel il 
te rapport et est Miivi du aujet de la phraae qu*il lié, 
oûnÉliie , ce êomi rhoees k quoi fous ne prwneê^pKfè gard^y 
— - ce ^foni des conditions sans, quoi la choêe 'n*eiit pas 
été càhçlue , -» poilâ le sujet pour quoi ^ ta arrêté. 
Dana le prrmier exemple , à quoi eti pour àuxqueUfe f 
dana le tecond , eatu quoi eat pour eoHê leeqmllm i et 
daoa le troiiième , pour quoi eat àm lk« de pour leqmi^ 
qu'on devruit pi'Ut'^tre prcfihrr. »*. ^^ Kn" ffll»!^ 9!ïiOf a une ftifiiifiOAiion vanu<f : * V«l la raiioii 
pour laquelle on doit lé pi^Cirrr , lorwjnc tum anurV «IcmI 
MC r« ou rwn , qui n ont pat unr ligniticalitm plu» dv 
iermin^. V faut dir© , c>#/ à quoi on rte êon^v f^Urnr i 
f il ny a rien à quoi yV sois plus dinpoêé i -r-. cent à« 
quoi ;> m'ixx'iipe étAni tr^ntr. Mai» comme il y a lonjoura 
un m*u de hiaarrcric dan» lé| langues , on doit àwv rirrp 
prt^ft^rer tUmt k de quoi , commv , u n rat rien dont 
Ùieu ne êoii VàiU^ut, ^, , ' 

Le irlatif oii e»l de» deiix |^nrrs et de» deux nohdur» , 
piai» il ne »c dit que <Wi clicwr» ; il •«' |oiiii m\ pi^po- 
•itiôm de et par , et fonne avec ellet le» deux rclwiirs 
iToiiet^/Nir ofi. Cet troia relatif» «'emploient pour auqwl y 
danë lequel^ duquel , et /wr />^ue/i400innie , Li maiaon 
OÙ je demeure , -*- Henri IF re^rdoU la bonne, 
édécaiion comme une cho9e d*où dépend Uifilivité de» 
n^aumeê H dei^uples^ — let lieux par où U n 
pasêé êoni trèë-inièreêmme, 

RàOLK. On ne doit lyiployer où , d\m , et /vir où , 
que lorwpic In nom* auxquela il» «e rapportent ^ ou le» 
verbea auiquel» il» sont joinu, nuirqucnt une »4trtc de 
^(Miveiiiunt oilkdc re|>o« *^ du raoîn» par métaphort». #-* 


nr 


/ 
■-^.^ 
.«SS'' u_ èf^ 4 

■t i ». 


■> /jrttym grnènâ émntU tiitU oè iMti«# t^iMiM. 
* AmUAQVl.. JClMiMt » dem myoÊfÙQm: ifiuind a» 
Bom «gDifi«f«K«^o»éMldiiiè, hmaiâon dont îl «il 
MTl* I ioai» ^nMid il êtc prit «a propiv ^ oa dihi , iU 


i V ARTICLE IV ■ 

D B • P R O N U M ■ A • • O t U •. 

n M^ O» W «puiSM «iiiêi t quand, di^mâ Uê pliruM» » 
ib «Wi ^mM» «If p«n à OB MM qui préoèd*. C W » 
cumAM OB U «ail , 1 '««iiiM qu'on rn^ii qui olMUign Ifur 
(léamiiiaiUBn^ Uê annt pHDci|iAlei*ini d*iai«f|i d«ai 1m 
pèmipB» iBintffliMif M ,M 4iUM««lUtqiii «MUt|M«nld«>ulr , 
ioc w iiiydi» IftBuwfH^. 

Il Mi loupiin aiaé de diêiipigiMr qiû êlmtiu tUi gid 
rvUttf. Qfài en jfoiMoi êbmAu qt^ml il pam te Utumur 
par çMf'i^ p$rêonn» , ou ^f/qtêii ê§i vU^i qui, C«ii» 
Gitie phrtM , qui doute qUf U jnme homme, qui o$âl^ 
liVf /a fvrlu /M goût» un (fùnkéur piuê ^idr <iii0 cêIiù 
<|ui pa^êè «a fia dfmê la Mêêipaiion êi I0 plaisir 7 lo 

IMOTUMT OUI Att W t0VU qBI lOtt MhNlHi f pBiM|wtl #■! IH 

Mil) qu'on ^^liiMt touni0r par qu$Uê imrmifme / li)i «t^MÎ 
«utroti tont reUtifs. Qw« absolu j leul, on préciéd^S d'uBB 
prépolilion , Be ■> dH jiBiiii qtt» djW ptrionnct , eo«iitiir{ 
qui /i0r(tf ? I| qui parlêM-^HHm f éè q^lpàrUM-vouê ■■■? -r ■ «irt^MMf»*' <«*^ •.! * 
mMliu:>a»Pi»ai'wu»n|hÉi ■ tiTVJ^^UMtfiiM -^^.i 535 \ J}êê Profiomê ahêoUèê, 

s ■ 

\m élriofort funt toutmit la fiiuie dr le dirt: def 
vhiùÊH ^. 

-. Km |Ht»fioiii n^ofliw i rosprll ipi'uiMi idi^ raguc rt iii- 
Jéfiifcia^»: WMtk MV-U.^rdmftlmnfiit niai<iiliii <'t tin- 
^ gul^r. Uii 4it , qui <i^ %'i*Uë •riii<j««^c Imrdl innir m'at^ 
tiUitier?\\^\¥P\\\ Q4^Aiiiiioiiis %v ni|>|N>rti*r à un rriiniiitirt 
k un plarid , rûmim), .(|ui mmt &•• |irr«orinrt 4/1M fioii« 
poyvn9 i 

^Mi fomiriUa galliciamr^ dâiii l>im di*i pliriiM^ii '^ rnintiir , 
r'iMl à <|Ui Vaura , — à <pii m*M4A' mjrf4.v. <!V«i {M'idro 
un u»ni|M f»r^ifm qu« dr rH«r«-lii*và \t% ^\\X\\\\\vx : îl 
•iifHi d» li>i «vHiBoltrf». Il ^ « «uMi un vrai f^fllIùÎMinr dnn* 
crtta plirair , r]éioU k «[ui dêê titttx êftxtit U pUsê rn^ 

Quand le pnmoni t^ut arrt h rinuVrogatlor^ , il Mt irnimo 
par ^ui êH f 04fm f «)onim#, ()«l iHiui Va tiU/ cVii h - 
dinv , <|tti MMïT qui «0£|a Fa dti ? <>tUt it«imidr mani^^e 
••I un pl^matnM^ tt nn f^llt<ianM*. (^mi |nu*m»gfitd' •• 
îlh dm rh^art , ditta Im |ihraara proivcrhialr*^ nminir , 
ipl Jhii toiêêmt gimtn Utplumagft f Mum on nr |>r iic pm ^ ■# . * Ua pftrlttîl im ck^uti« 4 un i* ••rt 4m |»roit«9i cm*/. V*'^ ' 
f M#Ua , ifuêliêJ. 

. . . t i^uël ait tous Us Jamn ¥Olr0 emploi ,' 

^ , . Hacimb. 

ta vtr«, ou #•! Itbra «U dli« f iMlpou^ifui , niait un m l'ail pai <la 
irê qui fow ^Uêi \ 

.... Et toai( fMa/fit (fonc Korf«f^'<'^ 

HAcma. 'Wlf »l*twJi>. » . • 41- , < à iwMMi<^tMiMÉ^dMfL3tfMUMMJIv 556 J^Êê Fronomê ahêolui» 

dire : fful êoni Uê éiots du nord '/ — qui êont Us a/»- 
ci#/i« empintê? 

Qué r| ^|uoi n« m diieni aKwdluniArtt qua dm dujtrt. 

lit iiKniCieni quâlU chomt cximmii , qii» potèvoU la ua^ 

*itiur tlanê 09 cotnhai funêêtt ? k quoi poêiê oatupê^^ 

fHfm ? ' 

Qu0 M iiMft qui|l«pu*iuiâ pour â qwU^ dm qiân i roinm«^ , 
c|ur trrt ià Jk*iffM*# êttPtê la imrtu f cV»ir-à-clir«s ib quoi 
§tri 'Ui m:i^nc€ tan» Li rrriié '/ (^u« Mtrt â iavaty 
d'n*>où i/<*f trÀM>rê? rVaMi -dirf , dr f|uoi #rrl à l'tnHtt^ 
d'avoir df» ir^êorê ?Qiw , àt^nê Iri pbrMui iuli^truffiiiivci , 
M toufiM* |Nir qu'0êt-<0 ifU4f , ontnnitf, qui) c/âlr^-vtMiâ /' 
» qui AÏf^uîfMi , qu'otIrHW que %Hm9 dUeë f 
^fl^ll^K. (/i/« rt yiAru lyt^itMiit lu |M^^|M>tilioii <ir «viiiii 
raU^lif qui ' l« tuic 

Qui» <iii-«i/i dr nottVMtr 7 (^uui dr |4«i* iiuinu^lirtf^ dn 
plu« aintiMulçiMi dêiîrw Ui^ anéimurt oélèbnië dtuk» leur 
juvftm lafi^s»* '/ qu« d<* Imàuidê^ ^««W ri^é pmU fuêrm^ 
f tasser flans uns irmUuiioHf ny déti»ut^nh'i-<»n ptts I 

Hrmam<|UB.. Qum linut fpMdquelMii li^u de umio uu« 
plirniff : dim^osoM il «tld'unuMgn inditpf naiiMt* ; il é^\tn 
iMio i^|»<^liliou louiourt iralnanle. Kn voici un rirnqilo 
\M* dmiêVAné\op-:Cssi un sà^Ugislàtsur qui jf ayant 
donné à sa naiion dss Utiê proprss d Iss rsndrs bon» et 
kèUrwuM', Uurjii jursr quils ne violeniisni aucuns ils 
css lois ftsndarti sunaltësncs^ après (|uoi , il partit , 
s'sgila lùir-nUmê ds sa pal fié ^ st nwurut p/Murs darîs 
tfns tmrm étran^fèrs,^ 

Qusl lUppuM llfujoun uu lulitUnuT qu'il prt^(^d<» , et i I \ Dru PnmrtniM iltnumMtrahf.H. ^"j 

lluiit il pnMid le ^^n^c .rt le iioinhir. Il m* dii (]«•« uri . 
■oniM't l't ilct tlioM*fe, rt iiiiir(|iir piiiu i|t.)rriiuiii 1,1*1^ 
inimlioii , (ioinmr , 4|ii('l fuitutttr fu-ut f,r ftm/nt tf? > un 
htifilieiu ronâUint f (^)iH*Ilr imHlrfttit , <|Urllr Jmumr , 
ftUHM Mur tout {\\\v\\v gnu r nai\ r rt ftufiuintr ! 

Où y d'où y vl fhir i'h'i ^ HonI |irnii(»iiiii nlinuliik uii.uwl 
ilf •ont MU (-oiiiilHMicriiii'iil d'iiiir |»liiiiM* , ci (|ii on |»« ii( 
Irii toiiinri |tni iiii ikuii (Ir rliotr uni mi proiumi ^''^ /, 
IMI (|tinii(l iU Miiil pour i/NiH ( roiiiini , on ni/n. n>//v / 
C'V»»! it «Jii»' , rrt (fufl Uru tttlri %'itHH ,* «l'où (tir oiirl 
lini ) i'rnrz. ttHt/i'Y |wn où ( ptir ipn I Irt u ) iHut/trin 
%'iUii* /* où OMiurrg, ittus \* < 'mi it «iiir , </ ^//«.f tifijuir'^ 
i'ottM / |Mii où r/i viémifrt io/m i) lutnt / ^r <|iii »i-;iiilir , 
/NI/; ifiuu^ iHir ifiifl» itifyei!^ en tirnd/r^ »•«»//.«</ Ao//ï .' 

A li I i( I i: V 

I ■.-.'-'' 

I) R h\ P II o N <) m ^ I) i: M (> N II I II \ I l ï s, 

- Ïa'» pronoiii» driiioniitnililii »<iiil dm iuoIa <IoiiI \h Ioim . 
lion llVll |M« (le lloiiiiiivi |'oi>|«| «loiH on |t.Mli , ri tU' 
,i<* ii|N'Mifirr par lir» (|UiiiilrA, ih|iI*i Miilriiii m dr 1 iiidi 
(|Ui*i' l'ti iiiondiiiit l(< lii'ii où it rfil. Hmm di« f^ntiiii/i/u 
riciu m* iiifUriil |Mit (tm iiiou mu noiidiir d«'« |»roii/iiii%, 
|wr(v «prilt no tout |mii dmltiim îi irinpiMM r drWioun : 
iU uv. If» '4'on•id^t«nl ipio c-(>niin«> dri (id|«M id» ^ pMi It: 
nutyvu «IcMpurU l<»« oh|(>u wini lui» eu (puhpic ^»i h; aoim 
Irt yrux, Quiiiid on dil, pur rxrniph* , «r « ief rW 7'o/< - 
êTO^ de Dwiif on. luoulrr ««-ulrincnt «pi'oii paili* du 
A^i'l. M«i« i'vê giAluiiuùricuji u'uut ùui Un Mltt*nliou (|u d / \ « !(S6 t)0i Proftomê dé'nwnsiraiifê. 

y eb a cpii ne tout pu adjeciifi , et (|ui fempUoeAt tou- 
vfln>i det noma , comme , oe (|ui plaU h piuê #W aai4- 
i^nt nuiêiblê » — quêêir-00 que ced 7 — jt n'ênUruU 
rien j eela. Dana cet pltraara , 4^0 qtéi ^ cm'i , i^ia , «unt 
niU pour Aa noma. 

lies proooDis d^lnonatratift loutt^, ci ■,. Id .ceiui^i , 
cêUài-là , rvH*i, i^lm, l^n rflri , ob aont le» trijjt qui aient 
Ta propi'ii^uS «Ir «ÎAtigiirr leaoîijeta en let ino^iranl. Maia 
(niek|uei|ramuiairient y en ajoutent un liuiiihiiMi| Mvoir^ 
emlm, A leur eieniple . nout le plaeenH» iri, quoiqu'il 
ap|Mirtienne k la cUiMe <let pruimma iiuli^ftnii. Noua \mn- 
lona qti'il ^«ut mieux traiter, , daiia un seul et niAuie ar- 
|i4*le, (lu |mimmi ra"^ et de tuiia m^» <lérivfi. 

rW te joint à un nom , ou k un verbe , ou il un |iix>-^ 
nom relatif y cxmim^, et aenlinitut iviàë Jaii Himn0tér ^ 

— récutnft^ns^r U mérÙé p c'ett V^nvauntg^r , — ce à 
quoi fvi /nffiaa (f rHUtnê | c'aal ^'0/1 eal mttriêt. 

C^ f joint à un nom', e»t un pur ad;ei'ur, et doit , tii 
jMtle qualité , |>reu()r« W j(tnra et le nombre. Ou uiet « 
Df tmukt lin nom maacuUn aln|pilier (|ui comm«m« par 
uuÊ cntiiicmna ou lane h aapirAp , comme , ce iMinheur 
< néioiê pu4 rÀê9r%4 à ce hénia. On met cW avant un 
fKnxi aMtfMlin aiii|illiér qui (xj^imence par une voyelle 
ou uiM h jBUitotUi I 0911111M ^ cet «nllaot êêi charmant ^ 

— oil liirbofiMa cotinoU bitn lae êimpUê. On met ceK# 
avant ka nofkia fihninina ainguliert , quelle que aoit Keuf 
lettre initiale ^ comme , cette fUrié , >. — («tte «rrie , "— 

. cette hUtoirw , — > cette haine. C^ê , enfm , ae mat avant 
lotH Uf noma plurieU de quelque genre qu'ila «uidut p / *•«. . V- •-■■1--«|*. «k-v*v»< />« I^ntfioms démonëtiatijM. V» j 

cbfutnr , ori riAwt , — cti uiprwrê , — ««•* injustu ,m , 
— CT» hiëtoir^ê ^ -f- tvi hh\t». 

Ctf , joint à un nom ^ m: dit, roiiiinr on le vmh iw«r 
Ict rx«inplrt , <Wt |MMftoiJiir» «•( dt » (Iiomm. 

rV , joint «u \«*ll»r rW«f , r»l loujoin» ijij«n« iiliii rtiii ' 
gulirr , et veut ce \itIm*hu ftiii){uli«'r, rx(r|ili- <|niniit il mt 
■uivi de U troiti^ifn«f |>rf'M>iiiir |iliiiî<'ll<' , on dit , t'vit 
mttiy v'eal toi , c'r.ët Im » irnt houh , < V*/ n»//* < iihii» 
on doit diiT , <•#• »*tnt eux , rr ««»/</ #•///•* , (r fn/tui ♦'«»* 
<im'///v«,f/iiJ, rie. |< rk«'iii[du dr lUtnmirl cl d«* <|ii«*l<|iicfi 
•utr«?t i^niviiiiû nr |iroii\r lirii. (U't ii»«i^«' , |>iiiriiiriii 
fran^ois t ^^'^ ViiuK<^lnii , m uno ni«M%«il)ru»<* ^niir , <|iioi 
«lii'il |Min>iMff rh(M|Ui*r Iri piini i|M'ii dr 1» |;i.iiiiiii<iiir. 

HkMAIK^I'R. Cr joint MU viiImw/zv ml un Imii lirti 
rçUA <^ii diMint* 1m'iiucou|) iIm toii'i) « di* vainl«* cl do 
griic^^ k IVi|Mr<i»ion : rr Jiurnt Uë l*hvitu i^fin ijin , Itn 
prfmùtrâ , vU\ , dit |diis «iiir //»# l*hfnmrniijiin'nt h m 
pnimifr'ê (/ni, tU\ \m |)nMni^l-(• |diiiiM' nfuntir Icn IMu' 
nii'irni, U M«rojid4*n(' liiii qui* li*» noninw*! . Il Iimuht «unui 
divnrt g«lli<*itni«*i |»ro|ut*t 11 nWcdIri Tu tu ni ion |mi lo 

* piqujint (|U'iU l't^iMindrnl •ni* l<* di»4'ouiii , roniiur , c Vk 
.„^, tmxmra^r U mèriU tjur ilt /<• rAtmi/tenêrr , —- r\nl 
rî0 ptm (Xifmodm frëp/it </*» Ai #<'»r/«<f «pn» </r Ai //*4>- 
priêer , — r'iMit un^ /HtêëioâlUrrrtltir t\\ti: la funiw. 

fV, joint à un pninoni rrlntif, ni' w <lil (|ui> dotilio- 
IM. Il eit lAmiourt inJUM:uliii tinguliiT , |>iiii i* qu'il ne 

^lD«ix|ur i|u*un ohj«t vagiir qui nr |>rut ètiT «mcx iii^iftii 
pour qu*on ru connoitM* li* gtMirr rtjr juimbre , ronuni- , 
ce qui /7alie eêt plus dangrmix (pie ce qui ttffieriêe. il -A N SI'J i •■ I 'iflt^;!^ ,| itxk ,-..t ,^. v..i;.;. ... 34o /)<♦« Vnmoniê lUmorftiyitifë. 

ciuil^trr Ininu^liAlciiirnt tuivi ilr ton irlatif^ rt d/int (W 
('.«• il iir |M'iU Mt loiirnrr (juii |nm' /<i vhoar , roiniiic ,(^((ii« 
( Iji rlidim (|U(i ) ««(>u« cntigftm U pfuM n'eut /ta* ir> i|U« 
( U rhoMi <HM« ) iiHis tttTë Ir plu» à craimit^. Oà «t 
in/url tout \vê mmiU irliililii (|iii im* |K*tiv(Mit |Mit m> joiiuir* 
k (Vr. I.ii liiÎMMi IM r»l (|ii(! (-#», n'nyiiiit <|iriiiir •iffitinrA- 
lion ti>»>f^i'iirriil» , a Itrtoiii dViir ir»liriiil , 14^ qiir «rt 
«Init irliilifn ii« Miiii oient Iniir , Attriiclu «pi'iU ii'onl {Mit 
U propi it^lr dv |»iittiruliiiiftri-. 1 

( Vi iitt »<Miv<;nl ««in|iloy<^ |»oni' U |MM»onn«* on U rhoM 
«lotit on n (It^jà |»nilr ^ rt , (l4iiW<-«i ni* , il liinit Ikmi tU 
i7 on elle. On rniploir ve , loi»<|n'il y « npi^t le vri Imi 
é'irr un •nhttiinlir |tif^<V'<l«V «Ir l'iiitidr du «l'un ndjcetil - 
|)r^|MMitil <|ui m liiil In loin trou , «:oinnie| ltëe% Hi^inêr'9, 
\ei f'irgite , cf iont In ilrnx pina' )(i«n(lii^ |mh*i«'» i/« 
l'antu(uU^ I -— /fj iliuM'^mr , l'uJfUln^kti^ et une vertainé 
UrlxtnUà diëUit^t^nt Vhomme t^fn «1/ tUtne le ffiund 
momU t i« tuiit lii Irt niiinpKli 4ji«.i(/i4i'//r« 0/1 I0 f^- . 
t'imnoU t — ~ av^ë-%>in4ê lu VUtlon t «Vit /(in «let plu» 
^Mtllu& g^i;^rt<i« l'antii/uité. Qiuil(|ii4*i |H*rt4iniM'M iiruMnl 
(|iu!i rm nr Mfroil |mi» uno ljin(4i dVniikioyei- il mi #//« tUnt 
m plirMMt { ftMiil cri tJiin«nirnt <-<*tte iiuinihe m*i-<^ 
inoinii ^lAgNnte , inoiiu ronforniv Jt l'uMgo , rt nioini 
itAnt.lo ^liw d« iM>ln) ImiKue. Maîi ti Ui vuihc étr§ «tl 
•uivî d'un Adjrcilf ou d'un suijttJiotirpm adjectifenirnt, 
on doit fâiro iimko du pronom |>crt<|nnel i7 cm elle ^ 
comme , lisêM Vémoêthsns «t Cicéron 1 ils wimt trft- 
élo((iM)nt : — J'ai i^ Vhépital d* Grtûnyivh i W cit 
■iAg«iÛqiiè fi digui en MU d'une grande haiîpn : ^-> 


; ronifUêrirt-itntM »i^ f'tilfir ? ifrnorrt^-i'im» r/r/'ij, vti 
fidinliir a tic jamai» t-rt'fnir Jr **•,» p^rjfurrr.i uii^r/t f 
■/ liltMAligiflC. (f V , jttiiit uiix pioiHiiiin irliililn (/i//, (^//r^ 
dont rt f/f44/i , N (liiiin «rilAinii rj|in imk* i oiininu lioMi'. (|iii 
lui rat |'iniii('itli/*M* , rj (|ii<< Viiii^rlu^ ji iriiinii|ii«'(« ic. 
pmiiù*r. (V «'I If M'Iiilii «iiii l«« %iiil Iuimkiii, hmm In 
vnlM* <|iïMii )it4^<«-4lriil , l(* «njrt i('iiim' «niliv ylun'ir dinrl 
II» v«'i l^o <'»l lonjoiiruVl/i» ; ni \ flrf jm'iiI rlir hium «riiii 
. niilir vimIm* , ou «rtiii ittljiM lil , i»ri «liiii iioiii. (^Iihiiul 
Ir yni%\n- rtir v%\ %\i\\\ iVww \v\\\v , <iti i«'|W'li* Ir^ilivuioiiii 
llNlit <y , «nininr, m* (ju<« f^jinir it> ftlié^ ^ *\'vi </i//o 
»fiil, — <•«•' «iiii hit tiHéiintnlt' , I V»l ifii'ttfi tiiinlrr 
nttfif^t t) chii/fnr nmiitut. (Juninl il vhI m|.uvi d'iiii ml • 

tiiiitna , ml i'th ittitttrmrnt hi«hn<il>l*' ^ — r<» «|im' rO(<t 
O^re /ùi/ ml ff^n^ntUmeni n/tftnnu'ii Mai^i , (|i>aii(l il 

' rit ftuivî (1*1111 Niih»lnnlil \ on n^|>^'l<v, ou l'on uc rr|W lo 
IMIA In <lrmoiiiitiiiUr , il voloii^y y rvrrpli't (Ihiin 1«< <n« 
<ruii pluiirl. ou (1 un |ir<»iioin inthoiiih'I . vm i«1oim «mi 

* (liiil In n^iH^rr. Aiiiii ou |M'uI «lin* ^ rn qiin fr tlti cul ou 
('.Vit /<! vt^rii^ i in«iii ou doii «lin* , en iyé^.ni'i^ult^hv , 
i"w *<)/!/ /<»/» uiju»turê/iuon nr Vf9»e dr Jtiur , , — «m 
(lui tnamwfw au ârntin^nt t^ui tn'mttihlr , rV^i t'int,.. 
Ihi (xt ni /lii on ii fiiil rr/iii , (|iii , rtunnir iioiu l'iKoivn 
(l(^)ik oI>M*i-vi^ , nVtt jMiint (ynu>iiAlnaii |>ai- lui iii(>uir. 
On (litoii MUtrrfoit rt7 , doVV «t. i/, roniiiin n<uii (Iîrou^ 
ennon! aujouril'liui i^eux , cl« r#» ni rii.\. Crliti liiil <r//(t 
au fémiiiin lingulier , (^tux «u lUAMMiliii pluiinl , ni rr//r« 
«u féminm |>lM$t*l. 11 n deux UMig»* dini noire hmgur. s ;i>i >«i)b4M'*,'«M>.«< lV&i»'iM/kit i«>è#; ' ii « . »' Mii'» « 4Mà«»<iài.ui^A' ^tkki4iM-l-\ 
.*■■%. Oaii» le |)friinrr f il rit aiiivi d\in nom bn'*c<^)(^ tir là* 
iii'OtMiêilioM «/«f, rt iilori il kr ^it d(*t i»rrt(iniirt 4*1 dit* 
(>li<>M*t , roiuiiir^ rrliii dn vuiit f/rii §f/-u^ piuë dUijftnl . 
tM>ra frt'itm/wnâ^ i — iiM ufifjigurf •inguU^rti oell«i 
<lr (jillol /lofi/ /Mi« w% air jftiié* rulivulf, , ' ^ 

Hkiii.ic. \a> protiom i-^lui tw |>riit ni Alrti «««^j^Mir^ |Mir 
lin tn>|» grniid iiomblt ilr uioln du tulMiliintir dunt il 
lirnl lu |>liiot , ni m*, iii|i|K)rU'r k un tulitUinlir |irif diiut 
un urn» îtuli'«(ini. • . 

^ On nr diiii jin» ilirr : /« <^»i4rny^ , irW/#> i/iin/i/if «/x^.- 
rAtt^l** *t*'» iif nt^0 /mn\' u»f>ê y dtnHfnoU UuAfourê ihititU. 
rt muifrul fiifir/ttr , fH nf iiur la iUm^r^itun n'Moii /Hiê 
«idlr (/«* m*» f onM>i/«. (^«vuVm |mii |Min'<i i|ui* r4>//f pi^iit 
M' )yij)|>«»ri«M U |»ln»i#nrii nnlmliinlîlii « r^r il^rtl ^vilWlil 
«in'ilrNl mit pont 1«« •ni)fiuniirr/f4<i/i/tf<, nuiia pait'O (|U# 
IVipiii nn MiL«it |Mit Uiui<"à-r(Mi|i ro iii|)|N>rl) i^ i\\i\ 
l'idiligi' h nn li-nvail (|u'ill n'iiime iNit , ri (|nVm doit lui^ 
•WiUM-. Il riVl <^l^ itiirui idr dira : parm tjié^ U% dim^r^ 
tion ft'^loU fHia ht qimUii^ tU /MM vimmili ^ ou ,. fut di^ 

On ni* |MMii {Ma dim <^|(«lljn^innflt , iifaui ifui* vouêayêM 
/nnn lie iniiHiilier ai'wf Uà gracw y ê$ ^im ««mm, rtnn^t- 
tifë â J )iêu cmUii dr iHtmpiêU^r. l\ dlloil rraintitldni 
l(* M'iia g^n^ml de ,n>«/i èl dire : i/ ym^l ^tm pouê Of 
un Rmndtotn tia , etc. ^ parce c|iie, oodium noui liVoni 
d«VjÀ dit ) un prdnoDi lie |>eui te mpporter à im nom Miif 
NFiick ou (|uel<|ue i^quifalent de FarticW. 

Dana Ir aecond uaage , il cal suivi de qui ou q^êê relatif. 
11 ac dîi iduia plu» ordinairomeiu dea peraoooea, dommei '•(' N \^- ^^ .- \ ' J Qèhii qui ne perfiMt ijuà lui-tttAtiir Utsftrnsr Um autrrn 
il'ypirnêfr jaiftaià. Diiiit Ci\ cas 011 iiiiiiiritui^ (|url(|ucioin 
t'^lui^ i^Milinr , «j^ii %'0tèi intjt êf Jiurr vniunitf Mtf jnU 
rùrFmrnï ttifnrr. i\*\ l^ur « dv ]^t\ Uuxv vi di? rïli'ganir. 
, .U.lCMAllQl'R.g-~ (V///I , iriiyMkil i\iu\ ti'i «l<MU imaKci 
ilNiu tmtt-fi inii^iN* , iir }>riit 4'ti|ii nioflifii^ ni pitr 1111 nd ' 
'jmirili \mv iiti |)»rliojK\ (!\;»i jiiviv loiitlini^MiT «lu'oii 11 

^ liUiiH^ n»». flviiii .|)lirniM^a ; ifimi/fi^in Ira tjuuhh» ii' .4nfiilr • 
; . ftrrr rfuvUf%t^%it(t*>fit In Ivuftfr t\ rnirrr iltùiMi/Uff 
* . ffiift. #'.vy»#^</i//a/M Ciuitrrmtn aiuirnnr rhttfimr^ .«"«mix 
.|ilii« r<)iiii<l«4-jil»|f*» vnvoir 'ifut ttf^itoifut , rir. , — /# 

* fw ftièiM miriijejinù t'eite Ulti^ ^ tiiérn tHHm JtmHini ftuft 
*/#• «:rllr <Viil*!/i*ir Ai' tir iii'Jfi*'» <^«v»//*» «/«im*» fv«/V< " 
/<fA/f. Il iiilloil ou ri^p<^U*i' li*t i.n>iii« nii«f|iii'U iMfA- ««l 
i^iifi m mpiMMtmii ou fuini iiHulitfrr n*» |»n)iioiii« )»ni: 
Ifi irUlif yi4# I r|iHiïiii« I r«i«iv yiii VaifttiHèni^Ur iUtmf, 
Jttas , rjU'. ^ r—:V^Uê yii4 a <^/if A'ri/r jhu . f U/ , 

( V 4«t Ai «Diit (le; vfiH« (liyiionilrfiiiTa. AiitiTfoii j-i« nVtii / 
plojoit MMil. i)n ni tlouW l>^iiiiroup <rot(Mii|>l<>* ilaii* 
non Nnrirttii (luuniri .11 <\U>it rti(-t>ir «ui iiAii|(r du t(viii|>« 
de matlimr <lr fi^i;{t é : mt^éê \*frmft§ rnit^n rt l*ti . 
<fUêê , dit-rll^ dmii tn IrUn^ du i<i imm 1673. INI'n» « dr 

. ni^ joun , il i*^ met louimirt II U «ikn d'un nom , trC 
homnu^i. Vour iâ^ il i>'Qtiii>lm(^ «rur, onU in »uiu' d'un 
Domi or< fMmm0-4à p U eêl /d. Kniploy» irul , il ti 
gniÛo cfavM cf /«#u^. CV«t uuf «lli(»K\ rV iiiiir(|ii« IVdijn 
le pluf prQc|||} ( ^ ouirquo rol>j«t Ir plus <^loigu^. 

Ci «I Uï y joinU à (vi^^ formciit Ici deux di^fnon»- 
trtiUp Qêlm^i ce ctUU-là , cjtii prannv^nt Ut (Wiul nomr- V . 


IftMilfflHlIIWiTil^linflHifllI^' 34i îhê pronoms im^finu, 

lim et !«• àtxïTL grnrrt. IjC premier m dit «Ia IVyhjctU 
|4ua )Nr(irli<^ , et lif Miroml dtrrohj«l 1« pliia <^oigm^ , 

|x>mmr , c««liii-ri pUiU , rrliii-là (^apiivt t — kv ooqHi 

/« ■ ». ' '' ■ . 

ftérit ^ l'aiiif <i«< ithnwriêlt» f atp^fêdani Uuis Uê min» 
mmt iMtur «rltii-U ( Ir hmim ) , tamii» ifu'on né^là^ 
rrll<« 4 1 .( l'aiiir ). i^<r mmiI (Ir v^^rHnbtmi pnHMiini , i|ui 
iMMivnil iTiiipUfVir Im iiônit <Uii« lottA Im ««». On voit 
tpi«î (M*i (liMix (l(^iiioiitlr«tili Ml dÎM^nt ^«Irnioii;! dot im^i- 
Miliiir» rt (l«^ii rhoirii. 

CV ri /(i' joiiiU kfv* , nirmrnt nnAii Iri driii «iitruf di^- 
nioiiiliiiliri (n'f . i'^ht *\}^^}jk *«* ditnil <|U« «W cIumm**. 
1U «Viiiploiriil i«Mil« ; iitiii* (pmhd iJ» Muit m opi^HMllkiii^ 
("«r*! di^ftigiir r(»i»)«*t «lui f*tt In pillé prl^t di»*iiout , Hi'uLt 
rohjfi ipii «n rsi li« plu* loin | roniihii , end /i'#W yM# 
rUM^y maiMoeXtk ttuf inin}Uaîrot0, 

lliMTiiiigirK. I^ni l«« itylif familier , ov/lri |wul «r dim 
«If^t prnKiAiiM. Rn^|WiriUht dNiit.ifiiflint , cm doi f/f^xm du 
Ia fAinpugiMi ipil ■'auiUMiit , riuâgr permet d« dim , of ^ % . ARTICLE YI. 

D«f Pronoii» i,|ipÉriMii« Lm pronoii^ Indéfinis pont dM moU dmit I0 proprt 
cilcfo détifçfim' dNiiie Hunier» itid«!^tfrniiiUW!, ti et n'avoir 
mppuft l|u*à un (d>itt vAKtM) qui n'offiv à l 'ri prit aiicune 
id^ il^Li* et préoiic. Tout ceifi qu'on ranfa ditu ootlo 
cUit« ne sont pat de vérltâhlea proiMiauf( nuit oil tm 
Irilto Id , parce qu'Ila prëienlent dei détidU 4)u*ll eir / ■■■■■■ ''■* . \, ^ - ■■ ■■■" 

n<»# Prtmoma indéfinie ^ etr. I 54.S 

>Mcmiie( dr iVirn dinnoUrc. On on diiliiiKiVc <!«' qunim 

nomt ' a*, wu» qui wMil Umijoiii-a jôiiiM ^ <Uï» u»ni» ; 
î^". cru» «nr'on «niploir lÂiiiAi i<»iiil» U «li»» iioini , «'t 
UnlAlMihi ^in» jtilnli èidr» Hoiiw i '^% ruliii , r«uii qui 
M)ul •ulVii iU. v»*/». • ■ j 

: ;.- s. m.; 

Dkh hioNoMM iNi»rfcriNU<;in NIC nie jo^inicnt iawai» 

A UKH NOM». 

■ Il) 

<>• |m»nonu minl om . ifiêrhfu'im , àiiuon4fU0 , r/wi- 

Minl <l4i vrwiii pfiMioiiit , |MiiM|u'iiii itr ir joignmil [nnuii* 
NUt voHu «unqtu'U îli Ml i«|>JMi'il€ul j H qM *«»» ronlttir» 
ï\ê liia ivinpliiuml. 

^)w , tonloum »u|««l , Minn|Ur ijnr r•p^«;^ ilo l^<»i•i^tn• 
iifrM)ii|i'r t«gu4i cl indi^lrruiiiuV. Il ril l^^•-Tn^iMïinhUf^l• 
qu'il iVtl Uivmé pur iil)i>viiitioii uu |>«r rorru|ûioii Uu' 
moi homme. Kn oflrt , <Imt ^on jttun , ow MihIm y «'.V»t 
€(>niuîr ni Ton «linoil, hmtmt* joiA^ futmm^ étudié. , 

Vm pronom , d'un UMgr trft-^cndu^ d«n« lu Imigu* 
friiiiç()iM , n« us di( «iMMduiiiritt que drt p<inM>n ur» , ri 
rAgil UMijoun |o vi*rb<* au tingulirr , comino , on /virir , 
on jouoU t on tti pini auM nuùnt, 

liRt gniinnuilririu nft-«*iioc5ordroi p«t «ur la nalum 
àt 00 pronom, l^et uiit wuloni qu'il toit loujouni huit- 
«(ulin ot «ingulier , rt f|u« p«r coni^urnt tout ce qui 
ê'j rtppofV} 1011 dd ce genre et dr œ noniLct . Ce ^u- M'-' V ^ vm ttlilMW ^/ 546 Dm Pronoms indéfinie f éie« 

timimt ctt U plus conforme imx Treia prii^dpef d« li 
Uacne , et rtt «ppnjé sur d«s niaonnanieiia aiuiqueU i) 
Ml difllralfl <li) répcmdro. litt autrea pciiaent que oo pro^ 
ootn poul ètm atilfi d*i|o ftmiiiin «t d*nii plurirl. Ua 
ont |H>ur'«ax l'Académia qui a'eipriror ainai ilana U 
dernière Miiion <le um dictionnaire : a (Quoique ne pro- 
n nom aoit ^irdinairemeni auivi d un<niaaailii| , nminMi 
n dan» «rtle phraae , o^ n^êi ptù toHJoûrë fmUtrw lA» 
>» H*â fMtêMumê , il y a dra droonauncra (|ui m<u^pi<*ut 
» ai jinViat^nimt qn*on parle d'une femme , qu*alôra on 
)» eat suivi 4r.un fil^mlnin. Kaemple : on n'^êi ftas îmi- 
I» jourê jn^mê al /o/m». Quand pm ••! joUê , on ni» 
n Vi^pêortt pns. Il aa joint aiiaai aveo U pliirirl d«M et un 
» nom. On fiW fias dêê sselavms , /mûr «aai^ar d^ 
». at Mt^MâMiMa ênutsffsns, m IVlaia ai «■ païai^ prouve 
qiieeet i<mj>loi eat fr^u » il ne proum nulUaM*ni ipi'ii 
porto aur auciuM t jiaon aolid«. iH j voi| u« abua onnaa.- 
aeé pif Kùaaf» i «i fWn da plua. En ollèyaoïl <MÎ|hlii 
annnno» Ia m^muliu , auquel raaujflltit aonoea a« alKni- 
lioaiioo vafue et indAicrminAt : car rim d'i|id40rmii^ 
n'a wk m piiU «voir dafbnrt. 

Ua itÀi aiftii» r «tant <vi 9M tuli W, «i^p W; 
comoMi al Wm-saffOêi iornsr sh désira, on §'épar- 
gmtrùii bisn dës mou», et Too s$ pronêrstpêi 6pi t i» ari a y » 
i/'aMiiil(ypf« 1^ — /# (mu oi(^ I'ioii MB. O9 di^i 9^amoil^ 
exotpiAr It DM o^ k pronopH»^ avpk^anM d» i^f 'a » 
Ira 9 ^Itmm^ 9 oiomh (m » «u )I«m d« al Toii la lir^f 
pQur évilér I r<Mniil(0 tto aon déaifrétbb. ^ 

Os oUcnrf h ni|^ clioasaprëi çaïai aulvi d*iui vctIm Deê Pnmomê imUfinis , r|c. 54 7 

fpil rotnhimn* |Mir iiii r 4111 i !«' mmi ttn ^ ^romnir , on 
aftprtnd Imuwmift plu* Jncihpfirnl Irê ihiiëeê i^iii; rtin 
iSoinpiviid tfur' t'rlUjî ijtw l'un it^ i-ompt-rnil êhu : A» 
ptirtêétfi e»$ un liéjiiui ^Ui' y^n vovtj^ fUf'^mrnt, l/ttrvillô 
li^ yvtu Minnî jM>ur fHu<;i- Ut^^jii^ii^Vii) (1*^11 »<iii.(|iii lu 

iNir UMiln «tiiir IrlltV , on m* m*iI iln 0^1 oii de / om .m- 

1<>IIM|1ir rOM'jlll» !«' |ll^« h I^OjHM. , -^ ^ ^ 

• R^CfH'K. On lioil ir|M'u*i o/» uvanl loiiK.lt^H «n U*» miir- 
qtirla il wrl <l(V|tu|rl. / 

(hi /*• htiw y tM\ Ir hltlmr j, un tr ntrnnrr , ou h <ï>-- 
rtêêr i tfutis , i^uimpàini Jawir , nu nr^ f*rut ru «y/iir <i 

fHUiir- ■■..■":-'' ' ' '■ ■ / ■ ■■ ' 

Siifta uMtr iVjWiiHnn , il ««'inltr(*4|^u<* l'oirillii iir iH'nWl 
!>«• Mtiiliiiui : iiuMÎ 1«* |^»ifii fil liiil -il ijiif: l()i. 

Rk^AHQI'IC. (J>iiMml on li^jW'lf Ir |moiioiii on , ûii i\o\\ 
Ir fiiiiti ni|»|M>rli*r ii un mmiJ ri niAuii^ •ujvi.Oiu* plMiiM* # 
ofi <'n)ii /l/v «u/fM< y ««^ /*(»/! ntt fiMM iUfn^j^U^ nW 
|)«§ rftJMlr. 0/1 jf n (Irut r«|k|N)rU. || («ut diiti , 0/1 f-n>Ai 
/frv aimé ^^î on hë l f»t fmê. 

Qutfitfii'un H (Unit »i|(niUi-«lionMlil1<^n}iVU^ , M*l«in qu*il 
Mt taiiB.iMiiiHHt il un nom y ou qu il rt| «v«)c r«|»|||^t à 
un nom. J)«ni !« |NVmi«r C4iij il »i|^ii<) uiêét pfrmmn^ ^ 
•C ii«t M' <lii jiimaiii fl«t rJMiftrt. Il n« pnmd 1« («^miniii 
rtl« |iluni*l (|iMi quiimi il r«t lu^^i , fyjmnio „^«^/ymWm 
^144 «^MM a t'ii iiM /'a iiU , — i§t4&i^ê0ë'Ufu asêurwrU* 
IJurt cr% cjit , il r»i loujourp nuiM*ulin «inijulirr , oomm« , 
^iMlqu'un crùU-il aux rfV0nah0 tr-Jê iiêns de «|u«l- 
qu'un I ^^J'ai oui (ii'/v <i <|uek|u'un. G) Mroà une JQiuta «#* *>• t\ * <> ..-'■■:,<•' ph$s$ \ tm mm^km tiwmmMBiniiiaii lapfiiii n >ii x 548 r Dtê Ptôrtomê inJdftnié ^ êUi, 

de dir» , jn connoiê qiirlqu*un« , •— j*aim9 qiktlquM 
iliMi /'ai /lor^ à. quélquAi uns, Quelle qu'en loit U mi- 
ton , IWiige !• Wiil «inâi; 

Qn disoit autrrfpit Mn quelqu'un ; u/i quêUpss choMt / 
nwiii on « prcii<*iit cette nunUre fiimili^re de t'eiprinif i'. 

I)«n« le leoond cet, qUêUfuun M4lit^i pert(>nn#i ri 

deachoiet , et prend le genre et le nombre. 11 est onli- 

njiirrnient suivi dVn nom oîi d'un pronom pnW^^di^de 

U pr^poaition 4/11 , comme , ye nmmtis (iiiel<priinr de 

$H}ê amiëê , etf!. I — quelqu'une dt voùt %tmMln»U- 

M tlU I êl». Ai^B-iHyuë 0f%com qiM^lqiïea unra de ^H^ë bro- 

^ chuTÊê qi^ o/tl /fam^ et4^. Noiu diMun onUnair^m0nt , 

pNmi qu*ir|>eiM'»Vuiployer trul , <omme., i%mu atUn- 

dfinê (j0ê hi)tnnU>ê , il 99% (*ùimlni quelqu'un. Vhàëinur» 

fimmétê m'oni ptwniê Je %tnir ^ il 99% %*ifndtx% quet-< 

. qu'une. / ^ ^ 

QukimquÊ tignifle quelque pttrêimnê q%is i^ mût qui. 
Xi est MpA pluriel^l mMTulio. U ne lo dit jenuia que de» 
^l^rtonné». Il a WOt de pfutioulieri qu'il renienne le 
rfiU^f.qui et ton eiiUV^^Sdent, en lorte qu'il |)etif en 
même tempe tèrvlr de lulet à deux verbes , ou f tre n^- 
Hfui» d'un verbe tt tujfi d'un autre ; comme , quic^mque 
eonmilt Am homnè^ê apprend d « e/i Jéjur , — ce diê- 
rcutê $'adrfêê0 I quiconque #«l cou^iobU^. 

n j a àlt% grammalriena qui prétendent que ce pro- 
nom doit être suivi d'un adjectif au fièmjnifi , quand il 
• un rapport bien marqué k des femmes , et c'est le 
■entiment de l'Académie , qui observe qu'il est quelque- 
fUa fihniiiUi , tt q^ l'on peut -dire , eu parlent à des fv- V V ji i' .wiWl4-<^. -, «ii> *.; Q.«*« .. «*.*..*fci..-> ' K- -^* ' r«»^'i^ . *f»* ■- 


Dêê Prvnomê indèfiiiU , etc. 549 . 

B<iim«i ; V'^^^'W"* *'*' rtMi* *«Ta a###« /imt/wr /H)ur 

Kmédù^d^ moi y Jfi l'en fi rai n»/»«/i/i/ , Mais , |»oUr 

^viUT de aon>«T un Kj'nrr k un mol d'uni* nitçuilUntiv» 

/iiml vngufl j ne vi»udn>il~il l^»» mieux dirtj , CêlU lU 

t^tuê qui êêra asêtêhanU^f v(^:' 

Choiim •ignî^r unu !«•• individu! «l'un*» iii|»^ro prié 
Irt uni l«^>r^• l«l auliTi : il m tlil dèi jMMtonm» »l dit 
rluMcft , rlir met jKiur <7mh/i<# /»*"«*'*"♦' i 'htufurvhoMf^ 
œmine , ii//e«-«'<»M#-^w rliM un cAe» f^>M« /— rr mette» 
i^» mèiiinlUê ilimuné en m pUue. Il n'«- |M.iul dr 
|durîia , WM»ii il |»M »d h' «rnrr , « oinme on jwfM lo voir 
iiar jk^ dcnii«r c*rmi»l«. U mtI «u inAnu» uwigii quo (/!«•/- 
qu'un , Il , «»mm«' w pixinom , il no u^ dît qu«' d.i pir 
•onniMi, quund ifr^Hll miu iii|>|h»iI. \>uiiud il ni •uivi 
d'un' nom ou d'uîi ^mmx , il vrul lu |>n^|M».ilion </# k, 
i. luili^ , r«»mmr , i</>n»«i'#« M^fHirémrnt chiirun de vo» 
amù , W wtr^ t^milmn i7 en e«l <ie êim^reê i peut t'tre 
trotii'iireê-pouê un ennemi <iri/u tlwcun dVu^. . . 
On ne dil plui un chuun. 

Il te pi^senUJ ici nn« dilllculuS d'nuuni plut omUr- 
nitMinU) , quo M toluliun d^peild d'une nMV4iipliyt«|u» 
irèt tulilit'. i'fuuun , «|uoi«pio lou)onrf tiiiKulier , «il 
unlAl tuivi de eon , m , eeê , el UnlAl ik leur , /#Mr#. 
Voici Ict règlei 4^»« l'on donne. 

!'•] Rào|«B. On doit toujourt tmployer , êon , «a , 
909 , diint \t% {ihrttct oA U n'y • point de pluriel dont 

c/^icim «oit le dittributif. 

UdonnaàchtÈQunupart^-^quêtihmMn eongeà ^^ 
r fil-...,* i-> 
t' firiii>-Tîr".ii"'itfilitàifiiiV- ■■r-''-n^'^''"^fr'^^\ ■ ■'■ \iifml»>4.*Mê^. 

v_ 
A .^ SSo B»^ Promwu indéfinie , «li!.> 

•Qi tMàtêê , -— FiôA« récomp&nêeronê cht^un êêlon lOtt mérité. ^ tu. nk9t.M. DaM 1m ^rMM 
06 «A«CIIM fwiif»M««»»c u« pl«- 
fi«| aiMiiMl M •fpar1)««il , wn 4irtt 
wmphtjm son , m , Mi , ^m4 
la r«pfMH JU piMMMtoa répond 

run«.«n •• pLtc0. — /*«* hommtê 
dê^rùiênt ê'atmtir muÈimlUment 
dkmtmwfém^m» pr^ff iMtérét, 
Il§ mm» f*^ apporté éê» t^fmm^ 

< «Im Mi têtmpU , rtimru» sêlom tm traaU •*•(, uo plnrUI aulqu»! il 
Êffêriimit ^ on 4oll •4p^7*>' 
i«ai/, /«M*. <|Mik1 U ra||p(Ht <i«i 
poMataion rApuod pl«M 4ifarU- Mé^#M ai ta dUr«lM»% Lm bammaa dt¥rmhm ««vif » 
(harunj|t{iii»/Uur ji/o^#« ittlérél, 
éê l'mmour Us miu pour Uê am- 
tfê, •— ÂhàMmmân pimlut qué 
ïm bètaa w^wp af laa Mantllaa 
4aa vilUt témoigêêOéêênt t^^rh^- 
niDa #11 laur mmméM , Uur lioM- 
ikar J«J« tH0fi d'EphSêtioH. REliAmQim,Ler«pp<iri|d<' poMèMÎon ré|>on(l pIiiA ili- 
mtcoiiMiC au dîfliribuliri|iri^er, \oté^\\ut tfuuun cal 
pUoé aiirèi la négunè ; aloii In tens rolluriif cxprimi* |>ar 
le iftluiiel est flni , et t'fil au diatnl>uiii'tAa<^>ii/i k rrmplir 
la foortiun qui lui '«al piipri , en o^niidérani tvt[fix 
0ntikm aépréa «a iédhfidtla. CW la eai (W enetiiplu 
40 k fiwftèfv «okmiM. Il«a U rai>|Mirt d« |MiiMM|Mon 
fépondfl» aîficinBMt eu plurial , Uiiwfie t/uirun ml 
pUflé avMM b fé^wm 5 car ilura k Ma oolUciif n'«ai 
paa finr quand b) diaiributif «Aoomm M laontrv dana la 
l^linnr, •! par u Mé yi a n i il d»k 7 Hi|ii0r juaqa'à la tiw. 
CVi la OM àm •%amyi\m di U aMoirila ooUmm. T«l 
paruti /lire la aanOiiftral de VÀmàmk. 

Maia, daila kaf^uMM, diaMt tffiùgpm fpmam^ -t ^ , » ^ilnjlkti, ...liJiWÉi.: »»*.'. • ^ t«^ »4. 9 y^ > V^Crtti *'. -'^ »-inA*^w. ' tf «».*i I Dtê Pronomë indéfinie , etc. S H 

iVni , où Irt verbei •Qiil MiM régime, (m doit employer 
son , êa , êeê ^ ou Aror , Umrê , ««Ion (|ue IVipril \nit 
qur le rapjiert de pon c uion n^Miiide mu diitriLuiif ou 
•u pluriel ; oomme , toms Ict Jugci ont upimi rliiicuii 
selon leun tm »ç% lumièreê. On |M;uMivoir'deux iiiU'ii- 
lioni. Si Ton veut eiprùnc^ cpi'à U vértt4^ cliai uri dit 
jtifet a opiné •eiun tet lumi^rot, nuiif que t^iut ont opiné 
de- U lorle , de numière que oel^; cirroiisiiince «oit Li 
prniripale vue de Tetprit , et celle êqt la^ju'lli* on veut 
fixer ractètilion , o^ doit dire, iitus \em \u^rà ont opi/ié 
chacun êelon leur» lunUèreê, Dans œ ou , tmiê rt rhtMun , 
n'oocupeut-que le leoond nin(( dam lei vU4ra d^rjetprit. Si 
Ton veut eiprimej- , non^ pa» pn^4:i«énieiit cpie (oui 1rs 
jugea ont opiné , maia que dhacun dVuK a opiin' «elou 
•ea propre* 4umièret , en «orle que œt ohjfi »oit U «iie 
pHnd|»ale de Tetpril , on doit dire , toua Irêjugvêunt 
opiné chacun selon ic* lutniéres, 0a ui la ^'.mil'it pliraBi', 
le rap^rt de poMeiaiou répond |u. pluriel , maii^ dans 
la f«coude, il répond au diitrilmUf M«ia tx; lie di» lin c- 
tion est si tâhtile , que noua crojona qu'il rit plut iùi- 
dana oe cai, de m •ervir du iingulier. D^ailhrufs , It; •* ua 
coIUdif n* finit-il |Mit avee le vcrU 7 ' 

On ttiet Umjoiiri au pluriel , le pron^oi qui doii m 
trouver aprb chacun, oofume , ta reins dit elUf^fnérnm^ 
auM dépuiés quît tlaii temps ^u'iU s'en Retour f tas- 
sent ckscun chn eui. 

Tel a ét^ juaqu"^ préacnt le aentiDient %énéis\ : niAÎa 
raoïsnr d'un nouveau^ trailé do syntaxe française , 
pi^ibé , di|puia p«ii, à Paria , trouve de la couii ttiiaiou X ^ ^' /■ # «Uni pliii2«un df) CM règlet , où l« moi ooUoctif et U 
(liilrilNttif m lieiirtmit et m oonlbncknt : en cunM*«|iieiHi 
il re|rtie cette coaetniction , et teut qu'on Té? iie^i Umte 
occiikm I en donnent un autrq tour à le phnMe : ainii , 
eu lieu de dire » ^ ' 

' Cêê dtux poiiur0ê ont jMrdu cbecune /eura timonê f 
^ Oêkftmmêë êonfiri»-aiiaché&ê chacune à Uurt ma- 

Prpinonê chacun notre chofmau f 

jitlfiru nouê-^h chacun rAca nousf 

iU êên aUèriir\l chacun cftëaTcux t ^ 

Û i^t qii'on dÏÊt y , 

^Chacune dé cet voUurwê a perdu êùn timon ; 
Chacune de ceê ftmmeë e§t tréë^^tacfiét à ton 
mari f 

ijutf ciuM*un de nouê prenne êon vluifmau i ' 
Que chacun dg nous diUs chtm êoi / 
< chacun t'engdJa vheë mi. qur le» deui. 
it , • il nu k Noui convimoni avei! IVulM' du traité 
arna leiie^^rtent dana cet •ortea de bhratea ; 
résulte aucun inamténirilt de ce choc , poiln|uui prive- 

roit-^n U langné ftfngoiae d'une manière de plu* de 

, '■■■ 1 . • . 

rendre mi id^.? N'eat-elie paa aatea «èiiée dana lea 
tourt , lani ajouter encore de nourellea eumi?ee 7 Or , 
quel iucon fuient y a-lr^l dant nette oonatruction ? Quel- 
f|u^io ae i»éprend>il , on peul-il même m {mépreudre , 
eur le atua qu'elle préaenio à Veâprit 7 L'id^ en eair«llfi 
Min^ préréae 7 llonaerrooi donc €ttt« u/oatnM:tion ^ m «i.V ,**.W-4«<*««<»*m -** ail Dêêrronêmê imUfiniê f tic. 9r»5 

^>uiqnt Wi dttu MMit •'/ lituruint , ci Uïmou»^ k IV*,- 
prit U toin ëe Im dteAltr. \ 

JÊuirui ligiiifle «n général Us auimfê , «t ne m* dit 
^Êmém pinonumêé 11 «tt mm qu'un u« Tnpplique (|u'à 
WÊk wtml, 11 n'a ni genra ni nombjrt* , ne m joini jnmNii k 
«a «d)Mlif y et ne panili dans !«• phriars (|ij<* prArtklé 
dVi— p ré pu a i don : csomme , m'tnifûw pas Ir b^ién dVii- 
Iniî : •— /là fiùteë ptUÊ k 4utruî.< « yfi« v<r>a# /i«, %K)udruin, 
gmê qu'on %>ouê JIU. 1 . ^ 

Les grammairiena propoïKmt une diflkulié sur œ pro- 
nom , savoir, , ti Von |Nnil toujours fàirn rap|N>iUT h au- 
irm les pf^oms possessifs m>n , ao t *^* , Uur , leur». ■ 

V*. fUtOliB, On doit faire rapporter \ nuinù le» pnitioiiu 
pQjiBliift ao/i, êa,êfB , Uur , Uurt , ({usnil !<•» suhstuiiiiis 
aai^quals œs pronoms sont joints soiu pi^<-<kléf d'uiiu 
jpi^époiltlon. 

ffou^pouvêM épouêêr^Uê iniéréiê d'sutryiii , êuns étrm 
l§ panégyriêU de toùtrs laitirs /.sctions. 

It*. HàÔLJU On doit se servir^ du hrliCtifen «t de Isr - 
tiflia y a« lieu das poaa es stfs êon , sa , aaa , Uur ^ Uur» ^ 
qiuiiid Ua aalMiantils auu|uala les prouoms seraient joiii ta 
aottt aaoa puépoaltioQ. 

fm iêê iniéréiê é^niàiruï , maU g^ii^it-^ifouê bien 
iTtB ^f^QU99r Ua qmtêlUf* Liurê qu^ritlUê seroirnt une 

M»- 

L'un Voiâitê IMwiul Wa dtax nombres et les deuE |tfti • 
Ni. n Mt , «a fÙFiln'siiiciilier , funt Vauir§ , et su 
plurM f Iêê wê Iêê auirêê , hé untê Iêê auU^9^ Il mi 
I. 35 


_t L. %*i-t^* • / -> dit (lot p«»monn«ft el dM gIumm , et prand l'aiiSclp «Mi 
eharnii dn d«ui: mou qui 1« flOi»|iMimt. ' 

C>a dcu& nMMâ •'«lupiuirat oonjoànlaiMnit , ou iép«- 
témrtnl : «oifloyét oonjuiotaiMml , fli expriment aé mp* 
port réuipnMpui rnins plitAÏcurt pottonnct ou pladiaii 
ch^Mini* L'un im figiirt dans l«t pimift qui» di^bimi q 
4|U«U|iie tôrie régiiMrfil { l'auittm ê'y mooim qu^en <pi«» 
Uié dr jvgi : «umî d'j «^t-il que aidumier qui preanÉ 
àttà pr^.f^iMÙofkê y «otume , o/i </iui/ «# êêoounr !'■■ l'miln^f 
/«« pêiéffisê muiff'tÊni ioujours tU lu guêrtê (fu» Itê éêi4* 
êtjoni hè uaêêfUL êulrm. 

Rbmabqum. L'^n §t Vauliy m iim tigoifiottiott dif^ 
ikmtiU d« /'li/i i'autr§. On ne doit pe« let oouibndiv. 
Quand on dit, ilê §• détruiëênt Pun et Neutre \ ceU 
^iignilie que l'un le détruit , et que TauVre lo d<^truit 
■ua|i. Meia, tê fiu W VêOiéêê Jéinùêent yun Vêum ^ 
veut dire que IVû de oca ëMmeiit ditruil l'autre. 

Cei deusmoU «ioqiloyét ^parénH*nl/ marquent dlvi- 
aion. Alors ila ne ibniieBt pli|a an aeul |>ronoai j Ut en 
forment deux , qui figurent déni lea pbrâaet nui nièi^ti^ 
titres que les substàntiâ. L'un peut evdr unepréposî-^ 
tion oumme /'dwlrt. Le premier ae met pinr la ^rM>nn# 
ou le i'hoae dont on a d'abord |Mirlé, -et le mead pour 
le peraonne ou la cbole dont on e parlé en dernier Hiu : 
eorome', Uêpasêions ê'êtUêfêitfit I99 unsê aimo lut ath 
iree | «i l'un mltùêmaUêr aux unes, 0/1 all«/v les atiiras. 

Perêonnê est substantif ou pronoài | mali , & quelque 
cUsse quH apparlieiina, il ne la dit jamali jUa cbbses* 
/'<rr«o/i^ie luUuiitif Mt , comme nous VatoiH déjà dit» îr -* 'i*!! i ■». t»».«ij,.i«i.,, Ht^tf i , * .-.•^ ij^^i^4iA,^4>^^4 '•''•*« •.V^..r, »:» 1 »»*t»i ,• ; > ,4 Zkê Pronomê indéfinie y fU* 

lMi)<«rt llAniinfii , •«lltu t[fÊt pêrêonns pr^onrHij cnt (ou 
ÎQun isAtoulin tingùlier. § 

Petêonfiê rignlfle nu/, ^mi /ii« ce «01/ , un «yur/ 

Qiunid il dfnffie fiii/ ou qut t/uê c« êoii , m il 4'tt lou- 
» jovi» tnatculiii , dit rAi-adéniie , rt loiijouii» piVurclû 
)i ôa êxAfi eut la n^iÇHlive, cl ne te dit (|irMii •iiigulici. 
ut n fjiiil cmrrptiT \tm pk^riiiti qui internkgiMii, et 011 l'on 
» Mipprime U négation. )> // n'y a {kirMtnnn ëi. .ftru 
inHtuit dêê affairée qui ne êoch^ , rw Pitmiiiik* n^ sait 
ê'ii est titane d'amour §u de haine. Ceilr placm lut run- 
ifiêni mieux qu'à ytrrutMiw. Dnnt In mmiimIi' tfui qiét ta 
êoii\ \\ ne • 'emploi» que daiu Ir» jilirNMrs <|iii iiiNn|iiciit 
eiduiion. Y a-i^il quelqu'ufi ii^i 'f l^frtoiiii<^ Miii» 
jperêonne nViirll p«» IH par elli|Me;^ pour il n'y a jm/- 
sonnet Ainii^ d«ni 00 Mtii , nuut |n;iib<)iu qu'il u'ctil. 
jaiiMib MOI une motion iriprimA; ou •tm» miU'ut\uv. 
' Quand H aigfilfie qmiqM'tsn^ il ne s'emploit* d'oidi 
îiairo qu'en sujet et dànt dei pliraa<*t iiitrrn>j|uiiv«;A ou d«^ 
doute. Alora il est loujouri apn« u^Sgati'ou , «^imiiic , /a 
dou$$ que pereoiine aii mÊ$ux fteint la mtturr dant fmn 
ainuiblê êimpUviié que l'ingénisuxet êenêihle (ietumer i 
-^ pmwMine a-^t^ Jamais t^anié /dus nanfemunt <jus 
ia t^iaine f '-^ ei Jamais iirraonii» ett asëe& hahU 
pout r entreprendre , U hiussira, 

HxVAIiQliK. ^ Toua. Ifi grainiuairinit ri>Mvi«:iiui.*nt 
que le pronom /MT^i/i/ie yeul Jet ad)e<:iiiii «u inaiMuiliu y 
«omfiM' I personne n'été auêti si^v^i^ , itùani \m- -•«Mai / anr- r- »xMtK •^ -^ -,*.;«•#. .-«jM»» ♦**.'»*»'■■ ■«■■"-•-.••■',■.■* • 
% . L ,V/ ■ dl 
il, } 
566 hÊêi^romomê im^fi/tiê f mm 

uiau& en jmUic , qm 99fU^m4 fimift^, çni êmtt Ul, 
moMif rwiémiêÊ en pariimUÊr § r^Jê m atnmoi$ p«i^ 
Miono auaai 'litui«tt& qu'HU, Tiéênmoimê tpulnww diit 
d'tniM «us préi«iidfiit ^fi'op doil imum ao iÉniaio 
TiMijactiC 4tii •• rapporlt AU proMMo ptrêonmÊ f ^(flmwà 
il Ml étidral i|tt11 •'«gfi 4'mm Amm. Voici V«M«P^ 
qii'Ui en iip|K>n»Bt : MttdpvMirt 1/ n'y « panmiiM <U 
voiM OJMJ ImrdM pour | tic. Ut m IbaJenl 9Ur et ç|iit » 
clfiiia Oftit plirMl^» le prrmom p^rmtnnê etMt 4'élMi prit 
dttii 011 ftM in<Ultriiiiiiéj lotit "qu'il tel epëctlié de oit- 
oikrt à Ot pouvoîf 44»i|oMr <|0f dee (èmiiitt. Noot cioo- 
venoiiii|at dtnê et cat oo ot peoi pte meurt rtdjtclif tu 
■Muoolin ; loala ootit O'eoxOOQi^ufont pat qo'on doive le 
sielirt to fi&mloin , poit<pie le protiom/ie#'eprviè esi iou< 
|ourf AtcoUo. Noua eo oowiluraDateuleMol qo'tto doit 
éviter otilt dtfBoullé to >iopkf|tA| rtKprtiiiiHi propv» | 
ei dirf : Meidamta |,^a»âH/aiicuiiè dévoua oettt A«nfîî# 
pour-^ eio. Tel eti mèmt le ai*aliBient de Vauftlta : u Eu 
)) cet aorlta d'eiprtaatoM , dil-A | notre langue ne at itrl 
D pta du wanApÊrêçnnê $ intb 00 doil dfant fo (pi'oii vtui 
» dWt tntrt fiiçoo.... etr 4||pnd 0% tott do géoértl » 
» qui oQoiprtod Itt deux aoMt ooo)oinlnoeol | pour fidrt 
V «|iae ptrêonnfi m nppoitt à oo 9tM o« à OQt itoU 
^) prraonne , tloio ot oW ptf 1# Uto d'ilMplojtr ce 
» , mol. » TtooM feritnitQl, ^àJ^, pHotiMt : on. ot Ita 
oublie que irap^ot la pntlqut. 

Rifn eal tuiai nom ou pronom. H/h^^^ p<»n » tiiolfle 
thomdê pmà dêvatêur, JUên , prontii^ ml m«|our^ •. f ■'» , ^ A.- \ Dm Pronomê indéfinis , rtr 

^MpfMUlin tiiiKulier^ ii« m dit que drt cIiom* 
«fldtplkNU diftnmUt , mIoo qu'il ■ ompluiéf 
tioii OH sang niftlion. | 

Quand^il.Mt «vec n^iion , (1 lignifiif riii 
eoifiiiie I »/ iMiil nÙ0U9 nti rieu /ài^-tf , ^ |jl|r 

lUlMAKQO. ^^'< lignifie aiutî nM//rrAo««r'y quAud, 
Miif nf(pid|on y il ml joint au vçiImi <t>/n|/>/rr 1 roiuinr , 
quand on ti^ni de parwUs discours , on donne àitenner 
que Vùn oogipu^pour niMt ^i^r^ y/l%on^ur , s^a 
prùbUé. ^ \ 

jiiên , Miit iM^galion , êif^iiRti qiJeiqûé jthtiSf , et nVit 
f^ra d'uiago fpiie dans dei plifW/4 iiilrirrogaiivi'i ou de 
douta , oomnie , y« cfeiilir qi4s ricin «o»l^ /)(fi« t^i^HibU ils 
fidè^ impression sur Uê p:u4fdéSy qùf lu vus iUt* nuU- 
hswiffju'a éprouvée la Francs t ^- ficii flaUe-tr-U si dé- 
IkiÊiêsêmsnt Vssprii si Vémilte f/fuu/i discoi^rt ëogth- 
niiiiU psnsé si n4>ldttmsni ssfn-imé? 

J^n , en réglnia direct , ie place dam \v$ tr nipt 
ainpléi aprbt Yo v^rbo |>t dani les leinpi conipot^a en in; 
l'analliaire ffla verbe, ropiime , i7 ns dii rien , ii n'a 
rkn <i»l. Mâk , quand il i^it r^lme d'un Infinitif , i\ te 
^bwa attlit Ml Infinitif ,. cbnuiii fjs ns puis tHuui rien 
thnnsr. En réfinm indirect , il le place uiujouit «pl^• 
li f«riM, «iNlug|r;p-«< m pêHèê k rien, i7 ns s'occups 

ÎHefi ftfg^ U firéposltlrmVtf «vent Tadjectif qui le suit , 
),[iÀ-ilfki^é%pkéêdéléeimM? 
"^ * ' '■: ,»!'■ ^^v%^'(«^*■-4■.■' > ^ -■Sv:^': 


"«ij •^ *.' I' -> 5<ia \ \ V \ Dbii Prqvoma mpÉ^in* qui mwt toviqum hm htp X - /. Ceti «V6C liiiBii dtf Hmproprîété vpm Tofi JH^p W- 
«|u«trf! mou d||i|t la dàMfl dat pronomi, Ce aoni 4^ té-^ 
ritàliki à4j«rtlb /à U trérilé ▼■§«•• , niait qui m lien- 
neni ianuiii U plai» d'un nooi : tant 11 ailT^ii da. dire 
bi^ii lômua â «u pau dtf part à la icicMÛon dat llan 
guèîL 8r 1 1oi«qii'o« «I YmAn ht lirtr 4f kuf liaiteêa 
îortgiiMNW |iout l«t ÉMai^etMr Vdtp rè^^ pn a6t «m-^ 
IritM avoc toio la utura dai ÉMla» attai slSànimx inum 
diAdihAwaoe et da hèiyra ria|. Màla up a laiidaa olwtr- 
vitioht MM nùto9ul«r ^ pp (^ ,|i p|ultif|14af ifuiii 4ilh 
cemmi^tj tt Po Ift a Miiiii4i(^|fliit)«iia^^ MM 
'^Hcél : AB li «tlB 1^1^ d^rrfpvit fi4 19 1^ bti9MMi«a 
at 'c|vc(1a ^aiQpa { <|pl par oottiaair* Q «'jr li F^ ^ 
pariiedaiM U fmoMii^ ^ pp Mif^ b v^|^ 4i «^ 

iDua/ffMa Ba aMioM riaa da ^iéÉaaaii^Mt A âLnlÉa 

lài p|i p lu mutÊ ^mêf^wm pUm ~gf^.i^ nomhrf^ Mtmik 

. dai dans' ttiiBftlaMia^ ai aMM.^iHHiiiaiM MMMiailt» aMiIflBa 
atêiéut , f]iwl«|pi?è mnM | ipiaiqiiatl^^wy^ i oi iw p i . /■ ■Mil' iii Yiiiiiai'^rlltfliMiai JAft^ÉÉaBÉlÉlyhWl 'V a 


'"A<^, ..iV ,t' .:^. .JMJUfiK^^i'tto » \ 5.»9 ifui êoni ^mjourè joi^ê à dtê noms. 

Chaque ^ , des ànu% ^«mrrt / itiaift lan» pliiri«^l . r«t 

un •djactif dUlributif cfiii dtt»ign« un« prnoriB«* ou uiitt 

v^OM prÎM •^pnréoieiity commit , di|[(|n4' Jumuris a »rê 

mtdifêi chmpm ptiy§ ê9ê UêO^êê t <'lia«|ue tète , rlM«(|iir 

Qmlconqtêê , «difctif di^i deux •mmrrt , ti^infic (jiwl 
qm of «bil y qu^l qu'il tnii , qutl^qu&Um hiU, Il iw 
•*iaiploi(t qti*a?tc U m^itioo,. «I c'i»t uiujoufs a|)r6« U 
■i4ptin< DMia4KiaM, il ne pout tr m«tire qirau «in- 
mliipr. u M dil pciiici|>«Wm0nl di« ciwyM. // ru» iiéi êêt 
dêmmiré cho^e <pMf1ronf|ii(* , il n 'y a rai'êon^ qmtlfvttiqnr 
flti f$tUm l'y oèdiffÊt. Son «mploi l«i plut rri'ifucnt cMt 
011 |l.y|edi pnilûfM* ^mftobstcui^ apftosiiHm tm apfwl- 
foM^l ^^imIqpiuiimi. u m dil c|u«^lqiMliM« dm p«rM>iinra ;~ 
*/ rPy a /«MW/fM qiwlœnqiM. 

D piut «OMÎ •*«Bplo]rar miu tK^fpiion «n atylc* dr ' 
poklHit » il «lofi il piviid U plurkl : i^fi* li^fw quel- 
(Onque itoni ifanaif » i 1 1 é mm poinië qttiil«m<|qéa èU$nt 

1 . CwUUn aignilbli hmHi ^iftiifwircmalit qt^dgié^ ; il m|) 
4k4ft p^nnooptti ac déaoboMi. 11 prtml/ii/a { r4>rofnr , 
Wi (wrin^ ouisur. Ondil aiuai , «rlfti/ auUur , «i r«^ 

•'i^^^^« J^i*^^a ipwwB I ^^w^**' / ' 

' ^ 'iMN»» ÉèfiyéMila^JaVMt •• mhétêmlU On <I«Ù dir«. U 
f|||,«bi#iali llMMIl alN«IM aM «Aiimiim i «l ««n Àm «ii franta 
M. Ca tU^mê à la M ^aa ftuaaaa^aM f«» rgfa<t«la. -I •é iV*' 'l^ [. -fl t'^^lt»' i-»»V'f*v.K'<r. '■'.'*' i'lMÉSM>>^''m<iirM ■'*■ 
v^ 


X ■- y ^■À^ ■taaîkH * •' 


\-'-Xis f.r .-«.<* 

v^^; 'i..-rf',it„iiiria,'^Ai(H m y % >o "Déê Pronoms ind^Ptis ^ clc* 

$ in \ IhU PRONfms INDAflNll Qu'on IMPLOIV TANTOT 
JOINT» A I)BA NOMty BT TANTÔT SANS âTAK JCIlirrS 

A DIUI NOMS. 

■ 1" 

[ Oi prônoma tout nui , mujun , pas un , auirt , Vun 
et ViuUre , nUiniê , tel , pUuiUurê , <om<. Ot naoU som 
iIa irraM proniiini qiiiiiitl ils mmiI «mploy^ tnula) latit 
iU nu ■ont pluA qutf dct «dj«clilî qiuinll iU toiii joinli à 
# <!«• uoui». 

7V(4/ y OM^un I yia« un , êoit OQiaBM^ pronoms ^ Miii 
a>niin» «djaciil» , DUir«|umil etcluftiov. lit «Nil ^-peu-* 
ywH la tnÀinivtignîficalion , uiaii iU ne tVinpKjtrnt ptt 
djint tout lt)t CAS l'un pour Tautre. Cm mon aonl lo|i*^ 
jonrt iic4xim|Ni|(Dét d uim né()Atioii , oiceplé oiidi/i , 
qui n'«n pitind p«« lUnt 1m phrpiMM dMiilMTO|a^oa oi^ 
du (louU) , 4V)|nni« nouf le verrou» J^kniAc. 

Nul , pitjrtiçini , liffiulie p»r9onn$^ Il nie pliu fiAtar 
mnlitqn* |éi Luum , eai nMMo«li«'eiii|iiliÉr, et le met 
loujourt en «Mitif AHmiov^ , m^ ne êtùi^'U 0§i éignk 
■ d'amour ou, 00 Antue» , ^ ■ '<V'' .' ^ 

Ml/, jiJijec'uf , prend le f^nnre llml«lo'| aùill jeAUili 
Ir pjnriel ^v^fimue ^ nuÛe vàrîâà fian^€ê êmkkiuâ^'^ 
nuUo ^ ^« 4''^*^ "^^^^ (éerlif. MolièiÉ oV «bnç PM 
pu dire ,fi! mmt pàrk*jm9Ud§emg9nê qui^pmr 
nous, n'oiU niiAà èmpurêêmiÊmB* 
^ HKiliHQim^ QMqù$§ gremmiir2en«,obtehffnt que 
nul ^ «dit}! lif, piviiVl 1« pkriel queind il signilie i^ui n'^H ■ p 'A i, ',»' : t. 


«." <l 


^# i% li J M Dêê Pronoms im^finU , etc. ' ?t6 1 

d^aucunê, vâUur , œnimo , r«« traitée , <*<*« ronfmtê 
et ml uuU. C^iln ôbMnfMiion ett eiACie , nuit iiiulilr , 
■tirndu que nul n*a pai , lUni ot-càê , l'icxvpiiou «iir 
U(iut)ll«* porie U t^e. 

Il y M «ipt (minnuiriiMii qui pouient quo nul , «<li«^cf if\ 
M jiiiut trèi-^hi«n à un nuia ru r^inr , lutnimi» , (-#< 
honunseët ëi entêté qu'il fut êê mnd h uulU; raison. \U 
onl pour eux U praliquo do pliuifiuri <kTÎvMiuii «*ilMiiéa. 
Mait.il j eu t d'aulrei qui vculeul (pir daim rc' vm» ou 
douue la pr^fd^rencc; ik amiun^ ot qu'où ditc^ , cet honirrui 
0êt êi entêté qu'il né ee reml à nuruiic r<u«(m. Noua 
adopiona et: dernier M'ulinieiit , mai» naait coudiuunrr le 
premier , que rAcjidt'tiuie auUirÏM! \ puift4|u\'ll(* dii , U 
n'a nulle exiU'titude , -^ reùt n'eut Ucr nul UMige , etc. 

ylfucu/i) pronom , ne mmIîi plus au •iiiKuliiM* daiui le 
^ni dé qi^êl^u'ufi. S'il ta dit rur^oiv au pluriel, re n'est 
l^quVn style dr palaii , ce fait t»t rtuontr ftar autuum y 
éi en style niarotique ou l>adiu , auruna ont Uii qu'en 
ci êiècléi Jfhn f etc. D'auruiui (vW/^^'i/ que j'en eùis 
anu^iè^ux. Dans (« rsi il est sanl ut'rf^atiou. 

Adjectif y il sVmploie ordiuaircoirnl avec Mgation : 
pQue n'aura' aiU'iuh v^tyen ilti réuanir dane i^ttê ajjinie , 
-— Élieune dtm partie» ne e'eêt préeentée , —70 ne U 
,yÊuk en au^june manière. Néauuuiius ou dit dans le S4*iis 
«ffirtnâlif , s^on Vij^<4iUniie, il a i*lUenu t-e qu'il de^ 
mandbii , fOiH aueuni^mia , n^i» ce n't^st qu'en style 
de palaii» • 

Noua disfins ordinairement , pënyo qu'il sVmploie 
Mm iié|«iion dans Ici plu «ses ^Interrogation on (lo ? . ^ ^\ It.'. f- ' t t . r remploi dfl r«dJMiir tt^iàwm wxk p|«n<i» ^m \t ati» 
iié^iff. n iiture <|ur*<»t •^M' "^ le pretidl JéumI» , 
et fl réunifie eu dietUmnaire i^lfhtmàètsAt wm. ^ tfou- 
terôlent que oe ne loit là l^l•a|e. Il ee peut que dlni le 
iHiMème Aditkm , qui est mile doBH 11 t'i^it ; «il Ittf eu 
^flèi k leèiioMiit êi PAttdémk } vftU dene e^ 
de* pevDllMj et .qui eet le duqulèuie , rAMdéude dh 
« qu^ t'emploie rarement eu j^uriel dâiè le lene n4- 
» geflfy kieii qu'on peut d^^e cepeudent^ U ttè m*a 
» rviMlM euDWM iulpié, -«^ir ii'a/ià umiàd dUpéi 
W Kil>igy , enymejy^yiwÉgft^ i» HVm»^ poÉillàlii'jiie> 
Mmâ6Ai4t» fUdne ?eir à féèlfent dire , miémUminê , 
aucune» dèêpoêiêionÊ, oÊkmé jHpataiUÊ / pouj^fud 
M dNJIi^-<m fm \mèem^ monêtréê f if Ittpone peu 
otoe ^11 lÎMkW 

' :t^"uà; ' t irtt y i u ,. fit i^mlûi* qv^n aolei ; We i^ 
r.e^^,>^ uitVm (é la On ne V^ a^f^ 
itne dluÛ b ftijle fiuftlUér/oyi (^ 6m ej^'yy>»- 

IV IMil edieclir, pre^ hi ||pf|i4^ V. /.»• • » «■( kMMMNM* m» 0immmimtlÉmmÊÊH^mÊÊ»ÊÊÊÊÊWmi'<''-MmmlmmmÊmmÊiÊtm0timit> f- <: s D$0 Pfùtmm$ ind^fimtê^ m. S65 

il ny^n m p#« ,i|n foiM ddf/oMl, On tio peui pu l'eui- 
plojer dâiu Im phratot de douir. 

A4^ .l|w?w/l 9 jDOf lia , %f laltnC^ U pr«^<mUiim rfr» 

atruni !• t^uiair o^ b prqouui qui Ui| titit , comme , 

nul de yiqj^ n'a drmt d$ »fplmmite , -^ raW/i^#i^au- 

OUI10 de pe# i^^vMretr*— ^ ''y ^ |^ un do oct u- 

lAtmu% ftù ijÊê êoti 4*un /frrmd maiêrf» 

j Bk|I4|I^i;«. jimi^n «>t /iru u/i iVuiploienl dant Ici 

^plâiTMei ii^nf Aire en «ppanmc'c joinU à un •ulMlnnlif ; 

aMM ili ne laJMffiU p9^ d*èlre atljeoiifii, t'ili miui |M^éoiSdéi 

.4«i pronom reUiif #» ^ o^mim^t /^ A>ri/## Uê mitUma 

4$ ia ^9Tê 9 il f%'y CA a «uciine if$M n\iU une idée im 

moin* oo(i/n#« tU In divinité 1 -* <if4 grand nombre 

d'amiâ qui yf^ oftsabl^n^ d^nê Ui juv-tpérii^ ^ il ne 

roùê m rf^tt mmti»§ni p«f un cia^u lndirr§iU, 

^ Autt9 , d«P «|<?U)L nom>NT« et (jlmi dinix ^enret » e«t 

pronom p^ f4je<^ff>*i mtI à ^itMugP'r h*^ puripnnfi 

n fit pitmom , lortqu'il nWt pe« joint H un fuJ^Minûf , 
OOnud» , WQ autre patfrroit^ tkUàê éii^ plu$ niiU ? 
N^nmoint, dant ee pat, il lifnt plua de la nAtiiit; di> l'ad- 
(«àurqUe do celle du pronom « puiaqu*!! r*t n^rU<*nicnt 
joint 11 INI aMbMatllif aoua-«nl««du : un aii//v eiu^ pour 
^ un tuUr9 hf^mgp0* 

n Mt i^dieclif , pu l(irM]u'il eat j<iint 11 un nom , nu 

Ji9rM|U*il est pr^Y^ du prr>nom en , ou qu*il y • ellipa^. 

dani lei pbraaet ,^mnle , im anciens ne croyoieni pas mt ' X'f * Vi JMi Pranomê 4lO« ni ail iêé d é êmh , en m mèillîl un autni jB«r onirt dW 
QffiM i OH ne pmtê ék9 hmâténêm m cêih ^ êê 9n 

. /^'«M êi fqadrÊ marquent l'éitiinMiy àê fduéiffuri 
per^Minat on d« plntiaurt choM , et 'io|t dat <km 
feoMi tt dm dent nombfii. lit tontprononit quind ÏU 
ne aont pei j>intt à nn tulMtaniifi oonune cfuend on dit, 
\en perlant d) deni anienin » l'un et l'antre tagipotéeni h 
\némê JkU. Uêi Ut iont adjectUa ({nand lie le joigi^ent 
à un iubttentif iu^ulier , ooakne , U tHitèè^^ ft'on 
m mtrvê 4|4||jpeMl fti#»i de Fnne et da Tautre ^ mmin. 

n M préniiiie iei une queitlon. On denuin4e k qnél 
flMnbre, du ainfuller on du |>^li(pl » doit être mb le 
^rerbe qui a pour fn|et fim êê Vmtêre im Ai Vun (ni 
/ ai4lnr. Vojoni d'ahonl^ pour f un al foiilri. 

