Skip to main content

Full text of "PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY"

Google This is adigiial copy of a bix>k thal was presen-cd for generał ions on library shekes before ii was carcfully scanncd by Google as parł of a projecl 

to make the world's books discovcrable onlinc. 

Ii has survived long enough for ilu- copyright lo expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one ihal was never subjecl 

Ui copyright or whose legał copyright term has e.\pired. Whelhcr a book is in the publik domain may vary couniry loeouniry. Public domain books 

are our galeways lo the pasł. represenling a weallh of bisiory, cullure and knowledge lhat's oflen diflicull to discover. 

Marks, notalions and olher marginalia presenl in the original volume will appear in this lile - a reminder of this book's long journey from the 

publisher lo a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner willi libraries lo digili/e public domain malerials and make lnem widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their cuslodians. Neverlheless. this work is e\pensive. so in order lo keep providing this resource. we have laken steps lo 
prevent abuse by commercial parlics. iiicliiJiiig placmg Icchnical reslriclions on aulomated querying. 
We alsoasklhat you: 

+ Make non -commercial u.se ofthc files We designed Google Book Search for use by individuals. and we reuuesl that you usc thesc files for 
pcrsonal, non -commercial purposes. 

+ Refrain from imtomuted t/ncrying Do not send automaled i.|ueries of any sorl to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation. optical characler recognilion or olher areas where access to a large amount of te.\l is helpful. please conlact us. We encourage the 
use of public domain malerials for thesc purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you sec on each lile is essenlial for informing people aboul this projecl and hclping them lind 
additional malerials llirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use. remember thal you are responsible for ensuring ihal whal you are doing is legał. Do not assume that just 
bccausc we believe a book is in the public domain for users in the Uniied Staics. thal the work is also in ihc public domain for users in other 

counlries. Whelher a book is slill in copyrighl varics from country lo country, and we can'l offer guidancc on whclhcr any specilic usc of 
any specilic book is allowed. Please do nol assume ihal a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the worki. Copyrighl infringcmcnl liabilily can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discoYcr llie workfs books whilc liclpmg aulliors and publishcrs rcacli new audiences. You can search 1 1 inni, u li I lic luli lc\l of this book on I lic web 
al |_-.:. :.-.-:: // books . google ■ com/| # 
miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako tćź 
czytających i kupujących książki wydawany przez Ara Władysława Wisłoctiego. Rok IV. - 1881 

styczeń — grudzień. KRAKÓW, 

nakładem wydawcy, na składzie w księgami Gk Gebethnera i Sp., 

z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

pod zarządem Ignacego Stelcla. 

1881. «>.. 7? 


• ■. \ " Przewodnik bibliograficzny. Szk"oła; W. = Wiadomości. Skorowidz alecadhwy 

autorów, wydawców, tłómaczów, redaktorów, jako tóż pism zbiorowych 

i bezimiennych. 

Liczba oznacza stronicę; Ar. = Archiv, Archiwum; At. = Ateneum; Bnu. = Biblioteka 
najceln. Utworów; Bu. Biblioteka imiwi-rsitliiii ; Bw. -. I > i t.i ] i < 1 1 ■ ka warszawska; Cz. = 
Czasopismo; K. = KoBmos; Kł. = Kłosy ;N. = Niwa; P. - Pamiętnik, Pamiętniki; Pip. —. 
Przyroda i przemysł; PI. = Przegląd lwowski ; Pni. = Przewodnik naukowy i literacki ; 
Pp. = Przeglad polski; Pa. = Przegląd sadowy; Pt. = Przegląd techniczny: R. = Ro- 
cznik, Boczniki, Rozprawy; Spr. = Sprawozdani 

A. dr. (Muzen 
Abakanowicz 1; 
Abancourt 97. 
Abe 1, 44, 61, 78, 804, 

Abrahamowi ez 97. 
Acta historica (Klu- 

czycki) 137; (Wali- 

szewski) 160. 
Adamkiewicz 17, 65; 

(B.) 140; (Upomi- 

nek) 124. 

Adler- Sieradzki 185. 
Adunanza 17. 
ABr (Pp.) 157, 197. 
Agrykola 127. 
Alfabet (Argus) 97; 

(Bodziec) 114. 
Album Koła liter. 17. 
Alexandrowicz 33. 
Alqd'(Spirydyon)184. 
Alth 169; (P.) 196; 

(Upominek) 124. 
Amborski 133; (Ro- 
manowski) 80, 95. 
Ami 1', de la jeun. 187. 
Amicis de (N.) 155. 
Anczyc 17, 49, 184; 

(Henning) 4; (HotT- 17; (Gutzkow) 99. 32, 76, 94, 129, 146, 
Apostolstwo Serca 182, 202. ■ 

Jez. 183. [120. BalasitsiPuijS; (Pa.) 

Appel 18, 113; (N.) 91, 147. IGO, 206. 
Arohiv f. slav. Phil. Balzak 33, 11:1; . Snu.) 

3, 65, 133. I 2, 18,34, 50, 06, HI, "~ 

Archiwum Kom. hi- Balzer (P in) 4 

Andriolli (Bełza) 2; 
(Chodźko) 3, 16, 60, 
184, 208ł (Kraszew- 
ski) 208; (Malczew- 
ski)93,208; (Mickie- 
iMczidiUW, 102,138, 
174,208; (Orzeszko- 
wa) 175; (Syrokom- 
la) 208. ' [181. 

Andruszkiewicz 169, 

Andrzejkiewicz 65. 

Antologia (Bełza) 2; 
(N.) 86. 

Antoni z pod Siedlec 
169. 

Antoniewicz J. B. 
(Pp.) 197. 

Antoniewicz K. 169. Argus 97. [stor. 1. 

' itofanes (Pni.) 56, 

87, 104. , 
Asnyk 43, 80,96,133: 

(At.) 33; (Kł.) fi 

(Konkurs) 202. 
Aspis (N.) 54, 102. 
Association 49. 
Astarot (Świat) 57. 
Ateneum I, 18, 33, 

49, 65, 81, H7, 113, 

133,148,169,186,189. 
Augustyn św. 169. 
Aurifaber (Popowaki) 
Azeglio 49. [139. 
B. (N.) 155. 
B. A. (Pt.) 197. 
B. E. (Muzeum) 

i. Ig. (Kł.) 63. 

I. N. ks. 65. [190. 

!. R. (Bw.) 131, 150, 

!, R. (N.) 6, 39, 54, 

70, 86, 103, 120, 139, 

155, 175, 196. 

(. Stanisława 149. 

t. W. (PI.) 40. 

i. Z. (KI.) 12, 30, 78, 
Babiński 33. [180. 
Baczalski 133. 
Badeni (PI.) 7, 24. 
Badzkiewicz 113, 128, 

167; (At.)169;(Bw.) 

170; IN.) 175. 
Baedeker 66. 
Bagehot 190. 
■łain 60, 184; (Bi 

wot) 152; (N.) 7. 
Bajron 189. 176, fc.łneki 1, 18, 

96, 97, 149, 167, 169, 

188; (Bw.) 134; (N.) 

175. 
BandrowBkil49;(B. 
Barabasz 149. 
Baraniecki A. 189. 
Baraniecki A.M.(At.) 

49, 65, 149, 189. 
Baranowski B. 185: 

(Album) 17; :S/,.:. VI. 

163, 202. 
Baranowski J. J. (Bio- 

graphie) 170. 
Baranowski H. 66. 
Barański 149. 
Barcikowski (Pt.) 87. 
Bard 162; (Królikow- 
ski) 84. [179. 
Barn es (Weitzenblut) 
Baron (Ps.) 206. 
Barta 66. 

lartoszewicz 1 , 

149, 170; (Muzę 

38, 54. 86; (Zaleski) 

27. 
Bartsch (German) 136: 

(Spr.) 141. 
Bartynowski (Gier- 

mański) 83. 
Barwińskij .1. 18. 
Barwińskij W. 2. 
Basiliades (Kł.) 147, 

166. 
Baudrillart (Bw.) i Beiłl (Pip.) 3 

Beiser 189. 

Beitrage, St. Peters- 
burger 81. 

Bek 2. 

Bellinger 150. 

Belohoubek (Cz.) lit. 

Bełcikowski 33; (Księ- 
ga) 118. 132, lflft. 

Hel/a 'J, 33, 43, 47, 
lźtj, 116, 166. IB."), 
189; (Album) 17; 
(Koło) 107. 

Bender (Mittheilun- 
gen) 155. 

Benecke 189. 

Benni (KI.) 45. 

lienoni 47, 50, 97, 
126, 146, 106, 185 
(N.) 196. 

ISeobachter d. Herrcn- 
moden 187. 

lerg 15, 62, 111, 150. 

Berger A. St. II:!, .188. 

Berger J. B. 34. 

Bergholtz (W.) 201, 

Bernatowicz (lin.) 134, 

Beraohu (Kł.) 30, 
Berthet 150. 
Besal (R.) K 
Bestużew 162. 
Biaiyniak 97. 
Biblioteczka dla mło- 
dzieży i:H,uj]Uiifr.i 4; 

(Hoffmann) 4. 
— kieszonkowa 162; 

: Królikowski) 84; 
i.M;iV,-.owski) 195. 
Bibliotek;: dla mło- 
dzieży 185; (Bełza) 
33; (HoJiiiiiinu) 4, 
153; (Onyszkiewicz) 
121; :St;nk,-li 124; 

(Waligórski) 125. Skorowidz, 1881. 113, 134, 150. 
— warszawska 2, 18, 
28,31, 50,61, (ifi, 81, 
93,114,134,150,170, — dla nauczycieli 
(Eobring) 25. 

— dla szkól prze- 
mysł. 185. 

— historyczna 188. 

— Jagiellońska 164. 

— kaznodziejska (Sta- 
graczy ński) 26. 

— kieszonkowa 80. 
95; (Mickiewicz) 195;;Bicdy 
(Romanowski) 88. Biela 114. 

— ludowa (Mickie- Biernacki C. (Ki.) 45, 
iriez) 120. [162. 131, 180. 

■ raeżdunarodnjiia Biernacki M. 60. 

— Mrówki 203; (Kin- Biesiada liter. 186. 
kelhaus) 171; (Go- Biesiadzki (Spr.. 178. 
sławski) 35; (Klnno- Bieliński B. 114. 
wicz) 100; (Kopeć). Bieliński Pr. L. 82. 
117; ' NiemcewicB ł Bieliński l„ 2,80,95 , 190. 
— wyborowych po- 
wieści 188; (Hugo) 
36, 67. 100, 172. 
Biechoński (Muzeum) 
"■■ ' 170. [70 180. 
Brandowska 190. 
grandów* ki 9*. 

" idt iBiłza) 2. 
Braun A. (Pt.; 7, 24, 
40, HO, 157. 
Braun 8 50. li.-.- i 129. (Pasek) 176 
(Rej; HU; [Spaso- 
wicz) -II ; iSvri'k'iiii- 
la) 10. [162. 

— nabożeństw katol. 

— najeeln. utworów 
2. 18, 34. 50. 66, si, 
97,11:!, 1:14, 1C-". 17". 

186, 189; (A/, -li,, 
49; (]:,l/ ;ii -! 3.3. 113; 

illeyi-- :>:'., 51: (Lo- 
pe do Vega) 174. 

— narodna 98; (Tii- 
zininn) 177. 

— nowości (Grimiiń 
116; Kn.liiicka) 157, 
198; S.-hwni-tz; 56; 
(Zieliński) 125. 

— ogrodnika (Kolii; 
36. 

— poLka 80. 95: 
(Asnyk) 133; (Ma- 
łecki) 6; (Mickie- 
wicz-. !.Y.:, .Wvl)ioki! 
42. 

— powieki i Kraszew- 
ski) 5; (Scbwartz) 
88; (Sewer) 105; 
(Wiśniowski) 106; 
(Zacha ryasi e wicz )42. 

— pniwnicza (Usta- (Albiim) 17. 

Bilous 1-26. 

Binder .T.t.1 165. 

Ki'i-v;i|ilii'.' de Bara- 
nowski 170. 

Birkenmajcr 170 

ISliziński 82, 170. 

Bloch 134. 

Bhiinenfeld 66. 

IHii)ii'.-ii-T'ii'k(Ki'asiń. 

Hiiis/..-/. i-i;. "ski)21. 

Bh.cki i.K.) :>, 36, 118. 

l;lioi,ki iK.-ninpiisek: 

B-d -orska 114. [36. 

lii-h.T.-ki:!!, 150,170; 
(Pip.) 11": Sz.) 146. 

l',..lMv.vii~k.:.I.4G, (Ki, 
114, 128, 145, 148, 
164, n;7. iBi. 206; 
(N.) 196: Smolka) 

Boccaccio li'9. [199. 

Boczy ński 114. [34. 

Boden u. (iilnirvorlL 

Uoilyii^ki !-i..)2-1.87: 
(Spr.j 158. 

Bodziec 114. 

l!,-nd;it,.muv. M. (Je 
an Paul) 51. 

lirpliUK.wir/.M.l.J.W. 

Hon-iiski :l'ii..) 11.30. 
l.: ( . s iisla\v-l.i:H«'.)50; 

fGniif/.d.i) 168. 
Bojarski (Mittheili 

gen) 69. 

[}<.li.'sliiwi[isz 150. 
Llmiiiwoiihlril Św. 150. 
Boniecki(Bw ) 
Borkowski 92. Hossakiewicz (Bw. )|Cheeiński 184; 
190. (Selimid)184;(Stahl) 

Bossowski (Spr.) 124.! 10. 

jCherbuliez 34. 
Chlebowski (At.) 18; 

(Słownik) 41, 89. 
Chłapowski (Mowy) 

102. [17. 

Chłcdowikj (Album) 
ClilNpicki (KI.) 78. 
Chmielewski (Sz.) 32, 

61, 94. 109, 
Chmielowski 64, 82, 

96, 98; (At.) 1, 18, 

33, 4:', 65, 81, 97, 

113, 133, 149, 169, 
189; (Goraj) 136; 
iMiizeiniii 23; ■;>'.) 
155; (PI.) 55. 

Chociszcwski 3, 19, 

190; (Prz.-lad; 31; 

iSfljmid: 41.' 
Chodecki (Pip.) 30, 

63, 94. 

Chodounsky 170. 
Chodźko Al. (Gerss) 

191; (H.) 25. 
Chodźko I, 3, 16, 60, 

114, 184, 208. 
Choiński - Jcske 66; 

(At.) 113; (KI.) 63, 
180; (N) 196. 
Choiecki 170; (At.) ezynski) 8S 

— teatrów amator. 
(BliT.iŃ :\C\) 170; 
(Wdi.wiszewski) 27. 

— umiejet. prawnych 
(Bw.) 66'; (Hubo) 67;' Borkowski D. 
(Okonki) 23. jBuru 19. [,E . 

— uniwersalna a, 18, Bortnowska (Balzak) 
34, 50, 66, 81, 98,' 113. Bronka 190. 
Brcslan 134. 
Brikner 170. 
Brodowski 98. 
Brodziński 80,95,203. 
Browiez (Upominek) 

*"t. [133. C 

ccknei (Ar.) f" 
Bniebl E. 34. 
Bi-uchlS.W.(Pip.)76.( 
Brzozowski 188, 2T" 
Brzostowski 150. 
Buch f. Alle 187. 
Buchanan [Bw.) 66. 
Buczwiiiski 82. 
Buczyński (Bw.) 66, 

9H; (N.) 39. 
Budiłowicz 190. 
Iludwiuaki 50. 
Budywola 19. 
Bndzynowski 190. 
Biiendniss 2. [170. ( 
Bukwar polsku-ru ' ' 
Bnlharyn 205. 
Bunge 114. 
Burzecki (N.) 23. 
Burzyński (Ń ) 54. 
Baszczyński 19, 98. 
Bykowski 60, 190. f 
B) szewska (Miittci),Chromecki45, 
C. (N.) 86. [53. (PI.) 40. 

C. J. N. 114. Chninik d. Zeit 187. 

Castelar (Bw.) 2, 18, Chrzanowski 76. 

34, 50. 66, 81, 98, Chyliński (Muzeum) m-ski (Spr.) 9. 
t, Chomiakow (k. B. 

W.) 172. 
Choroszewski 190; 

(P.) 121. 
Chotkowaki 19, 50, 

s2, 114, 115. 
Chotomski 162. 114, 131, 150, 170. 
Catalogtie 50. 
Catalojfiis Soc. J. 34. 
Cegielski 129. 
Cele wy c z (Sz 
" ;) 10. 70, 86. [41. 

Cichowaka (Skarga) 
Cickowski iPt.) 176. 
Cienkowski (W.) 58, 
93. 

Cieszkowski (N.) 39. 
Celichowski 131; (N.)Claretie (KI.) 30, 45, 
Oeltes 127. [175.1 63, 78, 94, 108. 

Chalupczyóski (At.yCliiniacensis 43, 
Chambrier 19. [18. Cnapius 92. 
" wiec 159; (Muze-'Cohn H. (Pip. 30. 
:) 54, 70, 102. Cohn 1. (R.) 88. 
Charles E. (Chojccki) Collins 50. 

Considćrations 98. Przewodnik bibliograficzny. Cooper 44, 61, 78, 204. 

Corpus poetarnm 157. 

Curreipondant, Łe 

Urans 127. [187. 

Crueger 204. 

Csontosi 34. 

Currer-Bell 150. 

Curtiua 151. [155 

Cart2e(Hitrheilungen) 

Cwiorczakiewicz 171. 

Ćwikliński 134; (Al- 
bum) 17; (Pni) 24 
40. 50, 72, 104, 122, 
140. Dąbrowski 67, 82. 
Daisenberg 135. 
Daltonl35;(Bw.)170 

(V[>.) 176, 197. 
Danielewski 19. 
Dauilewski 162. 
Daniłło 191. 
Dantyszek 127. 
Danysa (Ar.) 65. 
Danzig 135. 
Darwin 188. 
Daszewski 151. 
Daszkowa 102. 
Daudet 188. Czaczkowski (Spr.) 9. 
Cza'|ewski (At.) 81, 

169. Dębski (Hw.) 50. 

Czajkowski 203. Defoe 203. 204. 

Czapla 115. Deharbe (Gorazrtow- 

Czaplieki 151. ' ski) 172. [306. 

Czapski 19. De Laveaux 19, f" 

Czapuszyński(Pt.)56. Denis (Pypine) 72. 
Czarliński (Pt.) 56. Dony- "" Czarnecki 34. 
Czarnowski 34, 83. 
Czartoryski (Kot 
kurs) 202. 
Czas 59, 108, 144. Deotyma 50, 60, 67 

(Pp.) 65. 
Derdowski 13. 
Derkacz (Cz.) 3. 
Deslys 51. Czasopismo techni- Dickstein 171 : (At.) 
czne 47, 64, 144, 182. 189; (Bw.) 66; (N.) 
— Tow. nptek. 3, 19,' 103. 
34,66,70,82,98, 110, Dietrich (Cz.) 98. 
115, 134, 144, 151,'Długosz (\.) 70, 86. 
■"' -■' Długosz J. 127; (Pio- 

trowicz) 86. 
Dmochowski 184. 
Dobieszewski(KJ.)45. 
Dobrowolski (Cz.) 3, 
83, 98, 115, 135, 151, 
171, 191. 

Dobr/ańska (Curn 
Bell) 150. 
Dogiel (R.) 8. 
Dolleczek (KI) 30. 
Domagalski (Prawda) 
Dombruwski 99. [156. 
Domeyko 151. 
Donatua (Ar.) 05. 
Doniblutb (Pip.] 110. 
Dorszy ńs ki (Odezwa) Czechowicz _ . . 
Czerkawski 19; (Pni.) 
Czermak 151. [8. 

Czerny 82; (Ki.) 100; 

(N.) 39. 
Czerwieński B. 115. 
Czerwieński Z. (PI.) 7, 

40,55,71, 87.104,122, 

139, 156, 176, 197. 
Czesław 35, 48. 62, 67, 

77; (At.) 113; (Mii 

zeum] 51; (Pp.) 72. 
Czołowski 171. 
Czubek ( Sofokles ) 

199; (Spr.) 158. 
Czubski 171, 18S 
Czuiik (Upominek) 

124. [162. 

Czy kolonie zakładać 
— mówisz po polsku 

171. 
Czyrniański (E. ) 8; 

(Upominek) 124. 
Czytania Bractwa 183. 
Czytelnia ludowa 205. 
P 8. (Pip.) 76. Dragomanów 171. 
Droba 35; (R.) 56. 
Droga krzyżowa 183. 
Drncki-Lnbeokl 99. 
Dubiecki 60;(Kł.) 131, 

180. 
Duchińaki (Bw.) 134; 

(Nałkowski) 86. 
Dudrewicz 191; (P.) 

121. Duell 99. Eicbler (Pip.) 43. 

Dunajewski A. (Pp.) Elegant 1' 187. 

157. ! S2, 83. Eloiijrntiirz (K. A.) 

Dunajewski J. 51, 07, — polski 3. [130. 

Dunikowski 83; (K.) — z obniżkami 3. 

52, 68, 117; iSIuzc-.EIcnchus eleri 35. 

urn) 86, 102. JEliasz 99, 111, 130. 

Dunin J (KU 94, 108. Elscnberg 135. 
Dunin K. 20; (Pni.) Encyklopedya han- 

157. i dlowa 83. 

Dunin T. 135; (At.) 1.- kościelna (Nowo- 
Dworski 83. | dworski) 139, 187. 

Dwutygodnik dla ko- — Orgelbranda 205. 

Wet 14. I — wychowawcza 3, 

Dyabeł 59. 108, 114. ' 13, 35, 51, 59, 67, 99, 
Dyalog o Olesn. (Pio-I 108, 135, 151, 161, 

trowicz) 86. I 187, 191; (At) 65; 

Dyaryusz 1072/3 r.l (N.) 103. 

(Kluczycki) 68, 137. Endyinon (Bw.) 31. 
- Komisyi hydg. Kngelhardt 35. 

(Ar.) 1; (Wishitki. EdIuiuiis 127. [115. 

15, 62, 77. lErekman-Chatrian 3, 

Dybowski J. 99. .HsiwiiyIi /..li) IGO. 

Dybowski W. fil, 99, Estrcjclior 15, 48, 02, 

120; (Pip.) 6?. ; (W.) 77, SO. 05. 115, 135, a 93; (Zbiór) 143. 
yński M. 20. 
Dydynski T. 20; (N.) 

Dygasiński 151 ; (At.) 
169; (Bw.)17n; (N.) 

23, 51; iSmilf ! 

199 
Dzieduszycka 

(At.) 169; (Bk.i 170; 

(ricrcH-Mski) ;■■. ■ . 

62, 77,111, ISo. U5. 

158, 184. 
Dzieduszycki U. (PI.) 

7, 71, 87, 101, iii:.'. 
Dzieduszycki W. 67, 

99; (Bw.) 18,31; .\., 

155, 175. 

Dzieduszycki Wł. 51. 
Dziennik dla Kruk.. 
a 35, 67. 115. 
polski 59, 108, 144. 
poznański 59, 108, 
ustaw 35. [144. 
— zjazdulek.iaii.lJ4. 
Dziennikarstwo war- 
szaw. (K. W. Mi 172. 
Dzierzkowaki 188. 
Dziewulski 151, 101; 

(PO 121. E. ( 51. E. M. (Horn) 35. 

Ebers (At.) 169, 18 

Echo 59, 108, 144. 115,151,16-1; (Kor 

krirs,2ui>: Odc/.wa:. 

127;':l'itl. l'4,40. 56, 

72, 87, ln4, 122; 

i Upominek) 124. 
Kuri|.i<lrs :;. 20, 35, 

(12,' 77, 135. 151, 191. 
Exm;r ('Ki;i'i/.cwski"; 
F./.op 191. [52. 

Fai.ism 83, 115, 191; 

(K.i 194; (li.) 140. 
Fabiuni 35. 
Fabri W. 

Facki-ln Neros 135. 
l'iilk"Mski 99, 120. 
Farina 188. 
Fauhnann 168. 
" r avHro (Mir.theilim- 

gen) 155. 
Fedorowicz 191. 
Feit/inger 191. 
Felicyan .Al i 81, 133, 

14!); di w. 11,8!, 98, 

150. 

'(■liński. \>- ,95,203. 
Feliński Bt. 07. 
Fetis 67. 
Fick 135. 
Fierirli 51, 115. 
Filipowicz B. S. 151. 
Filipiiwicz K. 151; 

(P.) 121. [171. 

Filo.-liowKki 115, 152, 
FinkefliMiis 135, 171, 
203; fN.) 155. 
Fischer 20. Skorowidz, 1R81. Flamm 67, 83, 99, 135.jGirdwoyń 115. 
Flueckigcr (Cz.) 82, Giżycki 67. 98, 115. 
Fłorinskij 171. 
Formułki int. 183. 
Francisci (Fredro) 35. 
Franco 152. [52,68. 
Frankę 115, 191; (K.) 
Frauenzeitung 187. Gliński 204. 
Gliński A. J. 152. 
Gliński H. 3,168,171. 
Gloger 192; (Bw.) 18, 

50; (Kł.) 78, 131; 

(P.) 121. 
Glue<k 171. [124. Fredro A. 16, 35, 60, Gluziński 115; (Spr.) 
92, 167. | Głębocki (Kł.) 63 

Fredro J. A. 3, 46,;Glos szlachcica 126. 60, 152, 167; (Al 
bum) 17; (Koło) 107. — z Królestwa 83 
G natowski 15. Fric (Bałucki) 18;Godl. A. (N.) 39. (Sienkiewicz) 105. 
Friedmann 83. 
Friedwald (Himmcl- 

rcich) 192. 

Fritsche 135. [135. 
Ftihrer durch Breslau 

- d. Colberg 135. 

- v. Glatz 135. 
6. (Muzeum) 70. 
G.B. (Bw.)114; (Kł ) 

108. G. E. (Kł.) 180, 206.Golduerg 'll5 
G. M. (Kł.) 12, 45. Goldcnberg 152. Godlewski A. 136. 

Godlewski M. (N.) 6, 
23, 38, 54, 70, 86, 
102, 120, 138, 155, 
175, 195. 

Godziemba 152. 

Goethe 4; (At.) 49; 
(I 'nu.) 2; (Bu.) 18, 
34,50; (Bw.) 66; (N.) 
120; (Pp.) 72, 122, 
139, 157, 176, 197. Gabler (At.) 49, 189. 
Galerya obrazów 191. Goldman (Album) 17; 
(Koło) 107. Galerye mnich. 180, Gol dsz mit 152, 171, 
Gampf (W.) 11. [202. 192. [39. 

Garczyński 203. Gołowacki (Potebnia) 

Gargulski 152; (At.) Gondek 15,62,77, 111, 
169; (Bw.) 170; (N.) 116, 130, 145, 152. 39. 

Garttmlaube 187. 
G§siorowski 3. 
Gasztowtt 20, 99; 

(Pp.) 122. 
Gawalewicz A. J. 3; 

(Jahresbericht) 4. 
Gawalewicz M. 51, 

171; (Kł.) 30. 
Gazeta handlowa 59, 

103, 144. 

— krakowska 161. 

— lekarska 186. 

— lwowska 59 , 108, 
144. [144! 

— narodowa 59, 108, 

— rolnicza 186. [144. Goraj 136. 

(iorajska (Bw.) 2, 18, 
34, 50, 66, 81, 98, 
114, 134, 150, 170. 

Gorazdowski 172. 

Gordon 205. 

Górecki 162. 

Górecki X. (Witkow- 
ski) 58. 

Gorkowski 20. 

Górski (Kł.)206. 

Gorzela ński ( Bona- 
wentura św.) 150. 

Gorzkowski 136, 145, 
164. 

Gosławski 35, 203. 

Gospodyni 186. - toruńska 59, 108, IG ostko wski 80, 95; 
German 136; (Bw.)l (Pt.) 8, 24, 140 2; (Pp.) 7, 24, 72, 

87; (Spr.) 141. 
Geres 191. [61, 76. 
Gerstmann (Sz.) 45, 
Giedroyć 136. 
Giermański 83. 
Giller 92. Goszczyński 203; (Bi- 
blioteka nar.) 98. 

Gotz 35, 167. 

Grabowski Br. (Bw.) 
2, 50; (Hertzberg) 
153; (Kł.) 94, 108, 
147, 166, 180; (N.) 23, 39, 54, 195; (Świe 

tla) 10. 

Grabowski E. (At.) 81. 
Grabowski G. 152. 
Grabowski J. (Upo 

minek) 124. 
[Grabowski K. 126, 

144; (Spr.) 158; 

(Upominek) 124. 
Grabowski L. (Życze- 
nia; 58. 
Grabowski M. (Świe- 

tla) 10. 

Grabowski St. 172. 
Graef (I land- u. Ei- 

senb.) 83. 
Graff(Pt.)72, 87, 104, 

157, 176, 197. 
Grajnert 43, 51, 116, 

126, 204 ;(N.) 86, 115. 
Grał -wski 162, 1»8. 
Gramatyka jez. czesk. 

161. * [157. 

Gravier (Pt.) 8, 87, 
Gregorowiczll6. [17. 
Greliński 20; (Album) 
Grimaiu (Cz.) 135. 
Grimm 116. 
Groesslcr (Ar.) 65. 
Gromnicki (N.) 138. 
Grudziński 152, 172; 

(Kł.) 63, 147, 206. 
Gruenbcrg (Spr.) 124. 
Gruenhagen 116. [11. 
Gruszecki A. (Twain) 
Gruszecki M. (Kł.) 30. 
Grzegorzewski (Mu- 
zeum) 70, 86. 
Grzywińska 185. 
Gulliwer 204. 
Gumplowicz L. 20 ; 

(N.) 196. 

Gumplowicz M. 99. 
Gustawicz51,99,136; 

(Bw.) 82; (N.) 120; 

(P.)121; (Zbiór) 143. 
Guthe 129. 

Guttmann 12, 75, 105. 
Gutzkow 99. [168. 
Gwiazda (Gliński) 3, 
Gwiazdka ciesz. 59, 

108, 144. 
H. E. (N.) 155. 
Hacklandcr 131. 
Hagada (Strauch) 73. 
Hagen 188. 
Hajota (Balzak) 113. 
Haliczanin 192. 
Halka (Kł.) 180. 
Haller (N.) 70. 
Hamlin (Cz.) 171. Hand- u. Eisenbahn- 

karten 83. 
Hm misz 4, 51, 116, 

136; (At.) 18, 133, 

149;(Appel)18,113; 

(Przegląd akad.) 55 ; 

(R.)25;'(Spr.)9,141. 
Harajewicz ( Upomi- 
nek) 124. 
Harwot 152, 172; 

(Spr.) 57. 

Hauser (Czermak) 151. 
Hausmann (Muzeum) 

38. 
Hausner 100, 203; 

(Buendniss) 2; (O 

sztuce) 188. 
Hebbl (Bw.) 190. 
Hegendorfinus 127. 
Heimberger 116, 192. 
Heine 4, 162. 
Hek (Ps.) 147. 
Heksch 83. 
Helraholz (Pip.) 63, 76. 
Heltman 162. 
Hengel (Turgeniew) 
Henning 4. [11. 

Hertz (Peter&en) 71. 
Hertzberg 153. 
Herzblattchens Zeit- 

vertreib 187. [124. 
Heumann (Upominek) 
Heyduk (Kł.) 78. [18. 
Heysc 35, 51 ; (Bnu.) 
Iliiirne (At.) 189. 
Himmelreich 192. 
Hinz (Pt.) 40, 56, 72, 
Hipler 4. [157. 

Hirschberg 3; (At.) 

65; (Pni.) 176, 197; 

(Spr.) 41. 

Hirszl (Pt.) 40. [51. 
Historya o Gryzeldzie 

— o Magelonie 172. 

— powsz. illustrow. 
(Hertzberg) 153. 

Hockenbeck 172. 
Hodoli (K.) 5, 36, 52, 

68 194. 

Hoefler ioo, 153. 
Hoffmann 4, 153. 
Hohol 100. 
Holinka (Sawicki) 199. 
Holzwarth20. [24,40. 
Hołowkiewicz (Pni.) 
Hołubowicz 35, 183. 
Hołyński 83. 
Homer 15,32,62, 77; 

(Przegląd akad.) 55. 
Honoration d' Ad. 

Mick. 67. Przewodnik bibliograficzny. Jakubnwski (Stein er) I Jeziorek i (Spr.) 158. . . « 153. 
Horacy 205. 

Horain (Album) 17 

(Pp.) 197; (Wise 

man) 58. 
Horbal (Spr.) 178. 
Horn 35. 

Horoszkiewiez 20. 
Hoszowski 116, 153, 

172; (R.j 104. 
Hovorka ('Zalewski': 
Hozyusz 127. [201. 
Hreczechu .Mnwtim.i 

54, 70. 
Hubę 67^ CS.) 1HFI; 

iSpv.-. 9: ■■/.„{[) IGO. 
Hudic ((!r:iliowski ; 
Huebner 60. [152. 
HueckelS-l; -Kpr.ur.'!. 
Hueter(Weir/.i'iili[iiti 

179. [172,188. 

Hugo W. ::<;, ii?, 100. 
nus80viarms 127. 
Hyrszfeld 84. 
I. W. (Bek) 2. 
Ignacy Św. 183. 
Ignotus (Af.i 18. 33, 
IlluBh-ntio 
Iromisch 68. 
Index grzechów 17:.'. 
Intencja mieś. 36, 81, 

153, 183. 
Irlnndya (Prawda i 
Iza 4. [156. 

I z bliska 20. 
J. dr. (PI.) 156. 
J. Antoni 31, 80 95; 

(Bw.) 66. 81, 98. liH); 

(KI.) 147, 166; (Mu- [164, 

.ianezewaki 100, 136; 

(K.) 8, 140. [137. 
.lamie! iKoimtytucye) 
Janicki 127. 
.I;i!iikcwski 4; (Sio 

wriik!lL'3:;Spr.)158. 
Jankowski (!. (Muie- 

itiuj 54. 
Jjiiikuwski E. 36,96, 

100. IM; :I!w.) 114; 

(N.) 155. [56,87. 

Jankowski J. (Pt.) 
Janota 185, 205. 
Jauowicz (Ps.) 147. 
Janowski 1G2. 
January 21, 126. 
Janusz (N.) L'3, 39, 54. 
.Linic-tinwjild -'At.': 33, 

49, 113. 133, 169; 
Ihizrumi 32,38,54, 

80; (N.) 1l'0. 196. 
.l;in. szewski 172. [94, 
Jaskółka ,-K'.; 12. 78, 
Jaskulski 129, 148. Jean Paul 51. 

.}<■<] r/.rk-wici. 192: 

(V.) 121. 
J.-kiiteriiia I! 162. 
JHefiski 21.153; (Mu- 

zemm :;s : .N.) V, 23, 

70, 120, 175. 
Jelkek i;8, 100; (At.) 

81; (KI/ ::■>, 15, 94. 

147, 16(1; :MuzeiiD.) [113. 

Jencz 100; (Appel) 
Jentsohl92:(Pip.)63. 

Jerzykowsld 144. 1 92; 

(Xenofont) 91, 109, 

129. 
Jeske 5,163, 172, 192, 
Jeż 5, 116, 128, 167, (K.) 56. 
J. Z. (PI.) 55. 

Jabłonowski 100. 

Jachowicz 204. 

Jackowski 183. 

Jacoby 20. 

Jacolliot 207. 

Jadwiga T. 207. _....__ 

Jagić (Ar.) 33, 65, 133. 184, 188, 203; (Bi 

Jagoda Maz, las. 13.' 113, 134, 150, 170, 

Jahilnicki (KI.) 94. , 190; (Muzeum) 70. 

Jahresberichtd. Ober Jezierski F. (At.) 49; 

gymn. iti Brody 4,1 (Bw.) 66; iOoollio; 
— in Lemberg 186. 4; (Lange) 138; (Pp.) 
Jskimowski 20. 72, 87. 

Jakowski (R.) 8. Jezierski J. (N.) 120. 

Jakubowicz (Wapp- Jezierski M. 15, 51. 

ler) 142. I Jeziorański 100. Jordan H. 12, 21, 51, 

75, 105. 
Jordan -Wierusz (At.) 

33; (N.) 103. 
Jouhanneaud 36. 
Journal des dames 

187. [187. 

— des demoiselles 
— de la jeim. 187. 
.lozefczyk 116, 13 

145, 164, 185; (Pp.) 

72, 87, 104. 

r st z Podola 84. 
Jubileusz powsŁ 52. 

JugMHllłlKttCT 187, 

Junior 153. 

Jurasz 12,68, 75,105. 

Jurkiewicz (JscoHiot) 

207; (KI.) 180; (Pip.) 

14, 30, 43, 63, 76, 

94, 110. 

Jurkowska 116. 
Juszkiewiez 52, 116, 
".. (KI.) 131, 206. 

:. (Pp.) 55, 72, 87. 
K. A. 136. 
K. A. (autorka) 136. 
K. F. (At.) 49, 149; 

(Bw.) 34, 170. 
K. F. ks. 84. 
K. H. 52, 126. 
K. J. 192. [(N.)70. 
K. K. (Muzeum) 38; 
K. K. X. 192. 
K.M.(Kł.)108, 147,166. 
K. M. (PI.) 55, [180. 
K . . . r. (Bz.) 32. 
K. R IN.) 138. 
K. R. W. 172, 192. 
K. S. (At.) 149. 
K. S. ks. (Kf.) 63, 
K.W. (KI.) 12, 45, 63. — dla prawnikó' 

— domowy 172. 

— dom. i gosp. 192. 

— (Haliczanin) 192. 

— illmtrowany (No- 
wólecki) 196. 

— katolicki 5, 192. 

— Kojega (Filipo- 
wicz) 151. 

— Kolenda (Cwier- 
ezakiewicz) 171. 

— krakowski fCsech) 
3, 163, 180, 191. 

— krak. inf. (Heim- 
berger) 192. 

— królewsko -pruski 
(Gerss) 191. [ski) 4. 

— lekarski (Janikow- 

— litewski 153. 

— myśliwski 193, 

— (Parawanik) 23. 

— petersburski (Gliń- 
ski) 3, 168. 

— polski 193. [193. 
— - popularno - ziem, 

— powieściowy 173. 

— powsz. galie. 173. 

— powsz. polski 193. 

— poznański 5. 

— pozn. nowy 5. 

— prem. Eclm 193. 

— (Przyjaciel) 198. 

— ;Rok) 8. 177. 

— rolniczy (Strzele- 
cki) 178. 

— (Syrena) 142. 

— (Tarnowianin. .200. 

— Warszawianin 
(Goldszmil) 192. 

— warsz. illustr. (Un- 
ger) 178. 

wielkopolsk' "" K. W. . 172. K. Z. (W.) 
Kabat 84. 

Kaczurba (Bu.) 2, 18, 
84,60.66,81,98,118, 
184, 150. [140. 

Kadyi 21, 186; (R.) 
Kalendarz astronom. 

- Chaty 5. [ziem. 192. 
chrześriańaki (No- 
wicki) 196. 

- dla farmaceutów 
(Wąsowicz) 11. 

- dla ludu (Nowo ' 
lecki) 196. Wie a 5. Kalendarzyk .lin du- 
chowieństwa i" I-\j ns- 
licki) 7. 

— kieszonkowy 
(Feitzinger) 191. 

— naurzvfiii.-lęlii:Sta- 
rzecki) 124. 

— (Rok) 138. 
Kalinka 15. \ ' 

173; (Bw.) 190: ,l'|.i 
71,139,156,197;(rp.) 
176; (Załe.-ki. 15. 

Kallenbach :. .. 
(Przegląd akn<U 122. 

Kallimaef, 1: "- !; 

Kamieński 193; (K.) 

1 36. [102. 

Kantecki A. (Mowy) Skorowidz, 1881. VII Kantecki E. 5, 15, 16, 
31,46,60,62,77,129, 
184; (Album) 17; 
(At) 189; (Kł.) 94; 
(Pni.) 87; 104, 122, 
140, 157, 176, 197. 

Kantecki M. (At.) 18 ; 
(Muzeum) 23; (PnL) 
24. 

Karliński 5, 84; (R.) 
8, 140; (Spr.) 158. 

Karłowicz! 29, 36, 43, 
44, 64, 96, 126, 153 ; 
(At.) 33, 189; (N.) 
120; (P.) 121. 

Karoasiewicz 36, 84. 

Karo 193; (P.) 121. 

Karpiński F. (Gerss) 
191. 

Karpiński O. 84. [137. 

Kartę d. Karpathen 

-d. H. Tatra 137. 

Karty wpisowe 183. 

Karwicki(Kł.)12,108, 
131. [129. 

Karwowski 68, 91, 109, 

Kasiski 117. 

Kasparek 5,32; (Bw.) 
2,50; (N.) 6, 23, 195; 
(R.) 56. 

Kasprowicz 153. 

Kaszewski(Bw.)2,98, 
190; (Kh) 63, 94, 180, 
206; (N.) 54. [168. 

Kaszuba (Gwiazda) 

Katalog wystawy 
etnogr. 100. [117. 

- w. w Warszawie 

Kawczyński 21. 

Kaysler 137. 

Kelner 204. 

Kempis T. 162. 

Kętrzyński 173; (Al- 
bum) 17; (At.) 97; 
(Gwiazda) 168; (Ko- 
ło) 107; (Pni.) 8, 56, 
72 157, 

IKicki (Spr.) 142. 
Kieł 117. 
Kiepert (Hand- u. Ei- 
8enbahnk.) 83. 
Kieroński ( Wykaz ) 
Kiliński 203. [143. 
Kinderlaube 187. 
Kirkor 36 ; (Gwiazda) 
168; (Księga) 118, 
132, 168; (Zbiór) 143. 
Kirszrotll7;(N.)195. 
Kiślański (Pt.) 8, 140, 
176. 
Kitowicz 80, 95. Kiuchelbeker 162. 

Klaczko 5, 137. 

Klasy fi kacya uczniów 

' w Podgórzu 117. 

1 — w Szczyrzycu 193. 

Pieczyński (Album) 
17; (W.) 201. 

Klikowicz 173. 

Klink (Oczko) 120. 

Klobasa 68. 

Kloczkowski 137. 

Klonowicz 100, 203. 

Kluczycki Fr. 68, 137. 

Kluczycki S. (Szek- 
spir) 10. •• 

Kluger (Pt.) 56. 

Kłobukowski (Kon- 
kurs) 202. [74. 

Kłossowski K. (W.) 

Kłossowski Z. 117. 

Kłosy 12, 30, 45, 63, 
78, 94, 108, 131, 147, 
166, 180, 186, 206. 

Knapiński 117. 

Knorr 21. 

Kobyliński 193. 

Kochanowski 80, 95, 
127, 203; (Odezwa) 
175. [168. 

Kochańska (Gwiazda) 

Koczyński 52, 153; 
(Ustawa) 161. 

Kodex karny 205. 

— handlowy 205. 

— wexlowy 205. 

— wielkopolski 137. 
Koegler 173. [72. 
Kohn A. (Przewalski) 
KohnG.137;(Zedlitz) 
Kohn M. 173. [125. 
Kolarz 173. 

Kolb 36. 

Kolbenheyerll7, 137. 

Kolberg 84. 

Kolce 59, 108, 144, 186. 

Kołaczkowski 193. 

Kołłątaj 206. 

Komorowska (Wierz- 
bicki) 27. 

Komorowski 173. 

Konarski 15, 62, 77. 

Kondratowicz 193. 

Konitz H. 173; (Bw.) 
2, 50; (R.) 88. 

Konitz J.S.(Cz.) 171; 
(Pip.) 76, 94; (R.) 88. 

Konopasek 36. 

Konopnicka 21, 29, 44, 
52,64,79 93,96,128, 
167; (At.) 33, 113; 
(Heyse)35; (Kł.) 12, 45, 63, 78, 131, 180, 

206; (N.) 70; (Pni.) 

140. 
Konstytucye Domini- 

kanek 137. 
— sejmu 206. [121. 
Kontkiewicz 193; (P.) 
Kopeć 117, 203. 
Kopernicki 153, 173; 

(Przegląd akad.) 55, 

122; (Upominek) 124. 
Kopernik 127; (Sin- 
KoprT 193. [dico) 9. 
Koplewski 193. 
Korczyński (Spr.) 124; 

(Upominek) 124. 
Koreniewycz (Switło) 

75, 110, 146. [206. 
Korotkiewicz ( Ps. ) 
Korotyński (Kondra- 
towicz) 193. 
Korwin J. (N.) 120, 

175, 196. 
Korwin W. 127. 
Korytkowski 117; 

(Łaski) 119. 
Korzeniowski 21 ; (A- 

zeglio) 49. 
Korzon (At.) 33, 49; 

(Kł.) 45; (Muzeum) 

54; (N.) 195. 
Kos (Kł.) 131. 
Kościałkowska 29, 36, 

44, 64, 96; (Kł.) 30, 

45; (N.) 54, 70, 86, 120. 
Kościuszko 5, 59, 75 ; 

(At.) 18, 97. 
Kosiński A. A. 117. 
Kosiński W. 117; 

(Zbiór) 143. 
Kosmos 5, 14, 28, 36, 

52, 59, 68, 100, 117, 

128, 147, 182, 194. 
Kossak (Bełza) 2. 
Kossowicz ( Tacyt ) 

159, 204. 
Kossuth (N.) 70. 
Kossuth St. (Pt.) 7, 

24, 40, 55, 72, 87, 104, 

139, 157, 176, 197. 
Kostecki 101; (Kł.) 

108. 
Kotik (Pypin) 88. 
Kotula 194; (Spr.) 158. 
Kowalczyk 194; (P.) 
Kowalski H. 68. [121. 
Kowalski T. 101. 
Kowerska 118. 
Koziebrodzki (Kł.) 78. 
Kozioł (Spr.) 124. 
Kozłowski L. (Pp.) 7. Kozłowski M. (K.) 68. 

Kozłowski S. 36, 84, 
118. 

Kozłowski W. ( Al- 
bum) 17; (At.) 65. 

Kożmiaa J. 118. 

KożmiauK. 137; (Pp.) 
139. [kurs) 202. 

Kożmian St. (Kon- 

Krajewski A. 52. 

Krajewski H. 84. 

Kraków P. 5, 184. 

Kraków - Zagrzebiowi 

84, 101, 153. [144. 
Krakowianin 59, 108, 
Kramer 137. 
Kramsztyk (At.) 18, 

49, 65. [191. 

Krasicki 203 ; (Gerss) 

Krasiński H. 52. 

Krasiński J. 92. 

Krasiński Z. 13, 21, 
52, 80, 95, 118, 194, 
203; (At.) 33; (Poe- 
tes) 103; (Pp.) 24; 
(Spr.) 141. [misz) 51. 

Krasnowolski ( Ha- 

Kraszewski J. I. 5, 
16, 21, 37, 45, 46, 52, 
60, 84, 101, 109-112, 
128, 130, 148, 154, 
167, 173, 184, 188, 
194, 208; (Album) 
17; (Bw.) 2, 114; 
(Kł.) 12, 30, 45, 63, 
78, 94, 108, 131, 147, 
180, 206; (N.) 175; 
(Poetes) 103. 

Kraszewski K.(Kł.)30. 

Kraushar 118, 164; 
(Bw.) 82, 98; (Kł.) 
180; (N.) 196. 

Krek (Appel) 113. 

Kremer A. (Guttmann) 
75, 105. 

Kremer J. 59, 101. 

Kretkowski 154. 

Kreutz 101 ; (K.) 100, 
117; (R.) 8. 

Królikowski 84. 

Kromer 205. [144. 

Kronika krak. 59, 108, 

— rodzinna 186. 

z Krosna Paweł 127. 

Krówczyński W. 

(Schiller) 26. 

Krówczyński Ż. 37, 

85, 118. 

Kruczkicwicz 37. 
Krukowski 21. 
Kruszewski 118. VIII Przewodnik bibliograficzny. Kryciński <Spr.) 199. Kasztelan 52. 'Lesk i en (Ar.) 33, 65, 'Lukrecjusz (Kallen-^ 

Krygowski fSpr.) 124JKwapil fPp.) 24. Leśniewska 174. [133. bach ) 145 ; (Przegląd 
Krynicka 154. |Kwasnicki 37. Lesser (Bełza) 2;! akad.) 122. 

Kryński 21; fAppel)'Kwiatkowski 119. . (Kł.) 180. Lunj:e (Cz.) 151. 

18; (At.) 97; (Bw.)L. (Muzeum) 38, 54. Leuchs 174. [urn) 54.jLusława 53; (N.) 701 50; (Oczko) 120. 
Krzepicki 204. Laboulay 188. [Lewicki j I. E. 22, 101. Łapcz> ński 194; (P.) 

Lachowicz Kr. (K.(;Le*iński 174. Łapicki 53; (At) 1; L. A. (Muzeum) 102. Lewandowski (Muze-jLuteńka 162 
L. Br. (Cz.) 66, 115. Lewicki A. 37; (Mu- Lutnia 162. 

Krzyck* 127. [138. L. L. (Muzeum) 23. j zeum) 23; (Pni.) 87.!Lutostański(Spr.)15a 

Krzymuski 194; (N.)L. N. (Muzeum) 38. {Lewicki J L (Sz.)61, 76. jLuys (At.) 1. [121. 

Krzysztofowicz 68. 

Krzyżyk mis. 183. 

Książeczka 162. 

— jubil. (B. N.) 65. 

— z obrazkami 21. 
Książka druga do 

czyt. 37, 154. 

— polska do czyt. 185. 

— rachunkowa 118. 

— trzecia 154. 

— z obrazkami 22. 

Księga jubil. J. I. Kra- 
szewskiego 118, 132, (Kraszewski) 37. 
168. [101. Lange F. A. 53, 85, 

— pamiątk. powst.! 101, 138. [130. List do Bismarka 174. 
Kubala 80, 95, 118, ! Langie K. 15, 77, lll, 1 — do przyjaciela 6 100, 117, 194; (R.) 8.Liguori A.św. 22, 101, 
Lachowicz W. (Cz.)] 111, 130, 162. 
Laicus 68. [191. 'Limanowska (Hngo 

Lallement 154. I W.) 36, 67, 100, 172. 

Lam 53, 79, 93, 111, Limanowski 37, 126. 

130, 145, 164, 188. ! Lipiński 194. 
Lamber (Kł.) 147, 166.JLipnicki 37, 138. 
Lamenais (Greliński) Lippert 119. 
Lancicius 37. [20.'Lipski 129 [74, 125. Landesbergerówna Lisicki (Wielopolski) 
Liske (Album) 17; 
(Koło) 107. 173; (Koło) 107; (PI.) Lancie Kazim. 15. 
7; (Pni.) 40, 56, 72,'Laskarys (Pasek) 207. 
87, 104, 122, 140, 157,'Lasota 119, 154, 163, : 
176, 197. 164. 

Kucharzewski (Pt.) 7, Lata ost. 119, 188. 
24, 40, 55, 72, 87, 104, Latinik 204. 
139, 157, 176, 197. Lauckhard (Sz.) 45. 
Kuczewski 37. Laura 59, 75. 

Kuczyński (Mitthei-Le Bon 68, 173, 194. 
lungen) 69; (Upomi- Leeiejewski 85. 

Ledochowska 119, 
164; (At.) 169. 
Leeder 37. 
Legendy 6. 
Lelewel 92. 
Leliwa L. P. 91, 119, nek) 124. 
Kuehnel 68 ; (Ar.) 133. 
Kuhna 52. [73. 

Kulczycki ( Schrott ) 
Kulczyński L. (Spr.) 

158. Kulczyński W. 85;! 130, 145; (N.) 7. (Spr.) 159. 
Kuliczkowski 68. Leliwa St. 6, 22, 154. 
Lemcke H. 119. Kulikowska (Kł.) 30.Lemcke K. 59, 80, 
Kulisz 5. [194| 95, 129. [182. 

Kmnmersbcrg 173, j Lenartowicz M. (Sz.) 
Kunaszowski 6 ; (Kł.) Lenartowicz T. 44, 61, 147; (Maltitz) 155. 
Kuratów 194. 
Kurowski (Spr.) 9. 
Kuitzmann85,91,101; 78,174,194,203,205; 
(Jagoda) ^(Pawli- 
kowski) 39; (Poe- 
tes) 103. 

(Hw.) 2; (Kraszew- Leniek 15, 62. 77, 145. 

ski) 101; (Pp.) 176.Lentz 37; (Spr.) 159. 
Kuryer codzienny 59, Leon XIII (At.) 149; 

108, 144. [144. (PI.) 139. 

— poranny 59, 108 Leparz 119. 

— poznański 59, 108„Leppert 85. 

— świat. 186. [144.iLercel 204. 

— warsz. 59, 108, 144. j Lermontow 69, 162. Lukas (At.) 49, 65, 
Kuryłowicz 185. ILeroy-Beaulieu 53. I 133; (N.) 138. — w sprawie poUko- 
ros. 69. 

Listy do Postępow- 
skiej 15. [52. 

— z Ukrainy (K. H.) 
Litwos (N.) 7, 23, 39, 

54, 196. 

Ln. (Muzeum) 23. 

Lniski 174. 

Loebenstein (Kra- 
szewski) 21; (Sien- 
kiewicz) 73. 

Loewe (Pt.) 56. 

Lohmeyer 6, 69. 

Lope de Vega 174; 
(Bnu.) 34, 50, 66, 81, 
98, 113, 134, 150, 170. 

Lorkiewicz 119. 

Loserth 154. 

Louis 53. 

Lubański 174 [153. 

Lubary ( Hoffmann ) 

Lubbock (Pip.) 14. 

Lubecki (Drucki) 99; 
(N.) 139. 

Lubomirski (Enryklo- 
pedya) 3, 13, 35, 51, 
59, 67, 99, 108, 135, 
151, 161, 187, 191. 

Lubowicz 22. 

Lubowski 29, 44, 64, 
93, 96, 184; (N.) 7, 
54, 70. 

Ludkiewicz (Spr ) 159. (N.) 155, 196. 

Łaski 119; (K.J.ks.) 
192. 

Łazarewicz 174. 

Łazarski 53; (R.) 140. 

Łebiński (At.) 81, 97. 

Łempicka (KI.) 94. 

Łepkowski 138, 174, 
205; (Upominek) 124. 

Łomnicki 37, 102, 129, 
185: (K.) 100, 194. 

Łopatecki (Kł.) 63. 

Łopiński (Bw.) 66 ; 
(Popliński) 7, 13. 

Łopus/Łyński (Pt.) 56, 

Łoś 154. . [197. 

Loski (Kł.) 180. 

Łoziński B. ( Pni. ) 
176, 197. [14, 47. 

Łoziński J. (Ps.) 

Łoziński W. (Biblio- 
teka nar.) 98; (Pni.) 
8, 24, 40, 56, 72, 87, 
104, 122, 140, 157, 
176, 197. [200. 

Łucza ko wski ( Spr. ) 

Łuczkiewicz A. 53; 
(Sz.) 14. 

Łuczkiewicz H. (Kł.) 
63, 78, 94, 180. 

Łukaszewicz J. 69. 

Łukaszewicz M. W. 
102. 

Łukaszewski 154. 

Łukowski 119; (Ła- 
ski) 119. [94. 

Łuuiewski S. J. (Kł.) 

Łuniewski T. (P.) 121. 

Łuszczkiewicz 38, 
154; (Spr.) 141. [136. 

Łzy niedoli (K. A.) 

M. (Muzeum) 54. [200. 

M. A. T. (Wentura) 

M. J. (Cz.) 98. 

M. M. (Pt.) 140. 

M. O. 138. 

M. S. (Kł.) 30, 45, 108, 
131 , 147, 166, 180. 

M. St. (At.) 169. 

M. Z. 22, Skorowidz, 1881. IX ryńska (Ew.) (Muzeum) 22, 70, 85, 
>k SS. [190.1 102; (NO 120. [94. 

aki 185. |MarBcb (Pip.) 73, 76, 

rowicz (Uporali- Martynowski (Bw.) 
124. 19; (KłO 30, 78, 131, 

:ker 194. 147, 16(i, 180. 

«n pittoreaijiie Maryański 143. [103. 
Majkowski 23; (8.) 
■dncation 187. .Matinszkin 68. 
Spr.) l«. Matrei 53. 

rowicz (Jahres- Matula 85. sht) 136. 

69, 119; (Slo- 
.) 123; (Spr.) 
[Upominek) 124; 
ir) 143. 

ski (Spr.) 159. 
'Bki 60, 138, 154. 
«cw 85, 119, 
195, 

38. 

52,195,203,208; 
flak} 156. u-ski 6 

iwski Fr. X. 
tflowski) 98. 
3wskilI.(KI.]45. 

■el) 113; (At.) 
lR.) 25 ; (Spr.) 9. i 155. ki 6 «n)17;(Koiarz) 
(Kolo) 107; 
ński) 21; (Ler- 
204; (Mnzenml 
Pni.) 24, 56, 72; 
weki) 80, " _ 
202. 

wski (KI.) 
i 38. 
Md 38. 
ar.hid. fi-nieżń. 
I. ka.) 192. 
bc. krak. (Z< 
iki) 125. [122. 
si (Pni.) 104, 
cci ( Pawi i ko w- Hiinisink 33, +8. 
77, 11 1,1. M\ 145,174, 
204; (Appcl) 18; 
:Ar.) 133; (At.) 18, 
"w; il'iv.i'!£lailakad.) 
55; (Pp.:-I"" : ;R.) 25. 

Millltiil-M *l;i liw.) 34, 

114, 134, 150; (Pt.) 

Miiuimui-Y 38. [176. 

Maurer 13S. 
iiax Hans (Korze- 
niowski) 21. 

lli!/.iirkit'\vii'/ ^03. 

Merlier/.yfuki 44, 61, 
TM, irA2i!j; :R.)25. 

Medycyna 186. 

Meisner i liislndki) 1; 
iKraszewakc) 37. 

MHli-nnva 174. 

Melville 195. 

Miuil.-hliiiie: 22. 

MiT"zvnjr 120, 19,t; 
(H.) 88. 

Merunowiez J, Mikrot 120, 145; 
(Przegląd akad.) 55, 

Miknlien'l95. [122. 

Miladowaki 53. 

Mil i no wski 69. 

Milowiez (Koto) 107. 

MiIkowskiSt.(TJhl)42. 

MilkowBkiWt.85,102, 
Jeąur) 104. 

Minkowiecki 195; 
[KI) 45, 63. 

Mir (N.) 6, 23. 39, 54, 
70, 86, 103, 120. 175, 
195. 

Misiagiewicz (Pt.) 40. 

Missa in feato ss. Cy- 
et Heth. 155. 

Mitthcilungen d. Aka- 
demie 69. [138. 

- d. litt. Gesellsch. 

- d. CopperniciiB ■ 
Yereins 155. 

Mocni k 6. 

Modę artistione 187. 

illnstre 187. 

universelle 187. 
Modenwelt 187. 
Modes francaises 187, 
Modlitwa 22. [S.) HO. 
Modlitwy hebr. (S— k 

odpustowe 188. s 183. 

Mohr (Ko no pasek) 36. 
Moldenhawer 69. 
Monde 111. 187. [187. 
Menu i u u i en T, 188;'Moniteur de la modę 
(Album) 17; .'Muzę- i Monkiewicz (KI.) 12. 
urn) 22; (N.) 54. Montalembert 174. 
Metternieh (At.) leO^Morawska 6; (At.) 18. 
(liw.) 114. IMorawaki A. 69. 

Meyer Cli. 120, 13lJMorawskiK.22;(Kon- 
Meyer W. (Oz.) 171.1 kurs) 202; (Pp.) 122. 
.MiHu.lou-ski 120. Morawski M. 120, 164. 
Mk-k kwicz 22,38,43,iMorawBki Z. (Przyro- 
' "' Moret 85. [dnik) 30. 102, 120, 133, 155, Morgenbesser 
174, 184, 195, 205. Morozewicz law. 
t, Mieezjuski rW.) 106. Mosbacb (Łnkaszew- 
'-Mieleszko -Maliszkie- flkil 154. 

wicz (Heine) 4. lloser (Lancicius) 37. 

ot Siona 102. Mień r,;i ; , liw.:, 18, 81; Mostowski 85. [143. 
raf(Griiubageii) (KI.': 12; iMuzeum)'Moszyńska69; (Zbiór) 
MierziiiBki 38. [23. 1 Moszyński (N.) 54. 
d Miesiąc maj 183. Mowy na wiecu 102. 
— sierpień 102, llljMożejewski 175. 
woyzok (ocaan ISO, 183. iMrowiński 183. 

[134. 'Miklaszewski ( Spr. > Mrówka J. 70. 
)ki (Bw.) 114,1 158. [191,'Mrozowski (W.) 11, 

e 22, 53, 64, 96,lMikolasch (Oz.) 171,1 58,74,106,142,201. 
:30; (At.) 18;Mikolajczak(Cz.) 191.Muelia 59, 108, 144, 
I I 186. Mueldner 138; (Bw.) 

Mueller 205. [190. 

Mueller F. (W.) 106. 

Museulus (Cz.) 66. 

Musee des fam. 187. 

Mussil(Cz03,115,171. 

Mus set 85. 

Mutniański (W.) 74. 

Mużakowa (Swietla) 
10. 

Muzeum 22, 28, 38, 
54,' 70, 85, 102. 

Muzyk 175. 

Mye.ielBkiJ.54, 62, 77, 
145,164;(Pp.)40,55. 

Mycielski Józ. (Mo- 
wy) 102. [JO 70. 

Myśli poeoźne (N. 

n. (Rt.) 63. 

N. A. 23. 

N. B. (Muzeum) 70. 

K. J. 70. 

M. S. (autorka) 195. 

Nachfgebet (Twar- 
dowski) 73. 

Naeanowski [Bw.) 66, 
134, 170; (KI.) 94; 
(PI.) 55. 

Naimaki54; (Bw.) 82. 

Nałęcz 203. 

Nałkowski 86; (Bw.) 
50, 134. [152. 

Nambride ( Franco) 

Narkiewitz 102, 196. 

Narzekanie (K. K. 
X.) 192. 

Na uczczenie 126. 

Nauka o Apost. 183. 

— o sa kram. 120. 

— o wyborach 195. 

— rachunków 185. 
Nawrocki 120, 195. 
Neezsj 43, 126. 
Neezas (Malczewski) 

6, 195. 

Neczuj (Lowiókif) 22. 

Nehrins:155; (Appel) 
113; (Ar.) 33, 65, 133; 
(At.) 97; (Bw.)134; 
Popliński) 24. 

Nekanda (Kł.) 45, 63, 
131. 166, 180. 

EfencM (Cz.) 66. 

Nepos(\ 44.6 1.Y8. 201. 

Nibelnnffi (Bnu.) 34, 
60,66,81,98,113,184, 
150, 170, 190; (Ger- 
man) 136; (Spr.) 141. 

Niedzwiockl j. (K.) 
52, 118. pa 

Niedzwiecki St. (N.) X Przewodnik liHiioznficzny. 

Niemcewicz 80, 92, 95,'— passionis J. Cbri-p. (KŁ) 12, 30, 45, 63, Perlbach 55, 71, 121. 

190, 162. 203; (Bu.) sti 175. i 78, 94, 180. I 139. 

2, 18, 31, 50. [120.0flreiDond (Kondre- P. (KI.) 12, 78. ; Person alstand 55. 

Niemej czy Moskale towicz) 193. IP. A. (At.) 169; (Kł.) Peschel 188 

Nicmojowiki 51, 70;0gonowski 103; (Ap- : 12, 30, 45, 63, 108, Petelenz 205. 

(N.,86. I pcl) 113. | 131, 147, 166, 206. PetelenzJ.L.;K.)191. 

Niespodzianka 6. Ogrodnik 186. |P. B. (Bw.) 150. Petelenz K. J. 156; 

Niewiadomski Okólnik Tow. ryb. 70. P. J. (Bw.) 19, 34. | (Spr.) 158, 199. 

(Bnfamj 129. [162.0kolaki 23; (Bw.) 150, P.Kazimierz(Kł.)206. Petersen 71. 
Niewiarowski (Hek)Oksza 54. P. T. (Kł.) 108, 131,'Petrarka (At.) 81. 

Nitribitt54; (0/.) 66.01lendi.rf 44, 61, 78, 117, 166, 180. iPetrow (Appel) 113. 

Niwa 6, 23, 38, 54, 70,: goi; (Reusner) 8. Pacierz 54, 55. Pfotenbauer 121. 

r .~ ..^ „„i -i... .» ...i - . i . . .™ im. i -.ri. r.-,, !u:_l.„.:ji_1,j 17C. 66. 102, liW, 138, 1'ń, ulpuiski 156. 

175,186,195. 
Nowacki A. 156. 
Nowacki L. 70. 
Nowakowski (Kot 

ski) 15, 02, 77. 
Nowenna 70, 175. 
Nowenny 183. 
Nowicki " " ' Paleczny 156. [174. Piekosiński 176; 
Olszowski P. 175;Palmin (Mickiewicz)' (Smolka) 199. 

(li.) 88. Pałuczauin 86. iPieśń a pmśba 23. 

Olszewski K. 23, 103, Pamiętnik Akad. n- — nowa (Pyśń) 25. 

196; (Spr.) 159. | miej. 196. Pieśni 183. 

Ołtarz, złoty 54. — fizyograficzny 121; — akademików 121. 

Ołtarzyk 196. (At.) 149; (Pip.) 43.J— śpiewaka z nad 

Onyszkiewicz 121, — Towarzystwa ta- Dniepru 121; (At.) 

'26, 146, 166, 186.1 trzańs. 121,164. ' "" NowickiM.23; (Okól-0 polityce 196. Pamiętniki panienki Pietruszewski 162. 

nik) 70. — pracy 196. i 205. Pil.mki 103; (N.) 23, 

Nowicki W. (Kł.) 30.'— prichożdztcniil75.'— powstańca 188. | 39. 54, 70. 
Nowickij I. P. 175.0r. L. (N.) 103. Panajew 162. jPilat T. (Pni.) 104, 

Nowiny 59, 108, 144. Oracz 196. : Pape 5">. [114.1 122: (W.) 201. [176. 

Nowodworski 139;'0nlun(liuccaccio,129. Papce (At.) 49; (BwOPilat W. (Pni.) 157, 

(Kiicvkl..pcilyii] l87JOrloek!39; (Pnl.l 140, Paprocki ftó, iw 1 146. Pilchu wski 183. 
Nowolecki 196. I 157, 176, 197. Parasicwicz (Sz.) 76, Pilecki W. 60. 

Nowosielski 54. Orłowski (Uw.) 2;Parawanik 23. Piotrowicz 86; (P.w.) 

Nnubanm H. 155. (W.) 201. .Parczewski 71; (Kł.) Piotrowski ks. 203, 

Nusbaum J. 196; (P.) Orzeł biały 71. i 78, 94. [75, 105. \ Piotrowski G. (Upo- 

121; (1'ip.) 14, 63,'Orzeezkowa 23, 29, Parć liski JOuttaiann) minek) 124. 76, 94. 
Obalińskl 196. 
Obalski (Moret) 85. 
Obiiśnicnia 156. 
Obolewicz 156, 
Obrazki dla dzieci 7. 
— czterdzieści 162. 
Obszczostwo 162. 44. 64, 93, 96, 175,Psrylak 156, 164. I Piotrowski J. K. C. 
196; (At.) 1; (KI.) Pasek 80,95, 176 203,'Piwk 24. |(N.)7, 

12, 30; (N.j 54. 207: (t.Wiice) 178. : '/..i, ■' 

- wydawnictwa 29,|Pasyanse 55. jPlati Kmk.jwa 139. 

44, 64, 96; (Bałucki) Paszkowski J. (Pp.) Plater 71. 
97;(Chmielowski)82,i 122,139,157,17G,197.:Pi:itu KO. 
""((Jankowski; i 00: PiiszkowskiJUPt/iflO. ]'lcl.:,ński (Bw.)2, 18, (Karłowicz) 36; (Ko-!Patcrek 
Oclienkowski 156; nopnicka) 21; (Ko- Pathie 180, 
(Muzeum) 54. I ściałkowska) 36; Paul "" ' 

" ' *"--nl (Murronćl W ' " Ochorowicz (Album) (Marrcnć) 53; (0- 
17; (K.) 117, 191;! rzekowa) 23; (Przy- 
(Koło) 107; (N.) 54,1 borowski) 26; (Bpa- 
70, 86, 103, 120, 175. sowicz) 123. 
Oeupowaki (Bw.) 2, ! 0jiński (Pt.) 104 
66, 81, 150, 190. lOssowski O. 15, 23. 
Oczko 120; (At.) 169. 48, 62, 77, 103, UL 
Odezwa 127, 175. 121,130. 164; (Kon- 

Odpusty 183. [77.1 tkiewicz) 193; (Upo- 
Odrzywol.-ki 15, 62,1 minek) 124; (Zabytki) 
Odyniec 119; (Kł.) 90; (Zbiór) 14" 
30; (!']).) 197. Ossowski J. J, 

Oettinjrcr 86; (Sło-lOstermeycr 43, 
wnik) 12H; (.SI.fmcijOMrow.-iki 176. 
75, 105; (Upominek) 0straonicw8kiiPŁ)24, Pauli R. 156. lOsnch (Odez 
r. O sztuce 18; ■: ..'81, 1)8. 114: 

134, 150, 170, 190; 

{Eucyklopedya) 3, 

[139. 13,35,51,50. 07,99, 

' "" 108, U®. 151, 161, 

.,, , .™, 187. 191. 

(Bw.) 190; (N.) 139.1'lei,kie\viez (At.) 1, 
Pawlewski 196; (P.)| 16H; (Bw.) 114. 
121; (Pip.) 43; (W.) 1'ł.miWii *vk 150.164. 
11, r>± VI, 10b', HJJPług 203; (Kł.) 12, 
Pawlikowski K. 156.1 30,45,63,78,94,108, 
Pawlikowski M. 39, 147, 166, 180, 206. : 
197; (Konkurs) 202.Pobóg (Salea) 140. 
Pawluwski 103, 197. Początki jez. niem. 1 
Pawłowicz 156; (Al-I 13!)." 
Pawłyk 7. [bum) 17. 1 Po czet królów 205. ?. 
Pcziłka (Hohol) 100. ' Podatek 71. 
Pejacscvieh 103. z Podgórza Anna 203. .._. .,) 165. Pelczar 7, 39. 71. Podolski (PI.) 7,24,40, ' 
Offieia iii f. ss. Cvi. O sztuce 188. JPelz 39. 55, 71, 87, 1(13 122, 

et Metb. 39, 156.' l0ttmann(Muzeum)38.Pełesz (Zaleski) 74.1 139, 156, 176, 197. Skorowidz, 1881. XI Moski 7. 

Podręcznik dla stów. 
(M. "Z.) 22. [185. 

— do nauki jęz. niem. 

— do oblicz, proc. 
(N. A.) 23. 

Podróż do bieg. 205. 
Poelitz 188. 
Poetes ill. 103. 
Pogodin (Bw.) 50; 

(Muzeum) 22; (N.) 70. 
Pogrzeb Kościuszki 

43. 

Pokorny (Zaleski)179. 
Pol 205; (Bw.) 2. 
Polak J. (Pip.) 14, 30, 

43, 110. 

Polak S. (Spr.) 178. 
Polański (Spr.) 57. 
Polen 103. 
Polkowski 24, 86, 92, 

103, 121, 139, 156, 

197; (Księga) 118, 

132, 168; (R.) 25; 

(Tobiasz) 124. 
Polska i Rosya 103. 
Ponikło (Spr.) 124. 
Popiel J. 39. 
Popiel P. 156. 
Popiel P. (Homer) 15, 

32, 62, 77. 
Popliński A. 7, 13. 
Popliński J. 24. 
Popławski 39. 
Popowski 139. [71. 
Poradnik (Podatek) 
Porębski 139. 
Porfirorodnyj (Fłorin- 

skij) 171. 
Portius 39, 46, 93, 

112, 167, 184. 
Portret Każ. Jag. 39. 
Porządek Róż. 55. 
Posłaniec P. Jez. (Sto- 

jałowski) 41, 89, 178. 
Potebnia 39. 
Potocki Fr. A. 176. 
Potocki W. (At.) 18; 

(Bnu.) 2. [137. 

Potton (Konstytucye) 
Potulicki 7. 
Pounec mod. 187. 
Powidaj 15, 48, 62, 

77, 93, 111, 145. 
Powstanie w Syb. 118. 
Pożniak 40. 
Praktyka gosp. 197. 
Prasek (Appel) 18. 
Prawda 186. 
Prawdą nie fałszem 
156. Prawdomowski 121, |— po Warszawie 88. 
Prawnik 13. [126. Przeżdziecki 198. 
Prevost 55. Przy borowska K.(Mo- 

Priiatcl ditej 63, 110,! dlitwa) 22. 

146, 182. Przyborowska U. 

Processionale (Pol- (Pieśń) 23; (Pyśń) 

kowski) 24. 25; (Rej) 25. 

Prochaska (Album) 17; Przyborowski 25, 29, 

(At.) 1, 169, 189. 44, 64, 72, 96, 198, Próchnicki 121, 126, 
146, 166, 185; (Sz.) 
182, 202. 

Proiekt Stat. 176. 

Prokop o. Kapucyn 
87,103;(Liguori)22, 
101; (Wentura) 200. 

Promyk 7, 71. 

Propercyusz (Kallen- 
bach) 145. 

Pro tasze wicz 139; (N.) 
175. 

Protazy (KI.) 180. 

Prowe 87. 

Prumers 87. 

Prus B. 87. 

Prus S. (Wentura) 200. 

Przegląd akademicki 
55. 122. 

— katolicki 186. 

— lekarski 186. 

— lwowski 7, 24, 40, 207; (Bw.) 98; (N.) 
138, 155. 

Przybytek 198. 

Przyjaciel domu 198. 

— dzieci 186. 

Przyroda i przem. 14, 
30, 43, 63, 76, 94, 110. 

Przyrodnik 30. 

Przysiecki (Bw.) 170. 

Przystański ( Ency- 
klopedya) 3, 13, 35, 
51, 59, 67, 99, 108, 
135, 151, 161, 187, 

Ptaszycki I. 198. [191. 

Ptaszycki St. (Ar.) 
133; (At.) 18; (Gwia- 
zda) 168; (Rej) 88. 

Ptaszyński 157 ; (Pp.) 

Puluj 1. 104 [122, 176. 

Puluj P. (Kulisz) 5. 

Pułaski 56. 

Pusch 198; (P.) 121. 

Puszet (Spr.)' 158. 55, 59, 71, 87, 103, 
108, 122, 139, 144,j Puszkin 72, 162. 
1.56, 176, 186, 197. Putiatycki 140. 
- polski 7, 24, 40,iPuzynina 177, 203. 
55, 59, 72, 87, 104, Py pin 72, 88, 122; 108, 122, 139, 144, 
157, 176, 186, 197. (Nehring)155;(Pp.)7. 
Pyrowicz (N.) 175. — sądowy i adra. 14, Pyśń nowa 25. 30, 47, 64, 91, 147, 
165, 206. 

— słowiański 31. 

— techniczny 7, 24, 
40,55,72,87,104,139, 
157, 176, 186, 197. 

— tygodniowy 186. 
Przemówienie (E. G.) Quandt 25. 
Quinet 177. 
Quis (Kł.) 180, 206. 
rb. (Bw.) 114. R. (At.) 1. [196. R. A. (N.) 139, 155, 
R. A. (Sz.) 14. 
R. P. (At.) 18, 49. 

Przepisy kar. 72. [51'Radecki (Sz.) 146, 

Przerowa (Pp.) 7, 24, ' 163. 
176, 197. [84.;Radiiński 8; (At) 1, 18, 49, 149; (Bw.) 
34, 50. 
Radońska (Dwutygo Przestroga (K. F. ks.) 
Przewalski 72. 
Przewodnik Apostoł. 

183 [206. dnik) 14; (Krasiński) 

— hygieniczny (Kł.) Radyszczew 162. [52. 
•— nauk. i liter. 8, 24, i Radziszewski (Al- 

40, 56, 72, 87, 104,1 bum) 17; (At.) 65; 

122, 140, 157, 176,1 (Cz.) 3, 19, 34, 66, 186, 197. 82, 98, 115, 134, 151, - po Krakowie 122. 171, 190; (K.) 5, 14, 

- po Nałęczowie 87.' 28, 36, 52, 59, 68, 100, 117, 128, 147, 

182, 194; (W.) 74, 

106. 
Rafalski56;(Fetis)67. 
Ralex (Berg) 15, 62, 

111. 
Ranfft 104. 
Rapczewski 198. 
Rawer (Sz.) 76, 94. 
Reben 204. 
Rechniowski (Pt.) 40. 
Reden u. Resol. 40. 
Reforma szkoły 157. 
Regnard(Kł.)166,180. 
Rehman 8, 93, 112, 

167; (Pp.) 7. 
Rej 25, 88, 104, 203; 

(Ar.) 133; (At.) 18. 
Rejchman 56; (At.) 

18, 49; (P.) 121; 

(Pusch) 198. 
Rekollekcye 40. [109. 
Rembacz (Sz.) 76, 94, 
Rembie1ińskil40;(N.) 

196. 
Rembowski A. (N.) 6, 

86, 138. 
Rembowski J. N. 56. 
Reppel 188. 
Reussner 8, 72. 
Reveille - Paris 188. 
Revue critiąue 187. 

— des deux m. 187. 
- philosophiąue 187. 

— politi(jue 187. 

— scientifiąue 187. 
Rewieński (Bw.) 134. 
Richter (Jean Paul) 51. 
Riedel 177. 

Ricder 198. 
Ringeltaube 43. 
Rink (Sz.) 109. 
Riszka (Hoffman) 153; 

(Słowacki) 158; (Spr.) 
Robin (Cz.) 171. [141. 
Robiński 177. 
Rostali (Bw.) 18. 
Rocznik Akad. umiej. 

122. [113. 

— prac nauk. 88 ; (At.) 

— szlachty (Borkow- 
ski) 2. [ności 104. 

— Tow. dobroczyn- 

— warsz. adres. (Ra- 
falski) 56. 

— warsz. liter. 8. 
Rodakowski (O sztu- 
ce) 188. 

Rodecki (Szuster) 142. 

Rodoć 203; (Album) 

17; (Biernacki) 60. XII Przewodnik bibliograficzny. Roehring 25, 29, 47, 
126, 146, 166, 185. 

Rogalski 40, 77 ; (Spr.) 
159. 

Rogósz 188; (Bw.) 
150; (N.) 155. 

Rohlwes 184. 

Rok 8, 177, 198. 

Romanbibliothek 187. 

Romanowski 80, 88,95. 

Romans i pow. 186. 

Romański (Sz.) 32. 

Rosenblatt 203; (Pb.) 
147, 206. 

Rosignoliusz 41. 

Rosner 157; (Upomi- 
nek) 124. 

Rostafiński (R.) 25; 
(N.) 120; (Upominek) 
124. 

Roszkowski 88, 140, 
164, 177, 198; (Al- 
bum) 17; (Muzeum) 
70, 85, 102. 

Rothe 12, 75, 105 

Rotschild ( Czarno w- 

Roulliet 72. [ski) 82. 

Royzius 127. 

Rozbitki 8. 

Rozmatiości 25. 

Rozprawy Akademii 
umiej. 8, 25, 56, 140; 
(Ar.) 65; (N.) 138. 

— gurzelnicze 25. 
Rozwadowski (Cz.) 47, 

64, 144, 182. 
Rozważ to 183. 
Różaniec 183. 
Różański 198; (Pp.) 

24, 40, 72, 197. 
Rudnicka 157, 198. 
Rudnicki (Pt.) 140, 

157. 
Ruecker 122 , 157, 
Ruegen 88. [177, 198. 
Rulikowski 123 ; 

(Zbiór) 143. 
Rumi and 140. 
Rundo 8. 

Russie et Pologne 72. 
Rutowdki 123, 130, 

145; (Muzeum) 22, 

38, 54, 70, 85, 102. 
Rychlicki 205. 
Rydel (Upominek)124. 
Rydygier 25, 157, 198. 
Rylejew 162. 
Rymarkicwicz 25. 
Rys bł. Benedykta 

157. 

— relig. rozwoju 26. i— Żydów (Z. J.) 58. 

iRzaczyński 206. 

Rzewuski 59. [12, 30. 

Rzewuski emir (Kł.) 

Kzcwuski W. (Kon- 
kurs) 202. 

S. A. (Pt.) 157. [191. 

S. K. (Oz.) 3, QG, 171, 

S. M. T. (N.) 102. 

;S.S.D.(Maunoury)38. 

S.~ k S. 140. 

S— W. S. N. A. 158. 

Sabowski 188; (Pni.) 
24. 

Sacher-Masoch 9, 41. 

Sadkowski (Pr.) 8, 24. 

Sahi-Bej (Kł.) 131, 

147, 166, 180, 206. 
Saint -Simon (N.) 54. 
Saison 187. 
Sakran 127. 

Sales (Salezy) 92, 162. 
Sales W. 140. 
Salkowski 41. 
z Sambora Grzeg. 127. 
Samolcwicz 140, 185; 

(Curtius) 151 ; (Spr.) 

123. 

Sawaszkiewicz 203. 
Sawczyńska 44, 61, 78, 

204; (Sz.)32, 109. 
Sawczyński 185, 199; 

(Album) 17; (Crtie- 

ger) 204; (Kelner) 

204); (Koło) 107; 

(Pni.) 24; (Sz ) 14, 

45,61,76, 182; (Wel- 

ter) 204. 
Sawicki E. 104. 
Sawicki - Stella 199,; 

(K.) 36. 

Sawickyj (Mocnik) 6. 
Sax 199. 
Scanzoni ( Weitzen- 

blnt) 179. 
Schaff 72. 
Schemati8inus dioec. 

Premisl. 56. 
Scherner 104. 
Scherr 79, 88, 93, 112, 

148, 158, 167, 187. 
Schiller 26. 
Schmid ks. 41, 184. 
Schmidt dr. (Mierziń- 

ski) 38. 

Schmidt J. A. E. (Po- 
tocki) 176. 

Schiuitt H. 205. 

Schmitt M. 199. 

Schnitzel (Jahresle- 
richt) 136. Schober 204. [74. 
Schoenke (Woliński) 
Schram J. 140; (R.) 

140. 
Schramm H. (Spr.) 124. 
Schroeder (Weitzen- 

blut) 179. 
Schroeter 127. 
Schrott 73. 
Schubert 204. 
Schuetz 104, 123; 

(Pp.) 104. 
Schulz 177. 
Schwab - Polabsky 

(Bałucki) 18, 149. 
Schwartz M. Z. 56, 88. 
Schwartz W. 123 
Schweiger 73. 
Scriptores rer. Pol. 

(Ar.) 1. 

Seekarten 141. 

Segel - Handbuch 88. 

ISegur 10 Ł. [123. 

Sejmik we Lwowie 

Sękowski A. (Pt.) 24, 
l 79 197 

Sękowski M. (Spr.) 26. 

Sekretarz (C. J. N.) 
114. 

Selingęrowa 88, 185. 

Semaine 187. 

Semcnenko 141. 

Semkowicz (At.) 18. 

Sempołowski (Pip.)14. 

Sempronius 158, 164. 

Sennik 9. 

Seredyński 15, 32, 62, 
77, 111, 130, 145, 158, 
184; (At.) 169; (Bw.) 
170; (Spr.) 9. [158. 

Serno - Sołowiewicz 

Sewer 105; (At.) 1,18, 
33, 39, 65, 81, 97, 
169, 189; (Muzeum) 
23, 38, 54. 

Sg. Alf. (Nepos) 6, 
44, 61, 78, 204. 

Sibir 162. 

Sieber 29, 47. 

Siedlecki J. 88. 

Siedlecki L.(Spr.) 159. 

Siedlecki St. (Plato) 
86; (Spr.) 158. 

SiemieńskiJ. 73; (Al- 
bum) 17. 

Siemieński J. J. von 
25. 

Siemieński L. 26, 73, 
89,105,141,187,204; 
(Horacy) 205. 

Siemiewskij 199. Siemionów ( Mickie- 
wicz) 195. 

Siemiraditki H. (Fac- 
keln) 135. 

Siemiradzki M. (Spen- 
cer) 93, 167. [64. 

Sieniawski 26, 29, 47, 

Sienkiewicz 73,89, 93, 
105, 123, 148, 167, 
199; (N.) 6, 23, 39, 54, 
138, 155, 195; (Pp.) 40. 

Sieradzki (Adler) 185. 

Sierakowski (Pp.) 87. 

Simon 26. 

Sindico 9. [189. 

Sjoegren 199; (At.) 

Sk. (Cz.) 115. 

Skarga 41, 57, 89, 105, 
158, 177, 183, 203. 

Skiba 123, 203. 

Skład Uniw. Jag. 9, 
177. 

Skobilskij (Spr.) 200. 

Skomorowski ( Bw. ) 
18, 190. 

Skórczewski (N.) 6. 

Skórko wski 123; 
(Pip.) 14, 30, 43, 63, 
76, 94. 

Skroehowski 15; (At.) 
18; (Pp.) 7, 24, 40, 
55, 72, 87, 104, 122, 
139, 157, 176, 197. 

Skrzyński (Konkurs) 
202. 

Skurzalski 141; (N.) 
196. [159. 

Ślendziński 26 ; (Spr.) 

Śleszyński (Kł.) 63. 

Ślósarski 199 ; (K.) 5, 
36; (P.) 121. 

Słońce 26, 32. 

Słotwiński 89. 

Słowacki 80, 95, 158, 
162, 203; (Bu.) 2, 18, 
34, 50, 66, 81, 98, . 
114; (Bw.)2; (Gasz- 
towtt) 99 ; (Malczew- 
ski) 195; (Poetes) 
103; (Pp.) 7; (Spr.) 
141. 

Słowikowski 199 ; (P.) A 
121 ; (Pt.) 72, 87, 104. 

Słownik geogr. 41, 
89, 187; (Pni.) 24. ; 

— terminologii lek. 

Słupski 57. [123. ' 

Śmiech i satyra 123. 

Smiles 123, 199. 

Smoczyński 9, 15, 57, i 
62, 77. Skorowidz, 1881. XIII Smoleński M. 105. 
Smoleński St. 73 ; 

(Spr.) 124. 
Smoleński W. 177; 

(AL) 1, 18; (B w.) 82; 

(N.) 120. [19, 50. 
Smolikowski 41 ; (Bw.) 
Smolka (Sejmik) 123. 
Smolka St. 9, 16, 31, 

46, 93, 111, 130, 167, 

199; (At.) 97; (Bw.) 

114; (R.) 56; (Pni.) 87. 
Snarski (Franco) 152. 
Snopek miry 57. 
Sobańska (Pp.) 55. 
Soboleski 178; (Pp.) 
Sobolewski 41. [197. 
Sobranije stichow 162. 
Sofokles 199. 

Sokół 105, 112, 167. 

Sokołowski A. (Ar.) 

1: (Pp.) 40. 

Sokołowski M. (Mu- 
zeum) 23, 38, 54, 

70, 102. 

Solecki 57, 161. 199. 

Sommerfeld 127. 

Sosnkowski 73. 

Sowiński (Kł.) 30. 

Spasuwicz 41, 96, 123, 
203; (At.) 1, 18, 33, 
49. 65, 81, 97, 113, 
135, 149, 169, 189; 
(Nehring) 155; (Py- 
pin) 72, 88. 

Spektator 205. 

Spencer 93 , 167 ; 
(Harwot) 152. 

Sperber - Niborski 57. 

Śpiewnik polski 203. 

Spirydyonl84;(N.)70. 

Spis wykł. Uniw. Jag. 
158. 

Sporny (Pt.) 40, 72. 

Sposób naucz. jęz. 
Kt 126. 

Sprawozdania Korni- 
syi balneolog. 41. 

— fizyogr. 158, 161. 

— hist. sztuki J41. 

— Kom. język. 9, 141. 
Sprawozdanie Czytel- 
ni akad. w Krako- 
wie 200. 

— we Lwowie 9. 

— w Leoben 57. 

— gimnazyum wBrze- 
źanaoh 9. 

— w Drohobyczu 178. 

— w Kołomyi 199. — św. Anny w Kra- 
kowie 141. [199. 

— św. Jacka w Krak. 

— akademickiego we 
Lwowie 200. 

— im. Franciszka Jó- 
zefa we Lwowie 123. 

— IV we Lwowie 159. 

— w Przemyślu 57.| 

— w Rzeszowie 123. 

— w Sączu 26. 

— w Tarnopolu 159. 

— w Tarnowie 124. 

— w Wadowicach 124. 

— kliniki krak. 124. 

— Koła lit. we Lwo- 
wie 200. [158. 

— Komisyi akad. 124, 

— Rady szk. kraj. 141. 

— szkoły realnej w 
Jarosławiu 141. 

— w Krakowie 141. 

— w Stryju 178. 

— w Tarnopolu 141. 

— Towarzystwa far- 
mac. w Warszawie 
142. 

— hist. liter. 105. [89. 

— oficyalistów pryw. 

— oszczędności w 
Cieszynie 9. [142. 

— pedagogicznego 

— pomocy uczniów 
Uniw. Jag. 200. 

— przyj, sztuk pię- 
knych w Krak. 9, 17Ś. 

— rybackiego 26. 

— wystawy etnogr. 
105. 

— Zakładu głucho- 
niemych we Lwowie 
124. 

— Zakł. im. Ossol. 41. 
Spring (Pip.) 94. 

St. H. (Kł.) 131, 147. 
Stadnicki J. (Pp.) 176. 
Stadnicki K. 124. 
Stagraczyński 26 ; 

(Fabri) 20. 
Stahl J. 10. 
Stahl P. J. 41. 
Stahlberger (Spr.) 199. 
Stanisławski 200. 
Stanowisko jęz. niem. 

124. 
Starkel 124, 126, 146, 

166, 185; (Album) 

17; (Hoffmann) 4; 

(Muzeum) 23. 
Starzec ki 124. 
Starzeński 57. Starzyński (Króli- 
kowski) 84. 

Staszczyk 57. 

Stattler (Kł.) 12, 30, 
63, 108, 131, 166, 206. 

Statut klubu cyt. 178. 

— Kola w Krak. 200. 

Statuta Kola w Pra- 
dze 124. 

Stawarski (Spr.) 141. 

Stawiski (Encyklope-I 
dya) 3, 13, 35, 51,! 
59, 67, 99, 108, 135, 
151, 161, 187, 191. 

Steczkowski 73. 

Steiner 12, 75, 105. 

Sternal (Beiser) 189. 

Stiche 57. [159. 

Stobiecki 159; (Spr.)j 

Stojakowski 159. 

Sfojalowski 41, 89,178. 

Stolzmann(VV.)58,93 

Stopczański (Upomi- 
nek) 124. 

Storoźenko 200. 

Strasburger E. (W.) 
58, 93. 

Strasburger L.(N.) 86. 

Straszewski (Spr.) 

Strauch 73. [158. 

Strojnowski 60. 

Stroka II. 10. 

Stroka W. (Krasiń- 
ski) 118; (Spr.) 141. 

Strossmayer (PI.) 122 ; 
(Pp.) 157. 

Struempel (Bw.) 50. 

Strumiłło 105. 

Struve 89; (Bw.) 50; 
(Kł.) 12, 30, 45, 63, 
108, 131, 180, 206; 
(Kremer) 101. 

Strzechowski (Upomi- 
nek) 124. 

Strzelecki A. 178. 

Strzelecki H. (Album) 
17; (K.) 118. 

Studziński (Spr.) 141. 

Stuinmer 159. 

Sturm 159. 

Stupnicki 92. 

Sue 59. 

Sulerzyski 26. 

Sulicki (Schwartz) 56. 

Suiigowski 89. 

Sulimerski (Słownik) 
41, 89, 187. 

Sulita (Kł.) 12. 

Sułowicz (PI.) 139, 
156, 176; (Spr.) 124. 

Suzo bł. 178. 9 

§wiat czarów 57. 

światło madr. 200. 

Święcicki 178; (Bnu.) 
34," 50, 66, 81, 98, 
113, 134, 150, 170; 
(Bw.) 2, 34, 50, 66, 
98, 114; (Kł.) 108; 
(Lope de Vega) 174. 

Świerz (P.) 121. 

Świerzbiński (At.) 33. 

Świerzyński 124. 

Swietla 10. 

Świętochowski (Bw.) 
17tf; (Lange) 53, 85, 

,101. 

Świeźawski (Pip.) 30, 
43,110; (W.) 11,74, 
106, 142, 201. 

Świrski 89. [185. 

Świsterski (Wappler), 

Świtkowski204; (01- 
lendorf)44, 61,78,204. 

Świtło 75, 110, 146. 

Sygietyński (At.) 65, 
81, 149. 

Synoradzki 159. 

Sypniewski 57. 

Syrena 142. 

Syroczyński (K.) 100. 

Syrokomla 10, 159, 
203, 208. 

Szabrański (Bnu.) 34, 
50, m, 81, 98, 113, 
134, 150, 170, 190. 

Szadeczky 105. 

Szajnocha K. 92. 

Szajnocha W. 73, 130, 
145; (K.) 100; (Mu- 
zeum) 22, 38, 54, 70, 
86. [116. 

Szaniawska ( Jokai ) 

Szanior (Kolb) 36. 

Szaraniewicz 10, 73: 
(K.) 100. 

Szczepański A. 10, 89, 
105; (Księga) 118, 
132, 168; '(Pp.) 24. 

Szczepański T. 73. 

Szczerban 10. 

Szczerbatow 162. 

Szczerbowicz 89 ; 
(Bw.) 82. 

Szczęsna (Pip.) 94. 

Szczutek 59, 108, 144. 

Szekspir 10. 

Szematyzin Galicyi26. 

Szigarin 26, 89. 

Szimaczek 142. 

Szkoła 14, 32, 45, 61, 
76, 94, 109, 129, 146, 
163, 182, 185, 202, Przewodnik bib! o graficzny. SznabI 200; (P.) 121 

(W.) 58, 93. 
Szokalski (At.) 81, 97- 
Szomek(R.)25;(Spr.) 

9. [37. 

Szrajbor (Kraszewski) 
S/.ioymT (W.i :">8,74. 

S/ri<-ln'»U'7. 10S. 
Sy.ui-.ki i.'). 11.48,57, 
<;■>'. 77, lin. iil,130, 
159, 164, 200: I 55, 72, 104, 
;' (Spr.), 158. Klif. I.".? Tatomir 47, 139, 146, 
166, 185, 21*3: (At., 

1; :ticn.mił.'>l>; iN.l 
Hit!; (S?..! U 32, 45. 
61, 76, 94, 109, 129, 
liii. 163, LS2, 2U2. 

Ta i lc han 127. 

Tchaplowitz (W.) 74. 

Teiehmann (R. ) 8, 
104; (Upominek) 12-1. (Ar.) 1; (Tul.) 56, Tcmpclfold (Loscrth), 72, 87, 104 : , Pp. ) 
157; (Spr.) !.Vś (U- 
pominek)124;(Wic- 
lewicki) 179. 

Szukiewicz (Pp-) 7, 
24, 40, 55, 72, 87, 
104, 122, 139, 157, 
176, 197. [zeura) 70. 

Szulc (At.) 33; (Mu- 

Szumlańska 73. 

Szuster 142. 

Szuszkewycz 10. 

Szyfer 10. 

Szyller 203; (Schil- 
ler) 26. [191. 

Szymanowska (Ezop) 

Szymanowski 73, f™ 

Szymonowie z 203. 

Szyszko (Augustyn 
św.) 169. 

Szyszyłowicz 15; (KI.) 
206; (P.)196: (Pip.) 
14, 63, 76; (Hogal- 
8ki)40,G2,77: (Spr.) 
159} (Upominek) 1X4. 

T. B. (KroHiskl) 13. 

T. K. (Bw.) 114. 

Tacyt 159, 204. 

Tac zan owaka 10. 

Taczanowski (Pip.) 
30; (W.) 58, 93. 

Taine (Brnu) 113, 134, 
150, 170, 190. 

Talko 142. 

Talleyrand (Bw.) 184. 

Talasiewicz (Pe.) 147. 

Taniaczkicwicz 10. 

Tański 26, 178. 

Taran 106. 

Tarczyński 89. 

Tarnowianin 200. 

Tarnowski 57, 59, 75. 
159; (Klaczko) 5; 
(Krasiński) 80, 95; 
(Mittheilungen) 69; 
(N.) 6, 120,17;".; (PL) 
122, 156; (Pp.) 40, Tcmpsky (At.) 1. [154. 
Teofil kap!. (Bw.) 19.. 
Terlikowski ( Spr. ): 

123. 
Testament n. 105. 
Thakeray 188. 
Thulliś 42; (Pt.) 87, 

197.. [69. 

Tiealer (Łukaszewicz)' 
Till (Ps.) 14, 30, 47, 

64, 147, 165. 206. 
Tissandier 89, 112, 

167, 184, 208. 
Tłoczyński89;(Hyraz- 

feld) 84. 
Tobiasz patr. 124. 
Toeppen ( Himinel- 

reich) 192. [61. 

Tokarski (Sz.) 32, 45, 
Tomaszewski Fr, 10; 

(K.)100;(Muzeum)54. 
Tomaszewski St. (Por- 

tius) 46,93, 112, 167, 

184. 
Tomaszewski W. 106. 
Tomek (At.) 169. 
Tomic (Sienkiewicz) 
Tomkiewicz 90. [123. 
Tomkowiczl78; (Pp.) 

7, 104. [107. 

Tour, Łe, du mon dc 
Toussaint - Langen- 

seheidt (Roussuei j B. 
Towarzysz dzieci 186, 
Tragedya boska 159. 
Trnvelvan (Bw.) 19. 
Treichel 57. 
Trejdosiewicz 43, 200; 

(AL) 1, 169; (N.) 

120; (P.) 121. 
Trembecki O. 58. 
Trembecki St. 205. 
Trembickij (Prijatel) 

63, 110, 146, 182. 
Tretiak (Album) : 

(At.) 33; (Muzeum) 

70; (Pni.) 40,56,72, 

140. Tnpplii, (Ki.) 45, 63, 
7ą94. 

I :,,;::;, ówna(Kl.)45, 
147, 166. 
.'rubeckij 162. 
Ir.,., ft lVł li.'! 

Tv:iH/k,.wski (Spr.) 

Trzaskowski 185; 
(Spr.) 124. 

Trzcińska (Balzac) 83. 

Tnydeiki 127. 

Turgcniew 11. 

Tnrkawski 11; (Kł.) 
108, 131. 

Twain 11, 58 

Twardowski 73. 

Twsrowaka 159. 

Tygodnik illiwtr. 186. 
mód. 186. 
powszechny 186. 
rolniczy 186. 
romansów 186. 

Tyllia (Odezwa) 165. 

Tymieniecki 200. 

Tymowski 11. 

Tvnk'cki S. (P.) 121. 

Tyniecki W. [Strumił- 
ło i 105. 

Tyszyriski (Ki.) 30, 

U. S. ks. 142. 

Uderski 106. 

Ueber Land u. M. 187. 

Uhl 42. 

Ujlmont 162. 

tfkraineć 178. 

Ulanowski 178. 

Umaniec 178. 

Unger 178. 

Univers, L'ill. 187. 

Upadek powst. 109, 
129. [lek. 124. 

Upominek dla zjazdu 

Urbański A. 90; (Al- 
bum) 17. [8 

Urbański W. 26; (Pni 

Urzędnik 13. 

Ustawa cechowa 160. 
sadowa 161; (Ko- 
lynski) 52, 153. 
Tow.lek.krak.142. 
wcchslowa 142. 

Uwagi dot. ref. azk 

Yadianus 127. (26. 

VarBzavszti 160. 

Veit ( Weitzenblut ) 

Veme 188. [179. 

Vero (N.) 155. 

Yerzeichniss 1 Vogel (K.) 100, 117. Le 187. [180. 
Vrchlicki (KI. i Itl.S, 
W. (KI.) 45. 
W. A. (Grimm) 116; 

(K!.) 147. 
W. F. (Pt.) 140. 
W. H. (Przegląd a- 

kad.) 122. 

V. ii i l!w.) 18,34,50. 
W. W. (Cz.) 115. 
W. Z. (W.) 201. 
Wadowski 27. 
Waga (W.) 58,-93. 
Wagner 90. 
Wiii-irl 142. [41, 89. 
Walewski i Słowniki 
Wnlip-.i-Hki 12;".. W\ 

146, 166, 185. 
\V;ilisz<-wski Hió; (At.) 

133; (N.) 39, 86, 120, 

175. 
Wallace (Pip.) 30, 43, , 

63. [70. I 

Walter 42; (Muzeum) 
Wałecki 200; (P.)121 
Wandasiewicz (Jeske) 

5. 

Wappler 142, 185. 
Warschauer 11, % 

90, 160. 
Wartenberg 42. 
Wąsikiewicz 90. 
Wasilewki 205. 
Wąsowicz 11, 74, 

106; (Oz.) 3, 19, 

66, 76, 82, 98, 110, 

115, 134, 144, 151, 

171, 182, 190; (Ł) 

52, 100; (Spr.) 159; 

(W.) 74, 106, 142. 
Wasscrzug (R.) 88. 
Wasung (8s.)9*,U* 

163, 182, 202. 
Wątróbski (PL) i 

Wdowiszewski ! 
Weber 27, 43. 
Wechslerowa 179. Weclcwski 204; (Ki; 

g^pides) 3, 20, W, 
2,77, 135, 151, iMf 
(Pasek) 80, 95. , 
W <;'<lro;r owski 127. ' 
Wędrowiec 186. « 
Węgleński 15, Ul 
m. 145. 

Wegner 11, 106;. 
(Chambrier) 19. ' 
- wykłady (( Skorowidz, 1881. XV ) 19; (Rymar- 
icz) 25. 

ud (Hand- u. 
ibahnk.) 83. 
(Krasiński) 194: 
kiewicz) 155; 

176. 

mann 106. 
Bnblut 179. 
srt (Kł.) 166. 
(Nowodworski) 
p 204. [139. 

i (W.) 11, 58, 
06, 142, 201. 
ira 200. 

c 125; (At.) 133. 
cki 188, 203. 
owski 179. [179. 

(Weitzenblut) 
hnienia 162. 
r (Nowcdwor- 
L39. 

t (Bu.) 134. 
mość o Róźań- 
). 

uności farmac. 
8, 74, 106, 142, 

ty styczne 201. 
lauk przyr. 58, 
k 162. [93. 

rkiewicz 160. 
rt 179. 

ann 12, 75, 105. 
ci Wilna 96. 
ory powieścio- 
B. St.) 149; 
chet) 150. 
Izinne 186. 
59, 108, 144. 
[Pip.) 14, 30, 43. 
[ciele Lucyny 
5, 201. 
fficki 179. 
*łowski 90, 111. 
polski 74, 125. 
unia Mich. 127. 
bc Krak. 27. 
iszewski H. 
78. [58. 

iszewski W. 42, 
bicki D. 201, 
(P.) 121; (Spr.) 
Upominek) 125. 
bicki L. 27; (Mu- 
) 23. 

bicki W. (K.) 
17. [36. 

bowski M. (K.) 
bowski T. (At.) 
), 81, 149, 169; (Kł.) 166, 180; (R.) 25. 

Wierzchlejski ( PI. ) 
139. 

Wierzijski 90; (Okól- 
nik) 70; (P.) 121; Woronicz 203. 
W pięćdziesiątą, 
cznicę 126. 
W pogoni 58. 
Wremia 162. ro- (R.) 140; (Spr.) 158., Wróblewski 42, 58; 
Wilczyński A. 11 ;| (K.) 5,36; (R.) 140. 

(Album) 17; (Koło) Wroński-Hoenc (At.) 

107. [110. 49; (Bw.) 66. 

Wilczyński W. (Pip.) Wrześniowski 160; 
Wilkońska 188. | (At.) 113; (P.) 121; 

Wilkoński (Sypniew- (Pip.) 30, 43, 63. 

ski) 57. ' [96. Wskazówki 74. 

Wilno 143; (Widoki) Wspomnienia z podr. 
Wilusz 206. | 205. [100. 

Winok pisnej 179 iWszelaczyński (K.) 
Wiseman 58 IWybicki 42, 80, 95. 

Wiślickiego wydawn. Wybór nabożeństw 

(Erckman) 3, 115;' 106. 

(Heine) 4; (Jean Wykaz bisk. 143. 

(Paul) 51 ; (Lermon- Wyrobisz 27. 

tow) 69; (Musset) 85; Wywiałkowski 160. 

(Prevost) 55; (Pusz- Wzory do ćwiczeń 

kin) 72; (Szekspir) 143, 145. 

10; (Turgeniew) 11;' — przemysłu (Wierz (Twain) 11, 58. 
z Wiślicy Jan 127. 
Wisłocki 15, 62, 74, X. 201. [bicki) 27. 

X.(At.)189;(Kł)206. 
X.zWłoszcz. (N.)70. 77,90 > 106,201;(Ar.)|XX. (Pp.) 40. 

1; (Księga) 118, 132,'X. X. (N.) 155, 175. 168; (Odezwa) 127; 

(Spr.) 9. 
Wiśniewska 27. 
Wiśniewski 162. 
Wiśniowski 106; (At.) 

113 ; (Kł.) 206. 
Wispek 90; (R.) 140. 
Witkowski A. (K.) 

194; (R.) 8. 
Witkowski G. 42, 58. 
Witkowski W. 106. 
Witl (Cz.) 19. 
Wizbek (Pt.) 176. 
Włodzio 143. 
Wodzicki 11, 179. 
Wójcicki 205. 
Wojciechowski K. 

(Pt.) 197. 
Wojciechowski T. 

126,160,179; (Koło) 

107. 

Wojno (Pt.) 8, 24. 
Woliński J. 74. 
Woliński W. 143. 
Wolski (N.) 86; (Sej- 
mik) 123. 
Wołowski 203. 
Wołyński (Kł.) 12, 78, Xenofont 91, 109, 129. 

Z. J. 58. [131. 

Z. M. J. (Kł.) 45, 78, 

Z. T. (N.) 70; (Kł.) 
108, 131. 

Zabawa i nauka 27. 

Zaborowski 143; (Za- 
bytki) 90. 

Zabytkiprzedhist. 90. 

Zacharyasiewicz 42 ; 
(P.) 121; (At.) 65, 
81, 97,113,133,149; 
(Konkurs) 202. 

Zacharyewicz (O sztu- 

Zadek 106. [ce) 188. 

Zagórski (Album) 17. 

Zahradnik (Cz.) 115. 

Zahuta (Sz.) 109. 

Zajączkowska ( Mel- 
ville) 195. 

Zajączkowski 42; (P.) 
196; (R.) 8. [207. 

Zaleska 11, 74, 184, 

Zaleski A. (N.) 102. 

Zaleski B. 80, 95, 179. 

Zaleski Br. 27; (PI.) 
71 ; (Pp.) 72, 87. 

Zalewski A. 143 ; 206; (Muzeum) 70, (Zbiór) 143. [100. 

86, 102. [W.) 172. Zalewski K. 201 ; (K.) 

Wopros polskij (K. R. Załęaki St. 15, 27, 74, 126,160: (PI.) 104. 
Załęski W. (N.) 86, 

102, 175. 
Zamorski 203. 
Zapałowicz H. 125; 

(P.) 121; (Spr.) 159. 
Zapałowicz W. E. (N.) 

196. 
Zaremba 179; (N.) 196. 
Zaremba K. 90; (Mu- 
zeum) 23. 
Zasady nauki apoł. 11. 
Zathey (Pp.) 40, 72. 
Zawacki 92, 206. 
Zawadzki B. ( Scherr) 

79, 88, 93, 112, 148, 

158, 167, 187. 
Zawadzki W. 80, 95. 
Zawicki (Bw.) 66. 
Zawiliński (Appel) 18; 

(At.) 149; (Bw.)150, 

170; (R.) 25. 
Zbaraski (Ar.) 1. 
Zbiór pamiętników 11, 

42, 106. 

— powinszowań 90; 
(M. O.) 138. [160. 

— praw Tow. kred. 

— rozporządzeń (Ma- 
tiuszkin) 53. 

— ustaw (Alexandro- 
wicz) 33. 

— ust. zdrowotnych 
(Olpiński) 156. 

— wiadom.doantrop. 
kraj. 143. 

Zbiorek modlitw 183. 
Zbrożek 27. 
Zdanaborski (N) 6. 
Zdarzenia zab. 201. 
'Zdrojowiska 74. 
Zdziarski (Spr.) 141. 
Zebranie Tow. roln. 
Zedlitz 125. [58. 

Zeitschrift d. westpr. 
Geschitsv. 106. 
Zeitung illustr. 187. 

— fur ki. Leite 187. 
Zgórski (Album) 17. 
Zieleniewski 58. 
Zieliński 27, 162, 203. 
Zieliński J. 27. 
Zieliński J. ks. 160. 
Zieliński W. K. 125: 

(Kł.) 78, 94. 
Ziemba (Spr.) 158. 
Ziemięcki (At.) 49. 
Zimorbwicz J. B. 203. 
Zimorowicz Sz. 203. 
Zmiłuj się nad nami 

42 ; 44, 61, 78, 205. XVI Przewodnik bibliograficzny. Znarairowski 204. 
Znatowicz 201; (P.) 
Zola 188. [121. 

Zoli 42, 160; (R.) 66. 
Zoryan 27; (Muzeum) 
Z pieśni Litw. 77. [38. 
Z pod miecza 74. 
Źródła dziej. (Pawiń- 
ski) 5.5: Z teki Mameluka 162. 

Zuber (K.) 36, 52, 68, 
100, 117; (R.) 140; 
(Wispek) 90. 

Zueblin (Cz.) 171. 

Zwierzyniec 27. 

Żaba 27. 

Żebrawski 125; (Ob- 
jaśnienia) 156. Żelewski 179. 
Żeligowski 203. 
Żmichowska 201, 207. 
Żmurko 201. 
Żochowski ( Pt ) 56, 

87, 104. 

Żuliński J. 185. 
ŻulińskiT. 125, 143; 

(Cz.) 151. Żychliński L. (Bw.) 
18, 81, 114, 134, 170. 

Żychliński T. 11; 
(Bw.) 114. 

Życie św. Genowefy 
125. 

Życzenia 58. 

Żywot Jezusa Chry- 
stusa 125. OGŁOSZENIA. Andrusikiewicz R. w Gorlicach 181. 
Bezimienny w Krakowie 91. 
Jerzykowski, prof. w Poznaniu 144 
Krasicki X. w Chołoniowie 180, 202. 
Lasota W. A. w Krakowie 163. 
S. A. w Krakowie 161. 
Solecki L. ks. we Lwowie 161. 
Swiderski P., prof. w Stanisławowie 109, 129. 
Wszelaczyński M. w Józefówce 161. 

Apostolstwo Serca Jezusowego, wydawni- 
ctwo w Krakowie 183. 

Bartoszewicz A. B. i Biernacki M., księ- 
garnia we Lwowie 188, 202. 

Biblioteka warszawska 28, 61. 

Błażek Fr., księg. nowa w Poznaniu 13. 

Czas, drukarnia w Krakowie 163, 180. 

Czasopismo techniczne, organ Towarzy- 
stwa technicznego krakowskiego 47, 64, 
144, 182. 

Czasopismo Towarzystwa aptekarskiego 
we Lwowie 76, 110, 144, 182. 

Czytelnia w Chicago 165. 

Dwutygodnik dla kobiet w Poznaniu 14. 

Encyklopedya wychowawcza, wydawnictwo 
w Warszawie 13, 59, 108, 161. 

Frommer L., księg. antyk war ska w Kra- 
kowie 29. 47, 92, 110, 129, 206. 

Gazeta krakowska 161. 

Gebethner G. i Sp., księg. w Krakowie 

15, 32, 48, 62, 76, 77, 111, 130, 132, 145, 
164, 168, 186, 187. 

Gebethner i Wolff, księg. w Warszawie* 

16, 31, 46, 60, 79, 93, 112, 128, 148, 167, 
184, 207, 208. 

Gubrynowicz i Schmidt, księg. we Lwowie 
80, 95. [131,* 163: 

Hartleben A., księg. w Wiedniu 45, 109, 

Bimmelblau J. M., księg. w Krakowie 44, 
61, 78, 204, 205. 

Jolowicz J., ksieg. w Poznaniu 13, 43, 
126, 129, 131, 148. 

Kasprowicz E. Ł., księg. w Lipsku 162. 

Kłosy, tygodnik illustrowany w Warsza- 
wie 12, 30, 45, 63, 78, 94, 108, 131, 147, 
166, 180, 206. 

Komitet zjazdu lekarzy i przyrodn. w Kra- 
kowie 126, 144. 

Konkurs im. ks. Z. Czartoryskiej i St. 
£oźmiana 202. Konkurs Koła literackiego we Lwowie, 
107. 

Kosmos, organ Towarzystwa im. Koperni- 
ka we Lwowie 14, 28, 59, 128, 147, 182. 

Księgarnia polska we Lwowie, ob. Barto- 
szewicz & Biernacki. 

Kukliński W., ajencya dzienników w Kra- 
kowie 59, 108, 144. 

Langie J. B., księg. w Gnieźnie 29, 47, 64. 

Miłkowski Wł. dr., księg. katolicka w Kra- 
kowie 108. 

Muzeum, dwutygodnik w Krakowie 28. 

Odezwa w sprawie wydawnictwa poetów' 
łacińsko-polskich 127. 

Orzeszkowa i Sp., ksieg. w Wilnie 29, 44, 
64, 96. 

Pelar J. A., księg. w Rzeszowie 129. 

Prijatel ditej, czasopismo w Kołomyi 63, 
110, 146, 182. 

Przegląd sądowy i administr., tygodnik 
we Lwowie 14, 30, 47, 64, 91, 147, 165, 
206. 

Przegląd słowiański, dwutygodnik w Po- 
znaniu 31. 

Przyroda i przemysł, tygodnik w Warsza- 
wie 14, 30, 43, 63, 76, 94, 110. 

Przyrodnik, dwutygodnik w Tarnowie 30. 

Rakowicz T., ksieg. w Toruniu 13. 

Richter F. H. (H. Altenberg), księg. we 
Lwowie 43. 

Stowarzyszenie do wydawnictwa dzieł le- 
karskich polskich w Krakowie 12, 75, 107. 

Switło, czasopismo w Kołomyi 75, 110, 146. 

Szkoła, organ Towarzystwa pedagogiczne- 
go we Lwowie 14, 32, 45, 61, 76, 94^ 
109, 129, 146, 163, 182, 202. 

Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie 
29, 47, 126, 146, 166, 185. 

Unger J., księg. w Petersburgu 168. 

Urzędnik i Prawnik, dwutygodnik we Lwo- 
wie 13. 

Wiśniowski St., drukarnia fotograficzna 
w Krakowie 92. 

Wolski K. S., artysta malarz w Krakowie 
28, 63. 

Zukerkandel 0. i syn, księg. w Złoczowie J 
59. i 

Żupański J. K., księg. w Poznaniu 59, 75, j 
91, 109, 129. •tr PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako łśź czytających i kupujących książki. 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości y, — l 1 /, arkusza 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z mzesyłką 1 złr. 24 cnt; l / % rocznie 50 
cnt., z przesyłką 62 cnt,; J / 4 rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt; miesięcznie 
10 cnt., z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą y j§ część strony 
50 cnt, za całą stronice czyli 6 f wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera 1 Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

IV. IsTOWIE KSIĄŻKI. 1. 

Kraków, 1 stycznia 1881. 

ABAKANOWICZ Bruno. Integrator^ Treść: Stosunki gminne w Królestwie 

krzywa całkowa i jćj zastosowania \ K^g* P™ z J / Łapickiego (dok., str. 
J . . UJ • *• wr > 387— 438); Sylwek Cmentarnik, przez B. 

w mechanice budowniczćj. Warszawa, Orzeszkowa (dok. str. 439-477); Ostatnie 
nakł. redakcyi „Inżynierya i budowni-Uata Witolda, przez A. Procbaskę (dok., 
ctwo", druk. J. Noskowskiego, 1880, 8tr. 478-505); Szkice z Anglii, przez Se- 

w 8ce, ttr. 3 ni., 55, 2 tabl. litogr. we . ra ^. d( £- ° z S ści . *> str. 506-523); Nowe 
: cm i la ł l książki dla dzieci, przegląd pedagogiczny 

i 20 drzewoiytów w texcie. prz | z P< Chmielowskiego* i R. Plenkiewf- 

ABC (Abecadlnik obrazkowy). Gnie- \ cza (str. 524—545); Rozbiory i sprawo- 

zno, nakł. i druk. J. B. Langiego, zdania: 1. F. Tempskeho Svod zakonuw, 

(1880), w 16ce, str. 16 i 16 obrazków P rzez R - 2 I. Luysa Mózg i jego czyn- 
i i on r • Jności, przełożył dr. T. Dunin, przez A. 

kolor. dO fenig. s Ślósarskiego , 3. L. Tatomira Dzieje Pol- 

— Toż, inne wydanie. Tamże, ^ki, przez W. Smoleńskiego (str. 546— 
w 16ce, str. 16 i 8 obrazków. 20 fenig. i 562); List do redakcvi I. Radlińskiego 

Archiwum Komisyi historycznej, tom \<&- 562-564); Kronika naukowa; Kro- 

n /a . . t» i • ł ?nika miesięczna. 

(Scnptores rerum Polonicarum, to-s * _ TT ~ . , 

mus V). Kraków, nakł. Akademii «*Wfln Mich. Der Henr Gememde- 
umiej., druk. Wł. L. Anczyca i SpJ™*"'. Lnstspiel in 3 Acten > na <* dem 
1880, w 8ce większej, str. 412. Polnischen des .... . uebersetzt von 

Treść: Listy księcia Jerzego Zbaraskie- Jul - Meixner, frei bearbeitet von Kari 
gfckasztelana krakowskiego, z lat 1621— \ Saar (Wiener Theater - Repertoir, Lie- 
1631, wydał dr. August Sokołowski (str. ferung 355). Wien, Wallishausser, 1880, 

! ^l^^^T^T^^^HS? U 8ce, str. 44. 80 cnt. 
i r. 1552, wydał dr. J. Szujski (str. 173— \ 

255); Dyaryusz Komisyi bydgoskiej w r. BABTOSZEWIGZ Julian. Dzieła, tom 
1614, wydał dr. Wł. Wisłocki (str. 257- IX: Studya historyczne i literackie, 
344); Bibliografia historyczna ,z lat 1878, t n Kraków, nakł. K. Bartoszewi- 
1879 i 1880, przez dra Wł. Wisłockiegoj XXT ' „ , ,, • T*r nr 

(str. 345-409)1 Sprostowania. cza ; Warszawa, Gebethner i Wolff, 

Ateneum pismo naukowe i literackie, drak. F. K. Pobudkiewicza (A. Ko- 
pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt ziańskiego) , 1881, w 8ce, str. 399 
grudniowy r. 1880. Warszawa, wy- * 1 nL 3 złr. 50 cnt. 
dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowa- Elekcya Michała Korybuto; Księga ka- 
, .. r • l jt- i. oot J pturó w rzeczy ckich; O kasztelanie brzeskim 

lewskiego, w 8ce większćj, str. 387— | fe at uszewiczu jako poecie: Chazarowie i 

694 i UL JJPołowcy; Ks. Wojciech z Konojad Dębo- Przewodnik bibliograficzny. łęcki; Starania domu rakuskiego w XVIf — warszawska, pismo poświęcone 
wieku dla pozyskania korony polskiej ; naukom 8zt ukom i przemysłowi, pod 
Kasztelania połaniecka Kochanowskiego : J , , ' , ir n) 5 , . : x 

Poselstwo ks. Jędrzeja Załuskiego do Por- redakcyą J. K. Plebańskiego , zeszyt 
tugalii i Hiszpanii 1674/75; Podróż bez- \ grudniowy r. 1880. Warszawa, Gebeth- 
imiennego księdza francuskiego do Polski ner i Wolff, nakł. i druk. J. Berge- 
za Jana Sobieskiego; Konstanty Świdziń- 8 fr 329-492. ' 

ski i jego wieczysta fundacya; Hetman-^ ' « , , , *** ». 

stwo; Teatyni w Warszawie. Treść: Pogląd na obecny stan filozofii 

BABWIŃSKYJ Wołodymir. W stolitni > społecznej w systemacie umiejętności, s^e- 
~ MM i* **!»*»•» łfwłwi.jr*****. . > shł dr. J. B. Oczapowski (str. 329-347): 

rokowyny wstupłenia na awstryjskyj Pl . 7 , odown i cy ruchu umysłowego w wieka 
prestoł cisarja Josyfa II (1780— 1880),} XVIII, przez K. Kaszewskiego (dok., str. 

widczyt wyhołoszenyj na weczern348— 397); Siostra miłosierdzia, powieść 

dnia 17/29 łystopada 1880. Lwiwj PF zez ? -pMtelani, przekład z oryginału f 
,> iutzx A ji ¥ o , l hiszpańskiego przez A. Goraiska (c. d., * 
nakł, ruskoho Komitetu dla Josyfyń- 8tr . 398-417); Stacya meteorologiczna T 
skobo obchodu, druk. Tow. im. Szew- przy Instytucie rolniczo -leśnym w Nowój [ 
czenka, 1880, w 8ce małej, str. 50.sAlexHndr 

-«- t -i • i ' i • s Orłowski' 

BEK. Logika, na jnzyk ruskyj pere-s ry8 k a (nt 

wedena wedla do użytku szkiłs im. Dług 

8erednych czerez W. I. Lwi w, nakł. \ 21 maja 18 ^ ) r ' E™ ez & \ ,^ raMew > * ie f! 

fond 

czenka buda krajewoho, druk. Tow. im. Szew- ( dok - *T- 438 -4W; Obchód uroczystości i 

i ,oo^ f » !•• j. nM \m\ czesc poety Stanka Vraza w /agrze-1 

czenka, 1880, w 8ce małej, str. C>4.s biu? przez Br. Grabowskiego (str. 467-1 

65 cnt. s 4B8) ; Przegląd piśmiennictwa krajowego p 

BEŁZA Władysław. Antologia polska, ) i zagracanego : 1. .). Słowacki In dw 

«#m» mm ( nw«grBww. & f j Schweitz, iibers. von L. Kurtzmann, 2. V. 

wybór najcelniejszych utworów poetów Pol . B Lied von unserem Lande, ubers. von 

polskich, zestawił z illustracyami JL. Kurtzmann, 3. J. Słowacki^ Maria Stu- 1 

Andriollego, Brandta, Kossaka i Los- art, ubers. von L. German, przez J. A. 
i 

związkowa druk. we Lwowie, 1880,^ BILIŃSKI Leon dr. System ekonoraiif 
w 8ce, str. XVI, 408 i 6 rycin. Opr. 6 złr. społecznej : Wykładu ekonomii społe- 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- ocznej wydanie wtóre, całkowicie prże- fl 
teratury europejskiej, pod kierunkiem l robione i znacznie powiększone, toni 
redakcyi Kłosów, zeszyt listopadowymi! część I. Lwów, nakł. Gubrynowicm, 
1880. Warszawa, nakł. i druk. S. Le-s i Schmidta, czcionkami K. Prochaskir 
wentala, w 8ce, str. 449 — 458 i I — Jw Cieszynie, 1881, w 8ce, str. 256." 
XXVI, 145—160, 193 -224 i 337— BOBKOWSKI Dunin Jerzy Sewer 
412. > Rocznik szlachty polskiej, I. Lwór* 

Treść: Woina chocimska, przez i W. Po- nakh K . Łu k a8 zewicza, druk. Dzieni 
tockiego, ark. 29—31; Dzieje literatury < , ,. ł00 , ' VIT 

powszechnej, tom I ark. 11; Komedya polskiego . 1881, w l6ce, sir. XII 

ludzka, przez H. Balzaca, tom II ark. 13 621. W oprawie 5 złr. 
L-l/* 118 *' ^^ J * W ' Goetheg0 ' ark ' Buendniss, Das, zwischen Deutsc 
— 'uniwersalna, wydawana przez IaT "ł uud ^terreich- Ungarn, Entspru 

Adama Kaczurbę, zeszyt grudniowy SS^fS?"^™ ^^ 
r. 1880. Tarnów, nakł. wydawcy, druk. \Z° lker? . Eine Entgegung auf die 
J. Pisza, w 8ce, str, 173-220 i 303- H^nensche Schmahschrift „Deutj 
g^Q # <tum und Deutsches Reich", vom Vc 

Treść: J. Słowacki, arkuszy 3; Niemce- \ fa88er von »Oesterreich im J. 1859 
wicza Pamiętniki, ark. 3. • n FUrst Hohenlohe Und seine Gegn< \ Kraków, 1 stycznia 1881. 3 Zollkrieg mit Oesterreich u u. \ Encyklopedya wychowawcza , pod re- 
Wttrzburg, Stahel, 1880, w 8ce,jdakcyą J. T. Lubomirskiego, E. Sta- 
. 30 fenig. świskiego, S. Przystańskiego i J. K. 

CISZEWSKI Józef. Dwudziesty j Plebańskiego , tomu I zeszyt 5 (Ary- 
fcty listopad, kilka rysów z dzie- < stoteles • Arytmetyka). Warszawa, Ge- 
•owstania narodowego w rokujbethner \ Wolff, druk. J. 8ikorskiego, 

31, na pamiątkę pięćdziesię- 1880, w 8ce większej, str. 321 — 400. 
iej rocznicy. Poznań, nakł. J. EBCKMAN-CHATBIAN. Pani Teresa, 
sewskiego, czcionkami H. Schma- 1 Warszawa, wydawnictwo A. Wiślickie- 
o, 1880, w 16ce, str. 96. 40<g° 26 i 27, druk. Przeglądu tygodnio- 
wego, 1880, w 16ce, str. 219. 24 kop. 
>ŻKO Ignacy. Pamiętniki kwesta- \ ESTBBJOHEE K. dr. Bibliografia XIX 

lwunastoma rycinami (sic!) E. M.\T'> tom VI zeszyt * i 2 ( A ~ Hruba )- 
llego. Warszawa, Gebethner i *»***, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce 

Wilno, J. Zawadzki, nakład i większej, str. 288. 
§ć wydawców, Kraków, druk. EURYPIDES. Femcyanki, tragedya, 

AnczycaiSp., 1881,w4cekró- na P i8ana P° roku 408 P raed Cbr '> 
jj, str. 240. i 12 fotodruków. Pokład Z . Węclewskiego. Poznań, 
awie ozdobnej ze złoceniami 15 nakL B ^ ll «teki kórnickiej, druk. J. I. 
: 20 złr. \ Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1880, 

>pismo Towarzystwa aptekarskie- \ w 8ce > str ' 83> 1 marka - 
d redakcyą dra M. D. Wąsowi- — Hekabe, tragedya, napisana po 
prof. dra Br. Radziszewskiego , roku 425 P rzed Chr -> Pokład Z. 
i 24 z 1 i 15 grudnia 1880. Węclewskiego. Poznań, nakł. Bibliote- 
druk. J. Dobrzańskiego i K. ki kórnickiej, <*™k. J. I. Kraszewskie- 
na, w 8ce, str. 377— 392 i 393— S° ( dr « W - Dębiński), 1880, w 8ce, 

<str. 62. 1 marka. 

3: Olćj rybi (tran) z jodkiem żela- FBEDBO Jan Alezander hr. Komedye, 
, przez K. S. (23); Notatki farma-? tom I i II, wydanie nowe. Warszawa, 

tyczne, przez dra M. D. Wąsowi- nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. 
, 24); Rośliny lel^rskiei ich uprą- A , g 1880 w 8ce mał6j 

traju naszym, zestawił Wł. Derkacz < . v_. . . *V «*o « t * V 

i; Kilka słów o różnych metodach str - -*71 i 1 ni., 343, 1 ni. i portret. 

,nia kwasu garbnikowego , przez ) 2 ruble. 

D. Wąsowicza (24); Kronika che- 1 I: Przed śniadaniem; Drzemka pana 

farmaceutyczna, przez M. L. Do- s Prospera ; Piosnka Wujaszka ; Poznaj, nim 
ikiego, M. D. Wąsowicza i A. \ pokochasz ; — II: Pusażna jedynaczka; 
(24); Sprawy zawodu aptekarskiego, ł Mentor ; Consilium facultatis. 
3H Józef. Kalendarz krakowski < GĄSIOROWSKI Ł. ks. Wspomnienia 

1881, rok L. Kraków, nakł. < z rekolekcyj (wierszem). Kraków, nakł. 
nkami druk. Czasu, 1881, w 4ce, jj autora, druk. Czasu, 1880, w 8ce, str. 8. 
19. 50 cnt. GAWALEWICZ Adolf Julius. Theodo- 

lentarz z obrazkami (Abecadlnik < richs des Grossen Beziehungen zu Bysanz 
owy). Gniezno , nakł. i druk. \ und zu Odovakar ąuellenmassig zu- 
Langiego, (1880), w 16ce, str. ] sammengestellt. Brody, Verlag und 
6 obrazków kolor. 30 fenig. JDruck von J. Rosenheim, 1881, w 8ce, 

Toż, inne wydanie. Tamże ; < str. 62. 
5, str. 16 i 8 obrazków. 20 fenig. | GLIŃSKI Henryk. Gwiazda, kalendarz 

wielki polski. Warszawa, nakł. j petersburski illustrowany na r. 1881, 

sieka , (1880) , w 4ce , str. II, j pod redakcyą St. Petersburg, nakł. 

> tablic kolorowanych rycin. \J. Ungra, Warszawa, druk. J. Ungra, Przewodnik bibliograficzny. 1681, w 4oe, str. 112, 82 i 24 ni. 
60 kop. 

GOETHE J. W. Faust, część 1 i II, 
przekład Felisa Jezierskiego (Biblio- 
teka n&j cel ni ej szych utworów liter. 
enrop.)> Warszawa, nakt. i druk. S. Le- 
wentala, 1880, w 8ce, str. XVI, 412 
i 2 ni. 1 rubel 50 kop. 

HANUS Z Jan. Materyały do historyi 
form deklinacyjnych w języku staro- 
polskim w. XIV i XV, zeszyt I: Wy- 
kaz form przypadkowych I. w Ułam- 
ku starożytnego kazania o małżeństwie, 
2. w Modlitwach kodesu krakowskiego 
z r. 1375, 3- w Kazaniach gnieźnień- 
skich z r. 1419 (Odbitka z tomu I 
Sprawozdań Korni By i językowej Akade- 
mii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1880, w 8ce, str. 50. 

HEIHE Henryk. Księga pieśni, prze- 
kład A. Mieleszki-Maliszkiewicza. War- 
szawa, wydawnictwo A. Wielickiego 
20 i 21, 1880, w 16ce, str. 105. 
24 kop. 

HEłTNINB F. Dwie rdze, powiastka 
historyczna z dziejów Anglii z XV wie- 
ku, dla młodzieży przekład Wł. L. 
Anczyca (Biblioteczka dla młodzieży, 
tom VI). Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. An- 
czyca i Sp.. 1880, w 16ce małej, str. 
172. 60 kop. 

— Gabor Hunyad Berenyi, po- 
wiastka historyczna z dziejów Węgier 
z XV wieku, dla młodzieży przekład 
Wł. L. Anczyca (Biblioteczka dla mło- 
dzieży, tom V). Tamże, 1880, w 16ce 
małej, str. 162. 50 kop. 

HIPLEE Frani dr. Kupferstecher in 
Ermland (Aus der Zeitschrift fllr die 
Geschichte Ermlands besonders abge- 
druckt). Braunsberg, 1880, w 8ee, 
Btr. 18. 

EIBSSZBEEtł Alesander dr. O dyplo 
macyi polskiej za Zygmunta I (Odbit- 
ka z Sprawozdania Zakładu nar. im 
Ossolińskich z r. 1880), Lwów, nakł. 
autora, druk. Zakładu im. Ossolińskich. 
1880, w tice, str. KO i 1 ni. i HOFFKAHll Fr. Bóg nie opuści , kt. 
się nań spuści, opowiadanie dla mło 
dzieży, wolny przekład Wł. L. Anczy 

i ca, wyd. drugie (Biblioteczka dla mło 
dzieży, tom I). Warszawa, nakł. Gebeth 
nera i Wolffa, Kraków, druk. Wł 

:L. Anczyca i Sp , 1880, w 16ce ma 
łej, atr. 177. 50 kop. 

— Czas to pieniądz, opowiadanie 
! dla młodzieży, wolny przekład Wł. L. 

Anczyca (Biblioteczka dla młodzieży, 
tom II). Tamże, 1880, w 16oe malej, 
str. 188. 50 kop. 

— Kręte drogi, opowiadanie dli 
młodzieży, wolny przekład WŁ L. An- 
czyca (Biblioteczka dla młodzieży, tom 
III). Tamże, 1880, w 16ce małej, str. 
173. 50 kop. 

— Pierwszy błąd, opowiadanie dii 
młodzieży, wolny przekład Wł. L 
Anczyca (Biblioteczka dla młodzież/, 
tom IV). Tamże, 1880, w 16ce mi- 
łej, Btr. 160. 50 kop. 

— Pracuj, a Bóg ci dopomoże, 
opowiadanie dla młodych moich przy- 
jaciół, przełożył Romuald Starkel (Bi- 
blioteka dla młodzieży, tomik XIX). 
Brody, nakł. i druk. J. Rosenheimi, 
(1880), w 16ce małej, str. 67 i 4 ry- 
ciny. 50 cnt. 

IZA. Ze świata umarłych, przez 

w cześć rocznicy listopadowej. Lvitj 
K. Łukaszewicz, druk. Dziennika pot 
skiego, 1880. m 8ce małej, str. & 
40 cnt. 

JaŁresbericht TI des k. k. toal-mi 
Obergymnasiums in Brody fllr d» 
Schuljahr 1880. Brody, Druck vt»U 
. Rosenbeim, 1 880, w 8ce, str. 62 i XXXI 

Treść: Theodorichs des Grossen I" 
zichangen zu Bysanz nnd zu OdonT 
von Adolf Julius Gawalewicz (str. 1-^ 
Sohulnachrichten, von der Dircktion. 

JAHIKOWSEI dr. prof. Kalendarz \ 
karski krakowski ze szczególnym I 
} względenieniem potrzeb lekarzy w.f 
licyi zamieszkałych na r. 1881, 
II. Kraków, nakł. wydawcy, drak,!] 
Pobudkiewicza (A, Koziańskiego), IW Kraków, 1 stycznia 1 Tl6ce, str. 16 ni., 76, 103, 4 ar-; 
tosze notatek i str. ni. 6. 1 złr. 80 cnt. 

JESKE August. ABC czyli nauka czy- 
tania 1 pisania na podstawie nauki 
poglądowej , wyd. trzecie (poprawione 
pnez P. Wandasiewicza). Warszawa, 
nkl. 8t. Arcta w Lublinie, drak. E. 
Skiwskiego, (1880), w 8ce, str. X, 3 
ul, 192, 6 i 8 ni. 45 kop. 

JEŻ T. T. Z ciężkich dni , powieść 
historyczna, tom I i II. Lwów, Księ- 
garnia polska, drak. Gazety nnrodo- 
wej, 1881, w 8ce, str. 196 i 201. 3 sir. 

Kalendarz informacyjny „Chaty" na! 
P. 1881 , rok XII. Lwów, Seyfarth i] 
Cujkowski, drak. ludowa, 1880, w 8ce, 
itr. 106 i 48 ni. 35 cnt 

— dla prawników na rok 1881, 
rocznik I. Lwów, nakł. redakcyi Prze j 
gladn sądów, i administr., drak. ludo-j 
ii, 1880, w 16ce, str. 84, 6 arku 
aiy Dziennika i str. 3 ni. 1 zlr. 1U cnt. 

— katolicki krakowski na r. p. ; 
1881. Kraków, nakł. dra Wł. Milko- ! 
nkiego, druk. W. Korneckiego, (1880), ! 
* 4ea, str. 122 z rycinami w tracie 
60 cnt 

— poznański na r. 1881, ozdobio- 
ny rycinami, rok VIII. Poznań, nakł. 
i druk. J. Leitgebra, 1880, w 8ce ma- 
U), str. 206, 43 i 1 ni. 

— nowy poznański, polski katoli- 
I ełq na r. 1681, rocznik VI. Poznań,: 

* Mfcł. i drnk. J. Leitgebra, 1880, w 8ce : 
nalej, str. 96, 111 i 1 ni. 

— .Wieńca" i „Pszczółki" na r. ] 
a, 1881. Lwów, nakł. ks. Stojałowskie- 
ga, drak. im. Szewczenki, (1880), w 4ce, 
itr. J.28. 

KANTECKI Klemens. Sumy neapoli 
- tanskie, opowiadanie historyczne. War- 
szawa, nakl. Gebethnera i Wolna, Kra- 
ków, G. Gebethner i 8p., drak. Wł. 
-Ł. Anezyca \ Sp., 1881, w 8ce, str. 
:,869 i 3 ni. 2 ruble = 2 złr. 50 cnt. : 
... KAKLIŃSKI dr. prof. Przyczynek do 
italendaryografii chrześciańskiej (Odbit- 
z. tomu VIII Rozpraw Wydziału 
i.-.prtyr. Akademii umiej.). Kra- ków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, 
str. 41. 

KASPABEK ft. ir. prof. Prawo poli- 
tyczne ogólne 7, uwzględnieniem au- 
stryackiego, razem ze wstępną nauką 

państwie, tom II. Kraków, nakł. au- 
tora, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 
str. XXIII i 1016. Za dwa tomy 14 zlr. 

KLACZKO Julian. Wieczory Floren- 
kie (Causeries Florentines. Revue des 
deus raondes, styczeń, luty, marzec 
I, z upoważnieniem autora ttóma ■ 
czył 8t. Tarnowski (Odkitka z Prze- 
glądu polskiego). Warszawa, nakł. L. 
Polaka, Kraków, druk. Czasu, 1881, 
w 8ce, str. 188. 

KoiciUBlko Tadsusa czyli cztery chwi- 
le z życia tego bohatera. Poznań, nakł. 
J. K. Źupańskiego, druk. J. I. Kra 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 1680, 
12ce, str. 114. 2 marki. 

Kosmos czasopismo polskiego Towa- 
rzystwa przyrodników imienia Koper- 
nika, pod redakcyą prof. dra Br. Ra^ 
dziszewskiego . zeszyt XI z r. 1880. 
Lwów, I związkowa druk., w 8ee, str. 
409—468. 

Treść: Fizyka we współczesnej Francyi, 
stndyum Z. Wróblewskiego (c. d., str. 409 — 
434); Roślinność letnia i jesienna okolic 
Bilcza i Cygan, przez Br. Błockiego (e. d., 
str. 486—461); Przegląd krytyczny podrę- 
czników używanych do wykładu nauk przy- 
rodniczych w galicyjskich szkołach średnich, 
przez dra. Br. Radziszewskiego; Kronika 
naukowa, przez A. H. SióearskieEO, L. Ho- 
dolego 1 Br. Radziszewskiego; Wiadomości 
bieżące 

SSAKÓW Paulina. Pamiętniki młodej 
sieroty, wydanie czwarte. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, drak. J. 
Ungra, 1881, w 8ce malej, str. 159 
i 4 ryciny. 90 kop. 

KBA5ZEWSKI J. I. Pan z panów, sce- 
ny z życia naszego (Biblioteka powie- 
ści, podróży, pamiętników, opowiadań 
historycznych). Lwów, nakl. Gubryno- 
wicza i Schmidta, druk. K. Filiera, 
1881, w 8ce, str. 192. 2 zlr. 40 cnt 

KULISZ P. A. i PTTLT/J P. ur.^ Świate 
pyśmo nowoho sawitu, mowoju rnśko- Przewodnik bibliograficzny. ukrajinśkoju perekłały w kupi ^Gazety nar., 1881 , w 8ce, str. XII, 

Wideń, 1871, Lwiw, nakł. awtoriw, 305 i 3 ni., 347 i 4 ni., 286 i 3 ni. 
druk. To w. im. Szewczenka, 1880, | 5 złr. 40 cnt. Opr. 7 złr. 
w 8ce, str. 464. 1 złr. ^ MOCZNIK Pr. dr. Geometrya dla klat 

KTOASZOWSKI Hieronim. Życiorysy ) wysszych gimnazyalnych, z nimeckoho 

uczestników powstania listopadowego, \ perełoży w dr. E. M. Sawickyj, .j 

zebrane na pamiątkę obchodu jubile- s prof. akademicznoji gimnazyji. Lwiw, 
uszowego pięćdziesięcioletniej rocznicy \ nakł. c. k. Rady szkoln. krajew. , druk. 
tego powstania. Lwów, wydawnictwo > To w. im. gzewczenka, 18b0, w 8ce, 
Komitetu jubileuszowego, nakł. dra T. ł str. VII i 326. 

Rayskiego, I związkowa druk., 1880, MOBAWSEA z. Pogadanki z dziećmi 
w 8ce, str. 167 i 1 ni. 1 zlr. j ułożone metodą poglądowa, część II 

weSanów^? ^ zmczouy na korz y śó Ula dzieci od lat 7 do 10:* Przedmie- 
W Ve r gen J "prozą i wierszem różnych j* [ | ch ™?ff wiadomości wstępne 
autorów/ wydanie ozdobione 38 ryci ] z nauk wykładanych w szkołach. War- 
nami. Poznań, nakł. i druk. J. Leitge- \ szawa Gebethner i Wolff, druk. Insty- 
bra, (JS80\ w 8ce małej, str. 1 ni., tutu głuchoniemych i ociemn. , 1880, 
16 9 • x u [ f J) ' w 8ce, str. 2 ni., 111, III, 1 ni., 7 

LELIWA Stanisław. Galerya współ Jf" io , k ? ,OP - ! ryciny W teX ° ie - * * 
czesnych znakomitości, zeszyt I. War- \ bel ™ k0 P' , 

szawa, druk. Przeglądu tygodniowego, ?EP0S Eorneliusz. Żywoty znakotó- 
1881, w 4ce, str. 28. 30 kop. *<* m & óvf > P^ełożył Alfr. Sg. Kr* 

Sieroiradzki Henryk i jego dzieła; Nor- ków > nakl J - M - Himmelblaua, druk. 
denskióld A. E. i jego odkrycie północnej Uniw. Jag. , 1881, w 16ce, str. 1 nL 
drogi około Azyi; Turgeniew Iwan i jego? i 170.' 60 cnt. 

utwory ' Niespodzianka, zbiór powiastek dla 

List do przyjaciela. Berlin, B. Behr pilnych dzieci , przez autorkę Pami> 

(E. Bock), tszcionkami (sic!) J. SittenUników młodej sieroty, wyd. 7me 
felda, 1881, w 8ce, str. 24. 80 fenig. z czterema rycinami kolorowanymi 

L0BME7EB Karl dr. prof. Gesch i eh te j Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
von Ost- und Westpreussen, 2 Aufla-|druk. J. Bergera, 1880, w 16ce, str, 
ge, I Abtheilung 1 Lieferung. Gotha, > 222 i II. 75 kop. 
F. A. Perthes, 1881, w 8c% str. VIII Niwa dwutygodnik poświęcony spi 
i 1—64. 1 marka. Jwom społecznym, naukowym i litei 

MALCZEWSKI A. Marie, povest' ukra- c kim, pod redakcyą Mścisława Godle 
jinska, pfekladem Jana Nećasa. Praha, 8 kiego, zeszyt z dnia 1 grudnia 181 
nakl. i tisk. I. L. Kobera, 1881, w I6ce, Warszawa, druk. WŁ Dębskiego, w8dj] 
str. 66. 30 cnt. ^Btr. 793 872. 

MALESZEWSKI T. Królowie polscy po- \ Treść: Niewola tatarska, urywki z 

dług rysunku Warszawa, Gebeth- ) niki szlacheckiej Alexego Zdanoborsk 

ner i Wolff, druk. K. Kowalewskie ^ ebra i Henryk Sienkiewicz (str. 793-8 
go, (1880) w 16ce, kart 22.nl. <*.\*Z3^r^)^ jJ^ 
2 ruble 50 kop. ski (str. 821-833); Z Kołomyi, prze* 

MAŁECKI Antoni. Juliusz Słowacki, je- \ Tarnowskiego (c. d., str. 8$4— 852); Si 
go życie i dzieła w stosunku do współ- J/ Weżjce, napisał B. Mir (str. 853 -ff 

rt( , ao „i; n^u: Amni* ^^„„.„^ : «^ <Kucn literacko - naukowy : dr. B. Skfl 
czesnej epoki, drugie poprawne i po- czewski Kartki z w / cieczek yori 

mnożone wydanie, tom I— III (Biblio- gicznych. ocenił R. B. 

teka polska, tom XX — XXII). Lwów,) — Toż, zeszyt z 15 grudnia II 

nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. I Tamże, w 8ce, str. 873 — 960. Kraków, 1 stycznia 1881.' Tre*ć: Projekt ustawy o pożyczkach na 
nelioracye, oraz jego motywa (str. 873- 
839); Z Kołomyi, listy prof. St. Tarnow- 
skiego (dok. , str. 890 - 904) ; W sprawie 
lodu wiejskiego, przez Jana Jeleńskiego 
(itr. 906- 920); Goethe, Byron i Mickie- 
wicz, przez Edw. Lubowokiego (dok., atr. 
920—934); Sprawy bieżące, przez Bog. 
Kit; Mieszaniny literacko - artystyczne, 

fitez Litwosa; Ruch literacko-naukowy : 
. L P. Leliwy Wielka rodzina, 2. J. K. 
C. Piotrowskiego Gambetta, 3. Al. Baina 
Binka o wychowaniu, ocenił R. B. (łtr. 
961-960). 

Obnikt najnowsze dla dzieci. Goie- 
aio,nakł. idruk. J. B. Langiego, ( I B80), 

* 16ee, 16 obrazków kolor. 25 f<-nig. 
— Toz, inna edyeya. Tamże, 

* 16oe, 8 obrazków. 15 fenig. 
PAWŁYS Kyehajlo. Drukowanyj lygt 

do ladej. Genewa, druk. Kabotnika i 
Bromady, 1880, w 8ce, str. 32. 

PELCZAB Józef ki. dr. prof. Pius IX 
i jego wiek, tom II. Kraków, nakł. au- 
tora, druk. Wł. L. Anczyca i Sn. , 
1880, w 8ce, str. 398, III i 1 ni. 3 złr. 

Dochód przeznaczony na świętopietrze. 

TODOSC Leon Kaim. Nasze szlache- 
ckie Błjdy polubowne, Wincenty Pol i p 
Spaaowici. Lwów, druk. ludowa, 1880, 
w 8ce, str. 92 i 2 ni. 50 cnt. 

P0PLIŃ3EI A. Mniejsza gramatyka 
łacińska dla klas niższych i średnich 

gimuazyalny eh , wydana przez 

pydanie ósme, przerobił i poprawił dr. 
fcopińeki. Poznań, nakł. J. Jolowicza, 
jttcionkami H. Marsa, 1881, w 8ce, 
itr. 1 ni., 299 i 1 ni. 2 marki 25 
fenig. = 1 złr. 30 cnt 

FOTTJLICEI Adam ki. Kalendarzyk dla 
duchowieństwa rzymsko-katolickiego na 
rok 1881, rok III. Kraków, dr. Wł. 
łłiłkowaki, druk. W. Korneckiego, 1881, 
w 16ce, str. 248 i 1 rycina. Opr. 
1 sir. 6 cnt. 

P80K7K Z. Gość-, Kalendarz ułożony 
przez K. Pr. na rok zwyczajny 1881. 
ffarszawa. wydawnictwo K. Prószyn- 
ikiego, druk. U. Ziemkiewicza i W. 
foakowskiego, 1880, w 8ce, str. 148 
14 ni. Przegląd lwowski, pismo dwutygo- 
dniowe, poświęcone sprawom religij- 
nym, naukowym, literackim i polity- 
cznym, pod redakcyą ks. Edwarda Po- 
dolskiego, zeszyt z dnia 1 grudnia 

; 1880. Lwów, druk. ludowa, w 8ce, 
str. 561 — 616. 

• Treść: W Galicyi r. 1863 (str. 561- 
569); Albert Wielki, przez Jana Badenie- 
gu T. J. (str. 569-573): Z siedemnastego 
wieka (c. d.. str. 574—578); O synodach 

'• katolickich w dawnej Polsce, przez M. hr. 
Dzied uszyć kiego (e. d., str. 579— 582); 

; Różności; Listy z Wiednia, przez ks. Z. 

J Czerwieńskiego ; O pólwiekowej rocznicy 

fiowa tania listopadowego; Ze świata knto- 
ickiego; Wice Rusinów we Lwowie dnia 
:■ 30 listopada 1880; Notatki literacko- biblio- 
graficzno; Kronika. 

— Toż, zeszyt z 15 grudnia 1880. 
; Tamże, w 8ce, str. 617—664. 

Treść: Albert Wielki, przez J. Bade- 
niegoT. J.(c. d., str. 617-622); Popowey 

■ i bezpopowcy w cerkwi rosyjskiej (c. d.. 
str. 622-625); Przed pół wiekiem (str. 
625 - 630) ; Z siedemnastego wieku, Szkice 
Kubali (e. d.. atr. 630-6341: Podróż rzym- 
ska Maryi Kazimiry (str. 635-6371; Nie- 
wolnik Manra, powieść; Notatki literackc- 
bibliografiezne ; Różności; Listy z Wie- 
dnia, przez ks. Z. Czerwieńskiego; Echa 

i krakowskie; Ze świata katolickiego; 

■: Kronika. 

— polski , pod redakcyą dra Ign. 
; Skrocho wskiego, zeszyt grudniowy 1 880. 
; Kraków , druk. Czasu , w 8ce , str. 
[819—456. 

Treść: Stosunek Brandenburgii do koś- 
; cioła katolickiego w ziemiach polskich od 
r. 1640 do 1740, przez Seweryna Przerowf 
:(str. 319-341); Szkice z podróży do po- 
łudniowej Afryki, odbytej w latach 1875- 
' 1877. przez dra A. Rełimana (dok., str. 
342—370) ; Nieco o dowcipach , żartach 
; i poezyach okolicznościowych na dworze 
Stanisława Augusta, przez St. Tomkowi- 
eza (str. 371 -403); Kwestya polska w li- 
teraturze rosyjskiej, sprawozdanie z arty- 
) kułu prof. Uniwersytetu petersburskiego. 
; A. Pypina, przez L. Kozłowskiego (dok., 
atr. 404-423); Przegląd literacki: J. Sło- 
Jwaekiego In der Schweiz. iibers. von L. 
{Kurtzmann, przez L. Gercnana; Przegląd 
j polityczny, przez Al. Szukiewicza; Nowe 

książki. 
| — techniczny, redagowany przez 
'A. Brauna, St. Kossutha, F. Kucha- Przewochrik bibhograJiezay, rztwnkitco , AL Sadkowakiego i Ł; autora, T. Paprocki i Sp. , drok. 1 
Wojnę, Ttwiyt XI z listopada r. 1 880. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 188 
Waraawa, drak. AL (Hoża, w 8ce, str. ! w 8ee, str. 2 ni. i 1 28. 85 kop. 
269 — 332 i tabL rysunków io fol. i ftA fi rri v warszawski literacki, rok ] 

na 

*kieg< 

elektryczności do bezposredniegc 

ula się pociągów na drogach żelaznych s nL, 71 i 1 ni. 50 kop. 

pomiędzy sobą I ze stacyami według sy- Sok iggi kalendarz powszechn 

stetnu p, E. de Baillehache'a, przez A. Gra- \ ----^.-.l.: : :„*,*...« -«™i^ ™n*ni 

yfera frfr. 277-286,; wyrabianiu sztu- f r * po ! a ™ kl ' "«^ m f c Wny» roczni 

cznej alizaryny i purpuryny. przez J. W§- y H- Lwów , nakł i druk. I związk( 

tróbakiego (dok., str. 287-298); Tor i szy-<wej druk., 1880, w 4ce, str. ni. 21 

na, przez R. bar. Gostkowskiego (c. d., (73 i n j # 17. 50 cnt 

str. 299—313); Ukończenie budowy kate-? m *.. " —.-^i-. M A^i n ^ „n™ 

dry w Kolonfi przez Z. Kiślańskiego (str. , .^Mtki, przygody rodziny angie 

BM-310;; Krytyka i bibliografia; Kro- skiej, opowiadanie ozdobione 10 drzewi 

nfka biezęca, s rytami. Poznań, nakł. i druk. J. Leitg 

Przewodnik naukowy i literacki, podjbra, 1881, w 16ce, str. 100. 80 fenig<* 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- 1 Bozprawy i sprawozdania z posi 
nzyt grudniowy 1880. Lwów, druk. jdzen Wydziału matematyczno- przyi 
Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 1057— 1 1 50 J dniczego Akademii umiejętności, to 

Trea<! 1: Proces cywilny w życiu i nauce, \ VII. Kraków, nakł. Akademii umiej 

5z 
wyproś 

zzego" rTeta^^^ wzgię- \ dzonyra bezpośrednio z faktów dokładi 

du na hygiene, przez dra W. Urbańskiego fajjjcn, przez dra E. Czyrmanskiego (s 
(dok., str. 1125-1144) ; Kronika literacka: 1-22) 5 Kilka słów o propargylapie pol 

Przyjaciel ludu łącki, przez dra W. K§- ®2 W ^\ P S e \— £' Bandr ™ skl . e &° < 8 
f rxvtinlcłoiFo ) £>o~~~ Sć) ; xviirKi sitKowc , oauania poi 

«AnTT«ftVT T l««vk a«vpviski w ro- s znawcze, przez dra E. Janczewskiego (s 

BADL NSKI I. JęzyK asyryjsKi w ro g^gg) Ułatw ienie obliczenia współczj 

dżinie języków semickich, studyum ników wzoru Be8gla? uźywa nego w mei 

hlsloryozno-lingwUtyczne, rzecz druko-<orologii, przez dra Fr. Karlińskiego (a 

wana poprzednio w Dwutygodniku nau-s 59-66); pewnej własności pfafianu, pra 

kowym z r. 1879. Warszawa, L. Po ?™ Wł ' Zajączkowskiego (str. 67— Tj 
. , J . . w „. .. . . nr xt ł Integrator, napisał B. Abakanowicz (a 
lak, druk. M. Ziemkiewicza 1 W. Noa- 75-.8O); przyciąganiu jako objawień 

kowsklego, 1880, w 8ce, str. 59. 1 rub. \ pełniczyin ruchu chemicznego, przez <l 

BEHMAN Antoni dr. Szkice z podró- fc ; Czyrnianskiego (str. 81-98); Stosuii 
aio«A« Aawiu «• r s odmiennych modynkacyi ciał mineralny! 

zy do południowo) Afryki, odbytej w la- przez dr J a F Kreutza (str. 99-107); I 
tJich 1876 — 1877 (Odbitka z Prze- jako masa injekcyjna, przez dra L. Tek 
gtydu polskiego). Warszawa, Gebethner manna (str. 108—157) ; gruczole m 
I Wolff, KnUt, druk Czasu, 1881, iT^M^^ W-1& Ti 
W 8ee. Str. z ni. i obo. sdach polaryzacyjnych, przez A. Witko 

BBTOSNB& Plato r. Najlepsza metoda \ skiego (str. 191 - 239) ; Badania nad i 
jęiYka niemieckiego do nauczenia się \ glowodorami naftowymi, przez Br. Lad 

czytać, pisać i rozmawiać po niemie- Jl™ <**: ^^' ?°^ f ^ a !fc 1 S 

• \ * . « »Ł Mnnerwacya serca, przez prot. J. Dogi 

oku w tnech miesiącach bez pomocy (gtp .291-527); Sprawozdania z posiedi 

lub x pomocą nauczyciela, po części jj Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

na spostfb Ollendorfa a po części na s BTODO Dawil Przypowieści, legeri 

sposób Toussaint-Langenscheidta, ze-^i myśli z Talmudu i Midraszu, 8| 

aiy t II kura wyisay. Warszawa, nakł. Ś sączone przez Warszawa , dii Kraków, 1 stycznia 1881. EJ. Rundo, 1880, w 8ce małej, str. £ Sprawozdania Komisyi językowej Aka- 

Sol., V i 200. 1 rubel. sdemii umiejętności, tom I. Kraków, 

SACHEE-MASOCH. Galizische Ge- j drak. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 

achichten , Novellen, Neue Folgę. Bern, >1 ni., 374, 1 ni. i 3 tablice litogr. 

Frobeen'8 Verl., 1880, w 8ce', str. ez fotodrukarni St. Wiśniowskiego. 

193. 3 marki. < Treść : Glossa super epistolas per annum 

— .. ,j„: m „ ^„„u~ ~« u« < dominicales , kodex łacińsko- polski z po- 

Sennłk prawdziwy persko - egipski , łowy xv w j ekUj przez dra ytf mf a oc & e . 

najpewniejszy sposób wygrania na lo- g0 (str. 1-141); Zabytki języka polskiego 
łeryi według kombinacyj słynnych ma- s z XV wieku w rękopisach biblioteki or- 
gików i profesorów matematyki, Orli- f^cyi K ra 
ceit. P tudzież wyjawienie tajemnic ^<fiŁ^ 

i sposobów, jakich używano w staro- ku , podał dr. Wł. Seredyński (str. 155- 
żytności do przepowiadania i wróże- s 160) ; Magistra Jana z Szamotuł dekretów 
nia przyszłości, z obrazkami. Kraków, £ ra ' Paterkiem zwanego, Kazania o Maryi 
«.ui d n™ul ,,„i :««~ t \r rr- i < Pannie czvstói, z kodexu toruńskiego wy- 
nakł. B. Dembowskiego, J. M. Himmel- dał L MaUno ' W8kł (8tr . 161-294): Qui- 

Wau, drak. Uniw. Jag., 1880, w 8ce < dragesimale super epistolas, glosy polskie 

małej, str. 92. 30 cnt. \z końca pierwszej połowy wieku XV, ze- 

m**mm,*m* M t „«*a * n s brał L. Malinowski (str. 295—314): Matę 

SMDICO Pierre. Le systeme de Co- ryały do hiflt { form de kHnacyjnych w ję- 

pernic mis a Tópreuve d'apres ses pro- 1 Z yku staropolskim w. XIV i XV : Wykaz 

pres thćories. Paris, lib. Lemerre, imp. > form przjrpadkowych w ułamku s'arożytne- 

Parent, 1880, w 8ce, str. 35 i 4 plany, fo kazania o małżeństwie i w modlitwach 

7 _ ; , . „ , . <kodexu krakowskiego z r. 1375, przez J. 

Skład Uniwersytetu Jagiellońskiego Hannsza (str. 315-3241 ; Wykaz form przy- 
w Krakowie w roku szkolnym 1880/81. >pa«ikowy eh, zawartych w Rotach przysiąg 
Kraków, drak. Uniw. Jag., 1880, w 4ce, żakowskich z końca XIV w. wydanych 
oł _ oa ' ' < przez R. Hubego , przez B. Szomka (str. 

m * * óm , __ ? 325-334); Wykaz form przypadkowych 

8K0087KSZZ Wincenty dr. Wesele pod- S w Kazaniach gnieźnieńskich z r. 1419, 
łaskie, obrazek ludowy w pięciu aktach) przez J. Hanusza (str. 335-374). 

a sześciu odsłonach. Kraków, nakł. ł Sprawozdanie dyrekcyi Towarzystwa 
autora, druk. Czasu, 1881, w 8ce, < przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie 
str. 120. 50 cnt. sz czynności w roku 1879/80, rok 

SMOLKA Stanisław. Mieszko Stary i XXVI. Kraków, nakł. Towarzystwa, 
Jego wiek, praca uwieńczona nagrodą drak. Czasu, 1880, w 4ce, str. 92 i 1 ni. 
przez Towarzystwo historyczno - litera- 1 — dyrektora c. k. wyższego gimna- 
ckie w Paryżu. Warszawa, nakł. Gebe- i zyum w Brzeżanach za rok szkolny 
Umera i Wolffa, Kraków, G. Gebeth-< 1880. Sambor, nakł. kraj. Rady szkol - 
ner i Sp. , druk. Wł. L. Anczyca i Sp., snój, drak. J. Czaińskiego, 1880, w 8ce, 
1881, w 8ce, str. XXXI, 544, 1 ni., str 71 i l ni. 

1 ebromolitogr. i tablica genealog in fol. \ Treść: nauce matematyki w gimna- 
4 ruble = 5 złr. 7? m wyższem przez Józefa Czaczkow- 

s skiego (dok., str. 3—42) ; Sprawy szkolne, 

— Kto założył kapitułę krakowską? przez dyrektora, Mateusza Kurowskiego. 

(Odbitka z dzieła Mieszko Stary i je- _ Towarzystwa oszczędności i za- 
go wiek.). Kraków, drak. Wł. L. An- $ liczek w Cieszynie z czynności w szó- 
ezyca i 8p., 1880, w 8ce, str. VTU 8 t ym okresie rachunkowym, t. j. za 

— Testament Bolesława Krzywo- J czas od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 
rstego (Odbitka z tomu XIII Rozpraw M 879 r. Cieszyn, nakł. własny, druk. 
Wydziału histor. filoz. Akademii umiej.). H. Feitzingera, 1880, w 4ce, str. 25. 
[raków, drak. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, > — wydziału Czytelni akademickiej 
tr. 54. ? we Lwowie z czynności w roku 1879/80. 10 Przewodnik bibliograficzny. Lwów, nakŁ Towarzystwa, druk. Dzien- 
nika polskiego, 1880, w 8ce, str. 
45 i 1 ni. 

STAEŁ J. Robinson szwajcarski, po- s 

dług przełożył Jan Chęciński, \ 

wydanie drugie. Warszawa, nakł. 6e- s 
bethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 
1881, w 8će małej, str. II, 488, II i 
12 rycin. 1 rub. 50 kop. 

STB02A Heniyk. Praktyczny prze- 
wodnik do udzielania początkowej nau- 
ki na podstawie elementarza, część I. 
pierwszy rok nauki, napisał star- 
szy nauczyciel przy c. k. seminaryum 
naucz. męsk. w Rzeszowie. Rzeszów, 
nakł. autora, druk. J. A. Pełara, 1881, 
w 8ce, str. IV i 152. 80 cnt. 

STJSZEEWYCZ Eornyło dr. Besida wy- 
hołoszena na narodnim wiczu Rusyniw 
dnia 18/30 lystopada 1880 dla umo- 
tywowania tretoji rezolucyi w spra- 
wach szkolnych (Peredruk z Diła). 
Lwiw, druk. Tow. im. Szewczenka , 
1880, w 4ce małej, str. 7. 

ŚWIETLA Karolina (MTJŹAEOWA Joanna). 
Powieści wiejskie, przełożyli z cze- 
skiego Bronisław i Marya Grabowski, 
tom I. Warszawa, wydawnictwo A. 
Wiślickiego 24, druk. Przeglądu tygo- 
dniowego, 1880, w 16ce, str. 122. 
12 kop. 

O Agnieszce krawcównie ; Oświadczyny. 

SYBOEOMLA WŁ Urodzony Jan Dę- 
boróg, dzieje jego rodu, głowy i serca, 
przez niego samego opowiadane, wyd. 
siódme z upoważnienia rodziny autora 
(Biblioteka Mrówki, tom 102). Lwów, 
Księgarnia polska, I związkowa druk., 
(1880), w 16ce, str. 94. 20 cnt. 

— Szkolne czasy, nowe opowiada- 
nie Jana Dęboroga, z upoważnienia ro- 
dziny autora (Biblioteka Mrówki, tom 
103). Tamże, 1880, w I6ce, str. 48. 
20 cnt. 

— Zgon Acerna, chwila z XVIIgo 
wieku, z upoważnienia rodziny autora 
(Biblioteka Mrówki, tom 104). Tamże, 
1880, w 16ce ; str. 45. 20 ont. — Wielki czwartek, obrazek wios- 
kowy, z upoważnienia rodziny autora 
(Biblioteka Mrówki, tom 105). Tamże, 
1880, w 16ce, str. 52. 20 cnt 

SZABANEWYCZ Iz. dr. Narys geogra- 
fii awstryjsko uhorskoji derżawy, z os<F 
bływszym uwzhladneniem korołestw* 
Hałyczyny i Lodomeryi i Wełykoho 
kniażestwa krakiwskoho, z 2hoho wy- 
dania polskoho perwotworu pe- 

rełożyw dr. Julian Celewycz. Lwiw, 
nakł. fonda krajewoho, druk. Tow. im, 
Szewczenka, 1880, w 8ce, str. 182. 

SZCZEP AŃSEI Alfred. Nowa era (Od- 
bitka z Ekonomisty). Lwów, I związ- 
kowa druk., 1880, w 8ce, str. 27. 
30 cnt. 

SZCZEBBAN A. N. Jeho c. i, k. We 
łyczestwo Franc Josyf I w Narodnim 
domi dnia 2/14 weresnia 1880. Lwiw, 
nakł. awtora, druk. Instytutu stauropig,, 
1880, w 8ce, str. 22. 

SZEKSPIR. Otello, tragedya w pięcia 
aktach, tłómaczył Szczęsny Kluczycki. 
Warszawa, wydawnictwo A. Wiślickie- 
go 22 i 23, druk. Przeglądu tygodnio- 
wego, 1880, w 16ce, str. 142. 24 kop, 

SZYFEB S. Grażdanskije zakony diej- 
stwujnszczije w carstwie polskom, iz- 
danije kandydata praw Warsza- 
wa, tipogr. ucziebnago okruga, 1880, 
w 16ce małej, str. 4 ni., 596, XXX,< 
312 i XIII. 3 ruble. 

TACZANOWSEA Julia. Matylda czyli; 
loch podziemny, z angielskiego. War-| 
szawa, druk. E. Skiwskiego, 1880*1 
w 8ce małej, str. 387. 1 rubel. 

TANIACZEEWYOZ Danyło. Cisar Joflf 
II i narid ruskyj, w stolitnu pamiątki- 
wstupłenia na tron awstryjskyj 

nezabutnoho cisarja napysaw di 

chownyj z Zakomarja. Lwiw, nakł. Toi 
Proświta, druk. Tow. im. Szewczenl 
1880, w 16ce, str. 36. 10 cnt. 

TOMASZEWSKI Franciszek. Ohei 
dla wyższych klas gimnazyalnych. Pi 
myśl, nakł. autora i Spółki (sic!), di 
A. Żupnika i Knollera, 1880, w 
str. 86 i 1 ni. 60 cnt. Krfcków, 1 stycznia 1881, 11 rUB&ENlńW Iwan. Pamiętniki myśli- \ Dębskiego, w 8ce, str. 329 — 396, 397— 
wca, przekład polski Henryka Hengla, i 433 i V, z drzeworytami, 
tom I. Warszawa, wydawnictwo A. W i- Zawiera prace: Br. Pawlewskiego , J. 
mm«m iu iftftn w ifioA atr ftfi ^Mrozowskiego, J. Gampfa i Berdau. Na 
fóckicgo 19, 1880, w 16ce, str. »^>- ^ 8tr# 371-378: Obchód 40 letni założenia 

12 kop. s b. Szkoły farmaceutycznej w Warszawie ; 

TUBEAWSZI Marceli. Wystawa etno- 8 tr. 382 - 396 i 418 - 429 : Apteki świe- 

Taficzna Pokucia w Kołomyi (Odbit- ckie w nienaukowym wyłącznie znaczeniu, 

a z Czasu). Kraków, druk. Czasu, \ «gjj ffi?* 7 R Świeżawski * K ' 

880, w 8ce małej, str. 55. \ WILCZYŃSKI Al. Dla dobra dzieci, 

TMOWSZI J. dr. San Remo jako »ta- 1 gtudyum z Mt przez autora Klo . 

ya zimowa dla chorych na płuca, na- Mw 8t arego komendanta. Warszawa, 

" lckarz ^^W W ?? n n«*Ł M. Orgelbranda, druk. 8. Orgel- 

lemo. Warszawa, druk. Wł. Dębskie- bran(lft . 18gl gce ^ 

0, 1880, w 8ce, str. 24. 30 kop. gtr 324 

WAIN Kark. H « mo !^ W0DZICSI Kazimier, hr. Wspomnienia 

1. Gruszecki, tom II. Warszawa, wy- 4 

awnictwo 
taeglądu 
tr. 

\w»bwuu*bb, — i ;-/ --- ; S10SU, W 8C 

chaften und Wohnplfitze des Kreise8> bel 20 , 

>eutech-Krone. ^^•^^^••i ZALESZA Marya Jtóa. Świnek Zosi, 
.880, w 8«e, str. 23 25 fonię. | rozmowy małej dziewczynki z ciocią 

WA8S0HAUBE J. dr O wartości chlor- s dlagrs J dzieci B isała 

:n pilokarpmu w błonicy (Odbitka > _. A _..,__ « T . . r . 7 ., ._._ .^ 

Przeglądu lekarskie 
trak. TJniw. Jag., 1880, ^ 

W^SOWIOZ M. D. dr. Kalendarz doj 2 05, lnl. i 12 ! rycin. 1 rubel,' 
iżytku- farmaceutów i chemików na 2asa4y nauki społecznej czyli religia 
nk 1881, wydawnicwo Towarzystwa fi zyczn a, płciowa i przyrodzona, roz- 
iptekarskiego, rocznik IV. Lwów, druk. prawa prawdziwej przyczynie trzech 
idowa, 1880, w 16ce, str. 118, 2 ni., j gi5 wnyc h społecznych klęsk, ubóstwa, 
I arkuszy Dziennika i str. 10 ni. nierządu i celibatu, i o środku zarad 

- WEBSEB Stanisław. W rocznicę zgo- j CZ y m na nie, przez doktora medycyny, 
m Adama Mickiewicza, napisał i wygło- < przekład z angielskiego. Genewa, imfr. 

fi na obchodzie zgonu Mickie- \ p lonaise , 1880, w 8ce, str. XVI, 

fieza, urządzonym przez Towarzystwo > go4 i 2 ni. 1 złr. 50 cnt. 
;8tella u w Poznaniu dnia 30 listopa >\ g^iór pamiętników do historyi pow- 
la r. 1880 (wierszem). Poznań, nakł. s s stania polskiego z roku 1830/31, ze- 
bwarzystwa „Stella**, czcionkami N.L Z ytI. Lwów, nakł. dral. Rayskiego, 
Kamieńskiego i Sp., (1880), w 8ce, j z wiązkowa druk., 1880, w 4ce, str. 160. 
|r. 4 ni. < Cały dochód przeznaczony na wsparcie 

Tytuł złocony. ? weteranów z r. 1831. 

Wiadomości farmaceutyczne, wydawa- J ZYCHL1NSZ1 Teodor. Złota księga 
16 staraniem i nakładem Towarzystwa j szlachty polskiej, rocznik III. Poznań, 
irmaceutycznego warszawskiego, pod nakł. autora, J. Leitgeber, druk. J. 
sdakcyą J. Mrozowskiego, zeszyt X- ś Leitgebra, 1881, w 8ce większej, str. 
JiXn za październik, listopad i gru- U ni., 380 i 2 tabl. genealog, in fol. 
Bieó r. 1880. Warszawa, druk. Wł.|lO marek. . . m .,,, saia grzecznych dzieci, spisała 

>łonicy (Udbitka autorka wieczorów czwartkowych. War- 
nego). Kraków, gzawa ^ nakh Gebetłmera i Wolffa> dru k. 
10, w 8ce, str. 18. j p w gce mMj 8tr 12 Przewodnik bibliograficzny. Nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich pol- 
skich w Krakowie wyszło w tych dniach dzieło p. Ł: 

NAUKA POŁOŻNICTWA DLA UŻYTKU UCZNIÓW I LEKARZY, 

napisana przez dra Henryka Jordana. 

Dział pierwszy: Fizyologia i Dyetetyka ciąży, porodu i połogu, z 44 drzeworytami 

w texcie, str. druku 296. 

Cena 3 złr. SO kr* 

Dział dragi opuści prasę w przeciągu roku. 

Skład główny w księgarni 8. A. Krzyżanowskiego w Krakowie. 

Poprzednio wyszły dzieła następujące: 

1. GUTTMANN. Nauka sposobów klinicznego badania narządów piersiowyc 
i brzusznych. 3 złr. 75 kr. 

2. STEINER. Rys nauki o cborobach dzieci. 4 złr. 

3. JURASZ. Laryngoskopia. 2 złr. 75 kr. 

4. WIDMANN. Choroby serca i tętnic. 1 złr. 85 kr. 

5. ROTHE. Psychopathologia forensin czyli nauka o chorobach umysłowych 
w zastosowaniu do sadownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących w Kró* 
lestwie polakiem i w Galicyi. 2 złr. 25 kr. 

Skład główny tych dzieł w księgarni 8. A. Krzyżanowskiego w Krakowie. KjuUblj czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna : 2 rs. , z przesył! 
3 rs. ; w Krakowie 3 złr. 30 cnt. , z przes. 4 złr. ; we Lwowie 3 ztó 
60 cni, z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2 1 /, talara. 

Treść nrów 804—807 z dnia 25 listopada — 16 grudnia 1880: Widma, pi 
B. Orzeszkowę (804—807); Wróblewice, przez Sulitę (804—807); Zegarmistrze! 
w Genewie (804—806); Wielki wypadek, przez A. P. (804); Rekonwalescen 
przez p. (804) ; Pomnik św. p. Alexandra Grozy w Berdyczowie, przez Fr. Mo 
wicza (804) ; Relacya pogrzebu JO. Jmści p. Adama Sieniawskiego, kasztelana 
kowskiego , hetmana W. kor. , we Lwowie i Brzeźanach w 1726 r. , spisał i u 
ze współczesnych źródeł Józef Dunin Karwicki (804, 805); Ruchome klej 
elektryczne, przez p. (804); Powrót z Golgoty, do obrazu Fr. Kudrowskiego, 
rowane przez S. Gru., przez Jaskółkę (805); Wiktor Tissot, przez J. Miena 
Alexander Ładnowski, przez M. G. (805) ; Van-Dyck malujący dzieci Karola I, 
angielskiego (805); Ochładzająca kołdra dla chorych (805); Fragment, wiersz 
M. Konopnicką (806); Malowidła ścienne królewieckiej Wszechnicy (806); N 
i wrażenia z podróży do Włoch, przez H. Struvego (806, 807); Stanisław Do 1 
ski (806); Trzęsienie ziemi w Kroacyi (807); Alexander Tyszyński, przez 
(807); Nauka praktyczna miłosierdzia, przez P. (807); Jak. Abr. Garfield (i 
Pismo arabskie Wacława Rzewuskiego, zwanego emirem Tadż-el-Fahrem, 
Adama Pługa (807); Płaskorzeźba Thorwaldsena (807); Listy włoskie, przez 
(804, 805); Kronika włoska, przez dra A. Wołyńskiego (804,805); Listy J. L 
szewskiego (804, 807); Korespondencye z Wiednia i Lwowa (806, 807}; Pr* 
polityczny; Przegląd muzyczny, przez J. Stattlera; Z ruchu piśmienniczego; 
kłosie; Dobroczynność publiczna; Dodatek: Dowód miłości, nowella Markhama 
warda, przekład z angielskiego Z. B. Kraków, 1 stycznia 1881. 13 ENCYKLOPEDIA WYCHOWAWCZA. 

Wychodzi w zeszytach pięcioarkuszowych, w odstępach sześciotygodniowych, 
? Warszawie pod redakcyą J. T. Lubomirskiego, E. Stawiskiego, S. Przystań- 
ikiego i J. K. Plebańskiego. Dotąd wyszło zeszytów pięć (Abecadło— Arytmetyka). 

Cena zeszyta 40 kop. , z przesyłka 50 kop. Skład główny w księgarni Ge- 
Ibethnera i Wolffa w Warszawie. 

Prenumeratę przyjmuję wszystkie znaczniejsze księgarnie krajowe i zagraniczne. 

Nakładem Księgarni nowej (Fr. Blaiek) w POZNANIU wyszły świeżo : 

Z. KRASIŃSKIEGO Utwory nieobjęte lwowskióm wydaniem , zebrał i życiory- 
sem opatrzył B. T. 8vo, LXXIX i 80 str. Cena 2 markł. 

Księgarnia JÓZEFA JOLOWICZA w Poznaniu 

wydała i poleca: 
POPLIŃSKIEGO Mniejsza gramatykę łacińską, wydanie 8 przerobione i poprawione 
przez dra Łopińskiego. Poznań, 1881, w 8ce, str. 299. Cena 2 m. 25 fen. = 1 fl. 90 kr. 

Księgarnia J. HAKOWICZ, Toruń, 

otrzymała na skład główny i poleca: 

Panu Czorlińscim, co do Pucka po sece jachoł, 

zełgoł dlo swój ech. dru.oh.ow Kaazubśoieoh 

Jarosi DerdowsU. 
W 16ce , str. 140. Marka 1-50. 

Jagoda Mazowieckich lasów, 

przez Autora Łir. 
W 16ce, str. 62. Marka 100. 

UKziĘIJNIK.; pismo dwutygodniowe, dotąd od lat dwóch, dla 

•praw urzędników wszelkich zawodów, w Przemyślu wychodzące, prze- 

Izi z dniem 1 stycznia 1881 pod dotychczasową redakcyą 

r a wnika" we Lwowie, i wychodzić będzie, na teraz w połączę- 

lin z „Prawnikiem", pod dotychczasowym tytułem, o rozszerzonym 

programie. 

URZĘDNIK obejmie: prócz przedmiotów dotąd w nim traktowa- 
nych (sprawy urzędników wszelkich zawodów i odnoszące się do poszczególnych 
zawodów urzędniczych wiadomości rządowe i potoczne , tuazież ruch stowarzyszeń—) 
takie wiadomości prawnicze (—krótkie artykuły i korespondencye z dziedziny 
fteoryi i praktyki prawa i administracji — przegląd literacki — orzeczenia zasa- 
flfarieze i ważniejsze rozporządzenia władz sądowych i administracyjnych-) nie mniej 
peryodyczny przegląd ruchu ustawodawczego. 

URZĘDNIK wychodzić będzie we Lwowie dnia 1 i 15 każdego miesiąca, 
W objętości i formacie jak dotąd, o cenie prenumeracyjnej, pomimo rozszerzonego 
programu, li tylko o 60 centów rocznie wyższej od dotychczasowej ceny 
[Urzędnika", która zatem wyniesie tak we Lwowie bez przesyłki , jak tóż po za 
Lwowem z przesyłką pocztową: rocznie 3 złr., półrocznie 1 złr. 50 cnt., kwar- 
Bahrie 75 cnt. 

Eapraazamy do licznej i rychłej prenumeraty pod adresem redakcyi „Urzędnika" 

i „Praumika" we Lwowie^ uh Teatralna l. 9. 

Połączone redakcye „Urzędnika" i ,Frawnika", 
14 Przewodnik bibliograficzny. DWUTYGODNIK dla kobiet/ pismo beletrystyczne 

i naukowe, wychodzi w Poznaniu co drugą sobotę pod redakcyą Teresy 
Radońskićj. Prenumerata kwartalna w Poznaniu 3 marki, na prowincyi 3 marki , 
50 fenigów; kwartalna w Galicyi z przesyłkę 2 złr. 

* 

Pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopu 

i\UbMUb ? organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernil 

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt}] 
w cał&j Austryi z przesyłkę pocztowe 6 złr., półrocznie 3 złr.; w całych Niemczeck] 
z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z pr»-^ 
syłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 złr. 

&G* Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagra- 
nicznych. PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wych< 

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roes 
z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek. 

Treść nrów 48—49 i 51 z dnia 24 listopada — 15 grudnia 1880: Ustawa ffĄ 
licyjska wobec praktyki sądowćj, przez J. Łozińskiego (48, 49 i 51); PrzegW 
tygodniowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasuj)* - 
nego i administracyjnego; Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia. 

Nru 50 nie otrzymała red. „ Prze w. bibliogr.". PRZYRODA I PRZEMYSŁ, tygodnik popularno -n, 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warsza\ 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata' roczna z 
syłką 8 rubli, w Galicyi 11 złr., w W. ks. Poznańskióm 24 marek. 

Treść nrów 22—25 z dnia 25 listopada — 16 grudnia 1880: Budowa 
miczna, przez J. J. Boguskiego (22); Zarys archeologii przedhistorycznej, i 
Johna Lubboeka (22—24); Obserwatoryum na Wezuwiuszu (22); O przyrzędi 
pokarmów, streszczenie dzieła J. Wiela, przez J. Polaka (22—25) ; Choroby di 
Otwarcie stacyi oceny nasion przy Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie 
Rzepień ciernisty i jego wędrówka, przez dra A. Sempołowskiego (25); Krc bZKOduAj tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagoj 

nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatoi 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 

Treść nrów 48—51 z dnia 27 listopada — 18 grudnia 1880: Ankieta 
wie reformy szkół ludowych (48—51); O szkolnych kasach oszczędności, pi 
Sawczyńskiego (48 - 51) ; Nieco o karłowatych drzewach owocowych , przez A 
(48) ; O nauce języków w szkołach ludowych i średnich , przez A. Łuczktewf* 
(49),; Stosunki szkolne w Islandyi, przez B. Baranowskiego (50); Wiadomości 
toczne; Inseraty. , . Kraków, 1 stycznia 1831. 15 


Najnowsze dzieła nakładowe i komisowe 

sięgarni GL Gebethnera i Spółki w Krakowie; 

ERG N. W. Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831 — 1862, 

z rosyjskiego przełożył W. Ralex. 2 złr. 
HROMECKI Tadeusz ks. Pi ar. Krótki rys dziejów zgromadzenia Szkół 

pobożnych czyli oo. Piarów. 80 cnt. 
8TREICHER Karol. Wawrzyniec Puttkammer (1794-1850). 25 cnt. 
NATOWSKI Jan. Listy o literaturze i sztuce. 50 cnt. 
ONDEK F e 1 i x k s. Rozmyślania nad ewangeliami każdego dnia wielkiego 

postu ku zbudowaniu i uświęceniu ludu chrzęść i ańskiego. 1 złr. 25 cnt. 
OMER. Iliada, przełożył wierszem miarowym Paweł Popiel, b. profesor b. 

Szkoły głównćj warsz. 1 złr. 50 cnt. 
SZIERSKI Michał. Ofiary zasad, dramat w pięciu aktach. 1 złr. 
ALINKA Waleryan ks. Sejm czteroletni, tom pierwszy. 6 złr. 
ANTECKI Klemens. Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec 

Stanisława Augusta. 4 złr. 
ONARSKI Stanisław ks. Tragedya Epaminondy, z rękopisu biblioteki 

suskiej hr. Branickich wydał dr. Fr. Nowakowski. 1 złr. 
ANGIE Karol. Ogród warzywny, jego urządzenie i pielęgnowanie roślin 

warzywnych, wyd. 2gie. 1 złr. 
■ANGIE Kazimierz. Jak dźwigać bez nakładów zniszczone gospodarstwa 

rolne? 45 cnt. 
— Wskazówki do obliczania wartości majątków ziemskich. 60 cnt. 
iENIEK Jan. Uniwersytet Kazimierzowski na tle stosunków uniwersyteckich 

w średnich wiekach. 30 cnt. 
tiBty do pani Postępo wskiój i jej odpowiedzi, dalszy ciąg listów 

do pani Apatyi, serya druga, w dodatku obrona filozofii i inne pisma. 80 cnt. 
DRZYWOLSKI Sławomir. Dawny zamek królewski na Wawelu, mate- 

ryały do restauracyi, zeszyt I, format arkuszowy. 1 złr. 40 cnt. 
BSOWSKI G. Mapa geologiczna Wołynia, wykonana według badań z lat 

1860 — 1874, na wielkim arkuszu. 12 złr. 
OWIDAJ Ludwik. Katarzyna Radziejowska, powieść historyczna z XVI 

wieku, 2 tomy. 2 złr. 
EREDYŃSKI Wł. dr. i DZIEDUSZYCKA Anastazya hr. Wypisy, 

przykłady i wzory form prozy i poezyi polskiej, książka do czytania 

dla użytku średnich zakładów naukowych żeńskich. 2 złr. 
BROCHOWSKI Ignacy dr. O wiedzy ludzkiój. 2 złr. 70 cnt. 
HOCZYŃSKI Wincenty dr. Wesele podlaskie, obrazek ludowy w 5ciu 

aktach a 6ciu odsłonach. 50 cnt. 
5UJ8KI Józef prof. Rewizya województwa połockiego z r. 1552. 80 cnt. 
SYSjZYŁOWICZ Ignacy. O zbiornikach olejków lotnych w królestwie ro- 

śtinnćm, w 4ce, 7 tablic litogr. 4 złr. 
ĘGLEŃSKI Napoleon. O przyszłości religijnćj. 80 cnt. 
I8Ł0CKI Wł. dr. Dyaryusz komisyi bydgoskićj w roku 1614, z rękopisu 

Jakuba Zadćika, znajdującego się bibliotece Jagiellońskiej. 1 złr. 
lŁĘSKI Stan. ks. T. J. Kilka uwag nad dziełem ks. Kalinki Sejm 

czteroletni* 15 cnt. SV^*"V.>'- v W ■=■'■.. •■■?Vv. JvvV-.-^:^v"^-^^- * : ■•»■-■ ^ ■ ■■■■■ 

14 Przewodnik bibliograficzny. NAJNOWSZA WYDAWNICTWA KSIĘGARNI 

Gebethnera i Wolff, 

w WARSZAWIE: 
Dzieła kompletne 

Alexandra hr. Fredry 

w 12 tomach, z portretem autora. 

Cena w Warszawie 24 rs., w Galicyi (13 tomów) 32 złr. 50 cnt. 

Treść; 31 komedyj; 2 libretta, intermezzo; szkic dramatyczny; poemat satyryc: 
Trzy po trzy, pamiętniki; Zapiski starucha, zbiór sentencyj; Nieszczęścia najsz 

śliwszego męża, nowela; drobne poezye. 
przez 

Ignacego Chodźkę, 

wydanie ozdobne, z 12ma fotodrukami podług rysunku E. M. Andriollego, 

w pysznej oprawie, ze złoconymi brzegami. 

15 rubli = 20 złr. 

MIESZKO STARY 

i jego wiefe: 5 

napisał Stanisław Smolka, 

praca uwieńczona nagrodą przez Towarzystwo historyczno-literackie w Pary 

z drzeworytem, przedstawiającym Mieszka Starego według współczesnego wizeru 
na patynie kolegiaty kaliskiej, oraz tablicą genealogiczną Piastów i Rurykowicz 

Cena 4 ruble = 5 złr. 

Uli JBa Ja AJT WJtóA A A m f^mJkm * 
opowiadanie historyczne 
przez KLEMENSA KANTECKEEGO. 

2 ruble = 2 złr. 50. cnt. 

POD BLACHĄ, 

powieść historyczna z końca XVIII wieku w 3ch tomach, 

przez J. I. Kraszewskiego. 

Cena 3 ruble = 4 złr. Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki. 

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod «ar*adem Ignacego Stelcła. PBZEWODNIK BIBLIO&BAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśź czytających i kupujących książki. 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości %— 1% arkusza. 
Przedpłata wynosi': rocznie 1 złr., z -przesyłką 1 złr. 24 cnt.; Ł / t rocznie 50 
caf., z przesyłką 62 cnt; l / Ą rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt; miesięcznie 
iO cnt., z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą Vi część strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 6i wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
Mjdalłj do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 
IV. 
ADAMKIEWICZ dr. prof. Czynności J 
otowtronne i sinapiskopia, wykład mia- 

9 na posiedzeniu Towarzystwa lek. 
bak (Odbitką z Przeglądu lekarskie- 
go). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, 
W 8ce, str. 18. 

Adunanza sollenne delF Accademia 
idamo Mickiewicz, tenuta a Bologna 
ii 28 novembre 1880, e relazione sul- 

10 stato delia sua biblioteca (Publica- 1 
zioni deli' Accademia Adamo Mickie- s 

. wieź, N. 4). Firenze, tip. delia Gazzet- 
Ud' Italia, 1880, w 8ce, str. 47. 

Album Koła literackiego we Lwowie 
dla Zagrzebia. Lwów, nakł. Koła lit.,* 
I związkowa druk., 1881, w 8ce wię- 

teej,str. Vin i 164. 1 złr. 50 cnt. 
Treść: Mikołaj z Popielowa, przez dra 
X. Liskego (str. 1—6); Rażony piorunem, 
humoreska, przez J. Horaina (str. 7—14); 
Istota bytu, legenda filozoficzna, przez dra 
; J; Ochorowicza (słr. 15 — 23); Urywki, 
giez dra J. I. Kraszewskiego (str. 24); 
Filomaci w Wilnie, przez dra A. Małeckie- 
go (str. 25—34); Żyd wieczny i dzienni- 
hnrtwo, przez dra K. Chłędowskiego (str. 
\ 36-38); Nędza najobfitszem źródłem do- 
! diodo, przez dra A. Zgórskiego (str. 39— 
'. 44); Nowe hasło, przez J. Tretiaka (str. 
46-— 47); Mój kwiatek, przez M. B. Anto- 
fiiewicza (str. 48) ; Czartowiec a Hartowiec, 
przez dra W. Kętrzyńskiego (str. 49— 50}; 
Samowar, humoreska, przez R. Starkia 
fór. 51—56) : ; Z. zapleśniałej teki, przez J. 
tłreliiskiego (str. 57-58); Wyzwanie na 
pojedynek w XT wieku , przez dra A. 2. Kraków, 1 lutego 1881. 

Prochazkę (str. 59—62); Znaczenie ludno- 
ści dla państwa, przez dra J. Kleczyń- 
skiego (str. 63—66); Pani starościna raw- 
ska, przez K. Kanteckiego (str. 67—71); 
Brayissimo, przez M. Rodocia (str. 72); 
O temperamentach, przez Wł. Kozłowskie- 
go (str. 73—78); Szachy, przez hr. J. Al. 
Fredrę (str. 79—81); Aforyzmy dzienni- 
karskie, przez T. Merunowicza (str. 82 — 
85) ; Czego chemii potrzeba, przez dra Br. 
Radziszewskiego (str. 86 - 88) ; Etnogra- 
ficzne i językowe stanowisko Kroatów, 
przez B. Baranowskiego (str. 89-93); Ka- 
pitał akcyjny wied. instyt. finansowych, 
przez B. Goldmanna (str. 94—97); Cześć 
cudzoziemców dla Mickiewicza, przez ks. 
J. Siemieńskiego (str. 98—102); O proje- 
ktach kodyfikacyi prawa wojny, przez dra 
G. Roszkowskiego (str. 103—109); Czego 
w naszych czasach zadaj % od szkoły lu- 
dowój i jej nauczycieli, przez Z. Sawczyń- 
skiego (str. 109—115); Arlekin, fantazya 
karnawałowa, przez A. Urbańskiego (str. 
116—120); Słówko o ważności lasu, przez 
H. Strzeleckiego (str. 121-122); Attalidzi 
i literaci w Pergaraon, przez dra L. Ćwi- 
klińskiego (str. 123—129); Vanitas vani- 
tatum, przez Wł. Zagórskiego (str. 130 - 
136); Trzęsienie ziemi i konjunktury go- 
spodarcze, przez dra L. Bilińskiego (str.. 
137 — 143) ; Zbrodnia urzędowa, humoreska, 
przez Al. Wilczyńskiego (str. 144—150); 
Imieniny Zana, przez E. Pawłowicza (str. 
151—158;; W królestwie ruin, przez Wł* 
Bełzę (str. 159—164). 

ANCZYC WŁ Ł. ABC, pierwsza nau ; . 
ka dla dzieci, wyd. trzecie. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, Krakowy 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp. ; 18Sl ; u Przewodnik bibliograficzna w 8ce, str. 141 z rycinami w teście. 
Opr. 45 kop. 

ANT0S1IW1OZ Mik. Boba." Warszawa 

dnia 7 września 1831 r., wiersz 

na 50tą rocznicę 29 listopada 1830. 
Lwów, nakt. autora, I związkowa druk., 
1880, w 8ce, str. 4 ni. 

APPEL Sari. Kriticzeskija i biblio- 
graficzeskija zamietki , 1. Nowiejszije 
trudy o polskom jazykie (Odbitka z Ru- 
skago filolog Wiestnika). Warszawa, 
tipogr. M. Ziemkiewicz* i W. Noakow- 
skago, 1880, w 8ce. str. Ib. 

Bozbiór prac Sz. Matusiaka, R. Zawi- 
lińakiego, A. A. Kryńskiego, J. Hanusza 
i V. Praseka. 

— Zamietki o driewnie-polskom ja- 
zykie (Odbitka z Kusk. filolog. Wiest.). 
Tamże, 1880, w 8ce, str. 24. 

O Psałterzu puławskim. 

Ateneum, pismo naukowe i literackie, 
pod redakeya, P. Chmielowskiego, ze- 
szyt styczniowy r. 1881. Warszawa, 
wydawca W. Spasowicz, drnk. K Ko- 
walewskiego, w 8ce większej, str. 195. 

Treść: Przybłędy, nowella Sewera (str. 
1—30); Walka z centralizmem w Galicyi, dra I. Skrochowskiego O wiedsy lud/.kiej, 
przez P. R. (str. 52 — 66); Pomniki piśmien- 
nictwa asyryjsko -baOilońskiego, przez I. 
Radlińskiego (str. 67-84); Wrażenia z po- 
dróży po kraju, przez Br. Rejcbmana (str. 
85—97) ; Szlachta w świetle opinii wieku 
XVIII, przez Wł. Smoleńskiego (str. 98— 
114) ; Szekspirowska historya tragiczna 
o księciu dońskim Hamlecie, przez Wł. 
Spasuwicza (str. 115 — 139); Dwa listy 
Kościuszki z r. 1799 i 1813, podał do 
druku Teod. Wierzbowski (str. 140—141) ; 
Rozbiory i sprawozdania: 1. M. Kantc- 
ckiego Das Testament des Bolesław Schief 
mund, przez Al. Semkowicza, 2. J. Matu- 
siaka O gwarze lasowskiet, przez J. Ha- 
nusza, 3. A. Chałupo zyńskiego O błędach 
w teoryi Darwina ,"p rzez St. Kramsztyka, 
4. W. Potockiego Wojna cbociraska, przez 
Br. Chlebowskiego, 5. Z. Morawskiej i'o- 

fadanki, 6. W. Marrenó Zbiór powieści 
7. St. Ptaszyckiego Mikołaj Rej, przez 
P. Chmielowskiego (str. 142- 170); Wra- 
tenia literackie; Kronika miesięczna. 

BAŁUCKI łt, Pribuzni, veBelohra ve. 
i jedn., pfeloźil Arnośt Seh irab-FoIah- i sky (Divadelnf biblioteka, av. 171). 
;Praha, J. Pospfśil, 1880, w 8ce, 
90. 32 cnt. 

— Za viny neepachanó, prel, 
Coel. FriC (Biblioteka svetova, sei.. : 
15 — 18). Ml. Boleslay, K. Yaćleoi, 

:i880, w 8ce, str. 157—348 (dok.). 

Zeszyt po 25 cnt. 

BABWlńSEYJ Jonyf, Praktyczna nao- 
. ka hospodaratwa selskolio, czast' IV: 

Pasza, dusza w liospodarstwi. Lwi*, 

nakł. Tow. Proświta, druk. Tow. 

Szewczenka, 1880, w 8ce, str. 96. 
:2ft cnt. 

Biblioteka imjeelniejszych utworów li- 
' tera tury europejskiej , pod kierunkiem 
;redakcyi Kłosów, zeszyt grudniowy 
: 1880. Warszawa, nakł. i druk 8. I* 
iwentala, w 8ce, str. 161—240, 225- 

274 i 1—58. 

Treść: Dzieje literatury powszechnej, 

tom 1 ark. 12 16; H. Balzaca Komedy* 

ludzka, tom 11 ark. 15-18; P. Heyntfgfl 

Wybór pism, III ark. 1-4. 

— uniwersalna, wydawana pnei 
Adama Kaczurbę , zeszyt styczniowy 
r. 1881. Tarnów, nakł. wydawcy, drak. 
J. Pisza, w 8ce, str. 1 —16, 221— 28* 
i 351—462. 

Treść : Utwory Goethego , arkusz 1 
Niemcewicza Pamiętniki, ark. 4; J. Sto 
wacki , ark. 7. 

— warszawska, pismo poświęcona 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod 
redakcyą J. K. Plebańskiego, zes*yt 
styczniowy r. 1881. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. J. Bergera, w 8<ft 
str. 160. 

Treść: Skargi Orfeusza, przez Felicyut 
(str. 1 9); Odrodzenie i reformaeya, priei, 
W. hr. Dzieduszyckiego (str. 10 — 28); 
Odraz współczesnej literatury francuskiej, 
przez Jul. Mień (str. 29-44); Siostra al; 
losierdzia, powieść przez E. Caatt " 
przekład przez A. (Jurajska (c. d.. 
45-62); Przegląd teatridny, przez " 
(str. 63—79); Z dziedziny przyrodi 
stwa, przez T. Skoro orowskiego (str. 80-' 
97) ; Kronika poznańska, przez L. , — ""* 
skiego (str. 98—110); Korespoi 
przez Z. Glogera (str. 111-114); Pi 
nictwo krajowe i zagraniczne: 1. ' 
cholla Dio ihilosopble der Goi si Kraków, 1 lntego 1881. 19 tam S. Smolikowskiego, 2. Teofila kaO m i i w komisie J. Leitgebra, 1880 t 
J sztukach, przez F. K. Martyno w- S -. o na a x_ <% A 

«— **>, 3. O. Travelyana Biografia K. J. oce> 8lr " Mm ~ . , 

lltaa, przez J. P. (str. 115-143); Wiado- CZAPSKI Bmerlc Hutten comte. Oatalo- 
jwści bieżące, literackie, naukowe i arty- J gue de la collection des medailles et 
atjesne; Nekrologia. ? monnaies polonaisea du vol. III. 

BOBK George 7. Johann Sobieski ; < 8t. Petersbourg, chez O. Ricker, imp. 
der grosse Polenkflnig und Befreier \ de 1' Acadćmie imperiale des sciences, 
Wiens, oder da* blinde Sklaveumad- \ Cracovie, chez D. R. Friedleiu, 1880, 
Bthen von Schiras, historischer Volks }w 4ce, str. VII, J96, CLXVIII, 1 ni., 
roman, I Theil 1—4 Heft. Prag, Ben- tabl. XXIII- XXVII i ryciny w texcie. 
pinger, 1880, w 8ce, str. 1—96 i 97— \24 rubli. 
L92 z drzeworytami. Zeszyt po 25 cnt. \ 3 ZftB opi8mo Towarzystwa aptekarskie* 

BTOYw*0LA. Pomynky po Tarasi,sgo, pod redakcyą dra M. D. Wąsowi- 

jiryhry w Lwi w, nakł. autora, druk. \ cza i prof. dra Br. Radziszewskiego, 

IW. im. Szewczenka, 1880, w 16ce, £nr. 1 i 2 z 1 i 15 stycznia 1881. 
itr. 8. 3 cnt. i Lwów, druk. J. Dobrzańskiego i K. 

BUSZCZYKSKI Stefan. Anarchia polska \ Gromana, w 8ce, str. 1—32 i 33—48. 
i cesarz Józef II, wspomnienie histo-< Treść: O rozpuszczalno^i kamieni mo- 
__ /A jl'h n l j "\ sczowych w bedzwinianie litowym i boro- 

ryczne (Odbitka z Gazety narodowej), winianie magnowym, streścił dr. M. D. 

Lwów, nakł. A. Skerla, druk. Gazę- i Wąsowicz (1); Kromka chemiczno -farma- 
fcy narodowój, 1880, w 16ce, str. 47. > ceutyczna, przez Br. Radź. i dra M. D. W. 
25 01,^ \ (1) 2) ; O znachodzeniu się alkoholu etylo- 

\ wego w smole węgli kamiennych, według 

CKAMB&IEB A. d*. Fenicyanie i ich Witl'a streścił M. D. W. (2); Jak sięroz- 

misya cywilizacyjna w starożytnym \ poznaje wodnik chloralu, przez A. Belo- 

Iwiecie , przez prof. Akademii \ hubek'*, spolszczył M. D. W. (2); Notatki 

■rNenćhatel orzełożvł na iezvk nol ) farmakognostyczne ; Sprawy zawodu apte- 

ski Stanisław Wegner (Wykłady po- 0ZB0H0W1CZ Brftm> Podręcznik do 
glarno-naukowe , wydawane przez St. nauki fii w 8zkołach lttdowych 

Wegnera, 6). Poznań N. Kamieński 5 dgtawie lann prZ epi 8ane go. Ko- 

•"f" 1 '^ . S,mona > 1881, w8ce, M Bjl 18g0 w gce mał6j gtr 

«r. 23. 60 fenig. 136 4g cnt 

JJBOMSZEWSn J. Lech, gra narodo- onB1AWBn Buae Musi. Uwagi onau- 
Ma dla młodzieży, oparta na dziejach $ języka niem i eck iego w gimnazyach 

taewski druk. H. SchmSd ckiego, (1880), d UkJm j ra8kim (0 dbitka zPrze.- 

fcl; arkusz rozłożony. 12 grp., na te- wo dnika nauk. i liter.). Lwów, druk. 
Murze z futerahkiem i kostką 2 złp. WŁ Łolttokieg0f 1880> w 8oe> str . 

-. — Nieb:, gra bardzo wesoła i za-ju^. go cn t, 
lawna dla kółek towarzyskich , nowe > DANIELEWSKI Łjnacy. Historya o ry- 
goprawne wyd. Tamże, (1880), fol. , | cerau złotoskrzydłym i porwanej dzie.- 
toukusz rozłożony. 12 grp., z podkle-| w j cy z drogim klejnotem i o złotym 
|ęniem i kostką 2 złp. > zamku, opowiedział majster od 

OHÓTKOWSB WŁ ki. Ile. iw. teol. I Przyjaciela ludu, wyd. trzecie. Poznań, 
Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 1 nakł. J. Chociszewskiego, 1881, w 16ce, 
ąfi» iw. p. Władysława Kwileckiego i str. 32. 25 fenig. 
fc koiojele parafialnym w Kwilczu dnia! BE LAVEATO Ludwik. Umysł i jego 
f.erudnia 1880 r. Poznań, czcionka- ) sprawy, pogląd filozoficzny. Lwów, Ąu- "20 Przewodnik bibliograficzny, 

■ - • ■-.,.,■■ 

brynowicz i Schmidt, I związkowa druk., i GOBKOWSEI Sanut. Wiersz 
1881, w 8ce, str. 3 nl.-i 164, z ry-jmiątkę półwiekowśj rocznicy 
ćmami w texcie. t złr. 50 cnt jnia narodu polskiego 1830 r. 

DUNIN Zaroi mgr. prawa. Dawne ma- j druk. Zabiehy, 1880, w 8ce, 
zowteckie prawo (Biblioteka umiejętno- \ GEELIŃSKI Józef. Hymn do 
ści prawnych). Warszawa, staraniem \ podług de Lamennais'go, wie 
i nakł. redakcyi Biblioteki umiej, pra- > święcony Leonardowi Rettlowi 
wnych, druk. S. Orgelbranda synów, < derczykowi , tudzież weteranon 
1880, w 8ce, str. III, 1 ni. i 271. o niepodległość 1830/.J1 r. w i 

DYDYŃSEI Maryan z Eaciborska. Spra- rocznicę nocy listopadowej. Lwó 
wozdanie z czynności sejmu krajowego \ autora, I związkowa druk. , 1880 
podczas sesyi w r. 1880 wyborcom > str. 8. 

swoim przedkłada poseł z mniej- a ^ hód P rzezDacz ° n y na fundu 

szej własności okręgów wielic^ LudWi ^ Rec 

górskiego i dobczyckiego. Kraków, nakł. ufld Sociali8mus . i nnsbruck7 T 
autora, druk. Czasu, 1880, w 8ce ma-| 1881 g t yin • 54g 
%*tr.l6. n . Uocnt. 

DYDYNSZ1 I dr. prof. O prawie roi- H0LZWAll TH T. J. Historya 
nem w starożytnym Rzymie. Warsza- chna przez ..... przekład pol8ki 
wa, druk. M. Ziemkiewicza i W. ^ Noa- m , uzupełnieniami roZ szerzo ny, < 
kow8k]ego, 1881, w 8ce większej, str. Wieki średnie> część Ł Imperyui 

36. 50 kop. skie Kościół i Germanowie, Isla 

,ti^^ Karola w - ! ™° następc * 

sta^ona r. 431 przed Chr., przekład wianie Warszawa nakł . Pr 
Z Węclewskiego . PołP^, »U. Biblip- ^„^^ drukł ^ 0zerwiAg 
teki kórnicka druk. J I Kraszęw- s . Niemiery 18H0 w 8 gt 
skiego (dr. W. Łebiński), 1880, w hce, 6U - t nl 2 ruble==ia z j p# 

"^i,,!^.; n • f \ H0EO8ZZIEWI0Z J. Wspomni* 

PABB1 Matth. S. J. Conciones fune- ku mo/3l wie pieś ni z B 

bres, post ąuartam editionem 1692 a. mW8ie wojska polskiego, odno* 
editio ąumta revisa et correcta. Pos- do t6j ^ zebrał , M 
naniae sumpt J. Stagraczyńsk,, typis t j . n L| k druk c G 

H. Schmaedicke, 1880, w 8ce, str. 7 1 i 880 , w 4ce, str. 127 i 71, 
ni., 241 i 6 ni. 4 marki. Ze8zyt I: Słowa . II: Nuty 

— Concionum pro dominicis et S I zbliska i z daleka, poczet sti 
festis totius anni selectarum tomus I, ? tonów umieszczonych w Kury erz 
editionem novam procurayit J. Stagra- 1 nańskim od października 1878 c 
czynski, curatus dioec. Posnaniensis. \ pnia 1880, w skróceniu. Poznali 
Tamże, 1880, w 8ce, str. 8 ni., 45,jj. K. Żupanskiego, druk. F. ( 
16, 270, 45, 12 i 7 ni. 7 marek, szyńskiego, 1881, w 8ce, str. U 

TISCHEE F. Westpreussen, das Land j ni. 7 marek 50 fenig. 
und seine Geschichte geschildert, eine< JACOBY Eud. prof. Litauische 
Erg&nzung zu Ed. Bocks Deutschem \ stomathie zum Schulgebrauch. Ł 
Lesebuche. Breslau, F. Hirt, 1880,>Teubner in Comm., 1880, wfifc 
W 8C6, str. 32. 10 fenig. |VI i 95. 1 marka. 

GASZTOWTT V. Pologue. Dictionnaire JAKIHOWSKI Janusz. Na m 
de pćdagogie, Paris, 1880, w 8ce wię- \ rówienniczkom aniołeczka megOr. 
kszej, livraison 76 et 77~str» 1689 -|nakł. i druk. J. Dobrzańskiego l i 
1650. >mana, 1881, w 8ce, str. 76. I Kraków, 1 lutego 1881, 21 •IMtnamMMMiMMIHM /jOTABY. Na uczczenie 501etniśj ro-?druk. J. Blumowieza, 1881, w 8ce, 
cnicy 29 listopada 1830 r. (wiersz), str. 104. 90 kop. 
fertfw, I związkowa druk,, 1880, w 4ce, K0BZEN10WSKI J. Zuvor die Mama, 
lfr» 2 ni. | Lustspiel in 1 Aufzuge, frei nach dem 

.. ł JSLSKSKI Jan. Żydzi, Niemcy i my, j Polnischen des .... . von Hans Max 
czwarte znacznie powiększone U Wiener Theater - Repertoir, Lieferung 
'■ zawierające odpowiedź oraz nowe 1 352). Wien, Wallishausser, 1 880, w 8ce, 
'fnypisy. Warszawa, druk. Wieku, i str. 14. 60 cnt. 

1880, w 8ce, str. 1 90 (przez pomyłkę j KASIŃSKI Sigm. Die Sommernacht, 
191) i 2 ni. 1 rubel. jaus dem Polnischen des von Hein- 

JZEE&EK Job. Zpr&va o źidoyskóm < rich Blumenstock (Separatabdruck aus 
pobitl v Praze r. 13S9, z rukopisu kra- s dem X Jahrgange des literarischen 

kovskćho, dne 25 fijna 1880 ćetl Jahrbuches „ Die Dioskuren"). Wien, 

Praha, nAkl. krńl. Spol. nauk, tiskemjk. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1881, 
dra E. Grógra, 1881, w 8ce, str. 3. <w 8ce większśj, str. 34. 50 cnt. 

JO&DAN Henryk dr. Nauka położnictwa \ KRASZEWSKI J. I. Dwa bogi , dwie 
dla użytku uczniów i lekarzy, dział I: j> drogi, powieść współczesna, tom I i II. 
Fizyologia i dyetetyka ciąży , porodu i Mińsk, nakł. i własność Zofii Sawickićj, 
i połogu. Kraków, nakł. Stowarzyszę- druk. J. Sikorskiego, 1881, w 8ce 
nią do wydawnictwa dzieł lekarskich małćj, str. 200 i 200. 2 ruble 50 kop. 
polskich , 8. A. Krzyżanowski , druk. _ p 0( j blachą, opowiadanie z koń- 
ft. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), ca XVIII wieku, tom I— III. Warsza- 

1881, w 8ce, str. 2 ni., 296 i 44 WEf na kł. Gebethnera i Wolffa, Kra- 
taeworytów w texcie. 3 złr. 50 cnt. ków; G. Gebethner i Sp., druk. Wł. 

tKAfiYI Sewtffc dr. Kilka przypadków £,. Anczyca i Sp., 1881, w 8ce ma- 
ri»eae& układu naczyniowego, spostrzec ł^j, str. 167, 176 i 182, 4 ruble. > 
toaych w pracowni anatomicznej Uni- •_ j} er DiCraon, eine Novelle, aus dem 
werayteta Jagiellońskiego zostającej pod Polnischen tibertragen und bevorwortet 
kierownictwem prof dra Teichmanna von philipp Lóbenstein (Universal-Bi- 
(Odbitka z tomu VIII Rozpraw Wydz. bliothek, 1395, 1396). Leipzig, Ph. 
Uteau-przyr. Akademii umiej.). Kra- R ec lam. jun., (1880), w 16ce małćj, 
tów, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 8tr . 163. 40 fenig. 

*• 4l ' , ,. T . KEUKOWSKI Józef ks. dr. prof. Prze- 

IAW02TOSKI Kas. Studien zur Li- wo dnik praktyczny do nauczania dzie- 

teraturgeschichte des XVIII Jahrhun- c i katechizmu w II klasie szkół ludo- 

ierte* Leipzig, Matthes, 1880, w 8ce, Uych. Kraków, nakł. autora, druk. 

•far. 170. 5 marek. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce 

Moralisehe.Zeitschriften: I. Einleitung mał6j ^ 160# x złr# 
ma Verzeichmss der engh, deutschen, s m J:l m ' mmmm9 k a k . r> we n ~ 
fauto. u. a. morał. Zeitschriften ; II. tlber KETOSKI Ad. Ant. Rozbiór Grama- 
toi Tatler. Styki polskiój historyczno- porównawczej 

Ł S70BB B. maj. Die polnischen Auf-śdra Antoniego Małeckiego (Odbitka 
itfinde seit 1830 in ihrem Zusammen-|z Biblioteki warszawskiej). Warszawa, 
ktage mit den internationalen Umsturz- <! druk. J. Bergera, 1880, w 8ce, str. 
Wstrebungen, unter Benutzung archi- j 51 i 1 ni. 

▼W. Qaellen. Berlin , Mittler & Sohn, \ Książeczka z obrazkami. Gniezno, 
1880, w 8ce, str. X i 431. 8 marek. nakł. i druk. J. B. Langiego, (1880), 
• KONOPNICKA Marya. Z przeszłości ,? w I6ce, 16 obrazków kolor. 25 fenig. 
fragmenty dramatyczne (Wydawnictwa j — Toż, inne wydanie. Tamże, 
&~ Oraeszkowój i Sp., V). Wilno, i w 16ce, 8 obrazków. 15 fenig. 22 Przewodnik bibliograficzny. 

Zslafta * obrazkami i elementarz^ Sp., 1881, w 8ce, str. IV, 1 
(Abecadlnik obrazkowy). Gniezno, nakł.jl 44. 3 marki, 
i druk. J. B. Langiego, (1880), w 16ce, HAŁECZI A. Testament Boles 
str. 16 i 16 obrazków kolor. 30 fenig. \ Krzywoustego (Nadbitka z Przew- 

— Toż, inna edycya. Tamże, w k* nauk. i liter.). Lwów, 1881, w 
16ce, str. 16 i 8 obrazków. 20 fenig. < str. 79—90. 

LELIWA Stanisław. Galerya współ- { «™»J W * a ; ?*£' P° ¥ 

czesnych znakomitości, zeszyt I. War- dla dziec J * mło * z,e *?> ': . Kazi0 \ 

szawa, druk. Przeglądu tygodniowego, 82awa > d "*- f Ł * IW§k ft ! ?? ł * 

1881, w 4ce, str. 28. 30 kop. w 8ce małś J' str ' 109 35 kop ' 

Stemiradzki Henryk i* jego dzieła; Nor- HASZZOWSZI Zaroi. Wpływ tec 

denskióld A. E. 1 jego odkrycie północnej na cywilizacyą (Odbitka z Dżw. 

drogi około Azyi; Turgeniew Iwan i jego Lwów, 1880, w 8ce, str. 37. 

Ut LBWIĆZYJ Iwan ODCZUJ). Kajdasze . MOTELSBTO& H. dr. Mięsak i 
wa simja, powist' (Peredruk z Prawdy), cionowo komórkowy (Sarcoma fiu 
Lwiw, druk. Tow. im. Szewczenka, ? lare ) ^ 6z ^ serca płuca leweg 
1880, w 8ce, str. 141. 80 cnt. litac,enkiego, gruczołów hmfatycz 

„ , . ,* t i -,.h skóry (Z oddziału św. p. prof. L 
UOTOBI Alfons Św. Męki Pańskiej we W \edmn. _ 0dbitka % p 

prosty wykład według opisu śwewan- lekar8kiego) . Kraków druk . Uniw . 
gebstów, z przydaniem krótkich mo-S 1880 w 8ce str 5 

dlitw tłómaczenie o. Prokopa Kapucy- ^^1 Adam.' Dzieła, wyi 
na. Kraków, nakł ; Jędrkiew^cza, druk. \ } dzied antora ^ 

Wł L. Anczyca 1 Sp., 1880, w *ce ^ yi > F&ry ^ księgarnia LuxeB 
małej, str. 86 1 U. 8ka> druk Zabiehy? 188 ^ ? w j 

. — - ■ Uwagi .nad tajemnicami mękiL^ 263. 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, tłóma- \ Kodlltwa gdy dziatki spać idą. 1 
czenie o. Prokopa Kapucyna. Kraków, ko > y ^z^z Andrysowicz, b 
nakł. Jędrkiewicza , druk. WŁ L. An- ( w . XVI), w 8ce mafój, str. * 
ozyca i 8p. ; 1880, w 8ce matój, str. z nu tami w texcie. 50 kop. 
247 i IV. \ Z pierwodruku wznowiła Kaźnrienl 

MBOWICZ N. N. Obszczestwiennaja \ borowska. Warszawa, 1880 r. j 

roi religioznych dwizenij , wstupitiel- \ 1C0BAWSZI dr. prof. von. Benwl 
naja lekcija, czitannaja docentom im- 1 gen zu den sogenannten Quintifii 
pier. warszawskago Uniwiersitieta . . . . < schen Declamationen (Zeitschrift i 
13 sieptiabrja 1880 g. Warszawa, tip. oesterr. Gymnasien , 1881 1 & 
Iw. Noskowśkago, 1 880, w 8ce, str. 20. Wien, 1881, w 8ce, str. 12. 

X. Z. ze Lwowa. Podręcznik dla sto- \ Muzeum, dwutygodnik polski poi* 
warzyszeń albo spółek pożyczkowych ) dakcyą dra T. Rutowskiego, MJ 
z uwzględnieniem ustawodawstwa nie-Jzl stycznia 1881. Kraków, drut* 
mieckiego i austryackiego , napisał Z. <L. Anczyca i Sp., w 8ce, str; $& 
M. ze Lwowa; dodatek I: Szkic ra-S Treść: Ekonomiczny stan Galie "^ 
chunkowości dla spółek pożyczkowych ^'.P™?. Teof - Merunowicza (1 
w dzielnicy pruskiej, skreślił H. R . ^S^^^^Si. 
z Poznania; dodatek II: Poprawny Marrenć (str. 15— 42); Górnictwa 
przekład Ustawy z dnia 4 lipca 1868 \ w Galicyi wobec ustawodawstwa 
(Odbitka z Ruchu społeczno -ekonomi- <^e%P raez . d,a ^ 
cznegodla dzielnicy pruskiej). Poznań, Łow7£ (^59-fe 1 
druk. 1 w komisie N. Kamieńskiego śi sprawozdania: 1. Pogt>dina~ Kraków, 1 lutego 1881. 29 LI*, 2. P. Chmielowskiego Kobiety, przez 5 ckiego , druk. W. Korneckiego, 1880, 
i J HtSk?e (8tr ' 67 ~ 76) PiSki Daukowe w 8ce małój, str. 96 i X. 1 złr. 25 ent. 

— Toż, zeszyt z 15 stycznia 1881. < — Ochrona rybom (Odbitka z Ło- 
Tamże, w 8ce, str. 81—160. wca). Lwów, nakł. Towarzystwa łowię- 

Treść: O własnych siłach, przez dra T.s ckiego, I związkowa druk., 1881, w 8ce, 
Rutowskiego (str. 81— 92); Górnictwo naf-jgtr. 8. 

tówe w Galicyi wobecustawodawstwa gór- 0WŁBn Antoni fc Wykład prawa 
niczego, przez dra Wł. Szajnochę (dok., «**«»** mnu w. j* « *■ . . 
itr. 93-116); Ostatnia potyczka, WwellaHm migracyjnego oraz P rawa «lniini- 
przez Sewera (str. 117— 128); Wielka re- s stracyjnego obowiązującego w Króle- 
Ejdencya i wielki ród, przez dra M. So- stwie polskióm , tom I (Biblioteka u- 
kołowskiego (str. 129-140); Korespon- j . tności , serya IV). War- 

aeucya ze Lwowa, przez R. Starkla (str.? JY A ^ . \ iv j / . «• 
141-146); Krytyki i sprawozdania: 1. M. szawa, staraniem i nakł. redakcyi Bi- 
Kanteckiego Testament Bolesława Krzywo- < blioteki umiej, prawnych, druk. 8. Or- 
urtego, przez dra A. Lewickiego, 2. A.< ge lbranda synów, 1880, w 8ce, str. 
Białeckiego J. Słowacki, przez Ln., 3. L. £475 [ yj[ 

™rftl e w Hafty ' T Z Vr m Hr1 OLSZEWSKI Ł dr. Bcbidr chemi. 
LA. Praktyczny podręcznik do obli- wod mineraln6j w Głębokióm ze 

czarna procentów z dołączeniem tabeli cztórech zdrojów (0 dbitka z tomu XV 
^fntow^j opracowa IA.N .Lwów, s zdan Komis , fizyograficzn6j 

nakł Seyfartha 1 Czajkowskiego, druk. Akademii uraiejł) . Kr aków, druk. Uniw. 
Gazety narodowdj , 1881, w 8ce wię- Jftg lggl w g ^ 12 

któj, str. 39 1 1 ni. 80 cnt. r> 1 -i 

« ,- > . A ., . . ORZESZKOWA Elisa. „ Pokociło się tf 

.Siwa, dwutygodnik poświecony spra- . Daffi « 8Cena f ż ia dwóch 

^aspołecznym, naukowym 1 litera- braci (Wydawnictwa E . Orzeszkowej 

efcm, pod redakcyą Mścisława Godle w- • g m) w „ drnk# j Blumowi . 

sinego, zeszyt z dnia 1 stycznia 1881 cza 1881 w 8ce 8tr . 39> 30 kop . 

warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, < _ „.. , 

^ $g OSSOWSKI Gh Wiadomość o narzę- 

. Treść': Rok 1880, przez J. Jeleńskiego dziach kamiennych i kościach zwierzę- 
; (itr. 1—26); Literatura czeska w r. 1879, cych, znajdowanych w grobach kamien- 
pzezBr. Grabowskiego Utx. 27—41); Na cnych skrzynkowych w Prusach królew- 
ska* Sie^fee^f Str 42* ^^f^Mie^zal skich ! W ' Ks * P oznan8kićm (Odbit- 
2ny Utewcko*^ ze Zbiora wiadomości do antropo- 

Spmwy bieżące, przez B. Mira; Odpowiedź logi i, kraj., tom V dział 1). Kraków, 
prof. Kasparka recenzentowi Niwy. Śdruk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 6 

— Toż, ze8zytzl5 stycznia 1881.: z 4 drzeworytami w texcie. 

Tamże, w 8ce, str. 89 — 168. \ p a rawanik, kalendarz humorystyczny 

Treść; Nasze wykształcenie polityczne, > in us trowany na r. 1881, rok II. Warsza- 
praez Janusza (str. 89-94); przywrócę- s f w 7 . . , , 

idu waluty metalicznej w Austryi , przez ^ wa > u wydawcy Mazowiecka 10, druk. 
Leona Pilaskiego (str. 95-119); Obcować Wł. Dębskiego, 18fc0, w 8ce wąskićf, 
nie z dziećmi, I. W rodzinie, przez A. jjstr. ni. 60. 20 kop. 
Dyspsmskiego (str. 120 -130); Kilka uwag Na tytule dodano: Wydawca pokazuje 
jad projektem delegacyi Towarzystwa s na zadanie świadectwa stu tysięcy osób, 
ł bed. ziemsk., przez Leona Burzeckiego { wyleczonych z hipokondryi za pomoce 
(«*r- 131 - 135) ; Na jedne kartę , dramat : Parawanika. 

%tt?&-SK SySTS-S^? Ketó a p rośba ->°™v rześciań - 

nł B. Mir. I skiego, aby go pan bóg w krzyżu we- 

| WWIOZI 1L dr. Ryby i wody Gali- ? dle powołania jego żywiącego obieca- 
eyi pod względem rybactwa krajowe- < nymi dobry czesnymi i wiecznymi cie- 
|0. Kraków, nakł. hr. Artura Poto-jszyć raczył. Kraków, M, Siebenejcher, Przewodnik bibliograficzny. 1546, w 8ce małej, sir. 8 ni., z tra- 
tami w teście. 50 kop. 

Z pierwodruku wznowiła 1880 r. Urszula 
Przyborowska w Warszawie. \ 

PISEE W, dr. Zagłoba jelit biodrowo ' 
kątoicowa z częściową zgorzelą i na-! 
Btępową zagłobą częściową czyli bo-' 
czną okręznicy, opad kątnicy przez o- 

twór stolcowy, podał asystent 

przy katedrze ansit. patol. (Z zakładu 
patolojriczno -anatomicznego prof. dra 
Browicza w Krakowie. — Odbitka z Prze- 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1881, w 8ce, str. 7. 

POLEOWSZI Ign, Processionale ad nor- 
mam s. Romanae ecelesiae concinnatum, 
irsni ećcl. cath. Cracovien. accomoda- 

tiiro, editit vice custos eccl. ca- 

thedr. Cracoviensis. (Cracoviae, 1880), 
w 4ce, str. 43 autografowanych. 

POPIIŃan J. Grammatik der polni- 
acben Sprache, dcu bearbeitet von Prof. 
Dr. W. Nebring, 7 Anflage. Thorn, E. 
Larobeck, 1881, w 8ce, str. VIII i 227. 
2 marki 40 fenig. 

Pmgl&fl lwowski, pismo dwutygo- 
dniowe, poświęcone sprawom religij- 
nym, naukowym, literackim i polity- 
cznym, pod redakcyą fes. Edwarda Po- 
dolskiego, zeszyt z dnia 1 stycznia 
1881. Lwów, druk. ludowa, w 8ce, 
str. 68. 

Treść : Martwota cerkwi rosyjskiej (str. i 
1 — ł); Kweafya socyalna w Stanach zje- 
dnoczonych (str. 4—9); Albert Wielki, przez 
J. Badeniego T. .1 (e. d., str. 9-12); Przed 
półwiekiem (str. 18—18); Powieści o pisa- 
rze historyczni Rzewuski, Kaczkowski, 
Wł. Łoziński (str. 18-20) ; Szlachcic nie- 
złomny (str. 21—22); Notatki literacko- 
bibliograficzno; Korespondencye; Kronika ' 

— Toż, zeszyt z 15 Btycznia 1881. 
Tamże, w 8ce, str. 69—132. 

Treść : Mickiewicz w r. 1830 i 1831 (str. 
69 — 74); Uczta poetów (str. 76-80); A' 
bert Wielki, przez J. Badeniego T. J. {■ 
d., str. 80- 82); Kwestyja socyalna w Su 
nach zjednoczonych ; Martwota cerkwi r< 
BT)skiej: Szlachcic niezłomny; Notatki li- 
teracko -biblio graficzne : Listy z Wiednia: 
Krakowskie echa; Ze świata katolickiego^ 
Zapiski polityczne; Sprawy społeczne: 
Kroniki. — polski, pod redakcyą drA Igą,: 
Skrochowskiego, zeszyt styczniowy- i 
1881. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 
str. 155. 

Treść: Hr. Berg, były namiestnik w Kró- 
lestwie polakiem , przez dra Antoniego J. 
(str. 3—15); Stosunek Brandenburgii do 
kościoła katolickiego w ziemiach polskiek 
od r. 1640—1740, przez Seweryna Prze-' 
rowę (dok., str. 16-37) ; Wyprawa na Wf . 
gry Bernarda Aldany, generała kawał erjl. 
hiszpańskiej w latach 1548—1556, praei 
ks. Felisa Różańskiego, dyrektora biblio- 
teki król. w Eskoryalu (str. 38-80); Ho- 
we wynalazki, przez prof. J. Bodyńskiego 
(str. 81 —90) ; Nauka języka niemieckiego' 
w szkołach średnich, przez dra L. Ger- 
mana {str. 91-118); Przesląd litenekl;' 
Z. Krasińskiego Poezye w czesklem tło-, 
maczeniu Fr. Kwapiła, przez E. Jelińka 
(str. 119—122) ; Sprawozdanie ekonomiczno,; 
przez Alf. Szczepańskiego (str. 123— 183);. 
Przegląd polityczny, przez Al. Sznkiwii 
cza (str. 134-151); Nowe ksi|ikl. ; 

— techniczny, redagowany pneij 
A. Brauna, St. Kossutha, F. Knoliz" 
rzewskiego, Al. Sadkowskiego i ■ S' 
Wojnę, zeszyt XII z grudnia r. lSflft.' 
Warszawa, druk. Al. Ginssr, w-fieif 
str. 333—404, IV i 2 tabl. tjw^USę. 

Treść: Natychmiastowy rozdział 
w maszynach systemu Sękowskiego, 
A. Sękowskiego (str. 383-345);. 
kia dani u się ciśnień na osi parowozu, 
Al. Ostrzeniewskiego (str. 346—369) 
i szyna, przez E. Gostkowskiego (dok, 
str. 370-391); Krytyka i bibliograf*) 
Kranika bieżąca. 

Przewodnik naukowy i literacki, 
redakcyą Władysława Łozińskiego, 
szyt styczniowy 1881. Lwów, 
Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 9i Treść: Wincenty Pol, jego młodość i < 
czenie, 1807-1832, przez K. Estrejr 1 
(Btr. 1 — 17); Kilka uwag nad intern) 
seurinaryalnymi , przez Zygm. " " 
skiego (str. 18-37); Homer i I 
przez dra Lud w. Ćwiklińskiego (sO 
56); Zgon Henryka, księcia Sandi 
akiego, przez dra Mas. Kanteckiejrojl 
57—69); Dolina nowotarska i jej taj 
wiska, przez Emila Eołowkiewiesłd 
70-78); Kronika literacka: Testawątg 
lesława Krzywoustego, przez A. H 
go (str. 79—90); Słownik g*> 
przez Wł. Sabowskiego. Kraków, 1 lutego 1881. 25 I PSZY50R0WSKI Walery. Włościanie u < cznych w Kazaniach gnieźnieńskich z iv 

\m i gdzieindziej \ szkice historyczne J 419 » P™ ez ] \ H ?. nU8 S? ( Btr : 64 " 69 ) 5 Gwara 
a^-.;™.^ t t izL™,.™i • w } Las<>* ska w okolicy Tarnobrzega, studyum 

^święcone ^J. L Kraszewskiemu.- Wy- dyalek tologiezne, przez Szymona Matusia- 
ditfmctwa E. Orzeszkowe") i Sp., IV). ka (str. 70-179); Gwara Brzezińska w sta- 
Wilno, drnk. Blumowicza, 1881, w 8ce, jrostwie ropczyckićm, studyum djralektolo- . 

Bfr. 131. 1 rub. 50 kop. f^ zn ^.P rz1 ^ R . 1 ™™ Zawilińskiego (str. 

*^l± «™.« u***— _ u«~ i > 180— 234); Głoski nosowe we wsi Kasinie, 

Pjtt nowa , która w sobie zamyka oraz niek ; tore inne właściwoś ci ttj gwary, 

nodbtwę ku panu bogu , aby w tćm przez dra L. Malinowskiego (str. 235- 
lamieszanin kościoła swego bronić ra-<248); Instrumentalis pluralis deklinacyi 
zyŁ Kraków, Łazarz Andrysowicz, b. rzeczownikowej w pismach Piotra Kocha- 

/— **\n\ m q« a ~«n' „*.- ti Jnowskiego, przez Bolesława Szomka (str. 
. (w. XVI), w 8ce małój, str. 7 ni., 2 49-273); Jana z Wiślicy Wojna pruska, 

nutami w texcie. 50 kop. przez dra K. Mecherzyńskiego (str. 274- 

Z pierwodruku wznowił Stefan Przy bo- 5295); Filipa Kallimacha i nieznanego poety 
owłki w Warszawie 1880 r. > wiersze na cześć Jana Długosza , w 400- 

ftUAJTDT C. Die Polen in Danzig, l letnia jubileuszową rocznicę śmierci tegoż 

listorfccbe Erzfihlung. Hamburg, Oem- 5 istor ^ ka A do ^ uk « P° da i Teodor Wierz- 
*. iQoi „ q„« *IL ooi o' ,.<bowski (str. 296-313); Burak i barszcz, 
er, 1881, w 8ce, str. 281. 3 marki nazwa , rzecZł ich pochodzen ie i znaczę' 

10 fenig. Śnie w kolei czasów, przez dra J. Rostafiń- 

BĆJ Mikołaj. Przyczyna gniewu pań > skiejjo (str. 314—339) ; Trzy bułgarskie 
kiego, M. R. Kraków, M. Siebenej- pieśni, dwie o zgonie Władysława War 
.w k » /■«, -y^m m q™ .».»/: <nenc?yk» ' ) edna ° Sobieskim pod Wie- 
sher, b. r. (w. XVI), w 8ce małej, dniem ; prZ ez Alesandra Chodżk ę(str .340- 
itr. 8 ni., % nutami w texcie. 50 kop. 349); Sprawozdania. 

ffttSwI°S U r WZD0Wiła PnyhoromU - — gorzelnicze, odczytane na wal- 
USBSWa Arnold. Sadownictwo, uło- b y Ł ch zebraniac '' wydziału techniczno-: 
W^ nauczyciel ogrodnictwa w za- i febrycznego (Odbitka z Ziemianina), 
khdtie Stanisława "hr. Skarbka w Dro- i F oznaA ' nakl , w y dz,ału techniczno- 
kowyta (Odbitka ze Szkoły. - Biblio- f*bryc«nego, druk. N. Kamieńskiego 1 
teka dU nauczycieli azkół ludowych, 8 P-> (1880), w 8ce, str. 41. 
tomik Fil). Lwów, nakł. Towarzystwa EYDTCWBB dr. Wycięcie raka odż- 
pedag., I związkowa druk., 1881,5 wiernika żołądkowego, śmierć w 12 
ir8ee, str. 1 ni., 124, 1 tabl. litogr. godzinach (Z prywatnej kliniki chirur- 

i 64 figur w teście. 60 cnt. gicznśj w Chełmnie n. W. — 

Boimaitośei w obrazkach. Gniezno, ?f itka \ Pr ^^ 1 i lekarskiego). Kra- 
ttkł. i druk. J. B. Langiego, (1880), ków ' drnk - Un,w - Ja ^' 1880 < w 8ce > 
» 16ce, 1 6 obrazków kolor. 25 fenigów. 8tr ' '* 
- Toż, inne wydanie. Tamże, ~ Bil1 M ™" Esstirpation des 

» 16ce, 8 obrazków. 15 fenig. £ anzen , UterU8 un <? beider 0varien nach 

■ . . , . . , . JFreund, nebst einigen Bemerkungen 

lmn«7 1 sprawozdana z posiedzeń \ m 0p erationsmethode, von . . . . in 
Jdziału fi ologicznego Akademii u- < Culm (Separatabdruck au8 der BerI . 
Maotei, tom VIII. Kraków nakł. kMn Wochen8cl 1880 No 45) . Ber . 

jWemi, druk. Uniw Jag 1880 , „ ge druckt bei L. Schumacher, 1880, 
* 8ce, str. 3 ni., 349, XII i tabl. 3 złr. \ w g ® s t r 8 

jfreść: Nieznany druk krakowski z XV { •'.«""-- m T A • 

Wku, dzieło Franciszka de Platea Libri l MARKIEWICZ Jan dr. prof. Lutnia 
idftationum, usurarum et excommunica •< Jana Kochanowskiego po zgonie swe- 
uum, przez ks. I. Polkowskiego (str. . g mistrza, przyczynek literacki do 

■ 14 ^ O samogłoskach nosowych iw na- piśmiennictwa Zygmuntowskich czasów, 
czu Słowinców pomorskich, KabatkówS' , Jł? . , r , x . . ? 

Assebów, przez Jana Hanusza (str. 15- odczytany w gronie Koła towarzyskie- 

: Ślady niektórych odcieni dyalekty-<g na dniu 2 lutego 1857 r. (Wy kła- 26 Przewodnik bibliograficzny. dy popularno-naukowe, wydawane przez funduszu naukowego, druk. J. Pfezs, 
SŁ Wegnera, 5). Poznań, nakł. i druk. \ 18HO, w 8ce, str. 63. 
N. Kamieńskiego i Sp. , Warszawa, Treść: Satyra i satyrycy okresu Zy- 
Gebethner i Wolff, 1880, w 8ce, str ^muntowskiego , skreślił pro£ .Michał.^ 
na c>(\ f • <kowski (str. 3 — 42); Kronika i statystyki 

JJ. bu lenig. £ zakładu, przez dyrektora, dra Ludwika 

Bys religijnego rozwoju ducha ludz-s Klemensiewicza, 
kiego, dwa tomy w jednym. Poznań, \ — krajowego Towarzystwa ry6»- 
J. K. Żupański, druk. J. I. Kraszew- \ ckiego w Krakowie za rok 1879 i I88& 
skiego (dr. W. Łebiński), 1880, w 8ce, s Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. W. 
str. 295 i 220. 9 mnrek. Korneckiego, 1880, w 4ce, str. Xlii M. 

SCHILLER Fryderyk. Poezye, w prze- BTAaEACZYŃBZI J. ks. Biblioteka h- 
kładzie Wincentego Krówezyńskiego. < znodziejska, czasopismo poświęcone 
Lwów, nakł. T. Żuka, druk. K. Pillera, \ kaznodziejstwu, tom III. Poznań, nakł. 
1881, w Sce, str. 32. I wydawcy, czcionkami H. Schmaedie- 

Dochód na rzecz Czytelni akademickiej > kiego , 1880, w 8ce, str. 815, 2 ni, 
we Lwowie. T V, 1 ni. i 41. 9 marek. 

SIEMIENSKI Lucyan Dzieła, tom I. STJLEmszi wlfldislauB Ton . Wer irf 
Warszawa nakł i druk X Ungra f , Minigter bei dera 8acramen t der Ehe?, 

1881, w 8ce, str. VIII, 302 i 1 ni. Di88ert ation zur Erlangung d6r ja**- 
1 rubel. ( ,. i ^ ...... .^ i . «* 1'j-"! 1, TUbel. % S gtjgchen Doctorwttrde im Novemb«r. 
►-północnych między 
ba (Elbą), a granicami dawnej Polski, l * 8ce, str. 37 i 2 ni. 
od czasu wystąpienia ich na widownię) Szematyzm królestwa Galicyi iŁó?| 
dziejową aź do utraty politycznego by- jdomeryi z Wielktóm księstwem krakdw- 1 
tu i znamion narodowych. Gniezno, s 8 ^^ m na r * 1881. Lwów, nakł. c Ł 
nakł. autora, czcionkami i w komisie Namiestnictwa, druk. Wł. Łozińskiej 
J. B. Langiego, 1881, w 8ce, str. 1 1881, w 8ce, str. XXVII i 851, 
ni., V, 469 i X. 8 marek. SZiaARIN tf. D. Czto nużnd dl* w 

SIMOłT Wojciech, Gwałtowna miłość, 8zewo sbliżenija s Polakami. Ej* 
fraszka sceniczna w jednym akcie, izaanije redakcii Bibliotieki zapadaj 
Poznań, nakł. i czcionkami W. Simo- P° ł - R°ssii. 1881, w 8ce, str. 16- 
na, 1880, w 8ce, str. 4 ni/ i 26. TAŃSKIJoseph. Cinąuante annóes t j 
80 fenig. < ex ^ł souvenirs intimes & humoristiąr " 

ŚLEŃDZltiSEI A. J. Rośliny dolnego tome l > II (Les noces d'or d'un f 
międzyrzecza Seretu i Złotej lipy oraz scrit polonais 29 novembrc 1880). Parii 
kilku miejscowości temu międzyrzeczu \ I' D » E« Lalouette, imp. de Poissy, 18T 
przyległych, z wycieczki w r. 1879 ^ w 12ce, str. II, 242 i 206. 4 ftiB 
odbytej (Odbitka z tomu XV Sprawo-^ URBAŃSKI Wojciecludr. O niższe 
zdań Komisyi fizyo graficznej). Kraków, rzędu grzybkach, głównie ze 
druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 68. «■» hygienę (Nadbitka z Przewodi 

Słońce czyli nauka poparta przez nauk. i liter.). Lwów, druk. WŁ fftj 
spirytualizm. Kraków, 'nakł. F. Fischera, zińskiego, 1880, w Sce, str. 833— T 
G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1880, 905— 926, 1045—1056 i 1126— U 
w 8ce, str. 490 i 1 ni. 4 złr. \ Uwagi niektóre dotyczące re 

Sprawozdanie dyrekcji c. k. girana- \ szkół średnich klasycznych. Rz< 
z)nm wyższego w Nowym Sączu za \ nakł. i druk. J. A. Pellara, 1881, 1 
rok szkolny 1880. Nowy Sącz, nakł. )sfr. 20. 20 cnt. Kroków, 1 lutego 1881. 27 WADOWSKI ks. kan. Mowa przy zwło- 5 nauczyciel w Osieku. Kraków, nakł. 
kach św. p. Jana Baranowskiego, b.? autora, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. 
dyrektora obserwatoryum astrom, warsz,, < Koziańskiego) , 1880 , w 8ce, str. 43. 
w katedrze lubelskiej podczas żałobne- s Zabawa i nauka (Abecadlnik obrazko- 
go nabożeństwa za spokój duszy jego > wy). Gniezno, nakł. i druk. J. B. Lan- 
dnia 12 listopada 1879 r. wypowie- ? giego , (18*0), w 16ce, str. 16 i 16 
dziana. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. (obrazków kolor. 30 fenig. 
Aacaycs i Sp., 1880, w8ce, str. 15 i 1 ni. s — Toż, innaedycya. Tamże, w 16ce, 

WDOWIBZEWSH Wincenty Julłuas. Ta- str. 16 i 8 obrazków. 20 fenigów. 
kich więcej, komedya w dwóch aktach? ZALESKI Bronisław. Żywot księcia 
(Biblioteka teatrów amatorskich , Nr. ( Adama Jerzego Czartoryskiego, tom I. 
21), Lwów, F. H. Richter, druk. Ga-sPozmń, J. K. Żupański, druk. J. I. 
zety narodowej, 1880, w 8ce, str. 27. > Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1881, 

— Dwaj polacy malarze, bracia? w 8ce, str. II, 501 i 1 ni. 12 marek. 
Siemianowscy. Lwów, nakł. autora, < ZAŁCSKI St. ks. T. J. Słowo o książce 
druk. Gazety narodowej, 1881, w 8ce,s Juliana Bartoszewicza Szkic dziejów 
tiar'. 80. 1 złr. 20 cnt. $ kościoła ruskiego. Lwów, druk. ludowa, 

WSBSB Maurycy. Modlitewnik polski, ? 188 1, w.Hce, str. 16. 15 cnt. 
początkiem mądrości jest bojażn boża, i ZBBOŹEK Piotr. Powstanie narodu 
dla unarodowienia młodzieży wyznania \ polskiego przeciw Moskwie w r. 1830 
Mojżeszowego w całej Polsce i objaś-<i 1831. Lwów, nakł. dra T. Rajskie- 
niąpia wszystkich ziomków o morał? go, 1 związkowa druk., 1880, w 8ce, 
Dej i duchowej sentencyi opracował i str. 92. 30 cnt. 

Krakowianin, podchorąży b. wojsk < Cały dochód przezoaczony na wsparcie 

pojskicb % r. 1830/31. Kraków, nakł. weteranów z r. 1831 r. 
autora, dmk.Fr. Pobudkiewicza (A. Ko- ZIELIŃSCY a. i J. Wmdomość h^q- 
ziaftgkiego), 1880, w 16ce małej, str. r ^ zna o rodzie Śwn.ków oraz rodd, 
X6HI,-XXXIIi7.84.2złr.,plusquodlibet>'. ^ pochodzącej od nich rodziny 
T ,..,-,. . i Zielińskich herbu Swmka, zebrane \ 

m*&* . nowy .krakowiaków i pio dane ^ l od najda _ 

.lenek ludowych część I, II i III. War- >, J8zych czagów do r 1600 Toru ^ 

K*^' o ^°\ fn;«. J. Buszczyńskiego, 18b0, w 8ce, 

Wl£> l 88( L W i 8Ce ™ Uh 8tr 96 ' % str. 239, 1 ni. i 7 tablic genealog. 
U 96. Po 20 kop. ' _ . * 7 , x 

i WOmCZl Ludwik. Wzory przemy- _ "OBTAH .Romans z aktorką, po wiesó. 

ferttr domowego, hafty włościan na Rusi, ^ W ÓW > na * ł ' aut °™> druk * £ ™ e ™> 
Nrjdane praez Muzeum przemysłowe l881 > w 8ce mał6 J> 8tr ' U7 ' } złr ' 
.miejskie we Lwowie, serya II. Lwów, Zwierzyniec w obrazkach. Gniezno, 
a wiązkowa druk., 1880, w 4ce wię-|nakł. i druk. J. B. Langiego, (1880), 

lig, str. nł. 34 textn polskiego, fran- \ w lCce, 16 obrazków kolor. 25 fenig. 

ikiego i niemieckiego, i 10 tablic li- — Toż, inne wydanie. Tamże, 
Sfcogr., rysowanych przez Helenę Komo- \ w l 6c e, 8 obrazków. 15 fenig. 
jfowską. 6 złr. \ ŻABA N. F. Dziady, na obchód pół- 

WIŚWIBWKA Jóaefa. O oszczędności ćwiekowej rocznicy powstania narodu 
tdarnoóci kobiecej. Konin, druk. \ pilskiego w obronie praw swoich i 

Mfehela, 1880, w 8ce, str. 51. ! niepodległości w dniu 29 listopada 

WYROBISZ. Adam. Zagadnienia ra- 1830 r. , głos ich zebrał weteran i 
okowę do liczby 20, urozmaicone; poświęca ojczyźnie (wierszem) Kraków, 
[, aastóaowane dla I roku nauki tak l nakł. autora , druk. Wł. L. A n czy ca i 
jfeikolnćj jak i prywatnej, ułożył i Sp., 1880, w 8ce małój, str. 25. 30 cnt. 28 Przewodnik bibliograficzny. MUZEUM, DWUTYGODNIK POLSKI. 

Wychodzi w Krakowie od początku r. b. pod redakcyą dra Tadeusza Rutow 
skiego, Igo i 15go każdego miesiąca w zeszytach 4—5 arkuszowych. 

Zawiera następujące działy : 1. Artykuły w ważnych kwestyach bieżących. - 
2. Rozprawy naukowe, „essays" i artykuły specyalne z dziedziny nauk nlozoficz 
nych, historycznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych, przyrodniczych, z dzie 
dżiny sztuki &c. — 3. Nowelle, poezye, szkice, rozprawy i charakterystyki litera 
ckie. — 4. Recenzye i krytyki. — 5. Literatura współczesna. — 6. Zapiski nau 
kowe i literackie. 

Prenumerata na „Muzeum" z przesyłką: 

W Krakowie z odnoszeniem do domu: rocznie 12 złr., półrocznie 6 złr., 
kwartalnie 3 złr. — W Austryi z przesyłką pocztową: rocznie 12 złr., półrocznie 
6 złr. — W granicach Niemiec: rocznie 24 marek, półrocznie 12 in. — WW^ 
szawie: rocznie 10 rubli, z przesyłką 12 rs.; półrocznie 5 rs., z przesyłką 6 rs. 

W* Prenumerować można głównie w redakcyi „Muzeum", w Krakowie 
ul Grodzka 59, oraz we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych. 

W Warszawie skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa. PRENUMERATA BIBLIOTEKI WARSZAWSKIEJ: 

Prenumerata roczna w Warszawie rs. 9, na prowincyi z opłatą pocztową o. 
10; półroczna w Warszawie rs. 4 kop. 50, na prowincyi rs. 5, 

Główna expedycya Biblioteki Warszawskiej znajduje się w księgarni G* 
bethnera i Wolffa w Warszawie, Krakowskie-Przedmieście Nr. 415. 

Prenumeratę przyjmują oprócz expedycyi głównej , w księgami Gebethiera 
i Wolffa będącej, wszystkie księgarnie krajowe i zagraniczne. 

Skład główny: we Lwowie w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, plac <w. 
Ducha Nr. 10; w Krakowie w księgarni G. Gebethnera i Sp. 

Prenumeratę przyjmuje nadto w Warszawie Księgarnia komisowa, ul Chmiel 
na Nr. 8. 

Redakcyą Biblioteki Warszawskiej: Nowy-Swiat Nr. 68. Pod redakcya prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopisw 

iiOfeMOfej organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika, 

Prenumerata wynosi : we Lwowie rocznie 5 złr. , półrocznie 2 złr, 60 cńfcj 
w całej Austryi z przesyłkę, pocztowe 6 złr., półrocznie 3 złr. ; w całych NiemczecS 
z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z prse- 
syłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków. } 

W* Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagra- 
nicznych. 

KAJETAN SARYTJSZ WOLSKI , artysta malarz w Krakowie, ul. Kanoniczna 119, *y* 
konywa wszelkie prace z zakresu malarstwa: obrazy olejne, akwarelle, miniatffti 
podobizny starych obrazów, rycin, kart tytułowych, inicyałów średnio wiecznycl 
i t. p. Podejmuje się tćż wszelkich zamówień w tym zakresie za stósown&ń wvb* 
grodzeniem, i poleca się dlatego łaskawym względom tak P. T. publtaniC&aftHJf 
w szczególności Świetnym Zarządom bibliotek publicznych i prywatnych, pp. wy 
dawcom, nakładcom, księgarzom i antykwarzom. Kraków, 1 Wejro 1881. 2ś) ••i-- »■■•- f ł * *' — i- ..i - ... i 


W komisie J. B. LANGIEGO w GNIEŹNIE, do nabycia we wszystkich księgarniach: 

P061ĄD HA ©.1111 

zachodnio - północnych 

pomiędzy Łaba (Elba) a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na 
widownię dziejowa aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych, 

przez dra SIENIAWSKIEGO, 

członka honorowego Towarzystwa naukowego w Toruniu. 

Cena fcś$ marek. 


Nakładem księgarni antykwarskiej i składu nut 
Leona JTROMMEKA w KRAKOWIE, 

przy ul. Szewskiej, wyszedł: 
SIEBER Maurycy. Pierwszy wieniec polski, potpourri z pieśni patryotycznych, 
z orkiestry ułożone na fortepian przez kompozytora. Cena 1 złr. 

Juź wyszedł i jest do nabycia 

w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we LWOWIE, plac Maryacki 1. 9, I piętro: 
VII tom Biblioteki dla nauczycieli szkół ludowych, pod tytułem: 

SAI30WNICTWO, ułożył Arnold Rohring, 

aaaeayoiel ogrodnictwa w Zakładzie Stan. hr. Skarbka w Drohowyżu, 

z 54 figarami w teicie i tablica litografowan% (Odbitka ze Szkoły). 

fpflT Cena exemplarza 60 cnt. 

^ r -■ 

; Nakładem kttggataii f składii nut • ■ ■ > 

E, ORZESZKOWEJ i Sp. w WILNIE 

-wyszły następujące dzieła: 

KABŁOWICZ J. „Poradnik dla osób wybierających książki dla 

dzieci i młodzieży", kop. 40. 
KONOPNICKA M. „Z przeszłości", fragmenty dramatyczne, 

kop. 90. 
K0ŚCIAŁKOWSKA W. Z. „Władysław Syrokomla", studyum 

literackie, kop. 30. 
LUBOWŚKI E. „Sąd honorowy", komedya w 5ciu aktach, 

kop. 90. 
ORZESZKOWA E. „Patryotyzm i kosmopolityzm", studyum 

społeczne, rs. 1.20. 
-r- JPokociło się" i „Dam nogę", obrazek z życia dwóch 
■ ■-r braci, kop. 30. 
JRRZYBOROWSKI W. „Włościanie u nas i gdzieindziej", 

szkice historyczne, rs. 1.50. 
Powyitóo dzieła są do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgar- 
niach w kraju i za granicą. 

ISklad główny fia~ Królestwo polskie w księgarni Gebethnera i Wolfa. 30 Przewodnik bibliograficzny. K±jUoY. czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesyłką 
3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt., z przes. 4 złr. ; we Lwowie 3 złr. 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2% talara. 

Treść nrów 808—812 z dnia 23 grudnia 1880 — 20 stycznia 1881: Widma, 
przez E. Orzeszkową (808, 809); Józef Kraszewski w Warszawie w 1846 r., przez 
A. Tuszyńskiego (808); W sprawie byłych chórów Tow. muzycznego (808); No- 
tatki i wrażenia z podróży do Włoch, przez H. Struvego (808, 809); Róża z hr. 
Łubieńskich Sobańska, przez M. Gruszeckiego (809); Z życia starożytnych Rzy- 
mian : Ofiara oblubienicy (809) ; Wystawa portretów historycznych w Wiedniu, przez 
M. Bersohna (809); Kunigas, powieść z podań litewskich, przez J. I. Kraszewskie- 
go (810-812); Dom Towarzystwa kredytowego miejskiego w Warszawie, przez p. . 
(810); Szable króla Jana III, przez Ant. Dolleczka (810); Jeszcze o piśmie arab- " 
skióm Rzewuskiego (810); Z wystawy sztuk i starożytności, przez F. K. Marty- ' 
nowskiego (810) ; Nowy rok, przez A. P. (810) ; Kościuszkowie, wiadomość z archi- 
wów własnych w Romanowie podlaskim, zebrał K. Kraszewski (810, 811); Albin 
Kohn, przez A. Pługa (811); Karol Piloty (811); Eliza Orzeszkowa, przez W. Z, 
Kościałkowsk$ (812); Noblesse oblige (812); Examin przedślubny panny młodćj 
(812); Obchód 77ej rocznicy urodzin A. E. Odyńca (812); Korespondencya ze Lwo- 
wa (808 i 809); Listy z Serajewa, przez S. M. (811, 812); Listy z Czech, przez E. 
Jelinka (811); Korespondencya z Poznania (812): Listy J. I. Kraszewskiego (812); 
Przegląd teatralny, przez M. Gawalewicza; Przegląd literacki, przez W. Nowickiego 1 
i L. Sowińskiego; Przegląd polityczny; Przegląd muzyczny, przez J. Stattlerajśj 
Przegląd artystyczny, przez H. Struvego; Z ruchu piśmienniczego; Pokłosie; Do* 1 
broczynność publiczna; Dodatek: Dowód miłości, nowella Markhama Howarda, ] 
przekład Z. B. ; Kochanka, przez Jul. Claretie, przekład Kasyldy Kulikowskiej. ■ PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodri 

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna 
z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek. 

PBZYMDAT PRZEMYSŁ, tygodnik popularno -na* 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Wafss 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 11 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek. 

Treść nrów 26—30 z dnia 23 grudnia 1880 — 20 stycznia 1881: 6 piśmie 
i druku ze względu na hygienę wzroku, odczyt dra H. Cohna, streszczony przes 
dra J. Polaka (26—28); O budowie cząsteczkowej ciał, odczyt J. J. Boguskieg* 
(26—27); O przyrządzaniu pokarmów, przez dra J. Wiela, streścił dr. J. fofifc 
(26—30); Choroby duszy t i odpowiedzialność moralna, przez A. Skórkowskiego (26); 
Dalsze poszukiwania w jaskiniach krakowskich (27) ; Wiadomość dodatkowa o st* 
nie obecnym warszawskiego zoologicznego gabinetu, przez Wł. Taczanowskiego 
(28) ; Geograficzne rozmieszczenie zwierząt i zmiany na powierzchni ziemi w związku 
z niem będące, przez A. R. Wal!ace'a, przełożył dr. A. Wrześniowski f28-3tyl 
Przyczynki do dziejów .przyrodniczych Polski w czasach najdawniejszych do w. 
XV włącznie, spisał E. Świeżawski (28 — 30); Chloroform, przez dra Wł. Chode- 
ckiego (29—30); Zabezpieczenie drzewa i tkanin od ognia (29); Odsepy rzeczna 
(29); Spis ryb okolic Stanisławowa, podał A. R. Beill (30); Kronika. 

JPRZ iRODNIKj dwutygodnik popularny, zarazem organ oddziattj 
Towarzystwa rybackiego w Tarnowie. 

ggp* Wychodzi w Tarnowie pod redakcyą Z. Morawskiego. Prenume 
miejscowa wynosi: rocznie 2 złr. 40 cnt., półrocznie 1 złr. 30 cnt., kwartalnie 70 ( 
na prowincyi: rocznie 2 złr. 70 cnt., półrocznie 1 złr. 45 cnt, kwartalnie 80 

• . • • • • * - Kraków, 1 lutego 1881. 31 :ZEGLĄD SŁOWIAŃSKI, dwutygodnik poświęcony 

jemności słowiańskiej, a mianowicie sprawom polskim, czeskim 
skim, wychodzi od stycznia r. 1881 w Poznaniu pod redakcyą J. 
Ciszewskiego. Przedpłata ćwierćroczna 1 marka 60 fenig., roczna 6 wr.; dla Austryi 
zesyłkg ćwierć rocznie 1 złr., rocznie 4 złr. 

Najnowsze wydawnictwa księgarni 

tEBETHNERA i WOLFFA 

"w "Wai^szawie : 

MICHAŁA BOBRZYNSKIEGO, 

profesora Uniw. Jagiellońskiego, 

)Z I E JE POL S KI 

^v zarysie 5 

wydanie drugie, znacznie zwiększone. 

Cena Igo tomu z przedpłatą na ligi 4 ruble = 5 złr. KLEMENSA KANTECKIEGO 

III NKAPOMTAŃSKIK, 

opowiadanie historyczne. — 2 ruble = 2 złr. 50 cnt. 

MIESZKO STARY 

i jego wiek, 
napisał STANISŁAW SMOLKA, 

prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 4 ruble = 5 złr. 

zamecWpodolskie 

i kresach multańskich, 

przez dra Antoniego J. 

Wydanie drugie powiększone, 3 tomy. 5 rubli = 7 złr. 

: Kamieniec. Żwaniec. Okopy św. Trójcy. Braha. Paniowce. Uście. Czarnoko- 
zińce. Bar. Mony Iow nad Dniestrem. Szarogród. 


I '82 Przewodnik bibliograficzny. Nakład księgarni 

G. Gebethnera i Spółki w Kraków 

WYPISY, PRZYKŁADY i WZORY 

form prozy i poezyi polskiój, 

książka do czytania dla użytku średnich zakładów uauko\ 

żeńskich, 

ułożona przez dra Wł. Seredyńskiego i An. hr. Dzieduszycką. 

W dużej 8ce, str. 895. Cena 2 złr. 

Na skład główny taż księgarnia otrzymał* 

PRAWO POLITYCZNE 

ogólne z uwzględnieniem austryackiego razem ze wat 

nauką ogólną o państwie, 2 tomy, 

napisał dr. FRANCISZEK EASPAREE, 

prof. Uniw. Jagiellońskiego. — 14 złr. •-*• *■■. -<■ •*^^_"».'" 


a 

i przełożona wierszem miarowym przez 

Pawła Popiela, 

b. prof. b. Szkoły głównej warszawskiej. — 1 złr. 50 cnt. -*"■-•■ .•*.•- .y .*-«•--•■ *r' ^~ y ^- y SŁONCE 
czyli nauka poparta przez spirytualizm, 4 oZUOiJ A ? tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagc 

nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tato 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr. ; dla zagranicy 3 tal 

Treść nrów 52 i 1—4 z dnia 25 grudnia — 22 stycznia 1881: O ca; 
książek, przez J. Sawczyńską (52); O exaininach w szkołach ludowych, pni 
Romańskiego (52); Ankieta szkolna (52 i 2-4); Kilka uwag w sprawie ni 
szkolnego, przez K . . . r . . . (1—4); Skrócone nazwy miar i wag metrycznych, 
J. Bykowskiego (1); Królestwo mamutowe (1,2); O dzieciach bez talentu, 
J. Chmielewskiego (2, 3) ; metodzie i zakresie nauki historyi naturalnej w ni 
ludowych 4 klas., przez prof. T. Tokarskiego (4); Wiadomości potoczne; Ini Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wielooki Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla. '•(BODULIBrO'; (10 

PRZEWODNIK BIBLIOdBA 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tóź czytających i kupujących książki. 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości J / a — 1 '/, arkusza- 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 zlr. 24 cnt.; l / % rocznie. 50 
cnt., z przesyłką 62 cnt; Ł / Ą rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt.; miesięcznie. 
; ŹO cnt, z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za kaidą l / 10 część strony 
-BO cni., za całą stronicę czyli 6 i wierszy petytowych 5 złr. 

Prenwmeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, owo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

IV. :ltow:e3 k:sią2;k:z. b. 

Kraków, 1 marca 1881. 

ĄLB2ANDE0WI0Z Mieczysław. Zbiór ^K. Jarochowskiego (str. 197-219); Szeks- 
. najnowszych ustaw i rozporządzeń ad- P/^wska historya tragiczna o księciu dmi- 
L*JL:»k..^«™i, „ i„* 107C , 077 : ) skim Hamlecie, przez Wł. Spasowicza (dok., 
Wnistracyjnych z lat 1876, 1877 i ^ 220-248): Przybłędy, nowella Sewera 

p 1878 , wraz z chronologicznym rege- (c. d., str. 249-282) ; Walka z ccntraliz- 
: •trem przepisów administracyjnych, jmem w Galicyi, przez Ignotusa (c. d., str. 
: lewych, adwokackich i notaryalnych, ^ 
pi^dawniejszych lat az do r. 1879, ^ffio {^^"E^ff SSC 
f JWtką treścią takowych, zebrał i uło- 354); Rabflory i sprawozdania: 1. M. Ko- 
iji«.«.. c. k. komisarz powiatowy, Snopnickiej Z przeszłości, 2. L. Jordan- 
owo Ii H. Lwów, nakł. i druk. E. Wyrusz Wisła, 3. Z. Krasińskiego Die 
urL:— <00 a o i" i. ) Sommernacht , 4. K. Szulca Mityczna histo- 

Wmiaria, 1880, w 8ce małej, str. rya> 5 R Swierzbińskiego Wiara Sło- 

^I f 619 i 2 nL, XIV, 2 ni., 262 i wian, przez J. Karłowicza (str. 355-375) ; 
2 złr. 50 cnt. \ Wrażenia literackie; Kronika miesięczna. 

It fttr slavische Philologie, unter BABIŃSKI Alejandro. Mapa del Perii, 

irkung von A. Leskien und W. \ hecho segun los documentos del archivo 

g herausgegeben v. V. Jagió, V s de la junta central de ingenieros, por 

id 2 Heft. Berlin , Weidmannsche \ el ingeniero del estado Lima, lit. 

tndlung, Druck von Breitkopf und s Abele y Ca., (1880), fol wielkie, 

in Leipzig, 1880, w 8ce, str. 1:4-000-000, 1 karta litogr. i kolor. 

L— 332 i 3 tabl. litogr. \ BALZAC Honoryusż. Komedya ludzka, 

■fc s ^ i^-, 190 /* Di V^ H: Eugenia Grandet, Gabinet sta- 

roisse im Auslaut des Litauischen, von ? , , , . ° , , j », ' . r*, . t , . . . 

Leskien; str. 193-215: Zur slavischen 5 rożytnońci, przekład Maryi Trzcińsku*} 

"3nfrageJvon V. Jagió; str. 216— 267 ; \ (Biblioteka najcelniejszych utworów). 
sr den Einfluss der altćechischen Spra- s Warszawa, nakł. i druk. 8, Lewentala, 
und Literatur ^auf die altpolnischcni.s 1880 w 3 str 274 { ± x 
n- Psalter von Puławy, von W. Nehnng. ' „_ A _ ' AJ n .. . , ,., 

i Ateneum, pismo naukowe i literackiej BEŁCIS0WS2I Adam. Continental lite- 
-* redakcyą P. Chmielowskiego, ze -! terature m 18 , 8 ? : *>land Tlie Athenae- 
lutowy r. 1881. Warszawa, wy-s um *?;? S rudni * 1880 > London > w *» 
iwca W. 8pasowicz, druk. K. Kowa-ś wie,klć J> str ' 856-857. 
fawskiego, w 8ce większej, str. 1 97-396. \ VSUL Władysław. Dzieci i ptaszki, 
['Treść: Brandeburgia i Polska w pierw- i v2 m obrazków z maleńkiego A wiata (Hi 
ret latach po traktacie oliwskim, przez < blioteka dla młodzieży, tomik I po- 34 Przewodnik bibliograficzny. święcony J. I. Kraszewskiemu). Lwów, ś Boden- und CulturverŁaeltnlsse, Die, 
nakł. Towarzystwa pedag., I związko- ? Masurens und wodurch sie zu heben 
wa druk., 1881, w 16ce, str. 48. 36 cnt. jsind, namentlich wie das dortige Klima 

BE&3ES J. B. Sobieski ou la gloiresżu yerbessern ist, zugleich eine indi- 
de T Europę chrótienne (Bibliotheąue l recte Aufforderung fiir Landwirthe, 
chrótienne et morale). Limoges, lib. jsich hier anzukaufen, von einem pra- 1 
et imp. C. Barbou, 1880, w 8ce, str. 166. < ktischen Landwirthe nach wissensehaft- i 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- \ lichen Forschungen erórtet, 2 Auflage. 
teratury europejskiej, pod kierunkiem >K6'nigsberg, Laudien, 1881, w 8ce, 
redakcyi Kłosów, zeszyt styczniowy! str. 23. 75 fenig. 
1881. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- BBTJEHL Edward dr. Gieichenbe* ■ 
wentala, w 8ce, str. 1 112, I — XVT| W Styryi, podręcznik informacyjnych 
i 1 32. | gości kąpielowych, nakreślił le- j 

Treść : Komedya ludzka, przez Honory karz zdrojowy w Gleichenbergu. Kra- 
usza Balzaca, tom Ul ark. 1-7: Pieśń kó nakł t druk F Pobudkie- 
o Nibelungach w przekładzie A. J. Sza-> . ? fk ir . . / . N „,,-„ 
brańskiego, ark. 1; Komedye wybrane Lo- wicza ( A - Kozianskiego), 1881, w 16ce, 
pe di Vegi, w przekładzie J. A. Świe-jstr. 62. 
cickiego, ark. 1 i 2. Catalogus provinciae Galicianae 8o- 

— uniwersalna, wydawana przez cietatis Jesu ineunte anno 1881. Cr* 
Adama Kaczurbę, zeszyt lutowy r. C oviae, typ. cphemeridum Czas, 1881, 
1881. Tarnów, nakł. wydawcy, druk. w gce, str. 38. 
JH«, w Sc^ste 17-32, 285-346, CHE RBTJLIEZ VIotor. L'aventurefc 
4M— &i» i i -4b. Ladislas Bolski, 6e ódition (Bibliottł- 

Treść: Utwory Goethego, arkusz 1; vaHóe) p ari Hbł Hachette * 

Niemcewicza Pamiętniki, ark. 4 ; Juliusza > A n i • • o ^ ^ <flOA 
Słowackiego Pisma, ark. 7. Ce -> Coulommiers, imp. Brodard, 1880, 

— warszawska, pismo poświęcone w 18ce > str * 375 * 3 franki 50 centtln ; 
naukom , sztukom i przemysłowi , pod < CSONTOSI Janos. Adalćk a Szepessógi 
redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt XV szazadi kónyvtarakhoz. Magyar-kf 
lutowy r. 1881. Warszawa, Gebeth- > nyvszemle , Budapest, szeptember - 
ner i Wolff, druk. J. Bergera, w 8ce, deczember 1880, w 8ce, str. 329—36: 
str. 161 — 328. I — Corvin Janos kót horoscd 

Treść : Alexander Tyszyński , przez F. Krakkóban. Tamże, w 8ce, str. 381-387, 
K (str. 161-198) ; Malarze polscy na wy- 0Z ABNECSI Jan. Rys dziejów s 
stawie Towarzystwa zachęty sztuk- pię ?. . r "^ -nr^ ^ 

knych i w salonie Ungra, przez Karola ż ytnych, zeszyt I: Wstęp, Czasy p 

Matuszewskiego (str. 199—215); Odrodzę- historyczne. Lwów, nakł. autora, 
nie i reformacya, przez W. hr. Dziedu- brynowicz i Schmidt, druk. K. Pili 
szyckiego (dok., str. 216-240); Siostra l881 w 8 fr 48 3() t 

miłosierdzia, przez E. Castelara, przekł.? _.'.„' _ ™ ,. A 
A. Gorajskiej (c. d., str. 241-262); Prze- CZARNOWSKI S. Rys historyi 
glad teatralny, przez R. W. (c. d., str. \ garstwa, przyczynek do dziejów oś 
263-270); Kronika paryska (str. 271- ty (Nadbitka tytułowa z Rocznika 
295); Przegląd piśmiennictwa: 1. J. Rad- terackiego 1872 r ). Warszawa, 
lińskiego Język asyryjski , >przez J. A. G n e , . . y c , . > 
Święcickiego, 2. Endymion, przez J. P.5 S - Czarnowskiego i bp. , druk. K. 
(str. 296—314); Wiadomości bieżące, lite- \ Walewskiego, 1880 (1872), w 8ce, 
rackie, naukowe i artystyczne ; Nekrologia. j 265 — 323 i 1 ni. 45 kop. 

BOBERSEI Wl. prof. w Tarnopolu. Po- < Czasopismo Towarzystwa aptekars 
rosty galicyjskie (Odbitka z Przyrod-sgo, pod redakcyą dra M. D. Wąso 
nika). Tarnów, druk. J. Pisza, 1881, > cza i prof. dra Br. Radziszewski' 
w 4ce ; str. 13, z rycinami w texcie.|nr. 3 i 4 z 1 i 15 lutego 1881. Lwó Kraków, 1 marca 1881. 35 druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, > wielkie litogr. i kolor., 1: 325 "000, 
w 8ce, str. 49—64 i 65—80. 3 marki, 
przez M. D. W. (3); Otrucie nitrobenzo- < przekład Z. Węclewskiego , tom III), 
lem zanieczyszczonym anilina (3) ; Wykry- \ Poznań , nakł. Biblioteki kórnickiej, 
cie i oznaczenie tlenku węgla (czadu) w po- . dk j t Krajewskiej rdr W lJ>- 
wietrzu i krwi, przez M. D. W. (4) ; Przed- ?! "*• J ' x " ^szewskiego (ar W. Łe- 
stawienie w sprawie mnożenia aptek w Ga ? pinsKi;, lool, w ttce, str. ALIY, d98 
licyi, przedłożone Wys. c. k. NamiestniOi 1 ni. 6 marek, 
ctwu przez zarząd gremium aptekarzy - .-. . w - . . MJ annstolska 
Galicyi wschodniej (4); Kronika chemi- FABIANi Karol Łs. Misya apostolska, 
czno-farmaceutyczna, przez M. D. W. (3, część II, w której się przedkładają nau- 
4); Sprawy zawodu aptekarskiego. Jki z przykazań boskich o powinno- 

CZESŁAW. Poezye, zeszyt II. Kra* i ściach życia chrześciańskiego, wyd. 3cie. 
ków, G. Gebethner i Sp. , nakł. i druk. Kraków, nakł. dra Wł. Miłkowskiego, 
WŁ L. Anczyca i Sp., 1881, w 16ce,|druk. W. Korneckiego, 1880 (1881), 
str. 88 i 2 ni. 80 cnt. w 8ce małej, str. 320 i 2 ni. 1 złr. 50 cnt. 

DE LAVEATO Ludwik. Kniaź Michał pm)B0 Alezander§ Damy a husari, 
Gliński, szkic historyczny. Lwów, nakł. Ve selohra, poslovenćil Jan Prancisci 
autora, druk. Dziennika polskiego, (81ov- divadł ochotnik, sv. 4). Turócz- 
1881, w 8ce małej, str. 45. 20 cnt. Szent- Marton, 1880, w 8ce małej, str. 

DROBA Ludwik. Stosunki Leszka Bia- 79# 2 5 cnt. 
łesro z Rusią i ^^efirrami (Odbitka z to- ( 

mu XIII Rozpraw Wydziału histor-filoz. ft^^**^ , ? i° 8 f [ "S* 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. f ol f e C (B*lioteka Mrówki, tom 109). 
U* iftfti w 8pp R fr G9 Lwów, Księgarnia polska, I związkowa 

J ty ,' J • ai f ii, -i druk -> 1881 > w 16ce, str. 88. 20 cnt. 

Diiennik rozporządzeń dla stół. kroi. \ 

miasta Krakowa, 1. 4 za październik, GOTZ Marceli. Mapa Królestwa pol- 
listopad, grudzień r. 1880. Kraków, skle S° z oznaczeniem odległości na 
nakł. gminy miasta, druk. W. Korne- bogach żelaznych, bitych i zwyczaj- 
ckiego, 1881, w 4ce, str. 43—63 i lnl. n * ch > ułoz °na i litografowana przez.... 

— ustaw państwa dla królestw Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
i krajów w Radzie państwa reprezen- Li P sk > zakład art y 8t - K - Scboenerta, 
towanych, rok 1880 Wiedeń, c. k. 1881, fol. wielkie, ark. rozłożony, 
druk. nadworna i rządowa, 1880, 50 ko P-> °P r - 1 rubel 20 k °P- 
w 4ce, str. XIX i 481. HEYSE Paweł. Wybór pism : III. Dzie- 

Elenchus Venerabilis cleri tam saecu->cię wieszczek, nowella w trzech pie- 
laris quam regularis dioeceseos Craco-|śniach, przekład Maryi Konopnickićjf 
tiensis pro a. d. 1881. Cracoviae, typ. j (Biblioteka najcelniejszych utworów), 
ephemeridum Czas, 1881, w 8ce małój, s Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 
str. 156. >1880, w 8ce, str. 58. 

Encyklopedya wychowawcza, pod re- > HOŁtfBOWICZ Józef ks. T. J. Upomi- 
dakcyą J. T. Lubomirskiego , E. Sta- 1 nek dla młodzieży chrześciańskiój, Wyd. 
wiskiego , S. Przystańskiego i J. K. s 3cie. Kraków, nakł. autora, druk. Cza- 
Plebańskiego, tomu I zeszyt 6 (Arytme-^su, 1881, w 16ce, str. 451. 60 cnt.= 
tyka — Astronomia). Warszawa, Gebeth- ? 1 marka 20 fenig. 
ner i Wolff, druk. J. Sikorskiego, \ HORN H. Pielgrzymka róży, baśń 
1880, w 8ce większej, str. 401 — 480. ^według poematu polski przekład 

ENGtELHARDT F. B. Kartę des Reg. >M. E., muzyka Roberta Schumanna. 
Bez* Coslin. Berlin, Schropp, 1880, fol. \ Kraków, nakł. Towarzystwa muzyczne- «W Przewodnik bibliograficzny. go, druk. W. Korneckiego, (1880), i\ dział 1). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
w 8ce, str. 8. :' 1 8K1. w 8oe, str. 9. 

ETOO Wiktor. Nędznicy, przekład { KOLB Mazymilian. Teorya ogrodni- 
Wincenty Limanowskiej, toin I zesz. 1 i ? ctwa, z niemieckiego przełożył i uzn- 
2 (Biblioteka wyborowych powieści, ze- ' pełnił Alexander Szanior, kand. nank. 
szyt 1 i 2). Lwów, Księgarnia polska, l przyr (Biblioteka Ogrodnika polskiego, 
druk. Gazety narodowej, 1«81, w 8ce ma- 1 tom I). Warszawa, nakł. redakcyi Ogrod- 
łćj, str. 64 i 65 — 128. Zeszyt po 30 cnt. ^nika polskiego, drnk. J. Sikorskiego,; 

Intoncya miesięczna czyli posłaniec < f 1880, w 8ce 7 str. 379 i IV, z ryci- ' 
Apostolstwa serca Jezusowego, paź- nami w texcie. 2 ruble. i 

dziernik 1880 — marzec 1881. Kra! EONOPASEE A. k MOEB von dr. Die ' 
ków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., i Finanzgesetzkunde des oesterreichischen 
druk. Czasu, w 16ce, str. 289 — 320, < Kaiserstaates , 2 nach dem gegenwSr- 
321—352, 353—384, 1 — 32, S3--64, tigen Stande der ósterr. Finanzgesete- , 
65 — 96, z rycinami w texcie. Po 2<gebung umgearbeitete Auflage von Dr. 
cnt. — 4 fenigi. jjJustin Błoński, II (Scbluss) Theil. 

JANKOWSKI Edmund. Kwiaty naszych ' ? Wien, Manz, 1880, w 8ce małój, str. 
ogrodów, t. j. opis i hodowla kwiatów : , XVI i 423. 3 złr. 
gruntowych wraz z zasadami tworze- ) KOŚCIAŁEOWSEA W. Z. Władysław- 
nia kobierców kwiatowych , wydanie \ Syrokomla, studyum literackie (Wyda- 
drugie przejrzane, poprawione i dopeł- < wnictwa E. Orzeszkowej i Sp. , VII). 
nione. Warszawa, nakł. G. Sennewalda, s Wilno, druk. J. Blumowicza, 1881, 
druk. J. Ungra, 1880 (1881), w 4cejw 8ce, str. 48. 30 kop. 
str. 426, IV, tablic XIII i 365 figur \ Kosmos, czasopismo polskiego Ton- 
w texcie. 3 ruble 60 kop. \ rzystwa przyrodników imienia Koper- 

JOUHANNEAłTD Paul. Vie de saint \ nika > P°d redakcyą prof. dra Br. Ra- 

Stanisłas Kostka de la Compagnie de dziszewskiego , zeszyt XII z r. 1880. 

Jósus, destinó spćcialement śl 1'adoles- Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str. 

cence, par ex-prćfet des classes l 4=69 — 520 i IV. 

du petit sóminaire de Dorat (Bibliothó- .^ reść: Fizyka we współczesnej Pran< 

r , ,,. x r> • ot- i u < studyum Zygm. Wróblewskiego (dok 

que chrótienne). Pans & Limoges, lib. 469 Jl483) ; Roślinność letnia i jesienna 

et imp. F. F. Ardant freres, 1 880, lic Bilcza i Cygan, podał Br. Błocki (< 

w 12ce, str. 96. < str. 484-513); Kronika naukowa, 

KARŁOWICZ Jan. Poradnik dla osób ) ^' eź Z c I e bera [ Lt Hodole o°' Wiarfo1 
wybierających książki dla dzieci i mło- ^JL^Toż zeszyt I z r. 1881. T 
dzieży (Wydawnictwa E. Orzeszkowej \ g str 48 
i Sp., VI). Wilno, druk. J. Blumowi- Tre ^ : Wyciąg z protokołów posi 
cza, 1881, w 8ce, str. 88. 40 kop. Towarzystwa; Skąd rośliny pobierają 
KARNASIEWICZ A. ks. Nauki dla mło- giel, przez dra Fr. Kamieńskiego (str. 
dzieży szkół gimnazyaLych niższych, f) 5 ^ima -dniowa w r. 1880 pod wi 
^ i t . j«i i i kS uem temperatury . przez ura w. w 

realnych i wydziałowych, przez ks. A. bickieg0 % t r. 22-27); Kilka słów o i 

K., część II, na okres Wielkanocny, woju Skójki, Anodonta Cuv. , praei i 
Bochnia, druk. W. Pisza, 1881, w 16ce,$Ślósarskiego (str. 27-35); Wykas 

str. 127 i 1 ni. 50 cnt. >L By l trzy( ^ ^^^Sj^Sr pr ^ 

_.«_«_ » ~ o j • • i i Wierzbowskiego (str. 36-37); Kromka - 

EIBKOR A. H. Sprawozdanie i wykaz ukowa> przez \ v H odolego, R Zubeiai 

zabytków, złożonych w Akademii umie- St. Sawickiego; Wiadomości bieiace. 

jętności z wycieczki archeologicznej \ KOZŁOWSKI S. ks. Kazania świąt 

w r. 1880 (Odbitka ze Zbioru wia- U przygodne, przez rektora r. 

domości do antropologii krajowej, tom duchownój Akademii, prałata ka Kraków, 1 marcu 1881. 37 ńskićj. Wilno, nakł. i druk. J. Za- \ 2 ni. i mapa kolor, monarchii austrya- 
zkiego, 1880, w 8ce, str. X i 341. jcko- węgierskiej wr 4ce. Opr. 64 cnt. 
lb. 50 kop. STJCZEWSSI Stanisław. Helena, poe- 

RASZEWSZI J. I. Ramułtowie, po- ? mat na tle krymskićm. Lwów, nakł. 
łć współczesna. Warszawa, nakł. < autora , F. H. Richter, I związkowa 
ethnera i Wolffa, druk. 8. Orgel- ! druk., 1881, w 8ce, str. 138 i 1 ni. 
ida synów, 1881, w 8ce małćj, strJ 1 złr. 20 cnt. 

• * rubel 35 ko P- s KWAŚNICZI A. dr. Ogólne wskazania 

- Sphinx, Roman in sechs BU- ? leczenia chorób zakaźnych (Odbitka 
•n, aus dem Polnischen ttbertragen < z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. 
E. V. Szrajber (AusgewShlte Werke s Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 15. 

J. I. Kraszewski, Band IV — VI, \ LANCICIUS Nic. S. J. Opusculum spi- 
irisirte Ausgabe). Wien, Pest, Leip- ^rituale, de piis erga deum et coelites 

A. Hartlebens Verlag, Druk vonsaffectibus, insinuatis in ąuaternis pun- 
Gristel et Co., 1881, w 8ce mało j, <! ctis meditationuin pro singulis diebus 

236, 244 i 256. 5 złr. s totius anni, novam ed. curavft et tex- 

- Der Dritte Mai , historisches \ tura recognovit presb. cur. Carolus Mo- 
na in fiinf Aufziigen, Stahl und ser. Innsbruck, F. Rauch, 1881, w 8ce, 
i, dramatisches Sprichwort, deutsch? 8tr - VIII i 499. 

Julius Meixner (Au3gewahlte Werke ł LEEDEB E. Politische Kartę der Pro- 
J. I. Kraszewski, Band VII, auto- s vinz Schlesien , ftlr den Schulgebraucli 
te Ausgabe). Tamże, 1881, w 8ce ;> entworfen und gezeichnet, 5 Auflage. 
y, str. 154. 1 złr. 10 cnt. Górlitz, Vierling, 1880, fol. wielkie po- 

- Wie Herr Paul freite, wie Herr \ dłużne [ kolor -> l : 950-000. 40 fenig. 
I heiratete , zwei Erzahlungen , } LENTZ Hermann. Wykaz roślin ja- 
;sch von Malvina Landesberger ] wnopłciowych z okolic Niwry w po- 
3gewShlte Werke von J. I. Kraszew- wi e cie Borszczowskim (Odbitka z tomu 

Band VIII, autorisirte Ausgabe). I xv Sprawozdań Komisyi fizyogr. Aka- 
iże, 1881, w 8ce małej, str. 2U4. ; <lcraii «miej.). Kraków, druk. Uniw. 
r. 65 cnt. !;•**£•, l 881 ? w 8ce, str - 17 « 

iÓWCZYŃSEI i. dr. Reinfectio sy- \ LEWICKI Anatoli dr. Obrazki .z naj 

itica, napisał (Odbitka z Prze- dawniejszych dziejów Przemyśla. Prze- 

u lekarskiego). Kraków, druk. ra y$ l > nakł - braci kleniów, Cieszyn, 
f. Jag., 1881, w 8ce, str. 20. czcionkami K. Prochaski, 1881, w 8ce 

HJCZKIEWICZ Bronisław dr. pwf. małó J> 8tr ' 148 ' l złr * 
iżnicy, która zachodziła z złotym j LIMANOWSKI Bolesław. Patryotyzm i 
u literatury rzymskiej między ła- < socyalizm. Genewa, druk. polska, 1881, 
:im językiem gminnym a poprą s w 16ce, str. 30 i 2 ni. 50 centim. 
n czyli klasycznym, część II: 0> LIPNICKI E. Polnische Literatur der 
cy w zakresie głosowni, iloczasu \ Gegenwart. Meyers Konversations - Le- 
jycisku (Odbitka z tomu IX Roz-Sxikon, Jahres - Supplement 1880/81, 
Wydziału filolog. Akademii umiej.), s Leipzig, w 8ce większej, str. 784 — 788. 
ów, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, > ŁOMNICKI M. Die galizisch-podolische 
)5 — 201. ?Hochebene zwischen dem oberen Lau- 

ąźka druga do czytania i nauki <fe der Fliisse Gniła Lipa und Strypa 
a polskiego dla szkół ludowych. U Jahrbuch der k. k. geol. Reichsan- 
r, nakł. i druk. Zakładu im. Os-^stalt, 1880 Heft 4). Wien, Druck von 
kich, 1881, w 8ce, str. 278, ^J. C. Fischer, 1880, w 4ce, str. 6 . 38 Przewodnik bibliograficzny. ŁTJSZCZZIBWIOZ Władysław. Trzy e-pćj, str. 411, 422, 353 i 1 ul., 335, 
póki sztuki na zamku krakowskim, nota- s 299, 259. 10 złr. 50 cnt. 
ty i spostrzeżenia (Odbitka z Czasu). M1ERZIŃSKI Stanisław dr. Die Erd- \ 
Kraków, druk. Czasu, 1881, w 8ce ma- Minerał und Lack-Farben, ihre Dar- ' 
łój, str. 88 i dawny plan zamku ze zbio- stellung, Prttfung und Anwendung, zum 
rów Akademii umiej, in fol. 1 złr. Gebrauche ftir Fabrikanten, Techniker, 

MAŁCZ Miecaysław dr. Arco, stacya Farbwaarenhandler, Maler, Anstreicher 
klimatyczna zimowa w Tyrolu włoskim, etc ., vierte Auflage von Dr. Schmidt* 
jej opis i zestawienie z Meranem, z oso- „Farbenlaboratorium", in volistandiger 

bistych spostrzeżeń na miejscu podał Neubearbeitung herausgegeben von 

i opisał Warszawa, nakł. autora, Fabriksdirektor. Weimar, B. Fr. Voig(, 

druk. Gazety lekarskićj, 1881, w 8ce, 1881, w 8ce, str. XII, 500 i 51 rycia 
str. 22, mapa i plan stacyi i okolicy w texcie. 10 marek, 
rco. 1 rubel. s u uaeum dwutygodnik polski pod re- - 

Manna czyli zbiór osobliwych naboje d ' ra T . Ruto wskiego, zeszyt 

żeństw i pieśni z dodatkiem gorzkich i , , ut 18gl Rrakó ^ m * 

żali i nieszpornych psalmów przedru- L An , s w 8 ^ i 6 i_ 2 40. 

kowany. Wadowice, nakł. i druk. Fr.s ,- ., a / . . .. 

w u 1001 ic ± co>i iv Treść: Syrapatye niemieckie, przez Lj 

Fołtyna, 1881, w 16ce, str. 5d4, IX (str> 161—168)" Ostatnia potyczka, nowel- 

i 1 rycina. la Sewera (c. d., str. 169—184); Antonii 

MANUFELD B. Meissen, 24 Skizzen< Górecki, przez Rudolfa Ottmanna (snv 

in Federzeichnung, in Lichtdruck aus .185-200); Wielka rodzina i wielki rój 
«... . i « o c i ..-, Spalazzo Colonna w Rzymie, przez dni. 

geftihrt von A. Naumann & 8chroder g okołowBkiego (c> d>> £ t r. 201-212); Gfr 

in Leipzig. Dresden , Gilberts Verl. , > nictwo nattowe w Galicyi wobec ustaifo- 
1881, w 4ce, str. 4 textu i 24 szki- < dawstwa górniczego III., przez dra Wi- 
ców. Na płótnie 20 marek. Szamochę (str 218-224); Krytyki j spra- 
..* _-**.« - tt« *. ii Swozdama: 1. J. Bartoszewicza Pierwotne 
MATTJSIAK Szymon. Historya polska dzieje Polski f przez K j aroc howskiemf 

w opowiadaniu ludu (Odbitka z Prze- 5 2. R. Hausmanna Studien zur Geseb. &•, 
glądu polskiego). Kraków, 6. Gebeth- 1 KOnigs Stephan von Polen, przez K. 
ner i Sp., druk. Czasu, 1881, w 8ce, f C zamkach czeskich, przez E.Jetii 
etr 9Q \(\ nnł '\Ł J. Jelenskiego Żydzi, przez N. L.* 

sir. tv. *u uh. <Zoryana Romans z aktorka, przez L. (sl 

— Nasze kwiaty polne (Odbitka 225-237)"; Zapiski. 
z II zeszytu Przeglądu akademickiego). _ Toż, zeszyt z 15 lutego lMU 
Kraków, G. Gebethner, i Sp., druk. zwiąż- Tamże, w 8ce, str. 241—320. 
kowa, 1881, w 8ce, str. 23. 25 cnt. Treść . Ludnośó poUka wr 1791 

MATOOTJRY ks. Wieczory jesienne Tad. Korzona (str. 241-250); Ostatnia 
czyli rozmowy o religii, Pismem św. nyczka, przez Sewera (c. cL, str. 251-& 
i licznymi wyjątkami z dzieł ojc ów \$L%^ 
kościoła udowodnione i ludziom świa- przez dr ^ m Szajnoche (c . d ., str. «* 

towym poświęcone, skreślił nau- 295); Przegląd bieżący,' przez Hre< 

czy ciel teologii, przetłómaczył z fran-astr. 296—304): Kwestya o człowieku i 
cuskiego na polski ks. S. S. D. Wilno, przędnym na kongresie w Lizbonie, p 
a .i t rj A i- 1DQA - P MG. O. (str. 305—308); Kilka słów o 

druk. J. Zawadzkiego, 1880, w I6ce ; $ wyjn drobnym przemyśle, przez E. Hol 

str. 323. 75 kop. ^kiewicza (str. 308-313); Teatr, praw 

MICKIEWICZ Adam. Dzieła, wydanie Zapiski, 
zupełne przez dzieci autora dokonane, l Niwa, dwutygodnik poświęcony 
tom I — VI. Paryż, księgarnia luxem->wom społecznym, naukowym i lii 
burska , druk. C. Zabiehy, (Kraków, ckim, pod redakcyą Mści sława Go( 
J. M. Himmelblau), 1880, w 8ce ma- oskiego, zeszyt z dnia 1 lutego II Kraków, 1 marca 1881. 39 Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, ś PELCZAB Józef ks. dr. Piu8 IX i jego 
j 8tr. 169 — 256. >wiek, tom III. Kraków, nakł. autora, 

: Treść : Demokracya i arystokracya w no o druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, 

■ woczesnóm społeczeństwie , przez Rom. w 8 fr vn 320 { n 2 zh 

l Buczyńskiego (str. 169—178); Deficyt au« ' 9 

t strracki, przez Zygm. Cieszkowskiego (str. PEŁZ E. Katechismus der Auswan- 
179—198); Na jedne kartę, akt III, przez \ derung, Kompass fiir Auswanderer nach 
1 .Sienkiewicza (str. 199—226); Kilka Ungarn RumSuien, Serbien, Bosnien, 
słów w przedmiocie mnożnika, jako zasa-ln P v» i j Ii . j rr 
dy pożyczek Tow. kred. ziemsk., przez p °len, Russland, Algerien, der Kap- 
Ant Godl. (str. 227—234); Mieszaniny li- kolonie, nach Australien, den Samoa- 
teracko-artystyczne, przez Litwosa; Spra- inseln , den sttd- und mittelamerikani- 
wybieżęce, przez B. Mira; Ruch literacko 8chen 8taa t e n den westindischen In- 
naukowy: 1. Fr. Czernego Zarys wiedzy < , ., . ' , , T . . . a . 
o ziemi, 2. St. Gargulskiego Wypisy, przez 8eln > Mexico , den Vereimgten Staa- 
R. B.; Spostrzeżenia meteorologiczne >ten von Nordamerika und Canada, 6 
— Toż, zeszyt z 15 lutego 1881.?róllig umgearbeitete Auflage. Leipzig, 
Tamże, w 8ce, str. 257—336. Weber, 1881, w 8ce, str. VIII, 135, 

Treść; Tak zwany oportunizm w poli-U karty i 1 rycina. 1 marka 50 fenig. 

przez L. Pilaskiego (c. d., str. 265-283) | dlvlnl recitandi sacnąue celebrandi ad 
Listy z nad Sekwany, przez dra K. Wali- < usum cleri saecularis dioecesis Craco- 
szewskiego (str. 284 - 298); Literatura vi ensis pro a. 1881, opera sacer- 

? ze £* Y '^^^tS^P 1 *^ !?"! 80 dotis. Cracoviae, sumpt. Consistorii epi- 
(c. d., str. 299—308); Na jedne kartę, dra- $ ,. . I ., ^ -.o™ 

mat przez H. Sienkiewiczi (c. d., str. 309 scopalis, typ. ephemendum Czas, 1880, 

-326); Sprawy bieżące, przez B. Mira. w 8ce małśj, str. 64. 

Wftehun in festo ss. Cyrylli et Me- < POPIEL Józef. Przedruk niektórych 

tbodii, pontificum et confessorum, die s artykułów z Czasu, z Przeglądu 

V Julii. Kempten, Kosel, 1881, w 8ce, opolskiego i z Przeglądu lwowskiego, 
str. 80. 20 fenig. ^ dla rodziny i przyjaciół (jako manu- 

OBŁECKI Kajetan dr. Sprawa owład- < skrypt). Kraków, nakł. rodziny, druk. 
nięcia i użycia wód lądowych, jej wpływ s Czasu, 1880, w 8ce, str. 422 i II. 

na przemysł rolniczy, skreślił c. > POPŁAWSKI Alezander ks. Sw. Kune- 

k. radca namiestnictwa. Kraków, nakłJgunda i siostry jej, bł. Helena czyli 
autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. ,<Jolenta i bł. Małgorzata. Kraków, nakł. 
1881, w 8ce, str. 300. s autora, druk. związkowa, 1881, w 8ce, 

PAUL K. M. k. k. Bergrath. Ueber die str. 310 i 1 ni 80 cnt. 
Łagerungsyerhaitnisse in Wieliczka ? POBTIUS K. J. S. Przewodnik gry sza- 
(Jahrbuch der k. k. geol. Reichsan- < chowej , z szóstego wydania niemie- 
stalt, 1880 Heft 4). W T ien, Druck vonsckiego, przełożył Stanisław Tomaszew- 
J. C. Fischer, 1880, w 4ce, str. 8. >ski. Warszawa, nakł. Gebethnera i 

PAWLIKOWSKI M. Le poesie di Teo- Wolffa, drnk. J. Ungra, 1880 (1881), 
filo Lenartowicz. Bologna, tip. Militare, <w 8ce małej, str. VII, 216, IV i ry- 
1880, w 8ce, str. 8. sciny w texcie. 1 rubel. 

Nella occasione che ąuesto celeberrimos Portret króla Kazimierza Jagielloń- 
poeta terra in Bologna ii 30 maggio 1880 ka (Odbitka z Czasu). Kraków, druk. 
ona conferenza nella Accademia Adamoć^* 7 v ..oo* io ± a 

Mickiewicz ąuesta riproduce, tradotto dalia Czasu, 1881, w 16ce, str. 4. 
Riyista Europea, ii seąuente articolo deli' POTEBNIA A. A. Narodnyja pieśni 
eminente critico polacco Miecislo Pawli- s galickoj i ugorskoj Rusi, sobrannyja 
kowki sulle poesie da esso Lenartowicz, j F Golowackim. Pietierburg, tip. 
pubhcate m rosen col titolo Echi delia i A , , , ł0or , o * on 

Vistola. La traduzione dei versi citatinell Akad - nauk > 1880 > w 8ce > str - 8y - 
articolo 6 del prof. Ettore Marcucci. S Rozbiór krytyczny. 40 Przewodnik bibliograficzny. POŹNIAK Władysław. Uwagi nad or- 
ganizacyą służby utrzymania przy ko- 
lejach galicyjskich, odczyt inży- 
niera kolei arcy księcia Albrechta, mia- 
ny na tygodniowym zgromadzeniu To- 
warzystwa politechnicznego dnia 11 
grudnia 1880 r. we Lwowie (Odbitka 
z Dźwigni). Lwów, I związkowa druk., 
1881, w 8ce, str. 31. 

Przegląd lwowski, pismo dwutygo- 
dniowe , poświęcone sprawom religij- 
nym, naukowym, literackim i polity- 
cznym, pod redakcyą ks. Edwarda Po- 
dolskiego, zeszyt z dnia 1 lutego 1881. 
Lwów, druk. ludowa, w 8ce, str. 
133—188. 

Treść : Semen Koreniuk, powieść osnuta 
na wypadkach podlaskich (str. 133 — 141); 
Oportunizm i zasady, przez L. hr. Dębi- 
ckiego (str. 142—151); Skargi Żydów na 
nietolerancyę, chrześcian (str. 151—164);. 
Mickiewicz w r. 1830 i 1831 (c. d., str, 
154-159); Niewolnik Maura; Kwiaty, 
wiersz przez W. B.; Notatki literacko- bi- 
bliograficzne ; Listy z Wiednia, przez ks. 
Z. Czerwieńskiego ; Stolica święta a rządy 
europejskie; Nowy marszałek; Kronika. 

— Toż, zeszyt z 15 lutego 1881. 
Tamże, w 8ce, str. 189—256. 

Treść: Semen Koreniuk, powieść (c. d., 
str. 189-195) ; Mickiewicz w r. 1830 1 1831 
(c. d., str. 195—199); Wieczór u poety 
(str. 199—205) ; Łowy na grubego zwierza 
(str. 205—210) ; Kwestya socyalna w Sta 
nach zjednoczonych (c. d., str. 211 — 215); 
Skargi Żydów na nietolerancyą chrześcian 
(c. d., str. 215-219); Do historyi Piarów 
w Polsce, list ks. Chromeckiego i odpo- 
wiedź (str. 219—229); Notatki literacko- 
bibliograficzne ; Listy z Wiednia, przez ks. 
Z. Czerwieńskiego; Listy z Krakowa; Ze 
świata katolickiego; Kronika. 

— polski, pod redakcyą dra Ign. 
Skrochowskiego, zeszyt lutowy 1881. 
Kraków, druk. Czasu, w 8ce, str. 
159—314. 

Treść: Kandydatura Hozyusza na bis- 
kupstwo warmińskie w r. 1548 i 1549, przez 
dra Jerzego Mycielskiego (str. 159—216); 
Historya polska w opowiadaniu ludu, przez 
Szymona Matusiaka (str. 217—243); Wy- 
prawa na Węgry Bernarda Aldany, gene- 
rała kawaleryi hiszpańskiej, w latach 1548 
— 1556, przez ks. F. Różańskiego (c. d., 
str. 244 — 267); Z Warszawy: Urodziny Odyńca, wieczór u Deotymy, przez H. 
Zatheya (str. 268—273) ; Przegląd literacki: 
H. Sienkiewicza Pisma, przez A. Soko- 
łowskiego (str. 274- 276) ; Adam Konstanty 
książę Czartoryski, przez XX; Andrzej 
Rydzowski i Kornel Krzeczunowicz, przei 
St. Tarnowskiego; Przegląd polityczny, 
przez Al. Szukiewicza. 

— techniczny, pod redakcyą, 8Ł 
Kossutha i F. Kucharzewskiego, zeszyt 
I ze stycznia r. 1881. Warszawa, drok. 
Al. Oinsa, w 4ce królewskiej, str. U 
i 5 tabl. rysunków. 

Treść: W kwestyi składu chemicznego 
szyn stalowych, przez A. Brauna; Ozna- 
czenie ilościprzepływu wody przez prz* 
wał, przez W. Rechniowskiego ; O wilgoci 
w budowlach i o środkach ochronnych, 
przez J. Spornego ; Baterya dyfuzyjna 
modziałająca, przez L. Misia, giewicza; 
; jekt kościoła parafialnego na 1200 
we wsi Lesznie powiecie Błońskim, 
W. Hirszla; Plany domów mieszkam 
warszawskich i zagranicznych, prze* 
Hinza; Krytyka i bibliografia; Kronika. 

Przewodnik naukowy i literacki, pod; 
redakcyą Władysława Łozińskiego, m*. 
szyt lutowy 1881. Lwów, druk. fi 
Łozińskiego, w 8ce, str. 97 — IW.- 

Treść : Wincenty Pol, przez K. JBtfrtjr 
chera (c. d., str. 97—121); Homer i Ho- 
rn ery cy, przez dra L. Ćwiklińskiego (&j~ 
str. 122— 149): Jerzy Ossoliński, 
przez dra L. Aubale (str. 150—1 
lina nowotarska i jej torfowiska, praw 
Hołowkiewicza (dok., str. 169—183); "" 
nika literacka: Spasowicza Historyi 
ratury polskiej, przez J. Tretiaka. 

Eeden und Resolutionen, Die, der 

General -Versammlung der Katho 

Schlesiens in Breslau vom 11 bil 

October 1880 (Aus „Schles. VoI 

tung"). Breslau, Aderholz in Coi 

1880, w 8ce, str. 84. 60 fenig. 
Rekollekcye trzechdniowe , 

dzień brany osobno może służyć 
jednodniowych rekollekcyi przea 
miesiące. Kraków, nakł. M. Fel: 
skiego, druk. Wł. L. Anczyca i 

1881, w 16ce, str. 123. 20 cnt 
ROGALSKI A. dr. Wykaz roślin 

czyniowych , zebranych przez 
Rogalskiego i I. Szyszyłowicza w 
piennych Tatrach spiskich r. 1 
zestawił (Odbitka z toma i. 


Kraków, 1 marca 1881. 41 Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii l manii. Warszawa, tip. I. Noskowskago, 
umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag. , s 1881, w 8ce, str. XVI i 152. 
1881, w 8ce, str. 37. \ SOBOLEWSKI Romuald. O cieleniu się 

BOSIGNOLITJSZ Ł ks. T. J. Prawdy jkrów, chorobach części rodnych, wa- 
wieczne w naukach, pobudkach i przy- ( dacn mlćka i chorobach noworodków, 

kładach, wywodami z Pisma bożego ij z 8 drzeworytami, opracował we- 

ojców św. ku zbawieniu wiernych roz- ^terynarz (Odbitka z Tygodnika rolnicze- 
ważone, wydanie piąte poprawne. War- £<>)• Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 
szawa, druk. F. Czerwińskiego i S. 1881, w 8ce małej, str. 9 i i II. 60 kop. 
Niemiery, 1880, w 8ce, str. XIV, 2 ni. SPASOWICZ Włodzimierz. Wincenty 
i 230 (brak końca). 60 kop. Po 1 J ak ° P^eta (Biblioteka Mrówki, 

SACHEB-HASOCH. Neue Judengeschich- ! om } *>' L J ÓW -' K f|f* rnia * }***> 
ten. Leipzig, E. L. Morgenstern, ^^^ dr f uk ^ 1881 » wl6ce > 

1881, w 8ce małej, str. 209. 4 marki. 8tr ' y6 ' 2 ° , , , 

T , , . s — Władysław Syrokomla, studyum 
8ALZ0W8Z1 Carl dr. prof. Lehrbuch literackie (Biblioteka Mrówki, tom 
der Institutionen und der Geschichte 106 , 1Q7) Tamż lg81 w 16 

des rómischen Pnvatrechts ftlr den L łw 1ylQ Ar , An * 
ii.i i-i i i «. a r <str. i4o. 4U cni. 

akadem.8chen Gebrauch, 3 erwe.t. Auf- danla z p08 j e dzeń Komisyi 

lagę. Uipzig. lauchmte, 1880, w 8ce, baln ' ecl iczn6j Towarzy8twa lekarskie- 
rtr. XX i 503. 7 marek 50 femg. L„ u..i.„„.„u:L^ „ . <qqa ir-w- •WfM* go krakowskiego w r. 1880. Kraków, 
D kanonik ks. Jajka wielkano-Sdruk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 28. 
cne, powiastka wielkanocna dla dzieci, Sprawozdanie z czynności Zakładu 

podłóg pism opracował J. Choci- nar . im. Ossolińskich za r. 1880. Lwów, 

szewski. Poznań, nakł. J. Chociszewskie- druk. Zakładu, 1880, w 8ce, str. 131 
#>, 1880 (?), w 8ce, str. 72. 50 fenig. j i n i. 

SKABGA Piotr ks. Żywoty Świętych < Na str. 21 - 46 : O dyplomacyi polskiej 
Pańskich starego i nowego testamentu, £* r Z £ gmunta *' przez dra Alexandra Hir8ch " 

8 dzieła . . . .. skrócone i zastosowane er |^ HL p< , Mar0U88ia par 

do użytku osób wszelkiego stant ii wie- d , 6g une ^ ende de M arkowovzok, 
ku przez Apolonią Cichowską, tomjMdessins par Schiller, gravures P ar Pan- 
Warszawa druk E.Skiwsk^ (Bibliotheąue d'education et 

w 8ce małej, str. 442, XVII i 1 ni. de r6cr6ation) . Pari8j lib . H etzel & Ce., 

Słownik geograficzny Królestwa pol- j mp . Lahure, 1880, w 8ce, str. 274. 
śkiego i innych krajów słowiańskich, \ 7 franków. 

wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, STOJAŁOWSKI Stanisław ks. Posłaniec 
B. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego, p. Jezusa w Przenajśw. sakramencie 
tomu I zeszyt 10—12 (koniec tomu I, utajonego, pisemko dla wszystkich wier- 

Aa— Dereneczna). Warszawa, nakł. F. nych, pod redakcyą r. 1880 li- 

8ulimierskiego i Wł. Walewskiego, red. piec— luty 1881. Lwów, druk. K. Bud- 
Wędrowca, druk. Wieku, 1880, w 4ce, we isera, w 16ce, str. 161—192, 193— 
str. 721—800, 801-880, 881— 960. 2 24, 225—256, 257—280, 281—304, 

— Toż, zeszyt 13 i 14. Tamże, li — 32 i 33—60, z rycinami w texcie. 
1881, w 4ce, str. 1—80 i 81— 160. Po 2 cnt. = 4 fenig. = 2 kop. 

SMOLIEOWSKI Sew. Uczenije Ogiusta l SZUJSKI Józef, Odrodzenie i reforma- 
Konta ob obszczestwie, tom I : Oczerk > cya w Polsce , pięć prelekcyj publi- 
razwitija sowriemiennago pozitiwizma ocznych, mianych r. 1880 w Krakowie 
w Jewropie, Azii i Amierikie, wyp. 1 : < (Odbitka z Przeglądu polskiego, wyda- 
Poziwitizm wo Francii, Anglii i Gier- śnie objaśnione przypisami). Kraków, 42 Przewodnik bibliograficzny. druk* Czasu, 1881, w 8ce, str. VII,jków, nakł. autora, druk. Wł. L 
1 ni. i 197. 1 złr. 20 cnt. jczycy i Sp., 1880, wl6ce,str. 317- 

THTJLLIŹ Mazymilian. O krzywych ; WITKOWSKI a. La genćration li ne, par dr. en mćdicine < 

facultó de Paris. Paris, H. Lauwei 
1881, w 8ce, str. 300 , 226 influencyjnych i ich zastosowaniu do 
wyznaczania graficznego sił działają- 
cych w zwykłej belce kratowej, napi 

sał dyplom, inżynier. Lwów, nakU w texcie i 2 tabl. 10 franków, z 

autora, druk. K. Pi 1 era, w 4ce kró kolorowanymi 15 franków, 
lewskiej, str. 7 i tablica rysunków hi fol. \ WEÓBLEWSKI , Ł Fizyk 

— Oznaczenie sił działających Współczesnej Francy! (Odbitka z 
w belce ciągłej przegubowej za porno- > moglł N Lwó nakł Towarzystw 
cą ling wpływowych, napisał. . . dy- K opernika l związkowa drnk;? 
plom. inżynier i docent Szkoły politech- < w £ ce str 9 - 
nicznej we Lwowie (Odbitka z Dżwi- ^icn Józef. Pamiętniki • . . . gni). Lwów, druk. K. Pillera 1881 < tora wojewody Królestwa pols 
w 8ce, str. 19 i tabl. rys m fol (Biblioteki polska, tom XXIII). L 

UHL Fryderyk. Arabasadorka Gue nakł Gubrynowicza i Schmidta, 
briant powieść historyczna z czasów K piUera 1881 ^ w 8ce> gtr 

Władysława IV, przekład Stanisława ) 2^4 l złr 80 cnt 
Miłkowskiego. Warszawa, nakł. i druk. \ " " ' m 

J. Kaufmanna, 1881, w 8ce małej, ZACHARYASIEWICZ Jan • /eory 
str. 315. 1 rubel 20 kop. na Flll P a > obrazek (B»Mioteka P 

WALTES Heinrich. Ein Dnrchschnitt ? C1 > P odróz ^ P^iętnikow opow 
in d.n Mittelkarpathen von Chyrów li»toryc«nyc i). Lwów nakł Gut 
Uber Uherce und den u igarischen w ' c Q za ■ S < bmid / a > ^ uk * *• J 
Grenzkamm bis Sturzica, mit Bertlck- 1881 > w 8ce > str ' 200 ' 2 z * n 4i 
sichtignng einiger Paralieldurchschnitte ZAJĄCZKOWSKI Wład. dr. prof. . 
(Jahrbuch der k. k. geol. Reichsan- r .ya wyznaczników o p wymi 
stalt, 1880 Heft 4). Wien, Druck von lj (Odbitka z tomu VI Pamiętnika 
J. C. Fischer et Comp., 1880, w 4ce,| dział « matem.-przyr Akademii ui 
8 t r# je. ^Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,* 

WABTENBESG- Pelis ks. Mowa ku ^większej, str - 31 - 
czci św. p. ks. Jana Koźmiana, kano- Zbiór pamiętników do historyi 
nika archikatedry poznańskiej, proto -Stania polskiego z roku 1803/3] 
notaryusza apostolskiego , prałata do- 1 sz >* H* Lwów, nakł. dra T. Raj 
mowego Jego Świątobliwości ojca św.,J£°> * związkowa druk., 1880, w 
podczas nabożeństwa przy odsłonięciu \ 8 * r ' *60 320. 
pomnika dnia 16 listopada 1880 r. A Cały dochód przeznaczony na ws] 
miana w archikatedralnym kościele poz- \ weteranów z r. 1831. ^ 
nańskim. Gniezno, nakł. komitetu po A **&*** ™* *? mi > " a ^ żd 
mnikoweeo druk. J B. Lamrieffo rzymsko-katolickie dla młodzieży 8 

1UC a ,„ fl ! fl a4 .„ on Anty- Kraków, nakł. J. M. Himmelt 

lSoU, w oce, str. óv. s , J . w ' .. - oc >^ 

Dochód przeznaczony na bułgarską mi- drwk ; W - Korneckiego, 1 880, w 
syą księży Zmartwychwstańców. \ małej, str. 320. 1 złr. 

WIERCISZEWSKI Wł. ks. Dwanaście <j ZOLL Fryderyk. O prawie na r 
kazań na uroczystości. Kraków, nakł. j własnej , jus in re propria , ze I 
autora, druk. Fischera i Weindlinga, < wiska prawa rzymskiego (Od 
1880, w 8ce małej, str. 140 i 1 nl.jz XIII tomu Rozpraw Wydziału hi 

— Żywoty świętych: Czasy śre-^filoz. Akademii umiej.). Kraków, 
dniowieczne, zeszyt VIII i IX, Kra A Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 5< Kraków, 1 marca 1881. 43 NAKŁADEM KSIĘGARNI 

F. H. RICHIMA (H. ALTENBERG) we LWOWIE 

wyjdzie na początku marca 1881: 

A. MICKIEWICZA PAN TADEUSZ, 

wydanie wytworne w formacie imperial- ąuarto, 

z illustracyami M« E. Andriollego, 

w 12tu miesięcznych zeszytach a 1 złr. 80 cnt. - 3 marki = 1 rsr. 50 kop. 

B^* Prenumeratę przyjmują wszystkie księgarnie. — W Warszawie skład 
główny w księgarni Panów Gebethnera i "Wolffa. 

Pierwszy zeszyt bęJzie do przejrzenia w każdej celniejszej księgarni. 

Prospekta otrzymać można na żądanie bezpłatnie franco. Księgarnia JOZEFA JOLOWICZA w POZNANIU poszukuje: 

PBTBI CLUNIACENSIS Sermo de laudibus sepulchri Christi, ed. V. Mirkievicius. 
Cracoviae, 1760, fol., str. 16. — RINGELTAUBE, Griindliche Naehricht von poln. 
Bibeln. — OSTERMEYER, Litthanische Lieder. Koenigsberg, 1795. — KARŁO- 
WICE, O języku litewskim. Kraków, 1875. — NECZAJ, Głos od Ukrainy. Kraków, 
1880. — ASNYK, Kantata na jubileusz Kraszewskiego. Kraków, 1879. — BEŁZA, 
Kraszewskiemu. Lwów, 1879.'— ANTONIEWICZ, Do Kraszewskiego. Kraków, 
1879. - WEBER, Na pamiątkę Kraszewskiemu. Kraków, 1879. — BĄKOWSKI, 
Mięczaki zebrane na Podolu. — Pogrzeb Kościuszki. Kraków, 1880. — GRAJ- 
NERT, Zapiski etnograficzne z okolic Wielunia i Radomska. — TREJDOSIEWICZ, 
porfirze w Król. polskićm. Kraków, 1880. 

Oferty uprasza się wprost pocztą. 

PRZYRODA I PRZEMYSŁ, tygodnik popularno - nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 1 1 złr., w W. ks. Poznańskićm 24 marek. 

Treść nrów 31—34 z dnia 27 stycznia — 17 lutego 1881: Przyczynki do 
dziejów przyrodniczych Polski w czasach najdawniejszych do w. XV włącznie, 
spisał E. Świeżawski (31—33); Geograficzne rozmieszczenie zwierząt i zmiany na 
powierzchni ziemi w związku z nićm będące, przez A. K. Wallace'a, przełożył dr. 

A. Wrześniowski (31—34); Nowa metoda badań chemiczno-analitycznych , streścił 
Br. Pawlewski (31); O przyrządzaniu pokarmów, przez J. Wiela, streścił dr. J. Po- 
lak (31—34); Rzut oka na dziejowy podział przyrody, skreślił A. Skórkowski (32); 
Śmierć Cartera i Cadenheada (32) ; Cmentarzysko Wierzbickie (gub. siedlecka), podał 

B. Eichler (33) ; Drobni królikowie afrykańscy (33) ; Odezwa wydawnictwa „Pa- 
miętnika fizyograticznego" (34); Sprawozdanie z posiedzeń Akademii umiejętności 
w Krakowie (34) ; Kolej żelazna linowa w Pittsburgu (34) ; Krążek Reese'go (34) ; 
Narząd powonienia u owadów (34); Loiy Eskimosów w Europie (34); Kronika. 44 Przewodnik bibliograficzny. SAWCZYNSKA. Dzieje najnowsze, 17 
1871. 1 złr. 20 cnt. 

OLLENDORF. Gram. franc. p. Świtl 
skiego. Opraw. 1 złr. 60 — Klucz 6C 

LENARTOWICZ Teof. Poezye, 4 fc 
wyd. wspaniałe na wel. pap. Kral 
Cena 8 złr., opraw. 10 złr. 

Zmiłuj sie nad nami, książka do 
d lenia cfla młodzieży w eleganck. i Księgarnia J. H. HIHHEŁBLADA w KRAKOWIE 

poleca świeżo wyszłe oryginalne paryskie wydanie kompletne 

DZIEŁ ADAMA MICKIEWICZ 

w O tomach, odznaczające sie dobrym drukiem, na pięknym papierze. 
Cena (licząc tom po 1 złr. 75 cnt.) lO złr. 50 cnt. 

Tomy V i VI, zawierające: Poezye pośmiertne, utwory świeżo wydi 
jako te*ż i tłómaczenia (Konfederaci Barscy dramat, artykuły polit. etc), jcs 
w możności dostarczyć osobno posiadaczom dawniejszej 4 -tomowej edjcyi, ce 
dokompletowania, po cenie 3 złr. 50 cnt. za oba tomy. 

Wydanie niniejsze proszę nie identyfikować z niekompletną Iwo w 8 
paryską edycyą o bladym druku i cienkim papierze, a kosztującą mimo to 
1 złr. 80 cnt. za tom. 

Również polecam własne wydawnictwa: 

ABC w 24 kolor. obr. królów polskich 

i sław. ludzi. 1 złr. 
COOPER. Poszukiwacz barci, przygody 

osadników w lasach północno - zach. 

Ameryki, z 6-cionia kolor. ryć. Ozdób. 

opr. 2 złr. 
MECHERZYNSKI. Literatura, nowe wyd. 

2 złr. 
— Tegoż Przykłady i Wzory, 2 tomy. 

3 złr. 85 cnt. ..__„_ _ 

NEPOS Kom. Żywoty znakom, mężów, i Opr. w płótno ze złoconymi brzeg 

dosłowny przekład Al. Sg. 60 cnt. | i wyciskami 1 złr. 

Nakładem księgarni i składu nut - 

E. ORZESZKOWEJ i Sp. w WILNIE 

wyszły następujące dzieła: j 

KARŁOWICZ J. „Poradnik dla osób wybierających książki '{ 

dzieci i młodzieży", kop. 40. ' 

KONOPNICKA M. „Z przeszłości", fragmenty dramatycri 

kop. 90. 
KOSCIAŁKOWSKA W. Z. „Władysław Syrokomla", studyl 

literackie, kop. 30. ' 

LUBOWSKI E. „Sąd honorowy", komedya w 5ciu a 

kop. 90. 
ORZESZKOWA E. „Patryotyzm i kosmopolityzm", stud; 

społeczne, rs. 1.20. 
— „Pokociło się" i „Dam nogę", obrazek z życia d 

braci, kop. 30. 
PRZYBOROWSKI W. „Włościanie u nas i gdziein 

szkice historyczne, rs. 1.50. 

Powyższe dzieła są 'do nabycia we wszystkich znaczniejszych 

niach w kraju i za granicą. 

iSkład, główny na Królestwo 'polskie w księgarni Gebethnera i W( Kraków, 1 marca 18Ś1. " 45 TJeasąoyełi si<^ po niemiecku 

i pragnących czytaniem nabyć w tym języku praktycznej biegłości, zwraca się 
uwagę na upoważnione przez Jubilata wydawnictwo A. Hartlebena w Wiedniu: 
„Ausgew&hlte Werke von J. I. Kraszewski" (Wybór pism J. I. Kraszew- 
skiego), którego jeszcze w ciągu bieżącego roku kilka tomów wyjdzie. 

Właśnie opuściły* prasę i znajdują się już w handlu księgarskim tom I— VIII, 
zawierające w przekładzie niemieckim następujące powieści Jubilata: 

Die Grafin Cosel, historischer Roman, 2 tomy. 3 złr. 30 cnt. 

Ulana, eine Dorfgeschichte , 1 tom. 1 złr. 10 cnt. 

Sphinx, Roman in sechs Biłchern, 3 tomy. 5 złr. 

Der dritte Mai, Stahl und Stein, 1 tom. 1 złr. 10 cnt. 

Wie Herr Paul freite, 1 tom. 1 złr. 65 cnt. 

Adres wydawnictwa: A. Hartleben, Verlagsbuchhandlung in Wien, 
I. Wallfischgasse- 1, Eckhaus der Kdrtnerstrasse. 

KfiOoYj czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs. , z przesyłką 
3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt, z przes. 4 złr.; we Lwowie 3 złr. 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2 1 /, talara. 

Treść nrów 813—816 z dnia 27 stycznia— 17 lutego 1881 : Kuningas, powieść 
z podań litewskich, przez J. I. Kraszewskiego (813—816) ; Urywek, Sclayus saltans, 
wiersze M. Konopnickiej (813, 815); Teatr mały (813); Otylia Sklenarzowa - Mała, 
artystka sceny czeskiej w Hradze, przez E. Jelinka (813); Eliza Orzeszkowa, przez 
W. Z. Kościałkowska. (813, 814) ; Do redakcyi, przez H. Malinowskiego (813) ; Wy- 
kaz pseudonimów, używanych przez autorów polskich, ułożył E. Minkowiecki (813, 
815, 816) ; Antoni Edward Odyniec, przez A. Pługa (814) ; Kazanie w górach tyrol- 
skich, przez A. P. (814); Kałamarz, ofiarowany Odyńcowi w 77 rocznica urodzenia 
i rysunek Andriollego z Albumu pamiątkowego, przez A. P. (814); Zapis Tadeusza 
Kościuszki, przez dra K. Benniego (814); Ulica Rybaki, przez W. (815); Dr. An- 
drzej Rydzowski (815); Kornel Krzeczunowicz (815); Porwanie Heleny, przez p. 
(815); Synagoga w Turynie (816); Dr. Teodor Tripplin, przez Anielę Tripplinówng, 
(816) ; Dr. Mikołaj Zyblikiewicz (816) ; Ludwik August Blanąui (816) ; Dr. Stanisław 
Chomętowski, przez dra Z. Dobieszewskiego (816); Na zawsze (816); Listy z Sera- 
jewa, przez S. M. (813 — 815): Kronika paryska, przez Nekandę (813); Korespon- 
dencye ze Lwowa, Wiednia, Poznania (814) ; Listy włoskie, przez W. K. (815, 816) ; 
Przegląd polityczny; Przegląd artystyczny, przez H. Struvego; Przegląd literacki, 
przez T. Korzona; Przegląd teatralny, przez M. G.; Kronika wiadomości przyrod- 
niczych, przez M. J. Z.; Wiadomości bieżące z pola literatury, nauki i sztuki; 
Pokłosie ; Dodatek : Kochanka, przez J. Claretie ; Polacy w Kalabryi, przez j*ednego 
z jedenastu, dra T. Tripplina. 

oZKOŁ A.j tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 5— 8 z dnia 29 stycznia — 19 lutego 1881: Ankieta w sprawie 
reformy szkół ludowych (5, 6); O metodzie i zakresie nauki historyi naturalnej 
w szkołach ludowych 4-klasowych, przez T. Tokarskiego (5—8) ; Statystyka języ- 
kowa, przez dra T. G. (6); Prawidła wychowania domowego, kilka uwag dla ro- 
dziców, podług Lauckharda (7, 8) ; Pojednanie, powiastka z życia nauczycielskiego, 
przez Z. Sawczyńskiego (8); Sprawy Towarzystwa pedagogicznego; Inseraty. rrt: wrummenu taeum 

Gebetbnera i Wolfa w "Warszawie: mmi im lLBiBił ir. mm m.< ,**** lunie lnT-*. 

0?na 2--fi "•>mii«r -1 nitu? = i ar ;•• 
*-w*f «m«fani*Ti» f.r>miŁi lana ? -^.-gtrra . ?<»!ii£t VWH.v*r > >*»s;:ui Pff^^iAffu irfimr . •rtsilinn araitaĆŁ ?ii jC3» & szsrcfa? i ; Tan Zł i 17. i**1^ >h#y» j^*F!or* Uuoice T^r* ii j mina. ^ : jeifc» 
**7 'VMp«7 ?".Tin* ąr>»fLBraw:e!iLa imamratiŁ*^. Ubogi] JIJMY NEAPOLITANSK1Ę Am ^r^^ Klemensa 

I nn»*i **". łio. = antecki 

lir. > nir. egro MIESZKO STARY i JEGO WIEK. 

jup*tł STAilSŁAW SIOLKJL pr*4* »r»j*iteZ6na ndurrofŁ} przez Towariyiry > hiao>ty?in*> - 
z ĄnwsrytAm, ^rw^o^rjtjąrjm Xieazka >c*r*r> w*3ir w^oó 
** patynie kttec&rj kaiwfcwł!. oraz tabłica ę«i*aI«>ęKxni Ptastów 

Ceaa 4 ruble = 5 iłr. witóronki! 
i Snrykowk Michała Bsbrzyftskiegs, 

profesora Uniw. Jagiellońskiego, DZIEJ 

I w zarysie 

wydanie drugie , znacznie zwiększone. Cena za 2 tomy 4 ruble 

Tom ligi wyjdzie w marcu r. b. = 5 K. J. S. PORTIUSA 

]* rasę wodnik gry szachowej 

% fttego wydania niemieckiego przełożył Stanisław Tomaszewski 1 rubel. y y s *s s" s- * - BAMUŁTOWIE, 

jiowicnr wHpółczeBna przez J. I. Kraszewskiego 1 rubel 35 kop. Ir Kraków, 1 marca 1881. 47 Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wyszły i są do nabycia 

w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we LWOWIE, plac Maryacki 1. 9, I piętro: 

BENONI. Zeszyt kartograficzny, część I. Galicy a, wydanie 5te, 1881. Cena exem- 

plarza 10 cnt. 
BEŁZA. Dzieci i ptaszki, 12 obrazków z maleńkiego świata (wierszem), z 6 ilustr. 

w texcie, I tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881. Cena exemplarza oprawnego 

z ozdobną winieta 36 cnt. 
0^ Dziełko to szczególnie przydatne na nagrody dla młodzieży. 

RÓHRING. Sadownictwo, z 54 ilustr. w texcie i tablicą litografowaną , 1881. Cena 

exemplarza 60 cnt. 

Pod prasą, wyjdzie niebawem: 
BENONI i TATOMIR. Krótki rys geografii do użytku szkolnego, z 12 ilustr. 

w texcie, objaśniającymi najważniejsze ustępy z geografii matematycznej 

i fizycznej. Cena exemplarza 56 cnt. Nakładem księgarni antykwarskiej i składu nut 
I. eona FROM-MERA. w KRAKOWIE, 

przy ul. Szewskiej, wyszedł: 
SIEBER Maurycy. Pierwszy wieniec polski, potpourri z pieśni patryotycznych, 
z orkiestry ułożone na fortepian przez kompozytora. Cena t złr. W komisie J. B. LANGIEGO w GNIEŹNIE, do nabycia we wszystkich księgarniach: 

PML|D Ii Mttll'»®WO 

zachodnio - północnych 

pomiędzy Łabą (Elbą) a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na 
widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych, 

przez dra SIENIAWSKIEGO, 

członka honorowego Towarzystwa naukowego w Toruniu. 

Cena 1*1 marek. CZASOPISMO techniczne, organ Towarzystwa technicz- 
nego krakowskiego, wychodzi Igo każdego miesiąca w Krakowie, pod 
łedakcyą prof. Wład. Rozwadowskiego. 

Wff* Prenumerata roczna : 4 złr. = 4 ruble = 8 marek ; kwartalna 1 złr. = 
1 rubel =2 marki. — Biuro redakcyi i administracyi: Muzeum techniczno- 
Przemysłowe w Krakowie. PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi 

H Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna 
przesyłką: 7 złr. =f 6 rs. = 20 marek. 

Treść nrów 3-6 z dnia 19 stycznia — 9 lutego 1881: Ustawa galicyjska 
lichwie wobec praktyki sądowćj, przez J. Łozińskiego (3-6); Przegląd tygod- 
iowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego 
administracyjnego; Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia. 

Nrów 52—53 z r. 1880 i 1 - 2 z r. 1881 nie otrzymała red. „Przew. bibliogr." 4& Przewodnik bibliograficzny. i . ■ i _ _. Księgarnia G, Gebethnera i Spółl w KRAKOWIE: ODRODZENIE I REFORMACYA pięć prelekcyj publicznych, mianych r. 1880 w Krakom 

przez Józefa Szujskiego, 

wydanie objaśnione przypisami. 1 złr. 20 cnt. 

Mapa geologiczna Wołynia, 

wykonana przez 

Gotfryda Ossowskiego, 

według badań jego z lat 1860 — 1874, 

folio królewskie chromolitografowane. 12 złr. 

Czesława Poezyj tomik II. 

80 cnt. 

Nasze kwiaty polne , 

napisał Szymon M atusia k. 

25 cnt. 

Rytwiany i Ich dziedzice, 

przez Ludwika Powidaja. — 40 cnt 

Iii KULlli JT Ul A I J&AJRJliJEl 

(1794 f 1850), 
przez Earola Estreichera. — 25 cnt. 

3D-W.A.J- "FOT-iSClT &£ ALAR! 

(Bracia Siemianowscy), 

napisał W. J. WdowiSZewski. — 1 złr. 20 cnt 
Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłoi 
Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego StelcU. i 


PRZEWODNIK BIBLIOG 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tóż czytających i kupujących książki. 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości %— 1% arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnŁ; y a rocznie 50 
cnt, z przesyłką 62 cnt.; J / 4 rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt.; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą y i0 cześć strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

IV. 1TOWE KSIĄŻKI. 4. 

Kraków y 1 kwietnia 1881. 

ANCZYC Wł. Ł. Oraczyja Bonifaczego { A. Baranieckiego (str. 548—556) ; Z dzie- 
Piszcałki, organiszty parafije Pędzi- £ziuy P^yrody i wynalazków, przez St. 
«v« i -a' -a- c i • ?Kramsztyka (str. 557—565): August Ma- 

chowskiej, wypowiedziana na fesztynie riettet p £ zoz Badlińskfcgo (itr. 566-570); 

wydanym przez miasto Kraków na \ Rozbiory i sprawozdania : 1. T. Ziemijckie- 
cześć Mikołaja Zyblikiewicza, b. pre-sgo Teorya wpływów kultury fenickiej, 

zydenta m. Krakowa, marszałka kra- Ę J^ TZ ^ e " 2 "fa^j a -diSSMu? 
jewego, d. 28 stycznia (tak! zamiast L^J/t. "wierzbowsTiego , T%? Wk- 
łutego) 1881 r. (Kraków, druk. Wł Łabowskiego Synopsis legatorum, przez St 
Aiczyca i Sp.), 1881, fol., 13 półar- \ Lukasa, 4. Goethego Faust w przekładzie 
tuszy drukowanych po jednej stronie, £; Jezierskiego (str. 571-582); Wrażenia 
j A \ . , * r j o ><, literackie : Kronika miesięczna, 

do nalepienia w rulon. AZEaLW ^^ ^ ^ Lapi> 

Association des anciens ćleves de l'ó- powieść historyczna w przekładzie Jó- 
cole polonaise : Proces-verbal de Tassem- ze f a Korzeniowskiego (Biblioteka naj- 
Ijlłe semestrielle du 6 Fóvrier 1881, | celniejszych utworów). Warszawa, nakł. 
dii-septieme annee no 31, bulletin no i druk.. S. Lewentala, 1880, w 8ce, 
12. Paris, imp. C. Zabieha, 1881, 8 t r . 354. 1 rubel 50 kop. 
W8ce większej, str. 43. 1 frank. j BĄE0WSK Józefi Mięczaki zebrane 

Ateneum, pismo naukowe i literackie, na p dolu na stepie Pantalichy i w Tou* 
pod redakcyą P. Chmielowskiego, ze- trach w r. ,188u (Odbitka z tomu XV 
tzyt marcowy r. 1881. Warszawa, wy- Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii 
dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowa- umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag. , 
lewskiego, w 8ce większej, str. 397— 606. 1881, w 8ce, str. 13. 

P T * J&*Z&°*& kl *£7 czn £> prz £ z BARTOSZEWICZ Julian. Dzieła, tom 
r,R. (str. 397—406): Obraz filozofii współ- S v ^ i i"/ ¥*««**. > 

ezesnćj, przez F. K. (c. d., str. 407-442) ; X : Stud y a historyczne i literackie, tom 
Przybłędy, no wella Sewera (dok., str. 443— III. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, 
467) ; Brandeburgia i Polska w pierwszych druk. F. K. Pobudkiewicza (A. Ko- 
latech po traktacie oliwskiro, przez K. Ja- zianskiego) Warszawa, Gebethner i 
rochowskiego (dok., str. 468—494); Listy 5.^ ,«. ° '' , 7 , AA . H , 

jzeskie, • przez Gablera (str. 495-522); Wolff > 1881, w 8ce, str. 400 i 1 ni. 
Wrażenia z podróży po południowych oko- \ 3 złr. 50 cnt. 

icach Królestwa polskiego, przez Br. Rejch- < Treść : Warszawa i Kraków ; Wawrzy- 
nana (dok., ctr. 533—547); Pomysły ma- 5 nieć Słupski Bandura, kandydat do korony 
ematyczne Hoene- Wrońskiego, przez AL opolskiej; Szwedzi w Warszawie r. 1655; 60 Przewodnik bibliograficzny. 

Księga protokołów Franciszkanów prowin- 1 kład A. Gorajskić i (c. d. , str. 375—! 
cvi niskiej od r. 1625—1650; Jan Stan w O najważniejszych odkryciach geo/ 
sław Jabłonowski , wojewoda ruski i jego > cznych w r. 1880, przez W. Nałkowsl 
dziełko Skrupuł bez skrupułu ; Co zna- 1 (str. 391—410) ; Nowe dokumenty do 
czyła i gdzie Dyła Ukraina; Mazowsze-Ma- \jów apostołów słowiańskich, przez 
żury czćm się od innych krajów i miesz- < Grabowskiego (str. 410—411) ; Zdol 
kańców polskich odznaczały ; Prawo o elek- ? Babilonu przez Cyrusa według owocz 
cyi , ustęp z dziejów cywilizacyi narodu ; > kroniki babilońskiej, przez I. Radlińsl 
Bitwa pod Beresteczkiem 20-30 czerwca | (str. 411 — 423) ; Wycieczka do Biało* 
r. 1651; Anna z Sapiehów Jabłonowska; \ przez Z. Glogera (str. 424-432); Prz< 
Czy Przecław Lanckoroński był hetmanem ( piśmiennictwa : 1. L. Striimpells Psyc 
kozaczyzny; Kniaź i książę. Mogische Paedagogik, przez H. Stru 

BENONI Z. I T ATOMIE Ł. Krótki rys 2. Listy Pogodina, przez A. A. Kryń 
geografii do użytku szkolnego ułożyli Pł^S^ 
Karol Benom, profesor wyższej szkoły denC ya, przez I. Radlińskiego; J. A. t 
realnej we Lwowie, i Lucyan Tatomir A cickiego i W. Bogusławskiego (str. i 
profesor seminaryutn nauczycielskiego \ 466) ; Wiadomości bieżące , literackie 
we Lwowie. Lwów, nakł. Towarzystwa ukowe { artystyczne; Nekrologia, 
pedag., I związkowa druk., 1881, s BBAUNS Landr. a. D. Geschichte 
w 8ce, str. VII i 112, z 12 drzewo- Culmerlandes bis zum Thorner ] 
rytami w texcie. 56 cnt. den, 2 Auflage. Thorn, E. Laml 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- 1881, w 8ce, str. 226. 4 marki 
teratury europejstyej , pod kierunkiem \ BTOW1ŃSZI Adam Freiherr von dr. 
redakcyi Kłosów, zeszyt lutowy 1881.>waltung8gerichtshof8-Erkenntnisse 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewen-?§. 6 des Oesetzes vom 22 Oci 
tala, w 8ce, str. 113—192, XVII— 48 1875 K. G. B. ex 1876 Nr. 36 
i 33 — 80. sschflpft, ohne yorausgegangene mtt 

Treść: Komedya ludzka, przez Honoryu- 1 che Verhandlung, I Heft Jabn 
sza Balzaca, tom III ark 8 -12; Pieśń 1876 _i 878 . W ien, Manz, 1881, w 
o Niebelungach w przekładzie A. Sza-? TV Q . ' f *"" x » w 

brańskiego, ark. 2 i 3; Komedye wybrane ? 8tr * AV > 14 ° i 1 ni. 1 złr. 
Lope di Vegi w przekładzie J. A. Świc- s Catalogue des volumes existaiił 
cickiego, ark. 3-5. double k , a bibliot heque publiąa 

- uniwersalna, wydawana przez Wim j ^^ wib 4 ^ * ; 

Adama Kaczurbę, zeszyt marcowy r. j , ' l880 8 ' *:* « 

1881 Tarnów nakł wvdawcv druk H arowcewa » 188U j w oce > 8lr ' a 

J. Pisza, w 8ce, str. 33—40, 47 — 78,5 «„«,«»««»«»» <m i. u l a 
347—394 i 6 < CH 0TZ0WSS2 Wł. ks. lic. iw. i 

Treść: Utwor^ Goethego, ark. 1% (ko- P. 7f howaniu dzieci > s^ść nauk 
nieć); Jul. Słowacki, ark. 2; Niemcewicza wiedzianych na pasyach wielkiego 
Pamiętniki, ark. 2V 2 (koniec). jstu w katedrze poznańskiej 1880 

— warszawska, pismo poświęconej Poznań, nakł. i jdruk. J. Leitgeł 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod < 1881, w 8ce, str. 219. 2 markŁ 
redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt COLLINS Wilkie. Siła przeznaa* 
marcowy r. 1881. Warszawa, Gebeth- Armadale, powieść, tłómaczenie i i 
ner i Wolff, druk. J. Bergera, w 8ce, gielskiego, tom I— III. Warszawa, 11 

str ^_ 3 . 2 , 9 "7 488 - , . , . M - Orgelbranda, druk. S. Orgel 

.Treść: Apoteoza człowieka i wznowię^ ó 18gl w 8ce fój gtr# 

me dualizmu wschodniego w filozofii współ- *„ • »q« q ki J; 

czesnej, przez S. Smolikowskiego (str. >4Ub i ó)dó. 6 ruble. 
329—356); Nowo odnaleziony pomnik piś-5 DEOTYMA Wiersz odczytany a 
miennictwa polskiego, przez Zdzisława danvm nrzpz hvwatfili knkm 
Dębskiego (str. 357-362) ; Przegląd tea- °f nym *™ Z ° by wa ™! . "f™ 
tralny, przez R. W. (str. 363 -374); Siostra «}• marszałka dra Zybhkiewicaa 1 
miłosierdzia, powieść E. Castelara, prze-? kiennicach dnia 28 lutego 188 Kraków, 1 kwietnia 1881. 51 (Odbitka z Czasu). Kraków, druk. Cza- 1 GBAJNEBT Józef. Powiastki history- 
su, 1881, w 8ce, str. 2 ni. \ czne dla młodzieży i ludu naszego, 

DSSLY8. Dla serca i sumienia albo \ książeczka 2ga. Warszawa, nakł. au- 
różowa podwiązka, przekład z fran- stora, druk. E. Skiwskiego, 1881, w 16ce, 
coskiego. Warszawa, nakł. i druk. J. j 8 * r « 79. 10 kop. 
Kaufmana, 1880, w 8ce małej, str. 223 > GUSTAWICZ Bronisław. Wycieczka 
(przez pomyłkę 222). 1 rubel. \w Czorsztyńskie, skreślił czło- 

DTOAJEWSK1 Julian dr. Redę Seiner > nek c. k. geograficznego Towarzystwa 
Eicellenz des Herrn Finanzministers w Wiedniu. Warszawa, nakł. F. Suli- 

Ritter von gehalten in der 120 mierskiego, druk. Wieku, 1881, w 8će 

Sitzung des Abgeordnetenhauses amj m ^j, str. 271. 1 rubel. 

11 M&rz 1881. Wien, k. k. Hof- und! HAłHJSZ Jan. Antoniego Krasnowol- 

Staatsdruckerei , 1881, w 4ce, str. 7. jskiego Język ludowy polski w ziemi 

DYBOWSKI Władysław dr. Przysłowia chełmińskiej , ocenił (Odbitka 

białoruskie z powiatu Nowogrodzkiego z II zeszytu Przeglądu akademickiego). 
(Odbitka ze Zbioru wiadomości do an-< Kraków, związkowa druk., 1881, w 8ce, 
topologii kraj'., tom V dział 3). Kra- 1 str. 6. 

ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, HEYSB Paweł. Wybór pism: Sabinki, 
str. 23. \ Samotna, Odrodzenie, Annina, Wdówka 

DBEDTOZY0B1 Włodzimierz hr. Muzę- z Pizy, Węgierska hrabina, Męczennik 
um imienia Dzieduszyckich we Lwowie, wyobraźni Dziecię wieszczek (Biblio- 
Lwów, I związkowa druk., 1880, w 8ce, teka najcelniejszych utworów). War- 
str. XXXTX, 206, 8 ni., 36 i 3 tablice 8zaw *> nakŁ l druk - S - Lewentala, 
ryma^ówT 1879/80, w 8ce, str. 97, 168 i 1 ni., 

Ptaki, zebrał, oznaczył i spisał Włodzim. > 58. I nibel. 
hr. Dzieduszycki. S Historya o Gryzeldzie i margrabi 

E. Gk Przemówienie przy złożeniu e Walterze, z książek dla ludu przez 
do grobu zwłok św. p. Karola Pod- < Marbacha wydanych. Wadowice , nakł. 
lewskiego, urodzonego w r. 1814, zmar-si czcionkami Fr. Fołtyna, 1881, w 8ce 
łego w Krakowie w dniu 27 grudnia > małej, str. 36. 

1880 r. , przez G. E. Kraków, nakł. j JBAN pATO (BICHTEE Pr.). Hesperus, 
druk. związkowej , w 8ce , str. ni. 4. biografia , przekład M. Bogdanowicza. 

Baoyklopedya wychowawcza, pod re- -Warszawa, wydawnictwo A. Wiśli- 
dakcyą J. T. Lubomirskiego, E. Sta-<ckiego 28, 29 i 20, druk. Przeglądu 
wigkiego, S. Przystańskiego i J. K.s tygodniowego, 1881) w 16ce, str. 
Plebańskiego, tomu I zeszyt 7 (Astro- > 236. 36 kop. 

nomia — Austrya). Warszawa , Gebeth- JEZIEBSEI Michał. Pani podkomorzy- 

j ner i Wolff, druk. J. Sikorkiego, 1881, | na? opowiadanie historyczne z czasów 

I w 8ce większej, str. 481 — 560. i panowania Jana Kazimierza. Warszawa, 

i raillZOE dr. prof. Prawo handlowe : < nakł. A. H. Kleisingera, druk. E. Skiw- 

1 O przedsiębiorstwie komisowe* m, o spe-śskiego, 1881, w 8ce małej, str. 1 ni. 

dytorstwie, o przewożnictwie , wy->i 207. 75 kop. 

kład..... (Kraków), 1881, w 4ce, JOBDAN H. dr. Uwagi z powodu szęrze- 

Btr. 103 litogr. 1 złr. 4 cnt. | n i a 8 ję chorób połogowych pomiędzy 

GAWALEWICZ M. Po drodze, humo- > ludnością żydowską w Krakowie (Od- 
reska sceniczna w jednym akcie, ory- < bitka z Przeglądu lekarskiego). Kra- 
ginalnie napisana. Warszawa, druk. J.śków, druk. Uniw, Jag., 1881, w 8ce, 
Ungra, 1881, w 16ce, str. 54. 40 kopo str. 16» Przewodnik bibliograficzny, Jubileusi pięćdziesiątletni powstania 
narodowego 29 listopada 1830, obcho- 
dzony w Paryżu w r. 1880. Paryż, 
druk. Reiffa, 1881, w 8ce, str. 39. 

JUSZEIEW1CZ Ant. Svotbinó reda 
lutiyćiu !ietuviu, suraiyta par A n taną 
JuSkevićc 1870 metusc. Kazan, tipogr. 
impier. Uniwiersitieta , 1880, w 8ce, 
str. 120 i 1 ni. 1 rubel. 

E. H. Listy z Ukrainy (Odbitka 
z Czasu). Kraków, druk, Czasu, 1881, 
w 6ce małej, str. 28 i 1 ni. 

SOCZYŃSKI Kichał. Ustawa sądowa 
dla Galicyi zachodniej w poprawnem 
wydania, z dołożeniem odpowiednich 
paragrafów powszechnej ustawy sądo- 
wej, z przytoczeniem wszystkich zmian 
dotąd zaszłych, z dodaniem ustaw i 
rozporządzeń późniejszych tudzież jn 
dykatury sądu najwyższego, opraco- 
wana przez b. prof. Uniw. Jag. 

(Kodes procedury cywilnej, zeszyt I 
§§. 1 — 395). Kraków, nakł. wydawcy, 
druk. Wl. L. Anczyca i Sp. , 1881, 
w 16ee, str. 320,' XV i 150. 3 złr. 

KOHOPWCZA ICarya. Poezye. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra- 
ków, druk. Wł. Ł. Anczyca i Sp , 
1881, w 8ce malej, str. 307. 

Kosmos, czasopismo polskiego Towa- 
rzystwa przyrodników imienia Koper- 
nika, pod redakcyą prof. dra Br. Ra- 
dziszewskiego, zeszyt II z r. 1881. 
Lwów, I związkowa druk., w bce, str. 
49—88. 

'Treść: Wyciąg z protokołów posiedzeń 
Towarzystwa; Proces inkwizyeyjny Gali-; 
leusza podług najnowszych badań, odczyt 
prof. J. h. Frankego (str. 56—63) ; Braegi ] 
Dniestru na Podolu galicyjskićm , przea 
dra E. Dunikowskiego (str. 63-69); No- 
tatki naukowe, prze* J. Niedżwieckiego ; 
Muzeum im. Dziednszyckich we Lwowie, 
przez L. Hodoiego; Warszawski gabinet 
zoologiczny, przez L. Hodoiego ; Słówko i 
o reklamie, przez fi. Zubera; Kronika na- ; 
nkowa, przez L. Hodoiego, B. Zubera i II. ; 
D. Wasowieza; Wiadomości bieżące. < 

MAJEWSKI Alfr. Uber die Wirkun-j 
gen der gehra uch lich sten Antineptica ; 
anf einige Contagien, Inauguraldisser- J tation. Dorpat, Karów, 1880, w 
str. 60 i 1 rycina. 1 marka 

KASIŃSKI Hubert nr. dr. Pas 
jako przyczyna chorób, z doswia 

] Iliami mikroskopowymi przy śi 
Drumonda, prelekcja publiczna n 
warszawskiego ratusza na dochód 
rolnyci, nazuaczona na dzień 27 n 
1881 r. Wiedeń, 11 marca 1881, 
str. 30 litogr. 

KBASIŃSEI Zygmunt. Listy do 
Montalemberta i A J-amartina, z 

, cuskiego na polskie przełożyła T 
Radońska. Poznań, nakt. J. Chocii 
skiego, czcionkami P. ChocieszyD 
go, 1881, w 8ce małej, str. 46 i 

'; 75 fenig. 

KEASZEWSKI J. I. Raptularz 
Mateusza Jasienieckiego, z orygi 

; przepisany mutatis mutandis. Wai 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, li 
J. Bergera, 1881, w 8ee małej, 
219. 1 rubel. 

; — Der verloreno Solin , eioe 
zahliiug aus dem Ende des XVIII Ji 
hunderts, ans dem Polnischen ub# 

■■ gen von Valerian Esncr, Band I nu 

;(Aus?ewahlte Werke von J. L I 

; szewski, autorisirte Ausgabe, Bani 

: und X). Wien, Pest, Leipzig, A. B 

I lebens Verlag , Druck von G. 6ł 
& Co., 1881, w 8ce małej, 8tr.il 

;i 220. 3 zlr. 30 ent. " 

KUBKA Kaciej ks. Żywot hi. Si 

mei, córki Leszka Białego, krdM 

halickiej i zakonnicy św. KM 

przez plebana skalskiego, i 

korzyści swoich parafian z i " 
nych źródeł zebrany i podany do di 
Warszawa, druk. Al. Pajei 
1880, w 16ce malej, str. 32. l^Jj 

KTTSZTELAH dr. Czas, przes 
wieczność ze stanowiska prr 
czego, rzecz czytana n 
członków Wydziału przyrodnie* 
warzystwa przyj, nauk 
Poznań, nakł. autora, druk. J-l 

gebra, 1881, w 8ce małej, i" 

80 fenig. Kraków, 1 kwietnia 1881. 53 LAM Jan. Koroniarz w Galicyi czyli | ŁAZABSK1 Mieczysław. O konstrukcyi 
powagi powiatowe, szkice współczesne, j punktów przecięcia krzywych rzędu 

wydanie trzecie. Kraków, nakł. Gebeth- 1 drugiego, napisał profesor wyż- 

nera i Sp., druk. Wł. L. Anczycajszej szkoły realnej w Stanisławowie 
iSp., 1881, w 8ce małej, str. 341. (Odbitka z tomu VIII Rozpraw Wy- 

— Wielki świat Capowic, powieść < działu matem, przyr. Akademii umiej.), 
współczesna, wydanie trzecie. Kraków, l Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, 
nakł. Gebethnera i Sp., Warszawa, s w 8ce, str. 13. 

Gebethner i Wolff, druk. Wł. L. An- ŁUSZEIEWICZ Antoni. O nauce języ- 
czyca i Sp., 1881, w 8ce małej, ^kó w w szkołach ludowych i średnich 
8tr. 218. \ (Odbitka ze Szkoły). Lwów, I związkowa 

LANGIE Fryderyk Albert. Ilistorya fi- s druk., 1880, w 8ce, str. 17. 15 cnt 
lozofii i jej znaczenie w teraźniejszości, \ ^ABRENŹ Walerya. Przesądy w wy- 
przełożył z trzeciego niemieckiego wy- * chowaniu, studyum pedagogiczne (Wy- 
dania Alexander Świętochowski, zeszyt j dawnictwa E Orzeszkowej i Sp., IX). 
1—3. Warszawa, nakł. B. Lesmana,j Wilno, druk. J. Blumowicza, 1881, 
druk. J. Goldmana, 1881, w 8ce, str. w g ce? str . 178. 1 rubel 20 kop. 

5 r 9 ?' 97 1 T" 192 ' ,93 - 256 ' Żakom- HATIUSzm & Zbiór rozporządzeń 
piet b rubli. < policyjnych dotyczących właścicieli po- 

LOUIS J. Przygoda kupców fraków. . miegzkanców m> War8zawy 

skieh w 1642 r. przez J. L. (Odbitka ułozony z po i e cenia oberpolicmajstra 

[ z Kalendarza J. Czecha na r 1881). m Warszawy orszaku Jego ces. Mości 

Kraków, nakł. 1 czcionkami druk. Cza- generał majora Baturlina (po po i sku 

su, 1881, w 16ce, sir. 14. , ro8y j s ku). Warszawa, druk. J. 

ŁTOŁAWA. P°?»?I<>na osada czyli D 1880 w 16 fitr# 4 nL , 20 ^ 

skutki rządności 1 niedbalstwa, P owia "S6o kop 

stka (Odbitka z Zorzy) Warszawa, ^ ^ ^ Elekrto-homeopa- 

druk. E. Skiwskiego, 1881, w 8ce ma- ^ zasady noW( y umie j ęt ności oraz 
łej, str. 65. 15 kop. \ wskazówki leczenia za pomocą jej 

LMOY-BEATOIEU Anatole, Un homme środktfw chorób objętych spisem alfa- 
d'etat Russe d'apres sa correspondance betycznym> prze kład z oryginału fran- 
mMite. Revue des deux mondes z 1 cuskieg0 Stanisławy z Kaczkowskich 
października 1880—15 lutego 1881, B y8zewskió j pomnożony z upoważnię- 
Paryż, w 8ce większej , str. 554-588, nia , ]r Mattei opigem wazn i e jszych 
827 — 858, 147 — 177, 413 — 440, ich 8ymp tomatów i dyagnozy według 

*TT^.! i 8 r,TT 9 • *. a Uz»eł znakomitych homeopatów. Kra- 

I. N. Jlilutine et Temancipation des serfs ; 5 , . r ,, . w i oełłWvAA +1*^**** A~ n \r 

ILN. Mflutine et la llussie, de Fernand ków > nakl 1 własność tłómacza, druk. 

pation des serfs a l'insurrection Polonaise ; Wł. L. Anczyca 1 Sp., 1881, w 8ce, 

IH. N. Milutine, la Russie et la Polognejstr. 2 ni., 643, VII, tablica w 4ce i 

en 1862 et 1863; IV. La mission de Nico- > portret autora. 