Vaufelat y et rAoidémiè sur Vanfalat \ penient «I^W 
peut M leffir ind i lUr em wee n l dn aingnUër et du plnrielT 
Cette dédaioQ , Aftjà andeuM* anbeiale dana tonte «ji 
Ibroe I puiaqu'on trouve dana la dernière édition deaoi^ 
dletldènaira. Vumtêtmkm êê$ AomiMi runeel raisiri 
aa#il ^MMea, Vohalre emploie pmqne tonjoura la ain* " 'X'eiitfil'eiMMMaelèitvUlMi 
> ' t^ea 9t tmum >e | tw#liia lafét • • *. i«i*i 


U ^ iii iii i ii i i w »i*tw— *»«Mwr%« »" iMi' »-!i^«i»»»i»»f 'Msyx i '' r>|« ««iii o w» / .i.*>V V. Z' I. 
I OÊÊÊàÊÊÊHmmtÊÊiÊÊÊÊmmm 

indéfinie ,%\t, 56S 

•Itifiiâ, «n iNMiiBoowp d^auliUt endrolu. Pluticun autourt 
«ptimét i'npriitifliii <b wamm, ,Malgré cet Mutoriiéf , uout 
penaont cpi*on ii«..4oh tilipjoyvr quo la pluriel , parca 
qtia ooé daiix pronoma«Vn<>f>( 1* plaoa da deux uonu, 
en ont la fotoa. Or ^ datuij noms , dans oe oat , coinînaii- 
danl la plurial , puîaquc dau« ainguliara valent un plu- 
rial I on ne peut donc «niplo|er que le pluriel aprèa 
/Wal/'oiil/v. Il 

Mbna penaona ^galemen^ que la loi do Tacoord veut la 
pluriel aprèa ni Vun niTouirà , quoique Vaugelai , 
rAoadémle aur Vauflelai ^ et Girai^ , pensent qu'on doit 
•mplojer le tinfulier. Ainsi i^es phrases, ;ù Pun ni Viuùr^ 
n^a fiùi 9on devoir ^ ni Pun ni Vautm né§i 9onp^m , 
données par l'Acad^ie , ne sont pai exactes , puisqu'on 
doit dire : ni ia douceur ni hjoroê n'y peinant rien i 
ni Vt , ni la grtuuUur /la fioua rtiuUmt heureux. C'ar , 
avec lea pronoms U j a deux sujeu , ainsi qu'avec le» 
noms , et par oonié(|uent deux propositions^ i'uti n'a 
poêjait êôn devoir, et VtuU9% n'a /^« fuii êor^jlé^ 
voir I réunies en une seule par b otmulattve ni , ni 
tun ni l'autre n'ont fiùi leur devoir, lia saine logique 
n'adn^ donc que le (duriel avec fti Vun nitauire-, tft 
'unei tauire* AiUc ladis)on€li?e on 11 n'y a aucune diflU^ulii^ ; paroa 

nue oèua oonjonetion , donnant néoasaairettieht l'exolu* 

iioo k rnu daa den« aujtla, n'en oonsenre qu'up { il faut 

par ooilaéquaât b sisfiiléir , Vun ou ronf^r. viendra «swc 

moi. , * "' x« \y 
émam |«MK*><»<<M^4HI**« > ' Kl ^ 
^ \ . V^' i \ «1» '. /■ 


>• '«:« ■•/ \ ,• ■,* • v, ^,V' ■' . ■' 

il éii éw^tin^ j*""^ f> ditéwi iniiiiii; 

à-Oim Vt. k pmiilM IMi k dMM 4kMt €• TPwW^f^!^ 

•ttunt ifi* l*|b dMt il ft défi M yttid ii ^.«MMilf f<V|^ 

|Mri«|t d'MI kOMMly li «ÉHM «IjUil fiflM I^MT' | #t «D 

IMiHiiat idl*«Bt ébin^j^ tpmwmlk m^àtm à la^mènt: 

Méfm, adiecar, peiit *M|^fi9r idrotilé «« pArité- 

«XNiiiiM , en yiU^mafne flm nàaam égliMi ivrtv'i' *ou- 

ivni oiur çathoiiqmê Et oimt pro^ÊÙanê i U Ht jrari§ 

'dt'trouiimrtlifu:i^pê9'igffmé' tUinèmMd ^pncM^nt. QuftnU 
il Mt MlÎMlif , il précède le mliitfBÛf (|ttll itcoinpafoe. : 
Jf(i^iii# a eiio#« «li^.Aalre um^bj cW d*ètre («ait à 
la Mille daaiMiMûtt dce pruuomt pour .domier plua io 
fofc* •• diecsyn^ÎAifantie y cW iii »«Hi4 mèina ; c'#fâ ilBHiÙlQUIt. . jlf^W jeai i^Jédiaakfo , eal-O dit datu 
«iw uopyetW gnMBBialre j «piiiid on Fempluie poiur door-^ 
oer plue de fera a« diaoàvrt ; e^ Texemple qu'on en ap- 

, ppHe ert pc'êÊt la vétàé ribl|nie. (^ exièoipie eat mal 
/ clioiai;^ piiii^^q* dlt> ce mmiI latf ^ndcea^ mèimM j ce ^ 
muté Ut hçonêwèém dêjaimtsu Ileat f nû que m^nt€ 
ne preod pat y ai^ Mefoit le pliinel ^ aait cW quand, 
pour donner ploa de furoe )i|i dfaooure ^ oa «uppriméla. 
eonjodçUoo^ , et qll^Btt unÉMpoit Mbie ét^lè aub-- 

. ilantèf ^ ccpuéM , ipe îM^^ve ; la# AiâriMMyjr, lae planiet 

RiM ce «M , cta uti pttr inlirerliè j aiii pnnr oiieei ^ 
Je /»(iM , eic. »e»^St j».' j: ,^<*.>i-»^ ^tvM^MMMHMr #M. r> •> 

W0 '■^Ji'^ r <^ . Dm Pronomê uM^m^i, «te. 
Oq a^a:Hiqué ûÊÊFymt de lUdiif ^ 

Jîn^Hd U fMt«af H là ¥irt«ii« mêmes 36; qu*on ■ tuppCMé qu'il y fi «djm'iif Jet (l«ux îioctii , - ^ 
quoiqu'il jqL.'7 toit qu^niiverbr., Si nutneê kyaW^ié fii% 
•diectivemrnt , Racine oc^t (mi* manqua de ni|i|ieler 
let^dtfui tubtUnliS par le prouum eUe: fi jr est <U>nc 
adyd'lM. Mai* |K>un]uoi , dir»rC-od , là inarque du plu 
rifl? Pourquoi 7 le voici ; «r'eéi parce que , du trmpt 
^ Racine ^ Fuiafe prrinetiQit eii(x>r0 d^écrire cet ndverbe 
même ou même». Ce poète a Jonc pu rojrtUogmpKier 
ainii'. Vojes Vaugelai »ur cet iiaage^ 

<^" l7Vret|. ou pronom ou adjectif. Il prend le genre fc- 
• minin. . ' , 

^Teit pronom , le met pour une pertûniie qu'on veut 
nuupquer d'une manière indéierminée^ c*omme, Voroéfr 
tombera sur tel qui n'y fmmse pas ; ou au lieu, d'un 
■om de personne^, comme, qui vous Fa dit ? un lel;^ 
ou eillia pouf. une personne, dana certaines phraae» 
où il Ibrme un gaUiciame , comme , tel sime qui sou^ 
pént fis rwcùeiU» pas. Tel est mit pour vmiui. 

7W^ adjectif ,^' Exarque la cump«raiaôn d'une yttt^ 
•onne ou d!une c1km« k uiic autre, mais Minfeiprimer 
en quo4 oèlte peràooaé où cette chose est comparée , 
oomme , w/% homme |el. que voua est né pour n^pirtr à 
ta ^loir^ i — Vobstitmtion tks rebelUs est telle qu'on 
j«e àoii pas e&pirwrd^Wm venir aisément à bout, (Xin* 
M dmi&ir Cicmpk ^ iMl é%l pour si grands.\ r s .•\. :^ . ^ te y' * . 6 j* ^ •Ira iiii%Bii an JBwliw iaèinii^iirf , eoaiiiMy pi»- 

Ptê. du S m m mÊ t m4êéun mj/êê Je nrnminU à plti^leort . 

•ei y eommr , ^vaim}àM^ pKilémiphêè m tome Ètvn^iê ntr 
la nmÊMiy éê t'orna i; -^U a paru cHtt anaéê plnneur» 
lùfTÊê utàéHêmmê, 

Toui mipmMomti adiècttlVft pmiilM i&ûz non- 

biTt et M deux fnirtt. Ne dëognant (|u*uiie ^luotifaé 

^vegoè, flénérale, et non détanniiiée^ Il im prend jepnaU 

Perakie , ebmnie/j»ilt homme -/et m^ à Vwrrwur f 

— j'ai lont im 9t tfonl ohm9 

nui ; pronon , «et vamonn MiMulin lingulier ^ et 
«gniâe iouiê ehoê$ ^ fBoauam y tout dbil dkuM /io#/« oteur 
oMitr a /V^Mif^ f -^fif lie tooi ^ 

Gê pronom en ^^f;inie ^reei te pleee dena les temp* 
•ioiplee eprèi le^ terbe , et dan* lee tempt compotét 
•nire r—iilîeire et le vefèe , eomme , ii a^ouf tont ; U a lont ai'oW. Meit ^"^ en réfiàM indîrfcl , il m 
lonjonri après le t«r^ , toit dîne lit tmpt einplei , aoit 
dans lee teaqpe compote , mmen , U à tout f U 

iinanitir. 

difSinnitet : 

ou il lignifie ia génénUUé ti Vt/mUètt éUnduÊ tfuno 
chom I et . dMM oe CM » il ?eiu l'article «fan| le nom pênêà â tont. La mènw règle e'ûbmm à 
d\fuif ed^eetiiy a deux aooapiMMM tioa aiic|nel il nt joint , comme | tout Iv lont /ee ' «oi •«> •• ••«M "■«V,. ^- ,-•- -* 1 'M •. :;. 


N .■ i ".t.'SÊâr^'USt* 


J)eé Pnmornê ùhUJltuë , rt* . j^^ 

A(imm#f / UHite la famillt : oy il •ifiçriiTH* rhatfur , rf 
iiUirt il nr veiit pat IVtitlr ^vniillfi* i;<mi <]tril. a( ( oui- 
, €imimr , loul bmn rêi' itt^ëinthie t tout fumtnw 
éàt éiifei' d ta mitrt. Dmim \i\ <i«rfii%t* ■ct'rptioii il vm 
tmijoart au fingtili<*r. l 

l\nê U p^rmi^^^• kW^plioii , tout poiil ai (•olllpi•;^lt;^^ 
non •culrmnit les prunoms poMc^Mif^ , cnnirm* , umn i^rs 
anUê , loua mes fxtrr/tJi , tout irttr ar^rni ; m.ù-» v\\ 
roré lr« dix «Mivnîi» ^ noii* , vtms , #'/*.v , <r , criiu , cm , 
rvla » criuh-vt , vrliét lA , Ir. Il ^ luri ioii|<nir* li l.i Mnir 
tirs inii» prrniHTi ,i<'«)inniV' , rioh.i loiii , «t»«.« touv, 
«ur tous ; mais il figtin: avuiit If.i (lêinniinirmil-* , < omtnr ; 
tf3||t n», tons cr(/.v:, tout ceci , rir. /^' nr. Ir wwi iitim» 
cliatrntrnt ni nvamt ni npK'A lui , rimii Ir iiiu(»ir .nm ^ 
le vrrl)iv<l;ni.n U*» trnipn Mi|ipl('<i /ot ciitn' IVnrxiJj.nif n 
Ir fcrbt'dnn^ li's tiMiips ct^inpoo^ii, rouiiiif,, /> les (i* i«ui, 
éprouvés ,, W /r l<^ /njiiiv toiiH trèfl-Intun. 

" 7W/ Vrmploir ({iirlqurfuift advrrhialrmrut ; ri .il<ir s , 
mi il nVfit qu'iinminipli" fxpU'livr» romilir , i/fhirjr loiil 
fmut » il Uu dit tout fr'ouiemrnt , t(>iil'r<;fM//if ïJ ttm.s 
pliitm :oui\ Bi^tûi'uuf^wuftir trr.i , tntwrrrjiicnt ^iffirl(fU( , 
«lana (Vciia , il c*i aAsiijotti h (les' n';;lr^ p.:irii<ulirirv 

I**. HA<}||K. 7bri/, tiiift |M)ur (iii <J«* «vn in»is mots, 
IM riiangr pAf df* noiiibrr avant un ncli<*4nir iii.uu iilm. 

Le^ chevaux de vm ftoU-4d m>nt oniufiiirrment Uni^ 
Um'M ou Xivài manvaii. ^ 

l^^ éfn^n.f ; Wut airnakUê qu'ib ftml ^ ne iaisuf/î' 
pnf d'àvmr bien dr% dr^/bnUw f -— iljLuont loui tut et 
diiê. ' ^ ' '* ' I "il s V o ■^ 3. •■> 
' yf \ .. I ! « 


5^0 ' D— Prénoms ùui((finiê 

gfllf« « i MOVlbf* i«Ml •■ MliM' 
iir ANNlain ^ !■■■■■ > • par 

ua« ▼•f«lto ••• Mi* 4giMtl#. 
C0êJUun-U somlMni •« < 
tttWÊ Elhâ fmnmt 
dé momè '¥9ir: ^ Lm PfHu , t«at mauléfÊ fu'éOt Cêit mts téêêMmtm médê. L»im f étl^Jmit goAtt^éa Wnfo^lM '^è't«te4êm»mmimêê4êlùfimU«riê^ 
pUùêihf Vmê uff§n \ «««il am»* qm* /«m fis mmmtémt kskiU» , 
tanUM fu'êlUê"*&mt , fêUus0mt / 0l ^M« Uëh mmêê pnriUffééé^ ' 
totUnt dta mmiiu d$ DifÉt , 
tiNilr* «o^At 9t tttulM smitmmt0é, 

m*. BàcLB. Toui , mit pour un de cettroismotA, 

,.^^jp« preod ni genre ni, nombre avant un ad^tir féminin 

' qui commrncc par uiîc oonaunnc*, ({uand il cal inuné^ 

dîatemcnt iuiifi d*un adf«rbe. . 

. BtUê êpnt tout auMt Jraiche* f tUe et I tout àinii , oU 

tout «"omme %>ouê i ctlU jnài coulé tout doucement. 

' •- ; - • - ■ '■ , ' - - ■ 

Db! Pitoiioiia iVDiEniiiB qui Mnrr atixii vt qm: 

(>i pwnoms sont > qutque ce soitl quioi quÊ csmii^ , 
qtioi qitÊ , Quelque... que , queJ iqus y Umi..., qui, fit. 
Ors proAumi , jbununc on W/?oii, Cicnoanl ô» la naturt' 
dei conjonction».. \ *^ ' ^ 

Quoi que ce eoit » toujoilrs miiculin tinfiilier , aa at 
dit qi^ des pertonnet. U a'amploia Mn» iiépili(m > on 
«\rtc ^^ation. Sani négation ^ \\ %i^(iê^quùùmfye , 
qttrfqMr.i*er90hne que ce eçit , comme , qiii <fue ce ■J- •/' •f 
que V 
truirt 
oco%^ 

8«ntf| 

1 

dinact 
ruig^ 'Il 
'*f'i,.|i1'^-' r^».i' -I |IM » t# W , <fil«f qùéj^ êùiê ocçftp^; — è qiil (pir cr 
•oit ^«i# jmMéê parjUons , moim dêvon* tit!^ polis. Prr- 
cé4^ 6u aaivi <1« la ii^lioa,il ti^iûnpêr^nne , comnir , 
CFTnm doù jamais parler mal dé (\u't que ce toii ; ^— 
qiii q«e ce toit ne ^l'a prévenu conihe yoùs. 

Quoi f/ÊÊÊ et êoit , loujuurs nuiKulin aiûgiilior , tir m* 
dit qU0 <)f« rhoM*^ :■ il iVitiploM* aussi mus néi^ntion ou 
■vfjc négaiioa. Saut nidation , il êi^niiw ifji^ltftt^ cho^f 
i^im cm êoii , ôommi! , quoi que oc woii ifu'Ù Jiuêr , il 
quOtë sur^U-ohamp/qttandêon devoir V lipprllr.' \\v.v 
négatîoli,, il MgnrGr rUn ^icovamit y quelque grnw qu on 
ùiijyOn nepmU êans opplicaiitni^ewpller en quoi i\\xe 
ce êfnl^ . ■. #,.-,. - ' -. 

▲RQUR. On dit màaifqni que ce fût , 'quoi que 

-•' ■".' ■ ' f ' • '.■'■ 

^i/ , si la pbrtic eti|^c Teuiploi de rimpAriiiii^ 

I 914a' 9|4o ce fût ^iUi UU parlai , Une rép<>ndoit 

rM/k| ^lioi jyiitf ce fût qu'UfU , ii éioii UUtraii. 

Un tingulier, i|ie ti; t^it que 

des choaèt ; il «inpilie quelque ckùeeque : conunv , quoi . 

que pàttt c/iaies , quoi que ifoue faee^et., tKmê ne u^'-\ 

truirem pas seê prêtant if^ns^; 4 quoi que ' i/oi4.f w/m 

ocoupivi , donnê*-y touie^ votre aUehJiion. 

BjWARQVB. L^harmooie ^ et loUT^nt la rlarté , eiii- 
gtnt i^'po préf^ qwUqi^ ckoêe qiàt à ^lim çuf . 

Quédquê.».^ que 9i deiii sigiiilicatidna ditTi^rmlPs î joint ' 
k uÀ M^Mtaiitif , il iiguiiie quel, que eoit le.... qui; el , 
dibiace CMê\ il 'prend Té gevire et le, nombre du substantif, 
pai^ qa*il n'est r^Uenupptqu^adiectijr, c<>mnie , quelque . 
tai% qii$ PQUê ayeM , quclquics rkïxnuii que ivus pou- ce - \ •r*. 

'0 

.V', 

r> V** % À . ^•t 


»^ I79 é D^èPnmtmê itfd^Mf 

êédiêm^ Vniss fié. àev9É poê ^lotêê êm^jfmMf. TmM 
règfe « l.ieu,i|iund. W«biliii^rr<tt imiliéilliitsilMt! pr^ 
fMé on tillvi dWdl)Mllf , t&Okmty qitrliifiiet Mkt n^ 
■. tioii» qié^tifiiêH $ <llM*k|ii<M pri Min «ffrMiiiN f M*^ dévont ^ 
|mi»mi<* i^iâàiUflnéfi Vm^ef^m* chmnfgn Hm I Uiuitani 
an ^M«/ffi(F , <pii tiifKiifit .trn ipAi^ ifffifi lé îhu^KiiitiF et 
C(*t «djcçlif. . • ; > 

V, .Mtji> WiqiiMt cHit )f>int A va àdjéétif^épAiré^de ion 
tnlMUntif , il •igrttiîc (ftwi que , à -qtâ^lqàe point que. Il 
chjtngf* tAofi d« nature ; H <*••« d'élpc ^d|^<^^f , de^rîf T»t 
nn tériliible adtcHbc , et pur conA^mi^l n<* piVrid p«t )« 
nurqiwdu plurirl : rbmni»^ ttMê Uê ptupi^t àe /ftiHhrr , 
quclatu* oppos«^8 qu'Us êoieni dans Uturê êènlhfwnê,^ 
' jf iram*éni tous réunis Stipik un point ^ssmiief , tu\ 
Qoêl que y tignlBr lu tnèiiiA rhot#qtio qtsetquei .V^i^ » 
ttimt tm^tttlMtiiiiiff ; fl ui dit Af^rmnnH K d^ 
•et , rt l^frtid tO •pète et M) noÉinff ^ oofWfM!^, 1|pà ct>^ 
minêh éhit^ni éjêf^ pttfèië y iptM tfniiê puUéènt «Ik^ ; 
qu«llct t^ soient léêftffhéÊ \tuti enhtmi , an ihit tmt^ 
J(Hirê ë'iri défisr.^Jt p^ottou ne •'empliiie juttiiÇi quVn. 

Stl)f*t. . ' ^ ^ 

Quoique i^ul^l'^', *t qtmhpêB.i..,^^ àignMani U 
inéihn eifto , -ik Aè ' Wà^éink t pn F(ti^ ^^ ' Fanée : 
on letflèiplok diM In p|ihiiM'i(^^ 
nrattantir V oecitp^» 01 1 oa pum le iuibitaiitiK epHAi 10 
f>roikèm , on ^uMige de qMqm^toamiéfÈ^ pc^kl le 
Tfvir per lep^xenipiei que iBitii en ifAïuv uvuin^. ivi«m 
^hh doit M tenrir étsqmly é WmymX i ^^ f^ 1r MtH 
- tuntiriipi^ le reluttf qtêe et le irérl^V^'^''*'^"^' f'^' ^f .-. "N f î *>( ■ . •> V. ■ ■ \ ■ » 

II 1* DUT R KM ir.K V LlJ WE. /^^< 


\ ; , quL Mrit tuwis ée ^* -y ^7^ 

ncbuâw çiM wi/* /M»#*«/i^« . t^uM ne dêPet pan poum 

snon(ueiliir. 

Tel que t*^^ compâwuon , comme , on^c^t 
de^ iH^irrtti q^onest / porve qu'onn'eMt pJ^ld 
qu'on iùfVtoU éirr. CVsl une f«ute cl Vmploycr qiwt qiw , 
mH iien de tel qtur. 

Nous «Ydns piii U^ <lim» 1« ««-lio" pr<'-<^il«'nlc de /om/. . 

qtte. 
, flKHARQl'K. Tri qtievl UmL^,^Jiuc^^\v^^ni V^^^^^^^^ 

«^àlif, p*fcr qiio h-» phrisot uù ils rntrtMil , Viprimant 
cjuSittc chose csi , exàuonl ïouU' i.Uv d'incTrliUHKr ou 
iUdém. Il nVsl pas inulîW tlVn pn-v«f «^ »«•» i'imnrrs, 
quï , ï^c connoissaiil pas h' g^H"- a^ ""l'v liilgur „ ne 
voient pa» df^ nuances t|ûî>rti>enl n»^g«- «'•rliappçnl ^ 
des François. . ^ ; r ,Y ■A < ,, \ ^^;'?+, \ .- r 'il . 
» JUj t , vu * %■ Ail 

. . c<> 
"•<; .^ .'•" .-^T- t; ^ Qvit ...5 R&; ^ j^ t* 


■^' 
>. ,».f ^^i^ i:^ 
V L'AfiT 


DE PARLKR ET ly'KCRIRE 

T ■ I ■ " 

^ CX)1\IIEGTKMKNT 

LA LANGUE FRANÇOIsfe^ 

.' . • ^'. / - ■ . ' -■■-'. 

/ * ■' .' ' \ • :\ 
rniLOsoPHiQUE KT I JTTivRAiar: f •A- DE CK.TTE I,>ANOUeV^ 

) A IjuMgr (Km rfançoii ^t ïl^t I-'trtrngrm qui (|r»irV)1 éifi 
conuoitrc kfond Je» priiicipr», l«r| )>«*«ut<^ii, ri Xv. kciiic. 

PAR M. L'Anné^DR LÉVIZAC 'A: , QvÀTi^tiMB, Édtiibtt , TtYri»» |Mf A. DNivir , $ou| - pii#tj#ur lu 
^ ', h * . ^jrr*B Kjipolédn. J TOME s ■y ■') ! m^vi**,iV i ..^/ . |, ^i 
A l'A 

ÇmU RÉMONT, MBR AIRE, RUK. l»AVrflB, N*. il 
PRàs LR QirAI Oftji AWitJ^TlN». '* ^H . I0(J(J, ,1' ' f' » \ ' ( V . -t;v . A: ■ri i • ■■ ■^^' # •e 

. / e 

i 

îf^ >.|< ^ ^''J. 


< ■:■ mm ^y v. ■•,:/ -'^ 


"\ * rAiii 


<> \ 

r >\ • 1^ r'y A ■r,. ■■■k '?►;. 

■ ^--- î / 
k 
' 


« 
t- - 


r ' 


- i- - \ ' 


\ y. . 


' 


-•.••■ 1- 


.\ " 


i;....-- 


' ^;S/ 

;.^ ^ - . y. b*4»\/ •'#,■ V' .C": » y. .4 


w>g#g«a»iigijK5aa^ r ;•:■ .^., 4) I-'AIIT ■*i>' rAlUKIt.EI' DliCRIHE ÇORKECTKMKM' 

I> A /L*AN G UE F R A:Pf CO I «^ K. , l T * ■ • V . 

D u. ■ VnRuiî. '. '■ ^ : %^r • . 

*MlliM voici .|»«rvr|iiiï eiiflii H^^ pMrvxrrlk-Vm' ,i 

Cr m<|ii«iî cfitrf' ditfiA toiilr» Irn phrHM v |M»ur^*ic \v liiii 
% "■■•« nM**'t, ri qui jM'iil M la |iiO|>rirû'' iioti mmiI. mnit 
dirtt-|pui(niiretU*r irimNni«'*it' t;l 1m fdi iii^ , miii.H i|r iiKuqiHT 
cD(^)re |«^ r«p[>ur| (luVIU;» qui^ «u pn'-M'iit , «u ,|»hs»i«-, «^t 
•u futur. Sa (uucUon ist d Vtpritiu'iv'df s /iVHh»iiji ^ tUs i^ji»^ 
àionfl, ut af*s\iutiKMl^uii*. Moi uiii^jin' pur IVirinliH; <lr m-» '' 
propriëlib ; il>it l-^ainr clirlcMitt mimi (iVkoiii»; vi vv, nVut 

;4tlè p^rsoa moyen que noti» potiv^ri» kiir <:biini)llnJo.: 
Uej^ré de coriveuaùctr ou de dU-onviiuipi o <p«î noii.i dé- 

-touvruti^ entltstc» ol>j«u ({Ut? iioiis(t»iii(M«ronii. 

On # »<io|iiiê diUerenlfi ik-liiu^i^iu du v« rU / lj« plus 

^néf»kv rtU p|iii,«x«cte^ «U r. 11« de AI M. de Port- 
l\<>y]\l :- ip vtrbû têi un mot, chut U j't mcipnl u^agw » ~ ^ •P 'V' % itw ^***i'«'' ■*■*■ 

4 -\ \.'r. Ifu Verbe, 

€tt lie êignifirr Vafflrmatiùn. En cfft» t , <(iiaiicl 09 dit, 
la i^rtu «têt aurmbU , \0 mrtt ^erèu «xprimi' VMt* % 
lâqiiellr on affirme rjue convient In quAlik* tCainuihlti ^ 
et le vctIh» e#/ forme e<'t te nfTirni/iiioii^ et ipiWcl qn dit 

, le ifice n'efttixrt aimable y on «lliimir «nie lu ciuÀlitr* 
d'aintakU ne TùtiyUmt pulp , Nè^H^iVr. > " 

^ lx*ii grnrnmniriens aurnient'dù »*(>n tenir ikrevMoiiun» 
•t nimplei et ni e)nti%*f ; mftts \k ft(m())iein^ et )» t\ar\e n^ ^ 
•ont |)Ag lés c|ii.ilti(^f>» f|firils niment le plns,'et qu'ils i|'- 
cberrlumt nrvnr leplt» àt nè^n : en iWprimrtnt rofnrtie 
les HUtn*t y'iU rrniiMlioienl de donner une loihle idtV de 
leur» udent., et eVit {Nir iniérét, autnnt que pur f'»- 

-Jiité , qu'ilK t'enveloppent d«> ténèhn*». 3 

n n'y II qu'un wul vfrlir^ c|ui e^l e'/ie , pnrci* qlr il n*y ' 
que lui iMMil^qnt expiiine Tidlu hlution. On 'on r<'ti'»n<Hié • Cl K;.* oe mot ^ il n*y purii pins de jnf^trieni : les motn ne pM- 
•onierortt plus <pte det id^*^ dfV<insut;!i et dét'^rhy*<*s ; et 
\è piMtmietWcn de h ioriété , l'nrl de eoinmnnîqner et^ 
qui M pàMtf iffi mMu, •«•rt niiéanti. Mnts c^ Terbe uni^jne 
A« us motitrf» fnà totijour? iotis cette îbfnw si sffK-pte. Ij9 
détir^*«hrégier le dliemm a pi)rté le» hommes k inTerrter 
4^ iBOtB qui rofifrnnmt et h verbe /fre et r<ftiribut , 
eW - 1- 4|ir« I* fplIiNt^ qH'àh nffir^me de rob|et d^iit 
im purle : diéf là rët béoIs , nimér ^ A«i'r ', raiwon^ 
ner y âYfxfpietii on • dontlé «vei- misoh U rtbm âë 
Verlies , pulsqif^li Te rétifefm<»i<t, ft dime e<C |i«ltr i7 &U 
• axfàanét tukain , ^iMrnr >ri ^ir hifÏMâôfli , i«U*. (> idnt , 
-cnnhTm <1^ je vfiit ; dét liift^icidtis «l)r^((é<ii , éoi 
d« deux Aémetii. * 


lf( >« • ^'hfcJ^i S» ,i^;^..^.--r^ Mjf -'' 'JA.i., ^-' t). . .t ,1 -^- Du f/éyi^. 5 

. S^Yioas n-é*crivtoni |in» pour <lfs rlrnrvf;<Ti , iiouii non» 

//V* ,V't dtffVtiiy.Xxi^ verbe» rrgulutK mwl «riix (ioiit 
li'A (4Miatitl)i»oiiit , (lafi.H Icii irmpH ^)riiiii(ilH /cl (I.iiih Ir» 
t<}fh|>i$, drriviwt ji Mint <'\"ÎH Irinrul (onjoniu'i» à nllfs (Iti 
wvXh' fiui I«'iir>Mrl iR' Iuod(-ll^ \^s >cîiIm'.v itnvulirri 

wt)M riMix aifxqiMrlft K'« UiinliiaiftoiiH du \(rlM' (|iii Ictir 

. tt'rt (le; iiiuilt'lr ne ronvicniiiMit pas (hiiiH U/iu l(*n CtuiipA 
priuiitirs OU d^Tii<5§. lit'ft yvrïtVH xltJritiJ/i^vuU» , aoiu 

jiiBPux .iilxipM'Is il. ryiMHjiKTfrlaiiis U-iirpH oii r<'il;iiiirH pn 
iHtj^es qui' J'"MK<' m'jmIiim'I p«h. (Irllr dJvisjuii' };riiriJilt; 
êvru vv]niuw à l'iiriirlr dcii (Miiiiii^aisiMiM/ * - 
^•^'CTrlU' division , tpii iriilri inr Moiiv !«•> aitIm-s , {iwlIU 
p<j|il^r. l.'i piii|.ti((* ('<>iinoisHAnt'«\ dt; la lin^dvi - fViiiv;or>v. 
Mh»» « Oïrtùnr 1,( <lisliii(lioii ry «'nimm"* m* lron\r «l.iii* 

* touU'K IrngtffiniiwiIroH, «pir loun rnix <pii oiit «Hudic iioltr 
l#inguo par priiHM[M*H m noiiI iinlt|iH, et t^u ùii pn'iu'^r.ti 

lon^-lffinp» acrr^dilr iir sr drtruiioit p.is ai<«'uiriit , 

^■' . * . 11.'' 

liouii n^riMUtrtxis <lilU'TrulrH < IuIim-h <li' vitIm'n , main vn 

u '^ Ji.g" |,i-|r|||,),i(ij,rit d«v maiiiiTf h vv «pi'oii ne puitHt! |wi.s le». 

, rimfftfi^ln». 

fïouâ dihliiif;iirronH (*iii(| (las»4*H dr vcHm'k , M>otr, .lo 

verb«» actij'yïtf vrriM* /ni.y*//, l»* vitIm* //ru/rtf, Ir vrilxi 

réfléchi f vX \i' vri^M' ifnjx^fiiùnnri. Nous alloiift \vs liiii»* 

roniioitn* , non par lr« définitions / uiais |mu' les carao- 

t^ritti<pies <pii 1rs distinfçnrnt. 

^[cMli app<duns vriln5 oi/i/ (cTui doiil Ir iV^inir r«ki (IUa, 

rcct y oii celui apix^s lequel ou piut uicttie iiiu-lqu.un ,. <^ \ * X A 
.^ 1 I iiinudïiBiiimr ' [\" 
4 
,-'\ Du. Verhe. 

qurhjue c7.,ow. ur<iWr <^H wn v«i))C i^clif , pnrrr qu'cm 
|>ciU rfin? , faitrie Diêu , /àtme te travail, , 

Nqii» }tppf)6ii9 vcrl>e paMêif\ r<liii'c|ui V forme cU» 
iVlil, «-Il prxnnni son Yi'-gitiii (lirc< t pour rn ihifr le 
•Ujc^ ilii verlir pisir: H^îi iijiMiiflnt nm^ lé veilM» le 
root par o\\ de, (omiiie , UJeu mi. niniv (le moi. * 

En frnnvott » oi^ fnîl-jMMi fltiiA^n* du '^|)ii«îiilr: on pn fîi-è* 
il Vniplovf^r i« vrilié mnf» ]f>^m« fpi'il (Ii'>gn|;r In pliroM? 
<U' iMlitu.mot» nui '^èMeot U «HmiUiirlioii ; < Vsi |[i nwt 
Ji- f^Viiie lie In lanmie ^alilHM^tf^^ré lirnuroiin tle nliii «le 
In lu iigt M» fiaiivoiMs. (Kfi.iie diioil pns liieii : nirH amie 
9orUiuitA if a /our/t //,'(/ tien ft-ê pur nmi ; wn'ià on doii 
«lir»' , je ji itjitentr taiM Itt^njunrti nien lunin. " . 

NoiiJi np|*<'loîiii verU» «r//// r »rliii «pn-n Ircjuel on fie 
peut pnt iixoilfv ^■^lirtqnjni , (fiithiur ihonc Dormir^ 
///>//^m>^ Mm1*|lM,vèf)H-n iieuhH, pnne «pi'on ne |M'h| 
pa» <Ure , iljrinirtpirif/n 'un , -fanj^'i/ir que/ffue choitr. / 

Non» iipp<.*loii5i \Mh' rrjlrrln relui dont le »ujel eï le 
légume «ont l«<tnènie |>erp(inne , ou, re «pii iraient nu 
uicirc^^lui qui m» M)DJti^4je dons U>us mm teni|M A>ec 
fkl^l pronoml de l/i itième |)ef j»oniie. ^ .Vr reftentir v%\, • 
un verl>e rt^ni'^hi^ ]>Nft^- «pir, |>oiir le eonjugurr, on doit 
diiv, /> ffu) Cf/fffnê , tu tt rr/tenê , il se rrf)efi(\ mmë 
NoitM rr/tentonê , tfms vous rrfi^nirz , il se rr/tentent. 
Non» npiN-lonA , enfin , veihe im/trrmtnnet vvUn qui ne 
■jçii»|doie dans toim le» lemjMi (m'^i In l^oi»i^nle personne 
du liiigurirr. l'allvir v%i un ^eil<e iin|Mriioniiel , pm^c . 
*\\\"\\ \\\ d«ns ebNqur tempt (pn* In Iroiwièiuc p<i»onne. 
Uu dii , Ujludi , iifaUvit, iljnfiut-, «ic. Il 
1 
ii^M-'^Xo'WlM^'ii. ÎKÀf"A- ù •t»^:;J>K ■ 
r<'l(r (liHiinclioti rnlir 1rs \v\ • 
iiini» ^ pour a|){)<iitri (l.uu ( «v 
(1«'<lnitr (|tn; iioiIa iinMs (i.it 
Irn |)n'< l'diMii , nmis Ir (livl>>>^^ 
?» Ir.'iilrroiiH i". i\i'\ nmfi:L:Mi- 
ri lies iwyv h-iir i|j>fH ; "". tlti' 
riiiploi (irn Iciffps dntis ( )4.)<|nc 
i<i|ir.s ,^^()iil iM^is («'lon.s un (' r i: 1". 
J r. • ^. I)r.H (loNjl (; \|.HON'4. Conjuguer un v«*i1h' , r'nl l'ii n'i llrr de snilr Irn-dii' 

n'irii» ukmIch avec loiin Iriiin tjMtipH , Ifiii s noiiil»ir>» rt 

Irnrn |)('rsontU't ; t 'r(ii^i-<liu' , rVsl \v nrijrr avrr toiitr» 

-\rn >nrialion» (inc |)i<j(lttis< riL U'n inodcH , les Iciiips, 1< t 

Moniprcji 1 et les |h.'ihoiuh-s. I ixoim-nouH mii- loijn rx i 

Li'i vrrlH"» » ronuiir noris )*a%ônii vu , lofjl un f^ciiic 
Hcî niotê dont le |>rni(-i|Ml una^e «'il dr hi^ndirr l'afFir- 
mn lion ; or j, lor|»<|ue noui' ailiriiiofis , norrr esprit a vu 
vu« clidereiit rHp|M»rtii , et ui>ti% n^xpi i(non!i ruIVirrnn- 
lioii (|U eu eonM'H|uent:e ile eei rapport» : dr lii len nuxim, 
cpii ne iuul que Ici diili'trntni numirm dont nouH ma- 
nifestont rniriniiiilion. (^ncirpH .t pn m inii trient en din- ' 
tiu'^nenl rinq , wnoii , liinluatif y le voiulilionnel y 
l'imjt^raiif , Ir aiibjimctij vi l'injinid/^ niais quelquei 
.b 


f /"■ 1^ ^ 
*' - '^ i.:^.a.;^«IAdteikA.":3»':»4«i'^ taù»M-iii^^^-n^ï f^""^-^ r^- \- ^ ^1 yV# ConfngiummJi, 

nnWts uvn «ilVtiiigurirt «pu* qiuln* ,,jKirrr <[u'lK rriifrr. . 
TiM-ni l** onuliliotiiù'l (laiu lïiurKjilir. L iiiii» vl l'.iuir* 

rlK* |»nil hhiKt rut Ir pnw'ia^ >>«>l ,ï«' pawd'^ , «l »ur 
r«vVnir r tl<- Ih Ir^lrmp» , <|iti mui^ (.«TuiiiCN iullivioii* 

vÎtIx'!». On «Ml <li%liti^u«' lniii <Vi ns /'*/n/KVi/// , -m l'on 
rn M'jv^in- Ir* «•<»iulillomirl , ri dix y »i oiiTy n-ii 
fr nn r. (\r^U»iit , /r /fnsrnê , VtmfHirfiut , IrfSrrttiU^ 
'iî'ffrn^r i^ittyrit imUfini > //• prrlint itnièrirur ^ /«* 
' pltin-ifiir-iHirlltit , U futur ahm*lù. , h //y/^r /»rw*Â , //* 
\ii>fnlitutnnf! j>rtMr/it , /<• cttnJitiôfinrJ jtàs^t'.'W y «4**11- 
V .ojiT (î<< irmp» ^iirrCotiijHiM^» dont imùw «UJ^'U» <Hxaw(»ii 
de paHiT ailleurs^ * , . 

j h'imfhprutif \\\\ «ju'^n muI Uînip» , qui. mnrijiH! un 
yj'rrVrtl M)ii* un rnp|x>rt > «"l un fui ut MMU.un autre. 
On difciingue tpi.i(it' trni|M dAiiii /r âuhjonctify qui 
" Kînl /Ir prrsrnT^ i'inifHirJuii^ Ir prrtirii, et Ir pU'i*- 
q ut^jmrfttiL^ On vn c»)inplr <|ù«trc dan* T'i^j/û"/!/, *«- 
%o\r^Uj%rr»enC^, Ir prtiérit , le jMrtUift* présent y n 
m le jiérticipe pg^êé , nnxnutfs on jx-wt «jouter \%parii~ 

[*ci/ie fiUuk. \' ■ \ :.^ ,' y ' -' ' ' 

, Nom- Irai tcroni ( «rtirlc IV ) de U nature et de IVm. 
T>loi de-^cci irtodt^t et de.^«ïl u>ni|M. H »uffil |^'Jaiu cfi 
'•rlicle.'dc les connoUre. 

li^JJ* tro» pcrwniic» dàfii Ici \eibci. La pr«*Dtuert 


U A V ^ \ " ■ ' ■ . . ' ■ . ' 

nçrMMinr v^l (tIU* (|vii |>«rli* : *fr r\ f/<y/« «'n v>nl Ir» (.i- 

i!ai'iU'r.i»U(|U«t« , t\imitir ^ j'ai/rtr y muis <t/rri<>nn. I..1 \4 - 

■uni tu vl fous ^ f-omnw* ,'^tii ninirit-^ xonn tiifnrz I.3 
XrvixsAp'VMt |M'rM)niir e«t rrlU* HcMpii on j*.4tlr : l«iNi.;n«n v\\ 
M>til, lA, elU' <'l 1/* , r ///•*, ronjnw' , // on #'//< nitnr , ifs 
ou Wif# afnunr^t. \.v< iicrnis*<i«* rlu>>rî» vorU iy 1.* tiniAninc 
penvMiiir; roiniiu* , ir \v>l('l- hr:l'r,,Jrr ptairtr^ sont 

afftrMfM, • *" . \ "'. - 

■ ' "-•,"■. ■■■•'■■*■ ^' . /• . . 

<|Uâitti il ne »'n:;il ^iir <l^inr mmiIc |M>rA(»ii!ir , MHiimr , 
, 'a(n)e , tu mmrv ^il \y{\ rUe (Ttrfir : rt Ir |)bm»l , «|u.«inl - 

* -f: 

il »'ut<it4lt* nliuiriir» per^^Min»»^^ roiuinr , noti.s ittjnon.s , 

Dfi compte 4|UJi^iki i*on|ti(^ni«M)nH , i\\M\ Vori mnitoh 
pjir la tri-tîiiiuiiwmilu ^uvMiit rir ritilitniil. 1 /1 [^)|tmii« n* 
4 I iirtiiiilii U'ruiKWt 4«n er \ t^miiur lunirr ; !•• Hr«»»i«lr 
!'• L1I #r , romaie éin^ : la truiflirnir l'« «*ii ùtr , \niiirm'' 
rrori^cM/- ; U qniklrirnu' 1» îmi rr , «oii^rr»*- rrW/ A.,^I«i» 
«Ttnft^aVn iloiuier en \xkin{y\v% , nom cIoomh faînM'on- 
■oiui;' k», .«Içu» Terh<'t , mvit vi rtr^\ i|u\hÎ noininc • 
auxiiuums , i^atcv qu'il» Mocnt ^ r<>iijiif;ii4'r loui» l<-s\ .m- 
irv* terliM ilaut U^iir» U-in{Mi c<»iii]><m<>». \ ' \ -» 

' RUMAlÉiQUI^. DéaiM nous •<>iiii»i4'> «ontotin/'-n iri Aiit 
jpraninuùret UttiMs , «oit iMr m|>|M)rl iiii\ (l«Wi((iniiwiiioVi» 
jdir^ terflp* , toit pur rapport nu nombrr iU*% conritirnitoiH. 
NaiM l'uvont fait parer qiril nou« k |uirii qti'il n'«*,n n^- 
MÎttc «iiciiQ inoûntjééiienl. Oiutil aux dédooimationt d<'i M / >. 
f 8 D^f* Copiai faisons. 

umpt ^^HOUA t^hvrnuiii qu«' daulirt IfUr roovicrHlroiçnt 
liiicux; miiift juM^u*^ n' <|u*il ru «xitti* <Ic* roicwx nclnp- 
lécft «u (;i';niu de noire Uii|<u4' , pourqiKu nv cv^ntiitui^ 
rionfriioUA pàA k iiuu* en ^'l'vir ? Nouê Mvoiit <{u on iioim 

.dira qu'il ex ulu nh<* iimivvUr jMiuieiH'Uuire ti^A-vriiio 
et trè»-i*XAcie , ttrllo dr l)éNuy.4-i*. Nout Mminirt bieii loin 
ile vouloir ]*«iuiqucr ; mait , uimI^it U fMin|)li«'il4^. i|iroil 
lui.attribiie , vllir auguiciiio l« aonilHr «U*» muta, «u 

.liru de If diminnf'.r ; (oqiij rni iiik.; diilit uh«'* <lr |duii\|>our 
Tetpril. Poip C%cni|}l4' , <«? qui* hoiU iioiniiloiiii|f/i4«-yf^f ^ 
parfait y il l .ip|M:ll4) />aa«<i /mmi/// iWi/ti anUèneur êitti" 
pu ; tï <T «jiH' non» iiauiiuii»u| /^'^<«r</ (i/i/«»ri*?#// , il 
rap|>cU(!^l/j)aii4rt- /lostilf tUfitu tànUrieiêr ft^iruidigtét, iU^. 
'fçrninmAirirn n'a rinpUi^é.iouii ÇM pDOla (iu<* j>oirr don> 
ncr uru' id<Sc |>lu.«i,jiAM«r drjh l0n|É|)fti> nmiiiA tir n!hiiuv.t>~il 
p«9 Tc^apiit dcB joun<il |K!i-tônut*» |Mir4^itir Ibulr d«> i|iou 
qui daîvoot l«ur |Miru2u>e aui#i l»<<nb«Éai qut) ornx qiriU 

. romplarent 7 L'aLf^r i\e C)oRdilli«r •>^[M^ unauti^parii: 
cV'tt de* AuppiùiM!!? iOiiUi «ftpè(<« de B«ni«nciiifturr ^ et d'y 
•ubaiituir le moi forme. Aioai ,|fiMa lui , U* pn^iHeit 
lu JfâruM* J4 fiti^ i rimpHrUil , la forme >• JàiÀfU j UT 
prêtai déliiCi t L/f^Jiirme jefea , etc. iiaia i^Mfimriii «m 
f^ramoMiri^n , qui «4)ùl pjir-iMill «îttamt laiii de darU «t 
de prîk-iaion d4||«l«t idée», nVlrii-f>at mi quec«civ««pfr»- 
lùou- vaguit nepHN^ioe mu è IV^piii? kHiiaqu'il làui^èm 
moigpoitr OYprioMÙ: une chute vt^ellii ^ fyuxloiit donc «duM< 
que nottt «VOQH , ti qui loni contaciié» ^r un loDg.u>«ÎB ^ 
jua^u'à 09 9^00 tm ÙK iiil«al(V d'aucrta qui loi^ini pl«A l;. , :. i- (. :#,•" v.v, .i,'t^« ^m*''>m'i'-—'<tf*A •» V* ■•,» «imp!»'» f •** M"' <xjn\ii'nnrîU iiiirux. l/r^m'iilirl «si »!•' 
h» hini «Ittinir. / 

' Oiirtul aux «pi.Tln* r<>ii);ii;.n!M»ri<, iirtii-n Ié-h /ivon-» ;«(1«>|)-''^ 
Irrn , non jwini; qu'il y m ;i «iiialii' <i.ri»s l.i l.tn;^in I.i 
liiir , luaiH nanr «jiir Ir .|im >4jK <l<'-^l niliiiilil • <|ii i'">r 
1ctiiiiii.ii.<4)ii» H.iiis nolir laiù'.ur . ri iiii** i rn l> i nuii.iisnii , 
•trinl Iniil «uliiiil «1«- iKiiiilH ♦!«• I jiIIm ificiil poin 1 • s]>rir . 
Si l'nn V litil alUnliou , on >ri i.» <|ii.il ^ <i >« nl/thltiiu n f 
'ini/.r ï'onjiif^aiîMMi.H , |)iiiv|iM' !.« MMnnilr m- «Ii\im ni «niatir 
t>r.iii(-l|ir^ ., t-t la qualrM'iiM' on «^'.i : t^- <jm m«mi. .<<•' 
^idts .^ (loniMT oiixc» |>ai.nli ^iin h nu nio^lrU». I". ..• f 0- 4-; '. '^i <!(»N j i <; AisoNa^\'nf:.H V pa m h -Âi \'i \. i \ rii r*. 

Avoir r. r /'.Vrr. ^ 

O'!* nnxilinin'S sont roiniiK* K's artirlr* drs \ril»«s , \\% 
Ut» ajiaonrent.; mai» Irii'r lonriloif , v\\ I«*h nuiiuiinint , 
4'M (le d«''»if(nr>r !<' t<*tii{>ii nn<|nrl iU M>iit min. (^)u'il nous 
' M\\\. |N*riiiiA <lr fn^n* ici uiu* n (Icxiou «itii n'ol |>oMir 
^Irungt^n* « rrllr graïuiiiniic ; r'rst (|u<* (|U(*l({ii<"t ^miii- 
iiMtricnB M! tr<>iii{M'nl ni ic^;ii(i.int (imuuic uiir iiiiJNW- 
ItM^tiou dans U»8 liingurM la ii(-< 4*»si(«- ilu rcroui •« aux au\i- 
liairrs. ('r rwxjum «lonno nu «fmii.ilir plu» <lr dunrrui , 
d<* vurt^U^ et (riiarniontr ù lVxj)H'>Hi<»u , fi a «mi oiilic 
uu avaitlNgi' hiou priViciix , crlui dr lui doiuu'r |»lu.s) 
H«' >ivn<'ité et (le fom* , ru M'pai.iut l'auxiliaire pourri 
incurporcr ^ en quelque soru* /IWxiijc Jmiu le vi-lLc 

. • - '' • ' »• ■ • J \ il* 'f,^>éi,\tb,)iLi ■ycBW \,f^iiét\h.'^ wf doiki il fmo<iiiuvlî^»»Kiui»Cëliou. Pamoiis luaiiiUriunt è 

- I > D I O A T I f. 

Préirtit ubiolm. ' J*ai , lu us , il o;i 4*n« a ;,n«>i»i Jo auit ^ lu « i / il' c^i •K'^ f »( v 

• vnna, Vu(i«ar«i , Hiuu «ii*! uiit. noi'n •nniiiirt , vuua («/iri , ilt un 

•UMaoïtl. 

'fmpatfnil , ou l'réitnt rrlaiif. 

J'«Ypii, tu •▼oi» , il Nvuil . iiotic' J'A»<»( , ••! « lui» , il ^foit ; noue ' 

'Avtoua , vout aviva , lia avoit-i.t. ftion.^ vont ^lii a^ lU ^' Ion- ni. 

' . ■ • . " - ' ' ' 

PréliriL d^fim. '\ 

JViia, tu f>iia , il ■••it , niiiiltil-. Ji» Tu», tu fui, il lui . irMi* |iV 

toMa'c v^uaeOlca , lia ««i-iriiC ^ ,n)ia. voti» lùl«a,'ila lurriit. 

t f^ * I 

Pr*lént imtU/int. 
J*fti M, tu M M , kl • «M ; noaa .^ rifti Mf , tu aa ét« , il ■ «t« ; 
•V0«* •». vfut Aff> <m« ib uot aà<ia •«•na éU , timmi «t*» étA . 
eu. .' ! îl oui- été. "^ 

Prêtent mntéfiêur. 
P«aa wi,Hi •«■Ml, il ««at «tt , JVua/lA, tu «im él4 , il rul 

•yrtatfffr ' été , il* «ut^M él4* 

TLê quê parfmil. t. . - 

r«Tou««iytttav9c>«u,UB«oii J'âtoli ♦!*, tu afoM élé, il . -Â 


^. $tl\ ..*•■' ■ .^^. •V*- ..V. * . %: »,wr Qmmgaimma dtk f'rfbru auxUunrrt , «le. 

• • • 
I Futur absitlu. 1 1 J'aurai , "lu *«"■«.>•■«"«'. ""«^* • -, Jr "«rriii . fit trrM . il M-ra . i ...',• 

V * ' , futur anitriiur. ■ - 

• u . i»oui «.i^.m» .11, \uu««tnt»: V«if« iU- , l>oii* «ur-Hii »U/v.m4 
r.^ , iliauioiil rn '. intrri oU< , |U «uivul • «*• 

' ' *^' . ' ' . 

y ' '(; «1 M "n I ' r I <> »• N "» I . ' "l 

■ } ' • ^ Conditionnel prf.ii'nl. 

J'nmoii, luAUioU.ilauri.il; J*» irTun , In terni. , «1 wu-t . 

nom «uriouâ, VOUâ-tunf*. lU r....*.*r .••»• , voui.en.f . .Ui. 
'•uioirnf. '. fH-'ir- 

<\ut4i lionnrl piuit. , . -.i t. y 

i aiiroiC*M , lu ««roia «ii , d J'inmw» AIA , ■ tu nuroii l-\r , il/- «uroit «u;%QU««unona ru , vumi i»|iioil <^l'- ; iumu •»ri<»'i ^"^ , ^"i Buiiri tU'î' iIj a'uioienl ru. 
o V ■ tint' ni- , ili nuroH iTt «'•!/■. ^ ,J'*uM««u. to^uiÉnvu, iltat yextmm *lé , lu »-u»t« H*. >l 

ru i nou« «•uMionivu, Tout «41»- rulci^, uuui «nution» * «U «oui ■ in ru , ilf uuMrnt eu. ruMi0< été . rU ruMrnt^lé. ont une * à la fin , r»œpl«'' <|iMljpMloiH a l'iiiip^rtlM , « 
moim «(ue œl impéniUr a« toit iù.ivi clc y. I w r i « A T • I #. /• Prêtent, ou futur. 

%^^ I «èiUil 1 •JW« , «je» , Soii, qu'il luit i •ojoni , 9ojn, 

•itnt- V r «^ " qu'il! toif ni. =) - - «v ^ - \ ■■'■., - ■ • . ' Z' 

^ Il (^njiAffniaonM den f^erhri* afixiliaircs ^ ttr^ ^9'. 

Rkmaiu^iK. li iin|>cralir ii^ji point dr piriiiirir prr^ 
•oiine au aiiigulirr. '^ -, ^ S u ■ I o w « r IF Friêtnl , om futur. j 

<|ur iM.u» Njuna, (|u« vmii «jm , •oit . <|ii*< no. m K.y.rni , )|.io voii^ 
qu'ai *i.nf. ' ' «oy £ , ^.r.Ji „„rn,f. 

» ■ 

" " - j imfuirlu.it. 

Qii* )'.••••« ^ qii«. lu ,,i.,rV; ^' y,.^ jrSIni..., ,,„,. t.t \%n, 
%y\\\ %ùt J (|M« vo..»rii/iMMnt, i|iif4 q ,',| |o( . ,,„o nom ri.»(i.oni , ,,„« 

foniciiMiri, (|„M. ruêtool. *out luitm* . au'iU lu»é«iff 

» - ' ' : ■ 

' Fr^Jfrtt 

Q«»#y«i» «a , qiir tu ai«>t eti , . Q,ir j'^ir /f,^ , que f,i «iwi>j; , 
^M «it ri4 J qiu. /iMU» mj)om« .-u , qn'.l «tf Afé . q..«. im>iu iiyuiit #».»/ 
que VoUâ«jr«K »u^ 4u'iJt nirnl «il. qiin Tuiia «y*! éU , qiiMi •rv'itt 

Pliu^ué-p*.rfait. 

••V qu'il «<)t ♦u ; q«M» rtootout- ^^^ , «(" •' •■*''/'f*; ^Mr^nnMH m». 
•iorit «M|j ((uii vont ruMÏi I m ,^ Pi<in« MA , q«i^ vqi^i eutaiçs /l>, 
«l^n'lUvuMriit ou. qir'ilé 1 iKtriil iftA. iV 

lU|M4&g.tJV. Lu aiiblanriif rst tolijoiirs pn^nli) de U 
coniouriioii </!/«'{ cV^ |K»un{uui (i|iM;l<|uc» içrammairiL'nft 
le nommant conjonclif. Avsir. I M r I M t T II r. 

r réuni. ' , 
P.trr. r / 
Ay Ku I).- 


c 


Il ••llf 


cbl'li 


t n< (> 


,K;iirl 


Ir» vr 


» 1 féi 


vcirt /■•i Oui II 

»«na 

LVi 
UTir 

1> 
don \ • •» '.i '■» (,or^J utilisons ile>i f'crhta auxtluiii^s , etc. . i Û Vus A V u ri ' r II . A jrmi' Ku , iiyTinl ru. Devant avoir. AtiiVr ^'r l'.irlii ipr fit irnl ^ \ \ 1.1. Mil.. 

l'ur f'ii ipr piitêi 

•>" 
l'iirl u ij>r fitlur.. 

. t a- 

A 

l)r\an,l rliiy. 4/ t.' I" •lUilniiiir *flt non i«<«rlr 
Il riif ^ '■II»' f un I imurr lui -iiirriif 
*«il»'H l- *. trmn» rnti)|r(ii.i« , ilii(i« 
,tn< " '' •• • on pli/ m I la n Iniitiri mu 
|>Oir • <lu «« 1 1< i^/r , ( ( III (!<' I(>i>* 
in vrriN-i ni til i rt imi»^! toniii' Il .' 
«I féiit (1f< lit' pr«>»<|u« toinlilt' lirt 
vriij>i iiiùiliyi. * Il •un <i«'l j»ii^ i1 mil»» •«•il A i'mii 

Imii. l«-t^\ «• I I n» Ii-ïlill , l< 1 II n"i,^ I 
» I Ht' |Hi ( « (l<-« yi-i lie» I /■[\i ' Il ^ . ■ t 
I l'ui i!i° i|i.i Kjui-i .Vritx ( III iiKi'i. / DiisKii V 
^N» HUR L'k1W1M,(M Di:Cl.!\ DKIÏL Àll \l Ll A lillJS. 


/■■ f- ■t - - I r 

Il rsl .noufcnl irnpoMihIc d»; r«iiu'?u'r;Ij^ Iniij^nr \tnu~ 

. . . > . . > ' 

VoIm* à(I(*n ir^lcs fixes rt iiivni iahlr^. S«*n hir.irtff ir:* noiiI . 

Mni' nor^lbre ; la mt^inoin' lu plu» «'(«'nduc .i di- lir|M'iiie 

il !<•• iTlrnir. Nous vn «Voiih tloji» vu pltisimrs rxofn|>l«'!». 

LVmploi'de rf»niixlliain*3, ut^)//- t-l rf/r , nou.vi'ii lonniil 

Uîir nouvflh* prrnvr. 

Nout avons ubafrvé qu'il y a «pHdïpiet vi'rlwn uruti-r» 

doni 1rs partivipTs sa ronKtruiM*nl av«*<' \y y«i Im- ttt€, . 

Cu§*jul, aller y arriygr , choir, Afc/toir, J«ttx/cr, èvfxoir , 

■ ■ t^ ■ ■ - ' . - < ■r y i . •: > N I. ..-^Ml'iirfMWfiîlf** <m''U.'Tji'r^iiiX':i^.,^»cmx'uJrii'':r,:.: ii.m •l s ,/ i4 ConirUfaiêonê den Ve>rt*»n mixitmirrê , clr. 

mirer, nuntriry naitrr \ ^Htrttr i mlrvrnir , .rr.nlrr ^ 
rrtt)fnhrr,ft<)rfirytoffilfrry vrf.iir,i/rir/iir,intrriTJiiryf*(tr' 
vrnn y rrrrntr y vinuLi'rmr. On «Inil diu* , ilri^lmorl , 
// fHl Murvrfin y il rnt ne yVXi . ( ,(|HMi(iinil il r^r (Irn <M«i où 
«Hirlifiir.H un^ «l« <"<"» vtiIm'h «loiSmt ^«' «(mni^^iin .i\rr Ir 
VrrJx" tn'<nr ; rrl.» (Irpriiff dn m'h.h um'oii Iimw (Vmiiii'. 
Antre. l)l/.àrn'ilr. Contrrfrnir i'K sNlnrnir, <|iiou|nr 
tlfrivé.'» i\<' . i'fUtr , \\v mi' roijinmiriit (pi iivrc le .vi'iIm* 

* tutti r ': ()«• <I<>il (lin*, cri of/icirr * r/ iAi||<-vrini if>?//.v 
ordrr/t (i/- êîtn' jrrnénil ; la hiffifai.sdfKT itr la ruitmn 

Jrançinêf^ n (mbrcnii nitx f)rt'initr,% hrioint ilcn rrfi(i^iti§ 
anfrloiH. (witT/lir , r^aliunnl dr I.i nii^iiir faiiiillr , 
inviu\ r'trr y i\\\i\ui\ï\isi{;ui^ÊMrHiriérrr il' (urorj , roimiM' , 
Il rsl ('(Hiv nu du prix ; n.iiis il prrnd (tioUy (|niiiMl 
il si;;nilic ^vtre cotivriuihlr , «onifnr, cfttr plme lui nu - 
rwrt-.io.nvcnii. 

Il V •• ans'si (Irs vrrlwH mMilrrs qui m* ronstrnisriii 
<^ul<'mf>iit birn âv^m .if«*f»/r ou e'frr.V.f' Mitil ahun.fi'r y 
act\)u/iry apfhiroltr^ , ttnnfttfroUtr , dinfuinûlrry rnu'/rry 
dècroitrr ,' (UTn}ltrr\vt rerroifrr. On |><ul «liiv, iZ a 
oii /t r.*f di>i/iit'ru y vl{'. II n'y a |H>int U de difli«ull/'. 

MaN on ir»l <jiU*l<^U('fot» ciulMUTuèiMî ëv<*c lf«i verbctt^ui 
(loi veut fM* ron»truiiT tanlAl nv«M" ciiv)ir , ri tAnl6t avec 
étrr , »i'l()n <pi*il» <'Xpriui«ol «"«'lUiiiiH iiUmiucb d'idé<î«. 
Voici lïln .'rf^lr «iu'oii dmnu* ; ni vWc nV.nl jms louj'jn» '1 • r/ArdffmUrrtipIrtr» Rtuli C9 ▼étb«afcc//r#. îlpréttndott n'itrt 
foimi 0tHtr0p9mmà l* $M. ^ >r,¥'' ■■ ' » iffP' r 


l'r, "* Cô/i/ifirni/turtà ile/t f'''trï)rfi aii.xiliairrt °^ vU 

vraie (iaiih s.Tf»«''iu'raUu'', «m ne |MMU*|Xif» (lis<-(^iM-riir <|n\ lie 
ur soit n|>j»li<ahlr h Mrn (fcn i';i.h. , 

* Hi.i.'t.r. I,r pi«il M i|><''(l{)il <»T<lj- M .1 n Ir iiii 1 1 II I ji«\ Il n ( iMi 1 1 .1 i.i r , 

(|iilt •!• inii l'iiur /( \ 1 1 le Vr.ilin ^(•i})i' avilit , JiViit»-» \vs foil qu'il 

«.st iiiivi ili' m» yf%\n\i'', ri («-i.f»* 

<im»«Jmh ^i<»n «liMf nviiif triii|<Miii 

l(«Mi , ItMKjiiM i»»|iriin«i iiiir mt • 

lui M. 

- ■ •• •' ' 

II» (MJTli rr^ matin , m I on v»-uf 

rxM" '"«♦'»■ ^* r<nlirr «uJir \i\ ««n 

■A j^ ,. 

tic (■ lUr |»lii.«»«' « (|vi vniif 4 « *'ll^ 
ti , il ftvoif .«< f /( , i/ r.if itniri. tttr , »n«|«iUi loi! trii'i I r V iitJ*lu# 
dm (lai. // • il »ofti <•* m<»//fi , li l'dti 
rr vi-nt" r(jiiiiii< I Uni i,< ^«iiittir , 
('»••! (• l'in _ »i.-l I iM'iiiiii ne ii'r't 
l'iti «m 111 «■ r • Il 1 1 (■!• . • |V!"M \fl()ir.. Sortir |u«ii(! riiroïc i^/io// , jjiiiihL il 
r^lsimi «riiir n'vimr , «(tmiiir» tirr.. iot/s st>iti /non 
c/iri\il /on iu)tis ti sorti il unr fdt /iriisr' af/iiif r. 

// .1 lllluiil/' ik t flt\ll , «I. T'Hi //r-ltl 1> ,i|ll^ .y , >l,lirif'lr , 

▼ •lit in.mnifr (|u'il • »l \r i ri mir »i ('"H vi'tt fniii(|ini qn il ) ^'t riH (Mt ! Hl'.M VlU^ri;. (^)tiel<jnC^ |>«tM)nn« S einj)loirut vniiv< iil ,• 
\v vrrlH- tt^nher /inCc l'auxiliaire «inur ; ( 'est mie l.uMc 
j;i()fvsi('ix'^' . ' // N i^li"»< rfi.lii Ira Htf^ri't , pntrf 

tiun\, il <|U il « lin K^iMir itiiri t. 
, iVllti saf^f- femme u MixkkIiu 
l*Uitt0Uti tti^nt) , iiiuir c|tif« (A 
Vf>il>v »«priinj< une ni t.ioU| «t qu'il 
•» un rc;;^inr ^\^^v^ t. ' / 

t' I 

Il n ^l4>rt)«>iiré à Hontf , li l'on 
• rui r^pilm^r qtt'un « p«i»^ qurl- 
qUf> lrMi|i* à Iluin« ^ inaii.qii'uu i/f»l Ilf«rrn<lii ilf »a v/inntbrr-, 
p«n r qiH' étJtrmlir «'««jnim» 
qu'un i'l.<l , <«|iii (l'^lirr^i h >« 

CtUr </.jm« fil af ( win li/^«' /j*"u , 
r<rM<^"«« "V , "imii !■ qiir !»• v.^l># 
ii>i}iMii^r qu'un /■lui ,< rlui il'una , 
trniliir qui i»*! iit « oH(4)<!"«" ,* I qj''' 
rit •.»nt r^n,im<'. ... 

//iml «lfmrvii> ti H«>'ié, i( l'on 
vrut ftiinmrr (|ti wii n'^iml «m 
Tiiy«>(r à Huqpi* , •< qu'un y ««t 
•ui«tf. , . ' i y )< 1_± .\ 16 àonjugtWMfiê des P^erbûê aùxiliairtê , eie. 

// • *•* À lMmdn(ê'; "Von If 9%%^\\tt à LoiUlf<e$ ^ •! l'on 

vrnl -•■pfimtT qu'il • UJt/ti0 ▼♦ul fiptim«r qu'ij f»t p«i4i pour 

*oyâRr> iA)iidr*s, Hj qu'il, «•» d« Loiidr»^, »l qij'il nVu r»l p*i 4» 

nftoMf. . ■ ; retour. . 

HÉM\RplTE.il y A xl<'» grjitninAirM»iii,.<|iii j>r»*U*nuk*|il- 
qiMî, 1«* vriln;, allrr nv %e r«i^i;jiigU4* , dmis lt> IxHi uiuy;V^ 
.nviriii le v<tK' avoir ((u*à . Li lroifti^lln■^ p<'riM)nite , rt 
.mL^ainni on m* cloit pn» ro^iji^çiHîr aYoc ci'l niiviliurré ii U 
p^•Illi^lr ri "k la mtoimIi" ;;«*!. !«- rhi^Kin «jIjiMh m tloiinviit , 
cVut c|nVm eîtl de n'ioiir^l'un Ihmi ou l'on . «'lui l àlK* , 
et' où l'on A donicurt'. IMài.H iir piii»-)»- *|mih dirt* d/inoi 
qiir jr Mii* dr rrloiir d'uii liru où jVy»i.H allr; ^t où 
j'ai dciuiMiré ? h' lo pt^iH.^ <»l rArrt<l<''H»ir H<lfiM*t rt'llt* «*A- 
i>lvMU)ii. On 'ti'oiivc <l4Um iK>n «iîilionn'aiir-, j'ui{ t'tr (l 

Jiomr. \'Mi' ohM'iv*' «'nc<>n',<in<' dans"» ronvri.«Milioii on 

' ,. '' " /'-' "' *." 

dil indifli'ïn*nnn»'nl , /'(umuM tir nxi je jH'fX)i'i ailé vous 

' . *• ■ . ' ,. 

%K)ir; jr l'na o\\ j'allai hirr à t'apt-ra. . // • rrttA ion tmifatl , parce 
qu« C«iJ«r A un rf|(iin«. 

/wi pro09a$ion • pa*»^ «om-t M«f 
jknéirtt-, tl • |r««W ia ririi/» .' 
«rrion H rfnlw». 

Cff hrar0ê ^Mê ont péri mo/- 

« heuMiàêemént ; p«f<vqtM U ▼•»!>• 

^n'r M» coit«tniit nieui «Tec 

mvoir , l(irM]iiM fil prlKitani un 

MU» léii^ral •( indélOTHdué. \Jm%^ a crue xtu ett i-tâi^ , 
parrt q»i* c*aê0r , mIi* ifgini»' „ 
prrnd- l'u'^i ou l'Auttr Jm i^um- 
li«ir«»t.- . *- 

A>ri^<« fit pat W*i lét proc'i 
•ion «M pàM*«; étit'tl'aToîr t\é 
tt il* ii**tn» pliti. 

dariê /«W IravtrÊéé en jtmdri' 
aur ; paTrtr qu<« InvetlM» }*ént •#• 
lunatruil mi^ai «y«c 1« «••Uo 
//r« , quand il «it arroinpagiU cla 
cirronalanc** p«itivuliirr««. « •!■•_ --. tll » . 
iɫri 
■lia— [[■■iif'ii.c.- 4 if OAlilONSi 

^t)îpnt , ptmî . <|ue le» vei*!*!» ne. «e leriiii ne n l rL-elh»— 
nsuenl qu<t xk* quâlnï HiAniè/irit è. rinfinUif; nuiii nptit 
•ûb^iviioTU U s^coode en |qu«irc .^ bnincli(*s , et la qua- 
tn^/fAÎR en cinq , oe qui fiiijr onxe e8|>ècei de cunjugiii- 
•o^»- ..." 

PBÉMlftRÉ CONJUGAISON, KN 0r. 

. "■■ \ ■:'■ ■• • ■■ \ 

■ [ .' ~\ ^. ,1 n <D I c A r '!>._■• \ 

Pf^ftnt absolu*. 

J'aimà,!^ |Um#t.« il oit «11* Nonaaimoni, voui BÏmet , il« 

tima. Il ' ' '^ \ ou r1U» «ini^nt. 

■ r ■" '- ' ' ' w ■ 

. T Impmrfirii f OU préMnl rtUlif. 

■1 ■- r' . ■, ". I - ■ ^^ " 

'..«irnoiént. 

' ■ .- y. : ■ .-..^ r 

Préiéril d^JUa. I 

, -' ' : '-• • ' ^ ' ■'.., ■". 1 

l*at»«i 1 tu Blmat ; il atmi; ^ Tient l^nâm«« » t^u éim IM 

■ ' ' »« • '" ' 

* iltaimfrvnt. 

> -- ■ . ■■ ...'.,■■ 

rrététit ù%dJ/!ni. 

r«î •!?»«, ^^ ■• «iné , il- • No"« «^oni ■iaiéè »oui «vr* 

•i«é. - À •iii»^ , «*• O0t«irté. ^ "' ■ Fràtérif àniériekr ^ . ' , ' / J*tu««tta4/i«MiiaiHié, Uaèt ^ .Nont rAmrt afmé. toui tûtfltf 
«ioié. «iaU, iU»«r«iiUiiiii. Vv V 

4 W^ ^ >i.: 1; V.:, ' i. >M" v> il ■ * 


NoiM avioBi ainév, v*us avick 


) < ^, v5 

ml . tu ftloNirai . M »*- Noui âîmaroin , Tooi alin«r«t , ^ iU «imarout. 

î Futur amérifmr. . - 

. J'aurai aléé . lu aur« aimé , Noù. aura», aimé .ou. aora^ 

U.«mM»*. .|«é,iU auront al«é, 

rv RkmaIUJIIB.^U y • nn quatrième prétérit que 
nou. n'avons pa. iméré din. «Ile uble d« coni««ai.on, 
pâtt» cpron .Vu icrt moment. On ïe nomme /^réflifr»^ 
antérienr indéfini ou^ui^mposé. I> void. J'ai eu 
aimé, tu as eu aimé, il a eu aimé , notés apon* en 
aimé,youê apeM eu aimé, iU ont eu aimé. 

\V, RBiARQUK.— On dUiingne égiJeraenl \xxx plus- 
que-parfiUi surimposé, ««« qn'nnfiUur passé su,- 
composé , dont Wmplol >tt tm»re plu. rarf. Lea yok.j 
fai^^is eu aimé, etc. ,^)'auraieuaimé ,etc. <x-. troi. 
tempa, n'ayant pa. lieo dana It. auiiliairra, ne aont 
pu âdmia, pâTConaé^pient, dana Uia verbea paaaifs. 

CoaoïTioaait. Présent. Pat 

oit. il, l« aiaaaiaU , il ai- 

Pasêé» Nnui alamioiu, youa aimât iaa, 
iU alaiarolant. J'awaU.«r.aiiai<-*»t«*'i' Npu..«rl«o..« a— •«-ia.« %• *-.'i t r \ • »««• '■■:» ■' (^•««^ ^..i<,>.«> •■ i^tM i^H ii x t / . %.: .->" ItïSCSWBP^ V*. Con;ugLit«on. ,<f ^ • i>) 

l^ît ou tu •tUMiaRin^ « n ««iroit • M(iné^ vo'uiauriei ou «oui tuuiic 
ou fi «Otaimé. ^^ «iinô , il* auruient ou ili ruMcnt 

ajtnè.' • • ■ 

sur-<x)mfH}ê^ ^ don l on u: sert miMi rircinç-nl qm* de 
mu dr luèriu* untlirr. doill^nouii Mvpii» (Mirl<S plus hW(il. 
1^ voici {/aurvi^êu aimé yClc, (>• tcni|>s "»ur*coui- 
|K>i^*i«é*irouvcnl daiW'Ies «ju^re i'ohjugftitoiia. I ■ » A m AT I f. "^^ Frét9nt OU futur. 
Aimt, qu'il aima. V- Airnoni^, aimât , 'qu'iU n' j»» maiit. 
^ -^» a I o «■ f T I , r. J. Pèéêént ou fhtUK. aima. Q«Hi j'ainia J^a tu aimât, cju'U / Qur nom*jmîoni ,'«[ui» vuïn ■• 
'' miri , qu'ili aiioriit. i,. 

• '-^ -' "^. " . "f -. '• • ,:■;' 

Que j*aimàlia«»., <|M« lu alinna- . Qiujnrttii aimmiiipn*. 'puî vt}»)» 
'••f y qu'il aimll.. ' ■ . '^ ainHUiiet , qu'ila aimatiriur -*'/ 

"^^ '^ • ■.■■ ■ ^'^^rii. J ' , ' '"■ . . , 

Q«« )*fti&aijM4, tpia tu #iéi Qofnouiajonn^imé. qua voua 

»iiii4 « qu^lAlt aimé. «yn auni , quMi aient amié. 

.Pt'»ts-qu»'parf0it. ■ ' 'r 

Qm j'avtaa Bii»é,qo«tiiauaaaa Qu« noua •••aiopa aimé , qua 

•iné f qn*il «4t aimé. ' vâ«a •«aaia» «iui^ , 4<(**''* autvvitt 

. aim^. PréMmi."^ 

Ainîw. ' 1 » a I M I T i<)„f. /' 

PtUêé, Parttt:ip9 préutU. 

Afuir aimé. Ai'matit. «•« /. ( m Ik^t^Mn: »».4. •jo ^ I**. CofiJugaUon, Aim<) f è« y ajant m\mk. DvfanI aiiaw.' ^ RiiMiRQirB. Kobot Etienne nom «ppr^ncKEiinA m 
griiinm«iro (|u*iiiiUTfbif les premières pcrtonnflt drt 
verliet né prvnoicnl point d*# au tingtilier : cette l^ttrs 
létoit Wbert^ «ux •eoon4*i pertonnet y f t Ton mettoit 
uni Rux troitièinci. Ainsi chjiqnc personne ii voit m 
Jcttro riifsctéristique , ne qui re ndoitnot oonjugiiisoiu plus 
jf^ulièrçs. Mais le temps a apporté , depuis environ trois 
tT'fits ans, (W çlm^fp^mens à ces inflexions évidcmuienl 
calquées sur la grammaire latine. <( D'abord, observe 
)) ralil>4 il'Dlivet Jes poëlies s enhardirent à mettre un«r & 
)> Hjfix premi^^>s personnes des Verbes dont la termi- 
)) naison n'éloit pas un e muet , afin d'éviter la fr^- 
l> quente caeophonio qn Viles aurotrnt dite sans («la de- 
» vant les mots qui comro<*nmil par une vojrlle. Comm» 
^-^ ils €i*avoient rien de semblable h craindre des verbes 
)) quiiinisseul pariiu emuet, parreqiieceui^là s'élideiil, 
' )) ce sont les seuls qu*iU ont laissés sans 4 ; et insen- 
)! siblement Tusage des pdëtes est devenu si général , 
)) quVnfin Vomissiun de V§ aux premières personnes 
))' des Terbes qui Tiuissent par une consonne , ou par toute 
f; autn**' voyelle que Te muA , a été regardée nomme une ^ 
. )) négligener dalis I4 pr<)se , et eoi|piiie une licenre dans'' 
)) les vers ». Le vcibe n^mr est le w^wV dans s<m es- 
pace qui nVU pas éprouyé ee'c'iiangeinent. On a^ tou- 
jours écrit , et l'on écrit ehœiy, /ni , quoiqu'on é^-rtve 
J€ ¥Ùtf etc. t • *"% \, 


( t • t^te/Wr» 
\ P f y ■ taïaaj ■u \.:i:aL^'a: - ^ I*'; Xhnji/gniM)/i. \ ji 

VERBK8 i[liRKGlJi:n:K.S 

' . ■ ■'V 

■ , ■ . . ' ''" , ' 

(Vue première «50n>iiKiii»on» qui rAmipreiu! U iHs- 

qu'un «cul d'irrégulirr , tjuî^^l alUr, ^ 

j4lUr «?»l im^éulier «w prrsèul de rindicalil', «Uns^ 

êufoM^il^/^ilêvûnt; «u fiipr ,y'iVYit, //^ uti^, il 
irajntma ifùnê . voiM^ùrz, Un \nfnl ; v\ au lUCsiMU 
du r^iidUicrnurl, /i/ï'M, ^liVi/i.», rir. ; ^ riinpVianl ; 
daiif ftrt lr<»i8 iuflexioni , ^Yi , 'iii'tl iuU^\ tiu'iit aiUrrtt ; 
riiiu pri^M^il (H* *u)»i<>»î^i*'» ^ï*«"» <*'^ <|nttM«* , (juf ;'(iil1f 
(jue tu (iilkê^ yu^U àiilc, (fiiil'i iiillffif H «y 1 '««<li 
«•«'tir deux. pn'-uVrili dçlirtiH , l'nii itî{<iili« r , «|ui vm |»mh 
4e lui-im^iue, j'allai, fU*. <l l'aHlM* im f;iiliii , nu - 
pruuVî «iti v«irlMîr//r,'7e /'*•'» tu Jum ^ vu\ Il < ii «m iIi- 
lli<>nij^-<le lliupaiiait du »ùl>i»*nrli-r. (*'« %«i Im» m* <*onnif^u< 
«v«rt: rÀiixiliaii t' Hrr. - 

S'en aUer 9t .çon\u^ht vitmnw nl/rr , d.inn 1«'Â iriiijm 
•iiuple»; miiii dun^^et leiii|i« roiiipoM'» , m m> plan* 
i< oorome diknt Ir» VeiJ>e* iriUVhin , /<• m'rM j»f//* n//*», fie. 
nous rwuê en sommée allés y viv. A rimii/Tatir, ^i m» 
tmnsporle aprèt Ir^vérlM! <Unt le»^ii'(iiA iopinc» tuivniitri , 
i^n-'lVi, cdlonê-tuHiSr^n ^ ftllez-ivtta-efn 

UKMARQtTR; P#ii»r ^ferhe drfrciif , tu- êVmploio cpi'à 
l'inliuliif , «u prêtent * m rimpaif«it ft au Ittlur de 
niidù-AÛf , et au p^;nl du ronditlontfrl. AiitnTols 
obaenrc rAradëmie ^ on éciivoit , ;> puê , tu jiiéÀ , U put. » r- ■' f . i V, /^ .*^^*, -r%«; ^'^'9'*mt*-m' \ J 
A. 


V 


i ■ ' 


J ^. 
4 


* 


T ■ ■ — 

V 


• 
> / ../^ .* < V. '^ ■' • . . ' ; • ■ . ' ^ ■ ' • ■ ' 

L'imfv • refermé rrl abt»; oa fnril ,/r/Mir , tu pu^ë , 

nHM Im tctiit* f« o^^«r M m o^i^ ^ on dMin^ l[x 
Ml f,'4Mttt Im icnMftitanè tommirt , «rroir : de Ha^ 

. .flicacif ^ /««M^^OÉ» , ai iié y lai r i , dfempioè^^^ Uê em- 
pi€i0ni i r^^mùm , tu ^mmiêé , «Ir^rtlitJ mipénitif , em- 
/4iMr f ^'«/ 0mfèa» ^ ^^itf Mhploit^ni ; ^MMïïif , tflr .* dit 

. prAirtit dp Milijoèctar, qm^'p/npinuf , qiééf tu iempfoUè , 
fu'ii fm^lui», <fuiUy4fnpii*itf%i; i^ /•êt!Bâe\ cfr. 

. Ce ckti^lnMC t'o^érr^ wm futur Je TtiHipàuf , rt «o 
préM«t do cowibiWBel de» t«fiÉès en 5>jrrr, y V/ny^^ ^ 

/emptoiêroië .«/Mit, icloô,rA«d^i<fW<Mi peut écrire 
daM àe«i)M i«r. feMBrtr^rtù , ilêmLerai oa /*«•- 
ÊtÊtmL TJm pmBH ansM d^érnrr md(0ifrcinnHit ; V#^ 
«ajKV, «• /emtttét'^j€ pajre ou >r ^miir., I*ni«t|ur or» detn 
— lèrw lopt rcçaiei, nom nruwi goU tu BÎnlx de 
•*ra mur à la rè^ i|ue MNii duUnuoi. 
^ RehâBQVP. Cça v<eçlM» iiat aui. preouèrtà «^t ar^ 
romfea perioaa^ plaricUca de rii«|iariBt de lladicaiif , 
JiOMa a i ^pfu^ ryru , «/«m «aatafàesi ipaû ou dotl, auiMit 
i|n*il aat^oaaîlde^ éiriier «tt formée àomt, k dureté 
nHMérttx «u^aiar^ka puiaftnt ci 
de Huifurfeil de l'UkuiîT et du ut immaytt imt 

jUtauprtieut dueouditinuaifi , o4 lia iwil, 
»>e raMMTTtwa. § 

Erfea ea jvr, «pi ac ^e tfuœW le daaa 
aucun lempa, «fin de c^oaeirtcr at| ^ la. «tee pronoi%- *n y* ÛteM lea »>■»■>..';#; jn^lB i4i.Jiii«>#HW>»*M W i* M >h>i « ii J * *i l« » » .Mi ili»!».- \ ' »■ • .i.»<;-<.1»i W W H W »W Wl l'HM IWI«»l».t*,te»MW<W'fflt^' ^ • \ c: niifct*^- •< ',» L 7 W* CoiijtâgfUnjfl. t5 

on hkC « pcM^ U mèinp raÏMMi , n-iu* inii | w . , <| i .>n 
notnair n <iiil« , wtÉOM le c suivi d'un'ii nu d un > , «ji. rr , 
siéçani , syçwis. > , , 

RcUJiRQl'r:. Dtena Irt vrrbrt d^ trttr cun,it^ji von , 
âinai qiit di'o* drai àt% atiln'ftnioiu^Muru <t<Mit Ij «r- 
cpodt; prftoane itng;uliHe flr^riirtW'raiir*< Irniutit* |>4r <• 

MUi* citltr « ,'dit V[aiuti-Li* » nV>4 i»*»!)!! «Jf U*iir ruiUifi* , 
elle b*r»t c|u*aci^M*enle teulemeut pMir ùu*t- li «.««opKo- 
ow ,ctNnii^!!^»ffi leiertdal en érrivanl iii-Z-i/ ^Mjur %ki U. 
AiaM oa duit érrirr. du«Miir--#-«»'M;^ toq Jrrrr^ /Mtrir-Jt-v 
iUs ti*'T9ê\ oJ^ré--4h^n à'iit MiMtir^ i^n iVrit <lf iTvni* 
va-^-jr\, i| inuiiu <|iie v'nr »oil tuiiii d'un «rrbe , «^«ir alors 
(Ni frrit vaj dst^inlBt^deê ordrr s. IXnv Liul i>n« rvrin'v.i- 
ê-^ftyCéi^i eMiaiie&u|egrot*ièiT, mais tr: -'>/i, nu l .««*?< :-A •pcMtrbptîe e»t 1 rlitjipu du pronom îtHM^vr eni y*niT .t\ 

lliââtQi : «a pluriçl qv. é<;rit aUè^^ ou*-«/i. ^ 

. - - ^ 

ir. CONJliGAlSON , KM ir l(eM 
Ob a finriaé cette oof^^^ÎKm en quatre branrhet qu'on 
d Î K ttiy ■ pn^; U lefmÎBaiaoo de la iw e m iène per»oaAc 
4a préwnt èft rmdiaUif. Nonâ allons «fn doonrr let pa- 
'WÊÊÊê 'T**-^ i r* let icmpa compoiés toot \tt% 
wm lOM lesTerbet • noiu oc les insérerons plua 
Iti tibftti de amincaiKm. \ "»?■■«, *•'■"'', ^*.!%,f. > ^'f ■ I •i PUCMIËRE BRAMCBJ!, i^ ^ ' 


V 1 »• 


1 « 4 T 1 9. • ■'■- ^ 


\ 


j«i»-Ay u.u. 