Us Milutine en Pologne; V. Nicolas Milu- S F ._ % , , u^i^i™ t-kw^l-: tt-^i 

tine, Tcherkasski et Samarine en Pologne; HEN J. Bolesław Jabłoński , Karol 

VL Les lois agraires d * Pologne et les \ Eugeniusz Tupy (Odbitka z Czasu). 

dernieres annóes de N. Milutine. 1 Kraków, nakł. Koła liter, artystycznego, 

ŁAPICZ1 Julian. Stosunki gminne druk. Czasu, 1881, w 8ce malej, str. 

w Królestwie polskióm i właściwy < 8. 10 cnt. 

kierunek ich rozwoju (Odbitka z Ate- s Cały dochód na pomnik poety w Pradze. 

neum). Warszawa, druk. K. Kowalew- > MILADOWSZI Florian. Blanc et noir. 

skiego, 1881, w 8ce większej, str. 95 \ Montbeliard, imp. Barbier freres, 1881 ; 

i 1 ni 75 kop. ^w 8ce, str. 23. 50 centim. stuiłtaa, dsratygooauk polaki pod re 
'lakeyą dra T. Bsrto wskicfo , aeszyt 
Z 1 marca 1861. Kraków, drzk. Wł_ 
L Auezyea i 8p, w 8ee, str. 321 — 400. 

Trese: Lodnośe Polski w r. 1791, pna 
T. Korzona (c d, atr. 321 -334); Oststan 
potyczka, nuwells Sewera (e. d., atr. 335— 
34«j; Wielka rezydenera i wielki ród, 
przez dra M. Sokołowskiego it i, atr. 
347-352); Góraictwo naftowe w GatieyL 
przez dra WŁ Szajaoebe (e. iL, atr. 353— 
861): Listy literackie a Paryia, przez J. 
8. Chamca (atr. 362-370); Przegląd bie- 
żący, przez Hreczeebe (atr. 371~378c Kry- 
tyki: 1. J. Bartoszewicza Dzieje pierwo- 
tne, przez Ł Jarocbowskiego, 2. dra W. ' 
Ochenkowskfego Englands Entwickermig, 
przez L. Lewandowskiego (atr. 379— 3921; 
Z Warazawy; Zapiski. 

— Tob, zeszyt z 15 marca 1881. 
Tamie, w 8ce, ztr. III i 401 —480. 

Treść: Ludność Polaki w r. 1791, przez 
T. Korzona (dok., atr. 401-410); Ostatnia 
potyczka, nowetla Sewera (dok., atr. 411— 
437); Bolesław Jabłoński, Karol Eugeniusz 
Tnpy, wspomnienie pośmiertne, przez Cze- 
•ława Jankowskiego (str. 438-442); Prze- 
gląd bieżący, przez Hreczeebe; Krytyki 
f sprawozdania: 1. J. Bartoszewicza Pier- 
wotne dzieje, przez K. Jarocbowsaicgo, 
2. dra W. Ocbenkowskiego Englands Ent- 
wiekelung, przez L. Lewandowskiego, 3. 
Czesława Poezye, przez L. (str. 451— 
470); Z Warszawy, przez M.; Odkrycia 
i wynalazki, przez Pr. Tomaszewskiego; 
Zapiski. 

ICTCIELSEt Jeny dr. Kandydatura IIo- 
zyuiza Da biskupstwo warmińskie w ro- : 
ku 1648 i 1549 (Odbitka z Przeglądu ; 
polskiego). Kraków, G. Gebethner i Sp., i 
druk, Czasu, 1881, w 8ce, str. 113. 1 alr. 

JTAMflZI Jówf, pojedynkach. War- 
nawa, druk. J. Sikorskiego, 1881,: 
w 8ce malej , str. 146 i IL 1 rubel 
80 kop. 

HIBKOJOWBKI Ludwik. Powieści i szki- j 
ce obyczajowe, tom I — III. Warszawa, : : 
nakł. i druk. J. Ungra, 1881, w 8cej 
małej, str. 846 i 1 ni. , 365 i 1 a\.,< 
S28 1 1 ni. 3 ruble. \ 

HITBIBITT E, Krynicki wyciąg igli- 
wiowy na kąpiele balsamiczne, wyrobi 

magistra farmacyi i aptekarza \ 

w Krynicy, Kraków, nakł. II. Kitri- J 
bida, druk. Czasu, 1881, w 16ce, str. 8.S Jrwa. wwzfiygodsik ptwwigron 
woza społcczarm. naakowym i 
efcńm. pod redakcją Hścasława ( 
■kiego, zeszyt a daia 1 marca 
Warszawa, drak. WŁ Dębskiego , 
str. 337—416. 

Treec; Tany w Azji, przez Kat 
rzyńskiego iw. 337-330); Literat 
skz w r. 1 jl?. przez Br. Grabo 
[t d_ str. 351- 359 1 ; Sa jednę karl 
IL Sienkiewicza :doŁ, str. 360—3' 
g»«t— H o nowościach przyrod 
przez J. Ocborowieza (str. 376 
W obronie prawdy {?), przez J. 1 
skiego (str. 391—400); Mieszani 
racko- artystyczne, przez Litwosa; 
bieżące, przez B. Mira. 

— Toi. zeszyt z 15 marca 
Tamie, w 8ce, str. 417—496. 

Treść: Centralizacja w państw! 
ezesnera, przez Jsnnsza (atr. 41' 
przywróceniu waluty metalicznej 
srryi, przez L. Pilsskiego (e. d. , at 
443); Nasi nowellisei, szkle z w 
snego piśmiennictwa, pzca W. Z. i 
kowskf (str. 444 — 459); Obcowanii 
ćmi II. W szkole, przez A. Dygasi 
(str. 460-466); Przyczynek do 
rodziny Jana III na podstawie paml 
księcia de Saint-Simon, przez Ud. 
skiego (str. 467-473); Niebieska 
wiersz Bogum. Aspisa (str. 474 
Sprawy bieżące, przez B. Mira (st 
490); Bach lite rocko -nauko wy : t. 
szewskiego Wypisy, 2. T. Blem 
metodzie rozpraw nad kweatyą 
ską ; 3. E. Orzeszkowej Pokooiio ai 
nogą, przez R. B. 

NOWOSIELSKI Teofil. Paryż pt 
rzchu czyli nocne życie paryski) 
łożył z angielskiego oryginała 
Warszawa, nakł. autora (?), G 
ner i Wolff, druk. S. Orgelbrap 
ndw, 1881, w 8ce małej, sto 
i 2 ni. 50 kop. 

0KS3A Th. i', La ąnestion grat 
que (Extrait dn Contetnporaia).'! 
imp. Leve, 1881, w 8ce, str. i§ 

Oltan największy złoty wosafj 
dzenia przed stolicą bożą, wyiiij 
Nowy Sącz, nakł. i drak. J.J 
1881, w 12ce, str. 660 i X1L>9 

Paeleri i przygotowania osi 
dła ludu wiejskiego. Warszaw,! Kraków, 1 kwietnia 1881. 55 

•wińskiego i 8. Niemiery, 1880, J Treść: Wspomnienie pośmiertne o św. 
, str. 13. 1% kop. Ih™' Mikrocie, przez S. M. (str -96-98); 

. . . * . . . > Walka w Polsce o stosunek kościoła do 

i zebranie treściwe głównych państwa od r. 1434—1440, przez Walen- 
wiary świętej Kraków, nakł. < tego Mikrota (str. 99 134) 3 Nasze kwiaty 

Miłkowskiogo, związkowa druk., R°l n0 > P r . zez Sz - Matusiaka (str. 135-155); 
„r ao« A ałll Ze * > Pojednanie, ustęp z XIX pieśni Iliady, w. 

w dJce, str. Ib. J 40— 144, przełożył Oswald Maryan Balzer 

I. Neueste Schulkarte der Pro- ? (str. 156—159) ; Prace naukowe młodzieży, 
hlesien. Langensalza, Beyer & \?™ z J - Hanusza (st*. 160-165) ; Kronika 
1881, w 4ce podłużnój, 1 karta te^ 01 "^ 5 Blbho S rafi * P™ aka - 
iitogr. 10 fenig. s — lwowski, pismo dwutygodniowe, 

Ase czyli zabawy w karty tak \ poświęcone sprawom religijnym, nau- 
iedynczych osób jak i dla to-śkowym, literackim i politycznym, pod 
wa. Kraków, nakł. J. Wildta, > redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 
tfetzgera i Wittiga w Lipsku, i zeszyt z dnia 1 marca 1881. Lwów, 
w 16ce, str. 147 i 4 ryciny. < druk. ludowa, w 8ce, str. 257 — 312. 
}0 cnt. S Treść : Semen Koreniuk (c. d.. str. 257— 

ta AUŁ Skarbowoś* w Pol- fg^ 

U dzieje za Stefana Batorego, chrzoś cian (c. d .f str. 269-274); Łowy ni 

iwił (Źródła dziej'owe, < grubego zwierza (c. d., str. 275—280) ; No- 

I). Warszawa, Gebetner i Wolff A ~ x1 "' ,A *"* ŁSU s * T " 1 "' nT! * 
. Bergera, 1881, w 8ce, str 

1 470. 3 rnble. świata katolickiego; Kronika. 

BACH V. dr- Urkunden des Ri-> — Toż, zeszyt z 15 marca 1881. 

Capitel - Archives in der fttr- ? Tamże, w 8ce, str. 313 — 376. 
Jzartoryskischen Bibliothek zu < Treść: Semen Koreniuk (c. d., str. 313— 
bte _____ 

str. 23. $ w poezyi (dok. , _ str. 325-330) ; 'Skargi Ży- 

ralstand der Geistlichkeit des<dów na nietolerancyą chrześcian (c. d., 

Breslau (k. k. Gsterr. Antheils) {£• ^T* 8 ^ . M J^°™* , S??( dok 1 ;» 8 *f- 
t_ ■.__« m _ ™ •* • i 334— 340); Różności; Notatki literacko- bi- 
ja hr 1881. Teschen, Feitzm- bliograficzne; Listy z Wiednia, przez ks. 
81, w 8ce, str. 120. 1 Z. Czerwieńskiego ; Listy z Krakowa, przez 

lek odmawiania Różańca świę- z - *5 ? T e świata katolickiego; Car Ale- 
. i_ _. , 1 _ m >xander II; Kronika, 

większej chwale ^ boga War- _ m pod redakcyą dra Ign# 

**£ Czerw i ń8kieg ? \f' Skrochowskiego, zeszyt marcowy 1881. 
y, 1880, w 16ce, str. 15. Kraków> drnk . Cza8Uy w 8c6) str . 

P * „_ t _ tut 317—478. 

OST. Manon Lescaut. Warsza- Treśó: Kandydatura Hozyusza na bis- 

'dawnictwo A. Wiślickiego 32,<kupstwo warmińskie w r. 1548 i 1549, 

4 , druk. Przeglądu tygodnio- \ przez dra J. Mycielskiego (dok., str. 317— 

881, w 16ce, str. 210. 36 kop. S^ĄJ^^r 

ląd akademicki, organ młodzie- < 405) ; Z Syberyi, z papierów pani Róży 
kiej , wydawany za staraniem S Sobańskiej, przez K. (str. 406—455) ; Lu- 

; akademickiej w Krakowie, dwik ^TO 8 * 1 ' wspomnienie pośmiertne 
, , a ./ _ . , , . ' \ przez St. Tarnowskiego (str. 456 — 460) ; 

lakoyą Sz. Matusiaka , kiero pogląd polityczny, przez Al. Szukiewi- 
m dra Iz. Kopem ickiego , ze- \ cza; Nowe książki. 

Kraków, druk. związkowa, \ — techniczny, pod redakcyą St. 
v 8ce, str. 94 — 182. ś Kossutha i F. Kucharzewskiego, zeszyt 56 Przewodnik bibliograficzny. U z lutego r. 1881. Warszawa, druk. <Wł. Łozińskiego, 1881, w 8ce, str 
Al. Ginsa, w 4ce królewskiej, str. 25 — ^449. 3 ruble. 

34 i 6 tabl rysunków. \ EAFALSKI W. Warszawski rocznik 

Treść: O zbiornikach wody deszczowej \ adresowy firm handlowych, przemy 
w gór^h Kordylierskich, przez W. Klu-L łowych j rękodzielniczych z dołączę- 
gera: Kilka słów o najnowszych barwikach ? . * , * , * liS ^ 

naftalinowych, przez J. Wątróbskiego ; mem adresów znakomitszych firm pro 
Doświadczenia nad ruchem pociągów po s wincyi , powiększony kalendarzem ro- 
torach dróg żelaznych , przez W. Łopu- \ cznym i wiadomościami informacyjnymi 

wMMd^n ^e-Sch dró^TetHhl na rok 1881 > wydawnictwa rok V. 
pras W? > Swu2dęgo; Projekt* gmZchu Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
dla wydziałów hipotecznych sądu okrego- 1881, w 8ce, str. 30 ni., VI, 12 ni., 46, 
wego w Warszawie, przez K. £oewe; Pla- 117, 3 ni., 201 i 168 szpalt. 60kom 
ny domów mieszkalnych, warszawskich \ p r y^ jj p 

i zagranicznych, przez J. Hinza; Krytyka) «-.-«„.„ ^ . . 7 , , u 

i bibliografia; Kronika. BEJCHMAN Bronisław. Z dalekiego 

- Toz, zeszyt Ul z marca 1881.! W8 ° h ° K du > wrażenia obrazki opuj 
Tamie, w 4ee królewskiój, str. 45- \ ^ ^rowolnój podróży po Syberyu 
fil ' i tahl n ków l Warszawa, Gebethner- i Wolff, druk. 

Treść: Kajmniejsza dopuszczalna śred- \ Wł> SzU , ,C * [**> J881, w 8ce mał& 
nica czopów osi wagonowych, przez M. s8 * r » 2 ni. i 287. 1 rubel 50 kop. 
Paszkowskiego; Młynek hydrometry czny ^ EEMBOWSKI J. N. Bank polski wobee 
Woltmana, ulepszony przez Amslera, przez J po trzeb krajowych, przez J.N.R-skiegfc 
J. Jankowskiego; Doświadczenia nad, w , . t^ a- lllftA : o- 

ruchem pociągów po torach dróg żela- J ) *™ ' Aa l ^> 

znych, przez W. Łopu szyn ski ego ; o- j 1881, w loce, str. 46. 

znaczaniu wartości opałowej węgla kamień ; -prawy i sprawozdania z poste' 

S^:V^ i 7 ^^^^:^ A ?f ziata Wstoryc^o -fflo^ 
8zkic do projektu gmachu Muzeum prze- ; nego Akademii umiejętności, toin T" 
mysłu i rolnictwa w Warszawie, przez B. Kraków, nakł. Akademii, druk. Ul 
Żochowskiego; Nowe książki; Kronika, j j agł> ^81, w 8ce, str. 3 ni., 429 i 

Przewodnik naukowy i literacki, pod ^ 
redakcyą 
szyt 

Łozśfekiego, w 8ce, str. 193 — 288. J w pibmaćh rosyjskich, 1700— 18G2,. 
Ts+nćz Praki, komedya Arystofanesa, J dra Antoniego J. (dok., str. 137—] 
yuĄ^L «\ r^n^ kiego (str. 193—214); Win- > Testament Bolesława Krzywoustego, { 
oeury ?;• . przez K. Estrejchera (c. d., ; St. Smolkę (str. 259—310); O prawie 
str. ^10 — ^^T : Jerzy Ossoliński, przez dra • rzeczy własnćj , jus in re propria, ze i 
L. JLuW* ■*. <L . str. 232— ;249) ; Homer : nowiska prawa rzymskiego , przez J 
i HUIM17W ynri. dra L. Ćwiklińskiego ; Frydr. Zolla (str. 311— 560); Stowmkil 
[i\ <L. «• 20*. '- jfti : Prusy a Polska przed ; ka Białego z Rusią i Werami, praei 
prayincioiL LrzjtokSLfjw , przez dra W. Ke- j dwika Drobę (str. 361—429); l? 
trzyiisujt^i .«•.. 2«vf — 27G 1 : Kronika lite-^nia z posiedzeń Wydziału i Ku 
racka: h.. JCmwjcj^^ J. Słowacki, przez l działowych. 
J. Tretiakfc < Schematismus universi cleri 

TUŁŁZZZ Zs&aam. Stosunki z Men- \ ris et regularis dioeceaia ritos 
dli-Girejen., viaA#VL Tatarów perekop- > Premisliensis pro anno domini 11 
skich, 146fe — :C3 6. alta i listy, wy- Jasło, typis L. D- Stoeger, K 
dal i szkiceiL iiitó-jrytziła poprzedził ' w 8ce, str. 255. 

stosunki ¥*Akk'j z Tatarszczy- SCHWABTZ Ł V. Praca 

zną od połów \ XV vi*ir3 . tom I), powieść z życia 
Warszawa. Oebethu* 1 W*.HT : Kra- żył ze szwedzkiego Solkki 
ków, G. Gebethner i fy. J„w4w. drok. nowości, tom X). Lwów, aakl Kraków, 1 kwietnia 1881. 57 icza, Sambor, druk. J. Czaiń- > słonach. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, 
1881, w 8ce, str. 566. 2 złr. j Tarnopol, druk. podolska, 1881, w 8ce, 

str. 92. 40 cnt. 

&0A Piotr S. J. Żywoty świętych STASZCZYK Adam. Noc świętojańska, 
» i nowego zakonu na każdy 0Draz ludowy w 4 aktach ze śpiewami 
wzez cały rok, wydanie dwu -\\ tańcami, oryginalnie napisany przez 

czwarte, tom I styczeń. Kra-<j z muzyką Kazimierza Hofman- 

lakł. ks. M. Mycielskiego T. J., na . Tarnów, nakł. Biblioteki uniwer- 
Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, salnój, druk. J. Styrny, 1881, w l6ce, 
małćj, str. 416 i 5 drzewory- > 8 t r , 87. 

prawne w płótno ang. 40 cnt = \ gTICHE Czesław dr. Davos am Platz 
'?• Si inne znaczniejsze stacye klimatyczne 

?SKI Zygmunt. 8prytny podlotek, < gz^-ajcaryi ze względu na leczenie 
k sceniczny w jednym akcie. > chorób płucnych pod wpływem gór- 
iwa, druk. J. 8ikorskiego, 1880, gkiego klimatu. Warszawa, druk. 8. 
i, str. 34. 20 kop. Lewentala, 1881, w 8ce, str 40 i 3 

JZYŃSH Winc. ks. dr. Plan Rzy- ryciny. 75 kop. 
5 dle najlepszych i najnowszych ^ czarów fae zwierzenia dya . 
Kraków, litogr. M. Salba , Wa Ast&roi& ńwięcone płęknym 

1, w 4ce większej, 1 karta. 20 cnt. przed8tawic ielkom rodu niewieściego, 
ek miry z ogrodu getsemańskiego Warg naH ant druk R Kt _ 

iłosne gorzkiej męki Syna bo- walew8kie go, 1881, w 16ce, str. 1 ni, 
zpamięty warne. Wadowice, nakł. „ y , fi9 3Q fc 

• Fr ' Foltyn8 ' 1881 ' w 12ce 'l SYPNIEWSKI Jul. 1 WILSOŃSEI P. 0. 

.*._ . . Ł m i. i. * • i > Księga stad, ułożona i wydana przez' 

SOB Lenart ta. Muzyka kościele śc ' l kfJ . tmscia . B dło 

rafialna zawierająca preludya Wanj zawa drnk >E , skiw 8kie go, 1881, 
.zystkich tonacyach , zeszyt I. w 4 8tr 56 n , fiQ k 

Poznań, Warszawa, druk. J. s ^, , . . - 

*Kempten,(1881),w8ce,str.l6. SZWSEI Józef. Odrodzenie i refor- 

ŁBEB-NIBOBSZI Leon. Krieg mit "*<** w ^leoe, ^^7, ^ 
ad, I Theil. L5bau Westpr., WL* Z,mie Tm ^1° ^ ( ° * • w?* 
B ek, 1881, w 8ce, str. 52. ^ Warszawa ^Gebethner i Wolff, 
. ' ' ' druk. Wieku, 1880, w 8ce, str. 103. 

wozdanie dyrekcyi c. k. gimna-? ° k0 P' 

w Przemyślu za rok szkolny < TABNOWSKI Stanisław hr. prof. Dwa 
Przemyśl , druk. A. Żupnika i odczyty, miane w Poznaniu dnia 4 i 6 
ra, 1880, w 8ce, str. 81. stycznia 1881 r., I. Balladyna, IL 

\: Lessinps Leben und Schriften $ Lilia Weneda (Odbitka z Kuryera poz- 
mass bearbeitet und erlautert von \ nańskiego). Poznań , nakł. J. K. Żu- 
Hamot (c. d., str. 3-64): Wiado-s anskiego drnk# J# Le itg e bra, 1881, 
izkolne, przez dyrektora, T. Polan- < r j. » a ., i_ ' 

' y J ' <w 8ce, str. 68. 1 marka. 

,., r. . • . ii.*. i_ s Po opłaceniu kosztów wydania dochód 
wydziału Czytelni polskiój aka- przeznaczony na szpital dziecięcy św. 
w górniczych w Leoben z czyn- S Józefa. 

za rok 1879/80. Lwów, nakł.? TBEICHEL A. Polnisch - westpreussi- 
li, druk. Dziennika polskiego, < sche Vulgarnamen von Pflanzen (Od- 
w 8ce, str. 19 i 1 ni. \ bitka ze n Schriften der naturforsch. 

iZEŃSKI Leopold hr. Gwiazda \ Gesellschaft zu Danzig"). Danzig, Ber- 
i, dramat w 3 aktach a 4 od-Jtling, 1881, w 8ce, str. 15. 60 fenig. 68 Przewodnik bibliograficzny, 

TBEMBECKI Onufry dr. Sprawozdanie l ceaux clioisis en prose ou en vers, < 
o ruchu i postępie z Zakładu zdrojów s riosltćs pathologiques et scientifiąu 
leczniczych w Szczawnicy w r. 1880. > anecdotes, maximes, ćpigrammes e 
Kraków, nakł. Zakładu zdrojowego J recueillis et annotós par les doctei 
druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 27. 1 Paris, libr. Marpon et Flamn 

TWAIN Marek. Humoreski, tom III. śrion, imp. Tolmer et Ce, 1881, w 18 
Warszawa, wydawnictwo A. Wiślickiego \ str. II i 296. 3 franki 50 centi 
31, druk. Przeglądu tygodniowego, w pogoni za koroną, powieść pi 
1881, w 16ce, str. 83 i 1 ni. 12 kop.ś wsza: Na dworze padyszacha, z pi 

Wiadomości z nauk przyrodzonych, ) wszej połowy XVIII wieku. Warszai 
zeszyt I. Warszawa, druk. J. Nosków- 1 nakł. i druk. Przeglądu tygodniowe 
skiego, 1880, w8ce, str. 1 ni., 101, 2 ni., < 1881, w 16ce, str. 3 ni. i 322. 75 k 
2 tablice in fol. i 1 litogr. 1 rubel. \ WBÓBLEWSKI Zygmunt* O zastó 

Treść: Z żvcia prostych organizmów, \ waaiu fotometryi do badania dyfu 
przez L. Cienkowskiego (str 1-12); He- w cieczach (Odbitka z tomu VIII R 
lophilus Henncu, nowy mucnowaty owad,< „ r , . ; . . Ał _ 

przez J. SzDabla (str. 18-17); Historya P raw Wydziału matem, -przyr. Aka< 
rozwoju zarodków u Glewika, przez K\ mii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Ja 
Strasburgera (str. 18—30); Spis ptaków <i 881, w 8ce, str. 31. 
zebranych w północnóm Pera przez P. g , Treściwy rys Żydów w Pol 
Stolzmanna w końcu r. 1878 i w pierwszej < ' / , J /, , 

połowie 1879, przez W. Taczanowskiego oraz P raw względem nich wydawań] 
(str. 31— 68); Przyczynek do fauny jeziora \ od najdawniejszych do najnowsza 
bajkalskiego, przez dra W. Dybowskiego s czasów, ze źródeł urzędowych op 
(str. 69-74); Obyczaje modliszek, przez cował j. Z . Warszawa, druk. Zie 
A. Wagę (str. 75 — 89); O wzajemnym?,. . • ttt xt i i- 10 < 

związku geologicznych zjawisk, przez K. kwiczą i W. Noakowskie^o, 18) 
Jelsfaego (str. 90-101). Sw 8ce małej, str. 44. 30 kop. 

— farmaceutyczne, wydawane sta- Zebranie ogólne c. k. Tówarzyst 
raniem i nakładem Towarzystwa far- rolniczego krakowskiego w dniach 
maceutycznego warszawskiego, podre-H 27 listopada 1880 r. Lwów, na 
dakcyą J. Mrozowskiego, zeszyt I ze Towarzystwa, druk. I. Wojnarowsk 
stycznia r. 1881. Warszawa, druk. Wł. 1881, w 8ce małej, str. 53. 
Dębskiego; w 8ce, str. 1—48 i 16. ZIELENIEWSKI M. dr. Bibliogn 

Zawiera prace: J. Mrozowskiego, K. Krynicy. (Kraków, 1881), w 8 
W., Z. K. i F. Szteynera. Na str. 1— 16:jstr. 5. 

Podręcznik chemicznej analizy miarowej, _ Krynica, statystyczno - lekar 
zastosowany do użytku chemików, techm- . , J „ ,, 7 , % . v 

ków, lekarzy i farmaceutów, napisał Br. °P 18 c - k - Zakładu zdrojowego w K 
Pawlewski. t < nicy (po polsku, po niemiecku i 

WIEBCISZEWSKI Wł. ks. Żywoty awię- i francusku). Kraków, nakł. Zakh 
tych: Czasy średniowieczne, zeszyt X,\ zdrojowego, druk. Czasu, (188 
XI i XII (koniec tomu II). Kraków, > w 4ce większej, str. 4 ni. 
nakł. autora, druk. Wł. L. Anczycai — Krynica, jej wody alkanicz 
i Sp., 1881, w 16ce, str, 477 — 738 i II. < żelaziste i c. k. Zakład zdrojowo- 

WISEMAN kardynał. Lampa w przy- pielowy , podręcznik informacyj 

bytku pańskim, przez arcybiskupa ) Kraków , nakł. Zakładu zdrojowe 

Westminsteru , przekład Juliana Ho- 1 druk. Czasu, 1881, w 16ce ma 
raina. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadź- i str. 16, z rycinami w teście, 
kiego, 1881, w 16ce, str. 70 i 1 ni. Życzenia i rady dla Polek (wiersa 
30 kop. \ i porządkiem abecadła). Kraków, m 

WITKOWSKI CK et SOBECKI X. La mó- \ L. Grabowskiego , druk. Wł. L. * 
dicine littóraire et anecdotiąue, morOczyca i Sp., 1881, w 8ce, str. 4 Kraków, 1 kwietnia 1881. 59 i t 

ENCYKLOPEDIA WYCHOWAWCZA. 

| Wychodzi w zeszytach pięcioarkuszowyeh, w odstępach sześciotygodniowych, 

» w Warszawie pod redakcya J. T. Lubomirskiego , E. Stawiskiego , S. Przystań- 
L ikiego i J. K. Plebańskiego. Dotąd wyszło zeszytów siedem (Abecadło— Aiistry a). 
| Cena zeszyta 40 kop., z przesyłkę 50 kop. Skład główny w księgarni Ge- 

; bethnera i Wolfla w Warszawie. 

Prenumeratę przyjmuję wszystkie znaczniejsze księgarnie krajowe i zagraniczne. 

r Pod redakcya prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo: 
KObMOSj organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. 

, Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt., 

!w całej Austryi z przesyłkę pocztowe 6 złr., półrocznie 3 złr. ; w całych Niemczech 
s przesyłkę pocztowe 12 marek, pobocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z prze- 
syłkę pocztowe 14 franków, półrocznie 7 franków. idcznyc ■y Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagra- 
chT Ajencya dzienników W. KUKLIŃSKIEGO w KRAKOWIE, Sukiennice 5, 

»■-.» -przyjmuje prenumeratę na następujęce pisma peryodyczne: 

< Czat Gazeta lwowska Kronika krak. Nowiny 

^ Dyabeł — narodowa Kuryer codzienny Przegląd lwowski 

Dziennik polski — toruńska — poranny — polski 

-^poznański Gwiazdka cieszyńs. — poznański Szczutek 

Echo Kolce — warszawski Wiek 

Gazeta handlowa Krakowianin Mucha i t. p. i t. p. 

Księgarnia 0. ZUEERKANDLA i Syna w ZŁOCZOWIE poszukuje: 

1. KREM ER, Listy z Krakowa, 3 tomy. — 1. SUE, Żyd wieczny, 10 tomów. — 
\ l.LEMKE, Estetyka, 2 tomy. — 1. RZEWUSKI, Pamiętniki starego szlachcica, 2 tomy. 
^Oferty z podaniem ceny uprasza nadsyłać wprost do księgarni powyższej, 

W księgami J. K. ŻUPAlSKIEGO w POZIAHU 

wyszły co dopiero: 

Dwa odczyty profesora Stanisława hr. Tarnowskiego, 
miane w Poznanin 4 i 6 stycznia 1881, 
„Balladyna — Lilia Weneda". 1 marka. 

Dochód przeznaczony na szpital dziecięcy św. Józefa. 

Tadeusz Kościuszko czyli cztery chwile z życia tego bohatera. 2 marki. 
Laura, obrazek dramatyczny w 3 aktach z epilogiem. 2 marki. 
Czterech wielbicieli Lucyny, obrazek dramatyczny w 4 aktach. 2 marki. 60 Przewodnik bibliograficzny. Nowsze wydawnictwa księgarni 

GEBETHNERA i WOLFFA 

w Warszawie: 

BAIN A. Nauka wychowania, przekład z angielskiego pomnożony rozdziałem 

wykładzie języka polskiego 2 rs. 25 kop. 

BAŁUCKI Michał. Romans bez miłości, szkic powieściowy z galeryi serc 

kobiecych. 1 rs. 
BIERNACKI Mikołaj (M. RODOĆ). Piosnki i satyry. 1 rs. 
BOBRZYŃSKI Michał. Dzieje Polski w zarysie, wyd. 2gie zwiększone, 

tom I z przedpłatą na ligi 4 rs. 
BYKOWSKI P. J. Trzy epizody z dawnego życia szlacheckiego. 1 rs. 50 kop. 
CHODŹKO Ignacy. Pamiętniki kwestarza, wydanie ozdobne z 12ma foto- 
drukami rysunku Andriollego, w wytwornej oprawie. 15 rs. 
DEOTYMA. Zwierciadlana zagadka, powieść. 1 rs. 20 kop. 
DUBIECKI Maryan. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice, monografii 

historyczna, nagrodzona przez Akad. umiej, w Krakowie. 90 kop. 
FREDRO Alexander hr. Dzieła, wydanie kompletne z portretem autora, 
12 tomów. 24 rs. 

Treść: 31 komedyj ; 2 libretta; intermezzo; szkic dramatyczny; poemat 
satyryczny; Trzy po trzy, pamiętniki; Zapiski starucha, zbiór sentencjj; 
Nieszczęścia najszczęśliwszego męża, nowella; drobne poezye. 
FREDRO Jan Alexander hr. (syn). Komedye, wyd. 2gie uzupełnione, 
tom I i II. 2 rs 

Treść: Przed śniadaniem; Drzemka pana Prospera; Piosnka wujaszkiJ 
Poznaj, nim pokochasz; Posażna jedynaczka; Mentor; Consilium facunatia. .. 
Tom III i IV znajdują sie pod prasą, zawierać będą: Obce żywioły: Kii 
losze; Trzy domina; Wielkie bractwo;' Ubogi czy bogaty; Próba przedsta- 
wienia amatorskiego. 
HtlBNER baron. 8yxtus V, według korespondencyi dyplomatycznych, znaj- 
dujących się w archiwach Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, Wie- 
dnia i Florencyi, przekład St. Strojnowskiego, 2 tomy. 3 rs. 60 kop 
KANTECKI Klemens. Sumy neapolitańskie, opowiadanie historycrae 

1 rs. 80 kop. 

KRASZEWSKI J. I. Chore dusze, powieść w dwóch tomach. 2 rs. 

— Herod-baba, opowiadanie dziadka. 1 rs. 20 kop. 

— Jak s?ę pan Paweł żenił i jak się ożenił, powieść. 1 rs. 

— Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury XVIII wieku. 2 tl 

— Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII wieku. 90 kop. 

— Pod blachą, powieść z końca XVIII wieku, 3 tomy. 3 rs. 

— Przygody pana Marka Hińczy, powieść z podań żjcia staroszlache- 
ckiego 1 rs. 20 kop. 

— Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego, z oryginału przepisany muł 
mutandis. 1 rs. 

— Skrypt Fleminga, powieść historyczna z czasów Augusta ligo, 2 tooj* 
1 rs. 50 kop. 

— Z siedmioletniej wojny, opowiadanie historyczne, wyd. 2gie, 2 tony. 2 i* I 1 Kraków, 1 kwietnia 188T. fil PRENUMERATA BIBLIOTEKI WARSZAWSKIEJ: 

Prenumerata roczna w Warszawie rs. 9, na prowincyi z opłatą poczto wą rs. 
0; półroczna w Warszawie rs. 4 kop. 60, na prowincyi rs. 5. 

Główna expedycya Biblioteki Warszawskiej znajduje się w księgarni Ge- 
ethnera i Wolffa w Warszawie, Krakowskie-Przedmieście Nr. 415. 

Prenumeratę przyjmują oprócz expedycyi głównej, w księgami Gebethnera 
Wolffa będącej, wszystkie księgarnie krajowe i zagraniczne. 

Skład główny: we Lwowie w księgarni Gubryiiowicza i Schmidta, plac Św. 
'acha Nr. 10; w Krakowie w księgarni G. Gebethnera i.Sp. 

Prenumeratę przyjmuje nadto w Warszawie Księgarnia komisowa, ul. Chmiel- 
i Nr. 8. 

Bedakcya Biblioteki Warszawskiój : Nowy-Świat Nr. 68. )ZK01j A ? tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
no, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
ena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 9— 12 z dnia 26 lutego — 19 marca 1881: Prawidła wychowania, 
Ika uwag dla rodziców, przez J. Chmielewskiego (9); Pojednanie, powiastka 
fcycia nauczycielskiego, przez Z. Sawczyńskiego. (9 12); O metodzie i zakresie 
uki historyi naturalnej w szkołach ludowych 4- klasowy eh, przez T. Tokarskiego 
; Ankieta w sprawie reformy ustaw szkolnych (10, 11): Przyrząd prof. dra Lem- 
5ma w Helsingfors (10); Muzeum pedagogiczne (10); Łagodna surowość, przez 
Chmielewskiego (11); Nowa (?) metoda nauczenia się obcego języka, przez dra 
Gerstmana (11); Statut Towarzystwa przyj, dzieci w Bolechowie (11).; Kształcę- 
pamięci w nowszym systemie nauczania (12); Rusini, szkic etnograficzny, przez 
Lewickiego (12); Sprawy Towarzystwa pedagogicznego; Inseraty. Księgarnia J. H. HIMMELBLAUA w KRAKOWIE 

poleca świeżo wyszłe oryginalne paryskie wydanie kompletne 

ZIEŁ ADAMA MICKIEWICZA 

w O tomach, odznaczające się dobrym drukiem, na pięknym papierze. 
Cena (licząc tom po 1 złr. 75 ent ) lO złr. 50 cnt. 

Tomy. Vi VI, zawierające: Poezye pośmiertne, utwory świeżo wydane 
p tćż i tłómaczenia (Konfederaci Barscy dramat , artykuły polit. etc), jestem 
oożności dostarczyć osobno posiadaczom dawniejszej 4 -tomowej edycyi, celem 
kompletowania, po cenie 3 złr. 50 cnt. za oba tomy. 

Wydanie niniejsze proszę nie identyfikować z niekompletną lwów sko- 
yską edycyą o bladym druku i cienkim papierze, a kosztującą mimo to po 
Ir. 80 cnt. za tom. 

Również polecam własne wydawnictwa: w 24 kolor. obr. królów polskich 

i sław. ludzi. 1 złr. 
)PER. Poszukiwacz barci, przygody 

osadników w lasach północno - zach. 

Ameryki, z 6-cioina kolor. ryć. Ozdób. 

opr. 2 złr. 
CHERZYNSKI. Literatura, njwe wyd. 

2 złr. 

Tegoż Przykłady i Wzory, 2 tomy. 

3 złr. 85 cnt. 

?OS Kom. Żywoty znakom, mężów, 
dosłowny przekład AL Sg. 60 cnt.. SAWCZYNSKA. Dzieje najnowsze, 1789— 
1871. 1 złr. 20 cnt 

OLLENDORF. Gram. franc. p. Świtkow- 
8 kiego. Opraw. 1 złr. 60 — Klucz j60 cnt. 

LENARTOWICZ Teof. Poezye, 4 tomy, 
wyd. wspaniałe na wel. pap. Kraków. 
Cena 8 złr., opraw. 10 złr. 

Zmiłuj 8 ię nad nami, książka do mo- 
dlenia dla młodzieży w eleganck. wyd. 
Opr. w płótno ze złoconymi brzegami 
i wyciskami 1 złr. 62 Przewodnik bibliograficzny. Nowsze książki otrzymane na skład główny i wydane 

przez księgarnię 

G> GEBETHNERA i Spółki w KRAKOWIE: 

BERG N. W. Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831 — 1862, 

. z rosyjskiego przełożył W. Ralex. 2 złr. 
CHROMECKI Tadeusz ks. Fiar. Krótki rys dziejów zgromadzenia Szkół 

pobożnych czyli oo. Piarów. 80 cnt. 
CZESŁAW. Poezye, tomik IL 80 cnt. 

ESTREICHER Karol. Wawrzyniee Puttkammer (1794—1850). 25 cnt. 
EURYPIDES. Tragedye, przekład Z. Węclewskiego. 3 złr. 60 cnt. 
GONDEK Fel ix ks. Rozmyślania nad ewangeliami każdego dnia wielkiego 

postu ku zbudowaniu i uświęceniu ludu chrześciańskiego. i złr. 26 cnt 
HOMER. Iliada, przełożył wierszem miarowym Paweł Popiel, b. profesor 

b. Szkoły głównej warsz. 1 złr. 50 cnt. 
KANTECKI Klemens. Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec] 

Stanisława Augusta. 4 złr. 
KONARSKI Stanisław ks. Tragedya Epaminondy, z rękopisu biblioteki 

suskiej hr. Branickich wydał dr. Fr. Nowakowski. 1 złr. 
LENIEK Jan. Uniwersytet Kazimierzowski na tle stosunków uniwersyteckich. 

w średnich wiekach. 30 cnt. 
HATUSIAK Szymon. Historya polska w opowiadaniu ludu. 40 cnt 

— Nasze kwiaty polne. 25 cnt. 
MYCIELSKI Jerzy dr. Kandytatura Hozyusza na biskupstwo warmińdriel 

w roku 1548 i 1549. 1 złr. 
ODRZY WOLSKI Sławomir. Dawny zamek królewski na Wawelu, matci 

do restauracyi, zeszyt I, format arkuszowy. 1 złr. 40 cnt 
OSSOWSKI Gotfryd. Mapa geologiczna Wołynia, wykonana według ba( 

z lat 1860 — 1874, na wielkim arkuszu. 12 złr. 

— Porzecze Wieżycy i przyległe mu wybrzeża Wisły pod względem tfl 
cbeologicznym, z mapką chromolitogr. i 2 tabl. litogr. 2 złr. 

PO WID AJ Ludwik. Katarzyna Radziejowska, powieść historyczna % 
wieku, 2 tomy. 2 złr. 

— Rytwiany i ich dziedzice. 40 cnt. 
ROGALSKI A. dr. Wykaz roślin naczyniowych zebranych przez dra A. 

skiego ii. Szyszyłowicza w Wapiennych Tatrach spiskich r. 1878. 90 
SEREDYŃSKI Wł. dr. i DZIEDUSZYCKA A. hr. Wypisy, przykłady i 

ry form prozy i poezyi polskiej , książka do czytania dla użytku tofrj 

dnich zakładów naukowych żeńskich. 2 złr. 
SMOCZYŃSKI W. ks. Plan Rzymu wedle najlepszych i najnowszych 

deł. 20 cnt. 

— Wesele podlaskie, obrazek ludowy w 5ciu aktach a 6ciu odsłon. 50 
SZUJSKI Józef pro f. dr. Rewizy a województwa połockiego z r. 1552. tói 

— Odrodzenie i reformacya w Polsce, pięć prelekcyj publicznych, 
r. 1880 w Krakowie, wydanie objaśnione przypisami. 1 złr. 20 

WISŁOCKI Wł. dr. Dyaryusz komisyi bydgoskiej w roku 1614, z 
pisu Jakuba Zadzika, znajdującego się w bibliotece Jagiellońskiej. 1 Kraków, 1 kwietnia 1881. 63 KAJETAN SAEYUSZ WOLSKI, artysta malarz w Krakowie, ul. Kanoniczna 119, wy- 
konywa wszelkie prace z zakresu malarstwa; obrazy olejne, akwarelle, miniatury, 
podobizny starych obrazów, rycin, kart tytułowych, inicyałów średniowiecznych 
i t. p. Podejmuje się tćź wszelkich zamówień w tym zakresie za stósownćm wyna- 
grodzeniem , i poleca się dlatego łaskawym względom tak P. T. publiczności , jak 
w szczególności Świetnym Zarządom bibliotek publicznych i prywatnych, pp. wy- 
dawcom, nakładcom, księgarzom i antykwarzom. 

KŁOSY, czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesyłką 
3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt., z przes. 4 złr. ; we Lwowie 3 złr. 
60 cnt. ; z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2 1 /, talara. 

Treść nrów 817—820 z dnia 24 lutego — 17 marca 1881: Kunigas, powieść 
z podań litewskich, przez J. I. Kraszewskiego (817—820); Kocham cię, wiersz 
M. Konopnickiej (817); Ludwik Zaremba Skrzyński (817); Machina wyroczna 
podług starożytnej rzeźby kaliskiój, przez C. Biernackiego (817—819); Kościół po- 
kollegiacki w Wiślicy, przez A. Głębockiego (817, 818) ; Urywki hygieniczne i le- 
karskie, przez prof. H. Łuczkiewicza (817, 818); Łowy Dyany Makarta (817); U źró- 
deł Arkanzasu, szkic z dalekiego zachodu amerykańskiego , przez Mieczysł. Łopa- 
teckiego (818); Antoni Kolankowski, wspomnienie pośmiertne, przez A. Pługa (818); 
Henryk Laube, przez Teodora Jeske - Choińskiego (818) ; Nagrobek Bolesława Wsty- 
dliwego w kościele księży Franciszkanów w Krakowie, przez ks. S. K. (818) ; Ma- 
raenia, wiersz Z. K. (819) ; Ks. Fr. Xaw. Malinowski, przez S. G. (819) ; Korneliusz 
Agryppa, przez p. (819); Alfons Puczewicz, przez Ig. B. (819); Muzyka, wiersz 
St Grudzińskiego (820); Chłopca mego mi zabrali, słowa El. ..y ego, muzyka Hertza, 
ofiarowana pani Romanie Popiel - Świeckiej (820) ; Złotowłosa dziewica, przez A. P. 
(820); Szymon Konopacki, przez Eustachego Śleszyńskiego (820); Wykaz pseudo- 
nimów używanych przez autorów polskich, przez E. Minkowieckie^o (820); Chy- 
chotka, przez n. (820); Listy J. I. Kraszewskiego (817); Listy włoskie, przez W. K. 
(817, 818) ; Kronika paryska, przez Nekandę (817, 820) ; Korespondencie z Pozna- 
nia i Lwowa (818 — 820) ; Przegląd artystyczny, przez H. Struvego ; Przegląd te- 
atralny, przez K. Kaszowskiego ; Przegląd polityczny ; Przegląd literacki ; Przegląd 
muzyczny, przez J. Stattlera : Pokłosie ; Dodatek : Polacy w Kalabryi, przez dra T. 
Tripplina; Kochanka, przez J. Claretie. 

Url/lTJiJll) | /l i r BTJc!iMj BUX04HT'B BI KoiOMMH pa3l BI xiCflItf>, H3£a- 

Tdb h peAaKTopi HcHAopi TpeMÓHUKifi. npe4niaTa Ha iifcjufi pÓKi 1 sjp. 50 np. PRZYRODA I PRZEMYSŁ, tygodnik popnlarno-nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 11 złr., w W. ks. Poznańskióm 24 marek. 

Treść nrów 35—38 z dnia 24 lntego — 17 marca 1881: Geograficzne roz- 
mieszczenie zwierząt i zmiany na powierzchni ziemi w związku z nióm będące, 
przez A. E. Wallace'a, przełożył dr. A. Wrzeiniowski (35); O wpływie nerwów 
na chemiczne sprawy żywotne, podał A. Skórko wski (35); Bibliografia przyrodni- 
cza, przez Ign. Szyszyłowicza (35, 38); Skoczki (35); Statyka lądów i przypu- 
szczalne ubywanie wody morskiej, odczyt dra Jentscha (36—37); Z życia flory wo- 
dnej, przez Józefa Nusbaum (36); Udział myślenia w medycynie, odczyt dra H. 
Helmholza (36-38); Prof. J. C. Watson (36); Hrabia Semelle (36); Karol Fryderyk 
Knhlmann (36); Hoang-Nan, lekarstwo przeciw wściekliźnie (36); Początek i rozwój 
billardu (36); Wyjątek z lista dra Dybowskiego z Petropawłowska w Kamczatce 
(37); Mariette Basza (37); Rozwój paleontologii i jej metod, odczyt prof. O. C. 
Marana (38); Strychnina, przez dra W. Chodeckiego (38); Kronika. CA Przewodnik Mhfioirnificzny. CZASOPISMO techniczne, organ Towarzystwa technicz- 
nego krakowskiego, wychodzi Igo każdego miesiąca w Krakowie, pod 
redakcyą prof. Wład. Rozwadowskiego. 

■V* Prenumerata roczna : 4 złr. - 4 rnble — 8 marek ; kwartalna 1 złr. - 
1 rubel = 2 marki. — Biuro redakcyi i administracyi : Muzeum techniczno- 
przemysłowe w Krakowie. 

PRZEGLĄD sądowy i administracyjny 7 wychodrij 

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna 
z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek. 

W komisie J. B. LANGIEGO w GNIEŹNIE, do nabycia we wszystkich księgarniach: 

P06ŁĄ© HA BMHii BŁOWHAB 

zaoliodnio - północny ełi 

pomiędzy Łaba (Elbą) a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich u 
widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych, 

przez dra SIENIAWSKIEGO, 

członka honorowego Towarzystwa naukowego w Toruniu. 

Cena S marek. 

Nakładem księgarni i składu nut 

E. ORZESZKOWEJ i Sp. w WILNIE 

wyszły następujące ćLzieła: 

KARŁOWICZ J. „Poradnik dla osób wybierających książki dla 

i młodzieży", kop. 40. 
KONOPNICKA M. „Z przeszłości", fragmenty dramatyczne, kop. 
KOŚCIAŁKOWSKA W. Z. „Władysław Syrokomla", studyum litei 

kop. 30. 
LUBOWSKI E. „Sąd honorowy", komedya w 5ciu aktach, kop. 
MARRENE Walery a. „Przesądy w wychowaniu", studyum 

giczne, rs. 1.20. 
ORZESZKOWA E. „Patryotyzm i kosmopolityzm", studyum społ( 

rs. 1.20. 

— „Pokociło się" i „Dam nogę", obrazek z życia dwóch braci, kop. 
PRZYBOROWSKI W. „Włościanie u nas i gdzieindziej", szkice "" 

ryczne, rs. 1.50. 

Pod prasą: 

CHMIELOWSKI Piotr. „Zarys literatury z ostatnich lat 16stu". 

— „Poezya w wychowaniu". 
BAŁUCKI Michał. „Obrazki krakowskie", nowelle. 

Powyższe dzieła są do nabycia we wszystkich znaczniejszych 

niach w kraju i za granicą. 

Skład główny na Królestwo polskie w księgarni Gebethnera i Wolfa, 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WisłockL' 

2t drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod sareadem Ignacego ^ł+^ln. - PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY *- - J " — - — . miesięcznik dla wydawców, księgarzy, anłykwarzów^ G 
jako łóż czytających i kupujących książki. (>"' 

\ \ \ J ^' U' i tr - ' .t-« 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości % — ly^d^l 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; J / a roczSiiF^^) Q \ G£ 
cni., z przesyiką 62 cnt.; l / Ą rocznie $8 cnt., z przesyłką 34 cnt.; miesięcżftie- 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za każdą y i0 część strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 6i wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyrainie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalćj do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

IV. 3STOWIEJ KSIĄŻKI. 5. 

Kraków, 1 maja 1881. 

ADA1BTJEWICZ Albert dr. prof. Prawi- ś Szemjaki , angez. von W. Nehring ; str. 

(Iłowa czynność mięśni, uważana jako f^-466: Eine schlesisch polpische tJrkun- 

, . . / . 5 j i_ . J , > de vom J. 1587, von W. Nehrmg; str. 466— 

skutek równowagi dwóch przeciwnych 468 . Eine unbekannte Ausgabe des Dona- 

pobudzeó nerwowych, a bezład rucho- < tus mit polnischer Uebersetzung, von W. 
wy i niedowład kurczowy mięśni jako \ Nehring. 

ostateczny skutek zwichnięcia tej rów- Ateaeu - pi8mo nauk owe i literackie, 
Kingi (Odbitka z tomu VIII Rozpraw pod redak ; y% P> Chmielowskiego, ze- 
Wtfziału matem. - przyr. Akademii gz ^ kwietniowjr r . 1 88 , . Warszawa, wy- 
BfflKj.)- Kraków, drak. Uniw. Jag., dawca w> 8pa80wicZ) druk . K . K owa- 
1881, w 8ce, str. 24. lewskiego, w 8ce większej, str. 1-192. 

ANDBZEJHEWICZ J. o. T. J. Ziarno ^^^ m :„:.w /<,♦. 1 im. 

r zyczne gorzkiej męki Najsłodszego L££; *CTtS?f zffl^taffi 
zbawiciela Jezusa Chrystusa, naboż- C za (str. 11—44); Współczesna powieść 
nymi rozmyślaniami roztarte , octem i we Francyi, I. Gustaw Flaubert, przez Ant. 
i żółcią tegoż pana zaprawione a na Sygietynsjriego (str. 45-72); O dyploma- 
tek nabożnym ludziom podane nowe %$*& Il e ^^^ 
wydanie. Kraków, nakł. dra Wł. Mił- st. Lukasa (str. 73—86); Podstawy socyo- 
kowskiego, 1881, w 32ce, str. 494 i \ logii i stanowisko w niej Herberta Spen- 
IV. 75. cnt \ cera > P rzez Wład. Kozłowskiego (str. 87 — 

' . . 5 102); Szkice z Anglii, przez Sewera (c. 

Archiv rar slavische Philologie, unter d., str. 103-122) ; Stalowskie wesele, przez 
Mitwirkung von A. Leskien und W. > Sz. Matusiaka (str. 123—151) ; Ż dziedziny 
Nehring herausgegeben v. V. Jagić, V P^J. badania prof. Radziszewskiego 
d„ j o rr~A r> i« ^ir A :^^„r«««u«snad fosforescencyą, przez St. Kramsztyka 
Band 3 Heft. Berlin, Weidmannsch (gtr . 152 __ 162) . obiory i sprawozdania: 

Bnchhandlung , Druck von Breitkopf i. Artykuły matematyczne w Encyklope- 
nnd HSrtel in Leipzg, 1881, w 8ce, str. jdyi wychowawczej , przez Maryana Bara- 

333—496. mec £ ie S°i 2 ' f^egl^ dramatycrayt V™* 

Na str. 333-369: Die slavischen Ansie- p - Chmielowskiego (str. 163-179); Kro- 

jelungen im Hassengau, von Dr. Gróssler; mka ^sieczna. 

itr. 402—424: Das Gebetbuch der heiligen s s § jr, fc Si Książeczka jubileuszowa 

Hedwig, von Dr. A. Danysz; str. 425- czyli flau k a o odpustach, szczególnie 
128: Rozprawy Wydziału filolog. Akade- j A • . k .i ioqi 

Sit umiej", tom Vii, angezeigt von A. ° odpuście jubileuszowym w r. 1881, 

Srftckner; str. 428^432; Powiest' o sudiej napisał X. N. B. Wrocław, Fr. Goer- 66 Przewodnik bibliograficzny. lich, druk. F. W. Jungfera, 1881, w 8ce*go (str. 49—69); Przegląd pedagogiczny 

małej, str. 36. 15 fenig. Wj; 7 &I 8 ? )5 **»¥» .P ar y?ka (str. 89- 

_ \ . T . .. ° . , ... > 114); Piśmiennictwo krajowe i zagraniczne: 

Baedeker, Liegmtzer, em humonsti- L Jlftes Zawickieg0 i J j e fte 8 Buchanana, 

scher Fremdenftihrer durch die Stadt? przez dra Łopińskiego (str. 115— 128); 2. 
Liegnitz, nebst historisch - statistischen < Hogne-Wrońskiego Wstęp do wykładu ma- 
Nachrichten. Liegnitz, Zippel, 1881, tematyki,] przez S. Dicksteina, 3. Bibliote- 
ki* „* An • i i-i 15 kV\ jf • >ka umiejętności prawnych, przez Buczyn- 
w 16ce, str. 40 i plan litogr. 50 fenig. skieg0> % Goet £ ego / au8 t w przekładaic 

BABANOWSZI Mieczysław. Słońce, wy- ? F. Jezierskiego, przez J. A. Święcickiego 
kład popularny. Stanisławów, nakł. au-ustr. 128—145); Korespondencya, przez ka, 
torą, J. Milikowski, druk. J. Dankie- Piotrowicza (str. 146); Wiadomości bieżę- 

«^-i iooi aJ~ ~ \a' 4. tn ? ce > literackie, naukowe i artystyczne; Ne- 

wicza, 1881, w 8ce, małej, str. 59,> kro i gi a ' J J ' 

60 tt 3 łyd " 3r 1 ""* ry8UDkÓW 1 BWBOTŁD Henryk. O skutkach 

BASTA Km, A Rvbv żviace w Se- malagi Z żelazem J ako t6z mala ^ z chi ' 
BABTA liaryan A. Kyby żyjące w fee żelazem, wyrobu aptekarza pod 

recie i jego dopływach, zebrał, oznaczył * } 8łon iem« we Lwowie 

^ ułożył naucz, ludowy. Tarnów, £t5;^ d ^ ni ta d ^;'-i 8 S w SI" 

nakł. M. Wszelaczyńskiego, właściciela , ii '» i ' ' ' 

dóbr, druk. J. Styrny, (1881), fol. 8tr ' 14 / J n 

wielkie, arkusz rozłożony. \ CHOIŃSKI Teodor JESEE. Za winy oj- 

Blblioteka najcelniejszych utworów li- C( >w, powieść (Odbitka z Bluszczu), i 
teratury europejskiej , pod kierunkiem Warszawa, nakł. M. Glttcksberga, druk. 
redakcyi Kłosów, zeszyt marcowy 1881. S. Orgelbranda synów, 1881, w 16ce^ , 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, str. 244. 1 rubel. j 

w8ce, str. 241—288, 193—220, 1— Czasopismo Towarzystwa aptekarskie- j 
48, 49 — 64, 81 — 128. |go, pod redakayą dra M. D. Wąsowi- J 

Dzieje literatury powszechnej, tom I ark. cza i pro f. dra Br. Radziszewskiego, 
17—19; Komedya ludzka, przez H. Bal-? nl . * r a 7 • e _ + • 1 * m-łwrt . ? \ 
zaca, tom III ark. 13 i 14, tom V ark. nr ; *> . 6 > ] \* z \ l } b »™». * l 
1—3; Pieśń o Niebelungach w przekładzie U 5 kwietnia 1881. Lwów, druk. J. D<h 

A. J. Szabrańskiego , ark. 4; Komedie \ brzański ego i E. Gromana, w 8ce, sfr; 
Lope de Vegi w przekładzie J. A. Swię- 81-96, 97—112, 113—128 i 129-144. 
cickiego, ark. 6 — 8. < 

„• A i A ) Treść: Nowy sposób oznaczania białki 

— uniwersalna, wydawana przez j Bposobll wy t ryc ia indykanu w moesą 

Adama Kaczurbę, zeszyt kwietniowy r. > według Musculus'a i O. Hammersteria, 

1881. Tarnów, nakł. wydawcy, druk. streścił dr. M. D. Wąsowicz (5) ; Wykryci* 

J. Pisza, w 8ce, str. 79—270. * oznaczenie tlenku węgla (czadu) w po- 

Jul. Słowacki, ark. 12. ™£ \^*™t Łft^ 

— warszawska, pismo poświęcone) cha, streścił Br. L. (5); Fannakognoail 
naukom , sztukom i przemysłowi , pod \ jako umiejętność i jej znaczenie dla atfr 
redakcyą J. K. Plebańskiego , zeszyt ?7™ farmaceutycznego , przez M. D. W. 
imrfAf 'ZŁ™ iooi w p ś(5, 6, 8) ; O znachodzeniu się kwasów aso- 
Kwietniowy r, i»»i. warszawa, i*e-s towe g j azotawego w occie używanym 

bethner i Wolff, druk. J. Bergera, w 8ce, <do potraw, przez M. D. W. (6); Kromka 1 : 
str. 1 — 156. \ chemiczno-farmaceutyczna, przez M. D. W* 

Treść : Historycy współcześni jako sta- S. K. i Br. L. (6—8) ; Nowy przyrząd do 
tyści , przyczynek do dziejów teoryi poli- * badania rolćka pomysłu braci MittelstMl 
tycznych wieku bieżącego, przez dra J. z Magdeburga, przez M. D. W. (7); Kif' 

B. Oczapowskiego (str. 1 — 18); Dzieje mckl w y«§g ighwiowy na kąpiele bato 
szlachty okolicznej w Owruckim powiecie, miczne wyrobu aptekarza H. Nitribitta 
przez dra Antoniego J. (str. 19—39) ; Sio- O fizyologicznem goreniu, przez prof 
stra miłosierdzia, powieść B. Castelara, M - Nenckiego (8); Notatki farmakq 
w przekładzie A. Gorajskićj (str. 40^48) ; styczne, zestawił dr. M. D. Wąsowie* 
£westya irlandzka, przez E. Naganowskie- { Sprawy zawodu aptekarskiego; O, ' Kraków, 1 maj* 1881. fflf •OfflBŁAW. Z pieśni Litwina. Kra-* Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1881, 
tów, nakł. G. Gebethnera i Sp. , druk. w 8ce większej, str. 561 — 632. 
Czasu, 1881, w 8ce małej, str. 16. s Koniec tomu I (Abecadło— Bar-micwa), 
30 cnt. str. 3 ni. i 632. 

JTriy siostry; Dęby; Rauda; Bór; PELIŃSZ1 Stanisław ks. Krótki kate- 

W rocznicę śmierci Mickiewicza. c hizm kościoła rzymsko - katolickiego. 

DĄBBOWSZI Tomasz ks. Historya bi- Warszawa, E. Wende i 8p., druk. Al. 
blijna dla szkół średnich, wydziało-< Ginsa, 1881, w 16ce małej, str. 69 

wych i' seminaryów nauczycielskich, i l ni. 30 kop. 

rmapą, ułożył katecheta gimna- raTISi Antoni stradivari znany pod 

zyalny w Stanisławowie, część I: Stary nazw i 8kiem Stradivarius, najsławniejszy 

^kon. Stanisławów, nakł. autora, druk. lutier? fabrykant instrumentów smycz- 

J. Dancewicza, 1881, w 8ce, str. 200, kowyc h ? jego poprzednicy, współcze- 

1 ni., VI i htogr. mapa Palestyny w 4ce. śni { uczniowie f 8treścił z Wa . 

Dzieło potwierdzone przez władzę du cław R a f a i 8 ki (Odbitka z Echa muzy- 
ebowna- we Lwowie. Krakowie. Przemyślu? \ m j i t a«i i • 

i Tarnowie, > czne £ )' Warszawa, druk. J. Sikorskie- 

DEOTYHA. Kapsody o Chrobrym kró- U°> 1881 > w 8ce > str - 20 - 25 k °P- 
Id, czytane przez autorkę w sali rad-| FLAMM F. Rzecz o wekslach i cze- 
nej w Krakowie na korzyść pomnika i kach , ze skorowidzem encyklopedy- 
A. Mickiewicza dnia 23 lutego 1881 r.scznym międzynarodowym, opracował 

(Odbitka z Przeglądu polskiego). Kra-| adwokat przysięgły, część I: 

tów, druk. Czasu, 1881, w 8ce, str. 37. ? O wekslach i czekach, zeszyt 1. War- 

Cały dochód przeznaczony na pomnik ? szawa , Gebethner i Wolff, druk. J. 

Adama Mickiewicza. Noskowskiego, 1 88 1 , w 8ce, str. XXX VII 

HWAJEWSZI Julian dr. Mowa mini- U 42 70 k = x złrł== 2 marki, 
stra skarbu w Izbie deputowanych wie- \ ...... .. , fVu , . , . , 

deńskiój Rady państwa dnia 26 marca L"""?"* T \ ^ber knegs-geschich- 

188*7. (Odbitka z Czasu). Kraków, \ tllch \ 8t " dien ^\^\ ł^cl- 
Irnk. Czasu, 1881, w 8ce małćj, str. 33. r R UD f. ^r KnegstttchtigkeU des Offiziers. 
' . ' „ : „ < Berlin, Feicht, 1881, w 8ce, str. 50. 

— Redę Seiner Excellenz des Herm \ ^ mar k a 50 fenig. 
finanzministers , gehalten in der 130) _ im , / . .' ,, . , 
Kfeuiig des Abgeordnetenhauses am 26 _, Honoration de a mćmoire d Adam 
Utż 1881. Wien, k. k. Hof- und Mickiewicz en Italie. Paris, hbdu 
Jtaatsdruckerei, 1881, w 4ce, str. 12. ^xembo U% imp . Zabieha, 1881,wl8ce, 

• MiEDTTSZYCKl Wojciech hr. Studya 8tr ' ló *' 

Atetyczne, tom II. Lwów, Księgarnia HUBĘ Romuald. Prawo polskie w 14- 
>olska, druk. A. J. O. Rogosza, 1881, ^ wieku: Ustawodawstwo Kazimie- 
v 8ce małej, śtr. 266. 1 złr. 40 cnt. rza Wielkiego (Biblioteka umiejętno- 

Dafcnnik rozporządzeń dla stół. król. *ci prawnych). Warszawa, nakł. reda- 
aiasta Krakowa, 1. 1—4 z r. 1881. \ k W Biblioteki umiej, prawn., druk. 
fraków, nakł. gminy miasta, druk. 8- Orgelbranda synów, 1881, w 8ce, 
h. Pobudkiewicza (A. Kozianskiego), str. 226, LXVI i V. 
881/ w 4će, str. 1 — 4, 5—11, 12 — \ HUGO Wiktor. Nędznicy, przekład 
12 i 23 — 26. i Wincenty Limanowskiej, zesz. 3 i 4. 

Bnoyklopedya wychowawcza, pod re- (Biblioteka wyborowych powieści, ze- 
akcyą J. T. Lubomirskiego, E. Sta- szyt 3 i 4). Lwów, Księgarnia polska, 
takiego r S. Przystańskiego i J. K. druk. Gazety narodowej, 1881, w 8ce 
lebfiń&kiego, tomu I zeszy t 8 (Austrya- małej , str. 129 — 192, 193—245 (ko- 
ar-micwaj. Warszawa, Gebethner ij nieć tomu. I) i 1—8. Zeszyt po 30 cnt, 68 Przewodnik bibliograficzny, 

nim gflg H. prof. Die innere Mission \ Treść : Wyciągi z posiedzeń Towarzy- 
unter den Wenden, Vortrag am 17 \*}™1 p . roces akwizycyjny Galileusza po- 
Februar 1881 im evangelischen Yereins- ^^^JA^^Łl 
hause zu Breslau gehalten. Bautzen, stru na Podolu galicyjskićm, przez dra E. 
Weller in Comm., 1881, w 8ce, str. Dunikowskiego (c. d.,*str. 98— 129); Kilka 
20. 30 fenig. {słów o życiu i zasługach James Clerk 

_ }Maxwell'a, przez M. Kozłowskiego (str. 

JELINEK Edvard. Yzpomfnka na Bo- 129-133); Notatki naukowe, przez R.Zu- 
leslaya Jablonskćho pośledni ndvrat<bera; trzęsieniach ziemi w austryacko* 
do vlasti. Praha, nAkl. vlastnim, J. węgierskWj\monarchii , przez R. Zubera; 
Pnsni&il knihtiftkArnia V B Cecha Zmyslność jaskółki, przez L. Hodolego; 
rospisu, knintiBRarnia V. u. i^ecna, Kronika nau kowa, przez B. Zubera; Wia- 

1881, w 8ce małój, str. 47 i 1 ni. ? <j uiości bieżące. 

25 cnt KOWALSKI Henryk dr. Cudze i wła- 

JTJBASZ A. dr. prof. Ueber die Sen-?sne doświadczenia lecznicze z wodo-' 
sibilit&tsneurosen des Rachens und des < chloranem pilokarpinowym w chorobie 

Kehlkopfes (Sammlung klinischer Vor- j Brighta i dyfteryi , zestawił dy- 

trfige, 195). Leipzig, Breitkopf & Efór- rektor i prymaryusz szpitala powsz. 
tel, 1881, w 8ce, str. 30. 75 fenig. w Tarnowie (Odbitka z Przeglądu le- 

SABWOWSZI Stanisław dr. Wiek XVI karskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
czyli dzieje odkryć, politycznych prze-? 1881, w 8ce. str. 10. 
obrażeń i reformacyi. Poznań, nakł.? KEZYSZTOFOWICZ Jos. 7. Entstehung, 
funduszu św. p. N. Bredkrajcza, Kra- Entwicklung und Heilung der perio- 
ków, G. Gebethner i Sp., druk. F.Uischen Augenentzłlndung (Mondblind- 
Chocieszyńskiego , 1881 , w 8ce, str. heit) bei Pferden. Wien, Faesy & Prtck, 
6 ni., 451 i 2 ni. 4 marki = 2 złr. 40 cnt. 1881, w 8ce, str. 16. 

ZLOBAS A Ludwik. O zasadniczej my- KUEHNEL P. Gymn.-lehr. Die dali- . 
śłi transcendentalnego idealizmu Kanta, 8chen Ortsnamen in Meckienburg-8tre- 
z uwzględnieniem poznania zasady lltz > l Theil - Neubrandenburg, BrflnB- 
Kartezyusza i Fichtego, stadyum z hi- low in Comm., 1881, w 4ce, str. Stfj 
storyi teoryi poznania (drukowane jako > * marka 50 fenig. 
manuskrypt). Kraków, nakł. rodziny,? EULICZEOWSZI Adam. Zarys dziejów! 
druk. Czasu, 1881, w 8ce, str. X i 190. (literatury polskiój na podstawie badań 

KLUCZYCZI Pr. Dyaryusz sejmu war- najnowszych pracowników, do użyta; 
szawskiego w r. 1673, t. z. pacifica- szkolnego i podręcznego, wydanie wt*-ij 
tionis, zaczętego kontynuacyą konfer< re poprawione i uzupełnione. Lwrfwfj 
deracyi dnia 4 stycznia, a zakończo- nakł - Seyfartha i Czajkowskiego, drofcj 1 
nego jako sejm po 8mym kwietnia w - Manieckiego, 1880, w 8ce, stt* 
1673 (Odbitka z Pism do wieku i XIX > 522 * * nl - 3 *• 
spraw Jana Sobieskiego, wydania .... — \ LAICUS Philipp. Roman Peluski, eiM 
Monumenta comtiorum regni Poloniae l Polengeschichte aus den sechziger Ja-. 
saec. XVII). Kraków, nakł. Akademii ? hren (Familienfreund , 6). Einsiedi 
umiej., druk. Czasu, 1881, w 4ce, < Benziger, 1880, w 8ce, str. 237, z 
str. 70. s drzeworytami w texcie. 2 marki. 

Kosmos, czasopismo polskiego Towa- < LE BON Qustave dr. Excursion 
rzystwa przyrodników imienia Koper- 1 thropologiąue aux monts Tatras. 
nika, pod redakcyą prof. dra Br. Ra-sTour du monde, nr. 1048 i 1( 
dziszewskiego , zeszyt III z r. 1881.? z 5 i 12 lutego 1881, Paryż, w 
Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str. j str. 81 — 96 i 97 — 112, z ryci] 
$9 — 144 i tabl. litogr. w 4ce. \ w teście. Kraków, 1 maja 1881. 69 LEBMONTOW. Demon. Warszawa, 5 tenberg), 1881, w 4ce królewskiój, str. 
wydawnictwo A. Wiślickiego 35, druk. > 27, ryciny w texcie i 2 illustracye. 
Przeglądu tygodniowego, 1881, w 16cejl złr. 80 cnt. = 1 rubel 50 kop. 
małój, str. 53. 12 kop. \ MILINOWSKI A. Die Geometrie ftir 

Ust otwarty w sprawie ugody pol- \ Gymnasien und Realschulen, ein Lehr- 

sko* rosyjskiej. Kraków, nakł. J. Bla- und tłbuńgsbuch, bearbeitet von 

schke, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Oberlehrer am Gymnasium zu Weis- 
Kozianskiego) , 1881, w 8ce małój, senburg in E., I Theil Die Planime- 
8tr. 41. 50 cnt. trie. Leipzig, B. G. Teubner, 1881, 

Autor podpisał się na końcu: „Gentejw 8ce, str. VI, 1 ni., 123, 1 ni. i 4 
Lithuanus natione Polonus". > tabl. w 4ce. 2 marki. 

L0ZME7EB Karl dr. prof. Geschichte Mitthellungen (Literarische) und bi- 
von Ost- und Westpreussen, I Abthei- bliographische Berichte tiber die Pu- 
lung, 2 Auflage. Gotha, F. A. Perthes, blikationen der Akademie der Wissen- 
188 1 , w 8ce , str. 290. 3 marki s schaften in Krakau, herausgegeben von 
80 fenig. i den Sekret&ren der drei Abtheilungen 

ŁUKASZEWICZ Joseph. Historisch-sta- (Classen), Dr. Stan. Tarnowski, philo- 

twtisehes Bild der Stadt Posen, aus i og . Abth., Dr. A. Bojarski, phil. bist. 

dem Polnischen tibersetzt von L. K5- Abth., Dr. S. L. Kuczyński, mathem. 

nigk im Jahre 1846, revidirt und be- naturw. Abth., April— December 1880. 

richtigt von Prof. Dr. Tiesler, 10— 14 Krakau, Verlag der Akademie, ge- 

Lieferung. Posen, Jolowicz in Comm., druckt bei VI. L. Anczyc et Comp., 

1881, w 8ce wielkiój, tom II str. 1 881, w 4ce większój, str. 17. 

113 —343 (koniec). Zeszyt po 1 marce. > »•*» *«*«** mm * * tv*h« BAMtó 
v ' . i MOLDENEAWEB A. de. Della sorve- 

MAJER J. dr. Trwanie życia w Kra- glianza delia polizia in Polonia , per 

kowie , na zasadzie wykazu zmarłych giudice al tribunale di Varsavia 

wiatach 1859—1868 obliczone co do (Estratto delia Rrrista penale, volume 
ludności chrześcianskiój (Odbitka ze XIII fascic. 5 — 6). Firenze , tip. dei 
Zbioru wiadomości do antropologii kra- 1 successori Le Monnier, 1881, w 8ce, 
jowój, tom V dział 2). Kraków, druk. s 8 t r . 13. 

Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 32. j _ La colonie pónitentiaire et cor- 
MAJEWS2I Erazm. Potop biblijny i s rectionnelle du Studzieniec (Pologne), 
peryodyczne potopy ziemi, ułamek z o- > deuxióme article. Bulletin de la Sociótó 
statniój doby kuli ziemskiój. Warszawa, ł gónórale des prisons , nr. 2 z lutego 
Gebethner i Wolff, druk. J. Nosków- 1881, Paryż, w 8ce, str. 162 — 175. 
skiego, 1881, w 8ce, str. 1 ni., 78 s MOBAWSH Adam. Kwadrans adora- 
i 1 ni. 60 kop. > cyi Przenajświętszego sakramentu i 

MEBTOOWIOZ Józef dr. Pogląd na j Najsłodszego serca Jezusowego. Kra- 
śmiertelność większych miast Galicyi<ków, nakł. autora, druk. Wł. Ł. An- 

w r. 1879 i 1880, przez lęka- czyca i Sp., 1881, w 32ce, str. 63. 

rza powiat, przy c. k. Namiestnictwie > 20 cnt. 

(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kra- <j MOSZYŃSKA Józefa. Kupajło tudzież 
ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w -8ce, ś zabawy doroczne i inne, z dodatkiem 
str. 6 i tabl. w 4ce. j niektórych obrzędów i pieśni wesel- 

HIOKIBWIOZ Adam. Pan Tadeusz czy- j nych ludu ukraińskiego z okolic Bia- 
li ostatni zajazd na Litwie , historya \ łój cerkwi (Odbitka ze Zbioru wiado- 
szlachecka z 1811 — 1812 r. , z illu- 5 mości do antropologii krajowój, tom 
stracyami E. M. Andriollego, zeszyt > V dział 3). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
Ł Lwów, nakł. F. H. Richtera (H. Al- \ 1881, w 8ce, str. 80. 70 Przewodnik bibliograficzny. 

MRÓWKA Janek. Pogadanki w kar-jjnakł. i druk. J. Ungra, 1881, w 8ce 

czmie, podsłuchał i spisał War- j małej, str. 75. 6 kop. = 12 groszy. 

sżawa , wydawnictwo J. Jeleńskiego, \ Niwa, dwutygodnik poświęcony spra- 
druk. Wieku, 1881, w 8ce, str. 20.jwom społecznym, naukowym i litera- 
7 7s kop. < ckim, pod redakcyą Mscisława Godlew- 

Muzeum, dwutygodnik polski pod re- lwiego, zeszyt z dnia 1 kwietnia 1881. 
dakcyą dra T. Rutowskiego , zeszyt \ Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8cą 
z 1 kwietnia 1881. Kraków, druk. Wł. str. 497—576. 
L. Anczyca i 8p., w 8ce, str. 1— 80. Treść: W sprawie ludu wiejskiego, tt 

w . . , . , . s Potrzeby moralne i umysłowe, przez J. Je- 

W sprawie średniego wychowania, przez leńskiego (str. 499-514); Nasi nowelWd, 
G. (str. 1—6); Kazim. Brodziński, studyum przez w> Zł Kościałkowska (c d., ate 
Waleryi Marrenó (str. 7—14); Znak zapy- 515—529); Pogadanki o nowościach pny- 
tania, wiersz J. S. Chamca ; oxfordzkim 5 rodniczych , przez J. Ochorowicza (str. 
projekcie prawa wojny lądowej, przez prof. 530-5&); Pamiętniki Kossutha, sprswo- 
dra G. Roszkowskiego (str. 17—33) ; Gór- z danie Edw. Lubowskiego (str. 544-559)^ 
nictwo naftowe w Gahcvi , przez dra Wł. Sprawy bieżące, przez B. Mira; Miscellane*. 
Szajnochę (c. d., str. 34-44); Pisiemsky _ Toż t % 16 kwietnia 1881i 

1 Dostojewskij, przez Jana Grz... (str. > m ' J E __ - - 

45-50); Przegląd bieżący, przez Hrecze- lamże, w oce, str. 577— 656. 
che; W sprawie uregulowania przemysłu Treść : Święcone , przez Władysław* 
naftowego, przez Henryka Waltera; Roz- Niedźwieckiego (str. 577—584); prej;- 
wój ekonomiczny królestwa włoskiego J wróceniu waluty metalicznej w Austm 
przez dra A. Wołyńskiego; Działalność P/zez L- Pilaskiego (dok., str. 585-598;; 
krakowskiej Akademii umiejętności w r. Szafarzyk i Pogodin, listy do Pogoda* 
1880, przez Michała Chylińskiego ; Kryty- z słowiańskich ziem , przez K. K. (str. 
ka: T. T. Jeża Z ciężkich dni, przez J. 599 — 604); Z cesarstwa: Nowe poglądy 
Tretiaka ; Zapiski. > księcia Wasilczykowa, przez Długosza (Btr. 

m. ^ici •*• 1001 1 605— 607); W sprawie służebności, głosy. 

— Toż, zeszyt z 15 kwietnia 188 1. ze ^/J^ F T . z . ? a Man | f £ 

Tamże, w 8ce, str. 81 — 160. z Włoszczowskiego (str. 608-618),- .'Hasj I 

Treść: Herder i jego filozofia historyi, nowelliści » P^ez W. Z Kościałkowskf * 
przez t. R. (str. 81—90); Kazimierz Bro- >(c d., str. 619-633); Ruch literacko-iiM- 
dziński, studyum, przez Waleryę Marrenć kowy : 1. Lusławy O powinnościach mat* 
(c. d., str. 91—100); O oxfordzkim pro- 2. Spirydyona Kodex światowy, 3. M. Ko- 
jekcie prawa wojny lądowej , przez prof. < nopnickiej Z przeszłości, przez R. B. (§fr. j 
dra G. Roszkowskiego (c. d. , str. 101- 634—640) ; Sprawy bieżące, przez B. Mii* 1 
108) ; Wielka rodzina i wielki ród , przez Miscellanea. 

M. Sokołowskiego (c. d., str. 109—126); NOWACKI Ł. dr. Pustomyty, zakład 
Górnictwo naftowe w Galicyi, przez dra s kąpielowy siarczany, otwarty w r. 1880. 
Wł. Szajnochę (c d., str. 127-138); Pa- Lwów nakl Zarządu kąpielowego, I 
miątki po Janie Sobieskim 1 z czasów jego \ . / , , * OQ * r Q ' 

w Muzeum w Rapperswyl, przez E. 8. związkowa druk., 1881, w 8ce ma- 

Biechońskiego (str. 139 — 146}; Rozwój łej, str. 13 i 2 ni. 
ekonomiczny królestwa włoskiego w za- Nowenna do św. Stanisława, biskupa 
rysie ^ przez : dra A. Wołyńskiego (o. <*, i męcz ennika, ks . Ludwikowi Satate-. 
str. 147 — 153); Krytyka: dra K. Szulca? , . * } . ., rtC1 . ... . 

Mityczna historya, przez B. N. (str. 154- ckiemu na pamiątkę 251etniej roczni- 

160); Zapiski. \)^S° kapłaństwa ofiarowana. Warsza- 

N. J. Myśli pobożne, wyjęte z księ- wa > ^ B - ?? toricha ' druk A. £ 
Ci natury, naśladowanie z francuskiego Jakiego, 1881, w I6ce małej, sfr, 
przez J. N. Warszawa, M. Orgelbrand, 61 * * nL 15 T \°V\ 
druk. S. Orgelbranda synów, 1881, OMniJ nr. I krajowego Towar£- 
w 32ce małej, str. 46 i 18 obrazków. 8tw *. ^backiego w Krakowie. Krakaj, 
50 kon enakł. Towarzystwa, związkowa druk* 

P ' łf . - , 1881, w 4ce, str. 36. 

NIEMOJOWSZI Ludwik. Marysia Ocho- Na ' 8trł 2 5-28: Odczyt dra M. Now* M 
cianka, obrazek ludowy. Warszawa, J ckiego o rybach, miany w Dublanach<Łl Kraków, 1 maja 1881. 11 

.iernika 1880 r.; Btr. 29 — 36: O > szkół publicznych. Warszawa, B. Les- 
hryb,praezdraA.WieraeJ8kiego. a ru k. j. Noskowskiego, 1881, 

biały sp,acy czyi, proroctwo w g ' 8tr „^ 1Q1 , , „, 

pustelnika z gór Karpackich, W łady.ław. Roczne zdanie 

inne ważne proroctwa o naszej zarządu Muzeum narodowego 

I ojczyźnie Polsce, a mianom- w Rapper8wy l u rok XL Bruxella druk . 
przepowiednie ojca św. Poznań, R ^Z^A, 1881, w 4ce, str. 8. 

Chociszewskiego, czcionkami? , ^ - ., 

cieszyńskiego, 1881, w 8ce ma- ^datek nowy gruntowy: Poradnik 
52 30 feniff s w B P rawacn reklamacyjnych, obejma- 

rsZIJul. J. Das Lautwerthei- JW pojaśnienie najnowszych ustaw 
ilatale im Sanskrit, Inaugural- Płatkowych , wzorki reklamacyjne 
ion. KSnigsberg, Beyer, 1880, » Potrzebnymi formularzami i tabele 
str 32 I marka 'klasyfikacyjne, ułożone według planów 

BWBQ' A. J. Z dolnych Łużyc, ?• J- «f***$ kimii^i wjedeńskiej. 
uysów i wspomnień (Odbitka M"> ^^J^^ 9 ^ 
owca). Warszawa, Gebethner w 8te > str ' 46 l ^ hl m foL 50 cnt 

druk. A. Pajewskiego, 1881,S PBOMYK Kazimierz. Elementarz, na 
nalej, str. 31. 30 kop. < którym nauczysz czytać w 5 albo 

SAB Józef ks. dr. Mowa na na- w 8 tygodni, wydanie szóste. War- 
rie żałobnóm za duszę św. p. szawa, K Prószyński, druk. J. Ungra, 
t Rydzowskiego, członka Radys*881, w ^ ce ? *&*• 31. 
j, posła na sejm krajowy i do l Przegląd lwowski, pismo dwutygo- 
iństwa, urządzonym staraniem e dniowe, poświęcone sprawom religij- 
, Krakowa dnia 7 kwietnia < nym , naukowym, literackim i polity- 
raków, nakł. autora, druk. WŁ s cznym, pod redakcyą ks. Edwarda Po- 
rca i Sp., 1881, w 8ce, str. 17. >dolskiego, zeszyt z dnia 1 kwietnia 

hód ubogich chorych, zostających \ 1881. Lwów, druk. ludowa, w 8ce, 
iką męskiego Towarzystwa św. L^ 377 ^^ 

>go a Paulo. \ Treść ^Galicya w r. 1790, przez ks. W. 

tycie duchowne czyli dosko-> Kalinkę (str. 377— 395); Sprawa obchodu 
hrześciańska, tom I i II, trze- 1 paschy na soborze nicejskim (str. 395— 

anie. Kraków, nakł. autora, \ m l\ KB :£ d *JL? z *J^ B ¥ ^ĄW?" 
n u *u . m ii» j i > go (str. 400—406) : Semen Koreniuk (c. d., 
?a, Gebethner 1 Wolff, druk. 8tr /406-414); Notatki literacko-bibliogra- 
Ayczyca i Sp. , 1881 , w 8ce, ficzne ; Ojciec św. Leon XIII 5 Listy z Wie- 
i 476, 365 i V. 3 złr. > dnia, przez ks. Z. Czerwieńskiego ; Ze świa- 
*ACH M. Regesten der Stadt ta katolickiego; Kronika. 
3rg, 1256—1524, aus gedruck- — Toż > wszyt z 15 kwietnia 1881. 
ken gesammelt (Aus der Alt- Tamże, w 8ce, str. 441—504. 
jhen Monatsschrift, Band XVffl L Treść: Złota czara (str. 441-M5); Kil- 
j n o 1 on ł j ska pytań przyszłości, przez Ludwika nr. 
und 2 S. 1—39, besonders Dębickiego (str. 445-454); ffistorya pol- 
jkt). Kónigsberg, A. RosbachMska w opowiadaniu ludu (str. 455—461); 
chdruckerei, (1881), w 8ce, > Książę Adam Czartoryski (dok., str. 461— 
I l n j $464); Starożytność ceremonij wielkotygo- 

.««»• .' . , lf x ! . , dniowych, przez ks. Edw. Podolskiego 

ISBN Jul. dr. Metody 1 teorye> (str . ^J_ 4 70); O synodach katolickich 
wania zadań geometrycznych w Polsce, przez Maur. hr. Dzieduszyckiego 
cyjnych, zastosowane do prze- < (c. d., str. 470—472); Sprawa obchodu 

) zadań, przez docenta HJ^Ł na s £ borz ? ^ejskini (str. 472- 

i-i. u • jf 1^ uj ) 475) ; Semen Koreniuk (c. d., str. 475— 481) ; 
politechnicznej w Kopenhadze, No £ tkł Hteracko-bibliograticzne ; Różności; 
aczył dr. Karol Hertz, naucz. {Listy z Wiednia, przez ks. Z. Czerwień- 72 Przewodnik bibliograficzny. 

skiego; Ze świata katolickiego; Sprawy > S zyt kwietniowy 1881. Lwów, drak. 
społeczne; Wiec poznański; Kronika. I m . Łozińskiego, w 8ce, str. 289—384. 

— polski, pod redakcyą dra Ign. Treść: W. Pol, przez K. Estrejchera 
Skrochowskiego , zeszyt kwietniowy (c d., str. 289—304) ; Arystofanesa Ptaki, 

1881. Kraków, druk. Czasu , w 8ce, P rzez J : Szujskiego (c. d., str. 3(^-322); 
4. o tan ) Homer i Homerycy, przez dra L. Cwikliń- 

str. ó— lbJ. ? skiego (c. d., str. 323—336); Jerzy Obso- 

Treść: Z Orenburga, listy Br. Zaleskie- . i inski przez dra L. Kubalę (c. d., str. 
go, podane przez K. (str. 3-59) ; Pierwszy 336-347) ; Prusy a Polska przed przyby- 
zupełny przekład Fausta Goethego Fel. ciem Krzyżaków, przez dra W. Kętrzyn. 
Jezierskiego, przez L. Germana (str. 60-^ ski ego (str. 348-369); Kronika literacka: 
77) ; Wspomnienia ubiegłych lat, przez An- A . Małeckiego J. Słowacki, przez J. Tre- 
drzeja Józefczyka (str. 78—103) ; Wyprą- s tiaka 

wa na Węgry Bernarda Aldany, przez Fel. PE ' Z YB0B0WSH Walery. Niewieście 
Różańskiego (c. d., str. 104— 128); €5ze-< ., * T* v iS i i« i: * i» !• 

sława Poezye, przez H. Zatheya (str. 129- \ ldea v poetów polskich, szkic biogra- 
132) ; Książę Roman Sanguszko, przez St. s ficzno-literacki. Warszawa, Gebethner 
Tarnowskiego (str. 133— 135) ; Boi. Jabłoń- i Wolff, drak. Wieku, 1881, w 8ee, 

5& ?;i? ł S UP7, i P r eZ vE' Zatheya ( a?' atr. 272 i 1 ni. 1 rubel 35 kop. 
136—141); Przegląd polityczny, przez Al. \ „-_,„ ru. • -aa 

Szukiewicza. ***''"*' PTJSZHN. Cyganie, powieść, prze-, 

— techniczny, pod redakcyą S t. kład Mirosława Dobrzańskiego. War-, 
Kossutha i F. Kucharzewskiego, zeszyt s/^wa, wydawnictwo A Wiślickiego % 
IV z kwietnia r. 1881. Warszawa, druk. dn *. Przeglądu tygodniowego, 1881 r i 
Al. Ginsa, w 4ce królewskiej, str. 65— w 16ce mał6 J> 8tr ' 3K 12 ^ 

88 i 4 tabl. rysunków. PYPINE et SPAS0W1GZ. Histoire &tą 

Treść: Dane do obliczania wymiarów littóratures slaves, traduit du russepą 
sieci kanalizacyjnej, przez Józ. Słowików- Ernest Denis, ancien óleve de Paedr' 
skiego; Rozdział elektryczny pary syste- norma i e 8U perieure: Bulgarea, Serbo- 
mu Sękowskiego, przez A. Sękowskiego;}^ , £ ~ /^^/.-aT < 

O asfaltach prasowanych, przez A. Spor' Croatens, Yougo-Russes (Bibhotheąwl 

nego; precyzyjnych mechanizmach roz- Sslave). Paris, lib. Leroux, Chltettf 
działu pary, przez A. Graffa; Plany domów roux, imp. Nuret et fila, 1881, w 8* 
mieszkalnych warszawskich i zagranicz ^ XIV j 627# 16 franWw- 
nych, przez J. Hinza; Krytyka i biblio- ) „«_.*.«• _ , ^ T -i 
graiia; Kronika. EEUSSNEE Plato 7. Najlepsza hm 

Przepisy karne dla uczniów c. k. języka niemieckiego, zeszyt ffl 
Szkoły sztuk pięknych w Krakowie. \ wyższy. Warszawa, T. Paproeki i 
Kraków, nakł. dyrekcyi c. k. Szkoły, druk- M. Ziemkiewicza W. Noal 
druk. W. Korneckiego, (1881), w 8ce, skiego, 1881, w 8ce, str. 129— 251 
str. 4. 60 kop. 

PBZEWALSKI N. 7. Reisen in der EOTJLLIET Antony. Wołowski, st 
Mongolei, im Gebiet der Tunguten und et ses travaux. Paris, lib. Guillai 
den Wtisten Nordtibets in den Jahren et Cie, Tour, imp. Rouiltó - Ladei 
1870 bis 1873, autorisirte Ausgabe 1881, w 8ce, str. 506. 
filr Deutschland, aus dem .Russischen > Russie, La> et la Pologne, mói 
und mit Anmerkungen yersehen von?adressó 1'annee derniere k 6. A 
Albin Kohn, 2te (Titel - ) Aufl. (Bi- \ et R. le grand-duc hentier de 
bliothek geogr. Reisen und Entdeckun- \ actuellement Alexandre III, em] 
gen, 12 Band). Jena, Costenoble, 1881 )de toutes les Russies, roi de Poh 
(1877), w 8ce, str. XIV i 538, z ry- ? grand-duc de Finlande, nouveile 
cinami w texcie i chromolitografiami. i tion. Paris, lib. Dentu, imp. 
8 marek. 1881, w 8ce, str. 16. 

Przewodnik naukowy i literacki, pod > SCHAFF Paweł ki. Wykład 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze-ś świętego, tajemnica 1 — 6. Kraków, 1 maja 1881. 73 nakł. wydawnictwa ks. Pr. Bażyńskie- s STECZKOWSKI J. S. Krótkie wspo- 
go (W. Simona), 1881, w 16ce ma-) ronienia dawnego bursiackiego życia 
tój, gtr. 133 i 1 ni. 50 fenig. ś (Odbitka z Kalendarza J. Czecha na 

SOHEOTT Józef dr. Nauka rachunO r - 1881). Kraków, druk. Czasu, 1881, 
kowoscł państwowśj dla krajów w Ra- w *6ce małój, str. 30. 
drie państwa reprezentowanych i dla < STBATJCH Fabian. Hagada czyli ob- 
spraw wspólnych wszystkim królestwom | rządki religijne Izraelitów na dwa 
i krajom monarchii austryacko - wę- j pierwsze wieczory paschy, z przekła- 

gierskiój, drugie poprawne wydanie, idem polskim dokonanym przez 

na język polski przełożył, dodatkiem < Warszawa, druk. J. Goldmana, 1881, 
i własnymi dopiskami uzupełnił Teodorów 8ce małój, str. 95, 1 ni. i 4 ryci- 
Kulczycki, c. k. radca rachunkowy. \ ny. 50 kop. 

Lwów, nakł. wydawcy, I związkowa SZAJNOCHA Wład. dr. Górnictwo naf- 
druk., 1880, w 8ce, str. XVI, 391 towe w Galicyi wobec ustawodawstwa 
i 1 ni. \ górniczego (Odbitka z Muzeum). Kra- 

SCHWEISEB - LEBCHENFELD A. von. ków ? druk - WŁ L - Anczycai Sp., 1881, 
Życie kobiet na ziemi, zeszyt 1. War-? w 8ce, str. II, 1 ni. i 107. 1 złr. 
Bzawa, nakł. i druk. Przeglądu tygo- < SZABANIEWICZ Iz. dr. Halszka knia- 
dniowego, 1881, w 4ce, str. 48, z ii -śhynia Ostrożska, opowidanie istoriczne. 
Inatracyami. \ Lwiw, nakł. redakcyi Żory, F. H. Rich- 

SZEIOEŃSZI Jan ks. Lud wiejski, po-? ter, druk. im. Szewczenka, 1880, w 8ce, 
gadanka (Odbitka z czasopisma Bonus \ str. 198 i 2 ni. 1 złr. 
pwtor). Lwów, druk. ludowa, 1881, SZCZEPAŃSKI Tytus dr. Sprawozda- 
w 8ce małój, str. 58. \ nie z ruchu i postępu w zakładzie zdro- 

8BXXEŃSZI Lucyan, Dzieła, tom II, > jowo-kąpielowym w Żegiestowie w cza- 
Warszawa, nakł. i druk. J. Ungra, jsie pory zdrojowćj w r. 1880. Kra- 
1881, w 8ce, str. 315 i 1 ni. 1 rubel, śków, nakł. Zarządu zdrojowo - kąpielo- 

Yaria; Roztrząsania i poglądy literackie. \ wego , druk. W. Korneckiego , 1 88 1, 

SIENKIEWICZ Heinr. (LITVOS). Dorf- w 8ce, str. 17. 
gwchichten, aus dem Polniscben liber- <j SZTJMLAŃSKA Paulina. Skrzętna gos- 
tragen und bevorwortet von Philipp < podyni, przepisy przyrządzania różnych 
Lftbenstein (Universalbibliothek, 1437). \ potraw tanio i smacznie, na podstawie 
Leipzig, Ph. Reclam jr., 1881, w 16ce, ^długoletniego doświadczenia ułożone. 
str. 115. 20 fenigów. ? Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 

SMOLEŃSK Stanisław. Hydroterapia < J. Bergera, 1881, w 8ce małój, str. 

a suchoty płucne, przez lęka- s III, XXXVII, 342 i IX. Oprawne 1 rubel. 

rza zdrojowego w Gleichenbergu (Od- j SZYMANOWSKI Wacław. Ostatnia pró- 
bitka z Przeglądu lekarskiego). Kra- \ ba, obrazek dramatyczny w jednym 
ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, < akcie. Warszawa, druk. S. Lewentala, 
str. 12. s 1881, w 8ce małój, str. 44. 50 kop. 

SOSHKOWSKI Józef. Złoto, srebro i> TWABDOWSKI Franciszek Borgiasz. 
drogie kamienie, podręcznik dla pra- ? Klasycznego wiersza „Nachtgebet ei- 
gnących obeznać się z wartością i próbą $nes Knaben aus Ferienzeit 1879" z nie- 
złota i srebra w monecie i wyrobach, $ mieckiego na polski język wolne tłó- 
oraz wartością drogich kamieni, przez j maczenie, poświęca młodzieńczemu au- 

starszego probierza rządowego, < torowi, Kazimierzowi Twardowskiemu, 

| urzędnika b. mennicy warszawskiej, s akademikowi zakładu Maryi Teresy 

■ Warszawa, druk. J. Cotty, 1881, w 8ce, J w Wiedniu, stryj tegoż w gru- 

str. 4 ni. i 144. 1 rubel 50 kop. \ dniu 1880 r. (po polsku i po niemie- 74 Przewodnik bibliograficzny. cku). Kraków, nakł. tłómacza, zwiąż- ś WISŁOCKI Wł. Rękopisy Arcł 
kowa druk., w 16ce, str. 4 ni. senatu uniwersyteckiego w Kra 

WABSCBAtTSB dr. Dalsze apostrze- \ (Odbitka z Katalogu rękopisów 1 
żenią co do użytku chlorku pilokar- \ teki Jagiellońskiej , rękopisy 31 
pinu w błonicy i niektórych chorobach \ 4 140=1 — 373). Kraków, druk. 
narządu oddechowego, rzecz czytana na? Jag., 1881, w 8ce większej, str. 
posiedzeniu To w. lek. krak. (Odbitka j WOLIŃSKI J. & SOHOENKE E. A 
z Przeglądu lekarskiego;. Kraków, nisches Elementarbuch zum Schu 
druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 10. Selbstunterricht, fiinfte verbessert 

— Ueber Variola , von in < einem polnisch-deutschen und de 

Krakau , Vortrag gehalten in der pfl \ polnischen Vokabularium vers 
diatrischen Section der 53 Yersamm-) Auflage. Posen, L. Ttirk, Mer: 
lung deutscher Naturforscher und Aerz jsche Buchdruckerei, 1881, w 8c 
te in Danzig (Separat - Abdruck ausiłej, str. 1 ni. i 237. 1 marka 60 
der Allgemeinen Wiener medizinischen Wskazówki dokładne do najłs 
Zeitung, Nr. 42 und ff.). Krakau, Ver- 8ze go prowadzenia reklamacyi pi 
lag des Verfa88ers, Wien, Druck von j wynikom pomiarowym i szacunk 
R. Spies&Co., 1880, w 8ce, str. 15. < przy regulacyi podatku gruntc 

WĄSOWICZ Miecz. Dunin dr. Rozbiór z dołączeniem taryfy klasyfika 
chemiczny wody siarczanej ze źródła czystego dochodu z jednego { 
we wsi Pustomytach (Odbitka z tomu dla Galicyi z W. księstwem kr 
XV Sprawozdań Komisyi fizyogr. Aka- 8 kiem, według uchwały centraln 
demii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 5 misyi regulacyi podatku grunt( 
Jag., 1881, w 8ce, str. 15. > przez urzędnika fachowego w ty 

Wiadomości farmaceutyczne, wydawa- \ wodzie. Rzeszów, nakł. i druk. 
ne staraniem i nakładem Towarzystwa \ Pelara, 1881, w 8ce, str. 1 1 i r . 
farmaceutycznego warszawskiego podwiń fol. 40 cnt. 
redakcyą J. Mrozowskiego, zeszyt II i ZALESKA Marya Julia. Listki i 
III z lutego i marca r. 1881. War ka, powiastki, opowiadania i ros 
szawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, W\ ) zawierające najpotrzebniejsi 
str. 49—120 i 17 — 32. < domości do pojęcia dzieci zastos< 

Zawiera prace : J. Mrozowskiego, M. Mu- ! wy( j # drugie. Warszawa nakł. G 

tniańskiego, dra Tchaplowitza, Zdzisława) J ' . w 8 lff ' ,, T L„ * 

Kłossowsliego, F. Szteynera. Na str. 49- nera l Wol f a ; druk - J - Bergera, 
54: O fosforescencyi ciał organicznych w 8ce małej, str. 305, II i 8 
i uorganizowanych , według prof. dra Br. i kolorowanych. Oprawne 1 rubel 2< 
Badziszewskiego napisał dr. Miecz. Dunin \ _ . _ ___. .... - - , rri 
Wąsowicz; str. 109-112: Apteki świeckie ZALESKI Stanisław ks. S. J. &* 
w nienaukowym wyłącznie znaczeniu, ze- wag nad dziełem ks. dra Pełe 
brali materyały E. Świeżawski i K. Wen- 1 unii tom II (Odbitka z Czasu), 
da; str. 113-120: Apteka jako officipa ków druk . Czasu 1881 w 8ce 
sanitatis w dawnej Polsce, przez E. Swie- ) . \ 7 ' 

żawskiego i K. Wendę; str. 17—32: Br. str - 4J - 

Pawłowskiego Podręcznik chemicznej ana- 1 Zdrojowiska druskienickie , s< 
lizy, ark. 2. ćjodo- bromowa. Wilno, tipogr. < 

Wielopolski, Der Marąuis, und die wadzka g , 1881 w 16ce , str. 
polnisch - russischen Auss()hnung8ver- s _ m a . , , . 
suche, von ttt- Deutsche Rundschau, . z P° a » lee *. a katoW8kie g°» <*J 
zeszyt z kwietnia r. 1881, Berlin n>ew.nnych n.e opuszcza powid 
w 8ce większej, str. 39-61. \ r f™ Warszawa, nakł. J Brd 

Podług Lisickiego „Le marquis Wielo- druk ; C - Przybylskiego, 1880, 
polski et son temps". < małej, str. 104. 20 kop. n.< Kraków, 1 maja 1881. 75 Staraniem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich w Krakowie 

wyszły następujące dzieła: 

1) Sra Pawła CHJTTMANNA Nauka sposobów klinicznego badania narzą- 

dów piersiowych i brzusznych, przekład dokonany pod kierunkiem dra 
A. Kremera i docenta dra St. rareńskiego: Warszawa, 1877. Cena 3 złr. 
75 cnt. - 2 rsr. 50 kop. 

2) Dra Jana STEINERA Rys nauki o chorobach dzieci dla uczących się 

i lekarzy, przekład dokonany pod kierunkiem profesorów: M. L. Jakubow- 
skiego i J. Oettingera. Kraków, 1877. Cena 4 złr. = 3 rsr. 70 kop. 

3) Dra Antoniego JUBASZA, profesora w Heidelbergu, Laryngoskopia, dzieło 
oryginalne, ozdobione 43 drzeworytami. Kraków, 1878. Cena 2 złr. 25 cnt. 

Dra Oskara WlDłłANNA, prymar. szpitala powszechn. we Lwowie, Choroby 
serca i tętnic, dzieło oryginalne. Kraków, 1879. Cena 1 złr. 85 cnt. 

) Dra A. BOTHESO, naczelnego lekarza zakładów dla obłąkanych w Warszawie, 
Psychopathologia forensis, czyli nauka o chorobach umysłowych w za- 
stosowaniu do sadownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących w Kró- 
lestwie polakiem i Galicy i, dzieło oryginalne. Kraków, 1879. Cena 2 złr. 25 cnt. 

LDrą H. JORDANA, docenta wydz. lek. w Uniw. Jagiellońskim, Nauka położ- 
nictwa dla użytku uczniów i lekarzy, dział Iszy: Fizyologia i dyęte- 
'tyka ci§ży, porodu i połogu, dzieło oryginalne, ozdobione 44 drzeworytami. 
Kraków, 1881. Cena 3 złr. 50 cnt. 

Skład główny powyższych dzieł w księgarniach: S. A. Krzyżanowskiego 
Krakowie, J. Mdikowskiego we Lwowie, Gebethnera i Wolffa w Warszawie. 

» 

\ W ITŁO 9 pyśmo dla naroda, wychodyt' w Kołomyi dwa razy 
miaiać, 1-ho i 15-ho, wydaje i za redakcyju ódpowidaje Mychajło 
oreniewycz. 

Wtt* Predpłata wynosytf po koneó seho roku 1 złr. 50 cnt , pryjmaje ju 
tyharnia M. Michty w Kołomyi. 

V księgarni J. Ł ŻTJPAJfSKIE&O w POZmiU. 

wyszły co dopiero: 

Dwa odczyty profesora Stanisława hr. Tarnowskiego, 
miane w Poznaniu 4 i 6 stycznia 1881, 
„Balladyna — Lilia Weneda". 1 marka. 

Dochód przeznaczony na szpital dziecięcy św. Józefa. n 

tdeusz Kościuszko czyli cztery chwile z życia tego bohatera. 2 marki. 
tura, obrazek dramatyczny w 3 aktach z epilogiem. 2 marki. 
terach wielbicieli Lucyny, obrazek dramatyczny w 4 aktach. 2 marki. 76 Przewodnik bibliograficzny. 

Księgarnia G\ GEBETHNERA i Sp. w KRAKOWIE poszukuje: 

CHRZANOWSKI P. ks. Przemówienie na żałobnym obchodzie rocznicy zgonu św. 
p. Wę-so wieżowej, podsędkowej po w. łomżyńskiego. Warszawa, 1827. 

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego , 

organ tegoż Towarzystwa i gremium aptekarzy Galicyi wschodnićj, wy- , 
chodzi już rok 10 we Lwowie 1 i 15 każdego miesiąca jak najregU: 
larnićj, w objętości 1 — iy 8 arkusza druku, przyjmując wszelkie ogło-: 
szenia po cenach nader umiarkowanych. 

Przedpłata wynosi: dla członków Towarz. rocznie złr. 4*30, półrocznie złr. 
2*20; dla nieczłonków w państwie rakuskićm rocznie złr. 6*30, półrocznie złr. 3*20 ;. 
w Warszawie rocznie rbs. 4 kop. 50; w Król. polskićm i carstwie rosyjskie" m rocznie - 
rbs. 5 kop. 20; w Niemczech marek 12; w Belgii, Francyi i Szwajcaryi franków 15. 

Redaktor części umiejętnej : dr. Miecz. Dunin Wąsowicz, docent Uniwersytetu.^ 
Wszelkie korespondeneye uprasza się adresować wprost do redaktora : Lwów, ulica" 
Sobieskiego 30. 

Administracya we Lwowie w aptóce p. A. Mussila, ul. Żółkiewska. — W WaM 
szawie główny skład u Gebethnera i Wolffa. 

W administracyi są. jeszcze do nabycia wyszłe roczniki „Czasopisma", od 6j 
począwszy, po 4 złr. 20 cnt. 

PRZYRODA I PRZEMYSŁ, tygodnik popularno -na* 
kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze^ 
syłką 8 rubli, w Galicyi 11 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek. J 

Treść nrów 39—42 z dnia 24 marca — 14 kwietnia 1881: Rozwój paleolity 
logii i jej metod , przez O. C. Marsha (39—42) ; Bibliografia przyrodnicza, przez 1* 
Szyszyłowicza (39); Ciekawe rodzaje przemysłu w Ameryce (39); Figa indyjabj 
we Włoszech (39) ; Olejek kawowy (39) ; Udział myślenia w medycynie, odczyt MJ 
H. Helmholza, przełożył S. D. (39—41); O załamaniu cząsteczko wena światła, pnwl 
S. W. Bruhla, przełożył J. S. Konitz (40) ; Lekarstwa wybuchające (40) ; Utrwalenie ? 
tkanin i drzewa od ognia (40); Cementy i zaprawy hydrauliczne (40); Z tajeam 1 * 
życia owadów, skreślił Józef Nusbaum (41) ; Wpływ światła na kiełkowanie nask 
(41) ; Ciekawe obyczaje mrówek (41) ; Kurz i mgła. Korzystny wpływ dymu (41)1 
Myśli o wzajemnej zależności sil przyrody, przez L. Jastrzębowskiego (42); Rośliuł] 
Bussola (42) ; Blekot (42) ; Francuscy podróżnicy w Afryce (42) ; NordenskiOld w Pe-J 
tersburgu (42); Wyprawa „Żanetty" (42); Matki i karmicielki, napisał A. Skórkc 
ski (42); Kronika. 

feZKOŁ A 9 tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogio*] 

nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatoi 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 taiaryi 1 

Treść nrów 13—16 z dnia 26 marca — 16 kwietnia 1881: Kształcenie 
mięci w nowszym systemie nauczania, przez Sz. Parasiewicza (13, 14); Pojedni 
powiastka z życia nauczycielskiego, przez Z. Sawczyńskiego (13); Rusini, s 
etnograficzny, przez J. Lewickiego (13—15); Ks. Fr. X. Malinowski, przez Sł 
rasiewicza (13; ; Opracowanie metodyczne ustępu z Ilgićj książki do czytania J 
sarz Otto w gościnie u Bolesława Chrobrego", przez M Rembacza (14, 15); "' 
styka ze stanowiska lekarskiego, przez J. Bykowskiego (14) ; Kilka słów o 
literaturze pedagogicznej, przez K. Rawera (15, 16); Ankieta w sprawie rej 
ustaw szkolnych (16); Przedstawienia pasyjne w Oberammergau, przez draT. " 
manna (16); Sprawy Towarzystwa pedagogicznego; Inseraty. Kraków, 1 maja 1881. 77 Nowsze książki otrzymane na skład główny i wydane 

przez księgarnię 

. GEBETHNERA i Spółki w KRAKOWIE: 

IROMECKI Tadeusz ks. Piar. Krótki rys dziejów zgromadzenia Szkół 

pobożnych czyli oo. Piarów. 80 cnt. 
IE8ŁAW. Poezye, tomik II. 80 cnt. 

1TREICHER Karol. Wawrzyniec Puttkammer (1794—1850). 25 cnt. 
IRYPIDES. Tragedye, przekład Z. Węclewskiego. 3 złr. 60 cnt. 
)NDEK Fel ix ks. Rozmyślania nad ewangeliami każdego dnia wielkiego 

postu ku zbudowanin i uświęceniu ludu chrześciańskiego. 1 złr. 25 cnt. 
)MER. Iliada, przełożył wierszem miarowym Paweł Popiel, b. profesor 

b. Szkoły głównej warsz. 1 złr. 50 cnt. 
iNTECKI Klemens. Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec 

Stanisława Augusta. 4 złr. 
3NARSKI Stanisław ks. Tragedya Epaminondy, z rękopisu biblioteki 

suskiej hr. Branickich wydał dr. Fr. Nowakowski. 1 złr. 
^NGIE Karol. Ogród warzywny, jego urządzenie i pielęgnowanie roślin 

warzywnych. 1 złr. 
DNIEK Jan. Uniwersytet Kazimierzowski na tle stosunków uniwersyteckich 

w średnich wiekach. 30 cnt. 
A3TJSIAK Szymon. Historya polska w opowiadaniu ludu. 40 cnt. 

— Nasze kwiaty polne. 25 cnt. 

rCIELSKI Jerzy dr. Kandydatura Hozyusza na biskupstwo warmińskie 

w roku 1548 i 1549. 1 złr. 
DRZYWOLSKI Sławomir. Dawny zamek królewski na Wawelu, materyały 

do restauracyi, zeszyt I, format arkuszowy. 1 złr. 40 cnt. 
5S0WSKI Gotfryd. Mapa geologiczna Wołynia, wykonana według badań 

z lat 1860 — 1874, na wielkim arkuszu. 12 złr. 

— Porzecze Wieżycy i przyległe mu wybrzeża Wisły pod względem ar- 
cheologicznym, z mapką chromolitogr. i 2 tabl. litogr. 2 złr. 

)WIDAJ Ludwik. Katarzyna Radziejowska, powieść historyczna z XVI 
wieku, 2 tomy. 2 złr. 

— Rytwiany i ich dziedzice. 40 cnt. 

3GALSKI A. dr. Wykaz roślin naczyniowych zebranych przez dra A. Rogal- 
skiego i I. Szyszyłowicza w Wapiennych Tatrach spiskich r. 1878. 90 cnt. 

UREDYŃSKI Wł. dr. i DZIEDUSZYCKA A. hr. Wypisy, przykłady i wzo- 
ry form prozy i poezyi polskiej, książka do czytania dla użytku śre- 
dnich zakładów naukowych żeńskich. 2 złr. 

IOCZYŃSKI W. ks. Plan Rzymu wedle najlepszych i najnowszzch źró- 
deł. 20 cnt. 

— Wesele podlaskie, obrazek ludowy w 5ciu aktach a 6ciu odsłon. 50 cnt 
iUJSKI Józef prof. dr. Rewizya województwa połockiego z r. 1552 80 cnt. 

— Odrodzenie i reformacya w Polsce, pięć prelekcyj publicznych, mianych 
r. 1880 w Krakowie, wydanie objaśnione przypisami. 1 złr. 20 cnt. 

ISŁOCKI Wł. dr. Dyaryusz komisyi bydgoskiej w roku 1614, z rękopisu 
Jakuba Zadzika, znajdującego się w bibliotece Jagiellońskiej* 1 złr, 
pieśni Litwina. 30 cnt. 18 Przewodnik bibliografiemy. Uąmh J. I HJMMELBLADA W KRAKOWIE 

poleca świeżo wyszłe oryginalne paryskie wydanie kompletne 

DZIEŁ ADAMA MICKIEWICZ 

w O tomach, odznaczające się dobrym drukiem, na pięknym papierze. 
Cena (licząc tom po 1 złr. 75 cnt.) lO złr. 50 cnt. 

Tomy Vi VI, zawierające: Poezye pośmiertne, utwory świeżo wyd 
jako tćż i tłómaczenia (Konfederaci Barscy dramat, artykuły polit. etc), joa 
w możności dostarczyć osobno posiadaczom dawniejszej 4 -tomowej edjcyi, ce 
dokompletowania, po cenie 3 złr. 50 cnt. za. oba tomy. 

Wydanie niniejsze proszę nie identyfikować z niekompletną 1 w o w s 
paryską edycyą o bladym druku i cienkim papierze, a kosztującą mimo to 
1 złr. 80 cnt. za tom. Również polecam w 

ABC w 24 kolor. obr. królów polskich 

i sław. ludzi. 1 złr. 
COOPER. Poszukiwacz barci, przygody 

osadników w lasach północno - zach. 

Ameryki, z 6-cioma kolor. ryć. Ozdób. 

opr. 2 złr. 
MECHERZYNSKL Literatura, nowe wyd. 

2 złr. 

— Tegoż Przykłady i Wzory, 2 tomy. 

3 złr. 85 cnt. 

NEPOS Kom. Żywoty znakom, mężów, 
dosłowny przekład Al. Sg. 60 cnt. łasne wydawnictwa: 

SAWCZYŃSKA. Dzieje najnowsze, 17 
1871. 1 złr. 20 cnt. 

OLLENDORF. Gram. franc. p. Świt] 
skiego. Opraw. 1 złr. 60 — Klucz 60 

LENARTOWICZ Teof. Poezye, 4 U 
wyd. wspaniałe na wel. pap. Kraj 
Cena 8 złr., opraw. 10 złr. 

Zmiłuj się nad nami, książka do 
dlenia dla młodzieży w eleganck. j 
Opr. w płótno ze złoconymi brzeg 
i wyciskami 1 złr. EŁObY. czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesył 
3 rs. ; w Krakowie 3 złr. 30 cnt. ; z przes. 4 złr. ; we Lwowie 3 z 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2 1 /, talara. 

Treść nrów 821— 825'z 24 marca — 21 kwietnia 1881 : Kunigas, powieść y 
dań litewskich, przez J. I. Kraszewskiego (821—825); Ze zbioru poezyi Adolfa Bi 
duka, przełożyła z czeskiego Z. B. (821); Ks. Eugeniusz Karol Tupy (821); ZM 
tatek wędrowca (821 — 824); Wiadomość o żubrze litewskim i turze mazowiedn 
zebrał Z. Gloger (821, 822) ; Spotkanie z Wiktorynem Sardou, opowiedział W. 1 
ziebrodzki (821, 822); Nadzieja, Ave, wiersze M. Konopnickiej (822, 824); Port 
króla Kazimierza Jagiellończyka (822); Freski Schwinda w Foyer Wielkiej opi 
wiedeńskiej, przez P. (822); Kilka godzin u Bohdana Zaleskiego w Villepfl 
(822—825) ; Narajówka, przez Edw. Chłopickiego (822) ; Św. p. Adam Bogumił B 
bich, dr. med. i chir., przez prof. Łuczkiewicza (823) ; O stosunku szkoły do roi 
ny. i społeczeństwa, do kościoła i państwa (823); Do poetki, Wstałam rano, rad 
sienko, wiersze Jaskółki (824) ; Św. p. Roman książę Lubartowicz Sanguszko, pi 
A. Pługa (824); Jan Ernest Smolar, przez J. A. Parczewskiego (824); Po* 
Kniaźmna w Końskowoli, przez Wł. K. Zielińskiego (824); Zakład leczniczy w 1 
łęczowie, przez H. Wiercieńskiego (825) : Sztafeta na Sy beryi, ścigana przez 1 " 
przez p. (825); Listy J. I. Kraszewskiego (821, 825); Listy z Serajewa (821, 
Korespondencye ze Lwowa, Wiednia i Poznania (822—825); Kronika włoska, 
A. Wołyńskiego (823—825); Kronika wiadomości przyrodniczych, przez 1L 
(823, 824); Przegląd polityczny; Przegląd literacki, przez F. K. Martynowsl 
Wiadomości bieżące z pola literatury, nauki i sztuki; Z ruchu piśmienniczego; 
broczy nność publiczna; Pokłosie. — Dodatek: Polacy w Kalabryi, przes 
Jripplina; Kochanka! przez J. Claretie. Kraków, 1 maja 1881. 79 

NAKŁADEM KSIĘGARNI 

Gebethnera i Wolffa 

w WARSZAWIE 

od maja r. b. zacznie wychodzić dzieło p t. 

Historya literatury powszechnej 

dra Jana Scherra, 

iredług 6tego wydania niemieckiego przełożona, w osobnych 
przypiekach uzupełniona i w dziale literatur słowiańskich 

pomnożona przez 
BRONISŁAWA ZAWADZKIEGO. 

Rołość wyjdzie w ciągu roku bieżącego w 2ch tomach czyli w 6ciu zeszytach, i obej- 

Lmować będzie przeszło 60 arkuszy druku, 
całego dzieła w prenumeracie wynosi £5 rubli , które mogą być wniesione 

* całości lub ratami, t. j. przy odbiorze pierwszych pięciu zeszytów po 1 rublu. 
■ ' 

L Cena z przesyłką pocztową wynosi O rubli. 

* 

Nakładem tśjźe firmy wyszły następujące dzieła: 

IMi aryi K onopnickiej. 

1 rs. 60 kop. 

Wielki śwjat gapowic, 

powieść spółczesna, 

przez JANA LAMA, wydanie 3cie. 
1 rubel 20 kop. K0K0NIAEZ W GALTCYI 

czyli 

pwagi powiatowe, szkice współczesne, 

^- przez JANA LAMA, wydanie 3cie. 

L. .- - ■ 1 rubel 20 kop. 80 Przewodnik bibliograficzny. WYDAWNICTWA KSIĘGARNI 

GUBEYNOWICZA i SCHMIDTA we LWOWIE: 

Dr. Antoni J. Trzy opowiadania historyczne, 1 toni. 2 złr. 

— Gawędy z przeszłości, 2 tomy. 5 złr. 60 cnt. 

BIBLIOTEKA POLSKA: 

Każdy tom broszurowany 1 złr. 80 cnt., w oprawie 2 złr. 30 cnt. 

I— II. KRASIŃSKI Z. Pisma, wydanie z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. 
2 tomy. — III— VI. MICKIEWICZ Adam. Dzieła, wydanie zupełne przez dzieci 
autora dokonane, 4 tomy. — VII— X. ZALESKI B. Poezye, wydanie przejrzane 
przez autora. — XI. Pamiętniki PASKA, wydanie nowe krytyczne, przejrzane pn« 
dra Weclewskiego. — XII. NIEMCEWICZ J. Jan z Teczyna, powieść histor. — 
XIII— XVI. SŁOWACKI Juliusz. Dzieła, wyd. przej. przez prof. dra A. Małe- 
ckiego. — XVII-XIX. E...LY (ASNYK Adam). Poezye, 3 tomy* — XX-XXIL 
MAŁECKI A. Życie i pisma Juliusza Słowackiego , wydanie drugie znacznie po- 
mnożone, 3 tomy. — XXIII. WYBICKI J. Pamiętniki. — XXIV— XXV. 

MICKIEWICZ. Dzieła, tom V, VI. 

W ciągu roku wyjdzie z druku: 

KITOWICZ J. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta JE,. 
z życiorysem i wstępem Władysława Zawadzkiego. 

— Pamiętniki. 
ROMANOWSKI Mieczysław. Pisma, pierwsze wydanie zbiorowe, dodrokrj 

ułożone przez J. Amborskiego, 4 tomy. 
KUBALA L. Szkice historyczne, wydanie drugie, serya I ? II, 
LEMCKE K. Estetyka, wydanie drugie przejrzane przez B. Zawadzkiego/ 
.GOSTKOWSKI R. Budowa kolei żelaznych i utrzymanie ruchu, 2 tomy. 
BILIŃSKI dr. L. System ekonomii społecznej, II część druga. 
ESTREICHER dr. K. Wincenty Pol, jego młodość i otoczenie. 

BIBLIOTEKA KIESZONKOWA, 

najtańsze polskie wydawnictwo: 1 BRODZIŃSKI K. Wiesław. 
FELIŃSKI A. Barbara Radziwiłłówna. 
KOCHANOWSKI J. Treny. 
KRASIŃSKI Z. Przedświt. 
- — Psalmy przyszłości. 
MALCZEWSKI A. Marya. 
ROMANOWSKI M. Poezye. 
SŁOWACKI J. Hugo. Mnich. Arab. 
Ojciec Zadżumionych. 

— Anhelli. 

— Balladyna. 

— Beniowski. 

— Jan Bielecki. 

— Dantyszek. — W Szwajcaryi. SŁOWACKI J. Król-Duch. 

— Kordyan. 

— Książę niezłomny. 

— Lambro. 

— Lilia Weneda. 

— Ksiądz Marek. 

— Marya Stuart. 

— Mazepa. 

— Mindowe. 

— Sen srebrny Salomei. 

— Wacław. 

— Żmija. 

ZALESKI B. Duch od stepu. 

— Księżna Hanka. W druku: MICKIEWICZ A. Konrad Wallenrod. Farys. Grażyna. 

Ballady i romanse. Dziady. Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WifiłockL £ drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod sarsfdem Ignacego Stftała. 


mimiW BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwareów, 
jako tśź czytających i kupujących 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w obji 

Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 2-ł\ 

cnt., z przesyłką 62 cnŁ; l / 4 rocznie Ź8 cnt., z przesyłką 

, 10 cnt, z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za kait 

50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalsi do 20 każdego miesiąca albo do Jcsięgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

Kraków, 1 czerwca 1881. 

Ateneom, pismo naukowe i literackie, £ redakcyi Kłosów, zeszyt kwietniowy 
pod redakcyą P. Chmielowskiego, ze-? 1881. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- 
ttyt majowy r. 1881. Warszawa, wy- jwentala, w 8ce, str. 289 — 304, 49 — 
&wca W. Spasowicz, druk. K. Kowa-J96, 129 — 176, 65 — 112. 
lewskiego , w 8ce większćj, str. 93 — 398. > Treść: Dzieje literatury powszechno!, 

Treść: Kółka rolniczo-włościańskie i roz-$ tom l ark « 20 :Komedya ludzka, przez H. 
irój pracy około rolniczćj oświaty ludowćj Balzaca, tom V ark. 4—6; Komedye wy- 
W W. ks. poznańskićm i Prusach zachód- < g rane Lo P e de Vegi, w przekładzie A. J. 
nich, prae* dra Wł. Łebińskiego ( 8 tr. Święcickiego, ark. 9-11; Pieśń o Nibe- 
193—218); Kometa, powieść przez J. Za- bingach w przekładzie A. J. Szabrańskie- 
sharyasiewicza (c. d., str. 219—248) ; Współ- go, ark. 5—7. 

izesna powieść we Francyi, I. G. Flaubert, s — uniwersalna, wydawana przez 
[rzez A. Svgietyńskiego (c. d., str. 249- Adama Kaczurbę, zeszyt majowy r. 
BI): Kezolucya galicyjska, przez Ignotu-< <00ł m . *',, J , J ; r , 
fc(8tr. 282-3^); SzKce z Wm, przez 1881 - Tarnów, nakł. wydawcy, druk. 
fewera (c. d., str. 303—321); Wpływ ty- J. Pisza, w 8ce, str. 271 — 462. 
oniu na organizm zwierzęcy, oraz higiena < Jul. Słowacki , ark. 12. 

S^don' S raez dra S^ 1 ?.^ & r Ą — warszawska, pismo poświęcone 
62 — 338) ; Nowe opracowanie literatur sło- \ , . , / r i • j 

riańskich, przez Wikt. Czajewicza (str. naukom > sztukom i przemysłowi, pod 
189—353); Rozbiory: 1. i 2. Felicyana < redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt 
'rzekłady obcych poetów i Pieśni Pertrar- s majowy r. 1881. Warszawa, Gebeth- 
&JK3?" Edw Grabowskiego, 3. E.Jelin- ner { Wolff druk# j. Bergera, w 8ce, 

% Bibliografia dzieł, rozpraw i artykułów < , t -_ ' ft ° 7 7 

seskich, przez T. Wierzbowskiego (str. S 8tr * ./ ,r " , ^ , , , 

64—366); Wraśenia literackie; Kronika L T l esć: P<?S adanka ° Fraszkach Jana 
tiesięczna s Kochanowskiego , przez Felicyana (str. 

Beitraege, BŁ Petersburger, zur neu- 157 ~ 1S $ i Dzie J> . 8zlacht y okolicznćj 

* w *. ' v ~ i. i A \t xt« Jw Owruckim powiecie, przez dra Anto- 

Bten russischen Geschichte: Von Nico- nieg0 j, (c . £ 8tn 133 -200); Historycy 

los I zu Alexander III, 2 Auflage. współcześni jako statyści, przez dra J. B. 

eipzig, Duncker & Humblot, 1881, Oczapowskiego (c. d., str. 201—220); Sio- 

• 8ce, str. VI i 426. 8 marek. stra miłosierdzia, powieść E. Castehra, 

Na Htr. 284-344: Zwei neue Actenstttcke tó^w* ^°lu^L { \^/łJ%u 

r Geschichte des polniscben Aufetandes 23 ); i«iq Jft i«£ ' Ka ° ^- Tu " 
laST ^'"«^ uo « au,owwluw ? py ? ur. 1813, um. 1881 r., przez J. Miena 

m 10b f' . , . . , . , (str. 240 — 248); Przegląd pedagogiczny 

Biblioteka najcelniejszych utworów ^ d<> Btr- 2 49-268); Kronika poznańska, 

gratury europejskiej, pod kierunkiem J przez L. Żychlińskiego (str. 269 — 288) ; 82 Przewodnik bibliograficzny, 

Przegląd piśmiennictwa krajowego i za- \ mana, 1881, w 8ce, str. 1 ni. i 68 
granicznego: 1. H. Baudrillarta Histoirej^g jj 0D 

du luxe, przez Al. Kraushara, 2. L. Szczer \ m . m x . , , . 

bowicza W. O skażeniu języka polskiego, Czasopismo Towarzystwa aptekarskie 
3. Wł. Smoleńskiego Szlachta, 4. Br. Gu- go, pod redakcyą dra M. D. Wąsowi 
stawicza Wycieczka w Czorsztyńskie, 5. J. cza i prof. dra Br. Radziszewskiego 
Naimskiego C pojedynkach (str. 289-309); nr 9 i 10 z 1 i 15 maja 1881 
Wiadomości bieżące naukowe , literackie, i T . ^ , T ™ i. ^ i • • ir 
artystyczne i społeczne ; Nekrologia. < Lwów, druk. J. Dobrzańskiego i K. 

BILIŃSKI Franciszek Leop. Niepra- f ™ mana ' w 8ce > 8tr - 145-160 i 161- 

wne przewożenie zwłok Izraelitów (J',, n . . . . , . , . 

„ « ,. . »i , , , .< Tresc: Dochodzenie czystości balzamu 

w Gahcyi, napisał praktykant peruwiańskiego , przez prof. dra F. A. 

konceptowy c. k. Namiestnictwa (Od- Fltickigera, spolszczył M. D. W. (9); frr- 

bitka z nru 69 Dziennika polskiego). \ makognozya jako umiejętność i jej ma- 

Lwów, druk. Dziennika polskiego, 1881, czenie ™ dl * fi? d J£ m farmaceutycznego, 
w o x o ] przez M. D. W . (9) ; O wykwintnych ro- 

w »ce, str. s. ? botach farmaceutycznych, napisał KL 

BLI2INSKI Józef. Mośkowe swaty , Dobrowolski (10) ; Kilka słów o Jujubady 
komedya w 1 akcie. Warszawa, druk. \ podał M. L. D. (10) ; Kronika chemiczni 

Wieku, 1881, w 8ce małej, str. 53. ff m ^ cei iS y f ?*> J> rze ? M * D ; Wasowi 
oe i 7 u 9, 10) ; Notatki farmakognostyczne, p* 

60 K0 P- M. D. W. (10) ; Przepisy na nowe fai 

BUCZWIŃSKI Leon. Poradnik wete- i ceutyczne przetwory (10) ; Sprawy zawodł 
rynaryjny mający na celu prawidłowe j aptekarskiego; Ogłoszenia, 
utrzymanie oraz ochronę zwierząt do- \ CZEBNY Pr. dr. prof. Bericht Uber 
mowych od chorób zaraźliwych i spo- den Stand der geographischen Arb* 

radycznych , napisał weterynarz ten in Polen (Nadbitka z Zeitschrift 

okręgu miechowskiego. Warszawa, nakł. ftir wissenschaftliche Geographie, Bad 
warsz. Towarzystwa opieki nad zwie- n Heft 2 )- Lahr ; Dnick von M. Schaih 
rzętami, druk. A. Pajewskiego, 1881, enburg, 1881, w 4ce, str. 76—80. 
w 8ce, str. IV i 156. 60 kop. \ DĄBBOWSKI Tomasz ks. Historya B-; 

Dzieło konkursowe, premiowane przez jblijna dla szkół średnich, wyd ' *" 
główne Towarzystwo opieki nad zwierzę- wych { sem X n aryów nauczycieli 
tami medalem złotym, zaś przez warszaw- s ' i^r i_ A i * • 

ski oddział tegoż Towarzystwa nagrodą z ma P& ułożvł katecheta gJ 

pieniężną w ilości 300 rubli. zyalny w Stanisławowie, część II: ■ 

CHMIELOWSKI Piotr dr. Poezya w wy- \ w y zakon. Stanisławów, nakł. an 
chowaniu (Wydawnictwa E. Orzeszko- druk. J. Dankiewicza, 1881, w 
wej i Sp., Vin). Wilno, druk. J. Blu- str - 171 > * »!•» XI I * Ktogr. 
mowicza, 1881, w 8ce, str. 42. 30 kop. Palestyny w 4ce. 

«_*-._*_«.— M c - tut • \ Dzieło potwierdzone przez władze 

(KOTKOWSKI WŁ ks. Mowa powie- chown§ we Lwowie, Krakowie, Pr 

dziana na pogrzebie Św. p. Amelii z hr. \ ślu i Tarnowie. 

Grudzińskich Szołdrskiej w kościele DĘBICKI L. Pamiątka pogrzebu 

parafialnym w Gołembinie dnia 1 lu- c i a Romana Sanguszki w Sławucie 

tego 1881 r., przez lic. św. teol. 30 marca 1881 r. (Odbitka z Cs 

Poznań, druk. J.Leitgebra, 1881, w 8ce, Kraków, druk. Czasu, 1881, w 
str. 22. 1 marka. małej, str. 15. 30 cnt 

CZABNOWSKI S. Historya handlu po w- DUNAJEWSKI Julian dr. Mowa 
szechnego, z dodatkiem o handlu i prze- 5 stra skarbu w Izbie deputo 
myślę w Polsce i Rosyi, podług dzieła i wiedeńskiej Rady państwa dnia 

Rothschilda opracował magister j kwietnia 1881 r. (Odbitka z 

prawa i adm. Warszawa, wydawnictwo \ Kraków, druk. Czasu, 1881, w 
8, Czarnowskiego i Sp., druk. J. Gold-> małej, str. 41. 20 cnt. Kraków, 1 czerwca 1881. 83 f — Redę Seiner Excellenz des Herrn śny, a dla snadniejszego nalezienia czy- 

Finanzministers Ritter von ge- ? telnikowi wedle obiecadła sporządzony 

klten in der 143 Sitzung des Abge-ji wydany. Kraków, druk. dziedziców 
ordnetenhauses am 30 April 1881. j Jak. Siebeneychera , 1621, w 16ce, 
Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei A kart ni. 43. 5 złr. 
1881, w 4ce, str. 15 i 1 ni. > Autografowany staraniem Wł. Bartynow- 

DTOIKOWSZI Emil dr. Habdank. Das 8ki *f> w Krakowie, r 1881. 
podolische Dniester-Gebiet. Peterraanns *}°*?}>J WSii * 1 * z p^ 81 ™ P ol ? kl f" 
Mittheiiungen ans Justus Perthes geogr. *° (Odbitka z Czasu). Kraków, druk. 
Anstalt, Gotha, zeszyt V z r. 1881, Cza8U > 1881 > w 8ce ™OĄj, str. 17. 
w 4ce str 161— 169 SONDEK Feli* ks. Siedm grzechów 

SWOUBI Tadeusz dr.' Przewodnik do fWwnych: III. Nieczystość IV. Ob- 
Szczawnicy, oraz podręcznik dla oho- * ara * W ?' Wy<L . d ^«- Jraków, nakł. 
łych udających się do tamtejszych zdro- G ' Gebethnera i Sp. , Warszawa, Ge- 
jów, z planem sytuacyjnym, napisał.... M"£ ■ Tm ?£> IL^Tt^ 
lekarz zdrojowy w Szczawnicy,. Prze- f* 1 8p., 1881, w 8ce małćj, str. 178 

myśl, nakł. autora, druk. A. Żupnika V 2 nL 40 cnt 

iKnolera, 1881, w 12ce, str. 10! L 8 ? 1 * J^^M^Jw *« ,«" fl 

plan litogr. w 4ce. Opr. 75 cnt. The ! le Deutschlands und Oesterreichs, 

... , < sowie alle Lfinder Europas und der 

Encyklopedya handlowa podręczna, Welt bearbeitet von H# Riepert, C. 
«rydana staraniem redakcyi Gazety p Weiland A Qmef c Qr £ f ^ 
landlowój. Warszawa wydawnictwo- 1881 / Weimar ' geogr . ^t 
^Czaraowskiego, 1881, w 8ce, str. fol widkie kolorowa 7 ne 6 nr . 12 13; 

W .a£« «l FU , . n * i, 69. Po 1 marce 50 fenig. 

FABIAN Oskar dr. prof. O tak zwa- 12 . Prov . p re ussen; 13. Prov. Pommern; 
tym czwartym stanie skupienia (Od-? 69. Galizien. 

)itka z tomu VIII Rozpraw Wydziału HEKSCH Ależ. F. IUustrirter FUhrer 
natem.-przyr. Akademii umiej.). Kra-sdurch die Karpathen und oberungari- 
tów, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, >schen Badeorte. Wien, Pest, Łeipzig, 
itr. 37. | A. Hartleben, 1881, w 8ce małój, str. 

FLAKU F. Rzecz o wekslach i cze-<XVI, 173, 27 ni., 30 illustracyj i 5 
Lach , ze skorowidzem encyklopedy- s kart. Opr. 2 złr. 
iznym międzynarodowym, część I ze-> — Kartę der Hohen Tatra nach 
pyt 2. Warszawa, Gebethner i Wolff, ? der neuesten Aufnahme des k, k. mi- 
Iruk. J. Noskowskiego, 1881, w 8ce, < litar - geographischen Institutes, mit 
itr. 43 — 122. s kurzem Wegweiser und Touren -An- 

FBIEDMANN N. 0. Praktyczna meto-jgaben. Wien, Pest, Leipzig, A. Hart- 
la mechaniczna w 4ch kajetach dojleben, (1881), fol., 1:75*000, i str. 
Mrędkiego i łatwego wyuczenia się bez i 16 w 8ce małćj textu. 75 cnt. 
łomocy nauczyciela polskiój kaligrafii. \ HOŁYŃSEI 0. ks. Czytania majowe dla 
Warszawa, nakł. i druk. Ch. Keltera, Sludu , czyli zbiór krótkich rozmyślań 
.881, w 4ce podłużnej, str. 32, 32,? na każdy dzień miesiąca maja o naj- 
*2 i 32. Kajet po 8 kop. i główniejszych chwilach życia Najśw. 

GHERMAŃSKI Stanisław. Sumary usz i P. Maryi, z dodaniem przykładów, se- 
Jejnotów abo herbów państwa i ry- i rya VIII. Dwów, nakł. O. Hołyńskiego, 
orstwa korony polskićj i W. ks. li- druk. ludowa, 1881, w 16ce, str. 150 
wskiego, z różnych autorów a mia-si 2 ni. 35 cnt. 
>wicie z Bielskiego , z Paprockiego E7ECZEŁ E. Botanika dla szkół niż- 
skryptów S. 8. Jagodyńskiego zebra- \ szych gimnazyalnych i realnych, wyd. 84 Przewodnik bibliograficzny. 

trzecie. Lwów, nakł. Seyfartha.i Czaj- J der Anstalt, Universitatsbuchdruckerei, 
kowskiego, druk. ludowa, 1881, w 8ce, |l880, w 8ce, po 4 str. ni. na każdy 
str. 137. 56 cnt. \ miesiąc. 

HYESZFELD Herman. Z dziada na EABNASIEWICZ A. ks. Nauki dla mło- 
wnuka, powieść z czasów Medyceu- ? dzieży szkół gimnazyalnych niższych, 
szów, podług oryginału niemieckiego \ realnych i wydziałowych, przez ks. A. 
opracował ks. Apolinary Tłoczyński. i K., część HI: Na okres Zielonych świąt j 
Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, \ Bochnia, druk. W. Pisza, 1881, w 12ce, 
1881, w 8ce, str. 251. 2 marki. <gtr. 107 i 1 ni. 50 cnt. 

Intencya miesięczna czyli posłaniec? KARPIŃSKI 0. dr. med. Studien liber 
Apostolstwa serca Jezusowego, kwie- 1 ktinstliche Glieder, im Auftrage des 
cień — czerwiec 1881. Kraków, nakł. \ konigl. preuss. Kriegsministeriums be- 
ks. M. Mycielskiego T. J. , druk. Czasu, s arbeitet. Berlin, Mittler & Sohn, 1881, 
w 16ce, str. 97 — 128, 129 — 160 w 8ce, str. XI, 231, 88 i Atlas w 408., 
i 161 — 192, z rycinami w texcie. Po<10 marek. 
2 cnt. = 4 fenigi. \ EOLBESG Oskar. Lud, jego zwyczaj 

JAWOBSKI Walery dr. Pożywka pep-j> sposób życia, mowa, podania, przya 
tonowa przyrządzana sposobem domo-?wia, obrzędy, gusła, zabawy, pi 
wym dla użycia w praktyce lekarskiej < muzyka i tańce , serya XVI : W. b. 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego), s poznańskie część szósta, powieści, wyi 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, > z pomocą Akademii umiej. Kraków, 
w 8ce, str. 5. ?druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, sfc 

JST. z Podola. Kilka uwag na czasie < V i 390. 
o stosunkach opodatkowania w Gali-jj KOZŁOWSKI S. ks. Hi story a święta 
cyi, napisał JST. z Podola. Tarnopol, \ i katechizm dla dzieci, wyd. dwunaste, 
druk. podolska, (Lwów, Gubrynowicz l ozdobione 24 drzeworytami. Wilno, 
i Schmidt), 1881, w 8ce małej, str. j nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1 
57 i 1 ni. 40 cnt. w 8ce małej, str. 127. 20 kop. 

3L F. ks. Braterska przestroga i rada, \ KRAJEWSKI Henryk. Obrona za 
mająca na celu wytępienie u ludu na- jj nisławem Hiszpańskim, obwiniony* 
szego złych dążności, wywołanych przez i zabójstwo dra Alexego Kurcyusza, 
zubożenie , wynikające z nadużywania < powiedziana w d. 27 września r. 1 
trunków rozpalających, wszystkim lu-św sądzie okręgowym warsza 

dziom dobrej wiary i woli do rozwagi > przez adwokata przysięgłego. Wi 

i wprowadzenia wedle możności w wy- \ szawa, druk. J. Noskowskiego , 1 
konanie podana przez X. F. K. War-<w 8ce małej, str. VII i 92. 
szawa, druk. E. Skiwskiego, 1881, \ Sraków Zagrzebiowi. Kraków, 
w 8ce małej, str. 32. 10 kop. >wnictwo Koła artystyczno-literac 

Dochód ze sprzedaży tej książeczki bęOlitogr. A. Prószyńskiego, 1881, w 
dzie użyty na zaopatrzenie kilku gospód po dłużnej, str. ni. 36. 1 złr. 50 
chrzescianskich w odpowiedne książki do> r ° 

czytania. EBASZEWSKI J. I. Jelita, 1 

KABAT Maurycy dr. prof. O procesie < herbowa z r. 1^31, tom I i II 
cywilnym. Lwów, nakł. wydawcy, druk. s wieści historyczne, XIII). Kraków, 
W. Manieckiego, 1881, w 8ce, str. > Spółki wydawniczej księgarzy w 
XIII, 1 ni. i 259. 1 złr. 50 cnt. jszawie, druk. Wł. L. Auczyca i 

KAELIŃSKI VL. prof. dr. Meteorolo- 1881 , w 8ce małój, str. 193 i 
gische Beobachtungen, angestellt an der s 2 ruble. 
k. k. Sternwarte in Krakau in den l EBÓŁIKOWSEI E. Ł. 1 ST 
Juhrw 1876—1880. Krakau, Yerlag^A. A. Bard oswobodzonćj Polski I Kraków, 1 czerwca 1881. 85 mony (Biblioteczka kieszonkowa, III). ś MAZUSZEW W. W. Cztenija o staro- 

Lipsk, E. Ł. Kasprowicz, druk. G. Usz- > polskoj piśmiennosti w impieratorskom 

mana w Weimarze, 1881, w 16ce ma- ? warszawskom Uniwiersitietie, wypusk 

lej, str. 331. 2 marki. \l (Odbitka z Ruskago fiiologiczeskago 

ZBÓWOZYŃSSI Ź. dr. Czy kiła jest \ wiestnika). Warszawa, tipogr. M. Ziem- 

zakażeniem krwi? (Odbitka z Prze ■ kiewicza i W. Noakowskago, 1881, 

glądu lekarskiego). Kraków, druk.< w 8ce, str. II i 77. 

Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 7. MATULA Jan. O uspławieniu dróg 

KUL02YŃSZ1 Władysław. Wykaz pa- ™ dn ? ch > P™» • ••••«• Ł . »t™f 

jaków z Tatr, Babiej góry i Karpat "! żv ™ra (Odbitka z Czasopisma tech- 

szląskich, z uwzględnieniem pionowego nożnego). Kraków druk. Czasu, 1881, 

rozsiedlenia pająków żyjących w Gali- w 8ce małć J> str - 32 ' 

cyi zachodniej (Odbitka z tomu XV , J™™ Władysław dr. Księgarni 

Sprawozdań Komisy* fizyogr. Akademii katolickićj informacya dla zwiedzają- 
umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag cych Kraków, wyd czwarte, znacznie 

1881, w 8ce, str. 75. pomnożone. Kraków nakł. dra Wł. 

*_*»»%* a J* * tv i-i t-± Miłkowskiego , aruk. W. Korneckiego, 
CTETZMANN L Die polnische Lite- l8g1 w 16 gtn 16 1Q mt 

ratur m Deutschland bibliographisch ' . e - ' 0BA LSEI T Histoire 

zusammengestellt von ehem. Cus- , . B ; V\ 0BALSK . I 1 Tł ni8t0, ' e 

uoauiuicug^H vvu . . . .. enem. vuo s p0 p U | aire de Fart, recueil encyclopó- 

tos an der Stadt - Bibliothck zu Bres U F ue et arti8ti ue ' j partie: Arch6o . 
lau. Posen, Verlag von J. K Zupansk,, lo J e prehis t or iJ ue liyraisons 1 et 2. 
Druck von F Chocieszyński , 1881, Pa & ri F Hb tr ^ ue imp . Schmidt , 
w 8ce, str. 89. 3 marki. ^ w ^ ^ \ Q \ ^^ 

LANGE P. A. Historya filozofii matę- MOSTOWSKI Adolf. Komedye orygi- 
t ryalistycznej i jej znaczenie w teraz ginale, XIII i XIV: Pani pułkowniko- 
niejszośei, przełożył z trzeciego nie- wa w dwóch aktach prozą, i Wyko- 
mieckiego wydania Alex. Swiętochow- > lejeni w cztórech aktach prozą. War- 
ski, zeszyt 4 i 5 (koniec tomu I). sza wa, Gebethner i Wolff, druk. Wie- 
Warszawa, B. Lesman, 1881, w 8ce, ku, 1881, w 8ce, str. 202. 1 rubel, 
str. 257—387, VIII i 1 ni. _ Ptaszęta boże, poezye. War- 

LECIEJEWSKI Jan. Gwara Miejskiej < szawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Un- 
górki i okolicy, studyum dyalektologi- s gra , 1881, w 8ce, str. 71. 75 kop. 
czne (Odbitka z tomu IX Rozpraw Wy -> MUSSET Alfred de. Ludwisia, kome- 
działu filologicznego Akademii umiej.). ?dya w dwóch aktach. Warszawa, wy- 
Eraków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, < dawnictwo A. Wiślickiego 37, druk. 
str. 44. < Przeglądu tygodniowego, 1881, w 16ce, 

ŁEPPEST Władysław. Przewodnik do str - 62 - 12 ko P- 

chemicznego badania wody pod wzglę- Muzeum, dwutygodnik polski pod re- 

dem higienicznym, rzecz napisana z po- dakcyą dra T. Rutowskiego, zeszyt 

lecenia warsz. Towarzystwa lekarskiego. z * ma J a 1881. Kraków, druk. Wł. L. 

Warszawa, E. Wende i Sp., druk. K. Anczyca i Sp., w 8ce, str. 161—240. 

Kowalewskiego, 1831, w 8ce, str. 153. ?reść: Zofia z Korbaczewskich primo 

,, , , ° 7 7 r voto ks. Rozynska secundo voto Chod- 

ruoei. , ? kiewiczowa, kasztelanowa wileńska, przez 

MACSEE dr. O zwyrodnieniu barwi- Ura Antoniego J. (str. 161—175); Herder 

kowćm siatkówki (Z kliniki okulistycz- s i jego filozofia historyi , przez T. R. (c. 

nej prof. dra Rydla. — Odbitka z Prze- !d -> str \i 7 ?- 187 ]; K. Brodziński, studvum 
j:/ i i „i • \ \z i a ii przez Waleryą Marrenć (c. d., str. 188— 

glądu lekarskiego). Kraków, diuk. . f 94); orfowUkim projekcie prawa woj- 

Uniw. Jag, 188 i, w 8ce, str. 19. \ ny lodowej, przez prof. dra G. Roszkow- 86 Przewodnik bibliograficzny. skiego (c. d., str. 195—204); Górnictwo ) welliści , przez W. Z. Kościałkowską (dok., 
naftowe w Galicyi, przez dra Wł. Szajno- > str. 767 — 776) ; W sprawie służebności, 

chę (dok., str. 205—218) ; Rozwój ekono- \ przez C i Leona Strasburgera (str. 

miczny królestwa włoskiego, przez dra A. \ 777 — 787) ; Pogadanki o nowościach przy- 
Wołyńskiego (c. d., str. 219— 225); Kry- S rodniczycb , przez J. Ochorowicza (str. 
tyka: J. Bartoszewicza Dzieje pierwotne, ? 788— 800) ; Sprawy bieżące, przez B. Mi- 
przezE. Jarochowskiego; Działalność Aka- 1 raj Ruch literacko- nauko wy: 1. L. Wol- 
demii umiejętności w r. 1880, przez M. .skiego Polityka delegacyi, 2. Antologia 
Chylińskiego (dok., str. 233— 237); Zapiski, s poetów, 3. L. Niemojewskiego Trój listek, 

— Toż, zeszyt z 15 maja 1881. przez R. B.; Miscellanea. 

Tamże, w 8ce, str. 241—320. OETTINMS Józef dr. prof. Stanisław 

Treść: W sprawie reformy sadownictwa ? Janikowski , wspomnienie pośmiertne 
(str. 241-249); Zofia z Korabczewskich (0 dbitka z Przeglądu lekarskiego). Kra- 
pnmo voto ks. Roźynska secundo voto s } , , , T t • t ^on* a 

Chodkiewiczowa, kaszt, wil., przez dra An- ków > druk - Umw - Ja S-> 1881 > w 8ce > 
toniego J. (dok., str. 250—256) ; Geogra- e 8tr. 8. 

fia wschodniej Galicyi ze stanowiska ge- PAŁUCZANIN Zawery. Szkice peda- 
ologicznego, przez dra E. Dunikowskiego go diczne, serya I. Poznań, nakł. i druki 
(str. 257— 264); Herder i jego filozofia m-s? T ^ ? J , . ,, ^ T ... ... J 

storyi, przez T. R. (c. d., Itr. 265-271); J - L Kraszewskiego (dr. W. Łebinski),' 

K. Brodziński, przez W. Marrene (c. d.,?1881, w 8ce, str. 2 ni. i 86. 
str. 272-285) ; O ozfordzkim projekcie pra- pAUL fl M Die p e troleum - und Ozo- 
wa wojny lądowej, przez prof. dra G.S, ./iri • r\ ±n •• • /t l 

Roszkowskiego (ad., str. 286-296); Ro- kerit-Vorkommmsse Ost Gaiiziens (Jahr- 
syjscy racyonaliści i dyssydenci, przez J. I buch der k. k. geologischen Reichsan- 
Grzegorzewskiego (str. 297—304); Ze sta- stalt, 1881 1). Wien, Druck von J. 

&M£ zk £ ł sre f. ni ? h > P r * ez dra A- <£• B. Fischer & Comp., 1881, w 4ce> 
305— 31 1) ; Rozwój ekonomiczny królestwa S , « ft r 7 7 ^ 

włoskiego, przez dra A. Wołyńskiego (c.< 8tr * dtfł 

d., str. 312—318) ; Zapiski. PILECKI Antoni. Ustęp z dziejów cjTr 

NAŁZOWSZI Wacław. O geograficznych <wilizacyi żydowskićj, odczyt publiczny^ 
błędach, na których opierają się hi- s wygłoszony w dniu 23 maja 1880 r. 
storyozoficzne poglądy profesora Duo w sali ratuszowój na rzecz dot! 
chińskiego. Warszawa, druk. K. Kowa- ? tych głodem Szlązaków i miejscowydi 
lewskiego, 1881, w 8ce, str. 55. 1 rubel. I zakładów dobroczynnych (Odbitka s 

Niwa, dwutygodnik poświęcony spra-szraelity). Warszawa, druk. M. Zi 
wom społecznym, naukowym i litera- 1 kiewicza i W. Noakowskiego, 188 
ckim, pod redakcyą Mścisława Godle w- j w 8ce małój , str. IV i 57. 40 ki 
skiego, zeszyt z dnia 1 maja 1881. PIOTROWICZ Jan ks. Dyalog o Zl 
Warszawa, druk. WŁ Dębskiego, w 8ce, gniewie Oleśnickim , wiersz łacińi 
str. 657 — 744. 3 Z XV wieku, z rękopisów biblioi 

Treść: Obce żywioły -na ^naszym chlebie, sem i nar yum sandomierskiego podał, 
przez R. B. (str 657— 6bl); Przegląd naj-s /rwjl _.,, J „ . k ,? * v 

nowszej literatury polityczno] francuskiej, \ (Odbitka z II tomu Archiwum Koi 
przez Alex. Rembowskiego (c. d., str. 662— \ syi do dziejów literatury i ośwL 
689); Nasi nowelliści, przez W. Z. Kościał-} w Polsce). Kraków, druk. Czasu, 188F 
kowską (c. d., str. 690-708); Listy z nad w 8ce wię k 8Z ej, str. 38. 
§& W 3S& P v ZeZ K ' + Wall8zewskl £f ° ( 8tr - Autorem Dyalógu jest prawdopodol 

(Tr^^^^ 

Mira; Ruch literacko naukowy : J. Graj- PLATO. Protagoras, Eutyfron, w 

nerta Powiastki, przez R. B.; Miscellanea. 5 maczeniu polskićm wydał Stani 

— Toż, zeszyt z 15 maja 1881. Siedlecki. Kraków, nakł. wydawcy, ( 
Tamże, w 8ce, str. 745-824. Czasu, 1881, w 8ce, str. 106 i 1 

Treść: O stanie i potrzebach rolnictwa }§§ cn ^ 
we Francyi i o stanie wielkiei własności > ^ mm ' mmmmmmm . . t\ **t—^v 

ziemskiej w Królestwie polakiem, przez POLHOWSZI Ign. ks. Dawne rehW«| 
Wit. Zaleskiego (str. 745—766) ; Nasi no- ? rze katedry krakowskiej (Odbitka z *" fc Kraków, 1 czerwca 1881. 87 hu). Kraków, druk. Czasu, 1881, w 8ce ] szyckiego (c d , słr. 572—574); Sprawa 

małej str. 23. ? obchodu paschy Da soborze nicejskim (c. 

J2;' " * n . . . >d., str. 575—579); Semen Koreniuk (c. d. f 

PBOEOP 0. Kapucyn. Czytania majo- str> 5 79_ 588 ) ; Notatki literacko-bibliogra- 

we o cnotach Maryi, wydanie drugie i ficzne ; Urywki z listów św. p. margr. 

i krótkim wykładem litanii do Matki < Wielopolskiego ; List z Rzymu ; Listy 
l boiej. Kraków, nakł. L. Jędrkiewicza, z Wiednia, przez ks. Z. Czerwieńskiego; 

, i mi ta -o 100 / W sprawie słowiańskiej pielgrzymki do 

| druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, Rzvmu; . Ze św i a ta katolickiego; Kronika. 

w I6ce małej, str. 119 i 6 ni. _ polskij pod redakcyą ^ Ign# 

PEOWE Ł. dr. Coppernicus ais Arzt, 5 Skrochowskiego, zeszyt majowy 188 1. 

y on Prof. am Gymnasium in Kraków, druk. Czasu, w 8ce, str. 

Thorn M. A. N. (Separat- Abdruck aus < 1 65 314. 

1 Leopoldina, amtliches Organ der kai-j Treść: Pierwszy zupełny przekład Fau- 
serl. Leopoldinisch-Carolinischen deut- \ sta Felixa Jezierskiego, przez L. Germana 
, Bchen Akademie der Naturforscher, Heft jf ^^^JJ^S ? stl^Sff 
XVII). Halle, Druck von E. Blochmann 2 a i2)CToreńburga,TstJ Br. Żarskiego i 
wid Sohn in Dresden, Leipzig, W. En- z. Sierakowskiego, podane przez K. (dok., 
: gelmann, 1881, w 4ce większej, str. \ str. 213— 273) 5 Idea słowiańska w Cze- 
25. 1 marka 50 fenig. \ cnacn > mianowicie ze względu na pansla- 

«___..__ M _ . . n u s wizm i rosyjskie sympatye, przez E. Jelinka 

PEUEMEBS Eodgero dr. Pommersches (stl , 2 74-294); Nowe wynalazki, przez J. 
Urkundenbuch, II Band 1 Abtheilung, Bodyńskiego (str. 295— 303); Przegląd poli- 
1254 — 1278. Stettin, v. der Nahmer l tyczny, przez Al. Szukiewicza. 
in Comm., 1881, w 4ce, str. 387. — techniczny, pod redakcyą St. 
9 marek, za tomy I i II 1 21 marek. \ Kossutha i F. Kucharzewskiego, zeszyt 

POTS Bolesław. Pisma, tom I. War-lV z maja r. 1881. Warszawa, druk. 
ssawa, druk. Wł. Szulca i Sp., 1881, \ Al. Ginsa, w 4ce królewskiej, str. 89 — 
: w 8ce, str. 2 ni. i 304. 1 rubel 50 kop. 112 i 5 tabl. rysunków. 

Przvgoda Stasia; Antek; Powracająca? Treść: Regulacya górnego Dniestru, 
fala; Michałko; Sieroca dola. | przez J. Jankowskiego ; O rozprowadzaniu 

PrMriad lwowski, pismo dwutygo- \ elektryczności, przez A . Graviera; Walec 
,u:™J - *.~'~~ i« •• parowy do ugniatania dróg szosowych, 

dniowe , poświęcone sprawom religy- 5 l przez > A Barcikowskiego ; O budowie graa 

nym, naukowym, literackim i polity- n chów szkolnych we Francyi, przez B. Żo- 
cznym, pod redakcyą ks. Edwarda Po-|chowskiego; Dane do obliczania wymia- 
fclskiego, zeszyt z dnia 1 maja 1881. [ ow £ eci kanalizacyjnej, przez J. Słowi- 
Lwów druk ludowa w 8ce atr k .owskiego (<*ok.); O precyzyjnych mecha- 
uwow , aruK. luaowa , w »ce , str. n j zmacn rozdziału pary, przez A. Graffa 

505 — 556. S(o. d.); Krytyka i bibliograna, przez M. 

Treść: Z ziemi wygnania (str. 505— 508); JThulliego; Przegląd wynalazków; Kronika. 

S&«^JS. d *' 8tr ' ^ 09 ~ 51 . 4): . ^. prawa Przewodnik naukowy i literacki, pod 

obchodu paschy na soborze nicejskim (c. < , , VitT j t t -i 1 • 

<L, str. 514- 517) ; O synodach katolickich redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- 

w Polsce, przez M. hr. Dzieduszyckiego > szyt majowy 1881. Lwów, druk. Wł. 
(c. d., str. 517—522); Skargi Żydów na Łozińskiego, w 8ce, str. 385—480. 
nietolerancyą -chrześcian (e. d., str. 523- Treść: Potomkowie Krzyżaków, przez 
^iSemen Koreniuk (c.d., str. 527-534); KI. Kanteckiego (str. 385-399); Ptaki, 
Notatki literacko -bibliograficzne; Listy komedya Arystofanesa, przez J. Szujskie- 
z Wiednia, przez ks. Z. Czerwieńskiego ;S g0 (c . d 8tr . 400-426); W. Pol, przez 
Ze świata katolickiego; Kronika. < K . Estrejchera (c. d., str. 427-447); Jerzy 

— Toż, zeszyt z 15 maj'a 1881. \ Ossoliński, przez dra L. Kubalc (c. d., str. 
Tamże, w 8ce, str. 558—620. !^~£ 61 l\ Kronika literacka: St. Smolki 

Treść: Z ziemi wygnania, przez L. (str. ^I e8zk ° ^ P rzez dra A ' Lewickiego 
558-562); Kulturkampf pruski w nowćj (8tr * 4b2 ~ 4 ^ ) \ ... . v , 

szacie (str. 563-572); O synodach kato- _ P° Nałęczowie ljego okolicach, 
lickich w Polsce, przez M. nr. Dziedu- < ułożony staraniem dyrekcyi zakładu Pnie wodnik bibliograficzny. leczniczego w Nałęczowie. Wars; 
druk. S. Orgelbranda synów, 1881, 
w 8ce małej, str. 40 i 8 ni., z drze- 
worytami. 20 kop. 

— po Warszawie, wydany stara- 
niem Wielkiego hotelu europejskiego 
w czterech językach (polskim, francu- 
skim, niemieckim i rosyjskim). Warsza- 
wa, druk. Wł. Dębskiego, 1881, w 16ce, 
str. 58, 37, 47, 30, 4 ni. i 10 litogr. 
60 kop. 

F77IH A. H. a SFA30TIĆ T. D. Histo- 
rie literatur slovanskycb, podle druhe- 
ho zcela pfepracovanebo a doplnenćho 
yydanl z razstiny pfelozil Ant. Kotik, 
dllu II seS. 1—3. Praha, Fr. Śima- 
£ek, 1881, w 8ce, str. 1—72, 73— 
136, 137— 200. Po 50 cnt. 

BEJ Hikcłaj i Hagłowlo. Wizerunek 
własny żywota człowieka poczciwego, 
według wydania z r. 1560 wydał Stan. 
Ptaszycki, zeszyt 1. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, Petersburg, J. Unger, 
druk. J. Ungra, 1881, w 8ce większej, 
str. 38 i 1 ni. 7B kop. 

Bocznik zbiorowy prac naukowych na 
rok 1880. Warszawa, druk. A. Stu- 
denckiego i Sp., 1880, w 8ee, str. 311, 3 
ni., IV i 5 tablie litogr. 1 rubel 20 kop. 

Treść: Policya lekaraka w dawnej Pols- 
ce, przez Franciszka Olszewskiego (str. 
1—78) ; Rolnictwo i handel za czasów 
księstwa warszawskiego, 1807 — 1815, przez 
Henryka Konitza (str. 79—127); Kołłątaja 
i Czackiego Projekt urządzenia gimnazyum 
wołyńskiego i wszystkich innych szkół 
w gubernii wołyńskiej, przyczynek do dzie- 
jów szkolnictwa, przez Henr. Merczynga 
(str. 129—154); O pęcherzu moczowym, 
vesica urinaria, przez Dawida Wasserzuga 
(str. 155—247); Przyczynek do absorbcyi 
światła przez węglowodory szeregu aro- 
matycznego, przez Józefa Stanisława Ko- 
nitza (str. 248—261); O nie wy mierności 
liczby e, przez I. Cohna (str. 263—305); 
Kronika naukowa; Nekrologia. 

EOHAHOWSKI Mieczysław. Poezye (Bi- 
blioteka kieszonkowa). Lwów, nakł. Gu- 
brynowicza i Schmidta, 1881 (K.Wild, 
1863), w 16ce, str. II i 118. 30 cnt. 

BOSZEOWSZI Gustaw dr. prof. O po- 
glądach Moltkego na prawo wojny (Odbitka z Dziennika polskiego). 1/ 
druk. Dziennika polskiego, (Gubr 
wicz i Schmidt), 1881, w 8ce m 
str. 32. 30 cnt. 

Buegen, Die Insel, praktischer '. 
rer anf und nach der Inseł, 5 An 
(Grieben'8 Reisebibliothek, 65). Be 
Goldsclimidt, 1881, w 12ce, str. 
60 i mapa wyspy Rugii. 1 mi 

SCHEBB Jan dr, Historya litera 
powszechnej, według szÓBtego wyd 
oryginału niemieckiego przełóż 
w osobnych przypiskach uzupeh 
i w dziale literatur słowiańskich 
cznie pomnożona, przez Bronisława 
wadzkiego, tom I zeszyt 1. Warsz 
nakl. Gebethnera i Wolffa, drnł 
Bergera, 1881, w 8ce, str. III i 
5 rubli za komplet. 

SCEWABTZ M. Z. Przygody mc 
życia, powieść ze szwedzkiego, t< 
i II (Biblioteka powieści, podróży, 
miętników, opowiadań historyczna 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schm 
druk. K. Pillera, 1881, w 8ce, str. 
i 136. 2 złr. 60 cnt. 

Segel-Handtuch fur die Ostsee: I 
sche Eilste von Arkona bis zur n 
schen Kttste, herausgegeben von 
hydrographischen Am te der kai 
Marinę, II Tfaeil 1 Heft. Beilin, 
Reimer in Comm., 1881, w 8ce, 
X i 165, z 72 drzeworytami w ta 
2 marki 50 fenig., za część I i . 
12 marek 50 fenig. 

SELIN3EB0WA Julia. Geografia j 
szechna dla szkół publicznych wyt 
fowych i zakładów prywatnych, w; 
nie drugie skrócone i poprawione. ' 
nopol, nakł. autorki, druk. J. Pawi 
skiego (Lwów, Gubrynowicz i Schn 
1880, w 8ce, str. H, 306 i VI. 90 
Książka niniejsza polecona do ufc 
szkolnego przez W. Radę szkolną k 
wa tlo L. Jl'205. 

SIEDLECKI Jas ks. Nauka o oi 
stach z okazyi zapowiedzianego 
zwyczajnego jubileuszu na rok 1 
przez Leona XIII, namiestnika Je 
Chrystusa, z dodaniem modlitw w Kraków, 1 czerwca 1881. 89 sie nawiedzin kościołów dla dyecezyiż 140, z rycinami w texcie. Po 2 cnt.= 
krakowskiej. Kraków, nakł. wydawcy, < 4 fenig.=2 kop. 
druk. Uniw. Jag., 1881, w 18ce maj STEU7E Henryk. Życie i prace Józefa 
łej, str. 72 i rycina. 10 cnt. JKremera, jako wstęp do jego Dzieł. 

Czysty dochód z rozprzedaży przezna- > Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 
ca się na odnowienie kościoła Św. Woj- j 1881 , w 8ce? str. 175. 1 rubel, 
ciecna w urakowie. > SULIGOWSEI Adolf. Z dziedziny praw 
Warszawa 

1881; 

Portrety ™ . , . . 

SIEN2IEWICZ Henryk. Pisma, tom I, SWIRSKI Adam dr. Iwonicz, zakład 
wydanie drugie. Warszawa, nakł. Ge- zdrojowo - kąpielowy, podręcznik dla 
bethnera i Wolffa , druk. J. Bergera, podróżujących. Jasło , nakł. Zakładu, 
1881, w 8ce małej, str. 304 i 1 ni. d^k. L. D. Stoegera, 1881, w 8ce 
1 rubel 50 kop. małej, str. 13 i 1 ni. 

Stary sługa; Hania; Szkice węglem; SZCZEPAŃSKI Alfred. Nad Dunajem 
Janko muzykant. S i Sawą, szkic z podróży (Odbitka z Dzien- 

SEARGA Piotr S. J. Żywoty świętych n jk a poznańskiego). Poznań, nakł. au- 
starego i nowego zakonu na każdy dzień torą, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. 
przez cały rok, wydanie dwudzieste w. Łebiński), 1881, w 8ce małój, 
czwarte, tom II luty. Kraków, nakł. ks.Sgtr. 27. 

M. Mycielskiego T. J., druk. Wł. L An- SZCZERBOWICZ - WIECZÓR Ludomir. O 
\ czyca i Sp., 1881, w 8ce małej, str. skażeniu obecnóm języka polskiego 
271, 2 ni. i 5 drzeworytów. Oprawne w pra8 i e . Płock, nakł. I. Wassermana, 
t w płótno ang. 40 cnt. = 80 fenig. gubiernska tipogr., 1881, w 8ce ma- 

t SŁOTWIŃSHI Adam ks. Prawa i -wy-jłej, str. 154, IV i 1 ni. 1 rubel 20 kop. 
i czaję zakładu wychowawczo-naukowego s SZIGARIN M. Czego trzeba dla na- 
I krakowskiego ks. Piarów. Kraków, nakł. > szego zbliżenia się z Polakami , prze- 
Zakładu, druk W. Korneckiego, 188 lJ kład z rosyjskiego. Kijów, druk. H. 
w 16ce., str. 23. Rozentala, 1881, w8ce, str. 18. 20 kop. 

Słownik geograficzny Królestwa pol- SZYMANOWSKI Wacław. Posąg, dra- 
skiego i innych krajów słowiańskich, > mat w 3 aktach (Odbitka z Tygodnika 
wydany pod redakcyą F. Sulimierskiego, ? illustrowanego). Warszawa , druk. J. 
B. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego, <Ungra, 188 1, w 8ce małej, str. 93. 40 kop. 
zeszyt 15 — 17. Warszawa, nakł. F. TARCZYŃSKI Hip. B. Pokutujący duch 
Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, red. złodzieja, ballada (Biblioteka Staszyca, 
Wędrowca, druk. Wieku, 1881, w 4ce, n). Warszawa, nakł. autora, Gebeth- 
8tr. 160—240, 241—320 i 321— 400. ner i Wolff, druk. Instytutu głuchoniem. 
Sprawozdanie z obrad Rady nadzór- U ociemn., 1881, w 8ce małej, str. 13. 
czój Towarzystwa wzajemnej pomocy wy fe™ 

oficyalistów prywatnych, odbytych TISSANDIER Gaston. Męczennicy w i- 
wmarcu r. 1881. Lwów, druk. Dziennika m i ę nau ki ? dzieło ozdobione 34ma drze- 
polskiego, 1881, w 8ce, str. 38 i 1 ni. ^ WO rytami podług rysunków Kamila Gil- 
STOJAŁOWSZI Stanisław ks. Posłaniec Eberta, przekład z francuskiego. War- 
P. Jezusa w Przenajśw. sakramencie sszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
utajonego, pisemko dla wszystkich wier-> J. Ungra, 1881, w 8ce, str. 300 i 1 ni. 

nych, pod redakcyą marzec — e2 ruble. 

maj 1881. Lwów, druk. K. Budweisera^ TŁOCZYŃSHI Apolinary ks. Zwycięstwo 
w 16ce, str. 61 — 88, 89 — 116, 117 — $ serca, powieść przez ks. A. T., ozdo- 90 Przewodnik bibliograficzny. biona piętnastu rycinami, wyd. drugie. $ dany, wyd. trzecie. Kraków, nakł. Ge- 
Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1881, i bethnera i Sp. , Warszawa, Gebethner , 
w 16ce, ?tr. 112. Opr. 70 fenig. i Wolff, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.,{ 

TOMKIEWICZ Stanisław. Pieśń z pieśni 1881, w 8ce małej, str. 144. 30 cnf 
miłości. Kraków, nakł. i druk. A. Ko- WIEBZEJSEI A. dr. O przeobrażenia 
ziańskiego, 1881, w 8ce, str. 31. 60 cnt. < muchy, Liponeura brevirostris L&w (Od- 

TJRBAŃSEI Aureli. Dwa poemata dra- \ bitka z tomu VIII Rozpraw Wydziah 
matyczne : Na poddaszu, Dramat jednej matem.-przyr. Akademii umiej.). Knrt| 
nocy. Lwów, nakł. Dziennika polskiego, ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce,l 
(Gubrynowicz i Schmidt), 1881, w 8ce str. 19. ; 

małej, str. 75. 50 cnt. WISŁOCKI Wł. Katalog rękopisów bi- 

Vie, La, de saint Stanislas Kostka, < blioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
novice de la Compagnie de Jósus (Bi- ś zeszyt VII (rękopisy 3419 — 4163). 
bliotheąue chrćtienne et morale). Limo- \ Kraków , nakł. Akad. umiej., druk.; 
ges, lib. et imp. Barbou, 1880, w 12ce, ?Uniw. Jag., 1881, w 8ce większej, 8tr.J 
str. 190. 745—872. 1 złr. 60 cnt 

WAGNEB Albert dr. Póstyen (Pisz- Zeszyt VIII i ostatni, zawierajęcy Wstęp 
tjan), od dawna sławna kąpiel siar- 1 i Index, wyjdzie w ciągu r. b. 

czano mułowa na Węgrach. Budapeszt, j WISPEH P. i ZUBER B. O działania 
nakł. druk. Athenaeum, (1881), w 12ce, chlorku allylu na benzol w obecności 
str. 6. i chlorku glinowego (Z pracowni prrf 

WABSCHAUEB J. dr. in Krakau. Eine dra Radziszewskiego. — Odbitka z tonu 
Scarlatina - Hausepidemie , Beobachtun- VIII Rozpraw Wydziału matem.-prayr. 
gen iiber die Wirkung des Piiocarpinum Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw, 
muriaticum bei Diphtherie (Separatab- Jag., 1881, w 8ce, str. 10. 
druck aus Archiv ftlr Kinderheilkunde, Zabytki przedhistoryczne ziem poi- 
li Band). Stuttgart, 1881, w 8ce wiek- 8 kich, wydane staraniem Komisyi ir* 
szej, str. 15. cheologicznej Akademii umiej., sery* I 

WĄSIKIEWICZ W. ks. Nauki dla ludu ze szyt 2 (po polsku i po francusku), 
o dziesięciu przykazaniach bożych, do Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 4ee 
tegoczesnych potrzeb zastosowane, wy- większej , str. 33—64 , 8 ni. , i tabl 

danie drugie poprawione i pomnożone. \ xii XXIII. 6 złr. 

Kraków, nakł. dra W. Miłkowskiego, Treśó: p rU sy królewskie, badał i opisał] 
związkowa druk., 1881, w 8ce, str. a 29 Godfryd Ossowski, przekład francuski j 
i 2 ni. 1 złr. <Zygm. Zaborowskiego (c. d.). 

WĄSOWICZ H. Dunin dr. Farmakogno- . ZAREMBA Harol. Uporządkowanie pla- 1 
zya jako umiejętność i jej znaczenie cu Św. Ducha, z uwzględnieniem miejsep 
dla studyum farmaceutycznego (Odbit- odpowiednich pod teatr i muzeum prae- 
ka z X rocznika Czasopisma Towa- mysłowe w Krakowie (Odbitka z C*H 
rzystwa aptek.). Lwów, druk. Gazety sopisma technicznego). Kraków, drak.! 
narodowej, 1881, w 8ce, str. 12. Czasu, 1881, w 8ce małej, str. \r 

Wiadomość krótka o Różańcu imienia [ tabL lito e r - w 4ce - 
Jezus i Maryi i jak go odmawiać. War- i Zbiór powinszowań na imieniny, Wtl 
szawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Nie- \ dżiny, Boże narodzenie, oraz wiertłj 
miery, 1881, w 16ce małej, str. 51. ;> do imiennika dla młodzieży, wji'J 
10 kop. > trzecie. Bochnia, nakł. i druk. W. rł 

WIELOGŁOWSHI Walery. Święty Izy- sza, 1881, w 16ce małej, str. II ii*] 
dor oracz na wzór życia rolnikom po- 1 30 cnt. Kraków, 1 czerwca 1881. 91 Celem ustalenia nakładu na przyszłość uprasza redakcya „Przewodnika 
ttUograficznego" wszystkich F. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę 
tylko do czerwca b. r., o wczesne odnowienie prenumeraty. 

NAKŁADEM 

Księgarni J. Ł ŹUPANSKIEGO w Poznaniu 

co tylko opuściło prasę: 

IEURTZMANN L. Die polnische Literatur in Deutschland , bibliographisch zu- 
sammengestellt. 1881, str. II, 89, 8vo. 3 marki. 

■V Tai księgarnia odebrała na skład główny: *&Q 
ĘENOFONT A Anabasis, z objaśnieniami i słownikiem grecko - polskim przez 

dra A. Jerzykowskiego. 1881. 
[ĄBWOWSKI St . Wiek XVI czyli dzieje odkryć, politycznych przeobrażeń 

i reformacyi. 1881, str. IV, sp. rz. 2, 451, spr. 2, 8vo. 4 marki. 

'rtjekt nowej procedury sądowej, który według wszelkiego prawdopodo- 
ueństwa tym razem przez Radę państwa będzie uchwalonym, znajdą pra- 
rnicy nasi dokładnie streszczonym w Przeglądzie sądowym i admi 
istracyjnym. Pismo to rozpoczęło w nrze 19 tym Pogląd na zasady 
treść tego Projektu, pióra prof. dra Augusta Balasitsa. Ze względu 
a ważność Projektu redakcya Przeglądu sąd. i adm. ogłosiła wyjątkową 
rennmeratę, począwszy od numeru, w którym artykuły te się rozpoczynają. 

►ocbodzą nas wieści, iż w krotce ma wyjść z pod drukarskiej prasy w Krakowie 
tom drugi i ostatni dzieła religijno-historycznego pod tytułem: 

MIECZEM i KRZYŻEM 

LUDWIKA PIOTRA LELIWY. 

O pierwszym tomie tej poważnej i poczciwej pracy „Przegląd lwowski** 
re wrześniu 1880 r. tak się wyraził : „ W Krakowie, w tćm ognisku naszego umy- 
łowego i narodowego życia, wyszła z pod prasy drukarskiej piękna książka p. t. 
Mieczem i Krzyżem przez Leliwę, autora „Wielkiej rodziny w wielkim 
tarodzie**, napisana w sposób tak porywający poetyczny, z taką gorącością ducha, 
sercem na wskroś wierzącego, że czytając tę piękną publikacyą, trudno oderwać 
ię od niej. Przez cały czas pozostaje się jakby pod wpływem słów porywającego 
aowcy, pod wrażeniem przesuwających się przed oczyma naszymi barwnego pędzla 
óżnorodnych obrazów**. My zaś dodamy, że słyszeliśmy od wiarogodnych litera- 
łów, którym autor w manuskrypcie drugą i ostatnią część swej pracy czytał, iż 
a jeszcze wyżej się wznosi nad pierwszą, i zlewając się w całość znakomitego 
izieła pod względem nauki, głębokich myśli i uroku — najpiękniejszej polszczyzny, 
zaszczytne miejsce w literaturze naszej zajmie. 

Czekajmy — przekonajmy się, a wówczas osądzimy. 92 Przewodnik bibliograficzny. DRUKARNIA FOTOGRAFICZNA 

Si WIŚNIOWSKIEGO w KRAKOWIE, Rynek 17. CENA FOTODRUKOW : Nr. Wielkość obrazu Zdjęcie fotogra- 
ficzne wraz z pły- 
tą drukarską Za każde 100 

odbić z tej płyty 

bez papieru 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. oyx9 cm. 2x3 '/," format wizytowy 9x11 
10x15 
14x20 

17x22 
22x28 3 V 2 x4 

4x6 '/ 2 format gabinet. 
6%x7% 
6y 2 x8y 2 

8y 2 xioy 2 Złr. 4 cnt. — 
5 

6 „ 50 
8 „ 50 

10 „ 50 

14 

18 n 
n 
n 

m 
V 71 

n 
n 
n 
rt 
n Złr. 4 cnt. 

4 . 50 

5 

6 : 60 

8 
10 
15 n 
» 

n n 

n 
n 
w 28x33 ioy 2 xi2y 2 

Te same odbicia w kolorze i z połyskiem zwykłych fotografij o 25% drożej. 

Za pomocą druku fotograficznego (fotodruku) wykowywam podo« 
bizny ze stalorytów, miedziorytów, akwareli, obrazów olejnych, wreszcie z natury, 
które nie ustępują wiernością fotografiom. 

Cenniki wraz z bliźszćm objaśnieniem za zgłoszeniem się rozsyłam bezpłatnie. 

Przy większych zamówieniach odpowiednie zniżenie cen. 

Jako próbę odbicia fotodrukowego załączam portret prof. dra Józefa Majera, 
prezesa Akademii umiejętności, r.eprodykcyą z fotografii A. Szuberta w Krakowie. Księgarnia ant. i skład nut 

Leona FROMMERA w KRAKOWIE 

przy ul. Szewskiej, poleca: 

ZAWACKI. Memoriale processus judiciarH statutorum atque constitutionum 

regni Poloniae. Cracoviae, 1614. 
CNAPII Gregorii e Societate Jesu Thesaurus Latino-Polono-Germa-j 1 * 

nicus. Varsaviae, Leopoli, Dresdae, 1780. 
Listy duchowne św. Franc. de Sales. W Krakowie, 1771. 

Po cenach zniżonych: 

PAPROCKI. Herbarz rycerstwa polskiego, wyd. Turowskiego. 

STUPNICKI. Herbarz polski. 

POLKOWSKI ks. Groby i pamiątki polskie w Rzymie. 

SZAJNOCHA. Jadwiga i Jagiełło, 4 tomy. 

NIEMCEWICZ. Pamiętniki, 2 tomy. 

BORKOWSKI. O wyprawie partyzanckiój do Polski 1833 r. 

Pamiętniki Józefa hr. Krasińskiego, 1790 — 1831. 

GILLER. Historya powstania polsk. 1863 r., tom Illci. 

LELEWEL. Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane, tom Iszy. 

FREDRO A. Dzielą, kompletne w 13 tomach, exemplarz nowy, oprawaj 

Księgarnia ant kupuje książki wszelkiij treści ; antyki z dziedziny piśmienni* 
polskiego przyjmuje w komis, i ogłasza je w dziennikach na własny Kraków, i czerwca 18ŚI. $& NOWSZE WYDAWNICTWA KSIĘGARNI 

EBETHNERA i WOLFFA w WARSZAWIE: 

(Ob. Przew. bibl. z 1 kwietnia r. b.) 

ONOPNICKA Mary a. Poezye. 1 rs. 50 kop. 

AM Jan. Koroniarz w Galicyi czyli powagi powiatowe, szkice współczesne, 
wyd. 3cie. 1 rs. 20 kop. 

— Wielki świat Capowic, powieść spółczesna, wyd. 3cie. 1 rs. 20 kop. 
[JBOWSKI Edward. Cichy Janek i głośny Franek, powieść, 2 tomy. 

1 rs. 80 kop. 
4LCZEWSKI Antoni. Marya, powieść ukraińska z 8 fotografiami podług 

rysunku Andriollego, w dużej 4ce, w ozd. oprawie. 10 rs. 

iZESZKOWA Eliza. Z różnych sfer, nowelle i obrazki, 2 tomy. 2 rs. 

70 kop. 

Treść: Stracony; Dziwak; Pani Luiza; Szara dola; Julianka; Czternasta 
część; Silny Samson; Milord. 

)RTIUS K. I. S. Przewodnik gry szachowej, z 6 tego wydania niemieckiego 
przełożył Stanisław Tomaszewski. 1 rs. 

)WIDAJ Ludwik. Katarzyna Radziejowska, powieść historyczna z XVI 
wieku, 2 tomy. 2 rs. 

EHMAN Antoni dr. Szkice z podróży do południowej Afryki, odbytej 
w latach 1875—1877. 2 rs. 25 kop. 

CHERR Jan dr. Historya literatury powszechnej, według 6tego wydania 
oryginału niemieckiego przełożona, w osobnych przypiskach uzupełniona 
i w dziale literatur słowiańskich znacznie pomnożona przez Bronisława 
Zawadzkiego, tomu Igo zeszyt lszy. Przedpłata za całość, 2 tomy 
(w 6 zeszytach) 5 rs. 

ENKIEWICZ Henryk. Pisma, tom I: Stary sługa; Hania; Szkice wę- 
glem; Janko muzykant. 1 rs. 50 kop. 

— — tom II: Listy z podróży po Ameryce. 1 rs. 50 kop, 

— — tom III: Listy z podróży po Ameryce (dokończenie); Listy z Rzy- 
mu i Paryża; Koraedya z pomyłek. 1 rs. 50 kop. 

tom IV : Przez stepy ; Orso ; Z pamiętnika nauczyciela ; Czyja wina ? 

Za chlebem. 1 rs. 50 kop. 

IOLKA Stanisław. Mieszko Stary i jego wiek, praca uwieńczona na- 
grodą przez Towarzystwo historyczno-literackie w Paryżu, z drzewory- 
tem, przedstawiającym Mieszka Starego według współcz. wizerunku na 
patynie kolegiaty kaliskiej, oraz tablicą genealog. Piastów i Ruryko- 
wiczów. 4 rs. 

U5NCER Herbert. O wychowaniu moralnem, umysłowem i fizycznćm, 
przeł. M. Siemiradzki, wyd. drugie. 1 rs. 35 kop. 

iadomości z nauk przyrodniczych, zeszyt I. 1 rs. 

Treść: Z życia prostych organizmów, przez L. Cienkowskiego ; Helophi- 
Jus Henrici, nowy muchowaty owad, przez J. Sznabla; Historya rozwoju za- 
rodników u glewika, przez E. Strasburgera ; Spis ptaków zebranych w pół- 
nocnym Peru przez Stolzmanna, zestawił W. Taczanowski; Przyczynek do 
fauny ślimaków jeziora Bajkalskiego , przez dra W. Dybowskiego ; Obyczaje 
modliszek, przez A. Wagę; O wzajemnym związku geologicznych zjawisk, 
przez E. Jelskiego, 94 Przewodnik bibliograficzny. 

* — . — . — ■ . . . 1 . , i 

feżiliOiJ A ? tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogii 

nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomi 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talarj 

Treść nrów 17—21 z dnia 24 kwietnia — 21 maja 1881: Ankieta w sprai 
reformy ustaw szkolnych (17—19) ; Historyczne i handlowe znaczenie Dunaju, pn 
K. Rawera (17—20); Opracowanie metodyczne ustępu z Ilgiej książki do czytai 
„Cesarz Otto w gościnie u Bolesława Chrobrego", przez M. Rembacza (17); Do cl 
rakterystyki szkół w Rosyi (18); O szkolnych biblioteczkach dla dzieci, przez 
Chmielewskiego (18); Wskazówki do należytego prowadzenia urzędowych akt 
szkolnych, przez J. N. Wasunga (20, 21) ; Kurs praktycznych robót kobiecych i hi 
dlowy przy żeńskiej szkole wydziałowej w Krakowie (20); Historya natura! 
w szkole ludowej, przez J. Bykowskiego (21); Sprawy Towarzystwa pedag. 

PRZYRODA I PRZEMYSŁ, tygodnik popularno -na 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszaw 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prz 
syłką 8 rubli, w Galicy i 11 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek. 

Treść urów 43—46 z dnia 21 kwietnia — 12 maja 1881: Rozwój paleont 
logii i jej metod, przez O. C. Marsha (43—45); Z życia ryb II, skreślił J. Nn 
baum (43) ; Palestyna (43) ; Ryba-pasoźyt (43) ; Podróże Why mpera w Andach (43 
P. Al ex and er Sybiriaków (43); Matki i karmicielki, napisał A. Skórkowski (43- 
46) ; Ruchy dośrodkowe i odśrodkowe , skreśliła Szczęsna (44) ; Kot morski (U 
O spajaniu się ciał pod wpływem ciśnienia, przez W. Springa, streścił J. S. £( 
nitz (44 — 45) ; Goryczka, przez dra Wł. Chodeckiego (45 — 46) ; Odczyty z dziedzin; 
nauk przyrodniczych w resursie kupieckiej (46); Rozwój oświetlenia elektrycznej 
według systematu Brusha (46); Taliktryna i makrokarpina (46); Władze ruchów 
roślin (46); Trociny drzewne (46); Kronika. 

— t 

KŁOS I ; czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S 
Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesjlttj 
3 rs. ; w Krakowie 3 złr. 30 cnt. , z przes. 4 złr. ; we Lwowie 3 m 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2% talara. 

Treść nrów 826—829 z dnia 28 kwietnia — 19 maja 1881 : Kunigas, powie* 
z podań litewskich, przez J. I. Kraszewskiego (826—829); Rok z życia wieśni" 
przez Z. Łempick§, wierszem (826); Franciszek Poniatowski, przez Wł. K. Zi« 
skiego (826); Alexander Chodźko (826, 828); Kilka słów o rodzinie Wita Stwc 
rzeźbiarza polskiego z XVI w:, skreślił Mathias Bersohn (826, 827); Jan E 
Smoler, przez A. J. Parczewskiego (826, 829) ; Kilka godzin u Bohdana Zalesi 
w Villepreux (826, 827); Pożar teatru w Mcei (826); Zagrzeb, przez S. J. Łm 
skiego (827); Pożar na balu kostiumowym w Monachium, przez A. Pługa (i 
Wystawa obrazów polskich w hotelu europejskim (827); Paweł Józef Szaf 
przez Br. Grabowskiego (827); Godło rzeżnika perskiego, przez A. Pługa 
Wspomnienie o Sławucie, spisał J. Dunin (827—829); Mniemany dziad Star 
Augusta, przez KI. Kanteckiego (828); Benjamin Disraeli hr. Beaconsfield, 
Edm. Naganowskiego (828); Gmach sejmowy we Lwowie (828, 829); Kara 
dników (828) ; Ostatnie łowy, przez A. Pługa (828) ; W sprawie prowincyonalh 
przez E. Jahilnickiego (828): Sieroteńka, przez Jaskółkę (829); Trzęsienie 
na wyspie Chios (829); Matka Rembrandta, przez p. (829): Na dobie (829); 
granci francuscy u nas (829) ; Dr. med. Stanisław Janikowski, przez pro£ dra 
kiewicza (829); Korespondencye ze Lwowa (826, 829); Listy z Czech, przes Ej 
linka (827) ; Listy J. I. Kraszewskiego (829) ; Przegląd polityczny ; Przegląd ' 
racki; Przegląd teatralny, przez K. Kaszowskiego; Wiadomości bieżące z pola 
ratury, nauki i sztuki; Dobroczynność publiczna; Pokłosie. — Dodatek: 
w Kalabryi, przez dra T. Tripplina; Kochanka, przez J. Claretie. Kraków, 1 czerwca 1881. 95 WYDAWNICTWA KSIĘGARNI 

TOBRYNOWICZA i SCHMIDTA we LWOWIE: 

Dr. Antoni J. Trzy opowiadania historyczne, 1 tom. 2 złr. 

— Gawędy z przeszłości, 2 tomy. 5 złr. 60 cnt. 

BIBLIOTEKA POLSKA: 

Każdy tom broszurowany 1 złr. 80 cnt., w oprawie 2 złr. 30 cnt. 

■WI. KRASIŃSKI Z. Pisma, wydanie z przedmowa Stanisława hr. Tarnowskiego, 
^8 tomy. — HI— VI. MICKIEWICZ Adam. Dzieła, wydanie zupełne przez dzieci 
jantora dokonane, 4 tomy. — VII— X. ZALESKI B. Poezye, wydanie przejrzane 
przez autora. — XI. Pamiętniki PASKA, wydanie nowe krytyczne, przejrzane przez 
dra Węclewskicgo. — XII. NIEMCEWICZ J. Jan z Tęczy na, powieść histor. — 
XIII— XVI. SŁOWACKI Juliusz. Dzieła, wyd. przej. przez prof. dra A Małe- 
ckiego. — XVII— XIX. E...LY (ASNYK Adam). Poezye, 3 tomy. — XX-XXII. 
tMAŁECKI A. Życie i pisma Juliusza Słowackiego, wydanie drugie znacznie po- 
mnożone, 3 tomy. — XXIII. WYBICKI J. Pamiętniki. — XXIV-XXV. 

MICKIEWICZ. Dzieła, tom V, VI. 

Dzieła Mickiewicza w tem wydaniu odznaczają się od poprzednich edycyj 

tak drukiem jak tóź papierem. 

W ciągu roku wyjdzie z druku: 

KITOWICZ J. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, 
z życiorysem i wstępem Władysława Zawadzkiego. 

— Pamiętniki. 

ŁOMANOWSKI Mieczysław. Pisma, pierwsze wydanie zbiorowe, dodruku 

ułożone przez J. Amborskiego, 4 tomy. 
KUBALA L. Szkice historyczne, wydanie drugie, serya I, II. 
LEMCKE K. Estetyka, wydanie drugie przejrzane przez B. Zawadzkiego. 
GOSTKOWSKI R. Budowa kolei żelaznych i utrzymanie ruchu, 2 tomy. 
BILIŃSKI dr. L. System ekonomii społecznej, II część druga. 
ESTREICHER dr. K. Wincenty Pol, jego młodość i otoczenie. 

BIBLIOTEKA KIESZONKOWA, 

najtańsze polskie wydawnictwo: 
BRODZIŃSKI K. Wiesław. 

1LIŃSKI A. Barbara Radziwiłłówna. 
:OCHANOWSKI J. Treny. 
J9IŃSKI Z. Przedświt. 
— Psalmy przyszłości. 

.LCZEWSKI A. Marya. 
ŁOMANOWSKI M. Poezye. 
iOWACKI J. Hugo. Mnich. Arab. 
Ojciec Zadżumionych. 
K — Anhelli. 
" — Balladyna. 
- — Beniowski. 
» — Jan Bielecki. 
— Dantyszek. 
— W Szwajcaryi. SŁOWACKI J. Król-Duch. 

— Kordyan. 

— Książę niezłomny. 

— Lambro. 

— Lilia Weneda. 

— Ksiądz Marek. 

— Marya Stuart. 

— Mazepa. 

— Mindowe. 

— Sen srebrny Salomei. 

— Wacław. 

— Żmija. 

ZALESKI B. Duch od stepu. 

— Księżna Hanka. W druku: MICKIEWICZ A. Konrad Wallenrod. Farys. Grażyna. 

Ballady i romanse. Dziady. % Przewodnik bibliograficzny. NAKŁADEM KSIĘGARNI i SKŁADU NUT 

E. Orzeszkowej i Sp. w Wilnie wyszły następujące dzieła s 

LUBOWSKI E. „Sąd honorowy", ko- 
medya w 5ciu aktach, kop. 90,, 

MAERENĆ Walery a. „Przesądy] 
w wychowaniu", studymn peda- 
gogiczne, rs. 1.20. 

ORZESZKOWA E. „Patryotyzm i 
kosmopolityzm", studyum spo- 
łeczne, rs. 1.20; w ozdobnej 
oprawie, rs. 1.80. 

— „Pokociło się" i „Dam nogę 1 
sceny z życia dwóch bracia 
kop. 30. PRZYBOROWSKI W. „Włościanie 
u nas i gdzieindziej", szkice 
historyczne, rs. 1.50. BAŁUCKI M. „Typy i obrazki kra- 
kowskie", nowelle, rs. 1.35. 

CHMIELOWSKI P. „Zarys literatury 

z ostatnich lat 16stu", rs. 1.50. 

— „Poezya w wychowaniu", kop. 30. 

JANKOWSKI E. „Wady naszych sa- 
dów", kop. 30. 

KARŁOWICZ J. „Poradnik dla osób 
wybierających książki dla dzieci 
i młodzieży", kop. 40. 

KONOPNICKA M. „Z przeszłości", 
fragmenty dramatyczne, kop. 90; 
wydanie na papierze welinowym 
w ozdobnój oprawie, rs. 1.35. 

KOŚCIAŁKOWSKA W. Z. „Włady- 
sław Syrokomla", studyum lite- 
rackie, kop. 30. 

WIDOKI m. WILNA i OKOLIC. 

Cena: format wizytowy kop. 20, gabinetowy kop. 60, duży in 4to rs. 1. 

Pod prasą: 

SPASOWICZ W. „Studyjnie z natury". 
ORZESZKOWA E. „Sylwek Ćmentarnik". 
— „Widma". 

KALENDARZ WILEŃSKI na rok 1882 

ozdobiony 12ma widokami m. Wilna. 

Wszelkiego rodzaju ogłoszenia przyjmują, się w księgarni E. Orzeszkowej i Sp.: 
w Wilnie oraz w filii warszawskiej Agentury ogłoszeń , w Warszawie Nowy świat 

nr. 67, do 1/13 lipca 1881 r. ł 

Cena za ogłoszenia (format Kalendarza Ungra, (Warszawa): cała stronia] 
rs. 15, V, str. rs. 8, y 4 str. rs. 5, J / 6 str. rs. 3. 

Powyższe dzieła są do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarnia^] 
w kraju i zagranicą. /Skład główny na Królestwo polskie w księgarni Gebet&r] 

nera i Wolffa. Celem ustalenia nakładu na przyszłość uprasza redakcya „Przewodniki] 
bibliograficznego u wszystkich F. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przed- 
tylko do czerwca b. r., o wczesne odnowienie prenumeraty. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki. m 1/t drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod san%dem Ignacego 8telcU. Dodatek do Przewodnika bibliograficznego 
Prof. dr. Józef Majer 

prezes Akademii umiejętności w 60 roku laurów doktorskich a 71 iyeia. 

FOTODKUK 

ST. WIŚNIOWSKIEGO 

w Krakowie. 

Reprodnkcys z fotografii A. Szuberta. 
PRZEWODNIK BIBLIOGRAFIO miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwar/ó^^ni , 
jako łóż czytających i kupujących książki. Wv, 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości '/, — 1 •/, arkusza. 

rocznie 50 
miesięcznie 

g.cnL,~z przesyłką 12 cni. — Oplata od Ogłoszeń za każdą y i0 część strony 
cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pwane ogłoszenia przesyłać naleiy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. IV. 
ABANCOTOT Franciszek Zaw. <T. Era 

lytucyjna austryo - węgierskiej mo- 

lii od 1848 do 1881 r., omówio- 

, z uwzględnieniem walki autonomistów 

centralistami. Kraków, nakł. autora, 

Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, 

y fee, str. 340. 

ABBAEAMOWICZ Adolf. Utwory dra- 
lUpne, serya I komedye: 1. Dwie 
iaowe, 2. Inserat, 3. Gwałtu! on 
[na bzika. Lwów, nakł. autora, Gubry- 
>wic& i Schmidt, druk. Gazety naro- 
>wej, 1881,' w 8ce, str. 60. 1 złr. 

N ArgHB| kartki satyryczno - humory- 
rczne, zebrał Alfabet. Wilno, (E. O 
jzkowa i Sp.), druk. J. Blumowi- 
1881, w 4ce, str. 18. 
[ Ateneum, pismo naukowe i literackie, 
redakcyą P. Chmielowskiego, ze- 
rt czerwcowy r. 1881. Warszawa, wy 
iwca W. Spasowicz, druk. K. Kowa 
Jwskiego, w 8ce większej, str. 399 — 
>6. 

Treść: Samopomoc narodowa (str. 399— 
110); Kółka rolniczo -włościańskie i roz- 
rój pracy około rolniczej oświaty ludo- 
ij w W. ks. poznańskiem i Prusach za- 
loioh, przez dra Wł. Łebińskiego (c. 
,, str. 411—429); Kometa, powieść przez 
fana Zacharyasiewicza ( c. d., str. 430 — 
J); O pierwotnym ustroju społecznym 
Polsce, z powodu dzieła prof. dra St. 
lolki, przez dra W. Kętrzyńskiego (str. 
- 477) ; Szkice z Anglii, część II, przez -? 7. Kraków, 1 lipca 1881. 

Sewera (dok., str. 478-511); Wpływ ty- 
toniu na organizm zwierzęcy oraz higiena 
palących, przez dra Szokalskiego (dok., str. 
512—530); Z nad Newy (531-539); Nowo 
odszukane pamiątki po Tadeuszu Kościu- 
szce (str. 540 — 542); Rozbiory, sprawo- 
zdania i wrażenia literackie: Dra W. Neh- 
ringa tJber den Einfluss der altćech. Spra- 
che, przez A. A. Kryńskiego; Przegląd 
dramatyczny, przez P. Chmielowskiego; 
Odczyty w resursie kupieckiej; Kronika 
miesięczna. 

BAŁUCKI Michał. Typy i obrazki kra- 
kowskie (Wydawnictwa E. Orzeszko- 
wej i Sp., Xi). Wilno, druk. J. Blu- 
mowiesa, 1881, w 8ce, str. 262 i 1 ni. 
1 rubel 35 kop. 

BŚNONI Karol dr. Sprawozdanie z czyn- 
ności komisyi zarządu głównego To- 
warzystwa pedagogicznego, wydelego- 
wano j do rozpatrzenia spraw szkół 
średnich, ułożył z polecenia zarządu 
głównego Lwów, nakł. Towa- 
rzystwa pedag., I związkowa druk., 
1881, w 8ce, str. 46. 

BIAŁYN1AK. Pamiętniki starego żoł- 
nierza, napisane przez zeszyt VIII 

— (ost.) X (Odbitka z Oświaty). Poz- 
nań, czcionkami i w komisie W. Si- 
mona, 1880/81, w 8ce, str. 737—832, 
833—912, 913—1020 i 3 ni. 3 marki. 

Biblioteka najcelniejszych utworów 
literatury europejskiej, pod kierunkiem 
redakeyi Kłosów, zeszyt majowy 1881. Przewodnik bibliograficzny. Warsuwa, nakł. i drak. 8. Lewentala, 
w 8ce, str. 305—320, 97—187, 177— 
192, 113—144. 

Treść: Dzieje literatnfy powszechny, 
tom 1 ark. 21; Komedya ludzka, przez 
IŁ Balzaca, tom V ark. 7—12; Komedye 
wybrane Lope de Vegi w przekładzie J. 
A. Święcickiego, ark. 12; Pieśń o Nibe- i 
tangach w przekładzie A. J. Szabrańskie- : 
go, ark. 8 i 9. 

— naród na bruce Jovanovića, bw. 
14. Panćevo, nakl. i stamparija br. Jo- 
vaaovića, (1881), w 16ce, str. 69. 16 cnt. 

Na str. 1—35: Straszni strelac, pripo- 
wetka S. Goszczyńskoga, prewod' s pol- 
akoga; str. 37—69: Dwe inenice, pripowet- 
ka Wladislawa Lozińskoga, prewod 8 pol- 
skoga. 

— uniwersalna, wydawana przez 
Adama Kaczurbę, zeszyt czerwcowy r. 
1881. Tarnów, nakł. wydawcy, drnk. 
J. Pisza, w 8ce, str. 463—658. 

Jol. Słowackiego ark. 6. 

— warszawska, pismo poświęcone 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod 
redakcyą J. E. Plebańskiego, zeszyt 
cserwcowy r. 1881. Warszawa, Gebeth- 1 
ner i Wolff, druk. 3. Bergera, w 8ce, 
Btr. 317—488. 

Treść: Don Pedro Calderon de la Barca, 
studyum literackie przez Jul. Adolfa Świę- 
cickiego (str. 317—351); Dzieje szlachty 
okolicznej w Owruckim powiecie, przez 
dra Antoniego J. (dok., str 352—367); 
Moralność' publiczna w naszym kraju, na 
podstawie wykazów statystyczno -karnych 
t lat 1877—1879, przez R. Buczyńskiego 
(str. 363—385); Pogadanka o Fraszkach 
Jana Kochanowskiego , przez Felicyana 
(dok., str. 386— 416); Siostra miłosierdzia, 
powieść Em. Castelara, przekład A. Go- 
rąjskiej (c. d., str. 417— 431); Kronika pa- 
ryska (str. 432—459); Piśmiennictwo kra- 
jowe i zagraniczne : 1. II. Baudrillarta Hi- 
stoire du luno, przez Al. Kraushara, 2. W. 
Przy borowski ego Niewieście ideały, przez 
K. Kaszowskiego, 3. Borkowskiego Rocz- 
nik szlachty, przez A. Bonieckiego (str. 
460 — 477) j Wiadomości bieżące, literackie, 
naukowe i artystyczne. 

BSAHDOWSKI Alfred, dr. prof. Ksiądz 
Franciszek Xawery Malinowski : Gra- 
matyka san skry tu, porównanego z ję- 
zykiem Starostowi cnsk im i polskim, na 
podstawie sanskryckiej Gramatyki Bop- 
pa napisana, ocenił (Odbitka z Warty). Poznań, w komisie i czcion- 
kami W. Simona, (1881), w 8ce, str. 
26 i 1 ni. , 

BRODOWSKI Włodzimierz prof. Przy- 1 
czynek do anatomii patologicznej va- 1 
troby (Odbitka z tomu Tli Pamiętniki! 
Wydziału matc-m. - przyr. Akademii ł-J 
miej.). Kraków, drnk. Uniw. Jag., 1881, | 
w 4ce większej, str. 14 i 1 tabli 

BUSZCZYŃSKI Stefan. List otwarij 
do margrabiego Z. Wielopolskiego, 
administratora księstwa Łowickiego, 
W. koniuszego dworu Alexandra HI, 
kawalera moskiewskich orderów. Lwów, 
31 marca 1881, drnk. Gazety narodo- 
wej, w 4ce większej, str. 3 ni. 

— Zasługi Alexandra II, wyliujl 
8— n B— i. Lwów,nakł. i druk. GawtJ 
nar., 1881, w 8ce małej, str. 3~ 

CHMIELOWSKI Piotr dr. Zarys litów- 
tnry polskiej z ostatnich lat RH 
(Wydawnictwa E. Orzeszkowej i Su. ( 
X). Wilno, drnk. 1. Blumowicza, 1881, 
w 8ce, Btr. 217. 1 rubel 50 kop. 

ConBiderations sur 1'etat de 1'egUn 
unie en Pologne a l'occasion de l'«H 
tentat du 13 mars. Leipzig, W. &F 
hard, imp. G. Paetz (O. Hauthal) ' 
Naumburg s. S., 1881, w 8ce, t 
29. 60 fenig. 

Czasopismo Towarzystwa aptekarskie- 
go, pod redakcyą dra M. D. Wasowi- 
cza i prof. dra Br. Radziszewskie 
nr, 11 i 12 z 1 i 15 czerwca 18"' 
Lwów, druk. J. Dobrzańskiego i 
Gromana, w 8ce, str. 177—192 i 193- 
208. 

Treść: Wynik rozbioru chemicznego!* 
których źródeł mineralnych w Troska** 
przez prof. dra Br. Radziszewskiego (U 
12); O wykwintnych robotach farmto* 
tycznych, przez M. L. Dobrowolska* 
(11); Rozbiór chemiczny trzech nowp 
zdrojów w Krynicy, według dra H. "■ 
tricha streścił J. M. (11); Dochodu* 
czystości balsamu peruwiańskiego, pHJ 
prof. dra F. A- Fluckigera, spolszcz;! 1 
D. W. (12) ; Opis ogrodu Kew'skiego, Jj 
dług Hookera podał H. L. Dobrowr"*™ 
(12); Kronika chemiczno farmaceuty t 
przez M. D. W. (12); Sprawy za< 
aptekarskiego. Kraków, 1 lipca 1881. 99 DENYS. Swaty, obrazeć z hałycko-f Plebańskiego , tomu II zeszyt 1 (Ba- 
uskoho żytia. Lwi w, nakł. redakcyi j sedow — Bentham). Warszawa, Gebeth- 
jorja, druk. im. Szewczenki, 1881, ner i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1881, 
r 16ce, str. 60. 28 cnt. |w 8ce większej, str. 1 — 80. 

DOMBBOWSZI Eugen ans Danzig. An- > FALKOWSKI Juliusz. Upadek powsta- 
•łm von Havelberg, Inauguraldisser- n j a polskiego w 1831 roku, rys hi- 
ition zur Erlangung der philosophi- j gtoryczn o - pamiętnikowy, z mapą tea- 
chen Doctorwtirde. Konigsberg in Pr., s tru wojny i planem szańców Warsza- 
tosbacł^sche Buchdruckerei , 1880, W y ; przez żołnierza z owych czasów, 
' 8ce, str. 55 i 1 ni. autora „Wspomnień z 1848 i 1849 r. u . 

DBTJCKI - LUBECE1 lo prince. Quelques p ozn ań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. 
lees sur une reorganisation admini- j. i. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 
trative. St. Pćtersbourg, imp. Trenke 1881, w 8ce, str. 375, mapa i plan 
; Fusnot, 1881, w 8ce, str. 73. w 4 ce . 7 mar ek 50 fenig. 

DTJELL Franciszek. Czem chata boga W małej części z odbitek z Dziennika 
1, kilka wierszy w upominku przyja- \ poznańskiego. 

idom. Lwów, nakł. autora, druk. A. I FLAMM F. Rzecz o wekslach i cze- 

^ajdowiczowej, 1881, w I6ce, str. 75?kach, ze skorowidzem encyklopedy- 

2 ni. 50 cnt. <cznym międzynarodowym, część I ze- 

DYBOWSKI Joseph. Zur Statistik des \ szyt 3. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
tab&raratterkrebses- und seiner Meta-) druk. J. Noskowskiego, 1881, w 8ce, 
tasen, Inauguraldissertation. Berlin J str. 123 — 202. 

tachdruckerei von G. Schade, 1880, &ASZT0 WTT Venceslas. Le poetę po- 
r Sce, str. 34 1 2 nL lonais Me8 Slowacki (1809 — 1849), 

raOWSSl W. dr. Eimge Bemerkun- ć(llde b iographique et litteraire, suivie 
en ilber die Veritnderhchkeit der Form de la traduction en ver8 de: Le torn- 
ad Gestalt von Lubomirskia baica- beau d'Agamemnon, En Suisse, La pe 

msis und uber die Verbreitung der 8te au dĆ8ert; par Paris? Ub- 

aikalschwSmme im AUgemeinen. Bul- . Lśvy? impr Chaix et Ce? l881? 

itin de i' Academie impćriale des scien- w 18ce gtr U2 . 2 franki. 

58 de St. Pćtersbourg, zeszyt za luty} _.„ 

B81, w4ce większej, str. 45-50. &™PLOWICZ Maz. dr. Kilka uwag 

DZIEDOTZYOKA Anastazja. Książka ^ C °w^r " P ^Vk>V p "" 
łodej kobiety. Warszawa, nakł. M. ***** , w Weindlmgau (Odbitka z Prze- 
igelbranda, druk. J. Noskowskiego, f^ du ^karskiego). Kraków, druk. Uni w. 
B81, w 8ce małej, str. 158. 60 kop. Ja ^ 188l > w 8ce > str * 24 ' 

DZIEDTJSZYCZI WojciecŁ dr. Studya GUSTAWICZ Bronisław. Podania, prze- 
itetyczne, tom II. Lwów, Księgarnia ) sądy, gadki i nazwy ludowe w dzie- 
dlska, druk. J. A. O. Rogosza,* 1881, j dżinie przyrody, część I: Zwierzęta 
' 8ce małój, str. 266* 1 złr. 40 cnt. \ (Odbitka ze Zbioru wiadomości do an- 

EŁZASZ Walery. Nowy illustrowany tropologii krajowej, tom V dział 3). 
tzewodnik do Tatr i Pienin, z 22 ii- Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 
latracyami. Kraków, nakł. autora, \ 8tn *" l 85, 

rok. Czasu, 1881, w 16ce, str. VIII, l GKTTZKOW Zaroi. Uriel Akosta, tra- 
19, 4 karty w 4ce podłużnej i ryci-jgedya w pięciu aktach, przekład wol- 
f w texcie. Opr. 1 złr. 70 cnt. sny wierszem Mikołaja Bołoz Antonie- 
Bncyklopedya wychowawcza, pod re- > wicza, drugie poprawne wydanie. Lwów, 
iceyą J. T. Lubomirskiego, E. Sta- j nakł. tłómacza, I związkowa druk., 
8kiego ; S. Przystańskiego i J. K.U881, w 16ce ; str. VI i 117. 60 cnt 100 Przewodnik bibliograficzny. HATJSNEB Otto. Budgetrede vora 29 S JEZIOBAŃSEI Antoni. Pamiętniki ge- 

April 1881. Wien, L. Rosner, Druck;nerała powstanie r. 1863, częśd 

von J. N. Vernay, 1881, w 8ce, str. 50.^11. Lwów, nakł. autora, Gubrynowica 

HOEFLEfi Constantin E. von. Abhan-|i Schmidt, 1881, w 8ce małej, str. f 
dlungen aus dem Gcbiete der slavi-s314 i 2 ni. 2 złr. 
schen Geschichte, II: Der Strcit der^ Łt| . prze dmiotów wystawy etno^ 
Polen und der Deutschcn vor dera Con- \ graficznć j oddziału Czarnohorskiego TV 
stanzer Concil. Sitzungsberichte der phi- warzy8twa tatrzańskiego , obejmując*) 
los.-lnstor. Classe der k. Akademie ders powiatv kołomyjski, kossowski, śni* 
Wiss., Wien, 1880, tom XCV, w 8ce, > tynski? „orodenski, zaleszczycki i don 
str. 875 8J8. sszczowski, połączonej z wystawą pło 

HOHOL N. Wesmanoi noczi, opowida- dów górskich7 którSL zaszczycona obe 
ma, perełożyła Ołena Pcziłka. Kijew, cnością Najjaśniejszego cesarza i kró- . i druk. Kulżenki, 1881, w 16ce, str. 63. la Franciszka Józefa I, otwartą zost* 

HTOO Wiktor. Nędznicy, przekład ła w dniu 15 września 1880 r. wK<k 
Wincenty Limanowskiej, zesz. 5, 6 i 7 ł omy i.Lwów , druk. ludowa ,1881 ,w8<* 
(Biblioteka wyborowych powieści, ze-s 8 ^ r 22. 

szyt 5 — 7). Lwów, Księgarnia polska,; _ ' 

druk. Gazety narodowej, 1881, w 8ce KLONOWICZ Sebastyan. Worek Jud*, 
małej, str. 9-72, 73-136, 137— 200. °?. tfw *' J; zl e nabycie majętności (Bi- 
Zeszyt po 30 cnt. (bhoteka Mrówki, tom 116, 117). Lwów* 

JABŁONOWSKI Ignacy. Zbiór zadań !"j«™ P^^ka I związkowa drak, 
arytmetycznych, zastosowanych do wszy- ^ lbbl > w lbce > 8tr - ***- 4U cnt 
stkich reguł niższej i wyższej arytme-< Kosmos, czasopismo polskiego Tow* 
tyki dla użytku uczącej się młodzieży Ą rzystwa przyrodników imienia Koper 
Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, \ nika, pod redakcyą prof. dra Br. 
1881, w 8ce małej, str. 152. 60 kop. \ dziszewskiego, zeszyt IV i V z r. 1881 

JANCZEWSKI Edward. Rurki sitkowe, > Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str^ 
badania porównawcze, część III (Od- 146 — 242 i 5 tabl. litogr. in fol. 
bitka z tomu IX Rozpraw Wydziału j Treść: Wyciąg z protokołów posied 
matem. - przyr. Akademii umiej.). Kra- Towarzystwa; O tworzeniu i przeobraź* 
ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, niu »*§ wosku i oleju ziemnego w Galie;- 1 
ł qq * q f ki* > przez prof. F. Kreutza (str. 150 — 157); 

str. ój i ó taoiice. dzielenia sie jąder w komórkach maci 

JANKOWSKI Edmund. Wady naszych rzystych pyłku niektórych liliowaty 

sadów, przez redaktora Ogrodnika \ przez A. Zalewskiego (str. 158—174); Fi 

polskiego (Wydawnictwa E. Orzeszko- mac>a gipsu na zachodnio-południowćjk* 

a* • o vtt\ iitm j i t r»i < wędzi płaskowzgorza podolskiego, prai 

wej i Sp., XII). Wilno, druk. J. Blu- pri)fł M . Łomnickiego (str. 174-201) ;$£ 

mowicza, 1881, w 8ce, str. 36. 30 kop. biór chemiczny kilku minerałów galicjp 

JELINEK Edward. Idea słowiańska ?^^ k ?*2S™i dr ' *f •. Dun i n Wąsów*] 
m n u "."**' . . . j astr. 202—205); Stosunki geologiczne tAj 

w Czechach, mianowicie ze względu na ^ alni oleju ska ] neg0 w słobodzit Run* 

panslawizm i rosyjskie sympatye (Od-^skićj, z drzeworytem, skreślił dr. W. " 
bitka z Przeglądu polskiego). Kraków, \ nocha (str. 206— 209) ; Kopalnie oleju 
druk. Czasu, 1881, w 8ce, str, 23. ne ^° i wosku ziemnego w Boryshi 
•mmmm m, \ r»- i. • s przez Leona Syroczynskiego (str. 21C 

JENCZ K. A. Pismo wstwo a spisowa- s £ 13) . Pi śmie nnictwo/ Fr. ciernego Ta 
rjo delnjołużiskich Serbów, wot (1548) rozwoju wiedzy o ziemi, przez prof. 
1574— 1880 (Odbitka z Ćasopisa \ I. Szaraniewicza (str. 213— 222) ; O za 
Macicy serbskeje 1880). Lipsk, Smoler \ w . aniu , si § mas skalnych w warstwach 
a Pjech, 1881, w 8ce, str. 82. 1 marka gg^™ ^SS^cS^ 
50 fenig. j>nika naukowa, przez Fr. Vogla, Br. r 

\ Kraków, 1 lipca 1881. 101 
Z0STECS1 Platon. -« — „ „„» ... N kład j iki IV . i V. Listy z Kra 

dra Kalderona de la Barca w dwóch- kow £. Vi.— XL Podróż do Włoch; XII. 
Betoą rocznicę jego zgonu. Wiedeń, c.\ Pisma pomniejsze. 
L nadworna i rządowa druk., 1881,!; KREUTZ Pelis prof. O tworzeniu i 
w 8ce, str. 8 ni. ^ przerabianiu się wosku i oleju ziemnego 

KOWALSKI Tomasz ks. Uwagi nad ro- ) w Galicyi (Odbitka z Kosmosu, roczn. 
bleniem fasyj plebańskich, nad słusz-sVI zesz. IV). Lwów, 1881, w 8ce, 
nóm wymierzeniem ekwiwalentu z ma- s str. 8. 

jątków kościelnych, i objaśnienia pra-| Księga pamiątkowa w 501etnią ro- 
widło we odnoszące się do ewentualnych \ cznicę powstania r. 1830, zawierająca 
rekursów, podane dla Wych ks. ple- \ spis imienny dowódzców i sztabs-ofice- 

banów przez dziekana przewor- \ rów, tudzież oficerów, podoficerów i 

skiego, posła na sejm krajowy, pleba- \ żołnierzy armii polskiej, w tymże roku 
na w Siennowie. Jarosław, nakł. i druk. \ krzyżem wojskowym Virtuti militari 
H. Bohussa, 1881, w 8ce większej, \ ozdobionych. Lwów, nakł. druk. lu- 
str. 23. 40 cnt. sdowej, 1881, w 4ce większej, str. VII 

Kraków fcagraebiowi, wydanie drugie | i 224. 3 złr. 
powiększone. Kraków, wydawnictwo- KTJRTZMANN L. J- I- Kraszewski 
Koła artystyczno -literackiego, litogr. s (Odbitka z tomu XI Ausgewahlte Wer- 
A. Prószyńskiego, 1881, w 4ce po-)ke von J. I. Kraszewski). Wien, Pest, 
dłuinój, str. ni. 3G. 1 złr. 50 cnt. sLeipzig, A. Hartlebens Verlag, 1881, 

DASZEWSKI J. Ł Było ich dwoje, \ w 8ce małćj, str. XXIV. 
powieść. Warsaawa, nakł. Gebethnera I; LANGE P. A. Historysu, filozofii mate- 
i Wolffa, druk. J. Ungra, 1881, w 8ce \ ryalistycznćj i jej znaczenie w teraz- 
małej, str. 112. 60 kop. niejszości, przełożył z trzeciego nie- 

— Capreae und Rom, Bilder aus \ mieckiego wydania Alex. Świętochow- 
dem erstem Jahrtmndert, Band I und^ki, zeszyt 6 (tomu II zesz. 1). War- 
II, mit Portrat und Biographie des jszawa, B. Lesman, 1881, w 8ce, str. 88. 
Yerfa886rs (Ausgewahlte Werke vonj LEWICKYJ Iwan Em. Obozrinije ob- 
J. I. Kraszewski, autorisirte Ausgabe, < szczestwenno - ekonomicznoho stroją na 
Band XI und XII). Wien , Pest , Lei- jużnoj Rusy w kniażeskyj period i w 
pag, A. Hartlebens Verlag, Druck von > wremja polskoho władyczestwa. Lwiw, 
6. Gistel & Co., 1881, w 8ce małćj, j nakł. autora, druk. Instytuta stawropig., 
»łr. XXIV, 256 i portret, 280. 3 złr. 1881, w 16ce, str. 36. 20 cnt. 

*| I CDt * \ LIGKJOBI Alfons św. Droga uś wiato- 

Z£"%o»™Kulm™ V: J - L Kra " bliwienia dla oblubienicy Chrystusowej, 
_ KEBHEB Józef. Dzieła, z dodaniem tom L Kraków, nakł. M. Fehxowskiego, 
^Itydorysu i rozbioru prac Kremera, druk - m L - Anczyca i Sp.,^1881, 
-I oraz notatek uzupełniających przez Hen w 8ce małć J> str - 402 l IL 1 złr - 

iyka Struvego , tomów 13. Warszawa,^ — Myśli pobożne, duszom pragną- 
?Jjiakł. i druk. S. Lewentala, 1877 — \ cym czynić postęp na drodze bożej do 
31881, w 8ce, str. 175, IV, 313 i 4 nierozwagi podane, przekład o. Prokopa 
3V, 459 i 4 ni., 372 i 6 ni., 411 i VI, > Kapucyna, z jego wstępem o czytaniu 
rł|315 i X, 313 i IV, 290 i V, 327 i ; duchownem. Kraków, nakł. Jędrkiewi- 
iłn, 360 i VII, 254, VI i mapa in fol.,! cza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, 
^■351 i 1 nL, 629 i 3 ni. : w 16ce małćj, str. XXIX, 345 i IV. 102 Przewodnik bibliograficzny. ŁOMNICKI M. prof. Pluskwy różno 5 powskiego (str. 21—32) ; O mina 
Skrzydlne, Hemiptera - heteroptera, zna- ^feoTu^a ' MyCie,8kie| 
ne dotychczas z Galicy i (Odbitka z to- i^' dwutygodnik polski 
mu XVI Sprawozdań Komisyi fizyogr. dakcyą dra T . Rutowskiego, 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 5 ± czerwca 1881 . Kraków, dn 
Jag., 1881, w 8ce, str. 17. L Anczyca i Sp., w 8ce, str. 

ŁUKASZEWICZ M. W. ks. Kazania na 400 
wszystkie niedziele i święta całego ro- Treść . w 8 p ra wie reformy sadoi 

ku , przez proboszcza Żerków- 1 (dok., str. 321—335) ; Geografia wsc 

skiego , członka Towarzystwa przyj. < Galicyi ze stanowiska geologicznej 

nauk. pozn., serya II tom I. Poznań, i 2St^ ^-Łr -P^^^^r^^fiC^-rJfc m^V»^ 

, . T T t^ i • / j ttt t i 340) ; Herder i jego nlozona history 

druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łe- T ft (dok s £ 3 4i_3 6 i) ; K. Bro< 

biński), 1881, w 8ce, str. 254. 5 marek, ł przez W. Marrene" (c. d., str. 362 

MAEUA ot SIONA. Dumky i dumy. Wielka rezydencya i wielki ród pi 

Lwiw, druk. stawropig. Instytuta, 1881, Sokołowskiego (c. d str .377-384 

' ł qi • tt + < z Paryża, przez J. S. Chamca; L 

w lbce, str. ól 1 11 nut. > W y w Bruhlowskim pałacu, przez 

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz czy- Zapiski, 
li ostatni zajazd na Litwie, historyaj — Toż, zeszyt z 15 czerwca 
szlachecka z 1811 — 1812 r., z illu- Tamże, w 8ce, str. 401—494 
stracyami E. M. Andriollego, zeszyt? Treść: Geografia wschodniej Gal 
II i III. Lwów, nakł. F. H. Richtera (H. stanowiska geologicznego, przez 
Altenberg), druk. F. A. Brockhausa w Dunikowskiego (dok str 401-414 
t« i *oo« a 1 ^1 1 •*• i. > dziecięcy, przez J. S. Chamca; Ka 

Lipsku, 1881, w 4ce królewskiej, str. Brodziński; przez W. Marrene (do! 

29 — 52, 53 — 75, ryciny w texcie i illu- 414—431); Wielka rezydencya i wie 

stracye. Po 1 złr. 80 cnt. = 1 rubel przez M. Sokołowskiego (dok., sti 

50 k op i 444); O oxfordzkim projekcie pra\ 

....... . xt* Juy lądowej, przez prof. dra G. Re 

Miesiąc sierpień na uczczenie Niepo- 8 £ ie | (do \., str. 445-459); Rozw 

kalanego i bolesnego serca Maryi w ce- i nomiczny królestwa włoskiego w i 

lu wyjednania nawrócenia grzeszników, przez A. Wołyńskiego (dok. , str. 

Kraków, nakł. M. Felixowskiego, (G. $ f 7 . 3) J- krytyki i sprawozdania: Pm 
n ł xu • a \ j i xxt\ ta > 6ci historycznej, zawarte w nowszyc 

Gebethner 1 Sp.), druk. Wł. L. Anczyca WO zdaiiiach dyrekcyi szkół średnic 

i Sp., 1881, w 16ce, str. 120. 20 cnt. cyjskich, przez dra A. L; Zapiski, 

14IŁK0WSKI Władysław dr. Wawel: ka- NARKIEWIC2 Jan ks. O religii 

tedra, zamek, biskupstwo, z wydawni- wnych jej zasadach. Kraków, 

ctwa dzieła „ Kraków święty a , z do- autora, druk. Fr. Pobudkiewicza, 
datkiem Informacyi dla zwiedzających < w 8° e ? 8 * r « 69. 

Kraków. Kraków, nakł. dra Wł. Mił- Niwa, dwutygodnik poświęcon) 

kowskiego, druk. W. Korneckiego, 1881, wom społecznym, naukowym i 

w 16ce, str. 166, Vi 16. Kartono- ckim, pod redakcyą Mścisława G( 

wane 75 cnt., opr. w płótno 1 złr. skiego, zeszyt z dnia 1 czerwca 

Mowy powiedziane na wiecu polskim Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, ' 
i katolickim, odbytym dnia 2 czerwca ^ 8 fr^ 825—928.^ 
1881 r. w Poznaniu, 
i druk. J. Leitgebra, 

łej, str. 40. 15 fenig. jgumiła AŚpisa (str. 846 — 849); 

Treść: Słowiańszczyzna a encyklika pa- s wielkiej własności ziemskiej w Krok 
pieska , przez ks. dra Kanteckiego (str. < polskićm , przez Witolda Załęskiegl 
3—18); Adres Wielkopolan do ojca św. j 850— 882) ; Pesymizm i jego poeo> 
(str. 18 — 21); Początek, przebieg i przy- i Leopardi , przez M. T. S. (str. 889^ 
czyay kulturkampfu , przez Eazim. Chła- 1 Wystawa przemysłowa w pałacu W 
.."« Kraków, 1 lipca 1881. 103 skini, pracz J. Jelskiego ; Sprawy bieżące, 
przez B. Mira. 

— Toż, zeszyt z 15 czerwca 1881. 
Tamże, w 8ce, str. str. 929 — 1016. ałr. 929—955); Pesymizm i jego poeci, I. 
G. Leopardi, przez M. T. 8. (dok., str. 
956—976); W sprawie słnżebności glosy 
ze wal, przez L. Or. (str. 977—983); Po- 
gadanki o nowościach przyrodniczych, przez 
Jol Ochorowicza (Btr. 964— 996); Sprawy 
bieżące, przez B. Mira; Itncb literacko - 
naukowy : 1. Eńcyklopedya wychowawcza, 
pnez S. Dickatema, 2. K. Haszkowskiego 
wpływ techniki, 3. L. Jordana Wierusz 
Wisła, przez R. B.; Hiscellanea. 

0SOH0WBKI Omelan ir. Chrestomaty- 
ja staroruaka dla wysszyeh klas gim- 
oazyalnych, test z pojaaneniamy, do- 
datkom gramatycznym i słowarcem, 

wydaw Lwiw, nakl. funduszu 

krajewoho, druk. im. Szewczenki, 1881, 
w 8ce, str. 496. 2 zlr. 

OLSZEWSKI Karał dr. prof. Rozbiór 
chemiczny wód minerał try cli z 16 zdro- 
jów dotąd niebadanych , znajdujących 
się w Krynicy, Jastrzębiku, Slotwinie, 
Siczawniku i Muszynie (Odbitka z to- 
nu XVI Sprawozdań Komisy! fizyogr. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1881, w 8ce, str. 36 i tabl. 

OSSOWSKI S. Drugie sprawozdanie 
i badań geologiczno -antropologicznych 
w jaskiniach okolic Krakowa , doko- 
nanych w r. 1880 (Odbitka ze Zbioru 
wiadomości do antropologii krajowej, 
lam V dział l). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1881, w 8ee, str. 30 i 4 tablice. 
PAWIŃ3KI Adolf. Portugalia, listy 
i podróży. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, drak. J. Ungra, 1881, w 8ce, 
ttr. 4 ni, 303 i 3 ni. 1 rubel 50 kop. 
PAWŁOWSKI J. H. Leitfaden der Geo- 
craphie und GeBchichte der Provinz 
Westpreussen , im Anschluss an des 
Verfassers „Schulwandkarte von West- 
areuBsen". Berlin, Keller, 1881, w 8ce, 
ttr. 23. 35 fenig. 

PKJACSEVICH Julian Sjaf. Peter Frei- 
aerr von Parchevich, Erzbiachof von 
Harianopel, apostoł. Vicar und Admi- nistrator der Moldau, bulgar. Inter- 
nuntius ara kaiaerl. Hofe und kaiscrl. 
Ge Band ter boi dem Ko sake n - Hetman 
Bogdan Chmielnicki, 1612—1674, nach 
arch!valischen Quellen bearbeitet (Aua 
dem Archiv fur iiaterr. Geachichte). 
Wien, Geiold'a Solin, 1880, w 8ce, atr. 
301 i drzeworyt w teście. 2 złr. 60 cnt. 

HŁASKI Leon. O przywróceniu wa- 
luty metalicznej w Austryi wobec dzi- 
siejszej walki złota ze arebrem (Odbi- 
tka z Niwy). Warszawa, druk. Wieku, 
1881, w 8ce, atr. 2 ni. i 71. 75 kop. 

Foetes illuatres de la Pologne an 
XIX ślecie, derniere serie: Theophile 
Lenartowicz, Sigismond Krasiński, Jn- 
les Słowacki, Joseph Kraszewski. Pa- 
ria, Marpon & FUtmmarion, Nice, chez 
Viaconti, (Cracovie, chez Gebethner et 
Cie), imp. Malvano - Mignon, 1881, 
w 8ce małej, str. 531 i 2 ni. 5 franków. 

Faleń und die Grossmiiehte. Leipzig, 
j Wilhelm Friedrich, 1881, w 8ce, str. 
(131. 3 marki. 

] POLKOWSKI Ignacy ki. Krzyż zloty 
; znajdujący się w skarbcu katedry kra- 
kowskiej na Wawelu (Odbitka z Prze- 
glądu bibliograficzno - archeologicznego 
w 25 exemplarzach). Warszawa, drak. 
E. Skiwskiego, 1881, w 8ce większej, 
str. 10, z rycinami w teicie. 

Polaka i Rosya wobec ostatnich wy- 
padków. Lwów, nakl drak, ludowej, 
Gubrynowicz i Schmidt, 1881, w 8ce, 
atr. 31. 40 cnt. 

PROKOP o. Kapucyn. Nowy miesiąc 
maj, rozważaniem prawd wiary u stóp 
Maryi uświęcony, wyd. piąte. Warsza- 
wa, nakl M. Orgelbranda, druk. Wieku, 
1881, w 16ce, str. VIII, 232 i II. 40 kop. 

Przegląd lwowaki, pismo dwutygo- 
dniowe, poświęcone sprawom religij- 
nym, naukowym, literackim i polity- 
cznym, pod redakcyą ka. Edwarda Po- 
dolakiego, zeszyt z dnia 1 czerwca 
1881. Lwów, druk. ludowa, w 8ce, 
str. 621—667. 

Treść: Ealist Cygenberg Orłowski (str. 
621—629) ; Ks. Jan Hempel (str. 629—635) ; 104 Przewodnik bibliograficzny. 

Kulturkampf pruski w nowej szacie (c. d., Pfcaki, komcdya Ary stofanesa , przez J. 
str. 635 — 645); O synodach katolickich J Szujskiego (dok., str. 500— 511); Wincenty 
w Polsce, przez M. nr. Dzieduszyckiego $ Pol, przez K. Estrcjchera (c. d., str. 512— 
(c. d., str. 645—649) ; Semen Koreniuk (c. J 526) ; Homer i lloincrycy, przez dra L 
d., str. 650—656); Listy z Krakowa; Gło- ^ Ćwiklińskiego (c. d., str. 527—551); Jercy 
sy o św. p. K. Orłowskim; Ks. biskup Ossoliński , przez dra L. Kabale (c. d, 
Maciej Hirschler ; Ze świata katolickiego ; J str. 552—565) ; Przegląd prac statystyes- 
Kronika. \ nych i ekonomicznych Mieczysł. Marassó, 

— Toż, zeszyt z 15 czerwca 1881. Uprzęż dra Tad. Piłata (str. 566—576). 

Tamże, w 8ce, str. 677 — 732. 5 PTJLTJJ Iwan dr. Nowi i pereminm 

Treść: Złota czara (c. d., str. 677— 683); zwizdy. Lwiw, nakł. redakcyi Świt, I 
Sprawa obchodu paschy na soborze nicej- zwiazk . druk 1881 w 16ce? 8 tr. 32. 
skim (c. d. , str. 683 — 690) ; O synodach < 9n ' 7 ' 

katolickich w Polsce , przez M. hr. Dzie- \ ^ cnt * 

duszyckiego (c. d., str. 690-694); Semen \ EANFFT J. 0. Plan von Bautzennrit 
Koreniuk (c. d., str. 694-703); W spra- Umgebung. Bautzen, Ruehl, 1881, fol. 
wie nekrologu Św. p.KalixtaOrł^ kjirta ch romoUtogr. 

przez ks. St. Zaleskiego (str. 703 — 707) ; < . A A ** \ *__ + i 

Szereg suffraganów lwowskich (str. 707- * str - 4 w 16ce , textu - 1 marka ' 
708); Listy z v\ iednia, przez ks Z. Czer- jjŹJ Mikołaj. Żywot człowieka pocz- 
wieńskiego; Notatki literacko-bibliograri- j (Biblioteka Mrówki, tom 110- 

czne: Ze świata katolickiego; Kronika. < H .„ P T v . Tr . . ; , T 

... n -. , ■, r > 115). Lwów, Księgarnia polska, I zwią* 

— polski, pod redakcyą dra Ig». kowa druk (1881) w 16ee ^ 651 

Skrochowskiego , zeszyt czerwcowy *. 5 1 ^ v 20 ent 

^^f-wl' drUk * C ™ m ' W 8C6> * ocznik LXU żakowskiego Towa- 

w }• w • • ui x u i i. ? rzystwa dobroczynności z r. 188& 

Treść: Wspomnienia ubiegłych lat, przez J ^ J , . .. , i. ..oo-i o«« 

Andrzeja Józefczyka (dok., str. 317-356); Kraków, druk. Czasu, 1881, w 8ee 

Z najnowszych powieści polskich , przez < str. 79 i 1 ni. 

St. hr. Tarnowskiego (str. 357—409); Wa i Na str. 3-15: Wspomnienie zasług śfi 
runki ekonomiczne Kongresówki i Galicyi ) p. ks. dra Franciszka Piotra Pękalskiej, 
ze stanowiska rolnika, przez Adolfa Schutza \ przez dra K. Hoszowskiego, 
(str. 410—434) ; Polacy w Uniwersytecie \ SAWIOKI Edward dr. Zdroje siarczan! 
lipskim w XV i XVI wieku, przez St. LuD ieniu (Odbitka z Przeglądu le- 
Tomkowicza (str. 435 — 444) ; Przegląd po- < , , . x T J > . . , , T j , ^ Wm 
lityczny, przez Al. Szukiewicza ; Nowe karskiego). Kraków, druk. Uniw. J*g, 
książki. 1881, w 8ce, str. 14. 

— techniczny, pod redakcyą St. < SCHEENEE K. A. dr. Neuer prakti- 
Kossutha i F. Kucharzewskiego, zeszyt <scher Tatra -Ftihrer flir Vergn1igungą- 
VI z czerwca r. 1881. Warszawa, druk. S reisende, Herren und Damen, nach ef: 
Al. Ginsa, w 4ce królewskiej, str. >genen siebenjahrigen Erfahrungen, neW ; 
113 — 132 i 5 tabl. rysunków. jjder Specialkarte des ungarischen Ktf- 

Treść : O sztueznem oczyszczaniu wody, ł pathen - Vereins. Breslau , Verlag TW 
przez J. Słowikowskiego; System dyfu- A . Gosoliorsky, 1881, w 16ce, str. 2 
zyiny wobec nowo spodziewanych prze-) , ~ n . \> Ł . * i « .■u- 1 

pisów opodatkowania przemysłu cukro- nL ; " * mapa htogr. m fol. 2 nurki, 

wniczego, przez T. Osińskiego; Projekt < tiCHTJETZ Adolf. O uprawie i dołfr 
domu mieszkalnego w Włocławku przez waniu kukurydzy raz innych p " 
B. Zochowskiego ; O precyzyjnych me- > , , ; J , , r, m J 

chanizmach rozdziału pary, przez A. Graffa pastewnych (dedykowane Towarzysi 

(dok.) ; Krytyka i bibliografia ; Kronika. \ rolniczemu krakowskiemu). Kraków, 
Przewodnik naukowy i literacki, pod togr. Salba, 1881, fol. większe, 

redakcyą Władysława Łozińskiego, ze-M^ l 1^- 

szyt czerwcowy 1881. Lwów, druk. Wydanie w 100 exemplaraach. 

Wł. Łozińskiego, w8ce, str. 481— 576. L fEGUE ks. biskup. Papież, kw 
Treść: Potomkowie Krzyżaków, przez b W°e na porządku dziennym, z Ti 

KI. Kanteckicgo (c. d. , str. 481 — 499) ; \ wydania francuskiego przełożył Wł. M Kraków, 1 lipca 1881. 105 wyd. drugie. Kraków, nakł. dra WłJ Sprawozdanie Komitetu wystawy et- 
Miłkow6kiego, związkowa druk., 1881, jnograficznej oddziału Czarnohorskiego 
w 18ce małej, str. 38. 10 cnt s Towarzystwa tatrzańskiego, otwartój 

SEWEB. Bratnie dusze, powieść (Bi- w dniu 15 a zamkniętej w dniu 30 
blioteka powieści, podróży, pamiętni- września 1880 r. w Kołomyi. Lwów, 
Łów, opowiadań historycznych). Lwów, s nakł. Komitetu, druk. ludowa, (1881), 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk A w ^ce, str. 12. 

K. Pillera, 1881, w 8ce, str. 258. < — z czynności Towarzystwa hi- 
2 *łr. 60 cnt. s storyczno - literackiego od 1 kwietnia 

SIEMIEŃSKI Johann J. von. tlber ei-^ 1880 do 1 kwietnia 1881 (Towarzy- 
nige Phenanthrenderivate, Inauguraldis- stwo hist. lit. w Paryżu, XIX). Paryż, 
sertation zur Erlangung de Doctorwilr- \ Biblioteka polska , imp. C. Zabielia, 
de, der philos. Facultat der Universi Ą 1881, w 8ce, str. 10 i 1 ni. 
tat Erlangen vorgelegt. Dresden, Druck STEUHIŁŁ0 Jóaef Ogrody północne, 
von B. G. Teubner, 1881, w 8ce, str. 37. wyd giódme przerobione i pomnożone 

SIEMIEŃSEI Lncyan. Dzieła, tom IV przez w^. Tynieckiego, tom II : Ogród 

i V. Warszawa, nakł. i druk. J. Ungra, \ warzywny, oraz rośliny lekarskie. Wil- 

1881, w 8ce, str. 309 i 1 ni., 330| n0? na kł. i druk. J. Zawadzkiego, 1881, 

* 1 nl« < w g ce? 8 tr. 290, z drzeworytami. 

Portrety literackie. x rubeI 50 kop# 

SIENZIBVI0Z.LIT70SH. Na jednu SZADEC ZKY Lajos. Lengyelfóldi le- 
kartu drama v 5 jedn. , prel. L uC. VĆMra król, Magyar tórtenelmi szem- 
^ (Divadio 8lovanske seś. 1). Pra- tb ^ Lemb erg, Przemyśl, Tarnów, 
la, Gregr & Dattei, 1881, w 8ce, str. K rakó. Szazadok, a Magyar tórtenelmi 
78. 40 cnt tarsulat kózlónye, Budapest, zeszyt IV 

SSABGA Piotr S. J, Żywoty świętych i y z 15 kwietnia i 15 maja 1881, 
tfarego i nowego zakonu na każdy w g ce? 8 t r . 313—331 i 411—430. 
3zień przez cały rok, wydanie dwu- Zapiski polsko-węgierskie z archiwów 
Izieste czwarte , tom III marzec. Kra- \ i bibliotek we Lwowie , Przemyślu , Tar- 
ków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., j nowie i Krakowie. 
Irak. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881,) SZCZEPAŃSKI Alfred. Sur le Danube 
w 8ce, małej, str. ^63 i 5 drzewory-Jet la Save (Bibliothcąue du Messager 
tfw. Oprawne w płótno ang. 40 cnt.= <de Vienne). Vienne, ed. B. Wołowski, 
30 fenig. hmp. A. Keiss, 1881, w 8ce małej, 

SMOLEŃSKI H. ks. Obowiązki chrześ- » tr - 60 - 
saanina względem boga, przełożył z fran- s SZTJCHEWYCZ W. Wesnianka, czyta- 

tuskiego pleban domosławski dy- > noczka dla małych i starych , piśia 

ac. tarn. w Oalicyi. Tarnów, nakł. tłó- ? rosyjskoho ułożyw Lwiw, nakł. 

kiacza, druk. J. Pisza, 1881, w 8ce, <Tow. Proświta, druk. im. Szewczen- 
itr. 363 i IV. ki, 1881, w 16ce, str. 78. 15 cnt. 

Dziełko przeznaczone postanowieniem TA r aN C harko. Ruskyj prawotar na- 
sady wychowania publicznego 1839 r. dla< ,.,„«%., I 
ttkół początkowych we Francyi i zatwier- ? rodn yJ> 1IL Wojskowa taxa, napysaw 
bonę przez wielu biskupów tego kraju.*; Lwiw, nakł. redakcyi Bat' ki w- 

SOKOŁ. Dzieje Polski, według naj- j szczyna, druk. im. Szewczenki, 1881, 
iowszych źródeł streszczone dla dzie w !6ce większej, str. 33. 10 cnt. 

i, przez Warszawa, nakł. Gebetli- s Testament nowy Pana naszego Jezusa 

era i Wolffa, druk. J. Bergera, 1881, S Chrystusa, z języka greckiego na no- 
' 8ce małej, str. 153 i II. Opr. 60 kop. \ wo przełożony i z tłómaczeniem pol- 106 Przewodnik bibliograficzny. 

skićm z r. 1632 porównany. Wiedeń, l WISŁOCEI Wł. Bibliografia c 
nakł. brytańskiego i zagranicznego To- s uroczystości jubileuszowych J. 
warzystwa biblijnego, Warszawa, A. I szewskiego (Odbitka z Księgi 
Kantor, druk. A. Holzhauzena, 1881, ?kowej jubileuszu J. I. Kraszę) 
w 8ce, str. 1 ni. i 456. j r. 1879). Kraków, druk. Wł. L. 

TOMASCHEK Wilh. prof. Ethnologische \ ca i Sp., 1881, w 8ce większój, 
Forschungen tiber Ost - Europa und \ I. Dzieła i rozprawy : a. o jubila 
Nord-Asien, I (Die Goten in Taurien). Meuszu , b. poświęcone jubilatc 
fxr« TT..ii V 1DD1 o x na < Adresy, odezwy, wiersze, ciekaws: 

Wien, Holder, 1881, w 8ce, str. 78. u i tne ; lii. Nuty muzyczne; IV. 1 

2 marki. <fie, litografie, ryciny; V. Sprawo: 

UDEESZI E. lnicyw. O łukach prze- ważniejsze głosy prasy peryodyc: 

chodowych przy trasie kolei żelaznej. ^da! Łie DewJłow ratymróW, °' ° bCe: 
Sambor, nakł. autora, druk. J. Óza-? W1 , ^' . , . 

ińskiego, 1881, w 16ce, str. 33, 14 WIŚNIOWSKI Sygurd. pieści 

ni., 1 rycina w 4ce i ryciny w texcie. n * CZy b \ a ^ Hld ^°> 0detta . 

t> ^-* <teka powieści, podróży, pamię 

WĄSOWICZ Mlecz. Dunin dr. Rozpór opowiadan historycznych). Lwói 

chemiczny kilku minerałów galicyjskich Gubrynowicza j Schmidta, druk. 

(Odbitka z Kosmosu, roczn VI zesz. L lg w g gtr 245 

IV i V). Lwów, 1881, w 8ce, str, 4. ? 6 q ^ 7 

. WEONEB Stanisław. Michał Glinka WITK0Wsn Wladislaus . Ueb , 
i jego utwory muzyczne, szkic biogra- d h i nauK uraldi 8 sertati( 

ficzno- muzyczny (Odbitka w 25 exem- { ,j Druck von H . a Hermann 
plarzach z Przeglądu słowiańskiego). < g gtr# 32 
Poznań, nakł. i druk. F. Chocieszyń- 5 . , .. , , 

skiego,1881, w 8ce, str. 8. W 7 M Ł r now y owbhwych nab, 

' . . „ " , <na duchowną pociechę i pożyte 
WBISSMAHN A. S. Cham Prostak , pobożnych z prZ y dan i em najl 

histonsche Erzfchlung aus der EntsteJ h iesni nie8zporów gorzki 
hungszeit des Chassidismus in der 2 k rayżow gj drogi j t d Wa( 
HSlfte des XVIII Jahrhundertes. Lem- w . dnjk Fr Foltyn ' lggl 
berg, (Wien, D. L5wy), 1881, w 8ce, mał6j gtr 416 
str. 100. • J> ■ ~. 

« ■, < ZADEK Isnaz aus Posen. Uw 

Wiadomości farmaceutyczne, wydawa- de8 B B Iutdruck8 am Men8cl 

ne staraniem i nakładem Towarzystwa ^ deg Ba8ch > 8chen A pparatef 
farmaceutycznogo warszawskiego poć L nraldii8ert , tion .. Berlin, gedru 
redakcyą J. Mrozowskiego, zeszyt IV L Schumac b e r, 1880, w 8ce w 

z kwietnia r. 1881. Warszawa, druk. < a . AQ • , „i 

«n ^ i i . ^ i -«: -^, <str. 4o i 1 ni. 

WŁ Dębskiego, w 8ce, str. 121 — 184 , . . .. _ , , . A 

• «q \q 1 ? Zbiór pamiętników do histoi 

Zawiera prace: J. M., A. Mieczyńskiego, wstania polskiego z roku 1830/ 
Z. Wawrzenieckiego , F. Mullera. Na str szy t III. Lwów, nakł. dra T. B 
121—129: Badanie piwa i piwa warszaw- < go, I związkowa druk., 1881, 

skie, przez Br. Pawlewskiego , asystenta < g^ 321 439, 

c k. Politechniki we Lwowie: str. 129 — \ A*„ j^tij "»««.«„„«„„,«,» .,„ . 
136: O fosforescencyi ciał organicznych Cały dochód przeznaczony na 1 
i organizowanych, według prof. dra Br. weteranów z r. 1831. 
Radziszewskiego napisał dr. M. D. Zeitschrift des westpreussisch 
Wąsowicz (dok.); str. 175—184: Apteka schichtsvereins , 2 und 3 Heft. 

jako officina samtatis w ^ dawnej Polsce, Bertling in Comm., 1880 i 1881. 
zebrali materyały L, Swiezawski 1 K. Wen- \ . T7f ? . lAn T / T . 79 ^ i 
da; str. 33 — 48: Br. Pawłowskiego Pod- str - V1 * l 100 » lil l ló - Fo * 
ręcznik chemicznej analizy, ark. 3. s 50 fenig. Kraków, 1 lipca 1881. 107 Koło literackie we Lwowie ogłasza konkurs 

na napisanie książeczki o królu Janie Sobieskim, 

z szczególnym uwzględnieniem wyprawy wiedeńskiej, tudzież zasług, jakie ten król 
dla podniesienia dobrobytu wszystkich warstw społeczeństwa naszego położył. 

Książeczka obejmować ma około 4 arkuszy druku, i jako przeznaczona 
dla użytku ludności wiejskiej i małomieszczańskiej , napisaną być winna z zacho- 
waniem ścisłej prawdy historycznej , stylem i językiem przystępnym, poprawnym 
i obrazowym. Termin nadsyłania prac, pod adresem podpisanego prezesa Koła lite- 
rackiego we Lwowie, naznacza się na Igo stycznia 1882. 

Każdy rękopis ma być opatrzony dewizą; nazwisko zaś i adres autora do- 
łączone w oddzielnie zapieczętowanej kopercie z tą samą dewizą. 

Za najlepszą prace, uznaną przez komitet konkursowy, otrzyma autor hono- 
raryum 100 złr., tudzież 100 exemplarzy wydanej kosztem Koła literackiego ksią- 
żeczki. Prawo wydawania dalszych edycyj zostaje przy autorze. 

Do komitetu należą pp.: Wład. Bełza, hr. Jan Alex. Fredro, dr. Bernard 
Goldman, dr. Wojciech Kętrzyński, dr. Ludwik Kubala, dr. Xawery Liske, dr. Ant. 
Małecki, Włodz. Milowicz, dr. Jul. Ochorowicz, Zygm. Sawczyński, Albert Wil- 
czyński i dr. Tadeusz Wojciechowski. 

Nadmienia się w końcu, że czysty zysk osiągnięty z rozprzedaży edycyi tej 
książeczki, Koło literackie przeznacza na ustanowienie nowego konkursu dla dal- 
szych wydawnictw, mających na celu szerzenie zdrowej oświaty między ludem. 

W imieniu Koła literackiego: 

Dr. Zaw. LISKE, prezes. Wład. BEŁZA, sekretarz. 

Staraniem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich w Krakowie, 

wyszły następujące dzieła: 

1) Dra Pawła GHJTTMANNA Nauka sposobów klinicznego badania narzą- 

dów piersiowych i brzusznych, przekład dokonany pod kierunkiem dra 
A. Kremera i docenta dra St. Pareńskiego. Warszawa, 1877. Cena 3 złr. 
75 cnt. = 2 rsr. 60 kop. 

2) Dra Jana STEINEEA Rys nauki o chorobach dzieci dla uczących się 

i lekarzy, przekład dokonany pod kierunkiem profesorów: M. L. Jakubow- 
skiego i J. Oettingera. Kraków, 1877. Cena 4 złr. = 3 rsr. 70 kop. 

3) Dra Antoniego JTJEASZA , profesora w Heidelbergu , Laryngoskopia, dzieło 

oryginalne, ozdobione 43 drzeworytami. Kraków, 1878. Cena 2 złr. 25 cnt. 

4) Dra Oskara WIDMANNA, prymar. szpitala powszechn. we Lwowie, Choroby 

serca i tętnic, dzieło oryginalne. Kraków, 1879. Cena 1 złr. 85 cnt. 

$) Dra A. BOTHEGO , naczelnego lekarza zakładów dla obłąkanych w Warszawie, 
Psychopathologia forensis, czyli nauka o chorobach umysłowych w za- 
stosowaniu do sądownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących w Kró- 
lestwie polskiem i Galicyi, dzieło oryginalne. Kraków, 1879. Cena 2 złr. 25 cnt. 

6) Dra B. J0SDANA, docenta wydz. lek. w Uniw. Jagiellońskim, Nauka położ- 
nictwa dla użytku uczniów i lekarzy, dział Iszy: Fizyologia i dyete- 
tyka ciąży/ porodu i połogu, dzieło oryginalne, ozdobione 44 drzeworytami. 
Kraków, 1881. Cena 3 złr. 50 cnt. 

Skład główny powyższych dzieł w księgarniach : S. A. Krzyżanowskiego 
t Krakowie, J. Milikowskiego we Lwowie, Gebethnera i Wolffa w Warszawie. 108 Przewodnik bibliograficzny. ENCYKLOPEDYA WYCHOWAWCZA. 

Wychodzi w zeszytaeh piecioarkuszowych, w odstępach sześciotygodniowych, 
w Warszawie pod redakcy§ J. T. Lubomirskiego, E. Stawiskiego, S. Przystań- 
skiego i J. K. Plebańskiego. Dotąd wyszedł tom I zeszyt 1—8 (Abecadło— Bar- 
raiewa) i zeszyt 1 tomu II (Basedow— Bentham). 

Cena zeszytu 40 kop., z przesyłka 50 kop. Skład główny w księgarni Ge- 
bethnera i Wolffa w Warszawie. 

Prenumeratę przyjmuję wszystkie znaczniejsze księgarnie krajowe i zagraniczne. 

Ajencya dzienników W. KUKLIŃSKIEGO w KRAKOWIE , Sukiennice 5, 

przyjmuje prenumeratę na następujące pisma peryodyczne: 

Czas Gazeta lwowska Kronika krak. Nowiny 

Dyabeł — narodowa Kuryer codzienny Przegląd lwowski 

Dziennik polski — toruńska — poranny — polski 

— poznański Gwiazdka cieszyńs. — poznański Szczutek 

Echo Kolce — warszawski Wiek 

Gazeta handlowa Krakowianin Mucha i t. p. i t. p. Nakładem księgarni katolickiej dra WŁ Miłkowskiego 

w KRAKOWIE 

właśnie co opuściło prasę dziełko: 

"Wawel: katedra, zamek, biskupstwo, 

z wydawnictwa dzieła „Kraków święty", 
z dodatkiem Inforraacyi dla zwiedzających Kraków, str. 166, V, 16. 
Cena exemplarza kartonowanego 75 cnt. , w ozdobnej oprawie w płótno 1 złr. .KJjOoY. czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs. , z przesyłką 
3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt., z przes. 4 złr.; we Lwowie 3 złr. 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2 1 /, talara. 

Treść nrów 830—833 z dnia 26 maja — 16 czerwca 1881: Kunigas, powieść 
z podań litewskich, przez J. I. Kraszewskiego (830—833); Wystawa przemysłowa 
w pałacu Briihlowskim (830); Tłómacze czescy poetów polskich, przez Br. Gra- 
bowskiego (830); Teatr narodowy w Pradze czeskiej (830); Sam sobie, wiersz Br. 
Grabowskiego (830); Chrystus nauczający w Kafarnaum (830); Ołtarzyk przenośny 
ze skarbca katedry płockiej (830) ; Na cześć don Pedra Kalderona de la Barca 
w dwóchsetna zgonu jego rocznice, przez Platona Kosteckiego (830); Emigranci 
francuscy u nas (830); Przyczynek do wspomnienia pośmiertnego o św. p. Euge- 
niuszu Tupym, przez B. G. (830) ; Twarz Judasza, legenda Jarosława Vrchlickiego, 
przełożył z czeskiego Br. Grabowski (831) ; Don Pedro Calderon de la Barca, przei 
Jul. Święcickiego (831—833); Platon Kostecki (831); Wspomnienie wystawy etno- 
graficznej Pokucia w Kołomyi, przez M. Turkawskiego (831—833); Wspomnienia 
o Sławucie, przez J. Dunina (831); Porwanie Polixeny (831); Lipa św. Stanisława 
w Piotrowinie, przez A. P. (831); Izaak Kramsztyk (832, 833); Dr. Ferdynand Wei- 
gel, prezydent m. Krakowa (832): Romerbad (832); Dyaryusz wesela JW. Stani- 
sława Denhuffa z JO. Zoiią, Sieniawsk§, przez Józefa Dunina Karwickiego (83P 
833); Dr. Ludwik Lachowicz (833); Karol Kloss, przez A. Pługa (833); Przegl 
polityczny; Przegląd muzyczny, przez J. Stattlera; Przegląd artystyczny, przez 
Struvego; Przegląd literacki, przez M. K.; Korespondencya ze Lwowa (830, 831); 
Listy z Serajewa,* przez S. M. (831—833); Listy J. I. Kraszewskiego (833); Ko- 
respondeneya z Poznania, przez T. Z. (833); Pokłosie; Wiadomości bieżące z pola ! 
literatury, nauki i sztuki; Dodatek: Kochanka, przez J. Claretie; Najtrwalstt 
z miłości, przez autorkę „Odkupionej przez miłość u , przełożyła z angielskiego T. P. Kraków, 1 lipca 1881. l(# ŚWIDEESKI Paweł profesor wydał : Ćwiczenia niemieckie, Stanisławów, 1880, z dru- 
karni J. Dankiewicza, 8vo, str. 174. Cena 50 cnt. — Ułożone wedłng ćwiczeń Ahna 
i Ollendorffa na 1 i 2 klasę szkół średnich. Do każdego wzoru gramatycznego 
przytoczone zwroty mowy, wyjęte z pism najeelniejszych, mają posłużyć do prze- 
prowadzenia ćwiczeń ustnych według podanych wskazówek. 

NAKŁADEM 

Księgarni J. K. ŹUPANSKIEGO w Poznaniu 

co tylko opuściło prasę: 

Upadek powstania polskiego w 1831 r., rys historyczno - pamiętnikowy, 
z mapą, teatru wojny i planem szańców Warszawy, przez żołnierza z owych 
czasów, autora Wspomnień z 1848 i 1849 r. 1881, 8vo, str. 372 i err. 4. 
7 marek 50 fenigów. 

Ę0f* Taż księgarnia odebrała na skład główny: ~VG 

XENOFONTA Anabasis, z objaśnieniami i słownikiem grecko -polskim, przez 
dra A. J erzykowskiego. 1881, 8vo, str. 202. 2 marki. 

KARWOWSKI St. Wiek XVI czyli dzieje odkryć, politycznych przeobrażeń 
i reformacyi. 1881, str. IV, sp. rz. 2, 451, spr. 2, 8vo. 4 marki. 

ĘjG* TJoasąoyohi się po niemieoku 
i pragnących czytaniem nabyć w tym języku praktycznej biegłości, zwraca się 
uwagę na upoważnione przez Jubilata wydawnictwo A. Hartlebena w Wiedniu: 
„Ausgewahlte Werke von J. I. Kraszewski" (Wybór pism J. I. Kraszew- 
skiego), którego jeszcze w ciągu bieżącego roku kilka tomów wyjdzie. 

Właśnie opuściły prasę i znajdują się już w handlu księgarskim tom I— XII, 
zawierające w przekładzie niemieckim następujące powieści Jubilata: 

Die Grafin Cosel, historischer Roman, 2 tomy. 3 złr. 30 cnt. 

Ulana, eine Dorfgesclriclite, 1 tom. 1 złr. 10 cnt. 

Sphinx, Roman in seclis Biichern, 3 tomy. 5 złr. 

Der dritte Mai, Stalli und Stein, 1 tom. 1 złr. 10 cnt. 

Wie Herr Paul freite, 1 tom. 1 złr. 65 cnt. 

Der verlorene Sohn, 2 tomy. 3 złr. 30 cnt. 

Capreae und Rom, 2 tomy. 3 złr. 60 cnt. 

Adres wydawnictwa: A. Hartleben, Verlagsbuchkandlung in Wien, 
i. Wallfischgasse 1, Eckhaus der Kdrtnersłrasse. 

bZKOJj Aj tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 22—25 z dnia 28 maja — 18 czerwca 1881: Ankieta w sprawie 
reformy ustaw szkolnych (22, 24); Choroba szkolna, przez J. Chmielewskiego (22); 
Svieta i dzieci, przez Jadwigę Sawczyńską (22); W sprawie podwyższenia płacy 
nauczycieli (23/; JJwagi nad opracowaniem metodycznem ustępu „Cesarz Otto lfi 
w gościnie u Bolesława Chrobrego", przez M. Rembacza, napisał A. Rink (23); 
Konferencya krajowa (23 — 25); Serbia pod względem oświaty, przez J. W. Zahutę 
'24); Wzrok krótki u młodzieży szkolnej (25); Liga nauczania (25); Sprawy To« 
rarzystwa pedagogicznego; Inseraty. 110 Przewodnik bibliograficzny. Księgarnia ant. i skład nut L FROMMERA w Krakowie, 

przy ulicy Szowskiśj, poleca: 

SZUJSKI Józef. Dzieje Polski według ostatnich badań. 

KRASZEWSKI. Kartki z podróży w latach 1858—1864, 2 tomy in folio, z illu- 
stracyami. 

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego , 

organ tegoż Towarzystwa i gremium aptekarzy Galicyi wschodniej, wy- 
chodzi już rok 10 we Lwowie 1 i 15 każdego miesiąca jak najregu- 
larnićj, w objętości 1 — l 1 /, arkusza druku, przyjmując wszelkie ogło- 
szenia po cenach nader umiarkowanych. 

Przedpłata wynosi: dla członków To warz. rocznie złr. 4*30, półrocznie złr. 
2*20; dla nieczłonków w państwie rakuskiem rocznie złr. 630, półrocznie złr. 320; 
w Warszawie rocznie rbs. 4 kop. 50 ; w Król. polskićin i carstwie rosyjskiem rocznie 
rbs. 5 kop. 20; w Niemczech marek 12; w Belgii, Francyi i Szwajcaryi franków 15. 

Redaktor części umiejętnej : dr. Miecz. Dunin Wąsowicz , docent Uniwersytetu. 
Wszelkie korespondeneye uprasza się adresować wprost do redakfora: Lwów, ulica 
Sobieskiego 30. 

Administracya we Lwowie w aptece p. A. Mussila, ul. Żółkiewska. — W War- 
szawie główny skład u Gebethnera i Wolna. 

W administracyi s§ jeszcze do nabycia wyszłe roczniki „Czasopisma", od 5 
począwszy, po 4 złr. 20 cnt. 

UPIiSTJciJIt ^iłl-LIl) BUX04HTX Wb KOJOMHH pa3X BI MiCflUfe, 1134* 

Tejfe h peaaKTop* HcH4opx TpeMÓHunifi. I1pe4njiaTa Ha ubjiufi pora 1 3^p. 50xp. 
Czasopismo illustrowane beletrestyczno - naukowe dla dzieci. Wyszło juź 6 nrów. 

PRZYRODA I PRZEMYSŁ, tygodnik popularno-na* 
kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 11 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek. 

Treść nrów 47—51 z dnia 19 maja — 16 czerwca 1881 : Przyczynki do dzie- 
jów przyrodniczych Polski w czasach najdawniejszych do w. XV włócznie, spisał 
E. Świeźawski (47 — 49) ; Śmierć organiczna, szkic nzyologiczny, przez dra Wł. Wil- 
czyńskiego (47—48); Odczyty z dziedziny nauk przyrodniczych w resursie kupie- 
ckiej (47—49); Wystawa przyrodniczo-lekarska w Krakowie (47); Mleko niebieskie 
(47); Choroba morska (47); Trychiny i kwas salicylowy (47); Jarzyny zamrożone 
(47) ; Wyspa Kałgujew (48) j Winorośl Sudańska (48) ; Bób cedronowy (48) ; Handel 
Chicago (48) ; Choroby roślinne, podał prof. Wł. Boberski (49 — 51) ; Zaburzenia na 
słońcu (49) ; Ludność Stanów Zjednoczonych (49) ; Prosty sposób zahartowania sfkła 
(49); Wyprawa porucznika Sch watki do kraju króla Wilhelma (50 — 51); Wpływ 
palenia tytoniu na zdrowie, podług dra Dornblutha opracował dr. J. Polak (50—51); 
Stowarzyszenie paryskie wegetaryanów (roślinojadów) ; Ciecz na wywabianie plwn 
(50); Trzęsienie ziemi na wyspie Chio (51); Ryba szczególna (51); Kronika. 

8 WI lxi O. pyśmo dla naroda, wychodyt' w Kołomyi dwa raiy : 
w misiać, 1-ho i 15-ho, wydaje i za redakcyju ódpowidaje Mycbajło. 
Koreniewycz. 

BV* Predpłata wynosyt' po koneć seho roku 1 złr. 50 cnt, pryjmajet 
kn^harnia M. Michty w Kołomyi. Kraków, 1 lipca 1881. 111 Nowsze książki otrzymane na skład główny i wydane 

przez księgarnię 

i GEBETHNERA i Spółki w KRAKOWIE: 

ERG N. W. Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831 — 1862, 

z rosyjskiego przełożył W. Ralex. 2 złr. 
LIASZ Walery. Nowy illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin, z 22 

illustracyami. W oprawie 1 złr. 70 cnt. 
ONDER Felix ks. Rozmyślania nad ewangeliami każdego dnia wielkiego 

postu ku zbudowaniu i uświęceniu ludu chrześciańskiego. 1 złr. 25 cnt 

— Siedm grzechów głównych, II. Łakomstwo, wyd. 2gie. 50 cnt. 

— — HI. Nieczystość, IV. Obżarstwo, wyd. 2gie. 40 cnt. 
RASZEWSKI J. I. Jelita, legenda herbowa z r. 1331 (XIII powieść hi- 
storyczna), 2 tomy. 3 złr. 

AM Jan. Koroniarz w Galicyi czyli powagi powiatowe, szkice współczesne, 
wyd. 3cie. 1 złr. 60 cnt. 

— Wielki świat Capowic, powieść spółczesna, wyd. 3cie. 1 złr. 60 cnt. 
ANGIE Karol. Ogród warzywny, jego urządzenie i pielęgnowanie roślin, 

wyd. 2gie. 1 złr. 
1GUORI Alfons św. Droga uświątobliwienia dla oblubienicy Chrystusowój, 

tom I. 1 złr. 
ATUSIAK Szymon. Historya polska w opowiadaniu ludu. 40 cnt. 

— Nasze kwiaty polne. 25 cnt. 

fiesiąc sierpień na uczczenie Niepokalanego i bolesnego serca Maryi 
w celu wyjednania nawrócenia grzeszników. 20 cnt. 

S80WSKI Gotfryd. Mapa geologiczna Wołynia, wykonana według badań 
z lat 1860 — 1874, na wielkim arkuszu. 12 złr. 

— Porzecze Wieżycy i przyległe mu wybrzeża Wisły pod względem ar- 
cheologicznym, z mapką chromolitogr. i 2 tabl. litogr. 2 złr. 

— Prusy królewskie, zeszyt I i II (Zabytki przedhistoryczne ziem pol- 
skich, serya I). Każdy zeszyt po 6 złr. 

3 WID AJ Ludwik. Katarzyna Radziejowska, powieść historyczna z XVI 
wieku, 2 tomy. 2 złr. 

— Rytwiany i ich dziedzice. 40 cnt. 

3REDYŃSKI Wł. dr. i DZIEDUSZYCKA A. hr. Wypisy, przykłady i wzo- 
ry form prozy i poezyi polskiej, książka do czytania dla użytku śre- 
dnich zakładów naukowych żeńskich. 2 złr. 

tlOLKA Stanisław. Mieszko Stary i jego wiek, praca uwieńczona na- 
grodą przez Towarzystwo historyczno - literackie w Paryżu, z drzewory- 
tem, przedstawiającym Mieszka Starego według współczesnego wizerunku 
na patynie kolegiaty kaliskićj, oraz tablicą genealogiczną Piastów i Ru- 
rykowiczów. 5 złr. 

5UJSKI Józef prof. dr. Rewizya województwa połockiego z r. 1552. 80 cnt. 

— Odrodzenie i reformacya w Polsce, pięć prelekcyj publicznych, mianych 
r. 1880 w Krakowie, wydanie objaśnione przypisami. 1 złr. 20 cnt. 

ĘGLEŃSKI Napoleon. O przyszłości religijnćj. 80 cnt. 
IELOGŁOWSKI Walery. Święty Izydor oracz, na wzór życia rolnikom 
podany, wyd. 3cie. 30 cnt. 112 Przewocfnfk bibliograficzny. NAKŁADEM KSIĘGARNI 

Gebethnera i Wolffa w Warszawie 

wyszły następujące nowe dzieła: 

Dra Jana Scherra 

HISTORYA LITERATURY POWSZECHNEJ, 

według Gtego wydania oryginału niemieckiego przełożona, 
w osobnych przypiskack uzupełniona i w dziale literatur słow iańskich 
znacznie pomnożona, przez BRONISŁAWA ZAWADZKIEGO. 

Dotychczas wyszedł zeszyt I. Całość wyjdzie w ci%gu roku bieżącego w 2ch tomach 
czyli 6ciu zeszytach, i obejmować będzie przeszło 60 arkuszy druku. 

Cena całego dzieła w prenumeracie wynosi 5 rubli, które mogg być wniesione w Mi- 
łości lub ratami , t. j. przy odbiorze pierwszych pięciu zeszytów po 1 rublu. Cena 

z przesyłką pocztową 6 rubli. 

Gastona Tissandier'a 

MĘCZENNICY w IMTĘ NAUKI, 

dzieło ozdobione 34ma drzeworytami 
podług rysunków Kamilla Gilbertfa, przekład z francuskiego. . 
Cena 2 ruble, w ozdobnej oprawie 2 rs. 60 kop. 

J. I. KRASZEWSKIEGO 
BYŁO ICH DWOJE powieść. — Cena 60 kop. 
i według najnowszych źródeł streszczone dla dzieci przez SokohL 

Kartonowane 60 kop. Dra ANTONIEGO BEHKANA 

Szkice z podróży do południowej 

odbytej w latach 1875 — 1877. Afryki, Cena 2 rs. 25 kop. IK J S PORXITJ8A 

PRZEWODNIK OK Y SZACHOWEJ, 

z 6tego wydania niemieckiego przełożył Stanisław Tomaszewski. 

Cena 1 rs. 
Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WiflłockL Z drakami Uniwersytetu Jagiellońskiego pod aanadem Ignacego Stełcla. 


p 

PBZEłfODHIK BIBLIOmFICUT 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, anty)(w)Erz0wj 
jako tśż czytających i kupujących ksii 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości J / t 

Przedpłata wynosi: rocznie lzłr., z 'przesyłką 1 złr. 24 cnt; J /, rocznie 50 
cnt., z przesyłką 62 cnt; J / 4 rocznie 28 cnt., z przesyłką 84 cnt; miesięcznie 
10 cnt., z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą J / J0 część strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy peiytówych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. IV. 
8. Kraków, 1 sierpnia 1881. APPEL E. O trudach W. Nehringa, \ BALZAK Honorytlsz. Komedya ludzka, 
IŁ Ogonowskago , I. Hanusza, L. Ma- s tom III: Ojciec Goriot, przekład A me- 
Hnowskago, G. Kreka, Jencza i A.hii Bortnowskiej (Biblioteka najceln. 
Petrowa (Odbitka z R. filolog. Wiesi j utworów liter, europ.). Warszawa, nakł. 
liika). Warszawa, 1881, w 8ce, str. 10. i druk. 8. Lewentala, 1881, w 8ce, 

• Ateneum, pismo naukowe i literackie, 8tr - 22 °- 75 ko P- 
Jod redakcyą P. Chmielowskiego, ze- \ — Toż, tom V: Lekarz wiejski 
fcyt lipcowy r. 1881. Warszawa, wy- j w przekładzie Hajoty. Tamże, 1881, 
laweaW. Spasowicz, druk. K. Kowa- w 8ce, str. 187 i 1 ni. 75 kop. 
liwskiego, w 8ce większej, str. 1 — 196. \ BEBGEB Antoni Stan. dr. Przewodnik 

Treść: Sprawa włościańska w Irlandyi, j> dla młodzieży dojrzałej czyli zbiór wia- 
irzez Sygurda Wiśniowskiego (str. 1— s do mości o słabościach męskich (wene- 
II); W grudniowe dni, nowella, przez au- s ^„„y,^ ftraz <m sohv lppypnia no- 
oni Prawd i plotek (str. 32-59); Po bi- rycznycn), oraz sposooy leczenia po- 
wie przy Białej górze, przez K. Jaro ^ dług najnowszych badań i doświadczeń 
<k>wfckiego (str. 60—75) : Z życia nie- 1 medycyny. Lwów, nakł. Księgarni pol- 
Oieckiego, przez T. Jeske i- Choińskiego s s kiój , I związkowa druk., 1882, w 16ce, 
■tr. 76—110) ; Kometa, powieść J. Zacha- \ * % «, . ?, _i + „xj ' ' 

Osiewicza (c. d., str. 111-138); Tatry > str ' 134 l * nL . \ *• , A A 
-Podhalanie, przez Aug. Wrześniowskie- \ Biblioteka n aj cel niej szych utworów 
po (str.. 139— 154); Rozbiory i sprawozda- ^ literatury europejskiej, pod kierunkiem 
kia: 1. M. Konopnickiej Poezye, 2. Cze- s re dakcyi Kłosów, zeszyt czerwcowy 

fc?^^^^ ? kł ;i/™ k ;n 8 - ^ 

a miesięczna. jwentala, w 8ce, str. 321—340, 1 — 

--lAMBIWn Antoni. Wypisy pol- 64 I -XVI, .193-208 i 145-192. 

fceTW* Średni. ^^^^^^^^J^^f^S^. 
Jebetlmera i Wolff;i, druk. J. Ungra, T Jeża> ark# i_4 ; Francya przed rewo- 
-881, w 8ce, str. 451 i VII. 75 kop. lucy§, przez H Taine'a, ark. 1; Komedye 

; I4»«JM Mi^ Z aki z okolicy l^J^* ifi.7 ISSRfSbi 
jwowa, Gródka i Szczerca (Odbitka v i ungacn ; w prze kł;idzic A J. Szabrańskie- 
; toma XVI Sprawozdań Komisyi fi- 'go, ark. 10—12. 

yogr. Akademii umiej.). Kraków, s — uniwersalna, wydawana przez 
rnk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 8.^ Adama Kaczurbę, zeszyt lipcowy r. 114 Frzewocraik bibirograffczny. 1881. Tarnów, nakł. Wydaw«y, druk. I polskiego). Lwów, Księgarnia p< 
J. Pisza, w 8ce, str. 599 — 756 i 1 ni. druk. Gazety narodowej, 1881, \ 

J. Słowackiego ark. 12 i pół. \ małej, Btr. 36. 40 cnt. 

— warszawska, pismo poświęconej B0BBZY3&SE Michał. Geneza i 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod czeństwa polskiego na podstawie 
redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt J niki Galla i dyplomatów XIIgo ' 
lipcowy r. 1881. Warszawa, Gebeth- 1 (Odbitka z tomu XIV Rozpraw 
ner i Wolff, druk. J. Bergera, w 8ce, działu histor. -filozof. Akademii ud 

str. 163. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, ? 

Treść: Prędy współczesne w naszej po-S g t r# 34, 

wieściowej literaturze, przez R. Plenkie-< ' '^ . . D i«i • m „ ,„•„ a 

wicza (str. 1-21); Słowiiniemeklemburscy — Dzie J e Po1skl w zarysie, d 
i walka stronnictwa niemieckiego ze sło- > znacznie zwiększone wydanie , to 
wiańskiem przy wyborze biskupa dyece- S Warszawa, nakł. Gebethnera i W 
zyi szweryńskiej , 1191--1195 , przez Sta- Kraków, G. Gebethner i Sp. , 
nisł. Maronskiego (str. 22—48); Don Pe-< w . T \ „„„„„„ ; «„ 1QQ n /1 
dro Calderon Se la Barca, przez J. A. WŁ L ' Aneiyca 1 Sp., 1880 (1 
Święcickiego (dok., str. 49—74); O archi- w 8ce, str. 397, 1 ni. 1 mapa 1 
tekturze u obcych i u nas , uwagi ze sta- 1 w 4ce. Za dwa tomy 5 złr. = 4 i 
nowiska estetycznego, przez Karola Ma- SOCZYŃSKI Józef. Nowa ameryki 
tuszewskiego (str. 75—93): Siostra miło-L * ww «** ,li ** irŹ • •*• 
sierdzia, powieść E. Casteiara, przeł. przez konkurenta zbożowa 1 jej znać 
A. Gorajsk% (c. d., str. 94— 109); Kwestya dla rolników europejskich. Wara 
żydowska ze stanowiska prawnego, przez ! Gebethner i Wolff, druk. J. Bei 
K. T. (str. 110-113); Piśmiennictwo kra- 1881 w 8ce małć ; str# y i 40. 3C 
iowe 1 zagraniczne : 1. O regestach naj- < «* . . 1 A i • * . ~ 1. 

starszych dyplomatów naszyci z powodu Bodziec, kartki satyryczne - hu 
dzieła prof. Smolki Mieszko Stary i jego styczne, zebrał Alfabet. Wilno, i 
wiek, przez dra Fr. Papee (str. 113—118) ; l rzeszkowa i Sp , druk. J. Blumoi 
2. Metternicha Pamiętniki, przez Ludw. l881 w 4ce gtFł 38 z rycinami w % 
Zychlińskiego , 3. T. Zvchlmskiego Złuta < , ft , ' 7 * 

księga, przez A. Bonieckiego, 4. J. I. Kra- 1 3U K0 P* 

szewskiego Przygody M. Hińczy, przez) BTOGE P. G. ▼. dr. Liv-, Est 
rb., 5. E. Jankowskiego Wady naszych S Curlandische Urkunden - Regesten 
sadów, przez rb. (str. 118-136) ; Kores- zum Jahre 1300ł Leipzig, Dund 

pondencya, przez B. G.; Wiadomości bie- < „ ,, . iQQi m f „♦„ y 

żace, naukowe, literackie, artystyczne i spo- f 11 ™ 010 ^ lbbl > w 4ce ; Blr - A > 
łeczne. S i 1 ni. 

BIELA Jan. Gwara Zebrzydowska, 0. J. N. Mały sekretarz czyli 
studyum dyalektologiczne (Odbitka ręcznik do pisania listów w ról 
z tomu IX Rozpraw Wydziału filolog, przedmiotach , wyciąg z Najnow 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. sekretarza, przez J. N. C. Wara 
Jag., 1881, w 8ce, str. 73. nakł - J - Breslauera, druk. Wł. 

BILIŃSKI Bolesław. Tabella do obli- skiego, 1881, w 16ce, str. X i 
czania płacy robotników miesięcznej i > ®® kop. = 4 złp. 
dziennej, licząc zwyczajem fabryk mie- 1 CHODŹKO Ignacy. Pisma , tom 
siąc po 24 i 30 dni roboczych. Warszawa, i HI, wydanie nowe, z portretoa 
nakł. St. Giejsztora, druk. K. Kowa- *ora na stali. Wilno, nakł. i dn 
lewskiego, 1881, w 4ce, str. 1 ni., Zawadzkiego, 1881, w 8ce, str. 
22 i 1 ni. 90 kop. > 480 * 536 - 5 rubli. 

BOBEBSKA z WASILEWSKICH Pelicya. L r ? bn W "^wskie, serya I-85Ł 
0W0£i»0aa a w»»ł*ittV¥OA4w« * °"v»- ? zy litewskie, ser. 4—6; Ul, Podmą 
O kształceniu charakteru, odczyt dla 8 £ iGj serł X L± Dwie konwersacji 
kobiet miany na rzecz Towarzystwa l nowego dykcyonarza. -~* 

pedagogicznego we Lwowie d. 23 lu- ) 0H0TK0WSEI WŁ ks. lic. Sw. Ml 
tego 1881 r. (Odbitka z Tygodnia \ ideale politycznym Zygmunta K) Kiaków, 1 lierpnf* 1881. 115 aldeft* (Prtedruk b Przeglądu lwów- 1 Przeglądu tygodn., 1881, w 16ce, Btr. 
skiego z r. 1876). Lwów, nakł. Prze- < 244. 36 kop. 

gbgda lwowskiego , Poznań, J. Leitge- 1 ESTBEJCHEB S. Ze Szczawnicy (Od- 
ber, czcionkami drak. ludowej, 1881,? bitka z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 
v 8ee, gtr. 55. 1 marka 20 fenig. 5 1881 , w 8ce małej, str. 11 i rycina 

— Rozszerzanie protestantyzmu w > * n fol. 
littAiaćh polskich pod rządem pruskim \ FABIAN Oskar dr. prof. Zasada mo- 
w XVII i XVIII wieku. Poznań, nakł mentów przygotowanych, przyczynek 
Karyera poznańskiego, J. Leitgeber, < d ° analitycznej mechaniki (Odbitka 
druk. J. Leitgebra, 1881, w 8ce, str. z tomu VIII Rozpraw Wydziału ma- 
179. 1 marka 60 fenig. tem.-przyr. Akademii umiej.). Kraków, 

OIATLA Jóief. Przyczyny naszego druk ' Uniw ' J *S'> 18S ^ * 8ce > 8 . tr ' 14 ' 
npdka oraz środki zaradcze, napisał , lOMOB fc prof. Postępowanie są- 

dla lodu Toniń, nakł. autora, J. fc^ c * wl ne > wykład .,... (Kraków, 

Sakowicz, druk. J. Baszczyńskiego, JJ 81 ); w 4ce > 8tr ' llto ^ 157 ' * złr ' 

1881, w 8ce, str. 68. 60 fenig. 80 cnt Tr ixl . , . 

«J -* m ~ * *i v\J PILOCHOWSZI E. ks. Krótkie nauki 

Otts^lsmo Towarzystwa aptekarskie- na nie(lziele całego roku. Warszawa, 
Hat) 

v 8ce, Btr. 209— *24 i 225—248. i ściu^prosTych uważanych jako osi skrę- 

a1& : Wynik rozbioru chemicznego źró- tów chwilowych (Odbitka z tomu VII 

w Mineralnych w Rymanowie, przez prof. \ . , ., tf XTT , . , . 

4»Br. J^ziszewstiego (13); bochodze- Pamiętnika Wydziału matem. - przyr. 

«fc ezyatotai balsamu peruwiańskiego, 5 Akademii umiej.). Kraków, druk. Uni w. 

wsez P. A. FIflckigera, spolszczył M. D.<Jag., 1881, w 4ce większej, str. 12. 

W. (13,14); O wykwintnych robotach far- aiBDWOYŃ Michał. Łodzie rybackie 
ł «aeeutycznych, przez M. L. Dobrowolskie- ,, **»*"»«*» »iwu«. /n^-A- 

ł|i (13, 14); Wynik rozbioru chemicznego dla naszych jezior i stawów (Odbitka 
*| lody siarczanej ze źródła w Pustomytach, z nru 58 dwutygodnika Inżynierya i 
*■ jnez dra M. D. Węsowicza (14); Nieco < budownictwo^ Warszawa, druk. J. Nos- 

Wlt^ \/ Ce Więk8Z ^ 

Ł .h*nik (li); Kronika chemiczno - farma- 8tr - 4 1 V tabL rysunków. 
i <,rt 3K* ,lll » P.™ 62 M - D - w » Br L., M. L — O hodowli ryb i przyrządzie 
M i, W. .W. i Sk.; Sprawy zawodu apte-< wylęgowym własnego pomysłu. Tamże, 
k |k yikiego. 1881, w 4ce większej, str. 4 i tabl. 

fr| OUAWllŃaZI Bolesław. Poezye.Lwów,s r y SUn ków in fol. 
;| nakł. Księgarni polskiej, druk. J. Do- GLUZIŃSK1 Wład. Ant. dr. Zapalenie 
brzańskiego i K. Gromana, 1881, e opon mózgowych i rdzenia pacierzo- 
wi t 8ce małej, str, 164 i 3 ni. 1 złr.< we g nagminne, Meningitis cerebro- 
*"| Dziennik rozporządzeń dla stół. król. ? spinalis epidemica, sprawozdanie z przy- 
*llriasta Krakowa, 1. 5 — 7 z r. 1881. < psyków leczonych w szpitalu św. Ła- 
Iraków, nakł gminy miasta, druk. Szarża w latach 1876 — 1880, odczyt 
Pr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), ś miany na posiedzeniu Towarzystwa 
1881, w 4ce, str. 27 — 32, 33 — 37, ^lekarskiego krakowskiego (Odbitka 
39 — 47. ?z Przeglądu lek.). Kraków, druk. Uniw. 

nCBCAlM-GHATBZAN. Historya re- Jag., 1881, w 8ce, str. 26. 
krata 9 1813 r. Warszawa, wy dawni! GOLDBEBG Bernard. Mowa przywi 
Ctwo A. Wiślickiego 38 — 40, druk. \ talna, miana w synagodze droliobyckiej 116 Przewodnik bibliograficzny, 

dnia 21 lipca 1880 na cześć uczestni- \ anlasst und untersttitz durcb 
ków Towarzystwa pedagogicznego. j Archiv-Verwaltung, VII Band). 
Sambor, nakł. autora, czcionkami J. JHirzel, 1881, w 8ce, str. Xl 
Czainskiego, 1881, w 8ce, str. 9. 25)12 marek, 
cnt., niekładąc tamy dobroczynności. HANUSZ Jan Opisanie i o 
Czysty dochód poświęca autor bursie \ Ligtów Cycerońskich ad fii 
im. J. I. Kraszewskiego , w Drohobyczu K - , , . , , , . „ . 

założyć się mającej. w kodexie krakowskim z r. 14 

GONDEK Pelis Łb. Siedm grzechów bitka z tomu IX Rozpraw V 
głównych, II: Łakomstwo, wyd. drugie, filolog. Akademii umiej.). Krakó 
Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. s HEIMBEEGEE J. A. Najnowsz 
Wł. L. Anczyaa i Sp., 1881, w 8cej wodnik po Krakowie i jego ok 
małej, str. 176 i 2 ni. 50 cnt. jwraz z dokładnym kolorowana 

— Wadowas arba dangiszkos gi- < nem m. Krakowa. Kraków, na] 
dykłos deł iszganimo zmogaus iszgul- s Heimbergera, druk. Czasu, 1881, 
ditas ant letuwiszko leżu wio isz pirmo > str. VIII, 120 i kolor, plan in fo 

iszdawimo paraszyto, per lenki- HOSZOWSKI Konstanty dr. Ws 

szko kalbo, pirmas iszspaudymas. Kro- n i e zasług św. p. ks. Fr. Pio 
kawo, 1881, w 8ce małej, str. 301. kalskiego, dra ś w. teologii, dóbr 

BEAJNEET Józef. Powiastki history- instytucyj naukowych i miło* 
czne dla młodzieży i ludu naszego, (Odbitka z Rocznika LXII kn 
książeczka 3cia. Warszawa, nakł. au- 1 warzystwa dobroczynności). I 
torą, druk. KSkiwskiego, 1881, w 16ce, druk. Czasu, 1881, w 8ce, str. 
str. 74. 10 kop. JEŹ Teodor Tomasz. Wnuk ch< 

Marcin Mrąga powiastka historyczna ieśc w dw(5ch tomach, Wa 

z ziemi kaszubskiej. < F . , ~ , ., . m ' , 

- Toż, książeczka 4ta. Tamże, n T akL Gebethnera i Wolffa, i 

1881, w 16ce, str. 66 i 1 ni. 10 kop. . Un * ra > 18 ®}> w 8ce małe ^ 8 

Dziwne przygody Lorka Szlazaka, opo-? 1 ^°^' ^ ruble. 
wiadanie z dziejów polskich. * Historyi o pra - pradziadku i ; 

GEEGOEOWICZ Jan. Przewodnik dla w™ 1 ™ cz ? ść czwarta. > 
zwiedzających Czarnogórę, położoną MZAI 1L Niewolnicy miłość 
w powiecie Kossowskim. Lwów, nakł. wieŚĆ T ' ? r T Z T ekł ™ Karolm ^ SzanlJ 
autora, (Kołomyja, M. Michta), druk. I 1 ?™ 1 . 1 l \\ War8Z ™a, nakł. 
W. Manieckiego, 1881, w 8ce, str. 71. A ' Pa J ew8 ^go ? 1881, w 8ce 
50 cnt. 8tr - 304 > 318 i 2 ni. 1 rubel 

Na str. 16-30: Słowniczek huculski dla . JÓZEFCZYK Andrzśj. Wspomni 
ułatwienia rozmowy z ludem. ubiegłych lat, przyczynek do ] 

GEIMM Paweł. Tajemnice pałaców \ spisków w Galicyi (Odbitka i 
carskich za panowania Mikołaja I, ) glądu polskiego). Kraków, G. ( 
przełożyła z francuskiego A. W. . A ner i Sp., druk. Czasu, 1881, 
(Biblioteka nowości, tom XlVj. Lwów, str. 92. 1 złr. 20 cnt. 
nakł. K. Łukasiewicza, Sambor, druk. I JURKOWSKA Stefania. O pieśni 
J. Czainskiego, 1881, w 8ce, str. 379 Jdu naszego, odczyt (Dodatek 
2 złr. 50 cnt. ?11 Echa muzycznego). Warszawi 

BEUENHABEN C. & MARKGRAF H. J. Sikorskiego, 1881, w 8ce 
Lehns-und Besitzurkunden Schlesiens l str. 31. 

und seiner einzelnen Ftlrstenthtimer ) JUSZKIEWICZ Ant. LietuviSWI 
im Mittelalter, I Theil (Publicationen j nos użraśytos par Antóną Juft 
aus den k. preuss. Staatsarchiven, ver- \ Yelńnós apigardoje iś Lietuviu d$ Kraków, 1 sicr t 1881. 117 jninlnkiu, II knłga trećia ir ket- 
jda. Kazań, tipogr. Uniwiersi- 

880 (1881), w 8ce, atr, VII J 

przez pomyłkę 443). 

ikie ti urodo we pieśni. 

EHEAOH Jóaef Henryk. Z poezyi . 

ej (Odbitka z Przeglądu aka 

ego). Kraków, G. Gebethner i 

uk. związkowa, 1881, w 8ce, 

20 cnt. 
>EI maj, 2 D. T, W. Beachrei 
er vaterlfindischen Alterthtlmer 
itettiner und Scltlocliauer Kreisc. : 
, Bertling, 1881, w 8ce, str.: 
6, litogr. mapa i 6 litogr. ta- 

raurki 40 fenig. 

og wystawy dzieł sztuki stoso- 

do przemyśla, urządzonej sta- 

Komitetu Muzeum przemysłu 
ctwa w Warszawie w pałacu 
vskim, otwartej dnia 14 czerwca 
'. Warszawa, wydanie K ko no - 

druk. S. Orgelbranda synów, 
w 8ce małej, atr. 124 i 4 karty 
os zeń 

Adam. Sztuka przypodobania 
i pięknej, wydał i przeciwnikom 

i poświęcił Warszawa, T, 

ki i 8p. , druk. Wł. Dębskiego, 

w 8ce malej, str. 110. 

SBQT Józef. Mysi banku hipote 

(Odbitka z Ekonomisty). War* 

Gebethner i Wolff, drak. S, Or 
ida synów, 1881, w 8ce małej. 
. 40 kop. 

rfkacya uczniów szkol; pospołi- ; 
Podgórzu po ukończeniu roku: 
sgO 1881. Kraków, druk. W. 
ikiego, 1881, w 4ce, str. 4 ni. 
130WSKI Zizislaw. Charaktierdiej- 

antiscptikow na fermenty, dis- 
ja na stiepień magistra farmacii. 
iwa, tipogr. K. Kowalewskago, 
w 8ce, str. 59, 2 ni. i 5 litogr. 

PIŃSKI Władysław TtB. Andrzej 
Modrzewski, pisarz w. XVI, jako 

, napisał Św. t. k. wlk. 

św. Krzyża w Warszawie (Od- bitka z Łomu XIV Encyklopedyi ko- 
ścielnej). Warszawa, druk. F. Czerwiń- 
skiego i 8. Niemiery, 1881, w 8ce, 
str. 48. 50 kop. 

K0LBEBE7SB E. prof. Die Hohe Ta- 
tra, 4 Au flagę. Tesclien, Prochaska, 
1881, w 12ce, 8tr. XII, 160 i chro- 
Toolitogr. karta Tatr. Opr. 2 złr. 

KOPEĆ Josef. Dziennik podróży po 
tłyberyi (Biblioteka Mrówki, tom 121 — 
L2"2). Lwów, Księgarnia polska, I związ- 
kowa druk., 1881, w ltice, str. ICO. 
40 cnt. 

KOBYTEOWSKI I. Łb. Fryderyk Ja- 
giellończyk, kardynał, arcybiskup gniez - 
nieński i biskup krakowski (Odbitka 
s Przeglądu kościelnego). Poznań, nakł. 
autora, druk. J. Leitgebra, 1881, w 8ce, 
itr. 74. 3 marki. 

KOSIŃSKI Ai. Am. Przewodnik heral- 
dyczny, III. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. J. Noskowskiego, 1881, 
w 16ce, str. IX i 712. Opr. 2 ruble 
40 kop. 

KOSIŃSKI Wlad. dr. prof. Materyały 
do etnografii Górali bieskidowych (Od- 
; bitka ze Zbioru wiadomości do antro- 
: pologii kraj., tom V dział 3). Kraków, 
jdrak. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 81. 

Kosmos, czasopismo polskiego Towa- 
rzystwa przyrodników imienia Koper 
nika, pod redakcyą prof. dra Br. Ra- 
dziszewskiego, zeszyt VI z r. 1881 
i Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str. 
j 245—306. 

X Treść: Brzegi Dniestru na Podolu gali 
cyjskiem, przez dra E. Dunikowskiego 
(o. d., str. 245—273)1 Kopernik jako le- 
karz, przez dra Wierzbickiego (str. 273— 
284) ; Ból fizyczny i moralny, przez J. 
Ochorowicza [str. 285—297); Kronika na 
ukowa, przez R. Zubera ; Fr. Vogla i Bi 
Lsehowicza; Wiadomości bieżące. 

— Toz, zeszyt VII i VIII z i 
1881. Tamie, w 8ce, str. 311—432. I lic Mrazniey i Schodnicy, przez prof. F 
'Kreutza i R. Zubera, z karta geologiczni} 
tl tablica z przekrojami (str. 317 — 341); 
; Brzegi Dniestru na Podolu galicyjekiem, 
; przez dra E. Dunikowskiego (dok., atr. 118 Przewodnik bibliograficzny. 

341—360); Przyczynek do znajomości do- < w 8ce małój, str. 272, 1 ni., tt 
lomitu , przez R. Zubera (str. 361—379) ; j gtr %qq 

Przyczynek do flory Galicyi, przez Br.) -•A-, J . f .L%«-, & a a crj i • 
Błockiego (str. 380-386) ; Klucz do roz- . KE0WCZTOSK1 Z. dr. Syfihdologi 

poznawania drewna ważniejszych drzew s pisał c. k. radca sanitarii 

i krzewów leśnych i ogrodowych, przez Lwowie (pośw. drowi Józ. Majei 
H. Strzeleckiego (str ; 385-387); Ó wpry- Kraków, wydanie Stowarzyszeni 
wie roz czynników i temperatury na optycz- i , \ . J , . , . , ^ , 
n§ gatunkow% skręcalność połączeń orga- 1 wydawnictwa dzieł lekarsKicn , 
nicznych, według najnowszych badań ze->A. Koziańskiego, 1881, w 8ce, i 
stawił Br. Lachowicz (str. 387—397) ; Ból ni. i 1 60. 

fizyczny i moralny, przez J. Ochorowicza „..,„..,.... Ł . TT u j- t 
(dok., str. 398—420) ; O tworzeniu się żył KUSZEWSKI ». Ueber die La 
kruszcowych , przez J. Niedżwiedzkiego i wechslung. Kasan, Uniyersitatsbuch 
(str. 420— 426); Kronika naukowa, przez kerei, 1881, w 8ce małej , str. 

KOWBBSKA Zofia. O wychowaniu ma- ^slątta pierwsza rachunkowa 6 
cierzynskiem, dzieło premiowane na c Z ni«5w szkoły ludowćj pospolitej. I 

konkursie przez redakcyą Bluszczu o- ™": l druk - Zakł ** u im ; ° 8 ,?° ll . ńl 
głoszonym. Warszawa, nakł. M. GlttckJ Jf 1 '. w 8ce mał6 J> str ' 59 » 
berga, druk. J. Ungra, 1881, w 8ce, * , . .. . ... 

str. 425 i HI. 2 ruble 25 kóp. v Ss U«a U .P»#°« jub.leuszu 

s Kraszewskiego 1879 r. Kraków, 

KOZŁOWSKI S. ks. Katechizm dla Komitetu wydawniczego, (G Geb< 
dzieci i modlitwy codzienne. Wilno, i Spł Warszawa, Gebethnsi i ^ 
nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1881, druk . Wl L . Anczyca i Sp., 
w 8ce, str. 48. 6 kop. w 8ce w j ę k 8Z ej, str. 2 ni., 342 

KOŹMIAN Jan ks. Pisma kano- tret jubilata i ryciny w texcie. 4 

nika archikatedry poznańskiej, prałata < 3 ruble 60 kop. = 8 marek. 

domowego Jego świątobliwości ojca Św., D ° c . h ?<? przeznaczony na pomnik 

i. . xii* a t ma Mickiewicza w Krakowie, 

protonotaryusza apostolskiego, tom I- Treść: Rok jubileuszowy> ez A 

III. Poznań , nakł. i druk. J. Leitge- Szczepańskiego (str. 1—22) ; W Kra 
bra, 1881, w 8ce, str. 1 ni. i 385, <(str. 22—105); Dyplomy udzielone 

1 ni. i 337, 1 ni. i 328. 12 marek. ^ ras ;S W8k J?C u W*. 107-108); J 
9 (str. 109—152); Dary (str. 153—200 

KBASIŃSKI Sigmund. DieVersuchung, ślegramy (str. 20 J— 231); Współ 

poetische Erzahlung des Grafen > w obchodach jubileuszowych ludo' 

aus dem Polnischen tibersetzt und mit JK^S^JU przez A ' Ł * irk °i? 

. i. A ł. ! . t J- i .* < 233— 253); Głosy prasy zagranicznej, 

emer literarhistonchen Einleitung ver- Adama Bełcikowskiego (str. 255- 

sehen von Vinzenz Stroka , Prof. am s Bibliografia obchodu uroczystości j 
k. k. St. Anna-Gymnasium in Kra- uszowych J. I. Kraszewskiego, pr« 
kau (Nachdruck aus dem Jahresbe- \f jf^iego (str. 281-320) ; Md* 
. " v : «* 7 %■ . »^°"* ?dahki wybite ku uczczeniu jubilem 

nchte des St. Anna - Gymnasiums vom L Kraszewskiego, przez ks. Ign. Pti 
J. 1881). Krakau, Druck von Lad. jskiego (str. 321— 326) ; Zakończenie, 
L. Anczyc et Co., 1881, w 8ce, str. Adama Bełcikowskiego (str. 327- 
s* An n«ł < Spis prenumeratorów. 

ói>. 4U cm. KUBALA L. dr. Szkice historj 

KEAUSHAE Alezander. Olbracht Ła- a t d drugie# Lw( j W; j 

ski, wojewoda sieradzki, wizerunek hi- G ubrynowicza i Schmidta, drafc 
storyczny na tle dziejów Polski XVI pn , 1881 w 8 stn m i\ 
wieku, tom I i II. Warszawa, Gebeth- < ^ z j r ^q cn ^. ■ 

ner i Wolff, Kraków, G. Gebethner i Królewicz Jan Kazimiera; 01* 
Sp. ; druk. Wł. L. Anczyca i Sp. ; 1882, ś Lwowa; Oblężenie Zbaraża; Pfl» 
Kraków, 1 sierpnia 1881. 11& Puszkina w Polsce; Bitwa pod Berestecz-s święcona prof. drowi X. Liskemu.). 
kiem; Kostka Napierski. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 

m KWIATKOWSKI Alezander. Der prak-s WŁ Łozińskiego, 1881, w 8ce, str. 1 
toche Bienenwir^ 3 verbess und ver-j nl XIX? 192 i 3 nl . ± złr . 80 cnt . 
mehrte Aoflage. Berlin, Yerlag von P. \ Dochód przeznaczony na założenie bur- 
Pirey, 1881 , w 8ce małej, str, VIII i J sy przy gimnazyum w Sanoku. 
108. 1 marka. l ŁASKI Jan arcyb. gnieźn. prymas. Li 

LASOTA A. W. Kościuszko pod Ra- \ ber beneficiorum archidyecezyi gnież- 
eławicami, obraz historyczno - ludowy ] nieńskiej, z poręki Towarzystwa przy- 
w 5ciu oddziałach. Kraków, nakł. J ació1 nauk poznańskiego podług ko- 
Ldruk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, dexó w rękopiśmiennych Archi wumgnież- 
w 8ce małej, str. 1 ni. i 156. jnieńskiego i kaliskiego wydał ks. Jan 

Lata ostatnie dziejów powszechnych i Łukowski, uwagami zaś historycznymi, 
od 1846 r. do dni dzisiejszych, wyda- topograficznymi, heraldycznymi i t. d. 
nie drugie poprawione i uzupełnione, j oraz obszernym Łaskiego żywotem 
Lwów, Księgarnia polska, I związkowa \ dzk ' ło to ozdobił ks. Jan Korytkowski, 
druk., 1881, w 8ce, str. 353. 2 złr.! tom u > obejmujący archidyakonaty 
50 ent. < kaliski, wieluński, łowicki i łęczycki, 

LEDÓCHOWSKA Marla Theresla Grafin. dołączona mapa archidyecezyi gnież- 
Mein Polen, Reise - Erinnerungen aus nieńskiej. Gniezno, nakł. i druk. J. B. 
dem Jahre 1879 (poświęcone Dem viel- Langiego, 1881 > w 4ce, str. 1 ni., 
geliebten Onkel Sr. Eminenz dem Hoch- LXXXVIII, 552, 4 ni., 122 i mapa 
fflrdigsten Herrn Herrn Miccislaus Htogr. in fol. 20 marek. 
Kttdinal Ledóchowski, Primas von Po-? ŁUKOWSKI ks. dr. Uwagi nad Ła- 
leo, Erzbischof von Gnesen und Posen). \ skiego Liber beneficiorum ( Odbitka 
Oratz, Selbstverlag der Verfasserin, \ z Liber beneficiorum Łaskiego). Gnie- 
MhdjTickerei Styria, 1881, w 8ce ma- Uno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 
% str. 5 ni. 158. 1881, w 4ce, str. LXXXVIII. 2 marki. 

LELIWA Ludwik Piotr. Mieczem i krzy- \ MAJEB j, a r , pro f. O stuletniem ży 
Jem, tom II. Kraków, nakł. i druk. \ c iu w krajach polskich w porównaniu 
WŁ L. Anczyca i Sp., 1881, w 8ce, >z trwaniem życia prawidłowym, rzecz 
itr. 361 i 1 ni. 2 złr. > odczytana na publicz. posiedzeniu Aka- 

jaatCKEH. Die alteren Stettiner demii dnia 3 maja 1881 r. (Odbitka 
llnwsennamen, gesammelt und erklart. z Rocznika zarządu Akademii umiej.) 
8httin, Saunier, 1881, w 8ce, str. IV j Kraków, druk. Uniw. Jag, 1881, w 8ce 
i 60. 2 marki. małej, str. 19. 

LBPABZ BohttB* P. Historicke hovory MAKUSZEW Wikientij. Trudy filolo- 
onaSem Slezsku. Praha, Kytka, 1881, giczeskago otdielenija krakowskoj Aka- 
»8ce, str. 48. 30 cnt. diemii nauk s 1874 po 1880 god. 

UPPEBT Jul. Die Religionen der<Żurnal ministerstwa narodnago pro- 
CBropSischen Culturvólker, der Litauer, s swieszczenija, cz. CCXV od. 2, Peters- 
fiaven, Gennanen, Griechen und Ró->burg, 1881, w 8ce, str. 127 — 163. 
toer,in ihrem geschichtlichen Ursprunge. \ MALINOWSKI Lucyan. | Kilka uwag 
Berlin, Th. Hofmann, 1881, w 8ce, jjnad mową ludową z Zebrzydowicach 
rtr. XVI i 496. 8 marek. \ (Odbitka z tomu IX Rozpraw Wydziału 

LOBKIEWICZ Antoni. Bunt gdański S filolog. Akademii umiej.). Kraków, 
w roku 1525, przyczynek do historyi \ druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 6. 
reformacyi w Polsce (Odbitka rozsze- \ MABBENŹ Walerya. Kazimierz Bro- 
rzona z Przewodnika nauk i liter., po- Jdziński, studyum (Odbitka z Muzeum). 120 Przewodnik bibliograficzny. 

Kraków, druk. Wł. Ł. Anczyca i Sp,,)A. I. Mamontowa i Ko., 1881, i 
1881, w 8ce, str. 71. 80 ent. str. 5. 

MEBCZTOG Henryk. Kołłątaja i Cza- NIEMCEWICZ J. TT. Lejbę i 
ckiego Myśl urządzenia gimnazyum wo- 1 romans żydowski, 2 tomy razei 
łyńskiego i wszystkich innych szkół iblioteka Mrówki, tom 118-120). 1 
w gubernii wołyńskiej, przyczynek do \ Księgarnia polska, I związkowa 
dziejów szkolniotwa (Odbitka z R0-ŚI88I, w 16ce, str. 277. 60 cb 
cznika zbiór prac. nauk. na r. 1880). > Niemcy czy Moskale. Kraków, 
Warszawa, druk. A. Studenckiego i Sp.Ji druk. W. Korneckiego, 1881, 
1881, w 8ce, str. 24 i 2 ni. 30 kop. < małej, str. 15. 25 cnt. 

MEYEB Chrn. dr. Oeschichte des Lan- Niwa, dwutygodnik poświęcona 

des Posen, von kbnigl. Staats- wom społecznym, naukowym i 

archivar der Provinz Posen. Posen, ckim, pod redakcyą Mścisława G< 
Verlag von J. Jolowicz, 1881, w 8ce, str. skiego, zeszyt z duia 1 lipca 
1 ni. i 483. 12 marek. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 

MICHAŁOWSKI Jacob. Beitrag zur A- st ^ 1 ~ SO r ; Ł Ł 
natomie und Entwickelungsgeschichte Treść : Zamachy Augusta He 
t> •* t t mu *i s szczynskiego, przez K. Jarochowskie 

von Papaver sommferum L., I Theil, i_ft) ; z najnowszych powieści pc 

Inauguraldissertation. Gratz Pr. Posen, l przez St. Tarnowskiego (str. 18— Ś8) 
L. Streisands Buchdruckerei , 1881,) * nad Sekwany, przez dra K. Wa 

w 8ce, str. 1 ni, 52 i 1 ni. * kif e° ^^^H . R » ch ^^ 

7 7 <kowy: 1. W. Z. Kośeiałkowskiej V 

MICKIEWICZ Adam. Konrad Walłen- rokomla, 2. K. Paszkowskiego O r< 
rod, powieść historyczna z dziejów li- \ szkół, 3. K. Appela Prace, 4. J. R< 

tewskich i pruskich, wydanie 4 (Bi- JJg SS^ SSS^k J t£>h! 
blioteka ludowa polska). Paryż, Księ- cza 8 porfirze , 7. Towarzystwo p 
garnia Luxemburgska , druk. Zabiehy, i naukowej , 8. Br. Gastawicza i 
(1881), w 16ce małej, str. 60. 25 czka w Czorsztyńskie, 9. |WŁ Si 
centimów. » kie S° Szlachta XVIII w. , oceny 

s Sprawy bieżące, przez B. Mira ; Misec 

MIKROT Walenty. Walka w Polsce _ t z ? zeszyt z 15 lipca 
o stosunek kościoła do państwa, od r. Tamże, w 8ce, str. 81—144. 
1434- 1440 (Odbitka z Przeglądu a- Treśó . Dzieci pajace w warffi 
kademjckiego). Kraków, 6. Gebethnera i &brykach, przez J. Jeleńakfef 
i Sp., związkowa druk., 1881, w 8ee, ? 81— 96) ; Z najnowszych powieści p* 
str. 66. 80 cnt. SPJW* St. Tarnowskiego (dok., sfa 

< 119); Rankiem, wiersz Józefa K 

MORAWSKI Maryan ks. T. J. Filozofia i (str, 120) : Pogadanki o nowośeiact 
i jej zadanie, wyd. drugie uzupełnione. < rodniczycn , przez J. Ocnorowtczi 
Lwów, nakł. autora, druk. ludowa, 121-1322 ; Ruch liteiacko-naulwwy 
iqqi ,„ q^ „*„ a Au : TTTi o .i } W. Goethego Faust w przekładzie 
1881, w 8ce, str 425 i VII. 3 złr. zierskieg0 \ j Karłowicza Poradi 

Nauki o świętych sakramentach po- 1 W. Marenne Przesądy w wychowania 
kuty i ołtarza, napisał pewien kapłan JR. B.; Miscellanea. 
dyecezyi wrocławskiej. Mikołów na.j OCZKO Wojciech. Przymiot i Cu 
Górnym Szląsku, nakł. autora, w ko- > opatrzone życiorysem i oceną i 
misie Katolika, druk. T. Zalewskiego ? wiska naukowego W. Oczki prac 
w Gliwicach, 1881, w 8ce małe), str. < Edwarda Klinka, oraz rozprawą 
118 i II. szyku dzieł przez Ad. Ant Krjftfl 

NAWBOCEI F. prof. K' woprosu o po- > wyd. jubileuszowe (pośw. Józefin 
to wy eh nerwach goło wy (Odbitka z Me- ) jerowi). Warszawa, nakł. Towar* 
dicinskoje obozrienije). Moskwa, tipogr. \ lek. warsz. , druk. K. Kowałews! Kraków, 1 sierpnia 1881. 121 w 8ce większej, atr. 2 ni., V, 
V, 544, 1 ni, 1 rycina i 3 po- 

y- 

BZDBwICZ Zlalslaw. Pieśń o 

(Biblioteka dla młodzieży, tomik 
iwdw, Baki. Towarzystwa peda- 

awiązkowa druk., 1881, w 16ce, 
I i 1 rycina. Opr. 36 cnt. 
1WSKI Oo&fryA. Mapa archeologi- 
'niB zachodnich, dawniej królew- 

z przyległymi częściami W. ks. 

iskiegn, test objaśniający na pod 

badań dokonanych w lalach 

-1878 (po polaku i po francu- 

przekładzie M. Gasztowta i J. 
icza). Kraków, nakł. Św. p. Z. 
rskiego, drak. Wł. L. Anczyea 
1881, w 4ee królewskiej, str. 
116, 30 i 1 ni. 
•tlllk fizyograficzny, wydawany 
sm £. Dziewulskiego i Br. Zna- 
l, tom I (pośw. Józefowi Haje- 

Warazawa, dnik. K. Kowalew- 
1881, w 4ce, atr, 1 ni., TI, 
463, 6 ni. i 16 tablic ryaunkdw. 
50- kop. 

: Dział I, Meteorologia i hidro- 
preez Jana Kowalczyka, Jedneje- 
Józeta Słowikowskiego i E. Dzie- wo; Dział II, Geologia s chemia,; 
Ńioc. Cboroazewskiego , Jerzego < 
la Piischa w przekładzie Br. Reich- j 
t. Kontkiewlcza, J. Trejdosiewieza, : : 
lewskicgo 1 Br. Znatowicza; Dział;' 
tąnika i zoologia, przez Kasto. ■ 
oskiego, Fcrd. Karo, Kazim. Fili- 
, Ant. Wałeckiego, Ant. Ślóaar- 
Aug. Wrześniowa ki ego, Józ. Nns- 
i Jana Szaabla; Dział IV, Antro- 
, przez Sew. Tynieckiego , Zygro. 
, Leona Dudrewicza i Jana Karło- 
Dział V, Miscellanea, przez Jana 
tyka, Winę. Choroszewskiego, Ty- 
lalewtkfftgo i Ant. Slósarskiego. j 
Towarzystwa tatrzańskiego, rok 
wydawnictw Towarzystwa tom 
ików, nakł. Towarzystwa, druk. j 

Anczyea i Sp. , 1881, w 4ce, ; 
, 132, 9 i 1 ni., i 7 tabl. rys.j 
; Stan Towarzystwa i sprawozda- S 
iynnoaci (str. 1—38); Przyczynek. 

Pienińskiej, przez Br. Gustawicza ■, 
-33); Z Czarnohory do Alp d n cna kich, przez dra H. Zapałowiezs (atr. 
24—85); Pico stawów w dolinie Roztoki 
w Tatrach polakich, przez Eng. Dziewul- 
skiego (atr. 86—98); O faunie jezior ta- 
traańnkieu, przez dra A. Wierzeiakiego 
(atr. 99—110); Hateryały do znajomości 
ciepłoty Btawów tatrzańskich , zebrane 
w latach 1877—1880 przez Leop. Świerża 
(str. 111—112); Kozica, powiastka Jana 
Zacharyaaiewleia (atr. 113—127); Kilka 
słów o szkole snycerskiej w Zakopanem, 

jpreet L. Świerża (atr. 128—132); Wyniki 

■ spostrzeżeń meteorologicznych , dokona- 
nych staraniem Towarzyatwa tatrz. w r. 
1880/81, obliczone i zestawione przez dra 

;D. Wierzbickiego (atr. 1—9 ni.). 

PBELBAOH IŁ dr. PommerelliBchesUr- 
knndentmchj herausgegeben vom we.t- 
preussischen GeschichtBverein, beaibei- 

| tet von I Abtheilnng. Danzig, 

■Th. Bertling, Drack von A. W. Kafe- 

Jmann, 1881, w 4ce, Btr. 3 ni. i 322. 

j 12 marek. 

PFOTIKHAUES Fani Ar. Codex diplo- 
maticus Silesiae, herausgegeben vom 
Vereine fllr Geschichte uud Atterthume- 
kundfi Schlesiens, X Band: Urkunden 
des Klostera Kamenz. BreBlau, Has 

i et Co., 1881, w 4ce, atr. VIII i 375. 

| 10 marek. 

Płatni akademików uniwersyteckich. 
Kraków, nakł. autora, druk. związku - 

I wa, 1881, w 8ce, str. 16. 15 cnt. 
Dochód na korzyść „Wianków". 

i — śpiewaka z nad Dniepru. Lwów, 
iiakL autora, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. K. Pillera, 1881, w 8ce małej, 

: str. 194 i 1 ni. 1 złr. 80 cnt. 

POLKOWSKI Iga. ks, Relikwiarz Św. 
Stanisława w katedrze na Wawelu (Od- 
bitka z Czasn). Kraków, druk. Czasu, 
1881, w 8ce malej, atr. 4. 

PBAWDOKOWSKt.Br. Nikt nie zagrze- 
bie ducha wolności, chyba on sam 
siebie. Lwów, nakł. i druk. J. Do 

! brzańskiego i K. Gromana, 1881, w 8ce 

I małej, str. 135 i 1 ul. 1 złr. 

FEÓCmnOKl Francis***. Ćwiczenia ła- 
cińskie na klasę siódmą i ósmą, uło- 
żył profesor c. k. gimnazyum 

Franciszka Józefa we Lwowie. Lwów, 
nakł. Towarzyatwa pedagog., I zwiąż- 122 Przewodnik bibliograficzny. kowa druk., 1881, w 8ce, str. VII,? Treść: J. W. Goethego Faust, przekład 
1 dL i 232. 1 złr. 20 cnt. Józ. Paszkowskiego (str. 3-43); Wymo 

jwa i mówcy w starożytności, odczyt na 

Przegląd akademicki , organ mło- < dochód Osad rolnych w Warszawie dnia 

dzieży polskiej , wydawany za stara- s 29 marca 1881 r. , przez Kazim. Moraw- , 

niem Czytelni akademickiej w Krako- skiego (str^ 44-65); Księga pamiętaicza 

, ,. »i. i t j < majora A. Ptaszyckiego, 17o9-— 1793, prze-- 

wje pod kierownictwem dra Izydora pis J ana przez d £ Wtórnego J. (str. 66- ' 

Kopernickiego , rok I zeszyt 3. Kra -<92); O poecie czeskim Jarosł. Vrchlickim ■> 
ków, druk. związkowa, 1881, w 8ce, \i jego utworach, przez Wacł. Gasztowtti 

str 183 280 astr. 93 — 131); Sprawozdanie Zakładów 

Treść- Kilka słów o noemacie Lukre- '.Wy™?* ; Prze S'* d polityczny, piwa 

cyusza Dc rerum natura przez J. H. Kallen- s p rzewodnik nau kowy i literacki, pod 
bacha (str. 183 — 191): Propercyusza Kró-> * \ wn „* , , J -. .. , . * r 
Iowa ele^ij, przez J. H. Kallenbacha (str. redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- 

192—107); Walka w Polsce o stosunek < szyt lipcowy 1881. Lwów, druk. WŁ 

kościoła do państwa, przez W. Mikrota l Łozińskiego , w 8ce, str. 577 — 672. 

(dok. , str. 198—232) ; Zycie akademickie Treś( ; . Potomkowie Krzyżaków, przei 

w Jenie, przez H. W. (str. 233-239); Pra- KL Kanteckiego (c. d., str. 577-600); 

ce naukowe młodzieży; Kronika i kores- Wincenty Pol, jego młodość i jego oto- 

pondcncye? Wspomnienia pośmiertne. czenie, 1807— 1Ś32, przez K. Estrejchen 

— lwowski, pismo dwutygodniowe, ] (dok., str. 601—619) ; Homer i Homerycy, 

poświęcone sprawom religijnym, nau-iP^ ez /ł ^ a ^* Ćwiklińskiego (c. d.. str. 
f r* i • • rł J J , 620— 642); Jerzy Ossoliński, przez dra L 

kowym, literackim i politycznym, pod Kubalę ( c \ d ? ' str fc^efe); Przegląd 

redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, prac ekonomicznych i statystycznych Mie- 

zeszyt z dnia 1 lipca 1881. Lwów, \ czysława Marassó, przez dra T. Piłata. 

druk. ludowa, w 8ce, str. 1—76. (dok., str. 653-672). 

Treść: Kalixt Cyremberg Orłowski ( . ~ n ™ł E l^T* 1 - M1 ' ; , f? ■ 
d., str. 1-14); Pan Tarnowski o Sienkie- ków > nakł - F ' K - Pobudki ewicza, druk. 
wiczu (str. 15-19); Sprawa obchodu pas-<A. Koziańskiego , 1881, w 16ce, str.r 
chy na soborze nicejskim (c. d., str. 19— 1 48. 35 cnt. 

22); Kulturkampf pruski w nowej szacie pYpm M Rwestya polska w lita*. 
(c. d., str. 22—24); O synodach katoh-S . . , ... , . -. . i_- M 

ckich w Polsce, przez M. hr. Dzieduszyckie- turze rosyjskiej, przekład z rosyjskiego 
go (c. d., str. 24—27); Semen Koreniuk. U Dodatek do Prawdy). Warszawa, naw. 
(c. d., str. 27—32) ; Notatki literacko - bi- redakcył Prawdy, druk. K. Kowalew- 
bliograficzne; Listy z Wiednia, przez ks. 8kieg0 1881 w 8ce , 8tr . 182. 1 rubel 
Z. Czerwieńskiego; Listy z Rzymu; ZeS 6 9 ? , \, , .. . .*, 

świata katolickiego ; Pielgrzymka słowian- Bocznik zarządu Akademii umiejct-: 
ska do Rzymu; List od komitetu piel-<ności w Krakowie, rok 1880. Krakótr r 
grzymki we Lwowie do JEm. kardynała i nakł Akademii, druk. Uniw. Jag* 
Ledóchowskiego;Uroezystośćkonsekracyi^ w 8ce małej, str. 1 ni 1 166. 

ks. biskupa Morawskiego; Kronika. S _ «JL_„ . . Vx • * i a a~ 

tv* „n-«f l R r.A 1001 ETOCKEE Jul. Heimatskunde der 
Toż zeszyt z 15 lipca 1881. Krei8eGuh Ko8d KreU2b Nama . 

str. 77-80); Listy z Wiednia, przez z. | Strehlen > Trebnitz und Zabrze, und, 
Czerwieńskiego; Mowa ojca św. Leona ?das wichtigste von der Provinz Scble* 
XIII do pielgrzymów słowiańskich na wiel- > sień, Hilfsmittel fUr den ersten geo- 
kiera posłuchaniu dnia 5 lipca; Przemó- graph i 8C ben Unterricht, ftir Schiller, 
wierne biskupa J. J. Strossmayera do ojca , ° ^ ~ . ... , ' ~ „ , .. 

Św. Leona XIII; Pielgrzymka słowiańska unter Benutzung amtlicher Quellen beii 
do Rzymu; Przeniesienie zwłok Piusa IX; jbeitet. Leobsclilitz, Kothe, 1881, w 8ee^ 
Kronika. po str. 16 i karta kolor. Szląska. 

— polski , pod redakcyą dra Ign. \ 20 fenig. 
Skrochowskiego, zeszyt lipcowy 1881. — Heimatskunde der Kreise Bi 
Kraków, diuk. Czasu, w 8ce, str. 150. |lau, Freistadt, Glogau, Goldberg-Hąp Kraków, 1 sierpnia 1881. 123 schberg, Jauer, Liegnitz, Lfl-Jstwa gosp. galie, napisał Lwów, 

und Scbónau, und das wich-snakł. K. Łukaszewicza, Sambor, druk. 
n der Provinz Schlesien, Hilfs-^J. Czaińskiego, 1881, w 8ce małej, 
Ir den ersten geographischen j str. 63. 35 cnt. 
it, ftir Schiller, unter Bennt- \ skÓEZOWSSI Antoni. Choroby duszy 
tl. Quellen bearbeitet. Liegnitz, i i odpowiedzialność moralna, napisał 

1881, w 8ce, po str. 16 i kolor.} z Medowatćj na Ukrainie (Wy- 

ląska. Po 20 fenig. dawnictwa E. Orzeszkowej i Sp., XIV). 

OWSKI E. O paciorkach ka-ś Wilno, druk. J. Blumowicza, 1881, 
i, znajdowanych na prawćmśw 8ce, str. 38. 30 kop. 

Dniepru (Odbitka ze Zbioru ś Słownik terminologii lekarskiej pol- 
ści do antropologii kraj., tonnskiej, opracowany przez Komisyą ter- 
1). Kraków, druk. Uniw. Jag.,?minologiczną Towarzystwa lekarskiego 

8ce, str. 9 z 5 drzeworytami. < krakowskiego, złożoną z drów St. Ja- 
7SEI Tadeusz dr. Herder i jego \ nikowskiego i Józ. Oettingera , prof. 
historyi (Odbitka z Muzeum). I w Wydz. lek. Uniw. Jag., i dra A. 

druk. Wł. L. Anczyca i Sp., ł Kremera , przy współudziale prezesa 

8ce, str. 57. 60 cnt. < Akademii umiej., prof. dra J. Majera. 

ITZ Adolf. O uprawie kukurudzy \ i wielu lekarzy i przyrodników polskich, 
ych roślin pastewnych (dedy- 1 Kraków, nakł. Towarzystwa lek. krak., 
Towarzystwu rolniczemu krak.) J druk. A. Koziańskiego, 1881, w 8ce, 

nakł. Tow. roln. krak , druk. < str. XVI, 544 i 1 rycina. 6 złr. 50 cnt. 
Anczyca i Sp., 1881, w 8ce, śmiech i satyra, szkice humorysty- 

< czne. Warszawa, nakł. i druk. J. Kauf- 
1RTZ W. dr. Materialen zu ei- mana, (1881), w 8ce, ark. 14 1 /,. 2 ruble, 
listorischen Kartę der Provinz SMILES Samuel. Obowiązek (Duty), 

Nachtrag. Posen, Heine \\ 88 1, przekład Adolfa Dygasińskiego, zeszyt 
itr. 13 i 2 tabl. 60 fenig. U Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu 
: relacyjny we Lwowie z dnia tygodniowego, 1881, w 8ce, str. 82. 
wca 1881: Głos marszałka Za komplet 1 rub. 50 kop. 
Bełskiej dra Smolki i sprawo- SpAS0WICZ inMbBima Studya nie 
? osa dra Wolskiego Lwów, i n (Wydawnictwa E. Orzeszko- 

ichter, druk. Dziennika pol- w<y . s v XIII) . Wiln0 druŁ j. Blu . 
1881, w 8ce małej, str. 24. J wic J/ 1881 ; w 8ce , str. 279. 1 

. , TT \ rubel 50 kop. 
IEWICZ Henryk. Pisma, tom II, władysław Syrokomla; Marcin Matusze- 
lgie. Warszawa, nakł. Gebeth- ? w i C z jako pamiętnikarz ; Wincenty Pol ja- 
Volffa, druk. J. Bergera, 1881, ko poeta; Szekspirowska historya tragi- 
lałćj, str. 275 i 1 ni. 1 rubel. czna ° królewiczu duńskim Hamlecie. 

podróży. Sprawozdanie dyrektora c. k. lwow- 

lania (Stari slnga), pripoviest skiego gimnazyra im. Franciszka Jó- 
, preveo s poljskoga Jos. Eug. zefa za rok szkolny 1881. Lwów, 
Knijżnica zabawna Matice hr- I związkowa, druk, 1881, w 8ce, str. 
sv. XLVI — XLVII). Zagreb, 81 i 1 ni. 

nan, 1881, 8cc, str. VII i 146.L Tre . ść; 1 ° J^ wach u . 1 ^ 

7 ; ' Franciszek Terlikowski (str. 1—35); Część 

s urzędowa, przez dyrektora, dra Z. Samo- 
Mazymilian. Przewodnik ho- lewicza. 

ydła rogatego, na wezwaniem — dyrekcyi c. k. wyższego gimna- 
)we komitetu c. k. Towarzy- szyum w Rzeszowie za rok szkolny 124 Przewodnik bibliograficzny. 1881. Rzeszów, nakł. dyrekcyi, czcłon-śH. Schramma; 7. Choroby narządu i 
kami J. A. Pelara, 1881, w 8ce, str. 61. we £°> P rzez dr * St Ponfcłę. 

Treść: Które drogi handlowe byłyby STADNICKI Kazimierz. Synowi* 
najodpowiedniejsze dla rozwoju światowo- 1 dymina, wielkowładcy Litwy, M< 
handlowych stosunków austryacko-węgier- \ Narymut — Jewnuta — Koriat, 
sttej^onarchłi, przez Ale^ndra Truaz- nie nowe prze robione i powiek 
kowskiego (str. 3—27); Część urzędowa, < T . ,\ T « A j • f • 

przez zastępcę dyrektora, Walentego Ko- Lwów, nakł. Ign. Stadnickiego, 
zioła. W. Manieckiego, 1881, w 8ce 

— dyrekcyi c. k. gimnazyura w>3 ni., 272 i 2 ni. 

Tarnowie za rok szkolny 1881. Tar-j Stanowisko języka niemieckiego 

nów, nakł. funduszu szkolnego, druk. nicyjskich szkołach średnich, rze< 

J. Styrny, 1881, w 8ce większej , s pisana z powodu okólnika kr; 

str. 53 i 1 ni. >Rady szkolnej z dnia 23 marca 

Treść : Przejście Prus książęcych w dom r . Lwów, nakł i druk. Dziennik 
elektorów Brandenburskich przez J Su- gkieg 1881 w 8ce mał( y stn 
towicza (str. 3—27) ; Kronika i statystyka > o f on i 
zakładu, przez dyrektora, Br. Trzasków-^ nl# Ó{J cnt * 
skiego. * > STABZEŁ Bonroald. Gawędy d 

— dyrekcyi c. k. wyższego gimna- ? nia , zajmujące opowiadania o i 

zyum w Wadowicach za rok szkolny < kawszych odkryciach, wynalazk 

1881. Wadowice, nakł. funduszu szkol- s sławnych ludziach, I, II, III: 1 

nego, czcionkami Fr. Fołtyna, 1881, > papier, druk (Biblioteka dla młod 

w 8ce, str. 74. ? tomik II). Lwów, nakł. Towarz 

Treść: Wybór Władysława III Warneń- > pedag., I związkowa druk., 1881,* 
czyka na tron węgierski w r. 1440, przez > gtr 7 q z ryc i nam i # Opr. 48 ci 
Kazimierza Gruenberga (str. 3—42) ; Cześć S *'„«.*. « '-.ci 
statystyczna, przez c. k. dyrektora, Anto- STABZECKI Eomuald. Kalenc 
niego Krygowskiego. < nauczycielski na rok szkolny 18J 

— Komisyi przez Akademią umie pracował nauczyciel starazj 

jętności w Krakowie do załatwienia \ szkole etat miej. im. Czackieg 
przekazanego jej wniosku W. sejmu ł Lwowie. Lwów, nakł. autora, dn 
w sprawie reformy szkół średnich powoła- \ PiHera, 1881 , w 8ce małej, str. 
nej. Kraków, wyd.Akademii umiej,, druk. 204 i 35 kart ni. Katalogu, a 
Czasu, 1881, w 4ce większej, str, 32. tretem Z. Sawczynskiego na czele. 

— z czynności galie. Zakładu głu- 90 cnt. z wolnój ręki. 
choniemych za rok szkolny 1880/81. Statuta Koła polskiego w P 
Lwów, nakł. Zakładu, I związkowa Praga czeska, nakł. Koła, druk. 
druk., 1881, w 8ce, str. 15. Czecha, 1881, w 8ce, str. 8. 

— z kliniki lekarskiej krakowskiej ŚWIEEZYŃSK1 Saturoin. Śpiewni 

prof. dra Korczyńskiego z lat czterech, młodzieży, skreślił malarz 

t. j. od roku szkolnego 1874/5 do ro- uczyciel rysunków w gimn. św. , 
ku szkolnego 1878/9 (Odbitka z Prze- Kraków, nakł. autora, druk. ( 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. U- 1881, w 8ce, str. 16. 10 cnt 
niw. Jag., 1881, w 8ce, str. 1 ni. i 191. Tobias patriarcha starego za 

Treść: 1. Wstęp, przez prof. dra Kor- z łacińskiego języka na polski 
czyńskiego; 2. Choroby narządu odde- a pilnie przełożony. Kraków, j 
chowego, przez drów St. Smoleńskiego, \ wano przez M. Ostrogórskiego, « 
St Ponikłę i K. Bossowskiego; 3. Choro- w 16ce gtrł lll# 38# 
by narządu trawienia, przez dra K. Boa- J A, 1 i An .. n f A „ IOMfl ,. iqqi m ir M uJ 
Jwskiego: 4 Chorob/uHadu nerwowo- L^^TTo^SL^^ 
go, przez dra Wł. Gluzmskiego : 5. Cho-s _ . , ,, , 5. m^ł 

roby narządu ruchowego, przez dra H. Upominek dla uczestników HM 
Schramma; 6. Choroby zakaźne, przez dra ? du lekarzy i przyrodników poty Kraków, 1 sierpni* 1881. 125 r i zakłady przyrodnicze i lekar- \ tomu XVI Sprawozdań Komisyi fizyogr. 
frakowa, rzecz na tle historycz- j Akademii umiej.). Kraków, druk. 
opracowana zbiorowymi siłami JUniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 16. 
edakcyą dra J. Rostafińskiego. ZEDLITZ Józef ehrzeieianin baron. Wę* 

w, nakł. Komitetu gospod. Ulgo drówki Ahaswera, poemat po 

, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 5raz pierwszy wydany w przekładzie 

w 8ce małój, str. 224, 3 ni. H polskim i zaopatrzony wstępnóm sło- 

^worytów w texcie. > wem prze * G. Kohna. Przemyśl, nakł. 

a zbiorowa drów: A. Adamkiewi- tłómacza, druk. J. Cara, 1881, w 16ca 

l. Altha, T. Browwza, D. Czubka,} . c „ ' - e * 

raiańskiego, K. Estrejchera, J. Gra- \ Atr - 67 - 65 cnt - 

lego, K. Grabowskiego, J. Haraje- ZIELIŃSKI Władysław S. Anna Orzeł- 

K. Heupaanna, L.M. Jakubowskie- gka pow iea ć na tle bistorycznóra z cza- 

SyTk^^^^ II, tom I i II (Biblioteka 

>wicza, J. Majera, J. Oettingera, G.Uowości, tom XII i XIII). Lwów, nakł. 
ikiego, G. Piotrowskiego , A. Ros- < K. Łukaszewicza, Sambor, druk. J. C$a- 

J. Bostafiństóego, L. Rydla, A. i ós kiego, 1881, w 8ce małój, str. 136 

anskiego , W. Sfrzechowskiego , J. 5 . 1 1 A 9 ^ 

iego, I. Szy szyło wicza, L. Teichma-Ś 1 llb ' * anr * 

. Wierzbickiego. \ ŻBBBAW3ZZ Teofil. Mapa dawnćj dy- 

JIGÓESKI Franciszek. Bąka, Opa- ? ecezyi krakowskiej , według spisów 

ci, obrazek z życia, napisał < synodalnych i wizyt biskupich z czasu 

zkoły reałnćj (Biblioteka dla mło-s między 1621 a 1750 r. ułożona*. K*a- 
, tomik IV). Lwów, nakł. To- ków, litogr. M. Salba, 1881, fol., 4 
rtwa pedag., I związkowa drak., \ arkusze rozłożone. 

w 16ce, str. 37 i 1 rycina. < — zgromadzeń zakonnych dawnój 
14 cnt. <dy ecezyi krakowskiej, według spisów 

EUTIC Henryk. Metodyczna grama- 1 z lat 1621 — 1750 ułożona. Kraków, 
ięzyka polskiego wraz ze styli- > litogr. M. Salba, 1881, fol., arkusz 

Składnia dział I, O zdaniu po- < rozłożony, 
zóm (prostom) rozwiniętym i< ŹULIŃSKI Tadeusz dr. W obronie nau- 

śeiągniętóm. Warszawa, nakł. czania higieny w zakładach naukowy cłr, 
eta w Lublinie , druk. E. Skiw- z powodu Sprawozdania Komisyi To- 
, 1881 , w 8ee małćj , str. II, l warzystwa pedagogicznego w sprawie 
i 108. Opr. 40 kop. 8Z k<H Średnich (Odbitka z Gazety na- 

Wychowanie dziecka włącznie ro dowćj). Lwów, nakł. wydawcy, druk. 

6ciu (Wydawnictwo pedagogi- Gazety nar., 1881, w 16ce, str. 23, 
izkolne St. Arcta). Warszawa, g . św Genowefy, napisane dla 
St. Arcta w Lublinie, druk. ŁL^ dzieci { poczciw ^ ch ludzi? ^ 

BP' 40 k W 8tr ' rzy w swych cierpieniach szukają po- 

* . :i °^' . ... >ciechy w bogu i w swój niewinnoiei. 

opolski, Der Marąuis, und die Wil nakL . druk j. J Zawadzkfeg0 

h - russischen Aussóhnungsver- 1881 ' 8ce mał6j ^ 8g 

von ftt (Schluss). Deutsche . ' „, ..,'., 
ihau, zeszyt z czerwca r. 1881, Żywot Zbawiciela świata, pana na- 

w 8ce większej, str. 81-108. 8ze S° J^ 8a Chrystusa, spisany wedte 
ag Lisickiego „Le marqu» Wielo- czt erech ewangelistów, wydanie drugie 
at son temps". 5 przejrzane i poprawione. Wareaawai, 

IŁ0WIC2 Hugo dr. Przyczynek \ nakł. Przeglądu katolickiego , druk. 
HinnoSer Czarnej hory, C*yw-j Instytutu głuchoniem. i ociemn., 188T, 
i Alp rodneńskUh (Odbitka z$w 8ce, str. XVI i 633. 1 rubel. 126 Przewodnik bibliograficzny. W czasie Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie 

wychodził pod redakcyą 

doc. dra Kazimierza Grabowskiego f 

Dziennik Ulgo Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich, 

w którym podane są wszelkie wiadomości, odnoszące się do Zjazdu i równocześnie 

odbywającej się wystawy przyiodniczo- lekarskiej, protokoły posiedzeń ogólnych 

i sekcyjnych, kronika Zjazdu, spis członków i t. d. — Ogółem wyszło nrów 6. 

Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wyszły i są do nabycia 

w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we LWOWIE, plac Maryacki 1. 9, J piętro: 

BEŁZA. Dzieci i ptaszki, 12 obrazków z maleńkiego świata (wierszem), z 6 ilustr. 
w texcie, 1 tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881. Cena exemplarza oprawnego 
z ozdobna winieta 36 cnt. 

BEN O NI. Zeszyt kartograficzny, cześć I. Galicya, wydanie 5te, 1881. Cena exem- 
plarza 10 cnt. 

BENONIiTATOMIR. Krótki rys geografii do użytku szkolnego, z 12 ilustr. 
w texcio, objaśniającymi najważniejsze ustępy z geografii matematycznej 
i fizycznej, 1881. Cena exeinplarza 66 cnt. 

ONYSZK IEW ICZ. Pieśń o szkole, III tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881'. 
Cena exemplarza oprawnego 36 cnt. 

PROC UNICKI. Ćwiczenia łacińskie na klasę siódmą i ósmą, 1881. Cena exem- 
plarza 1 złr. 20 cnt. 

RÓ II RING. Sadownictwo, z 54 ilustr. w texcic i tablicą litografowaną, 1881. Cena 
exemplarza 60 cnt. 

ST ARK EL. Gawędy dziadunia, opowiadania o najciekawszych wynalazkach i od- 
kryciach, II tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881. Cena exemplarza opra- 
wnego 48 cnt. 

WALIGÓR SKI. Ręka Opatrzności, IV tomik Biblioteki dla młodzieży. Cena 
exemplarza oprawnego 24 cnt. 3 Księgarnia Józefa JOLOWICZA w POZNANIU poszukuje: 

LIMANOWSKI, Patryotyzm i socyalizm. Genewa, 1881. — PRAWDOMOWSKI, Wspo- Kraków, i87łf. — (iłos szlachcica polskiego. — 1U.Ł4A KraszewsKiemu. — bą 
KOWSKI, Mięczaki zebrane na Podolu. — BIŁOUS, Niskolko ruskich hramot. Ko 
łomyja, 1880. — GRA JNERT, Zapiski etnograficzne z okolic Wielunia i Radomska. - 
W 50-cio letnia rocznice listopad, powstania u meczeń. matki naszej łoża. 
Lwów, 1880. — Na uczczenie 50-cio letniej rocznicy 2§ listopada 1880. —WOJ- 
CIECHOWSKI, O rocznikach polskich w. X do XV. Kraków, 1880. — DYBOWSKI, " 
Przysłowia Białorusinów. — K. II., Listy z Ukrainy. Kraków, 1881. — ZALESKI; 
Słowo o książce J. Bartoszewicza. — ANION1EWICZ, Warszawa 7 września 183L i 
Lwów, 1880/ — JANUARY, Na uczczenie 50 -letnicy rocznicy, 1880. — Łatwy , 
sposób nauczenia się języka polskiego i litewskiego. Wiluo. Kraków, 1 sierpnia 1881. 127 ODEZWA 

w sprawie wydawnictwa poetów polsko-łacińskich XV i XVI wieku 
z powodu rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego. 

Na rok 1884 przypada trzechsetletnia rocznica zgonu wielkiego wieszcza z Czar- 
nolasu. Akademia umiejętności w Krakowie postanowiła datę tę pamiętną uczcić 
wydawnictwem naukowćm. Ponieważ zaś w Warszawie zajmują, się wydaniem i ze- 
braniem pism samegoż poety, postanowiła Akademia ze swej strony podać niejako 
tło dla wielkiej jego osoby, 1. i. zebrać i Wjrdać wszystkich poetów piszących w XV 
i XVI wieku w Polsce i o Polsce po łacinie , przyczćm za najdalszą granicę na- 
znacza się rok 1580, datę, pod którą wyszły Lynca Kochanowskiego. W zbiorze 
tym należałoby pomieścić także utwory poetyczne cudzoziemców, którzy w Polsce 
zamieszkali, w poezyach swoich spraw i osób krajowych dotykali, lub tćż po za 
krajem pisząc, do spraw i osób polskich zwracali się w swych poezyach. Pod tym 
względem więc ograniczenie pewne jest niezbędnćm. 

Dla osiągnięcia tego celu w pierwszym "rzędzie jest koniecznom: 1) zbiera- 
nie i odpisy zabytków rękopiśmiennych poezyi łacińskiej XV i XVI wieku ; 2) prze- 
pisywanie utworów poetycznych z druków zawierających wyłącznie poezye lub tćż 
luźne wiersze, towarzyszące w początku lub przy końcu dziełom i traktatom pro- 
zaicznym. 

Wydawnictwo całe pod tytułem: Coruus poełarum latltiorum Poloniae, 
qui Cochanovium aełałe antecesseruut, obejmowałoby w pierwszej części zabytki 
poetyczne łacińskie XV wieku, a więc spuściznę poetyczna Grzegorza z Sanoka, 
wiersze Kallimacha, wiersze dotyczące Długosza, lub w Długoszu się znajdujące, 
następnie całą bujną poezyą budzącego się humanizmu, wybór z utworów Konrada 
Celtesa, wiersze Jana Sakrana, Korwina, Sommerfelda , Rudolfa Agrykoli, Mikołaja 
Hnssowiana, Pawła z Krosna i jego uczniów, Jana z Wiślicy, wiersze Kopernika, 
Eckhiusa, Coxa, Vadianusa, wybór poezyi Eobana Hessusa i innych. W pracach 
przedwstępnych należałoby pilnie wyszukiwać ukryte dotąd w rękopisach utwory 
niektórych poetów tej epoki, jak n. p. Michała z Wielunia, Mikołaja Tauchana 
z Nissy i t. p. Nastąpiłyby wydania naszych większych poetów łacińskich , Krzy- 
ckiego, Dantyszka, Janickiego, Grzegorza z Sambora. Do nich dołączyćby należało 
liczne utwory pomniejsze z epoki rozkwitłego humanizmu, wydane jużto osobno, 
już tćż w znacznej liczbie po drukach współczesnych rozsiane , lub tćż dotąd nie- 
wydane, jak poezye Hozyusza, Wędrogowskiego , Trzycieskiego , Piotra Royziusa, 
Hegendorfina, Schroetera i wielu innych. 

W wydaniu tćm oczywiście poprawność textu pierwszym byłaby warunkiem. 
Przed wierszami każdego poety umieszczonąby była krótka lub dłuższa biograficzna 
i bibliograficzna wiadomość, opis rękopisu lub druku, z których utwory wypisano, 
w uwagach i dopiskach tylko najważniejsze waryanty, zwięzłe objaśnienia rzeczowe 
i osobowe. Wykluczyćby zaś należało wykaz szczegółowy reminiscencyi klasycznych, 
który w większćm wydawnictwie zbyt wiele zabierałby miejsca, a prócz tego dzieło 
mające bycpodstawą dalszych studyów monograficznych, niepotrzebnym obarczałby 
balastem. W wiadomościach o życiu każdego poety, rzecz o jego wykształceniu kla- 
sycznym znalazłaby odpowiednie pomieszczenie. 

Zwracamy się więc w tym celu do wszystkich miłośników historyi i litera- 
tury ojczystej XV i Xvi wieku z następującymi prośbami: 1) aby jużto rękopisy 
i draki wchodzące w zakres naszej pracy, 2) jużto odpisy tychże rękopisów lub 
druków, z dokładnćm określeniem ich wieku, składu i pochodzenia, do Akademii 
umiejętności w Krakowie przesyłać raczyli. 

Dalej zaprasza Akademia tych Panów, którzyby wydania większych poetów 
podjąć się raczyli, o wczesne w tym względzie uwiadomienie. 

Listownemu i ustnemu porozumieniu pozostawić musimy rozkład i szczegó- 
owy plan pracy, która niebawem się rozpocznie, a dla wyświecenia dziejów na- 
sych i kultury naszćj pierwszorzędnej wartości źródła otworzyć powinna, lub przy- 
isjmniej uczynić je dostępniejszymi. 

W Krakowie, dnia 10 lipca 1881 r. 

r. Ł Estreicher, dyr. Wyda. filolog. Ak. Jr. WŁ Wisłocki, czł. Wydz. filolog. Ak. m Przewodnik bibliograficzny. Najnowsze wydawnictwa księgarni 

Gebethnera i Wolffa w Warszaw 

MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO, 

profesora Uniwersytetu Jagiell., 

w zarysie, 

wydanie drugie, znacznie powiększone, w 2ch tomach. — 4 n 

ANTONIEGO BĄDZKIEWICZA 

WYPISY POLSKI część średnia. — 75 kop. powieść w dwóołi tomach, 
przez T. T. Jeża. — Dwa tomy, 2 ruble. 
JM£ aryi K onopnicki ej 1 rs. 50 MB Ml 

p o w i e śó z końca 

przez J. I. Kraszewskiego. - XVIII wie kr 
- 3 tomy, 3 ruble. Pod redakcya prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasoptt 
lYOfeMOfej organ Towarzystwa przyrodników imienia K< 

Prenumerata wynosi : we Lwowie rocznie 5 złr. , półrocznie 2 iłr. fl)j 
w całej Austryi z przesyłkę, pocztowa 6 złr., półrocznie 3 złr. ; w całych IGmt 
s przesyłkę pocztowa 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Bdgfi *' 
syłkę pocztowe 14 franków, półrocznie 7 franków. 

■V* Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowymi 
/HCznycfiT Kraków, 1 sierpnia 1881. 129 )EBSZI Paweł profesor wydał : Ćwiczenia niemieckie, Stanisławów, 1880, z dru- 
i J. Dankiewicza, 8vo, str. 174. Cena 50 cnt. — Ułożone według ćwiczeń Ahna 
endorffa na 1 i 2 klasę szkół średnich. Do każdego wzoru gramatycznego 
:oczone zwroty mowy, wyjęte z pism najcelniejszych, maja posłużyć do prze- 
adzenia ćwiczeń ustnych według podanych wskazówek. księgarnia ant. i skład nut L FROMMERA w Krakowie, 

przy ulicy Szewskiój, poleca po cenach zniżonych: 

!KE. Estetyka. i BREHM NIEWIADOMSKI. Obrazki z ży- 

ELSKI. Nauka poezyi i jej rodzajów. cia zwierząt. 

LIPSKI. Practicae observationee ex jurę 

dviii, 1648. 
BOCCACCIO. Dekaraeron, przekład Or- 
dona. IE. Geografia powszechna. 
LOWSKL Wspomnienia z 1848-1849. 
TECKI. Artur Grottger, szkic bio- 
raficzny. Księgarnia JÓZEFA J0L0WIC2A w Poznaniu £ 

poleca po cenie zniżonej: - 

;. A. JASKULSKI, Gramatyka hebrajska. Poznań, 1878. 

Cena: 5 marek ord. , 2*50 netto za gotówkę. & 

Księgarnia J. A. PELARA w RZESZOWIE poszukuje: 

M. ŁOMNICKI. Mineralogia i geologia dla klas wyższych szkół średn., zeszyt I. NAKŁADEM 

:sięgarni J. K. ŻUPANSKIEGO w Poznaniu 

co tylko opuściło prasę: 

dek powstania polskiego w 1831 r., rys historyczno - pamiętnikowy, 
i mapę, teatru wojny i planem szańców Warszawy, przez żołnierza z owych 
izasów, autora Wspomnień z 1848 i 1849 r. 1881, 8vo, str. 372 i err. 4. 
f marek 50 fenigów. 

Ęff Taż księgarnia odebrała na skład główny: "9S 
N O F O N T A Anabasis , z objaśnieniami i słownikiem grecko - polskim , przez 
Ira A. J erzykowskiego. 1881, 8vo, str. 202. 2 marki. 

LWOWSKI St. Wiek XVI czyli dzieje odkryć, politycznych przeobrażeń 
reformacyi. 1881, str. IV, sp. rz. 2, 451, spr. 2, 8vo. 4 marki. 

KOiJ A ? tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
ny wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
i roczna: w państwie austryackióm 4 złr. ; dla zagranicy 3 talary. Treść nrów 26 — 29 z dnia 25 czerwca — 16 lipca 1881: Program i porządek 
tny XVgo walnego zgromadzenia Tow. pedag. (26, 28); W sprawie krajowej 
erencyi nauczycielskiej (26); Ankieta w sprawie reformy ustaw szkolny en (26, 
Historya naturalna w szkole ludowej, przez J. Bykowskiego (26) ; Początkowa 
;a rysunków (27) ; Szkoła przemysłowa w Przemyślu (27) ; Fundusz emerytalny 
aycieli szkół ludowych (28, 29); Roboty ręczne i nauka rzemiosł w męskich 
►łach ludowych (28, 29); Stosunek szkół ludowych do ogłoszonego spisu lu- 
tei we Lwowie (28) ; O wkładkach nauczycieli szkół ludowych do funduszu erae- 
Inego (29); Wystawa żeńskiej szkoły wydziałowej we Lwowie (29); Sprawy 
r arzystwa pedagogicznego; Inseraty. IW Przewodnik bfbHogwfi«ny. Nowsze książki otrzymane na skład główny i wydane 

przez księgarnię 

GK GEBETHNERA i Spółki w KRAKOWIE: 

ELIASZ Walery. Nowy illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin, z 22 

illustracyami. W oprawie 1 złr. 70 cnt. 
GONDEK Fel ix ks. Rozmyślania nad ewangeliami każdego dnia wielkiego 

postu ku zbudowanin i uświęceniu ludu chrześciańskiego. 1 złr. 25 cti 

— Siedm grzechów głównych, II. Łakomstwo, wyd. 2gie. 60 cnt 
III. Nieczystość, IV. Obżarstwo, wyd. 2gie. 40 cnt. 

JÓZEFCZYK Andrzój. Wspomnienie ubiegłych lat, przyczynek do histo- 

ryi spisków w Galicyi. 1 złr. 20 cnt. 
KRASZEWSKI J. I. Jelita, legenda herbowa z r. 1331 (XIII powieść lii- 

storyczna), 2 tomy. 3 złr. 
LAM Jan. Koroniarz w Galicyi czyli powagi powiatowe, szkice współczesne, 

wyd. 3cie. 1 złr. 60 cnt. 

— Wielki świat Oapowic, powieść spółczesna, wyd. 3cie. 1 złr. 60 cnt 
LANGIE Karol. Ogród warzywny, jego urządzenie i pielęgnowanie roślin, 

wyd. 2gie. 1 złr. 
LELI W A Ludwik Piotr. Mieczem i krzyżem, 2 tomy. 4 złr. 
LIGUORI Alfons św. Droga uświątobliwienia dla oblubienicy Chrystusowo), 

tom I. 1 złr. 
MARRENĆ Wal ery a. Kazimierz Brodziński, studyum. 80 cnt. 
MATUSIAK Szymon. Historya polska w opowiadaniu ludu. 40 cnt. 

— Nasze kwiaty polne. 25 cnt. 

Miesiąc sierpień na uczczenie Niepokalanego i bolesnego serca Maryi 
w celu wyjednania nawrócenia grzeszników. 20 cnt 

OSSOWSKI Gotfryd. Mapa geologiczna Wołynia, wykonana według bacWh 
z lat 1860 — 1874, na wielkim arkuszu. 12 złr. ' 

— Porzecze Wieżycy i przyległe mu wybrzeża Wisły pod względem ar- 
cheologicznym, z mapką chromolitogr. i 2 tabl. litogr. 2 złr. 

— Prusy królewskie, zeszyt I i II (Zabytki przedhistoryczne ziem pok 
skich, serya I). Każdy zeszyt po 6 złr. \ 

RUTOWSKI Tadeusz dr. Herder i jego filozofia historyi. 60 cnt I 1 

SEREDYŃSKI Wł. dr. i DZIEDUSZYCKA A. hr. Wypisy, przykłady i w** 
ry form prozy i poezyi polskiej, książka do czytania dla użytku śr** 
dnich zakładów naukowych żeńskich. 2 złr. 