' N$tM lu iMMM , i«M , fMnl. 
J« ••'«imU, UmU , iM»it. 


Mmm Ha- lfliUn« , litUi ,'iiMUat^ 


' 


J»l«.it, ia.it. 


Notti AalN»M^ tiM, i9«at, 
^« iN>lfii , tr«t , ira. ' 


Nmm ftn-ir«««, lr«», iriHM. 


1 


1 


|I«M ftaliUvi , iflM , Éroiral, I M r É • A V t». 

Finît f (|uM Ani«M , ta-lMooi , \%m\ ^ qn'ili fttiiiMat. 

S U • ) O P C T I f . ' 


Mouê (la-itaioaty ïmï*»» Uwat. I M » I ■ I » / ». 
l^lall, Avélr Bni , AnÎMiat, Hi , ayant floi , dirrant loir. VERBES IRRÈGULlERS. 

Cette hnmche n*ii point di verbe iirAgnliir. L« mqI 
participe ft^'iM mt nmintinattt tn UMge. J9^ml Mt oon* 
4«c9ré anà chbacs aniniei et doit ètor «ODêiilëréy dana 
l'uiAfo «ctiHBly oomoi^ un pur adjectif. BoMoel a dit , i/ 
iUÀi déjà grand oe bénit 0nfani i oette expreuion eat 
contre ' Tniafe actuel. Let irréfiihritét du ?erbe hti^\ 
ne eottsifient que dana k |iroiianci«tion. On Mfiut que 
meaylUbe let nroia peraonnea aingulièn» d^ M^aent 
Tindkadf et U aeoondii de rimpératiTy éa leur don-» 
lant le aon de l'a cmvert ; comme ^j& iiaiê , lu hait^ 
lu haU > AuM I qiu*mi pitmonœ ^ /• hèê , iià hi§ ^ il héi%. 
A4i. Dana lontcs^let autrea inflexiona de ce verbe , on V- m t m$-m tmi m m$mmiimmÊmÊmmHmfmiÊtÊitm mmt mi i n i m li O W»* » ''- lï '' •" / ; ' 
IT. Cénfugai»on. ■. ^ ti.V 

i«rt un trémii fUr 17, tl 11 y • p«r contA|urnl dnu 
•yllâbeijj^,«îl |»tt.iil dw artt, doimu-nmi n <Iimi rin 
piif, OQ dit yZori!«4KVi/ , /lc>ri##oit, VVm <|n'il y n lonii» 
«ppiirPiM» qu'on HîéoîI aiitrrfoii //<»/ //■ ou //#»/iWr , il 
qu'on •«lOirrté c«t d«^ui inoU ,. |Miiœ qu'il» mmlauMÎ 
liarm^ieux «t plu» é^urrgiqiiw t\\iv JUtirissant Jintré»- 

'■s \ ' i • . - 

11-. BH A IN Cl! i:. 

. ■ ■ ! 

IvoirATiv. J^ aM-toi», ttfU, toit. . 

J«wn> lirai , timi , tî^. 
J« wti-tiroi» , liioU, iiroil. Nou* M>n toni , Iw , t«nt ' 

Nuu* Mni'hofii, lit*, luirnt 
NofLittrh-H'mnt, lilii« tirent. 
NouB Mra-lironi.'tir*! , liron'. 
Noà< Mn-llrium, lirin, lirui«iif ^ I M r <- n A T I r ' 
B«Di, qa*tl aenU /■m-tooa, tri , qnlli Mn-lAiit. 

, 8 V • f o M c r I r^ 


Motu MO'tiooi, ti#a , t«nt. 
Noui a^ liwioo» , tÎMMri , li». 
•tnt. ir. •I M r I » I T I »► 
t«iilir , avoir ttiiti , Mntant , •coli , ajatil «enri , JavAnt Mot 

VERBES JR RÉGULIER 8; ^ Bouillir \ je houê , /li &oii« , il hqtU. Impënitir, bouê. 
^bmâUUrtx r&bouiUirwt oon)ugu«ai d« mèMe.. 

^^Mcrir yOtcourrv «n tenD« de cUaMt* , participe couru , 
f0m*r9g iu oouTM^ il court j Je cmsruêyM courrai, J9 \ ■•♦;i»'«»..-.*fc-«*^-'-<«»«:iV'.. **,'-' i\'-'...'» »i 'l *•■- à 16 


mêêrroiêi Imp^. rotérê. On rcitijiifpi« d« lu rnèniA ma- 
aièlxi MM ooiiip4iM'*t , fHYXMirir, coneoiétir^ dUcowir ^ 
êftcoêâfir, pan^mrir,' nrcourir M êêcourir. 

Faillir^ (MH-tif, h«»fii d'iita^n. à birn lUit tcmipt , nff 
f*9iiipliH«iîii*iiu partiripr pÊÊêé^faiHi^ «n préli^rtl délini^ 
Je. faiiiiê , (M mu% iflinpt. f^npotét. Même iiM|;«^ pur mp- 
portauf«rlHii/f/tti//ir. L'Académie inarqiif miimjailUmi 

j Fuir, fffuit^ tu fuUf Hfuiiy nous fuyons, inmêfujer , 
iU fuient , je fuyais , y# yÙM ^jefuitui ^js fuiruis. lin- 
péraiif , yîi*# , qu'il fuie , fuyons , fuyê^ , 9M '»/# fuient. 
Su|ii«mcuf, quê jm fuM ^ qitM nous fuyiotUy t/ué vous 
fuyirigyqu ils Juisnt^ que Je fuisse . ' \ 

\ Mourir^ mort y Je meUts , tu meurs , 1/ insurl , 
Je ffUHirus^ Je mourrai y Jemotirmiê^ IniDéralif, tueur». 
Subjonctif, que J0\ mourusse. 

jécquérir , acquis ^ j'Jtfmi0te^ êuacquiers^ H acquiert , 
nous étrquérons , eous ocqUéteM , ils acquièrent , f^fÈcquis^ 
J'acqusfrai ffacquêrtoisAmpérûitt^ acquiers, Subjonr- 
tffy qiée l'acquière y noué acquérions, que^J*acquis.^. 

Conquérir f conquis ,. hor^d^utagt au prêtent de lltt- 
diàHiC. Son fauir aat , /t eonquêrmi* On. ut t'éii tert 
gMèra qu'au piéltiky p oon^di^ riiiip«rfidldtt atib- 
jon^, que Je conquitm^ et aiis leiiipa oompoié(i ,/"<u 
céféquis^ hîo, 

* ^Omr^ difeetif ou bon d'usage, excMpté a» p«riWp« 
pMié/o«0f'^«t à Timpar&it du «nlilonrUJ*, qtsefmieee^ 
à« |'«i MTi étuClMppa. oompoiéi, où il veoc^ iM«Mr. 7 ■ - '1 U «««■««Mli ■m il— laaii » J. iiiiM>Miii«i <i i < » < g w » i' iii ii > t i-«aB>i<a»*. 


i IV. . Con/ugaitvH. .*7 

v#WA-i/oa^ oui C0 grand hriui t/^Vai tni ^ faiHfu om 

tiirt. . • • 

QiiJhr rtf iVmploir qiiriliintiYntr Jorinr , n à In tiiiu 

ilofVttrboi êntHiy'êr yi»0mt^ t dUei ^ vtmiuw , en%t>yr», tftn - 

rir , aU*B [quérir. 

yédir^ iiirnii^if; inHu :1ioit d'uMgn «lu préwni «Irl'iii 

couj^^if^ucnl tl« iii^iiic : ou le» ctiiitloii* un pfiW.nt <le lin - 

RrmaiiQITB. Sortir^ re0wrtir { $<nûr ik mmvfrtu), «l 

^mme fcnlir i ndJiit êoriir ( obtenir, «rcnr , rn i.»rmft 
4c loi ) , nfsêoriir {liUrt du itmoiI ), K r^/kirlir ( |>.ir- 
tii^^tr) , Mî oonjugûcnt conunr yî/ii/ . *Vpr/i>- ,<li»ii» ci* <l<'r- 
ViicriMni , nVii pat en u»»gn <Iuh.i lous ,ftcn It'inpt. 

IIP; BU AN Cil K. r I « » I C A T I Vr Nout otiTr-oni , rt , «nf . 

* NuiM «ut roliniM , IM ^ iw«t. 
Nwttt o«vr«iro*t . ir«i , Iroat. yQnwr-9 , M , •. 

J'<MMrr-«to , «U , oif. 

J*o«n-U» Il , II. , , 

J'oHTfiTAi , in» , il». 

J*auvv-iraU , iroiiy irait. N ou* (Ml1r^-IH•ll• , ir*«># ifoirat. 

1 ■ r f m A T I r. 

0«?r« , cu'ili ottfft. vOliift^oua, «s^^u'iU oan^t. 

I '^^ " 

I ■ 8 •'-■ »"o,>» c » I V. 

^[^ (*mmt|«M,«.. N«M «^r iojilt , («il , Mrt. 

Q4M f o«fff-llÉt , Imm,^ tt«- Noua oavr-iMtooi , iMira, UlMrt. 

, '- I M r 'I N I T I r. 

pvirfif ^ tTflil fwrti^ ^"^Mfitia , •«▼«! , ajwU *",!^ « datft»! •unie. ■i »**•' .. .4»«»iai 1. (;.\i .N., \ J» / -v»». K.J » '-\ j6 IIV Co/vmiiM0/i. 

fê cîMfUlëixii ; oonduionncl y /# etètUéêroiê. On conjufîuv 
àa mèAma oè tmi i ir «t rtmtifiiiir, . 

ëaiUir ( «viDcer «n deburt , débordir le nu du mur ) 
B> qun oti iMMiit à rioliniiin SmUiani Ml pluridi «diMUf 
qnt pftftMp* préttnL^ Il n* •*«iiiploi« qu*eti roruint 
tMDptt^i à la utitième pcnuiiM : 1/ miUe , Uê miiUn^ , 
U êoïéUUy iUêmikmnij U miU^ra^ il êaithroiê. C> 
baicôn êoiiU thop^ êoUUixi irop^ éailUroU trop: En g^- 
néril on préftre il« dire; «^^ cùrnhhê a (rnp de 
êÊéUig*- Mab eaiiiir ( «'élever avec rorrse ). tr conjugtif^ 
oon^roe^Air. Il a mot Uri U^fn^y /êêniiliêy nou.^ êait- 
limanê , /a êùUlimoUy je êoUUê , foi êaUli , /e mulHmi , 
/i êàitimiiè , fM^/t êùiiiiêm. Il tie le dit que des cliotct 
Uquidea; . 

jiêêaUUr% ioQnkif; aêêoÙU : imliraiif, fasmÛf^f , />« 
aêéaiilêê\ it ûêêciUle , iU ç»iiaiHent, Il fiiit au futur ^ 
/aëêoiiUnu y 9i an condiiionnel faêêaUliroiM. 

TrêêmitÙty $m ooniugue. de mémo. Ot dons Ter(«e» 
aonl'phia cëùmiltiternl cmployén au prêtent de' lln- 
lim(|f| et ail jMrMcipc paaM^) qu*aux autres IbroMM. 

IV. BftÀNGIIË. »l I ■ O I C A T I r. Noui l«iNiD« , nn t lianiiff t. 
Ntttt* t«-nl«iis , aita 1 nttji«ol. 
Nout tlamM, tlnlM, |,lati«>. * ilawj<MÉII»*i<l^pWW«apaBa*Wi>aUWI»»MM^ ^ l aMIWM<WMi>*<llWNÉ»llHw««<*<MH J«ti«at, ll«a«^tkat^ 

J« i« t)f U , a«it« ^vi^f 
J« t'ivti tiiM , rtiitt. 
•a (MlHiral 9 aMa^f ■mu 
#a tlfvdMli^iiMla^ m*. Conjugaiêùn* n/ 

* ■ ■ ' * Il 

1 il r i K A T J fi 

Til&i ^ «|»»'n ll«iin«. Tt-noni, n«i,nuMi li»nn«i.». 

9 « Il u ■ o T I r. 


Om« 1« lu* M», ••••, liât ' 

' I H r I Ri T I V. 

Irfitr yèvalr tMa» tfliMif , I^K ■yant limit , (ûvtnl tMir. 

Otle branche n'a point de verbe irrégiilicr. On ourt- 
iugiir comme l^/fir tout tes rompotéfi La mèmi* ronju- 
giiifton • lien pour venir ei ie» compotes ; mui» avw cru»- 
dilfiMvm», due tenir et set dérivés veuleiii rMtuiliwiic 
nvoir aux -tempt composés, et que , ♦^/iiV et t^>s dr- 
rivés , excepté conirrs»enir et âubvenir , prennent l'âui-i- 
iiaîre ^In» aUx oki^mef temps.. 

lir. ce NT UG AI SON, EN oiV 

1 II B I O' A T 1 V 


Noua f-c9i9m, €•▼•• . çoif^fits 

.rvvdl , c«v«lt , cetttt. . !!•«• ro-r •▼» Am, f#»U«, «^pî»^ 

J» rt^» , |ui , çttl. Moi» f*-^â«if* , t;àiP9 , çiifriit. 

' le f«-f«vml , «TrAt, .r«Tre. Woua r«-r«vNNis, r«»f«, r«tr«nf. 

^I« rac«-vr«it^ Mnoit, corroil. Hou» f-Mttimif» , Mvrifs , c«- 

-..- • / - . TTOÏ«lt(. 

1 H F < ^A T I f. 

Jl«f*ls, 4tfM M^lv*. R#-oivoM , «•trt. , quHU wçai- 

'' ▼•"t. , . *.- ^ • 

s V 1.1 o II C T I V. 
<># i« i«'f«èv«, |»k«s» |«if«. îNi» i«itv4*ss, wf i»s. çtiiftor. ^. Wf«i^**'Wr^ #*^*f«m) 


, .^.■■/,' / 
$0 HT*. Cbnjiégaiêon, Qm )• r»-(tiMtf , ^lutNf fôt. N«tti r«-çuMloaa> ftt»i<M , ÇM^ I. u "^ I M V I H I T I V. 

.Rtc^ToIr ( à^élr r«»çii , r*r«T«nl , i«^n , •yaat rv^u-, 4«r«nt r#r«voir. 

VERBES IRHÉGULIKRS. 

<^ Aifoir y dont^ous «yoni yu la conjugnUon , ett un Acè 
plui trré^uli«n. ^ — - 

\ Choir y verbe défiscuf. H n*ett oitiinAiremrnt em^tloyé 
îmWnfi \.it a*êêi laisëé c/u>ir. NéanipoiiiB U roit qiivh 
quefuit air participé cAii. ^ ! 

Déchoir j dûlcjcliff |i'a à rinfiiiitirqiie le pi^iont et 
le participe ipM»édhhùAïiAKi,^\ï,fedi.'hoiê,nouêdé-- 
rAo)ron«^ de déchoierU, Point d*iiDparC«it. Je dêitiuê ^ 
je déirherraiyjêdéchêrrbiê.Svh)onttH\<iue/edéchoi€y 
iftte Je déchitêêê. 

Echoir. èchian$y échu. Au prêtent dfr J'indiditir, 

il nV»! d'otaf^ qu'aiix troiaièiiiet personnes, il échoit ^ 

ou éch^i^ UêéchéêniMinx d'imparfait, fichuê/éeherrai^ 

J'éehèrroià^Màj^^ilSy qn*aéchée^quiUéch4éni \qà9* 

"'j*4chit4êê, U se dit Ordinairement des diofe^*<|u{ arfiveiït 

par sort bu pareas lb>tuit. 

LVaapIoi ordinaire de ôes trois terbes est au participe ^ 
qui se oonltrult avoc ^krv. 

Falloir ^ verbe impersyniiel fdont nous donnerons la 
eonjugaiiOn. * * ^ 

Mouifoir , mu ^ je. meus y nouê mouphni, iU msn-^ 
immê ^ /f muê , /§ m/ouvrai y Je mom^roiSf que je meu^^ t 
qm je mUHie, / MMÉAMIMM»*^ Iî*v ■=•,•.'■( iir. ConjugaiwH, \ 5i 

Ptetéi>oirt VerW iniî|»«r«oiinL*l ,^)/i> , il pleut y il plut , 
il pUusfni , qu'il tfl^ii. 

P(m%Hnrj pu , jtf^pws ou /e peux ^ tjioiii» en uwipo , 
fli /MriAjr i il /ffuiy ftoii» fHHiiHïfiê , ils firuvrnt , /» 
pu»i jr jnyurrai'^ ff ptmmnëj ' ryii/f j<> puijifi/fy (pte, je 

piiêie. \ » " • 

S(HH)ir y âat'hufUi »tt , yr «m*, yr eus y Je êaurtii , /• • 
êaurvi». Imuérniif, sache y qu'il êucfiCy §arhbtU ^ àa- 
c/u^jc , tfu'ilâ êOclient.'Suhjonciïfy.que /r «u7ir , que je 
êiisêe. *^. ,:; '' , '.-."*' 

^)ir A <leut u^iftc-nlion» , /tre co/tPerUilile j i'i t'tn: 
assis. Dniit lu pirnijfrf ^ il «»t snns |>nrti< ij^^ piiHÀc ,, 
el par (x>niéqiient mh» U'iiipii oorii|M>»és. Il ne s\>fii()J<;ic . 
((ir(«iix troi»i(^inrtp^lm()iincii do (|U5'I<|<*t*atf>n)|)«^où il l.tit, 
a sied y ils êiéênt y'il'seydit y il tien* ■» il siérvU., Il faut 
Afoir êi cela foûê êM ou rie vous sietl /mis. Oii a liiil 
un. «diWtil (lu (MriMÛpo préaciil : -// nesi fH'is\iii»ui à 
un tiortintê dé êa dighiUi ce n'esl futs une -vho.ne 
•éanto c/«, eïc. Daiifla lecoiide , il nV*st pliH en iisH^gf 
qii*à^i pnrtidpei, séant et sie /vt tiiètnc <*« Biyle<, do 
paUit : ^ roi téant 0/1 son Ui de Justice ; une huiieon 
■ÎM Am Si.-Uonoré, ^ • . 

^ AssÊtnry. ^f ou s* asseoir, qui rtt rrxprcMion uiifée^ «t X. ^ \). ' *QM»l4|«Koa.Aarift «fvcdtui rr J#^Mri«>/« , )• poiàrrei, on n'eo 

**^ 0« 4il ^tt«l^ii*foli >• mésmeks^int, pmir >« im tmispoinl. 
Js Mtf «««foi* iPfinpioi* poury* >M/»iiîj. 
*^<^ AiMoU «( actif t «i/Mirit/i jsgtmsmi. ' fwm t>wfiiiwî'>r-v ...f'«-fy*.*if/. . l'^^r- .- -' _>■ 


5f ïll*. ConlugaiêotU - 

OnwtiingiMiîl MUtrilbUtti ^U d« d«u» «uiùèrM. Voici . 

• - * 

i« w'(»M i«*i« , *•««• . i«^- ^'"»' ••"• ««^V *^" »••••■»• 

Ji, «l'M-iy oli . «ii . •«!./ Nf<ft ««mi ••••y !«»• . »«• . •»••». < 

J« m>NUr«i , ou m*m»jm%\ . •! )• ■àlw.iérôii «u m'-m^fmSà^ 
NqUi préft^roni U premiArfi niAniëre. 

1 M f i « A,T I f. ' 

* . qu'ilt ••»•••?•'"*• 

Qù» iiwii noui Mi»]Fon« , «tr. 

■ * ■ ■ ' , * 

U prômi^ |K«f«oiin« et lu M»oiKle du pluriel de c« 

Hkh %RQU». L'abW de CondilV» J*»»*» ^*>*" <*• 
cowidi^iion , \«ut <îu*0» ditt au fuiur el tu. candilion- 
iiel,;#m'a*-o^î,/f*i*«*^«^Snw# Muit cette manière 
noof ^roll puiiA» <!«•• U \m^ de la oooYert^ioii. 
L'eblié Citniid demi!» k préltf5a^ 

«inyo^Mr ce Terb^. ^^ 

BoêMoir M ooniufpue comine ojMoir, Meîi mirmotr " 

«oiiAU, ^ Impértitlf JiiraoAr I tubjonctif , qmjêêurwêt , 
^ nom msrêeywnê , qu'iU mirm,Unt , (ii»êjê «r«M-». 
Liè.Mi^ tempt, «Koepté ieiHenapa corepoiéi, ne ipnt 

Valoir, PtJuJéPùUMjê çaluêJefHtudrai. Hpéwuf, dea U*»* I » m » u êmàmmiimÊ»mmti»mm«imtÊ.'iii » 'mi ii)m .Jm*'*^ 4 <Wnin»Mt«<,w»i«»«y^ ^i ■^TjwLvs-^Uyf^s -■■■ i.,1. 


,»- IV*. Cifftju^iêdn, ' ?$ 

¥aiu:, Siil>jonctif, qu*il iHiUU. On roiijngnr <lr la mAmu 
inAoiérr \ ^ui\»aloiry revaloir rtjyrrvaioir. * 

/> i.<70<#,> VI4, yéf *r/ij^, yiir J Blinde , ijur /# PourtHHr i/HUiri'o^ant .fHmrt'u JèpountHs ^yZ/x^ar. 
«'o>oM, jrJKmrvuê*,je pounnùrni , qiif je fxtun'i^e, 

l^ouioir.iHuJanf, voulu ^Jtf vrux ^ rwuï9 t'otiUmn^ 
ils i^uUni , Je inmltiSy je vaudrai^ (fur jr ir'uil/è, 
yue nouêiHmliimgfqhe tt^us iMuilir^, qii ils veuillent 

Ceiti! conjuf;«i0on « cinf{l)nmclif)i: In pn>mi^Ti* rAti*rlle 
<1m verbr« en aÂr»; Ia •coonde, CRlled«*t vcrlx» rn «iV/tf 
^ «« o^/% ; ^ troUièine , ccllp.dirs yvthe% <ii irrrtrii • 
M*r^ )a qiuitn>me celle det Terbc» c»n âindre , rA>n//r , 
el uùutrt ; la cinquième enfin, oellè» d«i veriwt eu <//* , 
cnB ^prry Ire ei vr€[, / 

: r-. BRANCHE. 

-lnoicâVi». - 


i« pUii , prlaU , plat t. 
Jcflài Mit', «oit . fuit. 
JwfliM, pl««, flut. 
JtpUi-tai itM^ra. 
J« pUi-^i , roi* , roit. Koui pUiwM y ■»■. , ••nt. 

Nom pUi tiont , n«>i , lui (rat. 

Hom plA-imM , \r* , wbI. 
- Kd«m pUi-ron*. ri|B , rouf. 
J"^ Nn'ii plai. ri«ni , ri»» , raitot. I V y^ n. A T I f. »^ PUis . fn*^^li». pUr^n* . tri. i|. Il plaiMBf. * OpftiHant r« d«m|«r fortr* rf|nil>KrBitnl It préMOt du mlJ^oai 
«(»• je ^r^ral» ; etc. , qu'iti />r^ra/r/ir. lif 


> '• 


^. ' t*i^.fiafi— »f jii.ii;«i...mn,| ly il -^ ;, IV*; Conjugaison. v' B v ê 9 o 9 c T i t. 


? ■■•'•II. "v 

Mt V V I M I T I t. ^ u« itoiti pUi •iotii . «-ira , imt. 
IMI tMNM j>ln • MÎUDr , Mltâ , 

ni. -Plàir*^ «foir plu , pltiMot , plu , aytnl plu, (U^anl pla< 

V E R B r. s la R É G U L 1 Ê^ S. 

Braire , tirlir «^^ffrtif ; il n'nt en nmjçf»^ qii'mi pria- 
ient d<* rinfinuif, vi mix troiki^(n«*t .|M*nK)iinrii du |>n^<- 
«cnlrt du rtitiir de riiidicntir: // btaii > ih braient ^ il 
braira , i/# brairont , cl du rxiiiditiunnci , il, brairoit, 

Faire, faièant ^ fo^$ f^ fii'^y nowt faiêouë^ %Hnis 
OHBê , iU foni , Je Jaiwië-^ Je fis , Je fi roi m y Jais , 
qt(il foêêe^fitisonêffiUleêy qté'iUJiièaent y que je Jasse^ 
quefwfiétêê. On roii^U(|uu m*s c()ni|>oM;(t de U inùiiit 
InAlli^rî^^ 

IVairey trayant ^ t rail ^ Je trais y nous trayons , ils. 
Ty^ienty Je trayais. Il n^a point dv prtru^ht de^fiiii,, cl 
pëT contéqiient point d*impiirUil au Mibionctif^y ai trait ^ 
jê trairai f que Je traiéi Se* compotét, attraire , dis- 
traire , extraire , retraire et soustraire «e oonjugtient 
de même , et lont égalcmimt lani pt^téiitd<^fini. "^ Al Par * Il faut otr»p|«r fi>ffkin , mml ftirv , t^éfàitmtS fmrfi^iée , qut., 
wm %^4mkfimkmm% <f*'i rènftnilir at aua IrmptTompoa^ , camma li « 
tmal'/ait ; mai* çq n« dit f oial , uvhm malfaiioiu, il faut dira A 
mmiê faisont nfl. »..,^. 


... ^. 


' ' V » «'' ,iygll^;.Miim.^m'-^^ • IV*, V0fljU^IL<H)/t. 

I r. HU A ^ ( II K I w n I < A T I «, Jr pRr«iit , roii ; r<»ll. 
Jrf |>ârui» toii , loil , «oit. 
Jit |i«-itii , nu , riil. 
-Jf pKiot (mi , Irai , |r«. 
Je |>«(.oi liuii , tiuit, liuit< NiiM* (tafoit-ton* , trt ■, MTiif. 
N'>ui p/»ioi« *iorn , »!■ f , «oiriif 
Non» paru n»r' , lii , »••!»•. 
Non. patoi liiina, (ir/ , Ifiuil, , 

/ . • 

1 M r il H A I I r. I»Aroi^ , qu'il |>Rroiu«; pMiui»»«Mii^ «iik , qu'il» pon.in.MvI. 

fl I' n ; <» N (' r I r. Qtiit jr paicui» •<> , •«•• , m. 
(^iif* jr p4r ui*r , iikK>l, ùt. Nom pAroi'itiont , lirit , Mfnf . 
NoiiipMiu» liuiii, »••/, «Mit. I N ' r I >< I T I r . 
Parollr», Avuii pAiii , païuÏMAul , pAru , nyant paru , dfvani fMruilrn. 

\ F II B f: 8 T n R 1^: c; u r i f/h s. 

NaUre , tuuasanty né ^ Je natJt , nous. miifiMitnn , /e 
niiiâmnëf/e rnu/uiM.jie fi(JtraiAtnut/tri)i<i, qur je naiiittr. 
On iHm\\\^\t r^naUrfi Ai* \a lm^vnii,^té¥t^rv . 

Paître r\ rr/faùfr, C^'s \rHj^>*)9t ^é^Mllivnl,• îiiait 
clértMliit." tu irùfit ni pi-^t'ii^Hl tlt-fii^L ni imiiniliiil <iu 
•ul)joni!llf. Ixt temps CÔiOfpOséA or iM)iTriMmuiH rmpliiyrM 
cpi'cn 4icrmct (le iàticxiilnerie*, rt dan* relie plirùK' lUi 
diiGourt iamilter, il a pu , et r€pu.\ 

IIP branche: It'r^auii.duia.duil. !,***•'•' 4 I ■ • I ÇA T I f. 

Nvui lédui-aooi , MB , aénr, 

37 ■' V 1-^ Jl*^/*.'A./-s:i»v'J/^i»^. i.fl»a*.,,''îiia<vi„ 1l,,|>»- ;,(>, v- *»»-:. •Kj.t:...''-.W/> * ■J çr 56 1\*. Cohjêi^imn. ..i4i%^'^',,- \- J« rfiiiiî Mit , loii , toit. 
. J« réiliii-iii. «*•, ••*• 
J« rouirai , latf lt>> 
J« rédui roii , roia, roit. Nuiit ié«luiti-4Ti«it , (*••, iritl. 
NuiJi rf<iui nitï%^ 1*1., tunl. 
Noui itnWt riuni , ii«t , rui«B|. L-M t k ^ tk T I r. / ■ -^ 
Réduira, qu'il r#«luii«» , rWuii»<ii, •ri , qiiM» ié«iui ml. SoifUMCTFV. Qitr jr riMlni •«, wi , m. 
Qm« )• réduiti Mc « •••• , t. KtMia r^lni-tiona , tirs , trnt. 
Noui rA<luui Mioni , Miei , .Mwnt. l'H f I M I T .1 t. 

WAdnir» , •»o4r réduir , lédu^itnt , reluit *y»nl rétRiil , «li»vinl r» 
duircp V E R B 1^ I R R t G l> M F. R -S. 

( ' . 

" Bc^fVyhuiHjnt^ lu; jehàiii.mmn buvonê yi^yuê but*ezy 
iU boiip9ni ;Je bmmê ^e ùus ,jê boirai , ijue je Utitt , 
iftm Je buMë. 

Bi^ûif^y V^rbi' défklirCe yrrlir n Vit rn niwg<» qu'au 

Mirtidpa pfétcni et à riinparfmt dr l*iiidiniiif , mnii w 11- 

Lmrnt mi» troiii6du4 penorniçt : bnêyatU , i/ bmyoit. 

lU fiârtinpe préNmt nW lottvunl qu'un simple adieclif : 

, à»i flotê hruyan* , tçùmpettebruyanU. 

C*/ w«ctriF < iiTigwl»«r>n quelques trmpi. Participe , 
ciroohcië. IndJoiuC^ je virconeiâ , noue cirooficiwhe , 
je cirronrU^JecinvniHraif Je circonviroie, Sulijonclif, 
qiiêje circonHm: M9n\ni^i\W9 ^nnnniTicmê ^ il n\ 
po^nt de p«rti<^pe ptëicitl, iii «rimpnrfnit h Hîndiratif; 
itiiû« k pitil* grtud DombriT )ut dotiuc ixê liyniut , qui .>\ 
^^- IV*. Vonfu^itsan. %n 

" ' .■ 1" ■ ' • ' i' -'^ " ■ ' 

•ont peu iinrmpnH?us4!t, f'iqtie pnr c'4)iiW(M|urnt, U* ^oi'it 

doit pn»»<rir«. l^'Auidi^uiî» n'ctiivuK* |vi»». 

LutfTy iiiliilittf, luitmit , /ai,- Hi<Jîr«llii\ yr luis, non n 
lùiiton»^ jr luisoU ,!Mmi |>niéiil <lrfniivy/f A////ï/ii ; nui 
(lilioiiru'l , /e luifXHM; t^S\\i\onK'X\{ ^ tfuê jr lmat>\ miia iiu- 
pni l'ait. /{r//4irrftc c^irijugue (Itvmrinr. ' - ' \^ . 

Niure uvêl ïnv{j^u\uf (111*0» partiri]»*' |»i?!m» ,, où il liiit 
>aw'. "•;' "^ ' ' . 

4\)n/ire , conJiâafU , roNfU\ /r r<t/i/^-i\ fc ron/injis ^ 

Jinnr. - ». 

( 'lintHj cn^yafjU , cru i je croik , /iof/4» \\i*Y<ms , «(^/^v 
crvyeJt, ils croient ^ jti vioyoi s , tums i/ihion» , il% 
croyoifnt; Je crus; je cfvinii ; cruiv, ijii'il cron'; </nr 
je vnUe \ ijue Je crusse, , 

Dtni y distinl , dit ; /r dis , nous (//to^/t , tous difn , 
ils disent ; Je dis ; /e dirai ; dis^qu'l i/iif , disant , dilrn ; 
tjuejê dis€f que Je disse. 

Kedire m conjiif^iK* (l« In nif^iiie niniiirir ; . iiiiiin !<'• 
, «ntrrs compote , lUdire^ contredire , interdite , tnêdiie , 
vXpnkitre, (ornwni rvpçtA'ihrvnwnl \n ncroïKir |Mrivofiti« 
plurielle du pr<fM'nt de rindimlif; cm df>il ilin* , vomi 
dédise i y tvntredises j interdisez ^ nicitisrz , et j)n'~ 
dise^. . ^ 

Maudire n*«st îrré|(fiU<'r (pie p«ra^ qu'il «iipnrtirnt 
* cette cxinjugiuaun. 11 seeuviugue n^iilièrtmeni rx>uime 
inir^ mccpié au piinkipc patftë , où il fiiil nutudit» 

Jicrirt yécé-ivanê f éarii f J'écris, nous écrwohê^ wMt 


9 , ./\ ^ 
7'""^ \ ■ 58 IV*. OànjugaUon: 

dcriveM , ils Mth>&nt 9 Récrivis ,^/i^ f* écrive , quê fétri- 
t^iêitr. Ofi c(^)agii« iri €oin|)otét de U même manièrr. 

l'rirw^ verlM) défrrtif, n*n à HnOnltil qoe le préimt 
et lo ))M liripr pnêÊéfrii 1 k IWiiettttf , que let trbii per- 
ffonni'ft MBf^lièm du pH^teni yjffriêy tu fris , il frit ; 
le, fiiiur vi le coiMliiionnel , Je frirai , Je frirais; ri k 
Timp^atif, la tecxinde personne dn lingulier, fris. 
Pour auppltW aux temps qui manquent , on le sert de 
fairf et de VinCmïùf frire , comme y faisant frire y je 
fin sois Jrire , Je fis frire , que Je fisse frire, \ 

lÀre^ lisant y lu j je lis ^ je lièois / fs liis y <P^^Jf 
Use , que Je Itésse. Ou conjugue minn élire et relire, 

Rirti y rUiht ^ ri ^ je rie , ftous riops , Je rioie , Je 
ri« , ie rirai , ris , qu'il rie , rions , que Je rie , que 
y> rÎAse, Sojirire se conjugue de la m^me m•ni^re. 

iVi^re^nfinilif , sitffisant , stiffl 4 indicatif , yV suf- 
fis , Js suffisais y Je suffis , Je suffirai | oûmiitk>niwl , 
Je suffirais ; subionctif; qise Je suffise , qt*fje suffisse. 

Boire , inHuitif^ àukfonij, ku | indicatif, Je bois , 
nous butions , %H>uâ bui»es , ils boiveai ; Je buvais y je 
bus , Je Ixiirai | conditionnel , Je boirais / impératif ^ 
qu'il Aoùv , bui*ans , buveik ; lubjooctif, quejehowe^ 
que nous buvians , que foue buviem, qtisje busse^ 

CYofi*^ dëiectîf; inlinhif, poini de participe .préaent, 
r/o« ; indicatif ,ye clos , tu clos y il clôi , sana pluriel à 
ce temps ; point d*imparfiiit et de préiérit défini, ^ye 
chrai 1 emiditîoiittel , Jetlorois, Sani impénitif et atna 
•ub)onctîf en 1l^|e. Cependant 6n poorroit trb-bieii 
dire , clos ce pare, quil close ce Jardin , il petU qu^ ,à: i- \ . vflMfMrkMr' ../ IV*. ConjugaUon. 59 

J9 cloêê cette prairie. On iVii tert irè*-licureii»«iiHnt 
d«u« tout \t% lenip» compom:». Enclore et rrm7o/i« ont 
let m^mcâ irn'guUiil^. 

AV/o/v,dt'fcc0f ; in(inilif,Mni parUri|)c prêtent, èilûêi 
indicatif, n ne •'emploie qu'aux Iroiiifcnw*, p4T»<>iines , 
>/ Mot , iU èclomnt ; Mnt impaifaii et mu» i^n'Urit 
d( fini"; U htàra , i7« écléront ; conditionnel , 1/ r<V<l- 
rvit il* iclàroient / aubjonciir^ qu'il tkloê^. Il «e «xm»- 
truil avec être dan» le» lrin|>» roiiip<W» , «pii »oul fort 

en Ufta^p. 

Conclure, infinitif, concluant, mndu ; indiralif, 
Je conclue y nous concluùns , vous œnclurz , i/# con- 
clttent;Je concluoie y je t^mclua^ /> roruluixu; ini- 
pt^raiif , çfi*»/ conclue y concluons , if/< . j »ul>jon< lil , y//<» 
Je concljse , quê Je conclusse. 

Exclure te conjugue dii*m<^nic, cxcept<^ qu'il deux. 
participe* pâ»»^ , ext^luti exclus. 

Croire , infinitif, croyant , cru ; indiialif, jr cn»is , 
nous croyons , wiiJ rro>^<?« , iV* cnnrnt . yr rm^ow , 
Je criés , Je croirai ; iubjonctif , que je cntie , que je 
cruê^. 

IV BRANCHE. ^ 1 M D I C A T i V. J« plains f pl&int , pkint. 
Jr plaî-fnoU.jppU, gnoil. 
J« pUiipU, |Eîi, gBil. 

J« pUiadial , dima , «Ira. ^ 
Ja plaiadrois , dr^U , 4t»lt. Nous pUiipumt , |hri , Kn*nl. 
NoutpUi ipiioDi ,Knlri,gnoi>nf. 
Noqt plaighlib** , sniUc, gni- 

raat. 
Nniii plain-droDi /«Irci , «tronl. 
Motti pUin-<lfioiit| d/irs, dioicnt. 


< ^H)ti:,'^i>t»m' Kt: ém IV*» CênfmgaU&n. 

t • » à • A T I f . * 

. . ■ "._■,. ^ < 

QiM jtfUI l^if, fnlliM, |»ll. Moût pUinal ■«l«n&, Mifi , »«nt. 

■ " ■ '. , ••' ■ ' 

I ■ f I H I T i P«» 

Rbmaiqub. Celle bruncbe n'a ^Kiint de^cAet irré- 

V. BRANCHE. 

/ I » » I A T I ». llou« rvQ-dfloBi , ^n^ «lufvnf» J« i«ii>d')i« , <lo^i , doit. 

J« Kn-^baî , drM , ilrm. 

J« r«a-4n»U , dr^li , droit. Nom r«»-.4rioM , dri«» , draUaf. 

I M f A K A T i f . 

§ V ■ I o » c r I V. ■^ QtM j«rta-^, 4«f ^l«« ) 
, Q«t j«f f«a-diM» « dlMft, dif. NotM r««di'«i«w , mm ,.««Bt. VE1ÏBÈ8 IJttRIîlGÛtïERS. :■; î^ ■ 'iimiai ii;ui«tj'*.«»'. ii.' ■'JK» n.-»»t IV*. Conjujfaiêon. ii 

n*« qof Ir pr^itrnt de rriiUiiiiir, qui mAme nr m* <ltt 
pluf. j4bêoli>ant ,' absoua t J'abêouê ,nowi nhfn>li*t>n,i , 

jUê ab9i>tvent , j'ahtolypU i poinl <!«• pn'lriit riéfini , 

J'absoiédrai , abêùuê , qu'il abnolifr , ifiu: j'ahwlvc ^ 
point d'impiiriJiit. I>c pArtiri|N* |mim4^ fuit au réiuitiln a/>- 
mmtê. Diêêoudre n lea mémo irré^uliirîti'a. 

ïiiêoutlre wc conjugue- 4X)mnu* a/Mouiint , mai» nver 

. cette diSërenoe qu'il a le préléi il d^dni je rt.M>Uu , vt 
rimpjiriâit du luLjonrlif, je rèaolunM ; ot deux |i«iai- 
dpiet , riêoiu qiuuui il &ij;uilic JécJtU^ y v.l rémutê (pinixl 
il signifie riduU. Dan» (X* dernier fteUA , le participe 
pAM<3 n'a pAi '^dfi iirminin. 
' Coudre , cousatU , ciumu.je cvuth , riouM cou.eon.ty 

je àouêoie , y# cousîe , ^'^ y cousi^nc. Ou conjugue . 
âinii , découdre VL^ tecowtre, 

MeUre,, et m oompoe» admettre , (^rnmi<tire y etr. , 
meitanâ , tnie , Je^mHe y notut mettons , y^ rnettoiê , 
je mis, qtie Je mtfiUf , <iut je mîjttr. 

Èfotidre tl Ml coinp<)«4'9 , cmoudrr , ri rrmoudrthi 
moidnnê , motdu ^ Je tnoads , /u>cm rmudotiM , /# tmou- 
lêêJifJe môtédrai , ^fusje nioule y f'^ y« muulumne, 

Prtnd\r9 , et tous ses compfnwSk , prenant , pria , je 
p^ptdë , noue prrnott» ,y> prrnoifi , jr prit , j(f pren- 
drai y qtâê Je prenne , que Je fmaae. 

Rompre y infinitif, rvmpftni , rftrnpu ; indicatif, je 
rompe ^ ii4 romps , il rompt- y notée rùtnponâ , «tn. Sm . 
a>pipoiét M oonjugiieni de int'^rne. . 

êêmrm, m mi «ooipotët , ienêuii're , poiémmfre | / - N Mibmb: 


•> 


4% IV*. Conjiigaiêon. . 

' .*' ' ' 

êuiviâ i je navrai^ que je êuwe , quejê'»ui%tiêêe. 
, f^aincre , tHiiriquant y vairitàu , je faincM , yn vain-^ 
quoië , J€ tHÈi/tquh , y> vaimrai , /foii# iHiùtcnmê , 
qiiê je vainque ^ que je vaihquiê^e.A\ ni'vti di^ même 
(Ir conuaincre. Oi vi-rbci iont i^;,nIi<T» , mnit W4«*ttr!t 
r if chiingc m ^li li^Aat Kti ^o^rrlItMi « , /•, i , o. 

Battre , iiT<^giili«T •rulfinent au 'pi/M*nt dr rindi> 
calif : yV hatê , /u Aa/« , il bat. X"' 

Être y dont notis «voni donn^ U conjngnison. \ 
jVr» , retfiure , ri eurvtvre ; vitrant jf v^u , y> f/^, 
noué %fiv(tnJi , y« i^^^us , yV ♦'liTrt»-, 71/^ /V i'rmnfte, 

Poxit M rien l.iitf^r K dt^iirrr sur ivttr m.iiit'ry , non» 
■jonirron^ niiv 'lifTt^n'ntrii taiMrs c|uf non» vrnonn de 
donner l»*» p.irnd*<ni<*ii , i*. drf viTbfi p«MÎfi; u". dii 
iTfi^f neutr«*k ffui i»e cuniuKuentJivcc «Irr ; C^** dn ver-^ 
b«i réfléchU ; «I %*. eiitin drt vrrbr» inpfrtonnrls. 

PAR\niGMR DBft VREBRII PAA8IFS. 

lUlil^liQUR. 11 n*j a qii*une iruln coniii|;aiioil pour 
toài !«• Tcrbet |MiMi(j». Rl]« m- fiic «▼("€ TauxilMirc einr, 
dapi tout tr» tempe , cl «voc le puriûipe pM^ du verbe 
«cM^au maiculiii ou «u féminin , au aipf(iilirr ou au 
pluriel y lelun le g^re ou le nombre 4u tujet. 

, f ■ 'l» I- à' A T*I ». 

-, V > ■ ' • ■ ^ 

ou ataiéa. «IJ»* muI «imii «hi •liW**. 

|*éioi* , tu étoit, il ott •Ik.éloit Nuii» étioa» , vont >ti«t ^ (la ou 

n «llMiUiâataJlMtfaaim^ti. -/ A. V t^^fXi >\ ■ •»■ •■'>«*■■* 'i* J«> fut , tu fiif , Il ou «11* Tiii m%mk 

^i ^l« . tti m é^é , i\ on rlU a été 
•ifn4 ou •iiritfv. 45 J'nif , fn «ut , il ou «lU ru( lié 
ai iB^ ou aimé*. 

PuTnit , tti BToii , il nu «lie avoil 
4té aimt' nu uimW. 

Jf ivnii , tu irrai , irnu^rlU t«>ra 

ai mi ou aiin^éo. 
J*aurai , tu aurai , Il ou olU aura 

ilé aimi o« aipiéo.* |C o ■ D I 

J» wroî*, tf) Miroil, il ou rll« ir- 
*Tuit aimé ou ainiAo. 

J^auroit, Iwautoit, il ou rlhl* au- 
■oit été aimi ou aimée. N«Ui iitoii»! , TOUS filfr^^ ilt.oii 
rlU»« riirent aiaiéfl nn ^im^-». 

Nou» aroni &fi> , vont «vn i».- , 
iUoufllrfoiit étéaimfiou mi- 

Noui »Omr« , vont rf^in , il* nti 
rllrs ourfntt éfù aimé* ou ui- 

N<Mi« Nvioni, Toui aviri , ilt nu 
. rlle* avuUnl été aiiiiAi uti m- 

mén. 
Non» tifmnii ,^ Tout H'Tvn ,' ilt «■ 

rll*t tmonl aiinAia on iiinif<>». 
Nouk auront , voui aiim , Ht un 

r.llrt auront été ainét ou iti- 

m^Tt. 

T I o a M I t.. 

Nouttrriont. vmit •rriri , \\t cm 
rllri trroirni aint^t ou ai- 
mera. 

Noua aurioiia . voua aurira , ila 
^u rlWa auroitnt élé aiôiét ou 
•itnéM. V ov J*««8»a , m^pÊÊf f i\ «u «n* #él Noua •aaîiom , voua ouaaifa , ila 
, été ainaé où aiméo. «u olloa «uatoat éla aiméa oa 

aiaiéaa. 

i M r 4 a A T I f . 

Soia aiaaé -^m aiméa , qu'il 4MI Sojont , aoyaa aiméa oa ai»éai, 
i|u>Ua aoit aimé oa aiaiéa. quUla oo q%*«lUa a«î«ot aiméa 

#>_ «u aimerai 

8 a I 1» N n T I V. ^ . 

Qiia {«^ifl» fil aoti , il tm allé aoit QpA noua aoyoria , tous lOTta , lia ftim^ ou aimé* •• alloa aotool aim^ où ai* la ^ 4À ly*. ÛÊnfùgmêon.. t 

Qm i*aU , ta wàÊê « il w «IW lUt jQm dum a7»M * ^mtê «yM , Us 
éfé mïmé ou siMé*. ^ ott «Hm «ImI «lé almét m «ir 9ÛtéUmtmé9m^imé: rit •« «lift «MM«t 4té «ioRA» 

•ttAlaiétt. ,' -• 

* Prémmtt PrêNr^. r^rtkipg fréiitt 

Alf«a(pi>f«4|«} •vvir^UabB-é ratai 1 «tut «im « ou ta. 

P^fêàÊép» i^mBté, F«Htaip#>riir. 

Ajânl él4 «im* ou «imta. IVfniit ètw» aimé oti almf*. 

pÀR/iDIOMB DBâ VsRBKt NBUTRKH. ^ 

Rjc«A«(|rK. B y « à peu pr^i tii crnU v«*rbci neu- 
tres diiiit OOtre LnM;ufî. Environ ciiii| cent rJn4nAirt« 
M mninpitnti aviic rMutîliftirt* ai^oir f Ut n*(Nit rien a<f 
piirticiilier «lana leur çxHijugiiiton. Mais ceux cjui »r 
oonjti(pient dM* leurt temp* «ompoM'»» ^ «W.râuxiîinire 
éàn ftwmu AU yvûoîfw k rhiiU* 4tt vtrW jpM»ii»f ib 

j ppMuwst W fènrt et le nombre. 

/ - " ■ 

1 a • Ifl A T I V. 

J«tata-lM,b«« W. HoM t o ta bM i, bM, bfiit. 
1cAff«ii-ktaiii * bîw . b«tant. 

Jowtt . ta «, tiMÎfilé«ltatab4 ItaM «»««• . «ont «ta* , ilt o« ou J«rM ,ta ftti -, Il M «IWftll tMBM •IWtf toat tornb*» o« iMBbtat. 
1I«M IliiM, f««iiailta, lltoa tl- Nota éltaM , vfM»4lita «AUm «1- 
itaadbéiwi 


.»»# \ IV*. Conju^iëon. » ,.* /.. ■ V ' L> Jn tombfffti , b«nii , l>«ni. Nom rombrroni , ln»Tfi , hfioi.f . 

. J«t*nii, IM mnia , il ou «lU wrtê Howt •«roni , ««••• «rrrc . li* imi 

tpoibé ou tooib^o. «IM •rroat tombéauu l>«ml>é«-». 

^ , C o w D I T I o H ■ ■ t. 

ICtoDi-boroit , boroU^ boroir. Nom lom-briiuni , l»»iir« , Ur 

roirnt. 
Jo|oroU,f« ftvoU , (1 ou rllr t^ Noi|| M«>iun4 , ^oiu terirr , ili on 

rllri Mrroionl lonil»4« «u luiu- rtiit taiiâbé ou lomb^f. BsVAIIQtrR. On «lit iwii»i , Je fwMe / hé ftM/rék , 1/ 
ou If lie fié t tombé ou iomhrr'; mm* fUémUmii ^ vtmn 
Juâêiet , iU ou ellrtjuisrfit tombée ou^tornùrrà. 

';*-l Ml V i « A T I «. ■ * • 

TwnilM» , (|iril OQ qu'clU lornbo. TonAhnn» , totnhri , qiiMi on 

I c (iii'i'llwt luiubrtit. ■^^j . S 1' B I ON ir T I ». QvM noiit lum-lioMioTi*, Uk»ai''« , 
Quo joaoit, t\itota,ilau oUotoik Qu* nviia •ojron* , rmut tvj0 , SU Qoo jr tomb* « boi , bo. 
Quo j* to«n-boteo, boMoé , bât. tumJIWbou tombéo. Quo jo fuMO , tu ToMoa , il ou olli 
rat loabé.ou lombAo. ou »Mra aoicitt luai)>/>'a uu lom- 

b^a. 
ûtM» noua fiiaaiona , voiia TuMiof t 
• ili ou «lloa iuaaoot (umbAa ua 

tombât 1 ■ » I M I T I ». y T 

PféMHt. Prêtent. Fmriicip^ fréunt. 

To«boT( *tro fomli^ om tonbéo \ toml>oat. 

PmHkipê jta—9. Purîiotp0 futur 
T««bé • tomUo . «uat loAib4 . Dovant lunibiT. 1 , « •■frt»^» # •■ . • » ■ I '.in T «■ mmmmmom i6 IV*. ConjU^iêon, 

Paraoigmb des Viubsii RftFLiEciria. 

Rkmarqitk. I^» vcrbi't rt'iWhli nWt- point «leçon- 
jugnitoQ qui leur toit |Mlrticuli^rr. Dan* les U>mpé iiini- 
plet y iU te conjuguent ctyinme le» verbe*! de U, conju- 
gNÎfon à laquelle ib a^piMnieiHi^nt , et dan* let temps 
coropotéa , comme le \eihe tomber , ç ett^-dire lrfu*iU 
prennent rauvilintré être. ISt^anniouu il cauie de quelque 
diflërcDoe qii^U ont à rimpéralif , noua alloua en don- 
ner le paradigiîie. . ' I N D 1 C A T I r. 

\ 
Jr mr r«>pm« , tti !• rvpvot , Il «u^ ils in« r«if>tiitoli, tic. 
Jr mr rrpentii , flir Noiiinoui rvp^nlona , Tua» vont 
rvpenlra,ilfou «IIm Mirpen- 
tvnl. 

Nouâ nuut rrpmlions, ftt. 

Nom noua rrp^ntimrt , |r/c. Je me «|iii irprnt4 ou r«p«n1l«, Wo»f •»<»»»• •••"•»»« ^p»iili| uu r#c. rcflralÏM , ttc U m« Tu» i«|inili ou r«fwl *• , #!*• Hou* noua fû met rf posi b ou lo 

ponlioa , eif. Jo i«i*^èi« fvfîovll o« fOfMli , 

Jo mo rvponlinii , ête. 
Jo HM wroi ftpoali ou iv^ontio , 
«fo. Noiig nous étiont vrpoalit on 

rrponiiot » «re. 
>loua ooua ropooliroaa, «/e. 
Nmm no*! MMNN lofoolia o« ro» 

YfÊmWm , 0§e, ' C o V o I T I u K a .1 L* 

J« HM rvponliPoU , #«0. Kooa aooa rrpeatlrioM , Wc. 

Jo NM Mt^f Wfopli o« rofontio » Nm* «^ttoka ropoviia , f « lopoa- 

I M V i a A T I F. . 

Krpo«t.tol , qa*il •« fa'tUo •• lo- noponloM-noat , ivpMtoa-irmM , 
p,al«. quMIa Ml qu'ouït n lopontoal. «, fc ■» .# v<^> ■» *» ■A SA ■ni!i>*#'<-»l--- -wn '«U""»,K»I *iV*>«IMP4t->«' .>^-\ , ' ispir.' «T- r.-m't'n^K^'iy .;j.. >tm. .iii- IV*. ConJjiijf(QtMvn, 47 

' . .. ■" ' ' ■- ' ' - 

li " ■ I o « c T I r. 

Qu« j* mr rrprrfr , r/c. (^>i •• n .»i« nom rrprnrhmi . rlr 

Oii# !• m»" rriif rvil*»« rlc. (^)ii» •iiinr t»""» rrj»»'n»niHU'« , r.'r-. 

Oue i«i m< t»)!» rrprr.li uu rrpru- (^n»* immi* i ■xii . jtmh» ifj.f iiIm uii 

Qui» )• nieiu»4«irj)«nli ou rtjjrn- (^«i.- iiou n.u. r«iuioiii repriilit 
li«, «le. •••' l'i^tiinn, cU. V. luriNirir. . 
Prônent. Xrtltrtt. t 

$« repo.l.f i «'Atr* r^prnl» ou rr|>«iHir ; 

, Parfnifft poêêé. 
Arprnti ; •'«'•Uni rrprtili ou rfprntii» | Ptirlicipe preîiut. 

l'artii ipc fuitir 
«Uvaitl •« H'priii !■ PAiiAUKiMi:» UK» vi:iiin:» i mpicusonn r.i s. 

BKWARQrK. yvioi<pir U» >tib«-» iiJH>rrM»tiiMU m? <oii- 
liigiinU ^ la l^o^Hi^m« |Hin»nne M-h.n lr.% iiilUximi» 
quVxi^rlnr«M|Ui;ni»<)!i «loiil il» wml ; Il^.mllMMM^ « tMiunc 
ikiruiUni rimiMinni, ni If un m*' iiouil.rr il. ini.pi 
à rinlmilil'/il uc tcm pM iiiiiul.' tl-n <lt'i»ui^ un paia^ 
digiaê. 

I M D I ( A T L r. 

■ Prf«»nt «BmIu. . 

Imparfail. .< 

Prftér.t ilèAni '" f-l'"»- 

Prérfril ladéHni / '' * '^•''"• 

P.fféfir .otéri^r ileu.Ullu. 

... f ié ' .il **»>•' fi'Iu- 

plu» qu*-p*rl«it 

PulUT «hiolii • - 1 " Futur p«Mé. il auin UUu. ^ • " / 

* , * • 

C0Mlii;«niMl préwvK • . .*. ... JlfcoJwrfl. 

CooaiiiMMLpiia. . . . . il«ut«UUlte. 

. ft • I o n c T I r. 

• Pfféwnl Ml folnr. . # . • qu'il fallW. 

M|wrUit. ..... . . . . . qM'il fallél. 

Préléiil. . . , • • . . . ^qa'ilâitf'ilIn- 
PiutqiM.parrAif. . . . ' . . qu'il tôt fallu. 

■^ /l » r I » I T I t. 

Pr4Mnt. . .y. . . \. . . . ... falloir.^ 

Parf irip« {Nira/ •ya«l fallu. 

RcMitRq^B. Le mot i7 ne munjue un verbe ini/wr- 
wonnsl que hirsqu'on ne peut p«i mcUre un nom à m 
piUcr ; car , lorwTu'en pjif Unt d/un enliiht on dit , UJùuê ; 
ce nW iMiint un fcarbe impenonncJ y paran qui U 
pljM« du mot a on peut inp«(trc tênfani f «t dTrc , l'enjant 

■ • ^ - r , ■ •' 

" €. III. V 

Dm la raHMATION DBI tBHFt. 

Lci temps sont iimplei ou cpmpotèi. On ■ppeile 
tcinps éiniplet cl*ui qui nVmprnntim't pat un des tempf 
des «uiiliiiirM Hi>oir on éi/iÊ ; et temps aimfûÊé» cfMix 
qui te CvroiÉnt des temps à'atwir ou d*êim ^ «t du 
partidpe pftisë d'un verbe. Parmi Ict lettpi tinplcs , a 
y «n^i ciiKi qu'on nomme primitif» , peit* îpi "11» servent 
I k former îm «utros temps , dsn» les .qustre oonfUgotofis. 

C» «Nil le pr4mmi et le pféêérit^déjini atJ*bdk»tif| 

i '■■'■' ' ' ' ' - ' 

'• ■' , " ■ . . . ■ ■ V. • _ .■•.;■ ■ . . . \ <>:.«ic%\w j<./NWMii*J ■ •■'*•<■ ■■ . Format ton (hâ Temptt. . 4() 

f»t \f pr^^at , \c particlf^frisent , cl le fMrtûiffe ixiaai ào. riiiflnilir. T. Du présent du l\iuliciitif wnUivwny la êrcofidë f^r- 
9nH/k9 U0 i'ttnpf^raiify eu- ùt^ni ACiiloiiieut le pro|iuMiy> 
coiuin« j'aime y iiu)iéniti1' uinw. Il n'y n i|iie (|ualiv 
vvrlH^s iluiil riiU|M)rAlir ii« »uivc |MiB rclUr l'oruMlion , 
Mvulr , iluu) !§ prvinirrn tuii;tigniftc;n , /r tim , iiiMm';- 
r^iUt' »vi|' (Uns lu truisi^niv «ya* » iin|>^n«lil ui/*; //• «uK, 
iuipct'iilU' MOi'/té ; ri Umiia b (|uaM'H!U)c , biairVh<: cia- 
quiùiutf y ye «ui« ) iniprialii «ou. / II. Dupi'étirU de Vindiviiiif n; forme fimiutt fart, du 
éfuhjonotify: eu chauff^Mvl ai «su. a««r;, pour lit pi-cMuirn; 
cuujugnUqn m:u1(*Vim*iiI , aiiniut y f'àiniaiy J'ai/nuAse y vt 
eu MJtTnunt MMiU'iiu^iit ««* nti\ nulix's tfriiiinni.<M>ii!i du pic- 
Ittiii (Iclini y roiuiiuî, jr fiiiiny jr jinifnic\ je leyuu^ jv 
r9ÇiH^»e\ j9 dèfins y/e deytfUëc. * ^ . 

m * 

Du présent dr Vmjin'tif m* forme Ir futur de Vin" 
ditatifvX Ifpré^ifHl dufOfuHlionrtely éii rluiiigc.ini r ou 
T^fn rai H rf)<»,rommo dirriery /a^ nrraiyj'aimerinê ; 
rerulrWyjf remirai y je rtrtdoHM. ' ^ . 

ExccmoN». Dans U ùrcuièra CMijuKuiaoïi , aller frfii 

- *• » 

y irai y, f irviê^ 

D«ti« U nïoonde conjugaiton , (kuxi^inr brnm'hc , cvur- 

• • 'II. '- " -• : ^ .^^' ' I 
\ ^ 5« Ihrmiïtéon. ^Ê TV^rv^ 

rir XnàKjê courrai y h courroU; mourur^jê mpurrcU ^jê 
tnourruU; acquêni^ , j'aù^ufrraif J*ac^usrrx>is; con^. 
quérir, y« conquerrai yjf coftquerrois , d<* ptu d'usage 
à cet triiipt. Même ooQjUfpuoD , trxiuièiiie brinchèf 
cueillir fuit )iê cueillerai , je cueillermw» Même irr^ 
gùliirilé pour êaillir, «jgiiifMnt «if^&onrifr le nu du mut ^ 
. H fiîit, it eaillrra , il ftnilleroU, Selon INiMge «ctuei a#- 
êO^lir ex tre»§aillir fonffictit n^ulièrement leur futur 
rt lefir {PonditioniMil. Mèi^e oonjugiiijM>a ,# quatrième 
limm'hc , -iénir et i>ènir , avec leurs oboipo^és;* fonl^'e 
tiendrai, je iiendrme t je viendrai , je viendroiel 

Dan» In tvt>iaitoe Cotijugaiton , avoir , fait j*aunu^ 

j'aurvié ; r-rreiKtir , je recevrai , je recevroie ; écfiùir^ 

j^^herrai ^ j'éclierrois i dA'hoir ^ de même ; falloir ^ 

, itJiuMra , il faudrait ; pouvoir , je pourrai , je pour^ 

roia ; savoir , je êai4/m y je eauroif / ê'ofeeoir , je 

m'aeêiérai ou m'aêee^eraif je maeeiéroiê ou m^a^^ 

eeyeroiê ï voir , je verrai , je verrais. Même forma* 

tion pour ses rompoaéi y encepté p%trt»oir et prévoir , 

dont ces denii leti^ps m forment régulièrement. Piei^ 

voir , il pleuvra , il pleueroit ; valoir , je vatmrai p 

je vqudroii f vouloir , je voudrai ^ je voudrais. 

Dans la quatrième coniùipiison ; ' première bran<^ , 
faire iàil je forai, je forois. Même con/ugaiaoU , 
cinquième branche, #lrè fiiit^e eerai\je eeroie, 

. RbiTàiiqiib. Qiielquesfprammatriensfbrmrtit du futur 
le présent du condiiicHiiiei ep Hiàngeant rai en t^ié, 
U.ihis octtc femSaUofeï ^cU n^jT a aucune ^coptum* ■». ■• . ». r |rf,>u. t^... V. % 1" «/' îU'K .'■tr"J.'/<Aa*Ju.:iUi».i» .;>. ^ rv. ^ j' Dm participé priêêrU m formi;nt : 
1*. L'imparfait dé Vitidicatify en rhangeant ant etk 
ois ^ comme , fùn^fU , y 'a4moi« , JintsêàfU , Je Jinis- 
•oi*. Il V; %.que lieui excpptittiifty ••avoir ^-uyahi^ 
J'ai*^,-êaùh(ùÛ,J^^ ^ 

9*. Lea truia pcràonnèt du pluriel da pi <^aem de l'i ri- 
rficflif^ m riviiigraiit a/i< eii.<vif, ew^ tnty (Xiniiùv , 
mimarkty n<Hiê aùftoné ; ttoiâê ainie* , i^êa^fnent, 

Rl^CKPTld^a. Dana (a 4n»iaième coiijug<>i»0iV) on t-x- 

.' •"' " " ,' ' ' ' » ■ ' ■■ 

«'pie ayant, et èachani , ijur fuiity^ rj^^/i^ qvônjf , ixmn ' 

aiVa , iV« Ànl f aous m%M>/,u^ t^fuis^êavrnj tlë smTnt. % 

Va dana U (juatrièmA ooiij.iigaiaon<^ premitTii* brune lf«;^ 

faisarU et aeâ^oompoa^ , i\\ù. [wM yvouêjàitrfi , ils /ont.. 

Même Qonjugauou , troiai^tne^. hranctîH , (/iaci/if \t m/u 

Éorapoaé rwdi^^t f, dom ta ari^oiidi* (MMioiinOodu piV^ 

aci^t cal , Wi^a ditȑ j, . poiis reiliten, Mihnc cjunii^aliioii \ 

ciaquièmc brandie , iiani ^* i\\\x Uh^^mius êonitii^M,, 

tfoué ètéêt ^ iiê éont. ._. l -' ^. ; 

1^' p^rDlf^^* éf la. aeaisnct* peltuminr du plcrricl \U 
rimp^raUraontamiblaLlra à U p>^nli^lV(!i^il UMN*4i|ido. 
peraunne du ploiirl du^^fitiiamùji do Fin dirai iî, rt ont ^ 
fiar roniÀpieiil f U tiaiêiiM' Jôrmaiiort^ - 

5*. ijê préatut du aub^mctif, eh rhahgeant aht ^ 
aéloh là pêrafitiiv^ #i°'le nofnbrè , «lî à , f« , # , ion# , 
Ma , a/il , tomme , aimait ^ tpât» J'aime ^ que tuaiiruM | 
çuV/ dirrur , ^ut ilpoMf o/miuoa ^ qm vùus aim^à , 
^ii'iia aim$m$* - . ^ .'"*,. '^. ^ /■ , \ y >& \ !:i ^<ttM»fflltirJÉIKitL J/. Cf)U: :^.f ^^'^ff^ i n ■ i ...' ^^fta^w*tt.i.iu»..,.,&«;^j;^^,^,^4it, ■•-A,,.,;* ^1^, 


i. 


- >"! 1. • , " f. . 5? \ Pormationdeï lempi. '— 

Exception». Diiiis4ji prcmiihrc^onjiifpiiton , on cf- 
ceptf a//a><i( , c|ui ^fiiit , tpm /flMl» y ^rJ* 4a aîiieê , qu'il 
diHê j ^tt*iiê aUitfni. Da^is 1« •mmdn oonjuniiiMni', on 
nccf|Me tou» !«• TorU** dm la (|iuiirièiDe hranciit* , U^ 
nànt fl venani , <tt Kjui» oorapotn^ , ^/«r /« iiènnç i^ 
qitti tu ii^nneê , r//i*i7 tienne y qu il» tiennent y ^i^r yr^ 
vienne i #ti*. M pfcmi^ «l la -it^coiidii pctioiaïc du 
pliirM «rlibrinortt, r^li^Vemcnt, ^ , V » <»*» 

Daitu lli troinii'iue coti|ti|pi4H>n , cm exr«ptf) In vrrWn^ 
en ^>«r>ir , rornnla; rMwo/il ^ ^/4« /fî/vîpowir , 711^ //a 
rrçûii^f» , ^w'ii rtvo«*w, ^t'ttë rex'oivffnt ; ppuwtnt y- 
qU0, J9 puis^se^ aa« , m> , a«o/i«, êUt^ •ëni { iHilant , 
itf Jtf iHÙ/h » qfHf iù iHiiiUsi qtàlil vailUy qu^iU faii- 
hnt I ifoiéiàiii , que je vmiiiU y que Ué iteuUiew ., qu'il , 
HHêiltê^y ffû*Uê , pmuiUên^i mout^iit , qum ^je tn eui>9 ,„ " 
qu0\tté meUiéi t quUl meupè ^ qù V« itUÊU^itL 4'alf 
AurV^ *tiiA p^riiri|M) pr^nt , qu il Jaillr*. 

Dnbft Jâ qftairi^iflâ ciiiift«Kai»ou ^ pmiii^r)> hrunrlir , 
'faiêani\ que ir fa»ê%\ que tuju4*^ay qu'il Jmëee ^ qur 
ÀiëfhèêiouÊyqueiHMmJaêêieM , qu'Us Jiuimni. M(>iii(« 
èof||(ngiii*rM , truisièmc? bnliKb* ybutmfii ^qmm y« iMnvr , 
qrêit'hé iSiPtfêy qu'a hoip0*f qu'iiê km$/eni- M^hh.* cf>ii* 
)iif^Hi*oii , rim|iiit'iné braaditr yprenaki^ qm je pt^nne ^ 
que iuprenâmé ^ quiL/ÈrÊunê^ qu'ët pntfuurni f ^tatUy 
que /r. m>ifi tqite iu Mvim^ qfêil énê> , que n^u» Hyons ^ 
4ftÉe i'àftJt mweirf^u'iU^wmeni, 

1>« tr<iHi^mnÉ p^rtonnist iU' rimpHfilif » éUâl tem- • 
Miilil(*ii(tnx lnlifti^m^M^>••r»ollnv• tlu préseAi du AubjoiH^ 
îir, ouiltt ni^t' foiTuuiioii. ^^ C '^■«k'iw»- nl •f^m.m'-^ .Jiî- , yjftsijiïi Mi^^ki .')■'> yiccord ili:% f^erhen avrc htir sii/tl. 

niîMA.nQUK. C<'IU» forMiiiiioii iirddï! |>«h riTijUtlirr 
Ir riuingrmflnt d<» Vy en i['y ciiii» lr«« vnlNM où ^llHil^•^• 
* Tm iutrf>Hiiit ; rôiiimc, vvyant , que je voie ; rmpiityant , 
qtte i* emploie ;§ëmy an t ^ (fii» j^e^naie , vXv. 

fhi fxjrlirifur pii/tsfi M'^Conncni toilA U?» I4'nip5 rom- 
|><W'H cl Âiir-<:oiiipoM'.H (|ni '«: ln.)M>*»Tit H;m,n In» \<wIh«, 
4M1 joignant h rr niirliripr lrv<liffî''»i*Mli» trtit>|>«t (lr«» niixi- 
Ii.iin-?» (/«'o<> i^rt/f* ; vniumv ^ j\ii aittt^ ^ frun aimè\ 
j'^ai eu ainir y (fith j'aie aimé , (fitej'rufi^t* aime ^ avoir 
nhiK^ , nydfit (uni^ ; je nui .s torniu',, /V fu.i/ir tombé , 
que Je mÙh tonihê ^ èjunf hnnhr y vie, 

I." A HT I C [. K II 

ACCOIII) DKH \V\{UK» \\KC LKLIl «l'jr.T. 

Nous nvoiiHVir (\uv VnfWrmnùow r^t Iji piiru ip^ilr roiir- 
lioi|N><K'H vimIm'!!. On nppclli' âij/ef vv uhml ou jiiriifni'. 
(pirlipicrlioM'; v\athil)ul\>\ rho.sr «pi'oii nniiiiH-. Lr ik\\]vX 
•VxpriiiH' lonjoiiiK pjir un uoui nu p.u' un piouoin , rt 
r<iUril>ut pnr un n<ijrrli( luinl à uti vcihr , ou iciilrruu) 
(inuH un vitIm». QuamI <Jng||j|k^ Li \rrtu rif i^)nt(ihlr , 
Vt!n\\vv\\\' ainuthle rnl joint iJ^^rrlH» eut , vi rr ^itIm' al- 
firiiir K» rapport de MoiivrnMKc qu'jui lrou\r Tnlrr /a 

vertu cl la (lualilr </ n/V;i</A/<'." Main ni l'on «lii , Pirne 

... - .V 

vit , rndjrrtif «*iit ivulêrnu^ Hmi» \v vimIm* i»//! , m*4M(iuo 

o» mot fiignilir *»W vivant. Coiu* cl« « oin|M)«»fiiou n Iwjii 

por rapport k ton» !«•« vcrlM*» , rxn'pt»' être , lor^pHl 

no fiif^iiiriu Ytk% exister. 

Il CAt toujoiifft aiit^ de ounnulirc 1<? itiirt. I*our u« 
^ y > ./ *^v / ■/ 


\smm ^ fi e V. ' ^ «m 5i Accord dêê Vêrh^ê mp9C leur tu^. 

poiot t*^ mf'preiMlré , il tfuflii de mettre qui eêê-<9 qui f 
«Tant le verbe, v L«j répome à œtte question indique U 
•u,4a. Qrund on dlit, Pierre vit , m Ton demande, 
qui eêi-^t qui vit? Xêl réponit , Pierre | indi([ue que 
Pierre Cfl U tuffl. 

r*. RàGLB. Le fuiel , toit nom ^ ■oit pronom , se 
^ plnre ordinairement avant le verbe. 

L'homme véritablement ""Ubre eêt celui qui , dt^çàgè 
d$ toute crainte et de tout déêir n'èëi $owniê qu'aux 

dieux 9t à h raison. 

^iiski.o's. 

L« triJent fl« Nvptoa* #«/ tê maittê «/m momif. 

' Quand noua nageons dans Vabondance\ ii est bien 

rare que noua pensions Qux besoins. d' autrui. 
' 1'*, flxcRPTloN. Dana Kea pbnuw'a ipterrof^tivea, le 
pronom en aujet te place louiour» apr^ le verbr ;, maia 
le nom ne ms place aprèa le verbe , que quand M ëai 
•eui ; car il coiMçrve aa plaee avant le verbe , al h pro- 
nom oorreapombnt doit man|uer rinlorrpi^u^u. 

Ah t fuUott-ii fn Cfoiim •ms — »»Hi iti w iéa f 

V 

Que penaera la pciatérilé d'un homme de votre nais- 
sauce et.de votre ran^^g si vons 4t$s aêseM. inconêi- 
dire pOÊir vous précipiter dans le parti des factieux ? 

Chisr eùlr4l osé passer le Hubicvn , ëi la foddè^se 
ds la tyipubtique^ st les factions qui la décHiroieut ^ 
h^ V eussent, enhardi à tout entreprendre t Jlir <»^«i(v >^.\»wtfJ|(Ck«%Wi'#'^-^, WlC^-IXCL. r».> Accord de* F^eibêê uîyc !tur MU/rt. 

HBMARQrs. l*. Quand Ic^ciIh: <|ui pM'rj'*H«' rV, rllr , 
•n , 6nit par une %oyrlle , pour cviu*r un lii.iiiin (|ut 
cho<|uf rt)ic , un niet U lirUiv t rntrv tv v<'|l>«- et (r.% [>ro- 
Boni» , roiuioc , arrivtf-t-U ? viendra-l^ïU ? minr-t-vn 
lêê vaurirnë ? 

a*. L'intKiTOg)itH>n k la plr^li^^f* ]M*nk)nriV hr i.<lt <mi 
transport 11 ni le pninoin ;r iipn'A lt>, vcfi)r ; iimik , i\.n\% 
bien des ma, ce drphirrnieiit pit>duîroit un »<iii diiv «C 
déMgrrAhlv , runinu'y dvrâ'/r? ntrjit-i-jr / l*oui IVviln , 
"^''"^n ajoult* eêà-<;c ifiw ,. cV Ton dii: mUca <{iir jt dvr h / 
eêt-cr y«<» yV nirnts ? 

II*. KxCKPTloN. Ii<* sujrl , ftOil nom , noit pnmoiu , 
•e phwNî «•ni'on' npi-^» Ir \«'f Ik* , dniiA l*im !%«• (|ul iii;ii(|iir 
<|uVu rapporU* les |Mro)(>ft de <{uel(|u'un , omiiiiic, St*\ «.z 
heUretu:^ dil-il. — Je mrtir» infUHrni , a dir Lmiii* \A I 
^tïr VéchAÎkiid y Je n'ai à ine repnx-itcr aiwitit eirs vn 
/rnés doiiê vn m'(tccu.f«. Je panlonne à ine.t tnncnn.i r 
puisêe la France etrr heureiine ! pui\êerit ^ Hiu^lmit ^ 
lêê uengeanciiê cèiesteê ne jxia reUmiln-r .ttir nn>it 

peuptf .' ' 

Ur. Exception. I^mAmeiî/pUœmèni a lien lf>rw|né 

le tubjoDctif eftt mis pour rxpriiiuT \\\\ souhait , ou |H>iir 

* quand même, y et un eSiliditionnel , roninift : Pui»A<Mi( 

toUi les peuples srl convaincre qnil n'y a pitinf </* 

piiiê grand JUau que Ijm rêif>liitionê thni irs tlaêt '. 

— Un homme qi*e la justice et V honneur guident n'est. 

éhranU ni par le 9 clameurs d'une papti/i^ce inêrnste , 

ni par ta cfxunté d$è maux qui le menacent : dût 

runiTCrt tntitr Vecrouhr ^ il ieroit frappé y mki% fie>n ^ 4.. jr ÉÉL :^*;k /i î '• ' « I U«-fc- _J!.^ -i^:^-. .>JICÎ- 66 jiccord dêê h 'trÙM auet' Uur mjwl. 

jvut iinn. Vjk rai»on en Q|I <|uc i*c» lUimics t»oiit (-I1j'|>- 
lM|ue6 , t*t aigniTM'iil y In pi*rniu)ru , jt touhiutf ^tir Iùum 
i0a peuftlrê jMUêiwtU , «le. { el U MMtuitlc, {/ùaml iHvtnê 
/'iifiiWr« tf/Uisr d§vroU , etc. O? lu tir n |>hii (IViicigto 
fl tl« ii'u. 

IV. ExçKKTldN. On' p«mt oncort) plariT Iv •ujct apHt 
ir ^nbc , <|UAiiil (V vetlM* « jMiur n^giiïir un prutUHii 
<|iii U; pit'c^de j roniu^c , Li ' nvutTilc tju apporta U 
courrier } où l'on voit <|uiî \v mijol i^urrter vnl |>U<v 
'•pr(^ apporta j paroi* qu«t 1<! pronotii 7<^) en icgiiiic ,, 
etl plii4!« aVHnt rc \crl)C. 

V*. KXCKPTION. Le 4i()iii duil irnroro m? pWtfr nprî» 
V«^Cl'bc, finn* les plir«M'» ipii roniuirnivnt ou |Mir un 
vrrbc impertoniit'l , uhu par c'«*> ploU , tri ,xn/i9i; (-oninu*^ 
(/ 9it arripé un graud maliuMir ; — tel éioit l'ucluu- 
iiemoDt dtât^Êoldâj , (pte ni Uê prièrr9 (les %'ainvuH , ni 
ta voix deè vhrfaiy ne purent l'arrêter ; b'iubI /imt eviU" 
ftanglaote ikccut*. Mai» ct*lU: tranapoailiuu ua lieu <pir 
loi'AqiU! Iv verbe ii^i paa «U* rt:gnii«'. 

Vr, Eî>CKPTloN. On doit imrltrt! apri» Ir vcrhe le 
•ujèl atiivi de pluaicuri moU qui en di'}M*ud4;ni. C^iu* 
«•\c«piion cal lanUi^t de rigueur el UiilM de goût. Klle 
eht de rigueur , qunnd les mola qui d4^|M'udrnl du nujel 
iuraient une proppaiiivn incitienie qi'i $ p«i' a^i longueur^ 
leroi^ (Msraro de y^ié le rap|Mirl du x'iIm; au »m cri ; 
cxiiuttie i liï^iiu mUùné tUê pruirins vmaHUeê defleuru y 
M^rpentenl mdle diveiv ruiateaux (pii diAt|ibùenl jmr 
iom une eftu pure et limpide : ou l(ira(|irou >vui v^iUT 
mac cUuie ioiirdv et mui Uaimouic ^ comme, «ac/v ^'^^^ i^^^. :4a09Ê^m- .■^■Mi>'id,''iiai-M, accord lise itrb^ê avec Uur sujri, Ity 

fic0Â)ù couln K* MUg de mille iricliiiira. KUc mt ilo goùi ^ 
quand , ilMim un di«o(nira toulotui , riwairiir \(miI it 
VmHoc TiiUDiilion dri auilitcurt |Nir un tour Jt; i'iIuum* 
»liârdi et iiiattctidii ; roiiinK* , dt'jà , fmur IJhuiik ur Jt: 
la J'ninrr , rloil rnliV' dan/i F iulinitn»tnitiou dfi n/- 
Jiii/Ts un Uonimc plus giund. pur ton esprit rl'|Kii' m'* 

t^niU'A. "-' 

ir. Uî:(;l.K. Tout \rrlM* doit i^irv du iil^nio nondxn 
ft d(* 1h nit'Mir |>4'i-!M)nnr (|tu' aoii iiujcl. 

Jr /ir Mixiin ce ifur jVloi» , où iVloin , il\)ù )«• >••- 
ikTÎr : — Snturr^ que tu «•» /W/r <//i//.t ion annol'lf 
«ihiplu itv 1 — Iji vvrtu est le plus pncitux ilci (A»//.» 
du ctfl : — .1.1 loi cl la raison |HOUvt'nt tgiilt/iwnt rt'/fr. 
vvntt. . ' 

' *l)aM« la pirniit'itr plirnac , r^/oM rst du nond)rr hÏii- 
gulicr l'I (!«' la pirniirio pi'rsunnc , pnitt* qur /<• ^ sim 
Hujj'l ^ rsl «lu iiin<;-«difr rt dcr Li pn'niitMr |M*i-nôiini'. |).uil 
In MM'ondi' , ru vsi du ninguliiT^t'l de la wt'ondc? jm'i>- 
ftoniu" , parrr (|u«' tu ^ vU\ . • , , 

l". r.\(:i:rri(»N. Qnoi<pi'un vitIm* w lapportr à denî 
AnjrlJi sini^idirr^t , on nu:t re vrriM' nu ]iinguli«*r , Hi tes 
deux .Htiji l.n «toiil unis |n«r la ronjonrlion ou , pviit'c (|nr, 
roninir noiin PaxoiiH Vu, K* |)m|>ir d(* cette di»jonrliv(* 
riit de donner uéeeMUiiienu'iit TeKeluiiion ii Tuti den deux 
Hnjelîi. AiuM Tou dka, la MétltMtunt ou la terreur l'a 
(Milni)né dma le parti den reltelUit. (VvbI \e <it'rnier(|ni 
r^^le f*aeeot^d.Mni» on dira , imIou Ir noinbir du der- 
nier j dann 11* ejit i\v deux, sujet», Tun singulier c*t rnuln* 
|di« iel , le crédit que cette place donne , ou les ri- 


pm 58 j4ccord dêê uêrèeê ap^c leur êu/'êi, 

chMtrt qui y êont altachiêë , U lui (ont rêchenher f 
•t dam i MUtrs ooiutnicUon , Uê richesmê qui êoni a^ 
tflcMê» à c€tiê piacf^ ou le crédit qu*elU doruuij U lui 
AH iychsrchér, 

lUb'nc n'aiiroit donc p«« d& dire : 
\ JioMMmt on U éuiùan im /• l*oiil pas rmviê. * 

Avec deux prononu pertonnrli , on emploM ton jour» 
|« tingiiliiT , lii ces pronomi lont de lu tmiitèmn |M?r> 
•onni! ; coiùmCy il ou <'//«. vieudrit avec nu)i t mais, si 
cca prononu i^wit du dilTén nU*t jM^rBunnci « on nieul<> 
wvrix* au plurir) , comme ^ pous ou moi U feront, voiia 
ou r^tf /*axtr/< fait. 

La In^ule eYC(*ption a lira quand deux aujcts iont liëg 
par le» conjoncûona , comnis , de memaque , aifiMi que , 
auêêi bien que , rt •rniMnblrt : niait cViil le premier 
^ui ^^^l«• raccont, on dit, Je roi, auf^i bim qtte ton 
miniêit-e , vnil ir bien : — « ton honnèwlé , autant qu^ 
son esprit , le^it rrvKervher i — l'envie , comme iouteê 
le» autrwê pasëiotut ^ v%l peu compatible avei' le bon^ 
heur, 

It*. ExçKPTlOX. Oti met encore au tingulier le verlni, 

lUiilgré Ict plun«^U nui pnSdïdent , lonK|n*il y a uhé^x- 

pretêiou (|ui réuoil en uq tout let tnbttanlijt^ comme, 

Uiut , ce I rien , etc. ; ou lort(|nc lu i*on)oiicii«m ad- 

irrrtative moM ctt placi^. avant -ft dernier tiihsinntiC 

•ingulirr , comme , hi&nM , iiignitrê ^ hàtirietérê., U>uL 

dii£)iirQU â la tnoti. # 

L'uitérél , la rtitOM , ramiti^f /0Ml p««t li«. 