SMOLKA Stanisław. Mieszko Stary i jego wiek, praca uwieńczona na-, 
grodą przez Towarzystwo historyczno - literackie w Paryżu, z drzeworyt* 
tern, przedstawiającym Mieszka Starego według współczesnego wizerunki:] 
na patynie kolegiaty kaliskićj, oraz tablicą genealogiczną Piastów i ftp", 
rykowiczów. 5 złr. .Jj 

SZAJNOCHA Władysław dr. Górnictwo naftowe w Galicyi wobec 
wodawstwa górniczego. 1 złr. 20 cnt. 

SZUJSKI Józef prof. dr. Rewizya województwa połockiego z r. 1552. 80 

— Odrodzenie i reformacya w Polsce, pięć prelekcyj publicznych, mw 
r. 1880 w Krakowie, wydanie objaśnione przypisami. 1 złr. 20. 

WĘGLEŃSKI Napoleon. O przyszłości rełigijnój. 80 cnt - 1 Kraków, 1 sierpnia 1881. 151 F. W. HaoklHnder^ AuBjjcewftHlte Werke. Endlich sollen die 
Schriften F. W. Hacklander ł s in einer ausgewfthlten Sammlung dem grflsse- 
ren Pablikum zug&nglich gemacht werden, welches die bisherigen Gesammt-Ausga- 
ben, in Folgę ihres grossen Umfanges und theueren Preises mcht zu erach win gen 
Tpnnochte. A. Hartleben'8 Verlag, diese riihrige einheimische Verlagsfirma, hat 
oShmlich das Recht zu einer solchcn Auswahl F. W. Hacklander'8 erworben, 
welche ab August d. J., nur fiir Oesterreich-Ungarn, in 60 zehntagigcn Lieferungen 
k 25 Kr., oder in 20 monatlichen Banden a 75 Kr., in elegantester Ausstattung er- 
Bcheinen wird. Fur einen atisserst wohlfeilen Preis, in beąuemster Form der An- 
ttłiaffiung, kann das Pnblikum die vorziigliehsten Hauptwerke F. W. Hacklan- 
de^s, namlich: Eugen Stillfried — Handel und Wandel — Soldatenleben im Frie- 
den — Europaisches Sclavenleben — Wachstnben - Abenteuer — Namenlose Ge- 
8chichten — Der letzte Bombardier und die beriibmte letzte Arbeit Hacklander's, 
seine Memoiren: „Der Roman meines Lebens u , in der erwahnten, demnachst begin- 
neoden Sammlung erwerben, welche wir urn so willkommener hcissen, ais damit 
ein eraeuter Versuch genucht wird, die nur iu Oesterreich-Ungarn noch iippic wu- 
ehernde Schund- und Schandroman-Colportage , mit den erbarmlichsten Schwindel- 
pramien, durch edle, gehaltreiche, bildende und dabei wohlfeile Lectiire zu verdran- 

Sin. Mdge unser Publikum solche Beatrebungen durch seine regste Theilnahme 
rdern, es yertritt damit sein eigenstes Interesse. 

Nakładem JÓZEFA JOLOWICZA w Poznaniu 

co dopiero opuściło prasę: 

HETER Chr. (kgl. Staatsarchivar der Proyinz Posen). Geschichte des Landes 
Po s en. Cena brosz. 12 marek, w ozdobnej oprawie 14 marek 50 fenig. 

KŁOS I j czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Łewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesyłką 
3rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt., z przes. 4 złr.; we Lwowie 3 złr. 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2 1 /, talara. 

Treść nrów 831—838 z 23 czerwca — 21 lipca 1881: Kunigas, powieść z po- 
«tó litewskich, przez J. 1. Kraszewskiego (834—837); Zygmunt Noskowski (834); 
Wspomnienie wystawy etnograficznej Pokucia w Kołomyi, przez M. Turkawskiego 
(834—835); Z notatek Wędrowca, przez M. Dunieckicgo (834:— 838); Kilka słów 
« wystawie zwierząt w Warszawie, przez Z. Glogera (834) ; Jakub Bernays, wspo- 
Ujrienie pośmiertne (834); Dyaryusz wesela St. Denhoffa z Zofią Sieniawską, ze 
irspołczesnych źródeł przez Józefa Dunin-Karwickiego (834); Pomnik ks. prałata 
Jana Koźmiana w archikatedrze poznańskiej, przez Kos. (835) ; Wiec poznański, od- 
byty d. 2 czerwca r. b., przez T. Zm. (835); Pochód Hucułów (835); Na murach 
Tńcbowli (835); Jan Ludwik Ernest Meissonier, przez H. St. (835); Krystyn hr. 
Ostrowski, notatka biograficzna (836—838); Męki Tantala (836); Na przedmieściu 
4K86) ; Oficer janczarów gwardyi (836) ; Kilka słów o pieśniach ludowych i narodo- 
"wych, przez Z. Glogera (836, 837); Sztuka polska na wystawie malarstwa i rzeźby 
'w Paryżu, przez Nekandę (836); Poezye M. Konopnickiej, przez J. I. Kraszewskie- 
go (836); Szymon Samelson (837); Wystawa sztuki i starożytności w zastosowaniu 
Jo przemysłu , przez F. K. Martynowskiego (837, 838) ; Kwiaty radości i Wieniec 
ifttobny (837): Wesele chłopskie przed kościołem P. Maryi w Krakowie (837); 
\- JE baśni o uśpionej królewnie, przez A. P. (837) ; Nagrobek Czechowicza w kościele 
JO-Kapucyńskim w Warszawie, przez K. (837) ; Ład boży, obraz z żjrcia tureckiego, 
?nez Sam- Beja (838); Jerzy Stephenson 1 838) ; Dom staroszlachecki przy ul. Mar- 
[ : .Małkowskiej , przez C. Biernackiego (838); Kronika wiadomości przyrodniczych, 
k M. J. Z. (834, 835); Przegląd literacki, przez M. K.; Przegląd polityczny; 

jląd muzyczny, przez J. Stattlera; Przegląd artystyczny, przez H. Struvego; 
:3tovapondencye ze Lwowa i z Kamieńca podolskiego; Listy z Serajewa, przez S. 
■u, (837, 838k Wiadomości z pola literatury, nauki i sztuki; Dobroczynność pu- 
Wfekna; Pokłosie; Dodatek: Najtrwalsza miłość, przez autorkę Odkupionej przes 
łflość, przełożyła z angielskiego T. P. 192 Przewodnik bibliograficzny. 

KSIĘGARNIA 

&.. GEBETHNERA i SPÓŁK 

w Krakowie 

otrzymała na skład główny: ESME Pil W 
JUBILEUSZU 

J. I. Kraszewskiego 

1879 roku. 

Dochód przeznaczony na pomnik Adama Mickiewicza w Krakom 

W wielkiej 8ce, str. 342 z 13 illustracyami. 

TRESC. 

I. Rok jubileuszowy, przez A. Szczepańskiego 

W Krakowie, przez m tegoż - . 

II. Dyplomy udzielone J. I. Kraszewskiemu 

HI. Adresy 

IV. Dary 

V. Telegramy 

VI. Współudział w obchodach jubileuszowych ludów pobratym- 
czych, przez A. H. Kirkora 

VII. Głosy prasy zagranicznej, przez A. Bełcikowskiego . . . 

VIII. Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kra- 
szewskiego , przez Wł. Wisłockiego , 

IX. Medale i medaliki , wybite ku uczczeniu jubileuszu J. I. Kra- 
szewskiego, przez ks. I. Polkowskiego > 

X. Zakończenie, przez A. Bełcikowskiego i 

Spis prenumeratorów .« 

Cena 4 złf. 9 

z przesyłką pod opaską rekomendowaną 4 złr. 25 cnkj 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WisłockL 

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod aara§dem Ignacego Steloia. i BZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tóż czytających i kupujących książki. 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości y a — 1 '/, arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt; V a rocznie 50 
mt. , z przesyłką 62 cnt. ; l / A rocznie 28 cnt. , z przesyłką 34 cnt. ; miesięcznie 
tO cnt, z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za każdą J / 10 część strony 
30 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 
IV. 
AKBOESEI Jan. Wypisy francuskie 
opatrzone słownikiem, ułożył nau- 
czyciel języka i literatury francuskiej 
wek. Szkole politechnicznej, lektor 
tegoż języka w c. k. Uniwersytecie 
lwowskim, wydanie drugie. Lwów, nakł. 
jifbbrynowicza i Schmidta, Kraków, 
link. Wł. L. Anczyca i Sp., 1882, 
Jr 8ce, str. 1 ni., 129, LIII i III. 

• Uchwałę Bady szkolnej krajowej z d. 4 
września 1875 r. 1. 9056, zaliczone w po- 
oet książek dozwolonych do użytku 

Ł szkołach średnich. 
Archir fur slavisehe Philologie, unter 
fcwirkung von A. Leskien und W. 
tehring herausgegeben v. V. Jagió, V 
id 4 Heft. Berlin, Weidmannsche 
ichhandlung, Druck von Breitkopf 
id Hartel in Leipzig, 1881, w 8ce, 
497 — 712. 

* Ha str. 631—656 : Volksthuualiches aus 
tm Munde der Sandomierer Waldbewoh- 

von S. Matusiak; str. 659-660: P. 

iel'8 Die slavischen Ortsnainen in 
iklenburg-Strelitz, angez. von Dr. A. 
Ickner; str. 674—675: St. Ptaszyckfs 
Rój z Nagłowic i ks. J. Weroszczyń- 

11. Reja Wizerunek żywota człowieka 
Łciwego, angez. von V. Jagić; str. 
f— 688: Zur Geschichte des Aberglau- 
w ib Polen, von A. Bruckner. 

MHYK Adam. Poezye, przez El . . y, 

I, wydanie czwarte (Biblioteka 

i, tom XVII). Lwów, nakł. Gu 

wwicza i Schmidta, Kraków, druk. 9. Kraków, 1 września 1881. 

Wł. L. Anczyca i Sp. , 1881, w 8ce, 
str. 210 i 3 ni. 1 złr. 80 cnt. 

— Toż, tom U, wydanie trzecie 
(Biblioteka polska, tom XVIII). Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, Kra- 
ków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp , 
1881, w 8ce, str. 246 i 2 ni. 1 złr. 
80 cnt. 

Ateneum, pismo naukowe i literackie, 
pod redakcyą P. Chmielowskiego, ze- 
szyt sierpniowy r. 1881. Warszawa, wy- 
dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowa- 
lewskiego, w 8ce większej, str. 197- 388. 

Treść; Mikołaj Sęp Szarzyński, przez 
Felicyana (str. 197—221); Tatry i Podha- 
lanie, przez Wrześniowskiego (dok., str. 
222 — 253); W grudniowe dni, nowella, 
przez autora Prawd i plotek (dok., str. 
254 — 285); Po bitwie przy Białej górze, 
przez K. Jarochowskiego (dok., str. 286 — 
302 1; Kometa, powieść, przez J. Zacharya- 
siewicza (c. d., str. 303—336) ; Dyplomacya 
Sobieskiego, ocena dra K. Waliszewskiego 
Archiwum spraw zagrań, francuskie do 
dziejów Jana III, przez St. Lukasa (str. 
337 — 375); Rozbiory, sprawozdania i wra- 
żenia literackie : 1. L. Malinowskiego Śla- 
dy dyalektyczne w oznaczeniu samogłosek 
nosowych, 2. tegoż Głoski nosowe w gwa- 
rze ludowej we wsi Kasinie, ocenił Jan 
Hanusz, 3. H. Wernica Wychowanie dzie- 
cka włącznie do lat 6ciu (str. 376 — 381); 
Przegląd dramatyczny, przez P. Chmie- 
lowskiego (382—388). 

BACZALSEI Edmund. Zasady pisowni 

niemieckiej; ze słowniczkiem zawiera- 134 Przewodnik bibliograficzny. jąćym przeszło 6*000 wyrazów, ku wy- {str. 246—258); Wystawa inwentarzy źy- 

kazaniu lub ustaleniu ich pisowni ze- w J ch w , f Wa ^ z Q aw i^. pi l ez ?> Rew! * 

x • i ji i • ti j i sKiefiro (str. ^joy— v5fi)? ivFoniK& parysu 

stawionych, podług dziełka, wydanego ( 8tr . 278-301); Piśmiennictwo krajowe 
c. k. nakładem książek szkolnych w<i zagraniczne: 1. Correspondence inćdite I 
Wiedniu: „Regeln und W<5rterverzei- s du prince de Talleyrand et du roi Louis ] 

chniss fiir die deutsc.he Rechtschrei- 1*™* P end * nt ] « [ congres de Vienne,pjr i 
u„ u loork i i ? raiłam, przejrzał L Zychunski, 2. W. 

bung« 1880, zaleconego rozporządzę- Nałko w 8 kiego O geograficznych błędach, 
niem ministeryalnćm z dnia 22 listo- (na których się opierają histryozoficzne(Bicl) 
pada 1879 do 1. 18*485, wyjaśnił \ poglądy prof Duchińskiego , przez B. B., 
i dołączeniem polskich znaczeń do spisu 3 -. M - Bałuckiego Tpy iobrazki krakow- 
m , \ r -\ fi i i \ skie, przez R. B. (str. 302—316) ; Wiado- 

wyrazów uzupełnił prof. szkoły mośc i bieżące , naukowe , literackie, ariy- 

wyższej realnej w Stanisławowie. Stryj, < styczne i społeczne ] 

nakł. autora, druk. A. Mtillera i syna, s BLOCH Jan. Wpływ dróg żelaznych j 

1880, w 8ce, str. 1 ni., 120 i 1 ni. >na stan ekonomiczny Rosyi, tom l— 
60 cnt. V. Warszawa, 1878/80, w 4ce wi$- 

Biblioteka najcelniejszych utworów ksz AJ * Atlas w wielkiem fol. 35 rubli, 
literatury europejskiej, pod kierunkiem L L t Bu i 0W f * ^ploatacya dróg żelaznych, 

j i * tri t m i« m r\r\ .4 \ tlili K. O. WrtreiDianCia oyllOW. Xv)l«7a 11. 

redakcyi Kłosów, zeszyt lipcowy 1881. Rolnictwo , ^ F . Czerwieńskipgo ! i S. 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, Niemiery, 1879; III. inwentarzu, drak. 
w 8oe, str. 353—368, 65—160, 17— J. Ungra, 1878; IV. Handel zewnętrzny, 
48, 209—224 i 193—208. drak i'J& Z | 7 en ^. iewi( za }*- Noakowskie- 

Treść: Dzieje literatury powszechnej j f^ 1 ® 7 ^^^ 
tom I ark. 24; Uskoki, przez T. T. Jeża, J M " * a| * nM \ w {f- ,, . AQU 
ark. 5-10; Francya przed rewolucyą, przez Breslau im Porte -Monnaie und Schle- 
li. Taine'a, ark. 2 i 3; Komedye wybrane Uisehes Coursbuch, Sommer 1881. Bre- 
Lope de Vegi, w przekładzie J. A. Swie- 8 lau, Max & Co., 1881, w 128ce, itr. 
cickiego, ark. 14; Pieśń o Nibelungacn, ? ^g 20 fenig 
w przekładzie A. J. Szabrańskiego, ark. 13. ^g^^ A , Nanka czytania!,*- 

- uniwersalna, wydawana przez gani edłu 2a8ad za najl ep8ze MM . 
AtaKOTH, zeszyt sierpniowy r. h ułożona nauczycieb 

1881. Tarnów, nakł wydawcy, druk. 8zk(Jł rz%dowych zalecona prze2 ^ 

J - t 18 / a ' Z « 8C<? ' f tr -- 96 ' »*\ 1 1 f steryum oświecenia publicznego do »- 

Treść: F. Bernatowicz, Poiata, ark. 6:?. ., , . , e .. ^ 9 , 

F. Wężyk, Okolice Krakowa, ark. 4. «ytku w szkołach początkowych, wf- 

- warszawska, pismo poświęcone f: ini ? 4te \ War8 * aw ?> ^ M> S? 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod kiewicza > W / T Noakowskiego, 1881, 

redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt w ®. ce ' 8tr ' ™ ł 98 ' 23 k ° P> ' * ** 

sierpniowy r. 1881. Warszawa, Gebeth- techizmem , 2b *">P- 
ner i Wolff, druk. J. Bergera, w 8ce, ĆWIKLIŃSKI Ludwik. Homer i Hone- 

str. 165-33 >. £«*» "*«* ° stadyach i pnekhdich 

rr, . . rn t tt u i_. ł Homera, szczególnie w Polsce (Odbita 

Treść: Treny Jana Kochanowskiego,? „ 7 , ., i_ • i**\ r *- 

przez Wł. Nehringa (str. 165-182); Car- z Przewodnika nauk. i lit). Lwów, 
lyle, Lord Beaconsfield, przez Edra. Na- s nakł. Gubrynowicza i Schmidta, drtt 
ganowskiego (str. 183 — 201); Słowianie Wł. Łozińskiego, 1881, w 8ce, str. 
meklemburscy i walka stronnictwa nie-} 156 i 2 ni. . 1 złr. 80 cnt 
mieckiego ze słowianskiem przy wyborze > m . , , «u_ 

biskupa dyecezyi szweryńskićj , 1191 — Czasopismo Towarzystwa aptekarski 
1195, przez St. Marońskiego (dok., str. s go, pod redakcyą dra M. D. Wąsowi* 
202—230); O architekturze u obcych i u i cza i prof. dra Br. Radziszewskiej 

™zTŁtoJw*£XTT^ nr - 16 z 15 8ier P nia 1Ś8h Lw * r « 

ptACA IV. JUatUDaCnoKlogU l vź. U., OH. HOL— - (31 -w r\ t . !_• • TT /*l 

245); Siostra miłosierdzia, powieść E. Ca-< druk - J - Dobrzańskiego i K. Qroi 
stelara, pr^eł. przez A. Gorajską (c. d., w 8ce, str. 249 — 264. Kraków, 1 września 1881. 135 Treść: Przeistoczenie morfina w kodein, s przekład Z. Węclewskiego. Poznań, 
przez E. Grimaux»a, spolszczył M. L. D.; nakŁ Biblioteki kórnickiej, druk. J. I. 

tak zwanym magnetyzmie zwierzęcym,^ , . ,, w t Ł ,.\ 100 ^ 
streszczenie odczytu dra J. Ochorowicza j [Kraszewskiego (dr. W. Łebinski), 1881, 
Opis ogrodu Kew'skiogo według Hookera, > w 8ce, str. 85. 1 marka. 

podał M. L. Dobrowolski; Kronika che- Fackeln, Die lebenden, Nero's, Co- 
«czno-fimnaceutyczna. przez M. D. W. ; lo8Sal . G emalde von Henri Siemiradzki. 
Sprawy zawodu aptekarskiego: Wiado-)r, .. ~ , T , . , „ , 

nosci bież§ce; Ogłoszenia. Berlin, Druck von Ihnng und Fahren- 

DAISENBEBG Wład. dr. Dzieje filozofii holtz, 1881, w 8ce, str. 7 i 1 ni. 
prawa i państwa, przedstawione na tle \ FIECE Emil. Flora von Schlesien 
cywilizacyi, tom I: Dzieje filozofii no O preussischen und oesterreichischen An- 
wozytnćj, zeszyt X i XI. Kraków, \ theils, enthaltend die wildwachsenden, 
nakł. autora, druk. W. Korneckiego, verwilderten und angebauten Phanero- 
1881, w 8ce, str. 721 — 912. 2 złr. gamen und Gefass-Cryptogamen, unter 

DALTON Hermann. Johannes a Lasco, Mitwirkung von Rud. von Uechtritz 
Beitrag zur Reformationsgeschichte Po- bearbeitet. Breslau , Kern ' s Verlag, 
bnSjDeutschlandsundEnglands. Gotha, 1881, w 8ce, str. 571. 14 marek. 
JPr. A, Perthes, 1881, w 8ce, str. FINEELHAUS Jan. Obrazki z życia 
XXVII, 577, 1 ni. i portret Łaskiego, północno- wschodniej Afryki. Warszawa, 
11 marek. jnakł. F. Sulimierskiego, redakeya Wę- 

Daniig im Porte - Monnaie , Sommer- dr °wca, druk. Wieku, 1881, w Sce 
ansgabe 1881. Danzig, Axt, 1881, małej, str. 311 i 1 ni. 1 rubel. 
▼ 128ce, str. 67. 20 fenig. FLAMM F. Rzecz o wekslach i cze- 

DTOIN Teodor dr. Poszukiwania pato- kach > ze skorowidzem encyklopedy- 
czne nad zapaleniem nerek (Odbitka cznym międzynarodowym, część I ze- 
I Pamiętnika Towarzystwa lekarskiego {wy* 4 - Warszawa, Gebethner i Wolff, 
warsz.). Warszawa, druk. K. Kowalew- jdrak. J. Noskowskiego, 1881, w 8ce, 
; skiego, 188!, w 8ce, str. 101 i 2 ni. | »tr. 203—282. 

ELSE1TBEBG Antoni. Zmiany anato- < PEITSOHE Gustaw dr. O magnetyzmie 

Bieżne ślinianek przy wściekliźnie u zwierzęcym (Odbitka z Gazety war- 

■ fsa i człowieka (Nadbitka z Pamię- szawskiej). Warszawa, druk. M. Ziem- 

Wka Towarzystwa lekarskiego). War- kiewicza i W. Noakowskiego , 1881, 

•sawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881, w *6ce, str. 61. 30 kop. 

w 8ce, str. 415 — 430 i 17 — 30. \ Fuehrer durch Breslau und dessen 

v. Bncyklopedya wychowawcza, pod re->Umgebung, 5 verb. Auflage. Breslau, 

"dakcyą J. T. Lubomirskiego, E. Sta- 1 Morgenstern , 1881, w 12ce, str. 80 

wiskiego, S. Przystańskiego i J. K. li litogr. plan miasta. 75 fenig., bez 

Plebańskiego, tomu II zeszyt 2 (Ben- s planu 50 fenig. 

tham — Bibliografia). Warszawa, Gebeth- > — neuer durch die Haupt - und 
*er i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1881, j Residenzstadt Breslau, 3 verm. und 
> 8ce większej, str. 81 — 160. <verb. Auflage. Breslau, Max & Co., 

. BSTBEICHEB K. Wincenty Pol, jego \ 1881, w 8ce, str. 18 i litogr. plan 
tóodość i otoczenie, 1807—1832 (Od- miasta. 75 fenig. 
bitka z Przewodnika nauk. i lit.), j — durch das Sool- und Seebad 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, <Colberg, 3 Auflage, mit einem Vor- 
Łuk. Wł. Łozińskiego, 1882, w 8ce, swortvon dr. Hirschfeld. Colberg, Post, 
•tr. 202 i 3 ni. 2 złr. 60 cnt. 1881, w 16ce, str. XIV i 63, z litogr. 

1 IU&7FZDES. Ifigenia w Aulidzie, tra-J planem. 1 marka. 

Stóya, napisana około r. 406 przed \ — kleiner, durch die Grafschaft 
Obr., przedstawiona po śmierci poety, \ Glatz, herausgegeben auf Veranslassung 136 Przewodnik bibliograficzny. 

des Gebirgs - Vereins der GrafecbaftJ Jahresbericht des k. k. zweiten 
Olatz. Habelswerdt, Frankę, 1881, $ Gymnasiums im Lemberg ftir das i 
w 64ce, str. 59. 20 fenig. >jahr 1881. Lemberg, Verlag des 

GERMAN L. dr. Niedola Nibelungów, H Obergymnasiums, Buchdrucker 
przekład z języka średniowiecznego Stauropig. Instituts, 1881, w 8ce, 8 
górno -niemieckiego, według wydania L Treść: Die trajectio epitheti bei 
rr n A i_ /AJL-11 a j • i tiwerbindungen m dt*n TragOdien c 

K. Bartscha (Odbitka ze Sprawozdania phokIe8 , von Prof. Clemena Schnitz. 

wyższćj szkoły realnej w Krakowie). \ 3—18) ; De auctoritate libelii Plut 

Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., squi xept 'HpoBóiou x,axoY}£e(ac in 

1881, w 8ce, str. 37. I tur, vom suppl. Lehrer Francisciu 

, Ichrowicz (str. 19—35); Scbulnachr: 

GHEPBOYC Bomuald. La mort d Ale- von d er Directioo. 

xandre II, extrait des memoires du> Jama smocza. Poznań, nakł. a 

prince Evreux, impr. Herissey, druk. W. Simona, 1881, w 8c< 

1881, w 4ce, str. XVI, 140 i 1 rycina. 2 ni. i 24. 50 fenigów. 

Nie znajduje się w handlu księgarskim. JANCZEWSK1 fidwardf Rurki si< 

GODLEWSKI A. Definicya choroby badan i a porównawcze , część IV 

difteritis, oraz pewny sposób jćj leczę- bitka z tomu IX Rozpraw W y 

nia. Lwów, druk. ludowa, 1881, w 32ce, mateni . przyr# Akademii .umiej ). 

str. 11. 8 cnt. ków? druk Uniw# tlag#? 1881 ^ v 

GOBAJ Adam, Tendencyjność i kry-i 8 t r . 28. 
tyka, słów kilka z powodu dzieła dra \ JANKOWSKI Edmund. Owoce i * 
P. Chmielowskiego pod tytułem: Za-S rza nie odmian owocowych. Wan 
rys literatury polskićj z ostatnich lat l druk. J. Sikorskiego, 1881, \ 
szesnastu. Warszawa, druk. Wł. Szulca ć małej, str. 62 i 1 tabl. litogr. 5< 
i Sp., 1881, w 16ce, str. 98. 50 kop. Ł A Elementarz czyli nauk* 

GOBZKOWSKI Maryan. Szkice z Białćj < tania i pisania, podług najno? 
krynicy, stolicy metropolii st irowier- s zasad ułożony przez A. K., nauc2 
ców rosyjskich (Odbitka z Czasu, wy- 1 elementarnego, wydanie drugie ] 
danie w małćj ilości exemplarzy). Kra- ? kszoue. Warszawa, nakł. F. H£ 
ków, 6. Gebethner i Sp., druk. Czasu, \ druk. A. Ginsn, 1881, w 8ce, si 
1881, w 8ce małćj, str. 97. 75 cnt. h 1 ni. Kartonowane 25 kop. 

GUSTAWICZ Br. Przyczynek do flory K. A. (autorka). Łzy niedoli , 
Pienińskiej (Odbitka z tomu VI Pa- s ustępów z życia sierocego , wie 
miętnika Tow. tatrzańskiego). Kraków ,1 przez A. K. Kraków, nakł. J, 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, Ssehkego, druk. A. Koziańskiego, 
w 4ce, str. 23. <w lGce, str. 14. 30 cnt 

EANUSZ Jan. Materyały do historyi Ntt dochod wtorki, 
form deklinacyjnych w języku staro- ^ADYI Heinrich dr, Ueber einig 
polskim wieku XIV-XVI, II: Wykaz normitaten des Gcfasssystems, voi 

porównawczy form przypadkowych w 1*™?*°* ™* **Z« ? ocen l r 1 . n ^ 
Psałterzach Floryańskim, Puławskim, Medizimsche Jahrbticher , Wien, 

oraz w psalmach zawartych w Modli- i 1 Hett > w 8ce > str# ó7 ~~ 45 ' 
t wach Wacława (Odbitka z tomu Jl\ KALINKA Waleryan ks. Przemói 

Sprawozdań Komisyi językowej Aka- przełożonego ks. Zmart 

demii umiej.). Kraków, druk. Uniw.jwstańców, przy ślubie Ale* 

Jag., 1881, w 8ce, str. 460. jMicewskiego z Jadwigą Skonętf 

Praca uwieńczona nagroda konkursowa ; w kościele ks. Jezuitów we W 

Akademii umiej, z funduszu Radwańskiego, dnia 1 czerwca 1881 r. Kraków) I Kraków, 1 września 1881. 137 al 

)1 A. Mioewskiego, drak. Czasu , 1881, i Zodez dyplomatyczny Wielkopolski, 
w 8ce, str. 8. ^obejmujący doknmenta tak już druko- 

Xaxte der Central-Karpathen, heraus-^ wane, jak dotąd nieogłoszone, sięgające 
gegebeft vom k. k. militar-geographi-< do r. 1400, wydany staraniem Towa- 
scJien Institute in Wien. Wien, Lech- > rzystwa przyjaciół nauk poznańskiego, 
nero 8ort., 1881, fol wielkie, 1 : 75*000. J tom IV zawiera: Suplement, Index, ta- 

Liptauer Alpen, galiz. TAtra, hohe Tablice z pieczęciami, mapę Wielkopolski, 
tra, B61er Kafkalpen, Zipser Magura. \ Poznań, nakł. Biblioteki kórnickiej, 

— T< ż, hypsometrische Kartę. Tam- s druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łe- 
łe, 1881, fol. wielkie podł., 1 : 100-000. \ biński) , 1881, w 4ce, str. VIII, 389 

— der. Hohen TAtra, herausgege- s i 67 pieczęci. 8 marek w prenume- 
ben vom k. k. militftr-geogrnphischen \ racie, za całość czyli 4 tomy 50 marek. , 
Institute. Tamże, 1881, fol. wielkiej ZOHN GL Orzeł i puhacz, bajka po- 
podł. chromolitogr., 1 : 40*000. \ święcona przez autora w dowód nieo- 

KAYSSLER dr. Uber eine auffalend s graniczonćj czci wielce szanownemu re- 
bfiufige Erkrankung der Schlesier, die jj cenzentowi „Tygodnia" za sprawiedliwą, 
Gftllensteinkrankheit, ihre Entstehungs- J bezstronną i światłą jego recenzyą IV 
ursachen und den Weg, sie zu ver- \ Rocznika Samborskiego, umieszczoną 
meiden, geschrieben zum Nutz undsw 12 nrze „Tygodnia" z r. 1881. 
Frommen aller Schlesier, die da nichts Przemyśl, nakł. autora, druk. J. Cara, 
wr Bewegungspartei gehóren, doch zu!;1881, w ltfce, str. 4. 5 cnt. 
rdchlich mit Zucker und Fetten sieli $ Cały dochód z rozprzedaży tćj bajki po- 
itfhren. Breslau, Gosohorsky, 1881,< świ ? ca autor w równaj części dla bursy 
wft* łt ic AAf • s przemyskiej i dla ubogich miasta Lwowa 

w »ce, gtr. Jo. bU ienig. s k ez ro ź n | t .y w j ar y i wyznania. 

ILACZKO Julian. Zwei Kanzler, Fiirst \ KOLBENHEYER Karol. Pomiary baro- 
Goitechakow und Fiirst Bismarck , ; metryczne w Tatrach, w\konane w la- 

wohlf. (Titel - ) Ausgabe. Basel, Sehwa- \ tach 1876 - - 1880 przez prof. 

be, 1881 (1877), w 8ce, str. VII i s gimnazyalnego w Bielsku (Odbitka z to- 
348. 5 marek. ;> mu XVI Sprawozdań Komisyi fizyo l 
Niemiery, 1881, w 16ce mntój, str. 47 ^giego zakonu, przetłómaczone na ję- 
li ni. 7 ! / 2 kop. s Z yk francuski i komentarzami opatrzo- 
KMJCZYCKI Franciszek. Pisma do wie- s n C przez W. O. Maryana Ambrożego 
ku i spraw Jana Sobieskiego, zebrał s Potton Zakonu kaznodziejskiego, a te- 

1 *yd«ł członek komisyi histo- \ raz n a jeżyk polski przełożone z po- 

ryeznćj Akademii umiej., tomu I czę$ćh eC enia Najprz. ojca jenerała Wincen- 

2 obejmująca pisma od r. 1672 do r. tego Jandel. Mikołów, druk. K. Miarki 
1674 (Acta historica res gestas Polo-jjjr., za stannicm sióstr Dominikanek 
B»e illustrantia , tomus II duabus eon- J krakowskich, (1881), w 8ce małej, 
rtans partibus). Kraków, nakł. Aka-? s t r . 388, VIII i 1 ni. 
demii umiej., druk. Czasu, 1881, w 4ce, KOŹMIAN Kajetan. Różne wiersze (Od- 
tfr. XXXIX i 751 — 1666. > bitka z Przeglądu polskiego). Kraków, 

— Uzupełnienie Dyaryusza sejmuj druk. Czasu, 1881, w 8ce, str. 194 
r. 1672 drugiego (Odbitka z tomu II i IV. 1 złr. 50 cnt 
częfei 2 Pism do wieku i spraw Janas KRAMER E. Geographie von Schle- 
Sobieskiego). Kraków, druk. Czasu, sień, 3 uragearb. Auflage (Hilfsbuch f. 
1881, w 4ce, str. 4. \ d. ersten geogr. Unterricht, ^1 Curs.). Przewodnik bibliograficzny Brcslau, Morgenstern, 1881, w 8ce, 
Btr. 33 i litogr. mapa. 30 fenig. 

LANGE F. A. Historya filozofii mate- 
ryalistycznej i jej znaczenie w teraź- 
niejszości, przełożył z trzeciego nie- 
mieckiego wydania Fel ii Jezierski, 
zeszyt 7 i 8. Warszawa, B. Loaman, 
1881, w 8ce, Btr. 89—184 i 185— i 80. 

LIPNICKI Eugen. Julius Słowacki. 
Europa red. von Dr. H. Kleinsteuber, 
nr. 27—30 z r. 1881, Leipzig, w 4ce, 
Btr. 1041—1048, 1087—1094, 1127— 
1132 i 1169—1174. 

ŁEPEOWSEI prof. Przemówienie nad 
grobem Sw. p. Karola Mecherzy oskiego, 
emeryt, prof. Historyi języka i litera- 
tury polskiej w Uniwersytecie Jagiel- 
lońskim, czynnego członka Akademii 
umiej, w Krakowie, zmarłego dnia 9 
sierpnia 1881 r. (Odbitka z Czasu). 
Kraków, drnk. Czasu, 1881, w 8ce 
małej, str. 7. 

M. 0. Najnowszy zbiór powinszowań 
na wszystkie uroczystości familijne 
wierszem i prozą, wraz z dodatkiem 
wpisów do imionników, z najlepszych 
autorów zebrał O. M. Warszawa, nakł. 
J. Breslanera, drak. Wł. Dębskiego, 
1881, w 8ce małej, str. 73 i 2 ni. 
25 kop. = 1 zip. 20 gr. 

MAJEWSEI Erazm. Insecta neuroptei 
polonica ; Systematyczny spis owadów 
zyłkoskrzydłych polskich t. j. Wojsi 
łek, Chróscików, Źylenic , Złotooków, 
Toczów, Widelnic, Jętek i Wazek, zna- 
lezionych dotąd w grani a ach dawnej 
Polski, według układu dra Brauera ze- 
brał, uporządkował i opatrzył głównymi 

synonimami Warszawa, 1881, 

w 8ce, str. 32 i 1 ni. 

MAHEEE Eoman dr. Urzędnicy kance- 
laryjni królów polskich z lat 1434 — 
1606, studyum dyplomatyczne, opraco- 
wał zastępca nauczyciela w gi- 

mnazyum brodzkiem (Odbitka ze Spra- 
wozdania c. k. realnego wyższego gi- 
mnazynm w Brodach za rok szkolny 
1881). Brody, nakł. autora, skład i Jdrak. J. Rosenheima, 1881, w 8ce, 
str. 51. 

j KICKIEWI03 Adam. Pan Tadeusz eiy 

(II ostatni zajazd na Litwie, historyi 

^szlachecka z 1811 — 1812 r., z illn- 
s trący a mi E. M. Andriollego, zesijt 

UV. Lwów, nakł. F. Hichtera (H. Al- 
tenberg), druk. F. A. Brockhausa w 
Lipsku, 1881, w 4ce królewskiej, itr. 

; 77 — 104, ryciny w teście i 2 illustn- 

ieye. Po 1 złr. 80 cnt. = 1 rubel 

;50 kop. 

Hittbeilungen der litauischen litera- 
rariachen Gesellscbafr, 4 Heft. Heidel- 
berg, C. Winter, 1881, w 8ce, tfr. 
181—248. 2 marki. 

! HOBOSEWICZ Stanisław. uprawia 
roli i o jeździe po drogach zwyczaj- 

[nych za pośrednictwem siły wiatru, 

, przez autora „Wiejskiego 

jnika". Krabów, nakł. autora, druk. 
Czasu, 1K81, w 8ce mniejszej, str. 31, 

j 1 ni. i rycin; 

HUELD1TEE Henryk. Z nad brzegi* 
morza północnego: Hamburg, kąpirk 1 

I morskie WeBterland na wyspie Syłt, 
wspomnienia z podróży odbytej w r. 
1879. Warszawa, Gebethner i WoHJ 

:druk. Wieku, 1881, w 8ce małej, str. 

;2 ni., 176 i 8 drzeworytów wykom- 
nych w zakładzie B. Pnca w Warszawie. 
60 kop. 

Niwa, dwutygodnik poświęcony spra- 
wom społecznym , naukowym i litera- 
ckim, pod redakcyą Mścisława Godlew- 
skiego, zeszyt z dnia 1 sierpnia 1881. 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w8ee, 
str. 145—222. 

Treść: O znaczeniu filozofii prawa 1 f 
metodzie jej wykłada, przez dr *"~ 
KrzymiiBkiego (str. 145—166); O _.. 
lizmie w powieści ,odczyt H. Kienkiewioa 
'57— 172); Wspomnienia z JJ"'""" do Slawuty, przez R. K. (str. 173 — lflft 
Krytyka: W. Przyboro weki ego WłołeJsaj 
n nas i gdzieindziej, przez Al. fier-b* 
wakiego (Btr. 193 — 209); Roch literaekł- 
naukowy: 1. Rozprawy i Bprawo» ŁJJ ' 

iedzi-ń Wydz bietor.- filozof, a! 
mu umiej. L XII, 2. ks. Tad. C 

ckiego Sw. Cyryl 1 Metody, 8. St , 

Rozbiór podłngoBzowej czgaci kroniki W* ; poBied) Kraków, 1 września 1881. 189 powskiego, 4 dra Antoniego J Polonica, j phica ducatus Oswiecimensis et Zato- 

£"?!#' JkJt ?* ? n, 5 go .f l P ro po Jt kle riensis, per delineata atąue Ve- 

w XIV wiekn, 6. A. Pawińskiego Skar-J ,.. 7 ^ C /?o j«a i. *_? ^ 

bowoeó w Polsce i jej dzieje za Stefana > netl18 a - 1563 edlta > ex ?™hetypo fide- 
Batorego, 7. Al. Łabęckiego Que1ques idćes | liter desumpta cura I. Zegotae Pauli. 
«r nne rćorganisation admin., przez A. R. ś (Cracoviae), 1880, fol., 1 karta autograf. 

N0WODW0BSSZ Michał ks. Encyklope- : PE0TASZEW1CZ BOŃCSA Stanisław. 
dya kościelna, podług teologicznej en- \ Broń przeciwko germanizacyi ziemi 
eyklopedyi Wetzera i Weltego z li- s słowiańskiej. Warszawa, M. Orgelbrand, 
cmymi jej dopełnieniami, przy współ-) druk. J. Sikorskiego', 1881, w 8ce 
pracownictwie kilkunastu duchownych l małej, str. 32. 20 kop. 
i świeckich osób wydana, tom XIV:< Przegląd lwowski, pismo dwutygo- 
Matagne — Monety. Warszawa, druk. \ dniowe, poświęcone sprawom religijnym, 
P. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1881,) naukowym, literackim i politycznym, 
w 8ce, str. VIII, 630 i 2 ni. 2 ruble ? pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 
50 kop. < zeszyt z dnia 1 sierpnia 1881. Lwów, 

ODYNIEC A. E* Do moich przyjació- s druk. ludowa, w 8ce, str. 125 — 176. 
teczek (Odbitka z Czasu). Kraków, 5 Treść : Polscy włościanie w Rzymie (str. 

druk. Czasu, 1881, w 8cc małe" j, str. 2 ni. JS*"}^ 5 ?w zj *w 7 7- Krakowi t <•£• 
7 7 •" ? 129— 135); Listy z Wiednia, przez ks. Z. 

FEBŁBACH M. Preussichc Urkunden S Czerwieńskiego; Pielgrzymka słowiańska 
ans polnischen und enjrlischen Archi? do Rzymu; Ze świata katolickiego; List 

Yen, mifcetheilt von (Separat- J . E - * 8 - arcybisk. Wierzenie jakiego do 

luj u j a ix mr x s °jca św. Leona XIII z powodu zajść 

Abdruck aus der Altpreuss. Monats- ^ Rzymie . Kronika. 

: Jrift Band XVm Heft 3 und 4 8. _ Toż t % 15 ,, u 1881 

M6-244). Kónigsberg, 1881, w 8ce, Tamże? w 8ce? gtr# 177 _ 224 . 

.•Br. UiK v l Treść: Znaczenie świętych w historyi, 

Plan najnowszy Krakowa. Kraków, przez ks. W. Kalinkę C. R. istr. 177— 

nakł. J. M. Himmelblaua, litogr. M. 188); O iukwizycyi hiszpańskiej, przez 

8alba, (1881), fol., arkusz rozłożony. £ uL Sutowicza (str 189 - 193) • Kultur- 
on j. n 7 J ) kampf pruski w nowej szacie ; Skargi Zy- 

t^ j .i >dów na nietolerancy§ chrześcian; Semen 

Przewodnik po Krakowie do niniejszego Koreniuk (c. d., str. 199—203); Listy z Wie- 
Pr»nu kosztuje 30 cnt. dnia, przez ks. Z. Czerwieńskiego; Alo- 

Pociątki nauki języka niemieckiego \ kucya ojca św. Leona XIII, miana do kar- 
pia szkół ludowych pospolitych. Lwów, d .y nał( ? w na konsystorzu odbytym d 4 
«„ ul • j i n i x j i • i sierpnia; Ze świata katolickiego; Kronika, 

-nakł. i druk. Zakładu narodowego im. > v , , . -, . , , 

^Ossolińskich, 1881, w 8ce, str. 272 L - polaki, pod redakcyą dra Ign. 
^14 tablice w 4ce. Opr. 70 cnt. Skrochowskiego, zeszyt sierpniowy 1881. 

n . , , > Kraków, druk. Czasu, w 8ce, str. 

POLKOWSKI I. ks. Spis rzeczy skarb 155—452 

cowych wystawionych w kapitularzu Treść: Kajetana Koźmiana Wiersze róź- 
: (katedry krakowskiej). Kraków, druk. ne, 1800—1815, z przedmową St. Tarnow- 

Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, w 8ce, skiego (str. 155—346); J. W. Goethego 
^ ^ a < Faust, przekład Józ. Paszkowskiego (c. d., 

1*«m— „— « ,, tr -*-i * \. * < str. 347— 389) ; Z pielgrzymki słowiańskiej 

P0P0WSS3 Frłta 7. Kntik der hand- do Rzymu? ś> rzez st Tarnowskiego (str. 

•chriftlichen Sammlung des Joh. Auri- 390— 431); Przegląd polityczny, przez Al. 
Iftber zu der Geschichte des Augs- > Szukiewicza (str. 432 — 448); Nowe książki. 
Imrger Reiehstages im J. 1530, Inau-J — techniczny, pod redakcyą St. 
firaldissertation. Kónigsberg in Pr., i Kossutha i F. Kucharzewskiego, zeszyt 
;Jtfttb&eh' sche Buchdruckerei, 1880, s VII z lipca r. 1881. Warszawa, druk. 
• ▼8ce, str. 32 i 2 ni. <A1. Ginsa, w 4ce królewskiej, str. 

MIĘSSKI Stanislaus. Tabula geogra-śl — 20 i 3 tabl. rysunków. Przewodnik hibliografiMBy. Treść: O paliwie dla parowozów, podał 
Koman baron Gostkowski; Dianemonietr, 
przyrząd p. Dcprcz'a i Garnier'a do ba- 
dania rozdziału pary w maszynach, przez 
K. Brauna ; Komunikacje telerouowe, przez 
F. W.; Magazyn bankowy w Łodzi , przez 
Z. Kiślańskiego; Kilka słów o brukach 
warszawskich i o projektowanej kimaliza- 
' cvi, pnsra Wh Rudnickiego; Krytyka t bi- 
bliografia, przez M. M.; Nowe książki; 
Przegląd wynalazków, ulepszeń i celniej- 
szych rohót; Kronika; Nekrologia. 

Przewodnik naukowy i literacki, pod 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- 
szyt sierpniowy 1881. Lwów, druk. 
Wh Łozińskiego, w 8ce, Btr. 673—768. 

Treść: Kasy oszczędności , ich stano- 
wisko i zadanie w gospodarstwie społeiz- 
nćm , przez dra Kajetana Oleckiego (str. 
673 — 693); Potomkowie Krzyżaków, prtez \ 
KI. Kanteckicgo (c. d., str. 694-718);: 
Homer i Humerycy, przez dra L. Ćwikliń- 
skiego (dok., str. 695—755); Jerzy Osso- -■ 
lim-ki , przez dra L. Knbnlę (c. d. , str. 
756—761); Kronika literacka: Poezye M. 
Konopnickićj, przez J. Tretiaka. 

EUT1ATYĆZI Poili von. Aneurysma 
der art. fem orali s in der linken Lei 
stenbeuge mit Eróffnung des HUlfgelen 
kes, Inauguraldissertation. Berlin, Buch- 
druckerei von M. Nietlie, 1880, w 8ce, 
str. 30. 

BEMBIELIHSH Antoni. Salomon Maj- 
mon, przyczynek do dziejów filozofii 
w Polsce. Warszawa, M. Orgilbrand , 
druk. J. Noskowskiego, 1881, w (jce 
malćj, str. 5C. 30 kop. 

B0SZEWS2I Gustaw dr. prof. W spra- 
wie Miilliata baszy. Lwów, nakł. i druk. 
Dziennika polskiego, 1H8I, w Itice, 
str. y7 i 3 ni. 30 cnt. 

Boaprawy i sprawozdania z posie- 
dzeń Wydzialn matematyczno -przyrod- 
niczego Akademii umiejętności, (om 
VIII. Kraków, nakł. Akademii umiej., 
druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, sir. 
7 ni.. 298, LXIX i 7 tablic. Htogr. 

Trefić: Burki sitkowe, cześć II, przez 
dr. Edw. Janczewskiego (str. i — 61) ; Przy- 
czynek do kalendariografii chrzęść iańskiej, 
przez prof. dra Karl ińs kiego (str. 62—99) ; 
Kilka przypadków zboczeń układu naczy- 
niowego, spostrzeżonych w pracowni ana- 
tomicznej Uniwersytetu Jag., zostającej 
pod kierownictwem prof, dra Teichmanna, opisał dr. H. Kadyi (str. 100—140) ; O kon- 
strukcyi punktów przecięcia krzywych rzę- 
du drugiego, przez Mieczysława Łazar- 
skiego (str. 141 — 153); zastosowani! 
fotometry! do badania dyfuzyi w cieczach, 
irrzez dra Zygm. Wróblewskiego (str. 154— 
184) ; Prawidłowa czynność mięśni uwa- 
żana jako skutek równowagi dwóch prze- 
ciwnych pobudzeń nerwowych , a bezład 
ruchowy i niedowład kurczowy mięśni Ji- 
ko ostateczny skutek zwichnięcia tej ró- 
wnowagi, przez prnf. dra Alberta Adam- 
kiewicza (str. 185 — 208); stanowisku 
Talu w systematyce chemioznćj i jep) 
obecności w syl winie i karnalicie Kałn- 
skim, przez Jul. Schrama (str. 209— 2S0); 
działaniu chlorku allylu na benzol w o- 
liecnosci chlorku glinowego, napisali P. 
Wispek i R. Zuber (str. 221—230] : O tik 
zwanym czwartym stanie skupienia, pnei 
dra 0. Fabiana (str. 2.(1—267); O przeo- 
brażeniu muchy Liponeura brevirustrii 
Low. , przez dra A. Wierzejskiego (str. 
268—286); Zasada momentów przygotowt- 
nych, przez dra O. Fabiana (str. 287-298). 

BUKLAKD F. Plan von Colberg mit 
nflchster Umgebnng, S Auflage Col- 
berg, Post, 1881, wii-lkio fol. pódłt- 
żne. 75 fenig. 

S -k S. Modlitwy hebrajskie dk 
dziatwy izraelskiej, metodycznie uło- 
żone z dodaniem słówek i wstępnych 
wiadomości z gramatyki podług Bij- 
lepszyeh wzorów, przez 8. 8 — k, cięśe 
II. Warszawa, nakł. komitetu Synagogi, 
druk. 8. Orgelbranda synów, 1879, 
w 8ce, str. 149 i 1 ni. Kartonowane 
50 kop. 

SAŁES Wiktor. Najnowsze tajemnica 
Paryża czyli sceny z ostatnich dni 
trwogi, romans historyczny, podług dro- 
giego wydania przełożył Benedykt Po- 
bóg, dwa tomy. Lwów, nakł. K. Łu- 
kaszewicza, druk. J. CzaińBkiego w Sam- 
borze, 1881, w 8ce, str. 691 i 336. 

4 złr. 
SAKOLEWICZ Zygmunt dr. Gramatyka 

języka łacińskiego, wyd. trzecie. Lwów, 
nakł. Towarzystwa pedagogicznego, ti 
związkowa druk., 1881, w 8ce, itad 

5 ni., VII, 410 i XXIII. 2 złr. 
9C3BAU Julian. O stanowisku 

w systematyce chemicznej i jego 
cnoaci w sylwinie i karnalicie kafH i Kraków, 1 września 1881. 141 skm y prsez zastępcę nauczyciela wartych w Modlitwaeh Wacława, opraco- 

mj c k. n gimnazyum we Lwowie wał Jan Hanusz, praca uwieńczona na- 

£\iiLi_ x TrriT t> ttt ffroda Akademii umiei. z funduszu Ka- 

(Odbftka z toma VIII Rozpraw Wy- dwa ń*kie-o. 

driała matem, przyr. Akademii umiej.). Sprawoadanle c. k Rady szkolnój 

Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, krajowej o stanie wychowania publi- 

*• J2. cznego w roku szkolnym 1879/80 (Szko- 
gaekartea der kaiserl. dcutschen \\ y ludowe w Galicyi w r. 1879/80). 

Adnhralitót, Nr. 71 und 72. Berlin, Lwów, nakł. Hady szkolnćj, druk. W. 

D. Reiraer in Comm., 1881, wielkia Manieckiego, 1881, w 4ce większej, 

ftL Po 2 marki 50 fenig. 8tr . 55 i 6 tablic in fol. 

^JL? en ^n^ 8 ^r P0mm Ti r ^ ft : — dyrektora c. k. gimnazyum No- 
150000); 72. Das btettiner Haff (1 : < , ,. J ,. . °. J v 

75^XX)). swodorskiego czyli św. Anny w Kra- 

SEMENEO Piotr 0. Mowa pochwalna kowie za rok szkolny 1881. Kraków, 
Bi czeóc gw. Cyryla i Metodego, apo- nakł - funduszu szkolnego, druk. Wł. 
jMów słowiańskich, miana wśród uro - ^ Anczyca i Sp., 1881, w 8ce, str. 68. 
Oiystych obchodów w Rzymie w ko- Trość: Die V<rsuchung, poetfsche Er- 
./, . vt j • ot ^oo-i <zahlung des Grafen Sigraund Krasiński, 

ściele św. Klemensa dnia 3 lipca 1881 \ ixm dem p i n i 8C i, en iibersetzt und mit ei- 

»., przez przełożonego głów. i nor liferarliistoriscnen Einleitung versehen 

Igrom, zmartwychwstania Pańskiego sv»n Vineenz Stroka (ntr. 3-33); Cześć 
(Odbitka z Czasu). Kraków, druk. ^™ 

Ottsu, 1881, w 8ce małćj, str. f>3. ; war8 10ffO " x , _ . . . .. 

— szóste dyrekcyi c. k. wyższej 
dornice. ^ 1881, w 8ce, str. 71. 

ttURZALSKI Dyoniiy. Objaśnienia S Treść: Niedola Nibelnngów, przekład 
do Prawa cywilnego, obowiązującego *iCzyka średniowiecznego *órno-niemie- 
— v ji x • ii. * i_ * • \ ckiego, według wydania K. Bartseha, przez 

^Królestwie polskiem, zebrane z |U- <i ra i/oemiana (str. 1-37) ; Kronika i sta- 
■isprudencyi sądowój za 1842 — 1*80 tystyka zakładu, przez dyrektora, Marce- 
». Warszawa, Gebethner i Wolff, Piotr- s logo Studzińskiego. 
IwJw, druk. Pańskiego, 1881, w 8ce, \ — szóste dyrekeyi o. k. wyższćj 
■łr. 1 ni. i 100. 1 rubel. } szkoły realnej w Jarosławiu za rok 

Sprawozdania Komisyi do badania >: szkolny 1881. Jarosław, nakł. fun 
|Ustoryi sztuki w Polsce, tom II ze-sduszu szkolnego, druk. II. Boliussa, 
fayt 2. Kraków, nakł. Akademii umiej., \ 1881, w Hce, str. 121. 
Brok. WŁ L. Anczyca i Sp., 1881, \ Treść: Lilia Weneda, eine Tragiklie von 

*4ce większej, str. 27 — 52 i 6 ta-^" 11 " 8 »° w »<* 8 . f%^^ff^^\' 

K. „ * *' ; ssetzt von Robert Risehka (str. 1—101); 

icutogr. s Wiadomości szkolne, przez dyrektora, An- 

Treść: Kościół św. Jakuba w bando- s drzeja Maja. 
Wersu, zabytek budownictwa ceglanego^ . \ , , , u ,. 

m wieku, opisał Władysław ŁuSzczkie- — 8ZÓste dyrekeyi c. k. szkoły 
*icz, czł. Akad. umiej. ś realnej w Tarnopolu za rok szkolny 

r — Komisyi językowćj Akademii > 1880/81. Tarnopol, nakł. funduszu 
taniejętności , tom II. Kraków, druk. < szkolnego, druk. J. Pawłowskiego, 1881, 
teuw. Jag., 1881, w 8co, str. 400. <w 8ce większćj, str. 40. 
^Treść: Materyały do historyi form do- < Treść: Karl des Grossen Ziige gegen 
Hmcyjnych w języku staropolskim wieku idie Sachsen. nach Quellen gesammelte und 
0ttV— aVI (c. d.): Wykaz porównawczy \ unter mOglichst vollstandiger Beiucksich- 
■ft>nn przypadkowych w Psałterzach Flo-^tignng der neueren Literatur gesichtete 
^tjifakiai, Puławskim, oraz w psalmach za- s Nachrichten, vom k. k. Prof. Peter Zdziar- 142 Przewodnik bibliograficzny. ski (8tr. 3—23); Kronika i statystyka za- -czyli opis pod powyższą naswą znaj- 
kładu, przez dyrektora, Józefa Kickiego. i dującego się w Rzymie obrazu po ca- 

— z czynności Towarzystwa far- ^ świecle roz8ław i one go łaskami, 
maceutycznego warszawskiego oraz oraz wskazówka i 8 p 8Ób, iak mamy' 
z obrotu kasy wsparcia podupadłych uwielbiać zysk waó pomoc Najśw, 
farmaceutów za rok 1880. Warszawa, Panny? zebrał f oryginałów włoskich 
druk. WŁ Dębskiego, 1881, w 8ce Ł & D- g- T , 0# R D# Poznańr 
małój, str. 39. nakh { druk j Le itg e bra, (1881), 

— z czynności Towarzystwa pe- w 32ce, str. 92. 30 fenigów. 
dagogiczncgo za czas od 10 lipca Ustawa Towarzystwa lekarskiego kit- 
1880 do 10 lipca 1881, podane przez l kowskiego. Kraków, nakł. Towarzystwi, : 
zarząd główny do wiadomości członków \ druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziań- 1 
na XV walnem zgromadzeniu tegoż jakiego), 1881, w 8ce, str. 15 i 1 nL 
Towarzystwa, odbytem w Krakowie _ wechslowa powszechna austrya- i 
dnia 18, 19 i 20 lipca 1881. Lwów, cka? z dołączeniem odmian textu wnie-^ 
(1881), w 4ce większej, str. 58. m i e ckićj i węgierskiej u. w. zacho- 

Syrena, kalendarz Śto Jański na r. < dzących wraz z ustawą o postępowa- 
pełniona dodaniem wszystkich 
kart ni. 25 kop. \ rozporządzeń późniejszych , tudzież JU-* 

SZIMACZEK Pr. Dfikazy bratrstvi pfi rysprudencyi Sądu najwyższego (ffi-< 
8lavnem uvMni a pohostenf Cechu vjblioteka prawnicza, IV). Kraków, JA 
Krakove, pamatka na III sjezd pol->M. Himmelblau, druk. W. Korneckiej 
skych lćkafu a pffrodniku v mesici 1882, w 16ce, str. 2 ni., 186 i 2 riS 
ćenrenci 1881. Praha, nakl. knichtis-^80 cnt. 

karny Fr. Śimaćka, 1881, w 8ce, str. 5 WAJGUEL Leopold. Obrazki z pnyi 
48. 24 cnt. j rody, 2 tomy (Odbitka z Gazety na-1 

SZTJSTES J. dr. Dzieje biblijne sta- rodowej). Lwów, nakł. autora, draki 
rego i nowego przymierza dla szkół j. Dobrzańskiego i K.Gromana, 1880/811 
ludowych katolickich, z 52 obrazkami s w 8ce mniejszej, str. 118 i 96. 1 rir.1 
i mapą, przełożone z niemieckiego WAPPLEE Antonł kfli Historya koś- 
przez ks. Michała Rodeckiego. Lwów, pioła katolickiogo napisana dla wjŁ-1 
nakł. i druk. Zakładu im. Ossolińskich, gzych zakład( 5 w naukowych, przełóż 
1881, w 8ce, str. XVI, 227 i 1-nL L język po i 8 ki przez ks. Wład. Ja 
Opr. 60 cnt. bowicza Sch. P. , wydanie czw 

TAŁEO J. dr. (z Warszawy). Les li znacznie poprawione i pomnożone. Wi 
pomes diffus des paupieres supćrieurcs, gzawa? nakł M Orgelbranda, drak. 
Les kystes sereux congćnitaux de lor- Orgelbranda synów, 1881, w 8ce n_ 
bite au dessous de la paupiere mf«-| M j gtr . X II, 250 i 1 ni. 75 kop. -J 

rieure avec la microphthalmie coYnci-? „ , A 

dente, Le developpement anormal des W adomości farmaceutyczne, wydtw* 

., ' , « rr . ,. , Am s ne staraniem i nakładem Towarzy - "™ 

pous sur la surface conionctivale dess _ , ,. * 

deux paupieres de Poeil droit (Extr.it far ™f eut Tf n *° warszawskiego 
du Cong P res periodique interiational [^ffLja ?££Ti£% 

dt i ,r i i • \ "w»i • TM. T»~«. ?1 »* « im* I dr 1 v-Jit3rWva i-. jooi» »■■ 

\>phthalmologic). Milan, imp. Ph. Pon- J Debskieeo w 

celletti, 1881, w 8ce, str. 12 i 1 litogr. 8 ?T a > „' . : ^siciego, w 
7 7 <str. 185 — 264 i 49 — 64. 

TJ. 8. ks. dr. Niepokalana MaryaPan- Zawiera prace: J. Mrozowskiego i Ł J 
na, nasz ratunek, pomoc nieustanna, ?Wendy. Na str. 185—201: Rozbiór fli*' Kraków, 1 września 1881. 148 mięsny wody siarczanój ze źródła we wsi $ Chamerot, (1881), w 16ce małćj, str. 

Pntt0 2 yt ^; EF 1 * 1 ! * D .' W ? 80 . wi ' 192. 60 centimów. 
en; atr. 201—209: Badanie piwa i piwas -.----„-- Ł d_ „u:„«„:« „„„i^ 
wariaawakie, przez Br. Pawlewskiego, c, ZALEWSKA. Poszukiwania areheo- 
4L; atr. 252— 264: Apteka jako officina sa- } logiczne w Gostyńskiem (Odbitka ze 
itortis w dawnej Polsce, zebrali materyały i Zbioru wiadomości do antropologii 
IS^etowsldi K. Wenda; str 49-64: kra j 0WÓJ - tom v dział 1)# Kraków, 
J^awlewsk^ego Podręcznik chemicznej \* Unfw Jag> ^^ w ^ ^ 1Q 

Wilno, dwanaście widoków fotogra-) Zbiór wiadomości do antropologii 

ocznych. Wilno, wydawnictwo E. O- krajowej, wydany staraniem Komisyi 

jzeazkowej i 8p., (1881), w 32ce, antropologicznej Akademii umiej. wKra- 

12 fotografij formatu wizytowego. Opra- < kowie, tom V. Kraków, nakł. Akademii 

wne w teczkę 2 rs. 50 kop. Umiej., druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 

iTCA*f»™ t-„ MMA . wja^:« ir™ str * H> 6 *A 32 > 265 i 6 tablic. 
WŁ0DZ10. Łzy, przez Włodzia. Ki»- j Treść ' ; L bział\rcheologiczno-antropo- 

Ww, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., > logiczny: 1. Wiadomość o narzędziach ka- 
1881, w 16ce podłużnćj, atr. 121. Imiennych i kościach zwierzęcych, znajdo- 

WOiato Władydaw ta Droga krzy- j Jjgft P^ASSl ^l^o- 
Iowa kościoła Św. katolickiego w pier- < ZTiall ,ktf m, przez G. Ossowskiego (str. 3- 
wazych trzech wiekach, obrazowo przed- !; 8) ; 2. Sprawozdanie i wykaz zabytków 
Stawił proboszcz w Oporo wie, \ złożonych w Akademii umiej, z wycieczki 

anie drugie pojone i 20 ryci-! ?$£rffl*$™^£* 

i ozdobione. Poznań, nakł. i druk. zdallie z badan geologiczno - antropolo- 

J. Leitgebra, 1881, w 8ce, str. VIII \ gicznych w jaskiniach okolic Krakowa, do- 

'i 440. 1 marka, karton. 1 marka j konanych w r. 1880, przez G. Ossowskiego 

2J0"feni£Ów w j (str. 18 — 45); 4. paciorkach kamiennych, 

° ' (znajdowanych na prawem dorzeczu Dnie- 

Wykaz alfabetyczny biskupów i ka-<pru, przez E. Ruliko* skiego (str. 46— 54>; 

planów oraz zakonników polskich, prze- \ 5- Poszukiwania archeologiczne w Gostyń- 

^jweb do obecnej chwili „a ^Ą^L^j^^SSSS&^iJSS 
parna w Syberyi i głębokiej Rosyi. gzern znaC zeniu: Trwanie życia w Kra- 
i(Lwów), czerwiec 1881 , fol większe, \ kowie na zasadzie wykazu zmarłych w la- 
;% kart litogr. \ t*ch 1859—1868, obliczone co do ludności 

I7łn*v1i bu AlPTandflr Kieroński i ks chrześciańskiej , przez dra J. Majera (str. 
ttUt^A Sr AleMnder Kieroński i Rs. 3 _ 32 ) ; _ m. Materyały etnologiczne : 
TAleiander Maryanski. t Przysłowia białoruskie z powiatu no- 

I Wzory do ćwiczeń w rysunku cyrklo- < wogrodzkiego , przez dra Wład. Dybow- 
ferym dla użytku młodzieży szkolnej, \ skiego (str. 3—23); 2. Kupajło, tudzież 

E«doby budownicze z cerkwi Curtea J?^ Roczne i inne z dodatkiem nie- 
Lji * . . „• , , . , . , \ których obrzędów i pieśni weselnych ludu 

rtfArgyisch na Wołoszczyżnie (wiek ukraińskiego z okolic Białej cerkwi, przez 
^X7I), przerobione z kartonów zdjętych U. Moszyńska (str. 24—101); 3. Podania, 
al natury (Wyd. Muzeum techniczno s przesady, gadki i nazwy ludowe w dzie- 

frzemyał. w Krakowie). Kraków, nakł. ^^OT 

EL j i_ / ii ji- • * i.i\ lin 1 102—186): 4. Materyały do etnografii Gó- 

Bbzeum, druk. (okładki i tytułu) Wł. rali bieskidowych , przez dra Wł. Kosiń- 

fk Anczyca i Sp., 1881, w 4ce polskiego (str. 187—265). 
HBnżnćj, 45 tablic z litogr. Lemercier \ ŻTJLlftSKI Tadeusz dr. Kilka słów w 
F4 Cie w Paryżu. 3 złr. \ sprawie higienicznej reformy szkół 

ŁABOBOWSH SL Les grands singess (Odbitka z Przeglądu lekarskiego^ 
: (Bibliotheąue utile , LXVIII). Paris, \ Kraków, druk. Uniw. Jag., 188 1 , w 8ce, 
. Germer Bailli&re et Cie, typ. G. łstr. 34 i 1 ni. ♦ » ♦ r 144 Przewodnik bibliograficzny. Czas 


Gazeta lwowska 


Kronika krak. 


Dyabeł 


— narodowa 


Kuryer codzienny 


Dziennik polski 


— toruńska 


— poranny 


— poznański 


Gwiazdka cieszyńs. 


— poznański 


Echo 


Kolce 


— warszawski 


Gazeta handlowa 


Krakowianin 


Mucha W tych dniach wyszło nowe, trzecie wydanie Zadań do 
tłóm. z pol. na łac, Oddział I. dla klas średnich, przez 
prof. Jerzykowskiego. 

Ajencya dzienników W. KUKLIŃSKIEGO w KRAKOWIE, Sukiennice 5, 

przyjmuje prenumeratę na następujące pisma peryodyczne: 

Nowiny 

Przegląd lwowski 
— polski 
Szczutek 
Wiek 

i t. p. i t. p. 

CZASOPISMO techniczne, organ Towarzystwa technic* i 

nego krakowskiego, wychodzi Igo każdego miesiąca w Krakowie, pod 
redakcyą prof. Wład. Rozwadowskiego. 

MT* Prenumerata roczna : 4 złr. — 4 ruble = 8 marek ; kwartalna 1 złr. = j 
1 rubel =2 marki. — Biuro redakcyi i administracyi : Muzeum techniczno- 
przemysłowe w Krakowie. 

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego , 

organ tegoż Towarzystwa i gremium aptókarzy Galicyi wschodnio), wy-,'! 
chodzi już rok 10 we Lwowie 1 i 15 każdego miesiąca jak najrega- 
larniój, w objętości 1 — l'/ 9 arkusza druku, przyjmując wszelkie oghn 
szenia po cenach nader umiarkowanych. 

Przedpłata wynosi: dla członków Towarz. rocznie złr. 4*30, półrocznie rif.j 
2*20; dla nieczłonków w państwie rakuskićm rocznie złr. 6*30, półrocznie złr. 3-30JJ 
w Warszawie rocznie rbs. 4 kop. 50; w Król. polakiem i carstwie rosyjskiem rocznie! 
rbs. 5 kop. 20; w Niemczech marek 12; w Belgii, Francy i i Szwajcaryi franków 15. r 

Redaktor części umiejętnej: dr. Miecz. Dunin Wąsowicz , docent Uniwersytet*] 
Wszelkie koresponclencye nprasza się adresować wprost do redaktora: Lwów,ulfo*] 
Sobieskiego 30. 

Administracya we Lwowie w aptece p. A. Mussila, ul. Żółkiewska. — WWm* 
szawie główny skład u Gebethnera i Wolffa. 

W administracyi są. jeszcze do nabycia wyszłe roczniki „Czasopisma* 1 ) od 
począwszy, po 4 złr. 20 cnt. 

W czasie Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie 

wychodził pod redakcyą 

doc. dra Kazimierza Grabowskiego 

Dziennik Ulgo Zjazdu lekarzy i przyrodników polśkii 

w którym podane są wszelkie wiadomości, odnoszące się do Zjazdu i rówi 
odbywającej się uystrtwy przyrodniczo - lekarskiej , protokoły posiedzeń ogól 
i sekcyjnych, kronika Zjazdu, spis członków i t. d. — Ogółem wyszło nrów Kraków, 1 września 1881. 145 Nowsze książki 

otrzymane na skład główny lub wydane nakładem księgarni 

G. Gebethnera i Spółki 

w IŁ r cl Isl o w i es 

BOBRZYŃSKl Michał. Geneza społeczeństwa polskiego na podstawie kro- 
niki Galla i dyplomatów XIIgo wieku. 60 cnt. 

ESTREICHER Karol. Wawrzyniec Puttkaraer (1794 — 1850). 25 cnt. 

GONDEK Fel ix ks. Gorzałka źródłem wszelkich zbrodni wobec Boga 
i ludzi, wydanie 5 te. 40 cnt. 

GORZKO WSKI Maryan. Szkice z Białej Krynicy, stolicy metropolii sta- 
rowierców rosyjskich. 75 cnt. 

Jama smocza, wiersz do Stańczyków i pozytywistów, z przypisami. 80 cnt. 

JOZEFCZYK Andrzej. Wspomnienie ubiegłych lat, przyczynek do histo- 
ryi spisków w Galicy i. 1 złr. 20 cnt. 

KALLENBACH J. H. Z poezyi rzymskiej: Kilka słów o poemacie Lukre- 
cyusza De rerum natura; Propercyusza królowa elegij. 20 cnt. 

LAM Jan. Koroniarz w Galicyi czyli powagi powiatowe, szkice współczesne, 
wyd. 3cie. 1 złr. 60 cnt. 

— Wielki świat Capowic, powieść spółczesna, wyd. 3cie. 1 złr. 60 cnt. 
LELIWA Ludwik Piotr. Mieczem i krzyżem, 2 tomy. 4 złr. 

LENIE K Jan. Uniwersytet Kazimierzowski na tle stosunków uniwersyteckich 

w średnich wiekach. 30 cnt. 
MATUSIAK Szymon. Historya polska w opowiadaniu ludu. 40 cnt. 

— Nasze kwiaty polne 25 cnt. 

MIKROT Walenty. Walka w Polsce o stosunek kościoła do państwa (od 

r. 1434 do 1440;. 80 cnt. 
MYCIELSKI Jerzy dr. Kandydatura Ilozyusza na biskupstwo warmińskie 
w roku 1548 i 1549. 1 złr. 

PO WID AJ Ludwik. Katarzyna Radziejowska, powieść historyczna z XVI 
wieku, 2 tomy. 2 złr. 

RUTOWSKI Tadeusz dr. Herder i jego filozofia historyi. 60 cnt. 

8EREDYŃ8KI Wł. dr. i DZIEDUSZYCKA A. hr. Wypisy, przykłady i wzo- 
ry form prozy i poezyi polskiej, książka do czytania dla użytku śre- 
dnich zakładów naukowych żeńskich. 2 złr. 

SZAJNOCHA Władysław dr. Górnictwo naftowe w Galicyi wobec usta- 
wodawstwa górniczego. 1 złr. 20 cnt. 

SZUJSKI Józef prof. dr. Odrodzenie i reformacya w Polsce , pięć pre- 
lekcyj publicznych, mianych r. 1880 w Krakowie, wydanie objaśnione 
przypisami. 1 złr. 20 cnt. 

WĘGLEŃSKI Napoleon. O przyszłości religijnej. 80 cnt. 

Wzory do ćwiczeń w rysunku cyrklowym dla użytku młodzieży szkolnej, 
ozdoby budownicze z cerkwi w Curtea d^rgyisch na Wołoszczyżnie 
(wiek XVI), przerobione z kartonów zdjętych z natury (wydanie Mu- 
zeum techmczno-przemysłowego), 45 tablic. 3 złr. 148 Przewodnik bibliograficzny. 

■ - - — - ' - ' - • ■ *"■- -- " ■ - — - " - r ft - — ' ■ ■ ■■"- - j" "■-■»- 

Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wyszły i są do nabycia 

w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we LWOWIE, plac Maryacki 1. 9, I piętro: 

BEŁZA. Dzieci i ptaszki, 12 obrazków z maleńkiego świata (wierszem), z 6 ilustr 
w texcie, I tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881. Cena exemplarza oprawnego 
z ozdobną winietę 36 cnt. 

BĘNONL Zeszyt kartograficzny, część I. Galicya, wydanie 5te, 1881. Cena exem- 
plarza 10 cnt. 

BENONIiTATOMIR. Krótki rys geografii do użytku szkolnego , z 12 ilustr. 
w texcie, objaśniającymi najważniejsze ustępy z geografii matematycznej 
i fizycznej, 1881. Cena exemplarza 56 cnt. 

ONYSZKIEWICZ. Pieśń o szkole , III tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881 
Cena exemplarza oprawnego 36 cnt. 

PRÓCHNICKI. Ćwiczenia łacińskie na klasę siódmą i ósmą, 1881. Cena exem- 
plarza 1 złr. 20 cnt. 

RpHRING. Sadownictwo, z 54 ilustr. w texcie i tablicą litografowaną, 188L Geni 
exemplarza 60 cnt. 

ST ARK EL. Gawędy dziadunia, opowiadania o najciekawszych wynalazkach i od- 
kryciach, II tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881. Cena exemplarza opra- 
wnego 48 cnt. 

WALIGÓRSKI. Ręka Opatrzności, IV tomik Biblioteki dla młodzieży. Ceni 
exemp1arza oprawnego 24 cnt. 

nPI/lTJuJIJb /^jBTlliir^ BUXOAiH"B BI KOJOMHH pa3S BI MtCflUb, H3Jfc 

Teib h pe4aKTopx Hcnaopi TpeMÓHunifi. IIpeAnjiaTa na ut.iufi póni 1 sap. 50 Kp. 
Czasopismo illustrowane beletrestyczno - naukowe dla dzieci. Wyszło już 8 nrów; 

feWllJjOj pyśmo dla naroda, wychodyt' w Kołomyi dwa 
w misiać, 1-ho i 15-ho, wydaje i za redakcyju ódpowidaje Mycbaj 
Koreniewycz. Predpłata wynosyt, po koneć seho roku 1 złr. 50 cnt., pryjmaje 
knyharnia M. Michty w Kołomyi. 

oAKOJj A.) tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagoj 

nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatoi 
Cena roczna: w państwie austryackióm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 30—34 z 30 lipca — 20 sierpnia 1881: Piętnaste walne 
dzenie Towarzystwa pedag. w Krakowie (30, 31); O wkładkach nauczycieli 
ludowych do funduszu emerytalnego (30 — 32); Projekt nowych ustaw bM 
(30, 31); Historya naturalna w szkole ludowej, przez J. Bąkowskiego . (30, 
Gospodarstwo wiejnkie w seminaryach nauczycielskich, przez W. Boberskiego 
Uwagi o naleźytóm prowadzeniu urzędowej korespondencyi szkolnej, pnei* 
Wasunga (32) ; Kys pedagogiki Platońskiej, przez Alex. Radeckiego (33, M); Oj 
todycznóm traktowaniu nauki historyi w szkole ludowej, przez Sz. Parwi« ' 
(33) ; Administracya funduszu emerytalnego (34) ; Ankieta w sprawie reform/ 
szkolnych (34); Sprawy Towarzystwa pedag.; Inseraty. Kraków, 1 września 1881. 147 PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi 

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna 
z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek. 

Treść nrów 20—33 z 18 maja — 17 sierpnia 1881 : Pogląd na zasady i treść 
nowego Projektu procedury cywilnej, przez prof dra Ang. Balasitsa (20 — 33) 
potrzebie zmiany kierunku sadownictwa powiatowego , tudzież o sposobie po 
mnożenia sił przy sądach pow., przez Jul. Tałasiewicza, sędziego powiatowego (21) 
znaczeniu i skutkach orzeczeń najw. Trybunału sprawiedliwości w procesie cy 
wilnym, wykład habilitacyjny dra Alex. Janowicza (22, 23) ; O sądownictwie w Bo- 
śnii i Hercegowinie, napisał Adolf Hek , samoistny adjunkt sądowy w Bośni i (24— 
31); Czy przedsiębiorca budownictwa jest kupcem w rozumieniu kodexu handlo- 
wego, przez dra Józ. Rosenblatta (29); Interwencya uboczna z powodu oddziały- 
wania wyroku na prawa trzeciego (32, 33); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądo- 
wa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; 
Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia. 

Pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo: 

KOfeMOfej organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. 

Prenumerata wynosi : we Lwowie rocznie 5 złr. , półrocznie 2 złr. 60 cnt., 
w całej Austryi z przesyłką pocztową 6 złr., półrocznie 3 złr. ; w całych Niemczech 
z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z prze- 
syłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków. mcznyc Mp* Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagra- 
cnT iyjUoYj czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez, S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs. , z przesyłką 
3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt., z przes. 4 złr.; we Lwowie 3 złr. 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2% talara. 

Treść nrów 839—842 z 28 lipca — 18 sierpnia 1881 : Ład boży, obraz z ży- 
I cia tureckiego , przez Sahi-Beja (839—842) ; Wystawa sztuki i starożytności w za- 
rf stosowaniu do przemysłu, przez F. K. Marty no wskiego (839, 840); Michał Ferrucci, 
;f przez A. W. (839) :Alexander Winklewski, przez A. Pługa (839); Krystyn hr. 
m Ostrowski, notatka biograficzna (839); Wycieczka do kościoła świętokrzyskiego na 
I Łyaćj górze (839, 840); Henryk Vieuxtemps, przez A. P. (840); Jan Botto, przez 
I Br. Grabowskiego (840); Anakreon uczy Erosa muzyki (8*0); Żniwa w Krakow- 
I skiem, przez A. P. (840); Pomnik ks. Józefa Poniatowskiego, przez A. P. (840); 
I Jerzy Stephenson (840, 841); Teofila Chmielecka, wojewodzina kijowska, przez dra 
Antoniego J. (840 — 342); Słowa matczyne, wiersz przez St. Gi udzińskiego (841); 
Kazimierz dolny, przez A. P. (841); Sygurd Wiśniowski, przez A. Pługa (841); 
Emil Littre, przez A. P. (841); Towarzystwo pedagogiczne w Galicyi i XV walne 
zgromadzenie w Krakowie (841); Sapho, przez A. P. (841); Galatea, dramat gre- 
ckiego poety Basiliadesa, przerobiony i uscenizowany przez panią Edmond Adam 
(Juliette Lamber), przekład Anieli Tripplin (£41, 842); Szkoła kucharstwa dla pa- 
nien w Bostonie (841); W sprawie pomnika Hoffmanowej (841); Busko, przez A. 
P. (842); Michał Munkascy, przez H. St. (842); Wiadomość o pomniku ks. Józefa 
Poniatowskiego w Lipsku, przez Kunaszowskiego (842); Henryk Pobożny wybie- 
rający się na Tatarów (842) ; Droga żelazna elektryczna, przez A. P. (842) ; Pozorna 
zgoda synów Władysława Hermana, przez A. P. (842); Listy z Serajewa, przez S. 
r M. (839); Listy z Czech, przez Edw. Jelinka (840); Listy J. I. Kraszewskiego 
(842); Przegląd polityczny; Przegląd literacki, przez M. K.; Z ruchu piśmienni- 
czego; Wiadomości bieżące z pola literatury, nauki i sztuki; Kronika wiadomości 
przyrodniczych; Dobroczynność publiczna; Pokłosie; Dodatek: Najtrwalsza z mi- 
łości, przez autorkę Odkupionej przez miłość, przełożyła z angielskiego T P. 148 Przewodnik libliograficzny. ***. * ft. «- '>'■*■ III y ■ -«■», 
$ Księgarnia JÓZEFA JOLOWICZA w Poznaniu 

poleca po cenie zniżonej: 

X. A. JASKULSKI, Gramatyka hebrajska. Poznań, 1878. 

Cena: 5 marek ord. , 2*50 netto za gotówkę. f 

NAJNOWSZE NAKŁADY KSIĘGARNI 

GEBETHNERA i WOLFFA w WARSZAWIE^ 

^v zarysie 9 

przez Michała Bobrzy ńskiego , 

profesora Uniwersytetu Jagiell. 

Wydanie drugie, znacznie powiększone w dwóch tomach. 

Z dwiema mapami, przedstawiającymi Polskę w r. 1492 i 1772. 

Cena 4 ruble. = 5 złr. 

BYŁO'lCH DWOJIE, 

powieść, n 

przez J. I. Kraszewskiego. 60 kop. s - ' -r y *^s - y~ s . Wi^MK WWMW^łWlk. fit' i 


4t«» wydanie drugie. 

Tom I: Stary sługa. Hania. Szkice węglem. Janko muzykant. 

Tom II: Listy z podróży. — 1 rs. — 1 .•* x~v /■ , Dra JANA SGHEBBA 

HISTORYA LITERATURY POWSZECHN: 

według szóstego wydania oryginału niemieckiego przełożona, 
w osobnych przypiskach uzupełniona i w dziale literatur słowu 
znacznie pomnożona przez Bronisława Zawadzkiego. 

Wychodzi zeszytami. 
Dotychczas wyszedł zeszyt lszy i 2gi. Przedpłata na dwa tomy (w 6 zeszytach) 5j 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wiflł&oki* 

£ drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod lana/iem Ignacego 8ttiolft» r PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśż czytających i kupujących książki. 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości J / 2 — 1% arki 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; Ł / t rocznie __ 
crti., z przesyłką 62 cnt; y, rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt; miesięczni* 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą y i0 część strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

IV. IfcTOWIE KSIĄŻKI. 10. 

Kraków, 1 października 1881. 

Ateneum, pismo naukowe i literackie, > sv. IV). Praha, dr. Gregr & F. Dattel, 
pod redakcyą P. Chmielowskiego, ze- < 1881, w 8ce, str. 78. 40 cnt. 
azyt wrześniowy r. 1881. Warszawa, s BANDBOWSKI Ernest dr. Badania nad 
wydawca W. Spasowicz, druk. K. Ko- > kwasem propargylowym propiolowym 
Walewskiego , w 8ce większej , str. i (Odbitka z tomu IX Rozpraw Wydziału 
389 — 580. I matem, przyr. Akademii umiej.). Kra- 

Treść: Dzień zaduszny, nowella, przezśków, drak. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 
ttm. Chojeckiego (str. 389— 412) ; Mikołaj 8 tr. 13. 

^^^f k! ^K Prze fii Fe {|?y an A a ( dok -» — O kwasie acetylenodwukarbo- 
! rtr. 413 — 428) : Obraz filozofii spółczesnej < . , .. , r , , , ~ , 

w Niemczech i Holandyi, przez F. K. (str. nowym i pochodnych, ciąg dalszy (Od- 
429— 465); Kometa, powieść, przez J. Za- s bitka z tomu IX Rozpraw Wydziału 
charyasiewicza (dok., str. 466— 496); Współ- matem, -przyr. Akad. umiej.). Kraków, 
czesoa powieść we Francyi 11. Alfons druk# UfliWł Jag 1881 w 8 gtr 9 
1 Daudet , przez Ant. Sygietynskiego (str. ? © ? ? > 

497—528) ; Nowoodkryty napis w Jerozo- > BABABASZ Wiktor. Śpiewnik szkolny, limie, przyczynek do epigrafiki kanaań- > zawierający 100 pieśni na jeden, dwa, 
r *kiej, przez I. Radlińskiego (str. 529— s* r7V ; <./terv ffłosv nr/p? nsm 

: 588); Jeden z niespełnionych projektów \ lVZy . \ CZtery gł08y > prze ? n * n ~ 

(rtr 539-546); Kronika przyrodnicza,^ czyciela śpiewu przy seminaryum żeń- 

przez S. K (str. 547—555); Rozbiory i skiem w Krakowie. Kraków, nakł. au- 

ąpiawozdania: 1. Pamiętnik fizyograficzny, Stora, druk. związkowa, 1882, w 8ce, 
przez M. A. Baranieckiego, 2. R. Zawi- gtr , 2 nL j 76# 70 t 
lińskiego Gwara brzezińska, przez J. Ha- 1 ,. W . A ._, k T ..« , , 

misza, 3. Leonis XIII Encyclica, przez T. BABANSZI Anton dr. Leitfaden der 
Wierzbowskiego (str. 556—574); Wraże- Veterinar- Polizei fiir Stadt- nnd Be- 
nia literackie. zirksarate, Thierarzte, Sanitats-Beamte, 

B. Stanisława. Doszła po cierniach, \ sowie fur Physikats - Candidaten, von 

powieść z francuskiego, przekład Sta-! Docent flir VeterinaYwissenschaf- 

nisławy B. (Ogólnego zbioru Wieczo- \ ten an der Universitat in Krakau. Wien 
rów powieściowych, dodatku do Bie- &Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1881, 
siady literackiej, tom VII). Warszawa, w 8ce, str. VI i 198. 2 złr. 40 cnt. 
Baki. Biesiady literackiej, druk. J. Un- BARTOSZEWICZ Julian. Anna Jagiel- 
^gra, 1881, w 8ce małej, str. 173. aonka, dwa tomy w jednym (Dzieła, 

SAZitTOS Mich. Sousedó, prel. Arn. tom XI). Kraków, nakł. K. Bartosze- 
Bebwab - Polabsky (Divadlo slovanske, \ wicza , Warszawa, Gebethner i Wolff, 160 Przewodnik bibliograficzny. druk. A. Koziańskiego , 1882, w 8ce,^ naukowe XV walnego zgromadzeni 

str. 496 i 2 ni. 3 złr. 50 cnt. \™™y*™F&?$ z ^ laa**** 

««••*»«*__ • ir au • n-> w dniach 18, 19 i 20 lipca 1881 r., 

BELLIOTEB J. Krótki rys geografii R z*wi\ma\l\ego (str. 418-437) ; s| 

w dwóch kursach, dla użytku młodzie- > zdunie z trzeciego zjazdu lekarzy i 
ży szkolnej , wydanie trzynaste przej • i rodników polskich w Krakowie dnia ! 
rżane. Bochnia, nakł. i druk. W. Pi- "P™. 188 * r -, przez B. P. (str. 438- 
..oo., o xoo ~r\ i. s Piśmiennictwo krajowe i zagramcz 

sza, 1881, w 8ce, str. 88 oO cnt. dra A Okolskiego Wykład prawa 

BEBG N. W. Morskaja ekspedicija ) nistracyjnego, przez B. Oczapowskk 
powstancew w 1863 g. Istoriczeskij > J. Rogosza Pokuta, przez R. R. (str. 

wiestnik, Petersburg, 1881, w 8ce, tom J? 1 )' Korespondencya Felicyana 
t\t + 7c 1 1 1 ) Die czytania fraszki Kochanowskiego 

IV str. /D— 111. ki u (str. 472); Wiadomości bieżące 

BEBTHET Eliasz. Ostatni z prawowi- S krologia. 
tej dynastyi, powieść historyczna (O- BOBEBSKI Wład. prof. w Taro 
gólnego zbioru Wieczorów powieścio- ś Przyczyny trzęsień ziemi (0< 
wych, dodatku do Biesiady literackiej', s z Przyrodnik?!, nr. 8 — 10 r. II 1 
tom VI). Warszawa, druk. J. Ungra, ŚTarnów, druk. J. Pisza, 1881, v 
1881, w 8ce małej, str. 392. str. 34. 

Biblioteka najcelniejszych utworów e BOGDANOWICZ M, I. Dieło pri 
literatury europejskiej pod kierunkiem < be - Wielkie 19/31 marta 183: 
redakcyi Kłosów, zeszyt sierpniowy \ iz zapi sok oczewidca. Istoriczeskij 
1881. Warszawa, nakł. i druk. S. Le-?stnik, Petersburg, 1881, w 8ee 
wentala, w 8ce, str. 369—116, 161— V str. 279—282. 
208, 49—80, 225—240 i 209—224. BOLESŁAWIUSZ Klemens ks. P 

Treść : Dzieje literatury powszechnej, \ żliwe echo trąby ostatecznej albo 
toml ark 25-27; Uskoki, powieść f. r ogtatnie ezłowieka czek; 

T. Jeża, ark. 11 — 13 ; Francya przed re- ? . J 

wolucyą, przez H. Taine'a, ark. 4 i 5; Ko- teraz poprawione i na nowo na 
medye wybrane Lope de Vegi, w przekła- tło wydane. Wilno i Białystok, 
dzie J. A. Święcickiego, ark. 15; Pieśń J. Blumowicza i B. Tykockiego, 
o Nibelungach, w przeWadzie A. J. Sza- j Blumowicza, 1881, w 16ce 
branskiego, ark. 14. > . , > , ' 

— uniwersalna, wydawana przez) 1 ' ' n1, K0 P" 

Adama Kaczurbę, zeszyt wrześniowy r. BONAWENTTOA Św. Modlitw; 

1881. Tarnów, nakł. wydawcy, druk. Najświętszej Maryi Panny Niepok 

J. Pisza, w 8ce, str. «>7-192. poezętĄ, na wszystkie dni tyg 

F. Bernatowicza i'ojata, ark. 6. \ celem uproszenia sobie szczęśliwej i 

- warszawska, pismo poświecone K W J^ z Pierza spol; 
naukom, sztukom i przemysłowi ,* pod \ ks ' M « ^rzelaóski wyd. drugie, 
redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt S^ awa > druk ' F ' Czerwińskiego 
wrześniowy r. 1881. Warszawa, Gebeth- \ Niemiery, 1881, w 3ace małej, sl 

ner i Wolff, druk. J. Bergera, w 8ce, i 10 ko P* 

str. 333— 488. \ BRZOSTOWSKI Alezander Boleslai 

Treść: Estetyczne znamiona czasów i ich \ L Kraszewski, nowa jego willa 

odbicie się w wyrobach kunsztu i prze- \ cie domowe w Dreźnie. Kuryer 

mysłu od XVI wieku do chwili obecnej, szawski nr. 180 i 182—184 z 13 
Piosnki jesienna 

>uaus1 
i u nas, przez K. Matuszewskiego (dok., $207 i 1 ni. (str. 365—381); O architekturze u obcych 'ryż, imp. Jouaust, 1881, w &2fl| Kraków, 1 października 1861. IM 

■ ■■„■«- - . r 

Kańskiej (Dodatek do Tygodnia). j vat i Ca., 1879, w 8ce, str. XVIII, 
w, druk. F. Bełchatowskiego, l 760, ryciny w texcie i 6 tablic litogr. 
7 8ce małej, str. 462. ? — Primer apendice a la Mineralo- 

ETJS Jeny dr. Gramatyka języka jj*a tercera edicion. Santiago, impr. na- 
;o 7 podług trzynastego wydania \ cional, 1881, w 8ce, str. 42. 
siego opracowali Tomasz Ster- \ DYaAStóTSEI Adolf. Wypisy polskie , 
r. Zygmunt Samolewicz, wyda-j cz § ść niższa. Warszawa, nakł. B. Les- 
cie przez autora upoważnione \ mana, druk. J. Goldmana, 1881, w 8ce, 
a tymczasowa). Lwów, nakł. i str. VII i 176. 45 kop. 
związkowej druk 1881, w 8ceJ DZIEWULSKI Eugeniusz. Pięć stawów 
L. 2 złr. 40 cnt. za całość. ? w dolinie Roztoki w Tatrach polskich 
i arkusza tój Gramatyki wyjdzie >( Odbitka z tomu VI Pamiętnika To- 
ie października 1881; odebrać je warzy stwa tatrzańskiego). Kraków, 
ezpłatnie w tej księgarni, w któ- druk m L Anczyca i Sp. , 1881, 
ono I zeszyt. ( . % J r ' ; 

LICZI Wład. Moja Helunia, o- ' 

z życia, zdarzenie prawdziwe, L Encyklopedya wychowawcza, pod re- 
ienie z 1851 r., przez autora d *<yą J. T. Lubomirskiego, E. Sta- 
szu. Kraków, nakł. i czcionkami w !^ ,e ^?! S ' P^stańskiego i J K. 

riązkowej, 1881, wl6ce,str.58. ^. eba *? ie «^» to T. n «« M y fc 3 (*' 

m . .,1. <bhografia — Borowski). Warszawa, Ge- 

pumo Towarzystwa aptekar8k.e- bethner . Wolff drufe j Sikorskiego, 

redakcyą dra M D. Wąsowi- lgg w gce ^ kgrfj ^ 1&1 _ 2 \ [ 

! « i ^\ * * ad ™f e f> BSTBEJCHBB Ł Biblioteka Jagiellon- 
L8z li 15 września 1881. Lwów, ska (0dbitka f u inku dl / zjazdu 

^S-Si^^-^r^ *£?>„*£ z 

n i~ -^ ^ x A - > J-j- Anczyca i Sp. , 1881, w 8ce, str. 

: O wpływie dymu tytumowego naj Q J . • * • oe / 

idzki i zwierzęcy, streszczenie wy- s ■*■"> z rycinami w texcie. ob cnt. 
Ira Tad. Żulińskiego (17); Opis — Bibliografia XIX w., tom VI 

Kew'skiego, według Hookera po-? zeszyt 3 i 4 (Hrusik — Ożegowski). 
L Dobrowolski (17, 18); Nowe Kraków druk . Uniw . Jag 1881 w 
nad sposobami sporządzania iskła- J^ . n . 2 89— 577 

pnego podchlorynu wapniowego, s ot/ ° wi^K»z.ej, »ir. ii i to? oit. 
6. Lunge'go streścił M. D. W. (18) ; \ ETOYPIDES. Ifigenia w Tauryi, tra- 
chemiczno-farmaceutyczna , przez \ gedya, przekład Z. Weclewskiego, Poz- 

W i M. L. D.; Sprawy zawodu > nan nakŁ Biblioteki 'kórnickiej, druk. 
kie sto S 

Tr A > J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 

HAK B.& HAUSER M. Kartę von lggl w g st| . ?3 1 marka 

m k. und k. Anthleils, ncue^ piLlp0WI0Z & s _ Koleg kalendarz 
d durch Emzeichnung des Ter- s studencki na rok szkol lgg2 rocz . 
owie neuer Strassen und Eisen- ^ n P śl nakł j druk . g. F> 

verm Auflage. Troppau, Buch- pi tkiewicz lggl w 16 str 6g 
Diebel, 1881, fol. wielkie li- , k n ka arkn8zy C2 y 8tych pr. 45 cnt. 
kolor, 1:288-000. 1 złr. PIL ip WIC2 Eazimiert dr. Spis mchów, 

iEWSKI Marceli. Chrzescianie i wątrobowców i porostów z niektórych 
Warszawa, druk. Wieku, 1881, stanowisk Królestwa polskiego, a mia- 
małej, str. 30. 20 kop. śnowicie z doliny Ojcowskiej i Bent- 

5YK0 Iga. Minerał oj ia, por \ kowskiej , okolic Warszawy, Łukowa, 

r de quimica i minerał ojia en \ Puław i Brześcia litewskiego, zebranych 
iversidad de Santiago de Chile, \ w latach 1877 i 1879 (Odbitka z Pamię- 
i edicion. Santiago, liber, de Ser- ^tnika fizyograficznego 1881 r.). War- 162 Przewodnik bibliograficzny. 

saawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881, £ Godziemby). Kraków, nakł. autora, 
w 4ce, 8tr. 10. '0 kop. związkowa druk., 1881, w 8ee, atr. 

PIŁ0010WSK a. ks. Część druga li 6. 15 cnt. 
Ciekawych opowiadań pielgrzyma, aj Dochód na bibliotekę Czytelni akade* 
mianowicie opowiadania o Koziebro- \ mic ^j- . # 

dach, Sierpcu, Żurawinku, Skempem, " P "*™ mura ^ ! ^^ (» . 
Lipnie, Rypinie, Radzikach, Oborach * ltk f ■ ™ *°™ /! eś, V <**»-W . 
i Żurominie. Warszawa, nakł. Prze- ?™ kó ^ ?? kŁ Godzimby związków* 

glądu katolickiego, druk. !«'. Czerwin- d ™ k :> 188 *> T ^5 u 3 L ML • 
i • • a xt« • tooi tn i Cały czysty dochód na korzyść pomm- 

skiego i S. Niemiery, 1881, w 16ce, ka Mickiewicza. 

str. 154. 15kop. = lzłp. _ Pieśni ' studenckie (Odbitka i 

FRANCO la. T. J. Przystępne odpo- < vii tomu Pieśni Godziemby). Kraków, 

wiedzi na zarzuty najwięcćj rozpo- na kł. autora, związkowa druk., 1881, 

wszechnione przeciw religii, po włosku \ w 8ce, str. 1 ni., 57 i 2 ni. 

napisał na język francuski z 4go GOLDENBEEG Berisch. Die religiOsen 

wydania tłómaczył ks. Nambride de idcen der Alten und ihr Einfliuss anf 

Nigri, a na polski przełożył ks. Sta- die Sprache vom hebrSischen Stand- 

nisław Snarski Dom. . tom I i II. pun kte aus beleuchtet, doch mit stetter 

Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1879/81, Bezugnahme auf andere Sprachen, ein 

w 8ee, str. 298 i 311. 2 ruble 40 kop. \ Keitrag zur ailgemeinen Sprachwissen- 

FREDRO Jan Alesander hr. Komedye, U c haft, von Redakteur der hebrS- 

tom m i IV, wydanie nowe. Warsza i 8C h en Zeitschrift Noga hajarejach/ Tm* 

wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, nopo i ? Selbstverłagdes Verfassers, Podo- 

druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, w 8ce lische Druckerei, 1880, w 8ce, str. 64 

małćj, str. 1 ni. i 313, 345. 2 ruble. aOLDSZMIT Jakub. Dramat rodzina;, 

^t^w-^ 10 ^ C a,08z # K Tr . z y do r' kartka z dziejów partykuła rza, opowie- 
na: IV. Wielkie bractwo, Ubogi czy bo- i , . , t J , r T T „- •• \ 

gaty, Próba przedstawienia amatorskiego. d/iał (P ośw - J - L Kraszewskiemu). 

GABGHJLSKI Stanisław. Wypisy z pi- Warszawa, Gebethner i Wolff, druk, 
sarzów polskich dla szkół męskich i J- Ungra, 1881, w 8ce małej, sir, 
żeńskich, część wstępna na klasę wstę-sl^O. 90 kop. 

pną i pierwszą. Warszawa , nakł. au- GONDEK Pelis ks. Gorzałka źródłem 
torą, druk. A. Pajewskiego, 1881, wszelkich zbrodni wobec Boga i luda, 
w 8ce, str. IV i 264. 65 kop. w y d - P^ te - Kraków, nakł. G. Gebeth- 

aLIŃSEI A. J. Bajarz polski, baśni, nera i Sp. , Warszawa , Gebethner i 
powieści i gawędy ludowe, wydanie Wolff, druk. Wł. L. Anczyca i Sp T 
trzecie poprawne, tom I — IV. Wiluo, 1881, w 8cc małćj, str. 151 i 1 ni 
nakł. I. Krasnosielskiego , tipogr. A. < ^ cn ^ 

G. Syrkina, 1861, w 16ce, str. 212 OBABOWSH a. ks. Czytania o g«e- 
i 1 ni., 215 i 1 ni., 222 i 1 ni., cnu nieczystości, dla ludu. Warsz*wi| 
2 1 8 i 1 ni. 1 rubel 50 kop. druk - F - Czerwińskiego i S. Niemieijy 

GODZIEMBA. Pieśni, serya II: Echo 1881, w 16ce, str. 198 1 1 ni. 30 Jwfr 
z za Tatr i Karpat, tom II. Kraków, GtoUDZINSKY St. Ukrajinskó povidty 
nakł. autora, związkowa druk., 1881 J 8 dovolenim spiso vatelovJm pfdoffl 
w 8ce, str. XXVII, 3 ni. i 288. J» n Hudcc (Knihovna pro ćeskjr «*■ 

— Pieśń- klucznicy. Kraków, nakł. 8*- 47—51). Praha, V. B. Cech 
Godziemby, związkowa druk., (1881), R- Laucrmann), 1881, w 8ce 
w 8ce, str. 24. ' U tr - 24( >. 

— Pieśni akademików uni wersy- \ EABWOT Jony. Zasady wycho 
teckich (Odbitka z tomu VII Pieśni > Herberta Spencera i Alexandra 
Kraków, 1 października 1881. 1, nakł. autora, druk. J. Cara, i JELBliTSKI Jan. Żydzi na wsi. War- 
8ce, Btr. 60. 75 cnt. szawa, J. Jełeńaki, druk. Wieka, 1881, 

WOA a. r. dr. Historya Hel- » 8ce, Btr. 24. 20 kop 

Izyiuu, przez prof. Uni-J JE SKE August. Arytmetyka, część I, 

a w Halli, przełożył z nie- ; obejmująca cztery działania z liczbami 
o Bronisław Grabowski, tom I i całkowitymi, ułamkami zwyczajnymi i 
i powszechna zilustrowana) : dziesiętnymi , na podstawie rachunku 
'a, nakł. i druk. Przeglądu ty- :■ pamięciowego , wydanie trzecie. War- 
*go, 1881, w 4ce, str. 467, jszawa, nakl. Sr. Arcta w Lublinie, 
Irzeworyty w teście. 3 rabie. druk. E. Skiwskiego, 1881, w 8ce 
■EB CoDrt. S. t. Abl.andlungen-; malć J> str - 3 ■'■ ' l7 °- 45 ko P- 
Gebiete der slaviaclien Gescln- JUHIOB dr. Na zjeździe, nowella na 
: Die Epocben der slaviHchen j t,e prawdziwego zdarzenia (Odbitka 
te bis zum Jabre 1526 (Ans' 2 Gazety krakowskiej). Kraków, druk. 
ungsberichten der kaiserl. A-' w ' L - Anczyca i Sp., 1881, w 16ce, 
der Wiesenscliafteii , philos.-> etr - H2. 50 cnt. 
!laBse, XCVII Band 3 Heft).^ KalendarB litewski na rok 1882, 
erolds 8ohn in Comm., 1881,' :rok I- Wilno, nakł. E Orzeszkowej i 
tr. 118. Sp , tipogr. O. 8. Blumowicza, 1882, 

AHHFr. Srebrnik, opowiada- i w 4ce ' etr - XXVm ' 58 ' 20 ko P- 
młodych moich przyjaciół,:' EALIHEA Waleryaa is. Sejm cztero- 
Robert Kiszka (Biblioteka letni ' tom IL Lwtiw > nakŁ Seyfartha 
Iziezy, tomik XVII). Brody,; 1 Czajkowskiego, ludowa druk., 1881, 
ruk. J. fiosenheiroa, (1880), : w 8ce > 8tr - VIl » 2bb ' 2 nL 3 zlr - 
atr. 127 i 4 ryciny 50 cnt : KASŁOWICZ Jan dr. O imienin Po- 
! pobliżu bieguna, opowiada- ' l * ÓW \. Pol8ki S ™ ™ Z ^f^** 
itodych moich , pr *j acidł, prze- fiwaficzn ego) Warszawa, drak. K 
wy (Biblioteka dla modzie- Ko ™ [ew8kl Cf° ; 1881, w 4cc, str. 13 
. wini uj ., . , , i 423cia. 40 kop. 

. XVIII). Brody, nakł. . drak., -.„,._„ v \ lieima, (1881), w 16ce. strlL.!^?^^ 8 '.'-. ..??. 8 ! avi f, c,ie 
ryciny. 5U cnt. (.1881), w 16ee, Btr. „ **^~*7" ■ , . 

Rl) „„; ' ; CommisBionBhans in Leipzig, Perd. Oi-ts- und Personenn; ; Bchlag von . Weimar, G. Uschmaun, 

n . >- (1881), w 8ce, str. 16. 

Pro™ Ort und West- \ zOOZT&m Kichał. Ustawa sadowa 
VII (Aus Allpreusslacher Mo- Ula Galicyi zachodniej, zeszyt II (Ko- 
t). Komgaberg (Guinbinnen, j a ex ur0C ediiry cywilnej, §§. 395— 
1*81, w 8ce, sir. 26. 1 marka, j 609). Kraków, nakł. wydawcy, druk. 
7SEI Konstanty dr. Wit Stwosz l Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, w 16ce, 
uueł historycznych wiadomych, i Btr. 321 — 603 i 3 ni. 1 zlr. 80 cnt. 
nieznanych w kraju naszym. ; EOPEHHICEI Iiydor dr. O kościach i 
nakl. autora, drak. Uniw. i czaszkach A i nosów (posw. drowi J. Ma- 
1, w 8ce, str. 40. \ jerowi. — Odbitka z tomu VII Pamię- 

i miesięczna czyli posłaniec \ tnika Wydziału matem. - przyr. Akade- 
'a serca Jtzusowego, lipiec— mii umiej.). Kraków, drak. Uniw. Jog., 
ik 1881. Kraków, nakł. ks. 1881, w 4ce większej, str. 1 nL, 40 
elskiego T. J., druk. Czasu, j i 4 tablice. 

str. 193 — 224, ^25 — 256, ZraWw ZagroMewi, wydanie trzecie 

18, 289 — 320, z rycinami j powiększone. Kraków, wydawnictwo 

Po i cnt. = 4 fenigi i Koła artyatyczuo- literackiego, litogr. IM Przewodnik bibliograficzny A. Prószyńskiego, 1881, w 4ce po-!i Sp., 1881, w 8ce małój, str. 1 n|., 
dhunej, str. ni. 36. 1 zlr. 50 cnt. > 156 i str. 14 Śpiewów z nutami. 80 cnt 
KRASZEWSKI J. I, Ciche wody, po- LBLIWA Stanisław. Galerya współ- 
wieść współczesna, tom I, TI i III. czesnych znakomitości, zeszyt II. War. 
Wilno, nakł. i drak. J. Zawadzkiego, szawa, drak. Przeglądu tygodniowego^ 
1881, w 8ce malej, str. 200, 203 i 1881, w 4ce, str. 29 — 54. 30 kop. J 

200. 2 ruble 40 kop. L L M Q ax 7 1 milia ° H ® nr y k Miiller, 2 Jan 

v ai ui jt xr j. • >Lam, 3. Alcxander Dumas syn, ich dzieła 

— Król chłopów, czasy Kaźmierza S; u t wory 

Wielkiego s tom I-IV (Powieści histo- LOgBETŁ ; Die Denk8chrift de8 

ryczne, XIV). Kraków, nakł. Spółki Bre8lauer Domherrn Nikolaus Tempel- 
wydawniczej księgarzy w Warszawie, fcM yon Brf ttbef die WM Qe0fp 
druk. Wł L. Anczyca i 8p^, 1881, von Po(liebrad zura K6nig von B5hmen 
w 8ce małej str. 200, 210, 218 i ein B eitrag zur Kritik der Hussiten- 
103. 4 ruble. ^geschichte des Johannes Cochlaeus 

KEBTK0WSE1 Władysław. O prze -U Am dem Archiv fiir oesterreichische 
kształceniach pewnych wielomianów > Geschichte, LXI Band 1 Halfte). Wien, 
jednorodnych drugiego stoonia (Odbitka * Gero1d's Sohn in Comm., 1880, w 8ce, 
z tomu VII Pamiętnika Wydziału ma-< 8 t r 99. 

tem.-przyr. Akademii umiej.) Kraków,^ Mikołaj Tempelfeld z Brzegu był profc- 
druk. Tniw. Jag., 1881, w 4ce wiek ^sorem i rektorem Uniwersytetu krakow- 

«*J> 8tr - 5 - 8ki ^2 \, .o ■ ■ •. 

_. . s Ł0b Adam hr. Przez sen i na jawie, 

KETOICSA Karolina. Program nauk c ^ j . n Kraków nakł . autora ^ 

w zakładzie wychowawczo -naukowym | dfuk zwiazkowa 1881 w 16ce , *. 

żeńsk,n ?. Kraków, 1881, w 4ce^ 67 . m ; 1 rfr 5Q cnt 

większej, str ni. 4. > ŁUKASZEWSKI Xaw. P. A. E. k MOS- 

Ksiątka druga do czytania i nauki BACH Augi p lniscłi - deutsches und 
języka polskiego dla szkół ludowych. j deutsch - polnisches Taschen - Wórter-,; 
Lwów, nakł. i druk. Zakładu im. Osso-} buch, zum Schtil - und Handgebraucl) 
lińskich, 1881, w 8ce, str. 278, 2 ni. J „ach den besten Hiilfsąuellen bearbei- j 
i mapa w 4ce. Opr. 64 cnt. stet, vollstaiidig umgearbeitet von Dr. 

— trzecia do czytania dla szkół sAug. Mosbach, 2 Theile in 1 Bandę. • 
ludowych. Lwów, nakł. i druk. Zakła- s Berlin, Behr, 1881, w 12ce, str. VIII, 
dii im. Ossolińskich, druk. E Winia-jngo j 9 1( ) szpH | tt 4 marki 50 fenig. 
rza, 1881, w 8<e, str. 847 i 1 ni. i MSZCZKIEWICZ Władysław prof. Ko- 
Opr. 70 cnt ^ściół św. Jakuba w Sandomierzu, za- 

ŁAŁŁEKEKT Louis. Restitution au \ bytek budownictwa ceglanego XIII wie- 
roi Staniałaś d'un ouvrage anonymc,sku (Nadbitka z zeszytu 2 tomu II 
faiissement j»ttribu£ par les bibliogra s Sprawozdań Komisyi do badania hi- 
phes au mćcanicien Lavocat de Cham- J story i sztuki w Polsce). Kraków, nakł. 
pigneulles, meinoire lu k V Acadćmie i Akademii umiej., druk. Wł. L. Anczy- 
de Stanislas le 12 novembre 1880, s ca i Sp., 1881, w 4ce większej, stor. 

par avocat k la cour. Nancy, ^27 — 52 i 6 tablic litogr. 

impr. Berger - Levrault et Ce, 1881,) MAJEWSKI Erazm. Insecta neuroptera 

w 8ce, str. 24. s polonica: Systematyczny spis owadów 

LASOTA A. W. Kościuszko pod Ra- \ żyłkoskrzydłych polskich t. j. Wojak - 

cła wicami, obraz historyczno -ludowy \ łek, Chróścików, Ży lenie, Złotooków, . 

■ML^oiu oddziałach (wydanie drugiej, j Sklepców, Widelnic, Jętek i Wazek, 

^Sftów, nakł. i druk. Wł. L Anczyca < u nas dotąd znalezionych, według uk&- Kraków, 1 października 1881. 155 ■«■ » > k dra F. Brauera zebrał i opatrzył | nicus, nebst Beilagen, vom Bttrgermdster 

$imjmi synonimami praca roe- G - J^ !f- „ „ ,. , . , . . , 

p*tryw*r,a na posiedzeniu aekcyi zoo- . . «™ w W « G«fh»^t« der slaTischen 
lo^oej dni* 25 lipea 1881 r. na IIMm ^turen von A, N ' ^f™ ^ V> 
*żdzie lekarzy i przyrodników pol- J; Spasović, naci. dor zweiten Auflage 
£d> w Krakowie. Warszawa, Gebeth- j U *«"***. 7 0n . T " Pech ' "gezeigt ™» 
ler i Wolff, drak. J. Noskowskiego J •'• •' G< ? tt ' n f f rt S - e ]T ^ nzei .S en > 

1882, w 8ee, str. 41 i 1 ni. 50 kop. nr - * 2 ' *» z ^ * " «"P» U v - 
' ' _,, K 1881, w 16ce, atr. 993—1010. 
HALTITB B. A. baron. Polaka, poema, m dwntygodnik poświecony spra- 
^Huczen.e z niemw-kiego oryginału < 8połecznym naukowym j utera- 
1831 r., przez H. Kunaszowsk.ego. cki d redakcyą Mści8ława Godlew . 
Lwdw nakł. tłónacza, K. Łukaszewicz, s skł M8I ^ z dnla 15 a u lggl 
arek. J. Czaińsk.ego w Samborze, 1881, ; War8Zawa druk . m Dębskiego, w 8ce, 
w 8ce marejr str. 52 i 1 ni. 50 cnt. > gtr ^23 302 

HEClEESYŃSn Karol dr. Przykłady \ Treść : I olacy w Hiszpanii, opowiadanie 
i wzory z najcelniejszych poetów i s historyczn* Walerego Preyborowskiego 
prozaików polskich, wydanie drugie Ustr. 228— 239) ; Kilka słów o stosunkach 

odbicie drugie, powiększone biografia- 5J?| ,k n h \ Bo ^ it P raez B- v - (?*'• 240- 
• i t rr 1 . * 1 1 1 w tt- <"71): O naturalizmie w powieści, odczyt 
mi, tom I. Kraków, naki. J. M. Him- H Sienkiewicza (c .d., str .272-286); Rneh 
mefblana, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., s litemcko-nankowy : 1. J. Łapickiego Sto- 
1877 (1881), w 8ce, str. 635 i IV. \snnki gminne, 2. dra T. Dydyńskiego 

1 zb. H5 cnt. j °. P"» w Jf. / olnem • ?• . J - ,£rajnert» P °- 

.«.— ~...~_ ., ri mu u. Jwiastki historyczne, 4. br. W. Dzieduszy- 

MlCnfiWICZ Adam. Herr TnaddSus ckieK0 Stndya estetyczne, 5. dra P. Chmie- 

ofcr der ietete Einritt in Littauen , \ lowskiego Poezya w wychowaniu, 6. E. .fan- 

e»e Adelsgcschichte aus den Jahren < kowskiego Wady sadów, przez R. B.; 

1811 nnd 1812, in Verson und in Miscellanea; Nekrologia 

zwOłf BOcI.ern, aus dem Polnischen ~ Toz zeszyt z 1 września 1881. 

nutriach ttbertragen von Dr. Albert \ Ti L mże > » f ce V 8tr - 303-382. 

lir . t • . ,«.,! t^ • j • l inoo i iresc: Patryotyczne marzenia, przez X. 

Wewe. Leipzłg, Wilh. Friedrich, 1882, < x (8tr 303-310); Polacy w Hiszpanii, 

w 8ee, sfcr. 1 ni. i 281. 4 marki. ^opowiadanie historyczne, przez W. Przy- 
— Korospondencya , toin I — III, ^ borowskiego (dok., str. 311— 3*22); Z pod 

wydani* czwarte (Biblioteka polska, ] K . or ? a * IV - 9 hw Q ^ °^\ w ^ ,icy . ł, Jl a " 
+ win wt7iii\ r» ? w ' spiski Vero t str. 323 — 333); Sokrates i Pla- 1880, w 8ce, str. IX i 315, 206 i > f włoskiego E. H. (str 356-365); Ruch 
vn»T on l \~ At\ 4. < literacko-naukowy : 1. J. Rogosza Pokuta, 

ALU, rfll. 5 złr. 40 cnt. 2 . J. Finkelhausa Oł»razki, 3. Rocznik 

tUssa in festo ss. Cyrilli et Metho- ^ prac n.mkowych, przez A. R. ; Miscellanea. 
dii, pontificura et confessorum. Kem- \ NOWACKI Ant. dr. prof. Uber den 
pten, KOsel, 1881. fol., str. 2. 10 fenig. i Ackerbau und die Viehzucht der Amei- 

Mittheilungen des Coppernicus - Ver- \ sen (Gemeinntitzige Vortr%e und Ab- 
eins filr Wissenschaft und Kunst zu^handlungen, Nr. 9). Berlin, Jankę, 1881, 
Thorn, herausgegeben vom Vorstande)w 8ce, str. 28. 1 marka, 
des Verein8, 3 Heft. Thorn, E. Lam- 1 NUSSBATJH Hilary. Szkice historyczne 
beck, 1881, w 8ce, str. 148. 4 marki. < z życia Żydów w Warszawie od pier- 

Na str. 1—60: Die Hochschule Padua<wszych śladów pobytu ich w tem mie- 
wir Zeit des Coppernicus, von Prof Dr. ście do chwiU b eC nej. Warszawa, 
Automo Favaro, deutsch von M.ax. Curtze ; ? , i_ T ri^ i i- ^ooi o 

»tr. 61-126: Archivalische Beitrage iw ^ K - Kowalewskiego, 1881. w 8ce, 
Fumlięngeschichte des Nicolaus Copper-Utr, 269 i 1 ni. 2 ruble. I 156 Przewodnik bibliograficzny. Objaśnienie dwóch Map dawnej dye- 
cezyi krakowskiej z krótką wzmianką 
o znaczeniu, obowiązkach i uposażeniu 
biskupa, jako tćż kapituły katedralnej 
i podwładnego duchowieństwa. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 4ce, 

str. 39. 

Mapy oznaczone monogramem T. Ż. = 
Teofil Żebrawski (?), wyszły w Krakowie 
w litogr. Salba, ob. Przewodnik bibliogr. 
z sierpnia, str. 125. 

OBOLEWICZ Zaroi ks. Pijaństwo zgu- 
ba ludzi na ciele i na duszy. Wilno, 
nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1881, 
w 8ce małej, str. 212. 25 kop. 

OCHENKOWSKI W. von prof. Die An- 
fange der englischen See und Sehif- 
fahrtspolitik. Zeitschrift fiir die ge- 
sammte Staatswissenschaft , zeszyt 3 
z r. 1881, Ttibingen, w 8ce, str. 
433—463. 

Officinm in festo ss. Cyrilli et Me- 
thodii, pontificum et confessorum, edi- 
tio ąuarta. Kempten, Kosel,, 1881, 
w 8ce, str. 8. 20 fenig. 

OLPIŃSKI Julian dr. Zbiór ustaw i 
rozporządzeń zdrowotnych, obowiązu- 
jących w królestwie Galicyi i Lodo- 
meryi z W. ks. krakowskiem, tom IV 
suplement do tomu III. Kraków, nakł. 
wydawcy, druk. związkowa, 1881, 
w 8ce, str. IX, 268 i IV. 

PALECZNY Michał ks. Czytania świą- 
teczne dla ludu, napisał proboszcz 

radziechowski. Kraków, nakł. dra Wł. 
Miłkowskiego, związkowa druk., 1881, 
w 8ce małej, str. 153 i III. 50 cnt. 

PARYLAK Piotr prof. gimn. History- 
czna podstawa poematu „Marya" Mal- 
czewskiego i uwagi nad nim, część I. 
Lwów, druk. Instytutu stauropig., 
(Kraków, G. Gebethner i Sp.), 1881, 
w 8ce większej, str. 17. 10 cnt. 

PAULI Reinhold. Stuart und Sobieski. 
Sybers Historische Zeitschrift, zeszyt 
II r r. 1881, Mtinchen und Leipzig, 
w 8ce, str. 254—298. 

PAWLIKOWSKI Zonst. de Cholewa. Der 
Talmud in der Theorie und in der 
Praxis, eine literar-historische Zusam- menstellung, 2 (Titel-) Ausgabe. Re* 
gensburg, Manz, 1881 (1866), w 8eą 
str. VIII i 340. 3 marki 30 fenig. 

PAWŁOWICZ Edward. Świeczniki Ne-* i 
rona, obraz Henryka Siemiradzkiego./-:! 
Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., : | 
1881, w 16ce, str. 21. 

PETELENZ E. I. dr. Konrad's von 
Wtlrzburg Leben und Bedeutung, Stu- 
dium (Nachdruck vom Jahresberichte 
des k. k. heil. Hyac. - Gymnasiums in 
Krakau\ Krakau, gedruckt bei L. L 
Anczyc & Comp., 1881, w 8ce, str. 33. 

PŁOMIEłTCZYK Seweryn. Wojna, obraa 
dramatyczny w 5 aktach. Kijów, L 
Idzikowski, Lipsk, druk. Bara i Her- j 
manna, 1881, w 8ce, str. 127. 2 mar- 
ki 50 fen. 

POLKOWSKI Ign. ks. Przewodnik dla 
zwiedzających skarbiec katedralny na 
Wawelu. Kraków, druk. Wł. L. An-.! 
czyca i Sp., 1881, w 16ce, str. 16. 

POPIEL Paweł. Do moich wyborców, 
dd. Ruszczą 26 sierpnia 1881 r. Kra- 
ków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca 4 ; 
Sp., 1881, w 8ce, str. 25. 20 cnt. 

Prawdą nie fałszem, prawda dźwiga, 
fałsz burzy, studyum historyczne. Kra- ■ 
ków, druk. Fischera i Deutschera, 

1881, w 8ce, str. 203 i 1 ni. 

Studyum (?) autora pamfletu: Irlandya 
i Polska (?). 

Przegląd lwowski, pismo dwutygo- 
dniowe, poświęcone sprawom religijnym, 
naukowym, literackim i politycznym, 
pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 
zeszyt z dnia 1 września 1881. Lwów, 
druk. ludowa, w 8ce, str. 225 — 288. 

Treść: Czechom, przez ks. biskupa Mo- I 
rawskiego, ks. W. Kalinkę, dr. J. i ks. E. ] 
Podolskiego (str. 225— 23Ó); Nasze biedy" i 
i potrzeby (str. 231—240) ; O inkwizycyi M 
hiszpańskiej, przez J Sutowicza (c. 4, 
str. 240—244) ; Kulturkampf pruski w no- 
wej szacie; Semen Koreniuk (c. d.); No- 
tatki literacko -bibliograficzne; Różności 
List ojca św. do naszych biskupów; 
z Wiednia, przez Z. Czerwieńskiego; 
świata katolickiego; Internat ruski etrt 
Zmartwychwstańców we Lwowie; St 
Tarnowski o Leonie XIII; Kronika. Kraków, 1 października 1881. 157 - Toż, zeszyt z 15 września 1881.$dydat do tronu, przez K. (str. 833— 854>; 

lże w 8ce str 289 328 \ ^ ron ^ a literacka: K Danina Dawne ma- 

«d: Nasze biedy i potrzeby (c. d J ^ e n ckie P raw0 > P rzez dra W ' K $ trz 7 ń - 
289—298); inkwizycyi hiszpańskiej, S "2E°' - «* „— . rr • 

i J. Sutowicza (c. d , str. 2&-303); ?TASZYNS£I A. Księga pamiętuicza 

irkampf pruski w nowej szacie (c. \ majora 1769 — !793, przepisał 

Notatki literacko- bibliograficzne; Li-<dr. Antoni J. (Odbitka z Przeglądu 
i Wiednia, przez ks. Z. Czerwień-^ polskl n Krakó w dru '-. Czasu ,1881, 
;o ; Korespondencja z Przemyśla; Zes r Q ° J _« ' . 7 

ta katolickiego ; Kronika. w yce > 8tr# ° ó ' 

- polski, pod redakcyą dra Ign. < Eeforma szkoły ludowój, dodatek do 
chowskiego, zeszyt wrześniowy s szeregu artykułów o reformie szkoły 
L. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, l ludowej , umieszczonych w Czasie w 
455—479. drugiej połowie lipca 1881 r. (Odbit- 
bść: Z pielgrzymki słowiańskie") do ka z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 
Q 7<^ prz £ Z j? *I J"™ ™ 1 ^ ( do £' 8tr n881, w 8ce, str. 82. 

EOSNEE A. dr. prof. O kile w płu- 
cach ze stanowiska klinicznego (Od- 
bitka z Przeglądu lekarskiego). Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 
str. 28. 

ETONICEA Zofia. Obrazki z życia i 
prawdy, serya I (Biblioteka nowości, 

techniczny, pod redakcyą St> m ™> \ WÓ "'"f}- K> ^T 

inth.ii F. Kucharzewskiego, zeszyt w,cz '> D druk - J - C ? ,ń 8 k ' eg ? T £ *' 

z sierpnia r. 1881. Warszawa, rz ?> 1H8 ^* 8 f' 8 £: 235 " 1 f' ^ 0c, ? t - 
41 u. . ... i ... s Marysia Stecka; Nie zawsze trzeba wie- 

u Al. Ginsa, w 4ce królewskiej, rzyć; J Nina . Branka turec kH. 

*A~ £° i * V? blic ? r y 8Unków -. A ETOCZEEJul. Heimatskunde der 
eść: W kwestyi zastosowania stali do S «- . Xi 7: . , ^ . r>i_ 

zchniej budowy mostów, przez A. Brau- Krei8e MUnsterberg, Oppeln, Pless, 
regulatorach, pi zez A. Grafik; Filtr Polni sch- Wartonb erg, Rosenberg, Stei- 
laniczny ptmów J. F. C. Farquhar'aS natt, Striegau, Wohlau und das Wich- 

Oldham'*, przez A. S.; Próby z ma- ti ste von f]er Prov i nz Schlesien, Hilfs- 
ami elektro- dynamiczny im, wykonane) ?.. . A . , . /. . 

batom, przez A. Grariera; Plany do- mitteI ftr den ersten geographischen 

mieszkalnych warszawskich i zagra- Unterricht, fiir Schiller, unter Benut- 
lych, przez J. Hinza; Odpowiedź p. ł zung amtł. Quellen bearboitet. Leob- -487); Dodatki: Mowa biskupa Stross 
>ra do ojca św. Leona XIII, Odpowiedź 
Św., Mowa ks. biskupa Dunajewskie- 
jłos z Polski na uroc/4 stość św. Cy- 
i Metodego . wiersz J. Szujskiego (str. 
-500); J. W. Goethego taust, prze- 
J. Paszkowskiego (c. d. , str. 501 — 
; Kwartalna kronika paryska, przez 
Przegląd polityczny, przez Al. Szu- 
icza. fdenta m. Warszawy na artykuł inź.^ 8chtttz K othe, 1881, w 8ce , po str. 
ludnickiego, p. n. -Kilka słówobru-s , . , , a , \ r . IrC e -, 

warszawskich i o projektowanej ka-* lb 1 kolor - ma P a kląska. Po 20 fenig. 

acyi u ; Krytyka i bibliografia; Kro- EYDYGIEE dr. Sprawozdanie z nie- 

bieżąca. \ których rozpraw , mianych w sekcyi 

•zewodnik naukowy i literacki, pod ^ chirargicznej zjazdu w Londynie (Od- 

kcyą Władysława Łozińskiego, ze- bitka z Przeglądu lekarskiego). Kra- 

wrześniowy 1881. Lwów, druk. k<$ W( druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 
Łozińskiego, w 8ce, str. 769 — 864. 5 8 t r . 5, 

eść: Kongresy międzynarodowe kar- ś ys krótki życia bł. Benedykta Jó- 

lch znaczenie, przez Władysława Pi-) ?* T , . , - ' , . 

(str. 769-781); Potomkowie Krzyża- zefa Labre > Pielgrzyma francuskiego, 
, przez KI. Kanteckiego (c. d. , str. wydany w Rzymie z okazyi uroczy - 
-798) ; Kasy oszczędności , ich stano- 8 tej beatyfikacyi jego w bazylice wa- 
to i zadanie w gospodarstwie spo- ty kańskiój 20 maja 1860, za zezwo- 
nem, przez dra K. Orleckiego (c. d., . J . J , . ', a . 7 £ 

799-822); Jerzy Ossoliński, przez leniem przełożonych tłómaczenie z fran- 

L. Kubalę (c. d., str. 823—832) ; Kan- $ cuskiego. Tarnów, uakł. Konsystorza 158 Przewodnik bibliograficzny. 

biskupiego, druk. J. Pisza, 1881, w 8ce, 5 druk. Wł. L. Anczyca i 8p., 1881 
str. 15. | w 8ce małej, etr. 355, 2 ni. i 5 

Czysty dochód przeznaczony na pokry- \ drzeworytów. Oprawne w płótno ang, 
cie kosztów kanonizacyi tego sługi bo- 40 C nt. = 80 fenig. 
zego, która Jego świątobliwość papież S --*-..„.. - ,, r «n w j 
Leo XIII dnia 8 grudnia 1831 przedsię- SŁOWACKI Julius. Lilia Weneda, emo 
wziąć postanowił. < Tragódie in flinf Acten, aus dem Pd- 

g — yj, S. N. A. Czenstochowskajaczu-<nischen tibersetzt von Robert Rischkt. 
dotwornaja ikona Bogorodicy w Czen- s Jarosław, Verlag und Drack des H. 
stochowskom Jasnogorskom monastyrie > Bohuss, 1882, w 8ce, str. 1 ni., 122, 
i cerko w wo im i a światy eh rawnoapo- ? VIII i 1 ni. 1 złr. 
stolnych proswietitelej Sławian, Kiriłła < Słownik geograficzny Królestwa pol- 
i Miefodia, w gorodie Czenstochowie z \ skiego i innych krajów słowiańskich, 
toczmjn w onoj kopiej Czen stocho w- 1 wydany pod redakcyąF. Suliroierskiego, 
skoj światoj ikony Bogorodicy. Wilna, i B. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego, i 
tipogr. gubiemskago prawlienia, 1881, ? zeszyt 18 — 21. Warszawa, nakł. F. ł 
w 8ce, str. X i 179, z 4 rycinami s Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, rei] 
litogr. \ Wędrowca, druk. Wieku, 1881, w 4ce, ] 

SCHEBB Jan dr. Historya literatury str - 401—480, 481—560, 561-610, « 
powszechnej, według szóstego wydania 5*^1 — 720. 

oryginału niemieckiego przełożona, Spis wykładów odbywać się mnją- 
w osobnych przypiskach uzupełniona c y ch w c - k - Uniwersytecie JagieM- 
i w dziale literatur słowiańskich zna- skim w Krakowie w półroczu zimowśm 
cznie pomnożona, przez Bronisława roku szkolnego 1881/82. Kraków, drak. 
Zawadzkiego, tom I zeszyt 2. War- Uniw. Jag., 1881, w 4ce, str. 25. 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Sprawozdanie Komisy i w sprawie re- 
dmk. J. Bergera, 1881, w 8ce, str. formy szkół średnich, powołanej pnw 
161—320. 5 rubli za komplet. Akademią umiejętności do załatwienia, 

SEMPBONITJS. O socyalizmie wobec przekazanego jej wniosku przez W. 
potrzeby poprawy społecznej. Kraków, st 'J m > (drukowane jako manuskrypt) 
nakł. i druk. Wł. L. .Anczyca i Sp., Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1881,! 

1881, w 8ce, str. 129 i 1 ni. 50 cnt. w 4ce > str - 13 6- ] 

««««^«»'— • _. . , . •— ™-- M — < Na str. 5 — 32: Referat Komisy i; str. 

SEBEDYNSEI WŁ dr. i DZIEDTJSZYCE A 33-136: Referaty drów i profesorów: Bo- 
A. hr. Wypisy, przykłady i wzory dyńskiego, Czubka, K. Grabowskiego, J* 
form prozy i poezyi polskie* j , książka? nikowskiego, Jeziorskiego, L. KulcsyA- 
do czytania, wydanie drugie. Warsza- skiego, Lutostańskiego, J.Majera, MikU^ 
i\ n \? * - ?\r iir ir < szewskiego, K. Pet elenza, ks. Puszeta, SŁ 

wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra- Siedleckiego, M. Straszewskiego, J. Sw* 1 
ków, druk. Wł. L. Auczyca i Sp. , skiego, St. Tarnowskiego, A. Wierzejskifr 
1881, w 8ce, str. V, 882 i VIII. 1 go, T. Ziemby, 
rubel 80 kop. I — Komisy i fizjograficznej obejmu* 

SEENO - SOŁO WIEWICZ M. E. Biskup ?jące pogląd na czynności dokonane 
Marszewskij w Lenczice, epizod iz po- < w ciągu roku 1880, oraz materyałt 1 
słednoj polskoj smuty. Istoriczeskij s do fizyografii Galicyi , tom XV. Kr*' 
wiestnik, Petersburg, 1881, w 8ce, |ków, nakł. Akademii umiej., druk. 
tom V str. 306—311. Uniw Jag., 1881, w 8ce, str. V, i 

SEABGA Piotr S. J. Żywoty świętych ni., 26, 252, 324 i HI. 
starego i nowego zakonu na każdy Treść: Sprawozdania z czynności 

dzień przez cały rok, wydanie dwu - W 1 ( 8tr - . x - 26 ) i Materyały do fi™ 
a~'~ * j. i. txt i • •* iz S ni krajowej, przez proi. dra Karlin? 1 

dzieste czwarte, tom IV kwiecień. Kra- U dra Wierzbickiego (str. 3-252); 

ków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., ^roślin naczyniowych z okolic 
Kraków, 1 października 1881. 150 B. Kotnla (str. 1—90); Rośliny dol-S STO1QCBB|I. W. dr. Szezawaica i J4J 
międzyrzecza Seretu i Złotej lipy, potrzeby. Kraków, nakł. autora, druk. 
ilku mieiscowości temu międzyrze- 5 im t Ann.v ń o ; a* iqqi «, q m 
zyległych, z wycieczki w V. 1879, Wł :> An ^/ ca « »P-> 1881 > * 8 » 
L J. Ślendzińskiogo (str. 91-156); m «tej, * f * 27. 

r chemiczny wody mineralnej w Głe- j STTOM Ł. D*8 Volks8CHuIwe«en 
ze czterech zdrojów, przez dra K. \ Schlesiens in seiner peschichtlicłMM 

ralskiego i T. Szyszyłowioza w Spi- Lehrer und Freunde der Bchule. Bre- 
Patrach wapiennych r. 1878, zesta-jslau, Priebatsch, 1881, w 8ce, str. 

A. Roeralski (sk 169-^05): Wy- IV i 128 1 marka 25 fenig. 
&^ ™>al Halina. Kneżna 

tza (c. d., str. 206—219): Mięczaki * MihcA , powieść. Warszawa, nakł. i 
5 na Podolu na stepie Pantalichy ł druk. J. Kaufmana, 1881, w 8ce ma- 
ntrach wr. 1880. przez Józefa Bą-jłe^ gtr 265 1 rubel 

Tn^ r i»^^ 32 l ; ^>™ r Che - SYEOKOMLA 7WL Ulas, z polski 
wony siarczanej ze źródła we wsi < v , * , ^ w ~ • /Tr ., 9 \ ,v , , 

ytach. przez dra M. Dnnina Waso-^P rel - J» n N(, caa (Knihovna ustredni, 
r str. 233 — 247); Wykaz pająków jseś. 9). Praha, I. L. Kober, 1881, 

Babie* j góry i Karpat szlaskich,>w 12ce, str. 42. 10 cnt. 
lędnieniem pionowego rozsiedlenia s ^ T , . 

v żyjących w Oalicyi zachodniej. SZUJSKI Józef. Głos z Polski na u- 
Vł. Kulczyńskiego (str. 248— 322i; \ roezystość św. Cyryla i Metodego 
ie*j fauny Babićj gróry. przez S. Sto- \ w Rzymie, wiersz wygłoszony 

? °™^^^ R«jŁ'e przez Stanisława hr. Tar- 

rozprawie ara H. Zapałowi cza, s t . ' , . , .. 

izonój w XIV tomie Sprawozdań. \ newskiego na zgromadzeniu św. Aka- 

dyrektora c. k. IV gimnazyum (]emii Leona XITI ( 0dbitka z Cz * 8U >- 

)wie za rok szkolny 1881. Lwów, Kraków, druk. Czasu, 1881, w 8ce, str 8. 

unduszu szkolnego, druk. ludo- TA CYT. Agrykola, z języka łaciń- 

81, w 8ce, str. 80, 46 i 1 n i. ski ego na polski przełożył Jan Ludwik 

. rw ;^„ fii~„^: « «™~ \.- * jKossowicz (Dosłownego tłómaczenia 
: Czy idea filozofii w swym histo- ( . . . . . \. __. , . * TłX v , . 
a rozwoju może byó uważana za klasyków łacińskich, tom II). Kraków, 

iość ścisłą, przez dra Daniela Lud- > nakł. J. M. Himmelblaua, związkowa 

a (str. 3-80>: Statystyka zakładu, druk., 1881(1882), w 16ce, str. 1 ni.i52. 
yrektora, Edwarda Hiickla. ' n „ . , ,. 

: Stanowisko Rittera w historyi \ 8U ' 1881 > W u 8 f> str ' r 81 : 
ii , szkic z obszerniejszej pracy, J Tragedya boska czyli dramat z po- 
iinisława Majerskiego, zastępcę na- j awięcen*'a się syna bożego za rodzaj 
a (str. 3 — 17); Część administra- 1 ludzki, w dwunastu scenach obrazują- .rzez dyrektora, Leona Bieleckiego. cych na j miłości wsze dzieło odkupienia. 
BOB 8. Do rybiej fauny Ba- Kraków, nakł. dra Wł. Miłkowakiego, 
ry (Odbitka z tomu XV Spra- zwiazkowa druk>? 1881j w 8ce ma i^ Komisyi fizyogr. Akademii u- \ 8 ^ r ^3 j ^ n j 

Kraków, druk. Uniw. Jag., \ Dochód z wydania na przytułek nędzy. 
w 8ce, str. 2. j TWAEOWSKA Teresa z Ś . . . . ECH. Go- 

UKOWSKI Piotr ks. Katechizm s spodyni polskiój kuchni, czyli pora- 
r> - katolicki, wydanie drugie. s dnik dla niewiast, obejmujący przepi- 
wa, druk. Czerwińskiego i S. ^sy kuchenne wypróbowane i różne 
7, 1881, w 8ce małej, str. \ sekreta gospodarskie, poprzedzone wstę- 
199. 75 kop. spem o porządku domu, wydanie piąte 160 Przewodnik bibliograficzny. przejrzane, przyozdobione drzeworyta- S histor. Akademii umiej.). Kraków, druk, 
mi. Warszawa, nakł. D. Langiego, i Uniw. Jag., 1881, w 4ce większójj 
druk. Kolma i Oderfelda w Częstocho- i str. 29. 
wie, 1880, w 16ce, str. 384. 1 rubel. WBZEŚNIOWSKI kag. prof. Goplans 

TJstawa nowa cechowa z dnia 18 1 Polonica, nowy rodzaj i gatunek skora 
lipca 1881 r., wraz z należącą do nićj < piaka obunogiego z okolic Warszawy (04 
ustawą o procederowych robotnikach J bitka z Pamiętnika fizyograficznego) 
(czeladnikach), pomocnikach i term i- < Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
natorach (uczniach) z dnia 17 lipca \ 1881, w 4ce, str. 27 i 2 tabl. litogr. 
1878, i z wszelkimi innymi przepisami \ WYWIAŁKOWSKI Źegota, Słowniczek 
prawnymi , odnoszącymi się do tychże > wyrażeń w zawodzie czcionkarstwa 
ustaw, oraz uwagi ze stanowiska pra- < polskiego uż> wanych i używać się mo- 
wniczo - administracyjnego , odnoszące gących, zebrał i pomnożył .... War- 
sie do powyższych ustaw i do urzędo- szawa , czcionkami J. Bergera, 1881, 
wego języka cechów. Poznań, nakł. i>(Krakdw, 1865), w 16ce, str. 2 ni., 
druk. J. Leitgebra, 1881, w 8ce ma- V, 27 i 1 ni. 
łój, str. 64. 50 fenig. ZALESKI St. o. T. J, Kalixt Oygem- 

Varszavszti v Karpatech, veselohra ve>berg Orłowski, wspomnienie pośmier- 
4 jedn. (Ze Zbioru utworów dramaty- > tne (Odbitka z Przeglądu lwowskiego). 
cznych dla młodzieży. — Bibliotćkaj Lwów, druk. ludowa, 1881, w 8ce, 
zabavna, dllo 65). Brno, knihtiskarna \ str 27 i 1 ni 

Benediktinu, 1881, w 8ce, str. 50. \ Zbiór praw i przepisów Towarzy- 
20 cnt. \ stwa kredytowego ziemskiego w Kró- 

WALISZEWSKI Kazimierz dr. Archi- i lestwie poiskiem, tom I — III. Warsza- 
wum spraw zagranicznych do dziejów <wa, staraniem naczelnych władz To- 
Jana III, opracował.. . . tom II, lata \ warzy stwa kred. ziemskiego, druk. J;' 
od 1677 do 1679 (Acta historica res Noskowskiego , 1881, w 8ce małój, 
gestas Poloniae illustrantia , tom V). ? str. VII, XVII, 557 i 1 ni., XVIII, 
Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. \ 525 i II, XX, 436, LXXXV i 1 ni. 
Czasu, 1881, w 4ce, str. 495. i I- <>d 1/13 czerwca 1825 r. do 9/21 kwie- 

WAESCHAUEE dr. aus Krakau. Be-^ * nia 10 l8 |? 8 r ->,«Ja° d ?i? 1 TO 11 ^ 18 f««Q 
n^MvuAwu« ui. »u» «a«**»u. s do 12 lipca 1809 r., III. od 12 lipca 1869 

schreibung ernes Theiles der Scnarlach? r ^ k f ica jggO r. 
epidemie, die zu Krakau in den Mo-j ZIELIŃSKI Jan ks. O widzeniach fr 
naten Mai bis Septeraber 1880 ge- \ zachwyoeniaoh przyrodzonych i nad- 
herrscht hat (Separat - Abdruck aus przyrodzonych w ogóle, i o rozpozna- 
der Allgem. Wiener medizin. Zeitung, \ wan i u takowych . z zastosowaniem do 
1881, Nr. 23, 24 und fi ). Wien, Ver- objawień Gietrzwałdzkich. Pelplin, nakl 
lag des Verfassers , Druck von R. , autora, druk. St. Romana, 1 882, w 8ce, 
Spies & Comp.,1881, w 8ce, str. 17. \ Btp . XIV, 230 i 2 ni. 4 marki. 

WICHEBKIEWICZ dr. Urazowe (trau-J ZOLL dr. aus Krakau. Zur rflmi- 
ma) czy kiłowe zapalenie oka, rzecz sschen Rechtsgeschichte: RSmische 
miana na walnćm zgromadzeniu sekcyi l Rechtsgeschichte von Dr. K. Esmarch, 
lek. Towarzystwa przyj. nauk. w Po-j& Droit romain et grćco - byzantffi 
znaniu dnia 23 czerwca 1881 (Odbi- < chez les peuples slaves, par R. de Bh 

tka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, \ be, angez. von Kritisehe Vwr- 

druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str 9. > teljahresschrift fur Gesetzgebung wĄ 

WOJCIECHOWSKI Tadeusz dr. O Kaź-j Kechtswissenschaft, IV Band 2 HĄ 
mićrzu Mnichu (Odbitka z tomu lV?Mtinchen und Leipzig, 1881, w &gf 
Pamiętnika Wydziału filolog, i filoz.-Jetr. 214—219 i 219—225. Kraków, 1 października 1881. 161 Poszukuje się nakładcy na: 

GRAMATYKĘ JĘZYKA CZESKIEGO DLA POLAKÓW, 

z uzupełniającymi ją Wypisami i Słowniczkiem czesko-polskim , opracowaną przez 
nauczyciela gimnazyalnego, filologa z zawodn, razem 250—300 stron druku w zwy- 
czajnym formacie. — Warunki bardzo przystępne. 

Bliższej wiadomości udziela redakeya Przewodnika bibliograficznego. Poszukuję kompletu Sprawozdań Komisyi fizyograficznój 

Akademii umiejętności, po cenie antykwarycznej. 

JiACIŻJ WSZELACZTOSEI 
w Józefo wce, poczta Miku lince. ENCYKLOPEDYA WYCHOWAWCZA. 

Wychodzi w zeszytach pięcioarkuszowych. w odstępach sześciotygodniowych, 
w Warszawie pod redakcya J. T. Lubomirskiego, E. Stawiskiego, S. Przystań- 
skiego i J. K. Plebańskiego. Dotąd wyszedł tom I zeszyt 1—8 (Abecadło — Bar- 
miewa) i zeszyt 1—3 tomu II (Basedow— Borowski). 

Cena zeszytu 40 kop., z przesyłką 50 kop. Skład główny w księgarni Ge- 
bethnera i Wolffa w Warszawie. 

Prenumeratę przyjmują wszystkie znaczniejsze księgarnie krajowe i zagraniczne. Przed kilku tygodniami opuścił prasę zeszyt ligi USTAWY SĄDOWEJ, 
przez M. Koczyńskiego, w drukarni Anczyca i Sp? 

Kraków, 17/IX 81. A. S. Wyszedł 7my zeszyt Muzy lei kościelnej pui-aftalnej, wyda- 
wnictwa ks. Leonarda SOLECKIEGO we Lwowie. Wydane dotąd zeszyty zawierają: 
131 preludyów mniejszych ze wszystkich dur i mol tonacyj, dalej 100 przejść z to- 
nacyi w nowe tonacye. Nareszcie rozpoczęła się nowa serya preludyów większych. Z dniem 1 października 1881 

GAZETA KRAKOWSKA wychodzić będzie trzy razy na 
tydzień, mianowicie: we wtorek, czwartek i sobotę. 

Prenumerata wynosi: 

W Krakowie: Na prowincyi: 

rocznie 10 złr. — rocznie 12 złr. — 

Półrocznie 5 „ 60 cni półrocznie 6 „ 50 cnt. 

kwartalnie 3 „ kwartalnie 3 „ 50 „ 

miesięcznie 1 „ miesięcznie 1 „ 25 „ 

Pojedynczy numer 10 cnt., z przesyłką 12 cnt. 

Prenumeratę przyjmuje: „Administracya Gazety krakowskiej" w Krakowie, 
przy ul. Kanoniczej 1. 125 (drukarnia Wł. L. Anczyca i Sp.J. 142 Przewodnik bibliograficzny. «r *Mwir*«r»eT^ Sprzedaż nakładów polskich i rosyjskich I 

E. Ł. KASPROWICZ w LIPSKU 
pragnie sprzedać z wolnćj ręki dwie grupy swych wydawnictw, polską 
i 'rosyjską. Warunki nabycia z prawem własności literackiej nie przeno- 
szą kosztu wydania pozostałych exemplarzy. Zgłaszającym się lubowni- 
kom posyłają się spisy inwentarskie z tego roku na okaz. 

A. Grapa poletka: 

BIBLIOTEKA NABOŻEŃSTW KATOLICKICH: 1. Czyste westchnienia do 
Boga, wyd. 32o nonpareille po 3 marki, wyd. 32o corpus po 3 m.; 2. Kempis, 

naśladowaniu Chrystusa , po 2 m.; 3. Wianek nabożeństwa dla dzieci , po 1 m. 
60 fen.; 4. Salezy, Droga do życia pobożnego, po 3 m.; 5. Liguori, Nawiedzenia 
N. Sakramentu, po 1 m. 60 f. 

BIBLIOTECZKA KIESZONKOWA: 1. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, po 

1 m. 20 f.; 2. Zieliński, Kirgiz, po 30 f.; 3. Bard oswobodzonej Polski, po 2 m.; 
4. Malczewski i Słowacki, Marya, wydanie jedynie całkowite, po 1 m. 

Czterdzieści obrazków z przykładów chrześciańskicb, 40 kolor, drzeworytów 
z textem, po 1 m. 60 f.; Heltman, Emigracya polska, po 1 m.; Górecki, Pisma, 
jedyne wydanie zbiorowe i prawne, po 5 m.; Janwoski, Konstytucya 3go maja, 
po 1 m. ; Książeczka do nabożeństwa z czasów konfederacyi Barskiej, po 1 m. 50 f. 

STARSZY NAKŁAD: Chotomski, Rzut oka na kredyt w Polsce, po 50 f.; 
Chotomski, Uwagi nad broszurę „Czy kolonie polskie zakładać", po 60 f.; Czy 
kolonie polskie zakładać można, po 50 f. ; (Gralewski), Do wszystkich Polaków, 
po 20 f. ; Gralewski, Myśli o Polsce, po 50 f. ; Galicya w 1863 r. (Wiśniewskiego), 
B. Grupa rosyjska: 

MEŻDUNARODNAJA RUSSKAJA BIBLIOTEKA: 1. Panajew, Wosstanie : 
1831 goda, po 1 m. 50 f.; 2. Materiały dla biografii imper. Pawła I, po 2 m.; j 
3. Zapiski kniazia Trubeckaho, po 2 m. 60 f.; 4. Zapiski Jakuszkina, po 2 bl j 
50 f.; 5. Prisutstwennuj deń ugołownoj pałaty, po 2 m. 60 f.; 6. Aristokratia j 
w Rossii, po 2 id.; 7. Tajnoje obszczestwo i 14 dekabria 1825, po 6 m.; 8. Ma- j 
teriały dla biografii A. S. Puszkina, po 2 m. 50 f. ; 9. Obszczestwo propagandy 
zapreszczennych stichow i prozy, po 2 m. 53 f. ; 14. Wospominania kniągitii B.. 
R. Daszkowoj, po 6 m. ; 15. Zapiski Jekateriny II, po 6 m. ; 16. Kniaź Szczerba- \ 
tow, powreżdenii nrawow w Rossii, po 2 m. 50 f. ; 17. Radyszczew, Putieszestwie 
iz S. Peterburga w Moskwu, po 5 m.; 18. Ujlmot, Pisma iz Rossii, po 2 m. ; 19. Ma- . 
teriały dla biografii E. R. Daszkowoj, po 3 m.; 20. Sibir i russkoje prawitelstwfy, 
po 3 m.; 21. Sóbranie skopczeskich piesen, po 3 m.; 22. Materiały dla istorup 
carstwowania imper. Nikołaja I, po 4 m. 50 f.; 23. Pamiati bratiej Bestużewycli 
po 1 m.; 24. Wremia carstwowania imper. Alexandra I, po 3 ra.; 25. Materia*' 
dla istorii Sibiri, po 2 m.; 26. Finansowoje położenie w Rossii, po 1 m. 50 

WYDANIA MINIATUROWE: Puszkin, Zapreszczennyja stichotworeni 
1 m. 60 f: Lermontow, Demon i zapreszczennyja stichotworenia , po 1 m. i 
Rylejew, Dumy, po Im. 50 f. ; Rylejew, Wojnarowski) i zapreszcz. stichotwo 
po Im. 50 f.; Kiuchelbeker, Izbrannyja stichotworenia, po 1 m. 50 f.; La 
Sóbranie zapreszcz. piesien, po 5 m. 60 f.; Lutnia, t. II, Potajennaja litei 
XIX stoi., po 6 m.; Heine, Germania, po 3 m. 

Każda grupa osobno może zapewnić utrzymanie skrzętnego właściciela i 
silna podwalinę, dalszych przedsiębiorstw. Teraźniejszy właściciel może dać f 
do dalszego prowadzenia wydawnictw na raz obranej drodze. Kraków, 1 października 1881. 163 X>o nabycia we ws»yetlcieH Księga rnłacłit 

Kościuszko pod Racławicami, 

obraz historyczno - ludowy w 5ciu oddziałach, A. W. Lasoty, 

wydanie 2gie a nutami. — Cena ^O ent. 

^ Zwraca się uwagę, że autor ogłosił drukiem tę pracę dla obznajomienia Pu- 
iczności z autentycznym, w Krakowie grywanym utworem, i wykazania, o ile 
} różni od przedstawianych pod tym samym tytułem jasełek we Lwowie. 

W końcu miesiąca października b. r. opuści prasę 
JÓZEFA CZECHA 

kalendarz krakowski na rok 1882, 

rok wydawnictwa pięćdziesiąty pierwszy. — Cena exemplarza 50 centów. 

mawiający w kasie Zarządu drukarni „Czasu" otrzymają takowy franco za 

nadesłaniem należytości. 

Również w tym czasie wyjdzie: 

falendarz ścienny n» rok 1883, 

wydawany przez drukarnia „Czasu" od lat 28. — Cena exemplarza 35 centów. 

lustrii-te Gescłiiołite cler Buołiclruelcerkiiiist. Die Ver- 
phandlung A. Hartleben in Wien, welche mit der „Illustrirten Geschichte der 
hrift tf und der „Illustrirtcn Cnlturgeschuhte" von Karl Faul mann grosse Br- 
ge erzielt hat, wird dcmnachst eine „Illustrirte Geschichte der Buch- 
uckerkunst" von demselben Verfasser ver<iffentlichen. Die bekannte Pracht 
r Ausstattung der genannten Werke wird in dem neuen, welches photo lithogra- 
ische Abbildungen der seltensten Incunabeln und andere Farbendrucke bringt, 
eh iibertroffen werden. Der Verfasser, anf diesera Gebiete unbestreitbar ein Fach- 
nn, hat die Geschichte der Buchdruekerkunst in seinem eewflhnten Fleisse stn- 
t. Das Werk wird manche iiberrascbende Enthiillungen iiber die Person Guten- 
rgs bringen und manche Legenden zerstorcn, mit denen die Leichterlaubigkeit 
d OberfiSchlichkeit sein Leben umgeben hat. Es wird ferner die Geschichte die- 
1 Kunst bis anf die Gegenwart bebandeln und dadnrch von grossem culturhisto- 
ehen Interesse werden. Die Fabigkeit des Verfa^sers, einen Fachgegenstand zu 
pularisireń, ist bekannt und daher diirfte das Werk auch ausser den typographi- 
len Kreisen viele theilnehraende Leser finden. Die k. k. Hof- und Staatsdruckerei 
Wien hat in Wftrdigung des grossen terhnologischen Interesses die Drucklegnng 
«es Werkes uhernomroen, welche eine Musrerleistung zu werden verspricht. Die 
rlagshandlung A. Hartleben verfolgt auch bei dieser r Illustrirten Geschich- 
der Buchdruckerkunst u ihre bekannten lobenswerthen Principien, indem 
dieses Prachtwerk in 25 wohlfeilen Lieferungen a 30 Kr. - 60 Pf. dem grossen 
bliknm zuganglich macht. 

uix\)ŁjA.) tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
no, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
ma roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 35—38 z 27 sierpnia — 17 września r. 1881: Ankieta w sprawie 
formy ustaw szkolnych, sprawozdanie B. Baranowskiego (35); Rys pedagogiki 
itońskiej, przez Alex. Rodeckiego (35); Jubileusz nauczycielski (35); Krajowa 
itferencya nauczycielska (36 — 38); Wycieczka członków Towarzystwa pedagogi- 
nego w Tatry (36); Rady praktyczne dla nauczycieli początkujących, przez J. Ń. 
asunga (37, 38); Sprawy Towarzystwa pedagogicznego; Inseraty. 134 Pnewocbik bibliograficzny. Nowe książki 

otrzymane na skład główny i wydane nakładem księga: 

G. Gebethnera i Spółki 

w Krakowie : 

Biblioteka Jagiellońska, z 5ma drzeworytami. 35 cnt. 
KOBRZYŃSKI Michał. Geneza społeczeństwa polskiego na podstav 

kroniki Galla i dyplomatów XII wieku. 60 cnt. 
ESTREICHER Karol. Wawrzyniec Puttkamer (1794—1850). 25 c 
GORZKOWSKI Maryan. Szkice z Białej Krynicy, stolicy metropc 

starowierców rosyjskich. 75 cnt. 
Jama smocza, wiersz do Stańczyków i pozytywistów. 30 cnt. 
JÓZEFCZYK Andrzćj. Wspomnienie ubiegłych lat, przyczynek 

historyi spisków w Galicyi. 1 złr. 20 cnt. 
KRAUSHAR Alexander. Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki, wis 

runek historyczny na tle dziejów Polski XVI wieku, 2 tomy. 4 z 
LAM Jan. Koroniarz w Galicyi czyli powagi powiatowe, szkice wsp 

czesne, wyd. 3cie. 1 złr. 60 cnt. 

— Wielki świat Capowic, powieść spółczesna, wyd. 3cie. 1 złr. 60 c 
LASOTA A. W. Kościuszko pod Racławicami, obraz historyczno-ludoi 

w 5ciu oddziałach, z nutami. 80 cnt. 
LEDOCHOWSKA Maria Theresia Grafin. Mein Polen, Reii 

Erinnerungen aus dem Jabre 1879. 1 złr. 50 cnt. 
MORAWSKI Maryan ks. Filozofia i jój zadanie, wyd. 2gie. 3 z 
MYCIELSKI Jerzy dr. Kandydatura Hozyusza na biskupstwo wj 

mińskie w roku 1548 i 1549. 1 złr. 
OSSOWSKI Gotfryd. Drugie sprawozdanie z badań geologiczno-anti 

pologicznych w jaskiniach okolic Krakowa, dokonanych w r. 18f 

z mapą i trzema tablicami wykopalisk. 3 zlr. 
Pamiętnik Towarzystwa tatrzańskiego, rok 1881, tom VI. 2 z 
PARYLAK Piotr. Historyczna podstawa poematu Marya Malcze wskią 

i uwagi nad nim. 10 cnt. 

— Kilka słów o Ojcu zadżumionych Słowackiego. 10 cnt. 

— Mieszaniny językowe. 15 cnt. 

— O elegiach i odach łacińskich Jana Kochanowskiego z uwzględni 
niem poetów klasycznych. 10 cnt. 

— O pieśniach Jana Kochanowskiego z uwzględnieniem poetów U 
sycznych. 20 cnt. 

PŁOMIEŃCZYK Seweryn. Wojna, obraz dramatyczny w 5ciu akta* 

poświęcony cieniom Artura Grotgera. 1 złr. 50 cnt. 
ROSZKOWSKI Gustaw dr. O oxfordzkim projekcie prawa woj? 

lądowćj w porównaniu z prawem francuskićm, holenderskićm ii 

syjskićni, oraz z deklaracyą bruxelską. 1 złr. 
SEMPRONIUS. O socyalizmie wobec potrzeby poprawy spolecznćj. 5Q/Ą 
SZUJSKI Józef. Odrodzenie i reformacya w Polsce, pięć prel " - 

publicznych, mianych r. 1880 w Krakowie, wydanie obji 

przypisami. 1 złr. 20 cnt. 
Kraków, 1 października 1881. 144 ODEZWA 

o Redaktorów gazet polskich i wszystkich Polaków w Europie. 

Chicago, 7 sierpnia 1881. 

Dnia 30go lipca b. r. odbyło się w Chicago posiedzenie delegatów Towa- 
yrtw, należących do Związku narodowego, a mianowicie : Harmonii, gminy kraw- 
•w polskich, przemysłowców, klubu polskiego i Kościuszki, w celu naradzenia się 
id założeniem bezpłatnej „Czytelni polskići" w tćmże mieście. Myśl ta podno- 
oną bywała po kilka razy, lecz upadała dla braku poparcia. Jednakowoż, jak 
ibre ziarnko rzucone w urodzajną ziemię w końcu wzrośnie i pożądany przynie- 
> owoc, tak i myśl założenia Czytelni ludowej raz powzięta, wreszcie pomyślnym 
stkiem uwieńczoną zostanie. Że Czytelnia ta błogie przyniesie owoce, nie pod- 
ja wątpliwości, bo mamy nadzieję, że lud nasz jak najbardziej z niej korzystać 
dzie. Wprowadzenie w czyn tej wzniosłej myśli jest tern potrzebniejsze, że nie- 
Iko jest tu w Stanach zjednoczonych wielka liczba naszego narodu, lecz go rocznie 
raz więcej przybywa, i lud ten rozproszony pomiędzy obcymi narodami, często 
pełnie od nich zależny, aby zapracować na kawałek chleba, ulegać musi ich wpły- 
)wi, i jest w wielkićm niebezpieczeństwie utracenia swój mowy ojczystej i swej 
cny narodowój. Nam tymczasem zależeć powinno i zależy na tćm, aby Polacy 
zybywąjąc tu do tego kraju, mieli sposobność, za pomocą czasopism i dzieł pol- 
ich dowiedzieć się o wszystkióm, co się dzieje i działo w ich ojczyźnie, i stąd 
obierali zachętę do kochania jej, chociaż na obcej ziemi, i zachowania swój naro- 
wości. Czytelnia złożona z pism i dzieł takich może im dać tylko taką zachętę, 
być bodźcem do wskrzeszenia i podtrzymywania ducha, który z czasem całkiem 
«nąć może. 

Na zapisanie tychże atoli fundusze nasze, do tego czasu nieliczne, nie po- 
palają, gdyż Polacy nie z kapitałami przybywają tu do tego kraju, lecz aby się 
ehże w pocie czoła dorobić. 

Odzywamy się więc do Was Rodacy, wspierajcie nas w naszych przedsfę- 
zięciach przysyłaniem czasopism i dzieł zbytecznych, tymczasowo bezpłatnie, a my 
idziemy się starali okazać się wdzięcznymi, czyniąc zarazem tyle, o ile sił star- 
ły, aby ten nasz zamiar jak najpomyślniejszym skutkiem uwieńczony został, i aby 
czyzna nasza miała z tego jak największą korzyść. Bądźcie pewni, Rodacy, że 
akolwiek na obcej ziemi, o kilka tysięcy mil oa Was, otoczeni wpływem obcych 
rodowości, obcych obyczajów, i walcząc z wszelkimi trudnościami o utrzymanie 
sienne, myśli i serca nasze są zawsze z Wami, są tam, gdzie groby naszych pra- 
ców, gdzie są mogiły Krakusa, Wandy, Kościuszki i braci, gdzie jest Polska 
«za ukochana. 

W nadziei, że prośba nasza nie zostanie odmówioną, ale trafi do serc bra- 
ich i chętnych nieść pomoc rodakom swym na obcej ziemi, zostajemy dla Was, 
mowie i Rodacy, z głębokim szacunkiem, śląc braterskie pozdrowienie. 

Zarząd Czytelni: 

W. Osuch prezes, K. Dorszyński skarbowy, St. Tyllia sekretarz. 

iwo zarządu Czytelni jest: N. 396. U. 12th 8tr. Chicago Illinois, N. America. mm PRZEGLĄD sądowy i administracyjny , wychod« 

e Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna 
przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek. 

Treść nrów 34—38 z 24 sierpnia — 21 września 1881 : Interwencya uboczna 
powodu oddziaływania wyroku na prawa trzeciego (34, 35); Pogląd na zasady 
treść nowego Projektu procedury cywilnej, przez dca Augusta Balasitsa (34 — 37; ; 
wagi nad ustawą o uwolnieniu od opłat skarbowych przy konwersyi pożyczek 
|potecznych, przez dra Wilhelma Bindera (37); Uprawnienie konkursowe, ptoes 
k Tilla (38); Uwagi z powodu przedłożenia rządowego o reformie administracyj- 
ni (3S); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia 
tybunałów kasacyjnego i adnimistr. ; Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia, 186 Przewodnik bibliografidniy* 

Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wyszły i są do nabycia 

w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we LWOWIE, plac Maryacki 1. 9, I piętro: 

BEŁZA. Dzieci i ptaszki, 12 obrazków z maleńkiego świata (wierszem), z 6 ilust 
w texcie, I tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881. Cena exemplarza oprawneg 
z ozdobna winietę, 36 cnt. 

BENONI. Zeszyt kartograficzny, część I. Galicya, wydanie 5te, 1881. Cena exenc 
plarza 10 cnt. 

BENONIiTATOMIR. Krótki rys geografii do użytku szkolnego, z 12 ilusti 
w texcie, objaśniającymi najważniejsze ustępy z geografii matematyczni 
i fizycznćj, 1881. Cena exemplarza 56 cnt. 

ONYSZKIEWICZ. Pieśń o szkole, III tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881 
Cena exemplarza oprawnego 36 cnt. 

PRÓCHNI CKI. Ćwiczenia łacińskie na klasę siódmą i ósmą, 1881. Cena exem- 
plarza 1 złr. 20 cnt. 

R OH RING. Sadownictwo, z 54 ilustr. w texcie i tablicą litografowaną, 1881. Cena 
exemplarza 60 cnt. 

ST ARK EL. Gawędy dziadunia, opowiadania o najciekawszych wynalazkach i od- 
kryciach, II tomik Biblioteki dla młodzieży, 1881. Cena exemplarza opra- 
wnego 48 cnt. 

WALIGÓRSKI. Ręka Opatrzności, IV tomik Biblioteki dla młodzieży. Cena 
exemplarza oprawnego 24 cnt. K.duObY« czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs. ; z przesyłką 

3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt., z przes. 4 złr.; we Lwowie 3 złr. 

60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2y a talara. 

Treść nrów 843—846 z 25 sierpnia — 15 września 1881: Ład boży, przei 
Sahi-Beja (843—846); Paweł Heyse, przez A. P. (843); Teodor Dostojewski, prsei 
A. Pługa (843;; Towarzystwo pedagogiczne w Galicyi i XV walne zgromadzenie 
jego w Krakowie (843—846); Przeznaczenie, wiersz Br. Grabowskiego (843); Ko- 
ściół katolicki i szkoła w Chicago w Zjednoczonych stanach Ameryki północnej 
(843); Galatea, dramat greckiego poety Basiliadesa, przerobiony i uscenizowany 
przez panią Edmond Adam (Juliette Lamber), przekład Anieli Tripplin (843, 844); 
Teofila Chmielecka, wojewodzina kijowska, opowiadanie dra Antoniego J. (843, 841) j 
Władysław Mierzwiński, przez Małkowskiego (844) ; Wystawa sztuki i starożytności 
w zastosowaniu do przemysłu, przez F. K. Marty nowskiego (844,845); Ratusz w Jó- 
zefowie (844); Pałac w Rokossowie (844); Zjazd lekarzy i przyrodników w Krako- 
wie (844); Paweł de Saint- Victor , przez A. P. (845); Karol Mecherzyński, praei 
A. Pługa (845); O sposobach wywoływania zjawisk hypnoty cznych , przez Bourne^ 
ville ł a i P. Regnarda (845, 846); Uroczystość św. apostołów słowiańskich w Be- 
rnie, przez Br. Grabowskiego (845); Nowy teatr w Warszawie (846); Hołd Ka»- 
mierza I Grzegorzowi VI, fresk znajdujący się w tajnćm Archiwum watykańskie^!, 
przez Teodora Wierzbowskiego (846) : Portret spółczesny Stanisława Żółkiewskiego 
hetmana W. koronnego, przez Alex. Wejnerta (846); Listy z Czech, przez Ewfc 
Jelinka (844); Listy z Serajewa, przez S. M. (845, 846); Kronika paryska, prttj 
Nekande (846); Korespondencya z Wiednia (846); Przegląd polityczny; PnÓgjlf 
literacki, przez M. K. ; Przegląd muzyczny, przez J. Stattlera ; Kronika wiadomoAft 
przyrodniczych; Wiadomości bieżące z pola literatury, nauki i sztuki; Z rudtf 
piśmienniczego; Pokłosie; Dodatek: Najtrwalsza z miłości, przez* autorkę OdfaK 
pionej przez miłość, przełożyła z angielskiego T. P. Kraków, 1 października 1881. ltf 

_ _____ ^_ _ _ _ - - _ r ... i . . — — — 

Nowe nakłady księgarni 

GEBETHNERA i WOLFFA w WARSZAWIE: 

BAŁUCKI Michał. Romans bez miłości, szkic powieściowy z gaieryi serc ko- 

biecvch. 1 rs. 
BĄDZKIEWicZ Antoni. Wypisy polskie, część średnia. 75 kop. 
BOBRZYNSKI Michał. Dzieje Polski w zarysie, wyd. 2gie znacznie powiększone, 
w 2ch tomach, z 2ma mapami, przedstawiającymi Polskę w r. 1492 i 1772. 4 rs. 
FREDRO Alexander hr. Dzieła, wydanie zupełne z portretem autora, 12 to- 
mów, 24 rs. 

Treść: 31 komedyj; 2 libretta; intermezzo; szkic dramatyczny; poemat 
satyryczny; Trzy po trzy, pamiętniki; Zapiski starucha, zbiór sentencyj; 
Nieszczęścia najszczęśliwszego męża, nowella; drobne poezye. 
FREDRO Jan Alexander hr. (syn). * Komedy e , wyd. 2gie uzupełnione, w 4ch 
tomach. 4 rs. 

Treść: Przed śniadaniem; Drzemka pana Prospera; Piosnka wujaszka; 

Poznaj, nim pokochasz; Posażna jedynaczka ; Mentor; Consilium facultatis; 

Obce żywioły; Kalosze; Trzy domina; Wielkie bractwo; Ubogi czy bogaty ; 

Próba przedstawienia amatorskiego. 

fiOTZ Marceli i. Mapa Królestwa polskiego z oznaczeniem odległości na drogach 

żelaznych, bitych i zwyczajnych, na dużym arkuszu. 50 kop., naklejona na 

płótno i oprawiona w teczkę 1 rs. 20 kop. 

JEŻ Teodor Tomasz. Wnuk chorążego, powieść w 2ch tomach (Historyi o pra- 

pra-dziadku i pra-pra- wnuku część czwarta). 2 rs. 
KONOPNICKA Mary a. Poezye. 1 rs. 50 kop., w ozdobnej oprawie 2 rs. 
KRASZEWSKI J. I. Było ich dwoje, powieść. 60 kop. 

— Chore dusze, powieść w 2ch tomach. 2 rs. 

— Pod blacha, powieść z końca XVIII wieku, w 3ch tomach. 3 rs. 

— Przygody pana Marka Hińczy, rzecz z podań życia staroszlacheckiego. 1 rs. 20 kop. 

— Ramułtowie, powieść współczesna. 1 rs. 35 kop. 

— Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego, z oryginału przepisany mutatis mu- 
tandis. 1 rs. 

PORTIUS K. J. S. Przewodnik gry szachowej, z 6tego niemieckiego wydania prze- 
łożył Stanisław Tomaszewski. 1 rs. 
•REHMAN Antoni dr. Szkice z podróży do południowej Afryki, odbytej wiatach 

1875— 1877. 2 rs. 25 kop. 
SCHERR Jan dr. Historya literatury powszechnej, według 6tego wydania nie- 
r mieckiego przełożona, w osobnych przypiskach uzupełniona i w dziale lite- 

ratur słowiańskich znacznie pomnożona przez Bronisława Zawadzkiego, tomu 
Igo zeszyt lszy i 2gi. Przedpłata za całość, 2 duże tomy (w 6ciu zeszytach) 5 rs. 
: SIENKIEWICZ Henryk. Pisma, tom l, wyd. 2gie: Stary sługa; Hania; Szkice 
węglem; Janko muzykant. 1 rs. 

tom II, wyd. 2gie: Listy z podróży po Ameryce. 1 rs. 

tom III: Listy z podróży po Ameryce (dokończenie); Listy z Rzymu i Pa- 
ryża; Komedya z pomyłek. 1 rs. 50 kop. 

tom IV: Przez stepy; Orso; Z pamiętnika nauczyciela; Czyja wina? Za 

r chlebem. 1 rs. 50 kop. 

| SMOLKA Stanisław. Mieszko Stary i jego wiek, praca uwieńczona nagrodą przez 
i Towarzystwo historyczno-literackie w Paryżu, z drzeworytem, przedstawiają- 

cym Mieszka według współczesnego wizerunku na patynie kolegiaty kaliskiej, 
oraz tablicą genealogiczną Piastów i Rurykowiczów. 4 rs. 
t 80KOŁ. Dzieje Polski, według najnowszych źródeł streszczone dla dzieci. Karto- 
\ nowane 60 kop. 

t SPENCER Herbert. O wychowaniu moralnem, um^słowóm i fizycznem, przełoży! 
I M. Siemiradzki , wyd. 2gie. 1 rs. 35 kop. 

uSSANDIER 6 as ton. Męczennicy w imię nauki, dzieło ozdobione 34ma drzewo- 
rytami podług rysunków Kamilla Gilberta, przekł. z francuskiego. 2 rs., 
w ozdobnej oprawie 2 rs. 60 kop. Jfc 44 168 Przewodnik bibliograficzny. 

Księgarnia JÓZEFA UNGRA w Petersburgu, 

plac Kazański (za Soborem) w domu Lesnikowa, nr. 7, 

poleca: 

„GWIAZDA 

Kalendarz petersburski, premiowy, literacki, społeczny 

i informacyjny 

na rok 18S3, rok drugi wydawnictwa, 

pod redakcya 

HENRYKA GLIŃSKIEGO. 

Treść: W. BOGUSŁAWSKI, Łużyczanie Smolar i Hornik; Dr. Antoni J. 
(życiorys); W. KĘTRZYŃSKI, Petersburg w r. 3720 według opisu Polaka; 
EL GLIŃSKI, Uczeni delegowani, obrazek sceniczny; A. H. KIR KOR, Groby 
wielkoksiążęce i królewskie w Wilnie; H. GLIŃSKI, Ze starego in folio; SŁ 
PTASZYCKI, A. E. Odyniec; KASZUBA, Poemat kaszubski ; Dr. ANTONI 
J., Palestrant XVII wieku, kartka z dziejów owruckich; Kochańska (życiorys); 

Nekrologia i t. p. Oprócz tego wiele illustracyj. 

Cena exemplarza z przesyłką 80 kop., bez przesyłki 60 kop. G. GEBETHNERA i SPÓŁKI w KRAKOWIE ; 

otrzymała na skład główny: 
KSIĘGĘ PAMIĄTKOWĄ 

Jubileuszu J. I. KRASZEWSKIEGO 1879 roku. 

Dochód przeznaczony na pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. 

TREŚĆ: I. Rok jubileuszowy, przez A. Szczepańskiego ; — W Kra- 
kowie, przez tegoż; — II. Dyplomy udzielone J. I. Kraszewskiemu; — 
III. Adresy; — IV. Dary; — V. Telegramy; — VI. Współudział w obch<H 
dach jubileuszowych ludów pobratymczych, przez A. H. Kirkora; — ; 
VII. Głosy prasy zagranicznej, przez A. Bełcikowskiego ; — Vffl. BiblkK 
grafia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, przCf 
WŁ Wisłockiego; — IX. Medale i medaliki, wybite ku uczczeniu jubi- 
leuszu J. I. Kraszewskiego, przez ks. I. Polkowskiego; — X. Zafc ' 
czenie, przez A. Bełcikowskiego; — Spis prenumeratorów. 

Cena <Ł złr. , z przesyłką pod opaską rekomendowaną 4 złr. 2S 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WisłockL 

mmmm^m—mm^mm—m^mmi^m l mmmm~m^m—mm^—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm——m—^mm— mmmmmm— ^m^ 

% drukarni Uniwenyteta Jagiellońskiego pod tandem Ignacego StelcU, f tBODLILIER; : ^ RZEWOONIK B1BL 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako t6ż czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości V,— 1 '/, arkusza, 
idplata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 zlr. 24 cnt; y, rocznie 60 
, z przesyłką 62 cnt; l / Ą rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt; miesięczni* 
Mity z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą y i# część strony 
mt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
iaW do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera 1 Sp. to Kraka- 
albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

V. NOWE KSIĄŻKI. 11. 

Kraków, 1 listopada 1881. 

uTE Alojay dr. prof. Wapień niż- ; wa, wydawca W. Spasowicz, druk. K. 
ski i jego skamieliny (Odbitka z \ Kowalewskiego , w 8ce większej, str. 
i VI Pamiętnika Wydziału matem.- \ 1 — 186. 
r. Akademii umiej.). Kraków, druk. \ Treść: Budżet ni. Warszawy na rok 

f. Jag., 1881, w 4ce większej, ^ P. r f z A ' p - < 8tr ; ^l 5 )? £?™ętniki 
1CA ? ; , ,,/ c . * J7 \ Meternicha, przez K. Jarochowskiego (str. 
lbO i 12 tablic. 5 złr. ^ 16—50) ; Fytanie, idylla, przez Jerzego 

ITDEUSIZIBWICZ Boman. Projekt u-JEbersa (str. 51—73); Oatatnie lata Witoł- 
Łenia szkół wiejskich gruntami, o- ) da, cześć II, przoz A Prochaske (str. 74— 

ował i przedłożył jako wniosek \ }°V \ ^ ab ^ hr J ^ego i jego polityka 

, , f . ,. , r . <( str. 108— 124) ; Szkice z Anglii, część III, 

obrady krajowej konferencyi na- ^ raez Sewera (str. 125-140) ; O róźnoro- 

cieli szkół ludowych , odbytej we > dności pokładów geologicznych w Króle- 
wie w dniach 24, 25, 26 i 27 ? stwie polskićm, przez dra J. Trejdosiewi- 
>nia 1881 . c k okręgowy * cza ( 8tr 141—164); Przegląd pedagogiczny: 

,U4. i ai ' ' " V>« V u t jt \ A. Dygasińskiego Wypisy, St. Gargulskie- 

iktor szkół w Gorlicach. Lwów, U Wypisy, A . Badzkiewicza Wypisy, dra 
. autora, I związkowa druk., 1881, \ Wł. Seredynskiego i A. hr. Dzieduszyckiej 
5ce, str. 32. s Wypisy, przez P. Chmielowskiego (str. 

łaszający się wprost do autora otrzy- \ 155—169); Rozbiory i sprawozdania: 1. W. 
„Projekt" bezpłatnie. ? Oczki Przymiot i Cieplice, przez St. M., „Projekt" bezpłatnie. , ^ „ r m - m , * - ., , . „,, 

,m«*J * «««**.» m r * S 2 - W. W. Toinka Jan Żiżka, przez T. 
WONI z pod SIEDLEC. Trzy listy Wierzbowskiego, 3. M. T. hr. Ledochow- 
rte w przedmiocie kredytu rolni- skiej Mein Polen, przez T. Wierzbowskie- 

0, przez Antoniego z pod Siedlec. \ go, 4. R. Plenkiewicza Etyka M Reja; 
szawa, druk. Kuryera codziennego, E 26 * W. Czajewskiego (str. 170-186), 
i o xx' \ ory «/^ i < Wrażenia literackie. 

1, w 8ce małe,, str. 37. 20 kop. ATOIJSTYN ^ Wyznania prze- 

ffTONIEWICZ Ł S. J. Die Krippe, \ oii7 \ z łacińskiego Michał Bohusz 
achtungen und Gebete fttr 10 Ta- Szyszko, wydanie drugie w jednym to- 
ler heil. Weihnachtszeit, mit An- m i e . Wilno, nakł. i druk. J. Zawadz- 
;: Weihnachtszeit. Donauwórth, kiego, 1882, w 8ce, str. 361 i 1 ni. 
lhandlung des kath. Erziehungs- ) i rubel. 

ins, 1881, w 12ce, str. 104. 60fenig. BALTOEI Michał. Pańskie dziady, po- 

Uneum, pismo naukowe i literackie, ) wieść fotografowana z natury. Warsza- 

redakcyą P. Chmielowskiego, ze-śwa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1881 

* październikowy r. 1881. Warsza- < (1882), w 8ce ; str. 258 i 1 ni. 1 rubel lW Przewodnik bibliografiartfy 

BARTOSZEWICZ J. Kniaź Kurbskij na ^ de Anglo-Polish lexicon. Paris, li 
Wołyni. Istoriczeskij wiestnik, Peters- s polonaise , Londres, Socićte* littera 
burg, 1881, w 8ce, tom VI str. 66 — 86. \ des amis de Poiogne, Varsovie, S. I 

Biblioteka najcelniejszych utworów \ wental, 1881, w 8ce, str. 8 i portr 
literatury europejskiej pod kierunkiem s BIBEENMAJER Ludwik dr. O kinei 
redakcyi Kłosów, zeszyt wrześniowy J ( . zn <y równowadze elipsoidy nieobroi 
1881. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- w <y po d wpływem grawitacyi i si 
weutala, w 8ce, str. 417—44*, 209— j odśrodkowej (Odbitka z tomu VII P 
272, 81 —128, 241 — 254, 225 — 256. s miętnika Wydziału matem.-prżyr Ak 

Treść: Dzieje literatury powszechnej, s demii umie j^ Kraków, druk. Uni' 
tom L ark. 2ł5 i &&% uskoki, przez l. i . \ T « o *••>■. * • i *• *. -<.i 

Jeża, ark. 14-17; Francya przed rewolu-J Ja S-> l881 > w 4cc większej, str. U 
cyą, przez H. Taine'a, ark. 6—8 ; Komedye^ BLI2INSKI Józef. Konudye: Przezo 
wybrane Lope de Vegi, w przekładzie J. ; na raa ,, an 1)amazy Mąz od bie d 
A. Święcickiego, ark. 16 (dok.): Piesn^., , . i . , , . ./ 7 * . , 
o Nibelungach, w przekł. A. .1. Śzabrań > Ohlt,b ludzi bodzie, Marcowy kawale 
skiego, ark. 15 i 16. jRozbitki. Lwów, nakł. F. H. Richte 

— warszawska, pismo poświecone \ (11. Altenberg), 1882, w 8ce, str. \ 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod U 1 ni., 63 i 1 ni , 19 i 1 ni., 2 
redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt s 21, 1 ni. i 4 «tr. nut, 63. 2 i 
październikowy r. 1881. Warszawa, £4u cnt. 

Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, \ — Rozbitki , komedya w cztere 
w 8ce, str. 1 — 160. s aktach (Biblioteka teatrów amatorskie 

Treść: Jan Łaski reformator (H. Dalto- j; nr. 2 -' i. Lwów, nakł. F. H. Richte 
na Joannesa Lasco), przez F K. (str. 1- < / H Altenberg), druk. Gazety naród 
27); Lord Beaconsneld, przez Edmunda Na- v .. , 00rt 0/ ' , „ J or . .. 

gjinowskiego (str. 28-48); Siostra raiło- s w &h l882 > w 8ctI > str « 63 « 80 cn * 
sierdzia, powieść E. Castelara, przekład s BOBERSKI Władysław. Choroby if 

raiZ gi ?tom h U^^ 9 ^9y'^ti linm ^ P ° dał pr ° f ' Z '^^ 

oka na stosunki ekonomiczno - społeczne ^(Odbitka z tygodnika Przyroda i pn 

w W. ks. poznańskićm, przez Lud w. Ży-smysł). Warszawa, nakł. Gebethnera 
chlińskiego (str. 74—93) ; O polskich prze- < Wolffa , druk. S. Orgelbranda synó 
kładach tiagedyi Sofoklesowych, przez R.s 1881 w 8ce małćj 8tr . 4 8 i 1 ńl. 
Zawilinskiego (dok., str. 94—106); Kro- s 7 

nika paryska; Przegląd piśmiennictwa > BBIENEB A. Gh Putieszestwije imp 
1. A. Świętochowskiego epikureizmie, J ratricy Jekatieriny II w Mogllew, { 
przez Ludwika Przysieckiego, 2 A. Dy- 1 _ 1V- Russ kij wiestnik izdawajeffl 
Jasińskiego Wypisy, 3. A. Bądzkiewicza \ v Al ^ , _ 1D01 'o* 

Wypisy, 4. Włf Sefedyńskie^i A. Dzie Kalkowym, Moskwa, 1881, w 8c 
duszyckiej Wypisy, 5. St. Gargulskiego \ zeszyt z awgusta str. 459 — 509. 
Wypisy, przez J. K. Plebańskiego; Wia-s Bukwar polsko - russkij , s pribawl 
domości bieżące. s .. V- • • n « * «i.„i 

Biedy nasze i potrzeby (Odbitka « W» ™«f J P ro P'«- Czenstochoi 

Przeglądu lwowskiego). Lwów, nakł. 1881 > W l2ce ' Btv ' 7 °' 20 k °P' 
druk. ludowej, 1881, w 8ce małej, | CHODOUNSKY Kareł dr. Tfeti sjfl 
str. 40. 30 cnt. < polskach lekafu a prirodozpytcu v Kr. 

Biographie de Jean Joseph Baranów- Uove 1 881 (Odbitka z Czasopisu 'J 
ski, traduite du journal polonais illu- k«™ ćeskych). Praha, 1881, w 8(| 
strć Kłosy, no. 793 tome XXXI, pu- str. 83. 60 cnt. .ą 

blić a Varsovie en datę du 28 aofit / OHOJECKI. Harald, par Charterl 
11 septembre 1880, avec son portrait, mond (Bibliotheąue contempoi^aą 
tel ąuMl est imprimó sur la feuille sui-JParis, libr. C. Levy, impr. MoftjUł 1 
yante, et observation sur son ouvrage 1 1881 , w 18ce, str. 373. 3 ftifi 
devant etre publió bientot sous le titre 50 ceutim. j ■'" ' ■ — ■ ■ — Kraków, 1 listopad* 1881. 1?1 ĆWISSGZASZSWIOZ Lucyna. Kalendarz \ grammatischen Andeutungen and Be- 
na rot zwyczajny 1882, kolęda dlajgeln liber die Aussprache, zwóifte ver- 
gwpodyń, przez autorkę 365 obiadów, s mehrte Auflage. Thorn , Verlag und 
rok VII. Warszawa, Gebethner i Wolff, \ Druck von E Lambeck, 1881, w 16ce, 
Lwów, Gnbrynowicz i Schmidt, druk. | str. 188 i IV. 1 marka 20 fenig. 
M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, !; DICKSTEIN 8. Początkowa nauka geo- 
1881, w 8ce, kart 34 ni , str. 202 i|metryi w zadaniach, książeczka I. 
41 ni. 50 kop. \ Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 

Czasopismo Towarzystwa aptekarskie- ^J. Bergera, 1881, w 16ce, str. VII i 
go, pod redakcyą dra M. D. Wąsowi- \ 59. 20 kop. 

cza i prof. dra Br. Radziszewskiego, \ DBAGOMANOW II. Nowi ukrajinski 
u*. 19 i 20 z 1 i 15 października \ pisni pro hroinadski sprawy, 1764 — 
1881. Lwów, druk. J. Dobrzańskiego, \ 1880 (Z Hromady 1881 r.). Żenewa, 
i K. Gromana, w 8ce, str. 297 — 312pibr. H Georg, peczatnia Rabotnyka j 
,i 313—328. \ Hromady, 1881, w 8ce, str. 1 ni. i 132. 

Treść: Nowy sposób oznaczania ilości al- s FILOGHOWSKI R ks Rozmowa o czy- 
bloidów w koracL cWnowych, przez Prolliu- taniu BibUL War8zawa nakł . Prze . 
s'a, spolszczył M.D. W. (19): Ilościowe ozna-) ,, ,,.,.,. j i t^ ^ 

cienie fosforu i siarki w mieszaninach obu *l*da katolickiego, druk. F. Czerwin- 
ach ciał, przez A. Mussila (19); Nowe o-sskiego i S. Niemiery, 1881, w 16ce, 
sńaczenie gęstości par oraz sposoby okre-Utr. 92. 6 kop. = 12 grp. 
odczynników, przez B. Hamhna i M. Ro- druk., (1831), w 16ce, str. 96. 20 cnt. 
bina, streścił K. S. (20); Opis ogrodu^ „ A « ¥% --„„ - ir * *• r> c 
Wskiego, według Hookera podał M. I. FŁOBINSKIJ T. Konstantm Porfiroro- 
Dobrowolski (20); Kronika chemiczno -far- s dnyj kak pisatiel o jużnych Sławianach 
maceutyczna , przez M. D. W. i K. S.;<pieried sudom nowiejszej kritiki. Żur- 
Sprawy zawodu aptekarskiego; Projekt s nal m i n i 8t jer8twa nar. proś wieszczenija 
nowej ustawy aptekarskiej, napisał dr. K.< . .«£«.. r» x ^ 

Mikolasch. > z raarca l czerwca r. 1881, Petersburg, 

CZOŁOWBH Władysław E. Rocznice > w 8ce, str. 139 — 170 i 300 — 322. 
przypadające w każdym dniu ważniej-; GAWALEWICZ M. Preludyum Szopena, 
wych epok i historyi, i poczet panu- \ obrazek dramatyczny w jednym akcie, 
-jących książąt i królów polskich od \ oryginalnie napisany. Warszawa, nakł. 

J- 550 — 1795, zebrał i ułożył >M. Gltlcksberga, druk. S. Orgelbranda 

Przemyśl, nakł. i druk. Żupnika i Knol- > synów, 1881, w 8ce małej, str. 46. 
kra, 1881, w 16ce, str. 26 i 1 karta 30 kop. 

k fol. 30 cnt. OLIŃSKI Henryk. Tylko doktor, szkic 

— Toż, tamże, 1881, w formacie l powieściowy. Warszawa, nakł. Gebeth- 

plakatowym. 25 cnt. ?nera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. 

C2UBSKI Jan. Śpiewnik polski dla<Anczyca i Sp., 188-', w 8ce małej, 

Ochronek szkół ludowych i wydziało- s str. 113. 70 kop. = 1 złr. 

wych, część II dla kłasy II i III. Lwów, £ GLTJECK Leopold dr. O trwardzielu 

ttakł. Towarzystwa pedag. , druk. K. ?nosa, rhinoscleroma hebrae (Odbitka 

ftllera, 1881, w 8ce, str. 89 i 4 ni. j z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 

60 cnt. sdruk. Uniw, Jag., 1881, w 8ce, str. 8. 

Czy mówisz po polsku? Sprichst duj GOLDSZMIT Jakub. Dobroczyńca, ja- 

Ttolnisch ? oder polnisoher Dolmetscher, \ kich mało, ks. Stanisław Staszyc jako 

fentłialtenrt poluisih - deutsche Gespra- \ filantrop i mąż stanu , szkic biograf!- 

che, Redensarten und Yokabeln, nebst ^ czny, skreślony przez ..... z portre- . .- Mn - * -.».,. ■ ItS ^rzeWodnik Wbliogratfczny. 

tern. WarszaWa, nakł. autora, druk. \ STJGO Wiktor. Nędznicy, pi 
Ch. Keltera, 1881 (1882), w 8ce ma- \ Wincenty Limanowskiej, zesz. i 
łej, str. 32. 20 kop. \ (Biblioteka wyborowych powieś 

GORAZDOWSZI Z. ks. Katechizm św. Uzyt 8 — 11). Lwów, Księgarnia] 
kościoła katolickiego, zastosowany do \ druk. Gazety narodowej, 1881, 
potrzeb trzech pierwszych klas szkół i małej, str. 201 — 256 (koniec te 

ludowych, według Deharbe'a ułożył \ oraz części I), 1 — 72, 73 — 136, 

wydanie 3 pomnożone. Lwów, nakł. s 200. Zeszyt po 30 cnt. 
autora, druk. ludowa, 1881, w 8ce Index grze <.hów katastralnyth 
małój, str. 112. Opr. 18 cnt. 8a j właściciel gruntu. Lwów, 

GRABOWSKI Stanislaus Graf. Lebendig^ w 8ce? 8tr# 32. 
begraben, Novelle. Berlin, Goldschmidt, \ .* -*„„-,-.,,,,, - . vr, WQ 

1881 w 8ce str 127 50 feniff s JAROSZEWSKI Zygmunt. *owa 

mJm^m^m Z, «x ' . * ' \kju • •• i d;ijna roślina, wczesne sorgo ci 

GBTOZINSK1 Stanisław Wbrew opin.i, bu J r8zt ( ' earl amber 8Ugar 

powieś* obyczajowa, 2 tomy • Wfrsza- J rfal|i ^ obj Liające waru 

wa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Or ^ , ' **;. Q „^ 

gelbnuda syntfw, 1881 (882), w 8ce J»* w * "T * * „ LT 

mafcj, str. 1 ni, 242 i 310.2 ruble. krowe e° \^ Cl J^jE 
...«—*- r> • ii <8zawa, nakł. Z. Jaroszewskiego, 

EABWOTJmy Pracown.a szkolna >, ^ . w 

ze stanowiska pedagogiki i ekonomii </ , T xt u i- 1001 

i .. a 4. - vir i >druk. J. Noskowskiego, 1881, 

społecznej, odczyt miany na XV wai-ś ,.. . T1 . ort ':„„„,: 
*e •" , r .. r , . m jm.iłói, str. 11 i 22, z rycinami 

nem zgromadzeniu galicyjskiego Towa- ) . J \ n , 7 

rzystwa pedagogicznego w Krakowie ^%-JL °J ' Systematyczni 

;ie przej 

nakł St 

__ iwskiegO; 

apolitańskiej. Warszawa, druk Wł.!>( 1881)? w ' 4ce) 8tr . m ? 98 i 15 

Dębskiego, 1880, w 8ce małej, str.!; koloroWHIiychł x rubel 80 kop . 

11 H00KENB k B O CK H. BeitrSge zur Ge-j '°™ Ma ^. P * W *J£ * 
u- u j p-i * T j c. j A ) powieść w 3ch tomach (Dodat 

schichte des Klosters und der Stadt {£, A ., , _s v Wow 

„, .. 1 j tt 1 j > Tygodnika powszechnego). Wari 

Wongrowitz, nach den Urkunden zu- ,, w r\ .u a a»„\, s 
xiixh j« T -r < nakł. M. Orgelbranda , druk. s 

sammengestellt, 1 und 2 Lieferung,< lu , °, 1QQ w 1QQq \ , 
•«. i a* j* • -i ti h Af?n > gelbranda synów, 1881 (1882), 1 

mit dem Stadtprmleg vom Jahre 1498 s^. iAQ • . ' - v . % 
a ' ir f t T »x tt L >8tr. 109, 111 1 107. 1 ruo. 21 

und einer Kartę Lenks mit Umgebung > 7 

urn dic Mitte des XV Jahrhunderts *• B. W. Polskij wopros: Piśnw 
(Program von Wongrowitz 1879, 1880). miakowa k Smirnowoj , nieczto 
Leipzig, Teubner, 1879/1880, w - 8ce > 8ko -P ol8kom *oprosie w naszej j 
str. 34 i 94. Mistikie, W. R. K. Russkaja myi 

HOSZOWSSI Konstanty dr. Wiadomo- J^ Moskwa, w 4ce, kniga I 
ści o zamku krakowskim na Wawelu i ^ 5 ^®' 
(Odbitka z Czasu). Kraków, druk. Cza-^ Z. W. H. Dziennikarstwo »H 
su, 1880, w 8ce małej, str 19 i 19. skie, napisał W. M. K. Krakdd 
1 złr. |j* Blaschkego, druk. A. Koiia^p 

1. Izba poselska czyli audencyonalna ? 1881, w 8ce, str. 77. 80 
w zamku królewskim na Wawelu; 2. O -.^i,,,. j ftmftWV na rrtt 
przeznaczeniu na cele publiczne zamku , f * lond ? rz v ^ m T «r 
królewskiego na Wawelu za byłego rz^du< 1882 ? rok aXVL Warszawa,;? 
Rzeczypospolitej krakowskiej. I Rodzyna, druk. Wł. Szulca i "~ 
i Kraków, 1 listopada 1881. 1?3 w 8ce małój, str. 109, VI i 11 ni. |kral. ćeskó Spolećnosti nauk). Praha, 
15 kop. snakl. Spolećnosti, tiskem dra E. Gró- 

— powieściowy, zastosowany doigra, 1881, w 8ce, str. 43. 

potrzeb wszystkich mieszkańców Gali \ J0M0B0WSKI Erich. Sicard, Bischof von 
eyr na r. 1882, rocznik XI. Lwów, \ Cremona, eine Studte zur Historiogra- 
nakł. F. Ł. Bodeka, druk. im Szew- \ phie des XLII Jalirhundertes, Inaugu- 
czenki, (1881), w 4ce, kart ni. 75. Jraidissertation. Kónigsberg,Beyer,1881, 
50 cnjfc. .\ w 8ce, str. 81. 1 marka 20 fenig. 

— powszechny galicyjski na r. s KOłSTITE Henryk. Rolnictwo i handel 
1882, rok XXXIII. Lwów, nakł. i druk. \ za czasów księstwa warszawskiego, 
E. Winiarza, (1881), w 4ce, kart ni. \ 1807— 1815 (Odbitka z Rocznika zhior. 
68. 50 cnt. <prac nauk. na r. 1880). Warszawa, 

KALINKA Waleryan ks. Sejm cztero- \ druk. A. Studenckiego i Sp. , 1881, 
letni, tom I wydanie drugie. Lwów, \ w 8ce, str. 49 i 1 ni. 40 kop. 
nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. s KOPEBNIOKI Walery. Mapa hydro- 
ludowa, 1881, w 8ce, str. VIII i 583. { graficzna dawnój Słowiańszczyzny. Te- 
Za dwa tomy 6 złr. |plitz, Briider Williier, (1881), fol. wiel- 

— Znaczenie świętych w historyiskie litogr., 1: 2'000'OUO. 50 kop. 
(OdbitkazPrzcgiądnlwowskiego).Lwów, ^ KRASZEWSKI J. I. Sama jedna, po- 
drak. ludowa, 1881, w 8ce małćj, str. \ wieść współczesna, tom I i U (Odbitka 
23. 30 cnt. I z Bluszczu). Warszawa, nakł. M. Glttcks- 

KĘTRZYŃSKI Wojciech dr. Katalog rc- < berga, druk. S. Orgelbranda synów, 
kopisdw biblioteki Zakładu nar. im. s 1881, w 8ee małćj, str. 208 i 207. 
Ossolińskich, zeszyt II (koniec tomu \ 1 rub. 80 kop. 

I). Lwów, nakł. i druk. Zakładu im.) — Driewnieje skazanije (Stara baśń), 
Ossolińskich, 1881, w 8ce, str. VII, \ roman IX wieka, s risunkami E. An- 
321 — 759 i 1 ni. 3 złr. sdriolli. Petersburg, 1881, w 8ce, str. 

KŁIZOWZOzr Stanisław. Zakiń azota i \ 367. 4 ruble 50 kop. 
opyt jeja prlmienienija w tierapii, dis- ) — Biezumnaja, roman. Petersburg, 
sertacija na Stępień doktora micdiciny < 1881, w 16ce, str. 454. 1 rubel 25 kop. 

ordinatora kliniki prof. S. P. s KUPAŁA Ł. dr. Szkice historyczne, 

Botkina. Petersburg. 1881, w 8ce, str. (serya U, wyd. drugie. Lwów, nakł. 
140 i 4 ni. \ Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. 

EOBO&ES Kapl. ?. Jos. Historische Be- Pillera, 1881, w 8ce, str. 323 i 1 ni. 
sfihreihung dfes in der Grafschaft Glatz s 3 złr. 40 cnt. 
und zwar im GrSttzer Kreise gelegenen Proces Radziejowskiego ; Pierwsze Li- 

Doifes Uliersdorf, aus den al ten glaub- *£ ruin vet( ?j Krwa ™ 8wat 7 i 0zaraa * m! »£» 
_ ,. »x . A j. \ Wyprawa z wamecka ; Mieszczanin polski 

wtruigen Dacumenten zn&ammengetra- 1 w xvii wieku. 

gm, kerarogegeben vom Gymn. - Dir. KTJMMEBSBERG Carl (pmerer von. 
Wfllh. B&smt. Leobschtitz, Kothe, 1881, Administrativ-Karte von den KSnigrei- 
w 4ee, str. 20. 60 fenig. chen Galizien und Lodomerien mit dem 

SOIN II. dr. Polip łożyskowy, przy- Grossherzogthume Auschwitz, Zator und 
czynek kazuistyczny do rozpoznawania \ Bukowina , im Jahre 1880 pach der 
i leeatnia krwotoków macicznych (Od- < Kartę des k. k. militar.-geogr. Institu- 
bitk» E Freegiądu lekarskiego). Kraków, tes rev idirt. Wien, Artaria & Co., 
druh. Uni^Jag,, 1881, w 8ce, str. 8. (1881), fol. wielkie, 1: 115-200, 61 

KOLA&Z Jos. O historicko-srovnavaci \ kart. 25 złr., pojedyncze karły po 50 cnt. 
mluvnici polski dra Ant. Małeckóho j LE BON Grnstavo dr. Ein antropolo- 
(Zvlaśtnf Otisk ze Zprav o zasedaoich \ logischer Ausflug in die Tatra, nach 174 Przewodnik bibliograficzny- dein Franzosisehen de8 Globus, $ mćdicale, 3e serie n. 57 et 58 1881) 

Braunschweig, w 4ce, tom XLI nr. 14<Paris, imp. Maltesse et Ce., 1881, w 8ce, 
-16 z r. 1881. str. 8. 

LENARTOWICZ Teofil. Chorągiew sło-j ŁAZAREWICZ dr. Flores Homerici 
wiańska do grobu św. Cyryla w Rzy-śsive loci memoriales ex Homeri car- 
mie. Lwów, nakł. druk. ludowej, 1881, \ minibus selecti, cum brevi commenta- 
w 8ce małej, str. 31. 50 cnt. Srio et appendice, in usura scholarom 

LEŚNIEWSKA Bronisława. Rozrywka \ edidit. Lipsiae, typis B. 6. Teubneri, 
dla dziecka pilnego: Podręcznik nau-S*881, w 8ce, str. IV i 104. 1 mar- 
kowy w językach francuskim, polskim, l ka 20 fenig. 
niemieckim i rosyjskim , ku użytkowi \ ŁEPE0WSE1 prof. Szczerbiec (Odbitka 

młodzieży, opracowała przełożo-j 2 Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1881, 

na pensyi prywatnej w Warszawie. \ w 8ce małej, str. 8. 

Varsovie, imp. 8. Orgelbrand fils, 1881, MAKTJSZEW W. Jużno - ruaskija ska- 

w 8ce większej, str. 2 ni., 245 i 1 ni. zanija po rukopisi biblioteki Ossoliń-. 

1 rubel 20 kop. ?skich w Lwowie. Zurnał ministierstwa 
LEUCHS. Adressbuch aller Lander nar. proswieszczenija, Petersburg, 1881, 

der Erde der Kaufleute, Fabrikanten, \ w 8ce, cz. CCXVII str. 94—112. 
Gewerbtreibenden , Gutsbesitzer etc. J — O sostojanii i diejstwijach war- 
5te Ausgabe, Band 9 und 24. Nflrn- szawskago Uniwiersitieta w 1880 
berg, C. Leuchs & Comp., 1881, w 8ce, godu. Tamże, 1881, w 8ce, str. 1—20. 
str. 72 i 672, 28 i 192. Po 12 marek. MATTOIAE Siymon. Wykaz form j$- 

9. Schlesien und Posen ; 24. Russland > zyka staropolskiego zawartych w Przy- 
mit Polep. s kładach i wzorach najcelniejszych po- 

LEWIŃSKI dr. Zur Diagnose der Ser- e tów i prozaików połskieb. dra Karola 

ratuslahmung, von Docent an Mecherzvńskiego. Kraków, nakł. J. M. 

der Universitat Berlin. Virchow's Ar- Himmelblaua, druk. związkowa, 1882, 
chiv, tom LXXXIV z r. 1881, Berlin, w 8ce? 8tr# 2 ni., 54 i 2 ni. 60 cnt 

w 8c ®> *\ r - ? 1_ 79 \ D ., . , MELLEBOWA Zofia. Dwie miary, ko- 

List Słowianina (z Pragi) do hr. $ ,„ . ? ,. w J '„. 

a iT \u r»- u x\^ • * < medya w jednym akcie. Warszawa, 

Herberta Bi smarka, tłómaczenie, z fran- \ A i u» xr i ± ^-x» *oo-i -ta«» . 
,. /r> <00< x . . , edruk. F. Krokoszyńskiój, 1881, wloce, i 

cuskiego. (Praga, 1881), w 4ce wiel- , 90 ^ , J J ' ' 

kici str 12 litoer < P * ■ 

t Jwt w ii n * ; Fin F-ii MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz czy- 
LNISĘI Hippolyt von Ostoja. Em Fali H 08tatni zajazd n& UM m 

von Nierenexstirpation Inauguraldis- 8zlachecka z J lftn _ 1812 ' , iIIu . 
sertation Breslau, Kohler, ^ R Andriol iego, zeszyt 

fers Buchdruckerei, 1880 w 8ce, str s y ^ nM p R Ricilt £*' (H. Jt 

2 ni, 30 i 2 ni. 1 marka. Jtenberg), drnk. F. A. Brockhausa w 
LOPE de VEGA Felis Caprio. Korne s Lipsku, 1881, w 4ce królewskiej, str. 

dye wybrane: Kara nie zemsta, Najle-s 105 _ l30j uelny w texcie j 2 ffli- 
pszym sędzią król, Gwiazda sewilska, Utracye. Po 1 złr. 80 cni — 1 rubel 
w przekładzie Juliana Adolfa Święci- \ 50 jj p # 

ckiego (Biblioteka najcelniejszych u-] _ Pan Tadeusz, poema, pieriewod 
tworów;. Warszawa, nakł. i druk. 8.J W stichach L. I. Palmina, I-III.Ri* 
Lewentala, 1881, w 8ce,str. 254 i 1 nU ka j a rayśl z r- 1881> Moskwa, w4e», 
LTOAŃSKI. De la non-identitć de kniga I str. 6 — 31, kn. III str. 1- 
la scrofule et de la tubercnlose, par 23, kn. IX str. 1 — 21. 

le docteur mćdrcin - major en \ MONTALEMBEET hr. Żywot e>. R 

deuxieme classe (Extrait de PUnion ) żbiety, królewnej węgierskiej, ksicŃI ', Kraków, 1 listopada 1881. 175 ii, przez według wydania £ — Toż, zeszyt, z 15 października 

tego tegoż dzieła. Kraków, nakł. \ 18H1. Tamże, w 8ce, str. 543 — 622. 
Kowskiego, druk. Wł. L. Ani Treść: Patryotyczne marzenia II., przez 

Sp., 1881, w 8ce, str. 276 i III. | ?',?•. ^i 543 "! 5 ? 1 ! 5 S unl ?V £ ■'**** S .°" 
r 7 7 ' \ kolskich Borzobohata Krasieńska, opowia- 

IJBWSEI H. ks. Nauki ułatwiają* s danie z drugiej połowy XVI w., przez dra 
umienie pacierza, przykazań bo-* Antoniego J. (str. 552—580); Z pod korca 

:oścfelnyeh i inych prawd wiary V " ?t aBia współczesnój nam prasy o sta- 

,.j J " , J . , ;.. . -Mnowisku arystokracyi w społeczeństwie, 

, które każdy katolik znać po- przez r. b (str. 581-588) ; Pogadanki o 

głoszone ludowi wiejskiemu } nowościach przyrodniczych, przez J. Ocho- 

iołach dyecezyi płockićj, część rowicza; 8prawy bieżące, przez B. Mira; 

szawa, druk. F. Czerwińskiego i R ^ ch na ^ kow °- litei A ck i y : * I' Kra8zew " 
'oo- Q . ? AA skiego Przygody Marka Hińczy, przez 

mery, 1881, w 8ce, str. 400 r. b.; Miscellanea. 

1 rubelł Nowenna do Matki bożćj w Lourdes 

X Z pamiętników dyletanta, ? objawionćj, z dodaniem mszy Św., ćwi- 

humorystyczne , wydał Muzyk, jczeń przed i po -komunii św. i litanii, 
wa, druk. J. Sikorskiego, 1881, \ Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i 

str. 146. 60 kop. 8. Niemery, 1881, w 16ce, str. 202 

, dwutygodnik poświęcony spra- < * 2 ni. 30 kop. 
>ołecznym , naukowym i litera- j NOWICEIJ I. P. Serwituty i obiazatiel- 
od redakeya Mścisława Godlew- j noje razwierstanije w jugo - zapadnom 
zeszyt z dnia 15 września 1881. < kraje. Kijew, 1881, w 8ee, str. 37. 
wa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, \ Odezwa w sprawie wydawnictwa po- 
3 — 462. etów polsko - łacińskich XV i XVI wie- 

: Jednodniowy spis ludności mia- < ku z powodu rocznicy śmierci Jana 
MRW /» ■ -g 1 ! 08 ' Wi W a Zał $* kie g° Kochanowskiego (Odbitka z tomu II 
^SSoTd\'»Al^ Archiwum do dziejów literatury I - 
zymki do Rzymu , przez St. Tar- światy w Polsce). Kraków, nakł. Aka- 
go (str. 415 — 438): Sprawy bie-jdemii umiej., druk. Czasu, 1881, w 8ce 
•zez B. Mira (str. 439-448); List większej, str. 2 ni 
Waliszewskiego; Ruch literacko-) * m . »™^..:„ «„<>„:,.„:« r\ xr i™,, 
V : M. Bałuckiego Typy, przez R.L L °. fflc . ła P r0 P rl i P aR81 ? m8 D ' N ' ' le8U 
jcellanea: Zabytek z przeszłości, Chnsti juxta Brevianum Romanum. 

. Celichowskiego. <Cracoviae, sumpt, monialium s. Fran- 

Toż , zeszyt z 1 października cisci Clarissarum ad ecclesiam s. An- 
Tamże, w 8ce, str. 4«3 — 542 dreae apostoli, typ. L L. Anczyc et 
pomyłkę 462). <S., 1H81, w 8oe, str 320 i 1 ni. 

: O instytucyach naszej ludności OLSZEWSKI Franciszek. Policya lekar- 
zej najpilniej potrzebnych, przez ś ska w dawnej Polsce (Odbitka z Ro- 
eńskiego (str. 463— 467) ; Sokrates cznika zbiór, prac nauk. na r. 1880). 
i cztery odczyty W. Dzieduszy- War8Z awa , druk .A Studenckiego i Sp., 
dok, str. 477—488); Z pielgrzym- \ „ 00 . ' , _ . . i ™ i 

Rzymu, przez St. Tarnowskiego 1 881 > w 8ce > str - 78 1 1 nL 60 ko P- 
str. 489—497) ; Do braci czeskiej q prichoźdienii polskago korola ko 
du teatru narodowego w Pradze gradu Pskowu w l581 godu . Ps k ow 
rumienka, dwa wiersze Józefa Kor- <^ QQ - Q i *a 

;r. 498— 500); Nowe teorye krymi- po»I, w 8ce, str. Ib. 
przez St. Pyrowicza (str. 501— ORZESZKO E. Mejer Ezofowicz, po- 
Jprawy bieżące, przez B. Mira^wiest' iz by ta Żidow, w dwuch cza- 
Jeracko-naukowy : 1. St B. Prota- stiaoh g Mustracijami Andriolli. Mos- 
i Bron przeciwko germanizacyi, < , \oot o j. a A ., 

adzkiewicza Wypisy, przez R.B.; kwa > 1881 > w 8ce ; 8tr - 39 °- 1 ru " 
nea.jf > bel 50 kop. 176 Przewodnik bibliografieany. OSTBOWBBI Antoni. Zasady pry for- 
tepianowej , skreślił były profe- 
sor konserwatoryum muzycznego we 
Lwowie. LwcJw, nakł. F. H Richtera, 
druk. ludowa, 1882, w 8ee małej, str. 
4.5 i 1 ni. 40 cnt. 

PASEK Jan Chryiettom. Pamiętniki 
(Biblioteka Mrówki, tom 123— 127). j 
Lwów, Księgarnia polaka, I związkowa * 
druk., (1881), w 16ce, str. 576. 1 zlr. 

PIEEOSIŚSEI rmoliHk di O po- 
wstaniu społeczeństwa polskiego w wie 
kacli średnich i jegu pierwotnym u- 
stroju, rzecz przedstawiona nu posie- 
dzeniach Wydziału historrezno-filozofi- ■ 
cznego Akademii umiejętności w Kra- 
kowie dnia 10 marca, 10 kwietnia i 
10 lipca 1881 odbytych (Odbitka z to- 
mu XIV Rozpraw Wydziału hiatnr.-fj 
loz. Akademii umiej.). Kraków, druk. 
Cniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 1 ni., 
208 i 3 tablice litogr. 

POTOCKI Fr. A. KurzgefassteR Wiir- 
terbuch der nissiachcn und deutncheri 
Sprache, nach J. A. E. Schmidtfs mes. 
Tasc hen w ar ter buch bearbeitet, 2 Theile 
in 1 Bandę, 2 Auflage. Leipzig, Holt-; 
ze, 1881, w 12ce, str. 460 i 330. 
4 marki 80 fenig. 

Projekt Statutu kursu praktycznych 
robót kobiecych. Kraków, nakt. gminy 
miasta, druk. Fr. Pobudki e wieża (A. 
Kozianakiego), 1881, w 8ce, atr. 7. 

?rz*gl%d Iwowaki, pismo dwutygo- 
dniowe; poświęcone sprawom religijnym, 
naukowym, literackim i politycznym. 
pod rednkcyą ks. Edwarda Podolskiego, \ 
zeszyt z dnia 1 października 1881. Lwów, \ 
drnk. ludowa, w 8ce, sir. :^a9 — 37K. 

Treść: Podroż Św. Anieli Mcrici <]<> Zie 
mi świętej (str. 329—333): O inkwizycji 
hiszpań"skićj, przez J. Sutowiczn (link., str. 
333 — 340); Autorowie katoliccy o spiry- 
tyzmie (str. 340— 352) ; Przegiął literacki: 
Listy z Wiednia, przez ks. 7.. Czerwień- 
skiego i Listy z Rzymu; Ze świata kato- 
lickiego; Kronika. 

— - Toż. zeszyt z 15 października 
1881. Tamże, w 8ce, str. 377 — 420, 

Treść : Podróż św. Anieli Meriri do Zie- 
mi św. (c. d, str, 377—380); Kulturkaropf pruski w nowej szacie (c. d.); Złota cza- 
ra, powieść z francuskiego (e. d.); Listy 
z Wiednia, przez ks. Z. Czerwieńskiego; 
LiBty z Rzymu; Listy z misyi bułgarskiej; 
Ze świata katolickiego; Kronika. 

— polski , pod redakcyą dra Ign. 
Skrochowskicgo, zeazyt październikowy 
1881. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 
str. 142. 

Treść: Księga pamiętni cza majora A. 
Pta^zyńskiego, przepisana przez dra An- 
toniego J. (dok., str. 3 — 30); Pięć dni 
w Czarnogórze, przez J. Stadnickiego (str. 
31—64); J. W. Goethego Faust, przekład 
J. Paszkowskiego (e. d, str. 65— 91); D»l- 
ton o Łaskim, przez Seweryna Przerowe 
(str. 92—106) ; A. Weissego nowe ttómaow- 
nie niemieckie Pana Tadeusza, przez Ludw. 
Kurtzmanna (str. 107—111); Internat ruski 
kBięży Zmartwychwstańców we Lwowie, 
przez ks. Waleryana Kalinkę (str. 112— 
120); Przegląd polityczny, przez Al. Szu- 
kiewicza; Nowe książki. 

— techniczny, pod redakcyą 8t 
Kossutha i F. Kucharzewakiego, zeszyt 
IX z września r. 1881. Warszawa, 
druk. Al. Ginsa, w 4ce królewskiej, 
str 41 — 60 i 4 tablice rysunków. 

Treść: Waprawie słownictwa techniczne 
go, przez H. Wfzbeka; Uwagi nad arty 1 ' 1 
kułem p. H. Wizbeka W sprawie słowni- 
ctwa technicznego , przez S. Kossutha; 
Ulepszony przyrząd do zamykania szybu 
wielkich pieców, przez H. Cichowskiepi; 
regulatorach, przez A. Graffa (c. d.); 
Kilka słów z powodu artykułu p. n. „0 ir- 
chitekturze u obcych i u nas, uwagi ze sta- 
nowiska estetycznego, przez K. Matuszew- 
skiego", podanego w zeszytach Biblioteki 
warszawskiej za III kwartał b. r., prut 
Z Kiślańskiego ; Krytyka i bibliografii; 
Kronika. 

Przewodnik naukowy i literacki, pod 
redakcją Władysława Łozińskiego, ze- 
szyt październikowy 1881. Lwów, drak 
Wł. Łozińskiego, w 8ee, str. 865—968- 

Treść: Wieczna wojna, studynm pofr 
tyczne, przez dra Bronisława Łozińskiej 
(str. 865—8771: Przymierze z Francy* 1 1 
1524, ustęp z dziejów polityki polskiej a, 
Zygmunta* 1 . przez dra A. Hirschbwfł 
(str. 878—895); Kancelarye i akta groto 
kie w wieku XVIII, przez Oswalda *tkt> j 
zera (str. 896—912); Kongresy międayj* 
rodowe karne i ich znaczenie, przez 
Piłata (dok., str. 913—924); Potomk™,.. 
Krzyżaków, przez KI. Kanteckiego (e, di 
str. 925—938); Kasy oszczędności, «H#i Kraków, 1 listopada 1881. 177 in K. Orleckiego (c. d., Btr. 939— 952>; <rivht, fur Sohttler, unter Benutzung 
Jer^O^ń^i, prze* dra L. Kubalę (c. amt , Q uel | cn bearbeitet. Lenbschlitz, 

; "iaiHINA tertio Ł Jadviga, i.fo- Kothe » 1881 > \ 8ce 'P° f*/- * k °- 
ItjJBki dramat iz XIV stoleća u pet ,or - ma P ft Szlaska - Po ^° fen, «- 
&ova, napisao Gavrilo k. Puzinina, — Heimatskunde der Kreise Fal- 
owód s polskoga (Biblioteka narodna * kenberg, Frankenstein, Gross- Strelitz, 
bace Jovanovića, »v. 22). Pancevo, : Kattowitz, Militsch, Ncustadt und Oh- 
nakl. knjiźarebraće Jovanovića, (1881), ) Iau ; » na da8 Wiehtigste von der Pro- 
wlOce, str. 70 16 cnt vinz Schlesien, Hilfsmittel fur den er- 

ftUWBT Edgar. Nowy duch. Warsza- f" geograpbischen Unterricht, fur 
u, wydawnictwo Spółki nakładowej, ^cr, unter Benutzung, amthcher 
% Czarnowski, druk. Gazety lumdlo- < fe ,leB bearbeitet. Leobschutz, Kothe, 
wij, 1881, w 8ce małej, str. 5 ni. , 1881 ' , w , 8ce ' P° *• l ? l karta k °- 

i 294. 1 rubel 50 kop. lon Szl | ska - Po 2 a ° **'&• T . . x 

[ __ ~. , Tr i — Kartę von Schlesien. Liegnitz, 

P JUCDEL Josef tagwieur. .Die Wasser-^ , 1881 fol podtatae lito ; 

TeAUl msse m Schlesien , ein Beitrag kolor 1Q feni ów 

: \ B T^ g fr.i ?<m t SCHULZ 0. Sehlesisches Ortschafts - 

Fpnnkte des Cnltnrtechnikers. Wicn , s V erzeichniss sftmtlicher SfSdt e, Flecken, 

Verlag von W. Frick :, 1881, w Jce> Mrfcp und songti Ortschaften in 

ft Ti W7, J 2* 6116 ' u a f i ' alphabetischer Ordnung, mit Angabe 
kolor, karta opadów deszczowych. 3 złr.c deg landrgtlichen Krei8e ; ? der Po * tan _ 

fc WBIŃ5SI S. dr. Du dóveloppement 8 talt, sowie der Zugehórigkeit zumAmts- 
htyphus exanthćmatique sous 1'influ- bczirk, Standesamtsbezirk, Amtsgericht 
eace des eaux malsaincs et d'une mau- 1 und Landgericht, bei dem Sl&dten ist 
vmealimentation, observations recueil-s d i e Einwohncrzahl narh t\vr Zahlung 

Km pendat une ópidómie, par von !g 80 hinzugefligt, auf Grand des 

de la Socićty módicale de Berlin Pa- arntl. Materials d. ktmigl. Ober-Prae- 

L*, lib. J. B. Bailliere et fils, imprm. sidiums zusammengestellt. Breslau, 

ITartinet, 1881, w 8ce, str. 115. Kom, 1881, w 8ce, str. 111 i 312. 

Jto)c 1882, kalendarz powszechny, < 5 marek, 
gospodarski i informacyjny, rocznik VIII. \ &EARGA Piotr S. J. Żywoty świętych 
Lwów, nakł, i druk. I związkowej l starego i nowego zakonu na każdy 
druk,, (1881), w 4ce, kart ni. 8, str. ? dzień przez cały rok, wydanie dwu- 
49 i 31 ni. 50 cnt. śdzieste czwarte, tom V maj. Kraków, 

BOSZEOWSEI Gustaw dr. prof. O ox- \ nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. 
fordzkim projekcie prawa wojny lądo-sWł. L. Anczyca i Sp. , 1881, w 8ce 
*£j w porównaniu z prawem francu- > małej, str. 427, 3 ni. i 4 drzeworyty. 
*kićm. hollenderskiem i rosyjskiśmJ Oprawne w płótno ang. 40 cnt. = 
H-az z deklaracyą bruxelską (Odbitka \ 80 fenig. 

* Muzeum). Kraków, G. Gebethner i l Skład Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Jp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, > w Krakowie w roku szkolnym 1881/82. 

* 8ce, str. 68. 1 złr. ^Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, 
BUECEEB Jul. Heimatskunde derKrei- ^ w 4ce, str 23. 

* Beułhcn, Breslau, Brieg, Glatz, Glci l SMOLEŃSKI Władysław. Szlachta w 
ritz, Nimptsch, Reichenbach, Schwei- 1 świetle opinii wieku XVIII, studyum 
oite und Tarnowitz, und das Wiihtigste ? historyczne (Odbitka z Ateneum). War- 
on der Provfnz Schlesien, HilfsmitteH szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881, 
Ir. den ęrsten geographischen Unter $w 8ce większej, str. 17. 40 kop. 178 Przewodnik bibliograficzny. SOBOLESZI Paul. Poets and poełryjw 16ce małej, kart ni. 208, str. 105 
of Poland, a collection of polish ver-ii l ni., 225 i 97. 1 rubel 20 kop, 
se, inciuding a short account of thej SU20 Henryk bł. Medytacya podczai* 
history of polish poetry, with sixty strzech -godzinnego konania pana nasz* 
biographical sketches of Polands po- jgo Jezusa Chrystusa. Warszawa, druk. 
ets and specimens of their composition , i F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1881, 
translated into the english language, św 16ce, str. 32. 7% kop. 

edited by Chicago, Knight & Leo- s ŚWIĘCICKI Julian Adolf. Najznakomit- 

nare printers, 1881, w 8ce, str. 464, l si komedyo - pisarze hiszpańscy, II: 
z illustracyami w texcie. ? Don Pedro Calderon de la Barca, stu- 

Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższe- Uyum literackie (Odbitka z Biblioteki 
go gimnazjum realnego im. Franci warszawskiej). Warszawa, druk. J. Ber- 
szka Józefa w Drohobyczu za rok gera, 1881, w 8ce, str. 61 ii ni. 75 kop. 
szkolny 1881. Sambor, nakł. funduszu < TAŃSKI Józef. Wspomnienia z wy- 
szkolnego, druk. J. Czainskiego, 1881, s gnania (Odbitka z Czasu). Kraków, 
w 8ce, str. 87. |druk. Czasu, 1881, w8cemałej, str. 24 . 

Treść: Zamek kaniowski Seweryna T0MK0WICZ Stanisław dr. Metricanec" 
Goszczyńskiego, przez fcebastyaua Polaka S *v«*»wt *v« •#*»• «»• «*. 
(str. 3-51); Wiadomości szkolne, przez non Llber nationis polonieac Univer8i- 
dyrektora, Wojciecha Biesiad zki ego. <tatis Lipsiensis ab anno 1409 usquc 

— piąte dyrekcyi c. k. wyższej ad 1600. z rękopisów Uniwersytetu 

szkoły realnej a pierwsze c. k. gim- lipskiego wydał (Odbitka z tomu 

nazyum w Stryju za rok szkolny 1880/81. n Archiwum do dziejów, literatury i 
Stryj, druk. A. Mullera syna, 1881, oświaty w Polsce). Kraków, nakŁ 
w 8ce str. 76. < Akademii umiej., druk. Czasu, 1881^ 

Treść: Jak powstają spółgłoski zmięk- w 8ce większej, str. 59. 

czone w języku polskim i ruskim, przea rjmiNEĆ z pid HUMANIA. "BesecŁ 

Konstantego Horbala (str. 1—18) : Kromka *»*■«*««* » ^ ^««"«»' 

i statystyka zakładu. na J»™arku w Zaszkowi Sawy z Mo- 

- dyrekcyi Towarzystwa przyja- ™steryszcz z chrestianynom z Hu- \ 
ciół sztuk pięknych w Krakowie z Goszczyny, rozkazaw ... Krak*, 
czynności w r. 1880/81, rok XXVII> a P^mohoju I Bernadiuka typ WŁ 
Kraków, nakł. Towarzystwa, drllk . L- Anczyca i Sp., 1881, w 8ce, str. 3(1 - 
Czasu, 1881, w 4ce, str. 104. ULANOWSEI B. Ueber die Erwerbung j 

Statut Towarzystwa krakowskiego \ ^n Glatz durch Heinrich IV (Nach- 

klubu cytrzystów. Kraków, nakł. klubu, *™*. * U8 %? *^ lft ^^"Tł 
związkowa druk., 1881, w 8ce, str. 4. ^schichte Bd. XV). Breslau, Dru«J 

STOJAŁOWSEI Stanisław ks. Posłaniec V0 £ R -N^^^ 
HivvauvnMMMv»iUBuin •.«. . > Na str. 12— 24: Ueber die ZeitderYer* 

P. Jezusa w Przenąjśw. sakramf ncie m : łhmilg Heinricha IV mit Mechtilde v«i 
utajonego, pisemko dla wszystkich wier- s Brandenburg. 

nych pod redakcyą lipiec — paż-S TOANIEC T. M. Małorossijanie w Poł* 

dziernik 1881. Lwów, druk. K. Bud-?sze XVII wieka. Istoriczeskyj tfi* 
weisera, w 16ce, str. 141 — 164, 165 — śstnik, Petersburg, 1881, w 8ce, ton 
188, 188—212 (przez pomyłkę 112),! VI str. 55—65. 
213 — 236, 237 — 260, z rycinami wj Ustępy z Pamiętników Paska. 
texcie. Po 2 cnt.=4 fenig. = 2 kop. < UNGER Józef. Kalendarz warszafdj 
STBZELECZI Antoni. Kalendarz rolni- \ popularno - naukowy illustrowany naJfc 
czy na rok 1882, wydawnictwa rok i 1882, rok XXXVII. Warszawa, b*B 
XII, część I i II. Warszawa, druk. M. i druk. J. Ungra, 1881, w 4ce, frjt 
Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1882, \ 9, str. 128, 52 i 120 ni. 50 bp';. Kraków, 1 listopad* 1881. 179 iolrs, La grand, du trea illustrc 
le Poloine contrę vayevode due; 
ildavie, tribnlaire et subiect au 

Tnrc, faicte le ixii jour d A- 

an mil c:nq cena tren te et ung, < 
atee de latin en franc.ois. Impri- 

Paris a Lescu de Basie 1 an 
xi le quatorzi6sme de novembre,; 
i małej, sir. 7 ni. 
>gr*fowsne w Paryżu r. 1880. 
CHSLEBOWA Stefania. Wypisy 
iskie na klasę pi^tą i szóstą 
wydziałowych żeńskich, ułożyła 

nauczycielka języka i literatury: 
iskiej przy c. k. Beminaryum na- : 
elakiem żeńskióm we Lwowie, 
członek ko misy i examina'-yjnej 
zkół ludowych i wydziałowych. 
, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, 

K. Prochaski w Cieszynie, 1881, 
, atr. IV, 163 i 1 ni. Opr. 80 cnt. 
ITZENBLTJT LeapolŁ Rys tresei- 
lorób kobiet łącznie z zasadami 
cyj położniczych w zastosowaniu 
ronień, oraz zboczeń i powikłań 
owych w następnych okresach eią- 
iracował podług Westa, Scanzo- 

Veita, Schroedera, Hnetera, Bar- 

i innych aknBzer m. War- 

F , b. ordynator szpitala staroza- 
xh w Warszawie. Warszawa, druk. 
leltera, 1881, w 8ce, str. 282 
1. 2 robie. 

SOŁOWSEI F. A. Primirienije Ru- 
i s Polakami, woBpojninanije pro 
>, istoriczeskaja broszura, osno- 
tja na dokumientach XVI wieka 
iawlennaja po powodu stoli triiej 
/azcziny pierwago razdzieła Pol 
1872 godn. fit Pietierburg, tipogr. 
f Nowosti, 1881, w 8ee, str. 90. 
ito 200 eiemplarzy; nie znajduje się 
dlu księgarskim. 

IHEHT Ernst. Littauische Ge 
iten Leipzig, ReiBBner, 1881, 
;, atr. XVII i 318, z portretem 
l 5 marek. 
3LEWI0KI Jan ks. 3. J. 
- domu zakonnego oo. Jezuitów 

Barbary w Krakowie od r. 1579 ;dn r. 1599 włącznie, wydanie Akade- 
imii umiejętności w Krakowie z ręko- 
'pisu Stefana Huczko weki ego, kosztem 
>fundnszn sw. p. Norberta Bredkrajcza 
;(z przedmową dr. J. Szujskiego. — 
: Scriptores rerum Polnnicamm , tomns 
i VII). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, 
| w 8ce, str. VIII i 273. 

Wlnok pisnej małoruskich, iły dumy, 
dumki, chory, tańci, 8 pry bawieniem 
pianej we silnych dla spiwolubywych 
ruskich łyo. Peremysl, nakł, i typom 
A Zupny ka, 1881, w 16ce, str. 186 
i 6 ni. 30 cnt. 

Na okładce kolorowej dragi tytuł: Dn- 
: my, dumki, kofoniyjki, chory, tańci. 
: WODZICKI Eailmlen te. Dwagiospra. 
wach krajowych (Odbitka z Czasn). 
Kraków, druk. Czasu, 1881, w 8ce 
malej, str. 37. 

WOJCIECHOWSKI Ttdnn dr. .0 życiu 
i pismach Wincentego z Kielc (Odbitka 
z tomu IV Pamiętnika Wydziału filo- 
.log. i histor -filoz. Akademii umiej.). 
. : Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 4ce 
: większej, str. 9. 

ZALESKI Bond. Basne, pfeloźil Ru- 
dolf Pokorny (Poesie sv6tova, sbfrka 
j b&snick^ch apisuv jinojszyćnyeh , sv. 
[XXI'. Prana, dr. Gregr & F. Dattel, 
[1881, w 8ce malej, str. 206 i 2 ni. 
|l złr. 20 cnt. 

ZABEKBA. Historya powszechna dla 
j młodego wiekn, opowiedziana według 
! najnowszych źródeł przez Zarembę , 
',■ tom I : Egipt i państwo asyryjsko - ba- 
bilońskie. Warszawa, nakł. Wieczorów 
^rodzinnych, druk Ziemkiewicza i Noa- 
Jkowśkiego, 1881, w 16ce, str. 1 ni. i 
[148. 40 kop. 

ŹELEWEEI A. dr. Nanka o wyzna- 
cznikach z zastosowaniami, wyłożona 
J w sposób przystępny dla uczniów Uni- 
wersytetów, szkół politechnicznych i 
innych zakładów wyższych, wydanie 
■drugie. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
!; Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
<W. Korneckiego, 1881, w 8ce, str. 
X, 1 ul. i 191. 1 złr. 60 cnt. 1*0 Przewodnik bibliograficzny. 
Ktoby miał do odstąpienia: „dALERYE MNICHOWSKIE, zbiór rycin na stali, 
text K. Pathie, Warszawa, nakład H Natansona, 1856, tom pierwMy", zechce się- 
zgłosić pod adresem: 

Xawery Krasicki 

(1—8) gubernia wołyńska przez Horochów 

w Chołoniowie. W tych dniach opuści pras; 
JÓZBFA CZECHA 

Kalendarz krakowski na rok 188%: 

rok wydawnictwa pięćdziesiąty pierwszy. — Cena exemplarza 50 centów. 
Zamawiający w kasie Zarządu drukarni „Czasu" otrzymają takowy franco za 

nadesłaniem należytości. ■■ 

Również tymi dniami wyjdzie: 

Kalendarz ścienny na i*ok 1883, 

wydawany przez drukarnia „Czasu" od lat 28. — Cena exemplarza 25 centów. mmm **' mmmm HijUoYj czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesyłką 
3 rB.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt, z przes. 4 złr. ; we Lwowie 3 złr. 
00 cnt, z przes. 4 złr. 40 cnt; w Poznaniu z przes. 2 1 /, talara. 

Treść nrów 847—851 z 22 września — 20 października 1881: Ład boży, 
przez Sahi-Beja (847—851); Gore, Z łąk i pól, wiersze M. Konopnickiej (847- r 
848); Tłómacze poetów polskich na język niemiecki, I. Ludwik Kurtzman, prze* 
A Pługa (847); Komety, przez prof. K. Jurkiewicza (847—849); O sposobach wy- 
woływania zjawisk hypnotycznych , praez Bourneville'a i P. Regnarda (847) ; Towa- 
rzystwo pedagogiczne w Galicyi i XV walne zgromadzenie jego w Krakowie (847); 
Wojciech Łoźyński (848); Wystawa sztuki i starożytności w zastosowaniu do prze- 
mysłu, przez F. K. Martynowskiego (848— 851); O płaconym przez Polskę denarze: 
Św. Piotra kilka nowych wiadomości źródłowych, przez T. Wierzbowskiego (848); 
Jeszcze o nagrobku Czechowicza (848); Wyścigi w Pławnie, przez p. (848) i, 
W Szwajcaryi, przez p. (848) ; Z poezyi czeskiej: Myśl z Jarosława Vrchliokieffo, 
przez Br. Grabowskiego (849); Z pism Halka: Wśród natury, przez Z. B. (849); 
Z notatek wędrowca, przez M. Dubieckiego (849—851); Wystawa ogrodnicza w Do- 
linie szwajcarskiej w Warszawie (849, 850); Kongres literacki (849); Dzikie konie, 
przez p. (849); Jeremiasz Falck, przez .Józefa Łoskiego (849); Uroczystość w Dre- 
źnie na cześć 251etniego istnienia stowarzyszenia „Kunstgenossenscnaft tt artystów 
niemieckich, przez A. Lessera (850, 851); Szarka i Stirad (850); Z dni kongreso- 
wych w Wiedniu (850, 851); Franciszek Dingelstcdt. przez T. J. Choińskiego (850); 
Sw. p. prof. dr. Wisłocki, przez prof. dra Łuczkiewicza (851); Wykusze staromiej- 
skie w Warszawie, przez C. Biernackiego (851); Najnowsze odkrycia nafty w (H- 
licyi (851); Listy J. I. Kraszewskiego (847): Listy z Serajewa, przez S. M. (847); 
Korespondencya z pod Wawelu, przez Protazego (848) ; Kronika paryska, przez Ne- 
kandę (850); Przegląd polityczny; Przegląd literacki, przez M. K. i Al. Kraushara*, 
Przegląd teatralny, przez K. Kaszowskiego; Przegląd artystyczny, przez H. Stm 
vego; Wiadomości bieżące z pola literatury, nauki i sztuki; Pokłosie, przez Qih 
Dodatek: Najtrwalsza z' miłości, przez autorkę Odkupionej przez miłość, przetak^ 
z angielskiego T. P. ; Niedobrana para, powieść tłómączona z angielskiego przez fi. Gj Kraków, 1 listopada 1881. 181 


KI P ANDRUSZKIEWICZ z GOBLIC daniel »ię ośrotela, « 

Iż drukuje swe dzieło: dzieci przyjaciela, 4R 
„Latarnią dydaktyczną*. Że zad niebogaty, 

Więc zaprasza uprzejmie wszystkich do przedpłaty. 

^; Kto wić, że uczyć dzieci, to niełatwa sztuka, N 

H Niech dwoma guldenami wnet do mnie zapuka, j£ 

<J Bo od Nowego roku rozsyłka się. zacznie, £j 

•^ A potom księgarze podniosą cenę znacznie. o 

£j Nasamprzód oznajmiam pedagogom z rzemiosła, jjjj 
H Że „Latarnia" to praca moja domorosła, 
M Iż ją podjąłem dla tych, co w ich Rzkole krucho. 

Co więcćj, lecz to tylko niektórym na ucho: 

Prędzćj byłbym napisał romans sześćtomowy, 

o Niźli moje „Latarnią" dla ich ciemnej głowy, — t* 

** Spodziewam się, że ta ioh wszechstronnie oświeci, 

fą Czego, kiedy, jak uczyć chłopskie, pańskie dzieci. +0 

g Bo tak pod względem formy, jak pod względem treści, ** 

pi Każdy szczegół nauki w „Latarni" się mieści, ^j 

N A wykład popularny, zrozumiały, prosty, & 

vl Ponad wszelkie przepuści pokładzione mosty. *** 

pj Słowem, z moją „Latarnią" nieznane przeszkody, JT 

I Pi I każdy nauczyciel, czy stary, czy młody, ^ 

' <! Nawet diak, organista, jeżeli nie głnpi, H 

N Potrafi dobrze uczyć, gdy „Latarnią" kupi. 

A skoro już „Latarnia" rozprasza ciemności, . ^ 
* Więc także opowiada Księdzu Jego Mości: 

Czy najważniejszy przedmiot z pośród innych wiela N 

N Metodycznie substytut dziateczkom udziela? ► 

^J Rady szkolne miejscowe niechby tćż raz przecie *d 

^ Ujrzały, jak gdzieindziej ur*zą dzieci w świecie! *Sj 

p, Ale trzeba „Latarni" i najlepszych chęci, ©a 

^ Inaczćj darmojadek zawsze się wykręci. N 1*1 T .0/>7. tnmni doli&i 1009/190 T ułarnio 11 oio T»¥»9ir*la V *^* Lecz komuż dalej jeszcze „Latarnia" się przyda? Guwernerom po dworach jak Talmud dla Żyda. +-* 

p* Czworo dzieci z różnych klas uczyć, to zagadka, H 

Lecz przy świetle „Latarni" pójdzie jakby z płatka. y 

A „Latarnia" ma na wszystko swoje argumenta. o 

pa Niech zatem i WPan Dziedzic wciąż o tćm pamięta , „ 

m Ze skoro „konia tuczy tylko pańskie oko", &j 

85 To powinien zaglądać w „Latarnią" głęboko. N 

^ „Latarnia" tćm każdemu, czćm sufler w teatrze, |j* 

es A wrażeń z nićj nabytych nawet czas nie zatrze; ^ 

2 Praca to nie tandetna, nie zaczęta wezyra: U«« 

^ Dwudziestoośmioletnia siwego autora. ► 

<« Da Bóg, że ona krzywe powypraszcza drogi, *j| 

N Że przejrzy przy jej świetle i kmiotek ubogi, • 

Choć pewna, jak to bywa, znajdą się i tacy, 

^ Którzy się nie poznają na mćj żmudnej pracy. ^ 

§ Gorlice, 14 października 1881. ROMAN ANDRUS1K1EW1CZ. Ę 182 Przewodnik bibliograficzny. 

CZASOPISMO techniczne, organ Towarzystwa technic* 

nego kr kowskiego, wychodzi Igo każdego miesiąca w Krakowie, pod 
redakcyą prof. Wład. Rozwadowskiego. 

MF* Prenumerata roczna : 4 złr. = 4 ruble = 8 marek ; kwartalna 1 złr. - ' 
1 rubel = 2 marki. — Biuro redakcyi i adrainistracyi : Muzeum techniczno-* 
przemysłowe w Krakowie. CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego Ą 

organ tegoż Towarzystwa i gremium aptókarzy Galicyi wschodnićj, wy- 
chodzi już rok 10 we Lwowie 1 i 15 każdego miesiąca jak najregu- 
larnićj, w objętości 1 — 1% arkusza druku, przyjmując wszelkie ogło- 
szenia po cenach nader umiarkowanych. 

Przedpłata wynosi: dla członków Towarz. rocznie złr. 4*30, pobocznie złr.] 
2*20; dla nieczłonkow w państwie raknskiem rocznie złr. 6*30, półrocznie złr. 320 j 
w Warszawie rocznie rbs. 4 kop. 50; w Król. polskiein i carstwie rosyjskiem rocznic 
rbs. 5 kop. 20; w Niemczech marek 12; w Belgii, Francyi i Szwajcaryi franków 15,] 

Redaktor części umiejętnój : dr. Miecz. Dunin Wąsowicz , docent Uniwersytetu 
Wszelkie korespondencye uprasza się adresować wprost do redakfora: Lwów, ulic*] 
Sobieskiego 30. ■ * i 

Administracya we Lwowie w aptóce p. A. Mussila, ul. Żółkiewska. — WWm-| 
szawie główny skład u Gebethnera i Wolffa. 

W administracji są jeszcze do nabycia wyszło roczniki „Czasopisma", od $ 
począwszy, po 4 złr. 20 cnt. Pod redakcyą. prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo^ 

HOfeMOfej organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernik* 

Prenumerata wynosi : we Lwowie rocznie 5 złr. , półrocznie 2 złr. 50 ci 
w całej Austryi z przesyłką pocztową, 6 złr., półrocznie 3 złr. ; w całych Niemcz 
z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z pi 
8yłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków. 

PJPJF* Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i 
nicznych. 

oZJKOIj Aj tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogie 

nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatoi 
Cena roczna: w państwie austryackićm' 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 39-43 z 24 września — 22 października 1881: Kilka słowo 
matach do wypracowań piśmiennych w języku ojczystym w szkołach naszych 
dnich, przez F. Próchnickiego (39 — 43); Rady praktyczne dla nauczycieli po 
tkujących. przez J. N. Wasunira (39 — 42); Szkoły w Indyach i administracya tyc 
przez M. Lenartowicza (39); Notatki z wycieczki na Czarnohorę, przez J. Bfkc 
skiego (40 — 42); Sprawa internatu dla uczniów seminaryum nauczycielskiego (4 
Echa rozpraw sejmowych (43) ; Mowa posła Z. Sawczyńskiego, miana w sejmie <L 
października w sprawie internatu (43) ; Sprawy Towarzystwa pedagogicznego; In« 

o 

llrlilTJDiJlŁ ^'BlTiM) RUX04HT"B E% KOJOMHH Iltf) 14 4Hefl, I34tf 

n pe4aKTop , L Hcn4opi TpeMómiKift. IIpe4njaTa Ha ui.iu8 pónt 2 3ip. 50 
Czasopismo illustrowane beletrestyczno - naukowe dla dzieci. Wyszło już 12 Kraków, 1 listopada 1881. 183 

iwnictwa Przewodnika krajowego 

Apostolstwa Serca Jezusowego: 

Intencya miesięczna ITT. Ksiąiki i broszury 

osłaniec A post Serca Jez. w popularny sposób napisane: Poboine 

rosznr objętości 32 str. in 16°, książki dla uriernyćh kałdtffo stanu. 

ami. Po 2 en t. - 4 fen., roczniki Uwagi chrzeftciańskie na każdy 

i 1880 po 30 cnt. - 60 fen. dzień miesiąca, przez k». Bonchorirsa T. J , 

_..,.., _ . 96str. inl6°. 10 cnt. =20 fen., opr.wpłó- 

Książki i broszurki , ^ 20 cnt. ^ 40 fen. 

st£ AposK 1 czci Serca Jez. Miesiąc mai ku czci Najśw. Maryi 

k modlitw dla członków Apo- Pannv, 160 str. in 16°. Opr. w płótno z 3 

rca Jezusowego, 176 str. in 16°, obrazkami 30 cnt. = 60 fen. 

kami, osobne exemp1arze dla Czytania Bractwa miłosierdzia na 

, osobne dla kobiet. 20 cnt. ^ każda niedzielę roku z dodatkiem kazań 

o miłosierdziu,' przez ks. Piotra Skargę 

krzyżowa z obrazami stacvi, T. J., 282 str. in 16° z wizerunkiem autora. 

*. Leonarda da Porto Maurizio. Opr. 40 cnt. — 80 fen. 

fer\. Rozważ to dobrze, 168 str. in 16°. Opr. 

1 e modlitwy członków A po- 25 cnt. — 50 fen. , brosz. 20 cnt. = 40 fen. 
»rca Jezusowngo. 3 cnt. 6 fen. Sto uwag, przez ks. biskupa Dawida 
owenny do Naiśw. Serca P. Piechowskiego . wydanie nowe, 158 str. 
)bne exemplarze dla męszczyzn, in 16°. Opr. 25 cnt. = 50 fen. , brosz. 

kobiet. 5 cnt. = 10 fen. 20 cnt. = 40 fen. 

cczerwicc, poświęcony Sercu Namowa do wstrzemięźliwości 

: przykładami dla ludu polskie- od wódki , przez ks H. Jackowskiego T. 

js. Waleryana Mrowińskiego T. J., wydanie poprawne, 148 str. in 16°. Opr. 

o 168 str. in 16°. Opr. w płótno 20 f»nt. = 40 fen., brosz 15 cnt. = 30 fen. 

t = 60 fen. Żywoty Świętych starego i nowego 

3 czerwiec, poświęcony Sercu zakonu, przez ks. Piotra Skargę T. J., 

przez o. S. Franco T. J. , tłó- w 12 tomikach odpowiednio do 12 miesie- 

; włoskiesro, książeczka o 188 cy, dotąd wyszło tomików pięć, każdy 

Opr. w płótno 50 cnt. = 1 marka: opr. w płótno ang. z kilkoma obrazkami, 

do Najśw. Serca P. Jezusa i Nie- Po 40 cnt. = 80 fen. 

► Serca Maryi z dodatkiem o Nie- . 

Sercu Maryi P. i pieśni do N. TV. Inne druki. 

•amie Floryańskiej w Krakowie, Krótka nauka o rozmyślaniu i ra- 

[6°. 10 cnt. = 20 fen., z nutami chunkn sumienia. 128 str. i n 16°. 20 cnt. = 

itów 50 cnt. = 1 marka. 40 fen. 

ec żywy Apostolstwa, wydany Upominek dla młodzieży chrześciań- 
im papierze : dla mężów na nie- skiej, przez ks. Józefa Hołubowicza T. J., 
i matek na czerwonym, dla mło- wydanie nowe, 452 str. in 24°. Opr. wpłó- 
la zielonym, dla panien na bia- tno ze złoconymi brzegami 60 cnt. — 1 mar- 
ze. 12 cnt. — 24 fen. ka 20 fen. 

v p i 8 o w a do Apostolstwa i do Odpusty, które Jego Świątobliwość 
» Arcybractwa Serca P. Jezusa, Ojciec św. dozwala wiernym. 2 cnt. — 4 fen. 
16°. 2 cnt. 4 fen. Modlitwy odpustowe, 12 str. in 16°, 
opisowa do Komunii, 16 str. z obrazkami. 2 cnt. = 4 fen. 
cnt. — 4 fen. rachunku sumienia według mę- 
ki intencyi osobistysh. 100 tody św. Ignacego. 1 cnt. = 2 fen., 100 
= 40 fen. exempl. 50 cnt. = 1 marka, 
dnik Apostolstwa modli- Krzyżyk misyjny. 2 cnt* = 4 fen., 
. in 16°. 12 cnt. — 24 fen. 100 exemp1. 1 złr. = 2 marki, 
nauka o Apostolstwie Serca Karty wpisowe do Bractw. 2 cnt. = 
10 cnt. = 20 fen. 4 fen., 100 exempl. i złr. = 2 marki. 

.1 

* Adres Wydawnictwa : Do Przewodnika krajowego Apostolstwa 
usowego w Krakowie, ul. Kopernika 34. W, Pttt*o4nij( bibliegntfczflj. Nowsze wydawnictwa księgarni 

GEBETHNERA i WOLFFA w WARSZAWIE . 

ANCZYC Wł. L. ABC, pierwsza nauka dla dzieci, wyd. 3cie. Karton. 45 kop. 

— Księga sławnie jszych odkryć geograficznych, dła dorastającej młodzieży, wyd. 
3cie. Karton. 1 rs. 20 kop., w ozd. oprawie 1 rs. 70 kop. 

— Przypadki Robinzoria Kruzoe, podług najnowazyck źródeł- opracowane , wyd. 
3cie z 10 ryc. i ltczu. drzew, w texcie. Karton. 1 rs. 20 kop., w ozd. oprawie 
1 rs. 50 kop. 

BAIN Al. Nauka wychowania, przekład z angielskiego, pomnożony rozdziałem 

wykładzie języka polskiego. 2 rs. 25 kop. J 

BOBRZYŃSKI Michał. Dzieje Polski w zarysie, wyd. 2gie znacznie powiększone^ . 
w 2ch toniach, z 2nia mapami, przedstawiającymi Polskę w r. 1492 i lllh. 4 rs. ' 

CHĘCIŃSKI Jan. Rpbinzon szwajcarski, podług J. Stahla, z 12ma rycinami, wyd. | 
2gie. Karton. 1 rs. 50 kop., w ozd. oprawie 2 rs. 

CHODŹKO Ignac v. Pamiętniki kwestarza, wyd. ozdobne z 12ma fotodrukami ry- 
sunku AndrioUego, w " wytwornej oprawie. 15 rs. 

DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej, według najnowszych źrófctj 
opowiedziany, wyd. nowe, rozwinięte i uzupełnione spisem chronoh i wyk*- J 
zem książąt z plemienia Piastów i Gedyminów. 75 kop., karton. 90 kop, ] 
w ozd. oprawie 1 rs. 25 kop. I 

JEŻ Teodor Tomasz. Wnuk chorążego, powieść w 2ch tomach (Historyi o pra- 
pra-dziadku i pra-pra-wnuku część czwarta). 2 rs. j 

KANTĘCKI Klemens. Sumy neapolitańskie, opowiadanie historyczne, lrs. 80 kog. .;j 

KONOPNICKA Mary a. Poezye. 1 rs. 50 kop., w ozd. oprawie 2 rs. 

KRAKÓW Paulina. Niespodzianka, zbiór powiastek dla pilnych dzieci, wyd. 7o#» 
z 4ma obrazkami. Karton. 75 kod., w ozd. oprawie 1 rs. 20 kop. 

— Pamiętniki młodej sieroty, wyd. 4te z 4ma rycinami. Karton. 90 kop., w oiŁ 
oprawie 1 rs. 40 kop. 

KRASZEWSKI Kajetan. Od szkolnej ławy, opowiadanie z lat 1793 — 1813. 

1 rs. 50 kóp. 

LUBOWSKI Edward. Cichy Janek i głośny Franek, powieść w 2ch tomach.' 
1 rs. 80 kop. 

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz. 60 kop., w ozd. oprawie 1 rs, 

PORTIUS K. J. S. Przewodnik gry szachowej, z tttego niem. wydaaja przełożył 
St. Tomaszewski. 1 rs. 

ROHLWES J. M. Praktyczny poradnik dla gospodarzy czyli nauka chowu, utrej*'] 
mania, żywienia, poznawania i leczenia chorób koni, bydła, owiec, świń, Wś : 
i psów, tłóm. podług 21go niem. wydania. W oprawie 1 rs. 20 kop. 

SCHMID ks. kanonik. Dziewięćdziesiąt powiastek dla dzieci, tłómaczył J. Cfcjtf 
emski, z 8ma rycinami, wyd. 3cie. Karton. 90 kop. 

SĘREJDYŃ&KI Wł. dr. i DZIEDUSZYCKA Anastazy a hr. Wypisy, prz; 

i wzory form prozy i poezyi polskiej , książka do czy.tan.ia dla uźytktt &$,, 
dnich zakładów naukowych żeńskich. 1 rs. 80 kop. . .jj 

SPIRYDION. Kodex światowy czyli znajomość życia we wszelakich stesutkmj 
b ludźmi, na podstawie dzieł pani d'Alq. 60 kop., w ozd. oprawię 1 rs. 

TISSANDIER G- as ton. Męczennicy w imię nauki, dzieło ozdobione 34ma drzewo* 
rytami podług rysunków Kamilla Gilberta , przekład z franc. 2 rs. , w oAj 
oprawie 2 rs. 60 kop. 

ZALESKA Julia. Wieczory czwartkowe, opowiadanie o cudach przyrodyj 
komitszych odkryciach naukowych, dla młodego wieku, wyd. Scię> 
1 rs. 35 kop., w ozd. oprawie 1 rs. 80 kop. 

— Światek Zosi, rozmowy małej dziewczynki % ciocia, dla grzecznych dftM^.* 
z 12ma rycinami. Karton. 1 rs., w ozd. oprawie 1 rs. 50 kop. Kraków, 1 listopada 1881. 185 wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, Isze piętro 

ma na składzie następujące dzieła: ADLER-S1ERADZKI. Nauczyciel wobec 
eh wypadków chorobowych u dzieci, 
w, 1877. 24 cnt. 
BARANOWSKI Boi. J. I. Kraszewski, 
o życie i zasługi, książka pamiątkowa, 
portretem Jubilata. Lwów, 1879. 40 cnt. 
BENONI K. dr. Atlas geograficzny za- 
Nosowany do ćwiczeń kartograficznych, 
nęść I. Galicya. Lwów, 1873. 50 cnt. 
■— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartogra- 
lesnych, część I. Galicya, 5te wydanie. 
Mrów, 1881. 10 cnt. 

'— O nauce geografii na podstawie kar- 
tografii. Lwów, 1873. 20 cnt. 

BENONI i TATOM1R. Krótki rys geo- 
grafii. Lwów, 1881. 56 cnt. 

Biblioteka dla młodzieży (r. 1881): 

— Tomik I. (Bełza, Dzieci i ptaszki) 36 
p&t, w oprawie na premia 42 cnt. 

— Tomik II. (Starkel, Gawędy dziadunia, 
powiadania o najciekawszych wynalaz- 
W, odkryciach etc. I, II, 111, Pismo, pa- 
Wer, druk) 48 cnt., w oprawie na premia 
54 cnt 

— Tomik III. (Onyszkiewicz , Pieśń o 
ttkole) 36 cnt., w oprawie na premia 42 cnt. 

— Tomik IV. (Waligórski, Ręka Opatrz- 
ci) 24 cnt. , w oprawie na premia 30 cnt. 

Biblioteka dla uczniów szkół 
rzemysłowy eh: 

— Tom I. Książka polska do czytania. 
■wów, 1880. 64 cnt. 

^- Tom 11. Podręcznik do nauki języka 
lemieckiego. Lwów, 1880. 32 cnt. " 

-- Tom III. Nauka rachunków dla prze- 
to wcó w. Lwów, 1880. 80 cnt. 

CZUBSKI. Śpiewnik szkolny, część I, 
ochronek i I klasy. Lwów, 1880. 40 cnt. 
,— Część II, dla II i III klasy. Lwów, 
1881. 60 cnt 

GRZYWINSKA. Nauka robót ręcznych 
kobiecych, podręcznik do użytku semina- 
Ww oraz szkół wydziałowych i ludowych 
Pospolitych (128 fig na 2 tabl. litogr.). 
«wów, 1880. 1 złr. 

Jakby uczyć można języka nie- 
mieckiego (dra Eug. Janoty). Lwów, 
376. 80 cnt. 

JOZEFCZYK A n d r z e j. Geometrya dla 
skół ludowych pospolitych, 2gie wyda- 
ie. Lwów, 1879. 50 cnt. 
- Ta sama w tłómaczeniu ruskićm. Lwów, 
77. 60 cnt. — Listy pedagogiczne , wydanie 2gie. 
Lwów, 1880. 60 cnt. 

KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szko- 
le ludowej pospolitej, z 68 rycinami. Lwów, 

1878. 80 cnt. 

ŁOMNICKI. Mineralogia i geologia dla 
wyższych klas szkół średnich. Lwów, 1878. 
1 złr. 20 cnt. 

MADEJSKI Edward. Gimnastyka 
w szkołach ludowych, instrukcja dla na- 
uczycieli (z 8 tablicami litogr.). Lwów: 

1879. 60 cnt. 

PROCH MCK1 F. Ćwiczenia łacińskie 
na klasę VII i VIII. 1 złr. 20 dnt. - 

RÓHRING. Sadownictwo (z 50 Hliretr. 
w texcie i tablicę litogr.). Lwów, 1881, 
60 cnt. • • 

SAMOLEWICZ Zyg. dr. Gramatyka ję- 
zyka łacińskiego, wydanie 3cie. Lwów, 
1881. 2 złr. 

— Przykłady do tłóinaczenia z języka 
łacińskiego na polski i z polskiego na ła- 
ciński, cześć I , na pierwsze, klasę, wyda- 
nie 2gie. Lwów, 1880. 80 cnt 

— Przykłady do tłómaczenia z języka 
łacińskiego na polski i z polskiego na ła- 
ciński, dla Ilgiej klasy gimnaz., wydanie 
2gie. Lwów, 1881. 80 cnt. 

SAWCZYNSKI Zyg. Benjamin Fran- 
klin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów, 
1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkol- 
nych przez Wys. Radę szkolna krajowa). 
80 cnt 

— Ks. Felix Dupanloup. Lwów, 1879. 
60 cnt. 

SELINGEROWA Julia. Ziemie polskie, 
lekcye geografii w połączeniu z etnografię. 
Lwów, 1876. Cena zniżona 30 cnt. 

TRZASKOWSKI B. Ćwiczenia łacińskie 
na V i VI klasę szkół gimnaz., wydanie 
2gie. Tarnów, 1879. 1 złr. 

WAPPLER Nauka wiary katolickiej, 
przekład z niemieck. ks. Jędrzeja Świster- 
skiego. Lwów, 1875. Cena zniżona 80 cnt. 

ŻULIŃSKI Józef dr. O znaczeniu astro- 
nomii w wychowaniu i jej nauczaniu. Lwów, 
1874. Cena zniżona 60 cnt 

— Rachunki miarami i liczbami dziesięt- 
nymi. Lwów, 1&77. 70 cnt. 

Roczniki „Szkoły 4 * z roku 1873, 
1874, 1876, 1877 i 1878 po 2 złr., % r. 1880 
po 4 złr, Przewodnik uiniwgrsfiozny. KATALOG 
ważBlgjszrcb czasopism polsHch i nieltórrcb obcych na r. 1 

na które prenumeratę przyjmuje księgarnia 

O- Gebethnera i MpółUi Z przesyłką 

■ calćui państw i 

austryackićm Tytuł pisma Ateaeuin 

Biblioteka naje. utworów . . . . 

, warszawska 

BieBiada literaeka 

, „ z dodatkiem . 
Bluszcz ..... 

„ z dod. mód. kolorów. . . 

Echo muzyczne 

Gazeta lekarska 

Gospodyni wieJBka 

Kłosy 

, z Bibl. naje. utworów . . . 

Kronika rodzinna 

Kuryer świąteczny ........ 

Medycyna 

Mucha . 

Ogrodnik 

Prawda 

Przegląd katolicki 

„ lekarski 

„ lwowski 

„ polaki 

, techniczny 

„ tygodniowy 

Przewodnik, bibl i ograli czny .... 
„ naukowy i literacki . 

Przyjaciel dzieci 

Romans i powieść 

Towarzysz pilnych dzieci . . 
Tygodnik iflustrowany 

„ mód 

„ powszechny 

, rolniczy ...... 

„ romansów i powieści . . 

„ „ z Bibl. naje. utw. 

Wędrowiec 

„ z dodatkiem 

Wieczory rodzinne m 


_ 


4 
1 


;>n 


» 
4 


Sfll 
j.ii 


tt 


'■HI 


fi 
4 


Ifl 


f> 
fi 
fi 


«i 


10 


m 


fi 
A 


Ml 


a 
4 


iii złr. et. zir, et. /Ir rt. Kralów, 1 listopada 1881. 18? Dzieła w drodze prenumeraty wydawane: 

cyklopedya kościelna, pod redakcja ke. M. Nowodworskiego. Ceni tomu 
3 ałr. (do listop. 1881 wyszło Łomów U, A— U). 

cyklopedya wy chown wcza, pod redakcya, J. T. Lubomirskiego, E. Stawi- 
skiego, S. Przy stański ego i J. K. Plebańskiego, wychodzi w pięcio-arkuazo- 
wycb zeszytach co sześć tygodni. Cena zeszytu 60 centów (do listop. 1881 
wyatlo zeszytów 11, A — B). ratur słowiańskich znacznie pomnożona przez Bron. Zawadzkiego. Całość wyj- 
dzie w 2ch dużych tomach czyli 6ciu zeszytach. Przedpłata Da całość 7 złr. 
(do liatop. 1881 wyszedł zesz. 1 i 2). 

oieńskiego Lucyana Dzielą, wydanie w 10 tomach. Cena toma 1 złr. 
50 cnt., z przesyłka pocztowa 1 złr. 75 cnt. (do listop. 1881 wyszło tomów 7). 

v nik geograficzny Królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, 
wychodzi co miesiąc w pięci o arkuszowych zeszytach. Cena zeszytu 1 złr. 
5 cnt, dla prenaraeratorów'Tyg. poważ, i Wędrowca 80 cnt. (do listop. 1881 
wyszło zesz. 23, A— G). 

Cennik niektórych czasopism niemieckich; Bazar kwaitaltiie 

Bcohachter der Iłerreuuiodeu „ 

Buch fot Alle półrocznie 

■ i -. - :i. der Zeit „ 

Fraurnzeitung ; ■■ 

— z rycinami kolor „ 

i; .ii. ii ■■ „ 

M. i/ I. : i.. - /■ ni. ni. i. fiir kloinn K '- ■ . . rocznie 

JngendBliitter 

Rinderlauhe 

Mi.-..-- -> li kwartalnie 

Rou i'ili.l ■■■>-• ■ -. ii ii- che 

Ueber Ijind und ileer , 

/. i: i i . hh -init 

— fUr kleine Leute . . pobocznie Wykaz niektórych czasopism francuskich: 

)i de la jeunesse. — Le Correepondant. — LElegant, jouniul des tail- 
fearB. — Illustmtioii. — Journal des dames et des demoiaelles. — Journal 
*des demoisellea. — Journal de la jeunesse. — Magaain pittoreaąue. — Maga- 
lin d'edncatioi] et de recreation. — Mnde artiatiąne. — Modo illuatree. — Mo- 
nniverselle. — Modes ftuncsises. — Monde illuatić. — Moniteur de la 
Bodę. — i\ iisćii dr* tkniilles. — Poupće modele. — Kevue c<i'itiqne d'histoire 
et de littćrature. — Revue des deiut morides. — Revue phiiosophiąue. — Revue 
£o!itique et litteraire. — Revue aeieutifique. — Saison. Journal illustrć des da- 
Ifces. — Semaiue dea fnniillea. — Le Tnur dii monde. — L'" ' 
Le Yoleur. » Kra- 


napro- 


kowie 


M ii|i-yl 


1 


-.a 


1 


Sil 


1 


Ml 


1 


Tu 


-' 


Rfi 


'A 


<M 
fiO 


V 


Iri 


I 150 


1 


Wl 


~> ."). r > 


•» 


'NI 


1 10 


1 


70 


l 1 '.») 


» 


:.« 


1 


HO 


■' 


iC, 


" 


■ii 


■> 


nu 
Tfi 


1 


(L, 


1 


li;. 


■' 
1 


'Pi-, 


•A 


Ilu 


■-'■ 


■;-. 


4 


441 


y 


Lt> 


~ 


— i Illustrć. — ■V Opriei irygicsegdlnlosycfc powyżej czasopism Kwiij^-oruin O. 
GEBETHNERA i Spółki w Krakowie przyjmuje taki* 
jrenumerats. na wszelkie inne czasopisma (b wyjątkiem codaiennyeli), wycoo&fact 
r kraju i la granica,. ie§ Przewodnik bibliograficzny. '1 V ***** -* -»--- * --"• - — ^— -— ItJ - / i A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego 

we LWOWIE 
poleca swoje wydawnictwa: 

BIBLIOTEKA WYBOROWYCH POWIEŚCI. 

Już opuściły prasę: BAŁUCKI Michał. Byle wyżej! po- 
wieść współczesna. 1 złr. 50 cnt. 

— Za winy niepopełnione, 2 tomy w je- 
dnym. 3 złr. 

BRZOZOWSKI Karol. Deli Petko, po- 
wieść osnuta na tle legendy bułgarskiej. 
1 złr. 

DZlERZKOWSKIiSABOWSKI. Chrzest 
Polski, powieść w 3ch tomach. 3 złr. 

DAUDET Alfons. Ten mały, powieść. 

1 złr. 50 cnt. 

— Królowie na wygnaniu, powieść, 2 
tomy. 3 złr. 

FARINA Salvatore. Ukryte skarby, 
powieść. 1 złr. 50 cnt. 

HUGO Wiktor. Nędznicy, wychodzą 
zeszytami. Zeszyt po 30 cnt. 

JEŻ T. T. Opowiadanie Stasia, po- 
wiastka. 1 złr. 

— Z" efeskich dni , powieść historyczna. 

2 tomy. *3 złr. KRASZEWSKI J. I. Krwawe znamię, 
powieść. 1 złr. 50 cnt. 

— Zadora, powieść. 1 złr. 50 cnt. 

— Żeliga, powieść w 2ch częściach. 2 złr. 
40 cnt. 

LAM Jan. Dziwne kary ery, 2 tomy. 3 złr. 

ORZESZKOWA. Z różnych sfer, seryaj 
nowa 2 złr. 

ROGOSZ Józef. Marzyciele, powieść j 
historyczna, 3 tomy. 3 złr. 

SABOWSKI Wł. Pozory, powieść w Stoki 
tomach 2 złr f 

TH AKERAY. Targowisko próżności, po-j 
wieść w 2ch tomach. 3 złr. 

VERNE Juliusz. Hektor Serradae, 
wieść w 2ch tomach. 3 złr. 

— Spadek 500-milionowy, powieść. 1 
50 cnt. 

WILKOŃSK A. Trucizna, powieść. 
ZOLA Emil. Kartka miłości, pf 
2 tomy. 3 złr. BIBLIOTEKA HISTORYCZNA. 

SZLOSSER F. K. Dzieje powszechne od ! HAGEN Karol. Dzieje najno najdawniejszych do najnowszych czasów, 
22 tomy. 55 złr. 

GRALEWSKI M. Kaukaz, wspomnienia 
z 12-Ietnićj niewoli. 2 złr. 50 cnt. 

PESCHEL O. Historya wielkich odkryć 
geograficznych w XIV i XV wieku. 2 złr. 
50 cnt. 

REPPEL R. Dzieje Polski, 2 tomy. 5 złr. 

Ostatnie lata dziejów powszechnych, 
1846—1881. 2 złr. 50 cnt. czasów, 1815—1818, 2 tomy (100 arl 
druku). 7 złr. 50 cnt. 

PÓLITZ. Historya Austryi. 60 cnt 

WERNICKI. Leonard Chodźko, ryi 
graficzny i naukowy. 2 złr. 

Pamiętniki powstańca z 1863 i 18641 
1 złr. 

Powstanie polskie w Syberyi w 18661 
40 cnt. MERUNOWICZ Teofil. Żydzi, studyum 
społeczne. 1 złr. 50 cnt. 

REVEILLE-PARIS. Starość, popularny 
wykład fizyologii, psychologii, medycyny 
i hygieny względnie do wieku starego. 
Cena zniżona 2 złr. 

BERGER d r. Przewodnik dla młodzieży 
dojrzałej, zbiór wiadomości o słabościach 
męskich (wenerycznych). 1 złr. — Difteritis-Angina. Kartonowane 70 
DARWIN K. Pochodzenie człro " 

i dobór płciowy, 3 tomy. Cena 

z 12 złr. na 6 złr. 
O sztuce: Malarstwo, rzeżl 

ktura, przez Rodakowskiego, 

i Zacharyewicza. 60 cnt. 
LABOULAY. Państwo i jego _ 

studyum prawno-państwowe* 1 iłr. Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WlsłockL 


Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod saraadem Ignacego Stdoła* im?- ■ . PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNI 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwar 
jako łóż czytających i kupujących ksi 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objetośt 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., zjprzesyłką 1 złr. 24 cni 
cni., z przesyłką 62 cnt; l / Ą rocznie 28 cnt., z przesyłką 34 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za kaidą J / łt ' 
50 cnt, za całą stronicę czyli 6 1 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać naleiy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do Księgarni Gebethnera i Bp. w Krako- 
wie, atbo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

IV. NOWE ICSIĄŹilKII. 12. 

Kraków, 1 grudnia 1881. 

Ateneum, pismo naukowe i literackie, > stopada 1881, w 4ce większej, str. 
pod redakcyą P. Chmielowskiego , ze- < 3 ni. i 1 ni. 

pyt listopadowy r. 1881. Warszawa, BEISEB Jan dr. Życiorys Mojżesza 
rdawca W. Spasowicz, druk. K. Ko- Beisera, dra medycyny, obywatela ho- 
ilcwskiego , w 8ce większej , str. ? norowego, radnego miasta Lwowa, skre- 

II — 388. < ólił brat jego z języka niemieckiego 

rfó: Artykuł 7 i dekrcta marcowe, i przełożył Marcin Sternal, nauczyciel 

• wczorajszej historyi kościoła i ispo-s szkól i udo wych. Lwów, nakł. autora, 

„ńatwa we Francyi, przez X. (str. 191— , , ^ o-,, 1QO / fQ . ; 

i; Podanie o Walterze z Tyńca, przez *"*• K - Wiera, 1881, w 8ce, str. 34 

Karłowicza* (str. 214—231); Pytanie,) i portret 50 cnt. 

i, przez J. Ebersa (c. d. , str. 235 — * Dochód ze sprzedaży przeznaczony na 

i; Ostatnie lata Witolda, przez dra A. < C{i \ dobroczynny 

»luu»kę (c.d., str. 250-286); Szkice s s _ Da8 Le ben und das Wirken 
aglii, przez Sewera (c. d., str. 287—? , ., , ~ %r . T , 

^.toty czeskie, przez dra Gablera (str. ^s Med. Dr. Moses Beiser. Lemberg, 

Ł6); Rozbiory i sprawodania: 1. 0. s Verfasser, Druck von K. Piller, 1881, 
raa J. R. Patkul, przez K. Kante-sw 8ce, str. 38 i portret. 50 cnt. 
rago i dra H. Hiarne, 2. Pieśni śpiewa- < „_ -..-... w xi * ft u 
7 nad Dniepru, przez P. Chmielowskie- \ BEŁZA Włady§ław. Matka, 12 obraz- 
, 3. S. Dicksteina Nauka geometry ijprzez \ ków z maleńkiego świata. Lwów, F. 

Baranieckiego (str. 347--362); Wraże- H. Richter, druk. ludowa, 1882, w 
literackie; Kronika miesięczna. 8ce ^ str 43# 50 cnt 

BAJBON. Don Żuan, pieśń piąta i BENECKE Berthold dr. prof. Fische, 
(ta. W haremie, pieśń siódma, ósma, > Fischerei und Fischzucht in Ost- und 

lewiąta i dziesiąta Caryca, przekład \ Westpreussen. Kónigsberg, Hartungsche 
ttora z Baworowa. Tarnopol, nakł. < Verlagsdruckerei , 1881, w 8ce więk- 

tmacza, druk. J. Pawłowskiego, 1881, sszej, str. 5 ni., 514 i 493 rycin w texcie. 
f 8ee, str. 2 ni., 176, XVIII i 1 ni. 12 marek. 

klTa nagrodę konkursową lub inny cel Biblioteka najcelniejszych utworów 
mł y toc zny. {literatury europejskiej pod kierunkiem 

' BABANIBCSI Adryan. Wyższy zakład sredakcy i Biosów, zeszyt październikowy 
Otokowy dla kobiet przy Muzeum tech- \ 1881. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- 
(ca no - przemy słowom krakowskiem ? wentala, w 8ce, str. 449 — 464, 273 — 
program wykładów). Kraków, 4 li- Ś 320, 129—160 i 257—320. 19Ó Przewodnik bibliograficzna Treść: Dzieje literatury powszechnej, 
tom I ark. 30; Uskoki, przez T, T. Jeża, 
ark. 18 — 20; Francya przed rewolucyą, 
przez H. Taine'a, ark. 9 i 10 ; Pieśń o Ni- 
belungach, w przekładzie A. J. S z ab rań - 
skiego, ark. 17 — 20. 

— warszawska, pismo poświęcone 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod 
redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt 
listopadowy r. 1881. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. J. Bergera, 

w 8ce, str. 161—320. 

Treść : Judyta, tragedy a w 5 aktach Fry- 
deryka Hebbfa, z oryginału niemieckiego 
przetłómaczył i z prozy na wiersz prze- 
robił Kazim. Raszewski (str. 161 — 196); 
Kozacy w Polesiu kijowskićm w drugiej 
połowie XVII stulecia, opowiadanie dra 
Antoniego J. (str. 197—211); Fundusze du- 
chowieństwa rz. katol. w Polsce, miano- 
wicie od 1795 — 1865 r. , przez AIexandra 
Bossakiewicża (str. 212—225) ; Nauka Ję- 
zyka polskiego w gimnazyach gali* yjskich 
(str. 226—247) ; Z dziedziny przyrodoznaw- 
stwa, przez T. Skomorowskiego (str. 248 — 
273); O projektowanej reformie admini- 
stracyjnej w Galicy i, przez K. Machczyń- 
skiego (str. 274 — 281) ; Piśmiennictwo kra- 
jowe i zagraniczne: 1. W. Bagehota Eco- 
nomic studies, przez J. B. Oczapowskiego, 
2. A. Pawińskiego Portugalia, przez R. 
B. , 3. H. Miildnera Z nad brzegu morza 
bałtyckiego, przez R. B. , 4. W. Kalinki 
Sejm czteroletni, przez J. K. Plebańskiego 
(str. 282—310); Wiadomości bieżące; Ne- 
krologia. 

BBANDOWSKA H. Współpracownik 
Warty dr. Karol Mecherzyński, przez 
H. B. (Odbitka z Warty). Poznań, 
w komisie i czcionkami W. Simona, 
1881, w 8ce, str. 19*i 1 ni, 

BBESKA Herman von. Untersuchungen 
liber die Nachrichten Helmolds vom 
Beginn seiner Wendenchronik bis zum 
Aussterben des liibischen Flirstenhau- 
ses, Inauguraldissertation zur Erlan- 
gung der philos. Doktorwtirde an der 
Unhrersitat Góttingen (Separatabdruck 
aus der Zeitschrift des Vereins fUr 
Ltlbeckische Geschichte und Alterthums- 
kunde). Liibeck, Druck von H. G. 
Rahtgens, 1881, w 8ce, str. 67 i 1 ni. 

BTOIŁOWICZ A. prof. Wstupitieluaja 
lekcy a, ezitannaja w impieratorskom 
warszawskom Uniwiersitietie 10 sien- tiabria 1881 g. Ruś żurnał, Moskwa, 
1881, w 4ce, nr. 47 str. 14—17. 

BUDZYNOWSZI Tytus. Słowniczek prze- 
mysłowy, zawierający krótkie objaH 
nicnia naj pospolici ej w przemyśle h- 
żywanych wyrazów, ułożył kie- 
rownik II szkoły wzorowej przy c. k. j 
seminaryum naucz, męskićm we Lwowie.;^ 
Lwów, nakł. autora, druk. im. Szew- 
czenki, 1879, w 8ce małej, str. 140. 
40 cnt. 

BYKOWSEI Piotr Jaza. Faktor het- 
mański, powieść zeszłowieczna War- 
8zawa / nakł. Gebethnera i Wolffa, bez 
wyraz, drukarni, 1881, w 8ce, str. 1 
ni. i 164. 90 kop. 

CHOCISZEWSKI J. Pamiątka z Turska, 
zawierająca historyą cudownego obraza 
Matki boskiej turskiej, krótkie żywoty! 
św. Michała, św. Katarzyny i św. Bir- f 
bary, pieśń o N. M ryi Pannie i cztery 1 

modlitwy, zebrał i wydał Poznana 

nakł. J. Chociszewskiego, czcionkai 
H. Schmaedickiego , 1881, w 8ce mi- 
łój, str. 16. 10 fenig. 

CHOBOSZEWSEI Wincenty ini. Osusze- 
nie biot poleskich (Odbitka z Pamię- 
tnika fizyograficznego 1881 r.). Wal*] 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881,' 
w 4ce, str. 5 i tablica litogr. in fol 

— Poszukiwania geologiczne, do-J 
konane w ostatnich latach na Polesilfc 
[ Odbitka z Pamiętnika fizyogr. 1881 r.Jfl 
Tamże, w 4ce, str. 18. 

— Wyniki z doświadczeń meteoro- 
logicznych dokonanych w ciągu osi 
nich lat pięcin w Pińsku, 1876 — U 
włącznie, ze sprawozdań obserwato- 
ryum meteorologicznego w Pińsku, 
dzonego w końcu 1875 r. (Odbitka 
Pamiętnika fizyogr. 1881 r.). Tan 
w 4ce, str. 4. 

Czasopismo Towarzystwa aptekarski 
go, pod redakcyą dra M. D. Wąsot 
cza i prof. dra Br. Radziszewsl 
nr. 21 i 22 z 1 i 15 listopada 188 
Lwów, druk. J. Dobrzańskiego ł 
Gromana, w 8ce, str. 329 — 344 
345—360. . Kraków, 1 grudnia 1381. 1&1 : Kilka uwag o chemicznym słodkiego (dr. W. Łebiński), 1881, w 8ce ; 

e polskiem, podał dr. A. Mikołaj- gtr# 94# t markał 

1 , 22) ; Opis ogrodu Kew'skiego j „ , , 

Hookera, przez M. L. Dobrowol- — Rezos i tragedya , napisana 

(21,22); Kronika chemiczno -far- w młodzieńczym wieku, przekład Z. 

czna, przez Br. L., M. D. W, i K. Węclewskiego. Poznań, nakł. Biblioteki 

no^e^ta*^ druk ' Jł L Kra8zewskie 5° 

MiEda^^^ W - Łebiński), 1881, w 8ce, str. 

a ziół leczniczych, przez Wł. Lu-<50. 1 marka. 

a (21). I BZOP. Ziarnka mądrości w bajecz- 

H Józef. Kalendarz krakowski \ kach i powiastkach, oraz prześlicznych 

1882, rok LI. Kraków, nakł. > obrazkach n:i tle zlotom dla grzecznych 
akarai druk. Czasu, 1882, w 4ce, l dzieci (z przedmową Fel. Szyraanow- 
5, z illustracyami. 50 cnt. s skiej). Warszawa, nakł. Hosicka, Lipsk, 
ŁŁO Stanisław. K patołogicze- > druk. C. G. Kodera, (1880/81), w 4ce, 
atonii i spinnago mozga pri otrą- ? str. 28 textu i 6 tablic rycin kolor, i 
fosforom, eksp i erimientalnoj e iz J złoconych. 1 rubel. 
inije, dissertacija na stiepieńs FABIAN Oskar dr. prof. Nauka fizyki 

miediciny ordinatora kii- 1 w Uniwersytecie, mowa miana przy 

szewnych boleżniej prof. I. P. \ rozpoczęciu roku akademickiego w U 
ewskago. Pietierburg, 1881,\v8ce, \ niwersytecic lwowskim 1 października 

i 9 rysunków. s 1881 (Odbitka z Kosmosu). Lwów, 

IEWICZ L. dr. Czaszka z tor- SI związkowa druk., 1881, w 8ce, str. 15. 
, wsi Salwonki (Odbitka z Pa-? FEDOROWICZ Tadeusz. Kilka uwag o 
a fizyograficznego 1881 1\). War- 1 chorobie by<lła dla naszych gospodarzy. 

druk. K. Kowalewskiego, 1881, s Tarnopol, nakł. wydawcy, druk. J. Pa- 

str. 3 i tabl. litogr. swłowskiego, 1881, w 8ce, str. 102 i 1 

O czaszkach ludzkich z cmen- > ni. 60 cnt. 

a w Maryenbadzic (Odbitka z\ FEITZINGER E. Kalendarzyk kieszon- 
nika fuyogr. 1881 i\). Tamże, | kowy na r. 1882, z obrazkiem. Cie- 

str. 4 i tabl. litogr. jszyn, nakł. E. Feitzingera, w 128ce, 

WULSKI Eugeniusz. Ołowianka i) str. ni. 64. 20 cnt. 
rcie przy mierzeniu głębokości? FEANEE J. Nep. t T ber geometrische 
Pięć stawów w dolinie Rostoki < Eigenschaften vom KrSfte- und Rota- 
ach polskich ; Jeziora rypińskie ; \ tionssystemen in Verbindung mit Lie- 
firlejowskie (Odbitka z Pamiętnika > nien - Complexen (Sitzungsberichte der 
ificznego 1881 rA Warszawa, Sk. k. Akademie der Wissenschaften , 
i. Kowalewskiego, 1881, w 4ce, 84 Band II Abth., 1881 Juli). Wien, 

15, 9, 2 i 5 tablic litogr. sC. Gerold'8 Sohn in Comm., 1881, 
klopedya wychowawcza, pod re-< w 8ce, 8 * r * 25. 20 cnt. 
. J. T. Lubomirskiego, E. Sta-s Galerya obrazów malarzy polskich, 
jo, S. Przystańskiego i J. K. > znajdująca się w muzeum im. Miel- 
skiego, tomu II zeszyt 4 (Bo- $ żyńskich pod zarządem Towarzystwa 
— Broscius). Warszawa, Gebeth- < przyjaciół nauk w Poznaniu, Młyńska 
Volff, druk. J. Sikorskiego, 1881, s ul. 35. Poznań, nakł. Towarzystwa 

większej, str. 241 — 320. > przyj, nauk, druk. J. L Kraszewskiego 

7PIDE8. Orestes, dramat, przed-? (dr. W. Łebiński), 1881, w 8ce, str. 
ly r. 409 przed Chr., przekład j VI i 62. 50 fenigów. 
clewskiego. Poznań, nakł. Bi- < GEBSS 1C. w Łeeu. Kalendarz kró- 
i kórnickiej, druk. J I. Kraszew-s ięwsko- pruski ewangelicki, na r. 1882, 192 Przewodnik bibliograficzny. rok XXIV. Królewiec, nakł. i druk. 
Hartungskiój drukarni, w 8ce, str. 
160, z drzeworytami. 7'/^ trojaków. 

Na str. 59—60: Pieśń poranna i wie- 
czorna, przez Fr. Karpińskiego; str. 82— 
84: O Francyszku Karpińskim, sławnym 
poecie polskim; str. 117 — 119: Wyjątki 
z Al. Chodźki i Ign. Krasickiego; str. 
141 — 142: Króciuchna wiadomość o polskim 
królu Janie III Sobieskim i poemat o nim, 
ułożył M. Gerss. 

GLOGER Zygmunt. Wykopaliska ma- 
ryenhauskie (Odbitka z Pamiętnika fi- 
zyograficznegó 1881 r.). Warszawa,^ 
druk. K. Kowalewskiego, 1881, w 4ee, 
str. 4 i tablica litogr. 

G0LDSZM1T Jakub. Warszawianin, ka- 
lendarz familijny na rok zwyczajny 

1882 , pod redakcyą rok XIII. i 

Warszawa, nakł. i druk. Ch. Keltera,- 
1881, w 8ce małej, str. 96, IX i 15 
ni. 15 kop. 

Haliczanin, kalendarz powszechny i 
illustrowany noworocznik Szczutka na 
r. p. 1882, rok XXVIII. Lwów, nakł. 
pisma Szczutek, F. H. Richter, druk. 
K. Pillera, w 4ce, kart. ni. 72. 50 cnt. 

HEIMBEEGEE J. A. Krakowski kalen 
darz informacyjny na r. 1882, układu 

Kraków, nakł. J. A. Huimber- 

gera, druk. Czasu, 1881, w 4ce, str. 
127. 50 cnt. 

HIMMELEEICH F. k FEIEDWALD M. 
Elbingisch - preussische Geschichten , 
herausgegeben von Dr. M. Toeppen 
(Die preussischen Geschichtschreiberf 
des XVI und XVII Jahrhunderts, Band 
IV 2). Leipzig, Duncker & Humblot, 
1881, w 8ce, str. 434 i 1 ni. 10 marek. 

JĘDEZEJEWICZ dr. Spostrzeżenia sta- 
cyi meteorologicznej w Płońsku w gu- 
bernii płockiej (Odbitka z Pamiętnika 
fizyograticznego 1881 r.). Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1881, w 4ce, 
str. 8. 

JENTSCE A. dr. Der Untergrund des 
norddeutschen Flachlandes, kurze Be* 
gleitworte zur Uebersichtskarte (Aus 
„Schriften der physik. - ókon. Geseil- 
schaft zu Kónigsberg " ). Kdnigsberg, Koch, 1881, w 4ce, str. 9 i chroi 
litogr. karta. 80 fenig. 

JEEZYKOWSII Antoni dr. proŁ Zj 
nia do tłómaezenia z polskiego na 
cińskie dla średnich klas, oddział] 
zawierający przykłady na skłacb 
zgody i przypadków, wydanie 
przejrzane i poprawione. Poznań, czew 
kami H. Schmadickiego , w komisie 
B. Langiego w Gnieźnie, 1881, w 
str. VII i 194. 2 marki. 

JESEE August. Systematyczny ki 
nauk: Świat i dzieci czyli nauka 
rzeczach, wydanie drugie przejrzał 
część II. Warszawa, nakł. St. Al 
w Lublinie, druk. E. Skiwskiego, 181 
w 4ce, str. II, 1 ni., 114 i 15 tal 
kolorowanych. 1 rubel 80 kop. 

K. J. ks. Mapa archidyecezyi 
nieńskiej, jaką była w wieku XVI 
czas napisania Libri beneficiorum 
cybiskupa Jana Łaskiego, sporząf 
przez ks. J. K. Gniezno, nakł. ks. 
J. Łukowskiego , rytował Felix 
chowski, 1880, fol. wielkie, 
rozłożony. 

Z. E. X. Narzekanie i płacz Oji 
świętych przed narodzeniem Chrysl 
Pana blisko 4-000 lat w otchłanil 
zostających aż do dnia wstąpił 
Chrystusa Pana do piekieł, tłói 
nie z niemieckiego przez X. K. 
wydanie 16. Warszawa, nakł. J. 
lauera, druk. W. Dębskiego, U 
w 8ce, str. 205 i 1 ni. 60 ko] 
4 złp. 

E. E. W. Polskija pisma. Ri 
myśl z r. 1881, Moskwa, w 4ce, 
X str. 34—41. 

Kalendarz astronomiczno - ziemi 
na rok zwyczajny 1882, rok XIL 
szawa, nakł. i druk. J. Cotty, W- 
str. 64. 10 kop. 

— domowy i gospodarski aa- 
zwyczajny 1882, rok XIV. Wj 
nakł. i druk. J. Cotty, w 8ce 
str. 102, 8 ni. i 18. 10 kop. i 

— katolicki krakowski na 
1882. Kraków, nakł dra Wł. Kraków, 1 grudnia 1881. 198 5go, związkowa druk., w 4ce, str. 
L i 3 rjciny. 

— myśliwski na rok 1882. Jaro- 
¥ f nakł. i druk. H. Bohussa, w 8ce 
:ój, str. 200. W ozdobnej oprawie 
iłr. 40 cnt. rzycu, druk W. Korneckiego, 1881, 
w 4ce, str. 4 ni. 

KOBYLIŃSKI E. von. Ediths Briefe 
an Marie, gesammelt und geordnet zur 
Lektiire ftir jungę Miidchcn im Alter 
von 14 bis 16 Jabren. Berlin, L. R. — polski na rok zwyczajny 1882, ^Schwartz, 1881, w 8ce, str. 157 z 4 Sany przez dziedzictwo bł. Jana 
katidra, rocznik XXVI. Cieszyn, 
cł. K. Malika, druk. K. Procbaski, 
I6ce, str. 105, 1 ni. i XIV. 20 cnt. 

popularno - ziemiański na rok drzeworytami. 3 marki 60 fenig., opr. 
4 marki 20 fenig. 

KOŁACZKOWSKI Julian. Wiadomości 
o fabrykach i rękodziełach w dawnej 
Polsce (Odbitka z Przeglądu biblio jrczajny 1882, rok XXXII. Warsza- graficzno-archeologicznego). Warszawa, 
, nakł. M. Uodzyna, dnik. W. Szulca druk - K - Skiwskiego, 1881, w 4ce, 
to., w 4ce, str. 61. 20 kop. »tr. 88 i 2 ni. 1 złr. 50 cnt. we 

— powszechny na r. 1882, ioks Lwowie - 

. Warszawa, nakł. T. Paprockiego, \ KONDRATOWICZ L. Iz D. Mi- 

ik. K. Kowalewskiego, 1881, w8ce; na J ewa - Russkaja myśl , Moskwa, 1881, 
iłej, str. 8 ni., VI, 26 ni., 89 i 13 s > w 4ce > kni S a XI 8tr - 383—392. 
, z dodaniem kalendarza ściennego LWarjacii starych tiem I. II; Pieriepisk* 
i i rtr, i ) (Zamiana niysli) : I. Ot d Offremonda k Sy- 

Weszonkowego. 20 kop. rokoinli, II. Otwiet Syrokomli, IIL Otwiet 

— powszechny polski na r. 1882, \ na otwiet; Wikientiju Korotynskomu (pri 
iilustracyami (?), rocznik VIII. Cie- izdauii » Cz(hn chjlta »">«»*«). 

yn, nakł. E Feitzingera, Wiedeń i\ KONTKIEWICZ Staniał, inź. Krótkie 

eszyn, druk. H. Feitzingera, (1881), \ sprawozdanie z badań geologicznych, 

16ce, str. 96 i 36 ni. 20 cnt. dokonanych w południowo - zachodniej 

— premiowy illustrowany Echa na ^f u ci A1 Królc ^ twa P^ ki ^° w 1880 r. 

Kowa- 
^ k s — Kilka słów o karcie geologi- 

- wielkopolski na r 1*82, rocznik \ c ^ 1 Woł ^ i \ Go ^ v ^ Ossowskiego 
l Gniezno, nakł. i druk. J. B. Łan- <? db ! tka Z **™Q™k% tojogr. 1881 r.). 
ego, w 8ce, str. 90 i 40. 50 fenig. P amże > w 4cc > str ' 3 ' 
UMIEŃSKI Pr. dr. Narzędzia odży- KOPFF Leon dr. Wpływ zbawienny 
*e Korzeniówki, Monotropa Hypo- ™ży na 08tl T reumatyzm stawowy 
&8 L. (Odbitka z tomu VII Pamię- ( z oddziału docenta Parenskiego w szpi- 
ika Wydziału matem.-przyr. Akade- talu powszechnym w Krakowie.— Od- 
l umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag, bi^a z Przeglądu lekarskiego). Kra- 
Bl, w 4ce większej, str. 16 i 3 tablice. k( K druk - ^ niw - Ja S-> l881 > w 8ce > 
lABO Ferdynand. Flora okolic Czę- 8tr - 10 - 

Jehowy (Odbitka z Pamiętnika fizy- > KOPLEWSKI Władysław. Ob izmienienii 
faficznego 1881 r.). Warszawa, druk. j awtomaticzeskich nierwnych uzłow serd- 
Kowalewskiego, 1881, w 4ce, str. 51. < ca pri niekotorych patołogiczeskich 
Oasyiikacya uczniów i uczennic szkoły \ processach w sierdieczuoj myszicie, pa- 
Seroklasowej w Szczyrzycu po ukon! tałogo- anatomiczeskoje izsledowanije, 
ittiu drugiego półrocza 1881. Kra- i dissertacija na stiepień doktora mie- 
w, nakł. księży Cystersów w Szezy- $ diciny. Pietierburg, 1881, w 8ce, str. 34. 194 Przewodnik bibliograficzny. Kosmos, czasopismo polskiego Towa- \ KRZYMTJSKI Edmund dr. O znaczeniu \ 
rzystwa przyrodników imienia Koper- s filozofii prawa i o metodzie jej wykładu, \ 
nika, pod redakcyą prof. dra Br. Ra- ) prelekcya habilitacyjna, miana w dniu ? 
dziszewskiego, zeszyt IX i X z r. 1881. e 28 czerwca 1881 r. w Uniwersytecie j 
Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str. < Jagiellońskim w Krakowie (Odbitka z g 
433—496 i 2 tabl. litogr. sNiwy). Warszawa, druk. Wieku, 1881, jj 

Treść: Otiorhynchus Dzieduszycki n . św 8ce, str. 12. *r 

5Eó' p Iof? pr ^ f * A : M : Łomnickiego (str KTOMERSBERG. Pian miasta Krako-i 
433—435); O systemie miar używanych? ***»»«*»»««*. f 

w nauce o elektryczności, przez Aug. Wit- wa > *«*» 2 * ma P? Galicyi ij 

kowskiego (str. 435—443); Ból fizyczny s Bukowiny w 61 kartach. Wiedeń, Ar-t 
i moralny, przez J. Ochorowicza (c. d.,<taria & Comp., 1881, fol., 1: 115*200.^ 
str. 444—466); Nauka fizyki w Uniwersy-<^Q cn |. 

tecie, przez prof. dra O. Fabiana (str. 466— \ _____ ' mJimmm ._ „ a , ,_, ,,. . . 
478); Notatki naukowe: Rzadsze rośliny KUBATÓW Marceli. Starożytny Egipt f 
flory galicyjskiej, zebrał Szymon Trusz S i jego prawodawstwo , napisał . . 
(str. 479— 480) ; Piśmiennictwo, przez prof. < Warszawa , Gebethner i Wolff, druk^ 
J. L. Petelenza; Kronika naukowa, przez J# Noskowskiego, 1881, w 8ce, sir. '2. 
S. Trusza, L. Hodolego i Br. Lachowicza;? ° ' ' 

Wiadomości bieżące. > LE BON Gustave dr. De Moscou a 

KOTULA B. prof.gimn. Wykaz mię-jmonts Tatras, ćtude sur la fortnation 
czaków zebranych w okolicach Prze- < actuelle d' une race (Extrait du Bulle- 
myśla, tudzież w dorzeczu górnego Uin de la Socióte" de gćographie). Pa 
Strwiążu i Sanu (Odbitka z tomu XVI s ris, libr. Ch. Delagrave, imp. E. Mar- ™ 
Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii ? tinet . 1881, w 8ce, str. 60 i 2 karty ^ 
umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., Mitogr. in fol. £ 

1881, w 8ce, str. 30. LENARTOWICZ Teofil. Rytmy naro-^ 

KOWALCZYK. Jan dr. Krótka wiadoodowe. Lwów, nakł. .druk. ludowej, 
mość o robieniu spostrzeżeń meteoro-j 1881, w 8ce, str. 6 ni., 202 i 1 ni. - 

logicznych, przez starszego astro- 1 2 złr. 

noma przy Obser. as tron. warsz. (Od- < LIPIŃSKI Stefan. Matierijał dla faiyjj 
bitka z Pamiętnika fizyograficznego S makologii morskago łuka, wlijanijel 
1881 r.). Warszawa, druk. K. Kowa- > scilitoksina na serdce i sosudistuju si-a 
lewskiego, 1881, w 4ce, str. 19. śstiemu, dissertacija na stiepień doktora* 

— O spostrzeżeniach meteorologi A miediciny. Pietierburg, 1881, w 8ce,? 
cznych dokonanych bez pomocy przy- s str. 103. 

rządów (Odbitka z Pamiętnika fizyogr. > ŁAPCZYŃSKI Kazimierz. O Łuków- w 
1881 r.). Tamże, w 4ce, str. 3. ^skfśrn płaskowzgórzu i nieco o jego J 

— O spostrzeżeniach meteorologi- < roślinności jawnokwiatowej (Odbitka z 
cznych w Warszawie (Odbitka z Pamię- \ Pamiętnika fizyograficznego 1881 r.).\ 
tnika fizyogr. 1881 r.). Tamże, w 4ce, > Warszawa , druk. K. Kowalewskiego,* 
str. 44, 2 ni. i tabl. litogr. in folio. ? 1881, w 4ce, str. 15. 

KRASIŃSKI Sigismtmd Graf. Irydion,? — Wiadomość o trzech roślinach^ 
Deutsch von Dr. Albert Weiss (Uni- \ z rodziny złożonych , znalezionych W * 
versal - Bibliothek, 1519 & 1520). Leip- $ Lubelskiem (Odbitka z Pamiętnika fi- * 
zig, Ph. Reclam jun., (1881 j, w 16ce, Jzyogr. 1881 r.). Tamże, w 4ce, str. 8. ; 
str. 176. 40 fenig. ( MAERCKER M. O najwłaściwszćm u- _ 

KRASZEWSKI J. I. Krzyżacy 1410, \ życiu sztucznych nawozów z uwzglę-"* 
obrazy z przeszłości, tom I i II. War- 5 dnieniem uprawy buraków cukrowych, 

szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk.? przez prof. na Uniwersytecie w" 

J. Ungra, 1882, w 8ce małej, str Ą Halli, przetłómaczone staraniem i wy- 
277 i 299. 2 ruble. \ dane nakładem domu handlowego Wa- Kraków, 1 grudnia 1881. 195 5wski & Kaniewski w Warszawie. 
Tarozawa, drak. 8. Orgelbranda sy 

r, 1882, w 8ce małój, str. IV i 91. 

kop. 
KAKTJSZEW W. Otczet órdinarnago 

ie8sora impieratorskago warszaw- 

Uniwiersitieta o naucznych 

liatijach za granicieju w diekabrie 

180 i w janwarie i fiewralie 1881 g. 

>itka z Warsz. nniw. Izwiestij). 

farazawa, 1881, w 8ce, str. 40. 

pobycie i przyjęciach w Krakowie 

.Lwowie. 

MALCZEWSKI Antoni. Marya, powieść 

lińska, pierwsze wydanie całkowite, 

lione dokumentami i dodatkami 

rcznymi Juliusza Słowackiego (Bi- 

;zka kieszonkowa, IV). Lipsk, E. 

Kasprowicz, druk G. Uszmana w 

reimarze, 1882, w 16ce małój, str. 

80 fenig. 

— Marie, povest' ukrajinska, pf elożil 
Nedas, illustroval Josef Scheiwl. 

iha, nakl. a tiskem I. L. Ko- 
i, 1882, w 16ce, str. 112, z ryci- 
li w texcie. 72 cnt. 

XELV2LLS H. Cztery miesiące poby- 
na jednój z wysp Markizów pośród 

cich, wolny przekład z angielskiego 
izanny Zajączkowskiej. Warszawa, 

L M. Orgelbranda, druk. J. Ber- 
1882, w 8ce, str. 158, 1 ni. i 
kolorowane ryciny. 1 rubel 50 kop. 
MEBCZYNG Henr. Impierator Tibierij, 
sledowanije udostojennoje zołotoj mie- 
ili impieratorskim warszawskim Uni 
iersitietom. Warszawa, 1881, w 8ce, 
r. ? 1 rubel 25 kop. 
MICKIEWICZ Adam. Konrad Wallen- 
(Biblioteka kieszonkowa). Lwów/ 
ikŁ Oubrynowicza i Schmidta, Kra- 
to, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, 

16ce małój, str. IV i 80. 25 cnt. 

— Dołoj s oczej moich (Przecz z 
)ich oczu), Nikołaja Siemionowa. 

[Wieczera siemiejnyje, Petersburg, 1881, 

8ce, nr. 7 str. 2 — 3. 

KEKTLICZ Jan dr. O użyciu jodoformu 
w leczeniu ran, skreślił asystent kliniki i docent prywatny w Uniwer- 
sytecie wiedeńskim (Z kliniki chirur- 
gicznej prof. Billrotba w Wiedniu. — 
Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 
str. 48. 

MINKOWIECKI Edward. Wykaz pseu- 
donymów, używanych przez autorów 
polskich (Odbitka z Kłosów). War- 
szawa, druk. 8. Lewentala, 1881, 
w 8ce, str. XIX. 50 kop. 

N. S. (autorka). Otkrytoje pismo po 
polskomu woprosu. Russkaja myśl, Mo- 
skwa, 1881. w 4ce, kniga XI str. 1 — 16. 

O pogodzeniu się Rosyi z Polską na 
zasadach Unii lubelskiej. 

NAEEIEWIOZ Jan ks. Wykład pacie- 
rza, składu apostolskiego, przykazań 
bożych, kościelnych, św. sakramentów, 
warunków do spowiedzi i dalszych 
przepisów religii Św., z zastosowaniem 
do życia praktycznego, tom I i II, 
wyd. drugie. Kraków, nakł. dra Wł. 
Miłkowskiego, druk. związkowa, 1882, 
w 8ce małój, str. 228, 217 i 1 ni. 

Nauka o wyborach do parlamentu 
Rzeszy niemieckiój, wydana przez ko- 
mitet wyborczy miasta Poznania. Po- 
znań, .1. Chociszewski, druk. Fr. Cho- 
cieszyńskiego, 1881, w 16cc, str. 16. 
1 fenig. 

NAWROCKI F. Raboty proizwiedien- 
nyja w laboratorijach miedicinskago 
fakuMeta impier. warszawskago Uni- 
wiersitieta, wypusk VII. Warszawa, ti- 
pogr. K. Kowalewskago , 1881, w 8ce, 
str. 1 ni., III i 169. 

Niwa, dwutygodnik poświęcony spra- 
wom społecznym, naukowym i litera- 
ckim, pod redakcyą Mścisława Godlew- 
skiego, zeszyt z dnia 1 listopada 1881. 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, 
str. 623 -702. 

Treść: Sprawa miejska na sejmie^cztc- 
roletnim, przez T. Korzona (str. 623—640) ; 
Latarnik, przez H. Sienkiewicza (str. 641 — 
653) ; Literatura słowieńska w latach 1879 
i 1880, przez Br. Grabowskiego (»tr. 654 — 
661) ; Sprawy bieżące, przez B. Mira ; Ruch 
naukowo - literacki : 1. J. Kirszrota Myśl 
banku, 2. dra Fr. Kasparka Prawo poli- 196 Przewodnik bibliograficzny. tyczne, 3. dra L. Gumplowicza RechtsO Ołtarzyk czyli zbiór nabożeńst 
ataat und Socialismus, przez A R., 4 . D. niło dzieży katolickiej, nowo przej 
bkurzalskiego Objaśnienia, 5. Zaremby Hi- ( .. T , . J . . . *", , ^c ^ 

storya powszechna. 6. A. Rembelińskiego Wadowice , nakł. i druk. Fr. F. 
Salomon Majroon, przez R. B.; Miseellanea. 1882, w I6cc, str. 12 ni. i 288, : 

— Toż, zeszyt z 15 listopada 1881. \ worytami w texcie. 

Tamże, w 8ce, str. 703 — 782. ) O polityce zewnętrznej i wev 

Treść: Ideały doktrynerów, szkice z nie- nej rosyjskiej, tłómaezcnic z cze 
dawnćj przeszłości , przez Jul Łapiskiego (( j dbitka z Czagu)ł Kraków drul 
(str. 703— 725) ; Olbracht Łaski, wojewoda S v . 00 . a ... . ' Hrtt 

sieradzki (Al. Kraushara), przez Kazim. bU > 1881 > w 8ce mał6 J' * tr - ia 
Jarochowskiego (str. 726 — 738) ; Głównej pracy, książeczka dla rubol 

Lwów, nakł. 
•ty narodowej, 

Krowina^^ 8ce maló J> 8tr - 18 - 8 cnt 

Wł. E. Zapałowskiego (str. 758—764); Mie- OBACZ Izydor. Król reporterów 

szaniny literacko-artystyczne, przez Litwo- ; retka wpięciu obrazach, orygi 
aa; Ruch naukowo- literacki : 1. Benonie- ; jgana ka 

go i Tatomira Rys geografii, przez R. H., s a r « . , F .,, , •; - , 

2. M. Bobrzyńskiego Geneza przez A. R.; \ Sonnenfelda. Warszawa, druk. M. 
Miseellanea. i kiewicza i W. Noakowskie^o , 

NOWICKI K. Ł z W. Kalendarz chrze- \ w 8ce, str. IV, 141, 7 ni. i 
ściański według starego i nowego sty- > 50 kop. 

lu na r. 1882, rok VI. Warszawa, OBZESZEO E. Julianka, oczerk i 
druk. Ch. K<ltera, 1881. w 4ce, str. skago gorodskago byta. Dieło * 
96. 30 kop. S- Pietierburg, 1881, w 4ce, i 

NOWOLECZI A. lllu^trowany kalen- ! str ; 117 ~ 16 1; , .. 
darz dia wszystkich stanów na r. 1882, \ Pfmtynik Akademii umiejętno 
rok wydania XIV. Kraków, nakł. wy-| Krakowie : Wydział matematyczno 
dawnictwa Czytelni ludowej H. No- \ r0(jmcz y> tom VI - Kraków, na 
wóleckiej, druk. W. Korneckiego, 1882, i kademn umie '-> druk ' Umw ' Jn S'> 
w 8ce, str. LVI, 226, 60 ni., 2 illu- w 4ce wi C ksz Ab str. 1 ni.. 16C 

stracye i ryciny w texcie. 65 cnt. 8 V Ia ^^ l *°& m - i- - - 

«.,,..,, ? Treść: Wapien nizmowski i jeg 

— Kalendarz dla ludu na r. 1882, j mieliny, przez dra A. Altha (str. 1- 
rok wydania XIV. Tamże, 1882, w 8ce, >0 zbioinikach olejków lotnych w 

str. XL i 56, z rycinami w texcie. \ stwie / ośl l nn< ^ P rzez l S n - &*Y**)+ 
oc x nstr. 1 — 31); Teorya wyznacznikó 

> wymiarach, przez dra Wł. Zajączków 
OTSBAUM J. Uzbrojenie gęby i me- (str. 1—31). 
chanizm wysysania pokarmów u gą- PAPBOCEI Bartłomiój, Cathalogu 
sienicy mrówkolwa, Myrmeleo (Odbitka i porządne opisanie spraw i żywo 
z Pamiętnika fizyograficznego 1881 r.). s cybiskupów gnieźnieńskich, od : 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, l cia wiary św. katolickiej w Pol* 
1881, w 4ce, str. 7 i tabl. litogr. do tego czasu, krótko wierszem o] 

OBALIŃSKI dr. docent. Doświadczenia * * a *™?° 7 d *»* * raków > 
z dziedziny neurochirurgii (Odbitka z S. Kempiniego, 1613, w4ce, kart, 

d.„ a »i«^» i«u i •««. » xr i x j i . Autografowane w Krakowie r. 188 

Przeglądu lekarskiego*. Kraków, druk. s ex emplarzach. 

Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 23. \ PAWLEWSZI Bronisław. O woda. 
OLSZEWSKI E. $r. prof. O napełnia- \ neralnych Buskich (Odbitka z I 
niu wód żelezistych (Odbitka z Prze- tnika fizyograficznego 1881 r.). 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. U- szawa, drak. K. Kowalewskiego, 
niw. Jag., 1881, w 8ce, str. 10. iw 4ce, str. 4. Kraków, 1 grudnia 1881. 197 PAWLIKOWSKI Ulecz. W grudniowe \ I/sty z Wiednia , przez ks. Z. Czerwień- 
dni, nowella, przez autoia „Plotek is 8kie S°; Listy z Rzymu; Ze świata kato- 
prawd" (Odbitka z Ateneum). War- licki <*<>; Zapiski polityczne. Kronika, 
kawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881, " P ol ? k, > P od ^lakcyą dra Ign. 

w 8ce większśj, str. 60. fc^T ^T ' /T^n lutapMA 7 7 

«A«»*Af»fivT * w r>™«ia,. A r«« 1881. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 
PAWŁOWSKI J. N. Populare Lan- ? ' > 

fleskunde oder Handbuch der Geo- 8rr ' 140— ÓK)im 

graphie und Geschichte der Frovinz L T/ cść: ^°l ° ; U ^ Ł ^ im ^^ ez 

* *\ . a ii j < S. Przerowę (dok., str. 145— 163); Nihilizm 
Westpreussen , im Ansehluss an des < rosyjski przedstawiony w historycznym 
Yerfassers Schulwandkarte von West- < rozwoju, studyum historyczno-społeczne, 
preussen. Berlin, Keller, 1881, w 8ce, napisał Ae> (str. 164—194); J. W. Goe- 

str. 118. 1 marka 75 fenig. t he *° ^^o^ooo^w^ Pa8 o zkow ^° 

° < )(c. d., str. 195—229); Wyprawa na Węgry 

POLZOWSKI Ignacy ks. Skarbiec ka- s Bernarda Aldany, generała kawaleryi hi- 

tedralny na Wawelu w 32 tablicach szpańskićj, przez ks. F. Różańskiego (c. 

autografowauych przedstawiony, obja- ^ "^^^aJK^ 

śnił historycznie podkustoszy ko- Jul Horaina (str. 255-271); Puttkamer 

ścioła katedralnego. Kraków, nakł. wy- \ i Marylla, przez A. E. Odyńca (str. 272— 
dawcy, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 280); Poezya polska w Ameryce: P. So- 

1882, w 4ce, str. 19 i tablice. ^ 1esk J e 5°^? et Sj^ rł 7 Jana B Antonie- 

? ' , , . <wicza (str. 281— 295); Przegląd polityczny, 

Praktyka gospodarska o poznawaniu pr , ez v Al Szukiewicza 

własności roku, urodzajów, odmian po _ techniczny? pod re dakcya St. 

wietrzą, przez doświadczenia zebrana, Kossutha i F. Kucharzewskieao, zeszyt 

z której każdy wprzód poznać może, x % pażdziernika r . 1881 . Warszawa, 

co za postanowienia przeszłego (sic!) druk# AL Qi w 4ce królew8 kiej, 

roku, każdego miesiąca i dnia ma być, 8tr 6l _ 80U tablice rvsunków . 

wszystkim ekonomistom a zwłaszcza ^^ obrotowe ^ u 

czułym gospodarzom bardzo pożyte- kowskie^o , przez A. Sękowskiego; Do- 
czna. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Fol- \ świadczenia nad ruchem * pociągów po to- 
tyna, 1881, w 8ce malej, str. 48. rach dróg żelaznych, przez W. Łopuszyń- 

Prceglad lwowski, pisn.0 dwutygo- ^£#,^!^E^ 
dniowe, poświęcone sprawom religijnym, gu we Wfli z er2no powiecie warszawskim, 
naukowym, literackim i politycznym, \ przez K. Wojciechowskiego; Umocowanie 
pod redakcya ks. Edwarda Podolskiego, szyn na podkładach drewnianych, przez 
zeazyt z dnia 1 listopada 1881. Lwów, A B ; Krytyka i bibliografia, przez M. 

* Ć i a o 4. im .'} Thulhego ; Kronika bieżąca. 

druk. ludowa, w 8ce, str. 421 — 488.) .. i . ,.<. %• a 

Treść: Podróż Św. Anieli Merici do Zie- Przewodnik naukowy i literacki, pod 
mi św. (c. d.) ; Głosy rosyjskie z powodu s redakcya Władysława Łozińskiego, ze- 
pielgrzymki słowiańskiej do Rzymu (str. s szyt listopadowy 1881. Lwów, druk. 
426-^31) ; Kongres geograficzny w We- Wł Łozińskiego, w 8ce str. 969—1080. 
necyi ; feprawa reformy na sejmie 1881 r Treść . TOeoina wojna ^ 8tu dyum polity- 
nrzez L. hr Dębickiego; Przegląd dzieł dra B r. Łozińskiego (c. i, 

liistorycznych: Sejm czteroletni ks. Ka- tr . 9 ' 69 !l9 88) p rzyra i e rze z Francyą z r. 
linki; Złota czara powieść (c. d.); Listy 1524 z dziejów polityki polskiej za 

i Wiednia, przez ks. Z. Czerwieńskiego ; U ' ^j ' dra A. fiirschberga (c. 

l.ifltv 9. R7.vmn ; Za świata katnlip.kip.cn : > ,^ n . ~«~ La~^ -..- , • lrł «rrrk/?V 

Balzera (c. 
ie Krzyża- 

t Tamże, w 8ce, str. 489 — 552. ików, przez K. Kanteckiego (c. d., str. 

Treść: Podróż św. Anieli Merici do Zie- j 1028— 1047) ; Kasy oszczędności, przez dra 
f tti św. (c. d.) ; Kulturkampf pruski w no- \ K. Orleckiego (c. d., str. 1048—1060) ; Je- 
w6j szacie (c. d.); Złota czara, powieść lizy Ossoliński, przez dr. L. Kubalę (c. d., 
(c d.); Notatki literacko -bibliograficzne ; J str. 1061—1080). 
198 Przewodnik bibliograficzny. PSZEZDZZECEZ Ależ. Schleisheim, pa- \ am Rennweg. Wien , W. Braumtiller 
łac elektorów bawarskich pod Mona- i 1882, w 8ce, str. 7 ni. i 400. 2 złr 
chium (Odbitka z Czasu, nr. 246 r. I Rok 1882, kalendarzyk. Warszawą 
1881). Kraków, druk. Czasu, 1881,jlitogr. Kasprzykiewicza , w 16ce ma- 
fol. wąskie, 1 karta. <tój, str. 14 ni. w kształcie parawanika, 

PBZYBOBOWSEZ Walery. Bitwa pod> z planami m. Warszawy, teatrów tam- 
Raszynem , powieść historyczna dla i tejszych i mapą kolei żelaznych w Krd- 
młodzieży. Warszawa, nakł. Gebeth- lestwie polskićm. Tylko .5 kop. 
nera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1881, S EOSZEOWSKI Gustaw dr. prof. O zna- 
w 8ce małej, str. 200 i 6 rycin proczeniu Encyklopedyi i metodologii na- 
dług rysunku W. Gersona. Opr. 1 rubel. 5 uk prawnych, dwie prelekcye wstępne 

PBZYBYTEE S. Niekotoryje produkty < do wykładów tej nauki, miane w d. 
okislenijo mnogoatomnych spirtow, dis-5 21 i 22 października 1880 r. w Uni- 
sertacija na stiepień doktora miediciny. > wersytecie lwowskim (Odbitka z U- 
Pietierburg, 1881, w 8ce, str. 38. urzędnika i Prawnika r. 1881). Lwów, 

Przyjaciel domu, kalendarz na rok < druk. Gazety narodowej, 1881, w 16ce, 
zwyczajny 1882. Warszawa, P. B8tt-sstr. 39. 

cher, druk. A. Ginsa, 1881, w 8ce ma- 1 RÓŻAŃSKI Feliz ks. Andrzej Towian- 
łej, str. 96. 12 kop. jski, jego cele polityczne i socyalna 

PTASZYCEZ Z. Ob intiegrizowanii w (religia, napisał r. 1866, i ob- 

koniecznom widie irracionalnych dif sjaśnił przypiskami z dzieł późniejszych 
ferencijałow, razsużdienije dla połu-jw r. 1878. Poznań, nakł. i czcionkami 
czenija stiepieni magistra matiematiki. I F. Chocieszynskiego , 1882, w 8ce, 
St. Pietierburg, 1881, w 8ce, str. VI str. XV i 228. 3 marki. j 

1 108 - ETONICKA Zofia. Obroki z życia i ] 

PTJSOH J. B. Nowe przyczynki do prawdy, serya II (Biblioteka nowości, 

geognozyi Polski, przez radcę tom XVIII). Lwów, nakł. K. Łuka- 

górniczego i członka wielu Towarzystw szewicza, druk. J. Czaińskiego w Sam- 
naukowych w Warszawie, z rękopisów borze, 1882, w 8ce, str. 132 i 122. 
pozostałych po autorze przełożył Bro- S i z ł r , 50 cnt. 

nisław Rejchmann (Odbitka z Pamię- i Dwóch mężów; Za rad§ przyjaciółki; 
tnika fizyograficznego 1881 r.). War- 1 Palejowa córka, 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881, < BUECEEB Jul. Heimatskunde der 
w 4ce, str. 35 i tabl. litogr. in fol. Kreise Bolkenhain, Gorlitz, Grlinberg, 
BAPCZEWSEZ Z. K woprosu o pata- > Hoyerswerda, Landeshut, Laubau, LA- 
łogo - anatomiczeskich izmienienijach b en, Rothenburg, Sagan und Sprottan, 
slizistoj obołoczki żełudka pri ostrom und d ^s Wichtigste von der Proviw 
wospalenii, ekspierimientalnoje izsledo-S Scnle8ien ? Hilfsmittel flir den eratet 
wanije, dissertacija na stiepień doktora geographischen Unterricht, ftir Schiller, 
miediciny. Pietierburg, 1881, w 8ce, unter Benutzung amtlicher Quellenbe- 
str. 76. < arbeitet. Liegnitz, Zippel, 1881, w 8ee^ 

RIEDER Seorg. Johann III, Kónig von P° str* 16 i karta litogr. i kolor. Sil* 
Polen, Sobieski, in Wien, mit Hi- ska. Po 20 fenig. 
neinverwebung einer Geschichte der 7? BYDYGZEB dr. O wycinaniu okrgp- 
Kbniginnen von Polen aus dem Hause<wem kawałków jelita, z następnemu 
Osterreich, ein Erinnerungsbuch ans szyciem obu odcinków, Enterorrbaglp 
1683 ftir 1883 zum 200j£hrigen Ju- (Odbitka z Przeglądu lekarskie- 
bilaeum der Befreinug Wiens von der? Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8e% 
Tlirkenbelagerung, von Pfarrer^str. 32. Kraków, 1 grudnia 1881. 199 SAWCZYK8B3 Zygmunt. Kilka uwag l Warszawa , druk. K. Kowalewskiego, 
nad internatami seminaryalnymi (Od 1881, w 4ce, str. 30 i tabh litogr. 
bitka z Przewodnika nauk. i liter.). j SŁOWIKOWSKI Jóaef. Stan wody na 
Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1881, Wiśle pod Warszawą od r. 1860 do 
w 8ce, str. 20. |r. 1880, z oznaczeniem peryodów sta- 

— Ćeho vyźaduje se v nynójśfch \ wania i puszczania lodów (Odbitka z 
fosech na śkole obecno a jejim ućiteli. Pamiętnika flzyograficznego 1881 r.). 
! Paedagogium praskie, w 8ce, seś. 9 Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
ar. 1881. 1881, w 4ce, str. 19, 1 ni. i tabl. 

8AWICKI -STELLA Jan dr. O mravnfm lito ^ in foL ~ . * m ^ 

?ycbovAnf ditete, pfeloźil F. Ć. Ho- SMIŁBS Samuel. Obowiązek (Duty), 
linka. Paedagogium praskie, seś. 8 P rzekład A - Dygasińskiego, zeszyt n. 
z r. 1881. > Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu ty- 

h*av « ńj * tv xt*- ,. 4 « igodniowego, 1881, w 8ce, str. 83 — 162. 
SAK Emil dr. prof. Die Nationahta- p ° ' 7 _ . 

tenfrage in Oesterreich in ihrer poli SMOLKA Stanisław. Uwagi o pierwo- 

tischen und socialen Bedeutung, Redę tn y m nstr0 J u społecznym Polski Pia- 

gehalten in der W8hlerversammlung in st< >W8ki6j , z powodu rozpraw pp. Bo- 

Troppau am 15 September 1881 (Aus brzyńskieg0 * PiekosińRkie S° (Odbitka 

„Freie schlesische Presse"). Wien, HM- z tomu XIV Roz P raw Wydziału histor.- 

der in Comm., 1881, w 8ce, str. 30. filoz ' Akaa «mii umiej.) Kraków, druk. 
30 cn t. ! L T niw. Jag., 1881, w 8ce, str. 106. 

MTmT . m „. . n . , i ui SOPOKLES. Antygona, tragedya, prze- 

SCHHITT Mieczysław. Biała gołąbka, H , , , Czub / k i^aków nakł tłó- 
dramat w czterech aktach Lwów nAkł Kfaaat Jan ^ ZUDeK - iNJaKOw, naw. ho 

»7tora Lk W MaSeckieJo 1881 macz ^ G " 6ebethnw * **>■> drak - Wł " 

?£, ifwfS*-^' 1881 ' L q Ancz y caiSp.,1881,w8ce,8tr.53. 

8IEMIEWSKIJ W. I. Kriestianie w car- \ 
stwowanije irapieratricy Jekatieriny II ,\ SOLECKI Leonard ks. Jasełka (Szopka), 
tom I. Pietierburg, 1881, w 8ce, str . oratoryum ludowe w sześciu oddziałach, 
370. 3 ruble. < w s Pi ewac h i obrazach scenicznych 

Przyczynki do dziejów polskich. z kolend, kantyczek i melodyj chorału 

SIENKIEWICZ Henryk. Pisma, tom III, kościoła polskiego. Lwów, nakł. autora, 
wyd. drugie. Warszawa, nakł. Gebeth- druk * . ludowa > 1881, w 8ce, str. V, 
nera i Wolffa, druk. J. Bergera, * nL l 48 ' 30 cnt 
1881, w 8ce małej, str. 234 i 1 ni. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższego 
1 rubel. > gimnazum w Kołomyi za rok szkolny 

Listy z podróży: Po Ameryce (dok.); J 1881. Kołomyja, nakł. funduszu szkol- 
listy z Rzymu i Paryża; Komedya z po-<nego, druk. M. Biłousa, 1881, w 8ce, 
m y łek - str. 56. 

SJOSaSEN Otto. Johann Reinhold Pat- Treść: Sztuki graficzne j ich różne te- 
ku! (Nadbitka z Histonskt Bibliotek), chniki, przez Waleryana Krycińskiego (str. 
Sztokholm, 1880, w 8ce, str. 353—456. 1—17) ; Część urzędowa. 

SLÓSABSKI Antoni. Materyały do fau- — dyrektora c. k. gimnazyum św. 
nymalakologicznój Królestwa polskiego :> Jacka w Krakowie za rok szkolny 
l Kilka słów o sposobie zbierania ijl^&l. Kraków, nakł. funduszu nauko- 
przechowywania mięczaków, II. Śli- wego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
toaki nagie, Limacea Hartm., III. He- 1881, w 8ce, str. 70. 
fi* Lubomirski, nowy gatunek ślimaka Treść: Konrada von Wiirzburg Leben 

7 «*a* ćłn i,,., r D i.;j, /n^k:+u« „ o« i un d Bedeutung, Studium von Dr. K. J. 
2 gór Sto-krzyskich (Odbitka z Pa- Petelenz (stn f_L 33) Wiadomości Bzko ine, 

fciętnika flzyograficznego 1881 r.). Ł przez dyrektora, Teodora Stahlbergera. 200 Przewodnik bibliograficzny. — dyrekcyi c. k. gimnazii akade- 
micznoj wo Lwowi na rik szkiinyj 
1880/81. Lwiw, nakł. c. k. Rady szk. 
kr., druk im. Szewczenka, 1881, 
w 8ce, str. 90. 

Treść: Zhadki o Rusi w żerełach ni 
moćkich X i XI stolitia, napysaw Petro 
Skobelskii (str. 3—32) ; Codicum Platoni- 
coium incticem confecit Constantinus Łu- 
czakowski (str. 33 — 58); Czast' uriadowa, 
wid dyrekcyi. 

— komitetu Towarzystwa wzaje- 
mnej pomocy uczn ; ów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z czynności w r. 1 880/8 1 
Kraków, nakł. Towarzystwa, druk 
Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 35. 

— z czynności wydziału Czytelń 
akademickiej w Krakowie za rok 1881 
Kraków, nakł. Czytelni, druk. Uniw 
Jag., 1881, w 8ce, str 32. 

— pierwsze doroczne z czynność 
Koła literackiego we Lwowie 1880/81 
Lwów, nakł. Koła, I związkowa druk. 
1881, w 8ce, str. 15. 

STANISŁAWSKI Stanisław. Na ła 
skawym chlebie, komedya w trzech aktach 
oryginalnie napisana. Warszawa, druk. 
E. Skiwskiego, 188J , w 8ce małej, 
str. XII i 242. 1 rubel. 

Statut Koła artystyczno -literackiego 
w Krakowie. Kraków, nakł. Koła, druk. 
Wł. L. Anczyca i Sp, 1881, w 8oe, 
str 11. 

ST0R0ŹENE0 stipendiat. Polsko-ła- 
tinskij poet wtoroj poło winy XVI wieka, 
Siewastian Fabian Klonowicz. Iz- 
wiestya uniwiersitietskija, Kijew, 1881, 
w 8ce, nr. 8 str. 267—284. 

Światło mądrości prawdziwej pro- 
wadzące do bojażni bożej, czyli uwagi 
na siedm dni tygodniowych, na wielki 
pożytek dusz naszych zebrane. Wado- 
wice, nakł. i druk. Fr. Fołtyna, 1881, 
w 8ce małej, str. 48. 

SZNABL J. dr. Spis owadów dwu- 
skrzydłych, Diptera, zebranych w Kró- 
lestwie polskićm i gubernii mińskiej 
(Odbitka z Pamiętnika fizyografieznego 
1881 r.). Warszawa, druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1881, w 4ce, str. 34. SZUJSKI Józef. Opowiadania i roz 
trząsania historyczne, pisane w latacl 
1875—1880. Warszawa, nakł. Gebeth 
nera i Wolffa, Kraków, O. Gebeth 
ner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp. 
1882, w 8ee, str. 3 ni. i 414. 3 ni 
ble = 4 złr. 

Treść : Charakterystyka Kazimierza W . 
Maćko Borkowicz i pierwsza konfedera 
cya rycerska ; Warunki traktatu kaliskiej, 
r. 1343; Ludwik węgierski i bezkrólewi* 
po jego śmierci ; Kraków do początku wie- 
ku XV; Jeszcze o elekcyi w epoce Ja- 
giellonów; Stanowisko Długosza w histo- 
ryografii europejskiej; Artykuł o wypo- 
wiedzeniu posłuszeństwa; O młodszości 
naszego cywilizacyjnego rozwoju. 

Tarnowianin, kalendarz na rok 1882, 
rocznik III. Tarnów, nakł. i druk. J. 
Pisza, 1881, w 8ce, str. ni. 128. 

TBEJDOSIEWICZ Jan dr. prof. wy- 
stępowaniu piętra sarmackiego i gór- 
nego śródziemnego formacyi mioceni- 
cznej w gubernii lubelskiej (Odbitka 
z Pamiętnika fizyografieznego 1881 r.). 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1881, w 4ce, str. 3. 

TYMIENIECKI Sew. Żalnik w Kwiat- 
kowie (Odhitka z Pamiętnika fizyo- 
grafieznego 1881 r.). Warszawa, druk. 
K. Kowalewskiego, 188), w 4ce, str. 
6 i tabl. litogr. 

V0GUŹ Eug&ne Melchior de. Mazeppa, 
la lćgende et Y histoire. Revue des 
deux mondes z 15 listopada 1881, 
Paris, w 8ce większej, str. 320 — 351. 

WAŁECEI A. Fauna zwierząt ssących 
Warszawy i jej stosunek do fauny ca- 
łego kraju (Odbitka z Pamiętnika fi- 
zyografieznego 1881 r ). Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1881, w 
4ce, str. 24. 

WEKTORA o. Joachim. Matka bota 
matką naszą, czyli wykład tajemnicy 
obecności Przenajśw. panny pod kraj* 
żem, przekład o. Prokopa Kapuc; 
Kraków, nakł. Jędrkiowicza, druk. 
L. Anczyca i Sp., 1881, w 8ce 
str. 402 i VIII. 

— Matka boga matką ludzi, 
wyjaśnienie tajemnicy Przenajśw. Kraków, 1 grudnia 1881. 201 wicy u stóp krzyża, po włosku napi- i miej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 

sał przełożył na język francuski \ 1881, w 8ce, str. 67. 

T. A. M., na język polski ks. Serafin WISŁOCKI Wł. Katalo? rękopsów bi- 
Prus, proboszcz parafii Rusocice, kano- blioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
nik hon. kated. lubels. Konin, nakł ze8 zyt 8 i ostatni (Wstęp, rękopisy 
tłómacza, druk. E. P. Michel, 1881,^4 16 4 — 4176, Index). Kraków, nakł. 
w 8ce małej, str. 385, V i 1 ni. 80 kop. Akademii umiej., druk. Uniw. Jng., 
Wiadomości statystyczne o stosunkach! 1881, w 8ce większej, str. LI, 873 — 
krajowych, wydane przez krajowe biu $876, LXXXI i 1 ni. 2 złr. 10 cnt., za 
ro statystyczne pod redakcyą prof. \ komplet czyli 8 zeszytów w 2 czę- 
dra T. Piłata, rocznik VI zeszyt 2. jrHach 13 złr 

Lwów, I związkowa druk., 1881, w 4ce, Ł z p0W odu postawienia pomnika 
str. 131—182. s Bohdanowi Chmielnickiemu w Kijowie 

Treść; Rozmiary głównych rodzajów (Odbitka z Czasu). Kraków, druk. 
K^eit^^^^^ .««. » *• malej, .tr. 7 i 1 ni. 

prof. dra T. Piłata (str. 131-141); Naj- U«agi dla artysrów-malarzy. 
ważniejsze wyniki spisu ludności Galicyi < ZAŁEWSZI Kaiim. Ostrouhali (Spu- 
z 31 grudnia 1880 według tymczasowych dłow.-i li), vese!obra v 1 jedn., napsiil 

iTStof (sSS). PrZCZ ^ H ••■ Polska pfel. Fr. I. Hovorka 

- Toż, rocznik VII zesz. 1. Tam &, , * 8tred ł ni ' !?*■ 1 1 ft 8) * Bł Pr * ha ' 
że 1881 w 4ce str 86 < 1881, w 16ce, str. 40. 10 cnt. 

L ** L t .' \ ',.„,.. > Zdarzenia zabawne i wypadki Don 
Treść: Ekonomiczne stosunki Galicyi n;i> ... *+ * iLi rt „ a ,, r ai„ VM ^ m ],i i „„ 
podstawie materyałów zebranych wW^ \ Manszy dla rozrywki na- 
dze ankiety przeprowadzonej przez Wy- < uki młodzieży. Warszawa, nakł. b. 
dział krajowy, w latach 1877 i 1878 : Wste- Hosicka, Fiirtb, nakł i druk. G. Ló- 
pne słowo, przez prof .T .Piłata (str. 1-4); wen sohna, (1881), w 4ce, str. 4 textu 
Stosunki włościan w Galicyi, przez dra J $ . a i„ i ' Lr«:« sn i™« 
Kleczynskiego (str. 5-86): * 6 kulor ' W™- 60 kop. 

— farmaceutyczne , wydawane S ZNATOWICZiBroniaław. Rozbiory che- 
staraniem i nakładem Towarzystwa > miczne czterech skał tatrzańskich (Od 
farmaceutycznego warszawskiego pod j bitka z Pamiętnika fizyograficznego 
redakcyą J. Mrozowskiego, zeszyt VII i 1881 r.). Warszawa, druk. K. Kowa- 
i VIII z lipca i sierpnia r. 1881. lewskiego, 1881, w 4ce, str. 3. 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce. ŹMIOHOWSKA Narcyza. Kwiaty ro- 
str. 265 — 328. 5 dzinne, wybór poezyi polskiej ułożony 

Zawiera artykuły: Ant. Orłowskiego, Z. \ przez .... Warszawa, nakł. Gebethnera 

%2 J ooi , * , A A :? er ^ h 2 ltza ^ Z : K * N ^ 8t . r i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. An- 
318 — 328: Apteka jako oflicrna sanitatis? . 7 a ^oo^ o ia: „+„ 

w dawne") Polsce, zebrali materyały E. S. \ cz y ca l S »S l882 > w 8ce m;,łó J< str * 

Świeźawski i K. Wenda (c. d.). \ XIV i 488. 1 rubel 50 kop. , opr. 

Wielbicieli czterech Lucyny, obrazek i 2 nil)le 40 ko P- 
dramatyczny w 4 aktach. Poznań, nakł. \ ŹMTOEO Wawro. Beitrag zur Theorie 
J. K. Żupańskicg'*, druk. J. I. Kra- \ der Auflósung von Gleichungen mit 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 188 VBezug auf die Hilfsmittel der algebrai- 
w 8ce małej, str. 128. 2 marki. \ schen und geometrischen Operations- 

WIEBZBICKI Daniel dr. Ozon atraosfe- Uchro (Denkschriften der matem.-naturw. 
ryczny i roczny ruch jego, według) Classe der k. k. Akademie der Wis- 
dwudziestopięciolctnicli spostrzeżeń ob- liczony (Odbitka z tumu IX Rozpraw Wydziału matem. - przyr. Akademii u-rstr. 64. 1 złr. 50 cnt. penschaften, 34 Band). Wien, C. Ge- 
rold'8 Sohn in Comm., 1881, w 4ce, 202 Przewodnik bibliograficzny. Celem ustalenia nakładu na przyszłość uprasza redakcya „Przewodnika 
bibliograficznego 11 wszystkich F. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę 
tylko do grudnia b. r., o wczesne odnowienie prenumeraty, Ktoby miał do odstąpienia: „GALERIE MNICHOWSKIE, zbiór rycin na stali, 
tcxt K. Pathie, Warszawa, nakład H. Natansona, 1856, tom pierwszy", zechce się 
zgłosić pod adresem: 

Xawery Krasicki 
(2—3) gubernia wołyńska przez Horochów 

w Chołoniowie. Konkurs z powodu dwuchsetnej rocznicy odsieczy Wiednia 

przez króla Jana Sobieskiego, 

Księżna Zuzanna Czartoryska i pan Stanisław Kożmian wyznaczają nagrodę pięciu- 
set reńskich za najlepszy utwór dramatyczny, napisany na tle dziejów Jana Sobie- 
skiego, a obejmujący odsiecz Wiednia w 1683 r. — Warunki : 

1. Utwór sceniczny osnuty na tle dziejów Jana Sobieskiego a obejmujący 
odsiecz Wiednia, uznany przez zaproszoną komisy ą znawców za najlepszy między 
nadesłanymi, otrzyma nagrodę 500 złr. — 2. Utwór ten ma być napisany w rodzaju 
sztuk nazwanych ludowymi a najmniej w pięciu odsłonach. — 3. Ubiegający się 
o nagrodę powinni nadesłać rękopisy najdalej do Igo września 1882 r. pod adre- 
sem: „Kancelarya Teatru krakowskiego, gmach teatralny 2gie pietro u . — 4. Ubie- 
gać się mogą o nagrodę jedynie utwory dotąd nie grane i nie ogłoszone dru- 
kiem. — 5. Utwór nagrodzony ma być najpierwej grany na scenie krakowskiej, 
nie później jednak jak 12go września 1883 r. , poczćm teatr krakowski traci prawo 
pierwszeństwa. — 6. Do komisyi konkursowej zaproszeni zostaną pp. Adam Asnyk, 
ks. Marceli Czartoryski, prof. Kazimierz Morawski, radca miejski Walery Rzewuski, 
Kazimierz Skrzyński, Mieczysław Pawlikowski, Jan Zacharyasiewicz , Karol Estrej- 
cher, Antoni Kłobukowski, Stanisław Kożmian. 

Komisy a wyda swój sąd najdalej dnia 1 listopada 1882 r. Gdyby prócz na- 
grodzonego utworu między nadesłanymi znalazły się inne mające istotną wartość, 
komisya zaleci je do grama. 

o^.KOijAj tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść mów 44—47 z 29 października — 19 listopada 1881: Echa rozpra 
sejmowych, przez B. Baranowskiego (44—47); Mowa posła Zygui. Sawczyńskiego- 
(44); Notatki z wycieczki na Czarnohorę, przez J. Bąkowskiego (44, 47); Micjsk- 
szkoła rzemieślnicza w Paryżu <44); Mowa posła Antoniego Małeckiego, mian 
w 8ejiiiie dnia 12 października h. r. w sprawie internatu (46—47); Kilka słów o te 
matach do ^ypracowań piśmiennych w języku ojczystym w szkołach naszych śre 
dnieh, przez Fr. Próchnickiego (45, 47); Szkolnictwo ludowe w Norwegii (45, 46) 
Rady praktyczne dla nauczycieli początkujących, przez J. N. Wasunga (46); Spra 
wy Towarzystwa pedagogicznego; Inseraty. 

Kraków, 1 grudnia 1881. 203 BIBLIOTEKA MRÓWKI wydawana nałładen KSIĘGARNI POLSKIEJ 

we Lwowie, 1. H plac Halicki. — Juź wyszły z druku: 1. Woronicz. Sybilla. 25 cnt. 

2. Syrokomla. Janko Cmentarnik. 15 cnt. 

3. Kraszewski. Ostap Bondarczuk. 

4. Słowacki, J. Kordyan. 20 cnt. 

5. Krasiński Z. Przedświt. 20 out. 

6. Pług Adam. Sroczka. 

7. Jeż T. T. Asan. Oprawne 90 cnt. 

8. Wołowski Ludwik. Praca dzieci. 

9. Mazurkiewicz. Demokracya polsk. 30 c. 

10. Goszczyński. Król zamczyska. 35 cnt. 

11. Skiba. Kanarki, powieść. Opr. 1 złr. 

12. Słowacki J. Mindowe. 20 cnt. 

13. Syrokomla. Ułas. 20 cnt. 

14. 15. Kochanowski. Pieśni. 40 cnt. 

16. Wemicki. Prześladowanie un. 40 cnt. 

17. Nałęcz. Renegat, powieść. 40 cnt. 

18. Puzynina. Jadwiga, dramat. 40 cnt. 

19. Syrokomla. Kęs chleba 20 cnt. 

20. Żeligowski. Jordan. 45 cnt. 

21. 22. Czajkowski. Wernyhora. 

23. Pług Adam. Przyjaciele. 35 cnt. 

24. Piotrowski ks. Okólnik o gwałtach. 15 c. 

25. Skiba- Kwiat z Sumatry, pow. 75 cnt. 

26. Słowacki J. Ojciec zadźumiooych , 
W Szwajcaryi. 15 cnt. 

27. Zamorski Koman. Lesław. 20 cnt. 

28. Sawaszkiewicz L. L. Porównanie wy- 
praw na Moskwę Napoleona I. i Żół- 
kiewskiego. 30 'cnt. 

29. Brodziński K. Wiesław, sielanka. 10 c. 

30. Zieliński G. Kirffiz, powieść. 15 cnt. 

31. Słowacki J. Anhelli. 20 cnt. 

32. Lenartowicz T. Szopka, 2 cz. 25 cnt. 

33. Krasicki L Baj ki i przypowieści. 20 cnt. 

34. Kochanowski J. Treny. 10 cnt. 

35. Anna z Podgórza. Z podróży po Eu- 
ropie. 40 cnt. 

36. Morgenbesser. Obrona Sokołowa. 50 c. 
-37. Goszczyński S. Zamek kaniowski. 35 c. 
38. Krasicki I. Myszeis, poemat. 20 cnt. 
-39. Słowacki J. Lilia Weneda. 20 cnt. 
-40. — Balladyna. 40 cnt. 

-41. Niemcewicz. Śpiewy historyczne. 35 c. 

-42. Goszczyński. Sobótka. 15 cnt. 

-43. Kochanowski. Szachy i Mickiewicz. 

Warcaby. 15 cnt. 
-44. Foe Daniel. Robinson Kruzoe. 30 cnt. 
-45. Goszczyński. Straszny strzelec. 15 cnt. 
-46. Brzozowski. Noc strzelców w Anat. 30 c. 
-47. Krasicki I. Satyry. 30 cnt. 
-48. — Monachomachia i antimon. 20 cnt. 
-49. Goszczyński. Oda, powieść. 20 cnt. 

50. — Anna z Nabrzeża, powieść. 35 cnt. 

51. Skarga P. Wzywanie do pokuty. 20 c. 

52. Brodziński K narodowości Pola- 
ków. 20 cnt. 53. Malczewski. Marya, powieść. 15 cnt. 

54. Słowacki J. Poema Piasta Dantyszka 
o piekle. 20 cnt. 

55. Lenartowicz T. Lirenka. 20 cnt. 

56. Słowacki J. Jan Bielecki. 10 cnt. 

57. — Ksiądz Marek. 20 cnt. 

58. Lenartowicz T. Racławickiej bi- 
twie. 20 cnt. 

59. Słowacki J. Mazepa. 20 cnt. 

60. — Marya Stuart. 20 cnt. 
61—72. Śpiewnik polski. 

73. Rozenblatt. Pojedynek. 20 cnt. 

74. Słowacki J. Żmija. 20 cnt. 

75. — Lambro. 20 cnt. 

76. — Hugo, Mnich, Arab. 20 cnt. 

77. Feliński. Barbara Radziwiłłówna. 20 c. 

78. Krasicki I. Wojna chocimska. 20 cnt. 

79. Klonowicz. Flis. 20 cnt. 

80. Szymonowicz. Sielanki. 20 cnt 

81. Moraenbesser. Palestra. 20 cnt. 

82. 83. Szyller. Wilhelm Tell. 40 cnt. 
84—86. Śpiewnik polski. 

87, 88. Zimorowicz J. B. Sielanki. 40 c. 

89. Zimorowicz Sz. Roxolanki. 20 cnt. 

90. Hausner Otto. O pojedynku. 20 cnt. 

91. 92. Słowacki. Książę niezłomny. 40 c. 
93, 94. — Sen srebrny Salomei. 40 cnt. 
95, 96. — Beniowski. 40 cnt. 

97. — Król Duch. 20 cnt. 

98. — Wacław, Poezye ulotne. 20 cnt. 

99. Morgenbesser. Myślący burmistrz. 20 c. 

100. Garczyński. Wspomnienia z 1831 r. 
i Sonety wojenne. 20 cnt. 

101 . Rodoć M. Satyry obyczajowe. 20 cnt. 

102. Syrokomla. Jan Dęboróg. 20 cnt. 

103. — Szkolne czasy. 20 cnt. 

104. — Zgon Acerna. 20 cnt. 

105. — Wielki czwartek. 20 cnt. 

106, 107. Spasowicz. Wład. Syrokomla. 40 c. 

108. — Wincenty Pol. 20 cnt. 

109. GosławskiM. Piosnki ułana. 20 cnt. 
110 — 115. Rej M. Żywot poczciwego czło- 
wieka. 1 złr. 20 cnt. 

116,117. Klonowicz. Worek Juda<*zów. 40 c. 
118—120. Niemcewicz. LejbeiSióra. 60 c. 
121, 122. Kopeć. Dziennik podróży do Sy- 

beryi. 40 cnt. 
123—127. Pasek. Pamiętniki. 1 złr. 
128. Finkelhaus. Z podr. po Norwegii. 20 c. 
129—133. Niemcewicz. Jan z Tęczyna. 1 złr. 
134, 135. Kiliński J. Pamiętniki. 40 cnt. 
136, 137. Syrokomla. Margier. 40 cnt. 

138. — Nocleg hetmański. 20 cnt. 

139. — Starosta Kopanicki. 20 cnt. 

140. — Kasper Karliński. 20 cnt. 

141. — Hrabia na Wątorach. 20 cnt. 2o4 Przewodnik bibliograficzny. Wy dawni et wa 

KSIĘGARNI J. M. HIMMELBLAUA 

W KRAKOWIE. 

Edukacyjne, do nauki w szkołach i pensy onatach : 

CRttGER. Psychologia do użytku szkolnego i nauki prywatnej, tłóm. Sawczyń- 
skiego. 1 złr. 

GLIŃSKI. Wzory do zadań stylistycznych i nauki z poghjdu. 80 cnt. 

KELNER dr. Pedagogika w urywkach, przez Zyg. Sawczyńskiego. 1 złr. 32 cnt. 

KRZEPICKI Maur. dr. Początki nauki religii Mojżeszowej. 12 cnt 

LERCEL. Gramatyka polska dla szkól elementarnych (skróć. Małeckiego). 45 cnt. 

MECHERZYŃSKI K. dr. Stylistyka czyli prawidła dobrego pisania. 80 cnt. 

— Wypisy polskie dla szkół męskich i żeńskich. 1 złr. 60 cnt. 

— Historya literatury polskiej dla młodzieży. 2 złr. 

— Przykłady i wzory do Historyi literatury polskiej, część* 1: obejmuje najda- 
wniejsze pomniki języka polskiego do epoki Brodzińskiego. 1 złr. 85 cnt. 

— — Część II: obejmuje pisarzy nowszych od Brodzińskiego do ostatnich 
czasów. 2 złr. 

MATUSIAK. Wykaz form języka staropolskiego. 60 cnt. 

NEPOS Korneliusz. Żywoty, dosłowne tłómaczenie Alf. Sg. 60 cnt. 

OLLENDORF. Gramatyka francuska, oprać, przez Świtkowskiego. Kart. 1 złr. 60 cnt. 

— Klucz zastosowany do Gramatyki. 60 cnt. 

REBEN E. Wypisy niemieckie, wydanie 3cie, odbicie 2gie. 1 złr. 30 cnt. 
SAWCZYŃSKA Jadwiga. Dzieje najnowsze od 1793 do 1871. 1 złr. 20 cnt. 
SCHOBER. Gramatyka języka niemieckiego, część I, tłómaczenie Rebena. 70 cnt. 
SCHUBERT Karol. Rys geografii powszechnej, z 3 tablicami. 80 cnt. 
S1EMIEŃSKI L. Wieczory pod lipę, czyli Historya narodu polskiego, wyd. lOte. 1 złr. 

ŚWITKOWSKI. Wypisy francuskie do użytku młodzieży polskiej. 1 złr. 20 cnt. 

— Główniejsze zasady języka francuskiego. 80 cnt. 

TACYT. Agrykola, tłómaczenie Kossowicza. 40 cut. 

WELTER. Dzieje powszechne w skróceniu Sawczyńskiego, 3 tomy. 2 złr. 35 cnt. 

WĘCLEWSKI Zygmunt dr. Słownik łacińsko-polski. 2 złr. 50 cnt. 

WIERZBICKI dr. Nauka o użyciu globusów, Kraków 1877, wydanie 2gie. 50 cnt. 

ZNAMIROWSKI dr. Przykłady łacińskie na lsza klasę. 70 cnt. 

LATINIK A. Mapa Galicyi z hypsometrycznćm oznaczeniem w 6 kolorach. 45 cnt. 

Dla dzieci i młodzieży: 

ABC w 24 kolorowanych obrazkach królów polskich i sławnych ludzi, w krótkości 
opowiedziane. Oprawne 1 złr. 

COOPER. Poszukiwacz barci, przygody osadników w północno-zachodniej Ame- 
ryce, z 6 chromolitogr. rycinami. W bogatej złoconej oprawie 2 złr. 

DEFOE. Robinson Kruzoe czyli przygody rozbitka, opracowaue dla dzieci, in 4to, 
z 6 wielkimi chromolitogr. Cena tylko 1 złr. (najtańsze i najładniejsze wydanie). 

GULLIWERA Podróż do Liliputów, z 6 wielkimi rycinami, in 4to. 1 złr. 

— Podróż do Olbrzymów, z 6 wielkimi rycinami, in 4to. 1 złr. 

GRAJNERT. Obrazki historyczne (opowidianie na tle dziejów polskich), koloro- 
wane. Oprawne 1 złr. 20 cnt. 

JACHOWICZ. Bajki i powiastki dla dzieci, z 24 drzeworytami. 1 złr. 50 cnt., ko- 
lorowane i oprawne ze złotymi wyciskami 2 złr. 50 cnt. Kraków, 1 grudnia 1881. 206 Wydawnictwa 

KSIĘGARNI J. M. HIMMELBLAUA 

W KRAKOWIE. 

Dla młodzieży: 

JANOTA. Obrazki z życia zwierząt, z rycinami. 60 cnt. 

Najnowsza podróż do bieguna północnego i pobyt w krainie lodowców, z 8 chro- 
molitografiauii. Kart. 1 złr. 50 cnt., w bogatej złoconej oprawie 2 złr. 

PETELENZ. Boerowie w kraju Zulusów, walki myśliwych na słonie w Afryce po- 
łudniowej, z 4 chromolitogr. rycinami. W bogatej oprawie 2 złr. 

Poczet królów polskich, 39 wizerunków na 1 tablicy. 80 cnt., kolorowane 2 złr. 

Pamiętniki młodo j panienki, z 3 rycinami. 1 złr. 

Wspomnienia z podróży mlodój panienki, z 3 rycinami. 1 złr. 

Zmiłuj się nad nami, książka do nabożeństwa dla młodzieży, na welin. papie- 
rze, dwukolorowyin drukiem. Oprawne w płótno 50 i 90 cnt. 

Historyczne , belletrystyczne i t. p. : 

BUŁHARYN. Dymitr Samozwaniec, obraz historyczny z XVII wieku, 4 tomy w lym, 

z stalorytami. 2 złr. 40 cnt. 
DE LAVEAUX L. Pamiętniki z epoki porozbiorowej tudzież o wojnie 1831 r. 

i smutnych wypadkach 1846 i 4$ r. 2 złr. 
GORDON. Obrazki galicyjskie z r. 1863. 1 złr. 50 cnt. 
KROMER. Kromka, tłómaczenie Błaźowskiego , 2 tomy. 7 złr. 
ŁEPKOWSCJ. Sztuka, zarys jej dziejów, z 104 drzeworytami. 4 złr. 
MfjLiLER. Świat rośliuny, z kilkuset drzeworytami, 2 tomy. 4 złr. 
Pamiętniki Janczara Polaka. 1 złr. 

RYCEtLICKI. Tadeusz Kościuszko i rozbiór Polski, z drzewor. 3 złr. 
SCHMITT Henryk. Dzieje Polski w XVIII i XIX wieku, 5 tomów. 5 złr. 
SPEKTATOR Wal. Krzemieniec. 1 złr. 20 cnt. 
TATOMIR. Geografia i statystyka ziem dawnej Pobki. 2 złr. 40 cnt. 
WÓJCICKI. Z dawnych dziejów i wspomnień naszego stulecia. 2 złr. 

Dzieła poetyczne: 

HORACYUSZA Ody, tłómaczenie Siemińskiego, wydante miniaturowe. 2 złr. 

LENARTOWICZ. Poezye, 4 tomy, wydanie krakowskie. 8 złr. 

MICKIEWICZ. Dzieła, 6 tomów, wydanie paryskie. 10 złr. 50 cnt. 

Pol Wincenty i jego poetyczne utwory, przez L. Siemicńskiego. 2 złr. 50 cnt. 

TREMBECKI Poezye, 3 tomy w lym. 1 złr. 50 cnt. 

WASILEWSKI Poezye, wydanie kompletne. 2 złr. 

Również nabyłem 

wydawnictwa „CZYTELNI LUD0WĆJ" w Krakowie. 

MT* Exemplarz Encyklopedyi Orgelbranda w 28 tomach oprawny 
posiadam i mogę odstąpić za 150 złr. Dzieło to, jak wiadomo, jest 
w handlu księgarskim zupełnie wyczerpane. 

W końcu polecam własne wydania dzieł prawniczych: 

Kod ex karny, 3 tomy. 5 złr. 20 cnt., w oprawie 5 złr. 50 cnt. 
— wexlowy. 80 cnt. — handlowy (w druku). 206 Przewodnik bibliograficzny. ESIĘGAENIA ANTYKWABSEA LEONA FROMMEEA w KRAKOWIE 

przy ulicy Szewskiej, poleca: RZĄCZYŃSKI. Historia naturalis curio- 
sa. Sandomiriae , 1721. 