VuLT4iiaf . ^tU» j>At«'iii'ii ». ..»*..«»■» Htm iwfc»^. i.-V. jfccorâ deê f^^rhe» niTC leur aujef. U<) 

J0UX, rùHufrêaiion ^ êpectat^ieê y rien iit* piii iami- 
cher au êeriiint^nt de la^ lioulmr, — Perfidirti , tn^r^ 
ceur9 , incendies , massarres , rr nV»t là tiuune,Jôihlr 
09qui»êe dfë horreur ê d'une rtvoluium. — Non tirule- 
rnent toutes ses richesses, et tous ses honneurs y mais 
toute M vrrtu s'évanouit. 

r*. Rf.M4IIQIîIî. Qiiriqiii'fi gmiiimairicn* pn'UiuU'Hl 
qu^on |)eiit lurltir rtn siii^iilirrini yrrln' «[ui m* r»n|»ortr 
à «ItMiiL tUjirtJi Ain^iilior» , lur»(|v>c **<*« deux KU)<'tH nr 5011I 
put unis jMr iinr conjonction, e% mhnv (|iiuiul iln 1r 
•ont. Oii lit i\ai\% IVliMon : la doucrur,, lu bontt' du 
grand Urnri a Hv rrirbm* dr mille louâmes ; il.uii» 
rnhbé Rï^^nirr , l'ij.t/ijprrnre rt la réiiijjrnalton dont 
nous venons dr fHi/Icr m' doil itrndre à toun ttn rtn-- 
fdois ; i*\, dnuik \Uws\ivl ^ sti pir fret sailnuturrluiul- 
tiixjit ce rrti/)n'f. Miu» ws nutoiiti» no piiAnitriil |»*A 
Contrr la . rniitoji ; d.infi toiiU'» <rA pln/irvcn , d y m tU'iix 
BU\vlÈ y el par v<*iiM'<|iM'nt deux phr/iM'it iV'inH4'<t en une :~ 
In i^'glc de l'arcord veut donr \v idiiii<l. Oii n Ikmii 

. rr>nn*indjy rt-iu* cxccplion aux îH'nU r«« où Ir» sulwlan - 
tiU «ont à |MMi |)iV>ii.ftynonyin<*A , l'Argnmrnt rrktr daiit 
tout» M iôifi' y |)ui»(|uc In |>hiM5e nVn n p«» uroin* dvux 

' iiijt'tii. « 

Ainsi noua n«.l^^>l^(i<Tr'<>nA pan à <x)ndanuu>r crt pliia- 

. setdi* IloMuvt : iiru\)nstancè rt l'agUativn r»t le j)n»pt* 
partage (les cftosts humaines ; — leur iinpieic , itit/ 
àvarii'e , et leur hrutaliiê la leur Jit [>erdte y vw. ( >ir 

* nous {Hiunions i-n rapporter rinipiantr rxcnipict» pii'« 
diiui CCI 4Îcri\uia de gï'uioy mais dont le bI)^* .'mi»i« m; ■ * 60 j4rciird //r« Vérités avrr leur mu jet. 

, doil iMWiiMin*inf*iit <^tit? n'inpli <riiii(*otT«'i'tio.iiM. Pl<*lii dn 
1011 id<^c , U est sali^iit |><>iif\ii <ju\Hc »oit rt'ii<liii! nvVc 
furar ; |>ru lui im|MirU*l« iiiAiiU'n ,. I.c feu du ^cjiir wv lut 
|M*nn<*t |Mii d(* dc»C(*tidn* d.iUft dcii (U'Liil.H ; il M>il <'t 
pcîntrn niiis*^. AumI rnt- il un i\v utin t'^jiivainn IrM plus 
^ Jnrorn'cU , ' ((U()ii|ur iM^ut^^m» It* plun Aii}*i uic. Dmiih 
crU« phriiM* /r vomhle de la gloire et le ^)lu« Ixuiii 

^^ilrê artê ù été i^lui ilr n'entreliurr Itit uns leif atitres ^ 
il y n deux. fautes : la |>r(Mni^Iv roiitiv lu ^^^ti• dont uiiui» 
|>«rIout : lii M'TAiiidr rouHi»(r (Iahs Truiploi du plroiMMiKi 
ê'entreùier Iraiiitit Ira autres ; plrôiiA»nu^ «ju» nVftl poiii^ 
aulorJM* |Mir ru.iai^r. 

Ni'numoiuii Ion pfK'tri» fto .lonl n'jMTvr 1«' droit J'en- 
firiridrc la règle, toutcn Icn Toiii (|iio Ir lut r;iiii»iue du 
vom r« «'"Kii^ On lit dans l)eK|>iVNU% , 

On dit qii* Ion ffunl jaun** t •! <••» ••■iiit Miuiuulcur, ' 

IVrtlil fii.c* ii)(ini«ul |uiiaiiliijii« |iit!if(ti. 

dun» Ha<-iMi' , 

Qua ma fui , mon «m'iuir , mua honneur jr roiiMiilo. 

^ «t djiiiâ M. TiiUbv DvIiJIt* , 

Kt «i rontbro , U pau 1 .la lil»«rlé m'iaifiiro. 
Ainsi on doit r^ardrr cctU^ ilifrnoiion )k lu W^glc de 
ruccofd rotnmi* une liN*n(*r perniiM* <'ii |><M^»ie. 

M*ii il n*y • point de difficultés , si l'un deti deux su- 
jrlii est plurirl; diin» €V eji», on m> pi-ul ero^doyer que 
ce nonibro : »on fTfyentir et »eê pleurw le jUchirent. 
K'^i jl y « um; ytw^c fiiute Jahi ce vers de famine , 
' QuoUo 4t<iit «a ircrot maliaolttt nirtchsgrtnf ( '«•'♦'•■*.. . ;«..-':j.-^-v.avUt-.l£iwji4»'.wi*4è., i "! <;i H i ' fc»*> Jk,"... .vï,'~..;-ï','-.^ CVnr >i«)hilion i\v la ir^lc tlu luiitiluc > iiUnxliiil iinr 
.'lUln* liOiUr' cxiiilrr lu ;;«Mirr , pnin(|ii(.> , rorninr non» 
l'iivonfi «Ifjjà <lil , h>rM{(ruri (i(ljriMil ou iiik^ proiioiii m? 
lapporU' H «Iriix HiihitMiitilM dr <liilrirm m'uir , kv dnit 
«Hic au iiiary<'iiliii ?i n ^çlci r.uooi<l. 

D'après It s |)iinrf{><>]( <|nr uonn vriioiis (ri-l.iMir^ nou» 
l'I.unon» nu.n^i l'ttfwifîr où >nni «jiirJijnrN rri'ixairiM lU- inrl •I Im* ou place- avant |ilii»iriir5 
1* ; «'oiuuM' , il'ltit rtptt-' lir au MU;^ultrr l«- V4'i im* <|ii 

KiilviNlidil. NMJrl.H (le vv noniliii 

Ht^iitoU r<iriubLfnnrfli on A ifuMIoil luir Jaimllr nain 

6f.7.T^ ti/i fiffH'tt^ lirir mt'rluttUv (iJflun'^V.n v\\*\ , . 

p'>t;M|iioi niiilti|ili(:t- li*» «*\( <'|>(i<»un sau» n<-(Y»Mir .' 

■j". 'Vio.m .l^o1»» >u\ I MjKirlanl (lo /;/ i ufi tu l'itutt c , 
t\\\i^ Vauu;t*laN , «l rAotlôinic* sim' (-<'t auteur^ |M*irnrli( ni > 
fkWT CM pnmom« «Ir mrltrr 1<* xil»».' nu fthl^nlr«'l' ou 
/lit pliii'it't ; muin rodr pri inishiou ne tirlvud pai nur l« » 
lioniK. (>n (luit (miiOUr» cIIiy avec, le 1h>m la I ontaiuf : 

• ■ " ' )■ 

M^ia il y li dm |;rniuinalii('UA «pu x-idiiil <pir \v vfrluj 
#i: lurlU' au sinpilirr , l<irM|u'iiu m'uI de» dfux Nul)<^laii- 
(il^ iail ou hv>!l l'a< lion : <r ;/r ^rrru «i il/. /<• <//<r , 
/i/ J/. /r rornfc , ry/*j «r/ïi fiorn/fu- attilHUimuieur. Mai» 
/ il.H n'ouï paH iiiil altriition quo ce n*«'Ht |>utt l aclion «pii 
«oiiunaiidr la loHnr (pir doit pn'udnî Ir >frlH', mai-n le 
^: èupl. Oi; , il )-ia i< i deux nujclJi. : on nmrnif la nirni# 
liiuM' d«* l'uuj'l d«* l'aulM' ; aurun lî'rux n<" wrn nonnné 
Minl)ak»aiU*ui-. Il» Nnil donc l'un il rairtir t^K"'rinefil \ 6a 'jiccord d$4 yêrbtê av9c leur êujH. 

exclut y et cette exclusion (^pnuuune ne peut ètrt mar- 
qut'x^ que pir le pluriel. 

^ 3**. (>n A long-lempa ditpuu^ rt Ton diApule en- 
core lur 1« forme t»ui.v«iit4s. Duijl^on dire , il jïU un de 
ceux qui tmviiillii ou qui iraviii11«''rtnt U plue efficace- 
ment à la ruine de la pairie ? 11 y a des gfumniàirieni 
qui préuiodeni qu on ne fait point de faute en adoptant 
Tune ou Vautre manit're. D^autie»^ et parmi eux Ee§~ 
tant. M* «ont dw'idcs pour la |if foiiëre ; maia les raiaona 
qn'iTn en donnent aonlsi |oihlet , qu*ôrt est «étonné qu'ellea 
aient Mrrvi Av fondenuint h leUr opinion. Car qu6 algnifi« 
ci*iu* phinM' ? tlle tigniCK* quV/ eU un du nombre de 
ceux qui travaille rent , «'U*. il n'y a rîeti, par cona<^ 
qnent , qui le difttingué : on nfliiine de lui ce qu on af- 
firme de» autn*» ; il y a |nii ité èntre.luuf. Pour admettra 
le MMiliiuent de c«'f grnnimairiena , il Ikudroit - que 
la pli raie aigniliàt , i7 fui celui qui travailla plue 
qn aucun atUre à , etc. ; et c*etl jualement oe qu elle 
ne (lit \U\ê. Auitâ celte construction est-elle gt^néralement 
ru|Ctc^c , non sculenient |Mir les grammairiens, mais en- 
core pat^ tous les autcuis niodeities. ihi dit à présent , 
il fut un de ceux qui trauaillèreht le pluê efficacement 
d la ruine de' la patrie , — Verhpereur Anionin eeê 
regardé comme un dee plus grande princeâ qui aient 
^fjpté , — le hon emploi du tempn^eet i^ dêê choêeê 
qui contribuémi U plus à noére bonhmàr, 
' ^ UI*. RfcoLB. Le v«rb0 qui se r^ppiorte à an ooUectif 
partitif se met «u pluriels , si oe partitif est aiii? i de.lâ ' ^ i,AMtmmm»^%>ia^-s^i ■ jiccord dêg f^erbes ai»êc leur sujwf. f:^ 

pr*poiilioii de et d'un plurul ; iimi. c^ vrrliie se um «u 
•iiigulier, ti le iwiliiilètl tiuvi d'min'gi„,c siiiguli^. 

une infinUé , unefouU, lui rfomlnr , la plu» ^nuuL 
partie, i^ mrie yeKcî, «ux.pu'l. ou d„ii \,n,\,W \v» " 
«lots qui expriment lu «piaMiiu' , «x>iMmr, /^/,, /;^^^ 
co/Y) , Y7»*rc , moin0,p/uM yimp ^ f(u4l^ *w;i/i/.vi^, 
y//# niiD jM)u*r txtmfnen. . ^ 

. .1^ plupwiltlr. ^^omtni^HMmbirnprof^j^UJani,lrUré\ 
jii^ntenê. ; 

Une iroup^ de jeuneil PK«^nicieni, c/i/wr. rrirr /K-rt/i//, 
HyeliiSilr/in l,n p/u^ blam que hi nn^ ^ diiiiH^n ni 
iong-tempji l'rtt daruÊta dé leur iMY»* 

Tnnl d'i«it|<tes d'habitude élOHmt lUs cJuiinea de fer 
qui nie liaient à ces deux hohinieê. ^ F/iNAu)N. \ La plii|Nirt du monde est également fmile à rece^ 
poir lies impreesionê et néglige à ê'en écldinir. 

Nk'olk. • 
Januùe fini À- beaut<^ fyinelU couronnée ? 

IIacinb. ^ 

k^ ^ ■ , . 

Rbmaiiqur. I^ mou Une infinité, la plupart , em- 
ployée aeuls, ireulenl le verbe «u pluriel : une ùifinité 
pensent, la plupart sont d'avis. Quelques prsoBnef 
4l«adciit c«i UM|« Ipsuik Uaucoup , uuU à tort , ^ '. "-V -^mmi u . . ^' 1 éi jiccotit âèê F'érheê atfr hnt êttjêi, ' 

inèifif cbmi lu HbHru^ de Ifl eohvf'rtution. Ot moti (!• 
qtriititi^ ne ilokc^tt , clâni Ir b6a iikige , » Vm|»lcÂjrr ifitiU ' 
qtw kirM|Ui> Uê nûHM cèont ili isroirui tuivit aoni l'tl- 
liptQ ,' olii été aiipimitiiiit ««pj-iméi. 

(^•nt «m (f)IlerlirA ^^nérnuY^ ili liViIlt tl'atiLrca iè<- 
^\m tixm onllra éH iuUfttJin|i6 ramaiiiiir. Ou dit «'kaI»- 
iMnit , /f pêUf)Udu mùû ti» Ui J^'ranc€^ ou , ie peuple 
iùë prof'irK^M fnériîïUmalea* de Ap jh'rftnve^ , Psl 1^1/ ^ 
èouilJani 0i ^éfifiorifii l 

HjBM AltQUK. Ii4*8 gmmninjrirnt nvoivnt jiift(|u*à prrtrnl 
lilii àé$ «nwt^plioiu è ccito rf|()e^ MVoSr : 1*. loitqu» 
k partie. ihiii^|U<iit une (pifiniiic drutruiiiiéi* ; cximniu , 
1(1 imntîè drê ëoUlMi^ a péri ^ -— U tiare ilés Ptfftwë à 
t-itM t 'i"r lorK|Wî ly |Nirlilirpn^M'iiln um- i<lr«v incU'-^ 
p<'n<liitit« du plurjt?! '; r«)niine , ùi (fuantitt' lira chewuix 
tju*U Y a à Par in y réfutUJhin tr^ë^hrr^' — crttif itorta 
i!(' fxiirrH Rfi ëtra rtifife épie dan a Un mo/«. MnU c|ui'l- 
<|Ufs uouwMllv giAitipiuiint'iii ii«vlt'NiidnM*lU*nt {>«»« pan<? 
<juM» vrulriu '(^1*01^ tiVii égard (m'i^'lairurd lofÇNJuu n 
non pua it l*»c<'ur4 ^nunatic'al." ((^ Siippoaoïiii , di( 
>j M. l'Nbl>é Sicard , qujon m^uê dia«* i\\ïUHê vingtaine 
j) (/ff ëohialë »fat n<)^é« iffi fuutêant une rivière .f aaiiu- 
)> liment rionird graiiliaatù^al ml ttirfilit ; maia l acf^rd 
» lu((i<pio r^aV-U égalenittirt ? On veut bien nous a(>^ 
» pi-endre , aana doule j (|ue.\iiigt aoUIaiiar aont novt^a. 
VM*î«<'«^^«Urt/Nft TI<>iOTAtT«Bipi*oti %etil que iirtiitî 
u eaprit an (xirle ^ oU' n/oil-<^ p'ni plutAl ain ÀBli ftÔLDATA 
% à\k nomliro d« tififOT 7 î.*îdéc j»rînrîpa1c , on nVn 
^ .|>çut diicoifvmih , l!Vat WDAti et IIOLDAtS ^LU- i- **x .<; r^ks;: .-u^imûmir^^ii--'' 4' ■%mii^2k.x\. »' ^ )» ro«é sur le nuiiihit» pi^i. , o» rtipond t,,»*, cV^ ViJMOT 

» IM)LD\ IN. Qu'on (liMMY VINOTOU » N K VIN(iT lINft 
» c'e.t UMijourt Mil n.l'HlKim.H ,,uo iKîVpôn,.T,.,„.i/ 
» rVsl donr c^il.. uW ,,,u ron„...,.i^|.. ,;,» ^,.,|; |.. j;„„J " 
)i plurirllo. Le moxvin^aine vi inAimMV i.oA.lur, „'« 
» N>nl <|irmr«.»«<,;,r.. (> m,„i K. s<,I(|«i, , ,.t p|„si,Mir« 
>» M.hUu, <{ni M.m lohin p.i.ui,,,,». I., roiM^nlanVc 
)» nW pnr ni ,|„ns Im i,m,i« , „,«;, j,,„, i,., j,,,.^.^ ^^. 
Km roumqueiu* il veut qu\,A .ii^- , /« niouL Urs ar . 
Arp* r///r /\/i Jàil planter m)iiI ^,io/7.v ; — A- /,,.„ ,/,. 
yù/cr^ (jnaiHÙtcf maliulr /,r noiii fuiaiurJum ; '^ 1,^ 
moUa lir tir^ fi>nra Im irMri.l /v/rorr ; —inulrftvriv 
ilrJruitM ne »<.ru ,xih i''^a/rmr.nt Inm.i à nian^r,. ( )„ 
titr i>«'m |Mi» «liM-^nvCnir «p,.. ir i.uM.m.rn.mMu. ^,,1 
emrlleul. N.^Hiiii.oii,. il ncm paroll ,p,'i| „,. ,»,„„. j,„ 
»ur I«r CH» oiV Ir parlicif pr.,Miilr „„,. i.lri. i.njrp, ,„|.,„i<., 
(^l «pi'.'H vouM'iim-tuv. un «luit ili.v : A, /;„,/,. j,,, ,,,^^;^ 
-lî^/y* <uirta n^irr marche ; ^ fa ifuantUÔ Jr. ^rou>H 
ii nMe r*: innomhnihle , vlv. Il xumsM'xulU> <p,r l',,^;,^.^ 
îw p. ,nM i p«, ,U. »Vxprfim.r difïi rrm,„.v,.l. Nu.ivpr,,-. 
•4m. r,u.,ir ,pie rr M.Toircii/(n,p dilli, ile Ip.o de ioi,^ 

I) ivUt •luri «^liU à prinn lin |>«>lit nomhr* 

O..* .l.i ,„„mt»i. Un.pi uou. n littirr .|u«l«juo oniliri. 

•t (Ittiu Vohiiiiv , , 

Qu'un pfinpir lU tymn» qui ♦»#Mr fou» mrl.«ln«r 
U.i moi,,. ,,a, ^ e,,TOpl, ^^^,^^,,„^ ^ ^^^^^^^^^ 

M nVrt pai pc^ui-ôirc inutile d obtii^ei que trtl« r.> / ^ ^^^l« ne peut «voir Ifeu «V6t; un vifrbc unpertonnel.:./l 
minU àlorê ui^ niuUUude ilè êojidatè. 

ARTICLE m. 

11^ H ic G 1 MB I) K ft V K R b;k <i. ^ 

Noili Hyou»vii , p. i.*); , l. t)qii*ii» "»*>l eaUn ix'fçimc, 
«piMiid iI.<lr|H*uil iinnu''tli«U?nirnl (l'un ouinr uiol , cl 
«iu<», Jaiii s'i' ca» , il reulrcÎHl U fti^iiifiraliou du mol 
dont il ilf^iMud. Le itigiuie d'un \t!tlK5 omI donc un imil 
<iui ilt^H'ud diî v\* vcmIïc ,el qui «li irâlirint la higni(irii> 
li<m. Or, uifniut i>«ul rrslnindro un wvhv. , ou diwro- 
liiiiiiil , ou indirrrurnicnl; Il Ir itatiYinl diircU'UU'nl , 
ipiiiud il chl »an» pr<''|K>Mlion c>xpiiniri'iiurtoufc-<'uU'iidue; 
€l alor» Iv n j^inir rnl dinH î. Il le i tftlirint iiidinMlrnu ni , 
l(»tH<pril eut jmWxIi' clc» pic^pO!»ilion8 à ou <//»«• x pli nuVi 
on ftoUk-fHU'Uilut» ; rt alôr» le n(;iMM' «'M indiiyt'l. Iab 
ié«;inie à'wÀx m* «onnoU par la rrpfrini*' 4 la i\\\vw- 

. lion ifui ? ox* qtwt / ruinnie , y'(i///m, <pii ? IJtru, 

J'ttitdtf \ quoi ' tki'p/iy enflée. O» nioU />/rii ri /;/iy- 

«iyf/« Mini donc rt'grnM»n diitMi» de» v«'il»e» j'aiftw^vi 

/Mudir. le n'-jçinu; in»iiieel m' «-onuoU piir la re|M>nicli 

^ nM «ptenliouf» à tfm / ♦»» ,w </mu ? <//• yxi* / ou <//» //>iI<h i* 
(ouiine , jrHu'- i\iiiniiy i\v\\\\'\'^ lie %HnéM. Je mr r#- 
/frUM, «le .juoi ? ti!r //»^i /;<//e. Je /Htrlf y k qui ? <i 
Pt^nr. Je ëUit)itmlm y à i|Uoi 7 à la Joêiteur. Cet nioU , 
i^ytiM, faute . J'trrre^ liôuJètér ,.§*inl dAioc n^giniet in- 
dii^ejH de» vei l»€» jejneplauia y Je nie n^ntriêyje /Hit^if , 

. i'i Je mihhoihIm, 

l!n vciLc|»«ul avoir poiu* n^gimc Iroi» •orU» do lUOU i . >, ^%i:,»êrdkA&,i-» ■ . - ■ ■ • • t' . ' - • '' -■'^' ' > *" 

•u un' «titra Ycrl>c à l*iiifiiiitif, ou «n Mil>8tnniir ou 

utrpfunum. ^ ^ 

Mbm iivani Je pns^Dr nux ir^lct pat tinilit'iTA <!<? Cft 
•ji)rH.*(i «le iiioU, voyoïii» quel iV^iiiie vnilviu It» ljl^'(•-:- 
^enir• eft|>^>i de veiiM*». , 

Nous Avotu vu quNrii vrtlM* rtriifr^t relui «im-^h le-r 
quel on |»«ut uiein-r ifnt^iifu'urt , (fiivltftir <A(*.»r^, cl.utm 
Of» ix^^inie v»i \v n''^iinvduv\'l. Miài** ^ ouIm» re iVi;iirté- 
ciTtaîiiK verhen nclit!! peuvent nvoir iiii Mf/Mui rr|{inio ' 
tniin|né.|»Ju-4H |»n''p<n*i (ion rt. ou (/<•; iU priurut p.ir roii- 
M^ineni avoir HiiAsi un n^giuie indireei , rtHuoic^. // <( 
€L>nnt' un h'i'fr ÙMonJ'rrrr; — il arcU.ir su strur J'irn- ■■ 

. * * * 

prudrnrr. 

- Le i"égime de» verl)e» piiAHifii e^t de ou/uir; roiônie, 
la nourin rtit tnang^r par Ir vhat ; "^un rnfant dmix 
0i iitH'ile e^ft ainu^ dr nrit parrmt. 

\ KkmahQIIKH. 1*. On ne doit jiitnjiix v>i>|>loy4'r /h//' . 
■vee le nom, J^iru. On iVity It-ft nttrhanr .irronl jttifuë 
de Dieu. 

"»**: Ix'^verlM'ApnAAifn kVui] dolent touveni »«n» rrjjinie, 
COninie , /^*/>^e /iit^phi^ieurfi./tnM sact'a^'^e. 

5". Qunntr le vriln* paHkii^outn* fton l^^it^e,e)ll Kuivi 
de Jji prrp<»»itioh <'//tet 'd'un nom, on doit employer- 
' jMir |K>ur If régime du verlie |»MMil; eomme , ttUfe cvn^ 
. dinU Itéra appnuiW^i d'une amunune i*i>ij: par les 
neiAonne* »(if(ea et ét'iatrèèê. •>-• 

i^nel(|uet veVlN^v neulrea» toiil luint ré^iniA , n)mm« 
dwnur. Miiia lM'Nue«>up de cet verliea oui un irgimo 
in|ui^ par la pr^ptaitiou à om de \ a>mmo , <omI, 

. ' ■ ' : ■ i» * .*... ■■ v , C8 Du Règim/B i^nm* 

ff^Hre (T^xcèê nuit à la êontéi-^ il médit de taUt 
/e rmmde.ll yen « luéint* qui oui ckft <1t*ux iVigi finit on 
luèuio K'Uipa; GoiumCy ii a dé/nandé den nouvelleë à 
f>otit Jrtnti. 

l^'i vciIm^s n'fli''fliisuhtpoiirrc*giimvloi prunoNift per«' 
«4Miii( K me , /«, ^ » m>UB , rt iNiiM. Or, rtn prononu sont 
(|tirK|ii« foi* ri:|;iii»r (llro<:t , (U)Uim« ànM^ je me JUitte^ 
cVnl-àHiin.'7>yii|//p ///<>/ ; tu te bltsêêee y\\i%l-^k-àm* , <tf 
hiraittê toi : v\, ïiurhuu'foii ili «ont n^giiiir jndiriîrl ; 
coiuncK^ , tioua nouM faiêonê une loi^ c*i'it *-à-tlirc , nouê 
fvintna à nown une loi ; youe rous Jkites lionneur , 
*c'e»t^-*l^j'c , pouêjùiieê l^n^eur à vous, • 

Du Rico m R vKnnR. 

lin VciIm* i< l*iii(iiiitir «Ml n*atriMnt iirt iiutrR , ou Miift 

, prtjMtbiiifMi, uii à riU(l4;'(J(*spi'^p4Milionii'rioU(/«>. QM«'|i|!iet 

Vf.'ilx'h nn«tttMiL luiiU* tMMkts d» pH^p<Miilioii nvant Tin— 

finilif (|uMa n'r^iiM'nt : uIa «oni, nll*^'» nimer niirux ^ 

■ Jit'iiotry devoity envoyer y datf^ner ^ laiêêtr^ oner ^ vou- 

hh t'^fxniAHÙr, ate^ , txinimr , ullerchervhery laiteei j^oM^rr^ 

a Jniit ptittir ^ il doit obéir, etc. Il y ni a <ri«iiu«'« i\\ùc 

%ci)l«'nilnpr<''p(Miiimif/^ii%iintrin!:nilif(|u'ilii i-«^|(i<MH*iii:utli 

•ont.» (irhev0r ^ affecter ^coneeiller ycrttindnf y ê'aeàurer^ 

"promettrait e0v. | coi^^mey etee-^^oti^aâMtfr^de le frrut-rr / 

ne mil :^nft-tH>iiit fHu* d'aïlrr eeul ? meproyuiti'C'iHtua dm 

c/i**t*i^ l'k'tv» U ycnii l)rAifr<)tipf|iji nMiK'til In pré]u[Mitli(Mi<i 

H\nuiy\i\i\u':i\Ç^U'Umnt,ot*iùr ,aimeryaff/}retery conaeit' 

tir. y*' plaiftypatPtnlry etc. ; romuw^yaiâ écrire, iluimm ) «^ '■• -.< n /— 6jf Du tXt'ginitf trrf>4*, 

i chaéiier ,jt^ ctfmêenaà Juirv le prrmirr /vit , il nr phiif 
à (SHirir^gi^c. On •'cfTurct' en vniu i\v, dotiiirr (irn i(;l«'<« 
tur r<rt rlS^itn(^•l; <*(}niim' Tiiftagr !<?• n mmiI (ixôn, mm 
longue;' kâbiiiKtc (1» lu Un^uo |^n:uI ariiUr lofi f'nii-t* ron-r 
M^llre. Pnur fidliu^r r«*lU' ronnoiKMiir»' âux élr^n^rri*, 
■oua on donnons Li*8 (liflTt'n'iitrH iKHiTK (i). Us »uit. ^ 

Alm«v miniv, illitr , ?»nir , rn»oyrr , il/»« Inf-r , ilii»» , nPMnij , 
piihUrr , r«p|Nirtrr , ■flirmcY'', nvoiirr , nml.'Bwr ; .'i»jn>»«'i , ^kuirnir , 
ni»r , rruirr , runi|»liir , ••{>Ar<«i , <li''Kirri , iW ouli'i , i»ii»<ihIii , vun", 
Ap4'rrfvoir , ubtciv^r , «uiuiil/'rr.r , ^|»i»t , rn.«MjMo.:i«» , ^ p»r..iir«' , 
Mimhlrr . v|oir , r4>f(ftrt1rr , Vtittuginn , l.tiri» , -liiMirr , «i hhiuvt ; pM,{ir ^ 
pr^tffndrw, otrr , il*v»tr , |>niiv«iii , ^i.kviiir , ><iiilinil< < , vulon lù.int , 
▼ouloir , falttùr, ^Baiiiurr , «n te nir , l^niiigner , hhikt , hMoiit 

îjêt ¥0rbêf tuêt'ans régt»*«nt litprrpotttion de a$ant l'injimtif 

ai.$i ht êutt. 

A( li«vrr , «nVrliT , «Hligfr , nrrAtar, «pfltMirMilrr , iH' «v'iir, 
'«^«•rtir, •'«hsK^fiir , •'A|»rrrtiV4tir , ■'tvjtttr , «'itiVi .t, i'iiiiii»ri'i . , 
IkUm^r ., clinftiitf^f rffii*ur««r , r«M«>r , rlini^i>r , ruinn<iiitili r , uliuxir^-^ 
.•nntnillt'j' , rtinvitiiicrr , ron« l^itt , < onjurrr , r«Mtvf'M.tr , « cn^ritiiMlin , 
M rlinr^rr , r^niiHliv , •'• roniftlnf t tlA»«lrr ", détouriMr , «Ui'tfti'lr» , Ah ■ 
roiifaMnr^'d^liargrr , l/>lili^n'r , «l^lvliÂiiiKr /ilAsTsii^Ur , <l^|fitt^l«r , ^ 
4liUrt>r , «ilrv , diwwnviMiir , •• (l^p^ohrr , •• d^alt«|iiliii>r , an <I^mi 
•oulùnicr, •• UaMr , rni|>^t tiPr , rnjoiuilr*, At riio . ft'<ti|ilM«r , imT- 
frftjar ', ■'•i«nt|)tflr , •'épuiiv4atpr » «mliartHM«w , l'tkf v>«*r , rnlir - 
|r*iiUr« I tMiijvr , •'•^«OTVr , «li^ffr , •'•ni|irr*Kir , ■Vn«iKiicillir , 
■'Ati>nii#r , élr« turprit , «fnrii||rr , %» hâli«r , uiundir , feimliit . ttiiir ^ 
||4|i«r , liMKr\ inapii«<r , jurrr , ^«iMilivr , Itérirrr , jni^rr k p upoi, • 
ii gftrticr, |uttir , •'ini|iiiiirnt«r, «'ioiif^t , •• QM^i<r, •'iiiiilKiirr , 
■i*B<l«r f néUiUr , ■•liiac t . It^tUfpr i ncOBcar , iujii<|ii«r, »• ■a' . I 4^- / •r t 

t ' .y ■» 

^ f i V WÊÊÊÊmÊmmJm 

7* i^ti- Régime vérité, ( 

Rrm 411QITK. Déèirer répx le verbe qai|l« sait, ba 
Mn» pit^poftitiun , ou ii?m! U pr^poMtion jéfe ; on dit , 
dtëuer ik Jaù^ ou Jhire queUtfue chose. ^ Mai» daoi 
i) i^ê Mirlrt de phrjii^t, dit rAc:iidéinie , oi^ Uêêirer ni 
y> Diiâ dii%aoi an vitU» à rinlinitif, TuMf^ |c* plui or- 
» din«ire etl U*y joii^di^ de :je îUëitrjortàv vous sentir', n 
11 rn Vêt «iiiAÏ dV«/)rV#r. Peut-im esfyértr de txms re- 
«^/> «'/icrw* oii/(iu/W7tMi ? dit rAaid«'iiiM>. 

n » a rnfin dr» vrrUa qui pr<'nut*nl à ou </r, wlon 
quç/i*oruiUe Vcù^ , ou selon le acun <|u*on l«*ur donm*. 

Oux qui pnuinrnt ri ou tie a<*lpn qm* run'illf IV^i^r , •ji rontoirr , rirprrmire , réprimaiitlrr , a^Aoïiilrr ,< oni> ttir , uHnr , 
oublier, p«riii«ltc* , p4nftiiB<{tr , |»i«in(lr(» , prirr , imi-iiImt , pir»- 
••r , (UmamU^ «n Krat^r , tAi hei , pn-acnr*, piéiéoirr, prumrttr*, 
rcnMBtnand'r , r«<loulPT , irriîtcr , r«ir.*rf iéV , r«»piu« ht r , piopoa#T , 
Mmmrr , ■oupf««n«r , m umn4m\\**r , «ufl)!^, sufqt^rof ,' m> rv\f* ntir ^ 
M r«tMiuv«ntr , m toMcivr , m vantOT , •• rrtmir , m fnum% » i« r«< 
#• pUiadra , M pi^«Mir , «te. I tu Lsê psrh04 suiHtm* régiêMmt la prépotittom à avant timfimilif^mi 

Uê êUit. % 

^ Av«ir , llr« , mimm , •oharilir , appr^iidr*, «•■»tKii«7 , •'^jpprhr^ ^ 
aulatiMr, rh«rdb«t^ roniUnt'ar , nmlribuvr , iavil*^ , fl«m«nir*r ; 
taqj^ , 4Mlin«r , énnnm^f ta dlipoMr , f«i»ur*f|»r , rnififm f •>' it«r , 
iodlOT , ^•i#fr«r , ««bArlÉr . kàhilurr , «'habiri^OT , «rroutunivr , ■'•€- 
tmnfnmm f l»rlin*r , p«nir«, porivr , pouu«r /arfhfrMr , anlrr , «on- 
«••TMidr* , m pUHv , i»il4plair«, p«*<|nNnrr , parvenir , p«r«iftf«r ^ 
M MM^tr* , p»uaar , «Migw . r»«ltr , ■*«»< cupar , «VnKA^rr , f« d^trr- 
■iIbm- , ••• ittwÊàn , ■'«ipoi«r, m préparer , m diipoaar^ •'•pimii-' 
tMff , •*«l>fliMr , M ratranclMr , «ic. tié'--^Mii.i!t..^. fj»>&MiM-k>- »► j- ••nt , a>rnmeru'rry voutntmr , amlimmlrr . rr"uii't i 

Mi^r yv\ /<>rrrr, |»itMiiunl à «u (^ ; lotnmmrrr ri 
nian<jiirr vi'ulriil ordiiuiirrtioiit J/» ; <i rti'ui^t « i r\ - 
kor,ler •*• rorutttiiM'iit roniiiiuiu'inrut «\(/ ri. 

«n veul rviliT Irt ir|x'-li|ioii <!»• plusinii» uV- , ri nu 
plo)rr </r <|iii»n(l on v<mh rvilir (ni*iiri lil.iiif« , oui i k -^ 
p«''liti4in <lr pluAÙiini à. // r//r /(*<r( r <!'»!»m.!..iiin t .1 
d^ontrra critr etitrrpriitr ; -^ilmm/ntnytut li <!< iiiumIi j 
, flr i»*** noiivrllr/i. y , - . 

ILmtoIi lr()|,Ml|]r <lr din* , ii nirf>rrt,\aluinil"nnrt a ; 
'— Jt/ mmmriiçoit i\v ilrmnmi, r dr. 

IllpMAKQrK. (ofnrnrnicr irf;il qu.i<|m lui-* Juir : 

coinîlK^iioi*/. jwkT t^>//.« rrjormrr tuin.n nirmc. 

\a^ vcrlN'ft (|ui iVv;iv.<ui à ou </.• , .«.rlon l»- rns.iirou 
Irur <lonnc^ ncMil , ii'rjjonrr , ttUSrr , juiitu i^tri , /;/ua 
ifurr ^ tanirr , prirr y vl r'trr. 

Qiinmï éi'rffurrrr k'i^iùi'iv rmployrr t<u/fc mu fuicr, 
n |kr<*iid à , romm« , /!/• «1 un rjf'oncz jnuni ii jh" hr ; 
mnl» n prrtid de y ({ii.ind il »i;nUîf rnifth.yrr son m- 
diiMtrU fHiur ftarvrntr à 14/ic /in i coniiiu , vluicim doit 

Quand /<! /j4T AÏ ^nifio ii/irr d, d pu rt<! d ; «vnninr , 
j^us idchrM i m vmhArvuÈhvr par ilr/i jjr^'ttnienjf iuip- 
tirux, M«u il prend lit , c^iutid il èi^nilit /nirn /<)//« v,.a Mi 73 Du R^jrtmê tfrbê, 

efjortt pour purvrnir h unn fin ; rontoir , tdt^honM âê 
mviHvr l fstutie dêë honnêlêê grnâ, 

(j \iuiMÏ piirlM^tfmr Mgnilit) mxnr part , il ^tut à «taiil 
le iM»in <|ut le «uil \ rornnif! , c'mI |Mrtin|M!i* r/i (fue/qtw 
mirie au criiu*} , yf4^ tir nm ftas t'ëtnftnher ipiarul 0/1 U 
p^ut. Mai* il vriii dt^ (|Miin(l il ftigiiilir Unir dr la rut" 
tun' kir ; coiniiir , Uê.pierr^ë dotU on lir^ l'alun \mr- 
tii-iprnt «le* lu niittm* du plotnb, 

QiiJind nuim^uer Mi «oroiU|Mgiuî ilNim* lUKation , i& 
\rul de I coniHM* , Irê maVwtirrux ut* ni«ii<|ii«'nl /ornais 
«le êr fylaindre Mali , (ju.in<l il est Min« n^i;Hii<Mi, il vont 
// , î% moins <ju*il ne M>il iiiiii \Hmf jteu sertJitiU, On 
(lit , tHHt» atTX iimiKpK^ à liiiiv ce tpér Je %'%.mti oxhh» 
rvaminiandt r mai» on doil diit* , il a innntjiu- de toin- 
hrr , c est-il -dire , jtên ê'en eêt Jallu qu'U nr mit tonihti^ 

Qnand ta rJrr $\tu\T]o'w roimur vitIx; pirMiiin 1 , il 
■vriit d I mwiiiHr , on atti thne Utprrtr lUf la Ihitailte à 
4*c «|ii«; l'aile droiié a Inr^ h donner. Mais il vviil(i«r, 
<|uond il s'emploie en ini|>rrtoniud ^ comnii* , il me tarde 
lie le fiur. 

Quand prier k pour r^ime un dr ces quatrr vci Ix's ^ 
déjetifter , dirter , goûter^ eouper , %»t <|U*il s'iigU d'unr 
invitaUun ibniiellc, il veut à «vmit le f«TlM>; roniine , 
il m'a enviyfi \wwt à diuer. Miii« il %ept uvani ce» 
^rrlwi la prépmKîôn c/iv , <pi*il régit toujours , 1*11 t'ngît 
d*une in\itiition de liniAitl \ fommc , j'entrai cheia lai 
vorrtmr il nlloit se mettre d talfle , et il me pi in de 
dîner. (VlU* distinction est de INh^iiagc 

Le verbe e(/vin«Tit« une fl tien tio 11 particiilii''n;. Quaiul ■•u;ÎJ*-i'w«l>*. A.: -'■.fi'^'lK' w /.*^ Du Régime nom. "^ 

il' rtC fuivi d'un Mlieclif , il rrgit onlinâirrmritt la piV < 
pt^iiion dt f coruiiie , U esi Uotéx , U 9st glorieux * J^ 
^umrir pour la pitirM ; — il êsi Itibrrihii» ilr j^nuvr 
ainwi. Qtuiiid il signi(i<* apftartenir , il Y<Mit â Mvnnt k 
nom qu'il iV^f^it ; tomiiii*, ce ftalaîs ri rr /uirc mnn un 
roi; — \ce /iVrr r*l à moi. M«is ({uiind il iM;;tiilir l'r.if 
le deuoir , il iV-igil à nvnni.mi nom , ri a nu de /ivniil un - 
?ri^lM« , M'iofi (jur rf \ri Iw cotiiiiKMUV |»ar unr ronîMiruir , 
OU pur nnt' v<»y«'ll«' ; (oniiuo , c'est aux /tj;rn.n tir IrttrvM 
à )U';iT </,•« oiwra^iri*» U'rtftrU , rt au public KViucuv\\\\r 
ouAv irfrlrr (eur lUcutiAtn ; — rVsil au nuiitrr h p.irln , 
ti au iliJictplr cIWouUt altffUn'rrncht, 

Ç I I. 
Dr U /; <; i m r. n o m. 

* 

lin vrrlx» p*'ni rrgir «Ifiix noitu m m^nir frinp% ; 
nui» rVftl U>n<inrt tout dfii rii()|M>rU «lilli-n^n». l/nn dv 
<t'H noinn Ohl ruhjrl imnuili^it d«» Tiirtion r\|ii-iMi('<' |Kir 
Ir \t iIh" ; rVst <v que iioua Mvoni nmnini' ly^init» din-i t.< 
Maih \v MTond ivtl le ii'ruuvdr Imi iion : rV«l ri* (|nr.n(Mi« 
ii\orir^omnio irginic indiicrt. Or , <h* iV^Kinic v%.l piV'- 
«tdiî di» 1m prrpoAiiioii <i , a'il N'ji;;ii <lu liiil où U'tid^ 
IWlion , 01 d«* 1h |>iv]M>ftiuoii «V» , ■f'il n'agit du Irrint' 
d'où roUr <i( tio^ vit ni ou a*iiiim)iK^\ Daut c'clU* |du-aM< , / M«|4 (|Mi^iii| il n'Mt pM taipliiyéi im|>«r*aNa*lbiii«ii( , <«i m^'mo* *i4>- .».,'■'.. • ' ^^l'fiTmÉiiiaTiMiiiiMnTiiiii rii «ÉMM «HA^ 74 V Dn Régime nom, 

J9 préprt lo rrpott dont je Jouis U loiw Im plnisin tCurd 

mtffuie buéyani ^ Iv m»! dv/ki* rtt Ttihirt i\v. 1 nrUori 

f>X|>nBi<'w par U vf>i'b« y> préfère i ot i'4*s mots <i /oi^j 

lêê pUiiêirê en tuiit le but. 

--V I". lliMiLK. L'n vrrh* nr pciii «voif i*n mAiiir ti^mpi 

deux n''gim<;s (iiitft'U ; fl^Mir <x)iiaé(|uriil l<)rt<|u'iiii >crK<> 

a doux n'aimes , il fhut qu'il y en ait un pmc^di^ k\v la 

prt^poftiliou d ou ï/ff. 

Lt09 couleur ë mérrw tie êojitienurnk enettr-r parmi /rjt 

ruinée litf cet tulmirahln èiltjiir , •< y voniirrvent Irtw 

vii^ciié t iani V ligypte ëaviïit iniprinusr un c*Mrncti*ro 

d^ininiortnliié à tou« m*s ouvrn($(*». 

» IkumiiicT.. 

Il ••! I>lui (Tnn* i^liiir*. En vnin aux contfutirnfi» 
L*llonn«tir p«rnii \m rut4 ilunnn /«jr ptrmifrt nin^n • 
Jkiilr* l«t grandi liéroi <-« tout !<«• plut viil)(iiîrrt. 

\a rninon m eut cpi\uir action ne |MMit avoir «pruit 
objet iiuni«^dlat et dire<*t. (IVnt donc nsi*i\ roiulriunit quei 
J'aldk^ d*Olivvt a n^ituiVr r«f veii^^U^ lliirinii , 

N« roùi in(i)rmr« pa» r« f/M# j<t4li«f irnttrni. 

Kn efli'l , votiê et ce (pie , ctr. , nint Vuiï et l'autre nV- 
gimet directs. ^ 

HRMAR(}tJll. Quoiqu^in verbe artifait esMMitirlIeuHMiC 
un régime direct , on iVm ploie sans rt^gime fpiand on Ur 
prend dans toute son étendue. Racine a dit : 

Hé biMi , ronnui» donr Phlithrit rt tout* $é. fartur. 
J*mimê, N» jfvinê» p«« qa*au momimt qu« (<• faim* , 
lonocanU à^mca yaut )• m'sppiouft luoi-mAm*. ,«., \'1i*. m0fmé: *.:,.. Du jlrfptnr nom. i^ 

Lft tUr^ngrm inniupiciil Noiivrnl ii rrllc ir-lr. Il; lu- 
•ont pn.H pi un rxiiriM hiii- Iji miiviinu?. : 

II". lUMil.R. Du nom |M'UUNm» r^f^i pnr drnx. v»mImi h 
In foi» , |>oui-vu (|uc (Tfi xtIm*» im? v(niill«'iit pn» itn n- 
gimr liiilVuîint. 

J'aunt^ et )0 rrsprXte 1<«h iiiagiMlnitA , — vrt oH'mrr 
atUujiui ri prilU \'\\\v. 

Mai» on m* pnil y.^n <Iiiv , j'ai cnU'mlii vt j'ai fin>- 
fitr i\\\ Minion, — ^rs /lonunrti futrit' xounufi tt ittj)rn 
iifint il»' lïini , — cet iff/nÙT' at/dtfiui et .tr rrmhl inaitin 
cir II vilK- ; pnicr (lUf (I.mh rcn pliiwiscs Ir.n vr.ilMs m'uiU 
paik l<* ini'^inir ic;^iinr. Diins n* <;in , on doil .pn'njlf^' nu 
nnln» loor, <i^iii <l<' «lonnir ^i rliminr vrilx* \v îv\\\\\w (iiii 
Itii ('(Mivit Ml. O'r.Hlri' (|u'on l'iiil vn <l<Hiii,tiil an prrnnrr 
vtihr Ir nom j>oiir n^^imo , <Jl nusrrônd \v niatil r/i ; 
comnif , i'iii rntrndu Ir nrrmon r/ / V/i ai ftnt/itr , — ■ 
ifi h<tfHfHfa sont noumin îi Div» ft vu (ir/>rmirftf y — 
vrt olJ^ irr iittu/iui la villt» rt n'i'ii ri^miit nuiilrr. 

III*. IU:(;i.i:. |<orH<prnn vi'ihr a diffiinnicn manit'rrn de 
îV^ii , on doil 4'm|>loyrr la m^im> poiu loiitm Ir» d< pm- 
tlann'M «pron donno A ro-vrrlW*. ^ 

Il y a unr riiilr ronlrr rrll« l^^lf dan» <i'lH* pliiaHi- : 
Cr/9 nUnon.t , tout ru MfntrirtMra (fii.'r//fM j^ont , Mr U- ///.t 
tijîfnmt ptiH : rllé» nemft^vlivutnt fHin l'iniii^nofut/i 
frtjutralr Je ffr/ver lis toutrs fhirt»^ ni i\m^ li' mon«r<' 
ii«« Aoil en lintit iHe^i^r du frramlc» r^pnmtipnfi. Il 
nViil |M)inl «'xart df* (lonnrr «ralNiid au vitIh' rni/Hr/irr 
un tubliantirpour ^t^^i^u; , cl rnnuili' la ronjontlion f///</ 
avec une phrnsc incidenU) ; il iiilloii din*, n'rmfU'vhfron/ •p!BW»%.*'»^**'-.'W-ib4ity.#i>w;tmm'»*»/**Jt^ iiîiir,«4u4t>»^.'.i:u. .. :,%. ^'^4.%-^:'*. i .;.«».4«*«'.?^ i- 7^ Ihi Régime nom» 

pas que rind!f(TUition grnt'niU* ne )mmxt de toutea parlx^ 
ni que 11' luoiidr , l'tr. , ou bii-îi n'emfmhenitit juts 
rindîgnntion géiiéiMjc i\v neirwr de {oulen purtH , ni l« 
droit qirniiiii 1<* vi\ox\i\v 'd'exiger^ clr. \m^ y^iuAWws pru 
•Ki'iréi't dikiii Thi'I dt'H/riit* iiiAiu|i|riU (|iu!i(|U«'roiH ii irltu 
H»f;lr, n«t n''i1('rhi>Miii pai» quVlK'i m» [h;iivimiI 1m >iolrr 
iMiiK (|iut la ilarU' ri la iirtU'tr du l.iiigag(' rn MMinu'iit. 

IV*. Uicr.l.n. L«i r/^iinu luuiî „»(iil oïdinaiiciiirnt l« 
\<t1m'. 

AJàgintntt» , rapf)rtrt-\HHiJ* <///<• «f>i/* A^« établis ^Kutr 
muliv la juiklicr aux 1m>iiiiiu>h : — pruplf , <>î)nNM*y. ib 
voM iMitivcrHiliD ^ r/ l'o/t* , inmiffratfta , Cliit**» ^ v<)ft |>»u- 
]iJeH t4>ii( l<f lH**n <péi eut en vtttfY jwuvtnr. 

Main i'«iaMt à voir r«j Unt^^cnê nbm transftartht 
^Pii-Xvr <Um rhituHi Ira trjl'ul» d{ff't'ivn.i f 
i'ét *>i>y t* l'nlmriiir le fntmtn tt'lbérié^ 

y 1C( /< ftitiiM mHunmt , par c9f rlt«lrurt ttvmpé , 

V if%t% Uv tm fh 00m pmH'l^ tf^*or usurpé 

M. l'abh^ DiLiLU. 

RrcMAKQrB. Noua avomi dh i»rdinairem*ni ^ p**^ 
«|ûViî |>o4^ti«, iiiiiit |>lut MmvtMil dani le iljlvtnu^ruiiqiK* 
f|iu! dant Ic-aiyU é\e\c , un irani|M>rU) U wilm «|u-èii U 
péKÎni* , fiour «loniuer à U phr««« plut de muveti^. C*(Mt 
M c|ui II Uyi diro k Lm Foiiuiiu; , 

Ilnr U fiortAit )'aiiroi» m« mo/t étrtta.i. 

•t «iUtturt y 

Daoi lu laiion ,Du Régime nom, 77 

Ollfi liwnff^ <loil t'^lir riii[)i()yro rnn'rnnit. \)\\u% In 
|)liia<M*i iiilrrn»^nli\<vs , le iv^inu- m? plaM- iiudir .i\.«iil. 
\v vnlH* , i|iiaii(i il .•.<» jouit à im |Mniioiii iiltAolii ; (imimm , 
«jiH I ol>irl vojez-i'ouH .* k ijuflli' «(iiiiic vouh apn/ti/nn. 

'M*. Rkcn.i:. (^hiniul un fiMbra k\v\\\ iVginwt , '»• plut 
«x>urt t<> j»l«r<î <H>iliuail«;uu>iil |«r |>MMUhr; nini» s\U -Mini 
<lo la mAnif lou^ucui , !«♦ m ^iiiir diiint doit w |>Jiurr 
avant l'indiirrt. 

Ijeti f'yiHh'nirn «'rtiulirnt à jHtrrr \v \'\\v i\v\ (JthoiH 
di' In wilu. léCa hyfXHrilrë Hrtjulir'nt t\ fHirrr «Ir-» «l« 
liorii <l«* la \(<i'lu \ch \uvu \v» |»Imh hoiitrti v et It ^ \\U\s i\c 
iTi<^i». lé' ambition', tftu r/»t ju ('•t'uyanir ' H^irnfit \v -ijn 
wnl a I rtvj'iiir; inai/t jn \foluptt' , ^tii rst awin^lr , su-' 
<t//iV> l'aviMiir au pivfM'Ul.. "^ 

• HKMAflQUK. On <*,*it f{n('l(pu'ii»i)» olili;',r ^ |K)tir rvih-r 
inu' «'«l'iivo»jii(?-<lr «lonnrr l'i pirniitiT plan* au n^!;iiii« 
iniiiic.f , 'îuM|Bt«* n^K'""* «'"l "'"»'»> l»»»!:? «'l uu^nir plut 
loil^ (pu* II' ii'gimr (liiTit. V.w voit i «U'h r\rinph^% : lé 
ph y'fiu'i^rtMrravhf h la nnlun' /oi/.i j»r* #rr / r/.« , — Irvitn 
ij'//. i/i,if)u^' ti\ï\ (MTkolMicn <pu voulciit rtf'ti Mnct^irnuiil 
k l)i»'ii une ftit'ti^ âtm^i-r rt mm imiifH-i'tr. Si l'un r.)iiini;« 
la |>linr ilm ivf;itnr» iniiir.ru^ on m* »ant-a , dan» la prc- 
init'rf pliraM* , «i l'on \iiil |wul»'i ilt» mm ni!» Jr la i»atuif , 
<iu 'cl<' vvwx <ln pliyfiiiirn ; (>t danii la M'»)ii4<f , ai uiux 
/MTëtmnétn r»t n'-jji jnit le \ki\>c 'tfisjnrv , ou par l'adji-i lil 

nwk 9U4tJt0i'i4. - / 


• ^ * ■ • * . . I 

78 Z?M Réunie pronom. . 

• $. Ml. 

D U H t G I M K r II O N M. 

Lm iV'giiiK'A pronoms sont , (xiininr noiiii rnvoiis dt^jà 
vu , r/ur , me , /<» , «« , /« » A« , /ff» , nous , ♦'«/li* , ry //<•/, 
en , cl y. 11 i'sl t'Mvnti<>l (il* It't lùoii r4>iihutlH* , aliii do 
Irn iliHliiigurr •ùiciiifril , {liinr (|(i4* le» iv^lc» d«'» |MU li- 
vipcs pattM-i, si iin^M)i UiiiU» diui» U liiiigiu? liiinvoiM* , eu 
dciK'iiduiit HlttoliJiiu'iil. Kii voiii de» exiMiiplc» : Lt ittirë 
t\\w. i^ou» nièvrU'iet , — %nnun\\v lUtrs , — yr le donne ^ 
"^ il êi' rt/ouU y — jt* U'itns , — /'y fx'nsotâ y vAv.. 

lUcdi.K. Le rr|çiinv pt Oiioiii »<* pliuT |»r«s<iue loujours 
avMiil l« \fllK?. 

A7/<î #V«/ trouvée çn iiangrr liê suvnfniimr t nuiia , 
rap/triant sa %>rrtu , elle nckt triutn-hé mi joibUëêe : 
.^ j'aJ f-rçu If» Itttrrti k^wv finm ni'ui'rc t^vntrfi au^MU/rt 
' <'' I nJJiUft i\\\v. jr %\)U« ai pf^iftvée t ri apfr» \v)s ai'oir 
iiiijt avec attention y j'ai rmK>nnUy ittmme van» ^ tpw 
ëi jtf Vai*oi* entreprise , /'y aurvië trouvé des obatacleê 
iinv je n'aiHÙs fMië prévus. 

Vinlà |Mir <|urU ri|il(iitg il sut «• couroii^;^ l ' 
, Knlin «uî là t'épun il y «n* lu "lit ««ut Uuuuvr. 
Non, )r n« «rrai puliil rom)tltr« •!•••§ triairi. 
Qu'il nous p>riii\» , iM VfMl, puiir 4«rnifrrt virlimct i Tuut iMM rMM>iilim«ti« lui mntnt mmo ii Raciiib. Quant AUX l'xwption» , voyry. w t\iw non» «voni dit, 
pai^e 3o5 , lonur I , «tu |MirLial de U pUcu dct pruuuuoi 
ptiriouucU ou régiiiio. i \ A-* Uièl^-P-*" '•■'' ■->#i*«»'..*i»#t^-*' ,t.^i<.«i»«.»....,A.-'. ■»,■ : Emploi tlrJt trmps et des rtUfiUt. ^g 

A U T î C 1 i: IV. 

Kmim.oi dkh TKMi'n i;t ih« modes. 

Jualif , U condilunulrl ^ i'ifnfn-nitij\ Ir Muhjoinhl, ri 
/ ni/imlif f vi noiiN ovomh dit «jur « Vinit {iiitiiiit (!«• m.i , 
iiirirhdr MunlUstn T. Ilii inalioii : c'v>i n* «iiir noua 
«•vouîi ù ilcv(-lo|»|><'i (l.iiiM ««M jutitle. 

^ Tmimoi ih.s nniPH m: i.'indk a ri|. 

L induiiiil «M 1,1 iii,nn«'M<ri xpiinH'i lrH«lillJ'irns|< inj»i 
av<j- anirni.uicm jmii^ l'i ftimp'r : Voinnir, /'(iinir Li 
t'trfu ; /'ai ét(' l'on Je la clra/i.tr ; /r fimnii i'i,hr nf 
/tnrr,ctv. On !«• iitiininc imlir(ihf\ pim- ipril jn 
«Injilr <c (|u'o'ii nilii MIC d'iinr rlionr , «rmif iiuinirn di 
liMlr , posiiivr ,1 iiidrjH nd<iiiir, <|iir) <|ii(> boil le Uiiiit^ 
«ui^ul ettlr /illiiiiialinii H<' lii^iyMuu-. ' ^• I) U I' U i. s r. N r a ii s o i n. Jyf prr.irnt iiuiitfiu' (|iriiiir «lionr t.nC {.mi nr Lit u\K 
luoinciil où L'on |m»l»'. il nV Jmiii \ iivttir «pTun |uV»rnï, 
jmiri* (|iir Ir nuMMciit ml\w\ ne |mmii rli<- pinii ou inoina 
invMjii. J'aimr , //^ fuulr.n , tl jvitr y inan|iunl un lu^ 
•l'Ut idmolu et MinH d<'|M'ndan<-r. '^ 

LVuijjloi nalunl du |nrMiil isi «I\ xiu iimi IVinmrhuI: 
Momiuf /je auia u:i i nous nous ainuëonfi ; U §it rnult. y:mmMm IWi'mH\M ' o^ J)u. Présêni ahêoiu. 

Mai* on iVii un encore, r. iK>iir marquer un ëui 
iuilniiifl '.itjouèduilai'tiin ; ilvonMum tous leit jvur§ 
JeuxhtuttfMÙiiêêlmlurrtuiiùtë. 

•j". Pour iiinrqurr un rlnl in\»i ii»l>1«* ; comme , la ir- 
ritT éternrlU iie sa nature, eut wvarwble i^minus 

5«. Qiulqucfoii poiu- un fulur : comme , ;> rrvirn» 
tout-iWheiHT ; il rut demain fite, Ol emploi ii'« lieu 
,jn6 ninlivemeui k un luiur pixlie : on •Viionceioil 
Miul , •! Vo»» «l'»»"'' » /'• /»^'"« /'"/inrr lUiH haine, I e pié- 
i»eiil cliMiigm encore nu «ulur , quiiiMl il enf pnWdc «lu 
moi «i, exprininnl une condition , conlmc,7r«iiii*'V- 
MolU,iUi jHirttt' êij'rn intui>r ViniaMion. 

Miiit U^loi U^ plut hrurruti^qu'on \>uxue fiiîn* «lu 
pn'i«nl,cV»l ik^tVii tervir »u liiMi du pri^U^iil. li» vi-|| 
vuiu- d« Mvlour nWeilIr r«Uenlioii , rt fmpp*' lorte- 
ii.enl rinuiKin-lion. Tel etl ce |mi»wi«c <Je Rucinc , 

' J'il »ii . i.rlnn»nr , |>i ^"« «"«»• «>»«U»rHrrui lit* 
Tmlné i»n» l«.i«U*T«Mi 4U0M n»«in •« niMirTii. 
Il •^•ul lr« i«|.|M»l»r, il •« *"i» i»» '^'•''«•- • 

Ce «UMuier vert etl un uhlenu que U fonne du pi<^ 
•«,11 wel «OUI Ici y«UE. Si. tViMine eàl ilil , il a inmlu 
hMmppêiBr, rnau sa %^ix h» a effrayée , ce nVdi Hé ^ 
tpi'uo simple rédl. Kn voici im «utre «lempU lUu» 
Vuluii* , , 

On il*ft.u»f«l» d^|à Im bordi di* PAnuUim» i 

L*M(i« hrlllaitt ««u |««T k l'ipifaiit #*o^rt«rc«/ , 

L'air «^» , !• tUI fr»mli ,-#l l'«iii« •• *•»« »^' I t4U4i»<1Mfa;;RMIL'Xi^/44;. U>^- .4iU,.-"V'..«U.>**- D0 V Imparfait , ou Prirent rélaUJ, fii 

L«t «Mitt êont a«rhaiit«a lur |«a t«g„,, ^^y,, . 
I.i foiHlr* ^tiiir«Unt« itlate tUni l#^ uuci j 
kl !• r«u àm értairi , «t r«b)m4» .In m,»,; ' 
Momtnmt par-loMl U nioil «ùi pâi. • matulpi. 

I)k lImPAIIFAIT , ol) PRfeâKNT Ill.l.ATir. 

L'iniparfuit m«ic|iichptfi»«t «vw rnpfH)ri ;iii |.iV,k.„t , 
€l f«il cuniiollro quNiiuMiio.r «^U.il ,»ni«.|iie d.,,. „,[ 
trmpi ptimé, comme , Je mou,Hhs i/iMnU ii e^t entr^. 
Dâiii «ite phrnic, j'iutli,,ue ruùioii de .ou,»c.r (,ui vit 
pif.»é€ i. lVg.rd du iriiip. j mnU je |« manpic coium» 
pnî«?nui 1 ViSgnnï de la pcrâoiiiic «loiii je ,H„Ie. CVgt 
pour œiUî miaou qu\>u uommc eu u:ni|Mi unjnir/Uù on 
. prtfêni rriaii/l • . ^ 

L Wptrliit iVmpIciîo en |>nrlnnt(!Wiiont linl.iiii<.||r„ , 
ousouvrrit niiuSnSet , di.ni un teiii|- p«W^ <p.i «rni p,,,' 
défini , comme , qu^md /étoU â UnUrt,, J'alUs „m 
prvm^fiet tU préjénfnceuié Jardin lie Ar/isin^on. 

J'fcl »M Pifn|ii<« kdorA iur U trrrn : 
Pa««ll au cMr« , rf/ roi^Aoïf dan. )«. , |.„^ 

Son frotil auUai irut : 
}\ êtmhloU à aun gré gouvarnvr l«. fonn»rrw , 

I«n*«i fait qun {•«•N.r, il n'i/..ï#H^jip|,„. 

lUrlNi. 

On remploi* encore iur^toui a«ii% !,« nArroiônn , 
pour exprifiirr un prci«iiji miu rap|M>ri uu pi^tKiii,* 
comitie , Hi^n^e étmld'alHud ((Qui'rrnét /ntr ilo^ nus ; 
c« quMÏgniÛe, Jiome fut , eu . U.i | Vmploie iinaai ,,url- 
qufftiia pour II exprimer quuu riippori «u pi^aom . „wû k \ v^ 


-^ 8 J De rimpàrfàii , ou Priheni relaiif. 

•Ion il «luit èureprMdé de,#f: oomme êiJêconnoU^ 
sou t'Oê ùiientions fjttleê exéeuiêroià ; oe qui Mgnifie y 
jfi n'étxécuié pOê poê ùtUniions ^ ptirot ^tês Jm ne leé 

connpis pt^> 

llivM\RQirB.L'iin(Mirfiiit m montré touYCitl dans le» 
phrairi prérMéd'ur Terbe «t de U ron|onction que. 
Datii «eoM , il déalpTii* Itntôt un pMt^ct timtôtnn furètent. 
Il d^ti^e un f»têêéj qtiand le verbe auquel il ci|. joint 
par la conionction que est an priant oa> au, tutur ; 
tomme , ^ni ia^^ ^ ou yoùi Murei que le petàpUro^ 
mmin Mk ^aueei apùi^ qu'àmhiiieux. Malt il détigno 
•n prétetUy quand le terbe qui le précède ctt à 1^- 
|Mr(ait , è l'un des prébértlê, au plusqtic'^rfaJt , ou au 
€on4IÙiiiilial ) cutnipci^ Utt a dit da l'éivqueni FérkJèâ^ 
qii^d ummÂif quil'^Kifmil.un foudre iur sa iunguf, 
— On diaoit de Plwciofk qu*it éuÀ% le pim grand ei 
le plue honnéUi homme de ean iempe» — /Am qu'on, 
eut appiia A jÉUiènee qu'jâlnùUide é\xi\l à Ijoeédé^ 
tnone^ on ee tepet;di$ de la prài ipiiat ian avm: laquelle 
on l'apoit condamné. 

INtSaninoina Timparfiiit marque un paité dafit ce der-^ 
nier cas ^ qu^ud il déaigmi une choie paiaév avant celle 
qui eat eiprimée par le premier verbe ; comme , ei foue 
avîea étudié Fhietoirf dêe tempe héroiUquee ^ Po^e e^- 
riêM fuie eee fiûmmeé donêkm ajaii tltii^itni ritrttr^ 
étoient dte roie otepItdSê de* ckefêfirocee et harbaree ^ 
digneeà peine du nom d' homme, Dtipt eetlè J^hraac , 
4lPuient parque une eboae paiiée ajlrinl Tacdoo opri* 
ipée par ie vtfbt itom aifiêM éêudii. '\ : A 


\- :A * ï}u PréièHàdéfim , ei d0 rimUf$nK 83 

' ■ rt ■ ' Vf 

♦ JDU PnkTéllIT DEFINI, ET UK I.'lND^f'INl. 

* ' ' '. *■ " ' - * ■ ' . '■ " 

L© prélérit pçmtoii nwirtfiW UVih) mwniètT pnVi;^(v 

quViiQ 4!luMie « t^t^ tkitPy 6ti mArqiirr M^ttly^i^rnt (rmic 

niAiiière y^;iM ti imUtffmnntSo quelle 4Vi éU. }ih h ^, 

iuM U plupnrt des Ungtu*i vulgairM, deim )[ih*«i(^nifi; 

U prétérit défini , ci le prétérit indéfini. /> prêtent 

défini tiiiirquc linA choie (Àiut (Uns un t«'hip« dont il 

ne rrtte plus rien , cximnto , j'étriviê hier à Home , 

j^dtnailmntU 'dernier çhe% un tel. \: ' * 

W9U floutM^inf , M>iKn«ur , ïlirn ^wf «otr« ■ouiUu^ ' . 
Lui Mttl mU k ▼•! pifd» !• Partb* of rinîil»tt , 
. ^««ji|Ki «IvvanI vwu« !«• iuuombrabU* fkjUtMf " 
Bl r»nfÊrmm'\— tmwt* iUin« voi va»4M.tiaiii<Ni, 
Lui MHilaui jaui (l*ua Juif ^'coM»'nf If dattoin > 
t)a drlli trattff% tout prétil à vuii • f hvi ar ^«i Mio. 
iiéiaa i t« Ju^f )*dîi mVi^/'lAptfur «a lllr% UB Le préiént ind(^.ljni mairie un«* choM* iiiitry où dans 
ipc.wulenient déti|[néd'un(iiniini^>n* ind<^((Tniin<V 
ou dent un temps peieé, meét dimt il i««te enoorr ({uchpio 
flboer 'y otnntiMBy iim'a Jiilii mnunti pkÙHr en %»rnunt 
me 'Voirt j'ai vu otttu ^maine , hmautioup de fnttndt, 
DiuiB le pf^Hoier eveMple, le préu*m. a /ni *d^*ti^ur lo^ 
lmi|pe indétefmioèalienyf djl9« !• Moond , le |iiiét«^ni / Vit 
Ml déti|piéuBl4in|Bf^|iité, nieiKdont U rnie qfirl(|u«^ 
^ |Miîlic|ae U efnàiflé n W pm eabore ipui^è-fâit .^^40» \iittB9olt> oee ^«x piMriu ne •*emploient pM in- 
it iW f«tt# l'eiure. U etl dkmo bimi éJMwn^ ^ V. , f ' 1 1" t l fl l 'll 'SflfltfÏ lI^H |/»»«,.M '.àl, ^ ■»'»,|->W»>/1'' t4 Au prMrU éUfini , #1 d^ VindifutL 

Ui-l (1 Virr iiyé «lu* lot nouoni c|iie poui yrnont d en doim^r, 
Aiin d6 nto {Mt •« in/Tprcfidi-!i! tiArèinidoi f|u*on ,duit «il 
&in*. Qn^if) iHir^ du pi iUr'ii défini eu parla ut dW Irinpt 
Ahtoluiiieul ^ul4 ti lionl il ne itrftU> plui rien, oomnio, /# 

U (iiu|(y ^ur 4# •crvii' d« oe prélûril , cpi'd y «it •U-moiiU' 
lSuitTV«lWll*un i<Hir. (^i!*! le pliit utile dint I0 ttjle ' 
liittoriq^uv. Aiii|pc^l;4»n ne pt'ui put dire ,y 'étudiai 1^0 nuUin^ 

j'éi:rii^ié oujiQi/ird^hui , cfiie êêitiaine , t^e rnoiêyi'wité 
anné0 , etc. ; parce que lii journée > la tciunine , 1«3 iuoia , 
raiiii<Soy uf( font pat tout-4-fàii écoulét. On to sert au 
c»nlrMire du ,/»r^^r«l «mi^m, en parlaiu d^un tcmpa 

*li la v^.t^ P***^ f Ruil> dont il reaCe eticHjra quchpiu 
ch(Me ; (Mimine^ J* ai écrié 0$ maêifi y fe moim nous 
QiHinM vu d« gratkdë éa^inenunt duii4 ce ëtévU. Ondoie 
aViprimer ainai ^ parce qtl* le liiaiift , le nioit , le tilnJé 
dont on parle iiiar<|m*nt un capatv de tempt diint l<i|^iit*l 
gn ett encore renièrâné ^ •!• -dt^nt, pair ronM^()iNint , 
il i:Dtic c|uelquii (cUoae* Âjtmtroki doue une iàutu de dire.^ 

j 'éorivim ,mjmaiîm , mms vimMiian» oe aM(^« etc. 

" ^ La'4iflilreQ0»^*U y ««itrt «se cieM^ prét^riii ,. «'pat* 
qU*on oe deilj^maia ée aervir du pe^iérU défini cpi*i|ii 
parlant d'un lenipa abaolument p«Mé ^ «i dent lequel 
00 nW p^if aililiMi4|ueù'liéito.dae ocoationa on p«ui 
iodiililrMiynMt employer le p iél^iil indééiid puut» ma 
tempMbaduwwt paaîé ou p«ttr>.im umpa/donf U Mlé 
minore qprlqiie chote { <xMBllie,yai écrit fmJ.'Miémà 
hier § j'ai Aé.mà J^ fm maUuh U mnuj^Jf^^éàrw U rê* 
^^mwakai^ il «tt piuê CMGI I ctt fÉiénl di) aWpfeytto. Du PcitérUnhtrrirurv 8.»» 

-rrt pn^u'*Hts que •uiynnt loin* >«''ritnhlii nntiirr. Noui 
TiV%oiiii i|uist<^ sur ()rs r<'*^lf» i\\\v p/inx' cpir Im <^tr«ii- 
^rt II'* cnfn*i;;nfnl '•oiivrni i Iwiiie cl en «voir tir» iio- 
tioiiti juMèA rt vrni*». ^ 

r<« <pnU«*Hl iiidûHni «N'inploi*» qnrlquiToiti potir un 
fuliir pr<Kii4? ; rôirumc , nvez-s'iUM hiitnlM fait ? /'ai 
\ fini iinnêlê tnvment ,; <f (|iii Mgntlir , aun»n-{'OUê bien- 
i6t fait yj'aimû fini danê Ir rrutnimt. 

\)v WRUrkvL iT km kniKVu. 

îif prHvrit antvrinir est niii<^i iioiiuik^ , parro <p«'il . 

r\ primo onliii.'iinn'nrnl inM* rho*»*' p«Mr«' nvwiit iim* nuln" , 

clatiK un triiipn pnfiM'. I) ^y <'ii «i d<Mi\ ; 1*1111 qui l'xpiînu* 

iitir rlioM* paiuM'o nvnnl unr niitrx', il.iiiii un icmpn ilotil 

iln** rculr plus rien , rouiiiu* , ipaiml j'ruH nxrfmon 

nrs^rU^ je ht' en afLti. On Ir tumwit' pn^tthit tinft^rirnt 

ifi^^ni, \Ai\ttn* cxprîino um* «liosi» Diitfr nviint une auho 

du nu un ti'tnptdont il n'tttr «mkoio (pirlipn' partie iln-ou^ 

1er , aymixii'^ (fuaml if'iii eu ty^çn cr matin mon arj^r'fit^ 

'Je rnenâuiit allé, i)ii I«? wvfxwww j^rétt rit antérieur in- 

défifti.ilvn pivuViU «firt^riMil rornnir lr« *fleu\ pn^u^riu 

dont non* iivohit pihi*r<''<l<'nHnr«t pjirlt^, <»t (loi\«*nt ' R\*m- , 
" ^ ■ ', • ' ' 

'*'|ûii^<*V*'*' l** m^mt? lnani^l-r ; iU Kont tonjouni .arcimrpiif^ni'** 

oiVu1!iiiiéNir()iijon(ti<m outl'nn rniverlx^dH t«^i|M; n>mnu\ 

'Jii^iiiê'tttrïi ', de» ^w J'ai eu dine^ f'eun hier dîné dané» 

tm inâiarU ij'ai eu dtfié hier dan» wi instant. 

*On éVilelVmplutdt* n* lcni|Mi, <*n luiinhnitiiant aprr* 

•tiîvl du piVlMt d(* riufifiitir; rutiiuir ^e »iu» êorh ft/)/>'4 

^ikiir achevîi , ma letêre, ' ■ ' /.'. 
> J >.«,.• .«i^jw i.-^» « 66 Du Pluê-qm-fmrfaii, 
Dit PLU«-QU»-rAiiFAiT. X# pUtt-^tt^-pi^fa*^ «tt compote <i« dtili Y^ÊÊ*ê : il 
marquD an« rbowj non trulcnwnl ptw^ en •« , ni»i» 

•UMi .|nmimS« f contnwi , /apois mnipé quand U 0n$ra. 
Au prruikr oouliïaWI il puroU qu'il y • p*u d» dif- 
rérrncii çnlrc Ir plu»-4|Ui»^rikU ri le prf 1^1 «mérifiir. 
11 y «n • n/«nmoint unr mMMiniirlIr. C/i»il q»M» U «^l»«^ 
ou IttClion tt\w\mh^ {mr U prélat «nUrrK^nr «l éuIkiiv 
lionn^îà crlUf HuirituUi*, rtqiw r.Wl à rrlir fiirniHi» 
que Ton intrUi piyid|mUmcnl •«» ■ lien lion j conimo, 
tjmitui j'fwi Mii mon ar^ii , J» m'^nnUai. Mon 
liaenlion rtl Jo dirr ipic >•. m'en alUti, n»w ••'»W>- 
lueul àprèêaupir mi* mon argent : v'mi en que jW 
primr lieiu«iM»iiw nt i« l'âiardu préléril «nl^rur. CWl 
tout Irronlraini I l^^^rtidu pluM-ilu^purfaU # c<»m»e , 
y'iMioM mMifé fmndil 9fUru t mon inienlkm m% du dirt , 
i^u^ J'a^wupé, «t qn'ali^ li #«</«. l/.Cl«nlkm 
poftt donc prhicipid«iienl sur 1«i pUi»-<juf^parfmt , el 
rton pi^Hâ^ttmtttt wr W irmpt oà »i #nlni. Q»»nd on 
«,n4uW if ptéêérUaniéhéisr , UrJio-. ouDicuon qu'on 
n prittci|>«lw«*l en vue ett prÉMAl^ > drrnièra » •! 
lor.qu'on 5. ••ftdu/,/a#H|ii^;iflr/aâl, cW«of»«^ 

le^pirmior rftHff qo'elle tirnl. j^ 

Kbm UMIOB. ^ L'emploi de ces dtlWrenU préié^U eu 

, ibri embnrtiMiNil po»r Ut étn»n«ert ; m«U »l wIim»:^ 

te fient qu« de « qu'ib n« iwtt p» Wim <Wf •« »• 

i^auifvdu rapport qu'il* eiprimtut L'impiHWi mwrque •■■•w*' y0ffr*--'^-" ;;:kJ:J Vu Pluê-^ii0-parfàU^ ' H 7 

uno ^poqur int^ricuro , iiuiit pn^Mfiiic rcUtivctncit.i ik 
UQ« aulrt) : J'éUtiê dans mon janUn (fmirtd il nrruut. 
Le préUîril déiiiii iniirquc iioe <^|hm|Uv où iiiirt )u»*tt «r liii- 
•oit y iu«it ^po(|ua «lotit il ne ivêU' |ilu§ luwi : 

L« pivmUr i|iii fui rui lu) yiiaulJ«t liaurviit. 
liO iMndu^ril iiidtUmi niiin|iir uni* é|MN|ur où iiiin < Iiort 
••'Ikiauîli liMiii i^MMJiir «iiiit. Impicllfi ou rtl ciuon* : 
j'ai lu cë mutin U p/^mirr vlumt du inhnut tint 
Jardiné, lie pnVUTil aiiU^rieur di'fini inAn|tu« iinr r|»o(|iio 
oik une rboae éHQtX liiile , ninia 4^|mn|iiii «lonl il tir t<'»io 
plu* rieti : j'êUê JintM hirr nutn ourm^ d i/uéitrr 
hménf». . Le préli^i il nnl^iieiir ^ii(l^(îiii nii«n|ur ri'|»4^|iio 
oiV^une rluite ^loil liiiU), nuin <^|MH|iir doitl il rmU' 
enccire f|iirl<|tie olioie .j'ai fu Jifïi anumttVhui nion 
OUi^rçifftàtfuaint H^UTÊê, lie|iliUH|iii;< )Nirl«il mnt'fliir iiiir 
é|MM|U« «DU^rii^ure à une «ntrif ^|MM|iir qui rtl rllr-iii^iiio 
«ntérkiir^ ^ rép<i(|iie pr«WenU) : j'i^Utis mtrti ifiêtind d 
fini nMi* tmir, 

* F<Jn^n 11 dit : Jtt Ium t^He httt^ , et ri^t* me /ta mi 
fU la màia^ d* Phiéttcl^ l/nittriir rmploio la i(»rftio 
du pr^l^rit d<^(ini , |Nirre «pi^il •'«gii d'une <^|MM|ue pMtiuW* 
dont 11 no mêt/t plu» rirn. l/«(ùon ^Ir lirt^ l<i létlir , rt 
J« pcrtuaùon quVlle ét«>il de U iiiain di* Phil<xl«'s , ont 
rnukuàp maiê nVtinent plu*. On «voit /htr/aitemml 
iroilé êon éorêtur" » ri c*étoit ^ntUadas tfiu r«voit 
^âile mv90 'IHmocrviU, 11 emploie ici U ioniio du 
piili-quivp«rfiiit ,■ at^ imité y p«ree que F(!tt<? iiniui^ 
liott étoil «iiléri«iini à Tépoque de U leure, ë(MKpi«? 
qui est cUe- nuAUMi p«ité«. CW^ UUre mejeia dan» ^ «« wimmÊÊÊBÊmmmm- ■ ■ ■ 

88 I>êê dêUM FiUurê. 

um étrange msrprim, L'iraieur rqitviid U (orme du 
préUhrit d^ni , p«fçe qu'U m tramporU! de nouveiia 
•o ffumiriil où l'artûm tW paatée. /• la rrliaoiê «n/i« 
c«iM #1 ne pou voit mê pêrguatltr quêU» fiU tU PPù- 
lot't^ë... Iji iuniie df>rimparlkât n.itpUni ce\U du, préiArit 
défini, jNirfw <|u'il ■*«gitd'une^pO4|urc|ulroliiridD«vi«run0 
épcM|ur p«M^p : c^fMt un pré na t n*liitif. H^pnësani itan» 
nwn PMpt'U inHàblé iauUfê /#•■ mafyu0êtotM*fu$ntêê qu'il 
m'iivriii donnênê dm mm dèëinàérfêMnttnt 9t de wahotinm 
Jiti, U foniii du plii»^|ut»^p«rr«il rai U M»ulfi (|uî <^>iv> 
irUiMir k rftl*^ pni|MMiiUHU inridrul» , ipii mprinm un«i 
^|MMpMv «nlf^i-ii'tire. Cr/trfuiani tfué |Miuvoi*^-jii yùW ?- 
/|N)r|ur |*r^W»Ui djiiit uu Uiinp* |Miiié| f*l |Mr (yhim^ 
<|U(*til riuipiirfjiît. NotM IM* |MMaaMrroiui p«« plus loin crlUi 
«nal^Mt \ «lia auHU pour «loniirr uimi ïAén de U ^lani^^• 
<l«ml on (UJl l'y premirr |iOuir a'JuilNluer h ôuuiuillm U 
iijiiure et !«• r«|iporU dr« tenipt. Nouâ ■ouiiiiet |MTr«u«diW 
<|uc fti Ir* éir«ii||nrt veuleiil prendre I4 peine de d^Vrni^^ 
poier ainai quelcpMM pliri m i ^ fla teroni en étal , dniMi 
ir^ia-^iett de tein|Ni , iik^ ne plua aa méprendra aur cet 
emploi (|ui lea eoiliarraaae aouteul. 

Dk» DKUX. FuTlIRt. 

La futur o^aolu marcpae qu'une rhoaa aéra «u aa îmê 
dmia un lempa qui nW pat encore \ «tmuna , ^e rac»' 
«'AU (/a l'argehi 1 y'inoi dW»i^^ lè ia cmmptignê. Cà 
fmur a U tig ni fication de riolpénitif^ quand il eipriin* 
ttii oommandament o^ qm défcnii | ccnbbm » i^wié 
«Mfienis JJimi éê toui pûlrê omwi Kwa n# mtfoliiN» \ De9 tirux Fiifurn. 8^ 

^pOHit t ce qui tiffriiflo , -atmrz Diru cU> tout i^itr^ mmr ; 

ÏA" futur tuiti^ heur iiinMiii«* Invriiir nvrc r.i|)|M)rt irn 
pMMij , et lÀit (MMinolltr (pi/, «Imh* le iniipn (in'iinr rtioJM 
arriv«rrii, uiir milrr •rV«-{>ji*M>4* ; amitiir , i/iuuui /'aunn 

Jim , /#» iifM4r inrii /oimifr. 

<>• <Umiii futiirt (liltV»ifnt rn n* «pir r(^|MM|iif , daii* 
U iiiliir «IhmiIii , |M'iit <^lrr ou tir p»» AlMvfi^li'riiiitiAr. { 
iMiniinr , /*i/**ii , on f'mu tUftimn ti Ai mm/Hi^nf' t nn 
li«u (|iiii , «Inii» k* liiliir miliSiiiMir , r«^|HM|ii<< < hi tu hh»» 
MlitMiiritt (l/Urrniiitûit , (oiniiir , f'aunn fini ^ ifitand 
iH}Uê iirrtiftfrM. / 

li<tt «^miigfrt font mUlivriitoiil k rrii»^ilot rU'» ^nit 
fiiluis imn liiiiir hi4*ii rli(M|iiiiiiir «Utiii iMii^ir Imifçiif' ; t'ia 
cir M Minfir du lulur mim^s «i inia tHmr^^âiéft/HtJtr tiue. 
Ili«*n <lo |>lui onliiiaiir (pir il«^ Ir» rtilnidiv <liir , /'i/mi 
netruun tï la iHimpa^tiê , «'il litr« ./i««i«4 t /«*«> êaUlutê 

Jitront butn léiér iL^ifùr y «'ila •rtxiiil himn nnnnuimUn/ 
U uiiftê êtii-wmrnt irmiHtrtè ImniièUt^ , »jiI Mum »uii% 

KiMiLM. Quand un ycirlw rat Ipt^c-i^li^ ^r «i. niia |MHtr 
êUpgHtêé qtMi^ on d«iil lo UM'lItr au pi-tWnl de riiidinitir, 
•u \Um( du futur abatdu, et nu piiiuVil iiidrliiii au li«u 
du l'uior a»iéri«ùr. 

- J'irai tUmain â la vamfttt^ie , «'il fait inniu t l^**- 
êtMiiêJèroni Imn Uur dm'oir , ê\U aoiil hié^n aimfuan- 
dès I U aura êilr§nt4n$ ntmfmrUf l'atHifita^f s'il a nuivi 
poë ciinjHfiiê i il aura dîné vheM êon ami , •il a eu U 
Umpêdêhfoir, l / rrr ■fi*V.«.. -«i .V j^ Emploi dêê têfi^ du Conditionnel. 

J**, lUMARguil. Noot o'avoni pM fMirUl d« PuropUw 
^ |»lii»-<|U«-p«i'£iil «t (lu i'uiur |MMté «urHxmip^e^^ ^ 
jwci qu'un m Mit r«reoionidi cm uimpt 9 «t qu« toui rm 
^m nuua «n dirîunt Msroit pl«la pr^pra à «mlMimiiMr hp 
4lr(Mi0Yr»y qu'à Uur éim «t 'uno uUlilé rAnllu : iii aenrifiii k 
aprÎMMN* dffi Buaucwi (IVipTMftîon qu'un* loiigiMi iimïik-- 
Vfàm cW U Ihhkimt p«iil touki l»iir ■ppmiidr* à MÎtîr* Il 
auiil qii*Ui mcImui qu'iU «iiitrîaMm «truiiiM i(kWiqu'«Ni 
Wr puufruîl pini r«iMlr» , miia Imir cxiimiurt, «vmi lu 
Wàmm pfé«ÎMon ( «(imiiia , «i |'mv»m «u dîné , /# n* «^niM 
#Aimf §m»JaU (téiênJrÊ l' li «#ni êurié, dè9 quil aura 
•a «clund* «a l^Uf^. 