Konstytucye sejmu ordynaryjnego. 
Warszawa, 1776. 

ZAWACKI. Memoriale processus judi- 
ciarii statutorum atąue constitutionum re- 
gni Poloniae. Cracoviae, 1614. KOŁŁĄTAJ. Listy w przedmiotach na- 
ukowych, 4 tomy. 

Po cenie zniżonej: 

BOBRZYŃSKI. Historya Polska w za- 
rysie, wydanie lsze. KJuObY. czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesyłką 
3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cni, z przes. 4 złr. ; we Lwowie 3 złr. 
60 cni, z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2 1 /, talara. 

Treść nrów 852 — 855 z 27 października — 17 listopada r. 1881: Ład boży, 
przez Sahi-Beja (852—855); Najnowsze odkrycia nafty w Gaiicyi, przez Sygurda 
Wiśniowskiego (852,853); Edyp i Antygona (852); Kościół Wszystkich Św. w War- 
szawie, przez X. (852); Dr. Antoni Rehman, przez Ign. Szyszyłowicza (852); Wy- 
kusze staromiejskie w Warszawie, przez C. Biernackiego (852); Z łąk i pól, wiersz 
M. Konopnickiej (853) ; Dr. Pellegrino Matteucci (853) ; Michał Bałucki (853) ; Zgon 
Garfielda oraz jego następca (853, 8ó4) ; Zennab (853) ; Konkurs na Przewodnik hy- 
gieniczny, przez Wł. Górskiego (853;; Pierwsza ogólna wystawa ogrodnicza w War- 
szawie (853); Piąty powszechny zjazd oryentalistów (853); Dr. Piotr Sławiński, 
przez Kazimierza P. (854); Jan Kanty Steczkowski, przez p. (854); Synagoga 
w Pradze (854); Tramwaye (854); Madonna (854); Próby oświetlenia elektrycznego 
w Operze paryskiej (854); Nić babiego lata, wiersz St. Grudzińskiego (855); Zamek 
w Sandomierzu, przez A. P. (855); Jan Kasper Bluntschli (855); Władysław Nos- 
kowski, przez Ad. Pługa (855); Skrzynio, na akwarello, ofiarowane przez malarzy 
polskich arcyksięciu Rudolfowi, następcy tronu austryackiego (855); Hero i Lean- 
der, przez A. P. (£55); Listy J. I. Kraszewskiego (852, 855); Korespondencya 
ze Lwowa (853); Kronika włoska, przez dra A. Wołyńskiego (854, 855); Kores- 
pondencya z pod Wawelu (854); Korespondencya z Wiednia (855); Przegląd mu- 
zyczny, przez J. Stattlera; Przegląd teatralny, przez K. Koszewskiego; Przegląd 
artystyczny, przez H. Struvego; Przegląd polityczny; Przegląd literacki, przez K.; 
Kronika wiadomości przyrodniczych; Pokłosie, przez Quis; Dodatek: Niedobrana 
para, powieść, tłómaczona z angielskiego przez E. G. PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi 

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna 
z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek. 

Treść nrów 39—47 z 28 września — 23 listopada 1881; Uwagi z powodu. 
przedłożonia rządowego o reformie administracyjnej (39); Pogląd na zasady i treść; 
nowego Projektu procedury cywilnej, przez prof. dra A. Balasitsa (39, 40); Kilk» 
uwag o uzupełnieniu śledztwa wstępnego przed rozprawą główną, przez dra J. Ro- 
senblatta (40); Przyczynek do §§. 18 i 32 wyborczej ord. gm., przez dra Z. Ko- 
rotkiewicza (41 — 43) ; Dwoista teorya dowodowa w austryackim procesie cywilnym* 
przez dra A. Balasitsa (41, 42); Grunta dominikalne i rustykalne wobec ustawa 
o zakładaniu ksiąg gruntowych, przez J. Wilusza (44); Kilka uwag w obronie sta- 
nowiska sędziego śledczego podczas śledztwa (45); Sprawa gruntów doininikalnycfc 
i rustykalnych, przez dra Józefa Barona (46, 47); Przegląd tygodniowy; Praktyka 
sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego 
Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia. Kraków, i grudnia l&i. SÓT A GWIAZDKĘ! 

Uwiadomienie księgarni 

Gebethnera i Wolffa w Warszawie 

o nowych, dziełach, 

bądźto już wydanych lub wkrótce wyjść mających: 

* Kwiaty rodzinne, wybór poezyi polskiój, ułożony przez Nar- 

cyzę Żmichowską. Bez oprawy 1 rs. 50 kop., w ozdobnej 
oprawie 2 rs. 40 kop. 

* Bitwa pod Raszynem , powieść historyczna dla młodzieży, przez 

Walerego Przyborowskiego, z 6 obrazkami rysunku W. 
Gersona. Karton. 1 rs., w ozdobnej oprawie 1 rs. 50 kop. 

Z przeszłości , powieści historyczne dla młodzieży, skreślone 
przez Teresę Jadwigę, z 5 obrazkami rysunku W. Ger 
sona. Kartonowane 1 rs. 20 kop., w ozdobnój oprawie 
1 rs. 70 kop. 

Młodzi Żeglarze czyli przygody myśliwskie w Ameryce, prze- 
kład z angielskiego M. J. Zaleskiój, z 12 rycinami. Kar- 
tonowane 1 rs. 20 kop., w ozdobnej oprawie 1 rs. 70 koj). 

* Powieści z 1001 nocy, według Grimma na język polski prze- 
łożone, wydanie 2gie z 6 obrazkami chromolitogr. i ozdo- 
bną okładką. W oprawie 1 rs. 50 kop. 

Przygody Jana Chryzostoma Paska , według jego pamiętników 
opowiedziane dla młodzieży przez J. Laskarysa, z 8 ry- 
cinami chromolitogr. i 15 drzeworytami w texcie rysunku 
Ant. Zaleskiego. W ozdobnój oprawie około 1 rs. 80 kop. 

Baśni ludowe, opracowane dla młodszej dziatwy przez Wale- 
rego Przyborowskiego, z 8 obrazkami kolorowanymi 
i ozdobną okładką rysunku W. Gersona, w wielkiój 8ce. 
W oprawie tekturowej około 1 rs. 20 kop. 

najemnice Afryki : Ostatni statek niewolniczy, Bohater puszczy, 
Stolica stepu, przez L. Jacolliot, z francuskiego przełożył 
Karol Jurkiewicz, wydanie piękne w wielkiój 8ce o 530 
stronicach druku, ozdobione 32 rycinami. Bez oprawy około 
3 rs., w ozdobnćj oprawie około 4 rs. 

Oznaczone * już wyszły, inne wkrótce ukończone zostaną. 


208 Przewodnik bibliograficzny. 

|J ■ ■ - - ■ -- - 1 — - - ^ _ _ _! f 

NA 

Księgarnia Gebethnera i Wolffa . 

w W arszawie l 

.1 

poleca następujące wydawnictwa illustrowane : : i 

powieść z dziewiątego wieku, przez J. I. Kraszewskiego. 

Wydanie jubileuszowe, na wytwornym welinie z 24ma illustracyami Andriollcgo. ^ 
W wielkiej 4ce, w ozdobnćj oprawie z brzegami złoconymi 12 rubli. - u 

IGNACEGO CHODŹKI j 

PAMIĘTNIKI KWESTARZA, 

\ z 12ma fotodrukami podług rysunków Andriollego. 

•; W wielkićj 4ce, w ozdobnćj oprawie z brzegami złoconymi 15 rubli. 

Urodzony Jan Dęboróg, 

dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane, 
rytmem spisał Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz). 

Wydanie ozdobione drzeworytami podług rysunków Andriollego. — W duźćj 4ce, 

w ozdobnćj oprawie 6 rubli. 

ANTONIEGO MALCZEWSKIEGO 

KI H W Ł 

Wydanie w_wielkićj 4ce, ozdobione 8 fotografiami podług rysunków 

Andriollego. 
W ozdobnój oprawie w płótno ang. 10 rubli, w skórkę szagrinow§ 15 rubli. 

Gastona Tissandier'a 
MĘCZENNICY w IMIĘ NAUKI, 

dzieło ozdobione 34ma drzeworytami, podług rysunków Kamilla Gillberfa, 

przekład z francuskiego. 
W duićj 8ce, bez oprawy 2 ruble, w ozdobnćj oprawie 2 ruble 60 kop. Celem ustalenia nakładu na przyszłość uprasza redakcya „Przewodnika 
bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłata 
tylko do grudnia b. r., o wczesne odnowienie prenumeraty. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WisłocM. 

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod larsadem Ignacego 8telela. « * 

«$\ rat "% miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako tóź 
czytających i kupujących, książki wydawany przez Ira Władysław a fisłoctiep. r) • 
Rok V. - 1882 *' 

styczeń — grudzień. 
5 5 KRAKÓW, 

nakładem wydawcy, na składzie w księgarni 6. firebethnera 1 Sp., 

z drakami Uniwersytetu Jagiellońskiego 

pod zarządem Ignacego Stelcla. 

1882. II Przewodnik bibliograficzny. Skorowidz abfectóowy 
autorów, wydt^ców, tłónolaczów, redaktorów, jako tćż pism zbiorowych 

i bezimiennych. 

Liczba oznacza stronicę ; Ar. = Archiv, Archiwum ; At. = Ateneum ; Bnil: — Biblioteka 
najceln. utworów ; Bw. = Biblioteka warszawska; Cz. = Czasopismo; K. = Ko8inos; Kł. = 
Kłosy; Kr. = Kuryerek ; N. — Niwa; P. = Pamiętnik, Pamiętniki ; Pak. = Przegląd aka- 
demicki; Par. = Przegląd archeologiczny; PI. = Przegląd lwowski; Pni. = Przewodnik 
naukowy i literacki; Pp —Przegląd polski; Ps. = Przegląd sądowy; R. = Rocznik, 
Roczniki, Rozprawy; Spr. = Sprawozdania ; Śt. .— Starina; Sz. = Szkoła; W. = Wiado- 
mości; Z. = Zabronione, Zbiór, Zeitschrift. A. A. (Kocbem) 188. 
Abakanowicz 1. 
Abancourt (N.) 87. 
Abc 18. 
Abdykacya 203, 226, 

251 ; (G. J.) 187. 
Abraham 21, 39, 80; 

(Pak.) 27. 
Abrahamowicz 121 , 

.141, 185; (Kr.) 179. 
Adamkiewicz 1, 121, 

141, 165. 
Adamy 41, 81. 
Aer 41, 185; (Pp.) 

7, 28, 47, 67, 89, 

108, 129, 149, 171, 

192, 212. 
Ahn 21, 243. 
Aimard 121. 
Akt przeciw O. Hra- 

bar 121. 
Akta hist. (Janicki) 4. 
Akty k' i stor. Rossii 

185. 
Alexander I (Rossi- 

ja) 89. 

Alexandrowicz 61. 
Alfabet (Cerber) 62; 

(Dzwonek) 62. 
Aith 101; (Bw.) 22. 
Amborski (R.) 28. 
Ambrosius 229, 247. 
Amicis de 81 ; (Kr.) 76. 
An Account 97. 
Analecta Boli. 20, 59. 
Anc (K.) 145. 
Anczy c 229 ; (Kł.) 99 ; 

(Verne) 131. 
Andrijewskij (St.) 214. 
Andriolli (Antologia) 

41 ; (Bohaterki) 230 ; 

(Kraszewski) 169; 

(Mickiewicz) 26, 86, 

147. 
Andrusikiewicz 141, 

226, 251. 
Angei stein 21. Antologia obca 205; 

(Kr.) 200. 
— polska41;(Kr.)34. 
Antoniewicz B. 41. 
Antoniewicz J. B. 1 ; 

(P.) 27. 

Antoniewicz K. 51. 
Antonowicz (St.) 49, 

69, 109, 150, 173, 214. 
Anykszczu (Baranow- 
Appel 21. [ski) 206. 
Archiv f. slav. Phil. 

41,121,205; (KrOH4- 
Archiwum do dziej. 

liter. 61; (Kr.) 55. 
Arka Noego 229. 
Armstroff (Dygasiń- 
ski) 167. 

Arnaud (Ca.) 167. 
Arystofanes 21. [105. 
Ascarelli (Mickiewicz) 
Asnyk 101. 
Aspiracy e (Z. St.) 70 ; 

(Kr.) 55; (Moszyń- 
ski) 169. 
Association 81. 
Athenaeum 35, 97. 
Ateneum' 1, 21, 41, 

61, 81„Vtó; Igi, 14U 

165, tm, 205, 229. 
Au 1, 205 w 
Awguotinówicż fe9; 

(Jumoristy) 144. 
Axt 21. 

B. (N.) 170, 190. 
B. A. Sk. (Cz.) 186. 
B. B. (Sz.) 36, 58. 
B. N. 121, 122. 
B. R. (Bw.) 102, 122, 

142. 
B. R. (N.),26, 46\66, 

106, 147,* 170,. Tffi> 

B. Stanisława ($Tfćh 

ville) 83. 
B. Zofia K. <Ed^ wydawnictwa (Ko- 

wards) 23. | chanowski) 125, 168. Bachmann, (Cz.) 42. 
Bączalski 165. 
Bade 205; (Kr.) 200. 
Badęgiada 22. 
Badeni (Tomkowicz) 

151, 173. 
Baszkiewicz (Ąt) 

229; (Kł) 227, 249. 
Baeck 81. 

Baer M. (Z.) 132, 216. 
Baeyer (Cz.) 167. 
Bagehot 116. 
Bąhr 185. 

feain 116; (Bw.) 142. 
Bąkowski J. 81. 115; 

(K.) 25, 64, 209; (Spr.) 

193; (Sz.) 36, 99. 
Bąkowski KI. 165, 

175,184; (Pak.) 171. 
Balasits (Ps.) 227. 
Balcarek (Gutowski) 
Balzac (Kł ) 99. [187. 
Balzer 22, 39, 57, *05; 

(At.) 101 ; (Pni.) 28. 
Bałamut (Awgusti- 

nowicz) 229 ; (Jumo- 
risty) 144. 
Bałucki 42, 229. 
Bałyka (St) 178. 
Babdrowstó (R.) 90. 
Bantewer 206. 
Barycz 141; (Pleban- 

kiewicz) 148. 
Baranowski A. 206. 
Baranowski B. (Sz.) 

36, 99, 117, 163, 

182, 227. 
Baranowski J. 1. 
Barrfński 230. 
Barewicz (Spr.) 239. 
Barszewskij 206. 
BaYla (K.) 44. 
Bartkowski (Z.) 195. 
Bartulini (At.) 165. 
Bartofczewicz 2S0. 188; (Krasicki) 169; 
(Słowacki) 9, 48 , 69, 
91, 130. 

barty no wski (Ambro- 
sius) 229 ; ( Zabo- 
rowski) 152. 

parwinok 158, 180. 

Barwiński J. 96, 141. 

Barwińskij 0. 96, 185. 

Batory 230. 

Bauch dr. (Ps.) 227. 

Bauch G. 122, 136. 

Baumeister 116. 

Bechtel (Bezzenber- 
ger) 22. 

Beckurts (Cz.) 102. 

Bednarski 165; (Spr.) 
173. 

Bełcikowski 22, 8t, 
141, 185; (At.) 21, 
41 ; (Kr.) 176. 

Bełza St 61. 

Bełza Wł. 2, 22 ; (An- 
tologia) 41, 205 ; (Ko- 
chanowski) 145. 

Bem (Spasowicz) 29. 

Bender (Z.) 152. 

Benoni (Sz.) 99. 

Bćranger 61. 

Berdau22;(W.)30,50. 

Bereza (St.) 109. 

Berg (Mickiewicz) 65 ; 
(Słowacki) 69. 

Berger J. 122. [123. 

Berger M. W. (Cz.) 

Berger S. 165. 

Bericht d. Schule in 
Zakop. 206. 

Berkowski 42. 

z Berłoh I. 115. 

Bersohn (Kł.) 99. 

Bertling (Z.) 92. 

Besson 206. 

Beyer 159; (Kr.) 76; 
(Zellt) 92. 

Beyersdorf 101. 

Bezstronny 185. Skorowidz, 1882. m Bezzenberger 22, 141. 
Białecki (Spr.) 239. 
Bibikow (St.) 173. 
Biblioteka dla mło- 
dzieży 115, 196. 

— histor. (Historya) 
84, 93. 

— kieszonkowa (Mic- 
kiewicz) 6. 

— klasyków (Kocha- 
nowski) 145, 168; 
(Krasicki) 189, 210, 
234. 

— Mrówki 93; (Bro- 
dziński) 122; (Kar- 
piński) 125, 168; 
(Kiliński) 5 ^Kocha- 
nowski) 168; (Kołłą- 
taj) 104; (Malczew- 
ski) 235; (Modrzew- 
ski) 169; (Niemce- 
wicz) 6; (Rej) 238; 
(Skarga) 48; ,(Sło- 
wacki) 48 ; (Śnią - 
decki) 69 ; (Sobieski) 
fc39; (Sowiński) 239 ; 
(Syrokomla) 10, 49; 
(Szewczenko) 49 ; 
(Szoppenhauer) 173 ; 
(Tarnowski) 109 ; 
(Trembecki) 50 ; (Za- 
jączek) 110; (Żół- 
kiewski) 70. 

— najceln. utworów 
2, 22, 42, 61, 81, 
101, 122, 142, 166, 
185, 206, 230; (Car- 
lyle) 142; (Dzieje) 
123; (Jeż) 4, 209; 
(Manzoni) 105, 210; 
(Moliere) 236; (Sza- 
brański) 10; (Tai- 
ne) 30. 

— narodna (Jeż) 168. 

— nauk matem. 
(Hertz) 124. 

— nowości (Eden) 5 ; 
(Jokai) 104; (Sahi- 
bej) 130; (Schwartz) 
15(»; (Sewer) 238; 
(Veme) 50; (Zieliń- 
ski) 50. 

— obrazkowa (z Ry- 
manowa Z.) 213,238. 

— ogrodnika (Ka- 
czyński 44. 

— Ossolińskich (Kę- 
trzyński) 188. 

— parnie t. powst. 35. 

— polska (Kitowicz) 
24,209. — polskaja (Siemient- 
kowskij) 90. 

— powieści (Feuillet) 
63; (Jokay) 144; 
(Schwartz) 90 ; (Zie- 
liński) 216. 

— prawnicza (Kodex) 
84. 

— rzemieślnika (Heu- 
rich) 144. 

— teatrów amat. (Ma- 
dejski) 169; (Mozer) 
106, 147. 

— umiej. lek. (Seif- 
mann) 68. 

— umiej, prawn. (Ja- 
nowicz) 43; (Jezio- 
rański) 63; (N.) 27; 
(Okolski) 87; (Ro 
szkowski) 238. 

— warszawska 2, 22, 
42, 62, 82, 101,122, 
142, 166, 186, 206, 
230. 

— wybór, powieści 
(Hugo) 4, 24, 208. 

Biegeleisen 206; (Bw.) 
230; (Pni.) 238. 

Biela 162, 184, 203; 
(R.) 68. 

Bielski (Giermański) 
159; (Swach) 161. 

Biełozierskij (St.) 240. 

Bieniediktow (Mic- 
kiewicz) 105, 236. 

Biernacki 142; (Kł.) 
201. 

Bierszadskij 102,206. 

Biesiadzki (Spr.) 214. 

Biggs (Mickiewicz) 
189 

Biliński 2, 102; (Ro- 
manowicz) 129, 162, 
184, 203, 226, 251; 
(Szujski) 131, 162, 
184 203. 

Billroth 122; (N.) 170. 

Binder (Ps.) 227. 

Bird (Anczyc) 229. 

Birkenmajer (K.) 64; 
(P.) 128. 

Bismark (K. F.) 125. Boberska 166; (Wie- 
niec) 70. 

Bobeiski 230; (Pni.) 
129. 

Bobrzyński 42, 186; 
(Buszczyński) 231, 
251; (Kr.) 34; (N.) 
46; (Ortyle) 160: 
(P.) 27; (R.) 9; 
(Schmitt) 130. 

Boczyliński 142. 

Bodaczewski (K.) 125. 

Boduen 62. 

Boerne 230. 

Bogdan (Kł.) 99. 

Bogdański (Z.) 195. 

Bogomnos (Z.) 179. 

Bogucki (Settegast) 
116. 

Boguski (W.) 50. 

Bogusz (Ps.) 163. 

Bohaterki 230. 

Bohn 139. 

Boito 62. 

Bonawentura św. 250. 

Boncek 166. 

Bondarenko (St.) 91. 

Borkowski J. S. 122. 

Borkowski L. (Wie- 
niec) 70. 

Borowiczka (K.) 6 ; 
(Spr.) 9. 

Borucki 122, 230. 

Brando wska 82, 142; 
(Kr.) 136. 

Brandowski ks. 22. 

Brandowski prof. 206. 

Brandt (Antologia) 41. 

Branicki 35. 

Breslau (Polak) 107. 

Breslauer (Kł.) 201. 

Breza (Estrejcher) 
103. 

Brintz (Zoll) 70. 

Brodowski (P.) 128. 

Brodziński 113, 122. 

Broesler (Cz.) 23. 

Browicz 82. 

Brueckner (Ar.) 41, 
121, 205. 

Bruehl (Baumeister) 
116; (Heiden) 116. 

Bruginan (Ar.) 121 ; Bitwa 122. 

Blumenstok dr. 142.1 (Leskien) 45. 

Blumenstok H. (Kł.) Brunelli 82. 

15. Brunner 122. 

Bluntschli 139. Bruntzel 230. 

Bławatek 42. Buchwald (Z.) 92. 

Błażowski (Kromer) 

19. 
Błoński 166, 230. Buczwiński (Kr.) 248. 

Buczyński (Bw.) 186, 

206, 230; (N.) 211. Buczyńskij 142. 
Bujwid 230; (R.) 213. 
Bukowski (Cz.) 186, 

207; (W.) 215. 
Bulir (Osmański) 128. 
Buława 42. 
Bułgakowski 82. 
Bułharyn 19. 
Bunge (At.) 21. 
Buschak (K.) 85. [251. 
Buszczyński 102, 231, 
Buszek 122 ; (Pni.) 

212; (Z.) 174. 
Bykowski 16, 78, 

186, 204, 206; (N.) 170. 
Byr 166. 
Byron 166. 
C. E. (Przewodnik) 

223. 

C. J. (Kł.) 227. 
Callier35; (Bw.) 142; 

(Kr.) 248. 
Cantionale (Siedlecki) 

68. 
Carlyle 142; (Bnu.) 

82, 122, 142. 
Catalogus archid. 

Leop. 82; rit. arm. 123. 

— ord. Minorum 82. 

— Soc. Jesu 2. 

Celewicz 96. 

Celichowski (Mar- 
chołt) 160; (Słowni- 
czek) 161. 

Cerber 22; (Fantazy) 

143. 
Cervantes 231. 
Cezar 82. 
Ch. T. (Kł.) 183; 

(N.) 211. 
Chałupa (Bełcikow- 

ski) 185. 
Chałubiński 206; (P.) 

190. 

Char mes 166. 
Chęciński 82. 
Chlebowska (Char- 

mes) 166. 
Chlebowski 142 ; (At.) 

101, 121; (Słownik) 

29 193. 
Chłędowski (Pni.) 28, 

47. 
Chmielewski 224; (Sz.) 

36. 
Chmielowski (At.) 1, 

21, 41, 61, 81, 101, 

121, 141, 165, 185, 

205, 229; (Jeż) 4, 

24; (Kł.) 99; (Taine) 

30. TV Przewodnik bibliograficzny. Chociszewski 142, 166, 

186, 231. 
Chodorowski 82. 
Chodyński 186. 
Chodźko (Kr.) 248. 
Choiński (Bw.) 82, 

101, 142, 230; (Kł.) 

77, 168, 183, 249; 

(N.) 6, 26, 190, 211,' 

236. 
Chojnacki 22. 
Chomiński 62; (Bw.) 

142. 
Chotkowski (Pni.) 

212. 
jDhroniecki (Uroczy- 
stość) 70. 

Chrzanowski L. 142. 
Chrzanowski W. 231. 
Chwaliszewski (Po- 

wodowski) 149. 
Chyliński 143; (Kł.) 

119; (N.) 211. 
Chyzer (Jahrbuch)84. 
Ciechanowski 231. 
Ciepliński (Kr.) 183. 
Claus 139. 
Codex Silesiae (Mark- 

graf) 127. 

— Vitoldi (Prochaska) 
46. 

Cohn A. J. (N.) 147. 
Cohn I. (R.) 213. 
Collar 82. 
Collection 224. 
Constitutioues 159. 
Cooper 18. 
Craik 207. 
Crueger 18. 
Cukrownictwo 231. 
Curtius 42. 
Ćwierczakiewicz 231. 
Cybulski 82. 
Czaczkowski (Spr.) 9. 
Czajewski (Kł.) 158. 
Czałyj 186. 
Czaplicki 184, 203. 
Czarnecki 143. 
Czarniecki 123. 
Czarnik 207; (Pni.) 

172, 192, 212, 238. 
Czarnowski (Spaso- 

wicz) 29. 
Czaslawsky (Ko- 

zmian) 209 ; (Kra 

szewski) 126. 
Czasopismo techni 

czne 58, 98, 119, 183. 

— Tow. aptek. 2, 22, 
37, 42, 62, 79, 102, 
115 ; 123, 163, 166, 182, 186, 207, 223; 
(Kr.) 248. 

Czego chcą (Z.) 248. 

Czerkawski 143; (Pni.) 
47, 67, 89, 108. 

Czerny 82, 102, 186, 
231; (Bw.) 42, 82, 
102,122;(N.)106,236. 

Czernyszew (Rossija) 
89. 

Czerwiakowski (Kł.) 
119. 

Czerwieński B. (Gwia- 
zda) 250. 

Czerwieński Z. (PI.) 
7, 28, 47, 67, 87, 
107, 129, 149, 171, 
191, 212. 

Czeivinkova 207. 

Czerwiński 23. 

Czesław (Kł.) 99. 

Czistowicz 207; (Kr.) 
200. 

Czteni 207. 

Czubek (Bw.) 22 ; 
(Pp.) 149, 237; (So- 
fokles) 17, 39, 98, 
120. 

Czubski 115, 143; 
(Sz.) 79. 

Czujko (Siemionów) 
239; (Szajnocha) 49. 

Czyrniański 42. 

D. A. (N.) 127. 

D. Adam 2. 

D. E. (Szekspir) 240. 

D. M. L. 2, 42. 

D. Zofia (Guiroult) 
232. 

Dąbrowski J. L. 231 ; 
(R.) 213. 

Dąbrowski TV 83; 
(PI.) 28, 47, 67. 

Dąbrowski Z. (Prze- 
gląd) 8. 

Dacibog 123. 

Dalton (Kraushar) 189. 

Damus (Z.) 92. 

Dangel (N.) 211. 

Danielewski (Ibsen) 
144. 

Danielsen 231. 

Danilewicz 102; (Kr.) 
96. 

Dargun 123, 231 ; 
(Ps.) 163; (R.) 172. 

Darwin 97; (Al.) 165, 
185. 

Daszkiewicz (Ko- 
chem) 188. 

Dawid 123. Dębicki 35; (N.) 7, 

66, 236; (PI.) 28, 67, 

89, 237. 
Dębowski A. 23, 159. 
Dębowski L. (At.) 

81, 101, 121, 141, 

185, 205, 229. 
Decalogus 83, 95, 159. 
Decretales (Chodyń- 
ski) 186. 
Defoe 2, 18, 35. 
Dekameron (Z.) 248. 
De Laveaux 19. 
Delitzscb (Bw.) 102. 
Delon (Dygasiński) 
Dembowski 102. [167. 
Deslys 23. 
Detmerski (At.) 61 ; 

(Par.) 191. 
Dickstein (R.) 28, 40, 

56, 60, 78, 118. 
Dikkens 158, 167, 180. 
Djaczan 83, 186. 
Dl... S 102. 
Długosz 51, 159. 
Dmochowski 143* 
Dniestrzański 143. 
Dobieszewski (Kł.) 

119. 

Dobrjańskij 83, 111. 
Dobrowolski ( Cz. ) 

23, 42. 

Dobrzański 186. 
Dobszewicz (Pp.) 237. 
Dolnicki (Spr.) 214. 
Dołeżyna (PI.) 212, 

237. 

Dombrowski 43. 
Domejko (Bw.) 206. 
Don Kiszot (Cervan- 

tes) 231. 

Dowgird (Kł.) 58. 
Dragomanów 102, 112. 
Draper 2. 
Dreziński 43. 
Drzewicki (Spr.) 173. 
Dubiecki (Kł.)137,l83. 
Dubrawski 1. 
Duchińska (Kł.) 249. 
Dudrewicz 23, 231; 

(P.) 190; (W.) 

131; (Z.) 174. 
Dukiet 102- 
Dumas 231. 
Dunajewski 62. 
Duniecki 187, 203, 

226. 
Dunikowski 207 ; (K.) 

209; (Kr.) 200. 
Dunoysky (Matusiak) 

86. Dupanj 64; (Bw.) 62. 
Durski (Przewodnik) 

117, 183, 223. 
Dutkiewicz (Kł.) 119. 
Dvorzak (Czerwin- 

kowa) 207. 
Dwernicka 23. 
Dworski 123. 
Dybowski (W.) 195. 
Dydyński 23. 
Dygasiński 2, 83, 

167, 207, 225; (At.) 

229; (Kr.) 76; (N.) 

46; (R.) 28; (Smi- 

les) 91. 

Dylewski 23; (Kr.) 14 
Dyska 231. 
Dzieduszycka (N.) 

147; (Verena) 152. 
Dzieduszycki I. 123. 
Dzieduszy cki W (Bw.) 

m, 186, 230; (N.) 

148; (Par.) 191; 

(Pni.) 238. 
Dziedzielewicz (Ps.) 

ni 

Dzieje liter, powsz. 
123; (At.) 205; (Bnu.) 
42, 62, 82, 101, 122. 

Dzielenie ziemi 167. 

Dziennik 231. 

— ustaw państwa 68. 

— ust dla Szląska(£ 

— dla Galicyi 62. 

— wileński 97. 
Dziennikarstwo 163, 

184, 203; (K. W. M.) 

145; N. (66). 
Dziewoński 43. 
Dziewulski 231; (P.) 

128, 190. 

Dziwiński (Spr.) 172. 
Dzwonek 62. 
E. J. 207. 
Ebers (At) 1. 
Eckstein 167; 232; 

(Kł.y, 119, 137, 158, 

183, 201, 227, 9ft 
Eden 3. 
Edwards 23, 143, 1% 

180. 

Ehrenfeucht (Kł.) 18B» 
Elementarz jęz.polik. 

123. 

— nowy 123. 

— polsko - ruski A 
Elenchus 23. 
Eliasz 120, 138, ltt 
El...y (P.) 128. 
Encyklopedya Olgł 

branda 19, 35. Skorowidz, 1882. — rolnictwa 35. 

— wychowawcza 23, 
62, 143. 

— zabaw (Gry) 43. 
Engels (Z.) 179. 
EngestrOm 3, 123. 
Erckertl02; (Kr.) 76. 
Erckroann - Chatrian 

83, 232. 
Estaing <T Estampes 

(Korzeniowski) 169. 
Estrejcher 3, 103, 

143, 187; (Stensch- 

Rosbieraki) 29. 
Eurypides 3, 17, 23, 

43, 62, 80, 83, 103, 

167, 187, 232; (Kr.) 

179. 

Examen 23, 159. 
Eykmann (Cz.) 167. 
F. J. (Cz.) 42, 62. 
F. K. U. O. (St.) 194. 
Fabian A. (W.) 195. 
Fabian O. (K.) 64 
Faligan 43. 
Falkowski 43. 
Fałat ( Nowosielski ) 

127. 

Fantazy 143. 
Fas. ks. (Pp.) 237. 
Faust 3, 180. 
Federowski (Gloger) 

232. 

Fedorowicz 62. 
Feitzinger 232. 
Felicyan (Bw.) 22. 
Feliński (PI.) 191, 212. 
Felix 167. 
Feuillet 23, 63, 143, 

158, 180. 
Fiebert (Cz.) 207. 
Finkel 124; (At.) 101. 
Fiodorów (Piskunow) 

191. 

Fitz- William 63, 80. 
Fix (Dziewoński) 43. 
Fizyk mały 207. 
Flamm F. 3. 
Flamm V. 43. 
Flaubert (At.) 229. 
Foucart 207 ; (Kr.) 

179. 

Franciszek 187. 
Frankę 103, 207, 232; 

(K.) 25; (P.) 128. 
Franko (Goethe) 83. 
Franz 83. 
Fredro 63, 124, 207; 

(Kr) 200. 
Frenzel (Markgraf) 

127. Freund (Cz.) 23. , 
Frió (Bałucki) 42; 

(Kraszewski) 5, 44; 

(Orzeszkowa) 87 ; 

(Sienkiewicz) 130. 
Friedrich 63. 
Frischbier 43. 
Froebel (Dygasiński) 

2. 
Fruchtmaan (Flamm) 

43. 
Fruehling (K.) 44, 64, 

85, 125. 
Fuenfhundert Gulden 

(Z.) 248. 
Fuks (Kraszewski) 44. 
g. (Kł.) 77. 
G. E. (Kł.) 15, 36. 
G. H. (At.) 101. 
G. J. 187; (O abdy- 

kacyi) 203, 226, 251. 
G. L. (Pp.) 237. 
G. O. (Bw.) 22. 
G. S. (N.) 147. 
G. W. (At.) 21; (Grodz- 
ki) 167. 
G. Z. 167; (Z. A.) 174. 
Gabler (At.) 165. 
Gajsler (Kł.) 77. 
Galerye mnichowskie 

16. 

Gałagan (St.) 240. 
Garczyński 83. 
Gargulski 23, 208; 

(Kr.) 14; (N.) 26, 46. 
Gęsiorowski 63. 
Gaume 208. 
Gawalewicz 43, 124. 
Gawiński (Ar.) 61 ; 

(Bw.) 230. 
Gawroński 232. 
Gazeta krak. 15, 59. 
German (Schober) 

108; (Słowacki) 193; 

(Spr.) 193. 
Gerson (Nowosielski) 

127; (Pług) 129; 

(Przyborowski) 8; 

(Żeleńska) 195. 
Gerss 232. 

Gerstmann (Sz.) 182. 
Giermański 159. 
Giller (Wieniec) 70, 

109, 132, 215. 
Gimnazyum 232. 
Gindely 143. 
Girdwojń 83. 
Gliński 18. 
Gliński H. 3, 16, 43, 

51, 78, 250; (B w.) 82; 

(Kr.) 34; (N.) 190. Gliński K. 43; (At.) 

61 ; (Kł.) 99. 
Gloger 103, 232 ;(Bw.) 

22,102; (Kł.)36,99, 

119; (P.) 190; (W.) 

131; (Z.) 174. 
Glueck 3. 
Gluzi ński (P.) 27. 
Głębocki A. (Kł.) 15. 
Głębocki J. D. 143, 

184, 293, 226. 
Gnatowski (At.) 205, 

229; (Bw.) 122. 
Gniewosz (Wystawa) 

195. 

Godlewski A. 232. 
Godlewski E. 3; (P.) 

128 
Godlewski M. (N.) 

6, 26, 45, 66, 87, 
106, 127, 147, 170, 
190, 211, 236. 

Goethe 83, 180 ; (Pp.) 

7, 28, 47, 67, 89, 
108, 149, 171, 192. 

Gogol 158, 180; (Ho- 
hol) 144. 

Goldberger (Ahn) 21. 

Goldfluss 167. 

Goldszmit 3, 43. 

Golian 250. 

Golicyn (St.) 150. 

Goltz (Niedole) 211. 

Gołkowskil43;(Spr.) 
150. 

Gołubiew (St.) 150. 

Gomulicki (Kł ) 36. 

Gondek 23, 57. 

Gondinet ( Gawale- 
wicz) 124. 

Gordon 19. 

Gordziewicz 167. 

Górnicki (Januszow- 
ski) 159 ; (Tractatus) 
151. 

Górski L. (N.) 46, 66; 
(Spr.) 239. 

Górski W. P. 83, 93. 

Gorzkowski 3, 17, 43, 
57, 80, 103, 120, 138, 

Gosiewski 187. [162. 

Gospodyni 232. 

Gostkowski 232. 

Grabowski B. 24, 103; 
(Bw.) 22, 42, 102; 
(Kł.) 183; (N.) 147; 
(Swietla) 215. 

Grabowski E. (At.) 
165, 205;(Taine)30. 

Grabowski J. (Wa- 
gner) 116. Graff A. 83; (Kr.) 76; 
(Przegląd) 8. 

Graff Kt ( Sypniew- 
ski) 173. 

Grajnert 18. 

Gregorovius(Bw.)122. 

Grenville-Murray 83. 

Greville 208. 

Grigorowicz 232. [16. 

Grimm 3; (Powieści) 

Gródecki 24. 

Grodzki 167. 

Gromnicki 43. 

Groot (Cz.) 102. 

Grot 3. 

Grotefend 103. 

Grube 187. 

Grudziński 103 ; (Kł.) 
183, 201. 

Gruenhagen 124 

Gruszecki 208. 

Gry i zabawy 43, 124. 

Guillemin (Bw.) 102. 

Guiroult 232. 

Guizot (Bw.) 186. 

Guliiwer 18. 

Gumplowicz 143. 

Gustawicz 144; (Spr.) 
150; (Z.) 174. 

Gutowski 187. 

Gutzeit 144. 

Gwiazda 20, 38, 56, 
79, 97, 119, 137, 163, 
180, 250; (Gliński) 3. 

Gwiazdomorski 124. 

Gwiaździc 24; (Kł.) 
249. 

Haase (Schiller) 192. 

Haeckel (Straszyński) 

Hajdecki 103. 
Halevy232;(Kł.)249; 

(Kr.) 248. 
Haliczanin 233. 
Hall (Cz.) 207. 
Haller 187. 
Hamerski 167. 
Hans Max (Fredro) 

207. 
Hanusz 17, 39, 63, 83, 

103, 162; (Ar.) 41, 

205; (At.) 1, 165; 

(R) 68. 
Harder (Dygasiński) 

167. 
Harmonia (P.) 190. 
Harnack (Cz.) 123. 
Harwot 144, 187; 

(Spr.) 49. 
Haubner 208, 228. 
Hauser 187. Przewodnik Bibliograficzny. Haus-Kałender 3. 

Hausner 35, 167. 
Havranek ( Teisse- 

renk) 173, 203. 
Hebbl (Bw.) 2. 
Heck (Pni.) 238. 
Heger (Cł) 62. 
Heiden 116. 
Heine 83. 
Hekscb 141. 
Hełeninsz 167, 2"*, 
Helmholtz 139. 
Hempel (W.) 82. 
Heraasfbrderutigon 

(X. Y. Z.) 110. 
Hcrbcst (P.) 190. 
Herbnrt (Swachl Kil. 
Hering 83. 
Hermann 84. 
Hermstein 208. 
Hertz K. 124, 144. 

225; (Kr.) 114; [Pu- 

teraen) 295. 
Hertz M. (Ki.) 1k",. 
Hease (Cz.) 2. 
Heurichl44;(Ki.,|:"iil 
Heyee 208. 
Hilber 208. 
Hiltebrandt (P.) 190. 
Hincza 187, 202. :>-j:i 
Hipler 63, 134. 
Hirsch (Z.) 92. 
Hirscbberg3,1^7.:^l7' 

(At.) 61; (N... SM.-, 

(PUL) 8; (Z) Hi:,. 
Historya natur. 2.vi. 

— odwóch sióstr. 121. 

— o Helenie 208. 

— o MageloruY- -Juk. 64; 1-Itnnpr 13, 63,80, 98, 
120, 162, 184, 203, 
220, -2"i 1 : -:>icmień- 
ski) 150. 

Hotiuratiou 35. 

U.u>krr (Cz.) 23- 

Hupeas 188, 197. 

" . (Kirkur) 
ieszkown) 6f 

Horacy 19. 

H..!-.[vnski (Pni.) 192, 
212," 238. 

Horoi-h (Z.) 195. 

Horoskop -■-.'■'; 251; 
fPiitncloi) 191. 

I los/,.! u-s ki 4, 17, 39, 
84, 120, 144, 188, Jachowicz 18. 
Jachowicz E. (Bw.) 

186; (Niedole) 211. 
Jackowski 103; (Kr.) 

96. 

Jacolliot 4, 16. 
Jadwiga Ter. 4, 16. 
Jagie (Ar.) 41, 121. 

Jagmin (W.) 131. 
Jagodyński (Gier- 

mań s ki) 159. 
Jahn 104. 
Jabrbuch 84. 
Jahrcsbericht d. Bym. 

rn Brudy 4, 233. 
Jakimeńko 104, 124. 119, 137, 183; (Mar- 
rene) 6; (Pp.) 47, 
237; (Szpachta) 10. 

Jenike (Tygodnik) 
179, 252. 

Jericbau - Banmann 
(KŁ) 53. 

Jerzyk owaki 158. 

Jeske 24, 188, 209. 

Je....w A. 233. 

Jewstigniejew 63. 

Jezierski F. (KI.) 158; 
(Lange) 25, 225. 

Jezierski L. (Le Fau- 226, 233,' 251. Jamrógiewicz (Spr.) 
63. | 173. 

Hubę 124; (X.) 46; Jmiaaz 208. oyer (Praezyekh 89. 
Hubicki 208. 
Hucuł (Paul) 152. 
Hndcc (Pług) 129. 
Huebner (Pak) 171. 
Iliicck.?! 'Sjum 172. 
Iliiffo I. 24, 208. 
Husiiot 103; (Kr.) 96. 
Hulewicz 124. 
'li -j .- : !■-. .miński) 

167. 
HyrszfeJd 168. 
Ibsen 144 

(Nowoleeki) — powstania 84. 
Hochmann (Pi zawo- 
dnik) 117. 
Hockenbeck {%.; 2 Ki. 
Hodi 43,60,78; i.U.j 

185; (Bw.) 142: KI.. 

201, 227, 2i:>- \ 

127, 211. 
Hodoly 160; (K.) 2:j, 

44. 85; (Z.) 174. 
Hoffheinz (Miltłiei- 

lungcn) 87. 
Hoffmann 224. 
Hohol 144. 
Holzwarth 103; (Kr.) 

96. 
Hołowkiewicz (1 

149, 172. 
Hołubowicz (Aliaye) 

?6. 127. 
Iłgowski 233. 
Iunokentij (St.) 91. 
Institut 4. 
Intencjrn 103. 
I-iiUwirz (KI.) 249. 
Iskrzycki (Z.) 200. 
(St.) 240. i 34. 

J. A. ka. (Scupoli) 

108. 
J. Antoni dr. 35, 84, 

100, 118, 124, 140, 

IG4, 181, I-i, 2:13; 

fUw.) 2; (Ki.) 77; 

i'N.j 211; il'p.) 67, 

212. 22.7. 

I. K. (KI.) 77. 
I. W. (Gindely) 143. 
I. W. N. (KI .i 137. 
J. Z. (PI.) 47. 
Jabłonowski (At) 21. 

Jabłoński (Kł.) 227. 
.JarliiiiHjwif/ lir.) 55. 
Jadiitimu-ski 233; 
' (Kr.) 222. Janicki I. 4. 

Janicki S. 124. 

Janko (Z.) 195. 

Jankowski 84. 

Janota 19. 

Janota M, (Korczyń- 
ski) 24. 

Janowicz 43. 

Januszewski 159 : 
(Pni.) 238; (Tracta- 
tns) 151. 

Jarecki (Bełza) 22. 

Jarnatowski (Przewo- 
dnik) 117. 

Jarochowski 118, 208, 
228; (At.) 61; (KI.) 
39; (N.) 7, 27, 6" 
117, 190; (Pp.) 8 
107, 149; (K.) 47. 

Jaroszewski 63. 

Jaskółka (Eckstein) 
167, 232; (Kł.) 119, 
137, 158, 183, 201, 
227, 249. 106. 
Jeziorski 188. 
Jei 4, 24, 144, 168, 

209, 233; (Bnu.) 2, 

166, 186, 206; (Kł.) 

99; (Kr) 14. 
Jocber 63. 
" " " 104, 144. 
Józefczyk 120. 
Jubileusz 35. 
Jumoristy 144; (Aw- 

gustinowicz) 229. 
Jurkiewicz (Jacolliot] 

4, 16;(Tyndałl)116. 
Jurkscbat ( Mittliei- 

lungen) 87. 
Juszkiewicz 209. 
Juzów (N.) 170, 190. 
"L (At) 21: (Kł.) 

137, 249. 
K. A. 188. 

Al. (Bw.) 62. 

K-skij A. (St.) !194. 

'" " 124; (At) 61, Jhd (Kł.) 137. 

K. 125. 
K. K. J. (Kł.) 201. 
K. M. (Kł.) 16, 6a Jankowski (Se.) 163. K. H. (Kod< 
Jaszezuninsky 144. ;K. R. (N.) 147. .. Si Jaworski H. (fi.) 29. 
Jaworski W. 188. 
Jażdżewski (R.) 67. 
Jędrzeje w icz 

(P.) 190. 
Jefimenko (St.) 

91, 214. 
Jekaticrina II (St.) 

109. 
Jeleiiski (N.) 27; (Nie. 

dole) 211. 
Jclinek (Kł.) 15, 99, (At) 1. 
K. St. (Kł.) 137, 158. 
K. T. (8z.) 227. 
K.W.M. 145; (tóiffl- 

nikarstwo) 163. 

184, 203. 
K. Z. (W.) 70. 
Kabat 125. 
Kacza Jn 84. 
Kaczkowski 39. 
Kaczurba (Garwyn- 

ski) 83. Skorowidz, I8S2. VII Kaczyńska (Schwei* 

ger) 29. 
Kaczyński 44. 
Kadyj 24. 
Kalderon 209; (Bul.) 

172, 192, 212. 
Kalendarz Chaty 4. 

— (Cwierczakiewi - 
czowej) 231. 

— damski (Bławatek) 
42. [205. 

— dla gospodarzy 

— dla Izraelitów 
(Goldszmit) 8. 

— dla rolników 4. 

— domowo - gosp. 
(Goldszmit) 3. 

— domowy lit. 4. 

— do użytku fannac. 
24; (Kr.) 248. 

— (Dyska) 231. 

— (Dziennik) 231. 

— Echa 209. 

— ewangelicki 4, 233. 

— (Gwiazda) 20, 38, 
56, 79, 97, 250. 

— (Haliczanin) 233. 

— (Haus-Kalender) 3. 

— ilustr. (Nowoleoki) 
236 ; (Uuger) 215. 

— kieszonkowy (Au) 
1; (Feitzinger) 232. 

— Kolców (Warsza- 
wianka) 11, 241. 

— królewsko - pruski 
(Gerss) 232. 

— lekarski (Sawi- 
cki) 192. 

— lubelski (Gold- 
szmit) 3. 

— - (Łobuz) 6* 

— Muchy 4. 

— muzyki kość. (So- 
lecki) 9. 

— obrazkowy (Gra- 
bowski) 24. 

— paryski (Żabie 
żyna) 30. 

— powszechny 233; 
(Kr.) 222. 

— powsz. polski 233* 

— poznański 5. 

— pozn. nowy 5. 

— (Przyjaciel) 238. 

— Kóż owego dom. 
209. 

— rolniczy (Strze- 
lecki) 240. 

— (Tramwaj) 241. 

— i Wieńca i Pszczół- 
ki 24. — (niMkski 44; (Kr.) 
Kalicki (N.) 127. [84. 
Kalina 104; (Ar.) 121; 

(At.) 165. 
Kalinka (N.) US. 
Kałużniacki 168, 175; 

(Kr.) 248. 
Kamamn (St.) 173. 
Kamieńska (N.) 170. 
Kamieński (P.) 128. 
Kamodn 68; (R.) 90. 
Knncyonti (104. 
Kantak (Kł.) 99. 
Kantecki 125; (At,) 

81 ; (Pni.) 8, 28. 
KapHński 5, 80. 
Karakter nowy (Ja Ketteler 168. 

Kieka (W.) 131. 

Kicki (Spr.) ,150. 

Kieł 5. 

Kjer&i 188. 

Kieszkowski <Z.) 96. 

Kijeński 145. 

Kiliński 5. 

gfckor 64, 145; (Sie- 
mionów) 238; (Z.) 
174. 

Kisielewski 35. 

Ktttański(Przeglad)8. 

Kitowicz 24, 209*. 

KI. Teofila 168. 

Klasytikacya 145. 

Kłeczyński 35. nuszowski) 159 ;' Kłeczyński J. (N.) 
(Pni.) 238; (Tmota-| 46, 87, 106, ,170; 

(Pni.) 212. tus) 151. 
Karasowski 5, 125, 

140, 164, 181; (Kr.) 

114. 

Karcew 84. 
Karcow 209. 
Karliński dr. (Spr.) 

193. 
Karliński J. 104,209; 

(Spr.) 193. 
Karłowicz 188; (Dra- 

per) 2 ; (P.) ,190. 
Karnawał 24. 
Karol (Kł.) 1$3 , 201, 

22?, 249. 

Karpiński 125, 168. 
Karpow 104. 
Kartusz 125. 
Karwicki 44, 78, 100, 

118,181; (Bw.)186; 

(Kr.) 34; (N.) 170. 
Karwowski 120. 
K."sparek 125, 168; 

(N.) 211; (Ps.) 58, 

77, 99. 
Raszewski (Bw.) 2, 

82; (Dzieje) 123; 

(Kł.) 15, 36, 58, 77, 

99, 119, 137. 201. 
Kasznica 24 ; (N.) 66. 
Katalog prac kon- 
kurs. 84. 

— wystawy lek. 24, 
37, 59. 

— wyst. w Przemy- 
ślu 188. 

Kelner 18. 

Kerckiarto ($pr.) 193. 
Kcstner (Z.) 92. 
Kętrzyński 188 ; (At.) 
141; (Bw.) 186; (Pni.) Klin 44, 209. 
Klonowicz (At.) 61. 
Klopp 209; (Weiss) 

241. 

KluczycM (At.) 81. 
Kloger 125. 
Kłosy 15, 36, 58, 77, 

99, 119, 187, 158, 

183, 201, 227, 249. 
Knapiński (N.) 66, 87. 
Kniga grodn. ek. 84. 
Kniżka pietrok. gu- 

tuerni 84. 

- wileiMik.oknig.234. 
Knyżki pobożni (Jac- 
kowski) 108. 

Knyżoczki dla na- 
roda (Lewicki) (45, 
,146 ; ( Potrowiozj 
128; (Pieniążek) 107; 
(Uniaty)109; (Zbro- 
,żek) 50. 

Kobyliński 125. 

Kochanowski 125 , 
145, 168, 188; (At.) 
229; (Januszowski) 
159 ; (Tractatus) 151. 

Kochem 188, 202, 
223; (Kr.) 179. 

Kodex handlowy 19, 

- karny 19. 

— wexlowy 19. 

— wielkopolski (Bw.) 
142. 

Koehler (Schiller) 192. 
Koehler G. (Kr.) 248. 
Kohn 145. 
Kojałowicz 24. 
Koibełheyerl45,168; 47, 129, J92, 312. I (Spr.) .193. Kolberg 64, 104. 
Kółeczko 84, 100; 

(Kr.) 76. 
Kolmar 234. 
Kolendy (Rzepecki) 

29. 

Kolumna 125. 
Kołdowski 168. 
Kołłątaj 104; (Pni.) 

108, 129. 
Komorowska (Wierz- 
bicki) 11. 
Konarski Fr. (Ary- 

stofanes) 11 ; (Mu- 

zajos) 87. 
Konarski St. (Ar.) 61. 
Kondratowicz 64, 125. 
Koń 168. 

Konerza (Kraszew- 
ski) 169. 
Konic (R.) 213. 
Konitz (At.) 81, 141 ; 

(N.) 87; (Schaeffle) 

213, 225. 
Konopnicka (Bw.) 

22; (Kł.) 36, 137, 

183, 201, 249; (N.)170. 
Konserwy 145. 
Kontkiewicz 234 ; 

(P.) .190. 
Kopciuszek ( KI. 

Teof.) 168. 
Kopczyński 35. 
Koperajcki (P.) 128: 

(Pak.) 27, 39, 57. 
Kopff 5. 
Korczyński 24, 64, 

188; (Z.) 110. 
Koro$kie*ficz(Ps.)227. 
Korotyński <R.) 213. 
Korwin ( Gwiazda ) 

•260; (N.) 7 ? 46. 
Korytkowski 25, 44, 

84, 85, 169; (Pp.) 

149; (».) 47. 
Korzeniowski 25, 44, 

169. 
Korzon 104, 138, 162, 

184, 189; (At.) 61, 

141; (N.) 190. 
Kosciałkow ska(Gwia- 

zda) 250; (Kł.) 119, 

137, 158, 183. 
Kościelski 25. 
Kościuszko (Rossi- 

ja) 89. 
Kosiba 189, 203, 226 ; 

(Spr.) 193. 
Kopiński R. 189. 
Kosiński W. 234 ; 

(P.) 190. VIII Przewodnik bibliograficzny. Kosiński Wł. 234. 
Kosmos 5,25,38 44, 

64, 79, 85, 117, 125, 

145, 182, 209. 
Kosmowski (Niedole) 

211. 
Kossak ( Antologia ) 

41; (Barań B ki) 230; 

(Nowosielski) 127; 

(Pol) 148, 191. 
Kossowicz (Tacyt) 18. 
Kossowski (Cezar) 82; 

(Wergili) 215. 
Kossuth (Przegląd) 8. 
Kostecki 145. 
Kostomarow (St.) 194. 
Kostrzewski (Nieza- 
pominajka) 87. 
Koszczyc 64. 
Koszutski 145. 
Kotarbiński (Bw.)62. 
Kotłubaj 125. 
Kotula B. (Spr.) 193. 
Ko vacs(Ko 1 b en hey e r) 

168. 
Kowalczyk 234; (P.) 

Kowalewski 234; (P.) 

Kowalski H. (Ps.) 36. 
Kowalski J. (Sz.) 117. 
Kowalski R. 234. 
Kowalski) (St) 49,69. 
Kowszewicz (Heksch) 

144. 
Koziebrodzki 126 , 

140, 164; (Kr.) 114. 
Kozioł (Spr.) 160. 
Kozłowski K. 85. 
Kozłowski T. 145. 
Kozm. (Pak.) 28. 
Kożmtan 64, 209; 

(Pp.) 89; (R.) 47; 

(Szekspir) 116, 194. 
Krakowiaki 85. 
Krakowowa 25, 209 ; 

(Kł.) 77. 
Kramsztyk 64; (At) 

61; (He]niholtz)139; 

(R.) 29. 
Krasicki 1. 169, 189, 

210, 234; (Pp.) 149; 

(Tomkowie*) 151. 
Krasicki K. (Z.) 195. 
Krasicki M. 35, 56. 77. 
Krasiński H. 126. 
Krasiński Z. 64; (Kr.) 

55; (Pp.) 7. 
K asnohorska (Mic- 
kiewicz) 189. 
KrasnoBielski (Dzie- le) 123. 

rasnowol&ki ( 

misz) 17, 39. 
Kraszewski J. I. 5, 
16, 25, 40, 44, 64. 
104, 126, 13ii, 110. 
146, 164, 169, 180, 
189, 204, Sin. 334: 
(Athenaeuni'. 65, 97: 
(Bw.) 42, '(iii, 82: 
(KI.) 36, 58. 77. iti), 
119, 137, 158, 183, 

227; (Kr,; ■ ":. 

222; (Krasiński., 'ii; 

(N.) 211. 
Kraszewski K. (Bw.) 

101, 122, 142, 106, 

186, 206, 23(>: iKt.i 

99,137,158, l.s;:.2"l. 
Krause 234. 
Kraushar IW): (At.) 

81; (Bw.) 101; (Kł.i 

137, 158: (N.) 211. 
Krauze 64. 
Krawecki 41. [243. 
Krechowiecki 234 , 
Kretkowski 85, 104; 

(P.) 128. 
Krochmal 44. 
Kromer 19; fHiplerl 

63. 

Kropiwnickij 265. 
Kruczkiewicz ' R.j liii. 
Krukowicz 169. 
Krukowski 44, 57. 
Krupa 126; (Spr.) 193. 
Kruszewski (Z. i 10.".. 
Kruszyński (K.) 85, 

145, 209; {Schmidt j Kulisz 6-1, 85, 104 ; Legenda 159. 172. Krystyna 44. 
Krzemiński (KI.) 119. 
Krzepickł 18. 
Krzesz (Nowo* i cl; ki ■ 

127. 
Krzymuski 57, 104; 

(N.) 87. 
Krzywdy 35. 
Krzywoaad (Pni.) 67, 

Krzyżanowski 146; 

(Spr.) 193. 
Krzyżanowskij (St) 

91. 

Książeczka 159. 
Kubala (Pni.)' 8. 
Kubary (At.) 141, 165. 
Kubiaz (Niezapomi- Kuchnia : 

f'ńaki 5. 
ta 5. 
Knehn 45. 
Kuebnel 64. 
kiie.,t.er fl'rzi'Klii-1 1 \ 
KuWwiski 126.' 20:1, 
226, 251. 

kliliUuska i KI.) .".'i, 
5S, 77, !li). 349; ,: Ma- 
ma 105. Laury siewicz (Hanb- 

Lavergne' (Bw.) 62. 
!,avi-e.rie [Misye)106. 
Le6ie,Iineew (St.) 49, 

61, 91, 108, 150,173, 

194, 214, 239. 
Lech 136. 
Lwieji-waki 189; (Ap- 

pel) 21; (Ar.) 205; 

(R.) 68. 
Le Faure 65. 
Lefebure 5. -lakimeńko) 104i 
13-t;:Miinlnwi'ć:21i); 
(Szekspir) 151; (Z.) 

157, 

Kiirimtuwski (N.; 117. 
Kiirtzmaiui (KI.) 15; 

(Pp.) 8. 

KnryiT|);in>kiiZ.:it 1. 
— poznański i;;7,18± 
Kasztelan 5. 
Kutuzow 104, 235. 
Kwaśnicki 189. 
Kwest™ CM. A.) 6. 
Kwiaty 16, 60, 78. 
Kwitka 146. 
L. B. (Grevi!le; iw. 
L. Br. (Cs.) 28, li'.'i. 
L. J. (Louis) II; (Mi- 

licyai 168. 1(3, 181. 
L. N. 85; (List vi 13*, 

162, 184. 
La Barre Duparcq 

64; (Bw.) 62. 
L.irlii.wic/ 65: (K 

5, 125. 
Lafargoe (Z.) 179. 
Lafon 85. 
Lani 75. 

Lnml.cr (Bw.) 142. 
L-.iu..iit. 85, !I5, 109. 
I.anile (Flaiiunj 43. 
Lamleu-lli-setz 105. 
Landie 189. 
Lniipc F. A. 25, 32: 
Lanse K. 15: ("Dbto.- 

lenioi 167; (Pp.) 12!'). 
Lange W. (Fredro) 

63, 124. 
Łask ary a (Pasek) 

78, 118. 
Lasota 17. 
Lassale (Z.) 76. 
Laazlófy) (Siemieński) 213. 

Latinik 18. 
Lab) nowe 160. Lc.lir 'Uacihog) 123. 
Leja 105. 

Lekcye (P. J.) 211. 
I.elewd 2D2. 223. 
Leliwa 126, 184, 203, 

226. 251. 
Lemcke 6, 97. 
I,iii;iirinvicz J. (Spr.) 

193. 

Lcitarhm-iez M. (Schu- 
bert) 108. 
Lenartowicz T. 19,45, 

57, 80. 
Leon XIII 126, 235; 

(PI.) 129, 191. 
Lereel 18. 
Lornet 137. 
Leskicn 45; (Ar.) 41, 

121, 205; (Kr.) 34. 
Lesser (Antologia) 41. 
Lesser W. 25. 
[.cwambiwskii 146; 

(Kr.) 136. 
Lewicki A. (Pni.) 28. 
I.c»ieki K. 169. 
l.ewickij .1, F. 45, 146. 
Lewicki] O. i'St) 49, 

109, 150. 
Lezyaru (Mayzel) 86. 
Libelt 57. 
i.irlitni^ki iii, 235. 
Liebeiiow 65,105,210. 

LiehonimsiN '(>..) 167. 
I.iclny :l>acibog)123. 
Lignori św. 250. 
Likuwski 146; (Cho- 

dyński) 186. 
Li [jiruj' - wska (Hugo) 

4, 24, 208. 
Limanowski 169. 
Lindner 105. 
Linford 85. 
Lipnicki (Pp.) 47. 
Lira 6, 146, 225 ; (At) 

205. 

Lisicki 146, 184, 203, 
Liske 35. [210. Skorowidz, 1883. IX I.iat. Macierzy 105. 
Listy z Amer. 138,1 

ii\ (L. N.) 85. 
Liszt 105. 
Litwin 105. 
Litwos (8.) 26, 66 
Liwiusz 85. 
Loebensteio. (KI) 15; 
(Kraszewski) 104: 

(Sienkiewicz) 192. 
Loewe (Cz.) 207. 
Loewenfeld (Kante- 

cki) 126; (Tmcta- 

tus) 151. 

Lohmeyer (Z.) 92. 
Longfeliow (P.) 128. 
Lorkiewiez (N) 7. 
Louis 6; (Ps.) 36. 
Lubelezyk 85, 95, 160; 

(Pieśń) 160. 
Lubomirski J. 105. 
Lubomirski T. J. (En 

cyklopedya) 23, 62 

143; (W.) 131. 
Lubowaki 25, 40, 78 

(Kr.) 14. 

Lnchs 85; (Kr.) 76. 
Ludkiewicz (Spr.) 172. 
Lukas (At.) 1, 61,'"' 

(Sz.) 163. 
Lustgarten 86. 
Luter (Bezzenberger) 

22. 

Lwowa 75. 
Ł. J. 25. 

Ł, H. (Łapka) 105. 
L. M. (St.) 91. 
" '. P. (St.) 49, 69. 
" [Sienki. " | (K.) 25; (Spr.) 193. 
.Łopatyński 6. 
Łoś 126, 162, 184. 
Loski (Bw.) 62. 
Łowicka (Pp.) 171 

192. [6 

Łoziński Br. 6; (Pni.) 
Łoziński Fr. 210. 
Łoziński W. 71; (Pni.) 

8,28,47, 67, 89,108, 
i 129, 149, 171, 192, 
! 212, 238. 
Lubieński 126. 
ł.uczkiewicz (Kł.) 77, 

158. 
Łukasiewicz 1. (Ki.) 99. 
Łukasiewicz J. 37, 45; 

(KI.) 58. 
Łukiiszewiez 86, 146. 
Łukowski 6,52,80,199; 

(Kochem) 188; (B) 29. 
Łada (N.) 127, 147, 

170, 211, 236. 
Łagowski (Dzieje) 

123. 
Łapezyński 235; (P.) 

Łapicki (N.) 6. 

Łapka 105. 

Łaski (Bw.) 166, 186, 

206, 230. 
Ławrow (Z.) 96. 
Łazarewstrii (St.) 49, 

91, 194. 
Łazarski 189. 
Łebińskj 45. 
ŁepkowBki 19, 86; 

(KŁ) 58. 

Lobos (Cz.) 102. 
Łobuz 6. 
Łojko 249. 
Łomnicki 86, 115,146; 47. 

Łuniewaki 235.; (P.) 

190; (W.) 131. 
ŁuBzczkiewicz 146, 

235; (At.) 81, 101; 

(W sprawie) 11. 
Łusz piński (K.) 44. 
M. (KI.) 158; (N.) 170. 
" A. 6; (N.) 86. 

J. (Cz.) 167. 
M. K. (KI.) 183. 
M. W. (KŁ) 158. 
M. X. 105. 
Mscbczyńskl(Bw.)62. 
Machek 45, 235. 
Maciejewicz (St.) 69. 
Maci szewski 65. 
Madejski 169 
Maj (Spr.) 172. 
Majer (Pni.) 212. 
Majkowski 126. 
Makarewicz 146 
Makarów 65. 
Maksimów (Si Małecki 105; (Ler- 90, 213. 
cel) 18. Merget (Cz.) 123. 

Małpa- człowiek (At.) Merunowicz 93. 
185, 205. Metternich (At.) 61. 

Manieeki (Mowy) 66. Meyer 37; (At.) 1; 
" oaK - "« (■£.) 132, 216. 
Meyet 105. 
Miaczyński 26, 160. 
Łinzoni 105, 210; Miaskowski 235. 
(Bnu.) 42, 62, 82, Michałowski 6; (Bw.) 
101,142,166,186,206.1 206. Mak sonowi cz (St.) 
Makuszew 126. 
Malagola 169; (At.) 

165. 
Malczewski 235. 
Małe czyń ska 45. 
Malinowski J. 146. 
Malinowski L. 17, 25, 

31, 39, 57; (R.) 68. 
Malinowski T. (Spr.) 

214. 

Malotka 235. 
Malot 105; (Kł.) : 

58, 77, 99. Marchołt 160. 
Marczewska 25. 
Marienhnrg 26. 
Markeraf 127. 

Markiewicz St. 127 
(Kiodole) 211. 
Markiewicz W. 6. 
Markowicz (St.) 151. 
Mar.ński (Bw.) 166, 
186, 206, 230. 
Mar<]LL»]'dt (Cz.) 207. 
M arrcn^ - M o rzko w s ka 
6, 26, 65, 127; (Bw.) 
2, 82; (N.) 147. 
Marschall 189. 
Marszałek (P.) 66. 
Martynow 65. 
Martynowski 189: 
(Kł.) 15, 227. 
Harusieński 86. 
Marya 169. 
Maszkowski (Przewo- 
dnik) 117. 

Matejko (Go rzkowski) 
43; (S z es ci o wiersz) 
131; (Tygodnik) 252; 
(W sprawie) 11. 
Jatę ry ary do ki ima 
togr. 146. 

Matieriały dla ra 
domsk. gub. 26. 
— istor. 86. 
'Mattei 235. 
Matusiak 6, 18, 8( 
127, 138; (Ar.) 41 
(At.) 1; (Pak.) 129 
Matuszewski K. (Bw.) 
101, 122, 142. 
Matuszewski T. 210. 
Maurer (At.) 1; (Jah- 
rcsbcricht) 4. 
Mayne-Reid 6, 16. 
Mayzel 86. 
Mayzl (Cz.) 123, 167. 
Mecherzyński 18. 
Męka Jezusa 235. 
Menander (Dąbrow- 
ski) 231. 
Mendelaburg 65. 
Merczyng 45; (K.) Mickie 1. ■/. 6, 19, 20, 
26, 38, 56, 65, 79, 
86, 91. 1115, 127. 117, 
15Y.l^'._'.:i:Mt M21; 
(Horo-!...,, L >-jil. -j;,\- 
(Kł.) 137; (Kr.) 96; 
(t-.il.):::;": i IV>tock:i) 
191; (}■[)-) 237. 

Slielcszko-Maliszkie- 
wicz (Heine) 83. 

Mieroszowski 65. 

Mierzejewski 236. 

Mierzyński (Sofokles) 
239. [173, 203. 

Migdał (Teisserenk) 
:olasch (Cz). 2. 

Mikulicz 236. 

Milewska 127. 

Miiicya krak. 138, 

Mili 26. [162, 184. 

Miller (Cz.) 62. 

Miłkowski 35. 

Minajcw ( Kon d rat o- 
" .) 64; (Mickie- !8)t , 147. Minko wiecki 12, 147, 

153; (Kr. | 136. 
Minkowski 26. 
Mir (N.) 7,26 46,87, 

147, 170, 211, 236. 
Misye katol. 15, 26, 

"1, 45, 65, 86, 97, 

)6, 119, 127, 147, 

>9, 183, 189, 210. 

Mirtiieiliingeu86. [236. 

Młocki (KI.) 119; 

(Z.) 195. 
Młodecki 127. 
Młot (Z.) 14. 
Mniszek Mitrina 87. 
Mochnaeki 97. 
MoSnik (Baczalski) 

166. 

Modelski 106. 
Modest jep. 45. 
Modlitwa 160. 
Modrzewski 169. 
Modzelewski (Z.) 195. 
Mobort 26. 
Moldeuhawer (Nie- Przewodnik bibliograficzny. dole) 211. I wicz) 106. 

Moliere 236; (At.) 165; Napierkowski (Nowo (Bnu.) 206 

Monumenta hist. (Pie- 
kosiński) 88; (Pro- 
chaska) 46. 

Moraczewski 45, 236. 

Morawska 236. 

Morawski A. 65, 87, 
106, 138; (Kr.) 65; 
(Fitz- William) 63,80. 

Morawski K. (At.) 229. 

Morawski S. 169. 

Morawski T. 97. 

Morawski Z. (Przy- 
rodnik) 38. [179. 

Mordoweć 210; (Kr.) 

Morelowski (Ps.) 36, 
58, 182. [205. 

Morosz (At.) 165, 185, 

Morozów 75, 95. 

Mosbach 147, 210. 

Moskwa, 35. 

Moszyński 45, 57, 169, 
184, 203; (Kr.) 34. 

Motty J. (Książecz- 
ka) 159. 

Motty M. (Kł.) 36. 

Mowa posła 210 ; 
(Kr.) 200. 

Mowy pogrzeb. 66. 

Mozer 106, 147. 

Możejewski 45. 

Mrozowski F. (K.) 85. 

Mrozowski J. ( W. ) 
30, 50, 70, 131, 195, 
215. 

Mueldner 127 ; (N.) 27. 

Mueller 19. 

Mueller A. 139. 

Mueller E. (Kr.) 248. 

Murawjew 236. 

Mussil (Cz.) 186, 207. 

Muz aj os 87. 

Mycielski J. 66, 114; 
(Pp.) 67, 129. 

Mycielski M. (Misye) 
15, 26, 38, 45, 65, 
86, 97, 106, 119, 127, 
147, 169, 183, 189, 
210, 236. 

Mykitowicz 210. 

Myślistwo pt. 160. 

N. (Pp.) 192. 

N. (St.) 240. 

N. A. (Bw.) 102, 142. 

N. J. 96. 

Nadwiślak 147. 

Nagano w ski (Bw.) 22. 

N— aja ( Kondrato- 
wicz; 125; (Mickie- sielski) 127. 
Napis nad grób. 160. 
Na przep. imię 127. 
Naruszewicz ( Bnu.) 

206, 230; (Pp.)149; 

(Tomkowicz) 151. 
Narzekanie(K. K.)125. 
Natanson £. 210. 
Natanson L. 147. 
Natanson W. 210. 
Nauka dla dziatek 159. 
Nawojka (Hanusz)162. 
Nawratil 210, 211; 

(K.) 85. 
Nawrocki prof. (Pet- 

tigrew) 116. 
Nawrocki W. 6. 1)6. 
Necas ( Syrokomla) 

194. 

Neczuj 96. 
Nehrebeckij 147. 
Nehring 211; (Ar.) 

41, 121, 205; (Bw.) 

122; (Kł.) 77. 
Nejman 87. 
Nekanda (Kł.) 15,36, 

58, 77, 99, 119, 137, 

158, 183, 201, 227. 
Nencki (Cz.) 207; 

(W.) 215. 
Nepos K. 18. 
Nesselmann (Mitthei- 

lungen) 87. 
Nibelungi (Bnu.) 2 ; 

(Szabrański) 10. 
Niedole dziec. 211 ; 

(At.) 229. 
Niedżwiecki (K.) 5. 
Niemcewicz 6. 
Niementowski (Spr.) 

193. 
Niemetz 26. 
Niemojewski 190. 
Niesiecki 249 ; (Czar- 
niecki) 123. 
Niewiarowicz (Z.) 195. 
Niewidoma 211. [106. 
Niezapominajka 87, 
Nipanicz 170. 
Nitkowski 236. 
Nitschmann 190, 199; 

(Kł.) 15; (Pp.) 237. 
Niwa 6, 26, 45, 66, 

87, 106, 127, 147, 

170, 190, 211, 236; 

(Kr.) 200. 
Niwicki 77. 
No . . . No . . . (Bw.) 

102, 166. Notatnik 20, 38, 56, 

79, 97. 
Nowakowski (Ar.) 61. 
Nowalski 170. 
Nowicki A. (PnD 67. 
Nowicki M. 106, 127. 
Nowickij (St.) 109, 

214. 

Nowina 170. 
NOwolecki 236. 
Nowosielski Fr. (Spr). 

239. 

Nowosielski T. 127. 
Nussbaum H.(At.) 141. 
Nussbaum J. (K.) 125, 

145, 209. 

0. A. E. (Kł.) 183. 
O. T. 35. 
Obaliński 46 ; 236. 
Obrapalska (Amicis) 

81; (Bnu.)42;(Man- 

zoni) 105 210. 
Obraz Polski 7. 
Obrazki (W. M.) 194. 

— dla dzieci 224. 
Obrazy z natury 224. 
Obst (Wierzbicki) 216. 
Ochocki (Kraszewski) 

64, 146, 210. 

Ochorowicz 7; (Cz.) 
102, 123; (K.) 5; 
(N.) 66; (Tomaszew- 
ski) 109. 

Oczapowski 237, 251 ; 
(Bw.) 62. 

Odczyty pop. 139. 

Odezwa do Rus. 148. 

— do ucz. powst 36. 
-— socyalistów (Z.) 

248. 

— Stów. oświaty 170. 

— Tow. archeoi. 170. 

— w sprawie poetów 
(Ar.) 61. 

Odpowiedź (Z.) 34. 
Odrzywolski 87, 98, 
120, 148; (Kł.) 99, 

227. 
Odyniec 190; (Kł.) 

36,58, 77,99; (Pp.) 7. 
Ogonowski (Ar.) 41. 
Ogrodnictwo 46; (Kr.) 

34. 

Ojciec Kapucyn 170. 
O karczmie 148. I 
Okolski (Swach) 161.' 
Okołski A. 87; (N.) ! 

87, 211. 
Okoński 87; (Sie- 

mientkowskij) 90. 
01earski27; (P.) 128. Ollendorf 18, 225,243. 

Olszewski K. 7, 27; 
(R.) 90; (Spr.) 193. 

Olszewski F. (N.) 87. 

Olszewski St. (K.)5,25. 

Olszewski W. 190. 

Omulewskij (Kondra- 
towicz) 64, 125 ; (Sy- 
rokomla) 10. 

Opoćl48,175;(Przybo- 
rowski) 108; (Ży- 
wot) 161. 

Opis 211. 

Opowidanie 170. 

Oppenheimer 139. 

Orda 27; ^Kr.) 14, 222. 

Ordo archid. Mohilo- 
viensis 66. 

— dioec. Vladisl. 46. 
Orlecki 66; (Pni.) 

8, 47. 

Orłów 27. 

Orłowski 190; (Cz.) 
186; (W.) 195. 

Orthographia 160. 

Ortschaften-Verz. 87. 

Ortyle 160. 

Orzeszkowa 7,27,66, 
87, 106, 128, 170, 
211, 237; (At.) 61, 
81, 101, 121, 141; 
(Bw.) 62; (Kr.) 96, 
114; (N.) 127; (Sie- 
mientkowskij) 90. 

— wydawnictwa (Mć- 
yet) 105; (Orzesz- 
kowa) 27, 106, 128; 

, (Skórkowski) 29. 

Osadca 35. 

Osiecki 46, 148; (Kr.) 
136. 

Oskierko (At.) 81, 
101, 141. 

Osmański 128. 

Osnowianenko (Kwit- 
ka) 146. 

Ossowski G. 88, 106, 
138,170, 237; (Bw.) 
2, 102; (P.) 128; 
(Z.) 174. 

Ossowski J. 88 ; (At) 
141. 

Osterloff 237; (P.) 190. 

Ostrowski 106, 128; 
(Kł.) 183 ; (Kr.) 114 

Oświęcim (St.) 49, $, 
109, 150, 214. 

Ot. St. (Eden) 3. 

Otczet 211. 

0ttmann88; (Pp.)28. 

Otto 66, 107: (Kł.) 227. Skorowidz, 1883, Otwinowski 138, 153. 
P oprawi jur. i?0. 
O zmianach 170. 
Osyński 170, 184, 

203, 226, 251. 
p. (KI.) 99, 158, 249. 
P. A. (At ) 1 ; (Ki.) 

15, 36, 77, W, 119, 

183, 227; (N.) 46. 
F. A. (Horoskop) 

226, 251. 
P. B. (Bw) 142. 
P. J. 211. 
P. J. (At.) 41, 121. 
P. J. (Werbli) 215. 
P. K. (Niwa) 127. 147, 
P. H. (Kł.) 201, 227. 
P. M. M. (I. W. (Me- Technik 148, i 

ka) 235. \ 184; (Spr.) 150. 

" " " " Pelczar 107. 85, 46, 66,88; (At.) 
21; (KI.) 36. 58, 77 
(N.) 26, 87, 106, 211 
(Tygodnik) 252. 
świński J. 170. 

Pawlewski 148, 237; 
(K.) 44, 85, 209: (P.) 
190; (W.)70, 132,195 

Pawlicki 211 : (PI.) 
28, 47, 67, 89. 

Pawlikowski(Pnk.)27. 

Pawlikowski ki. 171. 

Pawłowicz 7, 88; 
(Spr.) 29. 

Pawłowski 128. 

Pawsclmer 160. 

Pcziłka 171. 127. 

Pilecki (N.) 27. 
Pilió»kiA.75;(Prawa) 

160; (Psałterz) 161; 

(Statut) 161. 
Pilińaki S. (Psałtera) 

161. 

Pintowski 237. 
Piotrowicz (Ar.) 61. 
Pigek 129, 212. 
Pisknnow 191. 
Piwowarski (Z.) IM p. a (Ai.) i, 

P. W. (Ki.) 11!), 137. 
P. Z. <N.) 170. 
Pakosta (Kraszewski) 

Palatio de (Pni.) 47; 
(Prochaska) 67. 

Pamiątka 161. 

Pamiatniki polem, li- 
ter. 190. 

ramięiuik Akad. 128. 

- fizyogr. 190; (At.) 
205; (K.) 64; (Kr.) Plan v. Danzig 107.1 251 
Platon v. Reussnrr P..plióski 67, 107. 
(Bw.) 42. Ipopnwski 67, 149; 

Plebankicwicz 148. ' (Z.) 174. 

Plebański i Bw.) a. £■:.', I'. ,r:nl..wski (Z.) 195. l'e rUtach 

(Kr.) 222. 

•erraiid 35. 
Perty 139. 
Peschol 116. 
Petelenz J. Ł. (K.) 

64, 145, 209 
Peteleoz K. .1. Peters 224 Petitot (Misye) 127. 
Petrurka (Bw.) 22. 
Petrowiez 128. v 
Petruszewioz 7, 107 
(Par.) 191. niem.66,93; (Kr.) 55. Pctrycy (Glueck) 3. 

- Tow. tatrz. 128- Petiigrew 116. 

- zjazdu Dług. 27. Ipiiiiałeth (P.) 190, 
Pamiętniki panienki ^ — '.■»■-.; '•■-<■■ > 19. 

Pański wizm 35. 

Pape-Carpantier (Dy- 
gasiński) 167. 

Papłoński (P.) 66. 

Paprocki 160; ,Gier- 
mański) 159. 

Paraaiewicz (Sz.) 79, 
99, 117, 163. 

Parczewski (KI.) 15, 

Parylak (Spr.) 193; 
(8z.) 36, 58. 

Pasek 7. 78, 118. 

Paszkowski (Pp.) 7, 
28, 47, 67, 89, 108, 
149, 171, 192; (Szek- 
spir) 116. 

Pa te rek (Malinowski) 
17, .39. 

PawIńskiA. 7, 27, XI 

da) 159; (Opeć) 148; 

(Pni.) 108, 129; (R.) 

68; (Żywot) 161. 
Połczyński (Kł.) 36. 
Pomniki prawa (Bo- 

brzyński) 42, 186. 
Ponikło 67. 
Popiel A. 129. 
Popiel J. (Pp.) 129. 
Popiel P. 148, 162, 

191, 212; (Pp.) 212. 
Popiel P. prof. (Ho- 

ii.c-n CA, 80, 98, 120, 

lf!2, 184, 203, 226, 12, 82, 101. 122. 
142, 160, 186, — 
:.'.".<>:■ Km-jklopi 
23, (12, liii; :K1.) 
77, 99. 

I']ijs/.i/a ński 107. 

l'liskii-'.I. Antoni: i<:;; 
iih/.,:,^.kowa) 237. 

!'ł<>ii)ii'Ńi'zyk 57. ; (Spr.) 214. Tług 129; (KI.) 3(i, 77, 99, 1'37, 

183, 249. 
Pobog (Kł.) 36. 
Poczet królów 19, 

'urliii-irski 88; (E.) 

172. iewski CL) Pt.j. 
Podoliński 35. 
'odolski 171; (PI.) 
Piccolomiii (KŁ) 15, 7 T 28, 46, 67, 8T 
5*, 77, 183,201,227. 107. 129, 149, 17: 
Piekoaińnki 88, 171; 191. 212, 237. 
(R.) 9. (Podróż do bieg. 19. 

PlenlałekCz. 46, 107,1— sw. Anieli p6, 1 .i . ,--» ■ i*.v r<it. i 

'Ifiii, 199. 

Posiedzenie 129. 

Post-Lcxicon (i 7. 

Potocka 191. 

Potocki F. A. 212. 

Potocki W. (At.) 101, 
121. 

Powiastki 224. 

Powieść o zaloż. kla- 
sztoru 161. 

- z 1001 noe-y 16. 

1'owoilowaki 149; 
(Kr.) 136. 
■oŻMiak 191. 

Prana Kaaim. 160. 
książąt maz. 160. 

Prawdomir 149. 

Praw do ni o w sk i 128, "148. 
Pieniążek P. 27. 
Pierścień 148 
Pieśń a prośba l 1 

- nowa 88, 160. 
— o potopie 88, li 
Pieśni ewang. 148. 
Pieszczotkom 7. 
Piętak 237, 246. 
Pietkiewicz 237; (P.) 

190. 
Pietrow (St.) 69, 151. 

173, 194. 
Piłat R. 191, 217; 

(Pni.) 129, 149, 172. 

'ilat T. (Pa.) 227; (W.)-» Pjidroze 

Pdfclieillermauiii M. 
Poirr/.fo T. Koić. .'i.'.. 
Puk 'Kra^i'wsHij2:U; 

fOi-Kozkowa, 7, 170. 
Pol 19, t)7, 148, 178, 

191; (Kr.) 136. 
Polacy 88. 
Polak 107, 237 ; (Kr.) 

Polański (Spr.) 49. 
Polewka 191. 

Polewoj (Mo-kii-wi-r/. 
105, 157. 

1'oliljka (Z. A.) 216. 
Tolkmicki 17. 27, 39, 
I 67, 80, 171; (Legen- 129. 46, Prouss (Z.) 152. 
Preyss (KI.) 36. 
Wiesiów (Twardow- 
ski) 10. 

lV.rkii.kn -lf;.^7, 1.29, 
110. 16-t, 2iil: (At.) 
1; (Gwisiz.ln. 2,50; 
(Kr) :U. IM; (Perl- 
itach) j;j7; .Pul.) 47. 

1'n'K-hriit-ki OS/.) 36. 
Ak. przem.- teeli , 171. ■tyi rofiotn. (Z.) 

-- socyaliató u Z.) 34. 
Piogranim d. .Śt. Re- 

alscliuie in Teschen 

171. 
Prokop o. Kap. 88, 

171, 212, 250. 

Prokop, Aii r/. St.) 151. 

prOBzyÓBki K. 88. XII Przewodnik bibliograficzna. Prószyński L. 107. 
ProtHBzewicz (Kł.)2< 
Protazy (KI.) 86, I 

119, 158. 
Protest (Z.) 248. 
Prozorowsldj ■>!. [U«t. 
Prudników (N.) 170, 
Prus B. 237; """ 

mientkowskij) __. 
Prus S. (KolmartSSi 
Przed ślubem 46. 
Przegląd akademicki 

27, 39, 57, r " 

156, 171. 

— archeolog. 
(Kri) 179. 

— lwowski 7, 
67, 88, 107, 129, 149, 
171, 191, 212, 2:"(7. 

~ Dolski 7, 28, 47, 6 
77, 89, 107, 129, 149, 171, 191, 212, 237. 
— sadowy i adi 

58,77, , 117, 163, 

— techniczny 8. 
Przewodnik dla pą- 
tników 129. 

— ginan. 117, 183,223. 

— nauk. i liter. 8, 28, 
47, 67, 89, 108, 129, 
149, 171, 192, 212, 
238. 

— po Krakowie i ment) 85; (Lubel- 

czyk) 85. 
Przyborowska U. (La- 
ment) 85; (Lubel- 

czyk)85; (Pieśń) 88. 
Przyborowaki J. 108. 

138; (W.) 131. 
Przy borowski St. (La- 

ment) 85; (Pieśń) 

88; (Scebresin). 90. 
PrzyborowskiW.8,16. 
Przybylski 8. 
Przyczyna 161. 
Przygody Gulli wera 8, 
Przyjaciel 238. 
Przyrodnik 38. 
Przystań ski lEncy- 

klopedya)23,62,143. 
Psałterz puławski Itil. 
Ptaszyeki 89; (Rej) 

20, 37, 149, 180, 201. 
Purtfce 51. 

Pusch 238; (P.) 190. Rembacz 
Pypin (Ar.) 121. I 215. 
Pysń nowa 161. lEembowski (N.) 211. 
Remont (Gz.) 42. 
Renan (AL) 185. 
Retau 212. 
Reuaeh (Z.) 92. 
Reussner 47. 
Rewieński (Bw.) 166; 

(KI.) 158. 
Rewkowski 108. 
Rezek 68. 

Ribera 213, 226, 251. 
Raciborski 8; (Bw.) Richling 224. 

Richter (Dygasiński) Quia (Kł.) 15, 36, 
77, 99, 137, 158. 

rb. (Bw.) 22. 

R. (KI.) 99. 

R. A. (N.) 26, 66, 87, 
106, 148, 170, — 
211. 

R. Br. (At.) 1; (Kł.) Ra^da 172; (Pro- 

gramra) 171. 
Radecki A. M. 192; 

(N.) 170. 
Radecki I. 213. 
Radliński 68; (At) 
(Dzieje) 128. 123, 166, 186, 207: 
(K.i 5, 25, 38, 44, 
64, 79, 85, 117, 125, 
115, 183, 20R; (W.) 
70. 

Radziszewski M. (Boi 
to) 62. 

Rajewskij 192. 

Rajmund 158, 180. 

Rajski (Stronnictwa) 
240. 

Rambaud 89. 

Rautenstrauchowi 
(KI.) 77. 

Rawer 149; (Spr.) 

Rebcn 18; (Schober) 
18, 108. 

Recepta 28, 161. 

Rehmann 35. 

Reclns 238. 

n Rady Tow. kolbuaz. 14 
Relchardt (Os.) 23. 
Reimann 28. 
Rej K. 68, 98, 120. 
tej H. 20, 37, 14 

161, 180, 201, 238. 

tejchmanu 28: (At.) 

21, 165, 185; 

14; (Pusch) 2 

(Wergili) 167. 
Riedel 89. 
" ' (AL) 
Riedl (Jackowski]') 

103. 
Rischka (Pp.) 8. 
Rocboll 8. 

Rocznik Akademii 
19; (N.) 147. 
medycyny (Rogo- «.)8. 

— pedagogiczny 29, 
40, 56, 60, 78, 118: 
(AL) 61. 

— prac nauk. 213: 
(Kr.) 200. 

— Tow. dóbr. 192. 
Roczniki Tow. pozn, 

47' (Kr.) 34. 
Rodoe (Beranger) 61. 
Roepell 35, 93. 
Rogosz 8. 
Rogowicz 8. 
■Romanowicz 129, 162, 

184, 203, 226, 238, 

251 ; (Sz.) 36. 
Romaszkan (Kł.) 249. 
RosenblattB.(Z.)110. 
Rosenblatt J (Ps.) 36. 
Rossignoli 213. 
Rossija i P. 89. 
Rostafiński 108, 130; 

(Pak.) 88, 129, 171 

(N.) 106, 147, 170. 
Rostworowski 238 

(P.) 190. 
Rószczka złota 238. 
Roszkowski 192, 238: 

(Pp.) 171. 
Rozenberg - Lipiński 

(Dacibog) 123. 

lania (K. A.) .prawy Akademii 

, 68, 76, 89 " 

Rozwadowski 

(Mowy) 66. 

Rozwadowski W.(Cz.) Różański 172; (Pp.) 

67,89. 
Rndnicka (Bw.) 82, 

102. 
Rudnicki (Przegląd) 

8. 

Rudolph 108. 
Rudołtowski 192. 
Kulikowski 35. 
Rumiancow (St.) 214, 

Russland 213. 
Rybarski 90, 94. 
Rybkowski (Kolberg) 

Rychlicki 19. 
Rydygier 9, 238. 
" 'mauowa Z. 213, 

Ryszard 192, 196, 203, 

226, 251; (Kr.) 179. 
Rzepecki 29. 
Rzętkowski (Bade) 

205. 
Rzewuski (Kł.) 227, 

249. 

S. A. (Kodes) 84. 
1. A. (Wergili) 215. 

_!. Fr. (Pak.) 88/ 
S. H. (Kł.) 158 
S. J. autorka 213. 
S. K. (Franz) 83. 
S. S. (Bw.) 42, 206. 
™ % (Liwiusz) 85. 
3. D. ks. (Gsn- 
208. 

z W— z (AL) 229. 
Sacher - Masoch 47, 

130, 172; (Kr.) 248. 

Jachert (Z.) 132, 216. 
Sadowski 130. 
Saferik (Cz.) 167. 
Sahibśj 130; (Kł.) 

15, 36. 
Sakie wieżowa 90. 
Salezy Fr. sw. (Ple- 

szczyński) 107. 
Samolewicz 90, 115; 

(Curtius) 42; (Spr.) 

150. 

Samorząd 20, 38. 
Sanat (Spr.) 214. 
Sand (Bw.) 186. 
Sarbiewski (Spr.) 193. 
Sarniaticus 90. 
Sarnecki W. 224; 

(Hofmaun) 224; (0- 

brazy) 224. Skorowidz, 1882. xm Sarnecki Z. 213, 238. 
8aryusz (N.) 87. 
Sawczyńska 18. 
Sawczyński (Orueger) 

18: (Kelner) 18; 

(Welter) 18. 
Sawicki 108, 140, 

164, 192; (N.) 236. 
Sbornik slov. (Bw.) 42. 
Scebresinensis 90. 
Schaeffle 213, 225; 

(At) 185 ; (Z.) 96. 
Schemati8mu8 dioec. 

Premisl. 68. 
— dioec. Tarnov. 68. 
Scherr 9, 16, 47, 60, 

78, 118, 149, 181. 
Schiekopp 9. 
Schiller 192. 
Schlosser 93, 116. 
Schmidt K. (Bw.) 102. 
Schmidt 0. 116, 172. 
Schmitt 19, 130; (Ba- 
szczyński) 231, 251. 
Schmoller 139. 
Schneider(Cz.) 62,102. 
Schober 18, 108. 
Schottin (Widukind) 

152. 

Schramm H. 149. 
Schramm J. 68; (K.) 

44; (R.) 90. 
Schroeder 48. 
Schubert 18, 108. 
Schulenburg 48. 
Schulz 48. 
Schvab-Polabsky (As- 

snyk) 101 ; (Bałucki) 

229; (Sarnecki) 213. 
Schwartz W. 108. 
Schwartz Z. M. 90, 

150. .' 

Schweitrer - Lerchen- 
.feld 29. 

Sciborowski 90; (E- 
strejcher) 187. 
Scipion (Przegląd) 8. 
Scriptores rer. Po- 
lonie. (P.) 27. 
Scnpoli 108. 
Seekarten 48. 
Seifmann 68. 
Sckowski(Przeglad)8. 
Selingerowa 90. 
Selous (Szekspir) 116. 
Semenowi 6 (Ar.) 41. 
Semproniusz (Pp.) 47. 
Sengstock ( Bezzen- 
berger) 22. 
Sennik 48. 
Seredyński 192; (Ar.) 61; (Bw.) 142, 230; 
(Lindner) 105;{(N.) 
147. 

Serwatowski 224. 
Settegast 116. 
Sewer 2*8; (At.) 1. 
Sg. Alf. (Nepos) 18. 
Siarkowski 48; (Z.) 
174. 

Siedlecki 68. 
Siegmeth (Jahrbuch) 
84. 

Sielawa 161. 
Sielecki (Spr.) 193. 
Sielicki 172. 
Siemieński J. 213. 
Siemieński L. 9, 18, 
48, 90, 150, 213; 
(Horacy) 19; (Kr.) 
34; (Pol.) 19. 
Siemientkowskij 90. 
Siemionów N. (Mic- 
kiewicz) 105, 236. 
Siemionów P. P. 238. 
Siemiradzki 239 ; (P.) 
190. 

Sienkiewicz 9,29,48, 
60, 68, 78, 90, 130, 
192, 213, 228; (At.) 
81: (Kł.) 36; (Kr.) 
174; (N.) 117; (Sie- 
mientkowskij) 90. 
Sieradzki 130. 
Sikorskij (St.) 109. 
Skalkowskij (St.) 109. 
Skarbek 249. 
Skarbiec (Nowosie) 
ski) 127. 

Skarga 9,' 48, 68, 108, 
130 , 192, 193 ; (P.) 
190. 
Skład Uniw. Jag. 213. 
Skobel F.K. 35, 56, 77. 
Skobel St. 29, 213. 
Skobielew (Kutuzow) 
225. 

Skomorowski (Bw.) 
206. 
Skórczewski 29, 68, 
213. 

Skordonko (Cz.) 167. 
Skórkowski 29 ; (Kr..) 
14; (N.) 46. 
Skowron 90. 
Skrochowski (Pp.) 7. 
kuminowicz 161. 
iliwka 130. 

Ślósarski 239; (P.) 
190: (W.) 131. 
Słomka (Kł.) 227. 
Słowacki 9, 48, 69, 91, 130, 178, 193; (Ja- 

8zczurzinskij) 144; 

(Kł.) 77; (Pp.) 8; 

(Spr.) 193. 

Słowniczek wyraz. 

magdeb. 161. 
Słownik geogr. 29, 

193. 
Słupski 172. 
Smiałowski (Wieniec) 

70. 

Smiles 91. 
Smoleński J. 130. 
Smoleński M. 17. 
Smoleński St. (Z.) 110. 
Smoler (Kł.) 13, 36. 
Smolikowski 48; (At.) 

101; (Bw.) 2. 
Smolka 9, 29, 40, 78, 

100, 118, 204; (Kr.) 

14, 248; (N.) 170, 

236; (R) 9. 
Sniadecki 69. 
Sobieski J. 239. 
Sobieski St. (Kł.) 36, 

58, 77, 99, 119, 137. 
Sobolewski 29. 
Sochocki 213. 
Soendermann 130. 
Sofokles 17, 39, 69, 

80, 98, 120, 239; 

(Bw.) 22: (Spr.) 193. 
Sokołowski A. 91 ; 

(Pp.) 192: (R.) 172. 
Sokołowski M. 130, 

138, 162; (N.) 127; 

(P.) 27 ; (W sprawie) 

Solecki J. 193. 

Solecki L. 9, 48. 

Solus (N.) 46, 66, 147. 

Sosnowski (Kr.) 222. 

Sowietów (Dacibog) 
123. 

Sowiński 239; (Kł.) 
201; (Szewczenko)49. 

Spasowicz 29, 48, 69 ; 
(Ar.) 121; (At.) 1, 
21, 41, 61, 81, 101, 
121, 141, 165, 185, 
205, 229. 

Specialkarte 150. 

Spektator 19. 

Śpiewak nowy 150. 

Spiewnikkościelny48. 

— polski 214. 
Spis obrazów 69, 91, 

138, 162. 

— wykładów 91, 214. 
Spis St. 214. 
Spisok 69. ISpoendli (Polak) 107. 
Spółki 193. 
Sposoby (X. X. X.) 

110. 

Sprawa polska 35. 
Sprawozdania Komi- 

syi balneolog. 214. 

— fizyogr. 193. 

— literackie 239. 

Sprawozdanie Czytel- 
ni akad. w Krako- 
wie 239. 

— w Skoczowie 9. 

— gimnazyum w Dro- 
hobyczu 214. 

— w Jaśle (Kr.) 248. 

— w Kołomyi 172. 

— św. Anny w Kra- 
kowie 150. 

— św. Jacka w Kra- 
kowie 214. 

— akademickiego we 
Lwowie 214. 

- im. Franciszka Jó- 
zefa we Lwowie 150. 

— IV we Lwowie 172. 

— w Przemyślu 49. 

— w Rzeszowie 150. 

— w Samborze 239. 

— w Sanoku 173. 

— w Stanisławowie 
193. 

— w Tarnopolu 193. 

— w Tarnowie 150. 

— w Wadowicach 173. 
w Złoczowie 214. 

— Koła liter, we Lwo- 
wie 239. 

— ochron, dla dzieci 
91. 

— Ogniska w Wie- 
dniu 131. 

— Przytuliska w Wie- 
dniu 194. 

— Rady szkolnej 239. 

— sejmu galie. 29. 

— Stów. nauczycie- 
lek w Krak. 49. 

— szkoły im. Bern- 
ste na 239. 

- w Zakopanem 214 

— szk.Jrealnćj w Ja- 
rosławiu 172. 

— w Krakowie 193. 

— w Stanisławowie 9. 

— w Tarnopolu 150. 

— Tow. hist. liter, 
w Paryżu 130. 

— muzyczn. w War- 
szawie 131. 

— ośw. lud. w Cie- XIV Przewodnik bibliograficzny. szynie 108. 
— pedagog. 172. Storożenko 75. 
Stożek 49. — pomocy nauk. 239. jStrasburger 151. 

— św. Łuk. 69. Straż św. Wojciech* 

— zapisu Kickiego, 202, 223; (Hinoza) 
239. i 187; (Kochem) 188. 

— Zakładu głucho- Stroncźyński 91; 
niem. we Lwowie | (Constitutiones) 159. 
150. i Stronnictwa 240. 

— Zakł. im. Ossoliń- Struszyński 240. 
skich 29. !Struve 09; (Bw.) 82, 

— z wystawy 49. i 166; (Kł.) 58, 77, 
St. Fr. 69. i 99, 137. 

Sta... I. K. (Kł.) 227. Stryczek 109. 
Stablewski 35. Stryjeński(Craik)207 

Stachowiak 150. Strzelecki 240. 

Stadnicki 194. jStumer 17. 

Stańczyki 94. Suchecki 214. 

Stanowisko Polaków Sulima 35. 173. 

Starina kij. 49, 69, 91, 
108, 150, 173, 194, 
214, 239. 

Starkel 115. 

Starzeński 240. [222. 

Starzyński 240; (K.) 

Staszyc (Bw.) 142. 

•Stattler (Kł.) 15, 58. 

Statut S*ow. introli- 
gatorów 109. 

— szkoły handl. w 
Krakowie 214. 

— Tow.kredyt. w Rze- 
szowie 240. 

— łowieckiego 151. 

— oświaty lud. 151. 

— tkaczy 151. 

— weteranów 151. 

— wiślicki 161. 
Statuta Kazimierza 

W. 161. 

— kasy w Rzesz. 194. 
Btawarski (Spr.) 150. 
Stawiski (Encyklo- 

pedya) 23, 62, 143; 

(W.) 131. 
Steczkowski 9; (Kł.) 

15. 
Steger (Obrazki) 224. 
Stekert 69. 
Stentsch - Liosbierski 

29. 

Stępowski (Claus 1 139. 
Sternal (Curtius) 42. 
Sternat ( Jah resbe - 

richt) 233. 
Stenie (Łapka) 195. 
Stobiecki 214. 
Stockraann 131. 
Stojanow (St.) 173. 
Stole 69, Sulimierski (Bw.) 186: 

(Słownik) 29, 193. 
Sumy galie. 194, 203, 

226, 251. |248. 

Supiński 118; (Kr.) 
$wach 161. 
Swiecianowski 240. 
Święcicki dr. (R.) 47. 
Święcicki J. A. (Bw.) 

186; (Dzieje) P23; 

(Kł.) 119; (N.) 147. 
Świerz 70; (P.) 128. 
$wierzbieński 29. 
$wictla 215. 
Świętochowski 225; 
,(Lange) 225 Szematyzm GalicyiSO. 
Szeparowicz 70. 
Sześciowiersz 131. 
Szewczenko 49, 112. 
Szkoła 36, 58, 79, 

99, 117, 163, 182. 

227. 

— w Warszawie 49. 
Szlachtowski (Estrej- 

cher) 187. 

Szmidt kan. 51, 131. 
Szmurło 215. 47, 67, 89, 107, 129, 

149,171,191,212,237. 
Tatomir 10.91; (Sz.) 

36, 58, 79, 99, 182. 
Teatr 224. 
TeLsserenk 173, 203; 

(Kr.) 157. 
leisseyre 240. 
Ternowskij (St.) 108. 
Theses 240. 
Thullie 194. 
Tieftrunk (Ar.) 121. Sznabl 240; (P.) 190;|Tietze 109, 181. 
(W.) 195. iTill (Ps.) 36, 58, 77, 

Szoppenhauer 173; 99,117,163 182,227. (Snaolikowski) 48. 
Szpachta 10. Tissot 240. 

Tisy 241; (Kr.) 222. Szpanhel(Balucki)42. Tłoczyński 173 ; 

Szpilman 10. ! (Hyrszfeld) 168; (Kr.) Sztevner (W.) 70. 

Sztolcman (W.) 194. 

Szujski 10, 16, 30, 40, 
78, 97, 118, 131, 
138, 151, 162, 184, 
203, 204, 215, 228; 
(Ar.) 61; (Brunelli) 
82 ; (Estrejchei) 103; 
(Kalderon) 209 ; (N.) 
26, 147, 190; (Pni.) 
89, 108, 129, 149, 
172, 192, 212; (Pp.) 
8, 28, 129, 212. 

Szukiewicz (Pp.) 8, 
28, 47, 67. 

Szulc K. (Bw.) 22. Swieżawski 91, 151;!Szulc P. J. 30. 

(Kr.) 76, 136; (W.)Szumłańska 91 ; (Kr) 

30, 70, 132, 195. ' " 
Świtalski (Sz.) 58. 
Ś Witkowski 194; (01- 

lendorf) 18. 
Sygietyński ( At ) 

205; (KI.) 249. 76. 
Szymanowski' (Arka) 

229; (Moljćre) 236. 
Szyszyłowicz 173 ; 

(Pak.) 171; (Kł.) 119. 
|T. Fr. X. (Tuczyński) Sypniewski 10, |73;; 152. 
(Kr.) 157. JT. S. (Kł.) 119. 

Syrokomla 10, 49, Tacyt 18. 
194 ; (Kondratowicz)iTaczanowski 49; (Kr.) 
64, 125 [2.1 157; (W.) 194. 

S^abrański 10'; (Bnu.) Taine 30; (Bnu.) 2, 22. Szajnocha K. 49. 
Szajnocha W. 30. 
Szimarzewski 151. Talko 194 

Talsky 131. 

Tańska 116 ; (Kł.) 201. Szaraniewicz 151; Tarcza (Kr.) 248. 
(Par.) 191; (R) 172. Tarło wski (Ps.) 163, 
Szczepański 91; (Kr.)' 182. 76; (N.) 170. 
Szczerbuwicz 173. 
Szczurowski 215. Tarnowski J. 109, 161. 
Tarnowski J. A. (At.) 
21, 41. S/ekspir 116, 151, Tarnowski St. 35, 
194,240; (Koźmian) 49; (N.) 27, 46, 66, 
64. i 87, 106; (Pp.) 7, 28, 157. 

Toast (M. X.) 105. 
Tobiasz 161; (Ar.) 41. 
Toeppen (Z.) 92, 152. 
Tokarski 194. 
Tolko (Kł.) 15. 
Tołstoj (N.) 46. 
Tomaszewski F. 109; 

(K.) 5, 44. 
Tomaszewski V. 241. 
Tomkiewicz (Kr.) 34. 
Tomkowicz 12,57, 151, 

162, 173, 184; (Ar.) 

61; (Kr.) 136; (Pp.) 

149. 

Towarzystworoln.174. 
Tractatus 151. 
Tramwaj 241; (Kr.) 

222. 

Trejchel 49, 152. 
Trejdosiewicz 49. 
Trembecki O. 91. 
Trembecki St. 19, 50 ; 

(Pp.) 149; (Tomko 

wicz) 151. 
Trembicka 30. 
Trentowski 10. 
Tretiak A. (Bw.) 22. 
Tretiak J. (Pni.) 28, 

47, 67, 89; (Sz.) 99. 
Trojanowski E. (R.) 

213. 
Trojanowski J. (At.) 

229; (R.) 90. 
Trojanowski W. 50. 
Trojański 202, 223. 
Trusz (K.) 5, 25, 44, 

85, 145, 209. 
Trylski(Settegast)116. 
Trzaskowski(Spr.)15P. 
Tuczyński 152. 
Tarczyński E. (KO Skorowidz, 1882. XV 5, 85. 
Turczyński J. 10; 

(Bw.) 122. 
Turgeniew 159, 180. 
Tnrkawski (PI.) 28, 

47, 67, 89, 107, 191, 

212, 237 ; (Samorząd) 

20, 38. 
Twardowski mistrz 

10, 131, 180. 
Tygodnik ilnstr. 252. 
Tyndall 116. 
Uhlig 10. 

Ul. St. (Ulanecki) 174. 
Ulanecki 174;(Kr.)157. 
Ulanowski 10. 
Ulex (Cz.) 167. 
Ulrich (Szekspir) 116. 
Unger 215. 
Unia (P.) 190. 
Uniaty 109. 
Uprawa chmielu (G. 

Z ) 167. 

— esparcetty (Z. A.) 
174. 

Urbanowska 241. 
Urbański 215; (Pl.)47. 
Uroczystość pochow. 
s. Konarskiego 80. 

— Kościuszki 70. 
Ustaw Obszcz. w O- 

diessie 241. 
Ustawa kasy im. 
Mian. 50. 

— Tow. górników 70. 
Uzdowski (Kł.) 201. 
Uzul 152. 

Vandal(Kraushar)189. 
Verena 152. 

Verne 50, 131. 
Verordnungen 131. 
Vie de St. Kostka 152. 
Virchow 139. 
Vogel (K.) 44. 
Volckmann 109. 
W. A. (Pp.) 47. 
W. E. (Kł.) 77. 
W. J. (Feuillet) 63. 
W. M. 194. 
W. R. (Bw.) 22. 
W. W. (Gwiazda; 250. 
W. Z. (W.) 30, 195. 
Wagner (Obrazy) 224. 
Wagner R. 116. 
Waitz(Widukind)195. 
Wajgel (Spr.) 172. 
Waldbriilil 139. 
Walewski prof. .59. 
Walewski W. (Sło- 
wnik) 29, 193. 
Waliszewski (N) (yQ. Walka stocz. 109. 

Wallace (Bw.) 122. 

Walter (K.) 209. 

Wałecki 241 ; (P.) 190. 

Wandlungen 70. 

Wangenheim (Teisse 
renk) 173, 203. 

Warschauer A. (Z.) 
216. 

Warschauer J. 10, 
30, 70, 109. 

Wa reza wian kall ,241 . 

Wasilewski 19. 

Wasilij (P.) 190. 

Wąsowicz 56; 'Cz). 
2, 22, 37, 42, 62, 79, 
102, 115, 123, 163, 
166, 182, 186 207 
223; (K.) 5,' 209; 
(Kr.) 248; (W.) 132. 

Wasung (Sz.) 58, 79, 
227. 

Wattenbach ( Widu 
kind) 152. 

Wawrzeniecki (W. ) 
70, 132. 

Waźyński (Par.) 191. 

W co bawić się 224. 

Weber H. (Baranow- 
ski) 206. 

Weber M. 109. 

Weber S. (Jahrbuch) 
84. 

Weber - Gr. Sobrost 
(Z.) 152. 

Weclewski 18; (Eu- 
rypides) 3, 17,23,43, 
62, 80, 83, 103, 167, 
187, 232. 

Węgleński (N.) 66. 

Wegner A. 109. 

.Wegner St. 91. 

Weigel (Mowy) 66. 

Weiss A (Kł.) 15; 
(Pp.) 7. 

Weiss K. 241. 

Welter 18. 

Wenda (Kr.) 136; log. 131. 

— farmaceut. 30, 50, 
70, 131, 195, 215; 
(Kr.) 248. 

— statyst. 92. 

— z nauk przyr. 194; 
(K.) 64. 

Wicherkiewicz92,174. 

Wickenhauser 215. 

Widmann (Par.) 191. 

Widukind 152, 195. 

Wieczory powieścio- 
we(Collar)82 ; (Erck- 
mann-Ohatrian) 83, 
232; (Grenville-Mnr- 
ray) 83; (Guiroult) 
232; (Lafon) 85. 

Wiel (Polak) 237. 

Wielisław (Kł.) 58. 

Wielogłowski 30, 57. 

Wiemuth (Z.) 195. 

Wiienec 70, 109, 132. 
215. 

Wiercieński (N.) 46, 
106. 

Wierciszewski 241 

Wierzbicki D. 18, 110, 
152; (P.) 128; (R.) 
90; (Spr.) 193; (Z.) 
174. 

Wierzbicki L. 11,216; 
(Kr.) 200. 

Wierzbowski 110, 174, 
195; (At.) 21, 81, 
141, 165. 

Wierzchlejski (Niedo- 
le) 211. 

Wierzejski 70, 152; 
(Spr.) 193. 

Wilczyński 11,40,78, 
132, 140, 164, 204, 
228, 241; (N.) 236. 

Wildenradt 110. 

Wilkońska 71 

z Wilkowiecka M. 
(Długosz) 159. 

Willent (Bezzenber- 
ger) 22. (Świeżawski) 151 ; I Wiślickiego wyda (W.) 30, 70, 132, 195, 

215. 

Wentura 250. 
Weresaj (St.) 194. 
Wergih 70, 80, 98, 

120, 215; (Pak.) 27. 
Wernicl31; (N.) 211. 
Wesselofsky ( Ar.)205. 
Wężyk (Sofokles) 69, 

80, 98, 120; (Wer- 

gili) 70, 80, 98, 120. 
Wiadomości archeo- wnictwo (Ary sto fa- 
nes) 21 : (Boerne) 
230; (Heine) 83; 
(Marrene) 127; (Swie- 
tla) 215. 

Wisłocki T. (Peschel) 
116 

Wisłocki W. 17, 39, 
50, 120, 216; (Ar.) 
61; (Zawiliński) 92, 
120. 

Wiśniewski 50. Wiśniowski (At) 21, 

41, 121; (Bnu.) 82; 

(Carlyle) 142. 
Witkowski A. (K.) 5, 

25, 64, 85; (R.) 90. 
Witkowski G. J. 92, 

132; (Kr.) 76. 
Witte 50. 

jWitwicki (N.) 211. 
Wnio8kiMerunow.216. 
■z Wocieszyna St. 
! (Prawa) 160. 
Wodzicki 110. 
Wodziński A. 174. 
Wodziński K. 132. 
Wójcicki 19. 
Wojciechowska 92. 
Wojciechowski 39, 

120; (Pni.) 28, 192. 
Wojewódzki J. (Bw.) 

143. 
Wojewódzki L. F. 11. 
Wolski (Hausner) 35. 
Wolski W. (Kł.) 201. 
Wołek 195. 
Wołowski J. 216. 
Wołowski L. (Ram- 

band) 89. 
Wołowski M. (Kł.) 

249. 

Wołyński (Kł.) 15. 
Woycke (Kł.) 201. 
W pogoni 92. 
Wróblewski 11; (R.) 

90. 

Wroński-Hoene 30. 
Wrotnowski 92 ; (Kr.) 

76; (N.) 127. 
Wrześnio wski 110, 

162; (At.) 121, 141; 

(Kr.) 96; (P.) 128; 

(Schmidt) 116. 
Wskazówki 11. 
Wspomnienia 19. 
W sprawie koronacyi 

obrazu 174. 
— rest. kat. na Wa- 
welu 11. 
Wybicki (Kł.) 227. 
Wybór bajek (E. J.) 

207. 

Wyborek naboż. 50. 
Wybranowski (Pni.) 

68. 

Wydawnictwo ludo- 
we (Litwin) 105 ; 

(Pieniążek) 46, 128, 

148;(Pintowskij237; 

(Zbroźek) 11, 110. 
Wypisy 216. [170. 
Wysocki 110; (N.) XVI Przewodnik bibliograficzny. Wystawa w Przemy- 
ślu 195. 

Wzory prz. ( Wierz- 
bicki i 11, 216. 

x/x (Kł.) 227. 

X.X.(N.)46,106,211. 

X. X. X. 110. 

X. Y. Z. 110. 

Youmans (Dygasiń- 
ski) 167. 

Z. A. 174, 216. 

Z. I. (Zakrzewski) 152. 

Z. J. M. (Kł.) 119, 
158, 183, 227. 

Z. R. (Bw.)- 22, 166. 

Z. Stanisław 70; 
(Kr.) 55. 

Z. W. (Pp.) 238. 

Zabieżyna 30. 

Zaborowski 132, 152, 
161 ; (Ortographia) 
160. 

Zacharyasiewicz 71. 

Zacharyewicz 11, 241. 

Zagórski 30. 

Zahradnik (Cz.) 102, 
167. 

Zajączek 110. 

Zajączkowska (Gru- 
be) 187. 

Zakliiiskij (Spr.) 214, 

Zakrzewski I. 152, 
195. 

Zakrzewski W. 92; 
(At.) 101, 121, 229; 
(Pni.) 89. 

Zaleska 152, 241; 
(Mayne-Reid) 6, 16. ' Zaleski A. (Pasek) 7. 

Zaleski lir. 132. 

Zaleski J. H. 195. 

Zaleski P. F. 195. 

Zalewski (Bw.) 42, 62, 
82; (Kraszewski) 126. 

Zaleski 110, 138, 162, 
174, 184, 195, 216; 
(Martynow) 65; (Mi- 
sye) 26 ; (PI.) 28, 47, 
67, 107. 129, 149, 
171, 237; (Skarga) 
192. 

Zanoni 158, 180, 201 

Zapałowicz (Spr,) 193. 

Zarański 92, 98, 138, 
162, 184, 203, 216, 
226, 251; (Bw.) 166. 

Zarzycka 224. 

Zawadzki B. (Lemcke) 
6 ; (Scherr) 9, 16, 47, 
60, 78, 118, 149, 181. 

Zawadzki W. (Kito- 
wicz) 24, 209 ; (R.) 29. 

Zawiliński 50, 80, 92, 
120, 241; (At.) 1. 

Zawisza (W.) 131. 

Zbiór inteneyj 11. 
pamiętnik. 195. 

— prac 110. 

— tłóinaczeń (Cezar) 
82; (Liwiusz) 85'; 
(Wergili) 215. 

— wiadomości do an- 
tropolog. 174. 

— wiad. stat. 132. 
Zbrożek 11, 50, 110 
Zbylitowski 132, 161. Zdanie spr. Tow. 

dóbr. 50. 
Zdziarski (Spr.) 150. 
Zdziechowski (At.) 81. 
Zeit8chrift d. westpr. 

Geschit8vereins 92, 

152. 

- des Yereins f. 
Gesch. Schlesiens 
153. 

- fiirPosen 132, 216. 
Zellt 92; (Kr.) 76. 
Zgórski 216. 
Ziarnka 132. 
Zielińscy G. i F. 241 ; 

(Kr.) 222. 
Zieliński G. (Bw.) 42; 

(Kł.) 15. 
Zieliński W. K. 50, 

216; (Kł.) 58, 249. 
Ziemba 174, 184, 203, 

226, 251; (PI.) 212, 

237. 

Ziembiński 152. [174. 
Ziemięcki 174; (Z.) 
Zinojew 70. 
Zipper ( Kł. ) 137 ; 

(Zaleski) 195. 
Zirkwitz 110. 
Zlasnowski (Abaka- 
nowicz) 1. 
Złotnicki (At.)i229. 
Zmiłuj się 19. 
Zn. (Cz.) 186. 
Znaczenie pozytyw. 

(D.) 2. 

Znamirowski 18. [190. 
Zuatowicz 241; (P.) Zola 113. 

Zoll 11, 70, 152 ; (Ps.) 

117, 163. 
Zoryan 110. 
Źródła dziej. (Pawiń- 

ski) 7, 66. 
Zuber (K.) 25, 44, 85, 

125, 145. 
Zwierzęta nasze 241. 

— słynne 30. 
Żagiell 50. 
Żarski 132. 
Żebrawski 11, 132. 
Żegota (Kł.) 249. 
Żelechowskij 195, 

241, 249. 

Żeleńska 195. 

Żitovicky (Osmański) 
128. 

Żizń 11. 

Żmichowska (Kwiaty) 
16, 60, 78 ; (N.) 147; 
(Tańska) 116. 

Żółkiewski 70. 

Żuliński 110; (Prze- 
wodnik ) 114 117, 
183, 223 ; (Sz.) 79, 99. 

Żychliński J.(Bw.) 62. 

Żychliński L. (Bw.) 
22, 82, 102, 122, 186, 
206; (Pp.) 238. 

Żychliński T. 11. 

Życie Henr. 152. 

Żyteckij (St.) 240. 

Żywot bł. Alexego 
161, 175. 

— Jezusa Chr. 161. 

— św. Patrycyusza 30 ^ \^->^-^~_ Jj Skorowidz, 1882. XVII KRONIKA. la umiej. 13, 113, 

9, 243, 246. 

: 221. 

: gl54, 178,198,200. 

lis 247. 

i Sp. 200. 

n 74. 

wicz 53, 175. 

72, 94. 
i 71. 

dawne 157, 198. 
y ang. 94. 

Jez. 156. 
irnie : 
rlinie ob. Lehmann, 

langen ob. Besold. 

ikfurcie ob. Baer. 

lii ob. Schmidt. 

[rakowie 14 ; ob. 

in. 

ilewcu ob. Heinrich. 

sku ob. Harrasowitz, 

■ 
• 

snaniulob. Jolowicz. 

zemyśfu 222. 

dzeob. Kymel. [ble. 

ittgardzie ob. Schei- 

arszawie 179, 198; 

cewicz, Rubinsztein, 

wski. 

irze Izraelici 13, 198, 

;ni 34, 112. 

psa 75. 

36. 

• 
• 

ełmnie 220. 
iskie 176. 
lańsku 220. 
►lubiu. 

udziadzu 220. 
skie'220. 
sielicach 220. 
rakowie : kapitulne 
jowc 111; miejskie 
, 197. 

ólewcu 220. 
blinie 197.: 
wowie krajowe 52; 
3 196. 

szynie 220. 
lborgu^20. 
•skwie 24:3. 
wćiu mieście 220. 
lplinie 220. 
tersburgu 243. Archiwa : 

— w Poznaniu 72, 197. 

— w Przemyślu biskupie, 
kapitulne, klasztorne i miej- 
skie 221. 

— w Radzynie 220. 

— w Świecu 220. 

— w Szenwaldzie 220. 

— w Toruniu 220. 

— trzemeszeńskie 52. 

— w Wąbrzeźnie 220. 

— w Wąwolnicy 94. 

— w Warszawie 197. 

— żytomierskie 247. 
Ars memorandi 75. 

— moriendi 75. 
Arystoteles 197. 
Austryacy 220. [244. 
Autografy 32, 113, 153, 242, 
Azbuka 112, 219. 

Baer et C. 94. 
Bakowski 175. 
Balzer 52. 

Bandtkie 33, 94, 153. 
Baracz 243. 
Baranowski 34, 96. 
Barta 221. 
Bartoszewicz 32. 
Bartoszewicz - Biernacki 93, 
220. 

Bartynowski 246. 
Bauch 136, 248. 
Bazylianie 243. 
Becchius 73. 
Bełcikowski 53, 156. 
Bełza 53, 154. 
Benedyktyni 94. 
Berger 177. 
Besold 53. 
Biały kruk 53, 74. 
Biblia ubogich 75. 
Bibliografie : 

— chorwacka 71, 136. 

— czeska 71, 176, 244. 

— Estrejchera 14. 

— farmacyi 154. 

— Kochanowskiego 154. 

— lekarska 53. 

- łużycka 71. 

— małoruska 71. 

— numizmatyczna 55, 196. 

— pamiętników 12, 153, 244. 

— pedagogiczna 71. 

— podróży 244. 

- polska 71, 244. 

— powst. 197, 217, 244. Bibliografie : 

— ^pseudonymów 12, 94, 156. 

— rosyjska 219, 244. 

— serbska 71.* 

— słowieńska 71. 

— Statutu lit. 93. 

— Syberyi 76. 

— techniczna 176. 

— węgierska 244. 

— ob. Pamiętnik, Skarga, 
Zeitschrift. 

Biblioteki : 

— w Czechach 222. 
-— w Czudcu 176. 

— w Dreźnie 222. 

— w Gdańsku 220. 

— gimnazjalne: w Droho- 
byczu 219 ; w Kielcach 94 ; 
w Kołomyi 176; we Lwowie 
154, 177; w Przemyślu 53, 
221; w Rzeszowie 154; 
w Stanisławowie 197 ; 
w Tarnowie 154 ; w Wado - 
wicach 177; w Złoczowie 
243. 

— w Gnieźnie 198. 

— w Grodnie 111. 

— w Hiszpanii 32. 

— jezuickie 245. 

— w Karczynie Kościel- 
skiego 157. 

— w Karolowychj warach 
Mickiewicza 76. 

— w Koniecpolu Potockich 

— w Kórniku 52. [243. 
- w Krakowie: Czartory- 
skich 52, 53, 74, 133, 156, 
247; Jagiellońska 13, 52, 
53, 93, 94, 96, 112, 197; 
jezuickie 245 ; kapitulna 13 ; 
prawnicza 94; zboru ewang. 
219. 

— w Królewcu 220. 

— w Leśnicy Kartuzyanów 

— litewskie 111. [31. 

— w Londynie 177. 

— we Lwowie 111; Domu nar. 
177; jezuicka 245 ; Kołacz- 
kowskiego 113; Ossoliń- 
skich 13, 32, 33, 53, 73, 75, 
153, 154, 177, 178, 179, 245; 
Tow. politechn. 73; Tow. 
prawn. 75 ; uniwersytecka 
53, 73, 114. 

— w Łowiczu popiarska 32. 

— w Monachium 136, 155* XVIII Przewodnik bibliograficzny. Biblioteki : 

— w Paryżu Tow. hist. 
lit. 134. 

— w Pelplinie 220. 

— w Peszcie 13, 31, 197. 

— w Petersburgu ces. 246. 

— Poznaniu: jezuicka 245; 
Tow przyj, nauk 38, 73, 
95, 111, 135, 242, 244, 247. 

— w Przemyślu biskupie, 
kapitulne, klasztorne! szkol- 
ne 53, 221. 

— publiczne 34 

— w Puławach 53. 

— w Raju Potockiego 112. 

— w łtapperswylu 156, 242. 

— w Rumunii 33. 

— w Rydze lit. 197. 

— w Słucku Biergela 32. 

— w Suchej Branickich 14, 
133, 247. 

— szkół realnych: w Jaro- 
sławiu 176; w Krakowie 
197; w Stanisławowie 13; 
w Tarnopolu 177. 

— w Upjsali 34. 

— w Warszawie 179; In- 
stytutu głuchoniem. 73 ; 
Krasińskich 247; Tow. lek. 
53; Tow. przyj, nauk 135; 
uniwersytecka 154 ; Zału- 
skich 53, 245; Zamojskich 
133, 156. 

— w Wąwolnicy pobenedy- 
ktyńska 91. 

— w Wiedniu 245. 

— w Wilnie : publiczna 111, 
134; Trynitarzy 111. 

— w Wrocławiu 52, 94, 19 "i. 

— w Żółkwi 34, 55. 

— ob. Czytelnie, Duehnow- 
ski, Dutkiewicz, Herbort, 
Hubę , Koźmian , Kram- 
ski, Ławrowski, Ognisko, 
Ostrowski , Skimborowicz, 
Snigurski , Skolimowski , 
Świdziński , Towarzystwa, 
Wielopolski, Zieliński G., 
Zygmunt Aug. 

Biergel 32. 

Biskupski 156. 

Bismark 14, 222. 

Błażowski 221. 

Błędy i niedorzeczności 220. 

z Błonia M. 31. 

Bobin 176 

Bobowski 153 

Bobrowicz 14. 

Bobrzyński 94, 111. 

Bochenek 94 , 

Boduen 156. Bohuss 200. 
Bojarski 156. 
Bolcewicz 242. 
Bonawentura św. 133. 
Borowicki 52. 
Brandowski 220. 
Branincy 112; ob. Biblioteki. 
British mus. 177. 
Brockhaus 198. 
Brodziński 113 
Broscius 112, 244. 
Brueckner 156. 
Brzezińflki 244. 
Brzozowski 96 
Burzyński 53. 
Busiakiewicz 73. 
Byron 199 
Car 222. 

Choci8zewski 72. 
Chorwaci .74. 
Cichocki 33. 
Cłu 131. 

Coperniciana 73. 
Corviniana 31, 55 
Cosmerovius M., J. i Z. 155. 
Cozel 76. 
Csontosi 197 
Curiosum 220 
Cybulski 74. 
Czarnik 217, 243. 
Czarnowski 14. 
Czartoryscy, ob. Biblioteki. 
Czartoryski 53. 
Czas druk., 197, 200 
Czasopisma 53, 73, 74, 75 
(rosyjskie) , 95, 114 (wy- 
stawa), 177, 217 tuczone;, 
242 (dublety). 
Czesi 135, 220, 222. 
Czytanie 54, 247. 
Czytelnie : 

— w Cieszynie 154, 197. 

— w Horodence 112. 

— w Krakowie akad. 76, 
175, 244; Gumplowicza 218; 
lndowa 200. 

— w Leoben 156 

— we Lwowie Wilda 178 

— w Poznańskiem 75, 179. 

— publiczne 34. 

— w Sączu ob. Jakubowski. 

— sąsiedzkie 112. 

— w Skoczowie 13 

— w Warszawie 179; ob 
Jeleński, Neuding. 

D E. 243. 
Dadlez 94. 
Dambrowski 112 
Daubmann 220. 
Decalogus 95. 
Delong 178. Dembiński 153. 
Dobrianskij 111. 
Dragomanów 112. 
Druk przed 150 laty 54. 
Drukarnie : 

— w Baranowie ob. Twar- 
domęski. 

— w Bazylei ob. Froben & 
Episecrpiue 

— w Białej ob. Zamarski. 

— w Brzc Zanach ob. Cicho- 
cki. 

— w Chełmnie ob. Gółkow- 
ski. 

— w Chicago ob. Dynie- 
wicz 

— w Chorwacyi 74. 

— w Jarosławiu ob. Bohuss. 

— w Krakowie ob. Anczyc 
i Sp. , Andrysowicz, Czasu, 
druk. związkowa 200, Hal- 
ler, Januszewski, Łazarz, 
Sandecki, Szarf enbergero- 
wie , Ungler , Wierzbięta , 
Wietor, Wiśniowski foto- 
druk. 

— w Królewcu ob. Daub- 
mann. 

— w Lublinie 54. 

-- we -Lwowie 13, ukraińska 
112, związkowa 53; ob. 
Stauropigia. 

— w Łasku 198. 

— w Praemyślu Jezuitów, 
rządowa 222; ob. Car, Gq- 
łemberski, Klein, Matyasz- 
kiewicz, Piątkiewicz, Żu- 
pnik -Knoller. 

— w Warszawie Piarów 54; 
ob. Goldmann, Zawtezewski. 

— w Wiedniu 53; ob. Cos- 
meroyius, Menińaki, Skrze- 
tuski, Wietor. 

— w Wrocławiu ob Kom. 
Drukarze Polacy 32, 73, 220; 

ob.Becchius, Łasicki, Me- 
niński, Polak St , POoniw 
A., Skrzetu$ki. 

Drze wory tnictwo 112. 

Du^ofey 134, 242. 

Duchnowski 154. 

Dudik 34. 

Duell 34. 

Dutkiewicz 112. 

Dyniewicz 71 

Dziama 17f7. 

Dziatzko 17L 

Dzicduszyckr K. 34. 

Dzieduszy-oki W. 179. 

Eiselt 13. 

Eldorado 94. 


Skorowidz, 1882. XIX iarz Kom. ednk. 14. 
;arze 33. 
5m 247. 

r 111. 

198. 
ii 55 

ler 13, 14, 53, 73. 
licy 14, 112, 219. 
lie 111. 
ski-Twerdi 200. 

154. 
217 

karnie : 

trakowie ob. Wiś- 
;i. 
71. 
oman i a 51. 

A. 55. 

J. N. 112, 244. 

1. 

n 247. 

*17, 218. 

- Episcopius 73. 
31. 

L78 

ler i Sp. 31, 200, 219. 
ler - Wolff 114, 155, 
X), 218, 219, 244. 

112, 156. 
74. 
74. 

4, 245. 
200 
>r 185. 
9 245. 

51, 74. 
aa 134. 
erski 222. 
ski 72. 
ski 111. 
i 243. 
93. 

ki 246. 
cy 176. 
ski 156. 

175. 

ko M. de 52. 
3rg 177. 
ewicz 176, 
3wicz - Schmidt 178, 

n. 

;r 51. 
wicz 218. 
;rg 135. 
:i 73. 

- Laing 94. 
.33, 175. 
ze 112. 

136, 155, 156. 
witz 51. 
219. Hartmann 71. 
Hauser 221, 222 
Hebraira 13, 113, 134, 198. 
Heck 217, 244. 
Heinrich 51, 243. 
Her bort 221. 
Himmelblau 200. 
Hiperprodukcya intel. 112, 

136 177. 
Hirschberg 32, 34, 197, 217, 

243 244 

Hoesick 200, 218. 
Hofinański 74. 
Homer 13. 
Hopcas 197. 
Hornik 71. 
Hoszowski 53, 135. 
Uovorka 71. 
Hubę 113. 
Ihnatowicz 95 
z Ilkusza J. 31. 
1 lustr, wydawnictwa 178. 
Inkaust 178. 
lnterregnum 96. 
Introligatornie : 

— we Lwowie ob. Getritz, 
Wierzbicki. 

Iskrzycki 156. 
J. Antoni 220. 
Jagić 156. 
Jakubowski 12. 
Janocki 53. 
Janowski 96, 135. 
Janna J. de 31 
Januszowski 175. 
Jastrzębiec 31. 
Jeleniowie 200, 222. 
Jdeński 134. 
Jelinek 156, 176, 220. 
Jenike 178. 
Jerusalem 154. 
Jezuici 156, 222, 245. 
Jirećek 75. [218 

Jolowicz 93, 133, 157, 196, 
Jubileusze drukarskie 198. 

— druk. w Wiedniu 53, 154. 

— Gebethnera i Wolffi* 114, 
155. 

— Korna 33. 

— Wędrowca 72. 
Kaczurba 200. 
Kancelarye 52. 
Kałuż niacki 175. 
Kam ed ule 75. 
Kamieński 76. 
Kantak 73. 

Kantecki 32, 33, 73, 96, 111, 

135, 157, 242, 247. 
Kara taj ew 113. 
Kartuzy anie 31. 
Kasyno we Lwowie 95, Katalogi : 

— antykwarskie i księgar- 
skie, ob.| Baer, Bartosze- 
wicz - Biernacki, Bolce wicz, 
Czarnowski, Dyniewicz, 
Gebethner i Sp., Gebethner 
i Wolff, Giejsztor, Gold- 
mann, Harrasiwitz, Hein- 
rich, HOsick, Jakubowski, 
Jolowicz, Koehler, Kymel, 
Lehmann , Lesmann - Świ- 
szczowski, Miłkowski, Neu- 
mann, Scheiblc, Schmidt, 
Sey fa rth - Czaj kowski , To- 
warzystwo pedag. , Weber. 

— bibliotek i czytelń 154, 
177; ob. Gumplowicz, Je- 
leński, Neuding, RobackL 

— dla ludu i młodzieży 113. 

— dubletów, 134, 242. 

— rękopisów 31, 113; ob. 
Dobriańskij, Kętrzyński, 
Polkowski, Schnorr. 

— slovansky 55, 71. 

— wystawy wiedeńskiej 
154, 155. 

Katharina b. 34. 

Kawęczyński 76. 

Kelle 222. 

Kempis Tow. św. 74. 

Kętrzyński 32, 154, 220. 

Kicki 177. 

Kirkor 156. 

Klasycy rzymszy 220. 

Klątwa 198. 

Klaudyan 51. 

Klein 222. 

Klewe 247. 

Klimek 200. 

Knapiński 74. 

Kniaziołucki 111. 

Kobak 13. 

Kochanowski C. 13. 

Kochanowski J. 131, 154,247. 

Koczyński 156. 

Koehler 93. 

Kphn 220. [221, 246. 

Kolischer - Markheim 200, 

Kołaczkowski 113. 

Koło w Krakowie 112, 135, 

— we Lwowie 13. [l00. 
Komitet wydaw. dz. ludo- 
wych 95, 221. 

Koniecpolski 243. 
Konkursy : 

— Akademii umiej. 113, 135. 

— dramatyczne 244. 

— Koła w Krakowie 135. 

— Macierzy 244. 

r— na dziełka lud. 95. 

— Tow. aptek. 34, XX Przewodnik bibliograficzny. Konkursy: 

— Tow. histor. liter. 135.. 

— Tow, toruńskiego 14. 
Kopczyński 175. 
Korn 33. 
Korwin 32. 
Korytkowski 198. 
Kościelski 157. 
Koś miński 53. 
Kosmos 74. 
Kossowicz 156. 
z Koszyczek bak. 133. 
Kotula 71. 
Kozłowski 74. 
Kożinian ks. 111. 
Koźmian St. 247. 
z Koźmina J. 31. 
Kraiński E. 219. 
Kraiński ks. 244. 
Kraj 114. 
Kraków 248. 
Krasicki 32, 179. 
Krasińscy, ob. Biblioteki. 
Krasiński 157. 
Kraszewski 33, 53, 154, 178, 

198, 244. 
Kraushar 244. 
Krawczyk 243. 
Krechowiecki 242. 
Kretowicz 154. 
Krusiński 246. 
Kryptonymy 12. 
Krzysowicz 31. 
Krzyżanowski St. 153. 
Krzyżanowski S. A. 200. 
Książki dla młodzieży 113, 

219. 

— dla ubogicb uczniów 33, 
96, 178. 

— szkolne 33, 198. 
Księgarnie : 

— w Brodach ob. Rosen- 
hejm, West. 

— w Chełmnie ob. Gółkow- 
ski, Neumann. 

— w Chicago ob. Dynie- 
wicz. 
*-* w Cieszynie ob. Malik. 

— w Elblągu 54, 

— w Ełku 74. 

— w Galicyi 135. 

— w Gdańsku 54, 72. 

— w Gietrzwałdzie 72. 

— w Gnieźnie ob. Lange. 

— w Grodnie 54. 

— w Kaliszu ob. Hofmań- 
ski, Mittwoch. 

— w Krakowie 33J 54; ob. 
Bartoszewicz, Friedlein, Ge- 
bethner i Sp., Himmelblau, 
Krzyżanowski, Miłkowski, Pobudki ewicz , słowiań- 
ska 54. 
Księgarnie: 

— w Lesznie ob. Gtinther. 

— w Lipsku ob. Bobrowicz, 
Brockhaus. 

— w Lublinie 54. 

— we Lwowie 33, 54; ob. 
Altenberg, Bartoszewicz i 
Biernacki, Gubrynowicz - 
Schmidt, ludowa 13, Mili- 
kowski, Seyfarth - Czajkow- 
ski. 

- w Meranie 221. 

- niemieckie 95. 

— w Ostrowie ob. Trąmp- 
czyński. 

— w Pelplinie 72. 

— w Petersburgu ob. Hartgó, 
Wolff. 

— w Poznaniu 34, 54; ob. 
Chociszewski , Cybulski, 
Jolowicz, Kozłowski-T*ar- 
dowski, Piotrowski, Żu- 
pański. 

— w Przemyślu 222 ; ob. Je- 
leniowie, Wenzel. 

— w Pradze ob. Otto, Sł- 
ynąć, Urbanek. 

— w Raciążu ob. Mayzner. 

— w Radzyniu ob. M. panna. 

— w Rzeszowie ob. Pellar. 

— w Sączu ob. Jakubowski. 

— w Stanisławowie ob. Mi- 
likowski. 

— w Tarnowie ob. Delong, 
Gazda. 

— w Toruniu 54, 72. 

— w Warszawie 33, 54, 179; 
ob. Gebethner - Wolff, Giej- 
sztor, HOsick, Lesman-Swi- 
szczowski, Nicolai, Okoń- 
ski, Paprocki i Sp., Weid- 
mann. 

— w Wilnie 33, 54; ob. 0- 
rzeszkowa i Sp., Zawadzki. 

— w Wrocławiu ob. Korn. 
Kubala 34. 
Kukuljević 74, 136. 
Kulisz 112. 
Kunzmann 95. 
Kurpiński 96. 
Kuryer polski 157, 1P8. 

- warszawski 33, 55, 198. 
Kuryerek własny 14, 34, 55, 

76, 96, 114, 136, 157, 179, 

200, 222, 248. 
Kymel 134. 
L. J. T. książę 197. 
Lament 95. 
Lange 200. Laskowski i Sp. 200. 

Legenda 197. 

Lehmann 242. 

Leixner 221. 

Lelewei J. 245. 

Lelewel P. 245. 

Lengnich 217. 

Leopolita 114. [243. 

Lesniann-Swiszczowski 242, 

Leszczyńska 244. 

Libera 197. 

Licinius - Namysłowski 198. 

Likowski 247. 

Linde 93. 

Lipiner 245. 

Lipnicki 156. 

Lisacow M. de 31. 

Liske 156. 

Litografie : 

— w Białej ob. Klimek. 

— w Krakowie ob. Salb. 

— w Lublinie 54. 

— w Przemyślu ob. Wojss 
i Sp. 

— w Stanisławowie ob. Las- 
kowski i Sp. 

Lityński 217. 

Lombardus 31. 

Lorek 155. 

Lubelczyk 95. 

Lublin 54. 

Lubomirski A. 245. 

Lubomirski Jerzy 245. 

Lubomirski Józ. 154. 

Luder 246. 

Ludowe 95, 113; ob. Komi- 
tet, Konkurs, Macierz, To- 
warzystwa. 

Łasicki 73. 

Łazarz, ob. Andrysowicz. 

Ławrowski 221. 

Łepkowski 52, 136. 

Łukowski 52, 199. 

M. panna 198. 

M. J. dr. 243. 

Macierz 33, 178, 198, 221, 244. 

Maciszewski 112. 

Makowski 197. 

Makuszew 156. 

Malik 200. 

Małecki 73, 178, 179, 198> 
221, 244, 245. 

Manteuffel 96. 

Marczewski 217. 

Matecki 247. 

Matusiak 156. 

Matyaszkiewicz 222. 

Maxymowicz 95. 

Mayzner 136. 

Mazurzy pruscy 74, 245. 

Menda 217. I Skorowidz, 1882, XXI Meniński 155. 
Merczyng 74. 
Merunowicz 34, 93. 
Metryka litewska 243. 
— Univ. lipa. 12. 
Michałek 71. [178. 

Mickiewicz 76, 95, 114, 157, 
Miejski 19/. 
Mieliński 52. 
Milewski 197. 
Milikowski 222. 
Miłkowski 242. 
Minkowiecki 12, 153, 244. 
Mittwoch 155. 
Mizler 217, 218. 
Modlitewniki 136, 155. 
Modlitwa pańska 75. 
Modlitwy psalmowe 220. 
Molitor 248. 
Morawski 247. 
Morozów 95. 
Moździerz językowy 33. 
Mrongovius 245. 
Mutniański 75. 
My cielaki 114. 
Myszkowski 94. 
Nacher 217. 
Naprstek 33. 
Naujas ałt. 54. 
Naumański 157. 
Nehring 156. 
Neuding 134. 
Neumann 51. 
Nicolai 157. 
Niemcy 74, 220. 
Ńiesiecki 114, 245, 246. 
Nitschmann 156, 199. 
Nosowicz 111. 
Notatnik bibliogr. 51, 74. 
Nowak 54. 
Nowakowski E. 76. 
Nowakowski F. K. 14, 33. 
Nowodworski 156. 
Nuty 218. 
Ochin 220. 
Ognisko : 

- w Gdańsku 199. 

- w Pradze 136. 

- w Wiedniu 13, 156. 
Okolski 246. 
Okoński 221. 
Olszowski 246. 
Opeć 55, 133, 175. , 
Orzeszkowa i Sp. 114. 
Ossolińscy, ob. Biblioteki 
Ossowski G. 95. 
Ossowski J. J. 74. 
Ostrowski 156, 242. 
Ottenhausowa 219. 
Otto 114. 
Ottman 53. Otwinowski 153. 
Oznąmoyatel 114. [93. 

Pamiętnik Inst. głuchoniem. 

— Tow. lek. warsz. 53. 
Pamiętniki 153. 

Papce 32, 178. 
Papier 74, 76; przed 150 
laty 54. 

Papiernictwo 95, 200. 
Papiernie : 

— w Białej ob. Fiałkowski- 
Twerdi. 

— w Czerlanach ob. Koli- 
scher-Markheim. 

— w Rajczy ob. Pollak-Se- 
rog, Robinson -Serog i Sp. 

Papłoński 93. 

Paprocki ks. 217. 

Paprocki T. i Sp. 12, 55, 136. 

Pauli 53, 74. 

Pawiński 32, 52, 55, 156, 179. 

Pawłowicz 32. 

Paździora 13. 

Pechnik 154. 

Peilar 95, 200. 

Perlbach 246. 

Petruszewicz 221. 

Petzholdt 156. 

Piarze 32, 54. 

Piasecki 95. 

Pietkiewicz 200, 222 

Piczkowski 31. 

z Pielgrzymowa J. 31. 

Pieśń nowa 95. 

— o potopie 95. 

— pieśni 75. 
Pieśni ludowe 95. 
Piętak 246. 
Piłat 217. 

Pilińscy 75, 96, 246. 
Piltz 114. 

Piotrowski C. F. 198. 
Piotrowski Ł. 155, 178. 
Pobudkiewicz 32, 95. 
Początek ewang. 175. 
Pocztamty i pocztmagistro- 

wie 54, 157. 
Podatek 136. 
Podróże 244J 
Polak Marcin 31, 245. 
Polak Seb. 219. 
Polak Stanisław 32, 52, 73. 
Polański 221. 
Polewoj 157. 

Polkowski 13, 51, 157, 247. 
Pollak-Serog 200.- 
Polonus Albertus 73. 
Ponamarew 95. 
Porębowicz 199. 
Postyla 31. 
Potoccy, ob. Biblioteki. Procesy 72, 244. 
Prochaska 246. 
Proś wita, ob. Towarzystwa. 
Prusy 14, 72, 74, 112, 220. 245. 
Przedruki autogr. i nom. 
75, 95, 246, 247. 
Przegląd akademicki 156. 

— bibliogr. archeol. 54, 95, 
156. 

Przemyśl 198, 199, 200, 221. 
Przewodnik gimn. 114 
Przyborowscy K. S. i U. 

95, 246. 
Przy borowski J 55, 133, 

136, 156. 
Psałterz król. Małgorzaty 
Pseudoizydor 52. [242. 

Pseudonymy 12^ 

— angielskie 94. 

— Tow. Jez. 156. 
Ptaszycki 72, 156. 

Rada szk. kraj. 33, 96, 178. 

Hadlino M. de 31. 

Radziszewski 74, 245. 

Radziwiłł 136. 

Rasp 197. 

Rawer 154. 

Reinwart 114. 

Rej 72. [243. 

Rękopisy 52, 113, 153, 175, 

— w Dreźnie 222. 

— w Krakowie : bibl. Czart. 
52; bibl. Jag. 52, 53, 55, 
96, 114; kapitulne 13; zboru 
ewang. 219. 

— we Lwowie: bibl. Ossol. 
32, 75, 154; uniwersy- 
teckie 53. 

— w Monachium 136, 155. 

— w Paryżu 134. 

— w Peszcie 13, 31, 55. 

— w Przemyślu 221. 

— w Raju 112. 

— w Wilnie Ul. 

— ob. Salustyus. Sobieska, 
Strata, Wojciech Św., Zy- 
gmunt I. 

Ricot 157. 

Risinius-Ridzinius 136, 248. 
Rivnaó 114. 
Robacki 112. 

Robinson-Serog i Sp. 200. 
Rocznik dla archeol. 153. 

— literacki 14. 

— pedagog. 71. 
Rosenhejm 74. 
Rosyanie 75, 220, 243. 
Roulliet 220. 

Rozmyślanie o życiu Jez. 221. 
Różański 55. 
Rubinstein 113, XXII Przewodnik bibliograficzny. Rumunia 33. 

Rybarski 94. 

Ryszard 55, 196. 

Rzewuski 247. 

S. Fr. 94. 

St. J. K. 176. 

Salb 200. 

Salustyns 220. 

Sandeiki 133. 

Satyr 247. 

Scheible 213. 

Schmidt 51, 242. 

Schnorr v. C. 222. 

Semkowicz 53, 114, 197. 

Seyfarth-Czajkowski 55, 219. 

Siekierzyński 244. 

Siemień ski 76. 

Siennicki 76. 

Sierociński 52. 

Skarga 153, 176. 

Skimborowicz 156. 

Skolimowski 34, 55. 

Skrzetuski-Hofhalter 155. 

Słowacki 178. 

Słownik ang. 179. 

— lekarzy 53. 

Śmiałka 31. 

Śnigurski 221. 

Sobieska królowa 155. 

Sobieski 221. 

Soennecken 75. 

Sokolnicki 52. 

Sommervogel 156. 

Spasowicz 245. 

Spiczyński 153. 

Spławiński 246. 

Spółek cesko slov. 71, 114. 

Sprawozdania 156. 

Stańczyki 94. 

Starowolski 111. 

Starzyński 245. 

Statut lit. 93. 

Statystyka 55. 

Stauropigia 200. 

Steczkowski 96. 

Stowarzyszenia, ob. Towa- 
rzystwa. 

Straszewski 156. 

Strata 34. 

Straż św. Wojciecha 199. 

Stroka 157. 

Stromenger 75! 

Suchten 248. 

z Sulgostowa E. 76. 

Sulimerski 72. 
>uworin 219. 
Iwidziński 76. 
zwierzyński 34. 

Swieżawski 154. 

Sybel 73. 

J5ylva rerum 114 Szarffenbergerowie 175. 

Szczerban 71. 

Szekspir 96. 

Szewczenko 112. 

Szkoła 96, 113, 196. 

Szkrdle 222. 

Szląsk 13, 14, 112, 153, 

154, 197, 222. 
Szmilauer 71. 
Szmit 111. 
Szopen 244. 
Sztulc 245. 
Szymanowski 33. 
Szwabacha 14, 75, 112, 2*2, 

245, 247. 
Szwedzi 34. 
Tagio Daigaku 34. 
Tarło ws ki 94. 
Taniec śmierci 75. 
Tarnowski 156. 
Teisseyre 13, 156. 
Tłómaczenia 220. 
Tomkowioz 12. 
Tomszić 71. 
Towarzystwa : 

— w Berlinie akad. 156. 

— w Cieszynie ewang. 112 

— w Dreźnie politechn. 156. 

— w Gryfii akad. 156. 

— w Krakowie: św. Łuka- 
sza 34, 96, 248; ośw. Ind. 
96, 113; techn. 34; uczniów 
matem.-przyr. n. 156. 

— we Lwowie aptek. 34; 
archeolog. 179; drukarskie 
53, 75; Kaczkowskiego 179; 
ośw. lud. 34; pedag. 196, 
198,200,222; Proświta 96,200. 

— w Paryżu histor.-liter. 53, 
114, 134, 135; nauk ścisł. 179. 

— w Poznaniu czytelni lud. 
75, 179; przyj, nauk., ob. 
Biblioteki. 

— w Rydze lit. 197. 

— w Stanisławowie ośw. 
lud. 96. 

— w Toruniu nauk. 14. 

— w Tylży lit. 95. 

— w Warszawie farmac. 75; 
lek. 53; przyj, nauk 135. 

— w Wrocławiu histor. 153; 
liter. . słów. 52 ; polskie 222. 

— w Żytomierzu lęka rsk. 75. 
Tragedya 53, 75. 
Trampczyński 74. 
Tricesius 243. 
Trynitarze 111. 

Turcy 136. 
Turrekremata. 156. 
Twardomęski 219. Tygodnik ilustrow. 112, 179. 

— powszech. 157. 
Tyszkiewicz 111. 
Unger 179. 
Ungler 133, 175. 
Unia lub. 243. 
Urbanek 14, 148, 222. 
Urbański S. 243. 
Urbański W. 53, 83, 245. 
Ursyn 248. 

Vandalus 248. 
Vawosch 31. 

Viestnik bibliogr. 14, 157,222. 
Vi te 31. 

Volumina legum 54. 
W. H 94 
W. M. 112, 
Wackernagel 73, 
Wacław o. Kap. 76. 
Wacław ubogi 31. 
Wagilewicz 197. 
Weber 94. 
Wędrowiec 72. 
Weidmann 157. 
Wenda 154. 
Wenzel 222. 
West 74. 

Wiadomości bibliogr. 55, 136. 
Widmann 179, 196. 
Wiedeń 155. 
Wielopolski 75. 
Wierzbicki 200. 
Wierzbięta 175. 
Wierzbowski 154. 
Wietor 133, 155, 175. 
Wigandi 31. 
Wilamowski 54. 
Wild 178. 
Wisłocki 53. 
Wiśniowski 200. 
Wojciech św. 52, 199. 
Wojciechowski 53. 
Wójcik 13. 
Wojss i Sp. 200. 
Wolf 157. 
Wolniewicz 76. 
Wołowski 156. 
Wołyński 156. 
Wypożyczalnie , ob. Czy- 
telnie. 
Wystawy : 

— w Kołomyi 114. 

— w Krakowie 153. 

— w Paryżu 76. 

— w Peszcie 55, 74. 

— w Przemyślu 198, 1#> 
200, 221. 

— w Wiedniu 154. 
Zabronione 14, 34, 76,96, 

157, 179, 200, 248. •/( Skorowidz, 1882. xxra ad im. Ossolińskich, ob. 

lioteki. 

zewski 156. 

scy, ob. Biblioteki. 

ski 245, 246. 

arski 200. 

ojscy T. i J. 243. 

ojscy, ob. Biblioteki. 

ba 71. 

rski 94. 

idzki A. 244. 

adzki J. 54. 

iszewski 134. 

jowiska 221. Zeitschrift d. Vereins f. Gescb. 
Schlesiens 153. 
Zieliński G. 14, 34. 
Zieliński J. 34. 
Zieliński L. 136. 
Zieliński T. 76. 
Zienans 244. 
Zienkiewicz 198. 
Zimerman 34 
Zjazd liter. 200. 
Zmarli 14, 55, 76, 179, 222. 
Zmorska 176, 245. 
Zola 113. 
Zoll 33, 156. 
Zubrzycki 197. Zuchta 248. 
Zyblikiewicz 198. 
Zygmunt I. 136. 
Zygmunt August 243. 
Ż. K. 72. 
Zegocki 52. 
Żelechowski 197. 
Żuliński F. 217. 
Żuliński T. 114. 
Zułkicwicz 219. 
Zupański 176, 198, 200, 245. 
Żupnik - Knoller 222. 
Żywot bł. Ąlexego 175. 
— Chrystusa, ob. Opeć. . i 

n A i X XXIV Przewodnik bibliograficzny. OGŁOSZENIA. Chudzio T. w Tarnowie 117. 
Gliński H. w Petersburgu 250. 
Htibner H. w Odessie 158, 180, 201. 
Jerzykowski prof. w Poznaniu 158. 
K. S. we Lwowie 202. 
Krasicki X. w Chołoniowie 16, 35, 56, 77. 
P. S. w Petersburgu 249. 
Ptaszycki St. 20, 37, 180, 201. 
Wąsowicz dr. we Lwowie 56. 
Żelechowski prof. w Stanisławowie 249. 

Czasopismo techniczne, organ Towarzy- 
stwa techn. krakowskiego 58, 97, 119, 183. 

Czasopismo Towarzystwa aptekarskiego 
we Lwowie 37, 79, 115, 163, 182, 223. 

Diło, czasopismo we Lwowie 158, 180* 

Feiicyanki ss. w Krakowie 250. 

Friedłein D. E., księgarnia w Krakowie 
159, 160, 161. 

Frommer L. , księg. antykwarska w Kra- 
kowie 35, 59, 97. 

Gazeta krakowska 15, 59. 

Gebethner i Sp. , księg. w Krakowie 17, 

35, 39, 57, 77, 80, 97, 98, 120, 138, 162, 
184, 203, 226, 251. 

Gebethner i Wolff, księg. w Warszawie 
16, 40, 60, 78, 100, 118, 140, 164, 181, 
204, 228, 252. 

Himmelblau J. M., księg. w Krakowie 18, 
19, 202, 224. 

Jezuici oo. w Krakowie 20, 59. 

Jolowicz J., księg. w Poznaniu 35, 37, 180. 

Kłosy, tygodnik ilustr. w Warszawie 15, 

36, 58, 77, 99, 119, 137, 158, 183, 201, 
227, 249. Kosmos, organ Towarzystwa im. Koper- 
nika we Lwowie 38, 79, 117, 182. 

Kuryer poznański 137, 182. 

Lesman i Świszczowski , księg. w War- 
szawie 225. 

Łukaszewicz K., księg. we Lwowie 180,201. 

Misye katolickie, miesięcznik ilustr. w Kra- 
kowie 15, 38, 97, 119, 183. 

Muzeum techniczno - przemysłowe w Kra- 
kowie 37, 59. 

Piarze oo. w Krakowie 56. 

Przegląd sadowy i administr., tygodnik 
we Lwowie 36, 58, 77, 99, 117, 163, 
182, 227. 

Przewodnik gimnastyczny, organ towa- 
rzystwa Sokół we Lwowie 117, 183, 223. ' 

Przyrodnik, dwutygodnik w Tarnowie 38. ! 

Rocznik pedagogiczny w Warszawie 56. ; 

Samorząd, dwutygodnik we Lwowie 20, 38. i 

Seyfarth i Czajkowski, księg. we Lwowie 
59, 79. 

Spółka wydawnicza księgarzy w War- 
szawie 116, 139. 

Straż św. Wojciecha w Gnieźnie 202, 223. 

Szkoła, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego we Lwowie 36, 58, 79, 99, 117, 
163, 182, 227. 

Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie 115. 

Towarzystwo przyjaciół nauk w Pozna- 
niu 137. 

Trampczyński W. A., księg. w Ostrowie 24& 

Tygodnik ilustr. warszawski 252. 

Unger J., księg. w Petersburgu 20, 88, 
56, 79, 97, 119, 137, 163, 180, 250. 

Wildt J., księg. w Krakowie 224.] t) «+ • » I 

I Bi 

U hi 
i 
•■i 

PRZEWODNIK BIBLIOBB 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśź czytających i kupujących książki. 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości % — 1 % arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., zjprzesyłką 1 złr. 24 cnt.; J / a rocznie 50 
mt., z przesyłką 62 cnt; l / Ą rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt.; miesięcznie 
f .O cnt, z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą J / 1§ część strony 
\0 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
lajdaUj do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera 1 Sp. w Brako- 
oie, ałbo wprost do redaktora Przewodnika bwłiografioznego. 

V. IfcTOWO&CI. 1. 

Kraków, 1 stycznia 1882. 

ABAKANOWICZ Bruno. Intiegrator, kri-* skiego , przez S. P. (391 — 404); Pytanie, 

raja intiegralnaja i jeja priłoźenija k P rzez .ł Eber f a (<*ot, str. 401-422); 
tJLu:~\»~i \ ~: Jl «i • • • j j. ) Brzezmiacy, szkic etnograficzny, przez Ro- 
roitielnoj miechamkie, pienewod stu- m ana Zuwllińskiego (str. 423-471); Osta- 
lienta K. Zlasnowskago. Zurnal mini- tnie lata Witołda, przez dra A. Prochaskę 
tierstwa putiej soobszcźenija , Pietier- < (dok. , str. 472 — 525); Szkice z Anglii, 

wrg, 1881, w 8ce, tom III kniga 2 P rze ? S . ew f ra < d( £> str. 526-542); Spra- 
ł. ma ntn : i • o * 0^0 «/•« } wozdame kontroli państwa o wykonaniu 
itr. 219—240 i kniga 3 str. 343-362. budźetu panstwa ro p S y J8k i eff o za rok 1879, 

ADAMKIEWICZ Albert dr. prof. Die przez A. P. (str. 543 — 570) ; Z dziedziny 
lormale Muskelfunction betrachtet ais przyrody, przez Br. R. i S. K. (str. 571— 
i „ t> i A x • m • u -ix • f585); Rozbiory i sprawozdania: 1. Dra R. 
b Resultat emes Gleichgewichts zwci- Majera Urzędnicy kancelaryjni, przez St- 
er antagonistischer Innervationen und Lukasa, 2. Sź. Matusiaka Wykaz form jęz. 
ie atonische Ataxie und die spastische \ starop., przez J. Hanusza (str. 586—59/); 
>arese der Muskeln ais die beiden End- Wrażenia literackie, 
ffecte einer Stórung dieses Gleicb-> AU Juliusz dr. Kalendarz kieszonko- 
;ewichts, gelesen in der Sitzung voni< w y dla gospodarzy wiejskich na rok 
!0 Februar 1881 der k. k. Akademie 1882 > wydany staraniem Towarzystwa 
ler Wissenschaften zu Krakau (Sępa- gospodarskiego galicyjskiego, a ze 
at-Abdruck aus der Zeitschrift ftiri • współpraco wnictwem profesorów krajo- 
dinische Medicin, Band III Heft t). wej wyższej szkoły rolniczej w Du- 
blin , gedruckt bei L. Schumacher, blanach , pod redakcyą Lwów, 

1881, w 8ce, str. 15. śnakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. 

ANTONIEWICZ J. B. dr. Poezya pol- J ' P j l,era > Ł 18 ® 1 ^^ 6 "' 8tl \ XII > 
ka w Ameryce (Odbitka z Przeglądu P nL ' 18 °' 28 D * l kllka arkuszy 
olskiego). Kraków, druk. Czasu, 1881, do notowani »- * złr. 80 cnt. 
r 8ce, str. 15. — Toż, wyd. inne. Tamże, w 16ce, 

Ateneum, pismo naukowe i literackie, str. XII, 12 ni. i kilka arkuszy do 
ad redakcyą P. Chmielowskiego, ze- notowania. Opr. 1 złr. 
syt grudniowy r. 1881. Warszawa, BABANOWSKI Jan. Tablice do ułoże- 

ydawca W. Spasowicz, druk. K. Ko- nia kalendarzy, przez byłego 

alewskiego, w 8ce większej, str. \ dyrektora Obserwatoryum astronom. 
91 604. ?warsz. Lublin, litogr. W. Czempińskie- 

Treść: P. Meyer, dziejopis ks. poznań- < go, 1879, fol. królewskie,^ 9 kart. ni.. Przewodnik bibliograficzny. BEŁZA Władysław. Światek dzie-j Treść: Metylowy eter morfinowy, przez 
cięcy w trzydziestu dwóch obrazkach, g- Hessego, spolszczył M. L. D. (23); 

j . , . T . ,, n , ' Sprawy zawodu aptekarskiego : Projekt 

wydanie drugie. Lwów, nakł. Gubry- n0W ej ustawy aptekarskiej, przez dra K. 
nowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, s Mikolascha (23). 

(1881), w 16ce, str. 16 i 32 obrazków) D. Adam. Znaczenie pozytywizmu 
kolor. Opr. 75 cnt. \ w urobieniu dogmatów chrześciańskich, 

Biblioteka najcelniejszych utworów ł studyum z filozofii dziejowej, przez 
literatury europejskiej pod kierunkiem < Adama D. Kraków, nakł. autora, druk. 
radakcyi Kłosów, zeszyt listopadowy < Wł. L. Anczyca i Sp. , 1882, w 8ce, 
1881. Warszawa, nakł. i druk. S. Le->str. 64. 

wentala, w 8ce, str. 321 — 415, 161 — i DEFOE Daniel. Robinson Kruzoe czyli 
176, 321 — 366 i II. < przygody rozbitka, opracowane dla 

Treść; Uskoki, przez T. T. Jeża, ark. < dzieci według Kraków, nakł. J. 

21—26; Francya przed rewolucya, przez <m n; mmfl iKi« nn "Hązkowa druk. 1882 
H 

przekładzTeA?^ 4ce > str - l ni., 68 i 6 kolorowa- 

— warszawska, pismo poświęcone > nych rycin. 1 złr. 
naukom , sztukom i przemysłowi , pod DRAPEE Jan Wilhelm. Dzieje stosun- 
redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt ku wiary do rozumu, z piątego wy- 
grudniowy r. 1881. Warszawa, Ge- dania amerykańskiego z upoważnienia 
bethner i Wolff, druk. J. Bergera, autora przełożył Jan Karłowicz. War- 

w 8ce, str. 321 484. jszawa, nakł. L. Polaka, druk. Wieku, 

Treść; Optymizm w pesymizmie, przez > 1882, w 8ce małej, str. 412 i 1 ni. 
Seweryna Smolikowskiego (str. 321—353) ; > 2 ruble. 

Judyta, tragedya Fr Hebbla, na wiersz DUBEAWSZI stephan. Der slavische 
przerobił K. Raszewski (dok, str. 354— < T l '«' ł ' ł,a "" M " W F"* 
377) ; • Kozacy na Polesiu kijowskiem w dru- Interrogativsatz , mit besonderer Be- 
giej] połowie XVII stulecia, przez dra An- rlicksichtigung der kleinrussischen Spra- 
toniego J. (dok., str. 378—396); Kronika che, ein Beitrag zur slavischen Philo- 

paryska; Dragi międzynarodowy kongres logie herausgegeben von Profes- 

geologiczny w Bolonii, przez (ł. Ossow-< -• i ? ^. r> i *. i 

fkiego (strf 424-438) -/Piśmiennictwo kra- 8or an der k - k - Ober - Realsch ule zu 
iowe i zagraniczne: 1. Książki na gwiazd- Stryj in Galizien. Stryj, A. Mttllei^s 
kę, 2. W. Marrenć K. Brodziński, przez Sohn Buchhandlung und Buchdrucke- 
K Kaszewskiego (str 439-469); Wiado- rei 1881 w 8ce st r. XII, 183 i 4 ni. 

^i^lr, 5 N ^ T'* t •• Der Reinertrag zur Fondsbildnng fur 

BILIŃSKI Leon dr. System ekonomii armej wtirdige stndierende der Stryjer 

społecznej: Wykładu ekonomii społe- S Mittelschule. 

cznej wydanie wtóre, całkowicie prze-? DYGASIŃSKI Adolf. Gra geograficzna 

robione i znacznie powiększone , tom < dla dzieci i młodzieży, objaśniona przez 

II. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, l (Wydawnictwo zabawek i gier 

czcionkami K. Prochaski w Cieszynie, l pedagogicznych w Warszawie). War- 
1882, w 8ce, str. VIII i 512. szawa, Gebethner i Wolff, druk. J. 

Catalogus provinciae Galicianae Soś Bergera, 1882, w 8ce małej, str. 8, 
cietatis Jesu ineunte a. 1882. Craco- < cztery mapy Europy en relief w for- 
viae, sumptibus pp. Soc. Jesu, typ. \ macie arkuszowym w ozdobnćm pu- 
ephemeridum Czas, 1882, w 8ce, str. 38. Jdełku, z flagami wojennymi i handlo- 

Czasopismo Towarzystwa aptekarskie • i wymi wszystkich krajów i kolorowymi 
go, pod redakcyą dra M. D. Wąsowi- < szpilkami. 2 ruble 70 kop. 
cza i prof. dra Br. Radziszewskiego, \ — Roboty z tektury dla dzieci, 

nr. 23 z 1 grudnia 1881. Lwów , > objaśnione przez metoda Fryde- 

druk. J. Dobrzańskiego i K. Gnwryka Proebla (Wydawnictwo zabawek 
mana ; w 8ce ; str. 361 — 376. <i gier pedagogicznych w Warszawie). Kraków, 1 stycznia 1883. 3 Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 5 rodników polskich w Krakowie dnia 
J. Bergera, 1882, w 8ce małej, str. 22 lipca r. 1881 (Odbitka z Przeglądu 
4 ni. i 12 tablic kolor, w ozdobnćm i lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
pudełku. 1 rubel 20 kop. 1881, w 8ce, str. 8. 

EDEN C. H. Ula, powieść z krainy GODLEWSKI Emil dr. prof. Studya nad 
Zulusów i Cetewaya, z angielskiego j oddychaniem roślin (Odbitka z tomu 
tłóniaczył St. Ot. (Biblioteka nowości, S VII Pamiętnika Wydziału matem. -przyr. 
tom XIX). Lwów, nakł. K. Łukasze- < Akademii umiej.) Kraków, druk. Uniw. 
wicza, druk. J. Czaińskiego w Sambo- s Jag., 1881, w 4ce większej, str. 40. 
rze, 1882, w 8ce, str. 260 i 1 ni. GOLDSZMIT Jakub. Kalendarz dla I- 
1 złr. 50 cnt. zraelitów na rok 1881/82, 5642, wy- 

ENaESTBOEM Wawrz. hr. BENZEL- dan y P od redakcyą Warszawa, 

STJEBNA. Przemówienie (wierszem) w nakł - wydawcy, druk. J. Ungra, 1881, 
czasie obchodu 26tej rocznicy zgonu w 16ce > str - 80 ni. i 112, z doda- 
Adama Mickiewicza w sali Bazarowej niem kalendarzyka pugilaresowego na 
w Poznaniu dnia 28 listopada 1881. r - 1882. 50 kop., ozdobnie karton. 60 kop. 
Poznań, nakł. i druk. J. LeitgebraJ — Kalendarz domowo-gospodarski 
1881, w 8ce, str. 11. 50 fenigów. <na rok zwyczajny 1882, rok XIII, pod 

ESTBEJCEEB Z. Franciszek Kandyd s redakcyą Warszawa, nakł. i druk. 

Nowakowski (Odbitka z Czasu). Kra-$Ch. Keltera, 1881, w 8ce, str. 34 ni., 
ków, druk. Czasu, 1881, w 8ce ma-?58 i V, z 4 drzeworytami. 20 kop. 
łej, str. 13. 20 cnt. < — Kalendarz lubelski na rok zwy- 

EUBYPIDES. Cyklop, dramat, przekład \ czaj' ny 1882, rok XIV. Lublin, nakł. 
Z. Węclewskiego. Poznań, nakł. Bi- 5 i druk. Wł. Kossakowskiego, (1881), 
blioteki kórnickiej, druk. J. I. Kra-? w 16ce, str. 66 ni., 114 i portret 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 1881, < Ant. Kosińskiego. 15 kop. 
w 8ce, str. 47. 1 marka. \ GOBZKOWSKI Maryan. Rzeczpospo- 

Faust polsky, aneb muz v mesici, Uita bnbińska, nowy obraz Jana Ma- 
pekna bachorka pro zabavu a pouće- Jtejki. Kraków, nakł. autora, druk. W. 
ni nasi milo mladeżi Praha, KnappJ Korneckiego, 1881, w 4ce, str. 4. 

1881, w 8ce, str. 7 i 6 obrazków ko- 1 GBIMM A. Ł. Powieści z tysiąca i 
lor. 50 cnt. j jednej nocy dla młodzieży, przekład 

FLANK P. Rzecz o wekslach i cze- ? polski podług wydanie drugie. 

kach , ze skorowidzem encyklopedy- i Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
cznym międzynarodowym, część I ze-! druk. S. Orgelbranda synów, 1882, 
gzyt 5 — 7 (ostatni). Warszawa, Ge-jw 8ce, str. 1 ni., 315 i 6 rycin ko- 
bethner i Wolff, druk. J. Noskowskie- lorowanych. Oprawne 1 rubel 50 kop. 
go, 1881, w 8ce, str. 283—602 i 2 ni. M0 T Z. Morawija i Madjary s po- 

GLIŃSKI Henryk. Gwiazda, kalendarz łowiny IX do naczała X wieka. Peters- 
petersburski premiowy, illustrowany, burg, 1881, w 8ce, str. XXIV i 436. 
literacki, społeczny i informacyjny, na 3 ruble. 
rok zwyczajny 1882, rok II, pod re-e Ciekawe dla historyi Chrobatów. 

dakcyą Petersburg, nakł. J. Un-Ś Haus - Zalender, Allgemeiner galizi- 

gra, druk. J. Ungra w Warszawie, ! scher , fiir das Jahr 1882, Jahrgang 

1882, w 4ce, str. 162 i kilka arku- XXXIII. Lemberg, Verlag und Druck 
szy Ogłoszeń. 60 kop. von E. Winiarz, w 4ce, str. ni. 128. 

GLUECK Leopold dr. Rozprawa Se- j 50 cnt. 
bastyana Petryoego o kile, rzecz czy EIBSCEBEBG Alezander. Przymierze 
tana na lllcim zjeździe lekarzy i przy- < z Francy^ z roku 1524, ustęp z dzie- Przewodnik bibliograficzny. jów polityki polskiej za Zygmunta I U— 51); Schulnachrichten, von der Di- 
(Odbitka z Przewodnika nank. i liter.). rektion - 

Lwów, nakl. Gubrynowicza i Schmid- JANICKI J. Akta historyczne do pa- 
ta, drak. Wł. Łozińskiego, 1882, nowania Stefana Batorego, króla pol- 
w 8ce, str. 61. 80 cnt. skiego, od 3 marca 1578 do 18 kwie- 

HOSZOWSKI Konstanty dr. Kościół ka-lf* 1579 £ » d t TT£ k Ż™Zl~ 
tedralny, jego instytucye, szkoły, sta- * d * ł ••.••• (Biblioteka OrdynacyiKra- 
rożytnicze szczegóły życia i obyczajów s.ńskich: Muzeum K. Świńskiego, 
wyższego kleru, wreszcie dawni mie- * om . 7. J Y 1 ^, ^szawa , nakł. Swi- 
szkańcy na Wawelu. Kraków, nakł. d f "^f ' d ™ L Jlf^J?' 'f^ce, 
autora, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8ce, 8tr - VII > X nL » 401 ' ,X ' 5 rublu 
str. 1 ni. i 50. JEŻ Teodor Tomasz. Uskoki, powieść 

BUO0 Wiktor. Nędznicy, przekład \* ™&* Słowiańszczyzny południo- 
Wincenty Limanowskiej, zesz. 12— 14. W / J , (?| bl,0teka ns Jf t ln ! e Jfy ch a utwo " 
(Biblioteka wyborowych powieści, ze- rów) ; , War f ™ wa ', ° akł - * druk - S ' I f 
szyt 12-14). Lwów, Księgarnia pol- w !?£ la > 1S fA i\ S8 f\ w . 8 , C !' . 8tr - 

ska, druk. Gazety narodowej, 1881, l*** 1 ' ^y™ w- a"* t ó °^' 
' ,.. . J n ~. oocT /i • $ Na str. V— XXVI: Wiadomość o życiu 

w 8ce małej, str. 201—232 (koniec U p i smac h T. T. Jeża, przez P. Chmielow- 
tomu DI), 1—48, 49—128 i 129— skiego. 

203 (koniec tomu IV i części II). Kalendarz Chaty, czasopisma ludo- 
Zeszyt po 30 cnt. swego, wychodzącego we Lwowie rok 

Institut sielskago choziajstwa w No-? XIII, na rok 1882. Lwów, nakł. Chaty 
woj Aleksandrii (Puławach) w 1880 li Nowin, druk. ludowa, 1881, w 8ce, 
godu. Żurnał ministierstwa nar. pro- < str. 106 i 56 ni. 35 cnt. 
swieszczenija , Pietierburg, w 8ce, ze- i — dla rolników na rok zwyczajny 
szyt z nojabrja 1881, str. 33—52. 1882, rok VIII. Poznań, M. Leitgeber 

JACOLLIOT Ludwik. Tajemnice Afry- 1 i Sp , druk. J. Leitgebra, 1881, 
ki: Ostatni statek niewolniczy, Boha-jw 16ce, str. 80, 95 dodatku bezpła- 
ter puszczy, Stolica stepu, przełożył z \ tnego i kilka arkuszy do notowania, 
francuskiego Karol Jurkiewicz. War- S 2 marki 50 fenig. = 1 złr. 56 cnt. 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. _ domowy litewski na rok zwy- 
J. Ungra, 1882, w 8ce, str. 530, III czaj ny 1882 dla wszystkich stanów, 
i 32 illustracyj. 2 ruble 50 kop.', z dodatkiem mapy gubernij wileńskiej, 
opr. 3 ruble 50 kop. ^kowieńskiej i grodzieńskiej , wydanie 

JADWIGA Teresa. Podarek dla dobrych \ księgarni P. F. Józefa Zawadzkiego, 
dzieci , przez Jadwigę Teresę , zawie- > Wilno , druk. J. Zawadzkiego , 1 881, 
rający czterdzieści sześć moralnych? w 4ce, str. XXXVI, 68 i 16 ni., zo- 
powiastek, ozdobionych 12ma rycinami, obrazem N. P. M. Ostrobramskiej na 
Warszawa, nakł. O. Sennewalda, druk. \ początku. 20 kop., opr. 30 kop. 
J. Ungra, 1882, w 8ce małej, str. _ ewangelicki na r. p. 1882, wy- 
241 i II. Opr. 1 rubel 35 kop. <dany przez Towarzystwo ewangelickie 

Jahresbericht III des k. k. Real- und oświaty ludowej. Cieszyn, nakł. K. Ma- 
Ober- Gymnasiums in Brody ftir das Hka, druk. K. Prochaski, (1881), 
Schuljahr 1881. Brody, Druck von J.^ w igce, str. 100 i XVIII. 18 cnt 
Rosenheim, 1881, w 8ce, str. 51 i _ humory8 tycznyillustrowany n Mu- 

Treść: Wednicy kancelaryjni królów Hf™* £° rZądnyCh JM na r. 168», 
polskich z lat 144-1506, studyura dy-S rok VIL Warszawa, druk. .1. Ungra, 
plomatyczne, przez dra R. Maurera (str. s 1881, w 4ce, str. 91 i 24 ni. 50 kofr 1 Kraków, 1 stycznia 1883. — poznański na r. 1882, ozdo-tfNiedżwieckiego, Br. Lachowicza i dra M. 
hiony rycinami, rok IX. Poznań, nakl.< D - Wąsowicza; Wiadomości bieżące. 

i druk. J. Leitgebra, 1881, w 8ce,i BAmWjn I. I Knnigas, po.iesc 
Btr 254 1 marka. ! z P oJlin litewskich (Odbitka z Kło- 

— nowy poznański, polski Łill0 .!«ów). Warszawa, nakl. i druk. 8. Le- 
licki na r. 1882, rocznik VII. Tamże, ! we ", to1 "' 1882 > w lce < *■ * »'•• 165 
1881, w 16ce, str. 209. 50 fenig. ' 15 drzeworytów M. E. Andnollego. 