U*; AKMi^liijiUM^ On pmil , mi françoiif ripHnwir un 
imté pmi éluÏKné^ «4 un (iitur pitirlir , à raidii (l«i om^ 
Idûi» votImw. Httur !• ihmm^ , on au M»ri du prétrni ou 
db llappaiiiil du fnt ba tw^tir , «paa l'on joinià riullniiif 
àm tarlMi d«ni on vaut raiprimar la paaté | mmm^ , >a 
«Miia lia d;i#i#r , >a MVfloM tla <J//iar , ^mo/nI il «>## tfil/^ 1 
«a qiu raifbni k w pkraara ^ fai dtn^ , il n'y «i /Nia 
lanyf < my a ^ j*a%Hk9 dtnè , 1/ fi^ m««i< /mm /or^f-^f»ipa , 
fMiinrf •/ aal êniré, Pour la futur proclia , on jokii à 
llafinilâr du varba la préiant ou t'imparllét du fvnrba 
mÊkr f aonuBa , /a nua d//iar ( > '«iKaia ilXpiar , ^immuI U 

mtin», La %arlM»yavoir nuirqna numI nu Ibinr ( mait 
nW paa détarniuM^) à un tampa pmvlie : alla 
ètao éloi($iiéa; coninia,ya «^oia^/iéri. 

t^fUn Dli TKMPa DU CONDITIONVBL.^ 

La conditionufl att U mauièrc d'aiprifliat l*alBraM* / ..,.,.,.V .:..■■: ■^..jflii^ffMiMunf.:..^;..^ y ,-r..^i- f:,-i t^:4j^ifiJI-Hif' Emploi déê Umpê du dmdUùmnr!. <) i 

i%n%\ tvDO dép<nn«laiiCMi d'uiM conUiUoii. Co uhhUs t (1«ui 
lrtii|M, l« pH^tiuil, «i \t paaM'% 

L« coiuiUw^inêl ptéêëiU tnan|ue qu^unit rhoM •cr«Hl 

ou i«i linroit <Lint U imii|Hi iinWiil^ iiioy«iiifU|iitj^itiiinMt 

CiMidilioii» ; coiuftMi , /#' Unn» , •é /'àptmi Ut>ê Uvnêi 

yinHë iHthtniiërê a«w ittuê^ êi Uê vêntutëLimeM me Ip 

fwrmtfttvutnt. 

{ai (MkmUtMnftêi paêêé inan|iic <|U'iinr < luMM^miroil^l^ , 
dana un umpa paaa<^ , iiioyt^iiirtint <ti Uiiiim r<»ti(liiiofi)i ; 
c(»iiiwp, /'linnHê Uimé iivitnt midi^ Mt l.ot^ n'rhut ftn» 
i*0mà Mèê tUitHtrfà^'f' i /'#«4a#« difté atuntt muit , «« /'o/i 
fuf JiU JMU t'enta nui déiouttîrt . 

lira ili»uii (Iifb4*f?ulra iiiniiî^'iTa clr midn^ l<* «'otiiliiioii 
nrl |»aM4t> ont iitir dilli^miMMt qu'iiii «loil «oniiolltr. \m 
|lr••flli^r«1 niartpin iriiiii* iiiaiii^N* pl^a pMyiMt , rr|MM|iMi 
«»à iiii«« ailàirw a«ir«»ii (^U\ fiili*r|inM* ; r( EiimtoiiiIi« ; mIIii 
oïl «ilU auittil ^uS finit. J'tiitnHë [ad ftigtiiiir ff ine ntmi» 
vd'Upé â Jiiirw ^ itl j'êUêêê Jait «if^nilii* , fuj/infn a^nnl 
fuiié. 

IlllMAUgiflc. L'oltarlrvAlion qùr n(»u« «voita fiiim alir 
l«a Uinipa Biir-Hy)in|mM^a iln riiidlralil , a lirti par rap- 
port «u toon(iilîoniuJ..()ii w^ nrrt \\\\ t\ihdd%oniiel fHiêêA 
êtAr-iX)ttifHiêè I (piaïul on vnil Diin^ <<iitrndiT (|n*unn 
dioan auroit M fiiilif dana un iv%\\\n paMk^ «i f|u^<ll«' mu - 
roil M paaa^o à IV^jard du i'v Uiinpa panM^ , inujf«innant 
c«itUîii#a condiiiona {. oonnu) , j 'auroi» ru , ou / Vimm 
•ù ii6W, Ji Von ntfiÀÉ pas vtnn nw détourner. 

ÏM CQndUionnêl a'eriiploic en difl«i^n*nu^a «icmuiona. Il 
•Vroplote , 1*. pour cipriiiior np louluiitf comme , /> \ ^ {m -«iî 
^ SmpM dê9 Ump9 du (hnéÊUianntl, 

êêmiê m\ j*aun»ûi Hé mnêênê d« réuêêir danê cfiêf «f^ 
intprute t a*, •▼«c si qui iiuiR|imi do«le , iiMwriiiutUf ; 
éomtiMf , ditmandum^tui êU Miroh ¥f nu aP9v nouê , #ii/>- 
/fv>W i^fii'i/ m'k4I /mm «*m affhirê i 9*. ■viifit ou «prfa l'inr- 
jNirfiiil mi Iff |Uii»-q«r-piirfiih du TiiMlInitir, pr^iM<Si <l«v 
ai , mimiMf , mauë nauê ép«ttf[f%êrwn9 hi^r^ (Uê f^grHê , 
êi ruHiê MwUmê rfuniérmr noê .ddairê | — mmê OHrittB 
M phiê hêunmm , êi pouê: 4$i4Hi 9itM nunt conmiU / 
4*. «iffir 9fi»ifml mU jHtur êi om p«iÉr ifuoi^m ^ nvnk 
•Ion k*!i vrrlwi «ltiU«fiit éim «w mAmit cM»n(lilk>li«#l , 
r«ifiiiiin , tpiQnd Va^Htrm pifê&MmntU fv$U for du montée , 
éi nti •€>! itU /MM #/M.'(>nf iHtfUéHi f -^ tfiéand %tm%M (turimi 
t^inmdêti «ftêétiifuhm iur rHt0 t^ffhirt , «f»ii« n'pn m^rirm 
tpê* tHi0UM fini I 6*. rtillfi, jMMir «Uin^rriii l«iu|»« d«'l'(iF- 
dIraUff CMniitiM* t ërniiiifB-îHmM intir* fitê ingrat 't i'iité^- 
ri9$^%HHéë mmêpi^^nné' d'un vm^ êi déêhonmmnt Y fnmr-^ 
fum i^ioUrtHi - il uri dêê dêvtdrê Im pUsê êniniê f 
iKma U pirmiKrc phr«M« ,. Ui «NidUlotiAnl fêX mit p<iiir 
un piAtriil ; rllr aigiiillr , vroyêm-vinèê votre JiU ihéfrat / 
^ cUiitlii MifMmdn , pmr l«i paat^ indéllnl , Vmtmt'^ptmê êottfp- 
fitfêité. d*un pU'ê êi dèêhitnonint 'f 91 daiu U trolaièiiMi » 
pmr \ê futur , puunfièui vioUnk'4^ un dêê dêvoîrê lif 
piuê êainiê ? 

ÎMê MrmiiiMii Ibnt^ rpUrifiiiut k IVmpl<ii dm d^it 
•ondilionufflf , U i|^Aiii« fiiuM qu* nom «vcma rrlnv^ii 
pu* r«pp(»n auK fuiuri , loraqu'ili 1m font f urèi Mm ' âti êi 
■lit pour êufipoêé tfêêê, lit ditoiil : Je êêruiê Cûnêênt , êi 
j/ê v<»M« vnrruit appiiqué | •— potêê atsrîê» vu U roi , êi 
êMMàê Mrks venu apêo nouê. y Emploi d$$ i»mp» de lUntpiratif. <)S 

BàoLI. Oa na doit |iuiMi rin|>loyer Ut rondiiitmiuU 
êmfici êi mit |kilir àupfwté tjiêt \ niJiii U faut m- i>rr\ii lUt 
l'iiniMrfNil au lieu tlu coiidiliomirl pn^tnily «l du ïiliu- 
(|lif-|MirlJiit NU li«u du coiidilloiiml^pnW. 

Jti ë^riHë citnteni t #i |« voui vojfuU (ifiji/iqn^ i * — 
j'aunUê Mè t^mUtU , «i jii vous «viima vu tt^t^tinjinfr 

Hnm AHQl/K. IVfilit rvlin rè^lr W» |mt liru |ioiir li« roii • 
diliuutiitl |NiaM) , (piiiiid on riiiploM' Ir Muoiid nMiililiun- 
IMil |xiM^ , ("«luiUM} ^j'0UêméiéiHttUentt,êij0 ttuis fuêm 

V ï 1 1 

Kiiruii iiiui TRMr» i>ic i.'lHràttAiii;. 

•^ . ■ "X 

' "^ " ■■ - , , 

Jé'inîfténUifvêl uiiv llUllli^lT dr M]|^uilioi duti» lin vrr- 
Kliit , ouirr r«lIWtii«lÉoii , I'm iu^i d*^ roiiiiiiiiiuti r , «U 
prior, (Ml dVtlH»rtrr. Va^ étinUi un i|ii'ijii *ii>iii|tt , (|iii 
niNi'i|U4i Uf j»réê0ni iwii' rNi»|N»ri k rNriioii ilr (uiiuiiHiMU'r', 
^l uu Jiiiuf pNi' rii|}|M»i't k là ( lioM' «-oiiiiiiNiidt'*<< , roiiiiur , 
Juèi0iê tmifêê têâ m0ftt0»\plt^. <1« U'tiipa un imn «U' |ii^< • 
mièrv |>rrti»nnii nu êinf^u^imlwknr qu'un uu mi v<hiii*^m>m^ 
pM II Mii«i^inci ( nuiU il l ni|^ pliirlul « p«Cuip ifu'êloit (/«tH 
fuiipi kmfï quNiai «uIiti 4|u uu l'NdnittMi. , 

^•f«N . «nU fi'ifiM«i^ !#■ dNiM i« liiiti d'un |ui«lNr<1i *" ' 
ll«(il«rNi«r fiM «ppNi irlttvniMil râlAftiM. 
' QmA foi li«ur««i iréMM ■•i««ii pa^-t^^vt ftodlgtoét t V 
. . ♦Ntèt éi tf lN|4i rfiHKMM In —Hm»; .^ .1 y 
\fj «mÈàmm. M. î*«liU Dmilia. 
llKMAlfîttB. il y «^clfNi |niiiiiiuiiri«iia qui Q« cloniM^nl 
, |Mii à cw mcMli Im iroitiliHM purtoniMM du i}ii||uliM* cl 
du plurkl , |MkHii qu'ili {mtommiC k|tt*dUiitl loU|cNi^ ifM^ 
àém ilv» fi cyi4(>n4*iioÔ ^m^ ^ «^^ 'AfiyMiHlÉiilMlit V<MU- 
M«*m«^nl iu M|V»)<mriir. O itWt qliVifis «Ulpiii. 09'^ 
ai/i#> , yw'i/ /«!•«• , icMit {MMir /'# i^pia» yi4'i/ otf'^ , fndà 
mm 'ifn'êijitêém. Nous «)9t|^m#iit qu'iU mhiI fimd/t ( 
ttmU ii^tunoliit iMiut à?ofia (iiiérA tm» MrtuoiMA «Uu* 
iw in<»d« , fiim ffiSI iitiiit ij^^ <|«i1l n'y Nvoimurufi 
liMKmY^iriM J^ ti iKHiIvriiMMr i^n oiU è l'amèmiMi «mi - 
•ifera d« fimJuMuiir, . " . , II),. . ! I I i , . ■ ■■ :n. •ifli|pidirt«rtiMi«ie YéàmtÊàk ilyiit l diNÉli^éé qiM>lqui 
pnrni qu'un TfilliM» ^iMi^ ll^ilff i lii'1l|iH4^*êlil<fa 

omjonoiicm pmtm^m>f9tl$tiéB'à^ mt^^M ^u'il 

•éparé. Si yflffi,^^\ j jar %wi^ •'> W4#^/ffe^ ««^ 
«ifias 4 Porté ^ mm mioÊê mtêê^^mHim à JPiim.é6|Nm- 
diiii ahad u ni iti t ^ «oftinMel^^ j^*i|¥Mr fli# f W iU .ii<; ttimmMmÊÊm ,ja M i jp i V KWWÉ i^t ;;i m J tmm<!'my *-J»iiiJ»jrx -iv . aiaj ■*'^r R^nploi <Uê iempê du Suhjofuiif; qJ 

i^iBiillt un Mni iiitHligilJf* , qti'«iit4iril iprilM y mitit 
)oiiito. Il jr a dont* dmiK dilKhTniWpHnri|.rtlrt nitN» lin 
dimtil' H In tubjonriif; U |>Nnili^lt1 , , '^hi <!„,. b* »,,|. 
|oiutiriiV«|>iiiiii) 1 ailliiiiMiioii (|ur d'iiiir l||«||i^,, ,,,.!, 
ivrui «t •utM>nl<»nii4^ A (|iul<|ii4« mol» «pii |.m'm .1. m , 
•« lif*u c|u«) riiidk«lir rrii|ifiiiir nl»M>liifiu m ,54 i,Mlr 
|wiid«iiitniiiu du UmiI miu^ nmi ifui p^jim oii iiiiVm^iUi : 
i« druiiNiir , ^tir It» •ii1>|on< lif n'ji |HiUt di- miii d«^ 
mmiin^ , i\h% «pi'il «ii M'pai^ di* «v qui Ir |mm<.U , «■ 
Mpii 4|im< riiMlîréld /«'il Mt Iroiiyr piVSx^dô lU* «(u. l.pir* 
wiou , iiVn loniir pna iiKiiiit im m'hh rli«ii ri Jiin nmu 
rt |mr r<(ina^|uriit unr «lliriiuilion tlin^rir. 

Cii» iii<Ni« • fpiuti^ lrtii|Mi , ri rtpiiiiir, romnir Jin 
dir^tîi , Ir pr^iriil , Ir piinM^ ri Ir riiiiii . 

\m lU^ê^nt ri [n^ futur m* pri^AriiU^tii «11 ■iili^otii (îrMMM 
U iiiAiiM>loiiiMi ; da n'y di II ^l>nlll puiiii ooiiiumV à l'iaidi 
«•If fMir U l4*rtidn«i«oii | l 'rtl ymt Ir m ni fpiori |<t^ 
flUliiijpiii. (;^iid on dît , tl fnut mtt^ /#. %^^ns tumr A<>m 

ditfit «pir rt^ fmtli 714* >4* ««oiM <Mm« rK)uini«'iit \m 
prAMml i miiU tl l'on dit, /0 tàuUm ifu'ti vienne^ ij ii« 
iWl p«i motnc ip» ori niou yMV/«»^nn4f rtpilnioni un 
lUtyr. (:Wr«jtnnir si Ton di»iMi, ;e tUmt§ àUl iùrmha. 
L'iiii|iiftH«ii tmprinMt plut f|<^n^iiilrmriii iinr m lion 
fMêUit, miiii U mlAUMÎ tiiMApiiUCi d'uiM aigniflf«H<«i 
Aititr«. Si à OM mou y iiêêi parti f on i^|M»nd, y> rw 
Cnr>^ciM 7»ru çm'i/ fforiit; voih un (MiaM^ : nmlé ai l'on 
AK U mèBM répomm à cet biou U partira^ vqIU up f A o ■ i % ùÊÊÊimtm :)auM ^ ffi Emploi d9ê temp^du Subjonciif, 

lift pr^Uîrit M é§iil(nuiiiit œi «Iaue aig nificaiioiii , U a 
'fallu qm J'aie poêêé chêm luif Ml un pàité ( tiuiùyV 
n^ntrwprtulnii pas t^Uê ^**^^ V^J* '•*<*'* t^fi^tdté, 
«•( iifi fudir. 

Il «Il e*t (Ifl iiiAina tlu plil*^ii(V|MiirNit. Ct^tlo |ilir«ae^ 
je ri# vnj^oiê pat tpm %ntÙM 0Uêêùfê êi iAl Jl%U , ««{iriiiMi 
un iMMé ) nuiia <wU»-4Û, >'#• iM«MMifUf«j|i4# %»awi èUêêisB 
Jitéi aiHtni mon niituér f 9%\irknMa un iuiur. 

Il y A ■III' IVniplui (lu •ul)joii«iUi*di»uv(linii«ulu^i^iii 
•(iiii tH*«»<«iiilNirr(i«MaKtt pour !«• élraiignrt. 1^ pmllli^^• 
«MmtiêUi Ik «xMiiiuUn» «vcMvci*rÙiii4lii U« («i où l-Vm cUiii, 
fiiii<«f MMiK«i tlu luliiuiuliri «I U MUMi(l«y à va^iHitU'^ 

qiMll \«lll|lt (lu •llbjiXIt'Mi CM»rfTI|M>U(l k cll«l|ltl) t4tin|M (lo 

riiiduwlirou tlu wimlUiuiiiM^I. ^> " 

I'*. i^i/MATiOM. QimU w^i !«'• !«• uù luii iltiii fiiiiti 

lui^p du lubioiiciiri "^ 

' Il h'j a'piwnl tV Hinlti liinn Uii* |Mmr r«iuMilln> «vto ^ 
rrrtUudo |ft («• t»ù Tou à^M ciiniilujttr U êuh^mnlii'. iM 
«mpM (lé|Mitid hifta iOuvont ilitt viirt ilt^'l^npiU, t|iii«i - 
qiuilQMUilu M^ul iiM|tt. Nt^iitiiuliia «uua «Uoiif Uonu^^l uua 
i^glf) qW a'^Uiiid k U fUffnào uiMJurîuli do ot% ma. l'ouï U 
IlifiiMUiry U faut aivuM' qu'il y • <|na (4ittjtntciUHii qui 
vrulfinl Uiujtmra éuti aiiivioa do l'indit^alU*^ qu'il y ou 4 
d'auln^a quf TCulcAi UiujiïUTi lo aul>|oiir4ir k lour auilr j 
^t q««*i) I ou t opifin ,qui UntAl vouloul ot UniÀi un 
voulont |)jia lo aub)oociif apHia oUoa^ aoUiu laa vuoaot 
riulimiion d«\ Toêprii. Qu appelle proitoirUU^n primipaU 
If plinae «prèa Uq^i ou ptaco la ounjuiiciion ^ or 
projtQêUion incUi&niê ou êubonioniUê ooUm qu'on pUiiti % ;u(u u'u.tak^ju. Pémphi drê ttmp9 du Subjonctif] i)y 

•pr^« Li coiijoiMiliyii. Diiiii a.ll« pUi „m« , y„ r;x>i# y,/^ „„/ » 
fiimfi* à tuust'\ jé vhHii f^ni U iwo,,o.iti..ii |niiiri,w,lr . 
n voiM aimez à jmutr «in l*i pitip<,ni«ioii miIkm,!,,,,,,,,.. 
lui i-oiiiom lion y/i,, «M Ir li, ,Mlr Ml» «Ir.ix ,uo|M,M^ 

HicoiJC. I.r vrrhr <lr l.i pruponMioii MilMudoinMv Jnii »r 
IW'Urr U'inai.^ir, qun.Ml Ir vr.fir , h, |, ,„,,,„„„„.„ 
|iriiu:i|,«K' jîJi|»niii., I «jlinnj,,,,,,. ^Wuu^ nuuuhr iUrr^u^s^ 
|»0»mjMf ; ri iiMlrp«.,MK.Mlr ; m„, ,| ,h,„ ,,. ,„..|hr mu 
^iiimvù\\ <|ii».).| .rl.ii ar Kl |Hn|MV>iliM„ ,Mi,n,|,«|« 
rt^wnii,, 1,. a.Mii,., U»nr|MiM. . rM.lmii<,i,oii , n,i I^m,,.,, 

lilmll' , ni llll ,„ol , qH.inir ll.rMIM |||,„| ,|„ |'.,„„. ,j„i 
. U tiiV, (Ir «on vt^il li^lllir). 

qu'il viiMMllrt;-^. /^^ ;,<„/,./'.l/M /»//,/„to/V»r* (/Mr,// y,.,. 
Al. m»/r/^, rH //,i ,rnt,,n»>it do Inni»; |.Mnv ,,,.. 1.^ 
Vi'llMt Hr L pio|.<Mi||oii |,MMri|mli. i,VH|.iiMM. .mm um 
iiimmMiHMil .II- r.Mno, h .|iir l'.illiiMw.h,.., .« , h| ,1,,. ! i.. 
Il |M.«i|ivr : iiMi, on ,lini , /r </,.»m/.. y/,/,/ nnii .„„y„ ,,/, 
— A^ i^Héx^n'd vio.no . /,. ,/,,„,. y,/,/ H..«m,! 

l//i//.f *o,i rht,eiin^r , --. /.r. ,h./.,.^,|,,., f,h,lo,o,d(r, 
i'^uUjil une lu ro///r/«/yo;V /i/, m^ntinimi ,/< Z',/,,,^ . • 
|««nT <|nr «rtli» .0» pliliiM • il y « .In ilr, ni.iiHiMV, «jr.i* ' 
volonli^ : olr. 

I^a^hifT t/ii'on (icfonmr aux h\'^f,f„'HM drfrr In 
plnêfTt^mfiiHsMân^ilf touH Ir.^ honunea I...I mAi ifu'i/., 

En K^ypU, ai l'on pnmvoii tpw Ai wndutU, d'un 

miH nvoit M mamuùnê , 6/i r/i amdumnoif lu nu • 

F/k«/<» , et d l'tudprité de lu ët^puUui;r. H()mii;i: i 

II. ^ / n 
t ^ '^ Il fji IM •• f6<lJiiilq«l •«lit mh^ •• •u|i|.U«, Qu*««ll«i 


Tal , !• •Hii f«l»M Dit.ii.MU illf qui oonvlrnl «litit U 4«^ue pmninri 

III. f|iir \pà i»r«iiili*ri vrrWi r«pHnM»^U 

,.H« miiii^t>« illniru^/ p<iiliUr ri lnJ^pw!- 

iii(-Niv««immi as l'jm». TtlViri 
dilntii Non» vrn €* •«Mcmcllf , Li clU qui vm.Ui k l.ur .uiu, .-"iM 1 m- 
JW^iif «iXntAl U .^liJ^lC 11 n*»^- •»'^^ \^- •^"'^ 
fcU ici rokUnr^iio»»- , 

P«iion/ «ui ailMrmtri €M«»iiiitu où Von «mplol* !• 
lUjcmct^ : lAclumi «k im»!- ûi«r tur oui iu«|i* 

iM ù pbrM«t lntiirrofpitU«i qui «primcni U •u dovt* mat 

wn ^ ^én formai fa r4pM^ à^^ i;.„ « «iW«'*v '.#■• • . ■i**. ^>i»h»'h..> ^ .-.»«» s# ii. a»^ "(-*•'-» 'V' in..-. .,. 


Èmpà)i tin ét^fip» ifu SNh/iHwiif. >)«/ 

Mtoèa m tcrU <|h( bftii* à Iimu U» y«r«ft ! 

. ' ■ ^. "■ n 

V. Hauihr. 

1*. Là uièi^ i4f|)o • uhtrtiro t|»i«iuJ la j.lirrt»*' nul 

/^<Wi# n0 <>(W« fftraumdrtfHi/i «pir Ira uj/'mrrâ 
puiient «wmi/ iWfirr. / 

llilat 1 un n* Vralnf p«s yu'î/ ftmgm nu |iMir êujtiyhm 

M«ii (pir U phrMM* mûi itiifirnigHiivp^^Mi iu^grtii\r, ou 

ln«l k WtuUvMiif In/vmlHj Ji" U uU^wi iiiiiiU nu, , «i |,. 

VnilM ilit U plu^ |iiiniri|MiJ0^|»riiii«i uit«i alliiKiiMiiou 

: |MMÎlîvr. ^^ -^. 

_^^J!^^ ^^^* '*"• • l****** **•• l^"* ••«"«••" «(•»• •••• p«r» . 

Nf 4ia plti», A J»rvb, qu« Ion t^i«ii*Ht «<i«iMi«t//4>. 
*' * NAdutn. 

lPé||iMI»nl AMMÎ 1« •tlb^lllciif, 4flUlll«l ils ktf IIOMVIIII |ll< • 

oAilé* «l'une phra AD «|iii iiti»rr«i|i^r , ou <|ui mAi(|Ui; mi 
4iMiléi^ un «Utir^ un« u}iHU4i4»H. 

Y •l.-il (fu^ù^ii'iàH (|%ii vm Mni« yii« ri>/4 m# tir^nnU 
f^Ùê un étirkHÙn <fus Lt /n>in>s^tfté'ii *<• Jcnnr /ntur 
•Mprimsr Ueê dioê€ê unÙnatrÊê et txitnmuiivë d'uuê 
manière éinguH^rw ou pomfmiêê f 

H n^ â |Minf dans U cmur lU Vhommt de bon nwu • 
¥êmêmt c(vit Dkiâ ne pnKhii9e. i> , ■--.%«. - .* ' •" 
/ loo Emploi d9ê iênqts du Subjonctif, 

ÇhoiniMi** ùftê rtftrmie où pouê Mycm iranquiUs , 
un jHtMtê d^oà^you* piUMiim iHMêê dèjhidnp. 

(Vi mUtirii régiftirnt <*m'or« 1» •ubjonrlir, qurnid ilii 
M>iit prAnM^i d'un. •fi|M*rUttf rrlttUf ! /wp mrillriir t^r- / 
tpgw quun piittôê puÎMc a»*oi>, rV«l ^ rcxur (itf ««f 
êiijâtê* 

4*. On «inploiii riiroru lo tiihionctif «iirès quelques 
▼oiIm'i iniptTMMiiitU, .'^.m.: K f.**Mf ^«w f M>n un •tivrii||« oA !•• faïKM fourifitlt^nt , 
,;. |>*i l(«iia «i**a|iiila a^hiit» «io latn'fia un t«H»M ff^htUnt. . 
Il fhmt 4fut itia(|ti* iUu»* y toit mlMi «h anH lUti { 
{)m« hi-ilélitii , !• iit . répmnHénI •« mllUtt \ \.^^ 
^>if« il'iin art fl^llral U« |ilV4iii« «••mltn» ' \v 

N'y /i»fm#nl qu'iin Mttl loiil iU<lif«rM'f part Ui I \ 

ijuê fiiiiMiU «Im Mij»! t« tllariiur* /traitant 
WkiUé iii«tili«ikti«»ii luitt (|U«lqii« MOI A< UlBiit.. •*- 

■ DaaVaÉAUi. 
' 5". l)/in0 IMhliri^t ellipliqurt , ri C4i tour « liictt tl« 

!«««<*• ^ /\ . ^ 

PiiiMim-Tmit I ^ cf^ viêiUnnl ^ dariê un r§jHt§ inler^ 
fum/m par d» dutéc^ê urt'upiUionê y Jouir du pa$9é , 
mùëir U pr4séni , ei rtiormêr %>oê dernière jour m de 
t0êj}érarêC0 d'une féliciié éUrn^lUt 

Qiê»lU n*0êi pa» la puiésaiwa dëê Dimm ! FiiMhm- 
vouf ùu fond d00 abùn&ê , la main dt Jupiter ftout^ 
roU voièê •/• Uttr I finriw voni dan9 Viifytnpê , voyant 
Im aêtrtê satêê ¥Oê p%mU l JupilLtr pounvit xtniê plon^ ) ■•■' <., 
m»' Jf'/^tétJ^itJimi-- u'^.-'.i ■ / Rapprtrt Je» tempjt île f fndlctittf. toi 

gfr au fond th Cabtntr , ou tHmapr^ipiier^ iianê /rv» 
Inmmea du fMiir Diriatr. 

, VibN^CUlN. 

Ori<n<l I><«u , ti lu priviiia (|<i'liulip(tNi «W m fiM-« * 
Il «liM«« <(• |).«vi«l àlMiniluiiiii'i la (MCI* , 
^'m|'i/ «oi/ ii)|Aiit« lit liuil «Il iiNiiiiiiii «irai liih , 
Du. ijVun •uullli* iiuuduii it.ini la tlcui « ■' i In-, H y . Il Ai -I M H. ■ ^ 

vlli|>M) «I.iiu la pirmirii' plimw , fr ASitfuutf €pm V%i ipiU-l lltrflllfu ; iUllM lt( MMOIldr , ll< NI-||l|IMM tli l<•'t^ 

.lui» |Mjiij| ipuind v{ un coii(hli<Miii(l ; i Vit «ojuun \ l 

.■ . ■■1 ■ ' ' ' ' ' • i " . ■ 

II*. Qï'KJiriON A «pu N lrili|»'» (lu Mih)Mnrtir ou dit 

n)iuli4Joiii^4<|K|H»ihl« iil II* ti iiip'i «le l'ni.liy.uil ' 

(•Vil (ÎM'din/u'miirril \v (immm\'«m»|U< I v%\ mit K» nn* 
mu'i- vrilN' .4|ui <lr(riitiiiir I' n ru[»» .ni<|tirl l<* nnou'hlnii 
^tn^ lliiaau aui»|(Mirlil On tlnH «lin; , // (nnf ipir fntmr ^^ 
V l t\on tpiff j\tun,u.\, , il fulhu' (jnr j\uftitin\c , v\ \\^^\\ 
*l*¥^ / fU/nt* f ii a Jutfii (fil'' f\iir(iihtti , ri m«mi <y//r i\ usitft 
(Umé i îl aumit fàJ/tt </»/<♦ /^rUiHn i//fj«' , vt iimi fft/o 
) ate atmr. Wnw liini n''t.MUj|ir^ vvH : (juriiiioii , \uvom-* 
«rNlioixl (jiirU Miiu 1»« ilitliiiiu tn|t|j iiu dt'» iikmIi^ «i 
dr« U*iii|»«. 

HÂrpoMT DM TicMi'à im i/lNiiu\iii knih'kvn. 

Riun.B. Qitund \v. pn'inior'vnlHt v$l ù riinimirn'i , nu 
|itél/ril, mi au |dut-<|ii(*-p>iirUit » ft <|imi I«« iccoiid \ti \»r 
■iAn|tt« ùtio «ciiop paiMgère^ uu niri «u «v^'ond veiUt ^ ^, * i r f t v< 


■,<«.'*j. quê va$tê tàmwÊ. VMmU j m f l m y w fjrfwi 9 «i !*«■ 

mais tamâ h itksÊà pwémmt «wdUnioaoci , à\'am vOTét 
Bunnirr im lîiuir «Ltola , Hmê^m ëisoêi mm im pmipi^Ê 
•rroient heurmx , si la ■ryf 4^<oil Xc «Mii J^ W 4M>« 
minisirmê. Mjit ^M!UM|ar kr prrinicrvcilic toilàim ém.,ét% 
Irmp» , le tiTuod te pM ioa|our» au prétest , qiaAud oq 
itco»<i vrrljc npriow «m cémm viMiie iImm toM Wt 
I tmy t. y^ f«y« émièiê , /r ««m# 4M été , /9 mous 
dit , me Dira n^i t'anivert tw^c 1 
abéttlêê*, , / 

)) dit flfid^i qBDM|ur rim|iiirfru a»o%iimiir quci^prlui'A 
» liwix «prè» U oonjoartion m. Flirroplr : Jt vous au-- 
)i ruM JoiW éi J^ %HMi9 afoU .««m. Iji pbraac r«l e&acir , 
M ppn» quD «'«gît. d'une •riiun ^%mf)tn\ ibaU celui 
I) qvi «iifoit U w}Èm mma, Lamc pour or pu rroofinollrp 
H Irt pMMS» diroit MilaHrUnBe«t ^i jw voyou , cl non 
» fM êi faiMê vu , aucnds <ptt* icMi éui Wahitiid rM 
n ^ M pM «Ob'. Aiaài om m àtki pàê Sn , U n^tmroit 
» poê mtifffH toi affrvta^ ëU mdl M mnoÀ'f t 11 
n iaot /t/ /<oi/ , êOtnâu ^pe U leMihilité cm jnpe cpi*^ 
» lilé Vtrmamtnkt. 1» 'y ^ 


\ ' ,/ f hlmmcMTtw KT pv CoÉrornomuu*. 
ifmàâhi - (- . .. * .Mi.it,jt.ium^- n cmiM de riftdàoaitf ti du CwidUionnel. io5 

tobiiinotif ftkm àm, la prqpoMiion ■aboiidpnD^ , û. I'cki 
'«fsuè «iiprimrr un prétont <iu un futur ; oui* on Ir dMrl 
Ml préléBl/^ii I on veut ei^irunrr un paiié,. 

II. ImiI (pM oc/uJ ^ui /xir^r* %ti mctU ^ 4i portée d^ 
tm^Jt ^Êéi l'mioiiUni , #i <^u« ctUù ^uiécrU «il dessnn 
dt mfiàjun 9fUmuirg de ceux ^m Use/U ê^ê ouê^ra^s. 

Douirrrs-vouA em^trr que le autres m noiironnr wè 
plan m aagemrnt cotnhtné / 

Wuï^X qu*un hohtlr hontme li'nil rirn w.^\\%^p«nér, 
fairt téusmr une entreprise ;. h tnauvaiù mun . nr 
dint poê diminuer mm mente. 

Pour ê être élevée a ce pftirit ilr grttndrur , il l<iiil 
qtêÊ Rome ait eu uns euit^ no/k tnterrttmfuu' tir t^niruh 
hommes. 

Métmnaiai , quoique \r premirr >rr)H* h(»h «iii |»i<.> 
•enly on prui meUni le wrond ii l'iiiip«f ttii <mi a|i |>luk • 
cpic-paripit du ftubfoartif, qiiaïui il iloil j ««oif d«ti% U 
pbratn une.expresttoa qondJtioniK'lIr ; rpin«ir ^ il nVii 
point d'hpmms, qutiqur nuriû tfutl util ^ i^ui ne {ùi 
i r èé m ortifié y t^Û êdi-oti t'mt ce xfuun /xrêr Je liéi 
it douta qtÊÊ CÊiU affaire ràl tHÉm êanê votre protêt '- 
iion. 

n*. RIbOLX. Quasd le ?«nlir,^(k La p^|wnitioii (>iin. 
cipttls ml k riiBparliûî^ aux préiériu , au plu» - (|u« - 
paHait^ ou i Far dM dondiikmticU ^ on met \e «^<o»ii 
à IWptfkic du joli^ùartif, ai l'ou veut eipiiuiTr un 
prénol ott va ^uu* ; naii on doit Ir mctuc au plu v* 
tp w p ^ g^ ii trFai fffM «iprimer uu paMé. ' / 

X - •■ ' ■' •. y / I T Wi f . 1 M * *k-MMllfc'4ii^^P(4MV /■ W loi JlappnrH iUȤ trmpM du Siibionrtify t\t, 

J« (téairoii êinoêrÊ/tt^ni qiir </i* nouveaux êuvri» 
fiMcnt /niVv renviê. 

(MliguUt voulut qiir 7ff« Romaine lui rrudiMenl Um 
hunnmsriiUifinê. 

J}ê9U ê prrmïê f\%it des irrUftiUmn (h harbams ren- 
irrnuiMeni t' empire ruituiin , tfiù é'¥imi agrandi f/or 
^ iouin 0ê/m''9'tf%ttjt4siicéê. 

JViikM* rm\ti^i\w , éi i« i'avoiê pU, qu'o/t ne votée 
Y iiM{iiM:iÂ4 daiiê votre reiraàe. 

J'avoU arduiiiié cju o/i iiiU eous voê yeux toute § Ue 
pièteê. 

Ju (!/'»iirr^»i» <jim* Un hurnmea ne funiuiMrnt tfu'une 
eeuie rt'puhii<jut , dont IJieu eeroit U c/têj'eufire'tne , et 
tlont (/ia<fue nation êrunt lomnim une grande jiimiUe. 

Âuriini-vout voulu que^ fiOlw née venger^ je Ùêêc Ir 
êocrifwr itr nu/n bun/êeur t ' . ' 

Mait oti dira , 

Si; ne Mvoi» pas que voue etiatioi iiiit une étude «i 
ùpprujènd*^ dee languee anci^nnee et modernee. 

\ oui ne crùlr* pke i^ut: la mét:/uim'eté et la 9mi/tê 
, t\»»Êt'nl éttivaptdflee de eé porter â (Ê tels excèe, ^- 
^ Voui ii«¥M pae cru qu^on vùuê eût Urmlu li/i/iif^ 

Noua aifiouA igouré qoer'» fvi vàuê thi ikiociu^àé cette 

Vous Irvaverles moAwaie ijuç noue eue^one ooolre- 
?cnu ii voeordrme, 

NéÉmnoiiM , avec le prétifril Iwiéini^ on peu| nMHirt) 
le MMxmd VetiM ait phWui , aH MliHnw niif a^Uoif i|u i 
I te iàîi ou |«ui ic iahlB dftiu tout Ict Icmpa ^ BIBflJpi # si. ^ /.«L-i^iâ». -■-« i cnto|ii^ Uê yrux de tiutniut» fort uunnji ^ et irann 
imrtnUt audevanlj, njin </r/ W JMiiwM' foi/* à luwem | 
cl Niipr^'Ubîl, ki Ton v<MU < \|)riiiH r un p4»jM' , oiimm* , 
1/4 (iillii (|u'iijiil •(illinu; «r4/ii^«. 

I^ HHiiioi.MiKi* ilifi i.i|i|H>il» dr» u-iiip* l«.i» uni /nix 
autiiCft Cil »i«-.*4iiinJ|«., ,|,„r, j^„„ |^, iriulir à,j#»# <«« i|r 
cju il v%K |MmiliIc , nont hIIoiia ru inrlln- •oui !<•• yi-in 
uni} MiUt kimi/imU* , où, (J'iin <ou{i<l'(riL on veriM li-t 
r«|»|M>iu <jui^ruMm',a«lnni II amjwnif. El' i)i:.s I i:mi\s. nAfPoÙT DK» TKMPH DU i/InI)I( ATII' I^MuV.UX. 

iaoomi < "" P»»»*»'! •1*(im ^/>^ua»J fou» frru^iin 

^ !-• p.éléHl ««ï^ rofr.»^^ ■« p,*|*ni .WÀUK {*;^;7' ""' /"^«^w«- 

!/• iiituraulAfivui i< iTtipuiiù au diliii «1* lifU'Uhl l'témat lu, vuuè. M lu. 


RKMM!Qir On M* M'it rnrr.rncnl «liH t('fn|>i i»%ir tDrn- 
|H)mI'7« ; ■liiù vAHutuv i\ i'»l/(W» «m on lijHMÏkion n 
i^ i;ij«ii«: di; rriprçMion't'ti cxigrui IVmploi , Soii-i Icnri 
rf p|>orii. i' "X ^mi^ktm-. •< , Ta^iêdÊ ÇktrrHpoMmçÊ f fÊo* «0114 êmiàtm. 
Çimmé f'^ltrmi t^éimé^ { 9t^ 

Ml fiitHi alMnla. | P9UM êmltnfêt. 

Rbmabqub, Noim pvoiM VU fue iet éUaiM^rf fJM^ 
MMivcat la Gnile d emplojvr les fuiurt avec ù inif pour 
jffj#. IkiHi ca caa y 

au f$40éiU tU êsm ftmfêi , #< «»oi« ai* fMlvr ••léripar 
il. Ba AU GmillTKYNMBL BT DU (>>NUITIUNMRL, 1^ fl«*-«iiw parfait Mir-roaipaaé cprf #apttiMl I Vi />«^i'« «m plnlAl lu , été trttarrompm. nfMê rMfta->j 
fMul «M flM niia p»g l ail« ^ 

1^ rviMlMiMNMil pféaaail p#riirap«(f»4 k fim f F<>m< p«rltrtêê , et /> /• 
pMfak. t ¥o»àou, 

La f iaiiw ffiUiliMiiial paaai rarraafOMi au. |ilM-fua<^arC«»t , 
«•«M êêrii» pmrit , ai /• Vmm>u «wm/m. 

L» ai^aia < — rtik wfl put* f yga< f 4 an 4a«MMf«a cimii|M«l>nM 

fiaaA \ «»oh# «M^a p«Ni , a^ /« ttmaêê mmIm. 

4<a ^MiaékflM ■■■^iltaajtl faaaé rarmfaad A H» p'ofM («fP* 

9^0mêfif»»iê»pmftifêà fmêu»iê wm l m. 

* • - ■ 

RmiAlKItra, La q4me oorritpoiuianra a Heu avec Ip 

ffiwriltkMiiitl prjéjwil «l avf!«) le |iréuiier cotMliiimuM!) 

weroUpa» •fujor^ cofphnt: . <'*/ 

Quand AU^andrt auroU cçruguiê im^ !tùni^tê^ 
*ii n'aunni poê'^fé^coniêfti. 

|iB«AjK..Q.i;f, fCouA atont vii c|u«^ lorM|iit daug T 1 •i. •f .•f fmit^. ki„tiUM»im^ ^' ^tmâ ■<■ .^''Â'.. âf^- ■^ t -i A phruri Kifit uiiièi piU* U amjmuMou tfur , un <*iii|)loii) 
tiiiiiAi rbi4iG«cif , M lAttlAt Ui •ul»juiM:lir : <«* (|iii l'Ulilit 
des mppttrtM de r(>rn;t)Kiii<iAii»* , iiuii •m'juIi'iui m colni 
Ut fiin^&rMii iiioijU^t^ iimU'uiiùiiu: riiln* Ich Uvuipt liu lui^mo 
inudi), 

h ik loii propr* Irmpi, Q- la^i jMéiérît HAtîni, 

<ll^ |l|u« <|tMlp4|Uil. 

|titi rwiidiiiuunfl pt^Mnf . 
<iii premier ron'liliuii. poMé. 
•« il«uii4in«ruu(lil. p<Mié. C 
1^ ynr pout pafttê imjitu'd'kui 

finir Jlii/f.êt. 
\ifiié«^ou» pfirlirft. fUmaén. 

I71M1 t'iHét f/tiit II' À /éirr , ttr. 

Itfnn viiu\ t*i i>. rté (' miitin. 

niuê. 

jyu^ tmuê uiir(ift0t ntif^uf- 
ft'filH , ii , > /< . 
ifUf t'iitts ttitrt. fmrU hj0r , 

il , tiv. HlCIlAHQrK, 1.11 iiiiuiii* rorrr^|M)iMl.iiiri! n lini lorM{i|r 

riiKiiraufy uuqvMtl o^i Uciil bubdUlUci It' |iivi*4'tM du iiiJ>- 
jônc'tif. On nn Ji/ j/as ifue ttuin fui/U'u uujiH4nl/tui , «ni 
Ufi« (li»f'</iiv(!ruiiir4* gj-uiiinuitii ilr, ,(|UMii|iu! n lt<* |)liiiiA4i 
é«lfAj>|M) A ;]ii4tri dn |MtiM4)tiiM;» : 1< gi'jiii di rioijr Inii|;iifi 
demiiidlji' , on nr dit imh tfiw «014* partira, (jutjvunihui. V 

.y" irlittê Rl|IIA*llQUK. I^ iTièiiK! r4irn']i|H)ri(l/iii('«' « lieu nu 
pliUM|iiflHpariiiit : on iVii (uinvaiiiinn , «i luii nwi ifitê 
MMM éâimm paru , 4 1« jjUo; de y4i« tvi^f partit^ ou 

Jauni'htU, \ V r • • m IBfc^-— u. ^i i<É II, **>t,,*w-^ lô8 ' JRmphi dêê têmpê dû rinftnUif, {L". Hitiir «hMilu l***|«* ' f . f >/i <l/|Ni 1 ÇIM roiM /Am Rrm4IIQUB. Vojei rr qiui iioui «vont dit tiir là cor* 
mponduiice dei triiipt , (]iiând il i'«gil dVius choM vi'ttie 
daoi iuoi IvA tutnpt. r/lmpairair 
lUpr^. «l/rmi 

|l«i |tlui i|uë-pair. 
'!• cuaJil. faite > 
•»0«# l«fl«4 


il veut n 

«/ ¥nudfa . . /yM« fOMi parittA, 
èi aura youia 1 i^M«< «'i/Wtf purit*' |l«prA«9nl 

7 !• fuliii iiliKil 
li« futur anf 4ri 

l'iai|MrfWit ^ i^ê pomioiê 

\ I» prélArii 4éflnl I ,„„„„,^„, . I/" •'••«'«• 

!• pf^. iniiéltiii. ) r Up*^ 'JL ^ .()'*** •«••/«* , j 

lUplu* <|tî«'pflrf IJMMur. |/'«*«(»i«.»'om/ii'' *' 

'l«l>. rvAil. pftM4 ) . ''j'tiuêt ¥uaiu 

éU€m»4.\àVimfÊnf. itfii*¥»ui'partêêiif$. 

/priMnl \ du nbj . /« •'oiic^oif /yMH^- fuujr Jùmàh* 

^•riMf. (au plu* f.|i. ||MNr/l. 
«à«i« ^itlë ff""^*' Noti^ tic donfiArona plit U>ii# Irf rapporu qui iioit^ 
fiMMinl à |ii«i*(|iic*r pour ruiidri) ceim ublv vMupUiUt: 
itout dtironi noui bomffr k ceux qui utfït kt plui cmcA 
liât 4 paix» qu'ili tont la clol'dv loua kt auirvt« 

• 'v V. -.' • -■' ■■■ / 

. Kmi'loi ntiê Tiars p» L^NmiTiF. L'infinUtf' mi dan* W ▼«rlrt uno fnani^re d« liiçtii- 
llfr MM aflkinailôQ , ou de •tgtiilkr riifiiniiaiion iu<^ •. * . » k 
*' I • IfM ■ U.^.., KiniiUù lUê ienipMiU' t'fiijltii^l.. io<^ 

fiiiirooiit. |1 dpriiiii) donc r<i(iioubul Vuu ^riirral , il 
p«f C(iiia«W|iumt il \\\\M iUMX*|>libl(4|f" <1(? iioiiibn-» ni do 
|M*inM»iinitt. j ,! 

Nom olMMTvrrons , n*1ativMncn|i^2k Kitifiuilir, «prif r«l 
duni 1» f^iHiin do lu lMiif{n«^ ritiiH;o|>4' dr iin^fiTi r ou in<NU 
aux Aiitrrt. Kti cllrl. il (ii'ltiiii^vkiv dr iiiirtiridni rt do 
|M7 lift mou dont Irmploi iiv(iii4?nt tend hi ronilrurliun 
tArhit cl trnlniinU*. Voilà |H>urfjnoi Ton dit dr | irit^cnit*, 

. * • ■ ■ ■ 

jn viertM jHutr iHtus Viur , ou plni Ainiplrnirnt , /V t'iimê 

viHéê %*tnr , «n lieu di5 dir<' , yrr vwni jHHir tjiir Jt- ttniÊ 
voie. 

lA*pr^Mmitmnri\\iv totijourt un pirM'nl rrliiiif jiii >ii1m* 
({ui pMWtde ; coinnio , je /<f vttiê \>rmr , /r /r vt/t vriiis. , 

yr/ff Parmi iffinif. Ià^ pn'ttfrii ^ un riMiliiiin», ni.iKpic iii» 
pAiM^ ijI'ImuI au virilM* «pii piVu i:d<*; (Oiniiiif /r (nm^ 
uxk Jû vntYoitVikMÙv %u venir. Mui» pour l'xpiîiun on 
lolur rrlAlilau vitIm? ipiipm<Hi«;, il liiulr joindn* l'iu 
linilii* (lu vciIn' drvoir ii <4'lni du ViilMMlonl iK'<i|^i( ; 
coninu'y yff rniië di'voir «uivii' vriUm (faire ^ji\.rniYLH'*^^' ■ 
MiW^w'ïs rvA'iiitfLuJfainj.CMi^nx ml vrai pool louhli'tvcriN-ty 
«Jifii^îfU^ \v% VÀmy^iytàWê y prunisUre ^ eêptUer ^ vnfispérr , 
è'aliêndi'0,mr/utcér^ parcvipn: rinliniiiriiuirnriil ^nvunïé 
di^aigttf) UHijuiiiii un iiilur; rouinui, il imnn^t dr xt^nir ^ 
U ê'aile/iii à fHtrtir y vn i^u'i kiifiiiiic, il intnntl tm il 

.riéifuinLf^il êwliië/id t/u'ii /Hiriira. 

La principnltJ loiicliuii df* préêani du l tn/inUif \M 
iïe dtjiigner lo vciImi , don l'on vtnil parliir : ou dil /lu 
VjBi'lie vrutni , It) }tvv\m aiit^tr , Us yvrlm ftùrè , vu-, i'.vê 
i4a|iuii4r» I dàna qu4)l4|iuit mlmi , dt:v(ouiuiul du ii^tia r- -1» r--v..-ï< J ^ ' ■• j v .Jfp <: ^.A / • iUmms êûhêiMnM\ (Vimitin , U dinêr , U 9ouptr , te ùoiré 
U rire y tê êounre , #lr« 

L« pr^Mitt ÔM Vïïdînliif Ùkil dUiiê busn dai ^Uraa0i| 
•k ibnclMiii éiiii|ff|ei «U répm»i mmum^rmulrt au0 
9menc0ê l'hontfur ^tù (sur ê^i i^à , ut fAirt aum mm^otm 
roMiâtii qu'Uê mériUi^ , #'«•! « ouaviit 4« ^fiiM/w. f)vi Partic^ipb. T / ♦ 

Mooi êàiém' mn atttrl* à fêH ihi pNtirlpe , non qnr 
hÊOtMMom^ «Intl ipni r*Miië Oirtrd , Rmimic 
«t Ukmonâ , •>■»!<<< «me d«M# cJ« rm)U à |Nirt, niNii / 
IMMi ifa'lr miiit, à» tm iiiifmrtiiiirc II roéfii» dfl flwr , | 
«P^MH) WMÊ^kft fMftkullère ^niumtimiiW omis «fiii v^iilml/ 
#iMMiolw« è Und Ici prlMifpet <ie II Ungac fr»tiço4i«. \ 
Oh npfMrfW />»iiÉ<i]fiii éMR âairiimn i|tm 1m vfnrHiHi rt^ 
»iK< m è rMuMlf L'itMê fil m «|il*Ott llonnmr parièûip0 
têmpréêmU , «c hraM/Mirl^^ duptèê9é, l/oê moit foraiëi 
|MMP fl« hiHiMliUii •• «MMiMiil «M , |MrR/f|ti*iH f«f^ 
ikéjpmH èù U MIM Ai ftyfei «1 li cillt dU» ai)j«vcf tÀ. 
flt lèritfMiic d« W riiMM} 4fei vcrlM M e« qn'ilt en 
ont la tignifiriiiioa ft It i^AgHMJ (hiirliennMitik l'MUM'iltf^ 
m tmqÊftê (MpfknéiM f nt <fii«Mié j «t c'eit al vrai , ^\w 
fluntàmn éê téêmmtf p^M^ilifif Imir oi4f|1n«, aont 

dPNHMM M |MWiin)9ÉfiHi(« |MWi i|tii pMi à- p0ii vfû a a^f^ 

jMtei éi 1^ éifiiêmùmÊt mêlé M$ et mmfê i nomum I , ■W.-îrl<|#»V-i 'JV - ' ■*; ;»»; j!i.j :'iii!pi!i A^s-::v.»ti ■■' *\ '■» Tv/ii-* »'»^*iki**>, î t? r 
l)u I^Arthipê prient. ni 

I, infriffani, àUéfUtêé, poli ^ etc. Ou If» Du PAnTiriPiC PHfcsKNt. 

' \m piwtkipêprèêentwtv^xïinn iuiij<Mii> rnafif Ghmrr^^ 
ainui/ttj Jinissani f rwmHint , rtimfanty rt('.i)ti |iMti - 
dpe eil ÙHijoiir» k) iiièià«'^ «t ii« ch«fi8<) |H>iiit cl<* ifriMÏNiii- 
émn. Il ii^M iiiKenrc , ni iioiiibns, <*i pM- (4)n»/>(|iii<iir i]f4)û 
tuut-4i-l«-roit «iii lUâM'uliil et Hii ft^uiiniu , du MugiiJiir 
cl du plurii'i. 

H fit trèt-Wwfitirl èf mm pu» ronKm«lr<f U partU^ijif 
fréêmti. ivcc l'iiflir^if y(!rl>iil «|iii f*fi viimt. Il» ont olf 
de rommnn , qn^ik nVxprîmt'ijirim fC t'Hiiiit* ifn\utt 
^uâliirf où iiiî «ttriKiit , «t ifn'iW m nipporunii if>«j«ui« 
èantubtUntiicMpHiiutdo mui» -«'ntriiili'ido qurl(|ii4* ffmr« 
•I èti tf»ttUf0t mffnltrt* i{u'il toil ; miil» il» dillAHfni «n ni* 
le p«rtik:ip« a ix>iijo«irt un n^i^ime fnrprliii^ ou •uii»« 

Main i'tfJJ«c tir «•?!»•) pm/i 
f oiijciiiri ir )(!***'* ^ '*' itotilfi* 

miiiAiiii*. C«ji/ M/i« f0mm0\ mp' 
pliMnfi<M>«(Mif ilriflf't'éM *iMr|H«- 
BAiti , '/«« ap0nlur§t ■iiipr^min- 
im, Û%s êifh$ê Vu* «I minMai 
mé ê'élivênl jamuM mu éuhU 
(y têt un0 Jt^mmê tutfii'emtt 
mUWfg^^^tmvên tout h ruoiiél»). 
M«it on fiM «iim |Hit V«i kotn' 
mes Ttmti»', drtj\immêt lnunltt, 
fi%M4\\y^tUtinl ,(|iil a tin l'uiml, 
«'i<«C p4*Uil un aHfu.ii# vrillai. 1" HV«I-I- I'* par(îrip« ptA* 
éilil ■•"prend janiaii nj naiira ni 
«•inlfMi. 

£//!« inoif/«{^M« daminaitl aur 
mmêpUif» immënêê. Vm* /tmtnt 
èiippNiiti hêlmffii. î'êfNftmm* 
««# êû§B ëi rra(||««iit. Diéu. Sk 
pitM rampant tltpéuU ttigt^méê , 
fômr dtptmir tméûlèm» é^^cUun 
é§[mui* i^êêé' «M Jêmtmê é'mm 
•mmlUnl atÊtatêétê , ohllKaant 
hutSê m^ndê ^mamâ §Ué U pêni. 

Pàk^mmêj ânàj^mmé, étf ■t/*iS«i !■*« ..*:*'■; liMnt; 
i -...■'►■. V ■((/»■ ,. '• * 1/" 
•V ■h ';4ti*-'tô#«i - •*;■ iitt Du Parlicip9 0^àm^^ . 

a^lMiduytt qiyù rçdfcrtif ▼•rU n'a januiU de rélfimn. 

On voit par on cUfliireiii 0K«nipliM i^ U pmtiuips, 
|iréttiit iM p«Ml janiâia 10 tHiavcr muI daoi une |»liriiMs , 
qit*i1 doUyètrt ioivi<l«qiuil(|iiéiiiM)U qui on cM|M)ii<kiit^ 
«u lieu que TadjefiUf vurluil ly pi^tnie téwniiclkiiueul 
•oui. . ^ ^^ 

RfeMAKQU*. On trouve I dena {irepque toutaa Icè 
graiamairea, qu'on doil exrepler «W «tCe rh^9 lea parti- 
ci||a piiéa«}na approchant ^ JéfwmJant, têndani ^ umni , 
JouUëani'^ répugnant, rt qiurlqiiea antraa | miiianoua 
pmaima <|ue rHie ffir«|>iion rat aana fondement, parce 
que ex*» mou d<»iv«nt âu« iouaidé^éa comme de puni êi!^ 
juxtib dana lea pliraafta qu'on en apporiM en proa%e, 
u 11 n*y a t dit TAcad^miie (d^Jtion du 5 juin 167*^ , 
M eomûrméÊ t5 àna apW*a dan* l«ù oliaenrai^ina auf Vau- 
D fcUa ) , il n'ya quel«*a pariid|iea pn>aiiâ aiméf amui0f 
N qui aienif Uii aiiifulier et un pluiiel. Lea ÎNirtic^ipe%. 
» ( du pr^nt ) I comme ainuuii » aoiil ind^JinaUea. 
h Que ai «ir~oppoaf qu'on dit lor^ likn , dêê fimfftsé 
jouiëminieê'j0 htwê tfntitêf lUê ntrimmê' <y^irl#* 
fiatUëêduti tël^ uii ré|>oud (pie œa rootayowMaa/ii et 
)i afifatitiêtutt aont dea adjccitilii yer)iiiu« , et non pee 
n dita participet aetiiii. p Kn ellbt ,ioua oii mou ae çona- 
tiiiiaent trè»-|iiilfii «vee le vtrlMiiri^ryee que tM4 lait paa 

umÊ.hÊtnimé Jépnjj^ifffii^ la mmumi'^t tn ptyle'de; ,. 
ftjUhf um f«fg«#^ leiâante à là tOÊ^éûn d*m^rf^ 1 
4»a Jli/ra uaàiiiei#l jouÎMAYiLea lU Imrê^ dru^ê , y0f«ei 
||tt*on|ieiii d^voy isèé fiihfgevU aont dépen4e»a <l« mn h \ 'K. .».. ^■■ ;*■.•» 1,. ■ 


r« 


V. !S')^,"-^--^^' »«»' '♦■-■■ . f h Du Participé pHseftt. > i^ 

9iéignmêri$y poite humëut eni n^piigiuiur à Li mienne , 
c$ê fiUêê umi UMDIM W jouitMliUtt (/«9 leurê lirvitM. 
MaU l'iiMgi nr pemMil J4im«it âm dieu , veile /ttnmé cil 
craigmiiit'/licii y «If aiiiMni Mm friari, ^ 

J'*. Rfcoj.R. I^ pnriirÛM' |ti-^MMit forniiinl UMijoiirM 
une |>hr«tr iiirideiiU^ ni •iihoKloinKV à uii«* a«ÉHÉ doH 
ii<^!«tMirrfiineni •« rapporter «u nujot d«i 1m plim^pi'iii - 
cipala y quand îl n vil |mii pm^^di^ d'un muUii nom. 

Je /ur /mi« t*oiéê a(HHnn§>a^n9r â Li (Hitn/ut/ifnr ^ iiyiiitt 
dttê affaii-^ê tfui demandent ici nui prèërnvr. (^>nil(i( n 
voyofês-nouê de /ffinë ytii i^unnuitMinl le prkv du temps ^ 
Uperdsnt mtii^ï-pntfM)ê ! 

Mnïê on t'fipnnu'roît mal , li Fou di»oil , rr nont île» 
pey^ètitine^ rnU'ndant raillerie \ il Diul (pu entendent. 
Oette iàu^M^ iH'tf-ordinaiif). 

RKll\ligUB. tkiiie doit jamait c^mployrr ihMixpAi-"^ 
tid|)«a prétviii dans uli« nii^iiw pliraM', lunii lf« joiiidro 
par uno rimjonrtion \ conimr,.i4/i homme aimant et 
craignant J)iëu t-^Uè aillée if ni ont cru a/fefV4H*oir 
(jueUpêechanf^mêntdanMVofHuitm yiw tTaignant pluM j 
auêahï la pnifMi^itionde* mtUii'ait prin<H/t0fi ,,oii du 
moini Mpérant d'en ^ràntir leur» état»^ ée »onl-dé^ 
vidée A dt§ propoêithm de jhiix. S'il y vu a plniivurj^ * I^ r«iMn Ml Ml ^M é»n» r#rff phisM Im parlii ip«« crai^fmnt «1 

^««aMMi#4pni piMéa ImmMIatémimt »ftk» lu-wmtb» tat. Mai* un p«ul 

hn f iêtH/tmmê é»t §m§» , mlimtki» é^f» dt¥otrk , rralKoanl I>i«m 

fl «IWMiil #•!• fi^ftij pari» qu'alun craignmmt al mimmnln» tuiapat 

i4aai4iléaiMia«t aprM la vwIm «tff.. 


/*! 
)î: 
\r \ il4 Du Patiieipê pr4ê0Hê, 

<^«? ttiile y X fimi ttiM conjoiMdmi avamt la drrniar. f^otm 
-«fWi tiuê le hmpê êêê im prai hrmUlkmy neliâiUi^ \ ftpprorliata , étoigiumC m faïUUiit laulaf rAW* howwê 
0$ fiiaui*aiÊti , «i ptêsquë êoujourê métmfUioiêêohLiê» 

^\ " V M*. UK Sfeviowà. 

cImmm f|u« la parCM^pa préMia^ avant lequal on flaat la 
Àm»! tfvi. Ga mal atl c|ual(|iiaibU aoua-anlandn ( mau, 
dênêfm vMÊy la ffémmlif n'an f»l pat n^nt fiidl» à 
raaNUMilinf.iyaic un gérondif^ touû» Ict luit qu'on pvui 
y joiriilm U prépcMiiioii^afi , éàut all^rar la tttnida la 
plimaii; ««ninia ^ya êuts pttrêuatlA que InivaiUaiil cLêêi^ 
dtlmênt pê/ukmi iraiê nioië^ ifouêJèrtB de gnnuU pn*-* 
grêê dtui9 Uê mathétnatUfu»0. (VasI lé ntènw M»ia «jua 
•I Win diioili ya êuiê ptr^tuuU^qu'nn irtvaUlaiit , •U:, 
Mais c*aat un participe préirnt , ai l'on ne peut y 
fo4m\rtieMUi prépoiilioniantcJiaiif^r la lans da b pbrnM?| 
ramma , (• pùéfmri iJkê grande du n^aume » jUH^'^é*^ 
In «arondlf croismdf tnnUruirê au bùiu de l'éiat , iKtu^ 
lurtmi fin dUmmêr JU, Louiê* Im pbraaa u'ofTHroit pluf 
la nitea i«iit /ni h laéiM «xaoùiuda^ li VbialiiHMtn «voii 
dit, U piupari d$ê grmu^ du royaume f «9 jii#Bant 
•t«, l<at g^rondifi ^ddivanl coinmo lai paitlclpat, (M}rM|>- 
pa^r BU tuiet de la phraia prindpala. m^^im^'^fm^ 
" ■■ T w mitmm'im^»^^mm<m * IrIbMl il«n« lYtlr MlMilloit 4t na pM in#ll»« Aini «n« ak*tn« 
pé»l4iUè |il«ulMirf ||*ron«lif« Mat <llfTér«ni ni|)porla. CW«^*ffi f<^^ 
n'éfU ftmê miêê% imprudent pcmr s*aiiit«r U kmimê de U m«- JNII A/« <^tà 


[/«i 


•^^«v» ,«(,<i«t«-,„«^^, m IM|»~~'J 1" f /- t:éÈim»m-WHm-^r.,..\, t)u Pitt'iivip0 prhënt, \\ \ 

JIkmaRQUIC. U eii iribHiîîM^ do (iiiUiiguiT le [^ai lit i|»« 
(lu g^miidif. L«i pttr^Uû|M) tu i'4Ϋoui ÛHijiiuri par U* w ^ 
léilif r/Mi, <*• (|ii«) m* IJiil |iiu In g^Jittndij'. 

(ytfuidonc Nvcr làcii iW riiii|iropri(H(' ((ne lirniironi» 
di^ l^rtiiiiinniniMii , toit niiciciitf M>il iioiivcniix ;np|M'llriii 
gén*fulij« (V qtir tiout iKiiiimohl fkirfirifw prtMrnl vi 
ftariicipê [Uiêëê. Nuu» un pivvrîioiiii , idiii ipir !«*• |m>i - 
Mmn(*« qiii adopU'iil MiuciHinon umtn* cfirollrii iroiurnt 
dans lot grHOiiiiairi«fni , Miient; en ^Jirde c!(>iiin> ihky nr- 
(Yfplioii (pii ni^ |N)Ut duiiiior qii» <lo IÎiuiih'a tdi^'ii. 

Hbmaiiquk. On n«* doit tnrtlr« hi pronom nhiiir/i/i , 
ni «vanl un p«rliiû|M* préMint, lii nvini un ^^n)lldli. 
On nr |H>iirrujt pni dira , y* i^u/tf ai i^mis mon fil j* 
enti^ Ut mainM^vn pquiant fiiirr c/iwiifu^n-^utjn^ \îr hou. . 
\\tkttii <|u'<m mi dttlingu«'roit pan Iti n'Iiilii r/j do lu prr - 
IHMÎlion 0fif rt qu'on dindt touu* auiit: rlio^f (put ci* 
«pioff Vcnii dira: il lini(, iHtulant un fiùrë. Il nir ii<'niit. 
|Mii Ihiâun lUi dii-u , /«f priru'd trmp^rff la ri^itrur Un 
IHUifotrmi t%\ ptiria^int U^ fimitinns. CloUo lopt'hiiou hUstê t^l^inittê, au «f r«)>liinl /a dAmtt^orr /orrvt* </« ./ou^ C»iilit , 
t« rtjiiia fnotk''ttm0ntt ff apMiaù U,tlf»onh0 , i n rrMiontr.inl (l'un 
v6lé ûtit gtnêiiê f(ti*rrt U tlmi^tr ifu'ih n.mroi¥nt m ili^|»(M(tiil , à 
U P0ilf0 é'jffê mtêiéK^ê , un ht^mmr H*t*pJiri0nf^0 rt th'tftmtti^ , <>f 
«•n «oiiMiUMui iiêtûtiif9 eûté\ fir. l.» ||fr«ii«hr, #/i li^/tonmi , ni 
t<i rfiniiifl l|orf il'oriiffra ,'et praJi^ll uf« Mi«M»«i« i<it«*. J'«ii'<»i» 4it : 
t9iui\oi qui , 0tt. , rrjuta motte i^lHu* ni lu ihiftimon fonfê de 
iienliê^ et npaéik /# Ahanlrt , m 10 mon Ir uni >i'it'%c*''l^ nif* 
ff»Hê tU fftiffm h dktg^r ifuUIf cfitintitnl , a àla vKtUc d'é^r* a»- 
**^ê^ I '^« itJftù49*fiit BH h*imm* , «u . ^ #. "<* / L -^ 


f ■ it6 Du Pariieipê poêêé, 

ikôm|i(Vûtl,«t,*poQr révitrryon doit toiûrncr diflîliTriiment 
la phinMi , rt dirn , C9H en pdrtagààni Un fpnciionê du 
pouvoir f qu'un princê on Umpère la rigueur^ 

$ II; 

Du Participk PAità, 

Nout avoniYU que le participe païaé a diffftrentea ter^ 
miiiNÎMma. Ce participe offre de graiidea diillculu^i aux 
oumnienvana p et même aux poraonnei f|ui se (Vfiient trA»~ . 
inatruitetdana la langii'e fran4,vHsc. IlkM'y té &n toute 
iaflÈkmtnairii , diaoit Vaugclaa , rien lU pUk$ impoi^ 
Uint,^ 0i ih pluë ignoré. En eflei dana iiurlt cat rci^par- 
tkipe doil^il a'aœonler en genre et en nombre aire<' le 
nom ou pronom au<|iuil il te rapporte ? v,i dam queltma 
ne le doit-il pai ? Jauiaii question de \crammaire, nia 
d«>nn^ liau a |>)ui de rontrariét/ dam li*a sentiment. 
QufJquri j^rammairiem ^lAbliM4*nt dei rf glra que d^autnrê 
comhatiefit «t rejettent^ ateo dédain, l^ux-ci admette lit 
dea eieepttoiti que ceux-là condamnent et proacrivent. 
Lea douum dct quriqurt unt te changent par d'autres «n 
d^ritiona; et l'on est bie^ir^tonm^, aprfi avoir lu.tren^ 
grammairiens, de n'avoir TecuefUr d'one lerture lui- 
meuM) que des doutes el dès Incertitudes ( tant le choc 
des opuiious a lirouilLé loutea Us id^Wa , el répandu du 
IcMiclie et de Tobamirité sur œtte inatièfta. 

11 ne s'agit pas irl do râdjectif verbal qui vt«ni du 

Crtiripe pasi^ : tout le monde convient (|u« , dans tous 
» ras, il sV(^»rde en geniv et en nooibip avec le subs- 
tantif qu'il acooaupafue ^ comme , u/ie mé^iêon uohtyéê , «,«'ùiK* .. ^. .^ ,, ,,,,,, .. ^ . , ,. ,, ( )> 
d' eu ^ ^arliciftf paêêé, > * 7 

un oui*inifi9 ^hepèy Uè^iHévraffeê mhe^^é^ ^ de» éiiHlcn 
acJMi^hà, Mail i^iVigiltU' IV'^'Oi.'d (lu |Mii'lia|M; |)MMk*«vi'C 
U nom ou pruiiiHiif •ujet 6i|t rt^ginM, qui aax>iii|MKiie 
l«t MmiM ôoùi|)oté^ «les %4!rlKV, mùi <|u« cm irinpM te 
oôiitirufarnt «^ec. ///vt^ Miil <iu'iU m* roiMiriiifti^iii nvec 
a^Hnr, i>r , iIIhiu (|iicl(|uci nu , il iir pr«u<l ni ^tMii^? ni 
nouihi^ , Uin<|it (pu> , (Imiu (Tauiir» , il pitind le K<^nro ut 
In nuMM)N;. Otl ii «»l point (Lins lo» anciiMit ^raniniAinen» 
f|uVm <l(>it i'k<?ir«'lu^r (lft(Vlair(i»M'nu*nii nni (vito nlMti.^lv. 
MM. MnlInulM^ , Van^clNi, '4\ Coincillt* ,M«''niig(\ IU)n- 
hniirt , «a tl(^gn|i(M* ont [>lnl(U jhojxmk^ dcn (htiiun , «(iin 
<l(>niuUl«»(lé( uioiii. MM. doPort Hoyiil f^ux-ni^nicH n'ont 
p«l. |Mnté dans r^ltv nlllll^nt (tI vii|»rit (1 anNly«(M|ui kii 
(liilingn» |iiir-Uml «illiuir». u On voit (liinn Inir gnini • 
)> iiiMii-o /(lit Durlui, qui; loi nirilliMim çupriu n'ont (inc 
h t^Aivlifl ni.tùrr , uî lîiriuti , ({nnml il» (linrUrjit la lu- 
)) dli^r» III liou d» Im pnrtf'r. » L'iihW (lirAid i^At lo 
premier qui , «n iidoptântuupi'inri|N) uniqnu , lolt ptirii 
d'un point fuo f nuit i) n'ii point tu V) dr (.«n^iuinriiM* tout 
1(1 parti qu'il |Niuv(>it; L'iihlM'i d'()liv(>t uv iV«t «uarti^ do 
TuMmS (firnrd (pin partv qu'il « cru voir (Wt vaiiationM, 
•4doil.qu4} InAvrrlHtiMuit «rtiià, nVIpriMpu^», un ntMitin. 
Ilutiâut , qui a pria «ai K^glri (Uni l'aldN^ U(^gni«*r, i*|t un 
giddo peu iùr. Il admet quatrii ^^^ll1» ft ijuaire <*xrrpr- 
tiont. MM. Ducloi et Ouidillacr Mmt, , mii« ttui tentation., 
!(*• guides lei pluatùrt qu'un puiaae rlt(»iair. CVst d Npr^• 
eut que noua aUmii(l<^velupperr«tUi matière iui|N»rtanle, 
mai» en diyJlanl , pour pliu m vUruS , la règle unicpie 
ipi^U donnent; en r^^glea pariiellet^ aliu d'eu rendre w 
^ % /^^ ■& /■ ■f \.- , f «/ '^ A UilHHt' \h yinti^ Ht- loiw Un rn^iU. |S'oili ti*ndmrllroii(» p<Miil Aicônn nu l»Anrit lui; rAiift<î aviuVT.Ic ni'Ji r. } Y*. Wi.i.VW. Ix pmli» i[MV |)ii,sM' \ ^ju-iml il r^t .mmoiii- 
. n;i^Mr .lu >nl.r iiuviliaiii r/rr , s'acnUdc ci ginivi;!! u 

Ix'N M ii'incs uni toujùitts ÎW. i>i oU{\vvn '^Hir If'H ^^>Ur 
i>cinruirfi/t n J-iiirt'i. - "■ ; . * ., 

Ir t,-miiH ilr'yiH^r^.; ittr,' nation ^rloit f>trverUr. U 
; \i;.i Dliii //'rtoil /»//<* tomiii en If-^Yptr rofnmrUiltrti 
( • V(»//»l#v /r.u/tlrs lit' funii't r.i / mutsi (t/nfti^ It* difi* 
\iX ilihtnx. ''iUif (Hiut liitfu , exrt'ptt^ DuuUufiuntr, 
tt' !» lUoiuIr <//<f l)irn*,ii%vU.jlut p&ur miinijr'alcr su 
' /fiêiumncr , arinhloU \\ix ikvfUU u/i tcftiplf d'ulolçn. 

. '■- -rf . •- < lk>l»IIUKT. -4 

' - O toi «fui *oU la hont« biS /* imië-dêH»nd»Ê)é , 
|ni|.Ucnl>lr Véuui, i»<i /*•«••• <»«/ù*</lM.' 

^'J\)ii liiDiiiplii- r«H>«irAit-^_loui if» liuilionrpoiri. ^ s II 
\\ > a *• 
'HltMAIIQlJi:. Dniis Vn lçin|>s r<Mii|»oW*n (les TC'ii>rt n . 

)(> |MiriM-i}M\ftWcoi^]r..l)Mii»«rtU' ptii as4diii|HroiiQ?î(Mii|th 
rettl$ M(êiion s'^tott /tm^t'ftif' » U' |mii li(n|k)^ii' h'.mt.i tU* 

voirie fkfriTfiir, Aiii»i on lU' iloii i'M»iiii iMpuorUi k 

II". .r«ff.(;i,'i: . Ixv p.irfi«'p<* p »^v\, «ju^tuI il r-^J ,ir<<M«- 
]Wi^1ii' (lu ft'rln: Mrtxilirtiir (iiiw/-, hv N-irVonlr lufuis 

liCS Uofii.lins (frtt^iiccriiitH-rnrnt l,i iomplu' i/r .^ //<^ '< /• •; 

J,,i;h Aiiirt/onrn 0^1/ <»<'»piis (/^ Ai m'ifyfifr. 
" rif^ni ('r,/<iii ênn*^t(int ^ ou li,-. prnplrs (»/// «iinpiiti 
ri<'' l'entpirf rt tir Lt' pmkHamr . (^/// <j pr-i \u iir-/,'ji'f 
l^*yji.\-rt (fitt <t .*U Ir micu.v ^ <u/ jHxusrr un .'^r iMrmf;frf\ 
siiivdnt hi rTtH^nitre ^à hr fin (t m I nittntii!^' ^ vt a 
(lit sf/i'ir la /itrtufiti FHf'.ftif <t f*ti iit.>tst';i m. 

C/j ; 'V.ml. I ii»(^ ijiip jVfi)iii , rfiii^rii] rat rt rtt'"! .c/' 

I ..." , • ^ 

-Jlt t>nï iLtnne |iuur (uiiiii uui luitt .iiauvrllr . * - . / II A ( IKK \ lanmu' itiHiiroÏM' , tpii iMMh.mfr,»' i.iiiwiis. ^ ^n <lii ., // v» 
rVf a' t'tf y //h ou rjlr.s an/ (fi . * II n .« (1rs p.ul^tijnv 
quVw nVinpUMO ii»ni/*ilil |< iiiiiiin ; IrU nonl , ifl<Mi l« n - 
iimnpH' (If I'alil»ii> \\^^n\r\.^ pLu/it ^ mitnt yt //V/. <^^'ii 
.iuroit c eatiuwfcmtiio ipie/ ti.i''j)ls.it,ntc y c. (•'.it unr ina 


•'if ^. " ' ( ' V ^ 4 '\- :5 . y ^ t'^' ■-■*». # ). -•*■ Itio yUconi du Partù'if}^ luinât laâieaur j'ai vminte, c'est une (M^xtmm qœ j'ai fuir ^ 
olM'>tr<»ii à In grnminnin*, v^>^f^<' lalth*^ rlX))ivt>t , nuii» 
il n'-volU'mil I onill*'. Dans I<»»i<I«mi\ pr<»nii«»ni e.ic.nnpl<'5' 

.Ir nnl>f«tiinlii (*t le pailirifM* , Jiyiînt nb^ilumont In DiAmc 
forme , lu* iM*'piV'«M*nlrnl paV «1 nlmnl oiM^rr, rlqimiirnt \ 
TrHpril ; 01 , «Iniin !<• l^)isi^In^ , Im rlmir e*\ ni Boiinlc 
«Hrrll<' ii'rii Ofti pa5 Kiip)M)içfabli'. Mni1| oii dil li^-hii-u 

''an iiiaMtiiiii plui;i<'l , U» j^ommes qur j'ai plaints^ 
Ir/Ê acruUné (fitr ;'ai rrair^M , ies liangrrM yiw j'ai /itM. 

A)u i'rnplntrrn iîh^iim* ï(rn «Inix pn'nnVr» au frQiiiiiii , 
p4»iïrvu (|iron ait lart , dit k^<i|)lK* d'( )livt*t ^ dr Ic»^ plarcr 
<lr iiianirir «pi'oil iir' puiVsi* pan lt'% yoidoiidn* a\('r l<"i 
Md)>l;t ni H"*. /'///<»' fut pltiH {'raintv tfu'aunre ^ n'a lîrii 
«pii tho«pirj.^'iVi«*M «flour^hl d approu>(* par Vaiigrla». 
La ^imfur iiaii((>in4v «(Mi.tidîr l'on illf nliM <iiic U-g- 
« ;|pnii^«in nr l«* im'iim iijl ^ <l!r irjVllr loiilc roiuti uclioii 
«pii nllrrlrroit <it'^a;;iVal>lr'mrnl vv\. organe , (|Uoi(iiir (*IUî 
((Vmtiuniou nr »v^t |Ki.t ronlrain; aux li'f^lei. II. 1**. >H/y;i.i'.. I^' {>artii:'ip<' imaA* , quid «pic wiit Pauxi- 
li^in* <pii rar(*<>nt|Va^nr , narrordr toujour» avi*€ m^u 
rV^imc dirrct,. (piand it» ivj^iiur \v plv^:^d*^ 

. /•* i^vm\nTifn ipu' t^/M /livfi in»trurur8 à deêtuiei' 
ont /xirjititt'iMnt pnt/iié dt i'Oë fr^xtriti. 

Ixr niutt <|uc huvrètye s' est (louuéc l'a immortaiitcc. y / X ^ 


, t , . (Utç non rtgim*'. iii 

'■' -f • , . 

Ij^m villes qiir lr,% nnmirr.H honinirs'fir nonl \y^\^K^ 

' . • • ~- 

n'ont tlè tiit'im ii^fUns ilr cJumnuen^i^t pu i^^'x ià rt Li. 

• Jfn vont (-^<ir , »M1 pliiCnt , !•• yhkh i«'iuIi une nl/|) •• 
l'il ■<,#|)lir yw^ jjlilii vot lin lit uni fr ( u 
■D« IV laiiiiui, niurhl yur La Irim n «p^jm. 

C'cAf aux i/uimp.n <fnr llallrr-ct Crsfinrr ont coni 
fM>^rjriir.n iHuti(\s ainuihlr^. V.) «jiirl rlal (A /</«•/<• rr.t 
i^ryirfii.i lionunr.H ont lU \nv\\''\v tin nùtn .' (iurllri 
iiKrijVH vnt-iLs companrs (inx iiKii^rs < luujtiu'tn \ ' 

• M.iii (pir ryi ^rm lur niôi i.- r«'til l)ir ti r i < r< /'j ' ,1 .^ 

l^ii'il^n'i>Mt.vriii!ii liirn c lnr fi» |>l«;nti /^u'i-l» unf »»:/■,,• « ' 
■ 1)«» (omhifii <)« iimorili ^n'iml, il» trrutu la iviow ! 
Jr kMillirloni lr«maui"(/M.'j'aiy<lf/ttli'Vi(nl lii-ji', 

(^)iir «If |><Mm'H/r /;/r .v///.« rlnimirH uuitilrrtirjit ! 

Nous lie (loiuirioiis p.w (l'rtiiln's r\(-iii|)lrs : niiv I.V 
sMlriM-rtl. NotiH o|).M'r\rnMii M-nlrriMMil i\\u- L- if -imr 
j>l.Mr a\aiil Ir |>aiîirij»r r\l onlin.iiirinrfH qjh' \ rrif , fc^ 
•'•^% ''■» A/, /'♦/', //('U.t, i •(>//, V ; mais (jiir i est «jiniliinVloi-i 
un HiiliM.4rMi joint ini|Mon()nt (jtirl ^ uw |»n««>ji du nn^^l 
<lo quanlilr r///<-. ( hi |Mnl Ir >«>ir pai-hs (xt rnphs., ^ 

l^'îi nncifnH f;r^iUiairirnt , p.iiini IrMuu Is on lonipU: 
V/infM'Ia», Hf'j^nn r, li<M^I|onl^, 1rs .uririiTs dr' la <;i «m» 
lïiairr <Ir Port-lloyiil , ri Immijm)Iii» «1 rxri llrns*» m i\aii»s 
ol<'urtrm{>», mrttoiynl «Icnx <\<<niion«. à^nn u<\v. 
Xjc drnin (l<* rn^neii»*!' |.«, Llnf^nr h d«s j)iin«i|Ms pliin 
{lirnplct et plus fixt's 1rs n fait sMp(>iîmyi drpni'< lim;^; 
tcmp; mais beaucoup de gianiumiiitii'i tuUni^cr^ âVn ' <^ .' ~K vx ^ 'Ni, .f > a tiennent h ci'liv ànc'wnno prali(|iir , (|noi({ujoll(> w)îl «\ro 
niiv>n f;rnrinlji*i|tu'nl rtholir. 

' ' 1 ' ' " ' . .' '. ' . ' 

1**, XU vcMiIcul qiH' !<• pnrlicipr |).'i,s.s«'' , /pioiijuc |)n'<r<l<j 

dt' Miii irf;it'm*, nf',nrfnnr ni gvnn* ni noinbn* , (jhi.nid 

le iu)rt dc.ta° plii^iM* <'st iniv'*|>ivH < c [Mirlirijx*. Kii 

c<>nM'<|iicn<T, uu doit dir«>, M'Iou m\ , Ui Iryon c|u<> iT)//A 

i/ni iUmnv rï>.» nuiîtte.i ^ Irn oui'ra^» i\\\arii'\\. rr^niml' 

flwnune i nMi'i» t-\ »t \\ tort. I>^i |)l.u-(? <tu sujrl n'intlur t-l^ 

Ihc |>ciil iniliU'r v\\ lirii Aur le hipiniTt du partie i|M> avec 

•4>ii n'^imr ; peu iin|H>rU' donc qn'il ivoil min n\ant ou 

À|>|^v Lr jNirli(-i|M' f ayanl tonjouiH 1c int'nir rappoi l , 

dnji .s'at-œitK'r en jçj'nn' ri vu nouihn'' avr<' rr iV'4»inH» 

dm'vt; n rmacllliidr veiit (/(>i!;inf'<r dans la pn'uii»>r« ' 

plu-à.M*, et rc'/'i/^ <laii(» la iMTondr. . 

Mau», de leur U nint inriii»' , eelt»» rw plion étoU 
cnïVtesktér ; et (l'aillctirsvsh's i < rivaiiu (pii urwrijuoirnt l« 

pUi« hc radiiie^ofcnt pas\hn void qurlcpus exemple» y 

■',.,,■ ", . • 

■A , ■ < 

• U AC I ■ I . . 

■ . '. , *■ \ , " ."■..'■■■ 

Ixi langitr i<i//>i<T cpiV/i/ rerilr C'.îrt'Ttjn ri Vii*f^flr , 
tloil ,f/e/ri ftwi rhanfrtr ifii /t*m}ii. (Ir Qiiintilirn y'ct - 
êutorr piwt diétrmns d'y(tthi-(irffr. . i f • I . 

FAiivré Oiilibn , où \\\ r^iVita^ 
I)«> in* niitiu le tnil«;'tui( I 
I<^u^ m mourunf , cani» hi rnif* ;^ 
HL'âutJN» , tn lityaut , Mitwl» BÉort.. t 1 X, - \ ^ i- -f '%. A; ...i N, > -.• l^ntrihiutndi'maïuitrrrKt à ('IÎhIin.s f'n /,,,/, on ,/, 

. ' Ton» h'% én\^^vn^ il o- s|^vl^ s4' *<.in rnul... mm ^ à If 
■r>gt?» <|«- i'anoH ^«winn hiMitw r^Tud il critr r\. <j)|i.m • 
tmi'ii inmvr ini<> iiifmih- «l.rx. jilj.lr-» «Ini.'» MM< Noir.iit. , 
, IM.irrnorifrl, !.. H,M|»r, S.,ui| I , ,u»lii'.i;rV «*'« AV-ms ii.V-n 
«iU-Tniin «|iriiii seul ; pi 1, ,| ,,i> M. tîil)!»» |). fillr ; . 

• (^'u.» «Ir U tittit iiiroiiMi vtM.n,f iioinit lii ..mlii» .-, 
A (-(«I» 11) util in.i fiiMvf »• , rfi . „ , . 

Hr.MKMyrn. \<iîl lîn; nrilnmolii^ *r»ll «|ti'«.ir|M nu. ih- 
nilx |HMM^^ <I\,niii(iin- on «!.• irnui \.i:r iMrj.n..., , 
svlm lihl^'in. Nliriy im-is p/it^ms ((iir'"!!;!!.- iij(lu|.;.*iu ««:^ 

,. Awx <lillci<'««ii'i' ;«uiï»r<ivv «jM»' iiMiis ,i/<^iis i,ii»iH.iii . s .j 

/ * k. ■ •II- », 

rrll<»U|rl'Ar.»<I.:Miir (i Mf^imi; si" |;.f,^ ;i, nij)^ (|iir jr suii* ■ 

)) ^ |>Vi|:tlj]Vii^^ (lll I'.iI.Im- tl<)li\r|,, 

)) fl-irm'A paru, hwilrs !rv JoÎ>î>h,. mIU Miirvn.Mr'j. do 

,)»'.H;iH3»-^, w ili^rl il, r ,).,.„ ],• fM^K^m- )Virîl.i..ssuc, 

» roNlHÉHlin- , nwi|i\ rr\.v(»litul. >) ^ , 

^ 3". '>t'kllirnir'^.^'^i uiiMl Mt,ui7^ Villlriir (^tir Ir |»jVli(i|>r, 

MjUoi^Mr pmvd.^Mc ^,„ i,;ifi,r, n. ,m(ium« ni ^iim ni 

iioinh^' , <iu;ui.| <•(• |.;trri. i,h- est %uin,i «I'imi sh]>, i.nirjl.Mr 

<rilll^<lnTlir Hili.tM'- i;i|>|>v/r?>' ,. un i,-.;iMir |»ir<v.JiMt,.rl 

ifui rn fait f>jiriK': 1 >,, ,|,vit «Jn .• s« Ion lux , ./î/r/^// W^/;. > 

(^^WUlcut à tort , Il jK^iu k% minnv'i vài'Mjnli <fur nujtiv r\ ■ s," 


r*. / ■;». i,'-' 


.Z'*» < / I t" :< ^t 


•A ■ • ^ **:»♦, Accord dii Participé pA«jé 

Vvoni «yjH doiiiiéff. Il faut rn^M «Un» le premifr 

/ (>ivi' .«*x<riH»«t> n'«H<)U pui moini coitlctt^ qiio la 
pr^^^ilenu*. MtiiW};!' ri T. CWimhIIc 1« npjMOMml <<»»"»"« 
<ic!f»iHiliN a<« roiuiriiMMil : .iiu»»i' lei uifillcur» auUîurs ti'y 
oiU^il^^u auruii^Sgard, ' . ^ 

' ' ïlnrinr adil , ' ■' ' .. 

* ' bii.troiivr .t.uiiï' Ediualion lir la NohUiâf .: Ai/<- 

> ' ' - • ■ , * ^ , 

^f^)/f i'<>ulU rvit^t dr ftetilH iltùnln ihna^ Intquel» jr Mui.t 
rnirv; nwi/iic\r% ai cm» uictMalrvi lH>ur: Jornier urtr 
êititrrt tinr hitiinm. ' 

* AinM' r«.ti doit dirv , çrff^ ^V^r 7"* "''''''*' "'''* 

: autrrfl^in; ir ràmmrnc ^[â n'iidiio floiiMnnlo ; — /r/t 
' ep/irmi^nr inmï rvndm iiiaKret» c/r /a «'lY/r ,• — riU ^mt 
- irTidiic î« în.iîlr»*!*^'. 

|)\.A vlrnt «V"' <*<^!» drjint cxcrplion*. i^ Tiininliriinrnl 
riiroir »latrt !.« pny.i ^^irrtfiKçrii , qnoiqur lir rni-Mni et 
l'nmijçr lo» Hl.nt; drpuin un diiiii siMc , prOMriUi en 
VvMWii^ (:'r»H|Ur Resiaul y ji /m' j)*^^»!! lofiK-lï-nnW 
Ir Rcid Kl nmmali ien «-onini , et Hue lonlrs le» grnmmrtU'è» 
y Oril «H*^ iV'di^ée» d'upr^» wn prinripe» ; vvM <pic 
<;inml. d'Olivel , Ihirlo» , du MnriMiii , (^iidiUar, n^ 
i^Hit eiiln" le» iiiaiiin (pie d'un piilil iî<»nibiT (le fiï^rMmft**'»; 
i\s\ t\\\\\ e»l plu» eoniimîile de iiiîvn' mie nHileJwiUue , 
<pi(den |>yer uiiel.i<mivclle. N«anniôi|i» il iiuv«oinbU 
^qiM- UeM.iul IiÙ-iimW «uroil dî^ impirer d<>» doiilrt. j 
\l\ll Jiet , voi* l ce (liril tVi ivoil eit 1 7 3o , *i'*î»l-^"^ » 


N 


f- J \ fltrc non rr^imCf i'j5 dnn» uri lcmp« ou l'ùiMif^i' iravoit pn» fîx?- la. [Yr^tiinir .^ 
ln(|ii<'llo on dcv4)i.t ne riaitornu*'". "((■(".♦'» <l<'tix rxnpîions, 
1) (iil il , ikHit foiut^ri hiii 1;i pioMxiii'^ <'\>nl wV-dih' .mM 
.)> hi pr<TÎ|)ilalioii ilcf la piofioiuijitioii , ipii. i\r fM^tiucl 
)) pnn (U\,&'arr!i}U'r siu W pai liVijM' |>iis»i(\ ni dr \o siMj.Virr 
)) <lil voiNvou (lu n(>iri|j[|)|it i) r-H Hiiïvi. il y a poiuiijU 
r <H'!» ain où r<»fi i>jMiiituh^Uii1uirllvinriil mi prlil 'irn<>« 
)» «Mil»^' l'un fl l'autro. llcHt priinis hIiiis Av h«m tiir à !.< 
))• n'^^lr m'-ruTalc, ri (!<' liUrr a<? (»nl<T_Jr_piu^» ipr a\«s' 
)> h' lV•^iIIu• pnVi'*<lriit , 4;v)nunr (ian» rvs tltiix \r/s >i 
W^'oiinuà «'l laiil (Ir lui.H «nv» ; 

M Pmivir Diilon ,' nù f ii ffdnifi» ' 

• I)r !)'• iiKiiii l<- ti iitr Kirl ' M> 

M. UcAtiMit t'îLt (IcMic hiru hvTi (Ir «Nuidainn» r j^s deux 

▼CTS. ,■■-'■'' 

<( ç^rr/.t rr.n ilrii^' rxvrpt inn^ ^ vuwùwwv \ W ^ .^<4it 
)) a/i/<>///W///// lof l ronl«'M <•<•«, Il v' a enron» plir:ti(Mn'« 
))'i>on.H iMUour» qui n'y (Oiiliniiu'iu..... . D'autirt auirnis, 

)) dont r<iu(oiit4^' p<j!U' rr (pli I•<•^al(l(• lis tlidinih» s Ac 
)) noire lair^ur i\v peut ninii(|U('r (IVik'' iivsprcliM' , hoiiC 
)) (l'un M'uliniciil coiirlairi', et piriciidcnl, j>ar «Icirai'ioiij» 
)) fon(l(''(*!i CTi principe» , s;in» •i'einlwtrras'ier de la linnoii de 
D lu pn)rMMlie, (pu* les |)arlieipe*i pa^'^il'* piVrrdcH «le leur 
)♦ n^ginie ahnoln (direct) doixiit lonjoniH Alr-e.dj-di 
)) iiablei^^ Hoit (|i(\e le uoniinalii (lu yeriM* noii avaiit'i^i 
pK> le veil) I. 


y «pn*» le veilH' , soU (pu* le p/iiiieipe hoiI mmm on non 
)) d*un nom (pii w rapjMule mi r(''^iine jin^V-denl )> 

* Quehpu*» ^raimnHirien<«^dnu*Uent la MM^indeexeep 
li^n j (jiiand U num (pli fuit purlic du légiuiv mit uu .^ ~ ^/' % \ X \ Vf" '\ • K .■ ..i -, ^r 
iî6 À<x*mldu PartUift^/hi^fi^ 

iwiliripc joint ^ r«uxilinin? /Inr t cl rn r^v^vx^wur^ iï§ 
>oulrnl qu'on d«M* <!'' prt'tlV'remy , ellf ê'etii tnnH'f 
inurir ; U» -Anuitonrê fr êont rvmlu cêlàbrr^ < ma- 
liante t'ttêi Itvuv^ mal v*f matin ". iiiuii il» 1« ivivinni, 
(lUiiiid w n<Mn «ni iuxWhIi'* «l'un piiriù î|»<* coimlrml «vrc 
rau&ilijiln* ««"«i/ : iU cHniJciil qu'on *I<>il «litv , /<• / «* 
jailê rtliffiniM' i jt' Tai tnmvée tftttirie ; /et'ai trutf 
Ixmne; i« Vtn «w M/r MttiH , qu« le parlicl|M! »<ijl 
cxiastruit MvtV l'âiixiiiniMî Hty^ , ou <|u'il l« »4)it «vr*: 
rttuxlliaiiT iini/r, If r.ipf^orl «vr<: le réiciuir r,hnn|;e l-il 
k\v n;Uiin ?SiI !»\-iî rli.mv |»ni^, roiiiine noua U- |M'n»on», 
iîrsl. (Inun l'uii ri l'iiuiM' oi», nMU|rUi à !« im in<» loi. 
Il OHl vrni qnr vv\ i^rniMMuiiriin» <*<)nviciiMrnl (jn on |WMit^ 
MUA liùn* (If Oiiilis «loinii r le |;ruiv v\ \v nojnbir au 
parliripo ronnlniil aMO Ir" mmIx' rVrr , quoiqu'il »oil 
Miivi d'un «dierlir <|MI law»** fuii li«' <!*' mmi iVj^imc. S) ou 
U» |M«ul^ ou ludoilf <r«|>?vi» K' primipi' «l'iinitr ni lorln- 
tiu'Hl n«<Mmiinftmlr par labU' «r()li\«'i l.ii ««niMqiu'mv, 
cih (loi,l diriî , rUr^'ent tnmvtr tourné ; Ir» Amatonea ftff 

myiit t-rmiucÊ crUhrrs ; rtmdanie arst imin'te nuil ce 

< - 

nuit m, 

No»*a>onJi vu, p«^. aqo, l. I, qu« rnv*>i qiifl<|U«'- 
foi» n'-;;imr diirrl ; c'cjt lor^pi'ïl n'iiî|.l;ur un nionihn! 
dp plu aigrit l|»li<|ll«;; (^) qui Arrivivtoii(«'H \t^% loi* (p»«; !<• 
noniii lunl prin daii« Un »rn» |uili<ll, p.im! qu alori il j 
n. U)nij^rs l'rllipfif* d'un nom qui, nwv If ronipJ<^uu*nl 
qui iiù <*»t joint pur la pirjHniiiuu </f , loimo yiir id<\» 
>44dikttil>li' dau» Iffii viift dr l't»j>iil. Or, /7i ,' (puMtpt il 
puittf M* rapiMuU'p ti uu i*'ininin on ù un pluii«l, *»ld€ •.1 r 

pitr 

non 
que 
Ictt 

.' ^ 
ton 

•'n« 
tiifin 
ilih' 
pan 
il n< 
un II 
. tatir 

('(UkJ 

•«'-ni ^ I 

pÀl 

!<• I.I 

» 

mut 
cliac 

4p.iaii 

IJU.MI /^ 
/ W nnturr mnnnilin vi Hiitmi|ii'r. Par r<MM*V|in'nt , ]tni.i 

prtrUripr (ju'JI piVrMc ' iircloii piriidir ni ^rnr,. ,,i . 
iioniluv. AijJiHi I'oiHl..il (liiv, rr)//.vv«rc/)///.v Jr.nr/u:9*f 
que ft ntf voum in r// (lonrit' • nous avons lu pi un de 
IrUrrnjur vouh fiVii //.rc irii'l ; il a Jait pius (l'rxfttoilt^ 
quf*iluUtrrê.n'r\\ ont \u. (V »riuil iiiir iaiifr dr diiv 
iUmnerd^ rrrifr.f , lns\ panr <pi<< \r pronom ru «si f 
r«';;irfuv,lih-<« l , ri rpi'ii p|V•,^^|«. Ir pni lir?|H-. 

M. (Ir WailI^M/iiiH. av(Mv raison Doni. [)« \ù imr «|.. 
•ouunir, r<.nln •l'aldn' d'( Ifîv'l ,W1'»'^)m doit dinv : ,J <t 
Jmt plus i^'rxpïoil.H (ptr (Vftutrrn n\\\ ont \\\s. Clio^r 
•ingnli«''i;j.' : I)«nn ï)rAirnnr fir \rnt iin'on.iHnsttMisr ' 
UU\%\ \i\ f4,«niH<',-(pirj).')Mr jpir \v pronom r// cM rr-inir ^ 

iirrl, vi r ^«Hl pnristWnrnt p(Mn <<llr r.ujioii qn«- ),; 
pnr.iinp«v lu^\v doit |hih pn-ndrr \v nbinl)n\ Tr» rdii , 
il nr irmplrtrr p.i» ilrn twploifs svwU'iurul , ni.iis rncoïc 
ini mol son.i-onlrndu, «pii, nVfanl point s|M'(ilir, ne 
»Ann)il avoir <lc p'nrr.- M. dr \y.\'\\\\ , aiiJrônlrairr , n.v 
rundainnc |)ojn Drvicnr.ic , (pH' p.nrc «pu- le pionoju 
<-.nl, tonjonrH rrf^inir' indin'd , n- i|nc noui \\v rro>ons 
pàt l'xnv^ *^'^"* Iriantlont i| .s'.i};il : néanmoins iioiin nr 
Jc^.l»l;^mon.n jwn dr prnsrr ainsi , paNv <pir , m parant Ir 
inol n'^iM^nr mmih rnlriidii dn mot m -i , il 1rs roiisid. rc 
chacun Kt^pnivnwut. . 

Mni.H \v particijM* doit prrndiv !<• g< înc rt K* nondnv , 
4p.iand le proiKun <vi vM rr^iiho indiriM l ^ <'rsi-à diic, 
»pi nul il n«' fHil <pio rciu|)la(-<>r nn noin^ ri la pu position ' 
dc^f iiouiinv , la Jui'ftir i\\\ii j'en iii ii'<,ii«'j Icm vututT^ 


J i . l . r # '^..■lUMm! .'... 


vX^'- r^ iî8 Avi^ml du Pariiciiye patmé 

qxwi'enai ir(;iit«. Dnn» U p^•nli^IT phr«tc, «vi/m/r^t 

eu rt'giim* iiKliml .«laii!i l'uiiert aan» rautir , i'Uul 
^vl<lciiuuru^"i« l"»"' ""« iHUMimu- doiit «m « |iiy<r 
iUmiiiihmU prtilr. ' - 

rh/' h c'UiMh- une iiuin- ixri'j)li<»ii l)ir^ «mguïi^»*' - »'•* 

n'-iiur airf-l» "«' |>rU ni gonir m! iiOinhns lorn<(iH;, U* 
•iijVt i^toil »Su/i»<^^ p'" ^** pronom (l«im>n«lr«lil< '•/«; 
,cointiU', /^^ ^n»M ^iurjcyy a fxlirt^; ir^jmnr^ q^^^^ 
' fl f/onnr«. Mai» drpuift hniK^lriiips i (l^rUri-pli»»!» i iairiilç 
nVnl p)iî» rn umri». , , \ , .. 

ir. l\ia;i F. \a- pniluïiMvpniiM' ju- piriu| «i gmir ni 
i,oml»ns lor5<|u'irnV point <lr n'^irnr «lim t ; Vt loiv 
,p,'nynnl un H'Ki"»«' *fi '•••«•* . «^ «"''l^""*' '^ ^"^'^^ ^""f \ 

«pli» lui. k y • ' 

, ' . fxt Irtfrr «lonl ;> i^w* «* |>mlt'-rW nnii'tr àprvjiiUH. 
' riAt jyrrie et Un pmfitf, i\\\Xi\x\vh jl ix .\m\lm\^ fivnt 
ammUrahlrs. ^ j ^ 

. /y* acadniurft nr fiont {.ihftyn ohjiH lionn. 
/^oÏM avrc in.nlrUil n» priftoiiiM» <ï </«.»»/'i'"' -^ 

'/^^Vr<f â'-rtl «ïoiiné 1« inoit. 

piirliri|^«'b<' prrf^ni'nl ni grurriû m)tnl>iy, pam- f|u'iU 
^ n'«»nl i»ii» <k h^«ini« dinMl. Il y a dnnH !vla»»K'ir|r«il»^-: 
«^^ rnvir.»n iiix rfni« vnlM't de vvliv vif^^n'y <1'>"^ «.'"M 
ccnl cUiquiUiir se «H)njÛK«"»l <îai.» !<•• li^»P» ^^V^IT* \ 7 - ■ - , .^■' •»•: ^ 
% \ "^^ r(^f(Mnf. lit ^ MfC l'ânxiliaire/if-uiV. (le «ont K-» ^oihon nruin». J)i,,j^ 
los quAttt; deriiitii-i excniplt» , Ir |miiiri|M' nr|nriul ni 
grnre ni noinJ)ir , pai rr iiim- Ir iV^imr ilinrl le Miii. 

Il y. « cKt grniiimjiiruMi» ijui n .i«liiMNrnl |w«h (rilo 
règle daiii lç»>ni|»ii ixm|g|M)sr» dm vtilnW ivIl.Tliis. Ils 
ï»rvltMi«lrnlc|u!oii|H'incÉé, tls^tmmt < revrs h.s ),,ix; 
Utct^e a\êt iionnre in nwH ; ir,s /,i,mmr.i.ir .st,),) kiii.t 
des vilUê. Main ydniis unii, vvs ix.mi|M(h , vr «m iV-i„uj 
ii^irecl; il ««ni pour ri rr/i , ù ,•///•; ,1 \r m til nMinu, 
qui pursîM' iiilliur m* trouve |^l;^(V•n|»|^s Ir |niliriiH . IU 
UlV •ont fundrj» «(IU' «hiil» v^t rxcilipic , Lnotrvr .y'rsf. 
tuée «oL-m^me^ tioti *|M)*ir \n n\'mn\ i^nxts vw »loiiin in 

^ ninii |>«m' que Ir |>ioiioin V prôV-di. |,. pu li, i,,,. ,1 (pid 
est n-giini? diml ; «i l'on y liiii aUnni.m, on n.ii.i ,,,,0 
ar est l« rt^irtr ruHrnilrl , tMiidii «pir .soi~npr„,r m Ont' 
cpi'unn «•xplélivcîIiijiopoUi- donner pliin de ioKr au di^ 
^iim. 

IX'i grn m mai rien «ont lrou\<'' t\r ladill'u iilir (l.,„.,,.,.,i^^ 
phrHic, ilr la Ja^on ifur j'di. diT, irn (jur f',u /unir,, 
on a M nirn/t'/ùlrc Mail lin ii\,iii pu^ liiit. aci. nlii.n 
i\w^ le léjçinu' direct n eîit pa^ (/,/r ; m rst Ir mol Aous ' 
nitendu r/io.yr. CeUe phrase «'(piivaiil :» r.ljr^i: </r/a 
Joi^m <jiw j'ai dit h s (//o.vr.v, ou dont ,'ai fu,,lt <A v 
ihosen y vu a diï m'rntrndte, Le (///r y isi piireuii m 
conjoiu^tii:, et le n^^iuir y est jdaré apr^s le parii. ip,^ 
et l>*r fX)iiM^qtient et* parlicijM' ne .d(iii pivudn- ni ^^n|« 
ni noiiibn*. 

Avant dr pn^MT Jk In rèj^le nnivanle, nom avons niir 
l>b»cnr«iion imjwrUiitc k lairc ; c'est «ju'un doiuex.r -^^ % 


^ -. -♦ I. \* ,,. .*^« Accord du Paritclpe pai^në . 

T^ÏJ.^^ ^^ , " -"'^' "•^'™' ;■""":' 

«.i.n W» v,ir. de IV^Tit. Kn ...ici un ,exem,.k : ce,,,^ 
Cn.. plu, le m^mc r-uror. , > "'«««r -« "'<'"-' ' ' 

;„..i;.i,H. .-«t ...ui <rn.. t.riH, .,™ .^'B.i >.•. »<•"» "" '•• 

•' /.. „m,.,.v, -p.- /•-.. r^il M/» ; -/«./î^/r.» T-e , 

dii 1 i .« 

H. «■•.-til p.. c.rU U «n,T" "••*/•"'••'"-• ' fti :l' 1)1 avec non tefri„tf, 
Olle^^gK? •'olxKMvc ; (luniid Ir |,;,rri(i,»f. , p^^ndo 
du verho axHnf^^ «'«t hu-nin,,,. suivi d'un vciiM ,,,n „ . ' 
pour it^Ki tue Ifn iioim' qUi pirr^dmi ; vuunuv .Irs nm- 
■tMéMMlù{iwa i\\wlimMn\,irzfHiasini\yx i\nv\\uH\i^sHv, 
-tiont une Si'i^nrr i,trn ut,/r rt liru Mlitt^/aisiin/r ; -1 
Jrs ojfiiirnî iiur /V/r,„.v p,,-.vu ,|,|r von» aiii h /. „r.;/y/ 
tiiiirriwntt' nttit t't p>ur: ' . \ ' 

Liirn\^.m ilr nlU; ir^L^iM (pir le p.u liripr, rt |,. yn Im/ 
doin ilmt Hiiiviv lormriii m. m nv iiuli>iM% v ^..^ M,M,i 
ipi-oii iir piMlt f:rir.j^r;.pp(„lr, \r ir.in.r aji^ |>;.i «i. .^.r , 
•nus <pir L, plunni- pirnnili' ni,r loin ;,ni^^. ^,.^ ,„|(.' 
Iii«^mr uiM> rxprrsMoi, l;.^ln^^ tl .<,„„.• Ir l.oii U.,.;i^ M,,;,^ 
il nVii (nlpanniii!,; (]ii.Mi(H,- p;„tir.pi nr 1,,,,^,. pu^ ,,^j 
«niviiKlivinihir avtv Ir m rl,r do„i il ,v,, „,;,;: ..l^^.^ii 
Aloit>pir,u|,r Ir «nirr ri Ir lUMiihir; « ornn.r , A, , /^,, 
/ii/^(m <pir i'o/î^ r/i'rz ju ino </,;//r/ r) /u niinjuionr. ( IVst 
poin-Vrltc iMMm qiif HmiiK- a.dil, n. p..,l.,„, i\v iuuu- ' 

Ctifrmiiljr r.u «MtfunivVr «.Il m liMH 

«pie Sidoiin^ ,»,rur d'IKrodi', dit , .I.uis ('nI.i||oM , ^ 

MrtBarl , fil fM;u».|ir 4i»rr Mi.|iii,'»uile 

Tiniiirr ilr mou (f. »iiii la Jn»!,. iiHriiihhfr " •■ 

II Cuit donc rxamin.T ii>rr Ir pl„s ,.,,M,d soin si(o 
êoiil U i»iHlir.iprH, on Irn ^rrhrn <|,Mrf iK n.M.l sniv.s,^ 
«|ui n'!gii««.|it Ici. noms ou- Irn pronom» ,p,i I.. pn'.^i ** ' 
dent , p«r,f cpu. , de I.>i , dan» hjrn df» <»s , <lr,H.„d 
In ron»lrnrtion dr l>« plim^,.. i;,, v„i,.i „„ rxrnipir. On /^ 
d<Ml diir vxx p;„lrt„i d'nnr Kininr , ;,> /'ai Mir i>runirr\, 
••JVi [Mlle d'uiio KmiiM.- cpii pci^;nuil; cl/r/w/ *n / 


'ÏV- ' > 1i , ■i.v. A A 
\ ";'n^ia?.;^.,.,w\ 


n i5a Accord, dn Participe pa^êé 

peindre , ti l*on parle iVunc ii*iniiïiD qu^on p<*Sf;;Tioit f 
INirccqiie U p^flIIii^^« phrnM ftignino/'ai vu elle /teindre 
ou qui^peignoit , au lieu* que la M?cx>n(l« aiiçnifit* ^J'ai 
ifu /mindrç elle , où j'ai vu qiutnd on la f)eignoit . Lcis 

dfux cxcniplcf tiiivnns (''<']nijciix)nt wXiv dittiiu'tion. 

• _ ,\ ■ ..-— , 

yfvft voui enttinttu < hanter " Avti-vout tnitndti rhanttf 
hk nouvtlU nritijlt ? J* lut vm- .là nouvetU actrice f Jt l'ai tn- 
trnlu chaHttr. ttuilu* chamt^r. 

• . * > 

M. Durloi Veul qn/oji «liiw* , une pèrm>nne n'e/rt pié-' 
srnltT t\ In fwrte ^je Vai \\\\i jKntêer ; — osht de» èain» y 
on aunnt aau%*é celte perron rie , ce , retnèile Ta init 
ttwurir. Dans ces plitaw** , îl rupp<»rt(v I(* pi-oiioni /a 
nu nrrond vrrbe. Ix; wrlte Jiiirc fM itilraiinitii (Iniis «"€ 
rnK-:U. Miiii» tl pr^rnd cpron doit dinv, une jienn>nnê 
n'r/it pn^nenl^ à la {wite^je tai Lii.iwV jfMUHter ; — 
flifT dee noinê on auroit êauvé cette pertùnne , on Va 
laifiM^e mourir. IKTait rnp|H>rliT U* profiom /a nu parli- 
"tri^tr. Maiè il nouii «eiuLU* tpril vniit mieux »V'U U'nir à 
la W^^lo , (liint r<'ft phriisrs , «l y ^oiisidrn'i li* pnrtJcipe , 
et rinfiriilif qui \v suit, ronuTtc iif formanl qu'unr m*uW 
rx[)iTflMon ^. Priurquoi m* fAirr drt diiliculu^a qu\>n peut 
^viUT ^ Noirr langui* non a-l-<'ll<' pni anwz ? D'nilleun •.; / 1 

tri *(> <■ Dan«fotttM<«torrRtîont,l'aiuiliair«,1#fMrl{( l^«»t rinfloilirgoiii 
«U* moliInlApttTablM qui im ^rA««ii.l*nl «{«l'unn iHAitk IVipril. QuanU 
0« fli( , Ofl lrt« fuit ou Ui»t4 mouH' , paittr , tomhar, on n«> vnii 
'|MS IImi «inipl^mnit , on !»• n r««iit uu UiktAn yui mourr>i«/if , ^«f- 
urifnt , tomboi0nl / puisque^ Milon U p«n*^ , Iri |H)f»oBn«l «iviit 
on pftrie , «uol réi^llrmtot morte* , yutié^Â , tomkéti. ml \ 


npec êon régime. / |55 

H pnroli que l'uMg<» èciuil iVti iUhuU contre le snui- 
^um de M. DimIoh ; cl , (liiiKi cAî (a«, .•«'Ion Jui iiuum- , 
on doit t'y ronforiucr. u Si un uvige roiitrairr, dit-il 
^ à cTiUî wcasion ; «VuMi^^Ml par la pluialiu' drs.rii- 
>' vain» œhmift, je iv^ardrroi-i alors toiiiine iiiu> nglc 
» l^^uMi^e «jiii (M.n>it rc.niiaiM' k mon iieiili^Miii. » 

ïrik|ue loiifl I<-« graniniairirn» uleht un «xeinple (iiii 

prtil pn'îienlri drç dillirulu» aux clrauKerji , rt niènic 

*iiX 1 tanvois prii^inntiuila drn priuiipr» dr Irui laiij^ur. 

IjC voir.i : yr ptms ai rendu tnu/i Irn êrrt'tvfji que /'(à 

pn , queya* du , «pie y 'd/ voulu. La ronniruMiou d»- 

iTlUî phiafM» n'f>fll |M)ii|l Hi rontra«ii<ji(ui aMc la li-hî 

«pie nouft avons éuldie : elle y «;.M ,\"art eonïiaiie , lu n- 

conlijiine; car r<' ne ftonlpan le» p1uli«ip*»« pu ^Jû et 

♦^0/^/4, (piin^giM<!nt le Mil)»tanlil^»r/i'ur*, iiinis K vnhe 

ious-^«i|i tendu rrnUre. (l4'lle phiiiM' ^i^ui(ie , /r %^nis ai 

rerulu tou,n Ua êrrvitf'tt «pie /*<i/ pu ^ «pie/'^z (/li ^ti\w 

J.xtï tiMHu <^f)«/ rendre. Si l'on adople le lour-ellipli<pie, 

ceit «|tiM donne p|iiji de rapitliti* et par roii»é<pieul plus 

d«!' jçinri' aU disetjnu's. 

Rp.MAlïyi K. lies parli<ipeft </// el t'ouiu |M>uveiit tiè>- 
hcU^^»eMu*iU pfrndre le ^enIe «t le iuunl>r« ; ou dit 
lii'»-lHen, il m'a toujour» fAnt'trntrnt jhiyé ttuélcs liit 

sommr» i^uil m'a diu-» ; il vrut jurlrmrnt toiiltn 

UèchitêfM «pi't/ a une fois v(»ulues Mait Tufia^e un jmt- 
mel p«i d«î din' , toute» les vlwtien tpt'il a (yies. (!e 
pirtiripo, du moins nous le penitoni, est «lu no'itihie * mveurtt, fk.. On doit dii* . lci)ourt qu'ils ficu , «l nou |nu •'><ui, r •■ .1 :3 't^ ^"'■'•*-^ ^N- 


-\ \ l3i ' .icrtyrtl liii Piirtitipe panne 

fil' rrO X ilqtit IViiipKii , ail ft'oiiniii et au pluriel , c*l 
- coiHM^ W'hofi UMuc. . ,. 

,. ■ ' ' ■ ' '' ■ ' ' 

Noîm u'mvoh» pn» iM'soin <î<* pip<^vrnir «proiifloil t^'iîrr ' 
IVfjiploi cirft piini4.ip4»^(|ni foriftrrrtirnl uii('.<^{uiv(><pir ; ., 
>«>mjriu* ," fe Irà^-ni ricfigrii m orctrr ^sj>arlani dr papiers.. 
' <!rUr |tlir<i?«r,, (lilVnhJH*'^ H/fÇni<T , piV-M'ntc <!i*«x t^n^j;,.^ 
c\U\\uuiMç:;n\i\vr^r'rH nwi qui ai prijt mùn' cU Ir.n . 
nrt'ttrr r/^ oufrr ; «m, /r 1rs n;i , rt Un mmt rn orffnr. 
y.Wv rî«l pnr^ fiMiR»'M|lirMt liiauVnisc;^. I-Td^iiir, ne <i*r- ' 
fMMiApji» vlr Ir n'prlrr , rnt Ia |irincîna!<* (pialiu'' (\v notn? 
Innirn^ ; vl romnir clic four nit iruulr<*s loiirn on nbon- 
clrtiuf , (il)f,<TVr r.il'lM' (!'( )lnr.t , r'r»l iiolri' rtfljiirc. il 'ni 
,<biiiMr iiriNquj^'f^nH i^lir nban'itr y M>il r/'gnlirr. . ' 

, Avan! <lr finir, lums "novojis <l<'>nir nvr^lir fpijl y «I 

" • . , " ,\ ■> , 

' <tri|\ riiciii^ (i.iiiH IU.st.nit , <I<uU ootift il Av<')iis pan rif. 

' 1 „ I . ''■ "i • ' i' • ""' ■ ' ■ ■ • *•' 

o4( .iMoii cl<* pailrr : (nmiiir IhVî» <m'» |MM'iKjniu'« «lUfcrtlf 

Vo j^rainiM.iiiirn , il r>l rvsriiiitt «piVUi** <*n, n'oitTiil pn'-> 

Vi-mim. \m \u'vi\\U'vv , i:\'t>t «pi'il 'pirtciwi ..<pi\m' (luit 

iWh' ^,lr dirït ]\tctTurr r»l tfH ite cànx '|U.p Irê iincti'hf 

oitt.lr /)/u4 .iigllipliir; — • rr jour vni un ii^' ffaxiyxïils''^ f': V* As.-. .Am(- •ite -l ■.♦ pnfre qu'il y • filllpar t(Mh| r«ll*« plimiM» qui r«) pour Ut initrt fmJa- 
WiMf Irfiinrlt J a «-Vom. L« igJM rtt ici r/ftrftnr il<» la pré|HMitj6n f*n- 
'tifUt •oaiVn^n<4ii« . «A non <l«'p«f«lr'tpi». Hfnkll jta "(t«f »»i i »^ 
U««lr|« <fiii ont <|«i«l<|)i»rui* itnr «ii^tiialÎMi artlv*, tfl» qv^ «puNf^ 
folotr , lie. Daim t# cm , Ira ptfttriprt dr crf Ytrb«» ft'arrurdfvl *jr«i; 
li< pronom qui lM:-pt;^H^<lr. On dntl «lir^ : Im p««inrf quf r*ir» ^Vf^ité' 
ni*« coâtêfs »r n*tl ^d//^ !>• r^prot'hH ^t^ /ÏHIi» flîuffl' viitii • «^^^ 
H nôii t'a/ < ; p«rr» q«fo cwb vrflM'f, «Uveiiânt Mtifb dattMif hH^Ai 
doivvDl- Miivr« U rèfiU «ka Yrtb«f artlb. " ^ <|U( 

qu» 

not 

ron 
m'(|i T 


J»ron« 

toit p 
t)«* ph 

■ » 

ici p<i 

•n o(f «■■s '. V 


? . / /■ • • '. , »^ ,. " " 

onttiimMkrTé. aux lornt^M. Crsî rfnilrr l'iiM(;r nrlinl. 

\a ieron^lr ,' rVsi C|u'il v«miI , «l.ijm'^s r.il>U- U«'kiiu r , 

<|ur,'lf»ii (MirtiriiXM '%tfnu ri iiUt »<»i<»nt iiitlct liiiulticn , , 

qiiaïui, ■vilivîs (l'un vrrlw , Us «oui |nVt,»i<i« •% «l'un pio 

nom vf\ rt'f^niir : »r|oii lui <>n <1oil <lnr , rll*' intn.n t ut 

yrnw ittir , •—-rl/n hii v.nî allr jhh trr de laif^'iit , «jiuu 

nif'il. rmiviruur^ fjuVur Joii «iirr ; r//r r.f//>criur ndujt 

l-o/r ^ -7^ <»//i» etit alNV lui fnir let dr l'(ir/;rnt, ( '. rnt nrir 

rontr.ii<ii<*li<)U injuili'^lr. \)nt\% \vn <\i u\ r:\<\ ^ le i,n»|w>it 

«•îHiY» lt>, partit i|>4' r\ iM»n Rujrl <*^l Ir uirinr , ri p.it «on 

M'iiUrul Av |Wir(iii|)<> tJoit l4Hi|cMirn |)i<*imIm' Ir {;»'iiif ( l ' 

\v f1(»t1lllfO *. -x.-v'vx.'x X. X.V ->.,-'^-'«'x. X. -^ x. X V. X -v X X^ ' (Il A IMTK I V I 
^ l)i:.H l*ui.i»()>ri IONS. 

j^Lïl prrpoMlîon.H sont jfirs mots <pfi .m'TvimiI à <'\|^i i - 

\ini'r,rt.u à (jriiignvr Irîi «IrU/nMis i.ippcti (s (|uc IrA» « Iiom-h 

<ii)l h'V 'Uli('^ njriTt Vutrcsi l.f» pnjjoîslhous îidrit (]\«s' et '■■■■■■' V ■ 1. ■ ^- ■" 

- ., ** -Il y • rncoff un* trniar^u« à tùir* lur Ir |virti(i|)>< pr«'((ili< <lii 

. Iv«'|)arli< ip« pnli/ ncVarroxI* poii»ln\rf Ir pronom /if ,'«|Uoiij„»ri! »n 

•ofit pré^^!^ , ^«und >#• prVinomjiçpiit l»»« «rnn ntlf^f lif oii«riiii nirniftrd 

, <!«♦ fhùfiÇtttrrtfhetl moimê grand» qu0 jr n»i'tnout\ul^*>*X 

* i<*i pour c«ia i piliiqu'il,»» r«J)pur|«'à r^HjtrtltujomiistV//» fo/u- «y,<t 

*4tffrt.phu d'intirit^Ua jt ^*t "•• l'î'/w// imafirtf.iV't^t rrrifvn.r » -»!, 

) fct»»if ; c4Hi eOtni^è f «Ir,.,.... qu^ jé.ét' àk' ito^ irf.ta{;inr <!"''•"• 

•n offrit. « ;/ .^--^ 
^. > . f |h^ 1 3() /V* Prépoèiiion» 

inYnriiiMrft { rWrs \\\mi ni gmrr ni nombit^. Sitnlcf , 
illrii ne f<inni'nt p<>lnl <li* trnii. Pour qiiVllrt ftigniiicnt 
(|iHl<pÎ4' choà^ , il, fiiiit qiiVUc» iinii*tit ftiiivi«« d'un r^ 
f;inir fx]>rim^ ou touA^-i'nli'miii. i^"^ mou , cximmc! on 
1c voit ^ n'ont «iirnnr tlm propri«iub qui convie^nnrnl 

niix nnmn ; miiin IIh nVn <letii*'nn<'nl pu» miNnu , en c«t- 

'■■''' ' ' ' ■ ." • 

t;^iiirn orcANionii . r1<* vrniii noniA «ûbAtiiulifs , tu»c(*publcs 

irmlirK'i» «'l (U* noinhrr , comme ,//• (IriHinl delà maimtn^ 

' — prendre Ird dn'anâ ^'-^ le derriièrr d'ttne nuuei^n , 

ie df'danit dhhi jHilnin ^ — r hë dehor» île l/ondreit. 

Ca' mtoiI nnr grnn<lc pci-frilion (InnB Ici languen , ni 
uni* pirpasilion ru* nininiinit (|iriin^M'nl rapport; l<c «lin-r 
riMir» m MToil plu» rlair. Mai» il arriVc lioiivrhl (iii'une,, 
niôiiu* j)n'|>Ohilion cxpiiiiiv ,ni>n «M'ylci^rut <lr« rapports 
(litlririt.H^ ni.niw iinV<«' ><î<'» rap|>di tA oppOft^a ; or qui vit 
\n\v Mixwxt (J<'ronfusio'iM't(l'<'mL>arras. Parciomplc, dam 
<Ti pliraM'd , npftnM'hrz-t'iutM du ft-it , Muignrt-XHHtJi du 
Jeu y 1.1 ptrpmîlion «<• «'jipi'imr, <linf U prrmi^rr , un 
r;ip{K)rt d'approxiui«ti6n , et dans Li iw^condr, un rn|>- 
p<i|t dVlojgn«*nH'nt. 

( )ri |44Mit diviser K'a pré^M»»! lions dr trois niani^rrs , 
ou par r<*xpr<*»Mon ^' ou par la ftignificationy ou par le 
ij^gînir (jk)iit «dli»» vcMilfnl ^Vrt suivies. 

I)iviM*eH par .1 expression , elles sont simples ou com- 
^posées. \a% pr^posiiions simples sont celles qui s expri- 
ment «4 vn M>iil root ; Utiles soffil , À^iAb^ potir^ aans^ 
a\>f>c ^. etc. I^s pr^^positîoni oomposAes sont çi^JJes qui 
ê'evpriment en plusieurs mots; telles sont, Pië-^l-vis 
de j à ta r^9eri»ê lie y à côté dé , etc. • K utih 
po^l Qtif 
ijuàlrf 

Ut 
A, ^ J)e« pr^fwiùiitmê. K I>i>is^s p«r la ftiji^nilùiilioM , il y «n a (r.uilNmt do 
» >iH'i <p.i'il y n <!«• wnU\<* <lr ii«pj>orts. 

Diviftf^A par h- n^niinr , on rii <liAli|i;;i»t' <lr Mot» "iorl/i'H ; 
ft'llr» qui in* v«'ul<'ill pa» iiiir aiMrr pirpoviliofi a\aMl 1« 
nom <|uVIU"n it^ifiM'iit, vinwmc ^ iH'iinl'j^otiii., (iptr» //// ,n'' 
attrrnlu VubaLicU ^ \\.v. ., «rUcs (pii \r(ilcfrt I.r pn'j>()si- 
ijoii </r avant le mini /roiniiK* ;, Unh iW Km^iirii^ton ,• 
prrtt i\v liatli , /«i/ji dr I ^MidrvH , rlr. ; H trllr«i (pii 
Ariilml, la piriKiftilion à avant !«• noin , mninK- , ^r^iin'd 
(\int()f Ihh j qiuini à rmii ^/^uif tMpf)i>^ t. à »•<»//*,, ri( . 
AJUj» il. iaut ol>firi\rr f|hr , lorN(|u'iinr pn |M)Mti«>M <n a^ 
iinr antre il Ml h\\\W , . il y a LonjoniH 4'lli|>M' , nnc pupo- / 
ftiljon nr p<7Uvant, <ii aucMn can , rn it-^ir nn*? antM'. . 

I-a prrnijrn* inanii'tr <lr divisa' \*'s \n\vn\sv\Hm^ lioiji 
par<»ît p<Mi propn; if -m l'aiir r(»nno)lt(:''l.'( M.jMnr. I«» 
R«ron<1r noiin p;in»Ii viir n-.llt' cpii tVtjnli h- pins «iMV'n- 
t.i^r.H, pai.n'><piVll«' li( nt;Mi ^rnic dr la laiij;iiii' , i l «|ii'« Dr 
rnninlMH' \ le fairt* (x>titiol(rr ; lii InàNiènu' (l(jniH* Im-hm 
roti|^(l<* iarilitc |M>nr !<• nirraniMnO dn I.in^;i;^r. 

Lr pi. in (h* noirr grrrninialn- noti.n (h'^ridr pniir la w'- 
coude; inaiH , l'oinin^' la troisiruK' uv prtit tlir «pn* trV» 
ulilr aiixYlrfln{;(rni , iiouit dorinonH (j) la lislr dr» prc- 
j>ONÎtion,«i M'Iofi <rtU' division," (i) 'J'abU des prépojitiom Jnuffi pnr Irur rrf^ituf. 

QurlqiiM pr^|K)titiontr^f(iu«iit I»-» nom» latii Ir Mf <mim «l'un* milr* 
|^i6po»i'.i(iii; (|u«lqur«autrrt Ici rf^iM*'!!! à l'm.lr .!.• la |.irjiiiMli(>ii de ; 
ijuliroaruUmrnf loarfgitMnl^avpr la|>r/>(><>iiliuM <i. 

l^f pr<^|)oiiliuiii Miirtnte» Ira rAgitMnt mui* pi^poulinn. 

A, J«, d4t , aTAiit^ «{•▼•nt , d«rr^;ty «vik , «tUDdu , vu , tlt/, , jr 


) I • iVy , Dr.f P repolit infi.f.\ » • 

ntirr «-ju»' »»;lli >* <|ii'on iioninu' rom|MK^<W*Mir doivrtil pas, 
à p irl( r sllit'li'm'ni^ ^trr r(>iisi<irr«'rn r(»mmr «1«'h pn'jM> r 
Riliitriv 11 >'•«•<'*'<"'% i\k'\\\ IrrnKS nuis par la prrpo.si^ 
•linri. I ,r picinicr r^l l'iinli-côdriil ; cl Ir vroiul , 1«' ron - 

l,<s r;«ppnrV.i<pr<'Xîirîni<'iU Ir9pnMW>!^klî(inN M)nt ni vnri«^H 
rt <; noTnl)n iix , «pi'il Mtdil ntisfti (îilïirih'^Wi.V'nmiv'HX^ 
«f fil iloTMin niK' (iKvisinii r'xartr. II ftudroil rtilrrr durs 
ci N (IcI.iiU lu"»!» iniiiiilinix ^ cl <-«', nrroit j^M'nîii' .son Irinp» • l'i! I il. [xiii , iln»ii , <fn , •liimnl , |>f ixliinl , onfrr , pRrnir, ru vit on , 
T-i^ i!<v<ii, r^i^rrit , wloif , ■iiiMiitl , (omm«4, i oiili*» ,,liMit Ininf , 
( M .. Mf , A, lriiv<-ti, »an», polir , nioyriiiiniil , ntinolinUnt ,.,rt - 
i'\\ , Il I m I» , liom , iTi.ilfçii' , oii( (•' , ,|>rti , «>iï , «on», «lf*«ii»« , «II'» 
»<>in , Al ,\, 4*111 . ilr (Iciuiuii) pni -«ictiiii , par «ir^MHii ^ par iir^\ , pur 

^ Af iiK I f ll^t « I Triilrnt ^\rr niivim «Ir I» pr«'p<nili(»n </r. 

.(■ \i>]>?^«, pi^i , prnfhr, f«,iilr , h<»Ti , loin, l« long , «ntiulr , ^ 

mi ••• , .« r<''|7i id ,' i k riiiRii,,M l'<\'('rpli'i)ii , k nioini, i lu té%0Tr^ , \ 
fciiivtif , \ l'.il) i , iMi il'(^'i, MU tiilà, nii <lfMii«, au «i«»*<)nii , an ilr- 
^iiiif . iiii.«l«rriJ'rr. , nuliMir nu mvironi , A IV<f lAiiotï, , A (orrr , an 
|ni« , \ riiftoii , vu à vit , h roppotilo , Ail travara , an lirii . an 
M:My< Il , (iii yi-\ il , uni Mijiir , .m inillrtl , à n«nr , au tlivriu , \ i« ^ ,' 
k lof^ , \'\\y lnviiir , niii (li>|)rn'i , i ri «l/-pif , \\ la triùiljp. 
*'■ !.-« plti[ .1*1 «'f <«•» pif position» iDiil f ompoifrt'xriinc pw^po'iif ton rt' 
«l'un n'>in , «'raf l.i rninuii pour lA<iuoltr rUci VHilcnf ta pr/putilion 
//ffrnfrv |(i driit noin«. 

jH^I'ie , pur r ti'/'ort , quant, unit iiilviiJ*) la pr^lpoiiVion <i ; tnuf 
r^t (pi 1 (11' r<Hi\«iii«i' (Ir rrltr prApoKilioii , tnnit il ur l'rtl pa» <laua 
tnii* l(«(ii¥ oM (lit , ,^auf à êus à 4« pourifoir ^ jnnitou *\»il Aif t. 

ri • ' , - ., ' '■ •■ •- 

sinij leur rtCvtirt < . 


' t.'lt 


•y . (1, 
llnll 

d'iii 
« I d /•< \\vi 

4 

d.ui'' 

• S' 
tlp\a 

. I irrr •//• ■ (i" 
I 

-y 

fnan 
y' 

. 5. > Ji»-.,-. 1 (If'i < I^Anr^ qfii no sont |ki^ fl'urfr niilil.- i «rllr ; V(.ii ; 

I ' ' '■*♦■', 

nous ImM lirions .MK |MIIMI1j>.^I\ I .ipj^-.j'l , , (jur 'immi - i . 

«Iiiimils à liiiil , >,ivoii' , i.ippnrts «Ir lirii\, .Inri.lr.-, 
, (i lllliotl, (Ir MjKir.Uhni , <l"u|»ji<)siho|i , <lr 'hiI , dr « iiisr ,, 

l.vs nirposllùSns i|Tîtfti,iH(»it 11^ Je lini , sonf , 

\"., Chfj: H r.sl {\\rf,l>ii ^ -^ (/i<i(r/n iloff rfrf* rridûrr 

/ « 1(1'/. ,vr»/ . .; , . . 

'.'". Dans. 1 1 est ^\^\\^. IdjiKtistUl ^ — il sriiio'mur 
dans /(' //liili^t. .. • ' 

X'. J)rf(int. //' rnf i/isi/f>ji*i)r fiifi/c \l'(i\i>ii /. •///(»///. : 
i[i'\;\\\\ ■'H)i un ohjrl (jni t nninf. ■' " 

•i". Drirtm:, 1 1 anihttuihx n'c rnur) t/r /(t/H(ii.'<-i\vt. - 

' ''y. I*(nrtih ()ilr ilt'Jiu'ts uMwù 1rs lii>rn nifs ! 

r" . Sur. fifduconft d Oi \r,iu v .\r tunurnj %,\\}> ht 
(irltn's •' un nf'tit tti>tji!>ff srulrrnrnf sur /./ ITt if 

ioUrrir \vr% h' nohi. ' , "^ 

>/ (^IjonfjiiinianjTtrtvtrpidK', AîiMf, 

i'. ./.furit. l'Ai ïHiUi'clli- r\f lU 1 1\(, .u.inl 1r rf>(u riir. 
•j". <7^)f/YT.v. Iir».j}rt:tonnrs\ ycuru'': n'<uhirtit fùu* a 
fnarc/irr ;\pri'V>//'9 at/ff-rg, 

y . hj/itri^ Elfr ij ttutjttin H%son" fr/fitnf <',i,rln\ //"t 
'k"4f^yw/^ll^*vf)i puiH At rn'iiJibn /tr\tfi/ii /n>s /our.n. ' r 


.1 /" 'p l4o Deê Prépoêitionê. 

A>% lapluê tendra enfafwej itn doit â' attacher â seê 

C'Uctqui marquenl ruaion , »<)nl, • 

1*. AvtL\ Il fiuU birn ConnoUrtf Uê personnei^i't 

qui on it€ lie. ^ j 

. 1*. JhinirU. Durant lagàerr^y les pêttpUê , leê^ari»^ . 
WiUi^rntner\eyêotiffrent{ègiihti%ent. 
: y.OHtrr.VoijrrJfwiHir iUins h morulr ,, il faut , 
oulre iitê qiuilUéê'fiimablfty im grand joniW de 
CfâmplaÏMtncr^ * \ 

A'*. Pendant. lye» pUiinir» mtnt pUéf iHiH^fi et plu a 
rifi iM-TKjnftl /Viùrr; rfuiijt vatent-iU an fond veiut 
qu^ l'on gvtite à la caMf Higneiwndnni Vite ? 

6". ^»iVrt/ii. Je rue d< ruerai fiiivanl /r* circoni- 

4iince». 

^\ SeUm.1^ êag9 êeçorlduit^^^^ 

raiéon, ■ ; . _ . - ' 

i\&tns.Unefi^mme\^ui^tr^aif^'^ 
„iaisil^Mbienrareque^el9fMi*ité*Mun0^tàulti^^ 
àye^ soin, et «ns un gra^ fond» de colmplai^^'ii^ rt 

■ ' C ': d'ho^méteî^, ' r' . - |. . , 

2'^^ Horê^ Tout 9êt perà^ lior» ifwnneur, 
y. Excepta. Excrpi*^ càiq ou six philoMoph^t, viri-- 
tabUment éilair^» , toui^Ua paUina ètoient plottgis 
ditnê r ignorance y etc. 

\*. Ilormè». Totéê êont^ntr^ honnis nwufr^. 

Celles <|iii ttuniuenl rû|>po*iik>n ; iont , / r ■ '1 

c/r* 

•j ( • net 

■ ' - c 

.. 1 

-' ' ma 

\ar 

cou 
in( 

kd 
4]Ui V J^t^ Pr^jyonitiùna. -^ l i l 

, V*. Contrr. L/s rois ar mnit liirm .m imUv Jr nirilU^r 
Ufê fïi'iiplta. Y ^ 

•i". AJalfrrt. Il i(i'fuit\\\i\\^u^ jtuti. \l 
5*. ^onobnlant . Il a lui^Mi'Wrv iLuis sea ilcHarina 
lit>n()h!tti)nt /<)/// cr qu'on a pii Ijii dirr. ' \ - 

ClelK'9 (jiii iiiattpuMil 1r biti , ftoni| ^'^<y 

1* . Knt*era. Il rat frrf rlnir it.i/>/r ri\\rr% Icf thiiti'rt's. - 
il". Touchant. Il /n'u i^<n/ U>\n\ï.\t\\ (t hr <ih :irr. 

' 5^ 7 1^- *(>//r. .h/trt/oi.i fir4 fir n(HtiJiod'\n\\{\l,'iiuilrir 
x)n tnwitillvit pour ht j^/oirr ; i/r noa /onr.y an. nt fiut 
rien que yqniars tntttrt.i ou \hh\i: acm j)h,i.i.int. 
i ^ C<'ll<)Ji ({ui inMr({wriil Vt r;iu><" Vl h' innym , vrnl, 

, 'l". Pur. Il Va flaiit \y\r .sr.spntn.s ; tout n i(r rvré 
l^fki^Ll fut fx)lr Je Diru. • _ *. ^ 

'2*. Moyennant. J'tsjurè rtusHtr iii(>.\( ini;ii|t \ytra 
'aaaift4ance. • * .- <j V *. 

. 5*. ytUerulii. (V court ler n\i pu fHirti/ y ;ilt<ii<lii lia 
t'enta ci>ninnrra^ . . ( f . 

r Los Iroi» siilviiMjlri, <i ^ r// ^ «t (/r /(lur «jiirhjijcsj^r .un • 
mairinis noiniiiriit de spr» ii]r;i.ti()ii , mmiI iI'uii tis.r-r m 
\ario» (pu- iKMit lu' poiivoiiH nom di-ipfMi.scr (|\ m p.uKi' 
d'unr inanirrc pliLs rtrndiitr 

. /T in.<n|(ir prini ip^ilcrnriii nu r.ip|M)rt «l'.illrllvmion • 
coimm' , ce livre eat h moi ; j'ai ilit ma fyrn.sr, a mon 
, ami ; h (pn ap/HtrttenC cejaf^lin ' MaijiVolfr pi^'jM)sJii.m 
inditpir niiMJ , i". le lim : je demeure h lAmdrea. -i". I.c 
l)ul ; fe %>aia)i Li tarnfïn^ne. 5*. L'ordrr : /7v font deux 
h deux. 4*. I/rtil oii Ton i„i : i/r^r^ toAî Vi/.»r. .'»". I «i 
<iualilé dirs tbowr» : dea'baa k troiajila, de l'or It tin^t- . ■•< ( \ \Jt. •l 


j/^.j l)rê Vi^inuiUiona: " 

quatre vaniLn , vU . KHf » Vsl «^11 l(|inloii qu'um- «iinplc 
rxi.Ulivr, rl<l'«i>H ««'.«i-illr loiiiir «Irn gnllic li*mr. (h.nl 
,„„iR |)UiIrioJ <:ii. Il, *<Mi.iiir, r.»^OM.f i*«|ni l'uuni. 
-OtU- |)n'i>usili(>n «Viiipluir «Mi.<|ir (|url<|UrloiN' |m>ui 
,,'lon : rrA/ /iVW /KM ?r^cm^rT>,;/. Au lii-'liai'/^H// ; /V 
'ouMprrnJ.'* n temvin.Vimv ai<^ } ilr vr ftvnt ï^attus k 
irptt\i''ii nur : ilmU}urintvrrv^ «" 

; rt'X'oit , M' (jui nii;iiili«* , juéifu'lm rrvoir. 

Ih' nrni<|iu' |u iiu ij>al<MmMil un iujn)oi l tre»Un( li()ii ; 
rVM H-<lin , «l'o»' nnrdioîMrM tlnV , d'où oH»' virtU, 
a'uùolloa |ui» M.n noiiK CWU raison poui luimH»; 
iKMi» (lisDun : unr tahlr i\vnwrbn'^ un pUU (iVv^...:, 

l'Ha |»n»,Mirlé: /W/.rr dr /'/r/vr. ^". La (|U«l.lc : 
iulnu «Ir /i//^\^oU //('/o/v/ir ijrmmr i\\-^j>nt ou ^/>l/ i 
////•///•. y. Ixli.'U : *(»////• ctr lAmdrrsi i'rnuA' l'IniHi^nr. 

/.M/rlat : mo/i///- dr ///'"; </'^'^^^''- *''" '^"""' ^^''':""'- 
:,". Lr i.u.yrn ou la ouim-, v^vfr Av jnnts H dr /.•i;r////r. ; 
nnut^^[^Jou'\ VU'. CcUc i„v,>..M.ion mm l ..n.o.r à 
lurmn drs lacot»»* '»«• IH^*^'»- advi-i!)i;dr5 , roiiinu^ (i<r 

^ nouirau, d. pn^lH., d<Ulnrc ; vl dann rr cas rlU- sr 
PM.U.1 ad>ri(nal.rnnil. CcUo pifponiuon luimr ausM 

. iM'uuronp «b* ^i^)l^ci5IlM'». 
' •■■'ïùi man.iurd<vnu>m«p*"'*'**""' ««PP*»»''" ' •";.*''' |'*'- " 
vivre, vu .in^rUtrrtr; alivr vn Framr. j". DVlal , 
,'/> r vulnmne^ HirU<'i rtrr vn^iiix oié VA^ ^urrrc ; (trei vu 
n>lH' de ihambre, 5". Jk niu»c , ilVn Juil vu Junnv de ,. 
vu: lùiviiUtnsBl^uiW^jM là ^H5u.i)M î^^ l« H'»'"** ♦*»"'•''• 
iimi» dana inurquc un m n» U%v cl dt:lcmiiiù', <oinin(^ phh 

cl i 

' l'on 

i'ivr 
■un ( 

<|Ui» 
du n 

d'Ol 
Al 

(-r)ini 
1rs m dild iirjr' 

«liriK va I «juc ^ 

' «if^iiK 

rut ri 

h lu i 

« 

i'unn^ 
le M-u 
iloîtni 
il H*a| il 
1/ 


«7. ^^ ^i polltrà.nf rt'ifur plut «Luisk A/ iuipifii/c ifiir ^\^^\s l,s 
phh'inrr.i ; en y au ronliain-' , tfi.iKjiir nii sens \.i:;ur 
vl iinl«''l<tt;inifir y rouimj" ,," \'iiir v\\ firtn-i/Kc. M.tis ,i 
l'on f<fM'*< Ifir l.i |>ro\iiHx% ij l.nit riii|>ld>r|- ilans ^ ioiiiiim' y 
i'ix'rfi' (l.iiii fti pnïi'inrr (l'\<>fti. (VraX |M>iM(i|t4* i ;ii > . 
SOI) <pir , (|noi(jii ()i« <lisr «r lii^nnrr vw v^xv /./r/< , un or 
|)«Mil pjn «lin* , it<' liannrr rrf j^prCLidc f'unrs/r ^. pii^o 
<iin» r<'l ni\]Vi^l\i , f'unr.sfi^ y irslrriiil rt <l« Irnninr ir ..nrii* 
ilii mol *^>rf7m7r. (l'i'Hl <l(V»r .ivri- loiidrinnit «inr l'iliU; 

Antirioi.s on inclloil r// nv«nt Ir.H iioiiu de mIIv^ iiii, 
(oinintMtcrnl |)ar inu* vo,vrlli« ,' r/i .Jiiirnon ^ m Oz/a, ■//, • 
n* srroit h pirsrjil uitc l.mir. /.'// m- h'rnijiloic-jiliis (jn ,i>.njt 
1rs noms (Ir grands |);«ys , <•// l'riui(r,<n . I ii!>J< tu 1 1^ r/i * 
J t<i/ir,rU\.(^i\ d\>>nil n\\\s\rn /'/i(>rt/i<ur\ rr/ / ,1 ■ f\, c h . ( )(i 
<lil <lr nos)<Mirsr/ l fnfnneut\ àTifi^r^ v\k\ Ii'ni|)li<Mnr .i f;iit,, 
.^ i>iV'v.il(jiiM'rl nsaj^r. (^)ni*l«jurlniS(i rt rn cvpi itJK iil »Ks scnii 
<lil(Vlt' ns ; on Voiri un r^n'rnplc: ,1/. rv/ i /j «vV/r , >riit «lire 
<|U<' ,1/. Ursk^xii àjji lilin/utji/ir ; m.ii-. J/..rs7 m r///r ; 
'Rif;ni(i<* jwf. n'r.st pas àii loi> t. h. Otx flit^'.ïiihsi , Idtnji^i* 
eut rntrcr vu rarnfuiiinr ; niaÏN on doit din*, A/, f^l cillr 
h la vd^^ifhiirrir. ^Smv vr% •muiiMCH d't'XjiH'ftsl.MiN , ( Vsl 
ï'nnni^' jjïi'il iaiit ron-iiillVr ; ui.iii. («'llr roniioiwiiMr Vsl 
I»' iM-nl oiivrnp' du icinps. I*;ir rxnnplc , ('(Miiiiirnt con- 
noilix' d'iinr antiv nianirn* «jii'on doit rinployf r à , «|iia?ij 
il n'agil (Iv «{«'inctiit* danH linr Vdlr , rornmc , il. ilrniriirr 
î» Paris • nwiJH qu'il oiil niirux d'ciriploy» r </i^jr/i.* , iniari|l 
il N*jigit <!<' toulo iiM^n* rlumr qui* la ii(\inrui(*, coiuinCj 
i/ y 41 plut il un million ^iti/utt iLm/i J^ofu* >i' ' r- « « j44 De^PrépoêUions.-: ■,•• • 

. F!nêc joinl* qurlqu^fois Jk Ofs vt^rbcs, cl en rlian^t: i« 
•igniiicjilion. Nous X'ii €iu:it}t]i»(ju(>lqu(n excini)!^'». ' - Ji* mVn prmîlniLb •'<^J «, «* 
l'affaire h0 réuêê*! pftê. " 

. O qui iiKninf^ |« vont '{jniiiU* 
t*ff«.i \m ■Éuiivait Mirr^a , '«\i\ 

On mn était rmnu $i- a^Alft , 
^u'i/ f'allvit ymincrg.ou mounr. 

C'ral à-tliin, l.(Pt:^^rttoM'a-étuirn< 
êi vof^agé^t , <|u'il , •!< . 

.'Kn lut fa if an^, ce prvttnt , il 
lut a tilt ifu'tl ftei'rn lifinlrnit 
"paa. nu tfu'tl n'en rlamvuirrott 
ffo» là. 

G«(|n i tign ifi«i qu'i I furoi-l qur 1 - 
qu« rhoM (l« plus. I.êf /f^W/ ,'/M^ ** noient «n 
pr^qitfiiL à tout te tfU'tb trou 

■ 'C>it A-thrn. »*attaciuiiit I tout 
r(f q(i'ili'trj(M|v«uli 

//#7ii<iif»nt yionuuftt-êifu'au bots 
qu^t borde le gr,tnti ihfmui , »/< . 
-/>fi(r<laiu«i«ttto pl.inl*4*nr nui 

Sfi l«rkir H fhmrttmr ,*àti» r II , 
•igiTifiriit loiit aiilr«« <4i<>ap. 

// •• (irnt ti lit t:t)nL> , «iM.r 
branchée , etc. Il ilfinrure là, 
t'Atl-à tiirr , y^rrr riililroil. '£^n forme fto.tiT<*nt (1rs gnljuisincA , et nhun il c«l ordi- 
nairement iinr ftiniple expliHive , romnu*, Uji vu imi^ x*-' 
nus (lux nuiuiM y il s en va partit' , il «Vu n'tournt* à 

Nom «vonii dit que \r% niV'potilions avoirnt tonjoiir» 
un n^gime exprima on tout-^nU^ndu ; cVftt en (|uoi vWvt 
diflf^renl dr» «dverWs. 11 est lrèf-<»»«'niM*l dr \\v |mis 
confondre les pr/'poftilions vt les •dverlM*s. lin mol est piV- 
péaition , q^ûrid il nepnWhte un 84'ns cx>mpielqii'À r<(i<i(' 
d'un r^ me MU»~«n tendu , (piere»prit fciippUVnim'nifnl. 

Danscet phrases , quejit-<tn apn'n 't il dtnieurff loin > • 
il ne ê^f*ëi rien /ait dfpuia , ccf mots aprr/f ^ loin «l 
•tteptiiêy sont do ▼éritaUrs pn';|M)ftitionyi , pnrœ (|m* vrftt 
têi aotta-enieiida danaln première phraïc , iftci d^uiH U ,^ •4 
P du 

•qu 

u 
l 

naii 

onL 
aiqi 

^vdi 

'^ nioii 
toril 
pluji| 
Avai 

h\ 
pro 

«1»" .1 
teuj •rooncley el çv^lr c/kM# (l«u» U troil^^me . Maù rlniu iVtio 
y\irui9fnalleMpaê «« a«^/i<, cie mot aptint ml *(lv,(!rL<* , 
pjiiTe ^*il ne peut éltv âuivi d'un tv^iuir. 

11 y « U mènie diffî'reiKv rnln* aijioiir' et nlenUmr. 
jéutqiir CM\ une ptsépotition (|ui ne pivi^nu> un m'iia 
jcoDiplet qu*lk 1 aide d'un r^iiiir , ronimo , (oh^ les f^indu 
du rûyaunw étaient «nluur du tmrw. ^'{Untour n'csi 
..qn^un adverbe qui ne «Auruit <i\oir dr ivgini<*, comme ^ 
U roi Hoit 9ur son tiiSn^y et tous ir/t ^ninds du 
nyyaums étoient tkh'uUmv, / 

I<éJI ni^mo observation a lieu ^xnir (ntint vl auftâm- 
^ant. yiva/U \ïciil Htv suivi d'un r«>gtuie , ei IVnt ordi- 
nairement , comme , y> ne p(irtimi ptjfi H\ntil Pticfurs. * 
Auparavant ne \iv^^\x\,jiiV[iR\%ci\\is\i,W\<\\fi\ iéKini<Moiiiiiie, 
on dit qm yoi^ partrz. hirntôt ; rtuiiti vrnez tumn foir 
auparavant. On ne dit gll^re plu» at^nl qite dv , iiioi.t 
avant </^, conijne, %rnez tunut voir- avuiU dr /xirttr. 
Avant qur dr /xirtfr |>ar<ilt «^trc eoulre Tutut^e «rUirl, 
qui le rejeUte ,nM^meen poésie, coninir trop pixisauMM». 
Avà/U que partir c$i un bajbarîitm^. ( )ii troiix; iiC^ui- 
< moins celte ex prruion dani RAcinc; niai/i elle «loi i iiii- 
lorisée do son U*m|>N. I^i conjonction avant qye ntr veut 
pltu Aire suivie que du itidjjOB(:tir;.comnie , rrJa arriitru 
avant quil »oil/>rii. 

L'abbf^ d'Olivet ol)^rvê qu*on doit toujours djn» en 
avant çur (ie, et qiu* 1«« piH)»n leurs de son ^ pr<ï«c qur temps qui , k rinijtation «les |mm"1»s,, s<» |M>rmeltoic-nt d'écrire 
avant de y se pn*sftoient un peu trop ; mdis ces prosM- 
leurs dont il se'pLiint ont iÀ,^é Tiui^ge. 

II. 10 


w^ 
RBMAà^irà./n y a d«s grauinHiiriefii qui prétendent 

ifom ùÊi tùMM àvûnt , tUÊfmkt^nt y ahnkmr , «te. tie 

•onr p«t de* iàym^y^È , tnàli <|ii^il« imit de 'vVi«Çél pi^-- 

. poiiilm déit/t le Mrnipdi^meiH ëtt fmit^eftMftlu ^ et (pi'il 

^ ^ «tt ailé de «iMiBcrfire en fiiiiiiilt dfif|Mrotire Wllipie. Nôut 

^l^ifyvaott» (|«e cVêt tr^i^poèMtble dânii rertakief iihrates 

lit eitefit; mait IVnt^^ également dans ldattt7Ët 

^aiid cela aeroit , <|«ifl itant>Ke ^n teVîlBlndiiefit^il? 

Aimm^^ fNiîai|ifVm nt* p)iirroii pas Obnlftttiii^ "dHfihmn- 

iiu^nl lei phraM>9. (iontiiiuont donc, aVee rAcédétnie ,' 

k ccmaidérrrr CM mou oa^fonmi «drerhet dànn cei abrtrs 

de phraaei ri/ eri^nr daieic 'ifar^t danë^tk boU f hUn 

avant c2»/U VhH»êt ; jfroi^êk rrîa bien É^Mi thru iH)trâ 

hm àjhoê ^«IfMiour. I/Aradi^mic obaeite qti<#l*a(] verbe 
aumni ne t'emploie d'6rdi)nairie y|n*aYec c^t anttt*» ad- 
verheB , m, é«#n , /ro)r7 ^ piuè , n.tw jfi>rt , t*t qn*il sert 
Il raaftjaer mèureinent cm projçW's. 

Leé étranKert , et Miènie beaurmip de Krançoii , mn- 
fondeiit toittctit l>djeettf/>fW d et la pr^po»itidll/)n^a(/!r. 
Prrt à , lignifie dispôêè d. , comme , je ttù» prf t k faire 
tpui ôÊ qu'il i'ouê ptàira. Pttt de y eftt une prépoaitioh 
fie tenipa , qui désigne an temps procHé , et c|lji rie doit 
•Vmployer <|uc poiu sur U point de , comme , mon 
ôu^ftagt yn prêt A*érihf/irti i il étt prêt de tomber. Ceti 
dmie I tort <{iie Badne a dit : 

t'rêt ^imf9»t •ilvnrr à r« hiuif impetirvr , 

A^Hic Ml v««»t coaaul(r«»t conhmàn l'auteur. ^ 

Ou iaii la mènk fiiiitp relativement k cet pn^poai Pi 

drfdl 
desai 

«•vil<*i Deê PrrpoêUions. •ï'arTï:\:7:îrf KîiMV^.:: ^h:».^.. V\J tioné <m irthiflfÊ^eiâttai^rÊ. Au iravëtê ctt suivi dt^ 
U prépoftitiun Ha ^ comme, il »e fii jotir nu travers «Uv» 
jmnÊfniê. j4 impers n'ttn («t pus suivi , comme ,j/ ao 
fit jour k travers \m ennerhuÊ. 

U y • des prépusiciuii» qui en lestent d'nntres ,^ 
Taide de IVUipse. G* soilt de^ vxi^pté ^ /turë piiii linna . • 
le ai'Ot à^^tecêpié , pour , JtuKfi/r , }*qr: \m pn^position 
de régil aprta , avec , en , ^tUm , r74<»c , rt fxir. ( )ii dit : ' 
/# /Mir^ daprt» urée bonne atUorUè ; in fxirtir (Vvak 
haui , dVn bat ; il n* est pas fou/ofirn in»t lir dittin ^ 
guer ses <U9ii9 d'avet' oeux ^ui ne le »nni fxt» ; il y rii 
a pou dVuliT eux ; je ifienê de dUer- Lu ; d<' p/ir Ir itn.,^ 

Hxcipté , et lutTê pria dan» le sms de œtuvpnrposi 
lion, peuvent régir prtiaque. louiez 1<*A aiju-<'i, mniiiu' , 
j'ai JiM*^ centre lotU le fnomle , vxcv\t{t' a^ohiu' fiuix ,' 
hors, avec i^ouè , cU*. : dans ce setis Itart u« pitiirl (K>irit 
de t kotê cela • ïiijt% vet art ié'/e." 

Pour régit aprèê , Jam , romm»* ^ ce'êrrrt pour ofir-t^ ' 
le dinar t c'eêl pour daiis quinte f ours. iNoii» p< nM>ita 
quM vaut mi«ni\ daus at casomploycT mi «ulir («iui. 

JumfUê |M!ut sr coml>iiifr avec d , /Kir , r^i , Jnnn^ 
êur , et JoiM^ comme , ji^Ufu*4 denuiin , (Ufiquo pur <i#/(i 
leê^monts , jusque ênr le Utii , jiuquVn lAiftoniè ^ 'èVv. 

Par €égii cke% , deë^us , deMMUis\ ilcvant ^ derrière y 
cir('<i , </r/<i ; comme , fiiuisrt jMtr cher, moi ; U en a par 
dessus la tête i étte par deU /^« mer« , pMr devii ht 
rmmtê , etc. Toutes (x>s expressions stkit en géiiéiAl du 
Ktyle au moirm IKmilier , et nous croyons <pi'on dt)it 
éviter de lei~ïmployer. Il cm mieux «i plus simple «le /. ( lO 
-f. ■f y j fi f48 Deë Pr^poêUiofiê, 

dire \paêê9m cImb moi ^ i7 #«l tu delll cIm mêrêf U vi$:^- 
•n deçà <if« monts. ^ 

A cet obtenratioiii ^ noai en «jciiiteront trora>(nrf«7 
1^. On a mit au rang des prépoaitiona cet mou T poici 
9%*HMf fbrinéa de l'impératif du verbe poir, et drt 
adTcrbet ri et iâ. Cet prépbtitiont tont let teulet qui 
-pûitérnt avoir pour r<^gimo un pronom pertofiiiel , et 
en être préoédéet , comme ^ ms voici y U poilâ^la poici, 
en voilà jnoa» vvici^ vmM voiitk, (le tont tout autant de 
pallicitmet. 'j". Quoique /fendant et lUirant tignitient 
la m^e rhote , ilt ne t'emploient pat tiiujourt indifté- 
rcnuneot l'un ponr Tantrc. Dwant mMr«(ii<vune dnr^ 
continue ; /irmia/i/ , une d*rée dVpoi{ur y el lionwV. 
Alnti on doit dire, Isê wnn^miê Mê , 9on( oanUmnéê. 
durant V hiver y t'ilt ont mit tout rbivér^À K* canton- 
tkvit ^ fix. y Uë «nnemiii m» êoni cantonné» pendant rhi^' 
«^r7d*ilt n'ont employé h <«tte opération qu'une fMirtie 
de lliiTer. 5*. (>n ne devroit employer </#i>a/il <jue pour 
aii^ifier m prèê&nce , vië-'à^iê , comme , ils ont ftaru 
devant le Ju^ , if logs devent l'éf^liM; et avant , que 
pour mf^i-quer un rapport de prioriu* de temps et 
d'ordre ^ comme ,. il sst arri%fé avant nuH\ Vartwlr *>• 
met avant, l» notn, Opendant pretque toun lr« griun- 

m. — ^ — ' ■^mm * On dit itotaif d« cm dont on «a parUr ;,M rotiù , Jd r» dunt on • 
^k pailt. w (Rril. ^tt. IV f ac, lU m 
im 
le 
ve< 


;:».■ yrc'^i t'.^A'.m-'if '*.*■'•'' ji .■ Usage de VAHicle atm: y» Pri'fHiêilwn». "lif) 

i^airienii et rAcacl^tiii<i fJio--in'èm(; «<* mtyciU dn départi 
pour marquAT priorité d'ordre : ils dis<?ni tous, 1,'aritcU^ 
êe met ôeyJni le nom. Noiit p<;iisoii!i ({uu cette ac€^|>- ^ 
tion npett pai etuctè , mais qu'on pcut^ t'en «crvir , 
puiéfpie l'AcMdi^inie IVinploio k clu)c|!ic {)Ag%dc ton dio- 
tioiinalnr. ' 

Rkttl.K. Un Jioni j>rn*l Ain* n'|y^i par deux pri^poKhr 
lions , [K)urvfi «pu* c<?s pi «>|N>Aiiiuns ne veuillent piij 
iih'n'ni rtrgiuie». 

On dira : un honmir (fui rrrit ^ srUtn le» rirron.n^ 
tance»,' \u}dr ou eontre nn, p.irli , fut tin /lomnir lurrt 
m^pri»ah}<'. Mais on s'exprinieroil inàl-si Ton disoil : 
celui (fui crrit ,^ Melon les', virciinnttuicr» y en faveur et 
ronire un pjnrti , e»t y elr. On ^nVxprinieroit mal , paire 
qui; rn faveur doit ,Atnr suivi <le la, pn^-ponilion ■ </<• , 
lundis que rY)«*r*? ne iveuF pas de prépohilion ^ na «nice. 

1) ne nous reste plllO^, pour/ain' èonnotlr-i' ii fond 
toul c«» qui regardi' les. propositions , qu'A parler de leur 
UMge avec T^ticle, de leur rép«^lilion , el de leur plare. I. UftAfir. DE l'Autici^k Avicr i.k« PnftrodiTixiNfl. ^ / -..'x 'f ;li«'s propositions, eoninie îtous ravons dit , ont nr- 
rrsMiirenient à kur •tiifCff^i mmis leur r^inie, d'autirs 
lAotâ qui emaoHt le coinph'inent , et qtii d«Weloppent 
le M*ni eil entier. 4^u«Kpirt' unes de ees. prO|)ositions 
veulent que \fuf coiii^U«fi#nt M\\i pnkxmo de rariicle; * 
d'autres ne le veulent paa 4 leur iuiU) ? il j en> enH'n / ^»,:Ài>uiU if'M^ifiliÊWÊllu f. ■ ,A * t mi* miAt U vmilmi , et UaUt nu m vciiMt pai «prêt 
^UW. CVu» ■dmiwîon «i cÉUe «iclutipii dépMidiPiit , «ni» 
liMmémeat «u prf^pc §kmèim\ <yoc noua «vont éul^li 
/^ »oi , I. i, 4b la id(él«nmiuitM ou dé l'indélerai.iiMi» I**. RàoLB. CfCt vingt prépotiiiont . avv>/il , apr^ê , 
cf iê9 ^ danê y depuis , âmt^atU , détrière y durant^ #«- 
i»9tê\ excvpiii , hoA , hçnnù'yyionûbêtani y parmi y 
pendant » fr/o/i , êouê , êûii»ant , iouchani ^ ^Vf r« | 
veulent TArticle avant l(;ur cumpléiDeBt. *" « , 


'8Aijrr<rLA«Bmr. 

Dana lliomine , l& plaisir et la doujlêar phyêiquté 
ne êont qm la moindre partie, de eee pêinée et dé eêê 

plaiêire, 

Tsaièt d^^tfjf iiitf»c«^ tt tantAl A ipvnil brait , 
iVIa rUp^é «!•• ci«tu , iak/ t'om^NT da k Malt , 
C'Aw» /'riMirini •«rprii portant jMr-fool b |a«fT« , 
Da laag Jaa aaîU|««oa ira Iktaa couvrait la tar*». 

• ' ^. ToitTANI., 

ll£iL.VliQinit. Sous lerv^wir 4l«<)ti pirépoaiijoos rar* 
ticle |i*«lmirmMM) ^pie k» 1Kyn»qirfv4caDt dëtanniaét 
par «u&-«ièiiMa, i|'oB|fii»lN)iaiiK,^<jB|ta déusrnin»* 
tûm aujl oimiiKé» jmA^Mààéii €omm0'^ Çl^Évmêê, 
da^ Paicie 4 epm -f* le ' s •'#!» ^ VêOffo de VjirikU apêc Ut Pr^ft^ittonit. i n 

II*. RàciLK. lin itoin inni* 1<* t^'Kimr (II* Ia ptV-po^i 

_ - ■'■■ '-■' 

"niôli #rt eit lr^»-r«w»ttK»nl i>i^«Wl«'' ifr l'iitiirlr. 

On (lit r étr9 ^n ptaim | iMk^r m rau trxvihU ; <rfffi 
ajffaify a été dUrutér vm pUin ftarirnirnt lirttr frninir 
e»t ru puièêanvn df mari% il ^nt v\\ fHiii»r de rtut/itr ; 
il (igU tn roi ffui^iyut tr, bien. Noiim ilvoni «lit ifr«- \ 
rarement ^ punr qm'V^i noiiifK* riMiiiK* n\«ni l«v nom, 
AU iingulicr <|hr (rommimt^ pur unir ^foyi'IU* <m iinn/i 
lMU«ltfl.,iJïi ^1 irèft-iiMn : i« L'ai' fait «*n f ait ftencf d'un 
-iêl. On;^i Vn fetV miftAidjins qiirkjru'A |»liraM*t mniAtut Vfi 
par un longtistcè^ nwnmc, fn \n prtHencc de Pitii ; 
Ce prQ(^ê a été ju^ en m grafui'vtuunhre ; président / 
'. en là cnambrw dt9 compHf»f où*. fShnU rAr^ilroiio v\>/ 8(*rvf* que ottltf prt1pQfti|iyn n est jntiiAiH suivie ihiinédfa- 
tenicDt deiVticle âHinel/f«. // 

fil*. Mais, dn qnfjf pr^pntiliônt, à y dr y nirr ^ 
contre imitf y malgré , outre y par , pour , «a^^ , 
sur y tanlM VMxIrncêt tanlAtm» v(nil«!nt'p«»1'articl« «vart 
lé nom qui l«ur tort de rpmpKSfirifni. Jou«r •tIr'WvrJloiir». ...^ 

si. Faut yriif Hs la êubonh^ 

Sans Im paMiMi , o^ Mfoil Is 
méntt ? 

C*paqutt0st ffnupar lama»- 

•••finr. f.irt Htr pif 4. ^ 

Vnptu ii0 façon nt gtltt rirh 
entre mari et Utmm*. 

Ft¥r0 aant pvMion» , «'est vij 
VIT, Mof pUiiiiB «/ aauB )>«in*i. 

7/ n« ra yu« par muI» «I par 
lM>D<ia. J > • ^ 


À^ Î3» 9 Ai 'Hèpiiùion H»è Prépoêititmâ, 

■ -, ■■' '' !!• ■■' ■'" 

V ,.■■■•- 

. • RArlJTtTinM D«t Paàvofitiovs. 

r*. HàuLR. (>n doit répé^tcr lu pr^pcMÎtion cif atiirit 
loua W uymt rn, rdgivMi « luulet litl foii qu'il jf ru « 
|>luM(*un, 

$^0yim»' qui l'emportera- dm vou§ au de moi. 

£ih 4» de ia beatdi , de l'eëprii , det graceê ei de 
IhùnnééêU, 

Xli r qu« .voit Je par-tout f la t»rr» B^*i( roivtrit 
Qu« 4# paUij «Utroito « db tr6tt««nitnv«ffié«, 
Qù4 «la Uari«fS ftétiit « <|im iil« «(«f trM hriêé», • 

JUriHi llf. 

Hrmarquk. I.ca pr<^|M>sitionB d et ^fi ^ aiiui que In 
plupnrt det prépo*itianâ monoÀyUabiquct , tonlrcUcs ^ 
cpmipe IWiirent qiickinct gnunmâirteni , «ssujetiaet à 
^ k m^im règle 7 Nom. |>riiimnt qu^il est mieux , en. ^ 
n^ral /de les répéter , h moini que U «ynonymie de« 
nom» no soit tW^a-marqu^^. Ainsi la répétition de à e^t 
néociaairo dans cet exemple : 

^ J« l*«fp«rttf •» nalMMiit , flU «I écrite va émI , 
C«(t« M^l «*»fMn>*t <!• tout r« qM ^ 4^ ( \- ■'\^.. L'oreilb ne leroit pM iatûifiûtie ai la pultipotition' en 
n'éioit pat répétée dam cette ^hraïc : 

On trouvé Uê mémM idéêê^ilèê inémeê préjugée eh 
rui 

«va • /. 


/■ II 

mca 
•van 


o« pmn 

— 1( 

; ■ l 

% ' 

^ I 

mo 
Un • >• /■ /Ji..~ 4*f *■•* .' 7 / PUu'^ thâ $ré/nmtums. ' . ^ i S 5 

ft*i vci"» , 

nkin« maitrvi, «aiii ^lata, «UMi «ijlrt »( «afM luit. 