ŁŁPŁIŃSKI Licz. Emir Rzewuski. 2 ™>>\ , 

Poznań, Biblioteka kórnicka, w komi-(,„ _ Szalona, powiesó, tom I i U. 
«ie i czcionkami W. Simona, , 881 (Warszawa, nakl. T. Paprockiego i 8p., 
w8ee,str. 1 ni. i 74. 1 marka 50 fenig. j drak - K - Kowalewskiego, 1882, w 8ce 

lALASOWiHH, Friedrich Chopin, ! m *"J' *■ 1M ' 169 - 2 " ble - 
aein Leben und seiue Briefe, mit dem , — „ ™?J™» « nUmt, pfe- 
Portr. Chopins und der facsim. Origina] i M ' 1 °- Fni (Knihoyna laeinś narodu!, 
Handschrift seines E-moll-Praludinm., : ,eS 45 > P^ • n •' J ' Otto . 1881 > w 8ce 
Op. 28 Nr. 4, 3te unver»nderW (Titel ) ; m!1 "J' ""; 1 ^ 4a Zmz - P° 6 ™ Ł 

Aunage. Berlin, Bies & Erler, 1881 i n»™ »>•'»» «•■ *•"« 

(1878), w 8ce, str. IV i 388. 5 murek. ) pekl " ra Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

EIIŁAdam. Kometa, kalendarz nie iP° d ™>» immatrykulacyi uczniów tego 
astronomiczny lecz humorystyczny na ! ]"'"""' ! Utu dnia 3 grudnia 1881 r. 
rok kaZdy, zarówno zwyczajny jak i i (Odbitka z Czasu). Kraków, druk. Cza- 

przestępny, wydal Warszawa,;" 1 " 1881 ' w 8ce mM >- 8tr - "■ 

druk. Wł. Szulca i Sp., 1882, w 8ee, > KOMLKĄ Szczęsny dr. Choroby ro- 
str. 56, 1 ni. i kilkanaście kart nl.j sh " gospodarskich, ich przyczyny i 
Ogloazeń. 30 kop. ! Srodkl *"»»eże, dla użytku uczniów 

ZIHls-Sn Jan. Pamiętniki (Bibliote- : : ,zkó1 '"lniczych ■ gospouarzy prak- 

ka Mrówki, tom 134 i 1351. Lwów }<J">™yeh, opracował były prof. 

Księgarnia polska, I związkowa druk.,! »°«»mki i chemii rolniczej w wyższych 
(1881), w 16ce, str. 140 i 1 ni. 40 cnt. i •*"•? ™""»'y«° » Zabikowie i Dn- 

MPrT Leon dr. Kilka słów o gazie i »"»aeh. Lwów, nakl. Towarzystwa 
karbolowej (Z pracowni chemii lekar- S»'P»««- g»l">-, ■ związkowa druk., 
•klej Uniw. Jag. - Odbitka z Prze-! 1880 / 81 ' w 8e « m «k«"«j. »''• »9, 
glądn lekarskiego). Kraków, druk.! 8 ° L ' 6 ł * Dl - m Z'- 2 zlr - 
Uniw. Jog., 1881, w 8ce, str. 10. i IOSZTBLA» dr. Sprawozdanie z zja- 

Łan.,, czasopismo polskiego Towa- i ld " lek " zy ■ Przyrodników polskich 
rzystwa przyrodników imienia Koper- i w Krakowie, czytane na posiedzeniu 
nika. pod redakeya prof. dra Br. Ea -!»7">» h Towarzystwa przyj, nauk 
dziszewskiego, zeszyt XI Zr. 1881.!* P™"™- Poznań, nakl. Kuryera 
Lwów, I związkowa drnk, w 8ce, str. i P» z »»»»«eSe, drak. J. Leitgebra, 1881, 
497—548 i 1 tabl. litogr. w 8oe > ,tr - 16 - 

Treed: Wyciąg z protokołów posiedzeń Łata trzy pobytu w stepach Ame- 
Towarzysta ; Składowa pozioma natężenia ] ryki, przygody młodego sieroty, prze- 
magnetysmu ziemskiego w Dublanaeh, ; kład z francuskiego, wyd. trzecie. War- 

wieża (dok., str. 505-522); Przyczynek? "ieku,_ 1882, w 8ce małej, sir. 193, 
do teoryi pochodzenia i występowania na- 1 1 ni. i 12 stalorytów kolorowanych, 
fły w Galicy., przez dra St. Olszewskiego ;Opr. 1 rubel 50 kop. 
(str. 522—530): Piśmiennictwo: K. Buro ■) T ««««»«« - , - r „„„-»„ a 
wioski FlommiuhiStaniiUwowa, przez . W Ł P, BVS ? **&* ?\ H* T* d<5 
E.Turozyiiakie ff o ; Kronik»naukc..va,prze7.: Wieliczka et de Bochnirt. Le Bel, par 
F, Tomaszewskiego , Sz. Trusza, prof. J.E. Lefebvre, Paris, lib. llachette et Przewodnik bib/fograficzny. Cie, 1882, w 8ce, str. 236—254. Ca-^m. Krakowa, ułożył i przedsta- 

łe dzieło 3 franki 50 centimów. jwił ankiecie w sprawie ubogich, za- 

LEMCKE Zaroi dr. prof. Estetyka, po- \ proszonej przez prezydenta miasta, 
dług wydania oryginału niemieckiego l składającej się z reprezentantów kra- 
z upoważnienia autora przełożył Bro- j kowskich stowarzyszeń dobroczynnych, 
nisław Zawadzki, wyd. drugie pomno- < Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 
żonę, z 62 rycinami. Lwów, nakł. Gu- 1882, w 8ce, str. 19. 
brynowicza i Schmidta, druk. K. Pro-> HARRENŹ-MOBZKOWSKA W. Smutna 
chaski w Cieszynie, 1882, w 8ce, str. ? svatba, povidka ze źivota lidu polskćho, 
XIX i 552. 6 złr. 40 cnt. z polskeho pfel. Edvard Jelinek (Kni- 

Llra polska. Warszawa, nakł. B. s howna iłstfedni, seś. 22). Praha^ I. L. Ko- 
Lesmana, druk. J. Goldmana, 1882, > ber, 1881, w 8ce małej, str. 31. 10 cnt. 
w 64ce, str. IV, 148 i 4 ni. 30 kop.? MATUSIAZ Si. Oświadczenie. Kra- 

LOTTIS J. Dawna milicya krakowska, j ków, 11 listopada 1881, druk. Uniw. 
przez J. L. (Odbitka z Kalendarza J.jjag., w 8ce, str. III. 
Czecha na r. 1882). Kraków, druk.> MAYNE - REID. Młodzi żeglarze czyli 
Czasu, 1882, w 8ce małej, str. 31 i i przygody myśliwskie w Ameryce pół- 
1 rycina. 30 cnt. < nocnej, przełożyła z angielskiego M. J. 

Łobtw, kalendarz humorystyczny na > Zaleska. Warszawa, nakł. Gebethnera 
r. 1882. Warszawa, druk. J. Goldmana, i Wolffa, druk. S. Orgelbranda synów, 
w 16ce, str. ni. 32, z rycinami. 10 kop. 1882, w 8ce małej, str. 296, II i ry- 

ŁOPATYŃSZI F. Wilia i na grobie jciny. 1 rubel 20 kop., opr. 1 rubel 
lirnika, poemata. Wilno, druk. J. Blu-?70 kop. 
mowicza, 1881, w 8ce, str. 13. 20 kop. i MICHAŁOWSKI Pelis. Mowa nasza i 

ŁOZIŃSKI Bronisław dr. Wieczna woj- hud. Warszawa, druk. J. Bergera, 1881, 
na, studyum polityczne (Odbitka z jw 8ce, str. 180 i 2 ni. 1 rubel 20 kop. 
Przewodnika nauk. i liter.). Lwów,? MICKIEWICZ Adam. Ballady i roman- 
druk. Wł. Łozińskiego, 1882, w 8ce,jse (Biblioteka kieszonkowa). Lwów, 
str. 55. 60 cnt. snakł. Gubrynowicza i Schmidta, Kra- 

ŁUEOWSKI I. dr. ks. Procedura są- ków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. , 
dowo - kościelna podług nowej instru- ? 1882, w 16ce, str. 98 i 2 ni. 
kcyi św. kongregacyi biskupów i za- _ Fary8) Grażyna (Biblioteka kie- 
konników (Odbitka z Wiadomości ko- 8ZO nkowa). Tamże ,1882,wl6ce,str .68. 
ścielnych). Lwów, druk. ludowa, (Gnie- tf AWBOCZI Wacław. Z pieśni tułacza, 
zno, autor), 1881, w 8ce, str. 24. ze8 zyt I. Kraków, nakł. autora, druk. 

M. A. Kwestya finansowa, w jaki spo- w . Korneckiego, 1881, w 16ce, str. 16. 
sób urządzić wycofanie i umorzenie NIEMCEWICZ J. TJ. Jan z Tęczyna, 
biletów kredytowych skarbu rosyjskie- rom ans historyczny (Biblioteka Mrówki, 
go, aby na ich miejsce wprowadzić t0 m 129 — 133). Lwów, Księgarnia 
w obieg papiery kredytowe innego po lska, I związkowa druk., (1881), 
rodzaju, srebrną monetą spłacalne, bez w iq c ^ s t r . 480. 1 złr. 
obciążenia skarbu , owszem z powie- S flj^ dwutygodnik poświęcony spra- 
kszeniem jego metalicznych zasobów i) wom społecznym, naukowym i litera- 
zamożności, nie mniej bogactwa kraju, i c ki m? po d redakcyą Mścisława Godlew- 
zaprojektował A. M. Warszawa, druk. skiego, zeszyt z dnia 1 grudnia 1881. 
J.Bergera, 1882, w 8ce małej, str. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, 
23. 15 kop. 8tr . 783—870. 

MABEIEWICZ Wtodysławdr. Projekt Treść: Ideały doktrynerów, przez J.Ła- 
Statutu Towarzystwa opieki ubogich < pickiego (dok., str. 783—792) ; Główne pr§- .3 Kraków, 1 stycznia 1 dy tendencyjnej powieści niemieckiej, przez 
T. J. Choińskiego (c. d., str. 793— 825); 
Oloa z Uniicyi, I. Sprawa reformy na sej- 
mie galicyjskim 1881 r., przez L. Dębi- 
ckiego (atr. 826—841) ; Melodye greckie, 
II. Lorka Arystodema, wiersz J. Korwina 
(str. 842—844) ; Bunt gdański w r. 1525, 
recenzja pracy Ant. Lorkiewicza, przez 
K. Jarochowskiego; Sprawy bieżące, przez 
B. Mira. 

Obraz nagi Polski w jej przodowni- 
kach, rok 1881 (wierszem). B. ra. i r 
(Paryż? druk. Reiffa? Warszawa?), 
w 8ce, str. 8. 

OCB0R0WICZ Julian dr. Ból fizyczny 
i moralny, studyura (Odbitka w 10O 
esemplarzach z Kosmoau ). Lwów, 
nakł. Towarzystwa im. Kopernika, (F. 
H Richter), I związkowa druk., 1882, 
w 8ce, atr. 75. 80 i-nL 

OLSZEWSKI Z. dr. prof, Przyczynek 
do oznaczenia twardości wody za po- 
mocą rozczynn mydlą (Odbitka z tomu 
IX Rozpraw Wydziału matem. - przy r. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1881, w 8ce, str. 31. 

DEZESZEOWA Elisika. Meir Ezofo- 
vić, povfdka ze. z i vo ta Żiduv belom- 
skych, pfelożil Vacslav Pok. Praha, 
nakl. a tiskem K. Bellmanna, (1881), 
w 8ce malej, str. a JO, z 22 illnstra- 
cyami. 1 ztr. 80 cnt. 

PA3EE Jan ChryBOstom. Przygody 

według jego pamiętników opowiedział 
dla młodzieży Jerzy Laskarys, z 8ma 
chromolitografiami i 15ma drzewory- 
tami rysunku Antoniego Zaleskiego. 
Warszawa, nakl. Gebethnera i Wolffa, 
druk. 8. Orgelbranda dynów, 1882, 
w 8ce, str. 2 ni. i 224. Opr. 3 ruble. 

PiWIŃBSI Adolf. Księgi podskar- 
bińskie z czasów Stefana Batorego, 
1576—1586, w dwóuh częściach, wy- 

dał (Źródła dziejowe, tom IX). 

Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
J. Bergera, 1881 , w 8ce, str. XI, II, 
2 ni., 221 i 314. 3 ruble. 

PAWŁOWICZ Edward, Rzut oka na 
stanowisko malarstwa polskiego wobec 
sztuki u obcych, rzecz czytana na pu- 
bliczuera posiedzeniu w Zakładzie nar. im. Ossolińskich 12 października 1881. 
Lwów, nakl. antora, druk. E. Winia- 
rza, 1881, w 8ce, str. 20. 

PETBUSZEWICZ A. 6. Istoriczeskoje 
izwiestije cerkwi św. Pantielejmona 
bliz goroda Oalicza, tiepier kostielie 
sw. Stanisława oo. Franciskauow, jako 
driewnijszem pani i at ni kie romanskago 
Jzodczestwa na galickoj Rusi s pierwoj 
połowiny XIII stolietia. Lwów, tipogr. 
\stawropig. Instituta, 1881, w 8ce, 
str. 118, 1 ni. i 2 tabl. litogr. 

Piesicsottom naszym , powiastki i 
wierszyki, z 8 chrom o litograf o wany mi 
rycinami. Poznań, M. Leitgeber i Sp-, 
druk. J. Leitgebra, (1881), w 4ce, str. 
16 ni. i 8 chromolitogr. 3 marki. 

Przegląd lwowski, pismo dwutygo- 
dniowe, poświęcone sprawom religijnym, 
naukowym, literackim i politycznym, 
pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 
zeszyt z dnia 1 grudnia 1881. Lwów, 
druk. ludowa, w 8ce, Str. 553 — 604. 

Treść : Literatura przed chraeściańska 
w stosunku do ofiar nieszczęśliwego losn, 
przez ks. Tow. Jez.; Ze strasznych dni; 
Złota czara, powieść z francuskiego; Prze- 
gląd dzieł historycznych; Notatki litera- 
eko-bibliograficzne; Listy z Wiednia, przez 
ks. Z. Czerwieńskiego; Listy z Rzymu; 
Ze świata katolickiego; O obsadzeniu su- 
fraganii w Przemyślu; Kronika. 

— Toz, zeszyt z 15 grudnia 1881. 
Tamże, w 8ce, str. 605 — 656. 

Treść : Literatura przedchrześciańska 
w stosnnku do ofiar nieszczęśliwego losu, 
napisał ks. Tow. Jez. (c. d.); Ze strasznych 
diii (c. d.) ; Złota czara, powieść (c. d.); 
Listy z Wiednia, przez ks. Z. Czerwień- 
skiego; Listy z Rzymu; Ze świata ka- 
tolickiego; Kronika. 

— polski pod redakeyą dra Ign. 
Skrochowskiego , zeszyt grudniowy 
1881. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 
str. 309—481. 

Treść: Z Prus królewskich, przez St 
Tarnowskiego (str. 309— 372); Na obchód 
rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, przez 
A. E. Odyńca (str. 373—374); Nihilizm 
rosyjski, napisał A8r (c. d., str. 375—893); 
.1. W. Goethego Faust, przekład J. Pasz- 
kowskiego (c. d., str. 394 — 437); Poezya 
polska w Niemczech: Z. Krasińskiego Iry- 
dyon w przekładzie A. Weissa i J. Sio- 8 Przewodnik bibliograficzny. wackiego Lilia Weneda w przekładzie R.^ bitka z Pamiętnika Towarzystwa lek. 
Rischki, przez L. Kurtzmanna (str. 438 T wargz . r . i 8 81). Warszawa, druk. K. 

So^ri^^ 1881, w 8ce str. 69 

Przegląd polityczny, przez Al. Szukiewi- i 3 tablice litogr. m fol. 60 kop. 
cza; Nowe książki. Przygody Gulllwera: I. Kraina Liii 

— techniczny, pod redakcyą St. J pu tów, nowe wydanie dla dzieci. Kra- 
Kossutha i F. Kucharzewskiego, zeszyt ików, nakł. J. M. Himmelblaua, druk. 
XI i XII z listopada i grudnia r. 1881.) w. Korneckiego, (1881), w 4ce, str. 
Warszawa, druk. Al. Ginsa, w 4ce?52 i 6 cliromolitogr. rycin. 1 złr. 
królewskiej, str. 81 -112 i 9 tablic aA0IB0ESKI Alexander . Etyka Spino- 
rysunków. > Z y krytycznie rozebrana i z tegoczesnym 

Treść: Koleje żelazne wąskotorowe sy-s mat ery al izmem zestawiona. Lwów, nakł. 
stemu Dćcauville'a , przez S. Scipiona: 0> . ' T . , , , 1QO o ' q„„ 

cukrowniach rolniczych, przez Z. Dabro*- autor *> związkowa druk., 1882, w 8ce 
skiego; Zużycie pary w cukrowniach, przez s małej, str 531. 2 złr. 50 cnt. 

F. Kuestera; Maszyny obrotowe systemu EADOŃSK A Teresa. Dwie powiastki: 
Sękowskiego, przez A. Sękowskiego (dok.) : T ~ .„ . i; ?, ,r TT ~ 

0^ regulatorach, przez *A. Graffl (dok.); L Sz P llka ™ss Nelly, nowella, II Po- 
Główna stacya tramwayow w Warszawie, l wieść o minionem szczęściu (Odbitka 
przez Z. Kiślańskiego; Jeszcze o brukach s z Dwutygodnika dla kobiet). Poznań, 
warszawskich, przez W. Rudnickiego ; druk j. i. Kraszewskiego (dr. W. Łe- 
Krytyka i bibliografia; Kronika. <,.. , . N . 00i Z ^^c 

Przewodnik naukowy i literacki, pod binskl )> 1881 > w 8ce > str ' 106 ' 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- BOCHOLL H. dr. Der kónigl. polni- 
szyt grudniowy 1881. Lwów, druk 8ehe Oberjagerineister und Kammerer 
Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 1081— Herr Gebhard von Milllenheim - Rech- 
1202. ?herg aus der Elsass, 1599 — 1673, 

Treść . Wieczna wojna, studyum polity- 1 ein Cbarakterbild aus bewegter Zeit. 
czne, przez dra Br. Łozińskiego (dok., str. ? Strassburg, Schultz & Co., 1881, w 8ce, 

™1 — 1101); ^. ^"ymierze z Francya z r. gtrł 32 i 2 fotogr. 2 marki 40 fenig. 
1524, przez dra A. Hirschberga (dok., str. > Wkmimmmm .,«%!• • aa « H 

1102-1126); Potomkowie Krzyżanów, BOGOSZ Józef. Zdrajca, powieść współ- 
przez KI. Kanteckiego (dok., str. 1127— wczesna w dwóch tomach. Lwów, nakł. 
1160); Kasy oszczędności , przez dra K.?i druk. W. Manieckiego, 1882, w 8ce, 
Orleckiego (dok str. 1161-1171) ; Jerzy gtr- 2 nL { 319 318 . 3 zlr . 
Ossoliński, część IV, przez dra L. Kubalę s ' 

(dok., str. 1172—1202). BOGOWICZ J. dr. Rocznik medycyny 

PRZYBOROWSZI Walery. Baśnie ludo- \ polskiej , wydany staraniem i nakła- 

we, opracował dla młodszej dziatwy \ dem redaktora „Medycyny", rok 

z ośmioma rycinami kolorowanymi ry->IV 1882, część I i II. Warszawa, druk. 
sunku Wojciecha Gersona. Warszawa Jm. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgel- 1 882 , w 16ce, str. X, 257 i 2 ni., 
branda synów, 1882, w 8ce większej, s 8 ni., 80 i kilka arkuszy „Dziennika" 
str. 3 ni. i 137. 1 rubel 50 kop. li ogłoszeń. 

— Korolewskij sokół, istoriczeska- s Rozprawy i sprawozdania z posie- 
ja powiest, pieriewod s polskago. Ru->dzeń Wydziału historyczno-filozoficzne- 
skaja riecz, Pietierburg, nr. 10 — 12? go Akademii umiejętności, tom XIV 
z r. 1881, w 8ce, str. 335 — 368, < (poświęcony prezesowi Akademii, Józe- 
253 — 298 i 229 — 264. sfowi Majerowi, w pieśdziesiątą roczni- 

PRZYBYLSZI Jan. Kilka uwag o dy- 1 cę jego jubileuszu doktorskiego) Kra- 
fterycie łącznicy i stosunku tego cier-?ków, nakł. Akademii, druk. Uniw. 
pienia do dyfterytu i krupu w ogóle, < Jag., 1881, w 8ce, str. 3 ni., 403, 
podał lekarz z Warszawy (Od- s X i 3 tablice. 3 złr. 50 cnt. Kraków, 1 stycznia 1882. Treść: Geneza społeczeństwa polskiego ś — Nadsmotrzezik nad majakom 
na podstawie kroniki Galla , i dyplomatów ( Lata rnik ), pieriewod, poswiaszczajet 
XII wieku, przez dra M. Bobrzynskiego } \ , n r , . • .. i rt ,. 

(str. 1-84); powstaniu społeczeństwa sia awtoru. Zana kijowska, nr. 244 
polskiego w wiekach średnich i jego pier- i 245 z listopada r. 1881, fejleton. 
wotnym ustroju , przez dra Fr. Piekosiń- \ — Staryj sługa , razkaz, pieriewod 
skiego (str. 85-292); Uwam o pierwo- g po i 8kago . Die ł żurnał, Pietierburg, 
tnym ustroju społecznym Polski Piastów- s r .. .. .,. «oo-i o ? 

skiej z powodu rozpraw pp. Bobrzyń- nr - n z nojabrja 1881, w 8ce, str. 
skiego i Piekosińskiego , przez dra St. s250 — 265. 

Smolkę (str. 293-398); Oświadczenie tym- smaA p iotrł gi j, żywoty świętych 
czasowe, przez dra M. Bobrzynskiego (str. X . "^^f* * lwWł ■■ *■ J J * J 
399 - 400) ; Jeszcze jedno oświadczenie, stare S° 1 nowe e° zakonu na kazd y 
przez dra Fr. Piekosińskiego (str. 401 — dzień przez cały rok, wydanie dwu- 
403) ; Sprawozdania z posiedzeń Wydzia- 5 dzieste czwarte, tom VI czerwiec. Kra- 
łu i Komisyj wydziałowych. ków? nakK k8# M# Mycielskiego T. J., 

BYDYGHEB dr. Pierwszy przypadek < druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, 
wycięcia odżwiernika celem usunięcia \ w 8ce małej, str. 425 (przez pomyłkę 
zwężenia w skutek wrzodu, wyzdro? j25), 3 ni. i 4 drzeworyty. Oprawne 
wienie (Odbitka z Przeglądu lekarskie- ( w płótno ang. 40 cnt. = 80 fenig. 
go). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, SŁOWACKI Jul- Dzieła, tom I (Wy- 
w 8ce, str. 5. ś dawnictwa K. Bartoszewicza, tom 1 — 2). 

SCEEBB Jan dr, Historya literatury < Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. 
powszechnej, według szóstego wydania \ A. Koziańskiego , 1882, w 16ce, str. 
oryginału niemieckiego przełożona, l 335 i 1 ni. 

w osobnych przypiskach uzupełniona SMOLKA Stanisław. Wycieczka do 
i w dziale literatur słowiańskich zna- Węgier (Odbitka z Gazety lwowskiej), 
cznie pomnożona, przez Bronisława Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
Zawadzkiego, tom I zeszyt 3. War- ta , druk. Wł. Łozińskiego, 1882, 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, w 8ce małej, str. 131. 1 złr. 12 cnt. 
druk. J. Bergera, 1881, w 8ce, str. SOLECKI Leonard ks. Kalendarz wy- 
3^1—559 i 1 ni. (koniec tomu I ). dawnictwa muzyki kościelnej parafial- 
5 rubli za komplet. n 6j na ro k pański 1882. Lwów, nakł. 

SOHIEKOPP J. Litauische Elementar- ks. L. Soleckiego, druk. ludowa, 1881, 

Grammatik, II Theil (Syntax). Tilsit, w 8ce, str. 14 ni., V, 1 ni., 113 i 

Drnck von H. Post, 1881, w 4ce, str. 33 ni. 40 cnt. 

40 i 4 ni. 1 marka. s Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyż- 

Część Isza wyszła tamże 1879 r. jszćj szkoły realnej w Stanisławowie 

SIEMIEŃSEI Lncyan. Czytanie poste- z * rok szkolny 1881. Stanisławów, 

powe, zbiór powiastek moralnych, wscho nakł. funduszu szkolnego, druk. J. Dan- 

x dnich legend, żywotów, obrazów mo- kiewicza, 1881, w 8ce większej, str. 

ralnych i przypowieści polskich, przez $ 75 i 1 ni. 

autora Wieczorów pod lipą, wydanie s Treść : Flora miasta Stanisławowa i jego 

przejrzane i uzupełnione staraniem To -\?\°H y >A?/ z( % Ł rof * K J* rola Borow | ł czt § 
r J , x i • i j i.r» ju Hstr. 3—45): Część urzędowa, pi zez dyre- 

warzystwa czytelni ludowych. Poznań, ^tora, Joze | a Czaczkowskiego. 

nakł. Towarzystwa, druk. J. I. Kra- _ z czynności Czytelni katolicko- 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 1881, ludowej w Skoczowie za rok 1880/81. 
w 8ce, str. 180. Kraków, nakł Czytelni, druk. Czasu, 

SIENKIEWICZ B. Orso, razkaz s 1881, w 4ce większej, str. 5. 

Litieraturnyj żurnał petersburskij z l Steczkowski Jan Kanty ( wspo- 

oktiabrja 1881, w 8ce, str. 278 — 299. Jmnienie pośmiertne. — Odbitka z J. 10 Przewodnik bibliograficzny. Czecha Kalendarza krak.). Kraków, $ sekundaryusz szpitala Rudolfa w Wie- 
druk. Czasu, 1882, w 8ce małej, str. 14. < dniu (Z pracowni fizyologicznej szkoły 

SYPNIEWSKI Juliusz. Owczarstwo, po- s weterynaryjnej w Bernie szwajcar- 
szyt I. Warszawa, nakł. autora, Ge-jskim. — Odbitka z Gazety lekarskiej), 
bethner i Wolff, druk. E. Skiwskiego, ? Warszawa , druk. K. Kowalewskiego, 
1881, w 4ce, str. X, 102, 1 fotodruk, 1881, w 4ce, str. 8. 
1 chromolitogr. i rycina w texcie. Za SZUJSKI J. dr. Die Polen und Ru- 
całość w sześciu zeszytach 6 rubli. thenen in Galizien (Die Volker Oe- 

SYBOKOMLA Wł. Hrabia na Wato sterreich-Ungarns, IX Band). Wien und 
rach, krotochwila wierszem z XVI wie- Teschen, Verlag und Druck von K. Pro- 
ku(BibliotekaMrówki,toml41). Lwów, chaska, 1882, w 8ce, str. 282 i 1 ni. 
Księgarnia polska, I związkowa druk., TBENTOWSKI Bronisław. Panteon wie- 
(1881), w I6ce, str. 64. 20 cnt. <jzy ludzkiej, lub pantologia, encyklo- 

— Kasper Karliński , dramat hi- j pedya wszech nauk i umiejętności, pro- 
storyczny w 3 aktach (Biblioteka Mró- ? pedcutyka powszechna i wielki system 
wki, tom 140). Tamże, 1881, w 16ce, {filozofii, tom III. Poznań, nakł. J. K. 
str. 63. 20 cnt. < Źupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego 

— Kęs chleba, gawęda z pól Nad- w dr. W. Łebiński), 1881, w 8ce, str. 
niemeńskich (Biblioteka Mrówki, tom > VI i 887. 11 marek. 
19). Tamże, (1881), w 16ce, str. 43. TUBCZYŃSKI Juliusz. Mojmir, dramat 
^0 cn k > konkursowy w pięciu aktach a dzie 

— Margier, poemat z dziejów Li- ^ więciu odsłonach, jedyną nagrodą u- 
twy (Biblioteka Mrówki tom 136, 137). wieńczony Lwów, nakł. autora, F. H. 
Tamże, 1881, w 16ce, str. 136. 40 cnt. Richter, druk. K. Pillera, 1882, w 8ce, 

— Nocleg hetmański, gawęda na s t r . 125. 80 cnt. 
tle historycznym (Biblioteka Mrówki, TwardowsMj pan, polskij kołdun, po- 
tom 138). Tamże, 1881, w 16ce, str. w iestf w trioch czastiach, izdanije Prie- 
60. 20 cnt. snowa. Moskwa, 1882, w 12ce, str. 

— Starosta Kopanicki, więzień w<97 ł gO i 70. 
Sonnenburgu , ustęp z pierwszych lat Wydrukowano 6000 exemplarzów. 
panowania Augusta III (Biblioteka Mró- > TJHLIG- V. dr. Ober die Fauna des 
wki, tom 139). Tamże, 1881, w 16ce, jrothen Kellowaykalkes der pennini- 
str. 74. 20 cnt. ischen Klippe Babierzówka bei Neu- 

— Woskriesienije, Dieriewienskaja s markt in Westgalizien (Jahrbuch der 
poema, pieriewod Omulewskago. Dieło l k. k geologischen Reichsanstalt, Band 
żurnał, Pietierburg, nr. 11 z nojabrja?XXXI Nr. 2 und 3). Wien, 1881, 
1881, w 8ce, str. 166—174. w 8ce większej, str. 42, 2 ni. i 3 te- 

SZABBAŃSKI Antoni J. Pieśń o Ni- blice (VII— IX). 
belungach, starożytna epopeja niemie- > TJLANOWSKI B. in Krakau. Ueber die 

cka w dwóch częściach, przełożył ? Datirung der auf Heinrich IV von 

(Biblioteka n aj cel niej szych utworów). < Breslau beztiglichen Urkunden im For- 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, s melbuche des Heinricus Italicus (Nad- 

1881, w 8ce, str. 366 i II. \ bitka z Zeitschrift fiir Gesch. und Al- 
SZPACHTA D. Mluvnice polska, ćtvrtś S tert. Schlesiens , Band XVI Heft 1). 

yydani, upravil a novou ćitanku pf i • j Breslau, 1881, w 8ce, str. 220 — 252. 
ć»nil Edvard Jelfnek. Praha, Kober, WABSCHATJEB J. dr. Die Masernepi- 

1882, w 8ce, str. 4 i 124. 72 cnt. demie zu Krakau im Jahre 1881, mit 
SZPILMAN J. ;dr. Spostrzeżenia do- ? Bemerkungen liber die frtlheren Bpi- ; 

tyczące działania atropiny, podał { demien, vorgetragen in der Section ftr Kraków, 1 stycznia 1882. 11 Pediatrie der Naturforschcr und Aerzte- 1 r. 1881, Wien, fol. większe, str. 95 — 
Versammlung in Salzburg (Scparatab- j 96 i 7 tablic (70 — 76). 
druck aus B Archi v fiir Kinderheilkun- zwór intencyi miesięcznych Apostol- 
de u , III Band). Stuttgart, 1881, w 8ce stwa modlitwy czyli posłaniec Apo- 
większej, str. 12. śstolstwa serca Jezusowego, rok 1881. 

Warszawianka, kalendarz Kolbów na! Kraków, nakł. ks. M. Myeielskiego T. 
1882 r. Warszawa, nakł. i druk. A sJ. , druk. Czasu, 1881, w 16ce, str. 
Pajewskiego, w 8ce małej, str. 61 i > 384 z rycinami w texcie Opr. 30 cnt. 
9 ni. , z rycinami w texcie. 25 kop. J = 60 fenig. 

WIEEZBIOEI Ludwik. Wzory przemy- 1 ZBEOŹBZ Piotr. Opowiadanie o lichwie 
słu domowego, kilimki i dywany na i o towarzystwach zaliczkowych (Wy- 
Rusi, wydane przez Muzeum przemy- S da wnictwo ludowe, tomik I). Lwów, 
słowe miejskie we Lwowie, serya III \ nakł. Komitetu wydawnictwa dziełek 
i IV. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, i ludowych , druk. A. Wajdowiczowej, 
I związkowa druk., litogr. J. Kostkie- J 1881, w 16ce, str. 38 i 1 ni. 8 cnt. 
wicza, 1881, w 4ce większej, str. 31 Z0LL fti ari z ur Lehre von derTra- 

nl. i 21 tablic litogr., rysowanych przez <jition, V on Prof. aus Krakau (Se- 

Helenę Komorowską. 12 złr. paratabdruck aus der von Prof. Grtin- 

WILCZYŃSZI A. Woły robocze, o- hut herausgegebenen Zeischrift f. d. 

brazki z życia poczciwców, przez j Privat- und Óffentliche Recht der Ge- 

autora Kłopotów starego komendanta. ? gen wart, IX Band). Wien, Verlag von 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, A. Hólder, (1881), w 8ce, str. 7 i 1 ni. 
druk. Noskowskiego, 1882, w 8ce ma-j ŹEBBAWSKI Teofil dr. Der Altar St. 
łej, str. 243. 1 rubel 20 kop. Jjohannis des Taufers in der St. Flo- 

WOJEWÓDZKI L. P. Wwiedienije w rians-Kirche zu Krakau (Nadbitka z 
mithołogiji Odissiei, cz. I. Odiessa, Mittheilungen der k. k. Central -Com- 
1881, w 8ce, str. 235. 2 rs. 50 kop. mission zur Erforschung und Erhal- 

WEÓBLEWSEI Zygmunt. O wpływie tun f ^^ ^? ! f ° w^ ?««?' 
sił molekularnych na zjawiska dyfuzyi ma } e > V f X * eue J ol ^)\ Wl . en > } 8S }> 
w cieczach (Odbitka z tomu IX Roz- w *»> str " ?*- '**> z r ^ cm ^ mi "J*™?' 
praw Wydziału matem. - przyr. Akade- 1 &** cerkownaja uSławian. Strannik 
mii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag. , duchownyj żurnał , Pietierburg, w 8ce, 

1881, w 8ce, str. 14. nr - z no J abr J a 1881 > str * 422-465. 

. , .. ,., . . ija*«> Treść: Striemlenije papstwa okatoliczit' 

Wskazówki obejścia się z ludźmi i sławian; Awstrija, Watikan i Giermanija 

zabawy towarzyskie, anegdoty i zagad- > w obszczem sojuzie protiw Sławianstwa; 

ki, zbiorek wyborowych utworów poe- 1 Rusiny i Polaki w Galicii, priesledowanije 

tycznych, złote zdania i myśli. Kraków, S ław J an . w »gorskoj Rusi: Prawosławije 

J , , J T ; ~, n , . ji>i katohcizm w Bosnu i Gicrcegowmie, 

nakł. J. Fr. Rymanowskiego, druk. awstri j 8ki j e czinowniki i diejateli katoli- 

WI. L. Anczyca i Sp., 1882, w 16ceJ C zeskoj propagandy. 

3tr. 128.. 76 cnt. ŹYCHL1ŃSZI Teodor. Złota księga 

W sprawie restauracyi katedry na szlachty polskiej, rocznik IV, ozdobio- 
Wawelu (Odbitka z Czasu). Kraków, > ny portretem Ignacego Prądzyńskiego, 
iruk. Czasu, 1881, w 8ce małej, str. l.U dodaniem 8 (9) tablic genealogicznych 

Listy: Jana Matejki, prof. W. Łuszcz- królowej Maryi Leszczyńskiej, książę- 
dewicza i Maryana Sokołowskiego. cego domu Radziwiłłów^! Skórzewskich 

ZACHABYEWICZ Julian. K. K. techni- s herbu Drogosław. Poznań, nakł. autora, 
jche Hochschule in Lemberg. Allge -^druk. J. Leitgebra, 1882, w 8ce wiel- 
neine Bauzeitung, zeszyt 11 i 12 zjkiej, str. 2 ni. i 452. 10 marek. 12 Przewodnik bibliograficzny. = Z zeszytem niniejszym, niepodnosząc i wane sumiennie podług wszelkich wyma- 
ceny prenumeracyjnej, zaprowadzaniy < gań dzisiejszej krytyki: znany z kilku po- 
w miesięcznika naszym nowy dział: „Kro- £ ważniejszych prac autor dobrze się nićm 
nikę bibliograficzna**, którą w miarę śród- > zasłużył ponownie około nauki i przeszło- 
ków i nagromadzonych wiadomości , za- s ści naszej. W liczbie uczniów Uniw. lip- 
mieszczać będziemy, ile możności, w każ- \ skiego, od r. 1409 począwszy, znajdujemy 
dym nrze. liczymy przytem na dalsze ła- < w powyższym dziełku synów najpierwszych 
skawe względy P. T. pp. prenumeratorów, > rodów polskich : Radziwiłłów , Sapiehów, 
dziękując pięknie za dotychczasowe; liczy- > Fredrów, Tarnowskich, Komorowskich, De- 
my i na dalszą pomoc pp. koresponden- s bińskich , Zebrzydowskich , Oleśnickich, 
tów z głównych ognisk duchowego życia l Myszkowskich , Lanckorońskich , Koniec- 
naszego, jako tćź na wszystkich ludzi do- 1 polskich i innych. W Uniw. lipskim po- 
brej woli , których o zasilanie treściwymi ? bierali w tym czasie nauki także humu- 
wiadomościami autentycznymi także tego>niści nasi, uczeni i literaci, jak: r. 1531 
działu w pisemku naszćm uprzejmie pro- s Stanisław Orzechowski „Russus", r. 1536 
simy. W imię zatem Boże i nauki naprzód ! \ Jan Seklucyan , r. 1556 Krzysztof War- 

= Wykaz pseudonymów, używanych przez szewicki, r. 1556 i 1563 Andrzej Trzy- 
autorów polskich, ułożył E. Minkowiecki. cieski, r. 1560 Marcin Kwiatkowski z Ró- 
Warszawa, 1881, w 8ce, str. XIX. ź y c > r - 15 ^0 i 1563 Swiętosław Orzelski 

Wykaz drukowany pierwotnie w „ Kło- j brac| a j^o, r - 15 &> późniejszy poeta Mi- 
sach", opracowany bardzo starannie, prze- koła J . S ?P Szarzyński, i mm. — Imieniem 
ważnie na podstawie własnych poszukiwań, \ tćż bibliografów, dla których ze wszech 
rozpada się na dwie połowy: przodem idąi miar szacowna pubhkacya powyższa, dla 
w porządku abecadłowym „ Autorowie " zawartych w niej licznych szczegółów bio- 
z dodanymi obok pseudonymami (str. III— graficznych, nie będzie bez korzyści , po- 
X), po* nich zaś następują, także w po- zwalamy sobie w tem miejscu wyrazić 
rządku abecadłowym, „fcseudonymy " z do- drowi T. , za położone około niej trudy 
danymi obok nazwiskami autorów (str. U pracę, szczere nasze i zupełne uznanie. 
XI — XIX). Wykazem tym , wydanym i = Katalog książek polskich znajdujących 
zresztą w szacie bardzo skromnej, bez źa- > się w księgarni J. K. Jakubowskiego w No- 
dnej gadaniny na czele, przysłużył się l wym Sączu. Kraków, 1881, w 8ce, str. 16. 
autor rzetelnie nauce i bibliografiii naszej, s Nie tyle Katalog „księgarni**, jak raczej 
dlaczego go tćż z serdeczną życzliwością \ utrzymywanej przy niej przez pana J. „wy- 
witamy w rzędzie samodzielnych biblio- 1 pożyczalni u książek. Na czele umieszczone 
grafów polskich. Z pism warszawskich do- ! „warunki abonamentu miesięcznego", a po 
wiadujemy się, czemu tćż radzi dajemy) nich wyliczonych w porządku abecadło 
wiarę, że pan M. kończy właśnie drut swym przeszło 300 dzieł polskich, prze 
„Spisu kryptonymów polskich", i że ma (ważnie poezyj i powieści, samego J. L Kra 
przygotowany do druku także „ Wykaz ł szewskiego 72 w 118 tomach, które z księ 
pamiętników" i „Wykaz literatury z przed f garni pożyczać można. Cieszyć się nam za 
pół wieku , ułożony bardzo szczegółowo, l prawdę należy z ruchliwości księgarni pro 
z uwzględnieniem drobnych nawet świst- s wincyonalnej i należytego przez nią poj; 
ków i artykułów dziennikarskich". W in-< mywania stosunku swego do kupującej 
teresie postępu nauki leżałoby, ażeby o- 1 i czytającej publiczności, i życzyć jej także 
bydwa jak najprędzej światło dzienne uj-> na przyszłość dalszego rozwoju pomyślnego, 
rżeć mogły. Zdaje się nam, że którekol- = Literatura. Kalendarz powszechny na 
wiek z poważniejszych pism warszawskich r . j882. Warszawa, nakł. T. Paprockiego, 

Sowinno otworzyć autorowi łamy swoje < w 8 ce> g t r . 75 — 89. 
o ogłoszenia tak pracowitych i starań- p d tym na pisem w „ Kalendarzu po- 
ńych, a co ważniejsza, nader pożytecznych ? WSZ echnym" umieścił p. Paprocki „w stre- 
1 pożądanych monografij. iszczeniu sprawozdanie literatury naszej 

= Metrica nec non liber nationis Poloni- ) z ubiegłego roku, t. j. od 1 lipca 1880 do 
cae Universitatis Lipsiensis ab a. 1409 5 30 czerwca r. 1881", podług działów: t 
usąue ad 1600, z rękopisów Uniwersytetu > Filozofia i estetyka; 2. Historya, archeo- 
lipskiego wydał dr. St. Tomkowicz. Kra-) logia, heraldyka, koresponden cya; 3. li- 
ków, 1881, w 8ce większej, str. 59. \ teratura , biograna i krytyka ; Ł Pedago- 
Bardzo pożądane wydawnictwo, opraco-sgia, pedagogika; 5. Nauki przyrodnicze i Kraków, 1 stycznia 1882. 13 matematyka; 6. Medycyna, hygiena i we- 
terynarya; 7. Geografia, statystyka, etno- 
grafia i podróże; 8. Nauki społeczne, prawo, 
polityka i ekonomia; 9. Technologia, rol- 
nictwo, ogrodownictwo, przemysł i handel; 
10. Filologia; 11. Poozya; 12. Teatr; 13. 
Powieść ; 14. Książki dla dzieci i mło- 
dzieży; 15. Keiażki dla ludu; 16. Książki 
religijne, do nabożeństwa, kazania i nauki 
moralne; 17. Czasopisma. — Streszczenie 
bibliograficzne wcale ciekawe, przynosi 
zaszczyt młodemu i przedsiębiorczemu 
księgarzowi, który godnie pojmuje i wy- 
pełnia swoje obowiązki. Ceny tylko poda- 
ne przy książkach nie są zawsze dokła- 
dne, c.i widocznie brakowi ściślejszej ko- 
rekty przypisać należy; przy „Przewod- 
niku bibliograficznym" czytamy n. p,, Że 
kosztuje w Warszawie „rocznie rs. o"! 

= intykwarze-Izraelici nachodzą w tych 
czasach , jak nam donoszą, klasztorne na- 
sze i prywatne zbiory prowineyoualne , a 
zapewniając , że mają upoważnienie od 
Akademii umiejętności , Biblioteki Jagiel- 
lońskiej w Krakowie i Zakładu im. Osso- 
lińskich we Lwowie, do zakupywania dla 
nich starych rękopisów, druków, dokumen- 
tów i t. p., wyłudzają u łatwowiernych za 
bezcen bardzo kosztowne przedmioty. ile 
nam wiadomo, ani zarząd Akademii umiej., 
ani dyrekeya biblioteki Jag. nikomu ta- 
kiego pełnomocnictwa nie dawały, a je- 
steśmy prawie pewni, że i dyrekeya Za- 
kładu im. Ossolińskich tego nie uczyniła. 

= Biblioteka wyższej szkoły realnej w Sta- 
nisławowie, podzielona na trzy oddziały: 
profesorską, dla uczniów i pomocy nau- 
kowej uczniów, liczyła z końcem roku 
szkolnego 1881, jak się z niedawno ogło- 
szonego „Sprawozdania" tej szkoły dowia- 
dujemy: 464 dzieł w 934 tomach i zeszy- 
tach i fi5 map w oddziale dla profesorów, 
483 dzieł w 802 tomach w oddziale dla 
uczniów, i 470 książek szkolnych w od- 
dziale pomocy naukowe! uczniów. Biblio- 
teka zawiadywał prof. J. Wójcik, mapami 
prof. J. Kobak. czytelnią uczniów kiero- 
wał ks. J. EiselŁ = Drukarnie lwowskie nie zawsze poczu- 
wają się do obowiązku wytłaczania firmy 
swojej ńa publikacjach, które wychodzą 
z ich prasy. Właśnie mamy pod ręką je- 
den z kalendarzy lwowskich , nawiasem 
mówiąc uczciwie w cenie posolony, w któ- 
rym na odwrocie tytułu firmę drukarni, 
pierwotnie opuszczoną, wcale nieestety- 
cznie od ręki dodrukowano. Żałujemy mo- 
cno, że zamożna księgarnia tamtejsza, któ- 
rej nakładem kalendarz wyszedł, nie wo- 
lała raczej kazać przedrukować jego ty- 
tułu lub karty ostatnićj, lecz z takim, ze 
się tak wyrazimy, bohomazem typografi- 
cznym, wybitym w jednych exemplsrznch 
wyżej, w innych nieco niżej, puściła go 
w świat szeroki i daleki. 

= Dr. Z. Estreicher, dyrektor biblioteki 
uniwersyteckiej w Krakowie , otrzymał 
w uznaniu zasłużonej działalności order 
źelaznój korony trzeciej klasy z uwolnie- 
niem od taxy. 

= Homera Iliada w przekładzie wierszem 
miarowym dra P. Popiela, b. prof. b. Szko- 
ły gł. warszawskiej , wyjdzie niebawem 
w nowej edycyi ; wydanie pierwsze w 600 
esemplarzacn rozeszło się w niespełna 
roku jednego. Pocieszający ten objaw 
spoważnienia społoczenswa naszego zapi- 
sujemy z przyjemnością ku przyszłej rzeczy 
pamięci w naszej kronice bibliograficznej. 

= Katalog rękopisów biblioteki Uniwer- 
sytetu pesztenakiego doszedł właśnie rąk 
naszych. O szacownera tem wydawnictwie, 
zawierającym dosyć liczne stosunkowo 
„Polonica", umieścimy w przyszłym nrze 
dłuższą zapiskę. 

= Kolo literackie we Lwowie, zawiązane 
w październiku r. 1880, otrzymało, jak czy- 
tamy w pierwszem jego dorocznćm „Spra- 
j wozdaniu", w ciągu r. 1881 od różnych 
autorów i wydawców w darze 24 dzieł 
rozmaitej treści. Pierwszy to zawiązek 
przyszłej Koła biblioteki, której: Szczęść = Ciytelnia katolicko-ludowa w Skot 
wie na Szląsku utrzymywała w r. 1880/81 
czasopism: 12 polskich, 1 czeskie i 4 nie- 
mieckie; księgozbiór jej obejmował: 883 
dzieł polskich i czeskich w 915 tomach 
i 164 zeszytach, i 310 dzieł niemieckich < 
w 312 t.>m. i 25 zesz. Na czasopisma wy- 1 
dano 21 złr. 86 cnt., na zakupienie nowych I 
książek 7 złr. 35 cnt., na oprawę książek J 
27 złr. 94 cnt, obowiązki zaś biblioteka-] 
rza pełnił ks. K. Pażdziora. Szczegóły wy-; 
jęte z drukowanego „Sprawozdania" Czy-1 
telni za r. 1880/81. Księgarnia nowa, jak wieść niesie, pod 
j nazwą „ ludowćj ", ma być otwartą we 
| Lwowie w ciągu stycznia r. b. 
\ = Ognisko, polskie stowarzyszenie aka- 
j demickie w Wiedniu, obrało na r. 1882 
bibliotekarzami pp. Edw. Teisseyre i C. 
Kochanowskiego. 
— Es. Ign. Polkowski, podkustoszy kate- 
dralny krakowski, przedłożył na posiedze- niu Wydziału filologicznego Akademii 
umiejętności w Krakowie dnia 9 grudnia: 
„Katalog rękopisów biblioteki kapitulnej 
krakowskiej", który uchwalono drukiem 
ogłosić. Katalog składa się z trzech czę- 
ści: I. Kodesy rękopiśmienne, II. Księgi 14 Przewodnik bibliograficzny. archiwalne, III. Przywileje i ich kopia- S przesłane komisyi konkursowej na ręce 
ryusze. j Adama hr. Sierakowskiego w Waplewie 

= Bocznik literacki warszawski: „Zawie- P od Starymtargiem (Altmark). 
ra kalendarz . całoroczny katalog książek, i = Viestnlk bibliograflcky, miesięcznik li- 
map, rycin, totografij i nut, oraz ogłoszę- < teracko - bibliograficzny, wydawany przez 
nia literackie. Wychodzi od r. 1871 włą- j księgarza Fr. A. Urbanka w Pradze, za- 
cznie, i stanowi niejako dalszy ciąg Bi-Jwiera w ostatnim nrze krytykę dziełka: 
bliografii polskiej XIX wieku p. Estrej- i „Grammatickó zdklady jazyka polskeho, 
chera. Niewielka ilość exemplarzy z latjsepsal Fr. Vymazal", pióra dra I. Koper- 
1871 — 1880 sprzedaje się po cenie zniżo- i nickiego i KI. Czermaka. Starannie reda- 
nej kop. 50 za każdy rok". — Szanowna J gowany „Urbankuv Vestnik" zasługuje 
autor „Rocznika" , a razem wydawca i > ze wszech miar na uwzględnienie ze strony 
redaktor odpowiedzialny wychodzącego l uczonych polskich i naszych zakładów na- 
w Warszawie co miesiąc „Katalogu no- \ ukowych. Cena roczna z przesyłką 4 złr. 
wych książek", p. St. Czarnowski , niech i 40 cnt. 

nam łaskawie nie weźmie za złe, że z obo- - g a 40 centów, wyraźnie czterdzieści 
wiązku koleżeńskiego powtarzamy mu bez- cnt . w . a., sprzedany został niedawno 
płatnie i w całości powyższą jego rekla- w Krakowie bardzo rzadki już dzisiaj „Ele- 
mę, umieszczoną w ostatnim nrze jego me ntarz" Komisyi edukacyjnej w wydaniu 
„Katalogu". Dodajemy jeszcze dla wiado- pierwszem z r. 1785, za które w handlu 
mości naszych czytelników, że „Katalog" antykwarskim co najmniej 25 złr. zazwy- 
miesięczny p. St. Cz. kosztuje „rocznie cza j g j e p ł ac i. Jako „Elementarz dla szkół 
z przesyłką rs. 1 kop. 80", cena nawet parafialnych narodowych, zawierający na- 
dla szerszych kół wcale przystępna. u ke pisania i czytania, katechizm, naukę 

= Szwatoacha niemiecka, czyli pismo go- < obyczajową i naukę rachunków", dostał 
tyckie, używane jeszcze na początku XVIII się dla „katechizmu" w tytule przez nie- 
w. w drukach naszych, obecnie* już tylko \ świadomość do drukowanego katalogu mię- 
przez ewangelików polskich na Szląsku i dzy „teologią", z dodaną obok ceną „40 
w Prusiech królewskich i książęcych, nie S cnt". Honor wszakże antykwarski m. Kra- 
zejdzie tak prędko z widowni w Niemczech ;<kowa uratował zaraz lepszy przedmiotu 
znalazło bowiem niespodziewanie możnego ] znawca, który tuż po puszczeniu w obieg 
obrońcę w osobie księcia Bismarka, który katalogu w lot prawie pochwycił dziełko, 
mimo przeciwne zdanie uczonych i mimo > zapłaciwszy chętnie za nie żądaną cenę. 
wszelkie uchwały kongresów literackich, s = Zabronione w Austryi : Kuryer pary- 
wziął je w swoje opiekę. Jednemu z na- ski. Paryż. — Kto z czego żyje, opowia- 
kładców lipskich zwrócono niedawno z u- danie, napisał Jan Młot. Warszawa ,. druk. 
rzędu kanclerskiego w Berlinie nadesłaną j Kowalewskiego, 1881. 
przez niego broszurę, z tą uwagą, że „za- = Zmarlł . Jan N> Bobrowicz, zasłużony _ _ — - # - r ^-7 1- --- --y ; życia, ur. rr. n.. jjuw»jluwbiu, uiuuułc- 

tanie zabiera mu za wiele czasu" („ist Sr. k J arz hr> Bran ickich w Suchej pod Wado- 
Durchlaut zu zeitraubend"). wicami { członek Komisyi bibliograficznej 

= Towarzystwo nank toruńskie przypo- < Akademii umiej, w Krakowie, f w Suchej 
mina w pismach codziennych i tygodnio- \ 19 listopada w 67 roku życia. Gustaw Zie- 
wych, źe ostateczny termin dla oddania \ liński, autor „Kirgiza" i właściciel zna- 
prac konkursowych na dzieło „Opis mia- \ cznej biblioteki prywatnej , t w Skępem 
sta Torunia", naznaczono na dzień 1 sier- \ 23 listopada w 72 roku życia. Cześć ich 
pnia 1882 r. Odnośne rękopisy winny być < pamięci ! 

Kuryerek z najświeższymi nowościami. 

W ostatniej chwili donoszą jeszcze o wyjściu świeżo z pod prasy: 
DYLEWSKI E. Frycz Modrzewski. Warszawa, Rubinsztejn. 40 kop. — 
GARGULSKI St. Opisanie ziemi. Warszawa, autor. 60 kop. — JEŻ T. T. List 
o książce dra P. Chmielowskiego. Wilno. 15 kop. — KRASZEWSKIJ.I. Biały 
książę. Warszawa, Spółka wydawnicza. 3 ruble. — LUBOWSKIE. O ludzkich 
przywarach. Warszawa, Gebethner i Wolff. 1*20 rs. — ORDA N. Album widoków 
Galicyi i ziem krakowskich. Pińsk, autor. — ,REJCHMAN M. Niestrawność. War- 
szawa, Gebethner i Wolff. 3 ruble. — SKORKOWSKI A. Matki i karmicielkL 
Wilno, Orzeszk. i Sp. 30 kop. — SMOLKA. Szkice. I. Warsz., Gebeth. iWoffi 
Kraków, 1 stycznia 1882. 15 Z dniem 1 stycznia 1882 

GAZETA KRAKOWSKA wychodzić będzie jak dotąd 
trzy razy na tydzień, mianowicie: we wtorek, czwartek i sobotę. 

Prenumerata wynosi: 
W Krakowie: Na prowincyi: 

rocznie 10 złr. rocznie 12 złr. 

półrocznie 5 „ półrocznie 6 „ 

kwartalnie 2 „ 50 cnt. kwartalnie 3 „ 

miesięcznie 1 „ miesięcznie 1 „ 20 cnt. 

Pojedynczy numer 10 cnt., z przesyłkę 12 cnt. 

■V Prenumeratę przyjmuje: „Administracya Gazety krakowskiej" w Krakowie, 
przy ulicy Kanonicznej 1. 125 (drukarnia Wł. L. Anczyca i Sp.). 

KijC/oY} czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesyłką 
3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt., z przes. 4 złr.; we Lwowie 3 złr. 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2% talara. 

Treść nrów 856—859 z 24 listopada — 15 grudnia r. 1880 : Ład boży, obraz 
z życia tureckiego, przez Sahi-Beja (856—859); Grób Jerzego Waszyngtona, przez 
A. P. (856); Wystawa sztuki i starożytności w zastosowaniu do przemysłu, przez 
F.^ K Martynowskiego (856) ; Tłómaczc utworów literatury polskiej na język nie- 
miecki, dr. A. Weiss, H. Nitschmann i dr. H. Blumenstok, przez L. Piccolóminiego, 
dr. F. Loebenstein, przez A. Tolka (856); Widok Warszawy z r. 1772 Bernarda 
Belloto Canaletto, przez A. P. (857); Jan Ernest Smoler, szkic biograficzny, przez 
A. J. Parczewskiego (857—859); Kartka z przeszłości, przez A. Pługa (857); Rzut 
oka na wymianę literacką pomiędzy Niemcami i Polakami, przez Kurtzmanna (857) ; 
Dwór pański w podróży za czasów Augusta III (857); Dom w Okuninie, w któ- 
rym przepędził noc 23 grudnia 1806 r. cesarz Napoleon I (857); Pamiątki w skar- 
bcu na Jasnói górze, przez Adryana Głębockiego (858); Henryk VIII, król angiel- 
ski, i Anna Boleyn (858) ; Pogrzeb św. p. Steczkowskiego, sprostowanie (858) ; Gu- 
staw Zieliński, wspomnienie pośmiertne (859); Kwiaty alpejskie, przez M. J. Z. 
(859); Obchód rocznicy śmierci Mickiewicza w Wrocławiu (859); Kronika lwowska 
(856); Korespondencya z Wiednia (856); Kronika włoska, przez dra A. Wołyń- 
skiego (856, 857); Korespondencya z Poznania (857, 858); Kronika paryska, przez 
Nekandę (858, 859); Listy z Czech, przez E. Jelinka (858); Przegląd polityczny; 
Przegląd muzyczny, przez J. Stattlera; Przegląd teatralny, przez K. Kaszewskiego; 
Przegląd literacki, przez M. K. ; Wiadomości bieżące z pola literatury, nauki i sztu- 
ki; Dobroczynność publiczna; Pokłosie , przez Quis; Dodatek: Niedobrana para, 
powieść przełożona z angielskiego przez E. G. 

Mlb YE KATOLICKIE ^ comiesięczne pismo illustrowane pod 

redakcyą ks. M. Mycielskiego i kapłanów T. J., wychodzi 15go dnia 
każdego miesiąca. Prenumerata roczna: 4 złr., 8 marek , 4 ruble. 

Każdy numer obejmować będzie: lo. Historyczny szkic dawnych misjj, 
zwłaszcza tych , które z Polska miały jakąkolwiek styczność ; 2o. Misye katolickie 
w obecnej dobie; 3o. Oryginalne korespondcncye , zwłaszcza od misyonarzy pol- 
skich; 4o. Kronikę misyjną. 

Prenumerować można w Administracyi M. K. , Kraków ul. Kopernika 1. 34, 

lub w księgarniach. 16 Przewodnik bibliograficzny. Ktoby miał do odstąpienia: J&ALERY2 KNIOEOWSZIE, zbiór rycin na stali, 
text K. Pathie, Warszawa, nakład H. Natansona, 1856, tom pierwszy", zechce sie 
zgłosić pod adresem: (3—3) gubernia wołyńska przez Horochów 

w Chołoniowie. 

NAJNOWSZE WYDAWNICTWA 

księgarni GEBETHNERA i WOLFFA w Warszawie: 

BYKOWSKI Piotr Jaxa. Faktor hetmański, powieść zeszłowieczna. 

1 rs. 35 kop. 

GLIŃSKI Henryk. Tylko doktor, szkic powieściowy. 75 kop. 

JACOLLIOT Ludwik. Tajemnice Afryki: Bohater puszczy, Ostatni statek 
niewolniczy. Stolica stepu, przełożył z francuskiego Karol Jurkiewicz, 
wydanie piękne w dużej 8ce o 530 stronicach druku, ozdobione 32 
drzeworytami. 2 rs. 50 kop., w ozdobnej oprawie 3 rs. 50 kop. 

KRASZEWSKI J. I. Krzyżacy w r. 1410, obrazy z przeszłości, 2 tomy. 

2 ruble. 

Kwiaty rodzinne, wybór poezyi polskiej, ułożony przez Narcyzę Żmi- 
chowską. 1 rs. 50 kop., w ozdobnej oprawie 2 rs. 40 kop. 

Wybór ten obejmuje 200 wyborowych utworów 68miu poetów i pod względem 
ilości i rozmaitości przewyższa wszystkie dotąd wydane antologie polskie. 
Wydanie bardzo ozdobne. 
MAYNE REID. Młodzi żeglarze czyli przygody myśliwskie w Ameryce 
północnej, przełożyła z angielskiego M. J. Zaleska, z 12ma rycinami. 
Kartonowane 1 rs. 20 kop., w ozdobnej oprawie 1 rs. 70 kop. 
Powieści z 1001 nocy dla młodzieży, przekład polski podług A. L. 
Grimma, wyd. 2gie, z 6ma rycinami kolor. Kartonowane 1 rs. 50 kop. 
PRZYBOROWSKI Walery. Bitwa pod Raszynem, powieść historyczna 
dla młodzieży, z 6ma obrazkami rysunku W. Gersona. Karton. 1 rs., 
w ozdobnej oprawie 1 rs. 50 kop. 
SCHERR Jan dr. Historya literatury powszechnej według 6tego niem. 
wydania przełożona, w osobnych przypiskach uzupełniona i w dziale 
literatur słowiańskich znacznie pomnożona przez Bron. Zawadzkiego, 
tom I (trzy zeszyty) z przedpłatą na tom ligi (dalsze trzy zeszyty) 5 rs. 
SZUJSKI Józef. Opowiadania i roztrząsania historyczne, pisane w latach 
1875—1880. 3 rs. 

Charakterystyka Kazimierza W. ; Maćko Borkowicz i pierwsza Konfederacja 
rycerska r. 1352; Warunki traktatu kaliskiego r. 1343; Ludwik Węgierski 
i bezkrólewie po jego śmierci ; Kraków aź do początku XV w. ; Jeszcze o elek- 
cyi z epoki Jagiellonów ; Stanowisko Długosza w historyografii europejskiej i ; 
Artykuł o wypowiedzeniu posłuszeństwa; O młodszości naszego cywilizacyj- 
nego rzwoju. 

TERESA Jadwiga. Z przeszłości, powieści historyczne, skreślone dla 
młodzieży, z 5 rysunkami W. Gersona. Karton. 1 rs. 20 kop., w ozdobno) 
oprawie 1 rs. 70 kop. 

Treść : Litwinka, powieść historyczna z czasów Władysława Jagiełły ; Jakub 
Zyndram, z czasów Zygmunta Starego ; Moje spotkanie pod Byczyną, z czasów 
Stefana Batorego i Zygmunta Wazy; Rogalińscy, z czasów Władysław* IV 
i Jana Kazimierza; Oczerniony, z czasów Augusta II. Kraków, 1 stycznia 1882. 17 Księgarnia G. GEBETHNERA i SPÓŁKI w Krakowie 

otrzymała na skład główny następujące dzieła: 

EURYPIDES. Tragedye, przekład z greckiego Z. Węclewskiego, część 1: 
Życie i dzieła Eurypidesa; Alcestys; Andromache; Baehantki; Fenicy- 
anki; Hekabe; Medea. 3 zlr. 60 cnt. Każda tragedya osobno po 60 cnt. 

z części Ilgićj : Ifigenia w Aulidzie; Ifigenia w Tauryi; Orestes; Rezos. 

Każda tragedya po 60 cnt. 

GORZKOWSKI Maryan. Szkice z Białćj Krynicy, stolicy metropolii sta- 
rowierców rosyjskich. 75 cnt. 

HANUSZ Jan. Materyały do historyi form deklinacyjnych w języku staro- 
polskim (wiek XIV i XV), zeszyt 1: Wykaz form przypadkowych 
w ułamku starożytnego kazania o małżeństwie, w modlitwach kodexu 
krakowskiego z r. 1375, w kazaniach gnieźnieńskich z r. 1419. 1 zlr. 

— Toż, część II: Wykaz porównawczy form przypadkowych w psałterzach 
Floryańskim i Puławskim, oraz w psalmach, zawartych w „Modlitwach 
Wacława". (Praca uwieńczona nagrodą konkursową Akademii Umiej.) 3 zlr. 

— Opisanie i ocenienie listów Cycerońskich „Ad familiares" w . kodexie 
krakowskim z r. 1448. 40 cnt. 

— O zakończeniu instrumentalu i locativu sing. masc. -neutr. i instrumen- 
talu pluralis deklinacyi zaimkowej i złożonćj w języku polskim. 20 cnt. 

— Recenzya A. Krasnowolskiego rozprawy p. t. Język ludowy polski 
w ziemi chełmińskiej. 15 cnt. 

HOSZOWSKI Konstanty dr. Wiadomości o zamku krakowskim na Wa- 
welu: Izba poselska czyli audyencyonalna i O przeznaczeniu na cele 
publiczne zamku kólewskiego na Wawelu za Rzeczypospolitej krakow- 
skiej. 1 złr. 

— Wit Stwosz według źródeł historycznych wiadomych jakotóż nieznanych 
w kraju naszym. 1 złr. 

— Wspomnienie zasług ks. Fr. Piotra Pękalskiego. 25 cnt. 
LASOTA A. W. Kościuszko pod Racławicami, obraz historyczno-ludowy 

w pięciu oddziałach, wyd. 2gie z nutami. 80 cnt. 
MALINOWSKI Lucyan. Głoski nosowey gwarze ludowćj we wsi Kasinie 
oraz niektóre inne właściwości tój gwary. 20 mt. 

— Magistra Jana z Szamotuł, Paterkiem zwanego, Kazania o Maryi Pannie 
czystśj, z kodexu Toruńskiego, z podobizną. 1 złr. 20 cnt. 

— Quadrage8imale super epistolas, glosy polskie z końca pierwszój połowy 
wieku XV. 25 cnt. 

— Ślady dyalektyczne w oznaczeniu samogłosek nosowych w kilku^zabyt- 
ka*.h języka polskiego w. XV i XVI. 40 cnt. 

POLKOWSKI Ign. ks. Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny 
na Wawelu. 10 cnt. 

SMOLEŃSKI M. ks. Obowiązki chrześcianina względem Boga, przekład 
z francuskiego. 75 cnt. 

SOFOKLES. Antygona, tragedya, przełożył Jan Czubek. 60 cnt. 

STUMMER J. W. dr. Szczawnica i j<y potrzeby. 30 cnt. 

WISŁOCKI Wł. dr. Katalog rękopisów biblioteki Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego, 2 wielkie tomy o przeszło 1000 stronicach. 13 złr. 18 Przewodnik bibliograficzny. Wydawnictwa 

KSIĘGARNI J. M. HIMMELBLAUA 

W KRAKOWIE. 

Edukacyjne, do nauki w szkołach i pensy onatach : 

CR ttG ER. Psychologia do użytku szkolnego i nauki prywatnej, tłóm. Sawczyń- 
skiego. 1 złr. 

GLIŃSKI. Wzory do zadań stylistycznych i nauki z poglądu. 80 cnt. 

KELNER dr. Pedagogika w urywkach, przez Zyg. Sawczyńskiego. 1 złr. 32 cnt. 

KRZE PIC KI Maur. dr. Początki nauki religii Mojżeszowej. 12 cnt. 

LERCEL. Gramatyka polska dla szkół elementarnych (skróć. Małeckiego). 45 cnt. 

MECHERZYŃSKI K. dr. Stylistyka czyli prawidła dobrego pisania. 80 cnt. 

— Wypisy polskie dla szkół męskich i żeńskich. 1 złr. 60 cnt. 

— Historya literatury polskiej dla młodzieży. 2 złr. 

— Przykłady i wzory do Historyi literatury polskiej, część I: obejmuje najda- 
wniejsze pomniki języka polskiego do epoki Brodzińskiego. 1 złr. 85 cnt. 

— — Część II: obejmuje pisarzy nowszych od Brodzińskiego do ostatnich 
czasów. 2 złr. 

MATUSIA K. Wykaz form języka staropolskiego. 60 cnt. 

NEPOS Korneliusz. Żywoty, dosłowne tłómaczenie Alf. Sg. 60 cnt. 

OLLENDORF. Gramatyka francuska, oprać, przez Świtkowskiego. Kart. 1 złr. 60 cnt. 

— Klucz zastosowany do Gramatyki. 60 cnt. 

RE BEN E. Wypisy niemieckie, wydanie 3cie, odbicie 2gie. 1 złr. 30 cnt. 
SAWCZYŃSKA Jadwiga. Dzieje najnowsze od 1793 do 1871. 1 złr. 20 cnt. 
SCHOBER. Gramatyka języka niemieckiego, część I, tłómacz. Rebena. 70 cnt. 
SCHUBERT Karol. Rys geografii powszechnej, z 3 tablicami. 80 cnt. 
SIEMIEŃSKIL. Wieczory pod lipą czyli Historya narodu polsk., wyd. lOte. 1 złr. 

ŚWITKOWSKI. Wvpisy francuskie do użytku młodzieży polsk. 1 złr. 20 cnt. 

— Główniejsze zasady języka francuskiego. 80 cnt. 

TACYT. Agrykola, tłómaczenie Kossowicza. 40 cnt. 

WELTER. Dzieje powszechne w skróć. Sawczyńskiego, 3 tomy. 2 złr. 35 cni 
WĘCLEWSKI Zygmunt dr. Słownik łacińsko-polski. 2 złr. 50 cnt. 
WIERZBICKI dr. Nauka o użjgiu globusów, Kraków 1877, wyd. 2gie. 50 cnt. 
ZNAMIROWSKI dr. Przykłady łacińskie na Iszą klasę. 70 cnt 
LATINIK A. Mapa Galicyi z hypsometrycznem oznaczeniem w 6 kolorach. 45 cnt 

Dla dzieci i młodzieży: 

ABC w 24 kolorowanych obrazkach królów polskich i sławnych ludzi, w krótkości 
opowiedziane. Oprawne 1 złr. 

COOPER. Poszukiwacz barci, przygody osadników w północno-zachodniej Ame- 
ryce, z 6 chromolitogr. rycinami. W bogatej złoconej oprawie 2 złr. 

DEFOE. Robinson Kruzoe czyli przygody rozbitka, opracowane dla dzieci, in4to, 
z 6 wielkimi chromolitogr. Cena tylko 1 złr. (najtańsze i najładniejsze wydanie). 

GULLIWERA Podróż do Liliputów, z 6 wielkimi rycinami, in 4to. 1 złr. 

— Podróż do Olbrzymów, z 6 wielkimi rycinami, in 4to. 1 złr. 
GRAJNERT. Obrazki historyczne (opowiadanie na tle dziejów polskich), kolo- 
rowane. Oprawne 1 złr. 20 cnt. 

JACHOWICZ. Bajki i powiastki dla dzieci, z 24 drzeworytami. 1 złr. 50 cnt, 'i 
kolorowane i oprawne ze złotymi wyciskami 2 złr. 50 cnt Kraków, 1 stycznia 1882. 19 Wydawnictwa 

KSIĘGARNI J. M. HIMMELBLAUA 

W KRAKOWIE. 

Dla młodzieży: 

JANOTA. Obrazki z życia zwierząt, z rycinami. 50 cnt. 

Najnowsza podróż do bieguna północnego i pobjrt w krainie lodowców, z 8 ehro- 
molitografiami. Kart. 1 złr. 50 cnt. , w bogatej złoconej oprawie 2 złr. 

PETELENZ. Boerowie w kraju Zulusów, walki myśliwych na słonie w Afryce 
południowej, z 4 chromolitogr. rycinami. W bogatej oprawie 2 złr. 

Poczet królów polskich, 39 wizerunków na 1 tablicy. 80 cnt., kolorowane 2 złr. 

Pamiętniki młodo j panienki, z 3 rycinami. 1 złr. 

Wspomnienia z podróży młode" j panienki, z 3 rycinami. 1 złr. 

Zmiłuj się nad nami, książka do nabożeństwa dla młodzieży, na welin. papie- 
rze, dwukolorowym drukiem. Oprawne w płótno 50 i 90 cnt. 

Historyczne , belletrystyczne i t. p. : 

BUŁHARYN. Dymitr Samozwaniec, obraz historyczny z XVII wieku, 4 tomy 

w lym, z stalorytami. 2 złr. 40 cnt. 
DE LAVEAUX L. Pamiętniki z epoki porozbiorowej tudzież o wojnie 1831 r. 

i smutnych wypadkach 1846 i 48 r. 2 złr. 
GORDON. Obrazki galicyjskie z r. 1863. 1 złr. 50 cnt. 
KROMER. Kronika, tłómaczenie Błażowskiego , 2 tomy. 7 złr. 
ŁEMKOWSKI. Sztuka, zarys jej dziejów, z 104 drzeworytami. 4 złr. 
MULLER. Świat roślinny, z kilkuset drzeworytami, 2 tomy. 4 złr. 
Pamiętniki Janczara Polaka. 1 złr. 

RYCHLICKI. Tadeusz Kościuszko i rozbiór Polski, z drzewor. 3 złr. 
SCHMITT Henryk. Dzieje Polski w XVIII i XIX wieku, 3 tomy. 5 złr. 
SPEKTATORWal. Krzemieniec. 1 złr. 20 cnt. 
TATOMIR. Geografia i statystyka ziem dawnej Polski. 2 złr. 40 cnt. 
WÓJCICKI. Z dawnych dziejów i wspomnień naszego stulecia. 2 złr. 

Dzieła poetyczne: 

HORACYUSZA Ody, tłómaczenie Siemieńskiego , wydanie miniaturowe. 2 złr. 

LENARTOWICZ. Poezye, 4 tomy, wydanie krakowskie. 8 złr. 

MICKIEWICZ. Dzieła, 6 tomów, wydanie paryskie. 10 złr. 50 cnt. 

Pol Wincenty i jego poetyczne utwory, przez L. Siemieńskiego. 2 złr. 50 cnt. 

TREMBECKI. Poezye, 3 tomy w lym. 1 złr. 50 cnt. 

WASILEWSKI. Poezye, wydanie kompletne. 2 złr. 

Również nabyłem 

wydawnictwa „CZYTELNI LUDOWEJ" w Krakowie. 

■^ Exemplarz Encyklopedyi Orgelbranda w 28 tomach oprawny 
posiadam i mogę odstąpić za 150 złr. Dzieło to, jak wiadomo, jest 
w handlu księgarskim zupełnie wyczerpane. 

W końcu polecam własne wydania dzieł prawniczych: 

Kodex kamy, 3 tomy. 5 złr. 20 cnt, w oprawie 5 złr. 50 cnt. 
— wexlowy. 80 cnt. — handlowy (w druku). 20 Przewodnik bibliograficzny. ANALECTA BOLLANDIANA. 

Pracowici Jezuici Bollandyści, którzy już ogłosili drukiem 60 tomów in fol. kryty- 
cznych dziejów Świętych Pańskich „Acta San eto rum", obecnie zaś drukują 
tom 61 tychże „Aktów", mając pod ręką spory zapas bardzo ciekawych dokumen- 
tów, odnoszących się do bwietych, których biografie w onych 60 tomach już zo- 
stały wydrukowane , postanowili opracować je krytycznie i wydać w osobnym do- 
datkowym dziele p. t. „AnalectaBollandiana". Wychodzić zaś będą w lOar- 
kuszowych zeszytach w wielkiej oktawce, po 10 zeszytów na jeden tom. — Cena 
prenumeracyjna jednego tomu 15 franków czyli 7 złr. 23 cnt. Pierwszy tom wyj- 
dzie w marcu 1882. Prenumerować można: u Wiktora Palmo, Paryż, rue des Saints- 
Peres 76; albo u Bollandystów, Bruxela, rue des Ursulines nr. 14. MIKOŁAJA REJA z NAGŁOWIC 

Wizerunek wfasny żywota człowieka poczciwego, 

według wydania z r. 1560 wydał Wychodzi zeszytami. Całość składać się będzie z VII zeszytów. Zeszyt 
I już wyszedł, ceaa kop. 75. II i III wyjdą w lutym 1882 r. 

Ksipnia J. MRA w PETERSBURGU, plac KazaMi 7; 

„ Gwiazda ", kalendarz petersburski I „ Notatnik bibliograficzny " za rok 
na rok 1882. Cena kop. 60, | 1880 i połowę 1881. Cena 30 
z przesyłką kop. 80. | kop., z przesyłką 40 kop. 

Portret Adama Mickiewicza na stali. 

Cena kop. 50, z przesyłką 60 kop. Nb! 10 kop. z każdego exemplarza 

na pomnik Mickiewicza. Pismo społeczne, 
literacko - naukowe 
i ekonomiczno- 
handlowe. 
pod redakcyą 

Marcelego 

Turkawskiego 

we Lwowie. Program obejmuje: Wstępne artykuły, Sprawozdania z posiedzeń Rady pań- 
stwa, Sejmu i Wydziału krajowego, Sprawy gmin, powiatów i obszarów dworskiej 
Rozprawy naukowe, Kronikę krajową i rozmaitości, Przegląd naukowo -literacki 
i artystyczny, Przegląd ekbnomiczno-handlowy, dwustronny odcinek i inseraty. 

Przedpłata wynosi: 

We Lwowie bez przesyłki : Na prowincyi z przesyłką, : 

rocznie 2 złr. 40 cnt. , półrocznie 1 złr. 
20 cnt., ówierórocznie 60 cnt. 

(Inseraty obliczają się po 5 i 4 cnt. od petitowego wiersza). 

Prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe, księgarnie i t. p. 

Na wezwanie kartą korespondencyjną wysyła numer na okaz: Ad mini 
stracya „Samorządu" we Lwowie, rynek 7. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki. rocznie 3 złr., półrocznie 1 złr. 60 cnt, 
ówierórocznie 80 cnt. Z drukami Unjwenyteta Jagiellońskiego pod sanadem Ignacego Stalela. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 

jako tóź czytających i kupujących książki. . . 

S 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości % — 1 % arkusz 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., zryrzesyłką 1 złr. 24 cnt; l / 2 rocznie 50 
cnt., z przesyłką 62 cnt.; l / A rocznie Ź8 cnt., z przesyłką 34 cnt.; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za każdą y i0 cześć strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdą W do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

v. isrowosai. 2. 

Kraków, 1 lutego 1882. 

ABBAHAM Władysław. Pojęcie i sta- \ ARYSTOFANES. Rycerze, komedya, 
nowisko kradzieży w prawie polskićra \ z oryginału wierszem przełożył , wstę- 
(Odbitka z IV zeszytu Przeglądu aka-$pem i objaśnieniami opatrzył Franci - 
demickiego). Kraków, druk. związko- ? szek Konarski. Warszawa, wydawni- 
wa, 1882, w 8ce, str. 13. 20 cnt. jctwo Ad. Wiślickiego 41 i 42, druk. 

AHN. Praktischer Lebrgang die be- Przeglądu tygodniowego 1881(1882), 
braische Sprache auf eine leichtfass- w 16ce > stn 15a U ko P' 
licbe Weise in klirzester Zeit lesen, Ateneum, pismo naukowe i literackie, 
yersteben, schreiben und sprecben zu P°d redakcyą P. Chmielowskiego, ze- 

lernen, nach Lehrmethode von szyt styczniowy r. 1882. Warszawa, 

J. Joseph Goldberger, II Theil. Kra- wydawca W. Spasowicz, druk. K. Ko- 
kau, A. Faust, Druck von Fischer & Walewskiego, w 8ce większej, str. 197. 

Deutscher, 1881, w 8ce, str.; 96 i 4 ni. Treść: Król Bolesław Śmiały, dramat 

s w 5 aktach , przez Ad. Bcłcikowskiego 

ANGEBSTEIN W. P. ks. O czytaniu W s tr. 1-32); Sesya sejmu galicyjskiego 
Biblii, odpowiedź dana ks. R. Filochow- z r. 1881, przez W. G. (str. 33-49); Cha- 
skiemuna książeczkę jego p. t. „Roz- §^ 

mowa o czytaniu Biblii", przez j ^ 6 rolnicza ziem uk ^ in8ki ch do wybu- 

pastora w Wiskitkach. Warszawa, nakł. ćchu wojen kozackich, przez Alex. Jabło- 
autora, druk. Al. Ginsa, 1882, w 16ce, nowskiego (str. 70-97); Człowiek w okre- 
str. 29. 10 kop. sie . trzeciorzędowej /ormacyi, przez A Pa- 

r >wmskiego (str, 98— 111); Nowe poglądy na 

APPEL Żarł. Gwara miejskiej górki historya. Polski, przez Jana Alex. Tarnow- 

i okolicy , studyum dyalektologiczne skiego (str. 112—141); Z nad brzegów Newy 

J. Leciejewskiego. Woroneż, tip. W. (str.^-lfiO); Odczyn pn^dDicze w re- 
▼ t« ^oo? o 1 *ci ? sursie kupieckiej, przez Br. Rej chmana (str. 

I. Isajewa, 1881, w 8ce, str. 12. 161-166); Rozbiory i sprawozdania: 1. 

Rozbiór krytyczny. s Książki dla młodzieży, przez P. Chmie- 

— Nieskolko słów o D o wiej szem ^ w ^jego, 2. RięderaJohann Sobieski, przez 

. , , . , , ... . J . <T. Wierzbowskiego, 3. Bungego Liv-Est- 

psichologiczeskom naprawlenn jazyko- u- Curlandisches Urkundenbuch, przez K.; 

znanija (Odbitka z Russkago filolog. j Wrażenia literackie ; Zamiast Kroniki. 
Wiestnika). Warszawa, tip. M. Ziem- \ AZT Pr. Vollstandiges Verzeichniss 
kiewicza i W. Noakowskago, 1882, c s sftratlieher Elcmentarscbulen, Mittel- 
w 8ce ; str. 61. <schulen, Btirger-Stadt-und Tóchterschu* 22 Przewodnik bibliograficzny. 

len, sowie der bedeutenderen Privat-^ Biblioteka najcelniejszych utworów 
schulen Westpreussens, mit Angabe der \ literatury europejskiej pod kierunkiem 
Klassenzahl, des Charakters und der>redakcyi Kłosów, zeszyt grudniowy 
Dirigenten resp. erstcn Lehrer, nach?1881. Warszawa, nakł. i druk. 8. Le- 
amtlichen Quellen bearbeitet und her- j wentala, w 8ce, str. 177—385. 
ausgegeben. Danzig, Axt, 1882, w 8ce,j Treść: Francya przed rewolucy§, przez 
str. II i 34. 3 marki 40 fenig. [ H. A. Taine'a, ark. 12—25. 

Badęgiada ćyli Napoleon XIII, poe- — warszawska, pismo poświęcone 
mat heroi-koroićny na tle dz'ejowem naukom, sztukom i przemysłowi, pod 
w dwudz'estu pWn^ch, 1871, wyda- redakcyą J. K. Plebańskiego, zeszyt 
n'e ósme. Genewa, wydawca J. San- styczniowy r. 1882. Warszawa, Ge- 
doz, Kraków, E. Friedlein, Paryż, druk. bethner 1 Wolff, druk. J. Bergera, 
A. Reiffa, 1882, w 16ce, str. VI, 2 w 8ce, str. 1—162. 
ni., 343 i 1 ni. Tre& i' K ^% Bismark jako mówca, 

Na str V— VI- Przedsłowo o na ó e ? P^ez F. K. (str. 1—19) ; Z Petrarki, ustęp 
streśćonói Disowni ^ zem °^° ° nas6 J ze zwycięstwa śmierci, przez Felicyana 

Ji + »L V 1 ?'s u i -i. (str. 20-25); Irlandzka ustawa rolna, przez 

BALZEfi Oswald. Kancelarye i akta Edra . Naganowskiego (str. 26-44); Spot- 

grodzkie w wieku XVIII (Odbitka z Prze- kanie przy kolei, opowiadanie, przez Ale- 
wodnika nauk. i liter.). Lwów, druk. Uandra Tretiaka (str. 45 — 82); Ludność 
BEŁCIKOWSEI Adam dr. Continental \ przez Ludw. Zychlińskiego (str. 109—121); 
literaturę in 1881: Poland. The Athe- S Przegląd piśmiennictwa: 1. dra K. Szulca 
naeum londyńskie, nr. 2827 z 31 gra- Mityczna histoya, przez Br. Grabowskie- 
j. 10 o, ' . . . ... i go, 2. M. Konopnickiej Poezye, przez R. W.. 

dnia r. 1881, w 4ce większej, str. |. ' dra A . Alt £ a Wap J ien ni y^ W8ki) przez ' 

891 — 892. < 6. O., 4 Sofoklesa Antygona w przekładzie 

BEŁZA Wład. Wanda, opera w czte- s J- Czubka, przez B. Z. ; Korespondencya, 

rech aktach, słowa muzyka Hen- Drzez z - Glo &era; Wiadomości bieżące. 

ryka Jareckiego. Lwów, nakł. Gubry- , B ? AND 1 ^^ u . A I leŁ k °V Nie N C0 J ) B °l' 
nowicza i Schmidta, druk. A. Pillera , łowiczach (Odbitka z .Warty). Poznań, 

1882, w 8ce małej, str. VII, 1 ni. f cl o 0nkaim i w komi8,e W " 8iraona ' 
55 i 1 ni. 60 cnt ( 1881 )> w 8c f> 8tr ; , 16 - , 

BEBDAU P. prof. Grzyby trujące kra- Cerber, d . ro J»!^ , ł h *?*° v art ^ 

jowe, zebrane przez wydanie To- CZ , ne ' Z6, ? ra J A1 ^ ^ .?' E * ° M ' 

warzystwa farmaceutycznego warszaw- 8zkowa ' 8 P-» druk - J ; Blumowicza, 
skiego. Warszawa, litogr. F. Kasprzy- 1881 > . w '«•> str> 26 > z Tonami 
kie wicza, rysował W. Wałkiewicz, 1881, w texcie - 30 ko P- 
fol., chromolitografia na arkuszu rozło- CHOJNACKI Ignacy. Noworoczmk tea- 
£ onym s tramy na rok 1882 , wydał sn- 

BEZZENBEEGEE Adalb. Litauische \ ńer ^fl PolAiegow Poznaniu ro- 
und lettische Drucke des XVI Jahr- c T zn T lk * L PozD ^ nak *- wydawcy, druk. 

hunderts, herausgegeben von III J - *• Kraszewskiego (dr. W. Łebinski), 

Heft. G<5ttingen, R. Peppmliller, 1882, 1882 > w 8ce > 8tr - 32 - 

w 8ee, str. 1 ni., CXLI i 180. 13 marek. Czasopismo Towarzystwa aptekarskie- 

Treść : Bartholoniaus Willentfs litauische S°> P od redakcyą dra M. D. Wąsowi- 
Ubersetzung des Luter'schen Enchiridions \ cza i prof. dra Br. Radziszewskiego, 
und der Episteln und Evangelien, nebstśnr. 24 z 15 grudnia 1881 i 1 i 2 » 
tI a fl riant A en de , r von Lazarus Sengstock i ± { 15 st ia 18g2 Lwó d fe Jf 
besorgten Ausgabe dieser Schnften, mit>~ , . /. . ^ ~ 9 

einer Einleitung herausgegeben von Fritz Dobrzańskiego i K. Gromana, w 8ce, 
jjechtel. {str. 377—392, 1—32 i 33—52. Kraków, 1 lutego 1882. 23 Treść: Rozciek chlorku antymonowego, s i najśwież&za ocena jego działalności, 

w d f£& d n , R ? ichardt * spolszczył M. D. e historyczno-krytyczna. Warszawa, 

W. (24); O łatwym sposobie otrzymania? i i o u- * • ji n j. l 

samozapalnego wodoru fosforu, według nakŁ Rubinsztejna, druk. Gazety han- 

Broesler'a streścił Br. L. (24); Notatki far- dlowej, 1881, w I6ce, str. 4 ni. i 78. 

makognostyczne , zestawił dr. M. D. W. s 40 kop. 

(24); Opis ogrodu Kewskiego, według Hoo- < -..*«..„« a 

kera podał M. L. Dobrowolski (24); two- EDWARDS mrs. Serce czy posag, po- 

rzeniu się i sporządzaniu alkoholu trójme- 1 wieść, przekład z angielskiego Zofii 
tylenowego z gliceryny przez prof. dra Maryi B. Warszawa, druk. A. Pajew- 
Aug. Freunda, streści! AL D. W.(l); No- ski 1882 w 8ce str . 199. 6 kop. 

wy przyrząd do badania moczu na rao- .? - tt i. -i- 1 • *. 

cznik pomysłu M. de Thierry, streścił Elenchus Yenerabilis clen tam sae- 
M. D. W. (2); Sprawy zawodu aptekar- 1 cularis quam regularis dioeceseos Cra- 
skiego. Scoviensis pro anno dni 1882. Craco- 

CZERWIŃSKI Alb. Tanz und Tanz-?viae, typ. ephemeridum Czas, 1882, 
kunst in kleineren und grdsseren Krei- < w 8ce małej, str. 180. 
sen, die Tanze bei den Kulturvolkern Encyklopedya wychowawcza, pod re- 
von den altesten Zeiten bis zur Ge- dakcyą J. T. Lubomirskiego, E. Sta- 
genwart, 2 Ausgabe. Leipzig, Spamer, w i s kiego , S. Przystańskiego i J. K. 

1881, w 8ce, str. VIII i 260, z 50 Plebańskiego , tomu II zeszyt 5 (Bro- 
rycinami w texcie. 4 marki. scius— Bystrzynowski). Warszawa, Ge- 

DCBOWSKI Andrzój. Atalanta. Kra- bethner i Wolff, druk J. Sikorskiego, 

ków, druk. M. Wierzbięty, b. r. (w. 188I, w 8ce większej, str. 321^-400.: 
XVI), w 4ce, kart 7 ni. EURYPIDES. Hipolit, tragedya, ptzed- 

Autografowane w Krakowie r. 1881. 8taw i na r. 4^8 przed Chr , Olimp. 

DESLYS CL Córka szarlatana, prze- g7-4, przekład Z. Węclewskiego. Poz- 

kład. Warszawa, nakł. J. Kaufmana, nań; na kł. Biblioteki kórnickiej, druk. 

druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, j. 1. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 

1882, w 8ce małej, str. 101. 37 ł / t kop. 1881| w 8ce , str. 68. 1 marka. 
DTOREWICZ Leon dr. med. Pomiary E xamen obrony, t. j. odpis na skrypt, 

antropologiczne dzieci warszawskich Obrona wery6kacyi nazwany, w któ- 
(poświęcone drowi J. Majerowi, preze- rym 8 ię Zgromadzenie wileńskie zej- 
sowi Akademii umiej. — Odbitka ze 8C i a 8NVł Ducha justyfikuje, że nie po- 
Zbforn wiadomości do antropologii kraj., pSL fo w sowitą winę sobie zadaną, wy- 
tom VI dział 2). Kraków, druk. Uniw. a any 0( j zakonników monastera wileń- 
Jag., 188 J, w 8ce, str. 23. skiego św. Trójcy. Wilno, druk. L. Ma- 

DWERNICKA Lśontine. Nouvelle me- mo nicza, 1621, w 4ce, str. 51 i 1 ni. 
thode de lecture musicale appropriee \ Autografowane w Krakowie r. 1881. 
aux doigts pour retenir les morceaux> FETJILLET Oktawiusz. Historya je- 
de piano, dćdiee aux amateurs de mu- 1 dnej Paryżanki, powieść, przekład. War- 
fciąue. Paris, imp. Seringe freres etśszawa, nakł. J. Kaufmana, druk. M. 
Noailles, 188 1, w 4ce, str. 8. \ Stochelskiego w Częstochowie, 1882, 

DYDYŃ8EI Maryan z Raciborska. Spra-jw 8ce małej, str. 196. 67% kop. 
wozdanie z czynności sejmu krajowego \ GARGHJL8KI Stanisław. Opisanie zie- 
podczas sesyi w r. 1881 wyborcom < mi w figurach, rycinach i mapkach 

swoim przekłada poseł z mniej- s ułożył przełożony zakładu nau- 

szćj własności okręgów wielickiego , > kowego. Warszawa, nakł. autora, druk. 
podgórskiego i dobczyckiego. Kraków A A. Pajewskiego, 1882, w 8ce, str. II 
nakł. autora, druk. Czasu, 1882, w 8ce<i 143, z rycinami w texcie, 60 kop. 
małej, str. 16. GONDEK Pelis ks. Męka Pańska do 

PILEWSKI Emil. Frycz Modrzewski \ rozmyślania w poście i w dni pia,tko-r 24 Przewodnik bibliograficzny. we przez cały rok. Kraków, nakł. aa piwowskiej szkole weterynaryi dnia 29 
torą, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1882, > listopada 1881 (Odbitka z Przeglądu 
w 8ce małej, str. 302 i 2 ni. lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 

GRABOWSKI Bronisław. Kalendarz o- 1882, w 8ce, str. 5. 
brazkowy na rok zwyczajny 1882, pa-j Kalendarz do użytku farmaceutów i 
miątka z Częstochowy, rok IX, ułożo- chemików na rok 1882, rocznik V. 

ny przez Częstochowa, nakł. i Lwów, wydawnictwo Towarzystwa a- 

druk. Kobnai Oderfelda, 1881, w 8ce ptekarskiego, druk. Gazety nar., 1881, 
małej, str. 93 i 20 ni. w 16ce, str. 128, XXXII, kilka arku- 

GRODECKI Franciszek dr. Kilka słów szy „Dziennika" i str. 8 ni. 
o objawach hypnotyzmu, odczyt miany — Wieńca i Pszczółki na rok pań- 
w Towarzystwie lekarskićm krakow- ski 1882, rocznik V. Lwów, nakł. ks. 

gkićm dnia 7 grudnia 1881, przez Stojałowśkiego, druk. im. Szewczenki, 

sekundaryusza szpitala powsz. w Tar- 1882, w 4ce, str. 24 i 74 ni. 50 cnt. 
nowie (Odbitka z Przeglądu lekarskie- Karnawał dusz pobożnych czyli mie- 
go). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, *iąe eucharystyczny. Kraków, nakł. 
w 8ce, str. 10. sFelixowskiego, druk. Wł. L. Anczyca 

GŁWIAŻDZIC. Gawędy ogrodnicze, \Sp., 1881, w 16ce, str. 135 i 1 ry- 
czę&ć I. Płock, nakł. I. Wassermana, cina - Op r - 40 cnt. 
druk.rządugubernialnego,1882,wl6ce, KASZNICA Józef. Na niwie polity- 
str. 32. 6 kop. scznej. Warszawa, druk. Wieku, 1881, 

HUGO Wiktor. Nędznicy, przekład w 8ce małej, str. 46 i 1 ni. 30 kop. 
Wincenty Limanowskiej, zesz. 15— Katalog wystawy lekarsko-przyrodni- 
17 (Biblioteka wyborowych powieści, cz <& wydany przez Komitet wystawo- 
zeszytl5— 17). Lwów, Księgarnia pol- wy, wydanie drugie całkowicie prze- 
ska, druk. Gazety narodowej, 1881, robione i uzupełnione (III Zjazd lęka- 
w 8ce małej, str. 1—68, 69 — 132 i rz y * przyrodników polskich w Kra- 
133 — 199 (koniec tomu V). Zeszyt kowie 1881 r.). Kraków, nakł. Komi- 
po 30 cnt. * \ tetu, druk. W. Korneckiego, 1881, w 8ce, 

IWIERSIBN W. Zoołogiczeskija eks-| 8tr - 66 i 29 ni. Ogłoszeń. 30 cnt 
kursii po Rossii : Okriestnosti Warsza- < KITOWICZ A. ks. Pamiętniki, wydanie 
wy. Dietskoje cztienije nr. 9 i 10 z nowe, przejrzane i uporządkowane przez 
r. 1881, Petersburg, w 8ce, str. 266— Wład. Zawadzkiego, tom I — III (Bi- 
284, 68—77, 5 rycin w texcie i 2 bliotcka polska, tom XXIX — XXXI), 
rysunki. i Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 

JESKE August. Systematyczny kurs s druk. K. Pillera, 1882, w 8ce małćj, 
nauk : Wypisy polskie, stopień I, z l str. XIX i 296, 255, 220. 5 złr. 40 cnt 
wstępem podającym zasady i drogi, KOJAŁOWICZ M. 0. Nowoje orudije 
jakich się trzymać należy w wykładzie tatinskoj propagandy. Christianskoje 
Wypisów, wyd. trzecie, Warszawa, cztienije ze stycznia i lutego 1882, 
nakł. St. Arcta w Lublinie, druk. E. Petersburg, w 8ce, str. 222—224. 
Skiwskiego , 1 882 , w 8ce małej , str . > O Zmartwychwstańcach w Galicyi. 
IV, XVI i 211. Opr. 50 kop. \ KORCZYŃSKI dr. prof. Kilka słów o 

JĆŹ T. T. List o książce dra Piotra J działaniu fizyologicznem i o zastoso- 
Chmielowskiego i jej krytykach. Wilno , i waniu leczniczym nitrogliceryny, po- 

druk. J. Blumowicza, 1881, w 8ce ma- j dał na podstawie doświadcw* 

łej, str. 18. 15 kop. \ wykonanych wspólnie z kand. meij 

KADYJ Henryk dr. prof. Wykład wstę- > p. Michałem Janotą (Odbitka z Pamic- 
pny przy objęciu katedry anatomii w^tnika lekarskiego 1881 r.). Warszawa* Kraków, 1 lutego 1Ź82. 25 druk. K. Kowalewskiego, 1881, w 8ce,| — Wybór pism, wydanie tanie, 
str. 20. ^ I tom I. Warszawa, nakł. i druk. J. Un- 

EORYTKOWSEI Jan ks. Prałaci i ka- gra, 1882, w 8ce małći, str. 316 i 2 ni. 
nonicy katedry metropolitalnej gnież- 1 50 kop. 

nienskiej od r. 1000 aż do dni na- < Pamiętniki Jana Dukl. Ochockiego , 
szych, podług żródet archiwalnych opra- s cz §ść I- 

cował ..... kanonik metrop. gnieżnień-^ — Swatowstwo pana Mondigierda, 
ski, zeszyt I. Gniezno, nakł. i druk. £ powiesi, s polskago. Otgołoski żurnał, 
J. B. Langiego, 1882, w 4ce, str. 136. \ Pietierburg, nr. 22 — 24 z r. 1881, 

EOEZENIOWSSIJózef. Kollokacya, po- jw 8ce, str. 514 — 528, 622 — 650 i 

wieść. Warszawa, nakł. i druk. S. Le-> 789—800. 

wentala, 1882, w 8ce małej, str. 243. Jak si § P- Paweł żenił - 

75 kop. LANGE P. A. Historya filozofii mate- 

— Spekulant, powieść. Tamże , ryalistycznćj i jej znaczenie w teraz- 
1882, w 8ee małej, str. 254. 75 kop. nie J 8Z0Ści > przełożył z trzeciego nie- 

KOŚCIELSEI Józef. Arria, tragedya mieckiego wydania Felix Jezierski, 
w trzech aktach wierszem , przedsta- z ^ z ^ 9 { 10 (koniec tomu II). War- 
wiona po raz pierwszy na scenie kra-s 8zawa ? **• l jesman ? 1881, w 8ce, str. 
kowskiej 17maja 1874r.,wydaniedrugie. 281—438 i 439—522. 
Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. > LESSER Władysław. Z klinicznego 
Anczyca i 8p., 1881, w 8ce, str. 100. <arabulatorym docenta chirurgii 

Kosmos, czasopismo polskiego Towa- s w Lipsku (Odbitka z Przeglądu lekar- 
rzystwa przyrodników imienia Koper- \ skiego). Kraków, druk. Uniw. Jag. , 
nika, pod redakcyą prof. dra Br. Ra-^1881, w 8ce, str. 12. 
dziszewskiego , zeszyt XII z r. 188 1J LTOOWSKI Edward. O ludzkich przy- 
Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str. s warach, studya według obcych dzieł 
549 — 595, IV i 2 tabl. litogr. s opracował i przyswoił Warszawa, 

Treść: Wyciąg z protokołów posiedzeń nakł# Gebethnera i Wolffa, druk. 8. 
Towarzystwa; Michał Cnasles, przez J. N. < n ,, •, , 1001 o 

Frankego (stn 555-560); Zap&i do dy- Orgelbranda synów, 1882, w 8ce ma- 
luwialnej fauny ssawców w Galicji wschód- ł^j, str. 1 ni i 271. 1 rubel 20 kop. 
niej , przez prof. M. Łomnickiego (str. S ^ j § Otwiet na odno iz polskich pi- 
560-562); Glina dyluwialna we Lwowie gienh R U8ska j a myś i nr . 12 z r. 1881, 
i najbliższej okolicy, przez J. Bąkowskiego < ■.» , o 4. no on 

[str! .563-577) ;Kilkauwagnadclra01szew- Moskwa ^ w 8ce > str - 28-32. 
skiego teoryą pochodzenia nafty w Gali- ) MALINOWSKI Lucyan. O pochodzeniu 
sjri, przez R. Zubera (str. 577—580); Piś- wyrazów: 1. śće, śće, 2. uśće, ujśće, 
miennictwo, przez R. Zubera ; Kronika na- 3> ^^ dejśće i t. d. (Odbitka z to- 
ukowa, przez A. Witkowskiego, R. Zube- s _ T v i> m j . i \,, , . 

:a, Sz f rusza i L. Hodolegoj Wiadomo- mu IX Kozpraw Wydziału filologicznego 
3i bieżące. ? Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 

ZRAZÓW Paulina. Powieści z dziejów ? Jag., 1882, w Śce, str. 16. 
naszych. Warszawa, nakł. F. Hósicka, < — Studya szląskie (Odbitka z to- 
Iruk. M. Ziemkiewicza i W. Noakow- s mu IX Rozpraw Wydziału filologicz- 
»kiego, 1882, w 8ce, str. 299 i 1 ni. nego Akademii umiej.). Kraków, druk. 

KRASZEWSKI J. I. Biały książę, czasy ? Uniw. Jag., 1882, w 8ce, str. 103. 
Ludwika Węgierskiego , tom I — III 5 MARCZEWSKA Alezandra. Królewski 
Powieści historyczne , XV). Kraków, \ dziadek, opowieść z czasów króla chłop- 
lakł. Spółki wydawniczej księgarzy jk ów, Kazimierza Wielkiego, oraz przy- 
v Warszawie, druk. Wł. L. Anczyca pisy zawierające rys panowania tego 
Sp v 1882, w 8ce małej, str. 163, i króla, napisane dla rolników i rzemie- 
L 73 i 174. 3 ruble. Iślników. Warszawa, Gebethner i Wolfie 26 Przewodnik bibliograficzny. druk. F. Krokoszyńskićj, 1881 (1882), j WHZ0WSK1 Oso. Ober die Anderun- 
w 8ce, str. 75. 40 kop. I gen fier elektrischen Erregbarkeit des 

Marienburg , Die, ein Ftihrer durch Gehirns nach Yerschluss der Kopfar- 
Preussens erste Kulturstatte. Danzig, terien, Inauguraldissertation. Kbnigs- 
Kafemann, 1880, w 16ce, str. 32. berg, Hartung, 1881, w 8ce, str. 42. 
40 fenig. 1 marka. 

MARRŹNB (MORZZOWSZA) Walerya. Misye katolickie, czasopismo illu- 
Zaklęte siły, powieść. Warszawa, druk. atrowane miesięczne pod redakcyą ks. 
Przeglądu tygodniowego, 1882, w 8ce, M - Mycielskiego, zeszyt z 15 stycznia 
str. 353 (przez pomyłkę 744). 1 rubel. U 88 2. Kraków, druk. Czasu, w 4ce, 

Matieriały dla statisticzeskago opi- \ Bfr ^ s M1 w Per8 ^ w XVI { xvn 
sanija radomskoj gubiernn, sobrany i wieku pod protektoratem Polski, przez 
izdany pod rukowodstwom naczalnika ) ks. St. Załęskiego ; Wycieczka misyonarza 
gubiernii, wypusk I. Radom, tip. I. K.jw Indyach; Nowa Kaledonia, przez ks. J. 

Trzebinskago, 1881, w 8ce, str. VIII,i Ho \ ubowicza ? Siostry Felicyanki polskie 
n a r - i • « i -x > w Ameryce, przez ks. St. Zaleskiego : Nan- 

245, 1 ni. i 2 karty. >gasaki; Wyjazd misyonarzy/ 

MIACZYŃSKI Jan. Lament matki ko- \ MOHORT Julian. Pisma k buduszczej 
rony polskiej z śmierci Przesławnego s niewiestie , pieriewod s polskago , 
pana, pana Stefana pierwszego, króla s razrieszenija awtora. Petersburg, J. 
polskiego, w roku niniejszym 1586JUnger, 1882, w lGce, str. 1 ni. i 115. 

zmarłego , przez w Płocku dnia \ 75 kop. 

23 grudnia r. 1586 uczyniony (wier- s Listy do przyszłej narzeczonej, 
szem). B. m. i r. (Kraków, 1587), J WEHETZ Alojay. Podręcznik do usta- 

w 4ce, kart ni. 6. ; w y i instrukcyi hipotecznej, ułożył 

Autografowane w Krakowie r. 1881. ijadjujkt c. k. urzędu hipotecznego przy 
MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz czy- \ sądzie krajowym w Krakowie, honor, 
li ostatni zajazd na Litwie, hi story a \ oby w. miasta Głogowa, spółpraeowmk 
szlachecka z 1811 — 1812 r., z illu- lwowskiego czasopisma prawu. Kraków, 
stracyami E. M. Andriollego, zeszyt \nM. autora, druk. A. Kozialtokiego, 
VI, VII i VIII. Lwów, nakł. F. H. i 1882, w 8ce, str. 64, 64, 1 ni. i plan 
Richtera (H. Altenberg), druk. F. A.jlit°gr. w 4ce. 85 cnt. 
Brockhausa w Lipsku, 1881, w 4ce? Niwa, dwutygodnik poświęcony spra- 
królewskiej, str. 131—148, 149— 164, w °m społecznym, naukowym i lHera- 
165—187, ryciny w texcie i po 2 illu- ckim, pod redakcyą Mścisława Godfew- 
stracye. Po 1 złr. 80 cnt. = 1 rubel skiego, zeszyt z dnia 15 grudnia 1881. 
50 kop. \ Warszawa, druk. WŁ Dębskiego, w 8ee 7 

— Pan Tadeusz, wyd. drugie. 8tr ' 8 /*T. 9 ? a . . ... . . ^ 

„ r , , „ . \, . «;?, Treść: List o ostatniej sesyi sennu gt- 

Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Hcyjskiego, przez J. Szujatógo (str. 871 

Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., — 886); Główne prądy tendencyjnej fjo- 

1882, w 8ce małój, str. 350 i 1 ni. wieści niemieckiej, przez T. J. Cboińsfcie- 

60 kop., opr. 1 rubel. g ?^ k '' B Jt 8 §r"^P 5 Krytyka: A.P* 

r7 r jwinskiego Skarbowośc w Polsce, ocenuA. 

— Grażina, litowsfcaja powicst'. J Rembowski (str. 898— 929) ; Mieaiamay li- 
Dietskoje cztienije nr. 10 z r. 1881, Ueracko-artystyczne, przez Litwosa; Sf«- 
Petersburg, w 8('e, str. 63-67. wy bieżące, przez B Mira: Ruch naako- 

Streszczenie proza. 1^^^ Frtg 

MILL John Stuart. Autobiografia. War- \ B.; Miscelanea. 
szawa, druk. Przeglądu tygodniowego, j — Toż, zeszyt z 1 stycznia 1882. 
1882, w 8ce, str. 296. 1 rubel. J Tamże, w 8ce, str. 1—80, Treść: Rok 1881, przez J. Jeleńskiego 
(str. 1—26 ; Wielkopolskie Leszno w r. 
1707, przez K. Jaro chow eki ego (str. 27— 
44) ; Z Prus królewskich, przez St. Tar- 
nowskiego (str. 45—57); Z za Niemna w 
kwestyi żydowskiej, przez St. Pileckiego: 
(str. 58—65); Sprawy bieżące, przez B. : 
Mira; Miscelanea. 

— Toż, zeszyt z 15 stycznia 1882. 
Tamże, w 8ce, str. 8!— 168. 

Treść: List o ostatniej sesyi sejmu ga- 
licyjskiego, przez Józefa Szujskiego (dok., 
ab. 80—118) ; Kaspar Wilhelm Smith, przez 
K. Jarochowakiego (str. 119— 124); Z Prus 
królewskich, przez St. Tarnowskiego (e. d. 
str. 125—144); Ruch naukowo -literacki: 
1. Biblioteka umiej, prawnych, przez A. 
R., 2. H. Milionera Z nad brzegów morza, 
przez R. B. ; Sprawy bieżące, przez B, 
Mira; Miscelanea. 

OLEAESEI Kazimierz dr. elektry- 
cnych oscylacyacli (Odbitka z tomu 
VII Pamiętnika Wydziału matem. -przyr. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1882 , w 4ce większej, atr. 17. 
OLSZEWSKI Z, dr. prof. Przyczynek ; 

do oznaczenia twardości wody za po- ■ 

mocą rozczynu mydl.i (Odbitka z to- ■ 

mu IX Rozpraw Wydziału matem. -przyr. 

Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 

Jag., 1881, w 8ce, str. 31. 

OEDA Napoleon. Album widoków , 

przedstawiających miejsca historyczne 

królestwa Galicyi i ziem krakowskich, 

zryaowane z oaiury. Pińsk w guberni! 

mińskiej, autor, Warszawa, litogr. M. 

Fajanaa, 1880, fol , widoków 171—200. ■ 
OBŁÓW F. A. Ukazatiel fabrik i za- ;' 

wodow jewropiejskoj Rossii s carstwom 

polskim i Wiol. kn. finlandskim, ma ; 

tierjały dla fabricznoj zawodskoj sta- : ; 

ti&tiki. Petersburg, 1881, w bce, str. i 

1 ni., IX, 753 i 1 ni. 

OE2ESZE0WA Elisa. Widma, powieść 

(Wydawnictwa E. Orzeszkowej i Sp. A 

XVI). Wilno, druk. J. Blnmowicza, 

1881, w 8ce, str. 128. CO kop. 
— Z różnych sfer, serya nowa. 

Lwów, Księgarnia polska, druk. Oa- ; 

zety narodowej, 1882, w 8ce, str. 

338. 2 złr. 

Sielanka nierółowa; Daj kwiatek; Złota '■ 

Bitka; Zofirek. ntogu 1882. 27 

— Czudak, iz wospominanij adwo- 
kata, razkaz. Otieczestwiennija zapiski 
nr. 12 z r. 1881, Petersburg, w 8ce, 
str. 363—400. 

Pamiętnik pierwszego zjazdu histo- 
rycznego polskiego imienia Jana Dłu- 
gosza, odbytego w Krakowie w czte- 
J lechsetną rocznicę jego śmierci , wy- 
mianie Komisyi historycznej przez dra 
iM. Bobrzynskiego i dra M. Sokołow- 
skiego, sekretarzy zjazdu, na podsta- 
; wie protokołów stenograficznych pp. 
i; Jana Antoniewicza i Lesława Gluziń- 
jskiego (Scriptoras rerum Polonicarum, 
:tomus VI). Kraków, nakł. Akademii 
umiej , druk. WŁ L. Auczyca i Sp., 
'1881, w 8i:e większej, str. 154. 1 złr. 
\50 cnt. 

: FAWtŃSZI Adolf. Hiszpania , listy z 
podróży, tom I i II. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. Wieku, 1881, 
w 8ce, str. 2 ni., III i 116, 2 ni. i 
, 392. 2 rnble. 

PIEHIĄŹEE Freemysław dr. O duszno- 
ści, wykład miany w Towarzystwie le- 
ka rekiem na posiedzeniu z dnia 18 
czerwca 1881 r. (Odbitka z Przeglą- 
du lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1881, w 8-e, str. 27. 

POLEWSKI I. ks. Kodex rzymskiego 
: poety Klaudyana z XII wieku (Odbitka 
•i. tomu IX Rozpraw Wydziału filolo- 
gicznego Akademii umiej.). Kraków, 
; druk. Uniw. Jag., 1882, w 8ce, str. 10. 
PEOSOEOWSEIJ D, Sobranije polskich 
i drugich picczatiej , prinadlezaszczeje 
i impieratorskoj Akademii chudożestw , 

; razobrał i opisał Petersburg, 

: 1881, w 8ce, str. 2 ni., II i 104. 

Przegląd akademicki, organ młodzie- 
ży polskiej , wydawany za staraniem 
Czytelni akademickiej w Krakowie pod 
kierownictwem dra Izydora Kopemi- 
ckiego, rok I zeszyt 4. Kraków, druk. 
związkowa, 1881, w 8ce, str. 281 — 
i 368 i IIL 

Treść: Pojęcie i stanowisko kradzieży 
' otok -- polakiem , przez Władysława 

Abrahama (str. 281-291); Z Wergiliusza 

ilny przekład, przez Jana Ptt- prawic 
Eneidy 28 Przewodnik bibliograficzny. wlikowskiego (str. 292—308) ; Instytut go- ^ Przewodnik naukowy i literacki, pod 
spodarstwa wiejskiego i leśnictwa w Pu- re ^ akcyą Władysława Łozińskiego, ze- 
ławach, przez Kozm. (str. 309— 320): Te-< * ; • ^ooo t » a i 

maty zadań konkursowych; Prace nauko- W styczniowy 1882. Lwów, druk. 
we młodzieży; Kronika; Wspomnienia po- Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 96. 
śmiertne ; Bibliografia prac akademickich. > Treść : Tomasz Carlyle , przez Eazim. 

— lwowski, pismo dwutygodniowe, Chłędowskiego (str. 1-11); Komisya kur- 

9 F ,. .. ' Uandzka w r. 1727, przez KI. Kanteckiego 

poświęcone sprawom religijnym, nau • (str 12 _39) ; Kancelarye i akta grodzkie 

kowym, literackim i politycznym, pod w wieku XVIII, przez Oswalda Balzera 

redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, ze- (str. 40 — 59); Kalewala, epopeja fińska, 

szyt z dnia 1 stycznia 1882. Lwów, P rze * J * z • Tretiaka (str. 60-76) ; Loka- 
, , , , J a .. -~ 7 < cya kapitałów i użycie zysków kas oszczę- 

druk. ludowa, w 8ce, str. 1—72. dności, przez dra K. Orleckiego (str. 77- 

Treść : Sw. Kinga i jej czasy w Polsce, ? 88) ; Kronika literacka : Prace dra T. Woj- 
przcz ks. St. Zaleskiego T. J. (str. 1 — 15) ; l Ciechowskiego , przez dra A. Lewickiego. 
Dymitr carewicz w Polsce, przez M. Tur-| Becepta na to, abyśmy się długo w 
kawskiego >(str. 15-22); Języki liturgiczne -^ ziemi 08ie dzieli. B. m. i r. 

słowiański, rumuński i ormiański w obrę- < * . J VTnTN . , . , Ą n 

bie monarchii austryackiej , przez ks. f,. (koniec w. XVII), w 4ce, kart ni. 12. 
Dąbrowskiego (str. 22—25); W unickiójS Autografowane w Krakowie r. 1881. 
cerkwi na Czerwonej Rusi, przez ks. E. BEIMANN £. Neuere Geschichte des 
Podolskiego; Krytycyzm polityczny, histo- preussischen . Staates vom Hubertsbur 
ryczny i literacki, przez L. hr. Dębickiego ; ger Frieden big zum Wiener Kongress, 
Biała róża, powieść; Złota czara, powieść ;> ? ~ , ,„ , . ,. , ... • i. 

Przegląd dzieł historycznych, przez ks. J Band (Geschichte der europaischen 
St.. Zaleskiego; Notatki literacko - biblio- Staaten). Gotha, Fr. A. Perthes, 1882, 
graficzne; Listy z Wiednia, przez ks. Z.ć w 8ce, str. XVII i 572. 8 marek 40 
Czerwieńskiego ; Listy z Rzymu ; Ze świa- \ f en j ff 
ta katolickiego; Mowa Ojca Św.; Kronika. L * noh , Friede m Hub€rt sburg, Bfind . 

— Toż, zeszyt z 15 stycznia 1882. <ni 8 s mit Katharina II und Unterstiizung 
Tamże, w 8ce, str. 73 — 140. ;der russischen Politik in Polen; II. Buch: 

Treść ; O męczennikach Scyllitańskich, Die erste Theilung Polens. 
przez, ks. dra St. Pawlickiego (str. 73- EEJCHMANN Mikołaj. Niestrawność, 
78); Sw. Kinga, przez ks. St. Zaleskiego dyspepsia, pogląd na obecne stanowi* 
(c.d., str. 79-90); Dymitr carewicz w ^Pol- sko nauki chorobowych zmianach 
sce, przez M. Turkawskiego (c. d., str. 90 > , . i i 

-94) ; Języki liturgiczne, przez ks. T. Dą- czynności przewodu pokarmowego, o 
browskiego (c.d., str. 94— 96); Krytycyzm, -sposobach ich powstawania, rozpozna- 

przez L. hr. Dębickiego (c. d.) ; Złota cza- wania i leczenia , przez lekarza 

ra (c. d); Biała róża (ad.); Notatki lite- praktykującego w Warszawie. Warna- 
racko - bibliograficzne ; Listy z Wiednia,^ "L /l* . -nr n* ^ i *r tr 

przez ks. Z. Czerwieńskiego ; Listy z Rzy- wa > Gebethner i Wolff, druk. K. Ko- 
mu; Korespondencya z Tarnowa; Ze świa- 1 Walewskiego , 1882, w 8ce, str. VI, 
ta katolickiego; Kronika. 312, III i 1 ni. 3 ruble. 

— polski pod redakcyą St. Tar- Bocznik pedagogiczny, wydawany ste- 

nowskiego, zeszyt styczniowy 1882. ra niem i pod redakcyą S. Dicksteina 

Kraków, druk. Czasu, w 8ce, str. 177. przy współudziale wielu pedagogów, 

Treść: Nihilizm rosyjski, przedstawiony rok j 1881# Warszawa, nakł. Gebeth- 
w historycznym rozwoju, napisał Aćr (c. < . „ T ,« , , T v» ^ ooa 

d., str. 3-22); Z Prus królewskich, przez nera l Wolffa > druk - J - Bergera, 1882, 
St. Tarnowskiego (str. 23—59); Faust Goe-? w 8ce, str. 7 ni. i 415. 2 ruble 50 kop. 
thego , przekład J. Paszkowskiego (c. d., I Treść : nauczaniu poglądowym w saki* 
str. 60—84); Julian Korsak, jego życie s le elementarnej, przez Adolfa Dygasfrl 
i pisma, przez R. Ottmanna (str. 85— 99) ; J skiego (str. 1—16); Kilka uwag nad pf£] 
Kwartalna kronika paryska, przez A er (str.? gramem matematyki w klasach niś«Ę " 
100—121); List o ostatniej sesyi sejmu ga- ? szkół gimnazyalnych i realnych, przei 
licyjskiego, przez J. Szujskiego (dok., str. ? muela Dicksteina (str. 17 — 30); Sł<to 
122-166) ; Przegląd polityczny, przez Al. \ o nauczaniu języka francuskiego, przei < 
Szukiewicza. < na Amborskiego (str. 31—37) ; Nowa Kraków, 1 lutego 1882. 29 moc naukowa w nauce rysunku rzutowe- 5 881 — 929 i XVI (koniec tomu II, 
go, przez Henr. Jaworskiego (str. 38 -47) ; Derene k - Gżack). 
O znaczeniu i wykładzie nzyki w szkołach < J 

żeńskich, przez St. Kramsztyka (str. 48— \ SMOLKA Stanisław. Szkice liistory- 
59) ; Rzut oka na dziejo lwowskiego To- czne, serya I. Warszawa, nakł. Gebeth- 
warzystwa peda^gicznego, przez Wł- Za- < . Wolff K fcó Q Gebeth . 

wadzkiego (str. 60—94): Rozbiory i spra< . . ,' TXTl r \ . a 

wozdania; Wiadomości statystyczne; Bi- ner ' S P-> druk - WL L « Anczyca i Sp., 
bliografia. 1882, w 8ce, str. VIII, 360 i 2 ni. 

RZEPECKI Ludwik. Kolendy i pieśni ? 2 ruble, 
na Boże narodzenie, z różnych przez Treść: Niepoprawny ród; Witold pod 
władzę duchowną aprobowanych ksiąg s Grtinwaldom ; Długosz ; Unia z Czechami ; 
zebrane przez L. R. , wydanie drugie. \ Słowo o historyi. 
Poznań, nakł. wydawnictwa im. ks. SOBOLEWSKI Romuald. Poradnik we- 
Fr. Bażyńskiego (Wł. Simona), 1882, terynaryjny dla gospodarzy wiejskich 
w 8ce, str. 48. 25 fenig. \ l ekonomów, opracował ..... wetery- 

SCHWEI&ER-LERCHENFELD A. von. ° arz / Warszawa nakł M Orgelbranda, 
Życie kobiet na ziemi, w przekładzie ^ L E Skiwskiego, 1882, w 8ce, str. 
polskim L. Kaczyńskiej. Warszawa, VI l 268 ' ' l rubel 20 ko P' 
nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, SPASOWICZ W. Dzieje literatury pol- 
1882, w 4ce, str. 484, z illustracya- skiej, przełożyli z rosyjskiego St. Czar- 
mi. 4 ruble 50 kop. nowski i A. G. Bem. Warszawa, wy- 

SIBNKIEWICZ H. Oszibka, eskiz iz dawnictwo Spółki nakładowej, czytelnia 
amierikanskoj żizni, s polskago W. Ł. S. Czarnowskiego, Pietierburg, tipogr. 
Russkaja mysi nr. 12 z r. 1881, Mo- F. S. Suszczyńskago , 1882, w 8ce, 
skwa, w 8ce, str. 340—354. str. VI i 627. 3 ruble. 

Komedya z pomyłek. > Sprawozdania stenograficzne z czwar- 

,; SKOBEL Stanisław dr. Przypadek wrzo tej sesyi czwartego peryodu sejmu 
dów gruźliczych w gardle (Z kliniki ^ krajowego królestwa Galicyi i Lodo- 
chorób wenerycznych i skórnych prof. mer yi z W. księstwem krakowskiem 
dra Rosnera. -- Odbitka z Przeglądu w r . 1881 . Lwów, I związkowa druk., 
lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 4ce, str. 79, 853, tom Ale- 
1881, w 8ce, str. 11. gatów i tom Protokołów. 

SEÓRCZEW3KI B. dr. Spostrzeżenia ) Sprawozdanie z czynności Zakładu 

nad nerką wędrującą, skreślił ?nar. im. Ossolińskich za rok 1881. 

lekarz zdrojowy w Krynicy (Odbitka < Lwów, druk. Zakładu, 1881, w 8ce, 

z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. s str. 111 i 1 ni. 

Uniw. Jag., 1882, w Śce, str. 11. Na str. 17—34: Rzut oka na stanowisko 

c.elki (Wydawn.ctwa E^ Orzeszkowćj simnCR - BOSBIERSKI. Przechadz- 
i Sp.,XV). Wilno, druk JBlumow. ka bib i if tece Jagiellońskiej, list 

cza, 1881, w 8ce, str. 34 30 kop do R R m (0dbHka z Ka . 

Słownik geograficzny Królestwa pol- lendarza j. Czecha na v r . igya). Kra- 
skiego i innych krajów słowiańsk.cb, kó druk c lg82 w 8c6 ma . 

^danypodredakey % R8ul«m.erskiego, lśj ' gtr 45 , 5 dl . zeworyt ' ow . 50 C nt. 
B Chlebowskiego iWł. Walewskiego, ^nsfiaBnifoin Eomua i d . Uroczysko 
zeszyt 18-24 Warszawa, nakł. F. dziewicze . Warszawa, druk. E. Skiw- 
SHhmierskiego . Wł Walewskiego, red. 8k . lggl w 8ce ' małśj 8tr . 2 n l. 
Wędrowca, druk. Wieku, 1881, w 4ce, i- jg 4 ' en koD 

str. 401—480, 481—560, 561—640, Czysty dochód przeznacza się na po- 
6.41 — 720, 721 — 800, 801 — 880, Unik A. Mickiewicza. 30 Przewodnik bibliograficzny. SZAJNOCHA Wł. dr. Ein Beitrag zurjjstwa farmaceutycznego warszawskiego 
Kenntniss der jurassischen Brachio-?pod redakcyą J. Mrozowskiego, zeszyt 
podeń aus den karpathischen KlippenilX i X z września i października r. 
(Odbitka z Sitzungsberichte der kai-s!881. Warszawa, druk. Wł. Dębskie- 
serl. Akademie der Wissenschaften). j go, w 8ce, str. 329 — 392, 1 tabl. li- 
Wien, Gerold'8 Sohn in Comm , 1881,Jtogr. i 1 chmolitogr. 
w 8ce, str. 16 i 2 litogr. tabl. 35 cnt. Zawiera prace: J. Mrozowskiego i Z. 

skalnego w Słobodzie rungursluej (Odbit- Apteka jako of fi cina ga nitatis w dawnćj 
ka z Kosmosu, tom VI zesz. 4 i 5). Lwów, > Polsce, zebrali materyały E. S. Świeźaw- 
I związkowa druk., 1881, w 8ce, str. 4. ski i K. Wenda (c. d.). 

Szematyzm królestwa Galicyi i Lo- WIELOGŁOWSEI W. Obrazki z oby- 
domeryi z W. księstwem krakowskiem czajów ludu wiejskiego, wyd. czwarte, 
na r. 1882, Lwów, nakł. c. k. namie- Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., 
stnictwa, druk. Wł. Łozińskiego, 1882, d™k. Wł. L. Anczyca i Sp., 1882, 
w 8ce, str. XXVII i 866. 2 złr. 60 cnt. w 8ce małćj, str. 5 ni. i 272. 60 cnt. 

SZUJSKI Józef dr. Statuta Uniwersy-s WRONSEI-HOENE. Nomothetiąue mes- 
tetu krakowskiego z lat 1604 i 1 724 A sianique ou lois supremes du monde, 

wydał (Odbitka z II tomu Ar- 1 fondation idćale, loi du progres, auto- 

chiwum do dziejów literatury i oświa- 1 thesie du monde, próduction róelle, loi 
ty w Polsce). Kraków, druk. Czasu, \ de crćation, autogenesie de la róalitó, 
1882, w 8ce większej, str. 4$. ? partie intćgrante de Tapodictiąue raes- 

— List o ostatniej sesyi sejmu J sianiąue (Oeuvre posthume). Paris, imp. 
galicyjskiego (Odbitka z Przeglądu pol- < Duval, 1881, w 4ce, str. VIII i 140. 
skiego). Kraków, druk. Czasu, 1882, \ ZABIEŹYNA' Adryanna. Kalendarzyk 
w 8ce, str. 65. I paryski na r. 1882, zawierający wykazy 

SZULC P. J. Jagelloni v Cechach, adresów polskich. Paryż, Księgarnia lu- 
obrazek z dejin ćesk^ch pro mladeż x ^mburska, druk. Zabiehy,wl8ce, str. 156. 
i dospeló, od P. J. Ś. (Ćteni poućnć ZAGÓBSEI Włodzimierz. Z teki Cho- 
a zabavnó, cis. 17). Praha, 1881, chlika: O zmierzchu i świcie, 1865— 
w 8ce małej, str. 56. 20 cnt. 1881. Lwów, nakł. F. H. Richtera 

TAISE Hipolit Adolf. Francya przed (H. Altenberg), druk. ludowa, (1882), 
rewolucyą, według dziewiątego wyda-? w 8ce małćj, str. 3 ni., 201, 1 ni. 
nia oryginału przełożyli Piotr Chmie- * portret autora. 1 złr. 50 cnt. 
lowski i Edward Grabowski (Bibliote- — Toż, Piosnki i żarty, 1865— 
ka najcelniejszych utworów). Warsza- 1881. Tamże, w 8ce małej, str. 2 ni., 
wa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1881, 165, 1 ni. i portr. autora. 1 zh\ 50 cni 
w 8ce, str. 385 i 2 ni. Zwierzęta słynne w historyi, dla u- 

TEEMBICSA mme. Lecons d'histoire żytku młodzieży. Warszawa, druk. B. 

naturelle, traduit de 1'anglais par Li- Skiwskiego, (1880), w 16ce, str. 197 

moges,libr.etimp.F.F.Ardantfreres,Pa- U 2 ni., z rycinami. 

ris, meme maison, 1882,w 8 *e, str. 143. 5 Żywot św. Patrycyusza, arcybiskupa 

WABSCHAUER J. dr. Ze zjazdu sale- \ i apostoła w Hibernii , pisany przei 
burskiego przyrodników i lekarzy, od- Jocelina mnicha, Probusa Jolandczyk*) 
bytego w r. 1881 (Odbitka z Prze- Rycharda 8tanichursta i wielu innych, 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. f żył około r. p. 458 (Przedruk orygi* '* 
Uniw. Jag., 1881, w 8ce, str. 19. <nalny z dzieła obszernego p. t. N0W4 

Wiadomości farmaceutyczne, wyda- s żywoty Św.). Wadowice, nakł. i drukuj 
wane staraniem i nakładem Towarzy- jFr. Fołtyna, 1881, w 8ce małej, str. 6JŻ 1 ' Kraków, 1 lutego 1882. 31 - Catalogns codicum bibliothecae Univer- \ Bożotsiałków na Kazimierzu pod Krakowem, 
sitatis r. 8cientiarum Budapestinensis. Bu- i darowana r. 1489 Kartuzyanom w Lechnicy 
dapestini, 1881, w 8ce, str. VIII i 155. < przez Wacława, altarystę krakowskiego ; — 
Oprócz rękopisu pergaminowego z wie- s nr. 83 z r. 1432, Pawła, regensa szkoły na 
ku XV, „Horae et orationes lingua Polo- ć zamku krakowskim, „Collecta epistolarum 
nica scriptae", wydanych r. 1875 przez ? dominicalium" , pisane przez Jana z Ilku- 
prof. dra L. Malinowskiego p. t. „Modlit-> sza, darowane r. 1487 przez kanonika krak., 
wy Wacława", posiada biblioteka uniwer-s Mikołaja z Ilkusza, Kartuzyanom w Lech- 
sjrtecka w Peszcie jeszcze 4 inne kodexyi nicy; — nr. 86 z w. XV, „Theologia mo- 
słowiańskie, 9 w językach oryentalnych, \ ralis", kupiona r. 1437 przez Henryka z Ra- 
3 niemieckie, 8 węgierskich, 2 greckie >dowa („de Radów"), archidyakona sande- 
i 116 łacińskich, między którymi 35 taks ckiegoi władarza krak.; — nr. 87 z r. 1457, 
zwanych „Corviniana" , darowanych Uni-s traktat lekarski Antoniego Gainier „De 
wersy te towi r. 1877 przez sułtana Abdul- < febribus", pisany dla (?) kasztelana sando- 
Hamida, razem więc rękopisów 143 z w. ? mierskiego i starosty przemyskiego, Przed- 
XIV i nn. Przeszłość nasze mogą bliżej > bora z Koniecpola, przez Stanisława Ja- 
obchodzić: nr. 39 z w. XIV pergam., treści s cobi z Koźmina „in Medica, sluchaiiancz 
teologicznej, z nalepionym do okładek do- \ ptaschka słowika" (w Medyce, słuchając 
kumentera uszkodzonym dla Mikołaja „de < ptaszka słowika); — nr. 89 z w. XV per- 
Secz", kleryka dyecezyi krakowskiej ; — i gam. , treści rozmaitej , darowany r. 1439 
nr. 43 z w. XIV pergam., Marcina Polaka > Kartuzyanom w Lechnicy przez Mikołaja 
„Decreta"; — nr. 60 z r. 1424, Piotra Lom- S Cipsera („Czipser"), altarystę u P. Maryi 
barda „Sententiarum libri", pisane przez < w Krakowie; — nr. 92 z w* XV, treści 
Mikołaja „de Lisacow alias de Radlino", i teolog. , darowany Kartuzyanom r. 1476 
kleryka, dyec. krak. , kupione tegoż roku ) przez Jana Pniowskiego , archidyakona 
za ćfwie marki „in Fryenstat" (na Szląsku) i krak. ; — nr. 93 z w. XV, kanonika prze- 
w domu rektora szkoły Świętosława, dla bmyskiego Mikołaja Wigandi „Sermones do- 
Sulisława, ówczesnego kaznodziei w Jaśle ; < mmicales" ; — nr. 100 z w. XV, treści te- 
— nr. 62 z r. 1440, wyjątki z ojców ko- < olog., ze szeregiem wyrazów łacińsko-pol- 
ścioła, pisane w części przez Jana „Vite"^skich na okładce; — nr. 108 z r. 1429/33, 
z Łabiszyna, wikarego w llkuszu, w części > biskupa Wojciecha Jastrzębca „Constitu- 
zaś przez Jana Petri Smiałkę z Kościana l tiones in synodo Cracoviensi a. 1420 edi- 
(„Smyalka de Costan"), dla profesora krak. \ tae", profesora krak. Franciszka Krzyso- 
Macieja z Kobylina , które je r. 1490 da- < wicza z Brzega „De X praeceptis" i inne 
rował Kartuzyanom w Leśnicy czyli Lech- ? traktaty teolog., pisane w Krakowie w do- 
nicy na Spiżu; — nr. 63 z r. 1444, Jana > mu plebana u św. Maryi. 
3e Janua „ Catholicon" , pisany „in 2glo- = Katalog dzieł nakładowych i komiso- 
tmci" przez Świętosława Urbani z Krzyża- W ych księgarni G. Gebethnera i Sp. w Kra- 
lowa, zwanego „Uawosch", dla Michała kowie. Kraków, 1882, w 8ce, str. 44. 
^enceslai z Konina; — nr. 64 z r. 1440/47, > Wzorowo i starannie wydany Kat. zna- 
,Quaestio de conceptione b. Mariae, edita$ n( y dobrze księgarni, obejmuje w porząd- 
5t disputa" r. 1447 w Krakowie przez prof. ku abecadłowym prawie 900 dzieł pol- 
iw. teologii, Pawła Piczkowskiego , tegoż 8 kich z ostatnich lat kilkunastu , tak ko- 
.Hynmus ad b. Manam", i inne innych m i 80 wych, jak przeważnie nakładowych 
„ „ % ,, .. „.każdy dzisiaj się porwie, «, .«« «..*,.,, «« 

i*ś połowie w latach 1444/47 w Krako- ghiżona firma mimo to nakładu nie szczę- 
cie ; — nr. 66 z r. 1459, kazania łacińskie, <jzi, składając tóm dowody , że lepsze ma 
ełasność „olim cujusdam Poloni"; —nr. 70? wyobrażenie o nas, niż często my sami 
; w. XV, treści teolog. , pisany w części 5 w chwilach ciężkiego zwątpienia. Ceny 
. 1433 przez Jana z Pielgrzymowa („de w Kat. podane wyłącznie w walucie au- 
>elbrzimow") w Krakowie w bursie jury- stryackiej , a na exemplarzu łaskawie nam 
tów; — nr. 73 z r. 1470, Mikołaja z Bło- na desłanym znajdujemy dopisek: „Rozsyła 
iia „Sacramentale" i inne różnych autorów? księgarnia na żądanie odwrotną pocztą 
raktaty ; — nr. 79 z r. 1443 , Postylla S bezpłatnie i franco ", co z przyjemnością 
licznymi wyrazami polskimi, pisana u $ w tem miejscu powtarzamy. Przewodnik bibliograficzny. = Sb. Julian Blergiel i biblioteka jego ■; szedł do rezultatu, który po jego poszu- 
w Shicku, przez Józefa Korwina. Tygo- i kiwaniach nie może już ulegać żadnej wat- 
dnik illustrowsny warsz., nr. 314 z 31 gru-:; pliwośei, że pod koniec XV w. byl w Hi- 
dnia t. 1881. ^szpanii tylko jeden drukarz Polak, imie- 

W klik uszp nitowym artykule czyni su-iniem „Stanisław", który działalność swoje 
tor, jak oświadcza, „wzmiankę" o biblio--; rozpoczął r. 1491 w Sewilli w spółce z nie- 
teci; ks. Biergiela, nieomal „juz starca, ale- mieckiego pochodzenia Menardem Ungu- 
kreepkiego jeszcze i pełnego sił", obecnie, tera, po roku 1498 drukował już sam 
pastora ewangelickiego w słupku, jedynie; w tóm mieście, a około r. 1500 przeniósł 
w szczerej chęci, by zbiory jego, owoc się do Alkali pod Madrytem. Imię wszakże 
wieloletniej zabiegliwości, obudziły w kole' jego „Stanisław", w obcym kraju i pod 
bibliografów naszych zajęcie się szczer- fwpływem odmiennej wymowy, uległo prze- 
czę". Zbiory to w rzeczy samej bardzo i kształceniu na „Lancalaus" i „Ladialaus", 
cenne, znaczna między nimi liczba istnych dlaczego tćż na niektórych drukach pod- 
białych kruków, z których kilkadziesiąt pisał się „Ladislaus Polonus", choć na 

San K. wymienia, a zarazem ogólnikowo ■; monogramie drukarskim zatrzymał literę 
odaje, ze .będą niezawodnie wcielone „S ". Powieść zaś o drnkarzu „Stefanie" 
do jednej z większych bibliotek naszych ; poszła stad, że kopista Hiszpan w po- 
w kraju, jako dar ks. B. u . Pięknie charci- przednim stuleciu na kartce katalogowej 
kteryzuje przytćm autor ieh "właściciela: : w bibliotece madryckiej imię jego „Sta- 
„ Jeżeliby ścic — pisze — weszli do jego i; nisław " przechrzci! na „Estevana" czyli 
skromnej pracowni i ujrzeli ściany do- '; Stefana. — Serdeczne uznanie należy się 
słownie od góry do dołu zapełnione pół-iSz. autorowi za jego artykuł, źródłowo 
kami książek, na stołach niedawno nade- pod każdym względem napisany, który po- 
ezłe etosy najświeższych nowości literatu ;. zostanie bardzo cennym przyczynkiem do 
ry naszćj, jego zaś Bamcgo otoczonego sto ; dziejów drukarstwa naszego pod koniec 
sem gazet, dzienników, prospektów, z pa- : w . XV. 

a Jn-zynajiiniej dziennikarza? tymczasem bana dotychczasowy dzierżawca kanon, 
je.ito człowiek, który w całćn, awem iy- P<!« «~J F - , K ; Potudkiewieza- w Kiąko. 
J aiu nie n.piaał _• "ni alom do drl-j-™' "trzymał konce.y, n, p„»ad,e.« 
to, przez .kroinoSĆ, nieczujac • aobie j k.»Ji>™ pod wł.snćm nazwiskiem, 
dość Biły do tworzenia". A na dowód tro- ;' = Biblioteka Zakiadu im. Oasolińakich we 
Bkliwościjego o zebrane nabytki, przytacza! Lwowie liczy według ostatniego „Spra- 
pan E. okoliczność , że „ ilekroć ka. B. i wozdania" za rok 1881 : dzieł drukowa- 
gdzie wyjeżdża , choćby na dni parę , za- ; nych unikatów 77-670, dubletów 5-920, prób 
wsze owych kilkaaet białych kruków ewo- ż druku 449, atlaaów i map 1-102, rękopisów 
ich każe znoaić do obszernych kamiennych )2-9H, autografów 2693, dyplomatów 872, 
podziemi ewangelickiego kościoła". ( podobizn 75 , rycin 23-705, obrazów 67a 
- Ilulil.w Polak, jeden z pierwazychiWoiW roku 1880 wydano, n. zjkupjo 
drukarzy w Hiazpanii, 1491-1503, przez <>ziel 2-619 zlr_, naz rękopisów 107*, 
A. Pawińskiego. Kłoay warazawakie , nr. I «• ,*?*"?!'*& ? i ' ^ « 
862 i 863 z 5 i 11 atycznia r. 1882. trOlig.tor.kij 886 zlr., na prenumerat 
Sz. profesor, choć nie jest, jak o sobie ™~P™ "' *-. ™ obrazy . ryciny 5! 
powiała, .bibliografem z powołania", trzy- f»h. uzyskano zaś ze spraedtóy nakbaić. 
Łaja. ,e iednaa zasady: .nil alienum a bibliotecznych 264 zlr. Do zarządu Zakh 
me ease pito", skorzysta! z pobytu swego '.*', %*. kuratorem Łazun. hr. Kraaiekna, 
za Pyreneami, aieny zasięgnąć Ja miejscu należeli : , d /™ kto ' fc ?■ Kętrzyński, ka- 
bliiszych wiadomości o dŁrzu hiszp.ń- .Wsz dr. AL Hirschberg, konserwator ..»- 
skim .Polaku" z końca XV w., a zarazem »?»»? f •$ jnbliotefe ""I"™, ""' !-"S 
stwierdzić, czy tylko jeden był tam dru- ("rakiet * Pawłowicz, akryp»ro™ El 
karz tego pochodzenia, czyli tćż, jak naai ;. f^ 
uczeni, idąc za bibliografami zagraniczny. \ dystow. 
mi, utrzymują, aż trzech „Polaków" : Sta- - Biblioteka w Łowicza po zgromadzeń 
niaław, Władyalaw i Stefan. W tym eelufoo. Piatów —jak donoai „ Knryer »», 
tćż przejrzał pan P. pierwszorzędne biblio- '/ azawski" w nrze 8 z 10 atycznia — jR 
teki w Madrycie, Sewilli i Alkali, przy- czaca jeszcze kilkaset tomów, dziś "-* 1 " 
patrzył się starannie wszystkim, jakie tyl- i nie na paatwę myszy, to na zbntwie. 
ko mógł zebrać, drukom Polaka, i po kry- \ wilgoci jest skazana. O ile mieliśmy 
tycznym rozbiorze wszelkich poszlak przy- { sobność ja, przejrzeć, niema, tu Kraków, 1 lutego 1882. białych kruków, niema dzieł odnoszących ; 
się do dziejów naszych, w każdym jednak 
razie i to ascetyczne łacińskie księgi ; ka- 
zania, traktaty, dzieła lingwistyczne i teo- 
logiczne zasługują na poszanowanie. Do- 
myślać się można, ze z księgozbioru tego '/ 
nieraz juz zapewne czerpały ręce znaw- j 
eon -bibliomanów, wszelako i to, co pozo \ 
stało, należałoby wydrzeć zupełnej żagla- i 
dzie. Niektóre księgi, choćby tylko jako i 
wytwór przedwiekowej sztuki introliga- ' 
torskiej, warte są ocalenia". 
= Biblioteka polska w Rumunii, istnie- 
jąca już od lat 16, otrzymała w ciągu r. 
1881 w darae 488 dzieł, i liczy obecnie ; 
2163 nrów, ezyli 2302 dzieł w 3308 to- 
mach. Dochód biblioteki stanowiły składki 
członków miesięczne 814 franków, i nad- 
zwyczajne datki 51 fr. z czego wydano 
na kupno książek 156 fr. , na oprawę zaś 
książek 158 fr. Szczegóły wyjęte ze „Spra- 
wozdania" biblioteki, dd. Jassy 31 gru- 
dnia 1881 r. 

— Drukarnia w Briszanach, pierwszą 
w tóm mieście, licząećm podług ostatniego 
spisu 10'824 mieszkańców, założył przód 
! — "i. A. Cichocki. = Elementowy zbiór, między którymi 220 
polskich, otrzymała biblioteka Jagielloń- 
ska po św. p. drze Fr. K. Nowakowskim. 

= P. Klemans Eantecsi, znany zaszczy- 
tnie historyk, ekryptor literacki Zakładu. 
im. Ossolińskich we Lwowie, powołanym 
został na dyrektora biblioteki i zbiorów i 
muzealnych Towarzystwa przyjaciół nauk 
W Poznaniu. 

= Koma księgarnia w Wrocławiu, zało- 
żona r. 1732, obchodziła 15 stycznia sto- 
pięćdziesięcioletui jubileusz. Tak założy- 
ciel jej Jan Jakub Korn (f r. 1762) wy- 
daniem pism rozmaitych Janoekiego, jak 
syn jego Wilhelm Bogumił (f r. 1806) i 
wnuk Jan Bogumił (f r. 1837) wydaniem 
li' znych dzieł polskich i utrzymywaniem 
ożywionych stosunków z księgarzami 
w Krakowie, Lwowie, Poznaniu , Warsza- 
wie i Wilnie, dobrze cię zasłużyli pamięci 
narodu naszego. Książki polskie druko- 
wała księgarnia od r. 1793 w drukarni 
własnej, jak na owe czasy nadzwyczaj sta 
rannie i poprawnie; do r. 1822 znanych 
było Bandtkiemu nakładów i druków pol- 
skich Korna „do 200", ostatni zaś „Kata- 
log książek polskich Koma " wyszedł r. 
1844. Inne zasługi księgarni wylicza wro- 
cławska „Schlesische żeitung" w nrze 31 
z 13 stycznia r. b. , w obszernym fejleto- 
nie p- u- „Zum hundertfunfzigjahrmgen 
JabiliUim des Korn'scheo Yerlags". = Ssiafkl Ala szkdł ludowych w Galicyi, 
ich cena i rozmiary, dały powód do po- 
ważnej dyskusyi miedzy prof. drem Zol- 
lem a kuratoryą Zakładu im. Ossolińskich 
we Lwowie, w nrach krakowskiego „Cza- 
su" 295, 8 i 9 z 25 grudnia r. 1881 i 11 
i 12 stycznia r, b. Szanowny prof. zarzu- 

ł im w liście popartym cyframi, że są 

i obszerne, zbyt drogie, i że od czasu 
przeniesienia ich nakładu z Wiednia do 
Lwowa, zmniejszyła się liczba rozdawa- 
nych corocznie bezpłatnie ubogim dzie- 
ciom książek: w roku n. p. 1830/81 dla 
Krakowa na 4601 obowiązanych uczęszczać 
do szkoły dzieci tylko za 114 złr. 6 ent. 
W odpowiedzi na te zarzuty, popartej 
także dalami statystycznymi , oświadczył 
Zakład, do którego obecnie nakład ksią- 
żek szkolnych należy, że nie wydawnictwo 
lwowskie lecz władze szkolne oznaczają 
pnBzczególnym okręgom ilość książek dla 
ubogich, i że nie wydawnictwo decyduje 
o objętości i cenie książek, gdyż Zakład 
ma tylko obowiązek drukować przekazane 
Bubie przez władzę szkolną rękopisy. 

-= Euryer warszawski pod redakcyą p. 
Wacława Szymanowskiego wychodzi od 
stycznia r. b. w 20000 cxemplarzach ! 

- Macierz polska na wzór czeskiej i chor- 
wackiej, do której założenia pierwszą myśl 
podał Czcigodny J. I. Kraszewski podczas 
uroczystości jubileuszowych w Krakowie 
r. 1879, wchodzi wreszcie w życie pod 
nader szczęśliwą wróżbą, rokującą jej pię- 
kną przyszłość. Obywatel pewny, który 
na razie nie życzył sobie być nazwanym, 
złożył 9 stycznia w galicyjskim Wydziale 
krajowym 23'500 rubli w sześcioprocento- 
wych papierach , których odsetki na wy- 
dawnictwo dzieł ludowych przeznaczył. 
Ukonstytuowanie się Macierzy z siedzibą dług woli i wskazówek Jubilata, 

stąpić już w najbliższym czasie. Moździerz Językowy w celu n 
Niemców po czesku w dwunastu lekcyaeh, 
wydał świeżo niejaki Wscław Naprstek 
w Wiedniu u Wenedikta, pod oryginal- 
nym, co się zowie, tytułem: „Ccchoslawl- 
scher Sprachąuetschcr, leichtfassliche Me- 
thode die eernische Sprache in 12 Lcctio- 
nen zu erlernen". Książeczka w maleńkim 
formacie o 160 str., kosztuje 36 ent. 
= Bada szkolna krajowa w urzędowej 
„ Gazecie lwowskiej * ogłosiła: „Wykaz 
przypadających na pojedyncze okręgi szkol- 
ne kwot na bezpłatne książki w języka 
polskim dla ubogich uczniów, w stosunku 
do ilości dzieci obowiązanych uczęszczać 
do szkoły, na rok 1881/82 ". Razem na 34 Przewodnik bibliograficzny. 535-674 dzieci we wszystkich okręgach ga- J nie przepadł może dla nauki i jej postę- 
licyjskich przypada książek bezpłatnych l pu. Uproszeni do tego , a zawsze usłużni 
za 12*083 złr. 43 cni, z czego dla m. Kra- \ nasi pokątni antykwarze , wywieźli go do 
kowa na 4*767 dzieci zu 108 złr. 40 cnt. < U p sal i, gdzie się obecnie juz w tamtejszej 

= P. Skolimowski, burmistrz Żółkwi -bibliotece znajduje. Czego nam nie zabrali 
jak donoszą — darował miastu swoje bi- Szwedzi prawem miecza w w. XVII i na 
bliotekę, złożona z 6000 tomów, lecz za- początku XVIII, tego się dziś niebaczni 
żądał, żeby miasto od siebie wyznaczyło za marnych kilkanaście guldenów pozby- 
stały zasiłek roczny na kustosza księgo- wam y- Smutno, bardzo smutno ! 
zbioru. Prawdopodobnie tamtejsza tfada| = Tokio Daigaku, University of Tokio : 
powiatowa przyjmie ten wydatek na siebie, i T ne calendar of the departments of law, 

= Stowarzyszeni© oświaty ludowój dla s science and literaturę, 2540/41 (1880/81), 
Lwowa i jego okolic, zawiązane przed \ published by the University, 2540 (1880). 
miesiącem, zamierza: zakładać czytelnie ( Taki tytuł nosi program Uniwersytetu ja. 
bezpłatne , wypożyczalnie i biblioteki pu- > pońskiego w Tokio na r. 2540/41 czyli po 
bliczne, zaopatrywać je w pożyteczne ksią- 1 naszemu na r. 1880/81, wydrukowany 
źki i czasopisma, wspierać już istniejące! w zwykłej 8ce r. 2540 czyli 1880 w dwóch 
czytelnie i biblioteki, urządzać w nich \ jeżykach: po angielsku (str. 3, IV i 199) 
głośne czytanie z czasopism i książek, ii po japońsku (kart 190). 
urządzać publiczne odczyty z przeJmio- = Towarzygtwo aptekarskie we^Lwowie 
l"^ ™ „Podręcznik dla 

Sioiitó farmacyi w języku polskim" do 31 

kszej ilości książki i sprzedawać je po ^ U{lja /' l ^' 

niskich cenach bez zysku, wydawać dzieła < ■= Towarzystwo techniczne krakowskie 
ludowe, pisma peryodyczne i tym podobne < obrało na posiedzeniu d. 17 stycznia swo- 
publikacye, premiować nauczycieli odzna- \ ira bibliotekarzem p. W. Swierzyńskiego. 
czających się gorliwością około krzewie- > = Towarzystwo Św. Łukasza w Krakowie 
nia oświaty , w końcu wspierać wszelkie 5 zajmowało się na ostatnich posiedzeniach 
prywatne usiłowania pod tym względem s pismem krajowego Wydziału galicyjskiego, 
podejmowane. Przewodniczącym Stówa- < który stosownie do uchwały ostatniego 
rzyszenia obrano dra L. Kubalę, na człon- \ sejmu ofiarował Tow. bezprocentową pó- 
ków zaś wydziału pp B. Baranowskiego, > życzkę, celem ułatwienia zakupna własnej 
Dulla, KI. hr. Dzieduszyckiego, dra Al. I pospiesznej prasy chromolitograficznej. 
Hirschberga, Teof. Merunowicza i Józ. = g Wt p , (j, Zieliński, nieodżałowany au- 
Zimermana. U 0T w Kirgiza", zapisał bibliotekę swoje, zło- 

= Stratę bardzo dotkliwą z wielkim bo- żoną, jak zapewniają, z przeszło 30*000 
lem serca zapisać w tem miejscu nakazuje tomów rzadkich rękopisów, druków, prac 
nam nasz obowiązek. Pierwszorzędnej wa- własnych i pamiątek, najstarszemu synowi 
gi rękopis pergaminowy z r. 1477 : „Pro- swemu, p. Józefowi Zielińskiemu z Łążyna. 
cessus scu negotium canonisationis celebris j = Zabronione w Austryi : Odpowiedź na 
memoriae b. Katherinae" (królewny szwedz- > denuneyacyą Orędownika , dd. Poznań 
kiej), który jeszcze w r. 1865 oglądał) 28 sierpnia 1881. Genewa, druk. Przed- 
dr. Dudik w jednym z księgozbiorów ga- s świtu. — Procram socyalistów galicyj- 
licyjskich, nie istnieje już dla nas, choćiskich. Geneve, imp. polonaise, 1881. 

j. Kury erek z najświeższymi nowościami. 

^5^Kl W ostatniej t chwili 1 donoszą jeszcze o wyjściu świeżo z pod prasy: 
J5^S>B0 BRZ YŃSKI M. Starodawne prawa polskiego pomniki, VI. Kraków, 
Akademia umiej. — GLIŃSKI H. Notatnik bibliograficzny. Petersburg, Unger. 
30 kop. — KARWICKI J. D. Szkice obyczajowe i historyczne. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff. — LESK1EN et BRUGMAN. Litauische Volkslieder. Strass- 
burg, Triibner. 10 marek. — PROCHASKA A. dr. Kodex Witolda. Kraków, 
Akademia umiej. —Roczniki Towarzystwa przyj, nauk poznańskiego, XI. Poznań. 
— TOMKIEWICZ St. Zamek bydgoski. Przemyśl. — Antologia poetów pol* 
skich. Lwów, H. Altenberg. 6 złr. — MOSZYŃSKI J. List otwarty do redakcyi 
„Słowa". Kraków, G. Gebethner i Sp. 15 cnt. — Kalendarz wileński na r. 1888.; 
Wilno. Orzeszkowa i Sp. 50, kop. — Ogrodnictwo pokojowe. Kraków* J. 
Wilde. 1 złr, — SIE MIEŃ SKI L. Dzieła, t^in VIII. Warszawa, J. Unger. Kraków, 1 lutego 1882. 35 / Poszukuję za cenę , choćby wyższ$ od księgarskiej : 

1. SKOBEL F. K. „0 skażeniu języka polskiego, osobliwie w Galicy i u , poczet I. 

Kraków, 1872, III wydanie (w najgorszym razie II wydanie z r. 1871). 

2. KRASICKI Marcin. „Pisma rozmaite", tomów 4. Wilno, 1837/8. 

Xawery Krasicki 

(1—3) gubernia wołyńska przez Horochów 

w Chołoniowie. 

Księgarnia G. GEBETHNERA i SPÓŁKI w Krakowie poszukuje: 

1. Encyklopedya rolnictwa, tom Iszy. Warszawa, 1874. 

1. DE POE. Robinson Crusoe, w języku polskim, wydanie 1769 lub 1775. 

1 Athenaeum, pismo zbiorowe, 'wydawane przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, 

rok 1848, 1849 i 1850. 
1. Athenaeum, 1844 zeszyt ligi. 

Księgarnia JÓZEFA JOLOWICZA w POZNANIU poszukuje: 

BRANICKI. Narodowości słowiańskie. Paryż, 1880. — CALLIER. Bibliografia 
dotycząca Koscinszki (Odb. z Lecha). Poznań, 1878. — DĘBICKI. A. Wielopol- 
ski, t. IV. (Odb. "z Czasu). Kraków, 1879. — HAUSNER i WOLSKI. Mowy, 
wyd. 5te. Lwów, 1879. — J. Antoni. Polonica (Odb. z t X— XIII Rozpraw). Kra- 
ków, 1879/80. — KOPCZYŃSKI. Quelques mots sur les Jnifs en Roumanie et 
en Russie. Bucarest, 1879... — Krzywdy kościoła polskiego pod berłem ross. 
Lwów, 1878 — LISKE. Ofversigt af den Polska litteraturen (Sep. abdr. a. Hist. 
Bibl.). Stockholm, 1879. — MILKO W S KI. Le congres de Berlin. Geneve, 1880. 
— Moskwa a Polska. Lwów, 1880. — O. T. Les czars et le czarisme, jugós par 
des ćcriv{«ns Francais. Paris, 1880. — Odezwa do uczestników powstania listóp. 
Lwów, 1880. — Panslawizm, Polska i traktat w San-Stefsteo (Przedr. z CzsWtt). 
Kraków, 1878. — PAWIŃSKI. Pologne (Extr, de la Revue histowąne). Nogent- 
le-Rotron, Paris, 1878. — PERRAUD. Pie IX et la Pologne. Autun, 1878. — 
PODOŁTŃSKI. Żytia i zdorowia ludy na Ukraini. S. 1., 1879. — Pogrzeb 
T. Kościuszki. Kraków, 1880. — RADZIMIŃSKI. Wiadomość o nowych wyko- 
paliskach w powieeie Ostrogakim (Nadb. ze ZMoru wiad.). Kraków. 1878. — REH- 
M ANN. Kilka kartek z Kaukazu (Odb. z IV t. Pam. To w. tatrzańskiego). Kraków, 
1879'. — ROEPBLL. Repnin u. d. Czartoryski (Abdr. a. Bd. XLI det Prettsa. 
Jahrb.) Berlin, 1879. — RULIKOWSKI. Mogiła w Helenówce (Odb. ze Zbk*tf 
wi*d.>. Kraków, 1880. — Sprawa polska jako wewnętrzna państwa rosyjskiego. 
Br«ixelto } 1878. — STABLEWSKI. Mowa na pogrzebie św. p. D. Cbłapowdkitf- 
*ro. Poznań, 1879. — SULIMA. Wspomnienia ułana, II. Poznań, 1878. — TAR- 
NOWSKI. Lisickiego Wielopolski, t. IV. (Odb. z Przeglądu polskiego). Kraków, 
1879. — OS A DC A. Grommatik. Lemberg, 1876. — KLECZYŃSKI. Fr. Cno- 
pin. Paris, 1880. — PODO LIŃSKI. L'etat sanitaire des poputations du gonver- 
nement Kiew. Paris, 1880. — KISIELEWSKI. Reforma ks. Czartoryskich. S»to- 
b«r, 1880. — Biblioteka pamiętników z powstania 1863/64. Lwów. — Jubileusz 
50łet. powstania obchodzony w* Paryżu. Paryż, 1881. — Honoration de ła me'- 

"moire d'Adam Mickiewicz en Italie. Paris, 1881. 

W Księgami a&tybwarskid} Leona Frommera w Krakowie przy ul. Szewskiej s& 

następujące tomy JSneylclopecIyi Orgelbranda, do sprzedania: tom 1 

do 12go i 17 ty (oddzielnie), dobrze zachowane i oprawne, 36 Przewodnik bibliograficzny. fe>jKOŁ A ? tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 48—52 i 1—3 z 26 listopada 1881 — 21 stycznia 1882: Kilka 
słów do wypracowań piśmiennych w języku ojczystym w szkołach naszych średnich, 
przez F. Próchnickiego (48 — 52); Reforma szkół średnich, (48); Votum separatum 
członka sekcyi administracyjnej ankiety szkolnej, T. Romanowicza (48—51); Nota- 
tki z wycieczki na Czarnohorę, przez J. Bykowskiego (48 — 52); Teatr a szkoła, 
przez B. Baranowskiego (52) ; Obowiązki inspektorów (1 — 3;; Historyczna podstawa 
poematu „Marya a Malczewskiego i uwagi nad nim, przez P. Parylaka (1 — 3); O 
szkolnictwie ludowem w Chinach, przez J. Chmielewskiego (1 — 2); Piśmiennictwo 
ludowe, przez B. B. (2 — 3); Ankieta szkolna (3); Sprawy Towarzystwa pedago- 
gicznego; Inseraty. PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi 

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna 
z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek. 

Treść nrów 49—52 i 1—3 z 7 grudnia 1881 — 18 stycznia 1882: O uszko- 
dzeniach cielesnych ze stanowiska sądowo-lekarskiego, przez dra Henr. Kowalskie- 
go (49); Wnioski referenta parlamentarnej komisyi prawniczej, tyczące się sądo- 
wego projektu do procedury cywilnej (50, 51); Bezprawne przedłużenie aresztu, 
przez dra Józ. Rosenblatta (52); O dzisiejszych exekutorach testamentów, przez 
dra Józefa Wawel-Louis (1) ; Pro i contra w sprawie podzielności gruntów włościań- 
skich (2, 3); O przepisach obowiązujących pod względem ściągania kosztów po- 
stępowania karnego i poboru podatków i o potrzebie reformy tych przepisów, przez 
dra Jul. Morelowskiego (2, 3); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądowa i admini- 
stracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; Wiadomości 
urzędowe i potoczne; Inseraty. JKfiObY. czasopismo illustrowane tygodniowe, wydawane przez S. 

Lewentala w Warszawie. Prenumerata kwartalna: 2 rs., z przesyłką 
3 rs.; w Krakowie 3 złr. 30 cnt., z przes. 4 złr.; we Lwowie 3 złr. 
60 cnt., z przes. 4 złr. 40 cnt.; w Poznaniu z przes. 2y a talara. 

Treść nrów 860—864 z 22 grudnia 1881 — 19 stycznia 1882: Ład boży, przez 
Sahi-beja (860, 861); Jan Ernest Smoler, szkic biograficzny, przez A. J. Parczew- 
skiego (860, 861); Nasze ryciny na wigilią Bożego narodzenia, przez A. Pługa 
(860); Na cześć A. Mickiewic7a, przez A. E. Odyńca (860); Pożar Kingteatru w Wie- 
dniu (861, 862); Św. p. Alexander Preyss (,861); Żonaty bez żony, powieść na tle 
naszych stosunków społecznych, przez St. Sobieskiego (862— 8(>4); Pieśń nowo- 
roczna, przez M. Konopnicką (862) ; Nowy rok, przez Z. Glogera (862) ; Nasza ry- 
cina noworoczna, przez A. P. (862); Jeden z pierwszych drukarzy w Hiszpanii, 
Stanisław Polak, przez A. Pawińskiego (862, 863); Prof. Marceli Motty (863); Za- 
mek w Krupem, przez H. Poboga (863) ; Tryumf Klodoweusza (863) ; Jaskółka, wó- 
zek wynaleziony przez p. Grabińskiego (863); Z listu, przez Wikt Gomulickiego 
(864) ; Henryk Sienkiewicz (864) ; Stefan Batory jako myśliwiec , obrazek na fie 
wieku, przez A. Pawińekiego (864); Adam Mickiewicz wobec wystawy elektry- 
czności, przez A. P. (864) ; Korespondencya ze Lwowa (860—864) ; Listy J. I. Kra- 
szewskiego (860); Kronika paryska, przez Ntkandę (863); Kraków, przez Prott- 
zego (864); Z W. ks. Poznańskiego, przez Połczyńskiego (864); Przegląd literacki, 
przez M. K.; Przegląd polityczny; Przegląd teatralny, przez K. Kaszewskiego; 
Z ruchu piśmienniczego ; Kronika wiadomości przyrodniczych ; Dobroczynność pu- 
bliczna; Pokłosie, przez Quis; Dodatek: Niedobrana para, przeł. z ang. przes Ł 
£r.j Pcmpon, przez Hektora Malot, tłómaczjla z angielskiego Kasylda KuKkowakfr Kraków, 1 lutego 1882. 37 MIKOŁAJA REJA z NAGŁOWIC 

Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, 

według wydania z r. 1560 wydał Wychodzi zeszytami. Całość składać się będzie z VII zeszytów. Zeszyt 
I już wyszedł, cena kop. 75. II i III wyjdą w lutym 1882 r. Nakłady JOZEFA JOLOWICZA w Poznaniu: 

MEYER Chr. (kgl. Staatsarchivar der Provinz Posen). Geschichte des Landes 
Posen. Cena brosz. 12 marek, w ozdobnej oprawie 14 marek 50 fenig. 

ŁUKASZEWICZ Jos. Histor. - statist. Bild der Stadt Posen , von 968—1 793, 
iibers. von L. K&nigk, revid. u. berichtigt v. Prof. Dr. Tiesler, 2 tomy. Cena 
brosz. 16 marek. 

Wyszedł z druku: 

Katalog Wystawy lekarsko -przyrodniczej, 

wydany przez Komitet wystawowy, 

2gie wydanie całkowicie przerobione i uzupełnione. Kraków, 1881 i\, 8ka, 

str. 66. Cena 30 cnt. w. a. 

Pojedyncze excmplarze tego drugiego wydania zostaną wręczone lub wy- 
słane bezpłatnie wszystkim członkom III Zjazdu lekarzy i przyrodników pol- 
skich, którzy zgłoszę, się osobiście lub listownie do Komitetu wystawowego. Żąda- 
jący więcej exemplarzy* i ci, którzy nie byli członkami III Zjazdu, winni złożyć 
po 30 cnt. w. a. za każdy dodany exeinplarz, wraz z kwotą, potrzebną na opłatę 
przesyłki pocztowej. 

Z końcem marca b. r. Komitet wystawowy zostaje rozwiązany i wszy- 
stkie jego czynności ustają. 

Obecny adres Komitetu: w Muzeum techn. - przemysłowym krakowskiem. 

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego , 

organ tegoż Towarzystwa i gremium aptókarzy Galicyi wschodniój, wy- 
chodzi już rok 11 we Lwowie 1 i 15 każdego miesiąca jak najregu- 
larnićj, w objętości 1 — l 1 /, arkusza druku, przyjmując wszelkie ogło- 
szenia po cenach nader umiarkowanych. 

Przedpłata wynosi: dla członków Towarz. rocznie złr. 4*30, półrocznie złr. 
2*20; dla nieczłonków w państwie rakuskiem rocznie złr. 6*30, półrocznie złr. 3*20; 
w Warszawie rocznie rbs. 4 kop. 50; w Król. polskiein i carstwie rosyjskióm rocznie 
rbs. 5 kop. 20; w Niemczech marek 12; w Belgii, Francyi i Szwajcaryi franków 15. 

Redaktor części umiejętnej : dr. Miecz. Dunin Wąsowicz , docent Uniwersytetu. 
Wszelkie korespondencye uprasza się adresować wprost do redaktora : Lwów, ulica 
Sobieskiego 30. 

Administracya we Lwowie w aptóce p. A. Mussila, ul. Żółkiewska. — W War- 
szawie główny skład n Gebethnera i Wolffa. 

W administracyi są jeszcze do nabycia wyszłe roczniki „Czasopisma", od 5 
począwszy, po 4 złr. 20 cnt. 38 Przewodnik bibliograficzny. Księgarnia J. MBA w PETERSBURGU, plac KazatsH 7: „Gwiazda", kalendarz petersburski 
na rok 1882. Cena kop. 60, 
z przesyłką kop. 80. „Notatnik bibliograficzny u za rok 
1880 i połowę 1881. Cena 30 
kop., z przesyłką 40 kop. Portret Adama Mickiewicza na stali. 

Cena kop. 50, z przesyłką 60 kop. Nb! 10 kop. z każdego exemplarza 

nar pomnik Mickiewicza. Pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego, wychodzi we Lwowie czasopismo: 

KOSMOS^ organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. 

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr. , półrocznie 2 złr. 50 cnt., 
w całej Austryi z przesyłką, pocztową, 6 złr., półrocznie 3 złr. ; w całych Niemczech 
z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z prze- 
syłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków. nicznyc r Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagra - MISlE KAlOLICKLEj comiesięczne pismo illustrowane pod 

redakcyą ks. M. Mycielskiego i kapłanów T. J., wychodzi 15go dnia 
każdego miesiąca. Prenumerata roczna: 4 złr., 8 marek, 4 ruble. Każdy numer obejmować będzie: lo. Historyczny szkic dawnych misjj, 

scza tych , które z Polska miały jakąkolwiek styczność ; 2o. Misye katolickie 

w obecnej dobie; 3o. Oryginalne korespondencye , zwłaszcza od misyonarzy pol- skich; 4o. Kronikę misyjną. 

Prenumerować można w Administracyi M. K., Kraków ul. Kopernika 1. 34, 

lub w księgarniach. PRZYRODNIK ? dwutygodnik popularny, zarazem organ od 
działu Towarzystwa rybackiego w Tarnowie. 

■y Wychodzi w Tarnowie pod redakcyą Z. Morawskiego. Prenumerata 
miejscowa wynosi: rocznie 2 złr. 40 cnt., półrocznie 1 złr. 30 cnt., kwartalnie 70 cnt; 
na prowincyi : rocznie 2 złr. 70 .cnt. , półrocznie 1 złr. 45 cnt. , kwartalnie 80 cnt Pismo społeczne, 
literacko - naukowe 
i ekonomiczno- 
handlowe. 
pod redakcyą 

Marcelego 

Turkawskiego 

we Lwowie. Program obejmuje: Wstępne artykuły, Sprawozdania z posiedzeń Rady pań- 
stwa, Sejmu i Wydziału krajowego, Sprawy gmin, powiatów i obszarów dworskich. 
Rozprawy naukowe, Kronikę krajową i rozmaitości, Przegląd naukowo - literacki 
i artystyczny, Przegląd ekonomiczno-handlowy, dwustronny odcinek i inseraty. 

Przedpłata wynosi: 

We Lwowie bez przesyłki: Na prowincyi z przesyłką: rocznie 3 złr., półrocznie 1 złr. 60 cnt, 
ćwierćrocznie 80 cnt rocznie 2 złr. 40 cnt., półrocznie 1 złr. 
20 cnt., ćwierćrocznie 60 cnt. 

(Inseraty obliczają się po 5 i 4 cnt. od petitowego wiersza). 
Prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe, księgarnie i t. p. 
Na wezwanie kartą korespondencyjną wysyła numer na okaz: A d mini* 
jBtracya „Samorządu** we Lwowie, rynek 7. I 

to 

■c Kraków, 1 lutego 1882. 39 Księgarnia G. GEBETHNERA i SPÓŁKI w Krakowie 

otrzymała na skład główny następujące nowości: 

ABRAHAM Władysław. Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie pol- 
skiem. 20 cnt. 

BALZER Oswald. Kancelarye i akta grodzkie w wieku XVIII. 60 cnt. 

HANUSZ Jan. Materyały do historyi form deklinacyjnych w języku staro- 
polskim (wiek XIV i XV), zeszyt I: Wykaz form przypadkowych 
w ułamku starożytnego kazania o małżeństwie, w modlitwach kodexu 
krakowskiego z r. 1375, w kazaniach gnieźnieńskich z r. 1419. 1 złr. 

— Toż, część II : Wykaz porównawczy form przypadkowych w psałterzach 
Floryańskim i Puławskim, oraz w psalmach, zawartych w „Modlitwach 
Wacława". (Praca uwieńczona nagrodą konkursową Akademii umiej.) 3 zlr. 

— Opisanie i ocenienie listów Cycerońskich „ Ad familiares tf w kodexie 
krakowskim z r. 1448. 40 cnt. 

— O zakończeniu instrumentalu i locativu sing. masc. - neutr. i instrumen- 
talu pluralis deklinacyi zaimkowej i złożonej w języku polskim. 20 cnt. 

— Recenzya A. Krasno wolskiego rozprawy p. t. Język ludowy polski 
w ziemi chełmińskiej. 15 cnt. 

HOSZOWSKI Konstanty dr. Kościół katedralny, jego instytucye, szko- 
ły, starożytnicze szczegóły życia i obyczajów wyższego kleru, wreszcie 
dawni mieszkańcy na Wawelu. 1 złr. 

— Wiadomośei o zamku krakowskim na Wawelu: Izba poselska czyli 
audyencyonalna i O przeznaczeniu na cele publiczne zamku królewskie- 
go na Wawelu za Rzeczypospolitej krakowskiej. 1 złr. 

— Wit Stwosz według źródeł historycznych wiadomych jako tćż nieznanych 
w kraju naszym. 1 złr. 

— Wspomnienie zasług ks. Fr. Piotra Pękalskiego. 25 cnt. 
KACZKOWSKI Stanisław. Tablice synchronistyczne do historyi pol- 
skiej wraz z tablicami genealogicznymi. 2 złr. 

MALINOWSKI Lucyan. Głoski nosowe w gwarze ludowej we wsi Ka- 
sinie oraz niektóre inne właściwości tej gwary. 20 cnt. 

— Magistra Jana z Szamotuł, Pateokiem zwanego, Kazania o Maryi Pannie 
czystej, z kodexu Toruńskiego, z podobizną. 1 złr. 20 cnt. 

— Quadrage8imale super epistolas, glosy polskie z końca pierwszej połowy 
wieku XV. 25 cnt. 

— Ślady dyalektyczne w oznaczeniu samogłosek nosowych w kilku zabyt- 
kach języka polskiego w. XV i XVI. 40 cnt. 

POLKOWSKI Ignacy ks. Skarbiec katedralny na Wawelu w 32 tabli- 
cach autografowanych przedstawiony, z objaśnieniami. 4 złr. 

Przegląd akademicki, organ młodzieży polskiej, wydawany za stara- 
niem Czytelni akademickiej w Krakowie pod kierownictwem dra Izy- 
dora Kopernickiego. Rok I, 1881 w 4 zeszytach. 5 złr. 

SOFOKLES. Antygona, tragedya, przełożył Jan Czubek. 60 cnt. 

WISŁOCKI Wł. dr. Katalog rękopisów biblioteki Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego, 2 wielkie tomy o przeszło 1000 stronicach. 13 złr. 

WOJCIECHOWSKI Tadeusz. O Kazimierzu Mnichu. 80 cnt. 

— O życiu i pismach Wincentego z Kielc* 30 cnt. 40 Przewodnik bibliograficzny. NAKŁADEM KSIĘGARNI 

Gebethnera i Wolffa w Warszawie 

wyszły następujące dzieła: BOCZNIK PEDAGOGICZNY, wydawany staraniem i pod redakcyą S. Dicks teina przy współudziale wielu 

pedagogów. 
Rocznik I, 1881. 2 ruble 50 kop. 

STANISŁAWA SMOLKI, 
prof. Uniw. Jagieł., 

SZKICE HISTORYCZNE, 

Serya pierwsza: 
Niepoprawny ród ; Witold pod Grunwaldem ; Długosz ; Unia z Czechami ; Słowo 

o historyi. — 2 ruble. 

JÓZEFA SZUJSKIEGO, 
prof. Uniw. Jagieł., 

Opowiadania i roztrząsania historyczne, 

pisane w latach 1875 — 1880. 

Charakterystyka Kazimierza W. —