. iiAfiNi nii. . 

Mail Tion» Nvoni trouvi^ tirs- nriiiplr» r(iiitrnii( t pour 
pï i!t p<Mii' mifis. NuiiM ne noua ftouvrhotiii |nia d Vn avoir vu II'. R kcLi. On «loît ort^iniirv- 
m«al répétai- 1m prApotitMina 
. avant Um mots qui tiKnifinit dr* 
^ ,^ot««lout-à-rail ilirtériintri. 

- «f talon lé ntona* qu^ iVafpuytf 

pmr H' tnnt^euM *«^fnutnj ioui 00 

^u'oH du dans la convtnttium . 

— tous les êtntimrna txc«titf\ 

^âitnt êuitth à S0 relAchrr t>t à te 

S^ démtntir dà/u lu prattmu*. 
. # . nairamaitt aviinl \tn mali à iM-ki 
ptèi ijr4uii]rmi't. 

l ht ji-unf Uomntr ilôit vailrr 
at"« htiiuiouff dr dtatr^ttoHf't 
tt* rtliaUé I ■— tlptrd ia /funttsir 
<lan< la moUtëa* tl la ^o/My/// ;- 
, — notre lot nif iifiutamir in t^ 
tonttt ••ni l'iit'oiK rnltndu fi 
examiné. , III. 

% Place d « h l* r U r c» h i t i c» n ». 

'' liTS pitSpèêitionift n\)ni |nu iinr plnr<* fixr duni I/1 
l^l^iic irnnçoÎM;. (lomiiic (1;mia la lijiiif;u<;« laliiir , l(tiu 
mot tculenienl gourvrrnr pai- iiiia pn'*|K»kilion %v met 
UniAt Ku comii&encenient , UinU>l^ la lii), cpirlipirloii 
ïùttsyR «u milieu iic% pUiase». Ce mut exprime oïdiiiai- ^ A, • \ è rrnM'iit une riit^iotUncii d'un aiurt «ol, M 1d niodi(U. 
Il rJoit rtif pU«^ , m «tiiit^|iiei|rr , éê maiiifrn <|u*un 
nr |mTiM' |)A« m* Béprancirv «ur le ni|pport c|u'oti a eii 
viir , rt (|u'll numpift ; r%i la nrtifflé du Mnt qui r«iig« : 
niait, s'il y «'<lr la cliiiiédant la pliniM) , (|U(*t(|u« planv 
\\\\on lui (lonii« y rrét al<n« Torrâle qui doU en déci- 
drf, 

' Rlecw.R. Ij«« prépoaitiona oui , avec leur r^ifnr , «xprt- 
■imt uiu! drflonaïaïKW , dotreiiC ordSnaimiN'nt ftre rap-- 
péM'b^a, autant qall eal |[KiMibk} , du mot dont «Ilet 
€X{N i'ni«'nl cette circunatance. 

fja j}/upari eUê ptursonnes êê tonduymni plus par 
habiiudm yua par réflêMêon ti ifoilA pourquoi en ifoit 
êant de genê qui^ vi%c braufonp d'otpHt ) êommétient 
ne irè^-gnÊheleê fdùUt- — J*ai envoyé à la poate le^ 
lailUM quê pouê ai»fM écniew*,-^ CroyêÊ^-fou9 pouvoir 
ramftwr par la àoéotur cté HpriU égarée ? 
^ QnrVn rhanfte dana v^tp t t n m^ k place dca pr^poaU 
lioni., M y aura équiiroq«e. Auâai BôulMmrf a^tnl tfon^té 
de Téquivoque dama oiiie phraae , Ufauê i4ch»r qu'iU 
plaotni tout ce quiU enl/Bnd^ni dirt damé ieur» cariée f 
parce qu'il aemble que cet mota^ dkutê leurê cartes , aè 
rapjpohral h èfU^ndéné ||irv/et nvf tp^ k qu'ik piacent t 
ei c'eat m qu'on fhfiieroit en diaant ;rUJiuii tâcher quiU 
pUttetU dans ietiHtcarieê Umi èe f de. i. ï f ■♦«. '•t . , 7 '■i»'«V'Y -.■'/i. [itM'iiAJuti .^^^' ■ Jt„ . s.- ;* . a .- lï» \h • Jt iV V Àifrrbt. I r»s • / ^-■^ X.V'^%XVV^^'%-^W. vxx%x% %x% en ApiTR i: v 1 1 

Dr i/ a p V irw n k. 

j'invkliBRMt un mol qui uuHHfH'U ftif^nitioMlioo «l'ufv. 
«uUr^iQOl, ou qui m cxpriair uim) tiiTOUftUncj*. .r« mol 
*XpK\fy* joint au verb^ ; et ou l)i uornoir «irf«i <1r l'uMge 
lo plut rr«t|u<fnl qu'on tu ikit, qui, cdt «rlui <ir iiicmIi- 
n«T le v«rlM) ; (( cm qui n*(tmpèoli«) |)a« ^ dit tlu IVInnuisy 
)) ^u'il n y ait dtt «dvi^^rbeê qui m riipporirni MiiMi nu 
)) uom adjectif, au participe, et à des uoin» <{UHli(i(a- 
)) tiif. M Si Von dit , cèi enJà/U j/tàttè dUtinvtement : 
le mot diêtincUmeni lait eiiU'nd|*e qiir c^t ouliinl |>arle 
d'une Illani^xe plut^ quo d'une autre : tft dam wiVt 
phratc , ç«êi umê Jiu^me gxlréme/nsrU^tgw €ifvrt ai^ 
fnabU , ect.mcHa ûMlrémêmant ici fort ngodifit^nt les quar 
lil/s /qu'on lui attribua ^ et le* <^lè«ent au pliii haut 
dcRré. . . , \ ' ^ 

Bvif A1IQ1TR. Ii*ndvtnl>ê ne peut modifier qu'une qua- 
lité /pait^ qu'il n y a <priino cjifnliK'î qui i»oit «uiw:^- 
tiblè de plni 'c| denutins. Ainsi ^J^^mqu 'on dit «pi 'il nio- 
cHfle un vcTbr, on doit ««nCrridre qu'il modifie' la qiialité 
on l'attribn^ renfermé dan*« le Vrrhe. Dam ioctte phraM* , 
Piètre dort profimdémriit ; Vtn\werht pr(>/'fndéme/U^ 
modifie l'attril^t dormant, quelle verbe rat afFinuc de 
Pintû. ■■.."■ /" i ■ I . \ \ 
'\~' *rV' 
1 ^ I /«(lym-W «il iin« r&prrMHin abrA||Ap tfal équivaiil 
Si une pn^ppéii^u et à •on cx>ni|»l^iii^)iil.\riir rftniii|ilf) , 
ên^mrnt Al àxil iuUni i|ija iH^' «rl^fa^. .Ainti M>ut mol 
«|iM |MMU hlrr rrraiu |Mr uM pr^|M>tilioir<*t iin noni nêi 
un ii<lirerbc. ii PuiiM|ur r«<ltrrlMi , dit du ManMi» , riii- 
Yi }M)rlo toujoiirt nutv lui l«« valeur (i'unr pi^|M»MlM»ik , 
y» èl r|iM diaque pn^po^fion iiiartpie une i«»|»èNiif de nia*^ 
1» nièn^ d>tre , une aorte de modincaiioii dont le mot 
»' <pii auitla pr^^poaitiôii fiiUniie application particnli^ri* ; 
» il est ^> idiftt qu« l'adverbe doit ajouter qu^lqur mo^ 
l> diiîcation ou «pielque oitHinitanm à l'action .(|«e \r 
» verbe sfgnifio. Far exeinple y U a éié rwfu avtrv polir- 
» itêêe cn^ poliméBni, n .1 

L'adverbe , oomne la prépo|ki^on , rfe prend ni g«^nrr 
mi nombre. VôiU en quoi era mole le retêemblent k l'en- 
teneur; maia i|a difi))rent en œ qtie U préposition rat 
toujoun auitie d'im régioM expriaié ùa ioua-«ntçndu ; 
et que l'adverbe ne peut en aiMnin eaa en être aecom- 
pagné. Auaai l'adverbe pr(Sa«Bl*-t^U «m aena fxxnpletde 
lui-même , au li^u que la prépoaition fait toujourt at*^. 
tendre quelque cbote. Si l'on àii^ il ê'ëst conduit ai>ee , 
OM par y ou mn9 , l'eaprit eat-néoctaaireaient eu/vus^ 
pena ^ il a|tcnd uq oompléinent qui déiermilie le lena 
vague de la prépotîtioa: maia dit-K>ii il 9ê$t corutUM 
prudemnurni , l'eapirit eal aatiafiiit ^ il a une i'd^ com- 
plète. Comvfee lo même mot peut être pr^poaitipn et 
^ verbe I tbilà la marquera laquelle on reoonmoltra Fem-; 
ploi qu'on en laitT^ ce qtii l'éclaircira par dca e&qmplef. ou ei 
ii a 
ih m 
court 
maui 
a ai ( 

,;»--?i ;■; '*.7 PnAfrmiTinMn. 

\ ilëél mmvé m^êni Um anlfwi.. 

J'mi ifkêrrké tmmàUmufnt «!•*- 
■tît m «Immhi* u lu. ^ 

^ 'l^«4««/Mir «Whort 1« villa. 

'JtfHiBêm ftmr tl«idin> U vilU. ^ 
lit ftijroi^nt tams rrgmnUr AnVKimiKfl. «IrMiit *l il«»**4.i«t«. 

f/ ftt tlaliM'i.i ( «/a a¥4ti\t0 ttvp 
»n il«*liiir«. 

V'n hAltmtnt iimtl 4lrr t^tm- 
MKif/r «in tlwtUni. ' " 

vàirtoM »l«»ifi*'rff y 

Il j R (Ici griitninilintMit qui no (onvimm'iii |>:ih «pM; 
Ici moU (1«^ la JMMxmdr ruloiiiic iMucnt i\v% /iiIv<'iIm-h ; jln 
Il y^ voirtit f|.lHr dc/i pn*|MraiUoiii (Uim .lrM|iirll< n ou liiii 
litAgir dt* VellipM'.* lia pnivrnt nvoir ,rniKoii ; m/iis |>rii 
iinfiorl| , puiM|U*il ne t^Agil ici ({ur do leur ioiiue rxtr- 
rieurc. AhmÎ rAaiiK'^inie le» roinpli; l-elle , soin (cuc 
forme ^ au nombre des udvcrlM'». 

Nom ayonâ plusieurs fois obstTvé que, djuis tiotrC 
langue , les mois cliangenl quelquefiiis de nature. lits 
•dvçrbcs.nousen offrent deux nouvelles pi^uyrA. i". l)ir>s 
«djectifii y devienticnt de viTitjd)les adverlN*s , (piand , 
ne se rapportant à aucun sulMlnnlif, ilit p<*nlent Irur 
nature *de qualificatifs, et ({uMs ne ligun*nt dan» les 
phrases quapour modilier un v(^rIM> auquel iU soutj(»iuu, 
ou en exprimer une drconstafti:!* , <-oinme , il Ment Imn ; 
il cAafiitf juste ; >//# chanUf faux ;,eUii se tivtwr inul : 
ih ne inileni pan clair ; eUe ëent mAiivain ; rllr rt'ëte 
oourt , etc. Ces mots , bon , JtAsU , Juux , inaly clair y 
mauv0i« , court j sont de v<^ritables ad\rilN)i. -j". Il y 
p aussi des adverbes qui ^ 09 certaines occasions , de- *!' y \- t l^pmmm^m '- -v t58 A>M dijpr^nêéê iHip àêM d'^JimtfM'ê. 

y\tniie%%l do TTilft Hum* tulitaiiilirii , tMOffiliMf i d'ariii If 
tl àt mmiiinMi f i» «ml deinuU , dfrrtéj'* , J^Mêut i 
thêmtWÊ f étiiàhë p d^horê. On cth : le <l<nriint dé' la 
' pi>rU> i prtindt9 !«• ditVNDf ) ^V/v êii dratiu i^ êrë af 
fairtji I AtMpir du drMMNii ; Je deiUiii , le- dcrrièri* d'ufw 
mmëofi i \m deênirt d'uûé i'iUê: 

MouAriivoiit (Kl que PadtArlN! tiVu^it jamiiit suivi djin 
f^^Qie. Oià àoii] csreplrr huit «dverlirt dô iniliùère , 
êà^tntf dépendamment , indépendamment^ différent- 
f^0ni f f|ui prennent là pi^potiiioQ d^ , tl wnuenaMe- 
inêÀt , œnformdrheni , prrfirabtemtnt j pritiaiifm- 
ment , et rtlaiiptmené y cnii p«fuv#nt ètra tuivb de U 
peépoûtion d / oomme-y Um roià doivent agir difli^rcm- 
fnml àt)^ pariicidier^ ; ceat relativcmnit à ipJtë. \a 
,itiiK>it en cm que TuMi^e leur a GonM*rv<^ le r<^gimc de 
radjertif dont lit aont fbrin<''s. 

Noiu traiteroMfe àt TadvcrLc en deuii art{rl<na. 1^ pre- 
mier aurÉ pour objet Vi difTi^ntra etpèœaqo^m eu 
diatinipie ; et le second , l« place qu'il* doivent occuper 
diiia 1« diaooun. ^ Dks A RT1€ LE r \ On peut divyaer le%, advrrLrt ,, ou par (Vvprettioir ^ 

ou parkaignificatjun. Difia^a piir rcxpreasiou , ilaaont 

timplea ou'catnpoaéa. Leâ asJverbra wiinpU's sont ct^ux qui 

•Vxpninenten un seul mot ; Ici advcrb«*i coinpfMM'rfl mmw 

( oenx ^ s'eipriment en pluflticùrt mots. Cette' di\i»i«ii •^- ■, ; <M^H mmffmiUÊÊamm»*-* »rm-n.>\..'ii' ,ril tr(>|» vMKtir |Mmf firr mlopttV. I)\(il!niin icn ndvrrlxt 

«lUri bidliït. Diviaét |Mir U ni ,iii(i(aliaii, on «mi ili<i|ii)^i:n 
i\v n^gtitiott, iï'afffrmitiion ^ di» doute ^ f\v mamtrr^ 
tVaf'dn» ou àrrnh^, de lira vti\r dU ta fwr , <lr tritiftê ^ 
Art quiUjUUè^ t\ àri ctnniianuMOn. 

Pofir ^mettra plunil'ordrr Umiia «Htr mnti^rr , noiu I.i 
()if itrroni m troiii pani((t/i|>lifii. 1^ prrmirr rompn'mliii 
!<*• «dvrrbrf (i^ n<^tioii, d!ttnirinntif>u , <>i de doiitr : 
il Mt li tinportiint d'être fu^ mir IVmploi «lr«i nr(;.itlvr<( , . 
cpiîil n'enl pas bonllr pmpos dVn.tmiUT w^pâri^iiMMU. 
l^ dietixî^iïir comprendrii •culrmrnt \vn ad vr ri ni»» di* tir.. 
iiU'rr , dont il cKt m rstriitirl de roiinoltro la ioijuntian. 
Le troiAi^^le , cniin^ ncnfermcni touu*H 1c.h_ nuini twiiu'* 
d^AdTcrbet, - 

S' ï" 

• DkS ADVRRBRS DR NJCOATION, 0*AFFIHMATIONy KT 

1>K DOrTE. 

Nottt iiuittcNM mi hlfl^ df*» ftdveriHii le* ttioIa qtii aJ 
mimt$il rMftirtnifiion , U tiégttioa , ^t \n dontr, Uhidii 
que <piél(|iirt gntmmiilHf fit àe§ «tsMent pnnin Im con- 
vonûdonê^^ «t <|ii» <ipi«k|tirA niitret Iri iiDitimcnt^i*Apâr- 
tknilM. Nont fetwotii qu'il «»t indifli^rnt d^ \rn immnwr 
êà^mth^ , coiifmi<!thmt , on pnrticulm. Cr qu'il rnt (*9>' 
•enifol de boiMioltft , c^ett U nuinièrc de \en empto^r. 

fjH Adverbe! ll'ifHnnfiticMi MNiTr^^te' , oW>, vr>A>/t^ 
f«#r«, «oil, «le. f eomittr, puistfu'U^fiuii ^lincre ou 
périr, otriM /mmm n'at^nè pat à balancer ; oui , cVW ^h\- iî8Ê6Sf.w C ifio Jhii Adi^rh^t né négatum ^ vie. 

mon nom i le fmtUÊ^iHMés? \o\otiùcn» êtni, Ç^rdt 
^Uilt d*ti|» pltii gr«nfl uMgr auircluii qu'il iir iVit lUi uo* 
juiinî. % V ' 

Il n^jratjuNin miiI adverlir do doiiU) , «Vil pmU-^trtt : 
cimiinCy Parié ëti p(*iil^trR M tniif du moftds où l'on * 
raffiné If pin ^ Mur le pUiUir; mais vrM peul^in auâêi 
(^l^oà l'on mène la%>ù lapUiëdunt, Quclqur» graminiii' 
riffns y Mjotiirnt probahUimeni «1 vraiêtfnlilabUtnent / 
Diftii noti« \v% çlasaonji parmi lc« adverbe* de manU'ix*. 

I^*t advitrlNTi de iirgatioii aont^ non, ne , ne pas f 
ne point , mdlement point du . tout | nulle part ; 
C^omme , en voulez-vous ? non f — < n V/i ^OuImb-poum put ? 
non; — il n*oêe. 

On voit par oei cxeiii|>let que la négative^ /le iiiàrcU)i$ 
tiinlAt aœontpagnéc de paê ou point , et tantôt seule. 

^ Det grammairien!, et du Martaii lui-niêmc ^ ne 
regardent [ma art moti comme di*a adverbes ^ iU nV 
▼oient point de [ii^pôKhSona et de <^mplémeni ; iU les 
app<*llent dèa particulét , quoiqu'ils cm parlent dans le 
cUa pitre des adv <)r|^ Le nom eat ii(Aiflttreïkt , pounru 
qtHf p^r le lïiim pari,i€mU i)t n entendent pat uiie partie 
disiiiiciii d onuioiir .L'abbé iifrard , avec toute sa métji>° ^ 
pIljMque , b'a .pfi établir son tyisUnie iur des baaèt 
^id«|i : auâtt n'»-4-U é^ auiti par ■uam pvmroauiea 
jje ilf^m, Ij» mot /MiHiçiJtf 9 aaaex abuaiveiJM;nt employé 
on gramni«iit , Ae iipiifk (imrpêêitê patiie ^ un méno- 
êflhbe. AutAÎ rA^«d4iiiie Jb définll-elU m une petite 
» partie du diaCfturt , ^quelle wt oi^inaireraent iVune 
p syllabe , et doit ètr« rap^xdée à nue dea partict d^orai-^ V y 

a I 

)» ; 
I 

■ trio 
plu 
wm 
I.id 
«•mf 
Irnn 

1 

. Tnrvf 

•■ 

oppi 

C CI 

aiMill 
diKKl 
ilJ^i 

|WIS 

rnàt 

¥ .«(. \_ .A',»... c •^. M noti». r. c^t , (lÏM'itl (|url((i|CK ifruiiiiimiiirnii, <«• <|ir<l 
Y n <l4* plii» «lillicilr (Iaiii lr«J(in;;iir<t. u.Oui, Hi«iife»J<Milr ^ 
)) ii^ihhmI DîuIom, jxMir <|mix <|i14 im- \riilriit ou iir |)ri « 
»> iml «K'Jiiiir Ir* iiufc* jMii lriMj||Lj|iin' ,j'l 1^ 
)» (te iiMiitTiiin , Dotin iiiir iiirim' (libHiMiihialioii , «It'ii 
)) rlioM'n «II' imliiM' foil tlillrniilr. l*aituuUt iir Hif;n.- 

» Il 1;t<|iifllr (Ml IH* (lût (|ii('l([iii lois r.i|)|)li(jui I )>. ,% 

HlCMAUf^ri'l. NoiiR a/oiin (Irjii ru n iiutih aMinniH l'u 
ron« '«MW'jMiioii <r<»l»MMv^r «un* 1r ''raïKl iiyinhrr dr priiiH 
. inol.i' nui « 1*11 fuin(.*<)in . riilfnd «Imiih 1.» <^»tiHlriu tion «Ir» 
phninrH , ri|il>Hrr.iHftc fMHivciil lu «!»>>« oiiin , rU lui" ('ilr <1«'^ 

' . -^ y ' 

Hon «'ûfigM', Mou» »'M li-ouvuiw uiir nmix llr pifinc «lii^gi .*, 
1.1 (li'vÎMou il«'n iu';»«hvi"» »'*ii <I«mix iiioU; (li\i,si(iu (jni 
t*rap/'!rlie <|ur , iLnin Ir» r>|)p<)%i(ionNf iiouv ^«^^ |>(ii.s%ion."» 
trnnolirr le» idrr.H \vi uiuvi piir 1rs nulrcn. %.)\\s muiuuvh 
for(V»8 par \v ^vuxv.Ac iiôirc" Ijinf>U(* rir ne "ii)ar<|un («•♦ 
opposilioiiA (juVii iiiiiiiM: ; cIndh liicii «lis vwn ^ nous ih: 
pouvOiiA \a*% rxiM-'ilucr rli'icunc mi-|) ircnicul , roinnir ou' 
le lait (Uim 1<'H lil^^U4t« <16ul lir> m''g{iti>^'s M>nl rii un 
«cul mot. Nou« iioui cx|iri|i^*i-ion9 tir.n ruai , ^i iiouh 
(linioiis y à. la iiioiiuii' Avs lialius, l'iùvi un cifoye,/!. • 
digne de foi ^ s'il en fut /aiiuiia , léUvuUiin , yu/ iir dU 
|Wii ifu'il wroit , tnùia ifu'il ëjit; [u%s ijuilnout Jiff^ 
mais qu'il a vu; put qu'iLa tlé prése/Uy nuiië i^u'il ^ 
a fait liù~niénie *. Ou n'y ticiidruit ^\à ; vv rluM , i« ■» 1 ■»! * ^éiUât Vrir êHmmd aurtontate ri fuit , l.ucuUui , ^iii «i/ «# fi^/i • 
»ptnari tftl ifirt , rton f^uiit^tsi^UéU ffft*»f , non oj/umc %cth'friii0. V- ' -H, Êmm ^ïv lAsU ■ il,'W :'/..::: t 161 Uêa/f$ àif In nàgniii»ê lit. 

dii|iMtU (l« prtîu mou rrtidruit !§ phrliM* auMÎ traU 
imiiin (|iut (l^^gf^nhlt* il rorrilh*. Nom (!< votm <liiT ^ 
|M>iir iMiui'bioii «xprinior ,Jfoivi .... LucufUéâ , «/mi 
fi4» dit point JB croie y j'ai om i/i/t» , ji'Mçiê J/fréétfni , 
'mais J9 §aiê ,j'ai vu , c'ti/ ffio/ r/ui l'aijhii. Ia) ioiir 
lalin II pliiK Hr pnVi»ion dani lot id<^'i , ||ilùë^iio chaqtii^ 
op(io»îliôn pA^ur:uli^rc ctt. ftp^kùniW) par hi pli^M) (|u\ 
(ai|N*nt It^a idi^ qui roiitrat^nt Irp unri »vcc Jet autres, 
aYRiitago cjiif n*a pan le tour françois; \ Usac/b du là nàoATiyjL né». Hicn dn pluA (lifTidli* ]| bien traiter qii« futage de ia 
négatire ns. Peu de graramaîriena y onf dônii^ tout let 
% aointque ton importance mérite. Beatiz«iie «at/'C^Iui Jp 
tout qui en a )e mieuk parlé ; nuM oommt la c^'^rld. 
n*e|t pat ra^ntrage de ce grammairien , ta ditairrtalioti 
n'a pat eii ]é drgt)é d*titi1lté cpi^on devptt naturellement 
en attendit. iri*eh rendu iliinilAligiLle aui troit quarta 
et demi dt tet lecteurs, et il arehutê let aultrct par un 
tat dMnulilit^. Nout profiteront de ~aoi| travail , mait 
noua traiteront là qoeition d*aprèt l'Académie. 

lii^^ motion t'exprimv en françoia ou par ne aeul, pu 
par rw accompagné de pas <m point. Sur quoi TAcadé-^ 
mie a examiné quatre qneaiiont : la ^^eitiihre , quelle ea( 
la pbœ de cet néptiont? la terondc , quand est-ce qu'on 
doit te térvir de paw plbfÂt qui* An point , tl réciproque- 
ineni? la troiaième, quand pent-^m let topp'rimrr l'un 
et Tintre? la quatrièmo, enflir, quand le doii^on 7 

Comme et ita mattèru eat trèt-Hmportanie , nout la ^ 

-^ ^ J 

d' V tiiiilrnini <rM|>t>M (T pliiii ; iii/hh iMi|)'iin\iiiit nnuH 4l<-\nn« 
«li^lrilifr un pi^jniV^ <»" m»h: Irn r|nMi|',rin , ri pr.iil « In* 
-l>i(*ll <lr«i lTnn(,'oiNy \|U<* deux iirgnlioiin iLmim iiolfr l.iii;;iir 
vnlriit lliifi aflirmulii'rti . 'lotit IWikhriiiriil M'vtVi» il» •« 
^^iloN , iU Mfloptrtil r4'tl4< iili'-o donr iU fwnit |>lriiis , |i,n«o 
<|ii'«'llr l'At vrnir^iliiiiK lu l.iiif^Mr i.iliiir , rt lii^niiiNpii iriil 
Mîh« r«^n«*«ioii djnm la iiAlrr. Vaiif^cl.iH , cpii rHt 1r |»n- 
iiiirr (|ui uit vrrikihloiiirni roiimi Ir ^rnio dr iiolif» 
liingiir ,, M fortnnciit romiNitlu cctti* iioliôti ahsiiido 
d^iig «on uxn'Jli'iit liVrc i\^% /{t-ynan^ne/it \/\cmU uur ,i 
MpjpnMift^ cettr iliVitipii. .Atisiii lit on, du tin la (Iciiiirir 
Mition dv MHi dirli<Minrtirc , en françoi.s , Jtnx nt-iui- 
lions n'ofU /xiê ht fort'r d'ajftntirr nïrnhtr en latin , 
oùiimtx n^gniionê vaUnt une tjfjirniaiion. 

I'*. QUFSTION. i^urllc Oil la yXwA" d« n nrf^aliyrs ? 

A'r , daiiB tous !(*• ca« , m* plact? avant lo xtIm- , ri 
ll¥iint le |>rot)om rn it^^inn; H*il y on a dr joint an ^nlM-, 

tioiniTH* I w^/i« fié» lUteM iHiH ; x'imJf-ney^lc pfUm ^ pas 4 

' '' j . **' * ' 

VOfU •n'ohsert'^Ê, pas. Lu pi art' dr /ki/» mi fntinl >aii«*". 

• Lorftfpif lo v<*rl)C ont i^ rinfitiiliv, on- Ick pl.uc indiilc- 

mrtni«*iit «v^Til ofl nprjè» Jr v<m'Ih' : vn vv\,\ on rofinnln* 

rorrilW, n piMit-Alir nn"^nM' «pi'on ni* ^ dnMlr (|ih"^ 

d'jiprèt l'intriition Hh dotnior pliiN on inofnN d»* toicc à 

rrxprt»ti»lon. Oh dit, pour nr jnùnt voir , <mi , j^mr nr 

pair pas, A l'ioip^rfttif , H m* plart* tonjonm apivH I 

aiitn*t niodet i"^ Irt pas , ne luidine^ piùnt. I)an% Ici 

t«0)p )f »ont «imidvs ou <')>nit)OM'>H 'I V DaiiB !<>• trmpt siiuplet , /wi4 et ^nnni %v. pU<vnt api^» 
lit verbri. H .ne [HirU fxm ; ne jHir/r t il /mis? Ai V V ^' *-*J v-f» «i 1 > ^x, *^».,> ».,%■' 'A' i-4.ik^j<«(^.i,|^(»_, ./* ") *> l ■3 N'Htlri ^a *y gr«fi4 )*ur oTTrlr un li«raiUa§> i r ^^ 
■« («iliM |»èiitliia Uni|»Ui «u roa4.4*un bai» ÉiM«^i|ii. 

Dam )m Nmp» «cmpcMét ^ fit m pUctttl «ntrc Viiu»!- 
1Uir0 01 If piiriici[|>«.. Ou dll , il n'\/Mê parU t ntà-iril 
pa» parlé ? 

II*. (JKuKiVnoY- QuiiikI poê oii /xti^ miihIi préfé- 
rMhloi l'un k l'uuin» 7 f " \ -i^uur roKMMbv* cfrtu (|tiQtU()|i « il liiut cond(»ltrt' qiiclU 
CKi U %ivtÊi àp jom Jtnax. ni^U. Ijour emploi , cLin* bien 
<ii>t cui», Uf^miitl (Ira vues (k^ lV4pt^L /'uA^jf nie plus 
lbrictii«nl que pOê ;, point indiquo quelque; cIioms de 
penwrfidiU : U nt l$i point ^ n* jouk point ,%\^u\iMntj 
il ntf litjamaiê , il ne Jouêjtunai^. J^oità lunrqiM duoi: 
uno iiiibhiMli*. i^ «ononoe «rutjqfee cJiotr dWiilenul 
•t de pAMAfpn* t li /itf /i/ /KM , fi 1^ )<ii/49 potf , tigniTiciil , ii 
/M lit poM pté^BtUêmiNtt , il ne jmt^ fjot dan» U rm>r' 
ment. Pas «inrqyo dopo Véuti dU moment* i\Mfi< de 
annonce une a^gatioi/flani r^acrrp. Oiiv |7 n'a /w</ti 
d'eapriit o'eat è diro, i7 n'<| point du iotsê d'eeptit. 
Celle plmaHe ^|uivaul à oelU-O , ceH une béie dane 
toe0 la fof^ce du iemie, Paè dr donne la lU>crié d^ la 
rÔMinre. li n*a,pae (feeptêt ?#ul'dirt, ii n'a rien qui 
fnarifue dane l'esprit, ^^ 

D'o& rAcadéoiie oonelut qye poe convient mieux f 
I*. aérant m , plue , moirie i nu4i(i< ^ ot autres terme* 
CMmpanti^ , ootone yMUton n>#l pa^ moMi# êubéime 
quHomèè^ I «*• «T«m ka nonê d« uoakbet p il n'y ^ Oi <t( .•«♦^., • :|' ïlêOf^t de ht n^gntU'tf rir. ififl 

Point rtX NU conirnirc \c •rûl <|iii ronvii-nnc (i;inw 
O'rtAÎnrt phrii»«»ft rllipti^^nDi ^ je m ^y 04 s tutur aflliittr 
à lin honnétti fwmm^ ^ mais poiiii ; ri (Inhh I«n rr|MMi>4'H 
à cl«»§ plinifieii intrrrof^ntiveA , ifyctfMi/t ve mtir où pair ? 
|>oiiiC Dmit cpft diMix riis , INiiuigriVfpiigiir ik rniipldi <li: ' 
/If»*. V 

(^oïl une i^U^anr4* d« »r M»rvir <!*• /h>i>// 2i U lin <h n 
<|>lirnM*A : «/j M'amn^oit â sr.H ih'pruM , ri ilnr n't'n aper- 
cevait point. 

I/A<>ndt"nilr mnrfpic rnron* /pu* diui» riitt/iiop.iiloii 
/xtit cl point iir pr<^.n<»nlffil poiiil \v m^mr n*us. a II I mu. ' 
)) n^inArqucr , dit-cllt; , (]ii(* , quiint ?i 1a 5i;;nifi(.iiioii ,. 
» il y n çnrorr de Ia difU'TfTHi' rnin» Jn^int vl fuis. 
)) Ainsi, lorrupi^on dit, navri-iAniH point ifi /</i ^r// 
)) naxTz-tKiua point /)ri.» mn ^ho//f/r / rinUrix>f»fliioii 
>) n est (pi*un(> question simple ; et lorn<jM'on riif , n\/«'rc- 
)) i«rm* |Wii vu un tel? n'avri-viHÏti pwn />/7jv nu\ montre * 
î) on fciil tiliirfpnîr par Ih qu'on rroil que <?rl«n (pi'on , 
)) intrrrogr « vu crlui dcuit on pnrio , rt (pi'il h piit 
M In montre nuVni lui demande. » 

III*. Ql'f^HTloN. Quand i>eulon élégamment snp-r 
primer />a« et point? 

On |M*ut lei inppritTler , i". avec le» verlïcj» re#«r/ , 
oêer vt fhtuvoii . (m^IIc iupprrMion n'etl qu'une éléi',rtnrej 
mail une éli^gnnce dont on se disp(*nM* rnn^uiviU. // m* 
ctêêe de pleurer t il n'a oêé lui rtêister en face ; il n \i 
pu ré^éêeir dttne cette affaire\ On dil ewore , nirira 
%«u1emenl dmi» U oonversuiion , ne Inmf^z. ( )n dil atiMÎ , 
ne iH)U^ déplaise y nt pous en iUplai^ i et qu«"lqMeG>it J- \ N V 
^ 
\ \ \ I .•.v.àl^'.fciilMSr.«»anJ>ka.. ■..>■■<. ... -^J^^..^^. ^,,j,^.,y <»ry. • w.tÉàAukttrfht^-'.'^. y f f) ^^^/f* ^^ ^ nàgatiifë ne. 

(liins le ttjk» Umilbr , n*0(^ii ^ pour «i c« n'éioU ; oooikne , 
cW OMcrtr^ j«/W Jori bon , a'éuiil ôi néglig9nce du 
«tyiê. 'j". Ikoft or^ Mirlrt tU pbrMet iQU*nv((auv<%AuL» 
ont un H»iia ut^^aiil ou il«* duuUi : Y a-l-U u/i hommiè 
ihntëlU ne métJU99 ? av9B'Vouê un ami qui' iw êoit^^ 
dt;9 tnieun ? 

CKi BorbiR-i» •ujourdMiui , li , c|««ipt«nt nia fuibUtw, 
J«t nVuMvH'uiM' m«r« élouiTé la tèndrMaa; -^ 

"Si litt mun |M<ipiM MDg ma nain «rrMiif tlm flott 
A)'«u( |Mr i« i«up liaïUi ié|itioiA vos complolt i* 

Bacihi. 

Ce nV'sl .t'ncniT qu^une ^'li*goncr ; car on pourroity 
nii'ttn'/v/x ou fH)uit y mus fiiire de faulcj maui ce tour 
est moi 11» UAÎ lé. * 

IV '. Question. Quand doii-on supprimer Tun et 
l'autre ? y 

On les supprime, 

1*. LonH|ue retendue qu*on veut donner à la négation 
est siilfiaamment déeJàrée , ou par des termea qui la 
restreignent , on par des termea qui e&elucnt toute res- 
tj-iction^ oueniin porde^ termes qui signifient lus moiodirs 
|»arties d'un tout , et qui sont sans article : 

Dans le'premif r (;as on dit,y<r ne ëorê guèpt \ jo ne 
êorlàrai de (Ofi^^pw'a. ^ ,. 

On dit duus. lô «ecoud ;Jf ne' eoupe Jamais j Je ne le 
terrai de la vit { i( ny pente plue ; nul ne êtiii a' il eat 
. digne d'amour.4)U tU haine ^ jptu un ny croit jnem-^ 
ployez aucun de ote elraiagemee j il nt plaît à per- 
sonne j il n'aime qui qtie ce eàiti voué nadmirtM rien ; ,.>'^UiC«*» ■ .■•^«>i*l«» ,A.v •> li,.,>.- •^^o^ qiéelœ,uiae;je ny mmg^is nullement^ jr n'en 
veux aiàrufienient. 

Ou dit (lans le lrgi»ii;iiu. : U n'y xtut gvuUr; il n'en 
a curilli hrin ; U n'en tdlrnt mir ( iroiii vx^mx^sium d.i 
•lylt.' r«iiiili«.r); U ne dU mot. Mai. .i k„uU. nu ,<Mnt 
un «tljerur (le nomhn-, on doit iiirttrr fxiê ;■ U ne Uu 
{MIS M/» mot qui n'uitêrrsHt,', dtin.i ce diMxturê , U n y 
a pn» irui^ moi^ à rtprendrr. On du «n«M «vrr ,^,/, 
il ny rn a pns un brut. Il liuil rnroir «niplovn />,,, 

«vantU pn'.i>6»iii(in lù'. Je.ir/uu |kih i/<T(/<;/i/^ qur 

il w Jait yM% dr dénujn/ie iniUiJe. 

Ukmmiqui:. Apn» V.n pUmnc» donl. noua vrnon» <|(^ 
pnrlrr, «i la rxinjonrlnm r///r on un pmnom ivialit 
«mont, umr piu«M. ,,ni soit mK.iivr , on y Vnpp.n,,,. 
yKif II yx)i,i/. 7r «r juin jamniH d'r.xvrs ifiw ,e n'en 
fin« ificomrruHU i je ne fis />er.fi,nne hier qui nv 
voua loudt;je ne vouas Jeun iimune ohjethon <juij 
je ne l\ippuie il« bonnrê preuve fi. 

•J". QuMud dmix inîgalioni »oii( j<Miiir» pu; ni, fo n» 
Vaime ni ne l'eatinir, tl (|n«nd U ronjoncli.ni /// «m n- 
p«ilëc, ôudannlo snjot , ni/W ni /<i^/ri/i</rr//r ntwa^; 
remuant h^ureiu: , im <liui» l'aïuibnl , // ixe,.tin pru~ 
iUnt-^xiange', oii dâiu le ix-«inic , // xxa ni </«•///•.» ni 
procèa. 

Hkmahquk. On |>eut laioiMH- «uimiftHr; /Ai*, lonquiî 
mnWpu i^|>éij^cl qu'd »« Irouve i/|Miiv d«r L pn-, 
mièrc négation par un œrtain nombre de moif : />» 
naùru ixia c€. yaùi étala^re d'vrtàUUion pi\Hiif^iéi^ I« l6ê f/m^ de la négaiiim n*. 

sanf chois ei mmi gotit^ ni ct> luxe dé moiê qui ne 
tlitêni rûm: CjtiVx phraic «ihéi cotittniile «ti plu»' 
cUiro. , ■ 

Aimi DriipréAfix tVit bim mtprimé qn«hdil a <lit^, 

Mon«i|»riV n'mfaitr /K)f ni un pomp«Mi l»ffl>ariMa« » 
Ifi <fMft «»rsmn|>outi l*orfiMill««it M>)4rUniip. 

5*. Am^ rie tlise m\i itùtir st'iilement ; rnrcc Ir verbu 
qiii jltiit èftit wîn «u Jinn di» pourqimij ou cpii ?irrft 
«pi^àd Maine que : on «i employa daii« a* IK" iiwrplîoii,. 
ri/MJ jtfùtiêkêe éjui »f /iV/V d âf^ poêêUmê ne It tint met 
ri /!a viettlraac (ra*un tvrp^ Uêé \ que* nVteê-vouê aiisêi 
/>0#r 90*» iftifT frère? je rtf èùrtirai paê, 4 onoihA <|u« 
irtitit lie i'enitz me prehdrê ; je n'irai pas vheM lui , 
w'il nri Hty ^rt^tjiftt pnr une lettre. 

4*. LorM^u'AtnAt U «^HiioiJrtîoii </l/<*, QU doit fton*-€Ur 

twidr^ rien y il ni* Jhit q\i<' W/y» ; ou que <*tUî eoiiidnc- 

tU>n (Miitirn^udrr patainôn , «i ce n*eêt quê t coùuiw^ 

il ne tient 4\ii\ï i>ouê de ré^esir ; trop de ntùUr^e à la 

Ji)iê ne êeri»ent iiu* d embrouiller feêprit, 

5*. Mocun y«r!w âtipréléHt, précéda de In. oonjunc- 
tlon depiitk que , ou du-verbe IiHpcriiOnnrl ilyn ^ qui 
b)«rqn<Min«* <^rUlne ^laniitû de timip^ : commertt %h)u» ^ 
eïeê-HKiuê itorlë depaU qtke Je nu pou^ ai pu? 11 y â 
i/olk\nàis^^f/e)iioéu\kefap6nè i^U: 

Il en rst de même ii l|' verbcr etl au plut-que-'^nrfàit 
oA it\\ fuKil^ intérieur; ^^ tiMiiitbrtg^tethpf que Houti 
nfl miiM éthftM^yé^okti'iê 'y qààhd fl y nxità dôhte 
ans que vô^n '^^Hiii^z iUi pàt^ iMt^ey i^ànê* y tett- 
éretec, '~ ^ * ' " s H (Ic^ Uibi •iMMtw '"7/.^ .%> îfêafrp dit la négtUive ne. 169 

BbmAUQUV. Mu» on nf" les ntipprime pji«^ si le verlm 
ett MO prêtent y à 1 jntpArfail, ou au futur «impie : Coni- 
fnrPit-^»U-il depuit tpie non» ne /e *<>yrtnii/>/M« ? il y a 
ëix moiè qtu* nous ne In voyoni point f iil y iixiii /o^//;- 
temp» que noiiê ne nous voyions point -y quami il y Atim 
iio(iM€ anà que yon% ne \ errez pus iH>tre patrie y %'vu9 
y »ert% rappelé. 

6*. Diins lesphraH4*s oA Irt eonjonetio^ «///e enl pN'*<*«^- 
«li'-e (les adverlx's (-«>mpAralifH , plmty nunti.n , mirux , rte. , 
ou de quelque <W|nivnlt*nt , comme , 1/ /t7v/. mieux <|n'// un 
[^ parle ; wi mépriite t^tix qui ^nirlent autrrmrnt i\nili% 

ne fyennent ; c'est autre chose que je hr cntyitiA ; peu 
ê'en jluit qu'on ne m'ait tnym/tél 

Rkmaiiqur. IWnu^ét! a (list influé ici la phrase <lont le 
pnMuier membre est /dlirmntif, de eelle danl le pie- 
niier membre? est u/'f^nlii'ou dubitnlil. Dans le premirr 
ms , la phrase incidente doit hn* uttymipa^mV de 
In négative; mais dnni le S4*eond , elle ne (h)it |>oiiit 
en àtm aeecmipAgn^fW'. Il eite y h Tappui dn M'eontj esN , 
une fmile dVie;i)pi(«« qui |>aroisfrni cHablh l'iisaRe ; et 
on ne |><nit disconvenir que cet usage ne Miit fonde m 
raisou , Inalgrii les exemples contraires qu'on pouiToii 
eiliw. Kn effet , et /iene|>ounoit s'y montrer que i*omme 
explëtive , pui»<|Ue hk n«W||^tion est exprimée dan» le pri'- 
mifr membre explicitement on implicitemeni , selon In 
ii)rtike do U phrase. CVst c<* <pie M. BeauwV auroit dû 
iàirn seiuîr. Ne a deux envplois dans Viotn* langue , 
eekri d'exprimer la nation , et drlui d'y étw en pro^ 
Uibilive, et alors elle ct| bieu souveut explétivc ^ clic ,;■•' tKiiAi-tîf'-.C:u.^w...; // 


.^:. / ) . 1 70 V»àg9 de la négatiye nu. . 

• tir^ uei (Irux (uiiploU liu lu tin , d od Dourl'fvotit prise. 
Dant le deniitT •éns , nout en iàiftinit uiiigv (|uel(|ueiais , 
cimiffrM! nouÀ l« verront N**. 7 , 8, 9 el 10. 

7*. Dans lot pUratet unie* par la ironjonaion mœ aux 
verbca douUr , dèseëpértr , nirr > «t disfxtnuenir , i'or- 
maiii un inrmbre de phrate ntt|çaiive. Je , fut doiiUr|Tat. 
c|iiV/^n€ vienne ; ne d^ft<'»|K^rc»* paa que ve rtUryen ne 
%K}tiê. rtùêêUêe f /e ne nie paa (|iie /> lie l'aie dit; /> 
/}« disconviens pas (pu* iVf/a ne êoii. i 

l[bM\RQlTK. L'AcacU^mie observe qu^avrc les de 11 V 
durniçra verbes on dit , en supprimant ne) jf ne me 
paê ou fê ne diêcvnvienê fuiê qi$e chla êoiê. „. 

8*» Ayec le vtrlnr uni par la conjonction ^M<r aux v<frlM;s 
ernpétJter et prendre gtmle , mis jwur prrfulrr sea ntr- 
«r4/va :y*em[)ècherni Ittrn «jue vot^iw tmye&iUi nombrr; 
jMX'nra ^arde i\uon ne tnuM êtiluise. 

UicmarQur. l/Académie obsc^nre «lue, dans cette a<^-^ 
ception , prendre garde est suivi du auitjonclil ; mais 
fpie , si Ci! verbe signiiie faire n^/lexitm , ou emploie 
TindicatilV el /xu ou /wini : [)n*ue^^arde que wus ne 
m'enitndec pas. 

9*. Avec le verbi? uni par ta conjonction ^ne an vérins 
craindre y et 4 s«rs s'yiiouyuK'a, qui^nd od ne soûbaile 
paa la chom* eipriniéepiu' le s«<Mind verlie : 1/ craint 
que eon frère wt i'abat^lonne'^i fai peur que nionanu 
,Me meure, *V. '^. 

Mais ftae ue se snpprinae jioint j. si Ton souluiite la 
dioao axpriuu^ |>ar le nrcond Mwhv lij^ crajut que 7|ioi» 
-ptte n'untre im$* . \ ■» gtth 
1.1 |i 
daiu 

se tf 
dam 
et di " */ n( 
H 

ckei 

ne tl 
' ' la cl 
)) en 
)) cl 
)) ti 

. ))'CI 

)) n 

» d 

» d 

» b 

)) p 

' M n 

» b 

» r \ ' ^7\ 
l'ange de Li n^gntUr ne. 

^ \h\ doit ol)iii'rv«T ipMV Im vriU'» <'.m/»<rA/»r, fir^mhr 
gttrde §pr(ûndfe y rt {vm synonyiiirs , nt* M'iilfiil nr i\.\\\% 
l.i phrMMv4u('i<lriiU> , f|iir lor'M{iu' nr fni.t ne mmiI |wii 
dknâ \n phi-AMt |U'iil(!i|Milc ; vue s'ils y sont ^ aloi'n /i«< nr 
M* trotivr pas (liitis la phrAsr iiicidriitr. H.uiiii> a «Ioiiih' , 
dfltii doux vrrs (|ui «<' suisriil^ un U'I l'xcuiplv de 1 uuc 
et do lauiru < oustrut^iioii : 

IléUi! on it0 ofuint pj)int ii%\*\\ v*ftf^ un jour ion |)«>r« 
- 'On <;riii/ii.(|ii'il /l'i'jjaj^^Wi !)•• Uiiiint il«<»a uiiir." 

Ou diiMiil autn'ioin , mi Voft tv trw/ pas /ài/r /r m/;/ , 
'ilnvfmtt pas rni|HVlit'r «ym' itn autrea i\v /<* /jtiHjfvfii. 
^^Ou tlit ^ pnWul, <y//<ff IfH iiHtrr!^ Iv Jti/îHrnl. 

Ukmakqm:. t 11 krnildc <nra\<»r K's vnlH» r//i/;r' 
r/i>r y f)/'rndftf gm^ir j'rraindrr ^ vl m'h ftvrH»iy">«'» » «m ^ 
tu* drvroil pas ruiplo'yrr nr , <pi.ind ou m* juMiliaitr pas 
Li choM' rxpriuiro i)ttF 1«* s<v6ud m'iIm*. m \\\\v rs't . (ian-> 
)) «M'as ,^urc*niyul |'\pl<^li\<' , ol»s<''i'v*/du Mamain ; uiain 
)) rllir lie. doit [wis pour «-«'la i'iiv it'train'lir<\ J\ii afjiiur^ 
)) et jr ne veux /nia ^(fu'itn %'irnne niifUrrninijnf : /c 
, ))'nniiis fxuutanl ifur Voisa luWi'rnie.t. Qm* lail la <o 
)) ne, /* (y»;îit voln* vrnur ifite je crains. \v d^•v^»i^ «Ituir 
» (Hnv simploiiMMit , /*♦ vntina qne %H)iia vriur::,. Nou\ 
)) dit l'Aradi^ii»'. Il eat t)ert(tin , ajout»'' t-<*M»' , .rtll^^i 
» bien «pn?^ Vau^clas , lU 
)) p<V.lirr / craiildriT , et/(f 
' M nét^'sMimnent ajoiu 
» bien que voua nd acyyn 
» p<*nM^t* linbitucl 
)) iM^gaUon ,Je rik ^fuxjjas qite %'Oiu t'entez V I . . ' ')T, dar x:umi3mti-m mM!mm i j^v ijm»jmMiljmÉikÀiti)^ v, . v^ik >. ÙVJ%', ■i|.»^^*> j- 


4f % » #/i jiouAcylanI ^imp poiu^ri0 p^nùt pas. Mon Mprîc 

Y tourné vert U négatîdte fa tnct dans le diicovrs. C^'ctt 
» «M traie syllèpee , dit liilleurt le nième gramm^Inim ; 
» e» CM occMiont on est oorupé du désir que U choie 

V n'arriire pap : cm a U volonté de fiiirë tout ce qu^ôn 
» pourra y afin que rien n'apporte d'obatade à en cpion 
)* aonliaite. Voilà ce qui lait éfloncer la négation. » 
L^alihé d'ClUvet a diatiagué ke^^uv^mploia de la lu'*- 
gatfve /i9, et en conclut quVUe est 'd'une nature diflt^- 
lentle , selon l'emploi qu'on en &it. <( On en diatini^ncra 
» bien aiVmenA «^es deux perticulea , dit-il , si Tun veut 
9 cotiftidérer que la prohiliitive n*ésl jamais sùiviA de 
M pas ou de poùti , cooimc la motive IVit ordinairr- 
B ment ^ et que si l'on mettoil pas ou poi/U npH'h la 
9 ptekibitiTe » él en résiilu^i-oii un contrts-sens. Par 
» «xeniple, si , dans le dernier vers dé Ràtiiiir rap|M>r(<y 
n plus luut , nous disions , oh cfxùnt qu'il n'essuyai 
» pOê leê larmes de sa mère j nous dirions «pi^isé- 

• ment le oontrarire'de ce cpic Ilacine a dit. J avoue , 
s jijoUte»t-^Q , que rettr particule prohibitive parolt rv- 
» dottdanlf en notre langue: mai» elle yt>sl de temps 
» immëmoiiHl : pmrqiioi ne respecfiprions-nous pes dcii 
H ttsa^m si anciens ? » Cette Opinion de l'abbé (tt)liv(t 
-% M suivie- par l'AcMlMie y quiqi lètt In même dis- 
liiMCîoA', et qui ^Vn est servie povr rendre raison de 
rintrlMiurtioit de ortie particule dans ledisconrs. Si i\>n 
IrAttvff , dli>e)W , re ipot dimi. cet smtea de |ibraBcs , 

• «'«M le .nif ou \s (pan dm Lbinè q«ii a paaaé dans 

• notre lanfKtw. ^^ 


lV t ^^•tltt***' ■ Tî Vêogê de Lintgallifê ne, 175 

10*. Avfîc le \eriK> qui titii iig j^eur (fue ^ deiratnts 
que y <Uiu le même cm» qu>\cc rmi//</rr. Aiu«i h)rt<juVm 
«lit , de fteur qu'il ne perde son ptvcvM , c;Wi •ouhniiRT 
qu'il le KAgne ; el i/r ctainU qu'il ne eoii pat putû , 
c est soulMiler qu'il U*. «Oit.. 

1 1*. Aprèn «a«\)ir , i>rU Uant le mmik d«/M4vo£r /(Uni 
loui les cm; Je ra «aurtAU «i/i «vai//* à ImnI : el s'il ea 
prii (kiu 1« #eD» dV.ire iuci^rtain , il eht mieux «le \tm 
ftupprimor } je ne eais <ui /^ /prendre ; il ne êàèt<^ 
qu'il fil, ' • 

Mail il faut pas' Qi\ point , quuud MOivir e«i |»i-i» «limt 
ton ¥nii leiia : il ne êoii /him le jnmçoie^ 

laf. Eutin av(K' 9u« , »ig|ii(Uiut /xii/|-gmu , un «.om- 
menoeiDcnt d'une )>i|ir.iM* iiiMiroKMiix; qui mui it uuir- 
quer 1(\ d^sir , à iortni^r une iuu>iV( iiii^ii , etc. C)/</f n'êtes- 
«fiMJ» arrivé plutvt ! que ne meut-il jH'rnîi» ! mie ti'ralÀl 
à vent lieueê d'ii'i ! 

Il y Nurt>il ewurtî bien tràulir» «Iiom»» h tlin* ntir <tH* 
lpali«>r«* : mais il Kullit diiiln une graniniain'd'iiMiiqurr 
les Cita princi|Vaux ; le* nutr«<« m)u( du irMK)rl d'un dti - 
tMjnnnin*. 

« Avant de finir ce parâjniphe , non» devoni» pnWenir 
qu'ail trouve que1c[uer<rtf dans .1rs auteius ilu dt'iiiier 
#lèele la «^atiou /|^ auppriimV dans les pliranrs intrr- 
r(>||iit}fe». Du tmn|>a d« Vaugriaa y les «yniatnu-cious avf^ 
la négative et aana la n/'galive' Ploient r«\*iu's , et ee eti- 
tiqtM) judicieux obs^ne que , vu la runtniii«'t(^ de» opi~ 
niona , on pouyoit Ira reganirr (x>iume égalemeut 1»oq- 
ti«i ; iBjûf Mcua((« et Cliapclaili ttuudauiuoieiit ceiur au]>- 1 " l ;;t xi^itiimimKifjmMmàitmiiSM. »v»**rteU'i»..' 4k,.«\ t «7^ I7m^ c/« /!a nègqiipt ne. prettiKm. T. Comeilli! neU cmidJinifioit pu* oioinn. n Oif 
» TlodditpatAticrljinéf;iiUYr,dit-fl , quoique rriif>it |irnt- 
}> être uti« oommodiu^ |M>ur \m pu^'trs ; Àuiit iln (lfnv«*nt 
)) donner an tour «iié à Icnri irom,' MinA que ce toit iiut. 
)) /lépent de Li téritnhle conttrn<'li<>n. » On m jtoujonrt 
cicpuM ré^unlé U ftup[iret«ion de liMi^ntiVe coitime une 
liiulé ; m^anniôini Ce tonr oontinuii d*Alre employt^ pAr 
lot écriviiini du Hemior tiMe , et on \i*. Iroiiye n^i tien- 
lement diint Molière y In Fonintne y etr. , niMii même 
dans Rncine. On y' in voit irt)i(i pu quntrl* rxetnplcji. 
I/Acnd^ie, duhii ne* obtenrHtionfi sur VanfitrlitA ^ xtmu* 
cette AupproMÎon dr liiute en pr<Me , et de nëf^li^enre en 
yviT%, Nt^anmoina Voltaire, cp^i ccmmiiimiMt crtte drrision, 
n employée ce tour deux fois dam la même icène de 
l'Enfiint prodigue. , V(tilà-l-il pai (U TOI jér^miadfi 7w... 
Voulm-tr«ui p«« qu« r« maitTv étoufdl- VOLfÀUI. Çt M. IVbbé belille, le plui pur'dç tout noa poi*tefy 
n'a pas craint de dire : 

Au bruit «U f« rtTfn» ,, 
V^yii^voufl point •'•nfuir Itt Mt«9 «lu bot-ag* ? 

Voluire «t M. Vabbé DelîUe ^ quoiqiio poui-^^rp h tort, 
n'ont m dUiMt €• tour qu'une M<^>Oi periuiaQ qnircr». r '«-"t y I . '..-tj^. ■ • ».*V> De^ Adverhen lie mnniirr , Vie, j-S FOnM ATIOV. 

Ix»« A(lTcrl>ct (le* m.llli^r4' rxpi iiiit>rit comment on «le 
qm•llc^mnni^^^î 1<*a rlioM'n •« 4<miI. Noim nvuris vu qiio 
ce» advf'fbet tont pour uhç pirposiiion ««l un ikuh itnlt»^ 
lantii. I44' df^str (!';ibn'*m!r \v (lisrourn letir a domu- ii;ii|i-" 

m<îw/ pour ai^tf('7fio<i<f«//r. CMi Ioa iioiiiiiâ.v#iiii«i adM.rlM'Â 
(le (jualilé , pariy tprili» m* iôi iiu'nt prih^ut^^ ton» dc^n 
•^ «djeciili», doubla pn)piitu''' est \lr <|nali(Ù!i ^^.tft «pi'jK 
.Aoiir en aiiftii {(rniid iioinlitr. Les' aJv'cAlMs P#riM^ drj 
ndjmifrt «e tenninont en mrn/ , ri Huî\rfii| dans leur 
tornintioii y les r^^K<N Auivnnlrs.: ^ 

. I". Hi:(;LIt. Quand radirt-NflM" lermiiir au nia.srnlinhK 
, pur uuc voyelle, on -forme l'adxilH' en ajïiilrant inmt. *»' J'oli niriit V.iai-inrnf 
1- ^lii|f^ott-Bi#n». ExcEi»TiON. On doit excepter foUrmfnt , nou- 

-rwllorrunt ^^wliettwnt vX b^lltinwnt i\\\\ %w se dit ptfit 

qtM dmi» lu «ent de diuutfment , et btiton* c»jit-< e uny 

«iprOMÎon du itjlcj fMinilirr. Tooi le» quatn^ne lorméut 

d« la icrminAiAon fdSihininr. 

Rkmarqy^E. I/uMige 11 prévalu dVcrirc vrainwnt ^ 
^perdument , irtg%itunierU , aiinidiUneni, Am*î , it» k 


V, 176 4i)êê Advèrhisê d^numiàre^ «te. 

■dvffrbet te fomirnt conronnénicDt à U i^gle. On ëcril 
îiidiflëremment gaieméni ou gnîmerti, 

'^JI*. HkOLR. Quand radjcctîf «e lermini) au tti<iar4ilin 
par une eontomie , on Ibnnr l'advvfbe d« la tunninaiaon 
ftminine en y ajoutant meni. Or«nrf .., 


jr«nd*-in«iil 


Dûtmri 


«iiltinct^Bifrnt 


trmc 


fVliiirhi>-mrnt.- 


l^ong 


-^. tonfM^Bffir 


HMfMS , 


h«ar«M#i>«Mlikf 


BrkI 


hHW»«in#nt^ 


D«uc 


iour*-^»*»! 


Frais 


rr«kh*-nMif. KxûsmON I. OIT doit excepter gtrUH , dont Pad- 
terbé ^i^niiment. Pour liTformation de cet adverbe; 
on tait rorrille Au lieu de la règle , / nf te prononçiint 
paa dant ^ft#»i. 

ExcBrHôN il. -K**! «djcrlif» tehnim^n en /»ai/ et rnl 
forment leur adverlw en' diaiigcant arU eii anuriérit ,: 
tX 0ni en emm^ntf vKloqural 4lo^u«mni«9t . OttMfnt oo«iitaavflM«( 
ObliHMnt obligraramral Dilifvnt ^rfiligammiint. 

^ liêfl adjectifs len$ e% préêent sont lea aeuU de cette 
cIaamï <|ui fiiivent k H'gle générale. 

: U j a cii^ fdrprbft itmuo^ en ffi#n/.'qui ne vien- 
lifp^i pft 4et iKfii^lilf :<!• tifii „ fiommêmi -, ÛMWMim- 
iiMn^ , mçftmHf^ni $ ^infftsni » ei nmêumintini. U y 
t kuaai dsi advwlMii df fn^oUirp doot Ja lermiuiùaon 
ii*e|tjMii en me«i : irU ton! | «» wn , wyn^»» mtU , 
bien f^nsi , lis n^r^iff tic. 

L'« (|iil prMda //t#fi< dana let advtrliea de mani^rf adve 
cpir 

nu* ni 

leur \ Des Aiherbea Ur manièrr ^ civ, 1^7 

«it louioun.niiK't , t'Uccpl^ dniiii \â'% tn^iile-neur sui- 

vans y uù il est fermé cl manfiu* d'iuk nixinl uif^ii : 

Àii#M«nt , linporfitn4ni4>iit 

'A«ruKléai«nt ImpunéttHml , 

CommodéoMtit IncommmlAinrnt 

InrnniidAr^mrnt 

-Inrtpéifmitnt 
laopin4<nif(nt Cummiiti^ffnt 
Confurniémant 

D^artp^rémrnt 

Détvrmin^mcnt 
ElTroiiiémOnt 

Eipr«t*^>>irnt MnUitAmrnt 
MinlArAmwnt 
NoinmAm>;nt 

Obal.iii^mrnt 
Op'iniâtt^inrnt / PaktiunnAmiiat 

I*i/inatu émnnt 

ProfnniUaiffut 

Proluk^m* lit 

Propoilioiin^rprat 

Sfftit^mrnt 

SApar«^m»Mil 

Sfrr^^rtirnf 

SubotHo nu Allient 

ptU UJtti^. Ik^ucoiip d'advi'rhm , «l prinrlpnlemrnt <ru\ <li; 
Ini«ni^rc , prennent ii's ln>i» (icniv» dr nif^nifiritiou : il» 
•uivrnl vxi i^'hi \vn ii'^lr» tlvn nilt-vitis. On doil vxn*pli*r 
parmi c*'8 drmw'r», vvux <|im on^ iMpj>ort ^ l.ijpwdîiu 
011 h In AÎmilitlidr , vi InMiiroiip d'niitn*H , IcIh <|iir tota- 
Uffient ^ «xtr^rnemeni , êujjiiafntnent -, am.n , lU 
m/nur , m vain , (txprèn , comment , im:eH»unitnent , 
ruUnrnnutnt, ri ntiitammênt. 

Ia* r<>mpnrnlir rt.f'ii* nuprilnlif m* ftirmfiit diinn Ion 
advt*rl>«*i de U m^nn* mrtni«^ri' vi uwf U-h mi'nioi nioln 
<pir dans Ira ndj<vtitJi. On dit '. pfvfùndénianf ^ uun.ni 
pro/î)na(^hwnt y plu9 profàmltme^U, mmmiptvfoniU 
ment , ir^M-j}n>foniU.mrnt , //» pitm pn)Jnmlr/nent. 

D<niK adver)>é» M*uJcm('nt (ornu'nt leur cum^ini'utii 1 1 
leur tiiperUlii* d'uue manière irrt'^ulièix: : ce »unt Otr/i 
II. iJ ■ï /' .178 .D9ê autrêê^êoH09 d*Ad%»9rheê. 

; ri iptd. Ile y o niw ? ! ' fait , mimm , U mieux ; et le iccond f 
piê , ott le piuê mal, ^ 

Les adTerfaet àt mânièr* | dont la foiuiion et t do 

tniMWi'wr deê yeiiiH ou djCt adjactift , sont èux-^mèines 

V iiKxlilî^pNr dva ad verbes do <|uanlit4S ; comme , un 

/' jfUrut /tom/ne êOff» ne dU rUn êonê en avK}ir bien 

\ •oigno'iîBcmmt exnminé la valeur ^ et êe conduit tou*- 

.. Journ êijirudemMWint que j)er90 fine ne peut êe plaindre 

tle lui. ^ .. \ ' 

J III. 

■■■''•' . ■ • 

T)K8 AUTRE* fl^ORTBS b*Ap VERITES. 

■• .■■>■■. '' '" 

I^t ndvrrboê d'ordre ou de rang sont ceux qui ex- 
primait la manière dont U*t cliotes font arrangée! let 
unes à Tégard drt aulrei. Cet adverbes ne peuvent mo-' 
difier.qiie les terbes; et ne' p<ruvent èlro , en aucune 
manière , modifiés par d autn^s adverlies. Ce §oni y pre- 
tnièrement , •econdement , etc. , qid^ se forT|^t en ajou* 
tant mo/t< au singu^er fthninin des nombres ordinaux , 
ci d'ahotd y aprèê y deuani, avaini , auparavant y en^ 
èuiie, etc. comme , Jaiieê premièrement la vérêion , ~ 
^ fiê9€ seilMiiidement la dixième 01^9 du premier livre 
* d 'liôrmoe ,paee0m ensuite àquelque autre lecture d agr^ 
mena f '^Ue yernùi mdmireni à*fhQKA la betuUé , ensuilt 
leê êene la déeirent^ le oomr ê*y livre après. ^ 

I^twdtfrfies de lieu et ile dietance ùmi ceux qui 

r j^ serrent k erprimer ierjlistanôea et les situations dcn 

lieux p«r rapport à la pencmn^iqw pMrle^ ou «lU choaos ^ Mj tt 
II 

cpii 

poi 
acti 
aiu\ 

d'u « J J' I .. ■ jiilonl on^rlir. G* sont, pour [e Immi , «/ù ,^i,lâ\drsà^ 
Ma , iin /uuU y en ixiê , fuu^oul , autour , r/( . J( :, ^ 
fl(lvefb<>i or prirTfncnl ni nnnpnraiirni kiiptiLuif. / tutz 
iviy alUz là^ chert'hexf par-tout. In, «ont drtbonuiipM dont 1(1 rritiilirtir Nttitd 

Pour la djêlancc j^ n» itiui , y,,^* , /o/>, , ;,n>r Ar , r/r. 
Q'» <l«'rni«'V» sont ftii»<:<'ptîi)lrê (lc<^ di'giVH «Ir- iiiiziiilini - 
tian.^)n <l il/, ir/*ff«^.|»J Uif /)/•/•* , n/trz filun I,n/i ^ ,[ )tr 
f(Uii /^trehi iro\y prr.i^ /Il trop Itf in.' * ^^ 

suivis (le In pirpoiitioii r/r. (hi dit, 

Dt prit il nous auiuir , rt (/<• /o/zt nom iiivifi*. Mai* on dit niisAi, ^•-- Prié d« tOHt tout mé p4<ilf ; lotn r/r ïoh» tôuf in'jrtnili c. D«OA Jr premier «vu , ce wiit^Uij^MaidûiH i\d\viWs; 
•t dans II* MM!()iid , de vériudiU*» pn'(NMiut)iiN. 

Ix'« «dvrrlM*** dr tJinpn Aont j-^mjx (|iii «'iq^iiiMjit ipiil . 
ipirrNCapfMirtii d4^t4*uipM. lU mj«it de «Ijiiïi M»ru.». rti» iihh 
diM^ÎKiMnit \v trrapt d'une «iiJiUM^rc dcHininuée ; ri* »onr, 
pour le ppéMwt, maùU^fumt ^à présent , prrt%t'nlrinrut , 
acUmlenuint ^ tttc. \ |H)ur le |mii«c , lùer , avanJ-^iter , 
atUrrfviêy etc. ; et pour le. l'uiur , déniai n , hifniôt , dr 
•itrmâiM ^ t) /'attitUr , mlc. l/ei Autres ne déAigiieiii ipie 
d^uye iiMiiii'rr indéteiiuiué«. (le tout; 9ouifrnl^,<l oi\li r>^ /' \, <B» ?:- •s» 
!• 

} / ■■«''*\-*tï,:;*ia((«a|||ll^.^,^,^,_.,,, , y _■.,,, - .■;,, ■ 

. ■ - 'V . ' ■ ' ' - " . ' 

160 De* autres êorieê d'uédverbêê. _ 

riaire \ quelque/bis , matin , tôt , tard , inceiêamfnent\ 
Hc. Pumii œt dcmicrt, il y tfi h quelque! iint qui sont 
tufcrfiéibler des drgrés de •ignifir4itiqn. On dit^ .vertes, 
plut ou rnoins souvent lallem-y plui matin i arrivet 
^ moini tard ; rendet-iH)us-^ hieniàt. 

RRMAnQrB. Jamais l'itotdJotÀts^iont quclqucfoi» pr#- <y 
C4^d«^s, le premier de la prf^potilion dj et le MMxmd de 
lu piV;po«iUon^jiir ; comme ,<«oye« k jf^pk»iê /wureux f 
c'est pour toujouri. • 

Ià*u ndvei'bet de quantité sont ceui qui servent k 
miir(|uer la cpiuntité des choses, ^u leiir vsleiu' , ou 
leur compAmison. Ce sont, asseE ^ trop ^ peu ^ beau^ 
coup yhien y fort , très , au plus , au moinf, du moins , 
tarnydutout^tout-d-Jait,pluSympins-f davantojfSy 
aussi y autant y tant y si y presque y eie. Ces iîdverl>es 
, peuvent modifier les verb<»s , les AdjtH'tifs., et i^&fn è ^ li» s> 
ad%erbes do manière, et quelques uns de lieu. Dniis 
cette classe y tr^s , quelqus /aussi , si y tout , ne modl-< 
fient que les adjectifii , les particii>es et les adverbes ; *^ 
davantage y du moins , au moins y au plus , ne modi- 
fient i|ue ks verbes ; et tout~d-fait n^ peut modifier 
que les_^rtidpes. 

1'*. piRMARQlJB. Un mot de «piantilë est ordinaire- 
ment suivi de la prépoaition de , mais c'est pam qu'il 
tient lieu de quelque nom substantif. Il peut; pour la 
mAme raison , èirej;^ime d'un verbe ou d'une prépo» 
sition. Mais algn il n'est pi «il adveriN» , c'est une véri- 
table prépoaiaon ou un vrai subsUntif. 

n*. RKM4EQtrs. Plus ft c/a^anto^ Wt'ciD'pIdent ' a '^ < - yf Dei autre» êortea d'^dverbet. . 1 8 r 

pai toujouri Tun pour rautra. Davanta^ ne pcuiAiir 
suivi ni dr U pn^position dr , ni de In (xinjonnion (fno. 
On ne dit p«t , il a davAiilngr de hnlLint tjur dr /n>- 
lide ; il *efii( dnv^nUiii;!' â /trit lumière» (ju'à celle» de» 
auirê». Mais uadoit diir , il a plus de brillant (fur dv 
solide; il »e jie plusji »eH lumière» qu'à' celle» df.n 
autrêê. IJui^intcure ^yivn\\Ao\v. h'wu qur S4'ul ot à la 
(In des phrases j ronvne y la »ctenc9 e»t e»ti moitié , mai» 
la i*ertu l'est davsntAj^e. Plu» de nVsl point ndvnlx» , 
puisque /i/u« est suivi d'une >[)iV*poNi lion et d'un ré^^inir , 
. âu lieu i[\ia3.davantaf^ esj toujours advei'lM\ 

' H-y a dek persotinescpii emploient davanta^rr ^^om /^ ^ 
plu» y resi unr inexaelilude. Oh doit din' , de toute» 
le» fleur» d' un parterre , là n)»e est celU qui me plaît 
le |>lus. 

Les adverl>es do comparaison , »iy au»»i , tant , et aur- 
iant , sont toujours suivis de la conjonction tpie. Si et 
€UUêi se joignent aux adjectifs et aux participes ; tant et >i: 
autant s^'emploient^aveo les siil>stan tifs et les verlMis. Le» 
image» de Pope »ont antsl parja^^ que »on «tyle ^»t 
harmonieux ;-— le vu^ gro»»ier et V ùnpudence brutale 
ne sont pas »oupèut si (Uingereux qu'une beiuUé mo- 
de»te ; — elL) e»t aussi di/M^ qu'e»timée | — elle a au- 
Uni de i*ertu que^tU beauté i ^~ elle ri a pa» tant de 
beauté que d'e»prii. 

On peut néanmoins e.mployer autant au lieu de au»»i , ^ 
avec dci^x adjec tifs qui ne sont M'par^J que par ce mot 
•t que. ' Elle est madeete autanl que »pié iluelle. 

On volt f par Les exemples que nous avoiis donQ<^s , % y é 
I •• ■ *.»'irn»j'4*ii:'"-:-'.^ -Wl. .,, .J. !...,,»•,. ,f, , , ,.. €) x^ ' '1. l8i />i« outrée aorîê» d*Âdverheê, 

qiir Ati«#i ei autant L^rinploirnt cljinA leii phr^art nflii - 
nuilivM, et n rt lan< , tUiu Um phrase* néi^tivet. 

NéiiitnoiiiA «i ri UuU sont lr« sriili qu'on puiiMein> 
plo]^f r daiu Im phra«ct afKrmativci , quand ce» adv«'rl)ra 
sont min )>our tirlUmêtii , cpinuit* , il €êt tUvenu tout- 
A-<i)Uf* à; f(roê et si gras , qu'il 9H à craindre qu'on ne 
te irouiT quelque jnur Mtniff^ dans mtn lit ; — il a tant 
enfin* f qa' il eê(^horê d'haleine. 

t\ y a dos granimairient qui diitinf(U<*tit encore dca 
adverbe» d4^ distribution et de motil. Mui» les premier» 
ii<* sont (|uc des advorbe» de tempa «ou» une dtStiominâtiou 
difKVeiilr , f t fon»idér^ »oua un ^fuipr rapport ; et Ics- 
»econd» ae HSduiaenl à deux , aavoir > pottnpwi , et ri 
cattse de on que. A (tui^r «•et »uivi de la pr<^position de 
<|UAiid il *e. joint à un nuin ou Ji un pronom, et dans ce 
cas ,J1 est préposition et n^jadverbe. 11 est suivi de que 
quand il se joint à tm Virrbe \ et danà œ ca» , .c*e»t uîie 
véritable cofijonction. l^aurqitdi c»t donc le aetd adverbe 
de motif. Si viou» aviofns voulv le rJ n sa er , non» l 'aurions 
rauf^ dt* préfiftrenoe parmi lot adverbe» intentigatil». Kn 
effet , il sert , ainsi qoe commeni , oùy combien , quand y 
ik Former l*tuirrrof(iition. Quoique ce» adverbes hc aoirnt 
pas întrrmgiitif» de K^ir nature ^ on pent | ai Ton vent ^ 
le» disti^ni^cr •oiM ortie d«HHim»nation.^ 

Pour i«cilii4fr aux (Hrangert la cvmnoisaance <le ces 
difRrirtBii*» sotte» 4*ftdv<tf*bet , iMMsen donaon» la tukÀa (i). \ 
A an {») Tëkiê dès Adt>0fàêM, 
mtê. Fomr U préêrnt} k. présent, poar \t fté9tn\ , V^ •n 
lai 

U 

Ui A a T 1 C I. K I I 

Nom nvons vu qii« IriadvnlM'» tncxliliml li-nvrilns, 

le» «clirrlifH, vi niAiiM* lo» advii Iww. I^xi«lnill</ll^ mii< llr 

. - ',.■■■■' '•'" 

Cil leuç place, rt'lttlivcint'nl ià_n'n 11101.1. Vv prAtrntffmeot ,maintraant ,BUJoard*liui , k rfM«h*(ir«« , itir lo ilmnip , 

A hnit|int, vitr. ^ 

Pour /• p«$$é : llii'r , «vaiil liin , niifrrroia , |a.li^, aDiimiM-- 

in«nt ,drrniër«*ni«nt , Hrpnii \mn , naRu)»rn , ftiiparaviiiil , rAiwinmvni , 

nouvclUment , la dvrni^ro fou , l'aulia junr , jui<|u'iii, )i.»i|ti'à 

prAMlit. 

Pour It futur : I)«frtaiii , aprft-iirmaiii , Ir lomi^mnin , Ip «nrli-n- 

«l«inaiii y bîaotùt , daiit peu , laiilKt , diiiorniiii* , (toiriiavuni , \ 
l'avanir: 

' Dêt tampê indéitrminéi • XV hhori\ y •ouvrtti , <|iirli|ti<<ritii , '«ir- 
■nanl , aoudaîn , •ubitamatil , au |)Uil<St , an plus tard , au plui ^ii<-, 
jauMiia , toujoura , pour lutljour* , \ loutn haura , k (oui inoiiirril , «^ 
' tout bout d« champ, rontillurllrrni«ii( , iiiti* rrtao , iiur^uinmirur , 
ccpandani , d'ortlinaiia , à Pur'litiairr ,-or<liiiHiiiiiiif<iil , Kimttnin^ - 
niant, ff Aquanamant , prraqua tuiijrturt , prrtqn* )uiiiaii-, In |>lii|iart 
du tampa , t6l ^ tard , trop l/tt , trop lard , d«i lumna lirinr , pnt 
•nrora , looK - iMnpa , alert , pour Ion , «li»* - Utn^iiapui* , anrorr , 
4«r«cliaff da nouveau, d« plua l>»ll(<,^li luiiir , luiil (l'uni uup , loiif - 
à-eoup , plua qua jam^ii, à point nomm^ , ^ prupoi , lort Ir ivropm . 
•n moina-dc rian, an un rlin d'œil , tout le joirr , à Irnipi, en lotit 
Umpa , an tMSfa at liau. 

AniiaKBia 91 tlEV. C/A , d'où.. par oà, iri , «firi , (lar tri . U , Jn 
U , par 14 , là haut , an \ aut , iri daaaui , ii i haa , k bai, m liât , \k 
baa , d'a^ h^ut , d'an liaa , par «n haut, par an haa, da.Uua, rnl" 
dadatUf ilaUofiK«o dabart, jttiqu'uù , juaqu'ici, juaqua-U, alauluui . x •*< X. t': ^.- ■r*^ F->#-.*^-.*.^. -'■•»%■ ,mmt!mmiiasÊmmèm>m 'mm^^mA jtk «. •' I ^" ».' i84 Place dêê Adverbéê» V*. RkcitB. L'adverbe m plan» onlinairetnent tprfi 
Ir vcrbr qu'il modifie , ou entre rauîiliaire el le par- 
ticipe, si le verbe ett à nn tempa composé. 

L*hornnuf le plus flairé e$t ordinMirrmeni celui qui 
pense \c pliM môdcaienicnl df îui-niénie, 

C'dt tui qui DOtt» prétiii CM trafique* fttrvur* 
(^)iii rouvrni '«otf/ti«ifi«rtld«ut.li'abiin» d«t rdurt. 

yf(/eaoiH>u« jamais vu un ^pédani plus %»ain eiplusen- 
ni^eux? A> aux •nvironi , loiu , bi«tt loin , pr^i , bi»n prJ-i. proclu» , lo^ul proche, 
tout aiipr^A «tout ronlrv, prêt <ri« i , iri prêt, de prèi, <!• plu» pr^>» 
vU à vl», à c6\éi , àm rAt^ , à tttr» , «Ifirant , tUrri^r* , tieMut , tl«MMia>, 
quelque p«it , niillr ^rl , eiîteura , peitout , (Ie5;à ,, delà , p«r delà , 
plut luiii , (à et là , c4an», à dfwite, à naucbe , tout droit , tout du 
long «tout le lui>|. ^ 

AoTiHBit B'oaDBi. Praroi^reesent « aerortdemenl ou deutiàme- 
aieat, IroieièiMaipent , etc.; oo prennier lleu/otr. ; e« dernier lieu , 
•vant , aprài , de tuite , enioite , tout da Mille , e»«nble, à la Ile , 
de front , de Tiing , lour-à-lour , à la roode « altematWement . à U 
foit , éoBa t à la Un , par tvnW* , en ordre, confueAaitnl , pèle-ntdle, 
•n foule , de l'ooii en romhie , mui detMti deaeoui, aent d#fanl der- 
rière , tout à ivbonra , pareilleaMnt « iemblablemeal , de la mena 
■umiàra. 

▲fif iRSii PS QVAVTiti. Combien , prô , nn f«o t fsnt lotl peu , 
beaurotip «guère, paa heaeroup, a«ea , •ufflasnoivnt , trop « trop 
peu, peu'à-peu , àpeu-ptèi , envfron , à peu de rhoee pr^t, taot , 
aala«t,plu#, davantage, malnc, de plus , toutaii plue , sunoini .pour 
le molni > abondamment , en grand nonabro, à fallen « rber . trop «her , 
rbèramesf , à bon marrhé , à grabd insrrhé , à vil pi^i , entiàrenient ,; 
àdeinl, tafliiimenlfà Tinfloi , foui «à-fait ,dlrao|»asr ni , admira* Plac€ dêi Âdi^rhen. lOf» 

RbMARQVB. On pUoe toujoun Apr^ Ir rrrli** K'h ucU 
vorlu-A cx)mp<j#éi t aiiui que ci^ux <(ui oui ou |MMivriit 
avoir un rc'gtmv. Ou doit dln> : ceat \i la nuxlc // a 
a^ ^Bht«^i{U«aiincnt à êes priruifyrs j ou t<ui.s/'<|u«*(u- 
mcnt. * ' 

Où plan» encore npr^s le vjtIm* \v% ndverlw'» «jui 
marqueut le U'uipi d'une mnnièn> irliilive. On dil : 
ofi »ti niine lanantèà travaiUt'r lard. Il /îi ut .if couilicty 
de lionne. heuiv et «o Irvrr malin. f'" ,* biffinwiil , mprvrilIctiMinrnt , prr«4|ii«« , c|iiaKi , N))W(liiM)riil ,' j>n«K«liU> 
invnt, ni^iorr«nirnt ,.rombirn dn foii , iinV inii , t'Ir. 

AoTlliBlt m «iANii4B. Divn , mal, fort bi<tn , fort imnI , X mrr- 
T«ill« , ni bi^n , ni mal , «iirnirnt , rt Iptit r«Cii ((ni m< luithrni <(<•« 
•djetlilti à l'aiMi, «l« but «n blniii- , à fitiul , Jk plomli , h nu , h 
pUin , k plaiair, k r«iii , à pviii» , à tnurrt , k (onirr < (rqi , k rniitrr- 
f^^ y fl« pirin gré, <\m lion |^rA , <io forr» , par Turr* , à roiivrrt*, k 
dérouvert, an naturvl , àmniioni', en «rrifrr, k l« reu verte , A lAloni, 
à l'endroit, à l'envers, du bon leni , du nuauvati •«*»«, it tout »«ut , 
Jk bo)i droit, à tort , A l'tnvi / k la ri^nrur , de érnt miis ^ <lr 'ïnng 
froid , eipr^t , k deaaein , d« propoa diMihAré, tout de bon , t^tieute- 
nent, pour rire , en riant , en badinant , de ton i baf , k IVlnurdie, 
A la léf ère , à la volée, k la YiAle , préripilamment , pm inniiver^ 
tance, par méf^a^de , par infpriM , au bataid .^par baMid , k l'amen- 
tare , à tout haard , au pii aller, p(o«tle à goutta, k IVtmit , d'ar- 
cord, à Konoux , à mert, à la mort , tout au long, tout A fait , t\n 
bonne foi , de bon i^u-, de b«nne guerre , de néieiiiié , à toute fuira,, 
à IMmprovUte , au dépourvu , tant j jtrn»er , aanf a'y attendre , ino- 
pinéHMnt , k l'amiable , en ami ,.à fleur dVau , k l'ftiivé** , en paii . 
on repoa , k vide , à aer , aana. fa^on , d« travers , de biaii , do Ruin- 
gvoia , «It aivean y «lattamtol, fort et ferine , ru diliganre^ à la 
moda. ^ , % ■r \ i .•iv.»4:,î juar^u'i.*/'.'' /-^^Mi:*': '^■^4^3tjxsrm^v.i .\9t'afr..4lJU.Jr': 1 86 Place iU§ jédferbêé. 

r*. Exception. Oo place «fint ou api^^ IotatIm 
Ici advcrbet d!aiTKn(^inent , aiii»^<{iie ceux qui marquent 
l(r leiiipt d' UDo • manière Gxe. On peut dire : nous d&- 
rtifiê faire premièreincBl notn* devoir ^ tecondemcnt 
chercher dêë plaiêirê permi»\ — aujourd'hui ilfiUibeau, 
droiain il plsupra ) -^ Ufait aujourd'hui beau , il pleur- 
vni dcinarti. 

Rkmar<jUB. Loriqiie le vcrbo cit à rinflnitif, Iri ii4~ 
irrr)>ei monosyllAi)i()ues te pUccnt Nvaiit ou «près cci^in- 
finilii*. 11 est indifft^nMit de dire : bien cfuintrr , chtmter 
bieii ; inieuK fxirler , ' fhuler luiijux. Ccat l'oHuillé qu'où 
doit coniullrr. / 

, H*. Exception. On doit placer avant le wrhc les ad. 
vci'kei comment ,. ou, poun/uoiy comUien y et quatul. 
On doit dire : Comment i>tme porUm-^wê ? Qù allea^ 
ttfuë ? Pourquoi %'oua enorgueillir de vofire beauté ? voua 
ne eaveik paeiiiw^neïï elle durera {et quaod f[^ dtà^^roit 
kmff-éemfÊif , detfûM-iHiUê vous etmrgtmUlird' une ilioèe 
Ttpii né voièe rend pae plue eetimiabU ? AttfMIVM D*Af riâlMTIOM , B» hAoÀTIOH BT 91 OOUTB. NoUS 

»*âvwn« rUn à fti»ul«r à c« qu« Bot^a «n «TÔBt «lit. 

AnvsBBM uB coMrABAiiOB. /Aisti, d* aiàmB^ cobimm ,. im partU , 
iBttl «MlABt , loul-A:U'roU,^éép«rélPoklt« à part , à PérBil, pliu , 
fia , 4« pU «B f\ê , <!• «iaui^ ea mlmiA , ni pin* ni «sina , à plui 
ii»(«» rakaa , ai » Buatî , au»iui7^niv«vt*tl«Mtnl , géBénlBOfcnt , <!•«- 
/c«««nl , BMlraiiMiil , pfKrticuli4tBin«ttl , f riocii^lBOMol ; mr-loMl , 
Bprèa tout , •■ roBlrairt . ^a 

V^ tàvatliM qui Mrvaol à rtnl«fro|iiiou loBt , qutBtl , cBOsbian « 
•«mbian da fuU , rooiniaul. > ^ <JI , Piace lire Âih'erlteit, ^^7 

•ir. R^oLb. On «loi l toujourii placrr racUciIx' av.uit 

r«<!j«'<lif «ju'il iiKMlifif. * . ' , ' é 

Vrât ime Jrmmr lorl //rA/r , W^t^-amniblv rt iiilini- 

mcnt honnête. 

III*. Rk<il.r.. Ix'S advcihr» dr (|iuinli(r «-t Irn tioin .ni 

avant \vn autr<'5 H<lv<TlMvn. 

Si fjolintrnt ; KvH-iirianJMtiirnt ; Ir j>l viMulmitrment ; ~ 
moinn hontitieinrnt ; r/v nont U>ii(oiu» cnacntilc ; ih hie 
aerxmt jnmn'iB tttiiifrnitnl unix i r V«/ .suiixul inojurn- 
rnênt qit' il arrive. /' 

advrriMvdr (|Uiinlilr , oonunc , hwjumvrnty irop ftouxtrit ^ 
AAAira mmpent. 

RKMAllQllKyl^^ ttdvnN'» '1*' qiiaiili^j!)0 n'iirontu'iil 
ftOuVrnt dans 1rs nuNinrt idiratcn : il uyn qu'un»' ioii|;iuî 
habiludcr de U li n|(no qui puinM' làirt; rt)niiJ)lliv «-ni 
qu'on doit pLwvr \vh \Mvn\'ivrn. On dit : si' fmu , t,n*p 
ffeii y bien fteu, trèii-^HU , iHiiitroup trop , hirji a»Mez ^ 
ùitn piusy hiétn lUê^wOo^^ luiMUnyup momn , tant 
plu» y timl nutins y tant mietix , lu/il pi» , <'U'. (^)nrl- 
qinti'uit oU^nir Liulvci 1m> bien rtt «dvorUî di? uiani^iv ; 
ctêi lorsqu'il vinut It* cUTuic**, cornons, nséiet bien^ 
. nwina bien y fort Inen", I 
r. y i88 De» Conjonctiont, 
(H A IMTR R VIII. 

. ^ DkM CoNJONCTIONft. 

I jiyi <li(Ti''irnH'» ^î»p^^«•» <lo inotj» «îonl noiiii lÉvOîli pArI<*. 
juM{tr^ pirM'nl iM!rv<:nt iâ/lomuT In phrnscn, mAiA (iVit 
phivÎM-A itoh'm', <]in*, '|M»wr pîm de tlaru'; ol |>1uh<1<* pr^ 
ciKioii , reprit a l^'M)iii J(* ix'-iniir it (l'aiiin>« , ttfiii d'ex- 
pritnor d'iinr m ini^iT pmiMî VuX^v. qui <*8t lV)h|<!l de 
«ru o|M'TatiôiiH. Ku oni't , IVnpril lie le» ohjeU «miIiNmix, \ 
oïl le» op|H>M* Km unn aux AUtir». Il conipair , iJ divise J 
il fait do5i l'XiYplioiiii , ilajouti', il diiniliiie^ il nnd rainoii y . 
il ronrliit , \\ .inArque riiitriilfoii, la (iii ^ le temps , riii- 
rerlitiid<>^ le iiiolif, etr., : o|N^i-ATiôns (pii dji*miiiideix>ient 
liCAiiroiip de n^|MHiiiotii , de temps el de diffusion , mAis 
qui sont exti^nemcnt simplifiât, à Vaidc des oonjono 
lions. 

lif*s <v>njonrtions sont dunrdes mots «pii senrcntK joindrA 
des phrMs<*s «mi (len.pjirties <Ie phrase 1t*i unes aux autres , 
Cl (pii rendent sensibles pAr'cc moyen les diverses op^- 
rations di* I esprit. KHes sont ind<^liaables, oomiAo les 
pr^|K)sitions et les adv«rlM*s. 

On peut ouisidf^rer les ronjonclions ou nrlativemcnt 
à \\ xpn'ssion , ou relativement il la signitieAtion. llela- 
|i>emeiit \k loxpression, eUes sont sinriples ou com(^os<Wrs. 
Les amjtnuticms simples sont c«tles tpii scmt exprimées 
en un sewl mot , eoiîimc <»l , q/i , m «w , «• , cxiV, etc. du ■^ lyei (liJfértntfH etifyriy^» f/# Conjanrti'ons. iV,*^ 

LoA con|(»iiriiurlA r()iiip<Mr«'» Honlc (llrn (|rii m^ iui iiinit l'r 
pliifticiin inoU) coiiunc , à nttmiH (jur ^ soit <fm'j à toh- 
^ition qttr , ctr. , et von iiiotn soiil iDidiiiiiirMiuMit cl«-k ;t(t- 
Vi*rlM*fi, (IcA mihiilanliU , fli'k mmIh-s iih^mi«-,oii (l'.iiitit.H' 
conjonrtionAftuivirKdr (fur. I);iiLHl4Hji'\(*iii|>lt'H<-ii(''«, nioiriH 
cfil advrriN', (X)nditu>n vs{ suhsi.mill, vl mtit vsi miIm-. 
ConftidiW'ërsn'Intivrtnriil àta •ti;^iiili( alioii ^cIIch m* (livis4-|it 
en drnihfiilf» rjipra'» ; tvl rVsl mhjh «o lappoivi «in'il isl 
clMMitivl (It* Iffi coniioitrc. 

11 CKt toiijuiiiti lacilc (le (lislliif^iirr Ir.n roiijoiirtiotis 
|)r<^posiliuni et drt ailverlM's , (jui Hont Irn .h«"iIi>s |»ii 
du dÎM'oiirs AVer li'iKfiirllr!! on puinM* Icn ^oiiIoikLi 

conionclioiiî» nimnlcH dil!^|•l•J)l i\yr> inlvril)»'s ni <) 

nVxpriiiR'iit pan uiu' cin'onslniKi* du nom on 

et df!» |)n^|>o»ilionH ,.rîi cr (juVIirn ont jur 

leur premier nuit nuivi (\v' (jtir , ou tic -la 
Pour mettre danice ( hnpiire iiuliint iVà 

que danir len prén'rdni!» , noiiH Ir {\\\Â 

ticlen. Dam. le premii'r , luum- irail 

('•t|W'eeftde (Hxijonetioiiii; dan» le 

nuttre les dillerenu utaKes de la^; 

troui^me enfin , uoua' parler 

tioiiii , et de (piel4|t)4''H loin r; //.. ' .. '. d |>artu*im|M)rtJintir , et eii/f^eneral lro|) |m*u connue , nui 
loul des élraii(Çeri. 

ARÏl/l;E IMVKMIUU 

DkA DIFFÀKl^i^TOa KAPkcKA I)H ('oNJON( ru>NH. 

Lcf diflc^reitivt etpècci de coujuuciiou» n^pondcut aui :4 ^ rgo Déê diffirtnieê êêptC9ê de Conjonciinnê. 

Symm opértlioiit de l'etpril, ou à mm bctoinf.. Ëllet 
•ont en. ooitoéquénoe coptêlaiiveê ou f£aê9«mbUtf(n , dim^ 
jonctii*eê ou de division , ladufereaiii'ee ou d'opponUion , 
resirirlspee ou d'ext^piiom , côndiiionn»Umê\ euêftensittet 
ou de doute , conoesêit^ee , dàclanUivtê , oomparaUvea , 
ou </ 'égalité , auffmuniaiùM» , ou dintimUive»^ oauêaiii*eê 
ou <^ motif y com:luêi4^ê , de tempe , cl d'ordre , tran- 
eitiveê , etc. 

Lc« conjonrtioni ro/Mz/o/iWâ totit crtlet qui •enrmt à 
rMtembIcr drux nom* ou deux vcrlirt ioui une mémo 
•ffînnftdon, on lout une même n<^don. . / 

Ce sont pour rMOimiation. 

i*.Et*^ t la ecienoetl la vertu sont deux cîioeéê bien 
estimablee. . -^ 1/ * I« coBf«iirtio« «I ivmI U«rli« !• ditrouM , qiiand , pWk^U <1*ui|. 

r^ion* ilnii»!* , «lU Ml auivi* «Tini MJvt'^ui «tt séparé éo ton T«rl*« 

fmr «Il RMMd »»ib f dU aott. /« coii4àm/i« sa partêM , «f /«< fmuttt 

fmt M wpuBfcaliWB» Im fiait fmM em ^mmtomp é'^ocamom» , m'ont 

Umjomts pmnt immemêeiiÊê. U MMhU d'abord qu* sa famm* •! h m 

Jamtêê , «le., lolaat I«m d«ai ré§iaiM aimplM , «t qu'un v#«ille 

dir« I /• eofi4«'**JM sm/fmHsM tt Us famiês qut am nonchmlanrê lui 

ptttfmmm. Oa y iiw U d|r« \ fê eom^lammt mi f«#v«M » 0/ ^'ai lou- 

^emn H 9» f4( eeâmm imewe mêm kUê Ut femies , eu. 

ISoHê e¥onâ m /Unm r«c«Toir W>fi« ion ««i» 4«« mtUéonê ijui ne 
t'itotant umiat ^0 pour le têéchtrtr ^ at ia fortifiât da ca qui 
éa¥vit occaaitmmar êe mima. Iri « at aêfhrfijtarat^ Irup i-Ui^nA «Ir 
racevùtr f am rreil d*a|»«iil q«« f«iir régir éfal#in«nl ia dâthiranl s* 
Jorf^tfi J« éir«U : «1 dV« fl «M «• fiffttfiar da ce f Mi déçoit o< eu - A Jïeê differtnt9ê Mpèc€ê (jU i\ttij onction t. i<)i 

■ UMJ. 

5*. Tani...qii« : notu élion:JU jUni hommes <mjo 
Jeninuiê, 

Ce lont ponr lu itr^mion; 

1 *. Ni ^ ; i/ /x» hitit ni f i« niangr. 

Al l'or fti U Krand«iir ii« iiuui rowièfrifhf^nrrat. ^ l'A K^rA^Mf. 

trtezpaWjr rw Mttr- 3*. Non -plu* : piiiMjiw iHfus ne aor 
lirai yjaj'nuii plus. ; ^ « 

1^'i ix>nj(>iirUonii disJonclitT/i «oui (tllcâ «^ni iiiafiiiNfit 
"altrrtialive ou dittiiirUoii. Co loiit ^ 
!•. Ou: 
; (•rAiiU roi I CM M lia vaiiirr* , ou j« <tiw ilV^nir». 

lii.<iriiikAti. 

a". Ou bien uUlOtu mmn pi\>tnrnH (Uê-i*urt',o\i Uv» 
À KfnëUi^fion, 

5*. Siiit; il Jaut tonjour» von.srtHier Ui nitrnr «jfu- 
j^Ué d'amie , uni daru Ui bitnne , toîl (irirt^ ia mamiun^ 
fortune. 

4". Soitfue : uÀK ë{\jif vous /7Ki^i<T>s,«oàqm* %^umIu 
yiez y Jàileatitiàt ptmr ki gloire de Dieu. 

I>;»oçMijoiioUiHM^v«l/7Wi»^.v 11^)111 (vlIrM qui rt^Mirigumit^ 
de (|tiel<(ue maniuVr que oe M)il , une iil(4*ou uiir pi-uix>- 
•ilioii. Cji^ MM&t, \ ^ \ — , ' ' — : — : — 

" .***• ■•UUur» étfHiÀti* «»^ploi*nt Miivanf «I , ni . l'.ui |»oiir 
Taufr*. OpvaJa^t et n« doit iVmi^uyvr i|(ift tl«iiii une y\i%%m •llnm»- 
tU« . 01 NI liant UBO pl^aia n^titr. Jl laul wl>»« iv«>r Mularorni <|u« 
«« (r«féy)asr lot point. % tti,r.|ttr: ^mHi^J .J*)^i.,.,«, .■ ; i'tî-iW' -J 191 Dêê différêniët êqt^cêê de Cof^onctionê, 

x\ SinontJénaiaulrwchoMâvQUêdirey êimMiqn* 

a*. 6i ceneêtquB : je tCc^ rien à voue dire ^ ti ce n ctU 
qacje le peux.- 

50. Quoi 91/1^ x <'«*^ f« «P»®* «T^ ♦'*'*** dii**«. 

4V Pqitrmi» ^ur quoique : poi^r Arw déin^t^on nen 

est pas moine homme. 

b"*. Encore que : encore qu'i7 eoU disgracié, il n'en 
esipas moins fier. On icierl p*u de celte conjonciiàn. 

6". A tnçins que , ou à moins de : cette affaire ne 
finira pas, k moinn qu'ii/ ne vienne i U ne pouvoU le 
traiter plus mal , I1 moini de le battre. 

Les conjonclioni adversatives êqiM ce\Un qui lient 
deux propoiiiioni , en inirq^ant oppotiiion di«ni U ie- 
oonde à I V^ <**^ *" pmni^^c. Cr tont, 

!•; Mais : ^ satisjactiôn qû'çn tire de la vengeance 
ne dure qu'un moment i uïmiè celle qu'on tire de lacU-^ 
mence eit éternelle. 

a*. Cependant : ildU yrai^ cependant oA ne le croit 

y. Néanmoins ;. Marias fiuji>rt maUraiU de la for- 
tune y nésnmotM il ne perdit pae courage, 

4*. Pourtant t Cicéron y quoique grand philosophe, 

n'étoii piurunt pas ennemi dee louanges. 

.S*. Toutefois / cette nouvelle se. soutient , #ut«foii 

psreonne n'y croit. 

6*. Bien que t il nest pas étourdi , bien quUljM- 

misse Vétre. ^ 

U» •onjonciiont co«rfi<*o/m»//r# iout cvUet qwi !»«"' «. < ,**-** <4I • ( ..*-i. « ...- Dei différentes ë0pèc^ê dr Conjonvitonê, njj 
•eux menibreft du diacoun pur lupiMitiiion , ou eu ninr- 
quant une coiidiiion. C« tout , 

i'..Si: U>t4i eêij)e,x/u, si vous ne t^ms 'hdUm xU 
venir., 

a*. Sin&n : corrigrtm~iH)us , «hioii tous sercM généra- 
lement détesté. 

3". Qtéond , quaru/ nw'nie , (fiui/sd Inm même : 
^François i^r. n'gtit rendu ^ne Ui p<ifYiUe à Charles 
Quint , quand , quand uM^ino , ou (|u»ind ïùv.u nu\iiio 
a l'eût fiùi arrêter lorsi^u'U pasêu par li l'rance. 

4". A nunns (fur :.^t ne sortirai jHit ^ u uioia« «|uo 
i^tus ns i/enie% me prendre. 

5". Pow^A que , suf)/H>sé que , au ca/t que , tfn cas 
que T %HHÏ» %*ims tirerem île ce mau^tuë /nia , pourvu 
qiif , 4iup|><M«^ quc> i\f. %>i)us montriez de la firnirté. 

6*. Bien entendu (fue ,,<i ixmdttion que y à la vhatgtt 
que : ttnis réussirez dans ce ttr entreprise ^ Lmii rnini 
du , eU\ que ^pous siuurcM, à ta lettre, les moyens que je 
wus donnerai, \ 

1^'M roujonnionn susftrnsives «ont nllci (|iii sirvrnl ti 
marquiîr quelque tuaiNJUAion ou quéjj|niviuumiiudi . Ce 
•ont , ^ 

1*. m < on ne sait Jamais si l'on tsi i4r Habit mrnt 
aimé. 

a*. Soupir si , c*est à eat»oir si : fous inms tejxiissrt. 
Vinuigination d'agréahUâ chimères ; savoir , ou t'eil 
À uvtur ai vous seret Jamais d même de les réaliser, 

5*. Quoi qu'il en soit i quoi t|u'il en iK/it de ce que 
voUê veneM, de dire y Je veux en col nr les risques. 
U. i5 . 


■:4'aiii:^i.vv, ..,?,,... i:, ] 4)4 ihë dijfirtntêë 9êpic9ê dt Conjonctionê, 

Let oofi)ôMtkNM cQOCtêêê^ê tonc cellw dont on •• 
•rrt pour murquer que l'on (WniMira d'mcoorÀ àe quel- 
. qtM*fllioM. Casent, 

i*. ji la véri^À^k U vérité la di^uiibiUté de la^^nuy- 
tiens à Vin^ni 9i4imion€û%Hiht9 , tnais elle n'en esi 
pan moinn vtrtaine. 

9*. A h bonne /mu/v ifue > à la jMifitte heura qu'o^ 
puiêêe ^lèêfifn^flHe cétlt*r aum eèn^omêiaru^ee , maiê ve . 
ne doit Jàmate être mut dépens de eçn honneur, 

^*. Quafêd , quand même t qumîd , quand m^ma 
cela eentii prmi , yMf pourtieB-^vue en conohirye ? 

4*. Non que , non pas que t je Vét»ite ., mm ipia , 
non paa qu0 }^ ^ hraigii» , mtùê pour n'être pas 
obligé d'mgir cùnêre mes prim^ipes. 

b\ Quttiqué , encore que t qtiaiqna , euMira c|ua %Kmê 
eoyem fondé dans Poe préUrniifLm0 y éiniett de, plaider y 
M'ilfpoue eet poeeible, 

Lm con jooctîona déclurm èi t t ee lont oailet dpnt on te 
««'rt ordinairaraent pour expliquer quelque ckota, Ca 
•on t , 
^•a- WS Savoir t la terre rei éiuieée en quçitr^ parti^ey \ 
°^Mvoir , r Europe , l'Asie , l'Afrique y et VAmériifue, 

9*. Comme , com'n%e par eetemple / Uy a bien dee ^ 
éfffUie dont noue connotêêons lee caueee ^ (x>nima ou 
comme par e««mple , l'éU^nUion d» 'Peau dan* les 
pompée.^ 

5*. (?eet*rà-dite I la grammaire' y cW«4-dipD , /W/ 
de parler et d^éerire correcte tnent. 

Lea oonjonctioot comparatH'ee sont oallaa qui tenran» Deê diffèrenteê eêiy^ê de Conjonctions. i«5 

à niAn|iMrr rnjiport ou paHié murc drux pro|M)4iii(>ffH. 
ijti «oni , ?^ -y 

1*. CWi^fMf, ainsi y île nu'mr , ri/>M4 y/4* ; A/ r/r*- 
tniciion de JénimUni est arra»^ , cxMiunc , dr ini^ino 
que, àiiiti (|ii« y. C\ l'atHut prrtitt. 

J'i .iuèai bien ijue : la réi^/ntion fntnçxute n'eut 
paë eu Uint d'ennemi* y êi Un Fntinçoni aiH>ient ^tv 
iUë Is prinvijfe y ikum bien dinfuiMéê ixw'îla le mmt à 
préêerii. 

3*. Aussi /mi yw^, autanê^ que t trtumllez nws^'i 
peu (|u« , ou Aii>Mnl 4|u« %Hms finulret. 

4\ Non /dus que : il ft'^oute non ph,n cpir */ on 
lié lui parlait pas» 

5*. Ni plus ni moins que: rwns (rvi,ns7fj tmii/i, 
dans les prisons ni plu* ui moim <pi<î si nous fussions 
été df vils mêlera ta. 

ۥ. Si,.., qus t il n'esi pas si richf (\\\il ttnulnnt U 
Jairw acvrvire. ■ • 

7*. J£n m'f pour c0mmé : il r## <ti gnind seigneur., 

Let omijonrtioin ttu^trnéaiî^s et dimi^iutuTs nom 
cellcf dont un »«• tort pour ajouter k <* qu'on « *tniir/, 
ou pour le dim nn^r. 

/> sont |M>iir Tu uKm«>ntA lion , 

i*.. D'aUleurs : la piufiart des rirhts sans nnis^ 
sance sont fiers et pleins d'atroffam&i^it^ sttnt d'ail 
leur* brtêiaiix tit insotens. 

a . Outre qus : risn h'sst plus amusant que l'his 
toité^ owut» (|ur rit^n n'est plusinstrttrttfix>u?' A* 
manière Mê ss cofuluirv atrc Iss hômmss. 

. 1^ * • ■ ■ ■ . . j 19G />#« dijfèrtntêê Bwp^ê de Conjonction*. 

5". .Déplu* iJ€ xHiUê UinU do plut 9110 tofi« fo# amû 
êofif auêti bien qu'ils puisneHt fe'trr daift Irs circon*- 
Uuiceê prèêentéê, 

4*. Au êurpluê : le Irradié Perdu a île grande 
d^JiuUn ; iu fiirplus , il étincelle 'de grnie ri de Jeu. 
Ce •uni pour U diminution, 

1*. Au moUtê j du, moins ^ Vauantage quwt jeune 
homme doit remporter du adlè^'e^ c'est au moiiia y ou 
du n.oins , de saisir bien sa langue. 
. 3*. Pour le nwins : il faut fnmr \i* tno\m connoître 
les princiftes généraujç d'une langue 4 tirant d'entre", 
prendf-e de l'enseigner. 

RkmARQUR. Kncore trrt pour riiugnu'iiUiUiHi ri )M>ur 
' Ia -diminulion. Du d'il^ // ne suffit /ms d'instruire , 
il fiuU encore cherc/wr à plaire ; -^rii<:orf e'il êfûen- 
doit fxiistin ; nutisnon ^ c'est- le plti§entélté des fto/Hmes. 
Dttn» le premier ciLcniple , #m'«/Kre«tiiugmenMttil ; il est 
diniinutirdflnt le M'cond» 

Le* oonjoncUont causât ii'ef pont (flirt qui fervent Ik 
miirquer U cmum de queU|M« vhoêo , ouU raitton pour- . 
([uoi on r« iàitê. Ce tpiit , 

i". .(aw t défiei-%Hius de Lijbrtune^ emt elie est in-* 
constaniet ' , 

. ^*.C€\p%met,qoieaintifou^n^a%^e^ obéi qu'à l'honneur ^ 
eoyetk fermé iff[f¥* Vinfi>s;tuf^. 

y. Paneqne : éviter Voiaweté^ pNrtT i|uW/« ril la 
mère de toue lee yicee, 

Bbmahqijk. U ne ^ittpM conltmdni'/Mnv que , «on- 
jonclion on dciu mou 9 avec jHir ce que , eu iroîê mots \ ^ 
Dfiê différentes enp^ea d^ Conjonvtionn. \c^y 

M'parëi , doiilJe premier est \\\w pn*poAitioii miivir (bi 
pronom df^monitrntirrr n du pronom ivUixï qiw : romnu- , 
jf luxticfi Iwnty prtnc cpn» wmti me ditea <fu' lient bon ; 
'—je j tige y pnrrt'qur \H)ua me di/e/t ^ ifue la Imture 
de ce n*'re ne fteui être tfiw tn\.%~utile. F)nnii Ir pnmicr 
rxcmpli', partie que ml une vriiuMi» omjonrtion ; m.ii» 
dan« l<> M^rond, par ce (fut v%t uni* pr/^poiiition ftuivif de 
son M^gi nu\ 

"i"- j4 cause tfuey attendu (fue ^ 17/ (jue : faut-if t/u'il 
êoit ai xHiin^ h rnuiu* que non DUi'ra^ a rêiuitti ? '—' 
femme», ne l'tms/iflnri/iezfHiJt de v<)tre hniutr , \\i i\[ir , 
vu nt.trndn(|U(' cetavànta^ ent d'une hien rourtf (lune. 

/>". PuLHifue : aimez uniijurment la vertu, \niis<iut>//i\ 
seule f}eut i'oun rendre heureux. 

- <)'\ Pounfuot :\H}\x\i\\io\fHtsiiéz-vous aiuëi \>i)tre4emn^ 
«a ne rien Juirt r 

7". D'où vient que : d'où vient <pio vitus restez oisifs.. 

ft". /-//i/j (juey (ijln lie y /umr :'un se donne Inen de 
ht i^eine ptnir faire un Inm livre ;^ton le, met au jour 
«fin d\u^jid/rir de Vlwnneur. 

KMAligi'-K. fourex a/tmifue p.iroiMrnt mq phMiii<r 
M|>on;u AigniH«'r In m<^nu' rliow ; lïyii»', nvrr n^i |hii 
de n^rxlon» on voit «JAiWiierit «m'il y n ^\v In diffciriKc 
d«n» l'emploi quVn font Irf» l>onik <^Tiv«liis., Lr preniirr 
mAnpir un rfH-t qui do|l Aire pitxluit ; ri le trrond , iiif 
rffelqi^^on d<*tire et qu'on rspArr. n«niirexrmpli'rii(*,;x)//r 
miirf|ue un eflèt reruin ; el q^'/i f/e,^nn effet nu 'on ni - 
tmd et qu'on a en viit. 

<)". De /teur qiur ou tU y th crainte que ou lie : m *i • / 


■;{> * . 19B JDW« diffiranUê mspitmê de ôon/onctions. 

pêM nvm: Uê Jaciiêux ; àt prur où de* oiiint* t^m'on ne 
fùits mHêftçonne de penser (xunme eux. 

1 0". ^L. if9êe t la langue Jrançtnee esi ù générale ft\\\ U 
ny a pas de paye au niondê où une personne qui la 
parle km* puisse se faire entemlre. 

iLrt coiiioootion«co/ir/!iMii««^iilr«*lle« donioiiM M*rt 
pour tirer unis oont^ueoci d'uaC'propoftilion prérédcnU*. 
O »onl , .0 

I*. Or , donc t il faut aùnerce qui est aimable \ or 
la i*rriu est aimable , donc il Joui aimtr la urrtu. 

le". J^iir conséquent , ainei , c'eet pourquoi , v 'est pour 
cela que / cep^uplm esi oorrompu ,ei entièrement énei^'é 
par la mollesse f par oontéqumt , etc. , il st,ra aisé île 
le iHiincre. ' . , 

HRMAliQnii. Il j • iinr iétffijhwr difl^renon cntrr Ici 
deux prcmi^lt*• vl les deuxdernièrca conjonctioni, l.rt 
dnux premifirii iont pitis propm k mart|iicr U con- 
rlimiôrt. (f nn ^itonnrmrnt ; «*t Irt deul drmi^n}• ^ à ex- 
primer Jîi tuit^ dHin ét^nrtn^nl ou d'un fait. 

3**. Tellement que : il a été lelleaienl affeaté cju'i/ 
en est moi 4. 

4f%,i^ fo/rfp r|(4^ ^ eh sorts q^e , «Ai manière que : 
les ntyoïïA d{à§^U^ réjlévhiset rômfmêpar Iss gouttes, 
de pfuUi , Jùrfr^f$t Varc-sf^^ifl^àt «orit qur^ eu:. , cyt 
signe éclatant hsjpqrultjftmais qu dits pleuift. 

l^ nmpomtkm* dà tsmp* om d'ordre toat otlWt doni 
on ir t^ri pour lier 1r diiooun par qiMkpit drcomluica 
du i#fi9p« (Hd^onjre. O Mmt^ ^ 4 ^ lïeê liiffèrmfUeii eëpèctêiUf Conjonctumt, iq^ 

l*. Quatid, lorêijiit,'*^ : quand ou loraqu oâ nti^'v ifuns 
■l'aùondai:cê , on n'est gurre nj/rdâ du br/tmn </r.t 
aniren. 

a*. Dans U êerttps ^im , f^nUun/ <ftJé , dtérant (fur , 
tandis qutt ; Home etoU lieureitMti et Jlonsêunte (Imiih Im 
Icinp» t\\\eils avott deê i^msuis* 

3". 7ar}t que : elU a /ait U bien uni c{uW/<v a i^ii. 

4". Auant que : on se ë^n'oU i/'<ki>/<-«4r d'iuitretiou 
de peaux jhhat i^tire , «vant que ie*fHqjirr fût m 
usage. 
^ li\ JJepuiji que': U »'e3t paéêr htrn dnt êvènenirnu 
depuis (pie noue ne tu)us eomnieë viés. 

6". l}iê que y iUéêêitiit qus / tkru^it-nwi , ^l^• (|ur 
.'ou AUMÎt^t <|ur i^)iis voua ëerrc pnHur't les èiJairvinse- 
nienê que je lUtêire, 

7", yi fteifuf: k jtctné n(Ht s /in is^o,n s qti'il erttni. 

8**. ^iprès que : iiprt't qu**/ eiU cessé lU fkirhr^ 
Vaëêrrnblèe se se f m ta. ' > 

9*. Ve/fenda(U :. c'est un de ces fyrituns tristrs rt 
fuirgneujt qui iVùnt d'auth esprit que (^tui qu'ils 
trouvfni dans les livftè , i»if c«»pendiiUl on le recherche. 

10*. Enfin , à h fin .* ivnfin , ou à U (in , la cause 
de la rtJUgion jde Vhônheur et de l' humanité j triom- 
phera. 

ÏJtê cofiijonctioni iranêitiptê sont r«*llci qui MTvrnt H or pauen d'une drcdnftince k unr lutrc. Ce tout , 

en effet , ùù rèêtê , 4 propos , après tout : or , toutrs * A tort que pour lorstfus n» •'•■iplo'i* qu*«n van. |v a,:..v.- .H«^B:m•^*«:■•'t.' -.,1 i*-,s r;. la* w..-^? * . ..4 1. .. -. 900 J[}^\r emploi «i thê àijfirtnê uêog^ê 

ehoéeê ayant Ué ^ainsi réffiéêâ à propoi , /> vot*ê 

dirai Cet oànionctioiii rendcnit m général l« di»rour« 

Imlnjiiil ; Irt bon» érritaiiu en fbnl mirmrnt umrc l^i 
Imniiliona doivent être pliu dapa !«• idêrt (|ue dent \t% 

mou. 

Noùâ. «vont di*jà ohtenr^ 'que lét lamçum rn fi(<fn4^fiil 
•ont lW«-^ifi!€tueutri djnu U aignirinition d^i mou. 
Dans U lan^ne franç<Mae , un mot p<»ul "njm iinilrnirnl 
f tre rtnfçé abua diffihrcnlea etfiècfa de moU , mai» encore 
dans dirR^ivnU'i claaara d'une même etp^rc. Sp^jHfnitnr y 
encore y en aont unr preuve bien aentihle. AV ett con- 
jonction œndilioomlle , dubiutive , comperativr , etc. 
(Jàmme fii ew*ora août advcrbi^t ^ l'i conjourtions #'- 
difertet aortea. 

A R T l C L E I I 

Du L)lliPLOI RT DRA DirràltR^IA USAORf DS L\ 

CONJOMCTIOM Que, 

L'uMfpe le plua commun de k oonjonciion que eu de 
lier un verbe à un autre ; comme , Je croie cpie Je le 
poie i Je doute lyA^il tienne. Cette conjonction eat pré- 
cédi^ d'un verbe I et tuivie d'un «oUv qui , comme noua 
4e venant dan» Tartide auivant , ae mctà quelqu'un de» 
tcmp» de l'indkftiif pu à quelqu'im det temps du aub- 
fonctif. 11 e»l4oajoiUY«i»éde diatinguer le que conjonc- 
tion , du quê pronom Relatif on jditolu. 11 e»t pronom 
reUtifou almilu, quand il peut ac^ tourner par lequel , 
laquelle y ou quelle choee. Dieu ^uc J'aime | que vf^yeM- de la conjonctUm x\\\t{ ' 'joi 

^otiê là~haê7 «if^nifiriit , Diru lf*<|iirl j'aime ; (pu llr 
«'lioiir •^v^s-i'oiijr Uï~ium ? Mai» il rni l<»ii|oni> r«>ii)oiir - 
lion, C|uà|id il iiir jirut \n\s m* tounirr p.ir rm iiiotn ; 
commr , /«• cnnn qiir l'amr r%t immorlrllr. ÎNonn jmmi 
•cma (|iir \v y/4<* «dmirutii ik* f.iil pjin iiiu* c.Uvm- |).iili< ii 
li^fr. ■ ^ \ 

HJM'.LF.. Dniis Irn pliriiM'n nù il' v n pliiNimri* inrmlurH 
rt^ii p/«r U (^ui,j<tnrlion Vj»r/r , on doit l.i M'|M'lrr iiiiftAi 
•oiivriit qu'il y h drn nirinlH-i-i dilTi-n'in. 

(JiéOMul ff nmsttérrr ipir /rt </iri ftrnt nr mriitrnf 
point ; (|ti'i/« fi#» /ori/ y///î c/mnirrr itr %ir ; «pir /\tfHif/i- 
rnu'is afrrtit </i» fi'' /vm pirurrr-i rnx (fin liarmint iLini 
îtf mtmnieil iU lu tfwrt ^ ntrnrnr ^.ti m^rri ritniofii p<tn 
iVeMftrrancr ; (\uv la foi n<m/i (tpprcrui tyw l'r^lisr ilu 
ctel et iTlle de la Irrit nr nont ipiun nirrur lo/pi ;.*pi«* 
nous apfHtrirnons ait iSfif^nrur , /toit <fnr rn)i/.s,i-nn>n/i y 
soit tàue iivuë mottriafijr\ /kirrr (pt'if tï'rsf actpa.i /uir na 
réêurrri'tion et par sa ne nouvrllr ^ iinr doniiruilmn^ 
*iit4i*ei^ùne sur 1rs mot fit rt sur h h \muin , (punul /<• 
conMiièrrr , dis-/r , tpir rrili' iloiit non.t rri^rttUtun la 
nwrt êMt vivante rn' /Jtra y pia»-/r tnurr <pw mut* 
l'ayoni /MTxlur / Vl.huxiM. ■j PtmmfyjiJir^^ f^Mirrn \t%iv\r%. Li roiijonrtiiMi <fii/' %vil , 
I*. A U coniparAiMHi : l'Ànir mt pltts graiulr i\\ïe 
l'Hitnt/fr. 

9*. A n*ttrrindrD !(•• phrMM*ii iM^gHtivrt , <*i nlurn <>llo 
M met po'ir êriUmnwnt. C\ts MeeM nr arrx'cnt qu 'ri Umr^ 
monter ; — on nrêi heurrttsx- »pie loin du monde. y V ' »'.»,y/' w«ïC/*,*»- ■, ,^>«'i'..» 1. I ,' bA^a'tfC' >/:- . ju^ !)€ Pêmpioi H dsÊ diffittnê Uêa^ê 

Ilr.MAugi/B. N€ fii#..... M OMi qiiel<|iicAlif pour 

fut.... run : jê n'ai ifaejairg ici , tigniiicfyi n'oi ri^ii 
il Jàirtf 14'*. Jm n'ai f\\k% Juirt dtf lui , Ml pour, je 
nau aucun bestti/i dé lui f ^i jê n'ai qu» faire dé pvuê 
Uityf f val poiir, il n'wst pas nècéêêOirê de pous dtrê. 
, i>i i*i|»r«*sM<»nf Aont du «tyle fiunilii^r. JV<r.... ^imt, (x>n»' 
iruh ««<*€ f|ucl<|u'un dfli teinp* du vttftMi Jàirtf «tiuivi 
4i4*. l« pn'iMMiiicm ds ci <1'uq infîiiiiiry dtWi^k^ une aciiuiT 
(|iti vieil l d« M pMtrr. // m jaiï i{fu) de partir^ c'etl- 
M-tliru , </ ^Mfni MfuliMiKml lis/tartir. LWtioii de partir 
est |MiM«-v , (|Uoi(|u'i] n'y ail ^ue trè*-pvu de lem|M. Mai*» 
aaili U pn^poiiiiun ds , /m.... çm^ nitarque une habilude. 
// iwjtui qUfH jouer , aigniO» , U Joue êans ceêee. 

5". A inaixjucr un aouluil, un <t>iiunandrmml , ifU\ ^ 

cl alors U y a un vcrlN* •ou»-«nleiMlu f(ui lo piVN-^l<r. 

Qu'i/ «>/A ai//« I c*««l-À-dir« y /• souhaite ^ je i>eux , 

j'onio/i/iè jgu'il s'en aille* 

i^m',un tMtn d^mê 4m ^mié imÊfiréSf» }m éimui f 
CV/JA/o dm liéro* Ut «ipUéU b«Ui(|u«ua ^ 

* m 

Çu'W mm(i%ê aiVi roinb«lt i|ne troup* ||a«rri^i« 

Qui . «Uni «!•• luurblMooi d« randr» «1 Am pauêdkr» , 

K||org« Mira pilié dM «naffaiia tr«*bUM;. 

Qtà*k «iM •r4(a«a ilMiorrciir il concert laa dUttila i / -f- ,-A Il faut U*aii|r«a •uj*la à naa nniaa tiaaiitt, «tr. L»»*. . L'imp^lif, k Iv iroiaièinc psraomitf» ott nnn véri-' 
uhUv irllipac!. 

i". (/|40 ar HiDi pour 4^ fue ^ apH» un Unp^raiir: 
ofiprôi^hem i^ je ^Hêe^patU $ et au UifU éttpomr ^ue^ 
api-^'a ud« ÀBlerrO0aiion. lUO A^ 'lis ta conjonction qiir. lo) ' (>• avlm lioMl !>• !•!• oui Iracé U» ( liViniii*. 

QiMi'Mtiit |»our loi , 5l«>iy(n<Mir , loui Im fuiM*'! Iiiirnnini , 
Que tu ¥i>nwt *ur «•ui un rayon «li> ta^Kliiirv !* , i \' Oïl Iront!' iTiifiii, (Inn^ii'i (^irtiotitmir^^ , /*^ i'Ottâ prie 
{fc iTuir ir*, qnr /> \Hntn^(iiiir : rr rpii rqnit/Uïr à «icltfl 
plirnM' , vrurz in , </*ir /V <•<>//.» di/tr : lont <|n\»ii doil 
<.pr<^fi^r<T h r«mn' <|ni tùty» piiroh I^i^t1 Iniliiflnl. 

5". Pom; <i nuMi^ (JIIpI (Uutnt qu& , Muns ijttr : rrla 
ne finirti ftni» <pi'r7 fM» vir^c ; fr re finira* pat \\\\' il 
ne mut venu; it nr Ênunnt mutir qu // nr «'cnrhunîr. 

i^*. Pour dcÊ (pi0 , ntifinit^t tptc » §i : t\M'ii J*'-^**' ^<» 
nwintifT rxcr» , H rnt mnhulr. 

j". Pnur tiiH}ifpi4t y tHtit iptc : htul mti'ànt i\\iil rU j 
il n'a pu itvr ri^fumdfr ; t\y\il x'^ttilh ou qu'i/ rw vrujih 
ptia , qur m'importe- / 

8". Pour Jrpui«i (futf nyri*% if y a: il y « iU'U,v atut 
quo /> nr l'ai %»u. !»• Vtmi\\fiimpt'(ï ce tp4e t nffiiulrc:. quV/ vienne. 10*. VoMt t*t ifftfM^ndant : les avarcMautoi4>ot tout l'or 
du monde , qu'i/j» en ili^Mirenuent encore dai'ant<i4(f. 

H". Vttnr ptâieqîée y l^|n^H uim» illUM'n^^l^lion : le & lu tu- 
llÊilUta êont-eUeé (viWr.f , qiir /'om «V^? apiHtrff fHunt / 

la*. Four /NMi/>^//>t ; qu<i ne 4e cofui'f' t fl / fVllr 
•orAption n*« ïmi (pi« lintia Im phniRHn iiitrVi<>HMtiv«f« où 
U Mulr itff^gatlff* n9 Agiiitr. A\i»r ne f>nê , </i«» r»t un 
pttmotu aAnioIu* Quo ne fuit- tt /Ht» pour nuisii- / 1^ f . / ao'fc Ih Vettiploi et d«ê differênê Uêogeâ ^ 

15". Pour «/, l'il Ml suivi de êit que «i ifom mB 
-^i/M. Ce umr etl du ilylc fiimilier. / 

\\*. Vow: comme ftX. p(irc€ qut : rempli q^*U4ioU 
\ de ne» préjii^ê , il ne youUfi convenir de rien. 

i5*. Vowr combfisn , cl «lort il mwrqii» Vudmiiâlion , 
lV;Uinnrninit > U répugnance , rindigoMlion , cU:. : q«« 
Dieu eut hùn) que voue éies importun! que Jff'le 

Miè ! 

i G". Pour êi bien que , dé. telle j^te que , ctr. : on - 
Li ré/fuUn\ne rien f^y tmir^uoit, 

1 7*. Enfin pour comme , lorjiqus , parce, que , puisque y 
quand y q^MÎquë y ei, ^^^ » lorsqu'à de» pi*o|M>kilionr 
" qui cooimencenl pair cet mou on eu joiul d'âuire^ tous 
le mfnie régime par le moyen de Jb conjonciion et : si 
les hommes étaient sages et qu'ils suivissent les lu- 
mières de leur' raieo/i y ils s'èitargneroi*int bien tirs 
chagrins, fjorsquan a des dispùsitions.yet tixx'on veut 
itudmr , onfàii/des progrès rapides, 

RRM\nQtJR/^ (^tle (X)niiniction f»l une élégnnon 
qui « \mwk/en loi. Dii lerop» de VaugelAi y il étoii 
encx>re pi^rmi» de ft^pi^UT U a>njoncHi<m âuil dilN^rrnii 
mrnilirré/: sur quoi oe premier puriite de, ton temp» 
iiii robéenrmiou' tiiiv«nt« : u L« oonjcrnetiou si peut 
M rerevoir y dit-ii , une mAïue conttruetiuii muk deux 

» mèmUrèt ^i'um* période Mai* U Ik^n l«plnaôr> 

)> dinaire et la phu naturelle e»t de nie^tre qiw k m 
» place...... U est certain que , pour une luit que Ton 

» ^^épèle^a le si , on dira mille fbia et quê «u leeond 
)> toiembro de la |)ériodc. Cette variété otl natuftlkiet ». ,m^ •jn'j de Li cou jonction qui». 

» dr notrr Ungur. w T. ConirilU» ri lionliQui^n ii\n.i 
pnii U niAme indiilfçruci» f|ii(> Viiii^clan. lit jm-iimmU (|iio 
In rfp<^li(ion d(*s roiijonriioiifi chI ii rvitcr niUiiut (|ir«)ii 
k» peut , parce que ron-îllc %'i:\\ in>uvc lilriM r. Dr nos 
jour» , cetU^ i^piHitioM nurnil qiirhpio rlionr (io Imii Iwin*. 

Il y R d'nutiTf u•«^<t dr l.i (-(>ii)on<U()i'i que : il n'y 
a qu'une gi*tindr eonnoiMnnt^* et une louant' liM^itude 
df lit Ungue qui puiniMMit len indiquer. On en trouvera^ 
dont noui ne parlonn pus ^ dnnn le diitionnniir de TAea- 
d^mie , auquel nous renvoyons. Mai», avant de panM'r 
h Fartiele suivant, nous devonn jain*. une ol>fH*rvHliun 
sur un^usage dont parlent des granminiritfns étfun;^*ni^ 
çVst JonMpu^ la eonjonetion (jtte est pour lir fyriir (jitr. 
Dan» w. cas, elle r^gil le subjoiietiT, et dnuaude la 
n<^ative n^v avaut le verlw j amxiwv p n'upi^nn lirz funt 
de cr chUn , (piV/ ne i*oujt nioVdif ; dt'j>ri'ftoiin nohm^ 
cpitt ifiêclquun t||*liÉ||^'. Nous eonvenoiui , n\e(' ecs 
messieurs, que (vs p^rasesi sont rr<in(,-oi.M-H ; nwtit maiN 
croyons devoir pr«^vrnir qu'<>n d(»il éviu-r eei enipli>i. 
Ortte eons|nii(!tioiè\itst tW^s-i>l)s<:ure, et il.ii*e»l pis ion 
jours ais<^ den saisir d*nbord le m'im; <« qui doit solliiv 
|M>ur la faire rejeter. Le plus^riuul di'fiuil « .st de uian 
quer de eJart<i. 

Toulo «Kpnrs«i6ii , tout tt)ur , tout gallii iiTuiu uu'^inu 
qui ne prétentent pas un S4*ns eJair au |>ivuii(r apei^u, 
iM» Muroicnt Airo heurnuacramt eir^iloy^s^ Mous saisi- 
rons ertto occasion |M»ur parler de l'usage <pie (Ts iiM^mrt 
■leMiimni rapportcmt (Ui ii. HsdiM^nt qq'ohreitiidoie pour 
ê^ndani ; U ii^^Ut toiifpum , tt ai il ntsurt dm .4 t ,.,«•*.. w«,#».'J,*;'<5i.'„* «^"M«4fi/|tt.1("V .1 ,^„l, - * loC /^« Conjonciitmê qui régisamU V Infinitif, 

(mm. C«t oiiipltji a Iiducvinm Ui dtivruirnt |)i('\Miir 
quo cW uno e^tpreMioo du itylc.U |»Kui fuBilier , <i(iu 
qur Im élr«ii(|iic« qui onl leuit gmoiuiAÎnM eiKic loi 
Duiina lie priaarm |»m qu'il» l'tiLitHiiMtut avoc utthlciuM* , / 
quAiMl iU t'oxpriiiiénl de lu numidrv U |ilua vul^nirc vt 
Li plu» ImMo. En itiiouriU«nl i|ir«o tuitt y quoiijun pcut- 
-Atn) AVM trop dr mitiuiir , U» dii£;reiiU)à«(x^piiunt dtri 
mou , iU auiwnt dû «pporti'r Ui luèuie aoin k distiu- 
gurr V% i^xprntMonâ qui tout du \^n lou , do cidlviqui 
■CMit d'uB Hj!» pl«iMk9it, li>ur)tBqu<* y^u,lMa. PiiM)ut-l«^ 
«I n« OTMOUft di U dii^ y rioQ im 4(>niic «u «tyU uu Uxi 
plut boargtoii, tl pftiM «Wigné d« mlui Jo U bonne 
oonipiigiiii* y qu« IcmpKQi de* iuu« le» HiiUkitfàM qui ne 
•qui que des expfBMiout pi-oirt^rLi^vi. 

>Crt1icle It. 

' ■ . ■ y ■ . ' . ê 

Du iiftt;iiiÉ DK8 CoKypNcripn». 

htê oonjoncikmi lletit |Wt pbri*f# •■Ur'elW , en ré- 
flMieiit le» vei^MM qui \m tuivent à Vialinétil', à 1 uidice-r 
jbl'y 6« aumili^Hwlir* 

ïftn CoHirmcTwm» om HicHMinrr iTïntxnrrtt. 

fl y t deui^ tumUn^ ^ ye>fwiett<wMi «ftii r<^(|(^iii Tiii- 
iMiiiU: 

&*. Celle» qwi ne luai, dlililfliéi» de» p*(Spo»iiiun» 
qii(^ petee qv*fila» «ap4 »i|ivirA #Uii fierl>f * TvUo» «oui » P .»e t '>^ ^,,1, - * tytê Conjonction» qm r^f(isêent l'infinitif. Î07 ■ 

apr^ê y pour , Jusqu'à , eic' Il fit ut tr rr/nufrr n\yri% 
aiH)ir tmiKtillé ; je tratHiillr pour f^oj^nrr ma vit- ; il 
e9t^a%Hite ]%xpt\\ik se rrfÏMrr le nèieMêan-r ; li fnuHit/U 
Mina prendre le moindre /yyw^ , vU\ \M\^v\m ri '\\ 
(Àinicille olwfrvent «vrr. Imii di* lu jusiriM* qu'on nr, 
«loil mrttre i^nlrryottr ri l'irijiniiif c|ur Ir» pM>fi<m)ii 
|>ertc}nnr1i en r-v^giine , ou «le |Mliin motK «lotit In ^^we 
r»l avHtil le y«ihe, roiiinM* , */ l'a fait pour ne [xis ie 
fâcher. ' 

a*. Tjobtet relln «pii sont IrrmimVfi pur «/r-Trlh-n 
•ont , Jiiute df , de jfteur dr , dr crainte i\r , ou ttru 
de , loÎJi% dr y plutôt que di» , r^-. .Vi ;e m'<hf>pliifu4i (nni 
à Vétude^ c'est «fin de tutus surpaii.isr; il la rrt /tefrlie ^ 
«u lirii d« Irt //iir; loin d«ï tims d^sesp^rer , rnlou- 
bUt d*ardeiû'. Cm (*<ift)onrtiouf , «vr<- Tiulinitif «pii !*>• 
suit , fornK'nt , ('viinmr on \v vcn'l, pur In rvrnipirii » ïnm 
dr« phrNtet incidrnli*^ ri ■uhoidonn«^«t k «nr plr^li^it! 
|diriii«* (pli «*Rt toujours lu prinnpidr. 

(>H«î mJinièit! d^ ■VuprînuT «1 hrntiroup dVmT^^r , vi 
doit être lonjoiirt pr^lîfréo ^ <{n<ind il n'y n point dV^pii- 
voqiM* À nnindr^^or^ il n'y iiur« polut d'<%piiv<Mpir , »i 
l'on obscrvr In r^glr nuivuiili*. ^ . 

RIcoi.R. On ne «lolt. oïdiiuirtiment <*inploy<T k*« ' 
conjonction». «vec un jniinilir, que quand ert ùilinilil 
..êe mpiMM-te au »ujrt du verbe principal. 

Noui ns poui^ns trahir la %4rili , tana noua i^eufim 
mipris<d>le9 i éviter Itt'jeu , âe p«!ur dVn prendre U 
goàt ; IVpii) ns vécut jxis asses Unig^tenips , pour 
iilittir« la dsruisrê tnain â »ss affktrss. \' ■4 Noiit «vont dit ordinairement, pan» que iioiii \¥m* 
■oni que le ■econd verb* peut quclqucfoU m rapporicr 

.AU ri^iinr du verbe principal, m ii» qu'il' y ait «M|iii^ 
Yoque. Il noua parolt que cW à tort que qtuijquvi 
granimaiririit touiicnuent 11) ouotraire. Cette phraMi , 

y# viMéM conseille de frégisenter la b^nne viïfnpàgnie , 
et d'ét'iUr la moM^ùee , eit française et trfei-fraiivgi«e , 
et oi*p4>iulÀiit les vi'rbei frétfuenier 9k éviler m ri|>- 
port4*iit à i»imë ^ n^^iiiie du wrhe conseiller. Il eu eit 
do iiièin«) de o^tie phraae ! il nie sollicite ^ il mepreese 
mente d'aUsr le poir, Mail un uc peut |Mia dire, la pie 
de Pépin ne fut pas assem Ipn^fue pow mettre la der- 
rUère main à se^ prtfjets^^ïxts qtie le verbe mettre 
•fl rapporte à Pepiti , réf^inie du •ubmiiiif vie. On ne 
«lira paA non pliiê en |>«rl«nt k ^x^Xiiiktini quai -je fait, 
|KHir viMiir.|ii//4ri m insulter? parce que femr a«v rap- 
|M>rt4^ à nno i-Iioms vaguo , et qu'on ne |Nmt vo^r iJaire- 
liK-nt ; il raiii niWMairemeot dire ^pour que vous tfnisB^ 
h moins qu'où nr douve le régime voim"^ au yinthii Jîùre. 
Nous p«MiM>na qu'on peut tl-^|K bien dire , que vgiia aije 

' fait^ pour venir ot/i«i m'inemJter? JNéaiunoin»<, eu 
gt'nt^ml , il eti mieux et touioura plua^rlair , dit ne laiiv 

,r.ip|>oricr rinfinitii qu'au fujet du veib« primi|Md. 
On pr^Ore Findicatir ou le iubjonctif k rinliniiif. 
1*. (^nand^ on veut éviter plulimiii de^ ou qui an- 
roietit d4*t arua dilléret)* , ou qui « par leur répétition » 
rtndiXMent la pbraa^ lourde et traînante ; roniuie > Aris- 
tippe vfiargeOi, ees compagnone an diixi de sa jKirt à 
ers concitoyens dtf «pnger de bonne heure à seprocu- qu ^wmsskmmu Uâtlo; il cûl Ullu dirt , qu'il. .o,i^«a«.„i ,/e ^>„„e 

a". Quand la phrawv,.,, m plu* liHfnuHiiruiKS «x»«nnir, 
y^ #ii*# «//r , aviH Jr la ,HitH„ue h' iU Ui Jennelè , cl« 
put venir àU giéèrir, \\ ci plu. lianuoi.ieux dr din. , 
(^M Je iHirt'uinUraé , vie, 

.Du» C<)NJONCTION<l QUI R^.(J|»HnNT i/IvDiruiF. 

ï^s cunjoiu iioii. ,p,i vculcnl Kî vrrhi' <pii-W^»iiii à 
rinairaiil umt , hièn entendu ^fu% , d i:omi,tiou\f,u\ 
d la cha,g^ gue , de menu, que , amsi que , auM.^ Inen 
qiMf , autant que , non filus tfur , outre que , ,uu^u qne , 
ri iOUMe que, atteruLé que , vu que , piumjue , v'e.st 
pour cela que , /ors<fUe , iLme le tenip, que , /^nJant 
que , Éamlie que ^ dmmt quff , tant que . J^^mi. que , 
d^M que, aueutÔt que , d le que^. à mesure que , fn-uL 
^tre qu9 f «uxquulltaoïi puil joindiv I«mi MiivniUrs; si/ 
ivmrrw, comrfu si , quitml , f^ourquin , vU:. ; coiiunr , 
je le%^us,^ «•ondiîiuu qui; ivue «îir* de lu ^Hfrtu , // 
fiud travadler auLuit qu'on [m ul ; tvuj,. prendrez 
d'outrée nunureê , .i t\}U4 eu*. pnuUnl ; ipiaud o/i t-fti 
•iti[e yonJuUie diin^r. 

ToulM c«t coujoucii^u» ni^ÎMcm riudicalil, |wu»ti 
quelle. MJDl préré<léei d un veiJU» qui cxprinn- l'^dlii- 
«lâlivn dWr nMiiièn* diiwte , |Mi.iliv« r( indt|K?;idantr. ) 

Elle* n'ollirul poinl de diilitulié. : mai. d y vu a .il f k / 1 â ^' I; . ■^A-;.vgafis^j<tjwj m:jmi^. '»U3-*:».>..%Ùoi^; 


^ 110, De$ Ccfnfonctîonq qm régisêênt tlndU^if, 
«|ni damali^nl wtm aitention^piiPticulièrf* , paroo (|u'«llet 
FéfpMent UBiôl l'iiuiiuitif , ci iiîil^ 1« «iibjomriîf. €• 
•ont , êim>n que y èi t^ n'esi qu$'y de mt/èe ^uê y eH 
9oHt qum y tÊUêmâmi qué , àê mani^rv tpée. On bo • j 
■iéprAidni pâi d*apr^t kt r^leè •ijUantct. 

Nous nvoiM irn , fK 97 , T. n, (fne le tfrlw ^ In 
plitTiM* iruidcntc doit «t* iiM'ttre Ih rifidiralif , quand le 
vrrbf di* 1«4 propr^ition pripripat» mpriim* ra(|irnialioii 
d*unc n4ini^r« diircte , positive , «'t iiidtVprndf^ntr ; nuii 
qu ù doit iB |n«iu<<» au lubjonctU , quaod œlui de. la 
propotition prindp^Ie eiprimo )« douic , la auqu-JM*, 
rSidmiraiioh «u Klfireilitade, en on mm , qui^lque nulu- 
venant dii l'ame. G*toat d'aprf» cette règle que (w* aix 
eon|4)iict)oiié régiiienl llndicKtif ô\i le lubjonrcif. AIrtsi 
Ton dira , il /«W rotnporêé de maniait} ou de telle aurta 
qii*^ a in4HlA l'eêiinuf dêê hùnomê f(en»til ne répotf- 
Hit rimny amon qn'i/>ie U i^uloil jmm. Maia on doi| 
dire , eom/ior<tf*»-«<«)ua do iiiÉiii))re ou An*, ttlle aorte que 
vouë VÊM^m tëêiitnëtfêê h<m/téê9ê gen* t je ne rmin* 
rktn y aliMni ifaSfliS^f^ÊmÈÊm pas <ËUêêiiéi qu'Utê eroù. 

RaVARQVa. Noua at^na dir qu'on emploie là œn- 
{«mctkm qu^ pmir t^omme, parc^-qmsy lorêqu^y }^^*-^ 
qtêê , quand , (fuoiqut y 0i y elt. , loraqu'll des prO|KMi' 
ttmu qi^i eomnencenl par cm mota , oin en joint d'autm 
•OUI le mAme n'^me par |« mayn <^e la r^|||f)nrtU)ii 
$i. &!# t}ttdi non* denwi olMerrer qiiVUe r<^t Hndi- 
fniir, qnàM elll» tldnt RMi de quand. ^iorÊqu^ , i^ttmmv^ 
potsrquoi y 'peui^ii9r0 y pètrcê que. (h^ -àmt dire , fort- 
qu'on 09i}eune , et qn'o^ n$ m hism paê abaiir9piif X «« 


•l£ ^. îir. 'iij<)i!rrir. DlU.C0WJ0W(ril0Nfl OUI pfcfHMKNT IR Si 

■ \ ^ *■ 

...IVonctil, «„„, „y,„ y;\^^ ,i ,„,„„«^,^, „,,„„ ^^ 

"» '■'"• '/'« . "< «„ ^^,«. , vU/^rv ,^,, , /„„, ,/,^ . ,„.„ ; • 

'•«• y/r, ,H,.é y«,, ,„/,,H,,^ ,^„,^ ,H.nr ,,„r: ,..,.,]■,. 

«"' y«/<-, .-t ,|,.r|.j,„., «,.I,T.. On .loit .llM...r,„///„„- 
A«.« /, <«„;„rf, ,wrr />«„„„., „«„ .,„,. ,„„, |„„ • 

..« «« 7,«» remf,U, l,. ,/„•,„„,/, .„„^ ,>„, , ,,„, 

■JW, l,i,.„ ,,„o, ,-,„ ,,„.,i,,,„. , ramt.,l,„n ,,„! un rnr 
♦//. e,t nrannioin, ta U„e ,lr bun .U,-,rrt.,, ; .,,.,.1,,,.- 

ile crJrJfeL 

U ifc'3( • yolm 4l^ aiO^Qf Ji€ «ur atà (Xinjuii 
•iMrutiim im'y,, 4^^<| ^^^^ ^/^^ j^ ^^^ 

«mil i^m OoiMior aiuii^i,^» in» ÙIhhuî* U, i<tit>li»;U |4!uU) .'« «Il nikl |»M>>t;i* mer ci'i ai-. il\iur Lui I0«« |>ftj [va ^ \l t V. , •'I'*««.«l.- 2IJ l)eé'l fUerj^lionêé 

lUiGi.B. Qmnd une propotilion est compote do deux 
(iliniMri |>artivUe« unici par une opnjôlpUùii , l*hiiniioiu^ 
jl -la clarté dcmaiident ordinaircineut que la plua courte 
marche la p^}|lpi^rr. ^ 

Quand Ift paMionfi)Ouaquitlent| nous nouê fltUioriê 
en xHÙn que c'eêi nous qui Uê qwtions f on n,^cal poiti^ 
à plaindre, quand , tiu défaut dg bisnê rééUy tin trouP9 
le moyen dd ê* Occuper de cfUmireg. 

5i Ton renverae Tordre de oeaphratei, il n'y aura plui 
d'harmonie, et Ijn darté en aoufinra , du moina dans la 
d^rni^rc. Ce défaut ea t lurtout lenAiLle dan» oett4! phraie^ 
on ne êauroii concilier apec la justice de Dieu le spec^ 
tacUf de la imriu qui languit danêlesfirSy tandis que 
le vice est sur te trône , aana admettre une.autre vit'. '.> CHAP^lTf^E I}^. 

"' , ! ■ * 

Dit IUTBRlBÇTlOlIt. I 

1^ VB gratnmalnena ne •*«cooiiWtit pat tuir le nom qtron 
doit donner «ux moU qui lonl. Tobjei de ce chapiire. 
1^*1 una lea nomment particules , d'autret interjections. 
L'abbé Girard en distingue jiiai|a^à4Miae dSAremt* sorlH , 
m renlèrmint dans cette classe bicttdfet motf qut liôùa 
avons rtfl)^|MirDii les adterbes , !«• prépositions ; «u lei 
ccinjonriions. )1 importe peu de donner à ers mots telle 
ou telle dènominition^ ressentie! :e#l de conndtre leur'' 
nature. DapràedequciMmi avons dit dani les cbiplfrit 
/ ■ -^. — ».-•' I}ûê Interjeriiortê, "S i 5 

prér/<lcni, le nombm <!«'• nfioti que noiw nonunoii^ 
ir^trr/ntiona ni" p<»ul <^lix» qiir iri^ii-hornr. 

Si rame ^lok touioiim oïliiie cl traïupiillr , l'ii^jim-' 
(les iiitrrjiH'lion» M'roit bien iaiv. IMaiii , MiiiMaMr à 
lii siiHaa^ <l*iiii« oiidr limpidt» , iiii MMiiUo, un lini 
sùllU |>onr donner un ' rourn <liir«'>n*iit h ors nriiti' 
nienA vi à iu>A {R'iisët*!!. A la nioindic af;itjili()n, toul 
en vWv devient MÉ|Vf*nt vacillant ri niohiU'. Muin, 
%\\ Tanl ni |>4Mi ' de chiNH* pour Taf^ilcr , dann <pi«'l i t.il 
ne dfMl-^*llr pas Alir , quand , Iik)!»»*^' par lrn<H^n^•nn'll^, 
ôii mue pAr les |>aAiiioiin forro ^ rlle enl , pour aiiini dirr 
rmporuS<» hors dVll«'-in(ftn}e/.li<'«i id(Vii , Im mmujmm un 
•r df^iruiirivl b^ un» lit» MUlrm av<*r r-«pidilr. A dm 
«^inolions «u^^^<b'1l^d^lul^'» rmoliouH toutiMil roniraircH ; 
et c« toiilopirii dini^rcnlrii mmouam'n (prcllt* a l>rM<)in do 
fainr (X)nno1ln*. CVsl cr (piVlb* fail en jetant <;it et là , 
dans lf> cliMX>uni , de peliu niotii cpii eipriment te mii- 
tinient actuel tpn la (b)iuhie. |j<'Aiiiterj(Hnionfi août donc 
dei inola <pii M'rrent A exprimer un mouvenu'nl , un 
MMilinieut de l*anie. " ' 

Le nonibtx* «le» iiUerjeetion» «levroil <b)nr Atre en \\n>- 
|>oi^P^4i^ft^ seiitinien» que l'ame peut «éprouver ; tlïïn.n 
•ouvrn^dlfei ièôtimetiiieimtrain'tSftntrrmluA par le m«^tn(.4 
Ulol^y -pârrr qW <*« mot, qui n'exprime pas une idée , 
mais qui nVit qu'un c\'\ de la naliin* , dépi'nd , |MMir 
la ai^iiitication , de .rinik'&iun <pie la voix pirud natu 
rtllemcnt y ou du gettu qui racconi|>atfne. (Vp"udani il 
y ft <pudques uiu de cet piola (|ui «ont printip.deMU'nt 
adaptas à crrtainsjientiinrua. Ce sont ^ » • 

■■^; V ■ L ■ A. V* . 1^ ..^UlUMi,é<^ «es» t 
K^ .- *> >â^&JMlft>'lltHai» Ziî iM^Uj ■ .:-v-, ♦. ■*.. '■•■ ■ u 9li XM9 /IM«^^<l»At. 

1**. t'aui' U JoiiUur «1 U irêiuiiiê ^ i|f« ! ahl ^ àhii 
hilù ! hMaêi Qêéfl mon dUm l ric. 
^ Ah t^M» m'ai^'^ pas mmfiné , diyifiM çiM»y# fw ¥ouê 

ai PU / . * M. r*«bb« l)iui.i.B. .#■■'1. iM\qml idéi'hir9m«nl î 

'j*. riiur M ioi« H le «lèiir % mh 1 Aon / «U\ 

AU 1 mir p «Mii «ii«« fHê vimë rf%H}ir ! 

AH I IfMWiii/u^MPiM tipv§nir '/ hé I ^umir*Jêfmi ? 
4*. IVmr Tiiveiaioii , Ir iiié|irit p In iléf(uÙL 

qu'H y isk, tU> Im conirmiUs ! U dom ! y /w/»#M-»vf^M / 

OU t (• ftimùmmi fmmm%9!'Um nm/tUd'étr^ bêên0^»' 

6\ Voui U) uuuMuiuuiimit , t W^ M il ieiy^ «oii; 

^ 7\ P^ IVOMiiràAkm , M / A 

pu f ^' 4m4i «i^ £i0iNi / V 

llp|| 1 iiy'^0^«»-fM(»« if^ IIOM ^ oil»^^ 

. /■«■'■ 

.i . *^L w"«*.l» .^« ■■.*afA'% «"> ■■1 '* ■ ' :, 1., *.,. ■ ■■ Des Inttrjectwns, ai') 

Hbmarqur. Gotie intcrjojCflio» ftVin|>luic miu A Mvaiii 
tet noms; maii Vo a l'iirt^iit riicouikxc. 

C) Moa BU f A ma jui* ? A l*huniiÉ«iril« ••• (ourf ! y 

O d'un é|at p«uiUan| inttfiiré Ml «un ( 

P. <}CMrNflll,l ■. , 

Mais 1*0 ni miu ntxxïtil ^ luit<|u'il m Ir »igii«* (U* l'njK»!! 

trophr. "{) nwn fiU...... u ««oi^ji r/wi ni't^tHmtrt vU\ 

Clotlr (liiiiiiction rM peu ■ouniiiK* tlaiu !»• ijn|)imi4'i jt?*. 

9*. Pour lVma>ii^i^{t>iiiiTnt » (vâ , aUiins, vouoi^*" ; (<^ « 
7iii p<l , IrfMra frr^ t V*^ tnttHuiionsi 

Allunaf ffrin* | |>«>M«a»«, rim li*iii amU •!• r«^4r. 

Muukta. 

lo*. INmut fttitrtir f gnn»^ JuUA ^ f\ffn, t^'f'f In^m , 
^^"^ ^ f §i*^ % it^^^ r««w I knd (>ihU\ , h'nt(rê /ta» si 

Il*, i^»^^f« mn lt 4^ l, 9mlàtk4it 11*. IHmr 11) liUiirîi I rAul / /mût / W.- 

Chut t na\^nv«% jfkn lUtiHinUt^. 

On pouritiii «i|(X)re fair» (raiitiTt du^M'i cl'iiil^iji« 
liona ; mib co que lioua virnoni dcii ilikt^ unu» paroh 
•uflire. 

.JjCM(iBl0ri«ciioiiA n'ont ppinl do ^Uty^ Tulc dam K- 
diaocwiti» mifa cU«f J Qkurenl aclon <|ujp le* Muiiinciu 
(|ui ^a produjt loa nia^iUdlo à IV'iiiéncury La aculù mi 
teaUoa ^u^oii doive i^voîr , ç'eti do uc JaiiuiU kt|)luc(u ^ I i.^kim imuÊk i Êh mmi»M%zi--.^>y.7;i\m ^m-'mmM' ' ^i »f ê»A ¥mw i\ 1 1 1 1 'i tÊ f ' ■f^r.Klt*!**. '••*»"**''■• Qi6 De la C^tiêtrueîiùhgramTfhaticalê. 

«*nUT drtiir hioU fpM) ViMlige « rtjndut inM^p«rable« , 
cxiniiiir eiilro \é sujet et le verbe ,■ erttrt) radjectifet le 
•ulitUiitir (|u'il * HMidili*. /A, 


m A PITRE X rr UMi VldCH Dit OONATHIICTION. 

t 

JYl. iMt ManiiAIII II trniu^ k tonJ <l«t t«niiiT qtii f tt rr r 
Imil' à Im ln|lli^r«1 A» <.« rhupiirc : iiiiiit tunii ùf Ir mn- 
vniiii |Miii dans m iiliitIiiv; noua non* |»rnurtiioitt infini? 
«lu ue (nit lomiium iNîiUKtr (*ui«iiirhii.i'Oiiiiiie iimu n'éci i 
viMÎii <|iMi iHiiu* ^ini utiles, |»i'iiMal|»«UiiMfti| 4 Is jeunesse., 
nous iiViitreront [uia dsitiiUis discussions m«^U|«liysÎ4|ue*, 
iy\{\ ftrroirnt ^vtdeiumrni i^i^-^dvé^Uf de se |>uii/e , et'(|ui 
d^eiJleui^ niHie |ien>|aenl.iMf«îW*l4 |ierliiii« lounois- 
ssfire de U Ungue finfi^be. Tout m (|uî tient il dessys<- 
t^iiies |Mirti('<dîir« diMt Mm keupi d^ulie gmoimeire. 

> ARTICLE !•'• 

; DX LA GoNeTIttlCTIOM, UmAMMATICALR. 

fji conilimctioli grnmmiitlciil^ ^t ilh gén^fiiiVurfsip- 
gemrnt àKimo^ diins le dfiobu^ > iéf f|tâ11 est flx^ cUns 
cl(e(me Ia4(;i)^ fMi" tth^nsélfè Tb^f^ rt ooiisunt. Toute 
o6nsèucUoil tki d6ub ^nàtf^'xéiix/ti léi Ibis qu'elle est r. X' , ^«kj»*!**'*' Il />f la ConêiruriUin gi'timn 

vrairiiie luuirs l<*t loii (|uV'li<* t'nih <^* 
pMit ètm fonclt^ , ou ftur Ir r«ia< 
liomiiiri qui |Muirtit uim in^iiir la 
luro (1(* U Ungun qui c»! |mrl«V. 
il y 9 <Un» rhaqur iNiigiHi uih* <^ 
ftM) (Miiiiinuiu* Mvrr. tiiiiii'i !«*» m 
Irt liotumi*» , aynnt |Nuiou( Ir i 
•ruliiiirn» , «><M- Icji in«^iiir» o 
rf>imriil àdoplrr U niAllî^t<^ lii 
•ùrr <lr nimiîlriilrj <i* qui m* 
|H»ift' y r^uMÎr , riiiquiliuoii 
m lOUt luMit IMH* iiiMirlio i'n 
TAM , ctiuiqui* laiiKur m uiir ri 
rt qui tiir ton oiigint* dr 
oigiinrl , «1 |Nir (^MiMVpin 
Cri ilriliX uinAtruriiotu 
ftriiililr. |>f« crtlr iMHiiliii; 
iiuiiuR |M^iM^ (laiii \h \% 
ronulilur |«* gt^uir. I r^ 
qur riiAhiludc <lr IV 
ncr ou H irvrvoir Im 
<l«n« un AuU« 

M. <lu IVfaftiMiis A 
Iront : U conè^lrur/i 
crU i>unttnirlié^n 
ci ruir'«utiTi 
j«ié enXKt diitinc 
Tout fw quo n^ <^iHoii* «ur ibcltr nuiiièrv 
Ji 


r irll r l'ht lll IlillUII* (ll'll 

ou mil Im iiH - it iiiriuMi nm ion (lui i loit 1 III «•••' MIIMlUfV |MIIM| U (1 hI< 4'ft ri (Ir I a Il iirirnnnl niilr l'I !<• |.l \\%% \\ r< jHiiiMi' I' Il iiiiiii»;<r . iM'ii II H"' ililllil I III ml liMMOf I |.|M|. rliMiiil Mirnin loim ( t. r <*%|lMt lllî lOlIllUlM'lM .('Il 

I liHil iJiin (Ml 
I i'hI ((> (lui. cfi 
1^1 i«v II vnt uuiir 

OllhlIlM- \\ «l«»ll 

(Irr pl.uK^l <|urt vt% (l(? roiulrucv- 
Liiirtioii iigiii'<'><* , 
I gr«mni«iric*ni, 
coiuImIIu (*t m- 
r» qu'il eu lin), 
•eroit (^tran(^r / »>!.>' «' •l .t.- , ■.^..«•.laié.. rjj, '■*.«iM..yiH<i.fc»«j,.\»...«;j4v Uàtt • lÀt ia CafiMruciion gfXimmaiicaU, 
k iMitr* Mijci. Nota» uoiM bonutruiiAi tn oouftéqui}iie« , 
aiMi i(l«kit Uw |>liu *iDi|4iii. Mmi <|u'uo no t'iURiidc |mu 
à Iruuvtr i<'i un Umilé oiinplvl ; iiolro pUn iiouii forint 
<lt n^t Lpnirr aum |»niu.i|Mic Nuut ns pujui ioui «nUtn* 
çUn^ ^ «UmiU , MtitAliiira uii iiHm vuiumi). 

Nout «niitmloflui inm* ^mairiuiiiôn nniminiilMMlc , «liiiui; 
l« Ungui* IningiMir « Tonlf^» (|tuf 1« )|àniji^t iwiUi Un(|iu) 
v«tii i|u'iMi climnr «Un» 1« ditiNMirt mia nVui ««i^hm^s «Iii 
iiMtiê (|U(i« ttiMit «vont ^ttim||iMW«. C>r ^ ti«i ordrv, (|ti'il 
•al ai fHHMknûrl ^ki i^iiuolU^ |N>iir aV|^>riin«r iiv«€ daruS 
#1 («aluaMi , ii'fti |Nia U*iii(Hua «lai k aaîab*, iMU'or qtMt 1«« 
|{Ani# (lu Miia Uiinuu «lilV^Mi^flu <if «it fMiinii |MiiM:i|*aux 
lli cwliii (l«ia Uii||iMNi^aiM)îffnm|ita. 

1^ |»nimi4«iT «una* <ia «UlUjtvuDV vkul ilr c.<« (|im», Ira 
sHhêêaniéj/ê r^gU n'y ayant JMiîai (lu CMraoïèmi ««U^iinitr 
^li lt«â «lUliniiiia dm$ aM^a4«/i4(/a tè^utoêut^ il nVtat p«>a - 
ail>lr.iU )m imumn^fiNi ^«m |»#r la |»Ui« ^u'Ut (Mwti|MMU 
iana Va diauMiirt \ «n li«u qiM ^ dana I<m l«M||u«t anririi- 
iMia^ (tant lu laliii^ {nm* «irsifil^^ l4W régu«ani al Ui rt^Kin' 
tiNM lui biaii diaiiligMAi Ira uni d«i iuirtfa f^r U aiiulii 
inflf«xi(Mi 4iara4)UWia(ii«|iNt dra cma » t|iiM ••! lucUlli^iriit 
4|irîla I «îrniiallit nu UiUr |»la<«. ^où il auil (|nc, daua 
la lan^iio f'i anjQ(iia«i , il y a , , rclalîf/bninnl à c'oa nu»U , 
aan mfàrm Ùté 4m «wiainMilon dnnl nii n* pnui •'«^OM-tn* 
MU» a'ri^^MT à n'èiiw |MU (noanflu , paror qui^ i:«Uii 
(nnualruoiMiB tai ji Mule qui èiaJuuu (k|uivo<|Uti an ^tié- 
anuin n l W kUri^ à I'«a|iril dfl «dui (|ui écuuiu , d^ui 
l'4Pi«U^ «rùa Uf^ittX ttU«a toat oonçuoi d«o» r^pprii 4e 
«•lui fui |Nu4«i« Cnii aïkKiMià BWVoii |i«i liou donft )f» cl 

II- 

De 

n: 

féi 

au 

d< 

en ^ . ■r. . .. J)e la Conâtrit4'lio/i j^ranimatùaU. a 19* 

lanfpici «iiriniiict , pane (|*h* , kt ftiilMlJiiitiiii y « laiii 
ri'^i»M«nt ou rt^giM , iiidi^|M'ii(lniiiiii«'nt de la \i\imv (|u'ils 
(M:c(i|ioiriil , il nv |M)uVoit y nvuir du d4'*M)r(ln' ri de la 
cofiriuioii dmi» lit* idôt. l)v \h vr |)iinn|>e ioiidiiiiuMiUtl 
(|lir iioiu «vtHii (^ahli ( |i. x'.tll , t 1". ) , (|ii«v dr dnix 
•iibtUiiiilii , dont riin r»t /V^M«<i/i/ cl l'aiiUr f*'^t, t Vi»l 
lo réf(9âannt (|iii iiinii lii« oldiiiHirciiiriil uvaiiI Ir fV^i ; 
priiM i|»r dviU rii|i|diriilioii ml ia< dr k inim Irn molii h- 

• \*tk ttMiiiide^ 
lihido d'Miuili 
fraiiv<)iM' •*•( 1m' 
«iiii (IViiliniiu'i 
(jiimrtit |M(i <Uy 
nvoir Ih'immiIi r<i||ii 
lîn'iit^ ijitrii^ |MMii 
MMivrnl I4 ly^niiloi 
joiu'lir, IrtiniMcU'iii i|iini (I4')i |h;i MiiiiM'a^ /r , (44 , 1/ , r// 
rUtyff ivn •i<'^;Mlilii diviM'ii en dnU iiioU rt<'. ftoiil tout tiiiuliil iju(f MMiH^pt di* roiifuAiMii, dVndMiirM* 

» ^^\l «proti ii'iivoil |iAi dutiH liM'on> 'U M)iuiiirAf |K>ui- iir \M» \vêM^rt\n Ibit' d >«: ton» drt^lti 
d«> plL- ct (U* dillirullrii ; 

U'ilaii^ucM nu( i«*u|Mii,oiiii«|ii dt^loitilu inuiuKiiicdrd't \itri 

I)« U U UfVcMÏti où. u 

n!r l'onullu p«r uli <i'u\\\ 

férer 1 actif au |mii|irj liVi^doycr rinliuilil^lr pn^ii'rt'mr 

aux auliTt miMlift; llr rLiauurr, ftrloii je» |dirn»rM , lu plMi* 

d«*i tarNrl^riati<|U(4 dra |M.'r\M)un4'« ^ de lufllnv h- \«i|mî 

eiHrr Iridvux rootil lui^aiil» \ dt* nr |)ouvoii ,rn birii djri 

cat^ («irr f44iLi-a«U*r |i'a idée* <\|>j>otéf« (|u'en'Uii»»M} , cU:|. j .*» ^ \ '.) JfiÊiWiéÊiâ- MULiH 1 <*.w< .ï. i. £. é. ..«■>*■•.* . ■- ««- ■»•: ■«>'<.>' ) «t '. !tn- :> «ao De la Construction grammaticale, 

CT qui «^ijililit un ordm difli^n*iit lUnt la luiie «t IVn- 
chNtiifmrnt drt ntoli , rt, par rcmi^ucnt , unr oon»- 
trtirtioii fiir pwprf- 2i U Uiigur frauvoiM;). ( H* celle cont- 
triirtton r«t iiit)vorjil»l( iiifiit fix^ , non aeulenMnt at Ion 
qiir !<•• pltrNiet tonl inlrmif^iiUvfi , împérttivet on e*- 
|MMiiivrs nuiîa mènir M*lon <pir «haaine de cet eê|»^fr« 
rtt «nimijilive «m nAgmivr. ^ i 

\\ Vh} t'flj^ii pni k'i dm r^glfi de Tanionl di^t moto 
mireu*. Nimi« raiivoiiipMrl(^iMnu«'li«(||ie eii|WMie de mois, 
l»A cet i^gtet non» oril |inhi niiruK pli^t^ii «piVllei ne 
potimiieiit l>lir m loulnulrr enditiit. Il «'«kU leulement 
flit In nMlli^^' «i^iil iU dolvtfiil figurer. d«n» le ditcouni. 

OMualet pluaM'ft iulrir<»)(ativfiiiivec iiflinn«Uoii^ leiujcl 
rftt un nom ou un pronom. 

Si loAujel mt un nom , vuri TordiT di*« mot« : le nom , 
le^erlM\le pr<Niom|MMKmnehlu yt^me nomlin^etdu mfjue 
genre rpie le nom , rndverlie ii*il y en a ^ le régime \ ou ni te 
verlie rit à fpi«^l(pi*un dea Irmpa oiim|MNU^a , le pronom ri 
r«ilverj^ entrtt rautillMlre et le participe j comme , M. />. 
im-PH (le f nain â lAmdrea ? Jf**. iij/re êœur auni-t- 
elle hiettttU fini de lire ce livre ? ceê maiaonë ne êen>nt- 
elles /Hie bientôt ahattites ? 

. Hï le itijet ett ua pronom , le verbe commence la t/rie , 
éi looa Ict aittiret l« aulvenl acloii Vordn^ qui? nous ve- 
VNma dlfidlquer; comme , piendtêi-i'one ce soir â ht 
promenade ? attra-t-^il bientôt fini de noue pourëui%>re 
a%*ec Un ùcharnêmênt êam meemple ? 
/Dftila lea j|>hniact Interrogpdtci oec nation, cVl 
U m^ftio oindre ; mtia un place ne avnnt le verho , f-V" h'»v>^ ». ■■ iiè- .5, J|*^- ■ ^. J Tyr ta Conêtnutioti ^ruminât uxitt. . •;. j i 

vt/Hi# ovkfxnni i»\nH le vriln* n la < jw.k n i iMi,|,,, J,. 
1 uilfri^nlion; ou, «liiin Ir*. it iirp-i roiiijMi^» •♦ , niiM^L»- 
\rrbrrt Iv |>iiiti< i|>c; roiiiinr, vuln- l'rrrt'' nr f/rrid/^i l ,i 

Pour l« lAmv «Ir >//•. ../»</.f on nr... fH>int\ I<>i'm|ui' Ir . 
%crlM' ni il riiifinilir ( V . p, i (i '» , i. \] ) 

Noui <)l>MTvrMMit i( i i|ur l<i liiii;(iir ir.iii<;oi<«' n un,i\nii 
iNgc «ur U ^lll^n(> lulinr , (Iiiiik l,i iiituiiitt' «l'inii rn» •< r . 
Kii Uliii, ou vHl oltlii^i^ d'iiNoii MTnumi'i unr ttiiiH nln 
|>oui lorini'i l'iiilrmigMliou , ou Mm on mt it«luii à oi» 
I «'«firinirr ipir |>iii Ij loiiih- l.i %oi\ ; au In n f|ii'iti fi/ni 
V<»i« on tnuivr irllr rK|ii<'iiiiiitn ilnn<i Ir m ni »i«i (in;;rni» m 
»l4« t(i mrN(Vii»li<|u«^(lr la |MMM»nni> : ounr/,» 7 // ' «rrfi 

» HlCM Xligi'ic II y a ni rinn«;oi»^ <|Mrli|n4'n anlnn nui 
iu^n*« (rinlrtro^rt ilonl nonn n avonn |»a«» rù on asiiui «1o 
pnrirr. i)\\ inl<*m>gi- i^iiroir , i". «v«-f un pronom «l>»,o!u , 
roiijiiv. ^ ^y/ii ,.o/4^« ,t dit ii'ltê ' /ffuri drn tLiLx r/unstth- 
ui%'%HHê»* a". «vi?r. U* |»rou(uu'(l<iuonii(miil ty» , «omnir , 
••/-<*4f vrtii*/ êêi-ve iftiêl plmt ? 5". jiviT. uu ailvriiw 
inirrrogmif , / ('<miiu(> , fhmt^mn n» rie/it U jmt ? 
eonhment Ht thttu'r -i il / m/nhit'n /urnU/yc - t'vim * 
Comlnr ou \v voit jmii- crt^tirinplrN, Km nronoinn alMMihi» 
ctlrt advtfrlM't iiit«'iT<»KMiriii im«n.lirut toujo